Samsung | HW-E350 | Samsung HW-E350 Korisnički priručnik

HW-E350
Crystal Surround Air Track
(Sustav aktivnih zvučnika)
korisnički priručnik
zamislite mogućnosti
Zahvaljujemo vam na kupnji ovog Samsungovog proizvoda.
Za primanje potpunije usluge molimo,
registrirajte svoj proizvod na
www.samsung.com/register
značajke
HDMI
HDMI istovremeno prenosi video i audiosignale i daje jasniju sliku.
Ova jedinica također je opremljena funkcijom ARC koja omogućuje slušanje zvuka s televizora pomoću HDMI
kabela putem sustava Crystal Surround Air Track. Ova je funkcija dostupna samo ako jedinicu spojite na
televizor kompatibilan s funkcijom ARC.
Dubinski 3D zvuk
Značajka 3D zvuka daje dubinu i osjećaj prostranosti vašem doživljaju slušanja.
Način posebne reprodukcije zvuka
Dostupno je 7 različitih načina reprodukcije zvuka - MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME i OFF
(originalni zvuk), ovisno o vrsti sadržaja koji želite slušati.
Višefunkcijski daljinski upravljač
Isporučeni daljinski upravljač može se rabiti za upravljanje TV-om spojenim s ovom jedinicom. (radi samo na
televizorima Samsung) Daljinski upravljač ima brzu tipku za TV koja omogućuje provođenje raznih operacija
jednostavnim pritiskom jedne tipke.
Sustav aktivnih zvučnika
Ova jedinica odlikuje se sustavom aktivnih zvučnika koji pruža visoku kvalitetu zvuka u jednoj tankoj jedinici.
Jedinica ne zahtijeva popratne zvučnike i kabele koji se obično povezuju s klasičnim sustavima za zvučno
okruženje.
USB host podrška
Pomoću funkcije USB HOST sustava Air Track možete spojiti vanjske USB uređaje za pohranu poput MP3
playera, USB flash memorije itd. i s njih reproducirati datoteke.
licencom
2.0 Channel
Dolby i simbol dvostrukog
D registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
2.0 Channel
Proizvedeno pod licencom patenata SAD-a br.: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 i drugih patenata SAD-a, kao i patenata
drugih država u svijetu koji su već izdani ili je postupak njihova izdavanja u tijeku. DTS, simbol te DTS i simbol zajedno
registrirani su zaštitni znakovi, a DTS 2.0 Channel zaštitni je znak tvrtke DTS, Inc. Proizvod uključuje softver. © DTS, Inc. Sva
prava pridržana.
HDMI, logotip HDMI i High-Definition Multimedia Interface (multimedijsko sučelje visoke razlučivosti) zaštitni su znakovi ili
registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
- Upite i zahtjeve u vezi pitanja o otvorenom kodu pošaljite tvrtci Samsung putem e-pošte
(oss.request@samsung.com).
• Ovaj proizvod upotrebljava određene softverske programe koji se distribuiraju pod licencom organizacije
Independent JPEG Group.
CRO
sigurnosne informacije
Sigurnosna upozorenja
DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKLOPAC (ILI POLEĐINU).
U UNUTRAŠNJOSTI NEMA DIJELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. PREPUSTITE SERVISIRANJE
KVALIFICIRANOM SERVISNOM OSOBLJU.
oprez
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
Ovaj simbol označava “opasan napon”
unutar proizvoda koji predstavlja
opasnost od električnog udara ili ozljede.
Ovaj simbol označava važne upute
priložene uz proizvod.
upozorenje : Da biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
oprez : DA BISTE SPRIJEČILI ELEKTRIČNI UDAR, NAMJESTITE ŠIROKE KONTAKTE UTIKAČA U ŠIROK UTOR,
UMETNUT DO KRAJA.
• Ovaj uređaj treba uvijek biti spojen na utičnicu izmjenične struje sa zaštitnim uzemljenjem.
• Da biste isključili uređaj iz struje, morate izvući utikač iz strujne utičnice. Stoga strujni utikač treba biti spreman za rad.
oprez
• Uređaj se ne smije izlagati kapanju ili prskanju te se na njega ne smiju stavljati predmeti napunjeni tekućinom, poput vaza.
• Strujni utikač koristi se kao sredstvo za isključivanje i uvijek treba biti spreman za upotrebu.
mjere opreza
6.86cm
2.7 inch
9.91cm
3.9 inch
9.91cm
3.9 inch
3.9 inch
9.91cm
Osigurajte da napajanje izmjeničnom strujom u vašem domaćinstvu odgovara identifikacijskoj naljepnici koja se nalazi na poleđini proizvoda.
Proizvod postavite vodoravno na prikladnu površinu (namještaj) s dovoljno prostora za ventilaciju (7~10 cm). Pobrinite se da ventilacijski otvori
ne budu prekriveni. Ne postavljajte jedinicu na pojačala ili drugu opremu koja se grije. Ova jedinica dizajnirana je za neprekidnu uporabu. Za
potpuno isključivanje jedinice izvucite strujni utikač iz zidne utičnice. Ako ne namjeravate upotrebljavati jedinicu dulje vrijeme, izvucite utikač.
Za vrijeme olujnog nevremena izvucite utikač za napajanje
izmjeničnom strujom iz zidne utičnice. Vršni naponi zbog munja
mogu oštetiti uređaj.
Ne izlažite uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti ili drugim izvorima
topline.
To može dovesti do pregrijavanja i nepravilnosti u radu uređaja.
Phones
Zaštitite proizvod od vlage (npr. vaze) i prekomjerne topline (npr.
kamin) ili od opreme koja stvara jaka magnetska ili električna polja.
Isključite kabel za napajanje iz izvora napajanja izmjeničnom strujom
ako jedinica neispravno radi. Proizvod nije namijenjen za industrijsku
uporabu. On je namijenjen samo za osobnu uporabu.
Ako su proizvod ili disk pohranjeni na niskim temperaturama,
može doći do kondenzacije. Ako tijekom zime prenosite jedinicu,
pričekajte oko 2 sata kako bi jedinica prije uporabe dosegnula
sobnu temperaturu.
4
Baterije korištene s ovim proizvodom sadržavaju kemikalije koje su
štetne za okoliš.
Ne odlažite baterije s otpadom kućanstva.
CRO
sadržaj
ZNačajke
2
2
Značajke
Licencom
SigurNosNe iNforMacIje
3
4
Sigurnosna upozorenjaenja
Mjere opreza
Početak
6
6
prije čitanja korisničkog priručnika
Što je uključeno
oPIS
7
Prednja/stražnja stranica
DaljinSki upraVljač
9
Pregled daljinskog upravljača
2
3
6
7
9
10
VeZe
funkcije
14
20
rješavaNje proBleMa
DODATAK
21
10 Montaža zidnog nosača
11 Postavljanje toroidalne feritne jezgre na
hdmi kabel in/out
11 postavljanje feritne jezgre na audio kabel
12 Spajanje uređaja crystal surround air track
14 Osnovne funkcije
15 Napredne funkcije
19 Nadogr adnja softvera
20 Rješavanje problema
21 Tehnički podaci
početak
prije ČiTanja KoriSniČKog priruČniKa
Prije čitanja korisničkog priručnika svakako provjerite sljedeće pojmove.
ikone koje se koriste u priručniku
ikona
pojam
oprez
napomena
Definicija
Označuje slučaj u kojem funkcija ne radi ili su postavke poništene.
Uključuje savjete ili upute na stranici koja prikazuje pomoć za rad svake
funkcije.
Sigurnosne upute i rješavanje problema
1) Prije uporabe ovog proizvoda svakako se upoznajte sa Sigurnosnim uputama.
(Pogledajte stranicu 3.)
2) Ako dođe do problema, pogledajte odjeljak Rješavanje problema. (Pogledajte stranicu 20.)
zaštita autorskog prava
©2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Sva prava pridržana. Niti jedan dio ovog korisničkog priručnika ne smije se reproducirati ili kopirati
bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics Co., Ltd.
ŠTo je uKljuČeno
Provjerite dolje navedenu isporučenu dodatnu opremu.
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
AH59-02433A
Daljinski upravljač/ Baterije
(veličina aaa)
zidni nosač
Korisnički priručnik
(Za HDMI Kabel 1EA)
(Velika)
(Mala)
(Za Audio Kabel 1EA)
audio Kabel
Toroidalna Feritna jezgra
uSB Kabel
▪ Izgled dodatnog pribora može se malo razlikovati od gornjih crteža.
▪ Za priključivanje vanjskog USB uređaja na proizvod upotrijebite namjenski USB kabel.
6
CRO
opis
Prednja/stražnja stranica
● opis
1
2
3
4
5V 500mA
5
6
HDMI OUT
7
HDMI IN
8
AUX IN
9
ZASLON
Prikazuje trenutni način rada.
TIPKA POWER
Uključuje i isključuje Crystal Surround Air Track.
FUNKCIJSKA
TIPKA
Odabire ulaze AUX, HDMI, USB, ARC.
JAČINA ZVUKA +/-
Regulira razinu glasnoće.
uSB priKLJUČAK
Spojite ovdje i reproducirajte datoteke s vanjskih USB uređaja za
pohranjivanje, kao što su MP3 playeri.
6
KABEL ZA
NAPAJANJE
Uključite kabel za napajanje u zidnu utičnicu za izmjeničnu
struju.
7
priKLJUČAK
HDMI IZLAZA
Istodobno šalje digitalne video i audiosignale putem HDMI kabela.
8
priKLJUČAK
HDMI ulaz
Istodobno prima digitalne video i audiosignale putem HDMI kabela.
9
AUX IN
Spojite na analogni izlaz vanjskog uređaja.
▪ Kad uključite napajanje ove jedinice, početak reprodukcije zvuka kasnit će 4 do 5 sekundi.
CRO
daljinski upravljač
PREGLED DALJINSKOG UPRAVLJAČA
GUMB TV POWER
Uključuje i isključuje Samsung TV.
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER
VOLUME
Namješta razinu glasnoće jedinice.
REPEAT
Odabire Repeat File, All, Random.
DRC, DIMMER
Svjetlinu zaslona možete prilagoditi.
Ovu funkciju možete koristiti za
uživanje u Dolby Digital zvuku kada
noću gledate filmove pri niskoj
glasnoći (Standard, MAX, MIN).
UPRAVLJAČKA TIPKA
Reproducira, privremeno ili konačno
zaustavlja glazbenu datoteku ili
pretražuje glazbenu datoteku prema
naprijed ili prema nazad.
TV SOURCE
Pritisnite za odabir video izvora
spojenog televizora.
TV SOURCE
TV CH
TV INFO
SPEAKER
Pomoću ove tipke možete
odabrati hoćete li zvuk slušati sa
sustava Air Track ili s televizora.
(Ova funkcija podržava putem
HDMI kabela.)
SMART VOLUME, 3D SOUND
Regulira i stabilizira razinu
glasnoće pri drastičnoj promjeni
glasnoće.
Ova značajka zvuku daje dubinu i
osjećaj prostranosti.
S/W LEVEL, AUDIO SYNC
TV VOL
TV PRE-CH
TV
MUTE
TV CH
TV VOL
TV EXIT
AH59-02433A
TV PRE-CH
Pomiče na prethodni TV kanal
TV MUTE
Isključuje zvuk s TV-a.
Pritisnite ponovno za vraćanje zvuka
na prethodnu razinu glasnoće.
▪
▪
▪
Anynet+
Anynet+ je funkcija koja
omogućava upravljanje ostalim
Samsung uređajima pomoću
daljinskog upravljača za Samsung
televizore.
Regulira razinu subwoofera.
Koristi se kao pomoć pri
sinkronizaciji slike i zvuka ako je
spojen s digitalnim TV-om.
TV INFO
Prikazuje trenutni status televizora.
TV KANAL, GLASNOĆA TV-a
Prebacuje između dostupnih TV
kanala. Podešava razinu glasnoće
televizora.
TV EXIT
Izlazi iz načina rada televizora
(funkcije su jednake kao tipka EXIT
na daljinskom upravljaču
televizora)
SAT znači Surround Air Track, a taj je naziv u vlasništvu tvrtke Samsung.
Daljinski upravljač može upravljati samo Samsung televizorima.
Ovisno o TV-u koji koristite, možda nećete moći njime upravljati pomoću ovog daljinskog upravljača. U slučaju da to
ne možete, upravljajte televizorom pomoću daljinskog upravljača televizora.
Stavljanje baterija u daljinski upravljač
1. Podignite poklopac na poleđini 2. Stavite dvije baterije veličine AAA. Svakako
daljinskog upravljača prema
pazite da polovi “+” i “–” na baterijama
prikazu na slici.
odgovaraju shemi u odjeljku za baterije.
3. Vratite poklopac. Uz
pretpostavku da se televizor
koristi na uobičajeni način,
baterije traju otprilike godinu
dana.
Radni raspon daljinskog upravljača
Daljinski upravljač možete koristiti do približno 7 metara pravocrtno. Također ga može koristiti pod kutom do 30°
u odnosu na horizontalu od senzora daljinskog upravljača.
● daljinski upravljač
GUMB POWER
Uključuje i isključuje Crystal
Surround Air Track.
SAT SOURCE
Pritisnite za odabir spojenog izvora
SAT. (SAT: Surround Air Track)
SOUND EFFECT
Odabire zvučni efekt:
(MUSIC, NEWS, DRAMA,
CINEMA, SPORTS, GAME, OFF
(Originalni zvuk))
SAT MUTE
Isključuje zvuk jedinice. Pritisnite
ponovno za vraćanje zvuka na
prethodnu razinu glasnoće.
veze
monTaža ziDnog noSaČa
Zidni nosač možete koristiti za montažu ove jedinice na zid.
Mjere predostrožnosti prilikom ugradnje
•
•
•
•
Postavite isključivo na okomiti zid.
Pri ugradnji izbjegavajte visoke temperature ili vlažnost jer u suprotnom zid neće moći nositi težinu uređaja.
Provjerite jačinu zida. Ako zid nije dovoljno jak za ugradnju proizvoda, obavezno ga ojačajte prije ugradnje.
Provjerite materijal od kojeg je zid izrađen. Ako je zid izrađen od gipsanih ploča, mramora ili armiranih ploča,
kupite i upotrijebite odgovarajuće pričvrsne vijke.
• Kabele jedinice spojite na vanjske uređaje prije nego što je postavite na zid.
• Obavezno isključite jedinicu i odspojite je iz struje prije ugradnje. U protivnom bi moglo doći do udara električne
struje.
1. Postavite zidni nosač na površinu zida i učvrstite ga
pomoću dva vijka (nisu isporučeni).
Ako namjeravate objesiti jedinicu ispod televizora, nosač
koji se postavlja na zid obavezno postavite tako da strelica
( ) bude u sredini televizora.
Također pazite da jedinica bude najmanje 5 cm ispod
televizora.
2. Zatim postavite jedinicu u odgovarajuće otvore na zidnom
nosaču. Za sigurniju montažu pazite da montažni vijci
čvrsto skliznu do dna otvora.
1
3. Postavljanje je završeno.
2 inča (5 cm) ili više
▪ Ne vješajte ništa na postavljenu jedinicu i spriječite izlaganje jedinice udarcima.
▪ Dobro pričvrstite jedinicu na zid kako ne bi pala. Ako jedinica padne, može izazvati ozljede
ili oštećenje proizvoda.
▪ Nakon montaže jedinice na zid, osigurajte da dijete ne može povući niti jedan od spojnih
kabela, jer bi jedinica mogla pasti.
▪ Za optimalne karakteristike pri zidnoj montaži postavite sustav ozvučenja na udaljenost od
najmanje 5 cm od TV-a.
10
Zaključajte bravicu.
● Veze
Podignite kako biste otključali bravicu i otvorili jezgru.
Omotajte zajedno kabele HDMI IN/OUT, napravite
jedan okretaj oko jezgre.
(Petlju započnite 5 do 10 cm od utikača)
POSTAVLJANJE FERITNE JEZGRE NA AUDIO KABEL
Podignite kako biste otključali bravicu i otvorili jezgru.
Zaključajte bravicu.
CRO
poSTaVljanje ToroiDalne FeriTne jezgre na HDmi KaBel in/ouT
Postavite audiokabel na otvorenu jezgru.
11
SPAJANJE UREĐAJA CRYSTAL SURROUND AIR TRACK
HDMI je standardno digitalno sučelje za spajanje s uređajima poput televizora, projektora, DVD playera, Bluray playera, prijamnika za digitalnu televiziju itd.
HDMI sprječava sve gubitke pri pretvaranju analognog signala te omogućuje uživanje u kvaliteti video i audiozapisa
ravnoj onoj originalnog digitalnog izvora.
HDMI OUT
HDMI OUT
(ARC)
HDMI kabel (nisu isporučeni)
HDMI IN
HDMI kabel (nisu isporučeni)
HDMI IN
AUX IN
Digitalni uređaji
HDMI IN
Spojite HDMI kabel (nisu isporučeni) iz utičnice HDMI ULAZ na stražnjoj strani uređaja na utičnicu HDMI IZLAZ
na svojim digitalnim uređajima.
l,
HDMI OUT (HDMI)
pojite HDMI kabel iz utičnice HDMI IZLAZ na stražnjoj strani proizvoda na utičnicu HDMI ULAZ na
• S
televizoru.
▪ HDMI je sučelje koje omogućuje digitalni prijenos video i audio podataka sa samo jednim
konektorom.
OPTICAL
OUT
HDMI OUT (ARC)
• Funkcija ARC omogućuje slanje digitalnog audiozapisa putem priključka HDMI OUT (ARC).
Može se omogućiti samo kada je Air Track spojen s televizorom koji podržava funkciju ARC.
• Anynet+ mora biti uključen.
▪ Ova funkcija nije dostupna ako HDMI kabel ne podržava CEC.
12
CRO
SPAJANJE UREĐAJA CRYSTAL SURROUND AIR TRACK
U ovom su odjeljku objašnjeni načini spajanja (analognog) jedinice na televizor.
Ova jedinica opremljena je jednom analognom audio utičnicom za spajanje televizora.
● veze
HDMI OUT
HDMI IN
AUX IN
AUX IN
Audio kabel
White
AUDIO
OUT
L
R
Red
AUX IN
Spojite AUX ULAZ na glavnoj jedinici s AUDIO IZLAZOM televizora ili uređaja koji je izvor signala.
Pazite da se boje konektora podudaraju.
▪ Nemojte utaknuti kabel za napajanje ovog proizvoda ili TV-a u zidnu utičnicu dok
međusobno ne povežete sve komponente.
▪ Prije premještanja ili postavljanja proizvoda provjerite je li napajanje isključeno, a kabel za
napajanje izvučen iz utičnice.
▪ Odaberete li 'AUX', a ne priključite audio kabel, uređaj će se automatski isključiti nakon 20
minuta.
13
funkcije
OSNOVNE FUNKCIJE
Uključivanje/isključivanje
1.Pritisnite tipku POWER ( ) u desnom kutu na prednjoj ploči.
ili,
Pritisnite POWER na daljinskom upravljaču za uključivanje napajanja.
2.Pritisnite tipku POWER ( ) u desnom kutu na prednjoj ploči.
ili,
pritisnite POWER na daljinskom upravljaču za isključivanje napajanja.
POWER
TV POWER
SAT
SOURCE
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
SAT
SOURCE
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
3D SOUND
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SMART
VOLUME
TV INFO
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
SPEAKER
EFFECT
DIMMER
TV EXIT
AH59-02433A
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
AUDIO SYNC
DIMMER
TV INFO
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV EXIT
AH59-02433A
Namještanje glasnoće
Pritisnite tipku VOLUME +/– u desnom kutu na prednjoj ploči.
ili,
Pritisnite VOLUME +/– na daljinskom upravljaču za povećanje ili
smanjenje razine glasnoće.
• Numerička vrijednost razine glasnoće pojavljuje se na prikazu na
prednjoj ploči.
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
AH59-02433A
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV EXIT
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
AH59-02433A
14
SPEAKER
EFFECT
DIMMER
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
▪ Kada pritisnete tipku VOLUME +/– glasnoća se povećava ili
smanjuje.
▪ Ako želite uživati u zvuku samo s Crystal Surround Air Track,
isključite zvučnike TV-a u izborniku Audio Setup (Postavke
zvuka) TV-a. Pogledajte priručnik TV-a koji je isporučen uz TV.
CRO
NAPREDNE FUNKCIJE
Uporaba ulaznog načina
Možete odabrati ulaze AUX, HDMI, USB ili ARC.
Pritisnite odgovarajuću tipku na daljinskom upravljaču za odabir željenog
načina rada ili pritisnite
za odabir jednog od sljedećih načina:
AUX, HDMI, USB ili ARC
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
REPEAT
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
TV VOL
TV PRE-CH
AH59-02433A
TV CH
TV
MUTE
TV CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER
SAT MUTE
TV SOURCE
ulaz AUX
AUX
ulaz HDMI
HDMI
način USB
USB
način ARC
ARC
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
Zaslon
● funkcije
POWER
SAT
SOURCE
ulaza Način
TV INFO
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV EXIT
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
AH59-02433A
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
Jedinica se isključuje automatski u sljedećim uvjetima:
• Način Aux: ako 20 minuta u utičnicu nije umetnut kabel.
• Način USB: ako stanje “NO USB” ili “Stop” ne prestaje 20 minuta.
Spajanje sustava Crystal Surround Air Track na
USB HOST uređaj
TV VOL
TV EXIT
1.Spojite USB uređaj na USB priključak na prednjoj strani jedinice.
2.Na prednjoj ploči sustava kućnog kina pritišćite tipku (
) dok se ne
pojavi USB.
• Svakim pritiskom tipke odabir se mijenja na sljedeći način:
AUX ➡ HDMI ➡ USB ➡ ARC
3.Na zaslonu se pojavljuje USB, a zatim nestaje.
• Spajanje sustava Crystal Surround Air Track je dovršeno.
• Automatski se isključuje (Auto Power Off) ako se više od 20 minuta
ne spoji niti jedan USB uređaj.
Prije spajanja USB uređaja
Kompatibilnost: USB uređaj za pohranu
• Ako je naziv mape ili datoteke na USB uređaju dulji od 10 znakova, ne
prikazuje se na VFD-u.
• Ovaj proizvod možda neće biti kompatibilan s nekim vrstama USB
medija za pohranu.
• Podržani su sustavi datoteka FAT16 i FAT32.
- NTFS sustav datoteka nije podržan.
• Spojite USB uređaj izravno na USB priključak proizvoda.
U protivnom može doći do problema s kompatibilnošću USB-a.
• Nemojte spajati uređaje za višestruku pohranu na proizvod pomoću
čitača više kartica. Možda neće raditi pravilno.
• Protokoli PTP digitalnog fotoaparata nisu podržani.
• Nemojte uklanjati uređaj USB za vrijeme čitanja.
• DRM-zaštićene glazbene datoteke (MP3, WMA) s komercijalnih web
mjesta ne mogu se reproducirati.
• Vanjski HDD-ovi nisu podržani.
• Popis kompatibilnosti
Format
Naziv datoteke
Glazba
MP3
WMA
Ekstenzija datoteke
.MP3
.WMA
Brzina prijenosa
80~320 kb/s
80~320 kb/ss
verzija
-
V8
Piksel
-
-
Frekvencija
uzorkovanja
44,1KHz
44,1KHz
15
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SATMUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
POWER
SAT
SOURCE
Indikatori Play/Pause/Stop
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
REPEAT
TV INFO
TV
MUTE
AUDIO SYNC
DRC
DIMMER
POWER
TV POWER
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
S/W LEVEL
AUDIO SYNC
DIMMER
TV CH
TV VOL
VOLUME
TV EXIT
AH59-02433A
TV SOURCE
TV CH
SAT
SOURCE SOUND
TV INFO
SPEAKER
EFFECT
POWER
SAT
SOURCE
SATMUTE
TV VOL
SMART
TV
VOLUME
MUTE
3D SOUND
TV VOL
VOLUME
POWER
TTV PRE-CH
S/W
TVLEVEL
CH
AUDIO
SYNC
TV POWER
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
AUDIO SYNC
DIMMER
TV INFO
TV CH
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV EXIT
SAT MUTE
TV SOURCE
TV VOL
POWER
TV POWER
SOUND
VOLUME
REPEAT
DRC
SPEAKER
SMART
3D SOUND
VOLUME
SMART
S/W LEVEL
TV
MUTE
3D SOUND
TV INFO
AUDIO SYNC
TV VOL
TTV PRE-CH
TV EXIT
AH59-02434A
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
AUDIO SYNC
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV INFO
TV CH
TV INFO
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV SOURCE
DIMMER
TV
MUTE
TV VOL
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV EXIT
AH59-02433A
POWER
TV POWER
SOUND
POWER
POWER
TV POWER
TV POWER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
AUDIO SYNC
SOUND
SOUND
SMART
SMART
VOLUME
VOLUME
3D SOUND
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
S/W LEVEL
AUDIO SYNC
AUDIO SYNC
TV VOL
TV CH
TV EXIT
AH59-02433A
REPEAT
REPEAT
POWER
SAT
SOURCE
SPEAKER
SPEAKER
EFFECT
EFFECT
SAT MUTE
SAT MUTE
TV INFO
TV CH
TV PRE-CH
SAT
SAT
SOURCE
SOURCE
DIMMER
TV
MUTE
TV VOL
Ponavljanje reprodukcije omogućuje uzastopnu reprodukciju datoteke,
ponavljanje svih datoteka, nasumičnu reprodukciju datoteka ili
isključivanje funkcije Repeat (Ponovi).
Pritisnite tipku REPEAT.
TV EXIT
AH59-02433A
SAT
SOURCE
Tijekom reprodukcije pritisnite tipku [,].
• Kada postoji više datoteka, a vi pritisnete tipku ], odabire se sljedeća
datoteka.
• Kada postoji više datoteka, a vi pritisnete tipku [, odabire se
prethodna datoteka.
Uporaba funkcije REPEAT
DIMMER
TV CH
EFFECT
SAT MUTE
SPEAKER
VOLUME
TV CH
AH59-02433A
SAT
SOURCE
DIMMER
SOUND
EFFECT
TV
MUTE
TV VOL
DRC
Preskoči naprijed/natrag
TV EXIT
AH59-02434A
REPEAT
SAT
SOURCE
Tijekom reprodukcije pritisnite tipku +#,@.
• Ponovno pritisnite tipku +# za privremeno zaustavljanje reprodukcije
datoteke.
Pritisnite tipku +# za reprodukciju željene datoteke.
• Da biste zaustavili reprodukciju, pritisnite tipku Stop (@) za vrijeme
reprodukcije.
DRC
DRC
• REPEAT FILE : Ponavlja reprodukciju zapisa
• REPEAT ALL : Ponavlja reprodukciju svih zapisa
• REPEAT RANDOM : R
eproducira zapise nasumičnim redoslijedom.
(Zapis koji je već reproduciran možda će se
ponovo reproducirati.)
• REPEAT OFF : Poništava ponovnu reprodukciju.
▪ Funkciju REPEAT možete postaviti tijekom reprodukcije glazbe s USB pogona.
Isključivanje zvuka
Ovo je korisno kad otvarate vrata ili se javljate na telefonski poziv.
DIMMER
DIMMER
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
AUDIO SYNC
TV INFO
TV
MUTE
TV
TV
MUTE
MUTE
TV VOL
TV VOL
TV VOL
TV VOL
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV INFO
TV INFO
TV CH
TV CH
1.Za isključivanje zvuka ove jedinice pritisnite tipku SAT MUTE (
daljinskom upravljaču.
) na
DIMMER
TV CH
TV VOL
TV SOURCE
TV SOURCE
2.Za isključivanje zvuka televizora pritisnite tipku TV MUTE na daljinskom
upravljaču.
TV EXIT
AH59-02433A
TV CH
TV CH
TV PRE-CH
TV PRE-CH
TV EXIT
TV EXIT
AH59-02433A
AH59-02433A
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
Uporaba funkcije dubinskog 3D zvuka
POWER
TV POWER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
TV INFO
TV CH
TV
MUTE
SMART
Pritisnite 3D SOUND na daljinskom upravljaču.
AUDIO SYNC
• Svakim pritiskom gumba odabir se mijenja na sljedeći način :
3D SOUND LOW ➡ 3D SOUND HIGH ➡ 3D SOUND OFF
TV EXIT
AH59-02433A
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
Funkcija 3D zvuka daje dubinu i osjećaj prostranosti zvuka.
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER
SAT MUTE
TV SOURCE
TV VOL
3.Ponovno pritisnite tipku SAT MUTE (
)/ TV MUTE na daljinskom
upravljaču (ili pritisnite VOLUME +/–) za vraćanje zvuka.
DIMMER
▪ Kada uključite dubinski 3D zvuk, zvučni efekt automatski će se
isključiti.
TV SOURCE
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
TV CH
POWER
TV INFO
TV POWER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
SAT
TV SOURCE
VOL
TV
SOUND
MUTE
SAT MUTE
TV SOURCE
TV VOL
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
SPEAKER
EFFECT
DIMMER
TV INFO
TV VOL
TV PRE-CH
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV CH
TV EXIT
AH59-02433A
TV PRE-CH
AH59-02433A
16
TV CH
TV EXIT
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER
TV CH
TV
MUTE
TV INFO
TV VOL
Upotreba funkcije SMART VOLUME
Ova će funkcija regulirati i stabilizirati razinu glasnoće kako ne bi došlo do
nagle promjene glasnoće u slučaju promjene kanala ili prijelaza scene.
Pritisnite SMART VOLUME na daljinskom upravljaču.
• Svakim pritiskom gumba odabir se mijenja na sljedeći način :
SMART VOLUME ON ➡ SMART VOLUME OFF
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
Upotreba zvučnog efekta
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV INFO
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER
TV EXIT
AH59-02433A
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV INFO
TV
MUTE
TV VOL
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
• Odaberite način rada OFF ako želite uživati u izvornom zvuku.
DIMMER
TV CH
Pritisnite SOUND EFFECT na daljinskom upravljaču.
▪ Preporučujemo da zvučni efekt odaberete na temelju materijala
izvora i prema osobnom ukusu.
▪ Kada odaberete način zvučni efekt (osim OFF), dubinski 3D zvuk
automatski će se isključiti.
TV EXIT
AH59-02433A
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
Uporaba funkcije S/W LEVEL
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV INFO
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
POWER
3D SOUND
TV POWER
AUDIO SYNC
DIMMER
TV INFO
TV CH
POWER
TV
MUTE
TV VOL
SOUND
SPEAKER
Glasnoću basa možete regulirati tipkom S/W Level na daljinskom
upravljaču.
1.Pritisnite gumb S/W Level na daljinskom upravljaču.
TV EXIT
AH59-02433A
SAT
SOURCE
SMART
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER
TV POWER
TV VOL
2.Na zaslonu se pojavljuje “SW 0”.
3.Pritisnite "+" ili "-" na tipki LEVEL ako želite povećati ili smanjiti
glasnoću subwoofera. Možete je namjestiti na vrijednosti od SW -06 do
SW +06.
Uporaba funkcije AUDIO SYNC
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
AUDIO SYNC
TV INFO
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
SOUND
TV PRE-CH
SAT
MUTE
AH59-02433A
SPEAKER
SMART
TV EXIT
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SAT
SOURCE
EFFECTTV CH
DIMMER
TV EXIT
AH59-02433A
VOLUME
S/W LEVEL
POWER
AUDIO SYNC
TV POWER
REPEAT
DRC
SAT
SOURCE
SOUND
DIMMER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
TV SOURCE
TV VOLVOLUME
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
AUDIO SYNC
TV INFO
TV CH
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
REPEAT
TV EXIT
AH59-02433A
SMART
TV CH
VOLUME
3D SOUND
TV INFO
TV
S/W
LEVEL
MUTE
TV VOL
AUDIO SYNC
DRC
DIMMER
TV EXIT
AH59-02433A
TV SOURCE
TV INFO
TV CH
POWER
TV VOL
SAT
SOURCE
TV POWER
TV
MUTE
TV VOL
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
TV PRE-CH
SMART
TV CH
VOLUME
3D SOUND
S/W LEVEL
AUDIO SYNC
TV EXIT
AH59-02433A
VOLUME
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
REPEAT
DRC
SPEAKER
SMART
VOLUME
REPEAT
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
TV SOURCE
DIMMER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
neće raditi.
Uporaba funkcije DRC
Ova značajka balansira raspon između najglasnijeg i najtišeg zvuka.
Ovu funkciju možete koristiti za uživanje u Dolby Digital zvuku kada noću
gledate filmove pri niskoj glasnoći.
Pritisnite tipku DRC na daljinskom upravljaču ove jedinice.
• Svakim pritiskom gumba odabir se mijenja na sljedeći način :
DRC MIN ➡ DRC STANDARD ➡ DRC MAX
3D SOUND
VOLUME
TV SOURCE
• Odgodu zvuka možete namjestiti na vrijednost između 0 ms i 300 ms
pomoću gumba + , - .
Uporaba funkcije DIMMER
DIMMER
EFFECT
SAT MUTE
Pritisnite tipku AUDIO SYNC +/–. na daljinskom upravljaču ove jedinice.
▪ U načinu USB funkcija Audio Sync (Audiosinkronizacija) možda
TV CH
TV PRE-CH
DIMMER
TV
MUTE
TV VOL
Videozapis se može činiti sporijim od zvuka ako je Air Track spojen na
digitalni TV.
Ako se to dogodi, prilagodite vrijeme kašnjenja zvuka tako da odgovara
video zapisu.
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV VOL
TV
MUTE
TV VOL
TV EXIT
AH59-02433A
TV PRE-CH
TV CH
Pritisnite Dimmer kako biste namjestili svjetlinu zaslona.
Pritisnite tipku DIMMER na daljinskom upravljaču ove jedinice.
TV INFO
• Svakim pritiskom gumba odabir se mijenja na sljedeći način :
DIMMER ON ➡ DIMMER OFF
TV EXIT
AH59-02433A
17
● funkcije
TV SOURCE
AUDIO SYNC
Na izboru su 7 različitih načina zvučnog polja (MUSIC, NEWS, DRAMA,
CINEMA, SPORTS, GAME, i OFF (Originalni zvuk)) ovisno o vrsti izvora u
kojima želite uživati.
CRO
POWER
SAT
SOURCE
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
Uporaba funkcije Anynet+(HDMI-CEC)
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV INFO
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER
TV EXIT
VOLUME
AH59-02433A
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
AUDIO SYNC
TV INFO
TV
MUTE
TV VOL
2.Na televizoru uključite funkciju Anynet+.
(Dodatne informacije potražite u priručniku s uputama za televizor.)
TV VOL
▪ Ovisno o televizoru, određene razlučivosti HDMI izlaza možda
TV CH
TV PRE-CH
1.Spojite proizvod sa Samsung televizorom pomoću HDMI kabela.
(Pogledajte stranicu 12)
DIMMER
TV CH
Anynet+ je funkcija koja omogućava upravljanje ostalim Samsung
uređajima pomoću daljinskog upravljača Samsung televizora.
Funkcija Anynet+ uključuje se i isključuje svaki put kada pritisnete
Anynet+.
TV EXIT
AH59-02433A
neće raditi.
▪ Pogledajte korisnički priručnik televizora.
Provjerite logotip
(ako na vašem televizoru postoji
logotip
funkcija Anynet+ je podržana.)
POWER
TV POWER
SAT
SOURCE
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
Tipka SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV INFO
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV EXIT
VOLUME
AH59-02433A
Ova tipka omogućuje odabir između slušanja audiozapisa s televizora ili
s uređaja Air Track kada je spojen putem HDMI kabla.
Pritisnite SPEAKER na daljinskom upravljaču ove jedinice.
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
NAČIN RADA
AUDIO
DIMMER
POWER
TV POWER
TV INFO
TV SOURCE
TV CH
SAT
SOURCE SOUND
HDMI ULAZ
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
TV VOL
VOLUME
TV PRE-CH
SMART
TV
VOLUME
MUTE
3D SOUND
TV VOL
S/W
TVLEVEL
CH
AUDIO SYNC
ARC
zvučnik
TELEVIZOR
Air Track
TELEVIZOR
Air Track
Prikaz pomaka
TV SPEAKER
AVR SPEAKER
TV SPEAKER
AVR SPEAKER
Zaslon
TV SPK
HDMI
S MUTE
TV ARC
TV EXIT
AH59-02433A
REPEAT
POWER
SAT
SOURCE
DRC
DIMMER
Uporaba funkcija televizora
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
TV SOURCE
TV CH
TV INFO
AUDIO SYNC
1.Pritisnite TV SOURCE na daljinskom upravljaču ove jedinice.
DIMMER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV
MUTE
TV VOL
TV VOL
TV EXIT
AH59-02433A
TV PRE-CH
TV CH
TV EXIT
2.Pritisnite tipku TV INFO na daljinskom upravljaču za prikaz informacija o
TV kanalu.
3.Pritisnite tipku TV CH na daljinskom upravljaču za odabir TV kanala.
AH59-02433A
4.Pritisnite TV VOL na daljinskom upravljaču za povećanje ili smanjenje
glasnoće.
5.Tipkom TV PRE-CH prebacujete na prethodni TV kanal u TV
načinu rada.
6.Tipkom TV EXIT izlazite iz TV izbornika. (Funkcije su jednake kao
tipka EXIT na daljinskom upravljaču televizora)
▪ Daljinski upravljač može upravljati samo televizorima tvrtke
SAMSUNG.
18
● funkcije
5V 500mA
Moguće je da će u budućnosti tvrtka Samsung ponuditi
nadogradnju ugrađenog programa sustava uređaja Crystal
Surround Air Track.
U tom slučaju možete nadograditi ugrađeni program sustava tako
da spojite USB pogon s pohranjenom nadogradnjom ugrađenog
programa na USB priključak sustava Air Track.
Imajte na umu da postoji više datoteka za nadogradnju, morate ih
pojedinačno učitati na USB pogon i koristiti ih jednu po jednu za
nadogradnju ugrađenog programa.
Više informacija o preuzimanju datoteka za nadogradnju naći ćete
na web-mjestu Samsung.com ili kontaktirajte pozivni centar tvrtke
Samsung.
CRO
NADOGR ADNJA SOFTVERA
▪ Umetnite USB pogon koji sadrži nadogradnju ugrađenog programa u USB priključak na stražnjoj
strani glavne jedinice.
▪ Budite oprezni pri instalaciji nadogradnje kako ne biste odspojili kabel napajanja ili odvojili USB pogon.
Glavna će se jedinica sama isključiti po završetku nadogradnje ugrađenog programa. Nakon
nadogradnje softvera, vaše se postavke vraćaju na tvornički zadane postavke. Preporučujemo da
zapišete svoje postavke kako biste ih mogli ponovno namjestiti nakon nadogradnje.
▪ Ne uspijete li nadograditi ugrađeni program, preporuča se formatiranje svih podataka s USB pogona
u format FAT16, nakon čega treba pokušati ponovo.
▪ U svrhu nadogradnje nemojte formatirati podatke s USB pogona u format NTFS jer taj sustav
datoteka nije podržan.
▪ Ovisno o proizvođaču, neki USB uređaji za pohranu možda neće biti podržani.
19
rješavanje problema
Prije traženja servisa provjerite sljedeće.
Simptom
Provjera
Popravak
Jedinica se neće uključiti.
• Je li kabel za napajanje
utaknut u utičnicu?
• Utaknite kabel za
napajanje u utičnicu.
Kad se pritisne tipka, funkcija
ne radi.
• Postoji li u zraku statički
elektricitet?
• Iskopčajte utičnicu iz
napajanja i ponovno je
ukopčajte.
Zvuk se ne proizvodi.
• Je li jedinica pravilno
priključena na TV?
• Je li uključena funkcija
Mute za isključivanje
zvuka?
• Je li glasnoća postavljena
na minimum?
• Ispravno ih spojite.
• Pritisnite tipku Mute za
poništavanje ove funkcije.
• Namjestite glasnoću.
Kad je odabrana funkcija, na
TV-u se ne pojavljuje slika.
• Je li TV pravilno spojen?
• Ispravno je spojite.
Daljinski upravljač ne radi.
• Jesu li baterije prazne?
• Je li udaljenosti između
daljinskog upravljača i
glavne jedinice prevelika?
• Zamijenite ih novim
baterijama.
• Rukujte na manjoj
udaljenosti.
Zvuk iz lijevog/desnog kanala
je obrnut.
• Jesu li lijevi/desni kabeli
audio izlaza iz TV-a
pravilno spojeni?
• Provjerite lijevi/desni kanal i
ispravno ga/ih spojite.
20
CRO
dodatak
TEHNIČKI PODACI
Naziv modela HW-E350
OPĆENITO
POJAČALO
● dodatak
Potrošnja energije u stanju
čekanja
0.45W
Potrošnja
elekt-rične
energije
Glavna jedinica 25.8W
Težina
Glavna jedinica 2.2 kg
Dimenzije
(Š x V x D)
Glavna jedinica 734 x 85.1 x 80 mm
Raspon radne temperature
+5 °C do +35 °C
Raspon vlažnosti
10 % do 75 %
Prednji
Nazivna
izlazna snaga Subwoofer
30W/CH, 8OHM, THD = 10%, 1KHz
60W/CH, 4OHM, THD = 10%, 100Hz
Ulazna osjetljivost/impedancija 570mV/20Kohm
S/N omjer (analogni ulaz)
75dB
Odvajanje (1 kHz)
65dB
FREKVENCIJSKI Analogni ulaz
ODZIV
Digitalni ulaz/48 kHz PCM
20Hz~20kHz(±3dB)
20Hz~20kHz(±3dB)
* S/N omjer, izobličenje, odvajanje i uporabljiva osjetljivost temelje se na mjerenju prema smjernicama AES-a
(Audio Engineering Society).
*: Nominalna specifikacija
- Samsung Electronics Co., Ltd pridržava pravo promjene specifikacija bez prethodne obavijesti.
- Težina i dimenzije su približni.
21
Kontaktirajte SAMSUNG U CIJELOME SVIJETU
Ako imate pitanja ili komentare vezano uz Samsung proizvode, kontaktirajte SAMSUNG centar za korisnike.
Area
ALBANIA
AUSTRIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864
€ 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MACEDONIA
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile
and land line
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172
678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda
(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne
smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži
živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC
Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili
oštetiti okoliš.
Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije
od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.
Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)
(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova
elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim
otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje
nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte
kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti
za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj
proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim omercijalnim otpadom.
Code No. AH68-02430J (00)
Download PDF

advertising