Samsung | SM-P600 | Samsung SM-P600 Korisničko uputstvo (Kitkat)

SM-P600
Korisnički priručnik
www.samsung.com
Informacije o ovom priručniku
Ovaj uređaj osigurava visoku kvalitetu mobilnog komuniciranja i zabave osiguranu
Samsungovim visokim standardima i tehnološkog stručnog znanja. Ovaj korisnički priručnik
detaljno objašnjava funkcije i primjenu uređaja.
• Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik radi sigurne i pravile uporabe uređaja.
• Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
• Slike i snimke zaslona mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
• Sadržaj se može razlikovati od gotovog proizvoda ili softvera dostavljenog od davatelja
usluge ili operatera, te je podložan promijeni bez prethodne obavijesti. Najnoviju verziju
priručnika potražite na internetskim stranicama tvrtke Samsung, www.samsung.com.
• Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će
na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno
raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
• Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju, softveru ili ponudi vašeg davatelja
usluga.
• Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po državama, područjima ili specifikacijama
hardvera. Samsung nije odgovoran za probleme u izvedbi prouzročene aplikacijama čiji
dobavljač nije tvrtka Samsung.
• Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem
registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja
operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
• Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su
za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe
smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito
korištenje medija.
• Za podatkovne usluge, kao što su razmjena poruka, učitavanje i preuzimanje, automatska
sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi. Za
izbjegavanje dodatnih troškova, odaberite odgovarajuću pretplatu. Za više detalja,
kontaktirate vašeg pružatelja usluga.
2
Informacije o ovom priručniku
• Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane
bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj,
obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se
pružateljima usluga.
• Promjena operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora
mogu dovesti do neispravnog rada uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ti postupci
predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.
Ikone uputa
Pozor: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima
Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme
Napomena: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije
Autorsko pravo
Copyright © 2014 Samsung Electronics
Ovaj vodič zaštićen je međunarodnim zakonima o zaštiti autorskih prava.
Niti jedan dio ovog vodiča ne smije se reproducirati, distribuirati, prevoditi ili prenositi u bilo
kojem obliku, ni na koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili
pohranjivanje na bilo kojem mediju za pohranu informacije i sustavu obnove podataka, bez
prethodnog pisanog dopuštenja Samsung Electronicsa.
3
Informacije o ovom priručniku
Zaštitni znakovi
• SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
• Bluetooth® registrirani je zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi
CERTIFIED™, i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
• Svi ostali zaštićeni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.
4
Sadržaj
Početak
38Upute
38 Unos teksta
41 Spajanje na Wi-Fi mrežu
42 Podešavanje računa
42 Postavljanje korisničkih profila
43 Prijenos datoteka
44 Zaštita uređaja
46 Nadogradnja uređaja
7 Prikaz uređaja
8Gumbi
9 S olovka
9 Sadržaj pakiranja
10 Punjenje baterije
12 Umetanje memorijske kartice
14 Zamjena vrha S olovke
15 Uključivanje i isključivanje uređaja
15 Držanje uređaja
16 Zaključavanje i otključavanje uređaja
16 Prilagodba glasnoće
16 Prebacivanje na bešumni način rada
Komunikacija
47Imenik
51Email
52 Google Mail
54Hangouts
54ChatON
54Google+
55Fotografije
55Twitter
Osnovne funkcije
17 Ikone za indikaciju
18 Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
21 Kontrolni pokreti
23 Pokret dlanom
24 Pametna pauza
24 Pametno pomicanje
25 Korištenje višestrukog prozora
29Uporaba S olovke
32 Zračni prikaz
33Obavijesti
34 Početni zaslon
36 Zaslon aplikacija
37 Korištenje aplikacija
Mreža i internet
56Internet
57Chrome
58Bluetooth
59 Screen Mirroring
60 Samsung Link
60 Group Play
61 Smart Remote
62WatchON
5
Sadržaj
Mediji
96 POLARIS Office 5
98Alarm
99 Svjetsko vrijeme
99Kalkulator
100 S Prevoditelj
100 S Voice
101 S Tražilo
101Google
102 Glas. pretraživanje
102 Album s izrescima
103 Moje Datoteke
105Skidanja
105TripAdvisor
106Evernote
106KNOX
63Glazba
65Kamera
72Galerija
76 Album s pričom
76Video
77 Video uređivanje
78YouTube
78 Moj časopis
79Flipboard
79Businessweek+
80NYTimes
80 SketchBook for Galaxy
Trgovine aplikacijama i
medijskim sadržajima
81
82
82
83
83
83
83
Putovanja i lokalni sadržaji
Trgovina Play
Samsung Apps (GALAXY Apps)
Knjige Play
Play filmovi
Play glazba
Igre Play
Play kiosk
107Karte
Postavke
108 Informacije o postavkama
108Veze
111Uređaj
116Kontrole
120Općenito
124 Postavke usluge Google
Pomoćni programi
84 S bilješka
91 Aktivna bilješka
92 S Planer
94Dropbox
94Oblak
95Disk
Dodatak
125 Rješavanje problema
131 Uklanjanje baterije
6
Početak
Prikaz uređaja
Gumb glasnoće
Gumb za uključivanje
Prednja kamera
Senzor osvjetljenja
Zaslon osjetljiv na
dodir
Zvučnik
Tipka za izbornik
Gumb za početni
zaslon
Gumb za povratak
Mikrofon
Višenamjenski
priključak
Stražnja kamera
Utor za S olovku
Utičnica za slušalice
Bljeskalica
Zvučnik
GPS antena
Utor za memorijsku
karticu
7
Početak
• Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s
povezivanjem ili istrošiti bateriju.
• Preporučuje se upotreba zaštite za zaslon odobrene od tvrtke Samsung. Neodobrene
zaštite za zaslon mogle bi uzrokovati neispravan rad senzora.
• Ne dozvolite kontakt zaslona osjetljivog na dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili
uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
Gumbi
Gumb
Funkcija
• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja.
Uključivanje
Izbornik
Početna
• Pritisnite i držite duže od 7 sekundi za ponovno pokretanje
uređaja u slučaju kritične pogreške, prekida veze ili
zamrzavanja.
• Pritisnite za zaključavanje i otključavanje uređaja. Uređaj prelazi
u zaključani mod kad se isključi zaslon osjetljiv na dodir.
• Dodirnite za otvaranje popisa opcija dostupnih za trenutni
zaslon.
• Dotaknite i držite na početnom zaslonu da biste pokrenuli
S Tražilo.
• Pritisnite za povratak na početni zaslon.
• Pritisnite i držite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija.
Nazad
• Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.
Glasnoća
• Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.
8
Početak
S olovka
Tipka S olovke
S olovka
Naziv
Funkcija
S olovka
• Izvršava osnovne aktivnosti S olovke. (str. 18)
Tipka S olovke
• Izvršava napredne aktivnosti S olovke. (str. 29)
Sadržaj pakiranja
Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:
• Uređaj
• Kratke upute
• Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o
području ili pružatelju usluge.
• Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti
kompatibilni s drugim uređajima.
• Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
• Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite
jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
• Drugi dodaci možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
• Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Kvarovi nastali korištenjem
neodobrenog pribora nisu pokriveni jamstvenim servisom.
• Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o tvrtkama koje
su ih proizvele. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku
stranicu tvrtke Samsung.
9
Početak
Punjenje baterije
Prije prve uporabe morate napuniti bateriju pomoću punjača. Za punjenje uređaja možete
koristiti i računalo tako da ih spojite pomoću USB kabela.
Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Neodobreni
punjači ili kabeli mogu izazvati eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.
• Kada je baterija prazna, uređaj će poslati zvuk upozorenja i prikazati poruku o praznoj
bateriji.
• Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na
punjač. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja
uređaja.
• Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju
spajanje s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbjegli odspajanje sa
mreže ili gubitak snage tijekom prijenosa podataka, te aplikacije uvijek koristite nakon
što se baterija potpuno napuni.
Punjenje pomoću punjača
Spojite USB kabel na USB punjač a zatim kraj USB kabela uključite u višenamjenski priključak.
Neispravno priključivanje punjača može izazvati ozbiljno oštećenje uređaja. Jamstvo ne
pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.
10
Početak
• Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više
vremena da se baterija potpuno napuni.
• Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir
možda neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
• Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo
utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije
više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
• Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u servisni centar
tvrtke Samsung.
Kada se baterija u potpunosti napuni, odvojite uređaj od punjača. Prvo izvucite punjač iz uređaja,
a zatim ga isključite iz električne utičnice.
Ne uklanjajte bateriju prije nego što ste iskopčali punjač. Takva radnja može oštetiti
uređaj.
Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema
tipku za uključivanje i isključivanje napajanja, stoga punjač trebate izvuči iz strujne
utičnice kad se ne koristi kako biste izbjegli nepotrebno trošenje energije. Tijekom
punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.
Provjera statusa napunjenosti baterije
Ako punite bateriju kad je uređaj isključen, sljedeće ikone pokazat će trenutni status punjenja
baterije:
Baterija je potpuno
napunjena
Baterija se puni
11
Početak
Smanjenje potrošnje baterije
Uređaj nudi opcije koje će vam pomoći smanjiti potrošnju baterije. Prilagodbom ovih opcija i
isključivanjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između punjenja:
• Kada ne koristite uređaj, prebacite u mod samoisključivanja pritiskom na gumb za
uključivanje.
• Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću upravljanja zadacima.
• Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
• Deaktivirajte Wi-Fi funkciju.
• Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
• Smanjite vrijeme pozadinskog svjetla.
• Smanjite osvjetljenje zaslona.
Umetanje memorijske kartice
Vaš uređaj radi s memorijskim karticama maksimalnog kapaciteta 64 GB. Ovisno o proizvođaču
i tipu memorijske kartice, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim
uređajem.
• Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba
nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj
pohranjene podatke.
• Vodite računa i umetnite memorijsku karticu okrenutu u pravom smjeru.
• Uređaj podržava samo FAT i exFAT sustav datoteka za memorijske kartice. Ako
umetnete memorijsku karticu formatiranu u drugom sustavu datoteka, uređaj će
zatražiti ponovno formatiranje memorijske kartice.
• Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
• Direktorij datoteke memorijske kartice pojavljuje se u mapi SD Memory card pri
umetanju memorijske kartice u uređaj.
12
Početak
1 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.
2 Gurnite memorijsku karticu u otvor dok ne sjedne na svoje mjesto.
Uklanjanje memorijske kartice
Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja. Na početnom
zaslonu dodirnite → Postavke → Općenito → Spremanje → Odspoji SD karticu.
Gurnite memorijsku karticu dok se ne oslobodi iz otvora uređaja te je potom izvadite.
Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama. To
može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja.
Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizlaze iz zloporabe oštećenih memorijskih
kartica, uključujući gubitak podataka.
Formatiranje memorijske kartice
Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem.
Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.
Na početnom zaslonu dodirnite → Postavke → Općenito → Spremanje → Format SD
kartice → Formatiraj SD karticu → Obriši sve.
Ne zaboravite, prije formatiranja memorijske kartice sigurnosno pohraniti sve važne
podatke pohranjene na uređaju. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka
izazvan postupcima korisnika.
13
Početak
Zamjena vrha S olovke
Kada koristite S olovku, vrh S olovke može postati tup. Ako je vrh tup, zamijenite ga novim.
1 Pincetom čvrsto uhvatite vrh, a zatim ga izvucite.
2 Novi vrh gurajte u S olovku dok ne sjedne na svoje mjesto.
Pripazite da vam prst ne zapne između pincete i vrha.
• Nemojte ponovno koristiti stare vrhove. Na taj biste način mogli oštetiti S olovku.
• Vrh nemojte pretjerano pritiskati prilikom umetanja u S olovku.
• Zaobljeni vrh nemojte umetati u S olovku. Na taj biste način mogli oštetiti S olovku ili
uređaj.
Crni vrh ima bijelu gumenu kapicu. Ako je gumena kapica istrošena, vrh zamijenite
novim.
14
Početak
Uključivanje i isključivanje uređaja
Kada prvi put uključujete uređaj, za podešavanje uređaja slijedite upute na zaslonu.
Za uključivanje uređaja pritisnite i držite gumb za uključivanje.
• Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na
područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
• Pritisnite i držite tipku za uključivanje te dodirnite Profil Bez mreže za deaktiviranje
bežične funkcije.
Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite gumb za uključivanje, a zatim dodirnite Isključivanje.
Držanje uređaja
Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s
povezivanjem ili istrošiti bateriju.
15
Početak
Zaključavanje i otključavanje uređaja
Radi sprječavanja neželjenih radnji kad ne koristite uređaj zaključajte ga. Pritisnite gumb za
uključivanje i zaslon će se isključiti, a uređaj će prijeći u mod zaključavanja. Ako se uređaj ne
koristi neko vrijeme automatski se zaključava.
Za otključavanje uređaja, pritisnite tipku za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje ili dodirnite
bilo gdje na početnom zaslonu, kad je zaslon osjetljiv na dodir isključen, te kucnite prstom u tom
smjeru.
Prilagodba glasnoće
Pritisnite gumb za povećavanje ili smanjivanje glasnoće zvuka kako biste podesili glasnoću zvuka
tijekom reprodukcije glazbe ili videozapisa.
Prebacivanje na bešumni način rada
Koristite jednu od ovih metoda:
• Pritisnite i držite tipku glasnoće sve dok se ne prebaci na bešumni način rada.
• Pritisnite i držite tipku za uključivanje a zatim dodirnite Bez zvuka ili Vibracija.
• Otvorite okvir s obavijestima na vrhu zaslona i dodirnite Zvuk ili Vibracija.
16
Osnovne funkcije
Ikone za indikaciju
Ikone prikazane na vrhu zaslona daju informacije o statusu uređaja. U donjoj tablici navedene su
najčešće ikone.
Ikona
Značenje
Wi-Fi je spojen
Bluetooth funkcija je aktivirana
GPS aktiviran
Aktivirana funkcija pametnog zaslona
Sinkronizirano s internetom
Spojen s računalom
Alarm uključen
S olovka je uklonjena
Aktiviran bešumni način
Aktiviran način vibracije
Aktiviran način rada u zrakoplovu
Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
Razina napunjenosti baterije
17
Osnovne funkcije
Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
Za rukovanje zaslonom osjetljivim na dodir koristite samo prste ili S olovku.
• Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima.
Izbijanje statičkog elektriciteta može izazvati kvar zaslona osjetljivog na dodir.
• Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim
predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.
• Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom ako ste dodirnuli područje blizu
rubova zaslona, jer je to izvan područja unosa dodirom.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim
slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite
uređaj.
Pokreti prstima
Dodirivanje
Dodirnite prstom i otvorite aplikaciju, stavke izbornika, pritisnite tipku na zaslonu ili upišite
znakove koristeći tipkovnicu na zaslonu.
18
Osnovne funkcije
Dodirivanje i držanje
Dodirnite i držite stavke duže od 2 sekunde za pristup dostupnim opcijama.
Povlačenje
Za premještanje ikona, minijatura ili prikaza na novu lokaciju, dodirnite je i držite te je povucite
na željeno mjesto.
19
Osnovne funkcije
Dvostruki dodir
Dvaput dodirnite internetske stranice ili sliku za djelomično povećanje zuma. Ponovno dvaput
dodirnite za vraćanje natrag.
Povlačenje prstima
Pomaknite prstima lijevo ili desno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugog
okvira. Kvrcnite prstima gore ili dolje za pomicanje kroz internetske strance ili popis, poput
kontakata.
20
Osnovne funkcije
Skupljanje ili širenje prstiju
Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite
prste za smanjenje zuma.
Kontrolni pokreti
Jednostavni pokreti omogućavaju laku kontrolu uređaja.
Prije korištenja pokreta, provjerite je li značajka pokreta aktivirana. Na početnom zaslonu
dodirnite → Postavke → Kontrole → Pokreti, te potom u desno povucite gumb Pokreti.
Pretjerana trešnja ili udaranje uređaja može rezultirati neželjenim unosima. Ispravno
koristite pokrete.
Rotiranje zaslona
Brojne aplikacije dozvoljavaju prikaz i u uspravnom i u vodoravnom prikazu. Rotiranjem uređaja
prikaz se automatski prilagođava tako da odgovara novom prikazu zaslona.
21
Osnovne funkcije
Za sprječavanje automatskog rotiranja prikaza, otvorite obavijesni okvir i uklonite odabir
Rotacija zaslona.
• Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotiranje zaslona.
• Neke aplikacije prikazuju različiti zaslon ovisno o prikazu.
Naginjanje
Dodirnite i držite dvije točke na zaslonu, a zatim nagnite uređaj natrag i naprijed za povećavanje
ili smanjivanje zuma.
Pomaknite za pregledavanje
Kada je slika zumirana, dodirnite i držite točku na zaslonu, a zatim pomaknite uređaj u bilo kojem
smjeru kako biste pregledali sliku.
22
Osnovne funkcije
Pokret dlanom
Koristite svoj dlan i dodirivanjem zaslona upravljajte svojim uređajem.
Prije korištenja pokreta, provjerite je li aktivirana funkcija upravljanja pokretima dlana. Na
početnom zaslonu dodirnite → Postavke → Kontrole → Pokret dlanom, te potom u desno
povucite gumb Pokret dlanom.
Prelaženje
Prijeđite rukom preko zaslona za snimanje zaslona. Slika je spremljena u Galerija → Screenshots.
Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.
Prekrivanje
Prekrijte zaslon dlanom za prekid reprodukcije medija.
23
Osnovne funkcije
Pametna pauza
Koristite tu značajku da biste privremeno zaustavili videozapise dok ne gledate zaslon.
Na početnom zaslonu dodirnite
označite Pametna pauza.
→ Postavke → Kontrole → Pametni zaslon, a zatim
Tijekom reprodukcije videozapisa, odmaknite pogled s ekrana za pauziranje reprodukcije
videozapisa. Za nastavak reprodukcije ponovo pogledajte u zaslon.
Pametno pomicanje
Koristite tu značajku da biste zaslon pomicali prema gore ili dolje naginjanjem glave ili uređaja.
Na početnom zaslonu dodirnite → Postavke → Kontrole → Pametni zaslon → Pametno
pomicanje, a zatim u desno povucite gumb Pametno pomicanje. Dodirnite Pametno
pomicanje, a zatim odaberite vrstu pomicanja.
Kada gledate poruke e-pošte ili Internet stranice, prikazuje se ikona vrste pomicanja (
usmjerenje glave) koja prikazuje status prepoznavanja za kretnje.
za
Kada uređaj prepozna pokrete vaše glave ili samog uređaja, ikona će se pretvoriti u
ili .
Zatim nagnite glavu prema dolje ili gore ili nagnite uređaj prema naprijed ili natrag da biste se
pomaknuli u tom smjeru.
24
Osnovne funkcije
Korištenje višestrukog prozora
Ovu funkciju koristite kako biste istovremeno pokrenuli više aplikacija.
• Mogu se pokrenuti samo aplikacije na višestrukom prozoru.
• Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Za korištenje višestrukog prozora na početnom zaslonu dodirnite
Više prozora, a zatim povucite prekidač Više prozora udesno.
→ Postavke → Uređaj →
Korištenje podijeljenog višestrukog prozora
Ovu funkciju koristite kako biste pokrenuli aplikacije u podijeljenom prozoru.
Pokretanje aplikacija u podijeljenom višestrukom prozoru
1 Prijeđite prstom preko zaslona od desnog ruba prema središnjem dijelu. Ili, dodirnite i držite
.
Traka višestrukog prozora prikazat će se na desnoj strani zaslona.
Traka višenamjenskog
prozora
25
Osnovne funkcije
2 Dodirnite i držite ikonu aplikacije na traci višestrukog zaslona, a zatim je povucite na zaslon.
Otpustite ikonu aplikacije kada zaslon postane plav.
3 Dodirnite i zadržite neku drugu ikonu aplikacije na traci višestrukog zaslona, a zatim je
povucite na novu lokaciju.
Istu aplikaciju možete istovremeno pokrenuti u podijeljenom prozoru. Samo aplikacije
uz čiju ikonu stoji znak podržavaju ovu funkciju.
Dijeljenje sadržaja između aplikacija
Jednostavno povucite i ispustite sadržaj poput Email i Internet kako biste ga podijelili između
aplikacija.
Neke aplikacije ne podržavaju tu značajku.
26
Osnovne funkcije
1 Pokrenite Email i Internet u podijeljenom višestrukom prozoru.
Pristup
mogućnostima
višestrukog prozora.
2 Dodirnite krug između prozora aplikacije i zatim dodirnite
.
Dodirnite krug između prozora aplikacije kako biste pristupili sljedećim mogućnostima:
• : Otvorite popis nedavno korištenih aplikacija u odabranom prozoru.
• : Izmjena lokacije aplikacija višestrukog prozora.
• : Povucite i ispustite stavke poput slika, tekstualnih datoteka ili poveznica kako
biste ih podijelili.
• : Povećajte veličinu prozora.
• : Zatvaranje aplikacije.
27
Osnovne funkcije
3 Dodirnite i zadržite stavku u internetskom pregledniku te je povucite u prozor e-pošte.
Pohranjivanje kombinacije aktivnih aplikacija unutar višestrukog prozora
Ovu funkciju koristite za pohranjivanje kombinacije trenutno aktivnih aplikacija unutar
višestrukog prozora.
1 Pokrenite nekoliko aplikacija u podijeljenom višestrukom prozoru
2 Otvorite traku višestrukog prozora i dodirnite → Novi.
3 Unesite naziv, a zatim dodirnite OK.
Kombinacija trenutno aktivnih aplikacija unutar višestrukog prozora dodaje se na traku
višestrukog prozora.
Odaberite kombinaciju na traci višestrukog prozora kako biste pokrenuli aplikacije unutar
pohranjene kombinacije.
28
Osnovne funkcije
Uporaba S olovke
S olovka koja dolazi s uređajem može se koristiti za jednostavni odabir stavki ili za izvršavanje
funkcija. Ako za određene postupke koristite S olovku s pritisnutom tipkom to dodatno olakšava
izvršenje tih postupaka, kao npr. snimanje zaslona.
Za uporabu, izvucite S olovku iz njenog utora.
Kad izvučete S olovku iz njenog utora, uređaj će to primijetiti i izvršiti sljedeće:
• Uključit će zaslon osjetljiv na dodir (ako je isključen).
• Pokreće Aktivnu bilješku ili prikazuje zračne naredbe.
• Vrh S olovke moguće je zamijeniti. Ako vrh postane tup, zamijenite ga novim.
• Ako S olovka ne radi ispravno, odnesite je u Samsungov servisni centar. Informacije o
S olovci potražite na internetskim stranicama tvrtke Samsung.
• Za najbolje rezultate, držite S olovku uglavnom okomito na dodirni zaslon i
izbjegavajte ju koristiti pod oštrim kutovima.
29
Osnovne funkcije
Snimanje zaslona
Kad je gumb S olovke pritisnut, dodirnite i držite zaslon dok ne čujete zvuk klik. Snimka zaslona
spremljena je u mapi Galerija → Screenshots.
Po snimci zaslona možete crtati i pisati te je možete skratiti. Uređena slika spremljena je u mapi
Galerija → IMG_edited.
Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.
Pokretanje akcijske bilješke
Dok je pritisnuta tipka S olovke, olovke dvaput dotaknite zaslon da biste pokrenuli akcijske
bilješke.
Pribilježite ili skicirajte nešto, a zatim odaberite bilješku tako da dotaknete . Potom pomoću
nje možete izvoditi razne akcije, primjerice dodati kontakte ili poslati poruku. Dok je bilješka
odabrana, pomoću S olovke zaokružite neko područje da biste s njim izveli razne radnje.
30
Osnovne funkcije
Odabir i snimanje slike
Dok je gumb S olovke pritisnut, nacrtajte zatvoreni oblik uz konture slike koju želite snimiti.
Ako je potrebno, primijenite jednu od sljedećih mogućnosti:
• : Vraćanje originalnog odabira.
• : Pretvaranje odabira u okrugli oblik.
• : Pretvaranje odabira u pravokutni oblik.
• : Vraćanje originalnog odabira.
Odaberite aplikaciju koju ćete koristiti za odabrano područje pomoću ikona koje će se pojaviti na
dnu zaslona.
Zračna naredba
Dotaknite gumb S olovke dok držite S olovku iznad zaslona kako bi se prikazale zračne naredbe.
Pomoću te značajke možete izravno koristiti sljedeće radnje:
• Aktivna bilješka: Napišite bilješku, a zatim je odaberite crtanjem linije oko nje kako biste
poduzeli radnje u vezi s tom bilješkom.
• Album s izrescima: Prikupite različite sadržaje i spremite ih u Album s izrescima. (str. 102)
• Pisanje po zaslonu: Snimite sadržaj zaslona i uredite ga.
• S Tražilo: Pretražite različite sadržaje na svojem uređaju. (str. 101)
• Prozor za aplikaciju: Pokrenite veći broj aplikacija u navedenim područjima na zaslonu.
31
Osnovne funkcije
Pokretanje aplikacija u odabranom području
Dodirnite Prozor za aplikaciju u zračnim naredbama. Zaokružite područje, a zatim odaberite
aplikaciju. Aplikacija se pokreće u području koje ste iscrtali.
Da biste minimizirali aplikaciju, dodirnite
ikone.
. Smanjene aplikacije prikazuju se kao pomične
Kako biste povećali prozor aplikacije, dodirnite
Da biste zatvorili aplikacije, dodirnite
.
.
Otvaranje dostupnih mogućnosti
Za neke stavke postoje kontekstni izbornici zbog kojih pokazivač S olovke svijetli. Pritisnite tipku
S olovke da biste prikazali taj izbornik dok S olovku držite iznad stavke.
Zračni prikaz
Koristite tu značajku da biste izvršili različite funkcije dok je S olovka iznad zaslona.
Na početnom zaslonu dodirnite → Postavke → Kontrole → S Olovka → Zračni prikaz, te
potom u desno povucite gumb Zračni prikaz.
Pokažite na stavku pomoću S olovke da biste vidjeli pretpregled sadržaja ili informacije u
skočnom prozoru.
Pomicanjem pokazivača S olovke do ruba zaslona (gornjeg, donjeg, lijevog ili desnog) možete se
kretati po pločama ili popisima.
32
Osnovne funkcije
Obavijesti
Ikone obavijesti pojavit će se na statusnoj traci pri vrhu zaslona i obavijestiti vas o novim
porukama, kalendarskim događajima, statusu uređaja i sl. Za otvaranje prikaza obavijesti,
povucite dolje sa statusne trake. Za pregled dodatnih uzbuna pomaknite se po popisu. Za
zatvaranje panela s obavijestima, povucite traku koja se nalazi na dnu zaslona.
Na ploči s obavijestima možete vidjeti trenutne postavke uređaja. Povucite s trake stanja i zatim
dodirnite da biste koristili sljedeće mogućnosti:
• Wi-Fi: Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi značajke.
• Lokacija: Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
• Zvuk: Aktiviranje ili deaktiviranje bešumnog načina rada. U bešumnom načinu rada možete
podesiti uređaj na vibraciju ili na prigušenje zvuka.
• Rotacija zaslona: Dozvoljava ili zabranjuje rotiranje sučelja kad rotirate uređaj.
• Bluetooth: Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth značajke.
• Način čitanja: Aktiviranje ili deaktiviranje načina za čitanje. U modu čitanja uređaj pomaže
zaštititi vaše oči kad čitate noću. Da biste odabrali aplikacije koje će se koristiti, dodirnite
Postavke → Uređaj → Zaslon → Način čitanja.
• Štednja baterije: Aktiviranje ili deaktiviranje moda uštede-energije.
• Više prozora: Podesite uređaj za uporabu višestrukog prozora.
• Screen Mirroring: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke zrcaljenja zaslona.
• Sink.: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinkronizacije aplikacija.
• Pametno mirovanje: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke pametnog stanja mirovanja.
• Pametna pauza: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke pametnog privremenog zaustavljanja.
• Pametno pomic.: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pametnog svjetla.
• Način blokir.: Aktiviranje ili deaktiviranje načina blokiranja. U načinu blokiranja uređaj će
blokirati sve obavijesti. Da biste odabrali obavijesti koje želite blokirati, dodirnite Postavke →
Uređaj → Način Blokiranja.
• Profil Bez mr.: Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada bez mreže.
• Zračni prikaz: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije zračnog prikaza.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.
Da biste ponovno razmjestili mogućnosti na ploči s obavijestima, otvorite je, dodirnite
zatim dodirnite i držite stavku te je povucite na neko drugo mjesto.
33
→
,
Osnovne funkcije
Početni zaslon
Početni zaslon je početna točka za pristup svim funkcijama uređaja. On prikazuje ikone, widgete,
prečace za aplikacije i sl.
Početni zaslon ima više okvira. Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.
Reorganiziranje stavki
Dodavanje ikone aplikacije
Na početnom zaslonu dodirnite
okvira.
, dodirnite i držite ikonu aplikacije, a zatim je povucite u prikaz
Dodavanje stavke
Prilagodite početni zaslon dodavanjem widgeta, mapa ili panela.
Dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu, a zatim odaberite jednu od sljedećih
kategorija:
• Aplikacije i widgeti: Dodavanje widgeta ili aplikacija na početni zaslon.
• Mapa: Stvorite novu mapu.
• Stranica: Dodajte novi panel na početni zaslon.
Premještanje stavke
Dodirnite i držite stavku, a zatim je premjestite na novu lokaciju. Za premještanje u drugi okvir,
povucite je na stranu zaslona.
Uklanjanje stavke
Dodirnite i držite stavku, te je povucite u kantu za smeće koja se pojavila na vrhu početnog
zaslona. Kad kanta za smeće pocrveni, otpustite stavku.
34
Osnovne funkcije
Reorganiziranje okvira
Dodavanje novog okvira
Dodirnite
→ Uredi stranicu →
.
Premještanje okvira
Dodirnite
lokaciju.
→ Uredi stranicu, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu
Uklanjanje okvira
→ Uredi stranicu, dodirnite i držite prikaz okna, a zatim ga povucite u kantu za
Dodirnite
smeće na vrhu zaslona.
Podešavanje pozadina
Kao pozadinu početnog zaslona postavite sliku ili fotografiju pohranjenu na uređaju.
Na početnom zaslonu dodirnite
sljedeće:
→ Postavi pozadinu → Početni zaslon, te potom odaberite
• Pozadine: Za pregled slika pozadina.
• Galerija: Za pregled fotografija snimljenih kamerom uređaja ili slika preuzetih s interneta.
• Fotografije: Pregledajte slike u mapi Fotografije.
• Žive pozadine: Za pregled animiranih slika.
Odaberite sliku, ako je potrebno promijenite veličinu okvira, a zatim je postavite kao pozadinu.
Uporaba widgeta
Widgeti su male aplikacije koje omogućuju prikladne funkcije i informacije na početnom zaslonu.
Za uporabu widgeta, dodajte na početni zaslon widgete iz okvira s widgetima.
• Neki se widgeti povezuju s Internet uslugama. Korištenje widgeta temeljenog na
Internetu može napraviti dodatne troškove.
• Dostupni widgeti mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.
35
Osnovne funkcije
Dodavanje widgeta na početni zaslon
Na početnom zaslonu dodirnite → Widgeti. Krećite se lijevo desno po okviru s widgetima, a
zatim dodirnite i držite widget koji želite dodati na početni zaslon. Stavite ga na željeno mjesto,
promijenite mu veličinu povlačenjem okvira ako je potrebno, a zatim dodirnite bilo gdje na
zaslonu da biste spremili lokaciju widgeta.
Zaslon aplikacija
Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i novo instalirane aplikacije.
Na početnom zaslonu dodirnite
za otvaranje zaslona aplikacija.
Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.
Reorganiziranje aplikacija
→ Uredi, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na novu lokaciju. Za
Dodirnite
premještanje u drugi okvir, povucite je na stranu zaslona.
Organiziranje pomoću mapa
Zbog lakšeg rada povezane aplikacije stavite zajedno u mapu.
→ Uredi,dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na Nova mapa. Unesite
Dodirnite
naziv mape, a zatim dodirnite OK. Povlačenjem aplikacije stavite u novu mapu, a zatim dodirnite
Spremi za spremanje novog načina organiziranja.
Reorganiziranje okvira
Skupite prstima zaslon, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.
Instaliranje aplikacija
Za preuzimanje i instaliranje aplikacija koristite trgovine za aplikacije poput Samsung Apps
(GALAXY Apps).
36
Osnovne funkcije
Deinstaliranje aplikacija
→ Deinstaliraj/isključi aplikacije, a zatim odaberite aplikaciju koju želite
Dodirnite
deinstalirati.
Zadane aplikacije koje dolaze s uređajem ne mogu se deinstalirati.
Onemogućavanje aplikacija
→ Deinstaliraj/isključi aplikacije, a zatim odaberite aplikaciju koju želite
Dodirnite
onemogućiti.
Da biste omogućili aplikacije, na zaslonu s aplikacijama dodirnite
aplikacija, odaberite aplikacije, a zatim dodirnite OK.
→ Prikaz isključenih
• Preuzete aplikacije i neke zadane aplikacije koje se isporučuju s uređajem ne mogu se
onemogućiti.
• Onemogućene aplikacije nestat će sa zaslona s aplikacijama prilikom korištenja ove
funkcije, ali će i dalje biti pohranjene u uređaju.
Korištenje aplikacija
Ovaj uređaj može koristiti različite vrste aplikacija, u rasponu od medijskih do internetskih
aplikacija.
Otvaranje aplikacije
Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.
Neke su aplikacije grupirane u mape. Dodirnite mapu, a zatim aplikaciju da biste je
otvorili.
Otvaranje nedavno korištenih aplikacija
Pritisnite i držite tipku za početni zaslon za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.
Odaberite ikonu aplikacije koju želite otvoriti.
37
Osnovne funkcije
Zatvaranje aplikacije
Aplikaciju koja se ne koristi zatvorite zbog uštede potrošnje baterije te održavanja
funkcionalnosti uređaja.
Za zatvaranje aplikacije pritisnite i držite tipku za početni zaslon, dodirnite Upr. zadacima, a
zatim dodirnite Kraj pored aplikacije. Za zatvaranje svih pokrenutih aplikacija, dodirnite Prekini
sve. Ili, pritisnite i držite tipku za početni zaslon a zatim dodirnite Zatvori sve.
Upute
Pristupite informacijama za pomoć kako biste saznali kako koristiti uređaj i aplikacije ili kako
konfigurirati važne postavke.
Dodirnite Upute na zaslonu aplikacija. Odaberite kategoriju za prikaz savjeta.
Za sortiranje kategorija po abecedi dodirnite
Za pretraživanje ključnih riječi dodirnite
.
.
Unos teksta
Za unos teksta koristite Samsung tipkovnicu ili značajku za glasovni unos.
Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa
na neki od podržanih jezika.
Promjena vrste tipkovnice
Dodirnite bilo koje tekstualno polje, otvorite okvir za obavijesti, dodirnite Οdaberite način
unosa, a potom odaberite vrstu tipkovnice koju ćete koristiti.
Promjena vrste tipkovnice.
Brisanje prethodnog znaka.
Prebacivanje u sljedeći
redak.
Unos velikog slova.
Unos znakova interpunkcije.
Unos velikog slova.
Dodavanje stavke iz
međuspremnika.
Unos razmaka.
38
Osnovne funkcije
Unos velikog slova
Dodirnite
prije unosa znaka. Za sva slova, dodirnite dva puta.
Promjena vrste tipkovnice
Dodirnite
da biste promijenili vrstu tipkovnice.
Na plutajućoj tipkovnici dodirnite i zadržite
lokaciju.
te pomaknite plutajuću tipkovnicu na drugu
Promjena jezika tipkovnice
Dodajte jezike na tipkovnicu, te povucite razmaknicu u lijevo ili desno za promjenu jezika
tipkovnice.
Rukopis
Dodirnite i držite , dodirnite , a zatim napišite riječ prstom ili pomoću S olovke. Predložene
riječi pojavit će se kako se slova unose. Odaberite predloženu riječ.
Koristite pokrete kao da pišete rukom za izvršenje radnji poput uređivanja ili brisanja znakova te
umetanja razmaka. Da biste prikazali vodič za pokrete, dodirnite i držite , a zatim dodirnite
→ Upute.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
39
Osnovne funkcije
Izravan unos olovkom
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Kontrole → S Olovka → Izravan unos olovkom, a
zatim u desno povucite tipku Izravan unos olovkom.
Dok S olovku držite iznad tekstnog polja, u gornjem lijevom kutu tekstnog polja pojavljuje se
ikona . Dotaknite da biste pisali pomoću S olovke. Da biste izvršili jednostavne ispravke,
promijenili jezik unosa ili unijeli razmak između znakova, dodirnite svaki alat za ispravljanje
prikazan na podlozi za rukopis.
Kada je ova značajka omogućena, možete učiniti sljedeće:
• Slati rukopisnu poruku.
• Postaviti alarm jednostavnim upisivanjem brojeva.
• Pregledavati internet upisivanjem Internet adrese.
Glasovni unos teksta
Aktivirajte značajku glasovnog unosa, a zatim izgovarajte riječi u mikrofon. Uređaj prikazuje ono
što govorite.
Da biste promijenili jezik ili dodali jezike za glasovno prepoznavanje, dodirnite trenutni jezik.
Kopiranje i lijepljenje
Dodirnite i držite iznad teksta, povucite ili za odabir više ili manje teksta, a zatim dodirnite
Kopiraj za kopiranje ili Izreži za rezanje. Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.
Za lijepljenje u polje unosa teksta, dodirnite i držite na mjestu gdje trebate umetnuti tekst, a
zatim dodirnite Zalijepi.
40
Osnovne funkcije
Spajanje na Wi-Fi mrežu
Uređaj spojite na Wi-Fi mrežu za uporabu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s drugim
uređajima. (str. 108)
Uključivanje i isključivanje Wi-Fi funkcije
Otvorite okvir s obavijestima, a zatim za uključivanje ili isključivanje dodirnite Wi-Fi.
• Vaš uređaj koristi neusklađenu frekvenciju i namijenjen je uporabi u svim europskim
zemljama. U zatvorenim prostorima WLAN se može koristiti u cijeloj EU, ali se ne može
koristiti na otvorenim prostorima.
• Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.
Pridruživanje Wi-Fi mreža
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Veze → Wi-Fi, a zatim u desno povucite tipku Wi-Fi.
S popisa otkrivenih Wi-Fi mreža odaberite mrežu, unesite šifru ako je potrebno, a zatim dodirnite
Spoji. Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota. Nakon što se uređaj spoji
na Wi-Fi mrežu, uređaj će se automatski spojiti na nju svaki put kad je dostupna.
Dodavanje Wi-Fi mreža
Ukoliko se željena mreža ne pojavljuje na popisu mreža, dodirnite Dodaj Wi-Fi mrežu na dnu
popisa mreža. Unesite naziv mreže u SSID mreže, odaberite tip sigurnosti te unesite šifru ako se
radi o zaštićenoj mreži, a zatim dodirnite Spoji.
Aktiviranje funkcije Wi-Fi CERTIFIED Passpoint
Pomoću funkcije Passpoint uređaj automatski traži dostupne Wi-Fi mreže i spaja se na jednu od
njih. Ako se pomaknete u neko drugo područje, spojit će se na neku drugu dostupnu Wi-Fi mrežu
bez zahtjeva za šifrom.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Veze → Wi-Fi →
Passpoint.
41
→ Napredno, a zatim označite
Osnovne funkcije
Zaboravljanje Wi-Fi mreža
Svaka mreža koja se koristila, uključujući i trenutnu mrežu, može biti zaboravljena pa se uređaj
neće automatski spojiti na nju. Odaberite mrežu na popisu mreža, a zatim dodirnite Zaboravi.
Podešavanje računa
Google aplikacije, poput Trg. Play, zahtijevaju Google račun, a Samsung Apps (GALAXY Apps)
zahtjeva Samsung račun. Kreirajte Google i Samsung račune i uživajte u svemu što vam uređaj
pruža.
Dodavanje računa
Slijedite upute koje će se pojaviti prilikom otvaranja Google aplikacije, za podešavanje Google
računa, nije potrebna prijava.
Za prijavu putem ili za prijavu na Google račun, na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke →
Općenito → Računi → Dodaj račun → Google. Nakon toga, za prijavu dodirnite Novi ili
dodirnite Postojeći, a zatim za završetak postavljanja računa slijedite upute na zaslonu. Na
računu se može koristiti više od jednog Google računa.
Također, postavite i Samsung račun.
Uklanjanje računa
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Općenito, odaberite naziv računa pod Računi,
odaberite račun koji želite ukloniti, a zatim dodirnite Ukloni račun.
Postavljanje korisničkih profila
Postavite korisničke profile i zatim odaberite jedan od njih kada otključate uređaj radi primjene
personaliziranih postavki. Postavljanjem više korisničkih profila nekoliko korisnika može dijeliti
isti uređaj bez utjecaja na osobne postavke ostalih korisnika poput računa za e-poštu, preferenci
pozadine i još mnogo toga.
Na početnom zaslonu dodirnite → Postavke → Općenito → Korisnici → , a zatim slijedite
upute na zaslonu kako biste postavili novi korisnički profil. Odaberite profil na desnoj strani na
vrhu zaključanog zaslona da biste pristupili uređaju putem korisničkog profila.
42
Osnovne funkcije
Prijenos datoteka
Prebacite audio, video, slikovne i druge vrste datoteka s uređaja na računalo i obrnuto.
Povezivanje s programom Samsung Kies
Samsung Kies je računalna aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i osobnim podacima
pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies putem internetskih stranica
tvrtke Samsung.
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Samsung Kies se automatski pokreće na računalu. Ako se program Samsung Kies ne pokrene
automatski, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.
2 Prebacite datoteke između uređaja i računala.
Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.
Povezivanje s programom Windows Media Player
Provjerite je li Windows Media Player instaliran na računalu.
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Otvorite Windows Media Player te sinkronizirajte glazbene datoteke.
Spojite kao medijski uređaj
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Otvorite okvir s obavijestima, a zatim dodirnite Spojen kao medijski uređaj → Medijski
uređaj (MTP).
Dodirnite Fotoaparat (PTP) ako vaše računalo ne podržava Protokol za prijenos medija
(MTP) ili nema instaliran odgovarajući upravljački program.
3 Prebacite datoteke između uređaja i računala.
43
Osnovne funkcije
Zaštita uređaja
Spriječite druge u korištenju ili pristupu osobnih podataka ili informacija pohranjenih na uređaju
uporabom sigurnosnih značajki. Uređaj zahtjeva šifru za otključavanje svaki put kad ga trebate
otključati.
Postavljanje potpisa
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje
zaslona → Potpis.
Stvorite potpis pomoću S olovke, a zatim ga napišite još dva puta da biste ga potvrdili. Postavite
sigurnosni PIN za otključavanje zaslona ili uzorak ako zaboravite potpis.
Pri otključavanju uređaja vaš potpis mora biti napisan na isti način, primjerice pod istim
kutom, kao kad ste ga registrirali.
Postavljanje uzroka
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje
zaslona → Uzorak.
Ucrtajte uzorak povezivanjem četiri ili više točaka, te ponovno ucrtajte uzorak za potvrdu.
Podesite sigurnosni PIN za otključavanje zaslona ako zaboravite uzorak za otključavanje.
44
Osnovne funkcije
Postavljanje PIN-a
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje
zaslona → PIN.
Unesite barem četiri broja, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.
Postavljanje šifre
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje
zaslona → Šifra.
Unesite barem četiri znaka uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovno unesite šifru za
potvrdu.
Otključavanje uređaja
Uključite zaslon pritiskom na tipku za uključivanje ili na tipku za početni zaslon te unesite šifru za
otključavanje.
U slučaju da zaboravite šifru za otključavanje, donesite uređaj koji treba otključati u
Samsungov servisni centar.
45
Osnovne funkcije
Nadogradnja uređaja
Uređaj možete nadograditi s najnovijim verzijama softvera.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies
Pokrenite program Samsung Kies te spojite uređaj na računalo. Samsung Kies automatski
prepoznaje uređaj i u dijaloškom okviru prikazuje dostupne nadogradnje, ako postoje. U
dijaloškom okviru kliknite gumb ažuriraj za pokretanje nadogradnje. Kako izvršiti nadogradnju
pogledajte u uputama za program Samsung Kies.
• Nemojte isključivati računalo ili odspajati USB kabel dok se uređaj nadograđuje.
• Tijekom nadogradnje uređaja, ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj
način možete ometati postupak ažuriranja.
Bežična nadogradnja
Najnovija verzija softvera može se izravno nadograditi na uređaj putem usluge bežične
nadogradnje softvera (FOTA).
Na zaslonu aplikacije dodirnite Postavke → Općenito → O uređaju → Aktualizacija softvera
→ Aktualiziraj.
46
Komunikacija
Imenik
Koristite aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući telefonske brojeve, adrese e-pošte i sl.
Dodirnite Imenik na zaslonu aplikacija.
Upravljanje kontaktima
Dodirnite Imenik.
Kreiranje kontakta
Dodirnite
i unesite kontaktne podatke.
• : Umetanje slike.
• /
: Dodaje ili briše polje kontakta.
Uređivanje kontakta
Odaberite kontakt za uređivanje, a zatim dodirnite
Brisanje kontakta
Dodirnite
→ Obriši kontakte.
47
.
Komunikacija
Traženje kontakata
Dodirnite Imenik.
Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:
• Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
• Za brzo kretanje povlačite prstom duž kazala na desnoj strani popisa kontakata.
• Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.
Jednom kad je kontakt odabran, odaberite nešto od navedenog:
• : Dodajte omiljeni kontakt.
• : Sastavite e-poštu.
Prikaz kontakata
Dodirnite Imenik.
Uređaj po zadanom pokazuje sve spremljene kontakte.
Dodirnite
→ Kontakti za prikaz, a zatim odaberite mjesto na kojem su kontakti pohranjeni.
Premještanje kontakata
Dodirnite Imenik.
Premještanje kontakata na Google
Dodirnite
→ Spajanje računa → Spoji s Google.
Kontakti premješteni u Google kontakte pojavit će se
na popisu kontakata.
Premještanje kontakata na Samsung
Dodirnite
→ Spajanje računa → Spoji sa Samsung računom.
Kontakti premješteni u Samsung kontakte pojavit će se
48
na popisu kontakata.
Komunikacija
Uvoz i izvoz kontakata
Dodirnite Imenik.
Uvoz kontakata
Dodirnite
→ Uvoz/izvoz, zatim odaberite opciju uvoza.
Izvoz kontakata
Dodirnite
→ Uvoz/izvoz, zatim odaberite opciju izvoza.
Dijeljenje kontakata
→ Dijeli posjetnicu putem → Više kontakata, odaberite kontakte, dodirnite OK, a
Dodirnite
potom dodirnite način dijeljenja.
Omiljeni kontakti
Dodirnite Favoriti.
Dodirnite
, a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:
• Traži: Traženje kontakata.
• Spremi u Favorite: Dodaje kontakte u favorite.
• Ukloni iz favorita: Uklanja kontakte iz favorita.
• Prikaz mreže / Prikaz liste: Prikazuje kontakte u obliku rastera ili popisa.
• Upute: Pristup informacijama pomoći za korištenje kontakata.
Grupni kontakti
Dodirnite Grupe.
Dodavanje kontakata grupi
Odaberite grupu, a zatim dodirnite
. Odaberite kontakte koje ćete dodati, a zatim dodirnite OK.
49
Komunikacija
Upravljanje grupama
Dodirnite
, a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:
• Traži: Traženje kontakata.
• Uredi: Promjena grupnih postavki.
• Novi: Izradite novu grupu.
• Ukloni člana: Uklanjanje članova iz grupe.
• Pošalji email: Slanje poruke e-pošte članovima grupe.
• Promijeni redoslijed: Dodirnite i držite
drugi položaj, a zatim dodirnite OK.
pored naziva grupe, povucite gore ili dolje na
• Upute: Pristup informacijama pomoći za korištenje kontakata.
Brisanje grupa:
Dodirnite , odaberite grupe koje je dodao korisnik pa dodirnite Obriši. Zadane grupe ne mogu
se izbrisati.
Slanje poruke e-pošte članovima grupe
Odaberite grupu, dodirnite
→ Pošalji email, odaberite članove, a zatim dodirnite OK.
Vizitka
Dodirnite Imenik.
Kreirajte vizitku i pošaljite je drugima.
Dodirnite Postavi profil, unesite podatke poput telefonskog broja, adrese e-pošte i poštanske
adrese, a zatim dodirnite Spremi. Korisnički podaci spremljeni su prilikom podešavanja uređaja,
odaberite vizitku pod JA, a za uređenje dodirnite .
Dodirntie
dijeljenja.
→ Dijeli posjetnicu putem → Odabrani kontakt, a potom odaberite način
50
Komunikacija
Email
Koristite aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.
Dodirnite Email na zaslonu aplikacija.
Postavljanje računa e-pošte
Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite Email.
Unesite adresu e-pošte i šifru. Dodirnite za osobni račun e-pošte, poput Google Maila ili
dodirnite Ručno postavlj. za račun e-pošte tvrtke. Nakon toga, za dovršenje postavljanja slijedite
upute na zaslonu.
Za postavljanje računa e-pošte dodirnite
→ Postavke → Dodaj račun.
Slanje poruka
Za korištenje računa e-pošte dodirnite ga, a zatim dodirnite
primatelje, naslov i poruku, a zatim dodirnite .
Dodirnite
na vrhu zaslona. Unesite
za dodavanje primatelja na popis kontakata.
Dodirnite +Ja da biste sebe dodali u primatelje.
Dodirnite
za dodavanje slika, videozapise, kontakte, zapise, događaje i sl.
Dodirnite →
za umetanje slika, događaja, kontakata i lokacijskih informacija u poruku.
Slanje odgođenih poruka
→ Slanje rasporeda, odredite vrijeme i datum, a zatim
Tijekom pisanja poruke dodirnite
dodirnite OK. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.
• Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije
stabilna, poruka neće biti poslana.
• Ova funkcija temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum
mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.
51
Komunikacija
Čitanje poruka
Odaberite račun e-pošte koji ćete koristiti, a nove poruke će se primiti na njega. Za ručno
primanje novih poruka dodirnite .
Za čitanje dodirnite poruku.
Prosljeđivanje poruke.
Brisanje poruke.
Dodavanje ove adrese
e-pošte na popis
kontakata.
Označava poruku kao
podsjetnik.
Odgovaranje na poruku.
Otvaranje privitaka.
Sastavite poruku.
Dodirnite oznaku privitka za njegovo otvaranje, a zatim dodirnite Spremi za spremanje.
Google Mail
Koristite aplikaciju za brz i izravni pristup usluzi Google Maila.
Dodirnite Google Mail na zaslonu aplikacija.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o području ili pružatelju
usluga.
52
Komunikacija
Slanje poruka
U bilo kojem poštanskom sandučiću dodirnite
dodirnite POŠALJI.
, unesite primatelje, naslov i poruku, a zatim
Dodirnite + KOPIJA/SKRIV. KOP. za dodavanje većeg broja primatelja.
Dodirnite da biste priložili slike.
Dodirnite
→ Spremi skicu za spremanje poruke koju ćete kasnije poslati.
Dodirnite
→ Priloži datoteku za dodavanje slika, videozapisa, glazbe itd.
Dodirnite
→ Zanemari za ponovno sastavljanje poruke.
Dodirnite
→ Postavke da biste promijenili postavke usluge Google Mail.
Dodirnite
aplikacije.
→ Pošaljite povratne informacije da biste svoje mišljenje poslali timu za razvoj
Dodirnite
→ Pomoć da biste pristupili podacima o pomoći za Google Mail.
Čitanje poruka
Traženje poruke.
Čuvanje poruke u
dugotrajnoj pohrani.
Sastavite poruku.
Brisanje poruke.
Odgovorite svim
primateljima ili ispišite
poruku.
Prikaz privitka.
Proslijedite poruku
drugima.
Odgovaranje na poruku.
Označava poruku kao
podsjetnik.
Oznake
Google Mail ne koristi mape, već umjesto toga koristi oznake. Kad je Google Mail pokrenut
poruke se prikazuju s oznakom Pristigla pošta.
Za dodavanje oznaka porukama, odaberite poruku, dodirnite
odaberite poruku koju želite dodijeliti.
53
→ Promjena oznaka, a zatim
Komunikacija
Hangouts
Koristite aplikaciju da biste razgovarali s drugima.
Dodirnite Hangouts na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Odaberite prijatelje s popisa prijatelja ili unesite podatke za pretragu te odaberite prijatelje iz
rezultata pretrage i počnite razgovarati.
ChatON
Koristite aplikaciju za razgovor s drugim uređajem. Za uporabu ove aplikacije morate se prijaviti
na svoj Samsung račun.
Dodirnite ChatON na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Kreirajte popis prijatelja unosom telefonskih brojeva ili adresa e-pošte Samsung računa ili
odaberite prijatelje s predloženog popisa.
Da biste počeli razgovarati, dodirnite
→ Novo i odaberite prijatelja.
Google+
Koristite aplikaciju kako bi ostali u kontaktu s ljudima putem Googleove usluge društvene mreže.
Dodirnite Google+ na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Dodirnite Sve za promjenu kategorije, a zatim se pomaknite gore ili dolje za pregled poruka
vašeg kruga.
54
Komunikacija
Fotografije
Ovu aplikaciju koristite za pregled i dijeljenje slika ili videozapisa putem Googleove društvene
mreže.
Dodirnite Fotografije na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Odaberite jednu od sljedećih kategorija:
• SVE: Pregledajte sve slike ili videozapise koji su snimljeni ili preuzeti na uređaj.
• ISTAKNUTE FOTOGRAFIJE: Pregledajte slike ili videozapise razvrstane po datumu ili albumu.
Dodirnite da biste pregledali preostale slike ili videozapise u grupi.
Zatim odaberite sliku ili videozapis.
Prilikom pregledavanja upotrijebite jednu od sljedećih ikona:
• : Izmjena slike.
• : Podijelite slike ili videozapise s drugima.
• : Brisanje slika ili videozapisa.
Twitter
Odaberite ovu aplikaciju za pristup web-mjestu društvene mreže Twitter kako biste bili u
kontaktu s društvom.
Dodirnite Twitter na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
55
Mreža i internet
Internet
Koristite aplikaciju za pretraživanje interneta.
Dodirnite Internet na zaslonu aplikacija.
Pregledavanje internetskih stranica
Dodirnite adresno polje, unesite adresu internetskih stranica te dodirnite Idi.
Dodirnite
da biste pristupili dodatnim mogućnostima tijekom pregleda Internet stranice.
Za promjenu internetskog pretraživača, dodirnite adresno polje, a zatim dodirnite ikonu
internetskog pretraživača pored adrese internetskih stranica.
Otvaranje nove stranice
Dodirnite
.
Da biste otvorili drugu internetsku stranicu, pomaknite se ulijevo ili udesno u polju naslova te
dodirnite naslov da biste ga odabrali.
Glasovno pretraživanje Interneta
Dodirnite adresno polje, dodirnite → , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od
predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.
Oznake
Da biste označili trenutnu internetsku stranicu, dodirnite
.
Za otvaranje označenih internetskih stranica dodirnite , a zatim odaberite jednu.
Povijest
Dodirnite → Povijest za otvaranje internetskih stranica s popisa nedavno posjećenih
internetskih stranica. Za brisanje povijesti dodirnite .
56
Mreža i internet
Spremljene stranice.
Za pregled spremljenih internestkih stranica dodirnite
→ Spremljene.
Poveznice
Za otvaranje na novoj stranici, spremanje ili kopiranje dodirnite i držite poveznicu internetske
stranice.
Za pregled spremljenih poveznica dodirnite Skidanja. (str. 105)
Dijeljenje internetskih stranica
Za dijeljenje adrese internetske stranice s drugima dodirnite
→ Dijeljenje preko.
Za dijeljenje dijela internetske stranice, dodirnite i držite željeni tekst te zatim dodirnite Dijeljenje
preko.
Chrome
Ovu aplikaciju koristite za traženje informacija i pregledavanje internetskih stranica.
Dodirnite Chrome na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Pregledavanje internetskih stranica
Dodirnite adresno polje, a zatim unesite adresu internetske stranice ili kriterij za pretraživanje.
Otvaranje nove stranice
Dodirnite
→ Nova kart.
Da biste otvorili drugu internetsku stranicu, pomaknite se ulijevo ili udesno u polju naslova te
dodirnite naslov da biste ga odabrali.
Oznake
Da biste označili trenutnu Internet stranicu, dodirnite
Internet adresa, a zatim dodirnite Spremi.
Za otvaranje označenih internetskih stranica dodirnite
57
, unesite pojedinosti kao što su naziv i
→ Oznake, a zatim odaberite jednu.
Mreža i internet
Glasovno pretraživanje Interneta
Dodirnite , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje
će se pojaviti.
Sinkroniziranje s drugim uređajima
Sinkronizacija otvara kartice i oznake koje Chrome koristi na drugom uređaju, kad ste na njemu
prijavljeni s istim Google računom.
Da biste prikazali otvorene oznake na drugim uređajima, dodirnite
Odaberite internetsku stranicu koju želite otvoriti.
→ Nedavne kartice
Za pregled oznaka dodirnite OZNAKE.
Bluetooth
Bluetooth izravno bežično povezuje dva uređaja na kratkoj udaljenosti. Razmijenite podatkovne
ili multimedijske datoteke s drugim uređajima putem Bluetootha.
• Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka
koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
• Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno
zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može
se smanjiti.
• Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti
kompatibilni s vašim uređajem.
• Ne koristite Bluetooth funkciju za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije
datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth funkcije.
Za aktiviranje Bluetooth funkcije, na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Veze → Bluetooth,
a zatim u desno povucite tipku Bluetooth.
58
Mreža i internet
Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Veze → Bluetooth → Skeniraj, a zatim će se pojaviti
popis pronađenih uređaja. Odaberite uređaj koji želite upariti, a zatim za potvrdu prihvatite
automatski generirani pristupni ključ na oba uređaja.
Slanje i primanje podataka
Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. Na primjer Galerija. Otvorite
odjeljak Galerija, odaberite sliku, dodirnite → Bluetooth pa odaberite neki Bluetooth uređaj.
Nakon toga, za primanje slike prihvatite Bluetoothov zahtjev za potvrdom na drugom uređaju.
Kada vam neki drugi uređaj pošalje podatke, prihvatite zahtjev za odobrenjem povezivanja
putem Bluetootha koji je poslao drugi uređaj. Primljene se datoteke spremaju u mapu
Download. Ako je kontakt prihvaćen, automatski je pridodan na popis kontakata.
Screen Mirroring
Ovu funkciju koristite za spajanje uređaja na široki zaslon pomoću AllShare Cast hardverskog
ključa ili funkcije HomeSync (za kućnu sinkronizaciju), a zatim podijelite sadržaje. Ovu funkciju
možete koristiti i s drugim uređajima koji podržavaju Wi-Fi Miracast funkciju.
• Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Uređaji s aktiviranom miracast opcijom koji ne podržavaju Zaštitu visoko
širokopojasno digitalnog sadržaja (HDCP - High-bandwidth Digital Content
Protection) možda neće biti kompatibilni s ovom funkcijom.
• Neke se datoteke mogu sporije reproducirati ovisno o mrežnoj vezi.
• Za uštedu energije, deaktivirajte ovu funkciju kada se ne koristi.
• Ako navedete frekvenciju za Wi-Fi, AllShare Cast hardverski ključevi ili funkcija
HomeSync (za kućnu sinkronizaciju) možda se neće moći otkriti ili spojiti.
• Ako reproducirate videozapise ili igrate igre na televizoru, odaberite odgovarajući
način rada televizora za potpuni užitak u igranju ili gledanju.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Veze → Screen Mirroring, a zatim u desno
povucite gumb Screen Mirroring. Odaberite uređaj, otvorite ili reproducirajte datoteku, a zatim
kontrolirajte prikaz pomoću tipke uređaja. Za spajanje na uređaj pomoću PIN-a, dodirnite i držite
naziv uređaja za unos vašeg PIN-a.
59
Mreža i internet
Samsung Link
Koristite ovu aplikaciju kako biste reproducirali sadržaj spremljen na udaljenim uređajima ili
servisima za pohranu na internetu. Možete reproducirati i slati multimedijske datoteke sa svojeg
uređaja na neki drugi uređaj ili servis za Internet pohranu.
Za uporabu ove aplikacije, morate se prijaviti na svoj Samsung račun, te registrirati dva ili više
uređaja. Načini prijavljivanja mogu se razlikovati ovisno o vrsti uređaja.
Dodirnite Samsung Link na zaslonu aplikacija.
Da biste pokrenuli Samsung Link, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dodirnite Instaliraj i
slijedite upute na zaslonu.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Group Play
Koristite tu aplikaciju da biste uživali u trenucima sa svojim prijateljima zajednički koristeći i
reproducirajući sadržaj. Stvorite sesiju aplikacije Group Play ili joj se pridružite, a zatim dijelite
sadržaj, kao što su slike ili glazba.
Dodirnite Group Play na zaslonu aplikacija.
Da biste pokrenuli Group Play, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dodirnite Instalirati i
slijedite upute na zaslonu.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Prilikom korištenja ove aplikacije ne možete pristupiti internetu.
60
Mreža i internet
Smart Remote
Pomoću ove aplikacije možete uređaj koristiti kao daljinski upravljač za televizijske prijamnike i
sustave za zabavu.
Dodirnite Smart Remote na zaslonu aplikacija.
Prvo morate povezati uređaj s Wi-Fi mrežom i pripaziti da je infracrveni priključak uređaja okrenut
prema televizoru.
Postavljanje uređaja kao daljinskog upravljača za televizijski
prijamnik
Dodirnite Choose Your Country or Region, odaberite zemlju ili regiju, a zatim slijedite upute na
zaslonu da biste dovršili postupak postavljanja.
Da biste otvorili okno daljinskog upravljača, dodirnite ručicu okna na donjem desnom rubu
zaslona.
Da biste dodali još jednu prostoriju, dodirnite
→ Add New Room.
Prilagodba postavki za daljinsko upravljanje
Dodirnite
i koristite sljedeće opcije:
• Rooms & Devices: Promjena postavki povezivanja.
• Edit Channels: Uređivanje kanala prikazanih na zaslonu uređaja.
• Profile: Unesite korisnički profil kako bi vam aplikacija Peel mogla pomoći pronaći odabire u
kojima možete uživati.
• Favorite Programs: Prikaz omiljenih programa.
• Cut Programs: Vraćanje prethodno skrivenih programa.
• Genres: Skrivanje ili promjena redoslijeda žanrova.
• Sports: Skrivanje ili promjena redoslijeda sportova.
• Send Feedback: Slanje mišljenja korisnika u svrhu razvoja aplikacije.
• Notifications: Postavite uređaj tako da vas upozori na različite skorašnje TV programe.
• Reset Peel: Ponovno postavljanje postavki povezivanja.
61
Mreža i internet
WatchON
Ovu aplikaciju koristite za spajanje na televizor i gledanje omiljenih emisija i filmova.
Dodirnite WatchON na zaslonu aplikacija.
Prvo uređaj morate spojiti na mrežu i provjeriti je li infracrveni otvor uređaja usmjeren prema
televizoru.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Spajanje na televizor
Spojite se na televizor za prikaz zaslona uređaja na većoj površini te daljinski upravljajte
televizorom putem uređaja.
Dodirnite Postavi WatchON, odaberite regiju i uslugu emitiranja, a zatim dodirnite Dalje.
Dodirnite → Postavke, odaberite marku TV-a, a zatim slijedite upute na zaslonu i registrirajte
TV na uređaju. Postupak se može razlikovati ovisno o opcijama koje odaberete.
Za spajanje na drugi uređaj dodirnite
→ Postavke → Postavke sobe → Dodaj sobu.
Gledanje televizora
Odaberite prijedlog TV programa ili kategoriju na dnu zaslona. Odaberite TV programe ili film, a
zatim dodirnite Gledaj na TV-u, Gledaj ovaj program ili Prikaz sada. Odabrani program prikazat
će se na spojenom televizoru.
Dodirnite i otvorite okvir daljinskog upravljača za upravljanje televizorom.
Podešavanje programskih podsjetnika
Dodirnite Vremenska lenta na dnu zaslona i odaberite vrijeme za TV programe koje želite
gledati. Odaberite program, a zatim dodirnite .
Podsjetnik za odabrani program dodaje se u S Planer.
62
Mediji
Glazba
Koristite aplikaciju za slušanje glazbe.
Dodirnite Glazba na zaslonu aplikacija.
Reproduciranje glazbe
Odaberite glazbenu kategoriju, a zatim odaberite pjesmu koju želite reproducirati.
Dodirnite sliku albuma na dnu zaslona za otvaranje zaslona glazbenog playera.
Traženje drugih uređaja za
reproduciranje datoteke.
Prilagodba glasnoće zvuka.
Podesite datoteku kao
omiljenu pjesmu.
Uključivanje naizmjenične
reprodukcije.
Skrivanje zaslona
glazbenog playera.
Promjena načina
ponavljanja.
Otvaranje popisa pjesama.
Prebacivanje na sljedeću
pjesmu. Dodirnite i držite za
brže premotavanje
unaprijed.
Ponovno pokreće pjesmu
koja se trenutno
reproducira ili se prebacuje
na prethodnu pjesmu.
Dodirnite i držite za brže
premotavanje unatrag.
Pauziranje i nastavak
reprodukcije.
63
Mediji
Za preslušavanje pjesama uz istu razinu glasnoće dodirnite
Pametna glasnoća.
→ Postavke → Napredno →
Kada je aktivirana funkcija Pametna glasnoća razina glasnoće može biti veća od razine
glasnoće uređaja. Vodite računa i ne izlažite se duže vrijeme preglasnom zvuku jer to
može oštetiti vaš sluh.
Pametna glasnoća nije moguće aktivirati za neke datoteke.
Za podešavanje osobnih preferencija zvuka prilikom preslušavanja pjesama pomoću slušalice
→ Postavke → Napredno → Adapt Sound → Uključeno. Kada glasnoću
dodirnite
povećate do razine 14 ili više, opcija za prilagodbu zvuka se ne primjenjuje na reproduciranje
glazbe. Ako glasnoću smanjite do razine 13 ili niže, opcija se ponovo primjenjuje.
Postavljanje pjesme kao zvuka alarma
→ Postavi
Da biste kao zvuk alarma koristili pjesmu koja se trenutačno reproducira, dodirnite
za ton alarma.
Kreiranje popisa pjesama
Izradite vlastiti odabir pjesama.
Dodirnite , unesite naslov, a zatim dodirnite OK. Odaberite pjesme koje ćete dodati, a zatim
dodirnite OK.
Za dodavanje pjesme koja se trenutno reproducira na popis pjesama, dodirnite
popis za reprodukciju.
→ Dodaj na
Reproduciranje glazbe prema raspoloženju
Reproduciranje glazbe grupirane prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira popis pjesama.
Kad je dodana nova pjesma, dodirnite Glazbeni kutak → .
Dodirnite Glazbeni kutak i odaberite okvir raspoloženja. Ili odaberite višestruke ćelije
povlačenjem prsta.
64
Mediji
Kamera
Koristite aplikaciju za snimanje fotografija ili videozapisa.
Galerija koristite za pregledavanje fotografija i videozapisa snimljenih kamerom uređaja.
(str. 72)
Dodirnite Kamera na zaslonu aplikacija.
• Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
• Provjerite je li objektiv čist. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada
koji zahtijevaju visoku rezoluciju.
Pravila rada s kamerom
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih
ljudi.
Snimanje fotografija
Snimanje fotografije
Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati. Kad je objekt
snimanja u fokusu, okvir fokusa će pozelenjeti. Dodirnite
za snimanje fotografije.
Prikaz dodatnih opcija.
Dodirnite za prebacivanje u
način dvostruke kamere.
Prebacivanje s prednje na
stražnju kameru.
Prikaz trenutnog načina.
Početak snimanja
videozapisa.
Promjena načina
fotografiranja.
Otvorite galeriju za pregled
slika i videozapisa.
Odabir između brojnih
dostupnih efekata.
65
Mediji
Način fotografiranja
Dostupno je nekoliko fotografskih efekata.
Dodirnite Način, a zatim se pomaknite gore ili dolje po desnoj strani zaslona.
• Auto: Tu značajku koristite da biste fotoaparatu omogućili da procijeni uvjete u okolini i
odredi najbolji način fotografiranja.
• Lijepo lice: Snima fotografiju s prosvijetljenim licem za suptilnije slike.
• Najbolja fotografija: Snimanje nekoliko fotografija, a zatim se sprema najbolja.
• Najbolje lice: Koristite za istodobno snimanje više grupnih fotografija i njihovo kombiniranje
radi izrade najbolje moguće slike.
Dodirnite
za snimanje više fotografija. Za dobivanje najbolje fotografije, mirno držite
fotoaparat i ostanite mirni pri snimanju fotografija. Kada se otvori Galerija, dodirnite žuti
okvir na svakom licu te odaberite najbolji pojedinačni položaj subjekta. Nakon odabira
položaja svakog subjekta odvojeno, dodirnite Spremi kako biste slike spojili u jednu
fotografiju koju ćete spremiti.
• Zvuk i snimka: Pomoću te značajke snimite fotografiju sa zvukom.
Dodirnite
za snimanje fotografije. Nakon snimanja fotografije uređaj će snimiti i zvuk u
trajanju od nekoliko sekundi.
Prilikom snimanja u ovom načunu, zvuk se snima pomoću unutrašnjeg mikrofona.
• Drama: Koristite za snimanje niza fotografija i njihovo kombiniranje za stvaranje slike koja
prikazuje tragove kretanja.
Za najbolji snimak slijedite donje savjete. U drukčijim uvjetima snimanja uređaj možda neće
ispravno snimati.
– – Mirno držite kameru i ostanite mirni pri snimanju fotografija.
– – Snimanje fotografija subjekta koji se kreće u jednom smjeru.
– – Snimanje fotografije s pozadinom bez pokretnih objekata.
– – Izbjegavajte snimanje fotografija na kojoj su subjekt i pozadina sličnih boja.
– – Izbjegavajte fotografirati subjekt koji je preblizu ili predaleko kako bi stao u okvir tražila ili
je predug poput autobusa ili vlaka.
66
Mediji
• Bogati ton (HDR): Ovu funkciju koristite za snimanje fotografija s boljim omjerom kontrasta.
• Gumica: Ovo koristite za brisanje pokreta objekata koji se kreću u pozadini.
Dodirnite
za snimanje niza fotografija. Uređaj briše tragove pokreta objekata u pokretu.
Za vraćanje izvorne fotografije, dodirnite , a zatim dodirnite označeno područje.
Za najbolji snimak slijedite donje savjete.
– – Mirno držite kameru i ostanite mirni pri snimanju fotografija.
– – Prilikom snimanja fotografija objekta i pozadine sa sličnim bojama, fotoaparat možda
neće prepoznati sve kretnje.
– – Prilikom snimanja fotografija subjekta koji se malo pomiče ili se previše pomiče, kamera
možda neće prepoznati sve pokrete.
– – Ako se u pozadini kreće više subjekata, kamere možda neće prepoznati sve pokrete.
• Panorama: Snima fotografiju sastavljenu od mnoštva povezanih fotografija.
Za najbolji snimak slijedite donje savjete.
– – Polako pomaknite kameru u jednom smjeru.
– – Neka optičko tražilo kamere bude unutar okvira.
– – Izbjegavajte fotografirati subjekt koji se nalazi ispred neprepoznatljive pozadine, poput
čistog neba ili jednobojnih zidova.
• Sport: Ovu postavku koristite za snimanje objekata koji se brzo kreću.
• Noćno: Ovu postavku koristite kada snimate u tamnijim uvjetima.
Panoramske fotografije
Panoramska fotografija je široka pejsažna slika koja se sastoji od mnoštva slika.
Dodirnite Način → Panorama.
Dodirnite
i pomaknite kameru u jednom smjeru. Kad se plavi okvir poravna s tražilom,
kamera će automatski snimiti sljedeću sliku u panoramskom nizu. Za zaustavljanje snimanja
dodirnite
.
Ako je tražilo izvan smjera, uređaj prekida snimanje.
67
Mediji
Primjenjivanje efekata filtera
Koristite efekte funkcije da biste snimili jedinstvene fotografije i videozapise.
Dodirnite
i odaberite efekt filtra. Dostupne mogućnosti ovise o načinu rada.
Snimanje videozapisa
Snimanje videozapisa
Dodirnite za snimanje videozapisa. Za prekid snimanja dodirnite
snimanja dodirnite .
. Za zaustavljanje
Tijekom snimanja, koristite sljedeće radnje:
• Za promjenu fokusa, dodirnite novo mjesto fokusa. Za fokusiranje na središte zaslona,
dodirnite .
• Za snimanje slike iz videozapisa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite
.
Način snimanja
Dodirnite
→
da biste promijenili način snimanja.
• Normalno: Ovaj način koristite za normalnu kvalitetu.
• Ograniči za email: Ovaj način koristite kako biste smanjili kvalitetu snimanja radi slanja
snimke putem e-pošte.
• Brzo kretanje: Ovaj način koristite za snimanje videozapisa objekta u pokretu. Uređaj će
ubrzano reproducirati videozapis.
68
Mediji
Povećanje i smanjenje zuma
Koristite jednu od ovih metoda:
• Za povećanje ili smanjenje zuma koristite tipku glasnoće.
• Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.
Efekt povećanja/smanjenja zuma dostupan je tijekom korištenja funkcije zuma tijekom
snimanja videozapisa.
Način dvostruke kamere
Kad snimate fotografiju krajolika pomoću stražnje kamere, fotografija ili videozapis snimljen
pomoću prednje kamere pojavit će se umetnutom prozoru i obrnuto. Ovu funkciju koristite za
istovremeno snimanje lijepih fotografija krajolika i auto-portreta.
Dodirnite
dodirnite
za prebacivanje u način dvostruke kamere. Dodirnite
za snimanje videozapisa.
za snimanje fotografije ili
Dodirnite i zadržite da biste
promijenili veličinu ili
premjestili na drugu
lokaciju.
Odabir između brojnih
dostupnih stilova.
• Dvostrukom kamerom možete snimiti videozapise u trajanju od 5 minuta u punom
HD-u i u trajanju od 10 minuta u HD-u.
• Tijekom snimanja videozapisa u ovom načinu rada, zvuk snima interni mikrofon.
69
Mediji
Podijelite sliku
Dodirnite
→
, a zatim odaberite jedno od sljedećeg:
• Dijeli snimku: Šalje fotografiju izravno na drugi uređaj putem usluge Wi-Fi Direct.
• Dijeljenje foto. s prijateljem: Postavite uređaj da prepoznaje lice osobe koju ste označili na
fotografiji i pošaljite je toj osobi.
• ChatON foto dijeljenje: Slanje fotografije na drugi uređaj pomoću aplikacije ChatON.
• Udaljeno tražilo: Postavite uređaj da biste daljinski upravljali kamerom.
Daljinsko upravljanje kamerom
Postavite uređaj kao tražilo da biste daljinski upravljali kamerom.
Dodirnite
Dodirnite
→ → Udaljeno tražilo, a zatim spojite uređaj i kameru pomoću Wi-Fi Directa.
za daljinsko snimanje fotografije koristeći uređaj kao tražilo.
Konfiguriranje postavki kamere
→ za konfiguriranje postavke kamere. Sve navedene opcije nisu dostupne i kod
Dodirnite
načina statične kamere i kod načina video kamere. Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o
načinu koji se koristi.
• Veličina fotografije / Veličina videa: Odaberite razlučivost. Za bolju kvalitetu koristite veću
razlučivost. Ali ona koristi više memorije.
• Uzastopno: Snimite niz fotografija objekata u pokretu.
• Dotaknite za foto: Dodirnite sliku na zaslonu pretpregleda da biste snimali fotografije.
• Prepoznavanje lica: Postavite uređaj da prepozna ljudska lica i pomogne vam ih slikati.
• Načini-mjerenja: Odaberite način mjerenja. Ovo određuje način izračuna vrijednosti
svjetla. Centar mjeri pozadinsko svjetlo na središtu prizora. Točke mjeri vrijednost svjetla na
zadanom mjestu. Matrica daje prosjek cijelog prizora.
70
Mediji
• ISO: Odaberite ISO vrijednosti. Ova opcija kontrolira osjetljivost kamere na svjetlost. Mjeri
se u ekvivalentno filmskoj kameri. Male vrijednosti služe za nepokretne ili jako osvijetljene
objekte. Velike vrijednosti služe za brze ili slabo osvijetljene objekte.
• Stabiliz. videa: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke stabilizacije. Stabilizacija pomaže pri
fokusiranju kad je kamera u pokretu.
• Automatsko noćno prepoznavanje: Podesite uređaj na automatsko otkrivanje tamnih
uvjeta snimanja te na podešavanje osvjetljenja fotografije bez korištenja bljeskalice.
• Spremi kao: Postavite uređaj za brisanje izvorne fotografije pri snimanju fotografija u načinu
rada sa bogatim nijansama.
• Lokacijska oznaka: Dodaje GPS oznaku lokacije na fotografiju. Aktivirajte ovu značajku pri
snimanju fotografija za kreiranje albuma u aplikaciji Album s pričom.
• Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do
ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim
vremenskim uvjetima.
• Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste
to izbjegli, isključite postavku GPS označavanja.
• Pregled slika/vid.: Podesite uređaj za prikazivanje fotografija ili videozapisa nakon snimanja.
• Tipka za glasn.: Postavljanje uređaja da za upravljanje okidačem ili funkcijom zumiranja
koristi tipku za glasnoću.
• Timer: Koristite za odgođeno snimanje.
• Balans bijele boje: Odaberite odgovarajuću korekciju bijele boje, kako bi slike imale realan
raspon boja. Ove postavke namijenjene su specifičnim uvjetima rasvjete. Ove postavke
slične su rasponu topline za ekspoziciju balansa bijele boje kod profesionalnih kamera.
• Vrijedn. ekspozic.: Promijenite vrijednost ekspozicije. Određuje količinu svjetla koju prihvaća
senzor kamere. Za situacije sa slabim osvjetljenjem koristite visoku ekspoziciju.
• Smjernice: Prikazuje smjernice tražila kao pomoć pri kompoziciji kad se odabiru objekti
snimanja.
71
Mediji
• Flash: Aktiviranje ili deaktiviranje bljeskalice.
• Kontrola glasom: Podesite kameru za snimanje fotografija putem glasovne naredbe.
• Kontekst. naziv dat.: Postavite kameru za prikaz kontekstualnih oznaka. Aktivirajte tu
značajku da biste koristili Tag Buddy u odjeljcima Galerija i Album s pričom.
• Spremi kao preokrenuto: Okrenite sliku za kreiranje zrcalne slike originalnog prizora.
• Spremanje: Odabir memorijske lokacije za pohranu.
• Poništi: Poništavanje postavki kamere.
Prečaci
Reorganizirajte prečace za lakši pristup raznim opcijama kamere.
Dodirnite
→ Uredi brze postavke.
Dodirnite i držite opciju, te je povucite u otvor na vrhu zaslona. Ostale ikone mogu se premjestiti
unutar popisa dodirivanjem i povlačenjem.
Galerija
Koristite aplikaciju za pregled slika i videozapisa.
Dodirnite Galerija na zaslonu aplikacija.
Pregledavanje slika
Pokretanjem Galerija prikazuju se dostupne mape. Kad neka druga aplikacija, npr. Email, spremi
sliku, mapa Download automatski se kreira za preuzimanje slike. Na isti način, snimanje zaslona
automatski kreira mapu Screenshots. Odaberite mapu koju želite otvoriti.
U mapi, slike će se prikazati prema datumu kreiranja. Odaberite sliku koju želite pregledati na
cijelom zaslonu.
Pomaknite se lijevo ili desno za pregled sljedeće ili prethodne slike.
72
Mediji
Povećanje i smanjenje zuma
Za povećanje zuma koristite jedan od sljedećih načina:
• Za povećanje zuma dodirnite bilo gdje.
• Raširite dva prsta na bilo kojem mjestu za povećanje zuma. Skupite ih za smanjenje zuma ili
dodirnite dva puta za povratak.
Pregledavanje slika pomoću značajke pokreta
Koristite značajku pokreta za izvršenje funkcije pomoću određenog pokreta.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Kontrole → Pokreti, tipku Pokreti povucite udesno,
a zatim uključite tipku svake značajke.
Za prestanak korištenja značajke pokreta, povucite Pokreti lijevo.
Reprodukcija videozapisa
Datoteke videozapisa prikazuju
pogledati i dodirnite .
ikonu u pregledu prikaza. Odaberite videozapis koji želite
Skraćivanje segmenata videozapisa
Odaberite video, a zatim dodirnite . Povucite početni okvir do željene početne točke, povucite
završni okvir do željene točke završetka i zatim spremite videozapis.
Uređivanje slika
Prilikom pregledavanja slika dodirnite
i koristite sljedeće funkcije:
• Favorit: Dodavanje na popis favorita.
• Prezentacija: Pokretanje prikaza slika u nizu sa slikama u trenutnoj mapi.
• Slikovni okvir: Služi za dodavanje okvira i bilješke na sliku. Uređena slika spremljena je u
mapi Photo frame.
• Foto bilješka: Tu značajku koristite da biste na poleđini slike napisali bilješku. Dodirnite
uređenje bilješke.
• Kopiraj u međuspremnik: Kopiran u međuspremnik.
73
za
Mediji
• Ispis: Ispišite sliku spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s
uređajem.
• Preimenuj: Preimenuje datoteke.
• Dijeljenje foto. s prijateljem: Šalje sliku osobi čije lice je označeno na slici.
• Rotiraj ulijevo: Rotira u smjeru obrnutom od kazaljke na satu.
• Rotiraj udesno: Rotira u smjeru kazaljke na satu.
• Izreži: Promijenite veličinu plavog okvira da biste izrezali i spremili sliku koja se nalazi u
njemu.
• Postavi za: Postavljanje slike kao pozadine ili slike kontakta.
• Detalji: Pregled detalja slike.
• Postavke: Promjena postavki galerije.
Modifikacija slika
Prilikom pregledavanja slika dodirnite
i koristite sljedeće funkcije:
• Zakreni: Okreni sliku.
• Izreži: Odreži sliku.
• Boja: Podešavanje zasićenosti ili osvjetljenja slike.
• Efekt: Primjena efekata na sliku.
• Naljepnica: Dodavanje naljepnica.
• Crtež: Crtanje po slici.
• Okvir: Primjena okvira na sliku.
Omiljene slike
Prilikom pregledavanja slike dodirnite
→ Favorit za dodavanje slike na popis favorita.
Brisanje slika
Koristite jednu od ovih metoda:
• U mapi dodirnite
→ Odaberite stavku, odaberite sliku, a zatim dodirnite
• Prilikom pregledavanja slike, dodirnite
.
74
.
Mediji
Dijeljenje slike
Koristite jednu od ovih metoda:
• U mapi dodirnite
→ Odaberite stavku, odaberite slike i zatim dodirnite
poslali drugima ili podijelili putem društvenih mreža.
• Prilikom pregledavanja slike, dodirnite
mreža.
da biste ih
za njeno slanje drugima putem usluga društvenih
Postavljanje kao pozadine
Prilikom pregledavanja slike, dodirnite
kako bi je dodijelili kontaktu.
→ Postavi za za postavljanje slike kao pozadine ili
Označavanje lica
→ Postavke → Oznake, a zatim potvrdite okvir Oznaka lica. Žuti okvir pojavit će
Dodirnite
se oko prepoznatog lica. Dodirnite lice, dodirnite Ime, a zatim odaberite ili dodajte kontakt.
Kad se na slici pojavi oznaka lica, dodirnite je i upotrijebite dostupne opcije, primjerice slanje
poruka.
Prepoznavanje lica možda neće uspjeti ovisno o kutu lica, veličini lica, boji kože, izrazu
lica, osvjetljenju ili nakitu koji osoba nosi.
Korištenje aplikacije Označi prijatelja
→ Postavke → Oznake → Označi prijatelja, a zatim povucite tipku Označi
Dodirnite
prijatelja desno kako biste pri otvaranju slike prikazali kontekstualnu oznaku (vrijeme, lokacija,
datum i ime osobe).
Organiziranje pomoću mapa
Stvorite mapu za organizaciju slika ili videozapisa pohranjenih na uređaj. Datoteke možete
kopirati ili premještati iz jedne mape u drugu.
Da biste stvorili novu mapu, dodirnite . Upišite naziv za mapu, dodirnite OK, a zatim označite
slike ili videozapise. Dodirnite i držite bilo koju odabranu sliku ili videozapis, povucite je u novu
mapu, a zatim dodirnite OK. Dodirnite Kopiraj da biste kopirali ili Premjesti da biste premjestili
stavku.
75
Mediji
Album s pričom
Ovu aplikaciju koristite za kreiranje vlastitog digitalnog albuma za uspomenu te za uredno i
automatsko organiziranje slika.
Dodirnite Album s pričom na zaslonu aplikacija.
Da biste pokrenuli Album s pričom, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dodirnite Instalirati i
slijedite upute na zaslonu.
Video
Koristite aplikaciju za reprodukciju datoteka videozapisa.
Dodirnite Video na zaslonu aplikacija.
Reprodukcija videozapisa
Odaberite video za reproducirati.
Prebacite se u način rada s
plutajućim zaslonom.
Traženje drugih uređaja za
reproduciranje datoteke.
Prilagodba glasnoće zvuka.
Kretanje naprijed ili natrag
povlačenjem trake.
Prebacivanje na sljedeći
videozapis. Dodirnite i
držite za brže
premotavanje unaprijed.
Pomicanje upravljačke
ploče na lijevo.
Pomicanje upravljačke
ploče na desno.
Otvaranje popisa pjesama.
Izmjena omjera zaslona.
Ponovno pokreće trenutni
videozapis ili se prebacuje
na prethodni videozapis.
Dodirnite i držite za brže
premotavanje unatrag.
Pauziranje i nastavak
reprodukcije.
76
Mediji
Brisanje videozapisa
Dodirnite
→ Obriši, odaberite videozapise i zatim dodirnite Obriši.
Dijeljenje videozapisa
Dodirnite
dijeljenja.
→ Dijeljenje preko, odaberite videozapise, dodirnite OK, a zatim odaberite način
Korištenje skočnog video playera
Ova značajka omogućuje vam korištenje drugih aplikacija bez zatvaranja video playera. Tijekom
gledanja videozapisa, dodirnite
kako biste koristili pop-up player.
Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje playera, a skupite ih za njegovo smanjenje. Za
pomicanje playera, povucite player na drugu lokaciju.
Kupnja videozapisa
Dodirnite VIDEO TRGOVINA, a zatim odaberite videozapis.
Video uređivanje
Pomoću ove aplikacije možete uređivati videozapise i primjenjivati različite efekte.
Dodirnite Video uređivanje na zaslonu aplikacija.
Da biste pokrenuli Video uređivanje, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dodirnite Instaliraj i
slijedite upute na zaslonu.
Neke datoteke s videozapisima u mapi Galerija možda nećete moći prikazati, ovisno o
razlučivosti i kodeku videozapisa.
77
Mediji
YouTube
Koristite ovu aplikaciju za gledanje videozapisa sa internetskih stranica YouTubea.
Dodirnite YouTube na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Gledanje videozapisa
Dodirnite , a zatim unesite ključnu riječ. Za gledanje videozapisa odaberite jedan od dobivenih
rezultata pretraživanja.
Dodirnite
da biste prikazali na cijelom zaslonu.
Dijeljenje videozapisa
Odaberite videozapis za gledanje, dodirnite
, a zatim odaberite način dijeljenja.
Učitavanje videozapisa
Dodirnite Prijenosi →
PRENESI.
, odaberite videozapis, unesite podatke o videozapisu, a zatim dodirnite
Moj časopis
Koristite te aplikacije da biste stvorili vlastiti društveni magazin.
Na početnom zaslonu prijeđite prstom od dna zaslona prema gore.
Kada prvi put pokrenete My magazine, dodirnite Dalje, pročitajte te prihvatite uvjete i
odredbe, a zatim dodirnite Pokretanje.
Da biste postavili vlastiti časopis, dotaknite te brzo dodirnite kategorije. Dodirnite , odaberite
nove teme, a zatim dodirnite .
Da biste promijenili kategoriju, prijeđite prstom ulijevo ili udesno. Da biste pregledavali stranice
časopisa, prijeđite prstom prema gore ili dolje, a zatim odaberite članak da biste ga čitali.
78
Mediji
Prilikom pregledavanja stranice dodirnite
• da biste koristili sljedeću aplikaciju:
: Pokretanje aplikacije S bilješka.
• : Pokretanje aplikacije S Planner.
• : Slanje e-pošte.
• : Pokrenite Google pretraživanje.
• : Otvorite Internet preglednik.
• : Otvorite zaslon aplikacija.
Flipboard
Koristite ovu aplikaciju za pristup personaliziranim časopisima.
Dodirnite Flipboard na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Ako prvi put pokrećete ovu aplikaciju ili nakon resetiranja podataka, slijedite upute na zaslonu za
dovršavanje podešavanja.
Odaberite priču s naslovnice ili naslov, prevucite prstima po Flipboard stranicama, a zatim
odaberite članak koji želite pročitati.
Businessweek+
Koristite tu aplikaciju da biste doznali najnovije vijesti o financijama, poslovanju, poslovnim
informacijama itd.
Dodirnite Businessweek+ na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
79
Mediji
NYTimes
Koristite tu aplikaciju da biste pregledavali i kretali se kroz članke itd.
Dodirnite NYTimes na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Da biste pretraživali članke, dodirnite
, a zatim unesite ključnu riječ u polje za pretraživanje.
SketchBook for Galaxy
Koristite tu aplikaciju da biste stvorili brzi koncept ili skicirali ideju za projekt.
Na zaslonu aplikacija dodirnite SketchBook for Galaxy.
Koristite umjetničke alate da biste nacrtali i obojili svoje digitalno umjetničko djelo. Slika će se
spremiti u mapu Galerija.
Da biste pokrenuli SketchBook for Galaxy, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dodirnite
Install i slijedite upute na zaslonu.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
80
Trgovine aplikacijama i
medijskim sadržajima
Trgovina Play
Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu pokrenuti na
uređaju.
Dodirnite Trg. Play na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacije po kategorijama ili dodirnite
za pretraživanje pomoću tipkovnice.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite INSTALIRAJ. Ako je
potrebno platiti naknadu za aplikaciju, dodirnite cijenu te slijedite upute na zaslonu za završetak
postupka kupnje.
Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na
vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir s
obavijestima i dodirnite ikonu.
Deinstaliranje aplikacija
Deinstalirajte aplikacije kupljene preko Trg. Play.
Dodirnite → Moje aplikacije, odaberite aplikaciju koju želite izbrisati s popisa instaliranih
aplikacija, a zatim dodirnite DEINSTALIRAJ.
81
Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima
Samsung Apps (GALAXY Apps)
Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija namijenjenih Samsung uređajima.
Više informacija možete pronaći na apps.samsung.com.
Dodirnite Samsung Apps (GALAXY Apps) na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacije po kategoriji ili dodirnite
za pretraživanje pomoću ključne riječi.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija o njoj. Za preuzimanje besplatnih aplikacija dodirnite
Besplatno. Za kupovinu i preuzimanje aplikacija koje se trebaju platiti, dodirnite gumb koji
pokazuje cijenu aplikacije.
Za promjenu postavki automatskog ažuriranja dodirnite
ažuriranje aplikacija, a zatim odaberite opciju.
→ Postavke → Automatsko
Knjige Play
Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje datoteka s knjigama.
Dodirnite Knjige Play na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
82
Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima
Play filmovi
Koristite ovu aplikaciju za gledanje, preuzimanje i iznamljivanje filmova i televizijskih serija.
Dodirnite Play filmovi na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Play glazba
Ovu aplikaciju koristite za slušanje glazbe na uređaju ili za prijenos glazbe putem Google cloud
usluge.
Dodirnite Play glazba na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Igre Play
Koristite tu aplikaciju da biste preuzimali i igrali igre.
Dodirnite Igre Play na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Play kiosk
Ovu aplikaciju koristite za čitanje najnovijih vijesti.
Dodirnite Play kiosk na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
83
Pomoćni programi
S bilješka
Koristite ovu aplikaciju kako biste stvorili bilješku pomoću multimedijskih datoteka ili glasovnih
snimki.
Dodirnite S bilješka na zaslonu aplikacija.
Stvaranje bilješka
Kada prvi put pokrenete S bilješku, dodirnite Početak da biste postavili zadane naslovnice i
predložak. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.
Sastavljanje bilješki
Stvorite bilješke s obogaćenim sadržajem dodavanjem multimedijskih datoteka ili glasovnih
bilježaka.
Dodirnite
za pisanje ili crtanje po zaslonu ili dodirnite
za unos teksta pomoću tipkovnice.
Poništavanje i vraćanje
zadnje aktivnosti.
Odaberite bilješku.
Izbrišite bilješku.
Unos bilješke.
Spremite bilješku.
Promijenite način unosa da
biste mogli crtati S olovkom
i prstom ili samo S olovkom.
Dodavanje druge stranice
trenutnoj bilješki.
Umetanje multimedijske
datoteke.
Prijeđite na uvećani način
rukopisa.
Promijenite mogućnosti
stranice.
84
Pomoćni programi
Da biste izbrisali okvir, dodirnite ga i držite, a zatim dodirnite Obriši.
Prilikom zapisivanja bilješke, dodirnite
za promjenu vrste olovke, debljine crte ili boje olovke.
Pohrana trenutnih postavki kao
profila olovke.
Izmjena vrste olovke.
Izmjena debljine crte.
Izmjena boje olovke.
Dodajte novu boju na temelju
birača boja.
Kako biste povećali ili smanjili prikaz zaslona, približite ili udaljite dva prsta.
Da biste dodali novu stranicu, dodirnite
Da biste izbrisali stranicu, dodirnite
→ Dodaj stranicu.
→ Obriši stranicu.
Da biste dodali oznaku na stranicu, dodirnite
Da biste dodali kazalo na stranicu, dodirnite
→ Uredi oznake.
→ Uredi indeks.
Da biste promijenili predložak stranice, dodirnite
→ Dodaj obrazac.
Da biste promijenili pozadinu stranice, dodirnite
→ Promijeni pozadinu.
Da biste prikazali rešetku na stranici, dodirnite
→ Smjernice.
Korištenje alata za brisanje
Nacrtana crta nije prepoznata kao serija točkica, nego kao serija kratkih poteza. Zato možete
odabrati cijelu crtu i izbrisati je, premjestiti ili promijeniti. No, može se desiti da izbrišete dio crte
koji niste namjeravali, ili se može desiti da ne možete izbrisati intenzivne ili preklapajuće crte
kada koristite alat za brisanje.
Da biste smanjili mogućnost slučajnog brisanja dijelova, veličinu alata za brisanje prilagodite
dodirom na → .
Za brisanje bilješke dodirnite Obriši sve.
Čak ni malim alatom za brisanje možda nećete moći precizno izbrisati željeno područje.
85
Pomoćni programi
Uređivanje rukom pisanih bilježaka
Odaberite rukom pisanu bilješku za izrezivanje, pomicanje, promjenu veličine ili preoblikovanje.
Prilikom bilježenja ili crtanja bilješke dodirnite . Zatim dodirnite bilješku ili je uokvirite crtom
kako biste je odabrali i uredili.
Da biste premjestili bilješku na neku drugu lokaciju, odaberite je i zatim je povucite na drugu
lokaciju.
Kako biste promijenili veličinu bilješke, odaberite je i zatim povucite kvačicu okvira.
Kada je odabrana rukom pisana bilješka, upotrijebite sljedeće mogućnosti:
• Svojstva: Promijenite svojstva bilješke poput izgleda, veličine, boje ili debljine.
• Pretvori u: Pretvorite nacrtani oblik ili rukom pisanu bilješku u organiziranu.
• Izreži: Izrežite bilješku. Da biste je zalijepili na neku drugu lokaciju, dodirnite i zadržite
lokaciju, a zatim dodirnite Zalijepi.
• Kopiraj: Kopirajte bilješku. Da biste je zalijepili na neku drugu lokaciju, dodirnite i zadržite
lokaciju, a zatim dodirnite Zalijepi.
• Obriši: Izbrišite bilješku.
86
Pomoćni programi
Umetanje multimedijskih datoteka
Dodirnite
da biste umetnuli slike, videozapise, glasovne zapise itd.
Umetanje skice
Dodirnite → Idejna skica, a zatim upišite ključnu riječ ili odaberite kategoriju kako biste
potražili slike.
Da biste na popis dodali vlastite skice, dodirnite
, a zatim nacrtajte sliku na ploči za skice.
Umetanje slike ili videozapisa s okvirom
Dodirnite
platnu.
→ Slika ili Video → Fotografiranje u nacrtanom okviru ili Snimi videozapis na
Nacrtajte okvir oko bilješke, a zatim dotaknite unutar okvira S olovkom ili prstom da biste snimili
fotografiju ili videozapis.
Umetanje podataka o karti
Dodirnite
dodirnite
→ Maps, pomičite se po karti ili dodirnite
.
da biste potražili neko mjesto, a zatim
• Da biste prikazali lokaciju na cijelom zaslonu, dodirnite i držite kartu, a zatim dodirnite
Otvori mapu.
• Da biste podatke o karti podijelili s drugima, dodirnite
način dijeljenja.
87
→ Dijeljenje preko i odaberite
Pomoćni programi
Stvaranje grafikona i upravljanje njima
Stvaranje tablice
Dodirnite → Jedn. grafikon → Tablica, postavite broj redaka i stupaca tablice, a zatim
dodirnite OK.
• Da biste unosili podatke u tablicu, dodirnite ćeliju tablice.
→ Dodaj stupac ili Obriši stupac.
• Da biste dodali ili izbrisali stupce, dodirnite
• Da biste dodali ili izbrisali retke, dodirnite
→ Dodaj red ili Obriši red.
Stvaranje grafikona
Da biste stvorili grafikon, dodirnite → Jedn. grafikon, a zatim odaberite vrstu grafikona.
Potom u grafikonu nacrtajte trake, crte ili razdjelnike.
Kako biste stvorili grafikon pomoću podataka u tablici, dodirnite tablicu i držite je, dodirnite
Uredi grafikon → , a zatim odaberite vrstu grafikona.
88
Pomoćni programi
Uređivanje grafikona
Dodirnite i zadržite grafikon ili tablicu, dodirnite Uredi grafikon, a zatim upotrijebite sljedeće
mogućnosti:
• Dodirnite
u gornjem lijevom kutu zaslona da biste promijenili vrstu grafikona.
• Dodirnite stavku, dodirnite
, a zatim odredite vrijednosti.
Dostupne mogućnosti mogu se razlikovati ovisno o vrsti grafikona.
Prikaz stranica bilješka
Prilikom pregledavanja stranica dodirnite
da biste koristili sljedeće mogućnosti:
• Obriši: Izbrišite stranicu.
• Dijeljenje preko: Pošaljite stranicu drugima.
• Izvoz: Izvezite stranicu kao slikovnu datoteku ili PDF datoteku.
• Uredi stranice: Promijenite izgled stranica ili uvezite stranice iz drugih bilješka.
• Uredi oznake: Dodajte oznaku na stranicu.
• Indeksna stranica: Dodajte kazalo na stranicu.
• Dodaj prečac na početnu: Na početnu stranicu dodajte prečac na stranicu.
• Ispis: Ispisivanje stranice spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti
kompatibilni s uređajem.
• Spremi kao: Spremite stranicu s drugačijim nazivom.
• Postavi za: Postavite sliku kao pozadinu ili sliku kontakta.
89
Pomoćni programi
Prikaz pretpregleda stranica
Povucite bilješku prema dolje da biste pregledali stranice iznad bilješke.
Dodirnite
na naslovnici bilješke da biste pristupili sljedećim mogućnostima:
• Obriši: Izbrišite bilješku.
• Dijeljenje preko: Podijelite bilješku s drugima.
• Izvoz: Izvezite bilješku kao slikovnu datoteku ili PDF datoteku.
• Preimenuj: Promijenite naziv bilješke.
• Uredi naslovnicu: Promijenite naslovnicu bilješke.
• Dodaj u Favorite: Dodajte bilješku na popis favorita.
• Zaštita: Zaključajte bilješku da je drugi ne bi vidjeli.
• Dodaj prečac na početnu: Na početnu stranicu dodajte prečac na bilješku.
Uređivanje bilješki
Dodirnite bilješku kako biste je otvorili. Bilješka se prikazuje u načinu pregleda. Da biste uredili
bilješku, dodirnite .
Traženje bilješka
Koristite tu značajku da biste potražili bilješku unošenjem kriterija pretraživanja, kao što su nazivi,
oznake, tekst ili riječi pisane rukopisom.
Dodirnite , dodirnite polje za pretraživanje pri vrhu zaslona, a zatim unesite kriterije
pretraživanja.
90
Pomoćni programi
Aktivna bilješka
Koristite ovaj program za ručno zapisivanje bilješki i brzo izvođenje neke od korisnih značajki
koje pruža aplikacija Aktivna bilješka.
Dodirnite Aktivna bilješka na zaslonu aplikacija.
Sastavljanje zapisa
Dodirnite , unesite zapis, a zatim dodirnite . Kada se pojavi izbornik funkcija, odaberite
funkciju kako biste koristili informacije iz bilješke koju ste zapisali.
• : Stvori kontakt.
• : Slanje e-pošte.
• : Pretraži internet.
• : Traži lokaciju.
• : Kreiraj zadatak.
Ako želite koristiti pojedine informacije iz bilješke, dotaknite za uklanjanje odabira bilješke i
nacrtajte krug oko informacija.
Promjena boje pozadine.
Brisanje zapisa.
Sakrijte neke alate.
Zapišite bilješku.
Spremite bilješke.
Ocrtajte željeno područje.
Zatvorite bilješke.
Smanjite bilješke.
Pregledajte popis bilješki.
Prilagodite veličinu podloge za
bilješku.
Spremite bilješku i izradite novu.
91
Pomoćni programi
Pregledavanje zapisa
Pregledavanje minijatura zapisa pomicanjem gore ili dolje.
Da biste uredili bilješku, dodirnite je.
Za stvaranje bilješke dodirnite
.
Da biste potražili zapis, dodirnite
Da biste izbrisali zapise, dodirnite
.
.
Kako biste drugima poslali bilješke, dodirnite
Da biste promijenili način prikaza, dodirnite
→ Dijeljenje preko.
→ Prikaz.
Kako biste pristupili informacijama koje će vam biti korisne prilikom korištenja aplikacije Aktivna
→ Upute.
bilješka, dodirnite
S Planer
Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.
Dodirnite S Planer na zaslonu aplikacija.
Kreiranje događaja ili zadataka
Dodirnite
, a zatim koristite jedan od sljedećih načina:
• Događaj: Unos događaja uz opcionalno ponavljanje postavke.
• Obaveza: Unos događaja uz opcionalnu prioritetnu postavku.
Za još kraći postupak dodajte događaj ili zadatak, dodirnite datum za odabir i dodirnite ga
ponovo.
92
Pomoćni programi
Unesite naslov i naznačite koji kalendar treba koristiti ili s kojim kalendarom ga treba
sinkronizirati. Zatim dodirnite Uredi detalje događaja ili Uredi detalje zadatka za dodavanje
više detalja poput koliko se često događaj ponavlja, kad ima treba prethodno na njega upozoriti
ili kad se održava.
Dodajte kartu koja pokazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje Lokacija, dodirnite
polja, a zatim pokažite preciznu lokaciju dodirivanjem i držanjem karte koja se pojavila.
do
Sinkroniziranje s Google kalendarom
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Općenito → Računi → Google u odjeljku Moji
računi, odaberite Google račun, a zatim označite Sinkronizacija Kalendar.
Za ručno sinkroniziranje ažuriranja, na zaslonu aplikacija dodirnite S Planer →
Sinkronizacija.
Da biste prikazali sinkronizirane događaje ili zadatke, dodirnite
račun.
→
→ Kalendari, a zatim Google
Rukopis u prikazu mjeseca
Na zaslonu s prikazom mjeseca dodirnite
kako biste aktivirali ovu značajku.
Promjena vrste kalendara
Na gornjoj strani zaslona odaberite jedan od različitih tipova kalendara uključujući godišnji,
mjesečni, tjedni i sl.
Traženje događaja
Dodirnite
, a zatim unesite ključnu riječ za pretragu.
Za pregled današnjih događaja dodirnite Danas na vrhu zaslona.
Brisanje događaja ili zadatka
Odaberite datum ili događaj, a zatim dodirnite → Obriši.
Dijeljenje događaja
Odaberite događaj ili zadatak, dodirnite → Dijeljenje preko, a potom odaberite način
dijeljenja.
93
Pomoćni programi
Dropbox
Koristite ovu aplikaciju za pohranu i dijeljenje datoteka s drugima putem Dropbox cloud
pohrane. Kada spremite datoteke u Dropbox, uređaj se automatski sinkronizira s internetskim
poslužiteljem i svim drugim računalima koji imaju instaliran Dropbox.
Dodirnite Dropbox na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Pri prvom pokretanju aplikacije Dropbox slijedite upute na zaslonu da biste proveli postavljanje.
Kad je Dropbox aktiviran, fotografije i videozapisi snimljeni pomoću kamere uređaja automatski
se učitavanju u Dropbox. Za prikaz učitanih fotografija ili videozapisa dodirnite . Za dijeljenje ili
brisanje datoteka ili kreiranje albuma, dodirnite , a zatim odaberite datoteke.
→ Upload here → Photos or
Za učitavanje datoteka pomoću Dropboxa, dodirnite →
videos ili Other files. Za otvaranje datoteke u Dropboxu odaberite datoteku.
Prilikom pregledavanja slika ili videozapisa dodirnite
otvaranje datoteka u popisu favorita dodirnite .
i dodajte ih na popis favorita. Za
Oblak
Koristite ovu značajku za sinkronizaciju datoteka ili sigurnosno pohranjivanje postavki i podataka
aplikacija putem vašeg Samsung računa ili Dropboxa.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Općenito → Oblak.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Sinkronizacija s Samsung računom
Za sinkronizaciju datoteka dodirnite vaš Samsung račun ili Postavke sinkronizacije.
94
Pomoćni programi
Sigurnosno pohranjivanje ili obnova podataka
Dodirnite Sigurnosna kopija ili Vrati za rezervno kopiranje ili obnovu podataka pomoću računa
Samsung.
Sinkronizacija s Dropboxom
Dodirnite Poveži Dropbox račun, a zatim unesite Dropbox račun. Slijedite upute na zaslonu kako
biste dovršili postupak postavljanja.
Jednom kad se prijavite dodirnite Allow uređaj automatski sinkronizira datoteke s Dropboxom
kad god napravite neke izmijene.
Disk
Ovu aplikaciju koristite za stvaranje i uređivanje dokumenata i dijeljenje s drugima putem
spremišta Google Drive. Pri stvaranju dokumenata ili prijenosu datoteka na Google Drive,
vaš će se uređaj automatski sinkronizirati s Internet poslužiteljem i svim drugim računalima s
instaliranom aplikacijom Google Drive. Pristupite datotekama bez prijenosa ili preuzimanja.
Dodirnite Disk na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
95
Pomoćni programi
POLARIS Office 5
Ovu aplikaciju koristite da biste uređivali dokumente u različitim oblicima, uključujući
proračunske tablice i prezentacije.
Na zaslonu aplikacija dodirnite POLARIS Office 5.
Ovisno o vrsti datoteke neke funkcije možda neće biti dostupne.
Stvaranje dokumenta.
Prikaz nedavno korištenih
dokumenata.
Dijelite dokumente s
drugima.
Pregledavanje mapa.
Prikaz omiljenih
dokumenata.
Pretraživanje prema obliku
dokumenta.
Stvaranje dokumenata
Dodirnite
, a zatim odaberite vrstu dokumenta.
Da biste uredili dokument koristite alatnu traku za uređivanje na vrhu zaslona.
Da biste završili, dodirnite ikonu dokumenta u gornjem lijevom dijelu zaslona, dodirnite Spremi,
unesite naziv datoteke, odaberite mapu u koju će ona biti spremljena pa dodirnite Spremi.
Da biste spremili dokument kao PDF datoteku, dodirnite ikonu dokumenta u gornjem lijevom
dijelu zaslona, dodirnite Izvoz u PDF, unesite naziv datoteke, a zatim dodirnite Izvezi.
Tijekom uređivanja dokumenata dodirnite
, a zatim koristite jednu od sljedećih funkcija:
• Prebaci na Način prikaza.: Pretpregled dokumenta.
• Bilješka stranice: Uređivanje bilješki na slajdovima.
• Traži / Zamijeni: Pretraživanje ili zamjena teksta.
96
Pomoćni programi
• Izgled stranice: Promjena izgleda stranica.
• Pretvorba zaslona: Primjena animacije ili efekta prijelaza na slajdovima.
• Svojstva: Promjena postavki načina prikaza.
• Čitaj sve.: Čitanje dokumenta pomoću značajke pretvaranja teksta u govor.
• Filtar: Prikaz ćelija filtriranih prema određenim kriterijima.
• Sortiraj: Sortiranje ćelija prema određenim kriterijima.
• Zaključavanje tablice: Zaključavanje tablice da je drugi ne bi mogli uređivati.
• Zamrznuti: Zadržavanje odabranog retka na mjestu.
• Ponovno izračunaj: Ponovno izračunavanje funkcija u tablici.
• Snimanje zaslona: Snimanje odabranog područja.
• Pregled informacija: Pregled pojedinosti dokumenta.
• Pomoć: Pristupanje informacijama o pomoći za korištenje mogućnosti POLARIS Office.
Čitanje dokumenata
Dodirnite datoteku na zaslonu nedavnih dokumenata. Možete dodirnuti i Preglednik datoteka,
Vrsta obrasca, Favoriti ili Gledajte Zajedno, a zatim odabrati datoteku koju želite otvoriti.
Da biste crtali po dokumentu, dodirnite
.
Da biste tražili niz teksta u dokumentu, dodirnite
Dodirnite
.
, a zatim koristite jednu od sljedećih funkcija:
• Prebaci na Način uređivanja.: Otvorite alatnu traku za uređivanje.
• Oznake: Otvorite okvir Bookmark. Odaberite oznaku da biste otvorili knjižnu oznaku.
• Svojstva: Promjena postavki načina prikaza.
• Prikaz jednog dijapozitiva: Prikaz pojedinačnih slajdova.
• Bilješka stranice: Uređivanje bilješki na slajdovima.
• Zamrznuti: Zadržavanje odabranog retka na mjestu.
• Snimanje zaslona: Snimanje odabranog područja.
• Pregled informacija: Pregled pojedinosti dokumenta.
• Pomoć: Pristupanje informacijama o pomoći za korištenje mogućnosti POLARIS Office.
97
Pomoćni programi
Dijeljenje dokumenata
Dijelite dokumente s raznim uređajima povezanim s istom Wi-Fi mrežom. Tijekom dijeljenja
dokumenata možete napisati bilješku ili crtati po zaslonu.
Da biste stvorili grupu za dijeljenje, dodirnite Gledajte Zajedno → . Odaberite dokument za
dijeljenje, unesite naziv i šifru za grupu dijeljenja, a zatim dodirnite OK.
Da biste se pridružili grupi za dijeljenje, pronađite je i pridružite joj se pomoću šifre.
Alarm
Pomoću te aplikacije postavite pozive za buđenje i alarme prije važnih događaja.
Dodirnite Alarm na zaslonu aplikacija.
Uključivanje ili isključivanje
alarma.
Datum i vrijeme
Postavljanje alarma
Dodirnite , postavite vrijeme oglašavanja alarma, odaberite dane u koje će se alarm ponavljati,
a zatim dodirnite Spremi. Vrijeme alarma možete i upisati pomoću brojeva koristeći S olovku.
• Lokacijski alarm: Postavite lokaciju. Alarm će se isključiti samo kad se nalazite na toj lokaciji.
• Odgođeno: Postavite razdoblje i broj ponavljanja alarma nakon unaprijed postavljenog
vremena.
• Pametni alarm: Postavite vrijeme kada se alarm treba uključiti prije unaprijed postavljenog
vremena.
98
Pomoćni programi
Zaustavljanje alarma
Za zaustavljanje alarma, povucite izvan velikog kruga. Za ponavljanje alarma nakon proteka
određenog vremena, povucite
izvan velikog kruga.
Brisanje alarma
Dodirnite i držite alarm, a zatim dodirnite Obriši.
Svjetsko vrijeme
Ovu aplikaciju koristite da biste provjerili vrijeme u mnogim svjetskim gradovima.
Dodirnite Svjetsko vrijeme na zaslonu aplikacija.
Kreiranje satova
Dodirnite
pa unesite naziv grada ili odaberite grad s popisa gradova.
Za primjenu ljetnog računanja vremena dodirnite
→ Postavke ljetnog vremena.
dodirnite
→ Odaberi, odaberite sat, a zatim
Brisanje satova
Dodirnite
→ Odaberi, odaberite sat, a zatim dodirnite
Kalkulator
Koristite ovu aplikaciju za jednostavne i složene izračune.
Dodirnite Kalkulator na zaslonu aplikacija.
Za brisanje povijesti dodirnite
.
99
.
Pomoćni programi
S Prevoditelj
Ovu aplikaciju koristite za prijevod teksta na druge jezike.
Dodirnite S Prevoditelj na zaslonu aplikacija.
Da biste pokrenuli S Prevoditelj, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dodirnite Instalirati, a
zatim slijedite upute na zaslonu.
S Voice
Ovu aplikaciju koristite da biste glasom upravljali uređajem i pokretali razne značajke.
Dodirnite S Voice na zaslonu aplikacija. Alternativo, dvaput pritisnite gumb za početni zaslon.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Neki jezici ne podržavaju tu aplikaciju.
Evo nekoliko primjera govornih naredbi:
• Otvori glazbu
• Pokreni kalkulator
• Provjeri raspored
Savjeti za bolje prepoznavanje glasa
• Govorite jasno.
• Govorite na mirim mjestima.
• Ne koriste nepristojne riječi ili kolokvijalni govor.
• Izbjegavajte govoriti dijalektom.
Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može izvršiti neželjene naredbe ovisno o vašem
okruženju ili načinu na koji govorite.
Korištenje naredbi za aktiviranje na zaključanom zaslonu
Na zaključanom zaslonu možete koristiti različite funkcije s prethodno postavljenim naredbama
za aktiviranje.
Da biste aktivirali tu značajku, na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Zaslon
zaključavanja, a zatim tipku Otključavanje buđenjem povucite udesno.
100
Pomoćni programi
S Tražilo
Koristite tu aplikaciju da biste pretražili mnoštvo stavki na uređaju, uključujući poruke e-pošte,
dokumente, slike, aplikacije itd.
Dodirnite i držite
da biste pokrenuli S Tražilo.
Dodirnite polje za pretraživanje, a zatim unesite kriterij po kojem ćete pretraživati. Ili dodirnite
, a zatim izgovorite ključnu riječ koju treba potražiti. Tu značajku možete koristiti i radi traženja
sadržaja pisanog rukom u uređaju.
Google
Koristite ovu aplikaciju ne samo za pretraživanje interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na
uređaju.
Dodirnite Google na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Pretraživanje uređaja
Dodirnite polje pretrage, a zatim unesite ključnu riječ. Alternativno, dodirnite , a zatim
izgovorite ključnu riječ.
Ako nema rezultata iz aplikacija, pojavit će se internetski preglednik, pokazujući rezultate
pretrage.
Opseg pretraživanja
Za odabir koje aplikacije treba tražiti dodirnite
označite stavke koje treba tražiti.
→ Postavke → Pretraživanje tableta, a zatim
Google Now
Pokrenite Google pretragu za prikaz kartica Google Now koje prikazuju trenutačno vrijeme, info
o javnom prometu, vaš sljedeći sastanak i sl, kada vam je to najpotrebnije.
Pridružite se Google Now prilikom otvaranja Google pretrage po prvi put. Za promjenu postavki
→ Postavke, zatim povucite udesno ili ulijevo tipku Google Now.
Google Now dodirnite
101
Pomoćni programi
Glas. pretraživanje
Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje internetskih stranica govorom.
Dodirnite Glas. pretraživanje na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Izgovorite ključnu riječ ili frazu nakon što se Govorite pojavi na zaslonu.
Album s izrescima
Koristite tu aplikaciju da biste stvorili vlastiti digitalni spomenar sa sadržajem Internet stranica,
videozapisa itd.
Dodirnite Album s izrescima na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Stvaranje kategorija
Dodirnite
, na popisu odaberite izgled, unesite naziv te dodirnite Spremi.
Prikupljanje stavki
Dok gledate Internet stranice ili videozapise, koristite S olovku na kojoj je pritisnuta tipka,
zaokružite dio koji želite odabrati. Na popisu aplikacija koji se pojavljuje pri dnu zaslona
dotaknite Album s izrescima (Zbirka isječaka) te odaberite kategoriju u koju želite dodati
odabrano područje.
Ili dodirnite Album s izrescima u zračnim naredbama, zaokružite područje i dodirnite OK.
Pregled stavki
Odaberite kategoriju, a zatim stavku. Prilikom pregledavanja stavke dodirnite ikonu u gornjem
desnom kutu zaslona kako biste se prebacili na izvorno mjesto.
102
Pomoćni programi
Moje Datoteke
Odaberite ovu datoteku za pristup raznim datotekama pohranjenim na uređaju, uključujući slike,
videozapise, pjesme i zvukovne zapise.
Dodirnite Moje Datoteke na zaslonu aplikacija.
Pregledavanje datoteka
Datoteke pohranjene u uređaju sortiraju se prema kriterijima. U lijevom oknu zaslona odaberite
jednu od sljedećih kategorija:
• Vremenska lenta: Prikaz datoteka grupiranih po datumu.
• Omiljene mape: Pregledajte prečace za mape.
• Mape: Pregledajte datoteke pohranjene u unutarnjoj memoriji ili na memorijskoj kartici.
• Kategorija: Pregledajte datoteke sortirane prema tipovima.
• Aplikacije: Pregledajte datoteke pohranjene ili stvorene u određenim aplikacijama.
Odaberite kategoriju, a zatim datoteku ili mapu da biste je otvorili.
U mapi dodirnite
, a zatim koristite jednu od sljedećih opcija:
• Odaberi: Odaberite datoteke ili mape.
• Sortiraj po: Sortiranje datoteka ili mapa.
• Dodaj u Omiljene mape: Dodajte prečac za mapu u mogućnosti Omiljene mape.
• Dodaj prečac na zaslon: Dodajte prečac za datoteku ili mapu na početni zaslon.
• Dodaj FTP: Dodajte prečac FTP poslužitelja na područje prečaca.
• Traži uređaje u blizini: Pretražuje uređaje na kojima je aktivirana usluga dijeljenja medija.
• Opcije zaslona: Promijenite mogućnosti prikaza datoteke.
→ Odaberi, odaberite datoteku ili mapu, a zatim upotrijebite neku od sljedećih
Dodirnite
funkcija:
• : Slanje datoteka drugim osobama.
• : Brisanje datoteka ili mapa.
• : Premještanje datoteka ili mapa u drugu mapu.
• : Kopiranje datoteka ili mapa u drugu mapu.
103
Pomoćni programi
• → Preimenuj: Promjena naziva datoteke ili mape.
• → Dodaj u Omiljene mape: Dodajte prečac za mapu u mogućnosti Omiljene mape.
• → Dodaj prečac na zaslon: Dodajte prečac za datoteku ili mapu na početni zaslon.
• → Zip: Komprimirajte datoteke ili mape da biste stvorili zip datoteku.
• → Detalji: Prikaz pojedinosti o datoteci ili mapi.
Traženje datoteke
Dodirnite , dodirnite polje za pretraživanje pri vrhu zaslona, a zatim unesite kriterije
pretraživanja.
Prikaz informacija o pohrani
Dodirnite
za prikaz informacija o memoriji uređaja i memorijske kartice.
Promijenite način prikaza.
Dodirnite
da biste promijenili način prikaza.
Kreiranje mapa
Dodirnite
, unesite naziv mape, a zatim dodirnite OK.
Dodavanje prečaca mapama
Dodajte prečac za mape koje se često koriste u mogućnosti Omiljene mape. Odaberite mapu i
→ Dodaj u Omiljene mape.
dodirnite
Dodavanje prečaca FTP poslužitelja na uređaj
Dodajte prečac za poslužitelj FTP u mogućnosti Mape. Dodirnite
podatke FTP poslužitelja, a zatim dodirnite OK.
104
→ Dodaj FTP, unesite
Pomoćni programi
Skidanja
Koristite ovu aplikaciju za pregled koje su se datoteke preuzele putem aplikacija.
Dodirnite Skidanja na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Odaberite datoteku koju želite otvoriti odgovarajućom aplikacijom.
Za sortiranje datoteka po veličini dodirnite Sortiraj po veličini.
Za brisanje povijesti, dodirnite Obriši popis.
TripAdvisor
Ovu aplikaciju koristite za tražnje informacija o putovanjima poput odredišta ili hotela. Također,
pomoću ove aplikacije možete rezervirati sobu te podijeliti svoje ocjene s drugima.
Dodirnite TripAdvisor na zaslonu aplikacija.
Da biste pokrenuli TripAdvisor, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dodirnite Install, a zatim
slijedite upute na zaslonu.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
105
Pomoćni programi
Evernote
Koristite tu aplikaciju da biste stvorili, sinkronizirali i zajednički koristili multimedijske bilješke koje
stvorite. Dodajte oznake u bilješke ili sortirajte bilješke u bilježnice da biste učinkovito upravljali
idejama.
Dodirnite Evernote na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
KNOX
Koristite ovu aplikaciju kako biste odvojili osobne i radne podatke te omogućili siguran pristup
poslovnim aplikacijama s vašeg uređaja.
Dodirnite KNOX na zaslonu aplikacija.
Da biste pokrenuli KNOX, morate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dodirnite Instaliraj i slijedite
upute na zaslonu.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Kako biste zaštitili podatke, KNOX i povezani podaci brišu se prilikom višestrukog
pogrešnog unosa šifre.
106
Putovanja i lokalni sadržaji
Karte
Koristite ovu aplikaciju za pokazivanja lokacije uređaja, traženje mjesta ili smjera.
Dodirnite Karte na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Traženje lokacija
Tražite lokacije unosom adrese ili ključne riječi. Nakon što je lokacija pronađena odaberite
lokaciju kako biste vidjeli detaljnije informacije. Pogledajte pomoć kako biste saznali više
informacija.
Dobivanje uputa do odredišta
Dodirnite za postavljanje početne i završne lokacije, a zatim odaberite način putovanja. Uređaj
će prikazati rute za dolazak na odredište.
107
Postavke
Informacije o postavkama
Koristite ovu aplikaciju za konfiguriranje uređaja, postavljanje opcija aplikacija i dodavanje
računa.
Dodirnite Postavke na zaslonu aplikacija.
Veze
Wi-Fi
Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim
uređajima.
Za korištenje opcija, dodirnite Wi-Fi →
.
• Napredno: Prilagodba Wi-Fi postavki.
• WPS unos tipkom: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS tipke.
• WPS PIN unos: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS PIN-a.
• Upute: Potražite pomoć za Wi-Fi.
Podešavanje postavki Wi-Fi mirovanja
Dodirnite Wi-Fi →
→ Napredno → Neka Wi-Fi ostane uključen u stanju mirovanja.
Postavljanje obavijesti o mreži
Uređaj može otkriti dostupne Wi-Fi mreže i na statusnoj traci prikazati ikonu obavijesti kad su
dostupne.
Dodirnite Wi-Fi →
→ Napredno i označite Obavijest o mreži za aktivaciju ove funkcije.
108
Postavke
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct povezuje dva uređaja izravno putem Wi-Fi mreže i ne zahtijeva pristupnu točku.
Dodirnite Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Aktivirajte Bluetooth za razmjenu informacija na kratkim udaljenostima.
Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite
.
• Istek vidljivosti: Postavljanje trajanja vidljivosti uređaja.
• Primljene datoteke: Prikaz datoteka primljenih putem značajke Bluetootha.
• Preimenuj uređaj: Postavljanje naziva uređaja prilikom korištenja Bluetootha.
• Upute: Pristup informacijama sustava pomoći vezanima uz Bluetooth.
Profil Bez mreže
Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.
Korištenje podataka
Pratite svoj podatkovni promet.
• Ciklus korištenja podat.: Da biste nadzirali korištenje podatkovne veze, unesite datum u
mjesecu za vraćanje na prvotne postavke.
Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite
.
• Automatska sinkronizacija podataka: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinkronizacije
aplikacija. Možete odabrati koje ćete informacije sinkronizirati za svaki račun putem opcije
Postavke → Općenito → Računi.
• Mobilne pristupne točke: Odabir Wi-Fi hotspota radi sprječavanja da ih koriste aplikacije
koje su pokrenute u pozadini.
109
Postavke
Lokacije
Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.
• Način: Odaberite način prikupljanja lokacijskih podataka.
• Nedavni zahtjevi za lokacijom: Postavite uređaj tako da prikazuje programe koji koriste
vaše trenutačne podatke o lokaciji te njihovo korištenje baterije.
• Usluge lokacije: Pregledajte lokacijske usluge koje koristi vaš uređaj.
• Moja mjesta: Postavljanje profila koje ćete koristiti za određene lokacije kada prilikom
pronalaženja trenutne lokacije budete koristili značajke GPS, Wi-Fi ili Bluetooth.
Više mreža
Prilagođavanje postavki za upravljanje mrežama.
Ispis
Konfiguriranje postavki dodataka pisača instaliranih na uređaju. Dostupne pisače možete
potražiti i ručno dodati za ispis datoteka putem Wi-Fi ili usluge oblaka.
VPN
Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN).
Uređaji u blizini
• Naziv uređaja: Unesite naziv medijskog poslužitelja za vaš uređaj.
• Dijeljeni sadržaj: Podešavanje uređaja za zajedničko korištenje sadržaja s drugim uređajima.
• Dopušteni uređaji: Pregledajte popis uređaja koji mogu pristupiti vašem uređaju.
• Odbijeni uređaji: Pregledajte popis uređaja koji ne smiju pristupiti vašem uređaju.
• Mjesto spremanja: Odaberite memorijsko mjesto za spremanje medijskih datoteka.
• Preuzim. iz drugih uređaja: Podešavanje uređaja za prihvaćanje učitavanja s drugih uređaja.
Screen Mirroring
Aktivacija funkcije zrcaljenja zaslona i dijeljenje vašeg zaslona s drugima.
110
Postavke
Uređaj
Zvuk
Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.
• Glasnoća: Podesite razinu glasnoće glazbe i videozapisa, zvukove sustava uređaja i
obavijesti.
• Jačina vibracije: Prilagodite jačinu vibracijske obavijesti.
• Obavijesti: Odaberite zvuk zvona koji će vas obavijestiti o događajima kao što su dolazne
poruke.
• Zvukovi dodira: Postavite uređaj da se oglasi kada na zaslonu osjetljivom na dodir
odaberete aplikaciju ili opciju.
• Zvuk zaključavanja zaslona: Postavite uređaj da se oglasi kada zaključavate ili otključavate
zaslon osjetljiv na dodir.
• Vibracija na dodir: Postavite uređaj da vibrira kad pritiskate tipke.
• Zvuk umetanja/odvajanja olovke: Podesite uređaj za emitiranje zvuka kad se S olovka
umetne ili izvuče iz svog utora.
• Samsung aplikacije: Izmijenite postavke obavijesti za pojedinu aplikaciju.
• Zvuk na dodir: Postavite uređaj da ispusti zvuk kad pritisnete tipke.
• Vibracija na dodir: Postavite uređaj da vibrira kad pritisnete tipke.
• Audio izlaz: Odaberite format izlaza zvuka za uporabu prilikom povezivanja uređaja s HDMI
uređajima. Neki uređaji ne moraju podržavati postavku surround zvuka.
• Adapt Sound: Prilagodba zvuka za uho koje najčešće koristite tijekom slušanja glazbe.
Zaslon
Promijenite postavke zaslona.
• Svjetlina: Podesite osvjetljenje zaslona.
• Istek zaslona: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje
zaslona.
• Trajanje svjetla tipki: Postavite trajanje pozadinskog osvjetljenja tipki.
111
Postavke
• Način zaslona:
– – Prilagodi prikaz: Ovaj način rada koristite da biste optimizirali zaslon u skladu s njegovim
postavkama.
– – Dinamično: Ovaj način rada koristite da bi nijansa prikaza bila živopisnija.
– – Standardno: Ovaj način rada koristite u normalnom okruženju.
– – Kino: Ovaj način rada koristite u tamnom okruženju, primjerice u mračnoj sobi.
• Način čitanja: Odaberite aplikacije koje će koristiti način za čitanje. U modu čitanja uređaj
pomaže zaštititi vaše oči kad čitate noću.
• Sanjarenje: Postavljanje uređaja da pokrene screensaver kad je uređaj povezan s
priključnom stanicom ili kad se puni.
• Prikaz postotka baterije: Postavljanje uređaja da prikazuje preostalu snagu baterije.
• Uredi nakon snimke zaslona: Postavite uređivanje snimke zaslona nakon njezina stvaranja.
Više prozora
Aktivirajte funkciju višestrukih prozora da biste mogli istovremeno pokrenuti dvije aplikacije na
zaslonu.
• Otv. u prikazu više proz.: Postavite uređaj za aktiviranje značajke Višestrukih prozora
prilikom otvaranja datoteke iz Moje Datoteke ili Video.
Zaslon zaključavanja
Promjena postavki zaključanog zaslona.
• Zaključavanje zaslona: Aktiviranje značajke zaključavanja zaslona. Sljedeće opcije se mogu
razlikovati ovisno o odabranoj funkciji zaključavanja zaslona.
• Opcije widgeta sata: Konfigurirajte postavke widgeta za sat.
– – Veličina sata: Promjena veličine sata.
– – Prikaži datum: Postavljanje uređaja da uz vrijeme prikazuje i datum.
112
Postavke
• Prečaci: Postavljanje uređaja da prikazuje prečace aplikacija na zaključanom zaslonu i
omogućuje njihovo uređivanje.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Osobna poruka: Postavljanje uređaja tako da prikazuje osobnu poruku na zaključanom
zaslonu.
– – Uredi osobnu poruku: Uređivanje osobne poruke.
• Info. o vlasniku: Unos vlastitih podataka koji će biti prikazani pored sata.
• Otključavanje: Odabir efekta prilikom otključavanja zaslona.
• Efekt tinte: Promijenite boju za efekt tinte. Efekt tinte dostupan je samo uz S olovku.
• Otključavanje buđenjem: Postavite uređaj na prepoznavanje naredbe buđenja kada je
zaslon zaključan.
• Akt. bilj. na zasl. zaklj.: Postavite uređaj neka pokrene Action Memo kada dva puta
dodirnete zaključani zaslon S olovkom na kojoj je tipka pritisnuta.
• Upute: Postavljanje uređaja da prikazuje tekst pomoći na zaključanom zaslonu.
Pozadina
Promjena postavki slike pozadine.
• Početni zaslon: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon.
• Zaslon zaključavanja: Odaberite sliku pozadine za zaslon zaključavanja.
• Početni i zaslon zaključavanja: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon i zaslon
zaključavanja.
Slova
Promijenite postavke fonta.
• Vrsta slova: Promijenite vrstu slova za tekst na zaslonu.
• Veličina slova: Promjena veličine fonta.
113
Postavke
Ploča obavijesti
Prilagodite stavke koje će se pojaviti na panelu s obavijestima.
• Svjetlina i glasnoća: Postavite uređaj tako da prikazuje trake svjetline i jačine zvuka u oknu s
obavijestima.
• Preporučene aplikacije: Postavite uređaj tako da prikazuje popis preporučenih aplikacija u
oknu s obavijestima na temelju vaših radnji poput priključivanja slušalica na uređaj.
• Postavi tipke brzih post.: Rasporedite tipke za brze postavke prikazane na ploči s
obavijestima.
Pristupačnost
Usluge pristupačnosti su posebne značajke za osobe s određenim tjelesnim invaliditetom.
Pristupite i aktivirajte sljedeće postavke za poboljšanje dostupnosti uređaja.
• Auto. rotacija zaslona: Postavite sučelje koji će se automatski rotirati kad rotirate uređaj.
• Istek zaslona: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje
zaslona.
• Izgovaranje šifri: Postavite uređaj na glasno čitanje šifri koje ste unijeli pomoću aplikacije
Talkback.
• Način rada jednim dodirom: Podesite uređaj da upravlja obavijestima dodirom na gumb
umjesto povlačenjem gumba.
• Prikaži prečac: Dodavanje prečaca do postavki dostupnosti Pristupačnost u brzom meniju
koji se pojavio kad pritisnete i držite tipku za uključivanje/resetiranje/ zaključavanje.
• Upravlj. pristupačnosti: Izvoz ili uvoz postavki dostupnosti u svrhu njihovog zajedničkog
korištenja s drugim uređajima.
• TalkBack: Aktivira Talkback, koji omogućava glasovnu povratnu informaciju.
• Veličina slova: Promjena veličine fonta.
• Pokreti za povećanje: Postavite uređaj tako da pokretima prstiju možete povećavati i
smanjivati prikaz.
• Negativne boje: Mijenja boje prikaza radi poboljšanja vidljivosti.
114
Postavke
• Podešavanje boje: Prilagodba sheme boja zaslona kada uređaj zaključi da ne razlikujete
boje ili vam je teško pročitati sadržaj.
• Podsjetnik na obavijesti: Aktivirajte ili deaktivirajte zvučne signale za nove obavijesti.
• Prečac dostupnosti: Postavljanje uređaja da aktivira aplikaciju Talkback kada pritisnete i
držite tipku za napajanje, a zatim dodirnete i držite zaslon s dva prsta.
• Opc. pret. teksta u govor:
– – Preferirani TTS sustav: Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki
sustava glasovne sinteze, dodirnite .
– – Brzina govora: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
– – Slušaj primjer: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
– – Status zadanog jezika: Pregledajte status zadanog jezika za značajku tekst u govor.
• Korekcija zvuka: Podesite korekciju zvuka kad koristite dvostruke slušalice.
• Mono zvuk: Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka na jednoj slušalici.
• Isključi sve zvukove: Isključuje sve zvukove uređaja.
• Google podnaslovi (CC): Postavite uređaj tako da prikazuje zatvorene opise sadržaja koji
podržava Google i mijenja postavke zatvorenog opisa.
• Samsung podnaslovi (CC): Postavite uređaj tako da prikazuje zatvorene opise sadržaja koji
podržava Samsung i mijenja postavke zatvorenog opisa.
• Izbornik pomagača: Postavljanje uređaja da pokazuje ikonu prečaca za pomoćne funkcije
putem koje pristupate funkcijama koje podržavaju vanjske tipke ili značajke u oknu s
obavijestima. Također, možete urediti izbornik ikone prečaca.
• Dodir i držanje: Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.
• Kontrola interakcije: Aktivirajte način kontrole interakcije da biste ograničili reakcije uređaja
na unos podataka u aplikaciji.
Način Blokiranja
Odaberite koje obavijesti će se blokirati i koliko dugo.
115
Postavke
Kontrole
Jezik i unos
Izmijeni postavke za tekstualni unos. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom
jeziku.
Jezik
Postavite jezik zaslona za sve menije i aplikacije.
Zadano
Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.
Samsung tipkovnica
Za promjenu postavki Samsung tipkovnice, dodirnite
.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.
• Odaberite jezike unosa: Odaberite jezike za unos teksta.
• Predviđanje teksta: Aktivirajte prediktivni tekstualni način rada za predviđanje riječi
temeljem vaših unosa te za prikaz predloženih riječi. Možete i prilagoditi postavke
predviđanja riječi.
• Automatska zamjena: Postavite uređaj neka ispravlja pogrešno napisane i nepotpune riječi
dodirom na razmaknicu ili interpunkcijski znak.
• Auto. veliko početno slovo: Postavite uređaj da automatski piše prvo veliko slovo nakon
interpunkcijskog znaka poput točke, upitnika ili uskličnika.
• Automatski razmak: Postavite automatsko umetanje razmaka između riječi.
• Auto. interpunkcija: Postavite uređaj da stavlja točku kada dvaput dodirnete razmaknicu.
• Ništa: Postavite uređaj tako da se deaktivira značajka prelaženja prstom po tipkovnici.
• Uzastopni unos: Postavljanje uređaja za unos teksta prelaženjem prstom po tipkovnici.
• Upravljanje pokazivačem: Omogućite značajku navigacije putem pametne tipkovnice za
pomicanje pokazivača pomoću tipkovnice.
116
Postavke
• Zvuk: Postavite uređaj da ispusti zvuk kad pritisnete tipke.
• Vibracija: Postavite uređaj da vibrira kad pritisnete tipke.
• Prikaz znakova: Postavite uređaj za prikaz velike slike svakog dodirnutog slova.
• Prepoznavanje olovke: Postavite uređaj za otvaranje okvira rukopisa kad se polje dodirnite
sa S olovkom.
• Upute: Pristupanje informacijama o pomoći za korištenje Samsungove tipkovnice.
• Poništi postavke: Poništite postavke Samsung tipkovnice.
Google unos teksta govorom
Za promjenu postavki glasovnog unosa, dodirnite
.
• Odaberite jezike unosa: Odaberite jezike za unos teksta.
• Blokiraj uvredljiv govor: Postavljanje uređaja da sprječava prepoznavanje uvredljivih riječi
prilikom govornog unosa.
• Izvanmrežno prepoznavanje govora: Preuzmite i instalirajte jezične podatke za korištenje
značajke unosa glasa izvan mreže.
Prepoznavanje rukopisa
Odaberite jezik za prepoznavanje rukopisa.
Glas. pretraživanje
• Jezik: Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
• Govorni izlaz: Postavite uređaj za davanje glasovne povratne informacije koja će vas
upozoriti na trenutnu aktivnost.
• Otkrivanje za "Ok Google": Postavite uređaj tako da započne prepoznavanje kada
izgovorite naredbu za buđenje tijekom korištenja aplikacije za pretraživanje.
Ova funkcija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Izvanmrežno prepoznavanje govora: Preuzmite i instalirajte jezične podatke za korištenje
značajke unosa glasa izvan mreže.
• Blokiraj uvredljiv govor: Blokirajte uvredljive riječi koje je uređaj prepoznao u rezultatima
glasovnog pretraživanja.
• Bluetooth slušalice: Podesite uređaj tako da dozvoli glasovno traženje putem Bluetooth
slušalice kada je spojena na uređaj.
117
Postavke
Opc. pret. teksta u govor
• Preferirani TTS sustav: Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki
sustava glasovne sinteze, dodirnite .
• Brzina govora: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
• Slušaj primjer: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
• Status zadanog jezika: Pregledajte status zadanog jezika za značajku tekst u govor.
Brzina pokazivača
Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu podlogu koji su povezani s uređajem.
Kontrola glasom
Postavite uređaj na prepoznavanje glasovnih naredbi za kontroliranje uređaja. Možete odabrati
značajke koje ćete kontrolirati glasovnim naredbama.
S Olovka
Promijenite postavke korištenja S olovke.
• Isklj. prepozna. olovke: Podesite zaslon da nereagira kad se S olovka umetne ili izvuče.
• Pokazivač: Postavite uređaj neka prikazuje pokazivač S olovke kada se S olovka drži iznad
zaslona.
• Izravan unos olovkom: Postavite uređaj za pokretanje podloge za rukopis tako da S olovku
držite iznad polja za unos teksta.
• Zračni prikaz: Podesite uređaj da aktivira funkciju zračnog prikaza radi pregleda sadržaja ili
informacija u skočnom prozoru prilikom pokazivanja na stavku pomoću S olovke.
– – Pregled informacija: Prikažite informacije u skočnom prozoru kada S olovkom pokažete
na stavke.
– – Prikaz napretka: Prilikom reprodukcije glazbe ili videozapisa, pogledajte scenu ili
prikažite proteklo vrijeme kada S olovkom pokažete na traku napretka.
– – Natpisi ikona: Prikažite jednostavne informacije o stavci u skočnom prozoru kada
S olovkom pokažete na stavku.
– – Kretanje po popisu: Prilikom gledanja poruka e-pošte ili Internet stranica, držite S olovku
iznad ruba zaslona da biste se pomicali po stranici.
118
Postavke
• Zračna naredba: Podesite uređaj da aktivira funkciju zračnih naredbi da biste mogli obavljati
različite radnje izravno s pritisnutim gumbom S olovka.
• Zvučne i vibrirajuće povratne informacije: Postavite uređaj na zvuk i vibraciju pri držanju
uređaja preko datoteka, subjekata ili opcija.
• Opcije odvajanja olovke: Postavite uređaj da aktivira Aktivnu bilješku ili zračni prikaz kada je
S olovka izvučena iz utora.
• Zvuk umetanja/odvajanja olovke: Podesite uređaj za emitiranje zvuka kad se S olovka
umetne ili izvuče iz svog utora.
• Vibracija umet./odvajanja: Podesite uređaj da vibrira kada se S olovka umetne ili izvuče iz
utora.
Pokreti
Aktiviranje funkcije prepoznavanja pokreta i promjena postavki upravljanja prepoznavanjem
pokreta na uređaju.
• Povećaj/smanji: Postavite uređaj za uvećanje ili umanjenje prikaza tijekom pregleda slika u
aplikaciji Galerija ili pregleda internetskih stranica, kada dodirnete i držite dve točke prstima
a zatim nagnete uređaj nazad i napred.
• Pregled slike: Postavite uređaj da se kreće po slici kada ga pomičete u bilo kom smjeru kada
je slika uvećana.
Pokret dlanom
Aktivirajte značajku pokreta dlanom radi upravljanja uređajem bez dodirivanja zaslona.
• Snimi zaslon: Postavite uređaja za snimanje slike zaslona kada povučete rukom lijevo ili
desno preko zaslona.
• Utišaj/pauziraj: Postavite uređaj za pauziranje reproduciranja medija kada dlanom
dodirnete zaslon.
119
Postavke
Pametni zaslon
• Pametno mirovanje: Postavljanje uređaja da sprječava isključivanje pozadinskog
osvjetljenja zaslona dok gledate u zaslon.
• Pametno zakretanje: Postavite sučelje tako da se ne rotira prema smjeru vašeg lica.
• Pametna pauza: Podesite uređaj da pauzira reprodukciju videozapisa kad ne gledate u
zaslon.
• Pametno pomicanje: Podesite uređaj tako da smanji zaslon kada pregledavate sadržaj koji
se nalazi na dnu e-poruke ili mrežnih stranica.
Općenito
Računi
Dodavanje računa e-pošte ili SNS-a.
Oblak
Promijenite postavke sinkronizacije podataka ili datoteka na vašem Samsung računu ili Dropbox
oblak pohrani.
Sigurnosno kopiranje i poništavanje
Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.
• Pokreni sigurnosnu kopiju: Postavljanje uređaja da postavke i podatke aplikacija
sigurnosno kopira na Googleov poslužitelj.
• Sigurnosno kopiranje računa: Postavite ili uredite svoj Google račun sigurnosne kopije.
• Auto. vraćanje sigurnosne kopije: Postavljanje uređaja da vraća postavke i podatke
aplikacija kada se aplikacije ponovno instaliraju na njega.
• Vraćanje tvorničkih postavki: Vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje
svih podataka.
120
Postavke
Datum i vrijeme
Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu
uređaja.
Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke
vremena i datuma.
• Postavi datum: Ručno postavljanje trenutačnog datuma.
• Postavi vrijeme: Ručno postavljanje trenutačnog vremena.
• Odabir vremenske zone: Postavite svoju vremensku zonu.
• Upotreba formata 24 sata: Prikazuje vrijeme u 24-satnom formatu.
• Odabir formata datuma: Odaberite format za prikaz datuma.
Dodaci
Promjena postavki pribora.
• Zvuk držača: Postavite uređaj za reproduciranje zvuka kada se priključi na držač radne
površine ili ukloni s njega.
• Način audio izlaza: Postavljanje uređaja da koristi zvučnik na priključnoj stanici kada je
spojen na priključnu stanicu radne površine.
• Audio izlaz: Odaberite format izlaza zvuka za uporabu prilikom povezivanja uređaja s HDMI
uređajima. Neki uređaji ne moraju podržavati postavku surround zvuka.
• Automatsko otključavanje: Postavite uređaj za automatsko otključavanje kada je poklopac
otvoren.
• Dnevna bilješka: Podesite uređaj da pri otvaranju poklopca prikaže dnevnu bilješku koja
prikazuje datum, vrijeme, klimatske uvjete i događaje.
• Jedinica: Odaberite zadanu jedinicu temperature pri prikazu vremenskih informacija u
aplikaciji Daynote.
Upravljanje aplikacijama
Prikažite i upravljajte aplikacijama na uređaju.
121
Postavke
Zadane aplikacije
Odaberite zadanu postavku za uporabu aplikacija.
Korisnici
Podešavanje i upravljanje korisničkim profilima za personalizirane postavke.
Baterija
Prikažite količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.
Štednja baterije
Aktivirajte način rada za uštedu energije i promijenite postavke načina rada za uštedu-energije.
• CPU performanse: Postavite uređaj na ograničavanje uporabe izvora sustava.
• Slika zaslona: Postavite uređaj na ograničenje osvjetljenja zaslona.
• Isključi povratnu vibraciju: Postavite uređaj na isključivanje vibracije prilikom dodira tipke.
• Info o štednji energije: Saznajte kako smanjiti potrošnju energije baterije.
Spremanje
Pregledajte informacije o memoriji uređaja, kao i o memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku
karticu.
Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi podaci koji se nalaze na njoj.
Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta
jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Raspoloživi kapacitet
može se promijeniti kada nadogradite uređaj.
122
Postavke
Sigurnost
Promijenite postavke radi zaštite uređaja.
• Šifriraj uređaj: Postavite šifru za šifriranje podataka pohranjenih na uređaju. Morate unijeti
šifru svaki put kada uključite uređaj.
Napunite bateriju prije nego što omogućite ovu postavku jer šifriranje podataka može
potrajati više od sat vremena.
• Šifriraj vanjsku SD karticu: Postavljanje uređaja da šifrira datoteke na memorijskoj kartici.
Ako uređaj vratite na tvorničke postavke kada je ova postavka omogućena, uređaj neće
moći pročitati vaše šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije resetiranja
uređaja.
• Daljinske kontrole: Postavke uređaja koje će omogućiti daljinsko upravljanje izgubljenim ili
ukradenim uređajem putem interneta. Za uporabu ove značajke morate se prijaviti na svoj
Samsung račun.
– – Registracija računa: Dodavanje ili prikaz Samsung računa.
– – Koristi bežične mreže: Postavljanje uređaja da dopusti prikupljanje podataka o lokaciji ili
da odredi lokaciju izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fija.
• Idi na web stranicu: Posjetite internetsku stranicu Pronađi moj mobilni uređaj
(findmymobile.samsung.com). Izgubljeni ili ukradeni uređaj možete pratiti i kontrolirati
putem internetskih stranica “Pronađi moj mobitel”.
• Učini šifre vidljivima: Temeljem zadanih postavki, uređaj skriva šifre iz sigurnosnih razloga.
Postavite uređaj za prikaz šifri redoslijedom kojim su unijete.
• Administratori uređaja: Pregledajte instalirane administratore uređaja. Možete dopustiti
administratorima uređaja da primjenjuju nova pravila na uređaj.
• Nepoznati izvori: Postavite uređaj na način da se dopusti instalacija aplikacija iz nepoznatih
izvora.
• Provjeri aplikacije: Postavite uređaj tako da usluzi Google omogući provjeru štetnosti
aplikacija prije instalacije.
• Aktual. sigurn. pravila:
– – Automatska aktualizacija: Postavite uređaj neka automatski provjerava i preuzima
sigurnosna ažuriranja.
– – Provjeri aktualiziranja: Provjerite sigurnosna ažuriranja.
123
Postavke
• Šalji izvješća o sigurnosti: Postavite uređaj tako da automatski preuzima sigurnosna
ažuriranja samo kada je povezan s Wi-Fi mrežom.
• Vrsta memorije: Postavite vrstu pohrane za datoteke s vjerodajnicama.
• Pouzdani podaci: Koristite certfikate i vjerodajnice kako biste osigurali uporabu različitih
aplikacija.
• Instaliraj s memorije uređaja: Instalirajte šifrirane podatke spremljene na USB pohrani.
• Obriši podatke za prijavu: Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i poništite šifru.
O uređaju
Pristupite informacijama uređaja i ažurirajte softver uređaja.
Postavke usluge Google
Pomoću te aplikacije možete konfigurirati postavke nekih Googleovih značajki.
Dodirnite Postavke usluge Google na zaslonu aplikacija.
124
Dodatak
Rješavanje problema
Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća
rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.
Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu
unosa određenih šifri:
• Šifra: Kad je značajka zaključavanja uređaja aktivna, za podešavanje uređaja trebate unijeti
šifru.
• PIN: Kad uređaj koristite prvi pute ili kad je aktivan zahtjev za unos PIN-a, morate unijeti PIN
koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika
Zaključaj SIM.
• PUK: SIM ili USIM kartica je blokirana, to je najčešće rezultat nekoliko neispravnih unosa
PIN-a. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
• PIN2: Kad pristupite izborniku koji zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 kojeg ste dobili sa SIM
ili USIM karticom. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.
Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu
pojaviti poruke o grešci.
• Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Za više informacija kontaktirajte
pružatelja usluga.
Uređaj se ne uključuje
• Ako je baterija potpuno ispražnjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite
bateriju prije uključivanja uređaja.
• Možda baterija nije ispravno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
• Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo umetnite bateriju.
125
Dodatak
Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno
• Ako na zaslon osjetljiv na dodir pričvrstite zaštitni poklopac ili dodatke u tom slučaju zaslon
osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
• Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako
zaslon dodirujete sa oštrim predmetom ili vrhovima prstiju u tom slučaju zaslon osjetljiv na
dodir možda neće ispravno raditi.
• U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na
dodir.
• Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
• Provjerite je li vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.
Vaš uređaj se zamrzava ili ima kritičnu grešku
Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti
aplikaciju ili ponovo umetnuti bateriju te uključiti uređaj za vraćanje njegovih funkcionalnosti.
Ako se vaš uređaj zamrzava ili ne reagira, za ponovo pokretanje pritisnite i držite tipku za
uključivanje duže od 7 sekundi.
Ako ovo ne riješi problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki. Na zaslonu aplikacija dodirnite
Postavke → Općenito → Sigurnosno kopiranje i poništavanje → Vraćanje tvorničkih
postavki → Vraćanje uređaja → Obriši sve. Ne zaboravite prije vraćanja na tvorničke postavke,
sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.
Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.
Pozivi se ne spajaju
• Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.
Drugi vas ne čuju tijekom poziva
• Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
• Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
• Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.
126
Dodatak
Jeka zvukova tijekom poziva
Podesite glasnoću pritiskom na gumb glasnoća ili se premjestite na drugu lokaciju.
Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako loša
• Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja
usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
• Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se
deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.
Ikona baterije je prazna
Vaša baterija je gotovo prazna. Napunite ili zamijenite bateriju.
Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)
• Provjerite je li punjač ispravno spojen.
• Ako je priključak za bateriju onečišćen, baterija se možda neće moći ispravno napuniti ili se
uređaj može isključiti. Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo pokušajte napuniti bateriju.
• Baterije u nekim uređajima ne može zamijeniti korisnik. Za izmjenu baterije posjetite servisni
centar tvrtke Samsung.
Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena
• Ako bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se smanjiti njena
iskoristivost.
• Potrošnja baterije se povećava ako koristite funkcije razmijene poruka ili neke aplikacije,
poput igrica ili interneta.
• Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.
127
Dodatak
Vaš uređaj je vruć na dodir
Kad koristite aplikacije koje zahtijevaju jače napajanje ili kad ih koristite duže vrijeme, vaš uređaj
može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu
izvedbu.
Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci
Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog memorijskog
prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci,
pokušajte sljedeće:
• Napunite bateriju ili zamijenite bateriju s onom koja je napunjena.
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste
primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.
Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza
• Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama
fotografiranja.
• Ako snimate fotografije u tamni, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama se može
pojaviti šum ili slike mogu biti ne fokusirane.
Prilikom otvaranja multimedijskih datoteka javlja se poruka o grešci
Ako primate poruke o grešci ili ako se prilikom otvaranja multimedijske datoteke on ne mogu
reproducirati, pokušajte sljedeće:
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava
(DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za
reprodukciju datoteke.
• Pripazite jesu li formati datoteka podržani na uređaju. Ako neki formati datoteka, kao što
su DivX ili AC3, nisu podržani, instalirajte aplikaciju koja ih podržava. Za potvrdu formata
datoteka koje vaš uređaj podržava posjetite www.samsung.com.
128
Dodatak
• Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i
videozapisi snimljenim drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
• Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih
usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova
zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.
Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen
• Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
• Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
• Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth
raspona (10 m).
Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.
Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo
• Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
• Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.
• Ako koristite Windows XP, provjerite imate li na vašem računalu instaliranu Windows XP
Service Pack 3 ili noviju verziju.
• Provjerite imate li na računalu instaliran Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili noviju
verziju.
Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju
GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju
podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
129
Dodatak
Izgubljeni su podaci pohranjeni na uređaju
Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. U protivnom,
nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak
podataka pohranjenih na uređaju.
Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja
• Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija
dijelova.
• Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.
130
Dodatak
Uklanjanje baterije
• Kako biste uklonili bateriju, morate posjetiti ovlašteni servisni centar i ponijeti isporučene
upute.
• Radi vaše sigurnosti, ne pokušavajte ukloniti bateriju. Uslijed nepravilnog uklanjanja
baterije može doći do oštećenja baterije i uređaja te nastanka ozljeda i/ili dovesti do toga da
uređaj bude nesiguran za uporabu.
• Samsung ne snosi odgovornost ni za koju štetu ili gubitak (ugovorno ili izvanugovorno,
uključujući nemar) koji nastanu kao posljedica nepridržavanja ovih upozorenja i uputa, osim
za smrt ili ozljedu koji nastanu kao posljedica Samsungovog nemara.
1 Uklonite memorijsku karticu i olovku S Pen iz uređaja.
2 Umetnite alat za otvaranje uređaja u prostor između zaslona uređaja i stražnjeg poklopca.
Zatim pomoću alata za razdvajanje odvojite zaslon od stražnjeg poklopca.
3 Nastavite ponovno umetati alat te odvajati zaslon i stražnji poklopac u malim razmacima oko
uređaja.
4 Kada je zaslon otkopčan, odvojite zaslon i stražnji poklopac.
Zatim stavite stražnji poklopac sa strane i postavite zaslon prednjim dijelom prema dolje na
ravnu radnu površinu.
5 Odvijte i uklonite vijke.
6 Skinite priključak baterije.
7 Uklonite bateriju.
131
Neki se sadržaji mogu razlikovati od onih na vašem uređaju ovisno o regiji, davatelju usluga i
verziji softvera te su podložni promjeni bez prethodne obavijesti.
www.samsung.com
Croatian. 06/2015. Rev.1.1
Download PDF

advertising