Samsung | SM-T320 | Samsung SM-T320 Korisnički priručnik

SM-T320
Korisnički priručnik
www.samsung.com
Informacije o ovom priručniku
Ovaj uređaj osigurava visoku kvalitetu mobilnog komuniciranja i zabave osiguranu
Samsungovim visokim standardima i tehnološkog stručnog znanja. Ovaj korisnički priručnik
detaljno objašnjava funkcije i primjenu uređaja.
• Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik kako biste osigurali sigurnu i pravilnu
uporabu.
• Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
• Slike i snimke zaslona mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
• Sadržaj se može razlikovati od gotovog proizvoda ili softvera dostavljenog od davatelja
usluge ili operatera, te je podložan promijeni bez prethodne obavijesti. Najnoviju verziju
priručnika potražite na internetskim stranicama tvrtke Samsung, www.samsung.com.
• Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će
na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno
raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
• Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju, softveru ili ponudi vašeg davatelja
usluga.
• Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po državama, područjima ili specifikacijama
hardvera. Samsung nije odgovoran za probleme u izvedbi prouzročene aplikacijama čiji
dobavljač nije tvrtka Samsung.
• Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem
registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja
operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
• Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su
za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe
smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito
korištenje medija.
2
Informacije o ovom priručniku
• Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane
bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj,
obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se
pružateljima usluga.
• Mijenjanje operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora
mogu rezultirati neispravnim uređajem i oštećenjem ili gubitkom podataka. Ti postupci
predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.
Ikone uputa
Pozor: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima
Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme
Napomena: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije
Autorsko pravo
Copyright © 2014 Samsung Electronics
Ovaj vodič zaštićen je međunarodnim zakonima o zaštiti autorskih prava.
Niti jedan dio ovog vodiča ne smije se reproducirati, distribuirati, prevoditi ili prenositi u bilo
kojem obliku, ni na koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili
pohranjivanje na bilo kojem mediju za pohranu informacije i sustavu obnove podataka, bez
prethodnog pisanog dopuštenja Samsung Electronicsa.
3
Informacije o ovom priručniku
Zaštitni znakovi
• SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
• Bluetooth® registrirani je zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, te Wi-Fi logotip registrirani
su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
• Svi ostali zaštićeni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.
4
Sadržaj
Početak
43
44
45
45
47
48
7 Prikaz uređaja
8Gumbi
9 Sadržaj pakiranja
10 Punjenje baterije
12 Umetanje memorijske kartice
14 Uključivanje i isključivanje uređaja
15 Držanje uređaja
15 Zaključavanje i otključavanje uređaja
15 Prilagodba glasnoće
15 Prebacivanje na bešumni način rada
Spajanje na Wi-Fi mrežu
Postavljanje računa
Postavljanje korisničkih profila
Prijenos datoteka
Zaštita uređaja
Nadogradnja uređaja
Komunikacija
49Imenik
53Email
55 Google Mail
57Hangouts
57Google+
58Fotografije
Osnovne funkcije
16 Ikone za indikaciju
17 Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
20 Kontrolni pokreti
22 Pokret dlanom
23 Samsung pametna pauza
24 Uporaba višenamjenskog prozora
30Obavijesti
31 Početni zaslon
39 Zaslon aplikacija
40 Korištenje aplikacija
41Upute
41 Unos teksta
Mreža i internet
59Internet
60Chrome
61Bluetooth
62 Screen Mirroring
63e-Meeting
71WebEx
79 Remote PC
84 Usporedna sinkronizacija 3.0
5
Sadržaj
Mediji
124Skidanja
125KNOX
91Glazba
93Kamera
100Galerija
104Video
105YouTube
106Flipboard
Putovanja i lokalni sadržaji
126Karte
Postavke
Trgovine aplikacijama i
medijskim sadržajima
107
108
108
109
109
109
109
127 Informacije o postavkama
127Veze
130Uređaj
135Kontrole
139Općenito
142 Postavke usluge Google
Trg. Play
Samsung Apps
Knjige Play
Play Movies & TV
Glazba za Play
Igre Play
Kiosk za Play
Dodatak
143 Rješavanje problema
148 Uklanjanje baterije
Pomoćni programi
110Zapis
111 S Planer
113Dropbox
113Oblak
114Disk
115 Preglednik programa Hancom
118Alarm
119 Svjetsko vrijeme
120Kalkulator
120 S Voice
121Google
122 Glas. Pretraživanje
122 Moje Datoteke
6
Početak
Prikaz uređaja
Prednja kamera
Mikrofon
Senzor osvjetljenja
Gumb za uključivanje
Gumb glasnoće
Zaslon osjetljiv na dodir
IrLED
Gumb za početni zaslon
Gumb za povratak
Gumb nedavnih
aplikacija
Višenamjenski priključak
Utičnica za slušalice
Stražnja kamera
GPS antena
Bljeskalica
Utor za memorijsku
karticu
Zvučnik
Zvučnik
7
Početak
• Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s
povezivanjem ili istrošiti bateriju.
• Ne koristite zaslonsku zaštitu. Ona može izazvati kvar senzora.
• Ne dozvolite kontakt zaslona osjetljivog na dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili
uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.
Gumbi
Gumb
Funkcija
• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja.
Uključivanje
• Pritisnite i držite duže od 7 sekundi za ponovno pokretanje
uređaja u slučaju kritične pogreške, prekida veze ili
zamrzavanja.
• Pritisnite za zaključavanje i otključavanje uređaja. Uređaj prelazi
u zaključani mod kad se isključi zaslon osjetljiv na dodir.
Nedavne
aplikacije
Početna
• Dodirnite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija.
• Pritisnite za povratak na početni zaslon.
• Pritisnite i držite za pokretanje Google pretrage.
Nazad
• Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.
Glasnoća
• Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.
8
Početak
Sadržaj pakiranja
Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:
• Uređaj
• Kratke upute
• Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o
području ili pružatelju usluge.
• Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti
kompatibilni s drugim uređajima.
• Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
• Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite
jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
• Drugi dodaci možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
• Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Kvarovi nastali korištenjem
neodobrenog pribora nisu pokriveni jamstvenim servisom.
• Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o proizvodnim
tvrtkama. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku stranicu
tvrtke Samsung.
9
Početak
Punjenje baterije
Prije prve uporabe morate napuniti bateriju pomoću punjača.
Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Ne odobreni
punjači ili kabeli mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.
• Kad je baterija slaba ikona baterije prikazuje se praznom.
• Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na
punjač. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja
uređaja.
• Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju
spajanje s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbjegli odspajanje sa
mreže ili gubitak snage tijekom prijenosa podataka, te aplikacije uvijek koristite nakon
što se baterije potpuno napuni.
Punjenje pomoću punjača
Spojite USB kabel na USB punjač, a zatim kraj USB kabela uključite u višenamjensku utičnicu.
10
Početak
Neispravno priključivanje punjača može izazvati velika oštećenja uređaja. Jamstvo ne
pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.
• Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više
vremena da se baterija potpuno napuni.
• Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir
možda neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
• Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo
utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije
više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
• Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u Samsungov
servisni centar.
Nakon što se baterija u potpunosti napunila, isključite uređaj s punjača. Prvo izvucite punjač iz
uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.
Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema
tipku za uključivanje i isključivanje napajanja, stoga kad se punjač duže vrijeme ne koristi
isključite ga iz strujne utičnice kako bi se izbjeglo nepotrebno trošenje struje. Tijekom
punjenja punjač treba biti blizu strujne utičnice i lako dostupan.
Provjera statusa napunjenosti baterije
Ako punite bateriju kad je uređaj isključen, sljedeće ikone pokazat će trenutni status punjenja
baterije:
Baterija je potpuno
napunjena
Baterija se puni
11
Početak
Smanjenje potrošnje baterije
Uređaj nudi opcije koje će vam pomoći uštedjeti potrošnju baterije. Prilagodbom ovih opcija i
isključivanjem značajki u pozadini, uređaj možete koristiti duže između punjenja:
• Kada ne koristite uređaj, prebacite u mod samoisključivanja pritiskom na gumb za
uključivanje.
• Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću upravljanja zadacima.
• Isključite Bluetooth značajku.
• Deaktivirajte Wi-Fi značajku.
• Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
• Smanjite vrijeme pozadinskog svijetla.
• Smanjite osvjetljenje zaslona.
Umetanje memorijske kartice
Vaš uređaj radi s memorijskim karticama maksimalnog kapaciteta 64 GB. Ovisno o proizvođaču
i tipu memorijske kartice, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim
uređajem.
• Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba
nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj
pohranjene podatke.
• Vodite računa da memorijsku karticu umetnete ispravno okrenutu.
• Uređaj podržava samo FAT i exFAT strukturu datoteka za memorijske kartice. Ako
umetnete memorijsku karticu formatiranu s drugačijom strukturom datoteka, uređaj
će zatražiti preformatiranje memorijske kartice.
• Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
• Pri umetanju memorijske kartice u uređaj direktorij datoteke memorijske kartice
pojavljuje se unutar mape SD Memory card.
12
Početak
1 Otvorite poklopac utora za memorijsku karticu.
2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.
3 Gurnite memorijsku karticu u otvor dok ne sjedne na svoje mjesto.
4 Zatvorite poklopac utora za memorijsku karticu.
Uklanjanje memorijske kartice
Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja. Na početnom
zaslonu dodirnite → Postavke → Općenito → Spremanje → Odspoji SD karticu.
1 Otvorite poklopac utora za memorijsku karticu.
2 Gurnite memorijsku karticu dok se ne oslobodi iz otvora uređaja te je potom izvadite.
3 Zatvorite poklopac utora za memorijsku karticu.
Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama. To
može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja.
Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizlaze iz zloporabe oštećenih memorijskih
kartica, uključujući gubitak podataka.
13
Početak
Formatiranje memorijske kartice
Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem.
Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.
Na početnom zaslonu dodirnite → Postavke → Općenito → Spremanje → Format SD
kartice → Formatiraj SD karticu → Obriši sve.
Ne zaboravite, prije formatiranja memorijske kartice sigurnosno pohraniti sve važne
podatke pohranjene na uređaju. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka
uzrokovan postupcima korisnika.
Uključivanje i isključivanje uređaja
Kada prvi put uključujete uređaj, za podešavanje uređaja slijedite upute na zaslonu.
Za uključivanje uređaja pritisnite i držite gumb za uključivanje.
• Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na
područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
• Pritisnite i držite gumb za uključivanje te dodirnite Profil Bez mreže za deaktiviranje
bežične funkcije.
Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite gumb za uključivanje, a zatim dodirnite Isključivanje.
14
Početak
Držanje uređaja
Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s
povezivanjem ili istrošiti bateriju.
Zaključavanje i otključavanje uređaja
Radi sprječavanja neželjenih radnji kad ne koristite uređaj zaključajte ga. Pritisnite gumb za
uključivanje i zaslon će se isključiti, a uređaj će prijeći u mod zaključavanja. Ako se uređaj ne
koristi neko vrijeme automatski se zaključava.
Za otključavanje uređaja, pritisnite gumb za uključivanje ili dodirnite gumbu za početni zaslon
kad je zaslon osjetljiv na dodir isključen, te kucnite prstom u tom smjeru.
Prilagodba glasnoće
Za podešavanje glasnoće zvuka zvona ili za podešavanje glasnoće zvuka prilikom reproduciranja
glazbe ili videozapisa, pritisnite gumb glasnoće prema gore ili dolje.
Prebacivanje na bešumni način rada
Koristite jednu od ovih metoda:
• Pritisnite i držite gumb glasnoće sve dok se ne prebaci na bešumni način rada.
• Pritisnite i držite gumb za uključivanje a zatim dodirnite Bez zvuka ili Vibracija.
• Otvorite okvir s obavijestima na vrhu zaslona i dodirnite Zvuk ili Vibracija.
15
Osnovne funkcije
Ikone za indikaciju
Ikone prikazane na vrhu zaslona daju informacije o statusu uređaja. U donjoj tablici navedene su
najčešće ikone.
Ikona
Značenje
Wi-Fi je spojen
Bluetooth funkcija je aktivirana
GPS aktiviran
Aktivirana funkcija pametnog zaslona
Sinkronizirano s internetom
Spojen s računalom
Alarm uključen
Aktiviran prigušeni način
Aktiviran način vibracije
Aktiviran profil Bez mreže
Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
Razina napunjenosti baterije
16
Osnovne funkcije
Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
Za rukovanje zaslonom osjetljivim na dodir koristite samo prste.
• Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima.
Izbijanje statičkog elektriciteta može prouzročiti kvar zaslona osjetljivog na dodir.
• Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim
predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.
• Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom ako ste dodirnuli područje blizu
rubova zaslona, jer je to izvan područja unosa dodirom.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim
slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite
uređaj.
Pokreti prstima
Dodirivanje
Dodirnite prstom i otvorite aplikaciju, stavke izbornika, pritisnite gumb na zaslonu ili upišite
znakove koristeći tipkovnicu na zaslonu.
17
Osnovne funkcije
Dodirivanje i držanje
Dodirnite i držite stavke duže od 2 sekunde za pristup dostupnim opcijama.
Povlačenje
Za premještanje ikona, minijatura ili prikaza na novu lokaciju, dodirnite je i držite te je povucite
na željeno mjesto.
18
Osnovne funkcije
Dvostruko dodirivanje
Dvaput dodirnite internetske stranice ili sliku za djelomično povećanje zuma. Ponovno dodirnite
dva puta za vraćanje natrag.
Kvrcanje prstima
Pomaknite prstima lijevo ili desno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugog
okvira. Kvrcnite prstima gore ili dolje za pomicanje kroz internetske strance ili popis, poput
kontakata.
19
Osnovne funkcije
Skupljanje ili širenje prstiju
Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite
prste za smanjenje zuma.
Kontrolni pokreti
Jednostavni pokreti omogućavaju laku kontrolu uređaja.
Prije korištenja pokreta, provjerite je li značajka pokreta aktivirana. Na početnom zaslonu
dodirnite → Postavke → Kontrole → Pokreti, te potom u desno povucite gumb Pokreti.
Pretjerana trešnja ili udaranje uređaja može rezultirati neželjenim unosima. Ispravno
koristite pokrete.
Rotiranje zaslona
Brojne aplikacije dozvoljavaju prikaz i u uspravnom i u vodoravnom prikazu. Rotiranjem uređaja
prikaz se automatski prilagođava tako da odgovara novom prikazu zaslona.
20
Osnovne funkcije
Za sprječavanje automatskog rotiranja prikaza, otvorite obavijesni okvir i uklonite odabir
Rotacija zaslona.
• Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotiranje zaslona.
• Neke aplikacije prikazuju različiti zaslon ovisno o prikazu.
Pomaknite za pregledavanje
Kada je slika zumirana, dodirnite i držite točku na zaslonu, a zatim pomaknite uređaj u bilo kojem
smjeru kako biste pregledali sliku.
21
Osnovne funkcije
Naginjanje
Dodirnite i držite dvije točke na zaslonu, a zatim nagnite uređaj natrag i naprijed za povećavanje
ili smanjivanje zuma.
Pokret dlanom
Koristite svoj dlan i dodirivanjem zaslona upravljajte svojim uređajem.
Prije korištenja pokreta, provjerite je li aktivirana funkcija upravljanja pokretima dlana. Na
početnom zaslonu dodirnite → Postavke → Kontrole → Pokret dlanom, te potom u desno
povucite gumb Pokret dlanom.
Prelaženje
Prijeđite rukom preko zaslona za snimanje zaslona. Slika je spremljena u Galerija → Screenshots.
Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.
22
Osnovne funkcije
Prekrivanje
Prekrijte zaslon dlanom za prekid reprodukcije medija.
Samsung pametna pauza
Ovu funkciju koristite za pauziranje reprodukcije videozapisa kad ne gledate u zaslon.
Na početnom zaslonu dodirnite
označite Pametna pauza.
→ Postavke → Kontrole → Pametni zaslon, a zatim
Tijekom reprodukcije videozapisa, odmaknite pogled s ekrana za pauziranje reprodukcije
videozapisa. Za nastavak reprodukcije ponovo pogledajte u zaslon.
23
Osnovne funkcije
Uporaba višenamjenskog prozora
Ovu funkciju koristite za istovremeno pokretanje više aplikacija.
• Mogu se pokrenuti samo aplikacije na traci višestrukog prozora.
• Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Za korištenje višenamjenskog prozora, Na početnom zaslonu dodirnite
Uređaj → Više prozora, a zatim na desno povucite gumb Više prozora.
→ Postavke →
Možete koristiti dva tipa višenamjenskog prozora.
<Podijeljeni prikaz višenamjenskog prozora>
24
<Skočni višenamjenski prozor>
Osnovne funkcije
Uporaba podijeljenog zaslona višestrukog prozora
Ovu funkciju koristite za pokretanje aplikacije na podijeljenom zaslonu.
Aktiviranje aplikacija na podijeljenom zaslonu višenamjenskog prozora
1 Povucite prstom po desnom rubu zaslona u smjeru sredine zaslona. Ili, dodirnite i držite
.
Traka višestrukog prozora pojavit će se na desnoj strani zaslona.
Traka višenamjenskog
prozora
2 Dodirnite i držite ikonu aplikacije na traci višestrukog prozora, a zatim je povucite na zaslon.
Pustite ikonu aplikacije kada zaslon poplavi.
25
Osnovne funkcije
3 Dodirnite i držite ikonu druge aplikacije na traci višestrukog prozora, a zatim je povucite na
novu lokaciju.
Istu aplikaciju možete istovremeno pokrenuti na podijeljenom zaslonu. Samo aplikacije s
pored svoje ikone podržavaju ovu funkciju.
Dijeljenje sadržaja između aplikacija
Sadržaj možete jednostavno podijeliti između aplikacija poput Email i Internet, tako da ih
povučete i pustite.
Neke aplikacije možda neće podržavati ovu funkciju.
1 Pokretanje Email i Internet na podijeljenom zaslonu višestrukog prozora.
Pristupanje opcijama
višenamjenskog prozora
26
Osnovne funkcije
2 Dodirnite krug između prozora aplikacije, a zatim dodirnite
.
Dodirnite krug između prozora aplikacije za pristupanje sljedećim opcijama:
• : Otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija u odabranom prozoru.
• : Izmjena lokacije aplikacija višestrukog prozora.
• : Dijeljenje stavki poput slika, teksta ili poveznica između prozora aplikacije
povlačenjem i puštanjem.
• : Maksimiziranje prozora.
• : Zatvaranje aplikacije.
3 Dodirnite i držite stavku na internetskom prozoru te je povucite na lokaciju u prozoru
e-pošte.
27
Osnovne funkcije
Kreiranje kombinacije višenamjenskog prozora
Ovu funkciju koristite za spremanje kombinacije trenutno pokrenutih aplikacija na
višenamjenskom prozoru.
1 Pokretanje višestrukih aplikacija na podijeljenom zaslonu višestrukog prozora.
2 Otvorite traku višestrukog prozora i dodirnite → Novi.
3 Unesite naziv, a zatim dodirnite OK.
Trenutno pokrenuta kombinacija višestrukog prozora dodana je na traku višestrukog
prozora.
Za pokretanje aplikacija pomoću spremljene kombinacije odaberite kombinaciju na traci
višestrukog prozora.
Aktiviranje skočnog višestrukog prozora
Ovu funkciju koristite za pokretanje aplikacija u skočnim prozorima.
1 Povucite prstom po desnom rubu zaslona u smjeru sredine zaslona. Ili, dodirnite i držite
Traka višestrukog prozora pojavit će se na desnoj strani zaslona.
Traka višenamjenskog
prozora
28
.
Osnovne funkcije
2 Dodirnite aplikaciju na traci višestrukog prozora.
Na zaslonu će se pojaviti skočni prozor.
Minimiziranje prozora.
Zatvaranje prozora.
Maksimiziranje prozora.
Istu aplikaciju možete pokrenuti istovremeno na nekoliko skočnih zaslona. Samo
aplikacije s pored svoje ikone podržavaju ovu funkciju.
29
Osnovne funkcije
Obavijesti
Ikone obavijesti pojavit će se na statusnoj traci kako bi vas obavijestile o novim porukama,
kalendarskim događajima, statusu uređaja i sl. Za otvaranje prikaza obavijesti, povucite dolje
sa statusne trake. Za pregled dodatnih uzbuna pomaknite se po popisu. Za zatvaranje panela s
obavijestima, povucite prema gore traku koja se nalazi na dnu zaslona.
Putem obavijesnog okvira možete vidjeti trenutne postavke uređaja. Iz statusne trake povucite
prema dolje, a zatim dodirnite za korištenje sljedeće opcije:
• Wi-Fi: Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi značajke.
• GPS: Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
• Zvuk: Aktiviranje ili deaktiviranje bešumnog načina. U bešumnom načinu rada možete
podesiti uređaj na vibraciju ili na prigušenje zvuka.
• Rotacija zaslona: Omogućite ili spriječite rotiranje sučelja pri rotiranju uređaja.
• Bluetooth: Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije.
• Način blokir.: Aktiviranje ili deaktiviranje načina blokiranja. U načinu blokiranja uređaj će
blokirati sve obavijesti. Kako bi odabrali obavijesti koje želite blokirati dodirnite Postavke →
Uređaj → Način Blokiranja.
• Štednja baterije: Aktiviranje ili deaktiviranje načina štednje energije.
• Više prozora: Podesite uređaj za uporabu višestrukog prozora.
• Screen Mirroring: Aktiviranje ili deaktiviranje značajke zrcaljenja zaslona.
• Pametno mirovanje: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pametnog svjetla.
• Pametna pauza: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pametne pauze.
• Sink.: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinkronizacije aplikacija.
• Profil Bez mr.: Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada u zrakoplovu.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.
Za reorganizaciju opcija na obavijesnom okviru otvorite obavijesni okvir te dodirnite
zatim dodirnite i držite stavku, a zatim je povucite na drugu lokaciju.
30
→
,a
Osnovne funkcije
Početni zaslon
Početni zaslon je početna točka za pristup svim značajkama uređaja.
Početni zaslon ima dvije različite vrste okvira. Okvir klasičnog početnog zaslona prikazuje prečace
za aplikacije i widgete, a okvir početnog zaslona sadržaja prikazuje widgete sadržaja.
Početni zaslon ima više okvira. Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.
<Klasični početni zaslon>
<Početni zaslon sadržaja>
31
Osnovne funkcije
Pregled svih aplikacija
Na početnom zaslonu dodirnite
za prikaz svih aplikacija.
<Početni zaslon>
<Zaslon aplikacija>
32
Osnovne funkcije
Za povratak na početni zaslon, pritisnite gumb početnog zaslona.
33
Osnovne funkcije
Uporaba klasičnog početnog zaslona
Klasični početni zaslon prikazuje ikone za indikaciju, widgeta, prečace aplikacija i sl.
Dodavanje stavke
1 Dodirnite na početnom zaslonu.
2 Dodirnite i držite stavku na kartici Aplikacije ili Widgeti te je povucite na željenu lokaciju.
Dodana ikona
Prebacivanje na početni zaslon
sadržaja.
34
Osnovne funkcije
Dodavanje ili uklanjanje okvira s klasičnog početnog zaslona
1 Skupite prste na klasičnom početnom zaslonu.
2 Dodirnite
za dodavanje okvira.
Za uklanjanje okvira, dodirnite i držite okvir te ga povucite u kantu za smeće na vrhu zaslona.
Podešavanje pozadina
Kao pozadinu klasičnog početnog zaslona postavite sliku ili fotografiju pohranjenu na uređaju.
Dodirnite i držite prazno područje na klasičnom početnom zaslonu, dodirnite Početni zaslon, a
zatim odaberite jedno od sljedećeg:
• Galerija: Pogledajte fotografije snimljene kamerom uređaja ili slike skinute sa Interneta.
• Žive pozadine: Pregled animiranih slika.
• Fotografije: Slike pogledajte pod Fotografije.
• Pozadine: Pregled slika pozadina.
Odaberite sliku, ako je potrebno promijenite veličinu okvira, a zatim je postavite kao sliku
pozadine.
35
Osnovne funkcije
Uporaba početnog zaslona sadržaja
Početni zaslon sadržaja prikazuje widgete sadržaja. Aplikaciji možete pristupiti izravno odabirom
widgeta sadržaja na početnom zaslonu sadržaja.
Dodavanje widgeta ili okvira
1 Skupite prste na početnom zaslonu sadržaja.
36
Osnovne funkcije
2 Na zaslonu widgeta odaberite okvir koji želite urediti ili dodirnite
za kreiranje novog
okvira ( 1 ). Odaberite widgete koje želite dodati na okvir s donjeg okna okvira zaslona ( 2 ).
Pomaknite se lijevo ili desno na donjem oknu zaslona za prikaz više widgeta.
3 Dodirnite OK.
37
Osnovne funkcije
Podešavanje veličine widgeta
1 Na početnom zaslonu sadržaja dodirnite i držite widget kojem želite promijeniti veličinu.
2 Povlačenjem okvira oko njega podesite veličinu widgeta.
3 Dodirnite
za spremanje promjena.
Uklanjanje okvira s početnog zaslona sadržaja
1 Skupite prste na početnom zaslonu sadržaja.
2 Na zaslonu widgeta dodirnite i držite okvir koji želite ukloniti.
3 Povucite okvir od kante za smeće u gornjem dijelu zaslona.
Kad kanta za smeće pocrveni, otpustite okvir.
Na početnom zaslonu sadržaja mora ostati barem jedan okvir.
38
Osnovne funkcije
Zaslon aplikacija
Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i novo instalirane aplikacije.
Na početnom zaslonu dodirnite
za otvaranje zaslona aplikacija.
Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.
Reorganiziranje aplikacija
Ova značajka je dostupna samo u prilagodljivom prikazu rešetke.
Dodirnite → Uredi, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na novu lokaciju. Za
premještanje u drugi okvir, povucite je na stranu zaslona.
Organiziranje pomoću mapa
Zbog lakšeg rada povezane aplikacije stavite zajedno u mapu.
Dodirnite → Uredi, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na Nova mapa. Unesite
naziv mape, a zatim dodirnite OK. Povlačenjem aplikacije stavite u novu mapu, a zatim dodirnite
Spremi za spremanje novog načina organiziranja.
Reorganiziranje okvira
Skupite prstima zaslon, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.
Instaliranje aplikacija
Za preuzimanje i instaliranje aplikacija koristite trgovine za aplikacije poput Samsung Apps.
Deinstaliranje aplikacija
Dodirnite → Deinstaliraj/isključi aplikacije, a zatim odaberite aplikaciju koju želite deinstalirati.
Zadane aplikacije koje dolaze s uređajem ne mogu se deinstalirati.
39
Osnovne funkcije
Deaktiviranje aplikacija
Dodirnite → Deinstaliraj/isključi aplikacije, a zatim odaberite aplikaciju koju želite deaktivirati.
Za aktiviranje aplikacije, na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Općenito → Upravljanje
aplikacijama, pomaknite se na ISKLJUČENO., odaberite aplikaciju, a zatim dodirnite Uključeno.
• Preuzete aplikacije i neke zadane aplikacije koje dolaze s uređajem ne mogu se
deinstalirati.
• Kada koristite ovu funkciju, deaktivirane aplikacije nestat će sa zaslona aplikacija, ali će
i dalje biti pohranjene na uređaju.
Korištenje aplikacija
Ovaj uređaj može koristiti različite vrste aplikacija, u rasponu od medijskih do internetskih
aplikacija.
Otvaranje aplikacije
Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.
Neke aplikacije grupirane su u mape. Dodirnite mapu, a za otvaranje dodirnite aplikaciju.
Otvaranje nedavno korištenih aplikacija
Dodirnite
za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija.
Odaberite ikonu aplikacije koju želite otvoriti.
Zatvaranje aplikacije
Aplikaciju koja se ne koristi zatvorite zbog uštede potrošnje baterije te održavanja
funkcionalnosti uređaja.
→ Upr. zadacima, a zatim za zatvaranje aplikacije odaberite Kraj uz nju. Za
Dodirnite
→ Zatvori
zatvaranje svih pokrenutih aplikacija, dodirnite Prekini sve. Alternativno dodirnite
sve.
40
Osnovne funkcije
Upute
Pristupite informacijama za pomoć kako biste saznali kako koristiti uređaj i aplikacije ili kako
konfigurirati važne postavke.
Dodirnite Upute na zaslonu aplikacija. Odaberite kategoriju za prikaz savjeta.
Za sortiranje kategorija po abecedi dodirnite
Za pretraživanje ključnih riječi dodirnite
.
.
Unos teksta
Za unos teksta koristite Samsung tipkovnicu ili značajku za glasovni unos.
Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa
na neki od podržanih jezika.
Promjena vrste tipkovnice
Dodirnite bilo koje tekstualno polje, otvorite okvir za obavijesti, dodirnite Odaberite način
unosa, a potom odaberite vrstu tipkovnice koju ćete koristiti.
Uporaba Samsung tipkovnice
Prebacivanje u sljedeći redak.
Podešavanje opcija za Samsung
tipkovnicu.
Brisanje prethodnog znaka.
Unos velikog slova.
Unos velikog slova.
Premjesti pokazivač.
Unos znakova interpunkcije.
Unos razmaka.
41
Osnovne funkcije
Unos velikog slova
Dodirnite
prije unosa znaka. Za sva slova, dodirnite dva puta.
Promjena vrste tipkovnice
Dodirnite i držite
, a zatim dodirnite
Na lebdećoj tipkovnici dodirnite i držite
lokaciju.
za izmjenu tipa tipkovnice.
a zatim lebdeću tipkovnicu premjestite na drugu
Promjena jezika tipkovnice
Dodajte jezike na tipkovnicu, te povucite razmaknicu u lijevo ili desno za promjenu jezika
tipkovnice.
Rukopis
Dodirnite i držite , dodirnite , a zatim napišite riječ prstom. Predložene riječi pojavit će se
kako se slova unose. Odaberite predloženu riječ.
Koristite pokrete kao da pišete rukom za izvršenje radnji poput uređivanja ili brisanja znakova
te umetanja razmaka. Za prikaz uputa za pokrete dodirnite i držite
, a zatim dodirnite →
Upute → Korištenje pokreta rukopisa.
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
42
Osnovne funkcije
Glasovni unos teksta
Aktivirajte značajku glasovnog unosa, a zatim izgovarajte riječi u mikrofon. Uređaj prikazuje ono
što govorite.
Ako uređaj ne može ispravno prepoznati riječi, dodirnite precrtani tekst i odaberite drugu riječ ili
frazu s padajućeg popisa.
Za promjenu jezika ili za dodavanje jezika glasovnog prepoznavanja, dodirnite trenutni jezik.
Kopiranje i lijepljenje
Dodirnite i držite iznad teksta, povucite ili za odabir više ili manje teksta, a zatim dodirnite
Kopiraj za kopiranje ili Izreži za rezanje. Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.
Za lijepljenje u polje unosa teksta, dodirnite i držite na mjestu gdje trebate umetnuti tekst, a
zatim dodirnite Zalijepi.
Spajanje na Wi-Fi mrežu
Uređaj spojite na Wi-Fi mrežu za uporabu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s drugim
uređajima. (str. 127)
Provjerite je li Wi-Fi veza aktivna prije korištenja internetskih aplikacija.
Uključivanje i isključivanje Wi-Fi funkcije
Otvorite okvir s obavijestima, a zatim za uključivanje ili isključivanje dodirnite Wi-Fi.
• Vaš uređaj koristi neharmonizirajuću frekvenciju i namijenjen je uporabi u svim
europskim zemljama. U zatvorenim prostorima WLAN se može koristiti u cijeloj EU, ali
se ne može koristiti na otvorenim prostorima.
• Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.
43
Osnovne funkcije
Pridruživanje Wi-Fi mreža
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Veze → Wi-Fi, a zatim u desno povucite gumb Wi-Fi.
S popisa otkrivenih Wi-Fi mreža odaberite mrežu, unesite šifru ako je potrebno, a zatim dodirnite
Spoji. Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota. Nakon što se uređaj spoji
na Wi-Fi mrežu, uređaj će se automatski spojiti na nju svaki put kad je dostupna.
Dodavanje Wi-Fi mreža
Ukoliko se željena mreža ne pojavljuje na popisu mreža, dodirnite Dodaj Wi-Fi mrežu na dnu
popisa mreža. Unesite naziv mreže u SSID mreže, odaberite tip sigurnosti te unesite šifru ako se
radi o zaštićenoj mreži, a zatim dodirnite Spoji.
Zaboravljanje Wi-Fi mreža
Svaka mreža koja se koristila, uključujući i trenutnu mrežu, može biti zaboravljena pa se uređaj
neće automatski spojiti na nju. Odaberite mrežu na popisu mreža, a zatim dodirnite Zaboravi.
Postavljanje računa
Google aplikacije, poput Trg. Play, zahtijevaju Google račun, a Samsung Apps zahtjeva Samsung
račun. Kreirajte Google i Samsung račune i uživajte u svemu što vam uređaj pruža.
Dodavanje računa
Slijedite upute koje će se pojaviti prilikom otvaranja Google aplikacije, za podešavanje Google
računa, nije potrebna prijava.
Za prijavu putem ili za prijavu na Google račun, na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke →
Općenito → Računi → Dodaj račun → Google. Nakon toga, za prijavu dodirnite Novi ili
dodirnite Postojeći, a zatim za završetak podešavanja slijedite upute na zaslonu. Na uređaj se
može koristiti više od jednog Google računa.
Također, postavite i Samsung račun.
44
Osnovne funkcije
Uklanjanje računa
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Općenito → Računi, odaberite naziv računa pod
Moji računi, odaberite račun koji želite ukloniti, a zatim dodirnite Ukloni račun.
Postavljanje korisničkih profila
Podesite korisničke profile, a zatim odaberite jedan prilikom otključavanja uređaja za korištenje
personaliziranih postavki. Postavljanjem više korisničkih profila, nekoliko korisnika može dijeliti
uređaj a da pri tome ne utječe na osobne postavke drugih korisnika, poput računa e-pošte,
omiljenih slika pozadine i sl.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Općenito → Korisnici → → OK → Postavi sada,
a zatim slijedite upute na zaslonu za dodavanje novog korisničkog profila. Za pristupanje uređaju
pomoću korisničkog profila, odaberite profil gore desno na zaključanom zaslonu.
Prijenos datoteka
Prebacite audio, video, slikovne i druge vrste datoteka s uređaja na računalo i obrnuto.
Neke aplikacije podržavaju sljedeće formate datoteka. Neki formati datoteka nisu
podržani ovisno o verziji softvera uređaja ili operativnog sustava računala.
• Glazba: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac i flac
• Slike: bmp, gif, jpg i png
• Videozapisi: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm i m4v
• Dokumenti: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf i txt
Ako aplikacija ne može reproducirati datoteku u divx ili ac3 formatu instalirajte aplikacije
koje ih podržavaju.
45
Osnovne funkcije
Povezivanje s programom Samsung Kies
Samsung Kies je računalna aplikacija koja upravlja medijskim sadržajem i osobnim podacima
pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies putem internetskih stranica
tvrtke Samsung.
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Samsung Kies se automatski pokreće na računalu. Ako se program Samsung Kies ne pokrene
automatski, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.
2 Prebacite datoteke između uređaja i računala.
Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.
Povezivanje s programom Windows Media Player
Provjerite je li Windows Media Player instaliran na računalu.
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Otvorite Windows Media Player te sinkronizirajte glazbene datoteke.
Spojite kao medijski uređaj
1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Otvorite okvir s obavijestima, a zatim dodirnite Spojen kao medijski uređaj → Medijski
uređaj (MTP).
Dodirnite Fotoaparat (PTP) ako vaše računalo ne podržava Protokol za prijenos medija
(MTP) ili nema instaliran odgovarajući upravljački program.
3 Prebacite datoteke između uređaja i računala.
46
Osnovne funkcije
Zaštita uređaja
Spriječite druge u korištenju ili pristupu osobnih podataka ili informacija pohranjenih na uređaju
uporabom sigurnosnih značajki. Uređaj zahtjeva šifru za otključavanje svaki put kad ga trebate
otključati.
Postavljanje uzroka
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje
zaslona → Uzorak.
Ucrtajte uzorak povezivanjem četiri ili više točaka, te ponovno ucrtajte uzorak za potvrdu.
Podesite sigurnosni PIN za otključavanje zaslona ako zaboravite uzorak za otključavanje.
Postavljanje PIN-a
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje
zaslona → PIN.
Unesite barem četiri broja, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.
Postavljanje šifre
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Zaslon zaključavanja → Zaključavanje
zaslona → Šifra.
Unesite barem četiri znaka uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovno unesite šifru za
potvrdu.
47
Osnovne funkcije
Otključavanje uređaja
Uključite zaslon pritiskom na gumb za uključivanje ili na gumb početnog zaslona te unesite šifru
za otključavanje.
U slučaju da zaboravite šifru za otključavanje, donesite uređaj koji treba otključati u
Samsungov servisni centar.
Nadogradnja uređaja
Uređaj možete nadograditi s najnovijim verzijama softvera.
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies
Pokrenite program Samsung Kies te spojite uređaj na računalo. Samsung Kies automatski
prepoznaje uređaj i u dijaloškom okviru prikazuje dostupne nadogradnje, ako postoje. U
dijaloškom okviru kliknite gumb ažuriraj za pokretanje nadogradnje. Kako izvršiti nadogradnju
pogledajte u uputama za program Samsung Kies.
• Nemojte isključivati računalo ili odspajati USB kabel dok se uređaj nadograđuje.
• Tijekom nadogradnje uređaja, ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj
način možete ometati postupak ažuriranja.
Bežična nadogradnja
Najnovija verzija softvera može se izravno nadograditi na uređaj putem usluge bežične
nadogradnje softvera (FOTA).
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Općenito → O uređaju → Aktualizacija softvera
→ Aktualiziraj.
48
Komunikacija
Imenik
Koristite aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući telefonske brojeve, adrese e-pošte i sl.
Dodirnite Imenik na zaslonu aplikacija.
Upravljanje kontaktima
Dodirnite Imenik.
Kreiranje kontakta
Dodirnite
i unesite kontaktne podatke.
• : Dodavanje slike.
• /
: Dodavanje ili brisanje polja kontakta.
Uređivanje kontakta
Odaberite kontakt za uređivanje, a zatim dodirnite
Brisanje kontakta
Dodirnite
.
49
.
Komunikacija
Traženje kontakata
Dodirnite Imenik.
Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:
• Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
• Koristite kazalo s lijeve strane popisa kontakta za brzo kretanje, povlačeći prst preko njega.
• Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.
Jednom kad je kontakt odabran, odaberite nešto od navedenog:
• : Dodavanje omiljenih kontakata.
• : Sastavljanje e-poruke.
Prikaz kontakata
Dodirnite Imenik.
Uređaj automatski prikazuje sve spremljene kontakte.
Dodirnite → Postavke → Kontakti za prikaz, a zatim odaberite lokaciju na kojoj će se kontakti
spremiti.
Premještanje kontakata
Dodirnite Imenik.
Premještanje kontakata na Google
Dodirnite → Spajanje računa → Spoji s Google.
Kontakti premješteni u Google kontakte pojavit će se
na popisu kontakata.
Premještanje kontakata na Samsung
Dodirnite → Spajanje računa → Spoji sa Samsung računom.
Kontakti premješteni u Samsung kontakte pojavit će se
50
na popisu kontakata.
Komunikacija
Uvoz i izvoz kontakata
Dodirnite Imenik.
Uvoz kontakata
Dodirnite → Postavke → Uvoz/izvoz, a zatim odaberite opciju uvoz.
Izvoz kontakata
Dodirnite → Postavke → Uvoz/izvoz, a zatim odaberite opciju izvoz.
Dijeljenje kontakata
Dodirnite → Dijeli posjetnicu putem → Više kontakata, odaberite kontakte, dodirnite OK, a
potom odaberite način dijeljenja.
Omiljeni kontakti
Dodirnite Favoriti.
Dodirnite
za dodavanje kontakata u favorite.
Dodirnite , a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:
• Traži: Traženje kontakata.
• Ukloni iz favorita: Uklanjanje kontakata iz favorita.
• Prikaz liste / Prikaz mreže: Prikaz kontakata u obliku rastera ili popisa.
• Upute: Pristupanje uputama za korištenje kontakata.
51
Komunikacija
Grupni kontakti
Dodirnite Grupe.
Kreiranje grupe
Dodirnite
, podesite detalje za grupu, dodajte kontakte, a zatim dodirnite Spremi.
Dodavanje kontakata grupi
Odaberite grupu, a zatim dodirnite → Novi član. Odaberite kontakte koje ćete dodati, a zatim
dodirnite OK.
Upravljanje grupama
Dodirnite , a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:
• Traži: Traženje kontakata.
• Obriši grupu: Odaberite grupe koje dodaju korisnici, a zatim dodirnite OK. Zadane grupe ne
mogu se izbrisati.
• Uredi: Promjena postavki grupe.
• Novi član: Dodavanje člana grupi.
• Ukloni člana: Uklanjanje člana iz grupe.
• Pošalji email: Slanje e-pošte članovima grupe.
• Promijeni redoslijed: Dodirnite i držite
drugi položaj, a zatim dodirnite OK.
pored naziva grupe, povucite je gore ili dolje u
• Upute: Pristupanje uputama za korištenje kontakata.
Slanje e-pošte članovima grupe
Odaberite grupu, dodirnite → Pošalji email, odaberite članove grupe i dodirnite OK.
52
Komunikacija
Vizitka
Dodirnite Imenik.
Kreirajte vizitku i pošaljite je drugima.
Dodirnite Postavi profil, unesite podatke poput telefonskog broja, adrese e-pošte i poštanske
adrese, a zatim dodirnite Spremi. Korisnički podaci spremljeni su prilikom podešavanja uređaja,
odaberite vizitku, a za uređenje dodirnite .
Dodirnite → Dijeli posjetnicu putem → Odabrani kontakt, a zatim odaberite način dijeljenja.
Email
Koristite aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.
Dodirnite Email na zaslonu aplikacija.
Postavljanje računa e-pošte
Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite Email.
Unesite adresu e-pošte i šifru. Dodirnite za osobni račun e-pošte, poput Google Maila ili
dodirnite Ručno postavljanje za račun e-pošte tvrtke. Nakon toga, za dovršenje postavljanja
slijedite upute na zaslonu.
Za postavljanje drugog računa e-pošte dodirnite → Postavke → Dodaj račun.
Slanje poruka
Za korištenje računa e-pošte dodirnite ga, a zatim dodirnite
primatelje, naslov i poruku, a zatim dodirnite .
Dodirnite
na vrhu zaslona. Unesite
za dodavanje primatelja na popis kontakata.
Dodirnite +Ja i dodajte sebe kao primatelja.
Dodirnite
za dodavanje slika, videozapise, kontakte, zapise, događaje i sl.
Dodirnite →
za umetanje slika, događaja, kontakata, lokacijskih informacija i dr. u poruku.
53
Komunikacija
Slanje odgođenih poruka
Pri sastavljanju poruke dodirnite → Slanje rasporeda. Označite Slanje rasporeda, odredite
vrijeme i datum, a zatim dodirnite OK. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.
• Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije
stabilna, poruka neće biti poslana.
• Ova značajka temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum
mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.
Čitanje poruka
Odaberite račun e-pošte koji ćete koristiti, a nove poruke će se primiti na njega. Za ručno
primanje novih poruka dodirnite .
Za čitanje dodirnite poruku.
Prosljeđivanje poruke.
Brisanje poruke.
Pristup dodatnim opcijama.
Dodavanje ove adrese e-pošte na
popis kontakata.
Označava poruku kao podsjetnik.
Otvaranje privitaka.
Odgovaranje na poruku.
Sastavite poruku.
Idi na prethodnu ili sljedeću
poruku.
Dodirnite oznaku privitka za njegovo otvaranje, a zatim dodirnite Spremi za spremanje.
54
Komunikacija
Google Mail
Koristite aplikaciju za brz i izravni pristup usluzi Google Maila.
Dodirnite Google Mail na zaslonu aplikacija.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o području ili pružatelju
usluga.
Slanje poruka
U bilo kojem poštanskom sandučiću dodirnite
dodirnite POŠALJI.
, unesite primatelje, naslov i poruku, a zatim
Dodirnite → Spremi skicu za spremanje poruke koju ćete kasnije poslati.
Dodirnite → Priloži datoteku za dodavanje slika, videozapisa, glazbe i sl.
Dodirnite → Zanemari za ponovno sastavljanje poruke.
Dodirnite → Postavke za promjenu postavki Google Maila.
Dodirnite → Pošaljite povratnu informacije za slanje vašeg mišljenja o razvoju aplikacije.
Dodirnite → Pomoć za pristup informacijama koje će vam pomoći u korištenju Google Maila.
55
Komunikacija
Čitanje poruka
Brisanje poruke.
Označava poruku kao
nepročitanu.
Čuvanje poruke u dugotrajnoj
pohrani.
Prebacivanje poruke u drugi
poštanski pretinac.
Pristup dodatnim opcijama.
Dodavanje ove adrese e-pošte na
popis kontakata.
Odgovaranje svim primateljima ili
ispisivanje poruke.
Proslijeđivanje poruke drugima.
Prikaz privitka.
Odgovaranje na poruku.
Označava poruku kao podsjetnik.
Oznake
Google Mail ne koristi mape, već umjesto toga koristi oznake. Kad je Google Mail pokrenut
poruke se prikazuju s oznakom Pristigla pošta.
Odaberite oznaku u SVE OZNAKE za prikaz poruka pod ostalim oznakama.
Za dodavanje oznaka porukama odaberite poruku, dodirnite → Promjena oznaka, a zatim
odaberite oznaku koju želite dodijeliti.
56
Komunikacija
Hangouts
Koristite aplikaciju za razgovor s drugima.
Dodirnite Hangouts na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Odaberite prijatelje s popisa prijatelja ili unesite podatke za pretragu te odaberite prijatelje iz
rezultata pretrage i počnite razgovarati.
Google+
Koristite aplikaciju kako bi ostali u kontaktu s ljudima putem Googleove usluge društvene mreže.
Dodirnite Google+ na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Dodirnite Sve za promjenu kategorije, a zatim se pomaknite gore ili dolje za pregled poruka
vašeg kruga.
Dodirnite
i koristite ostale funkcije društvene mreže.
57
Komunikacija
Fotografije
Ovu aplikaciju koristite za prikaz ili dijeljenje slika ili vidozapisa putem Google usluga društvenih
mreža.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Fotografije.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Odaberite jednu od sljedećih kategorija:
• FOTOAPARAT: Prikaz svih slika ili videozapisa koji su snimljene ili preuzete pomoću uređaja.
• ISTAKNUTE FOTOGRAFIJE: Prikaz slika ili videozapisa grupiranih prema datumu ili albumu.
Dodirnite za prikaz svih slika ili videozapisa u grupi.
Zatim, odaberite sliku ili videozapis.
Prilikom prikazivanja koristite jednu od sljedećih ikona:
• : Mijenjanje slike.
• : Dijeljenje slike ili videozapisa s drugima.
• : Brisanje slike ili videozapisa.
58
Mreža i internet
Internet
Koristite aplikaciju za pretraživanje interneta.
Dodirnite Internet na zaslonu aplikacija.
Pregledavanje internetskih stranica
Dodirnite adresno polje, unesite adresu internetskih stranica te dodirnite Idi.
Dodirnite za dijeljenje, pohranu ili ispis trenutnih internetskih stranica dok pregledavate
internetske stranice.
Za promjenu internetskog pretraživača, dodirnite adresno polje, a zatim dodirnite ikonu
internetskog pretraživača pored adrese internetskih stranica.
Otvaranje nove stranice
Dodirnite → Nova kartica.
Za prelazak na druge internetske stranice pomaknite se lijevo ili desno u polju naslova, a zatim
dodirnite naslov koji želite odabrati.
Glasovno pretraživanje interneta
Dodirnite adresno polje, dodirnite → , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od
predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Oznake
Za označavanje trenutne internetske stranice dodirnite
→
.
Za otvaranje označenih internetskih stranica dodirnite , a zatim odaberite jednu.
59
Mreža i internet
Povijest
Dodirnite → Povijest za otvaranje internetskih stranica s popisa nedavno posjećenih
internetskih stranica. Za brisanje povijesti dodirnite .
Pohranjene stranice
Za pregled spremljenih internetskih stranica dodirnite
→ Spremljene.
Poveznice
Za otvaranje na novoj stranici, spremanje ili kopiranje dodirnite i držite poveznicu internetske
stranice.
Za pregled spremljenih poveznica dodirnite Skidanja. (str. 124)
Dijeljenje internetskih stranica
Za dijeljenje adrese internetske stranice s drugima dodirnite → Dijeljenje preko.
Za dijeljenje dijela internetske stranice, dodirnite i držite željeni tekst te zatim dodirnite Dijeljenje
preko.
Chrome
Ovu aplikaciju koristite za traženje informacija i pregledavanje internetskih stranica.
Dodirnite Chrome na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Pregledavanje internetskih stranica
Dodirnite adresno polje, a zatim unesite adresu internetske stranice ili kriterij za pretraživanje.
Otvaranje nove stranice
Dodirnite → Nova kart.
Za prelazak na druge internetske stranice pomaknite se lijevo ili desno u polju naslova, te
dodirnite naslov koji želite odabrati.
60
Mreža i internet
Oznake
Za označavanje trenutne internetske stranice dodirnite
→ Spremi.
Za otvaranje označenih internetskih stranica dodirnite → Oznake, a zatim odaberite jednu.
Glasovno pretraživanje interneta
Dodirnite , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje
su se pojavile.
Sinkroniziranje s drugim uređajima
Sinkronizacija otvara kartice i oznake koje Chrome koristi na drugom uređaju, kad ste na njemu
prijavljeni s istim Google računom.
Za pregled otvorenih kartica na drugim uređajima dodirnite → Ostali uređaji. Odaberite
internetsku stranicu koju želite otvoriti.
Za pregled oznaka dodirnite OZNAKE.
Bluetooth
Bluetooth izravno bežično povezuje dva uređaja na kratkoj udaljenosti. Razmijenite podatkovne
ili multimedijske datoteke s drugim uređajima putem Bluetootha.
• Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka
koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
• Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno
zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može
se smanjiti.
• Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti
kompatibilni s vašim uređajem.
• Ne koristite Bluetooth značajku za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije
datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth značajke.
Za aktiviranje Bluetooth funkcije, na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Veze → Bluetooth,
a zatim u desno povucite gumb Bluetooth.
61
Mreža i internet
Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Veze → Bluetooth → Skeniraj, a zatim će se pojaviti
popis pronađenih uređaja. Odaberite uređaj koji želite upariti, a zatim za potvrdu prihvatite
automatski generirani pristupni ključ na oba uređaja.
Slanje i primanje podataka
Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. Na primjer Galerija. Otvorite
Galerija, odaberite sliku, dodirnite → Bluetooth, a zatim odaberite jedan od Bluetooth
uređaja. Nakon toga, za primanje slike prihvatite Bluetoothov zahtjev za potvrdom na drugom
uređaju.
Kada vam drugi uređaj pošalje podatke, prihvatite Bluetoothov zahtjev za potvrdom koji je
zatražio drugi uređaj. Primljene datoteke spremljene se u mapi Bluetooth. Ako je kontakt
prihvaćen, automatski je pridodan na popis kontakata.
Screen Mirroring
Ovu funkciju koristite za spajanje uređaja na široki zaslon pomoću AllShare Cast hardverskog
ključa ili funkcije HomeSync (za kućnu sinkronizaciju), a zatim podijelite sadržaje. Ovu funkciju
možete koristiti i s drugim uređajima koji podržavaju Wi-Fi Miracast funkciju.
• Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Uređaji s aktiviranom miracast opcijom koji ne podržavaju Zaštitu visoko
širokopojasno digitalnog sadržaja (High-bandwidth Digital Content Protection - HDCP
2.X) možda neće biti kompatibilni s ovom funkcijom.
• Neke se datoteke mogu sporije reproducirati ovisno o mrežnoj vezi.
• Za uštedu energije, deaktivirajte ovu funkciju kada se ne koristi.
• Ako navedete frekvenciju za Wi-Fi, AllShare Cast hardverski ključevi ili funkcija
HomeSync (za kućnu sinkronizaciju) možda se neće moći otkriti ili spojiti.
• Ako reproducirate videozapise ili igrate igre na televizoru, odaberite odgovarajući
način rada televizora za potpuni užitak u igranju ili gledanju.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Veze → Screen Mirroring, a zatim u desno
povucite gumb Screen Mirroring. Odaberite uređaj, otvorite ili reproducirajte datoteku, a zatim
kontrolirajte prikaz pomoću gumba uređaja. Za spajanje na uređaj pomoću PIN-a, dodirnite i
držite naziv uređaja za unos vašeg PIN-a.
62
Mreža i internet
e-Meeting
Ovu aplikaciju koristite za organiziranje ili sudjelovanje na e-sastanku. Tijekom sastanka možete
podijeliti datoteke sa sudionicima.
Za korištenje ove aplikacije svi uređaji koji će se koristiti na sastanku moraju biti spojeni
na istu pristupnu točku.
Kreiranje sastanka
Kreirajte sastanak kako bi ga održali.
1 Dodirnite e-Meeting na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite Kreiraj sastanak.
Kreiranje sastanka.
63
Mreža i internet
3 Provjerite mrežne informacije koje ćete podijeliti s drugima, podesite detalje sastanka, a
zatim dodirnite OK.
Za dodavanje datoteka na sastanak dodirnite
.
Provjerite mrežne informacije koje
želite podijeliti s drugima.
Informacije o satanku
Uporaba šifre.
Podesite šifru i razinu sigurnosti za sastanak.
• Prikaži šifru: Omogućuje prikaz šifre sudionicima koji je trebaju unijeti za pristupanje
sastanku.
• Dopusti auto. pridruž.: Dozvoljava sudionicima pridruživanje sastanku kada unesu
šifru bez dopuštenja organizatora.
• Dopusti spremanje datoteke: Dozvoljava sudionicima snimanje zaslona i spremanje
datoteka sa sastanka tijekom samog sastanka.
64
Mreža i internet
4 Sastanak je kreiran.
Datoteke dodane kada je kreiran sastanak pojavit će se na zaslonu ili ako datoteke nisu
dodane, tada će se na zaslonu pojaviti ploča za pisanje.
Pristup dodatnim opcijama.
Prikaz podijeljenih datoteka.
<Sastanak s pridruženom datotekom>
5 Dijeljenje mrežnih informacija i šifre sa sudionicima za kreiranje sastanka te kako bi se oni
mogli pridružiti sastanku.
65
Mreža i internet
Pridruživanje sastanku
Ako ste dobili mrežne informacija za sastanak tada se možete pridružiti sastanku.
1 Dodirnite e-Meeting na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite Pridruži se sastanku.
Pridruživanje sastanku.
3 Odaberite mrežu na koju je spojen sastanak, ako je potrebno unesite šifru, a zatim dodirnite
OK.
4 Odaberite sastanak kojem se želite pridružiti.
5 Unesite svoje ime i dodirnite OK. Zatim se možete priključiti sastanku.
Možete vidjeti datoteke ili sadržaj koji dijeli organizator.
66
Mreža i internet
Uporaba zaslona sastanka
Zaslon organizatora
Kada organizirate sastanak možete otvoriti datoteku i prebaciti se na sljedeće stranice u datoteci
ili prikazati ploču za pisanje i pisati po njoj.
Zaslon organizatora je prikazan na zaslonima sudionika.
Otvaranje datoteka
1 Dodirnite Datoteke ( 1 ) → Dodaj ( 2 ), a zatim dodirnite datoteku.
67
Mreža i internet
2 Odabrana datoteka dodana je na popis datoteka. Za otvaranje dodirnite datoteku.
Prikaz ploče za pisanje.
Pristup dodatnim opcijama.
Ikona organizatora
Popis datoteka
Prikaz ploče za pisanje
Dodirnite Prikaži bij. ploču u gornjem desnom dijelu zaslona.
Na zaslonu će se pojaviti ploča za pisanje.
68
Mreža i internet
Uporaba dodatnih opcija
Dodirnite , a zatim koristite nešto od sljedećeg:
Pristup dodatnim opcijama.
• Otvori novu datoteku: Otvaranje novih datoteka.
• Uključi prikay skripte: Kod prezentacije prikazuje okvir bilješki.
• Poruke: Slanje poruke sudionicima.
• Prikaži dolazne poruka: Podesite uređaj za prikazivanje teksta nove poruke primljene od
sudionika.
• Šalji datoteke: Slanje datoteka sudionicima.
• Dijeli preko: Dijeljenje datoteka sa sudionicima.
• Zaključavanje stranice: Zaključavanje stranice tako da sudionici mogu vidjeti samo stranicu
koju prikazuje organizator sastanka.
• Promijeni domaćina: Promjena organizatora.
• Spremi datoteke sastanka: Spremanje datoteka sa sastanka i svih pisanih materijala.
• Informacije o sastanku: Prikaz informacija o sastanku.
• Upute: Pristupanje uputama o e-Sastanku.
• Zatvori sastanak: Zatvaranje trenutnog sastanka.
69
Mreža i internet
Zaslon sudionika
Prikaz zaslona kojeg dijeli organizator i pisanje po zaslonu.
Prilikom pomicanja po dokumentu dodirnite
Ako želite biti izlagač dodirnite
zaslon sudionika.
za pomicanje na stranicu koju prikazuje izlagač.
. Zaslon se mijenja u način izlagača. Dodirnite
za povratak na
Zatvaranje ili napuštanje sastanka
Dodirnite ili → Zatvori sastanak ili Napusti sastanak.
Kada dođe do prekida mrežne veze tijekom sastanka
Kada je organizator isključen
Prekinite sastanak ili se ponovo spojite na istu mrežu i nastavite sa sastankom.
Sudionici mogu pohraniti datoteke i napustiti sastanak ili pričekati nastavak sastanka.
Kada su sudionici isključeni
Pokrenite e-Meeting i ponovo se pridružite sastanku.
70
Mreža i internet
WebEx
Ovu aplikaciju koristite za organiziranje ili sudjelovanje na telekonferencijama. Možete koristiti
različite funkcije poput dijeljenja sadržaja i HD video-sastanaka.
Prije uporabe ove aplikacije
• Provjerite je li vaš uređaj spojen na Wi-Fi ili mobilnu mrežu. Dodatni troškovi mogu se
zaračunati prilikom korištenja ove aplikacije putem mreže.
• Provjerite imate li WebEx račun.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Ova aplikacija možda neće ispravno raditi ovisno o vatrozidu i statusu mreže.
Prijavljivanje na račun
1 Dodirnite WebEx na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite Get an account na zaslonu prijave.
71
Mreža i internet
3 Na zaslonu će se pojaviti internetske stranice za pridruživanje WebEx aplikaciji.
Ne možete koristiti ovu aplikaciju ako se na zaslonu pojavi skočni prozor informirajući vas
kako WebEx nije dostupan u vašoj regiji.
4 Za podešavanje računa slijedite upute na zaslonu.
Neke funkcije neće biti dostupne kada istekne razdoblje besplatnog probnog korištenja.
Prebacite se na plaćeni račun i koristite sve WebEx funkcije. Za više informacija
pogledajte WebEx internetske stranice.
Kreiranje sastanka
1 Dodirnite WebEx na zaslonu aplikacija i dodirnite Sign in.
2 Unesite registriranu adresu e-pošte i dodirnite Next.
3 Unesite šifru i dodirnite Sign in.
4 Na uređaju će se pojaviti WebEx zaslon.
Kreiranje sastanka.
Pridruživanje sastanku
unosom broja sesije.
Osvježi popis sastanaka.
Zatvaranje aplikacije.
Idi na WebEx internetske
stranice.
72
Mreža i internet
5 Dodirnite za kreiranje sastanka.
6 Unesite temu sastanka, podesite šifru, a zatim dodirnite Start now.
7 Dodirnite → Connect using Internet.
8 Mikrofon će se uključiti, a će se pojaviti na vrhu zaslona. Uspostavili ste audio sastanak s
drugima.
Uključivanje ili isključivanje
mikrofona.
Pokretanje ili završavanje video
sastanka.
Pokretanje ili završavanje audio
sastanka.
Dijeljenje zaslona.
Završetak sastanka.
Provjera informacija o sastanku.
Pozovite ljude ili podsjetite
pozvane na sastanak.
Prikaz broja sesije.
Prikaz sudionika i razgovor s
njima.
73
Mreža i internet
Pozivanje sudionika na sastanak
Pozovite druge na sastanak slanjem pozivnice putem e-pošte. Također, možete podijeliti broj
sesije ili telefonski broj sesije s drugima i tako ih pozvati na sastanak.
Pozivanje sudionika putem e-pošte
1 Dodirnite → Invite by email.
2 Unesite adrese e-pošte i dodirnite Send invitation.
Pozovite ljude slanjem telefonskog broja sesije
Na sastanak možete pozvati druge dijeljenjem telefonskog broja sesije. Telefonski broj sesije se
kreira kada organizator kreira sastanak. On se nalazi u pozivnici koju ćete dobiti putem e-pošte
zajedno s ostalim informacijama o sastanku.
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Pridruživanje sastanku
Za pridruživanje sastanku koristite jedan od sljedećih načina:
Pridruživanje sastanku pomoću broja sesije
1 Dodirnite WebEx na zaslonu aplikacija.
2 Prijavite se na svoj WebEx račun.
74
Mreža i internet
3 Dodirnite
→ Join by number.
4 Za pridruživanje unesite broj sesije i dodirnite Join.
Broj sesije se kreira kada organizator kreira sastanak. Ako ne znate broj kontaktirajte
organizatora.
5 Dodirnite → Connect using Internet.
6 Mikrofon će se uključiti, a će se pojaviti na vrhu zaslona. Uspostavili ste audio sastanak s
drugima.
75
Mreža i internet
Pridruživanje sastanku odabirom jednog sastanka iz opcije My Meetings
1 Dodirnite WebEx na zaslonu aplikacija.
2 Prijavite se na svoj WebEx račun.
3 Odaberite jedan sastanak u opciji My Meetings i dodirnite Join.
4 Dodirnite → Connect using Internet.
5 Mikrofon će se uključiti, a će se pojaviti na vrhu zaslona. Možete se pridružiti audio
sastanku.
Pridruživanje sastanku pomoću pozivnice e-pošte
Kada vas netko pozove na sastanak tada ćete primiti pozivnicu putem e-pošte.
1 Otvorite pozivnicu u e-pošti i dodirnite Pridruži ili poveznicu u e-pošti.
2 WebEx će se pokrenuti i pojavit će se zaslon prijave.
3 Prijavite se na svoj WebEx račun.
Ako ste se već prijavili na sovj račun, na zaslonu će se pojaviti zaslon sastanka.
4 Dodirnite → Connect using Internet.
5 Mikrofon će se uključiti, a će se pojaviti na vrhu zaslona. Uspostavili ste audio sastanak s
drugima.
76
Mreža i internet
Pridruživanje sastanku pozivanjem telefonskog broja sesije
Sastanku se možete pridružiti biranjem telefonskog broja sesije na pametnom telefonu. Nazovite
telefonski broj sesije koji ste dobili u pozivnici putem e-pošte.
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Pokretanje sastanka
Pokretanje video sastanka
1 Dodirnite → Start my video.
2 Vaša slika će se pojaviti na donjem lijevom dijelu zaslona.
Za zaustavljanje video sastanka dodirnite
→ Stop my video.
Pokretanje audio sastanka
1 Dodirnite → Connect using Internet.
2 Mikrofon će se uključiti, a će se pojaviti na vrhu zaslona.
Za prigušivanje zvuka dodirnite . Ikona se mijenja u
Za zaustavljanje audio sastanka dodirnite
.
→ Disconnect audio.
Razgovor sa sudionicima
1 Dodirnite za prikaz popisa sudionika.
2 Odaberite naziv računa i dodirnite Chat.
3 Na zaslonu će se pojaviti prozor razgovora.
Za razgovaranje sa sudionicima dodirnite Chat with everyone.
77
Mreža i internet
Dijeljenje zaslona
Podijelite trenutni zaslon vašeg uređaja sa sudionicima. Samo osoba označena kao izlagača može
podijeliti zaslon. Na početku sastanka osoba koja je kreirala sastanak označena je kao izlagač.
1 Dodirnite na vrhu zaslona ako se izlagač.
2 Ako prvi put koristite ovu funkciju slijedite upute na zaslonu.
3 Dodirnite Share screen u skočnom prozoru.
4 Kada je aktivirana funkcija dijeljenja zaslona, pojavit će se u gornjem desnom dijelu
zaslona.
Sadržaj na zaslonu uređaja izlagača pojavit će se na zaslonima uređaja sudionika.
Zaustavljanje funkcije dijeljenja zaslona.
Dodirnite
→ Stop sharing. Uređaj prestaje dijeliti zaslon i prikazuje zaslon sastanka.
Izmjena izlagača
Organizator sastanka i trenutni izlagač mogu promijeniti izlagača.
1 Dodirnite i odaberite sudionika kojeg ćete odrediti kao izlagača.
2 Dodirnite Make presenter.
3
će se pojaviti pored naziva računa izlagača.
78
Mreža i internet
Zatvaranje ili napuštanje sastanka
Dodirnite
→ End meeting ili Leave meeting.
Kada dođe do prekida mrežne veze tijekom sastanka
Ako je sastanak još u tijeku, ponovo se pridružite sastanku.
Ako je sastanak završio ponovo pokrenite sastanak.
Remote PC
Ovu aplikaciju koristite za prikaz i upravljanje zaslonom vašeg računala pomoću svog uređaja
spajanjem uređaja i računala putem Wi-Fi ili lokalne mreže. Također, možete jednostavno
prikazati i prebaciti datoteke između vašeg uređaja i računala.
Prije uporabe ove aplikacije
• Provjerite imate li registrirani Samsung račun.
• Provjerite je li računalo uključeno.
• Provjerite je li na računalu instaliran Agent.
• Za korištenje ove funkcije izvršite sljedeće prema numeričkom redoslijedu:
1. Registrirajte uređaj na svom Samsung računu.
2. Registrirajte računalo na svom Samsung računu.
3. Daljinski spojite uređaj i računalo.
79
Mreža i internet
Registriranje uređaja
1 Dodirnite Remote PC na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite Pokreni na pozdravnoj stranici.
Pokretanje aplikacije.
3 Dodirnite Prijava, unesite svoj Samsung račun i šifru, a zatim ponovo dodirnite Prijava.
Ako Samsung račun nije registriran, slijedite upute na zaslonu kako kreirati Samsung račun.
4 Nakon prikaza uputa dodirnite Dalje.
5 Postupak registracije je završen, a na zaslonu će se pojaviti zaslon udaljenog računala.
80
Mreža i internet
Registriranje računala
1 Na računalu pokrenite internetski preglednik i posjetite remotepc.rview.com.
2 Prijavite se na svoj Samsungov račun.
Morate se prijaviti na isti Samsung račun koji koristite na svom uređaju.
3 Instalirajte Agenta ako već nije instaliran na vašem računalu.
Za unos naziva zaslona računala, proxy postavki. šifri slijedite upute na zaslonu. Za više
informacija o postavkama proxy poslužitelja kontaktirajte svog mrežnog administratora.
pojavit će se na traci zadatka kada završi postupak instalacije.
4 Dodirnite Provjeri vezu.
81
Mreža i internet
Daljinsko spajanje uređaja i računala
1 Dodirnite Remote PC na zaslonu aplikacija.
2 Dodirnite Provjerite vezu (Osvježi).
Prikaz naziva računala.
Daljinsko spajanje
uređaja i računala.
3 Dodirnite ON computer.
4 Unesite šifru za spajanje i dodirnite U redu.
Dodirnite Zaboravili ste šifru? ako se ne možete sjetiti šifre.
5 Veza je uspostavljena i sada možete daljinski upravljati računalom pomoću svog uređaja.
82
Mreža i internet
Upravljanje računalom putem uređaja
Nakon spajanja uređaja, možete prikazati i upravljati zaslonom računala pomoću svog uređaja.
Također, možete otvoriti i uređivati datoteke na računalu i prebaciti ih na uređaj.
Pomicanje po
zaslonu.
Pristup dodatnim
opcijama.
Status veze
Dodirnite zaslon i dodirnite
na dnu zaslona i koristite nešto od sljedećeg:
• Miš: Prikaz pokazivača miša na zaslonu uređaja.
• Tipkovnica: Otvaranje tipkovnice za unos teksta u odabranom tekstualnom polju.
• Daljinski preglednik: Otvaranje upravljanja datotekama za traženje datoteka ili prijenos
datoteka između spojenih uređaja.
• Zaključavanje zaslona: Zaključavanje zaslona uređaja i deaktiviranje funkcije zuma i
pomicanja.
• Prebaci se na drugi prozor: Prebacivanje između dva monitora kada je računalo spojeno na
dva monitora.
• Postavke: Promjena postavki veze.
• Prekid veze: Zatvaranje veze između uređaja i računala.
83
Mreža i internet
Prebacivanje datoteka između uređaja i računala
1 Dodirnite → Daljinski preglednik.
2 Dodirnite i držite datoteku na okviru upravljanja datotekama na računalu. Zatim je povucite
na okvir upravljanja datotekom uređaja. Također, obrnuto možete pomicati datoteke.
Upravljanje
datotekama računala
Upravljanje
datotekama uređaja
Usporedna sinkronizacija 3.0
Ovu aplikaciju koristite za upavljanje zaslonom pametnog telefona putem virtualnog zaslona
pametnog telefona na vašem tabletu.
• Na vašem tabletu prikažite poruke ili koristite sobe za razgovor pametnog telefona.
• Na većem zaslonu tableta pogledajte videozapis koji se reproducira na pametnom telefonu.
• Jednostavno prebacite datoteke između tableta i pametnog telefona.
Prije uporabe ove aplikacije
• Vaš tablet i pametni telefon moraju podržavati Wi-Fi Direct. U protivnom oba uređaja moraju
biti spojena na istu pristupnu točku.
• SideSync 3.0 mora biti instaliran i na vašem tabletu i na vašem pametnom telefonu.
Ako ova aplikacija nije instalirana na uređajima, preuzmite je iz Samsung Apps ili Trg. Play
aplikacija i instalirajte je.
• SideSync 3.0 radi samo na uređajima s Android 4.4 verzijom ili novijom verzijom.
84
Mreža i internet
Spajanje tableta i pametnog telefona
1 Dodirnite Usporedna sinkronizacija 3.0 na zaslonu aplikacija tableta.
Za pokretanje Usporedna sinkronizacija 3.0 aplikacije trebate preuzeti i instalirati aplikaciju.
Dodirnite Instalirati i slijedite upute na zaslonu.
2 Pokretanje Usporedna sinkronizacija 3.0 na pametnom telefonu.
3 Tablet automatski traži dostupne pametne telefone.
Odaberite jedan od prepoznatih pametnih telefona.
4 Dodirnite OK na zaslonu pametnog telefona.
85
Mreža i internet
5 Virtualni zaslon pametnog telefona prikazat će se na vašem tabletu, a zaslon pametnog
telefona će se isključiti.
86
Mreža i internet
Uporaba virtualnog zaslona pametnog telefona
Pregledajte zaslon i koristite aplikacije na virtualnom zaslonu pametnog telefona. Možete slati i
primati poruke ili razgovarati s drugima.
Neke funkcije poput Kamera i Screen Mirroring, možda neće raditi na virtualnom
zaslonu pametnog telefona.
Minimiziranje zaslona.
Maksimizacija veličine zaslona
tako da stane na zaslon tableta.
Pristup dodatnim opcijama.
Rotacija zaslona
Zatvori Usporedna
sinkronizacija 3.0.
Snimka zaslona
Otvaranje istih internetskih
stranica na internetskom
pregledniku tableta.
Virtualni zaslon pametnog
telefona
Gumb za izbornik
Gumb za povratak
Gumb za početni zaslon
87
Mreža i internet
Premještanje virtualnog zaslona pametnog telefona
Dodirnite i povucite gornji rub virtualnog zaslona pametnog telefona za prebacivanje na drugu
lokaciju.
Podešavanje veličine virtualnog zaslona pametnog telefona
1 Dodirnite i držite na gornjem desnom dijelu virtualnog zaslona pametnog telefona.
2 Kada se pojavi okvir, povucite okvir za podešavanje veličine.
88
Mreža i internet
Unos teksta
Kada unosite tekst na virtualni zaslon pametnog telefona tada će se pojaviti tipkovnica tableta.
Unesite tekst pomoću tipkovnice.
Prebacivanje između zaslona pametnog telefona i virtualnog zaslona
pametnog telefona
Ne mogu se istovremeno koristiti zaslon pametnog telefona i virtualni zaslon pametnog telefona.
Kada koristite virtualni zaslon pametnog telefona na tabletu tada će se isključiti zaslon pametnog
telefona.
Uporaba zaslona pametnog telefona
Pritisnite gumb početnog zaslona na pametnom telefonu i uključite zaslon pametnog telefona te
isključite virtualni zaslon pametnog telefona na tabletu.
Uporaba virtualnog zaslona pametnog telefona
Dodirnite Prebaci na tablet na zaslonu tableta i uključite virtualni zaslon pametnog telefona te
isključite zaslon pametnog telefona.
89
Mreža i internet
Reproduciranje glazbe i videozapisa na tabletu
Reproducirajte glazbu i videozapise pohranjene na pametnom telefonu putem zaslona i
zvučnika tableta.
1 Otvorite glazbenu datoteku ili datoteku videozapisa na virtualnom zaslonu pametnog
telefona na tabletu.
2 Odabrana datoteka će se reproducirati pomoću zaslona i zvučnika tableta.
Tijekom reprodukcije na tabletu podesite glasnoću na virtualnom zaslonu pametnog telefona.
Kopiranje datoteka između uređaja
Kopiranje datoteka s pametnog telefona na tablet
1 Dodirnite i držite datoteku na virtualnom zaslonu pametnog telefona.
2 Odaberite datoteke koje želite kopirati, dodirnite i držite bilo koju odabranu datoteku, a
zatim je povucite na zaslon tableta.
3 Moje Datoteke će se pokrenuti na zaslonu tableta. Odaberite mapu u koju želite spremiti
datoteku i dodirnite OK.
Kopiranje datoteka s tableta na pametni telefon
1 Dodirnite i držite datoteku na zaslonu tableta.
2 Odaberite datoteke koje želite kopirati, dodirnite i držite bilo koju odabranu datoteku, a
zatim je povucite na virtualni zaslon pametnog telefona.
3 Moje Datoteke će se pokrenuti na virtualnom zaslonu pametnog telefona. Odaberite mapu
u koju želite spremiti datoteku i dodirnite OK.
90
Mediji
Glazba
Koristite aplikaciju za slušanje glazbe.
Dodirnite Glazba na zaslonu aplikacija.
• Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru instaliranom na uređaju.
• Neke datoteke možda se neće pravilno reproducirati, ovisno o načinu kodiranja.
Reproduciranje glazbe
Odaberite glazbenu kategoriju, a zatim odaberite pjesmu koju želite reproducirati.
Dodirnite sliku albuma na dnu zaslona za otvaranje zaslona glazbenog playera.
Traženje drugih uređaja za
reproduciranje datoteke.
Pristup dodatnim opcijama.
Prilagodba glasnoće zvuka.
Podesite datoteku kao omiljenu
pjesmu.
Uključivanje naizmjenične
reprodukcije.
Otvaranje popisa pjesama.
Promjena načina ponavljanja.
Ponovno pokreće pjesmu koja se
trenutno reproducira ili se
prebacuje na prethodnu pjesmu.
Dodirnite i držite za brže
premotavanje unatrag.
Prebacivanje na sljedeću pjesmu.
Dodirnite i držite za brže
premotavanje unaprijed.
Pauziranje i nastavak reprodukcije.
91
Mediji
Za preslušavanje pjesama uz istu razinu glasnoće dodirnite → Postavke → Igrač → Pametna
glasnoća.
Kada je aktivirana funkcija Pametna glasnoća razina glasnoće može biti veća od razine
glasnoće uređaja. Vodite računa i ne izlažite se duže vrijeme preglasnom zvuku jer to
može oštetiti vaš sluh.
Pametna glasnoća možda neće biti aktivirana za neke datoteke.
Za podešavanje osobnih preferencija zvuka prilikom preslušavanja pjesama pomoću slušalice
dodirnite → Postavke → Igrač → Adapt Sound → Uključi. Kada glasnoću povećate do razine
14 ili više, opcija za prilagodbu zvuka se ne primjenjuje na reproduciranje glazbe. Ako glasnoću
smanjite do razine 13 ili niže, opcija se ponovo primjenjuje.
Postavljanje pjesme kao zvuka alarma
Za korištenje pjesme, koja se trenutno reproducira, kao zvuka zvona dodirnite → Postavi za →
Od početka ili Automatske preporuke → OK.
Kreiranje popisa pjesama
Izradite vlastiti odabir pjesama.
Dodirnite Popisi pjes., a zatim dodirnite → Napravi popis pjesama. Unesite naziv, a zatim
dodirnite OK. Dodirnite Dodaj pjesme, odaberite pjesme koje želite uključiti, a zatim dodirnite
OK.
Za dodavanje pjesme koja se trenutno reproducira na popis pjesama, dodirnite → Dodaj na
popis.
Reproduciranje glazbe prema raspoloženju
Reproduciranje glazbe grupirane prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira popis pjesama.
Dodirnite → Glazbeni kutak, i odaberite okvir raspoloženja. Ili odaberite višestruke ćelije
povlačenjem prsta.
92
Mediji
Kamera
Koristite aplikaciju za snimanje fotografija ili videozapisa.
Galerija koristite za pregledavanje fotografija i videozapisa snimljenih kamerom uređaja.
(str. 100)
Dodirnite Kamera na zaslonu aplikacija.
• Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
• Provjerite je li objektiv čist. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada
koji zahtjevaju visoku rezoluciju.
Pravila rada s kamerom
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
• Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih
ljudi.
Snimanje fotografija
Snimanje fotografije
Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati. Kad je objekt
snimanja u fokusu, okvir fokusa će pozelenjeti. Dodirnite za snimanje fotografije.
Prebacivanje u način
dvostruke kamere.
Prikaz trenutnog načina.
Promjena postavki
kamere.
Početak snimanje
videozapisa.
Prebacivanje s prednje
na stražnju kameru.
Prikaz dodatnih opcija.
Promjena načina
fotografiranja.
Odabir između brojnih
dostupnih efekata.
Pregled snimljenih
fotografija i videozapisa.
93
Mediji
Način fotografiranja
Dostupno je nekoliko fotografskih efekata.
Dodirnite Način, a zatim se pomaknite gore ili dolje po desnoj strani zaslona.
• Auto: Koristite da biste omogućili da kamera procjeni okružje i utvrdi savršeni način rada za
fotografiju.
• Lijepo lice: Snimite fotografiju s osvijetljenim licima za nježnije slike.
• Najbolja fotografija: Snimite niz fotografija, a zatim spremite najbolju.
• Najbolje lice: Koristite za istodobno snimanje više grupnih fotografija i njihovo kombiniranje
za stvaranje najbolje moguće slike.
Dodirnite za snimanje više fotografija. Za dobivanje najbolje fotografije, mirno držite
kameru i ostanite mirni pri snimanju fotografija. Kada se otvori Galerija, dodirnite žuti okvir
na svakom licu te odaberite najbolji pojedinačni položaj subjekta. Nakon odabira položaja
svakog subjekta odvojeno, dodirnite Spremi kako biste slike spojili u jednu fotografiju koju
ćete spremiti.
• Zvuk i snimka: Koristite za snimanje fotografije sa zvukom.
Dodirnite za snimanje fotografije. Nakon snimanja fotografije uređaj će snimiti i zvuk u
trajanju od nekoliko sekundi.
• Drama: Koristite za snimanje niza fotografija i njihovo kombiniranje za stvaranje slike koja
prikazuje tragove kretanja.
Za najbolji snimak slijedite donje savjete. U drukčijim uvjetima snimanja uređaj možda neće
ispravno snimati.
– – Mirno držite kameru i ostanite mirni pri snimanju fotografija.
– – Snimanje fotografija subjekta koji se kreće u jednom smjeru.
– – Snimanje fotografije s pozadinom bez pokretnih objekata.
– – Izbjegavajte snimanje fotografija na kojoj su subjekt i pozadina sličnih boja.
– – Izbjegavajte fotografirati subjekt koji je preblizu ili predaleko kako bi stao u okvir opičkog
tražila ili je predug poput autobusa ili vlaka.
94
Mediji
• Bogati ton (HDR): Ovu funkciju koristite za snimanje fotografija s boljim omjerom kontrasta.
• Gumica: Koristite za brisanje pokreta objekata koji se kreću u pozadini.
Dodirnite za snimanje niza fotografija. Uređaj briše tragove pokreta subjekta u pokretu.
Za obnovu izvorne fotografije dodirnite , a zatim dodirnite istaknuto područje.
Za najbolji snimak slijedite donje savjete.
– – Mirno držite kameru i ostanite mirni pri snimanju fotografija.
– – Prilikom snimanja fotografija kada su objekt i pozadina slične boje kamera možda neće
prepoznati sve pokrete.
– – Prilikom snimanja fotografija subjekta koji se malo pomiče ili se previše pomiče, kamera
možda neće prepoznati sve pokrete.
– – Ako se u pozadini kreće više subjekata, kamere možda neće prepoznati sve pokrete.
• Panorama: Snimite fotografiju sastavljenu od mnoštva fotografija spojenih zajedno.
Za najbolji snimak slijedite donje savjete.
– – Polako pomaknite kameru u jednom smjeru.
– – Neka optičko tražilo kamere bude unutar okvira.
– – Izbjegavajte fotografirati subjekt koji se nalazi ispred neprepoznatljive pozadine, poput
čistog neba ili jednobojnih zidova.
• Sport: Koristite za objekte koji se brzo kreću.
Panoramske fotografije
Panoramska fotografija je široka pejsažna slika koja se sastoji od mnoštva slika.
Dodirnite Način → Panorama.
Dodirnite i pomaknite kameru u jednom smjeru. Kada se dva panoramska okvira poravnaju,
kamera će automatski snimiti sljedeću sliku u panoramskom nizu. Za zaustavljanje snimanja
dodirnite .
Ako je optičko tražilo izvan smjera, uređaj prekida snimanje.
95
Mediji
Primjenjivanje efekata filtra
Koristite efekte filtra da biste snimili jedinstvene fotografije i videozapise.
Dodirnite
i odaberite efekt filtra. Dostupne mogućnosti ovise o načinu rada.
Snimanje videozapisa
Snimanje videozapisa
Dodirnite
dodirnite
za snimanje videozapisa. Za prekid snimanja dodirnite
. Za zaustavljanje snimanja
.
Tijekom snimanja, koristite sljedeće radnje:
• Za promjenu fokusa, dodirnite novo mjesto fokusa. Za fokusiranje na središte zaslona,
dodirnite .
• Za snimanje slike iz videozaopisa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite
.
Način snimanja
Dodirnite
→
za promjenu načina snimanja.
• Normalno: Koristite ovaj način rada za normalnu kvalitetu.
• Ograniči za email: Ovaj način rada koristite za smanjenje kvalitete snimanja prilikom slanja
putem e-pošte.
• Brzo kretanje: Ovaj način koristite za snimanje videozapisa objekta u pokretu. Uređaj će
ubrzano reproducirati videozapis.
96
Mediji
Povećanje i smanjenje zuma
Koristite jednu od ovih metoda:
• Za povećanje ili smanjenje zuma koristite gumb glasnoće.
• Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.
Efekt povećanja/smanjenja zuma dostupan je tijekom korištenja značajke zuma tijekom
snimanja videozapisa.
Način dvostruke kamere
Kad snimate fotografiju krajolika pomoću stražnje kamere, fotografija ili videozapis snimljen
pomoću prednje kamere pojavit će se umetnutom prozoru i obrnuto. Ovu funkciju koristite za
istovremeno snimanje lijepih fotografija krajolika i auto-portreta.
Dodirnite
dodirnite
za prebacivanje u način dvostruke kamere. Dodirnite
za snimanje videozapisa.
za snimanje fotografije ili
Dodirnite za promjenu
veličine ili za pomicanje
lokacije.
Odabir između brojnih
dostupnih stilova.
Dvostrukom kamerom možete snimiti videozapise u trajanju od 5 minuta u punom HD-u
i u trajanju od 10 minuta u HD-u.
97
Mediji
Podijelite sliku
Dodirnite
→
, a zatim odaberite između sljedećih opcija:
• Dijeli snimku: Šalje fotografiju izravno na drugi uređaj putem usluge Wi-Fi Direct.
• Dijeljenje foto. s prijateljem: Postavite uređaj da prepozna lice osobe koju ste označili na
fotografiji i pošalje je toj osobi.
• Udaljeno tražilo: Podesite uređaj na daljinsko upravljanje kamerom.
Daljinsko upravljanje kamerom
Podesite uređaj kao optičko tražilo za daljinsko upravljanje kamerom.
Dodirnite
Dodirnite
→ → Udaljeno tražilo, a zatim spojite uređaj i kameru premo Wi-Fi Directa.
za daljinsko snimanje fotografije koristeći uređaj kao optičko tražilo.
Konfiguriranje postavki kamere
Dodirnite za konfiguriranje postavke kamere. Sve navedene opcije nisu dostupne i kod načina
statične kamere i kod načina video kamere. Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o načinu
koji se koristi.
• Veličina fotografije / Veličina videa: Odaberite rezoluciju. Za bolju kvalitetu koristite veću
rezoluciju. Ali ona koristi više memorije.
• Uzastopno: Snimite niz fotografija objekata u pokretu.
• Dotaknite za foto: Dodirnite sliku na zaslonu prikaza i snimite fotografije.
• Prepoznavanje lica: Postavite uređaj da prepozna ljudska lica i pomogne vam ih slikati.
• Načini-mjerenja: Odabir načina mjerenja ekspozicije. Ovo određuje način izračuna
vrijednosti svjetla. Centar mjerenje pozadinskog svjetla u središtu prizora. Točke mjerenje
vrijednost svjetla na zadanom mjestu. Matrica daje prosjek cijelog prizora.
• ISO: Odaberite ISO vrijednost. Ova opcija kontrolira osjetljivost kamere na svjetlost. Mjeri
se u ekvivalentno filmskoj kameri. Male vrijednosti služe za nepokretne ili jako osvijetljene
objekte. Velike vrijednosti služe za brze ili slabo osvijetljene objekte.
98
Mediji
• Pametna stabilizacija: Podesite uređaj na automatsko otkrivanje tamnih uvjeta snimanja te
na podešavanje osvjetljenja fotografije bez korištenja bljeskalice.
• Spremi kao: Podesite uređaj za spremanje fotografije s bogatim bojama i izvorne fotografije
ili za spremanje samo fotografije s bogatim bojama.
• Stabiliz. videa: Aktiviranje ili deaktiviranje stabilizacije slike. Stabilizacija pomaže pri
fokusiranju kad je kamera u pokretu.
• Lokacijska oznaka: Dodavanje oznake GPS lokacije na fotografiju.
• Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do
ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim
vremenskim uvjetima.
• Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste
to izbjegli, isključite postavku GPS označavanja.
• Pregled slika/vid.: Podesite uređaj za prikaz fotografija ili videozapisa nakon što su snimljeni.
• Tipka za glasn.: Postavite uređaj za korištenje gumba za glasnoću radi upravljanja funkcijom
okidača ili zumiranja.
• Timer: Koristite za snimke sa vremenskom odgodom.
• Balans bijele boje: Odaberite odgovarajući balans bijele boje, kako bi slike imale raspon
boja sličan prirodnom. Ove postavke namijenjene su specifičnim uvjetima rasvjete. Ove
postavke slične su rasponu topline za ekspoziciju balansa bijele boje kod profesionalnih
kamera.
• Vrijedn. ekspozic.: Promjena vrijednosti ekspozicije. Određuje količinu svjetla koju prihvaća
senzor kamere. Za situacije sa slabim osvjetljenjem koristite visoku ekspoziciju.
• Smjernice: Prikaz optičkog tražila radi lakšeg slaganja pri odabiru objekata.
• Flash: Aktiviranje ili deaktiviranje bljeskalice.
• Kontrola glasom: Postavite kameru za snimanje fotografija sa govornim naredbama.
• Kontekst. naziv dat.: Podesite kameru za prikaz kontekstualnih oznaka. Aktivirajte da biste
koristili Tag Buddy u aplikaciji Galerija.
• Spremi kao preokrenuto: Okrenite sliku za kreiranje zrcalne slike originalnog prizora.
• Spremanje: Odaberite memorijsku lokaciju za spremanje.
• Poništi: Vratite postavke kamere.
• Pomoć: Pristupite informacijama pomoći za korištenje kamere.
99
Mediji
Prečaci
Reorganizirajte prečace za lakši pristup raznim opcijama kamere.
Dodirnite
te dodirnite i držite ikonu prečaca.
Dodirnite i držite opciju, te je povucite u otvor na vrhu zaslona.
Galerija
Koristite aplikaciju za pregled slika i videozapisa.
Dodirnite Galerija na zaslonu aplikacija.
• Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru instaliranom na uređaju.
• Neke datoteke možda se neće pravilno reproducirati, ovisno o načinu kodiranja.
Pregledavanje slika
Pokretanjem Galerija prikazuju se dostupne mape. Kad neka druga aplikacija, npr. Email, spremi
sliku, mapa Download automatski se kreira za preuzimanje slike. Na isti način, snimanje zaslona
automatski kreira mapu Screenshots. Odaberite mapu koju želite otvoriti.
U mapi, slike će se prikazati prema datumu kreiranja. Odaberite sliku koju želite pregledati na
cijelom zaslonu.
Pomaknite se lijevo ili desno za pregled sljedeće ili prethodne slike.
Povećanje i smanjenje zuma
Za povećanje zuma koristite jedan od sljedećih načina:
• Za povećanje zuma dodirnite bilo gdje.
• Raširite dva prsta na bilo kojem mjestu za povećanje zuma. Skupite ih za smanjenje zuma ili
dodirnite dva puta za povratak.
100
Mediji
Pregledavanje slika pomoću značajke pokreta
Koristite značajku pokreta za izvršenje funkcije pomoću određenog pokreta.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Kontrole → Pokreti, povucite na desno gumb
Pokreti, a zatim uključite gumb svake pojedine funkcije.
Za prestanak korištenja funkcije pokreta, isključite gumb funkcije.
Reprodukcija videozapisa
Datoteke videozapisa prikazuju
pogledati i dodirnite .
ikonu u pregledu prikaza. Odaberite videozapis koji želite
Skraćivanje segmenata videozapisa
Odaberite videozapis, a zatim dodirnite . Povucite početni okvir do željene početne točke,
povucite završni okvir do željene točke završetka i zatim spremite videozapis.
Uređivanje slika
Prilikom pregledavanja slika dodirnite i koristite sljedeće funkcije:
• Favorit: Dodavanje na popis favorita.
• Prezentacija: Pokretanje dijaprojekcije sa slikama u trenutnoj mapi.
• Slikovni okvir: Koristite ga za dodavanje okvira i bilješke na fotografiju. Uređena slika
spremljena je u mapi Photo frame.
• Foto bilješka: Koristite za pisanje bilješke na poleđini slike. Dodirnite
za uređenje bilješke.
• Kopiraj u međuspremnik: Kopiranje u međuspremnik.
• Ispis: Ispisivanje stranice spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti
kompatibilni s uređajem.
• Preimenuj: Preimenovanje datoteke.
• Dijeljenje foto. s prijateljem: Slanje slike osobi čije je lice označeno na slici.
• Rotiraj ulijevo: Rotiranje u smjeru suprotno od kretanja kazaljki na satu.
• Rotiraj udesno: Rotiranje u smjeru kretanja kazaljki na satu.
• Izreži: Promjenite veličinu plavog okvira kako biste izrezali i spremili sliku unutar njega.
• Postavi za: Postavite sliku za pozadinu ili sliku kontakta.
• Detalji: Prikaz detalja o slici.
• Postavke: Promjena postavki u Galeriji.
101
Mediji
Modifikacija slika
Prilikom pregledavanja slika dodirnite
i koristite sljedeće funkcije:
• Zakreni: Rotiranje slike.
• Izreži: Rezanje slike.
• Boja: Prilagodba zasićenosti ili osvetljenja slike.
• Efekt: Primjena efekata na sliku.
• Naljepnica: Dodavanje naljepnica.
• Crtež: Crtanje po slici.
• Okvir: Primjena oklvira na sliku.
Omiljene slike
Prilikom pregledavanja slike dodirnite → Favorit za dodavanje slike na popis favorita.
Izrada kolaža od slika
U mapi, dodirnite → Odaberite stavku, odaberite dvije do četiri slike, a zatim dodirnite →
Stvori kolaž. Na dnu zaslona odaberite stil, a zatim dodirnite Spremi.
Za dodavanje slika, dodirnite
Za brisanje slike, dodirnite
.
.
Za promjenu vrste dijeljenja dodirnite .
Brisanje slika
Koristite jednu od ovih metoda:
• U mapi, dodirnite → Odaberite stavku, odaberite slike, a zatim dodirnite
• Prilikom pregledavanja slike, dodirnite
.
102
.
Mediji
Dijeljenje slike
Koristite jednu od ovih metoda:
• U mapi dodirnite → Odaberite stavku, daberite slike, a zatim dodirnite
drugima ili ih podijelite putem usluga društvenih mreža.
• Prilikom pregledavanja slike, dodirnite
mreža.
i pošaljite ih
za njeno slanje drugima putem usluga društvenih
Postavljanje kao pozadine
Prilikom pregledavanja slike, dodirnite → Postavi za za postavljanje slike kao pozadine ili kako
bi je dodijelili kontaktu.
Označavanje lica
Prilikom prikazivanja slika dodirnite → Postavke → Oznake, a zatim označite Oznaka lica.
Žuti okvir pojavit će se oko prepoznatog lica. Dodirnite lice, dodirnite Ime, a zatim odaberite ili
dodajte kontakt.
Kad se oznaka lica pojavi na slici, dodirnite oznaku lica i koristite dostupne opcije, poput slanja
poruka.
Prepoznavanje lica možda neće uspjeti ovisno o kutu lica, veličini lica, boji kože, izrazu
lica, osvjetljenju ili nakitu koji osoba nosi.
Korištenje aplikacije Tag Buddy
Dodirnite → Postavke → Oznake → Označi prijatelja, a zatim u desno povucite gumb Označi
prijatelja kako biste pri otvaranju slike prikazali kontekstualnu oznaku (vrijeme, lokacija, datum i
ime osobe).
Organiziranje pomoću mapa
Kreirajte mapu i organizirajte slike ili videozapise pohranjene na uređaju. Možete kopirati ili
premještati datoteke iz jedne mape u drugu.
Za kreiranje nove mape dodirnite . Unesite naziv mape, dodirnite OK, a zatim označite slike ili
videozapise. Dodirnite i držite bilo koju odabranu sliku ili videozapis, povucite je u novu mapu, a
zatim dodirnite OK. Dodirnite Kopiraj za kopiranje ili Premjesti za premještanje.
103
Mediji
Video
Koristite aplikaciju za reprodukciju datoteka videozapisa.
Dodirnite Video na zaslonu aplikacija.
• Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru instaliranom na uređaju.
• Neke datoteke možda se neće pravilno reproducirati, ovisno o načinu kodiranja.
Reprodukcija videozapisa
Odaberite video za reproducirati.
Traženje drugih uređaja
za reproduciranje
datoteke.
Prilagodba glasnoće
zvuka.
Pristup dodatnim
opcijama.
Prebacivanje u način
plutajućeg zaslona.
Kretanje naprijed ili
natrag povlačenjem
trake.
Prebacivanje na sljedeći
videozapis. Dodirnite i
držite za brže
premotavanje unaprijed.
Pomicanje upravljačke
ploče na lijevo.
Pomicanje upravljačke
ploče na desno.
Otvaranje popisa
pjesama.
Ponovno pokreće
trenutni videozapis ili se
prebacuje na prethodni
videozapis. Dodirnite i
držite za brže
premotavanje unatrag.
Izmjena omjera zaslona.
Pauziranje i nastavak
reprodukcije.
104
Mediji
Brisanje videozapisa
Dodirnite → Obriši, odaberite videozapise, a zatim dodirnite Obriši.
Dijeljenje videozapisa
Dodirnite → Dijeljenje preko, odaberite videozapis, dodirnite OK, a zatim odaberite način
dijeljenja.
Korištenje skočnog video playera
Ova značajka omogućuje vam korištenje drugih aplikacija bez zatvaranja video playera. Tijekom
gledanja videozapisa, dodirnite
kako biste koristili pop-up player.
Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje playera, a skupite ih za njegovo smanjenje. Za
pomicanje playera, povucite player na drugu lokaciju.
YouTube
Koristite ovu aplikaciju za gledanje videozapisa sa internetskih stranica YouTubea.
Dodirnite YouTube na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Gledanje videozapisa
Dodirnite , a zatim unesite ključnu riječ. Za gledanje videozapisa odaberite jedan od dobivenih
rezultata pretraživanja.
Dodirnite zaslon, dodirnite
zaslona.
, a zatim okrenite uređaj u vodoravni prikaz za prikaz punog
105
Mediji
Dijeljenje videozapisa
Odaberite videozapis za gledanje, dodirnite
, a zatim odaberite način dijeljenja.
Učitavanje videozapisa
Dodirnite → Prenesi →
dodirnite PRENESI.
, odaberite videozapis, unesite informacije o videozapisu, a zatim
Flipboard
Koristite ovu aplikaciju za pristup personaliziranim časopisima.
Dodirnite Flipboard na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Za pokretanje Flipboarda, kvrcnite prstima lijevo na stranicu dobrodošlice, odaberite novinske
naslove, a zatim dodirnite Build Your Flipboard.
Odaberite priču s naslovnice ili naslov, prevucite prstima po Flipboard stranicama, a zatim
odaberite članak koji želite pročitati.
106
Trgovine aplikacijama i
medijskim sadržajima
Trg. Play
Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu pokrenuti na
uređaju.
Dodirnite Trg. Play na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacije po kategorijama ili dodirnite
za pretraživanje pomoću tipkovnice.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite INSTALIRAJ. Ako aplikaciju
treba platiti, dodirnite cijenu, te slijedite upute na zaslonu za završetak postupka kupovine.
• Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na
vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir
s obavijestima i dodirnite ikonu.
• Za instaliranje aplikacije preuzete s drugog izvora, na zaslonu aplikacija dodirnite
Postavke → Općenito → Sigurnost → Nepoznati izvori.
Deinstaliranje aplikacija
Deinstalirajte aplikacije kupljene preko Trg. Play.
Dodirnite → Moje aplikacije, odaberite aplikaciju koju želite izbrisati s popisa instaliranih
aplikacija, a zatim dodirnite DEINSTALIRAJ.
107
Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima
Samsung Apps
Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija namijenjenih Samsung uređajima.
Za više informacija posjetite apps.samsung.com.
Dodirnite Samsung Apps na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Instaliranje aplikacija
Pregledajte aplikacije po kategorijama. Dodirnite KATEGORIJA za odabir kategorije.
Za traženje aplikacije, dodirnite
na vrhu zaslona, a zatim unesite ključnu riječ u okvir pretrage.
Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite Besplatno. Ako aplikaciju
treba platiti, dodirnite cijenu, te slijedite upute na zaslonu za završetak postupka kupovine.
Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na
vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir s
obavijestima i dodirnite ikonu.
Knjige Play
Koristite ovu aplikaciju za čitanje i preuzimanje datoteka s knjigama.
Dodirnite Knjige Play na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
108
Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima
Play Movies & TV
Koristite ovu aplikaciju za gledanje, preuzimanje i iznamljivanje filmova i televizijskih serija.
Dodirnite Play Movies & TV na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Glazba za Play
Ovu aplikaciju koristite za slušanje glazbe na uređaju ili za prijenos glazbe putem Google cloud
usluge.
Dodirnite Glazba za Play na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Igre Play
Koristite ovu aplikaciju za preuzimanje i igranje igrica.
Dodirnite Igre Play na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Kiosk za Play
Koristite ovu aplikaciju za čitanje najnovijih članaka.
Dodirnite Kiosk za Play na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
109
Pomoćni programi
Zapis
Ovu aplikaciju koristite za bilježenje važnih informacija, njihovo spremanje i kasniji pregled.
Dodirnite Zapis na zaslonu aplikacija.
Sastavljanje zapisa
Dodirnite
, unesite zapis, a zatim dodirnite Spremi.
Za promjenu kategorije dodirnite
.
Za umetanje slike u zapis dodirnite
.
Za izradu glasovnog zapisa koji ćete umetnuti u zapis dodirnite .
Pregledavanje zapisa
Pregledavanje minijatura zapisa pomicanjem gore ili dolje.
Za uređivanje zapisa, dodirnite minijaturu zapisa, a zatim dodirnite sadržaj zapisa.
Za kreiranje zapisa dodirnite
.
Za pretraživanje zapisa dodirnite
.
Za brisanje ili ispis zapisa dodirnite → Odaberi, odaberite zapise, a zatim dodirnite
Za uređivanje kategorije dodirnite
ili
.
.
Pregled zapisa
Za otvaranje dodirnite minijaturu zapisa.
Za uređivanje zapisa, dodirnite sadržaj zapis.
Za brisanje zapisa dodirnite
.
Za slanje zapisa drugima dodirnite
.
Za ispis zapisa spajanjem uređaja na pisač dodirnite
s uređajem.
110
. Neki pisači možda neće biti kompatibilni
Pomoćni programi
S Planer
Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.
Dodirnite S Planer na zaslonu aplikacija.
Kreiranje događaja ili zadatka
Dodirnite
, a zatim koristite jedan od sljedećih načina:
• Događaj: Unos događaja s opcionalnom postavkom ponavljanja.
• Obaveza: Unos zadatka s opcionalnom postavkom prioriteta.
Za još kraći postupak dodajte događaj ili zadatak, dodirnite datum za odabir i dodirnite ga
ponovo.
Unesite naslov i naznačite koji kalendar treba koristiti ili s kojim kalendarom ga treba
sinkronizirati. Zatim dodirnite Uredi detalje događaja ili Uredi detalje zadatka za dodavanje
više detalja poput koliko se često događaj ponavlja, kad ima treba prethodno na njega upozoriti
ili kad se održava.
Dodajte kartu koja pokazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje Lokacija, dodirnite
polja, a zatim pokažite preciznu lokaciju dodirivanjem i držanjem karte koja se pojavila.
111
do
Pomoćni programi
Sinkroniziranje s Google kalendarom
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Općenito → Računi → Google pod Moji računi,
odaberite Google račun, a zatim označite Sinkronizacija Kalendar.
Za ručno sinkroniziranje ažuriranja, na zaslonu aplikacija dodirnite S Planer → →
Sinkronizacija.
Za prikaz sinkroniziranih događaja ili zadataka dodirnite → Kalendari, a zatim označite Google
račun.
Promjena vrste kalendara
Dodirnite gornji lijevi dio zaslona i odaberite jednu od različitih vrsta kalendara, uključujući
godišnji, mjesečni, tjedni ili neki drugi.
Traženje događaja ili zadataka
Dodirnite
, a zatim unesite ključnu riječ pretrage.
Za prikaz današnjih događaja ili zadataka dodirnite Danas na vrhu zaslona.
Brisanja događaja ili zadatka
Odaberite događaj ili zadatak, a zatim dodirnite → Obriši.
Dijeljenje događaja ili zadatka
Odaberite događaj ili zadatak, dodirnite → Dijeljenje preko, a zatim odaberite način dijeljenja.
112
Pomoćni programi
Dropbox
Koristite ovu aplikaciju za pohranu i dijeljenje datoteka s drugima putem Dropbox cloud
pohrane. Kada spremite datoteke u Dropbox, uređaj se automatski sinkronizira s internetskim
poslužiteljem i svim drugim računalima koji imaju instaliran Dropbox.
Dodirnite Dropbox na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Kad po prvi put pokrećete Dropbox dodirnite Start za aktivaciju. Slijedite upute na zaslonu kako
biste dovršili postupak postavljanja.
Jedom kada je Dropbox aktiviran dodirnite Turn on Camera Upload za automatsko učitavanje
fotografija ili videozapisa snimljenih s kamerom uređaja na Dropbox. Za prikaz učitanih
fotografija ili videozapisa dodirnite . Za dijeljenje ili brisanje datoteka ili kreiranje albuma,
dodirnite , a zatim odaberite datoteke.
Za učitavanje datoteka pomoću Dropboxa, dodirnite → → Upload here → Photos or
videos ili Other files. Za otvaranje datoteke u Dropboxu odaberite datoteku.
Prilikom pregledavanja slika ili videozapisa dodirnite
otvaranje datoteka u popisu favorita dodirnite .
i dodajte ih na popis favorita. Za
Oblak
Ovu funkciju koristite za sinkroniziranje datoteka ili sigurnosno pohranjivanje podataka aplikacija
putem vašeg Samsung računa ili Dropboxa.
Na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Općenito → Oblak.
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
113
Pomoćni programi
Sinkronizacija s Samsung računom
Za sinkronizaciju datoteka dodirnite vaš Samsung račun ili Postavke sinkronizacije.
Sigurnosno pohranjivanje ili obnova podataka
Dodirnite Sigurnosna kopija ili Vrati za sigurnosno pohranjivanje ili obnovu podataka pomoću
vašeg Samsung računa.
Sinkronizacija s Dropboxom
Dodirnite Poveži Dropbox račun, a zatim unesite Dropbox račun. Slijedite upute na zaslonu kako
biste dovršili postupak postavljanja.
Jednom kad se prijavite dodirnite Allow uređaj automatski sinkronizira datoteke s Dropboxom
kad god napravite neke izmijene.
Disk
Ovu aplikaciju koristite za kreiranje i uređivanje dokumenata te njihovo dijeljenje s drugima
putem Google Drive aplikacije. Kada kreirate dokumente ili učitavate datoteke na Google
Drive, vaš uređaj automatski se sinkronizira s internetskim poslužiteljem i bilo kojim drugim
računalom na kojem je instaliran Google Drive. Pristupite svojim datotekama bez prebacivanja ili
preuzimanja.
Dodirnite Disk na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
114
Pomoćni programi
Preglednik programa Hancom
Ovu aplikaciju koristite za prikaz dokumenata različitih formata, uključujući tablice i prezentacije.
Dodirnite Preglednik programa Hancom na zaslonu aplikacija.
Pretraživanje dokumenata
Dodirnite Otvori za pregled dokumenta.
Prilikom pregledavanja dokumenta koristite neku od sljedećih opcija:
• : Kreiranje mape.
• : Obnavljanje novog dokumenta.
• : Sortiranje dokumenata i mapa.
• : Promjena načina prikaza.
• : Odabir dokumenata ili mapa.
Za pretragu nedavno korištenih dokumenata dodirnite Nedavno otvoreni dokumenti.
Čitanje dokumenata
Dodirnite dokument koji se nalazi u Nedavno otvoreni dokumenti ili u mapi.
Dodirnite ili , a zatim koristite jednu od sljedećih funkcija:
Tekst procesor
• Traži: Traženje teksta.
• Zumiraj: Promjena veličine prikaza.
• Podasi o dokumentu: Prikaz podataka o dokumentu poput naslova, datuma i autora.
• Ispiši: Ispisivanje dokumenta spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti
kompatibilni s uređajem.
• Pošalji: Slanje dokumenta drugima ili njegovo dijeljenje.
• Uredi: Uređivanje dokumenta. Za korištenje ove funkcije trebate preuzeti i instalirati
potrebnu aplikaciju.
• Pomoć: Prikaz informacija o Hancom Vieweru.
115
Pomoćni programi
Prezentacija
• Traži: Traženje teksta.
• Zumiraj: Promjena veličine prikaza.
• Podasi o dokumentu: Prikaz podataka o dokumentu poput naslova, datuma i autora.
• Dijaprojekcija: Pokretanje prikaza slika u nizu od prve stranice.
• Od trenutačnog slajda: Pokretanje prikaza slika u nizu od trenutne stranice.
• Pokaži prikaz izlagača: Prikazuje prezentacijski alat na uređaju kada je spojen s vanjskim
monitorom.
• Ispiši: Ispisivanje dokumenta spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti
kompatibilni s uređajem.
• Pošalji: Slanje dokumenta drugima ili njegovo dijeljenje.
• Uredi: Uređivanje dokumenta. Za korištenje ove funkcije trebate preuzeti i instalirati
potrebnu aplikaciju.
• Pomoć: Prikaz informacija o Hancom Vieweru.
Tablice
• Traži: Traženje teksta.
• Zumiraj: Promjena veličine prikaza.
• Podasi o dokumentu: Prikaz podataka o dokumentu poput naslova, datuma i autora.
• Sortiraj: Sortiranje ćelije po određenom kriteriju.
• Prikaži formule: Prikaz formula unutar ćelija umjesto njihovog izračunatog rezultata.
• Zamrzni okna: Zadržava odabrani redak na njegovom mjestu.
• Crte rešetke: Skrivanje ili prikazivanje crta rešetke.
• Prikaz svih komentara: Skrivanje ili prikazivanje zapisa u dokumentu.
116
Pomoćni programi
• Područje ispisa: Odabir područja za ispis.
• Ispiši: Ispisivanje dokumenta spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti
kompatibilni s uređajem.
• Pošalji: Slanje dokumenta drugima ili njegovo dijeljenje.
• Uredi: Uređivanje dokumenta. Za korištenje ove funkcije trebate preuzeti i instalirati
potrebnu aplikaciju.
• Pomoć: Prikaz informacija o Hancom Vieweru.
PDF
• Traži: Traženje teksta.
• Pošalji: Slanje dokumenta drugima ili njegovo dijeljenje.
• Svojstva: Prikaz podataka o dokumentu poput naslova, datuma i autora.
• Zumiranje: Promjena veličine prikaza.
• Sakrij kommentare: Skrivanje ili prikazivanje komentara u dokumentu.
• Okomito kretanje stranicama: Promjena načina prikazivanja. Ova opcija može biti drugačije
označena, ovisno o odabranom načinu prikaza.
• Prikaz za čitanje: Samo prikaz sadržaja dokumenta, bez margina.
• Idi na stranicu: Prebacivanje na određenu stranicu.
• Oznake: Prikaz oznaka u dokumentu.
• Ispis: Ispisivanje dokumenta spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti
kompatibilni s uređajem.
117
Pomoćni programi
Alarm
Ovu aplikaciju koristite za podešavanje alarma za važe događaje.
Dodirnite Alarm na zaslonu aplikacija.
Uključivanje ili isključivanje
alarma.
Postavljanje alarma
Dodirnite , za postavljanje vremena isključivanja alarma, odaberite dane kad se alarm ponavlja,
a zatim dodirnite Spremi.
• Lokacijski alarm: Postavljanje lokacije. Alarm će se isključiti samo kad se nalazite na toj
lokaciji.
• Odgođeno: Postavljanje intervala i broja puta koji se alarm ponavlja nakon zadanog
vremena.
• Pametni alarm: Postavljanje vremena kad će se alarm aktivirati pre zadanog vremena.
118
Pomoćni programi
Zaustavljanje alarma
Za zaustavljanje alarma, povucite izvan velikog kruga. Za ponavljanje alarma nakon proteka
određenog vremena, povucite
izvan velikog kruga.
Brisanje alarma
Dodirnite → Odaberi, odaberite alarme, a zatim dodaberite
.
Svjetsko vrijeme
Ovu aplikaciju koristite za provjeru vremena najvažnijih gradova svijeta.
Dodirnite Svjetsko vrijeme na zaslonu aplikacija.
Kreiranje satova
Dodirnite
pa unesite naziv grada ili odaberite grad s popisa gradova.
Za primjenu ljetnog računanja vremena, dodirnite → Odaberi, odaberite sat, a zatim dodirnite
→ Postavke ljetnog vremena.
Brisanje satova
Dodirnite → Odaberi, odaberite sat, a zatim dodirnite
119
.
Pomoćni programi
Kalkulator
Koristite ovu aplikaciju za jednostavne i složene izračune.
Dodirnite Kalkulator na zaslonu aplikacija.
Za brisanje povijesti dodirnite
.
S Voice
Ovu aplikaciju koristite za glasovnu upravljanje uređajem i izvršavanje različitih funkcija.
Dodirnite S Voice na zaslonu aplikacija. Alternativo, dvaput pritisnite gumb za početni zaslon.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Ovu aplikaciju ne podržavaju neki jezici.
Evo nekoliko primjera govornih naredbi:
• Otvori glazbu
• Pokreni kalkulator
• Provjeri raspored
Savjeti za bolje prepoznavanje glasa
• Govorite jasno.
• Govorite na mirim mjestima.
• Ne koriste ružni ili kolokvijalni govor.
• Izbjegavajte govoriti dijalektom.
Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može izvršiti neželjene naredbe ovisno o vašem
okruženju ili načinu na koji govorite.
120
Pomoćni programi
Korištenje naredbi aktivacije na zaključanom zaslonu
Na zaključanom zaslonu možete koristiti različite funkcije pomoću prethodno podešenih naredbi
aktivacije.
Za aktiviranje ove funkcije na zaslonu aplikacija dodirnite Postavke → Uređaj → Zaslon
zaključavanja, a zatim na desno povucite gumb Otključavanje buđenjem.
Google
Koristite ovu aplikaciju ne samo za pretraživanje interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na
uređaju.
Dodirnite Google na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Pretraživanje uređaja
Dodirnite polje pretrage, a zatim unesite ključnu riječ. Alternativno, dodirnite , a zatim
izgovorite ključnu riječ.
Opseg pretraživanja
Za odabir koje aplikacije treba tražiti dodirnite → Postavke → Pretraživanje tebleta, a zatim
označite stavke koje treba tražiti.
Google Now
Pokrenite Google pretragu za prikaz kartica Google Now koje prikazuju trenutačno vrijeme, info
o javnom prometu, vaš sljedeći sastanak i sl, kada vam je to najpotrebnije.
Pridružite se Google Now prilikom otvaranja Google pretrage po prvi put. Za promjenu postavki
Google Now dodirnite → Postavke, a zatim na lijevo ili desno povucite gumb Google Now.
121
Pomoćni programi
Glas. Pretraživanje
Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje internetskih stranica govorom.
Dodirnite Glas. pretraživanje na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Izgovorite ključnu riječ ili frazu nakon što se Govorite pojavi na zaslonu.
Moje Datoteke
Odaberite ovu datoteku za pristup raznim datotekama pohranjenim na uređaju, uključujući slike,
videozapise, pjesme i zvukovne zapise.
Dodirnite Moje Datoteke na zaslonu aplikacija.
Pregledavanje datoteka
Datoteke pohranjene na uređaju sortirane su prema kriterijima. Na lijevom okviru zaslona
odaberite jednu od sljedećih kategorija:
• Vremenska lenta: Prikaz datoteka grupiranih prema datumu.
• Omiljene mape: Prikaz prečaca za mape.
• Mape: Prikaz datoteka pohranjenih u unutarnjoj memoriji ili na memorijskoj kartici te prikaz
prečaca za FTP poslužitelje.
• Kategorija: Prikaz datoteka sortiranih prema tipovima.
• Aplikacije: Prikaz datoteka pohranjenih u ili kreiranih od određenih aplikacija.
Odaberite kategoriju, a zatim odaberite datoteku ili mapu koju želite otvoriti.
122
Pomoćni programi
Nakon odabira kategorije dodirnite , a zatim koristite jednu od sljedećih opcija:
• Odaberi: Odabiranje datoteka ili mapa.
• Sortiraj po: Sortiranje datoteka ili mapa.
• Dodaj u Omiljene mape: Dodavanje prečaca mape u Omiljene mape.
• Dodaj prečac na zaslon: Dodavanje prečaca datoteci ili mapi na početnom zaslonu.
• Dodaj FTP: Dodavanje prečaca FTP poslužitelja u Mape.
• Traži uređaje u blizini: Tražite uređaje kojima je aktivirano dijeljenje medija.
• Opcije zaslona: Promjena opcija prikaza datoteke.
Dodirnite → Odaberi, odaberite datoteku ili mapu, a zatim koristite jednu od sljedećih funkcija:
• : Slanje datoteka drugima ili njihovo dijeljenje.
• : Brisanje datoteka ili mapa.
• : Prebacivanje datoteka ili mapa u drugu mapu.
• : Kopiranje datoteka ili mapa u drugu mapu.
• → Preimenuj: Promjena naziva datoteke ili mape.
• → Dodaj u Omiljene mape: Dodavanje prečaca mapi mapama favorita.
• → Dodaj prečac na zaslon: Dodavanje prečaca datoteci ili mapi na početnom zaslonu.
• → Zip: Komprimiranje datoteka ili mapa i kreiranje zip datoteke.
• → Detalji: Prikaz detalja datoteke ili mape.
Traženje datoteke
Dodirnite
, a zatim unesite kriterije pretrage.
Prikaz informacija o pohrani
Dodirnite
za prikaz informacija o memoriji uređaja i memorijske kartice.
123
Pomoćni programi
Promjena načina prikaza
Dodirnite
na promjenu načina prikaza.
Kreiranje mapa
Dodirnite
, unesite naziv mape, a zatim dodirnite OK.
Dodavanje prečaca mapama
Dodavanje prečaca za često korištene mape u Omiljene mape. Odaberite mapu i dodirnite →
Dodaj u Omiljene mape.
Dodavanje prečaca FTP poslužitelja na uređaj
Dodavanje prečaca FTP poslužitelja u Mape. Dodirnite → Dodaj FTP, unesite podatke za FTP
poslužitelj, a zatim dodirnite OK.
Skidanja
Koristite ovu aplikaciju za pregled koje su se datoteke preuzele putem aplikacija.
Dodirnite Skidanja na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Odaberite datoteku koju želite otvoriti odgovarajućom aplikacijom.
Za sortiranje datoteka po naslovu dodirnite
→ Po nazivu.
Za sortiranje datoteka po datumu dodirnite
→ Po datumu.
Za sortiranje datoteka po veličini dodirnite
→ Po veličini.
Za brisanje povijesti, dodirnite → Obriši popis.
124
Pomoćni programi
KNOX
Ovu aplikaciju korsitite za odvajanje osobnih i poslovnih podataka te za siguran pristup
poslovnim aplikacijama s vašeg uređaja.
Dodirnite KNOX na zaslonu aplikacija.
Za pokretanje KNOX aplikacije trebate preuzeti i instalirati aplikaciju. Dodirnite Instaliraj i
slijedite upute na zaslonu.
• Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Za zaštitu podataka, KNOX i povezani podaci obrisat će se kada se šifra unese
neispravno nekoliko puta.
125
Putovanja i lokalni sadržaji
Karte
Koristite ovu aplikaciju za pokazivanja lokacije uređaja, traženje mjesta ili smjera.
Dodirnite Karte na zaslonu aplikacija.
Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
Traženje lokacija
Tražite lokacije unosom adrese ili ključne riječi. Nakon što je lokacija pronađena odaberite
lokaciju kako biste vidjeli detaljnije informacije. Pogledajte pomoć kako biste saznali više
informacija.
Dobivanje uputa do odredišta
Dodirnite za postavljanje početne i završne lokacije, a zatim odaberite način putovanja. Uređaj
će prikazati rute za dolazak na odredište.
126
Postavke
Informacije o postavkama
Koristite ovu aplikaciju za konfiguriranje uređaja, postavljanje opcija aplikacija i dodavanje
računa.
Dodirnite Postavke na zaslonu aplikacija.
Veze
Wi-Fi
Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim
uređajima.
Za korištenje opcija, dodirnite .
• Napredno: Prilagodba Wi-Fi postavki.
• WPS unos tipkom: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS gumba.
• WPS PIN unos: Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS PIN-a.
• Upute: Pristupite informacijama pomoći za Wi-Fi.
Podešavanje postavki Wi-Fi mirovanja
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Wi-Fi → → Napredno → Neka Wi-Fi ostane uključen u
stanju mirovanja.
127
Postavke
Postavljanje obavijesti o mreži
Uređaj može otkriti dostupne Wi-Fi mreže i na statusnoj traci prikazati ikonu obavijesti kad su
dostupne.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Wi-Fi → → Napredno pa označite Obavijest o mreži za
aktiviranje ove značajke.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct izravno povezuje dva uređaja preko Wi-Fi mreže bez potreba za pristupnim točkama.
Na zaslonu postavki dodirnite Veze → Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Aktivirajte Bluetooth za razmjenu informacija na kratkim udaljenostima.
Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite .
• Istek vidljivosti: Postavite period za koji je uređaj vidljiv.
• Primljene datoteke: Pregledajte datoteke primljene putem Bluetooth funkcije.
• Upute: Pristupite informacijama pomoći za Bluetootha.
Profil Bez mreže
Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.
Korištenje podataka
Pratite svoj podatkovni promet.
• Ciklus korištenja podat.: Unesite datum mjesečnog resetiranja radi praćenja korištenja
podataka.
Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite .
• Automatska sinkronizacija podataka: Aktiviranje ili deaktiviranje automatskog
sinkroniziranja aplikacija. Možete odabrati informacije koje želite sinkronizirati za svaki račun
u opciji Postavke → Općenito → Računi.
• Mobilne pristupne točke: Odaberite Wi-Fi hotspotove i spriječite aplikacije koje se izvode u
pozadini da ih koriste.
128
Postavke
Položaj
Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.
• Način: Odaberite način za prikupljanje podataka o vašoj lokaciji.
• Nedavni zahtjevi za lokacijom: Prikaz aplikacija koje su zatražile informacije o vašoj
trenutnoj lokaciji i njihovo iskorištenje baterije.
• Usluge lokacije: Prikaz aplikacija koje koriste informacije o vašoj trenutnoj lokaciji.
• Moja mjesta: Postavite profile koji će se koristiti za zadane lokacije kada koristite GPS, Wi-Fi ili
Bluetooth funkcije za pronalaženje vaše trenutne lokacije.
Više mreža
Prilagodite postavke za kontrolu veza s drugim uređajima ili mrežama.
Ispis
Konfiguriranje postavki dodataka (pluginova) pisača instaliranih na uređaju. Dostupne pisača
možete potražiti i ručno dodati za ispis datoteka putem Wi-Fi veze ili cloud usluga.
VPN
Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN).
Ethernet
Ethernet opcija dostupna je kada je Ethernet adapater spojen na uređaj. Ovu opciju koristite za
aktiviranje Ethernet funkcije i za konfiguriranje mrežnih postavki.
Uređaji u blizini
• Naziv uređaja: Prikaz naziva uređaja.
• Dijeljeni sadržaj: Postavite uređaj da dijeli sadržaj sa drugim uređajima.
• Popis dopuštenih uređaja: Pogledajte popis uređaja koji mogu pristupiti vašem uređaju.
129
Postavke
• Popis zabranjenih uređaja: Pogledajte popis uređaja kojima je zabranjen pristup vašem
uređaju.
• Mjesto spremanja: Odaberite memorijsku lokaciju za spremanje datoteka medija.
• Slanje iz drugih uređaja: Postavite uređaj da pihvati poslate stavke sa drugih uređaja.
Screen Mirroring
Aktivacija funkcije zrcaljenja zaslona i dijeljenje vašeg zaslona s drugima.
Uređaj
Zvuk
Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.
• Glasnoća: Podešavanje razine glasnoće glazbe, videozapisa, sustava reprodukcije zvuka i
obavijesti.
• Zadani ton obavijesti: Odaberite zvuk zvona za događaje, poput dolaznih poruka.
• Zvukovi dodira: Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri odabiru aplikacije ili opcije na
zaslonu osjetljivom na dodir.
• Zvuk zaključavanja zaslona: Postavite uređaj da emitira zvuk pri zaključavanju ili
otključavanju zaslona osjetljivog na dodir.
• Samsung aplikacije: Promjena postavki obavijesti za svaku aplikaciju.
• Zvuk dodira tipke: Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodiru tipke.
• Audio izlaz: Odaberite format izlaza zvuka koji ćete koristiti pri spajanju uređaja sa HDMI
uređajima. Neki uređaji ne moraju podržavati postavku surround zvuka.
• Adapt Sound: Personalizirajte zvuk za uho koje najviše koristite tijekom slušanja glazbe.
Zaslon
Promijenite postavke zaslona.
• Svjetlina: Postavljanje osvjetljenja zaslona.
• Istek zaslona: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje
zaslona.
• Trajanje svjetla tipki: Postavite trajanje pozadinskog osvjetljenja gumba.
130
Postavke
• Sanjarenje: Postavite uređaj za pokretanje čuvara zaslona kada je uređaj spojen na radnu
stanicu ili se puni.
• Prikaz postotka baterije: Postavite uređaj za prikazivanje preostalog kapaciteta baterije.
• Uredi nakon snimke zaslona: Podesite za uređivanje snimke zaslona nakon snimanja istog.
Više prozora
Aktivirajte funkciju višenamjenskog prozora za istovremeno pokretanje više aplikacija na zaslonu.
• Otv. u prikazu više proz.: Podesite uređaj na aktiviranje funkcije višenamjenski prozor kada
otvorite datoteke iz opcije Moje Datoteke ili Video.
Zaslon zaključavanja
Promjena postavki zaključanog zaslona.
• Zaključavanje zaslona: Aktiviranje funkcije zaključavanja zaslona. Sljedeće opcije se mogu
razlikovati ovisno o odabranoj funkciji zaključavanja zaslona.
• Opcije widgeta sata: Konfiguriranje postavki za widget sata.
– – Veličina sata: Promjena veličine sata.
– – Prikaži datum: Postavite uređaj za prikazivanje datuma sa satom.
• Prečaci: Postavite uređaj za prikaz i uređivanje prečaca za aplikaciju na zaključanom zaslonu.
Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
• Osobna poruka: Podesite uređaj za prikazivanje osobne poruke na zaključanom zaslonu.
– – Uredi osobnu poruku: Uređivanje osobne poruke.
• Info. o vlasniku: Unesite osobne informacije koje su prikazane sa satom.
• Otključavanje: Odaberite efekt pri otključavanju zaslona.
• Otključavanje buđenjem: Postavite uređaj za prepoznavanje naredbe buđenja kada je
zaslon zaključan.
• Upute: Postavite uređaj za prikazivanje teksta pomoći na zaključanom zaslonu.
131
Postavke
Pozadina
Promjena postavki slike pozadine.
• Početni zaslon: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon.
• Zaslon zaključavanja: Odaberite sliku pozadine za zaključani zaslon.
• Početni i zaslon zaključavanja: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon i zaključani
zaslon.
Slova
Promijenite postavki za slova.
• Vrsta slova: Promijenite vrstu slova za tekst na zaslonu.
• Veličina slova: Promjena veličine slova.
Ploča obavijesti
Prilagodite stavke koje će se pojaviti na panelu s obavijestima.
• Svjetlina i glasnoća: Podesite uređaj na prikaz traka podešavanja osvjetljenja i glasnoće na
okviru obavijesti.
• Preporučene aplikacije: Podesite uređaj na prikaz popisa preporučenih aplikacija na okviru
obavijesti na temelju vaših aktivnosti, poput spajanja slušalica na uređaj.
• Postavite tipke brzih postavki: Reorganiziranje gumba brzih postavki na okviru obavijesti.
132
Postavke
Pristupačnost
Usluge pristupačnosti su posebne značajke za osobe s određenim tjelesnim invaliditetom.
Pristupite i aktivirajte sljedeće postavke za poboljšanje dostupnosti uređaja.
• Auto. rotacija zaslona: Podesite automatsko rotiranje sučelja kada se uređaj rotira.
• Istek zaslona: Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje
zaslona.
• Izgovaranje šifri: Podesite uređaj za glasno čitanje šifre koje unosite preko aplikacije
TalkBack.
• Način jednostavnog dodira: Podesite uređaj na kontroliranje obavijesti pomoću dodira
gumba umjesto povlačenjem gumba.
• Prikaži prečac: Dodajte prečac u opciji Pristupačnost ili TalkBack na brzom izborniku koji se
pojavljuje kada pritisnete i držite gumbu za uključivanje.
• Upravlj. pristupačnosti: Izvezite ili uvezite postavke za pristupačnost da biste ih podijelili sa
drugim uređajima.
– – Izvoz: Izvoz trenutnih postavku dostupnosti kao datoteke.
– – Aktualiziraj: Uvoz trenutnih postavku dostupnosti kao datoteke.
– – Dijeljenje preko: Slanje trenutnih postavki pristupačnosti drugima.
• TalkBack: Aktiviranje funkcije TalkBack, koja osigurava glasovni odaziv.
• Veličina slova: Promjena veličine slova.
• Povećanje: Postavite uređaj za uvećanje ili umanjenje prikaza pokretima prstiju.
• Negativne boje: Zamijenite boje zaslona da biste poboljšali vidljivost.
• Podsjetnik na obavijesti: Podesite uređaj da vas upozori kada propusitite obavijesti te
podesite interval za ponavljanje upozorenja.
• Prečac dostupnosti: Podesite uređaj na aktiviranje TalkBack aplikacije kada pritisnete i držite
gumb za uključivanje, a zatim dodirnete i držite zaslon s dva prsta.
133
Postavke
• Opc. pret. teksta u govor:
– – Preferirani TTS sustav: Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki
sustava glasovne sinteze, dodirnite .
– – Brzina govora: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
– – Slušaj primjer: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
– – Status zadanog jezika: Prikaz statusa zadanog jezika za funkciju pretvaranja teksta u
govor.
• Korekcija zvuka: Podesite balans zvuka pri korištenju dvostrukih slušalica.
• Mono zvuk: Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka na jednoj slušalici.
• Isključi sve zvukove: Isključite sve zvukove uređaja.
• Bljeskajuća obavijest: Podesite bljeskalicu da treperi u slučaju kad imate nove poruke ili
obavijesti.
• Google podnaslovi (CC): Podesite uređaj za prikaz teksta podnaslova na sadržaju koji
podržava Google te za promjenu postavki teksta podnaslova.
• Samsung podnaslovi (CC): Podesite uređaj za prikaz teksta podnaslova na sadržaju koji
podržava Samsung te za promjenu postavki teksta podnaslova.
• Izbornik pomagača: Podesite uređaj za prikazivanje ikone pomoćnog prečaca koja vam
pomaže da pristupite funkcijama koje podržavaju vanjske gumbe ili funkcije na okviru
obavijesti. Također, možete urediti izbornik ikone prečaca.
– – Dominantna ruka: Odaberite lijevu ili desnu ruku za jednostavno korištenje pomoćnog
izbornika.
– – Uredi: Prilagodite stavke koje se pojavljuju na pomoćnom izborniku.
• Dodir i držanje: Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.
• Kontrola interakcije: Aktiviranje načina kontrole interakcije za ograničavanje reagiranja
uređaja na unose u neku aplikaciju.
Način Blokiranja
Odaberite koje obavijesti će se blokirati i koliko dugo.
134
Postavke
Kontrole
Jezik i unos
Izmijeni postavke za tekstualni unos. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom
jeziku.
Jezik
Odaberite jezik zaslona za sve menije i aplikacije.
Zadano
Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.
Samsung tipkovnica
Za promjenu postavki Samsung tipkovnice, dodirnite
.
Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.
• Odaberite jezike unosa: Odabir jezika za unos teksta.
• Predviđanje teksta: Aktiviranje načina prediktivnog teksta za predviđanje riječi na osnovu
vašeg unosa i prijedloga riječi. Možete i prilagoditi postavke predviđanja riječi.
• Automatska zamjena: Postavite uređaj da automatski ispravlja pogrešno napisane ili
nepotpune riječi tako što ćete dodirnuti razmaknicu ili znak interpunkcije.
• Auto. veliko početno slovo: Postavite uređaj za automatsko pisanje prvog velikog slova
nakon završnog znaka interpunkcije, kao što je točka, znak pitanja ili znak uzvika.
• Automatski razmak: Postavite uređaj za automatsko umetanje razmaka između riječi.
• Auto. interpunkcija: Postavite uređaj za umetanje točke kada dva puta dodirnete
razmaknicu.
• Ništa: Podesite uređaj na deaktiviranje funkcije prelaska dlanom preko tipkovnice.
• Uzastopni unos: Postavite uređaj za unos teksta povlačenjem na tipkovnici.
• Upravljanje pokazivačem: Aktivirajte funkciju navigacije pametne tipkovnice za pomicanje
pokazivača povlačemjem prsta preko tipkovnice.
135
Postavke
• Zvuk: Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodiru tipke.
• Prikaz znakova: Postavite uređaj za prikaz velike slike svakog unesenog znaka.
• Upute: Pristupite informacijama pomoći za korištenje Samsung tipkovnice.
• Poništi postavke: Resetirajte postavke Samsung tipkovnice.
Google unos teksta govorom
Za promjenu postavki glasovnog unosa, dodirnite
.
• Odaberite jezike unosa: Odaberite jezike za unos teksta.
• Blokiraj uvredljiv govor: Postavite uređaj za spriječavanje prepoznavanja uvredljivih riječi u
glasovnom unosu.
• Izvanmrežno prepoznavanje govora: Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos
glasom izvan mreže.
Glasovno prepoznavanje
Odaberite program za glasovno prepoznavanje.
Ova funkcija pojavljuje se samo kada se koristi aplikacija za prepoznavanje glasa.
Glas. pretraživanje
Za Samsung glasovno prepoznavanje koristite sljedeće opcije:
• Language: Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
• Open via the home key: Postavite uređaj za pokretanje S Voice funkcije kada dvaput
pritisnete gumb početnog zaslona.
• Use location data: Postavite uređaj da koristi informacije o lokaciji za rezultate glasovnog
pretraživanja.
• Hide offensive words: Sakrijte uvredljive riječi iz rezultata glasovnog pretraživanja.
• About: Pregled informacija o verziji.
• Wake up command: Postavite uređaj za pokretanje glasovnog prepoznavanja izgovaranjem
naredbe buđenja tijekom korištenja aplikacije S Voice.
136
Postavke
• Check missed events: Podesite uređaj na provjeru propuštenih poruka ili događaja kada je S
Voice funkcija pokrenuta pritiskom na gumb slušalice.
• Home address: Unesite kućnu adresu za korištenje informacija o lokaciji za funkcijom
glasovne naredbe.
• Log in to Facebook: Unesite informacije o vašem Facebook računu da biste Facebook
koristili sa S Voice.
• Log in to Twitter: Unesite informacije o vašem Twitter računu da biste Twitter koristili sa S
Voice.
Za Google glasovno prepoznavanje koristite sljedeće opcije:
• Jezik: Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
• Govorni izlaz: Postavite uređaj da osigura glasovni odziv kako bi vas obavijestio o trenutnoj
akciji.
• Blokiraj uvredljiv govor: Sakrijte uvredljive riječi iz rezultata glasovnog pretraživanja.
• Izvanmrežno prepoznavanje govora: Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos
glasom izvan mreže.
• Bluetooth slušalice: Podesite uređaj da dozvoli glasovno traženje putem Bluetooth slušalice
kada je spojena na uređaj.
Opc. pret. teksta u govor
• Preferirani TTS sustav: Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki
sustava glasovne sinteze, dodirnite .
• Brzina govora: Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
• Slušaj primjer: Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
• Status zadanog jezika: Prikaz statusa zadanog jezika za funkciju pretvaranja teksta u govor.
Prijelaz mišem
Aktiviranje “Mousover” funkcije za izvršavanje različitih funkcija kada se pokazivač miša ili
podloge osjetljive na dodir spojenih s vašim uređajem pomiče iznad zaslona.
• Pregled i nazivi ikona: Podesite uređaj na prikazivanje predprikaza sadržaja ili skočnih
informacija kada pokazivač pokaže na stavku.
• Kretanje po popisu: Podesite uređaj na pomicanje po popisima pomicanjem pokazivača na
rub zaslona.
137
Postavke
Brzina pokazivača
Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu podlogu koji su povezani s uređajem.
Kontrola glasom
Postavite uređaj da prepoznaje glasovne naredbe za upravljanje uređajem. Možete odabrati
značajke za upravljanje uređajem pomoću glasovnih naredbi.
Pokreti
Aktiviranje funkcije prepoznavanja pokreta i promjena postavki upravljanja prepoznavanjem
pokreta na uređaju.
• Povećaj/smanji: Postavite uređaj za uvećanje ili umanjenje prikaza tijekom pregleda slika u
aplikaciji Galerija ili pregleda internetskih stranica, kada dodirnete i držite dve točke prstima
a zatim nagnete uređaj nazad i napred.
• Pregled slike: Postavite uređaj da se kreće po slici kada ga pomičete u bilo kom smjeru kada
je slika uvećana.
Pokret dlanom
Aktiviranje funkcije pokreta dlanom za upravljanje uređajem dodirivanjem zaslona.
• Snimi zaslon: Postavite uređaja za snimanje slike zaslona kada povučete rukom lijevo ili
desno preko zaslona.
• Utišaj/pauziraj: Postavite uređaj za pauziranje reproduciranja medija kada dlanom
dodirnete zaslon.
Pametni zaslon
• Pametno mirovanje: Postavite uređaj za sprječavanje isključivanja osvjetljenja zaslona dok
gledate na zaslon.
• Pametno zakretanje: Postavite sučelje tako da ne rotira sukladno usmjerenju vašeg lica.
• Pametna pauza: Podesite uređaj da pauzira reprudukciju videozapisa kad ne gledate u
zaslon.
138
Postavke
Općenito
Računi
Dodavanje računa e-pošte ili SNS-a.
Oblak
Promjenite postavke sinkronizacije podataka ili datoteka na vašem Samsung računu ili Dropbox
cloud pohrani.
Sigurnosno kopiranje i poništavanje
Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.
• Pokreni sigurnosnu kopiju: Postavite uređaj da napravi sigurnosnu kopiju postavki i
podataka aplikacija na Google poslužitelj.
• Sigurnosno kopiranje računa: Postavite ili uredite vaš Google sigurnosni račun.
• Auto. vraćanje sigurnosne kopije: Postavite uređaj za vraćanje postavki i podataka
aplikacija kada se aplikacije ponovno instaliraju na uređaj.
• Vraćanje tvorničkih postavki: Ovo će vratiti postavke na tvornički zadane vrijednosti i
obrisati sve podatke.
Datum i vrijeme
Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu
uređaja.
Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke
vremena i datuma.
• Postavi datum: Ručno postavljanje trenutnog datuma.
• Postavi vrijeme: Ručno postavljanje trenutnog vremena.
• Odabir vremenske zone: Postavite matičnu vremensku zonu.
• Upotreba formata 24 sata: Prikaz vremena u 24-satnom formatu.
• Odabir formata datuma: Odaberite format datuma.
139
Postavke
Dodatna oprema
Promjena postavki pribora.
• Zvuk držača: Postavite uređaj za reprodukciju zvuka kada je uređaj spojen na ili uklonjen iz
držača.
• Način audio izlaza: Podesite uređaj za korištenje zvučnika držača kad je uređaj spojen na
držač radne površine.
• Audio izlaz: Odaberite format izlaza zvuka koji ćete koristiti pri spajanju uređaja sa HDMI
uređajima. Neki uređaji ne moraju podržavati postavku surround zvuka.
Upravljanje aplikacijama
Prikažite i upravljajte aplikacijama na uređaju.
Zadane aplikacije
• Početni: Odaberite zadani način prikaza početnog zaslona.
Korisnici
Podešavanje i upravljanje korisničkim profilima za personalizirane postavke.
Baterija
Prikažite količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.
• Prikaz postotka baterije: Postavite uređaj za prikazivanje preostalog kapaciteta baterije.
Štednja baterije
Aktivirajte mod uštede-energije i promijenite postavke moda uštede-energije.
• Štednja energije procesora: Postavite uređaj da ograniči korištenje nekih resursa sustava.
• Štednja energije zaslona: Postavite uređaj da smanji osvjetljenje zaslona.
• Info o štednji energije: Saznajte kako smanjiti potrošnju baterije.
140
Postavke
Spremanje
Pregledajte informacije o memoriji uređaja, kao i o memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku
karticu.
Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi podaci koji se nalaze na njoj.
Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta
jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Raspoloživi kapacitet
može se promijeniti kada nadogradite uređaj.
Sigurnost
Promijenite postavke radi zaštite uređaja.
• Šifriraj uređaj: Postavite šifru za šifriranje podataka spremljenih na uređaju. Morate unijeti
šifru svaki put kada uključite uređaj.
Napunite bateriju prije nego što omogućite ovu postavku jer šifriranje podataka može
potrajati više od sat vremena.
• Šifriraj vanjsku SD karticu: Postavite uređaj za šifriranje svih datoteka na memorijskoj
kartici.
Ako uređaj vratite na tvorničke postavke kada je ova postavka omogućena, uređaj neće
moći pročitati vaše šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije resetiranja
uređaja.
• Daljinske kontrole: Postavite uređaj da dozvoli upravljanje vašim izgubljenim ili ukradenim
uređajem daljinskim putem preko interneta. Za uporabu ove značajke morate se prijaviti na
svoj Samsung račun.
– – Registracija računa: Dodavanje ili pregledanje Samsung računa.
– – Koristi bežične mreže: Postavite uređaj da omogući prikupljanje podataka o lokaciji ili
određivanje lokacije vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi veze.
• Idi na stranicu za traženje mobitela: Pristup internetskoj stranici “Pronađi moj mobitel”
(findmymobile.samsung.com). Izgubljeni ili ukradeni uređaj možete pratiti i kontrolirati
putem internetskih stranica “Pronađi moj mobitel”.
• Učini šifre vidljivima: Postavite uređaj za prikaz šifri redoslijedom kojim su unijete.
141
Postavke
• Administratori uređaja: Pregled administratora uređaja instaliranih na uređaju. Možete
dopustiti administratorima uređaja da primjenjuju nova pravila na uređaj.
• Nepoznati izvori: Odaberite za instaliranje aplikacija iz bilo kojeg izvora. Ako nije drukčije
odabrano, preuzimajte aplikacije samo s usluge Trg. Play.
• Provjeri aplikacije: Podesite uređaj i omogućite Googleu provjeru štetnog ponašanja
aplikacija prije njihove instalacije.
• Prom. razinu sigurnosti: Odaberite razinu aktivnosti prema politici sigurnosti.
• Aktual. sigurn. pravila:
– – Automatska aktualizacija: Podesite uređaj na automatsko provjeravanje i preuzimanje
ažuriranja sigurnosti.
– – Provjeri aktualiziranja: Provjeravanje sigurnosnih ažuriranja.
• Šalji izvješća o sigurnosti: Podesite uređaj na automatsko slanje izvješća o sigurnosti kada je
uređaj spojen na Wi-Fi mrežu.
• Vrsta memorije: Podesite tip pohrane za datoteke certifikata.
• Pouzdani podaci: Koristite certifikate i vjerodajnice da biste omogućili sigurnu uporabu
različitih aplikacija.
• Instaliraj s memorije uređaja: Instalirajte šifrirane certifikate spremljene na USB uređaju.
• Obriši podatke za prijavu: Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i resetirajte šifru.
O uređaju
Pristupanje informacijama o uređaju, uređivanje naziva uređaja ili ažuriranje softvera uređaja.
Postavke usluge Google
Ovu aplikaciju koristite za konfiguriranje postavki nekih funkcija koje omogućuje Google.
Dodirnite Postavke usluge Google na zaslonu aplikacija.
142
Dodatak
Rješavanje problema
Prije nego što kontaktirate servisni centar tvrtke Samsung molimo pokušajte primijeniti sljedeća
rješenja. Neke situacije možda se neće odnositi na vaš uređaj.
Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu
unosa određenih šifri:
• Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja aktivirana, morate unijeti šifru koju ste postavili
za uređaj.
• PIN: Kada uređaj koristite prvi put ili kada je aktivirano unošenje PIN broja, morate unijeti
PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika
Zaključaj SIM.
• PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično zbog toga što je PIN nekoliko puta unet
pogrešno. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
• PIN2: Kada pristupate izborniku za koji se zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 koji ste dobili uz
SIM ili USIM karticu. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.
Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo. Kad ste u pokretu često se mogu
pojaviti poruke o grešci.
• Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Za više informacija kontaktirajte
pružatelja usluga.
Uređaj se ne uključuje
• Ako je baterija potpuno ispražnjena tada se vaš uređaj neće uključiti. Potpuno napunite
bateriju prije uključivanja uređaja.
• Možda baterija nije ispravno umetnuta. Ponovo umetnite bateriju.
• Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo umetnite bateriju.
143
Dodatak
Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno
• Ako na zaslon osjetljiv na dodir pričvrstite zaštitni poklopac ili dodatke u tom slučaju zaslon
osjetljiv na dodir možda neće ispravno raditi.
• Ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir ili ako
zaslon dodirujete sa oštrim predmetom ili vrhovima prstiju u tom slučaju zaslon osjetljiv na
dodir možda neće ispravno raditi.
• U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na
dodir.
• Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
• Provjerite je li vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
• Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreban ili oštećen, posjetite servisni centar tvrtke Samsung.
Vaš uređaj se zamrzava ili ima kritičnu grešku
Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze u tom slučaju možda ćete morati zatvoriti
aplikaciju ili ponovo umetnuti bateriju te uključiti uređaj za vraćanje njegovih funkcionalnosti.
Ako se vaš uređaj zamrzava ili ne reagira, za ponovo pokretanje pritisnite i držite gumb za
uključivanje duže od 7 sekundi.
Ako ovo ne riješi problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki. Na zaslonu aplikacija dodirnite
Postavke → Općenito → Sigurnosno kopiranje i poništavanje → Vraćanje tvorničkih
postavki → Vraćanje uređaja → Obriši sve. Ne zaboravite prije vraćanja na tvorničke postavke,
sigurnosno pohraniti kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju.
Ako se problem ne riješi, kontaktirajte servisni centar tvrtke Samsung.
Pozivi se ne spajaju
• Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.
• Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.
Drugi vas ne čuju tijekom poziva
• Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
• Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
• Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.
144
Dodatak
Jeka zvukova tijekom poziva
Podesite glasnoću pritiskom na gumb glasnoća ili se premjestite na drugu lokaciju.
Mobilna mreža ili internet se često prekida ili je kvaliteta zvuka jako loša
• Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
• Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem
signala. Možda imate problema sa spajanjem zbog problema s baznim stanicama pružatelja
usluge. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
• Ako uređaj koristite kad ste u pokretu u tom slučaju usluga bežične mreže može se
deaktivirati zbog problema s mrežom pružatelja usluge.
Ikona baterije je prazna
Vaša baterija je gotovo prazna. Napunite ili zamijenite bateriju.
Baterija se ne puni ispravno (za punjače odobrene od tvrtke Samsung)
• Provjerite je li punjač ispravno spojen.
• Ako je priključak za bateriju onečišćen, baterija se možda neće moći ispravno napuniti ili se
uređaj može isključiti. Obrišite oba pozlaćena kontakta i ponovo pokušajte napuniti bateriju.
• Baterije u nekim uređajima ne može zamijeniti korisnik. Za izmjenu baterije posjetite servisni
centar tvrtke Samsung.
Baterija se brže prazni nego kada je tek kupljena
• Ako bateriju izložite jako niskim ili visokim temperaturama može se smanjiti njena
iskoristivost.
• Potrošnja baterije se povećava ako koristite funkcije razmijene poruka ili neke aplikacije,
poput igrica ili interneta.
• Baterija je potrošna i njena iskoristivost se s vremenom smanjuje.
145
Dodatak
Vaš uređaj je vruć na dodir
Kad koristite aplikacije koje zahtijevaju jače napajanje ili kad ih koristite duže vrijeme, vaš uređaj
može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu
izvedbu.
Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci
Za rukovanje aplikacijom kamere vaš uređaj mora imati dovoljno raspoloživog memorijskog
prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primate poruku o grešci,
pokušajte sljedeće:
• Napunite bateriju ili zamijenite bateriju s onom koja je napunjena.
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste
primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.
Kvaliteta fotografije je lošija od kvalitete prikaza
• Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju te primijenjenim tehnikama
fotografiranja.
• Ako snimate fotografije u tamni, noću ili u zatvorenim prostorima na slikama se može
pojaviti šum ili slike mogu biti ne fokusirane.
Prilikom otvaranja multimedijskih datoteka javlja se poruka o grešci
Ako prilikom otvaranja multimedijskih datoteka na ueđaju primate poruku o grešci ili se datoteke
ne mogu reproducirati, pokušajte sljedeće:
• Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem
datoteka s uređaja.
• Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava
(DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za
reprodukciju datoteke.
• Provjerite podržava li vaš uređaj vrstu datoteke.
146
Dodatak
• Vaš uređaj podržava fotografije i videozapise snimljene ovim uređajem. Fotografije i
videozapisi snimljenim drugim uređajima možda se neće ispravno reproducirati.
• Vaš uređaj podržava multimedijske datoteke autorizirane od strane pružatelja mrežnih
usluga ili pružatelja dodatnih usluga. Neki sadržaji dostupni putem interneta poput zvukova
zvona, videozapisa ili slika pozadine možda neće ispravno raditi.
Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen
• Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
• Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
• Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth
raspona (10 m).
Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.
Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo
• Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
• Provjerite imate na računalu li instaliran i ažuriran ispravan pogon.
• Ako koristite Windows XP, provjerite imate li na vašem računalu instaliran Windows XP
Service Pack 3 ili noviju verziju.
• Provjerite imate li na računalu instaliran Samsung Kies ili Windows Media Player 10 ili noviju
verziju.
Vaš uređaj ne može pronaći vašu trenutnu lokaciju
GPS signal može biti ometan na nekim lokacijama, poput zatvorenih prostora. U tom slučaju
podesite uređaj da prilikom traženja vaše trenutne lokacije koristi Wi-Fi ili mobilnu mrežu.
147
Dodatak
Izgubljeni su podaci pohranjeni na uređaju
Uvijek napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih na uređaju. U protivnom,
nećete moći obnoviti podatke ako se oštete ili izgube. Tvrtka Samsung nije odgovorna za gubitak
podataka pohranjenih na uređaju.
Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja
• Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija
dijelova.
• Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.
Uklanjanje baterije
• Za uklanjanje baterije morate posjetiti ovlašteni servisni centar s dobivenim uputama.
• Zbog vlastite sigurnosti ne smijete pokušavati ukloniti bateriju. Ako baterija nije ispravno
uklonjena, to može dovesti do oštećenja na bateriji ili uređaju, prouzročiti ozljedu i/ili narušiti
sigurnost uređaja.
• Samsung ne prihvaća odgovornost za bilo kakvo oštećenje ili gubitak (ugovorom ili
deliktom, uključujući propust) koji može nastati zbog nepoštovanja ovih upozorenja i uputa,
a koji se ne odnosi na smrtne posljedice ili ozljede prouzročene zbog Samsungova propusta.
1 Uklonite memorijsku karticu.
2 Umetnite alat za otvaranje uređaja u prazninu između zaslona i stražnjeg poklopca uređaja.
Zatim počnite razdvajati zaslon i stražnji poklopac koristeći se alatom za razdvajanje.
Pazite pri umetanju alata kako biste izbjegli oštećenje unutarnjih dijelova uređaja.
148
Dodatak
3 Nastavite s umetanjem alata i razdvajanjem zaslona i stražnjeg poklopca u čestim
intervalima oko uređaja.
Pažljivo rotirajte stražnji poklopac i pazite da se kuke ne oštete.
4 Kada zaslon bude odvojen, odvojite zaslon i stražnji poklopac.
Zatim stavite stražnji poklopac na stranu i postavite zaslon prema dolje na ravnu radnu
površinu.
5 Olabavite i uklonite četiri vijka s baterije.
6 Odspojite konektor baterije i uklonite vrpcu.
7 Uklonite bateriju povlačenjem pločice prema gore.
Pri uklanjanju baterije ne upotrebljavajte druge alate osim pločice. To bi moglo oštetiti
bateriju.
149
Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja u ovisnosti o području pružatelja usluga ili
verziji softvera te su podložni izmjeni bez prethodne najave.
www.samsung.com
Croatian. 06/2015. Rev.1.1
Download PDF