HT-Z110
Sustav digitalnog
kućnog kina
korisnički priručnik
zamislite mogućnosti
Zahvaljujemo vam na kupnji ovog Samsungovog proizvoda.
Za primanje potpunije usluge molimo,
registrirajte svoj proizvod na
www.samsung.com/global/register
AH68-02053H
Sigurnosna upozorenja
POZOR
OPASNOST OD STRUJNOG
UDARA. NE OTVARATI
PAŽNJA:
DA BI SE SMANJILA OPASNOST OD STRUJNOG
UDARA, NE SKIDATI STRAŽNJI POKLOPAC. NEMA
DIJELOVA KOJI SE MOGU SERVISIRATI. POVJERITE
SERVISIRANJE KVALIFICIRANOM OSOBLJU.
CRO
Upotreba kontrola, podešenja ili izvedba postupaka osim onih
koji su ovdje specificirani, može rezultati opasnom izloženošću
zračenju.
PRIPREMA
LASERSKI PROIZVOD1. KLASE
LASERSKI PROIZVOD 1. KLASE
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
Mjere predostrožnosti
POZOR - NEVIDLJIVO LASERSKO ZRAČENJE KAD JE
UREĐAJ OTVOREN I ELEKTROSIGURNOSNE
SKLOPKE ISKLJUČENE, IZBJEGAVATI
IZLAGANJE ZRAČENJU.
Simbol upućuje na opasan napon koji može
uzrokovati strujni udar i stavljen je u uređaj.
Ovaj simbol vas upućuje na važne upute za rad i
održavanje uz uređaj.
Paziti da izmjenična struja u vašoj kući bude u skladu s identifikacijskom naljepnicom smještenom sa stražnje strane vašeg playera.
Vodoravno instalirajte svoj player na odgovarajuću podlogu (namještaj), tako da oko njega bude dovoljno mjesta za ventilaciju (3~4inča).
Pomno provjerite da ventilacijski otvori ne budu pokriveni. Nemojte ništa stavljati na player. Ne stavljajte player na pojačalo niti drugu
opremu koja se zagrijava. Prije premještanja playera, pazite da prostor za disk bude prazan. Ovaj player namijenjen je za trajnu uporabu. Isključivanje DVD playera na standardni stand-by način ne isključuje dovod struje. Kako bi se player potpuno isključio iz dovoda
struje, izvaditi utikač iz utičnice, pogotovo ako se ne koristi dulje vrijeme.
UPOZORENJA: Za smanjenje opasnosti od požara ili strujnog
udara, ne izlagati ovaj uređaj kiši ni vlazi.
POZOR: ZA SPRJEČAVANJE STRUJNOG UDARA,
UMETNUTI ŠIROKI RUB UTIKAČA U ŠIROKI UTOR,
UMETNUTI DO KRAJA.
KLASS 1 LASERSKI PROIZVOD
Ovaj Compact Disc player klasificiran je kao LASERSKI proizvod 1.KLASE.
Za vrijeme grmljavine, otpojiti utikač izmjenične struje iz
utičnice.
Skokovi napona zbog munja mogli bi oštetiti uređaj.
Oznaka prikazana na proizvodu ili popratnoj literaturi služi kao informacija
da se ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom na kraju uporabnog
vijeka. Za sprječavanje moguće štete za okoliš ili ljudsko zdravlje od strane
nekontroliranog odlaganja otpada, odvojite ga od drugih vrsta otpada i reciklirajte odgovorno, u svrhu promicanja održivog ponovnog korištenja materijalnih izvora. Korisnici kućanstava morali bi se obratiti svojem prodavaču
ili lokalnim organima za detalje o tome gdje se ovaj predmet može ekološki
sigurno reciklirati. Poslovni korisnici moraju kontaktirati svojeg dobavljača
i provjeriti uvjete iz kupoprodajnog ugovora. Ovaj proizvod ne smije se
miješati s ostalim komercijalnim otpadom.
1
Ne izlagati uređaj direktnoj sunčevoj svjetlosti ni drugim
izvorima topline.
To bi moglo uzrokovati pregrijavanje i kvar uređaja.
Phones
Zaštititi player od vlage (tj. vaza), i pretjerane topline (npr.
otvoreni kamin), ili opreme koja stvara snažna magnetska ili
električna polja (tj. zvučnici...) Otpojiti strujni kabel iz dovoda
izmjenične struje ako je player u kvaru. Vaš player nije namij
enjen industrijskoj uporabi.
Ovaj proizvod koristi se samo u osobne svrhe.
Može doći do kondenzacije ako se vaš player ili disk skladište
na niskoj temperaturi.
Ako se player transportira zimi, čekati oko 2 sata dok uređaj
prije uporabe ne dosegne sobnu temperaturu.
Baterija koja se koristi s ovim proizvodom sadrži
kemikalije koje su štetne za okoliš.
Ne odlagati baterije u kućno smeće.
2
Značajke
Sadrž
CRO
Reprodukcija više diskova i FM tuner
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II predstavlja novi oblik više-kanalnog audio signala tehnologije
dekodiranja koja poboljšava postojeći Dolby Pro Logic.
DTS (Sustav digitalnih kućnih kina)
DTS je format za audio komprimiranje kojeg je razvio Digital Theater
Systems Inc. Isporučuje punu frekvenciju 5.1-kanalnog zvuka.
Funkcija čuvara zaslona TV-a
HT-Z110 automatski osvjetljuje i potamnjuje zaslon televizora nakon 3 minute u načinu
zaustavljene reprodukcije.
HT-Z110 se automatski prebacuje na način uštede energije nakon 20 minuta u načinu
rada čuvara zaslona.
Funkcija uštede energije
HT-Z110 se automatski isključuje nakon 20 minuta u načinu zaustavljene reprodukcije.
Prilagođeni prikaz TV zaslona
HT-Z110 vam omogućuje da odaberete svoju omiljenu sliku tijekom JPEG i DVD
reprodukcije te ju postavite kao pozadinsku sliku.
3
PRIPREMA
POSTAVLJANJE
Sigurnosna upozorenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mjere predostrožnosti .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Značajke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Napomene za diskove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2
3
5
7
VEZE
Spajanje zvučnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Spajanje video izlaza na TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Funkcija P.SCAN (progresivno skeniranje) . . . . . . . 14
Povezivanje vanjskih komponenti . . . . . . . . . . . . . 15
Spajanje FM antene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
RAD
Prije uporabe kućnog kina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reprodukcija diska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MP3/WMA-CD reprodukcija . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prikazivanje informacija o disku . . . . . . . . . . . . . . .
Reprodukcija JPEG datoteke . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reprodukcija DivX-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Provjeravanje preostalog vremena . . . . . . . . . . . . .
Brza/spora reprodukcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Preskakanje prizora/pjesama . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ponovna reprodukcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A-B ponovna reprodukcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkcija koraka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkcija kuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkcija zumiranja (uvećanje prikaza na zaslonu) .
Funkcija EZ PRIKAZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odabir audio jezika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odabir jezika podnaslova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Direktni prelazak na prizor/pjesmu . . . . . . . . . . . . .
Uporaba izbornika diska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uporaba izbornika naslova . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
18
19
21
22
23
25
26
26
27
28
29
29
30
30
31
32
33
34
34
Postavljanje jezika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postavljanje vrste TV zaslona . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postavljanje roditeljskih kontrola (razina ocjenjivanja) .
Postavljanje lozinke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postavljanje pozadinske slike . . . . . . . . . . . . . . . . .
DviX (R) registracija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postavljanje načina rada zvučnika . . . . . . . . . . . . .
Postavljanje vremenskog kašnjenja . . . . . . . . . . . .
Postavljanje testnog tona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postavljanje DRC-a (kompresija dinamičkog raspona) .
Postavljanje audia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postavljanje funkcije AV SYNC . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkcija zvučnog polja (DSP)/EQ . . . . . . . . . . . . . .
Dolby Pro Logic II način rada. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dolby Pro Logic II efekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRIPREMA
HT-Z110 kombinira praktičnu mogućnost reprodukcije više diskova uključujući DVD-VIDEO,
CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW i DVD-R/RW sa sofisticiranim FM tunerom u
jednom playeru.
35
37
39
40
41
43
44
45
47
48
49
51
52
53
54
RAD RADIJA
Slušanje radija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Postavljanje postaja unaprijed . . . . . . . . . . . . . . . . 56
RAZNO
Praktične funkcije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prije pozivanja servisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upozorenja za korištenje i pohranjivanje diskova . .
Popis šifri jezika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
59
61
62
63
4
Napomene za diskove
~ 6
DVD (digitalni višenamjenski disk) nudi fantastičnu audio i video reprodukciju zahvaljujući
Dolby Digital zvučnom okruženju i MPEG-2 tehnologiji kompresije video zapisa. Sada možete
uživati u ovim realističnim efektima u svojem domu kao da ste u kinu ili koncertnoj dvorani.
Format snimanja diska
DVD playeri i diskovi šifrirani su prema regiji. Ove regionalne šifre moraju odgovarati da bi
se disk reproducirao. Ako šifre ne odgovaraju, disk se neće reproducirati.
Regionalni broj ovog playera naveden je na stražnjoj ploči playera.
CD-R diskovi
(Vaš DVD player reproducirat će samo DVD-e koji su označeni jednakim regionalnim šiframa.)
Diskovi koji se mogu reproducirati
Vrsta diska Oznaka (Logotip) Snimljeni signali
12cm
DVD-AUDIO
DVD-VIDEO
Audio + Video
8cm
COMPACT
AUDIO-CD
Veličina diska
DIGITAL AUDIO
Divx
Audio
Audio + Video
Audio + Video
Maks. vrijeme reprodukcije
Pribl. 240 min. (jednostrani)
Pribl. 480 min. (dvostrani)
Pribl. 80 min. (jednostrani)
Pribl. 160 min. (dvostrani)
12cm
74 min.
8cm
20 min.
12cm
74 min.
8cm
20 min.
Ne koristite sljedeće vrste diskova!
• LD, CD-G, CD-I, CD-ROM i DVD-ROM ne mogu se reproducirati na ovom playeru.
•
Ako se takvi diskovi reproduciraju, na zaslonu TV-a pojavit će se poruka "WRONG DISC
FORMAT" (POGREŠAN FORMAT DISKA).
DVD diskovi koji su kupljeni u inozemstvu možda se neće moći reproducirati na ovom playeru.
Ako se takvi diskovi reproduciraju, na zaslonu TV-a pojavit će se poruka "WRONG REGION
CODE" (POGREŠNA ŠIFRA REGIJE).
Zaštita od kopiranja
• Mnogi DVD diskovi šifrirani su zaštitom od kopiranja. Upravo zbog toga DVD player trebate spojiti
direktno na TV, a ne na VCR. Spajanje na VCR rezultira izobličenom slikom s DVD diskova koji su
zaštićeni od kopiranja.
•
5
Ovaj proizvod uključuje tehnologiju zaštite autorskog prava koje je zaštićeno metodama potraživanja
određenih patenata iz SAD-a i drugih intelektualnih prava na vlasništvo u vlasništvu tvrtke Macrovision
Corporation i drugih vlasnika prava. Uporabu ove tehnologije za zaštitu autorskog prava mora odobriti
tvrtka Macrovision Corporation, a namijenjena je za kućno i drugo ograničeno gledanje osim ako tvrtka
Macrovision Corporation nije odobrila drugačije. Zabranjeni su reverzibilni inženjering ili rastavljanje.
Ovaj proizvod ne podržava Secure (DRM) Media datoteke.
•
Neki CD-R diskovi možda se neće moći reproducirati ovisno o uređaju za snimanje diska (CD-snimač ili računalo) i
stanju diska.
•
Koristite 650MB/74-minutni CD-R disk.
Nemojte koristiti CD-R diskove veće od 700MB/80 minuta jer se možda neće moći reproducirati.
•
•
\Neki CD-RW mediji (za višekratno snimanje) možda se neće moći reproducirati.
Samo CD-R-ovi koji su pravilno „zatvoreni“ mogu se u potpunosti reproducirati. Ako je sesija zatvorena, ali je disk
ostao otvoren možda ga nećete moći u cijelosti reproducirati.
CD-R MP3 diskovi
•
•
•
•
•
Mogu se reproducirati samo CD-R diskovi s MP3 datotekama u ISO 9660 ili Joliet formatu.
Nazivi MP3 datoteka trebaju imati 8 ili manje znakova i ne smiju uključivati prazna mjesta ili posebne znakove (. / = +).
Koristite diskove snimljene pri brzini kompresije/dekompresije podataka većoj od 128 kb/s.
Mogu se reproducirati samo datoteke s ekstenzijama „.mp3“ i „.MP3“.
Može se reproducirati samo neprekinuto snimljen višesesijski disk. Ako na višesesijskom disku postoji prazan
segment, disk se može reproducirati samo do praznog segmenta.
•
Ako disk nije zatvoren, bit će potrebno više vremena za početak reprodukcije, a možda se i ne budu mogle
reproducirati sve snimljene datoteke.
•
Za datoteke šifrirane u formatu promjenjive brzine prijenosa podataka (VBR), tj. datoteke šifrirane u maloj i velikoj
brzini prijenosa podataka (npr. 32 kb/s ~ 320 kb/s), reprodukcija može biti isprekidana.
•
•
Najviše 500 staza može se reproducirati po CD-u.
Najviše 300 mapa može se reproducirati po CD-u.
CD-R JPEG diskovi
•
•
Mogu se reproducirati samo datoteke s ekstenzijama „.jpeg“ i „.JPEG“.
Ako disk nije zatvoren, bit će potrebno više vremena za početak reprodukcije, a možda se i ne budu mogle
reproducirati sve snimljene datoteke.
•
•
•
Mogu se reproducirati samo CD-R diskovi s JPEG datotekama u ISO 9660 ili Joliet formatu.
Imena JPEG datoteka trebaju imati 8 ili manje znakova i ne smiju uključivati prazna mjesta ili posebne znakove (. / = +).
Može se reproducirati samo neprekinuto snimljen višesesijski disk. Ako na višesesijskom disku postoji prazan
segment, disk se može reproducirati samo do praznog segmenta.
•
•
•
Na jednom CD-u može se pohraniti najviše 9.999 slika.
Pri reprodukciji Kodak/Fuji Picture CD-a, mogu se reproducirati samo JPEG datoteke u mapi sa slikama.
Diskovi sa slikama koji nisu Kodak/Fuji Picture CD-i možda će trebati više vremena da počnu s reprodukcijom ili se
možda uopće neće reproducirati.
CD-R/RW DivX Diskovi
•
Obzirom da ovaj proizvod pruža samo formate za šifriranje koje odobrava DivX Networks, Inc., DivX datoteka koju
je kreirao korisnik možda se neće moći reproducirati.
•
Nije podržana ažurirana inačica softvera za nepodržane formate.
(Primjer: QPEL, GMC, razlučivost veća od 720 x 480 piksela itd.)
•
•
Dijelovi s većom brzinom okvira možda se neće reproducirati tijekom reprodukcije DivX datoteke.
Za više informacija o odobrenim formatima tvrtke DivX Networks, Inc. molimo, posjetite „www.divxnetworks.net“.
6
PRIPREMA
1
CRO
Opis
CRO
—Stražnja ploča—
Gumb Open/Close (
Spojnik video izlaza
Gumb Play/Pause ( )
)
Gumbi Volume
Spojite utikač za video ulaz TV-a (VIDEO ULAZ)
sa spojnikom VIDEO IZLAZA. Utikači VIDEO IZLAZA KOMPONENTI
Spojite TV s video izlazima komponenti na te
utikače.
Spojnik FM antene
Gumb Stop ( )
Funkcijski gumb
Indikator stanja čekanja
Gumb za uključivanje(
)
Gumbi Tuning Up i Skip ( )
Gumbi Tuning Down i Skip ( )
Dodatna oprema
—Prikaz—
Indikatori vrste diska
Indikatori
Reproduciraj/
Zaustavi
7
Izlazni konektor vanjskog
audio izvora
Izlazni terminali
zvučnika 5.1 kanala
Prikaz statusa sustava
SVCDVD
Daljinski upravljač
Video kabel
FM antena
Korisnički priručnik
8
PRIPREMA
Ladica za disk
Opis
CRO
PRIPREMA
—Daljinski upravljač—
Umetnite baterije za daljinski
gumb DVD
gumb TUNER
gumb AUX
Gumb DIMMER
1 Uklonite poklopac
GUMB OPEN/CLOSE
Gumb POWER
spremnika za baterije na
stražnjoj strani daljinskog
upravljača pritiskanjem
i guranjem poklopca u
smjeru strelice.
Gumb SLEEP
2
Umetnite dvije AAA
baterije od 1,5 V i
obratite pozornost na
pravilne polaritete (+ i –).
3
Vratite poklopac za
baterije.
Brojčani gumbi (0~9)
Gumb REMAIN
Gumb STEP
Gumb za namjesti unaprijed/
preskoči CD
Gumb CANCEL
Gumb REPEAT
Gumb Play/Pause
gumb Stop
gumbi SEARCH
Gumbi VOLUME
Gumbi TUNING
Oprez
Gumb MENU
Gumb MUTE
Gumb RETURN
Gumb kursor/unesi
Gumb INFO
gumb PL II EFFECT
gumb PL II MODE
MEMORIJA TUNERA, gumb P.SCAN
Gumb ZOOM
Gumb AUDIO
Gumb SUBTITLE
Gumb DSP/EQ
Gumb TEST TONE
Gumb SOUND EDIT
Pratite ove mjere predostrožnosti kako biste izbjegli curenje ili pucanje ćelija:
• Baterije stavite u daljinski upravljač tako da odgovaraju polaritetu:(+) na (+) i (–) na (–).
• Koristite ispravnu vrstu baterija.Baterije koje izgledaju slično mogu imati drugačiju voltažu.
• Uvijek istodobno zamijenite obje baterije.
• Ne izlažite baterije toplini ili plamenu.
Raspon rada daljinskog upravljača
Daljinski upravljač može se koristiti do približno 23 stope/7 metara pravocrtno. Također se može
koristiti pod kutom do 30° u odnosu na horizontalu od senzora daljinskog upravljača.
Gumb LOGO
Gumb SLOW, MO/ST
Gumb EZ VIEW, NT/PAL
9
10
Spajanje zvučnika
CRO
Prije premještanja ili postavljanja proizvoda provjerite je li napajanje isključeno, a kabel za napajanje izvučen iz utičnice.
Središnji zvučnik
C
SW
L
Prednji zvučnik (L)
Prednji zvučnik (D)
R
VEZE
SL
SR
Stražnji zvučnik (L)
Stražnji zvučnik (D)
Zvučnik za niske frekvencije
Položaj DVD playera
ga na stalak ili policu ili ispod TV
• Postavite
stalka.
Odabir položaja za slušanje
Položaj za slušanje trebao bi biti takav da se TV nalazi
na udaljenosti od 2,5 do 3 puta veličine TV zaslona. TV.
Primjer: Za 32" TV-e 2~2,4 m (6~8 stopa)
Za 55" TV-e 3,5~4 m (11~13 stopa)
Poleđina glavne jedinice
Spojite ispravne utikače na poleđini DVD playera.
• Neka boje terminala zvučnika odgovaraju bojama utikača.
Prednji zvučnici L R
• Ove zvučnike postavite s prednje strane položaja
na kojem slušate, tako da su okrenuti prema vama
(oko 45°).
• Prednje plohe zvučnika poravnajte tako da njihovi
visokotonci budu u istoj visini kao i vaše uho.
• Poravnajte prednju plohu prednjih zvučnika s
prednjom plohom središnjeg zvučnika ili postavite
malo ispred prednje plohe središnjih zvučnika.
Središnji zvučnik C
• Najbolje ga je postaviti na istu visinu kao i prednje
•
zvučnike.
Također ga možete postaviti direktno iznad ili ispod TV-a.
Stražnji zvučnici SL SR
• Ove zvučnike smjestite iza svojeg položaja za slušanje.
• Ako nema dovoljno mjesta, smjestite ove zvučnike tako da gledaju jedan
prema drugom.
• Smjestite ih na oko 60 do 90 cm (2 do 3 stope) iznad svojeg uha, tako da
su lagano nagnuti prema dolje.
razliku od prednjeg i središnjeg zvučnika, stražnji zvučnici koriste
*Za
se za upravljanje uglavnom zvučnim efektima te iz njih zvuk neće
• Ne dopuštajte djeci da se igraju sa ili u blizini zvučnika.
Mogla bi se ozlijediti ako zvučnik padne.
stalno dolaziti.
Zvučnik za niske frekvencije SW
• Položaj zvučnika za niske frekvencije nije toliko bitan.
Smjestite ga gdje god želite.
11
Oprez
Napomena
• Ako zvučnik postavite blizu televizora, boja na zaslonu mogla bi biti iskrivljena zbog magnetskog polja
koje generira zvučnik. Ako se to dogodi, postavite zvučnik dalje od televizora.
12
Spajanje video izlaza na TV
Funkcija P.SCAN (progresivno skeniranje)
Odaberite jedan od dva načina za spajanje na TV.
Za razliku od običnog isprepletenog skeniranja u kojem se dva polja slikovnih informacija izmjenjuju za
stvaranje cijele slike (neparne linije skeniranja, a zatim parne linije skeniranja), progresivno skeniranje
koristi jedno polje informacija (sve linije prikazuju se u jednom prolazu) za stvaranje jasne i detaljne
slike bez vidljivih linija skeniranja.
NAČIN 1
NAČIN 2
1
Pritisnite gumb STOP.
• Ako se reproducira disk dvaput pritisnite gumb STOP kako bi se na prikazu pojavilo "STOP".
2
Pritisnite i držite gumb P.SCAN dulje od 5 sekundi na daljinskom upravljaču.
• Pritiskom i držanjem ovog gumba dulje od 5 sekundi odabirat će se naizmjence "P.SCAN" i "I.SCAN".
• Kada odaberete P.SCAN, na prikazu će se pojaviti "P.SCAN".
• Da biste postavili način P.Scan za DivX diskove, držite pritisnutim gumb P.SCAN na daljinskom
Što je progresivno (ili neisprepleteno) skeniranje?
NAČIN 1 Kompozitni video ............... Dobra kvaliteta
Isprepleteno skeniranje (1 OKVIR = 2 POLJA)
Progresivno skeniranje (PUNI OKVIR)
Spojite isporučeni video kabel od VIDEO OUT utičnice na stražnjoj ploči sustava do utičnice
VIDEO IN na TV-u.
NAČIN 2 Komponentni (progresivno skeniranje) video ........... Najbolja kvaliteta
Ako je televizor opremljen komponentnim video ulazima, spojite komponentni video kabel
(nije isporučen) od Pr, Pb i Y utičnica na stražnjoj ploči sustava na odgovarajuće utičnice na
televizoru.
U videu isprepletenog skeniranja, jedan se okvir sastoji
od dva isprepletena polja (neparni i parni) u kojem svako
polje sadrži svaku drugu vodoravnu liniju u okviru.
Najprije se prikazuje neparno polje izmjeničnih linija, a
zatim parno polje kako bi se ispunile izmjenične praznine
neparnog polja za formiranje jednog okvira.
Jedan okvir, koji se prikazuje svaku 1/30 sekunde, sadrži
dva povezana polja, tako se 60 polja prikazuje svaku
1/60 sekunde.
Način isprepletenog skeniranja namijenjen je za snimanje nepomičnog predmeta.
Napomena
Način progresivnog skeniranja sukcesivno skenira jedan
puni okvir videa duž cijelog zaslona, liniju po liniju.
Cijela slika prikazuje se u jednom trenutku za razliku od
procesa isprepletenog skeniranja kod kojeg se jedna
video slika prikazuje u seriji prolaza.
Način progresivnog skeniranja poželjan je za rad s objektima u pokretu.
• Ovisno o mogućnostima vašeg televizora, ova funkcija možda neće raditi.
14
VEZE
upravljaču dulje od 5 sekundi bez diska u jedinici (“NO DISC" na prikazu), a zatim umetnite DivX disk i
reproducirajte ga.
13
CRO
Povezivanje vanjskih komponenti
Spajanje FM antene
CRO
Povezivanje vanjske analogne komponente
Primjer: Komponente analognog signala poput VCR-a.
VEZE
FM antena (isporučena)
Audio kabel
(nije isporučen)
Ako vanjska analogna
komponenta ima samo jedan
audio izlaz, spojite lijevi ili
desni.
1
Spojite AUX (Audio) ulaz na kućnom kinu s audio izlazom na vanjskoj analognoj komponenti.
• Neka se boje spojnika podudaraju.
1 Spojite isporučenu FM antenu na FM 75Ů KOAKSIJALNI terminal.
2 Lagano pomičite žicu antene uokolo dok ne nađete položaj dobrog prijama, a zatim je pričvrstite
na zid ili drugu krutu površinu.
2
Pritisnite gumb AUX na daljinskom upravljaču da biste odabrali "AUX“ ulaz.
• Možete uporabiti u gumb FUNCTION na glavnoj jedinici.
Način rada mijenja se ovako: FM ➝ DVD/CD ➝ AUX
Napomena
Napomena
15
• Ova jedinica ne prima AM emitiranje.
• Možete spojiti utikač video izlaza VCR-a na TV, te povezati utičnice audio izlaza VCR-a na
ovaj proizvod.
16
Prije uporabe kućnog kina
Reprodukcija diska
Terminologija diskova
1
Naslovi i poglavlja (DVD-VIDEO)
• DVD-video podijeljen je na nekoliko velikih dijelova koji se nazivaju "naslovi" i manjih dijelova koji se
nazivaju "poglavlja". Tim su dijelovima pridruženi brojevi.
Ovi brojevi nazivaju se "brojevi naslova" i "brojevi poglavlja".
NASLOV 1
POGLAVLJE 1
POGLAVLJE 2
2
NASLOV 2
POGLAVLJE 3
POGLAVLJE 1
POGLAVLJE 2
3
Staze (video i glazbeni CD-i)
• Video i glazbeni CD-i podijeljeni su na dijelove koji se nazivaju "staze".
Pritisnite gumb OPEN/CLOSE da otvorite
ladicu za disk.
Umetnite disk.
• Pažljivo stavite disk u ladicu tako da naljepnica na
disku gleda prema gore.
Pritisnite gumb OPEN/CLOSE (OTVORI/
ZATVORI) da zatvorite ladicu za disk.
DVD
Tim su dijelovima pridruženi brojevi. Ti se brojevi nazivaju "brojevi staza".
CRO
CD
STAZA 1
STAZA 2
STAZA 3
STAZA 4
RAD
• Reprodukcija započinje automatski.
STAZA 5
Da biste zaustavili reprodukciju, tijekom
reprodukcije pritisnite gumb STOP.
• Ako se pritisne jedanput, prikazuje se "PRESS PLAY", a u memoriju se
Datoteke (DivX)
• DivX je podijeljen na dijelove koji se nazivaju "datoteke".
•
Tim su dijelovima pridruženi brojevi. Ti se brojevi nazivaju "brojevi datoteka".
DATOTEKA 1
DATOTEKA 2
pohranjuje zaustavni položaj. Ako se pritisne gumb PLAY/PAUSE (
) ili
ENTER reprodukcija se nastavlja od zaustavnog položaja. (Ova funkcija radi
samo s DVD-ima.)
Ako se pritisne dvaput, prikazuje se "STOP"; a ako se pritisne gumb PLAY/
PAUSE (
) reprodukcija počinje od početka.
Za privremeno zaustavljanje tijekom reprodukcije
pritisnite gumb PLAY/PAUSE.
• Za nastavak reprodukcije ponovno pritisnite gumb PLAY/PAUSE (
).
Odabir video formata
Napomena
• U ovom priručniku, upute označene s "DVD (
DVD )" primjenjive su na
DVD-VIDEO i DVD-R/RW diskove.
Pri spominjanju određene vrste DVD-a, ona se navodi zasebno.
• Ovisno o sadržaju diska, početni zaslon može se razlikovati.
17
Pritisnite i držite gumb NT/PAL na daljinskom upravljaču dulje od 5 sekundi
dok se ne isključi napajanje.
Napomena
• Ovisno o sadržaju diska, početni
zaslon može se razlikovati.
• Po zadanom, video format postavljen je na"PAL".
• "NTSC" ili "PAL" pojavit će se na prikazu. Sada kratko pritisnite gumb NT/PAL
da biste birali između "NTSC" i "PAL".
Svaka zemlja ima drugačiji standard video formata.
•
• Za normalnu reprodukciju video format diska mora biti isti kao i video format
vašeg televizora.
18
MP3/WMA-CD reprodukcija
MP3/WMA-CD reprodukcija (nastavak)
CRO
Podatkovni CD-i (CD-ROM, CD-R, CD-RW) šifrirani u MP3/WMA formatu mogu se reproducirati.
1
Pritisnite gumb
OPEN/CLOSE da
biste otvorili ladicu za
disk, a zatim umetnite
MP3/WMA disk.
2
• Pojavit će se izbornik MP3/WMA i započet
• Uporabite
će reprodukcija.
•
U načinu rada
zaustavljene reprodukcije,
uporabite
za
odabir albuma, a zatim
pritisnite gumb ENTER.
za odabir staze
3
Da biste promijenili album,
uporabite
za
odabir drugog albuma
u načinu zaustavljene
reprodukcije, a zatim
pritisnite gumb ENTER.
4
Pritisnite gumb STOP
za zaustavljanje
reprodukcije.
• Za odabir sljedećeg albuma ili staze
Izgled izbornika ovisi od MP3/WMA
disku.
ponovite gore navedene korake 2 i 3.
• WMA-DRM datoteke ne mogu se reproducirati.
• Ovisno o načinu snimanja, neki MP3/WMA-CD-i možda se neće
reproducirati.
• Sadržaj MP3-CD-a varira ovisno o MP3/WMA formatu staze
snimljene na disku.
Za reprodukciju ikone datoteke na zaslonu
Pritisnite gumb
kada je jedinica u
statusu zaustavljene reprodukcije, pa odaberite
željenu ikonu s gornjeg dijela izbornika.
• Za reprodukciju samo glazbenih datoteka odaberite ikonu
• Za gledanje samo slikovnih datoteka odaberite ikonu
• Za gledanje samo filmskih datoteka odaberite ikonu
• Za odabir svih datoteka odaberite ikonu
• Ikona glazbene datoteke
• Ikona slikovne datoteke
• Ikona filmske datoteke
• Ikona svih datoteka
19
20
RAD
Napomena
Prikaz informacija o disku
Reprodukcija JPEG datoteke
Možete vidjeti informacije o reprodukciji diska na TV zaslonu.
JPEG
CRO
Slike snimljene digitalnim fotoaparatom ili kamerom ili JPEG datoteke na računalu mogu se pohraniti na
CD, a zatim reproducirati na ovom kućnom kinu.
Funkcija rotiranja/okretanja
Pritisnite gumb INFO.
• Svaki put kad se pritisne ovaj gumb, prikaz se mijenja kako slijedi:
DVD
CD
MP3
DivX
JPEG
Tijekom reprodukcije pritišćite kursorske gumbe
,
,
, .
Gumb: Okreće okomito
Prikaz informacija nestaje sa
zaslona
Prikaz informacija nestaje sa
zaslona
Originalna slika
•
Gumb: Rotira 90° u smjeru
RAD
Gumb: Rotira 90° u
smjeru suprotnom
od kazaljke na satu
pojavljuje se na TV zaslonu!
Ako se ovaj simbol pojavi na zaslonu televizora prilikom pritiska nekog
gumba, ta radnja nije moguća s diskom koji se trenutno reproducira.
Gumb: Okreće vodoravno
Prikaz informacija nestaje sa
zaslona
• Što je naslov?
Napomena
Film koji se nalazi na DVD-VIDEO disku.
Napomena
je poglavlje?
• Ovisno o disku, informacije o disku mogu • Što
Svaki naslov na DVD disku podijeljen je na nekoliko manjih dijelova koji se
izgledati drugačije.
su 5120 x 3480 (ili 19,0 MPiksela) za standardne
JPEG datoteke i 2048 x 1536 (ili 3,0 MPiksela) za
progresivne slikovne datoteke.
nazivaju "poglavlja".
• Ovisno o disku, možete odabrati i DTS,
DOLBY DIGITAL ili PRO LOGIC.
• Maksimalne razlučivosti podržane za ovaj proizvod
• Što je staza (datoteka)?
Dio video ili glazbene datoteke snimljene na CD-u ili MP3-CD-u.
Prikaz zaslona
DVD prikaz
Prikaz NASLOVA
CD prikaz
Prikaz POGLAVLJA
Prikaz PROTEKLOG VREMENA
STEREO (L/R) prikaz
Prikaz PONOVNE REPRODUKCIJE
DOLBY DIGITAL prikaz
Prikaz AUDIO JEZIKA
Prikaz KUTA
Prikaz STAZE (DATOTEKE)
Prikaz PODNASLOVA
21
22
Reprodukcija DivX-a
CRO
Prikaz podnaslova
Funkcije na ovoj stranici primjenjuju se na reprodukciju DivX diskova.
Pritisnite gumb SUBTITLE.
Preskoči naprijed/natrag
Tijekom reprodukcije, pritisnite gumb
• Svaki put kada pritisnete ovaj gumb, vaš odabir će se mijenjati između "SUBTITLE (1/1, 1/2 ...)" i "SUBTITLE OFF".
• Ako disk ima samo jednu datoteku s podnaslovom ona će se automatski reproducirati.
• Pogledajte donji broj 2 (Funkcija Naslov) za više pojedinosti u vezi korištenja podnaslova s DivX diskovima.
.
• Prelazi na sljedeću datoteku svaki put kada pritisnete gumb
, ako
postoje više od 2 datoteke na disku.
• Prelazi na prethodnu datoteku svaki put kada pritisnete gumb
Audio prikaz
, ako
postoje više od 2 datoteke na disku.
Pritisnite gumb AUDIO.
• Ako postoji više audio staza na disku, možete se između njih prebacivati.
• Svaki put kada pritisnete ovaj gumb, vaš odabir će se mijenjati između "AUDIO(1/1, 1/2 ...)" i "
Brza reprodukcija
Za bržu reprodukciju diska pritisnite
tijekom reprodukcije.
ili
Napomena
•"
".
" je prikazano kada postoji jedan podržani jezik na disku.
DivX(Digital internet video eXpress)
• Svaki puta kada pritisnete bilo koji gumb brzina reprodukcije mijenjat će
1. Podržani formati
Funkcija petominutnog preskakanja
Tijekom reprodukcije, pritisnite gumb
,
.
1
WMV
V1/V2/V3/V7
Podržani audio formati
AC3
128~384 kb/s
44.1/48 kHz
DTS
1.5 Mb/s
44.1khz
• DivX datoteke, uključujući audio i video datoteke, stvorene u DTS formatu mogu biti podržane samo
do 6Mb/s.
2
Pritišćite kursorske gumbe
, , , kako
biste se pomaknuli do
područja koje želite uvećati.
gumb, vaš se odabir mijenja
između "ZOOM X2" i "ZOOM
OFF".
23
●
AVI
DivX3.11 ~ 5.1
Format
MP3
WMA
Brzina prijenosa 80~384 kb/s 56~128 kb/s
Frekvencija uzorkovanja
44.1 kHz
• Svaki put kad pritisnete ovaj
Napomena
Podržani video formati
Format
Podržane inačice
.
Funkcija zumiranja
Pritisnite gumb
ZOOM.
može imati probleme poput razlomljenih slika ili nedostatka zvuka.
●
.
• Reprodukcija preskače 5 minuta prema naprijed svaki put kada pritisnete gumb
• Reprodukcija preskače 5 minuta prema natrag svaki put kada pritisnete gumb
• Ovaj proizvod podržava samo sljedeće formate medija Ako video i audio formati nisu podržani, korisnik
• DivX datoteke mogu se zumirati samo u načinu rada ZOOM X2.
• DivX datoteke imaju nastavke imena .Avi , ali nisu sve .Avi datoteke
DivX datoteke, te se možda neće moći reproducirati u ovoj jedinici.
• Omjer širine i visine slike: Iako je tvornička DivX razlučivost 640*480 piksela (4:3), ovaj proizvod
podržava razlučivost do 800*600 piksela (16:9). Razlučivosti TV zaslona veće od 800 neće biti podržane.
• Kada reproducirate disk čija je frekvencija uzorkovanja veća od 48 kHz ili 320 kb/s, može doći do
titranja slike na zaslonu tijekom reprodukcije.
2. Funkcija naslova
• Morate imate nešto iskustva s izlučivanjem videa i uređivanjem kako biste ispravno koristili ovu funkciju.
• Za korištenje funkcije naslova, spremite datoteku naslova (*.smi) u datoteku istog imena kao što je DivX
multimedijska datoteka (*.avi) unutar iste mape.
Primjer. Korijen
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Do 60 brojčano-slovnih znakova ili 30 istočnoazijskih znakova (2-bitni znakovi poput korejskog ili
kineskog) za isto ime datoteke.
24
RAD
DivX je format video datoteke koji je razvila tvrtka Microsoft i temelji se na MPEG4 tehnologiji
kompresije kako bi se osigurao prijenos audio i video podataka putem Interneta u realnom vremenu.
MPEG4 se koristi za video šifriranje, a MP3 za audio šifriranje tako da korisnici mogu gledati film u
približnoj DVD audio i video kvaliteti.
se kako slijedi:
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normalno.
Provjeravanje preostalog vremena
Brza/spora reprodukcija
Brza reprodukcija
DVD
CD
• Za provjeru ukupnog i preostalog vremena naslova ili poglavlja
koje se reproducira.
Spora reprodukcija
MP3
Pritisnite
Pritisnite gumb REMAIN.
Pritisnite gumb SLOW.
.
• Svaki put kad se ovaj gumb pritisne tijekom
reprodukcije, brzina reprodukcije se mijenja ovako:
reprodukcije, brzina reprodukcije se mijenja ovako:
DivX
CD
TITLE ELAPSED
TRACK ELAPSED
TITLE REMAIN
TRACK REMAIN
CHAPTER ELAPSED
TOTAL ELAPSED
Napomena
• Ne čuje se zvuk tijekom spore
Napomena
TOTAL REMAIN
čuje samo pri 2x brzini, a ne pri brzinama 4x, 8x i 32x.
reprodukcije i reprodukcije u koracima.
• Obrnuta spora reprodukcija ne radi
s DivX-om.
Preskakanje prizora/pjesama
Pritisnite
MP3
.
• Svaki puta kad se ovaj gumb pritisne tijekom reprodukcije, reproducira se prethodno ili
slijedeće poglavlje, staza ili mapa (datoteka).
• Ne možete uzastopce preskakati poglavlja.
TRACK REMAIN
DVD
MP3
TRACK ELAPSED
TITLE 01/05 CHAPTER 002/040
TITLE 01/05 CHAPTER 004/040
25
26
RAD
• Tijekom brze reprodukcije CD-a ili MP3-CD-a, zvuk se
CHAPTER REMAIN
• Svaki put kad se ovaj gumb pritisne tijekom
DVD
Svaki put kad se pritisne gumb REMAIN
DVDVIDEO
CRO
Ponovna reprodukcija
Ponovna reprodukcija omogućuje vam neprestano reproduciranje poglavlja, naslova, staze (pjesme) ili mape
(MP3 datoteka).
DVD
CD
MP3
A-B ponovna reprodukcija
CRO
Možete uzastopno reproducirati određeni odlomak DVD-a.
JPEG
DVD
Pritisnite gumb REPEAT.
• Svaki put kad se ovaj gumb pritisne tijekom reprodukcije, način rada ponovne reprodukcije mijenja se ovako:
DVDVIDEO
CD
1
Dvaput pritisnite
gumb INFO.
2
3
Pritišćite kursorske gumbe
, da biste odabrali ‘A-’, a
zatim pritisnite gumb ENTER na
početku željenog segmenta.
Pritisnite kursorski gumb
kako biste prešli
na prikaz PONOVI
REPRODUKCIJU ( ).
Mogućnosti ponovne reprodukcije
CHAPTER
Uzastopno reproducira odabrano poglavlje.
TITLE
Uzastopno reproducira odabrani naslov.
MP3
RANDOM
Reproducira staze nasumičnim redoslijedom.
(Staza koja je već reproducirana možda će se
ponovo reproducirati.)
JPEG
DIR
Uzastopno reproducira sve staze u odabranoj mapi.
DISC
Uzastopno reproducira cijeli disk.
• Kada se pritisne gumb ENTER,
odabrani položaj se pohranjuje u
memoriji.
OFF
Poništava ponovnu reprodukciju.
4
RAD
TRACK
Uzastopno reproducira odabranu stazu.
Pritisnite gumb
ENTER na
kraju željenog
segmenta.
uzastopno se
• Navedeni segment
.
reproducira
A-
A-B
REPEAT : AÐB
A -?
REPEAT : AÐ
Za odabir načina rada ponovne reprodukcije na zaslonu s
informacijama o disku
1
2
3
4
27
Dvaput pritisnite gumb INFO.
Pritisnite kursorski gumb
kako biste prešli na prikaz
PONOVI REPRODUKCIJU (
Pritisnite kursorski gumb
za odabir željenog načina
rada ponovne reprodukcije.
DVD
).
Za povratak na normalnu reprodukciju pritišćite kursorske
gumbe , da biste odabrali
OFF.
Napomena
CD
• A-B funkcija ponavljanja ne radi s MP3, CD ili JPEG diskovima.
Pritisnite gumb ENTER.
MP3 i JPEG diskove ponovnu reprodukcije ne
* Za
možete odabrati sa zaslona s prikazom informacija.
28
Funkcija koraka
Funkcija zumiranja
(uvećanje prikaza na zaslonu)
DVD
Press STEP button.
• Slika se pomiče prema naprijed za jedan okvir pri svakom pritisku ovog
CRO
DVD
Ova vam funkcija omogućuje uvećanje određenog dijela prikazane slike.
gumba tijekom reprodukcije.
1
Pritisnite gumb
ZOOM.
2
Pritišćite kursorske gumbe
, , , kako biste
se pomaknuli do područja
koje želite uvećati.
3
Pritisnite gumb
ENTER.
• Svaki put kad se ovaj gumb pritisne,
razina zumiranja mijenja se ovako:
Funkcija kuta
ZUM * 1,5
SELECT ZOOM POSITION
DVD
ZUM * 2
Ova funkcija vam omogućuje da gledate isti prizor pod različitim kutovima.
2
Pritisnite kursorski
gumb kako
biste prešli na
prikaz KUT ( ).
1/3
3
1/3
Pritišćite kursorske , ili brojčane gumbe
za odabir željenog kuta.
• Svaki put kad se pritisne gumb, kut se mijenja ovako:
1/3
ZUM ISKLJUČEN
Napomena
• Pri reprodukciji DivX diska dostupan je samo 2:1 zum.
Funkcija EZ VIEW
RAD
1
Pritisnite gumb
INFO.
ZUM * 3
DVD
Pritisnite gumb EZ VIEW.
• Svaki put kad se ovaj gumb pritisne, funkcija zumiranja se uključuje i isključuje.
• Kada se film reproducira u formatu širokog zaslona, crne trake na vrhu i u dnu
zaslona TV-a mogu se ukloniti pritiskom gumba EZ VIEW.
2/3
3/3
EZ VIEW
Napomena
• Funkcija kuta radi samo s diskovima na kojima su snimljeni
višestruki kutovi.
29
EZ VIEW OFF
Napomena
• Ova funkcija neće raditi ako je DVD snimljen u formatu kuta višestruke kamere.
• Crne trake ipak mogu ostati jer neki DVD diskovi imaju ugrađeni omjer horizontale i vertikale.
• Ova značajka ne podržava DivX diskove.
30
Odabir audio jezika
Odabir jezika podnaslova
Funkcija za odabir audio jezika
Funkcija za odabir jezika podnaslova
1
Dvaput pritisnite
gumb INFO.
2
DVD
Pritišćite kursorske ,
ili brojčane gumbe
za odabir željenog audio
jezika.
1
Dvaput pritisnite
gumb INFO.
2
3
Pritišćite kursorski
ili brojčane gumbe
za odabir željenog
podnaslova.
CRO
DVD
Pritisnite kursorski
gumb kako biste
prešli na prikaz
PODNASLOV ( ).
• Ovisno o broju jezika na DVD disku,
drugi audio jezik (ENGLESKI,
ŠPANJOLSKI, FRANCUSKI itd.)
odabire se pri svakom pritisku gumba.
SP 2/3
EN 1/3
EN 01/ 03
RAD
FR 3/3
OFF
SP 02/ 03
FR 03/ 03
OFF / 03
Napomena
• Za rad s ovom funkcijom, možete pritisnuti i gumbe Select AUDIO ili Select
SUBTITLE na daljinskom upravljaču.
• Ovisno o disku, funkcije podnaslova i audio jezika možda neće biti
dostupne.
31
32
Direktno premještanje na prizor/pjesmu
Uporaba izbornika diska
CRO
DVD
Izbornike možete koristiti za audio jezik, jezik podnaslova, profil itd. Sadržaj DVD izbornika razlikuje se od diska
do diska.
DVD
1
CD
Premještanje na naslov/stazu
2
Pritisnite gumb
INFO.
01/05
001/040
0:00:37
1/1
Pritišćite kursorske , ili
brojčane gumbe za odabir
željenog naslova/staze, a
zatim pritisnite gumb ENTER.
03/05
001/002
0:00:01
Premještanje na poglavlje
3
1/1
Pritišćite kursorske
gumbe , kako
biste prešli na prikaz
Poglavlje ( ).
01/05
001/040
0:00:01
1
U načinu rada
zaustavljene
reprodukcije pritisnite
gumb MENU.
5
Pritišćite kursorske
gumbe , kako
biste prešli na prikaz
vremena.
Pritišćite kursorske
, , , ili brojčane
gumbe za odabir
željene stavke.
• Pritisnite gumb ENTER.
podržava, na zaslonu se pojavljuje poruka "This
menu is not supported" (Ovaj izbornik nije podržan).
1/1
ENTER
MOVE
EXIT
ENTER
EXIT
Premještanje na određeno vrijeme
6
Pritisnite brojčane gumbe
za odabir željenog
vremena, a zatim
pritisnite gumb ENTER.
Napomena
• Prikaz izbornika diska može se razlikovati ovisno o disku.
Uporaba izbornika naslova
RAD
4
Premještanje na određeno vrijeme
3
• Kada odaberete izbornik diska kojeg disk ne
MOVE
Premještanje na poglavlje
Pritišćite kursorske
gumbe , ili brojčane
gumbe za odabir željenog
poglavlja, a zatim
pritisnite gumb ENTER.
2
Pritišćite kursorske
gumbe , za prijelaz
na "DISC MENU", a
zatim pritisnite gumb
ENTER.
DVD
Za DVD-e koji sadrže višestruke naslove možete vidjeti naslov svakog filma.
Ovisno o disku, raspoloživost ove funkcije može varirati.
01/05
025/040
0:00:01
1/1
01/05
025/040
1:17:30
1/1
01/05
028/040
1:30:00
1/1
1
MP3
JPEG
U načinu rada
zaustavljene
reprodukcije pritisnite
gumb MENU.
2
Pritišćite kursorski
gumb , za
prijelaz na "Title
Menu".
3
Pritisnite gumb
ENTER.
• Pojavljuje se izbornik naslova.
Pritisnite brojčane
gumbe.
• Reproducira se odabrana datoteka.
• Pri reprodukciji MP3 ili JEPG diska ne
možete koristiti
,
za prijelaz u
mapu. Za prijelaz u mapu, pritisnite
(Stop), a zatim , .
Napomena
• Možete pritisnuti gumb
na
daljinskom upravljaču za direktan
prijelaz na željeni naslov, poglavlje
ili stazu.
• Ovisno o disku, možda nećete moći
prijeći na odabrani naslov ili vrijeme.
MOVE
ENTER
MOVE
ENTER
EXIT
Pritisnite gumb MENU za izlazak iz zaslona postavljanja.
Napomena
33
EXIT
• Prikaz izbornika naslova može se razlikovati ovisno o disku.
34
Postavljanje jezika
CRO
OSD jezik (prikaza na zaslonu) je tvornički postavljen na engleski.
1
U načinu rada
zaustavljene
reprodukcije pritisnite
gumb MENU.
2
Pritisnite kursorski
gumb za prijelaz
na "Setup", a zatim
pritisnite gumb
ENTER.
3
Odaberite
"Language", a
zatim pritisnite
gumb ENTER.
4
Pritišćite kursorski
gumb , za odabir
"OSD Language", a
zatim pritisnite gumb
ENTER.
5
Pritišćite kursorski gumb
, za odabir željenog
jezika, a zatim pritisnite
gumb ENTER.
• Kada je postavljanje završeno, OSD će
biti na engleskom ako je odabran engleski
jezik.
MOVE
ENTER
EXIT
MOVE
ENTER
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Pritisnite gumb MENU za izlazak iz zaslona postavljanja.
Napomena
• Za odabir drugog jezika odaberite OTHER i unesite šifru jezika svoje zemlje.
(Šifre jezika nalaze se na stranici 62)
Može se odabrati jezik AUDIO, SUB TITLE i DISC MENU.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Odabir zaslonskog jezika
MOVE
35
SELECT
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Odabir audio jezika
(snimljenog na disku)
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Odabir jezika za
podnaslov
(snimljenog na disku)
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Odabir jezika za izbornik diska
(snimljenog na disku)
odabrani jezik nije snimljen
* Ako
na disk, jezik izbornika neće
se promijeniti čak i ako ste ga
postavili na željeni jezik.
36
POSTAVLJANJE
Pritisnite gumb RETURN za povratak na prethodnu razinu.
Postavljanje vrste TV zaslona
CRO
Ovisno o vrsti TV-a (široki zaslon ili konvencionalni 4:3) možete odabrati omjer visine i širine slike na TV-u.
1
U načinu rada
zaustavljene
reprodukcije pritisnite
gumb MENU.
2
Pritisnite kursorski
gumb za prijelaz
na "Setup", a zatim
pritisnite gumb ENTER.
Prilagodba omjera visine i širine slike na TV-u (veličina zaslona)
Vodoravan ili okomit omjer veličine zaslona konvencionalnih TV-a je 4:3, dok je kod TV-a širokog
zaslona i visoke razlučivosti on 16:9. Ovaj omjer se naziva omjer visine i širine slike. Pri reprodukciji
DVD-a snimljenih u različitim veličinama zaslona, trebate prilagoditi omjer visine i širine slike tako da
odgovara vašem televizoru ili monitoru.
• Za standardni televizor, odaberite mogućnost "4:3LB" ili "4:3PS" prema vlastitoj želji.
Odaberite "16:9" ako imate televizor sa širokim zaslonom.
: Odaberite ovu mogućnost za gledanje 16:9 slike
u načinu rada na cijelom zaslonu na televizoru sa
širokim zaslonom.
WIDE
MOVE
ENTER
MOVE
EXIT
ENTER
EXIT
• Možete uživati u omjeru visine i širine slike na širokom ekranu.
3
Pritisnite kursorski
gumb za prijelaz
na "TV DISPLAY", a
zatim pritisnite gumb
ENTER.
4
Pritišćite kursorski
gumb , za odabir
željene stavke, a
zatim pritisnite gumb
ENTER.
ćete vraćeni na prethodni zaslon.
(4:3 Letterbox)
: Odaberite ovu mogućnost za reprodukciju 16:9
slike u letter box načinu rada na standardnom
televizoru.
• Pri vrhu i pri dnu zaslona pojavljuju se crne trake.
4:3PS
(4:3 Pan&Scan)
: Odaberite ovu mogućnost za reprodukciju 16:9
slike u pan & scan načinu rada na standardnom
televizoru.
POSTAVLJANJE
• Kada je postavljanje završeno, bit
4:3LB
• Možete vidjeti samo središnji dio zaslona
(s odrezanim stranama slike 16:9).
Napomena • Ako je DVD u omjeru 4:3, ne možete ga gledati na širokom zaslonu.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• Budući da su DVD diskovi snimljeni u raznim formatima slika, oni će različito izgledati ovisno o
softveru, vrsti TV-a i postavki omjera visine i širine slike na TV-u.
Pritisnite gumb RETURN za povratak na prethodnu razinu.
37
Pritisnite gumb MENU za izlazak iz zaslona postavljanja.
38
Postavka roditeljskih kontrola (razina ocjenjivanja)
Tu funkciju koristite kako biste svojoj djeci ograničili reprodukciju nasilnih ili DVD-a za odrasle.
1
U načinu rada
zaustavljene
reprodukcije
pritisnite gumb MENU.
Postavljanje lozinke
Možete postaviti lozinku za postavku Parental (razina ocjenjivanja).
1
Pritisnite kursorski
gumb za prijelaz
na "Setup", a zatim
pritisnite gumb ENTER.
2
Pritisnite gumb
MENU.
MOVE
MOVE
4
Pritišćite kursorski
gumb , za
odabir željene razine
ocjenjivanja, a zatim
pritisnite gumb ENTER.
• Ako ste odabrali razinu 6, ne možete
•
MOVE
EXIT
gledati DVD-e s razinom 7 ili višom.
Što je razina viša, sadržaj je bliži
nasilnom ili materijalu za odrasle.
EXIT
ENTER
3
5
Unesite lozinku,
a zatim pritisnite
gumb ENTER.
Pritisnite kursorski
gumb za prijelaz na
"PASSWORD", a zatim
pritisnite gumb ENTER.
Napomena
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Pritisnite gumb
ENTER.
5
•
ENTER
EXIT
Unesite lozinku,
a zatim pritisnite
gumb ENTER.
potvrdite novu lozinku.
Postavljanje je završeno.
• Lozinka je tvornički postavljena na 7890.
• Kada je postavljanje završeno, bit ćete
vraćeni na prethodni zaslon.
Napomena
ENTER
MOVE
EXIT
ENTER
• Unesite staru lozinku, novu lozinku pa
MOVE
MOVE
4
2
Pritisnite kursorski
gumb za prijelaz
na "Setup", a zatim
pritisnite gumb
ENTER.
POSTAVLJANJE
3
Pritisnite kursorski
gumb za prijelaz
na "PARENTAL", a
zatim pritisnite gumb
ENTER.
ENTER
CRO
INPUT NUMBER
RETURN
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
INPUT NUMBER
RETURN
EXIT
• Lozinka je tvornički postavljena na 7890.
EXIT
• Ova funkcija radi samo ako DVD disk sadrži informacije o razini ocjenjivanja.
Ako ste zaboravili lozinku za razinu ocjenjivanja, učinite sljedeće:
• Dok je player u načinu rada bez diska, pritisnite i držite gumb
Pritisnite gumb RETURN za povratak na prethodnu razinu.
39
Pritisnite gumb MENU za izlazak iz zaslona postavljanja.
na glavnoj jedinici dulje od 5 sekundi. "INITIALIZE" se
pojavljuje na prikazu, a sve se postavke vraćaju na tvorničke vrijednosti.
• Pritisnite gumb POWER.
Uporaba funkcije RESET izbrisat će sve pohranjene postavke.
Ne koristite ovo osim ako nije nužno.
40
Postavljanje pozadinske slike
JPEG
CRO
DVD
Za vrijeme gledanja DVD-a ili JPEG CD-a, možete postaviti sliku koju želite kao pozadinsku sliku.
Postavljanje pozadinske slike
1
Tijekom reprodukcije,
pritisnite gumb PLAY/
PAUSE kada se pojavi
slika koja vam se sviđa.
2
Za odabir jedne od 3 postavke za pozadinsku sliku koje ste proveli
1
Pritisnite gumb
LOGO.
U načinu rada
zaustavljene
reprodukcije
pritisnite gumb MENU.
2
Pritisnite kursorski
gumb za prijelaz
na "Setup", a zatim
pritisnite gumb ENTER.
3
Pritisnite kursorski
gumb za prijelaz
na "LOGO", a zatim
pritisnite gumb ENTER.
• "COPY LOGO DATA" prikazuje se
na TV zaslonu.
COPY LOGO DATA
PAUSE
MOVE
4
5
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Pritisnite gumb
MENU za izlazak
iz zaslona
postavljanja.
• Ovo odabire jedan od 3 zaslona
• Prikazat će se odabrana
•
Pritisnite za odabir
željene stavke "USER",
a zatim pritisnite
gumb ENTER.
ENTER
POSTAVLJANJE
3
Napajanje će se
isključiti, a zatim
ponovno uključiti.
MOVE
EXIT
ENTER
s pozadinskom slikom.
pozadinska slika.
Možete odabrati do 3 postavke za
pozadinsku sliku.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Pritisnite gumb RETURN za povratak na prethodnu razinu.
MOVE
41
SELECT
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Ovo odaberite za
Ovo odaberite za postavljanje
postavljanje Samsung Logo željene slike kao pozadinske
slike kao pozadinske slike. slike.
Pritisnite gumb MENU za izlazak iz zaslona postavljanja.
42
DviX (R) registracija
Postavljanje načina rada zvučnika
Molimo, koristite registracijsku šifru kako biste registrirali ovaj player s DivX (R) formatom videa na zahtjev.
Da biste saznali više, posjetite web-mjesto www.divx.com/vod.
1
Pritisnite gumb
MENU dok je ladica
za disk otvorena.
MOVE
EXIT
ENTER
2
Izlazni signali i frekvencijski odzivi iz zvučnika biti će automatski prilagođeni prema konfiguraciji vašeg
zvučnika, bez obzira na to koriste li se određeni zvučnici ili ne.
Pritisnite kursorski
gumb za prijelaz
na "Setup", a zatim
pritisnite gumb ENTER.
MOVE
ENTER
1
U načinu rada
zaustavljene
reprodukcije
pritisnite gumb
MENU.
2
Pritisnite kursorski
gumb za prijelaz
na "Audio", a zatim
pritisnite gumb
ENTER.
EXIT
MOVE
3
Pritisnite kursorski
gumb za prijelaz na
"DIVX(R) registration",
a zatim pritisnite gumb
ENTER.
3
EXIT
ENTER
U "Speaker Setup"
pritisnite ponovno
gumb ENTER.
MOVE
4
EXIT
ENTER
Pritišćite kursorske
gumbe , , , za
pomicanje do željenog
zvučnika, a zatim
pritisnite gumb ENTER.
•
ENTER
RETURN
taj gumb, načini rada naizmjence se
prebacuju ovako: SMALL ➝ NONE.
Za L i R, način rada je postavljen na
SMALL.
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
SMALL : Ovo odaberite pri uporabi zvučnika.
NONE : Ovo odaberite kada nema spojenih zvučnika.
Napomena
• Ovisno o PRO LOGIC i STEREO postavkama, način rada zvučnika može odstupati (vidi stranicu 53).
43
44
POSTAVLJANJE
• Za C, SL i SR, svaki put kad se pritisne
MOVE
CRO
Postavljanje vremenskog kašnjenja
CRO
Ako se zvučnici ne mogu postaviti na jednakim udaljenostima od položaja za slušanje, možete prilagoditi
vrijeme kašnjenja audio signala sa središnjih i stražnjih zvučnika.
1
U načinu rada
zaustavljene
reprodukcije pritisnite
gumb MENU.
2
Pritisnite kursorski
gumb za prijelaz
na "Audio", a zatim
pritisnite gumb ENTER.
3
Pritisnite kursorski
gumb za prijelaz na
"DELAY TIME", a zatim
pritisnite gumb ENTER.
4
Pritišćite kursorske
gumbe , , , za
pomicanje do željenog
zvučnika, a zatim
pritisnite gumb ENTER.
5
Pritišćite kursorske
gumbe , kako
biste postavili
vrijeme kašnjenja.
• Vrijeme kašnjenja možete postaviti
za C između 00 i 05 ms te za SL i
SR između 00 i 15 ms.
MOVE
ENTER
EXIT
MOVE
ENTER
EXIT
Pri reprodukciji 5.1CH zvučnog okruženja možete uživati u najboljem
zvuku ako je udaljenost između vas i svakog zvučnika jednaka. Obzirom
da zvukovi dopiru do mjesta slušanja u različito vrijeme, ovisno o položaju
zvučnika, možete kompenzirati ovu razliku dodavanjem efekta kašnjenja
za zvuk iz središnjih i okolnih zvučnika.
Napomena
•S
(Dolby Pro Logic II) vrijeme kašnjenja može se razlikovati za
svaki način rada.
S AC-3 i DTS, vrijeme kašnjenja može se postaviti između 00 i 15 ms.
•
• Središnji kanal može se prilagoditi samo na 5.1-kanalnim diskovima.
45
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
• Postavljanje SREDIŠNJEG ZVUČNIKA
Ako je udaljenost Dc-a jednaka ili veća od udaljenosti
Df-a na slici, postavite način rada kao 0 ms. U protivnom,
promijenite postavku prema tablici.
Udaljenost između Df-a i Dc-a
0 inch
13.6 inches
27.2 inches
40.8 inches
4.5 feet
5.6 feet
0 inch
40.8 inches
6.7 feet
10.0 feet
13.4 feet
16.7 feet
EXIT
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
Idealno mjesto za
SREDIŠNJI ZVUČNIK
Vrijeme kašnjenja
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
• Postavljanje STRAŽNJIH (SURROUND) ZVUČNIKA
Ako je udaljenost Df-a jednaka udaljenosti Ds-a na slici,
postavite način rada kao 0 ms. U protivnom, promijenite
postavku prema tablici.
Udaljenost između Df-a i Ds-a
RETURN
POSTAVLJANJE
Postavljanje vremena kašnjenja na zvučniku
MOVE
Vrijeme kašnjenja
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
Idealno mjesto
za SURROUND
ZVUČNIK
Poželjno je postaviti sve zvučnike unutar ovog kruga.
Df: Udaljenost od PREDNJEG ZVUČNIKA
Dc: Udaljenost od SREDIŠNJEG ZVUČNIKA
Ds: Udaljenost od SURROUND ZVUČNIKA
46
Postavljanje testnog tona
Postavljanje DRC-a
(kompresija dinamičkog raspona)
Koristite značajku Testni ton za provjeru veza zvučnika.
1
U načinu rada
zaustavljene
reprodukcije ili
bez diska pritisnite
gumb MENU.
2
Ova značajka balansira raspon između najglasnijeg i najtišeg zvuka. Ovu funkciju možete koristiti za
uživanje u Dolby Digital zvuku kada gledate filmove pri niskoj glasnoći noću.
Pritisnite kursorski
gumb za prijelaz
na "Audio", a zatim
pritisnite gumb
ENTER.
3
Pritisnite kursorski gumb
za prijelaz na "TEST
TONE", a zatim pritisnite
gumb ENTER.
1
• Testni ton bit će poslan slijedom
na L ➝ C ➝ R ➝ SR ➝ SL ➝ SW.
Ako se u to vrijeme ponovno pritisne
gumb ENTER, testni ton se zaustavlja.
MOVE
ENTER
EXIT
MOVE
ENTER
U načinu rada
zaustavljene
reprodukcije ili
bez diska pritisnite
gumb MENU.
2
Pritisnite kursorski
gumb za prijelaz
na "Audio", a zatim
pritisnite gumb
ENTER.
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
Pritisnite gumb RETURN za povratak na prethodnu razinu.
EXIT
Pritisnite gumb MENU za izlazak iz zaslona postavljanja.
3
ENTER
MOVE
EXIT
Pritisnite kursorski
gumb za prijelaz
na "DRC", a zatim
pritisnite gumb
ENTER.
4
ENTER
EXIT
Pritišćite kursorski
gumb , kako
biste prilagodili
"DRC".
se pritisne kursorski gumb
• Kad
je
učinak
veći, a kada se pritisne kursorski
gumb učinak je manji.
Alternativna metoda: pritisnite gumb TEST TONE na daljinskom upravljaču.
L: Prednji zvučnik (L)
R: Prednji zvučnik (D)
C: Središnji zvučnik
SW: Zvučnik za niske frekvencije
SL: Stražnji zvučnik (L) SR: Stražnji zvučnik (D)
• Testni ton proizvest će se ovako:
Pri reprodukciji DVD-a ili CD-a ovo će raditi samo u načinu
zaustavljene reprodukcije.
Višekanalni Pro Logic način rada
• Koristite ovu funkciju da provjerite je li svaki zvučnik pravilno
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
CHANGE
RETURN
EXIT
spojen i da nema problema..
Start (Pokreni)
Da završite testni ton,
ponovo pritisnite gumb TEST TONE.
47
Pritisnite gumb RETURN za povratak na prethodnu razinu.
Pritisnite gumb MENU za izlazak iz zaslona postavljanja.
48
POSTAVLJANJE
STOP
Pritisnite gumb TEST TONE.
CRO
Postavljanje audia
CRO
Možete podesiti balans i razinu za svaki zvučnik.
Način 1
1
U načinu rada
zaustavljene
reprodukcije pritisnite
gumb MENU.
MOVE
ENTER
ENTER
MOVE
EXIT
Pritisnite kursorski gumb
za prijelaz na
"SOUND EDIT", a zatim
pritisnite gumb ENTER.
MOVE
2
RETURN
EXIT
Pritisnite kursorski
gumb za prijelaz
na "Audio", a zatim
pritisnite gumb ENTER.
4
ENTER
CHANGE
Prilikom ručne prilagodbe gumbom SOUND EDIT
Podešavanje balansa prednjeg zvučnika
1
Pritisnite gumb
SOUND EDIT,
a zatim pritisnite
kursorski gumb
, .
Podešavanje balansa prednjeg zvučnika
2
Pritisnite gumb
SOUND EDIT,
a zatim pritisnite
kursorski gumb
, .
Prilagodba razine središnjeg zvučnika
3
Pritisnite gumb
SOUND EDIT,
a zatim pritisnite
kursorski gumb
, .
EXIT
Pritišćite kursorske , ili
brojčane gumbe za odabir i
prilagodbu željene stavke.
Pritišćite gumbe , za
prilagodbu postavki.
MOVE
Način 2
RETURN
Prilagodba razine središnjeg zvučnika
4
Pritisnite gumb
SOUND EDIT,
a zatim pritisnite
kursorski gumb
, .
Prilagodba razine središnjeg zvučnika
5
Pritisnite gumb
SOUND EDIT,
a zatim pritisnite
kursorski gumb
, .
POSTAVLJANJE
3
Prilikom prilagodbe audio kvalitete uporabom zaslona za postavljanje
EXIT
Napomena
Pritisnite gumb RETURN za povratak na prethodnu razinu.
Pritisnite gumb MENU za izlazak iz zaslona postavljanja.
49
Podešavanje balansa prednjeg/stražnjeg zvučnika
• Možete birati između 00 i –06 i OFF.
• Glasnoća opada kako se približavate –6.
Podešavanje razine središnjeg/stražnjeg/subwoofer zvučnika
• Razina glasnoće može se prilagoditi u koracima od +6 dB do –6 dB.
• Zvuk postaje jači kada se približite +6 dB i slabiji kada se približite -6 dB.
50
Postavljanje funkcije AV SYNC
Video se može činiti sporijim od audia ako nije spojen na digitalni TV.
Ako se to dogodi, prilagodite vrijeme audio kašnjenja tako da odgovara videu.
1
Pritisnite gumb MENU.
2
Pritišćite kursorske gumbe
, za prijelaz na "Audio",
a zatim pritisnite gumb ENTER.
• "DSP" se pojavljuje na ploči za prikaz.
• Svaki put kada se taj gumb pritisne, odabir se mijenja ovako:
MOVE
EXIT
Pritišćite kursorske gumbe
, za prijelaz na "AV-SYNC",
a zatim pritisnite gumb ENTER.
Pritisnite gumb DSP/EQ.
4
ENTER
EXIT
Pritišćite kursorske gumbe
, za odabir vremena
kašnjenja AV-SYNC-a, a zatim
pritisnite gumb ENTER.
POSTAVLJANJE
3
ENTER
• Možete postaviti vrijeme audio kašnjenja između
0 ms i 300 ms. Postavite ga na optimalni status.
Napomena
• DSP/EQ funkcija dostupna je samo u STEREO načinu.
Pritisnite gumb
•
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
PL II načina da se na prikazu pojavi STEREO.
Ova značajka radi s CD-ima, MP3-CD-ima, 2-kanalnim DivX i
Dolby Digital diskovima.
• Pri reprodukciji DVD diska šifriranog s dva ili više kanala, način
rada za više kanala bit će automatski odabran, a funkcija DSP/
EQ neće raditi.
Pritisnite gumb RETURN za povratak na prethodnu razinu.
Pritisnite gumb MENU za izlazak iz zaslona postavljanja.
51
CRO
DSP (Digital Signal Processor) DSP načini rada razvijeni su da simuliraju razna akustička okruženja.
EQ: Možete odabrati ROCK, POP ili CLASSIC za optimizaciju zvuka za žanr glazbe koji reproducirate
• Pojavljuje se izbornik postavljanja.
MOVE
Funkcija zvučnog polja (DSP)/EQ
POPS, JAZZ, ROCK: Ovisno o žanru glazbe, možete odabrati POP, JAZZ i ROCK.
STUDIO : Pruža osjećaj studijskog okruženja.
CLUB : Simulira zvuk plesnog kluba s podrhtavanjem udara niskih tonova.
HALL : Pruža jasan zvuk vokala poput slušanja u koncertnoj dvorani.
MOVIE: Daje osjećaj slušanja u kinu.
CHURCH: Daje osjećaj slušanja u velikoj crkvi.
PASS: Ovo odaberite za normalno slušanje.
52
Dolby Pro Logic II način rada
Možete odabrati željeni Dolby Pro Logic II audio način rada.
Pritisnite gumb
PL II MODE.
• Svaki put kad se ovaj gumb pritisne, način se mijenja ovako:
Dolby Pro Logic II efekt
CRO
Ova funkcija radi samo u Dolby Pro Logic II MUSIC načinu rada.
1
Pritisnite gumb
PL II
MODE za odabir načina
"MUSIC".
2
Pritisnite gumb PL II EFFECT
za odabir stavke "Panorama", a
zatim kursorske gumbe ,
za odabir postavke željenog efekta.
• Možete odabrati 0 ili 1.
• Ovaj se način rada širi na prednju stereo sliku
kako bi uključio surround zvučnike zbog sjajnog
efekta "omatanja" s bočnom izmjenom slika.
3
Napomena
• Pri odabiru Pro Logic II načina rada, spojite vanjski uređaj na utikače
• Možete odabrati između 0 i 7.
• Ovo postavlja širinu središnje slike.
Što je vrijednost postavke veća, to manje zvuka
dolazi iz središnjeg zvučnika.
Napomena
4
Pritisnite gumb PL II EFFECT
za odabir stavke "Dimension", a
zatim pritišćite kursorske gumbe
, za odabir željene postavke.
• Možete odabrati između 0 i 6.
• Postupno prilagođava zvučno polje (DSP) od
naprijed ili od straga.
• Pri reprodukciji DVD diska šifriranog s dva ili više kanala, način rada za više kanala bit će
automatski odabran, a gumb
(Dolby Pro Logic II) neće raditi.
PRO LOGIC II
• MUSIC: Pri slušanju glazbe možete čuti zvučne efekte kao da ste prisutni na stvarnoj izvedbi.
• CINEMA: Dodaje realizam tonu snimljenom na filmskoj vrpci.
• PRO LOGIC: Doživjet ćete realističan višekanalni efekt, kao kod korištenja pet zvučnika, dok koristite samo prednje
lijeve i desne zvučnike.
• MATRIX: Začut ćete 5.1-kanalno okruženje zvuka.
STEREO: Ovo odaberite samo za slušanje zvuka s prednjih lijevih i desnih zvučnika i subwoofera.
53
54
POSTAVLJANJE
AUDIO INPUT (L i D) na playeru. Ako spojite na samo jedan ulaz
(L ili D), ne možete slušati zvučno okruženje.
Pritisnite gumb PL II EFFECT
za odabir stavke "C-Width", a
zatim kursorske gumbe , za
odabir postavke željenog efekta.
Slušanje radija
Postavljanje postaja unaprijed
Jedinica daljinskog upravljača
1
2
Pritisnite gumb
TUNER i odaberite
FM pojas.
Primjer: Postavljanje FM 89.1 unaprijed u memoriju
1
Namjestite na
željenu postaju.
Pritisnite gumb
TUNER i odaberite
FM pojas.
2
Pritisnite TUNING
( , ) za odabir
89,10.
• Pogledajte korak 2 na stranici
Automatsko namještanje 1 Kad se pritisne gumb
Automatsko namještanje 2
CRO
,
odabire se prethodno postavljena
postaja za emitiranje.
Pritisnite i držite gumb TUNING
( , ) za automatsko traženje
aktivnih postaja.
61 za automatsko i ručno
namještanje postaja.
3
Pritisnite gumb
TUNER MEMORY.
• "PRGM" svjetluca na prikazu.
Ručno namještanje Kratko pritišćite gumb TUNING
( , ) da biste postupno
povećavali ili smanjivali frekvenciju.
Glavna jedinica
1
Pritisnite gumb
FUNCTION za odabir
FM pojasa.
2
4
Odaberite postaju
emitiranja.
Pritisnite gumb STOP (
)
Automatsko namještanje 1 za odabir PRESET, a zatim
pritisnite gumb
namještene postaje.
za odabir unaprijed
Pritisnite gumb STOP (
Pritisnite gumb
za
odabir prethodno
postavljenog broja.
5
Ponovo pritisnite
gumb TUNER
MEMORY.
6
Kako biste unaprijed
postavili sljedeću
postaju, ponovite
korake od 2 do 5.
• Možete birati između 1 i 15
unaprijed postavljenih postavki.
)
pritisnite i držite gumb
traženje pojasa.
RAD RADIJA
Automatsko namještanje 1 za odabir „MANUAL", a zatim
a automatsko
Pritisnite STOP (
) za
Ručno namještanje odabir MANUAL, a zatim
kratko pritisnite
nižu ili višu frekvenciju.
za namještanje na
Pritisnite gumb MONO/ST za slušanje u načinu rada Mono/Stereo.
(Ovo se primjenjuje samo na slušanje FM postaje.)
55
• Svaki put kad se ovaj gumb pritisne, zvuk se mijenja između "STEREO" i "MONO".
• U područjima slabog prijama, odaberite MONO za jasnije emitiranje bez smetnji.
Napomena
• Ova jedinica ne prima AM emitiranje.
Za namještanje na prethodno postavljenu postaju, na daljinskom
upravljaču pritisnite
kako biste odabrali kanal.
56
Praktične funkcije
Funkcija Mute
CRO
Ovo je korisno kada otvarate vrata ili se javljate na telefonski poziv.
Funkcija samoisključivanja
Pritisnite gumb MUTE.
Vrijeme možete postaviti tako da se kućno kino isključi samo.
Pritisnite gumb SLEEP .
• Na prikazu se pojavljuje 'MUTE ON'.
• Da biste vratili zvuk, ponovno pritisnite gumb da odaberete 'MUTE OFF'.
• "SLEEP" će se prikazati.Svaki put kad se pritisne taj gumb, unaprijed
postavljeno vrijeme mijenja se ovako:
10 ➝ 20 ➝ 30 ➝ 60 ➝ 90 ➝ 120 ➝ 150 ➝ OFF.
Za potvrdu postavke samoisključivanja, pritisnite gumb SLEEP.
• Prikazuje se preostalo vrijeme do samo-isključenja kućnog kina.
pritiskom tog gumba mijenja se vrijeme samoisključivanja na ono koje
• Ponovnim
ste ranije postavili.
Da biste poništili samoisključivanje, pritišćite gumb
SLEEP dok se na prikazu ne pojavi OFF.
RAZNO
57
58
Prije pozivanja servisa
CRO
Pogledajte donju tablicu kada uređaj ne radi pravilno.
Ako problem koji imate nije dolje naveden ili ako navedena uputa ne pomaže, isključite uređaj, iskopčajte kabel za
napajanje i kontaktirajte najbližeg ovlaštenog prodavača ili Samsung Electronics servisni centar.
Problem
Ladica diska se ne otvara.
Provjera/popravak
• Je li kabel za napajanje pravilno utaknut u utičnicu?
• Isključite napajanje, a zatim ga ponovo uključite.
• Provjerite regionalni broj DVD-a.
Reprodukcija ne počinje.
•
•
Reprodukcija ne započinje
odmah po pritisku tipke
reproduciraj/pauziraj.
Zvuk se ne proizvodi.
DVD diskovi koji su kupljeni u inozemstvu možda se neće moći
reproducirati.
CD-ROM-ovi i DVD-ROM-ovi ne mogu se reproducirati na
ovom kućnom kinu.
Provjerite je li razina ocjenjivanja točna.
• Koristite li oštećen ili disk izgreben na površini?
• Obrišite disk.
zvuka tijekom brze reprodukcije, spore reprodukcije i
• Nema
reprodukcije u koracima.
li zvučnici pravilno spojeni? Je li postavka zvučnika pravilno
• Jesu
prilagođena?
• Je li disk ozbiljno oštećen?
• Prilikom slušanja CD-a ili radija, zvuk proizvode samo prednji
Zvuk se može čuti samo s
nekoliko zvučnika, a ne sa
svih šest.
Slika se ne pojavljuje, zvuk se
ne proizvodi ili se ladica diska
otvara 2 do 5 sekundi kasnije
59
• Je li kućno kino iznenada premješteno s hladnoga na toplo
mjesto?Kada se unutar playera formira kondenzacija, izvadite disk i
ostavite player uključen 1 ili 2 sata.
(Player možete ponovno koristiti nakon što kondenzacija nestane.)
• Postoji li „"Dolby Digital 5.1 CH“ oznaka na disku? Dolby Digital
•
5.1 CH Surround Sound proizvodi se samo ako je disk snimljen s
5.1-kanalnim zvukom.
Je li audio jezik pravilno postavljen na DOLBY DIGITAL 5.1-CH
na prikazu s informacijama?
• Disk se okreće ali nema
slike.
• Kvaliteta slike je slaba a
slika titra.
Provjera/popravak
• Je li uključeno napajanje TV-a?
• Jesu li kabeli za video pravilno spojeni?
• Je li disk prljav ili oštećen?
• Loše proizveden disk možda se neće moći reproducirati.
• Je li daljinski upravljač korišten unutar radnog raspona kuta i
udaljenosti?
Jesu li baterije istrošene?
Jeste li pravilno odabrali način rada (TV/DVD) funkcija daljinskog
upravljača (TV ili DVD)?
Daljinski upravljač ne radi.
•
•
Audio jezik i podnaslovi ne
rade.
• Audio jezik i podnaslovi ne rade za DVD-e koji ih ne sadrže.
Ovisno o disku, oni mogu različito raditi.
Zaslon izbornika ne pojavljuje se čak • Koristite li disk koji ne sadrži izbornike?
i kada je odabrana funkcija izbornika.
16:9 DVD-e možete reproducirati u 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX
Omjer visine i širine slike ne • ili 4:3 PAN SCAN načinu, a 4:3 DVD-i mogu se gledati samo u
omjeru 4:3. Pogledajte omotnicu DVD diska, a zatim odaberite
može se promijeniti.
odgovarajuću funkciju.
• Ne radi glavna jedinica.
(Primjer: Napajanje nestaje
ili se čuje čudna buka.)
• Kućno kino ne radi
normalno.
• Isključite napajanje i držite gumb
sekundi.
na glavnoj jedinici dulje od 5
Uporaba funkcije RESET izbrisat će sve pohranjene postavke.
Ne koristite ovo osim ako nije nužno.
• Za vrijeme prikaza poruke „NO DISC“ na glavnoj jedinici, držite gumb
Zaboravljena je lozinka za
razinu ocjenjivanja.
Radio prijam nije moguć.
•
glavne jedinice
dulje od 5 sekundi. „INITIALIZE“ se pojavljuje na
prikazu, a sve se postavke vraćaju na tvorničke vrijednosti.
Pritisnite gumb POWER.
Uporaba funkcije RESET izbrisat će sve pohranjene postavke.
Ne koristite ovo osim ako nije nužno.
• Je li antena pravilno postavljena?
• Ako je ulazni signal antene slab, postavite vanjsku FM antenu u
području s dobrim prijemom.
60
RAZNO
Dolby Digital 5.1 CH zvučno
okruženje nije proizvedeno.
•
•
zvučnici (L/D). Odaberite „PRO LOGIC II“ pritiskom
(Dolby Pro Logic II) na daljinskom upravljaču za korištenje svih
šest zvučnika.
Provjerite je li DVD disk 5.1-CH kompatibilan.
Ako C, SL ili SR postavite na NONE u načinu rada zvučnika u
postavljanju audia na zaslonu za postavljanje, zvuk se neće čuti iz
središnjeg zvučnika, te prednjih lijevih i desnih zvučnika. Postavite
C, SL i SR na SMALL.
Problem
Upozorenja za korištenje i
pohranjivanje CD-a
Popis šifri jezika
CRO
Unesite odgovarajući broj šifre za početne postavke „Disc Audio“, „Disc Subtitle“ i/ili „Disc Menu“
(pogledajte stranicu 35).
Male ogrebotine na CD-u mogu smanjiti kvalitetu zvuka i slike ili uzrokovati njegovo preskakanje.
Budite posebno pažljivi da pri korištenju ne ogrebete CD-e.
Šifra
Rukovanje diskovima
DNe dodirujte stranu za reprodukciju diska.
Držite disk za rubove kako otisci prstiju ne bi
ostali na površini.
Ne lijepite papir ili vrpcu na disk.
Spremanje diska
Ne držite ga na direktnoj sunčevoj svjetlosti
Oprez
Čuvajte ga na hladnom
i prozračenom mjestu
Čuvajte ga u čistom
zaštitnom omotu. Spremajte
ga u okomitom položaju.
• Ne dopustite da se diskovi zaprljaju.
• Ne umećite puknute ili izgrebene diskove.
Rukovanje i pohranjivanje CD-a
Kada se na CD-u nađu otisci prstiju ili nečistoća,
očistite ga blagim deterdžentom razrijeđenim u vodi i
obrišite disk mekanom krpom.
• Pri čišćenju, nježno brišite disk od sredine prema van.sc.
• Kondenzacija se može stvoriti ako topli zrak dospije u dodir s hladnim
61
dijelovima unutar playera.
Kada se kondenzacija stvori unutar playera, player možda neće
pravilno raditi. Ako se to dogodi, izvadite disk i ostavite player uključen
1 ili 2 sata.
Šifra
Jezik
Šifra
Jezik
Šifra
Jezik
1027
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1239
1069
Bislama
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
62
RAZNO
Napomena
Jezik
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG
customer care center.
Specifikacije
Kontaktirajte SAMSUNG DILJEM SVIJETA
Ako imate pitanja ili prigovore vezane uz Samsung proizvode molimo, kontaktirajte SAMSUNG centar za korisnike.
Zemlja
Centar za korisnike CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
DENMARK
FINLAND
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421 , 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
0032 (0)2 201 24 18
844 000 844
Distributor pro Českou republiku:
Samsung Zrt., česka organizační složka
Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
70 70 19 70
030-6227 515
FRANCE
3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min),
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
www.samsung.com
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
SOUTH AFRICA
U.A.E
01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
0035 (0)2 261 03 710
0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 801 881 , 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902 10 11 30
0771-400 200
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
800-7267
800-7267
1300 362 603
0800SAMSUNG(726-7864)
800-810-5858 , 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282 , 1800 110011
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232 , 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
0860-SAMSUNG(726-7864 )
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com
www.samsung.com/se
www.samsung.com
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.com
www.samsung.kz
www.samsung.uz
Područje
North America
O
P
Ć
E
N
I
T
O
T
F U
N
M E
R
V
I
D
E
O
I
Z
L
A
Z
P
O
J
A
Č
A
L
O
Potrošnja električne energije
Težina
Dimenzije (Š x V x D)
Raspon radne temperature
Raspon vlažnosti
Iskoristiva osjetljivost
S/N omjer
Izobličenje
Kompozitni video
Komponentni video
Izlazna snaga prednjeg zvučnika
Izlazna snaga središnjeg zvučnika
Izlazna snaga stražnjeg zvučnika
Izlazna snaga subwoofera
Raspon frekvencije
S/N omjer
Odvajanje kanala
Ulazna osjetljivost
Sustav zvučnika
Z
V
U
Č
N
I
K
Impedancija
Raspon frekvencije
Razina izlaznog pritiska zvuka
Nominalni ulaz
Maksimalni ulaz
Dimenzije (Š x V x D)
Težine
40W
2.5Kg
430 x 65.5 x 256.5 mm
+5°C~+35°C
10% ~ 75%
10dB
60dB
0.5%
Latin America
1.0Vp-p(75Ω opterećenje)
Y:1.0Vp-p(75Ω opterećenje)
Pr:0.70Vp-p(75Ω opterećenje)
Pb:0.70Vp-p(75Ω opterećenje)
40W x 2(3Ω)
40W(3Ω)
40W x 2(3Ω)
100W(4Ω)
20Hz~20kHz
75dB
45dB
(AUX)400mV
CZECH REPUBLIC
Europe
5.1ch sustav zvučnika
Subwoofer zvučnik
Prednji/središnji/stražnji zvučnik
4Ω
3Ω
35Hz~140Hz
140Hz~20kHz
85dB/W/M
85dB/W/M
100W
40W
200W
80W
Prednji/stražnji
Središnji
Prednji/stražnji
Središnji
90 x 118 x 90 mm
142 x 323 x 317 mm
0.47kg/0.38kg
0.46kg
3.47 kg
CIS
Asia Pacific
Middle East &
Africa
63
Web-mjesto
www.samsung.com/ca
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com
www.samsung.com/nz
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/tw
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Download PDF

advertising