BD-C6500
Blu-ray Disk Playera
priručnik za korisnike
zamislite mogućnosti
Zahvaljujemo Vam na kupnji ovog Samsung proizvoda.
Za potpuniju uslugu, molimo registrirajte vaš proizvod na
www.samsung.com/register
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 1
2010-02-18 오후 7:59:19
Glavna obilježja
Obilježja Blu-ray Diska
Blu-ray diskovi imaju podršku i za HD video
najveće kvalitete dostupne u industriji, pri čemu
veliki kapacitet ne znači kompromis vezan uz
kvalitetu videa. Osim toga, Blu-ray disk ima isti
poznati izgled i veličinu kao i DVD.
ljedeća obilježja Blu-ray diska ovise o samom
S
disku i mogu biti različita.
Izgled i navigacija obilježjima također se mogu
razlikovati od diska do diska.
Dolje opisana obilježja nemaju svi diskovi.
Istaknuta video obilježja
BD-ROM format podržava tri vrlo napredna video
kodeka uključujući AVC, VC-1 i MPEG-2.
Raspoložive su i razlučivosti HD videa:
• 1920 x 1080 Visoka definicija
• 1280 x 720 Visoka definicija
Za reprodukciju visoke definicije
Titlovi
Ovisno o sadržaju na Blu-ray disku, možete
odabrati različite fontove, veličine i boje titlova;
Titlove možete i animirati, izblijediti ili potamniti te
listati.
BD-LIVE
Možete koristiti Blu-ray disk koji podržava BD-LIVE
preko mreže kako biste uživali u raznim sadržajima
koje vam pruža proizvođač diska.
Obilježja Blu-ray Disk Playera
Internet@TV
Putem mrežne veze možete preuzeti razne
aplikacije uz naplatu ili besplatno.
Ponuđeni su razni sadržaji i internetske usluge koji
uključuju vijesti, prognozu vremena, burze dionica,
igre, filmove i glazbu.
Za gledanje sadržaja visoke definicije na Blu-ray
diskovima potrebna je HDTV (High Definition
Television).
Neki diskovi zahtijevaju da koristite HDMI OUT na
playeru kako biste gledali sadržaj visoke definicije.
Mogućnost gledanja sadržaja visoke definicije na
Blu-ray diskovima može biti ograničena ovisno o
razlučivosti TV-a.
Interaktivnost
Određeni Blu-ray diskovi mogu sadržavati
animirane izbornike i lake igre.
Prikaz slajdova koji možete pregledavati
Kod Blu-ray diskova možete pregledavati različite
zaustavljene slike za vrijeme reprodukcije audio
sadržaja.
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 2
2010-02-18 오후 7:59:19
Sigurnosne informacije
02
Upozorenje
OPREZ
RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA
NE OTVARAJTE
Ovaj simbol označava “opasan napon” u
OPREZ: KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD
proizvodu koji predstavlja rizik od električnog ELEKTRIČNOG UDARA, NE UKLANJAJTE
udara ili ozljede osoba.
PREDNJI (ILI STRAŽNJI) POKLOPAC, NEMA
DIJELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK.
SERVIS POVJERITE OVLAŠTENOM SERVISNOM
OSOBLJU.
Nemojte instalirati ovaj proizvod u ograničenom
prostoru kao što je ormar za knjige ili slični uređaj.
UPOZORENJE
ako biste spriječili oštećenje uslijed opasnosti od
K
požara ili električnog udara, nemojte izlagati ovaj
uređaj vlazi ili kiši.
OPREZ
Blu-ray disk player KORISTI NEVIDLJIVU
LASERSKU ZRAKU KOJA MOŽE UZROKOVATI
OPASNO ZRAČENJE U SLUČAJU IZLAGANJA.
PAZITE DA ISPRAVNO KORISTITE Blu-ray disk
player U SKLADU S UPUTAMA.
OPREZ
OVAJ PROIZVOD KORISTI LASER. UPORABA
KONTROLA ILI PODEŠAVANJA ILI IZVRŠENJE
POSTUPAKA KOJI NISU OVDJE NAVEDENI
MOŽE DOVESTI DO IZLAGANJA OPASNOM
ZRAČENJU. NE OTVARAJTE POKLOPCE I NE
VRŠITE SAMI POPRAVKE. SERVIS POVJERITE
OVLAŠTENOM SERVISNOM OSOBLJU.
Ovaj proizvod je u skladu s CE propisima ako
koristite oklopljene kabele i konektore za spajanje
uređaja s drugom opremom. Za sprječavanje
elektromagnetske interferencije s električnim
uređajima kao što su radio i TV, koristite oklopljene
kabele i konektore za spajanje.
VAŽNA NAPOMENA
Glavni električni vod na ovoj opremi isporučen je
s oblikovanim utikačem koji uključuje osigurač.
Vrijednost osigurača navedena je na prednjem
dijelu zatika utikača.
Ako je potrebna zamjena, morate koristiti osigurač
iste snage odobren za BS1362.
Ovaj simbol označava važne upute koje idu
uz proizvod.
Nikada ne koristite utikač bez poklopca osigurača
ako se poklopac može ukloniti. Ako je potreban
zamjenski poklopac osigurača, on mora biti
iste boje kao i lice zatika na utikaču. Zamjenske
poklopce možete kupiti kod distributera.
Ako isporučeni utikač nije prikladan za točke
napajanja u vašoj kući ili kabel nije dovoljno
dugačak da dosegne točku napajanja, trebate
nabaviti odgovarajući produžni sigurnosni kabel ili
zatražiti pomoć distributera.
Međutim, ako nema alternative odrezivanju
utikača, uklonite osigurač i sigurno odložite utikač.
Ne spajajte utikač u utor glavnog voda budući
da postoji rizik od električnog udara zbog gole
fleksibilne žice.
Za odspajanje opreme s glavnog voda morate
izvući utikač iz utora glavnog voda te stoga utikač
glavnog voda mora biti spreman za uporabu.
Uređaj isporučen s ovim priručnikom za korisnike
ima licencu u skladu s pravima na intelektualno
vlasništvo trećih strana. Ova licenca je ograničena
na privatnu, nekomercijalnu uporabu licenciranih
sadržaja od strane krajnjih korisnika - potrošača.
Ne dajemo prava na komercijalnu uporabu.
Licenca uključuje samo ovaj uređaj, a ne druge
proizvode, i ne obuhvaća nelicencirane proizvode
ili postupak u skladu s ISO/IEC 11172-3 ili ISO/
IEC 13818-3 koji se koristi ili prodaje u kombinaciji
s ovim uređajem. Licenca uključuje samo uporabu
ovog proizvoda za kodiranje i/ili dekodiranje audio
datoteka u skladu s ISO/IEC 11172-3 ili ISO/IEC
13818-3. Ovom licencom ne dajemo prava na
obilježja ili funkcije proizvoda koje nisu u skladu s
ISO/IEC 11172-3 ili ISO/IEC 13818-3.
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 3
Sigurnosne informacije
KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE UKLANJAJTE PREDNJI (ILI STRAŽNJI)
POKLOPAC.
NE SADRŽI DIJELOVE KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. SERVIS POVJERITE OVLAŠTENOM
SERVISNOM OSOBLJU.
2010-02-18 오후 7:59:19
Sigurnosne informacije
Mjere opreza
Važne sigurnosne upute
Pažljivo pročitajte ove upute prije uporabe uređaja.
Pridržavajte se svih sigurnosnih uputa navedenih u
nastavku.
Čuvajte ove radne upute u blizini za buduću
referencu.
1. Pročitajte ove upute.
2. Čuvajte ove upute.
3. Pazite na sva upozorenja.
4. Pridržavajte se ovih uputa.
5. Ne koristite ovaj player u blizini vode.
6. Čistite ga samo suhom krpom.
7. Ne blokirajte ventilacijske otvore, instalirajte ga
u skladu s uputama proizvođača.
8. Ne instalirajte ga u blizini izvora toplote poput
radijatora, regulatora toplote ili drugog playera
(uključujući pojačala) koji stvaraju toplotu.
9. Polariziran ili uzemljen utikač ima važnu
sigurnosnu ulogu. Polarizirani utikač ima
dvije oštrice, od kojih je jedna šira od druge.
Uzemljeni utikač ima dvije oštrice i zatik za
uzemljenje. Široka oštrica ili zatik su isporučeni
za vašu sigurnost. Ako isporučeni utikač ne
odgovara utičnici, kontaktirajte električara za
zamjenu zastarjele utičnice.
10. Zaštitite strujni kabel od deformiranja ili
bockanja, a posebice na utikačima, utorima
za utikače i točki izlaza iz playera.
11. Koristite samo dodatke i pribor koji je naveo
proizvođač.
12. Koristite samo sa kolicima,
podnožjem, tronožcem,
podupiračem ili stolom koji je
naveo proizvođač ili prodao
s playerom. Ako koristite
kolica, budite oprezni pri
pomicanju kombinacije kolica/playera kako
biste izbjegli ozljedu uslijed preokretanja.
13. Izvucite utikač uređaja za vrijeme olujnog
nevremena ili ako ga ne koristite duže
vremensko razdoblje.
14. Servis povjerite kvalificiranom servisnom
osoblju. Servis je nužan ako posoji bilo kakvo
oštećenje playera, kao što je oštećenje kabela
za napajanje ili utikača, prolijevanje tekućine ili
padanje objekata na player, izlaganje playera
kiši ili vlazi, neispravan rad ili pad uređaja.
Pohranjivanje diskova i upravljanje
njima
Rukovanje diskovima
Oblik diska
• Koristite diskove standardnog
oblika. Proizvod se može
oštetiti u slučaju uporabe
nestandardnog diska (diska posebnog oblika).
Držanje diskova
• Ne dirajte površinu diska na kojoj
se izvodi snimanje.
Blu-ray diskovi
• Ako se proizvod ne koristi dulje vremenskog
razdoblje, uklonite Blu-ray disk iz proizvoda te
ga odložite u pripadajuću kutiju.
• Budite oprezni kako ne biste ostavili otiske
prstiju ili ogrebotine na površini Blu-ray diska.
DVD-VIDEO, Audio CD (CD-DA)
• Mekom krpom obrišite prljavštinu ili onečišćenje
na disku.
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 4
2010-02-18 오후 7:59:20
Mjere opreza za rukovanje
• Na ispisanoj strani ne pišite kemijskom ili
običnom olovkom.
• Ne koristite sprejeve za čišćenje snimača
ili antistatička sredstva.Također ne koristite
agresivne kemikalije poput benzena ili
razrjeđivača.
• Na diskove ne lijepite etikete niti naljepnice.
(Ne koristite diskove na kojima se nalazi ljepljiva
vrpca ili napola odlijepljena naljepnica.)
• Ne koristite zaštitu protiv ogrebotina niti omote.
• Ne koristite diskove na kojima je naljepnica
otisnuta pisačima dostupnima na tržištu.
• Ne umećite deformirane ili napukle diskove.
• Prije spajanja ostalih komponenti s ovim
proizvodom, svakako ih sve isključite.
• Ne pomičite proizvod dok reprodukcija diska
traje, jer se disk može ogrepsti ili pokidati, Ili se
unutarnji dijelovi proizvoda mogu oštetiti.
• Na proizvod ne stavljajte vaze za cvijeće
napunjene vodom niti bilo kakve male metalne
predmete.
• Pazite da ruku ne stavite u ladicu za disk.
• U ladicu za disk ne smije se stavljati ništa drugo
osim diska.
• Vanjske smetnje poput munja i statičkog
elektriciteta mogu utjecati na normalan
rad proizvoda. Ako dođe do toga, tipkom
POWER isključite i ponovno uključite proizvod
ili iskopčajte i ponovno ukopčajte kabel za
napajanje izmjeničnom strujom u pripadajuću
zidnu utičnicu. Proizvod će normalno raditi.
Održavanje ormarića
Iz sigurnosnih razloga kabel za napajanja isključite
iz zidne utičnice.
• Za čišćenje ne koristite benzen, razrjeđivač ili
druga otapala.
• Ormarić obrišite mekom krpom.
Ograničenja pri reprodukciji
• Ovaj proizvod možda neće reagirati na svaku
radnu naredbu zato što neki Blu-ray diskovi,
DVD-i i CD-i dopuštaju određene ili ograničene
radnje i značajke tijekom reprodukcije.
Imajte na umu kako se ne radi o kvaru proizvoda.
• Samsung ne može jamčiti kako će ovaj proizvod
reproducirati svaki disk koji nosi logotip Blu-ray,
DVD ili CD jer se formati diska razvijaju i
mogu nastati problemi i pogreške tijekom
stvaranja softvera za Blu-ray disk, DVD, CD i/ili
proizvodnje samoga diska.
Ako imate pitanja ili poteškoća s reprodukcijom
Blu-ray diska, DVD-a ili CD-a na ovome
proizvodu, obratite se korisničkoj službi tvrtke
SAMSUNG. Također, pogledajte ostatak ovih
korisničkih uputa za dodatne informacije o
ograničenjima reprodukcije.
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 5
Sigurnosne informacije
Pazite da ne oštetite disk jer su podaci na njemu
vrlo osjetljivi na okoliš.
• Ne držite ga na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
• Čuvajte ga na hladnom i prozračenom mjestu.
• Pohranjujte ga u okomitom položaju.
• Čuvajte ga u čistom zaštitnom omotu.
• Ako iznenada premjestite proizvod iz hladnog
na toplo mjesto, na radnim dijelovima i leći
može se stvoriti kondenzat te izazvati nepravilnu
reprodukciju diska. Dođe li to toga, pričekajte dva
sata prije nego što priključite utikač u utičnicu.
Potom umetnite disk i pokušajte ga ponovno
reproducirati.
• Nakon uporabe svakako izvadite disk i isključite
proizvod.
• Iz zidne utičnice iskopčajte kabel za napajanje
ako proizvod ne namjeravate rabiti dulje vrijeme.
• Disk čistite tako da ga brišete
pravocrtno od unutarnjeg prema
vanjskom rubu.
• Ne izlažite proizvod tekućini.
• Kada je njegov utikač uključen u zidnu utičnicu,
proizvod će trošiti struju (stanje čekanja) i kada
je isključen.
• Uređaj se ne smije izlagati kapanju ili prskanju te
se na njega ne smiju stavljati predmeti napunjeni
tekućinom, poput vaza.
• Strujni se utikač koristi kao sredstvo za
isključivanje i uvijek treba biti spreman za
uporabu.
02
Pohranjivanje diska
2010-02-18 오후 7:59:20
Sadržaj
Glavna obilježja
2
2
Obilježja Blu-ray Diska
Obilježja Blu-ray Disk Playera
Sigurnosne informacije
3
4
4
4
4
Upozorenje
Mjere opreza
Važne sigurnosne upute
Pohranjivanje diskova i upravljanje njima
Rukovanje diskovima
Početak
10
10
10
11
11
12
13
13
14
14
15
16
17
18
18
19
19
Prije uporabe korisničkih uputa
Vrste diskova i sadržaji koji se mogu reproducirati
Vrste diskova koji se ne mogu reproducirati
Uskladivost Blu-ray diska
Vrste diska
Podržani formati datoteka
Regionalni kod
Zaštita autorskog prava
Logotipovi diskova koji se mogu reproducirati
Dodatna oprema
Prednja ploča
Prikaz na prednjoj ploči
Stražnja ploča
Daljinski upravljač
Tura po daljinskom upravljaču
Postavljanje daljinskog upravljača
Upravljivi TV kodovi
Veze
20
20
Spajanje na televizor
Slučaj 1 : Spajanje na televizor pomoću HDMI
kabela - Najbolja kvaliteta(Preporučeno)
Slučaj 2 : Spajanje na televizor pomoću DVI kabela
- Najbolja kvaliteta(Preporučeno)
Slučaj 3 : Spajanje na televizor (komponentno)
- Bolja kvaliteta
Slučaj 4 : Spajanje na televizor (video)
- Dobra kvaliteta
21
22
23
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 6
2010-02-18 오후 7:59:20
24
24
27
27
28
Spajanje na audio sustav
Slučaj 1 : Spajanje na audio sustav (pojačalo koje
podržava HDMI) - Najbolja kvaliteta (Preporučeno)
Slučaj 2 : Spajanje na audio sustav (7.1-kanalno
pojačalo) - Bolja kvaliteta
Slučaj 3 : Spajanje na audio sustav (Dolby Digital,
DTS Pojačalo) - Bolja kvaliteta
Slučaj 4 : Spajanje na audio sustav (2-Kanalno
pojačalo) - Dobra kvaliteta
Spajanje u mrežu
Kabelska mreža
Bežična mreža
29
30
31
31
31
31
33
33
33
33
33
33
33
34
35
35
35
35
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37
41
41
Prije početka (početne postavke)
Postavljanje izbornika
Zaslon
Omjer visine i širine slike televizora
BD Wise (samo proizvodi tvrtke Samsung)
Razlučivost
HDMI format
Video kadar (24 kadra u sekundi)
Napredni način
Nepomični način
Duboka boja HDMI-a
Audio
Digitalni izlaz
Smanjenje kvalitete PCM zvuka
Dinamički raspon
Način rada Miješanje kanala
DTS Neo:6
Podešenje zvučnika
Sustav
Početne postavke
Veličina zaslona za Internet@TV
Anynet+(HDMI-CEC)
Upravljanje BD podacima
Sat
DivX(R) Registracija
DivX(R) deaktivacija
Postavljanje mreže
Postavke mreže
Status mreže
Internetska veza BD-LIVE
25
26
26
Postavljanje
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 7
HRVATSKI
Veze
2010-02-18 오후 7:59:20
Sadržaj
Postavljanje
41
41
41
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
Jezik
Zaštita
Roditeljska ocjena
Promjena lozinke
Općenito
Pozadina
Ušteda energije
Prikaz na prednjoj strani
Zvuk uključivanja/isključivanja napajanja
Svjetlosni efekt
Podrška
Nadogradnja softvera
Obratite se tvrtki Samsung
Osnovne funkcije
44
44
44
44
44
44
44
45
45
45
45
45
Reprodukcija diska
Reprodukcija
Struktura diska
Uporaba izbornika Disk/Naslov/Skočni
Uporaba izbornika Disk
Uporaba izbornika Naslov
Reprodukcija popisa naslova
Uporaba izbornika Popup
Uporaba funkcija Traženje i Preskakanje
Traženje željenog prizora
Preskakanje poglavlja
Usporena reprodukcija/Reprodukcija u
koracima
Usporena reprodukcija
Reprodukcija u koracima
Ponavljanje reprodukcije
Ponavljanje naslova ili poglavlja
Ponavljanje dijela
Uporaba tipke TOOLS
Izravno pomicanje do željenog prizora
Odabir audio jezika
Odabir jezika titla
Promjena kuta kamere
Odabir postavki slike
Postavljanje značajke BONUSVIEW
45
45
46
46
46
46
46
47
47
47
47
48
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 8
2010-02-18 오후 7:59:21
48
48
49
49
49
50
50
50
51
Slušanje glazbe
Tipke za reprodukciju glazbe na daljinskom
upravljaču
Reprodukcija Audio CD-a (CD-DA)/MP3 diskova
Ponavljanje Audio CD-a (CD-DA)/MP3 diskova
Popis pjesama
Reprodukcija slike
Reprodukcija JPEG diska
Uporaba tipke TOOLS
Reprodukcija s USB uređaja za pohranu
Mrežne usluge
51
51
53
54
55
55
55
Upotreba usluge Internet@TV
Početak uporabe usluge Internet@TV
Postavke
Samsung Apps
BD-LIVE™
Obavijest o nadogradnji softvera
Uporaba funkcije AllShare
Dodatak
57
60
61
61
62
63
Rješavanje problema
Specifikacije
Obavijest o sukladnosti i podršci
Zaštita od kopiranja
Network Service Disclaimer
Licenca
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 9
HRVATSKI
Osnovne funkcije
2010-02-18 오후 7:59:21
Početak
Prije uporabe korisničkih uputa
Vrste diskova i sadržaji koji se mogu reproducirati
Pojam
Logotip
BD-ROM
BD-RE/-R
DVD-VIDEO
Ikona
Definicija
h
�
Z
Uključuje funkciju dostupnu na BD-ROM-u.
�
Uključuje funkciju dostupnu na snimljenim DVD+RW ili DVD-RW(V)/DVD-R/+R
diskovima koji su finalizirani.
Uključuje funkciju dostupnu na audio CD-RW/-R disku (CD-DA format).
Uključuje funkciju dostupnu na CD-RW/-R, DVD-RW/-R diskovima ili USB mediju za
pohranu na kojima se nalazi sadržaj DivX, MKV, MP4 formata.
Uključuje funkciju dostupnu na BD-RE/-R disku snimljenom u BD-RE formatu.
Uključuje funkciju dostupnu na DVD-VIDEO disku.
DVD-RW(V)
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
MP3
WMA
-
JPEG
-
o
�
G
DivX
MKV
MP4
-
�
Audio CD
Uključuje funkciju dostupnu na CD-RW/-R, DVD-RW/-R diskovima ili USB mediju za
pohranu na kojima se nalazi sadržaj MP3 ili WMA formata.
Uključuje funkciju dostupnu na CD-RW/-R, DVD-RW/-R diskovima ili USB mediju za
pohranu na kojima se nalazi sadržaj JPEG formata.
✎ NAPOMENA
▪ Proizvod možda neće reproducirati određene CD-RW/-R i DVD-R diskove zbog vrste diska ili uvjeta snimanja.
▪ Ako DVD-RW/-R disk nije pravilno snimljen u DVD video formatu, neće se moći reproducirati.
Vrste diskova koji se ne mogu reproducirati
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/MVdisk itd.
10
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(osim CD sloja)
• DVD-RW (VR način)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(CD-G diskovi
reproduciraju samo
audio, grafiku ne.)
• DVD-R disk od 3,9
GB za stvaranje
višemedijskog
materijala.
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 10
2010-02-18 오후 7:59:22
▪
▪
▪
▪
Detaljne informacije o disku ispisane su na kutiji
diska. Pročitajte ih u slučaju potrebe.
Otisci, prljavština, prašina, ogrebotine ili naslage od
dima cigareta na površini za snimanje onemogućuju
reprodukciju diska.
Kada se reproducira BD-J naslov, učitavanje bi
moglo trajati duže nego kod normalnog naslova ili bi
neke funkcije mogle raditi sporije.
Ovaj proizvod možda neće reagirati na svaku radnu
naredbu zato što neki Blu-ray diskovi, DVD-i i CD-i
dopuštaju određene ili ograničene radnje i značajke
tijekom reprodukcije.
Imajte na umu kako se ne radi o kvaru proizvoda.
Samsung ne može jamčiti kako će ovaj proizvod
reproducirati svaki disk koji nosi logotip Blu-ray, DVD
ili CD jer se formati diska razvijaju i mogu nastati
problemi i pogreške tijekom stvaranja softvera za
Blu-ray disk, DVD, CD i/ili proizvodnje samoga diska.
Ako imate pitanja ili poteškoća s reprodukcijom
Blu-ray diska, DVD-a ili CD-a na ovome proizvodu,
obratite se korisničkoj službi tvrtke SAMSUNG.
Također, pogledajte ostatak ovih korisničkih uputa za
dodatne informacije o ograničenjima reprodukcije.
BD-ROM
Ovaj Blu-ray disk može se samo reproducirati.
Ovaj proizvod može reproducirati prethodno
snimljene komercijalne BD-ROM diskove.
BD-RE/-R
Ovaj Blu-ray disk može se reproducirati i snimati.
Ovaj proizvod može reproducirati BD-RE/-R
diskove snimljene na kompatibilnim snimačima
Blu-ray diskova.
DVD-VIDEO
• Ovaj proizvod može reproducirati prethodno
snimljene komercijalne DVD diskove (DVDVIDEO diskove) s filmovima.
• Prilikom izmjene s prvog sloja na drugi sloj kod
dvoslojnih DVD-VIDEO diskova može doći do
kratkotrajnog izobličenja slike i zvuka. No to ne
predstavlja kvar proizvoda.
DVD-RW
Ovaj proizvod može reproducirati DVD-RW
diskove snimljene i finalizirane pomoću DVD video
snimača.
Sposobnost reprodukcije može ovisiti i o uvjetima
snimanja.
DVD-R
Ovaj proizvod može reproducirati DVD-R diskove
snimljene i finalizirane pomoću DVD video
snimača. Sposobnost reprodukcije može ovisiti i o
uvjetima snimanja.
Uskladivost Blu-ray diska
DVD+RW
Blu-ray disk novi je format u razvoju.
U skladu s tim, mogući su problemi s uskladivošću
diska. Nisu svi diskovi uskladivi i neće se svaki disk
moći reproducirati. Dodatne informacije potražite
u odjeljku Obavijest o sukladnosti i uskladivosti
ovoga korisničkog priručnika.
• Ovaj proizvod može reproducirati DVD+RW
diskove snimljene DVD video snimačem.
Sposobnost reprodukcije može ovisiti i o
uvjetima snimanja.
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 11
Početak
▪
komercijalni diskovi ili DVD diskovi koji nisu kupljeni
u vašoj regiji. Pri pokušaju reprodukcije ovih diskova,
na zaslonu se prikazuje poruka “This disc can not be
played.” ili “Cannot read this disc. Please check the
regional code of the disc.”
Reprodukcija možda neće raditi za neke vrste
diskova ili prilikom izvođenja određenih postupaka,
kao što je promjena kuta i prilagodba omjera visine i
širine slike.
Detaljne informacije o disku ispisane su na kutiji
diska. Pročitajte ih u slučaju potrebe.
Vrste diska
03
✎ NAPOMENA
▪ S ovim proizvodom ne mogu se reproducirati neki
11
2010-02-18 오후 7:59:22
Početak
DVD+R
CD-RW/-R
• Ovaj proizvod može reproducirati DVD+R
diskove snimljene i finalizirane pomoću DVD
video snimača. Sposobnost reprodukcije može
ovisiti i o uvjetima snimanja.
• Koristite CD-RW/-R disk od 700MB(80-minuta.)
Po mogućnosti ne koristite diskove od 800MB
(90 minuta) ili veće jer se oni možda neće moći
reproducirati.
• Ako CD-RW/-R disk nije snimljen kao zatvorena
sesija, može doći do kašnjenja na početku
reprodukcije diska, a možda se neće moći
reproducirati sve snimljene datoteke.
• Neki se CD-RW/-R diskovi možda se neće moći
reproducirati u ovom proizvodu, što ovisi o
uređaju pomoću kojeg su snimljeni. Za sadržaj
snimljen na CD-RW/-R medij s CD-a za osobnu
uporabu, mogućnost reprodukcije ovisi o
sadržaju i diskovima.
Audio CD (CD-DA)
• Ovaj proizvod može reproducirati CD-DA format
audio CD-RW/-R diskova.
• Proizvod možda neće moći reproducirati neke
CD-RW/-R diskove zbog stanja snimke.
Podržani formati datoteka
Podrška za video datoteke
Ekstenzija datoteke
*.avi
Kontejner
AVI
Video kodek
Audio kodek
Razlučivost
Divx 3.11/4.x/5.1/6.0
MP3
AC3
DTS
WMA
PCM
1920x1080
XviD
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
MKV
XviD
MP3
AC3
DTS
WMV
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
12
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
PS
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
*.wmv
1920x1080
1920x1080
VC-1 AP(wmv1)
DivX 5.1/6.0
1920x1080
WMA
AAC
MP1, 2
AC3
DTS
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 12
2010-02-18 오후 7:59:22
*.mp3
*.wma
MP3
WMA
Audio
kodek
Raspon podrške
MP3
-
WMA
Sukladno s WMA
verzijom 10
* F rekvencije
uzorkovanja (u
kHz) - 8, 11, 16,
22, 32, 44,1, 48
* B rzina prijenosa
- sve brzine
prijenosa u
rasponu od 5 kb/s
to 384 kb/s
Proizvod i diskovi šifrirani su prema regiji. Ti se
regionalni kodovi moraju podudarati kako bi
se disk mogao reproducirati. Ako se kodovi ne
podudaraju, disk neće biti moguće reproducirati.
Regionalni broj ovog proizvoda naveden je na
stražnjoj ploči proizvoda.
Vrste diska
Blu-ray
AVCHD (Napredni video kodek za zapise
visoke definicije)
• Ovaj proizvod može reproducirati diskove
AVCHD formata. Ovi diskovi obično se snimaju i
koriste u kamerama.
• AVCHD format je format video zapisa visoke
definicije s digitalne kamere.
• MPEG-4 AVC/H.264 format sposoban je
komprimirati slike većom učinkovitošću nego
kao što je to slučaj kod uobičajenih formata
kompresije slika.
• Neki AVCHD diskovi koriste format “x.v. Color”.
• Ovaj proizvod može reproducirati AVCHD
diskove koji koriste format “x.v.Color”.
• “x.v.Color” je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
• “AVCHD” i logotip AVCHD zaštitni su znakovi
tvrtki Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. i
Sony Corporation.
✎ NAPOMENA
▪ Neki diskovi AVCHD formata možda se neće moći
▪
▪
reproducirati, ovisno o načinu snimanja.
Diskovi AVCHD formata moraju se finalizirati.
“x.v.Color” nudi širi raspon boja nego normalni DVD
diskovi za kamere.
Neki se diskovi sa zapisom DivX, MKV i MP4
formata možda neće moći reproducirati, što ovisi o
razlučivosti video zapisa i brzini okvira.
DVD-VIDEO
Kod
regije
Područje
a
Sjeverna Amerika, Centralna
Amerika, Južna Amerika,
Koreja, Japan, Tajvan, Hong
Kong i Jugoistočna Azija.
b
Europa, Grenland, francuski
teritoriji, Bliski Istok, Afrika,
Australija i Novi Zeland.
c
Indija, Kina, Rusija, Centralna i
Južna Azija.
1
S.A.D, teritorij S.A.D-a i Kanada
2
Europa, Japan, Bliski Istok,
Egipat, Južna Afrika, Grenland
3
Tajvan, Korea, Filipini,
Indonezija, Hong Kong
4
Meksiko, Južna Amerika,
Srednja Amerika, Australija,
Novi Zeland, Pacifički otoci,
Karibi
5
Rusija, Istočna Europa, Indija,
većina Afrike, Sjeverna Koreja,
Mongolija
6
Kina
Zaštita autorskog prava
© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd.
Sva prava pridržana. Niti jedan dio ovog
korisničkog priručnika ne smije se reproducirati
ili kopirati bez prethodnog pismenog odobrenja
tvrtke Samsung Electronics Co., Ltd.
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 13
Početak
Ekstenzija
Kontejner
datoteke
03
Regionalni kod
Podrška za glazbene datoteke
13
2010-02-18 오후 7:59:23
Početak
Logotipovi diskova koji se mogu reproducirati
Blu-ray disk
DTS-HD Master Audio
Dolby TrueHD
PAL sustav emitiranja u Velikoj Britaniji,
Francuskoj, Njemačkoj itd.
DivX
BD-LIVE
Java
Dodatna oprema
Provjerite dolje navedenu isporučenu dodatnu opremu.
Audio/Video kabel
Baterije za daljinski upravljač (veličine AAA
POWER
TV
POWER
BONUSVIEW
SOURCE
SUBTITLE
DISC MENU
AUDIO
MENU
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
INTERNET@ FULL SCREEN REPEAT
79
MUTE
VOL
CH
AK59-00104R
Korisnički priručnik
14
Daljinski upravljač
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 14
2010-02-18 오후 7:59:24
03
Prednja ploča
Početak
a
b c
def g
h
1
LADICA ZA DISK
Otvara se kako bi mogli umetnuti disk.
2
SENZOR DALJINSKOG
UPRAVLJAČA
Detektira signal daljinskog upravljača.
3
ZASLON
Prikazuje status reprodukcije, vrijeme itd.
4
TIPKA OTVORI/ZATVORI.
Otvara i zatvara ladicu za disk.
5
TIPKA ZAUSTAVI
Zaustavlja reprodukciju diska.
6
TIPKA REPRODUCIRAJ/
PAUZIRAJ
Reproducira ili pauzira reprodukciju diska.
7
TIPKA NAPAJANJE
Uključuje i isključuje proizvod.
8
USB PRIKLJUČAK
USB uređaj za pohranu može se spojiti ovdje i upotrijebiti kao spremnik
prilikom veze s BD-LIVE. Također se može upotrijebiti za nadogradnju softvera i
reprodukciju MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4 sadržaja.
✎ NAPOMENA
▪ Nadogradnja softvera pomoću USB priključka izvodi se samo pomoću USB memorijskog štapića.
▪ USB uređaj koji koristi više od 500mA, zahtjeva odvojeno napajanje kako bi normalno funkcionirao.
▪ USB HDD uređaj ne može se rabiti za pohranu podataka s BD-a (BD-LIVE).
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 15
15
2010-02-18 오후 7:59:25
Početak
Prikaz na prednjoj ploči
a
b
c
1
INDIKATOR DISKA
Svijetli kada je disk umetnut ili se reproducira.
2
INDIKATOR TRENUTNOG
VREMENA I STATUSA
Prikazuje vrijeme reprodukcije i trenutni status.
3
INDIKATOR BEŽIČNE VEZE
Svijetli kada postoji veza s bežičnom mrežom.
16
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 16
2010-02-18 오후 7:59:25
d
Početak
a b c
03
Stražnja ploča
e
g f
1
LAN
Koristi se za mrežne usluge (Pogledajte stranice 52~57), BD-LIVE i za nadogradnju
softvera pomoću mrežne veze.
2
HDMI OUT
HDMI kabelom spojite ovaj priključak HDMI izlaza na priključak HDMI ulaza na
vašem televizoru za najbolju kvalitetu slike ili na vaš prijemnik za najbolju kvalitetu
zvuka.
3
DIGITAL AUDIO OUT
Spaja se na prijemnik.
4
COMPONENT OUT
Spaja se na opremu koja ima komponentni video ulaz.
5
7.1CH ANALOG AUDIO OUT
Spojite se na 7.1CH analogni ulaz na A/V pojačalu.
(Prilikom spajanja na 5.1CH kućno kino ili prijemnik, spojite sve izlazne džekove za
analogni audio s ovog proizvoda osim za Surround Back Left/Surround Back Right
izlaze)
6
VIDEO OUT
Spaja se na ulaz vanjske opreme pomoću video kabela.
7
AUDIO OUT
Spaja se na audio ulaz vanjske opreme pomoću audio kabela.
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 17
17
2010-02-18 오후 7:59:26
Početak
Daljinski upravljač
Tura po daljinskom upravljaču
Uključuje i isključuje proizvod.
Otvaranje i zatvaranje ladice za disk.
POWER
TV
POWER
BONUSVIEW
SOURCE
Uključuje i isključuje televizor.
(Za rad s televizorom pogledajte stranicu 19)
Nakon postavljanja, omogućava vam odabir
ulaznog izvora na televizoru.
Pritisnite za uporabu funkcije Bonusview.
Pritisnite brojčane tipke za rad s
mogućnostima.
Pritisnite ovu tipku za prebacivanje jezika
titlova Blu-ray diska/DVD-a.
SUBTITLE
Koristite ovu tipku za pristup brojnim audio
funkcijama na disku (Blu-ray disk/DVD).
AUDIO
Pritisnite za preskakanje naprijed ili nazad.
Pritisnite za pretraživanje diska prema
naprijed ili nazad.
Pritisnite za privremeno zaustavljanje diska.
Pritisnite za zaustavljanje diska.
Služi za ulazak u izbornik diska.
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
Pritisnite ovu tipku za prelazak na početni
izbornik.
Pritisnite ovu tipku za uporabu izbornika
Alati.
Povratak na prethodni izbornik.
Pritisnite ovu tipku za povezivanje s raznim
uslugama Internet@TV-a.
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
INTERNET@ FULL SCREEN REPEAT
Pritisnite za prikaz preko čitavog zaslona
televizora.
Prilagodba glasnoće TV-a.
Potpuno stišava zvučnike televizora.
Pritisnite za reprodukciju diska.
Ovom tipkom uđite u skočni izbornik/
izbornik naslova.
Ovom tipkom prikažite informacije o reprodukciji
tijekom reprodukcije Blu-ray diska/DVD-a.
Odabir stavki izbornika i mijenjanje
vrijednosti izbornika.
Pritisnite za izlazak iz izbornika.
Ove tipke koriste se za izbornik proizvoda i
za nekoliko funkcija Blu-ray diska.
79
MUTE
VOL
CH
AK59-00104R
Omogućuje ponovnu reprodukciju naslova,
poglavlja, staze ili diska.
Ovom tipkom odaberite TV program.
Umetanje baterija
✎ NAPOMENA
▪ Ako daljinski upravljač ne radi ispravno :
• Provjerite polaritet +/– baterija (suha ćelija)
• Provjerite jesu li baterija istrošene.
• Provjerite je li senzor daljinskog upravljača
blokiran preprekama.
• Provjerite postoji li u blizini fluorescentno osvjetljenje.
!
18
OPREZ
▪ Korisnik ne smije mijenjati bateriju s mogućnošću
punjenja koja je ugrađena u ovaj proizvod. Informacije
o zamjeni baterije potražite kod pružatelja usluge.
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 18
2010-02-18 오후 7:59:27
Tipka
TV POWER
TV SOURCE
TV VOL (+/–)
Funkcija
Koristi se za uključivanje i isključivanje
televizora.
Koristi se za odabir vanjskog izvora
spojenog na televizor.
Koristi se za prilagodbu glasnoće
televizora.
TV CH (,/.) Koristi se za odabir željenog kanala.
TV MUTE
✎
Koristi se za uključivanje i isključivanje
zvuka televizora.
NAPOMENA
▪
Postoji mogućnost kako gore navedene funkcije neće
raditi na svim televizorima. Ako se jave problemi,
televizorom upravljajte izravno.
Kako biste utvrdili je li vaš televizor uskladiv,
slijedite dolje navedene upute.
1. Uključite televizor.
Marka
Kod
Marka
NOBLEX
TV POWER+66
SAMSUNG
TV POWER+01, +02,
+03, +04, +05,
+06, +07, +08, +09
NOKIA
TV POWER+74
AIWA
TV POWER+82
ANAM
TV POWER+10, +11,
+12, +13, +14,
+15, +16, +17, +18
BANG & OLUFSEN TV POWER+57
BLAUPUNKT
TV POWER+71
BRANDT
TV POWER+73
BRIONVEGA
TV POWER+57
CGE
TV POWER+52
CONTINENTAL
EDISON
DAEWOO
TV POWER+75
TV POWER+19, +20,
+23, +24, +25,
+26, +27, +28,
+29, +30, +31,
+32, +33, +34
EMERSON
TV POWER+64
FERGUSON
TV POWER+73
FINLUX
TV POWER+06, +49,
+57
Kod
NORDMENDE
TV POWER+72, +73,
+75
PANASONIC
TV POWER+53, +54,
+74, +75
PHILIPS
TV POWER+06, +55,
+56, +57
PHONOLA
TV POWER+06, +56,
+57
PIONEER
TV POWER+58, +59,
+73, +74
RADIOLA
TV POWER+06, +56
RADIOMARELLI TV POWER+57
RCA
TV POWER+45, +46
REX
TV POWER+74
SABA
TV POWER+57, +72,
+73, +74, +75
SALORA
TV POWER+74
SANYO
TV POWER+41, +42,
+43, +44, +48
2. Daljinski upravljač usmjerite prema televizoru.
FORMENTI
TV POWER+57
SCHNEIDER
TV POWER+06
3. Pritisnite i držite tipku TV POWER i pomoću
odgovarajućih brojčanih tipki unesite
dvoznamenkasti kôd koji odgovara marki
vašeg televizora.
Televizor će se isključiti ako je uskladiv s
daljinskim upravljačem.
Sada je programiran za rad s daljinskim
upravljačem.
FUJITSU
TV POWER+84
SELECO
TV POWER+74
GRADIENTE
TV POWER+70
SHARP
TV POWER+36, +37,
+38, +39, +48
✎ NAPOMENA
▪ Ako je za marku vašeg televizora navedeno nekoliko
▪
GRUNDIG
TV POWER+49, +52,
+71
HITACHI
TV POWER+60, +72,
+73, +75
IMPERIAL
TV POWER+52
SIEMENS
TV POWER+71
SINGER
TV POWER+57
SINUDYNE
TV POWER+57
JVC
TV POWER+61, +79
SONY
LG
TV POWER+06, +19,
+20, +21, +22, +78
TELEAVA
LOEWE
TV POWER+06, +69
kodova, isprobajte svaki dok ne nađete onaj koji radi.
LOEWE OPTA
TV POWER+06, +57
Kôd marke televizora morate ponovno postaviti ako
zamijenite baterije daljinskog upravljača.
MAGNAVOX
TV POWER+40
METZ
TV POWER+57
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TELEFUNKEN
TV POWER+67, +73,
+75, +76
THOMSON
TV POWER+72, +73,
+75
THOMSON ASIA TV POWER+80, +81
MITSUBISHI
TV POWER+06, +48,
+62, +65
TOSHIBA
MIVAR
TV POWER+47, +48,
+49, +50, +51, +52
TV POWER+52, +77
WEGA
TV POWER+57
NEC
TV POWER+83
YOKO
TV POWER+06
NEWSAN
TV POWER+68
ZENITH
TV POWER+63
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 19
Početak
Ovim daljinskim upravljačem možete kontrolirati
određene funkcije vašega televizora.
Upravljivi TV kodovi
03
Postavljanje daljinskog upravljača
19
2010-02-18 오후 7:59:27
Veze
Spajanje na televizor
Slučaj 1 : Spajanje na televizor pomoću HDMI kabela - Najbolja kvaliteta
(Preporučeno)
1. Pomoću HDMI kabela povežite priključak HDMI OUT na stražnjoj strani proizvoda, s priključkom
HDMI IN televizora.
2. Uključite proizvod i televizor.
3. Pritišćite tipku za odabir ulaza na daljinskom upravljačku televizora dok se HDMI signal s proizvoda
ne pojavi na zaslonu televizora.
• Ako ste vaš daljinski upravljač namjestili na upravljanje televizorom (Pogledajte stranicu 19),
pritisnite tipku TV SOURCE na daljinskom upravljaču te izaberite HDMI kao vanjski izvor televizora.
HDMI kabel
(nije uključen)
✎ NAPOMENA
▪ HDMI kabel šalje digitalni audio/video signal pa nije potrebno spajati audio kabel.
▪ Ako je proizvod spojen s televizorom uz izlaznu HDMI razlučivost od 720p, 1080i, 1080p, morate koristiti HDMI kabel
▪
▪
▪
20
za brzi prijenos podataka (2. kategorija).
HDMI televizoru šalje samo čisti digitalni signal.
Ako vaš televizor ne podržava HDCP (zaštitu digitalnog sadržaja visoke propusnosti), na zaslonu se pojavljuju nasumične
smetnje.
Ovisno o vašem televizoru, određene izlazne HDMI razlučivosti možda neće raditi. Pogledajte korisnički priručnik televizora.
Kada prvi put spojite proizvod na televizor pomoću HDMI kabela ili ga spajate na novi TV, izlazna HDMI razlučivost
automatski se postavlja na najveću koju vaš televizor podržava.
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 20
2010-02-18 오후 7:59:28
Veze
1. Pomoću HDMI-DVI kabela povežite priključak HDMI OUT na stražnjoj strani proizvoda, s priključkom
DVI IN televizora.
04
Slučaj 2 : Spajanje na televizor pomoću DVI kabela - Najbolja kvaliteta
(Preporučeno)
2. Uporabom audio kabela povežite priključke AUDIO OUT (crveni i bijeli) na poleđini proizvoda s
priključcima AUDIO IN (crveni i bijeli) televizora.
3. Uključite proizvod i televizor.
4. Pritišćite tipku za odabir ulaza na daljinskom upravljačku televizora dok se DVI signal s proizvoda ne
pojavi na zaslonu televizora.
• Ako ste vaš daljinski upravljač namjestili na upravljanje televizorom (Pogledajte stranicu 19),
pritisnite tipku TV SOURCE na daljinskom upravljaču te izaberite HDMI kao vanjski izvor televizora.
HDMI-DVI kabel
(nije uključen)
Audio kabel
Crveni
Bijeli
✎ NAPOMENA
▪ HDMI televizoru šalje samo čisti digitalni signal. Ako vaš televizor ne podržava HDCP (zaštitu digitalnog sadržaja visoke
▪
▪
propusnosti), na zaslonu se pojavljuju nasumične smetnje.
Ovisno o vašem televizoru, određene izlazne HDMI razlučivosti možda neće raditi. Pogledajte korisnički priručnik televizora.
Kada prvi put spojite proizvod na televizor pomoću HDMI-DVI kabela ili ga spajate na novi TV, izlazna HDMI razlučivost
automatski se postavlja na najveću koju vaš televizor podržava.
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 21
21
2010-02-18 오후 7:59:29
Veze
Slučaj 3 : Spajanje na televizor (komponentno) - Bolja kvaliteta
- Povezivanje s televizorom pomoću komponentnih video kabela.
- Uživat ćete u visoko-kvalitetnoj slici i točnoj reprodukciji boje. Komponentni video razdvaja element
slike u crne i bijele(Y), plave(PB) i crvene(PR) signale kako bi prikazao jasne i čiste slike.
(Audio signali isporučuju se iz audio izlaza.)
1. Pomoću komponentnog video kabela povežite priključak COMPONENT VIDEO OUT na poleđini
proizvoda, s priključkom COMPONENT IN vašeg televizora.
2. Uporabom audio kabela povežite priključke AUDIO OUT (crveni i bijeli) na poleđini proizvoda s
priključcima AUDIO IN (crveni i bijeli) televizora.
3. Uključite proizvod i televizor.
4. Pritišćite tipku za odabir ulaza na daljinskom upravljačku televizora dok se “COMPONENT” signal s
proizvoda ne pojavi na zaslonu televizora.
• Ako ste vaš daljinski upravljač namjestili na upravljanje televizorom (Pogledajte stranicu 19),
pritisnite tipku TV SOURCE na daljinskom upravljaču te izaberite COMPONENT kao vanjski izvor
televizora.
Audio kabel
Komponentni kabel
(nije uključen)
Crveni
Bijeli
Crveni
Plavi
Zeleni
✎ NAPOMENA
▪ Komponentni priključci televizora mogu biti označeni s “R-Y, B-Y, Y” ili “Cr, Cb, Y” umjesto s “PB, PR, Y” što ovisi o
▪
▪
▪
22
proizvođaču. Broj i položaj priključaka mogu se razlikovati ovisno o televizoru.
Pogledajte korisnički priručnik televizora.
Možete izabrati razne postavke razlučivosti za Blu-ray diskove kao što su 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i ovisno o
vrsti diska. (Pogledajte stranice 31~32)
Stvarna se razlučivost može razlikovati od one postavljene u izborniku postavki ako su spojeni i komponentni i HDMI
kabel. Razlučivost se također može razlikovati ovisno o disku. (Pogledajte stranice 31~32)
Prilikom DVD reprodukcije, ako su uključene i HDMI i Component utičnice te odaberete Component 1080p, 1080i ili
720p način rada, izbornik Postavke zaslona pokazat će izlaznu razlučivost kao 1080p, 1080i ili 720p.
Stvarna razlučivost je 576i/480i.
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 22
2010-02-18 오후 7:59:30
04
Slučaj 4 : Spajanje na televizor (video) - Dobra kvaliteta
Veze
1. Pomoću video/audio kabela povežite priključke VIDEO OUT (žuti) / AUDIO OUT (crveni i bijeli) na
poleđini proizvoda s priključcima VIDEO IN (žuti) / AUDIO IN (crveni i bijeli) vašeg televizora.
2. Uključite proizvod i televizor.
3. Pritišćite tipku za odabir ulaza na daljinskom upravljačku televizora dok se “VIDEO” signal s proizvoda
ne pojavi na zaslonu televizora.
• Ako ste vaš daljinski upravljač namjestili na upravljanje televizorom (Pogledajte stranicu 19), pritisnite
tipku TV SOURCE na daljinskom upravljaču te izaberite VIDEO kao vanjski izvor televizora.
Audio/Video kabel
Crveni
Bijeli
žuti
✎ NAPOMENA
▪ Ako je audio kabel postavljen previše blizu kabela napajanja može doći do šumova.
▪ Želite li povezati pojačalo, pogledajte stranice za povezivanje pojačala. (Pogledajte stranice 24~26)
▪ Broj i položaj priključaka mogu se razlikovati ovisno o televizoru. Pogledajte korisnički priručnik televizora.
▪ Ako na televizoru postoji samo jedan priključak audio ulaza, povežite ga na AUDIO OUT(desni/bijeli) priključak proizvoda.
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 23
23
2010-02-18 오후 7:59:31
Veze
Spajanje na audio sustav
• Prilikom uključivanja pojačala smanjite glasnoću. Nagli glasni zvuk mogao bi oštetiti zvučnike i vaš sluh.
• Postavite audio na zaslonskom izborniku u skladu s pojačalom. (Pogledajte stranice 33~35)
• Položaj HDMI priključaka može se razlikovati ovisno o pojačalu. Pogledajte korisnički priručnik pojačala.
Slučaj 1 : Spajanje na audio sustav (pojačalo koje podržava HDMI)
- Najbolja kvaliteta (Preporučeno)
1. Pomoću HDMI kabela povežite priključak HDMI OUT na stražnjoj strani proizvoda, s priključkom
HDMI IN pojačala.
2. Pomoću HDMI kabela povežite priključak HDMI OUT na pojačalu s priključkom HDMI IN na
televizoru.
3. Uključite proizvod, televizor i pojačalo.
4. Za odabir vanjskog ulaza pritisnite tipku za odabir ulaza na pojačalu kako biste čuli zvuk s proizvoda.
Za postavljanje audio ulaza pojačala pogledajte korisnički priručnik pojačala.
HDMI kabel
(nije uključen)
HDMI kabel
(nije uključen)
24
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 24
2010-02-18 오후 7:59:31
04
Slučaj 2 : Spajanje na audio sustav (7.1-kanalno pojačalo)
- Bolja kvaliteta
Veze
1. Pomoću 7.1CH audio kabela spojite priključke 7.1CH ANALOG AUDIO OUT na stražnji dio
proizvoda na priključke za 7.1CH ANALOG AUDIO IN vašeg pojačala.
2. Pomoću kabla(ela) za video signal spojite priključke HDMI, COMPONENT ili VIDEO OUT na stražnji
dio proizvoda na priključak HDMI, COMPONENT ili VIDEO IN vašeg TV prijemnika.
(Pogledajte stranice 20-23)
3. Uključite proizvod, televizor i pojačalo.
4. Za odabir vanjskog ulaza pritisnite tipku za odabir ulaza na pojačalu kako biste čuli zvuk s proizvoda.
Za postavljanje audio ulaza pojačala pogledajte korisnički priručnik pojačala.
7.1CH audio kabeli
(nije uključeno)
7.1 Kanalno pojačalo
✎ HUOMAUTUS
▪ Prednji lijevi i desni izlazi na vašem proizvodu i 7.1 kanalno pojačalo moraju biti spojeni na izbornik za slušni disk audio
▪
▪
s određenih Blu-ray diskova.
Prilikom spajanja priključaka 7.1CH ANALOG AUDIO OUT pomoću 7.1CH audio kabela preporučujemo da podesite
Digitalni izlaz na PCM. (Pogledajte stranicu 33)
Prilikom spajanja na 5.1 kanalno kućno kino ili prijemnik, spojite sve izlazne džekove za analogni audio s ovog proizvoda
osim za Surround Back Left/Surround Back Right izlaze.
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 25
25
2010-02-18 오후 7:59:32
Veze
Slučaj 3 : Spajanje na audio
sustav (Dolby Digital, DTS
Pojačalo) - Bolja kvaliteta
Slučaj 4 : Spajanje na audio
sustav (2-Kanalno pojačalo)
- Dobra kvaliteta
1. Pomoću optičkog kabela povežite priključak
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na stražnjoj
strani proizvoda s priključkom DIGITAL
AUDIO IN (OPTICAL) pojačala.
1. Uporabom audio kabela povežite priključke
AUDIO OUT (crveni i bijeli) na poleđini
proizvoda s priključcima AUDIO IN (crveni i
bijeli) pojačala.
2. Pomoću kabela za video signal spojite
priključke HDMI, COMPONENT ili VIDEO
OUT na stražnjem dijelu proizvoda na
priključke HDMI, COMPONENT ili VIDEO IN
televizora. (Pogledajte stranice 20~23)
2. Pomoću kabela za video signal spojite
priključke HDMI, COMPONENT ili VIDEO
OUT na stražnjem dijelu proizvoda na
priključke HDMI, COMPONENT ili VIDEO IN
televizora. (Pogledajte stranice 20~23)
3. Uključite proizvod, televizor i pojačalo.
3. Uključite proizvod, televizor i pojačalo.
4. Za odabir vanjskog ulaza pritisnite tipku
za odabir ulaza na pojačalu kako biste čuli
zvuk s proizvoda. Za postavljanje audio
ulaza pojačala pogledajte korisnički priručnik
pojačala.
4. Za odabir vanjskog ulaza pritisnite tipku
za odabir ulaza na pojačalu kako biste čuli
zvuk s proizvoda. Za postavljanje audio
ulaza pojačala pogledajte korisnički priručnik
pojačala.
Slučaj 2 :
Optički kabel
(nije uključen)
Slučaj 3 : Audio kabel
Crveni
Bijeli
✎ NAPOMENA
▪ Ako pratite spajanje u slučaju 2, diskovi s PCM zvučnim zapisima čuti će se samo putem prednja dva kanala.
26
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 26
2010-02-18 오후 7:59:33
04
Spajanje u mrežu
Veze
Ovaj proizvod omogućava vam pregled mrežnih usluga (Pogledajte stranice 52~57) kao što je Internet@TV
i BD-LIVE, kao i prijem nadogradnji softvera kada postoji mrežna veza. Preporučujemo uporabu pristupne
točke (AP) ili IP usmjerivača za uspostavljanje veze. Dodatne informacije o spajanju s usmjerivačem
potražite u korisničkom priručniku usmjerivača ili zatražite tehničku podršku proizvođača usmjerivača.
Kabelska mreža
1. Pomoću izravnog LAN kabela (UTP kabel) spojite LAN priključak proizvoda na LAN priključak modema.
2. Postavite mrežne mogućnosti. (Pogledajte stranice 37~41)
Usmjerivač
Ili
Širokopojasni modem
(s integriranim usmjerivačem)
Širokopojasni modem
Širokopojasna
mrežna usluga
Širokopojasna
mrežna usluga
Umrežavanje s osobnim
računalom za funkciju AllShare
(Pogledajte stranice 56~57)
✎ NAPOMENA
▪ Internetski pristup poslužitelju za nadogradnju softvera tvrtke Samsung možda neće biti dopušten ovisno o usmjerivaču
▪
▪
ili politici pružatelja internetskih usluga. Dodatne informacije zatražite od svog pružatelja internetskih usluga (Internet
Service Provider, ISP).
Za korisnike DSL-a, koristite usmjerivač za spajanje u mrežu.
Za funkciju AllShare, računalo mora biti spojeno u mrežu na način prikazan na slici.
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 27
27
2010-02-18 오후 7:59:35
Veze
Bežična mreža
Na mrežu se možete spojiti pomoću uređaja za bežično dodjeljivanje IP adresa.
Za uspostavljanje bežične mrežne veze potreban je bežični AP/IP usmjerivač.
Spojite adapter za bežični LAN u utičnicu za adapter za bežični LAN na prednjoj strani proizvoda.
Postavite mogućnosti mreže. (pogledajte stranice 37~41)
Širokopojasna
mrežna usluga
Uređaj za bežično
dodjeljivanje IP adresa
Umrežavanje s osobnim
računalom za funkciju AllShare
(Pogledajte stranice 56~57)
✎ NAPOMENA
▪ Da biste mogli koristiti bežičnu vezu, vaš proizvod mora biti spojen s bežičnim uređajem za dodjeljivanje IP adresa.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
28
Ako bežični uređaj za dodjeljivanje IP adresa podržava DHCP, vaš proizvod može koristiti DHCP ili statičnu IP adresu za
spajanje na bežičnu mrežu.
Ovaj proizvod podržava IEEE 802.11B, IEEE 802.11G, IEEE 802.11N. Pri reprodukciji putem IEEE 802.11B/G veze,
videozapis će se možda reproducirati sa smetnjama.
Za bežični uređaj za dodjeljivanje IP adresa odaberite kanal koji se trenutno ne koristi. Ako neki drugi uređaj u blizini
trenutno koristi kanal dodijeljen bežičnom uređaju za dodjeljivanje IP adresa, doći će do smetnji i prekida komunikacije.
Ako za pristupnu točku odaberete način Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n (802.11n vrlo visoke propusnosti
(Greenfield)) i stavku Encryption type (Vrsta šifriranja) postavite na WEP, TKIP ili TKIP-AES (WPS2 mješoviti), ovaj
proizvod neće podržavati vezu u skladu s novim specifikacijama za Wi-Fi certifikaciju.
Ako vaša pristupna točka podržava WPS (engl. Wi-Fi Protected Setup, zaštita postavki Wi-Fi veze), na mrežu se
možete spojiti putem PBC-a (engl. Push Button Configuration, konfiguracija pritiskom tipke) ili PIN-a (engl. Personal
Identification Number, osobni identifikacijski broj). U bilo kojem načinu rada WPS će automatski konfigurirati SSID i
WPS ključ.
Načini spajanja: Vezu s bežičnom mrežom možete postaviti na tri načina:
- PBC (WPS)
- Auto Setup (Automatsko postavljanje) (pomoću funkcije Auto Network Search (Automatsko traženje mreže)).
- Manual Setup (Ručno postavljanje)
Po svojoj prirodi, bežični LAN može uzrokovati smetnje ovisno o uvjetima korištenja (snaga pristupne točke, udaljenost,
prepreke, ometanje od strane drugih radio uređaja itd).
Postavite uređaj za bežično dodjeljivanje IP adresa na infrastrukturni način rada. Ad-hoc način rada nije podržan.
Prilikom primjene sigurnosnog ključa za pristupnu točku (uređaj za bežično dodjeljivanje IP adresa), podržane su samo
sljedeće stavke.
1) Način rada s provjerom identiteta : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Vrsta enkripcije : WEP, AES
Za funkciju AllShare, računalo mora biti spojeno u mrežu na način prikazan na slici.
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 28
2010-02-18 오후 7:59:36
Postavljanje
Initial Settings I On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
English
6. Pritisnite tipku OK.
Prikazuje se početni izbornik. (Za više
informacija o početnom izborniku, pogledajte
stranicu 30)
Postavljanje
1. Nakon spajanja proizvoda, uključite televizor.
(Kada proizvod prvi puta spojite s televizorom,
proizvod će se automatski uključiti te će se na
zaslonu prikazati Početne postavke.)
5. Pritišćite tipke ◄► za odabir željene postavke
mreže: Wired, Wireless ili PBC (WPS) pa
pritisnite tipku ENTER. (Pogledajte stranice
38~41)
Pokrenut će se test mreže i početno će se
postavljanje dovršiti.
05
Prije početka (početne postavke)
• Početni izbornik
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
> Move " Select
2. Pritišćite tipke ▲▼ za odabir željenog jezika, a
zatim pritisnite tipku ENTER.
3. Pritisnite tipku ENTER kako biste odabrali
tipku Start.
Initial Settings
No Disc
Each setting may be changed later under "Settings"
▪
Start
a Previous " Select
4. Pritišćite tipke ▲▼ za odabir željenog omjera
visine i širine slike televizora, a zatim pritisnite
tipku ENTER. (Pogledajte stranicu 31)
▪
▪
▪
Initial Settings I Network
▪
Network Setting is needed to use various Internet services.
Choose the primary method for connecting to network.
Wired : Set the network by using Ethernet cable.
Please make sure that Ethernet cable is connected.
Wired
Wireless
a Previous
PBC (WPS)
d Skip < Move
d View Devices
" Enter
✎ NAPOMENA
▪ Kada proizvod prvi puta spojite s televizorom,
TV Aspect and Network will be set.
a Change Device " Select
proizvod će se automatski uključiti.
Nemojte se zbuniti, to nije kvar.
Početni izbornik neće se prikazati ako ne konfigurirate
početne postavke.
Ako pritisnete PLAVU(D) tipku tijekom postavljanja
mreže, možete pristupiti početnom izborniku iako
niste dovršili postavljanje mreže.
Kada se vratite na početni izbornik, prikaz preko
cijelog zaslona automatski će se isključiti.
Ako želite ponovo prikazati zaslon Početne postavke
kako biste napravili izmjene, pritisnite tipku
ZAUSTAVI (
) na prednjoj ploči proizvoda duže od
5 sekundi bez umetnutog diska.
Koristite HDMI kabel kako biste spojili proizvod s
televizorom marke Samsung koji podržava Anynet+
(HDMI-CEC).
Ako televizor koristi jezik koji proizvod podržava, taj
će se jezik automatski postaviti kao željeni.
Međutim, značajka Anynet+ (HDMI-CEC) trebala bi
biti postavljena na On i na televizoru i na proizvodu.
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 29
29
2010-02-18 오후 7:59:39
POWER
Postavljanje
BONUSVIEW
▪
TV
POWER
SOURCE
Ako proizvod ostavite u zaustavljenom stanju duže
od 5 minuta bez uporabe, na televizoru će se pojaviti
čuvar zaslona. Ako proizvod ostavite načinu rada s
čuvarom zaslona duže od 25 minuta, automatski će
AUDIO
se isključiti. SUBTITLE
DISC MENU
MENU
RETURN
2. Za odabir stavke Settings, pritišćite tipke
◄►, a zatim tipku ENTER.
✎ NAPOMENA
▪ Kada je proizvod spojen u mrežu, izaberite
EXIT
4
INTERNET@ FULL SCREEN REPEAT
1
Prikazuje dostupne tipke.
5. Pritisnite tipku EXIT za izlaz iz izbornika.
INFO
3
2
6
4. Pritišćite tipke ▲▼ za odabir željene stavke, a
zatim pritisnite tipku ENTER.
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
Odabire postavke.
3. Pritišćite tipke ▲▼ za odabir željenog
podizbornika, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Postavljanje izbornika
1
5
▪
Tipka MENU : Pritisnite ovu tipku za prelazak na
79
početni izbornik.
MUTE
2
Tipka RETURNVOL: Povratak naCHprethodni izbornik.
3
Tipka ENTER/SMJER
:
AK59-00104R
Pomiče kursor ili služi za odabir stavke.
Odabire trenutno označenu stavku.
Potvrđuje postavke.
4
Tipka EXIT : Pritisnite za izlazak iz izbornika.
▪
Internet@TV s početnog izbornika.
Preuzmite željeni sadržaj iz usluge Samsung Apps.
(Pogledajte stranicu 55)
Pristupni korak može se razlikovati ovisno o
odabranom izborniku.
OSD (prikaz na zaslonu) na ovome proizvodu može
se promijeniti nakon nadogradnje softvera.
1. Pritisnite tipku POWER.
Pojaviti će se početni izbornik.
• Početni izbornik
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
2
3
4
1
5
No Disc
a Change Device 1
Odabire Internet@TV.
2
Odabire video zapise.
3
Odabire glazbu.
4
Odabire fotografije.
30
d View Devices
" Enter
6
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 30
2010-02-18 오후 7:59:40
▪
Omjer visine i širine slike televizora
Depending on the type of television you have, you
may want to adjust the screen setting.
• 16:9 Normal
Određeni filmovi (izvor omjera
4:3) bit će prikazani u formatu
4:3 Pillarbox (Poštanski sanduk)
(crne crte na stranama slike) ako
je izabran normalni prikaz omjera
16:9.
• 16:9 Wide
Možete gledati cijelu 16:9 sliku
na širokom zaslonu televizora.
BD Wise Samsungova je najnovija značajka
međusobnog povezivanja uređaja.
Kad međusobno povežete Samsungove
proizvode sa značajkom BD Wise putem HDMI-a,
automatski će se postaviti optimalna razlučivost.
• On : Izvorna razlučivost BD/DVD diska šalje se
na televizor.
• Off : Izlazna razlučivost bit će prilagođena
prema vrijednosti prethodno postavljenoj u
stavci Razlučivost, bez obzira na razlučivost
diska.
✎ NAPOMENA
▪ Želite li promijeniti razlučivost u BD Wise, BD Wise
morate unaprijed postaviti na Off.
▪
• 4:3 Letter Box
Odaberite ako želite vidjeti ukupni
16:9 omjer zaslona koji Blu-ray
disk/DVD pruža, čak i ako imate
televizor s omjerom zaslona
4:3. Pri vrhu i pri dnu zaslona
pojavljuju se crne pruge.
▪
▪
Isključite li BD Wise, razlučivost spojenog televizora
bit će automatski postavljena na njegovu maksimalnu
razlučivost.
Ako je proizvod spojen na uređaj koji ne podržava
funkciju BD Wise, ne možete je koristiti.
Za pravilan rad funkcije BD Wise postavite i izbornik BD
Wise proizvoda i izbornik BD Wise televizora na On.
Razlučivost
• 4:3 Pan-Scan
Odaberite ako želite vidjeti video
zapis omjera 16:9 koji Blu-ray
disk/DVD isporučuje, bez crnih
crta na vrhu i dnu čak i ako imate
televizor zaslona s omjerom 4:3
(krajnji lijevi i desni dijelovi filmske
slike biti će odsječeni).
✎ NAPOMENA
▪ Ovisno o vrsti diska, neki omjeri možda neće biti dostupni.
▪ Ako odaberete omjer i mogućnost koji se razlikuju
▪
BD Wise (samo proizvodi tvrtke
Samsung)
od omjera zaslona televizora, slika bi se mogla činiti
izobličenom.
Ako odaberete omjer 4:3 Pan-Scan ili 4:3 Letter
Box, pritiskom tipke FULL SCREEN na daljinskom
upravljaču ne možete gledati sliku preko cijelog
zaslona.
Postavlja izlaznu razlučivost komponentnog i HDMI
video signala.
Broj u 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i
prikazuje broj linija video zapisa.
i i p označavaju isprepleteno i progresivno pretraživanje.
• Auto : Automatski provjerava i postavlja optimalnu razlučivost.
• BD Wise : Automatski postavlja optimalnu razlučivost prilikom
povezivanja putem HDMI-a s televizorom sa značajkom BD
Wise. (Stavka izbornika BD Wise pojavljuje se samo ako je
značajka BD Wise postavljena na On.)
• 1080p : Prikazuje 1080 linija progresivnog video zapisa.
• 1080i : Prikazuje 1080 linija isprepletenog video zapisa.
• 720p : Prikazuje 720 linija progresivnog video zapisa.
• 576p/480p : Prikazuje 576/480 linija progresivnog video
zapisa.
• 576i/480i : Prikazuje 576/480 linija isprepletenog video zapisa.
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 31
Postavljanje
Možete konfigurirati razne načine prikaza kao što su
Omjer visine i širine slike televizora, Razlučivost itd.
Ako odaberete postavke 16:9 Normal, moglo bi se
prikazati 4:3 Pillarbox.
U tom slučaju, ne možete vidjeti prikaz preko čitavog
zaslona pritiskom tipke FULL SCREEN na daljinskom
upravljaču.
05
Zaslon
31
2010-02-18 오후 7:59:41
Postavljanje
Razlučivost prema načinu izlaza
• Reprodukcija Blu-ray diska
Postavljanje
Izlaz
Automatski
1080p, video kadar (24 kadra
u sekundi) isključen
1080p/1080i, video kadar
(24 kadra u sekundi) uključen
1080i, video kadar (24 kadra u
sekundi) isključen
720p
576p/480p
576i/480i
HDMI / spojen
Rad s komponentnim/
Rad s HDMI izlazom
VIDEO izlazom
Optimalna razlučivost
576i/480i
HDMI / nije spojen
Rad s komponentnim
Rad s VIDEO izlazom
izlazom
-
1080p@60F
576i/480i
-
-
1080p@24F
576i/480i
-
-
1080i
576i/480i
1080i
576i/480i
720p
576p/480p
-
576i/480i
576i/480i
-
720p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
576i/480i
• Reprodukcija DVD-a
Postavljanje
Automatski
1080p
1080i
720p
576p/480p
576i/480i
Izlaz
HDMI / spojen
Rad s komponentnim/
Rad s HDMI izlazom
VIDEO izlazom
Optimalna razlučivost
576i/480i
1080p@60F
576i/480i
1080i
576i/480i
720p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
-
✎ NAPOMENA
▪ Ako spojeni televizor ne podržava Video kadar ili
izabranu razlučivost, prikazuje se poruka „If no
pictures are shown after the selection, please wait
for 15 seconds. And than, the resolution will be
reverted to the previous value automatically Would
you like to make a selection?.“
Odaberete li Yes i razlučivost nije podržana, zaslon
televizora bit će prazan. Pričekajte 15 sekundi i
razlučivost će se automatski vratiti na prethodnu
vrijednost.
▪
▪
▪
▪
32
HDMI / nije spojen
Rad s komponentnim
Rad s VIDEO izlazom
izlazom
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
Ako je zaslon prazan, pritisnite i zadržite tipku
ZAUSTAVI (
) na prednjoj strani proizvoda duže od
5 sekundi (kada disk umetnut). Sve postavke vraćaju
se na tvorničke postavke. Za pristup svakom načinu
rada i odabir stavke Postavke zaslona koje podržava
vaš televizor, slijedite korake s prethodne stranice.
Nakon vraćanja na tvorničke postavke svi će
korisnički podaci spremljeni u podacima BD-a biti
izbrisani.
Blu-ray disc mora imati značajku 24 kadra kako bi
mogao koristiti način rada Video kadar 24 kadra u
sekundi.
Ako su i HDMI i komponentni utikač spojeni i
trenutno gledate komponentni izlaz, postoji razlika
između tablice razlučivosti i prikazane razlučivosti,
ovisno o vašem televizoru.
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 32
2010-02-18 오후 7:59:41
Duboka boja HDMI-a
Možete optimizirati postavke boje s HDMI izlaza.
Odaberite vrstu spojenog uređaja.
• TV : Odaberite ako je spojen s televizorom
putem HDMI veze.
• Monitor : Odaberite ako je spojen s monitorom
putem HDMI veze.
Odaberite za prikazivanje slike s priključka HDMI
OUT sa ili bez mogućnosti Duboka boja. Duboka
boja omogućuje točniju reprodukciju boja s većom
dubinom.
• Auto : Slika će biti prikazana s postavkom Duboka
boja na spojenom televizoru koji podržava
mogućnost HDMI Duboka boja HDMI-a.
• Off : Slika će biti prikazana bez postavke Duboka
boja.
Postavljenjem značajke Video kadar (24 kadra
u sekundi) na On omogućava vam namještanje
HDMI izlaza proizvoda na 24 kadra u sekundi za
bolju kvalitetu slike.
U značajki Video kadar (24 kadra u sekundi)
možete uživati samo ako televizor podržava tu
brzinu izmjene kadrova. Ovaj izbornik možete
odabrati samo u načinu rada HDMI razlučivosti od
1080i ili 1080p.
• On : Funkcije značajke Video kadar (24 kadra u
sekundi) rade.
• Off : Funkcije značajke Video kadar (24 kadra u
sekundi) ne rade.
✎ NAPOMENA
▪ Ako vaš televizor ne podržava funkciju Video kadar
(24 kadra u sekundi), prikazat će se poruka.
Napredni način
Postavite za poboljšanje kvalitete slike pri gledanju
DVD-a.
• Auto : Odaberite ovu mogućnost ako želite da
proizvod automatski postavi najbolju sliku za
DVD koji gledate.
• Video : Odaberite ovu mogućnost za najbolju
kvalitetu slike DVD-a s koncertima ili TV
emisijama.
Nepomični način
Postavite vrstu slike koja se prikazuje kada
zaustavite reprodukciju DVD-a.
• Auto : Automatski postavlja najbolju nepomičnu
sliku ovisno o sadržaju.
• Frame : Odaberite prilikom privremenog
zaustavljanja scene s malo radnje.
• Field : Odaberite prilikom privremenog
zaustavljanja scene s puno radnje.
Audio
Digitalni izlaz
Postavite Digitalni izlaz ovisno o spojenom
prijemniku. (Više detalja potražite u dijelu o
digitalnom izlazu na sljedećoj stranici.)
• PCM
• Bitstream (Re-encode)
• Bitstream (Audiophile)
✎ NAPOMENA
▪ Uvjerite se kako ste odabrali ispravni digitalni izlaz, u
▪
▪
▪
▪
▪
protivnom nećete čuti zvuk ili ćete čuti glasnu buku.
Ako HDMI uređaj (prijemnik, televizor) nije uskladiv s
komprimiranim formatima (Dolby digital, DTS), audio
signal izlazi kao PCM.
Sekundarni zvuk i zvučni efekti neće se čuti kod
uobičajenih DVD-a.
Neki Blu-ray diskovi nemaju pomoćni zvuk i zvučne
efekte.
Postavka digitalnog izlaza ne utječe na analogni (L/D)
audio ili HDMI audio izlaz na vašem televizoru.
Utječe na optički i HDMI audio izlaz kada je spojen
na prijemnik.
Ako reproducirate MPEG zvučne zapise, audio signal
šalje PCM bez obzira na izbor digitalnog izlaza (PCM
ili Bitstream).
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 33
Postavljanje
Video kadar (24 kadra u sekundi)
05
HDMI format
33
2010-02-18 오후 7:59:41
Postavljanje
Odabir digitalnog izlaza
Postavljanje
Veza
Bitstream
(Re-encode)
PCM
Bitstream
(Audiophile)
HDMI prijemnik
Optički
HDMI prijemnik ili Optički
PCM
Do 7.1ch
PCM 2ch
DTS ponovno enkodiran
PCM
PCM 2ch
Dolby Digital
Do 5.1ch
PCM 2ch
DTS ponovno enkodiran
Dolby Digital
Dolby Digital
Do 7.1ch
PCM 2ch
DTS ponovno enkodiran
Dolby Digital
Plus
Dolby Digital
Do 7.1ch
PCM 2ch
DTS ponovno enkodiran
Dolby TrueHD
Dolby Digital
Do 6.1ch
PCM 2ch
DTS ponovno enkodiran
DTS
DTS
Do 7.1ch
PCM 2ch
DTS ponovno enkodiran
DTS-HD HRA
DTS
DTS-HD MA
Do 7.1ch
PCM 2ch
DTS ponovno enkodiran
DTS-HD MA
DTS
PCM
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
Do 5.1ch
PCM 2ch
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
Do 6.1ch
PCM 2ch
DTS
DTS
DTS
Dolby Digital
Audio prijenos
Plus
na Blu-ray
Dolby TrueHD
disku
DTS
DTS-HD HRA
Audio prijenos
na DVD
Dolby Digital
mediju
DTS
Definicija za
Blu-ray disk
Bilo koji
Dekodira osnovni, pomoćni
i zvuk zvučnih efekata
zajedno u PCM audio.
Blu-ray diskovi mogu sadržavati tri slijeda bitova
zvuka.
- Osnovni audio : Zvučni zapis glavne značajke
- Pomoćni audio : Dodatni zvučni zapis kao što je
komentar redatelja ili glumaca.
- Interaktivni audio : Interaktivni zvukovi čuju se
ako ih odaberete.
Interaktivni zvuk drugačiji je na svakom Blu-ray
disku.
HDMI prijemnik
Optički
Šalje samo zvučni zapis
Dekodira primarni, pomoćni i
osnovnog zvuka (glavni zvučni
zvuk zvučnih efekata zajedno
zapis filma) kako bi prijamnik
u PCM audio, a zatim ponovo
mogao dekodirati slijed bitova
kodira PCM audio u DTS niz
zvučnog zapisa. Pomoćni zvuk i
binarnih podataka.
zvučni efekti neće se čuti.
Smanjenje kvalitete PCM zvuka
Postavite za smanjenje kvalitete signala od 96KHz.
• On : Odaberite ovo kada pojačalo povezano na
proizvod nije uskladivo s frekvencijom od 96KHz.
Signali od 96KHz pretvorit će se u 48KHz.
• Off : Odaberite ovo kada je pojačalo povezano
na proizvod uskladivo s frekvencijom od 96KHz.
✎ NAPOMENA
▪ Čak i kada je smanjenje kvalitete PCM zvuka
postavljeno na Off, neki će diskovi slati samo audio
smanjene kvalitete kroz optički digitalni izlaz.
34
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 34
2010-02-18 오후 7:59:42
Dinamički raspon
Možete slušati tiho, ali još uvijek jasno čujete
dijalog.
Ovo je aktivno samo kada je detektiran Dolby
Digital signal.
• On : Kada reproducirate glazbu iz filmova na
niskom stupnju glasnoće iz manjih zvučnika,
sustav lagano komprimira sadržaj kako bi
sadržaj niže glasnoće bio jasniji i kako bi
spriječio preveliku glasnoću dramatičnih dijelova
filma.
• Off : Možete uživati u filmu sa standardnim
dinamičkim signalom.
✎ NAPOMENA
▪ Koristite li HDMI prijemnik, ova mogućnost dostupna
▪
Postavljanje
• Ako vaš televizor nije uskladiv s komprimiranim
višekanalnim formatima (Dolby Digital, DTS),
proizvod može slati PCM audio pomiješan u
dva kanala čak i ako ste postavili Bitstream
(Re-encode ili Audiophile) na vašem izborniku
postavki.
• Ako vaš televizor nije uskladiv s PCM
frekvencijama uzorkovanja preko 48kHz,
proizvod može slati PCM audio smanjene
kvalitete od 48kHz čak iako ste Off Smanjenje
kvalitete PCM zvuka.
• Cinema : Odaberite ako želite reproducirati
2-kanalni zvuk filma preko više kanala.
• Music : Odaberite ako želite reproducirati
2-kanalni zvuk glazbe preko više kanala.
05
HDMI
je kada digitalni izlaz postavite kao PCM.
Možete koristiti ovu opciju s analognim 7.1ch
izlazom kada ne koristite HDMI prijemnik.
Podešenje zvučnika
Podesite zvuk zvučnika kako biste postigli najbolji
surround zvuk.
Ovaj izbornik je dostupan samo pri uporabi 7.1ch
analognog izlaza.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Speaker Setting
Front
:
Large
Center
Surround
Surround Back
Subwoofer
Test Tone
:
:
:
:
:
Large
Large
Large
On
Off
< Change " Enter ' Return
Set the front speaker size to Large.
Način rada Miješanje kanala
Test tona
Postavite za miješanje višekanalnog zvuka u manje
kanala.
• Normal Stereo : Miješanje višekanalnog zvuka
u dvokanalni stereo. Odaberite kada je spojena
oprema koja ne podržava funkcije zvučnika za
zvučno okruženje kao što je Dolby Pro Logic.
• Surround Compatible : Uskladivo sa zvučnim
okruženjem. Odaberite kada je spojena oprema
koja podržava funkcije zvučnika za zvučno
okruženje kao što je Dolby Pro Logic.
• Test tona se šalje redoslijedom L ; C ;R ; RS
; RSB ; LSB ; LS ; LFE kako biste se mogli
uvjeriti da su zvučnici pravilno postavljeni.
• Test tona možete aktivirati samo kada u uređaju
nema diskova.
• Izlazne vrijednosti test tona samo preko 7.1 kanalnih
analognih izlaza.
DTS Neo:6
Možete uživati u višekanalnom zvuku s običnog
2-kanalnog audio izvora.
• Off : Šalje 2-kanalni audio signal samo kroz
prednje zvučnike.
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 35
35
2010-02-18 오후 7:59:42
Postavljanje
Sustav
Početne postavke
Koristeći početne postavke, možete postaviti
jezik, omjer visine i širine slike televizora, mrežne
postavke itd,
Više informacija o postavkama potražite u
odgovarajućem dijelu ovog priručnika.
(Pogledajte stranice 30~43)
Veličina zaslona za Internet@TV
Postavite Internet@TV zaslon na optimalnu veličinu.
• Size 1 : Prikazuje manje ikone aplikacija i možete
vidjeti malo crne površine na stranama zaslona.
• Size 2 : Prikazuje normalnu veličinu ikona
aplikacija; slika može biti prevelika za vaš televizor.
• Size 3 : Prikazuje velike ikone aplikacija; slika
može biti prevelika za vaš televizor.
Upravljanje BD podacima
Omogućuju vam upravljanje učitanim sadržajima s
Blu-ray diska koji podržava BD-LIVE uslugu.
Možete provjeriti informacije uređaja uključujući
veličinu medija za odlaganje, obrisati BD podatke ili
promijeniti flash memoriju uređaja.
Promjena uređaja omogućuje vam da odaberete
unutarnju ili vanjsku memoriju proizvoda (spojeni
USB uređaj).
Ako su podaci koje planirate pohraniti s BD-LIVE
veći od veličine preostale memorije ili je unutarnja
memorija puna, spojite vanjski USB uređaj a zatim
odaberite vanjski uređaj u izborniku.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ je korisna funkcija koja nudi povezane
radnje s drugim proizvodima tvrtke Samsung koji
imaju značajku Anynet+.
Za pristup ovoj funkciji spojite ovaj proizvod HDMI
kabelom na Samsung televizor.
Ovim proizvodom možete upravljati pomoću
daljinskog upravljača Samsung televizora i
reprodukciju diska možete započeti pritiskom tipke
REPRODUCIRAJ (
) na daljinskom upravljaču
televizora.
Više informacija potražite u korisničkom priručniku
televizora.
• On : Anynet+ funkcije će raditi.
• Off : Anynet+ funkcije neće raditi.
✎ NAPOMENA
▪ Ova funkcija nije dostupna ako HDMI kabel ne
▪
▪
36
podržava CEC.
Ako vaš Samsung televizor ima logotip n
podržava funkciju Anynet+.
Ovisno o vašem televizoru, određene razlučivosti
HDMI izlaza možda neće raditi.
Pogledajte korisnički priručnik televizora.
BD Data Management
Current Device
:Internal memory
Total Size
:703MB
Available Size
:703MB
Delete BD Data
Change Device
\
:Internal memory
" Select ' Return
Delete all BD data in the storage.
Opis informacija uređaja (mjesta za pohranu
podataka) na proizvodu.
• Total Size : Ukupna veličina uređaja (mjesta za
pohranu podataka).
• Available Size : Dostupna veličina uređaja
(mjesta za pohranu podataka).
✎ NAPOMENA
▪ U načinu rada vanjske memorije, reprodukcija diska
▪
▪
▪
▪
bit će prekinuta ako odspojite USB uređaj tijekom
reprodukcije.
Podržani su samo USB uređaji formatirani u sustavu
datoteka FAT (oznaka DOS 8.3), te je preporučena
uporaba USB uređaja koji podržavaju protokol USB
2.0 i brzine čitanja ili pisanja od 4 MB/s ili brže.
USB HDD uređaj ne može se rabiti za pohranu
podataka s BD-a (BD-LIVE).
Funkcija Nastavak reprodukcije možda neće raditi
nakon formatiranja uređaja za pohranu.
Ukupna veličina značajke Upravljanje podacima s
Blu-ray diska može se razlikovati ovisno o verziji
softvera.
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 36
2010-02-18 오후 7:59:43
DivX(R) deaktivacija
Postavite funkcije koje se odnose na vrijeme.
Odaberite ovo za dobivanje novog registracijskog
koda.
05
Sat
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support Settings
Clock
Clock Mode
:Auto
\
Clock Set
Time Zone
:GMT + 0:00
DST
:Off
> Move " Enter ' Return
Choose your preferred method of setting clock.
• Clock Mode : Možete ga postaviti na Auto ili
Manual.
Odaberete li Manual, izbornik Clock Set bit će
aktiviran, a DST deaktiviran.
• Clock Set : Trenutno vrijeme i datum možete
postaviti ručno.
• Time Zone : Možete postaviti vremensku zonu
u kojoj se nalazite.
• DST : Možete uključiti ili isključiti DST (Ljetno
računanje vremena).
DivX(R) Registracija
Za kupnju i reprodukciju DivX(R) VOD sadržaja
pogledajte registracijski kod DivX(R) VOD.
Initial Setting
Disc Menu
:
Audio
:
Subtitle
:
Do you want
to deactivate your device?
Yes
No
✎ NAPOMENA
▪ Ovom se funkcijom može rukovati kad je deaktivirana
funkcija Registracija DivX-a(R).
Postavljanje mreže
Za početak postavljanja mrežne veze za svoj
proizvod, slijedite ove korake :
1. U početnom izborniku, pritisnite tipke ◄►
za odabir stavke Settings, pa pritisnite tipku
ENTER.
2. Tipkama ▲▼ odaberite stavku Network, a
zatim pritisnite tipku ENTER.
3. Tipkama ▲▼ odaberite stavku Network
Settings, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Postavljanje
Settings
Initial Setting
Disc Menu
:
Audio
DivX(R)
Video On Demand:
Subtitle
:
Your registration
code is : XXXXXXXXXX
To learn more visit www.divx.com/vod
OK
4. Tipkama ▲▼ odaberite stavku Network Type,
a zatim pritisnite tipku ENTER.
5. Tipkama ▲▼ odaberite postavke Wired ili
Wireless, a zatim pritisnite tipku ENTER.
6. Prijeđite na slijedeći dio.
Postavke mreže
✎ NAPOMENA
▪ Ova se mogućnost neće aktivirati pritisnete li OK.
Za aktiviranje mogućnosti prvo aktivirajte funkciju
Deaktivacija DivX-a(R).
Obratite se vašem pružatelju internetskih usluga te
saznajte imate li statičnu ili dinamičnu IP adresu.
Ako je dinamična, preporučamo vam automatske
postavke. Ovo je najlakša mogućnosti i u većini
slučajeva funkcionira. Ako je statična, morate
koristiti ručnu proceduru postavljanja.
Upute za žičanu mrežu nalaze se dolje. Upute
za bežičnu mrežu nalaze se iza uputa za žičanu
mrežu.
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 37
37
2010-02-18 오후 7:59:45
Postavljanje
Postavljanje žičane veze - ručno
Žičana mreža
1. Za odabir stavke Postavke mreže u izborniku
Network Settings, pritisnite tipke ▲▼, a
zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavljuje se zaslon Postavljanje internetskog
protokola.
2. Pritisnite tipku ►, odaberite Auto ili Manual,
a zatim pritisnite tipku ENTER.
Postavljanje žičane veze - automatsko
1. Odaberete li Auto, funkcija mreže automatski
prikuplja i ispunjava vrijednosti IP adrese,
maske podmreže itd.
✎ NAPOMENA
▪ Ovaj postupak može trajati do pet minuta.
1. Desnom tipkom miša pritisnite ikonu Mreža u
donjem desnom dijelu zaslona.
2. U skočnom izborniku pritisnite stavku Status.
3. U dijaloškom okviru koji je prikaže pritisnite
karticu Podrška.
4. Na kartici Podrška pritisnite tipku Pojedinosti.
Prikazuju se Postavke mreže.
Za unos mrežnih postavki u proizvod slijedite ove
korake;
1. Na zaslonu Postavljanje internetskog
protokola pritisnite tipku ENTER.
Settings
Network Settings
Display
Internet Protocol Setup :Auto
Audio
0
IP Address
: 0
System
0
Subnet Mask
: 0
Network
0
Gateway
: 0
Language
DNS
:Auto
Security
0
DNS Server
: 0
General
Support
Ako automatske postavke ne rade, mrežne
vrijednosti trebat ćete postaviti ručno.
Vrijednosti za postavke mreže iz većine računala
sa sustavom Windows dobit ćete sljedećim
postupkom:
\
0
0
0
0
0
0
0
0
> Move " Select ' Return
2. Nakon što je funkcija mreže prikupila mrežne
vrijednosti, pritisnite tipku RETURN. Tada
pokrenite test mreže kako biste se uvjerili da je
proizvod spojen na mrežu (Pogledajte stranicu 41).
3. Ako funkcija mreže ne zahtijeva mrežne
vrijednosti ili ste odabrali ručno postavljanje,
pogledajte upute ručnog postavljanja.
2. Za odabir stavke Manual pritisnite tipke ▲▼,
a zatim pritisnite tipku ENTER.
3. Za odlazak na prvo polje za unos pritisnite
tipku ▼ (IP adresa).
Settings
Network Settings
Display
Internet Protocol Setup :Manual
Audio
0
0
IP Address
: 0
System
Subnet Mask
: 255 255 255
Network
0
0
Gateway
: 0
Language
DNS
:Manual
Security
0
0
DNS Server
: 0
General
Support
\
0
0
0
0
> Move " Select ' Return
Select to configure your network type and IP address, or to perform a Network Test.
4. Za unos brojeva koristite brojčane tipke na
daljinskom upravljaču.
5. Po završetku svakog polja, tipkom ► prijeđite
na sljedeće polje.
Ostalim tipkama sa strelicama možete se
pomicati gore, dolje i natrag.
6. Unesite vrijednosti za IP Adress, Subnet
Mask i Gateway.
7. Za odlazak na stavku DNS pritisnite tipku ▼.
8. Za odlazak na prvo polje za unos DNS-a
pritisnite tipku ▼, Unesite brojeve kao gore.
38
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 38
2010-02-18 오후 7:59:47
Postavljanje bežične mrežne veze
- Automatsko traženje mreže
10. Pokrenite test mreže kako biste se uvjerili
da je proizvod spojen na mrežu (Pogledajte
stranicu 41).
Većina bežičnih mreža ima dodatni zaštitni sustav
koji od uređaja koji pristupaju mreži zahtijeva
odašiljanje šifriranog sigurnosnog koda koji
nazivamo Pristupni ili Sigurnosni ključ. Sigurnosni
ključ temelji se na Lozinka, obično riječi ili nizu
slova i brojeva određene duljine koju trebate
unijeti prilikom postavljanja zaštite bežične mreže.
Ako ovim načinom postavljate mrežnu vezu i
imate sigurnosni ključ za bežičnu mrežu, tijekom
postavljanja morat ćete unijeti lozinku.
Bežičnu mrežu možete postaviti na tri načina:
• Koristeći PBC (WPS)
• Pomoću funkcije Automatsko traženje mreže.
• Ručno.
Svaki način opisan je dolje.
Postavljanje bežične mrežne veze - PBC (WPS)
Najlakši način postavljanja bežične mrežne veze
jest uporabom funkcije PBC (WPS).
Ako se na vašem bežičnom usmjerivaču nalazi
tipka PBC (WPS), slijedite ove korake:
1. Za odabir stavke Postavke mreže u izborniku
Network Settings, pritisnite tipke ▲▼, a
zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavljuje se zaslon Postavljanje internetskog
protokola.
2. Pritisnite CRVENU(A) tipku na daljinskom
upravljaču.
3. Pritisnite tipku PBC (WPS) na vašem
usmjerivaču unutar iduće dvije minute. Vaš
proizvod na prikazuje Zaslon odabira meže te
automatski prikuplja sve potrebne vrijednosti
postavki mreže te se spaja na mrežu. Po
završetku na zaslonu se prikazuje tipka OK.
Pritisnite tipku ENTER na vašem daljinskom
upravljaču.
4. Nakon što je mreža postavljena, za izlazak iz
postavki mreže pritisnite tipku RETURN.
 Postavljanje mrežne veze
Za postavljanje bežične veze pomoću funkcije
Automatsko traženje mreže slijedite ove korake:
1. Za odabir stavke Postavke mreže u izborniku
Network Settings, pritisnite tipke ▲▼, a
zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavljuje se zaslon Postavljanje internetskog
protokola.
2. Za odabir stavke Internet Protocol Setup
pritisnite tipke ▲▼, a zatim pritisnite tipku
ENTER.
3. Za odabir između postavki Auto i Manual
pritisnite tipke ▲▼, a zatim pritisnite tipku
ENTER.
4. Ako ste odabrali Auto, pritisnite tipku ▲ za
prelazak do stavke Access Point Selection,
a zatim pritisnite tipku ENTER.
Funkcija Mreža traži dostupne bežične mreže.
Po završetku prikazuje popis dostupnih mreža.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Network Settings
Network Selection
Connecting to network.
Network Name(SSID) : shj
Stop
" Select ' Return
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 39
Postavljanje
Bežična mreža
05
9. Pritisnite tipku RETURN na vašem daljinskom
upravljaču.
39
2010-02-18 오후 7:59:48
Postavljanje
5. Za odabir mreže u popisu mreža pritisnite
tipke ▲▼, a zatim pritisnite tipku ENTER.
12. Za testiranje veze pritisnite tipku ▼ i odaberite
Network Test, a zatim pritisnite tipku ENTER.
6. Ako se pojavi skočni prozor PIN/Zaštita, idite
na 7. korak. Ako se pojavi zaslon Spajanje
mreže, idite na 11. korak.
Postavljanje bežične mrežne veze - Ručno
7. Za odabir stavke PIN ili Zaštita pritisnite tipke
▲▼.
Za većinu kućnih mreža odabrat ćete Zaštita
(za Sigurnosni ključ).
8. Na zaslonu Zaštita unesite Lozinku svoje mreže.
✎
NAPOMENA
▪
Lozinku biste trebali pronaći na jednom od zaslona
postavki koje ste koristili prilikom postavljanja
usmjerivača ili modema.
9. Za unos lozinke slijedite ove opće upute:
• Za unos brojeva pritisnite brojčane tipke na
daljinskom upravljaču.
• Za pomicanje od tipke do tipke na zaslonu
Sigurnosni ključ koristite tipke sa strelicom.
• Za unos slova idite na tipku s oznakom
a/A/1/, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Svakim pritiskom tipke ENTER mijenjate
vrstu znakova koje možete unositi (a/A/1/).
• Za unos slova pritisnite brojčanu tipku koja
odgovara slovu. Uzastopnim pritiskanjem
tipke mijenja se slovo.
• Za brisanje posljednjeg unesenog slova ili
broja idite na tipku Delete, a zatim pritisnite
tipku ENTER.
• Za brisanje svih unesenih slova i brojeva
idite na tipku Očisti, a zatim pritisnite tipku
ENTER. Možete pritisnuti i CRVENU(A)
tipku na daljinskom upravljaču.
10. Po završetku pritisnite ŽUTU(C) tipku na
daljinskom upravljaču ili prijeđite na tipku
Done, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavljuje se zaslon Spajanje mreže.
11. Pričekajte prikaz poruke za potvrdu veze,
a zatim pritisnite tipku ENTER. Ponovo se
pojavljuje zaslon Postavke mreže.
40
Ako automatsko postavljanje ne funkcionira,
vrijednosti za postavke mreže trebate unijeti ručno.
Vrijednosti za postavke mreže iz većine računala
sa sustavom Windows dobit ćete sljedećim
postupkom:
1. Desnom tipkom miša pritisnite ikonu Mreža u
donjem desnom dijelu zaslona.
2. U skočnom izborniku pritisnite stavku Status.
3. U dijaloškom okviru koji je prikaže pritisnite
karticu Podrška.
4. Na kartici Podrška pritisnite tipku Pojedinosti.
Prikazuju se Postavke mreže.
Za unos postavki mreže u proizvod slijedite ove
korake:
1. Na zaslonu Postavljanje internetskog
protokola pritisnite tipku ENTER.
2. Za odabir stavke Manual pritisnite tipke ▲▼,
a zatim pritisnite tipku ENTER.
3. Za odlazak na prvo polje za unos pritisnite
tipku ▼ (IP adresa).
Settings
Network Settings
Display
Access Point Selection :Not Selected
Audio
Internet Protocol Setup :Manual
System
0
0
IP Address
: 0
Network
Subnet Mask
: 255 255 255
Language
0
0
Gateway
: 0
Security
DNS
:Manual
General
0
0
DNS Server
: 0
Support
\
0
0
0
0
a PBC (WPS) > Move " Select ' Return
4. Brojčanim tipkama unesite brojeve.
5. Po završetku svakog polja, tipkom ► prijeđite
na sljedeće polje.
Ostalim tipkama sa strelicama možete se
pomicati gore, dolje i natrag.
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 40
2010-02-18 오후 7:59:48
8. Za odlazak na prvo polje za unos DNS-a
pritisnite tipku ▼. Unesite brojeve kao gore.
9. Po završetku pritisnite tipku ▲ za povratak
na Odabir pristupne točke. Izaberite mrežu, a
zatim pritisnite tipku ENTER.
▪
Kada proizvod koristi BD-LIVE za slanje podataka
s diska i zahtjev za certifikaciju diska poslužitelju,
poslužitelj koristi prenesene podatke za provjeru
valjanosti diska i vraća certifikat proizvodu.
Internetska veza može biti ograničena dok koristite
BD-LIVE sadržaje.
10. Idite na 6. korak gore opisanog postupka za
automatsko pretraživanje bežične mreže i
slijedite upute od te točke nadalje.
Testiranje mreže
Ovaj izbornik koristite za spajanje žičane mreže ili
provjeravanje ispravnosti mrežne veze.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Network Test
MAC Address (00:00:00:00:00:00)
IP Address,Subnet Mask,Gateway,DNS Server
Gateway Ping
Internet Service Test
Network testing...
Postavljanje
7. Za odlazak na stavku DNS pritisnite tipku ▼.
✎ NAPOMENA
▪ Što je valjani certifikat?
05
6. Unesite vrijednosti za IP Adress, Subnet
Mask i Gateway.
Jezik
Možete odabrati željeni jezik za početni izbornik,
izbornik diska itd.
• On-Screen Menu : Odaberite jezik prikaza na
zaslonu.
• Disc Menu : Odaberite jezik za prikaz izbornika
diska.
• Audio : Odaberite jezik audio zapisa na disku.
• Subtitle : Odaberite jezik titlova na disku.
✎ NAPOMENA
▪ Odabrani jezik pojavit će se samo ako je podržan na
disku.
Test your Internet Protocol setup to see if it works correctly.
Zaštita
Status mreže
Provjerite je li uspostavljena veza s mrežom i
Internetom.
Internetska veza BD-LIVE
Postavlja se za omogućavanje internetske veze
prilikom uporabe BD-LIVE usluge.
• Allow (All) : Internetska veza bit će omogućena
za sve BD-LIVE sadržaje.
• Allow (Valid Only) : Internetska veza bit će
omogućena samo za BD-LIVE sadržaje s
valjanim certifikatom.
• Prohibit : Internetska veza bit će onemogućena
za sve BD-LIVE sadržaje.
Pri prvom pokretanju ovog izbornika prikazuje se
zaslon za postavljanje lozinke.
Brojčanim tipkama unesite željenu
četveroznamenkastu lozinku. (Zadana lozinka je
0000.)
Roditeljska ocjena
Ova funkcija radi u sprezi s Blu-ray diskovima i
DVD-ima kojima je dodijeljena ocjena što pomaže
pri nadzoru vrsta Blu-ray diskova i DVD-a koje
vaša obitelj gleda.
Odaberite razinu ocjene koju želite postaviti.
Veći broj označava program koji je namijenjen
jedino odraslim osobama. Primjerice, ako
odaberete broj do razine 6, diskovi koji sadrže
razinu 7 i 8 neće se reproducirati.
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 41
41
2010-02-18 오후 7:59:49
Postavljanje
Ušteda energije
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Parental Rating
Change Password
 Off
8(Adults)
7
6
5
4
|
Možete smanjiti potrošnju energije postavljanjem
automatskog isključivanja prednje ploče ako se ne
koristi 5 sekundi.
• On : Prednja ploča automatski će se isključiti
ako se ne koristi 5 sekundi.
• Off : Funkcija uštede energije se ne koristi.
Prikaz na prednjoj strani
Promjena lozinke
Promijenite četveroznamenkastu lozinku za pristup
zaštitnim funkcijama.
Ako ste zaboravili lozinku
1. Izvadite disk.
2. Pritisnite tipku ZAUSTAVI (
) na prednjoj
ploči i držite je pritisnutom 5 sekundi ili dulje.
Sve će se postavke vratiti na tvorničke.
✎ NAPOMENA
▪ Nakon vraćanja na tvorničke postavke svi će
korisnički podaci spremljeni u podacima BD-a biti
izbrisani.
Općenito
Pozadina
Promijenite temu pozadine zaslona izbornika.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
42
Background
Mijenja osvjetljenje na prednjoj ploči.
• Auto : Izblijedi tijekom reprodukcije.
• Dim : Izblijedi prozor prikaza.
• Bright : Osvijetli prozor prikaza.
Zvuk uključivanja/isključivanja
napajanja
Svira melodiju prilikom uključivanja i isključivanja
proizvoda.
• On : Uključuje Zvuk napajanja.
• Off : Isključuje Zvuk napajanja.
Svjetlosni efekt
Možete aktivirati ili dealtivirati svjetlosni efekt na
vrhu proizvoda.
• Always On : Trajno aktivirajte svjetlosni efekt.
Odaberite ovu opciju za prikaz ponavljanja.
• Auto : Aktivirajte svjetlosni efekt pri uključivanju
i isključivanja proizvoda ili pri pomicanju ladice.
Odaberite ovu opciju pri instaliranju proizvoda u
vašem domu.
• Off : Trajno isključite svjetlosni efekt.
Skin 1
Skin 2
Skin 3
Skin 4
Skin 5
> Move " Select ' Return
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 42
2010-02-18 오후 7:59:51
Ovaj izbornik dopušta vam poboljšanje izvedbe
nadogradnjom softvera ili dodatne usluge. Možete
provjeriti trenutnu verziju softvera, nadograditi
putem interneta i postaviti Obavijest o automatskoj
nadogradnji. Ako je proizvod pravilno kabelom ili
bežično spojen u mrežu, proizvod će se prilikom
svakog uključivanja automatski spojiti s web-mjestom
tvrtke Samsung i preuzeti datoteke za ažuriranje ako
ima važećih nadogradnji.
Settings
Display
Software Upgrade
Software
Upgrade :
Audio
Disc Menu
System Current Version
Audio :XXX-XXXXXXXXX
:
Network
Subtitle
:
By Internet
\
Language
Auto Upgrade Notification:On
Security
General
" Select ' Return
Support
1. Za odabir stavke By Internet, pritisnite tipku
ENTER.
Ako postoje datoteke za ažuriranje, pojavit će
se skočna poruka.
2. Odaberete li Yes, proizvod će se prije
ponovnog pokretanja automatski isključiti.
(Nikada ga nemojte ručno isključivati.)
3. Pojavit će se skočni prozor koji prikazuje
napredovanje ažuriranja.
Po završetku ažuriranja proizvod će se
automatski ponovo isključiti.
4. Za isključivanje proizvoda pritisnite tipku
POWER.
• USB : Posjetite stranicu www.samsung.com/
bluraysupport te preuzmite i pohranite najnoviji
softver (RUF datoteku) na USB Flash pogonsku
jedinicu. Za ažuriranje softvera spojite USB Flash
pogonsku jedinicu u USB utor proizvoda (ladica
za disk mora biti prazna), a zatim slijedite upute
na zaslonu.
• CD/DVD : Posjetite stranicu www.samsung.
com/bluraysupport pa preuzmite i zapišite
najnoviji softver (RUF datoteku) na disk.
Umetnite disk u proizvod i pokrenite ažuriranje,
a zatim slijedite upute na zaslonu.
Postavljanje
Nadogradnja softvera
Možete ažurirati softver i bilo kojim od sljedeća
dva načina: Ažuriranje softvera jednako je onome
u izborniku By Internet.
05
Podrška
✎ NAPOMENA
▪ Nadogradnje softvera pomoću USB Host džeka
▪
▪
▪
▪
moraju se izvršiti bez umetnutog diska.
Želite li otkazati nadogradnju tijekom preuzimanja
podataka za nadogradnju, pritisnite tipku ENTER.
Po završetku nadogradnje sustava provjerite
pojedinosti softvera u izborniku Nadogradnja softvera.
Ne isključujte proizvod tijekom nadogradnje sustava,
u protivnom proizvod možda neće ispravno raditi.
Nadogradnja softvera pomoću priključka USB Host
izvodi se samo pomoću USB memorijskog štapića.
Obratite se tvrtki Samsung
Za pomoć oko uporabe vašeg proizvoda ostavite
vaše podatke za kontakt.
✎ NAPOMENA
▪ Ažuriranje će biti dovršeno kada se proizvod nakon
▪
ponovnog pokretanja isključi. Za uključivanje
i uporabu ažuriranog proizvoda pritisnite tipku
POWER.
Nikada ručno ne isključujte proizvod tijekom
postupka ažuriranja.
Tvrtka Samsung Electronics ne snosi pravnu
odgovornost za kvar proizvoda čiji je uzrok nestabilna
internetska veza ili nemar korisnika tijekom
nadogradnje softvera.
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 43
43
2010-02-18 오후 7:59:52
Osnovne funkcije
Reprodukcija diska
Uporaba izbornika Disk/Naslov/Skočni
Reprodukcija
Uporaba izbornika Disk
1. Za otvaranje ladice za disk pritisnite tipku
OTVORI/ZATVORI (
).
2. Pažljivo stavite disk u ladicu tako da naljepnica
na disku gleda prema gore.
3. Za zatvaranje ladice za disk pritisnite tipku
OTVORI/ZATVORI (
).
4. Pritisnite tipku REPRODUCIRAJ (
).
Tipke vezane uz reprodukciju
REPRODUCIRAJ (
1. Tijekom reprodukcije pritisnite
tipku DISC MENU na daljinskom
upravljaču.
2. Za odabir željene stavke pritisnite
tipke ▲▼◄►, a zatim pritisnite tipku ENTER.
✎ NAPOMENA
▪ Ovisno o disku, stavke izbornika mogu se razlikovati
i izbornik može biti nedostupan.
) Započinje reprodukciju.
ZAUSTAVI (
PAUZIRAJ (
hZ
)
)
Zaustavlja reprodukciju.
• Jedan pritisak tipke : pamti se
mjesto zaustavljanja.
• Dva pritiska tipke : ne pamti se
mjesto zaustavljanja.
Privremeno zaustavlja reprodukciju.
Uporaba izbornika Naslov
Z
1. Tijekom reprodukcije pritisnite
tipku TITLE MENU na daljinskom
upravljaču.
2. Za odabir željene stavke pritisnite
tipke ▲▼◄►, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Struktura diska
Sadržaj diska obično je podijeljen kako je dolje
opisano.
✎ NAPOMENA
▪ Ovisno o disku, stavke izbornika mogu se razlikovati
• Blu-ray Disc, DVD-VIDEO
naslov 1
naslov 2
poglavlje 1 poglavlje 2 poglavlje 1 poglavlje 2
Reprodukcija popisa naslova
• Audio CD (CD-DA)
staza 1
staza 2
staza 3
poglavlje 3
i izbornik može biti nedostupan.
z
staza 4
staza 5
• MP3, WMA, DivX, MKV i MP4
mapa (grupa) 1
mapa (grupa) 2
datoteka 1 datoteka 2 datoteka 1 datoteka 2 datoteka 3
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku
DISC MENU ili TITLE MENU.
2. Za odabir naslova koji želite
reproducirati s popisa Popis naslova
pritisnite tipke ▲▼, a zatim tipku
ENTER.
✎ NAPOMENA
▪ Ako vaš disk ima listu za reprodukciju, pritisnite gumb
ZELENO(B) da idete na listu za reprodukciju.
44
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 44
2010-02-18 오후 7:59:53
2. Za odabir željenog izbornika pritisnite
tipke ▲▼◄► ili tipku ENTER.
✎ NAPOMENA
▪ Ovisno o disku, stavke izbornika mogu se razlikovati
i izbornik može biti nedostupan.
Uporaba funkcija Traženje i Preskakanje
• Tijekom reprodukcije pritisnite tipku PRESKOČI
(
).
Pritiskom na tipku PRESKOČI (
) prelazite
na sljedeće poglavlje.
Pritiskom na tipku PRESKOČI (
) prelazite
na početak poglavlja. Još jednim pritiskom
prelazite na početak prethodnog poglavlja.
Usporena reprodukcija/Reprodukcija
u koracima
Tijekom reprodukcije možete brzo tražiti po
poglavlju ili stazi te rabiti funkciju preskakanja za
skakanje na sljedeći odabir.
Usporena reprodukcija
Traženje željenog prizora
• U zaustavljenom načinu rada pritisnite tipku
TRAŽI (
).
Pritisnete li tipku TRAŽI (
) brzina reprodukcije
smanjuje se na
* 1/8 * 1/4 * 1/2
• Za povratak na reprodukciju normalne brzine
pritisnite tipku REPRODUCIRAJ (
).
hzZyx
• Tijekom reprodukcije pritisnite tipku TRAŽI
(
).
Svaki put kada pritisnete tipku TRAŽI (
)
brzina reprodukcije mijenja se kako slijedi.
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
DivX, MKV, MP4
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
hzZyx
✎ NAPOMENA
▪ Tijekom spore reprodukcije ne čuje se zvuk.
▪ Spora reprodukcija radi samo prema naprijed.
Reprodukcija u koracima
)1)2)3
(1(2(3
• Za povratak na reprodukciju normalne brzine
pritisnite tipku REPRODUCIRAJ (
).
✎ NAPOMENA
▪ Tijekom traženja ne čuje se zvuk.
Osnovne funkcije
hzZyx
h
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku
POPUP MENU na daljinskom
upravljaču.
06
Preskakanje poglavlja
Uporaba izbornika Popup
hzZyx
• U zaustavljenom načinu rada pritisnite tipku
PAUZIRAJ (
).
Novi se okvir pojavljuje svaki put kada pritisnete
tipku PAUZIRAJ (
).
• Za povratak na reprodukciju normalne brzine
pritisnite tipku REPRODUCIRAJ (
).
✎ NAPOMENA
▪ Tijekom načina reprodukcije u koracima ne čuje se
▪
zvuk.
Reprodukcija u koracima radi samo prema naprijed.
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 45
45
2010-02-18 오후 7:59:54
Osnovne funkcije
Ponavljanje reprodukcije
Ponavljanje naslova ili poglavlja
hzZy
Ponavlja naslov ili poglavlje diska.
Ovisno o disku, funkcija Ponavljanje možda nije
dostupna.
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku
REPEAT na daljinskom upravljaču.
2. Za odabir stavki Chapter ili Title pritisnite
tipke ▲▼, a zatim pritisnite tipku ENTER.
4. U točki u kojoj želite zaustaviti ponovnu
reprodukciju (B) pritisnite tipku ENTER.
5. Za povratak na normalnu reprodukciju ponovo
pritisnite tipku REPEAT.
6. Pritisnite tipku ENTER.
✎ NAPOMENA
▪ Postavite li točku (B) prije nego je prošlo 5 sekundi,
pojavit će se poruka zabrane.
Uporaba tipke TOOLS
Tijekom reprodukcije možete koristiti
izbornik diska pritiskom na tipku TOOLS.
• Zaslon izbornika Alati
Repeat
> Chapter
Tools
3. Za povratak na normalnu reprodukciju ponovo
pritisnite tipku REPEAT.
4. Za odabir stavke Off pritisnite tipke ▲▼, a
zatim pritisnite tipku ENTER.
Ponavljanje dijela
hzZy
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku
REPEAT na daljinskom upravljaču.
2. Za odabir stavke Repeat A-B pritisnite tipke ▲▼.
Repeat
> Repeat A-B : Off " Mark A
Title
:
1/1
Chapter
<
4/21
Playing Time
:
00:12:06
Audio
: 1/7 ENG Multi CH
Subtitle
:
Angle
:
>
1/6 ENG
1/1
BONUSVIEW Video:
Off
BONUSVIEW Audio:
0/1 Off
Picture Setting
< Change " Select
✎ NAPOMENA
▪ Ovisno o disku, izbornik AlatI može se razlikovati.
Izravno pomicanje do željenog
prizora
hzZy
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku TOOLS.
2. Za odabir stavki Title, Chapter ili Playing
Time pritišćite tipke ▲▼.
3. U točki od koje želite početi ponovnu
reprodukciju (A) pritisnite tipku ENTER.
46
3. Brojčanim tipkama unesite željeni Title,
Chapter ili Playing Time, a zatim pritisnite
tipku ENTER.
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 46
2010-02-18 오후 7:59:57
Ovom funkcijom možete upravljati i
pritiskom tipke AUDIO na daljinskom
upravljaču.
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku TOOLS.
2. Za odabir stavke Audio pritisnite tipke ▲▼.
3. Za odabir željenog audio jezika pritisnite tipke
◄►.
✎ NAPOMENA
▪ Ako dio BONUSVIEW ne sadrži audio postavke za
▪
▪
▪
▪
▪
BONUSVIEW, na zaslonu se ne prikazuje pokazivač
◄►.
Ako se u Blu-ray disku nalazi dio BONUSVIEW, prikazuju
se informacije o primarnom/sekundarnom načinu.
Za prebacivanje između primarnog i sekundarnog audio
načina koristite tipke ◄►.
Ova funkcija ovisi o audio jezicima šifriranima na
disku i možda neće biti dostupna.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
promijeniti željeni titl u izborniku Izbornik diska.
Pritisnite tipku DISC MENU.
Ova funkcija ovisi o titlovima šifriranima na disku i
možda neće raditi na svim Blu-ray diskovima ili DVDima.
Blu-ray disk može sadržavati do 255 jezika titla, a
DVD do 32.
Ako se u Blu-ray disku nalazi dio BONUSVIEW,
prikazuju se i informacije o primarnom/sekundarnom
načinu.
Ovom funkcijom u isto se vrijeme mijenjaju primarni
i sekundarni titlovi.
Ukupan broj titlova zbroj je primarnih i sekundarnih
titlova.
Pritisnite li tipku SUBTITLE na daljinskom upravljaču,
prikazat će se traka titla.
Za uklanjanje trake titla pritisnite tipku RETURN.
Promjena kuta kamere
Blu-ray disk može sadržavati do 32 audio jezika, a
DVD do 8.
Kod nekih Blu-ray diskova možete odabrati višekanalni
oblik LPCM ili digitalni zvučni zapis Dolby na
engleskom.
Pritisnite li tipku AUDIO na daljinskom upravljaču,
prikazat će se traka Audio.
Za uklanjanje trake Audio pritisnite tipku RETURN.
Odabir jezika titla
hZx
Ovom funkcijom možete upravljati
i pritiskom tipke SUBTITLE na
daljinskom upravljaču.
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku TOOLS.
2. Za odabir stavke Subtitle pritišćite tipke ▲▼.
3. Za odabir željenog jezika titla pritišćite tipke
◄►.
hZ
Kada Blu-ray Disc ili DVD sadrži višestruke kutove
za određeni prizor, možete upotrijebiti funkciju KUT.
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku TOOLS.
2. Za odabir stavke Angle pritisnite tipke ▲▼.
3. Za odabir željene postavke stavke Kut pritisnite
tipke ◄►.
Odabir postavki slike
hzZy
Ova funkcija omogućuje prilagodbu kvalitete video
zapisa kad ste uređaj spojili na televizor putem
HDMI veze.
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku TOOLS.
2. Za odabir stavke Picture Setting, pritišćite tipke
▲▼, a zatim tipku ENTER.
3. Za odabir željene postavke stavke Picture
Setting, pritišćite tipke ◄►, a zatim tipku
ENTER.
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 47
Osnovne funkcije
hzZx
✎ NAPOMENA
▪ Ovisno o Blu-ray disku ili DVD-u, možda možete
06
Odabir audio jezika
47
2010-02-18 오후 7:59:58
Osnovne funkcije
Slušanje glazbe
• Dynamic : Odaberite ovu postavku za
povećanje oštrine.
• Normal : Odaberite ovu postavku za većinu
programa koje gledate.
• Movie : Ovo je najbolja postavka za
gledanje filmova.
• User : Korisnik može pojedinačno prilagoditi
oštrinu i funkciju smanjenja smetnji.
ow
Tipke za reprodukciju glazbe na
daljinskom upravljaču
Postavljanje značajke BONUSVIEW
@
h
!
Značajka BONUSVIEW omogućava vam gledanje
dodatnog sadržaja (npr. komentara) u malenom
zaslonskom prozoru tijekom reprodukcije filma.
Ova funkcija dostupna je samo ako disk sadrži
značajku Bonusview.
Ovom funkcijom možete upravljati
i pritiskom tipke BONUSVIEW na
daljinskom upravljaču.
9
BONUSVIEW Audio automatski će se izmijeniti u
skladu s postavkom BONUSVIEW Video.
Tools
BONUSVIEW Video<
Off
BONUSVIEW Audio:
0/1 Off
48
SOURCE
SOURCE
SUBTITLE
SUBTITLE
AUDIO
AUDIO
1
2
DISC
DISC MENU
MENU
MENU
MENU
TITLE
TITLE MENU
MENU
POPUP
POPUP
TOOLS
TOOLS
INFO
INFO
RETURN
RETURN
EXIT
EXIT
3
4
7
INTERNET@
INTERNET@ FULL
FULL SCREEN
SCREEN REPEAT
REPEAT
5
6
79
79
MUTE
MUTE
1
Tipke TRAŽI : VOL
Brza reprodukcija.
CH
(Samo Audio CD (CD-DA))
2
Tipka PAUZIRAJ : Privremeno zaustavlja reprodukciju.
3
Tipka REPRODUCIRAJ : Reproducira trenutno
odabranu stazu.
4
Tipke ▲▼ : Odabire pjesmu iz popisa Popis glazbe
ili Popis pjesama.
5
ŽUTA(C) tipka : Odabire ili poništava odabir staze iz
popisa glazbe.
6
Tipka REPEAT : Odabire način reprodukcije u
popisu pjesama.
7
Tipka ENTER : Reproducira i zaustavlja odabranu stazu.
8
Tipke ◄► : Brza reprodukcija.
(osim za audio CD (CD-DA))
9
Tipka ZAUSTAVI : Zaustavlja stazu.
0
Tipka PRESKOČI : Tijekom reprodukcije njome
idete na sljedeću stranicu popisa Popis glazbe ili na
sljedeću stazu popisa Popis pjesama.
>
Picture Setting
BONUSVIEW
BONUSVIEW
8
2. Za odabir stavke BONUSVIEW Video ili
BONUSVIEW Audio pritišćite tipke ▲▼.
✎ NAPOMENA
▪ Ako se prebacite iz postavke BONUSVIEW Video,
TV
TV
POWER
POWER
0
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku TOOLS.
3. Za odabir željenog dodatka pritisnite gumbe
◄►.
POWER
< Change " Select
AK59-00104R
AK59-00104R
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 48
2010-02-18 오후 8:00:00
Tipke BROJČANA : Tijekom reprodukcije popisa
pjesama pritisnite broj željene pjesme. Reproducira
se odabrana pjesma.
Ponavljanje Audio CD-a (CD-DA)/
MP3 diskova
Reprodukcija Audio CD-a (CD-DA)/
MP3 diskova
1. Audio CD (CD-DA) ili MP3 disk umetnite u
ladicu za disk.
• Kod Audio CD-a (CD-DA) automatski se
reproducira prva staza.
• Kod MP3 diska za odabir stavke Music
pritišćite tipke ◄►, a zatim pritisnite tipku
ENTER.
Elementi zaslona Audio CD-a (CD-DA)/
MP3 diska
1
2
3
Playlist
TRACK 001
TRACK 001
04:07
TRACK 004
00:08 / 05:57
03:41
TRACK 005
03:17
TRACK 006
" Pause
5
Prikazuje trenutni status reprodukcije.
7
Prikazuje status ponavljanja reprodukcije.
1. Tijekom reprodukcije popisa pjesama
pritisnite tipku REPEAT.
2. Uzastopnim pritiskom tipke REPEAT
odaberite željeni način reprodukcije.
Isključeno
Audio CD
(CD-DA)/MP3
Staze na disku
reproduciraju se redom
kojim su snimljene na disk.
(
)Pjesma
Audio CD
(CD-DA)
Ponavlja se trenutna staza.
(
)Jedna
MP3
Ponavlja se trenutna staza.
(
)Sve
Audio CD
(CD-DA)/MP3
Sve se staze ponavljaju.
(
) Izmiješaj
Audio CD
(CD-DA)/MP3
Mogućnost „izmiješaj“
reproducira staze na disku
nasumičnim odabirom.
1/6
04:27
TRACK 003
+
6
05:57
TRACK 002
7
6
Prikazuje trenutno vrijeme reprodukcije/ukupno
vrijeme reprodukcije.
03:35
Tools ' Return
4
1
Prikazuje informacije o glazbi.
2
Prikazuje popis pjesama.
3
Prikazuje trenutnu stazu/ukupan broj staza.
4
Prikazuje dostupne tipke.
Popis pjesama
1. Audio CD (CD-DA) ili MP3 disk umetnite u
ladicu za disk.
• Kod Audio CD-a (CD-DA) automatski se
reproducira prva staza.
• Kod MP3 diska za odabir stavke Music
pritišćite tipke ◄►, a zatim pritisnite tipku
ENTER.
2. Za prelazak na popis Popis glazbe pritisnite tipku
ZAUSTAVI (
) ili RETURN.
Prikazuje se zaslon popisa Popis glazbe.
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 49
Osnovne funkcije
@
2. Za odabir staze koju želite reproducirati
pritišćite tipke ▲▼, a zatim pritisnite tipku
ENTER.
5
06
!
Tipka PRESKOČI : Tijekom reprodukcije njome
idete na prethodnu stranicu popisa Popis glazbe ili
na prethodnu stazu popisa Popis pjesama.
Ako ovu tipku pritisnete nakon tri sekunde
reprodukcije u popisu pjesama, trenutna će
se pjesma ponovno reproducirati od početka.
Ali ako ovu tipku pritisnite unutar tri sekunde
nakon početka reprodukcije u popisu pjesama,
reproducirat će se prethodna pjesma.
49
2010-02-18 오후 8:00:01
Osnovne funkcije
3. Za prebacivanje željene staze pritišćite tipke
▲▼◄►, a zatim za provjeru željenih staza
pritisnite ŽUTU(C) tipku.
Ponovite ovaj postupak za odabir dodatnih
staza.
Music
3 files selected 1/2 Page
TRACK 003
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
TRACK 008
TRACK 009
TRACK 010
3. Za odabir mape koju želite reproducirati
pritišćite tipke ▲▼◄►, a zatim pritisnite tipku
ENTER.
00:03:35
00:03:17
00:03:49
00:03:47
00:03:45
00:03:53
CDDA
c Select
() Jump page
' Return
4. Ako se u popisu pjesama pojavi staza koju ne
želite, ponovo pritisnite ŽUTU(C) tipku.
Odabrana staza bit će izbrisana.
5. Za reprodukciju odabranih staza pritisnite tipku
ENTER.
Odabrana staza automatski će se reproducirati.
Playlist
TRACK 001
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
+
Reprodukcija JPEG diska
2. Za odabir stavke Photos, pritišćite tipke ◄►,
a zatim pritisnite tipku ENTER.
00:03:41
00:04:07
G
1. JPEG disk umetnite u ladicu za disk.
00:04:27
00:05:57
Reprodukcija slike
1/3
05:57
04:27
04:07
4. Za odabir fotografije koju želite reproducirati
pritišćite tipke ▲▼◄►, a zatim pritisnite tipku
ENTER.
Automatski se pokreće Dijaprojekcija.
✎ NAPOMENA
▪ U načinu prikaza preko cijelog zaslona ne možete
povećati titl i PG grafiku.
Uporaba tipke TOOLS
Tijekom prikazivanja dijaprojekcije možete
pokrenuti razne funkcije pritiskom na tipku
TOOLS.
00:08 / 05:57
Tools
Stop Slide Show
" Pause
Slide Show Speed : Tools ' Return
Normal
Background Music
Zoom
Rotate
6. Za prelazak na popis Popis glazbe pritisnite
tipku ZAUSTAVI (
) ili RETURN.
Information
>Move "Enter 'Return
7. Za prelazak na popis Popis pjesama pritisnite
tipku ENTER.
✎ NAPOMENA
▪ Na Audio CD-u (CD-DA) možete napraviti popis s
najviše 99 pjesama.
50
• Stop Slide Show : Ovo odaberite želite li
zaustaviti dijaprojekciju.
• Slide Show Speed : Ovo odaberite želite li
prilagoditi brzinu dijaprojekcije.
• Background Music : Ovo odaberite želite li
tijekom gledanja slike slušati glazbu.
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 50
2010-02-18 오후 8:00:04
5. Za odabir stavke USB pritišćite tipke ▲▼, a
zatim pritisnite tipku ENTER.
4-1. Pritisnite PLAVU(D) tipku.
✎ NAPOMENA
▪ Za omogućavanje funkcije Pozadinska glazba,
Please activate Internet@TV service
to enjoy a variety of Internet Services.
glazbene i MP3 datoteke moraju se nalaziti u istoj
mapi. Međutim, kakvoću zvuka može poremetiti
stupanj komprimiranosti MP3 datoteke, veličina
fotografije i način kodiranja.
USB
Reprodukcija s USB uređaja za
pohranu
USB veza može vam poslužiti za reprodukciju
multimedijskih datoteka (MP3, JPEG, DivX itd.)
preuzetih s USB uređaja za pohranu.
1. Idite na početni izbornik.
2. Kad je reprodukcija zaustavljena, spojite USB
uređaj za pohranu putem USB priključka na
prednjoj ploči proizvoda.
Prikazuje se poruka “Do you want to access
the device?”
3. Za odabir mogućnosti Yes, pritišćite tipke , a
zatim pritisnite tipku ENTER.
USB
USB
d Home
" Enter
6-1. Za odabir željenih stavki videozapisa, glazbe ili fotografija pritišćite tipke ▲▼, a zatim pritisnite tipku ENTER.
7. Za reprodukciju datoteka videozapisa, glazbe
ili fotografija pogledajte stranice 48~51.
✎ NAPOMENA
▪ Za sprečavanje mogućeg oštećenja memorije USB-a
▪
▪
CD
5-1. Za odabir stavke USB pritišćite tipke ◄►, a
zatim pritisnite tipku ENTER.
4. Pritisnite CRVENU(A) tipku.
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
Osnovne funkcije
6. Za odabir željenih stavki videozapisa, glazbe
ili fotografija pritišćite tipke ◄►, a zatim
pritisnite tipku ENTER.
06
• Zoom : Ovo odaberite želite li uvećati trenutnu
sliku. (Uvećano do 4 puta)
• Rotate : Ovo odaberite želite li zaokrenuti sliku.
(Ovo će zaokrenuti sliku u smjeru kazaljki sata ili
obratno.)
• Information : Prikazuju se informacije o slici
uključujući naziv, veličinu itd.
morate na sigurni način ukloniti USB uređaj za
pohranu (pokretanjem funkcije “Sigurno uklanjanje
USB-a”. Za prebacivanje na početni izbornik pritisnite
tipku MENU, odaberite ŽUTU(C) tipku i pritisnite
tipku ENTER.
Kada je reprodukcija datoteka Audio CD-a (CD-DA),
MP3 datoteka i JPEG datoteka zaustavljena, pritiskom
tipke FULL SCREEN na daljinskom upravljaču ne
možete vidjeti cijeli zaslon.
Umetnete li disk tijekom reprodukcije s USB uređaja
za pohranu, način rada uređaja automatski se
promijeni u “DVD ili CD”.
USB a Change Device c Safely Remove USBd View Devices" Enter
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 51
51
2010-02-18 오후 8:00:06
Mrežne usluge
Spajanjem proizvoda na sustav mreže možete
uživati u raznolikim mrežnim uslugama kao što su
Internet@TV ili BD-LIVE.
Prije uporabe bilo koje mrežne usluge
pogledajte sljedeće upute.
4. Nakon prihvaćanja ugovora o usluzi započet
će ažuriranje usluge Internet@TV. To traje
nekoliko minuta.
Po završetku ažuriranja ugledat ćete zaslon
izbornika za Internet@TV.
1. Spojite proizvod na mrežu.
(Pogledajte stranice 27~28)
Brzi pregled usluge Internet@TV
2. Konfigurirajte postavke mreže.
(Pogledajte stranice 37~41)
1
2
3
Recommended
Upotreba usluge Internet@TV
Spojite player na mrežu i preuzmite razne aplikacije
uz naplatu ili besplatno.
Internet@TV izravno s mreže na vaš player donosi
korisne i zabavne sadržaje i usluge poput vijesti,
vremenske prognoze, burze dionica, igara, filmova i
glazbe.
Ovom funkcijom možete upravljati
i pritiskom tipke INTERNET@ na
daljinskom upravljaču.
My Applications
by Date 1/3
Samsung Apps Settings
6
a Login b Mark as Favorite d Sort by ' Return
5
4
1
Komercijalno : Prikazuje vodič za Internet@TV,
uvod u proizvod i uvod u novu aplikaciju.
Početak uporabe usluge Internet@TV
2
Recommended : Prikazuje preporučeni sadržaj
kojeg uređuje tvrtka Samsung.
1. Idite na početni izbornik.
3
My Applications : Prikazuje vašu osobnu galeriju
koju sami možete dodati i izbrisati.
4
Pomoć pri navigaciji : Prikazuje dostupne tipke
daljinskog upravljača.
• CRVENA(A) : Za prijavu na Internet@TV.
• GREEN(B) : Za označavanje omiljene aplikacije.
• PLAVA(D) : Za razvrstavanje aplikacija.
• Return : Za povratak na prethodni izbornik.
5
Settings : Možete postaviti sustav, napraviti račune itd.
6
Samsung Apps : Možete preuzeti razne aplikacijske
usluge uz naplatu ili besplatno.
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
No Disc
a Change Device d View Devices
" Enter
2. Za odabir usluge Internet@TV pritišćite tipke
◄► pa pritisnite tipku ENTER.
3. Na početnom zaslonu usluge Internet@TV
vidjet ćete zaslon s ugovorom o usluzi.
Prije uporabe usluge Internet@TV trebate se
složiti s uvjetima i odredbama uporabe usluge.
52
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 52
2010-02-18 오후 8:00:08
1
2
abc
3
def
4
ghi
5
jkl
6
mno
7
pqrs
8
tuv
9
wxyz
0
Input Mode
a
13. Pritisnite tipku ENTER.
14. Karta i adresa pojavljuju se na zaslonu.
✎ NAPOMENA
▪ Tvrtka Samsung Electronics ne snosi pravnu
▪
Delete
A
1

Na primjer, ovako se u aplikaciji Google karte traži
adresa:
▪
1. Tipkom ENTER daljinskog upravljača
odaberite ikonu Google karte na usluzi
Internet@TV.
▪
2. Za funkciju PRETRAGA pritisnite ZELENU(B)
tipku.
3. Za kretanje do prozora “Traženje ili adresa”
pritišćite tipke ◄►.
4. Za uporabu funkcije “Traženje ili adresa”
pritisnite tipku ENTER.
5. Na primjer, želite unijeti adresu ‘105
Challenger Rd., Ridgefield Park NJ’.
6. Za promjenu načina unosa iz malih slova u
brojeve, dva puta pritisnite tipku SUBTITLE
na daljinskom upravljaču.
7. Pritisnite ‘1’, ‘0’, ‘5’.
8. Za unos razmaka pritisnite ŽUTU(C) tipku na
daljinskom upravljaču.
Mrežne usluge
Pomoću daljinskog upravljača, za unos teksta u
nekoliko Internet@TV aplikacija možete koristiti
zaslonsku tipkovnicu.
Pritisak tipke SUBTITLE na daljinskom upravljaču
za vrijeme uporabe zaslonske tipkovnice
omogućuje vam promjenu tekstnih polja u mala
slova, velika slova, brojeve ili ikone.
12. Pritiskom tipki na daljinskom upravljaču
unesite ostatak adrese ‘Challenger Rd.,
Ridgefield Park NJ’.
07
Uporaba tipkovnice
▪
▪
▪
▪
odgovornost za prekid usluge Internet@TV kojeg je
iz bilo kojeg razloga izazvao pružatelj usluge.
Usluga Internet@TV treba preuzeti i obraditi podatke
putem Interneta kako biste na zaslonu televizora
mogli uživati u sadržajima.
Ako je internetska veza nestabilna, usluga može
kasniti ili se prekinuti.
Nadalje, proizvod se može automatski isključiti.
Ako se to dogodi, provjerite internetsku vezu i
pokušajte ponovo.
Aplikacijska usluga možda će biti samo na
engleskom jeziku i dostupni sadržaji mogu se
razlikovati ovisno o području.
Pri uporabi aplikacijske usluge ne možete koristiti
tipku FULL SCREEN na daljinskom upravljaču.
Više informacija o usluzi Internet@TV pronađite na
web-mjestu svojeg pružatelja usluga.
Pružene usluge mogu se mijenjati ovisno o pružatelju
usluge Internet@TV.
Sadržaji usluge Internet@TV mogu se razlikovati
prema verziji programske opreme.
DivX sadržaji sa zaštitom od kopiranja koji se
naplaćuju mogu se reproducirati samo pomoću
HDMI kabela.
Ako ste player povezali s televizorom pomoću
komponentnog ili video kabela, DivX video signal
ne može se slati ili će se prikazati skočne poruke
„Connect with a HDMI cable to play this file.“ ili
“Cannot play current file ”.
9. Za promjenu načina unosa iz brojeva u veliko
slovo, 3 puta pritisnite tipku SUBTITLE na
daljinskom upravljaču.
10. Za unos slova C na daljinskom upravljaču, 3
puta pritisnite tipku 2.
11. Za promjenu načina unosa iz velikog slova u
malo slovo, 3 puta pritisnite tipku SUBTITLE
na daljinskom upravljaču.
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 53
53
2010-02-18 오후 8:00:08
Mrežne usluge
Prijava u račun
Postavljanje sustava
Za ugodniji doživljaj aplikacije registrirajte se i
prijavite u svoj račun.
Najprije trebate napraviti svoj račun.
(Upute o izradi računa pronađite pod naslovom
Internet@TV ID na ovoj stranici.)
1. Za odabir željene aplikacije pritišćite tipke
▲▼◄► pa pritisnite CRVENU(A) tipku.
Reset
Ponovo postavlja postavke usluge Internet@TV na
tvornički zadane postavke.
✎ NAPOMENA
▪ Ukoliko zaboravite lozinku, pritisnite gumb ZAUSTAVI
(
) na prednjoj ploči proizvoda više od 5 sekundi
bez umetnutog diska.
Login
Internet@TV ID
admin
User Account :
Password :
a Create
[0~9] Enter PIN ' Cancel
Create
2. Unesite korisnički račun i lozinku.
Napravite račun i povežite ga sa željenim
aplikacijskim uslugama.
Postavke
Napravite ID-e i s ovog zaslona konfigurirajte
postavke usluge Internet@TV.
Settings
 System setup
 Internet@TV ID
 Service Manager
 Properties
✎ NAPOMENA
▪ Naziv računa mora sadržavati najmanje 1, a najviše
▪
Change the Service Lock password
Reset
54
Ovaj izbornik koristite za stvaranje ili brisanje
računa te unos ili brisanje podataka o računu.
Možete upravljati svojim računom uključujući
informacije o računu stranice sadržaja.
Račun vrijedi samo za uslugu Internet@TV.
8 znakova.
Možete registrirati najviše 10 naziva korisničkih
računa.
Manager
' Cancel
• Service Site : Registrirajte informacije za prijavu
za uslužna mjesta.
• Chage Password : Promijenite lozinku računa.
• Delete : Izbrišite račun.
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 54
2010-02-18 오후 8:00:09
Lock
Zaključajte aplikaciju. Za pristup zaključanoj
aplikaciji potrebna je lozinka.
Delete
• CRVENA(A) (Login) : Za prijavu na internetsku
uslugu.
• ZELENA(B) (Thumbnail View) : Za promjenu
načina prikaza.
• PLAVA(D) (Sort By) : Za razvrstavanje aplikacija
na Izdvojene, Najčešće preuzimane, Najnovije ili
Po nazivu.
Mrežne usluge
Izbrišite i zaključajte aplikacije instalirane na usluzi
Internet@TV.
Uporaba tipki u boji sa značajkom Aplikacije
tvrtke Samsung
07
Upravljač uslugama
✎ NAPOMENA
▪ Dostupne usluge internetskog sadržaja mogu se
Izbrišite aplikaciju.
dodavati ili brisati.
Svojstva
Prikaz informacija o usluzi Internet@TV.
Za testiranje vaše mrežne veze upotrijebite
mogućnost „Provjera brzine internetske veze“.
Samsung Apps
Ovdje možete pronaći razne aplikacije organizirane
u različitim kategorijama. Za neke aplikacije
preuzimanje se naplaćuje.
Samsung Apps
What's New?
 Video
 Sports
 Lifestyle
 Games
 Infomation
 Other

Video
Featured
1/1
Most downloaded
Most recent
YouTube
TV store Test User002
Name
Free
My Page
Help
a Login
b Thumbnail View
d Sort By
' Return
My Page
Prikazuje popis aplikacija.
Help
Imate li pitanja u vezi usluge Internet@TV, prvo
pogledajte ovaj dio. Ako vam nijedan od savjeta
ne pomaže, posjetite web-mjesto za pomoć.
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 55
55
2010-02-18 오후 8:00:09
Mrežne usluge
BD-LIVE™
Uporaba funkcije AllShare
Kada je proizvod spojen na mrežu, možete uživati
u raznim sadržajima usluga povezanih s filmovima
pomoću diska koji podržava BD-LIVE.
Funkcija AllShare omogućava vam reprodukciju
glazbe, video zapisa i datoteka fotografija iz vašeg
osobnog računala putem proizvoda.
Za upotrebu funkcije AllShare morate spojiti
proizvod s osobnim računalom preko mreže
(Pogledajte stranice 27~28) i na osobno računalo
instalirati softver SAMSUNG Upravljač zajedničke
uporabe osobnog računala.
1. Provjerite veličinu preostale memorije.
Za prihvat usluga BD-LIVE memorijski uređaj
mora sadržavati najmanje 1GB slobodnog
prostora.
2. Umetnite Blu-ray disk koji podržava uslugu
BD-LIVE.
3. Odaberite stavku iz raznih sadržaja usluge
BD-LIVE koje vam pruža proizvođač diska.
✎ NAPOMENA
▪ Način uporabe usluge BD-LIVE i pruženog sadržaja
može se razlikovati ovisno o proizvođaču diska.
Obavijest o nadogradnji softvera
U mrežnoj vezi proizvod će vas skočnom porukom
obavijestiti o novoj verziji softvera.
1. Uključite proizvod.
2. U izborniku Nadogradnja softvera postavite
stavku Obavijest o nadogradnji softvera na
On. (Pogledajte stranicu 43)
Ako je dostupna nova verzija softvera,
proizvod će vas skočnom porukom obavijestiti.
3. Za nadogradnju programske opreme
odaberite Yes.
Automatski se isključuje prije ponovnog
pokretanja.
(Nikada ga nemojte ručno isključivati.)
4. Pojavit će se skočni prozor koji prikazuje
napredovanje ažuriranja.
Po završetku ažuriranja proizvod će se
automatski ponovo isključiti.
5. Za isključivanje proizvoda pritisnite tipku
POWER.
✎ NAPOMENA
▪ Ažuriranje će biti dovršeno kada se proizvod nakon
▪
56
ponovnog pokretanja isključi. Za uključivanje i uporabu
ažuriranog proizvoda pritisnite tipku POWER.
Nikada ručno ne isključujte proizvod tijekom
postupka ažuriranja.
Tvrtka Samsung Electronics ne snosi pravnu
odgovornost za kvar proizvoda čiji je uzrok nestabilna
internetska veza ili nemar korisnika tijekom ažuriranja
softvera.
1. Posjetite web-mjesto tvrtke Samsung na
adresi www.samsung.com.
2. Preuzmite softver SAMSUNG Upravljač
zajedničke uporabe osobnog računala i
instalirajte ga na osobno računalo.
3. Po dovršetku instalacije na radnoj površini
vidjet ćete ikonu softvera SAMSUNG Upravljač
zajedničke uporabe osobnog računala.
Za pokretanje aplikacije dvaput pritisnite ikonu.
Brzi pregled programa aplikacije
6
1
SAMSUNG PC Share Manager
File
Share
Server
Help
Server : PC Share Manager
2345
My Computer
Shared Folder
C: Document and settings Admin
Name
Folder 1
2
3
4
5
6
Kind
File
Folder 2
File
Folder 3
File
8
1
Size
Folder
Folder 1
Full Path
C: Document and settin..
7
Traka izbornika
Ikonu Omogućavanje zajedničke mape : Koristite
ako želite mapu iz vašeg osobnog računala odabrati
za zajedničku uporabu.
Ikonu Onemogućavanje zajedničke mape :
Koristite ako želite isključiti zajedničku uporabu mape.
Ikona Osvježi : Koristite ako želite osvježiti popis
mapa i datoteka u direktoriju Moje računalo.
Ikonu Postavi promjenu stanja : Izaberite mapu za
zajedničku uporabu i ne zaboravite pritisnuti ovu tipku.
Ažurirano stanje primijenit će se na poslužitelj.
Poslužitelj : Prikazuje naziv poslužitelja za zajedničku
uporabu.
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 56
2010-02-18 오후 8:00:10
8
Moje računalor : Prikazuje popis mapa i datoteka u
osobnom računalu.
4. Odaberite mapu za zajedničku uporabu
iz okna Moje računalo i pritisnite ikonu
Omogućavanje zajedničke mape ( ).
(Za uklanjanje zajedničke mape: Odaberite
mapu koju želite ukloniti iz zajedničkih
mapa i kliknite na ikonu Onemogućavanje
zajedničke mape ( ).)
5. Za ažuriranje dijeljenog stanja mapa na
poslužitelju pritisnite ikonu Postavi promjenu
stanja ( ).
6. Kako bi proizvod pronašao poslužiteljsko
osobno računalo, pritisnite stavku izbornika
Share.
Pritisnite stavku Set Device Policy, a zatim
Accept.
✎ NAPOMENA
▪ Ovisno o izvedbi vanjskog modema ili usmjerivača,
▪
▪
▪
▪
▪
SAMSUNG PC Share Manager
File
Share
Server
Help
Server : PC Share Manager
Set Device Policy
My Computer
Shared Folder
C: Document and settings Admin
Folder
IP
Device
State
Folder 1
Name
Size
Kind
SAMSUNG Blu-ray
FolderXXX.XXX.X.XX
1
FileDisc Player Deny
Folder 2
Folder 3
Delete Selected Item
Full Path
Set State
C: Document and settin..
Accept
File
File
OK
Cancel
▪
▪
HD video zapis možda se neće ispravno
reproducirati.
Ako vaš sustav koristi vatrozid, proizvod možda neće
moći pronaći osobno računalo na zaslonu televizora.
Funkcija AllShare ne podržava sljedeće funkcije:
- Pozadinsku glazbu i funkcije njezinih postavki
- Razvrstavanje datoteka po želji u mapama
Fotografije, Glazba i Film.
- Funkciju Promjena grupe.
- Funkciju Sigurno uklanjanje.
Mrežne usluge
Zajednička mapa : Prikazuje popis zajedničkih mapa.
07
7
Način razvrstavanja može se razlikovati ovisno o radu
poslužitelja.
Način traženja i preskakanja može se razlikovati
ovisno o radu poslužitelja.
Pritisnete li tipku ZAUSTAVI ( ) tijekom reprodukcije
video zapisa, mjesto zaustavljanja pamti se i to samo s
obzirom na rad krajnjeg korisnika.
No mjesto zaustavljanja možda se neće zapamtiti
ovisno o radu poslužitelja.
Tijekom reprodukcije video zapisa ne prikazuje se
vrijeme reprodukcije.
Za uporabu funkcije AllShare smjestite proizvod i
osobno računalo u istu podmrežu.
7. Pritisnite ikonu Postavi promjenu stanja (
)
za prelazak na početni izbornik.
8. Za odabir uređaja koristite CRVENU(A) tipku
ili PLAVU(D) tipku za odabir datoteke za
reprodukciju.
(Za reprodukciju datoteka videozapisa, glazbe
ili fotografija pogledajte stranice 48~51.)
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
No Disc
a Change Device d View Devices
" Enter
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 57
57
2010-02-18 오후 8:00:12
Dodatak
Rješavanje problema
Prije zahtjeva za servisom provjerite sljedeće:
PROBLEM
RJEŠENJE
Daljinskim upravljačem ne može se provesti
niti jedna operacija.
• Provjerite baterije u daljinskom upravljaču. Možda ih je potrebno zamijeniti.
• Daljinskim upravljačem rukujte na udaljenosti ne većoj od 6,1m.
• Uklonite baterije pa nekoliko minuta držite pritisnutom jednu ili više tipki
kako biste ispraznili mikroprocesor u daljinskom upravljaču i tako ga ponovo
postavili. Ponovno umetnite baterije i pokušajte koristiti daljinski upravljač.
Disk se ne reproducira.
• Provjerite je li disk umetnut tako da je strana s naljepnicom okrenuta prema
gore.
• Provjerite regionalni broj Blu-ray diska ili DVD-a.
Ne pojavljuje se izbornik diska.
• Provjerite nalaze li se na disku izbornici diska.
Na zaslonu se pojavljuje poruka zabrane.
• Ova poruka pojavljuje se kada pritisnete nevaljanu tipku.
• Softver Blu-ray diska ili DVD-a ne podržava značajku (npr. funkciju kuta).
• Zatražili ste naslov ili broj poglavlja ili vrijeme traženja koje je izvan raspona.
Način reprodukcije razlikuje se od onoga
odabranog u izborniku za postavljanje.
• Neke od funkcija odabranih u izborniku za postavljanje možda neće
ispravno raditi ako disk nije dekodiran pomoću odgovarajuće funkcije.
Proporcija zaslona ne može se promijeniti.
• Na vašim Blu-ray diskovima i DVD-ima proporcija zaslona je fiksna.
• To nije problem koji se tiče proizvoda.
Nema zvuka.
• Provjerite jeste li u izborniku Audio mogućnosti odabrali ispravnu postavku
Digitalni izlaz.
Zaslon je blokiran.
• Pritisnite i držite pritisnutom tipku ZAUSTAVI (
) (na prednjoj ploči) dulje
od 5 sekundi bez umetnutog diska. Sve će se postavke vratiti na tvorničke.
• Nakon vraćanja na tvorničke postavke svi će korisnički podaci spremljeni u
podacima BD-a biti izbrisani.
Ako je HDMI izlaz postavljen na razlučivost
• Pritisnite i držite pritisnutom tipku ZAUSTAVI (
) (na prednjoj ploči) dulje
koju vaš televizor ne podržava (npr. 1080p),
od 5 sekundi bez umetnutog diska. Sve će se postavke vratiti na tvorničke.
možda nećete moći vidjeti sliku na televizoru. • Nakon vraćanja na tvorničke postavke svi će korisnički podaci spremljeni u
podacima BD-a biti izbrisani.
58
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 58
2010-02-18 오후 8:00:12
RJEŠENJE
08
PROBLEM
• Pritisnite i držite pritisnutom tipku ZAUSTAVI (
) (na prednjoj ploči) dulje
od 5 sekundi bez umetnutog diska. Sve će se postavke uključujući i lozinku
vratiti na tvorničke.
Ovo nemojte rabiti ako zaista nije nužno.
• Nakon vraćanja na tvorničke postavke svi će korisnički podaci spremljeni u
podacima BD-a biti izbrisani.
Ako imate drugih problema.
• Idite na sadržaj i pronađite dio u korisničkom priručniku koji sadrži
objašnjenja vezana uz trenutni problem pa ponovno pratite postupak.
• Ako problem i dalje ne možete riješiti, obratite se najbližem ovlaštenom
servisnom centru za Samsung uređaje.
Slika je drhtava ili izobličena.
• Provjerite je li disk prljav ili izgreben.
• Očistite disk.
Nema HDMI izlaza.
• Provjerite vezu između televizora i HDMI utičnice na proizvodu.
• Provjerite podržava li vaš televizor ulaznu HDMI razlučivost 576p/480p,
720p, 1080i i 1080p.
Abnormalni HDMI izlazni zaslon.
• Ako se na zaslonu pojavljuju nasumične smetnje, to znači da vaš televizor
ne podržava HDCP (zaštitu digitalnog sadržaja visoke propusnosti).
Dodatak
Zaboravljena lozinka
Upravljač zajedničke uporabe osobnog
računala
Mogu vidjeti mape u zajedničkoj uporabi
preko funkcije PC Share Manager, ali ne
mogu vidjeti datoteke.
• Prikazuju se samo datoteke koje odgovaraju kategorijama Slika, Glazba i
Film pa se tako datoteke koje ne odgovaraju tim kategorijama možda ne
prikazuju.
Funkcija AllShare
Videozapis se prikazuje u prekidima.
• Provjerite je li mreža stabilna.
• Provjerite je li mrežni kabel pravilno spojen i je li mreža preopterećena.
• Nestabilna je bežična veza između poslužitelja i proizvoda. Provjerite vezu.
AllShare veza između televizora i osobnog
računala nestabilna je.
• IP adresa unutar iste podmreže treba biti jedinstvena, u protivnom
podudaranje IP adresa može dovesti do navedene pojave.
• Provjerite je li vam omogućen vatrozid.
Ako jest, onemogućite funkciju vatrozida.
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 59
59
2010-02-18 오후 8:00:13
Dodatak
PROBLEM
RJEŠENJE
BD-LIVE
Ne mogu se spojiti s BD-LIVE poslužiteljem.
• Provjerite je li mrežna veza uspješna ili ne pomoću izbornika Testiranje mreže.
(Pogledajte stranicu 41)
• Provjerite je li USB memorijski uređaj spojen s proizvodom ili nije.
• Za prihvat usluge BD-LIVE memorijski uređaj mora sadržavati najmanje 1GB
slobodnog prostora.
Raspoloživi prostor možete provjeriti u funkciji Upravljanje podacima s
Blu-ray diska. (Pogledajte stranicu 36)
• Provjerite je li u izborniku Internetska veza BD-LIVE postavljena opcija
Dozvoli (Sve).
• Ako ne uspije ništa od navedenog, obratite se pružatelju sadržaja ili
ažurirajte najnoviju programsku opremu.
Pri uporabi usluge BD-LIVE javlja se greška.
• Za prihvat usluge BD-LIVE memorijski uređaj mora sadržavati najmanje 1GB
slobodnog prostora.
Raspoloživi prostor možete provjeriti u funkciji Upravljanje podacima s
Blu-ray diska. (Pogledajte stranicu 36)
✎ NAPOMENA
▪ Nakon vraćanja na tvorničke postavke svi će korisnički podaci spremljeni u podacima BD-a biti izbrisani.
60
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 60
2010-02-18 오후 8:00:13
1,8 kg
Dimenzije
430 (š) X 223 (d) X 43 (v) mm
Raspon radne temperature
+5°C do +35°C
Raspon radne vlage
10 % do 75 %
BD (Blu-ray disk)
Brzina očitavanja : 4,917 m/sek
Dodatak
Općenito
Težina
08
Specifikacije
Brzina očitavanja : 3,49 ~ 4,06 m/sek.
DVD (Digital Versatile Disc)
Disk
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8 cm (COMPACT DISC)
Kompozitni video
Video izlaz
Komponentni video
Video/audio
Audio izlaz
HDMI
Vrijeme reprodukcije otprilike (jednostrani, jednoslojni disk) :
135 min.
Brzina očitavanja : 4,8 ~ 5,6 m/sek.
Maksimalno vrijeme reprodukcije : 74 min.
Brzina očitavanja : 4,8 ~ 5,6 m/sek.
Maksimalno vrijeme reprodukcije : 20 min.
1 kanal : 1.0 Vp-p (75Ω opterećenje)
Blu-ray/DVD disk : 576i/480i
Y : 1.0 Vp-p (75Ω opterećenje)
PR : 0.70 Vp-p (75Ω opterećenje)
PB : 0.70 Vp-p (75Ω opterećenje)
Blu-ray disk : 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM višekanalni audio, Bitstream audio
2-kanaln
L(1/L), R(2/R)
7.1-kanaln
F/L, F/R, R/L, R/R, C/T, S/W, SBR, SBL
Digitalni audio izlaz
Optički
*Frekvencijski odziv
48 kHz uzorkovanje : od 4 Hz do 22 kHz
96 kHz uzorkovanje : od 4 Hz do 44 kHz
*S/N omjer
110 dB
*Dinamički raspon
100 dB
*Ukupna harmonička distorzija
0.003%
*: Nominalna specifikacija
- Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.
- Informacije o napajanju i potrošnji struje potražite na naljepnici zalijepljenoj na proizvod.
- Težina i dimenzije su približni.
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 61
61
2010-02-18 오후 8:00:13
Dodatak
Obavijest o sukladnosti i podršci
NISU SVI diskovi podržani
• Podložno dolje opisanim ograničenjima i ograničenjima navedenima u ovom Priručniku, uključujući
dio Vrsta i karakteristike diska u ovom korisničkom priručniku, diskovi koji se mogu reproducirati su:
unaprijed snimljeni komercijalni BD-ROM, DVD-VIDEO i audio CD (CD-DA); BD-RE/-R, DVD-RW/-R te
CD-RW/-R.
• Diskovi drugačiji od gore navedenih ne mogu se reproducirati u ovom proizvodu, niti je to njegova
namjena. Neki od gore navedenih diskova možda se neće reproducirati zbog jednog ili više dolje
navedenih razloga.
• Tvrtka Samsung ne može jamčiti kako će ovaj proizvod reproducirati svaki disk koji nosi logotip BDROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R i CD-RW/-R. Ovaj proizvod možda neće
reagirati na sve operativne naredbe ili pokretati sve značajke svakog diska. Taj i drugi problemi sa
podrškom za disk te problemi u radu proizvoda s novim i postojećim formatima diska mogući su zbog
sljedećeg:
- Blu-ray je novi format koji se razvija pa ovaj proizvod ne može pokrenuti sve značajke Blu-ray diskova.
Neke značajke možda su dodatne, dodatne značajke možda su pridodane formatu Blu-ray diska
nakon nastanka ovog proizvoda i možda je odgođen pristup određenim ponuđenim značajkama.
- ovaj proizvod ne podržava sve nove i postojeće formate diska.
- novi i postojeći formati diska se mogu revidirati, mijenjati, ažurirati, poboljšavati i/ili dopunjavati.
- neki diskovi proizvedeni su na način koji dopušta određeni ili ograničeni rad i značajke tijekom reprodukcije.
- neke značajke možda su dodatne, dodatne značajke možda su pridodane nakon nastanka ovog
proizvoda ili je možda odgođen pristup određenim ponuđenim značajkama.
- neki diskovi s logotipom BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R i CD-RW/-R
možda su još uvijek nestandardizirani diskovi.
- neki diskovi mogu se ne reproducirati ovisno o fizičkom stanju ili uvjetima snimanja.
- problemi i pogreške mogu nastati tijekom stvaranja Blu-ray diska, DVD softvera i/ili proizvodnje
diskova.
- ovaj proizvod radi na drugačiji način od standardnog DVD proizvoda ili druge AV opreme.
- zbog razloga naznačenih u ovom korisničkom priručniku i zbog drugih razloga koje je otkrio i objavio
centar za korisnike tvrtke SAMSUNG.
• Naiđete li na probleme sa sukladnošću diska ili probleme u radu proizvoda, obratite se centru za korisnike
tvrtke SAMSUNG.
Za eventualna ažuriranja ovog proizvoda također možete kontaktirati centar za korisnike tvrke SAMSUNG.
• Dodatne informacije o ograničenjima reprodukcije i sukladnosti diska potražite u poglavljima ovog
korisničkog priručnika pod naslovima Mjere opreza, Prije čitanja korisničkog priručnika, Vrsta i
karakteristike diska te Prije reprodukcije.
Zaštita od kopiranja
• Budući da je AACS (Advanced Access Content System (Sustav naprednog pristupa sadržaju)) odobren
kao sustav zaštite sadržaja za format Blu-ray diska, slično uporabi CSS-a (Content Scramble System
(Sustav remećenja sadržaja)) za DVD format, reprodukciji, izlazu analognog signala i ostalom nameću
se određena ograničenja sadržaja zaštićenog sustavom AACS.
Rad ovog proizvoda i ograničenja na njemu mogu se razlikovati ovisno o vremenu vaše kupnje, jer
je sustav AACS ta ograničenja možda usvojio i/ili promijenio nakon izrade ovog proizvoda. Nadalje,
tehnologije zaštite podataka BD-ROM Mark i BD+ dodatno se koriste kao zaštita sadržaja za format
Blu-ray diska, što nameće određena ograničenja uključujući ograničenja reprodukcije za sadržaje
zaštićene tehnologijom BD-ROM Mark i/ili BD+. Za dodatne informacije o zaštiti AACS, BD-ROM Mark
i BD+ ili o ovom proizvodu kontaktirajte centar za korisnike tvrtke SAMSUNG.
62
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 62
2010-02-18 오후 8:00:13
08
Dodatak
• Mnogi Blu-ray diskovi i DVD-i šifrirani su zaštitom od kopiranja. Upravo zbog toga player trebate spojiti
direktno na televizor, a ne na videorekorder. Spajanje na videorekorder rezultira izobličenom slikom s
Blu-ray diskova ili DVD-a koji su zaštićeni od kopiranja.
• Ovaj proizvod uključuje tehnologiju zaštite autorskog prava koja je zaštićena patentima iz SAD-a i
drugim pravima na intelektualno vlasništvo. Uporabu ove tehnologije za zaštitu autorskog prava mora
odobriti tvrtka Rovi Corporation, a namijenjena je za kućno i drugo ograničeno gledanje, osim ako
tvrtka Rovi Corporation nije odobrila drugačije. Zabranjeni su reverzibilni inženjering ili rastavljanje.
• Po zakonima o autorskim pravima SAD-a i zakonima o autorskim pravima drugih zemalja, neovlašteno
snimanje, uporaba, prikazivanje, distribucija ili revizija televizijskih emisija, videokaseta, Blu-ray diskova,
DVD-a i ostalih materijala može biti podložno građanskoj odgovornosti.
• Za izlaz progresivnog pretraživanja playera Blu-ray diska : POTROŠAČI BI TREBALI ZNATI DA
SVI TELEVIZORI VISOKE RAZLUČIVOSTI NISU POTPUNO USKLADIVI S OVIM proizvodom I TO BI
MOGLO UZROKOVATI SMETNJE NA SLICI. U SLUČAJU PROBLEMA SA SLIKOM PROGRESIVNOG
PRETRAŽIBANJA PREPORUČUJE SE DA KORISNIK PREBACI VEZU NA IZLAZ “STANDARDNA
RAZLUČIVOST”. POSTOJE LI PITANJA VEZANA UZ USKLADIVOST VAŠEG TV SETA S OVIM
proizvodom, KONTAKTIRAJTE NAŠ SERVISNI CENTAR ZA KORISNIKE.
Network Service Disclaimer
All content and services accessible through this device belong to third parties and are protected by
copyright, patent, trademark and/or other intellectual property laws. Such content and services are
provided solely for your personal noncommercial use. You may not use any content or services in a
manner that has not been authorized by the content owner or service provider. Without limiting the
foregoing, unless expressly authorized by the applicable content owner or service provider, you may
not modify, copy, republish, upload, post, transmit, translate, sell, create derivative works, exploit, or
distribute in any manner or medium any content or services displayed through this device.
THIRD PARTY CONTENT AND SERVICES ARE PROVIDED “AS IS.” SAMSUNG DOES NOT WARRANT
CONTENT OR SERVICES SO PROVIDED, EITHER EXPRESSLY OR IMPLIEDLY, FOR ANY PURPOSE.
SAMSUNG EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SAMSUNG
DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY, VALIDITY, TIMELINESS, LEGALITY, OR COMPLETENESS
OF ANY CONTENT OR SERVICE MADE AVAILABLE THROUGH THIS DEVICE AND UNDER NO
CIRCUMSTANCES, INCLUDING NEGLIGENCE, SHALL SAMSUNG BE LIABLE, WHETHER IN
CONTRACT OR TORT, FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, ATTORNEY FEES, EXPENSES, OR ANY OTHER DAMAGES ARISING OUT OF, OR IN
CONNECTION WITH, ANY INFORMATION CONTAINED IN, OR AS A RESULT OF THE USE OF ANY
CONTENT OR SERVICE BY YOU OR ANY THIRD PARTY, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGES.
Third party services may be terminated or interrupted at any time, and Samsung makes no representation
or warranty that any content or service will remain available for any period of time. Content and services
are transmitted by third parties by means of networks and transmission facilities over which Samsung
has no control. Without limiting the generality of this disclaimer, Samsung expressly disclaims any
responsibility or liability for any interruption or suspension of any content or service made available
through this device.
Samsung is neither responsible nor liable for customer service related to the content and services.
Any question or request for service relating to the content or services should be made directly to the
respective content and service providers.
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 63
63
2010-02-18 오후 8:00:13
Dodatak
Licenca
• Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. “Dolby” i simbol dvostrukog D
trgovački su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
• Izrađeno pod licencom patenta SAD-a br. : 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 i
ostalih patenata SAD-a. i svjetskih patenata koji su izdani ili su u postupku izdavanja.
DTS i Symbol su registrirane trgovačka marke, a logotipi DTS-HD, DTS-HD Master
Audio i DTS trgovačke su marke tvrtke DTS, Inc. Proizvod sadrži softver. ©DTS, Inc. All
Rights Reserved.
• O DIVX VIDEO ZAPISU : DivX® je digitalni video format kojeg je proizvela tvrtka DivX,
Inc. Ovo je službeni DivX uređaj s certifikatom koji reproducira DivX video zapis. Za više
informacija i softverske alate za pretvaranje vaših datoteka u DivX video zapis posjetite
adresu www.divx.com.
• O DIVX VIDEO ZAPISU „NA ZAHTJEV“ : Za reprodukciju sadržaja DivX video zapisa „na zahtjev”
(Video-on-Demand, VOD) potrebno je registrirati ovaj DivX® uređaj s certifikatom. Za izradu
registracijske šifre pronađite dio DivX VOD u izborniku postavki uređaja. Za dovršenje postupka
registracije i idite na adresu vod.divx.com i tamo naučite više o mogućnosti DivX VOD.
• DivX uređaj s certifikatom reproducira DivX video zapis do HD razlučivosti od 1080p uključujući i
ekskluzivni sadržaj.
• Jedinica proizvoda koja se isporučuje s ovim korisničkim priručnikom licencirana je pod određenim
pravima o intelektualnom vlasništvu određenih trećih strana. Ovaj proizvod obuhvaćen je jednim ili
više od sljedećih patenata SAD-a : 5,060,220 5,457,669 5,561,649 5,705,762 6,043,912 6,438,099
6,467,061 6,556,521 6,578,163 6,697,307 6,728,474 6,771,891 6,894,963 6,895,593 6,937,815
6,996,327 7,009,926 7,085,221 7,088,649 7,092,327 7,099,566 7,123,564 7,142,493 7,142,495
7,145,861 7,146,624 7,151,729 7,161,879 7,164,647 7,167,437 7,173,891 7,177,250 7,194,187
7,203,891 7,209,423 7,210,067 7,228,062 7,245,566 7,245,567 7,257,065 7,263,045 7,269,110
7,272,086 7,272,106 7,280,460 7,283,729 7,286,454 7,304,938
• Ova licenca ograničena je na privatnu, nekomercijalnu uporabu krajnjih potrošača za licencirane sadržaje.
Nisu odobrena nikakva prava za komercijalnu uporabu. Licenca ne pokriva bilo koju jedinicu proizvoda
osim ove jedinice proizvoda, a licenca nije proširena na bilo koju nelicenciranu jedinicu proizvoda ili
postupak koji je u skladu s ISO/IEC 11172-3 ili ISO/IEC 13818-3 te uporabljen ili prodan u kombinaciji
s ovom jedinicom proizvoda.
Ova licenca pokriva jedino uporabu ove jedinice proizvoda za šifriranje i/ili dešifriranje audio datoteka
sukladnih standardima ISO/IEC 11172-3 ili ISO/IEC 13818-3. Nikakva prava pod ovom licencom
nisu odobrena za značajke ili funkcije koje nisu u skladu sa standardima ISO/IEC 11172-3 ili ISO/IEC
13818-3.
64
Hrvatski
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 64
2010-02-18 오후 8:00:14
Kontaktirajte SAMSUNG U CIJELOME SVIJETU
Ako imate pitanja ili komentare vezano uz Samsung proizvode, kontaktirajte SAMSUNG centar za korisnike.
Area
Contact Center 
Web Site
` North America
Canada
1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
Mexico
01-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
` Latin America
Area
Contact Center 
Web Site
Switzerland
0848 - SAMSUNG (7267864, www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
CHF 0.08/min)
ch_fr/ (French)
Lithuania
8-800-77777
www.samsung.com
Latvia
8000-7267
www.samsung.com
Estonia
800-7267
www.samsung.com
www.samsung.com
Argentine
0800-333-3733
www.samsung.com
Brazil
0800-124-421
4004-0000
www.samsung.com
Russia
8-800-555-55-55
Chile
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Georgia
8-800-555-555
Nicaragua
00-1800-5077267
www.samsung.com
Armenia
0-800-05-555
Honduras
800-7919267
www.samsung.com
Azerbaijan
088-55-55-555
Costa Rica
0-800-507-7267
www.samsung.com
Kazakhstan
8-10-800-500-55-500
Ecuador
1-800-10-7267
www.samsung.com
Uzbekistan
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
El Salvador
800-6225
www.samsung.com
Kyrgyzstan
00-800-500-55-500
www.samsung.com
Guatemala
1-800-299-0013
www.samsung.com
Tadjikistan
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
Jamaica
1-800-234-7267
www.samsung.com
Panama
800-7267
www.samsung.com
Ukraine
0-800-502-000
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
Puerto Rico
1-800-682-3180
www.samsung.com
Belarus
810-800-500-55-500
Rep. Dominica
1-800-751-2676
www.samsung.com
Moldova
00-800-500-55-500
Trinidad &
Tobago
1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
Venezuela
0-800-100-5303
www.samsung.com
Colombia
01-8000112112
www.samsung.com
Austria
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com
Belgium
02-201-24-18
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
` Europe
` CIS
` Asia Pacific
Australia
1300 362 603
New Zealand
0800 SAMSUNG (0800 726 786) www.samsung.com
www.samsung.com
China
400-810-5858
010-6475 1880
www.samsung.com
Hong Kong
(852) 3698-4698
www.samsung.com/
hk
www.samsung.com/
hk_en/
India
3030 8282
1800 110011
1800 3000 8282
1800 266 8282
www.samsung.com
Czech
800 - SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com
Denmark
70 70 19 70
www.samsung.com
Indonesia
030 - 6227 515
www.samsung.com
0800-112-8888
021-5699-7777
www.samsung.com
Finland
France
01 48 63 00 00
www.samsung.com
Japan
0120-327-527
www.samsung.com
1800-88-9999
www.samsung.com
Germany
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
Malaysia
www.samsung.com
Hungary
06-80-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
Italia
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
Luxemburg
261 03 710
www.samsung.com
Netherlands
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min) www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
Singapore
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Norway
815-56 480
www.samsung.com
Thailand
www.samsung.com
Poland
0 801 1SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
1800-29-3232
02-689-3232
www.samsung.com
Taiwan
0800-329-999
www.samsung.com
Portugal
80820-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
Vietnam
1 800 588 889
www.samsung.com
Slovakia
0800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Spain
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
www.samsung.com
Sweden
0771 726 7864 (SAMSUNG)
U.k
Eire
` Middle East & Africa
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
South Africa
0860-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
U.a.e
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0845 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
Bahrain
8000-4726
0818 717100
www.samsung.com
Jordan
800-22273
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 65
2010-02-18 오후 8:00:14
Ispravno odlaganje ovog proizvoda (Otpad u obliku električne i elektroničke opreme)
(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim zemljama koje imaju odvojene sustave prikupljanja otpada)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema
(npr. punjač, slušalice, USB kabel) ne trebaju odlagati s ostalim kućanskim odpadom na kraju njihova radnoga vijeka.
Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje uslijed nekontroliranog odlaganja otpada, odvojite ove
dijelove od drugih vrsta otpada i odgovorno ih reciklirajte kako biste promovirali održivu, ponovnu uporabu materijala.
Kućni korisnici trebaju kontaktirati maloprodajnu trgovinu u kojoj su kupili proizvod ili lokalni državni ured za podatkeo
ekološkom recikliranju ovog proizvoda.
Poslovni korisnici trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete u kupoprodajnom ugovoru. Ovaj proizvod i
njegovuelektroničku dodatnu opremu ne smijete miješati s drugim komercijalnim otpadom za odlaganje.
AK68-01859M
01859M-BD-C6500-EDC-CRO.indb 66
2010-02-18 오후 8:00:14
BD-C6500
Blu-ray plejer
korisničko uputstvo
zamislite mogućnosti
Zahvaljujemo Vam na kupovini ovog Samsungovog proizvoda.
Da biste dobili potpuniju uslugu, registrujte vaš proizvod na
www.samsung.com/register
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 1
2010-02-19 오후 5:57:36
Glavne karakteristike
Osobine Blu-ray diskova
Blu-ray diskovi podržavaju HD video najvišeg
kvaliteta koji postoji u industriji - Veliki kapacitet
znači da nema kompromisa kada je u pitanju
kvalitet videa. Štaviše, Blu-ray disk ima istu
prepoznatljivu veličinu i izgled DVD-ja.
Sledeće osobine Blu-ray diskova zavise od diska i
mogu varirati.
Izgled i opcije za navigaciju se takođe razlikuju od
diska do diska.
Svi diskovi neće imati karakteristike koje su dole
opisane.
Video karakteristike
BD-ROM format podržava tri najnaprednija video
kodeka, uključujući AVC, VC-1 i MPEG-2.
Na raspolaganju su i sledeće rezolucije HD videa :
• 1920 x 1080 Visoka definicija
• 1280 x 720 Visoka definicija
Za reprodukciju visoke definicije
Titlovi
Zavisno od toga šta se nalazi na Blu-ray disku, za
titlove možete da birate različite tipove, veličinu
i boju slova. Titlovi mogu i da se animiraju,
pomeraju po ekranu, zatamnjuju i posvetljuju.
BD-LIVE
Možete koristiti Blu-ray diskove koji podržavaju
opciju BD-LIVE putem mrežne konekcije kako
biste uživali u različitim sadržajima koje nudi
proizvođač diska.
Karakteristike Blu-ray plejera
Internet@TV
Možete preuzimati razne komercijalne i besplatne
aplikacije preko veze sa mrežom.
Biće obezbeđeni razni internet sadržaji i usluge,
kao što su vesti, vremenske prognoze, berza,
igrice, filmovi i muzika.
Da biste gledali sadržaje visoke definicije na Bluray diskovima, potreban je HDTV (TV aparat
visoke definicije).
Neki Blu-ray diskovi mogu zahtevati korišćenje
HDMI OUT izlaza plejera za gledanje sadržaja
visoke definicije.
Mogućnost gledanja sadržaja visoke definicije na
Blu-ray diskovima može biti ograničena zavisno
od rezolucije vašeg TV aparata.
Interaktivnost
Neki Blu-ray diskovi mogu da sadrže animirane
menije i trivijalne igrice.
Pregledanje slajdova uz muziku
Sa Blu-ray diskovima možete pregledati različite
fotografije, dok se audio signal i dalje reprodukuje.
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 2
2010-02-19 오후 5:57:36
Sigurnosne informacije
02
Upozorenje
OPREZ
OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA
NE OTVARATI
Ovaj simbol ukazuje na “opasan napon”
u proizvodu koji predstavlja opasnost od
električnog udara ili telesne povrede.
OPREZ: DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD
Ovaj simbol ukazuje na važna uputstva koja
ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC se dobijaju uz ovaj proizvod.
(ILI ZADNJU STRANU). UNUTRA NEMA
DELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK.
SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANOM
OSOBLJU SERVISA.
Ne instalirajte ovu opremu u skučenim prostorima,
kao što je polica za knjige i slični komadi nameštaja.
UPOZORENJE
Da biste sprečili štetu koja može dovesti do
opasnosti od požara ili električnog udara, ne
izlažite ovaj proizvod kiši ili vlazi.
OPREZ
Blu-ray plejer KORISTI NEVIDLJIVI LASERSKI
ZRAK KOJI MOŽE DA IZAZOVE IZLAGANJE
ŠTETNOM ZRAČENJU, AKO SE USMERI. VODITE
RAČUNA DA PRAVILNO RUKUJETE Blu-ray
plejerom, KAO ŠTO JE DATO U UPUTSTVU.
OPREZ
OVAJ PROIZVOD KORISTI LASER. UPOTREBA
KONTROLA ILI PODEŠAVANJA ILI IZVOĐENJE
PROCEDURA DRUGAČIJIH OD ONIH KOJE SU
OVDE NAVEDENE MOŽE DOVESTI DO IZLAGANJA
ŠTETNOM ZRAČENJU. NE OTVARAJTE POKLOPCE
I NE POPRAVLJAJTE SAMI UREĐAJ. SERVISIRANJE
POVERITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU.
Ovaj proizvod zadovoljava CE norme kada je u pitanju
korišćenje oklopljenih kablova i konektora za povezivanje
uređaja sa drugom opremom. Da bi se sprečila
elektromagnetna interferencija sa drugim električnim
uređajima, kao što su radio i TV aparati, koristite
oklopljene kablove i konektore za povezivanje.
VAŽNA NAPOMENA
Mrežni kabl na ovom uređaju se isporučuje sa
livenim utikačem koji ima osigurač. Vrednost ovog
osigurača je naznačena na strani konektora utikača.
Ako je potrebno zameniti osigurač, mora se koristiti
osigurač iste vrednosti odobren za BS1362.
Nikada ne koristite utikač ako nedostaje poklopac
osigurača ukoliko se može skidati. Ako je potrebno
zameniti poklopac osigurača, on mora imati istu
boju kao strana na kojoj se nalaze konektori
utikača. Rezervne poklopce možete naći kod vašeg
prodavca.
Ako integrisani utikač nije pogodan za mrežnu
utičnicu u vašoj kući ili kabl nije dovoljno dugačak
da bi se mogao priključiti na utičnicu, trebalo bi da
obezbedite odgovarajući sigurnosni produžni kabl ili
upitate svog prodavca za pomoć.
Međutim, ako ne postoji druga mogućnost osim
odsecanje utikača, izvadite osigurač, a zatim
bezbedno odložite utikač. Ne povezujte utikač
na mrežnu utičnicu ako postoji opasnost od
električnog udata zbog ogoljenog savitljivog kabla.
Da biste iskopčali aparat sa električne mreže,
morate izvući utikač iz mrežne utičnice, pa će
mrežni utikač biti slobodan.
Proizvod koji se dobija uz ovo korisničko uputstvo
je licencirano na osnovu prava na intelektualnu
svojinu izvesnih trećih strana. Licenca je ograničena
na privatnu, nekomercijanu upotrebu od strane
krajnjih korisnika za licencirani sadržaj.
Prava za komercijalnu upotrebu nisu data.
Licenca važi samo za ovaj proizvod i licenca se ne
proširuje ni na koji nelicencirani proizvod ili proces
u skladu sa ISO/IEC 11172-3 ili ISO/IEC 13818-3,
koji se koristi ili prodaje u kombinaciji sa ovim
proizvodom. Ova licenca važi samo za korišćenje
ovog proizvoda za kodiranje i/ili dekodiranje audio
datoteka u skladu sa ISO/IEC 11172-3 ili ISO/IEC
13818-3. Ne garantuju se prava po ovoj licenci
za karakteristike proizvoda ili funkcije koje nisu u
skladu sa ISO/IEC 11172-3 ili ISO/IEC 13818-3.
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 3
Sigurnosne informacije
DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU).
UNUTRA NEMA DELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANOM
OSOBLJU SERVISA.
2010-02-19 오후 5:57:36
Sigurnosne informacije
Mere Opreza
Važna sigurnosna uputstva
Pre korišćenja uređaja pažljivo pročitajte ovo
uputstvo za rad. Pratite sva dole navedena
sigurnosna uputstva.
Sačuvajte ovo uputstvo za potrebe budućeg
informisanja.
1. Pročitajte ova uputstva.
2. Sačuvajte ova uputstva.
3. Obratite pažnju na sva upozorenja.
4. Pratite uputstva.
5. Ne koristite ovaj plejer blizu vode.
6. Čistite ga samo suvom tkaninom.
7. Nemojte pokrivati ventilacione otvore.
Instalirajte u skladu sa uputstvima
proizvođača.
8. Nemojte da postavljate uređaj pored izvora
toplote, kao što su radijatori, grejači ili drugi
plejeri (uključujući i pojačavače) koji proizvode
toplotu.
9. Polarizovani ili uzemljeni utikač ima važnu
sigurnosnu namenu. Polarizovani utikač ima
dva pina od kojih je jedan širi od drugog.
Uzemljeni utikač ima dva pina i treći zubac za
uzemljenje. Širi pin ili treći zubac postoje radi
vaše sigurnosti. Ako se isporučeni utikač ne
uklapa u vašu mrežnu utičnicu, potražite savet
od električara za odgovarajuću zamenu.
10. Zaštitite mrežni kabl od deformacija ili
uklješenja, naročito kod utikača, priručnih
priključaka, kao i na mestu gde izlazi iz plejera.
11. Koristite samo dodatke/pribor koji je odredio
proizvođač.
13. Izvucite utikač plejera iz utičnice tokom
grmljavine ili ako se ne koristi duži vremenski
period.
14. Sve popravke prepustite kvalifikovanom
osoblju servisa. Popravka je potrebna kada
se plejer ošteti na bilo koji način, kao što
je oštećenje priključnog kabla ili utikača,
prolivanje tečnosti po plejeru, pad nekog
predmeta na plejer, izlaganje plejera kiši ili
vlazi, neispravan rad ili pad.
Čuvanje i rukovanje diskom
Rukovanje diskom
Oblik diska
• Ako se koristi disk nepravilnog
oblika (disk sa specijalnim
oblikom), ovaj proizvod se
može oštetiti.
Držanje diskova
• Izbegavajte dodirivanje površine
diska na kojoj je vršeno snimanje.
Blu-ray diskovi
• Ako se proizvod ne koristi duži vremenski
period, izvadite Blu-ray disk iz proizvoda i stavite
ga u njegovu kutiju.
• Pazite da ne ostavite otiske prstiju ili ogrebete
površinu Blu-ray diska.
DVD VIDEO, Audio CD(CD-DA)
• Obrišite prljavštinu ili zaprljanje na disku mekom
tkaninom.
12. Koristite samo na kolicima,
stalku, tronošcu, konzoli
ili stolu koje je odredio
proizvođač ili koji se
prodaju uz plejer. Kada se
koriste kolica, treba paziti
prilikom pomeranja kolica/plejera da bi se
izbegle povrede usled prevrtanja.
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 4
2010-02-19 오후 5:57:37
Mere opreza pri rukovanju
• Ne pišite na štampanoj strani hemijskom ili
običnom olovkom.
• Ne koristite sprejeve za čišćenje ploča ili
antistatička sredstva. Takođe, ne koristite
agresivna hemijska sredstva, kao što su benzeni
i razređivači.
• Ne lepite etikete ili nalepnice na diskove.
(Ne koristite diskove koji su zalepljeni lepljivom
trakom ili imaju ostatke oljuštenih nalepnica.)
• Ne koristite protektore ili kutije otporne na grebanje.
• Ne koristite diskove koji su štampani
štampačima za nalepnice koji se mogu naći na
tržištu.
• Ne stavljajte deformisane ili napukle diskove.
• Pre povezivanja drugih komponenata na ovaj
proizvod, morate prvo da ih isključite.
• Ne pomerajte ovaj proizvod dok vrši
reprodukciju jer se disk može oštetiti ili polomiti,
a mogu se oštetiti i unutrašnji delovi proizvoda.
• Ne stavljate vazu za cveće napunjenu vodom ili
male metalne predmete na proizvod.
• Pazite da ne stavljate ruku u fioku za disk.
• U fioku za disk ne stavljajte ništa drugo osim
diskova.
• Spoljni uticaji, kao što su munja i statički
elektricitet, mogu da utiču na normalan rad ovog
proizvoda. Ako se to desi, isključite proizvod
i ponovo ga uključite na dugme POWER, ili
iskopčajte i ponovo priključite AC mrežni kabl na
AC mrežnu utičnicu. Proizvod će raditi normalno.
Održavanje kućišta
Iz sigurnosnih razloga, prvo iskopčajte AC mrežni
kabl iz AC utičnice.
• Ne koristite benzene, razređivače ili neke druge
rastvarače za čišćenje.
• Kućište brišite mekom tkaninom.
Ograničenja reprodukcije
• Ovaj proizvod možda neće reagovati na sve
komande za rad zato što neki Blu-ray, DVD ili
CD diskovi dozvoljavaju određene ili ograničene
operacije i mogućnosti tokom reprodukcije.
Molimo da imate na umu da to nije greška u
proizvodu.
• Samsung ne može da osigura da će ovaj
proizvod reprodukovati svaki disk sa Blu-ray,
DVD i CD oznakama, zato što formati diska
mogu da se razvijaju, a problemi i greške se
mogu desiti i tokom proizvodnje Blu-ray, DVD
i CD softvera i/ili proizvodnje diskova.Molimo
da stupite u kontakt sa SAMSUNG centrom za
podršku kupcima ako imate pitanja ili naiđete
na probleme pri reprodukciji Blu-ray, DVD ili CD
diskova u ovom proizvodu. Takođe, u ovom
korisničkom uputstvu možete naći i dodatne
informacije o ograničenjima reprodukcije.
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 5
Sigurnosne informacije
Pazite da ne oštetite disk zato što su podaci na
ovim diskovima veoma osetljivi na okolinu.
• Ne čuvajte na direktnoj sunčevoj svetlosti.
• Čuvajte u hladnom provetrenom prostoru.
• Čuvajte u verikalnom položaju.
• Čuvajte u čistom zaštitnom omotu.
• Ako proizvod iznenada premestite sa hladnog
na toplo mesto, može doći do kondenzacije na
radnim delovima i sočivima i izazvati abnormalnu
reprodukciju diska. Ako se to desi, sačekajte
dva sata pre nego priključujte utikač na mrežnu
utičnicu. Zatim stavite disk i ponovo pokušajte
reprodukciju.
• Pobrinite se da izvadite disk i isključite proizvod
posle upotrebe.
• Iskopčajte AC mrežni kabl iz mrežne utičnice
kada ne nameravate da koristite proizvod u
dužem vremenskom periodu.
• Čistite disk tako što ćete ga brisati
ravno od centra ka spoljnoj ivici
diska.
• Ne izlažite proizvod nikakvoj
tečnosti.
• Kada je AC utikač povezan na zidnu utičnicu,
proizvod će ipak dobijati energiju (mod
pripravnosti) kada je isključen.
• Aparat se ne sme potapati ili prskati i na aparat
se ne smeju stavljati predmeti napunjeni vodom,
kao što su vaze.
• Mrežni utikač se koristi za iskopčavanje uređaja
i uvek će biti spreman za rad.
02
Čuvanje diska
2010-02-19 오후 5:57:37
Sadržaj
Glavne karakteristike
2
2
Osobine Blu-ray diskova
Karakteristike Blu-ray plejera
Sigurnosne informacije
3
4
4
4
4
Upozorenje
Mere Opreza
Važna sigurnosna uputstva
Čuvanje i rukovanje diskom
Rukovanje diskom
10
10
Pre korišćenja korisničkog uputstva
Tipovi diskova i sadržaji koji se mogu
reprodukovati.
Tipovi diskova koji se ne mogu reprodukovati
Kompatibilnost Blu-ray diska
Tipovi diskova
Podržani formati datoteka
Kod regiona
Copyright
Oznake diskova koji se mogu reprodukovati
Pribor
Prednja ploča
Displej na prednjoj ploči
Zadnja ploča
Daljinski upravljač
Prikaz daljinskog upravljača
Podešavanje daljinskog upravljača
Upravljivi TV kodovi
Početak
10
11
11
12
13
13
14
14
15
16
17
18
18
19
19
Povezivanja
20
20
21
22
23
Povezivanje sa TV aparatom
Slučaj 1 : Povezivanje sa TV aparatom preko
HDMI kabla - Najbolji kvalitet (preporučeno)
Slučaj 2 : Povezivanje sa TV aparatom preko
DVI kabla - Najbolji kvalitet (preporučeno)
Slučaj 3 : Povezivanje sa TV aparatom
(komponentno) - Bolji kvalitet
Slučaj 4 : Povezivanje sa TV aparatom
(video) - Dobar kvalitet
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 6
2010-02-19 오후 5:57:37
24
24
27
27
28
Povezivanje sa audio sistemom
Slučaj 1 : Povezivanje sa audio sistemom
(HDMI pojačalo) - Najbolji kvalitet (preporučeno)
Slučaj 2 : Povezivanje sa audio sistemom
(7.1-kanalno pojačalo) - Bolji kvalitet
Slučaj 3 : Povezivanje sa audio sistemom
(Dolby Digital, DTS pojačalo) - Bolji kvalitet
Slučaj 4 : Povezivanje sa audio sistemom
(2-kanalno pojačalo) - Dobar kvalitet
Povezivanje sa mrežom
Kablovska mreža
Bežična mreža
29
30
31
31
31
31
33
33
33
33
33
33
33
34
35
35
35
35
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37
41
41
Pre početka (početna podešavanja)
Podešavanje menija
Prikaz
TV proporcija
BD Wise (samo za Samsung proizvode)
Rezolucija
HDMI format
Filmski frejm (24Fs)
Progresivni mod
Mod nepokretne slike
HDMI dubina boja
Audio
Digitalni izlaz
PCM konverzija naniže
Kontrola dinamičkog opsega
Mod smanjivanja kanala
DTS Neo:6
Podešavanje zvučnika
Sistem
Početna podešavanja
Internet@TV Screen Size
Anynet+ (HDMI-CEC)
Upravljanje BD podacima
Sat
DivX(R) registracija
DivX(R) deaktivacija
Podešavanje mreže
Mrežna podešenja
Status mreže
BD-LIVE internet veza
25
26
26
Podešavanje
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 7
SRPSKI
Povezivanja
2010-02-19 오후 5:57:37
Sadržaj
Podešavanje
41
41
41
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
Jezik
Sigurnost
Roditeljska kontrola
Menjanje lozinke
Opšte
Pozadina
Štednja energije
Displej na prednjoj ploči
Zvuk pri uključivanju i isključivanju
Svetlosni efekat
Podrška
Nadogradnja softvera
Kontakt sa kompanijom Samsung
Osnovne Funkcije
44
44
44
44
Reprodukovanje diska
Reprodukcija
Struktura diska
Korišćenje menija diska/menija naslova/
skačućeg menija
Korišćenje menija diska
Korišćenje menija naslova
Reprodukovanje liste naslova
Korišćenje iskačućeg menija
Korišćenje funkcija za pretragu i premotavanje
Traženje određene scene
Premotavanje poglavlja
Usporena reprodukcija/Reprodukcija korak-pokorak
Usporena reprodukcija
Reprodukcija korak-po-korak
Ponavljanje reprodukcije
Ponavljanje poglavlja ili naslova
Ponavljanje deonice
Korišćenje tastera TOOLS
Direktni pristup željenoj sceni
Biranje audio jezika
Biranje jezika titla
Promena ugla kamere
Biranje podešavanja slike
Podešavanje BONUSVIEW-a
44
44
44
45
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
47
47
47
47
48
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 8
2010-02-19 오후 5:57:37
48
48
49
49
49
50
50
50
51
Slušanje muzike
Tasteri na daljinskom upravljaču za reprodukciju
muzike
Reprodukcija Audio CD-a(CD-DA)/MP3
Ponavljanje Audio CD-a (CD-DA)/MP3
Spisak za reprodukciju
Reprodukcija slike
Reprodukovanje JPEG diska
Korišćenje tastera TOOLS
Reprodukcija sa USB memorijskog uređaja
Mrežni servisi
51
51
53
54
55
55
55
Korišćenje Internet@TV-a
Upoznavanje sa Internet@TV-om
Postavke
Samsung Apps
BD-LIVE™
Obaveštenje o nadogradnji softvera
Korišćenje AllShare funkcije
Dodatak
57
60
61
61
62
63
Rešavanje problema
Specifikacije
Obaveštenje o usklađenosti i kompatibilnosti
Zaštita od kopiranja
Network Service Disclaimer
Licenca
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 9
SRPSKI
Osnovne Funkcije
2010-02-19 오후 5:57:37
Početak
Pre korišćenja korisničkog uputstva
Tipovi diskova i sadržaji koji se mogu reprodukovati.
Termin
Oznaka
Ikona
h
�
Z
BD-ROM
BD-RE/-R
DVD-VIDEO
Definicija
To obuhvata funkciju koja je dostupna na BD-ROM-u.
To obuhvata funkciju koja je dostupna na BD-RE/-R disku snimljenom u BD-RE formatu.
To obuhvata funkciju koja je dostupna na DVD-VIDEO disku.
DVD-RW(V)
DVD-R
�
DVD+RW
To obuhvata funkciju koja je dostupna na DVD+RW or DVD-RW(V)/DVD-R/+R
diskovima koji su finalizovani.
DVD+R
MP3
WMA
-
JPEG
-
o
�
G
DivX
MKV
MP4
-
�
Audio CD
To obuhvata funkciju koja je dostupna na audio CD-RW/-R disku (CD-DA format).
To obuhvata funkciju koja je dostupna na CD-RW/-R, DVD-RW/-R diskovima i USB
memorijskim medijima na kojima se nalaze DivX, MKV, MP4 sadržaji.
To obuhvata funkciju koja je dostupna na CD-RW/-R, DVD-RW/-R diskovima i USB
memorijskim medijima na kojima se nalaze MP3 ili WMA sadržaji.
To obuhvata funkciju koja je dostupna na CD-RW/-R, DVD-RW/-R diskovima i USB
memorijskim medijima na kojima se nalaze JPEG sadržaji.
✎ NAPOMENA
▪ Ovaj proizvod možda neće reprodukovati neke CD-RW/-R i DVD-R diskove zbog tipa diska ili uslova snimanja.
▪ Ako DVD-RW/-R diskovi nisu ispravno snimljeni u DVD video formatu, neće moći da se reprodukuju.
Tipovi diskova koji se ne mogu reprodukovati
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV disk itd.
10
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(osim CD lejera)
• DVD-RW (VR mod)
• 3.9 GB DVD-R diskovi
za autorizaciju.
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD (CD-G
diskovi reprodukuju
samo audio sadržaje, ne
reprodukuju grafiku.)
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 10
2010-02-19 오후 5:57:39
▪
▪
▪
▪
Ne dozvolite da se diskovi uprljaju ili izgrebu.
Otisci prstiju, prljavština, prašina, ogrebotine ili
naslage duvanskog dima na snimljenoj površini
mogu onemogućiti reprodukciju diska.
Kada se reprodukuje BD-J naslov, učitavanje može
biti duže nego kod običnih naslova ili će se neke
funkcije vršiti sporije.
Ovaj proizvod možda neće reagovati na sve komande
za rad zato što neki Blu-ray, DVD ili CD diskovi
dozvoljavaju određene ili ograničene operacije i
mogućnosti tokom reprodukcije.
Molimo da imate na umu da to nije greška u
proizvodu.
Samsung ne može da osigura da će ovaj proizvod
reprodukovati svaki disk sa Blu-ray, DVD i CD
oznakama, zato što formati diska mogu da se
razvijaju, a problemi i greške se mogu desiti i
tokom proizvodnje Blu-ray, DVD i CD softvera i/ili
proizvodnje diskova.
Molimo da stupite u kontakt sa SAMSUNG centrom
za podršku kupcima ako imate pitanja ili naiđete na
probleme pri reprodukciji Blu-ray, DVD ili CD diskova
u ovom proizvodu.
Takođe, u ovom korisničkom uputstvu možete naći i
dodatne informacije o ograničenjima reprodukcije.
Kompatibilnost Blu-ray diska
Blu-ray je novi format u razvoju.
U skladu sa tim, mogu se javiti problemi u vezi
kompatibilnosti diskova.
Nisu svi diskovi kompatibilni i ne može se
reprodukovati svaki disk. Za dodatne informacije,
pogledajte odeljak Obaveštenje o usklađenosti i
kompatibilnosti u ovom korisničkom uputstvu.
BD-ROM
Ovaj Blu-ray disk može samo da se reprodukuje.
Ovaj proizvod može da reprodukuje unapred
snimljene komercijalne BD-ROM diskove.
BD-RE/-R
Ovaj Blu-ray disk se može snimati i reprodukovati.
Ovaj proizvod može da reprodukuje BD-RE/-R
diskove koji su snimljeni drugim kompatibilnim
rekorderima za Blu-ray diskove.
DVD-VIDEO
• Ovaj proizvod može da reprodukuje unapred
snimljene komercijalne sa filmovima.
• Pri prebacivanju sa prvog sloja na drugi sloj
dvoslojnog DVD-VIDEO diska, može se javiti
trenutno izobličenje slike i zvuka. To nije znak
kvara proizvoda.
DVD-RW
Ovaj proizvod može da reprodukuje DVD-RW
diskove koji su snimljeni i finalizovani DVD
videorekorderom.
Mogućnost reprodukcije može da zavisi od uslova
snimanja.
DVD-R
Ovaj proizvod može da reprodukuje DVD-R
diskove koji su snimljeni i finalizovani DVD
videorekorderom. Mogućnost reprodukcije može
da zavisi od uslova snimanja.
DVD+RW
• Ovaj proizvod može da reprodukuje DVD+RW
diskove koji su snimljeni DVD videorekorderom.
Mogućnost reprodukcije može da zavisi od
uslova snimanja.
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 11
Početak
▪
kupljeni van vašeg regiona možda neće moći da se
reprodukuju sa ovim proizvodom. Kada se stave takvi
diskovi, prikazaće se “This disc can not be played.”
ili ““Cannot read this disc. Please check the regional
code of the disc.”.
Reprodukcija možda neće uspeti sa nekim tipovima
diskova ili kada se vrše specifične operacije, kao što
su promena ugla ili podešavanje proporcija slike.
Informacije o diskovima su detaljno navedene na
kutiji diska. Molimo da pogledate ako je neophodno.
Tipovi diskova
03
✎ NAPOMENA
▪ * Neki komercijalni diskovi i DVD diskovi koji su
11
2010-02-19 오후 5:57:39
Početak
DVD+R
CD-RW/-R
• Ovaj proizvod može da reprodukuje DVD+R
diskove koji su snimljeni i finalizovani DVD
videorekorderom. Mogućnost reprodukcije
može da zavisi od uslova snimanja.
• Koristite CD-RW/-R diskove od 700MB(80 minuta).
Ako je moguće, nemojte koristiti diskove od
800MB(90 minuta) ili veće jer se možda neće
moći reprodukovati.
• Ako CD-RW/-R disk nije sniman u zatvorenoj
sesiji, možda ćete primetiti kašnjenje kod
reprodukcije na početku diska ili se možda neće
moći reprodukovati ni jedna snimljena datoteka.
• Neki CD-RW/-R diskovi možda neće moći da se
reprodukuju pomoću ovog proizvoda, zavisno
od uređaja koji je korišćen za njihovo snimanje.
Za sadržaje snimljene na CD-RW/-R medijumu
sa CD-a za vašu ličnu upotrebu, mogućnost
reprodukcije će možda zavisiti od sadržaja i
diskova.
Audio CD (CD-DA)
• Ovaj proizvod može da reprodukuje audio CDRW/-R diskove u CD-DA formatu.
• Ovaj proizvod možda neće moći da reprodukuje
neke CD-RW/-R diskove zbog uslova pod
kojima su snimljeni.
Podržani formati datoteka
Podrška video datoteka
Sufiks datoteke
*.avi
Sadržaj
AVI
Video kodek
Audio kodek
Rezolucija
Divx 3.11/4.x/5.1/6.0
MP3
AC3
DTS
WMA
PCM
1920x1080
XviD
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
MKV
DivX 5.1/6.0
XviD
MP3
AC3
DTS
*.wmv
12
WMV
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
PS
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
1920x1080
1920x1080
VC-1 AP(wmv1)
*.mkv
1920x1080
WMA
AAC
MP1, 2
AC3
DTS
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 12
2010-02-19 오후 5:57:39
Sadržaj
Audio
kodek
Podržani opseg
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
Kompatibilan sa
WMA ver. 10
* Brzine
semplovanja (u
kHz) - 8, 11, 16,
22, 32, 44.1, 48
* Bit-brzine - Sve
bit-brzine u
opsegu od 5 kbps
do 384 kbps
*.wma
WMA
I proizvod i diskovi su kodirani prema regionu.
Ovi regionalni kodovi moraju da se upare da bi
disk mogao da se reprodukuje. Ako kodovi nisu
isti, disk se neće reprodukovati.
Broj regiona za ovaj proizvod je opisan na zadnjoj
ploči proizvoda.
Tipovi
diskova
Regionalni
kod
Blu-ray
AVCHD (Napredni video kodek visoke
definicije)
• Ovaj proizvod može da reprodukuje diskove
AVCHD formata. Takvi diskovi se obično
snimaju i koriste u videokamerama.
• AVCHD format je format digitalne videokamere
visoke definicije.
• MPEG-4 AVC/H.264 format je u stanju da
komprimuje slike sa većom efikasnošću od
konvencionalnog formata za kompresiju slike.
• Neki AVCHD diskovi koriste format “x.v.Color”.
• Ovaj proizvod može da reprodukuje AVCHD
diskove korišćenjem formata “x.v.Color”.
• “x.v.Color” je zaštitni znak Sony Corporation.
• “AVCHD” i logotip AVCHD su zaštitni znaci
kompanija Matsushita Electronic Industrial Co.,
Ltd. i Sony Corporation.
DVD-VIDEO
✎ NAPOMENA
▪ Neki diskovi AVCHD formata se možda neće moći
▪
▪
reprodukovati, što zavisi od uslova snimanja.
Diskovi AVCHD formata moraju da se finalizuju.
“x.v.Color” nudi širi opseg boja od običnih DVD
diskova za videokamere.
Neki diskovi DivX, MKV i MP4 formata se možda
neće moći reprodukovati, što zavisi od uslova video
rezolucije i brzine frejmova.
Oblast
a
Severna Amerika, Centralna
Amerika, Južna Amerika,
Koreja, Japan, Tajvan, Hong
Kong i Jugoistočna Azija.
b
Evropa, Grenland, Francuske
teritorije, Srednji Istok, Afrika,
Australija i Novi Zeland.
c
Indija, Kina, Rusija, Centralna i
Južna Azija.
1
SAD, teritorije SAD-a i Kanade
2
Evropa, Japan, Bliski Istok,
Egipat, Južna Afrika, Grenland
3
Tajvan, Koreja, Filipini,
Indonezija, Hong Kong
4
Meksiko, Južna Amerika,
Centralna Amerika, Australija,
Novi Zeland, Pacifička ostrva,
Karibi
5
Rusija, Istočna Evropa, Indija,
veći deo Afrike, Severna Koreja,
Mongolija
6
Kina
Copyright
© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd.
Sva prava zadržana. Ovo korisničko uputstvo
ili njegovi delovi ne mogu se umnožavati bez
prethodnog pisanog odobrenja Samsung
Electronics Co., Ltd.
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 13
Početak
Sufiks
datoteke
03
Kod regiona
Podrška muzičkih datoteka
13
2010-02-19 오후 5:57:39
Početak
Oznake diskova koji se mogu reprodukovati
Blu-ray disk
DTS-HD master audio
Dolby TrueHD
PAL televizijski sistem u Ujedinjenom
Kraljevstvu, Francuskoj, Nemačkoj, itd.
DivX
BD-LIVE
Java
Pribor
Proverite da li se u sadržaju nalazi sledeći pribor.
Audio/Video kabl
Baterije za daljinski upravljač (veličina AAA)
POWER
TV
POWER
BONUSVIEW
SOURCE
SUBTITLE
DISC MENU
AUDIO
MENU
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
INTERNET@ FULL SCREEN REPEAT
79
MUTE
VOL
CH
AK59-00104R
Korisničko uputstvo
14
Daljinski upravljač
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 14
2010-02-19 오후 5:57:41
03
Prednja ploča
Početak
a
b c
def g
h
1
FIOKA ZA DISK
Otvara se da prihvati disk.
2
SENZOR DALJINSKOG
UPRAVLJAČA
Detektuje signale sa daljinskog upravljača.
3
DISPLEJ
Prikazuje status reprodukcije, vreme, itd.
4
TASTER OTVARANJE/
ZATVARANJE
Otvara i zatvara fioku za disk.
5
TASTER ZAUSTAVI
Zaustavlja reprodukciju diska.
6
TASTER
REPRODUKCIJAPAUZIRANJE
Reprodukuje disk ili pauzira reprodukciju.
7
TASTER UKLJUČIVANJE I
ISKLJUČIVANJE
Uključuje i isključuje proizvod.
8
USB HOST
Ovde se može povezati USB stik (fleš memorija) i koristiti kao memorija ako je
povezan sa BD-LIVE. Takođe, može se koristiti za ažuriranje softvera i MP3/JPEG/
DivX/MKV/MP4 reprodukciju.
✎ NAPOMENA
▪ Ažuriranja softvera preko USB Host konektora mora se obaviti samo korišćenjem USB stika (fleš memorija).
▪ Za USB uređaj koji troši više od 500mA potreban je poseban izvor napajanja da bi normalno funkcionisao.
▪ USB HDD uređaj se ne može koristiti za memorisanje BD podataka (BD-LIVE).
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 15
15
2010-02-19 오후 5:57:42
Početak
Displej na prednjoj ploči
a
b
c
1
INDIKATOR STAVLJENOG
DISKA
Pali se ako je disk stavljen ili se reprodukuje.
2
INDIKATOR ZA TRENUTNO
VREME I STATUS
Prikazuje vreme reprodukcije i trenutni status.
3
INDIKATOR ZA WIFI
Pali se kad se poveže bežična mreža.
16
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 16
2010-02-19 오후 5:57:42
d
Početak
a b c
03
Zadnja ploča
e
g f
1
LAN
Može se upotrebiti za mrežne usluge (Vidi strane 52~57), BD-LIVE i ažuriranje
softvera korišćenjem veze sa mrežom.
2
HDMI OUT
Korišćenjem HDMI kabla povežite ovaj HDMI izlazni konektor na HDMI ulazni
konektor na vašem TV aparatu za sliku najboljeg kvaliteta ili na vašem prijemniku za
zvuk najboljeg kvaliteta.
3
DIGITAL AUDIO OUT
Povezuje se sa prijemnikom.
4
COMPONENT OUT
Povezuje se na opremu koja ima komponentni video ulaz.
5
7.1CH ANALOG AUDIO OUT
Povežite 7.1-kanalni analogni ulaz na A/V pojačalo.
(Pri povezivanju na 5.1-kanalni kućni bioskop ili prijemnik, povežite sve konektore
za analogni audio izlaz sa ovog proizvoda osim izlaza surround zadnji levi / surround
zadnji desni)
6
VIDEO OUT
Povezuje se na ulaz spoljne opreme preko video kabla.
7
AUDIO OUT
Povezuje se na audio ulaz spoljne opreme uz pomoć audio kablova.
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 17
17
2010-02-19 오후 5:57:42
Početak
Daljinski upravljač
Prikaz daljinskog upravljača
Uključite i isključite proizvod.
Za otvaranje i zatvaranje fioke za disk.
POWER
TV
POWER
BONUSVIEW
SOURCE
Uključite i isključite televizor.
(Za rad sa televizorom, Vidi stranu 19).
Omogućava vam, da nakon instalacije,
izaberete ulazni izvor za vaš TV aparat.
Pritisnite ovo da biste koristili funkciju
Bonusview.
Pritiskajte numeričke tastere za rad sa
opcijama.
Pritisnite ovaj taster za prebacivanje jezika
titla Blu-ray/DVD diska.
SUBTITLE
Koristite ovaj taster za pristupanje raznim
audio funkcijama na disku (Blu-ray/DVD).
AUDIO
Pritisnite za preskakanje unazad ili unapred.
Pritisnite da biste pretraživali diks unapred ili unazad.
Pritisnite za zaustavljanje diska.
Koristite ovaj taster za ulazak u meni diska.
Pritisnite za pauziranje diska.
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
Pritisnite ovaj taster da pređete na glavni
meni.
Pritisnite ovaj taster za meni Alatke.
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Pritisnite za reprodukovanje diska.
Koristite ovaj taster za ulazak u iskačući
meni/meni naslova.
Koristite ovaj taster za prikazivanje informacija o
reprodukciji tokom reprodukovanja Blu-ray/DVD diska.
POPUP
Odaberite stavke menija i menjajte vrednosti u meniju.
Vratite se na prethodni meni.
Pritisnite ovaj taster radi povezivanja sa
raznim Internet@TV uslugama.
Isključuje zvučnike vašeg TV aparata.
Stavljanje baterija
Ovi tasteri se koriste za menije proizvoda i
za nekoliko funkcija na Blu-ray diskovima.
INTERNET@ FULL SCREEN REPEAT
Pritisnite ovaj taster da biste videli sliku
preko celog ekrana na televizoru.
Podešavanje jačine zvuka TV aparata.
Pritisnite ovaj taster za izlazak iz menija.
79
Omogućava vam da ponovite naslov,
poglavlje, numeru ili disk.
MUTE
VOL
CH
AK59-00104R
Koristite ovaj taster za izbor TV programa.
✎ NAPOMENA
▪ Ako daljinski upravljač ne radi pravilno:
• Proverite polaritet +/– baterija (suva ćelija)
• Proverite da li su baterije iscurele.
• Proverite da li je senzor za daljinsko upravljanje
blokiran nekom preprekom.
• Proverite da li se u blizini nalazi fluorescentno svetlo.
!
18
OPREZ
▪
Korisnik ne može da zameni punjivu bateriju koja je
ugrađena u ovaj proizvod. Za informacije o njenoj
zameni obratite se svom serviseru.
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 18
2010-02-19 오후 5:57:43
Taster
TV POWER
TV SOURCE
TV VOL (+/–)
Funkcija
Koristi se za uključivanje i isključivanje
televizora
Koristi se za izbor spoljnog izvora koji je
povezan na televizor.
Koristi se za podešavanje jačine zvuka televizora.
TV CH (,/.) Koristi se za izbor željenog kanala.
TV MUTE
Koristi se za uključivanje i isključivanje zvuka.
✎ NAPOMENA
▪ Gore navedene funkcije neće obavezno funkcionisati
kod svih televizora. Ako naiđete na probleme,
televizorom upravljajte direktno.
Marka
Kod
Marka
NOBLEX
TV POWER+66
SAMSUNG
TV POWER+01, +02,
+03, +04, +05,
+06, +07, +08, +09
NOKIA
TV POWER+74
AIWA
TV POWER+82
ANAM
TV POWER+10, +11,
+12, +13, +14,
+15, +16, +17, +18
BANG & OLUFSEN TV POWER+57
BLAUPUNKT
TV POWER+71
BRANDT
TV POWER+73
BRIONVEGA
TV POWER+57
CGE
TV POWER+52
CONTINENTAL
EDISON
DAEWOO
Da biste utvrdili da li je vaš televizor
kompatibilan, pratite sledeća uputstva.
1. Uključite vaš televizor.
2. Usmerite daljinski upravljač ka televizoru.
3. Pritisnite i držite pritisnut taster TV POWER
i unesite dvocifreni kod koji odgovara vašoj
marki televizora, pritiskanjem odgovarajućih
numeričkih tastera.
Ako je vaš televizor kompatibilan sa daljinskim
upravljačem, on će se isključiti.
Sada je programiran za rad sa ovim daljinskim
upravljačem.
✎ NAPOMENA
▪ Ako je za vašu marku televizora navedeno više
▪
kodova, pokušajte redom sa svakim dok ne
pronađete onaj koji funkcioniše.
Ako zamenite baterije daljinskog upravljača, ponovo
morate programirati kod marke televizora.
TV POWER+75
TV POWER+19, +20,
+23, +24, +25,
+26, +27, +28,
+29, +30, +31,
+32, +33, +34
EMERSON
TV POWER+64
FERGUSON
TV POWER+73
FINLUX
TV POWER+06, +49,
+57
Kod
NORDMENDE
TV POWER+72, +73,
+75
PANASONIC
TV POWER+53, +54,
+74, +75
PHILIPS
TV POWER+06, +55,
+56, +57
PHONOLA
TV POWER+06, +56,
+57
PIONEER
TV POWER+58, +59,
+73, +74
RADIOLA
TV POWER+06, +56
RADIOMARELLI TV POWER+57
RCA
TV POWER+45, +46
REX
TV POWER+74
SABA
TV POWER+57, +72,
+73, +74, +75
SALORA
TV POWER+74
SANYO
TV POWER+41, +42,
+43, +44, +48
FORMENTI
TV POWER+57
SCHNEIDER
TV POWER+06
FUJITSU
TV POWER+84
SELECO
TV POWER+74
GRADIENTE
TV POWER+70
SHARP
TV POWER+36, +37,
+38, +39, +48
GRUNDIG
TV POWER+49, +52,
+71
HITACHI
TV POWER+60, +72,
+73, +75
IMPERIAL
TV POWER+52
SIEMENS
TV POWER+71
SINGER
TV POWER+57
SINUDYNE
TV POWER+57
JVC
TV POWER+61, +79
SONY
LG
TV POWER+06, +19,
+20, +21, +22, +78
TELEAVA
LOEWE
TV POWER+06, +69
LOEWE OPTA
TV POWER+06, +57
MAGNAVOX
TV POWER+40
METZ
TV POWER+57
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TELEFUNKEN
TV POWER+67, +73,
+75, +76
THOMSON
TV POWER+72, +73,
+75
THOMSON ASIA TV POWER+80, +81
MITSUBISHI
TV POWER+06, +48,
+62, +65
TOSHIBA
MIVAR
TV POWER+47, +48,
+49, +50, +51, +52
TV POWER+52, +77
WEGA
TV POWER+57
NEC
TV POWER+83
YOKO
TV POWER+06
NEWSAN
TV POWER+68
ZENITH
TV POWER+63
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 19
Početak
Uz pomoć ovog daljinskog upravljača možete
upravljati izvesnim funkcijama vašeg TV aparata.
Upravljivi TV kodovi
03
Podešavanje daljinskog upravljača
19
2010-02-19 오후 5:57:44
Povezivanja
Povezivanje sa TV aparatom
Slučaj 1 : Povezivanje sa TV aparatom preko HDMI kabla
- Najbolji kvalitet (preporučeno)
1. Korišćenjem HDMI kabla, povežite HDMI OUT konektor na poleđini proizvoda sa HDMI IN
konektorom vašeg TV aparata.
2. Uključite proizvod i TV aparat.
3. Pritisnite taster za izbor ulaza na daljinskom upravljaču vašeg TV aparata dok se HDMI signal sa
proizvoda ne pojavi na vašem TV ekranu.
• Ako ste podesili daljinski upravljač tako da upravlja vašim TV aparatom (Vidi stranu 19), pritisnite
taster TV SOURCE na daljinskom upravljaču i izaberite HDMI za spoljni izvor vašeg TV aparata.
HDMI kabl
(nije isporučen)
✎ NAPOMENA
▪ HDMI kabl predaje digitalne video/audio signale, tako da ne morate da povezujete audio kabl.
▪ Ako je proizvod povezan na vaš TV aparat u modu za HDMI 720p, 1080i, 1080p izlaz, morate koristiti HDMI kabl velike
▪
▪
▪
20
brzine (kategorija 2).
HDMI predaje samo čist digitalni signal do TV aparata.
Ako vaš TV aparat ne podržava HDCP (Širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja), na ekranu se pojavljuje slučajan šum.
Zavisno od vašeg TV aparata, izvesne rezolucije HDMI izlaza možda neće funkcionisati. Molimo da pogledate korisničko
uputstvo za vaš TV aparat.
Kada ovaj proizvod prvi put povezujete na TV aparat uz pomoć HDMI kabla ili ga povezujete na novi TV aparat, rezolucija
HDMI izlaza se automatski postavlja na najveću rezoluciju koju podržava vaš TV aparat.
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 20
2010-02-19 오후 5:57:44
04
Slučaj 2 : Povezivanje sa TV aparatom preko DVI kabla
- Najbolji kvalitet (preporučeno)
2. Korišćenjem audio kablova, povežite AUDIO OUT konektore (crveni i beli) na poleđini proizvoda na
AUDIO IN konektore (crveni i beli) vašeg TV aparata.
Povezivanja
1. Korišćenjem HDMI-DVI kabla, povežite HDMI OUT konektor na poleđini proizvoda sa DVI IN
konektorom vašeg TV aparata.
3. Uključite proizvod i TV aparat.
4. Pritisnite taster za izbor ulaza na daljinskom upravljaču vašeg TV aparata dok se DVI signal sa
proizvoda ne pojavi na vašem TV ekranu.
• Ako ste podesili daljinski upravljač tako da upravlja vašim TV aparatom (Vidi stranu 19), pritisnite
taster TV SOURCE na daljinskom upravljaču i izaberite HDMI za spoljni izvor vašeg TV aparata.
HDMI-DVI kabl
(nije isporučen)
Audio kabl
Crveni
Beli
✎ NAPOMENA
▪ HDMI predaje samo čist digitalni signal do TV aparata. Ako vaš TV aparat ne podržava HDCP (Širokopojasna zaštita
▪
▪
digitalnog sadržaja), na ekranu se pojavljuje slučajan šum.
Zavisno od vašeg TV aparata, izvesne rezolucije HDMI izlaza možda neće funkcionisati. Molimo da pogledate korisničko
uputstvo za vaš TV aparat.
Kada ovaj proizvod prvi put povezujete na TV aparat uz pomoć HDMI-DVI kabla ili ga povezujete na novi TV aparat,
rezolucija HDMI izlaza se automatski postavlja na najveću rezoluciju koju podržava vaš TV aparat.
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 21
21
2010-02-19 오후 5:57:45
Povezivanja
Slučaj 3 : Povezivanje sa TV aparatom (komponentno) - Bolji kvalitet
- Povezivanje sa vašim TV korišćenjem komponentnih video kablova.
- Uživaćete u visokom kvalitetu i preciznosti reprodukcije boja na slikama. Komponentni video razlaže
slike na signale crne i bele(Y), plave(PB) i crvene(PR) boje radi prikazivanja jasnih i čistih slika.
(audio signali se isporučuju preko audio izlaza.)
1. Korišćenjem HDMI kabla, povežite COMPONENT VIDEO OUT konektore na poleđini proizvoda sa
konektorima za COMPONENT IN vašeg TV aparata.
2. Korišćenjem audio kablova, povežite AUDIO OUT konektore (crveni i beli) na poleđini proizvoda na
AUDIO IN konektore (crveni i beli) vašeg TV aparata.
3. Uključite proizvod i TV aparat.
4. Pritisnite taster za izbor ulaza na daljinskom upravljaču vašeg TV aparata dok se “KOMPONENTNI”
signal sa proizvoda ne pojavi na vašem TV ekranu.
• Ako ste podesili daljinski upravljač tako da upravlja vašim TV aparatom (Vidi stranu 19), pritisnite taster
TV SOURCE na daljinskom upravljaču i izaberite KOMPONENTNI za spoljni izvor vašeg TV aparata.
Audio kabl
Komponentni kabl
(nije isporučen)
Crveni
Beli
Crveni
Plavi
Zeleni
✎ NAPOMENA
▪ Zavisno od proizvođača, komponentni konektori na vašem TV aparatu mogu biti označeni kao “R-Y, B-Y, Y ” ili “Cr, Cb, Y”
▪
▪
▪
22
umesto “PB, PR, Y”. Broj i pozicija konektora može da varira zavisno od TV aparata.
Molimo da pogledate korisničko uputstvo za vaš TV aparat.
Možete da izaberete neku od različitih rezolucija za Blu-ray diskove, kao što su 1080i, 720p, 576p/480p i 576i/480i,
zavisno od tipa diska. (Vidi strane 31~32)
Stvarna rezolucija može da se razlikuje od postavke u meniju za podešavanje ako su povezani i komponentni i HDMI
kablovi. Rezolucija takođe može da se razlikuje u zavisnosti od diska. (Vidi strane 31~32)
U modu DVD reprodukcije, ukoliko su povezani HDMI i komponentni konektori i ako izaberete komponentni 1080p, 1080i
ili 720p mod, meni Podešavanje prikaza će prikazati izlaznu rezoluciju kao 1080p, 1080i ili 720p.
Prava rezolucija je 576i/480i.
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 22
2010-02-19 오후 5:57:46
04
Slučaj 4 : Povezivanje sa TV aparatom (video) - Dobar kvalitet
2. Uključite proizvod i TV aparat.
3. Pritisnite taster za izbor ulaza na daljinskom upravljaču vašeg TV aparata dok se “VIDEO” signal sa
proizvoda ne pojavi na vašem TV ekranu.
• Ako ste podesili daljinski upravljač tako da upravlja vašim TV aparatom (Vidi stranu 19), pritisnite
taster TV SOURCE na daljinskom upravljaču i izaberite VIDEO za spoljni izvor vašeg TV aparata.
Povezivanja
1. Korišćenjem video/audio kablova, povežite VIDEO OUT (žuti) / AUDIO OUT (crveni i beli) konektore
na poleđini proizvoda na VIDEO IN (žuti) / AUDIO IN (crveni i beli) konektore na vašem TV aparatu.
Audio/Video kabl
Crveni
Beli
Žuti
✎ NAPOMENA
▪ Može se generisati šum ako se audio kabl postavi previše blizu mrežnog kabla.
▪ Ako želite da povežete pojačalo, pogledajte strane koje se odnose na povezivanje sa pojačalom. (Vidi strane 24~26)
▪ Broj i pozicija konektora može da varira zavisno od vašeg TV aparata. Molimo da pogledate korisničko uputstvo za vaš
▪
TV aparat.
Ako na vašem TV aparatu postoji jedan ulazni audio konektor, povežite ga na AUDIO OUT(desni/beli) konektor
proizvoda.
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 23
23
2010-02-19 오후 5:57:47
Povezivanja
Povezivanje sa audio sistemom
• Molimo da smanjite jačinu zvuka kada uključujete pojačalo. Iznenadni glasni zvuk može oštetiti
zvučnike i vaše uši.
• Molimo da podesite audio signal u ekranskom meniju u skladu sa pojačalom. (Vidi strane 33~35)
• Pozicije HDMI konektora mogu da variraju zavisno od pojačala. Molimo da pogledate korisničko
uputstvo za vaše pojačalo.
Slučaj 1 : Povezivanje sa audio sistemom (HDMI pojačalo)
- Najbolji kvalitet (preporučeno)
1. Korišćenjem HDMI kabla, povežite HDMI OUT konektor na poleđini proizvoda sa HDMI IN
konektorom vašeg pojačala.
2. Korišćenjem HDMI kabla, povežite HDMI OUT konektor na pojačalu sa HDMI IN konektorom vašeg
TV aparata.
3. Uključite proizvod, TV aparat i pojačalo.
4. Pritisnite taster za izbor ulaza na pojačalu kako biste izabrali spoljni ulaz i mogli da čujete zvuk sa
proizvoda. Pogledajte korisničko uputstvo za vaše pojačalo kako biste podesili audio izlaz pojačala.
HDMI kabl
(nije isporučen)
HDMI kabl
(nije isporučen)
24
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 24
2010-02-19 오후 5:57:48
04
Slučaj 2 : Povezivanje sa audio sistemom (7.1-kanalno pojačalo)
- Bolji kvalitet
2. Korišćenjem kabla(ova) za video signal, povežite HDMI, COMPONENT ili VIDEO OUT konektore na
poleđini proizvoda na HDMI, COMPONENT ili VIDEO IN konektore vašeg TV aparata. (Vidi strane
20~23)
Povezivanja
1. Korišćenjem 7.1-kanalnih audio kablova, povežite 7.1CH ANALOG AUDIO OUT konektore na
poleđini proizvoda na 7.1CH ANALOG AUDIO IN konektore vašeg pojačala.
3. Uključite proizvod, TV aparat i pojačalo.
4. Pritisnite taster za izbor ulaza na pojačalu kako biste izabrali spoljni ulaz i mogli da čujete zvuk sa
proizvoda. Pogledajte korisničko uputstvo za vaše pojačalo kako biste podesili audio izlaz pojačala.
7.1-kanalni audio kablovi
(nisu isporučeni)
7.1-kanalno pojačalo
✎ NOTE
▪ Prednji levi i desni izlazi na vašem proizvodu i 7.1-kanalnom pojačalu moraju se povezati da bi se čuo zvuk menija
▪
▪
diska sa nekih Blu-ray diskova.
Kada 7.1CH ANALOG AUDIO OUT konektore povezujete pomoću 7.1-kanalnih audio kablova, preporučuje se da se
Digitalni izlaz podesi na PCM. (Vidi stranu 33)
Pri povezivanju na 5.1-kanalni kućni bioskop ili prijemnik, povežite sve konektore za analogni audio izlaz sa ovog
proizvoda osim izlaza surround zadnji levi / surround zadnji desni
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 25
25
2010-02-19 오후 5:57:49
Povezivanja
Slučaj 3 : Povezivanje sa audio
sistemom (Dolby Digital, DTS
pojačalo) - Bolji kvalitet
Slučaj 4 : Povezivanje sa audio
sistemom (2-kanalno pojačalo)
- Dobar kvalitet
1. Koristeći optički kabl povežite DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL) konektor na poleđini
proizvoda na DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)
konektor na vašem pojačalu.
1. Korišćenjem audio kablova, povežite AUDIO
OUT konektore (crveni i beli) na poleđini
proizvoda na AUDIO IN konektore (crveni i
beli) vašeg pojačala.
2. Korišćenjem kabla(ova) za video signal,
povežite HDMI, COMPONENT ili VIDEO
OUT konektore na poleđini proizvoda na
HDMI, COMPONENT ili VIDEO IN konektore
vašeg TV aparata. (Vidi strane 20~23)
2. Korišćenjem kabla(ova) za video signal,
povežite HDMI, COMPONENT ili VIDEO
OUT konektore na poleđini proizvoda na
HDMI, COMPONENT ili VIDEO IN konektore
vašeg TV aparata. (Vidi strane 20~23)
3. Uključite proizvod, TV aparat i pojačalo.
3. Uključite proizvod, TV aparat i pojačalo.
4. Pritisnite taster za izbor ulaza na pojačalu
kako biste izabrali spoljni ulaz i mogli da čujete
zvuk sa proizvoda. Pogledajte korisničko
uputstvo za vaše pojačalo kako biste podesili
audio ulaz pojačala.
4. Pritisnite taster za izbor ulaza na pojačalu
kako biste izabrali spoljni ulaz i mogli da čujete
zvuk sa proizvoda. Pogledajte korisničko
uputstvo za vaše pojačalo kako biste podesili
audio ulaz pojačala.
Slučaj 3 :
Optički kabl
(nije isporučen)
Slučaj 4 : Audio kabl
Crveni
Beli
✎ NAPOMENA
▪ Ako se povezuje na način opisan kao slučaj 3, diskovi sa PCM audio filmskom podlogom moći će da se čuju samo
preko dva prednja kanala.
26
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 26
2010-02-19 오후 5:57:49
04
Povezivanje sa mrežom
Povezivanja
Ovaj proizvod vam omogućava da prikažete mrežne usluge (Vidi strane 52~57), kao što su Internet@TV
i BD-LIVE i da primite novije verzije softvera kada je uspostavljena veza sa mrežom. Preporučujemo da
koristite AP (pristupna tačka) ili IP ruter (usmerivač) za povezivanje. Za više informacija o povezivanju na
ruter, pogledajte korisničko uputstvo rutera ili pozovite proizvođača rutera za tehničku pomoć.
Kablovska mreža
1. Korišćenjem Direct LAN kabla (UTP kabl), povežite LAN konektor proizvoda na LAN konektor vašeg
modema.
2. Podesite opcije mreže. (Vidi strane 37~41)
Ili
Usmerivač
Širokopojasni modem
(sa integrisanim ruterom)
Širokopojasni modem
Širokopojasni
servis
Širokopojasni
servis
Umrežavanje sa računarom
za funkciju AllShare
(Vidi strane 56~57)
✎ NAPOMENA
▪ Internet pristup Samsungovom serveru za ažuriranje softvera možda neće biti dozvoljeno, što zavisi od rutera koji
▪
▪
koristite ili politike dobavljača internet usluga. Za više informacija, kontaktirajte vašeg dobavljača internet usluga.
Ako ste korisnik DSL-a, koristite ruter za uspostavljanje veze sa mrežom.
Za funkciju AllShare, računar mora biti povezan na mrežu kao što je prikazano na slici.
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 27
27
2010-02-19 오후 5:57:51
Povezivanja
Bežična mreža
Možete se povezati na mrežu bežičnim IP deliteljem.
Za povezivanje na bežičnu mrežu neophodan je bežični AP/IP ruter (usmerivač).
Podesite opcije mreže. (Vidi strane 37~41)
Širokopojasni
servis
Bežični IP delitelj
Umrežavanje sa računarom
za funkciju AllShare
(Vidi strane 56~57)
✎ NAPOMENA
▪ Da biste koristili bežičnu mrežu, vaš proizvod mora biti povezan na bežični IP delitelj. Ako bežični IP delitelj podržava
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
28
DHCP, vaš proizvod može da koristi DHCP ili statičku IP adresu za povezivanje sa bežičnom mrežom.
Ovaj proizvod podržava IEEE 802.11B, IEEE 802.11G, IEEE 802.11N. Ako reprodukujete video preko IEEE 802.11B/G
veze, video se možda neće moći reprodukovati bez seckanja.
Odaberite kanal za bežični IP delitelj koji se trenutno ne koristi. Ako kanal koji je podešen za bežični IP delitelj trenutno
koristi neki drugi uređaj u blizini, to će dovesti do ometanja i prekida komunikacije.
Ako je za vašu pristupnu tačku odabran režim Čist veliki protok (Greenfield) 802.11n, a Tip šifrovanja podešen na WEP,
TKIP ili TKIP-AES (WPS2Mixed), ovaj proizvod neće podržati vezu u skladu sa novim specifikacijama Wi-Fi sertifikacije.
Ako vaša pristupna tačka podržava WPS (Wi-Fi zaštićena instalacija), možete da povežete mrežu preko PBC-a
(Konfiguracija sa pritiskom na taster) ili PIN-a (Lični identifikacioni broj). WPS će automatski konfigurisati SSID i WPA
ključ u bilo kom režimu.
Načini povezivanja: Vezu sa bežičnom mrežom možete da podesite na tri načina.
- PBC (WPS)
- Auto Setup (Koristeći funkciju automatskog traženja mreže)
- Ručno podešavanje
Po svojoj prirodi, bežični LAN može prouzrokovati ometanje, što zavisi od uslova korišćenja (AP performanse, razdaljina,
prepreka, ometanje od strane drugih radio uređaja, itd.).
Bežični IP delitelj postavite u infrastrukturni mod. “Ad-hoc” mod nije podržan.
Ako koristite sigurnosni ključ za AP (bežični IP delitelj), podržava se samo sledeće:
1) Mod provere identiteta : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Tip šifrovanja : WEP, AES
Za funkciju AllShare, računar mora biti povezan na mrežu kao što je prikazano na slici.
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 28
2010-02-19 오후 5:57:52
Podešavanje
Initial Settings I On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
6. Pritisnite taster OK.
Prikazaće se glavni meni. (Više informacija o
glavnom meniju, vidi stranu 30)
Podešavanje
1. Nakon povezivanja proizvoda, uključite vaš TV aparat.
(Kada se ovaj proizvod prvi put poveže na
televizor, proizvod će se automatski uključiti i
prikazaće se ekran Početna podešavanja)
5. Pritiskajte tastere ◄► da biste izabrali željeni
Mrežna podešenja: Wired, Wireless ili PBC
(WPS), a zatim pritisnite taster ENTER. (Vidi
strane 38~41)
Započeće testiranje mreže i završiti početna
podešavanja.
05
Pre početka (početna podešavanja)
• Glavni meni
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
Nederlands
> Move " Select
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali željeni
jezik, a zatim pritisnite taster ENTER.
No Disc
3. Pritisnite taster ENTER da biste odabrali
taster Start.
TV Aspect and Network will be set.
Each setting may be changed later under "Settings"
▪
▪
Start
a Previous " Select
▪
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete željeni TV
proporcija, a zatim pritisnite taster ENTER.
(Vidi stranu 31)
Initial Settings I Network
Choose the primary method for connecting to network.
Wired : Set the network by using Ethernet cable.
Please make sure that Ethernet cable is connected.
a Previous
PBC (WPS)
d Skip < Move
▪
▪
Network Setting is needed to use various Internet services.
Wireless
d View Devices
" Enter
✎ NAPOMENA
▪ Kada se ovaj proizvod prvi put poveže na televizor,
Initial Settings
Wired
a Change Device " Select
proizvod će se automatski uključiti.
Ne brinite se, to nije kvar.
Glavni meni neće biti prikazan ako ne konfigurišete
početna podešavanja.
Ako pritisnete PLAVI(D) taster u toku podešavanja
mreže, možete pristupiti glavnom meniju čak i ako
podešavanje mreže još uvek nije završeno.
Kada se vratite na glavni meni, režim prikaza preko
celog ekrana biće automatski otkazan.
Ako želite da prikažete ekran Početna podešavanja
da biste napravili izmene, pritisnite taster ZAUSTAVI
(
) na prednjoj ploči proizvoda duže od
5 sekundi kada nije stavljen disk.
Koristite HDMI kabl za povezivanje proizvoda na
Samsung TV aparat koji je kompatibilan sa
Anynet+ (HDMI-CEC)-om.
Ako TV aparat koristi jezik koji proizvod podržava, taj
jezik će automatski biti podešen kao željeni jezik.
Međutim, Anynet+ (HDMI-CEC) funkcija treba
da bude postavljena na On i kod TV aparata i kod
proizvoda.
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 29
29
2010-02-19 오후 5:57:55
TV
POWER
POWER
Podešavanje
BONUSVIEW
▪
SOURCE
Ako je proizvod zaustavljen duže od 5 minuta bez
intervencije korisnika, na vašem TV aparatu će se
pojaviti čuvar ekrana. Ako je proizvod zaustavljen
duže od 25 minuta, napajanje se automatski
AUDIO
isključuje. SUBTITLE
DISC MENU
MENU
5. Pritisnite taster EXIT za izlazak iz menija.
INFO
✎ NAPOMENA
▪ Ako je proizvod povezan sa mrežom, odaberite
3
RETURN
Prikazuje raspoložive tastere
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete željenu
stavku, a zatim pritisnite taster ENTER.
POPUP
2
6
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete željeni
podmeni, a zatim pritisnite taster ENTER.
TITLE MENU
TOOLS
Bira postavke.
2. Pritiskajte tastere ◄► da biste izabrali
Settings, a zatim pritisnite taster ENTER.
Podešavanje menija
1
5
EXIT
4
INTERNET@ FULL SCREEN REPEAT
1
Taster MENU : Pritisnite ovaj taster da pređete na glavni meni.
▪
2
Taster RETURN : Vratite se na prethodni meni.
▪
3
Tasteri ENTER / STRELICE ZA SMER :
Pomerite kursor
ili odaberite stavku.
AK59-00104R
Odaberite trenutno označenu stavku.
Potvrdite podešenje.
4
Taster EXIT : Pritisnite ovaj taster za izlazak iz menija.
79
MUTE
VOL
CH
Internet@TV iz glavnog menija.
Preuzmite željeni sadržaj sa Samsung Apps.
(Vidi stranu 55)
Postupak pristupa može biti drugačiji, što zavisi od
izabranog menija.
OSD (prikaz na ekranu) se kod ovog proizvoda može
promeniti posle ažuriranja verzije softvera.
1. Pritisnite taster POWER.
Pojaviće se glavni meni.
• Glavni meni
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
2
3
4
1
5
No Disc
a Change Device 1
Bira Internet@TV.
2
Bira video zapise
3
Bira muziku.
4
Bira fotografije.
30
d View Devices
" Enter
6
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 30
2010-02-19 오후 5:57:56
▪
TV proporcija
Zavisno od tipa televizora koji imate, možda ćete
hteti da prilagodite postavke ekrana.
• 16:9 Normal
Izvesni filmovi (izvor 4:3) biće
prikazan u proporciji 4:3 Pillarbox
(crne linije na stranama slike)
čak i ako je izabrana normalna
proporcija 16:9.
• 16:9 Wide
Možete da gledate punu 16:9
sliku na vašem TV-u sa širokim
ekranom.
Izaberite kada želite da vidite totalnu
16:9 proporciju ekrana Blu-ray/DVD
sadržaja, čak i ako imate TV sa
proporcijom 4:3. Pri vrhu i pri dnu
ekrana pojaviće se crne trake.
• 4:3 Pan-Scan
Izaberite kada želite da vidite totalnu
16:9 proporciju ekrana Blu-ray/DVD
sadržaja bez crnih linija traka pri
vrhu i dnu, čak i ako imate TV sa
proporcijom ekrana 4:3 (krajnji
levi i desni delovi slike filma biće
odsečeni).
✎ NAPOMENA
▪ Zavisno od tipa diska, neke proporcije možda neće
▪
BD Wise je najnovija Samsungova opcija za
međusobno povezivanje.
Ako Samsungove proizvode sa opcijom BD Wise
međusobno povežete preko HDMI, automatski se
postavlja optimalna rezolucija.
• On : Originalna rezolucija BD/DVD diska se
isporučuje TV aparatu.
• Off : Izlazna rezolucija se fiksira na prethodno
podešenu rezoluciju, bez obzira na rezoluciju diska.
✎ NAPOMENA
▪ Ako želite da promenite rezoluciju u BD Wise, morate
▪
▪
• 4:3 Letter Box
▪
BD Wise (samo za Samsung proizvode)
biti na raspolaganju.
Ako izaberete proporciju ekrana i opciju koja se
razlikuje od proporcije ekrana vašeg televizora,
moglo bi doći do poremećaja slike.
Ako izaberete 4:3 Pan-Scan ili 4:3 Letter Box,
nećete moći da vidite sliku preko celog ekrana
kada pritisnete taster FULL SCREEN na daljinskom
upravljaču.
▪
prvo da podesite opciju BD Wise na Off.
Ako isključite BD Wise, rezolucija povezanog TV aparata
se automatski prilagođava njegovoj maksimalnoj rezoluciji.
Ako je proizvod povezan na uređaj koji ne podržava
BD Wise, ne možete da koristite funkciju BD wise.
Za pravilan rad funkcije BD Wise, meni BD Wise
podesite na On i kod proizvoda i kod TV aparata.
Rezolucija
Postavlja izlaznu rezoluciju komponentnog i HDMI video signala.
Broj u 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i
označava broj linija video signala.
Slova i i p označavaju komponentno i progresivno
skeniranje, respektivno.
• Auto : Automatski proverava i podešava
optimalnu rezoluciju.
• BD Wise : Automatski bira optimalnu rezoluciju kada
je preko HDMI povezan sa TV aparatom koji ima
opciju BD Wise. (Stavka menija BD Wise se pojavljuje
samo ako je postavka BD Wise podešena na On.)
• 1080p : Daje 1080 linija progresivnog video signala.
• 1080i : Daje 1080 linija analognog
komponentnog video signala.
• 720p : Daje 720 linija progresivnog video signala.
• 576p/480p : Daje 576/480 linija progresivnog
video signala.
• 576i/480i : Daje 576/480 linija analognog
komponentnog video signala.
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 31
Podešavanje
Možete da konfigurišete razne opcije prikazivanja
kao što su TV proporcija, Rezolucija, itd.
Ako izaberete 16:9 Normal, može se prikazati 4:3
Pillarbox (crne linije na stranama slike).
U tom slučaju nećete moći da vidite sliku preko
celog ekrana kada pritisnete taster FULL SCREEN
na daljinskom upravljaču.
05
Prikaz
31
2010-02-19 오후 5:57:58
Podešavanje
Rezolucija u skladu sa izlaznim modom
• Reprodukcija Blu-ray diska
HDMI / povezan
Izlaz
Podešavanje
HDMI / nije povezan
HDMI mod
Komponentni/VIDEO mod
Komponentni mod
VIDEO mod
Aut.
Optimalna rezolucija
576i/480i
-
-
1080p, Filmski frejm(24Fs) isklj.
1080p@60F
576i/480i
-
-
1080p/1080i, Filmski
frejm(24Fs) uklj.
1080p@24F
576i/480i
-
-
1080i, Filmski frejm(24Fs) isklj.
1080i
576i/480i
1080i
576i/480i
720p
720p
576i/480i
720p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
-
-
576i/480i
576i/480i
• DVD reprodukcija
HDMI / povezan
Izlaz
Podešavanje
HDMI / nije povezan
HDMI mod
Komponentni/VIDEO mod
Komponentni mod
VIDEO mod
Aut.
Optimalna rezolucija
576i/480i
-
-
1080p
1080p@60F
576i/480i
-
-
1080i
1080i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
720p
720p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
-
-
576i/480i
576i/480i
✎ NAPOMENA
▪ Ako povezani TV ne podržava filmski frejm ili
odabranu rezoluciju, pojaviće se poruka “If no
pictures are shown after the selection, please wait
for 15 seconds. And then, the resolution will be
reverted to the previous value automatically. Would
you like to make a selection?”.
Ako izaberete Yes, a rezolucija nije podržana, ekran
TV aparata će biti prazan. Sačekajte 15 sekundi i
rezolucija će automatski biti vraćena na prethodnu
vrednost.
▪
▪
▪
▪
32
Ako je ekran prazan, pritisnite i držite pritisnut taster
ZAUSTAVI (
) na prednjoj ploči proizvoda duže od
5 sekundi (nije ubačen disk). Sve postavke se vraćaju
na fabrička podešenja. Pratite korake na prethodnoj
strani da biste pristupili svakom režimu i izabrali
Podešenje prikaza koje podržava vaš TV aparat.
Ako su vraćena fabrička podešenja, svi korisnički
podaci, koji su sačuvani u BD podacima, biće
obrisani.
Blu-ray disk mora da ima opciju za 24 frejma da bi
se koristio režim Filmskog frejma (24Fs).
Ako su povezani i HDMI i komponentni konektori i
ako trenutno gledate komponentni izlaz, zavisno od
vašeg televizora postoji razlika u rezoluciji prema
tabeli i stvarnoj rezoluciji.
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 32
2010-02-19 오후 5:57:58
HDMI dubina boja
Možete da optimizujete postavku boje za HDMI
izlaz.
Izaberite tip povezanog uređaja.
• TV : Izaberite ako je povezan na TV aparat
preko HDMI.
• Monitor : Izaberite ako je povezan na monitor
preko HDMI.
Podesite da biste sa HDMI OUT konektora
poslali sa Dubina boja ili ne. Opcija Dubina boja
omogućava precizniju reprodukciju boja sa većom
dubinom boja.
• Auto : Na povezani televizor koji podržava
funkciju HDMI dubina boja slika će biti poslata
sa Dubina boja.
• Off : Slika će biti poslata bez Dubina boja.
Postavljanje opcije Filmski frejm (24Fs) na On
omogućava vam da podesite HDMI izlaz proizvoda
na 24 frejma u sekundi za bolji kvalitet slike.
Možete da uživate u opciji Filmski frejm (24Fs)
jedino sa TV aparatima koji podržavaju ovu brzinu
frejmova. Ovaj meni se može izabrati samo za
režime izlazne rezolucije od 1080i ili 1080p HDMI.
• On : Funkcija Filmski frejm (24Fs) će raditi.
• Off : Funkcija Filmski frejm (24Fs) neće raditi.
✎ NAPOMENA
▪ Ako vaš televizor ne podržava funkciju Filmski frejm
(24Fs), prikazaće se iskačuća poruka.
Progresivni mod
Podesite da biste poboljšali kvalitet slike kada
gledate DVD diskove.
• Auto : Izaberite kako bi proizvod automatski
podesio najbolju sliku za DVD koji gledate.
• Video : Izaberite za najbolji kvalitet slike sa
koncerta ili TV emisije na DVD-u.
Audio
Digitalni izlaz
Postavite Digitalni izlaz u zavisnosti od povezanog
prijemnika. (Za više detalja pogledajte deo o
digitalnom izlaz na narednoj strani)
• PCM
• Bitstream(Re-encode)
• Bitstream(Audiophile)
✎ NAPOMENA
▪ Obavezno izaberite korektan Digitalni izlaz ili nećete
▪
▪
▪
▪
Mod nepokretne slike
Podesite tip slike koja se prikazuje kada pauzirate
DVD reprodukciju.
• Auto : Automatski podešava najbolju nepokretnu
sliku u zavisnosti od sadržaja.
• Frame : Izaberite kada pauzirate scenu sa malo
akcije.
• Field : Izaberite kada pauzirate scenu sa mnogo
akcije.
▪
čuti zvuk ili ćete čuti jak šum.
Ako HDMI uređaj (prijemnik, TV) nije kompatibilan
sa komprimovanim formatima (Dolby digital, DTS),
audio signal se isporučuje kao PCM.
Kod standardnig DVD diskova čuće se Sekundarni
audio ili audio Efekt.
Neki Blu-ray diskovi nemaju sekundarni audio i audio
efekte.
Ovo podešavanje opcije Digitalni izlaz ne utiče
na analogni (L/D) ili HDMI audio izlaz ka vašem
televizoru.
Ono utiče na optički i HDMI audio izlaz kada je
povezan na prijemnik.
AKo reprodukujete MPEG audio filmske podloge,
audio signal isporučuje PCM bez obzira na izabrane
opcije za Digitalni izlaz (PCM ili tok bitova).
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 33
Podešavanje
Filmski frejm (24Fs)
05
HDMI format
33
2010-02-19 오후 5:57:58
Podešavanje
Izbor digitalnog izlaza
Podešavanje
PCM
Povezivanje
HDMI prijemnik
PCM
Bitstream
(Re-encode)
Optički
Definicija za
Blu-ray disk
HDMI prijemnik
Optički
Do 7.1-kanalni PCM 2ch
DTS rekodiranje
PCM
PCM 2ch
Dolby Digital Do 5.1-kanalni PCM 2ch
DTS rekodiranje
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS rekodiranje
Dolby Digital
Plus
Dolby Digital
DTS rekodiranje
Dolby TrueHD
Dolby Digital
Dolby Digital
Do 7.1-kanalni PCM 2ch
Audio tok
Plus
bitova na
Dolby TrueHD Do 7.1-kanalni PCM 2ch
Blu-ray disku
DTS
Do 6.1-kanalni PCM 2ch
Audio tok
bitova na
DVD-u
HDMI prijemnik ili optički
Bitstream
(Audiophile)
DTS rekodiranje
DTS
DTS
DTS-HD HRA Do 7.1-kanalni PCM 2ch
DTS rekodiranje
DTS-HD HRA
DTS
DTS-HD MA Do 7.1-kanalni PCM 2ch
DTS rekodiranje
DTS-HD MA
DTS
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS
PCM
PCM 2ch
PCM 2ch
Dolby Digital Do 5.1-kanalni PCM 2ch
DTS
Bilo koja
Do 6.1-kanalni PCM 2ch
Isporučuje samo primarnu
Zajedno dekoduje tokove bitova
Zajedno dekoduje tokove
audio filmsku podlogu (glavna
za primarni, sekundarni audio
bitova za primarni,
muzička podloga filma) tako da
i audio efekte u PCM audio
sekundarni audio i audio
vaš prijemnik može da dekodira
signal, a zatim rekodira PCM
efekte u PCM audio signal.
audio tok bitova. Nećete čuti
audio u DTS tok bitova.
sekundarni audio i audio efekte.
Blu-ray diskovi mogu da sadrže tri audio toka
bitova.
- Primarni audio : Audio filmska podloga glavne
opcije
- Sekundarni audio : Dodatna filmska podloga,
kao što su komentari režisera ili glumca.
- Interaktivni audio : Kad se izabere, čuće se
interaktivni zvuci.
Interaktivni audio se razlikuje na svakom Blu-ray
disku.
PCM konverzija naniže
Podesite ako treba smanjiti frekvenciju 96kHzsignala.
• On : Izaberite ovo kada pojačalo koje je
povezano na proizvod nije kompatibilno za
96kHz. 96kHz-signali će se pratvarati u 48kHzsignale.
• Off : Izaberite ovo kada je pojačalo koje je
povezano na proizvod kompatibilno za 96kHz.
✎ NAPOMENA
▪ Čak i kada je opcija PCM konverzija naniže
postavljena na Off, neki diskovi će isporučivati samo
konvertovani audio signal preko optičkih digitalnih
izlaza.
34
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 34
2010-02-19 오후 5:57:59
Kontrola dinamičkog opsega
Možete da slušate utišano a da ipak jasno čujete
dijalog.
Ova opcija je aktivna samo kada se detektuje
Dolby Digital signal.
• On : Kada se filmska podloga reprodukuje
sa smanjenom jačinom zvuka ili sa malih
zvučnika, sistem može da primeni odgovarajuću
kompresiju kako bi tiši sadržaj učinio primetnijim
i sprečio previše glasne dramske prelaze.
• Off : Možete da uživate u filmu sa standardnim
dinamičkim opsegom.
✎ NAPOMENA
▪ Ako koristite HDMI prijemnik, ova opcija je dostupna
▪
ako podešenje Digitalni izlaz postavite na PCM.
Podešavanje
• Ako vaš televizor nije kompatibilan sa
komprimovanim višekanalnim formatima (Dolby
Digital, DTS), proizvod može da isporuči PCM
2-kanalni konvertovani audio signal čak i ako
u vašem meniju za podešavanje podesite tok
bitova (Rekodiranje ili za audiofile).
• Ako vaš televizor nije kompatibilan sa PCM
frekvencijama semplovanja većim od 48kHz,
proizvod može da isporuči 48kHz-konvertovani
PCM audio čak i ako ste opciju PCM konverzija
naniže postavili na Off.
• Cinema : Izaberite ako želite da reprodukujete
2-kanalni zvuk filma preko više kanala.
• Music : Izaberite ako želite da reprodukujete
2-kanalnu muziku preko više kanala.
05
HDMI
Ovu opciju možete da koristite sa analognim
7.1-kanalnim izlazom ako ne koristite HDMI
prijemnik.
Podešavanje zvučnika
Podesite zvuk zvučnika da biste dobili najbolji
mogući surround zvuk.
Ovaj meni je dostupan samo ako se koristi
7.1-kanalni analogni izlaz.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Speaker Setting
Front
:
Large
Center
Surround
Surround Back
Subwoofer
Test Tone
:
:
:
:
:
Large
Large
Large
On
Off
< Change " Enter ' Return
Set the front speaker size to Large.
Mod smanjivanja kanala
Podesite ako želite da višekanalni audio ima manje
kanala.
• Normal Stereo : Višekanalni audio signal
konvertuje na dvokanalni stereo. Izaberite ako
povezujete sa opremom koja ne podržava funkcije
virtuelnog zvuka kao što je Dolby Pro Logic.
• Surround Compatible : VIšekanalni audio
signal konvertuje u surround kompatibilni stereo.
Izaberite ako povezujete sa opremom koja
podržava funkcije virtuelnog zvuka kao što je
Dolby Pro Logic.
Tonska proba
• Tonska proba će biti poslata redom na L ; C ;
R ; RS ; RSB ; LSB ; LS ; LFE tako da se
možete uveriti da su zvučnici pravilno podešeni.
• Tonska proba se može aktivirati samo ako u
uređaju nije stavljen disk.
• Tonska proba se isporučuje samo preko
7.1-kanalnih analognih izlaza.
DTS Neo:6
Možete da uživate u višekanalnom zvuku sa
jednostavnog 2-kanalanog audio izvora.
• Off : Isporučuje 2-kanalni audio signal samo
preko prednjih zvučnika.
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 35
35
2010-02-19 오후 5:57:59
Podešavanje
Sistem
Početna podešavanja
Korišćenjem stavke Početna podešavanja, možete da
podesite jezik, TV proporciju, Mrežna podešenja, itd.
Za više informacija o ovim podešavanjima, pogledajte
odgovarajući deo u ovom korisničkom uputstvu.
(Vidi strane 30~43)
Internet@TV Screen Size
Podesite Internet@TV ekran na optimalnu veličinu.
• Size 1 : Prikazuje manje ikone aplikacija, možete
videti neke crne trake uz bočne ivice ekrana.
• Size 2 : Prikazuje normalne ikone aplikacija,
slika može biti prevelika za vaš TV ekran.
• Size 3 : Prikazuje veće ikone aplikacija, slika
može biti prevelika za vaš TV ekran.
Upravljanje BD podacima
Omogućava vam da upravljate sadržajima preuzetim
sa Blu-ray diska koji podržava BD-LIVE servis.
Možete proveriti informacije o uređaju uključujući
kapacitet memorije, obrisati BD podatke ili
promeniti flash memorijski uređaj.
Opcija Promena uređaja vam omogućava da
izaberete proizvod sa Ugrađena memorija ili
Spoljna memorija (povezan USB uređaj).
Ako je količina podataka koju treba smestiti sa
BD-LIVE veća od veličine preostale memorije ili je
interna memorija puna, povežite spoljni USB uređaj,
a zatim izaberite opciju Spoljni uređaj u meniju.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je praktična funkcija koja nudi povezani
rad ovog uređaja preko drugih Samsungovih
proizvoda sa Anynet+ funkcijom.
Ovim proizvodom možete upravljati pomoću
daljinskog upravljača Samsung televizora, a disk
možete pokrenuti jednostavno pritiskom na taster
REPRODUKUJ (
) na daljinskom upravljaču
televizora.
Za više informacija, pogledajte korisničko uputstvo
za televizor.
• On : Anynet+ funkcije će raditi.
• Off : Anynet+ funkcije neće raditi.
✎ NAPOMENA
▪ Ova funkcija nije na raspolaganju ako HDMI kabl ne
▪
▪
podržava CEC.
Ako vaš Samsung TV ima logo n, onda
podržava Anynet+ funkciju.
Zavisno od vašeg TV aparata, izvesne rezolucije
HDMI izlaza možda neće funkcionisati.
Molimo da pogledate korisničko uputstvo za vaš TV aparat.
:Internal memory
Total Size
:703MB
Available Size
:703MB
Delete BD Data
Change Device
\
:Internal memory
" Select ' Return
Delete all BD data in the storage.
Opis informacija o uređaju (memoriji) na
proizvodu
• Total Size : Ukupan kapacitet
uređaja(memorije).
• Available Size : Dostupan kapacitet
uređaja(memorije).
✎ NAPOMENA
▪ U modu spoljašnje memorije, reprodukcija diska će
▪
▪
▪
▪
36
BD Data Management
Current Device
biti prekinuta ukoliko u toku reprodukcije odspojite
USB uređaj.
Podržani su samo USB uređaji formatirani u FAT
sistemu datoteka (DOS 8.3 oznaka logičkog diska) i
preporučujemo korišćenje USB uređaja koji podržava
protokol USB 2.0 i brzinu čitanja/upisa od 4 MB ili više.
USB HDD uređaj se ne može koristiti za memorisanje
BD podataka (BD-LIVE).
Funkcija Nastavak reprodukcije možda neće
funkcionisati nakon formatiranja memorijskog
uređaja.
Ukupan kapacitet Upravljanje BD podacima može se
razlikovati, što zavisi od verzije softvera.
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 36
2010-02-19 오후 5:58:00
DivX(R) deaktivacija
Podesite vremenske funkcije.
Izaberite da biste dobili novi registracioni kod.
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support Settings
Clock
Clock Mode
:Auto
\
Clock Set
Time Zone
:GMT + 0:00
DST
:Off
> Move " Enter ' Return
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Initial Setting
Disc Menu
:
Audio
:
Subtitle
:
Do you want
to deactivate your device?
Yes
Podešavanje
Settings
05
Sat
No
Choose your preferred method of setting clock.
• Clock Mode : Možete postaviti opciju Auto ili
Manual.
Ako izaberete opciju Manual, aktiviraće se meni
Clock Set a deaktivirati DST.
• Clock Set : Trenutno vreme i datum možete
zadati ručno.
• Time Zone : Možete da zadate vremensku zonu
za vaše mesto.
• DST : DST (Letnje/Zimsko vreme) možete da
uključite ili isključite.
DivX(R) registracija
Pogledajte DivX(R) VOD registracioni kod da biste
kupili i reprodukovali DivX(R) VOD sadržaj.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Initial Setting
Disc Menu
:
Audio
DivX(R)
Video On Demand:
Subtitle
:
Your registration
code is : XXXXXXXXXX
To learn more visit www.divx.com/vod
OK
✎ NAPOMENA
▪ Ova opcija nije aktivirana ako ste izabrali OK.
Da biste aktivirali ovu opciju, aktivirajte DivX(R)
deaktivacija.
✎ NAPOMENA
▪ Ova funkcija se može koristiti kada je deaktivirana
funkcija DivX(R) registracije.
Podešavanje mreže
Da biste počeli sa uspostavljanjem veze vašeg
proizvoda sa mrežom, postupite na sledeći način.
1. U glavnom meniju, pritiskajte tastere ◄► da
biste izabrali Settings, a zatim pritisnite taster
ENTER.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete Network,
a zatim pritisnite taster ENTER.
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete Network
Settings, a zatim pritisnite taster ENTER.
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete Network
Type, a zatim pritisnite taster ENTER.
5. Pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete Wired ili
Wireless, a zatim pritisnite taster ENTER.
6. Idite na sledeći odeljak.
Mrežna podešenja
Molimo da kontaktirate vašeg dobavljača
internet usluga da biste saznali da li je vaša IP
adresa statička ili dinamička. Ako je dinamička,
preporučujemo da koristite postavku Aut.. To je
najjednostavnije i funkcionisaće u većini slučajeva.
Ako je statička, morate da upotrebite proceduru
za ručno podešavanje.
Uputstva za kablovske mreže navedene su u
nastavku. Uputstva za bežične mreže data su
posle uputstava za kablovske mreže.
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 37
37
2010-02-19 오후 5:58:03
Podešavanje
Kablovska mreža
Uspostavljanje kablovske veze - Ručno
1. U meniju Mrežna podešenja, pritiskajte tastere
▲▼ da biste izabrali Network Settings, a zatim
pritisnite taster ENTER.
Pojaviće se ekran Podešavanje internet protokola.
Ako automatsko podešavanje ne funkcioniše,
biće potrebno da vrednosti za mrežna podešenja
podesite ručno.
Vrednosti za podešavanje mreže se većine
računara sa operativnim sistemom Windows
mogu dobiti na sledeći način.
2. Pritisnite taster ►, a zatim izaberite Auto ili
Manual, a zatim pritisnite taster ENTER.
Uspostavljanje kablovske veze – Auto
1. Ako ste odabrali Auto, mrežna funkcija
automatski pribavlja i popunjava vrednosti za
IP adresa, Maska podmreže itd.
✎ NAPOMENA
▪ Ovaj proces može da potraje do pet minuta.
Settings
Network Settings
Display
Internet Protocol Setup :Auto
Audio
0
IP Address
: 0
System
0
Subnet Mask
: 0
Network
0
Gateway
: 0
Language
DNS
:Auto
Security
0
DNS Server
: 0
General
Support
\
0
0
0
0
0
0
0
0
> Move " Select ' Return
1. Desnim tasterom miša kliknite na ikonu Mreža
u donjem desnom uglu ekrana.
2. U iskačućem meniju kliknite na Status.
3. Na prikazanom dijalogu kliknite na karticu
Podrška.
4. U kartici Podrška kliknite na taster Detalji.
Prikazaće se mrežna podešenja.
Da biste ušli u mrežna podešenja kod vašeg
proizvoda, postupite na sledeći način:
1. Na ekranu Podešavanje internet protokola,
pritisnite taster ENTER.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
Manual, a zatim pritisnite taster ENTER.
3. Pritisnite taster ▼ da dođete na prvo polje za
unos (IP adresa).
Settings
2. Pošto mrežna funkcija pribavi mrežne vrednosti,
pritisnite taster RETURN.
Zatim pokrenite Test mreže da biste proverili da
li je proizvod povezan sa vašom mrežom (Vidi
stranu 41).
3. Ako mrežna funkcija ne pribavi mrežne
vrednosti ili ste izabrali opciju Ručno, idite na
uputstva za ručno podešavanje.
Network Settings
Display
Internet Protocol Setup :Manual
Audio
0
0
IP Address
: 0
System
Subnet Mask
: 255 255 255
Network
0
0
Gateway
: 0
Language
DNS
:Manual
Security
0
0
DNS Server
: 0
General
Support
\
0
0
0
0
> Move " Select ' Return
Select to configure your network type and IP address, or to perform a Network Test.
4. Za unos brojeva koristite numeričke tastere na
daljinskom upravljaču.
5. Kada bilo koje polje završite, upotrebite taster
► da pređete na naredno polje.
Takođe, možete da koristite druge tastere
sa strelicama za pomeranje nagore, nadole i
unazad.
6. Unesite vrednosti za IP Address, Subnet
Mask i Gateway.
7. Pritisnite taster ▼ da pređete na DNS.
8. Pritisnite taster ▼ da dođete na prvo DNS polje
za unos. Brojke unesite kao što je opisano gore.
38
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 38
2010-02-19 오후 5:58:05
10. Pokrenite Test mreže da biste proverili da li
je proizvod povezan sa vašom mrežom (Vidi
stranu 41).
Većina bežičnih mreža ima opcionalni sigurnosni
sistem koji zahteva uređaje koji pristupaju mreži
da bi preneli šifrovani sigurnosni kod koji se naziva
Pristupni ili Sigurnosni ključ. Sigurnosni ključ se
bazira na fazi za pristup, koja je obično reč ili
niz brojki i slova određene dužine, a od vas se
traži da je unesete kada podešavate bezbednost
vaše bežične mreže. Ako koristite ovaj način
za uspostavljanje veze sa mrežom i ako imate
sigurnosni ključ za vašu bežičnu mrežu, moraćete
da unesete tu frazu za pristup tokom procesa
podešavanja.
Bežična mreža
Bežičnu mrežu možete da podesite na tri načina:
• Koristeći PBC (WPS)
• Koristeći funkciju Automatsko traženje mreže
• Ručno.
Svi načini su opisani u nastavku.
Uspostavljanje veze sa bežičnom mrežom
- PBC (WPS)
Najlakši način da se podesi veza sa bežičnom
mrežom je korišćenje PBC (WPS) funkcije.
Ako vaš bežični ruter ima taster PBC (WPS),
postupite na sledeći način:
1. U meniju Mrežna podešenja, pritiskajte tastere
▲▼ da biste izabrali Network Settings, a
zatim pritisnite taster ENTER.
Pojaviće se ekran Podešavanje internet
protokola.
2. Pritisnite CRVENI(A) taster na daljinskom
upravljaču.
3. Pritisnite taster PBC (WPS) na vašem ruteru u
roku od dva minuta. Vaš proizvod će prikazati
ekran Izbor mreže, automatski će pribaviti
sve vrednosti mrežnih podešenja i povezati
vas sa mrežom. Kada se to obavi, prikazaće
se taster OK. Pritisnite taster ENTER na
daljinskom upravljaču.
4. Nakon uspostavljanja veze sa mrežom,
pritisnite taster RETURN da zatvorite ekran
Mrežna podešenja.
 Uspostavljanje veze sa mrežom
Da biste počeli sa podešavanjem bežične veze
korišćenjem funkcije Automatsko traženje mreže,
postupite na sledeći način:
1. U meniju Mrežna podešenja, pritiskajte tastere
▲▼ da biste izabrali Network Settings, a
zatim pritisnite taster ENTER.
Pojaviće se ekran Podešavanje internet protokola.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
Internet Protocol Setup, a zatim pritisnite
taster ENTER.
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Auto ili
Manual, a zatim pritisnite taster ENTER.
4. Ako ste izabrali Auto, pritisnite taster ▲ da
biste došli na Access Point Selection, a
zatim pritisnite taster ENTER.
Mrežna funkcija traži dostupne bežične mreže.
Kada završi, prikazuje spisak dostupnih mreža.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Network Settings
Network Selection
Connecting to network.
Network Name(SSID) : shj
Stop
" Select ' Return
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 39
Podešavanje
Uspostavljanje veze sa bežičnom mrežom
- Automatsko traženje mreže
05
9. Pritisnite taster RETURN na daljinskom
upravljaču.
39
2010-02-19 오후 5:58:06
Podešavanje
5. U spisku mreža, pritiskajte tastere ▲▼ da
biste izabrali mrežu, a zatim pritisnite taster
ENTER.
12. Da biste testirali vezu, pritisnite taster ▼ da
biste izabrali Network Test, a zatim pritisnite
taster ENTER.
6. Ako se prikaže iskačuća poruka za PIN/Sigurnosni,
idite na korak 7. Ako se pojavi ekran za povezivanje
sa mrežom, idite na korak 11.
Uspostavljanje veze sa bežičnom mrežom
- Ručno
7. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali PIN ili Sigurnosni.
Kod većine kućnih mreža treba da izaberete
Sigurnosni (za sigurnosni ključ)
8. Na ekranu Sigurnosni, unesite frazu za pristup
vašoj mreži.
✎ NAPOMENA
▪ Frazu za pristup bi trebalo da nađete na nekom
od instalacionih ekrana koje ste koristili prilikom
instalacije svog rutera ili modema.
9. Za unos fraze za pristup, vodite računa o
sledećim opštim uputstvima:
• Za unos brojeva koristite numeričke tastere
na daljinskom upravljaču.
• Koristite tastere sa strelicama na vašem
daljinskom upravljaču da biste prešli na
željeni taster na ekranu Sigurnosni ključ.
• Da biste uneli slova, pređite na taster
označen sa a/A/1/ a zatim pritisnite taster
ENTER. Svaki put kada pritisnete taster
ENTER, menjate vrstu znakova koje unosite
(a/A/1/).
• Da biste uneli slovo, pritisnite numerički
taster koji odgovara tom slovu. Pritisnite
taster više puta da promenite slovo.
• Da biste obrisali poslednje slovo ili broj koji
ste uneli, pređite na taster Delete, a zatim
pritisnite taster ENTER.
• Da biste uklonili sve brojke i slova koje ste
uneli, pređite na taster Poništiti, a zatim
pritisnite taster ENTER. Takođe,.možete
samo pritisnuti CRVENI(A) taster na vašem
daljinskom upravljaču.
10. Kada završite, pritisnite ŽUTI(C) taster na
vašem daljinskom upravljaču ili pređite na
taster Done, a zatim pritisnite taster ENTER.
Pojavljuje se ekran za povezivanje mreže.
11. Saćekajte dok se ne prikaže poruka za
potvrdu povezivanja, a zatim pritisnite taster
ENTER. Ponovo se pojavljuje ekran Mrežna
podešenja.
40
Ako automatsko podešavanje ne funkcioniše,
biće potrebno da vrednosti za mrežna podešenja
unesete ručno.
Vrednosti za podešavanje mreže se većine
računara sa operativnim sistemom Windows
mogu dobiti na sledeći način.
1. Desnim tasterom miša kliknite na ikonu Mreža
u donjem desnom uglu ekrana.
2. U iskačućem meniju kliknite na Status.
3. Na prikazanom dijalogu kliknite na karticu
Podrška.
4. U kartici Podrška kliknite na taster Detalji.
Prikazaće se mrežna podešenja.
Da biste ušli u mrežna podešenja kod vašeg
proizvoda, postupite na sledeći način:
1. Na ekranu Internet Protocol Setup, pritisnite
taster ENTER.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
Manual, a zatim pritisnite taster ENTER.
3. Pritisnite taster ▼ da dođete na prvo polje za
unos (IP adresa).
Settings
Network Settings
Display
Access Point Selection :Not Selected
Audio
Internet Protocol Setup :Manual
System
0
0
IP Address
: 0
Network
Subnet Mask
: 255 255 255
Language
0
0
Gateway
: 0
Security
DNS
:Manual
General
0
0
DNS Server
: 0
Support
\
0
0
0
0
a PBC (WPS) > Move " Select ' Return
4. Za unos brojeva koristite numeričke tastere.
5. Kada bilo koje polje završite, upotrebite taster
► da pređete na naredno polje.
Takođe, možete da koristite druge tastere
sa strelicama za pomeranje nagore, nadole i
unazad.
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 40
2010-02-19 오후 5:58:06
8. Pritisnite taster ▼ da dođete na prvo DNS
polje za unos. Brojke unesite kao što je
opisano gore.
9. Kada završite, pritisnite taster ▲ za povratak
na Izbor pristupne tačke. Izaberite mrežu, a
zatim pritisnite taster ENTER.
10. Idite na korak 6 u proceduri za automatsko
uspostavljanje veze sa bežičnom mrežom i
pratite dalja uputstva.
✎ NAPOMENA
▪ Šta je sertifikat validnosti?
▪
Kada proizvod koristi BD-LIVE da bi serveru poslao
podatke diska i zahtev za proveru diska, server koristi
prenete podatke da bi proverio da li je disk validan, a
zatim proizvodu šalje sertifikat.
Dok koristite BD-LIVE sadržaje Internet veza može biti
ograničena.
Podešavanje
7. Pritisnite taster ▼ da pređete na DNS.
omogućena samo za sadržaje BD-LIVE opcije
koja poseduje ispravan sertifikat.
• Prohibit : Internet veza će biti onemogućena za
bilo kakav BD-LIVE sadržaj.
05
6. Unesite vrednosti za IP Address, Subnet
Mask i Gateway.
Test mreže
Koristite ovaj meni za povezivanje kablovske
mreže ili proverite da li vaša mrežna konekcija
funkcioniše ili ne.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Network Test
MAC Address (00:00:00:00:00:00)
IP Address,Subnet Mask,Gateway,DNS Server
Gateway Ping
Internet Service Test
Network testing...
Jezik
Možete da odaberete jezik koji želite za glavni
meni, meni diska itd.
• On-Screen Menu : Izaberite jezik za prikaze na
ekranu.
• Disc Menu : Izaberite jezik za prikaze na meniju diska.
• Audio : Izaberite jezik za audio diska.
• Subtitle : Izaberite jezik za titlove diska.
✎ NAPOMENA
▪ Izabrani jezik će se pojaviti samo ako ga podržava disk.
Test your Internet Protocol setup to see if it works correctly.
Sigurnost
Proverite da li je veza sa mrežom i Internetom
uspostavljena.
Kada prvi put aktivirate ovaj meni, prikazaće se
ekran za podešavanje lozinke.
Pomoću numeričkih tastera upišite 4-cifrenu lozinku
koju želite. (Podrazumevana lozinka je 0000.)
BD-LIVE internet veza
Roditeljska kontrola
Podesite da biste omogućili internet vezu kada se
koristi BD-LIVE servis.
• Allow (All) : Internet veza će biti dozvoljena za
sve BD-LIVE sadržaje.
• Allow (Valid Only) : Internet veza će biti
Ova funkcija radi sa Blu-ray / DVD diskovima
kojima je dodeljen rejting i koji vam pomaže da
kontrolišete tipove Blu-ray / DVD diskova koje
gleda vaša porodica.
Odaberite nivo rejtinga koji želite da postavite.
Veliki broj znači da je program samo za
odrasle. Na primer, ako izabete neki nivo do
Nivoa 6, diskovi koji sadrže Nivo 7, 8 se neće
reprodukovati.
Status mreže
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 41
41
2010-02-19 오후 5:58:07
Podešavanje
Štednja energije
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Parental Rating
Change Password
 Off
8(Adults)
7
6
5
4
|
Displej na prednjoj ploči
Menjanje lozinke
Promenite 4-cifrenu lozinku koju koristite za
pristup sigurnosnim funkcijama.
Ako ste zaboravili lozinku
2. Pritisnite i držite pritisnut taster ZAUSTAVI
(
) na prednjoj ploči 5 sekundi ili duže.
Sve postavke će se vratiti na fabrička
podešenja.
✎ NAPOMENA
▪ Ako su vraćena fabrička podešenja, svi korisnički
podaci, koji su sačuvani u BD podacima, biće
obrisani.
Opšte
Pozadina
Promenite temu pozadine na ekranu menija.
Settings
42
Podesite osvetljenost displeja na prednjoj ploči.
• Auto : Zatamnjuje tokom reprodukcije
• Dim : Zatamnjuje prozor displeja.
• Bright : Osvetljava prozor displeja.
Zvuk pri uključivanju i isključivanju
1. Izvadite disk.
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Možete da smanjite potrošnju struje tako što ćete
podesiti prednju ploču da se automatski isključi
ako 5 sekundi nema aktivnosti.
• On : Prednja ploča će se automatski isključiti
ako nema nikakvih aktivnosti u roku od 5
sekundi.
• Off : Funkcija štednje energije se ne koristi.
Slušajte melodiju kada se proizvod uključuje i
isključuje.
• On : Uključite zvuk pri uključivanju.
• Off : Isključite zvuk pri uključivanju.
Svetlosni efekat
Možete da aktivirate ili deaktivirate svetlosni efekat
na gornjoj strani proizvoda.
• Always On : Uvek aktivira svetlosni efekat.
Izaberite za prodajni displej.
• Auto : Aktvirajte svetlosni efekat prilikom
uključivanja i isključivanja ili pri pomeranju fioke
za disk.
Izaberite ako instalirate proizvod u svom domu.
• Off : Isključite svetlosni efekat u svakom
trenutku.
Background
Skin 1
Skin 2
Skin 3
Skin 4
Skin 5
> Move " Select ' Return
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 42
2010-02-19 오후 5:58:09
Ovaj meni vam omogućava da nadogradite softver
radi poboljšanja performansi ili dodatnih usluga.
Možete da proverite trenutnu verziju softvera, da
izvršite nadogradnju preko interneta i da podesite
Automatsko obaveštenje o nadogradnji. Ako
proizvod pravilno povezan na mrežu kablom ili
bežično, proizvod će se automatski povezati na
našu Samsung web lokaciju svaki put kada se
uključi i preuzeti datoteke za ažuriranje ako postoji
neka važeća nova verzija.
Settings
Display
Software Upgrade
Software
Upgrade :
Audio
Disc Menu
System Current Version
Audio :XXX-XXXXXXXXX
:
Network
Subtitle
:
By Internet
\
Language
Auto Upgrade Notification:On
Security
General
" Select ' Return
Support
• USB : Posetite www.samsung.com/
bluraysupport, a zatim preuzmite i sačuvajte
najnoviji softver (RUF datoteka) na USB flash
memoriju. Povežite USB fleš memoriju na USB
port proizvoda (fioka za disk mora biti prazna)
da biste ažurirali softver, a zatim sledite uputstva
data na ekranu.
• CD/DVD : Posetite www.samsung.com/
bluraysupport, preuzmite i upišite na disk
najnoviji softver (RUF datoteka). Stavite i
reprodukujte disk u proizvodu da biste pokrenuli
ažuriranje, a zatim sledite uputstva data na
ekranu.
✎ NAPOMENA
▪ Ažuriranja softvera preko USB Host konektora moraju
▪
▪
1. Da biste izabrali By Internet, pritisnite taster
ENTER.
Ako je novija verzija dostupna, pojaviće se
iskačuća poruka.
2. Ako odaberete Yes, proizvod će se
automatski isključiti pre ponovnog pokretanja.
(Nikad ne uključujte ručno.)
3. Pojaviće se iskačuća poruka o napredovanju
ažuriranja.
Kada se ažuriranje završi, proizvod će se
automatski isključiti.
Podešavanje
Nadogradnja softvera
Softver možete da ažurirate i na neki od sledećih
načina: Ažuriranje softvera je isto kao u meniju By
Internet.
05
Podrška
▪
▪
se obaviti samo kada nije stavljen disk.
Ako želite da otkažete nadogradnju za vreme
preuzimanja podataka za nadogradnju, pritisnite
taster ENTER.
Kada se završi nadogradnja sistema, proverite
podatke o softveru u meniju Nadogradnja.
Ne isključujte proizvoda u toku nadogradnje sistema.
U suprotnom, proizvod možda neće ispravno
funkcionisati.
Ažuriranja softvera preko USB Host konektora
mora se obaviti samo korišćenjem USB stika fleš
memorija.
Kontakt sa kompanijom Samsung
Navedite informacije za kontakt radi pomoći u vezi
sa vašim proizvodom.
4. Pritisnite taster POWER da uključite proizvod.
✎ NAPOMENA
▪ Ažuriranje će biti završeno kada se proizvod isključi
▪
nakon ponovnog pokretanja. Pritisnite taster POWER
da uključite ažurirani proizvod da biste ga koristili.
Nikad ne isključujte i ne uključujte proizvod ručno
tokom procesa ažuriranja.
Samsung Electronics neće imati nikakvu zakonsku
odgovornost za neispravnost proizvoda izazvanog
nestabilnom vezom sa internetom ili nemarnošću
korisnika tokom ažuriranja softvera.
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 43
43
2010-02-19 오후 5:58:10
Osnovne Funkcije
Reprodukovanje diska
Korišćenje menija diska/menija
naslova/skačućeg menija
Reprodukcija
1. Pritisnite taster OTVARANJE/ZATVARANJE
(
) da otvorite fioku za disk.
2. Nežno stavite disk u fioku tako da nalepnica
na disku bude okrenuta nagore.
3. Pritisnite taster OTVARANJE/ZATVARANJE
(
) da zatvorite fioku za disk.
4. Pritisnite taster REPRODUKUJ (
).
Tasteri za kontrolu reprodukovanja
REPRODUKUJ (
ZAUSTAVI (
) Počinje reprodukciju.
)
PAUZIRANJE (
Zaustavlja reprodukciju.
• Ako se ovaj taster pritisne jednom :
Pozicija zaustavljanja se memoriše.
• Ako se ovaj taster pritisne dvaput
: Pozicija zaustavljanja se ne
memoriše
) Pauzira reprodukciju.
Struktura diska
Sadržaj diska je obično podeljen kao što je
navedeno u nastavku.
• Blu-ray disk, DVD-VIDEO
naslov 1
poglavlje 1 poglavlje 2
poglavlje 1
naslov 2
poglavlje 2
numera 2
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste
izabrali željenu stavku, a zatim pritisnite taster
ENTER.
✎ NAPOMENA
▪ U zavisnosti od diska, stavke menija se mogu
razlikovati, a ovaj meni možda neće biti dostupan.
Korišćenje menija naslova
Z
1. Tokom repordukovanja pritisnite
taster TITLE MENU na daljinskom
upravljaču.
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste
izabrali željenu stavku, a zatim pritisnite taster
ENTER.
✎ NAPOMENA
▪ U zavisnosti od diska, stavke menija se mogu
Reprodukovanje liste naslova
numera 3
datoteka 1
1. Tokom reprodukovanja pritisnite
taster DISC MENU na daljinskom
upravljaču.
razlikovati, a ovaj meni možda neće biti dostupan.
numera 4
z
numera 5
• MP3, WMA, DivX, MKV i MP4
direktorijum (grupa) 1
datoteka 1 datoteka 2
hZ
poglavlje 3
• Audio CD (CD-DA)
numera 1
Korišćenje menija diska
direktorijum (grupa) 2
datoteka 2 datoteka 3
1. Tokom reprodukovanja pritisnite
taster DISC MENU ili TITLE MENU.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste iz Lista
naslova izabrali stavku koju želite
da reprodukujete, a zatim pritisnite
ENTER taster.
✎ NAPOMENA
▪ Ako vaš disk ima spisak za reprodukciju, pritisnite
ZELENI(B) taster da biste prešli na spisak za
reprodukciju.
44
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 44
2010-02-19 오후 5:58:11
Premotavanje poglavlja
1. Tokom reprodukovanja pritisnite
taster ISKAČUĆI MENI na daljinskom
upravljaču.
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► ili taster
ENTER da biste izabrali željeni meni.
✎ NAPOMENA
▪ U zavisnosti od diska, stavke menija se mogu
razlikovati, a ovaj meni možda neće biti dostupan.
Korišćenje funkcija za pretragu i
premotavanje
hzZyx
• U toku reprodukcije pritisnite taster
PREMOTAVANJE (
).
Ako pritisnete taster PREMOTAVANJE (
),
on se pomera na sledeće poglavlje.
Ako pritisnete taster PREMOTAVANJE (
)
on se prebacuje na početak poglavlja.
Još jedan pritisak na ovaj taster prebacuje ga na
početak prethodnog poglavlja.
Usporena reprodukcija/Reprodukcija
korak-po-korak
Tokom reprodukcije možete brzo da pretražite
poglavlje ili numeru i da koristite funkciju
premotavanja za prelazak na sledeći deo.
Usporena reprodukcija
Traženje određene scene
• U modu pauze, pritisnite taster PRETRAGA (
).
Svaki put kada se pritisne taster PRETRAGA (
),
pojaviće se novi frejm.
* 1/8 * 1/4 * 1/2
• Za vraćanje na normalnu brzinu reprodukovanja,
pritisnite taster REPRODUKUJ (
).
hzZyx
• U toku reprodukcije pritisnite taster PRETRAGA
(
).
Svaki put kada pritisnete taster PRETRAGA (
),
brzina reprodukcije se menja na sledeći način.
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
)1)2)3
DivX, MKV, MP4
(1(2(3
• Za vraćanje na normalnu brzinu reprodukovanja,
pritisnite taster REPRODUKUJ (
).
✎ NAPOMENA
▪ U ovom režimu se ne čuje zvuk.
Osnovne Funkcije
h
06
Korišćenje iskačućeg menija
hzZyx
✎ NAPOMENA
▪ U sporom režimu se ne čuje zvuk.
▪ Spora reprodukcija funkcioniše samo za
premotavanje unapred.
Reprodukcija korak-po-korak
hzZyx
• U modu pauze, pritisnite taster PAUZIRANJE (
).
Svaki put kada se pritisne taster PAUZIRANJE
(
), pojaviće se novi frejm.
• Za vraćanje na normalnu brzinu reprodukovanja,
pritisnite taster REPRODUKUJ (
).
✎ NAPOMENA
▪ U koračnom režimu se ne čuje zvuk.
▪ Reprodukcija korak-po-korak funkcioniše samo za
premotavanje unapred.
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 45
45
2010-02-19 오후 5:58:12
Osnovne Funkcije
Ponavljanje reprodukcije
Ponavljanje poglavlja ili naslova
hzZy
Ponovite naslov ili poglavlje diska.
U zavisnosti od diska, funkcija ponavljanja možda
neće biti dostupna.
1. Tokom reprodukovanja, pritisnite taster
REPEAT na daljinskom upravljaču.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Chapter
ili Title, a zatim pritisnite taster ENTER.
4. Pritisnite taster ENTER na mestu na kom
želite da se završi ponavljanje reprodukcije (B).
5. Za povratak na normalnu reprodukciju,
pritisnite taster REPEAT.
6. Pritisnite taster ENTER.
✎ NAPOMENA
▪ Ako postavite tačku (B) pre nego što prođe 5 sekundi
reprodukcije, pojaviće se poruka o zabrani.
Korišćenje tastera TOOLS
Tokom reprodukcije, možete koristiti meni
diska pritiskom na taster TOOLS.
• Ekran menija Alatke
Repeat
> Chapter
Tools
3. Za povratak na normalnu reprodukciju,
pritisnite taster REPEAT.
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Off, a
zatim pritisnite taster ENTER.
Ponavljanje deonice
hzZy
1. Tokom reprodukovanja, pritisnite taster
REPEAT na daljinskom upravljaču.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
Repeat A-B.
Repeat
> Repeat A-B : Off " Mark A
Title
:
1/1
Chapter
<
4/21
Playing Time
:
00:12:06
Audio
: 1/7 ENG Multi CH
Subtitle
:
Angle
:
>
1/6 ENG
1/1
BONUSVIEW Video:
Off
BONUSVIEW Audio:
0/1 Off
Picture Setting
< Change " Select
✎ NAPOMENA
▪ U zavisnosti od diska, meni Alatke se može razlikovati.
Direktni pristup željenoj sceni
hzZy
1. U toku reprodukcije, pritisnite taster TOOLS.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Title,
Chapter ili Playing Time.
3. Unesite željeni Title, Chapter ili Playing
Time korišćenjem numeričkih tastera, a zatim
pritisnite taster ENTER.
3. Pritisnite taster ENTER na mestu od kog
želite da počne ponavljanje reprodukcije (A).
46
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 46
2010-02-19 오후 5:58:16
Ovom funkcijom možete upravljati
i pritiskanjem tastera AUDIO na
daljinskom upravljaču.
1. U toku reprodukcije, pritisnite taster TOOLS.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Audio.
3. Pritiskajte tastere ◄► da biste izabrali audio
jezik.
✎ NAPOMENA
▪ Indikator ◄► neće biti prikazan na ekranu ako
▪
▪
▪
▪
▪
BONUSVIEW deo ne sadrži nijednu BONUSVIEW
audio postavku.
Informacije o primarnom / sekundarnom modu
takođe će biti prikazane ako se trenutni naslov Bluray diska nalazi u BONUSVIEW delu.
Koristite taster ◄► za prebacivanje iz primarnog u
sekundarni audio mod i obrnuto.
Ova funkcija zavisi od toga koji audio jezici su
kodirani na disku i možda neće biti dostupna.
Blu-ray disk može da sadrži do 32 audio jezika, a
DVD do 8.
Neki Blu-ray diskovi mogu da vam dozvole da
izaberete višekanalni LPCM ili Dolby digitalne audio
podloge na engleskom jeziku.
Ako pritisnete taster AUDIO na daljinskom
upravljaču, prikazaće se Audio traka.
Pritisnite taster RETURN da uklonite Audio traku.
Biranje jezika titla
hZx
Ovom funkcijom možete upravljati i
pritiskanjem tastera SUBTITLE na
daljinskom upravljaču.
1. U toku reprodukcije, pritisnite taster TOOLS.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
Subtitle.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
da promenite željeni titl u Meni diska.
Pritisnite taster DISC MENU.
Ova funkcija zavisi od toga koji titlovi su kodirani
na disku i možda neće biti dostupna na svim Bluray/DVD diskovima.
Blu-ray disk može da sadrži do 255 jezika titlova, a
DVD do 32.
Osnovne Funkcije
hzZx
✎ NAPOMENA
▪ Zavisno od Blu-ray /DVD diskova, možda ćete morati
06
Biranje audio jezika
Informacije o primarnom / sekundarnom modu
takođe će biti prikazane ako se trenutni naslov Bluray diska nalazi u BONUSVIEW delu.
Ova funkcija istovremeno menja primarne i
sekundarne titlove.
Ukupan broj titlova predstavlja zbir primarnih i
sekundarnih titlova.
Ako pritisnete taster SUBTITLE na daljinskom
upravljaču, prikazaće se traka titla.
Pritisnite taster RETURN da uklonite traku titla.
Promena ugla kamere
hZ
Kada Blu-ray/DVD disk sadrži više uglova
određene scene, možete koristiti funkciju UGAO.
1. U toku reprodukcije, pritisnite taster TOOLS.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Angle.
3. Pritiskajte ◄► tastere da biste izabrali željeni
Ugao.
Biranje podešavanja slike
hzZy
Ova funkcija vam omogućava da podesite kvalitet
videa kada je povezivanje sa TV aparatom izvršeno
preko HDMI.
1. U toku reprodukcije, pritisnite taster TOOLS.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Picture
Setting, a zatim pritisnite taster ENTER.
3. Pritiskajte tastere ◄► da biste izabrali Picture
Setting, a zatim pritisnite taster ENTER.
3. Pritiskajte tastere ◄► da biste izabrali željeni
jezik titla.
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 47
47
2010-02-19 오후 5:58:17
Osnovne Funkcije
Slušanje muzike
• Dynamic : Izaberite ovu postavku da
povećate oštrinu.
• Normal : Izaberite ovu postavku za većinu
aplikacija prikazivanja.
• Movie : Ovo je najbolja postavka za
gledanje filmova.
• User : Korisnik može da podesi oštrinu i
funkciju redukcije šuma.
Podešavanje BONUSVIEW-a
ow
Tasteri na daljinskom upravljaču
za reprodukciju muzike
POWER
TV
TV
POWER
POWER
BONUSVIEW
BONUSVIEW
SOURCE
SOURCE
SUBTITLE
SUBTITLE
AUDIO
AUDIO
@
h
Funkcija BONUSVIEW vam omogućava da vidite
dodatni sadržaj (kao što su komentari) u malom
ekranskom prozoru tokom reprodukcije filma.
Ova funkcija je dostupna samo kada disk ima
bonusview opciju.
Ovom funkcijom možete upravljati i
pritiskanjem tastera BONUSVIEW na
daljinskom upravljaču.
!
1
0
9
2
DISC
DISC MENU
MENU
MENU
MENU
TITLE
TITLE MENU
MENU
3
POPUP
POPUP
TOOLS
TOOLS
INFO
INFO
RETURN
RETURN
EXIT
EXIT
8
4
7
1. U toku reprodukcije, pritisnite taster TOOLS.
INTERNET@
INTERNET@ FULL
FULL SCREEN
SCREEN REPEAT
REPEAT
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
BONUSVIEW Video ili BONUSVIEW Audio.
MUTE
MUTE
5
6
79
79
3. Pritiskajte tastere ◄► da biste izabrali željeni
bonusview.
1
Tasteri PRETRAGA
: Brza reprodukcija.
VOL
CH
(samo Audio CD (CD-DA))
✎ NAPOMENA
▪ Ako promenite BONUSVIEW Video, BONUSVIEW
2
Taster PAUZIRANJE : Pauzira reprodukciju.
3
Taster REPRODUKUJ : Reprodukuje trenutno
izabranu numeru.
4
▲▼ tasteri : Bira numeru ili listu pesama ili spisak
za reprodukciju.
5
ŽUTI(C) taster : Bira ili poništava izbor numere sa
liste pesama.
6
Taster REPEAT : Bira mod reprodukcije u spisku za
reprodukciju.
7
Taster ENTER : Reprodukuje i pauzira izabranu numeru.
8
◄► tasteri : Brza reprodukcija.
(osim za Audio CD (CD-DA))
9
Taster ZAUSTAVI : Zaustavlja numeru.
0
Taster za PREMOTAVANJE : U toku reprodukcije,
prelazi na sledeću stranu u listi pesama ili prelazi
na sledeću numeru u spisku za reprodukciju.
Audio će se automatski promeniti u skladu sa
BONUSVIEW Video.
Tools
BONUSVIEW Video<
Off
BONUSVIEW Audio:
0/1 Off
>
Picture Setting
48
< Change " Select
AK59-00104R
AK59-00104R
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 48
2010-02-19 오후 5:58:18
NUMERIČKI taster : Tokom reprodukcije spiska
za reprodukciju, pritisnite broj željene numere.
Izabrana numera biće reprodukovana
@
Elementi ekrana za Audio CD(CD-DA)/MP3
2
3
Playlist
TRACK 001
04:27
TRACK 003
" Pause
5
Isk.
Audio CD
(CD-DA)/MP3
Numere na disku se
reprodukuju po redosledu
po kome su snimane na
disku.
(
)Numera
Audio CD
(CD-DA)
Ponavlja se trenutna
numera.
(
)Jedna
MP3
Ponavlja se trenutna
numera
(
)Sve
Audio CD
(CD-DA)/MP3
Sve numere se
ponavljaju.
(
Audio CD
) Mešano
(CD-DA)/MP3
Opcija slučajnog izbora
reprodukuje numere
sa diska slučajnim
redosledom.
03:41
TRACK 005
03:17
TRACK 006
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali numeru
koju želite da reprodukujete, a zatim pritisnite
taster ENTER.
04:07
TRACK 004
00:08 / 05:57
Prikazuje status ponavljanja reprodukcije.
1/6
05:57
TRACK 002
+
7
2. Izaberite željeni mod reprodukcije tako
što ćete više puta pritisnuti taster REPEAT.
• Ako se radi o MP3 disku, pritiskajte tastere
◄► da izaberete Music, a zatim pritisnite
taster ENTER.
7
6
Prikazuje trenutni status reprodukcije.
1. U toku reprodukcije spiska za
reprodukciju, pritisnite taster REPEAT.
1. Stavite Audio CD (CD-DA) ili MP3 disk u fioku
za disk.
• U slučaju Audio CD (CD-DA), prva numera
će biti automatski reprodukovana.
TRACK 001
6
Ponavljanje Audio CD-a (CD-DA)/MP3
Reprodukcija Audio CD-a
(CD-DA)/MP3
1
Prikazuje trenutno vreme reprodukcije/ukupno
vreme reprodukcije.
Spisak za reprodukciju
03:35
Tools ' Return
4
1
Prikazuje muzičke informacije.
2
Prikazuje spisak za reprodukciju.
3
Prikažite trenutnu numeru/ukupan broj numera.
4
Prikazuje raspoložive tastere.
1. Stavite Audio CD (CD-DA) ili MP3 disk u fioku
za disk
• U slučaju Audio CD (CD-DA), prva numera
će biti automatski reprodukovana.
• Ako se radi o MP3 disku, pritiskajte tastere
◄► da izaberete Music, a zatim pritisnite
taster ENTER.
2. Da pređete na Lista pesama, pritisnite taster
ZAUSTAVI (
) ili RETURN.
Na ekranu se prikazuje lista pesama.
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 49
Osnovne Funkcije
!
5
06
Taster PREMOTAVANJE : U toku reprodukcije,
prelazi na prethodnu stranu u listi pesama ili prelazi
na prethodnu numeru u spisku za reprodukciju.
Ako pritisnete ovaj taster posle tri sekunde od
početka reprodukcije sa spiska za reprodukciju,
trenutna numera će biti reprodukovana od
početka. Ali, ako pritisnete ovaj taster u roku od tri
sekunde nakon početka reprodukcije u spisku za
reprodukciju, reprodukovaće se prethodna numera.
49
2010-02-19 오후 5:58:20
Osnovne Funkcije
3. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da dođete na
željenu numeru, a zatim pritisnite ŽUTI(C)
taster da potvrdite željene numere.
Ponovite ovu proceduru da biste izabrali
dodatne numere.
Music
3 files selected 1/2 Page
TRACK 003
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
TRACK 008
TRACK 009
TRACK 010
3. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da izaberete
direktorijum koji želite da reprodukujete, a
zatim pritisnite taster ENTER.
00:03:35
00:03:17
00:03:49
00:03:47
00:03:45
00:03:53
CDDA
c Select
() Jump page
' Return
4. Ako se na spisku za reprodukciju nalaži
numera koju ne želite, ponovo pritisnite
ŽUTI(C) taster.
Izabrana numera biće izbrisana.
Playlist
TRACK 001
04:27
TRACK 003
+
1/3
05:57
TRACK 002
4. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da izaberete
fotografiju koji želite da reprodukujete, a zatim
pritisnite taster ENTER.
Prikazivanje slajdova počinje automatski.
✎ NAPOMENA
▪ Ne možete da uvećate titl ili grafiku prezentacije u
5. Pritisnite taster ENTER da biste reprodukovali
željene numere.
Odabrani redosled se automatski reprodukuje.
TRACK 001
Reprodukovanje JPEG diska
2. Pritiskajte tastere ◄► da biste izabrali
Photos, a zatim pritisnite taster ENTER.
00:03:41
00:04:07
G
1. Stavite JPEG disk u fioku za disk.
00:04:27
00:05:57
Reprodukcija slike
modu prikaza na celom ekranu.
Korišćenje tastera TOOLS
Tokom prikazivanja slajdova, možete
koristiti razne funkcije pritiskom na taster
TOOLS.
04:07
Tools
00:08 / 05:57
Stop Slide Show
Slide Show Speed : Normal
Background Music
" Pause
Zoom
Tools ' Return
Rotate
Information
6. Da pređete na Lista pesama, pritisnite taster
ZAUSTAVI (
) ili RETURN.
>Move "Enter 'Return
7. Da pređete na spisak za reprodukciju,
pritisnite taster ENTER.
✎ NAPOMENA
▪ Na Audio CD-u (CD-DA) možete da kreirate spisak za
reprodukciju sa do 99 numera.
50
• Stop Slide Show : Izaberite to ako želite da
zaustavite prikazivanje slajdova.
• Slide Show Speed : Izaberite to ako želite da
podesite brzinu prikazivanje slajdova.
• Background Music : Izaberite to ako želite da
slušate muziku dok gledate sliku.
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 50
2010-02-19 오후 5:58:22
5. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali USB, a
zatim pritisnite taster ENTER.
4-1. Pritisnite PLAVI(D) taster.
✎ NAPOMENA
▪ Da biste omogućili funkciju Pozadinska muzika, u
Please activate Internet@TV service
to enjoy a variety of Internet Services.
istom direktorijumu moraju da se nalaze i muzičke
i MP3 datoteke. Međutim, na kvalitet zvuka može
uticati bit brzina MP3 datoteke, veličina fotografije i
način kodiranja.
USB
Reprodukcija sa USB memorijskog
uređaja
USB vezu možete koristiti za reprodukovanje
multimedijalnih datoteka (MP3, JPEG, DivX, itd.)
koje su preuzete sa USB memorijskog uređaja.
1. Idite na glavni meni.
2. U stop modu, povežite USB memorijski uređaj
na USB priključak na prednoj ploči proizvoda.
Prikazuje se poruka “Do you want to access
the device?”.
3. Pritiskajte tastere ◄► da izaberete Yes, a
zatim pritisnite taster ENTER.
USB
USB
USB a Change Device c Safely Remove USBd View Devices" Enter
d Home
" Enter
6-1. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali željene video zapise, muziku ili fotografije, a zatim pritisnite taster ENTER.
7. Za reprodukovanje video zapisa, muzike ili
fotografija, pogledajte strane 48~51.
✎ NAPOMENA
▪ USB memorijski uređaj morate bezbedno da uklonite
▪
▪
CD
5-1. Pritiskajte tastere ◄► da biste izabrali USB, a zatim pritisnite taster ENTER.
4. Pritisnite CRVENI(A) taster.
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
(pomoću funkcije “Bezbedno je ukloniti USB”) kako
bi se sprečilo moguće oštećenje USB memorije.
Pritisnite taster MENU da pređete na glavni meni,
a zatim izaberite ŽUTI(C) taster i pritisnite taster
ENTER.
Ako su Audio-CD (CD-DA), MP3 i JPEG datoteke u
stop modu, nećete moći da vidite sliku preko celog
ekrana kada pritisnete taster FULL SCREEN na
daljinskom upravljaču.
Ako stavite disk dok je reprodukcija sa USB
memorijskog uređaja u toku, mod uređaja se
automatski menja na “DVD ili CD”.
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 51
Osnovne Funkcije
6. Pritiskajte tastere ◄► da biste izabrali željene
video zapise, muziku ili fotografije, a zatim
pritisnite taster ENTER.
06
• Zoom : Izaberite to ako želite da uvećate
trenutnu sliku. (uvećava do 4 puta)
• Rotate : Izaberite ako želite da rotirate sliku.
(Slika će se rotirati ili u smeru ili suprotno smeru
kretanja kazaljke na satu.)
• Information : Pokazuje informacije o slici kao
što su ime i veličina itd.
51
2010-02-19 오후 5:58:24
Mrežni servisi
Možete uživati u raznim mrežnim servisima kao što
su Internet@TV ili BD-LIVE ako proizvod povežete
u sistem mreže.
Proverite sledeća uputstva pre nego što
počnete da koristite bilo koji mrežni servis.
4. Ako ste se složili sa ugovorom o servisu,
započeće ažuriranje Internet@TV servisa.
To može potrajati nekoliko minuta.
Kada se ažuriranje završi, videćete ekran
Internet@TV menija.
1. Povežite proizvod na mrežu.
(Vidi strane 27~28)
Internet@TV ukratko
2. Konfigurišite mrežna podešenja.
(Vidi strane 37~41)
1
2
3
Recommended
Korišćenje Internet@TV-a
Ovaj plejer povežite na mrežu da biste preuzimali
razne aplikacije koje se naplaćuju ili su besplatne.
Direktno sa mreže na vaš plejer Internet@TV
donosi korisan i zabavan sadržaj i usluge kao što
su novosti, vremenske prognoze, cene akcija na
berzi, igrice, filmove i muziku.
Ovom funkcijom možete upravljati i
pritiskanjem tastera INTERNET@ na
daljinskom upravljaču.
Upoznavanje sa Internet@TV-om
My Applications
Samsung Apps Settings
6
d View Devices
3. Na početnom ekranu Internet@TV servisa
videćete ekran ugovora o servisu.
Treba da se složite sa uslovima servisa da
biste mogli da koristite Internet@TV servis.
52
4
2
Recommended : Prikazuje preporučene sadržaje
kojima upravlja Samsung.
3
My Applications : Prikazuje vašu ličnu galeriju koju
možete dodati ili obrisati.
4
Pomoć za navigaciju : Prikazuje raspoložive tastere
na daljinskom upravljaču.
• CRVENI(A) : Za prijavljivanje na Internet@TV.
• ZELENI(B) : Za označavanje aplikacije kao
omiljene.
• PLAVI(D) : Za sortiranje aplikacija.
• Return : Za povratak na prethodni meni.
5
Settings : Možete da podesite postavke sistema i
kreirate naloge, itd.
6
Samsung Apps : Možete preuzimati razne
komercijalne ili besplatne aplikativne servise.
" Enter
2. Pritiskajte tastere ◄► da izaberete Internet@
TV, a zatim pritisnite taster ENTER.
5
Reklama : Prikazuje Internet@TV vodič,
predstavljanje proizvoda i predstavljanje nove
aplikacije
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
a Change Device a Login b Mark as Favorite d Sort by ' Return
1
1. Idite na glavni meni.
No Disc
by Date 1/3
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 52
2010-02-19 오후 5:58:25
1
2
abc
3
def
4
ghi
5
jkl
6
mno
7
pqrs
8
tuv
9
wxyz
0
Input Mode
a
13. Pritisnite taster ENTER.
14. Na ekranu se pojavljuju mapa i adresa.
✎ NAPOMENA
▪ Samsung Electronics neće prihvatiti nikakvu
▪
Delete
A
1

Na primer, evo kako se traži adresa u Google
Mapama:
1. Pritisnite taster ENTER na daljinskom
upravljaču kod ikone za Google Mape na
ekranu Internet@TV-a.
2. Pritisnite ZELENI(B) taster da biste koristili
funkciju PRETRAGA.
▪
▪
3. Pritiskajte tastere ◄► da biste prešli u prozor
"Pretraga ili adresa".
▪
4. Pritisnite taster ENTER da biste koristili
funkciju Pretraga ili adrese.
▪
5. Na primer, pretpostavimo da želite da upišete
‘105 Challenger Rd., Ridgefield Park NJ’.
▪
6. Dvaput pritisnite taster SUBTITLE na
daljinskom upravljaču da biste promenli mod
unosa sa malih slova na brojeve.
▪
7. Pritisnite ‘1’, ‘0’, ‘5’.
8. Pritisnite ŽUTI(C) taster na daljinskom
upravljaču da unesete prazno mesto.
9. Pritisnite taster SUBTITLE na daljinskom
upravljaču 3 puta da biste promenli mod
unosa sa brojeva na velika slova.
Mrežni servisi
U nekoliko Internet@TV aplikacija, preko svog
daljinskog upravljača, možete koristiti tastaturu na
ekranu za unos teksta.
Pritiskanjem tastera SUBTITLE na daljinskom
upravljaču za vreme dok koristite ekransku
tastaturu omogućava vam da u poljima za tekst
pređete na mala slova, velika slova, brojeve i ikone.
12. Pritiskajte tastere na daljinskom upravljaču da
biste uneli ostatak adrese ‘Challenger Rd.,
Ridgefield Park NJ’.
07
Korišćenje tastature
zakonsku odgovornost za bilo kakav prekid Internet@
TV servisa koji je izazvao dobavljač usluge iz bilo kog
razloga.
Internet@TV servis podrazumeva preuzimanje i
obradu podataka putem interneta da biste mogli da
uživate u tim sadržajima na TV ekranu.
Ako je internet veza nestabilna, servis može da kasni
ili da se prekine.
Osim toga, ovaj proizvod se može automatski
isključiti.
Ako se to desi, proverite internet vezu i pokušajte
ponovo.
Ovaj aplikativni servis može biti obezbeđen samo na
engleskom jeziku, a sadržaji se mogu razlikovati u
zavisnosti od regiona.
Kada koristite aplikativni servis, nećete moći da
radite sa tasterom FULL SCREEN na daljinskom
upravljaču.
Za više informacija o Internet@TV servisu, posetite
veb lokaciju odgovarajućeg dobavljača servisa.
Obezbeđeni servisi su podložni promenama, što
zavisi od dobavljača Internet@TV servisa.
Sadržaji Internet@TV servisa se mogu razlikovati u
zavisnosti od verzije fabričkog softvera.
Besplatni DivX sadržaji sa zaštitom od kopiranja
mogu se reprodukovati samo korišćenjem HDMI
kabla.
Ako ste plejer povezali sa televizorom korišćenjem
komponentnih ili video kablova, DivX video signal
se ne može isporučiti ili će biti prikazana iskačuća
poruka “Connect with a HDMI cable to play this file.”
ili “Cannot play current file”.
10. Pritisnite taster ‘2’ na daljinskom upravljaču 3
puta da biste upisali slovo C.
11. Pritisnite taster SUBTITLE na daljinskom
upravljaču 3 puta da biste promenli mod
unosa sa velikih na mala slova.
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 53
53
2010-02-19 오후 5:58:26
Mrežni servisi
Prijavljivanje na nalog
Podešavanje sistema
Da biste imali zabavnije iskustvo sa ovom
aplikacijom, registrujte se i prijavite na svoj nalog.
Da biste to uradili, morate prvo da kreirate nalog.
(Za uputstva u vezi sa kreiranjem naloga,
pogledajte Internet@TV ID na ovoj strani)
1. Pritiskajte ▲▼◄► tastere da biste izabrali
željenu aplikaciju, a zatim pritisnite CRVENI(A)
taster.
Reset
Resetuje Internet@TV postavke na fabričke
podrazumevane postavke.
✎ NAPOMENA
▪ Ako ste zaboravili svoju lozinku, pritisnite i držite
pritisnut taster ZAUSTAVI (
) na prednjoj ploči
proizvoda duže od 5 sekundi kada nije ubačen disk.
Login
Internet@TV ID
Ovaj meni koristite za kreiranje ili brisanje naloga i
unos ili brisanje informacija o nalogu.
Svoj nalog možete da kontrolišete, uključujući i
informacije naloga o lokaciji sadržaja.
Ovaj nalog služi samo za Internet@TV.
admin
User Account :
Password :
a Create
[0~9] Enter PIN ' Cancel
Create
Kreirajte nalog i povežite ga sa željenim
aplikacijama servisa.
2. Unesite korisnički nalog i lozinku.
Postavke
Kreirajte ID i konfigurišite postavke Internet@TV-a
preko ovog ekrana.
▪
Settings
 System setup
 Internet@TV ID
 Service Manager
 Properties
Change the Service Lock password
Reset
54
✎ NAPOMENA
▪ Korisničko ime mora da sadrži najmanje 1 znak, ali
ne više od 8 znakova.
Možete da registrujete do 10 korisničkih imena.
Manager
• Service Site : Registrujte informacije za prijavu
na servisne lokacije.
• Change Password : Promenite lozinku naloga.
• Delete : Brisanje naloga.
' Cancel
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 54
2010-02-19 오후 5:58:26
Lock
Zaključajte aplikaciju. Pristupanje zaključanim
aplikacijama zahteva lozinku.
Delete
• CRVENI(A) (Login) : Za prijavljivanje na internet
servis.
• ZELENI(B) (Thumbnail View) : Za menjanje
moda prikaza.
• PLAVI(D) (Sort By) : Za sortiranje aplikacija
prema kriterijumima Istaknuti, Najviše
preuzimani, Najskoriji ili Naziv.
Mrežni servisi
Obrišite i zaključajte aplikacije instalirane u
Internet@TV.
Korišćenje tastera u boji sa Samsung
aplikacijama
07
Menadžer servisa
✎ NAPOMENA
▪ Dostupni servisi internet sadržaja mogu se dodavati
Izbrišite aplikaciju.
ili brisati.
Svojstva
Prikažite informacije o Internet@TV. Koristite opciju
"Provera brzine vaše internet veze" da biste
testirali svoju vezu sa mrežom.
Samsung Apps
Odavde su dostupne razne aplikacije koje su
organizovane u različite kategorije. Neke od
aplikacija imaju tarifu za preuzimanje.
Samsung Apps
What's New!
 Video
 Sports
 Lifestyle
 Games
 Infomation
 Other

Video
Featured
1/1
Most downloaded
Most recent
YouTube
TV store Test User002
Name
Free
My page
Help
a Login
b Thumbnail View
d Sort By
' Return
My page
Prikazuje listu aplikacija.
Help
Ako imate pitanja u vezi sa Internet@TV-om, prvo
pogledajte ovaj deo. Ako vam nijedan od saveta
ne pomogne, molimo da posetite veb lokaciju za
pomoć.
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 55
55
2010-02-19 오후 5:58:27
Mrežni servisi
Korišćenje AllShare funkcije
BD-LIVE™
Kada se proizvod poveže na mrežu, možete
uživati u raznim filmskim sadržajima korišćenjem
BD-LIVE kompatibilnim diskovima.
1. Proverite kapacitet preostale memorije.
Memorijski uređaj mora da ima najmanje 1GB
slobodnog prostora da bi mogao da podrži
BD-LIVE servise.
2. Umetnite Blu-ray disk koji podržava BD-LIVE.
3. Izaberite neki od raznih sadržaja BD-LIVE
servisa koje je ponudio proizvođač diska.
✎
NAPOMENA
▪
Način na koji koristite BD-LIVE i ponuđeni sadržaji
mogu se razlikovati, zavisno od proizvođača diska.
Obaveštenje o nadogradnji softvera
Kada je povezan na mrežu, proizvod će vas
obavestiti o bilo kojoj novoj verziji softvera putem
iskačuće poruke.
AllShare vam omogućava da reprodukujete
muziku, video zapise i datoteke fotografija na
vašem računaru korišćenjem ovof proizvoda.
Da biste koristili AllShare, morate da povežete
proizvod na vaš računar preko mreže (Vidi strane
27~28) i da instalirate aplikaciju SAMSUNG PC
Share Manager na računaru.
1. Posetite Samsungovu veb lokaciju na adresi
www.samsung.com.
2. Preuzmite aplikaciju SAMSUNG PC Share
Manager i instalirajte je na računaru.
3. Kada se instalacjia završi, na radnoj površini
ćete videti ikonu za SAMSUNG PC Share
Manager.
Dvaput kliknite na ikonu da biste pokrenuli
aplikaciju.
Aplikativni program ukratko
6
1
1. Uključite proizvod.
SAMSUNG PC Share Manager
File
2. U meniju Nadogradnja softvera, podesite
Automatsko obaveštenje o nadogradnji to On.
(Vidi stranu 43)
Ako je dostupna nova verzija softvera, proizvod
će vas obavestiti putem iskačuće poruke.
Share
Server
Help
Server : PC Share Manager
2345
My Computer
Shared Folder
C: Document and settings Admin
Name
Folder 1
Size
Kind
File
Folder 2
File
Folder 3
File
Folder
Folder 1
Full Path
C: Document and settin..
3. Da biste nadogradili fabrički softver, izaberite Yes.
Isključiće se automatski pre ponovnog pokretanja.
(Nikad ne uključujte ručno.)
4. Pojaviće se iskačuća poruka o napredovanju
ažuriranja.
Kada se ažuriranje završi, automatski će se
isključiti.
8
1
Traka sa menijima
2
Ikonu Deljenje direktorijuma omogućeno :
Koristite to ako želite da odaberete direktorijum na
vašem računaru koji ćete deliti.
3
Ikonu Deljenje direktorijuma onemogućeno :
Izaberite to ako želite da isključite deljenje direktorijuma.
4
Ikona za osvežavanje : Koristite to ako želite da
osvežite listu direktorijuma i datoteke u Moj računar.
5
Ikonu Ažuriraj promenjeni status : Izaberite
direktorijum za deljenje i ne zaboravite da pritisnete ovaj
taster. Ažurirano stanje će biti primenjeno na server.
6
Server : Prikazuje naziv deljenog servera.
5. Pritisnite taster POWER da uključite proizvod.
✎
NAPOMENA
▪
▪
56
Ažuriranje će biti završeno kada se product isključi
nakon ponovnog pokretanja. Pritisnite taster POWER
da uključite ažurirani proizvod da biste ga koristili.
Nikad ne isključujte i ne uključujte proizvod ručno
tokom procesa ažuriranja.
Samsung Electronics neće imati nikakvu zakonsku
odgovornost za neispravnost proizvoda izazvanog
nestabilnom vezom sa internetom ili nemarnošću
korisnika tokom ažuriranja softvera.
7
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 56
2010-02-19 오후 5:58:27
8
Moj računar : Prikazuje listu direktorijuma i
datoteka na računaru.
✎ NAPOMENA
▪ U zavisnosti od rada eksternog modema ili rutera,
▪
4. Odaberite direktorijum za deljenje u oknu
Moj računar i kliknite na ikonu Deljenje
direktorijuma omogućeno ( ).
(Da uklonite deljeni direktorijum: Odaberite
direktorijum koji treba ukloniti iz deljenih
direktorijuma i kliknite na ikonu Deljenje
direktorijuma onemogućeno ( ).)
▪
5. Da biste primenili ažurirani status deljejnja na
serveru, kliknite na ikonu Ažuriraj promenjeni
status ( ).
▪
6. Da biste omogućili da proizvod pronađe PC
server, kliknite na Share na traci sa menijima.
Kliknite na Set Device Policy i kliknite na Accept.
▪
▪
SAMSUNG PC Share Manager
File
Share
Server
Help
Server : PC Share Manager
Set Device Policy
My Computer
Shared Folder
C: Document and settings Admin
Folder
IP
Device
State
Folder 1
Name
Size
Kind
SAMSUNG Blu-ray
FolderXXX.XXX.X.XX
1
FileDisc Player Deny
Folder 2
Folder 3
Delete Selected Item
Full Path
Set State
C: Document and settin..
Accept
File
▪
File
OK
▪
Cancel
HD video možda neće pravilno funkcionisati.
Ako vaš sistem koristi zaštitni zid, proizvod možda
neće locirati vaš računar na TV ekranu.
AllShare ne podržava sledeće funkcije:
- Funkcije Pozadinska muzika i Podešavanje
pozadinske muzike.
- Sortiranje datoteka po želji u direktorijumima Foto,
Muzika i Film.
- Funkciju Menjanje grupe.
- Funkciju Bezbedno uklanjanje.
Mrežni servisi
Deljeni direktorijum : Prikazuje listu deljenih
direktorijuma.
07
7
Način sortiranja može biti drugačiji, što zavisi od
funkcije servera.
Operacije pretraživanja i premotavanja mogu biti
drugačije, što zavisi od funkcije servera.
Ako taster ZAUSTAVI (
) pritisnete tokom video
reprodukcije, mesto zaustavljanja će biti memorisano
i biće memorisana samo operacija krajnjeg korisnika.
Međutim, mesto zaustavljanja možda neće moći da
se memoriše, što zavisi od funkcije servera.
Vreme reprodukcije neće se prikazivati tokom video
reprodukcije.
Da biste koristili funkciju AllShare, molimo da ovaj
proizvod i računar postavite u istu podmrežu.
7. Kliknite na ikonu Ažuriraj promenjeni status
( ) i pređite na glavni meni proizvoda.
8. Da odaberete uređaj, upotrebite CRVENI(A)
ili PLAVI(D) taster za biranje datoteke za
reprodukciju.
(Za reprodukovanje video zapisa, muzike ili
fotografija, pogledajte strane 48~51.)
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
No Disc
a Change Device d View Devices
" Enter
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 57
57
2010-02-19 오후 5:58:29
Dodatak
Rešavanje problema
Pre nego što potražite servisiranje, proverite sledeće.
PROBLEM
REŠENJE
Preko daljinskog upravljača ne može se
izvršiti ni jedna funkcija.
• Proverite baterije u daljinskom upravljaču. Možda ih treba zameniti.
• Ne upravljajte daljinskim upravljačem sa rastojanja većeg od 6.1 metara.
• Izvadite baterije i pritisnite jedan ili više tastera na nekoliko minuta kako
bi se ispraznio mikroprocesor u daljinskom upravljaču i resetovao. Ponovo
stavite baterije i pokušajte da upravljate daljinskim upravljačem.
Diskovi se ne reprodukuju.
• Proverite da li je disk postavljen sa nalepnicom okrenutom nagore.
• Proverite regionalni kod za Blu-ray/DVD disk.
Ne pojavljuje se meni diska.
• Proverite da li disk ima meni.
Na ekranu se pojavljuje poruka o zabrani.
• Ova poruka se prikazue kada se pritisne pogrešan taster.
• Softver Blu-ray/DVD diskova ne podržava ovu funkciju (npr. uglovi).
• Tražili ste broj naslova ili poglavlja ili vreme pretraživanja koji su van
opsega.
Režim reprodukcije se razlikuje od izbora u
meniju za podešavanje.
• Neke funkcije koje su izabrane u meniju za podešavanje možda neće raditi
ispravno ako disk nije kodiran sa odgovarajućom funkcijom.
Proporcija ekrana se ne može promeniti.
• Proporcija ekrana je fiksna na vašem Blu-ray/DVD disku.
• To nije problem sa proizvodom.
Nema audio signala.
• Uverite se da ste izabrali korektan Digitalni izlaz u meniju za Audio opcije.
Ekran je blokiran
• Pritisnite i držite pritisnut taster ZAUSTAVI (
) (na prednjoj ploči) 5
sekundi ili duže kada nije stavljen disk. Sve postavke će se vratiti na
fabrička podešenja.
• Ako su vraćena fabrička podešenja, svi korisnički podaci, koji su sačuvani u
BD podacima, biće obrisani.
Ako je HDMI izlaz postavljen na rezoluciju
• Pritisnite i držite pritisnut taster ZAUSTAVI (
) (na prednjoj ploči) 5
koju vaš TV aparat ne podržava (npr, 1080p),
sekundi ili duže kada nije stavljen disk. Sve postavke će se vratiti na
može se desiti da na vašem TV aparatu ne
fabrička podešenja.
vidite sliku.
• Ako su vraćena fabrička podešenja, svi korisnički podaci, koji su sačuvani u
BD podacima, biće obrisani.
58
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 58
2010-02-19 오후 5:58:29
REŠENJE
08
PROBLEM
• Pritisnite i držite pritisnut taster ZAUSTAVI (
) (na prednjoj ploči) 5
sekundi ili duže kada nije stavljen disk. Sve postavke, uključujući i lozinku
biće vraćene na fabrička podešenja.
Nemojte ovo koristiti osim ako nije apsolutno neophodno.
• Ako su vraćena fabrička podešenja, svi korisnički podaci, koji su sačuvani u
BD podacima, biće obrisani.
Ako imate druge probleme.
• Idite na sadržaj i pronađite odeljak u korisničkom uputstvu koji sadrži
objašnjenja u vezi vašeg trenutnog problema, i sledite proceduru još
jednom.
• Ako problem i dalje ne može da se reši, molimo da kontaktirate vaš najbliži
Samsungov ovlašćeni servisni centar.
Slika ima šum ili je izobličena
• Proverite da li je disk prljav ili izgreban.
• Očistite disk.
Nema HDMI izlaza.
• Proverite vezu između TV aparata i HDMI konektora na proizvodu.
• Proverite da li vaš TV podržava 576p/480p, 720p, 1080i, 1080p rezolucije
HDMI ulaza.
Loš HDMI izlaz.
• Ako se na ekranu pojavljuje slučajan šum, to znači da vaš TV aparat ne
podržava HDCP (Širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja).
Dodatak
Zaboravljena lozinka
Funkcija PC Share Manager
Mogu da vidim direktorijume koji se dele
preko aplikacije PC Share Manager, ali ne
mogu da vidim datoteke.
• Pošto on prikazuje samo datoteke koje odgovaraju kategorijama slika,
muzike i filma, datoteke koje ne odgovaraju tim kategorijama možda neće
biti prikazane.
AllShare funkcija
Video se reprodukuje sa prekidima.
• Proverite da li je mreža stabilna.
• Proverite da li je mrežni kabl pravilno povezan i da li mreža nije
preopterećena.
• Bežična veza između servera i proizvoda je nestabilna. Proverite vezu.
AllShare veza između TV aparata i računara
je nestabilna.
• IP adresa pod istom podmrežom treba da bude jedinstvena, u suprotnom
može doći do sukoba IP adresa.
• Proverite da li ste omogućili zaštitni zid. Ako jeste, onemogućite zaštitni zid.
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 59
59
2010-02-19 오후 5:58:30
Dodatak
PROBLEM
REŠENJE
BD-LIVE
Ne mogu da se povežem sa BD-LIVE
serverom.
• Proverite da li je mrežna konekcija uspešna ili ne korišćenjem menija Test
mreže. (Vidi stranu 41)
• Proverite da li je USB memorijski uređaj povezan sa proizvodom ili nije.
• Memorijski uređaj mora da ima najmanje 1GB slobodnog prostora da bi
mogao da podrži BD-LIVE servis.
Dostupan kapacitet možete proveriti u Upravljanje BD podacima.
(Vidi stranu 36)
• Proverite da li je meni Internet veza BD-LIVE postavljen na Dozvoli (Sve).
• Ako to ne uspe, kontaktirajte dobavljača sadržaja ili ažurirajte najnoviji
fabrički softver.
Došlo je do greške pri korišćenju BD-LIVE
servisa.
• Memorijski uređaj mora da ima najmanje 1GB slobodnog prostora da bi
mogao da podrži BD-LIVE servis.
Dostupan kapacitet možete proveriti u Upravljanje BD podacima.
(Vidi stranu 36)
✎ NAPOMENA
▪ Ako su vraćena fabrička podešenja, svi korisnički podaci, koji su sačuvani u BD podacima, biće obrisani.
60
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 60
2010-02-19 오후 5:58:30
1.8 kg
Dimenzije
430 (Š) X 223 (D) X 43 (V) mm
Opseg radnih temperatura
+5°C do +35°C
Radni opseg vlažnosti vazduha
10 % do 75 %
BD (Blu-ray disk)
Brzina čitanja : 4.917m/s
Dodatak
Opšte
Težina
08
Specifikacije
Brzina čitanja : 3,49 ~ 4,06 m/s
DVD (Digital Versatile Disc)
Disk
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8 cm (COMPACT DISC)
Kompozitni video signal
Video izlaz
Komponentni video signal
Video/Audio
Audio izlaz
HDMI
Približno vreme reprodukcije (jednostrani, jednoslojni diskovi) :
135 minuta.
Brzina čitanja : 4,8 ~ 5,6 m/s
Maks. vreme reprodukcije : 74 minuta.
Brzina čitanja : 4,8 ~ 5,6 m/s
Maks. vreme reprodukcije : 20 minuta.
1 kanal : 1.0 Vp-p (75Ω opterećenje)
Blu-ray disk/DVD : 576i/480i
Y :1.0 Vp-p (75Ω opterećenje)
PR:0.70 Vp-p (75Ω opterećenje)
PB:0.70 Vp-p (75Ω opterećenje)
Blu-ray disk : 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM-multikanalni audio, bitstream audio
2 kanala
L(1/L), R(2/R)
7.1 kanala
F/L, F/R, R/L, R/R, C/T, S/W, SBR, SBL
Digitalni audio izlaz
Optički
*Frekventni odziv
48 kHz semplovanje : 4 Hz do 22 kHz
96 kHz semplovanje : 4 Hz do 44 kHz
*odnos signal/šum
110 dB
*dinamički opseg
100 dB
*Ukupna harmonijska izobličenja
0.003%
*: Nominalne specifikacije
- Dizaj i specifikacije su podložni izmenama bez prethodnog obaveštavanja.
- Za informacije o izvoru napajanja i potrošnji energije, pogledajte nalepnicu na proizvodu.
- Težina i dimenzije su približne.
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 61
61
2010-02-19 오후 5:58:30
Dodatak
Obaveštenje o usklađenosti i kompatibilnosti
NISU SVI diskovi kompatibilni
• Prema ograničenjima koja su dole opisana i onima koja su pomenuta u ovom uputstvu, uključujući
i odeljke Tipovi i karakteristike diskova iz ovog korisničkog uputstva, tipovi diskova koji se mogu
reprodukovati su : unapred snimljeni komercijalni BD-ROM, DVD-VIDEO i Audio CD (CD-DA) diskovi;
BD-RE/-R, DVD-RW/-R diskovi; i CD-RW/-R diskovi.
• Osim gore navedenih diskova, drugi diskovi se ne mogu reprodukovati i/ili nisu namenjeni za
reprodukciju na ovom proizvodu. I neki od gore navedenih diskova se možda neće moći reprodukovati
zbog jednog ili više dole navedenih razloga.
• Samsung ne može da garantuje da će ovaj proizvod reprodukovati svaki disk sa BD-ROM, BD-RE/-R,
DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R i CD-RW/-R oznakom i ovaj proizvod možda neće reagovati
na sve operativne komande ili neće vršiti sve funkcije na svakom disku. Takvi i drugi problemi vezani za
kompatibilnost diskova i rad proizvoda sa novim i postojećim formatima diskova su mogući zato što:
- je Blu-ray format novi format u razvoju i ovaj proizvod možda neće vršiti sve funkcije na svim Bluray diskovima zato što neke funkcije mogu biti opcione, dodatne funkcije mogu biti dodate u
Blu-ray format posle proizvodnje proizvoda, a izvesne postojeće funkcije mogu biti dostupne sa
zakašnjenjem;
- nisu sve nove i postojeće verzije formata diskova podržane ovim proizvodom.
- se novi i postojeći formati diskova mogu revidirati, menjati, ažurirati, poboljšavati i/ili dopuniti.
- su neki diskovi proizvedeni na način koji omogućava specifičan ili ograničen rad i funkcije tokom
reprodukcije;
- neke funkcije mogu biti opcione, dodatne funkcije se mogu dodati nakon proizvodnje ovog proizvoda
ili a izvesne postojeće funkcije mogu biti dostupne sa zakašnjenjem.
- neki diskovi sa BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R i CD-RW/-R oznakama
mogu biti nestandardni diskovi.
- se neki diskovi ne mogu reprodukovati zavisno od njihovog fizičkog stanja ili uslova snimanja.
- se problemi i greške mogu javiti tokom kreiranja Blu-ray diskova, DVD softvera i/ili proizvodnje
diskova.
- ovaj proizvod takođe radi drugačije od standardnog DVD proizvoda ili druge AV opreme.
- zbog razloga pomenutih u ovom korisničkom uputstvu i zbog drugih razloga koje je otkrio i prijavio
SAMSUNG centar za podršku kupcima.
• Ako naiđete na probleme vezane za kompatibilnost diskova ili rad proizvoda, molimo pozovite SAMSUNG
centar za podršku kupcima.
Takođe možete kontaktirati SAMSUNG centar za podršku kupcima za moguća ažuriranja softvera za ovaj proizvod.
• Za dodatne informacije o ograničenjima reprodukcije i kompatibilnosti diskova, pročitajte odeljke Mere
opreza, Pre čitanja korisničkog uputstva, Tipovi diskova i karakteristike i Pre reprodukcije u ovom
korisničkom uputstvu.
Zaštita od kopiranja
• Zbog toga što je AACS (Napredni sistem za pristup sadržaju) odobreni sistem za zaštitu sadržaja za
Blu-ray format, sličan upotrebi CSS-a (sistem za šifriranje sadržaja) za DVD format, izvesna ograničenja
postoje kod reprodukcije, izlaza analognog signala, itd., kod AACS zaštićenih sadržaja.
Rad ovog proizvoda i ograničenja ovog proizvoda mogu varirati zavisno od vremena kupovine, jer ta
ograničenja AACS može prihvatiti i/ili izmeniti nakon proizvodnje ovog proizvoda. Štaviše, oznaka BDROM i BD+ se dodatno koriste kao sistem za zaštitu sadržaja za Blu-ray format, što nameće izvesna
ograničenja, uključujući i ograničenja reprodukcije za BD-ROM oznaku i/ili BD+ zaštićene sadržaje. Da
biste dobili dodatne informacije o AACS, BD-ROM oznaci, BD+ ili ovom proizvodu, molimo kontaktirajte
SAMSUNG centar za podršku kupcima.
62
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 62
2010-02-19 오후 5:58:30
08
Dodatak
• Mnogi Blu-ray/DVD diskovi su kodirani sa zaštitom od kopiranja. Zbog toga treba da povežete vaš
plejer samo direktno na vaš TV aparat, ne na video rekorder. Povezivanje na video rekorder dovodi do
izobličavanja slike sa Blu-ray/DVD diskova sa zaštitom od kopiranja.
• Ovaj proizvod obuhvata tehnologiju koja je zaštićena autorskim pravom na osnovu S.A.D. patenata i
drugih prava na intelektualnu svojinu. Korišćenje ove tehnologije, koja je zaštićena autorskim pravom,
mora da bude odobreno od strane korporacije Rovi, i predviđeno je za kućno i ograničeno gledanje,
osim ako korporacija Rovi nije dala drugačije odobrenje. Reinženjering ili demontaža su zabranjeni.
• Prema američkom zakonu o zaštiti autorskih prava i zakonima o zaštiti prava drugih zemalja,
neovlašćeno snimanje, upotreba, prikazivanje, distribucija i ponovno gledanje televizijskih programa,
video traka, Blu-ray diskova, DVD diskova i drugih materijala može biti podložno građanskoj i/ili krivičnoj
odgovornosti.
• Za izlaz Blu-ray plejera sa progresivnim skeniranjem : KORISNICI BI TREBALO DA PRIMETE DA
NISU SVI TELEVIZORI VISOKE DEFINICIJE POTPUNO KOMPATIBILNI SA OVIM proizvodom I DA
MOGU PROUZROKOVATI POJAVU SMETNJI NA PRIKAZANOJ SLICI. U SLUČAJU PROBLEMA
SA SLIKAMA GENERISANIM PROGRESIVNIM SKENIRANJEM, PREPORUČUJE SE DA KORISNIK
PROMENI POVEZIVANJE I PREĐE NA IZLAZ STANDARDNE DEFINICIJE. AKO IMATE PITANJA U
VEZI KOMPATIBILNOSTI VAŠEG TV APARATA SA OVIM proizvodom, MOLIMO DA KONTAKTIRATE
SAMSUNGOV CENTAR ZA PODRŠKU KUPCIMA.
Network Service Disclaimer
All content and services accessible through this device belong to third parties and are protected by
copyright, patent, trademark and/or other intellectual property laws. Such content and services are
provided solely for your personal noncommercial use. You may not use any content or services in a
manner that has not been authorized by the content owner or service provider. Without limiting the
foregoing, unless expressly authorized by the applicable content owner or service provider, you may
not modify, copy, republish, upload, post, transmit, translate, sell, create derivative works, exploit, or
distribute in any manner or medium any content or services displayed through this device.
THIRD PARTY CONTENT AND SERVICES ARE PROVIDED “AS IS.” SAMSUNG DOES NOT WARRANT
CONTENT OR SERVICES SO PROVIDED, EITHER EXPRESSLY OR IMPLIEDLY, FOR ANY PURPOSE.
SAMSUNG EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SAMSUNG
DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY, VALIDITY, TIMELINESS, LEGALITY, OR COMPLETENESS
OF ANY CONTENT OR SERVICE MADE AVAILABLE THROUGH THIS DEVICE AND UNDER NO
CIRCUMSTANCES, INCLUDING NEGLIGENCE, SHALL SAMSUNG BE LIABLE, WHETHER IN
CONTRACT OR TORT, FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, ATTORNEY FEES, EXPENSES, OR ANY OTHER DAMAGES ARISING OUT OF, OR IN
CONNECTION WITH, ANY INFORMATION CONTAINED IN, OR AS A RESULT OF THE USE OF ANY
CONTENT OR SERVICE BY YOU OR ANY THIRD PARTY, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGES.
Third party services may be terminated or interrupted at any time, and Samsung makes no representation
or warranty that any content or service will remain available for any period of time. Content and services
are transmitted by third parties by means of networks and transmission facilities over which Samsung
has no control. Without limiting the generality of this disclaimer, Samsung expressly disclaims any
responsibility or liability for any interruption or suspension of any content or service made available
through this device.
Samsung is neither responsible nor liable for customer service related to the content and services.
Any question or request for service relating to the content or services should be made directly to the
respective content and service providers.
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 63
63
2010-02-19 오후 5:58:30
Dodatak
Licenca
• Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. “Dolby” i dupli -D simbol su zaštitni
znaci Dolby Laboratories.
• Proizvedeno pod licencom američkog patenta br. : 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 i
drugih američkih i svetskih patenata koji su potvrđeni ili čekaju na potvrđivanje. DTS
i njegov simbol su registrovani zaštitni znaci, a DTS-HD, DTS-HD Master Audio i DTS
logotipi su zaštitni znaci kompanije DTS, Inc. Proizvod sadrži softver. © DTS, Inc. Sva
prava zadržana.
• O DIVX VIDEO FORMATU : DivX® je digitalni video format koji je kreirala kompanija DivX, Inc.
Ovo je uređaj sa zvaničnim DivX sertifikatom koji reprodukuje DivX video. Za više informacija
i softverske alate za konverziju vaših datoteka u DivX video, posetite www.divx.com.
• O DIVX FORMATU VIDEO ZAPISA NA ZAHTEV : Ovaj DivX Certified® uređaj mora da bude registrovan
da bi mogao reprodukovati sadržaj u DivX formatu video zapisa na zahtev (VOD). Da biste generisali
registracioni kod, pronađite DivX VOD deo u meniju za podešavanje uređaja. Sa tim kodom idite na
vod.divx.com da biste završili proces registracije i saznali više o DivX VOD-u.
• Sa DivX sertifikatom za reprodukciju DivX video zapisa do HD 1080p, uključujući i premium sadržaj.
• Proizvod koji se dobija uz ovo korisničko uputstvo podleže pravu intelektualne svojine izvesnih trećih
strana. Ovaj proizvod je pokriven jednim ili sa više sledećih S.A.D. patenata : 5,060,220 5,457,669
5,561,649 5,705,762 6,043,912 6,438,099 6,467,061 6,556,521 6,578,163 6,697,307 6,728,474
6,771,891 6,894,963 6,895,593 6,937,815 6,996,327 7,009,926 7,085,221 7,088,649 7,092,327
7,099,566 7,123,564 7,142,493 7,142,495 7,145,861 7,146,624 7,151,729 7,161,879 7,164,647
7,167,437 7,173,891 7,177,250 7,194,187 7,203,891 7,209,423 7,210,067 7,228,062 7,245,566
7,245,567 7,257,065 7,263,045 7,269,110 7,272,086 7,272,106 7,280,460 7,283,729 7,286,454
7,304,938
• Licenca je ograničena na privatnu, nekomercijanu upotrebu od strane krajnjih korisnika za licencirani
sadržaj.
Prava za komercijalnu upotrebu nisu data. Ova licenca važi samo za ovaj proizvod i licenca se ne
proširuje ni na koji nelicencirani proizvod ili proces u skladu sa ISO/IEC 11172-3 ili ISO/IEC 13818-3,
koji se koristi ili prodaje u kombinaciji sa ovim proizvodom.
Ova licenca važi samo za korišćenje ovog proizvoda za kodiranje i/ili dekodiranje audio datoteka u
skladu sa ISO/IEC 11172-3 ili ISO/IEC 13818-3. Ne garantuju se prava po ovoj licenci za karakteristike
proizvoda ili funkcije koje nisu u skladu sa ISO/IEC 11172-3 ili ISO/IEC 13818-3.
64
Srpski
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 64
2010-02-19 오후 5:58:30
Kontaktirajte SAMSUNG WORLD WIDE
Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare u vezi Samsung proizvoda, molimo da kontaktirate SAMSUNG centar
za podršku kupcima.
Area
Contact Center 
Web Site
` North America
Canada
1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
Mexico
01-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
` Latin America
Area
Contact Center 
Web Site
Switzerland
0848 - SAMSUNG (7267864, www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
CHF 0.08/min)
ch_fr/ (French)
Lithuania
8-800-77777
www.samsung.com
Latvia
8000-7267
www.samsung.com
Estonia
800-7267
www.samsung.com
www.samsung.com
Argentine
0800-333-3733
www.samsung.com
Brazil
0800-124-421
4004-0000
www.samsung.com
Russia
8-800-555-55-55
Chile
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Georgia
8-800-555-555
Nicaragua
00-1800-5077267
www.samsung.com
Armenia
0-800-05-555
Honduras
800-7919267
www.samsung.com
Azerbaijan
088-55-55-555
Costa Rica
0-800-507-7267
www.samsung.com
Kazakhstan
8-10-800-500-55-500
Ecuador
1-800-10-7267
www.samsung.com
Uzbekistan
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
El Salvador
800-6225
www.samsung.com
Kyrgyzstan
00-800-500-55-500
www.samsung.com
Guatemala
1-800-299-0013
www.samsung.com
Tadjikistan
8-10-800-500-55-500
www.samsung.com
Jamaica
1-800-234-7267
www.samsung.com
Panama
800-7267
www.samsung.com
Ukraine
0-800-502-000
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
Puerto Rico
1-800-682-3180
www.samsung.com
Belarus
810-800-500-55-500
Rep. Dominica
1-800-751-2676
www.samsung.com
Moldova
00-800-500-55-500
Trinidad &
Tobago
1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
Venezuela
0-800-100-5303
www.samsung.com
Colombia
01-8000112112
www.samsung.com
Austria
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
www.samsung.com
Belgium
02-201-24-18
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
` Europe
` CIS
` Asia Pacific
Australia
1300 362 603
New Zealand
0800 SAMSUNG (0800 726 786) www.samsung.com
www.samsung.com
China
400-810-5858
010-6475 1880
www.samsung.com
Hong Kong
(852) 3698-4698
www.samsung.com/
hk
www.samsung.com/
hk_en/
India
3030 8282
1800 110011
1800 3000 8282
1800 266 8282
www.samsung.com
Czech
800 - SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com
Denmark
70 70 19 70
www.samsung.com
Indonesia
030 - 6227 515
www.samsung.com
0800-112-8888
021-5699-7777
www.samsung.com
Finland
France
01 48 63 00 00
www.samsung.com
Japan
0120-327-527
www.samsung.com
1800-88-9999
www.samsung.com
Germany
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
Malaysia
www.samsung.com
Hungary
06-80-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
Italia
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
Luxemburg
261 03 710
www.samsung.com
Netherlands
0900-SAMSUNG
www.samsung.com
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
Singapore
1800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Norway
815-56 480
www.samsung.com
Thailand
www.samsung.com
Poland
0 801 1SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
1800-29-3232
02-689-3232
www.samsung.com
Taiwan
0800-329-999
www.samsung.com
Portugal
80820-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
Vietnam
1 800 588 889
www.samsung.com
Slovakia
0800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Spain
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
www.samsung.com
Sweden
0771 726 7864 (SAMSUNG)
U.k
Eire
` Middle East & Africa
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
South Africa
0860-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
U.a.e
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0845 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
Bahrain
8000-4726
0818 717100
www.samsung.com
Jordan
800-22273
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 65
2010-02-19 오후 5:58:31
Pravilno odlaganje u otpad ovog proizvoda (Električni i elektronski otpad)
(Primenljivo u Evropskoj uniji i drugim evropskim zemljama sa sistemom odvojenog sakupljanja otpada)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili njegovoj literaturi pokazuje da proizvod i njegova električna dodatna
oprema (npr. punjač, slušalice, USB kabl), na kraju svog radnog veka, ne bi trebalo da se odlažu zajedno sa kućnim
otpadom. Da sprečite moguće štetne posledice po okolinu ili zdravlje ljudi zbog nekontrolisanog odlaganja otpada,
takve proizvode odvojite od drugih vrsta otpada i reciklirajte ih odgovorno radi promovisanja održive ponovne
upotrebe materijalnih resursa.
Kućni korisnici bi trebalo da se obrate ili trgovini u kojoj su kupili proizvod ili lokalnoj službi za informacije o tome gde
ikako mogu da predaju takve proizvode radi ekološki bezbednog recikliranja.
Poslovni korisnici bi trebalo da se obrate svom dobavljaču i provere uslove kupoprodajnog ugovora. Ovaj proizvod i
njegova električna dodatna oprema ne bi trebalo da se mešaju sa drugim komercijalnim otpadima prilikom odlaganja.
AK68-01859M
01859M-BD-C6500-EDC-SER.indb 66
2010-02-19 오후 5:58:31
Download PDF

advertising