Samsung | HG24EE690AB | Samsung HG24EE690AB Vodič za instalaciju

LED televizor
Priručnik za postavljanje
Zahvaljujemo što ste kupili ovaj proizvod tvrtke
Samsung. Želite li potpuniju uslugu, proizvod
registrirajte na web-mjestu
www.samsung.com
Model
Serijski br.
Slike i crteži navedeni u ovom korisničkom priručniku za instalaciju informativne su prirode i mogu se razlikovati od
stvarnog izgleda proizvoda. Dizajn i specifikacije proizvoda mogu se promijeniti bez prethodne najave.
Upute
Televizor je opremljen interaktivnom funkcijom putem uređaja za umrežavanje (SBB/STB) koji je spojen s televizorom te s drugim
televizorima u sustavu za hotele i druge hotelijerske djelatnosti kojim se upravlja putem računala.
Interaktivni način rada: Televizor prilikom početnog pokretanja šalje naredbu za identificiranje uređaja za umrežavanje (SBB/STB). Ako je
identificiran, televizor se prebacuje na način rada ONLINE i upravljanje se potpuno provodi putem uređaja za umrežavanje SBB/STB.
Ako je televizor u načinu rada ONLINE, prestaje primati infracrvene naredbe (daljinskog upravljača Samsung) te djeluje u skladu s
protokolom sučelja.
Samostalni način rada: Ako uređaj za umrežavanje (SBB/STB) nije identificiran, televizor bi trebalo prebaciti na samostalni način rada s
ograničenim funkcijama.
Načini rada
Ovaj televizor ima dva načina rada: interaktivni i samostalni način rada.
•• Interaktivni način rada: u ovom načinu televizor komunicira s i potpuno je ili djelomično kontroliran od strane uređaja Set Back Box (SSB)
ili uređaja Set Top Box (STB) koje je isporučio dobavljač integracije hotelijerskih sustava (SI). Nakon prvog priključivanja televizor šalje
naredbu kojom pokušava prepoznati uređaj SSB ili STB na koji je spojen. Ako televizor prepozna uređaj SBB ili STB i ako uređaj SBB ili STB
prepozna televizor, uređaj SBB ili STB preuzima potpunu kontrolu nad televizorom.
•• Samostalni način rada: U ovom načinu rada televizor radi samostalno bez vanjskog SBB ili STB uređaja.
Televizor sadrži hotelski (ugostiteljski) izbornik koji omogućuje jednostavno postavljanje raznih ugostiteljskih funkcija. Pogledajte stranice
28. i 33.
Izbornik također omogućuje aktivaciju ili deaktivaciju nekih funkcija televizora i ugostiteljskih funkcija pa možete stvoriti vlastitu
optimalnu ugostiteljsku konfiguraciju.
Upozorenje o prikazivanju statičnih slika
Izbjegavajte prikazivanje statičnih slika na zaslonu (poput slikovnih datoteka u jpeg formatu) ili elemenata statičnih slika (poput logotipa
televizijskih programa, panoramskog ili 4:3 formata slike, traka s izvještajima s burze ili vijestima na dnu zaslona itd.). Neprekidno
prikazivanje statične slike može uzrokovati neravnomjernu potrošnju zaslona, što utječe na kvalitetu slike. Kako bi se smanjio rizik od
pojavljivanja ovog efekta, slijedite preporuke u nastavku:
•• Izbjegavajte prikazivanje istog televizijskog kanala dulje vrijeme.
•• Slike uvijek pokušajte prikazivati preko cijelog zaslona koristeći izbornik televizora za postavljanje formata slike kako biste pronašli
najprikladniji format.
•• Smanjite vrijednosti svjetline i kontrasta na najmanju razinu koja je potrebna za postizanje željene kvalitete slike – previsoke vrijednosti
mogu ubrzati postupak nastajanja "urezanih slika".
•• Često upotrebljavajte sve značajke televizora kako biste smanjili zaostajanje slike na zaslonu.
Osiguravanje prostora za montiranje
Kako biste osigurali pravilno prozračivanje, ostavite traženi razmak između uređaja i drugih objekata (npr. zidovi).
Ako to ne učinite, povećanje unutarnje temperature uređaja može dovesti do požara ili problema s uređajem.
•• Ako upotrebljavate postolje ili zidni nosač, upotrebljavajte samo dijelove koje isporučuje tvrtka Samsung Electronics.
‒‒ Ako upotrebljavate dijelove drugih proizvođača, može doći do poteškoća s proizvodom ili do ozljeda uzrokovanih padom
proizvoda.
•• Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.
Montiranje s postoljem.
Montiranje sa zidnim nosačem.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Sadržaj
•• Sastavljanje okretnog postolja (televizori od 32 inča ili veći).............................................................................. 5
•• Montiranje postolja za LED televizor......................................................................................................................... 6
•• Prikaz ploče za povezivanje......................................................................................................................................... 10
•• TV upravljač.................................................................................................................................................................... 14
•• Prikaz daljinskog upravljača....................................................................................................................................... 16
•• Samsung Smart Control (prodaje se zasebno)........................................................................................................ 18
•• Povezivanje televizora s uređajem za umrežavanje (SBB).................................................................................... 21
•• Priključivanje zvučnika u kupaonici........................................................................................................................... 22
•• Priključivanje MediaHub HD modula........................................................................................................................ 24
•• Priključivanje adaptera za priključivanje uređaja (Remote Jack Pack).............................................................. 25
•• Povezivanje na priključak COMMON INTERFACE (utor za TV karticu)................................................................ 27
•• Postavljanje podataka za opciju hotela.................................................................................................................... 28
•• Montiranje zidnog nosača........................................................................................................................................... 75
•• Montiranje televizora na zid........................................................................................................................................ 76
•• Uređaj za sprečavanje krađe Kensington Lock........................................................................................................ 76
•• Specifikacije................................................................................................................................................................... 77
•• Dimenzije........................................................................................................................................................................ 78
•• Licenca............................................................................................................................................................................ 82
HRVATSKI
3
HRVATSKI
•• Dodatna oprema............................................................................................................................................................ 4
Dodatna oprema
✎✎ Provjerite jesu li s vašim LED televizorom isporučeni sljedeći dodaci. Ako neki predmeti nedostaju, obratite se
distributeru.
✎✎ Boja i oblik predmeta mogu se razlikovati ovisno o modelu.
•• Daljinski upravljač & baterije (AAA x 2)
•• Samsung Smart Control (zasebno se prodaje) (televizor
veličine 32 inča ili veći)
•• Vodič za brzo postavljanje
•• Adapter za CI karticu
•• Komplet za postavljanje u hotelu (televizor veličine 32
inča ili veći)
•• Kabel za napajanje / Podatkovni kabel
•• Jamstvena kartica/Vodič kroz zakonske propise (nije
dostupno na nekim lokacijama)
•• Držač za kabel
x4
Adapter za zidni nosač
✎✎ Ovisno o modelu, postolje i vijci za postolje možda neće biti isporučeni uz uređaj.
✎✎ Podatkovni kabel možda neće biti isporučen ovisno o dobavljaču integratora sustava.
✎✎ Informacije o Samsungovom zalaganju za zaštitu okoliša i poštivanje regulatornih obaveza kojima podliježu
pojedini proizvodi, npr. REACH, WEEE, baterije, pronađite na mrežnom mjestu http://www.samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Pravilno odlaganje ovog proizvoda (otpadna električna i elektronička oprema)
(primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)
Ova oznaka na proizvodu, dodacima i dokumentaciji označavaju da se proizvod i njegovi elektronički dodaci
(npr. punjač, slušalice, USB kabel) na kraju svog vijeka trajanja ne smiju odlagati s ostalim otpadom iz
domaćinstva. Kako biste spriječili zagađivanje okoliša ili narušavanje zdravlja ljudi zbog nekontroliranog
odlaganja otpada, ove predmete svakako odvojite od ostalih vrsta otpada i odgovorno ih reciklirajte kako
biste potpomogli održivo iskorištavanje materijalnih resursa. Privatni korisnici informacije o mjestima i
načinu recikliranja ovog proizvoda koje je sigurno za okoliš mogu zatražiti od trgovca kod kojeg su kupili
proizvod ili ureda lokalnih vlasti. Tvrtke bi se trebale obratiti svom dobavljaču i provjeriti odredbe i uvjete
ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronički dodaci se prilikom odlaganja ne bi smjeli miješati s
ostalim komercijalnim otpadom.
Pravilno odlaganje baterija iz ovog proizvoda
(primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama s odvojenim sustavima vraćanja baterija)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju označava da se baterija u ovom proizvodu na kraju vijeka
trajanja ne smije odlagati s ostalim kućanskom otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd i Pb na oznakama govore
da baterija sadrži razine žive, kadmija ili olova više od referentnih razina u Direktivi EZ 2006/66. Ako se
baterije ne odlože na pravilan način, te tvari mogu naškoditi zdravlju ljudi i okolišu. Radi zaštite prirodnih
resursa i promicanja ponovnog korištenja sirovina, baterije odvojite od ostalog otpada i reciklirajte ih u
sklopu lokalnog sustava besplatnog vraćanja baterija.
4
HRVATSKI
Sastavljanje okretnog postolja (televizori od 32 inča ili veći)
[[ UPOZORENJE:
Ako postavite televizor tako da se zakreće, morate ga sigurno pričvrstiti za pod, stol, vrh ormarića
itd. kako je opisano u uputama za postavljanje.
LED televizori od 32 inča i veći imaju okretna postolja. Postolja možete postaviti tako da se televizor pomoću okretne
spojke na držaču nosača može zakrenuti za 20 stupnjeva ulijevo i udesno, 60 stupnjeva ulijevo i udesno ili pak 90
stupnjeva ulijevo i udesno.
* Proizvod se šalje s kutom zakretanja postolja postavljenim na 20°.
¦¦ * Zakretanje od 20°
Da biste TV postavili tako da se zakreće za 20° ulijevo i udesno, umetnite zubac na dnu postolja kroz zakrivljeni otvor na
okretnoj spojci na držaču nosača označenoj s 20°. Zatim pričvrstite okretnu spojku na držaču nosača na postolje pomoću
tri priložena vijka kako je prikazano u nastavku.
¦¦ Zakretanje od 60°
Da biste TV postavili tako da se zakreće za 60° ulijevo i udesno, umetnite zubac na dnu postolja kroz zakrivljeni otvor na
okretnoj spojci na držaču nosača označenoj s 60°. Zatim pričvrstite okretnu spojku na držaču nosača na postolje pomoću
tri priložena vijka kako je prikazano u nastavku.
¦¦ Zakretanje od 90°
Da biste TV postavili tako da se zakreće za 90° ulijevo i udesno, uklonite okretnu spojku na držaču nosača, a zatim
postavite tri priložena vijka u postolje kako je prikazano u nastavku.
HRVATSKI
5
Montiranje postolja za LED televizor
LED televizori od 32 inča i veći imaju okretna postolja. Postolja možete postaviti tako da se televizor može zakrenuti za 20
stupnjeva ulijevo i udesno ili 90 stupnjeva ulijevo i udesno.
Komponente postolja
Prilikom montiranja postolja upotrebljavajte priložene komponente i dijelove.
24"
x3 (M4 x L12)
1
2
3
x3 (M4 x L12)
6
HRVATSKI
28"
x7 (M4 x L12)
1
2
✎✎ Postavite meku krpu preko stola kako biste zaštitili televizor,
a zatim postavite televizor na krpu sa zaslonom okrenutim
prema dolje.
✎✎ Umetnite nosač za postolje u utor na dnu televizora.
✎✎ Gurnite ga do krajnje linije u smjeru strjelice kako biste ga
postavili.
3
4
Ako dođe do naginjanja televizora, ponovno ga sklopite
.
sukladno kategoriji
✎✎ Vodič za sklapanje čuvajte u blizini televizora.
Najprije pritegnite donji vijak, a gornji vijak ostavite za kraj.
✎✎ Nastavite s postavljanjem vijaka redoslijedom kako je opisano
u priručniku.
HRVATSKI
7
32" ~ 55"
32" x7 (M4 x L12)
40"~55" x8 (M4 x L12)
32"
Postolje (1 EA)
1
40"~55"
Nosač postolja (1 EA)
x4
(M4 x L12)
Vijci
2
✎✎ Postavite meku krpu preko stola kako biste zaštitili
televizor, a zatim postavite televizor na krpu sa zaslonom
okrenutim prema dolje.
3
32"
40"~55"
x3 (M4 x L12)
8
HRVATSKI
x4 (M4 x L12)
4
Ako dođe do naginjanja televizora, ponovno ga sklopite
.
sukladno kategoriji
✎✎ Vodič za sklapanje čuvajte u blizini televizora.
✎✎ NAPOMENA
•• Prilikom sklapanja pripazite na razliku između prednje i stražnje strane svake komponente.
•• Pobrinite se da najmanje dvije osobe podižu i pomiču televizor.
¦¦ Komplet za postavljanje u hotelu
Kratki vijak (2 kom.)
Dugi vijak (2 kom.)
Brtveni prsten (2 kom.)
Matica (2 kom.)
ili
[[ Postavite postolje na ravnu
površinu poput komode, stola
ili zabavnog centra kao što je
prikazano.
[
UPOZORENJE: Kako biste spriječili ozljede, ovaj televizor treba sigurno pričvrstiti na pod, stol ili komodu
pomoću kompleta za postavljanje u hotelu u skladu s ovim uputama.
HRVATSKI
9
Prikaz ploče za povezivanje
24"
28"
32" ~ 55"
10
HRVATSKI
✎✎ Kad spajate vanjski uređaj s televizorom, provjerite je li napajanje na jedinici isključeno.
✎✎ Kada spajate vanjski uređaj, boja priključnog terminala mora odgovarati boji kabela.
1 AV IN, COMPONENT IN / AV IN1
‒‒ Priključite audiokabele na "[L-AUDIO-R]" na televizoru i druge krajeve na odgovarajuće audiopriključke na A/V
uređaju.
‒‒ Priključite RCA audiokabele (dodatno) na "[L-AUDIO-R]" na stražnjoj strani televizora i druge krajeve na
odgovarajuće audiopriključke na vanjskom uređaju.
‒‒ Prilikom priključivanja na AV IN, boja AV IN [Y/VIDEO] priključka (Zelena) ne odgovara boji videokabela (Žuta).
2 USB (5V 0.5A), USB (HDD/1.0A) / CLONING
‒‒ Priključak za nadogradnju softvera i Media Play itd.
‒‒ Povezivanje s uslugama.
3 HDMI IN / HDMI IN (ARC) / HDMI IN (DVI)
Povezivanje s HDMI priključkom na uređaju s HDMI izlaznim priključkom.
✎✎ Zvučni priključak nije potreban za HDMI-HDMI priključak. HDMI priključci prenose audio i videosadržaj.
✎✎ Upotrijebite HDMI IN (DVI) priključak za DVI povezivanje s vanjskim uređajem. Upotrebljavajte DVI-HDMI kabel
ili DVI-HDMI adapter (DVI-HDMI) za povezivanje videosadržaja i PC/DVI AUDIO IN priključke za zvuk.
4 LAN
Priključite na ožičeni LAN pomoću CAT 7 kabela.
5 ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)
‒‒ Kako biste mogli pravilno gledati kanale, televizor mora primati signal iz jednog od sljedećih izvora:
‒‒ Vanjska antena/televizijski kabelski sustav
6 UTIČNICA ZA SLUŠALICE
Slušalice se mogu priključiti u utičnicu za slušalice na vašem televizoru. Dok su slušalice priključene, isključen je zvuk
iz ugrađenih zvučnika.
7 RJP
Ovaj priključak je RJP (adapter za priključivanje uređaja) komunikacijski priključak koji omogućuje povezivanje
različitih uređaja na dodatne module kako bi se poboljšala upotreba uređaja u skladu s vlastitim potrebama.
8 PC/DVI AUDIO IN
Slušalice se mogu priključiti u utičnicu za slušalice na vašem televizoru. Dok su slušalice priključene, isključen je zvuk
iz ugrađenih zvučnika.
9 PC IN
Povezivanje s izlaznim prikjučcima za videosadržaj na računalu.
0 VOL-CTRL
Upotrebljava se za prilagođavanje glasnoće na zvučniku u kupaonici. Povežite uređaj na zidu kupaonice s VOLCTRL
priključkom.
! VARIABLE AUDIO OUT
Upotrebljava se za zvučni izlaz na zvučniku u kupaonici. Povežite uređaj na zidu kupaonice s varijabilnim priključkom
(RCA).
@ CLOCK
Postavite vrijeme nakon spajanja kabela vanjskog sata u utičnicu za sat. Možete upotrebljavati funkciju prikaza
vanjskog sata.
# DATA
‒‒ Upotrebljava se za podršku prijenosa podataka između televizora i uređaja za umrežavanje (SBB).
‒‒ Povezuje se pomoću RJ-12 priključaka za televizor.
$ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Povezivanje s komponentnim kabelom za digitalni zvuk.
HRVATSKI
11
% HP-ID
Istovremeno priključite kabel u HP-ID i priključak za slušalice te ga priključite u zasebnu utičnicu za slušalice.
Pogledajte stranicu 23. Kada priključujete slušalice u utičnicu za slušalice, funkcionira na isti način kao i funkcija
slušalica.
^ COMMON INTERFACE
Priključivanje CI ili CI+ kartice. Informacije o povezivanju kartice CI ili CI+ Card pogledajte na stranici 27.
& LAN OUT
Žičani spojni priključak za LAN upotrebljava se za povezivanje vanjskog uređaja, poput prijenosnog računala, na
internet. (Međutim, televizor se mora povezati na internet putem žičanoga LAN-a.)
Načini prikaza
Možete odabrati i jednu od standardnih rezolucija navedenih u stupcu Rezolucija. Televizor će se automatski podesiti na
rezoluciju koju odaberete.
Nakon povezivanja računala i televizora, na računalu postavite rezoluciju zaslona za televizor. Optimalna rezolucija je 1920
x 1080 pri 60 Hz. Ako je rezolucija postavljena na vrijednost koja se ne nalazi u tablici u nastavku, na televizoru se možda
neće ništa prikazivati. Pravilno postavite rezoluciju u skladu s korisničkim uputama za računalo ili njegovom grafičkom
karticom.
U tablici su preporučene rezolucije.
✎✎ 24" ~ 28": Optimalna rezolucija je 1366 x 768 pri 60 Hz.
Način rada
Rezolucija
Vodoravna frekvencija
(kHz)
Okomita frekvencija (Hz)
Vremenski razdjelnik
piksela (MHz)
Sinkronizirani polaritet
(H/V)
IBM
640 x 350
720 x 400
31,469
31,469
70,086
70,087
25,175
28,322
+/-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
35,000
49,726
66,667
74,551
30,240
57,284
-/-/-
VESA CVT
720 x 576
1280 x 720
35,910
56,456
59,950
74,777
32,750
95,750
-/+
-/+
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1280 x 720
1366 x 768
31,469
37,500
37,861
37,879
46,875
48,077
48,363
56,476
60,023
45,000
47,712
59,940
75,000
72,809
60,317
75,000
72,188
60,004
70,069
75,029
60,000
60,015
25,175
31,500
31,500
40,000
49,500
50,000
65,000
75,000
78,750
74,250
85,500
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
VESA GTF
1280 x 720
52,500
70,000
89,040
-/+
12
HRVATSKI
✎✎ 32" ~ 55": Optimalna rezolucija je 1920 x 1080 pri 60 Hz.
Način rada
Rezolucija
Vodoravna frekvencija
(kHz)
Okomita frekvencija (Hz)
Vremenski razdjelnik
piksela (MHz)
Sinkronizirani
polaritet
(H/V)
IBM
720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 960
1366 x 768
1440 x 900
1600 x 900RB
1680 x 1050
1920 x 1080
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
63,981
79,976
45,000
49,702
60,000
47,712
55,935
60,000
65,290
67,500
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,020
75,025
60,000
59,810
60,000
60,015
59,887
60,000
59,954
60,000
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
108,000
135,000
74,250
83,500
108,000
85,500
106,500
108,000
146,250
148,500
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
-/+
+/+
-/+
+/+
✎✎ Kada upotrebljavate HDMI/DVI kabel za povezivanje, morate upotrijebiti priključak HDMI IN (DVI).
✎✎ Način rada s ispreplitanjem nije podržan.
✎✎ Uređaj bi mogao neispravno raditi ako je odabran nestandardni format videozapisa.
✎✎ Podržani su odvojeni i kompozitni načini rada. Način rada SOG (Sync On Green) nije podržan.
HRVATSKI
13
TV upravljač
Upravljač televizora gumb je za usmjeravanje u više smjerova koji pomaže prilikom navigacije bez upotrebe daljinskog
upravljača.
✎✎ Neke funkcije za koje je potreban PIN kôd možda neće biti dostupne.
✎✎ Boja i oblik uređaja mogu se razlikovati ovisno o modelu.
✎✎ Iz izbornika možete izaći tako da upravljač pritisnete dulje od 3 sekunde.
✎✎ Prilikom odabira funkcije pomicanjem upravljača ulijevo/udesno ili prema gore/dolje pripazite da ne pritisnete
upravljač. Ako prvo upotrijebite upravljač, nećete ga moći pomicati ulijevo/udesno ili prema gore/dolje.
24" ~ 28"
Izbornik funkcija
TV upravljač
Slika je nacrtana iz perspektive okrenutosti
prema prednjoj strani televizora.
Senzor daljinskog upravljača
Uključivanje
Uključite televizor pritiskom upravljača u stanju pripravnosti.
Prilagodba glasnoće
Prilagodite glasnoću pomicanjem upravljača sa strane na stranu kada je uključeno
napajanje.
Odabir kanala
Odaberite kanal pomicanjem upravljača prema gore ili dolje dok je napajanje
uključeno.
Upotreba izbornika s
funkcijama
Pritisnite upravljač kada je napajanje uključeno i prikazuje se izbornik s funkcijama.
Ako ga pritisnete ponovno, nestaje zaslon izbornika s funkcijama.
Upotreba izbornika
Odabire MENU(m) pomicanjem upravljača na zaslonu izbornika s funkcijama. Na
zaslonu se prikazuje OSD (On Screen Display) sa značajkama televizora.
Odabir opcije Izvor
Odabire Izvor(s) pomicanjem upravljača na zaslonu izbornika s funkcijama.
Prikazat će se zaslon s popisom Izvor.
Odabir opcije SMART HUB
(™)
Dok je vidljiv izbornik s funkcijama, odaberite SMART HUB (™) pomicanjem
upravljača prema gore. Prikazat će se glavni zaslon SMART HUB. Pomicanjem
upravljača odaberite aplikaciju, a zatim pritisnite upravljač.
Isključivanje
Odaberite Isključivanje(P) da biste isključili televizor pomicanjem upravljača na
zaslonu izbornika s funkcijama.
✎✎ Za zatvaranje izbornika SMART HUB ili Izvor pritisnite upravljač na dulje od 1 sekunde.
14
HRVATSKI
32" ~ 55"
✎✎ Upravljač televizora, mali gumb koji izgleda kao upravljačka ručica i nalazi se na donjoj desnoj strani televizora,
omogućuje upravljanje televizorom bez daljinskog upravljača.
Izbornik za upravljanje
: Isključi napajanje
: Glasnije
: Kanal gore
: Tiše
: Kanal dolje
: Izvor
TV upravljač / Senzor daljinskog upravljača
Pritisnite: Premjesti
Pritisnite i držite: Odaberi
TV upravljač nalazi se pri dnu televizora.
Stanje pripravnosti
Proizvod nemojte ostavljati u stanju pripravnosti na dulje vrijeme (na primjer, kada ste na praznicima). Mala količina
električne energije i dalje se troši čak i kada je gumb napajanja isključen.
HRVATSKI
15
Prikaz daljinskog upravljača
✎✎ Ovaj daljinski upravljač ima točke po Brailleovom pismu za gumbe za uključivanje/isključivanje, kanal i glasnoću,
što znači da ga mogu koristiti slijepe i slabovidne osobe.
Uključivanje i isključivanje televizora.
Prikaz i odabir raspoloživih izvora
videosignala.
Izravan pristup kanalima.
Naizmjenični odabir opcije Teletekst,
Dvostruko ili Kombinirano.
Prikaz elektroničkog vodiča kroz
programe (EPG).
Privremeno isključivanje zvuka.
Promjena kanala.
Podešavanje glasnoće.
Prelazak na zaslon HOME.
Prikaz popisa kanala na zaslonu.
HOME
Prikaz glavnog izbornika na zaslonu.
MENU
Brzi odabir često korištenih funkcija.
TOOLS
CONTENT
Prikaz značajke Glavni izb. sadržaja.
Prikaz informacija na zaslonu
televizora.
CLOCK: kada pritisnite gumb INFO
u stanju pripravnosti, televizor
prikazuje vrijeme.
Odabir stavki izbornika na zaslonu i
mijenjanje vrijednosti izbornika.
Zatvaranje izbornika.
Povratak na prethodni izbornik.
Gumbi u izbornicima Popis kanala,
Glavni izb. sadržaja itd.
ALARM: unesite vrijeme kada
želite da se televizor uključi.
X: Uključivanje i isključivanje
3D slike. (Nije dostupno)
SUBT.: prikaz digitalnih titlova.
16
HRVATSKI
ALARM
SUBT.
Upotrebljavajte ove gumbe u
značajci Glavni izb. sadržaja.
Umetanje baterija (veličina baterija: AAA)
✎✎ NAPOMENA
•• Daljinski upravljač koristite na udaljenosti do 7 metara od televizora.
•• Jaka svjetlost može utjecati na rad daljinskog upravljača. Izbjegavajte upotrebu posebnih fluorescentnih
svjetiljki ili neonskih znakova u blizini daljinskog upravljača.
•• Boja i oblik mogu se razlikovati ovisno o modelu.
•• Nije podržan gumb "3D" na daljinskom upravljaču. Kada pritisnete taj gumb, televizor ne reagira.
HRVATSKI
17
Samsung Smart Control (prodaje se zasebno)
✎✎ Ova funkcija podržana je za modele serije HG32EE690 ili novije u određenim geografskim područjima.
✎✎ Boje i oblik mogu se razlikovati ovisno o modelu.
¢: uključivanje/isključivanje
zvuka.
AD: pritisnite i držite ovaj
gumb za otvaranje ploče
Prečaci pristupačnosti.
Odaberite opcije kako biste ih
uključili ili isključili.
MIC: upotrebljavajte mikrofon s funkcijama Upravljanje glasom i Voice
(Glas).
‒‒ Funkcija Upravljanje glasom može raditi drugačije uslijed nejasnog
izgovora, glasnoće govora i buke u okolini.
Uključivanje/isključivanje televizora.
SEARCH: pritisnite ovaj gumb za upotrebu prozora za pretraživanje.
(Nije dostupno)
KEYPAD: pomoću virtualnog daljinskog upravljača na zaslonu možete
jednostavno unositi znamenke, upravljati sadržajem i upotrebljavati
funkcije.
SOURCE: promjena izvora.
VOICE: pokreće funkciju prepoznavanja govora. Kad se na zaslonu
prikaže ikona mikrofona, u mikrofon izgovorite glasovnu naredbu.
Recite "Help" kako biste se upoznali s osnovama upotrebe ove funkcije i
glasovnim naredbama.
‒‒ Izgovorite glasovnu naredbu na udaljenosti 10 do 15 cm od
mikrofona i odgovarajućom jačinom glasa.
Mijenja kanal.
Promjena glasnoće.
‒‒ Dodirna ploha: Prst postavite na dodirnu plohu i pomičite upravljač
Samsung Smart Control. Pokazivač na zaslonu pomiče se u smjeru
u kojem se pomiče i onoliko koliko se pomiče upravljač Samsung
Smart Control. Pritisnite dodirnu plohu za pokretanje stavke u
fokusu.
‒‒ < > ¡ £: pomicanje pokazivača ili fokusa.
RETURN: povratak na prethodni izbornik. Dodatno, ako ovaj gumb
pritisnete tijekom gledanja televizijskog programa, možete se vratiti na
prethodni kanal.
EXIT: pritisnite i zadržite ovaj gumb kako biste zatvorili sve trenutno
aktivne aplikacije.
SMART HUB: Pokretanje funkcijeSmart Hub. Ako gumb SMART HUB
pritisnete dok se aplikacija izvodi, aplikacija se zatvara.
GUIDE: prikaz rasporeda emitiranja digitalnih kanala.
CH.LIST: Pritisnite gumb i držite ga pritisnutim za pokretanje opcije
Popis kanala.
Ove gumbe koristite s određenim značajkama. Ove gumbe koristite u
skladu s uputama na zaslonu televizora.
MEMU: Prikaz glavnog izbornika na zaslonu.
HOME: Prelazak na POČETNI zaslon.
Obojeni gumbi: Koristite gumbe u boji za pristup dodatnim opcijama specifičnim za stavku koja se koristi.
18
HRVATSKI
Umetanje baterija u upravljač Samsung Smart Control
Kako biste mogli koristiti upravljač Samsung Smart Control, prvo pogledajte sliku ispod i umetnite baterije u upravljač.
Nježno povucite utor poklopca baterija i izvadite poklopac nakon što se oslobodi.
Umetnite 2 AA alkalne baterije i pripazite da pravilno postavite pozitivan i negativan pol.
¦¦ Upotreba funkcije Samsung Smart Control
Upravljač Samsung Smart Control čini korištenje televizora još jednostavnijim i udobnijim. Pritiskom gumba KEYPAD
prikazuje se virtualni daljinski upravljač koji omogućuje jednostavno unošenje znamenki, upravljanje sadržajem i
korištenje funkcija na zaslonu.
‒‒ Preporučuje se koristiti upravljač Samsung Smart Control s udaljenosti manje od 6 m. Radni domet može se
razlikovati ovisno o uvjetima bežičnog okruženja.
Uparivanje upravljača Samsung Smart Control s televizorom
Kako biste televizorom mogli upravljati pomoću upravljača Samsung Smart Control, upravljač Samsung Smart Control
trebate upariti s televizorom putem Bluetooth veze. Uparite upravljač Samsung Smart Control s televizorom.
‒‒ Upravljač Samsung Smart Control može se upariti samo s jednim televizorom.
Za uključivanje televizora usmjerite upravljač Samsung Smart Control prema senzoru daljinskog upravljača na televizoru,
a zatim pritisnite gumb TV.
‒‒ Lokacija prijemnika daljinskog upravljača može se razlikovati ovisno o modelu.
Ponovno povezivanje upravljača Samsung Smart Control
Ako upravljač Samsung Smart Control prestane raditi ili radi neuobičajeno, zamijenite baterije jer uzrok tome mogu biti
slabe baterije.
Ako se problem nastavi pojavljivati, upravljač Samsung Smart Control ponovno uparite s televizorom.
1. Istodobno pritisnite gumbe RETURN i GUIDE na 3 sekunde.
‒‒ Upravljač Samsung Smart Control morate postaviti na udaljenost od približno 30 do 40 cm od televizora i
usmjeriti ga prema prijamniku daljinskog upravljača.
2. Na zaslonu će se prikazati slika povezivanja. Nakon toga se Samsung Smart Control automatski povezuje s
televizorom.
HRVATSKI
19
Ako na zaslonu ugledate ovu ikonu upozorenja...
Sljedeća ikona upozorenja pokazuje smanjenu razinu napunjenosti baterija upravljača
Samsung Smart Control. Ako se prikaže ikona upozorenja, zamijenite baterije. Tvrtka
Samsung preporučuje korištenje alkalnih baterija zbog dužeg vijeka trajanja.
<Ikona upozorenja o smanjenoj
razini napunjenosti baterije>
Korištenje televizora pomicanjem upravljača Samsung Smart Control
Upravljač Samsung Smart Control ima senzor pokreta (žiro senzor) koji omogućuje jednostavno korištenje televizora
držanjem i pomicanjem upravljača Samsung Smart Control.
Kad postavite prst na dodirnu plohu, na zaslonu će se pojaviti pokazivač. Uhvatite i pomaknite upravljač Samsung Smart
Control. Pokazivač se pomiče na isti način kao i upravljač Samsung Smart Control. Fokus možete pomicati prema gore i
prema dolje na zaslonima koji se mogu pomicati.
‒‒ Kada prst pomaknete s dodirne plohe, pokazivač na zaslonu nestaje.
Pomicanje fokusa/pokazivača
Pritisnite gumbe za usmjeravanje (gore, dolje, lijevo i desno) kako bi se pokazivač ili fokus pomaknuo u odabranom
smjeru.
Pristup izborniku & odabir stavke
Pritisnite dodirnu plohu. Time možete pristupiti izborniku televizora ili odabrati stavku.
Prikaz kontekstno osjetljivog izbornika u značajci Smart Hub
Na zaslonu Smart Hub pritisnite i držite dodirnu plohu. Pojavit će se izbornik Options (Opcije) dostupan za odabranu
stavku.
‒‒ Izbornik Options (Opcije) ovisi o kontekstu.
Pomicanje na ploču Smart Hub
Na zaslonu Smart Hub povucite prstom ulijevo ili udesno po dodirnoj plohi. Time ćete ploče značajke Smart Hub
premjestiti ulijevo ili udesno.
Pomicanje prema gore ili prema dolje u web-pregledniku
Na zaslonu internetskog preglednika povucite gore/dolje po dodirnoj plohi. Time se pomičete po zaslonu preglednika.
20
HRVATSKI
Povezivanje televizora s uređajem za umrežavanje (SBB)
Stražnja ploča televizora
ETH MODEM
Podatkovni kabel
✎✎ Stražnja strana može se razlikovati ovisno o modelu.
1. Povežite DATA priključak televizora s [ETH MODEM] priključkom uređaja za umrežavanje (SBB) pomoću podatkovnog
kabela.
✎✎ Upotrijebite prijenos podataka.
¦¦ Popis dobavljača i kompatibilnih podatkovnih kabela isporučenih uz televizor
•• Potvrdite dobavljaču da upotrebljavate ispravan podatkovni kabel. Pogledajte oznaku s kodom na podatkovnim
kabelima.
1
6
STB SIDE
TV SIDE
6
1
CON A
CON B
CON A
1: NC
2: GND
3: Rx
4: NC
5: Tx
6: IR
CON A
CON B
6
5
2
4
5
3
3
2
CON B
6: NC
5: IR
4: GND
3: Rx
2: Tx
1: Nc
✎✎ Radna specifikacija podatkovnog kabela (RJ12): RS232
HRVATSKI
21
Priključivanje zvučnika u kupaonici
Zvučnike u kupaonici možete priključiti na sljedeći način.
¦¦ Priključivanje pomoću varijabilnog izlaza (dostupno bez vanjskog pojačala)
Stražnja ploča televizora
1
Zvučnik
2
VOL+
VOL-
Uređaj za upravljanje
glasnoćom
✎✎ Stražnja strana može se razlikovati ovisno o modelu.
1. Priključite VARIABLE AUDIO OUT priključak televizora na zvučnike na zidu kupaonice hotela.
Zvučnik +
Zvučnik -
N/C
2. Priključite VOL-CTRL priključak televizora s priključkom prekidača uređaja za upravljanje glasnoćom na zidu kupaonice
hotela.
✎✎ Maksimalna izlazna snaga zvučnika je 4W, 8Ω.
✎✎ Priključak VARIABLE AUDIO OUT podržava samo MONO izlazni zvuk.
•• Postavljanje uređaja za upravljanje glasnoćom
‒‒ Ako uređaj za upravljanje glasnoćom konfigurirate kao što je prikazano na slici, možete upravljati glasnoćom na
zvučnicima u kupaonici.
‒‒ Priključak s kojim je uređaj za upravljanje glasnoćom povezan s televizorom normalni je telefonski priključak od
3,5 mm.
‒‒ Uređaj za upravljanje glasnoćom je taktilni prekidač.
✎✎ Postavljanje načina rada s dodatnim pojačalom
‒‒ 0: isključivanje funkcije dodatnog pojačala (PWM isključen).
‒‒ 1: određivanje dodatne glasnoće prema razini glavne glasnoće. Dodatna glasnoća određuje se prema postavkama
glasnoće prilikom uključivanja, postavkama minimalne i maksimalne glasnoće u načinu rada za hotel.
‒‒ 2: određivanje glasnoće prema postavkama na upravljačkoj ploči u kupaonici.
•• Specifikacije priključka varijabilnog izlaza
‒‒ Kabel zvučnika: Upotrebljavajte kabel zvučnika maksimalne duljine od 25 m.
GLASNOĆA - POVEĆAVANJE
(Crno/crveno 2)
Uređaj za upravljanje glasnoćom
VOL +
1
3
2
GLASNOĆA - SMANJENJE
(Bijelo 1)
22
HRVATSKI
GND (UZEMLJENJE)
(Zaštitni kabel 3 )
VOL -
¦¦ Priključivanje audiokabela
Moguće je instalirati dodatnu utičnicu za slušalice na krevet ili radni stol u skladu s vlastitim potrebama. Postupak
instalacije opisan je u nastavku.
•• Detaljan prikaz utičnice za slušalice.
Stražnja ploča televizora
HEADPHON BOX
Utičnica za slušalice
✎✎ Stražnja strana može se razlikovati ovisno o modelu.
Shield wire
TV Headphones jack
Red Wire (Audio-R)
Whitewire (Audio-L)
Red wire + White wire
Shield Wire
TV HP-ID jack
<Utičnica za slušalice>
HRVATSKI
23
Priključivanje MediaHub HD modula
Izlaz na svaki vanjski izvor signala koji je spojen na MediaHub HD na recepciji hotela.
Stražnja strana MediaHub HD modula
Stražnja ploča televizora
2 HDMI kabel
1 RS-232
podatkovni
kabel
✎✎ Stražnja strana može se razlikovati ovisno o modelu.
1. Povežite RJP priključak televizora i RS/232 priključak MediaHub HD modula.
2. Povežite HDMI IN 1, 2 ili 3 priključak televizora i HDMI priključak MediaHub HD modula.
•• MediaHub HD
‒‒ MediaHub HD je hardverski modul koji ima različite ulaze za audio i videosadržaje (A/V, audio, računalo, HDMI i
USB) te odgovarajuće izlaze. Odgovarajući izlazni izvori povezuju se s modula MediaHub na televizor. MediaHub
komunicira s televizorom putem RS232. Hot Plug & Play jest funkcija koja omogućuje gostima hotela povezivanje
vanjskih izvora na MediaHub. MediaHub komunicira s televizorom slanjem poruka o aktivnim/neaktivnim
izvorima. Televizor se prebacuje na aktivni vanjski izvor.
‒‒ Morate povezati HDMI priključak MediaHub modula s HDMI IN 3 priključkom televizora.
‒‒ Kada je televizor uključen, povežite televizor i RJP adapter u roku od 10 sekundi.
•• Posebne značajke
‒‒ PIP
‒‒ Automatsko prepoznavanje
24
HRVATSKI
Priključivanje adaptera za priključivanje uređaja (Remote Jack Pack)
Izlaz na svaki vanjski izvor signala koji je spojen na RJP na recepciji hotela.
Stražnja strana RJP adaptera
Stražnja ploča televizora
4 HDMI kabel
5 RS-232 podatkovni kabel
3 Video kabel
2 Audio kabel
1 D-sub / Audio kabel za računalo
✎✎ Stražnja strana može se razlikovati ovisno o modelu.
1. Povežite PC IN/PC/DVI AUDIO IN priključak televizora s PC/AUDIO priključkom RJP adaptera.
2. Povežite AV IN [VIDEO]/[L-AUDIO-R] priključak televizora s VIDEO priključkom RJP adaptera.
3. Povežite AV IN [VIDEO] priključak televizora s VIDEO priključkom RJP adaptera.
4. Povežite HDMI IN 1, 2 ili 3 priključak televizora i HDMI priključak RJP adaptera.
5. Povežite RJP priključak televizora i RS/232 priključak RJP adaptera.
✎✎ RJP adapter kompatibilan sa ovim televizorom tvrtke Samsung jest TeleAdapt TA-7610, TA-7650 (HD) i TA-7660
(HD Plus).
•• RJP (adapter za priključivanje uređaja): RJP označava adapter za priključivanje uređaja RJP je hardverski modul
koji ima različite ulaze za audio i videosadržaje (A/V, audio, računalo i HDMI) te odgovarajuće izlaze. Odgovarajući
izlazni izvori povezuju se s RJP adaptera na televizor. RJP uređaj komunicira s televizorom putem RS232. Hot Plug
& Play je funkcija koja omogućuje gostima hotela povezivanje vanjskih izvora na RJP. RJP adapter komunicira s
televizorom slanjem poruka o aktivnim/neaktivnim izvorima. Televizor će se prebaciti na aktivni vanjski izvor u skladu
s prioritetima koje je postavio korisnik.
✎✎ Možete odabrati HDMI IN 1, 2 ili 3 i AV IN za priključivanje RJP adaptera.
✎✎ Kada je televizor uključen, povežite televizor i RJP adapter u roku od 10 sekundi.
HRVATSKI
25
•• RJP adapter moguće je vratiti na tvorničke postavke ako istodobno pritisnete gumbe A/V i HDMI i držite 10 sekundi.
Sva LED svjetla zatreperit će 5 puta kako bi se potvrdio dovršetak.
•• RJP adapter automatski će isključiti LED svjetla nakon 5 minuta kako bi se izbjeglo nepotrebno svjetlosno onečišćenje
u hotelskoj sobi. LED svjetla koja su bila ugašena ponovno će se uključiti ako gost dotakne neki od gumba te će se
ponovno pokrenuti brojač vremena od 5 minuta. Ako gost ponovno dotakne jedan od gumba za izvor, televizor će se
prebaciti na odabrani izvor i treperit će odgovarajuće LED svjetlo.
•• Nakon ponovnog pokretanja RJP adaptera ili isključivanja/uključivanja televizora potrebno je otprilike 10 sekundi kako
bi se uspostavila komunikacija između televizora i RJP adaptera.
•• Tablica u nastavku prikazuje približno vrijeme izraženo u sekundama koje je potrebno za prebacivanje s televizora na
ulazni izvor, na temelju prioriteta.
✎✎ Scenarij 1: Kada nema priključenih ulaza.
Izvor
Povezivanje
AV
Osobno
računalo
HDMI
2 sekundi
0,7 sekundi
3,9 sekundi
✎✎ Scenarij 2: Kada su priključena dva ili više ulaza, a ulazni izvor je isključen te ponovno uključen.
Izvor
Isključivanje
Povezivanje
Ukupno
AV
Osobno
računalo
HDMI
4,5 sekundi
0,7 sekundi
2 sekundi
0,7 sekundi
6,5 sekundi
1,4 sekundi
3,9 sekundi
3,9 sekundi
7,8 sekundi
✎✎ Primjerice, ako su svi aktivni izvori AV, PC i HDMI priključeni na RJP adapter, AV ima najviši prioritet. Ako je RJP
adapter u HDMI načinu rada, a gost prekine te ponovno uspostavi AV povezivanje, minimalno potrebno vrijeme
za prebacivanje na AV je 6,5 sekundi.
•• Kako biste uspostavili audio vezu (za Ipod ili Mp3 uređaj), način rada za glazbu mora biti postavljen na ON (Uključeno) i
identifikacija priključka mora biti postavljena na OFF (Isključeno).
•• Podržani su A/V, PC i HDMI ulazni izvori.
26
HRVATSKI
Povezivanje na priključak COMMON INTERFACE (utor za TV karticu)
•• Ovisno o državi i modelu.
•• Isključite televizor prije umetanja i vađenja kartice CI ili CI+ Card.
Postavljanje adaptera za CI karticu
Pričvrstite adapter na prikazani način.
✎✎ Kako biste mogli umetnuti adapter za karticu CI CARD, skinite
naljepnicu pričvršćenu na televizor.
Za priključivanje adaptera za karticu CI CARD slijedite korake opisane u
nastavku.
28" ~ 55"
✎✎ Preporučujemo da adapter pričvrstite prije nego što postavite zidne
nosače ili umetnete karticu CI ili CI+ CARD.
Stražnja strana
televizora
1. Adapter za karticu CI CARD umetnite u dva utora na 1. uređaju.
✎✎ Pronađite dva otvora na stražnjoj strani televizora, pored
priključka COMMON INTERFACE.
2. Povežite adapter za karticu CI CARD s priključkom COMMON INTERFACE na proizvodu 2.
3. Umetnite karticu "CI ili CI+ CARD".
Preporučujemo da CI karticu umetnete prije nego što televizor montirate na zid. Nakon postavljanja na zidni
nosač umetanje kartice može biti otežano. Umetnite karticu nakon što na televizor pričvrstite adapter za
karticu CI CARD. Ako karticu umetnete prije nego što ste pričvrstiti adapter, bit će teško pričvrstiti modul.
Upotreba kartice "CI ili CI+ CARD"
Morate umetnuti karticu "CI ili CI+ CARD" kako biste mogli gledati kanale
koji zahtijevaju plaćanje.
28" ~ 55"
•• Ako ne umetnete karticu "CI ili CI+ CARD", neki kanali će prikazivati
poruku "Scrambled Signal" (Kodirani signal).
•• Podaci o uparivanju koji obuhvaćaju telefonski broj, ID oznaku kartice
CI ili CI+ CARD, oznaku Host ID i ostale podatke prikazat će se za 2 – 3
minute. Ako se prikaže poruka o pogrešci, obratite se davatelju usluga.
•• Po završetku konfiguriranja informacija o kanalu, prikazat će se poruka
"Updating Completed" (Ažuriranje dovršeno) koja označava da je popis
kanala ažuriran.
✎✎ NAPOMENA
•• Karticu CI ili CI+ CARD potrebno je nabaviti kod lokalnog davatelja
kabelskih usluga.
24"
•• Karticu CI ili CI+ CARD pažljivo izvucite i pritom pazite da vam ne
ispadne jer se pri tome može oštetiti.
•• Karticu CI ili CI+ CARD umetnite u smjeru koji je na njoj označen.
•• Položaj utora COMMON INTERFACE može se razlikovati ovisno o
modelu.
•• Kartica CI ili CI+ CARD nije podržana u nekim državama i
regijama; provjerite kod ovlaštenog dobavljača.
•• U slučaju problema obratite se davatelju usluga.
•• Ako je zaslon iskrivljen ili se ne vidi, umetnite kartice CI ili CI+ CARD koje podržavaju postavke antene.
HRVATSKI
27
Postavljanje podataka za opciju hotela
Za unos: Pritisnite redom ove gumbe MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTERE. (U načinu rada za hotelijerstvo postavlja se
samostalni način rada.)
Za izlaz iz ovog izbornika: iskjlučite napajanje i ponovno ga uključite.
✎✎ Ovisno o modelu i regiji, nekih izbornika na televizoru nema.
Funkcija Hotelski televizor
Kategorija
Stavka
Početna
vrijednost
Hospitality
Mode
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
SI Vendor
OFF
Power On Channel
Last Saved
Power On Channel
Num
1
Power On Channel
Type
ATV
Power On Volume
Last Saved
Power On Volume
Num
10
Min Volume
0
Power On
Max Volume
100
Power On Source
TV
Power On Option
Last Option
Channel Setup
Channel
28
HRVATSKI
Odaberite način rada za hotelijerstvo.
•• Interactive mode: televizor radi s uređajem SI STB (Set-Top box) ili SBB (uređaj
za umrežavanje).
•• Standalone mode: televizor radi bez uređaja SI STB (Set-Top box) ili SBB (uređaj
za umrežavanje).
•• Interactive mode : Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Innvne /
Quadriga / ETV / Ibahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
•• Standalone mode : OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Postavite zadane postavke koje će se primijeniti nakon uključivanja televizora.
•• User Defined: omogućuje ručno postavljanje značajke Power On Channel
(Uključivanje na kanal) i Channel Type (Uključivanje na vrstu kanala). U nastavku
pogledajte značajke Power On Channel (Uključivanje na kanal) i Channel Type
(Uključivanje na vrstu kanala).
•• Last Saved: ako odaberete ovu stavku, prilikom uključivanja televizora prikazat
će se kanal koji je bio prikazivan kada je televizor isključen.
Kada se televizor uključi, automatski se prebacuje na ovaj kanal.
Odaberite frekvencijski pojas kanala: ATV (analogni frekvencijski pojas), DTV
(digitalni frekvencijski pojas), CATV (analogni kabelski frekvencijski pojas), CDVT
(digitalni kabelski frekvencijski pojas)
•• User Defined: omogućuje vam ručno postavljanje značajke Power On Volume
(Uključivanje na određenu razinu glasnoće). U nastavku pogledajte značajku
Power On Volume Number (Uključivanje na određenu razinu glasnoće).
•• Last Saved: kada se televizor uključi, vraća se na razinu glasnoće koja je bila
postavljena prilikom isključivanja.
Televizor se uključuje na određenu razinu glasnoće u samostalnom načinu rada za
hotelijerstvo.
Minimalna razina glasnoće koju korisnik može postaviti u samostalnom načinu
rada za hotelijerstvo.
Maksimalna razina glasnoće koju korisnik može postaviti u samostalnom načinu
rada za hotelijerstvo.
Odaberite ulazni izvor koji televizor prikazuje prilikom uključivanja.
Određuje stanje televizora kada se vrati napajanje nakon nestanka struje ili nakon
što ste iskopčali, a zatim ponovno priključili televizor.
•• Last Option: vraća se na posljednje stanje napajanja. Ako je bio u stanju
pripravnosti, vraća se u stanje pripravnosti. Ako je televizor bio uključen,
ponovno se uključuje.
•• Power On: kada se vrati napajanje, televizor se uključuje.
•• Standby: kada se vrati napajanje, televizor prelazi u stanje pripravnosti.
Omogućuje izravan, neposredan pristup nekim funkcijama izbornika kanala kao
što su automatsko podešavanje, postavke antene itd.
Značajka Channel Editor (Uređivanje kanala) omogućuje vam uređivanje kanala
pohranjenih u memoriji televizora. Pomoću značajke uređivanja kanala možete:
•• izmijeniti brojeve i nazive kanala te poredati kanale prema željenom redoslijedu
kanala.
•• primijeniti isključivanje zvuka videozapisa na odabranim kanalima. isključivanje
zvuka videozapisa izbacuje videozapis s kanala i emitira samo zvuk prikazujući
ikonu zvučnika na zaslonu.
Značajka Channel Editor (Uređivanje kanala) omogućuje vam jednostavno
pregledavanje informacija o svakom kanalu bez potrebe za izravnim prikazom
pojedinog kanala.
Channel Editor
Mixed Channel Map
Opis
ON
Ova značajka omogućuje istovremeno pokazivanje/pretraživanje kanala prema
vrsti antene (antenska/kabelska ili satelitska).
•• ON: kada je značajka postavljena na ON (Uključeno), gosti mogu pristupiti
kompletnoj karti kanala neovisno o odabranoj vrsti antene. Značajka Popis
kanala prikazat će antenske kao i kabelske kanale.
•• OFF: kada je značajka postavljena na OFF, gosti mogu pristupiti karti kanala
koja odgovara samo odabranoj vrsti antene [antenska/kabelska ili satelitska].
Značajka Popis kanala/Uređivanje kanala pokazat će samo kanale s odabrane
vrste antene.
Funkcija Hotelski televizor
Kategorija
Channel
Stavka
Dynamic SI
OFF
Channel Rescan
Message
ON
Pan Euro MHEG
OFF
My Channel
Genre Editor
OFF
..
Subtitle Auto On
OFF
•• ON: provjerite broj kanala programa DTV. (značajka uređivanja TV kanala nije
dostupna)
•• OFF: nemojte provjeriti broj kanala programa DTV. (značajka Uređivanje
DTV kanala je dostupna, ali ažuriranje broja programa dodatnih kanala nije
podržano)
Kada postoji nepodudaranje između podataka na karti kanala i emitiranih
podataka, televizor samostalno podešava kanale za vraćanje podataka/
parametara na kartu kanala.
•• ON: kada je značajka Poruka ponovnog skeniranja kanala postavljena na ON
(Uključeno), zaslonski prikaz koji pokazuje da su kanali ponovno skenirani bit će
prikazan gostima hotela.
•• OFF: administrator u hotelu značajku Poruka ponovnog skeniranja kanala može
postaviti na OFF (Isključeno) ako zaslonski prikaz poruke ponovnog skeniranja
ne bi smio biti prikazan gostima hotelima.
•• OFF: ako je značajka Pan Euro MHEG isključena, MHEG radi u skladu s
postojećim specifikacijama proizvoda.
•• ON: ako je značajka Pan Euro MHEG uključena, značajka MHEG je ON (Uključena)
bez obzira na specifikacije proizvoda ili regije.
Omogućivanje/onemogućivanje značajke My Channel.
Uređivanje žanra kanala. (Dostupno kada je uključena značajka My Channel)
Ova funkcija uključuje/isključuje funkciju koja automatski uključuje titlove u
određenoj državi.
Ova funkcija podržana je za hotelske televizore koji su spremni primiti DVB
emitiranja koja su krenula u Europu.
Ova funkcija odnosi se na specifikacije titlova u Francuskoj. Titlovi drugih
država funkcioniraju u skladu sa specifikacijama država bez obzira na značajku
Automatski uključeni titlovi.
•• ON: kada je značajka Automatski uključeni titlovi postavljena na ON (Uključeno),
ona slijedi specifikacije titlova u Francuskoj.
•• OFF: kada je značajka Automatski uključeni titlovi postavljena na OFF
(Isključeno), ona ne slijedi specifikacije titlova u Francuskoj.
OFF
Proširi odjeljak s podnaslovima da odgovara širini zaslona.
OFF
Menu Display
ON
ON
Omogućivanje/onemogućivanje značajke Izbornik slike.
•• ON: prikazuje se glavni izbornik.
•• OFF: ne prikazuje se glavni izbornik.
Sakrij ili prikaži izbornik Tools (Alati).
OFF
Sakrij ili prikaži izbornik Kanali.
Panel Button Lock
Unlock
Home Menu Display
ON
Home Menu Editor
Home Menu Auto
Start
Clock
Opis
TTX Widescreen
Mode
Picture Menu Lock
Tools Display
Channel Menu
Display
Menu OSD
Početna
vrijednost
ON
BT Auto Remove
Device List
ON
Clock Type
OFF
Local Time
Manual
Timer Type
WakeUp
Uključivanje/isključivanje funkcija prednje ploče (lokalne tipke).
•• Unlock: otključava sve tipke ploče.
•• Lock: zaključava sve tipke ploče.
•• OnlyPower: zaključava sve tipke ploče osim tipke Napajanje.
•• Menu/Source: zaključava tipke ploče za Izbornik i Izvor.
•• OFF: ne prikazuje se Početni izbornik.
•• ON: prikazuje se Početni izbornik.
Uređivanje početnog izbornika
•• ON: Početni izbornik pokreće se automatski.
•• OFF: Početni izbornik ne pokreće se automatski.
Brisanje popisa uređaja pri uključivanju ili isključivanju televizora.
•• ON: povijest povezivanja uklanja se iz značajke BT Music Player.
•• OFF: onemogućivanje značajke.
•• OFF: opcije sata za značajku tvorničkih postavki neće funkcionirati. Samo Glavni
izbornik.
•• SW Clock: funkcionirat će samo SW sat.
Odaberite način za ažuriranje podataka sata.
•• Manual: upotrijebite podatke o satu s DVB kanala ili ručno postavite sat kada je
televizor u samostalnom načinu rada.
•• TTX: prikaz informacija o vremenu s TTX-a.
•• Time Channel: upotrijebite informacije o satu s odabrane vrste i broja kanala.
omogućivanje i onemogućivanje funkcije alarma.
•• WakeUp: omogućivanje funkcije alarma na uređaju u određeno vrijeme.
•• OnOff: onemogućivanje funkcije alarma.
HRVATSKI
29
Funkcija Hotelski televizor
Stavka
Početna
vrijednost
Music Mode AV
OFF
Music Mode PC
OFF
Music Mode Comp
OFF
Music Mode
Backlight
OFF
Priority AV
1
Priority PC
2
Kategorija
Music Mode
Remote Jack
Pack
External
Source
Priority HDMI
3
AV Option
AV
HDMI Option
HDMI 1
USB Pop-up Screen
Default
External Source
Banner
ON
Auto Source
OFF
Anynet+ Return
Source
Power On Src
Sub AMP Mode
2
Sub AMP Volume
6
HP Mode
OFF
Default HP Volume
10
Main Speaker
ON
Energy Saving
OFF
Bathroom
Speaker
HP
Management
Eco Solution
30
HRVATSKI
Opis
Reprodukcija glazbe s mp3/audio uređaja kroz AV ulazni izvor signala. Kada je
uključeno, možete čuti zvuk s uređaja kroz televizor iako nema videosignala.
Međutim, pozadinsko osvjetljenje televizora ostaje uključeno. Ako dodate video
signal, radit će normalno.
Reprodukcija glazbe s mp3/audio uređaja kroz ulazni izvor signala na računalu.
Kada je uključeno, možete čuti zvuk s uređaja kroz televizor iako nema
videosignala. Međutim, pozadinsko osvjetljenje televizora ostaje uključeno. Ako
dodate video signal, radit će normalno.
Dopušta reproduciranje glazbe sa svirača za reprodukciju sadržaja u formatu
MP3/zvučnih sadržaja koji je priključen na ulazni izvor komponente na televizoru.
Kada je uključeno, možete čuti zvuk sa svirača kroz televizor neovisno o tome ima
li videosignala ili ne. Također utišava zvuk videozapisa kako se na televizoru ne bi
prikazivao sadržaj dok gost reproducira glazbu. Međutim, pozadinsko osvjetljenje
televizora ostaje uključeno.
Opcija za uključivanje/isključivanje pozadinskog osvjetljenja za uštedu energije u
načinu rada za glazbu
Ako je određen prioritetni priključak, odgovarajući izvor automatski će se postaviti
čim se aktivira prioritetni priključak
Ako je određen prioritetni priključak, odgovarajući izvor automatski će se postaviti
čim se aktivira prioritetni priključak.
Ako je određen prioritetni priključak, odgovarajući izvor automatski će se postaviti
čim se aktivira prioritetni priključak.
Odaberite AV izvor na RJP adapteru (odabir izvora ovisi o modelu).
Odaberite koji je HDMI izvor televizora povezan na RJP priključak. (HDMI1/HDMI2/
HDMI3)
Kada je USB priključen na televizor.
•• Default: pojavit će se skočni prozor.
•• Automatic: automatski otvara izbornik USB sadržaja.
•• Disable: ne pojavljuje se ni skočni prozor ni izbornik.
Korisnici mogu uključiti ili isključiti obavijest vanjskog izvora.
•• ON: kada je napajanje televizora uključeno ili se promijeni način rada, televizor
prikazuje obavijest vanjskog izvora.
•• OFF: kada je napajanje televizora uključeno ili se promijeni način rada, televizor
ne prikazuje obavijest vanjskog izvora.
•• OFF: automatski izvor je isključen.
•• ON: kada je vanjski izvor priključen na televizor, televizor će automatski
prepoznati i prebaciti izvor ulaza.
•• PC: automatsko prepoznavanje samo PC ulaza.
Odaberite izvor na koji će se televizor vratiti nakon prekida veze Anynet+(HDMICEC). (Ova funkcija posebno je korisna za Guestlink RJP.)
Određuje način rada s dodatnim pojačalom.
•• 0: Isključivanje funkcije dodatnog pojačala (PWM isključen).
•• 1: Određivanje dodatne glasnoće prema razini glavne glasnoće.
•• To znači da se dodatna glasnoća određuje prema postavkama glasnoće prilikom
uključivanja te postavkama minimalne i maksimalne glasnoće
•• 2: Određuje glasnoću prema postavkama na upravljačkoj ploči u kupaonici.
Razina glasnoće dodatnog pojačala prilikom uključivanja.
•• ON: kada su na televizor priključene slušalice, omogućuje istodobno slušanje
putem zvučnika televizora i priključenih slušalica. Ali možete prilagoditi samo
volumen zvučnika televizora.
•• OFF: kada su na televizor priključene slušalice, omogućuje samo slušanje putem
priključenih slušalica.
Konfigurirajte vrijednosti glasnoće slušalica kada je HP MODE (Način rada
slušalica) postavljen na ON (Uključeno).
•• ON: reproduciranje zvuka televizora putem zvučnika na televizoru.
•• OFF: reproduciranje zvuka televizora samo putem slušalica.
Prilagodite svjetlinu televizora kako biste smanjili potrošnju energije.
•• Off: isključivanje funkcije uštede energije.
•• Low: postavljanje televizora u način rada za nisku uštedu energije.
•• Medium: postavljanje televizora u način rada za srednju uštedu energije.
•• High: postavljanje televizora u način rada za visoku uštedu energije.
Funkcija Hotelski televizor
Kategorija
Stavka
Welcome Message
Edit Welcome
Message
Početna
vrijednost
OFF
REACH
Solution
Prikazuje se na pozdravnoj poruci.
Uređivanje pozdravne poruke.
REACH IP Mode
…
Server IP Setting
…
REACH Channel
…
REACH Update Time
…
REACH Update
Immediate
…
Group ID
…
Room Number
REACH Config
Version
…
Isključuje ili uključuje značajku prikaza logotipa hotelijerskog objekta, kad je
televizor uključen; prikazuje se logotip prije nego što dođe signal iz prvotnog
izvora tijekom određenog vremena koje je postavljeno u značajci "Vrijeme prikaza
logotipa".
Preuzimanje logotipa hotelijerskog objekta.
Zahtjevi datoteke logotipa hotelijerskog objekta:
•• Samo BMP ili AVI datoteke.
•• Maksimalna veličina datoteke: BMP - 960 x 540. AVI - 30 MB.
•• Naziv datoteke može biti samo samsung.bmp ili samsung.avi.
Vrijeme prikaza logotipa hotelijerskog objekta (3/5/7 sekundi).
Klonirajte trenutačne vrijednosti opcija televizora na USB uređaj.
Klonirajte vrijednosti opcija televizora spremljenih na USB uređaju na televizor.
Kada se uključi značajka Postavljanje automatskog pokretanja, a napajanje je
isključeno pa uključeno ili je uključeno/isključeno glavno napajanje, podaci
se vraćaju na klonirane postavke. Ako nema kloniranih postavki, čak i kada je
značajka postavljanja automatskog pokretanja uključena, bit će ignorirana i radnja
će biti ista kao da je značajka postavljanja automatskog pokretanja isključena
•• ON: značajka softvera REACH postat će dostupna na televizoru.
•• OFF: značajka softvera REACH neće postati dostupna na televizoru.
Ako je omogućena, značajka softvera Reach radi putem IP-a umjesto RF-a.
Jedinstvena adresa izvora na poslužitelju softvera Reach IP, na primjer
https:\\192.168.1.2:443.
Dodijelite DTV broj kanala za prebacivanje podataka o ažuriranju softvera REACH.
Ovaj broj kanala mora biti jednak broju postavljenom na poslužitelju softvera Reach.
Postavljanje vremena kada se podaci kao što su ažurirani softver, kloniranje datoteka
i sadržaj softvera S-LYNC REACH preuzima s poslužitelja REACH na televizor:
1hour: svakih sat vremena
2hour: svaka dva sata
12:00 AM: svaki dan u 00.00
2:00 AM: svaki dan u 2.00
12:00 PM: svaki dan u 12.00
2:00 PM: svaki dan u 14.00
•• ON: kad god televizor prelazi u stanje mirovanja (kabel napajanja je priključen i
napajanje je uključeno), podaci softvera REACH ažuriraju se na TV-u.
•• OFF: podaci softvera REACH ažuriraju se na televizoru tijekom poslužiteljskog
vremena ažuriranja softvera REACH.
Odaberite opciju Group ID na poslužitelju softvera REACH. (Pojedinosti potražite u
priručniku na poslužitelju softvera REACH.)
Postavi broj sobe.
…
Prikazuje se inačica softvera REACH.
Hospitality Logo
OFF
Hospitality Logo DL
..
Logo Display Time
Clone TV to USB
Clone USB to TV
..
Logo/
Message
Cloning
Opis
Setting Auto
Intialize
OFF
REACH
OFF
HRVATSKI
31
Funkcija Hotelski televizor
Kategorija
Stavka
Početna
vrijednost
✎✎ Soft AP možda neće biti dostupna ako je ne podržava određeni model.
✎✎ Maksimalni broj uređaja koji se mogu povezati: 4 uređaja
✎✎ Brzina protoka: 10 Mb/s po uređaju
✎✎ Navedene karakteristike su dobivene prilikom testiranja u našim ustanovama.
Stvarne performanse mogu se razlikovati u odnusu na vaše žičane/bežične mreže.
Network
Service Discovery
Lan Out
VLAN ID
Solution VLAN ID
Device VLAN ID
Widget
Solution
Widget Mode
Solution Type
Server URL Setting
License Server IP
Setting
IPTV Mode
Virtual Standby
Postavi Smart Hub model.
Postavi Smart Hub.
Ako je opcija postavljena na Uključeno, sadržaj možete u DLNA načinu rada dijeliti
s ostalim uređajima, npr. pametnim telefonima.
Omogućite/onemogućite značajku LAN Out. Kada je značajka omogućena,
OFF
televizor može raditi kao žičani usmjerivač za druge mrežne uređaje.
Stvorite zasebne grupe VLAN. Može se upisati troznamenkasti broj između 1 i 255
...
za VLAN ID.
Kada se značajka VLAN upotrebljava, postavite da se VLAN ID dodijeli rješenju
...
(poput SYNC-a, H.Browsera, itd.).
Postavite da se VLAN ID dodijeli vanjskim uređajima koji su povezani na priključak
...
LAN OUT.
ON
Uključen/isključen način za programčiće.
Vendor Server Odaberite vrstu rješenja (Vender Server/ SINC Server).
Postavi URL poslužitelja.
On
…
ON
OFF
Room Num Setting
Virtual
Standby
32
HRVATSKI
Postavi IP adresu za uspostavljanje internetske veze.
Soft AP: pomoću ove funkcije možete uspostaviti vezu sa televizorom na mobilnim
uređajima. Podesite opcije za povezivanje Wi-Fi uređaja.
•• Soft AP: Uključivanje i isključivanje načina rada Soft AP. Kad je funkcija Soft AP
uključena, vaši mobilni uređaji mogu pronaći ime televizora u listi Wi-Fi veza.
•• Security key: podesite sigurnosni ključ koji ćete unjeti na drugim uređajima da biste ih
povezali sa televizorom.
‒‒ Unesite generirani sigurnosni ključ u uređaj s kojim uspostavljate vezu.
‒‒ Ako mreža ne radi ispravno, ponovo provjerite sigurnosni ključ. Pogrešan
sigurnosni ključ može uzrokovati kvar.
Network Setup
SmartHub Model
Setting
SmartHub Setting
Opis
Virtual Standby
Mode
OFF
Reboot Time
...
Postavi IP poslužitelja.
Uključen/isključen IPTV način.
Uključen/isključen IPTV način virtualnog stanja pripravnosti.
Kada je uključeno virtualno stanje pripravnosti, potrošnja energije televizora bit
će između 9,5 W i 17,4 W (ovisno o dimenzijama zaslona).
Postavljane broja sobe.
Televizor može pružati glavnu značajku u stanju mirovanja ako je način rada
televizora postavljen na način virtualnog stanja mirovanja.
•• ON: Način rada virtualnog stanja mirovanja omogućen je.
•• OFF: Način rada virtualnog stanja mirovanja onemogućen je.
Kada je uključeno virtualno stanje pripravnosti, potrošnja energije televizora bit
će između 9,5 W i 17,4 W (ovisno o dimenzijama zaslona).
Ova značajka može postaviti interval ponovnog pokretanja televizora nakon što
televizor prijeđe u način virtualnog stanja mirovanja.
Funkcija Hotelski televizor
Kategorija
Security Mode
DRM
Stavka
Početna
vrijednost
Factory Lock
OFF
Password Popup
...
Password Input
...
Password Setting
Password Reset
...
...
Security Mode
...
USB
...
HDMI
...
TTX Security
...
DRM Mode
OFF
Self Diagnosis for TV
Self Diagnosis for
HTV
System
SW Update
Service Pattern
OFF
Sound Bar Out
OFF
Contact Samsung
Standby LED
TV Reset
ON
Opis
Brisanje popisa uređaja pri uključivanju ili isključivanju televizora.
•• ON: prije otvaranja tvorničkog izbornika potrebno je unijeti lozinku.
•• OFF: onemogućivanje značajke.
Omogućite/onemogućite skočni prozor lozinke. Ako je ova mogućnost postavljena
na ISKLJUČENO, televizor ne prikazuje skočni prozor za upisivanje lozinke prilikom
otvaranja tvorničkog izbornika. Ako je mogućnost postavljena na UKLJUČENO,
skočni prozor za upisivanje lozinke prikazuje se.
Ako je ova mogućnost omogućena, skočni okvir za unos prikazuje zahtjev za
upisivanje sigurnosne osmoznamenkaste lozinke. Administrator mora upisati
lozinku prije primjene ili ažuriranja sigurnosnih postavki. Nakon što se upiše
točna lozinka, mogućnosti poput postavke lozinke, ponovno postavljanje lozinke i
sigurnosni način rada postaju dostupne.
Korisnik može promijeniti lozinku.
Lozinka je postavljena na "00000000".
Sigurnosni način rada pruža administratorsku funkcionalnost zaštićenu lozinkom
kako bi se omogućile ili onemogućile značajke televizora za hotelijere poput
HDMI-ja, USB-a i TTX-a. Upotrebljavajte ovu mogućnost kako biste uključili
ili isključili sigurnosni način rada. Nakon što se isključi sigurnosni način rada,
mogućnosti poput „USB”, „HDMI” i „Sigurnost TTX” automatski se omogućavaju
u podizborniku sigurnosti. Značajke „Kloniranje s USB-a na televizor” i „Ponovno
postavljanje televizora” bit će onemogućene u izborniku za hotelijerstvo.
Omogućite/onemogućite pristup USB-u. Kada je onemogućen, pristupanje je
sadržajima na USB blokirano.
Omogućite/onemogućite pristup HDMI-ju. Ako je onemogućeno, korisnik neće moći
upotrebljavati mogućnosti Anynet, izvor HDMI-ja i vrsta HDMI-ja za vanjske kanale.
Ako je opcija onemogućena, značajka TTX neće funkcionirati kada se na
daljinskom upravljaču pritisne gumb TTX.
Konfigurira podršku za upravljanje digitalnim pravima.
OFF: Isključuje podršku za DRM.
LYNK DRM: Odaberite da se uključi samo podrška S-LYNK DRM CAS.
Pro:idiom: Odaberite da se uključi samo podrška Pro:Idim CAS.
LYNK DRM,PI: Odaberite da televizor ima podrške S-LYNK DRM CAS i Pro:Idiom CAS.
Ulaz u Izbornik samodijagnoze.
•• Testiranje slike: taj test upotrijebite kada dođe do problema sa slikom
televizora.
•• Testiranje zvuka: taj test upotrijebite kada dođe do problema sa zvukom
televizora.
•• Informacije o signalu: prikaz informacija o signalu digitalnog emitiranja.
•• Reset: vraćanje svih postavki televizora, osim onih za mrežu, na tvorničke
postavke.
Pomoću ove funkcije provjerite statuse glavnih funkcija hotelskog televizora.
•• STB SI Vendor Setting
‒‒ Omogućuje provjeru stanja sustava Pro:Idiom i komunikacije sa SI STB ili SBB
uređajem.
‒‒ Ako imate problema s kanalom za šifriranje sustava Pro:idiom ili komunikacijom
sa SI STB ili SBB uređajem, upotrijebite funkciju dijagnosticiranja.
‒‒ Ako se čini da funkcija "Pro:Idiom DTV Channel Key Loss" nije uspjela, a
šifriranje kanala u sustavu Pro:Idiom ne uspijeva reproducirati sadržaj, najprije
provjerite sustav emitiranja koji je povezan sa sustavom Pro:Idiom.
‒‒ Ako sustav za emitiranje nema problema, obratite se servisnom centru tvrtke
Samsung.
‒‒ Ako se čini da STB SI Vendor Setting nije uspjela i komunikacija sa SI STB ili SBB
uređajem nije uspjela, najprije provjerite SI STB ili SBB uređaj. Ako SI STB ili
SBB uređaj nema problema, obratite se servisnom centru tvrtke Samsung.
•• RTC
‒‒ Ako se postavke vremena ne podudaraju pri isključivanju i uključivanju
televizora, upotrijebite ovu funkciju.
‒‒ Ako se postavke vremena ne podudaraju, obratite se servisnom centru tvrtke
Samsung.
Funkcija ažuriranja USB softvera
Ista funkcija uz SVC obrazac usluge
ON: zvuk TV zvučnika bit će isključen. Zvuk će se čuti putem HDMI-ja.
Morate priključiti Sound Bar da biste čuli zvuk.
OFF: zvuk će se normalno čuti putem zvučnika televizora.
Prikažite web-mjesto povezanog servisnog centra tvrtke Samsung, verzije
softvera i informacije o Mac adresi.
Kada je televizor u načinu mirovanja, možete konfigurirati postavke vanjske LED
žaruljice.
•• ON: LED žaruljica je uključena.
•• OFF: LED žaruljica je isključena.
Vraća sve postavke televizora na tvorničke postavke.
HRVATSKI
33
¦¦ Welcome Message
Poruka dobrodošlice upotrebljava se za prikaz prilagođenih poruka na televizoru svaki put kada gost uključi televizor u
hotelskoj sobi.
‒‒ Postavke pozdravne poruke nalaze se u odjeljku Logotip/poruka u izbornicima opcija hotela.
‒‒ Pozdravna poruka treba biti uključena da bi se prilikom uključivanja prikazivala.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Network
Widget Solution
Power On
Vitual Standby
Channel
Security Mode
Menu OSD
DRM
Clock
System
Music Mode
Remote Jack Pack
External Source
Bathroom Speaker
Welcome Message
r
ON
Edit Welcome Message
Hospitality Logo
OFF
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
HP Management
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
‒‒ Pozdravna poruka može sadržavati do 25 znakova i može se uređivati promjenom teksta na izborniku usluga
hotela.
‒‒ U nastavku je popis znakova koji su podržani za pozdravnu poruku:
✎✎ Velika slova od A do Z, mala slova od a do z, prazno, posebni znakovi
‒‒ Pozdravnu poruku možete sastaviti i urediti na zaslonskom prikazu funkcije Edit Welcome Message.
‒‒ Uređivanje pozdravne poruke moguće je upotrebom tipke za navigaciju, tipke E na daljinskom upravljaču na
zaslonskom prikazu funkcije Edit Welcome Message.
‒‒ Pozdravna poruka i logotip hotela ne mogu istodobno biti aktivni.
34
HRVATSKI
¦¦ Hotel Logo
Funkcija Hospitality Logo (Logotip hotelijerskog objekta) prikazuje logotip hotela kada se uključi televizor.
‒‒ Postavke logotipa hotelijerskog objekta nalaze se u odjeljku Logotip/poruka u izbornicima opcija hotela.
‒‒ Stavke izbornika Preuzimanje logotipa i Prikaz logotipa omogućene su kada uključite opciju Logotip
hotelijerskog objekta.
‒‒ Ako se u memoriji nalazi spremljena slika logotipa i uključena je opcija Hospitality Logo (Logotip hotelijerskog
objekta), logotip će se prikazati kada se uključi televizor.
‒‒ Logotip hotelijerskog objekta neće se prikazati ako je isključena opcija hotelijerskog objekta, čak i ako je slika
učitana na televizor.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Network
Widget Solution
Power On
Vitual Standby
Channel
Security Mode
Menu OSD
DRM
Clock
System
Music Mode
Remote Jack Pack
External Source
Bathroom Speaker
Welcome Message
r
OFF
Edit Welcome Message
Hospitality Logo
BMP
Hospitality Logo DL
Logo Display Time
5 Second
HP Management
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
•• Hospitality Logo
‒‒ Ova opcija omogućuje vam da odaberete želite li prikazati sliku logotipa hotelijerskog objekta.
‒‒ Početna postavka je OFF.
‒‒ Može se postaviti na OFF (Isključeno) ili ON (Uključeno).
‒‒ Kada je postavljena na ON, stavke izbornika Logo Download (Preuzimanje logotipa) i Logo Time Display (Vrijeme
prikaza logotipa) postaju dostupne.
•• Hospitality Logo DL
‒‒ Opcija vam omogućuje preuzimanje slike logotipa u memoriju televizora s USB uređaja.
‒‒ Dok se slika kopira na televizor, pojavljuje se poruka „In Progress“ (U tijeku).
‒‒ Poruka "Completed" prikazuje se nakon uspješnog dovršetka operacije kopiranja.
‒‒ Ako operacija nije uspjela, prikazuje se riječ "Failed".
‒‒ Ne prikazuje se USB ako nije povezan USB uređaj.
‒‒ Poruka „No File“ (Nema datoteke) pojavljuje se ako nema datoteke za kopiranje na USB uređaj ili ako je datoteka
na USB uređaju u pogrešnom formatu. Ako se pojavi poruka „No File“ (Nema datoteke), a postoji datoteka
logotipa na USB uređaju, provjerite format datoteke. Format datoteke mora biti BMP ili AVI.
•• Logo File Format
‒‒ Televizor podržava samo BMP i AVI formate.
‒‒ Naziv datoteke mora biti samsung.bmp ili samsung.avi.
‒‒ Maksimalna rezolucija BMP formata je 960 x 540.
‒‒ Maksimalna veličina datoteke AVI formata je 30 MB.
‒‒ Televizor ne mijenja veličinu ili opseg slike.
HRVATSKI
35
¦¦ USB Cloning
Funkcija USB kloniranje upotrebljava se za preuzimanje korisnički konfiguriranih postavki (Slika, Zvuk, Ulaz, Kanal,
Postavljanje i Hotel Setup) s jednog televizora te učitavanje istih postavki na druge televizore.
Sve korisnički određene postavke s televizora (glavni uređaj) mogu se kopirati na USB uređaj.
✎✎ Nakon kloniranja će se pri ponovnom uključivanju televizora primijeniti neke značajke.
•• Clone TV to USB: kopira podatke s televizora na USB uređaj.
1. Umetnite USB uređaj u USB priključak na stražnjoj strani televizora.
2. Otvorite interaktivni izbornik pritiskom gumba navedenim redoslijedom.
•• MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir funkcije "Clone TV to USB", a zatim pritisnite
gumb ENTER.
4. Možete provjeriti ponašanje USB kloniranja.
Logo/Message
Cloning
•• In Progress: tijekom kopiranja podataka na USB.
d
•• Completed: kopiranje je uspješno dovršeno.
•• Failed: kopiranje nije uspješno dovršeno.
Clone TV to USB
•• No USB: USB nije priključen.
Setting Auto Initialize
•• Clone USB to TV: ovo preuzima pohranjene podatke s USB uređaja na televizor.
1.. Umetnite USB uređaj u USB priključak na stražnjoj strani televizora.
2. Otvorite interaktivni izbornik pritiskom gumba navedenim redoslijedom: MUTE →
1 → 1 → 9 → ENTER
3. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir "Clone USB to TV", zatim pritisnite gumb ENTER.
Clone USB to TV
OFF
Logo/Message
Cloning
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
4. Kada se prikaže poruka "Kopiraj podatke s USB uređaja na televizor. All of the
TV Setting values are changed“ (Kopirajte podatke s USB uređaja na televizor.
Promijenjene su sve vrijednosti postavki televizora), odaberite „OK“ (U redu).
5. Ponašanje USB kloniranja s USB-a.
•• In Progress: kopiranje podataka na televizor.
•• Completed: kopiranje je uspješno dovršeno.
•• Failed: kopiranje nije uspješno dovršeno.
•• No USB: USB nije priključen.
•• No File: nema datoteke koja se može kopirati na USB uređaj.
✎✎ Pokrenite kopiranje s USB uređaja na televizor tako da pritisnete tipku ENTER na 5 sekundi.
✎✎ Linija proizvoda hotelskih televizora ne podržava funkciju CLONE između modela koji podržavaju satelit/T2
način rada i modela koji to ne podržavaju.
Za brzo, trenutačno kloniranje tijekom instalacije, umetnite USB uređaj sa zadanim postavkama iz prvog televizora i
pritisnite tipku Enter na 5 sekundi.
Preduvjeti za kloniranje (kontrolna točka)
–– Kloniranje se mora izvoditi na istim modelima.
–– Prije kloniranja svi se zasloni moraju ažurirati na najnoviju verziju (istu verziju).
36
HRVATSKI
¦¦ Postavke klonirane na izbornik Hotel
✎✎ Stavka izbornika nije podržana ovisno o modelu.
Stavka izbornika
Podstavka
Klonirano ili ne
Hospitality Mode
Standalone / Interactive
Default : Standalone
Yes
SI Vendor
Interactive mode :
Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic
/ Sustinere / Quadriga / ETV / IBahn / Magilink /
Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
Standalone mode :
OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Yes
User Defined / Last Saved
Yes
Power On Channel
Power On
Channel
Menu OSD
Power On Channel Num
***
Yes
Power On Channel Type
ATV / DTV / CATV / CDTV
Yes
Power On Volume
User Defined / Last Saved
Yes
Power On Volume Num
0~100
Yes
Min Volume
0~100
Yes
Max Volume
0~100
Yes
Power On Source
TV / HDMI1 / HDMI2 / AV / Last Saved
Yes
Power On Option
Power On / Standby / Last Option
Yes
Channel Setup
―
No
Channel Editor
―
No
Mixed Channel Map
On / Off
Yes
Dynamic SI
On / Off
Yes
Channel Rescan Message
On / Off
Yes
Pan Euro MHEG
On / Off
Yes
MyChannel
On / Off
Yes
Genre Editor
―
Yes
Subtitle Auto On
On / Off
Yes
TTX Widescreen Mode
On/Off
Yes
Picture Menu Lock
On / Off
Yes
Menu Display
On / Off
Yes
Tools Display
On / Off
Yes
Channel Menu Display
On / Off
Yes
Panel Button Lock
Unlock / Lock / OnlyPower / Menu / Source
Yes
Home Menu Display
On / Off
Yes
Home Menu Editor
―
Yes
Home Menu Auto Start
―
Yes
HRVATSKI
37
Stavka izbornika
Clock
Music Mode
Remote Jack
Pack
External Source
HP Management
Eco Solution
Logo / Message
Cloning
REACH Solution
38
HRVATSKI
Podstavka
Klonirano ili ne
Clock Type
Standalone mode: Off / SW Clock
Yes
Local Time
Manual / TTX / Time Channel
Yes
Timer Type
WakeUp / OnOff
Yes
Music Mode AV
On / Off
Yes
Music Mode Backlight
On / Off
Yes
Priority AV
1~2
Yes
Priority HDMI
1~2
Yes
AV Option
AV
Yes
HDMI Option
HDMI1 / HDMI2 / HDMI3
Yes
USB Pop-up Screen
Default / Automatic / Disable
Yes
External Source Banner
On / Off
Yes
Auto Source
On / Off
Yes
Anynet+Return Source
Power On Src / Last Source / TV / HDMI1 / HDMI2
/ AV
Yes
HP Mode
On / Off
Yes
Default HP Volume
0~100
Yes
Main Speaker
On / Off
Yes
Energy Saving
Off / Low / Medium / High
Yes
Welcome Message
On / Off
Yes
Edit Welcome Message
―
Yes
Hospitality Logo
Off / BMP / AVI / BOTH
Yes
Hospitality Logo DL
―
Yes
Logo Display Time
3 second / 5 second / 7 second
Yes
Clone TV to USB
―
No
Clone USB to TV
―
No
Setting Auto Intialize
On / Off
Yes
REACH
On / Off
Yes
REACH IP Mode
On / Off
Yes
Server IP Setting
―
Yes
REACH Channel
***
Yes
REACH Update Time
OFF / 1hour / 2hour / 12:00 am / 2:00 am / 12:00
pm / 2:00 pm
Yes
REACH Update Immediate
On / Off
Yes
Group ID
ALL, 1 - 511
No
Room Number
―
No
REACH Config Version
―
No
Stavka izbornika
Network
Widget Solution
Virtual Standby
Security Mode
DRM
System
Podstavka
Klonirano ili ne
Network Setup
―
No
SmartHub Model Setting
―
Yes
SmartHub Setting
―
Yes
Service Discovery
On / Off
Yes
Widget Mode
On / Off
Yes
Solution Type
Vender Server/ SINC Server
Yes
Yes
Server URL Setting
―
License Server IP Setting
―
Yes
IPTV Mode
On / Off
Yes
Room Num Setting
―
No
HMS HalfTicker Display
―
No
Virtual Standby Mode
On / Off
Yes
Reboot Time
―
Yes
FactoryLock
On / Off
Yes
Password Popup
On / Off
Yes
Password Input
―
No
Password Setting
―
Yes
Password Reset
―
No
Security Mode
On / Off
Yes
USB
Enable / Disable
Yes
HDMI
Enable / Disable
Yes
TTX Security
Enable / Disable
Yes
DRM Mode
PI Model - OFF/LYNK DRM/ProIdiom/LYNK DRM, PI
Non PI Model - OFF/LYNK DRM
Yes
Self Diagnosis for TV
―
No
Self
Diagnosis for
HTV
STB SI Vendor Setting
Si Name Ok / Failure
RTC
Ok / Failure
No
SW Update
-
No
Service Pattern
On / Off
No
Sound Bar Out
On / Off
Yes
Contact Samsung
―
No
Standby LED
On / Off
Yes
TV Reset
―
No
HRVATSKI
39
¦¦ Setting Auto Initialize
Kada klonirate postavke s jednog televizora na drugi, klonirate postavke izbornika za goste i za hotel: Slika, Zvuk, Ulaz,
Kanal, Postavljanje i Hotel Setup). To omogućuje postavljanje gotovo svih vrijednosti izbornika na televizoru za hotelijere
na identične i standardne postavke. Ako gostima dopustite pristup izbornicima za goste, primjerice izborniku Slika,
oni mogu promijeniti postavke u tim izbornicima tako da više nisu standardni. Ako ste uključili funkciju Setting Auto
Initialize, televizor automatski vraća (inicijalizira) sve vrijednosti izbornika za goste na klonirane, standardne vrijednosti
kada je televizor isključen i ponovno uključen. Imajte na umu da Setting Auto Initialize funkcionira samo na vrijednostima
kloniranog izbornika za goste. Ignoriraju se postavke koje nisu klonirane.
Tablica u nastavku sadrži postavke koje su vraćene na klonirane vrijednosti kada uključite funkciju Setting Auto Initialize.
✎✎ Stavka izbornika nije podržana ovisno o modelu.
Stavka izbornika
Backlight
Contrast
Picture Mode
Brightness
Sharpness
Colour
Tint (G/R)
Apply Picture Mode
Picture Size
Picture Size
Zoom/Position
4:3 Screen Size
PIP
Dynamic Contrast
Black Tone
Flesh Tone
Picture
Advanced Settings
RGB Only Mode
Colour Space
White Balance
Gamma
Motion Lighting
Colour Tone
Digital Clean View
Picture Options
MPEG Noise Filter
HDMI Black Level
Film Mode
LED Clear Motion
Picture Off
Reset Picture
Sound Mode
Sound Effect
Equaliser
Speaker Settings
DTV Audio Level
Sound
Audio Format
Additional Settings
Audio Delay
Dolby Digital Comp
Auto Volume
Reset Sound
40
HRVATSKI
Stavka izbornika
Voice Guide
Audio Description
Accessibility
Subtitle
Menu Transparency
High Contrast
Enlarge
Sports Mode
Menu Language
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Clock
Time
Sleep Timer
Wake-up Timer
Energy Saving
System
Eco Solution
No Signal Power Off
Auto Power Off
Smart Security
Scan
Smart Security
Isolated List
Allowed List
Settings
Auto Protection Time
Change PIN
Game Mode
General
Sound Feedback
Boot Logo
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Auto Turn Off
Search for Devices
DivX® Video On Demand
HRVATSKI
41
¦¦ Plug & Play
Funkcija Plug & Play hotela automatski odabire hotelski način rada i postavljanje države, sata te načina slike. Postupak
postavljanja se osim toga pokreće automatski odabirom opcije TV Reset u odjeljku System u izbornicima opcija hotela.
‒‒ Funkcija Plug & Play hotela dostupna je samo jednom kada je napajanje po prvi put uključeno.
‒‒ Ovo je dostupno nakon početnog namještanja televizora i prijenosa kloniranih podataka televizora na pogon USB.
‒‒ Da biste upotrijebili sljedeći TV, trebate samo izaći iz značajke Plug & Play hotela, priključiti USB, a zatim klonirati
USB na televizor.
‒‒ Ovisno o modelu i regiji neki izbornici možda neće postojati.
Self Diagnosis for TV
Ako odaberete TV Reset, televizor vraća sve vrijednosti na
tvorničke zadane vrijednosti, a zatim prikazuje izbornik
Hotel Plug & Play. Idite na prvi zaslon za hotel Plug & Play
u nastavku.
Self Diagnosis for HTV
SW Update
Service Pattern
OFF
Sound Bar Out
OFF
Contact Samsung
Standby LED
ON
TV Reset
E+P
Ako promijenite
državu trenutne
lokacije
Televizor se automatski
uključuje i isključuje.
E
EU
EU_ITALY
EU_GER
EU_FRANCE
E Ako ne promijenite državu
trenutačne lokacije
Ako odaberete
Način kloniranja
Kopirajte postavke sustava s USB-a ili
poslužitelja na televizor.
E
Ako odaberete
Osnovno
postavljanje TV-a
Dovršite postupak postavljanja
i otvorite izbornik opcija
E
hotela.
Ako odaberete
tvornički izbornik
E
E
ЇϩͱƟЇ̈͝͝˝
To receive channels, configure the options below then select
Scan.
English
Eesti
Country
Bulgaria
Picture Mode
Standard
Please select your country.
Aerial
Channel Type
Terrestrial
Digital & Analogue
Select the connected aerial
that you want to use to get
channels.
Suomi
Français
r+E
E
Deutsch
Odaberite svoj jezik
Odaberite Država i Način prik. Slike
Ɗʀɇ͝
Odaberite frekvencijski
pojas kanala za
automatsko postavljanje
r+E
Auto Tuning
Auto tuning is finding channels for you...
Channel 7
2%
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
Pritisnite ISKLJUČIVANJE kako
biste izašli.
Analogue
0
0
0
0
0
Stop
Nakon
pretraživanja
kanala.
E
E
Setup Complete!
Your TV is now ready to use.
Izbornik za hotele s
mogućnostima prikazuje
se.
r+E
E
Done
42
Odaberite Način sata, DST i Vrem. zona
HRVATSKI
•• LocalSet (Lokalne postavke)
‒‒ Početno istaknuto: EU
‒‒ Ako pritisnete gumb Enter nakon što odaberete stavku Promijeni, možete promijeniti državu.
‒‒ Ako se država promijeni, televizor se automatski isključuje i uključuje.
‒‒ Ako odaberete pogrešnu državu, ponovno obavite TV Reset nakon što otvorite odjeljak System u izborniku za
hotel.
•• Jezik izbornika Zaslonski prikaz
‒‒ Ako odaberete Osnovno postavljanje TV-a na prikazu „Vrsta instalacije televizora” na zaslonu, prikaz se „Jezik
izbornika” prikazuje na zaslonu.
‒‒ Početno istaknuto: English
‒‒ Ako pritisnete gumb Enter, prikaz se „Način prik. Slike” prikazuje na zaslonu
•• Način prik. Slike Zaslonski prikaz
‒‒ Početno istaknuto: Standardno
‒‒ Televizor prikazuje prikaz Način prik. Slike na zaslonu u kojem možete odabrati između slikovnog načina
Dinamičan ili Standardno.
•• Autom. spremanje Zaslonski prikaz
‒‒ Ako pritisnete gumb Enter, televizor automatski traži kanale.
•• Postavite Način sata, DST(Ljetno računanje vremena) i Vrem. zona OSD
‒‒ Početno istaknuto: Način sata : Autom., DST : Isključeno, Vrem. zona : Istočni
‒‒ Ako se televizor postavi na digitalno emitirane kanale koji prenose informacije o datumu i vremenu, postavite
Način sata na Autom.. Televizor automatski postavlja datum i vrijeme.
‒‒ Ako se televizor neće postaviti na digitalno emitirane kanale, postavite Način sata na Ručni, a zatim ručno
namjestite datum i vrijeme na televizoru.
‒‒ Postavite DST Uključeno ili Isključeno kako biste primijenili ili ne vrijeme ljetno računanje vremena na televizoru.
‒‒ Odaberite svoju vremensku zonu na prikazanoj karti.
HRVATSKI
43
¦¦ Multi Code Remocon
Multi Code Remocon je posebni odašiljač dizajniran za upravljanje svakim televizorom putem jednom upravljača.
To je korisno kada se na istom mjestu nalazi više televizora, npr. u bolnici. Identifikacijski broj uređaja prikazuje se na
izvornom zaslonskom prikazu. Za daljinski upravljač omogućeno je upravljanje s najviše 9 različitih kodova.
Svaki televizor ima početni kod "0".
‒‒ Omogućeno je postavljanje i ponovno postavljanje identifikacijskog koda u analognom načinu rada i načinu rada
za računalo. (nije dostupno za TTX ili DTV kanale).
‒‒ Identifikacijski kod mogu biti brojevi od 0 do 9.
‒‒ Istodobno pritisnite gumbe MUTE i RETURN dulje od 7 sekundi, a zatim odaberite gumb s brojem kako biste
postavili šifru.
‒‒ Prikazuje se izbornik za postavljanje identifikacijskog broja.
‒‒ Prikazat će se sljedeća poruka: “Remote control code is set to X. If you want to change the Remote control code,
enter the chosen digit.” (Kod daljinskog upravljača postavljen je na X. Ako želite promijeniti kod daljinskog
upravljača, unesite odabrane znamenke.) X je broj znamenke.
✎✎ Ovaj izbornik prikazuje se dok ne pritisnete Exit (Izlaz).
Remote control code is set to 0. If you want
to change the Remote control code, enter the
chosen digit.
‒‒ Primjerice, televizor i daljinski upravljač bit će postavljeni na identifikacijski kod br. 1 ako korisnik pritisne br. 1.
‒‒ Prikazat će se sljedeća poruka: "Remote control code is changed to 1" (Kod daljinskog upravljača promijenjen
je na 1). Sada televizorom možete upravljati samo pomoću upravljača koji ima jednak identifikacijski broj kao i
televizor.
‒‒ TV, prikazat će se sljedeća poruka. " TV ID x" (Identifikacijski kod televizora x) (x je identifikacijski kod televizora)
‒‒ Kako biste poništili identifikacijski kod, istodobno pritisnite gumbe MUTE i EXIT dulje od 7 sekundi. Kada
prestanete s pritiskom gumba, identifikacijski kod za televizor i za daljinski upravljač postavit će se na "0".
Prikazat će se poruka "Remote control code is set to 0." (Kod daljinskog upravljača postavljen je na 0.).
44
HRVATSKI
¦¦ CH Bank Editor (samo Smoovie TV)
Channel Bank Editor uređuje kanale, s 3 različite opcije plaćanja.
Ovisno o bankovnoj kartici, postoje određeni kanali u kojima mogu uživati klijenti hotela.
Postavljanje funkcije CH Bank Editor u samostalnom načinu rada
1. Otvorite izbornik Hotel u samostalnom načinu rada pritiskom na “MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER”
2. Odaberite dobavljača integratora sustava: “Smoovie”
3. Pronađite novu opciju izbornika, "Channel Bank Editor"
4. Otvorite "Channel Bank Editor"
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
REACH Sever
Network
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<Ovisno o modelu i regiji, neke stavke izbornika možda neće postojati>
HRVATSKI
45
5. Uredite kanale za plaćanje kako je prikazano u nastavku.
a. BANK1 (besplatan kanal): Odaberite kanal koji će se upotrebljavati kada daljinski upravljač ne sadrži karticu.
b. BANK2 (Obiteljska kartica - Zelena): Odaberite kanal koji će se prikazivati kada daljinski upravljač ima ZELENU
KARTICU.
c. BANK3 (Kartica za odrasle - Crvena): Odaberite kanal koji će se prikazivati kada daljinski upravljač ima CRVENU
KARTICU.
Napomene o upotrebi SMOOVIE daljinskog upravljača
1. Ako odaberete SMOOVIE kao dobavljača integratora sustava, upotrebljavajte SMOOVIE daljinski upravljač.
2. Pomoću numeričkih tipki na daljinskom upravljaču korisnici mogu odabrati samo kanal BANK1.
Za promjenu kanala pomoću zelene ili crvene kartice upotrebljavajte gumbe za promjenu kanala prema gore/dolje.
3. Za Vodič kanala ili Popis kanala korisnici mogu vidjeti samo BANK1 popis kanala.
46
HRVATSKI
¦¦ Channel Editor
Opcijom Channel Editor uređuje se broj i naziv kanala.
Upotrijebite opciju Channel Editor kako biste poredali kanale prema broju kanala koje je odredio korisnik.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Network
Widget Solution
Power On
Vitual Standby
Channel
Security Mode
Menu OSD
DRM
Clock
System
Music Mode
r
Remote Jack Pack
External Source
Channel Editor
Bathroom Speaker
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
<Ovisno o modelu i regiji, neke stavke izbornika možda neće postojati>
Jednostavni koraci za uređivanje u samostalnom načinu rada
Korak
Opći pregled
1
Upotrijebite "Channel Setup" na izborniku opcije Hotel
2
Odaberite "Uređivanje kanala" u izborniku opcija hotela
3
Sastavite tablicu s konačnim popisima kanala koje želite
4
Rasporedite kanale pomoću gumba TOOLS na temelju tablice koju ste sastavili
5
Pritisnite gumb EXIT ili RETURN za izlaz.
<pogledajte sljedeće pojedinosti>
Redoslijed za uključivanje značajke Smoovie
Smoovie TV koji se upotrebljava (Antenska / Kabelska TV)
Korak
Uključena je funkcija Mixed Channel Map (upotrebljava se
Antenska i Kabelska TV)
Upotrebljava se samo Antenska ili Kabelska TV
1
Pokrenite P&P, osim trgovine kanala
✎✎ Ako je P&P već dovršen, nastavite na 3. korak nakon
otvaranja izbornika s opcijama hotela. (Izbornik opcija
hotela: MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER).
Pokrenite sav P&P (automatsko postavljanje Antenske ili
Kabelske TV)
✎✎ Ako je P&P već dovršen, nastavite na 3. korak nakon
otvaranja izbornika s opcijama hotela. (Izbornik opcija
hotela: MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER).
2
Nakon pokretanja P&P, na televizoru se prikazuje izbornik
Hotel
Nakon pokretanja P&P, na televizoru će se prikazati izbornik
Hotel
3
Uključeno je postavljanje za Mixed Channel Map
4
Isključite i uključite televizor
Odaberi Smoovie TV u izborniku Hotel
5
Otvori izbornik Hotel
Odaberi Postavljanje kanala (može se preskočiti)
6
Odaberi Smoovie TV u izborniku Hotel
Odaberite "Zemaljska" ili "Kabelska" za automatsko
postavljanje (može se preskočiti)
7
Odaberi Postavljanje kanala
Unesite postavke za Channel Bank Editor
8
Odaberite "Zemaljska + Kabelska" za automatsko postavljanje
Korisnik može upotrebljavati televizor nakon što ga isključi i
zatim ponovo uključi
9
Unesite postavke za Channel Bank Editor
10
Korisnik može upotrebljavati televizor nakon što ga isključi i
zatim ponovo uključi
HRVATSKI
47
Popis kanala
Možete pregledati informacije o kanalu, Svi, TV, Radio, Podaci/ostalo, Analogno ili Favoriti 1~5.
✎✎ Kada pritisnete gumb CH.LIST na daljinskom upravljaču, odmah se prikazuje zaslon Popis kanala.
•• Svi: Prikazuje sve trenutačno dostupne kanale.
•• TV: Prikazuje sve trenutno dostupne televizijske kanale.
•• Radio: prikaz svih trenutačno dostupnih radijskih kanala.
•• Podaci/ostalo: Prikazuje sve trenutno dostupne MHP ili ostale kanale.
•• Analogno: Prikazuje sve trenutno dostupne analogne kanale.
•• Favoriti 1~5: prikaz svih omiljenih kanala.
✎✎ Ako želite dodati omiljene kanale, pritisnite gumb CH.LIST i upotrebljavajte gumb L (Ch. Mode) za kretanje
unutar značajke Favoriti 1~5.
✎✎ Upotreba gumba za upravljanje uz Popis kanala.
•• T (Alati): prikaz izbornika s opcijama.
•• L (Ch. Mode / Kanal): Prijeđite na zaslon Svi, TV, Radio, Podaci/ostalo, Analogno ili Favoriti 1~5.
•• Kada odaberete Prikaz prog. u izborniku T (Alati), možete se prebaciti na drugi zaslon pomoću gumba L
(Kanal).
•• E (Gledaj / Information): Prikazuje odabrane kanale. / Prikazuje pojedinosti o odabranom programu.
•• k (Stranica): Prelazak na sljedeću ili prethodnu stranicu.
48
HRVATSKI
Kako upotrebljavati Raspored gledanja u funkciji Popis kanala
(samo digitalni kanali)
Kada postavite Raspored gledanja u funkciji Popis kanala, možete samo postaviti program u funkciji Prikaz prog..
1. Pritisnite gumb CH.LIST, a zatim odaberite željeni digitalni kanal.
2. Pritisnite gumb TOOLS, a zatim odaberite Prikaz prog.. Prikazuje se popis programa za taj kanal.
3. Pritisnite gumbe ▲ / ▼ za odabir željenog programa, a zatim pritisnite gumb ENTERE (Information) ili INFO.
4. Odaberite Raspored gledanja, a zatim pritisnite ENTERE kada ste gotovi.
✎✎ Ako želite otkazati Raspored gledanja, slijedite korake od 1 do 3. Odaberite Otkaži raspored.
Upotreba izbornika s opcijama t
Postavite svaki kanal pomoću izbornika s opcijama Popis kanala (Prikaz prog., Uredi omiljene, Lock/Unlock, Uređivanje
naziva kanala, Uredi broj kanala, Izbriši, Information, Poredak, Uređivanje).
Stavke izbornika s opcijama mogu se razlikovati ovisno o statusu kanala.
1. Odaberite kanal i pritisnite gumb TOOLS.
2. Odaberite funkciju i promijenite postavke te funkcije.
•• Prikaz prog.: prikazuje program kada je odabran digitalni kanal.
•• Uredi omiljene: Kanale koje često gledate možete postaviti kao omiljene. Dodaje ili briše odabrani kanal u značajci
Favoriti 1~5.
1. Odaberite Uredi omiljene, a zatim pritisnite gumb ENTERE.
2. Pritisnite gumb ENTERE za odabir značajke Favoriti 1~5, a zatim pritisnite gumb U redu.
✎✎ Jedan omiljeni kanal možete dodati u više grupa favorita u opciji Favoriti 1~5.
•• Lock / Unlock: Zaključavanje kanala tako da se ne može odabrati niti gledati.
✎✎ Ova funkcija dostupna je samo kad je opcija Zaključav. kanala postavljena na Uključeno.
✎✎ Prikazat će se zaslon za unos PIN broja. Unesite PIN kod od 4 znamenke. PIN možete promijeniti pomoću opcije
Promjena PIN-a.
•• Uređivanje naziva kanala (samo analogni kanali): Dodijelite vlastiti naziv kanalu.
•• Uredi broj kanala (samo digitalni kanali): Uredite broj pritiskom gumba s brojevima.
✎✎ U nekim područjima možda nisu podržane funkcije Uređivanje naziva kanala i Uredi broj kanala.
•• Izbriši: Možete izbrisati kanal kako biste prikazali željene kanale.
•• Information: Prikazuje pojedinosti o odabranom programu.
•• Poredak: promjena redoslijeda prema broju ili nazivu kanala.
•• Uređivanje: odabir i uređivanje željenih kanala.
HRVATSKI
49
Upotreba izbornika s opcijama t
Postavite svaki kanal pomoću izbornika s opcijama (Uredi omiljene, Zaključaj/Otključ., Izbriši, Poništi odabir., Odabir svih).
1. Pritisnite gumb TOOLS na zaslonu Popis kanala, a zatim odaberite Uređivanje. S lijeve strane kanala pojavljuje se
potvrdni okvir.
2. Pritisnite gumbe ▲ / ▼ za odabir željenog kanala, a zatim pritisnite gumb ENTERE. Oznaka (c) označava kanal koji
ste odabrali.
✎✎ Možete odabrati više od jednog kanala.
✎✎ Ponovo pritisnite gumb ENTERE kako biste poništili odabir kanala.
3. Pritisnite gumb TOOLS, a zatim odaberite funkciju i promijenite njezine postavke.
•• Uredi omiljene: postavite odabrane kanale koje često gledate kao favorite.
✎✎ Zaslon Uredi omiljene sadrži pet skupina (Favoriti 1, Favoriti 2 itd.). Možete dodati omiljeni kanal u bilo koju
grupu. Pritisnite gumbe ▲/▼ za odabir grupe.
•• Lock / Unlock: Zaključavanje kanala tako da se ne može odabrati niti gledati.
✎✎ Ova funkcija dostupna je samo kad je opcija Zaključav. kanala postavljena na Uključeno.
✎✎ Prikazat će se zaslon za unos PIN broja. Unesite PIN kod od 4 znamenke. PIN možete promijeniti pomoću opcije
Promjena PIN-a.
•• Izbriši: Možete izbrisati kanal kako biste prikazali željene kanale.
•• Poništi odabir.: poništi odabir kanala.
•• Odabir svih: odaberi sve kanale na popisu kanala.
50
HRVATSKI
¦¦ My Channel
Određuje jezik i žanr za kanale koje pruža hotel, a ako korisnik odabere jezik i žanr, prikazat će odgovarajuće kanale.
•• Prvo odaberite jezik da biste mogli postaviti žanr.
•• Ako odaberete žanr bez dodavanja kanala, popis kanala prikazat će sve dostupne kanale.
•• Moj kanal radi samo u samostalnom načinu rada.
•• Dobavljač integratora sustava u samostalnom načinu rada: Ovo ne radi ako je odabran Smoovie.
•• Opcija Moj kanal nalazi se u stavci Izbornik opcija hotela > Kanal i može se uključiti i isključiti.
•• Opcija Moj kanal radi samo ako je uključena.
Sastav kanal [Način rada za žanr]
Standardno
Kategorija
Hotel
Žanr
Način rada kanala
Aktivacija načina rada za
antenu
All (Svi) (Zadano)
O
News (Vijesti)
O
Radio (Radio)
O
Entertainment
(Zabava)
O
Sport (Sport)
O
Hotel
O
2
1
Odredite način rada za žanr kanala za svaki
jezik koji je administrator postavio u tvorničkim
postavkama.
My Channel
3
4
Language
5
Opis
Genre
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
6
* Informacije o broju stavki koje će biti prikazane na popisu potražite u opciji Elementi.
HRVATSKI
51
Vodič za tipke
Gumb
Radnja
Pomoć za navigaciju
BLUE
Povratak na zaslon. (Postavljanje žanra: Posljednji jezik i žanr)
Keep Previous (Zadrži
prethodno)
ENTER
Odaberite stavku.
Odaberi
Ch. Up/Down
Pomicanje označenog po stranici.
(Nema vodiča)
UP/DOWN
Navigacija po popisu jezika i žanrova. (kružni način.)
RIGHT
Odabire označenu stavku te zatim pomiče oznaku na odjeljak Žanr.
RETURN
Povratak na zaslon. (Postavljanje žanra: Posljednji jezik i žanr)
(Nema vodiča)
EXIT
Povratak na zaslon. (Postavljanje žanra: Posljednji jezik i žanr)
(Nema vodiča)
Move (Pomak)
✎✎ NAPOMENA
•• Ovaj odjeljak opisuje izgled prednjeg korisničkog sučelja koje se pojavljuje kada se uključi televizor. (Izbornik
opcija hotela > Kanal > Moj kanal: Uključeno)
•• Žanr je dodatni popis za svaki jezik.
•• Emitirani zaslon koji je prikazan na posljednjem pohranjenom kanalu.
‒‒ Ako korisnik želi zadržati prethodnu mapu kanala za jezik i žanr, pritisnite ‘PLAVU’ tipku te tipku RETURN i EXIT
na daljinskom upravljaču kako biste zatvorili prednje korisničko sučelje.
✎✎ ITD.
•• Zadana oznaka: Posljednje stavke memorije (Jezik, Žanr)
Elementi
Br.
Naziv
Opis
1
Pozadinski zaslon
Prikazuje posljednji pohranjeni kanal koji se pojavljuje nakon uključivanja televizora.
2
Naziv funkcije
Ovo je naziv funkcije.
3
Stavke jezika
Prikazuje se stavka za popis jezika.
Prikazuje se posljednji odabrani jezik.
4
Stavke žanra
Prikazuje se stavka za popis žanra.
Prikazuju se dostupne stavke žanra za svaki jezik koje je administrator postavio u tvorničkim
postavkama. (uvijek je ponuđena stavka "All" (Svi))
Prikazuje se posljednji odabrani žanr.
5
Označeno
Ako je naziv stavke predug da bi se mogao prikazati unutar područja, upotrijebite opciju
Automatskog pomicanja teksta.
6
Indikator
Ovo se prikazuje kada postoji prethodna ili sljedeća stranica.
52
HRVATSKI
Interakcija označavanja [Stavke jezika]
•• Ova stranica samo ukazuje na moguće interakcije. Možda neće biti identična stvarnom zaslonu.
✎✎ NAPOMENA
•• Korisnici mogu prelaziti kroz popis za svaki jezik i žanr pritiskom na tipke za pomicanje gore ili dolje na
daljinskom upravljaču.
•• Podržano je kružno pregledavanje.
My Channel
My Channel
Language
Genre
▲
Language
DOLJE
Genre
▲
All
All
All
All
Afrikaans
News
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Bulgarian
Hotel
GORE
Cambodia
Cambodia
▼
▼
GORE x 4
DOLJE x 4
My Channel
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
DOLJE
GORE
DOLJE x 4
GORE x 4
My Channel
Language
Genre
▲
Afrikaans
All
Albanian
News
Arabic
Radio
Bosnia
Entertainment
Bulgarian
Sports
Cambodia
Hotel
Chinese (Simple)
▼
DOLJE x N
GORE x N
KRAJ
My Channel
Language
My Channel
Genre
Language
▲
Genre
▲
Swedish
All
Swedish
All
Thailand
News
Thailand
News
Turkish
Radio
Turkish
Radio
Ukraina
Entertainment
Ukraina
Entertainment
Uzbek
Sports
Uzbek
Sports
Vietnam
Hotel
Vietnam
▼
Hotel
▼
HRVATSKI
53
Interakcija označavanja [Stavke žanra]
•• Ova stranica samo ukazuje na moguće interakcije. Možda neće biti identična stvarnom zaslonu.
My Channel
Language
My Channel
Genre
Language
▲
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
All
All
Afrikaans
News
Radio
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Odaberi / DESNO
LIJEVO
Cambodia
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Označen je trenutačni odabir jezika.
•• Zadana oznaka: Trenutačni odabir žanra.
My Channel
Language
My Channel
Genre
Language
▲
Genre
▲
Czech
All
Danish
News
All
All
Afrikaans
News
Dutch
Estonian
Radio
Albanian
Radio
Entertainment
Arabic
Finnish
Sports
Entertainment
Bosnia
French
Hotel
Sports
Bulgarian
Hotel
German
Odaberi / DESNO
LIJEVO
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Zadana oznaka: All
54
HRVATSKI
Interakcija promjene načina rada (1/3)
•• Ova stranica samo ukazuje na moguće interakcije. Možda neće biti identična stvarnom zaslonu.
My Channel
Language
My Channel
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Enter
/
Dolje
/
Enter
Cambodia
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Trenutačni način žanra: All / All
DESNO
My Channel
Language
My Channel
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Arabic
Enter
/
Dolje
/
Enter
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Radio
Albanian
Radio
Entertainment
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Bulgarian
Hotel
Cambodia
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Ako je odabran jezik, oznaka će se automatski
prebaciti na izbornik žanra.
Spremi
HRVATSKI
55
Interakcija promjene načina rada (2/3)
•• Ova stranica samo ukazuje na moguće interakcije. Možda neće biti identična stvarnom zaslonu.
1
Uspješno spremljeno.
Kanale možete gledati na jezicima i u žanrovima koje ste odabrali.
Spremi
Language : Afrikaans
Genre
: News
OK
•• Prikazuje se poruka dovršetka promjene načina rada
za žanr.
•• Vremensko ograničenje (5 sekundi)
U redu / Povratak ili Vremensko ograničenje
Trenutačni status: Afrikaans / News
56
HRVATSKI
Interakcija promjene načina rada (3/3)
•• Ova stranica samo ukazuje na moguće interakcije. Možda neće biti identična stvarnom zaslonu.
My Channel
Language
My Channel
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Enter
/
Dolje x 5
/
Enter
Cambodia
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Trenutačni način žanra: All / All
DESNO
My Channel
Language
101
Genre
▲
Info
Genre Mode change to Afrikaans/News.
OK
PLAVI
/
RETURN
/
EXIT
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
Navigation Help Area
Odaberi
/
RETURN
/
Vremensko ograničenje
•• Pritiskom na lijevu tipku iz izbornika žanra u
izbornik jezika ističe se postojeća odabrana stavka
jezika.
Trenutačni status: Afrikaans / News
HRVATSKI
57
Scenarij uključivanja [posljednje stavke iz memorije]
•• Ova stranica samo ukazuje na moguće interakcije. Možda neće biti identična stvarnom zaslonu.
Trenutačni status: Afrikaans / News
POWER
Isključivanje
POWER
My Channel
Language
Genre
▲
All
All
Afrikaans
News
Albanian
Radio
Arabic
Entertainment
Bosnia
Sports
Bulgarian
Hotel
Cambodia
▼
Navigation Help Area
•• Trenutačni način žanra: Afrikaans / News
58
HRVATSKI
Uređivanje žanra: time se konfiguriraju žanrovi svih hotelskih TV kanala.
•• Može se upotrebljavati putem izbornika Hotel (tvorničke postavke).
•• Podržani žanrovi uključuju News (Vijesti), Radio (Radio), Entertainment (Zabava), Sport (Sport) i Hotel (Hotel).
•• Za svaki kanal može se istodobno odabrati više od jednog žanra.
Uređivanje kanala (Uređivanje jezika): Putem ovog uređivanja konfigurira se jezik za svaki od hotelskih TV kanala.
•• Podržani jezici (47 jezika): Afrikans, albanski, arapski, Bosna, bugarski, Kambodža, kineski, hrvatski, češki, danski,
nizozemski, engleski, estonski, finski, francuski, njemački, grčki, hebrejski, hindi, mađarski, indonezijski, talijanski,
japanski, Kazahstan, korejski, latvijski, litavski, Makedonija, Malezija, Mijanmar, nepalski, norveški, perzijski, poljski,
portugalski, rumunjski, ruski, srpski, slovački, Slovenija, španjolski, švedski, Tajland, turski, Ukrajina, uzbečki, Vijetnam
•• Ako je više od jednog kanala postavljeno za jezik, jezik je registriran kao kategorija i korisnici mogu pregledavati
kanale prema jeziku.
•• Za jedan kanal može se postaviti više od jednog jezika. Ako korisnik odabere kategoriju, na popisu kanala prikazuju se
samo kanali koji odgovaraju jeziku.
•• Ako se na popisu kanala odabere kanal s postavljenim jezikom, na izborniku Alati dodaje se stavka Uređivanje jezika. U
suprotnom, na izborniku Alati dodaje se stavka Dodaj u jezik.
•• * Ako se izvrši odgovarajuća funkcija, za odabrani kanal može se postaviti ili ukloniti jezik.
•• Prednje korisničko sučelje nudi zaslon na kojemu korisnik može odabrati jezik ili žanr nakon što uključi napajanje.
Raspored lijevog okvira
Vodič za tipke
Gumb
Radnja
Pomoć za navigaciju
ENTER
Odabire ili pristupa odgovarajućem području funkcije Channel Browser
(Pregled kanala).
(Nema vodiča)
RETURN
Otkazuje i vraća na prethodni zaslon.
Povratak
UP/DOWN
Premješta odabir prema gore ili dolje.
(Nema vodiča)
RIGHT
Premješta odabir na područje funkcije Channel Browser (Pregled kanala).
(Nema vodiča)
INFO
Prikazuje Category Info (Informacije o kategoriji).
(Nema vodiča)
TOOLS
Prikazuje izbornik s korisnim funkcijama.
Tools (Alati)
EXIT
Otkazuje i vraća na prethodni korak (Factory Mode (Tvornički način rada)).
(Nema vodiča)
HRVATSKI
59
✎✎ NAPOMENA
•• Ovo je komponenta Lijevog okvira (Kategorije jezika).
✎✎ ITD.
•• Zadana oznaka: ‘Trenutno odabrani jezik’
Elementi
Br.
Naziv
Opis
•• Kada korisnik pristupi ovom zaslonu, ističe se trenutno odabrana stavka.
•• Navedene su funkcije Ikona jezika + Naziv kategorije. (Ako je istaknuta stavka u glavnom
zaslonu, prikazuje se samo ikona.)
•• Premještanje isticanja
‒‒ Pritiskom gumba za gore ili dolje premješta se isticanje stavke.
‒‒ Ako se stavka ne može prikazati na jednoj stranici, prikazuju se indikatori za gore i dolje.
‒‒ Nakon što se isticanje prebaci na kategoriju, u glavnom okviru učitava se popis kanala koji
odgovara kategoriji.
1
Lijevi okvir [Kategorije jezika]
Kategorija
Način rada
kanala
Aktivacija načina rada za
antenu
Opis
Original Tuned
(Izvorno postavljeni)
Registered
(Registrirani)
O
•• Popis svih kanala registriranih pomoću
funkcije Auto Tune (Automatsko postavljanje).
Svi jezici
O
Jezik 1
O
Jezik 2
O
.
O
Standard
Hotel
Jezik
•• Sadrži popis kanala i izvora navedenih na
popisu registriranih kanala.
•• Svi jezici zbroj je svih kanala registriranih za
svaki jezik. (Ovo se prikazuje samo krajnjim
korisnicima.)
Alati [Registrirane kategorije / Kategorije jezika]
•• Izbornik opcija hotela > Kanal > Uređivanje kanala >
Alat > Informacije
•• Stavke se prikazuju bez oznake ‘Channel’ "Kanal".
•• Ako je istaknuta stavka Registar/Jezik, možete omogućiti odgovarajući prozor pritiskom
tipke ‘INFO’ na daljinskom upravljaču.
•• Prikazat će se svi jezici.
•• Krećite se između stavki jezika pritiskom tipki prema gore ili dolje. Omogućeni su indikatori.
60
HRVATSKI
✎✎ NAPOMENA
•• Ovo je definicija izbornika Tools (Alati) funkcije Left Frame Category (Kategorija lijevog okvira).
•• Nudi se samo informativna stavka za svaku opciju Registracija/Jezik.
•• Stavke se prikazuju bez oznake ‘Channel’ "Kanal".
Pogreške
✎✎ NAPOMENA
•• Ova se poruka prikazuje kada na popisu Registered Channels (Registrirani kanali) nema spremljenih kanala.
Elementi
Br.
1
Naziv
Opis
Message (Poruka)
•• Ako je prilikom otvaranja preglednika stavka Registrirani kanali
prazna, prikazuje se skočna poruka koja korisnicima omogućuje
prebacivanje na izbornik Automatsko postavljanje.
•• Ako vrijeme i kanal nisu konfigurirani, a korisnik otvori Uređivanje
kanalom, poruka koja korisniku omogućuje prebacivanje na operaciju
Automatsko postavljanje prikazuje se na jednak način kako je ranije
opisano.
•• Ova se poruka prikazuje ako vrijeme nije konfigurirano.
‒‒ Ako vrijeme nije konfigurirano, poruka se prikazuje u tvorničkom načinu rada prije pokretanja funkcije
Uređivanje kanala.
HRVATSKI
61
✎✎ NAPOMENA
•• Ova se komponenta prikazuje ako u kategoriji jezika nema registriranih kanala.
Elementi
Br.
1
Opis
Opis
Poruka se prikazuje kada trenutno odabrana država ne sadrži nijednu stavku.
Main Frame (Glavni okvir) [Channel Browser] (Pregled kanala)
62
HRVATSKI
Vodič za tipke
Gumb
Radnja
Pomoć za navigaciju
CH UP/DOWN
Premješta stranicu.
Stranica
ENTER
Odabire ili pristupa odgovarajućem području funkcije Channel Browser
(Pregled kanala).
Odabir
RETURN
Vraća na prethodni korak (Factory Mode (Tvornički način rada)).
Povratak
UP/DOWN
Premješta odabir prema gore ili dolje.
(Nema vodiča)
RIGHT
Premješta odabir na područje funkcije Channel Browser (Pregled kanala).
(Nema vodiča)
INFO
Prikazuje Category Info (Informacije o kategoriji).
(Nema vodiča)
TOOLS
Prikazuje izbornik s korisnim funkcijama.
Tools (Alati)
EXIT
Otkazuje i vraća na prethodni korak (Factory Mode (Tvornički način rada)).
(Nema vodiča)
✎✎ NAPOMENA
•• Ovo je komponenta Glavnog okvira (Channel Browser (Pregled kanala)).
•• Isprva je istaknut kanal, prije pristupa načinu Factory Mode (Tvornički način rada) ili vanjskog ulaza.
Elementi
Br.
Naziv
Opis
1
Glavni okvir
2
Traka za pomicanje
Prikazuje položaj trenutne stranice u odnosu na ukupan broj stranica.
3
Područje za pomoć
pri navigaciji
Ovo se prikazuje kad korisnik pristupi funkciji Uređivanje kanala. (Ako korisnik zatvori i
ponovno otvori Uređivanje kanala, ponovno se prikazuje.)
To nestaje ako istekne vremensko ograničenje (5 sekundi) ili ako korisnik pritisne tipku.
4
Područje za pomoć
pri navigaciji
Trenutno konfigurirane informacije o državi i CRVENI gumb poravnati su s lijeve strane.
Grafički se prikazuju i upotrebljavaju po skupinama. Vodič o tipkama smješten je na
desnoj strani.
Prikazuje kanal ili popis izvora trenutno odabrane kategorije.
HRVATSKI
63
Uobičajeni elementi kanala [+ način Ikone]
Pravila prikaza popisa kanala
Standard
Stavka
Primjer
Digitalni kanali
•• Potvrdni okvir + ikona statusa + broj digitalnog kanala + naziv kanala
•• Format prikaza broja kanala: ###-### (Broj kanala prikazan je
pomoću "-".)
Analogni kanali
•• Potvrdni okvir + ikona analognog kanala + broj analognog kanala +
naziv kanala
•• Format prikaza broja kanala: ### ("-" se ne upotrebljava za prikaz
broja analognog kanala.)
Digitalni kanali
•• Potvrdni okvir + ikona statusa + broj digitalnog kanala + naziv kanala
•• Format prikaza broja kanala: ### (Za maksimalnu duljinu broja kanala
slijedite regionalne specifikacije.)
Analogni kanali
•• Potvrdni okvir + ikona analognog kanala + broj analognog kanala +
naziv kanala
•• Format prikaza broja kanala: ### (Za maksimalnu duljinu broja kanala
slijedite regionalne specifikacije.)
ATSC
DVB (CHEM)
Pravila prikaza ikone popisa kanala
Stavka
Primjer
Dynamic SI
ikona
Kanali koje je
obrisala funkcija
Dynamic SI
NNNNNNNN CH. NAME
•• Kanali koje je obrisala funkcija
Dynamic SI, ali ne i korisnik.
1
Kanali koje je
dodala funkcija
Dynamic SI
NNNNNNNN CH. NAME
•• Kanali koje je dodala funkcija
Dynamic SI, ali ne i korisnik.
2
•• Prikazuje se ikona analognog kanala.
3
•• Kanal koji je izvor ulaza.
4
•• Prikazuje aktivne kanale s antena.
Ikone Antenska, Kabelska ili
Satelitska prikazuju se s najnižim
prioritetom.
5
Ikona analognog kanala
Ikona izvora kanala
Ikona antene
Antenska
Kabelska TV
Satelitski izvor
Ikona kodirani kanal
Isključivanje zvuka videozapisa
64
Prioritet
HRVATSKI
NNNNNNNN CH. NAME
(Uređeni naziv kanala.)
NNNNNNNN CH. NAME
NNNNNNNN CH. NAME
NNNNNNNN CH. NAME
NNNNNNNN CH. NAME
NNNNNNNN CH. NAME
•• Ikona kodiranog kanala. Prikazuje se za
satelitsku antenu.
-
NNNNNNNN CH. NAME
•• Na utišanom kanalu navedene su informacije
o zvuku i kanalu.
-
Add to Countries (Dodaj u države) / Edit Countries (Uredi države) (1/2)
•• Izbornik opcije hotela > Kanal > Uređivanje kanala > Alat >
Uređivanje jezika
Vodič za tipke
Gumb
Radnja
Pomoć za navigaciju
ENTER
Odabire istaknutu stavku.
Enter
RETURN
Otkazuje i vraća na prethodni zaslon (Tools (Alati)).
Povratak
UP/DOWN
Pomiče isticanje nad stavkom države.
Move (Pomak)
LEFT/RIGHT
Premješta isticanje.
Move (Pomak)
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Zatvara trenutni prozor i prikazuje izbornik "Tools" (Alati).
(Nema vodiča)
EXIT
Otkazuje i vraća na prethodni korak (Factory Mode (Tvornički način rada)).
(Nema vodiča)
✎✎ NAPOMENA
•• Ovo je definicija značajke Add to Countries (Dodaj u države).
•• Istaknuti kanal ili više od jednog odabranog kanala dodaje se u kategoriju Country (Država).
✎✎ Itd.
•• Vremensko ograničenje (60 sekundi)
HRVATSKI
65
Elementi
Br.
Naziv
1
Prozor Add to Countries (Dodaj u države)
2
Vodič
Opis
•• Ako nema kanala koji su registrirani na popisu država u
odabranim kanalima, kao naslov se prikazuje "Add to Countries"
(Dodaj u države).
•• Prikazuje se potvrdni okvir ovisno o tome je li prilikom otvaranja
zaslona odabrana država koja je registrirana.
•• Serijski broj ili naziv odabranog kanala.
‒‒ Naziv kanala prikazuje se kada je jedan kanal odabran: Odabrani
kanal: NNNN-NNN ABC
‒‒ Broj odabranih kanala prikazuje se kada je odabrano više od jednog
kanala: Odabrani kanali: N
3
Informacije o odabiru
4
Cjelovita poruka
•• Poruka se prikazuje nakon dovršetka operacije. (Ova se poruka
uvijek prikazuje ako je odabran gumb U redu.)
Oznaka za odabir
•• Kako utvrditi značenje više oznaka za odabir kanala
•• : kada su sve stavke registrirane.
•• : kada su samo neke stavke registrirane.
•• : kada nijedna stavka nije registrirana.
5
Add to Countries (Dodaj u države) / Edit Countries (Uredi države) (2/2)
•• Izbornik opcije hotela > Kanal > Uređivanje kanala >
Alat > Uređivanje jezika
66
HRVATSKI
Vodič za tipke
Gumb
Radnja
Pomoć za navigaciju
ENTER
Odabire istaknutu stavku.
Enter
RETURN
Otkazuje i vraća na prethodni zaslon (Tools (Alati)).
Povratak
UP/DOWN
Pomiče isticanje nad stavkom države.
Move (Pomak)
LEFT/RIGHT
Premješta isticanje.
Move (Pomak)
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Zatvara trenutni prozor i prikazuje izbornik "Tools" (Alati).
(Nema vodiča)
EXIT
Otkazuje i vraća na prethodni korak (Factory Mode (Tvornički način rada)).
(Nema vodiča)
✎✎ NAPOMENA
•• Ovo je definicija značajke Edit Countries (Uredi države).
•• Istaknuti kanal ili više od jednog odabranog kanala dodaje se u kategoriju Country (Država) ili briše iz nje.
•• Vremensko ograničenje (60 sekundi)
Elementi
Br.
Naziv
1
Dodaj u države
2
Vodič
3
Cjelovita poruka
Opis
•• Ako među odabranim kanalima postoji registrirani kanal, kao
naslov se prikazuje Edit Countries (Uredi države).
•• Potvrdni okvir prikazuje se ovisno o tome je li odabrana država
registrirana.
•• Poruka se prikazuje nakon dovršetka operacije. (Ova se poruka
uvijek prikazuje ako je odabran gumb U redu.)
Edit Channel Number (Uredi broj kanala) [Swap Type] (Vrsta zamjene)
•• Izbornik opcije hotela > Kanal > Uređivanje kanala > Alat > Uređivanje broja kanala
HRVATSKI
67
Vodič za tipke
Gumb
Radnja
Pomoć za navigaciju
ENTER
Primjenjuje promjene i zatvara prozor.
Enter
RETURN
Otkazuje i vraća na prethodni zaslon (Tools (Alati)).
Povratak
▲/▼
Mijenja broj odabranog kanala.
Adjust (Podesi)
0~9
Unosi broj.
Number (Broj)
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Zatvara trenutni prozor i prikazuje izbornik "Tools" (Alati).
(Nema vodiča)
EXIT
Otkazuje i vraća na prethodni korak (Factory Mode (Tvornički način rada)).
(Nema vodiča)
✎✎ NAPOMENA
•• Ovo je funkcija koja mijenja broj kanala. (Swap Type) (Vrsta zamjene)
•• Brojevi kanala mogu se promijeniti na svim popisima kanala i promjene se primjenjuju na sve kanale.
•• Ako novi broj kanala nije dodijeljen drugom kanalu, broj kanala ažurira se na novi broj kanala i popis se ponovno
sortira uzlaznim redoslijedom brojeva kanala.
•• Ako je novi broj kanala već dodijeljen drugom kanalu, slijedite upute za značajku Hotel.
✎✎ Itd.
•• Podržana je vertikalna izmjena.
Elementi
Br.
Naziv
Opis
•• Podržane su numeričke tipke i tipke gore/dolje.
1
Uredi kanal
Prozor s brojem
‒‒ Odabrani kanal: prikazuje naziv trenutno odabranog kanala.
‒‒ Broj: prikazuje novi broj kanala.
(Prikazuje se i naziv trenutno dodijeljenog kanala.)
‒‒ Naziv: prikazuje naziv trenutno dodijeljenog kanala. (Ako nema
kanala, prikazuje "(Empty)" ((Prazno)).) : Ako postoji kanal, ali nema
naziv, naziv je prikazan kao "-------".
•• Ako je odabran već dodijeljeni kanal
2
68
Poruka upozorenja
HRVATSKI
‒‒ Ako je novi broj kanala već dodijeljen drugom kanalu, prikazuje se
poruka potvrde. (Pogledajte sliku u nastavku.)
‒‒ Ako korisnik želi promijeniti broj kanala na onaj koji je već dodijeljen
drugom kanalu, brojevi kanala zamjenjuju se i spremaju.
Edit the Channel Number (Uređivanje broja kanala) [External Input] (Vanjski ulaz) (3/3)
•• Izbornik opcije hotela > Kanal > Uređivanje kanala > Alat > Uređivanje broja kanala
Vodič za tipke
Gumb
Radnja
Pomoć za navigaciju
RED
Ako korisnik pritisne gumb, pokreće se broj kanala.
Reset
ENTER
Primjenjuje promjene i zatvara prozor.
Enter
RETURN
Otkazuje ili vraća na prethodni zaslon (Tools (Alati)).
Povratak
▲/▼
Mijenja broj odabranog kanala.
Adjust (Podesi)
0~9
Unosi broj.
Number (Broj)
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Zatvara trenutni prozor i prikazuje izbornik "Tools" (Alati).
(Nema vodiča)
EXIT
Otkazuje i vraća na prethodni korak (Factory Mode (Tvornički način rada)).
(Nema vodiča)
✎✎ NAPOMENA
•• Ova funkcija alocira izvor vanjskog ulaza broju kanala. (Izmjene se primjenjuju na sve kanale.)
•• Ako je novi broj kanala već dodijeljen drugom kanalu, slijedite upute za značajku Hotel.
✎✎ Itd.
•• Zadana oznaka: Područje broja kanala.
•• Podržana je vertikalna izmjena.
•• Vremensko ograničenje (60 sekundi)
HRVATSKI
69
Elementi
Br.
Naziv
Opis
•• Područje broja kanala.
‒‒ Podržane su numeričke tipke i tipke gore/dolje.
‒‒ Ako nije dodijeljena vrijednost, prikazuje se broj znakova "-" jednak broju znamenki.
1
Područje broja kanala
2
Naziv izvora
3
Pomoć Područje pomoći
▲
-▼
→
▲
1
▼
→
▲
15
▼
•• Naziv vanjskog ulaza
‒‒ Stavke koje se ne mogu konfigurirati onemogućene su.
•• Ako korisnik pritisne crveni gumb, pokreće se broj kanala.
Promjena naziva kanala
•• Izbornik opcije hotela > Kanal > Uređivanje kanala > Alat > Promjena naziva kanala
Vodič za tipke
Gumb
Radnja
Pomoć za navigaciju
GREEN
Sprema izmjene i vraća vas na Uređivanje kanala.
Done (Dovršeno)
ENTER
Sprema naziv kanala i premješta pokazivač na sljedeće polje.
Enter
RETURN
Otkazuje i vraća na prethodni zaslon (Tools (Alati)).
Povratak
▲/▼/◀/▶
Kretanje po tipkovnici.
Move (Pomak)
0~9
Unosi broj.
(Nema vodiča)
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Zatvara trenutni prozor i prikazuje izbornik "Tools" (Alati).
(Nema vodiča)
EXIT
Otkazuje i vraća na prethodni korak (Factory Mode (Tvornički način rada)).
(Nema vodiča)
✎✎ NAPOMENA
•• Ovo je definicija tipkovnice koja se upotrebljava za funkciju Edit Channel Name (Uredi naziv kanala).
✎✎ Itd.
•• Vremensko ograničenje (60 sekundi)
70
HRVATSKI
Elementi
Br.
Naziv
1
Prozor za uređivanje naziva
kanala
2
Naziv kanala
3
Tipkovnica
Opis
•• Pokazivač i znak koji se trenutno unosi jednake su boje kao istaknuti element.
•• Kada se dostigne maksimalni broj znakova, pokazivač nestaje.
•• Za detaljni scenarij pogledajte dokument s dizajnom tipkovnice.
Tools (Alati) [Edit Mode] (Način uređivanja)
Način uređivanja
Isticanje sadržaja (kada je broj označene stavke 0 ili 1)
Kada postoji više od jedne označene stavke.
Dodaj u države
Uredi državu (kada je već označena stavka koja je već registrirana).
Uredi naziv kanala
Uredi broj kanala
Isključivanje zvuka videozapisa
Kopiraj kanal (Astra HD +)
Promijeni raspored (Satelit)
Odaberi sve
Poništi odabir svega (ovo je prikazano samo kada je odabrana 1 ili
više stavki)
Delete (Izbriši)
Dodaj u države
Uredi državu (kada je već označena stavka koja je već registrirana).
Isključivanje zvuka videozapisa
Promijeni raspored (Satelit)
Odaberi sve
Poništi odabir svega
Delete (Izbriši)
✎✎ NAPOMENA
•• Položaj skočnog izbornika: izbornik Tools (Alati) za stavku u lijevom stupcu funkcije Popis kanala → ovo se
prikazuje s desne strane. izbornik Tools (Alati) za stavku u desnom stupcu funkcije Popis kanala → ovo se
prikazuje s lijeve strane.
•• Ako korisnik pritisne gumb TOOLS kada istaknuta stavka nije odabrana, stavka se automatski označava kao
odabrana.
•• Za detaljne specifikacije svake funkcije pogledajte NEO Uređivanje kanala.
HRVATSKI
71
CH Banner (Poruka kanala) [kada se broj kanala dodijeli vanjskom ulazu]
✎✎ NAPOMENA
•• Primjenjuju se specifikacije poruke TV kanala.
•• Vrijednosti stavke ne prikazuju se ako postoji nepodržana stavka ili nema odgovarajućih informacija.
•• Naziv kanala prikazan je kao ‘external input name’ "naziv vanjskog ulaza".
Elementi
Br.
Naziv
1
Naziv vanjskog ulaza
Opis
Channel List (Popis kanala) omogućuje pristup funkcijama povezanima s funkcijom GenreTV.
•• Način Države
•• Mijenja način žanra.
¦¦ Mixed Channel Map
Mixes Channel Map funkcija je koja objedinjuje antenske, kabelske i satelitske kanale.
[Osim za modele u Australiji, Singapuru i Novom Zelandu]
‒‒ Funkcija Mixed Channel Map treba biti postavljena na ON (Uključeno) kako bi se objedinili antenski, kabelski i
satelitski kanali.
‒‒ Upotrijebite opciju uređivanja kanala kako biste sortirali kanale nakon uključivanja funkcije "Mixed Channel Map'
na izborniku opcije Hotel.
72
HRVATSKI
¦¦ Sound Bar
•• Samsung Sound-Bars i TV za hotelijere
‒‒ Upotrebljavajte uređaje Samsung Sound-Bar i TV-ove za hotelijere koji podržavaju značajku ARC u HDMI-ju. Ako
priključite kompatibilni Samsung Sound-Bar na kompatibilni Samsung TV za hotelijere pomoću jednog HDMI
kabela, gosti mogu slušati zvuk TV-a putem uređaja Sound Bar.
‒‒ Modeli koji podržavaju funkciju ARC navedeni su u nastavku:
•• Sound-Bars
‒‒ HW-H450/H550/H570/H600/H7500
‒‒ HW-J450/J470/J550
‒‒ HW-K450/K550
•• Postavljanje uređaja Sound Bars na način rada za hotel
1. Postavite sljedeće mogućnosti u izborniku Hotel:
‒‒ Hotel Option > System > Sound Bar Out = On.
‒‒ Hotel Option > Power On > Power On Volume EN = User Defined.
‒‒ Hotel Option > Power On > Power On Volume > Set greater than 0.
‒‒ Hotel Option > Power On > Max Volume > Set greater than 0.
2. Priključite HDMI kabel na HDMI OUT priključak na stražnjem dijelu uređaja Sound-Bar i HDMI priključak (koji podržava
ARC) na hotelskom televizoru.
3. Kada se nakon što priključite Sound-Bar na TV uključi TV za hotelijere, Sound Bar automatski otkriva TV i automatski se
prebacuje na način rada za hotel.
Radne karakteristike uređaja Sound Bar u načinu rada za hotel:
•• Uključivanje/isključivanje napajanja usklađeno je s TV-om
•• HDMI_CEC po zadanome je postavljeno na On (Uključeno)
•• Funkcije su moguće samo putem priključka "HDMI OUT"
•• Onemogućuje ključ "Input mode" (Način unosa) na VFD-u za sprječavanje neočekivanih promjena izvora zvuka.
•• Pristupa prilagodljivim postavkama Power On (Uključi) i Max Volume (Maksimalna glasnoća) putem izbornika
opcije Hotel na TV-u. Vrijednosti opcija uređaja Sound Bar, Power On Volume (Glasnoća prilikom uključivanja) i
Max Volume (Maksimalna glasnoća), međutim, postavljene su na ½ postavki opcija Power On Volume (Glasnoća
prilikom uključivanja) i Max Volume (Maksimalna glasnoća) na izborniku opcije Hotel na TV-u.
Primjerice: Ako je glasnoća pri uključivanju TV-a=20, a maksimalna glasnoća=90, glasnoća pri uključivanju
uređaja Sound Bar=10, a maksimalna glasnoća=45.
* Može se razlikovati ovisno o modelu.
HRVATSKI
73
¦¦ Sigurnosni način rada
Dizajn i specifikacije
•• Uloga načina rada je ograničiti neke funkcije kao što su TTX i izvor vanjskog ulaza (HDMI, USB) u određenim
ustanovama kao što su popravne ustanove.
•• Sigurnosni izbornik zaštićen je lozinkom. Pristup sigurnosnom izborniku nije moguć bez lozinke.
•• Sigurnosne postavke
‒‒ Sigurnosne postavke mogu se postaviti na ON ili OFF.
‒‒ Zadana vrijednost je OFF.
‒‒ Sigurnosne postavke: ako je postavljeno na Uključeno, onemogućeni su izvor vanjskog ulaza (HDMI, USB) i
TTX funkcija.
•• Postavke lozinke
‒‒ Ovo omogućuje korisnicima promjenu lozinke.
‒‒ Korisnici moraju unijeti trenutnu lozinku, novu lozinku i potvrdu nove lozinke.
•• Ponovno postavljanje lozinke
‒‒ Uloga ove funkcije je ponovno postavljanje lozinke.
‒‒ Zadana lozinka je 00000000.
‒‒ Značajka Password Reset (Ponovno postavljanje lozinke) vidljiva je samo na izborniku Factory (Tvorničke
postavke) upotrebom gumba Info (Informacije) i Factory (Tvorničke postavke).
Nije vidljiva ako upotrebljavate kombinaciju gumba MUTE + 1 + 1 + 9 + ENTER.
•• Sigurnosne postavke: Ako je postavljeno na uključeno, SIRCH funkcija nije dostupna.
•• Factory Reset (Vraćanje tvorničkih postavki) neće vratiti sigurnosne postavke na početne.
74
HRVATSKI
Montiranje zidnog nosača
Komplet zidnih nosača (prodaje se zasebno) omogućuje postavljanje televizora na zid. Detaljne informacije o postavljanju
zidnih nosača potražite u uputama koje ste dobili sa zidnim nosačima. Prilikom postavljanja zidnog nosača obratite se
stručnjaku. Ne preporučujemo da to radite sami.
Tvrtka Samsung Electronics nije odgovorna za oštećenja proizvoda ili ozljede korisnika ako korisnik samostalno montira
televizor.
Specifikacije kompleta za postavljanje na zid (VESA)
✎✎ Zidni nosač nije isporučen već se prodaje odvojeno.
Zidni nosač montirajte na čvrsti zid okomito na pod. Za postavljanje na druge građevinske materijale obratite se najbližem
distributeru. Ako se montira na strop ili nakošeni zid, može pasti i prouzročiti teške tjelesne ozljede.
✎✎ NAPOMENA
•• Standardne dimenzije kompleta za postavljanje na zid prikazane su u donjoj tablici.
•• Kod kupnje kompleta za postavljanje na zid isporučuju se detaljni priručnik i svi dijelovi potrebni za montažu.
•• Nemojte upotrebljavati vijke koji ne odgovaraju specifikacijama za vijke unutar standarda VESA.
•• Nemojte upotrebljavati vijke koji su duži od standardnih dimenzija jer mogu oštetiti unutrašnjost televizora.
•• Kod zidnih nosača koji ne odgovaraju specifikacijama za vijke unutar standarda VESA, dužina vijaka može se
razlikovati ovisno o specifikacijama zidnih nosača.
•• Nemojte prečvrsto zategnuti vijke. To može oštetiti uređaj i uzrokovati njegov pad, što može dovesti do tjelesnih
ozljeda. Tvrtka Samsung nije odgovorna za takve nesretne slučajeve.
•• Tvrtka Samsung ne preuzima odgovornost za štetu na uređaju ili tjelesne povrede proizašle iz upotrebe zidnog
nosača koji ne odgovara VESA standardu ili nije specificiran ili ako korisnik ne prati upute za montažu uređaja.
•• Nagib televizora koji se montira na zid ne smije biti veći od 15 stupnjeva.
Adapter za zidni nosač
Zidni
nosač
Televizor
C
Adapter za zidni nosač
Zidni
nosač
Televizor
C
inča
VESA spec. (A * B)
C (mm)
24"
75 x 75
9,3
28"
100 x 100
32"
40" ~ 49"
200 x 200
55"
400 x 400
19,5
Standardni vijak
Količina
M4
4
43 ~ 45
M8
Komplet za postavljanje na zid nemojte montirati dok je televizor uključen.
To može dovesti do ozljeda uzrokovanih strujnim udarom.
HRVATSKI
75
Montiranje televizora na zid
[
Oprez: Potezanje, guranje ili penjanje na televizor može uzrokovati njegov pad. Naročito pripazite da se djeca ne ljuljaju na
televizoru i da ga ne destabiliziraju jer to može uzrokovati prevrtanje televizora i dovesti do teških ozljeda ili smrti. Slijedite
sve sigurnosne mjere opreza opisane u Letku o sigurnosti. Za dodatnu stabilnost i sigurnost montirajte uređaj protiv pada
prema sljedećim uputama.
Sprečavanje pada televizora
1. Vijke umetnite u kopče i dobro ih pričvrstite na zid. Provjerite jesu li vijci čvrsto postavljeni na zid.
✎✎ Ovisno o vrsti zida, možda će vam zatrebati dodatni materijal, poput kotve.
✎✎ Budući da potrebne kopče, vijci i kabel nisu uključeni u isporuku, nabavite ih zasebno.
2. Izvadite vijke iz središnjeg dijela na stražnjoj strani televizora, umetnite ih u kopče i zatim ponovo pritegnite vijke u
televizor.
✎✎ Vijci možda neće biti isporučeni uz proizvod. U tom slučaju nabavite vijke sa sljedećim specifikacijama.
3. Kopče pričvršćene na stražnjoj strani televizora i kopče pričvršćene na zid povežite snažnom uzicom i zatim je čvrsto
zavežite.
✎✎ NAPOMENA
•• Televizor postavite blizu zida kako ne bi pao prema natrag.
•• Uzicu smijete povezati tako da kopče pričvršćene na zidu budu u ravnini ili niže od kopči pričvršćenih na
televizoru.
•• Prije premještanja televizora odvežite kabel.
4. Provjerite jesu li svi spojevi ispravno pričvršćeni. Povremeno provjerite spojeve i potražite znakove zamora materijala
ili oštećenja. Sumnjate li u sigurnost spojeva, obratite se profesionalnom montažeru.
Uređaj za sprečavanje krađe Kensington Lock
Uređaj Kensington Lock ne isporučuje tvrtka Samsung. Riječ je o uređaju koji
se fizički pričvršćuje na sustav kada se uređaj montira na javnom mjestu.
Ovisno o proizvođaču, izgled i način zaključavanja mogu se razlikovati od
onog prikazanog na crtežu. Dodatne informacije o pravilnoj upotrebi uređaja
Kensington Lock potražite u priručniku za njegovo korištenje.
Kako biste zaključali proizvod, izvršite sljedeće korake:
Na stražnjoj strani televizora pronađite ikonu “K”. Utor za uređaj Kensington
nalazi se pored ikone “K”.
1
<Dodatno>
1. Kabel uređaja za zaključavanje Kensington omotajte oko velikog,
nepomičnog objekta kao što su stol ili stolica.
2. Kraj kabela na koji je pričvršćena brava provucite kroz omču na kraju kabela uređaja za zaključavanje Kensington.
3. Umetnite lokot u utor za Kensington na proizvodu (1).
4. Zaključajte bravu.
✎✎ Ovo su općenite upute. Detaljne upute potražite u korisničkom priručniku za instalaciju koji ste dobili uz uređaj za
zaključavanje.
✎✎ Uređaj se mora kupiti zasebno.
✎✎ Položaj brave Kensington može se razlikovati ovisno o modelu.
76
HRVATSKI
Specifikacije
Uvjeti u okruženju
Radna temperatura
Radna vlažnost
Temperatura pohrane
Vlažnost prilikom pohrane
10°C do 40°C (50°F do 104°F)
10% do 80%, bez kondenzacije
-20°C do 45°C (-4°F do 113°F)
5% do 95%, bez kondenzacije
Naziv modela
Rezolucija zaslona
HG24EE690
HG28EE690
1366 x 768
1366 x 768
Postolje s mogućnošću zakretanja
0˚
0˚
24 inča (59 cm)
28 inča (69 cm)
10 W
10 W
561,8 x 349,1 x 65,2 mm
561,8 x 384,2 x 163,8 mm
643,4 x 396,5 x 62,9 mm
643,4 x 435,0 x 163,4 mm
Težina
Bez postolja
S postoljem
3,9 kg
4,1 kg
3,8 kg
4,2 kg
Naziv modela
HG32EE690
HG40EE690
Rezolucija zaslona
1920 x 1080
1920 x 1080
Postolje s mogućnošću zakretanja
20˚ / 60˚ / 90˚
20˚ / 60˚ / 90˚
Veličina zaslona (dijagonala)
32 inča (80 cm)
40 inča (101 cm)
20 W
20 W
730,4 x 433,8 x 54,6 mm
730,4 x 482,8 x 192,6 mm
917,6 x 539,2 x 54,2 mm
917,6 x 591,1 x 226,5 mm
5,5 kg
7,1 kg
8,5 kg
11,4 kg
Veličina zaslona (dijagonala)
Zvuk (izlaz)
Dimenzije (ŠxVxD)
Kućište
S postoljem
Zvuk (izlaz)
Dimenzije (ŠxVxD)
Kućište
S postoljem
Težina
Bez postolja
S postoljem
Naziv modela
HG43EE690
HG49EE690
HG55EE690
Rezolucija zaslona
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
Postolje s mogućnošću zakretanja
20˚ / 60˚ / 90˚
20˚ / 60˚ / 90˚
20˚ / 60˚ / 90˚
Veličina zaslona (dijagonala)
43 inča (108 cm)
49 inča (123 cm)
55 inča (138 cm)
20 W
20 W
20 W
972,9 x 570,1 x 54,0 mm
972,9 x 622,0 x 226,5 mm
1105,8 x 645,0 x 54,6 mm
1105,8 x 697,0 x 226,5 mm
1241,6 x 721,4 x 54,5 mm
1241,6 x 773,3 x 226,5 mm
9,4 kg
12,3 kg
13,1 kg
16,0 kg
16,0 kg
18,9 kg
Zvuk (izlaz)
Dimenzije (ŠxVxD)
Kućište
S postoljem
Težina
Bez postolja
S postoljem
✎✎ Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.
✎✎ Informacije o napajanju i potrošnji energije potražite na naljepnici zalijepljenoj na proizvod.
HRVATSKI
77
Dimenzije
Prikaz sprijeda / bočni prikaz
•• 24"
7
1
2
3
5
6
4
HG24EE690
8
(Jedinica: mm)
1
2
3
4
5
6
7
8
561,8
523,7
295,6
226,7
349,1
383,5
65,4
163,8
•• 28"
7
1
2
3
6
5
4
8
(Jedinica: mm)
HG28EE690
1
2
3
4
5
6
7
8
643,4
609,5
347,0
311,4
396,5
435,0
62,9
163,4
7
1
2
78
HRVATSKI
3
5
6
4
8
•• 32" ~ 55"
7
1
2
3
5
6
8
4
(Jedinica: mm)
1
2
3
4
5
6
7
8
730,4
701,4
395,8
451,3
433,8
482,8
54,6
192,6
HG40EE690
917,6
888,6
501,2
559,6
539,2
591,1
54,2
226,5
HG43EE690
972,9
943,9
532,1
559,6
570,1
623,0
54,0
226,5
HG49EE690
1105,8
1076,8
607,0
559,6
645,0
697,0
54,6
226,5
HG55EE690
1241,6
1212,6
683,4
559,6
721,4
773,3
54,5
226,5
HG32EE690
Pojedinosti ploče s priključcima / stražnji prikaz
✎✎ Precizne dimenzije mogu se provjeriti na mrežnom mjestu Displaysolutions.samsung.com.
HRVATSKI
79
Pojedinosti postolja
•• 24"
(Jedinica: mm)
226,7
162,7
55,9
•• 28"
311,4
(Jedinica: mm)
162,0
117,4
•• 32"
(Jedinica: mm)
55,9
135
R9,5
R3,75
152
451,3
192,6
80
156,0
HRVATSKI
•• 40" ~ 55"
(Jedinica: mm)
70,0
135
R9,5
R3,75
152
559,6
226,5
168,7
✎✎ NAPOMENA: Neke slike možda ne odgovaraju stvarnim dimenzijama. Neke dimenzije podložne su promjenama
bez prethodne obavijesti. Provjerite dimenzije prije postavljanja TV-a. Nismo odgovorni za tipografske pogreške ili
pogreške prilikom ispisa.
HRVATSKI
81
Licenca
Proizvedeno po licenci tvrtke Dolby Laboratories. Dolby i simbol dvostrukog slova D
trgovački su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc.
DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS
Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks
of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS
Studio Sound are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo
are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States
and other countries.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your
registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used
under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)
Open Source Licence Notice is written only English.
82
HRVATSKI
Kontaktirajte SAMSUNG WORLD WIDE
Imate li pitanja ili komentare u vezi s proizvodima tvrtke Samsung, obratite se centru za korisničku podršku tvrtke SAMSUNG.
države
Centar za korisničku podršku
Web-mjesto
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava pridržana.
EE690-EU-CRO-04
Download PDF