Samsung | BD-ES5000 | Samsung BD-ES5000 AllShare Guide

VODIČ ZA KORISNIKE
Sadržaj
Povezivanje s mrežnim usmjerivačem
3
Povezivanje s playerom i drugim uređajima kompatibilnim s DLNA
11
• Bežična mreža
3
Dodavanje dijeljenih mapa
12
• Žičana mreža
Konfiguriranje mrežne veze: Prvi koraci
• Za žičane mreže
• Za bežične mreže
Instaliranje i uporaba softvera AllShare na računalu
• Za preuzimanje softvera AllShare
• Instalacija softvera AllShare
• Izgled zaslona AllShare
3
4
5
6
8
8
• Dopuštanje pristupa povezanom uređaju
Stvaranje popisa pjesama u softveru AllShare
Odabir uređaja na zaslonu AllShare na playeru
• Reproduciranje videodatoteka s Mojeg računala na playeru
Česta pitanja
9
10
※※ Funkcije ovise o modelu playera.
※※ Slike u ovom korisničkom priručniku služe samo kao ilustracija i mogu se donekle razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda.
11
12
13
13
15
Povezivanje s mrežnim usmjerivačem
Povežite player s mrežnim usmjerivačem na jedan od sljedećih načina
prikazanih na ovoj stranici.
❙❙ Bežična mreža
❙❙ Žičana mreža
Širokopojasni modem
(s integriranim usmjerivačem)
Širokopojasna
mrežna usluga
Ili
Bežični usmjerivač
Usmjerivač
Širokopojasni
modem
Širokopojasna
mrežna usluga
Širokopojasna mrežna usluga
✎✎ Napomene
●● Više informacija potražite u priručniku za player.
✎✎ Napomene
●● Internetski pristup poslužitelju za nadogradnju softvera tvrtke Samsung možda neće
biti dopušten ovisno o usmjerivaču ili politici pružatelja internetskih usluga. Dodatne
informacije zatražite od svog pružatelja internetskih usluga (ISP).
●● Za povezivanje s mrežom korisnici DSL-a trebaju rabiti usmjerivač.
●● Za uporabu funkcije AllShare računalo morate spojiti na mrežu na način prikazan na
slici. Veza može biti žičana ili bežična.
3 - Hrvatski
+
Ako player nema ugrađeni model za
Wi-Fi, morate upotrijebiti bežični LAN
adapter za uređaje tvrtke Samsung.
Konfiguriranje mrežne veze: Prvi koraci
1
Pritisnite tipku [HOME] na
daljinskom upravljaču.
HOME
※※ Ako imate bežičnu mrežu, provjerite je li
uključena pristupna točka s kojom želite
povezati player. Pristupna točka može biti
bežični usmjerivač, modem itd. Ako imate
žičanu mrežu, priključite jedan kraj LAN kabela u
LAN priključak na stražnjoj strani playera, a drugi u usmjerivač ili modem.
2
Na početnom zaslonu
idite na <Postavke>,
a zatim pritisnite tipku
s.
3
Idite na <Mreža>, a
zatim pritisnite tipku
s.
SMART
4
HUB
5
Idite na <Postavke
mreže>, a zatim
pritisnite tipku s.
Kada se otvori prozor
Mrežne postavke, idite
na odjeljak za žičane
mreže na 5. stranici ili
na odjeljak za bežične
mreže na 6. stranici i
dovršite konfiguraciju
mreže.
※※ Vaš player podržava različite načine konfiguracije mreže (žičana/bežična, WPS (PBC)) koje
vam omogućuju jednostavno i brzo konfiguriranje mreže.
4 - Hrvatski
❙❙ Za žičane mreže
Žičana - automatsko
Ako vaša mreža ne zahtijeva statičku IP adresu, primijenite automatski
postupak. Većina mreža ne zahtijeva statičku IP adresu.
1Odaberite Kabelska
TV na zaslonu Mrežne
postavke, zatim
pritisnite tipku s.
2
Player provjerava
mrežnu vezu, a
zatim se povezuje s
mrežom.
Pritisnite tipku s po
završetku postupka
povezivanja s mrežom.
Žičana - ručna konfiguracija
Ako imate statičku IP adresu ili automatski postupak ne radi, trebat ćete
ručno postaviti vrijednosti postavki mreže.
1
Odaberite <Kabelska TV> na zaslonu Mrežne postavke, zatim
pritisnite tipku s. Pojavljuje se zaslon Status mreže. Player
pokušava provjeriti mrežnu vezu i ne uspijeva u tome.
2
Odaberite <IP
postavke> na desnoj
strani zaslona, zatim
pritisnite tipku s.
Pojavljuje se zaslon IP
postavke.
3
Odaberite polje IP način rada, zatim ga postavite na Ručno.
5 - Hrvatski
4
Pomoću brojčanih tipki na daljinskom upravljaču unesite vrijednosti
mreže. Upotrijebite tipke ▲▼◄► na daljinskom upravljaču za
pomicanje s jednog polja za unos na drugo.
✎✎ Te vrijednosti možete dobiti od svog pružatelja internetskih usluga. Ove
vrijednosti možete provjeriti i na većini računala s operacijskim sustavom
Windows.
5
❙❙ Za bežične mreže
1
Provjerite je li uključena pristupna točka s kojom želite povezati
player. Pristupna točka može biti bežični usmjerivač, modem itd.
2Odaberite Bežično
(općenito) na zaslonu
Mrežne postavke,
zatim pritisnite tipku
s.
Kada završite,
označite U redu,
zatim pritisnite tipku
s. Player provjerava
mrežnu vezu, a
zatim se povezuje s
mrežom.
3
6 - Hrvatski
Pritisnite tipku s.
Player počinje tražiti
pristupne točke. Po
završetku prikazuje
popis pristupnih
točaka koje je
pronašao.
4
Idite na pristupnu
točku s kojom želite
povezati player, zatim
pritisnite tipku s.
5-1Ako želite rabiti
fiksnu IP adresu, na
zaslonu odaberite
<IP postavke>,
zatim ručno unesite
postavke IP adrese.
-- IP adresa
-- Maska podmreže
-- Pristupnik
5
-- DNS poslužitelj
Pritisnite tipku s.
Player se povezuje s
mrežom.
✎✎ Ako je za vašu mrežu
potreban unos
sigurnosnog ključa,
prikazuje se prozor Unos
sigurnosnog ključa.
Pomoću tipkovnice
unesite ključ. Nakon
završetka pomoću
gumba ▲▼◄►
odaberite Dovršeno, a
zatim pritisnite tipku
s i idite na korak 6.
6
Po završetku
konfiguriranja mrežnih
postavki, pritisnite
gumb <U redu>.
✔✔ Ako rabite uređaj koji podržava WPS
1. Provedite korake 1 do 5 u odjeljku “Konfiguriranje mrežne veze: Prvi koraci".
2. Odaberite “WPS(PBC)”.
3. Slijedite upute prikazane na zaslonu.
✎✎ Napomene
-- Uređaji koji podržavaju WPS imaju tipku WPS (PBC).
7 - Hrvatski
Instaliranje i uporaba softvera AllShare na
računalu
❙❙ Za preuzimanje softvera AllShare
Da biste funkciju AllShare koristili s računalom i DLNA uređajem, najprije na
računalo morate instalirati softver AllShare.
S web-mjesta Samsung.com možete preuzeti softverski program i dobiti
detaljne upute za uporabu funkcije AllShare.
6
Na kartici softvera kliknite ikonu datoteke koja se nalazi na desnoj strani
retka AllShare.
7
U skočnom prozoru koji se pojavi kliknite Spremi datoteku.
1
Idite na www.samsung.com.
8
Na svom disku pronađite instalacijsku datoteku AllShare, a zatim
dvaput kliknite tu datoteku.
2
U gornjem kutu stranice kliknite Podrška.
9
U skočnom prozoru koji se pojavi kliknite Pokreni, a zatim slijedite
upute na zaslonu.
3
U polje Broj modela na stranici Podrška unesite broj modela playera,
a zatim kliknite gumb Pronađi proizvod.
4
Na lijevom dijelu stranice koja se otvara ispod stavke Preuzimanja
kliknite Nabavite preuzimanja. Otvara se stranica Centar za preuzimanje.
5
Na stranici centra za preuzimanje kliknite karticu Softver.
8 - Hrvatski
❙❙ Instalacija softvera AllShare
Da biste instalirali softver AllShare, učinite sljedeće.
1
Po preuzimanju softvera AllShare pokrenite program za instalaciju.
2
Odaberite željeni jezik,
zatim kliknite "OK".
3
Pogledajte mjesto na
koje će se spremiti
instalacija i pročitajte
ugovor o licenci. Ako
ste suglasni, odaberite
"I accept the terms of
the license agreement"
i kliknite "Next".
4
Instalirat će se
datoteke koje
su potrebne za
pokretanje softvera.
5
Po dovršetku
instalacije i stvaranju
prečaca odaberite
želite li pokrenuti
softver, a zatim kliknite
"Finish" da biste
završili instalaciju.
9 - Hrvatski
❙❙ Izgled zaslona AllShare
U softveru AllShare postoje tri zaslona.
Zaslon Upravljanje datotekama
C. Gumbi Reproduciraj na drugom uređaju/Prenesi na drugi uređaj/
Spremi na moje računalo
Da biste otvorili zaslon
Upravljanje datotekama, u
gornjem izborniku odaberite
View > File management
screen mode ili kliknite gumb
File management screen
mode.
●● Play on another device : prikazuje zaslon za odabir uređaja na kojem želite
reproducirati odabrani sadržaj.
●● Transfer to another device : prikazuje zaslon za odabir uređaja na koji želite
prenijeti odabrani sadržaj.
●● Save to My Computer : prikazuje zaslon za odabir mape u koju želite spremiti
odabrani sadržaj.
D. Dodatne funkcije
●● Refresh : osvježava cijeli popis.
A. Područje za pretraživanje
●● List view/Thumbnail view : kliknite za promjenu načina prikaza popisa.
●● Connected shared device : prikazuje dijeljeni sadržaj na uređajima koji su povezani
s računalom (na zaslonu prikazano kao Moje računalo).
●● Content list : prikazuje sadržaj po kategorijama videozapisi/fotografije/glazba.
●● Transfer/Back up list : prikazuje napredak/stanje dovršenosti prijenosa i
sigurnosnog kopiranja.
●● Pretraživanje : pretražuje sadržaj u okviru područja Popis sadržaja.
E. Player control screen mode
●● Prebacuje se na način prikaza zaslona s kontrolama playera.
●● Playlist : stvara i reproducira prilagođeni popis pjesama, fotografija ili videozapisa.
B. Područje Popis sadržaja
●● Prikazuje sadržaj popisa koji ste odabrali u području za pretraživanje.
10 - Hrvatski
Povezivanje s playerom i drugim uređajima
kompatibilnim s DLNA
Prije povezivanja s bilo kojim uređajem računalo morate povezati na kućnu
mrežu.
2
✎✎ Napomene
-- Ako imate poteškoća pri povezivanju s kućnom mrežom, obratite se administratoru
mreže ili pružatelju ISP usluga/usmjerivača.
●● Ako odaberete mogućnost Uvijek dopusti, uređaji mogu rabiti
dijeljeni sadržaj na računalu od prvog zahtjeva za pristupom bez
generiranja skočne poruke.
-- Ako imate poteškoća s povezivanjem na DLNA uređaj (primjerice: mobilnim
telefonom), pročitajte korisnički priručnik za taj uređaj.
●● Allow all/Forbid all : dopušta/zabranjuje povlastice pristupa svih
trenutačno povezanih uređaja.
❙❙ Dopuštanje pristupa povezanom uređaju
1
U opciji Postavke povlastica za moje računalo odredite povlastice
dijeljenja koje ima svaki povezani uređaj za dijeljenu mapu Moje
računalo.
●● Povlastice pristupa možete odrediti za svaki uređaj odabirom
mogućnosti dopusti/blokiraj koja se nalazi pored svakog
povezanog uređaja na popisu.
Idite na karticu Tools
> Settings > Privilege
settings.
●● Da biste uklonili uređaj s popisa, kliknite gumb
3
pokraj uređaja.
U mogućnosti Dopusti daljinsku reprodukciju na mojem računalu,
odredite pravila daljinske reprodukcije za uređaje koji pristupaju
računalu.
●● "Always show pop-up when playback is requested" : kada je
odabrana ova mogućnost, AllShare u skočnom prozoru prikazuje
zahtjeve za reprodukcijom s drugih uređaja na Mojem računalu.
●● Always allow : kada neki drugi uređaj pošalje zahtjev za
reprodukcijom na Moje računalo, reprodukcija se dopušta bez
obavijesti u skočnom prozoru.
●● Never allow : uređaji ne smiju reproducirati sadržaj na Mojem
računalu.
11 - Hrvatski
Dodavanje dijeljenih mapa
Stvaranje popisa pjesama u softveru AllShare
Dijeljenu mapu možete dodati na jedan od sljedećih načina:
●● Na zaslonu Upravljanje datotekama kliknite gumb Dijeljena mapa na vrhu popisa
Popis uređaja na lijevoj strani, s popisa odaberite mapu koju želite dijeliti, a zatim
kliknite U red.
●● Kliknite File > Add shared folder from My Computer, s prikazanog popisa
odaberite mapu koju želite dijeliti, a zatim kliknite U redu.
●● Kliknite Tools > Settings > Folder Settings > Add Shared Folder. Odaberite mapu
s prikazanog popisa, a zatim kliknite U redu na popisu te ponovno na kartici Postavke
mape.
Dodavanje datoteke u dijeljenu mapu na računalu
Dijeljenoj mapi možete dodati datoteku na jedan od sljedećih načina:
●● Na zaslonu Upravljanje datotekama, u mogućnosti My Computer's Shared Folder
na desnoj strani, kliknite Add files to play to the list. U prikazanom prozoru s
datotekama odaberite datoteke koje želite dijeliti, zatim kliknite Open. U prozoru koji
se prikazuje kliknite Kopiraj, Premjesti ili Odustani. Ako kliknete Kopiraj ili Premjesti,
datoteke se prikazuju na zaslonu Upravljanje datotekama.
●● U mogućnosti File > Add File to My Computer's Shared Folder. U prikazanom
prozoru s datotekama odaberite datoteke koje želite dijeliti, zatim kliknite Open. U
prozoru koji se prikazuje kliknite Kopiraj, Premjesti ili Odustani. Ako kliknete Kopiraj ili
Premjesti, datoteke se prikazuju na zaslonu Upravljanje datotekama.
Dodavanje iz aplikacije Windows Explorer
Da biste dodali mapu/datoteku, u aplikaciji Windows Explorer odaberite
mapu/datoteku koju želite dijeliti i povucite je u dijeljenu mapu na Mojem
računalu ili u područje Popis sadržaja na zaslonu Upravljanje datotekama.
●● Dodavanje popisa pjesama
: kliknite Add new playlist
pored mogućnosti PPopis
pjesama i unesite naziv
popisa pjesama.
●● Play on another device :
kliknite desnom tipkom
željeni popis pjesama i
zadržite pokazivač miša
na mogućnosti Play on
another device kako biste odabrali uređaj na kojem želite reproducirati popis.
●● Preimenovanje popisa
pjesama : desnom tipkom
kliknite popis pjesama koji
želite preimenovati, a zatim
kliknite Rename da biste preimenovali popis.
●● Brisanje popisa pjesama : desnom tipkom kliknite popis pjesama koji želite izbrisati, a
zatim kliknite Delete kako biste popis izbrisali.
●● Dodavanje sadržaja na popis pjesama: da biste na popis pjesama dodali sadržaj,
u navigacijskom području odaberite popis sa sadržajem koji želite dodati na popis
pjesama u mogućnosti Device List/Content List, odaberite sadržaj iz područja
Popis sadržaja, a zatim ga povucite na propis za pjesama.
●● Uklanjanje sadržaja s popisa pjesama : Odaberite popis pjesama sa sadržajem koji
želite ukloniti, odaberite sadržaj za uklanjanje u području Popis sadržaja, zatim kliknite
na njega desnom tipkom miša i kliknite Delete ili pritisnite tipku Izbriši da biste ga
uklonili.
(Uklanjanjem sadržaja s popisa pjesama ne brišete ga s popisa uređaja ili popisa
sadržaja.)
12 - Hrvatski
Odabir uređaja na zaslonu AllShare na
playeru
1
❙❙ Reproduciranje videodatoteka s Mojeg računala na
playeru
Želite s obitelji pogledati film putem playera na televizoru umjesto da ga sami
gledate na računalu?
Pomoću softvera AllShare pokušajte premjestiti sadržaj na player.
Dodajte sadržaj ili dijeljenu mapu sa sadržajem koji želite reproducirati.
Povežite željene uređaje na žičanu/bežičnu mrežu.
Računalo
2
Odaberite Moj uređ. na početnom zaslonu playera Blu-ray diskova.
3
Player Blu-ray diskova
Odaberite uređaj, a
zatim odaberite sadržaj
koji želite reproducirati
(videozapise, fotografije
ili glazbu).
✎✎ Napomene
AllShare veza
-- Čak i ako softver AllShare nije instaliran, DLNA uređaji mogu se povezati i mogu se
prikazivati na zaslonu Moj uređ. uređaja (najprije moraju biti povezani s mrežom).
1
Uključite player.
2
Pokrenite softver AllShare na računalu.
-- Uređaji koji nisu kompatibilni s uređajima tvrtke Samsung ne mogu se povezati.
13 - Hrvatski
Reproduciranje datoteka s
računala
3
Ako mapa sa
videozapisom koji
želite reproducirati
nije postavljena za
dijeljenje, kliknite gumb
pokraj mogućnosti
"My computer’s
shared folder" da
biste dodali dijeljenu
mapu.
✎✎ Ako imate velik broj
datoteka, ponovno
stvaranje popisa može
potrajati dulje vrijeme.
4

5
Kliknite gumb "Play
on another device".

6
Odaberite uređaj na
kojem ili putem kojega
želite reproducirati
sadržaj (player Blu-ray
diskova).
Na popisu Popis
sadržaja odaberite
videozapis koji želite
reproducirati.
7
Po dovršetku
pohranjivanja u
predmemoriju videozapis
se reproducira putem
playera i prikazuje na
televizoru.
✎✎ Provjerite jeste li
televizor postavili na
izvor s kojim ste povezali
player Blu-ray diskova.
14 - Hrvatski

Česta pitanja
Upravo sam instalirao softver AllShare na računalo, ali ne mogu pronaći
računalo u aplikaciji AllShare na playeru.
Ne mogu pronaći medijski sadržaj čak ni kada je datoteka na računalu
postavljena za dijeljenje.
●● Provjerite jesu li player i računalo ispravno priključeni.
●● Provjerite jesu li sve žičane mrežne veze (usmjerivač-računalo, usmjerivač-modem
itd.) ispravno priključene i sigurne.
●● Provjerite je li player povezan s mrežom i je li mrežna konfiguracija playera ispravna.
●● Provjerite jesu li playeru i računalu dodijeljene ispravne IP adrese.
●● Provjerite jesu li player i računalo povezani s istim segmentom mreže. Usporedite
prva tri niza znamenki u IP adresama. Morala bi biti jednaka.
●● Provjerite jeste li odabrali mogućnost Dopušteno za player na kartici s postavkama
povlastica za softver Allshare (Tools > Settings > Privilege settings).
●● Neke aplikacije vatrozida koje su možda aktivne na računalu, poput antivirusnih
programa McAfee i Norton, mogu blokirati rad softvera AllShare i pristup playera
računalu. Isključite te programe ili ih podesite tako da omoguće pristup softvera
AllShare računalu.
●● Softver AllShare pri dijeljenju ne podržava sve formate datoteka. Datoteke u
formatima koje softver AllShare ne podržava neće se prikazati na zaslonu računala
čak i ako su na računalu postavljene za dijeljenje.
●● Možete gledati samo filmove, fotografije i glazbu.
Podnaslovi se ispravno prikazuju pri reprodukciji videozapisa s USB uređaja,
ali se ne prikazuju ako se sadržaj reproducira putem softvera AllShare i veze
s računalom.
●● Provjerite je li naziv datoteke s podnaslovima jednak nazivu filmske datoteke (npr.:
Edge_City.mp4 and Edge City.srt) i jesu li obje datoteke u istoj mapi.
●● Ova je funkcija podržana samo na proizvodima tvrtke Samsung kompatibilnim
sa softverom AllShare. Nije podržana ako koristite pametni telefon nekog drugog
proizvođača.
Na izborniku s postavkom dopuštenja softvera AllShare na računalu ne
mogu pronaći IP adresu playera Blu-ray diskova.
●● Provjerite je li player povezan s mrežom i je li mrežna konfiguracija playera ispravna.
●● Provjerite jesu li playeru i računalu dodijeljene ispravne IP adrese.
●● Provjerite jesu li player i računalo povezani s istim segmentom mreže. Usporedite
prva tri niza znamenki u IP adresama. Morala bi biti jednaka.
●● Provjerite jesu li player i računalo povezani s istim usmjerivačem.
●● Neki modeli ili konfiguracije usmjerivača možda neće prepoznati player. Provjerite
podržava li usmjerivač višesmjerno komuniciranje. Ako podržava, provjerite
odgovarajuću konfiguraciju.
15 - Hrvatski
Download PDF

advertising