Samsung | LE37S71B | Samsung LE37S71B Használati utasítás

Contact SAMSUNG WORLD-WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products,
please contact the SAMSUNG customer care centre.
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD-WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban,
forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.
Kontakt do SAMSUNG WORLD-WIDE
Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung,
skontaktuj się z naszą infolinią.
Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα της Samsung,
επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.
Свържете се със SAMSUNG ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ
Ако имате въпроси или коментари за продуктите на Samsung,
се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на SAMSUNG.
Skontaktujte Celosvetový Samsung
Ak máte nejaké otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung,
prosím, skontaktujte centrum starostlivosti o zákazníkov spoločnosti SAMSUNG.
Kontaktirajte SAMSUNG ŠIROM SVIJETA
Ako imate pitanja ili komentara u vezi s proizvodima tvrtke Samsung,
obratite se centru za brigu o kupcima tvrtke Samsung.
Kontaktujte Samsung po celém světě
Pokud máte dotazy nebo připomínky týkající se výrobků Samsung,
kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti SAMSUNG.
Country
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
RUSSIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
UKRAINE
Customer Care Center
02 201 2418
844 000 844
38 322 887
09 693 79 554
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
01805 - 121213 (€ 0,12/Min)
06 40 985 985
199 153 153
02 261 03 710
0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)
231 627 22
0 801 801 881
80 8 200 128
8-800-200-0400
0850 123 989
902 10 11 30
08 585 367 87
0870 242 0303
8-800-502-0000
LCD TV
LE27S7
LE32S7
LE37S7
LE40S7
Owner’s Instructions
Before operating the unit,
please read this manual thoroughly,
and retain it for future reference.
Web Site
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.ru
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ur
ON-SCREEN MENUS
PC DISPLAY
PICTURE IN PICTURE (PIP)
TELETEXT
This device is a Class B digital apparatus.
Register your product at www.samsung.com/global/register
BN68-01001G-01
BN68-01001G-01Cover.indd 1
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:54:50
Съдържание
СВЪРЗВАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ВАШИЯ ТЕЛЕВИЗОР
НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕТО
Списък на частите................................................... Монтиране на стойката.......................................... Инсталиране на комплект за монтиране на стена....
Преглед на Контролния панел............................... Преглед на панела за свързване
на периферни устройства...................................... Преглед на дистанционното управление.............. Поставяне на батерии в дистанционното управление.... Включване и изключване........................................ За да изключите телевизора, натиснете още веднъж... Plug & Play............................................................... 2
2
2
3
4
6
6
7
7
7
НАСТРОЙКА НА КАНАЛИТЕ
Автоматично запаметяване на канали.................. 8
Ръчно запаметяване на канали............................. 8
Настройка на Мениджър Kанали........................... 9
Активиране на заключването за деца................10
Подреждане на запаметените канали................... 10
Присвояване на имена на канали......................... 11
Фина настройка на канал....................................... 11
НАСТРОЙКА НА КАРТИНАТА
Смяна на стандарта на картината......................... 12
Настройка на избрана картина.............................. 12
Промяна на баланса на бялото............................. 12
Връщане на настройките на
картината до фабричните...................................... 13
Смяна на формата на картината........................... 13
Стопиране на картината......................................... 13
Цифрово потискане на шума................................. 13
DNIe дeмo (Машина за цифров естествен образ).... 14
Гледане на картина в картина (КВК)..................... 14
НАСТРОЙКА НА ЗВУКА
Смяна на стандарта на звука.............................15
Регулиране на настройките за звука..................15
Настройване на TruSurround XT (SRS TSXT)....16
Автоматична настройка на звука.......................16
Избиране на Internal Mute (Заглушаване вътрешен).....16
Звук от подкартината...........................................17
Връщане на настройките на звука до фабричните.... 17
Свързване на слушалките..................................17
Символи
Натиснете
Важно
Забележка
ДРУГИ НАСТРОЙКИ
Избор на език.......................................................19
Използване на режим Режим игри.....................19
Задаване на режима син екран /
Избиране на мелодията ....................................19
Използване на функцията Икономия на енергия......20
Избор на източника.............................................20
Редактиране на имената на входния източник.....20
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА ТЕЛЕТЕКСТ
Телетекст декодер...............................................21
Показване на информация от телетекст...........21
Избиране на конкретна страница от телетекст.....22
Използване на Fastext за избор
на страница от телетекст....................................22
НАСТРОЙКА НА PC ЕКРАНА НА ТЕЛЕВИЗОРА
Инсталиране на софтуера за PC
(базиран на Windowѕ XP)....................................23
Режими на дисплея.............................................23
Настройка на PC екрана на телевизора............24
Български
Сверяване и показване на точното време........17
Настройка на таймера за заспиване.................18
Автоматично включване и изключване на
телевизора...........................................................18
ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ
Използване на устройство против кражби
Kensington.............................................................25
Отстраняване на неизправности:
Преди да се обърнете към сервизен персонал........25
Технически спецификации..................................26
Тактилен
бутон
Български-
BN68-01001G-01Bul.indd 1
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:45:37
Списък на частите
Моля, проверете дали към вашия течнокристален телевизор са приложени следните части. Ако някоя част липсва, се обърнете към доставчика си.
M4 X L16
Дистанционно управление
и батерии ( 2 бр. AAA)
И
нструкции за
притежателя
Захранващ кабел
 Гаранционна
карти
Капак-дъно
4 бр. винтове за
стойката
Стойка
 К арта за сервизната  Инструкции за
мрежа
безопасност
Кърпичка за
почистване
 Регистрационни
карти
Гаранционна карти / Карта за сервизната мрежа / Инструкции за безопасност / Регистрационни карти (Не е налична навсякъде).
Стойката и винта на стойката може да не са включени в зависимост от модела.
Монтиране на стойката
<2>
<3>
1.Поставете телевизора с екрана надолу върху мека кърпа или възглавничка, поставена на маса.
2.Поставете стойката в отвора на дъното на телевизора.
3.Вкарайте винта в посочения отвор и го затегнете.
Стойката се инсталира за модели с размер на екрана 40 инча или повече.
Инсталиране на комплект за монтиране на стена
Комплектът за монтиране на стена (продава се
отделно) ви позволява да монтирате телевизора на
стената. За подробна информация за инсталиране
на комплекта за монтиране на стена вж.
инструкциите, приложени към него. За помощ при
монтиране на стенната конзола се обърнете към
техник. Samsung Electronics не носи отговорност за
повреди на изделието или наранявания на вас или
други лица, след като сте опитали да инсталирате
телевизора сами.
Свалетестойката и затворете отвора на дъното
й с капачка и затегнете с два винта.
Български-
BN68-01001G-01Bul.indd 2
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:45:39
Преглед на Контролния панел
Цветът и формата на уреда може да се различава за различните модели.
SOURCE
Превключва между всички налични входни
източници. (TB, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video,
Koмпoнeнт, PC, HDMI). В екранното меню,
използвайте този бутон по начина, по
на
който използвате бутона ENTER
дистанционното управление.
MENU
Натиснете, за да видите екранно меню за
функциите на вашия телевизор.
Бутони за смяна на каналите. В екранното
по начина,
меню, използвайте бутоните
по който използвате бутоните  и  bна
дистанционното управление. (Без дистанционното
управление може да включите телевизора с
помощта на бутоните за работа с канали.)
Високоговорители
Сензор за дистанционно управление
Насочвайте дистанционното управление към тази точка на телевизора.
Снатискане на тези бутони може да увеличите
или намалите силата на звука. В екранното
(Захранване)
Натиснете за включване и изключване на телевизора.
по
меню, използвайте бутоните
начина, по който използвате бутоните  и  на дистанционното управление.
Индикатор на захранването
Мигаи се изключва, когато захранването е
включено и свети в режим на готовност.
Български-
BN68-01001G-01Bul.indd 3
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:45:41
Преглед на панела за свързване на периферни устройства
[Гнезда на
страничния панел]
[Гнезда на задния панел]
(32 инч / 37 инч / 40 инч)
(Моделът 27 инч няма
гнезда на страничния панел.)
Кабел на захранването
[Гнезда на задния панел]
(27 инч)
Когато свържете външно устройство към телевизора, захранването на уреда трябва да е изключено.
При свързване на външно устройство трябва цветът на свързващата клема да съвпада с този на кабела.
Български-
BN68-01001G-01Bul.indd 4
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:45:42
Свързване към антена или кабелна телевизионна мрежа
За приемане на качествена картина телевизорът трябва да получава сигнал отнякой от следните източници:
- външна антена / кабелна телевизионна мрежа / сателитна мрежа
Свързване на HDMI/DVI
- Поддържа връзките между AV устройства с възможност за HDMI свързване (Set Top Box, DVD плейъри, AV приемници и цифрови телевизори).
- За свързване от HDMI към HDMI не е необходима допълнителна аудио връзка.
Какво е HDMI?
- “Висококачествен мултимедиен интерфейс” позволява прехвърлянето на висококачествена видеоинформация и множество канали за цифрово аудио (5.1 канала).
- Изводът HDMI/DVI поддържа свързване на DVI към разширително устройство с подходящия кабел (не е предоставен).
Разликата между HDMI и DVI е, че HDMI устройството е по-малко и има инсталирана HDCP (Цифрова защита срещу копиране с широка честотна лента) и поддържа цифрово аудио с множество канали.
За свързването трябва да използвате кабел от DVI към HDMI или разширителен DVI-HDMI, а извода
“R - AUDIO – L” на DVI устройството - за звуков изход.
- Когато свързвате този уред посредством HDMI или DVI към Set Top Box, DVD плейър или игрова конзола и подобни, внимавайте да бъде зададен съвместим режим на видео изход, както е посочено в таблицата по-долу.Ако това не бъде спазено, може да се получи изкривяване на картината, разкъсване на образа или липса на картина.
Поддържани режими за DVI или HDMI
50Hz
60Hz
Koмпoнeнт
480i
X
X
O
480p
O
O
O
576i
X
X
O
576p
O
X
O
720p
O
O
O
1080i
O
O
O
- Не се опитвайте да свържете конектора HDMI/DVI към графична карта на компютър или лаптоп.
(Това ще доведе до показване на празен екран.)
Свързване на Set-Top Box, видеорекордер или DVD
- Свържете SCART кабела за видеорекордер или DVD към SCART съединителя на видеорекордера или DVD устройството.
- Ако желаете да извършите свързване едновременно към Set-Top Box и видеорекордер (или DVD), трябва да свържете
Set-Top Box към видеото (или DVD), а видеото (или DVD) към телевизора.
Свързване на външни A/V устройства
- Свържете кабел тип RCA или S-VIDEO към съответно външно A/V устройство, например видеорекордер, DVD или камкордер.
- Свържете RCA аудио кабели към “R - AUDIO - L” на гърба на телевизора, а другите краища свържете към съответните съединители за аудио изход на A/V устройството.
- Ако желаете да ползвате слушалки, свържете ги с изхода за слушалки (
) на гърба на телевизора. При включени слушалки звукът от вградените високоговорители ще бъде изключен.
SERVICE
- Сервизно свързване за квалифициран сервизен техник.
Свързване на АУДИО
- Свържете RCA аудио кабели към “R - AUDIO – L” на гърба на апарата, а другите краища свържете към съответните съединители за аудио вход на усилвателя или DVD домашно кино.
Свързване на компютър
- Свържете D-Sub кабела (опция) към “PC (PC IN)” на гърба на телевизора, а другия край – към видео картата на вашия компютър.
- Свържете стерео аудио кабела (опция) към “R - AUDIO - L” на гърба на телевизора, а другия край – към извода “Audio Out” на звуковата карта на компютъра.
Свързване на компонентни устройства (DTV/DVD)
- Свържете компонентните видео кабели (опция) на компонентите към съединителя за компоненти (“PR”, “PB”, “Y”) на гърба на телевизора, а другия край-към съответния видео изход на компонента DTV или DVD.
- Ако желаете да свържете едновременно и Set-Top Box, и DTV (или DVD), трябва да свържете Set-Top Box към DTV (или DVD) и да свържете DTV (или DVD) към съединителя за компоненти (“PR”, “PB”, “Y”) на вашия телевизор.
- Съединителите Y, PB и PR на вашите компонентни устройства (DTV или DVD) понякога са означени с Y, B-Y и R-Y или Y, Cb и Cr.
- Свържете RCA аудио кабели към “R - AUDIO – L” на гърба на телевизора, а другите краища свържете към съответните съединители за аудиоизход на DTV или DVD устройството.
- Този LCD телевизор показва оптимална картина в режим 720p.
- Този LCD телевизор показва максимална картина в режим 1080i.
Заключалка Кенсингтън
- Заключалката кенсингтън (опция) е устройство, използвано за физическо обезопасяване на системата, когато тя се използва на публично място.
- Ако искате да използвате заключващо устройство, се обърнете към магазина, от който сте купили телевизора.
- Мястото на заключалката “Кенсингтън” може да е различно, в зависимост от модела.
Български-
BN68-01001G-01Bul.indd 5
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:45:43
Преглед на дистанционното управление
Бутон
за режим на готовност на
телевизора
Предишен канал
Ц
ифрови бутони за директен
достъп до канали
Автоматично изключване
иректно активиране на режима (PC)
Д
Избор на едно-/двуцифрен канал
P
P
Директно активиране на режима (TB)
Излизане от екранното меню
На
екрана се показва
“Мениджър Kанали”
Управление на курсора в менюто
Използвайте, за да видите
информация за текущото предаване
Увеличаване на звука
Намаляване на звука
Стопиране на картината
Временно изключване на звука
Показване на меню и
потвърждение на смяна
: Следващ канал
: Предишен канал
Избор на размера на картината
Функции на телетекст
Избор на звуков режим
Изход от показване на телетекст
Включване/изключване на картина
в картина
Телетекст - индекс
Телетекст - задържане
Избор на картинни ефекти
SOURCE: Телетекст - избор на размер
PIP FUNCTIONS
SOURCE: Избор на входния източник
SWAP:Размяна на главната картина и подкартината
SIZE: Избор на размер на КвК
POSITION: Избор на позиция на КвК
P : Следващ канал
P : Предишен канал
SWAP: Телетекст - запаметяване
Избор
на режим на телетекст (LIЅT
или FLOF)
Телетекст - подстраница
P
P
Телетекст - отмяна
Телетекст - показване
Избор на звукови ефекти
Изберете Teletext, Double или Mix.
Избор на SRS TSXT
Избор на налични източници
: Телетекст – следваща страница
: Телетекст – предишна страница
Fastext – избор на тема
Силната светлина може да попречи на работата на дистанционното
управление.
Т
ова е специално дистанционно управление за хора с увредено зрение, с точки
от брайловата азбука върху бутоните за включване, канали и сила на звука.
Поставяне на батерии в дистанционното управление
1.Повдигнетенагоре капачето на гърба на дистанционното управление, както е
показано на фигурата.
2.Сложетедве батерии с размер AAA.
При слагането на батериите се уверете, че ориентацията на полюсите “+” и “–” на батериите отговаря
на инструкциите от диаграмата вътре в отделението за батериите.
3.Сложетеобратно капачето.
А
ко няма да използвате дистанционното управление дълго време, се препоръчва да
извадите батериите и да ги съхранявате на студено и сухо място. Дистанционното
управление има обхват до 23 фута (7 метра) от телевизора. (При стандартно използване на
телевизора батериите издържат около година).
Ако дистанционното управление не работи, проверете следното:
1. Включено ли е захранването на телевизора?
2. Правилно ли са ориентирани положителният и отрицателният полюси на батериите (т.е. - + от едната страна и + - от другата)?
3. Сухи ли са батериите?
4. Няма ли спиране на тока и не е ли изваден щепселът от контакта?
5. Наблизо има специална флуоресцентна лампа или неонова табела?
Български-
BN68-01001G-01Bul.indd 6
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:45:46
Включване и изключване
Захранващият кабел е включен в задния панел на телевизора.
1. Включете захранващия кабел в контакта.
Индикаторът за готовност на лицевия панел на апарата светва.
2. Натиснете бутона
на лицевия панел на апарата.
За да включите телевизора, можете също да натиснете бутона POWER или бутона TV ( ) на дистанционното управление.
Програмата, която сте гледали последно, автоматично се избира отново.
3.Натиснетецифров бутон (0~9) или бутона за канал нагоре/надолу ( / ) на дистанционното
отдясно на апарата.
управление, или бутона
При първото включване на телевизора трябва да изберете език за менютата.
4. За да изключите телевизора, натиснете още веднъж POWER
.
За да изключите телевизора, натиснете още веднъж
Телевизорът може да бъде сложен в режим на готовност с цел намаляване на енергийното
потребление. Режимът на готовност е полезен в случаите, когато гледането се прекъсва за
кратък период (например по време на хранене).
1. атиснете бутона POWER , който се намира на дистанционното управление.
Екранът се изключва и на лицевия панел на апарата се появява зелен индикатор за готовност.
2.Зада включите отново телевизора, е необходимо само да натиснете повторно бутона POWER
някой от цифровите бутони (0~9) или бутон за смяна на канали (напред/назад) ( / ).
, Не оставяйте задълго телевизора в режим на готовност (например по време на отпуск). Най-добре е да извадите захранващия кабел от контакта, а антенния кабел - от гнездото за антената. Plug & Play
При първоначално включване на телевизора, автоматично една след
друга се появяват няколко основни настройки за индивидуален избор.
Налични са следните настройки.
1.атиснетебутона POWER , който се намира на дистанционното
управление.
Показва се съобщението “Start Plug & Play” с избрано “OK”.
2. Изберете съответния език с натискане на бутона  или .
за да потвърдите избора си.
Натиснете бутон ENTER
3. Появява се съобщението “Пpoвepeтe aнтeнния вxoд” с избрано “ОК”.
Натиснете бутон ENTER .
Погрижете се антенният кабел да е включен правилно.
4. Изберете съответната страна с натискане на бутона  или .
за да потвърдите избора си.
Натиснете бутон ENTER
5.Показвасе менюто “Автом.запам.” с избрано “Cтapт”
Натиснете бутон ENTER .
Търсенето на канали започва и завършва автоматично.
След запаметяването на наличните канали се появява менюто “Свери часовник”.
по всяко време, за да прекъснете процеса на
Натиснете бутона ENTER
запаметяване.
6.Натиснетебутон ENTER .
Изберете “Час” или “Минути” с натискане на бутона  или .
Задайте “Час” или “Минути” с натискане на бутона  или .
Можете да зададете час и минути с натискане на цифровите бутони на
дистанционното управление.
7.Натиснетебутон ENTER
за да потвърдите настройката.
 Език: Изберете своя език.
 Държава: Изберетесвоята страна.
 Автом.запам.: Автоматичнотърси и запаметява канали, предлагани в местната област.
 Свери часовник: Задаваточното време за часовника на телевизора.
Български-
BN68-01001G-01Bul.indd 7
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:45:48
Ако искате да нулирате тази функция...
1. Да натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто.
Натиснете някой от бутоните  или  , за да изберете опцията
“Haстройкa” Натиснете бутона ENTER .
2. Натиснете бутона ENTER
отново и изберете “Plug & Play”.
3. Появява се съобщението за “Стартиране на Plug & Play (Автодиалог)”.
- Автоматично запаметяване на канали
- Ръчно запаметяване на канали
Автоматично запаметяване на канали
Телевизорът позволява търсене на наличните честотни диапазони (те зависят от
страната Ви). Автоматично присвоените номера на програми може да не отговарят на
действителните или желаните номера. Вие обаче можете да подредите номерата на
програмите ръчно и да изтриете програмите, които не желаете да гледате.
1. Да натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто.
Натиснете някой от бутоните  или , за да изберете опцията “Kанал” Натиснете бутона ENTER
2. Натиснете бутона ENTER
.
, за да изберете “Държава”.
3. Изберете съответната страна с натискане на бутона  или .
Натиснете бутон ENTER
за да потвърдите избора си.
4.Натиснете някой от бутоните  или , за да изберете опцията “Автом.запам.” Натиснете бутона ENTER
5.Натиснетебутон ENTER
.
.
Телевизорът започва да запаметява всички налични канали.
Натиснете бутона ENTER
във всеки момент, за да прекъснете процеса на запаметяване и се върнете към
менюто “Kанал”.
6. След като се запаметят всички налични канали, се появява отново менюто “Сортирaнe”.
Ръчно запаметяване на канали
Имате възможност да запаметите до 100 телевизионни канала, включително приеманите по
кабелни мрежи. При ръчно запаметяване на канали Вие може да изберете:
Дали да запаметите всеки един от намерените канали или не.
Номера на програмата, с който желаете да обозначите всеки запаметен канал.
1. Да натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто.
Натиснете някой от бутоните  или , за да изберете опцията “Kанал” Натиснете бутона ENTER
.
2.Натиснете някой от бутоните  или , за да изберете опцията “Ръчнo зaпaм.” Натиснете бутона
ENTER .
3. Натиснете бутона ENTER
, за да изберете “Програма”.
4.Зада присвоите номер на програма на канал, е необходимо да намерите желания номер с бутоните
 или  , и да натиснете ENTER .
Освен това с натискане на цифровите бутони на дистанционното може да присвоите номер на програмата.
Български-
BN68-01001G-01Bul.indd 8
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:45:49
5.Натиснете някой от бутоните  или , за да изберете опцията “Цветова система” Натиснете бутона
ENTER .
6.Изберетецветовия стандарт, като натискате неколкократно бутона  или , а след това натиснете
бутона ENTER .
7. Натиснете някой от бутоните  или , за да изберете опцията “Cист. звук” Натиснете бутона ENTER
.
8.Изберетестандарта на звука, като натискате неколкократно бутона  или , а след това натиснете
бутона ENTER .
Ако няма звук или звукът не е нормален, изберете отново необходимата звукова система.
9.Ако знаете номера на канала, който да се запамети, натиснете бутона  или , за да изберете
“Канал”. Натиснете бутона ENTER . Изберете C (Ефирен канал) или S (Кабелен канал), като
натиснете бутона  или . Натиснете бутона , за да изберете канал. Изберете желания номер с
бутоните  или , след което натиснете ENTER .
Режим канали: P (Режим програми), C (Режим ефирен канал), S (Режим кабелен канал)
Можете да зададете канал и с натискане на цифровите бутони на дистанционното управление.
10.Аконе знаете номерата на канали, натиснете бутона  или , за да изберете “Търсене”, а после
натиснете бутона ENTER . Търсене с натискане на бутона  или , а после натиснете бутона
ENTER .
11.Натиснетенякой от бутоните  или  , за да изберете опцията “Запаметяване”. Натиснете бутона
ENTER , за да изберете “OK”.
12. Повторете стъпки 3-11 за всеки канал, който желаете да запаметите.
 Програма: Избира номер на програма за канала.
 Цветова система: Задава системата на поддържане на цветовете.
 Cист. звук: Задава системата на поддържане на звука.
 Kанал: Избира канал.  Търсене : Сканира за стойност на честотата за канала.
 Запаметяване: Запаметява вашите настройки.
Настройка на Мениджър Kанали
Настройте каналите според вашите предпочитания.:
Можете лесно да изтривате, добавяте или заключвате канала,
който искате.
1.Да натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто. Натиснете някой
от бутоните  или , за да изберете опцията “Kанал” Натиснете
бутона ENTER .
2.Натиснете някой от бутоните  или , за да изберете опцията
“Мениджър Kанали” Натиснете бутона ENTER .
3. Натиснете бутона ENTER
, за да изберете “Мениджър Kанали”.
4. Натиснете бутона , за да изберете “
”.
5.Натиснете бутона  или , за да изберете нежелан канал,
след това натиснете бутона ENTER , за да анулирате.
6.Повторетестъпка 5 за всеки канал, който трябва да се избере или
анулира.
7. Натиснете бутона EXIT за излизане.
“
” е активно, когато “Защита срещу деца” е избрана на “Вкл.”.
Можете да изберете
тези опции, като просто
натиснете бутона CH MGR на
дистанционното управление.
Български-
BN68-01001G-01Bul.indd 9
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:45:51
Активиране на заключването за деца
Тази функция ви позволява де предотвратите гледане на
определени неподходящи програми без разрешение, например от
деца, като потиснете видеото и аудиото. Заключването за деца
не може да се изключи с използване на бутоните на долния десен
панел. Настройката на Заключване срещу деца може да се изключи
само от дистанционното управление, затова то трябва да се пази
от децата.
1.Данатиснете бутона MENU, за да се покаже менюто. Натиснете някой
от бутоните  или , за да изберете опцията “Kанал” Натиснете
бутона ENTER .
2.Натиснете някой от бутоните  или , за да изберете опцията
“Мениджър Kанали” Натиснете бутона ENTER .
3.Натиснете някой от бутоните  или , за да изберете опцията
“Защита срещу деца” Натиснете бутона ENTER .
4.Натиснете някой от бутоните  или  , за да изберете опцията “Вкл.” или
“Изкл.”. Натиснете бутон ENTER .
5.Натиснете някой от бутоните  или , за да изберете опцията
“Мениджър Kанали” Натиснете бутона ENTER .
6. Натиснете бутона , за да изберете ред “
”.
7.Натиснете бутона  или , за да изберете канали, които искате да
заключите, после натиснете бутона ENTER .
8.Повторете стъпка 7 за всеки канал, който трябва да се заключи или отключи.
9. Натиснете бутона EXIT за излизане.
зберете “Вкл.” или “Изкл.” в “Защита срещу деца” за да можете лесно да
И
активирате и дезактивирате каналите, избрани на “ ”.
Подреждане на запаметените канали
Можете да размените номерата на два канала с цел да:
Промените последователността, в която каналите са
били автоматично запаметени.
Присвоите лесно запомнящи се номера на каналите, които
гледате най-често.
1.Данатиснете бутона MENU, за да се покаже менюто. Натиснете някой
от бутоните  или , за да изберете опцията “Kанал” Натиснете
бутона ENTER .
2.Натиснете някой от бутоните  или , за да изберете опцията
“Сортирaнe” Натиснете бутона ENTER .
3.Изберете номера на канал, който желаете да промените, като
натиснете неколкократно бутона  или . Натиснете бутон ENTER
.
Избраният номер на канал и името му се преместват в дясната страна.
4. Натиснетебутон  или  за да се придвижите към позицията, която
желаете да промените, след което натиснете бутон ENTER .
збраният канал се сменя с този, който е бил запаметен преди на посочения
И
номер.
5. Повторете стъпки 3 и 4 за сортиране на друг канал.
6. Натиснете бутона EXIT за излизане.
Български-10
BN68-01001G-01Bul.indd 10
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:45:53
Присвояване на имена на канали
Имената на канали ще се присвоят автоматично, когато има
излъчвана информация за каналите. Тези имена могат да се
променят, което ви дава възможност да присвоявате нови
имена.
1.Данатиснете бутона MENU, за да се покаже менюто. Натиснете някой
от бутоните  или , за да изберете опцията “Kанал” Натиснете
бутона ENTER .
2.Натиснете някой от бутоните  или , за да изберете опцията “Име”
Натиснете бутона ENTER .
3.Ако е нужно, изберете канала, на който ще присвоявате ново име,
с натискане на бутона  или . Натиснете бутон ENTER .
Лентата за избор се показва около полето за име.
4.
За...
Направете следното...
Избиране на буква, цифра или символ
Натиснете бутона  или 
Преминаване към следващата буква
Натиснете бутона 
Преминаване към предишната буква
Натиснете бутона 
Потвърдете името.
Натиснете бутон ENTER
.
наците, които има в наличност, са:
З
Буквите от латинската азбука (A~Z) / Числа (0~9) / Специални знаци ( -, space)
5. Повторете стъпки 3~4 за всеки канал, на който желаете да дадете ново име.
6. Натиснете бутона EXIT за излизане.
Фина настройка на канал
Използвайте фината настройка за ръчно регулиране на даден
канал за оптимално приемане.
1.Използвайтецифровите бутони, за да изберете директно канала,
който искате да настроите фино.
2.Данатиснете бутона MENU, за да се покаже менюто.
Натиснете някой от бутоните  или , за да изберете опцията
“Kанал” Натиснете бутона ENTER .
3.Натиснете някой от бутоните  или , за да изберете опцията
“Фина настр.” Натиснете бутона ENTER .
4. Натиснете бутона  или , за да нагласите фината настройка.
Натиснете бутона ENTER .
5. Натиснете бутона EXIT за излизане.
ино настроените канали, които са запаметени, се маркират със звездичка “*” от
Ф
дясната страна. И номерът на канал става червен.
За да върнете фината настройка на 0, изберете “Нулиране”, като натиснете бутона
 или  , а след това натиснете бутона ENTER .
Български-11
BN68-01001G-01Bul.indd 11
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:45:54
Смяна на стандарта на картината
Имате възможност да изберете тип картина, който най-добре
отговаря на изискванията Ви.
1.Данатиснете бутона MENU, за да се покаже менюто. Натиснете някой
от бутоните  или , за да изберете опцията “Картина” Натиснете
бутона ENTER .
2. Натиснете отново бутона ENTER , за да изберете “Режим”.
3. Натиснете отново бутона ENTER , за да изберете “Режим”.
4. Натиснетебутона  или , за да изберете желания ефект на картината.
Натиснете бутон ENTER .
5. Натиснете бутона EXIT за излизане.
 Динамичeн: Избира картината за висока разделителна способност в ярка стая.
 Стандарт: Избира картината за оптимален образ в нормална среда.
 Филми: Избира картината за приятен образ в тъмна стая.
 По избоp:Изберете,за да гледате образа с предпочитаните от вас настройки.
(Вж. “Настройка на избрана картина”)
ожете също да натиснете
М
бутона P.MODE, за да
изберете една от настройките
на картината.
Режимът на картината трябва да се настройва поотделно за всеки входен източник.
Можете да върнете настройките на картината до фабричните им стойности,
като изберете “Нулиране”.
(Вж. “Връщане на настройките на картината до фабричните” на стр. 13.)
Настройка на избрана картина
Вашият телевизор има редица настройки, които Ви позволяват да
контролирате качеството на картината.
1.Зада изберете желания ефект на картината, следвайте инструкции от
1 до 4 в “Смяна на стандарта на картината”.
2.Натиснетебутона  или , за да изберете определен елемент.
Натиснете бутон ENTER .
3.Натиснетебутона  или  , за да намалите или увеличите
стойността на даден елемент. Натиснете бутон ENTER .
4. Натиснете бутона EXIT за излизане.
 Контраст: Регулира светлото и тъмното между обектите и фона.
 Яркост: Регулира яркостта на целия екран.
 Острота: Регулира контурите на обектите, за да ги направи по-резки или по-размазани.
 Цвят: Регулира цветовете, като ги прави по-светли или по-тъмни.
 Нюанс (само за NTSC): Регулирацвета на обектите, като ги прави по-червени или позелени за по естествен изглед.
Регулираните стойности се запаметяват в съответния режим на картината.
В режим PC може да се настроят само "Контраст", "Яркост" и "Цвят".
Промяна на баланса на бялото
Можете да изберете най-приятния за очите ви цветови тон.
1.Зада изберете желания ефект на картината, следвайте инструкции от
1 до 4 в “Смяна на стандарта на картината”.
2.Натиснете някой от бутоните  или , за да изберете опцията
“Цвeтoва cxeма” Натиснете бутона ENTER .
3.Натиснетебутона  или , за да изберете желаната настройка на
цветови тон. Натиснете бутона ENTER .
4. Натиснете бутона EXIT за излизане.
 Студенa2: Правицветовата температура по Тoпла1: Прави белите цветове по-червеникави.
синя, отколкото менюто “Студенa1 ”.  Тoпла2: Прави цветовата температура почервена отколкото менюто “Тoпла1”.
 Студенa1: Прави белите цветове по-синкави.
 Нормална: Запазва белите цветове бели.
Регулираните стойности се запаметяват в съответния режим на картината.
Български-12
BN68-01001G-01Bul.indd 12
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:45:55
Връщане на настройките на картината до фабричните
Можете да върнете настройките на картината до фабричните
им стойности.
1.Зада изберете желания ефект на картината, следвайте инструкции от
1 до 4 в “Смяна на стандарта на картината” на стр. 12.
2.Натиснете някой от бутоните  или , за да изберете опцията
“Нулиране” Натиснете бутона ENTER .
3. Натиснете бутона EXIT за излизане.
“Нулиране” се настройва за всеки режим на картината.
Смяна на формата на картината
Имате възможност да изберете тип картина, който най-добре
отговаря на Вашите изисквания.
1.Данатиснете бутона MENU, за да се покаже менюто. Натиснете някой
от бутоните  или , за да изберете опцията “Картина” Натиснете
бутона ENTER .
2.Натиснете някой от бутоните  или , за да изберете опцията
“Размер” Натиснете бутона ENTER .
3.Изберете желаната опция с неколкократно натискане на бутоните  или . Натиснете бутона ENTER .
4. Натиснете бутона EXIT за излизане.
ожете да изберете
М
тези опции, като просто
натиснете бутона P.SIZE на
дистанционното управление.
 Авто формат: Автоматично настройва размера на картината в съотношение на “16:9”.
 16:9: Настройва размера на картината на 16:9, който е подходящ за DVD или
широкоекранно излъчване.
 Увеличение: Увеличава широка картина 16:9 (във вертикална посока), така че да
се побере в размера на екрана.
 4:3: Това е настройката по подразбиране за видеофилм или нормално излъчване.
Функцията “Авто формат” е налична само в режими “TB”, “Ext1”, “Ext2”, “AV” и “S-Video”.
В режим PC може да се настроят само режими “16:9” и “4:3”.
Изберете с натискане на бутоните  или . Използвайте бутона  или , за
да местите картината нагоре или надолу. След като изберете , използвайте
бутона  или , за да увеличите или намалите размера на картината във
вертикално направление.
Стопиране на картината
Натиснете бутона ЅTILL, за да стопирате движеща се картина в
неподвижна. За да отмените режима, натиснете бутона отново.
Цифрово потискане на шума
Ако сигналът на излъчване, приеман от вашия телевизор, е слаб,
можете да активирате функцията Digital Noise Reduction (Цифрово
потискане на шума), за да намалите шума и двойните образи,
които може да се покажат на екрана.
1.Данатиснете бутона MENU, за да се покаже менюто. Натиснете някой
от бутоните  или , за да изберете опцията “Картина” Натиснете
бутона ENTER .
2.Натиснете някой от бутоните  или , за да изберете опцията
“Цифров NR” Натиснете бутона ENTER .
3.Натиснете някой от бутоните  или  , за да изберете опцията “Вкл.” или
“Изкл.”. Натиснете бутон ENTER .
4.Натиснетебутона EXIT за излизане.
Български-13
BN68-01001G-01Bul.indd 13
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:45:58
DNIe дeмo (Машина за цифров естествен образ)
С новата технология на Samsung Вие ще се наслаждавате на по-ясна
картина с увеличаване на контраста и усилване на белия тон. Новият
алгоритъм за оптично компенсиране създава по-светла и изчистена
картина. Технологията DNIe позволява на окото да улови всеки
излъчен сигнал. Можете да видите как DNIe подобрява картината,
като зададете на Включено режима на демонстрация на DNIe.
1.Данатиснете бутона MENU, за да се покаже менюто. Натиснете някой
от бутоните  или , за да изберете опцията “Картина” Натиснете
бутона ENTER .
2.Натиснете някой от бутоните  или , за да изберете опцията
“DNIe дeмo” Натиснете бутона ENTER .
3.Натиснете някой от бутоните  или  , за да изберете опцията “Вкл.” или
“Изкл.”. Натиснете бутон ENTER .
4.Натиснетебутона EXIT за излизане.
Тези функции не действат в PC режим.
DNle Дeмo е режим, предназначен за показване разликата между нормална картина и картина с DNIe.
По подразбиране, на апарата се показва картина с приложена DNle.
Гледане на картина в картина (КВК)
Телевизорът позволява да се извежда подкартина в основната
картина на желаната програма или видеосигнал. По този
начин можете да гледате картина от избраната програма или
източника на видеосигнал, свързан към телевизора едновременно с
основната картина.
1.Данатиснете бутона MENU, за да се покаже менюто. Натиснете някой
от бутоните  или , за да изберете опцията “Картина” Натиснете
бутона ENTER .
2.Натиснете някой от бутоните  или , за да изберете опцията “KBK”
Натиснете бутона ENTER .
3. Натиснете отново бутона ENTER .
Натиснете някой от бутоните  или , за да изберете опцията “Вкл.”
Натиснете бутона ENTER .
Ако е активирано КвК, размерът на главната картина преминава в “16:9”.
атиснете бутона PIP на
Н
дистанционното управление
неколкократно, за да
включите или изключите
режима “КВК”.
4.Натиснете някой от бутоните  или  , за да изберете опцията “Изтoчник”
Натиснете бутона ENTER . Изберете източник за подкартината с
натискане на бутона  или  и натиснете бутона ENTER .
одкартината може да служи като избор на различни източници, в
П
зависимост от това, на какво е настроена главната картина.
5.Натиснете някой от бутоните  или , за да изберете опцията “КвК-вкл.”.
За да размените главната картина и подкартината, изберете опцията
Swap () и натиснете бутона ENTER .
Основната картина и подкартината си сменят местата.
Ако главната картина е в “PC” режим, “КвК-вкл.” не налично.
6.Натиснете бутона  или , за да изберете “Размер” на подкартината, а
след това натиснете бутона ENTER . Изберете размера на подкартината
с натискане на бутона  или и натиснете бутона ENTER .
Ако главната картина е в “PC” режим, “Размер” не налично.
7.Натиснетенякой от бутоните  или , за да изберете опцията
“Позиция” Натиснете бутона ENTER . Изберете местоположението
на подкартината с бутоните  или  след което натиснете ENTER .
Български-14
BN68-01001G-01Bul.indd 14
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:45:59
8.Натиснетенякой от бутоните  или , за да изберете опцията “прог.”
Натиснете бутона ENTER . Може да изберете канала, който желаете
да гледате в подкартина, с натискане на бутоните  или .
Натиснете бутона ENTER .
“Програма” може да бъде активно, когато подкартината е настроена на TB.
9.Натиснетебутона EXIT за излизане.
Може да забележите, че картината в прозореца на КВК става леко неестествена,
когато използвате главния екран, за да гледате игра или караоке.
 Изтoчник: Използва се за избиране на източника на подкартината.
 КвК-вкл.: Служи за смяна на местата на основната картина и подкартината.
 Размер: Използва се за избиране на размера на подкартината.
 Позиция: Използва се за преместване на подкартината.
 Програма: Използва се за смяна на подкартината.
Настройки на КВК
(O: КВК е включено, X: КВК не е включено)
Подкартина
Главна
TB
Ext.1
Ext.2
AV
S-Video
Koмпoнeнт
PC
HDMI
TB
X
X
X
X
X
X
X
O
Ext.1
X
X
X
X
X
X
X
O
Ext.2
X
X
X
X
X
X
X
O
AV
X
X
X
X
X
X
X
O
S-Video
X
X
X
X
X
X
X
O
Koмпoнeнт
X
X
X
X
X
X
X
O
PC
O
O
O
O
X
X
X
X
HDMI
O
O
O
O
O
O
X
X
Смяна на стандарта на звука
Имате възможност да изберете типа на специалния звуков ефект,
който ще се използва при гледането на дадено предаване.
1.Да натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто. Натиснете някой от
бутоните  или , за да изберете опцията “Звук” Натиснете бутона ENTER .
2. Натиснете отново бутона ENTER , за да изберете “Peжим”.
3.Изберетенеобходимия звуков ефект, като натискате неколкократно
бутона  или , а след това натиснете бутона ENTER .
4. Натиснете бутона EXIT за излизане.
Можете също да изберете
тези опции просто като
натиснете бутона S.MODE на
дистанционното управление.
 Стандарт: Избира режим на нормален звук.
 Музикален: Набляга на музиката в сравнение с речта.
 Филмов: Дава жив и пълен звук за филми.
 Говор: Набляга на речта в сравнение с музиката.
 По избоp:Избираваши персонализирани настройки на звука.
(Вж. “Регулиране на настройките за звука”)
Регулиране на настройките за звука
Звуковите настройки могат да бъдат нагласени така, че да
съответстват на Вашите предпочитания.
1.Да натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто. Натиснете някой от
бутоните  или , за да изберете опцията “Звук” Натиснете бутона ENTER
2.Натиснете някой от бутоните  или , за да изберете опцията
“Еквилайзер” Натиснете бутона ENTER .
3.Натиснетебутона  или , за да изберете определен елемент.
Натиснете бутон ENTER .
4. Натиснете бутона  или , за да извършите настройката.
Натиснете бутон ENTER .
5. Натиснете бутона EXIT за излизане.
.
Ако
направите промени в тези настройки, стандартът на звука автоматично се
превключва на “По избоp”
Български-15
BN68-01001G-01Bul.indd 15
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:46:01
Настройване на TruSurround XT (SRS TSXT)
TruSurround XT е патентована технология на SRS, която решава
проблема с изпълнение на многоканално 5.1 съдържание през два
високоговорителя. TruSurround предлага убедителен, виртуален
съраунд звук през всяка възпроизвеждаща система с два
високоговорителя, включително двата вътрешни високоговорителя на
телевизора. Тя е напълно съвместима с всички многоканални формати.
1.Данатиснете бутона MENU, за да се покаже менюто. Натиснете някой
от бутоните  или , за да изберете опцията “Звук” Натиснете бутона
ENTER .
2.Натиснете някой от бутоните  или , за да изберете опцията
“SRS TSXT” Натиснете бутона ENTER .
ези опции можете да задавате 3.Натиснете някой от бутоните  или  , за да изберете опцията “Вкл.” или
Т
“Изкл.”. Натиснете бутон ENTER .
и просто с натискане на бутона
SRS на дистанционното
4. Натиснете бутона EXIT за излизане.
управление.
TruSurround XT, SRS и символът
са търговски марки на SRS
Labs, Inc. Технологията TruSurround XT е вградена по лиценз от
SRS Labs, Inc.
Автоматична настройка на звука
Всяка телевизионна станция има свои условия за излъчване на
сигнала и по тази причина не е лесно всеки път да регулирате звука
след поредната смяна на канала. Тази функция ви дава възможност
автоматично да регулирате силата на звука на желания канал,
като издаваният звук се понижава, когато сигналът на модулация е
висок, или се повишава, когато сигналът на модулация е нисък.
1.Данатиснете бутона MENU, за да се покаже менюто. Натиснете някой
от бутоните  или , за да изберете опцията “Звук” Натиснете бутона
ENTER .
2.Натиснете някой от бутоните  или , за да изберете опцията
“Сила на звук” Натиснете бутона ENTER .
3.Натиснете някой от бутоните  или  , за да изберете опцията “Вкл.” или
“Изкл.”. Натиснете бутон ENTER .
4. Натиснете бутона EXIT за излизане.
Избиране на Internal Mute (Заглушаване вътрешен)
Ако искате да чувате звука през външни високоговорители,
трябва да изключите вътрешния усилвател.
1.Данатиснете бутона MENU, за да се покаже менюто. Натиснете някой
от бутоните  или , за да изберете опцията “Звук” Натиснете бутона
ENTER .
2.Натиснете някой от бутоните  или , за да изберете опцията
“Вътр.загл.” Натиснете бутона ENTER .
3.Натиснете някой от бутоните  или  , за да изберете опцията “Вкл.” или
“Изкл.”. Натиснете бутон ENTER .
4. Натиснете бутона EXIT за излизане.
Когато
“Вътр.загл.” е зададено на “Вкл.”, менютата на звука не могат да се
регулират, с изключение на “Избор звук” (в режим KBK).
Български-16
BN68-01001G-01Bul.indd 16
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:46:03
Звук от подкартината
Когато се активира функцията КВК, можете да слушате звука на
подкартината.
1. Данатиснете бутона MENU, за да се покаже менюто. Натиснете някой от бутоните  или ,
за да изберете опцията “Звук” Натиснете бутона ENTER .
2.Натиснете някой от бутоните  или , за да изберете опцията
“Избор звук” Натиснете бутона ENTER .
3.Натиснетенякой от бутоните  или , за да изберете “Карт. в карт.”. Натиснете
бутон ENTER .
4. Натиснете бутона EXIT за излизане.
 Основ.Екран: Използва се за слушане звука на главната картина.
 Карт. в карт.: Използва се за слушане звука на подкартината.
Можете да изберете тази опция, когато “КВК” е на “Вкл.”.
Връщане на настройките на звука до фабричните
Ако е включен Режим игри се активира функцията Нулиране на звука
Избиране на функцията Нулиране след задаване на настройките на
еквилайзера, връща настройките му до фабричните стойности.
1.
Данатиснете бутона MENU, за да се покаже менюто. Натиснете някой от бутоните  или ,
за да изберете опцията “Звук” Натиснете бутона ENTER .
2.Натиснете някой от бутоните  или , за да изберете опцията
“Нулиране” Натиснете бутона ENTER .
3.
Натиснете бутона EXIT за излизане.
Можете да изберете тази опция, когато “Режим игри” е на “Вкл.”.
Свързване на слушалките
Ако искате да гледате телевизионна програма, без да пречите на други
хора в стаята, можете да свържете слушалки към телевизора.
Когато поставите куплунга на слушалките в съответното гнездо, в менюто Sound (Звук) може да регулирате само "Bътp.зaгл." и "Избор звук" (в режим PIP).
Продължително използване на слушалки при висока сила на звука може да доведе до увреждане на слуха.
Когато към системата са свързани слушалки, няма да чувате звук от високоговорителите.
Сверяване и показване на точното време
Можете да сверите часовника на телевизора, така че
точното време да се показва при натискане на бутона INFO.
Трябва да нагласите времето и ако желаете да използвате
автоматичните таймери за включване/изключване.
1.Данатиснете бутона MENU, за да се покаже менюто. Натиснете някой
от бутоните  или , за да изберете опцията “Haстройкa” Натиснете
бутона ENTER .
2.Натиснете някой от бутоните  или , за да изберете опцията
“Време” Натиснете бутона ENTER .
3. Натиснете бутона ENTER
4.
, за да изберете “Свери часовник”.
За...
Натиснете...
Придвижете се до “Час” или “Минути”
 бутона  или
Задаване на “Час” или “Минути”
 бутона  или
Натиснете бутона ENTER
.
5. Натиснете бутона EXIT за излизане.
Ако извадите захранващия кабел, ще е необходимо наново да сверите часовника.
Можете да зададете час и минути с натискане на цифровите бутони на
дистанционното управление.
Български-17
BN68-01001G-01Bul.indd 17
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:46:06
Настройка на таймера за заспиване
Можете да изберете времеви интервал с продължителност
от 30 до 180 минути, преди Вашият телевизор да се изключи
автоматично.
1.Данатиснете бутона MENU, за да се покаже менюто. Натиснете някой
от бутоните  или , за да изберете опцията “Haстройкa” Натиснете
бутона ENTER .
2.Натиснете някой от бутоните  или , за да изберете опцията
“Време” Натиснете бутона ENTER .
Натиснете бутона SLEEP на
дистанционното управление
неколкократно, докато се появи
съответния интервал от време.
3.Натиснете някой от бутоните  или , за да изберете опцията
“Таймер заспиване” Натиснете бутона ENTER .
4.Натиснете бутона  или  продължително, докато се появи желаното
време (Изкл., 30, 60, 90, 120, 150, 180). Натиснете бутона ENTER .
5. Натиснете бутона EXIT за излизане.
Т
елевизорът автоматично се превключва в режим на готовност, когато
таймерът достигне 0.
Автоматично включване и изключване на телевизора
Можете да нагласите таймерите за включване/изключване, така
че телевизорът да се:
Включи автоматично и настрои на избрания канал в
избраното време.
Изключи автоматично в избраното време.
Първата стъпка е да сверите часовника на телевизора
1.Данатиснете бутона MENU, за да се покаже менюто. Натиснете някой
от бутоните  или , за да изберете опцията “Haстройкa” Натиснете
бутона ENTER .
2.Натиснете някой от бутоните  или , за да изберете опцията
“Време” Натиснете бутона ENTER .
3.Натиснете някой от бутоните  или , за да изберете опцията
“Таймер Bкл.” Натиснете бутона ENTER .
4.Натиснетебутона  или  , за да сверите “Час”, а после натиснете
бутона , за да преминете към следващата стъпка. Настройте
останалите елементи по същия начин като по-горе.
Когато завършите, натиснете бутона ENTER , за да се върнете.
5.Натиснете някой от бутоните  или , за да изберете опцията
“Таймер Изкл.” Натиснете бутона ENTER .
6.Натиснетебутона  или  , за да сверите “Час”, а после натиснете
бутона , за да преминете към следващата стъпка. Настройте
останалите елементи по същия начин като по-горе.
Когато завършите, натиснете бутона ENTER , за да се върнете.
7. Натиснете бутона EXIT за излизане.
Можете да зададете час и минути с натискане на цифровите бутони на дистанционното управление.
Настройката “Активиране” трябва да е на “Да”, за да може да работят таймерите.
Български-18
BN68-01001G-01Bul.indd 18
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:46:07
Избор на език
При първото пускане на телевизора е необходимо да зберете
езика, който ще се използва за показване на менюта и кранни
индикации.
1. Натиснете бутона MENU, за да се покаже екранното меню.
Натиснете някой от бутоните  или , за да изберете опцията
“Haстройкa” Натиснете бутона ENTER .
2.Натиснете някой от бутоните  или , за да изберете опцията “Език”
Натиснете бутона ENTER .
3.Изберете съответния език с неколкократно натискане на бутона или .
Натиснете бутон ENTER .
Имате възможност да направите избора си измежду 21 езика.
4. Натиснете бутона EXIT за излизане.
Използване на режим Режим игри
Когато свържете игрова конзола, например PlayStationTM или XboxTM,
можете да се радвате на по-реалистични изживявания от играта,
като изберете менюто за игри.
1.Данатиснете бутона MENU, за да се покаже менюто. Натиснете някой
от бутоните  или , за да изберете опцията “Haстройкa” Натиснете
бутона ENTER .
2.Натиснете някой от бутоните  или , за да изберете опцията
“Режим игри” Натиснете бутона ENTER .
3.Натиснете някой от бутоните  или  , за да изберете опцията “Вкл.” или
“Изкл.”. Натиснете бутон ENTER .
4.Натиснетебутона EXIT за излизане.
За да изключите игровата конзола и свържете друго външно устройство, изключете режим игри в менюто на картината.
Ако покажете менюто TV в режим Режим игри, екранът леко се поклаща.
Режим Режим игри не се предлага в режим TV.
Ако е избрано Режим игри:
•Р
ежим на картината и Режим на звука автоматично се променят на По избоp и
потребителите не могат да променят режима.
• Режим на звука в меню Звук се дезактивира. Регулирайте звука с еквилайзера.
•А
ктивира се функцията Нулиране на звука. Избиране на функцията Нулиране след
задаване на настройките на еквилайзера, връща настройките му до фабричните стойности.
Задаване на режима син екран / Избиране на мелодията
Син екран:
Ако не се приема никакъв сигнал или сигналът е много слаб,
фонът на картината с шум автоматично се замества със син
екран. Ако желаете отново да видите лошата картина, трябва да
нагласите режима “Син екран” на “Изкл.”.
Мелодия :
Можете да чувате звук на мелодия, когато телевизорът се включва
или изключва.
1.Данатиснете бутона MENU, за да се покаже менюто. Натиснете някой
от бутоните  или , за да изберете опцията “Haстройкa” Натиснете
бутона ENTER .
2.Натиснетенякой от бутоните  или  за да изберете опцията
“Син екран” или “Мелодия”. Натиснете бутон ENTER .
3.Натиснете някой от бутоните  или  , за да изберете опцията “Вкл.” или
“Изкл.”. Натиснете бутон ENTER .
4.Натиснетебутона EXIT за излизане.
Български-19
BN68-01001G-01Bul.indd 19
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:46:09
Използване на функцията Икономия на енергия
Тази функция регулира яркостта на телевизора така, че да се намали
потреблението на електроенергия. Когато гледате телевизия нощем,
настройте опцията “Икономично” на “Високо”, за да намалите както
блестенето в очите, така и потреблението на енергия.
1. Натиснете бутона MENU, за да се покаже екранното меню.
Натиснете някой от бутоните  или , за да изберете опцията
“Haстройкa” Натиснете бутона ENTER .
2.Натиснете някой от бутоните  или , за да изберете опцията
“Икономично” Натиснете бутона ENTER .
3.Изберетенеобходимата опция (Изкл., Слабо, Средно, Високо) като
натиснете бутона  или  button. Натиснете бутон ENTER .
4. Натиснете бутона EXIT за излизане.
Избор на източника
Можете да избирате между външни източници, свързани към
входните гнезда на вашия телевизор.
1. Да натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто.
Натиснете бутона ENTER , за да изберете “Βход”.
отново и изберете “Изтoчници”.
2. Натиснете бутона ENTER
Когато към телевизора няма свързано външно устройство, само “TB”,
“Ext.1”, “Ext.2” се активират в “Изтoчници”. “AV”, “S-Video”, “Koмпoнeнт”,
“PC”, “HDMI” се активират само ако са свързани към телевизора.
3. Изберете необходимото устройство с натискане на бутона  или .
Натиснете бутон ENTER .
Натиснете бутона SOURCE на дистанционното управление, за да превключвате
между всички налични източници. Режимът на телевизора може да се
избере с натискане на бутона TV цифровите бутони (0~9) и бутона P / на
дистанционното управление. Той обаче на може да се избере с бутона SOURCE.
Можете да изберете режим PC, като просто натиснете бутона PC на
дистанционното управление.
Редактиране на имената на входния източник
Задайте име на устройството, свързано към входните изводи,
за да направите избирането на вашия входен източник полесно.
1. Да натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто.
Натиснете бутона ENTER , за да изберете “Βход”.
2.Натиснете някой от бутоните  или , за да изберете опцията
“Промяна Име” Натиснете бутона ENTER .
3.Натиснетебутона  или , за да изберете устройството, което
желаете да редактирате. Натиснете бутон ENTER .
4. Натиснете бутона  или  , за да изберете необходимото устройство.
Натиснете бутон ENTER .
5. Натиснете бутона EXIT за излизане.
Български-20
BN68-01001G-01Bul.indd 20
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:46:11
Телетекст декодер
Повечето телевизионни канали са придружени с
телетекст – страници писмена информация, например:
ТВ програма.
Новини и прогнози за времето
Спортни резултати
С
убтитри за хора с намален слух
Страниците на телетекста са организирани в шест
категории:
Част
Съдържание
A
Избран номер на страница.
B
Название на телевизионната станция.
C
Номер на текущата страница или състояние на търсенето.
D
Дата и час.
E
Текст.
F
Информация за състоянието.
Показване на информация от телетекст
Информацията от телетекст може да се показва във всеки момент,
стига приемането на сигнала да е добро. В противен случай:
Може да отсъства информация.
Някои страници може да не се показват.
За активиране на режим на телетекст и показване на
страницата на съдържанието:
1.Като използвате бутона P (
предлага услугата телетекст.
2.Натиснете бутона TTX/MIX (
) или P
(
) изберете анала, който
) за да активирате режима телетекст.
оказва се страницата със съдържанието. Тя може да се извика по всяко
П
време с бутона MENU ( ).
3.Натиснетеотново бутона TTX/MIX (
).
е се покаже текущото предаване с подредени на екрана Teletext, Double
Щ
и Mix.
4. Натиснете бутона TV(
), за да излезете от показването на текст.
Ако при гледане на телетекст се появи някой повреден знак, проверете дали езикът на
телетекст е същия като езика в режима “Haстройкa” от менюто. Ако езиците са
различни, изберете език, съвпадащ с езика на телетекста от менюто “Haстройкa”.
Български-21
BN68-01001G-01Bul.indd 21
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:46:12
Избиране на конкретна страница от телетекст
Натиснете цифровите бутони на дистанционното управление,
за да въведете номера на страница директно:
1.Въведете трицифрения номер на страницата, отбелязан в
съдържанието, като използвате съответните цифрови бутони.
2.Акоизбраната страница е свързана с няколко вторични страници,
вторичните страници се показват поред. За да стопирате
показанието на дадена страница, натиснете PIP ( ).
За да подновите, натиснете PIP ( ) отново.
3. Използване на различни опции на показване:
За показване на...
Натиснете...
Едновременно информация от телетекст и нормалното
предаване
TTX/MIX (
Скрит текст(например отговори на викторини)
INFO (
)
Нормалния екран.
INFO (
)
Вторична страница, чрез въвеждане на нейния
4-цифрен номер
PRE-CH (
Следващата страница
Предишната страница
P
P
Букви с двоен размер в:
 Горната половина на екрана  Долната половина на екрана
SOURCE (
 Веднъж  Два пъти
Нормален екран
 Три пъти
(
(
)
)
)
)
)
Използване на Fastext за избор на страница от телетекст
Различните теми в телетекст страниците са обозначени с
определени цветове и могат да бъдат избрани с цветните бутони на
дистанционното.
1.Покажете страницата със съдържание на телетекст, като натиснете
).
бутона TTX/MIX (
2.Натиснетецветния бутон, отговарящ на темата, която
желаете да изберете (наличните теми се дадени в списъка на
информационния ред на състоянието).
3.Натиснетечервения бутон, за да покажете предишната страница. Натиснете зеления бутон, за да покажете следващата страница
4.Натиснетебутона TV(
), за да излезете от показването на текст.
Български-22
BN68-01001G-01Bul.indd 22
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:46:13
Инсталиране на софтуера за PC (базиран на Windowѕ XP)
По-долу са показани настройките на дисплея за Windows, които обикновено се показват на
компютъра. Действителните екрани на вашия компютър вероятно ще се различават в
зависимост от версията на Windows и конкретната видео карта. Но въпреки това основната
информация ще се отнася за почти всички случаи. (Ако това не е така, се обърнете към
производителя на компютъра или доставчика на Samsung.)
1. Първо натиснете “Control Panel” на менюто Ѕtart на Windowѕ.
2.Когатосе появи екранът на контролния панел, натиснете “Appearance and
Themes” и се появява диалогов прозорец за дисплей.
3.Когатосе появи екранът на контролния панел, натиснете “Display”и се появява
диалогов прозорец за дисплей.
4.Преминете до раздела “Settings” на диалоговия прозорец за дисплей. Правилната
настройка на размера (разделителна способност) е Оптимална- 1360 X 768
Ако във вашия диалогов прозорец за дисплей съществува опция за вертикална
честота, правилната стойност е “ 60” или “ 60 Hz”. В противен случай просто
натиснете “OK” и излезте от диалоговия прозорец.
Режими на дисплея
Както позицията, така и размерът, варират, в зависимост от типа на монитора на компютъра и
разделителната му способност. Разделителните способности в таблицата са препоръчителни.
(Поддържат се всички разделителни способности между поддържаните граници.)
Режим
Разделителна
способност
Хоризонтална
честота (kHz)
Вертикална
честота (Hz)
Пикселна тактова
честота (MHz)
Поляритет на
синхр. (Х/В)
IBM
640 x 480
720 x 400
31,469
31,469
59,940
70,087
25,175
28,322
-/-/+
VESA
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1360 x 768
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,364
56,476
60,023
47,712
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,000
70,069
75,029
60,015
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
85,800
-/-/+ /+
+ /+
+ /+
-/-/+ /+
+ /+
Презредов режим не се поддържа.
Апаратът може да показва аномалии, ако се избере нестандартен видео формат.
DVI не поддържа функцията PC.
Поддържат се отделни режими и композитен режим. SOG не се поддържа.
Български-23
BN68-01001G-01Bul.indd 23
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:46:13
Настройка на PC екрана на телевизора
Груба и фина настройка на изображението (Блокировка образ):
Целта на регулировката на качеството на картината е да се премахне
или намали шумът в картината. Ако шумът не може да се премахне само
с фина настройка, извършете регулировките на честотата колкото е
възможно (Грубо) и отново настройте фино. След като шумът е намален,
регулирайте отново картината, така че да се подравни в центъра на екрана.
1. Предварителна настройка: Натиснете бутона PC, за да изберете режим PC.
Натиснете бутона PC на
дистанционното, за да
изберете режим PC.
2. Да натиснете бутона MENU, за да се покаже менюто.
Натиснете някой от бутоните  или , за да изберете опцията
“Haстройкa” Натиснете бутона ENTER .
3.Натиснетенякой от бутоните  или , за да изберете опцията “PC”
Натиснете бутона ENTER .
4. Натиснете бутона ENTER
, за да изберете “Блокировка образ“.
5.Натиснетенякой от бутоните  или , за да изберете опцията button.
“Грубо” или “Финo” Натиснете бутона ENTER
6. Натиснете  или , за да настройте качеството на екрана.
Натиснете бутона ENTER .
7. Натиснете бутона EXIT за излизане.
Промяна на положението на картината (Позиция):
Регулирайте позицията на екрана на компютъра, ако той не се побира
в екрана на телевизора.
1.Следвайтеинструкции от 1 до 3 в “Груба и фина настройка на
изображението (Блокировка образ)”.
2.Натиснетенякой от бутоните  или , за да изберете опцията
“Позиция” Натиснете бутона ENTER .
3. Натиснете бутона  или , за да регулирате вертикалната позиция.
Натиснете бутона  или , за да регулирате хоризонталната позиция.
Натиснете бутона ENTER .
4. Натиснете бутона EXIT за излизане.
Автоматична настройка на екрана на компютъра (Автонастройка):
Автоматичната настройка позволява на екрана PC на телевизора да
се настрои към постъпващия компютърен видео сигнал. Стойностите
за фина и груба настройка и позиция се регулират автоматично.
1.Следвайтеинструкции от 1 до 3 в “Груба и фина настройка на
изображението (Блокировка образ)”.
2.Натиснетенякой от бутоните  или , за да изберете опцията
“Автонастройка” Натиснете бутона ENTER .
3. Натиснете бутона EXIT за излизане.
Връщане на заводските настройки на картината (Устан. Картина):
Можете да заместите всички настройки на образа със стойностите,
зададени фабрично.
1.Следвайтеинструкции от 1 до 3 в “Груба и фина настройка на
изображението (Блокировка образ)”.
2.Натиснетенякой от бутоните  или , за да изберете опцията
“Устан. Картина” Натиснете бутона ENTER .
3. Натиснете бутона EXIT за излизане.
Български-24
BN68-01001G-01Bul.indd 24
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:46:15
Използване на устройство против кражби Kensington
Заключващото устройство Кенсингтън служи за физическо закрепване на системата , когато
тя се използва на обществено място . То се закупува отделно . Външният вид и метода на закл
ючване може да се различават от показаните на илюстрацията в зависимост от производител
я . Моля , погледнете инструкцията за ползване на устройството Кенсингтън за правилната м у
употреба .
1.Сложетезаключващото
устройство в гнездото
“ Кенсингтън “ на
течнокристалния телевизор
КАБЕЛ
иго завъртете в посоката на
заключване.
Илюстрация2
2.Свържете заключващия
кабел “ Кенсингтън “.
Илюстрация1
3.Закрепете заключващото
устройство “ Кенсингтън
“ към бюро или тежък
неподвижен обект.
<не е включен>
Мястото на заключалката Кенсингтън може да е различно, в зависимост от модела.
Отстраняване на неизправности: Преди да се обърнете към сервизен персонал
Няма звук или картина
Уверете се, че мрежовият кабел е включен в контакт на електрозахранването.
Уверете се, че сте натиснали бутоните
на лицевата страна на телевизора.
Проверете настройките на контраста и на картината.яркостта.
 Проверете силата на звука.
Нормална картина, но няма звук
Проверете силата на звука.
 Проверете дали не е натиснат бутонът MUTE
 Проверете дали “Вътр.загл.” е изключено.
на дистанционното управление.
Няма картина или има черно-бяла
картина
Регулирайте цветовите настройки.
 Уверете се, че избраната система на излъчване е правилна.
Смущения в звука и картината
 Опитайте се да установите електроуреда, който въздейства върху телевизора, и го преместете по-далеч..
 Включете телевизора в друг контакт на мрежата.
Замъглена или със сняг картина,
изкривен звук
 Проверете посоката, разположението и свързването на вашата антена. Това смущение често се дължи на използването на стайна антена.
Неизправности в дистанционното
управление
Сменете батериите на дистанционното управление.  Почистете горния край на дистанционното управление (прозорче за предаване).
Проверете клемите на батериите.
Показва се съобщение “Проверете сигналния кабел”
Уверете се, че сигналният кабел е плътно свързан към компютъра или източниците на видео.
Уверете се, че компютърът или източниците на видео са включени.
В режим PC се появява съобщение
“Не се поддържа”.
Проверете максималната разделителна способност и честотата на видеоадаптера.
Сравнете тези данни с данните в Режими на дисплея.
Течнокристалният TFT (thin-film transistor) панел използва плоскост, състояща се от подточки (3.133.440), чието производство
изисква сложна технология. Независимо от това, на екрана може да има няколко светли или тъмни точки. Тези точки не
влияят на работата на продукта.
Български-25
BN68-01001G-01Bul.indd 25
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:46:16
Технически спецификации
Име на модел
LE27S7
Размер на екрана (диагонал)
27 инч
32 инч
AC 220-240 V 50 Hz
AC 220-240 V 50 Hz
Захранване
Мощност на потребление
LE32S7
140 W
152 W
1360 x 768 @ 60 Hz
1360 x 768 @ 60 Hz
5WX2
10 W X 2
769,0 x 79,0 x 471,0 mm
769,0 x 226,0 x 526,0 mm
892,5 x 82,0 x 544,0 mm
892,5 x 249,0 x 615,0 mm
10,4 kg
13,9 kg
10 °C до 40 °C (50 °F до 104 °F)
10 % до 80 %, без кондензация
-20 °C до 45 °C (-4 °F до 113 °F)
5 % до 95 %, без кондензация
10 °C до 40 °C (50 °F до 104 °F)
10 % до 80 %, без кондензация
-20 °C до 45 °C (-4 °F до 113 °F)
5 % до 95 %, без кондензация
Име на модел
LE37S7
LE40S7
Размер на екрана (диагонал)
37 инч
40 инч
AC 220-240 V 50 Hz
AC 220-240 V 50 Hz
PC Разделителна способност
Звук
Изход
Размери (ШxДxВ)
Корпус
С основа
Тегло
С основа
Екологични съображения
Работна температура
Работна влажност
Температура на съхраняване
Влажност на съхраняване
Захранване
Мощност на потребление
PC Разделителна способност
Звук
Изход
Размери (ШxДxВ)
Корпус
С основа
Тегло
С основа
Екологични съображения
Работна температура
Работна влажност
Температура на съхраняване
Влажност на съхраняване
170 W
205 W
1360 x 768 @ 60 Hz
1360 x 768 @ 60 Hz
10 W X 2
10 W X 2
1026,5 × 94,1 × 626,1 mm
1026,5 × 330,0 × 698,8 mm
1100,5 x 95,0 x 661,0 mm
1100,5 x 330,0 x 732,5 mm
22,5 kg
23,7 kg
10 °C до 40 °C (50 °F до 104 °F)
10 % до 80 %, без кондензация
-20 °C до 45 °C (-4 °F до 113 °F)
5 % до 95 %, без кондензация
10 °C до 40 °C (50 °F до 104 °F)
10 % до 80 %, без кондензация
-20 °C до 45 °C (-4 °F до 113 °F)
5 % до 95 %, без кондензация
Български-26
BN68-01001G-01Bul.indd 26
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:46:16
Obsah
PRIPOJENIE A PRÍPRAVA TELEVÍZORA
NASTAVENIE ČASU
Zoznam častí............................................................ Montáž stojana......................................................... Montáž sady pre upevnenie na stenu...................
Pohľad na ovládací panel......................................... Pohľad na prípojný panel.......................................... Pohľad na diaľkové ovládanie.................................. Vloženie batérií do diaľkového ovládania................. Zapínanie a vypínanie.............................................. Prepnutie televízora do pohotovostného režimu...... Plug & Play............................................................... 2
2
2
3
4
6
6
7
7
7
NASTAVENIE KANÁLOV
Automatické ukladanie kanálov................................ 8
Manuálne ukladanie kanálov.................................... 8
Nastavenie Channel Manager.................................. 9
Aktivácia detskej zámky........................................10
Zoradenie uložených kanálov................................... 10
Priradenie názvov kanálov........................................ 11
Vylaďovanie príjmu kanála....................................... 11
Nastavenie a zobrazenie aktuálneho času...........17
Nastavenie časovača automatického vypnutia.....18
Automatické zapínanie a vypínanie televízora......18
NASTAVENIE OSTATNÝCH NASTAVENÍ
Výber jazyka..........................................................19
Používanie Game Mode........................................19
Nastavenie režimu modrej obrazovky /
výber melódie .......................................................19
Používanie funkcie úspory energie.......................20
Výber zdroja..........................................................20
Úprava názvov vstupných zdrojov........................20
POUŽÍVANIE FUNKCIE TELETEXTU
Dekodér teletextu..................................................21
Zobrazenie teletextových informácií......................21
Výber konkrétnej teletextovej strany.....................22
Používanie fastextu na výber teletextovej strany......22
NASTAVENIE OBRAZU
Zmena obrazovej normy........................................... 12
Nastavenie vlastného obrazu................................... 12
Zmena farebného odtieňa......................................... 12
Obnovenie nastavení obrazu na
pôvodné nastavenia od výrobcu............................... 13
Zmena veľkosti obrazu............................................. 13
Zmrazenie aktuálneho obrazu.................................. 13
Digitálna redukcia šumu........................................... 13
DNIe Demo (Digital Natural Image engine).............. 14
Zobrazenie obrazu v obraze (PIP)............................ 14
NASTAVENIE ZVUKU
Zmena zvukovej normy.........................................15
Úprava nastavení zvuku........................................15
Nastavenie funkcie TruSurround XT (SRS TSXT)....16
Automatická úprava hlasitosti................................16
Výber vnútorného stlmenia....................................16
Počúvanie zvuku vedľajšieho obrazu....................17
Obnovenie nastavení zvuku na pôvodné
nastavenia od výrobcu..........................................17
NASTAVENIE PC
Nastavenie počítačového softvéru
(založený na systéme Windows XP).....................23
Režimy zobrazenia................................................23
Nastavenie PC......................................................24
ODPORÚČANIA NA POUŽÍVANIE
Použitie zabezpečovacieho
Kensington zámku proti odcudzeniu.....................25
Riešenie problémov:
Pred kontaktovaním servisného technika.............25
Technické údaje a údaje na ochranu
životného prostredia .............................................26
Slovenčina
Pripojenie slúchadiel.............................................17
Symbol
Stlačte
Dôležité
Poznámka
Jednodotykové
tlačidlo
Slovenčina-
BN68-01001G-01Slk.indd 1
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:44:43
Zoznam častí
Uistite sa, prosím, že ste s LCD TV obdržali aj nasledujúce položky. Ak akákoľvek položka chýba, kontaktujte predajcu.
M4 X L16
Diaľkové ovládanie
a batérie (AAA x 2)
Sieťový kábel
 Používateľská príručka  Záručný list
Spodný kryt
Skrutka na stojan
X4
Stojan
Čistiaca handrička
 Karta pre sieť servisov  Bezpečnostný sprievodca  Registračné karty
Záručný list / Karta pre sieť servisov / Bezpečnostný sprievodca / Registračné karty (Nie je k dispozícii všade).
V závislosti od modelu nemusí byť stojan a skrutka stojanu súčasťou balenia.
Montáž stojana
<2>
<3>
1.Televízor umiestnite na stôl prednou stranou nadol na jemnú látku alebo vankúš.
2.Stojan zasuňte do otvoru v spodnej časti TV.
3.Do určeného otvoru zasuňte skrutku a dotiahnite ju.
Stojan je nainštalovaný na modeloch s veľkosťou obrazovky 40 a viac palcov.
Montáž sady pre upevnenie na stenu
Príslušenstvo pre upevnenie na stenu (predáva sa
samostatne) umožňuje namontovanie TV na stenu.
Pre podrobné informácie o montáži upevnenia na stenu
si pozrite pokyny, ktoré sa dodávajú s príslušenstvom
pre upevnenie na stenu. Pri inštalácii nástennej
konzoly sa ohľadom asistencie skontaktujte s
technikom. Spoločnosť Samsung Electronics nie je
zodpovedná za akékoľvek poškodenie produktu, vaše
zranenie alebo zranenia druhých, keď sa rozhodnete,
že TV namontujete sami.
Vybertestojan a spodný otvor prikryte uzáverom,
ktorý upevnite dvomi skrutkami.
Slovenčina-
BN68-01001G-01Slk.indd 2
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:44:45
Pohľad na ovládací panel
Farba a tvar produktu sa môže odlišovať v závislosti od modelu.
SOURCE
Prepína medzi všetkými dostupnými zdrojmi
vstupu (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Component
(Komponent), PC, HDMI). V ponuke na obrazovke
použite toto tlačidlo rovnako, ako tlačidlo
ENTER
na diaľkovom ovládaní.
Stlačte,aby ste zmenili kanál.
V ponuke na obrazovke použite tlačidlá
rovnako, ako používate tlačidlá  na  diaľkovom
ovládaní. (Bez diaľkového ovládania môžete TV
zapnúť pomocou tlačidiel pre kanály.)
Reproduktory
MENU
Stlačte, aby ste na obrazovke zobrazili ponuku
funkcií vášho TV.
Stlačtepre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti. V
ponuke na obrazovke použite tlačidlá
rovnako ako tlačidlá  a  na diaľkovom
ovládaní.
Snímač pre diaľkové ovládanie
Diaľkové ovládanie nastavte smerom na tento bod TV.
(Napájanie)
Stlačte pre zapnutie a vypnutie televízora.
Indikátor napájania
Zablikáa vypne sa, keď je napájanie zapnuté a
rozsvieti sa v pohotovostnom režime.
Slovenčina-
BN68-01001G-01Slk.indd 3
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:44:46
Pohľad na prípojný panel
[Konektory na
bočnom paneli]
[Konektory na
zadnom paneli]
(32 palec/37 palec/40 palec)
(Model 27 palec nemá
konektory na bočnom paneli.)
Príkon
[Konektory na zadnom paneli]
(27 palec)
Kedykoľvek, keď k TV pripojíte externé zariadenie, uistite sa, že je napájanie zariadenia vypnuté.
Pri pripájaní externého zariadenia dodržujte farbu prípojného konektora a kábla.
Slovenčina-
BN68-01001G-01Slk.indd 4
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:44:47
Pripojenie k anténe alebo rozvodu káblovej televízie
Na správne zobrazenie televíznych kanálov musí zariadenie prijímať signál z jedného z nasledujúcich zdrojov:
- vonkajšia anténa / rozvod káblovej televízie / satelitná televízna sieť
Pripojenie HDMI/DVI
- Podporné spojenia medzi HDMI AV zariadeniami (satelitný prijímač, DVD prehrávače, AV prijímače a digitálne TV).
- Pre prepojenie HDMI k HDMI nepotrebujete žiadne dodatočné prepojenie zvuku.
Čo je HDMI?
- “Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením (HDMI)” umožňuje prenos digitálnych videoúdajov s vysokým rozlíšením a viackanálovým digitálnym zvukom (5.1 kanálov).
- Koncovka HDMI/DVI podporuje pripojenie DVI k rozšírenému zariadeniu pomocou vhodného kábla (nedodáva sa). Rozdiel medzi HDMI a DVI je, že HDMI zariadenie je menšie, má nainštalovanú funkciu kódovania HDCP (Digitálna ochrana kopírovania vysokofrekvenčného pásma) a podporuje viackanálový digitálny zvuk.
Pre pripojenie by ste mali použiť DVI k HDMI kábel alebo adaptér DVI-HDMI a pre výstup zvuku terminál “R - AUDIO - L”.
- Keď pripájate tento produkt prostredníctvom HDMI alebo DVI ku koncovému prijímaču, DVD prehrávaču alebo hernej konzole atď., uistite sa, že sa nastavil na kompatibilný režim videovýstupu podľa zobrazenia v nižšie uvedenej tabuľke.
Nedodržanie tohto pravidla môže spôsobiť skreslenie obrazu, prerušenie obrazu alebo nezobrazovanie obrazu. Podporované režimy pre DVI alebo HDMI
480i
480p
576i
576p
720p
1080i
50Hz
X
O
X
O
O
O
60Hz
X
O
X
X
O
O
Component
O
O
O
O
O
O
- Nepokúšajte sa pripájať HDMI/DVI konektor ku grafickej karte PC alebo prenosného počítača.
(spôsobí to zobrazenie čistej obrazovky)
Pripojenie satelitného prijímača, videorekordéra (VCR) alebo DVD prehrávača
- Pripojte scart kábel videorekordéra alebo DVD prehrávača k ich scart konektoru.
- Ak si želáte pripojiť satelitný prijímač spolu s videorekordérom (alebo prehrávačom DVD), mali by ste pripojiť satelitný prijímač k videorekordéru (alebo prehrávaču DVD) a videorekordér (alebo prehrávač DVD) k prijímaču.
Pripojenie externých A/V zariadení
- Pripojte kábel RCA alebo S-VIDEO k príslušnému externému A/V zariadeniu, ako napr. videorekordér (VCR), DVD prehrávač alebo kamkordér.
- Pripojte RCA audio káble ku “R - AUDIO - L” na zadnej strane prístroja a ich opačné konce k príslušným konektorom výstupu audia na A/V zariadení.
- Slúchadlá môžete pripojiť k výstupu slúchadiel (
) na zadnej strane vášho zariadenia. Počas doby, keď sú pripojené slúchadlá, zvuk zo vstavaných reproduktorov je vypnutý.
SERVIS
- Servisné pripojenie pre kvalifikovaného servisného inžiniera.
Pripojenie AUDIO
- Pripojte RCA audio káble ku “R - AUDIO - L” na zadnej strane prístroja a ich opačné konce k príslušným konektorom vstupu zvuku na zosilovači alebo domácom DVD kine.
Pripojenie počítača
- Pripojte kábel D-Sub (voliteľný) ku “PC (PC IN)” na zadnej strane prístroja a druhý koniec ku grafickej karte vášho počítača.
- Pripojte stereo audio kábel (voliteľný) k “AUDIO (PC IN)” na zadnej strane prístroja a druhý koniec k výstupu zvukovej karty “Audio Out” na vašom počítači.
Pripojenie zariadení komponentov (DTV/DVD)
- Pripojte video káble komponentu (voliteľné) ku konektoru komponentu (“PR”, “PB”, “Y”) na zadnej strane prístroja a druhý koniec k príslušnému konektoru výstupu videa na DTV alebo DVD.
- Ak si želáte pripojiť satelitný prijímač spolu s DTV (alebo prehrávačom DVD), tak by ste mali pripojiť satelitný prijímač k DTV (alebo prehrávaču DVD) a DTV (alebo prehrávač DVD) pripojiť ku konektoru príslušenstva (“PR”, “PB”, “Y”) na prijímači.
- Konektory PR, PB a Y na komponentných zariadeniach (DTV alebo prehrávač DVD) sú niekedy označené Y, B-Y a R-Y alebo Y, Cb a Cr.
- Pripojte RCA audio káble (voliteľné) ku “R - AUDIO - L” na zadnej strane prístroja a ich opačné konce k príslušným konektorom výstupu audia na DTV alebo DVD zariadení.
- Tento LCD TV zobrazuje optimálny obraz v režime rozlíšenia 720p.
- Tento LCD TV zobrazuje optimálny obraz v režime rozlíšenia 1080i.
Uzamknutie Kensington
- Uzamknutie Kensington (voliteľné) je zariadenie, ktoré sa používa na fyzické uzamknutie systému, keď sa používa na verejnom mieste.
- Ak chcete použiť uzamykacie zariadenie, kontaktujte predajcu, u ktorého ste si zakúpili TV.
- Umiestnenie zámku Kensington sa môže odlišovať v závislosti od modelu.
Slovenčina-
BN68-01001G-01Slk.indd 5
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:44:48
Pohľad na diaľkové ovládanie
Tlačidlo
pohotovostného režimu
televízora
Priama voľba režimu PC
Číselné tlačidlá pre priamy prístup ku
kanálu
P
P
Výber jednociferného/dvojciferného
kanála
Opustenie ponuky na obrazovke
Automatické vypnutie
Ovládanie kurzora v ponuke
Priama
voľba režimu TV
Použite pre zobrazenie informácií o
aktuálnom vysielaní
Na
obrazovke zobrazuje “Channel
Manager”.
Zmrazenie obrazu
Zvýšenie hlasitosti
Zníženie hlasitosti
Dočasné vypnutie zvuku
Výber veľkosti obrazu
Funkcie teletextu
Ukončenie zobrazenia teletextu
Zobrazenie ponuky a zmena potvrdenia
Index teletextu
Výber režimu zvuku
Podržanie teletextu
Zapnutie/vypnutie obrazu v obraze
SOURCE: Výber veľkosti teletextu
Výber efektu obrazu
SWAP: Uloženie teletextu
PIP FUNCTIONS
SOURCE: Výber vstupného zdroja
SWAP:Zmena hlavného a sekundárneho obrazu
SIZE: výber veľkosti PIP
POSITION: Výber pozície PIP
P : Ďalší kanál
P : Predchádzajúci kanál
Výber režimu teletextu (LIST/FLOF)
Podstrana teletextu
P
P
Zobrazenie teletextu
Prípadne vyberte Teletext, Double
alebo Mix.
Výber SRS TSXT
Predchádzajúci kanál
: Ďalšia strana teletextu
: Predchádzajúca strana teletextu
Zrušenie teletextu
Výber zvukových efektov
Výber možných zdrojov
: Ďalší kanál
: Predchádzajúci kanál
Výber témy fastext
Činnosť diaľkového ovládača môže ovplyvňovať jasné svetlo.
Toto je špeciálny diaľkový ovládač pre zrakovo postihnutých, ktorý má
braillove body na tlačidlách napájania, kanálov a hlasitosti.
Vloženie batérií do diaľkového ovládania
1. Nadvihnite kryt na zadnej strane diaľkového ovládača podľa zobrazenia na obrázku.
2.Vložtedve batérie veľkosti AAA.
Dodržte správne uloženie “+” a “-” pólu batérií podľa diagramu vo vnútri priečinku.
3.Znovunasaďte kryt.
Ak nebudete diaľkové ovládanie používať dlhší čas, vyberte batérie a uskladnite ich na chladnom
a suchom mieste. Diaľkové ovládanie môžete používať až do vzdialenosti 23 stôp od televízora.
(Pri typickom používaní televízora vydržia batérie asi jeden rok.)
A
k diaľkové ovládanie nefunguje, skontrolujte nasledujúce:
1. Je zapnutý televízor?
2. Nie sú otočené plusové a mínusové póly batérií?
3. Nie sú batérie vybité?
4. Nie je prerušený prívod energie alebo nie je odpojený napájací kábel?
5. Nie je v blízkosti špeciálne fluorescenčné svetlo alebo neónový znak?
Slovenčina-
BN68-01001G-01Slk.indd 6
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:44:51
Zapínanie a vypínanie
Sieťový napájací kábel je pripojený k zadnej časti televízora.
1. Zapojte sieťový napájací kábel do príslušnej zásuvky.
Ukazovateľ pohotovostného režimu na prednej strane televízora sa rozsvieti.
2. Stlačte tlačidlo
na prednej strane televízora.
Aby ste zapli televízor, môžete stlačiť tlačidlo POWER alebo tlačidlo TV ( ) na diaľkovom ovládači.
Automaticky sa zvolí naposledy sledovaný program.
3.Stlačtetlačidlo s číslom (0~9), tlačidlo pre kanál vyššie/nižšie ( / ) na diaľkovom ovládaní alebo tlačidlo
na pravej strane televízora.
Keď televízor po prvýkrát zapnete, budete požiadaní o výber jazyka, v ktorom sa zobrazia ponuky.
4. Aby ste televízor vypli, opätovne stlačte tlačidlo POWER
.
Prepnutie televízora do pohotovostného režimu
Televízor je možné prepnúť do pohotovostného režimu, aby sa znížila spotreba energie. Pohotovostný
režim môže byť užitočný, ak chcete dočasne prerušiť sledovanie televízora (napríklad počas jedla).
1. Stlačte tlačidlo POWER na diaľkovom ovládači.
Obrazovka
sa vypne a na prednej strane televízora sa zobrazí červený indikátor pohotovostného režimu.
2.Abyste televízor opäť zapli, tak jednoducho opätovne stlačte tlačidlo POWER
alebo tlačidlo o kanál vyššie/nižšie ( / ).
, tlačidlá s číslami (0~9)
Televízor nenechávajte v pohotovostnom režime po dlhú dobu (ak ste napríklad preč na dovolenke).
Najlepšie je odpojiť televízor od zásuvky a antény. Plug & Play
Pri úvodnom zapnutí televízora sa automaticky následne vykoná viacero
základných nastavení. K dispozícii sú nasledovné nastavenia.
1. Stlačte tlačidlo POWER
na diaľkovom ovládači.
Zobrazí sa správa “Start Plug & Play” so zvolenou možnosťou “OK”.
2. Stlačením tlačidla  alebo  yberte príslušný jazyk.
Stlačením tlačidla ENTER
potvrďte výber.
3. Zobrazí sa správa “Check antenna input.” so zvolenou možnosťou “OK”.
Stlačte tlačidlo ENTER .
Skontrolujte, prosím, či je správne pripojený kábel antény.
4. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte príslušnú krajinu.
Stlačením tlačidla ENTER
potvrďte výber.
5.Zobrazísa ponuka “Auto Store” so zvolenou možnosťou “Start”.
Stlačte tlačidlo ENTER .
Automaticky sa spustí a skončí vyhľadávanie kanála.
Po uložení všetkých dostupných kanálov sa zobrazí ponuka “Clock Set”.
Kedykoľvek stlačte tlačidlo ENTER , aby ste prerušili proces zapamätávania.
6.Stlačtetlačidlo ENTER .
Stlačením tlačidla  alebo  vyberte možnosť “Hour” alebo “Minute”.
Stlačením tlačidla  alebo  nastavte možnosť “Hour” alebo “Minute”.
Hodiny a minúty môžete tiež zadať stlačením tlačidiel s číslami na diaľkovom ovládači.
7. Stlačením tlačidla ENTER
potvrďte vaše nastavenie.
 Language: Vyberte váš jazyk.
 Country: Vybertevašu krajinu.
 Auto Store: Automaticky vyhľadá a uloží kanály dostupné v miestnej oblasti.
 Clock Set: Nastavíaktuálny čas pre hodiny televízora.
Slovenčina-
BN68-01001G-01Slk.indd 7
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:44:52
Ak chcete obnoviť nastavenie tejto funkcie...
1. Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku.
Stlačením tlačidla  alebo  vyberte možnosť “Setup” a potom stlačte
tlačidlo ENTER .
2. Opätovným stlačením tlačidla ENTER
vyberte položku “Plug & Play”.
3. Zobrazí sa správa “Start Plug & Play”.
- Automatické ukladanie kanálov
- Manuálne ukladanie kanálov
Automatické ukladanie kanálov
Môžete prehľadávať dostupné frekvenčné pásma (dostupnosť závisí od krajiny). Automaticky priradené
čísla programov nemusia zodpovedať aktuálnym alebo požadovaným číslam programov. Čísla však
môžete zoradiť manuálne a vymazať ľubovoľné kanály, ktoré nechcete sledovať.
1. Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku.
Stlačením tlačidla  alebo  vyberte možnosť “Channel” a potom stlačte tlačidlo ENTER
2. Stlačením tlačidla ENTER
.
vyberte položku “Country”.
3. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte príslušnú krajinu.
potvrďte výber.
Stlačením tlačidla ENTER
4. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte možnosť “Auto Store” a potom stlačte tlačidlo ENTER
5.Stlačtetlačidlo ENTER
.
.
Televízor začne ukladať všetky dostupné kanály.
Kedykoľvek stlačte tlačidlo ENTER , aby ste prerušili proces zapamätávania a vrátili sa do ponuky “Channel”.
6. Po uložení všetkých dostupných kanálov sa zobrazí ponuka “Sort”.
Manuálne ukladanie kanálov
Uložiť môžete až 100 kanálov vrátane tých, ktoré sa prijímajú prostredníctvom káblovej siete. Pri manuálnom ukladaní kanálov si môžete vybrať:
Či chcete alebo nechcete uložiť všetky nájdené kanály
Číslo programu každého uloženého kanála, ktorý chcete označiť.
1. Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku.
Stlačením tlačidla  alebo  vyberte možnosť “Channel” a potom stlačte tlačidlo ENTER
.
2. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte možnosť “Manual Store” a potom stlačte tlačidlo ENTER
3. Stlačením tlačidla ENTER
.
vyberte položku “Programme”.
4.Abyste ku kanálu priradili číslo programu, stlačením tlačidla  alebo  nájdite správne tlačidlo a potom
stlačte tlačidlo ENTER .
Stlačením tlačidiel s číslami na diaľkovom ovládaní môžete tiež nastaviť číslo programu.
Slovenčina-
BN68-01001G-01Slk.indd 8
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:44:53
5. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte možnosť “Colour System” a potom stlačte tlačidlo ENTER
.
6. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte požadovanú normu farieb a potom stlačte tlačidlo ENTER
.
7. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte možnosť “Sound System” a potom stlačte tlačidlo ENTER
.
8. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte požadovanú normu zvuku a potom stlačte tlačidlo ENTER
.
Ak zvuk nepočuť alebo je nezvyčajný, znova vyberte požadovaný zvukový systém.
9.Ak poznáte číslo kanálu, ktorý chcete uložiť, stlačte tlačidlo alebo , aby ste vybrali položku “Channel”.
Stlačte tlačidlo ENTER . Stlačením tlačidla  alebo  vyberte možnosť C (kanál pozemného vysielania)
alebo S (kanál káblového vysielania). Stlačte tlačidlo  aby ste vybrali kanál. Stlačením tlačidla  alebo
 vyberte požadované číslo a potom stlačte tlačidlo ENTER .
Režim kanálov: P (režim programu), C (režim kanálu pozemného vysielania), S (režim kanálu káblového vysielania)
Stlačením tlačidiel s číslami na diaľkovom ovládaní môžete tiež nastaviť číslo kanálu.
10. Ak nepoznáte čísla kanálov, stlačením tlačidla  alebo  vyberte možnosť “Search”.
Stlačte tlačidlo ENTER .Vyhľadajte stlačením tlačidla  alebo  a potom stlačte tlačidlo ENTER
11. Stlačte tlačidlo  alebo  ], aby ste vybrali položku “Store”. Stlačením tlačidla ENTER
.
vyberte položku “OK”.
12. Zopakujte kroky 3 až 11 pre každý kanál, ktorý chcete uložiť.
 Programme: Vyberie číslo programu pre kanál.
 Colour System: Nastaví systém pre podporu farby.
 Sound System: Nastaví systém pre podporu zvuku.
 Channel: Vyberie kanál.  Search: Vyhľadá hodnotu frekvencie pre kanál.
 Store: Uloží vaše nastavenia.
Nastavenie Channel Manager
Kanály nastavte podľa vašich potrieb.
Jednoducho môžete vymazať, pridať alebo uzamknúť želaný kanál.
1.Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla  alebo 
vyberte možnosť “Channel” a potom stlačte tlačidlo ENTER .
2.Stlačením tlačidla  alebo  vyberte možnosť “Channel Manager” a
potom stlačte tlačidlo ENTER .
3.Opätovne stlačte tlačidlo ENTER
“Channel Manager”.
, aby ste vybrali položku
4. Stlačením tlačidla  vyberte položku “
”.
5.Stlačením tlačidla  alebo  vyberte neželaný kanál a potom na jeho
zrušenie stlačte tlačidlo ENTER .
6. Pre každý kanál, ktorý chcete vybrať alebo zrušiť, zopakujte kroky 5.
7. Stlačením tlačidla EXIT opustíte ponuku.
“
” je aktívne, keď je položka “Child Lock” nastavená na možnosť “On”.
Tieto možnosti môžete jednoducho
vybrať stlačením tlačidla CH MGR
na diaľkovom ovládači.
Slovenčina-
BN68-01001G-01Slk.indd 9
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:44:55
Aktivácia detskej zámky
Táto funkcia vám umožňuje zabrániť sledovaniu nevhodných programov
nepovolanými osobami, ako sú deti, a to tak, že na zvolenom programe
vypne obraz a zvuk. Detskú zámku nie je možné vypnúť tlačidlami na
bočnej strane. Detský zámok sa dá vypnúť len diaľkovým ovládaním,
takže ho uložte mimo dosah detí.
1.Stlačenímtlačidla MENU zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla  alebo 
vyberte možnosť “Channel” a potom stlačte tlačidlo ENTER .
2.Stlačením tlačidla  alebo  vyberte možnosť “Channel Manager” a
potom stlačte tlačidlo ENTER .
3.Stlačením tlačidla  alebo  vyberte možnosť “Child Lock” a potom
stlačte tlačidlo ENTER .
4.Stlačte tlačidlo  alebo , aby ste vybrali položku “On” alebo “Off”.
Stlačte tlačidlo ENTER .
5.Stlačením tlačidla  alebo  vyberte možnosť “Channel Manager” a
potom stlačte tlačidlo ENTER .
6. Stlačením tlačidla  vyberte riadok “
”.
7.Stlačením tlačidla  alebo  vyberte kanál, ktorý chcete uzamknúť a
potom stlačte tlačidlo ENTER .
8. Pre každý kanál, ktorý chcete uzamknúť alebo odomknúť, zopakujte kroky 7.
9. Stlačením tlačidla EXIT opustíte ponuku.
položke “Child Lock” vyberte možnosti “On” alebo “Off”, aby ste jednoducho
V
aktivovali alebo zablokovali kanály, ktoré ste označili “ ”.
Zoradenie uložených kanálov
Môžete zmeniť čísla dvoch kanálov, aby ste:
Upravili číselné poradie, v ktorom sa kanály automaticky uložili.
Priradili ľahko zapamätateľné čísla ku kanálom, o ktoré máte
najväčší záujem.
1.Stlačenímtlačidla MENU zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla  alebo 
vyberte možnosť “Channel” a potom stlačte tlačidlo ENTER .
2.Stlačením tlačidla  alebo  vyberte možnosť “Sort” a potom stlačte
tlačidlo ENTER .
3.Opakovaným stlačením tlačidla  alebo  vyberte číslo kanálu, ktoré si
želáte zmeniť. Stlačte tlačidlo ENTER .
Zvolený názov a číslo kanálu sa presunú na pravú stranu.
4.Stlačením tlačidla  alebo  sa presuňte na pozíciu, v ktorej chcete vykonať
zmenu a potom stlačte tlačidlo ENTER .
Vybratý kanál nahradí ten predošlý, ktorý bol uložený pod zvoleným číslom.
5. Zopakujte kroky 3 až 4 pre každý kanál, ktorý chcete uložiť.
6. Stlačením tlačidla EXIT opustíte ponuku.
Slovenčina-10
BN68-01001G-01Slk.indd 10
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:44:56
Priradenie názvov kanálov
Názvy kanálov sa priradia automaticky pri príjme vysielania informácií
o kanáli.
Tieto názvy sa dajú zmeniť, čo vám umožňuje priradiť nové názvy.
1.Stlačenímtlačidla MENU zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla  alebo 
vyberte možnosť “Channel” a potom stlačte tlačidlo ENTER .
2.Stlačením tlačidla  alebo  vyberte možnosť “Name” a potom stlačte
tlačidlo ENTER .
3.V prípade potreby stlačením tlačidla  alebo  vyberte kanál, ktorému
chcete priradiť nový názov. Stlačte tlačidlo ENTER .
Výberový pruh sa zobrazí okolo poľa s názvom.
4.
Pre...
Potom...
Zvoľte si písmeno, číslo alebo symbol
Stlačte tlačidlo  alebo 
Premiestnenie sa na ďalšie písmeno
Stlačte tlačidlo 
Premiestnenie sa späť na
predchádzajúce písmeno
Stlačte tlačidlo 
Potvrďte názov
Stlačte tlačidlo ENTER
.
ostupné znaky sú:
D
Písmená abecedy (A~Z) / Čísla (0~9) / Špeciálne znaky ( -, space)
5. Kroky 3 až 4 zopakujte pre každý kanál, ktorému chcete priradiť nový názov.
6. Stlačením tlačidla EXIT opustíte ponuku.
Vylaďovanie príjmu kanála
Na manuálne nastavenie konkrétneho kanála pre optimálny výkon
použite jemné doladenie.
1.Použitetlačidlá s číslami, aby ste priamo vybrali kanál, ktorý chcete jemne
doladiť.
2.Stlačenímtlačidla MENU zobrazíte ponuku.
Stlačením tlačidla  alebo  vyberte možnosť “Channel”
a potom stlačte tlačidlo ENTER .
3.Stlačenímtlačidla  alebo  vyberte možnosť “Fine Tune”
a potom stlačte tlačidlo ENTER .
4. Stlačením tlačidla  alebo  prispôsobte jemné doladenie.
Stlačte tlačidlo ENTER .
5. Stlačením tlačidla EXIT opustíte ponuku.
oladené kanály, ktoré sa uložili sú označené znakom “*” na pravej strane čísla kanálu v
D
riadku kanálov. Číslo kanálu sa zmení na červené.
Ak chcete obnoviť nastavenie jemného ladenia, stlačením tlačidla  alebo  zvoľte
položku Reset a potom stlačte tlačidlo ENTER .
Slovenčina-11
BN68-01001G-01Slk.indd 11
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:44:57
Zmena obrazovej normy
Vybrať môžete typ obrazu, ktorý najlepšie zodpovedá vašim
požiadavkám na pozeranie.
1.Stlačenímtlačidla MENU zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla  alebo 
vyberte možnosť “Picture” a potom stlačte tlačidlo ENTER .
2. Opätovným stlačením tlačidla ENTER
vyberte položku “Mode”.
3. Opätovným stlačením tlačidla ENTER
vyberte položku “Mode”.
4. Stlačenímtlačidla  alebo  vyberte požadovaný efekt obrazu.
Stlačte tlačidlo ENTER .
5. Stlačením tlačidla EXIT opustíte ponuku.
 Dynamic: Vyberie obraz pre vysoké rozlíšenie v jasnej miestnosti.
 Standard: Vyberie obraz pre optimálne zobrazovanie v normálnom prostredí.
 Movie: Vyberie obraz pre komfortné zobrazovanie v tmavej miestnosti.
C
ustom: Vyberte túto možnosť, aby ste si zobrazili vaše obľúbené nastavenia zobrazovania.
(Obráťte sa na “Nastavenie vlastného obrazu”)
Môžete tiež stlačiť tlačidlo
P.MODE na diaľkovom ovládaní, aby ste vybrali jedno
z nastavení obrazu.
Režim obrazu sa musí nastaviť samostatne pre každý vstupný zdroj.
Výberom možnosti “Reset” môžete obnoviť pôvodné nastavenia od výrobcu.
(Obráťte sa na “Obnovenie nastavení obrazu na pôvodné nastavenia od výrobcu”
na strane 13)
Nastavenie vlastného obrazu
Televízor poskytuje niekoľko nastavení, ktoré umožňujú ovládať kvalitu obrazu.
1.Abyste vybrali požadovaný efekt obrazu, postupujte podľa pokynov v časti
“Zmena obrazovej normy” číslo 1 až 4.
2.Stlačtetlačidlo  alebo  , aby ste vybrali príslušnú položku.
Stlačte tlačidlo ENTER .
3.Stlačtetlačidlo  alebo , aby ste znížili alebo zvýšili hodnotu určitej
položky. Stlačte tlačidlo ENTER .
4. Stlačením tlačidla EXIT opustíte ponuku.
 Contrast: Nastaví svetlosť a tmavosť medzi objektmi a pozadím.
 Brightness: Nastaví jas celej obrazovky.
 Sharpness: Nastaví vonkajšie okraje objektov, čím sa vyostria alebo stlmia.
 Colour: Nastaví farby, aby boli svetlejšie alebo tmavé.
 Tint (NTSC only): Nastavífarbu objektov, aby boli viac červené alebo zelené a vyzerali
prirodzenejšie.
Nastavené hodnoty sa uložia podľa zvoleného režimu obrazu.
V režime PC môžete upraviť len “Contrast”, “Brightness” a “Colour”.
Zmena farebného odtieňa
Môžete si vybrať najvhodnejší farebný odtieň pre váš zrak.
1.Abyste vybrali požadovaný efekt obrazu, postupujte podľa pokynov v časti
“Zmena obrazovej normy” číslo 1 až 4.
2.Stlačenímtlačidla  alebo  vyberte možnosť “Colour Tone” a potom
stlačte tlačidlo ENTER .
3.Stlačenímtlačidla  alebo vyberte požadované nastavenie farebného
odtieňa. Stlačte tlačidlo ENTER .
4. Stlačením tlačidla EXIT opustíte ponuku.
 Cool2: Urobíteplotu farby modrejšiu ako
ponuka “Cool1”.
 Cool1: Urobí bielu modrejšou.
 Normal: Uchová bielu bielou.
 Warm1: Urobí bielu červenšou.
 Warm2: Urobí teplotu farby červenšou ako
ponuka “Warm1”.
Nastavené hodnoty sa uložia podľa zvoleného režimu obrazu.
Slovenčina-12
BN68-01001G-01Slk.indd 12
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:44:58
Obnovenie nastavení obrazu na pôvodné nastavenia od výrobcu
Môžete vrátiť späť pôvodné nastavenia z výroby.
1.Abyste vybrali požadovaný efekt obrazu, postupujte podľa pokynov v časti
“Zmena obrazovej normy” číslo 1 až 4 na strane 12.
2.Stlačenímtlačidla  alebo  vyberte možnosť “Reset” a potom stlačte
tlačidlo ENTER .
3. Stlačením tlačidla EXIT opustíte ponuku.
Možnosť “Reset” sa nastaví pre každý režim obrazu.
Zmena veľkosti obrazu
Môžete si vybrať takú veľkosť obrazu, ktorá najlepšie zodpovedá vašim
nárokom na sledovanie.
1.Stlačenímtlačidla MENU zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla  alebo 
vyberte možnosť “Picture” a potom stlačte tlačidlo ENTER .
2.Stlačenímtlačidla  alebo  vyberte možnosť “Size” a potom stlačte
tlačidlo ENTER .
3.Stlačenímtlačidla  alebo  vyberte požadovanú možnosť.
Stlačte tlačidlo ENTER .
4. Stlačením tlačidla EXIT opustíte ponuku.
ieto možnosti môžete
T
jednoducho vybrať stlačením
tlačidla P.SIZE na diaľkovom
ovládači.
 Auto Wide: Automaticky nastaví veľkosť obrázka k pomeru strán “16:9”.
 16:9: Nastaví veľkosť obrazu na 16:9, čo je vhodné pre DVD alebo širokouhlé vysielanie.
 Zoom: Zväčší širokouhlý obraz 16:9 (vertikálnym smerom), aby sa prispôsobil veľkosti obrazovky.
 4:3: Toto je predvolené nastavenie pre filmy na videu alebo normálne vysielanie.
Funkcia “Auto Wide” je dostupná len v režime “TV”, “Ext1“, “Ext2”, “AV” a “S-Video”.
V režime PC sa dá nastaviť len režim “16:9” a “4:3”.
Stlačením tlačidla  alebo  vyberte . Použite tlačidlo  alebo , aby ste pohli
obraz nahor alebo nadol. Po zvolení použite tlačidlo  alebo , aby ste zväčšili
alebo zmenšili veľkosť obrazu vo vertikálnom smere.
Zmrazenie aktuálneho obrazu
Stlačte tlačidlo STILL, aby ste zmrazili pohyblivý obrázok na statický.
Stlačte tlačidlo ešte raz a funkciu prerušíte.
Digitálna redukcia šumu
Ak televízor prijíma slabý signál vysielania, môžete spustiť funkciu digitálnej redukcie šumu a pomocou nej zredukovať výskyt akéhokoľvek
statického šumu a duchov na obrazovke.
1.Stlačenímtlačidla MENU zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla  alebo 
vyberte možnosť “Picture” a potom stlačte tlačidlo ENTER .
2.Stlačenímtlačidla  alebo  vyberte možnosť “Digital NR” a potom
stlačte tlačidlo ENTER .
3.Stlačte tlačidlo  alebo , aby ste vybrali položku “On” alebo “Off”.
Stlačte tlačidlo ENTER .
4.Stlačenímtlačidla EXIT opustíte ponuku.
Slovenčina-13
BN68-01001G-01Slk.indd 13
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:45:00
DNIe Demo (Digital Natural Image engine)
Nová technológia spoločnosti Samsung vám prináša detailnejší obraz
s lepším kontrastom a vyvážením bielej. Nový kompenzačný algoritmus
obrazu prináša divákom jasnejší a čistejší obraz. Technológia DNIe upraví
každý signál tak, aby vyhovoval vašim očiam. Ukážku zlepšenia obrazu
technikou DNIe si môžete pozrieť zapnutím DNIe demo režimu.
1.Stlačenímtlačidla MENU zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla  alebo 
vyberte možnosť “Picture” a potom stlačte tlačidlo ENTER .
2.Stlačenímtlačidla  alebo  vyberte možnosť “DNIe Demo” a potom
stlačte tlačidlo ENTER .
3.Stlačte tlačidlo  alebo , aby ste vybrali položku “On” alebo “Off”.
Stlačte tlačidlo ENTER .
4. Stlačením tlačidla EXIT opustíte ponuku.
Tieto funkcie nefungujú v režime PC.
DNIe Demo je vytvorené na ukážku rozdielu medzi originálnym a vylepšeným obrazom technikou DNIe.
V pôvodnom nastavení zobrazuje výrobok obraz, vylepšený technikou DNIe.
Zobrazenie obrazu v obraze (PIP)
V rámci hlavného obrazu nastaveného programu alebo videovýstupu
môžete zobraziť vedľajší obraz. Týmto spôsobom môžete pozerať obraz
nastaveného obrazu alebo videovýstupu z akéhokoľvek pripojeného príslušenstva zatiaľ, čo pozeráte hlavný obraz.
1.Stlačenímtlačidla MENU zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla  alebo 
vyberte možnosť “Picture” a potom stlačte tlačidlo ENTER .
2.Stlačenímtlačidla  alebo  vyberte možnosť “PIP” a potom stlačte
tlačidlo ENTER .
3. Opätovne stlačte tlačidlo ENTER .
Stlačením tlačidla  alebo  vyberte možnosť “On” a potom stlačte
tlačidlo ENTER .
Ak je aktívny obraz v obraze (PIP), veľkosť hlavného obrazu sa prepne na “16:9”.
Na diaľkovom ovládaní opakovane stlačte tlačidlo PIP,
aby ste spustili alebo vypli
“PIP”.
4.Stlačenímtlačidla  alebo  vyberte možnosť “Source” a potom stlačte
tlačidlo ENTER . Stlačením tlačidla  alebo  vyberte zdroj vedľajšieho
obrazu a stlačte tlačidlo ENTER .
Vedľajší obraz môže zobrazovať rôzne výbery zdroja, ktoré sú založené od toho,
na čo je nastavený hlavný obraz.
5.Stlačenímtlačidla  alebo  vyberte položku “Swap”.
Aby ste prepli hlavný obraz a vedľajší obraz, zvoľte položku “Swap” a
stlačte tlačidlo ENTER .
Hlavný obraz a vedľajší obraz sa vymenia.
Ak je hlavný obraz v režime PC, funkcia Swap nie je dostupná.
6.Stlačenímtlačidla  alebo  vyberte položku “Size” vedľajšieho obrazu a
stlačte tlačidlo ENTER . Stlačením tlačidla  alebo  vyberte veľkosť
vedľajšieho obrazu a potom stlačte tlačidlo ENTER .
Ak je hlavný obraz v režime “PC”, funkcia “Size” nie je dostupná.
7.Stlačenímtlačidla  alebo  vyberte možnosť “Position” a potom
stlačte tlačidlo ENTER . Stlačením tlačidla  alebo  vyberte polohu
vedľajšieho obrazu a potom stlačte tlačidlo ENTER .
Slovenčina-14
BN68-01001G-01Slk.indd 14
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:45:01
8.Stlačenímtlačidla  alebo  vyberte možnosť “Programme” a potom
stlačte tlačidlo ENTER . Stlačením tlačidla  alebo  vyberte kanál,
ktorý chcete sledovať ako vedľajší obraz.
Stlačte tlačidlo ENTER .
Možnosť “Programme” môže byť aktívna, keď je vedľajší obraz nastavený na TV.
9.Stlačenímtlačidla EXIT opustíte ponuku.
Keď použijete hlavnú obrazovku na zobrazenie hry alebo karaoke, môžete si všimnúť,
že obraz v okne obrazu v obraze (PIP) bude trošku neprirodzený.
 Source: Používa sa na výber zdroja vedľajšieho obrazu.
 Swap: Používa sa na výmenu hlavného a vedľajšieho obrazu.
 Size: Používa sa na výber veľkosti pre vedľajší obraz.
 Position: Používa sa na pohyb vedľajšieho obrazu.
 Programme: Používa sa na zmenu vedľajšieho obrazu.
Nastavenia obrazu v obraze
Vedl.
(O: obraz v obraze je v prevádzke, X: obraz v obraze nie je v prevádzke)
TV
Ext.1
Ext.2
AV
S-Video
Component
PC
HDMI
TV
X
X
X
X
X
X
X
O
Ext.1
X
X
X
X
X
X
X
O
Ext.2
X
X
X
X
X
X
X
O
AV
X
X
X
X
X
X
X
O
S-Video
X
X
X
X
X
X
X
O
Component
X
X
X
X
X
X
X
O
PC
O
O
O
O
X
X
X
X
HDMI
O
O
O
O
O
O
X
X
Hlav.
Zmena zvukovej normy
Môžete vybrať typ špeciálneho zvukového efektu, ktorý sa použije pri
sledovaní daného vysielania.
1.Stlačenímtlačidla MENU zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla  alebo 
vyberte možnosť “Sound” a potom stlačte tlačidlo ENTER .
2. Opätovným stlačením tlačidla ENTER
vyberte položku “Mode”.
3.Stlačenímtlačidla  alebo  vyberte požadovaný zvukový efekt a potom
stlačte tlačidlo ENTER .
4. Stlačením tlačidla EXIT opustíte ponuku.
Tieto možnosti môžete tiež
jednoducho vybrať stlačením
tlačidla S.MODE na diaľkovom
ovládači.
 Standard: Vyberie normálny zvukový režim.
 Music: Zdôrazňuje hudbu cez hlasy.
 Movie: Zabezpečí živý a plný zvuk pre filmy.
 Speech: Zdôrazňuje hlas nad inými zvukmi.
 Custom:Zvolívaše vlastné nastavenie zvuku.
(Obráťte sa na “Úprava nastavení zvuku”)
Úprava nastavení zvuku
Nastavenie zvuku je možné upraviť podľa osobných preferencií.
1.Stlačenímtlačidla MENU zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla  alebo 
vyberte možnosť “Sound” a potom stlačte tlačidlo ENTER .
2.Stlačenímtlačidla  alebo  vyberte možnosť “Equalizer” a potom stlačte
tlačidlo ENTER .
3.Stlačtetlačidlo  alebo , aby ste vybrali príslušnú položku.
Stlačte tlačidlo ENTER .
4. Stlačte tlačidlo  alebo , aby ste sa dostali k požadovanému nastaveniu.
Stlačte tlačidlo ENTER .
5. Stlačením tlačidla EXIT opustíte ponuku.
A
k zmeníte niektoré z týchto nastavení, štandard zvuku sa automaticky zmení na
hodnotu “Custom”.
Slovenčina-15
BN68-01001G-01Slk.indd 15
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:45:03
Nastavenie funkcie TruSurround XT (SRS TSXT)
Funkcia TruSurround je patentovaná SRS technológia, ktorá rieši problém
prehrávania 5,1 kanálového zvuku cez dva reproduktory. Technológia
TruSurround poskytuje presvedčivý virtuálny zážitok z priestorového
zvuku prostredníctvom ľubovoľného systému prehrávania cez dva
reproduktory vrátane vnútorných reproduktorov televízora. Technológia je
úplne kompatibilná so všetkými viackanálovými formátmi.
1.Stlačenímtlačidla MENU zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla  alebo 
vyberte možnosť “Sound” a potom stlačte tlačidlo ENTER .
2.Stlačenímtlačidla  alebo  vyberte možnosť “SRS TSXT” a potom
stlačte tlačidlo ENTER .
Tieto možnosti môžete
jednoducho nastaviť stlačením
tlačidla SRS na diaľkovom
ovládaní.
3.Stlačte tlačidlo  alebo , aby ste vybrali položku “On” alebo “Off”.
Stlačte tlačidlo ENTER .
4. Stlačením tlačidla EXIT opustíte ponuku.
TruSurround XT, SRS a symbo
sú obchodnými značkami
spoločnosti SRS Labs, Inc. Technológia TruSurround XT sa používa
na základe licencie spoločnosti SRS Labs, Inc.
Automatická úprava hlasitosti
Každá vysielacia stanica má svoje vlastné signálové podmienky, takže
pre vás nie je jednoduché upraviť hlasitosť pri každej zmene kanála. Táto
funkcia vám umožňuje automaticky upraviť hlasitosť požadovaného
kanála znížením úrovne zvukového výstupu v prípade, ak je modulačný
signál príliš vysoký alebo zvýšením úrovne zvukového výstupu, ak je
modulačný signál príliš nízky.
1.Stlačenímtlačidla MENU zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla  alebo 
vyberte možnosť “Sound” a potom stlačte tlačidlo ENTER .
2.Stlačenímtlačidla  alebo  vyberte možnosť “Auto Volume” a potom
stlačte tlačidlo ENTER .
3.Stlačte tlačidlo  alebo , aby ste vybrali položku “On” alebo “Off”.
Stlačte tlačidlo ENTER .
4. Stlačením tlačidla EXIT opustíte ponuku.
Výber vnútorného stlmenia
Ak chcete zvuk počuť cez oddelené reproduktory, prerušte vnútorný
zosilňovač.
1.Stlačenímtlačidla MENU zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla  alebo 
vyberte možnosť “Sound” a potom stlačte tlačidlo ENTER .
2.Stlačenímtlačidla  alebo  vyberte možnosť “Internal Mute” a potom
stlačte tlačidlo ENTER .
3.Stlačte tlačidlo  alebo , aby ste vybrali položku “On” alebo “Off”.
Stlačte tlačidlo ENTER .
4. Stlačením tlačidla EXIT opustíte ponuku.
Ak
je “On” “Internal Mute”, nemôžete zvoliť ponuky zvuku, okrem možnosti “Sound
Select” (v režime PIP).
Slovenčina-16
BN68-01001G-01Slk.indd 16
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:45:04
Počúvanie zvuku vedľajšieho obrazu
Počas spustenia funkcie obraz v obraze (PIP) môžete počúvať zvuk
vedľajšieho obrazu.
1.Stlačenímtlačidla MENU zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla  alebo 
vyberte možnosť “Sound” a potom stlačte tlačidlo ENTER .
2.Stlačenímtlačidla  alebo  vyberte možnosť “Sound Select” a potom
stlačte tlačidlo ENTER .
3.Stlačtetlačidlo  alebo , aby ste vybrali položku “Sub”. Stlačte tlačidlo
ENTER .
4. Stlačením tlačidla EXIT opustíte ponuku.
 Main: Používa sa na počúvanie zvuku hlavného obrazu.
 Sub: Používa sa na počúvanie zvuku vedľajšieho obrazu.
Túto možnosť môžete vybrať, keď je “PIP” nastavený na možnosť “On”.
Obnovenie nastavení zvuku na pôvodné nastavenia od výrobcu
Ak je Game Mode zapnutý, aktivuje sa funkcia Reset Sound. Výber
funkcie Reset po nastavení ekvalizéra vynuluje nastavenie ekvalizéra
na výrobné nastavenia.
1.Stlačenímtlačidla MENU zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla  alebo 
vyberte možnosť “Sound” a potom stlačte tlačidlo ENTER .
2.Stlačenímtlačidla  alebo  vyberte možnosť “Reset” a potom stlačte
tlačidlo ENTER .
3. Stlačením tlačidla EXIT opustíte ponuku.
Túto možnosť môžete vybrať, keď je “Game Mode” nastavený na možnosť “On”.
Pripojenie slúchadiel
K televízoru môžete pripojiť súpravu slúchadiel, ak si želáte pozerať televízny program bez vyrušovania iných ľudí v miestnosti.
Keď zasuniete konektor náhlavnej súpravy do príslušného portu, tak v ponuke Zvuk môžete ovládať len možnosti "Internal Mute" a "Sound Select" (v režime PIP).
Dlhotrvajúce používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch.
Ak pripojíte slúchadlá k systému, nebudete počuť zvuk z reproduktorov.
Nastavenie a zobrazenie aktuálneho času
Hodiny televízora môžete nastaviť tak, aby sa po stlačení tlačidla
INFO zobrazil aktuálny čas. Čas musíte nastaviť aj v prípade, ak
chcete použiť časovače automatického zapínania a vypínania.
1.Stlačenímtlačidla MENU zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla  alebo 
vyberte možnosť “Setup” a potom stlačte tlačidlo ENTER .
2.Stlačenímtlačidla  alebo  vyberte možnosť “Time” a potom stlačte
tlačidlo ENTER .
3. Stlačením tlačidla ENTER
4.
vyberte možnosť “Clock Set”.
Pre...
Stlačte tlačidlo...
Prechod na “Hour” alebo “Minute”
Tlačidlo  až .
Nastavenie “Hour” alebo “Minute”
Tlačidlo  až .
Stlačte tlačidlo ENTER
.
5. Stlačením tlačidla EXIT opustíte ponuku.
Ak odpojíte sieťový kábel, budete musieť opätovne nastaviť hodiny.
Hodiny a minúty môžete tiež nastaviť stlačením tlačidiel s číslami na diaľkovom ovládači.
Slovenčina-17
BN68-01001G-01Slk.indd 17
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:45:06
Nastavenie časovača automatického vypnutia
Nastaviť môžete dobu medzi 30 a 180 minútami, po ktorej sa televízor
automaticky prepne do pohotovostného režimu.
1.Stlačenímtlačidla MENU zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla  alebo 
vyberte možnosť “Setup” a potom stlačte tlačidlo ENTER .
2.Stlačenímtlačidla  alebo  vyberte možnosť “Time” a potom stlačte
tlačidlo ENTER .
3.Stlačenímtlačidla  alebo  vyberte možnosť “Sleep Timer” a potom
stlačte tlačidlo ENTER .
Na diaľkovom ovládaní stláčajte
opakovane tlačidlo SLEEP, až
kým sa nezobrazí príslušný
časový interval.
4.Opakovanestláčajte tlačidlo  alebo , kým sa nezobrazí požadovaný
čas (Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180). Stlačte tlačidlo ENTER .
5. Stlačením tlačidla EXIT opustíte ponuku.
Keď časovač dosiahne 0, televízor sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.
Automatické zapínanie a vypínanie televízora
Nastavením časovačov na hodnotu On alebo Off môžete dosiahnuť, aby
sa televízor:
Automaticky zapol a naladil požadovaný kanál v zvolenom čase.
Automaticky vypol v zvolenom čase.
Prvým krokom je nastavenie hodín televízora.
1.Stlačenímtlačidla MENU zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla  alebo 
vyberte možnosť “Setup” a potom stlačte tlačidlo ENTER .
2.Stlačenímtlačidla  alebo  vyberte možnosť “Time” a potom stlačte
tlačidlo ENTER .
3.Stlačenímtlačidla  alebo  vyberte možnosť “On Timer” a potom stlačte
tlačidlo ENTER .
4.Stláčaním tlačidla  alebo  nastavte položku “Hour” a potom stlačte tlačidlo
, aby ste prešli na ďalší krok. Vyššie spomenutou metódou nastavte aj iné
položky. Po dokončení stlačte tlačidlo ENTER , aby ste sa vrátili.
5.Stlačenímtlačidla  alebo  vyberte možnosť “Off Timer” a potom stlačte
tlačidlo ENTER .
6.Stláčaním tlačidla  alebo  nastavte položku “Hour” a potom stlačte tlačidlo
, aby ste prešli na ďalší krok. Vyššie spomenutou metódou nastavte aj iné
položky. Po dokončení stlačte tlačidlo ENTER , aby ste sa vrátili.
7. Stlačením tlačidla EXIT opustíte ponuku.
Hodiny a minúty môžete tiež nastaviť stlačením tlačidiel s číslami na diaľkovom ovládači.
Aby časovače fungovali, možnosť “Activation” musí byť nastavené na možnosť “Yes”.
Slovenčina-18
BN68-01001G-01Slk.indd 18
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:45:07
Výber jazyka
Pri prvom použití televízora musíte zvoliť jazyk, ktorý sa použije na
zobrazenie ponúk a indikátorov.
1. Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku na obrazovke.
Stlačenímtlačidla  alebo  vyberte možnosť “Setup” a potom stlačte
tlačidlo ENTER .
2.Stlačenímtlačidla  alebo  vyberte možnosť “Language” a potom
stlačte tlačidlo ENTER .
3.Opakovanýmstláčaním tlačidla  alebo  vyberte príslušný jazyk.
Stlačte tlačidlo ENTER .
Môžete si vybrať jeden z 21 jazykov.
4. Stlačením tlačidla EXIT opustíte ponuku.
Používanie Game Mode
Keď televízor pripájate k hernej konzole, ako napríklad PlayStationTM alebo Xb
oxTM, môžete si vybratím hernej ponuky vychutnať realistickejší herný zážitok.
1.Stlačenímtlačidla MENU zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla  alebo 
vyberte možnosť “Setup” a potom stlačte tlačidlo ENTER .
2.Stlačenímtlačidla  alebo  vyberte možnosť “Game Mode” a potom
stlačte tlačidlo ENTER .
3.Stlačte tlačidlo  alebo , aby ste vybrali položku “On” alebo “Off”.
Stlačte tlačidlo ENTER .
4.Stlačenímtlačidla EXIT opustíte ponuku.
Na odpojenie hernej konzoly a pripojenie ďalšieho externého zariadenia zrušte
Game Mode v ponuke obraz.
Ak zobrazíte ponuku televízora v Game Mode, bude sa obrazovka mierne triasť.
Game Mode nie je dostupný v režime televízora.
Ak je herný režim zapnutý:
• Režim Picture a režim Sound sa automaticky zmení na Custom a používatelia režim nemôžu zmeniť.
• Režim Sound v ponuke Sound sa deaktivuje. Zvuk upravte pomocou ekvalizéra.
•A
ktivuje sa funkcia Reset Sound. Výber funkcie Reset po nastavení ekvalizéra vynuluje
nastavenie ekvalizéra na výrobné nastavenia.
Nastavenie režimu modrej obrazovky / výber melódie
Blue Screen:
Ak sa neprijíma žiadny signál alebo ak je veľmi slabý, modrá obrazovka
automaticky nahradí zašumené pozadie obrazu. Ak chcete pokračovať v
sledovaní nekvalitného obrazu, musíte nastaviť režim “Blue Screen” na
hodnotu “Off”.
Melody:
Pri vypínaní a zapínaní televízora môžete počuť melódiu.
1.Stlačenímtlačidla MENU zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla  alebo 
vyberte možnosť “Setup” a potom stlačte tlačidlo ENTER .
2. Stlačte tlačidlo  alebo , aby ste vybrali položku “Blue Screen” alebo “Melody”.
Stlačte tlačidlo ENTER .
3.Stlačte tlačidlo  alebo , aby ste vybrali položku “On” alebo “Off”.
Stlačte tlačidlo ENTER .
4. Stlačením tlačidla EXIT opustíte ponuku.
Slovenčina-19
BN68-01001G-01Slk.indd 19
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:45:09
Používanie funkcie úspory energie
Táto funkcia upravuje jas televízora, čím sa zníži spotreba energie.
Keď pozeráte televízor v noci, nastavte režim “Energy Saving” na
možnosť “High”, čím obmedzíte oslnenie očí ako aj spotrebu energie.
1. Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku na obrazovke.
Stlačenímtlačidla  alebo  vyberte možnosť “Setup” a potom stlačte
tlačidlo ENTER .
2. Stlačenímtlačidla  alebo  vyberte možnosť “Energy Saving” a potom
stlačte tlačidlo ENTER .
3.Stlačenímtlačidla  alebo  vyberte požadovanú možnosť (Off, Low,
Medium, High). Stlačte tlačidlo ENTER .
4. Stlačením tlačidla EXIT opustíte ponuku.
Výber zdroja
Môžete si vybrať z externých zdrojov, ktoré sú pripojené k televízoru
cez vstupné konektory.
1. Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku.
vyberte položku “Input”.
Stlačením tlačidla ENTER
vyberte položku “Source List”.
2. Opätovným stlačením tlačidla ENTER
Ak k televízoru nie je pripojené žiadne externé zariadenie, tak sa v možnosti
“Source List” zobrazia len možnosti “TV”, “Ext.1” a “Ext.2”. Možnosti “AV”,
“S-Video”, “Component”, “PC”, “HDMI” sa aktivujú len vtedy, keď sa pripoja k
televízoru.
3. Stlačením tlačidla  alebo  vyberte požadované zariadenie.
Stlačte tlačidlo ENTER .
Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo SOURCE, aby ste prepínali medzi všetkými dostupnými
zdrojmi. Televízny režim môžete zvoliť stlačením tlačidla TV, číselného tlačidla (0~9) a tlačidla
P / na diaľkovom ovládači. Nedá sa však vybrať pomocou tlačidla SOURCE.
Počítačový režim môžete vybrať jednoduchým stlačením tlačidla PC na diaľkovom ovládači.
Úprava názvov vstupných zdrojov
Pomenujte do vstupných konektorov pripojené zariadenie, aby ste
zjednodušili výber vstupného zdroja.
1. Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku.
vyberte položku “Input”.
Stlačením tlačidla ENTER
2.Stlačenímtlačidla  alebo  vyberte možnosť “Edit Name” a potom
stlačte tlačidlo ENTER .
3. Stlačte tlačidlo  alebo , aby ste vybrali zariadenie, ktoré chcete upraviť.
Stlačte tlačidlo ENTER .
4. Stlačte tlačidlo  alebo , aby ste vybrali požadované zariadenie.
Stlačte tlačidlo ENTER .
5. Stlačením tlačidla EXIT opustíte ponuku.
Slovenčina-20
BN68-01001G-01Slk.indd 20
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:45:11
Dekodér teletextu
Väčšina z nastavených kanálov obsahuje “teletextové” stránky
s písanými informáciami, ktoré poskytujú informácie, ako
napríklad:
Časy vysielania televíznych programov.
Prehľady správ a predpovede počasia.
Športové výsledky.
Titulky pre ťažkopočujúcich.
Strany teletextu sú zoradené do šiestich kategórií:
Časť
Obsah
A
Číslo vybratej strany.
B
Identifikácia vysielacej stanice.
C
Číslo aktuálnej strany alebo stav vyhľadávania.
D
Dátum a čas.
E
Text.
F
Stavové informácie.
Zobrazenie teletextových informácií
Teletextové informácie môžete kedykoľvek zobraziť, ale musí byť
dobrý príjem signálu. V opačnom prípade:
Môžu chýbať informácie. Niektoré strany sa nemusia zobraziť.
Aby ste spustili režim teletextu a zobrazili stránku s obsahom:
1.Pomocou tlačidla P
teletextovú službu.
(
) alebo P
2.Stlačením tlačidla TTX/MIX (
(
) vyberte kanál, ktorý poskytuje
) spustite režim teletextu.
obrazí sa strana s obsahom. Stlačením tlačidla MENU (
Z
kedykoľvek zobraziť znova.
3.Opätovnestlačte tlačidlo TTX/MIX (
) ju môžete
).
Aktuálne vysielanie sa zobrazí s “Teletext”, “Double” a “Mix” poradí na
obrazovke.
4.Stlačtetlačidlo TV( ), aby ste opustili zobrazenie textu.
k sa počas pozerania textu zobrazí akýkoľvek nedokončený znak, uistite sa, že jazyk
A
textu je identický s jazykom v režime ponuky “Setup”. Ak sú obidva jazyky odlišné, tak
pomocou jazyka textu v ponuke “Setup” vyberte rovnaký jazyk.
Slovenčina-21
BN68-01001G-01Slk.indd 21
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:45:12
Výber konkrétnej teletextovej strany
Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlá s číslami, aby ste priamo zadali
číslo stránky:
1.Stlačením tlačidiel s príslušnými číslami zadajte trojciferné číslo strany
uvedené v obsahu.
2.Akje vybratá strana prepojená s viacerými vedľajšími stranami, tieto
sa zobrazujú postupne za sebou. Ak chcete “zmraziť” zobrazenie
danej strany, stlačte tlačidlo PIP ( ). Pre pokračovanie opätovne stlačte tlačidlo PIP ( ).
3. Používanie rôznych možností zobrazovania:
Zobrazenie položky...
Stlačte tlačidlo...
Teletextovej informácie aj normálneho vysielania
TTX/MIX (
Skrytý text (napríklad odpovede na kvízové hry)
INFO (
)
Normálna obrazovka
INFO (
)
Vedľajšej strany zadaním jej štvorciferného čísla
PRE-CH (
Nasledujúca strana
Predchádzajúca strana
P
P
Dvojitá veľkosť písmen v:
 Hornej polovici obrazovky  Dolnej polovici obrazovky
SOURCE ( )
 Jedenkrát  Dvakrát
Normálnej obrazovke
 Trikrát
(
(
)
)
)
)
Používanie fastextu na výber teletextovej strany
Rôzne témy zahrnuté na teletextových stránkach sú farebne kódované a dajú
sa zvoliť stlačením farebných tlačidiel na diaľkovom ovládaní.
1.Zobrazte obsah teletextovej stránky stlačením tlačidla
TTX/MIX (
).
2.Stlačtefarebné tlačidlo zodpovedajúce téme, ktorú chcete vybrať
(Dostupné témy sú uvedené na stavovom informačnom riadku).
3. Stlačte červené tlačidlo, aby ste zobrazili predchádzajúcu stranu.
Stlačte zelené tlačidlo, aby ste zobrazili ďalšiu stranu.
4.Stlačtetlačidlo TV(
), aby ste opustili zobrazenie textu.
Slovenčina-22
BN68-01001G-01Slk.indd 22
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:45:13
Nastavenie počítačového softvéru (založený na systéme Windows XP)
Nastavenia zobrazenia v systéme Windows pre typický počítač sú zobrazené nižšie. Skutočné zobrazenia na
vašom počítači môžu byť odlišné v závislosti od konkrétnej verzie systému Windows a konkrétnej grafickej
karty. Ak aj vaše aktuálne zobrazenia vyzerajú odlišne, rovnaké základné inštalačné informácie budú platiť pre
takmer všetky prípady. (Ak nie, obráťte sa na výrobcu počítača alebo distribútora produktov značky Samsung.)
1. Najskôr kliknite na “Control Panel” v ponuke štart systému Windows.
2.Pozobrazení okna ovládacieho panelu kliknite na položku “Appearance and
Themes” a zobrazí sa dialógové okno.
3.Pozobrazení okna ovládacieho panelu kliknite na položku “Display” a zobrazí sa
dialógové okno displeja.
4.Prejditena kartu “Settings” v dialógovom okne displeja. Správne nastavenie veľkosti (rozlíšenia): Optimálne- 1360 X 768
Ak sa v dialógovom okne s nastaveniami obrazovky nachádza možnosť vertikálnej
frekvencie, správna hodnota je “60” alebo “60 Hz”. Inak iba kliknite na tlačidlo “OK” a
ukončite dialógové okno.
Režimy zobrazenia
Pozícia aj veľkosť obrazovky sa budú líšiť v závislosti od typu počítača a jeho rozlíšenia. Rozlíšenia v tabuľke
sú odporúčanými rozlíšeniami. (Podporujú sa všetky rozlíšenia medzi podporovanými limitmi)
Režim
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia (kHz)
Vertikálna
frekvencia (Hz)
Frekvencia
vzorkovania (MHz)
Synchronizačná
polarita (H/V)
IBM
640 x 480
720 x 400
31,469
31,469
59,940
70,087
25,175
28,322
-/-/+
VESA
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1360 x 768
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,364
56,476
60,023
47,712
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,000
70,069
75,029
60,015
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
85,800
-/-/+ /+
+ /+
+ /+
-/-/+ /+
+ /+
Režim prekladaného zobrazenia nie je podporovaný.
V prípade zvolenia neštandardného formátu obrazu môže televízor pracovať nezvyčajne.
DVI nepodporuje PC funkciu.
Podporujú sa oddelené a kompozitné režimy. SOG nie je podporované.
Slovenčina-23
BN68-01001G-01Slk.indd 23
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:45:13
Nastavenie PC
Hrubé a jemné doladenie obrazu (Image Lock):
Účelom nastavenia kvality obrazu je odstránenie alebo zníženie šumu obrazu.
Ak sa šum neodstráni samotným jemným nastavením, nastavte čo najlepšie
frekvenciu a potom znovu preveďte jemné nastavenie. Keď odstránite šum,
znovu nastavte obraz tak, aby bol vyrovnaný na stred obrazovky.
1. Predvolený: Stlačte tlačidlo PC, aby ste vybrali režim PC.
2. Stlačením tlačidla MENU zobrazíte ponuku.
Stlačením tlačidla  alebo  vyberte možnosť “Setup” a potom stlačte
tlačidlo ENTER .
Stlačte tlačidlo PC na
diaľkovom ovládači, aby ste
vybrali režim PC.
3.Stlačenímtlačidla  alebo  vyberte možnosť “PC” a potom stlačte
tlačidlo ENTER .
4. Stlačte tlačidlo ENTER
, aby ste vybrali položku “Image Lock”.
5.Stlačenímtlačidla  alebo  vyberte možnosť “Coarse” alebo “Fine” a
potom stlačte tlačidlo ENTER .
6. Stlačte tlačidlo  alebo , aby ste nastavili kvalitu obrazu.
Stlačte tlačidlo ENTER .
7. Stlačením tlačidla EXIT opustíte ponuku.
Zmena polohy obrazu (Position):
Nastavte polohu obrazovky PC v prípade, že sa nehodí do obrazovky
televízora.
1.Postupujtepodľa pokynov “Hrubé a jemné doladenie obrazu (Image Lock)”
číslo 1 až 3.
2.Stlačenímtlačidla  alebo  vyberte možnosť “Position” a potom stlačte
tlačidlo ENTER .
3. Stlačte tlačidlo  alebo , aby ste nastavili vertikálnu polohu.
Stlačte tlačidlo  alebo , aby ste nastavili horizontálnu polohu.
Stlačte tlačidlo ENTER .
4. Stlačením tlačidla EXIT opustíte ponuku.
Automatické nastavenie PC obrazovky (Auto Adjustment):
Automatické nastavenie umožňuje obrazovke PC automatické nastavenie
prichádzajúceho PC videosignálu. Hodnoty jemnosti, hrubosti a polohy sa
nastavia automaticky.
1.Postupujtepodľa pokynov “Hrubé a jemné doladenie obrazu (Image Lock)”
číslo 1 až 3.
2.Stlačenímtlačidla  alebo  vyberte možnosť “Auto Adjustment” a potom
stlačte tlačidlo ENTER .
3. Stlačením tlačidla EXIT opustíte ponuku.
Inicializácia nastavení obrazu (Image Reset):
Môžete zmeniť všetky nastavenia obrazu na hodnoty nastavené výrobcom.
1.Postupujtepodľa pokynov “Hrubé a jemné doladenie obrazu (Image Lock)”
číslo 1 až 3.
2.Stlačenímtlačidla  alebo  vyberte možnosť “Image Reset” a potom
stlačte tlačidlo ENTER .
3. Stlačením tlačidla EXIT opustíte ponuku.
Slovenčina-24
BN68-01001G-01Slk.indd 24
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:45:14
Použitie zabezpečovacieho Kensington zámku proti odcudzeniu
Uzamknutie Kensington je zariadenie, ktoré sa používa na fyzické uzamknutie systému, keď sa používa na
verejnom mieste. Uzamkýnacie zariadenie sa predáva samostatne. Výzor a uzamkýnacia metóda sa môže líšiť
od obrázku v závislosti od výrobcu. Správne použitie zámku Kensington nájdete v spoludodanom manuáli.
1.Vložte uzamkýnacie
zariadenie do priečinku
Kensington na LCD TV
(Obrázok 1) a otočte ho v
smere uzamknutia (Obrázok 2).
Kábel
Obrázok 2
2.Pripojte kábel zámku
Kensington.
Obrázok 1
3.Upevnite zámok Kensington k
stolu alebo k ťažkému
statickému predmetu.
<Voliteľné>
Umiestnenie zámku Kensington sa môže odlišovať v závislosti od modelu.
Riešenie problémov: Pred kontaktovaním servisného technika
Chýba zvuk alebo obraz
Skontrolujte, či je sieťový napájací kábel pripojený do zásuvky v stene.
Skontrolujte, či ste stlačili tlačidlá
na prednej strane televízora.
Skontrolujte nastavenie kontrastu a jasu obrazu.
 Skontrolujte hlasitosť.
Normálny obraz bez zvuku
Skontrolujte hlasitosť.
 Skontrolujte, či ste nestlačili tlačidlo MUTE
 Skontrolujte, či je vypnuté “Internal Mute”.
na diaľkovom ovládači.
Chýba obraz alebo je čiernobiely
Upravte nastavenia farieb.
 Skontrolujte správne nastavenie systému vysielania.
Rušenie zvuku a obrazu
 Skúste zistiť, ktoré elektrické zariadenie ovplyvňuje televízor a potom ho presuňte ďalej.
 Televízor zapojte do inej sieťovej zásuvky.
Neostrý alebo zasnežený obraz,
skreslený zvuk
 Skontrolujte smer, umiestnenie a pripojenie antény. Toto rušenie sa často vyskytuje z dôvodu použitia vnútornej antény.
Poruchy diaľkového ovládača
Vymeňte batérie v diaľkovom ovládači.  Vyčistite horný okraj diaľkového ovládača (vysielacie okienko).
Skontrolujte kontakty pre batériu.
Zobrazí sa správa “Check signal
cable.”
Skontrolujte, či je signálový kábel pevne pripojený k PC alebo zdrojom videa. Skontrolujte, či sú PC alebo zdroje videa zapnuté.
V režime PC sa zobrazí správa “Not
Supported Mode.”
Skontrolujte maximálne rozlíšenie a frekvenciu videoadaptéra.
Porovnajte tieto hodnoty s údajmi v režimoch displeja.
TFT LCD panel používa panel, ktorý sa skladá z pixelov (3.133.440), ktoré vyžadujú pri výrobe použitie komplikovanej technológie.
Preto sa môže na obrazovke vyskytnúť pár svetlých alebo tmavých pixelov. Tieto pixely nemajú žiadny vplyv na výkon prístroja.
Slovenčina-25
BN68-01001G-01Slk.indd 25
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:45:15
Technické údaje a údaje na ochranu životného prostredia
Názov modelu
LE27S7
LE32S7
Veľkosť obrazovky (Diagonálna)
27 palec
32 palec
AC 220-240 V 50 Hz
AC 220-240 V 50 Hz
Napájanie
Príkon
PC rozlíšenie
Zvuk
Výkon
Rozmery (ŠxHxV)
Telo
So stojanom
Hmotnosť
So stojanom
Pokyny pre životné prostredie
Prevádzková teplota
Prevádzková vlhkosť
Teplota uskladnenia
Vlhkosť uskladnenia
140 W
152 W
1360 x 768 pri 60 Hz
1360 x 768 pri 60 Hz
5WX2
10 W X 2
769,0 x 79,0 x 471,0 mm
769,0 x 226,0 x 526,0 mm
892,5 x 82,0 x 544,0 mm
892,5 x 249,0 x 615,0 mm
10,4 kg
13,9 kg
10 °C až 40 °C (50 °F až 104 °F)
10 % až 80 %, nezvažuje sa
-20 °C až 45 °C (-4 °F až 113 °F)
5 % až 95 %, nezvažuje sa
10 °C až 40 °C (50 °F až 104 °F)
10 % až 80 %, nezvažuje sa
-20 °C až 45 °C (-4 °F až 113 °F)
5 % až 95 %, nezvažuje sa
Názov modelu
LE37S7
LE40S7
Veľkosť obrazovky (Diagonálna)
37 palec
40 palec
AC 220-240 V 50 Hz
AC 220-240 V 50 Hz
Napájanie
Príkon
PC rozlíšenie
Zvuk
Výkon
Rozmery (ŠxHxV)
Telo
So stojanom
Hmotnosť
So stojanom
Pokyny pre životné prostredie
Prevádzková teplota
Prevádzková vlhkosť
Teplota uskladnenia
Vlhkosť uskladnenia
170 W
205 W
1360 x 768 pri 60 Hz
1360 x 768 pri 60 Hz
10 W X 2
10 W X 2
1026,5 × 94,1 × 626,1 mm
1026,5 × 330,0 × 698,8 mm
1100,5 x 95,0 x 661,0 mm
1100,5 x 330,0 x 732,5 mm
22,5 kg
23,7 kg
10 °C až 40 °C (50 °F až 104 °F)
10 % až 80 %, nezvažuje sa
-20 °C až 45 °C (-4 °F až 113 °F)
5 % až 95 %, nezvažuje sa
10 °C až 40 °C (50 °F až 104 °F)
10 % až 80 %, nezvažuje sa
-20 °C až 45 °C (-4 °F až 113 °F)
5 % až 95 %, nezvažuje sa
Slovenčina-26
BN68-01001G-01Slk.indd 26
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:45:15
Sadržaj
SPAJANJE I PRIPREMA TELEVIZORA
PODEŠAVANJE VREMENA
Popis dijelova............................................................ Montiranje podnožja................................................. Montiranje seta za postavljanje na zid..................
Pogled na upravljački panel...................................... Pogled na panel za priključke................................... Pogled na daljinski upravljač.................................... Ugradnja baterija u daljinski upravljač...................... Uključivanje i isključivanje......................................... Postavljanje televizora u stanje mirovanja................ Plug & Play............................................................... 2
2
2
3
4
6
6
7
7
7
PODEŠAVANJE KANALA
Automatsko pohranjivanje kanala............................. 8
Ručno pohranjivanje kanala..................................... 8
Podešavanje funkcije Upravljanje Kanalima............. 9
Aktiviranje funkcije Zabrana djeci..........................10
Razvrstavanje pohranjenih kanala............................ 10
Davanje naziva programima..................................... 11
Fino ugađanje prijama kanala.................................. 11
PODEŠAVANJE SLIKE
Promjena standarda slike......................................... 12
Podešavanje korisnički podešene slike.................... 12
Mijenjanje nijanse boja............................................. 12
Vrađanje postavki slike na tvorniđke postavke......... 13
Mijenjanje veličine slike............................................ 13
Zamrzavanje prikazane slike.................................... 13
digitalno smanjenje šuma......................................... 13
DNIe demo (digitalni mehanizam za
prirodnu sliku)........................................................... 14
Prikaz slike u načinu rada slika-u-slici (PIP)............. 14
PODEŠAVANJE ZVUKA
Promjena standarda zvuka....................................15
Namještanje postava zvuka..................................15
Postavljanje - TruSurround XT (SRS TSXT).........16
Automatsko podešavanje glasnoće.......................16
Odabir opcije Internal Mute...................................16
Slušanje zvuka pomoćne slike..............................17
Vraćanje postavki zvuka na tvorničke postavke....17
Priključivanje slušalica...........................................17
Oznake
Pritisnite
Važno
Napomena
Namještanje i prikaz trenutnog vremena...............17
Postavljanje tajmera za isključivanje.....................18
Automatsko uključivanje i
isključivanje televizora...........................................18
PODEŠAVANJE OSTALIH FUNKCIJA
Izbor jezika............................................................19
Korištenje načina rada Način igranja....................19
Postavljanje načina rada Blue Screen /
Odabir melodije ....................................................19
Korištenje funkcije Ušteda energije.......................20
Odabir izvora.........................................................20
Uređivanje naziva ulaznih izvora...........................20
KORIŠTENJE OPCIJE TELETEKST
Teletekst Dekoder..................................................21
Prikazivanje Teletekst informacije.........................21
Odabir određene Teletekst stranice.......................22
Korištenje funkcije Fastext za odabir
stranice teleteksta.................................................22
PODEŠAVANJE OSOBNOG RAČUNALA
Kako postaviti PC softver
(Temelji se na Windows XP).................................23
Mod prikaza...........................................................23
Postavljanje osobnog računala.............................24
PREPORUKE ZA KORIŠTENJE
Uporaba Kensington-brave za zaštitu od krađe....25
Rješavanje problema:
Prije kontaktiranja servisa.....................................25
Tehnička i ekološka specifikacija .........................26
Hrvatski
Gumb na
jedan dodir
Hrvatski-
BN68-01001G-01Cro.indd 1
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:43:46
Popis dijelova
Provjerite jesu li sljedeći predmeti isporučeni s vašim LCD TV prijemnikom.
Ukoliko neki predmeti nedostaju, obratite se distributeru.
M4 X L16
Daljinski upravljač i
baterije (AAA x 2)
Kabel za napajanje
 Upute za korištenje
 Jamstveni list
Zaštitno dno
Vijak za podnožje
x4
 Servisna mrežna kartica
Postolje
 sigurnosne upute
Krpa za brisanje
 Kartice za registraciju
Jamstveni list / Servisna mrežna kartica / sigurnosne upute / Kartice za registraciju (Nije priložen u svim državama).
Postolje i vijak za postolje se možda ne isporučuju (ovisi o modelu).
Montiranje podnožja
<2>
<3>
1.Smjestite televizor licem nadolje na meku tkaninu ili jastuk postavljen na stol.
2.Umetnite podnožje u rupu na dnu televizora.
3.Umetnite vijak u naznačenu rupu i pritegnite ga.
Postolje je postavljeno kod modela čija je veličina ekrana 40 inča ili veća.
Montiranje seta za postavljanje na zid
Zidni držači (prodaju se zasebno) omogućavaju vam
postavljanje televizora na zid. Detaljne informacije o
postavljanju zidnih držača potražite u uputama koje
ste dobili u kompletu sa zidnim držačima. Prilikom
postavljanja zidnih držača obratite se stručnjaku.
Tvrtka Samsung Electronics nije odgovorna za
oštećenja proizvoda ili ozljede korisnika ako korisnik
samostalno provodi montažu televizora.
U
klonite postolje i pokrijte otvor na dnu
poklopcem te pričvrstite pomoću dva vijka.
Hrvatski-
BN68-01001G-01Cro.indd 2
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:43:48
Pogled na upravljački panel
Boja i oblik proizvoda može varirati ovisno o modelu.
SOURCE
Kreće se kroz sve dostupne ulazne izvore. (TV,
Vanj.1, Vanj.2, AV, S-Video, Komponenta, PC,
HDMI). INa izborniku na zaslonu koristite ovaj
gumb kao što koristite gumb ENTER
na
daljinskom upravljaču.
Pritisnite za mijenjanje programa.
Na izborniku na zaslonu koristite gumbe
kao što koristite gumbe  i  na daljinskom
upravljaču. (Možete uključiti TV preko guma za
programe bez daljinskog upravljača.)
MENU
Pritisnite za prikaz izbornika sa značajkama vašeg
TV uređaja.
Pritisniteza povećanje ili smanjenje glasnoće. Na
izborniku na zaslonu koristite gumbe
kao što koristite gumbe  i  na daljinskom
upravljaču.
Zvučnici
(Napajanje)
Pritisnite za uključivanje i isključivanje televizora.
Indikator napajanja
Treperii isključuje se kad je napajanje uključeno,
a zasvijetli u stanju pripravnosti.
Senzor daljinskog upravljača
Usmjerite daljinski upravljač prema ovoj točki na televizoru.
Hrvatski-
BN68-01001G-01Cro.indd 3
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:43:49
Pogled na panel za priključke
[Priključci na bočnoj ploči]
[Priključci na stražnjoj ploči]
(32 inča/37 inča/40 inča)
(model 27inča nema priključke
na bočnoj ploči.)
Ulaz napajanja
[Priključci na stražnjoj ploči]
(27inča)
Prilikom svakog priključivanja vanjskog uređaja na televizor provjerite je li jedinica isključena.
Kod spajanja vanjskog uređaja, uskladite boju priključka s bojom kabela.
Hrvatski-
BN68-01001G-01Cro.indd 4
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:43:50
Spajanje zračne ili kabelske televizijske mreže
Za ispravno gledanje televizijskih kanala, signal mora doći iz sljedećih izvora:
- vanjske antene / mreže kabelske televizije / mreže satelitske televizije
Spajanje – HDMI/DVI
- Podržava veze između HDMI kompatibilnih AV uređaja (kao što su: set-top box, DVD uređaj, AV prijemnici i digitalni televizori).
- Za međusobnu povezanost HDMI uređaja nije potrebna posebna veza za prijenos zvuka.
Što je HDMI?
- “High Definition Multimedia interface” omogućuje prijenos digitalnih video podataka visoke rezolucije i više kanala digitalnih audio podataka (5,1 kanali).
- HDMI/DVI terminal podržava DVI vezu s dodatnim uređajem uz korištenje odgovarajućeg kabela (ne isporučuje se). Razlika između HDMI-a i DVI-a je u tome da je HDMI uređaj manji po veličini ima instaliranu značajku HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) šifriranja i podržava višekanalni digitalni audio.
Za spajanje koristite DVI-to-HDMI kabel ili DVI-HDMI produžetak , a za zvučni izlaz terminal “R - AUDIO - L” na DVI ulaz.
- Kod spajanja ovog proizvoda putem HDMI-a ili DVI-a sa Set Top Box-om, DVD playerom ili igraćom konzolom, pazite da bude postavljen na odgovarajući video način rada kako je prikazano u donjoj tablici.
Ako to ne primijetite, može doći do distorzije, prekida slike ili se slika možda neće pokazivati. Podržani načini rada za DVI ili HDMI
50Hz
60Hz
Komponenta
480i
X
X
O
480p
O
O
O
576i
X
X
O
576p
O
X
O
720p
O
O
O
1080i
O
O
O
- Ne pokušavajte spojiti HDMI/DVI konektor na grafičku karticu osobnog ili prijenosnog računala.
(Rezultat toga bi mogao biti prazan zaslon)
Spajanje: Set-Top Box, video rekorder ili DVD
- SCART kabel video rekordera ili DVD uređaja (dodatno) spojite na SCART konektor video rekordera ili DVD-a.
- Ako želite spojiti Set-Top Box i video rekorder (ili DVD), Set-Top Box spojite na video rekorder (ili DVD), a video rekorder (ili DVD) na uređaj.
Spajanje vanjskih A/V uređaja
- Spojite RCA ili S-VIDEO kabel na odgovarajući vanjski A/V uređaj kao što je video rekorder, DVD uređaj ili kamkorder.
- RCA audio kabele spojite na “R - AUDIO - L” na stražnjoj strani uređaja, a ostale krajeve s odgovarajućim konektorima audio izlaza na A/V uređaju.
- Slušalica se može spojiti na izlaz za slušalicu (
) sa zadnje strane uređaja. Dok je spojena slušalica, isključuje se zvuk na ugrađenim zvuč nicima.
USLUGA
- Servisno spajanje za kvalificirane servisne inženjere.
Spajanje - AUDIO
- RCA audio kabele spojite na “R – AUDIO - L” na stražnjem dijelu uređaja, a ostale s odgovarajućim konektorima audio ulaza na pojačalu ili DVD kućnom kinu.
Spajanje računala
- D-Sub kabel (dodatno) spojite na “PC (PC IN)” na stražnjoj strani uređaja, a drugi kraj na video karticu računala.
- Stereo audio kabel (dodatno) spojite na “AUDIO (PC IN)” na stražnjoj strani uređaja, a drugi kraj na “Audio Out” zvučne
kartice na računalu.
Spajanje komponentnih uređaja (DTV/DVD)
- Komponentne video kabele (dodatno) spojite s komponentnim konektorima (“PR”, “PB”, “Y”) na stražnjem dijelu uređaja, a ostale krajeve s odgovarajućim konektorima komponentnog video izlaza na DTV-u ili DVD-u.
- Ako želite spojiti Set-Top Box i DTV (ili DVD), Set-Top Box spojite na DTV (ili DVD), a DTV (ili DVD) na komponentne konektore (“PR”, “PB”, “Y”) uređaja.
- Konektori Y, PB i PR na komponentnim uređajima (DTV ili DVD) ponekad su označeni kao Y, B-Y i R-Y ili Y, Cb i Cr.
- RCA audio kabele (dodatno) spojite na “R – AUDIO - L” na stražnjem dijelu uređaja, a ostale krajeve s odgovarajućim konektorima audio izlaza na DTV-u ili DVD-u.
- Ovaj LCD TV prijemnik prikazuje optimalnu rezoluciju slike u načinu rada 720p.
- Ovaj LCD TV prijemnik prikazuje maksimalnu rezoluciju slike u načinu rada 1080i.
Kensington Lock
- Kensington Lock (dodatno) je uređaj koji se koristi za fizičko učvršćivanje sustava kod korištenja u javnim prostorima.
- Ako želite koristiti uređaj za zaključavanje, obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili televizor.
- Položaj za Kensington Lock može se razlikovati ovisno o modelu.
Hrvatski-
BN68-01001G-01Cro.indd 5
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:43:51
Pogled na daljinski upravljač
Gumb
Standby (stanje pripravnosti)
na televizoru
Prethodni kanal
G
umbi s brojevima za direktno
uključivanje nekog programa
Automatsko isključivanje
Izravno ulazi u način rada (PC)
Biranje kanala s jednom/dvije znamenke
P
P
Direktno
biranje TV-moda
Izlazak iz izbornika na zaslonu
zaslonu se prikazuje se
Na
“Upravljanje Kanalima”
Upravlja pokazivačem u izborniku
Koristi se za gledanje informacija na
trenutnom kanalu
povećanje jakosti zvuka
smanjenje jakosti zvuka
Z
amrzavanje slike
Privremeno isključivanje zvuka
Prikaz izbornika i potvrda promjene
Odabir načina rada zvuka
: Sljedeći kanal
: Prethodni kanal
Odabir veličine slike
Teletekst funkcije
Napuštanje teleteksta
Picture-In-Picture (slika u slici) uklj/isklj
Indeks teleteksta
Odabir efekta slike
Zadržavanje teleteksta
PIP FUNCTIONS
SOURCE: Odabir izvora ulaznog signala
SWAP:Izmjenjivanje glavne slike sa slikom u slici
SIZE: Odabir PIP veličine
POSITION: Odabir PIP položaja (položaja Slike u slici)
P : Sljedeći kanal
P : Prethodni kanal
SOURCE: Odabir veličine teleteksta
SWAP: Spremanje teleteksta
Odabir načina rada teleteksta (List ili Flof)
Podstranica teleteksta
P
P
: Sljedeća stranica teleteksta
: Prethodna stranica teleteksta
Poništavanje teleteksta
Odabir zvučnog efekta
Prikaz teleteksta
Odabir SRS TSXT
Možete odabrati i Teletext, Double ili Mix
Odabir raspoloživih izvora
Odabir Fastext teme
Na učinak daljinskog upravljača može utjecati jarka svjetlost.
To je poseban daljinski upravljač za slijepe i slabovidne i ima točke po
Braillovom pismu na gumbima Napajanje, Kanal i Jakost zvuka.
Ugradnja baterija u daljinski upravljač
1. Podignite poklopac sa stražnje strane daljinskog upravljača prema prikazu na slici.
2. Umetnite dvije AAA baterije.
Osigurajte da se “+” i “-” polariteti baterija poklapaju s dijagramom u pretincu.
3.Vratite poklopac.
Izvadite baterije i čuvajte ih na hladnom, suhom mjestu ako nećete koristili daljinski upravljač
duže vrijeme. Daljinski upravljač možete koristiti na udaljenosti od oko 7 m od TV-a.
(Uz pretpostavku uobičajene uporabe TV-a, baterije traju oko godinu dana.)
ko daljinski upravljač ne radi, provjerite:
A
1. Je li napajanje televizora uključeno?
2. Jesu li pozitivni i negativni pol baterija zamijenjeni?
3. Jesu li baterije ispražnjene?
4. Je li došlo do nestanka struje i je li kabel napajanja isključen?
5. Nalazi li se u blizini fluorescentno svjetlo ili neonska reklama?
Hrvatski-
BN68-01001G-01Cro.indd 6
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:43:54
Uključivanje i isključivanje
Mrežni kabel je pričvršćen za zadnji dio vašeg uređaja.
1. Umetnite mrežni kabel u odgovarajuću utičnicu.
Indikator stanja pripravnosti zasvijetli na prednjem dijelu seta.
2. Pritisnite gumb
na prednjem dijelu seta.
Za isključivanje televizora možete i pritisnuti gumb POWER ili gumb TV ( ) na daljinskom upravljaču.
Program koji ste zadnje gledali se automatski ponovno uključuje.
3.Pritisnite gumb s brojem (0~9) ili gumb kanal gore/dolje ( / ) na daljinskom upravljaču ili gumb
na desnoj strani seta.
Kad prvi put uključujete uređaj, od Vas će se tražiti da izaberete jezik na kojem želite da budu prikazani izbornici.
4. Za isključivanje televizora, ponovno pritisnite POWER
.
Postavljanje televizora u stanje mirovanja
Vaš uređaj je moguće postaviti u Standby način rada (spremnosti za rad), da bi se smanjila potrošnja
energije. Standby način rada moše biti koristan kada zaželite privremeno prekinuti gledanje (tijekom
obroka, na primjer).
1. Pritisnite gumb POWER na daljinskom upravljaču.
Monitor je isključen, a na prednjoj se strani seta pojavljuje crveni indikator stanja pripravnosti.
2.Dabiste ponovno uključili televizor, jednostavno ponovno pritisnite gumb POWER
(0~9) ili gumb za mijenjanje programa ( / ).
, numerirane gumbe
Ne
ostavljajte uređaj u Standby načinu rada duža razdoblja (kada odlazite na ljetovanje, na primjer).
Najbolje je odspojiti televizor od mrežne utičnice i antene. Plug & Play
Kada se televizor prvi put UKLJUČI, automatski se jedna za drugom prikazuju
neke osnovne korisničke postavke. Dostupne su sljedeće postavke:
1. Pritisnite gumb POWER
na daljinskom upravljaču.
Ukoliko odaberete opciju “OK”, prikazat će se poruka “Start Plug & Play”.
2. Pritiskom na gumb  ili  odaberite odgovarajući jezik.
Pritisnite gumb ENTER
da biste potvrdili svoj izbor.
3. “Provjera antenskog ulaza.” kad izaberete “OK”.
Pritisnite tipku ENTER .
Provjerite je li kabel antene ispravno priključen.
4. Pritiskom na gumb  ili  odaberite odgovarajuću državu.
Pritisnite gumb ENTER
da biste potvrdili svoj izbor.
5.Izbornik “Autom. spremanje” prikazan je nakon što odaberete opciju “Start”.
Pritisnite tipku ENTER .
Traženje kanala će automatski početi i završiti.
Kada memorirate sve dostupne kanale, prikazat će se izbornik “Podešen sat”.
Za prekid procesa pohranjivanja u bilo kojem trenutku pritisnite gumb ENTER
.
6.Pritisnite tipku ENTER .
Pritiskom na gumb  ili  odaberite “Sat” ili “Min.”.
Pritiskom na gumb  ili  podesite “Sat” ili “Min.”.
Sat i minutu možete podesiti i pritiskom na gumbe s brojevima na daljinskom
upravljaču.
7. Pritisnite gumb ENTER
da biste potvrdili postavku.
 Jezik: odaberite jezik.
 Država: o
daberite zemlju.
 Autom. spremanje: Automatskitraži i sprema kanale dostupne u lokalnom području.
 Podešen sat: P
ostavlja trenutno vrijeme za sat na televizoru.
Hrvatski-
BN68-01001G-01Cro.indd 7
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:43:56
Ako želite ponovno postaviti ovu značajku...
1. Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Postavljanje” Ponovno pritisnite gumb
ENTER .
2. Za odabir opcije “Plug & Play” ponovo pritisnite gumb ENTER
.
3. Prikazuje se poruka “Pokretanje funkcije Plug & Play”.
- Automatsko pohranjivanje kanala
- Ručno pohranjivanje kanala
Automatsko pohranjivanje kanala
Raspone frekvencija koji su vam dostupni možete skenirati (njihova dostupnost ovisi o pojedinoj
zemlji). Automatski dodijeljeni programski brojevi ne moraju odgovarati stvarnim ili željenim brojevima
programa. Međutim, brojeve možete razvrstati ručno, i obrisati kanale koje ne želite gledati.
1. Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Kanal” ponovno pritisnite gumb ENTER
2. Za odabir opcije “Država” ponovo pritisnite gumb ENTER
.
.
3. Pritiskom na gumb  ili  odaberite odgovarajuću državu.
da biste potvrdili svoj izbor.
Pritisnite gumb ENTER
4. Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Autom. spremanje” ponovno pritisnite gumb ENTER
5.Pritisnite tipku ENTER
.
.
Televizor će početi memorirati sve dostupne kanale.
Za prekid postupka memoriranja i povratak na izbornik “Kanal” bilo kada pritisnite gumb ENTER
.
6. Kada su svi dostupni kanali memorirani, prikazat će se izbornik “Poredak”.
Ručno pohranjivanje kanala
Pohraniti možete do 100 kanala, uključujući i one primljene preko kabelskih mreža.
Kada ručno pohranjujete kanale, možete izabrati:
Pohraniti ili ne svaki nađeni kanal.
Broj programa svakog pohranjenog kanala koji šelite identificirati.
1. Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Kanal” ponovno pritisnite gumb ENTER
.
2. Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Ručno spremanje” ponovno pritisnite gumb ENTER
3. Za odabir opcije “Program” ponovo pritisnite gumb ENTER
.
.
4.Dabiste programu dali broj, pronađite odgovarajući broj pritiskom na gumb  ili  i zatim pritisnite gumb
ENTER .
Broj programa možete definirati i pritiskom na brojčane tipke na daljinskom upravljaču.
Hrvatski-
BN68-01001G-01Cro.indd 8
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:43:57
5. Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Sustav boja” ponovno pritisnite gumb ENTER
.
6. Za odabir standarda boje više puta pritisnite gumb  ili  a zatim pritisnite gumb ENTER
7. Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Sustav zvuka” ponovno pritisnite gumb ENTER
.
.
8. Za odabir standarda zvuka više puta pritisnite gumb  ili  , a zatim pritisnite gumb ENTER
.
A
ko čujete neuobičajeni zvuk ili nema zvuka, ponovno odaberite potrebni zvučni sustav.
9.Ako znate broj kanala koji će biti spremljen, pritisnite gumb  ili gumb  za odabir opcije “Kanal”. Pritisnite gumb
ENTER . Pritiskom na gumb  ili gumb  odaberite C (antenski kanal) ili S (kabelski kanal). Pritisnite gumb 
za odabir kanala. Izaberite odgovarajući broj pritiskom na gumb  ili  i zatim pritisnite gumb ENTER .
Kanalni način rada : P (Programski način rada), C (Antenski način rada), S (Način rada s kabelskim TV kanalima)
Kanal možete podesiti i pritiskom na gumbe s brojevima na daljinskom upravljaču.
10. Ukoliko ne znate brojeve kanala, pritisnite gumb  ili  za odabir opcije “Traženje”.
Pritisnite gumb ENTER . Pritiskom na gumb  ili  tražite kanale, a zatim pritisnite gumb ENTER
.
11. Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Spremanje”. Za odabir opcije “U redu” ponovo pritisnite gumb ENTER
.
12. Ponovite korake 3 do 11 za svaki kanal koji se pohranjuje.
 Program: Odabire broj programa za kanal.
 Sustav boja: Postavlja sustav podrške boja.
 Sustav zvuka: Postavlja sustav podrške zvuka.
 Kanal: Odabire kanal.  Traženje: Traži vrijednost frekvencije za kanal.
 Spremanje: Pohranjuje postavke.
Podešavanje funkcije Upravljanje Kanalima
Podesite kanale po želji.
Po želji kanal možete jednostavno izbrisati, dodati ili zaključati.
1.Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU. Pritisnite tipku  ili 
za izabrati “Kanal” ponovno pritisnite gumb ENTER .
2.Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Upravljanje Kanalima” ponovno pritisnite
gumb ENTER .
3.Ponovno pritisnite gumb ENTER
“Upravljanje Kanalima”.
4. Pritisnite gumb  za odabir “
za odabir funkcije
”.
5.Pritisnite gumbe  ili  za odabir kanala koji ne želite, a zatim pritisnite
gumb ENTER
za poništavanje.
6. Za svaki kanal koji želite odabrati ili poništiti ponovite korak 5
7. Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
“
” je aktivno kada je funkcija “Zaključavanje kanala” na “Uklj.”.
Ove opcije možete odabrati
jednostavnim pritiskom na
gumb CH MGR na daljinskom
upravljaču.
Hrvatski-
BN68-01001G-01Cro.indd 9
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:43:58
Aktiviranje funkcije Zabrana djeci
Ova značajka onemogućuje neovlaštenim korisnicima, npr. djeci, gledanje
neprikladnih programa tako što isključuje video i audio.
Funkcija Zaključavanje kanala ne može se osloboditi pomoću bočnih
gumba. Funkciju “Zabrana djeci” moguće je isključiti samo pomoću
daljinskog upravljača pa ga držite podalje od djece.
1.Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU. Pritisnite tipku  ili  za
izabrati “Kanal” ponovno pritisnite gumb ENTER .
2.Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Upravljanje Kanalima” ponovno pritisnite
gumb ENTER .
3.Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Zaključavanje kanala” ponovno pritisnite
gumb ENTER .
4. Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Uklj.” ili “Isklj.”. Pritisnite tipku ENTER
.
5.Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Upravljanje Kanalima” ponovno pritisnite
gumb ENTER .
6. Pritisnite gumb  za odabir linije “
”.
7.Pritisnite gumbe  ili  za odabir kanala koje želite zaključati, a zatim
pritisnite gumb ENTER .
8. Ponovite korak 7 za zaključavanje ili otključavanje svakog kanala.
9. Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
daberite “Uklj.” ili “Isklj.” na funkciji “Zaključavanje kanala” pomoću kojih se kanali
O
odabrani putem “ ” jednostavno aktiviraju i deaktiviraju.
Razvrstavanje pohranjenih kanala
Možete zamijeniti brojeve dva kanala, da biste:
Promijenili brojčani poredak po kojem su kanali automatski
pohranjeni.
Dodijelili lako zapamtive brojeve kanalima koje najčešće gledate.
1.Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU. Pritisnite tipku  ili  za
izabrati “Kanal” ponovno pritisnite gumb ENTER .
2.Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Poredak” ponovno pritisnite gumb
ENTER .
3.Za odabir broja kanala koji želite promijeniti više puta pritisnite gumb  ili . Pritisnite tipku ENTER .
Odabrani broj i naziv kanala pomaknuti su na desnu stranu.
4. P
ritisnite gumb  ili  da biste došli do položaja koji želite promijeniti i zatim
pritisnite gumb ENTER .
Izabrani kanal je zamijenjen sa prethodno pohranjenim kanalom za izabrani broj.
5. Ponovite korake 3 i 4 za drugi kanal koji želite rasporediti.
6. Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Hrvatski-10
BN68-01001G-01Cro.indd 10
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:43:59
Davanje naziva programima
Nazivi kanala bit će dodijeljeni automatski pri emitiranju informacija o
kanalu.
Te nazive je moguće promijeniti i dodijeliti im nove nazive.
1.Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU. Pritisnite tipku  ili 
za izabrati “Kanal” ponovno pritisnite gumb ENTER .
2. Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Ime” ponovno pritisnite gumb ENTER
.
3.Ako je potrebno, pritiskom na gumb  ili  odaberite kanal kojem želite
promijeniti naziv. Pritisnite gumb ENTER .
Indikator odabira prikazan je oko polja s nazivom.
4.
Za...
Nakon toga...
Odabir slova, broja ili znaka
Pritisnite tipku  ili 
Kretanje na sljedeće slovo
Pritisnite tipku 
Kretanje na prethodno slovo
Pritisnite tipku 
Potvrdite nazivâ
Pritisnite gumb ENTER
ostupni znakovi su:
D
Slova abecede (A~Z) / Brojevi (0~9) / Posebni znakovi ( -, razmak)
5. Ponovite korake 3 do 4 za svaki kanal kojem se dodjeljuje novi naziv.
6. Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Fino ugađanje prijama kanala
Koristite fino podešavanje kako biste ručno podesili određeni kanal za
optimalan prijem.
1. Koristite numeričke gumbe za izravan odabir kanala koji želite fino podesiti.
2.Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Kanal” ponovno pritisnite gumb ENTER
.
3.Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Fino ugađanje” ponovno pritisnite gumb
ENTER .
4. Pritisnite gumb  ili  za fino podešavanje.
Pritisnite gumb ENTER .
5. Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
ino podešeni kanali koji su spremljeni imaju oznaku “*” na desnoj strani od broja kanala
F
u nazivu. I broj kanala postane crven.
Za “Pon. Post.” finog podešavanja odaberite opciju pritiskom na gumb  ili , a zatim
pritisnite gumb ENTER .
Hrvatski-11
BN68-01001G-01Cro.indd 11
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:44:00
Promjena standarda slike
Možete izabrati vrstu slike koja najbolje odgovara vašim zahtjevima.
1. Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU. Pritisnite tipku  ili 
za izabrati “Slika” ponovno pritisnite gumb ENTER .
2. Za odabir opcije “Način rada” pritisnite gumb ENTER .
3. Za odabir opcije “Način rada” pritisnite gumb ENTER .
4. Za odabir određenog efekta slike pritisnite gumb  ili .
Pritisnite tipku ENTER .
5. Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
 Dinamičan: Odabire sliku za visoku definiciju u osvijetljenoj prostoriji.
 Standardan: Odabire sliku za optimalni prikaz u normalnom okruženju.
 Film: Odabire sliku za ugodan prikaz u zatamnjenoj prostoriji.
 Podešen:O
daberite za prikaz omiljenih postavki prikaza.
(Pogledajte “Podešavanje korisnički podešene slike”)
Za odabir jedne od postavki
slike možete pritisnuti i gumb
P.MODE na daljinskom
upravljaču.
Način rada slike mora se podesiti odvojeno za svaki izvor unosa.
Odabirom “Pon. Post.” možete vratiti tvorničke postavke slike
(pogledajte “Vraćanje postavki slike na tvorničke postavke” na stranici 13)
Podešavanje korisnički podešene slike
Vaš uređaj ima nekoliko postava koje vam omogućavaju upravljanje
kakvoćom slike.
1.Zaodabir željenog efekta slike slijedite upute u odjeljku
“Promjena standarda slike” do broja 4.
2.Zaodabir određene opcije pritisnite gumb  ili .
Pritisnite tipku ENTER .
3.Zasmanjenje ili povećanje vrijednosti određene opcije pritisnite gumb
 ili . Pritisnite tipku ENTER .
4. Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
 Kontrast: Podešava svjetlinu i tamu između objekata i pozadine.
 Svjetlina: Podešava svjetlinu cijelog zaslona.
 Oštrina: Podešava obrise objekata kako bi ga izoštrio ili zamaglio.
 Boja: Podešava boje te ih posvjetljuje ili potamnjuje.
 Nijansa (samo NTSC): Podešavaboju objekata te ih čini crvenijima ili zelenijima kako bi se
postigao prirodniji izgled.
Prilagođene vrijednosti se spremaju u skladu s odabranim načinom rada slike.
U načinu rada PC Mode, mogu se podesiti samo “Kontrast”, “Svjetlina” i “Boja”
Mijenjanje nijanse boja
Možete odabrati nijansu boje koja vam je najugodnija za gledanje.
1.Zaodabir željenog efekta slike slijedite upute u odjeljku
“Promjena standarda slike” do broja 4.
2.Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Kontrola boje” ponovno pritisnite gumb
ENTER .
3.Zaodabir željene postavke nijanse boje pritisnite gumb  ili .
Pritisnite tipku ENTER .
4. Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
 Hladna2: T
on boje je plaviji nego kod
izbornika “Hladna1”.
 Hladna1: Bijeli tonovi su plavičasti.
 Normalna: Bijeli tonovi ostaju bijeli.
 Topla1: Bijeli tonovi su crvenkasti.
 Topla2: Ton boje je crveniji nego kod
izbornika “Topla1”.
Prilagođene vrijednosti se spremaju u skladu s odabranim načinom rada slike.
Hrvatski-12
BN68-01001G-01Cro.indd 12
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:44:01
Vrađanje postavki slike na tvorniđke postavke
Možete vratiti tvorničke postavke slike.
1.Zaodabir željenog efekta slike slijedite upute u odjeljku
“Promjena standarda slike” do broja 4 na stranici 12.
2.Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Pon. Post.” ponovno pritisnite gumb
ENTER .
3. Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
“Pon. Post.” će se postaviti za svaki način rada slike.
Mijenjanje veličine slike
Možete izabrati veličinu slike koja najbolje odgovara vašim zahtjevima.
1. Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU. Pritisnite tipku  ili 
za izabrati “Slika” ponovno pritisnite gumb ENTER .
2.Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Veličina” ponovno pritisnite gumb
ENTER .
3.Izaberite zahtijevanu opciju, ponovljenim pritiskom na tipku  ili .
Pritisnite tipku ENTER .
4. Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Ove opcije možete odabrati jednostavnim pritiskom na gumb
P.SIZE na daljinskom upravljaču.
 Autom.velič.: Automatski podešava veličinu slike na omjer slike “16:9”.
 16:9: Podesite veličinu slike na 16:9, što je prikladno za DVD ili široko emitiranje.
 Zoom: P
ovećava sliku širine 16:9 (u okomitom smjeru) kako bi odgovarala veličini ekrana.
 4:3: Ovo je zadana postavka za video ili normalno emitiranje.
Funkcija “Autom.velič.” dostupna je samo u načinima rada “TV”, “Vanj.1”, “Vanj.2”, “AV” i “S-Video”.
U načinu rada Računalo, može se podesiti samo način rada “16:9” i “4:3”.
pritiskom na gumbe  ili . Koristite gumb  ili  za pomicanje
Odaberite prema
slike gore i dolje. Nakon što ste odabrali
, koristite gumb  ili  za povećavanje ili
smanjivanje veličine slike u okomitom smjeru.
Zamrzavanje prikazane slike
Pritisnite gumb Mirovanje za zamrzavanje slike u pokretu u mirnu sliku.
Za poništenje pritisnite ponovno isti gumb.
digitalno smanjenje šuma
Ako je signal koji vaš televizor prima slab, moguće je aktivirati značajku
Digital Noise Reduction (Digitalno smanjenje šuma) kako bi se smanjili
šumovi i pojavljivanje dvostrukih slika na ekranu.
1. Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU. Pritisnite tipku  ili 
za izabrati “Slika” ponovno pritisnite gumb ENTER .
2.Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Digitalni NR” ponovno pritisnite gumb
ENTER .
3. Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Uklj.” ili “Isklj.”. Pritisnite tipku ENTER
.
4.Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Hrvatski-13
BN68-01001G-01Cro.indd 13
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:44:02
DNIe demo (digitalni mehanizam za prirodnu sliku)
Samsungova nova tehnologija ostvaruje detaljniju sliku s povećanjem
kontrasta i bjeline. Novi algoritam za kompenzaciju slike pruža
gledateljima čišću i jasniju sliku. DNIe tehnologija će prilagoditi svaki
signal Vašim očima. Možete vidjeti kako DNIe način rada poboljšava sliku
uključivanjem DNIe demo načina rada.
1. Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU. Pritisnite tipku  ili 
za izabrati “Slika” ponovno pritisnite gumb ENTER .
2.Pritisnite tipku  ili  za izabrati “DNIe demo” ponovno pritisnite gumb
ENTER .
3.Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Uklj.” ili “Isklj.”. Pritisnite tipku ENTER
.
4.Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Te funkcije ne rade u načinu rada PC.
DNle demo način rada je razvijen da pokaže razliku između uobičajenih i DNIe slika.
Po zadanoj postavci proizvod prikazuje sliku uz primjenu DNle tehnologije.
Prikaz slike u načinu rada slika-u-slici (PIP)
Možete prikazati pomoćnu sliku unutar glavne slike izabranog programa
ili video ulaza. Dok gledate glavnu sliku, na taj način možete gledati sliku
s izabranog programa ili video ulaza s bilo kojeg spojenog uređaja.
1. Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU. Pritisnite tipku  ili 
za izabrati “Slika” ponovno pritisnite gumb ENTER .
2. Pritisnite tipku  ili  za izabrati “PIP” ponovno pritisnite gumb ENTER
.
3. Ponovno pritisnite gumb ENTER .
Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Uklj.” ponovno pritisnite gumb ENTER
.
Ako je aktivirana funkcija PIP, veličina glavne slike prebacuje se na “16:9”.
Pritisnite gumb PIP na
daljinskom upravljaču nekoliko
puta kako biste aktivirali ili
deaktivirali opciju “PIP”.
4.Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Izvor” ponovno pritisnite gumb ENTER
Odaberite izvor slike u slici pritiskom na gumb  ili , a zatim pritisnite
gumb ENTER .
.
Pod-slika može vršiti različite odabire izvora na osnovu postavki glavne slike.
5.Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Izmjena”.
Za izmjenjivanje glavne i slike u slici odaberite opciju “Izmjena” i pritisnite
gumb ENTER .
Glavna slika i sporedna slika se zamijene.
Ako je glavna slika u načinu rada “PC”, opcija “Izmjena” nije dostupna.
6.Pritisnite gumb  ili  i odaberite “Veličina” podslike, a zatim pritisnite
gumb ENTER . Odaberite izvor podslike pritiskom na gumb  ili , a
zatim pritisnite gumb ENTER .
Ako je glavna slika u načinu rada “PC”, opcija “Veličina” nije dostupna.
7.Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Pozicija” ponovno pritisnite gumb
ENTER . Izaberite položaj pomoćne slike pritiskom na gumb  ili 
i pritisnite gumb ENTER .
Hrvatski-14
BN68-01001G-01Cro.indd 14
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:44:03
8.Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Program” Ponovno pritisnite gumb
ENTER . Možete izabrati program koji želite gledati na pomoćnoj slici
pritiskom na gumb  ili .
Pritisnite tipku ENTER .
“Program” može biti aktivno ako se kao izvor podslike koristi televizor.
9.Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Možda ćete primijetiti kako slika u prozoru PIP postane pomalo neprirodna kada glavni
zaslon koristite za pregled igre ili za karaoke.
 Izvor: Koristi se za odabir izvora slike u slici.
 Izmjena: Koristi se za izmjenjivanje glavne i pomoćne slike.
 Veličina: Koristi se za odabir veličine podslike.
 Pozicija: Koristi se za pomicanje podslike.
 Program: Koristi se za izmjenu podslike.
PIP postavke
(O: PIP radi, X: funkcija PIP je isključena)
Slika u slici
Glavna
TV
Vanj.1
Vanj.2
AV
S-Video
Komponenta
PC
HDMI
TV
X
X
X
X
X
X
X
O
Vanj.1
X
X
X
X
X
X
X
O
Vanj.2
X
X
X
X
X
X
X
O
AV
X
X
X
X
X
X
X
O
S-Video
X
X
X
X
X
X
X
O
Komponenta
X
X
X
X
X
X
X
O
PC
O
O
O
O
X
X
X
X
HDMI
O
O
O
O
O
O
X
X
Promjena standarda zvuka
Možete izabrati vrstu posebnog zvučnog efekta koji se moše
upotrebljavati tijekom programa.
1.Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU. Pritisnite tipku  ili  za
izabrati “Zvuk” Ponovno pritisnite gumb ENTER .
2. Za odabir opcije “Način rada” pritisnite gumb ENTER .
3.Zaodabir zvučnog efekta više puta pritisnite gumb  ili , a zatim
pritisnite gumb ENTER .
4. Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Ovu opciju možete odabrati i
pritiskom na gumb S.MODE na
daljinskom upravljaču.
 Standardan: Odabire normalni način rada zvuka.
 Glazba: Naglašava glazbu, a ne glas.
 Film: Osigurava živi i puni zvuk za filmove.
 Govor: Naglašava glas, a ne zvuk.
 Podešavanje:O
dabire zadane postavke za zvuk.
(pogledajte “Namještanje postava zvuka”)
Namještanje postava zvuka
Postave zvuka je moguće namjestiti da odgovaraju vašem osobnom izboru.
1.Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU. Pritisnite tipku  ili  za
izabrati “Zvuk” Ponovno pritisnite gumb ENTER .
2.Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Equalizer” Ponovno pritisnite gumb
ENTER .
3.Zaodabir određene opcije pritisnite gumb  ili .
Pritisnite tipku ENTER .
4. Pritisnite tipku  ili  za postići odgovarajuću postavu.
Pritisnite tipku ENTER .
5.Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
U
slučaju promjene ovih postavki Sound Mode (način rada - zvuk) automatski se
mijenja u “Podešavanje”.
Hrvatski-15
BN68-01001G-01Cro.indd 15
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:44:05
Postavljanje - TruSurround XT (SRS TSXT)
TruSurround XT je patentirana SRS tehnologija koja rješava problem
pokretanja 5.1 višekanalnog sadržaja na dva zvučnika. TruSurround vam
omogućava da iskusite odličan virtualni surround zvuk na sustavu za
reprodukciju zvuka s dva zvučnika, uključujući unutarnje zvučnike u
televizoru. Potpuno je kompatibilan sa svim višekanalnim formatima.
1.Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU. Pritisnite tipku  ili  za
izabrati “Zvuk” Ponovno pritisnite gumb ENTER .
2.Pritisnite tipku  ili  za izabrati “SRS TSXT” Ponovno pritisnite gumb
ENTER .
3. Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Uklj.” ili “Isklj.”. Pritisnite tipku ENTER
Ovu opciju možete podesiti
i pritiskom na gumb SRS na
daljinskom upravljaču.
.
4.Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
TruSurround XT, SRS i oznaka
su trgovačke marke tvrtke SRS
Labs, Inc. TruSurround XT tehnologija pripada licenci tvrtke SRS
Labs, Inc.
Automatsko podešavanje glasnoće
Svaka TV postaja ima vlastite uvjete signala te nije lako podesiti glasnoću
prilikom svake promjene kanala. Ova značajka omogućuje automatsko
podešavanje jačine zvuka željenog kanala smanjivanjem jačine izlaznog
zvuka dok je modulacijski signal visok ili povećavanjem jačine izlaznog
zvuka dok je modulacijski signal nizak.
1.Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU. Pritisnite tipku  ili  za
izabrati “Zvuk” Ponovno pritisnite gumb ENTER .
2.Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Auto jačina zvuka” Ponovno pritisnite
gumb ENTER .
3. Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Uklj.” ili “Isklj.”. Pritisnite tipku ENTER
.
4.Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Odabir opcije Internal Mute
Ako želite čuti zvuk kroz različite zvučnike, isključite unutarnje pojačalo.
1.Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU. Pritisnite tipku  ili  za
izabrati “Zvuk” Ponovno pritisnite gumb ENTER .
2.Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Unutra nijem” Ponovno pritisnite gumb
ENTER .
3. Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Uklj.” ili “Isklj.”. Pritisnite tipku ENTER
.
4. Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Kada je opcija “Unutra nijem” postavljena na “Uklj.”, u izbornicima “Zvuk” može se
podesiti samo opcija Sound Select (u načinu rada PIP - Slika u slici).
Hrvatski-16
BN68-01001G-01Cro.indd 16
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:44:06
Slušanje zvuka pomoćne slike
Za vrijeme aktivacije značajke PIP (Slika u slici) možete slušati zvuk podslike.
1.Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU. Pritisnite tipku  ili  za
izabrati “Zvuk” Ponovno pritisnite gumb ENTER .
2.Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Odabir zvuka” Ponovno pritisnite gumb
ENTER .
3. Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Slik.u slici”. Pritisnite tipku ENTER
.
4. Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
 Glavni: Koristi se za slušanje zvuka glavne slike.
 Slik.u slici: Koristi se za slušanje zvuka podslike.
Ovu opciju možete odabrati kada je opcija “PIP” postavljena na “Uklj.”.
Vraćanje postavki zvuka na tvorničke postavke
Ako je Način igranja postavljen na Uklj., funkcija Ponovno
postavljanje zvuka će se aktivirati. Odabir funkcije ponovnog
postavljanja nakon postavljanja equalizera ponovno podešava
postavke equalizera na tvorničke postavke.
1.Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU. Pritisnite tipku  ili  za
izabrati “Zvuk” Ponovno pritisnite gumb ENTER .
2.Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Pon. Post.” Ponovno pritisnite gumb ENTER
.
3. Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Ovu opciju možete odabrati kada je opcija “Način igranja” postavljena na “Uklj.”.
Priključivanje slušalica
Ako želite gledati televizor bez ometanja drugih osoba u prostoriji, na televizor se mogu priključiti slušalice.
WKada umetnete priključak za slušalice u odgovarajući ulaz, možete koristiti samo opcije "Unutra nijem" i "Odabir zvuka" (u načinu rada PIP – Slika u slici) u izborniku Zvuk.
Duže korištenje slušalica na visokoj glasnoći može oštetiti sluh.
Kada na sustav priključite slušalice, nećete više čuti zvuk iz zvučnika.
Namještanje i prikaz trenutnog vremena
Televizijski sat možete namjestiti tako da se prikazuje trenutno
vrijeme kad pritisnete gumb INFO. Sat je potrebno postaviti ako
namjeravate koristiti funkciju automatskih tajmera za Uk/Isk.
1.Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU. Pritisnite tipku  ili  za
izabrati “Postavljanje” Ponovno pritisnite gumb ENTER .
2. Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Vrijeme” Ponovno pritisnite gumb ENTER
3. Za odabir opcije “Podešen sat” ponovo pritisnite gumb ENTER
4.
Za...
Pritisnite...
Idite na gumb “Sat” ili “Min”.
gumb  ili .
Podesite “Sat” ili “Min”.
gumb  ili .
Pritisnite tipku ENTER
.
.
.
5. Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Ako isključite napajački kabel, morat ćete ponovo namjestiti sat.
Sat i minutu možete podesiti i pritiskom na gumbe s brojevima na daljinskom upravljaču.
Hrvatski-17
BN68-01001G-01Cro.indd 17
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:44:07
Postavljanje tajmera za isključivanje
Možete izabrati vremensko razdoblje između 30 i 180 minuta nakon čega
se televizor automatski isključuje u standby-mod.
1.Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU. Pritisnite tipku  ili  za
izabrati “Postavljanje” Ponovno pritisnite gumb ENTER .
2.Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Vrijeme” Ponovno pritisnite gumb
ENTER .
3.Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Samoisklj.” Ponovno pritisnite gumb
ENTER .
Pritišćite gumb SLEEP na
daljinskom upravljaču dok se ne
pojavi odgovarajući vremenski
interval.
4. Pritisnite gumb  ili  nekoliko puta dok se ne pojavi željeno vrijeme
(Isklj., 30, 60, 90, 120, 150, 180). Pritisnite tipku ENTER .
5. Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
TV se automatski prebacuje u stanje mirovanja kad tajmer dođe do 0.
Automatsko uključivanje i isključivanje televizora
Moguće je postaviti tajmere za Uk/Isk tako da se televizor:
Automatski uključi i uskladi na kanal po vašem izboru u vrijeme koje vi odaberete.
Automatski isključi u vrijeme koje vi odaberete.
Prvi korak je namještanje sata u televizoru
1.Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU. Pritisnite tipku  ili  za
izabrati “Postavljanje” Ponovno pritisnite gumb ENTER .
2.Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Vrijeme” Ponovno pritisnite gumb
ENTER .
3.Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Autouklj.” Ponovno pritisnite gumb
ENTER .
4.Pritisnite gumb  ili  kako biste podesili opciju “Sat”, zatim pritisnite
gumb  za prelazak na sljedeći korak. Na gore navedeni način postavite i
ostale opcije. Kada završite, za povratak pritisnite gumb ENTER .
5.Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Timer isklj.” Ponovno pritisnite gumb
ENTER .
6.Pritisnite gumb  ili  kako biste podesili opciju “Sat”, zatim pritisnite
gumb  za prelazak na sljedeći korak. Na gore navedeni način postavite i
ostale opcije. Kada završite, za povratak pritisnite gumb ENTER .
7. Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Sat i minutu možete podesiti i pritiskom na gumbe s brojevima na daljinskom upravljaču.
Postavka “Aktiviranje” mora se postaviti na “Uklj.” kako bi mjerenje vremena funkcioniralo.
Hrvatski-18
BN68-01001G-01Cro.indd 18
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:44:08
Izbor jezika
Kada započnete rabiti svoj uređaj, morate izabrati jezik koji će se
upotrebljavati za prikaz izbornika i pokazivača.
1. Za prikaz izbornika na zaslonu pritisnite gumb MENU.
Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Postavljanje” Ponovno pritisnite gumb
ENTER .
2. Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Jezik” Ponovno pritisnite gumb
ENTER .
3.Pritiskom na gumb  ili  odaberite određeni jezik.
Pritisnite tipku ENTER .
Možete izabrati jedan od 21 jezika.
4. Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Korištenje načina rada Način igranja
Kada priključujete uređaj na igraću konzolu poput PlayStationTM ili XboxTM,
uživanje u igranju možete poboljšati odabirom izbornika za igrice.
1.Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU. Pritisnite tipku  ili  za
izabrati “Postavljanje” Ponovno pritisnite gumb ENTER .
2.Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Način igranja” Ponovno pritisnite gumb
ENTER .
3.Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Uklj.” ili “Isklj.”. Pritisnite tipku ENTER
.
4.Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Za isključivanje igraće konzole i priključivanje nekog drugog vanjskog uređaja najprije poništite način za igrice u izborniku za podešavanje slike.
Ako u načinu rada za igre pozovete prikaz TV slike, zaslon će se malo tresti.
Način rada za igre nije dostupan u načinu rada TV slike.
Ako je način rada Igranje uključen:
• Načini rada Slika i Zvuk automatski se mijenjaju u Podešavanje i korisnik ne može promijeniti način rada.
• Način rada Zvuk i izborniku Zvuk je deaktiviran. Podesite zvuk pomoću equalizera.
•A
ktivirat će se funkcija Ponovno podešavanje zvuka. Odabir funkcije ponovnog postavljanja
nakon postavljanja equalizera ponovno podešava postavke equalizera na tvorničke postavke.
Postavljanje načina rada Blue Screen / Odabir melodije
Plavi zaslon:
Ako nema signala ili ako je signal jako slab, plavi zaslon automatski
zamjenjuje pozadinu slike sa šumovima. Ako želite nastaviti s gledanjem
loše slike, podesite način rada “Plavi zaslon” na “Isklj.”.
Melodija:
Kada se televizor uključi ili isključi, možete začuti određenu melodiju.
1.Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU. Pritisnite tipku  ili  za
izabrati “Postavljanje” Ponovno pritisnite gumb ENTER .
2. Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Plavi zaslon” ili “Melodija”.
Pritisnite tipku ENTER .
3.Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Uklj.” ili “Isklj.”.
Pritisnite tipku ENTER .
4.Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Hrvatski-19
BN68-01001G-01Cro.indd 19
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:44:10
Korištenje funkcije Ušteda energije
Ova funkcija podešava svjetlinu televizijske slike kako bi smanjila
potrošnju energije. Kada televiziju gledate noću, opciju načina rada
“Ušteda energije” postavite na “Visoko” kako biste smanjili zamaranje
očiju i potrošnju energije.
1. Za prikaz izbornika na zaslonu pritisnite gumb MENU.
Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Postavljanje” Ponovno pritisnite gumb
ENTER .
2.Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Ušteda energije” Ponovno pritisnite
gumb ENTER .
3.Odaberite potrebnu opciju “Isklj.”, “Mala”, “Sred.”, “Visoko” pritiskom na
gumb  ili . Pritisnite tipku ENTER .
4. Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Odabir izvora
Možete izabrati između vanjskih izvora koji su spojeni na ulazne
priključke vašeg televizora.
1. Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
Za odabir opcije “Ulaz” pritisnite gumb ENTER
.
2. Za odabir opcije “Popis izvora” ponovo pritisnite gumb ENTER .
ko nijedan vanjski uređaj nije spojen na vaš, u “Popis izvora” aktivirani su
A
samo “TV”, “Vanj.1”, “Vanj.2”, “AV”, “S-Video”, “PC”, “Komponenta”, “HDMI” su
aktivirani samo ako su spojeni na vaš uređaj.
3. Pritiskom na gumb  ili  odaberite potrebni uređaj.
Pritisnite tipku ENTER .
Pritisnite gumb SOURCE na daljinskom upravljaču za kretanje kroz sve dostupne
izvore. TV način rada možete odabrati pritiskom gumba TV, brojčanih gumba (0~9)
i gumba P / na daljinskom upravljaču. Međutim, ne možete ga odabrati pomoću
gumba SOURCE.
PC način rada možete odabrati jednostavnim pritiskom na gumb PC na daljinskom
upravljaču.
Uređivanje naziva ulaznih izvora
Dajte naziv uređaju spojenom s ulaznim priključcima kako biste
olakšali odabir ulaznog izvora.
1. Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
Za odabir opcije “Ulaz” pritisnite gumb ENTER
.
2.Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Uređivanja naziva” Ponovno pritisnite
gumb ENTER .
3. Za odabir uređaja koji želite urediti pritisnite gumb  ili .
Pritisnite tipku ENTER .
4. Za odabir određenog uređaja pritisnite gumb  ili .
Pritisnite tipku ENTER .
5. Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Hrvatski-20
BN68-01001G-01Cro.indd 20
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:44:11
Teletekst Dekoder
Većina postavljenih kanala podržavaju “ teletekst ”, stranice
ispisanih informacija koje pružaju informacije kao što su:
V
rijeme emitiranja televizijskog programa.
N
ovosti i vremenske prognoze.
S
portski rezultati.
T
itlove za osobe koje imaju problema sa sluhom.
Teletext stranice organizirane su u šest kategorija:
Dio
Sadršaj
A
Broj izabrane stranice.
B
Identitet televizijske postaje.
C
Broj tekuće stranice ili status pretraživanja.
D
Datum i vrijeme.
E
Tekst.
F
Statusna informacija.
Prikazivanje Teletekst informacije
Teletext informacije možete pogledati bilo kad, samo prijem signala
mora biti dobar. Inače:
Informacije mogu izostati.
N
eke stranice se mošda neće prikazati.
Za aktiviranje Teletext načina rada i prikaz stranice sa sadržajem:
1.Uz pomoć gumba P
uslugu.
(
2.Pritisnite tipku TTX/MIX (
) ili P
(
) odaberite kanal koji pruža teletext
) za aktiviranje teleteksta.
rikazuje stranica sadršaja. Moše se ponovno prikazati u bilo kojem trenutku
P
pritiskanjem tipke MENU ( ).
3.Ponovno pritisnite gumb TTX/MIX (
).
adržaj koji se upravo emitira na zaslonu će se pojaviti ovim redoslijedom:
S
“Teletext”, “Double” i “Mix”.
4.Za izlaz iz prikaza teleteksta ponovo pritisnite gumb TV(
).
Ako se tijekom pregleda teksta pojave nepravilni znakovi, provjerite odgovara li jezik u
tekstu jeziku koji je postavljen u izborniku “Postavljanje”. Ako su jezici različiti, odaberite u
tekstu isti jezik koji imate u izborniku “Postavljanje”.
Hrvatski-21
BN68-01001G-01Cro.indd 21
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:44:12
Odabir određene Teletekst stranice
Pritisnite numeričke gumbe na daljinskom upravljaču za direktan unos
brojeva stranica:
1.Unesitetroznamenkasti broj objavljen u sadržaju pritiskom na
odgovarajuće numeričke tipke.
2.Ako je odabrana stranica povezana s nekoliko sekundarnih stranica, te
sekundarne stranice pokazuju se u slijedu. Za zamrzavanje prikaza na
određenoj stranici, pritisnite PIP ( ). Za nastavak pritisnite ponovno isti
gumb PIP ( ).
3. Upotreba raznih odrednica prikazivanja:
Za prikaz...
Pritisnite...
I teletext informacija i normalnog emitiranja
TTX/MIX (
Skrivenog teksta (odgovori na pitanja u kvizovima, npr.)
INFO (
)
Normalnog ekrana
INFO (
)
Sekundarne stranice, unosom, četveroznamenkastog broja
PRE-CH (
Sljedeće stranice
Prethodne stranice
P
P
Slova dvostruke veličine u:
 Gornjoj polovici ekrana
 Donjoj polovici ekrana
SOURCE (
 Jednom
 Dvaput
Normalnog ekrana
 Triput
(
(
)
)
)
)
)
Korištenje funkcije Fastext za odabir stranice teleteksta
Različite teme koje su uključene na teletekst stranicama kodirane su bojama,
i mogu se izabrati pritiskom obojenih tipki na daljinskom upravljaču.
1.Prikažite sadržaj teletexta pritiskom na gumb
TTX/MIX (
).
2.Pritisniteobojeni gumb koji odgovara temi koju želite odabrati
(Dostupne teme navedene su na liniji s informacijama o statusu).
3.Za prikaz prethodne stranice pritisnite crveni gumb.
Za prikaz sljedeće stranice pritisnite zeleni gumb.
4.Za izlaz iz prikaza teleteksta ponovo pritisnite gumb TV(
).
Hrvatski-22
BN68-01001G-01Cro.indd 22
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:44:13
Kako postaviti PC softver (Temelji se na Windows XP)
Niže su prikazane postavke prikaza u operativnom sustavu Windows za uobičajeno računalo. Stvarni
zasloni na vašem računalu mogu se razlikovati ovisno o verziji operativnog sustava Windows i video
kartici. Čak i ako zaslon na vašem računalu izgleda drugačije, u većini slučajeva primjenjuju se iste
osnovne informacije o postavljanju (u suprotnom se obratite proizvođaču računala ili zastupniku tvrtke
Samsung).
1. Prvo, pritisnite Postavke “Control Panel” u Windows start izborniku.
2.Kad se pojavi prozor Control Panel, pritisnite na “Appearance and Themes” i pojavit
će se prozor Display.
3. Kad se pojavi prozor Control Panel, pritisnite na “Display” i pojavit će se prozor Display.
4.Do√itedo kartice Postavke “Settings” na dijaloškom okviru za prikaz. Ispravna
postavka veličine (rezolucije) je Optimalna - 1360 X 768
Ako u dijaloškom okviru za postavke prikaza postoji odrednica za vertikalnu
frekvenciju, ispravna vrijednost je “60” ili “60 Hz”.Inače samo pritisnite gumb U redu
“OK” za izlaz iz dijaloškog okvira.
Mod prikaza
Pozicija i veličina zaslona variraju ovisno o vrsti monitora osobnog računala i njegovoj rezoluciji.
Preporučene su rezolucije u tablici. (podržane su sve rezolucije unutar podržanih ograničenja)
Način rada
Rezolucija
Vodoravna
frekvencija (kHz)
Okomita
frekvencija (Hz)
Frekvencija sata
s pikselima (MHz)
Polaritet (H/V)
IBM
640 x 480
720 x 400
31,469
31,469
59,940
70,087
25,175
28,322
-/-/+
VESA
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1360 x 768
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,364
56,476
60,023
47,712
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,000
70,069
75,029
60,015
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
85,800
-/-/+ /+
+ /+
+ /+
-/-/+ /+
+ /+
Način rada povezivanja nije podržan.
Televizor će možda raditi neispravno, ako se izabere nestandardan video format.
DVI ne podržava funkciju PC.
Podržani su odvojeni i kompozitni načini rada. SOG nije podržan.
Hrvatski-23
BN68-01001G-01Cro.indd 23
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:44:14
Postavljanje osobnog računala
Grubo i precizno ugađanje slike (Zaključani prizor):
Podešavanje kvalitete slike se koristi za uklanjanje ili smanjenje šuma na slici.
Ako se šum ne ukloni finim podešavanjem, podesite frekvenciju što je bolje
moguće (Grubo) i ponovno fino podesite. Nakon smanjenja šuma ponovno
podesite sliku tako da je poravnata u sredini zaslona.
1. Postavljanje: Za odabir načina rada Računalo pritisnite gumb PC.
2. Za prikaz izbornika pritisnite gumb MENU.
Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Postavljanje” Ponovno pritisnite gumb
ENTER .
3. Pritisnite tipku  ili  za izabrati “PC” Ponovno pritisnite gumb ENTER
Pritisnite gumb PC na
daljinskom upravljaču da biste 4. Za odabir opcije “Zaključani prizor” ponovo pritisnite gumb ENTER .
izabrali PC mod.
.
5.Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Grubo” ili “Fino” Ponovno pritisnite
gumb ENTER .
6. Pritisnite gumb  ili  a biste podesili kvalitetu prikaza na ekranu.
Pritisnite tipku ENTER .
7. Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Promjena pološaja slike (Pozicija):
Podesite položaj zaslona osobnog računala ako ne odgovara zaslonu
televizora.
1.Slijedite upute iz odjeljka “Grubo i precizno ugađanje slike
(Zaključani prizor)” od broja 1 do 3.
2.Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Pozicija” Ponovno pritisnite gumb
ENTER .
3. Pritisnite gumb  ili  za podešavanje okomitog položaja.
Pritisnite gumb  ili  za podešavanje vodoravnog položaja.
Pritisnite tipku ENTER .
4. Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Automatsko namještanje zaslona osobnog računala (Autopodešav.):
Automatsko podešavanje omogućava računalnom zaslonu uređaja
prilagodbu ulaznom računalnom video signalu. Vrijednosti za fino i grubo
podešavanje te položaj automatski su podešene.
1.Slijedite upute iz odjeljka “Grubo i precizno ugađanje slike
(Zaključani prizor)” od broja 1 do 3.
2.Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Autopodešav.” Ponovno pritisnite gumb
ENTER .
3. Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Inicijalizacija postave slike (Tvor.post slike):
Sve postavke slike možete zamijeniti tvornički zadanim vrijednostima.
1. Slijedite upute iz odjeljka “Grubo i precizno ugađanje slike
(Zaključani prizor)” od broja 1 do 3.
2.Pritisnite tipku  ili  za izabrati “Tvor.post slike” Ponovno pritisnite gumb
ENTER .
3. Za izlaz pritisnite gumb EXIT.
Hrvatski-24
BN68-01001G-01Cro.indd 24
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:44:15
Uporaba Kensington-brave za zaštitu od krađe
Kensington blokada je mehanizam koji se koristi za fizičko učvršćivanje sustava kad ga se koristi na javnom
mjestu. Mehanizam blokade se mora kupiti odvojeno. Izgled metode blokiranja se može razlikovati od onog
prikazanog na slici ovisno o proizvođaču. Molimo pročitajte priručnik uz Kensington blokadu za ispravnu
uporabu.
1.Umetnite mehanizam blokade
u Kensington utično mjesto na
LCD TV-u (Slika 1) okrenite ga
u smjeru blokade (Slika 2).
kabel
2.Spojite kabel Kensington
blokade.
Slika 2
3.Učvrstite Kensington blokadu
na stol ili čvrsti nepomični
predmet.
Slika 1
<Opcija>
Položaj za Kensington Lock može se razlikovati ovisno o modelu.
Rješavanje problema: Prije kontaktiranja servisa
Nema zvuka ni slike
Provjerite da li je kabel za napajanje priključen na utičnicu u zidu.
Provjerite jeste li pritisnuli gumbe
na prednjoj strani uređaja.
Provjerite postavke televizora za kontrast i svjetlinu.
 Provjerite glasnoću.
Normalna slika, ali nema zvuka
Provjerite glasnoću.
 Provjerite da li je gumb MUTE
pritisnut na daljinskom upravljaču.
 Provjerite je li opcija “Unutra nijem” isključena.
Nema slike ili je slika crno-bijela
Prilagodite postavke boje.
 Provjerite da li je odabrani sistem emitiranja ispravan.
Smetnje zvuka i slike
 Pokušajte utvrditi koji električni uređaj uzrokuje smetnje za televizor i uklonite ga.
 Priključite televizor u drugu utičnicu.
Zamagljena ili snježna slika, iskrivljen zvuk
 Provjerite smjer, lokaciju i priključke svoje antene. Ove smetnje često nastaju zbog upotrebe sobne antene.
Kvarovi na daljinskom upravljaču
Zamijenite baterije na daljinskom upravljaču.  Očistite gornji rub na daljinskom upravljaču (prozor za prijenos).
Provjerite terminale baterije.
Poruka “Provjeriti kabel”
Provjerite je li signalni kabel čvrsto povenzan sa izvorima signala iz osobnog računala. Provjerite jesu li izvori iz osobnog računala uključeni.
U PC načinu rada, prikazuje se
poruka “Način rada nije podržan”
Provjerite maksimalnu rezoluciju i frekvenciju video Adaptera.
Usporedite ove vrijednosti s podacima u načinima prikaza.
TFT LCD ploča rabi ploču iz pod-piksela (3.133.440) koji zahtijevaju visoko razvijenu tehnologiju primjene. No, i ovako se na
zaslonu mogu pojaviti nekoliko svjetlijih ili tamnijih točaka. Ove točke neće utjecati na izvedbu proizvoda.
Hrvatski-25
BN68-01001G-01Cro.indd 25
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:44:16
Tehnička i ekološka specifikacija
Naziv modela
LE27S7
Veličina zaslona (dijagonalno)
27 inča
32 inča
AC 220-240 V 50 Hz
AC 220-240 V 50 Hz
Napajanje
Potrošnja energije
LE32S7
140 W
152 W
1360 x 768 @ 60 Hz
1360 x 768 @ 60 Hz
5WX2
10 W X 2
769,0 x 79,0 x 471,0 mm
769,0 x 226,0 x 526,0 mm
892,5 x 82,0 x 544,0 mm
892,5 x 249,0 x 615,0 mm
10,4 kg
13,9 kg
od 10 °C do 40 °C (50 °F do 104 °F)
od 10 % do 80 %, bez kondenzacije
od -20 °C do 45 °C (-4 °F do 113 °F)
od 5 % do 95 %, bez kondenzacije
od 10 °C do 40 °C (50 °F do 104 °F)
od 10 % do 80 %, bez kondenzacije
od -20 °C do 45 °C (-4 °F do 113 °F)
od 5 % do 95 %, bez kondenzacije
Naziv modela
LE37S7
LE40S7
Veličina zaslona (dijagonalno)
37 inča
40 inča
AC 220-240 V 50 Hz
AC 220-240 V 50 Hz
PC Rezolucija
Zvuk
Izlaz
Dimenzije (ŠxDxV)
Kućište
S podnožjem
Naziv modela
S podnožjem
Környezetvédelmi megfontolások
Radna temperatura
Radna vlažnost
Temperatura skladištenja
Vlažnost prilikom skladištenja
Napajanje
Potrošnja energije
PC Rezolucija
Zvuk
Izlaz
Dimenzije (ŠxDxV)
Kućište
S podnožjem
Naziv modela
S podnožjem
Környezetvédelmi megfontolások
Radna temperatura
Radna vlažnost
Temperatura skladištenja
Vlažnost prilikom skladištenja
170 W
205 W
1360 x 768 @ 60 Hz
1360 x 768 @ 60 Hz
10 W X 2
10 W X 2
1026,5 × 94,1 × 626,1 mm
1026,5 × 330,0 × 698,8 mm
1100,5 x 95,0 x 661,0 mm
1100,5 x 330,0 x 732,5 mm
22,5 kg
23,7 kg
od 10 °C do 40 °C (50 °F do 104 °F)
od 10 % do 80 %, bez kondenzacije
od -20 °C do 45 °C (-4 °F do 113 °F)
od 5 % do 95 %, bez kondenzacije
od 10 °C do 40 °C (50 °F do 104 °F)
od 10 % do 80 %, bez kondenzacije
od -20 °C do 45 °C (-4 °F do 113 °F)
od 5 % do 95 %, bez kondenzacije
Hrvatski-26
BN68-01001G-01Cro.indd 26
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:44:16
Obsah
PŘIPOJENÍ A PŘÍPRAVA TELEVIZORU
NASTAVENÍ ČASU
Seznam součástí...................................................... Instalace stojanu....................................................... Instalace sady pro upevnění na zeď.....................
Ovládací panel.......................................................... Zapojovací panel...................................................... Dálkové ovládání...................................................... Vložte baterie do dálkového ovladače...................... Zapínání a vypínání.................................................. Přepnutí televizoru do pohotovostního režimu......... Plug & Play............................................................... 2
2
2
3
4
6
6
7
7
7
NASTAVENÍ KANÁLŮ
Automatické uložení kanálů...................................... 8
Ruční uložení kanálů................................................ 8
Nastavení Správce Kanálů....................................... 9
Aktivace dětského zámku (Child Lock).................10
Třídění uložených kanálů.......................................... 10
Pojmenování kanálů................................................. 11
Jemné ladění kanálů................................................. 11
NASTAVENÍ OBRAZU
Změna standardu obrazu.......................................... 12
Úprava vlastního obrazu........................................... 12
Změna barevnosti..................................................... 12
Návrat k výchozímu nastavení
obrazu od výrobce.................................................... 13
Změna velikosti obrazu............................................. 13
Znehybnění obrazu................................................... 13
Digitální redukce šumu............................................. 13
DNIe demo
(digitální zobrazovač realistického obrazu).............. 14
Zobrazení obrazu v obraze (PIP)............................. 14
NASTAVENÍ ZVUKU
Nastavení a zobrazení aktuálního času................17
Nastavení časovače usínání.................................18
Automatické vypnutí a zapnutí televizoru..............18
JINÁ NASTAVENÍ
Volba jazyk............................................................19
Použití Režim hry..................................................19
Volba režimu Modré pozadí /
Volba režimu Melodie ...........................................19
Použití funkce úsporného režimu..........................20
Výběr zdroje..........................................................20
Úprava názvů vstupních zdrojů.............................20
POUŽÍVÁNÍ FUNKCE TELETEXTU
Dekodér teletextu..................................................21
Zobrazení informací teletextu................................21
Vyhledání určité stránky teletextu.........................22
Použití funkce Fastext k vyhledání
stránky teletextu....................................................22
NASTAVENÍ POČÍTAČE
Konfigurace počítačového softwaru
(systém Windows XP)...........................................23
Režim zobrazení...................................................23
Nastavení počítače................................................24
DOPORUČENÍ K POUŽÍVÁNÍ
Použití bezpečnostního zámku Kensington..........25
Odstraňování závad: Dříve než
budete kontaktovat servisního technika................25
Technické a ekologické údaje...............................26
Změna zvukové normy..........................................15
Nastavení zvuku....................................................15
Nastavení TruSurround XT (SRS TSXT)...............16
Automatické nastavení hlasitosti...........................16
Volba Internal Mute (Interní ztlumení)...................16
Poslech zvuku obrazu v obraze............................17
Obnovení nastavení zvuku na výchozí
nastavení od výrobce............................................17
Připojení sluchátek................................................17
Symboly
Stisknout
Důležitá
Poznámka
Tlačítko na
jeden dotek
BN68-01001G-01Cze.indd 1
Čeština
Čeština-
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:40:22
Seznam součástí
Přesvědčte se, že součástí dodávky LCD televizoru jsou i následující položky. Pokud některé položky chybí,
obraťte se na prodejce.
M4 X L16
Dálkový ovladač a
baterie (2 x AAA)
Napájecí kabel
 Pokyny pro majitele
 Záruční list
Spodní kryt
4 x šrouby pro
stojan
Podstavec
Hadřík na čištění
 Servisní síťová karta  Bezpečnostní příručka
 Registrační karty
Záruční list / Servisní síťová karta / Bezpečnostní příručka / Registrační karty (Není k dispozici ve všech zemích).
V závislosti na modelu nemusí být stojan a šroub stojanu součástí balení.
Instalace stojanu
<2>
<3>
1.Položte televizor obrazovkou dolů na měkou látku nebo podušku umístěnou na stole.
2. Stojan nasaďte do otvoru ve spodní části televizoru.
3. Vložte do označeného otvoru šroub a utáhněte jej.
Stojan je nainstalován u modelů s úhlopříčkou obrazovky 40 palců a více.
Instalace sady pro upevnění na zeď
Sada pro upevnění na zeď (prodává se zvlášť)
umožňuje připevnit televizor na zeď.
Podrobnější informace o instalaci sady pro upevnění
na zeď naleznete v návodu přiloženém k sadě pro
upevnění na zeď.
Při instalaci držáku na zeď si nechte poradit od
odborného technika.
Společnost Samsung Electronics není zodpovědná za
poškození výrobku nebo zranění způsobená
chybnou instalací televizoru zákazníkem.
Demontujte stojan a na spodní otvor umístěte víčko a
upevněte jej dvěma šrouby.
Čeština-
BN68-01001G-01Cze.indd 2
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:40:24
Ovládací panel
Barva i tvar výrobku mohou být různé v závislosti na modelu.
SOURCE
Stisknutím
přepnete kanály.
Přepíná mezi dostupnými vstupními zdroji. (TV,
V nabídce na obrazovce můžete tlačítka
Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Komponent, PC, HDMI).
použít stejným způsobem jako tlačítka  a 
V nabídce na obrazovce můžete toto tlačítko použít
na dálkovém ovládání. (Bez dálkového ovládání
na dálkovém
stejným způsobem jako ENTER
můžete zapnout televizor prostřednictvím tlačítek
ovládání.
stanic.)
MENU
Po stisknutí se na obrazovce objeví menu funkcí
Reproduktory
vašeho televizoru.
Senzor dálkového ovládání
Zaměřte dálkový ovladač na tento bod na televizoru.
Stisknutím zesílíte nebo ztlumíte hlasitost.
V nabídce na obrazovce můžete tlačítka
(Napájení)
Stisknutím se televizor zapne nebo vypne.
použít stejným způsobem jako tlačítka  a  na
dálkovém ovládání.
Indikátor napájení
Zabliká a zhasne, když je napájení zapnuto; svítí
při pohotovostním režimu.
Čeština-
BN68-01001G-01Cze.indd 3
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:40:25
Zapojovací panel
[Zdířky bočního panelu]
[Zdířky zadního panelu]
(32 palce / 37 palce / 40 palce)
(Model 27 palce není zdířkami
bočního panelu vybaven.)
Vstupní napájecí konektor
[Zdířky zadního panelu]
(27 palce)
Při každém připojení externího zařízení k televizoru se ujistěte, že je jednotka vypnuta ze sítě.
Při připojení externího zařízení dbejte na to, aby byla zdířka stejné barvy jako kabel.
Čeština-
BN68-01001G-01Cze.indd 4
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:40:26
Připojení antény nebo sítě kabelové televize Abyste mohli sledovat svůj televizor, potřebujete z jednoho z následujících zdrojů zachytit signál:
- Anténa / Kabelová televize / Satelit
Připojování HDMI/DVI
- Podporuje propojení mezi AV přístroji aktivovanými pro připojení HDMI (set-top boxy, DVD přehrávače, AV přijímače a
digitální televizory).
- Pro připojení HDMI k HDMI není nutné žádné dodatečné připojení zvuku.
Co je HDMI?
- „High Definition Multimedia Interface” umožňuje přenos digitálního obrazu vysoké kvality a více kanálů digitálního
zvuku (5.1 kanálů).
- Přípojka HDMI/DVI podporuje připojení DVI pro rozšířené zařízení s příslušným kabelem (není součástí balení).
Rozdíl mezi HDMI a DVI je v tom, že zařízení HDMI je menší a je vybaveno kódovací funkcí HDCP (High Bandwidth
Digital Copy Protection) a podporuje vícekanálový digitální zvuk.
Pro připojení musíte použít kabel DVI-HDMI nebo prodlužovací součást DVI-HDMI; pro zvukový výstup použijte zásuvku
„R - AUDIO - L” na DVI.
- Pokud připojujete přístroj přes HDMI nebo DVI k Set-top boxu, přehrávači DVD nebo herní konzoli, ujistěte se, že byl
nastaven na kompatibilní režim video výstupu podle níže uvedené tabulky.
Pokud tak neučiníte, může dojít ke zhoršení kvality nebo rozbití obrazu nebo nemusí být zobrazen žádný obraz.
Podporované režimy pro DVI nebo HDMI
480i
480p
576i
576p
720p
1080i
50Hz
X
O
X
O
O
O
60Hz
X
O
X
X
O
O
Component
O
O
O
O
O
O
- Nepokoušejte se připojit konektor HDMI/DVI ke grafické kartě počítače nebo laptopu.
(V takovém případě se zobrazí prázdná obrazovka)
Připojení set-top boxu, VCR nebo DVD - Zapojte kabel SCART (volitelný) videorekordéru nebo přehrávače DVD do konektoru SCART na videorekordéru nebo přehrávači DVD.
- Pokud si přejete připojit jak set-top box, tak i VCR (nebo DVD), musíte zapojit set-top box do VCR (nebo DVD) a připojit
VCR (nebo DVD) k vašemu televizoru.
Připojení externích zařízení A/V
- Připojte kabel RCA nebo S-VIDEO (volitelné) k příslušnému externímu zařízení A/V, jako je videorekordér, přehrávač DVD nebo videokamera.
- Připojte zvukové kabely RCA (volitelné) do konektorů „R - AUDIO – L” na zadní straně přístroje a druhý konec kabelů do
odpovídajících výstupních audio konektorů na zařízení A/V.
) na zadní straně vašeho zařízení.
- Sluchátka můžete zapojit do konektoru sluchátek (
Pokud jsou zapojená sluchátka, vestavěné reproduktory nevysílají žádný zvuk.
SERVICE
- Servisní přípojka pro kvalifikovaný servisní personál.
Připojování zvuku (AUDIO)
- Připojte audiokabely RCA do „R - AUDIO - L” na zadní straně vašeho přístroje a druhý konec kabelů do odpovídajících
vstupních audio konektorů na zesilovači nebo domácím DVD kině.
Připojení počítače - Zapojte kabel D-Sub (volitelný) do konektoru „PC (PC IN)” na zadní straně přístroje a jeho druhý konec zapojte do videokarty počítače.
- Připojte zvukový stereo kabel (volitelný) ke konektoru „AUDIO (PC IN)” na zadní straně přístroje a další konec do konektoru
„Audio Out” na zvukové kartě počítače.
Připojení zařízení (DTV/DVD) - Zapojte videokabely (volitelné) do konektorů („PR”, „PB”, „Y”) na zadní straně vašeho přístroje a druhý konec kabelů do
odpovídajících výstupních video konektorů na DTV nebo DVD.
- Pokud si přejete připojit jak Set-Top Box, tak i DTV (nebo DVD), musíte zapojit Set-Top Box do DTV (nebo DVD) a DTV
(nebo DVD) zapojit do konektoru („PR”, „PB”, „Y”) na vašem televizoru.
- Konektory Y, PB a PR na vašich přístrojích (DTV nebo DVD) bývají někdy označeny Y, B-Y a R-Y nebo Y, Cb a Cr.
- Připojte audiokabely RCA do konektorů „R - AUDIO – L” na zadní straně vašeho přístroje a druhý konec kabelů do odpoví
dajících výstupních audio konektorů na DTV nebo DVD.
- Optimální rozlišení obrazu má tento televizor LCD v režimu 720p.
- Maximální rozlišení obrazu má tento televizor LCD v režimu 1080i.
Kensingtonský zámek
- Kensingtonský zámek (volitelný) je zařízení sloužící k zabezpečení systému umístěného na veřejném místě.
- Pokud chcete použít zámek, kontaktujte prodejce, u kterého jste televizor zakoupili.
- Umístění Kensingtonského zámku se může lišit podle modelu.
Čeština-
BN68-01001G-01Cze.indd 5
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:40:27
Dálkové ovládání
Tlačítko Standby televizoru
Přejde rovnou do režimu PC.
Numerická tlačítka pro přímý přístup
ke kanálům.
Automatické vypínání
Jedno/dvouciferný výběr kanálu
P
P
Přejde rovnou do režimu TV.
Zavřít nabídku na obrazovce
a obrazovce se zobrazí
N
„Správce Kanálů”
Posuňte kurzor v menu
Zobrazení informací o nastavení
Zvýšení hlasitosti
Snížení hlasitosti
Přechodné vypnutí zvuku
Menu display and
change confirmation
Znehybnění obrazu
Volba formátu obrazu
Funkce teletextu
V
ypnutí teletextu
Index teletextu
Volba zvukového režimu
Podržení zobrazené stránky teletextu
Obraz v obraze zap./vyp.
SOURCE: Volba velikosti teletextu
Výběr obrazových efektů
: Další stanice
: Předchozí kanál
SWAP: Uložení stránky teletextu
FUNKCE PIP
SOURCE: Volba zdroje vstupních dat
SWAP:Střídání hlavního obrazu a
vloženého obrazu
SIZE: Volba formátu obrazu v obraze
POSITION: Volba polohy obrazu v obraze
P : Další stanice
P : Předchozí kanál
Volba režimu teletextu
(Seznam nebo FLOF)
Podstránka teletextu
P
P
: Další stránka teletextu
: Předchozí stránka teletextu
Zrušení teletextu
Volba zvukových efektů
Vyvolání teletextu
SRS TSXT selection
Můžete také zvolit Teletext, Double
(Dvojitý) nebo Mix.
Výběr dostupných zdrojů
Předchozí kanál
Výběr témat funkce Fastext
Funkce dálkového ovládání může být ovlivněna silným světlem.
J de o speciální dálkový ovladač pro zrakově postižené, tlačítka Power,
Channel a Volume jsou označena Braillovým písmem.
Vložte baterie do dálkového ovladače
1. Zvedněte kryt na zadní straně dálkového ovládače tak, jak je ukázáno na obrázku.
2. Vložtedvě baterie velikosti AAA.
Ujistěte se, že jste baterie vložili tak, aby jejich „+” a „-” konce odpovídaly nákresu uvnitř dálkového ovládání.
3. Krytinstalujte zpět.
okud nebudete dálkové ovládání delší dobu používat, baterie z něj vyjměte a uskladněte na
chladném a suchém místě. Dálkové ovládání můžete použít ze vzdálenosti až 7 m od
televizoru.(Při běžném použití televizoru vydrží baterie asi jeden rok.)
okud dálkové ovládání nepracuje, proveďte následující kontrolu:
P
1. Je zapnuto napájení TV?
2. Nejsou plusové a minusové konce baterií obráceně?
3. Nejsou baterie vybité?
4. Nenastal výpadek proudu, nebo neodpojili jste napájecí kabel?
5. Nevyskytuje se v blízkosti speciální fluorescenční světlo nebo neonová zářivka?
Čeština-
BN68-01001G-01Cze.indd 6
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:40:29
Zapínání a vypínání
Hlavní kabel je připevněn k zadní části vašeho zařízení.
1. Hlavní kabel zapojte do odpovídající zásuvky.
Na přední straně zařízení se rozsvítí kontrolka pohotovostního režimu.
2. Stiskněte tlačítko
v přední části zařízení.
Televizor můžete zapnout také tlačítkem POWER
nebo tlačítkem TV ( ) na dálkovém ovladači.
Automaticky bude aktivován program, který jste sledovali jako poslední.
3. Stisknětenumerické tlačítko (0-9) nebo tlačítko kanálů nahoru/dolů ( / ) na dálkovém ovladači nebo
na pravé straně zařízení.
tlačítko
Při úplně prvním spuštění zařízení budete požádáni o výběr jazyka, ve kterém se budou zobrazovat menu.
4. Zařízení vypněte opět stisknutím tlačítka POWER
.
Přepnutí televizoru do pohotovostního režimu
Zařízení můžete přepnout do pohotovostního režimu a tak omezit spotřebu energie. Pohotovostní režim
je užitečný zejména tehdy, pokud chcete dočasně přerušit sledování televizoru (např. během jídla).
1. Stiskněte tlačítko POWER
na dálkovém ovládání.
O
brazovka se vypne a v přední části zařízení se rozsvítí červená kontrolka pohotovostního režimu.
2. Zařízeníopět zapnete jednoduše stisknutím tlačítka POWER
přepínání kanálů nahoru/dolů ( / ).
, číselného tlačítka (0-9) nebo tlačítka
Televizor nenechávejte v pohotovostním režimu delší dobu (např. pokud odjíždíte na dovolenou).
Nejvhodnější je odpojit zařízení od hlavního přívodu energie a od antény.
Plug & Play
Při prvním zapnutí televizoru proběhnou některá nastavení automaticky a
následně. K dispozici jsou následující nastavení.
1. Stiskněte tlačítko POWER
na dálkovém ovládání.
Zobrazí se zpráva „Start Plug & Play” s vybranou možností „OK”.
2. Příslušný jazyk vyberete stisknutím tlačítka  nebo .
Svůj výběr potvrďte stisknutím tlačítka ENTER .
3. Zobrazí se hlášení „Zkontrolujte anténní vstup”. s vybranou možností „OK”.
Stiskněte tlačítko ENTER .
Zkontrolujte, zda je kabel antény správně připojen.
4. Příslušnou zemi vyberete stisknutím tlačítka  nebo .
Svůj výběr potvrďte stisknutím tlačítka ENTER .
5. Zobrazíse menu „Automatické ukládání” s vybranou volbou „Start”.
Stiskněte tlačítko ENTER .
Vyhledávání kanálu se spustí a ukončí automaticky.
Po uložení všech dostupných kanálů se zobrazí nabídka „Nastavení hodin”.
Proces ukládání do paměti
Stiskněte v libovolném okamžiku tlačítko ENTER
se tím přeruší.
6. Stisknětetlačítko ENTER .
„Hod.” nebo „minuty” vyberete stisknutím tlačítka  nebo .
„Hod.” nebo „minuty” nastavíte stisknutím tlačítka  nebo .
Hodinu a minutu můžete nastavit také stisknutím numerických tlačítek na
dálkovém ovládání.
7. Svůjvýběr potvrďte stisknutím tlačítka ENTER
.
 Jazyk: Vyberte příslušný jazyk.
 Země: Vyberte příslušnou zemi.
 Automatické ukládání: Automaticky hledá a ukládá místně dostupné kanály.
 Nastavení hodin: Pro hodiny televizoru nastaví aktuální čas.
Čeština-
BN68-01001G-01Cze.indd 7
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:40:30
Pokud chcete tuto funkci nastavit znovu...
1. Stiskněte tlačítko MENU Zobrazí se nabídka.
Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost „Nastavení”, poté stiskněte
tlačítko ENTER .
2. Opětovným stisknutím tlačítka ENTER
vyberte možnost „Plug & Play”.
3. Zobrazí se zpráva „Spusťte funkci Plug & Play”.
- Automatické uložení kanálů
- Ruční uložení kanálů
Automatické uložení kanálů
Můžete vyhledat vám dostupné frekvenční rozsahy (dostupnost se liší podle země). Automaticky
přidělená čísla programů nemusí odpovídat aktuálním nebo požadovaným číslům programů. Můžete je
ručně roztřídit a smazat ty kanály, které si nepřejete sledovat.
1. Stiskněte tlačítko MENU Zobrazí se nabídka.
Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost „Kanál”, poté stiskněte tlačítko ENTER
2. Stiskněte tlačítko ENTER
.
a vyberte možnost „Země”.
3. Příslušnou zemi vyberete stisknutím tlačítka  nebo .
Svůj výběr potvrďte stisknutím tlačítka ENTER .
4. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost „Automatické ukládání”, poté stiskněte tlačítko ENTER
5. Stisknětetlačítko ENTER
.
.
Televizor začne ukládat do paměti všechny dostupné kanály.
V případě, že kdykoli během ukládání do paměti stisknete tlačítko ENTER
nabídka „Kanál”.
proces se přeruší a znovu se zobrazí
6. Po uložení všech dostupných kanálů se znovu zobrazí nabídka „Třídění”.
Ruční uložení kanálů
Můžete uložit až 100 kanálů, včetně kanálů přijímaných prostřednictvím sítě kabelové televize. Ukládáte-li kanály ručně, můžete si vybrat:
jestli chcete uložit každý z nalezených kanálů.
číslo programu, kterým má být označen každý vyladěný kanál.
1. Stiskněte tlačítko MENU Zobrazí se nabídka.
Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost „Kanál”, poté stiskněte tlačítko ENTER
.
2. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost „Ruční ukládání”, poté stiskněte tlačítko ENTER
3. Stiskněte tlačítko ENTER
.
a vyberte možnost „Program”.
4. Pokud chcete kanálu přiřadit číslo programu, vyhledejte správné číslo stisknutím tlačítka  nebo  a následně potvrďte stisknutím tlačítka ENTER .
Stisknutím číselného tlačítka na dálkovém ovladači můžete nastavit také číslo programu.
Čeština-
BN68-01001G-01Cze.indd 8
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:40:31
5. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost „Systém barev”, poté stiskněte tlačítko ENTER
.
6. Opakovaným stiskáváním tlačítka  nebo  si vyberte požadovaný standard barev a potom stiskněte
tlačítko ENTER .
7. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost „Zvuk”, poté stiskněte tlačítko ENTER
.
8. Opakovaným stiskáváním tlačítka  nebo  si vyberte požadovaný standard zvuku a potom stiskněte
tlačítko ENTER .
Pokud je zvuk neobvyklý nebo není žádny, znovu vyberte požadovaný zvukový systém.
9. Pokud znáte číslo ukládaného kanálu, stiskněte tlačítko  nebo  a vyberte možnost „Kanál”. Stiskněte
tlačítko ENTER . Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte možnost C (Příjem kanálů z antény) nebo
S (Příjem kanálů prostřednictvím kabelu). Stisknutím tlačítka  vyberte kanál.
Zvolte požadované číslo stisknutím tlačítka  nebo  a následně stiskněte tlačítko ENTER .
Režim kanálů: P (Režim programů), C (Režim příjmu kanálů z antény), S (Režim kabelových kanálů)
Kanál můžete nastavit také stisknutím numerických tlačítek na dálkovém ovládání.
10. Pokud čísla kanálů neznáte, stisknutím tlačítka  nebo  vyberte „Vyhledávání” a poté. Stiskněte
tlačítko ENTER . Vyhledávání stiskáváním tlačítka  nebo  a potom stiskněte tlačítko ENTER
11. Tlačítkem  nebo  zvolte „Uložit”. Stiskněte tlačítko ENTER
.
a vyberte možnost „OK”.
12. Opakujte kroky 3 až 11 pro každý kanál, který má být uložen.
 Program: Slouží k volbě čísla programu pro kanál.
 Systém barev: Nastaví systém podpory barev.
 Zvuk: Nastaví systém podpory zvuku.
 Kanál: Zvolí kanál.  Vyhledávání: Vyhledá hodnotu frekvence kanálu.
 Uložit : Uloží nastavení.
Nastavení Správce Kanálů
Nastavte kanály podle vlastní volby.
Můžete snadno odstranit, přidat nebo uzamknout požadovaný kanál.
1. Stiskněte tlačítko MENU Zobrazí se nabídka.
Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost „Kanál”,
poté stiskněte tlačítko ENTER .
2. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost „Správce Kanálů”,
poté stiskněte tlačítko ENTER .
3. Opětovným stisknutím tlačítka ENTER
„Správce Kanálů”.
4. Stisknutím tlačítka  vyberte „
vyberte možnost
”.
5. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost nechtěný kanál, poté jej
zrušte.
stisknutím tlačítka ENTER
6. Opakujte krok 5 pro každý vybraný nebo zrušený kanál.
7. Výběr ukončíte stisknutím tlačítka EXIT.
„
” je aktivní, pokud je „Dětský zámek” nastaven na Zapnuto”.
Tyto volby můžete vybrat
jednoduchým stisknutím
tlačítka CH MGR na dálkovém
ovládání.
Čeština-
BN68-01001G-01Cze.indd 9
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:40:33
Aktivace dětského zámku (Child Lock)
Tato funkce umožňuje zabránit neoprávněným uživatelům, např. dětem,
ve sledování nevhodných programů potlačením obrazu i zvuku. „Dětský zámek” nelze zrušit pomocí tlačítek na boku. Nastavení dětského zámku lze zrušit pouze pomocí dálkového ovládání,
proto jej ukládejte mimo dosah dětí.
1. Stiskněte tlačítko MENU Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka  nebo 
vyberte možnost „Kanál”, poté stiskněte tlačítko ENTER .
2. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost „Správce Kanálů”,
poté stiskněte tlačítko ENTER .
3. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost „Dětský zámek”,
poté stiskněte tlačítko ENTER .
4. Stisknutím tlačítka  nebo  zvolte „Zapnuto” eller „Vypnuto” a stiskněte
tlačítko. Stiskněte tlačítko ENTER .
5. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost „Správce Kanálů”,
poté stiskněte tlačítko ENTER .
6. Stisknutím tlačítka  vyberte linku „
”.
7. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte kanály, které chcete uzamknout,
poté stiskněte tlačítko ENTER .
8. Opakujte krok 7 pro každý uzamčený nebo odemčený kanál.
9. Výběr ukončíte stisknutím tlačítka EXIT.
Zvolením možností „Zap.” nebo „Vyp.” v nabídce „Dětský zámek” můžete snadno
zapnuté kanály „ “ aktivovat nebo deaktivovat.
Třídění uložených kanálů
Můžete zaměnit čísla dvou kanálů prostřednictvím:
Změny číselného pořadí, ve kterém byly kanály automaticky uloženy.
Přiřazením jednoduše zapamatovatelných čísel kanálům, které sledujete nejčastěji.
1. Stiskněte tlačítko MENU Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka  nebo 
vyberte možnost „Kanál”, poté stiskněte tlačítko ENTER .
2. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost „Třídĕní”,
poté stiskněte tlačítko ENTER .
3. Opakovaným stisknutím tlačítka  nebo  vyberte číslo kanálu, který
chcete změnit. Stiskněte tlačítko ENTER .
Vybrané číslo a název kanálu se přesunou na pravou stranu.
4. Stisknutímtlačítka  nebo  přejděte na pozici, kterou chcete změnit a poté
stiskněte tlačítko ENTER .
Zvolený kanál je přesunut na své nové místo.
5. Pro zařazení další stanice opakujte kroky 3 a 4.
6. Výběr ukončíte stisknutím tlačítka EXIT.
Čeština-10
BN68-01001G-01Cze.indd 10
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:40:34
Pojmenování kanálů
Názvy se kanálům přiřazují automaticky, pokud jsou tyto informace
součástí vysílání. Názvy je možné změnit a přiřazovat kanálům nové názvy.
1. Stiskněte tlačítko MENU Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka  nebo 
vyberte možnost „Kanál”, poté stiskněte tlačítko ENTER .
2. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost „Jméno”,
poté stiskněte tlačítko ENTER .
3. V případě potřeby stisknutím tlačítka  nebo  vyberte kanál,
kterému má být přidělen nový název. Stiskněte tlačítko ENTER
Volicí lišta je zobrazena okolo okénka pro název.
4. .
Chcete-li...
Potom...
Vybrat písmeno, číslo nebo symbol
Stiskněte tlačítko  nebo 
Přejít na další písmeno
Stiskněte tlačítko 
Vrátit se na předchozí písmeno
Stiskněte tlačítko 
Potvrďte jméno
Stiskněte tlačítko ENTER
J sou k dispozici tyto znaky:
Písmena abecedy (A - Z) / Čísla (0 - 9) / Speciální znaky (–, mezera)
5. Opakujte kroky 3 až 4 pro každý kanál, kterému má být přiřazen nový
název.
6. Výběr ukončíte stisknutím tlačítka EXIT.
Jemné ladění kanálů
Pomocí jemného ladění manuálně nastavte optimální příjem kanálu.
1. Pomocí číselných tlačítek přímo zvolte kanál, který chcete jemně vyladit.
2. Stiskněte tlačítko MENU Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka  nebo 
vyberte možnost „Kanál”, poté stiskněte tlačítko ENTER .
3. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost „Jemné ladĕní”,
poté stiskněte tlačítko ENTER .
4. Jemné ladění proveďte pomocí tlačítek  nebo .
Stiskněte tlačítko ENTER .
5. Výběr ukončíte stisknutím tlačítka EXIT.
Jemně vyladěné kanály, které byly uloženy, jsou v záhlaví kanálu označeny hvězdičkou
„*” vpravo vedle čísla kanálu. A indikátor čísla kanálu zčervená.
Chcete-li obnovit jemné ladění, vyberte stiskáváním tlačítka  nebo  volbu „Obnovit” a
potom stiskněte tlačítko ENTER .
Čeština-11
BN68-01001G-01Cze.indd 11
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:40:35
Změna standardu obrazu
Můžete si vybrat typ obrazu, který nejlépe vyhovuje vašim nárokům.
1. Stiskněte tlačítko MENU Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka  nebo 
vyberte možnost „Obraz”, poté stiskněte tlačítko ENTER .
2. Stiskněte tlačítko ENTER
a vyberte možnost „Režim”.
3. Stiskněte tlačítko ENTER
a vyberte možnost „Režim”.
4. Pomocítlačítka  nebo  vyberte požadovaný obrazový efekt.
Stiskněte tlačítko ENTER .
5. Výběr ukončíte stisknutím tlačítka EXIT.
Můžete také stisknout tlačítko
P.MODE na dálkovém ovládání
a vybrat tak jedno z nastavení
obrazu.
 Dynamický: Zvolí obraz s vysokým rozlišením pro světlou místnost.
 Standardní: Zvolí obraz s optimálním zobrazením pro běžné prostředí.
 Film: Zvolí obraz pro příznivé zobrazení ve tmavé místnosti.
 Vlast.nastav.: Zvolením zobrazíte oblíbená nastavení zobrazení.
(Postupujte podle pokynů v části „Úprava vlastního obrazu”)
Obrazový režim musí být nastaven pro každý vstupní zdroj zvlášť.
Výběrem možnosti „Obnovit” se můžete vrátit k výchozímu nastavení obrazu od
výrobce. (Postupujte podle pokynů v části „Návrat k výchozímu nastavení obrazu
od výrobce” na straně 13)
Úprava vlastního obrazu
Zařízení nabízí řadu nastavení, která vám umožňují nastavit kvalitu obrazu.
1. Chcete-li vybrat požadovaný obrazový efekt, postupujte podle pokynů
1 až 4 v části „Změna standardu obrazu”.
2. Pomocítlačítek  nebo  vyberete příslušnou položku.
Stiskněte tlačítko ENTER .
3. Hodnotudané položky lze snížit či zvýšit stisknutím tlačítka  nebo .
Stiskněte tlačítko ENTER .
4. Výběr ukončíte stisknutím tlačítka EXIT.
 Kontrast: Nastaví světlost nebo tmavost mezi předměty a pozadím.
 Jas: Nastaví jas celé obrazovky.
 Ostrost: Nastaví obrysy předmětů na vyšší nebo nižší ostrost.
 Barvy: Nastaví světlejší nebo tmavší barvy.
 Odstín (pouze NTSC): Nastaví barvu předmětů dodáním více červeného nebo zeleného tónu
pro přirozenější zobrazení.
Nastavené hodnoty se uloží podle zvoleného obrazového režimu.
V režimu PC lze nastavit pouze položky „Kontrast”, „Jas” a „Barva”.
Změna barevnosti
Vyberte barevný tón, který je pro vaše oči nejpříjemnější.
1. Chcete-li vybrat požadovaný obrazový efekt, postupujte podle pokynů
1 až 4 v části „Změna standardu obrazu“.
2. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost „Teplota barev”,
poté stiskněte tlačítko ENTER .
3. Požadovanénastavení tónu barev vyberete stiskem tlačítka  nebo .
Stiskněte tlačítko ENTER .
4. Výběr ukončíte stisknutím tlačítka EXIT.
 Studené barvy2: N
astaví teplotu barev v
 Normální: Bílá zůstává bílou.
modřejším tónu než nabídka  Teplé barvy1: Přidává bílé barvě červené tóny.
„Studené barvy1”.
 Teplé barvy2: Nastaví teplotu barev v červenějším
tónu než nabídka „Teplé barvy1”.
 Studené barvy1: Přidává bílé barvě modré tóny.
Nastavené hodnoty se uloží podle zvoleného obrazového režimu.
Čeština-12
BN68-01001G-01Cze.indd 12
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:40:36
Návrat k výchozímu nastavení obrazu od výrobce
Můžete se vrátit k výchozímu nastavení obrazu od výrobce.
1. Chcete-li vybrat požadovaný obrazový efekt, postupujte podle pokynů
1 až 4 v části „Změna standardu obrazu” na straně 12.
2. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost „Obnovit”,
poté stiskněte tlačítko ENTER .
3. Výběr ukončíte stisknutím tlačítka EXIT.
Funkce „Obnovit” bude nastavena pro každý obrazový režim.
Změna velikosti obrazu
Můžete si zvolit velikost obrazu, která nejlépe odpovídá vašim
požadavkům na sledování.
1. Stiskněte tlačítko MENU Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka  nebo 
vyberte možnost „Obraz”, poté stiskněte tlačítko ENTER .
2. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost „Formát”,
poté stiskněte tlačítko ENTER .
3. Zvoltepožadovanou možnost opakovaným stisknutím tlačítka  nebo .
Stiskněte tlačítko ENTER .
4. Výběr ukončíte stisknutím tlačítka EXIT.
Tyto volby můžete vybrat
jednoduchým stisknutím tlačítka
P.SIZE na dálkovém ovládání.
 Automat. formát: Automaticky nastaví velikost obrazu na širokoúhlý poměr.
 16:9: Nastaví velikost obrazu na 16:9, která je vhodná pro přehrávání DVD nebo širokoúhlé vysílání.
 Zvětšení: Zvětšuje obraz o formátu 16:9 (ve svislém směru), aby se co nejlépe přizpůsobil
velikosti obrazovky.
 4:3: Je výchozím nastavením pro videonahrávky nebo běžné vysílání.
Funkce „Autom. formát” je dostupná pouze v režimu „TV”, „Ext”, „Ext2”, „AV” a „S-Video”.
V režimu PC lze mohou být nastaveny pouze režimy „16:9” a „4:3”.
Vyberte pomocí tlačítek  nebo . Pomocí tlačítka  nebo  posunujte obraz
nahoru a dolů. Po výběru , použijte tlačítko  nebo  a zvětšete nebo zmenšete
formát obrazu ve svislém směru.
Znehybnění obrazu
Stisknutím tlačítka „STILL” se pohybující se obraz znehybní. Dalším stisknutím tlačítka se znehybnění zruší.
Digitální redukce šumu
Pokud je signál přijímaný vaším televizorem slabý, můžete aktivovat
funkci Digital Noise Reduction (Digitální redukce šumu). Tím se omezí
vliv atmosférických poruch a případné vícenásobné zobrazování prvků na
obrazovce.
1. Stiskněte tlačítko MENU Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka  nebo 
vyberte možnost „Obraz”, poté stiskněte tlačítko ENTER .
2. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost „Digitální NR”,
poté stiskněte tlačítko ENTER .
3. Stisknutím tlačítka  nebo  zvolte „Zapnuto” eller „Vypnuto” a stiskněte
tlačítko. Stiskněte tlačítko ENTER .
4. Výběrukončíte stisknutím tlačítka EXIT.
Čeština-13
BN68-01001G-01Cze.indd 13
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:40:37
DNIe demo (digitální zobrazovač realistického obrazu)
Nová technologie společnosti Samsung přináší mnohem podrobnější
obraz se zdokonaleným kontrastem a bílou. Kompenzační algoritmus
nového obrazu poskytuje divákům jasnější a ostřejší obraz. Technologie
DNIe přizpůsobí každý signál vaším očím. Zapnutím režimu DNIe demo
zjistíte, jak technologie DNIe zdokonaluje obraz.
1. Stiskněte tlačítko MENU Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka  nebo 
vyberte možnost „Obraz”, poté stiskněte tlačítko ENTER .
2. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost „DNIe demo”,
poté stiskněte tlačítko ENTER .
3. Stisknutím tlačítka  nebo  zvolte „Zapnuto” eller „Vypnuto” a stiskněte
tlačítko. Stiskněte tlačítko ENTER .
4. Výběrukončíte stisknutím tlačítka EXIT.
V režimu PC nejsou tyto funkce aktivní.
Režim DNle demo je určen ke znázornění rozdílu mezi obrazem s použitím technologie
DNle a bez ní.
Ve výchozím nastavení přístroj zobrazuje obraz s použitím DNle.
Zobrazení obrazu v obraze (PIP)
Obraz v obraze můžete prohlížet v uložených programech nebo přes
video vstup. Tímto způsobem můžete sledovat obraz uloženého programu
nebo video vstupu z kteréhokoliv připojeného zařízení zároveň s hlavním
obrazem.
1. Stiskněte tlačítko MENU Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka  nebo 
vyberte možnost „Obraz”, poté stiskněte tlačítko ENTER .
2. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost „PIP”,
poté stiskněte tlačítko ENTER .
3. Stiskněteznovu tlačítko ENTER . Pomocí tlačítka  nebo  vyberte
možnost „Zapnuto”, poté stiskněte tlačítko ENTER .
okud je aktivována funkce obrazu v obraze (PIP), formát hlavního obrazu se
P
změní na „16:9”.
4. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost „Zdroj”, poté stiskněte
Opakovaným stisknutím tlačítka
tlačítko ENTER . Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte zdroj podobrazu
PIP na dálkovém ovládání
a stiskněte tlačítko ENTER .
zapnete nebo vypnete funkci
„PIP” (obraz v obraze).
Podobraz může zobrazit signál z různých zdrojů podle toho, na co je nastaven
hlavní obraz.
5. Tlačítkem nebo  zvolte „Výmĕna obrazů”. Chcete-li přepínat hlavní
obraz a vložený obraz, vyberte volbu „Výměna obrazů” a stiskněte tlačítko
ENTER .
Hlavní obraz a obraz v obraze jsou zaměněny.
Jestliže je hlavní obraz v režimu „PC”, funkce „Výměna obrazů” není dostupná.
6. Stisknutím tlačítka  nebo  zvolte „Rozměr” vloženého obrazu a
stiskněte tlačítko ENTER . Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte
velikost vloženého obrazu a stiskněte tlačítko ENTER .
Jestliže je hlavní obraz v režimu „PC”, funkce „Rozměr” není dostupná.
7. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost „Pozice”, poté stiskněte
tlačítko ENTER . Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte Pozice
podobrazu a stiskněte tlačítko ENTER .
8. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost „Program”, poté stiskněte
tlačítko ENTER . Kanál, který chcete sledovat na obraze v obraze,
můžete zvolit stisknutím tlačítka  nebo . Stiskněte tlačítko ENTER .
Je-li podobraz nastaven na hodnotu TV, funkce „Program” bude pravděpodobně aktivní.
Čeština-14
BN68-01001G-01Cze.indd 14
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:40:39
9. Výběrukončíte stisknutím tlačítka EXIT.
Pokud používáte hlavní obrazovku pro sledování hry nebo pro karaoke, působí obraz v
okně pro funkci PIP poněkud nepřirozeným dojmem.
 Zdroj: Používá se k výběru zdroje podobrazu.
 Výmĕna obrazů: Používá se k záměně hlavního obrazu a obrazu v obraze.
 Rozměr: Slouží k výběru velikosti vloženého obrazu.
 Pozice: Slouží k posunutí podobrazu.
 Program: Slouží ke změně podobrazu.
Nastavení Obrazu v obraze
Podobraz
(O: Obraz v obraze zapnut, X: Obraz v obraze vypnut)
TV
Ext.1
Ext.2
AV
S-Video
Komponent
PC
HDMI
TV
X
X
X
X
X
X
X
O
Ext.1
X
X
X
X
X
X
X
O
Ext.2
X
X
X
X
X
X
X
O
AV
X
X
X
X
X
X
X
O
S-Video
X
X
X
X
X
X
X
O
Komponent
X
X
X
X
X
X
X
O
PC
O
O
O
O
X
X
X
X
HDMI
O
O
O
O
O
O
X
X
Hlavní
Změna zvukové normy
Při sledování daného vysílání si můžete zvolit typ speciálního zvukového efektu.
1. Stiskněte tlačítko MENU Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka  nebo 
vyberte možnost „Zvuk”, poté stiskněte tlačítko ENTER .
2. Stiskněte tlačítko ENTER
a vyberte možnost „Režim”.
3. Opakovaným stiskáváním tlačítka  nebo  si vyberte požadovaný zvukový efekt a potom stiskněte tlačítko ENTER .
4. Výběr ukončíte stisknutím tlačítka EXIT.
Tyto volby můžete vybrat
jednoduchým stisknutím tlačítka
S.MODE na dálkovém ovládání.
 Standardní: Nastaví běžný zvukový režim.
 Hudba: Zvýrazní hudbu oproti hlasu.
 Film: Poskytuje živý a plný zvuk pro přehrávání filmů.
 Řeč: Zvýrazní hlas oproti jiným zvukům.
 Vlast.nastav.: Nastaví vaše uživatelské nastavení zvuku.
(Postupujte podle pokynů v části „Nastavení zvuku”)
Nastavení zvuku
Následující možnosti můžete nastavit tak, aby odpovídaly vašim osobním
požadavkům.
1. Stiskněte tlačítko MENU Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka  nebo 
vyberte možnost „Zvuk”, poté stiskněte tlačítko ENTER .
2. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost „Ekvalizér”,
poté stiskněte tlačítko ENTER .
3. Pomocítlačítek 3 nebo 4 vyberete příslušnou položku.
Stiskněte tlačítko ENTER .
4. Požadované nastavení proveďte stisknutím tlačítka  nebo .
Stiskněte tlačítko ENTER .
5. Výběr ukončíte stisknutím tlačítka EXIT.
P
okud v těchto nastaveních uděláte nějaké změny, zvukový režim se automaticky
přepne na „Vlast.nastav.”.
Čeština-15
BN68-01001G-01Cze.indd 15
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:40:40
Nastavení TruSurround XT (SRS TSXT)
TruSurround XT je patentovaná technologie SRS, která řeší problém s
přehráváním vícekanálového obsahu verze 5.1 přes dva reproduktory. TruSurround poskytuje nepřekonatelný virtuální zvukový zážitek
prostřednictvím jakéhokoliv dvoureproduktorového přehrávacího systému,
včetně vnitřních reproduktorů v televizním přijímači. Je plně kompatibilní se
všemi vícekanálovými formáty.
1. Stiskněte tlačítko MENU Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka  nebo 
vyberte možnost „Zvuk”, poté stiskněte tlačítko ENTER .
2. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost „SRS TSXT”,
poté stiskněte tlačítko ENTER .
yto volby můžete také nastavit
T
jednoduše stisknutím tlačítka
SRS na dálkovém ovládání.
3. Stisknutím tlačítka  nebo  zvolte „Zapnuto” eller „Vypnuto” a stiskněte
tlačítko. Stiskněte tlačítko ENTER .
4. Výběr ukončíte stisknutím tlačítka EXIT.
TruSurround XT, SRS a symbol
jsou ochranné známky
společnosti SRS Labs, Inc. Technologie TruSurround XT je použita
na základě licence udělené společností SRS Labs, Inc.
Automatické nastavení hlasitosti
Každá vysílací stanice má své parametry signálu, takže není příliš pohodlné regulovat hlasitost při každém přepnutí na jiný kanál. Tato funkce umožňuje automatické nastavení hlasitosti požadovaného
kanálu snižováním výstupu zvuku při vysokém modulačním signálu, nebo
zvyšováním výstupu zvuku při nízkém modulačním signálu.
1. Stiskněte tlačítko MENU Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka  nebo 
vyberte možnost „Zvuk”, poté stiskněte tlačítko ENTER .
2. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost „Automat. hlasitost”,
poté stiskněte tlačítko ENTER .
3. Stisknutím tlačítka  nebo  zvolte „Zapnuto” eller „Vypnuto” a stiskněte
tlačítko. Stiskněte tlačítko ENTER .
4. Výběr ukončíte stisknutím tlačítka EXIT.
Volba Internal Mute (Interní ztlumení)
Pokud chcete poslouchat zvuk prostřednictvím samostatných
reproduktorů, zrušte vnitřní zesilovač.
1. Stiskněte tlačítko MENU Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka  nebo 
vyberte možnost „Zvuk”, poté stiskněte tlačítko ENTER .
2. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost „Interní ztlumení”,
poté stiskněte tlačítko ENTER .
3. Stisknutím tlačítka  nebo  zvolte „Zapnuto” eller „Vypnuto” a stiskněte
tlačítko. Stiskněte tlačítko ENTER .
4. Výběr ukončíte stisknutím tlačítka EXIT.
dyž je funkce „Interní ztlumení” nastavena na „Zapnuto”, není možné
K
(v režimu PIP) obsluhovat nabídku Zvuk, kromě volby „Výběr zvuku”.
Čeština-16
BN68-01001G-01Cze.indd 16
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:40:41
Poslech zvuku obrazu v obraze
Během aktivace funkce PIP (Obraz v obraze) můžete poslouchat zvuk vloženého obrazu.
1. Stiskněte tlačítko MENU Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka  nebo 
vyberte možnost „Zvuk”, poté stiskněte tlačítko ENTER .
2. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost „Výbĕr zvuku”,
poté stiskněte tlačítko ENTER .
3. Tlačítkem  nebo  zvolte „Podobraz”. Stiskněte tlačítko ENTER
.
4. Výběr ukončíte stisknutím tlačítka EXIT.
 Hlavní obraz: Slouží k poslechu zvuku hlavního obrazu.
 Podobraz: Slouží k poslechu zvuku podobrazu.
Tuto možnost lze vybrat v případě, že je funkce „PIP” nastavena na hodnotu „Zapnuto”.
Obnovení nastavení zvuku na výchozí nastavení od výrobce
Pokud je zapnut režim hry, je aktivována funkce obnovení výchozího
nastavení zvuku. Volbou funkce obnovení výchozího nastavení po
provedení nastavení ekvalizéru, obnovíte nastavení ekvalizéru na
výchozí nastavení od výrobce.
1. Stiskněte tlačítko MENU Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka  nebo 
vyberte možnost „Zvuk”, poté stiskněte tlačítko ENTER .
2. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost „Obnovit”,
poté stiskněte tlačítko ENTER .
3. Výběr ukončíte stisknutím tlačítka EXIT.
Tuto možnost lze vybrat v případě, že je funkce „Režim hry” nastavena na hodnotu „Zapnuto”.
Připojení sluchátek
Nechcete-li být při sledování televizoru rušeni dalšími osobami v místnosti,
můžete k televizoru připojit sluchátka.
Zapojíte-li konektor sluchátek do odpovídajícího portu, jsou v nabídce Sound (Zvuk) přístupné (v režimu PIP) pouze volby "Interní ztlumení" a "Výběr zvuku".
Při delším poslechu hlasitého zvuku prostřednictvím sluchátek hrozí poškození sluchu.
Po připojení sluchátek nebude k dispozici zvuk z reproduktorů.
Nastavení a zobrazení aktuálního času
Hodiny televizoru je možné nastavit tak, aby se po stisknutí tlačítka
„INFO” zobrazil aktuální čas. Přesný čas je třeba nastavit také v
případě, chcete-li používat automatické časovače zapnutí a vypnutí.
1. Stiskněte tlačítko MENU Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka  nebo 
vyberte možnost „Nastavení”, poté stiskněte tlačítko ENTER .
2. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost „Čas”,
poté stiskněte tlačítko ENTER .
3. Stiskněte tlačítko ENTER
4.
a vyberte možnost „Nastavení hodin”.
Chcete-li...
Stiskněte...
Přepněte na „Hod.” nebo „minuty”.
tlačítko  nebo .
Nastavte „Hod.” nebo „minuty”.
tlačítko  nebo .
Stiskněte tlačítko ENTER
.
5. Výběr ukončíte stisknutím tlačítka EXIT.
Odpojíte-li napájecí kabel, je potom nutné znovu nastavit čas hodin.
Hodinu a minutu můžete nastavit také stisknutím numerických tlačítek na dálkovém
ovládání.
Čeština-17
BN68-01001G-01Cze.indd 17
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:40:43
Nastavení časovače usínání
Pomocí této funkce můžete nastavit limit 30 až 180 minut, po jehož uplynutí se televizor automaticky přepne do pohotovostního režimu.
1. Stiskněte tlačítko MENU Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka  nebo 
vyberte možnost „Nastavení”, poté stiskněte tlačítko ENTER .
2. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost „Čas”,
poté stiskněte tlačítko ENTER .
3. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost „Časovač-spánek”,
poté stiskněte tlačítko ENTER .
Na dálkovém ovladači stiskněte
opakovaně tlačítko SLEEP,
dokud se nezobrazí příslušný
časový interval.
4. Stiskněte opakovaně tlačítko  nebo  dokud se nezobrazí požadovaný
čas („Vypnuto”, „30”, „60”, „90”, „120”, „150”, „180”).
Stiskněte tlačítko ENTER .
5. Výběr ukončíte stisknutím tlačítka EXIT.
Po vypršení limitu se televizor automaticky přepne do pohotovostnímu režimu.
Automatické vypnutí a zapnutí televizoru
Je možné provést tato nastavení časovačů zapnutí/vypnutí televizoru:
Automatické zapnutí a vyladění požadovaného kanálu ve zvolenou
dobu.
Automatické zapnutí ve zvolenou dobu.
Prvním krokem je nastavení hodin.
1. Stiskněte tlačítko MENU Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka  nebo 
vyberte možnost „Nastavení”, poté stiskněte tlačítko ENTER .
2. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost „Čas”,
poté stiskněte tlačítko ENTER .
3. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost „Časovač - zapnutí”,
poté stiskněte tlačítko ENTER .
4. Stisknutím tlačítka  nebo  upravíte položku „Hod.”. Po stisknutí
tlačítka  přejdete na následující krok. Obdobným způsobem nastavíte i
ostatní položky. Po dokončení se vraťte zpět stisknutím tlačítka ENTER .
5. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost „Časovač - vypnutí”,
poté stiskněte tlačítko ENTER .
6. Stisknutím tlačítka  nebo  upravíte položku „Hod.”. Po stisknutí
tlačítka  přejdete na následující krok. Obdobným způsobem nastavíte i
ostatní položky. Po dokončení se vraťte zpět stisknutím tlačítka ENTER .
7. Výběr ukončíte stisknutím tlačítka EXIT.
Hodinu a minutu můžete nastavit také stisknutím numerických tlačítek na dálkovém
ovládání.
Aby časovače správně fungovaly, musí být režim „Aktivace” nastaven na hodnotu
„Ano”.
Čeština-18
BN68-01001G-01Cze.indd 18
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:40:44
Volba jazyk
Při prvním spuštění zařízení musíte vybrat jazyk, ve kterém se budou
zobrazovat nabídky a informace.
1. Stiskněte tlačítko MENU Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka  nebo 
vyberte možnost „Nastavení”, poté stiskněte tlačítko ENTER .
2. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost „Jazyk”,
poté stiskněte tlačítko ENTER .
3. Konkrétníjazyk vyberete opakovaným stisknutím tlačítka  nebo .
Stiskněte tlačítko ENTER .
Můžete se vybrat jeden z 21 jazyků.
4. Výběr ukončíte stisknutím tlačítka EXIT.
Použití Režim hry
Při připojení herní konzoly, jako PlayStationTM nebo XboxTM, si můžete
vychutnat realistický herní zážitek, pokud zvolíte režim hry .
1. Stiskněte tlačítko MENU Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka  nebo 
vyberte možnost „Nastavení”, poté stiskněte tlačítko ENTER .
2. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost „Režim hry”,
poté stiskněte tlačítko ENTER .
3. Stisknutím tlačítka  nebo  zvolte „Zapnuto” eller „Vypnuto” a stiskněte
tlačítko. Stiskněte tlačítko ENTER .
4. Výběrukončíte stisknutím tlačítka EXIT.
Před odpojením herní konzoly a připojením jiného externího zařízení vypněte v režimu
obrazu režim hry.
Pokud v režimu hry zvolíte nabídku TV, obrazovka mírně zachvěje.
Režim hry není k dispozici v režimu TV.
Pokud je režim hry zapnut:
• Režimy Obraz a Zvuk se automaticky změní na Vlastní nastavení a uživatel nemůže
režim změnit.
• Režim Zvuk v nabídce Zvuk je deaktivován. Nastavení zvuku pomocí ekvalizéru.
• Je aktivována funkce obnovení výchozího nastavení zvuku. Volbou funkce obnovení
výchozího nastavení po provedení nastavení ekvalizéru, obnovíte nastavení
ekvalizéru na výchozí nastavení od výrobce.
Volba režimu Modré pozadí / Volba režimu Melodie
Modré pozadí: Pokud není přijímán žádný signál, nebo je signál velmi slabý, modrá obrazovka automaticky nahradí zkreslený obraz. Pokud chcete sledovat zhoršený obraz i nadále, musíte nastavit režim
„Modré pozadí” na „Vypnuto”.
Melodie: Můžete poslouchat hudbu při zapnutém nebo vypnutém televizoru.
1. Stiskněte tlačítko MENU Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka  nebo 
vyberte možnost „Nastavení”, poté stiskněte tlačítko ENTER .
2. Tlačítkem  nebo  zvolte „Modré pozadí” nebo „Melody”.
Stiskněte tlačítko ENTER .
3. Stisknutím tlačítka  nebo  zvolte „Zapnuto” eller „Vypnuto” a stiskněte
tlačítko. Stiskněte tlačítko ENTER .
4. Výběrukončíte stisknutím tlačítka EXIT.
Čeština-19
BN68-01001G-01Cze.indd 19
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:40:46
Použití funkce úsporného režimu
Tato funkce upraví jas televizoru tak, aby se snížila spotřeba elektrické
energie. Při sledování televize v noci nastavte pro režim „Úsporný režim”
možnost „Vysoký”. Budou se tím šetřit jak vaše oči, tak i elektrická energie.
1. Stiskněte tlačítko MENU Na obrazovce se zobrazí nabídka.
Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost „Nastavení”,
poté stiskněte tlačítko ENTER .
2. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost „Úspora energie”,
poté stiskněte tlačítko ENTER .
3. Stisknutímtlačítka  nebo  vyberte požadovanou možnost „Vypnuto”,
„Nízký”, „Střední”, „Vysoký”. Stiskněte tlačítko ENTER .
4. Výběr ukončíte stisknutím tlačítka EXIT.
Výběr zdroje
Je možné vybrat některý z externích zdrojů připojených ke vstupním
konektorům televizoru.
1. Stiskněte tlačítko MENU Zobrazí se nabídka.
a vyberte možnost „Vstup”.
Stiskněte tlačítko ENTER
2. Stiskněte tlačítko ENTER
a vyberte možnost „Seznam zdrojů”.
Když není k vašemu televizoru připojeno žádné externí zařízení, je v „Seznam
zdrojů” aktivováno pouze „TV”, „Ext.1”, „Ext.2”. „AV”, „S-Video”, „Komponent”,
„PC”, „HDMI” jsou aktivovány pouze když jsou připojeny k vašemu televizoru.
3. Požadované zařízení vyberete stisknutím tlačítka  nebo .
Stiskněte tlačítko ENTER .
Stisknutím tlačítka SOURCE na dálkovém ovládání můžete přepínat mezi všemi
dostupnými zdroji. Režim TV lze zvolit stisknutím tlačítka TV, číselných tlačítek (0–9) a
tlačítka P / na dálkovém ovladači. Nelze jej zvolit pomocí tlačítka SOURCE.
Režim PC můžete vybrat jednoduchým stisknutím tlačítka PC na dálkovém ovládání.
Úprava názvů vstupních zdrojů
Pro snadnější volbu mezi zdroji můžete pojmenovat zařízení připojené
ke vstupním konektorům.
1. Stiskněte tlačítko MENU Zobrazí se nabídka.
a vyberte možnost „Vstup”.
Stiskněte tlačítko ENTER
2. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost „Upravit název”, poté
stiskněte tlačítko ENTER .
3. Press the  or  button to select the device that you wish to edit.
button.
Press the ENTER
4. Pomocí tlačítek  nebo  vyberete požadované zařízení.
Stiskněte tlačítko ENTER .
5. Výběr ukončíte stisknutím tlačítka EXIT.
Čeština-20
BN68-01001G-01Cze.indd 20
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:40:47
Dekodér teletextu
Většina televizních kanálů vysílá také „teletext”, stránky s textovými informacemi, jako:
Televizní program.
Zprávy a předpověď počasí.
Sportovní výsledky.
Titulky pro sluchově postižené.
Stránky teletextu jsou rozděleny do šesti kategorií:
Část
Obsah
A
Číslo vybrané stránky.
B
Informace o vysílací stanici.
C
Číslo aktuální stránky nebo stav vyhledávání.
D
Datum a čas.
E
Text.
F
Stav.
Zobrazení informací teletextu
Informace teletextu lze zobrazit v libovolném čase. Podmínkou je
dobrý signál příjmu. V opačném případě:
Informace mohou být neúplné.
Některé stránky se pravděpodobně nezobrazí.
Zapnutí režimu teletextu a zobrazení stránky s obsahem:
1. P
omocí tlačítka P
teletextu.
(
) nebo P
2. S
tisknutím tlačítka TTX/MIX (
(
) vyberte kanál poskytující službu
) zapněte režim teletextu.
Stránku je možné kdykoliv obnovit stisknutím tlačítka MENU (
3. Znovustiskněte tlačítko TTX/MIX (
).
).
ktuální vysílání bude zobrazeno s funkcemi „Teletext”, „Double” a „Mix” na
A
obrazovce za sebou.
4. Stisknutímtlačítka TV(
) ukončíte zobrazení teletextu.
Pokud se při prohlížení textu objeví nějaký rozpadlý znak, zkontrolujte, zda jazyk textu
je stejný jako jazyk v režimu menu „Nastavení”. Pokud jsou jazyky různé, vyberte
stejný jazyk pomocí volby Text language (Jazyk textu) v menu „Nastavení”.
Čeština-21
BN68-01001G-01Cze.indd 21
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:40:48
Vyhledání určité stránky teletextu
Číslo stránky teletextu lze zadat přímo pomocí číselných tlačítek na
dálkovém ovládání:
1. S
tisknutím odpovídajících číselných tlačítek zadejte třímístné číslo
uvedené v obsahu.
2. P
okud je vybraná stránky spojena s několika dalšími podstránkami,
zobrazí se tyto stránky postupně za sebou.
). Chcete-li
Chcete-li libovolnou stránku zmrazit, stiskněte tlačítko PIP (
).
pokračovat v prohlížení, stiskněte opět tlačítko PIP (
3. Používání různých možností zobrazení:
Chcete-li zobrazit...
Stiskněte...
Informace teletextu i normální vysílání
TTX/MIX (
Skrytý text (např. odpovědi na hádanky)
INFO (
)
Normální zobrazení Znovu
INFO (
)
Podstránku, zadáním příslušného čtyřmístného čísla
PRE-CH (
Následující stránku
Předchozí stránku
P
P
Dvojnásobná písmena v:
 Horní polovině obrazovky  Dolní polovině obrazovky
SOURCE (
 jednou
 dvakrát
Normální zobrazení
 třikrát
(
(
)
)
)
)
)
Použití funkce Fastext k vyhledání stránky teletextu
Různá témata obsažená na stránkách teletextu jsou barevně rozlišena a
mohou být vybírána pomocí barevných tlačítek dálkového ovládání.
1. S
tisknutím tlačítka TTX/MIX (
teletextu.
) zobrazte stránku s obsahem
2. Stisknětetlačítko s barvou, která odpovídá požadovanému tématu (dostupná témata jsou uvedena na stavovém řádku).
3. Stisknutím červeného tlačítka se zobrazí předchozí stránka.
Po stisknutí zeleného tlačítka se zobrazí následující stránka.
4. Stisknutímtlačítka TV(
) ukončíte zobrazení teletextu.
Čeština-22
BN68-01001G-01Cze.indd 22
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:40:49
Konfigurace počítačového softwaru (systém Windows XP)
Níže je uvedeno typické nastavení zobrazení v systému Windows. V závislosti na konkrétní verzi systému Windows a instalované videokartě se příslušné obrazovky mohou na vašem počítači zobrazovat poněkud odlišně. Přes tyto rozdíly budou základní údaje pro nastavení ve většině případů
shodné. (Není-li tomu tak, obraťte se na výrobce vašeho počítače nebo na prodejce výrobků Samsung.)
1. Nejprve klepněte na „Control Panel” v nabídce Start systému Windows.
2. Vokně ovládacích panelů klikněte na položku „Appearance and Themes”.
3. Vokně ovládacích panelů klikněte na položku „Display”.
4. Přejdětena kartu „Settings” Správné nastavení velikosti (rozlišení) je
Optimální - 1360 x 768
Jestliže karta obsahuje možnost nastavení vertikální frekvence, je správná
hodnota „60” nebo „60 Hz”. V ostatních případech klepněte na tlačítko „OK” a
dialogové okno se uzavře.
Režim zobrazení
Jak pozice, tak i formát obrazovky se budou lišit podle typu PC monitoru a jeho rozlišení. Rozlišení
uvedená v tabulce jsou doporučená. (Všechna rozlišení v podporovaných rozmezích jsou podporována)
Režim
Rozlišení
Horizontální
kmitočet (kHz)
Vertikální
kmitočet (Hz)
Bodový hodinový
kmitočet (MHz)
Synchronizační
polarita (H/V)
IBM
640 x 480
720 x 400
31,469
31,469
59,940
70,087
25,175
28,322
-/-/+
VESA
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1360 x 768
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,364
56,476
60,023
47,712
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,000
70,069
75,029
60,015
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
85,800
-/-/+ /+
+ /+
+ /+
-/-/+ /+
+ /+
Střídavý režim není podporován.
Pokud je zvolen nestandardní videoformát, nemusí přístroj fungovat správně.
Rozhraní DVI nepodporuje funkce stolního počítače.
Jsou podporovány režimy Separate a Composite. SOG není podporováno.
Čeština-23
BN68-01001G-01Cze.indd 23
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:40:50
Nastavení počítače
Hrubé a jemné ladění obrazu (Zámek obrazu):
Účelem nastavení kvality obrazu je odstranění šumu. Pokud není šum
odstraněn jemným laděním, pak upravte frekvenci a proveďte jemné ladění
znovu. Po odstranění šumu znovu nastavte obraz, aby byl přesně ve středu
obrazovky.
1. Přednastavení: Stisknutím tlačítka PC zvolíte režim PC.
2. Stiskněte tlačítko MENU Na obrazovce se zobrazí nabídka.
Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost „Nastavení”,
poté stiskněte tlačítko ENTER .
Zvolte PC režim stisknutím
tlačítka PC na dálkovém
ovládání.
3. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost „PC”,
poté stiskněte tlačítko ENTER .
4. Stiskněte tlačítko ENTER
a vyberte možnost „Zámek obrazu”.
5. Pomocí tlačítka  nebo  zvolte „Hrubý” nebo „Jemný”. Stiskněte tlačítko ENTER .
6. Stisknutím tlačítka  nebo  nastavte kvalitu obrazovky. Stiskněte tlačítko ENTER .
7. Výběr ukončíte stisknutím tlačítka EXIT.
Změna pozice obrazu (Pozice):
Upravte pozici obrazovky PC, pokud neodpovídá obrazovce televizoru.
1. Postupujte podle pokynů 1 až 3 v části „Hrubé a jemné ladění obrazu
(zámku obrazu)”.
2. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost „Pozice”,
poté stiskněte tlačítko ENTER .
3. Vertikální pozici upravte pomocí tlačítek  nebo .
Horizontální pozici upravte pomocí tlačítek  nebo .
Stiskněte tlačítko ENTER .
4. Výběr ukončíte stisknutím tlačítka EXIT.
Automatické nastavení obrazovky PC (Automatické nastavení):
Automatické nastavení umožňuje, aby se obrazovka počítače sama
nastavila na příchozí PC video signál. Hodnoty jemného a hrubého
nastavení a nastavení pozice jsou seřizovány automaticky.
1. Postupujte podle pokynů 1 až 3 v části „Hrubé a jemné ladění obrazu
(zámku obrazu)”.
2. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost „Automat. nastavení”,
poté stiskněte tlačítko ENTER .
3. Výběr ukončíte stisknutím tlačítka EXIT.
Vynulování nastavení obrazu (Zruš zobrazeni):
Všechna nastavení obrazu můžete vrátit na výchozí nastavení od výrobce.
1. Postupujte podle pokynů 1 až 3 v části „Hrubé a jemné ladění obrazu
(zámku obrazu)”.
2. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte možnost „Zruš zobrazeni”,
poté stiskněte tlačítko ENTER .
3. Výběr ukončíte stisknutím tlačítka EXIT.
Čeština-24
BN68-01001G-01Cze.indd 24
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:40:51
Použití bezpečnostního zámku Kensington
Zámek Kensington je zařízení používané k fyzické mu připevnéní zařízení, pokud je používáno na veřejném
místé. Zámek je dodáván zvlášt’. S ohledem na výrobce se metoda použití a uzamčení může lišit od vyobrazení. Instrukce o použití naleznete v
návodu dodaném přímo se zámkem Kensington.
1.Vložte zámek do zásuvky
Kensington na vašem LCD
televizoru (obr. 1) a zamkněte
ho otočením uvedeným
směrem (obr. 2).
Kabel
obr. 2
2.Připojte kabel zámku
Kensington.
obr. 1
3.Připevněte zámek Kensington
ke stolu nebo těžkému
pevnému předmětu.
<Volitelný>
Umístění Kensingtonského zámku se může lišit podle modelu.
Odstraňování závad: Dříve než budete kontaktovat servisního technika
Žádný zvuk ani obraz Zkontrolujte, zda je hlavní napájecí kabel zapojen do zásuvky.
Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítka
na přední straně sady.
Zkontrolujte nastavení kontrastu a jasu.

Zkontrolujte hlasitost.
Normální obraz, ale žádný zvuk Zkontrolujte hlasitost.

Zkontrolujte, zda jste nestiskli tlačítko MUTE na dálkovém ovládání.

Zkontrolujte, zda je funkce „Interní ztlumení” vypnuta.
Žádný nebo černobílý obraz Nastavte barvy.

Zkontrolujte, zda je vybrán správný vysílací systém.
Rušení obrazu a zvuku 
Pokuste se vyhledat elektrické zařízení, které způsobuje rušení televizoru a přemístěte
je do větší vzdálenosti.

Zapojte televizor do jiné zásuvky napájení.
Rozmazaný nebo bílý obraz,
zkreslený zvuk

Zkontrolujte směr, umístění a připojení antény.
K tomuto rušení často dochází při používání pokojové antény.
Dálkové ovládání nefunguje
správně Vyměňte baterie v dálkovém ovládání.

Očistěte horní okraj dálkového ovládání (komunikační průzor).
Zkontrolujte polaritu baterií.
Hlášení
„Zkontrolujte připojení kabelu.”.
Ujistěte se, že je kabel správně zapojen do vašeho PC zdroje.
Ujistěte se, že je PC zdroj zapnutý.
V režimu PC: zobrazí se hlášení
„Nepodporovaný režim.”.
Zkontrolujte maximální rozlišení a frekvenci adaptéru videa.
Porovnejte tyto hodnoty s údaji uvedenými v režimech zobrazení.
Panel TFT LCD používá panel sestávající s díléích pixelù (3.133.440), jejichž výroba je technologicky nároéná. Na obrazovce mùže
být nicméní níkolik svítlých nebo tmavých pixelù. Tyto pixely nijak neovlivoují výkon produktu.
Čeština-25
BN68-01001G-01Cze.indd 25
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:40:52
Technické a ekologické údaje
Název modelu
LE27S7
LE32S7
Velikost obrazovky (úhlopříčka)
27 palce
32 palce
AC 220-240 V 50 Hz
AC 220-240 V 50 Hz
Napájení
Spotřeba energie
Rozlišení
Zvuk
Výstup
Rozměry (š x h x v)
Skříň
S podstavcem
Hmotnost
S podstavcem
Ohleduplnost k životnímu prostředí
Provozní teplota
Provozní vlhkost
Skladovací teplota
Skladovací vlhkost
140 W
152 W
1360 x 768 @ 60 Hz
1360 x 768 @ 60 Hz
5WX2
10 W X 2
769,0 x 79,0 x 471,0 mm
769,0 x 226,0 x 526,0 mm
892,5 x 82,0 x 544,0 mm
892,5 x 249,0 x 615,0 mm
10,4 kg
13,9 kg
10 °C až 40 °C (50 °F až 104 °F)
10 % až 80 %, bez kondenzace
-20 °C až 45 °C (-4 °F až 113 °F)
5 % až 95 %, bez kondenzace
10 °C až 40 °C (50 °F až 104 °F)
10 % až 80 %, bez kondenzace
-20 °C až 45 °C (-4 °F až 113 °F)
5 % až 95 %, bez kondenzace
Název modelu
LE37S7
LE40S7
Velikost obrazovky (úhlopříčka)
37 palce
40 palce
AC 220-240 V 50 Hz
AC 220-240 V 50 Hz
Napájení
Spotřeba energie
Rozlišení
Zvuk
Výstup
Rozměry (š x h x v)
Skříň
S podstavcem
Hmotnost
S podstavcem
Ohleduplnost k životnímu prostředí
Provozní teplota
Provozní vlhkost
Skladovací teplota
Skladovací vlhkost
170 W
205 W
1360 x 768 @ 60 Hz
1360 x 768 @ 60 Hz
10 W X 2
10 W X 2
1026,5 × 94,1 × 626,1 mm
1026,5 × 330,0 × 698,8 mm
1100,5 x 95,0 x 661,0 mm
1100,5 x 330,0 x 732,5 mm
22,5 kg
23,7 kg
10 °C až 40 °C (50 °F až 104 °F)
10 % až 80 %, bez kondenzace
-20 °C až 45 °C (-4 °F až 113 °F)
5 % až 95 %, bez kondenzace
10 °C až 40 °C (50 °F až 104 °F)
10 % až 80 %, bez kondenzace
-20 °C až 45 °C (-4 °F až 113 °F)
5 % až 95 %, bez kondenzace
Čeština-26
BN68-01001G-01Cze.indd 26
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:40:52
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)
This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household
wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from
uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to
promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where
they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this
item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and
conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.
A termék megfelelő leadása (Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése)
A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket
nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a szabálytalan
hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen
gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékanyagok fenntartható szintű újrafelhasználása céljából. A háztartási
felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan,
hová és hogyan vihetik el ez elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit.
A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu
użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu
na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od
innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej
praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu
użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali
zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i
sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
Σωστή Διάθεση αυτού του Προϊόντος (Απορρίμματα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
Τα σήματα που εμφανίζονται επάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύουν ότι δεν θα πρέπει να ρίπτεται μαζί με
τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες
στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους
απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα
πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή απ’ όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να
πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το προϊόν για ασφαλή προς το
περιβάλλον ανακύκλωση. Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις
προϋποθέσεις του συμβολαίου πώλησης. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.
Správna likvidácia tohto produktu (Odpadové elektrické a elektronické vybavenie)
(Platné v Európskej Únii a ostatných európskych krajinách so systémom separovaného zberu)
Toto označenie zobrazené na produkte alebo v jeho príručke naznačuje, že sa zariadenie na konci svojej životnosti nemôže likvidovať
spolu s ostatným domácim odpadom. Aby ste zabránili možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia spôsobeného
nekontrolovanou likvidáciou odpadu, tak, prosím, oddeľte tento produkt od iných typov odpadu a zodpovedne ho recyklujte, aby ste
podporili nepretržité opätovné využívanie materiálnych zdrojov. Domáci používatelia musia ohľadom informácií o tom, kde a akým
spôsobom môžu odniesť tento produkt pre recykláciu, šetrnú na životné prostredie, kontaktovať predajcu, u ktorého si daný produkt
zakúpili alebo ich mestský úrad. Používatelia, ktorí využívajú zariadenie na obchodné účely, musia kontaktovať ich dodávateľa a
skontrolovať zmluvné podmienky kúpnej zmluvy. Tento produkt sa nemôže miešať s inými komerčnými odpadmi určenými na likvidáciu.
Správná likvidace tohoto produktu (Zničení elektrického a elektronického zařízení)
Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být používán s jinými domácími
zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí
nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je
zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.
Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili, tak místní vládní kancelář,
ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k životnímu prostředí recyklovat.
Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě.
Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.
Donggu-Weee.indd 1
2006-06-14 ¿ÀÈÄ 2:55:13
Download PDF