HT-C7200
2.1CH Blu-ray
sustav kućnog kina
korisnički priručnik
zamislite mogućnosti
Zahvaljujemo vam na kupnji ovog proizvoda tvrtke Samsung.
Za potpuniju uslugu,
registrirajte svoj proizvod na adresi
www.samsung.com/register
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 1
2010-05-10
10:00:53
Sigurnosne informacije
Sigurnosna upozorenja
KAKO BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKLOPAC (ILI POLEĐINU).
U UNUTRAŠNJOSTI NEMA DIJELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. PREPUSTITE SERVISIRANJE
KVALIFICIRANOM SERVISNOM OSOBLJU.
OPREZ
OPASNOST OD ELEKRTIČNOG UDARA
OTVARAJTE
Ovaj simbol označava „opasan napon“
OPREZ : ZA SPREČAVANJE STRUJNOG Ovaj simbol označava važne upute
unutar proizvoda koji predstavlja
UDARA, NAMJESTITE ŠIROKI POL UTIKAČA priložene uz proizvod.
opasnost od električnog udara ili ozljede. U ŠIROKI UTOR I UMETNITE GA DO KRAJA.
UPOZORENJE
• Za smanjivanje opasnosti od požara ili
električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
OPREZ
• Uređaj se ne smije izlagati kapanju ili prskanju te se na
njega ne smiju stavljati predmeti napunjeni tekućinom,
poput vaza.
• Strujni utikač koristi se kao sredstvo za isključivanje i uvijek
treba biti lako dostupan za uporabu.
• Ovaj uređaj treba uvijek biti spojen na utičnicu izmjenične
struje sa zaštitnim uzemljenjem.
• Za isključivanje uređaja iz struje morate izvući utikač iz
strujne utičnice, stoga strujni utikač treba biti lako
dostupan za uporabu.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
Ovaj čitač kompaktnog diska klasificiran je kao
LASERSKI proizvod KLASE 1.
Uporaba kontrola, prilagodbe ili izvođenje
postupaka osim navedenih u daljnjem tekstu
mogu rezultirati opasnim izlaganjem radijaciji.
OPREZ
• NEVIDLJIVA LASERSKA RADIJACIJA KADA JE
OTVOREN, A SIGURNOSNI MEHANIZMI OMETANI;
IZBJEGAVAJTE IZLAGANJE ZRACI.
Ova oznaka prikazana na proizvodu ili u njegovoj literaturi označava da ga ne treba odlagati s drugim
kućanskim otpadom na kraju njegova radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili
ljudsko zdravlje od nekontroliranog odlaganja otpada, molimo vas da proizvod odvajate od drugih
vrsta otpada i odgovorno ga reciklirate kako biste promicali održivu ponovnu iskoristivost materijalnih
resursa. Privatni korisnici trebaju kontaktirati trgovca kod kojeg su kupili ovaj proizvod ili lokalni vladin
ured zbog pojedinosti o odlaganju ovog radi recikliranja sigurnog za okoliš. Poslovni korisnici trebaju
kontaktirati svojeg dobavljača te provjeriti odredbe i uvjete ugovora o kupnji. Ovaj proizvod se ne smije
miješati s drugim komercijalnim otpadom za odlaganje.
2
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 2
2010-05-10
10:01:20
Mjere predostrožnosti
• Osigurajte da napajanje izmjeničnom strujom u vašem domaćinstvu odgovara identifikacijskoj naljepnici koja se
nalazi na poleđini proizvoda.
• Proizvod postavite u vodoravni položaj na prikladnu podlogu (namještaj) s dovoljno prostora za prozračivanje
(7,5~10 cm).
• Ne postavljajte proizvod na pojačala ili drugu opremu koja se grije.
Pobrinite se da ventilacijski otvori ne budu prekriveni.
• Ne stavljajte nikakve predmete na proizvod.
• Prije premještanja proizvoda provjerite je li otvor za umetanje diska prazan.
• Za potpuno odvajanje proizvoda od napajanja izvadite utikač za napajanje iz zidne utičnice, naročito ako se dulje
vrijeme ne koristi.
• Za vrijeme olujnog nevremena izvucite utikač za napajanje izmjeničnom strujom iz zidne utičnice. Skokovi napona
uzrokovani munjama mogu oštetiti proizvod.
• Ne izlažite proizvod izravnoj sunčevoj svjetlosti ili drugim izvorima topline. To može dovesti do pregrijavanja i
neispravnosti u radu proizvoda.
• Zaštitite proizvod od vlage i prekomjerne topline ili opreme koja stvara jaka magnetska ili električna polja (npr.
zvučnika).
• Isključite strujni kabel iz napajanja izmjeničnom strujom ako proizvod neispravno radi.
• Proizvod nije namijenjen industrijskoj uporabi. Namijenjen je samo za osobnu uporabu.
• Ako su proizvod ili disk pohranjeni na niskim temperaturama, može doći do kondenzacije. Ako proizvod prenosite
tijekom zime, pričekajte oko 2 sata prije uporabe kako bi proizvod dosegnuo sobnu temperaturu.
• Baterije koje se koriste uz ovaj proizvod sadrže kemikalije koje su štetne za okoliš.
Ne odlažite baterije s otpadom kućanstva.
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 3
2010-05-10
3
10:01:20
Sigurnosne informacije
Upozorenja za korištenje i pohranjivanje diskova
Male ogrebotine na disku mogu smanjiti kvalitetu
zvuka i slike ili uzrokovati njegovo preskakanje.
Budite posebno pažljivi da pri korištenju ne
ogrebete diskove.
Držanje diskova
• Ne dodirujte stranu diska namijenjenu reprodukciji.
• Držite disk za rubove kako otisci prstiju ne bi ostali na
površini.
• Ne lijepite papir ili vrpcu na disk.
Pohranjivanje diska
• Ne čuvajte ga na izravnoj sunčevoj svjetlosti
• Čuvajte ga na hladnom i prozračenom mjestu
• Čuvajte ga u čistom zaštitnom omotu.
Pohranjujte ga u okomitom položaju.
✎ NAPOMENA
 Ne dopustite da se diskovi zaprljaju.
 Ne umećite napuknute ili izgrebene diskove.
Rukovanje i čuvanje diskova
Ako se na disku nađu otisci prstiju ili nečistoće, očistite
ga blagim deterdžentom razrijeđenim u vodi i obrišite
mekanom krpom.
• Pri čišćenju nježno brišite disk od sredine
prema van.
Licenca
• „Ovaj proizvod uključuje tehnologiju zaštite autorskog
prava koja je zaštićena patentima SAD-a i drugim
pravima na intelektualno vlasništvo korporacije Rovi.
Zabranjeni su reverzibilni inženjering ili rastavljanje.“
• O FORMATU DIVX VIDEO: DivX® je
digitalni video format kojeg je proizvela
tvrtka DivX, Inc. Ovo je službeni DivX uređaj
s certifikatom koji reproducira DivX video zapis. Za više
informacija i softverske alate za pretvaranje vaših
datoteka u DivX video zapis posjetite adresu www.divx.
com.
O DIVX VIDEO ZAPISU „NA ZAHTJEV“: Za reprodukciju
sadržaja DivX video zapisa „na zahtjev” (Video-onDemand, VOD) potrebno je registrirati ovaj DivX® uređaj
s certifikatom. Za izradu registracijske šifre pronađite dio
DivX VOD u izborniku postavki uređaja. Za dovršenje
postupka registracije i idite na adresu vod.divx.com i
tamo naučite više o mogućnosti DivX VOD.
DivX uređaj s certifikatom reproducira DivX video zapis
do HD razlučivosti od 1080p uključujući i ekskluzivni
sadržaj.
• iPod je zaštitni znak
tvrtke Apple Inc.,
registriran u SAD-u i
drugim zemljama.
iPhone je zaštitni znak tvrtke Apple Inc.
Zaštita autorskog prava
© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva su
prava pridržana.
✎ NAPOMENA
 Ako topli zrak dospije u dodir s hladnim dijelovima
unutar proizvoda, može se stvoriti kondenzacija.
Kada se kondenzacija stvori unutar proizvoda,
proizvod možda neće pravilno raditi. Ako se to
dogodi, izvadite disk i ostavite proizvod uključen 1 ili
2 sata.
4
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 4
2010-05-10
10:01:20
Sadržaj
Sigurnosna upozorenja
Mjere predostrožnosti
Upozorenja za korištenje i pohranjivanje diskova
Licenca
Zaštita autorskog prava
POČETAK
7
8
12
13
13
14
15
Ikone koje se koriste u priručniku
Vrste i obilježja diska
Dodatna oprema
Opis
Prednja ploča
Stražnja ploča
Daljinski upravljač
VEZE
17
19
20
21
22
23
24
Spajanje zvučnika
Spajanje vanjskih uređaja/televizora putem HDMI sučelja
Priključivanje prstenaste feritne jezgre na kabel napajanja
glavne jedinice
Spajanje video izlaza na televizor
Spajanje audia s vanjskih komponenti
Spajanje u mrežu
Spajanje FM antene
25
26
27
27
27
27
29
29
29
29
29
30
30
31
31
31
33
33
33
33
33
33
33
34
34
34
35
35
38
38
38
39
39
39
Prije početka (početne postavke)
Postavljanje izbornika
Zaslon
Omjer visine i širine slike televizora
BD Wise (samo proizvodi tvrtke Samsung)
Razlučivost
HDMI format
Filmski kadar (24 kadra u sekundi)
Napredni način
Nepomični način
Duboka boja HDMI-a
Audio
Postavke zvučnika
EQ optimizator
HDMI Audio
Digitalni izlaz
Dinamički raspon
AV sinkronizacija
Sustav
Početne postavke
Veličina zaslona za Internet@TV
Anynet+ (HDMI-CEC)
Upravljanje BD podacima
Sat
DviX (R) registracija
DviX (R) deaktivacija
Postavljanje mreže
Postavke mreže
Status mreže
Internetska veza BD-LIVE
Jezik
Zaštita
Roditeljska ocjena
Promjena lozinke
2
7
17
POSTAVKE
25
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 5
2010-05-10
HRVATSKI
2
3
4
4
4
SIGURNOSNE INFORMACIJE
5
10:01:21
Sadržaj
POSTAVKE
39
39
39
39
39
40
40
40
Općenito
Pozadina
Ušteda energije
Prikaz na prednjoj strani
Zvuk uključivanja/isključivanja napajanja
Podrška
Nadogradnja softvera
Obratite se tvrtki Samsung
OSNOVNE FUNKCIJE
41
41
42
43
43
44
46
48
49
50
51
52
Reprodukcija diska
Uporaba izbornika Disk/Naslov/Skočni
Uporaba funkcija Traženje Traženje i Preskakanje
Usporena reprodukcija / Reprodukcija u koracima
Ponavljanje reprodukcije
Uporaba tipke TOOLS
Slušanje glazbe
Način rada zvuka
Reprodukcija slike
Reprodukcija s USB uređaja za pohranu
Slušanje radija
Uporaba iPoda
MREŽNE USLUGE
54
58
58
58
Upotreba usluge Internet@TV
BD-LIVE™
Obavijest za nadogradnju softvera
Uporaba funkcije AllShare
OSTALE INFORMACIJE
60
63
Rješavanje problema
Specifikacije
39
41
54
60
• Slike i ilustracije u ovom Korisničkom priručniku prikazane su samo za primjer i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda
proizvoda.
6
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 6
2010-05-10
10:01:21
01
Početak
Početak
Ikone koje se koriste u priručniku
Prije čitanja korisničkog priručnika svakako provjerite sljedeće pojmove.
Pojam
Logotip
Ikona
h
z
Z
BD-ROM
BD-RE/-R
DVD-VIDEO
Definicija
Uključuje funkciju dostupnu na BD-ROM-u.
Uključuje funkciju dostupnu na BD-RE/-R disku snimljenom u BD-RE
formatu.
Uključuje funkciju dostupnu na DVD-VIDEO disku.
DVD-RW(V)
DVD-R
y
DVD+RW
Uključuje funkciju dostupnu na snimljenim DVD+RW ili DVD-RW(V)/DVDR/+R diskovima koji su finalizirani.
DVD+R
Audio CD
MP3
WMA
-
JPEG
-
DivX
MKV
MP4
DivX
USB uređaj za
pohranu
-
OPREZ
-
NAPOMENA
-
Tipka prečaca
-
o
w
G
x
F
!
✎
Uključuje funkciju dostupnu na audio CD-RW/-R disku (CD-DA format).
Uključuje funkciju dostupnu na CD-RW/-R, DVD-RW/-R diskovima ili USB
mediju za pohranu na kojima se nalazi sadržaj MP3 ili WMA formata.
Uključuje funkciju dostupnu na CD-RW/-R, DVD-RW/-R diskovima ili USB
mediju za pohranu na kojima se nalazi sadržaj JPEG formata.
Uključuje funkciju dostupnu na CD-RW/-R, DVD-RW/-R diskovima ili USB
mediju za pohranu na kojima se nalazi sadržaj DivX formata.
Uključuje funkciju dostupnu na USB uređaju za pohranu.
Uključuje slučaj u kojem funkcija ne radi ili su postavke poništene.
Uključuje savjete ili upute na stranici koja prikazuje pomoć za rad svake
funkcije.
Ova funkcija omogućava izravni i jednostavni pristup pritiskom na
tipku daljinskog upravljača.
• Ovaj proizvod uskladiv je samo s PAL sustavom boja.
• Neće reproducirati NTSC diskove.
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 7
2010-05-10
7
10:01:21
Početak
Vrste i obilježja diska
Logotipovi diskova koji se mogu
reproducirati
Uskladivost Blu-ray diska
Blu-ray je novi format u razvoju. U skladu s tim, mogući
su problemi s uskladivošću diska. Nisu svi diskovi
uskladivi i neće se svaki disk moći reproducirati.
Dodatne informacije potražite pod naslovom „Vrste i
obilježja diska“ u ovom Priručniku. Jave li se problemi
uskladivosti, obratite se centru za korisnike tvrtke
SAMSUNG.
Blu-ray disk
Dolby Digital Plus
PAL sustav emitiranja u
Velikoj Britaniji, Francuskoj,
Njemačkoj itd.
Dolby TrueHD
DTS-HD audio visoke
razlučivosti
Java
DTS-HD Master Audio |
Essential
BD-LIVE
✎ NAPOMENA
 Reprodukcija možda neće raditi za neke vrste
diskova ili prilikom izvođenja određenih postupaka,
kao što je promjena kuta i prilagodba omjera visine
i širine slike.
Detaljne informacije o disku ispisane su na kutiji.
Pročitajte ih u slučaju potrebe.
 Ne dozvolite da se disk zaprlja ili ogrebe. Otisci,
prljavština, prašina, ogrebotine ili naslage od dima
cigareta na površini za snimanje onemogućuju
reprodukciju diska.
 Kod reprodukcije BD-Java naslova učitavanje može
trajati dulje nego kod normalnog naslova, a neke
funkcije mogu raditi usporeno.
Diskovi koji se ne mogu reproducirati
• HD DVD disk
• DVD-RAM
• DVD-R disk od 3,9 GB za stvaranje
višemedijskog materijala.
• DVD-RW (VR način)
• Super Audio CD (osim CD sloja)
• DVD-ROM/PD/MV disk itd. CVD/CD-ROM/
CDV/CD-G/CD-I/LD
• CDG-i reproduciraju samo audio, ali ne i
grafiku.
✎ NAPOMENA
 Ovim proizvodom ne mogu se reproducirati neki
komercijalni diskovi ili DVD diskovi koji nisu kupljeni u
vašoj regiji. Kod pokušaja reprodukcije tih diskova
prikazat će se poruka „Cannot read this disc. Please
check the regional code of the disc“.
 Ako DVD-R/-RW disk nije pravilno snimljen u DVD
video formatu, tada se on neće moći reproducirati.
8
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 8
2010-05-10
10:01:22
01
Vrste diska
Proizvod i diskovi šifrirani su prema regiji. Ti se
regionalni kodovi moraju podudarati kako bi se
disk mogao reproducirati. Ako se kodovi ne
podudaraju, disk neće biti moguće reproducirati.
BD-ROM
Vrsta diska
Blu-ray
DVD-VIDEO
Regionalni
kod
Područje
A
Sjeverna Amerika, Centralna
Amerika, Južna Amerika, Koreja,
Japan, Tajvan, Hong Kong i
jugoistočna Azija.
B
Europa, Grenland, Francuski
teritoriji, Bliski Istok, Afrika,
Australija i Novi Zeland.
C
Indija, Kina, Rusija, središnja i
južna Azija.
1
SAD, Američki teritoriji i Kanada
2
Europa, Japan, Bliski Istok,
Egipat, Južna Afrika, Grenland
3
Tajvan, Koreja, Filipini, Indonezija,
Hong Kong
4
Meksiko, Južna Amerika,
Centralna Amerika, Australija,
Novi Zeland, Pacifički otoci,
Karibi
5
Rusija, Istočna Europa, Indija,
veći dio Afrike, Sjeverna Koreja,
Mongolija
6
Kina
Početak
Regionalni kod
Stalna memorija Blu-ray diska. BD-ROM disk
sadržava prethodno snimljene podatke. Premda
BD-ROM može sadržavati bilo koji oblik podataka,
većina BD-ROM diskova sadržavaju filmove u
formatu visoke razlučivosti za reprodukciju na ovom
proizvodu. Ovaj proizvod može reproducirati
prethodno snimljene komercijalne BD-ROM diskove.
BD-RE/BD-R
Blu-ray disk za višekratno snimanje/Blu-ray disk za
snimanje. BD-RE/BD-R je idealan format za izradu
sigurnosnih kopija ili snimanje vlastitih video zapisa.
DVD-VIDEO
• Digitalni višenamjenski disk (DVD) može sadržavati
do 135 minuta slika, 8 audio jezika i 32 jezika titla.
Opremljen je MPEG-2 kompresijom slika i Dolby
Digital zvučnim okruženjem koji vam omogućuju
da uživate u živopisnim i jasnim slikama.
• Prilikom izmjene s prvog sloja na drugi sloj kod
dvoslojnih DVD video diskova može doći do
kratkotrajnog izobličenja slike i zvuka.
No to ne predstavlja kvar proizvoda.
• DVD-RW/-R disk postaje DVD-video nakon što se
snimi u video načinu i finalizira. Prethodno
snimljeni (prethodno otisnuti) komercijalni DVD-i s
filmovima također se nazivaju i DVD-video
diskovima. Ovaj proizvod može reproducirati
prethodno snimljene komercijalne DVD diskove
(DVD-video diskove) s filmovima.
DVD-R/-RW
• DVD-R/-RW disk postaje DVD-video nakon što se
snimi u video načinu i finalizira. Sposobnost
reprodukcije može ovisiti i o uvjetima snimanja.
• Ovaj uređaj može reproducirati DVD-R diskove
koji su snimljeni i finalizirani pomoću Samsung
DVD video snimača.
• Reprodukcija se može obaviti samo s DVD-RW
diskovima koji su snimljeni u video načinu i finalizirani.
DVD+RW
• Ovaj proizvod može reproducirati DVD+RW diskove
snimljene DVD video snimačem. Sposobnost
reprodukcije može ovisiti i o uvjetima snimanja.
DVD+R
• Ovaj proizvod može reproducirati DVD+R diskove
snimljene i finalizirane pomoću DVD video
snimača. Sposobnost reprodukcije može ovisiti i o
uvjetima snimanja.
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 9
2010-05-10
9
10:01:24
Početak
Audio CD
DivX(Digital Video Express)
• Audio disk na kojem je snimljen PCM audio zapis
od 44,1 kHz.
• Ovaj proizvod može reproducirati audio CD-R i
CD-RW diskove CD-DA formata.
• Proizvod možda neće moći reproducirati neke
CD-R ili CD-RW diskove zbog uvjeta snimanja.
DivX je format video datoteke koji je razvila tvrtka
Microsoft i temelji se na MPEG4 tehnologiji kompresije
kako bi se osigurao prijenos audio i video podataka
putem Interneta u realnom vremenu.
MPEG4 se koristi za video šifriranje, a MP3 za audio
šifriranje tako da korisnici mogu gledati film u približnoj
DVD audio i video kvaliteti.
CD-R/-RW
• Koristite CD-R/-RW disk od 700 MB (80-minuta).
Po mogućnosti ne koristite diskove od 800 MB
(90 minuta) ili veće jer se oni možda neće moći
reproducirati.
• Ako CD-R/-RW disk nije snimljen kao zatvorena
sesija, može doći do kašnjenja na početku
reprodukcije, a možda se neće moći reproducirati
sve snimljene datoteke.
• Neki se CD-R/-RW diskovi ne mogu reproducirati u
ovom proizvodu, što ovisi o uređaju pomoću kojeg
su snimljeni. Za sadržaj snimljen na CD-R/-RW
medijima s CD-ova za osobnu uporabu, mogućnost
reprodukcije ovisi o sadržaju i diskovima.
Format diska
Uporaba MP3 diska
• Mogu se reproducirati samo CD-R/-RW i DVD-RW/-R
diskovi snimljeni u UDF, ISO9660 ili JOLIET formatu.
• Mogu se reproducirati samo MP3 datoteke s
ekstenzijama „.mp3“ ili „.MP3“.
• Raspon brzina prijenosa podataka za reprodukciju je
od 56 Kb/s do 320 Kb/s.
• Frekvencija uzorkovanja koja se može reproducirati je
32 KHz do 48 KHz.
• Proizvod može reproducirati najviše 1500 datoteka i mapa
pod roditeljskom mapom. Kod MP3 datoteka snimljenih s
VBR-om (Variable Bit Rate, odnosno promjenjiva brzina
prijenosa podataka) zvuk može biti isjeckan.
Uporaba JPEG diska
• Mogu se reproducirati samo CD-R/-RW i DVD-RW/-R
diskovi snimljeni u UDF, ISO9660 ili JOLIET formatu.
• Mogu se reproducirati samo JPEG datoteke s
ekstenzijama „jpg“, „.JPG“, „.jpeg“ ili „JPEG“.
• Podržan je i progresivni JPEG.
DVD-RW/-R (V)
• Ovo je format koji se koristi za snimanje podataka na
DVD-RW ili DVD-R disk. Disk se može reproducirati
u ovom proizvodu samo ako je prethodno finaliziran.
• Ovaj proizvod ne može reproducirati disk koji je
snimljen u video načinu pomoću snimača drugog
proizvođača, a nije finaliziran.
10
Podržani formati (DivX)
Ovaj uređaj podržava samo sljedeće formate medija.
Ako video i audio formati nisu podržani, korisnik može imati
probleme poput razlomljenih slika ili nedostatka zvuka.
Podržani video formati
Format
Podržane inačice
AVI
DivX3.11~DivX5.1, XviD
Podržani audio formati
Format
Brzina prijenosa
Frekvencija
uzorkovanja
MP3
80~384 kb/s
44,1 kHz
AC3
128~384 kb/s
44,1/48 kHz
DTS
1,5 Mb/s
44,1 kHz
• DivX datoteke, uključujući audio i video datoteke,
stvorene u DTS formatu mogu biti podržane samo
do 6 Mb/s.
• Omjer širine i visine slike: Iako je tvornička DivX
razlučivost 640x480 piksela (4:3), ovaj proizvod
podržava razlučivost do 800x600 piksela (16:9).
Razlučivosti zaslona televizora veće od 800 neće
biti podržane.
• Kada reproducirate disk čija je frekvencija
uzorkovanja veća od 48 kHz ili 320 kb/s, možete
iskusiti titranje slike na zaslonu tijekom reprodukcije.
• Qpel i gmc nisu podržani.
MKV, MP4
• CD-R/-RW, DVD-R/-RW, USB, emitiranje
sadržaja s računala
• Mogu se reproducirati samo video datoteke sa
sljedećim nastavcima. : .avi, .divx, .mkv, .mp4, .
AVI, .DIVX, .MKV, .MP4
✎ NAPOMENA
 Neki se diskovi sa zapisom DivX, MKV i MP4
formata možda neće moći reproducirati, što
ovisi o razlučivosti video zapisa i broju kadrova.
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 10
2010-05-10
10:01:24
01
Početak
Podržani formati datoteka
Podrška za video datoteke
Ekstenzija
datoteke
Kontejner
*.avi
Video kodek
Audio kodek
Razlučivost
Divx 3.11/4.x/5.1/6.0
MP3
AC3
DTS
WMA
PCM
1920x1080
XviD
AVI
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
VC-1 AP
*.mkv
DivX 5.1/6.0
MKV
XviD
MP3
AC3
DTS
1920x1080
1920x1080
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
*.wmv
VC-1 AP
WMV (wmv9)
*.mp4
MP4 (mp4v)
MP4
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
*.mpg
*.mpeg
PS
1920x1080
WMA
VC-1 SM
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
1920x1080
AAC
1920x1080
1920x1080
MP1, 2
AC3
DTS
1920x1080
1920x1080
Podrška za glazbene datoteke
Ekstenzija datoteke
Kontejner
Audio kodek
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
Sukladno s WMA verzijom 10
* Frekvencije uzorkovanja (u kHz) - 8, 11, 16,
22, 32, 44,1, 48
* Brzina prijenosa – sve brzine prijenosa u
rasponu od 5 kb/s to 384 kb/s
*.wma
WMA
Raspon podrške
Tehnički podaci USB hosta
Tehnički podaci USB hosta
• Podržava uređaje kompatibilne s USB 1.1 ili USB 2.0.
• Podržava uređaje povezane pomoću USB kabela vrste A.
• Podržava uređaje kompatibilne s UMS (USB uređaj za masovnu pohranu) V1.0.
• Podržava formatiranje FAT (FAT, FAT16, FAT32) sustavom datoteka.
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 11
11
2010-05-10
10:01:24
Početak
Nekompatibilnost
• Ne podržava uređaj koji zahtijeva instalaciju
posebnog upravljačkog programa na osobno
računalo (OS Windows).
• Ne podržava vezu s USB koncentratorom.
• USB uređaj koji je povezan produžnim USB
kabelom možda neće biti prepoznat.
• Uređaj koji koristi NTFS sustav datoteka nije
podržan. (Podržan je samo FAT 16/32 (tablica
alokacije datoteka 16/32) sustav datoteka.)
• Ne radi s MTP (Media Transfer Protocol)
uređajima na kojima je omogućen Janus.
USB uređaji koji se mogu koristiti uz proizvod
1. USB uređaj za pohranu
Ograničenja rada
• Ako je na povezani uređaj instalirano nekoliko
pogona (ili particija), može se povezati samo jedan
pogon (ili particija).
• Uređaj koji podržava samo USB 1.1 može
uzrokovati razliku u kvaliteti slike, ovisno o uređaju.
Podržani formati datoteka
Format
Nepomična slika
Glazba
Naziv datoteke
Ekstenzija datoteke
Brzina prijenosa
Inačica
Piksel
Frekvencija uzorkovanja
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
MP3
.MP3
80~384 kb/s
–
–
44.1kHz
2. MP3 player
3. Digitalni fotoaparat
4. USB čitač kartica: USB čitač kartica s jednim
utorom i USB čitač kartica s više utora.
• Ovisno o proizvođaču, USB čitač kartica možda
neće biti podržan.
• Ako instalirate više memorijskih uređaja u
višestruki čitač kartica, možda ćete imati
problema.
✎ NAPOMENA
 Nije podržana upotreba vanjskog čvrstog diska.
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) nije podržan.
• Nisu podržane digitalne kamere koji koriste
protokol PTP ili zahtijevaju instalaciju dodatnog
programa pri povezivanju s osobnim računalom.
Dodatna oprema
Provjerite dolje navedenu isporučenu dodatnu opremu.
Video kabel
FM antena
Postolje za iPod
(za kabel za napajanje)
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
BD RECEIVER/TV
SLEEP
RDS DISPLAY
TA
1
2
PTY-
PTY SEARCH
4
5
7
8
Korisnički priručnik
3
PTY+
6
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
MUTE
TUNING
/CH
VOL
S/W LEVEL
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
(mali: za USB kabel)
EXIT
TUNER
MEMORY
A
INTERNET@
B
C
V-SOUND
MO/ST
D
DSP
(mali)
Daljinski upravljač/baterije
(veličina AAA)
12
Adapter za bežični LAN/
adapterski priključak za bežični LAN
Prstenasta feritna jezgra
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 12
2010-05-10
10:01:25
01
Početak
Opis
Prednja ploča
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
ZASLON
Prikazuje status reprodukcije, vrijeme itd.
SENZOR DALJINSKOG
UPRAVLJAČA
Detektira signal daljinskog upravljača.
3
TIPKA FUNCTION
Način rada mijenja se ovako:
BD/DVD D. IN AUX HDMI 1 HDMI 2 FM
4
5
6
7
TIPKA ZAUSTAVI
Zaustavlja reprodukciju diska.
TIPKA REPRODUCIRAJ/
PAUZIRAJ
Reproducira ili pauzira reprodukciju diska.
REGULACIJA GLASNOĆE
Prilagodba glasnoće.
TIPKA OTVORI/ZATVORI.
Otvara i zatvara ladicu za disk.
8
9
TIPKA NAPAJANJA (
LADICA ZA DISK
Ovdje umetnite disk.
10
USB PRIKLJUČAK
Ovdje možete priključiti USB uređaj za pohranu podataka i koristiti ga kao memoriju kada je
uređaj spojen na BDLIVE. Također se može upotrijebiti za nadogradnju softvera i
reprodukciju MP3/JPEG/DivX /mkv/mp4 sadržaja.
)
Uključuje i isključuje proizvod.
✎ NAPOMENA
 Nadogradnja softvera pomoću USB priključka izvodi se samo pomoću USB memorijskog štapića.
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 13
13
2010-05-10
10:01:26
Početak
Stražnja ploča
1
2
3
4 5 6 7 8
9 10
11 12
1
UTIČNICE HDMI ULAZA
Istodobno primaju digitalne video i audio signale putem HDMI
kabela.
2
2.1-KANALNI IZLAZNI KONEKTORI
ZVUČNIKA
Spojite prednje zvučnike i Subwoofer.
3
UTIČNICA HDMI IZLAZA
Za najbolju kvalitetu slike spojite ovaj izlazni HDMI priključak na
ulazni HDMI priključak televizora koristeći HDMI kabel.
4
UTIČNICA ZA BEŽIČNU LAN VEZU
Koristi se za mrežne usluge (pogledajte stranice 54~59),
BD-LIVE i nadogradnju softvera pomoću bežičnog LAN adaptera.
5
LAN PRIKLJUČAK
Koristi se za mrežne usluge (pogledajte stranice 54~59), BD-LIVE i
za nadogradnju softvera pomoću mrežne veze.
6
UTIČNICE VANJSKOG DIGITALNOG
OPTIČKOG ULAZA (OPTICAL)
Koristite ih za spajanje vanjske opreme s digitalnim izlazom.
7
RASHLADNI VENTILATOR
Rashladni ventilator dovodi hladan zrak u proizvod kako bi spriječio
pregrijavanje i uvijek se okreće kada je napajanje uključeno.
8
UTIČNICA za iPod
Ovdje priključite postolje za iPod.
9
UTIČNICE ZA AUX ULAZ
Spojite na 2-kanalni analogni izlaz vanjskog uređaja (poput
videorekordera)
10
UTIČNICE KOMPONENTNOG VIDEO
IZLAZA
Spojite televizor s video ulazima komponenti na te utikače.
11
PRIKLJUČAK ZA FM ANTENU
Spojite FM antenu.
12
UTIČNICA VIDEO IZLAZA
Spojite utikač za video ulaz televizora (VIDEO IN) na utikač VIDEO
IZLAZA ovog proizvoda.
! OPREZ
 Osigurajte najmanje 10 cm slobodnog prostora sa svih strana ventilatora hlađenja pri instalaciji
proizvoda.
 Ne ometajte rad ventilatora ili otvora za prozračivanje.
14
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 14
2010-05-10
10:01:26
01
Početak
Daljinski upravljač
„Tura“ po daljinskom upravljaču
POWER
FUNCTION
TV SOURCE
BD RECEIVER/TV
SLEEP
Uključite i isključite proizvod.
Ako želite na daljinskom upravljaču
promijeniti način rada u Kućno kino ili
TV, provjerite boju LED lampice te tipke.
- Kućno kino: Narančasta
- TV: Zelena
Pritisnite brojčane tipke za rad s
mogućnostima.
1
2
3
4
5
6
7
8
REPEAT
0
Pritisnite za prikaz preko čitavog zaslona
televizora.
Omogućuje ponovnu reprodukciju
naslova, poglavlja, staze ili diska.
Pritisnite za pretragu unatrag ili
unaprijed.
Pritisnite za preskakanje naprijed ili nazad.
Pritisnite za zaustavljanje/reprodukciju
diska.
Služi za privremeno isključivanje zvuka.
Pritisnite za privremeno
zaustavljanje diska.
MUTE
Služi za namještanje glasnoće.
TUNING
/CH
VOL
S/W LEVEL
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
Pritisnite za pregled izbornika diska.
Pritisnite ovu tipku za uporabu
izbornika Tools (Alati).
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Odaberite stavke na zaslonskom izborniku i
promijenite vrijednost na izborniku.
Povratak na prethodni izbornik.
Ove tipke koriste se za izbornike
proizvoda i za nekoliko funkcija Blu-ray
diska.
Pritisnite ovu tipku za povezivanje
s raznim uslugama Internet@TV-a.
Na taj način stječete osjećaj da
slušate 5,1-kanalni audiosustav.
Služi za postavljanje vremena za
automatsko isključivanje proizvoda.
9
FULL SCREEN
Pritisnite ovu tipku za prelazak na
početni izbornik.
Ovo je tipka za odabir načina rada.
ili
Pritisnite za odabir video načina rada
televizora.
Otvaranje i zatvaranje ladice za
disk.
Služi za traženje aktivnih FM
postaja i mijenjanje kanala.
Razina Subwoofera može se
namjestiti.
Ovom tipkom uđite u skočni
izbornik/izbornik naslova.
Ovom tipkom prikažite informacije
o reprodukciji tijekom reprodukcije
Blu-ray diska/DVD-a.
Pritisnite za izlazak iz izbornika.
TUNER
MEMORY
A
INTERNET@
B
C
V-SOUND
MO/ST
D
DSP
Koristi se za postavljanje prethodno
određene radijske frekvencije.
Odaberite MONO ili STEREO za
radio program.
Regulira i stabilizira razinu glasnoće.
(Digitalna obrada signala)
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 15
15
2010-05-10
10:01:27
Početak
Stavljanje baterija u daljinski upravljač
* Veličina baterije: AAA
Popis šifri za marke televizora
Marka
Kod
Marka
Kod
Admiral
(M.Wards)
56, 57, 58
Mitsubishi/
MGA
18, 40, 59, 60, 75
A Mark
01, 15
MTC
18
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14
Nikei
03
Onking
03
01, 18, 40, 48
Onwa
03
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54,
66, 67, 73, 74
AOC
✎ NAPOMENA
 Svakako pazite da polovi “+” i “–” na baterijama
odgovaraju shemi u odjeljku za baterije.
 Uz pretpostavku da se televizor koristi na uobičajeni
način, baterije traju otprilike godinu dana.
 Daljinski upravljač može se koristiti na pravocrtnoj
udaljenosti do približno 7 metara.
Postavljanje daljinskog upravljača
Ovim daljinskim upravljačem možete kontrolirati
određene funkcije vašega televizora.
Pri upravljanju televizorom pomoću daljinskog
upravljača
1. Za postavljanje načina rada s televizorom, na
daljinskom upravljaču pritisnite tipku BD
RECEIVER/TV.
2. Za uključivanje televizora pritisnite tipku POWER.
3. Držite tipku POWER pritisnutom i unesite šifru
koja odgovara marki televizora.
• Ako u tablici za vaš televizor postoji više šifri,
unosite ih jednu po jednu kako biste pronašli
onu koja funkcionira.
• Primjer: Za televizor Samsung
Dok držite tipku POWER, brojčanim tipkama
unesite 00, 15, 16, 17 i 40.
4. Ako se televizor isključi, postavljanje je
dovršeno.
• Možete koristiti NAPAJANJE TELEVIZORA,
GLASNOĆU, KANAL i brojčane tipke (0~9).
✎ NAPOMENA
 Za neke marke televizora upotreba daljinskog
upravljača možda neće biti moguća. Također,
neke radnje možda neće biti moguće, ovisno o
marki televizora.
 Daljinski upravljač u pravilu će raditi s televizorima
marke Samsung.
16
Bell &
Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Brocsonic
59, 60
Candle
18
Penney
18
Philco
03, 15, 17, 18, 48,
54, 59, 62, 69, 90
Philips
15, 17, 18, 40,
48, 54, 62, 72
Cetronic
03
Citizen
03, 18, 25
Cinema
97
Pioneer
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio
Shack
17, 48, 56, 60,
61, 75
Croslex
62
03
RCA/
Proscan
18, 59, 67, 76, 77,
78, 92, 93, 94
Crown
Curtis
Mates
Realistic
03, 19
59, 61, 63
CXC
03
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32,
34, 35, 36, 48, 59, 90
Daytron
40
Dynasty
03
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General
Electric (GE)
06, 40, 56, 59,
66, 67, 68
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
KEC
03, 15, 40
KMC
15
LG
(Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Sampo
40
Samsung
00, 15, 16, 17, 40,
43, 46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
Sanyo
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
Sears
15, 18, 19
Sharp
15, 57, 64
Signature
2000
(M.Wards)
57, 58
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
18, 40, 48, 54,
59, 60, 62
Symphonic
61, 95, 96
Tatung
06
Techwood
18
Teknika
03, 15, 18, 25
TMK
18, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
Luxman
18
Wards
LXI
(Sears)
15, 17, 18, 40,
48, 54, 60, 64
19, 54, 56, 59,
60, 62, 63, 65, 71
Yamaha
18
York
40
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54,
59, 60, 62, 72, 89
Yupiteru
03
Marantz
40, 54
Zenith
58, 79
Matsui
54
Zonda
01
MGA
18, 40
Dongyang
03, 54
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 16
2010-05-10
10:01:27
02
Veze
Veze
Ovaj odlomak odnosi se na razne načine povezivanja uređaja s drugim vanjskim komponentama..
Prije premještanja ili postavljanja uređaja obavezno isključite napajanje, a kabel za napajanje izvucite iz utičnice.
Spajanje zvučnika
SW
2,5 do 3 puta veličine TV zaslona
Položaj uređaja
Postavite ga na stalak ili policu ormara ili ispod stalka za televizor.
Odabir položaja za slušanje
Položaj za slušanje trebao bi biti takav da se televizor nalazi na udaljenosti od 2,5 do 3 puta veličine zaslona televizora.
Primjer: Za 32-inčne televizore 2~2,4 m
Za 55-inčne televizore 3,5~4 m
Ove zvučnike postavite s prednje strane položaja na kojem slušate, tako da
budu okrenuti prema vama (oko 45°). Prednje plohe zvučnika poravnajte
tako da njihovi visokotonci budu na visini vaših ušiju.
Prednji zvučnici ei
Zvučnik za vrlo niske tonove g Položaj subwoofera nije toliko bitan. Smjestite ga gdje god želite.
! OPREZ
 Ne dopuštajte djeci da se igraju sa zvučnicima ili blizu njih. Mogla bi se ozlijediti ako zvučnik padne.
 Prilikom spajanja žica zvučnika na zvučnike provjerite je li polaritet (+/–) ispravan.
 Zvučnik za vrlo niske tonove držite izvan dohvata djece kako biste ih spriječili da guraju svoje ručice ili strane
predmete u vod (otvor) zvučnika.
 Ne vješajte subwoofer na zid kroz kanal (rupu).
✎ NAPOMENA
 Ako zvučnik postavite blizu televizora, boja na zaslonu mogla bi biti iskrivljena zbog magnetskog polja koje
stvara zvučnik. Ako se to dogodi, postavite zvučnik dalje od televizora.
Komponente zvučnika
(L)
(R)
PREDNJI
ZVUČNIK ZA VRLO NISKE TONOVE
KABEL ZVUČNIKA
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 17
17
2010-05-10
10:01:28
Veze
Spajanje zvučnika
1. Pritisnite priključni jezičac na stražnjoj strani zvučnika prema dolje.
2. Umetnite crnu žicu u crni terminal (–), a crvenu žicu u crveni terminal (+)
pa potom otpustite jezičac.
3. Priključne utikače spojite na stražnjoj strani proizvoda tako da boje utikača
zvučnika odgovaraju utičnicama zvučnika.
Prednji zvučnik (D)
Crna
Crvena
Prednji zvučnik (L)
Zvučnik za vrlo
niske tonove
Uklanjanje/ugradnja zvučnika na stalak
* samo prednji zvučnici
Uklanjanje zvučnika
Pričvršćujete li zvučnik na zid, prije uporabe uklonite stalak.
1. Stalak izvucite u smjeru strjelice na prikazani način.
• Pazite da prilikom uklanjanja ne primijenite preveliku silu.
U suprotnom može doći do oštećenja.
2. Nakon uklanjanja stalka zvučnik treba izgledati ovako.
Postavljanje zvučnika
1. Spojite stalak u smjeru strelice tako da bude poravnat s
odgovarajućim otvorima (x4) na zvučniku.
2. Stalak umetnite dokraja u smjeru strelice na prikazani način.
3. Nakon postavljanja stalka zvučnik treba izgledati ovako.
18
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 18
2010-05-10
10:01:30
02
Veze
Spajanje vanjskih uređaja/televizora putem HDMI sučelja
HDMI je standardno digitalno sučelje za spajanje s uređajima poput televizora, projektora, DVD playera, Bluray playera, prijamnika za digitalnu televiziju itd.
HDMI uklanja sve gubitke pri pretvaranju analognog signala te omogućava uživanje u video i audio kvaliteti
koja je ravna onoj originalnog digitalnog izvora.
DVD ili Blu-ray player SAT (prijamnik za satelitsku/digitalnu televiziju)
HDMI IN
HDMI OUT
HDMI OUT: Spajanje na televizor pomoću HDMI kabela (NAJBOLJA
KVALITETA)
Spojite HDMI kabel (nije isporučen) iz utičnice HDMI IZLAZ na stražnjoj strani proizvoda na utičnicu
HDMI ULAZ na televizoru.
✎ NAPOMENA
 Ovisno o vašem televizoru, određene razlučivosti HDMI izlaza možda neće raditi.
 Ako HDMI kabel spojite ili isključite tijekom reprodukcije CD-DA, MP3 ili JPEG datoteke, uređaj zaustavlja
reprodukciju.
 Nakon uspostavljanja video veze, postavite izvor video ulaza na televizoru tako da se podudara s
odgovarajućim video izlazom (HDMI, komponenta ili kompozitni) na proizvodu.
Više informacija o načinu odabira izvora video ulaza na televizoru potražite u korisničkom priručniku televizora.
 Ako ste daljinski upravljač proizvoda namjestili da upravlja vašim televizorom, pritisnite tipku TV SOURCE na
daljinskom upravljaču te izaberite HDMI kao vanjski izvor televizora.
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0511.indd 19
19
2010-05-11
4:59:37
Veze
HDMI IN: Spajanje na vanjsku komponentu pomoću HDMI kabela
1. Spojite HDMI kabel (nije isporučen) iz utičnice HDMI IN na stražnjoj strani uređaja na utičnicu HDMI IZLAZ na
vašim digitalnim uređajima.
2. Pritisnite tipku FUNCTION za odabir HDMI 1 ili HDMI 2 ulaza.
Način rada mijenja se ovako: BD/DVD D. IN AUX HDMI 1 HDMI 2 FM
Funkcija automatskog prepoznavanja HDMI-a
Videoizlaz proizvoda automatski će se promijeniti u HDMI način rada prilikom spajanja HDMI kabela
prije nego što se uključi napajanje. Za moguće vrijednosti razlučivosti HDMI izlaza pogledajte stranicu
28.
• Ova funkcija nije dostupna ako HDMI kabel ne podržava CEC.
• Opis spajanja putem HDMI-a
- HDMI izlazi šalju samo čisti digitalni signal televizoru.
- Ako vaš televizor ne podržava HDCP, na zaslonu se pojavljuje šum.
• Što je HDCP?
HDCP (zaštita digitalnog sadržaja visoke propusnosti) je sustav za zaštitu protiv kopiranja BD/DVD sadržaja
prenesenog putem HDMI-a. On pruža sigurnu digitalnu vezu između video izvora (PC, DVD itd.) i uređaja za
prikaz (televizor, projektor itd.). Sadržaj je šifriran na izvornom uređaju kako bi se spriječilo neovlašteno kopiranje.
! OPREZ
 Anynet+ funkcija je podržana samo kada je HDMI kabel spojen na priključak HDMI OUT na uređaju.
Priključivanje prstenaste feritne jezgre na kabel napajanja glavne jedinice
Priključite li prstenastu feritnu jezgru na kabel napajanja glavne jedinice, ona će pomoći pri
sprječavanju RF smetnji radio signala.
1. Povucite jezičac za fiksiranje prstenaste feritne jezgre kako biste je otvorili.
2. Napravite dvostruku omču na kabelu napajanja glavne jedinice.
3. Pričvrstite prstenastu feritnu jezgru na kable napajanja glavne jedinice prema prikazu za slici i pritišćite je
dok ne sjedne na mjesto.
20
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 20
2010-05-10
10:01:35
02
Veze
Spajanje video izlaza na televizor
NAČIN 1
Crvena
Plava
Zelena
NAČIN 2
iPod
Žuta
NAČIN 1: Komponentni video (BOLJA KVALITETA)
Ako je televizor opremljen komponentnim video ulazima, spojite komponentni video kabel (nije
isporučen) s utičnica komponentnog video izlaza (Pr, Pb i Y) na stražnjoj strani proizvoda na utičnice
komponentnog video ulaza na televizoru.
✎ NAPOMENA
 Prema vrsti diska možete odabrati različite postavke razlučivosti, primjerice 1080i, 720p, 576p(480p) i
576i(480i). (Pogledajte stranicu 28)
 Stvarna razlučivost može se razlikovati od postavki u izborniku Setup (Postavljanje) ako su spojeni i
komponentni i HDMI kabeli. Razlučivost ovisi i o vrsti diska. (Pogledajte stranicu 28.)
 Nakon uspostavljanja video veze, postavite izvor video ulaza na televizoru tako da se podudara s
odgovarajućim video izlazom (HDMI, komponenta ili kompozitni) na proizvodu.
Više informacija o načinu odabira izvora video ulaza na televizoru potražite u korisničkom priručniku televizora.
 Ako ste daljinski upravljač proizvoda namjestili da upravlja vašim televizorom, pritisnite tipku TV SOURCE na
daljinskom upravljaču te izaberite COMPONENT (KOMPONENTA) kao vanjski izvor televizora.
 Prilikom reprodukcije DVD-a, ako su uključene i HDMI i komponentne utičnice te odaberete način rada
Component 1080p, 1080i, 720p ili 576p(480p) , izbornik Display Setup (Postavke zaslona) pokazat će izlaznu
razlučivost kao 1080p, 1080i, 720p ili 576p(480p). Stvarna razlučivost je 576i(480i).
NAČIN 2: Kompozitni video (DOBRA KVALITETA)
Spojite isporučeni video kabel iz utičnice VIDEO OUT sa stražnje strane proizvoda na utičnicu VIDEO IN
televizora.
✎ NAPOMENA
 VIDEO izvor uvijek ima razlučivost od 576i(480i) bez obzira na razlučivost koju ste postavili u izborniku
Setup (Postavljanje). (Pogledajte stranicu 28)
 Nakon uspostavljanja video veze, postavite izvor video ulaza na televizoru tako da se podudara s
odgovarajućim video izlazom (HDMI, komponenta ili kompozitni) na proizvodu.
Više informacija o načinu odabira izvora video ulaza na televizoru potražite u korisničkom priručniku
televizora.
 Ako ste daljinski upravljač proizvoda namjestili da upravlja vašim televizorom, pritisnite tipku TV
SOURCE na daljinskom upravljaču te izaberite VIDEO kao vanjski izvor televizora.
! OPREZ
 Nemojte priključivati jedinicu putem videosnimača. Na video signale koji se prenose putem VCR
uređaja mogu utjecati sustavi za zaštitu autorskih prava pa će televizijska slika biti iskrivljena.
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 21
21
2010-05-10
10:01:35
Veze
Spajanje audia s vanjskih komponenti
iPod
Optički kabel
(nije isporučeno)
Crvena
Bijeli
Audio kabel
(nije isporučeno)
Ako vanjska analogna
komponenta ima samo
jedan audio izlaz, spojite
lijevi ili desni.
Set-Top-Box
OPTIČKI
VCR
AUX
OPTIČKI: Spajanje vanjske digitalne komponente
Komponente digitalnog signala poput kabelske kutije/satelitskog prijamnika (Set-Top-Box).
1. Spojite digitalni ulaz (OPTIČKI) s uređaja na digitalni izlaz vanjske digitalne komponente.
2. Za odabir D.IN ulaza pritisnite tipku FUNCTION.
• Način rada mijenja se na sljedeći način: BD/DVD D. IN AUX HDMI 1 HDMI 2 FM
✎ NAPOMENA
 Za gledanje videa s kabelske kutije/satelitskog prijamnika, njegov video izlaz morate spojiti s televizorom.
 Ovaj sustav podržava digitalne frekvencije uzorkovanja od 32 kHz ili više s vanjskih digitalnih komponenti.
 Ovaj sustav podržava samo DTS i Dolby digital audio signal; MPEG audio, kod kojeg se radi o protoku
podataka, nije podržan.
AUX: Spajanje vanjske analogne komponente
Komponente analognog signala poput videorekordera.
1. Spojite AUX IN (Audio) proizvoda na audio izlaz vanjske analogne komponente.
• Pazite da se boje konektora podudaraju.
2. Za odabir AUX ulaza pritisnite tipku FUNCTION.
• Način rada mijenja se na sljedeći način: BD/DVD D. IN AUX HDMI 1 HDMI 2 FM
✎ NAPOMENA
 Možete spojiti utičnicu video izlaza VCR-a na TV, te povezati utičnice audio izlaza VCR-a na ovaj
proizvod.
22
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 22
2010-05-10
10:01:36
02
Veze
Spajanje u mrežu
Ovaj proizvod omogućava vam pregled mrežnih usluga (pogledajte stranice 54~59) kao što je
Internet@TV i BD-LIVE, kao i prijem nadogradnji softvera kada postoji mrežna veza. Preporučujemo
uporabu pristupne točke (AP) ili IP usmjerivača za uspostavljanje veze.
Dodatne informacije o spajanju s usmjerivačem potražite u korisničkom priručniku usmjerivača ili
zatražite tehničku podršku proizvođača usmjerivača.
Kabelska mreža
1. Pomoću izravnog LAN kabela (UTP kabel) spojite LAN priključak proizvoda na LAN priključak
modema.
2. Postavite mrežne mogućnosti. (Pogledajte stranicu 35)
iPod
Usmjerivač
Širokopojasni modem
(s integriranim
usmjerivačem)
Širokopojasna
mrežna usluga
✎ NAPOMENA
Ili
Širokopojasni modem
Širokopojasna
mrežna usluga
Umrežavanje s osobnim
računalom za funkciju AllShare
(Pogledajte stranice 58~59)
 Internetski pristup poslužitelju za nadogradnju softvera tvrtke Samsung možda neće biti dopušten
ovisno o usmjerivaču ili politici pružatelja internetskih usluga. Dodatne informacije zatražite od svog
pružatelja internetskih usluga (Internet Service Provider, ISP).
 Za korisnike DSL-a, koristite usmjerivač za spajanje u mrežu.
 Za funkciju AllShare, računalo mora biti spojeno u mrežu na način prikazan na slici.
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 23
23
2010-05-10
10:01:37
Veze
Bežična mreža
Možete se spojiti u mrežu s uređajem za bežično dodjeljivanje IP adresa.
1. Za ostvarivanje bežične mrežne veze potreban je bežični AP/IP usmjerivač. Spojite bežični LAN
adapter na bežični LAN adapter na stražnjoj strani proizvoda.
- Ovaj uređaj podržava isporučeni adapter za bežični LAN.
- Bežičnu mrežu možete koristiti i spajanjem adapterskog priključka za bežični LAN na dotični
adapter.
2. Postavite mrežne mogućnosti. (Pogledajte stranicu 35)
Širokopojasna
mrežna usluga
Uređaj za bežično
dodjeljivanje IP adresa
iPod
PC
ILI
Umrežavanje s osobnim
računalom za funkciju AllShare
(Pogledajte stranice 58~59)
Bežični LAN adapter
✎ NAPOMENA
 Morate koristiti bežični dodjeljivač IP adresa koji podržava IEEE 802.11 a/b/g/n.(n se preporučuje za stabilan
rad bežične mreže).
 Po svojoj prirodi, bežični LAN može uzrokovati smetnje ovisno o uvjetima korištenja (snaga pristupne točke,
udaljenost, prepreke, ometanje od strane drugih radio uređaja itd).
 Postavite uređaj za bežično dodjeljivanje IP adresa na infrastrukturni način rada. Ad-hoc način rada nije podržan.
 Prilikom primjene sigurnosnog ključa za pristupnu točku (uređaj za bežično dodjeljivanje IP adresa), podržane
su samo sljedeće stavke.
1) Način rada s provjerom identiteta: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Vrsta enkripcije: WEP, AES
 Za funkciju AllShare, računalo mora biti spojeno u mrežu na način prikazan na slici.
Spajanje FM antene
FM antena (isporučena) 1. Spojite isporučenu FM antenu na utičnicu za
FM antenu.
2. Lagano pomičite žicu antene uokolo dok ne
nađete položaj dobrog prijama, a zatim je
pričvrstite na zid ili drugu krutu površinu.
✎ NAPOMENA
 Ovaj proizvod ne prima AM emitiranje.
iPod
24
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 24
2010-05-10
10:01:39
03
Postavljanje
1. Nakon spajanja proizvoda, uključite televizor.(Kada
proizvod prvi puta spojite s televizorom, proizvod
će se automatski uključiti te će se na zaslonu
prikazati Initial Settings.)
Initial Settings I On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
English
Français
5. Pritišćite tipke ◄► za odabir željene
postavke mreže: Wired (Žičano), Wireless
(Bežično) ili PBC (WPS) pa pritisnite tipku
UNESI. (Pogledajte stranice 35~38)
Pokrenut će se test mreže i početno će se
postavljanje dovršiti.
6. Pritisnite tipku OK.
Prikazuje se početni izbornik. (Za više
informacija o početnom izborniku, pogledajte
stranicu 26)
Postavljanje
Prije početka (početne postavke)
Deutsch
• Početni izbornik
Español
Italiano
Nederlands
> Move
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
s Select
2. Pritišćite tipke ▲▼ za odabir željenog jezika, a
zatim pritisnite tipku UNESI.
3. Pritisnite tipku UNESI kako biste odabrali tipku Start.
Initial Settings
No Disc
a Change Device
d View Devices
" Enter
TV Aspect and Network will be set.
Each setting may be changed later under "Settings"
✎ NAPOMENA
 Kada proizvod prvi puta spojite s televizorom,
Start
a Previous
" Select
4. Pritišćite tipke ▲▼ za odabir željenog omjera
visine i širine slike televizora, a zatim pritisnite tipku
UNESI. (Pogledajte stranicu 27)
Initial Settings I Network
Network Setting is needed to use various Internet services.
Choose the primary method for connecting to network.
proizvod će se automatski uključiti.
Nemojte se zbuniti, to nije kvar.
 Početni izbornik neće se prikazati ako ne
konfigurirate početne postavke.
 Ako pritisnete PLAVU(D) tipku tijekom
postavljanja mreže, možete pristupiti
početnom izborniku iako niste dovršili
postavljanje mreže.
 Kada se vratite na početni izbornik, prikaz
preko cijelog zaslona automatski će se
isključiti.
Wired : Set the network by using Ethernet cable.
Please make sure that Ethernet cable is connected.
Wired
Wireless
PBC (WPS)
a Previous d Skip
< Move " Select
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 25
25
2010-05-10
10:01:41
Postavljanje
 Ako želite ponovo prikazati zaslon Initial
Setting (Početne postavke) kako biste napravili
izmjene, pritisnite tipku ZAUSTAVI () na
prednjoj ploči proizvoda duže od 5 sekundi
bez umetnutog diska.
 Koristite HDMI kabel kako biste spojili proizvod
s televizorom marke Samsung koji podržava
Anynet+(HDMI-CEC).
Ako televizor koristi jezik koji proizvod
podržava, taj će se jezik automatski postaviti
kao željeni.
Međutim, značajka Anynet+(HDMI-CEC)
trebala bi biti postavljena na On (Uključeno) i
na televizoru i na proizvodu.
 Ako proizvod ostavite u zaustavljenom stanju
duže od 5 minuta bez uporabe, na televizoru
će se pojaviti čuvar zaslona. Ako se proizvod
ostavi dulje od 25 minuta u načinu rada čuvara
zaslona, napajanje se automatski isključuje
osim tijekom reprodukcije medija CD-DA
(funkcija automatskog isključivanja).
Postavljanje izbornika
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
1
TOOLS
INFO
3
2
RETURN
EXIT
4
TUNER
1. Pritisnite tipku POWER.
Pojaviti će se početni izbornik.
• Početni izbornik
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
2
3
4
1
5
No Disc
a Change Device
1
Odabire Internet@TV.
2
Odabire video zapise.
3
Odabire glazbu.
4
Odabire fotografije.
5
Odabire postavke.
6
Prikazuje dostupne tipke.
d View Devices
" Enter
6
2. Za odabir stavke Settings pritišćite tipke
◄►, a zatim tipku UNESI.
3. Pritišćite tipke ▲▼ za odabir željenog
podizbornika, a zatim pritisnite tipku UNESI.
4. Pritišćite tipke ▲▼ za odabir željene stavke,
a zatim pritisnite tipku UNESI.
5. Pritisnite tipku EXIT za izlaz iz izbornika.
✎ NAPOMENA
 Kada je proizvod spojen u mrežu, izaberite
1
Tipka MENU: Pritisnite ovu tipku za prelazak na početni
izbornik.
2
Tipka RETURN: Povratak na prethodni izbornik.
3
Tipka UNESI/SMJER:
Pritisnite tipke sa strelicama kako biste pomicali
pokazivač i odabrali stavku.
Pritisnite tipku UNESI kako biste pokrenuli odabranu
stavku ili potvrdili postavku.
4
Tipka EXIT: Pritisnite za izlazak iz izbornika.
26
Internet@TV s početnog izbornika.
Preuzmite željeni sadržaj iz usluge Samsung
AppS.
 Pristupni korak može se razlikovati ovisno o
odabranom izborniku.
 OSD (prikaz na zaslonu) na ovome proizvodu
može se promijeniti nakon nadogradnje softvera.
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 26
2010-05-10
10:01:45
03
Možete konfigurirati razne načine prikaza kao što
su TV Aspect (Omjer visine i širine slike televizora),
Resolution (Razlučivost) itd.
Omjer visine i širine slike televizora
Ovisno o vrsti TV-a koji imate, možda ćete željeti
prilagoditi postavku zaslona.
• 16:9 Normal
Određeni filmovi (izvor omjera 4:3) bit
će prikazani u formatu 4:3 Pillarbox
(Poštanski sanduk) (crne crte na
stranama slike) ako je izabran
normalni prikaz omjera 16:9.
• 16:9 Wide
BD Wise (samo proizvodi tvrtke Samsung)
BD Wise Samsungova je najnovija značajka
međusobnog povezivanja uređaja.
Kad međusobno povežete Samsungove proizvode sa
značajkom BD-Wise putem HDMI-a, automatski će se
postaviti optimalna razlučivost.
• Off : Izlazna razlučivost bit će prilagođena
prema vrijednosti prethodno postavljenoj u
stavci Resolution (Razlučivost), bez obzira na
razlučivost diska.
• On : Izvorna razlučivost BD/DVD diska šalje se
na televizor.
✎ NAPOMENA
 Želite li promijeniti razlučivost u BD Wise, BD
Wise morate unaprijed postaviti na Off.
Možete gledati cijelu 16:9 sliku na
širokom zaslonu televizora.
• 4:3 Letter Box
Odaberite ako želite vidjeti ukupni
16:9 omjer zaslona koji Blu-ray
disk/DVD pruža, čak i ako imate
televizor s omjerom zaslona 4:3.
Pri vrhu i pri dnu zaslona pojavljuju
se crne pruge.
• 4:3 Pan-Scan
Odaberite ako želite vidjeti video
zapis omjera 16:9 koji Blu-ray disk/
DVD isporučuje, bez crnih crta na
vrhu i dnu čak i ako imate televizor
zaslona s omjerom 4:3 (krajnji lijevi
i desni dijelovi filmske slike biti će
odsječeni).
✎ NAPOMENA
 Ovisno o vrsti diska, neki omjeri možda neće biti
dostupni.
 Ako odaberete omjer i mogućnost koji se
razlikuju od omjera zaslona televizora, slika bi se
mogla činiti izobličenom.
 Ako odaberete omjer 4:3 Pan-Scan
(Pretraživanje Pan) ili 4:3 Letter Box (Poštanski
sandučić), pritiskom tipke FULL SCREEN na
daljinskom upravljaču ne možete gledati sliku
preko cijelog zaslona.
 Isključite li BD Wise, razlučivost spojenog
televizora bit će automatski postavljena na
njegovu maksimalnu razlučivost.
 Ako je proizvod spojen na uređaj koji ne
podržava funkciju BD Wise, ne možete je
koristiti.
 Za pravilan rad funkcije BD Wise postavite i izbornik BD
Wise proizvoda i izbornik BD Wise televizora na On.
Razlučivost
Postavlja izlaznu razlučivost komponentnog i
HDMI video signala.
Broj u 1080p, 1080i, 720p, 576p(480p),
576i(480i) prikazuje broj linija video zapisa.
Slova i i p označavaju isprepleteno i progresivno
pretraživanje.
• Auto : Automatski provjerava i postavlja optimalnu
razlučivost. (Samo HDMI)
• BD Wise : Automatski postavlja optimalnu
razlučivost prilikom povezivanja putem HDMI-a s
televizorom sa značajkom BD Wise. (Stavka
izbornika BD Wise pojavljuje se samo ako je značajka
BD Wise postavljena na On). (Samo HDMI)
• 1080p : Prikazuje 1080 linija progresivnog video zapisa.
(Samo HDMI)
• 1080i : Prikazuje 1080 linija isprepletenog video zapisa.
• 720p : Prikazuje 720 linija progresivnog video zapisa.
• 576p/480p : Prikazuje 576(480) linija progresivnog
video zapisa.
• 576i/480i : Prikazuje 576(480) linija isprepletenog
video zapisa. (Samo komponentni & VIDEO)
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 27
Postavljanje
Zaslon
27
2010-05-10
10:01:47
Postavljanje
Razlučivost prema načinu izlaza
• Reprodukcija Blu-ray diska
HDMI/spojen
HDMI/nije spojen
Izlaz
Postavljanje
Rad s HDMI izlazom
Rad s komponentnim/VIDEO
izlazom
Rad s komponentnim
izlazom
Rad s VIDEO izlazom
Auto (Automatski)
Optimalna razlučivost
576i(480i)
-
-
1080p, video kadar (24 kadra u sekundi)
isključen
1080p@60F
576i(480i)
-
-
1080p/1080i, video kadar (24 kadra u
sekundi) uključen
1080p@24F
576i(480i)
-
-
1080i, video kadar (24 kadra u sekundi)
isključen
1080i
576i(480i)
1080i
576i(480i)
576i(480i)
720p
720p
576i(480i)
720p
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
-
-
576i(480i)
576i(480i)
• Reprodukcija DVD-a
HDMI/spojen
Rad s HDMI izlazom
Rad s komponentnim/VIDEO
izlazom
Rad s komponentnim
izlazom
Rad s VIDEO izlazom
Auto (Automatski)
Optimalna razlučivost
576i(480i)
-
-
1080p
1080p@60F
576i(480i)
-
-
1080i
1080i
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
720p
720p
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
-
-
576i(480i)
576i(480i)
✎ NAPOMENA
 Ako spojeni televizor ne podržava Movie Frame
(Video kadar) ili izabranu razlučivost, prikazuje
se poruka „If no pictures are shown after the
selection, please wait for 15 seconds.“.
Razlučivost će se zatim automatski vratiti na
prethodnu vrijednost. Prikazat će se poruka
„Would you like to make a selection?.“
Odaberete li Yes i razlučivost nije podržana,
zaslon televizora bit će prazan. Pričekajte 15
sekundi i razlučivost će se automatski vratiti na
prethodnu vrijednost.
 Ako je zaslon prazan, pritisnite i zadržite tipku
ZAUSTAVI () na prednjoj strani proizvoda
duže od 5 sekundi (kada disk umetnut). Sve
postavke vraćaju se na tvorničke postavke.
Za pristup svakom načinu rada i odabir
stavke Display Setup (Postavke zaslona) koje
podržava vaš televizor, slijedite korake s
prethodne stranice.
28
HDMI/nije spojen
Izlaz
Postavljanje
 Nakon vraćanja na tvorničke postavke svi će
korisnički podaci spremljeni u podacima BD-a
biti izbrisani.
 Blu-ray disc mora imati značajku 24 kadra
kako bi mogao koristiti način rada Video kadar
(24 kadra u sekundi) .
 Ako su i HDMI i komponentni utikač spojeni i
trenutno gledate komponentni izlaz, postoji
razlika između tablice razlučivosti i prikazane
razlučivosti, ovisno o vašem televizoru.
 Ako značajka HDMI Auto Detection
(Automatsko otkrivanje HDMI-a) ne radi, ne
možete odabrati razlučivost od 1080p niti
Video kadar (24 kadra u sekundi) .
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 28
2010-05-10
10:01:54
03
Napredni način
Možete optimizirati postavke boje s HDMI izlaza.
Odaberite vrstu spojenog uređaja.
Postavite za poboljšanje kvalitete slike pri gledanju
DVD-a.
• TV : Odaberite ako je spojen s televizorom
putem HDMI veze.
• Monitor : Odaberite ako je spojen s
monitorom putem HDMI veze.
• Auto : Odaberite ovu mogućnost ako želite da
proizvod automatski postavi najbolju sliku za
DVD koji gledate.
✎ NAPOMENA
Postavljanje
HDMI format
• Video : Odaberite ovu mogućnost za najbolju
kvalitetu slike DVD-a s koncertima ili TV
emisijama.
 Prije odabira ove opcije televizor ili monitor
mora biti spojen s proizvodom.
Video kadar (24 kadra u sekundi)
Postavljenjem značajke Video kadar (24 kadra u
sekundi) na On omogućava vam namještanje
HDMI izlaza proizvoda na 24 kadra u sekundi za
bolju kvalitetu slike.
U značajki Video kadar (24 kadra u sekundi)
možete uživati samo ako televizor podržava tu
brzinu izmjene kadrova. Ovaj izbornik možete
odabrati samo u načinu rada HDMI razlučivosti od
1080i ili 1080p.
• Off : Funkcije značajke Video kadar (24 kadra
u sekundi) ne rade.
• On : Funkcije značajke Video kadar (24 kadra
u sekundi) rade.
✎ NAPOMENA
 Ovisno o disku, mogu postojati dva tipa brzine
izmjene kadrova: Filmski materijal (24 kadra) i
Video materijal (30 kadrova). Pri izmjeni između
postavki Film (24 kadra) i Video (30 kadrova),
zaslon može treperiti nekoliko sekundi.
 Ako vaš televizor ne podržava funkciju Video
kadar (24 kadra u sekundi), prikazat će se
poruka.
Nepomični način
Postavite vrstu slike koja se prikazuje kada
zaustavite reprodukciju DVD-a.
• Auto: Automatski postavlja najbolju nepomičnu
sliku ovisno o sadržaju.
• Frame : Odaberite prilikom privremenog
zaustavljanja scene s malo radnje.
• Field : Odaberite prilikom privremenog
zaustavljanja scene s puno radnje.
Duboka boja HDMI-a
Odaberite za prikazivanje slike s priključka HDMI
OUT sa ili bez mogućnosti Duboka boja. Duboka
boja omogućuje točniju reprodukciju boja s
većom dubinom.
• Auto: Slika će biti prikazana s postavkom
Duboka boja na spojenom televizoru koji
podržava mogućnost Duboka boja HDMI-a.
• Off : Slika će biti prikazana bez postavke
Duboka boja.
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 29
29
2010-05-10
10:01:54
Postavljanje
Udaljenost
Audio
Ako se zvučnici ne mogu postaviti na jednakim
udaljenostima od položaja za slušanje, možete prilagoditi
vrijeme kašnjenja audiosignala s prednjih zvučnika i
subwoofera.
Postavke zvučnika
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Speaker Setting
|
Level
Distance
Test Tone
:
• Udaljenost zvučnika možete postaviti na vrijednost
između 0,3 m i 9,0 m.
Off
Settings
s Select
r Return
Razina
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Distance
: ◄ 10ft (3.0m) |
: 10ft (3.0m)
: 10ft (3.0m)
:
Off
Front L
Front R
Subwoofer
Test Tone
<Change s Select r Return
Za svaki zvučnik možete prilagoditi balans i
razinu.
Namještanje razine prednjih zvučnika i
subwoofera
• Razina glasnoće može se prilagoditi u koracima
od +6 dB do –6 dB.
• Zvuk postaje jači kada se približite +6 dB i slabiji
kada se približite -6 dB.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Koristite značajku testnog tona za provjeru veza zvučnika.
Za odabir All pritišćite tipke ◄,►.
• Testni ton šalje se na Prednji lijevi zvučnik Prednji
desni zvučnik Subwoofer kako biste mogli provjeriti
jesu li zvučnici ispravno postavljeni.
Za postavljanje testnog tona na Off pritišćite tipke ◄, ►.
Level
Front L
Front R
Subwoofer
Test Tone
Testni ton
:
:
:
:
◄ 0 dB |
0 dB
0 dB
Off
<Change s Select r Return
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Speaker Setting
Level
Distance
Test Tone
:◄
All
|
<Change s Select r Return
✎ NAPOMENA
 Kada je uključen HDMI Audio (audio se proizvodi
preko TV zvučnika), funkcija Test Tone (Testni ton)
nije dostupna.
30
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 30
2010-05-10
10:01:54
03
Digitalni izlaz
Automatski postavite optimalni EQ ovisno o regiji.
• Off : Isključite EQ optimizator.
• On : Uključite EQ optimizator.
Postavite Digital Output (Digitalni izlaz) ovisno o
spojenom prijemniku. (Više detalja potražite u
dijelu o digitalnom izlazu na sljedećoj stranici.)
HDMI Audio
Audio signali koji se prenose preko kabela HDMI
mogu se uključivati i isključivati.
• Off : Video signal prenosi se samo preko
kabela za HDMI vezu, a zvuk izlazi samo preko
zvučnika vašeg uređaja.
• On : I video i audio signali prenose se preko
kabela za HDMI vezu, a audio se emitira samo
preko zvučnika televizora.
✎ NAPOMENA
 HDMI Audio automatski se spušta na 2
kanala za zvučnike televizora.
Postavljanje
EQ optimizator
• PCM
• Bitstream (Re-encode) (Prijenos binarnih
podataka (ponovno kodiranje))
• Bitstream (Audiophile) (Prijenos binarnih
podataka (audiofil))
Blu-ray diskovi mogu sadržavati tri slijeda bitova
zvuka.
- Primary Audio (Osnovni audio): Zvučni zapis
glavne značajke
- Secondary Audio (Pomoćni audio): Dodatni
zvučni zapis kao što je komentar redatelja ili
glumaca.
- Interactive Audio (Interaktivni audio): Interaktivni
zvukovi čuju se ako ih odaberete. Interaktivni
zvuk drugačiji je na svakom Blu-ray disku.
✎ NAPOMENA
 Uvjerite se kako ste odabrali ispravni digitalni
izlaz, u protivnom nećete čuti zvuk ili ćete
čuti glasnu buku.
 Ako HDMI uređaj (prijemnik, televizor) nije uskladiv
s komprimiranim formatima (Dolby digital, DTS),
audio signal izlazi kao PCM.
 Sekundarni zvuk i zvučni efekti neće se čuti kod
uobičajenih DVD-a.
 Neki Blu-ray diskovi nemaju pomoćni zvuk i
zvučne efekte.
 Postavka digitalnog izlaza ne utječe na analogni
(L/D) audio ili HDMI audio izlaz na vašem
televizoru.
Utječe na optički i HDMI audio izlaz kada je spojen
na prijemnik.
 Ako reproducirate MPEG zvučne zapise, audio
signal šalje PCM bez obzira na izbor digitalnog
izlaza (PCM ili Bitstream).
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 31
31
2010-05-10
10:01:58
Postavljanje
Odabir digitalnog izlaza
Postavljanje
Veza
Audio prijenos
na Blu-ray
disku
Audio prijenos
na DVD mediju
Definicija za
Blu-ray disk
32
Prijenos binarnih podataka
(ponovno kodiranje)
PCM
Prijenos binarnih podataka
(audiofil)
HDMI prijemnik Ili Optički HDMI prijemnik
Optički
HDMI prijemnik
Optički
PCM
Do 7.1ch
2-kanalni PCM
DTS ponovno enkodiran
PCM
2-kanalni PCM
Dolby Digital
Do 5.1 ch
2-kanalni PCM
DTS ponovno enkodiran
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Do 7.1ch
2-kanalni PCM
DTS ponovno enkodiran
Dolby Digital Plus
Dolby Digital
Dolby TrueHD
Do 7.1ch
2-kanalni PCM
DTS ponovno enkodiran
Dolby TrueHD
Dolby Digital
DTS
Do 6.1 ch
2-kanalni PCM
DTS ponovno enkodiran
DTS
DTS
DTS-HD HRA
Do 7.1ch
2-kanalni PCM
DTS ponovno enkodiran
DTS-HD HRA
DTS
DTS-HD MA
Do 7.1ch
2-kanalni PCM
DTS ponovno enkodiran
DTS-HD MA
DTS
PCM
2-kanalni PCM
2-kanalni PCM
2-kanalni PCM
2-kanalni PCM
2-kanalni PCM
Dolby Digital
Do 5.1 ch
2-kanalni PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
Do 6.1 ch
2-kanalni PCM
DTS
DTS
DTS
Bilo koji
Šalje samo zvučni zapis osnovnog
Dekodira primarni, pomoćni i zvuk
zvuka (glavni zvučni zapis filma) kako bi
Dekodira osnovni, pomoćni i zvuk
zvučnih efekata zajedno u PCM
prijamnik mogao dekodirati slijed bitova
zvučnih efekata zajedno u PCM audio. audio, a zatim ponovo kodira PCM
zvučnog zapisa. Pomoćni zvuk i zvučni
audio u DTS niz binarnih podataka.
efekti neće se čuti.
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 32
2010-05-10
10:01:58
03
Anynet+ (HDMI-CEC)
Možete slušati tiho, ali još uvijek jasno čujete
dijalog. Ovo je aktivno samo kada je detektiran
Dolby Digital signal.
• Off : Možete uživati u filmu sa standardnim
dinamičkim signalom.
• On : Kada reproducirate glazbu iz filmova na
niskom stupnju glasnoće iz manjih zvučnika,
sustav lagano komprimira sadržaj kako bi
sadržaj niže glasnoće bio jasniji i kako bi
spriječio preveliku glasnoću dramatičnih
dijelova filma.
Anynet+ je korisna funkcija koja nudi povezane radnje s
drugim proizvodima tvrtke Samsung koji imaju značajku
Anynet+. Za pristup ovoj funkciji spojite ovaj proizvod
HDMI kabelom na Samsung televizor.
Ovim proizvodom možete upravljati pomoću daljinskog
upravljača Samsung televizora i reprodukciju diska možete
započeti pritiskom tipke REPRODUCIRAJ (►) na
daljinskom upravljaču televizora.
Više informacija potražite u korisničkom priručniku
televizora.
• Off : Anynet+ funkcije će raditi.
• On : Anynet+ funkcije neće raditi.
AV sinkronizacija
✎ NAPOMENA
Video zapis se može činiti sporijim od zvučnog
kad je proizvod spojen na digitalni televizor. Ako
se to dogodi, prilagodite vrijeme kašnjenja zvuka
tako da odgovara video zapisu.
• Odgodu zvuka možete namjestiti na vrijednost
između 0 ms i 300 ms. Postavite je na
optimalni položaj.
Postavljanje
Dinamički raspon
 Ova funkcija nije dostupna ako HDMI kabel ne
podržava CEC.
 Ako vaš Samsung televizor ima logotip n,
podržava funkciju Anynet+.
 Ovisno o vašem televizoru, određene razlučivosti
HDMI izlaza možda neće raditi.
Pogledajte korisnički priručnik televizora.
 Anynet+ funkcija podržana je samo kada je HDMI
kabel spojen na priključak HDMI IZLAZ na uređaju.
Sustav
Upravljanje BD podacima
Početne postavke
Pomoću stavke Initial Settings (Početne
postavke) možete namjestiti jezik, format slike,
mrežne postavke itd.
Dodatne informacije o postavkama potražite u
odgovarajućem poglavlju ovog korisničkog
priručnika.
Veličina zaslona za Internet@TV
Postavite Internet@TV zaslon na optimalnu
veličinu.
• Size 1 : Prikazuje manje ikone aplikacija i
možete vidjeti malo crne površine na stranama
zaslona.
• Size 2 : Prikazuje normalnu veličinu ikona
aplikacija.
• Size 3 : Prikazuje velike ikone aplikacija; slika
može biti prevelika za vaš televizor.
Omogućava vam da upravljate preuzetim sadržajima s
Blu-ray diska koji podržava uslugu BD-LIVE.
Možete pregledati informacije uređaja uključujući veličinu
mjesta za pohranu podataka, izbrisati BD podatke ili
promijeniti Flash memorijski uređaj. Stavka Change Device
(Promijenite uređaj) omogućava vam odabir između
postavki Internal Memory (Unutarnja memorija) ili External
Memory (Vanjska memorija) proizvoda (spojenog USB
uređaja). Ako su podaci za pohranu s usluge BD-LIVE veći
od preostale memorije ili je unutarnja memorija puna,
spojite vanjski USB uređaj pa u izborniku odaberite
External Device (Vanjski uređaj).
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Menu :
BDOn-Screen
Data Management
Disc Menu: Internal Flash:Memory
Current Device
Total Size Audio
: 703MB
Subtitle : 700MB
Available Size
|
Delete BD Data
Change Device
:
:
: Internal Flash Memory
" Select
' Return
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 33
33
2010-05-10
10:01:58
Postavljanje
Opis informacija uređaja (mjesta za pohranu
podataka) na proizvodu.
DviX (R) registracija
• Total Size : Ukupna veličina uređaja (mjesta za pohranu
podataka).
• Available Size : Dostupna veličina uređaja (mjesta za
pohranu podataka).
Za kupnju i reprodukciju DivX(R) VOD sadržaja
pogledajte registracijski kod DivX(R) VOD.
✎ NAPOMENA
 U načinu rada vanjske memorije, reprodukcija
diska bit će prekinuta ako odspojite USB
uređaj tijekom reprodukcije.
 Podržani su samo USB uređaji formatirani u
sustavu datoteka FAT (oznaka DOS 8.3), te je
preporučena uporaba USB uređaja koji
podržavaju protokol USB 2.0 i brzine čitanja ili
pisanja od 4 MB/s ili brže.
 Funkcija Resume Play (Nastavak reprodukcije)
možda neće raditi nakon formatiranja uređaja
za pohranu.
 Ukupna veličina značajke BD Data Management
(Upravljanje podacima s Blu-ray diska) može se
razlikovati ovisno o verziji softvera.
Sat
Postavite funkcije koje se odnose na vrijeme.
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Initial Setting
Disc Menu
:
DivX(R)
AudioVideo On Demand:
Your registration
Subtitlecode is : XXXXXXXXXX
:
To learn more visit www.divx.com/vod
OK
✎ NAPOMENA
 Ova se mogućnost neće aktivirati pritisnete li
OK. Za aktiviranje mogućnosti prvo aktivirajte
funkciju DivX(R) Deactivation.
DviX (R) deaktivacija
Odaberite ovo za dobivanje novog registracijskog
koda.
Settings
Settings
Display
On-Screen
ClockMenu :
:
Audio Clock Mode Disc Menu
: Auto
|
System Clock Set
Audio
:
Network Time Zone Subtitle : GMT + 0:00:
LanguageDST
: Off
Security
General
> Move s Select r Return
Support
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
• Clock Mode : Možete ga postaviti na Auto ili
Manual. Odaberete li Manual, izbornik Clock
Set bit će aktiviran, a DST deaktiviran.
• Clock Set : Trenutno vrijeme i datum možete
postaviti ručno.
• Time Zone : Možete postaviti vremensku zonu
u kojoj se nalazite.
• DST : Možete podesiti DST (Daylight Saving
Time) (Ljetno računanje vremena) na 1 sat, 2
sata i isključeno.
34
Settings
Initial Setting
Disc Menu
:
Audio
:
Subtitle
:
Do you want
to deactivate your device?
Yes
No
✎ NAPOMENA
 Ovom se funkcijom može rukovati kad je
deaktivirana funkcija DivX(R) Registration.
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 34
2010-05-10
10:02:00
03
Za početak postavljanja mrežne veze za svoj
proizvod, slijedite ove korake.
1. U početnom izborniku, pritisnite tipke ◄► za
odabir stavke Settings pa pritisnite tipku
UNESI.
2. Tipkama ▲▼ odaberite stavku Network, a
zatim pritisnite tipku UNESI.
3. Tipkama ▲▼ odaberite stavku Network
Settings, a zatim pritisnite tipku UNESI.
4. Tipkama ▲▼ odaberite stavku Network
Type, a zatim pritisnite tipku UNESI.
5. Tipkama ▲▼odaberite postavke Wired ili
Wireless, a zatim pritisnite tipku UNESI.
6. Prijeđite na slijedeći dio.
Postavljanje
Postavljanje mreže
Settings
Network Settings
Display
On-Screen Menu
Internet Protocol Setup : Auto
Audio
Disc Menu
0
IP Address
: 0
System
Audio
0
Subnet Mask
: 0
Subtitle
Network
0
Gateway
: 0
Language
DNS
: Auto
Security
0
DNS Server
: 0
General
Support
> Move
" Select
:
:
0
:
0
:
0
0
0
0
0
0
' Return
2. Nakon što je funkcija mreže prikupila mrežne
vrijednosti, pritisnite tipku RETURN.
Tada pokrenite test mreže kako biste se
uvjerili da je proizvod spojen na mrežu
(pogledajte stranicu 38).
3. Ako funkcija mreže ne zahtijeva mrežne
vrijednosti ili ste odabrali ručno postavljanje,
pogledajte upute ručnog postavljanja.
Postavke mreže
Obratite se vašem pružatelju internetskih usluga te
saznajte imate li statičnu ili dinamičnu IP adresu.
Ako je dinamična, preporučamo vam automatske
postavke. Ovo je najlakša mogućnosti i u većini
slučajeva funkcionira. Ako je statična, morate
koristiti ručnu proceduru postavljanja.
Upute za žičanu mrežu nalaze se dolje. Upute
za bežičnu mrežu nalaze se iza uputa za žičanu
mrežu.
Postavljanje žičane veze – ručno
Ako automatske postavke ne rade, mrežne
vrijednosti trebat ćete postaviti ručno.
Vrijednosti za postavke mreže iz većine računala
sa sustavom Windows dobit ćete sljedećim
postupkom:
1. Desnom tipkom miša pritisnite ikonu Network
(Mreža) u donjem desnom dijelu zaslona.
2. U skočnom izborniku pritisnite stavku Status.
Žičana mreža
3. U dijaloškom okviru koji je prikaže pritisnite
karticu Support (Podrška)
1. Za odabir stavke Network Settings u
izborniku Network Settings pritisnite tipke
▲▼, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Pojavljuje se zaslon Internet Protocol Setup
(Postavljanje internetskog protokola).
4. Na kartici Support (Podrška) pritisnite tipku
Details (Pojedinosti).
Prikazuju se Networks settings (Postavke
mreže).
2. Pritisnite tipku ►, odaberite Auto ili Manual,
a zatim pritisnite tipku UNESI.
Postavljanje žičane veze - automatsko
1. Odaberete li Auto, funkcija mreže automatski
prikuplja i ispunjava vrijednosti IP adrese,
maske podmreže itd.
✎ NAPOMENA
Za unos mrežnih postavki u proizvod slijedite ove
korake.
1. Na zaslonu Internet Protocol Setup pritisnite
tipku UNESI.
2. Za odabir stavke Manual pritisnite tipke
▲▼, a zatim pritisnite tipku UNESI.
3. Za odlazak na prvo polje za unos pritisnite
tipku ▼ (IP Address).
 Ovaj postupak može trajati do pet minuta.
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 35
35
2010-05-10
10:02:02
Postavljanje
Settings
Network Settings
Display
On-Screen Menu
Internet Protocol Setup : Manual
Audio
Disc Menu
0
IP Address
: 0
System
Audio
Subnet Mask
: 255 255
Subtitle
Network
0
Gateway
: 0
Language
DNS
: Manual
Security
0
DNS Server
: 0
General
Support
> Move
" Select
:
:
0
:
255
:
0
2.
Pritisnite CRVENU(A) tipku na daljinskom
upravljaču.
3.
Pritisnite tipku PBC (WPS) na vašem
usmjerivaču unutar iduće dvije minute. Vaš
proizvod na prikazuje Zaslon odabira meže
te automatski prikuplja sve potrebne
vrijednosti postavki mreže te se spaja na
mrežu. Po završetku na zaslonu se prikazuje
tipka OK. Pritisnite tipku UNESI na vašem
daljinskom upravljaču.
4.
Nakon što je mreža postavljena, za izlazak iz
postavki mreže pritisnite tipku RETURN.
0
0
0
0
0
' Return
4.
Za unos brojeva koristite brojčane tipke na
daljinskom upravljaču.
5.
Po završetku svakog polja, tipkom ►
prijeđite na sljedeće polje.
Ostalim tipkama sa strelicama možete se
pomicati gore, dolje i natrag.
6.
Unesite vrijednosti za IP Address, Subnet
Mask i Gateway.
7.
Za odlazak na stavku DNS pritisnite tipku ▼.
8.
Za odlazak na prvo polje za unos DNS-a
pritisnite tipku ▼. Unesite brojeve kao gore.
9.
Pritisnite tipku RETURN na vašem
daljinskom upravljaču.
10. Pokrenite test mreže kako biste se uvjerili da
je proizvod spojen na mrežu (pogledajte
stranicu 38).
Bežična mreža
Postavljanje bežične mrežne veze – Auto
Network Search (Automatsko traženje mreže)
Većina bežičnih mreža ima dodatni zaštitni
sustav koji od uređaja koji pristupaju mreži
zahtijeva odašiljanje šifriranog sigurnosnog koda
koji nazivamo Access (Pristupni) ili Security Key
(Sigurnosni ključ). Sigurnosni ključ temelji se na
Pass Phrase (Lozinka), obično riječi ili nizu slova
i brojeva određene duljine koju trebate unijeti
prilikom postavljanja zaštite bežične mreže.
Ako ovim načinom postavljate mrežnu vezu i
imate sigurnosni ključ za bežičnu mrežu, tijekom
postavljanja morat ćete unijeti lozinku.
 Postavljanje mrežne veze
Za postavljanje bežične veze pomoću funkcije Auto
Network Search slijedite ove korake:
1.
Za odabir stavke Network Settings u
izborniku Network Settings (Postavke
mreže) pritisnite tipke ▲▼, a zatim pritisnite
tipku UNESI.
Pojavljuje se zaslon Internet Protocol Setup.
2.
Za odabir stavke Internet Protocol Setup
pritisnite tipke ▲▼, a zatim pritisnite tipku
UNESI.
3.
Za odabir između postavki Auto i Manual
pritisnite tipke ▲▼, a zatim pritisnite tipku
UNESI.
4.
Ako ste odabrali Auto, pritisnite tipku ▲ za
prelazak na stavku Access Point Selection,
a zatim pritisnite tipku UNESI.
Funkcija Network (Mreža) traži dostupne
bežične mreže.
Po završetku prikazuje popis dostupnih
mreža.
Bežičnu mrežu možete postaviti na tri načina:
• Koristeći PBC (WPS)
• Pomoću funkcije Auto Network Search.
• Ručno
Svaki način opisan je dolje.
Postavljanje bežične mrežne veze – PBC
(WPS)
Najlakši način postavljanja bežične mrežne veze
jest uporabom funkcije PBC (WPS).
Ako se na vašem bežičnom usmjerivaču nalazi
tipka PBC (WPS), slijedite ove korake:
1.
Za odabir stavke Network Settings u
izborniku Network Settings pritisnite tipke
▲▼, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Pojavljuje se zaslon Internet Protocol Setup.
36
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 36
2010-05-10
10:02:04
03
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Network Settings
Network Selection
Connecting to network.
Network Name(SSID) : shj
Stop
" Select
Postavljanje
10. Po završetku pritisnite ŽUTU(C) tipku na
daljinskom upravljaču ili prijeđite na tipku
Done, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Pojavljuje se zaslon Network Connecting.
Settings
' Return
11. Pričekajte prikaz poruke za potvrdu veze, a
zatim pritisnite tipku UNESI. Ponovo se
pojavljuje zaslon Network Settings.
12. Za testiranje veze pritisnite tipku ▼ i
odaberite Network Test, a zatim pritisnite
tipku UNESI.
5.
Za odabir mreže u popisu mreža pritisnite
tipke ▲▼, a zatim pritisnite tipku UNESI.
6.
Ako se pojavi skočni prozor PIN/Security,
idite na 7. korak. Ako se pojavi zaslon
Network Connecting, idite na 11. korak.
7.
Za odabir stavke PIN ili Security pritisnite
tipke ▲▼.
Za većinu kućnih mreža odabrat ćete
Security (za Security Key (Sigurnosni ključ)).
8.
Na zaslonu Security unesite Pass Phrase
(Lozinku) svoje mreže.
✎ NAPOMENA
 Lozinku biste trebali pronaći na jednom od
zaslona postavki koje ste koristili prilikom
postavljanja usmjerivača ili modema.
9.
Za unos lozinke slijedite ove opće upute:
• Za unos brojeva pritisnite brojčane tipke
na daljinskom upravljaču.
• Za pomicanje od tipke do tipke na
zaslonu Security Key (Sigurnosni ključ)
koristite tipke sa strelicom.
• Za unos slova idite na tipku s oznakom a/
A/1/, a zatim pritisnite tipku UNESI.
Svakim pritiskom tipke UNESI mijenjate
vrstu znakova koje možete unositi (a/
A/1/).
• Za unos slova pritisnite brojčanu tipku
koja odgovara slovu. Uzastopnim
pritiskanjem tipke mijenja se slovo.
• Za brisanje posljednjeg unesenog slova ili
broja idite na tipku Delete, a zatim
pritisnite tipku UNESI.
• Za brisanje svih unesenih slova i brojeva
idite na tipku Clear (Očisti), a zatim
pritisnite tipku UNESI. Možete pritisnuti i
CRVENU(A) tipku na daljinskom
upravljaču.
Postavljanje bežične mrežne veze – Manual
(Ručno)
Ako automatsko postavljanje ne funkcionira,
vrijednosti za postavke mreže trebate unijeti ručno.
Vrijednosti za postavke mreže iz većine računala
sa sustavom Windows dobit ćete sljedećim
postupkom:
1. Desnom tipkom miša pritisnite ikonu Network
(Mreža) u donjem desnom dijelu zaslona.
2. U skočnom izborniku pritisnite stavku Status.
3. U dijaloškom okviru koji je prikaže pritisnite
karticu Support (Podrška)
4. Na kartici Support (Podrška) pritisnite tipku
Details (Pojedinosti).
Prikazuju se Networks settings (Postavke
mreže).
Za unos postavki mreže u proizvod slijedite ove
korake:
1.
Na zaslonu Internet Protocol Setup pritisnite
tipku UNESI.
2.
Za odabir stavke Manual pritisnite tipke
▲▼, a zatim pritisnite tipku UNESI.
3.
Za odlazak na prvo polje za unos pritisnite
tipku ▼ (IP Address).
4.
Brojčanim tipkama unesite brojeve.
Settings
Network Settings
Display
On-Screen Menu :
Access Point Selection : Not Selected
Audio
Disc Menu
:
Internet Protocol Setup : Manual
System
Audio
:
0
0
IP Address
: 0
Network
Subtitle
:
Subnet Mask
: 255 255 255
Language
0
0
Gateway
: 0
Security
DNS
: Manual
General
0
0
DNS Server
: 0
Support
a PBC (WPS) > Move
0
0
0
0
" Select ' Return
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 37
37
2010-05-10
10:02:05
Postavljanje
5.
Po završetku svakog polja, tipkom ►
prijeđite na sljedeće polje.
Ostalim tipkama sa strelicama možete se
pomicati gore, dolje i natrag.
6.
Unesite vrijednosti za IP Address, Subnet
Mask i Gateway.
7.
Za odlazak na stavku DNS pritisnite tipku ▼.
8.
Za odlazak na prvo polje za unos DNS-a
pritisnite tipku ▼. Unesite brojeve kao gore.
9.
Po završetku pritisnite tipku ▲ za povratak
na Access Point Selection. Izaberite mrežu,
a zatim pritisnite tipku UNESI.
10. Idite na 6. korak gore opisanog postupka za
automatsko pretraživanje bežične mreže i
slijedite upute od te točke nadalje.
Testiranje mreže
Ovaj izbornik koristite za spajanje žičane mreže ili
provjeravanje ispravnosti mrežne veze.
Settings
Display
On-Screen
NetworkMenu
Test :
Audio
Disc Menu
:
MAC Address (00:00:00:00:00:00)
System
Audio
:
IP Address,Subnet Mask,Gateway,DNS Server
Network
Subtitle
:
Gateway Ping
Language Internet Service Test
Security
Network testing...
General
Support
Internetska veza BD-LIVE
Postavlja se za omogućavanje internetske veze
prilikom uporabe BD-LIVE usluge.
• Allow (All) : Internetska veza bit će omogućena
za sve BD-LIVE sadržaje.
• Allow (Valid Only) : Internetska veza bit će
omogućena samo za BD-LIVE sadržaje s
valjanim certifikatom.
• Prohibit : Internetska veza bit će
onemogućena za sve BD-LIVE sadržaje.
✎ NAPOMENA
 Što je valjani certifikat?
Kada proizvod koristi BD-LIVE za slanje
podataka s diska i zahtjev za certifikaciju diska
poslužitelju, poslužitelj koristi prenesene
podatke za provjeru valjanosti diska i vraća
certifikat proizvodu.
 Internetska veza može biti ograničena dok
koristite BD-LIVE sadržaje.
Jezik
Status mreže
Možete odabrati željeni jezik za početni izbornik,
izbornik diska itd.
• On-Screen Menu : Odaberite jezik prikaza na
zaslonu.
• Disc Menu : Odaberite jezik za prikaz izbornika
diska.
• Audio : Odaberite jezik audio zapisa na disku.
• Subtitle : Odaberite jezik titlova na disku.
Provjerite je li uspostavljena veza s mrežom i
Internetom.
✎ NAPOMENA
 Odabrani jezik pojavit će se samo ako je
podržan na disku.
38
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 38
2010-05-10
10:02:06
03
Općenito
Pri prvom pokretanju ovog izbornika prikazuje se
zaslon za postavljanje lozinke. Brojčanim tipkama
unesite željenu četveroznamenkastu lozinku.
(Zadana lozinka je 0000.)
Pozadina
Promijenite temu pozadine zaslona izbornika.
Settings
Roditeljska ocjena
Ova funkcija radi u sprezi s Blu-ray diskovima i
DVD-ima kojima je dodijeljena ocjena što pomaže
pri nadzoru vrsta Blu-ray diskova i DVD-a koje
vaša obitelj gleda. Odaberite razinu ocjene koju
želite postaviti. Veći broj označava program koji je
namijenjen jedino odraslim osobama. Primjerice,
ako odaberete broj do razine 6, diskovi koji
sadrže razinu 7 i 8 neće se reproducirati.
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Background
Parental Rating
: Off
Change Password
Skin 1
Skin 2
Skin 3
Skin 4
Skin 5
> Move
s Select
r Return
Ušteda energije
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Postavljanje
Zaštita
Parental Rating
Change Password
Off
8(Adults)
7
6
5
4
▼
Možete smanjiti potrošnju energije postavljanjem
automatskog isključivanja prednje ploče ako se
ne koristi 5 sekundi.
• Off : Funkcija uštede energije se ne koristi.
• On : Prednja ploča automatski će se isključiti
ako se ne koristi 5 sekundi.
Prikaz na prednjoj strani
Promjena lozinke
Promijenite četveroznamenkastu lozinku za
pristup zaštitnim funkcijama.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Change Password
Enter the password
Enter Pin r Return
Mijenja osvjetljenje na prednjoj ploči.
• Auto : Izblijedi tijekom reprodukcije..
• Dim : Izblijedi prozor prikaza..
• Bright : Osvijetli prozor prikaza..
Zvuk uključivanja/isključivanja
napajanja
Svira melodiju prilikom uključivanja i isključivanja
proizvoda.
• Off : Isključuje Power Sound.
• On : Uključuje Power Sound.
Ako ste zaboravili lozinku
1. Izvadite disk.
2. Pritisnite tipku ZAUSTAVI () na prednjoj
ploči i držite je pritisnutom 5 sekundi ili dulje.
Sve će se postavke vratiti na tvorničke.
✎ NAPOMENA
 Nakon vraćanja na tvorničke postavke svi će
korisnički podaci spremljeni u podacima BD-a
biti izbrisani.
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 39
39
2010-05-10
10:02:08
Postavljanje
Podrška
Nadogradnja softvera
Ovaj izbornik dopušta vam poboljšanje izvedbe
nadogradnjom softvera ili dodatne usluge. Možete
provjeriti trenutnu verziju softvera, nadograditi putem
interneta i postaviti Auto upgrade notification (Obavijest
o automatskoj nadogradnji). Ako je proizvod pravilno
kabelom ili bežično spojen u mrežu, proizvod će se
prilikom svakog uključivanja automatski spojiti s webmjestom tvrtke Samsung i preuzeti datoteke za
ažuriranje ako ima važećih nadogradnji.
Settings
Display
Software Upgrade
Software
Audio
Disc MenuUpgrade :
System Current Version Audio : XXX-XXXXXXXXX
:
NetworkBy Internet
Subtitle
:
|
Language
Auto Upgrade Notification : On
Security
General
s Select r Return
Support
Možete ažurirati softver i bilo kojim od sljedeća
dva načina: Ažuriranje softvera jednako je onome
u izborniku By Internet.
• USB : Posjetite stranicu www.samsung.com/
bluraysupport te preuzmite i pohranite najnoviji
softver (RUF datoteku) na USB Flash pogonsku
jedinicu. Za ažuriranje softvera spojite USB
Flash pogonsku jedinicu u USB utor proizvoda
(ladica za disk mora biti prazna), a zatim
slijedite upute na zaslonu.
• CD : Posjetite stranicu www.samsung.com/
bluraysupport pa preuzmite i zapišite najnoviji
softver (RUF datoteku) na disk. Umetnite disk u
proizvod i pokrenite ažuriranje, a zatim slijedite
upute na zaslonu.
✎ NAPOMENA
 Nadogradnje softvera pomoću USB Host
džeka moraju se izvršiti bez umetnutog diska.
 Želite li otkazati nadogradnju tijekom
preuzimanja podataka za nadogradnju,
pritisnite tipku UNESI.
 Po završetku nadogradnje sustava provjerite
1. Za odabir stavke By Internet, pritisnite tipku
UNESI.
Ako postoje datoteke za ažuriranje, pojavit će
se skočna poruka.
2. Odaberete li Yes, proizvod će se prije
ponovnog pokretanja automatski isključiti.
(Nikada ga nemojte ručno isključivati.)
pojedinosti softvera u izborniku Upgrade
(Nadogradnja) softvera.
 Ne isključujte proizvod tijekom nadogradnje
sustava, u protivnom proizvod možda neće
ispravno raditi.
 Pri korištenju priključka USB Host za
nadogradnju softvera ne koristite USB uređaje
osim USB Flash pogona.
3. Pojavit će se skočni prozor koji prikazuje
napredovanje ažuriranja.
Po završetku ažuriranja proizvod će se
automatski ponovo isključiti.
Obratite se tvrtki Samsung
4. Za isključivanje proizvoda pritisnite tipku
POWER.
Za pomoć oko uporabe vašeg proizvoda ostavite
vaše podatke za kontakt.
✎ NAPOMENA
 Ažuriranje će biti dovršeno kada se proizvod
nakon ponovnog pokretanja isključi. Za
uključivanje i uporabu ažuriranog proizvoda
pritisnite tipku POWER.
Nikada ručno ne isključujte proizvod tijekom
postupka ažuriranja.
 Tvrtka Samsung Electronics ne snosi pravnu
odgovornost za kvar proizvoda čiji je uzrok
nestabilna internetska veza ili nemar korisnika
tijekom nadogradnje softvera.
40
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 40
2010-05-10
10:02:12
Osnovne funkcije
Reprodukcija diska
04
Osnovne funkcije
Struktura diska
Sadržaj diska obično je podijeljen kako je dolje
opisano.
Reprodukcija
1. Za otvaranje ladice za disk pritisnite tipku
OTVORI/ZATVORI ( ).
2. Pažljivo stavite disk u ladicu tako da
naljepnica na disku gleda prema gore.
3. Za zatvaranje ladice za disk pritisnite tipku
REPRODUCIRAJ (►) ili OTVORI/ZATVORI ( ).
• Blu-ray disk, DVD-VIDEO
naslov 1
naslov 1
poglavlje 1 poglavlje 2 poglavlje 1 poglavlje 2 poglavlje 3
• Audio CD (CD-DA)
staza 1
staza 2
staza 3
staza 4
staza 5
• MP3, WMA, DivX, MKV i MP4
Središnji
mapa (grupa) 1
mapa (grupa) 2
datoteka 1 datoteka 2 datoteka 1 datoteka 2 datoteka 3
Disk
Središnji
Uporaba izbornika Disk/Naslov/Skočni
Uporaba izbornika Disk
! OPREZ
hZ
 Umetnite disk u ladicu tako da bude pravilno
postavljen u njeno središte.
Ako disk nije pravilno postavljen, možda se
neće reproducirati.
Tipke vezane uz reprodukciju
REPRODUCIRAJ ( ►) Započinje reprodukciju.
ZAUSTAVI (  )
Zaustavlja reprodukciju.
• Jedan pritisak tipke:
pamti se mjesto
zaustavljanja.
• Dva pritiska tipke:
ne pamti se mjesto
zaustavljanja.
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku
DISC MENU na daljinskom
upravljaču.
2. Za odabir željene stavke pritisnite
tipke ▲▼◄►, a zatim pritisnite
tipku UNESI.
DISC MENU
✎ NAPOMENA
 Ovisno o disku, stavke izbornika mogu se
razlikovati i izbornik može biti nedostupan.
(Ova funkcija možda neće raditi
s nekim Blu-ray diskovima (BDJ).)
PAUZIRAJ (  )
Privremeno zaustavlja
reprodukciju.
✎ NAPOMENA
 Znak "Not Available" označava pritisak
pogrešne tipke.
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 41
41
2010-05-10
10:02:13
Osnovne funkcije
Uporaba izbornika Naslov
Uporaba funkcija Traženje Traženje i Preskakanje
Z
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku
TITLE MENU na daljinskom
upravljaču.
2. Za odabir željene stavke pritisnite
tipke ▲▼◄►, a zatim pritisnite
tipku UNESI.
TITLE MENU
POPUP
Traženje željenog prizora
hzZyx
✎ NAPOMENA
 Ovisno o disku, stavke izbornika mogu se
razlikovati i izbornik može biti nedostupan.
 Izbornik naslova prikazuje se samo ako na
disku postoji najmanje dva naslova.
Reprodukcija popisa naslova
z
1. Tijekom reprodukcije pritisnite
tipku DISC MENU ili TITLE
MENU.
DISC MENU
TITLE MENU
2. Za odabir naslova koji želite
reproducirati s popisa Title List
(Popis naslova) pritisnite tipke
▲▼, a zatim tipku UNESI.
POPUP
• Tijekom reprodukcije pritisnite tipku TRAŽI
().
Svaki put kada pritisnete tipku TRAŽI ()
brzina reprodukcije mijenja se kako slijedi.
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
DivX, MKV, MP4
)1)2)3
) 4 ) 5  ) 6  ) 7
(1(2(3
( 4 ( 5  ( 6  ( 7
)1)2)3
(1(2(3
• Za povratak na reprodukciju normalne brzine
pritisnite tipku REPRODUCIRAJ (►).
✎ NAPOMENA
 Tijekom traženja ne čuje se zvuk.
Preskakanje poglavlja
Uporaba izbornika Skočni izbornik
h
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku
POPUP MENU na daljinskom
upravljaču.
Tijekom reprodukcije možete brzo tražiti po
poglavlju ili stazi te rabiti funkciju preskakanja za
skakanje na sljedeći odabir.
TITLE MENU
POPUP
2. Za odabir željenog izbornika
pritisnite tipke ▲▼◄► ili tipku
UNESI.
✎ NAPOMENA
hzZyx
• Tijekom reprodukcije pritisnite tipku
PRESKOČI (#$).
Pritiskom na tipku PRESKOČI ($) prelazite na
sljedeće poglavlje.
Pritiskom na tipku PRESKOČI (#) prelazite na
početak poglavlja. Još jednim pritiskom
prelazite na početak prethodnog poglavlja.
 Ovisno o disku, stavke izbornika mogu se
razlikovati i izbornik može biti nedostupan.
42
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 42
2010-05-10
10:02:14
04
Osnovne funkcije
Usporena reprodukcija / Reprodukcija u koracima
Repeat
Off
Usporena reprodukcija
hzZyx
• U zaustavljenom načinu rada pritisnite tipku
TRAŽI ().
Pritisnete li tipku TRAŽI (), brzina
reprodukcije smanjuje se na
* 1/8 * 1/4 * 1/2
• Za povratak na reprodukciju normalne brzine
pritisnite tipku REPRODUCIRAJ (► ).
✎
NAPOMENA
 Tijekom spore reprodukcije ne čuje se zvuk.
 Spora reprodukcija radi samo prema naprijed.
Reprodukcija u koracima
hzZyx
• U zaustavljenom načinu rada pritisnite tipku
PAUSE (  ) .
Novi se okvir pojavljuje svaki put kada pritisnete
tipku PAUSE (  ).
• Za povratak na reprodukciju normalne brzine
pritisnite tipku REPRODUCIRAJ ( ► ).
✎ NAPOMENA
 Tijekom načina reprodukcije u koracima ne
čuje se zvuk.
 Reprodukcija u koracima radi samo prema
naprijed.
Ponavljanje reprodukcije
3. Za povratak na normalnu reprodukciju
ponovo pritisnite tipku REPEAT.
4. Za odabir stavke Off pritisnite tipke ▲▼, a
zatim pritisnite tipku UNESI.
✎ NAPOMENA
 Ovisno o disku, funkcija Repeat možda nije
dostupna.
Ponavljanje dijela
hzZy
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku
REPEAT na daljinskom upravljaču.
REPEAT
2. Za odabir stavke REPEAT A-B
pritisnite tipke ▲▼.
Repeat
REPEAT A-B : Off
s Mark A
3. U točki od koje želite početi ponovnu
reprodukciju (A) pritisnite tipku UNESI.
4. U točki u kojoj želite zaustaviti ponovnu
reprodukciju (B) pritisnite tipku UNESI.
5. Za povratak na normalnu reprodukciju
ponovo pritisnite tipku REPEAT.
6. Pritisnite tipku UNESI.
Ponavljanje naslova ili poglavlja
✎ NAPOMENA
 Postavite li točku (B) prije nego je prošlo 5
hzZy
sekundi, pojavit će se poruka zabrane.
Ponavlja naslov ili poglavlje diska.
REPEAT
1. Ovisno o disku, funkcija REPEAT
možda nije dostupna.
2. Za odabir stavki Chapter ili Title
pritisnite tipke ▲▼, a zatim pritisnite
tipku UNESI.
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 43
43
2010-05-10
10:02:16
Osnovne funkcije
 Ako se u Blu-ray disku nalazi dio BONUSVIEW,
Uporaba tipke TOOLS
Tijekom reprodukcije možete koristiti
izbornik diska pritiskom na tipku
TOOLS.
TOOLS
• Zaslon izbornika TOOLS (ALATI)
Tools
Title
:
1/1
Chapter
4/21
Playing Time
:
00:12:06
Repeat
Audio
: 1/7 ENG Multi CH
Subtitle
:
1/6 ENG
Angle
:
1/1
BONUSVIEW Video :
Off
BONUSVIEW Audio :
0/1 Off
Picture Setting
prikazuju se informacije o primarnom/
sekundarnom načinu.
Za prebacivanje između primarnog i
sekundarnog audio načina koristite tipke ◄►.
 Ova funkcija ovisi o audio jezicima šifriranima
na disku i možda neće biti dostupna.
 Blu-ray disk može sadržavati do 32 audio
jezika, a DVD do 8.
 Kod nekih Blu-ray diskova možete odabrati
višekanalni oblik LPCM ili digitalni zvučni zapis
Dolby na engleskom.
Odabir jezika titla
< Change " Select
✎ NAPOMENA
▪ Ovisno o disku, izbornik TOOLS može se
razlikovati.
Izravno pomicanje do željenog prizora
hzZy
hZx
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku TOOLS.
2. Za odabir stavke Subtitle pritišćite tipke ▲▼.
3. Za odabir željenog jezika titla pritišćite tipke
◄►.
✎ NAPOMENA
 Ovisno o Blu-ray disku ili DVD-u, možda
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku TOOLS.
2. Za odabir stavki Title, Chapter ili Playing
Time pritišćite tipke ▲▼.

3. Brojčanim tipkama unesite željeni Title,
Chapter ili Playing Time, a zatim pritisnite
tipku UNESI.

Odabir audio jezika

hzZx
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku TOOLS.
2. Za odabir stavke Audio pritisnite tipke ▲▼.


možete promijeniti željeni titl u izborniku
Izbornik diska.
Pritisnite tipku DISC MENU.
Ova funkcija ovisi o titlovima šifriranima na
disku i možda neće raditi na svim Blu-ray
diskovima ili DVD-ima.
Blu-ray disk može sadržavati do 255 jezika
titla, a DVD do 32.
Ako se u Blu-ray disku nalazi dio BONUSVIEW,
prikazuju se i informacije o primarnom/
sekundarnom načinu.
Ovom funkcijom u isto se vrijeme mijenjaju
primarni i sekundarni titlovi.
Ukupan broj titlova zbroj je primarnih i
sekundarnih titlova.
3. Za odabir željenog audio jezika pritisnite tipke
◄►.
✎ NAPOMENA
 Ako dio BONUSVIEW (DODACI) ne sadrži
audio postavke za BONUSVIEW, na zaslonu
se ne prikazuje pokazivač ◄►.
44
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 44
2010-05-10
10:02:20
04
x
• Za ispravno baratanje ovom funkcijom morate
imati određeno iskustvo s izlučivanjem i
uređivanjem videozapisa
• Za korištenje funkcije naslova, spremite
datoteku naslova (*.smi) u datoteku istog imena
kao što je DivX multimedijska datoteka (*.avi)
unutar iste mape.
Primjer. Root Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Do 60 brojčano-slovnih znakova ili 30 istočnoazijskih
znakova (2-bitni znakovi poput korejskog ili kineskog)
za isto ime datoteke.
Osnovne funkcije
Funkcija naslova
• Movie : Ovo je najbolja postavka za
gledanje filmova.
• User : Korisnik može pojedinačno
prilagoditi oštrinu i funkciju smanjenja
smetnji.
Postavljanje značajke BONUSVIEW
h
Značajka BONUSVIEW (DODACI) omogućava
vam gledanje dodatnog sadržaja (npr. komentara)
u malenom zaslonskom prozoru tijekom
reprodukcije filma.
Ova funkcija dostupna je samo ako disk sadrži
značajku Dodatak.
Promjena kuta kamere
hZ
Kada Blu-ray Disc ili DVD sadrži višestruke kutove
za određeni prizor, možete upotrijebiti funkciju
KUT.
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku TOOLS.
2. Za odabir stavke Angle pritisnite tipke ▲▼.
3. Za odabir željene postavke stavke Kut
pritisnite tipke◄►.
Odabir postavki slike
hzZy
Ova funkcija omogućuje prilagodbu kvalitete
video zapisa kad ste uređaj spojili na televizor
putem HDMI veze.
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku TOOLS.
2. Za odabir stavke Picture Setting pritišćite
tipke ▲▼, a zatim tipku UNESI.
3. Za odabir željene postavke stavke Picture
Setting pritišćite tipke ◄►, a zatim tipku
UNESI.
• Dynamic : Odaberite ovu postavku za
povećanje oštrine.
• Normal : Odaberite ovu postavku za većinu
programa koje gledate.
Osnovni a audio/video
Pomoćni a audio/video
1. Tijekom reprodukcije pritisnite tipku TOOLS.
2. Za odabir stavke BONUSVIEW Video ili
BONUSVIEW Audio pritišćite tipke ▲▼.
3. Za odabir željenog dodatka pritisnite gumbe
◄►.
✎ NAPOMENA
 Ako se prebacite iz postavke BONUSVIEW
Video, BONUSVIEW Audio automatski će se
izmijeniti u skladu s postavkom BONUSVIEW
Video.
Tools
BONUSVIEW Video
Off
BONUSVIEW Audio :
0/1 Off
Picture Setting
< Change " Select
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 45
45
2010-05-10
10:02:24
Osnovne funkcije
Slušanje glazbe
ow
Tipke za reprodukciju glazbe na
daljinskom upravljaču
@
1
2
3
4
5
6
7
8
9
FULL SCREEN
1
2
0
Tipke ◄►: brza reprodukcija.
(osim za audio CD (CD-DA))
9
Tipka ZAUSTAVI : Zaustavlja stazu.
0
Tipka PRESKOČI($): Tijekom reprodukcije
njome idete na sljedeću stranicu popisa Popis
glazbe ili na sljedeću stazu popisa Popis
pjesama.
!
Tipka PRESKOČI (#): Tijekom reprodukcije
njome idete na prethodnu stranicu popisa Popis
glazbe ili na prethodnu stazu popisa Popis
pjesama.
Ako ovu tipku pritisnete nakon tri sekunde
reprodukcije u popisu pjesama, trenutna će
se pjesma ponovno reproducirati od početka.
Ali ako ovu tipku pritisnite unutar tri sekunde
nakon početka reprodukcije u popisu pjesama,
reproducirat će se prethodna pjesma.
@
Tipka BROJČANA: Tijekom reprodukcije
popisa pjesama pritisnite broj željene pjesme.
Reproducira se odabrana pjesma.
4
TOOLS
INFO
5
RETURN
EXIT
TUNER
MEMORY
A
INTERNET@
B
MO/ST
C
V-SOUND
D
6
DSP
1
Tipka REPEAT: Odabire način reprodukcije u
popisu pjesama.
2
Tipke TRAŽI: Brza reprodukcija.
(Samo Audio CD (CD-DA))
3
Tipka PAUZIRAJ: Privremeno zaustavlja
reprodukciju.
4
Tipka REPRODUCIRAJ : Reproducira trenutno
odabranu stazu.
5
Tipke ▲▼: Odabire pjesmu iz popisa Popis
glazbe ili Popis pjesama.
6
ŽUTA(C) tipka : Odabire ili poništava odabir
staze iz popisa glazbe.
46
8
3
9
7
Tipka UNESI: Reproducira i zaustavlja odabranu
stazu.
REPEAT
0
!
8
7
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 46
2010-05-10
10:02:25
04
Ponavljanje Audio CD-a (CD-DA)/
MP3 diskova
1. Audio CD (CD-DA) ili MP3 disk umetnite u
ladicu za disk.
• Kod Audio CD-a (CD-DA) automatski se
reproducira prva staza.
• Kod MP3 diska za odabir stavke Music
pritišćite tipke ◄►, a zatim pritisnite tipku
UNESI.
1. Tijekom reprodukcije popisa
pjesama pritisnite tipku REPEAT.
Elementi zaslona Audio CD-a (CD-DA)/
MP3 diska
1
2
3
Playlist
TRACK 001
1/12
TRACK 001
Osnovne funkcije
Reprodukcija Audio CD-a (CDDA)/MP3 diskova
REPEAT
2. Uzastopnim pritiskom tipke REPEAT
odaberite željeni način reprodukcije.
Off (Isključeno)
Audio CD
Staze na disku reproduciraju se
(CD-DA)/MP3 redom kojim su snimljene na disk.
( ) Track
(Pjesma)
Audio CD
(CD-DA)
Ponavlja se trenutna staza.
( ) One
(Jedna)
MP3
Ponavlja se trenutna staza.
( ) All
(Sve)
Audio CD
Sve se staze ponavljaju.
(CD-DA)/MP3
05:57
TRACK 002
04:27
TRACK 003
7
6
04:07
TRACK 004
+
Mogućnost „izmiješaj“
( ) Shuffle Audio CD
reproducira staze na disku
(Izmiješaj)
(CD-DA)/MP3
nasumičnim odabirom.
03:41
00:08 / 05:57
TRACK 005
03:17
TRACK 006
03:35
s Pause
Tools
Popis pjesama
r Return
1. Audio CD (CD-DA) ili MP3 disk umetnite u
ladicu za disk.
5
4
1
Prikazuje informacije o glazbi.
2
Prikazuje popis pjesama.
3
Prikazuje trenutnu stazu/ukupan broj staza.
4
Prikazuje dostupne tipke.
5
Prikazuje trenutno vrijeme reprodukcije/ukupno
vrijeme reprodukcije.
6
Prikazuje trenutni status reprodukcije.
7
Prikazuje status ponavljanja reprodukcije.
• Kod Audio CD-a (CD-DA) automatski se
reproducira prva staza.
• Kod MP3 diska za odabir stavke Music
pritišćite tipke ◄►, a zatim pritisnite tipku
UNESI.
2. Za prelazak na popis Popis glazbe pritisnite
tipku ZAUSTAVI () ili RETURN.
Prikazuje se zaslon popisa Popis glazbe.
3. Za prebacivanje željene staze pritišćite tipke
▲▼◄►, a zatim za provjeru željenih staza
pritisnite ŽUTU(C) tipku.
Ponovite ovaj postupak za odabir dodatnih staza.
Music
2. Za odabir staze koju želite reproducirati
pritišćite tipke ▲▼, a zatim pritisnite tipku
UNESI.
TRACK 001
TRACK 002
00:05:57
00:04:27
TRACK 003
TRACK 004
00:04:07
00:03:41
TRACK 005
TRACK 006
00:03:17
00:03:35
TRACK 007
TRACK 008
00:03:47
00:03:49
TRACK 009
TRACK 010
00:03:53
CDDA
3 files selected 1/2 Page
TRACK 003
00:03:45
Select
 Jump page
r Return
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 47
47
2010-05-10
10:02:26
Osnovne funkcije
4. Ako se u popisu pjesama pojavi staza koju
ne želite, ponovo pritisnite ŽUTU(C) tipku.
Odabrana staza bit će izbrisana.
• MP3 ENHANCER: Ovo također pomaže
poboljšanju doživljaja slušanja (npr. mp3 glazbe).
Možete povisiti razinu MP3 zvuka (24 kHz, 8 bit)
na CD razinu zvuka (44,1 kHz, 16 bit).
5. Za reprodukciju odabranih staza pritisnite
tipku UNESI.
Odabrana staza automatski će se reproducirati.
• POWER BASS : Ova funkcija naglašava niske
tonove koji daju zvučne efekte jeke.
Playlist
TRACK 001
+
V-SOUND (Virtualni zvuk)
1/1
TRACK 001
05:57
TRACK 002
04:27
TRACK 003
04:07
Pomoću virtualnih efekata stvara realistični zvuk
putem 2,1-kanalnog audiosustava i pruža vam
osjećaj slušanja 5,1-kanalnog audiosustava.
00:08 / 05:57
Pritisnite tipku V-SOUND.
s Pause
Tools
V-SOUND
Svakim pritiskom tipke odabir se
mijenja na sljedeći način:
V.SOUND ON V.SOUND OFF
r Return
6. Za prelazak na popis Popis glazbe pritisnite
tipku ZAUSTAVI () ili RETURN.
7. Za prelazak na popis Playlist pritisnite tipku
UNESI.
✎ NAPOMENA
 Na Audio CD-u (CD-DA) možete napraviti
RAZINA ZVUČNIKA ZA VRLO NISKE
TONOVE
Omogućuje namještanje razine
subwoofera.
popis s najviše 99 pjesama.
S/W LEVEL
Način rada zvuka
Funkcija DSP (Digitalna obrada signala)
Ova će funkcija regulirati i stabilizirati razinu
glasnoće kako ne bi došlo do nagle promjene
glasnoće pri promjeni kanala ili tijekom prijelaza
prizora.
Pritisnite tipku DSP.
DSP
SMART SOUND MP3 ENHANCER POWER BASS DSP MODE OFF
• SMART SOUND: Ova će funkcija regulirati i
stabilizirati razinu glasnoće kako ne bi došlo do
nagle promjene glasnoće pri promjeni kanala ili
tijekom prijelaza prizora.
48
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 48
2010-05-10
10:02:30
04
G
Reprodukcija JPEG diska
• Rotate : Ovo odaberite želite li zaokrenuti sliku.
(Ovo će zaokrenuti sliku u smjeru kazaljki sata ili
obratno.)
• Information : Prikazuju se informacije o slici
uključujući naziv, veličinu itd.
✎ NAPOMENA
1. JPEG disk umetnite u ladicu za disk.
2. Za odabir stavke Photos pritišćite tipke ◄►,
a zatim pritisnite tipku UNESI.
3. Za odabir mape koju želite reproducirati
pritišćite tipke ▲▼◄►, a zatim pritisnite
tipku UNESI.
4. Za odabir fotografije koju želite reproducirati
pritišćite tipke ▲▼◄►, a zatim pritisnite
tipku UNESI.
Osnovne funkcije
Reprodukcija slike
 Za omogućavanje funkcije Background
Music (Pozadinska glazba), glazbene i MP3
datoteke moraju se nalaziti u istoj mapi.
Međutim, kakvoću zvuka može poremetiti
stupanj komprimiranosti MP3 datoteke,
veličina fotografije i način kodiranja.
✎ NAPOMENA
 U načinu prikaza preko cijelog zaslona ne
možete povećati titl i PG grafiku.
Uporaba tipke TOOLS
TOOLS
Tijekom prikazivanja dijaprojekcije
možete pokrenuti razne funkcije
pritiskom na tipku TOOLS.
Tools
Stop Slide Show
Slide Show Speed :
Normal
Background Music
Zoom
Rotate
Information
> Move
" Enter
' Return
• Stop Slide Show : Ovo odaberite želite li
zaustaviti dijaprojekciju.
• Slide Show Speed : Ovo odaberite želite li
prilagoditi brzinu dijaprojekcije.
• Background Music : Ovo odaberite želite li
tijekom gledanja slike slušati glazbu.
• Zoom : Ovo odaberite želite li uvećati trenutnu
sliku. (Uvećano do 4 puta)
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 49
49
2010-05-10
10:02:32
Osnovne funkcije
Reprodukcija s USB uređaja za pohranu
F
USB veza može vam poslužiti za reprodukciju
multimedijskih datoteka (MP3, JPEG, DivX itd.)
preuzetih s USB uređaja za pohranu.
1. Idite na početni izbornik.
2. Kada je reprodukcija zaustavljena, priključite USB
uređaj za pohranu u USB priključak na bočnoj
strani proizvoda. Prikazuje se poruka „Do you
want to access the device?“.
3. Za odabir mogućnosti Yes pritišćite tipke
◄►, a zatim pritisnite tipku UNESI.
4. Pritisnite CRVENU(A) tipku.
✎ NAPOMENA
 Za sprečavanje mogućeg oštećenja memorije
USB-a morate na sigurni način ukloniti USB
uređaj za pohranu (pokretanjem funkcije „Safe
to Remove USB“. Za prebacivanje na početni
izbornik pritisnite tipku MENU, odaberite
ŽUTU(C) tipku i pritisnite tipku UNESI.
 Kada je reprodukcija datoteka Audio CD-a (CDDA), MP3 datoteka i JPEG datoteka zaustavljena,
pritiskom tipke FULL SCREEN na daljinskom
upravljaču ne možete vidjeti cijeli zaslon.
 Umetnete li disk tijekom reprodukcije s USB
uređaja za pohranu, način rada uređaja
automatski se promijeni u “DVD or CD”.
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
CD
USB
USB a Change Device Safely Remove USB d View Devices " Enter
5.
Za odabir stavke USB pritišćite tipke ▲▼, a
zatim pritisnite tipku UNESI.
6. Za odabir željenih stavki videozapisa, glazbe
ili fotografija pritišćite tipke ◄►, a zatim
pritisnite tipku UNESI.
4-1. Pritisnite PLAVU(D) tipku.
Please activate Internet@TV service
to enjoy a variety of Internet Services.
USB
USB
d Home
" Enter
5-1. Za odabir stavke USB pritišćite tipke ◄►,
a zatim pritisnite tipku UNESI.
6-1. Za odabir željenih stavki videozapisa,
glazbe ili fotografija pritišćite tipke ▲▼, a
zatim pritisnite tipku UNESI.
7. Za reprodukciju datoteka videozapisa, glazbe
ili fotografija pogledajte stranice 41~49.
50
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 50
2010-05-10
10:02:36
04
Uporaba tipki na daljinskom upravljaču
1. Za odabir stavke FM pritisnite tipku FUNCTION.
2. Namjestite željenu postaju.
• Automatic Tuning 1 : Pritiskom tipke # $
odabire se prethodno postavljena stanica za
emitiranje.
• Automatic Tuning 2 : Pritisnite i držite tipku
TUNING/CH (
) za automatsko traženje
aktivnih radio postaja.
• Manual Tuning : Pritisnite tipku TUNING/CH
(
) za postupno povećavanje i smanjivanje
frekvencije.
Postavke mono/stereo
MO/ST
Pritisnite tipku MO/ST.
D
• Svakim pritiskom tipke zvuk se
prebacuje između načina rada
STEREO i MONO.
• U područjima slabog prijama
odaberite MONO za jasnije emitiranje bez
smetnji.
Postavljanje postaja unaprijed
Primjer: Postavljanje FM 89,10 unaprijed u memoriju
1. Za odabir stavke FM pritisnite tipku FUNCTION.
) za odabir
2. Pritisnite tipku TUNING/CH (
frekvencije <89,10>.
TUNER
MEMORY
3. Pritisnite tipku TUNER MEMORY.
C
• BROJ treperi na prikazu.
4. Za odabir prethodno postavljenog broja
pritisnite tipku # $.
• Možete odabrati između 1 i 15
unaprijed postavljenih postaja.
5. Ponovo pritisnite tipku TUNER MEMORY.
• Pritisnite tipku TUNER MEMORY prije nego
što s prikaza nestane BROJ.
• BROJ nestaje s prikaza, a postaja je
pohranjena u memoriji.
6. Kako biste unaprijed postavili sljedeću postaju,
ponovite korake od 2 do 5.
• Za namještanje na prethodno postavljenu
postaju, za odabir kanala na daljinskom
upravljaču pritisnite tipku # $ .
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 51
Osnovne funkcije
Slušanje radija
51
2010-05-10
10:02:39
Osnovne funkcije
✎ NAPOMENA
Uporaba iPoda
Ovim proizvodom možete reproducirati glazbene i
video datoteke s iPoda.
 Prije spajanja iPod-a i proizvoda namjestite
glasnoću na umjerenu razinu.
 Kada je uređaj uključen te na njega spojite iPod,
uređaj će puniti bateriju iPoda.
 Obavezno spojite konektor postolja tako da
naljepnica „SAMSUNG“ bude okrenuta prema
gore.
 Poruka „Made for iPod (Napravljeno za iPod)“ znači
da je elektronički pribor dizajniran za spajanje
isključivo na iPod te ga je proizvođač certificirao
tako da zadovoljava izvedbene standarde tvrtke
Apple.
 „Works with iPhone (Radi s iPhone-om)“ znači da
je elektronički pribor dizajniran za spajanje isključivo
na iPhone te ga je proizvođač certificirao tako da
zadovoljava izvedbene standarde tvrtke Apple.
iPod
iPod
Slušanje glazbe
Spajanjem iPod playera s proizvodom možete
reproducirati glazbene datoteke spremljene u
iPod playeru.
Please activate Internet@TV
service
You
YouTube
Tube
internet radio
to enjoy a variety of Internet Services.
Glazbene kategorije iPoda
Informacije o datoteci, uključujući ime izvođača,
naziv albuma, naslov glazbe i žanr, prikazat će se
u skladu s informacijama u ID3 oznaci na
odgovarajućoj glazbenoj datoteci.
Reproducira nedavno
Now Playing
reproduciranu datoteku ili se
(Trenutno se
pomiče na zaslon reprodukcije
reproducira)
trenutne datoteke.
No disc
MEMU
iPod
iPod
No Disc
a Change Device
d View Devices
Reprodukcija prema izvođaču.
Songs
(Pjesme)
Reprodukcija prema brojčanom ili
abecednom redu
Playlist
(Popis
pjesama)
Reprodukcija prema popisu
pjesama.
Album
Reprodukcija prema albumu.
s Enter
1. Priključite konektor postolja za iPod u utičnicu
za iPod na stražnjoj ploči uređaja.
2. Smjestite iPod u priloženo postolje.
• iPod se automatski uključuje.
• Na zaslonu televizora pojavljuje se poruka „iPod“.
3. Pritisnite CRVENU(A) tipku.
4. Pritišćite gumbe ▲▼ za odabir stavke iPod, a
zatim pritisnite tipku UNESI.
5. Pritišćite gumbe ◄► za odabir stavke Music, a
zatim pritisnite gumb UNESI.
6. Odaberite glazbenu datoteku za reprodukciju.
- Za upravljanje jednostavnim funkcijama
reprodukcije kao što su tipke REPRODUCIRAJ,
PAUZIRAJ, ZAUSTAVI, #/ $, /  i
REPEAT možete koristiti daljinski upravljač ili
uređaj. Pogledajte stranicu 15.
52
Artist
(Umjetnik)
Generic
(Generički)
Reprodukcija prema žanru.
Composers
(Skladatelji)
Reprodukcija prema
skladatelju.
✎ NAPOMENA
 Popis kategorija može se razlikovati ovisno o
modelu iPoda.
 Što je oznaka ID3?
To je oznaka koja se nalazi uz MP3 i sadrži
informacije relevantne za datoteku poput naslova,
izvođača, albuma, godine, žanra i komentara.
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 52
2010-05-10
10:02:40
04
Osnovne funkcije
Gledanje filma
Spajanjem iPod playera s proizvodom možete
reproducirati video datoteke spremljene u iPod playeru.
1. Priključite konektor postolja za iPod u utičnicu
za iPod na stražnjoj ploči uređaja.
2. Na zaslonu iPoda odaberite Settings
(Postavke) > Videos (Videozapisi) pa postavite
mogućnost TV izlaz i TV signal.
3. Smjestite iPod u priloženo postolje.
• Na zaslonu televizora pojavljuje se poruka „iPod“.
4. Pritisnite CRVENU(A) tipku.
5. Pritišćite gumbe ▲▼ za odabir stavke iPod, a
zatim pritisnite tipku UNESI.
6. Pritišćite gumbe ◄► za odabir stavke Videos,
a zatim pritisnite tipku UNESI.
7. Odaberite video datoteku za reprodukciju.
- Za upravljanje jednostavnim funkcijama
reprodukcije kao što su tipke
REPRODUCIRAJ, PAUZIRAJ, ZAUSTAVI,
# /$ i # /$ možete koristiti daljinski
upravljač ili proizvod. (Pogledajte stranicu 15.)
Modeli iPod-a koji se mogu koristiti
uz ovaj proizvod
iPod nano
3. generacija
(video)
iPod
5. generacija
(video)
iPod nano
4. generacija
(video)
iPod touch
1. generacija
iPod touch
2. generacija
iPhone 3G
iPod classic
iPhone
✎ NAPOMENA
 VIDEO izlaz (kompozitni) mora biti priključen na




televizor kako biste mogli gledati video
datoteke s iPoda (vidi str. 21).
Želite li gledati iPod video putem VIDEO izlaza,
isključite Anynet+(HDMI-CEC).
Na zaslonu televizora neće se pojaviti nijedan
zaslon osim zaslona za reprodukciju. Provjerite
ostale zaslone na iPod playeru.
Ako priključeni iPod ne podržava reprodukciju
videozapisa, pri odabiru izbornika Video (Video)
pojavljuje se poruka “Cannot play video files
saved on this iPod”.
Tvrtka Apple nije odgovorna za rad ovog
uređaja ili njegovo udovoljavanje sigurnosnim ili
regulatornim standardima.
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 53
53
2010-05-10
10:02:44
Mrežne usluge
Spajanjem proizvoda na sustav mreže možete
uživati u raznolikim mrežnim uslugama kao što su
Internet@TV ili BD-LIVE.
4. Nakon što ste potpisali servisni ugovor,
usluga Internet@TV počinje se ažurirati. To
traje nekoliko minuta. Po završetku ažuriranja
ugledat ćete zaslon izbornika za Internet@TV.
Prije uporabe bilo koje mrežne usluge
pogledajte sljedeće upute.
Brzi pregled usluge Internet@TV
1. Spojite proizvod na mrežu.
(Pogledajte stranice 23~24)
1
2
2. Konfigurirajte postavke mreže.
(Pogledajte stranice 35~38)
3
Recommended
Contents 1
Contents 2
Contents 3
My Applications
Upotreba usluge Internet@TV
Spojite proizvod na mrežu i preuzmite razne
aplikacije uz naplatu ili besplatno. Usluga
Internet@TV donosi vam korisne i zabavne
sadržaje i usluge izravno s Interneta na vaš
proizvod. Uživajte u aplikacijama poput novosti,
vremenske prognoze, burze dionica, igara,
filmova i glazbe.
INTERNET@
Ovom funkcijom možete upravljati i
pritiskom tipke INTERNET@ na
daljinskom upravljaču.
Contents 1
a Login
6
a Change Device
d View Devices
5
b Mark as Favorite
d Sort by ' Return
4
1
Komercijalno: Prikazuje vodič za Internet@TV,
uvod u proizvod i uvod u novu aplikaciju.
2
Preporučeno: Prikazuje preporučeni sadržaj
kojeg uređuje tvrtka Samsung.
3
Moja aplikacija: Prikazuje vašu osobnu galeriju
koju sami možete dodati i izbrisati.
4
Pomoć pri navigaciji: Prikazuje dostupne tipke
daljinskog upravljača.
• CRVENA(A): Za prijavu na Internet@TV.
• ZELENO(B): : Za označavanje omiljene
aplikacije.
• PLAVA(D) : Za razvrstavanje aplikacija.
• RETURN : Za povratak na prethodni
izbornik.
5
Postavke: Možete postaviti sustav, napraviti
račune itd.
6
Aplikacije tvrtke Samsung: Možete preuzeti
razne aplikacijske usluge uz naplatu ili besplatno.
1. Idite na početni izbornik.
No Disc
by Date 1/3
Contents 3
Samsung AppS Settings
Početak uporabe usluge Internet@TV
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
Contents 2
Contents 4
" Enter
2. Za odabir usluge Internet@TV pritišćite tipke
◄► pa pritisnite tipku UNESI.
3. Na početnom zaslonu usluge Internet@TV
vidjet ćete zaslon s ugovorom o usluzi. Prije
uporabe usluge Internet@ TV trebate se
složiti s uvjetima i odredbama uporabe
usluge.
54
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 54
2010-05-10
10:02:44
05
Putem daljinskog upravljača, za unos teksta u
mnogim aplikacijama Internet@TV možete
upotrijebiti zaslonsku tipkovnicu.
Pritisak tipke FULL SCREEN na daljinskom
uređaju za vrijeme uporabe zaslonske tipkovnice
omogućuje vam promjenu tekstnih polja u mala
slova, velika slova, brojeve ili ikone.
1
2
abc
3
def
4
ghi
5
jkl
6
mno
7
pqrs
8
tuv
9
wxyz
a
Delete
]
0
Input Mode
A
1

Na primjer, ovako se u aplikaciji Google Maps
(Google karte) traži adresa.
Mrežne usluge
Uporaba tipkovnice
12. Pritiskom tipki na daljinskom upravljaču
unesite ostatak adrese „Challenger Rd.,
Ridgefield Park NJ“.
13. Pritisnite tipku UNESI.
14. Karta i adresa pojavljuju se na zaslonu.
✎ NAPOMENA
 Tvrtka Samsung Electronics ne snosi pravnu
odgovornost za prekid usluge Internet@TV
kojeg je iz bilo kojeg razloga izazvao pružatelj
usluge.
 Usluga Internet@TV treba preuzeti i obraditi
podatke putem Interneta kako biste na zaslonu
televizora mogli uživati u sadržajima.
Ako je internetska veza nestabilna, usluga
može kasniti ili se prekinuti.
Nadalje, proizvod se može automatski isključiti.
Ako se to dogodi, provjerite internetsku vezu i
pokušajte ponovo.
Tipkom UNESI daljinskog upravljača
odaberite ikonu Google Maps (Google karte)
na usluzi Internet@TV.
 Aplikacijska usluga možda će biti samo na
Za funkciju SEARCH pritisnite ZELENU(B)
tipku.
 Više informacija o usluzi Internet@TV pronađite
3.
Za kretanje do prozora „Search or address
(Traženje ili adresa)“ pritišćite tipke ◄►.
 Pružene usluge mogu se mijenjati ovisno o
4.
Za uporabu funkcije „Search or address
(Traženje ili adresa)“ pritisnite tipku UNESI.
 Sadržaji usluge Internet@TV mogu se
5.
Na primjer, želite unijeti adresu „105
Challenger Rd., Ridgefield Park NJ“.
 DivX sadržaji sa zaštitom od kopiranja koji se
6.
Za promjenu načina unosa iz malih slova u
brojeve, dva puta pritisnite tipku FULL
SCREEN na daljinskom upravljaču.
7.
Pritisnite 1, 0, 5.
8.
Za unos razmaka pritisnite ŽUTU(C) tipku na
daljinskom upravljaču.
9.
Za promjenu načina unosa iz brojeva u veliko
slovo, 3 puta pritisnite tipku FULL SCREEN
na daljinskom upravljaču.
1.
2.
engleskom jeziku i dostupni sadržaji mogu se
razlikovati ovisno o području.
na web-mjestu svojeg pružatelja usluga.
pružatelju usluge Internet@TV.
razlikovati prema verziji programske opreme.
naplaćuju mogu se reproducirati samo
pomoću HDMI kabela. Ako ste priključili player
na televizor pomoću komponentnog ili
videokabela, DivX videosignal neće se moći
slati ili će se pojaviti poruka “Connect with a
HDMI cable to play this file. (Za reprodukciju
ove datoteke spojite HDMI kabel)“ ili “Cannot
play current file (Trenutna datoteka ne može se
reproducirati)“.
10. Za unos slova C na daljinskom upravljaču, 3
puta pritisnite tipku 2.
11. Za promjenu načina unosa iz velikog slova u
malo slovo, 3 puta pritisnite tipku FULL
SCREEN na daljinskom upravljaču.
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 55
55
2010-05-10
10:02:48
Mrežne usluge
Prijava u račun
Postavljanje sustava
Za ugodniji doživljaj aplikacije registrirajte se i
prijavite u svoj račun.
Reset
Najprije trebate napraviti svoj račun. (Upute o
izradi računa pronađite pod naslovom Internet@
TV ID na ovoj stranici.)
1.
Za odabir željene aplikacije pritišćite tipke
▲▼◄► pa pritisnite CRVENU(A) tipku.
Login
User Account :
Password :
2.
[0~9] Enter PIN ' Cancel
tipku ZAUSTAVI () na prednjoj strani
proizvoda dulje od 5 sekundi, bez umetnutog
diska.
Ovaj izbornik koristite za stvaranje ili brisanje
računa i unos ili brisanje podataka o računu.
Možete upravljati svojim računom uključujući
informacije o računu stranice sadržaja.
Račun vrijedi samo za uslugu Internet@TV.
Napravite račun i povežite ga sa željenim
aplikacijskim uslugama.
Postavke
Napravite ID-e i s ovog zaslona konfigurirajte
postavke usluge Internet@TV.
✎ NAPOMENA
 Naziv računa mora sadržavati od 1 do 8
znakova.
Settings
 Možete registrirati do 10 naziva korisničkih
Change the Service Lock password
Reset
računa.
Manager
' Cancel
56
 Ako ste zaboravili lozinku, držite pritisnutom
Create
Unesite korisnički račun i lozinku.
 System setup
 Internet@TV ID
 Service Manager
 Properties
✎ NAPOMENA
Internet@TV ID
adgim
a Create
Ponovo postavlja postavke usluge Internet@TV
na tvornički zadane postavke.
• Service Site : Registrirajte informacije za
prijavu za uslužna mjesta.
• Change Password : Promijenite lozinku
računa.
• Delete : Izbrišite račun.
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 56
2010-05-10
10:02:48
05
Izbrišite i zaključajte aplikacije instalirane na usluzi
Internet@ TV.
Lock
Zaključajte aplikaciju. Za pristup zaključanoj
aplikaciji potrebna je lozinka.
Delete
Uporaba tipki u boji sa značajkom
Samsung Apps
• RED(A) (Login): Za prijavu na internetsku
uslugu.
• GREEN(B) (Thumbnail View): Za promjenu
načina prikaza.
• BLUE(D) (Sort By): Za razvrstavanje aplikacija
na Featured (Izdvojene), Most Downloaded
(Najčešće preuzimane), Most Recent
(Najnovije) ili Name (Po nazivu).
Mrežne usluge
Upravljač uslugama
Izbrišite aplikaciju.
Dostupne Internet@TV usluge
Svojstva
Prikaz informacija o usluzi Internet@TV. Za
testiranje vaše mrežne veze upotrijebite
mogućnost Check the speed of your internet
connection (Provjera brzine internetske veze).
- YouTube : Možete gledati video sadržaje
emitirane s YouTube-a.
✎ NAPOMENA
 Dostupne usluge internetskog sadržaja mogu
se dodavati ili brisati.
Samsung AppS
Ovdje možete pronaći razne aplikacije
organizirane u različitim kategorijama. Za neke
aplikacije preuzimanje se naplaćuje.
Samsung AppS
What's New!
 Video
 Sports
 Lifestyle
 Games
 Infomation
 Other

Video
Featured
1/1
Most downloaded
Most recent
YouTube
Name
Free
TV store Test User002
My Applications
Help
a Login
b Thumbnail View
d Sort By
' Return
My Application
Prikazuje popis aplikacija.
Help
Imate li pitanja u vezi usluge Internet@TV, prvo
pogledajte ovaj dio. Ako vam nijedan od savjeta
ne pomaže, posjetite web-mjesto za pomoć.
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 57
57
2010-05-10
10:02:48
Mrežne usluge
BD-LIVE™
Kada je proizvod spojen na mrežu, možete uživati
u raznim sadržajima usluga povezanih s filmovima
pomoću diska koji podržava BD-LIVE.
1. Provjerite veličinu preostale memorije.
Za prihvat usluga BD-LIVE memorijski uređaj
mora sadržavati najmanje 1 GB slobodnog
prostora.
2. Umetnite Blu-ray disk koji podržava uslugu
BD-LIVE.
3. Odaberite stavku iz raznih sadržaja usluge
BD-LIVE koje vam pruža proizvođač diska.
✎ NAPOMENA
 Način uporabe usluge BD-LIVE i pruženog
sadržaja može se razlikovati ovisno o
proizvođaču diska.
Obavijest o nadogradnji softvera
U mrežnoj vezi proizvod će vas skočnom porukom
obavijestiti o novoj verziji softvera.
1. Uključite proizvod.
2. U izborniku Software Upgrade postavite
stavku Auto Upgrade Notification na On.
(Pogledajte stranicu 40)
Ako je dostupna nova verzija softvera,
proizvod će vas skočnom porukom obavijestiti.
3. Za nadogradnju programske opreme odaberite
Yes.
Automatski se isključuje prije ponovnog pokretanja.
(Nikada ga nemojte ručno isključivati.)
4. Pojavit će se skočni prozor koji prikazuje
napredovanje ažuriranja. Po završetku
ažuriranja proizvod će se automatski ponovo
isključiti.
5. Za isključivanje proizvoda pritisnite tipku
POWER.
✎ NAPOMENA
 Ažuriranje će biti dovršeno kada se proizvod
nakon ponovnog pokretanja isključi. Za
uključivanje i uporabu ažuriranog proizvoda
pritisnite tipku POWER.
Nikada ručno ne isključujte proizvod tijekom
postupka ažuriranja.
 Tvrtka Samsung Electronics ne snosi pravnu
odgovornost za kvar proizvoda čiji je uzrok
nestabilna internetska veza ili nemar korisnika
tijekom ažuriranja softvera.
58
Uporaba funkcije AllShare
Funkcija AllShare omogućava vam reprodukciju
glazbe, video zapisa i datoteka fotografija iz
vašeg osobnog računala putem proizvoda.
Za upotrebu funkcije AllShare morate spojiti
proizvod s osobnim računalom preko mreže (vidi
str. 23~24) i na osobno računalo instalirati softver
SAMSUNG PC Share Manager.
1. Posjetite web-mjesto tvrtke Samsung na
adresi www.samsung.com.
2. Preuzmite softver SAMSUNG PC Share
Manager (SAMSUNG Upravljač zajedničke
uporabe osobnog računala) i instalirajte ga na
osobno računalo.
3. Po dovršetku instalacije na radnoj površini
vidjet ćete ikonu softvera SAMSUNG PC
Share Manager. Za pokretanje aplikacije
dvaput pritisnite ikonu.
4. Odaberite mapu za zajedničku uporabu iz
okna My Computer (Moje računalo) i pritisnite
ikonu Share Folder Enabled ( ).
(Za uklanjanje zajedničke mape: Odaberite
mapu koju želite ukloniti iz zajedničkih mapa i
kliknite na ikonu Share Folder Disabled ( ).
5. Za ažuriranje dijeljenog stanja mapa na
poslužitelju pritisnite ikonu Set Change State
( ).
6. Kako bi proizvod pronašao poslužiteljsko
osobno računalo, pritisnite stavku izbornika
Share.
Pritisnite stavku Set Device Policy, a zatim
Accept.
SAMSUNG PC Share Manager
File
Share
Server
Help
Server : PC Share Manager
Set Device Policy
My Computer
Shared Folder
C: Document and settings Admin
IP
Device
Name
Size
Kind
SAMSUNG Blu-ray
FolderXXX.XXX.X.XX
1
FileDisc Player
Folder 2
Folder 3
Folder
State
Folder 1
Deny
Delete Selected Item
Full Path
Set State
C: Document and settin..
Accept
File
File
OK
Cancel
7. Pritisnite ikonu Set Change State (
na početni izbornik za proizvod.
) i idite
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 58
2010-05-10
10:02:49
05
Brzi pregled programa aplikacije
6
1
SAMSUNG PC Share Manager
File
Share
Server
Help
Server : PC Share Manager
2345
My Computer
Shared Folder
C: Document and settings Admin
Name
Folder 1
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
Size
Kind
File
Folder 2
File
Folder 3
File
8
No Disc
a Change Device
d View Devices
Mrežne usluge
8. Za odabir uređaja koristite CRVENU(A) tipku ili
PLAVU(D) tipku za odabir datoteke za
reprodukciju.
(Za reprodukciju datoteka videozapisa, glazbe
ili fotografija pogledajte stranice 41~49.)
Folder
Folder 1
Full Path
C: Document and settin..
7
" Enter
✎ NAPOMENA
 Ovisno o izvedbi vanjskog modema ili
usmjerivača, HD video zapis možda se neće
ispravno reproducirati.
 Ako vaš sustav koristi vatrozid, proizvod
1
Traka izbornika
2
Ikona Omogućavanje zajedničke mape:
Koristite ako želite mapu iz vašeg osobnog
računala odabrati za zajedničku uporabu.
3
Ikona Onemogućavanje zajedničke mape:
Koristite ako želite isključiti zajedničku uporabu
mape.
4
Ikona Osvježi: Koristite ako želite osvježiti
popis mapa i datoteka u direktoriju My
Computer (Moje računalo).
5
Ikona Ažuriraj: Izaberite mapu za zajedničku
uporabu i ne zaboravite pritisnuti ovu tipku.
Ažurirano stanje primijenit će se na poslužitelj.
6
Poslužitelj: Prikazuje naziv poslužitelja za
zajedničku uporabu.
7
Zajednička mapa: Prikazuje popis zajedničkih
mapa.
8
Moje računalo: Prikazuje popis mapa i
datoteka u osobnom računalu.
možda neće moći pronaći osobno računalo na
zaslonu televizora.
 Funkcija AllShare ne podržava sljedeće
funkcije:
- Background Music (Pozadinsku glazbu) i
funkcije njezinih postavki
- Razvrstavanje datoteka po želji u mapama
Photo (Fotografije), Music (Glazba) i Movie
(Film).
- Funkciju Change Group (Promjena grupe).
- Funkciju Safe Remove (Sigurno uklanjanje).
 Način razvrstavanja može se razlikovati ovisno
o radu poslužitelja.
 Način traženja i preskakanja može se
razlikovati ovisno o radu poslužitelja.
 Tijekom reprodukcije video zapisa ne prikazuje
se vrijeme reprodukcije.
 Za uporabu funkcije AllShare smjestite
proizvod i osobno računalo u istu podmrežu.
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 59
59
2010-05-10
10:02:50
Ostale informacije
Rješavanje problema
Ako proizvod ne radi pravilno, pogledajte donju tablicu. Ako problem koji imate nije dolje naveden ili
ako navedena uputa ne pomaže, isključite proizvod, iskopčajte kabel za napajanje i kontaktirajte
najbližeg ovlaštenog prodavača ili servisni centar Samsung Electronics.
Simptom
Provjera/popravak
Ne mogu izbaciti disk.
• Je li kabel za napajanje pravilno utaknut u utičnicu?
• Isključite napajanje, a zatim ga ponovno uključite.
Uređaj iPod se ne spaja.
• Provjerite stanje konektora iPod-a i postolja.
• Uvijek ažurirajte softver za iPod.
Reprodukcija ne počinje.
• Provjerite regionalni broj BD/DVD-a.
BD/DVD diskovi koji su kupljeni u inozemstvu možda se neće moći
reproducirati.
• Na ovom proizvodu ne može se reproducirati CD-ROM i DVD-ROM.
• Uvjerite se da je razina ocjenjivanja točna.
Reprodukcija ne započinje odmah
po pritisku tipke reproduciraj/
privremeno zaustavi.
• Koristite li oštećen ili disk s ogrebotinama na površini?
• Obrišite disk.
Ne proizvodi se zvuk.
• Nema zvuka tijekom brze reprodukcije, spore reprodukcije i reprodukcije u
koracima.
• Jesu li zvučnici pravilno spojeni? Je li postavka zvučnika pravilno prilagođena?
• Je li disk ozbiljno oštećen?
Zvuk se može čuti samo s
nekoliko zvučnika, a ne sa sva 3.
• Na određenim BD/DVD diskovima zvuk se proizvodi samo s prednjih zvučnika.
• Provjerite jesu li zvučnici pravilno spojeni.
• Namjestite glasnoću.
• Prilikom slušanja CD-a, radija ili televizije zvuk proizvode samo prednji zvučnici.
Daljinski upravljač ne radi.
• Je li daljinski upravljač korišten unutar radnog raspona kuta i udaljenosti?
• Jesu li baterije prazne?
• Jeste li pravilno odabrali funkcije načina rada (TV/BD) daljinskog upravljača (TV
ili BD)?
• Disk se okreće, ali nema slike.
• Kvaliteta slike je slaba, a slika
titra.
• Je li uključeno napajanje televizora?
• Jesu li kabeli za video pravilno spojeni?
• Je li disk prljav ili oštećen?
• Loše proizveden disk možda se ne može reproducirati.
Audio jezik i titlovi ne rade.
• Audio jezik i titlovi ne rade ako ih disk ne sadrži.
Zaslon izbornika ne pojavljuje se
čak i kada je odabrana funkcija
izbornika.
• Koristite li disk koji ne sadržava izbornike?
60
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 60
2010-05-10
10:02:52
06
Provjera/popravak
Omjer visine i širine slike ne
može se promijeniti.
• 16:9 BD/DVD-ove možete reproducirati u načinu rada 16:9 Wide, 4:3 Letter
Box ili 4:3 Pan - Scan, a 4:3 BD/DVD-ovi mogu se gledati samo u omjeru 4:3.
Pogledajte omotnicu Blu-ray diska, a zatim odaberite odgovarajuću funkciju.
• Uređaj ne radi.
(Primjer: napajanje nestaje ili
se čuje čudna buka.)
• Isključite napajanje pa pritisnite i zadržite gumb ZAUSTAVI ( ) duže od
5 sekundi bez umetnutog diska.
- Uporaba funkcije RESET izbrisat će sve pohranjene postavke.
Ne koristite ovo osim ako nije nužno.
• Uređaj ne radi normalno.
Zaboravljena je lozinka za razinu
ocjenjivanja.
• Bez umetnutog doska, pritisnize i držite pritisnutom tipku ZAUSTAVI ( ) na
uređaju dulje od 5 sekundi. Na zaslonu se pojavljuje poruka „INIT“, a sve
postavke vraćaju se na tvornički zadane vrijednosti.
Zatim pritisnite tipku POWER.
- Uporaba funkcije RESET izbrisat će sve pohranjene postavke.
Ne koristite ovo osim ako nije nužno.
Radio prijam nije moguć.
• Je li antena pravilno spojena?
• Ako je ulazni signal antene slab, postavite vanjsku FM antenu u područje s
dobrim prijemom.
Kada slušate TV audio putem
uređaja, ne čuje se zvuk.
• Ako tipku OTVORI/ZATVORI ( ) pritisnete dok slušate TV audio pomoću
funkcije D.IN ili AUX, BD/DVD funkcije se uključuju, a TV audio zvuk se isključuje.
Na zaslonu se pojavljuje „Not
Available“.
• Značajke ili radnja se ne mogu trenutno dovršiti jer:
1. to ne dopušta softver BD/DVD-a.
2. softver BD/DVD-a ne podržava ovu značajku (npr. kutove).
3. ova značajka trenutno nije dostupna.
4. ste zatražili naslov, broj poglavlja ili vrijeme traženja koje je izvan raspona.
Ako je HDMI izlaz postavljen na
razlučivost koju vaš televizor ne
podržava (npr. 1080 p), možda
nećete moći vidjeti sliku na
televizoru.
• Pritisnite i držite pritisnutom tipku ZAUSTAVI ( ) na prednjoj ploči dulje od 5
sekundi bez umetnutog diska. Sve će se postavke vratiti na tvorničke.
Nema HDMI izlaza.
• Provjerite vezu između televizora i HDMI utičnice na uređaju.
• Provjerite podržava li televizor razlučivost HDMI ulaza od 576p(480p)/720p/
1080i/1080p.
Abnormalni HDMI izlazni zaslon.
• Ako se na zaslonu pojavljuje slučajni šum, vaš televizor ne podržava HDCP
(zaštitu digitalnog sadržaja visoke propusnosti).
• Nakon vraćanja na tvorničke postavke svi će korisnički podaci spremljeni u
podacima BD-a biti izbrisani.
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 61
Ostale informacije
Simptom
61
2010-05-10
1:33:36
Ostale informacije
Simptom
Provjera/popravak
Funkcija PC Share Manager
Mogu vidjeti mape u zajedničkoj
uporabi preko funkcije PC Share
Manager, ali ne mogu vidjeti
datoteke.
• Prikazuju se samo datoteke koje odgovaraju kategorijama Image (Slika), Music
(Glazba) i Movie (Film) pa se tako datoteke koje ne odgovaraju tim kategorijama
možda ne prikazuju.
Funkcija AllShare
Videozapis se prikazuje u
prekidima.
• Provjerite je li mreža stabilna.
• Provjerite je li mrežni kabel pravilno spojen i je li mreža preopterećena.
• Nestabilna je bežična veza između poslužitelja i proizvoda.
Provjerite vezu.
AllShare veza između televizora i
osobnog računala nestabilna je.
• IP adresa unutar iste podmreže treba biti jedinstvena, u protivnom podudaranje IP
adresa može dovesti do navedene pojave.
• Provjerite je li vam omogućen vatrozid.
Ako jest, onemogućite funkciju vatrozida.
BD-LIVE
Ne mogu se spojiti s BD-LIVE
poslužiteljem.
• Provjerite je li mrežna veza uspješna ili ne pomoću izbornika Network Test.
(Pogledajte stranicu 38)
• Provjerite je li USB memorijski uređaj spojen s proizvodom ili nije.
• Za prihvat usluge BD-LIVE memorijski uređaj mora sadržavati najmanje 1 GB
slobodnog prostora.
Raspoloživi prostor možete provjeriti u funkciji BD Data Management.
(Pogledajte stranicu 33)
• Provjerite je li u izborniku BD-LIVE Internet Connection postavljena opcija Allow
(All).
• Ako ne uspije ništa od navedenog, obratite se pružatelju sadržaja ili ažurirajte
najnoviju programsku opremu.
Pri uporabi usluge BD-LIVE javlja
se greška.
• Za prihvat usluge BD-LIVE memorijski uređaj mora sadržavati najmanje 1 GB
slobodnog prostora.
Raspoloživi prostor možete provjeriti u funkciji BD Data Management (Upravljanje
podacima s Blu-ray diska). (Pogledajte stranicu 33)
✎ NAPOMENA
 Nakon vraćanja na tvorničke postavke svi će korisnički podaci spremljeni u podacima BD-a biti
izbrisani.
62
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 62
2010-05-10
10:02:52
06
Ostale informacije
Specifikacije
Općenito
Prijamnik za FM
Težina
Dimenzije
Raspon radne temperature
Raspon vlažnosti
Omjer signal/buka
Korisna osjetljivost
Ukupno harmonijsko izobličenje
BD (Blu-ray disk)
DVD (digitalni višenamjenski disk)
Disk
CD : 12cm (KOMPAKTNI DISK)
CD : 8 cm (KOMPAKTNI DISK)
Kompozitni video
Video izlaz
Komponentni video
Video/audio
HDMI
Izlazna snaga prednjeg zvučnika
Izlazna snaga zvučnika za vrlo niske
tonove
Pojačalo
Frekvencijski odziv
S/N omjer
Odvajanje kanala
Ulazna osjetljivost
Sustav zvučnika
Zvučnik
Impedancija
Raspon frekvencije
Razina izlaznog pritiska zvuka
Nominalni ulaz
Maksimalni ulaz
Dimenzije (Š x V x D)
Težine
2.5 kg
420(Š) x 133(V) x 178(D) mm
+5°C do +35°C
10 % do 75 %
70 dB
10 dB
0.5 %
Brzina čitanja : 4,917 m/s
Brzina čitanja : 3,49 ~ 4.06 m/s
Približno vrijeme reprodukcije (jednostrani, jednoslojni disk): 135 min
Brzina čitanja : 4,8 ~ 5,6 m/s
Maksimalno vrijeme reprodukcije : 74 min
Brzina čitanja : 4,8 ~ 5,6 m/s
Maksimalno vrijeme reprodukcije : 20 min
1 kanal: 1,0 Vp-p (opterećenje 75 Ω)
Blu-ray disk: 576i(480i)
DVD: 576i(480i)
Y : 1,0 Vp-p (opterećenje 75 Ω)
Pr: 0,70 Vp-p (opterećenje 75 Ω)
Pb: 0,70 Vp-p (opterećenje 75 Ω)
Blu-ray disk: 1080i, 720p, 576p(480p), 576i(480i)
DVD: 576p(480p), 576i(480i)
1080p, 1080i, 720p, 576p(480p)
PCM višekanalni audio, audio prijenosa biranih podataka, PCM audio
133 W x 2 (3 Ω)
134 W (3 Ω)
Analogni ulaz
Digitalni ulaz
70 dB
60 dB
(AUX) 500 mV
20 Hz~20 kHz (±3 dB)
20 Hz~44 kHz (±3 dB)
2.1-kanalni sustav zvučnika
Zvučnik za vrlo niske tonove
Prednji
3Ω
3Ω
40Hz ~ 160Hz
140Hz~20kHz
88dB/W/M
87dB/W/M
134W
133W
268W
266W
Prednji : 90 x 334,5 x 68,5 mm (podnožje stalka : 109 x 98 mm)
Zvučnik za vrlo niske tonove : 168 x 350 x 295 mm
Prednji : 1,15 kg, Zvučnik za vrlo niske tonove : 4,5 kg
*: Nominalna specifikacija
- Samsung Electronics Co., Ltd pridržava pravo promjene specifikacija bez prethodne obavijesti.
- Težina i dimenzije su približni.
- Dizajn i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Informacije o napajanju i potrošnji struje potražite na naljepnici zalijepljenoj na proizvod.
Hrvatski
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 63
63
2010-05-10
10:02:52
Kontaktirajte SAMSUNG U CIJELOME SVIJETU
Ako imate pitanja ili komentare vezano uz Samsung proizvode, kontaktirajte SAMSUNG centar za korisnike.
Area
Contact Center 
` North America
Canada
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Mexico
01-800-SAMSUNG (726-7864)
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
` Latin America
Argentine
0800-333-3733
0800-124-421
Brazil
4004-0000
Chile
800-SAMSUNG (726-7864)
Nicaragua
00-1800-5077267
Honduras
800-7919267
Costa Rica
0-800-507-7267
Ecuador
1-800-10-7267
El Salvador
800-6225
Guatemala
1-800-299-0013
Jamaica
1-800-234-7267
Panama
800-7267
Puerto Rico
1-800-682-3180
Rep. Dominica 1-800-751-2676
Trinidad &
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Tobago
Venezuela
0-800-100-5303
Colombia
01-8000112112
` Europe
0810 - SAMSUNG
Austria
(7267864, € 0.07/min)
Belgium
02-201-24-18
Czech
800 - SAMSUNG
(800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
261 03 710
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
U.K
Eire
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 64
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Switzerland
Contact Center 
Web Site
0848 - SAMSUNG (7267864, www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
CHF 0.08/min)
ch_fr/ (French)
8-800-77777
www.samsung.com
8000-7267
www.samsung.com
800-7267
www.samsung.com
Lithuania
Latvia
Estonia
` CIS
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
` Asia Pacific
Australia
New Zealand
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
1300 362 603
www.samsung.com
0800 SAMSUNG (0800 726 786) www.samsung.com
400-810-5858
China
www.samsung.com
010-6475 1880
www.samsung.com/
hk
Hong Kong
(852) 3698-4698
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282
1800 110011
India
www.samsung.com
1800 3000 8282
1800 266 8282
0800-112-8888
Indonesia
www.samsung.com
021-5699-7777
Japan
0120-327-527
www.samsung.com
Malaysia
1800-88-9999
www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG
Philippines
(726-7864)
www.samsung.com
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
Singapore
1800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
1800-29-3232
Thailand
www.samsung.com
02-689-3232
Taiwan
0800-329-999
www.samsung.com
Vietnam
1 800 588 889
www.samsung.com
` Middle East & Africa
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
South Africa
0860-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Bahrain
8000-4726
Jordan
800-22273
2010-05-10
10:02:53
HT-C7200_XEO_CRO_0510.indd 65
2010-05-10
10:02:53
Download PDF

advertising