Samsung | SM-P905 | Samsung SM-P905 Korisničko uputstvo (Kitkat)

SM-P905
Korisnički priručnik
www.samsung.com
Informacije o ovom priručniku
Ovaj uređaj osigurava visoku kvalitetu mobilnog komuniciranja i zabave osiguranu
Samsungovim visokim standardima i tehnološkog stručnog znanja. Ovaj korisnički priručnik
detaljno objašnjava funkcije i primjenu uređaja.
• Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik kako biste osigurali sigurnu i pravilnu
uporabu.
• Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
• Slike i snimke zaslona mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
• Sadržaj se može razlikovati od gotovog proizvoda ili softvera dostavljenog od davatelja
usluge ili operatera, te je podložan promijeni bez prethodne obavijesti. Najnoviju verziju
priručnika potražite na internetskim stranicama tvrtke Samsung, www.samsung.com.
• Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će
na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno
raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
• Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju, softveru ili ponudi vašeg davatelja
usluga.
• Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po državama, područjima ili specifikacijama
hardvera. Samsung nije odgovoran za probleme u izvedbi prouzročene aplikacijama čiji
dobavljač nije tvrtka Samsung.
• Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem
registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja
operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
• Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su
za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe
smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito
korištenje medija.
• Za podatkovne usluge, kao što su razmjena poruka, učitavanje i skidanje, automatska
sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi. Za
izbjegavanje dodatnih troškova, odaberite odgovarajuću pretplatu. Za više detalja,
kontaktirate vašeg pružatelja usluga.
2
Informacije o ovom priručniku
• Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane
bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj,
obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se
pružateljima usluga.
• Mijenjanje operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora
mogu rezultirati neispravnim uređajem i oštećenjem ili gubitkom podataka. Ti postupci
predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.
Ikone uputa
Pozor: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima
Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme
Napomena: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije
Autorsko pravo
Copyright © 2014 Samsung Electronics
Ovaj vodič zaštićen je međunarodnim zakonima o zaštiti autorskih prava.
Niti jedan dio ovog vodiča ne smije se reproducirati, distribuirati, prevoditi ili prenositi u bilo
kojem obliku, ni na koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili
pohranjivanje na bilo kojem mediju za pohranu informacije i sustavu obnove podataka, bez
prethodnog pisanog dopuštenja Samsung Electronicsa.
3
Informacije o ovom priručniku
Zaštitni znakovi
• SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
• Bluetooth® registrirani je zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi
CERTIFIED™, i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
• Svi ostali zaštićeni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.
4
Sadržaj
Početak
38Obavijesti
39 Početni zaslon
45 Zaslon aplikacija
46 Korištenje aplikacija
47Upute
47 Unos teksta
50 Spajanje na Wi-Fi mrežu
51 Postavljanje računa
52 Postavljanje korisničkih profila
52 Prijenos datoteka
54 Zaštita uređaja
56 Nadogradnja uređaja
8 Prikaz uređaja
9Gumbi
10 S Pen olovka
10 Sadržaj pakiranja
11 Instaliranje SIM ili USIM kartice
12 Punjenje baterije
15 Umetanje memorijske kartice
17 Zamjena vrha S Pen olovke
18 Uključivanje i isključivanje uređaja
18 Držanje uređaja
19 Zaključavanje i otključavanje uređaja
19 Prilagodba glasnoće
19 Prebacivanje na bešumni način rada
Komunikacija
57Telefon
62Imenik
67Poruke
68Email
70 Google Mail
72Hangouts
72Google+
73Fotografije
73Twitter
Osnovne funkcije
20
21
25
27
28
29
34
37
Ikone za indikaciju
Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
Kontrolni pokreti
Pokret dlanom
Samsung pametna pauza
Uporaba višenamjenskog prozora
Uporaba S Pen olovke
Zračni prikaz
5
Sadržaj
Mreža i internet
124
124
124
124
74Internet
75Chrome
76Bluetooth
77 Screen Mirroring
78e-Meeting
84WebEx
93 Remote PC
98 Usporedna sinkronizacija 3.0
104WatchON
Play Movies
Glazba za Play
Igre Play
Kiosk za Play
Pomoćni programi
125 S bilješka
132 Aktivna bilješka
133 S Planer
135Dropbox
135Oblak
136Disk
136 Preglednik programa Hancom
139Alarm
140 Svjetsko vrijeme
141Kalkulator
141 S Voice
142 S Tražilica
142Google
143 Glas. pretraživanje
143 Album s izrescima
144 Moje Datoteke
146Skidanja
147Evernote
147KNOX
Mediji
105Glazba
107Kamera
114Galerija
118Video
119YouTube
120Flipboard
120Businessweek+
121NYTimes
121 SketchBook for Galaxy
Trgovine aplikacijama i
medijskim sadržajima
122 Trg. Play
123 Samsung Apps
123 Knjige Play
6
Sadržaj
Putovanja i lokalni sadržaji
148Karte
Postavke
149 Informacije o postavkama
149Veze
153Uređaj
162Kontrole
168Općenito
172 Postavke usluge Google
Rješavanje problema
7
Početak
Prikaz uređaja
Prednja kamera
Gumb glasnoće
IrLED
Gumb za uključivanje
Zvučnik
Senzor osvjetljenja
Višenamjenski
priključak
Zaslon osjetljiv na
dodir
Utor za memorijsku
karticu
Gumb nedavnih
aplikacija
Utor za SIM karticu
Gumb za početni
zaslon
Gumb za povratak
Mikrofon
Stražnja kamera
GPS antena
S Pen olovka
Utičnica za slušalice
Bljeskalica
Zvučnik
Glavna antena
8
Početak
• Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s
povezivanjem ili istrošiti bateriju.
• Ne koristite zaslonsku zaštitu. Ona može izazvati kvar senzora.
• Ne dozvolite kontakt zaslona osjetljivog na dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili
uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
Gumbi
Gumb
Funkcija
• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja.
Uključivanje
• Pritisnite i držite duže od 7 sekundi za ponovno pokretanje
uređaja u slučaju kritične pogreške, prekida veze ili
zamrzavanja.
• Pritisnite za zaključavanje i otključavanje uređaja. Uređaj prelazi
u zaključani mod kad se isključi zaslon osjetljiv na dodir.
Nedavne
aplikacije
Početna
• Dodirnite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija.
• Pritisnite za povratak na početni zaslon.
• Pritisnite i držite za pokretanje Google pretrage.
Nazad
• Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.
Glasnoća
• Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.
9
Početak
S Pen olovka
Gumb S Pen
olovke
Vrh S Pen olovke
Naziv
Funkcija
Vrh S Pen olovke
• Izvršava osnovne aktivnosti S Pen olovke. (str. 21)
Gumb S Pen
olovke
• Izvršava napredne aktivnosti S Pen olovke. (str. 34)
Sadržaj pakiranja
Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:
• Uređaj
• Kratke upute
• Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o
području ili pružatelju usluge.
• Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti
kompatibilni s drugim uređajima.
• Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
• Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite
jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
• Drugi dodaci možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
• Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Kvarovi nastali korištenjem
neodobrenog pribora nisu pokriveni jamstvenim servisom.
• Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o proizvodnim
tvrtkama. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku stranicu
tvrtke Samsung.
10
Početak
Instaliranje SIM ili USIM kartice
Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od pružatelja usluge mobilne telefonije.
• S ovim uređajem koristite samo mikro SIM karticu.
• Neke LTE opcije možda neće biti dostupne ovisno o pružatelju usluge. Za više
informacija o dostupnosti usluge, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.
1 Otvorite poklopac utora za SIM karticu.
2 Umetnite SIM ili USIM karticu s kontaktima obojenim zlatnom bojom okrenutim prema dolje.
3 Gurnite SIM ili USIM karticu u otvor dok ne sjedne na svoje mjesto.
• Ne stavljajte memorijsku karticu u utor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica
zaglavi u utoru za SIM karticu, uređaj morate odnijeti u Samsungov servisni centar
gdje će vam izvaditi memorijsku karticu.
• Vodite računa i nemojte izgubiti ili nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili
USIM karticu. Samsung nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu
izgubljenim ili ukradenim karticama.
4 Zatvorite poklopac utora za SIM karticu.
11
Početak
Uklanjanje SIM ili USIM kartice
1 Otvorite poklopac utora za SIM karticu.
2 Gurnite SIM ili USIM karticu dok se ne oslobodi iz otvora uređaja te je potom izvadite.
3 Zatvorite poklopac utora za SIM karticu.
Punjenje baterije
Prije prve uporabe morate napuniti bateriju pomoću punjača.
Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Ne odobreni
punjači ili kabeli mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.
• Kad je baterija slaba ikona baterije prikazuje se praznom.
• Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na
punjač. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja
uređaja.
• Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju
spajanje s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbjegli odspajanje sa
mreže ili gubitak snage tijekom prijenosa podataka, te aplikacije uvijek koristite nakon
što se baterije potpuno napuni.
12
Početak
Punjenje pomoću punjača
Spojite USB kabel na USB punjač a zatim kraj USB kabela uključite u višenamjensku utičnicu.
Neispravno priključivanje punjača može izazvati velika oštećenja uređaja. Jamstvo ne
pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.
• Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više
vremena da se baterija potpuno napuni.
• Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir
možda neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
• Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo
utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije
više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
• Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u Samsungov
servisni centar.
13
Početak
Nakon što se baterija u potpunosti napunila, isključite uređaj s punjača. Prvo izvucite punjač iz
uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.
Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema
tipku za uključivanje i isključivanje napajanja, stoga kad se punjač duže vrijeme ne koristi
isključite ga iz strujne utičnice kako bi se izbjeglo nepotrebno trošenje struje. Tijekom
punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.
Provjera statusa napunjenosti baterije
Ako punite bateriju kad je uređaj isključen, sljedeće ikone pokazat će trenutni status punjenja
baterije:
Baterija je potpuno
napunjena
Baterija se puni
Smanjenje potrošnje baterije
Uređaj nudi opcije koje će vam pomoći uštedjeti potrošnju baterije. Prilagodbom ovih opcija i
isključivanjem značajki u pozadini, uređaj možete koristiti duže između punjenja:
• Kada ne koristite uređaj, prebacite u mod samoisključivanja pritiskom na gumb za
uključivanje.
• Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću upravljanja zadacima.
• Isključite Bluetooth značajku.
• Deaktivirajte Wi-Fi značajku.
• Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
• Smanjite vrijeme pozadinskog svijetla.
• Smanjite osvjetljenje zaslona.
14
Početak
Umetanje memorijske kartice
Vaš uređaj radi s memorijskim karticama maksimalnog kapaciteta 64 GB. Ovisno o proizvođaču
i tipu memorijske kartice, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim
uređajem.
• Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba
nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj
pohranjene podatke.
• Vodite računa da memorijsku karticu umetnete ispravno okrenutu.
• Uređaj podržava samo FAT i exFAT strukturu datoteka za memorijske kartice. Ako
umetnete memorijsku karticu formatiranu s drugačijom strukturom datoteka, uređaj
će zatražiti preformatiranje memorijske kartice.
• Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
• Pri umetanju memorijske kartice u uređaj direktorij datoteke memorijske kartice
pojavljuje se unutar mape SD memory card.
1 Otvorite poklopac utora za memorijsku karticu.
2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.
3 Gurnite memorijsku karticu u otvor dok ne sjedne na svoje mjesto.
4 Zatvorite poklopac utora za memorijsku karticu.
15
Početak
Uklanjanje memorijske kartice
Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja. Na početnom
zaslonu dodirnite → Postavke → Općenito → Spremanje → Odspoji SD karticu.
1 Otvorite poklopac utora za memorijsku karticu.
2 Gurnite memorijsku karticu dok se ne oslobodi iz otvora uređaja te je potom izvadite.
3 Zatvorite poklopac utora za memorijsku karticu.
Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama. To
može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja.
Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizlaze iz zloporabe oštećenih memorijskih
kartica, uključujući gubitak podataka.
Formatiranje memorijske kartice
Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem.
Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.
Na početnom zaslonu dodirnite → Postavke → Općenito → Spremanje → Format SD
kartice → Formatiraj SD karticu → Obriši sve.
Ne zaboravite, prije formatiranja memorijske kartice sigurnosno pohraniti sve važne
podatke pohranjene na uređaju. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka
uzrokovan postupcima korisnika.
16
Početak
Zamjena vrha S Pen olovke
Tijekom korištenja S Pen olovke, vrh S Pen olovke može se istupiti. Ako je vrh olovke tup
zamijenite ga novim.
1 Čvrsto pincetom držite vrh olovke i zatim ga izvucite.
2 Umetnite novi vrh S Pen olovke dok ne čujte zvuk klik.
Pazite da vam prst ne zapne između pincete i vrha olovke.
• Stare vrhove olovke ne koristite ponovo. To može izazvati kvar S Pen olovke.
• Ne pritišćite vrh olovke prejako prilikom umetanja vrha na S Pen olovku.
• Okrugli kraj vrha olovke ne umećite u S Pen olovku. To može izazvati kvar S Pen olovke
ili uređaja.
17
Početak
Uključivanje i isključivanje uređaja
Kada prvi put uključujete uređaj, za podešavanje uređaja slijedite upute na zaslonu.
Za uključivanje uređaja pritisnite i držite gumb za uključivanje.
• Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na
područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
• Pritisnite i držite gumb za uključivanje te dodirnite Profil Bez mreže za deaktiviranje
bežične funkcije.
Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite gumb za uključivanje, a zatim dodirnite Isključivanje.
Držanje uređaja
Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s
povezivanjem ili istrošiti bateriju.
18
Početak
Zaključavanje i otključavanje uređaja
Radi sprječavanja neželjenih radnji kad ne koristite uređaj zaključajte ga. Pritisnite gumb za
uključivanje i zaslon će se isključiti, a uređaj će prijeći u mod zaključavanja. Ako se uređaj ne
koristi neko vrijeme automatski se zaključava.
Za otključavanje uređaja, pritisnite gumb za uključivanje ili dodirnite gumb početnog zaslona
kad je zaslon osjetljiv na dodir isključen, te kucnite prstom u tom smjeru.
Prilagodba glasnoće
Za podešavanje glasnoće zvuka zvona ili za podešavanje glasnoće zvuka prilikom reproduciranja
glazbe ili videozapisa, pritisnite gumb glasnoće lijevo ili desno.
Prebacivanje na bešumni način rada
Koristite jednu od ovih metoda:
• Pritisnite i držite lijevi gumb glasnoće sve dok se ne prebaci na bešumni način rada.
• Pritisnite i držite gumb za uključivanje a zatim dodirnite Bez zvuka ili Vibracija.
• Otvorite okvir s obavijestima na vrhu zaslona i dodirnite Zvuk ili Vibracija.
19
Osnovne funkcije
Ikone za indikaciju
Ikone prikazane na vrhu zaslona daju informacije o statusu uređaja. U donjoj tablici navedene su
najčešće ikone.
Ikona
Značenje
Nema signala
Jačina signala
Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
GPRS mreža je spojena
EDGE mreža je spojena
UMTS mreža je spojena
HSDPA mreža je spojena
HSPA+ mreža je spojena
LTE mreža je spojena
Wi-Fi je spojen
Bluetooth funkcija je aktivirana
GPS aktiviran
Poziv u tijeku
Propušteni poziv
Aktivirana funkcija pametnog zaslona
Sinkronizirano s internetom
Spojen s računalom
Nema SIM ili USIM kartice
Nova SMS ili MMS poruka
Alarm uključen
20
Osnovne funkcije
Ikona
Značenje
S Pen olovka uklonjena
Aktiviran prigušeni način
Aktiviran način vibracije
Aktiviran profil Bez mreže
Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
Razina napunjenosti baterije
Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
Za rukovanje zaslonom osjetljivim na dodir koristite samo prste ili S Pen olovku.
• Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima.
Izbijanje statičkog elektriciteta može prouzročiti kvar zaslona osjetljivog na dodir.
• Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim
predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.
• Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom ako ste dodirnuli područje blizu
rubova zaslona, jer je to izvan područja unosa dodirom.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim
slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite
uređaj.
21
Osnovne funkcije
Pokreti prstima
Dodirivanje
Dodirnite prstom i otvorite aplikaciju, stavke izbornika, pritisnite gumb na zaslonu ili upišite
znakove koristeći tipkovnicu na zaslonu.
Dodirivanje i držanje
Dodirnite i držite stavke duže od 2 sekunde za pristup dostupnim opcijama.
22
Osnovne funkcije
Povlačenje
Za premještanje ikona, minijatura ili prikaza na novu lokaciju, dodirnite je i držite te je povucite
na željeno mjesto.
Dvostruko dodirivanje
Dvaput dodirnite internetske stranice ili sliku za djelomično povećanje zuma. Ponovno dodirnite
dva puta za vraćanje natrag.
23
Osnovne funkcije
Kvrcanje prstima
Pomaknite prstima lijevo ili desno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugog
okvira. Kvrcnite prstima gore ili dolje za pomicanje kroz internetske strance ili popis, poput
kontakata.
Skupljanje ili širenje prstiju
Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite
prste za smanjenje zuma.
24
Osnovne funkcije
Kontrolni pokreti
Jednostavni pokreti omogućavaju laku kontrolu uređaja.
Prije korištenja pokreta, provjerite je li značajka pokreta aktivirana. Na početnom zaslonu
dodirnite → Postavke → Kontrole → Pokreti, te potom u desno povucite gumb Pokreti.
Pretjerana trešnja ili udaranje uređaja može rezultirati neželjenim unosima. Ispravno
koristite pokrete.
Rotiranje zaslona
Brojne aplikacije dozvoljavaju prikaz i u uspravnom i u vodoravnom prikazu. Rotiranjem uređaja
prikaz se automatski prilagođava tako da odgovara novom prikazu zaslona.
Za sprječavanje automatskog rotiranja prikaza, otvorite obavijesni okvir i uklonite odabir Rotacija
zaslona.
• Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotiranje zaslona.
• Neke aplikacije prikazuju različiti zaslon ovisno o prikazu.
25
Osnovne funkcije
Podizanje
Kad podignete uređaj nakon što je neko vrijeme bio neaktivan ili nakon što je zaslon bio
isključen, vibrirat će ako imate propuštene pozive ili nove poruke.
Pomaknite za pregledavanje
Kada je slika zumirana, dodirnite i držite točku na zaslonu, a zatim pomaknite uređaj u bilo kojem
smjeru kako biste pregledali sliku.
26
Osnovne funkcije
Naginjanje
Dodirnite i držite dvije točke na zaslonu, a zatim nagnite uređaj natrag i naprijed za povećavanje
ili smanjivanje zuma.
Pokret dlanom
Koristite svoj dlan i dodirivanjem zaslona upravljajte svojim uređajem.
Prije korištenja pokreta, provjerite je li aktivirana funkcija upravljanja pokretima dlana. Na
početnom zaslonu dodirnite → Postavke → Kontrole → Pokret dlanom, te potom u desno
povucite gumb Pokret dlanom.
Prelaženje
Prijeđite rukom preko zaslona za snimanje zaslona. Slika je spremljena u Galerija → Screenshots.
Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.
27
Osnovne funkcije
Prekrivanje
Prekrijte zaslon dlanom za prekid reprodukcije medija.
Samsung pametna pauza
Ovu funkciju koristite za pauziranje reprodukcije videozapisa kad ne gledate u zaslon.
Na početnom zaslonu dodirnite
označite Pametna pauza.
→ Postavke → Kontrole → Pametni zaslon, a zatim
Tijekom reprodukcije videozapisa, odmaknite pogled s ekrana za pauziranje reprodukcije
videozapisa. Za nastavak reprodukcije ponovo pogledajte u zaslon.
28
Osnovne funkcije
Uporaba višenamjenskog prozora
Ovu funkciju koristite za istovremeno pokretanje više aplikacija.
• Mogu se pokrenuti samo aplikacije na traci višestrukog prozora.
• Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Za korištenje višenamjenskog prozora, na početnom zaslonu dodirnite
Uređaj → Više prozora, a zatim na desno povucite gumb Više prozora.
→ Postavke →
Možete koristiti dva tipa višenamjenskog prozora.
<Podijeljeni prikaz višenamjenskog prozora>
<Skočni višenamjenski prozor>
Uporaba podijeljenog zaslona višestrukog prozora
Ovu funkciju koristite za pokretanje aplikacije na podijeljenom zaslonu.
Na zaslonu možete istovremeno pokrenuti do četiri aplikacije.
29
Osnovne funkcije
Aktiviranje aplikacija na podijeljenom zaslonu višenamjenskog prozora
1 Povucite prstom po desnom rubu zaslona u smjeru sredine zaslona, ili dodirnite i držite
.
Traka višestrukog prozora pojavit će se na desnoj strani zaslona.
Traka višenamjenskog
prozora
2 Dodirnite i držite ikonu aplikacije na traci višestrukog prozora, a zatim je povucite na zaslon.
Pustite ikonu aplikacije kada zaslon poplavi.
30
Osnovne funkcije
3 Dodirnite i držite ikonu druge aplikacije na traci višestrukog prozora, a zatim je povucite na
novu lokaciju.
Istu aplikaciju možete istovremeno pokrenuti na podijeljenom zaslonu. Samo aplikacije s
pored svoje ikone podržavaju ovu funkciju.
Dijeljenje sadržaja između aplikacija
Sadržaj možete jednostavno podijeliti između aplikacija poput Email i Internet, tako da ih
povučete i pustite.
Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.
1 Pokretanje Email i Internet na podijeljenom zaslonu višestrukog prozora.
Pristupanje opcijama
višenamjenskog
prozora
2 Dodirnite krug između prozora aplikacije, a zatim dodirnite
.
Dodirnite krug između prozora aplikacije za pristupanje sljedećim opcijama:
• : Otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija u odabranom prozoru.
• : Izmjena lokacije aplikacija višestrukog prozora.
• : Dijeljenje stavki poput slika, teksta ili poveznica između prozora aplikacije
povlačenjem i puštanjem.
• : Maksimiziranje prozora.
• : Zatvaranje aplikacije.
31
Osnovne funkcije
3 Dodirnite i držite stavku na internetskom prozoru te je povucite na lokaciju u prozoru
e-pošte.
Kreiranje kombinacije višenamjenskog prozora
Ovu funkciju koristite za spremanje kombinacije trenutno pokrenutih aplikacija na
višenamjenskom prozoru.
1 Pokretanje višestrukih aplikacija na podijeljenom zaslonu višestrukog prozora.
2 Otvorite traku višestrukog prozora i dodirnite → Novi.
3 Unesite naziv, a zatim dodirnite OK.
Trenutno pokrenuta kombinacija višestrukog prozora dodana je na traku višestrukog
prozora.
Za pokretanje aplikacija pomoću spremljene kombinacije odaberite kombinaciju na traci
višestrukog prozora.
32
Osnovne funkcije
Aktiviranje skočnog višestrukog prozora
Ovu funkciju koristite za pokretanje aplikacija u skočnim prozorima.
1 Povucite prstom po desnom rubu zaslona u smjeru sredine zaslona, ili dodirnite i držite
Traka višestrukog prozora pojavit će se na desnoj strani zaslona.
Traka višenamjenskog
prozora
2 Dodirnite aplikaciju na traci višestrukog prozora.
Na zaslonu će se pojaviti skočni prozor.
Minimiziranje
prozora.
Zatvaranje
prozora.
Maksimiziranje
prozora.
Istu aplikaciju možete pokrenuti istovremeno na nekoliko skočnih zaslona. Samo
aplikacije s pored svoje ikone podržavaju ovu funkciju.
33
.
Osnovne funkcije
Uporaba S Pen olovke
S Pen olovka koja dolazi s uređajem može se koristiti za jednostavni odabir stavki ili za izvršavanje
funkcija. Ako za određene postupke koristite S Pen olovku s pritisnutom tipkom to dodatno
olakšava izvršenje tih postupaka, kao npr. snimanje zaslona.
Za uporabu, izvucite S Pen olovku iz njenog utora.
Kad izvučete S Pen olovku iz njenog utora, uređaj će to primijetiti i izvršiti sljedeće:
• Uključit će zaslon osjetljiv na dodir (ako je isključen).
• Pokreće zapis aktivnosti ili prikazuje zračnu naredbu.
• Vrh S Pen olovke može se mijenjati. Ako vrh olovke otupi zamijenite ga novim.
• Ako S Pen olovka ne radi ispravno, odnesite je u Samsungov servisni centar.
Informacije o S Pen olovci potražite na internetskim stranicama tvrtke Samsung.
• Za najbolje rezultate, držite S Pen olovku uglavnom okomito na zaslon okomit na
dodir i izbjegavajte koristiti je pod oštrim kutovima.
34
Osnovne funkcije
Zračna naredba
Pritisnite gumb S Pen olovke kada S Pen olovku držite iznad zaslona za prikaz zračne naredbe.
Pomoću ove funkcije možete izravno koristiti sljedeće funkcije:
• Aktivna bilješka: Pretvara zapise napisane rukom u aktivnu poveznicu za čitav niz korisnih
funkcija.
• Album izres.: Prikupljanje različitih sadržaja i njihovo spremanje. (str. 143)
• Pisanje po zaslonu: Snimanje zaslona i njegovo uređivanje.
• S Tražilica: Traženje različitih sadržaja na vašem uređaju. (str. 142)
• Prozor za aplikaciju: Koristite S Pen olovku za crtanje prozora i otvaranje korisnih aplikacija u
tom prozoru.
Izrada jednostavnog zapisa
Dodirnite Aktivna bilješka na zračnoj naredbi. Alternativno, kada je pritisnut gumb S Pen olovke,
dvaput dodirnite zaslon. Napištite zapis i dodirnite
za odabir zapisa. Kada se pojavi izbornik
funkcija, odaberite funkciju za korištenje informacija koje ste zapisali u zapisu.
• : Upućivanje poziva.
• : Kreiranje kontakta.
• : Slanje poruke.
• : Slanje e-poruke.
• : Pretraživanje interneta.
• : Pretraživanje lokacije.
• : Kreiranje zadatka.
Ako želite koristiti određene informacije iz zapisa, dodirnite i skinite oznaku sa zapisa, a zatim
nacrtajte krug oko informacije.
35
Osnovne funkcije
Snimanje zaslona
Dodirnite Pisanje po zaslonu na zračnoj naredbi. Alternativno, kad je gumb S Pen olovke
pritisnut, dodirnite i držite zaslon dok ne čujete zvuk klik. Po snimci zaslona možete crtati i pisati
te je možete skratiti.
Snimka zaslona spremljena je u mapi Galerija → Screenshots.
Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.
Pokretanje aplikacija u odabranom području
Dodirnite Prozor za aplikaciju na zračnoj naredbi. Nacrtajte crtu oko područja, a zatim odaberite
aplikaciju. Aplikacija će se pokrenuti u području koje ste nacrtali.
Za smanjenje aplikacije dodirnite
. Smanjena aplikacija prikazat će se kao plutajuća ikona.
Za maksimiziranje aplikacije dodirnite
Za zatvaranje aplikacija dodirnite
.
.
Otvaranje dostupnih opcija
Neke stavke imaju kontekstualne izbornike koji čine pokazivač S Pen olovke sjajnim. Pritisnite
gumb S Pen olovke za prikaz izbornika dok S Pen olovku držite iznad stavke.
36
Osnovne funkcije
Odabir i snimanje slike
Kad je gumb S Pen olovke pritisnut nacrtajte crtu oko područja koje želite odabrati.
Ako je potrebno, koristite neku od sljedećih opcija.
• : Obnavljanje izvornog odabira.
• : Pretvaranje odabira u okrugli oblik.
• : Pretvaranje odabira u pravokutni oblik.
• : Prilagođavanje odabira.
Odaberite aplikaciju koju ćete koristiti za odabrano područje pomoću ikona koje će se pojaviti na
dnu zaslona.
Zračni prikaz
Ovu funkciju koristite za obavljanje različitih funkcija dok držite S Pen olovku nad zaslonom.
Na početnom zaslonu dodirnite → Postavke → Kontrole → S Olovka → Zračni prikaz, a
zatim povucite gumb u desno na gornji desni dio zaslona.
Pomoću S Pen olovke pokažite na stavku čiji sadržaj želite pogledati ili za prikaz informacije u
skočnom prozoru.
Možete se kretati kroz okvire ili popise pomicanjem pokazivača S Pen olovke na rub (gornji/donji/
lijevi/desni) zaslona.
37
Osnovne funkcije
Obavijesti
Ikone obavijesti pojavit će se na statusnoj traci kako bi vas obavijestile o propuštenim pozivima,
novim porukama, kalendarskim događajima, statusu uređaja i sl. Za otvaranje prikaza obavijesti,
povucite dolje sa statusne trake. Za pregled dodatnih uzbuna pomaknite se po popisu. Za
zatvaranje panela s obavijestima, povucite prema gore traku koja se nalazi na dnu zaslona.
Putem obavijesnog okvira možete vidjeti trenutne postavke uređaja. Iz statusne trake povucite
prema dolje, a zatim dodirnite za korištenje sljedeće opcije:
• Wi-Fi: Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi značajke.
• GPS: Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
• Zvuk: Aktiviranje ili deaktiviranje bešumnog načina. U bešumnom načinu rada možete
podesiti uređaj na vibraciju ili na prigušenje zvuka.
• Rotacija zaslona: Omogućite ili spriječite rotiranje sučelja pri rotiranju uređaja.
• Bluetooth: Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije.
• Način čitanja: Aktiviranje ili deaktiviranje moda čitanja. U modu čitanja uređaj pomaže
zaštititi vaše oči kad čitate noću. Za odabir aplikacije koja će se koristiti dodirnite Postavke
→ Uređaj → Zaslon → Način čitanja.
• Mobilni podaci: Aktiviranje ili deaktiviranje podatkovne veze.
• Način blokir.: Aktiviranje ili deaktiviranje načina blokiranja. U načinu blokiranja uređaj će
blokirati sve obavijesti. Kako bi odabrali obavijesti koje želite blokirati dodirnite Postavke →
Uređaj → Način Blokiranja.
• Štednja baterije: Aktiviranje ili deaktiviranje načina štednje energije.
• Više prozora: Podesite uređaj za uporabu višestrukog prozora.
• Screen Mirroring: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke zrcaljenja zaslona.
• Wi-Fi hotspot: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije Wi-Fi povezivanja.
• Zračni prikaz: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije zračnog prikaza.
38
Osnovne funkcije
• Pametno mirovanje: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pametnog svjetla.
• Pametna pauza: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pametne pauze.
• Sink.: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinkronizacije aplikacija.
• Profil Bez mr.: Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada u zrakoplovu.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.
Za reorganizaciju opcija na obavijesnom okviru otvorite obavijesni okvir te dodirnite
zatim dodirnite i držite stavku, a zatim je povucite na drugu lokaciju.
→
,a
Početni zaslon
Početni zaslon je početna točka za pristup svim značajkama uređaja.
Početni zaslon ima dvije različite vrste okvira. Okvir klasičnog početnog zaslona prikazuje prečace
za aplikacije i widgete, a okvir početnog zaslona sadržaja prikazuje widgete sadržaja.
Početni zaslon ima više okvira. Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.
<Klasični početni zaslon>
<Početni zaslon sadržaja>
39
Osnovne funkcije
Pregled svih aplikacija
Na početnom zaslonu dodirnite
za prikaz svih aplikacija.
<Početni zaslon>
<Zaslon aplikacija>
Za povratak na početni zaslon, pritisnite gumb početnog zaslona.
40
Osnovne funkcije
Uporaba klasičnog početnog zaslona
Klasični početni zaslon prikazuje ikone za indikaciju, widgeta, prečace aplikacija i sl.
Dodavanje stavke
1 Dodirnite na početnom zaslonu.
2 Dodirnite i držite stavku na kartici Aplikacije ili Widgeti te je povucite na željenu lokaciju.
Dodana ikona
Prebacivanje na
početni zaslon
sadržaja.
41
Osnovne funkcije
Dodavanje ili uklanjanje okvira s klasičnog početnog zaslona
1 Skupite prste na klasičnom početnom zaslonu.
2 Dodirnite
za dodavanje okvira.
Za uklanjanje okvira, dodirnite i držite okvir te ga povucite u kantu za smeće na vrhu zaslona.
Podešavanje pozadina
Kao pozadinu klasičnog početnog zaslona postavite sliku ili fotografiju pohranjenu na uređaju.
Dodirnite i držite prazno područje na klasičnom početnom zaslonu, dodirnite Početni zaslon, a
zatim odaberite jedno od sljedećeg:
• Galerija: Pogledajte fotografije snimljene kamerom uređaja ili slike skinute sa Interneta.
• Žive pozadine: Pregled animiranih slika.
• Fotografije: Slike pogledajte pod Fotografije.
• Pozadine: Pregled slika pozadina.
Odaberite sliku, ako je potrebno promijenite veličinu okvira, a zatim je postavite kao sliku
pozadine.
42
Osnovne funkcije
Uporaba početnog zaslona sadržaja
Početni zaslon sadržaja prikazuje widgete sadržaja. Aplikaciji možete pristupiti izravno odabirom
widgeta sadržaja na početnom zaslonu sadržaja.
Dodavanje widgeta ili okvira
1 Skupite prste na početnom zaslonu sadržaja.
2 Na zaslonu widgeta odaberite okvir koji želite urediti ili dodirnite
za kreiranje novog
okvira ( 1 ). Odaberite widgete koje želite dodati na okvir s donjeg okna okvira zaslona ( 2 ).
Pomaknite se lijevo ili desno na donjem oknu zaslona za prikaz više widgeta.
43
Osnovne funkcije
3 Dodirnite OK.
Podešavanje veličine widgeta
1 Na početnom zaslonu sadržaja dodirnite i držite widget kojem želite promijeniti veličinu.
2 Povlačenjem okvira oko njega podesite veličinu widgeta.
3 Dodirnite
za spremanje promjena.
Uklanjanje okvira s početnog zaslona sadržaja
1 Skupite prste na početnom zaslonu sadržaja.
2 Na zaslonu widgeta dodirnite i držite okvir koji želite ukloniti.
3 Povucite okvir od kante za smeće u gornjem dijelu zaslona.
Kad kanta za smeće pocrveni, otpustite okvir.
Na početnom zaslonu sadržaja mora ostati barem jedan okvir.
44
Osnovne funkcije
Zaslon aplikacija
Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i novo instalirane aplikacije.
Na početnom zaslonu dodirnite
za otvaranje zaslona aplikacija.
Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.
Reorganiziranje aplikacija
Ova značajka je dostupna samo u prilagodljivom prikazu rešetke.
Dodirnite → Uredi, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na novu lokaciju. Za
premještanje u drugi okvir, povucite je na stranu zaslona.
Organiziranje pomoću mapa
Zbog lakšeg rada povezane aplikacije stavite zajedno u mapu.
Dodirnite → Uredi, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na Nova mapa. Unesite
naziv mape, a zatim dodirnite OK. Povlačenjem aplikacije stavite u novu mapu, a zatim dodirnite
Spremi za spremanje novog načina organiziranja.
Reorganiziranje okvira
Skupite prstima zaslon, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.
Instaliranje aplikacija
Za preuzimanje i instaliranje aplikacija koristite trgovine za aplikacije poput Samsung Apps.
Deinstaliranje aplikacija
Dodirnite → Deinstaliraj/isključi aplikacije, a zatim odaberite aplikaciju koju želite deinstalirati.
Zadane aplikacije koje dolaze s uređajem ne mogu se deinstalirati.
45
Osnovne funkcije
Deaktiviranje aplikacija
Dodirnite → Deinstaliraj/isključi aplikacije, a zatim odaberite aplikaciju koju želite deaktivirati.
Za aktiviranje aplikacije, na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Općenito → Upravljanje
aplikacijama, pomaknite se na ISKLJUČENO., odaberite aplikaciju, a zatim dodirnite Uključeno.
• Preuzete aplikacije i neke zadane aplikacije koje dolaze s uređajem ne mogu se
deinstalirati.
• Kada koristite ovu funkciju, deaktivirane aplikacije nestat će sa zaslona aplikacija, ali će
i dalje biti pohranjene na uređaju.
Korištenje aplikacija
Ovaj uređaj može koristiti različite vrste aplikacija, u rasponu od medijskih do internetskih
aplikacija.
Otvaranje aplikacije
Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.
Neke aplikacije grupirane su u mape. Dodirnite mapu, a za otvaranje dodirnite aplikaciju.
Otvaranje nedavno korištenih aplikacija
Dodirnite
za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.
Odaberite ikonu aplikacije koju želite otvoriti.
Zatvaranje aplikacije
Aplikaciju koja se ne koristi zatvorite zbog uštede potrošnje baterije te održavanja
funkcionalnosti uređaja.
→ Upr. zadacima, a zatim za zatvaranje aplikacije odaberite Kraj uz nju. Za
Dodirnite
→ Zatvori
zatvaranje svih pokrenutih aplikacija, dodirnite Prekini sve. Alternativno dodirnite
sve.
46
Osnovne funkcije
Upute
Pristupite informacijama za pomoć kako biste saznali kako koristiti uređaj i aplikacije ili kako
konfigurirati važne postavke.
Dodirnite Upute na zaslonu aplikacija. Odaberite kategoriju za prikaz savjeta.
Za sortiranje kategorija po abecedi dodirnite
Za pretraživanje ključnih riječi dodirnite
.
.
Unos teksta
Za unos teksta koristite Samsung tipkovnicu ili značajku za glasovni unos.
Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa
na neki od podržanih jezika.
Promjena vrste tipkovnice
Dodirnite bilo koje tekstualno polje, otvorite okvir za obavijesti, dodirnite Odaberite način
unosa, a potom odaberite vrstu tipkovnice koju ćete koristiti.
Uporaba Samsung tipkovnice
Prebacivanje na način rada
rukopisa.
Brisanje prethodnog znaka.
Prebacivanje u sljedeći
redak.
Skrivanje tipkovnice.
Unos velikog slova.
Unos velikog slova.
Unos znakova
interpunkcije.
Premjesti pokazivač.
Unos razmaka.
47
Osnovne funkcije
Unos velikog slova
Dodirnite Shift prije unosa slova. Za sva slova dodirnite Caps lock.
Promjena vrste tipkovnice
Dodirnite i držite
, a zatim dodirnite
Na lebdećoj tipkovnici dodirnite i držite
lokaciju.
za izmjenu tipa tipkovnice.
a zatim lebdeću tipkovnicu premjestite na drugu
Promjena jezika tipkovnice
Dodajte jezike na tipkovnicu, te povucite razmaknicu u lijevo ili desno za promjenu jezika
tipkovnice.
Rukopis
Dodirnite , a zatim napišite riječ prstom ili pomoću S Pen olovke. Predložene riječi pojavit će se
kako se slova unose. Odaberite predloženu riječ.
Koristite pokrete kao da pišete rukom za izvršenje radnji poput uređivanja ili brisanja znakova
te umetanja razmaka. Za prikaz vodiča za pokrete, dodirnite i držite , a zatim dodirnite →
Upute.
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
48
Osnovne funkcije
Izravni unos olovkom
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Kontrole → S Olovka → Izravan unos olovkom, a
zatim povucite gumb u desno na gornji desni dio zaslona.
Kada S Pen olovku držite iznad tekstualnog polja, pojavit će se u gornjem lijevom uglu
tekstualnog polja. Dodirnite za pisanje sa S Pen olovkom. Za obavljanje jednostavnih
ispravaka, promijenite jezik unosa ili unesite razmak između slova, dodirnite svaki od alata za
ispravak koji je prikazan na podlozi za pisanje rukom.
Kada je ova funkcija aktivirana, možete odabrati sljedeće:
• Slanje rukom pisane poruke.
• Uputite poziv pisanjem imena kontakta ili telefonskog broja na tipkovnici.
• Podesite alarm unosom brojeva.
• Pretražite internet upisom internetske adrese.
Glasovni unos teksta
Aktivirajte značajku glasovnog unosa, a zatim izgovarajte riječi u mikrofon. Uređaj prikazuje ono
što govorite.
Ako uređaj ne može ispravno prepoznati riječi, dodirnite precrtani tekst i odaberite drugu riječ ili
frazu s padajućeg popisa.
Za promjenu jezika ili za dodavanje jezika glasovnog prepoznavanja, dodirnite trenutni jezik.
Kopiranje i lijepljenje
Dodirnite i držite iznad teksta, povucite ili za odabir više ili manje teksta, a zatim dodirnite
Kopiraj za kopiranje ili Izreži za rezanje. Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.
Za lijepljenje u polje unosa teksta, dodirnite i držite na mjestu gdje trebate umetnuti tekst, a
zatim dodirnite Zalijepi.
49
Osnovne funkcije
Spajanje na Wi-Fi mrežu
Uređaj spojite na Wi-Fi mrežu za uporabu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s drugim
uređajima. (str. 149)
Uključivanje i isključivanje Wi-Fi funkcije
Otvorite okvir s obavijestima, a zatim za uključivanje ili isključivanje dodirnite Wi-Fi.
• Vaš uređaj koristi neharmonizirajuću frekvenciju i namijenjen je uporabi u svim
europskim zemljama. U zatvorenim prostorima WLAN se može koristiti u cijeloj EU, ali
se ne može koristiti na otvorenim prostorima.
• Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.
Pridruživanje Wi-Fi mreža
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Veze → Wi-Fi, a zatim u desno povucite gumb WiFi.
S popisa otkrivenih Wi-Fi mreža odaberite mrežu, unesite šifru ako je potrebno, a zatim dodirnite
Spoji. Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota. Nakon što se uređaj spoji
na Wi-Fi mrežu, uređaj će se automatski spojiti na nju svaki put kad je dostupna.
Dodavanje Wi-Fi mreža
Ukoliko se željena mreža ne pojavljuje na popisu mreža, dodirnite Dodaj Wi-Fi mrežu na dnu
popisa mreža. Unesite naziv mreže u SSID mreže, odaberite tip sigurnosti te unesite šifru ako se
radi o zaštićenoj mreži, a zatim dodirnite Spoji.
50
Osnovne funkcije
Aktiviranje Wi-Fi CERTIFIED Passpoint
Pomoću “Passpointa” (mreže nove generacije) uređaj automatski straži dostupne Wi-Fi mreže i
spaja se na jednu od njih. Ako odete u novo područje on će se spojiti na drugu dostupnu Wi-Fi
mrežu, a pri tome od vas neće tražiti šifru.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Veze → Wi-Fi → → Napredno, a zatim u desno
povucite gumb Passpoint.
Zaboravljanje Wi-Fi mreža
Svaka mreža koja se koristila, uključujući i trenutnu mrežu, može biti zaboravljena pa se uređaj
neće automatski spojiti na nju. Odaberite mrežu na popisu mreža, a zatim dodirnite Zaboravi.
Postavljanje računa
Google aplikacije, poput Trg. Play, zahtijevaju Google račun, a Samsung Apps zahtjeva Samsung
račun. Kreirajte Google i Samsung račune i uživajte u svemu što vam uređaj pruža.
Dodavanje računa
Slijedite upute koje će se pojaviti prilikom otvaranja Google aplikacije, za podešavanje Google
računa, nije potrebna prijava.
Za prijavu putem ili za prijavu na Google račun, na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke →
Općenito → Računi → Dodaj račun → Google. Nakon toga, za prijavu dodirnite Novi ili
dodirnite Postojeći, a zatim za završetak podešavanja slijedite upute na zaslonu. Na uređaj se
može koristiti više od jednog Google računa.
Također, postavite i Samsung račun.
Uklanjanje računa
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Općenito → Računi, odaberite naziv računa pod
Moji računi, odaberite račun koji želite ukloniti, a zatim dodirnite Ukloni račun.
51
Osnovne funkcije
Postavljanje korisničkih profila
Podesite korisničke profile, a zatim odaberite jedan prilikom otključavanja uređaja za korištenje
personaliziranih postavki. Postavljanjem više korisničkih profila, nekoliko korisnika može dijeliti
uređaj a da pri tome ne utječe na osobne postavke drugih korisnika, poput računa e-pošte,
omiljenih slika pozadine i sl.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Općenito → Korisnici → → OK → Postavi sada,
a zatim slijedite upute na zaslonu za dodavanje novog korisničkog profila. Za pristupanje uređaju
pomoću korisničkog profila, odaberite profil gore desno na zaključanom zaslonu.
Prijenos datoteka
Prebacite audio, video, slikovne i druge vrste datoteka s uređaja na računalo i obrnuto.
Neke aplikacije podržavaju sljedeće formate datoteka. Neki formati datoteka nisu
podržani ovisno o verziji softvera uređaja ili operativnog sustava računala.
• Glazba: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac i flac
• Slike: bmp, gif, jpg i png
• Videozapisi: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm i m4v
• Dokumenti: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf i txt
Ako aplikacija ne može reproducirati datoteku u divx ili ac3 formatu instalirajte aplikacije
koje ih podržavaju.
52
Osnovne funkcije
Povezivanje s programom Samsung Kies
Samsung Kies je računalna aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i osobnim podacima
pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies putem internetskih stranica
tvrtke Samsung.
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Samsung Kies se automatski pokreće na računalu. Ako se program Samsung Kies ne pokrene
automatski, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.
2 Prebacite datoteke između uređaja i računala.
Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.
Povezivanje s programom Windows Media Player
Provjerite je li Windows Media Player instaliran na računalu.
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Otvorite Windows Media Player te sinkronizirajte glazbene datoteke.
Spojite kao medijski uređaj
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Otvorite okvir s obavijestima, a zatim dodirnite Spojen kao medijski uređaj → Medijski
uređaj (MTP).
Dodirnite Fotoaparat (PTP) ako vaše računalo ne podržava Protokol za prijenos medija
(MTP) ili nema instaliran odgovarajući upravljački program.
3 Prebacite datoteke između uređaja i računala.
53
Osnovne funkcije
Zaštita uređaja
Spriječite druge u korištenju ili pristupu osobnih podataka ili informacija pohranjenih na uređaju
uporabom sigurnosnih značajki. Uređaj zahtjeva šifru za otključavanje svaki put kad ga trebate
otključati.
Postavljanje potpisa
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje
zaslona → Potpis.
Potpišite se, a zatim se potpišite još dva puta i tako potvrdite svoj potpis. Podesite sigurnosni PIN
za otključavanje zaslona ako zaboravite potpis.
Prilikom otključavanja uređaja, pripazite i potpišite se na isti način vodeći računa o kutu
pisanja, koji treba odgovarati onom kada ste registrirali svoj potpis.
Postavljanje uzroka
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje
zaslona → Uzorak.
Ucrtajte uzorak povezivanjem četiri ili više točaka, te ponovno ucrtajte uzorak za potvrdu.
Podesite sigurnosni PIN za otključavanje zaslona ako zaboravite uzorak za otključavanje.
54
Osnovne funkcije
Postavljanje PIN-a
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje
zaslona → PIN.
Unesite barem četiri broja, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.
Postavljanje šifre
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje
zaslona → Šifra.
Unesite barem četiri znaka uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovno unesite šifru za
potvrdu.
Otključavanje uređaja
Uključite zaslon pritiskom na gumb za uključivanje ili na gumb početnog zaslona te unesite šifru
za otključavanje.
U slučaju da zaboravite šifru za otključavanje, donesite uređaj koji treba otključati u
Samsungov servisni centar.
55
Osnovne funkcije
Nadogradnja uređaja
Uređaj možete nadograditi s najnovijim verzijama softvera.
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies
Pokrenite program Samsung Kies te spojite uređaj na računalo. Samsung Kies automatski
prepoznaje uređaj i u dijaloškom okviru prikazuje dostupne nadogradnje, ako postoje. U
dijaloškom okviru kliknite gumb ažuriraj za pokretanje nadogradnje. Kako izvršiti nadogradnju
pogledajte u uputama za program Samsung Kies.
• Nemojte isključivati računalo ili odspajati USB kabel dok se uređaj nadograđuje.
• Tijekom nadogradnje uređaja, ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj
način možete ometati postupak ažuriranja.
Bežična nadogradnja
Najnovija verzija softvera može se izravno nadograditi na uređaj putem usluge bežične
nadogradnje softvera (FOTA).
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Općenito → O uređaju → Aktualizacija softvera
→ Aktualiziraj.
56
Komunikacija
Telefon
Koristite aplikaciju za upućivanje ili javljanje na poziv.
Dodirnite Telefon na zaslonu aplikacija.
Upućivanje poziva
Upućivanje poziva
Koristite jednu od ovih metoda:
• Telefon: Upišite broj pomoću tipkovnice, a zatim dodirnite .
• Grupe: Uputite poziv grupi s popisa kontakata.
• Favoriti: Uputite poziv sa popisa omiljenih kontakata.
• Imenik: Uputite poziv sa popisa kontakata.
Brzo biranje brojeva
Za brzo biranje brojeva dodirnite i držite odgovarajuću znamenku.
Predviđanje brojeva
Prilikom unosa brojeva putem tipkovnice, pojavit će se automatski predviđeni brojevi. Za
uspostavu poziva odaberite jedan.
Traženje kontakata
Za traženje kontakta na popisu kontakata unesite ime, telefonski broj ili adresu e-pošte. Kako se
slova unose, pojavit će se predviđeni kontakti. Za upućivanje poziva odaberite jedan.
57
Komunikacija
Uspostavljanje međunarodnog poziva
Dodirnite i držite 0 dok se ne pojavi znak +. Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj te
dodirnite .
Tijekom poziva
Dostupne su sljedeće aktivnosti:
• : Prebacivanje na Bluetooth slušalicu ako je spojena na uređaj.
• : Upućivanje drugog poziva.
• Prekid: Prekidanje/završavanje trenutnog poziva.
• Tipke: Otvaranje tipkovnice.
• Bez zvuka: Isključivanje mikrofona, tako da vas sugovornik ne može čuti.
• Spoji: Uputite konferencijski poziv kada su spojena dva sugovornika. Ponovite za dodavanje
više sudionika. Ova značajka je dostupna samo kad je usluga višestrukog poziva aktivna.
• Promijeni: Promjena između dva poziva.
• → Aktiviranje dodatne glasnoće: Pojačavanje glasnoće.
• → Na čekanju: Držanje poziva na čekanju. Dodirnite → Javi se na poziv za javljanje na
poziv koji je bio na čekanju.
• → Upravljanje konferencijskim pozivom: Obavite privatni razgovor sa jednim
sugovornikom tokom konferencijskog poziva ili isključite jednog sudionika iz
konferencijskog poziva.
• → Imenik: Otvaranje popisa kontakata.
• → Zapis aktivnosti: Pokretanje zapisa aktivnosti.
• → Poruka: Slanje poruke.
• → Prijenos: Spajanje prvog i drugog sugovornika. Ovo vas isključuje iz razgovora.
58
Komunikacija
Dodavanje kontakata
Za dodavanje telefonskog broja na popis kontakata pomoću tipkovnice, unesite broj i dodirnite
Dodaj u Imenik.
Pregled zapisa poziva
Dodirnite Telefon za prikaz povijesti primljenih i upućenih poziva.
Za filtriranje zapisa poziva dodirnite → Prikaz, a zatim odaberite opciju.
Ograničavanje biranih poziva
Uređaj se može podesiti na ograničavanje poziva prema brojevima s određenim pozivnim
brojevima. Ti pozivni brojevi pohranjeni su na SIM i USIM kartici.
Dodirnite → Postavke poziva → Postavke poziva → Dodatne postavke → FDN brojevi →
Uključi FDN, a zatim unesite PIN2 koji ste dobili sa SIM ili USIM katicom. Dodirnite FDN popis i
dodajte brojeve.
Zabrana poziva
Uređaj se može podesiti tako da zabranjuje poziv na određene brojeve. Na primjer, može se
onemogućiti pozivanje međunarodnih brojeva.
Dodirnite → Postavke poziva → Postavke poziva → Dodatne postavke → Zabrana poziva,
odaberite vrstu poziva, odaberite opciju zabrane poziva te unesite šifru.
Primanje poziva
Odgovaranje na poziv
Za dolazne pozive, povucite
izvan velikog kruga.
Ako je usluga poziva na čekanju aktivirana, možete uspostaviti i drugi poziv. Kad odgovorite na
drugi poziv, prvi poziv se stavlja na čekanje.
59
Komunikacija
Odbijanje poziva
Za dolazne pozive, povucite
izvan velikog kruga.
Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, povucite prema gore traku poruke
odbacivanja. Za kreiranje poruke odbacivanja dodirnite → Postavke poziva → Postavke
poziva → Postavi poruke za odbijanje poziva.
Automatsko odbacivanje poziva s neželjenih brojeva
Dodirnite → Postavke poziva → Postavke poziva → Odbijanje poziva → Auto. odbijanje
poziva → Auto. odbij brojeve → Popis automatskih odbijanja. Dodirnite , unesite broj,
dodjelite mu kategoriju i dodirnite Spremi.
Propušteni pozivi
Ako je poziv propušten, pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s informacijama za
pregled popisa propuštenih poziva.
Poziv na čekanju
Poziv na čekanju je usluga omogućena od pružatelja usluga. Korisnik može koristiti ovu uslugu
za prekid trenutnog poziva i prebacivanje na dolazni poziv. Ova usluga nije dostupna za video
pozive.
Za korištenje ove usluge dodirnite → Postavke poziva → Postavke poziva → Dodatne
postavke → Poziv na čekanju.
Prosljeđivanje poziva
Uređaj možete podesiti da upućuje dolazni poziv na određeni broj.
Dodirnite → Postavke poziva → Postavke poziva → Dodatne postavke → Prosljeđivanje
poziva, a zatim odaberite vrstu poziva i uvjet. Unesite broj i dodirnite Uključeno.
60
Komunikacija
Video pozivi
Upućivanje video poziva
Unesite broj ili odaberite kontakt s popisa kontakata, te dodirnite
.
Tijekom video poziva
Dostupne su sljedeće aktivnosti:
• : Prebacivanje između prednje i stražnje kamere.
• Bez zvuka: Isključuje mikrofon, tako da vas sugovornik ne može čuti.
• Prekid: Prekida/završava trenutni poziv.
• Snimanje slike: Snimanje slike sugovornika.
• Snimanje videozapisa: Snimanje videozapisa od slika sugovornika.
U mnogim je područjima protuzakonito snimati poziv bez dozvole.
• Sakrij me: Sakrijte sliku od sugovornika.
• Odlazna slika: Odaberite sliku da biste je prikazali sugovorniku.
• → Tipke: Otvorite tipkovnicu.
• → Prebaci na slušalice: Prebacite na Bluetooth slušalicu ako je spojena na uređaj.
• → Animirane emocije: Primjenite ikone emocija na slike.
• → Prikaz teme: Primjenite ikone dekoracija na sliku.
• → Uključi prikaz crtića: Promijenite način prikaza u prikaz crtića.
• → Aktiviraj dvostruki fotoaparat: Koristite prednju i stražnju kameru kako bi sugovornik
čuo vas i vašu okolicu.
Video pozivanje putem dvostruke kamere omogućen je za najviše 3 minute. Radi
optimizacije performansi uređaj će isključiti stražnju kameru nakon 3 minute.
61
Komunikacija
Zamjena slika
Povucite sliku bilo kojeg sudionika razgovora na sliku njegovog sugovornika za zamjenu slika.
Slušanje poruke govorne pošte
Dodirnite i držite 1 na tipkovnici, a zatim slijedite upute vašeg pružatelja usluga.
Imenik
Koristite aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući telefonske brojeve, adrese e-pošte i sl.
Dodirnite Imenik na zaslonu aplikacija.
Upravljanje kontaktima
Dodirnite Imenik.
Kreiranje kontakta
Dodirnite
i unesite kontaktne podatke.
• : Dodavanje slike.
• /
: Dodavanje ili brisanje polja kontakta.
62
Komunikacija
Uređivanje kontakta
Odaberite kontakt za uređivanje, a zatim dodirnite
.
Brisanje kontakta
Dodirnite
.
Postavljanje brzog biranja broja
Dodirnite → Postavke → Postavke brzog biranja, odaberite broj za brzo biranje te zatim
odaberite njegov kontakt. Za uklanjanje brzog biranja broja, dodirnite ga i držite, a zatim
dodirnite Ukloni.
Traženje kontakata
Dodirnite Imenik.
Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:
• Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
• Koristite kazalo s lijeve strane popisa kontakta za brzo kretanje, povlačeći prst preko njega.
• Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.
Jednom kad je kontakt odabran, odaberite nešto od navedenog:
• : Dodavanje omiljenih kontakata.
• /
: Upućivanje glasovnog ili video poziva.
• : Sastavljanje poruke.
• : Sastavljanje e-poruke.
63
Komunikacija
Prikaz kontakata
Dodirnite Imenik.
Uređaj automatski prikazuje sve spremljene kontakte.
Dodirnite → Postavke → Kontakti za prikaz, a zatim odaberite lokaciju na kojoj će se kontakti
spremiti.
Premještanje kontakata
Dodirnite Imenik.
Premještanje kontakata na Google
Dodirnite → Spajanje računa → Spoji s Google.
Kontakti premješteni u Google kontakte pojavit će se
na popisu kontakata.
Premještanje kontakata na Samsung
Dodirnite → Spajanje računa → Spoji sa Samsung računom.
Kontakti premješteni u Samsung kontakte pojavit će se
na popisu kontakata.
Uvoz i izvoz kontakata
Dodirnite Imenik.
Uvoz kontakata
Dodirnite → Postavke → Uvoz/izvoz, a zatim odaberite opciju uvoz.
Izvoz kontakata
Dodirnite → Postavke → Uvoz/izvoz, a zatim odaberite opciju izvoz.
64
Komunikacija
Dijeljenje kontakata
Dodirnite → Dijeli posjetnicu putem → Više kontakata, odaberite kontakte, dodirnite OK, a
potom odaberite način dijeljenja.
Omiljeni kontakti
Dodirnite Favoriti.
Dodirnite
za dodavanje kontakata u favorite.
Dodirnite , a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:
• Traži: Traženje kontakata.
• Ukloni iz favorita: Uklanjanje kontakata iz favorita.
• Prikaz liste / Prikaz mreže: Prikaz kontakata u obliku rastera ili popisa.
• Upute: Pristupanje uputama za korištenje kontakata.
Grupni kontakti
Dodirnite Grupe.
Kreiranje grupe
Dodirnite
, podesite detalje za grupu, dodajte kontakte, a zatim dodirnite Spremi.
Dodavanje kontakata grupi
Odaberite grupu, a zatim dodirnite → Novi član. Odaberite kontakte koje ćete dodati, a zatim
dodirnite OK.
65
Komunikacija
Upravljanje grupama
Odaberite grupu, dodirnite , a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:
• Traži: Traženje kontakata.
• Obriši grupu: Odaberite grupe koje dodaju korisnici, a zatim dodirnite OK. Zadane grupe ne
mogu se izbrisati.
• Uredi: Promjena postavki grupe.
• Novi član: Dodavanje člana grupi.
• Ukloni člana: Uklanjanje člana iz grupe.
• Pošalji poruku: Slanje poruke članovima grupe.
• Pošalji email: Slanje e-pošte članovima grupe.
• Promijeni redoslijed: Dodirnite i držite
drugi položaj, a zatim dodirnite OK.
pored naziva grupe, povucite je gore ili dolje u
• Upute: Pristupanje uputama za korištenje kontakata.
Slanje poruke ili e-pošte članovima grupe
Odaberite grupu, dodirnite → Pošalji poruku ili Pošalji email, odaberite članove i dodirnite
OK.
Vizitka
Dodirnite Imenik.
Kreirajte vizitku i pošaljite je drugima.
Dodirnite Postavi profil, unesite podatke poput telefonskog broja, adrese e-pošte i poštanske
adrese, a zatim dodirnite Spremi. Korisnički podaci spremljeni su prilikom podešavanja uređaja,
odaberite vizitku, a za uređenje dodirnite .
Dodirnite → Dijeli posjetnicu putem → Odabrani kontakt, a zatim odaberite način dijeljenja.
66
Komunikacija
Poruke
Koristite aplikaciju za slanje tekstualnih (SMS) ili multimedijskih poruka (MMS).
Dodirnite Poruke na zaslonu aplikacija.
Ako ste izvan područja domaćeg operatera može doći do povećanja troškova slanja i
primanja poruka. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.
Slanje poruka
Dodirnite
, dodajte primatelje, unesite poruku i zatim dodirnite
.
Za dodavanje primatelja koristite sljedeće načine:
• Unesite telefonski broj.
• Dodirnite
, odaberite kontakte i zatim dodirnite OK.
Koristite sljedeće metode za kreiranje multimedijske poruke:
• Dodirnite
i priložite slike, videozapise, kontakte, bilješke, događaje i sl.
• Dodirnite → Dodaj naslov za unos naslova.
Slanje rukom pisanih poruka
Kada S Pen olovku držite iznad tekstualnog polja, pojavit će se u gornjem lijevom uglu
tekstualnog polja. Dodirnite , pa dodirnite za unos rukom pisane poruke pomoću S Pen
olovke.
67
Komunikacija
Slanje odgođenih poruka
Pri sastavljanju poruke dodirnite → Raspored. Odredite vrijeme i datum, a zatim dodirnite OK.
Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.
• Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije
stabilna, poruka neće biti poslana.
• Ova značajka temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum
mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.
Pregled dolaznih poruka
Dolazne poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu.
Odaberite kontakt za pregled poruka od te osobe.
Email
Koristite aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.
Dodirnite Email na zaslonu aplikacija.
Postavljanje računa e-pošte
Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite Email.
Unesite adresu e-pošte i šifru. Dodirnite za osobni račun e-pošte, poput Google Maila ili
dodirnite Ručno postavljanje za račun e-pošte tvrtke. Nakon toga, za dovršenje postavljanja
slijedite upute na zaslonu.
Za postavljanje drugog računa e-pošte dodirnite → Postavke → Dodaj račun.
68
Komunikacija
Slanje poruka
Za korištenje računa e-pošte dodirnite ga, a zatim dodirnite
primatelje, naslov i poruku, a zatim dodirnite .
Dodirnite
na vrhu zaslona. Unesite
za dodavanje primatelja na popis kontakata.
Dodirnite +Ja i dodajte sebe kao primatelja.
Dodirnite
i priložite slike videozapise, kontakte, bilješke, događaje i sl.
Dodirnite →
za umetanje slika, događaja, kontakata, lokacijskih informacija i dr. u poruku.
Slanje odgođenih poruka
Pri sastavljanju poruke dodirnite → Slanje rasporeda. Označite Slanje rasporeda, odredite
vrijeme i datum, a zatim dodirnite OK. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.
• Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije
stabilna, poruka neće biti poslana.
• Ova značajka temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum
mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.
69
Komunikacija
Čitanje poruka
Odaberite račun e-pošte koji ćete koristiti, a nove poruke će se primiti na njega. Za ručno
primanje novih poruka dodirnite .
Za čitanje dodirnite poruku.
Prosljeđivanje poruke.
Promijenite prikaza zaslona.
Brisanje poruke.
Pristup dodatnim opcijama.
Dodavanje ove adrese
e-pošte na popis kontakata.
Označava poruku kao
podsjetnik.
Otvaranje privitaka.
Odgovaranje na poruku.
Sastavite poruku.
Dodirnite oznaku privitka za njegovo otvaranje, a zatim dodirnite Spremi za spremanje.
Google Mail
Koristite aplikaciju za brz i izravni pristup usluzi Google Maila.
Dodirnite Google Mail na zaslonu aplikacija.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o području ili pružatelju
usluga.
70
Komunikacija
Slanje poruka
U bilo kojem poštanskom sandučiću dodirnite
dodirnite POŠALJI.
, unesite primatelje, naslov i poruku, a zatim
Dodirnite → Spremi skicu za spremanje poruke koju ćete kasnije poslati.
Dodirnite → Priloži datoteku za dodavanje slika, videozapisa, glazbe i sl.
Dodirnite → Zanemari za ponovno sastavljanje poruke.
Dodirnite → Postavke za promjenu postavki Google Maila.
Dodirnite → Pošaljite povratnu informacije za slanje vašeg mišljenja o razvoju aplikacije.
Dodirnite → Pomoć za pristup informacijama koje će vam pomoći u korištenju Google Maila.
Čitanje poruka
Čuvanje poruke u
dugotrajnoj pohrani.
Traženje poruke.
Brisanje poruke.
Sastavite poruku.
Pristup dodatnim opcijama.
Dodavanje ove adrese
e-pošte na popis kontakata.
Odgovaranje svim
primateljima ili ispisivanje
poruke.
Prikaz privitka.
Proslijeđivanje poruke
drugima.
Odgovaranje na poruku.
Označava poruku kao
podsjetnik.
71
Komunikacija
Oznake
Google Mail ne koristi mape, već umjesto toga koristi oznake. Kad je Google Mail pokrenut
poruke se prikazuju s oznakom Pristigla pošta.
Odaberite oznaku u SVE OZNAKE za prikaz poruka pod ostalim oznakama.
Za dodavanje oznaka porukama odaberite poruku, dodirnite → Promjena oznaka, a zatim
odaberite oznaku koju želite dodijeliti.
Hangouts
Koristite aplikaciju za razgovor s drugima.
Dodirnite Hangouts na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Odaberite prijatelje s popisa prijatelja ili unesite podatke za pretragu te odaberite prijatelje iz
rezultata pretrage i počnite razgovarati.
Google+
Koristite aplikaciju kako bi ostali u kontaktu s ljudima putem Googleove usluge društvene mreže.
Dodirnite Google+ na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Dodirnite Sve za promjenu kategorije, a zatim se pomaknite gore ili dolje za pregled poruka
vašeg kruga.
Dodirnite
i koristite ostale funkcije društvene mreže.
72
Komunikacija
Fotografije
Ovu aplikaciju koristite za prikaz ili dijeljenje slika ili vidozapisa putem Google usluga društvenih
mreža.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Fotografije.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Odaberite jednu od sljedećih kategorija:
• FOTOAPARAT: Prikaz svih slika ili videozapisa koji su snimljene ili preuzete pomoću uređaja.
• ISTAKNUTE FOTOGRAFIJE: Prikaz slika ili videozapisa grupiranih prema datumu ili albumu.
Dodirnite za prikaz svih slika ili videozapisa u grupi.
Zatim, odaberite sliku ili videozapis.
Prilikom prikazivanja koristite jednu od sljedećih ikona:
• : Mijenjanje slike.
• : Dijeljenje slike ili videozapisa s drugima.
• : Brisanje slike ili videozapisa.
Twitter
Ovu aplikaciju koristite za kontaktiranje putem vaše društvene mreže na Twitteru.
Dodirnite Twitter na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
73
Mreža i internet
Internet
Koristite aplikaciju za pretraživanje interneta.
Dodirnite Internet na zaslonu aplikacija.
Pregledavanje internetskih stranica
Dodirnite adresno polje, unesite adresu internetskih stranica te dodirnite Idi.
Dodirnite za dijeljenje, pohranu ili ispis trenutnih internetskih stranica dok pregledavate
internetske stranice.
Za promjenu internetskog pretraživača, dodirnite adresno polje, a zatim dodirnite ikonu
internetskog pretraživača pored adrese internetskih stranica.
Otvaranje nove stranice
Dodirnite → Nova kartica.
Za prelazak na druge internetske stranice pomaknite se lijevo ili desno u polju naslova, a zatim
dodirnite naslov koji želite odabrati.
Glasovno pretraživanje interneta
Dodirnite adresno polje, dodirnite → , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od
predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Oznake
Za označavanje trenutne internetske stranice dodirnite
→
.
Za otvaranje označenih internetskih stranica dodirnite , a zatim odaberite jednu.
74
Mreža i internet
Povijest
Dodirnite → Povijest za otvaranje internetskih stranica s popisa nedavno posjećenih
internetskih stranica. Za brisanje povijesti dodirnite .
Pohranjene stranice
Za pregled spremljenih internetskih stranica dodirnite
→ Spremljene.
Poveznice
Za otvaranje na novoj stranici, spremanje ili kopiranje dodirnite i držite poveznicu internetske
stranice.
Za pregled spremljenih poveznica dodirnite Skidanja. (str. 146)
Dijeljenje internetskih stranica
Za dijeljenje adrese internetske stranice s drugima dodirnite → Dijeljenje preko.
Za dijeljenje dijela internetske stranice, dodirnite i držite željeni tekst te zatim dodirnite Dijeljenje
preko.
Chrome
Ovu aplikaciju koristite za traženje informacija i pregledavanje internetskih stranica.
Dodirnite Chrome na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Pregledavanje internetskih stranica
Dodirnite adresno polje, a zatim unesite adresu internetske stranice ili kriterij za pretraživanje.
Otvaranje nove stranice
Dodirnite → Nova kart.
Za prelazak na druge internetske stranice pomaknite se lijevo ili desno u polju naslova, te
dodirnite naslov koji želite odabrati.
75
Mreža i internet
Oznake
Za označavanje trenutne internetske stranice dodirnite
→ Spremi.
Za otvaranje označenih internetskih stranica dodirnite → Oznake, a zatim odaberite jednu.
Glasovno pretraživanje interneta
Dodirnite , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje
su se pojavile.
Sinkroniziranje s drugim uređajima
Sinkronizacija otvara kartice i oznake koje Chrome koristi na drugom uređaju, kad ste na njemu
prijavljeni s istim Google računom.
Za pregled otvorenih kartica na drugim uređajima dodirnite → Ostali uređaji. Odaberite
internetsku stranicu koju želite otvoriti.
Za pregled oznaka dodirnite OZNAKE.
Bluetooth
Bluetooth izravno bežično povezuje dva uređaja na kratkoj udaljenosti. Razmijenite podatkovne
ili multimedijske datoteke s drugim uređajima putem Bluetootha.
• Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka
koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
• Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno
zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može
se smanjiti.
• Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti
kompatibilni s vašim uređajem.
• Ne koristite Bluetooth značajku za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije
datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth značajke.
Za aktiviranje Bluetooth funkcije, na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Veze → Bluetooth,
a zatim u desno povucite gumb Bluetooth.
76
Mreža i internet
Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Veze → Bluetooth → Skeniraj, a zatim će se
pojaviti popis pronađenih uređaja. Odaberite uređaj koji želite upariti, a zatim za potvrdu
prihvatite automatski generirani pristupni ključ na oba uređaja.
Slanje i primanje podataka
Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. Na primjer Galerija. Otvorite
Galerija, odaberite sliku, dodirnite → Bluetooth, a zatim odaberite jedan od Bluetooth
uređaja. Nakon toga, za primanje slike prihvatite Bluetoothov zahtjev za potvrdom na drugom
uređaju.
Kada vam drugi uređaj pošalje podatke, prihvatite Bluetoothov zahtjev za potvrdom koji je
zatražio drugi uređaj. Primljene datoteke spremljene se u mapi Bluetooth. Ako je kontakt
prihvaćen, automatski je pridodan na popis kontakata.
Screen Mirroring
Ovu funkciju koristite za spajanje uređaja na široki zaslon pomoću AllShare Cast hardverskog
ključa ili funkcije HomeSync (za kućnu sinkronizaciju), a zatim podijelite sadržaje. Ovu funkciju
možete koristiti i s drugim uređajima koji podržavaju Wi-Fi Miracast funkciju.
• Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Uređaji s aktiviranom miracast opcijom koji ne podržavaju Zaštitu visoko
širokopojasno digitalnog sadržaja (High-bandwidth Digital Content Protection - HDCP
2.X) možda neće biti kompatibilni s ovom funkcijom.
• Neke se datoteke mogu sporije reproducirati ovisno o mrežnoj vezi.
• Za uštedu energije, deaktivirajte ovu funkciju kada se ne koristi.
• Ako navedete frekvenciju za Wi-Fi, AllShare Cast hardverski ključevi ili funkcija
HomeSync (za kućnu sinkronizaciju) možda se neće moći otkriti ili spojiti.
• Ako reproducirate videozapise ili igrate igre na televizoru, odaberite odgovarajući
način rada televizora za potpuni užitak u igranju ili gledanju.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Veze → Screen Mirroring, a zatim u desno
povucite gumb Screen Mirroring. Odaberite uređaj, otvorite ili reproducirajte datoteku, a zatim
kontrolirajte prikaz pomoću gumba uređaja. Za spajanje na uređaj pomoću PIN-a, dodirnite i
držite naziv uređaja za unos vašeg PIN-a.
77
Mreža i internet
e-Meeting
Ovu aplikaciju koristite za organiziranje ili sudjelovanje na e-sastanku. Tijekom sastanka možete
podijeliti datoteke sa sudionicima.
Za korištenje ove aplikacije svi uređaji koji će se koristiti na sastanku moraju biti spojeni
na istu pristupnu točku.
Kreiranje sastanka
Kreirajte sastanak kako bi ga održali.
1 Dodirnite e-Meeting na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite Kreiraj sastanak.
Kreiranje sastanka.
78
Mreža i internet
3 Provjerite mrežne informacije koje ćete podijeliti s drugima, podesite detalje sastanka, a
zatim dodirnite OK.
Za dodavanje datoteka na sastanak dodirnite
.
Provjerite mrežne
informacije koje želite
podijeliti s drugima.
Informacije o satanku
Uporaba šifre.
Podesite šifru i razinu sigurnosti za sastanak.
• Prikaži šifru: Omogućuje prikaz šifre sudionicima koji je trebaju unijeti za pristupanje
sastanku.
• Dopusti auto. pridruž.: Dozvoljava sudionicima pridruživanje sastanku kada unesu
šifru bez dopuštenja organizatora.
• Dopusti spremanje datoteke: Dozvoljava sudionicima snimanje zaslona i spremanje
datoteka sa sastanka tijekom samog sastanka.
79
Mreža i internet
4 Sastanak je kreiran.
Datoteke dodane kada je kreiran sastanak pojavit će se na zaslonu ili ako datoteke nisu
dodane, tada će se na zaslonu pojaviti ploča za pisanje.
Pristup dodatnim
opcijama.
Prikaz podijeljenih
datoteka.
<Sastanak s pridruženom datotekom>
5 Dijeljenje mrežnih informacija i šifre sa sudionicima za kreiranje sastanka te kako bi se oni
mogli pridružiti sastanku.
Pridruživanje sastanku
Ako ste dobili mrežne informacija za sastanak tada se možete pridružiti sastanku.
1 Dodirnite e-Meeting na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite Pridruži se sastanku.
Pridruživanje
sastanku.
80
Mreža i internet
3 Odaberite mrežu na koju je spojen sastanak, ako je potrebno unesite šifru, a zatim dodirnite
OK.
4 Odaberite sastanak kojem se želite pridružiti.
5 Unesite svoje ime i dodirnite OK. Zatim se možete priključiti sastanku.
Možete vidjeti datoteke ili sadržaj koji dijeli organizator.
Uporaba zaslona sastanka
Zaslon organizatora
Kada organizirate sastanak možete otvoriti datoteku i prebaciti se na sljedeće stranice u datoteci
ili prikazati ploču za pisanje i pisati po njoj.
Zaslon organizatora je prikazan na zaslonima sudionika.
Otvaranje datoteka
1 Dodirnite Datoteke ( 1 ) → Dodaj ( 2 ), a zatim dodirnite datoteku.
81
Mreža i internet
2 Odabrana datoteka dodana je na popis datoteka. Za otvaranje dodirnite datoteku.
Prikaz ploče za
pisanje.
Pristup dodatnim
opcijama.
Popis datoteka
Ikona organizatora
Prikaz ploče za pisanje
Dodirnite Prikaži bij. ploču u gornjem desnom dijelu zaslona.
Na zaslonu će se pojaviti ploča za pisanje.
Uporaba dodatnih opcija
Dodirnite , a zatim koristite nešto od sljedećeg:
Pristup dodatnim
opcijama.
• Otvori novu datoteku: Otvaranje novih datoteka.
• Uključi prikaz skripte: Kod prezentacije prikazuje okvir bilješki.
82
Mreža i internet
• Bilješke o sastanku: Kreiranje zapisnika sastanka pomoću S Note.
• Poruke: Slanje poruke sudionicima.
• Prikaži dolazne poruka: Podesite uređaj za prikazivanje teksta nove poruke primljene od
sudionika.
• Šalji datoteke: Slanje datoteka sudionicima.
• Dijeli preko: Dijeljenje datoteka sa sudionicima.
• Zaključavanje stranice: Zaključavanje stranice tako da sudionici mogu vidjeti samo stranicu
koju prikazuje organizator sastanka.
• Način samo S Pen olovka: Podešavanje zaslona tako da prepozna samo S Pen olovku.
• Promijeni domaćina: Promjena organizatora.
• Spremi datoteke sastanka: Spremanje datoteka sa sastanka i svih pisanih materijala.
• Informacije o sastanku: Prikaz informacija o sastanku.
• Upute: Pristupanje uputama o e-Sastanku.
• Zatvori sastanak: Zatvaranje trenutnog sastanka.
Zaslon sudionika
Prikaz zaslona kojeg dijeli organizator i pisanje po zaslonu.
Prilikom pomicanja po dokumentu dodirnite
Ako želite biti izlagač dodirnite
zaslon sudionika.
za pomicanje na stranicu koju prikazuje izlagač.
. Zaslon se mijenja u način izlagača. Dodirnite
Zatvaranje ili napuštanje sastanka
Dodirnite ili → Zatvori sastanak ili Napusti sastanak.
83
za povratak na
Mreža i internet
Kada dođe do prekida mrežne veze tijekom sastanka
Kada je organizator isključen
Prekinite sastanak ili se ponovo spojite na istu mrežu i nastavite sa sastankom.
Sudionici mogu pohraniti datoteke i napustiti sastanak ili pričekati nastavak sastanka.
Kada su sudionici isključeni
Pokrenite e-Meeting i ponovo se pridružite sastanku.
WebEx
Ovu aplikaciju koristite za organiziranje ili sudjelovanje na telekonferencijama. Možete koristiti
različite funkcije poput dijeljenja sadržaja i HD video-sastanaka.
Prije uporabe ove aplikacije
• Provjerite je li vaš uređaj spojen na Wi-Fi ili mobilnu mrežu. Dodatni troškovi mogu se
zaračunati prilikom korištenja ove aplikacije putem mreže.
• Provjerite imate li WebEx račun.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Ova aplikacija možda neće ispravno raditi ovisno o vatrozidu i statusu mreže.
84
Mreža i internet
Prijavljivanje na račun
1 Dodirnite WebEx na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite Get an account na zaslonu prijave.
3 Na zaslonu će se pojaviti internetske stranice za pridruživanje WebEx aplikaciji.
Ne možete koristiti ovu aplikaciju ako se na zaslonu pojavi skočni prozor informirajući vas
kako WebEx nije dostupan u vašoj regiji.
4 Za podešavanje računa slijedite upute na zaslonu.
Neke funkcije neće biti dostupne kada istekne razdoblje besplatnog probnog korištenja.
Prebacite se na plaćeni račun i koristite sve WebEx funkcije. Za više informacija
pogledajte WebEx internetske stranice.
Kreiranje sastanka
1 Dodirnite WebEx na zaslonu aplikacija i dodirnite Sign in.
2 Unesite registriranu adresu e-pošte i dodirnite Next.
3 Unesite šifru i dodirnite Sign in.
85
Mreža i internet
4 Na uređaju će se pojaviti WebEx zaslon.
Kreiranje sastanka.
Osvježi popis
sastanaka.
Pridruživanje
sastanku unosom
broja sesije.
Zatvaranje aplikacije.
Idi na WebEx
internetske stranice.
5 Dodirnite za kreiranje sastanka.
6 Unesite temu sastanka, podesite šifru a zatim dodirnite Start now.
7 Dodirnite
→ Connect using Internet.
86
Mreža i internet
8 Mikrofon će se uključiti, a
će se pojaviti na gornjem desnom dijelu zaslona. Uspostavili ste
audio sastanak s drugima.
Pokretanje ili
završavanje video
sastanka.
Uključivanje ili
isključivanje
mikrofona.
Pokretanje ili
završavanje audio
sastanka.
Završetak sastanka.
Dijeljenje zaslona.
Provjera informacija
o sastanku.
Pozovite ljude ili
podsjetite pozvane
na sastanak.
Prikaz broja sesije.
Prikaz sudionika i
razgovor s njima.
Pozivanje sudionika na sastanak
Pozovite druge na sastanak slanjem pozivnice putem e-pošte. Također, možete podijeliti broj
sesije ili telefonski broj sesije s drugima i tako ih pozvati na sastanak.
Pozivanje sudionika putem e-pošte
1 Dodirnite → Invite by email.
2 Unesite adrese e-pošte i dodirnite Send invitation.
Pozovite ljude slanjem telefonskog broja sesije
Na sastanak možete pozvati druge dijeljenjem telefonskog broja sesije. Telefonski broj sesije se
kreira kada organizator kreira sastanak. On se nalazi u pozivnici koju ćete dobiti putem e-pošte
zajedno s ostalim informacijama o sastanku.
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
87
Mreža i internet
Pridruživanje sastanku
Za pridruživanje sastanku koristite jedan od sljedećih načina:
Pridruživanje sastanku pomoću broja sesije
1 Dodirnite WebEx na zaslonu aplikacija.
2 Prijavite se na svoj WebEx račun.
3 Dodirnite → Join by number.
4 Za pridruživanje unesite broj sesije i dodirnite Join.
Broj sesije se kreira kada organizator kreira sastanak. Ako ne znate broj kontaktirajte
organizatora.
5 Dodirnite → Connect using Internet.
6 Mikrofon će se uključiti, a će se pojaviti na gornjem desnom dijelu zaslona. Uspostavili ste
audio sastanak s drugima.
88
Mreža i internet
Pridruživanje sastanku odabirom jednog sastanka iz opcije My Meetings
1 Dodirnite WebEx na zaslonu aplikacija.
2 Prijavite se na svoj WebEx račun.
3 Odaberite jedan sastanak u opciji My Meetings i dodirnite Join.
4 Dodirnite → Connect using Internet.
5 Mikrofon će se uključiti, a će se pojaviti na gornjem desnom dijelu zaslona. Možete se
pridružiti audio sastanku.
Pridruživanje sastanku pomoću pozivnice e-pošte
Kada vas netko pozove na sastanak tada ćete primiti pozivnicu putem e-pošte.
1 Otvorite pozivnicu u e-pošti i dodirnite Pridruži ili poveznicu u e-pošti.
2 WebEx će se pokrenuti i pojavit će se zaslon prijave.
3 Prijavite se na svoj WebEx račun.
Ako ste se već prijavili na sovj račun, na zaslonu će se pojaviti zaslon sastanka.
89
Mreža i internet
4 Dodirnite → Connect using Internet.
5 Mikrofon će se uključiti, a će se pojaviti na gornjem desnom dijelu zaslona. Uspostavili ste
audio sastanak s drugima.
Pridruživanje sastanku pozivanjem telefonskog broja sesije
Sastanku se možete pridružiti biranjem telefonskog broja sesije na pametnom telefonu. Nazovite
telefonski broj sesije koji ste dobili u pozivnici putem e-pošte.
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Pokretanje sastanka
Pokretanje video sastanka
1 Dodirnite → Start my video.
2 Vaša slika će se pojaviti na donjem lijevom dijelu zaslona.
Za zaustavljanje video sastanka dodirnite
→ Stop my video.
Pokretanje audio sastanka
1 Dodirnite → Connect using Internet.
2 Mikrofon će se uključiti, a će se pojaviti na gornjem desnom dijelu zaslona.
Za prigušivanje zvuka dodirnite . Ikona se mijenja u
Za zaustavljanje audio sastanka dodirnite
conference.
.
→ Disconnect audio ili Leave audio
90
Mreža i internet
Razgovor sa sudionicima
1 Dodirnite za prikaz popisa sudionika.
2 Odaberite naziv računa i dodirnite Chat.
3 Na zaslonu će se pojaviti prozor razgovora.
Za razgovaranje sa sudionicima dodirnite Chat with everyone.
Dijeljenje zaslona
Podijelite trenutni zaslon vašeg uređaja sa sudionicima. Samo osoba označena kao izlagača može
podijeliti zaslon. Na početku sastanka osoba koja je kreirala sastanak označena je kao izlagač.
1 Ako ste izlagač dodirnite Share screen na vrhu zaslona.
2 Ako prvi put koristite ovu funkciju slijedite upute na zaslonu.
3 Dodirnite Share screen u skočnom prozoru.
4 Kada je aktivirana funkcija dijeljenja zaslona, pojavit će se u gornjem desnom dijelu
zaslona.
Sadržaj na zaslonu uređaja izlagača pojavit će se na zaslonima uređaja sudionika.
Zaustavljanje funkcije dijeljenja zaslona.
Dodirnite
→ Stop sharing. Uređaj prestaje dijeliti zaslon i prikazuje zaslon sastanka.
91
Mreža i internet
Izmjena izlagača
Organizator sastanka i trenutni izlagač mogu promijeniti izlagača.
1 Dodirnite i odaberite sudionika kojeg ćete odrediti kao izlagača.
2 Dodirnite Make presenter.
3
će se pojaviti pored naziva računa izlagača.
Zatvaranje ili napuštanje sastanka
Dodirnite
→ End meeting ili Leave meeting.
Kada dođe do prekida mrežne veze tijekom sastanka
Ako je sastanak još u tijeku, ponovo se pridružite sastanku.
Ako je sastanak završio ponovo pokrenite sastanak.
92
Mreža i internet
Remote PC
Ovu aplikaciju koristite za prikaz i upravljanje zaslonom vašeg računala pomoću svog uređaja
spajanjem uređaja i računala putem Wi-Fi ili lokalne mreže. Također, možete jednostavno
prikazati i prebaciti datoteke između vašeg uređaja i računala.
Prije uporabe ove aplikacije
• Provjerite imate li registrirani Samsung račun.
• Provjerite je li računalo uključeno.
• Provjerite je li na računalu instaliran Agent.
• Za korištenje ove funkcije izvršite sljedeće prema numeričkom redoslijedu:
1. Registrirajte uređaj na svom Samsung računu.
2. Registrirajte računalo na svom Samsung računu.
3. Daljinski spojite uređaj i računalo.
Registriranje uređaja
1 Dodirnite Remote PC na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite Pokreni na pozdravnoj stranici.
Pokretanje aplikacije.
93
Mreža i internet
3 Dodirnite Prijava, unesite svoj Samsung račun i šifru a zatim ponovo dodirnite Prijava.
Ako Samsung račun nije registriran, slijedite upute na zaslonu kako kreirati Samsung račun.
4 Nakon prikaza uputa dodirnite Dalje.
5 Postupak registracije je završen, a na zaslonu će se pojaviti zaslon udaljenog računala.
Registriranje računala
Prije korištenja ove aplikacije morate instalirati agenta na svom računalu.
1 Na računalu pokrenite internetski preglednik i posjetite remotepc.rview.com.
2 Prijavite se na svoj Samsungov račun.
Morate se prijaviti na isti Samsung račun koji koristite na svom uređaju.
3 Instalirajte Agenta ako već nije instaliran na vašem računalu.
Za unos naziva zaslona računala, proxy postavki, šifri slijedite upute na zaslonu. Za više
informacija o postavkama proxy poslužitelja kontaktirajte svog mrežnog administratora.
pojavit će se na traci zadatka kada završi postupak instalacije.
4 Dodirnite Provjeri vezu.
94
Mreža i internet
Daljinsko spajanje uređaja i računala
1 Dodirnite Remote PC na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite Provjerite vezu (Osvježi).
Prikaz naziva
računala.
Daljinsko spajanje
uređaja i računala.
3 Dodirnite ON computer.
4 Unesite šifru za spajanje i dodirnite U redu.
Dodirnite Zaboravili ste šifru? ako se ne možete sjetiti šifre.
5 Veza je uspostavljena i sada možete daljinski upravljati računalom pomoću svog uređaja.
95
Mreža i internet
Upravljanje računalom putem uređaja
Nakon spajanja uređaja, možete prikazati i upravljati zaslonom računala pomoću svog uređaja.
Također, možete otvoriti i uređivati datoteke na računalu i prebaciti ih na uređaj.
Pomicanje po
zaslonu.
Pristup dodatnim
opcijama
Status veze
Dodirnite zaslon i dodirnite
na dnu zaslona i koristite nešto od sljedećeg:
• Miš: Prikaz pokazivača miša na zaslonu uređaja.
• Tipkovnica: Otvaranje tipkovnice za unos teksta u odabranom tekstualnom polju.
• Daljinski preglednik: Otvaranje upravljanja datotekama za traženje datoteka ili prijenos
datoteka između spojenih uređaja.
• Zaključavanje zaslona: Zaključavanje zaslona uređaja i deaktiviranje funkcije zuma i
pomicanja.
• Prebaci se na drugi prozor: Prebacivanje između dva monitora kada je računalo spojeno na
dva monitora.
• Postavke: Promjena postavki veze.
• Prekid veze: Zatvaranje veze između uređaja i računala.
96
Mreža i internet
Prebacivanje datoteka između uređaja i računala
1 Dodirnite → Daljinski preglednik.
2 Dodirnite i držite datoteku na okviru upravljanja datotekama na računalu. Zatim je povucite
na okvir upravljanja datotekom uređaja. Također, obrnuto možete pomicati datoteke.
Upravljanje
datotekama računala
Upravljanje
datotekama uređaja
97
Mreža i internet
Usporedna sinkronizacija 3.0
Ovu aplikaciju koristite za upavljanje zaslonom pametnog telefona putem virtualnog zaslona
pametnog telefona na vašem tabletu.
• Na vašem tabletu prikažite poruke ili koristite sobe za razgovor pametnog telefona.
• Na većem zaslonu tableta pogledajte videozapis koji se reproducira na pametnom telefonu.
• Jednostavno prebacite datoteke između tableta i pametnog telefona.
Prije uporabe ove aplikacije
• Vaš tablet i pametni telefon moraju podržavati Wi-Fi Direct. U protivnom oba uređaja moraju
biti spojena na istu pristupnu točku.
• SideSync 3.0 mora biti instaliran i na vašem tabletu i na vašem pametnom telefonu.
Ako ova aplikacija nije instalirana na uređajima, preuzmite je iz Samsung Apps ili Trg. Play
aplikacija i instalirajte je.
• SideSync 3.0 radi samo na uređajima s Android 4.4 verzijom ili novijom verzijom.
Spajanje tableta i pametnog telefona
1 Dodirnite Usporedna sinkronizacija 3.0 na zaslonu aplikacija tableta.
Za pokretanje Usporedna sinkronizacija 3.0 aplikacije trebate preuzeti i instalirati aplikaciju.
Dodirnite Instalirati i slijedite upute na zaslonu za dovršetak instalacije.
2 Pokretanje Usporedna sinkronizacija 3.0 na pametnom telefonu.
98
Mreža i internet
3 Tablet automatski traži dostupne pametne telefone.
Odaberite jedan od prepoznatih pametnih telefona.
4 Dodirnite OK na zaslonu pametnog telefona.
5 Virtualni zaslon pametnog telefona prikazat će se na vašem tabletu, a zaslon pametnog
telefona će se isključiti.
99
Mreža i internet
Uporaba virtualnog zaslona pametnog telefona
Pregledajte zaslon i koristite aplikacije na virtualnom zaslonu pametnog telefona. Možete slati i
primati poruke ili razgovarati s drugima.
Neke funkcije poput Telefon, Kamera, i Screen Mirroring, možda neće raditi na
virtualnom zaslonu pametnog telefona.
Minimiziranje zaslona.
Maksimizacija veličine zaslona
tako da stane na zaslon tableta.
Pristup dodatnim opcijama.
Rotacija zaslona
Zatvori Usporedna
sinkronizacija 3.0.
Snimka zaslona
Otvaranje istih internetskih
stranica na internetskom
pregledniku tableta.
Virtualni zaslon pametnog
telefona
Gumb za izbornik
Gumb za povratak
Gumb za početni zaslon
100
Mreža i internet
Premještanje virtualnog zaslona pametnog telefona
Dodirnite i povucite gornji rub virtualnog zaslona pametnog telefona za prebacivanje na drugu
lokaciju.
Podešavanje veličine virtualnog zaslona pametnog telefona
1 Dodirnite i držite na gornjem desnom dijelu virtualnog zaslona pametnog telefona.
2 Kada se pojavi okvir, povucite okvir za podešavanje veličine.
Unos teksta
Kada unosite tekst na virtualni zaslon pametnog telefona tada će se pojaviti tipkovnica tableta.
Unesite tekst pomoću tipkovnice.
101
Mreža i internet
Prebacivanje između zaslona pametnog telefona i virtualnog zaslona
pametnog telefona
Ne mogu se istovremeno koristiti zaslon pametnog telefona i virtualni zaslon pametnog telefona.
Kada koristite virtualni zaslon pametnog telefona na tabletu tada će se isključiti zaslon pametnog
telefona.
Uporaba zaslona pametnog telefona
Pritisnite gumb početnog zaslona na pametnom telefonu i uključite zaslon pametnog telefona te
isključite virtualni zaslon pametnog telefona na tabletu.
Uporaba virtualnog zaslona pametnog telefona
Dodirnite Prebaci na tablet na zaslonu tableta i uključite virtualni zaslon pametnog telefona te
isključite zaslon pametnog telefona.
Reproduciranje glazbe i videozapisa na tabletu
Reproducirajte glazbu i videozapise pohranjene na pametnom telefonu putem zaslona i
zvučnika tableta.
1 Otvorite glazbenu datoteku ili datoteku videozapisa na virtualnom zaslonu pametnog
telefona na tabletu.
2 Odabrana datoteka će se reproducirati pomoću zaslona i zvučnika tableta.
Tijekom reprodukcije na tabletu podesite glasnoću na virtualnom zaslonu pametnog telefona.
102
Mreža i internet
Kopiranje datoteka između uređaja
Kopiranje datoteka s pametnog telefona na tablet
1 Dodirnite i držite datoteku na virtualnom zaslonu pametnog telefona.
2 Odaberite datoteke koje želite kopirati, dodirnite i držite bilo koju odabranu datoteku, a
zatim je povucite na zaslon tableta.
3 Moje Datoteke će se pokrenuti na zaslonu tableta. Odaberite mapu u koju želite spremiti
datoteku i dodirnite Kraj.
Kopiranje datoteka s tableta na pametni telefon
1 Dodirnite i držite datoteku na zaslonu tableta.
2 Odaberite datoteke koje želite kopirati, dodirnite i držite bilo koju odabranu datoteku, a
zatim je povucite na virtualni zaslon pametnog telefona.
3 Moje Datoteke će se pokrenuti na virtualnom zaslonu pametnog telefona. Odaberite mapu
u koju želite spremiti datoteku i dodirnite Kraj.
103
Mreža i internet
WatchON
Ovu aplikaciju koristite za spajanje na televizor i gledanje omiljenih emisija i filmova.
Dodirnite WatchON na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Prvo uređaj morate spojiti na mrežu i provjeriti je li infracrveni otvor uređaja usmjeren prema
televizoru.
Spajanje na televizor
Spojite se na televizor za prikaz zaslona uređaja na većoj površini te daljinski upravljajte
televizorom putem uređaja.
Dodirnite Postavite WatchON, odaberite regiju i uslugu emitiranja, a zatim dodirnite Dalje.
Dodirnite → Podešavanje, a zatim slijedite upute na zaslonu i registrirajte televizor na uređaju.
Postupak se može razlikovati ovisno o opcijama koje odaberete.
Za spajanje s drugim uređajima dodirnite → Postavke → Postavke sobe → Soba 1 → Dodaj
račun.
Gledanje televizora
Odaberite između predloženih televizijskih programa ili odaberite kategoriju na dnu zaslona.
Odaberite televizijski program, a zatim dodirnite Gledaj na televizoru. Odabrani program
prikazat će se na spojenom televizoru.
Dodirnite i otvorite okvir daljinskog upravljača za upravljanje televizorom.
Podešavanje programskih podsjetnika
Dodirnite Vremensku crtu na dnu zaslona i odaberite televizijski program koji želite gledati.
Odaberite program, a zatim dodirnite .
104
Mediji
Glazba
Koristite aplikaciju za slušanje glazbe.
Dodirnite Glazba na zaslonu aplikacija.
• Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru instaliranom na uređaju.
• Neke datoteke možda se neće pravilno reproducirati, ovisno o načinu kodiranja.
Reproduciranje glazbe
Odaberite glazbenu kategoriju, a zatim odaberite pjesmu koju želite reproducirati.
Dodirnite sliku albuma na dnu zaslona za otvaranje zaslona glazbenog playera.
Traženje drugih uređaja za
reproduciranje datoteke.
Pristup dodatnim opcijama.
Prilagodba glasnoće zvuka.
Uključivanje naizmjenične
reprodukcije.
Podesite datoteku kao
omiljenu pjesmu.
Promjena načina
ponavljanja.
Otvaranje popisa pjesama.
Prebacivanje na sljedeću
pjesmu. Dodirnite i držite za
brže premotavanje
unaprijed.
Ponovno pokreće pjesmu
koja se trenutno
reproducira ili se prebacuje
na prethodnu pjesmu.
Dodirnite i držite za brže
premotavanje unatrag.
Pauziranje i nastavak
reprodukcije.
105
Mediji
Za preslušavanje pjesama uz istu razinu glasnoće dodirnite → Postavke → Igrač → Pametna
glasnoća.
Kada je aktivirana funkcija Pametna glasnoća razina glasnoće može biti veća od razine
glasnoće uređaja. Vodite računa i ne izlažite se duže vrijeme preglasnom zvuku jer to
može oštetiti vaš sluh.
Pametna glasnoća možda neće biti aktivirana za neke datoteke.
Za podešavanje osobnih preferencija zvuka prilikom preslušavanja pjesama pomoću slušalice
dodirnite → Postavke → Igrač → Adapt Sound → Uključi. Kada glasnoću povećate do razine
14 ili više, opcija za prilagodbu zvuka se ne primjenjuje na reproduciranje glazbe. Ako glasnoću
smanjite do razine 13 ili niže, opcija se ponovo primjenjuje.
Postavljanje pjesme kao zvuk zvona
Za korištenje pjesme koja se trenutno reproducira kao zvuka zvona dodirnite → Postavi za →
Od početka ili Automatske preporuke → Ton zvona telefona → OK.
Kreiranje popisa pjesama
Izradite vlastiti odabir pjesama.
Dodirnite Popisi pjes., a zatim dodirnite → Napravi popis pjesama. Unesite naziv, a zatim
dodirnite OK. Dodirnite Dodaj pjesme, odaberite pjesme koje želite uključiti, a zatim dodirnite
OK.
Za dodavanje pjesme koja se trenutno reproducira na popis pjesama, dodirnite → Dodaj na
popis.
Reproduciranje glazbe prema raspoloženju
Reproduciranje glazbe grupirane prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira popis pjesama.
Dodirnite → Glazbeni kutak, i odaberite okvir raspoloženja. Ili odaberite višestruke ćelije
povlačenjem prsta.
106
Mediji
Kamera
Koristite aplikaciju za snimanje fotografija ili videozapisa.
Galerija koristite za pregledavanje fotografija i videozapisa snimljenih kamerom uređaja.
(str. 114)
Dodirnite Kamera na zaslonu aplikacija.
• Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
• Provjerite je li objektiv čist. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada
koji zahtjevaju visoku rezoluciju.
Pravila rada s kamerom
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih
ljudi.
Snimanje fotografija
Snimanje fotografije
Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati. Kad je objekt
snimanja u fokusu, okvir fokusa će pozelenjeti. Dodirnite za snimanje fotografije.
Prebacivanje u način
dvostruke kamere.
Prikaz trenutnog načina.
Promjena postavki kamere.
Početak snimanje
videozapisa.
Prebacivanje s prednje na
stražnju kameru.
Promjena načina
fotografiranja.
Prikaz dodatnih opcija.
Odabir između brojnih
dostupnih efekata.
Pregled snimljenih
fotografija i videozapisa.
107
Mediji
Način fotografiranja
Dostupno je nekoliko fotografskih efekata.
Dodirnite Način, a zatim se pomaknite gore ili dolje po desnoj strani zaslona.
• Auto: Koristite da biste omogućili da kamera procjeni okružje i utvrdi savršeni način rada za
fotografiju.
• Lijepo lice: Snimite fotografiju s osvijetljenim licima za nježnije slike.
• Najbolja fotografija: Snimite niz fotografija, a zatim spremite najbolju.
• Najbolje lice: Koristite za istodobno snimanje više grupnih fotografija i njihovo kombiniranje
za stvaranje najbolje moguće slike.
Dodirnite za snimanje više fotografija. Za dobivanje najbolje fotografije, mirno držite
kameru i ostanite mirni pri snimanju fotografija. Kada se otvori Galerija, dodirnite žuti okvir
na svakom licu te odaberite najbolji pojedinačni položaj subjekta. Nakon odabira položaja
svakog subjekta odvojeno, dodirnite Spremi kako biste slike spojili u jednu fotografiju koju
ćete spremiti.
• Zvuk i snimka: Koristite za snimanje fotografije sa zvukom.
Dodirnite za snimanje fotografije. Nakon snimanja fotografije uređaj će snimiti i zvuk u
trajanju od nekoliko sekundi.
Prilikom snimanja u ovom načunu, zvuk se snima pomoću unutrašnjeg mikrofona.
• Drama: Koristite za snimanje niza fotografija i njihovo kombiniranje za stvaranje slike koja
prikazuje tragove kretanja.
Za najbolji snimak slijedite donje savjete. U drukčijim uvjetima snimanja uređaj možda neće
ispravno snimati.
– – Mirno držite kameru i ostanite mirni pri snimanju fotografija.
– – Snimanje fotografija subjekta koji se kreće u jednom smjeru.
– – Snimanje fotografije s pozadinom bez pokretnih objekata.
– – Izbjegavajte snimanje fotografija na kojoj su subjekt i pozadina sličnih boja.
– – Izbjegavajte fotografirati subjekt koji je preblizu ili predaleko kako bi stao u okvir opičkog
tražila ili je predug poput autobusa ili vlaka.
• Bogati ton (HDR): Ovu funkciju koristite za snimanje fotografija s boljim omjerom kontrasta.
108
Mediji
• Gumica: Koristite za brisanje pokreta objekata koji se kreću u pozadini.
Dodirnite za snimanje niza fotografija. Uređaj briše tragove pokreta subjekta u pokretu.
Za obnovu izvorne fotografije dodirnite , a zatim dodirnite istaknuto područje.
Za najbolji snimak slijedite donje savjete.
– – Mirno držite kameru i ostanite mirni pri snimanju fotografija.
– – Prilikom snimanja fotografija kada su objekt i pozadina slične boje kamera možda neće
prepoznati sve pokrete.
– – Prilikom snimanja fotografija subjekta koji se malo pomiče ili se previše pomiče, kamera
možda neće prepoznati sve pokrete.
– – Ako se u pozadini kreće više subjekata, kamere možda neće prepoznati sve pokrete.
• Panorama: Snimite fotografiju sastavljenu od mnoštva fotografija spojenih zajedno.
Za najbolji snimak slijedite donje savjete.
– – Polako pomaknite kameru u jednom smjeru.
– – Neka optičko tražilo kamere bude unutar okvira.
– – Izbjegavajte fotografirati subjekt koji se nalazi ispred neprepoznatljive pozadine, poput
čistog neba ili jednobojnih zidova.
• Sport: Koristite za objekte koji se brzo kreću.
Panoramske fotografije
Panoramska fotografija je široka pejsažna slika koja se sastoji od mnoštva slika.
Dodirnite Način → Panorama.
Dodirnite i pomaknite kameru u jednom smjeru. Kada se dva panoramska okvira poravnaju,
kamera će automatski snimiti sljedeću sliku u panoramskom nizu. Za zaustavljanje snimanja
dodirnite .
Ako je optičko tražilo izvan smjera, uređaj prekida snimanje.
109
Mediji
Primjenjivanje efekata filtra
Koristite efekte filtra da biste snimili jedinstvene fotografije i videozapise.
Dodirnite
i odaberite efekt filtra. Dostupne mogućnosti ovise o načinu rada.
Snimanje videozapisa
Snimanje videozapisa
Dodirnite
dodirnite
za snimanje videozapisa. Za prekid snimanja dodirnite
. Za zaustavljanje snimanja
.
Tijekom snimanja, koristite sljedeće radnje:
• Za promjenu fokusa, dodirnite novo mjesto fokusa. Za fokusiranje na središte zaslona,
dodirnite .
• Za snimanje slike iz videozaopisa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite
.
Način snimanja
Dodirnite
→
za promjenu načina snimanja.
• Normalno: Koristite ovaj način rada za normalnu kvalitetu.
• MMS ograničenje: Ovaj način rada koristite za smanjenje kvalitete snimanja prilikom slanja
putem poruka.
• Brzo kretanje: Ovaj način koristite za snimanje videozapisa objekta u pokretu. Uređaj će
ubrzano reproducirati videozapis.
110
Mediji
Povećanje i smanjenje zuma
Koristite jednu od ovih metoda:
• Za povećanje ili smanjenje zuma koristite gumb glasnoće.
• Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.
Efekt povećanja/smanjenja zuma dostupan je tijekom korištenja značajke zuma tijekom
snimanja videozapisa.
Način dvostruke kamere
Kad snimate fotografiju krajolika pomoću stražnje kamere, fotografija ili videozapis snimljen
pomoću prednje kamere pojavit će se umetnutom prozoru i obrnuto. Ovu funkciju koristite za
istovremeno snimanje lijepih fotografija krajolika i auto-portreta.
Dodirnite
dodirnite
za prebacivanje u način dvostruke kamere. Dodirnite
za snimanje videozapisa.
za snimanje fotografije ili
Dodirnite za promjenu
veličine ili za pomicanje
lokacije.
Odabir između brojnih
dostupnih stilova.
• Dvostrukom kamerom možete snimiti videozapise u trajanju od 5 minuta u punom
HD-u i u trajanju od 10 minuta u HD-u.
• Tijekom snimanja videozapisa u ovom načinu rada, zvuk snima interni mikrofon.
111
Mediji
Podijelite sliku
Dodirnite
→
, a zatim odaberite između sljedećih opcija:
• Dijeli snimku: Šalje fotografiju izravno na drugi uređaj putem usluge Wi-Fi Direct.
• Dijeljenje foto. s prijateljem: Postavite uređaj da prepozna lice osobe koju ste označili na
fotografiji i pošalje je toj osobi.
• Udaljeno tražilo: Podesite uređaj na daljinsko upravljanje kamerom.
Daljinsko upravljanje kamerom
Podesite uređaj kao optičko tražilo za daljinsko upravljanje kamerom.
Dodirnite → → Udaljeno tražilo, a zatim spojite uređaj i kameru pomoću funkcije Wi-Fi
Direct. Dodirnite za daljinsko snimanje fotografije koristeći uređaj kao optičko tražilo.
Konfiguriranje postavki kamere
Dodirnite za konfiguriranje postavke kamere. Sve navedene opcije nisu dostupne i kod načina
statične kamere i kod načina video kamere. Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o načinu
koji se koristi.
• Veličina fotografije / Veličina videa: Odaberite rezoluciju. Za bolju kvalitetu koristite veću
rezoluciju. Ali ona koristi više memorije.
• Uzastopno: Snimite niz fotografija objekata u pokretu.
• Dotaknite za foto: Dodirnite sliku na zaslonu prikaza i snimite fotografije.
• Prepoznavanje lica: Postavite uređaj da prepozna ljudska lica i pomogne vam ih slikati.
• Načini-mjerenja: Odabir načina mjerenja ekspozicije. Ovo određuje način izračuna
vrijednosti svjetla. Centar mjerenje pozadinskog svjetla u središtu prizora. Točke mjerenje
vrijednost svjetla na zadanom mjestu. Matrica daje prosjek cijelog prizora.
• ISO: Odaberite ISO vrijednost. Ova opcija kontrolira osjetljivost kamere na svjetlost. Mjeri
se u ekvivalentno filmskoj kameri. Male vrijednosti služe za nepokretne ili jako osvijetljene
objekte. Velike vrijednosti služe za brze ili slabo osvijetljene objekte.
• Pametna stabilizacija: Podesite uređaj na automatsko otkrivanje tamnih uvjeta snimanja te
na podešavanje osvjetljenja fotografije bez korištenja bljeskalice.
112
Mediji
• Spremi kao: Podesite uređaj za spremanje fotografije s bogatim bojama i izvorne fotografije
ili za spremanje samo fotografije s bogatim bojama.
• Stabiliz. videa: Aktiviranje ili deaktiviranje stabilizacije slike. Stabilizacija pomaže pri
fokusiranju kad je kamera u pokretu.
• Lokacijska oznaka: Dodavanje oznake GPS lokacije na fotografiju.
• Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do
ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim
vremenskim uvjetima.
• Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste
to izbjegli, isključite postavku GPS označavanja.
• Pregled slika/vid.: Podesite uređaj za prikaz fotografija ili videozapisa nakon što su snimljeni.
• Tipka za glasn.: Postavite uređaj za korištenje gumba za glasnoću radi upravljanja funkcijom
okidača ili zumiranja.
• Timer: Koristite za snimke sa vremenskom odgodom.
• Balans bijele boje: Odaberite odgovarajući balans bijele boje, kako bi slike imale raspon
boja sličan prirodnom. Ove postavke namijenjene su specifičnim uvjetima rasvjete. Ove
postavke slične su rasponu topline za ekspoziciju balansa bijele boje kod profesionalnih
kamera.
• Vrijedn. ekspozic.: Promjena vrijednosti ekspozicije. Određuje količinu svjetla koju prihvaća
senzor kamere. Za situacije sa slabim osvjetljenjem koristite visoku ekspoziciju.
• Smjernice: Prikaz optičkog tražila radi lakšeg slaganja pri odabiru objekata.
• Flash: Aktiviranje ili deaktiviranje bljeskalice.
• Kontrola glasom: Postavite kameru za snimanje fotografija sa govornim naredbama.
• Kontekst. naziv dat.: Podesite kameru za prikaz kontekstualnih oznaka. Aktivirajte da biste
koristili Tag Buddy u aplikaciji Galerija.
• Spremi kao preokrenuto: Okrenite sliku za kreiranje zrcalne slike originalnog prizora.
• Spremanje: Odaberite memorijsku lokaciju za spremanje.
• Poništi: Vratite postavke kamere.
• Pomoć: Pristupite informacijama pomoći za korištenje kamere.
113
Mediji
Prečaci
Reorganizirajte prečace za lakši pristup raznim opcijama kamere.
Dodirnite
te dodirnite i držite ikonu prečaca.
Dodirnite i držite opciju, te je povucite u otvor na vrhu zaslona.
Galerija
Koristite aplikaciju za pregled slika i videozapisa.
Dodirnite Galerija na zaslonu aplikacija.
• Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru instaliranom na uređaju.
• Neke datoteke možda se neće pravilno reproducirati, ovisno o načinu kodiranja.
Pregledavanje slika
Pokretanjem Galerija prikazuju se dostupne mape. Kad neka druga aplikacija, npr. Email, spremi
sliku, mapa Download automatski se kreira za preuzimanje slike. Na isti način, snimanje zaslona
automatski kreira mapu Screenshots. Odaberite mapu koju želite otvoriti.
U mapi, slike će se prikazati prema datumu kreiranja. Odaberite sliku koju želite pregledati na
cijelom zaslonu.
Pomaknite se lijevo ili desno za pregled sljedeće ili prethodne slike.
Povećanje i smanjenje zuma
Za povećanje zuma koristite jedan od sljedećih načina:
• Za povećanje zuma dodirnite bilo gdje.
• Raširite dva prsta na bilo kojem mjestu za povećanje zuma. Skupite ih za smanjenje zuma ili
dodirnite dva puta za povratak.
114
Mediji
Pregledavanje slika pomoću značajke pokreta
Koristite značajku pokreta za izvršenje funkcije pomoću određenog pokreta.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Kontrole → Pokreti, povucite na desno gumb
Pokreti, a zatim uključite gumb svake pojedine funkcije.
Za prestanak korištenja funkcije pokreta, isključite gumb funkcije.
Reprodukcija videozapisa
Datoteke videozapisa prikazuju
pogledati i dodirnite .
ikonu u pregledu prikaza. Odaberite videozapis koji želite
Skraćivanje segmenata videozapisa
Odaberite videozapis, a zatim dodirnite . Povucite početni okvir do željene početne točke,
povucite završni okvir do željene točke završetka i zatim spremite videozapis.
Uređivanje slika
Prilikom pregledavanja slika dodirnite i koristite sljedeće funkcije:
• Favorit: Dodavanje na popis favorita.
• Prezentacija: Pokretanje dijaprojekcije sa slikama u trenutnoj mapi.
• Slikovni okvir: Koristite ga za dodavanje okvira i bilješke na fotografiju. Uređena slika
spremljena je u mapi Photo frame.
• Foto bilješka: Koristite za pisanje bilješke na poleđini slike. Dodirnite
za uređenje bilješke.
• Kopiraj u međuspremnik: Kopiranje u međuspremnik.
• Ispis: Ispisivanje stranice spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti
kompatibilni s uređajem.
• Preimenuj: Preimenovanje datoteke.
• Dijeljenje foto. s prijateljem: Slanje slike osobi čije je lice označeno na slici.
• Rotiraj ulijevo: Rotiranje u smjeru suprotno od kretanja kazaljki na satu.
115
Mediji
• Rotiraj udesno: Rotiranje u smjeru kretanja kazaljki na satu.
• Izreži: Promjenite veličinu plavog okvira kako biste izrezali i spremili sliku unutar njega.
• Postavi za: Postavite sliku za pozadinu ili sliku kontakta.
• Detalji: Prikaz detalja o slici.
• Postavke: Promjena postavki u Galeriji.
Modifikacija slika
Prilikom pregledavanja slika dodirnite
i koristite sljedeće funkcije:
• Zakreni: Rotiranje slike.
• Izreži: Rezanje slike.
• Boja: Prilagodba zasićenosti ili osvetljenja slike.
• Efekt: Primjena efekata na sliku.
• Naljepnica: Dodavanje naljepnica.
• Crtež: Crtanje po slici.
• Okvir: Primjena oklvira na sliku.
Omiljene slike
Prilikom pregledavanja slike dodirnite → Favorit za dodavanje slike na popis favorita.
Izrada kolaža od slika
U mapi, dodirnite → Odaberite stavku, odaberite dvije do četiri slike, a zatim dodirnite →
Stvori kolaž. Na dnu zaslona odaberite stil, a zatim dodirnite Spremi.
Za dodavanje slika, dodirnite
Za brisanje slike, dodirnite
.
.
Za promjenu vrste dijeljenja dodirnite .
116
Mediji
Brisanje slika
Koristite jednu od ovih metoda:
• U mapi, dodirnite → Odaberite stavku, odaberite slike, a zatim dodirnite
• Prilikom pregledavanja slike, dodirnite
.
.
Dijeljenje slike
Koristite jednu od ovih metoda:
• U mapi dodirnite → Odaberite stavku, daberite slike, a zatim dodirnite
drugima ili ih podijelite putem usluga društvenih mreža.
• Prilikom pregledavanja slike, dodirnite
mreža.
i pošaljite ih
za njeno slanje drugima putem usluga društvenih
Postavljanje kao pozadine
Prilikom pregledavanja slike, dodirnite → Postavi za za postavljanje slike kao pozadine ili kako
bi je dodijelili kontaktu.
Označavanje lica
Prilikom prikazivanja slika dodirnite → Postavke → Oznake, a zatim označite Oznaka lica.
Žuti okvir pojavit će se oko prepoznatog lica. Dodirnite lice, dodirnite Ime, a zatim odaberite ili
dodajte kontakt.
Kad se oznaka lica pojavi na slici, dodirnite oznaku lica i koristite dostupne opcije, poput
upućivanja poziva ili slanja poruka.
Prepoznavanje lica možda neće uspjeti ovisno o kutu lica, veličini lica, boji kože, izrazu
lica, osvjetljenju ili nakitu koji osoba nosi.
Korištenje aplikacije Tag Buddy
Dodirnite → Postavke → Oznake → Označi prijatelja, a zatim u desno povucite gumb Označi
prijatelja kako biste pri otvaranju slike prikazali kontekstualnu oznaku (vrijeme, lokacija, datum i
ime osobe).
117
Mediji
Organiziranje pomoću mapa
Kreirajte mapu i organizirajte slike ili videozapise pohranjene na uređaju. Možete kopirati ili
premještati datoteke iz jedne mape u drugu.
Za kreiranje nove mape dodirnite . Unesite naziv mape, dodirnite OK, a zatim označite slike ili
videozapise. Dodirnite i držite bilo koju odabranu sliku ili videozapis, povucite je u novu mapu, a
zatim dodirnite OK. Dodirnite Kopiraj za kopiranje ili Premjesti za premještanje.
Video
Koristite aplikaciju za reprodukciju datoteka videozapisa.
Dodirnite Video na zaslonu aplikacija.
• Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru instaliranom na uređaju.
• Neke datoteke možda se neće pravilno reproducirati, ovisno o načinu kodiranja.
Reprodukcija videozapisa
Odaberite video za reproducirati.
Prebacivanje u način
plutajućeg zaslona.
Prilagodba glasnoće zvuka.
Pristup dodatnim opcijama.
Traženje drugih uređaja za
reproduciranje datoteke.
Kretanje naprijed ili natrag
povlačenjem trake.
Pomicanje upravljačke
ploče na lijevo.
Pomicanje upravljačke
ploče na desno.
Otvaranje popisa pjesama.
Izmjena omjera zaslona.
Ponovno pokreće trenutni
videozapis ili se prebacuje
na prethodni videozapis.
Dodirnite i držite za brže
premotavanje unatrag.
Prebacivanje na sljedeći
videozapis. Dodirnite i
držite za brže premotavanje
unaprijed.
Pauziranje i nastavak
reprodukcije.
118
Mediji
Brisanje videozapisa
Dodirnite → Obriši, odaberite videozapise, a zatim dodirnite Obriši.
Dijeljenje videozapisa
Dodirnite → Dijeljenje preko, odaberite videozapis, dodirnite OK, a zatim odaberite način
dijeljenja.
Korištenje skočnog video playera
Ova značajka omogućuje vam korištenje drugih aplikacija bez zatvaranja video playera. Tijekom
gledanja videozapisa, dodirnite
kako biste koristili pop-up player.
Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje playera, a skupite ih za njegovo smanjenje. Za
pomicanje playera, povucite player na drugu lokaciju.
YouTube
Koristite ovu aplikaciju za gledanje videozapisa sa internetskih stranica YouTubea.
Dodirnite YouTube na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Gledanje videozapisa
Dodirnite , a zatim unesite ključnu riječ. Za gledanje videozapisa odaberite jedan od dobivenih
rezultata pretraživanja.
Dodirnite zaslon, a zatim dodirnite
za prikaz punog zaslona.
119
Mediji
Dijeljenje videozapisa
Odaberite videozapis za gledanje, dodirnite
, a zatim odaberite način dijeljenja.
Učitavanje videozapisa
Dodirnite Prijenosi →
dodirnite PRENESI.
, odaberite videozapis, unesite informacije o videozapisu, a zatim
Flipboard
Koristite ovu aplikaciju za pristup personaliziranim časopisima.
Dodirnite Flipboard na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Za pokretanje Flipboarda, kvrcnite prstima lijevo na stranicu dobrodošlice, odaberite novinske
naslove, a zatim dodirnite Build Your Flipboard.
Odaberite priču s naslovnice ili naslov, prevucite prstima po Flipboard stranicama, a zatim
odaberite članak koji želite pročitati.
Businessweek+
Ovu aplikaciju koristite za primanje najnovijih vijesti iz područja financija, poslovanja, tržišta i sl.
Dodirnite Businessweek+ na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
120
Mediji
NYTimes
Ovu aplikaciju koristite za pretraživanje i navigaciju kroz članke i sl.
Dodirnite NYTimes na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Za traženje članaka dodirnite
, a zatim unesite ključnu riječ u polje pretrage.
SketchBook for Galaxy
Ovu aplikaciju koristite za kreiranje brzog koncepta ili skice vaše projektne ideje.
Dodirnite SketchBook for Galaxy na zaslonu aplikacija.
Za pokretanje SketchBook for Galaxy aplikacije trebate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dodirnite
Install i slijedite upute na zaslonu.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom preuzimanja ove aplikacije putem
mobilne mreže. Za izbjegavanje ovih troškova kontaktirajte svog pružatelja usluga.
121
Trgovine aplikacijama i
medijskim sadržajima
Trg. Play
Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu pokrenuti na
uređaju.
Dodirnite Trg. Play na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacije po kategorijama ili dodirnite
za pretraživanje pomoću tipkovnice.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite INSTALIRAJ. Ako aplikaciju
treba platiti, dodirnite cijenu, te slijedite upute na zaslonu za završetak postupka kupovine.
• Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na
vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir
s obavijestima i dodirnite ikonu.
• Za instaliranje aplikacije preuzete s drugog izvora, na zaslonu aplikacija dodirnite
Postavke → Općenito → Sigurnost → Nepoznati izvori.
Deinstaliranje aplikacija
Deinstalirajte aplikacije kupljene preko Trg. Play.
Dodirnite → Moje aplikacije, odaberite aplikaciju koju želite izbrisati s popisa instaliranih
aplikacija, a zatim dodirnite DEINSTALIRAJ.
122
Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima
Samsung Apps
Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija namijenjenih Samsung uređajima.
Za više informacija posjetite apps.samsung.com.
Dodirnite Samsung Apps na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Instaliranje aplikacija
Pregledajte aplikacije po kategorijama. Dodirnite KATEGORIJA za odabir kategorije.
Za traženje aplikacije, dodirnite
na vrhu zaslona, a zatim unesite ključnu riječ u okvir pretrage.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite Besplatno. Ako aplikaciju
treba platiti, dodirnite cijenu, te slijedite upute na zaslonu za završetak postupka kupovine.
Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na
vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir s
obavijestima i dodirnite ikonu.
Knjige Play
Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje datoteka s knjigama.
Dodirnite Knjige Play na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
123
Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima
Play Movies
Koristite ovu aplikaciju za gledanje, preuzimanje i iznamljivanje filmova i televizijskih serija.
Dodirnite Play Movies na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Glazba za Play
Ovu aplikaciju koristite za slušanje glazbe na uređaju ili za prijenos glazbe putem Google cloud
usluge.
Dodirnite Glazba za Play na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Igre Play
Koristite ovu aplikaciju za preuzimanje i igranje igrica.
Dodirnite Igre Play na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Kiosk za Play
Koristite ovu aplikaciju za čitanje najnovijih članaka.
Dodirnite Kiosk za Play na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
124
Pomoćni programi
S bilješka
Ovu aplikaciju koristite za kreiranje bilješki pomoću multimedijskih datoteka ili glasovnih zapisa.
Dodirnite S bilješka na zaslonu aplikacija.
Kreiranje bilješki
Kada prvi put pokrenete S Note, dodirnite Početak za podešavanje zadate naslovnice ili obrasca.
Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.
Sastavljanje bilješki
Kreirajte bilješke bogatog sadržaja dodavanjem multimedijskih datoteka ili glasovnih zapisa.
Dodirnite
za pisanje ili crtanje po zaslonu ili dodirnite
za unos teksta pomoću tipkovnice.
Odabir bilješke.
Unos bilješke.
Spremanje bilješke.
Pisanje bilješke.
Pristup dodatnim opcijama.
Brisanje bilješke.
Promjena načina unosa za
crtanje i s pomoću S Pen
olovke i s prstom ili za
crtanje samo pomoću S Pen
olovke.
Poništavanje i vraćanje
zadnje aktivnosti.
Umetanje multimedijske
datoteke.
Promjena opcija stranice.
Prebacivanje na
povećavanje prikaza moda
rukopisa.
Dodavanje druge stranice
trenutnoj bilješki.
125
Pomoćni programi
Prilikom korištenja obrazaca koji sadržavaju kadrove slike, dodirnite i držite kadar slike, a zatim
dodirnite Slike ili Fotografiranje za dodavanje slike.
Za brisanje kadra, dodirnite i držite kadar, a zatim dodirnite Obriši.
Prilikom zapisivanja bilješke, dodirnite
za promjenu vrste olovke, debljine crte ili boje olovke.
Pohrana trenutnih postavki kao
profila olovke.
Izmjena vrste olovke.
Izmjena debljine crte.
Izmjena boje olovke.
Dodavanje nove boje s
aplikacijom Color Picker.
Za povećavanje ili smanjivanje kadra raširite ili skupite dva prsta.
Za dodavanje nove stranice dodirnite → Dodaj stranicu.
Za mijenjanje obrasca stranice dodirnite → Dodaj obrazac.
Za promjenu prikaza stranica ili za uvoz stranica iz druge bilješke dodirnite → Uredi stranice.
Za dodavanje stranice dodirnite → Obriši stranicu.
Za snimanje aktivnosti prilikom zapisivanja bilješke dodirnite → Snimi crtanje.
Za sakrivanje alatne trake dodirnite → Sakrij alate.
Za spremanje stranice pod drugim nazivom dodirnite → Spremi kao.
Za dodavanje ili brisanje oznaka na stranici dodirnite
→ Uredi oznake.
Za dodavanje ili uređivanje kazala na stranici dodirnite
Za izmjenu pozadine stranice dodirnite
Za prikaz mreže na stranici dodirnite
→ Uredi indeks.
→ Promijeni pozadinu.
→ Prikaži mrežu.
126
Pomoćni programi
Uporaba alata za brisanje
Nacrtana crta nije prepoznata kao niz točaka, već kratkih crta. Iz tog razloga možete odabrati
cijelu crtu i obrisati je, premjestiti je ili preoblikovati je. Međutim, može se dogoditi da obrišete
neželjeni dio crte ili možda nećete moći potpuno obrisati ili preklopiti crte kad koristite alat za
brisanje.
Za smanjivanje mogućnosti brisanja neželjenih dijelova, podesite veličinu gumice dodirivanjem
→ .
Za brisanje bilješke dodirnite Obriši sve.
Čak i sa malom gumicom možda nećete moći precizno obrisati željeno područje.
Uređivanje rukom pisanih bilješki
Odaberite rukom pisanu bilješku koju želite odrezati, prebaciti, promijeniti veličinu ili
preoblikovati. Prilikom bilježenja ili pisanja bilješke dodirnite . Zatim, dodirnite bilješku ili
nacrtajte crtu oko nje za odabir i njeno uređenje.
Za prebacivanje bilješke na drugu lokaciju, odaberite bilješku i povucite je na novu lokaciju.
Za promjenu veličine bilješke, odaberite bilješku, a zatim je ručicu okvira.
Kada je odabrana rukom pisana bilješka, koristite sljedeće opcije:
• Svojstva: Promjena svojstva bilješke poput prikaza, veličine, boje ili debljine.
• Pretvori u: Preoblikujte nacrtani oblik ili rukom pisanu bilješku u dobro organiziranu bilješku.
• Izreži: Rezanje bilješke. Za lijepljenje na drugu lokaciju, dodirnite i držite lokaciju, a zatim
dodirnite Zalijepi.
• Kopiraj: Kopiranje bilješke. Za lijepljenje na drugu lokaciju, dodirnite i držite lokaciju, a zatim
dodirnite Zalijepi.
• Obriši: Brisanje bilješke.
127
Pomoćni programi
Umetanje multimedijskih datoteka
Dodirnite
za umetanje slika, videozapisa, glasovnih zapisa i sl.
Umetanje idejne skice
Dodirnite
slika.
→ Idejna skica, a zatim upišite ključnu riječ ili odaberite kategoriju za pretraživanje
Za dodavanje vaših vlastitih skica na popis, dodirnite
, a zatim nacrtajte sliku na okviru skice.
Umetanje slike ili videozapisa s okvirom
Dodirnite
→ Slike ili Video → Slikovni okvir ili Snimi videozapis na platnu.
Nacrtajte okvir na bilješki, a zatim dodirnite unutrašnjost okvira sa S Pen olovkom ili prstom za
snimanje fotografije ili videozapisa.
Unos informacija o karti
Dodirnite → Maps, pomaknite se po karti ili dodirnite Traži za traženje mjesta, a zatim
dodirnite Snimanje.
Za prikaz lokacije na cijelom zaslonu, dodirnite i držite kartu, a zatim dodirnite Otvori mapu.
128
Pomoćni programi
Kreiranje i upravljanje grafikonima
Izrada tablica
Dodirnite → Jedn. grafikon → Tablica, podesite broj redaka i stupaca tablice, a zatim
dodirnite OK.
Za unos podataka u tablicu dodirnite ćeliju tablice.
Za dodavanje ili brisanje stupaca dodirnite → Dodaj stupac ili Obriši stupac.
Za dodavanje ili brisanje redaka dodirnite → Dodaj red ili Obriši red.
Izrada grafikona
Za izradu grafikona dodirnite → Jedn. grafikon, a zatim odaberite tip grafikona. Zatim na
grafikonu nacrtajte stupove, crte ili razdjelnike.
Za izradu grafikona pomoću podataka iz tablice dodirnite i držite tablicu, dodirnite Uredi
grafikon → , a zatim odaberite tip grafikona.
129
Pomoćni programi
Uređivanje grafikona
Za uređivanje grafikona, dodirnite i držite grafikon ili tablicu, dodirnite Uredi grafikon, a zatim
koristite sljedeće opcije:
• Dodirnite
gore lijevo na zaslonu za promjenu tipa grafikona.
• Dodirnite stavku, dodirnite
, a zatim uredite vrijednosti.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o tipu grafikona.
Prikaz stranica bilješke
Prilikom prikaza slika dodirnite za korištenje sljedećih opcija:
• Obriši: Brisanje stranice.
• Dijeljenje preko: Slanje stranice drugima.
• Izvoz: Izvoz stranice kao slikovne datoteke ili PDF datoteke.
• Uredi stranice: Promjena prikaza stranice ili uvoz stranice iz druge bilješke.
• Uredi oznake: Dodavanje ili brisanje oznaka na stranici.
• Uredi indeks: Dodavanje ili uređivanje kazala na stranici.
• Dodaj prečac na početnu: Dodavanje prečaca na stranicu koji vodi na početni zaslon.
• Ispis: Ispisivanje stranice spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti
kompatibilni s uređajem.
• Spremi kao: Spremanje stranice pod drukčijim nazivom.
• Postavi za: Postavljanje slike kao slike pozadine ili slike kontakta.
130
Pomoćni programi
Prikaz pretpregled stranice
Povucite bilješku prema dolje za pretpregled stranica iznad bilješke.
Dodirnite
na naslovnici bilješke za pristup sljedećim opcijama:
• Obriši: Brisanje bilješke.
• Dijeljenje preko: Dijeljenje bilješke s drugima.
• Izvoz: Izvoz bilješke kao slikovne datoteke ili PDF datoteke.
• Preimenuj: Preimenovanje bilješke.
• Uredi naslovnicu: Promjena naslovnice bilješke.
• Spremi u Favorite: Dodavanje bilješke na popis favorita.
• Zaštita: Zaključavanje bilješke, kako je drugi ne bi vidjeli.
• Dodaj prečac na početnu: Dodavanje prečaca na bilješku koji vodi na početni zaslon.
Uređivanje bilješki
Za otvaranje dodirnite bilješku. Bilješka će se prikazati u načinu prikaza. Za uređivanje bilješke,
dodirnite .
Traženje bilješki
Ovu funkciju koristite za traženje bilješke unosom kriterija pretraživanja poput naziva, oznaka,
teksta ili rukom pisanih riječi.
Dodirnite
, dodirnite polje pretrage na vrhu zaslona, a zatim unesite kriterij pretrage.
131
Pomoćni programi
Aktivna bilješka
Ovu aplikaciju koristite za sastavljanje rukom pisanog zapisa i brzo izvršavanje jedne od korisnih
funkcija mogućih u zapisu aktivnosti.
Dodirnite Aktivna bilješka na zaslonu aplikacija.
Sastavljanje zapisa
Dodirnite , napišite zapis, a zatim dodirnite . Kada se pojavi izbornik funkcija, odaberite
funkciju za korištenje informacija koje ste zapisali u zapisu.
• : Upućivanje poziva.
• : Kreiranje kontakta.
• : Slanje poruke.
• : Slanje e-poruke.
• : Pretraživanje interneta.
• : Pretraživanje lokacije.
• : Kreiranje zadatka.
Ako želite koristiti određene informacije iz zapisa, dodirnite i skinite oznaku sa zapisa, a zatim
nacrtajte krug oko informacije.
Izmjena boje pozadine.
Brisanje zapisa.
Skrivanje nekih alata.
Pisanje zapisa.
Spremanje zapisa.
Crtanje linije oko područja.
Zatvaranje zapisa.
Minimiziranje zapisa.
Prikaz popisa zapisa.
Podesite veličinu podloge
osjetljive na dodir.
Spremanje zapisa i kreiranje
novog zapisa.
132
Pomoćni programi
Pregledavanje zapisa
Pregledavanje minijatura zapisa pomicanjem gore ili dolje.
Za uređivanje zapisa, dodirnite zapis.
Za kreiranje zapisa dodirnite
.
Za pretraživanje zapisa dodirnite
Za brisanje zapisa, dodirnite
.
.
Za slanje zapisa s drugima, dodirnite → Dijeljenje preko.
Za promjenu načina pregleda, dodirnite → Prikaz.
Za pristup informacijama zapisa aktivnosti dodirnite → Upute.
S Planer
Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.
Dodirnite S Planer na zaslonu aplikacija.
Kreiranje događaja ili zadatka
Dodirnite
, a zatim koristite jedan od sljedećih načina:
• Događaj: Unos događaja s opcionalnom postavkom ponavljanja.
• Obaveza: Unos zadatka s opcionalnom postavkom prioriteta.
Za još kraći postupak dodajte događaj ili zadatak, dodirnite datum za odabir i dodirnite ga
ponovo.
133
Pomoćni programi
Unesite naslov i naznačite koji kalendar treba koristiti ili s kojim kalendarom ga treba
sinkronizirati. Zatim dodirnite Uredi detalje događaja ili Uredi detalje zadatka za dodavanje
više detalja poput koliko se često događaj ponavlja, kad ima treba prethodno na njega upozoriti
ili kad se održava.
Dodajte kartu koja pokazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje Lokacija, dodirnite
polja, a zatim pokažite preciznu lokaciju dodirivanjem i držanjem karte koja se pojavila.
do
Sinkroniziranje s Google kalendarom
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Općenito → Računi → Google pod Moji računi,
odaberite Google račun, a zatim označite Sinkronizacija Kalendar.
Za ručno sinkroniziranje ažuriranja, na zaslonu aplikacija dodirnite S Planer → →
Sinkronizacija.
Za prikaz sinkroniziranih događaja ili zadataka dodirnite → Kalendari, a zatim označite Google
račun.
Pisanje rukom u mjesečnom prikazu
Na zaslonu mjesečnog prikaza dodirnite
mjesečnom prikazu.
za aktiviranje ove funkcije. Ovo je dostupno samo u
Promjena vrste kalendara
Na vrhu zaslona odaberite jedan od različitih tipova kalendara uključujući godišnji, mjesečni,
tjedni i sl.
Traženje događaja ili zadataka
Dodirnite
, a zatim unesite ključnu riječ pretrage.
Za prikaz današnjih događaja ili zadataka dodirnite Danas na vrhu zaslona.
Brisanja događaja ili zadatka
Odaberite događaj ili zadatak, a zatim dodirnite → Obriši.
Dijeljenje događaja ili zadatka
Odaberite događaj ili zadatak, dodirnite → Dijeljenje preko, a zatim odaberite način dijeljenja.
134
Pomoćni programi
Dropbox
Koristite ovu aplikaciju za pohranu i dijeljenje datoteka s drugima putem Dropbox cloud
pohrane. Kada spremite datoteke u Dropbox, uređaj se automatski sinkronizira s internetskim
poslužiteljem i svim drugim računalima koji imaju instaliran Dropbox.
Dodirnite Dropbox na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Kad po prvi put pokrećete Dropbox dodirnite Start za aktivaciju. Slijedite upute na zaslonu kako
biste dovršili postupak postavljanja.
Jedom kada je Dropbox aktiviran dodirnite Turn on Camera Upload za automatsko učitavanje
fotografija ili videozapisa snimljenih s kamerom uređaja na Dropbox. Za prikaz učitanih
fotografija ili videozapisa dodirnite . Za dijeljenje ili brisanje datoteka ili kreiranje albuma,
dodirnite , a zatim odaberite datoteke.
Za učitavanje datoteka pomoću Dropboxa, dodirnite → → Upload here → Photos or
videos ili Other files. Za otvaranje datoteke u Dropboxu odaberite datoteku.
Prilikom pregledavanja slika ili videozapisa dodirnite
otvaranje datoteka u popisu favorita dodirnite .
i dodajte ih na popis favorita. Za
Oblak
Ovu funkciju koristite za sinkroniziranje datoteka ili sigurnosno pohranjivanje podataka aplikacija
putem vašeg Samsung računa ili Dropboxa.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Općenito → Oblak.
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Sinkronizacija s Samsung računom
Za sinkronizaciju datoteka dodirnite vaš Samsung račun ili Postavke sinkronizacije.
135
Pomoćni programi
Sigurnosno pohranjivanje ili obnova podataka
Dodirnite Sigurnosna kopija ili Vrati za sigurnosno pohranjivanje ili obnovu podataka pomoću
vašeg Samsung računa.
Sinkronizacija s Dropboxom
Dodirnite Poveži Dropbox račun, a zatim unesite Dropbox račun. Slijedite upute na zaslonu kako
biste dovršili postupak postavljanja.
Jednom kad se prijavite dodirnite Allow uređaj automatski sinkronizira datoteke s Dropboxom
kad god napravite neke izmijene.
Disk
Ovu aplikaciju koristite za kreiranje i uređivanje dokumenata te njihovo dijeljenje s drugima
putem Google Drive aplikacije. Kada kreirate dokumente ili učitavate datoteke na Google
Drive, vaš uređaj automatski se sinkronizira s internetskim poslužiteljem i bilo kojim drugim
računalom na kojem je instaliran Google Drive. Pristupite svojim datotekama bez prebacivanja ili
preuzimanja.
Dodirnite Disk na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Preglednik programa Hancom
Ovu aplikaciju koristite za prikaz dokumenata različitih formata, uključujući tablice i prezentacije.
Dodirnite Preglednik programa Hancom na zaslonu aplikacija.
136
Pomoćni programi
Pretraživanje dokumenata
Dodirnite Otvori za pregled dokumenta.
Prilikom pregledavanja dokumenta koristite neku od sljedećih opcija:
• : Kreiranje mape.
• : Obnavljanje novog dokumenta.
• : Sortiranje dokumenata i mapa.
• : Promjena načina prikaza.
• : Odabir dokumenata ili mapa.
Za pretragu nedavno korištenih dokumenata dodirnite Nedavno otvoreni dokumenti.
Čitanje dokumenata
Dodirnite dokument koji se nalazi u Nedavno otvoreni dokumenti ili u mapi.
Dodirnite ili , a zatim koristite jednu od sljedećih funkcija:
Tekst procesor
• Traži: Traženje teksta.
• Zumiraj: Promjena veličine prikaza.
• Podasi o dokumentu: Prikaz podataka o dokumentu poput naslova, datuma i autora.
• Ispiši: Ispisivanje dokumenta spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti
kompatibilni s uređajem.
• Pošalji: Slanje dokumenta drugima ili njegovo dijeljenje.
• Uredi: Uređivanje dokumenta. Za korištenje ove funkcije trebate preuzeti i instalirati
potrebnu aplikaciju.
• Pomoć: Prikaz informacija o Hancom Vieweru.
137
Pomoćni programi
Prezentacija
• Traži: Traženje teksta.
• Zumiraj: Promjena veličine prikaza.
• Podasi o dokumentu: Prikaz podataka o dokumentu poput naslova, datuma i autora.
• Dijaprojekcija: Pokretanje prikaza slika u nizu od prve stranice.
• Od trenutačnog slajda: Pokretanje prikaza slika u nizu od trenutne stranice.
• Pokaži prikaz izlagača: Prikazuje prezentacijski alat na uređaju kada je spojen s vanjskim
monitorom.
• Ispiši: Ispisivanje dokumenta spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti
kompatibilni s uređajem.
• Pošalji: Slanje dokumenta drugima ili njegovo dijeljenje.
• Uredi: Uređivanje dokumenta. Za korištenje ove funkcije trebate preuzeti i instalirati
potrebnu aplikaciju.
• Pomoć: Prikaz informacija o Hancom Vieweru.
Tablice
• Traži: Traženje teksta.
• Zumiraj: Promjena veličine prikaza.
• Podasi o dokumentu: Prikaz podataka o dokumentu poput naslova, datuma i autora.
• Sortiraj: Sortiranje ćelije po određenom kriteriju.
• Prikaži formule: Prikaz formula unutar ćelija umjesto njihovog izračunatog rezultata.
• Zamrzni okna: Zadržava odabrani redak na njegovom mjestu.
• Crte rešetke: Skrivanje ili prikazivanje crta rešetke.
• Prikaz svih komentara: Skrivanje ili prikazivanje zapisa u dokumentu.
• Područje ispisa: Odabir područja za ispis.
• Ispiši: Ispisivanje dokumenta spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti
kompatibilni s uređajem.
• Pošalji: Slanje dokumenta drugima ili njegovo dijeljenje.
• Uredi: Uređivanje dokumenta. Za korištenje ove funkcije trebate preuzeti i instalirati
potrebnu aplikaciju.
• Pomoć: Prikaz informacija o Hancom Vieweru.
138
Pomoćni programi
PDF
• Traži: Traženje teksta.
• Pošalji: Slanje dokumenta drugima ili njegovo dijeljenje.
• Svojstva: Prikaz podataka o dokumentu poput naslova, datuma i autora.
• Zumiranje: Promjena veličine prikaza.
• Sakrij komentare: Skrivanje ili prikazivanje komentara u dokumentu.
• Okomito kretanje stranicama / Continuous view / Vodoravno kretanje stranicama:
Promjena načina prikazivanja.
• Prikaz za čitanje: Samo prikaz sadržaja dokumenta, bez margina.
• Idi na stranicu: Prebacivanje na određenu stranicu.
• Oznake: Prikaz oznaka u dokumentu.
• Ispis: Ispisivanje dokumenta spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti
kompatibilni s uređajem.
Alarm
Ovu aplikaciju koristite za podešavanje alarma za važe događaje.
Dodirnite Alarm na zaslonu aplikacija.
Uključivanje ili isključivanje
alarma.
139
Pomoćni programi
Postavljanje alarma
Dodirnite , za postavljanje vremena isključivanja alarma, odaberite dane kad se alarm ponavlja,
a zatim dodirnite Spremi. Također, sa S Pen olovkom možete pisati projeve i tako podesiti alarm.
• Lokacijski alarm: Postavljanje lokacije. Alarm će se isključiti samo kad se nalazite na toj
lokaciji.
• Odgođeno: Postavljanje intervala i broja puta koji se alarm ponavlja nakon zadanog
vremena.
• Pametni alarm: Postavljanje vremena kad će se alarm aktivirati pre zadanog vremena.
Zaustavljanje alarma
Za zaustavljanje alarma, povucite izvan velikog kruga. Za ponavljanje alarma nakon proteka
određenog vremena, povucite
izvan velikog kruga.
Brisanje alarma
Dodirnite → Odaberi, odaberite alarme, a zatim dodaberite
.
Svjetsko vrijeme
Ovu aplikaciju koristite za provjeru vremena najvažnijih gradova svijeta.
Dodirnite Svjetsko vrijeme na zaslonu aplikacija.
Kreiranje satova
Dodirnite
pa unesite naziv grada ili odaberite grad s popisa gradova.
Za primjenu ljetnog računanja vremena, dodirnite → Odaberi, odaberite sat, a zatim dodirnite
→ Postavke ljetnog vremena.
Brisanje satova
Dodirnite → Odaberi, odaberite sat, a zatim dodirnite
140
.
Pomoćni programi
Kalkulator
Koristite ovu aplikaciju za jednostavne i složene izračune.
Dodirnite Kalkulator na zaslonu aplikacija.
Za brisanje povijesti dodirnite
.
S Voice
Ovu aplikaciju koristite za glasovnu upravljanje uređajem i izvršavanje različitih funkcija.
Dodirnite S Voice na zaslonu aplikacija. Alternativo, dvaput pritisnite gumb početnog zaslona.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Ovu aplikaciju ne podržavaju neki jezici.
Evo nekoliko primjera govornih naredbi:
• Otvori glazbu
• Pokreni kalkulator
• Zovi Luluin mobitel
• Zovi Lulu na posao
• Provjeri raspored
Savjeti za bolje prepoznavanje glasa
• Govorite jasno.
• Govorite na mirim mjestima.
• Ne koriste ružni ili kolokvijalni govor.
• Izbjegavajte govoriti dijalektom.
Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može izvršiti neželjene naredbe ovisno o vašem
okruženju ili načinu na koji govorite.
141
Pomoćni programi
Korištenje naredbi aktivacije na zaključanom zaslonu
Na zaključanom zaslonu možete koristiti različite funkcije pomoću prethodno podešenih naredbi
aktivacije.
Za aktiviranje ove funkcije na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Zaslon
zaključavanja, a zatim na desno povucite gumb Otključavanje buđenjem.
S Tražilica
Ovu aplikaciju koristite za traženje različitih stavki na uređaju, uključujući e-poštu, dokumente,
slike, glazbu, aplikacije i sl.
Dodirnite S Tražilica na zračnoj naredbi.
Dodirnite polje pretrage, a zatim unesite kriterij pretrage. Alternativno dodirnite , a zatim
izgovorite ključnu riječ za pretragu. Također, možete koristiti ovu funkciju za pretraživanje rukom
pisanih sadržaja na uređaju.
Google
Koristite ovu aplikaciju ne samo za pretraživanje interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na
uređaju.
Dodirnite Google na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Pretraživanje uređaja
Dodirnite polje pretrage, a zatim unesite ključnu riječ. Alternativno, dodirnite , a zatim
izgovorite ključnu riječ.
Opseg pretraživanja
Za odabir koje aplikacije treba tražiti dodirnite → Postavke → Pretraživanje tableta, a zatim
označite stavke koje treba tražiti.
142
Pomoćni programi
Google Now
Pokrenite Google pretragu za prikaz kartica Google Now koje prikazuju trenutačno vrijeme, info
o javnom prometu, vaš sljedeći sastanak i sl, kada vam je to najpotrebnije.
Pridružite se Google Now prilikom otvaranja Google pretrage po prvi put. Za promjenu postavki
Google Now dodirnite → Postavke, a zatim na lijevo ili desno povucite gumb Google Now.
Glas. pretraživanje
Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje internetskih stranica govorom.
Dodirnite Glas. pretraživanje na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Izgovorite ključnu riječ ili frazu nakon što se Govorite pojavi na zaslonu.
Album s izrescima
Ovu aplikaciju koristite za kreiranje svog vlastitog digitalnog foto-albuma sa sadržajima poput
internetskih stranica, videozapisa i sl.
Dodirnite Album s izrescima na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Kreiranje kategorija
Dodirnite
, odaberite prikaz s popisa, unesite naziv, a zatim dodirnite Spremi.
143
Pomoćni programi
Prikupljanje stavki
Prilikom prikazivanja internetskih stranica ili videozapisa, a kad je gumb S Pen olovke pritisnut,
nacrtajte crtu oko područja koje želite odabrati. Dodirnite Album s izrescima s popisa prikazanih
aplikacija na dnu zaslona, odaberite kategoriju, a zatim dodirnite OK i dodajte odabrano
područje.
Alternativno dodirnite Album izres. na zračnoj naredbi, nacrtajte crtu oko područja, odaberite
kategoriju, a zatim dodirnite OK.
Prikaz stavki
Odaberite kategoriju, a zatim odaberite stavku. Prilikom prikazivanja stavke, dodirnite
odlazak na izvor.
za
Moje Datoteke
Odaberite ovu datoteku za pristup raznim datotekama pohranjenim na uređaju, uključujući slike,
videozapise, pjesme i zvukovne zapise.
Dodirnite Moje Datoteke na zaslonu aplikacija.
Pregledavanje datoteka
Datoteke pohranjene na uređaju sortirane su prema kriterijima. Na lijevom okviru zaslona
odaberite jednu od sljedećih kategorija:
• Vremenska lenta: Prikaz datoteka grupiranih prema datumu.
• Omiljene mape: Prikaz prečaca za mape.
• Mape: Prikaz datoteka pohranjenih u unutarnjoj memoriji ili na memorijskoj kartici te prikaz
prečaca za FTP poslužitelje.
• Kategorija: Prikaz datoteka sortiranih prema tipovima.
• Aplikacije: Prikaz datoteka pohranjenih u ili kreiranih od određenih aplikacija.
Odaberite kategoriju, a zatim odaberite datoteku ili mapu koju želite otvoriti.
144
Pomoćni programi
Nakon odabira kategorije dodirnite , a zatim koristite jednu od sljedećih opcija:
• Odaberi: Odabiranje datoteka ili mapa.
• Sortiraj po: Sortiranje datoteka ili mapa.
• Dodaj u Omiljene mape: Dodavanje prečaca mapu u Omiljene mape.
• Dodaj prečac na zaslon: Dodavanje prečaca datoteci ili mapi na početnom zaslonu.
• Dodaj FTP: Dodavanje prečaca FTP poslužitelja u Mape.
• Traži uređaje u blizini: Tražite uređaje kojima je aktivirano dijeljenje medija.
• Opcije zaslona: Promjena opcija prikaza datoteke.
Dodirnite → Odaberi, odaberite datoteku ili mapu, a zatim koristite jednu od sljedećih funkcija:
• : Slanje datoteka drugima ili njihovo dijeljenje.
• : Brisanje datoteka ili mapa.
• : Pomiče datoteke ili mape u drugu mapu.
• : Kopira datoteke ili mape u drugu mapu.
• → Preimenuj: Promjena naziva datoteke ili mape.
• → Dodaj u Omiljene mape: Dodavanje prečaca mape u Omiljene mape.
• → Dodaj prečac na zaslon: Dodavanje prečaca datoteci ili mapi na početnom zaslonu.
• → Zip: Komprimiranje datoteka ili mapa i kreiranje zip datoteke.
• → Detalji: Prikaz detalja datoteke ili mape.
Traženje datoteke
Dodirnite
, a zatim unesite kriterije pretrage.
Prikaz informacija o pohrani
Dodirnite
za prikaz informacija o memoriji uređaja i memorijske kartice.
Promjena načina prikaza
Dodirnite
na promjenu načina prikaza.
145
Pomoćni programi
Kreiranje mapa
Dodirnite
, unesite naziv mape, a zatim dodirnite OK.
Dodavanje prečaca mapama
Dodavanje prečaca za često korištene mape u Omiljene mape. Odaberite mapu i dodirnite →
Dodaj u Omiljene mape.
Dodavanje prečaca FTP poslužitelja na uređaj
Dodavanje prečaca FTP poslužitelja u Mape. Dodirnite → Dodaj FTP, unesite podatke za FTP
poslužitelj, a zatim dodirnite OK.
Skidanja
Koristite ovu aplikaciju za pregled koje su se datoteke preuzele putem aplikacija.
Dodirnite Skidanja na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Odaberite datoteku koju želite otvoriti odgovarajućom aplikacijom.
Za sortiranje datoteka po naslovu dodirnite
→ Po nazivu.
Za sortiranje datoteka po datumu dodirnite
→ Po datumu.
Za sortiranje datoteka po veličini dodirnite
→ Po veličini.
Za brisanje povijesti, dodirnite → Obriši popis.
146
Pomoćni programi
Evernote
Ovu aplikaciju koristite za kreiranje sinkroniziranje i dijeljenje multimedijskih bilješki. Možete
dodavati oznake bilješkama ili sortirati bilješke u bilježnicu tako da učinkovito možete upravljati
svojim idejama.
Dodirnite Evernote na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
KNOX
Ovu aplikaciju korsitite za odvajanje osobnih i poslovnih podataka te za siguran pristup
poslovnim aplikacijama s vašeg uređaja.
Dodirnite KNOX na zaslonu aplikacija.
Za pokretanje KNOX aplikacije trebate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dodirnite Instaliraj i
slijedite upute na zaslonu.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Za zaštitu podataka, KNOX i povezani podaci obrisat će se kada se šifra unese
neispravno nekoliko puta.
• Dodatni troškovi mogu se zaračunati prilikom preuzimanja ove aplikacije putem
mobilne mreže. Za izbjegavanje ovih troškova kontaktirajte svog pružatelja usluga.
147
Putovanja i lokalni sadržaji
Karte
Koristite ovu aplikaciju za pokazivanja lokacije uređaja, traženje mjesta ili smjera.
Dodirnite Karte na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Traženje lokacija
Tražite lokacije unosom adrese ili ključne riječi. Nakon što je lokacija pronađena odaberite
lokaciju kako biste vidjeli detaljnije informacije. Pogledajte pomoć kako biste saznali više
informacija.
Dobivanje uputa do odredišta
Dodirnite za postavljanje početne i završne lokacije, a zatim odaberite način putovanja. Uređaj
će prikazati rute za dolazak na odredište.
148
Postavke
Informacije o postavkama
Koristite ovu aplikaciju za konfiguriranje uređaja, postavljanje opcija aplikacija i dodavanje
računa.
Dodirnite Postavke na zaslonu aplikacija.
Veze
Wi-Fi
Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim
uređajima.
Za korištenje opcija, dodirnite .
• Napredno: Prilagodba Wi-Fi postavki.
• WPS unos tipkom: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS gumba.
• WPS PIN unos: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS PIN-a.
• Upute: Pristupite informacijama pomoći za Wi-Fi.
Podešavanje postavki Wi-Fi mirovanja
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Wi-Fi → → Napredno → Neka Wi-Fi ostane uključen
u stanju mirovanja.
Kada je zaslon isključen, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kad do ovog dođe,
uređaj automatski pristupa podatkovnim mrežama, ako je podešen da ih koristi. Ovo
može povećati troškove podatkovnog prijenosa. Za izbjegavanje plaćanja troškova
podatkovnog prometa, podesite ovu opciju na Uvijek.
149
Postavke
Postavljanje obavijesti o mreži
Uređaj može otkriti dostupne Wi-Fi mreže i na statusnoj traci prikazati ikonu obavijesti kad su
dostupne.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Wi-Fi → → Napredno pa označite Obavijest o mreži za
aktiviranje ove značajke.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct izravno povezuje dva uređaja preko Wi-Fi mreže bez potreba za pristupnim točkama.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Aktivirajte Bluetooth za razmjenu informacija na kratkim udaljenostima.
Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite .
• Istek vidljivosti: Postavite period za koji je uređaj vidljiv.
• Primljene datoteke: Pregledajte datoteke primljene putem Bluetooth funkcije.
• Upute: Pristupite informacijama pomoći za Bluetootha.
Dijeljenje i mobilna pristupna točka
• Mobilna pristupna točka: Koristite mobilni Wi-Fi hotspot za dijeljenje mobilnih mrežnih
veza uređaja s računalima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže.
• USB dijeljenje: Koristite USB povezivanje za dijeljenje mobilne mrežne veze uređaja s
računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični modem za
računalo.
• Bluetooth dijeljenje: Koristite Bluetooth povezivanje za dijeljenje mobilne mrežne veze
uređaja s računalima ili drugim uređajima preko Bluetootha.
150
Postavke
Profil Bez mreže
Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.
Pojačalo mreže
Podesite uređaj na istovremeno preuzimanje datoteka putem i Wi-Fi mobilnih mreža.
• Postav. min. velič. dat.: Odabir minimalne veličine datoteka koje će se preuzeti putem ove
funkcije.
• Skočni prozori o prijenosu mobilnih podataka: Podesite uređaj na prikaz skočnog prozora
prije preuzimanja datoteka putem mobilne mreže.
Korištenje podataka
Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje.
• Mobilni podaci: Postavite uređaj da koristi podatkovne veze na bilo kojoj mreži.
• Podatkovno ograničenje: Postavite ograničenje za korištenje mobilnih podataka.
• Ciklus korištenja podat.: Unesite datum mjesečnog resetiranja radi praćenja korištenja
podataka.
Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite .
• Podatkovni roaming: Postavite uređaj za korištenje podatkovnih veza u roamingu.
• Ograniči pozadinske podatke: Postavite uređaj za deaktiviranje sinkronizacije u pozadini
tijekom korištenja mobilne mreže.
• Automatska sinkronizacija podataka: Aktiviranje ili deaktiviranje automatskog
sinkroniziranja aplikacija. Možete odabrati informacije koje želite sinkronizirati za svaki račun
u opciji Postavke → Općenito → Računi.
• Prikaži Wi-Fi korištenje: Postavite uređaj za prikazivanje korištenja podataka putem Wi-Fi
mreže.
• Mobilne pristupne točke: Odaberite Wi-Fi hotspotove i spriječite aplikacije koje se izvode u
pozadini da ih koriste.
151
Postavke
Položaj
Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.
• Način: Odaberite način za prikupljanje podataka o vašoj lokaciji.
• Nedavni zahtjevi za lokacijom: Prikaz aplikacija koje su zatražile informacije o vašoj
trenutnoj lokaciji i njihovo iskorištenje baterije.
• Usluge lokacije: Prikaz aplikacija koje koriste informacije o vašoj trenutnoj lokaciji.
• Moja mjesta: Postavite profile koji će se koristiti za zadane lokacije kada koristite GPS, Wi-Fi ili
Bluetooth funkcije za pronalaženje vaše trenutne lokacije.
• Trenutna lokacija oznake: Odabir aplikacija kojima ćete dozvoliti korištenje vaše trenutne
lokacije.
Više mreža
Prilagodite postavke za kontrolu veza s drugim uređajima ili mrežama.
Zadana aplikac. za poruke
Odabir zadane aplikacije koja će se koristiti za slanje i primanje poruka.
Ispis
Konfiguriranje postavki dodataka (pluginova) pisača instaliranih na uređaju. Dostupne pisača
možete potražiti i ručno dodati za ispis datoteka putem Wi-Fi veze ili cloud usluga.
Mobilne mreže
• Mobilni podaci: Koristite za omogućavanje prebacivanja paketa podatkovnih mreža za
mrežne usluge.
• Podatkovni roaming: Postavite uređaj za korištenje podatkovnih veza u roamingu.
• Pristupne točke (APN): Postavite nazive pristupnih točaka (APN).
• Način rada mreže: Odaberite vrstu mreže.
• Mrežni operatori: Pretražite dostupne mreže i odaberite mrežu za roaming.
152
Postavke
VPN
Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN).
Ethernet
Ethernet opcija dostupna je kada je Ethernet adapater spojen na uređaj. Ovu opciju koristite za
aktiviranje Ethernet funkcije i za konfiguriranje mrežnih postavki.
Uređaji u blizini
• Naziv uređaja: Prikaz naziva uređaja.
• Dijeljeni sadržaj: Postavite uređaj da dijeli sadržaj sa drugim uređajima.
• Popis dopuštenih uređaja: Pogledajte popis uređaja koji mogu pristupiti vašem uređaju.
• Popis zabranjenih uređaja: Pogledajte popis uređaja kojima je zabranjen pristup vašem
uređaju.
• Mjesto spremanja: Odaberite memorijsku lokaciju za spremanje datoteka medija.
• Slanje iz drugih uređaja: Postavite uređaj da pihvati poslate stavke sa drugih uređaja.
Screen Mirroring
Aktivacija funkcije zrcaljenja zaslona i dijeljenje vašeg zaslona s drugima.
Uređaj
Zvuk
Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.
• Glasnoća: Podesite razinu glasnoće za zvuke zvona poziva, glazbe i videozapisa, zvukova
sustava i obavijesti.
• Jačina vibracije: Prilagodite jačinu vibracijske obavijesti.
• Tonovi zvona: Dodajte ili odaberite zvuk zvona za dolazne pozive.
153
Postavke
• Vibracije: Dodajte ili odaberite oblik vibracije.
• Zadani ton obavijesti: Odaberite zvuk zvona za događaje, poput dolaznih poruka i
propuštenih pozva.
• Vibrira dok zvoni: Postavite uređaj da vibrira i reproducira zvuk zvona za dolazne pozive.
• Ton tipkovnice za biranje: Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodirivanju gumba na
tipkovnici.
• Zvukovi dodira: Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri odabiru aplikacije ili opcije na
zaslonu osjetljivom na dodir.
• Zvuk zaključavanja zaslona: Postavite uređaj da emitira zvuk pri zaključavanju ili
otključavanju zaslona osjetljivog na dodir.
• Vibracija na dodir: Postavite uređaj da vibrira kad pritiskate gumbe.
• Zvuk umetanja/odvajanja olovke: Podesite uređaj za emitiranje zvuka kad se S Pen olovka
umetne ili izvuče iz svog utora.
• Samsung aplikacije: Promjena postavki obavijesti za svaku aplikaciju.
• Zvuk dodira tipke: Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodiru tipke.
• Vibracija dodira tipke: Postavite uređaj na vibraciju pri dodiru tipke.
• Audio izlaz: Odaberite format izlaza zvuka koji ćete koristiti pri spajanju uređaja sa HDMI
uređajima. Neki uređaji ne moraju podržavati postavku surround zvuka.
• Adapt Sound: Personalizirajte zvuk za uho koje najviše koristite tijekom poziva ili slušanja
glazbe.
Zaslon
Promijenite postavke zaslona.
• Svjetlina: Postavljanje osvjetljenja zaslona.
• Istek zaslona: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje
zaslona.
• Trajanje svjetla tipki: Postavite trajanje pozadinskog osvjetljenja gumba.
154
Postavke
• Način zaslona:
– – Prilagodi prikaz: Koristite ovaj način rada za optimiziranje zaslona na osnovu postavki
zaslona.
– – Dinamično: Koristite ovaj način rada za živopisniji izgled boja zaslona.
– – Standardno: Koristite ovaj način rada za normalno okružje.
– – Film: Koristite ovaj način rada za tamna okružja, kao što je mračna soba.
• Način čitanja: Odaberite koje aplikacije ćete koristiti u modu čitanja. U modu čitanja uređaj
pomaže zaštititi vaše oči kad čitate noću.
• Sanjarenje: Postavite uređaj za pokretanje čuvara zaslona kadase uređaj puni.
• Prikaz postotka baterije: Postavite uređaj za prikazivanje preostalog kapaciteta baterije.
• Uredi nakon snimke zaslona: Podesite za uređivanje snimke zaslona nakon snimanja istog.
Više prozora
Aktivirajte funkciju višenamjenskog prozora za istovremeno pokretanje više aplikacija na zaslonu.
• Otv. u prikazu više proz.: Podesite uređaj na aktiviranje funkcije višenamjenski prozor kada
otvorite datoteke iz opcije Moje Datoteke ili Video.
Zaslon zaključavanja
Promjena postavki zaključanog zaslona.
• Zaključavanje zaslona: Aktiviranje funkcije zaključavanja zaslona. Sljedeće opcije se mogu
razlikovati ovisno o odabranoj funkciji zaključavanja zaslona.
• Kartica za zaključavanje zaslona: Podesite uređaj na prikaz kartica na zaključanom zaslonu
koje prikazuju trenutnu vremensku prognozu, najnovije vijesti, vaš raspored i sl. Promijenite
postavki kartica.
155
Postavke
• Opcije widgeta sata: Konfiguriranje postavki za widget sata.
– – Dvostruki sat: Postavite uređaj za prikaz dvostrukog sata.
– – Veličina sata: Promjena veličine sata.
– – Prikaži datum: Postavite uređaj za prikazivanje datuma sa satom.
• Prečaci: Postavite uređaj za prikaz i uređivanje prečaca za aplikaciju na zaključanom zaslonu.
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Osobna poruka: Podesite uređaj za prikazivanje osobne poruke na zaključanom zaslonu.
– – Uredi osobnu poruku: Uređivanje osobne poruke.
• Info. o vlasniku: Unesite osobne informacije koje su prikazane sa satom.
• Otključavanje: Odaberite efekt pri otključavanju zaslona.
• Efekt tinte: Promjena boje za efekt tinte.
• Otključavanje buđenjem: Postavite uređaj za prepoznavanje naredbe buđenja kada je
zaslon zaključan.
• Akt. bilj. na zasl. zaklj.: Podesite uređaj na pokretanje zapisa aktivnosti kada dvaput
dodirnete zaključani zaslon kada je pritisnut gumb S Pen olovke.
• Upute: Postavite uređaj za prikazivanje teksta pomoći na zaključanom zaslonu.
Pozadina
Promjena postavki slike pozadine.
• Početni zaslon: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon.
• Zaslon zaključavanja: Odaberite sliku pozadine za zaključani zaslon.
• Početni i zaslon zaključavanja: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon i zaključani
zaslon.
Slova
Promijenite postavki za slova.
• Vrsta slova: Promijenite vrstu slova za tekst na zaslonu.
• Veličina slova: Promjena veličine slova.
156
Postavke
Ploča obavijesti
Prilagodite stavke koje će se pojaviti na panelu s obavijestima.
• Svjetlina i glasnoća: Podesite uređaj na prikaz traka podešavanja osvjetljenja i glasnoće na
okviru obavijesti.
• Preporučene aplikacije: Podesite uređaj na prikaz popisa preporučenih aplikacija na okviru
obavijesti na temelju vaših aktivnosti, poput spajanja slušalica na uređaj.
• Postavite tipke brzih postavki: Reorganiziranje gumba brzih postavki na okviru obavijesti.
Pristupačnost
Usluge pristupačnosti su posebne značajke za osobe s određenim tjelesnim invaliditetom.
Pristupite i aktivirajte sljedeće postavke za poboljšanje dostupnosti uređaja.
• Auto. rotacija zaslona: Podesite automatsko rotiranje sučelja kada se uređaj rotira.
• Istek zaslona: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje
zaslona.
• Izgovaranje šifri: Podesite uređaj za glasno čitanje šifri koje unosite preko aplikacije
TalkBack.
• Preuzimanje/prekidanje poziva:
– – Pomoću početne tipke odgovarate na poziv: Podesite uređaj na odgovaranje na poziv
pritiskom na gumb početnog zaslona.
– – Kontrola glasom: Podesite uređaj na odgovaranje ili odbacivanje poziva pomoću
glasovnih naredbi.
– – Tipka za uključenje prekida pozive: Podesite uređaj za prekidanje poziva kad pritisnete
gumbu za uključivanje.
• Način jednostavnog dodira: Podesite uređaj za upravljane dolaznim pozivima ili
obavijestima dodirnom na gumb umjesto povlačenjem guma.
• Prikaži prečac: Dodajte prečac u opciji Pristupačnost ili TalkBack na brzom izborniku koji se
pojavljuje kada pritisnete i držite gumbu za uključivanje.
157
Postavke
• Upravlj. pristupačnosti: Izvezite ili uvezite postavke za pristupačnost da biste ih podijelili sa
drugim uređajima.
– – Izvoz: Izvoz trenutnih postavku dostupnosti kao datoteke.
– – Aktualiziraj: Uvoz trenutnih postavku dostupnosti kao datoteke.
– – Dijeljenje preko: Slanje trenutnih postavki pristupačnosti drugima.
• TalkBack: Aktiviranje funkcije TalkBack, koja osigurava glasovni odaziv.
• Veličina slova: Promjena veličine slova.
• Povećanje: Postavite uređaj za uvećanje ili umanjenje prikaza pokretima prstiju.
• Negativne boje: Zamijenite boje zaslona da biste poboljšali vidljivost.
• Podešavanje boje: Podesite shemu boje zaslona kada uređaj utvrdi da ste daltonist ili imate
problema sa čitanjem sadržaja.
• Podsjetnik na obavijesti: Podesite uređaj da vas upozori kada propusitite obavijesti te
podesite interval za ponavljanje upozorenja.
• Prečac dostupnosti: Podesite uređaj na aktiviranje TalkBack aplikacije kada pritisnete i držite
gumb za uključivanje, a zatim dodirnete i držite zaslon s dva prsta.
• Opc. pret. teksta u govor:
– – Preferirani TTS sustav: Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki
sustava glasovne sinteze, dodirnite .
– – Brzina govora: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
– – Slušaj primjer: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
– – Status zadanog jezika: Prikaz statusa zadanog jezika za funkciju pretvaranja teksta u
govor.
• Korekcija zvuka: Podesite balans zvuka pri korištenju dvostrukih slušalica.
• Mono zvuk: Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka na jednoj slušalici.
• Isključi sve zvukove: Isključite sve zvukove uređaja.
• Bljeskajuća obavijest: Postavite bljeskalicu da treperi kada imate dolazne pozive, nove
poruke ili obavijesti.
158
Postavke
• Google podnaslovi (CC): Podesite uređaj za prikaz teksta podnaslova na sadržaju koji
podržava Google te za promjenu postavki teksta podnaslova.
• Samsung podnaslovi (CC): Podesite uređaj za prikaz teksta podnaslova na sadržaju koji
podržava Samsung te za promjenu postavki teksta podnaslova.
• Izbornik pomagača: Postavite uređaj za prikazivanje ikone pomoćnog prečaca koja vam
pomaže da pristupite funkcijama koje podržavaju vanjske tipke ili značajke na panelu s
obavijestima. Također, možete urediti izbornik ikone prečaca.
– – Dominantna ruka: Odaberite lijevu ili desnu ruku za jednostavno korištenje pomoćnog
izbornika.
– – Uredi: Prilagodite stavke koje se pojavljuju na pomoćnom izborniku.
• Dodir i držanje: Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.
• Kontrola interakcije: Aktiviranje načina kontrole interakcije za ograničavanje reagiranja
uređaja na unose u neku aplikaciju.
Poziv
Prilagodite postavke funkcija poziva.
Postavke poziva
• Odbijanje poziva: Automatski odbijte pozive sa zadanih telefonskih brojeva. Dodajte
telefonske brojeve na popis blokiranih brojeva.
• Postavi poruke za odbijanje poziva: Dodajte ili uredite poruke poslate pri odbijanju poziva.
• Preuzimanje/prekidanje poziva:
– – Pomoću početne tipke odgovarate na poziv: Podesite uređaj na odgovaranje na poziv
pritiskom na gumb početnog zaslona.
– – Kontrola glasom: Podesite uređaj na odgovaranje ili odbacivanje poziva pomoću
glasovnih naredbi.
– – Tipka za uključenje prekida pozive: Podesite uređaj za prekidanje poziva kad pritisnete
gumbu za uključivanje.
159
Postavke
• Dojave poziva:
– – Vibracija odgovora: Postavite uređaj na vibraciju kada sugovornik odgovori na poziv.
– – Vibracija kraja poziva: Postavite uređaj na vibraciju kada sugovornik prekine poziv.
– – Ton uspostave: Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za uspostavljanje poziva.
– – Podsjetnik svake minute: Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za minutni podsjetnik.
– – Ton završetka: Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za prekidanje poziva.
– – Obavijesti tijekom poziva: Postavite uređaj da vas obavještava o događajima tijekom
poziva.
• Dodaci poziva:
– – Auto. odgovor: Postavite uređaj da automatski odgovara na poziv nakon zadanog
perioda (dostupno samo ako su spojene slušalice).
– – Brojač auto. odgovora: Podesite vremenski period koji uređaj čeka prije nego što
odgovori na poziv.
– – Uvjeti odlaznog poziva: Postavite uređaj da omogući odlazne pozive sa Bluetooth
slušalicom, čak i kada je uređaj zaključan.
– – Tip odlaznog poziva: Odaberite tip odlaznih poziva za koje ćete koristiti Bluetooth
slušalicu.
• Dodatne postavke:
– – ID pozivatelja: Prikažite ID pozivatelja drugim sugovornicima za odlazne pozive.
– – Prosljeđivanje poziva: Preusmjerite dolazne pozive na drugi broj.
– – Auto. pozivni broj: Postavite uređaj za automatsko umetanje oznake (pozivni broj ili broj
države) pre telefonskog broja.
– – Zabrana poziva: Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
– – Poziv na čekanju: Dozvolite obavijesti za dolazni poziv kada je poziv u tijeku.
– – Auto. ponovno biranje: Aktiviranje automatskog ponovnog biranja za pozive koji nisu
uspostavljeni ili koji su prekinuti.
– – FDN brojevi: Aktiviranje ili deaktivirnaje načina rada sa FDN radi ograničenja poziva na
brojeve sa FDN popisa. Unesite PIN2 dobiven sa SIM ili USIM karticom.
160
Postavke
Postavke melodije i zvuka
• Tonovi zvona i tipkovnice:
– – Tonovi zvona: Dodajte ili odaberite zvuk zvona za dolazne pozive.
– – Vibracije: Dodajte ili odaberite oblik vibracije.
– – Vibrira dok zvoni: Postavite uređaj da vibrira i reproducira zvuk zvona za dolazne pozive.
– – Ton tipkovnice za biranje: Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodirivanju gumba na
tipkovnici.
• Povećanje glasn. u džepu: Postavite uređaj za pojačanje glasnoće zvuka zvona kada se
uređaj nalazi u torbi ili džepu.
Postavke video poziva
• Slika za video poziv: Odaberite sliku koja će se prikazivati sugovorniku.
• Moj video u primljenom pozivu: Podesite želite li ili ne sugovorniku prikazati svoju snimku
uživo ili prethodno postavljenu sliku.
• Koristi opcije prekida poziva: Odaberite da biste pokušali uspostaviti glasovni poziv kada
video poziv ne uspije.
Govorna pošta
• Govorna pošta: Odaberite ili postavite pružatelja usluge govorne pošte.
• Postavke glasovne pošte: Unesite broj za pristupanje usluzi govorne pošte. Ovaj broj
možete dobiti od pružatelja usluge.
• Zvuk: Odaberite zvuk zvona koji vas obavještava o novim govornim porukama.
• Vibracija: Postavite uređaj na vibraciju pri prijemu govornih poruka.
Postavke internet poziva
• Računi: Postavite uređaj da prihvati IP pozive i podesi vaše račune za usluge IP pozivanja.
• Koristi internet pozive: Postavite da li ćete koristiti usluge IP pozivanja za sve pozive ili samo
IP pozive.
161
Postavke
Način Blokiranja
Odaberite koje će se obavijesti blokirati ili koje obavijesti će biti dopuštene za pozive upućene od
određenih kontakata iz načina blokiranja.
Kontrole
Jezik i unos
Izmijeni postavke za tekstualni unos. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom
jeziku.
Jezik
Odaberite jezik zaslona za sve menije i aplikacije.
Zadano
Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.
Samsung tipkovnica
Za promjenu postavki Samsung tipkovnice, dodirnite
.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.
• Odaberite jezike unosa: Odabir jezika za unos teksta.
• Predviđanje teksta: Aktiviranje načina prediktivnog teksta za predviđanje riječi na osnovu
vašeg unosa i prijedloga riječi. Možete i prilagoditi postavke predviđanja riječi.
• Automatska zamjena: Postavite uređaj da automatski ispravlja pogrešno napisane ili
nepotpune riječi tako što ćete dodirnuti razmaknicu ili znak interpunkcije.
• Auto. veliko početno slovo: Postavite uređaj za automatsko pisanje prvog velikog slova
nakon završnog znaka interpunkcije, kao što je točka, znak pitanja ili znak uzvika.
162
Postavke
• Automatski razmak: Postavite uređaj za automatsko umetanje razmaka između riječi.
• Auto. interpunkcija: Postavite uređaj za umetanje točke kada dva puta dodirnete
razmaknicu.
• Ništa: Podesite uređaj na deaktiviranje funkcije prelaska dlanom preko tipkovnice.
• Uzastopni unos: Postavite uređaj za unos teksta povlačenjem na tipkovnici.
• Upravljanje pokazivačem: Aktivirajte funkciju navigacije pametne tipkovnice za pomicanje
pokazivača povlačemjem prsta preko tipkovnice.
• Zvuk: Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodiru tipke.
• Vibracija: Podesite uređaj na vibraciju prilikom dodira gumba.
• Prikaz znakova: Postavite uređaj za prikaz velike slike svakog unesenog znaka.
• Prepoznavanje olovke: Podesite uređaj na otvaranje okvira rukopisa kada polje dodirnete
sa S Pen olovkom.
• Upute: Pristupite informacijama pomoći za korištenje Samsung tipkovnice.
• Poništi postavke: Resetirajte postavke Samsung tipkovnice.
Google unos teksta govorom
Za promjenu postavki glasovnog unosa, dodirnite
.
• Odaberite jezike unosa: Odaberite jezike za unos teksta.
• Blokiraj uvredljiv govor: Postavite uređaj za spriječavanje prepoznavanja uvredljivih riječi u
glasovnom unosu.
• Izvanmrežno prepoznavanje govora: Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos
glasom izvan mreže.
Prepoznavanje rukopisa
Odaberite jezik za prepoznavanje rukopisa.
Glasovno prepoznavanje
Odaberite program za glasovno prepoznavanje.
Ova funkcija pojavljuje se samo kada se koristi aplikacija za prepoznavanje glasa.
163
Postavke
Glas. pretraživanje
Za Samsung glasovno prepoznavanje koristite sljedeće opcije:
• Language: Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
• Open via the home key: Podesite uređaj na pokretanje S Voice opcije kada dvaput
pritisnete gumb početnog zaslona.
• Use location data: Postavite uređaj da koristi informacije o lokaciji za rezultate glasovnog
pretraživanja.
• Hide offensive words: Sakrijte uvredljive riječi iz rezultata glasovnog pretraživanja.
• About: Pregled informacija o verziji.
• Show body of message: Podesite uređaj za prikazivanje teksta primljene nove poruke.
• Wake up command: Postavite uređaj za pokretanje glasovnog prepoznavanja izgovaranjem
naredbe buđenja tijekom korištenja aplikacije S Voice.
• Check missed events: Postavite uređaj za provjeru propuštenih poziva, poruka ili događaja
kada je aplikacija S Voice pokrenuta pritiskom na gumb slušalice.
• Home address: Unesite kućnu adresu za korištenje informacija o lokaciji za funkcijom
glasovne naredbe.
• Log in to Facebook: Unesite informacije o vašem Facebook računu da biste Facebook
koristili sa S Voice.
• Log in to Twitter: Unesite informacije o vašem Twitter računu da biste Twitter koristili sa S
Voice.
Za Google glasovno prepoznavanje koristite sljedeće opcije:
• Jezik: Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
• Govorni izlaz: Postavite uređaj da osigura glasovni odziv kako bi vas obavijestio o trenutnoj
akciji.
• Blokiraj uvredljiv govor: Sakrijte uvredljive riječi iz rezultata glasovnog pretraživanja.
• Izvanmrežno prepoznavanje govora: Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos
glasom izvan mreže.
• Bluetooth slušalice: Podesite uređaj da dozvoli glasovno traženje putem Bluetooth slušalice
kada je spojena na uređaj.
164
Postavke
Opc. pret. teksta u govor
• Preferirani TTS sustav: Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki
sustava glasovne sinteze, dodirnite .
• Brzina govora: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
• Slušaj primjer: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
• Status zadanog jezika: Prikaz statusa zadanog jezika za funkciju pretvaranja teksta u govor.
Prijelaz mišem
Aktiviranje “Mousover” funkcije za izvršavanje različitih funkcija kada se pokazivač miša ili
podloge osjetljive na dodir spojenih s vašim uređajem pomiče iznad zaslona.
• Pregled i nazivi ikona: Podesite uređaj na prikazivanje predprikaza sadržaja ili skočnih
informacija kada pokazivač pokaže na stavku.
• Kretanje po popisu: Podesite uređaj na pomicanje po popisima pomicanjem pokazivača na
rub zaslona.
Brzina pokazivača
Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu podlogu koji su povezani s uređajem.
Kontrola glasom
Postavite uređaj da prepoznaje glasovne naredbe za upravljanje uređajem. Možete odabrati
značajke za upravljanje uređajem pomoću glasovnih naredbi.
Ako je aktivirana opcija Vibrira dok zvoni uređaj neće moći prepoznati glasovnu
naredbu kod dolaznog poziva.
165
Postavke
S Olovka
Promijenite postavke korištenja S Pen olovke.
• Isklj. prepozna. olovke: Podesite zaslon da ne reagira kad se S Pen olovka umetne ili izvuče.
• Pokazivač: Podesite uređaj da prikaže pokazivač S Pen olovke kada držite S Pen olovku iznad
zaslona.
• Izravan unos olovkom: Podesite uređaj da pokrene podlogu za rukopis kada držite S Pen
olovku iznad polja za unos teksta.
• Zračni prikaz: Podesite uređaj na aktiviranje funkcije zračnog prikaza za prikaz sadržaja ili
informacija u skočnom prozoru kada S Pen olovkom pokažete na neku stavku.
– – Pregled informacija: Prikaz informacija u skočnom prozoru kad S Pen olovkom pokažete
na neku stavku.
– – Prikaz napretka: Za vrijeme reprodukcija glazbe ili videozapisa, prikazuje scenu ili
proteklo vrijeme kada sa S Pen olovkom pokažete na traku napretka.
– – Pregled brzog biranja: Prikaz kontaktnih podataka za brojeve na brzom biranju u
skočnom prozoru kad prstom pokažete broj na brzom biranju.
– – Natpisi ikona: Prikaz jednostavnih informacija stavke na skočnom prozoru kada sa S Pen
olovkom pokažete na stavku.
– – Kretanje po popisu: Prilikom prikazivanja e-pošte ili internetskih stranica, držite S Pen
olovku iznad ruba zaslona za pomicanje kroz stranicu.
• Zračna naredba: Podesite uređaj da aktivira funkciju zračne naredbe za izvršavanje različitih
aktivnosti kada je pritisnut gumb S Pen olovke.
• Zvučne i vibrirajuće povratne informacije: Podesite uređaj da se oglasi zvukom ili
vibracijom kada prokažete iznad datoteka, predmeta ili opcija.
• Opcije odvajanja olovke: Podesite uređaj za pokretanje zapisa aktivnosti ili prikaz zračne
naredbe kada izvučete S Pen olovku iz utora.
• Zvuk umetanja/odvajanja olovke: Podesite uređaj za emitiranje zvuka kad se S Pen olovka
umetne ili izvuče iz svog utora.
• Vibracija umet./odvajanja: Podesite uređaj za emitiranje zvuka kada se S Pen olovka
umetne ili izvuče iz svog utora.
166
Postavke
Pokreti
Aktiviranje funkcije prepoznavanja pokreta i promjena postavki upravljanja prepoznavanjem
pokreta na uređaju.
• Pametno upozorenje: Postavite uređaj da vas obavještava ako imate propuštene pozive ili
nove poruke kada podignete uređaj.
• Povećaj/smanji: Postavite uređaj za uvećanje ili umanjenje prikaza tijekom pregleda slika u
aplikaciji Galerija ili pregleda internetskih stranica, kada dodirnete i držite dve točke prstima
a zatim nagnete uređaj nazad i napred.
• Pregled slike: Postavite uređaj da se kreće po slici kada ga pomičete u bilo kom smjeru kada
je slika uvećana.
Pokret dlanom
Aktiviranje funkcije pokreta dlanom za upravljanje uređajem dodirivanjem zaslona.
• Snimi zaslon: Postavite uređaja za snimanje slike zaslona kada povučete rukom lijevo ili
desno preko zaslona.
• Utišaj/pauziraj: Postavite uređaj za pauziranje reproduciranja medija kada dlanom
dodirnete zaslon.
Pametni zaslon
• Pametno mirovanje: Postavite uređaj za sprječavanje isključivanja osvjetljenja zaslona dok
gledate na zaslon.
• Pametno zakretanje: Postavite sučelje tako da ne rotira sukladno usmjerenju vašeg lica.
• Pametna pauza: Podesite uređaj da pauzira reprudukciju videozapisa kad ne gledate u
zaslon.
167
Postavke
Općenito
Računi
Dodavanje računa e-pošte ili SNS-a.
Oblak
Promjenite postavke sinkronizacije podataka ili datoteka na vašem Samsung računu ili Dropbox
cloud pohrani.
Sigurnosno kopiranje i poništavanje
Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.
• Pokreni sigurnosnu kopiju: Postavite uređaj da napravi sigurnosnu kopiju postavki i
podataka aplikacija na Google poslužitelj.
• Sigurnosno kopiranje računa: Postavite ili uredite vaš Google sigurnosni račun.
• Auto. vraćanje sigurnosne kopije: Postavite uređaj za vraćanje postavki i podataka
aplikacija kada se aplikacije ponovno instaliraju na uređaj.
• Vraćanje tvorničkih postavki: Ovo će vratiti postavke na tvornički zadane vrijednosti i
obrisati sve podatke.
Datum i vrijeme
Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu
uređaja.
Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke
vremena i datuma.
• Auto. datum i vrijeme: Automatski ažurirajte vrijeme i datum prilikom kretanja kroz
vremenske zone.
• Postavi datum: Ručno postavljanje trenutnog datuma.
• Postavi vrijeme: Ručno postavljanje trenutnog vremena.
168
Postavke
• Auto. vremenska zona: Postavite uređaj za prijema informacija o vremenskoj zoni sa mreže
prilikom kretanja kroz vremenske zone.
• Odabir vremenske zone: Postavite matičnu vremensku zonu.
• Upotreba formata 24 sata: Prikaz vremena u 24-satnom formatu.
• Odabir formata datuma: Odaberite format datuma.
Dodatna oprema
Promjena postavki pribora.
• Audio izlaz: Odaberite format izlaza zvuka koji ćete koristiti pri spajanju uređaja sa HDMI
uređajima. Neki uređaji ne moraju podržavati postavku surround zvuka.
• Automatsko otključavanje: Postavite uređaj za automatsko otključavanje kada je poklopac
otvoren.
• Dnevna bilješka: Podesite uređaj na prikaz dnevne bilješke koja prikazuje datum, vrijeme,
vremensku prognozu i događaje kada otvorite poklopac.
• Jedinica: Odaberite zadanu jedinicu mjere temperature za prikaz informacija o vremenskoj
prognozi na dnevnoj bilješki.
Upravljanje aplikacijama
Prikažite i upravljajte aplikacijama na uređaju.
Zadane aplikacije
Odabir zadanih postavki za korištenje aplikacija.
• Početni: Odaberite zadani način prikaza početnog zaslona.
• Poruka: Odabir zadane aplikacije koja će se koristiti za slanje i primanje poruka.
169
Postavke
Korisnici
Podešavanje i upravljanje korisničkim profilima za personalizirane postavke.
Baterija
Prikažite količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.
Štednja baterije
Aktivirajte mod uštede-energije i promijenite postavke moda uštede-energije.
• Štednja energije procesora: Postavite uređaj da ograniči korištenje nekih resursa sustava.
• Štednja energije zaslona: Postavite uređaj da smanji osvjetljenje zaslona.
• Isključi povratnu vibraciju: Postavite uređaj na isključivanje vibracije prilikom dodira
gumba.
• Info o štednji energije: Saznajte kako smanjiti potrošnju baterije.
Spremanje
Pregledajte informacije o memoriji uređaja, kao i o memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku
karticu.
Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi podaci koji se nalaze na njoj.
Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta
jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Raspoloživi kapacitet
može se promijeniti kada nadogradite uređaj.
170
Postavke
Sigurnost
Promijenite postavke za osiguranje uređaja i SIM ili USIM karticu.
• Šifriraj uređaj: Postavite šifru za šifriranje podataka spremljenih na uređaju. Morate unijeti
šifru svaki put kada uključite uređaj.
Napunite bateriju prije nego što omogućite ovu postavku jer šifriranje podataka može
potrajati više od sat vremena.
• Šifriraj vanjsku SD karticu: Postavite uređaj za šifriranje svih datoteka na memorijskoj
kartici.
Ako uređaj vratite na tvorničke postavke kada je ova postavka omogućena, uređaj neće
moći pročitati vaše šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije resetiranja
uređaja.
• Daljinske kontrole: Postavite uređaj da dozvoli upravljanje vašim izgubljenim ili ukradenim
uređajem daljinskim putem preko interneta. Za uporabu ove značajke morate se prijaviti na
svoj Samsung račun.
– – Registracija računa: Dodavanje ili pregledanje Samsung računa.
– – Koristi bežične mreže: Postavite uređaj da omogući prikupljanje podataka o lokaciji ili
određivanje lokacije vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi ili mobilne
mreže.
• Upozorenje o SIM promjeni: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije “Pronađi moj mobilni” koja
pomaže u lociranju uređaja kada je izgubljen ili ukraden.
• Idi na stranicu za traženje mobitela: Pristup internetskoj stranici “Pronađi moj mobitel”
(findmymobile.samsung.com). Izgubljeni ili ukradeni uređaj možete pratiti i kontrolirati
putem internetskih stranica “Pronađi moj mobitel”.
• Postavite SIM zaključavanje:
– – Zaključaj SIM: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije zaključavanja PIN-a kako bi se PIN
morao unijeti prije korištenja uređaja.
– – Promijeni SIM PIN: Promjena PIN-a korištenog za pristupanje podatcima na SIM ili USIM
kartici.
• Učini šifre vidljivima: Postavite uređaj za prikaz šifri redoslijedom kojim su unijete.
• Administratori uređaja: Pregled administratora uređaja instaliranih na uređaju. Možete
dopustiti administratorima uređaja da primjenjuju nova pravila na uređaj.
171
Postavke
• Nepoznati izvori: Odaberite za instaliranje aplikacija iz bilo kojeg izvora. Ako nije drukčije
odabrano, preuzimajte aplikacije samo s usluge Trg. Play.
• Provjeri aplikacije: Podesite uređaj i omogućite Googleu provjeru štetnog ponašanja
aplikacija prije njihove instalacije.
• Prom. razinu sigurnosti: Podesite razinu aktivnosti prema politici sigurnosti.
• Aktual. sigurn. pravila:
– – Automatska aktualizacija: Podesite uređaj na automatsko provjeravanje i preuzimanje
ažuriranja sigurnosti.
– – Preporučene mreže: Odabiranje opcije mrežnog povezivanja koju želite provjeriti i
automatsko preuzimanje ažuriranja sigurnosti.
– – Provjeri aktualiziranja: Provjeravanje sigurnosnih ažuriranja.
• Šalji izvješća o sigurnosti: Podesite uređaj na automatsko slanje izvješća o sigurnosti kada je
uređaj spojen na Wi-Fi mrežu.
• Vrsta memorije: Podesite tip pohrane za datoteke certifikata.
• Pouzdani podaci: Koristite certifikate i vjerodajnice da biste omogućili sigurnu uporabu
različitih aplikacija.
• Instaliraj s memorije uređaja: Instaliranje šifriranih certifikata s lokacije ili usluge na kojoj su
pohranjeni.
• Obriši podatke za prijavu: Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i resetirajte šifru.
O uređaju
Pristupanje informacijama o uređaju, uređivanje naziva uređaja ili ažuriranje softvera uređaja.
Postavke usluge Google
Ovu aplikaciju koristite za konfiguriranje postavki nekih funkcija koje omogućuje Google.
Dodirnite Postavke usluge Google na zaslonu aplikacija.
172
Rješavanje problema
Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća
rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.
Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu
unosa određenih šifri:
• Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja aktivirana, morate unijeti šifru koju ste postavili
za uređaj.
• PIN: Kada uređaj koristite prvi put ili kada je aktivirano unošenje PIN broja, morate unijeti
PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika
Zaključaj SIM.
• PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično zbog toga što je PIN nekoliko puta unet
pogrešno. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
• PIN2: Kada pristupate izborniku za koji se zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 koji ste dobili uz
SIM ili USIM karticu. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.
Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu
pojaviti poruke o grešci.
• Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Za više informacija kontaktirajte
pružatelja usluga.
Uređaj se ne uključuje
• Ako je baterija potpuno ispražnjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite
bateriju prije uključivanja uređaja.
• Možda baterija nije ispravno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
• Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo umetnite bateriju.
173
Rješavanje problema
Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno
• Ako na zaslon osjetljiv na dodir pričvrstite zaštitni poklopac ili dodatke u tom slučaju zaslon
osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
• Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako
zaslon dodirujete sa oštrim predmetom ili vrhovima prstiju u tom slučaju zaslon osjetljiv na
dodir možda neće ispravno raditi.
• U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na
dodir.
• Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
• Provjerite je li vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.
Vaš uređaj se zamrzava ili ima kritičnu grešku
Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti
aplikaciju ili ponovo umetnuti bateriju te uključiti uređaj za vraćanje njegovih funkcionalnosti.
Ako se vaš uređaj zamrzava ili ne reagira, za ponovo pokretanje pritisnite i držite gumb za
uključivanje duže od 7 sekundi.
Ako ovo ne riješi problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki. Na zaslonu aplikacija dodirnite
Postavke → Općenito → Sigurnosno kopiranje i poništavanje → Vraćanje tvorničkih
postavki → Vraćanje uređaja → Obriši sve. Ne zaboravite prije vraćanja na tvorničke postavke,
sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.
Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.
Pozivi se ne spajaju
• Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.
Drugi vas ne čuju tijekom poziva
• Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
• Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
• Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.
174
Rješavanje problema
Jeka zvukova tijekom poziva
Podesite glasnoću pritiskom na gumb glasnoća ili se premjestite na drugu lokaciju.
Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako loša
• Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja
usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
• Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se
deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.
Ikona baterije je prazna
Vaša baterija je gotovo prazna. Napunite ili zamijenite bateriju.
Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)
• Provjerite je li punjač ispravno spojen.
• Ako je priključak za bateriju onečišćen, baterija se možda neće moći ispravno napuniti ili se
uređaj može isključiti. Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo pokušajte napuniti bateriju.
• Baterije u nekim uređajima ne može zamijeniti korisnik. Za izmjenu baterije posjetite servisni
centar tvrtke Samsung.
Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena
• Ako bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se smanjiti njena
iskoristivost.
• Potrošnja baterije se povećava ako koristite funkcije razmijene poruka ili neke aplikacije,
poput igrica ili interneta.
• Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.
175
Rješavanje problema
Vaš uređaj je vruć na dodir
Kad koristite aplikacije koje zahtijevaju jače napajanje ili kad ih koristite duže vrijeme, vaš uređaj
može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu
izvedbu.
Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci
Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog memorijskog
prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci,
pokušajte sljedeće:
• Napunite bateriju ili zamijenite bateriju s onom koja je napunjena.
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste
primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.
Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza
• Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama
fotografiranja.
• Ako snimate fotografije u tamni, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama se može
pojaviti šum ili slike mogu biti ne fokusirane.
Prilikom otvaranja multimedijskih datoteka javlja se poruka o grešci
Ako prilikom otvaranja multimedijskih datoteka na ueđaju primate poruku o grešci ili se datoteke
ne mogu reproducirati, pokušajte sljedeće:
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava
(DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za
reprodukciju datoteke.
• Provjerite podržava li vaš uređaj vrstu datoteke.
176
Rješavanje problema
• Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i
videozapisi snimljenim drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
• Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih
usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova
zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.
Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen
• Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
• Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
• Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth
raspona (10 m).
Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.
Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo
• Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
• Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.
• Ako koristite Windows XP, provjerite imate li na vašem računalu instaliran Windows XP
Service Pack 3 ili noviju verziju.
• Provjerite imate li na računalu instaliran Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili noviju
verziju.
Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju
GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju
podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
177
Rješavanje problema
Izgubljeni su podaci pohranjeni na uređaju
Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. U protivnom,
nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak
podataka pohranjenih na uređaju.
Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja
• Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija
dijelova.
• Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.
178
Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja u ovisnosti o području pružatelja usluga ili
verziji softvera te su podložni izmjeni bez prethodne najave.
www.samsung.com
Croatian. 03/2014. Rev.1.0
Download PDF