HT-BD1250
HT-BD1252
HT-BD1255
5.1CH Blu-ray sustav
kućnog kina
korisnički priručnik
zamislite mogućnosti
Zahvaljujemo na kupnji proizvoda tvrtke Samsung.
Za primanje potpunije usluge molimo, registrirajte
svoj proizvod na
www.samsung.com/register
HT-BD1250A_CRO-0629-1.indd Sec1:1
2009-06-29
1:29:05
ključne značajke novog Blu-ray
kućnog kina
ZNAČAJKE PLAYERA
Reprodukcija više vrsta diskova i FM tuner
HT-BD1250/HT-BD1252/HT-BD1255 omogućava reprodukciju raznih diskova uključujući BD-ROM, DVD-VIDEO, DVDRW/-R (V način), CD, MP3-CD, DivX i CD-R/RW, koju spaja sa sofisticiranim FM tunerom u jednom playeru.
Potpuna podrška HD audio dekodiranja (Dolby Digital, Dolby Pro Logic ll, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD,
DTS,DTS-HD HRA, DTS-HD MA Essential)
Za ostale pojedinosti pogledajte web-lokacije www.DOLBY.COM i DTS.COM.
Funkcija čuvara zaslona TV-a
Ako glavna jedinica ostane u zaustavljenom stanju 5 minuta, na TV zaslonu se pojavljuje logotip.
HT-BD1250/HT-BD1252/HT-BD1255 se automatski prebacuje na način uštede energije nakon 15 minuta u načinu rada
čuvara zaslona.
Funkcija uštede energije
HT-BD1250/HT-BD1252/HT-BD1255 se automatski isključuje nakon 20 minuta u zaustavljenom stanju rada (Stop).
Mogućnost priklučka USB uređaja.
Pomoću funkcije kućnog kina USB HOST možete spojiti vanjske USB uređaje za pohranu poput MP3 playera, USB
flash memorije itd. i s njih reproducirati datoteke.
HDMI
HDMI istovremeno prenosi Blu-Ray/DVD video i audio signale te daje jasniju sliku.
Razlučivost od 1080 piksela (Full HD) pruža još jasniju sliku.
Funkcija AV SYNC
Video signal može zaostajati za audio signalom ako je jedinica priključena na digitalni TV.
Za kompenzaciju zaostanka možete namjestiti vrijeme kašnjenja audio signala i sinkronizirati ga s video signalom.
Funkcija Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ je funkcija koja se može koristiti za upravljanje glavnom jedinicom ovog sustava pomoću daljinskog
upravljača Samsung TV-a, povezivanjem Blu-ray kućnog kina na SAMSUNG TV putem HDMI kabela. (To je moguće
samo sa SAMSUNG TV-ima koji podržavaju Anynet+.)
Pojačalo bežičnog prijamnika
Samsungov bežični modul za stražnje kanale radi bez kabela koji se protežu od glavne jedinice do zvučnika za stražnje
kanale. Umjesto toga, stražnji se zvučnici povezuju na kompaktni bežični modul koji komunicira s glavnom jedinicom.
Podrška za iPod i iPhone
U glazbenim datotekama možete uživati povezivanjem iPod-a s kućnim kinom pomoću
priloženog postolja za iPod.
BD Wise
Značajka BD Wise automatski namješta Samsung proizvode koji je podržavaju na optimalno usklađene postavke.
Ova je značajka na raspolaganju samo ako su Samsung proizvodi koji podržavaju BD Wise međusobno spojeni
HDMI kabelom.
2
HT-BD1250A_CRO-0629-1.indd 2
2009-06-29
1:29:19
Blu-ray diskovi imaju podršku i za HD video najveće kvalitete dostupne u industriji, pri čemu veliki kapacitet ne znači
kompromis vezan uz kvalitetu videa. Nadalje Blu-ray disk ima isti poznati izgled i veličinu kao i DVD.
* Sljedeće značajke Blu-ray diskova razlikuju se ovisno o disku. Izgled i navigacija značajki također ovise o vrstama
diska. Svi diskovi nemaju dolje opisane značajke.
Istaknute značajke video zapisa
BD-ROM format za distribuciju filmova podržava tri, vrlo
napredna video kodeka, uključujući AVC, VC-1 i MPEG-2.
Dostupne su i HD video razlučivosti:
• 1920 x 1080 HD
• 1280 x 720 HD
PLAY MOVIE
SCENE SELECTIONS
PREVIEWS
Grafičke
plohe
▼
Za reprodukcije visoke razlučivosti
Za gledanje sadržaja visoke definicije na Blu-ray
diskovima potrebna je HDTV (High Definition
HD Video
Television).
Neki diskovi zahtijevaju da koristite HDMI OUT na
playeru kako biste gledali sadržaj visoke definicije.
Mogućnost gledanja sadržaja visoke definicije na Blu-ray
diskovima može biti ograničena ovisno o razlučivosti TV-a.
3
Titlovi
Ovisno o sadržaju na Blu-ray disku, možete odabrati
različite fontove, veličine i boje titlova; Titlove možete i
animirati, izblijediti ili potamniti te listati.
LANGUAGES
CRO
ZNAČAJKE BLU-RAY DISKA
4
5
6
7
PLAY MOVIE
8
9
LANGUAGES
10
11
12
13
SCENE SELECTIONS
14
15
PREVIEWS
▼
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BD-LIVE
Možete koristiti Blu-ray disk koji podržava BD-LIVE preko mreže kako biste uživali u raznim sadržajima koje vam pruža
proizvođač diska.
3
HT-BD1250A_CRO-0629-1.indd 3
2009-06-29
1:29:20
ključne značajke novog Blu-ray
kućnog kina
ŠTO JE UKLJUČENO
Provjerite dolje navedenu isporučenu dodatnu opremu.
Video kabel
FM antena
Žica za zvučnik (6 EA)
Postolje za iPod
Korisnički priručnik
Daljinski upravljač / baterije (veličina AAA)
4
HT-BD1250A_CRO-0629-1.indd 4
2009-06-29
1:29:23
CRO
sigurnosne informacije
SIGURNOSNA UPOZORENJA
DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKLOPAC (ILI POLEĐINU).
U UNUTRAŠNJOSTI NEMA DIJELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. PREPUSTITE SERVISIRANJE
KVALIFICIRANOM SERVISNOM OSOBLJU.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
Ovaj simbol označava “opasan napon”
unutar proizvoda koji predstavlja opasnost
od električnog udara ili ozljede.
Ovaj simbol označava važne upute
priložene uz proizvod.
CLASS 1 LASER PRODUCT
Čitač kompaktnog diska klasificiran je kao CLASS 1 LASER
proizvod.
Upotreba kontrola, podešavanja ili izvođenje postupaka osim
gore navedenih može rezultirati opasnim izlaganjem radijaciji.
OPREZ: NEVIDLJIVA LASERSKA RADIJACIJA KADA JE OTVOREN, A
SIGURNOSNI MEHANIZMI OMETANI; IZBJEGAVAJTE IZLAGANJE ZRACI.
UPOZORENJE: Da biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
OPREZ: DA BISTE SPRIJEČILI ELEKTRIČNI UDAR, NAMJESTITE ŠIROKE KONTAKTE UTIKAČA U ŠIROK UTOR, UMETNUT DO KRAJA.
• Ovaj uređaj treba uvijek biti spojen na utičnicu izmjenične struje sa zaštitnim uzemljenjem.
• Da biste isključili uređaj iz struje, morate izvući utikač iz strujne utičnice. Stoga strujni utikač treba biti spreman za rad.
OPREZ
• Uređaj se ne smije izlagati kapanju ili prskanju te se na njega ne smiju stavljati predmeti napunjeni tekućinom, poput vaza.
• Strujni utikač koristi se kao sredstvo za isključivanje i uvijek treba biti spreman za upotrebu.
Ova oznaka prikazana na proizvodu ili u njegovoj literaturi označava da ga ne treba odlagati s drugim
kućanskim otpadom na kraju njegova radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko
zdravlje od nekontroliranog odlaganja otpada, molimo vas da proizvod odvajate od drugih vrsta otpada i
odgovorno ga reciklirate kako biste promicali održivu ponovnu iskoristivost materijalnih resursa. Privatni
korisnici trebaju kontaktirati trgovca kod kojeg su kupili ovaj proizvod ili lokalni vladin ured zbog pojedinosti o
odlaganju ovog radi recikliranja sigurnog za okoliš. Poslovni korisnici trebaju kontaktirati svojeg dobavljača
te provjeriti odredbe i uvjete ugovora o kupnji. Ovaj proizvod se ne smije miješati s drugim komercijalnim
otpadom za odlaganje.
5
HT-BD1250A_CRO-0629-1.indd 5
2009-06-29
1:29:24
sigurnosne informacije
MJERE OPREZA
Osigurajte da napajanje izmjeničnom strujom u vašem domaćinstvu odgovara identifikacijskoj naljepnici koja se nalazi na poleđini playera. Player postavite u vodoravan položaj na prikladnu površinu (namještaj) s dovoljno prostora za ventilaciju (7,5~10 cm). Pobrinite se
da ventilacijski otvori ne budu prekriveni. Ne stavljajte nikakve predmete na player. Ne postavljajte player na pojačala ili drugu opremu
koja se grije. Prije premještanja playera provjerite je li otvor za umetanje diska prazan. Ovaj player dizajniran je za neprekidnu uporabu.
Prebacivanje Blu-ray kućnog kina u način mirovanja ne isključuje ga sa električnog napajanja. Da biste potpuno isključili player sa napajanja, izvadite utikač iz zidne utičnice, naročito ako se dulje vrijeme ne koristi.
Za vrijeme olujnog nevremena isključite utikač za napajanje izmjeničnom
strujom iz zidne utičnice. Vršni naponi zbog munja mogu oštetiti uređaj.
Ne izlažite uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti ili drugim izvorima topline.
To može dovesti do pregrijavanja i nepravilnosti u radu uređaja.
Phones
Zaštitite player od vlage (npr. vaza) i prekomjerne topline (npr. kamina) ili
opreme koja stvara jaka magnetska ili električna polja (npr. zvučnika...).
Isključite strujni kabel iz napajanja izmjeničnom strujom ako player neispravno radi. Vaš player nije namijenjen za industrijsku uporabu. Ovaj proizvod namijenjen je samo za osobnu uporabu.
Ako su player ili disk pohranjeni na niskim temperaturama, može doći do
kondenzacije. Ako tijekom zime prenosite player, pričekajte oko 2 sata
kako bi uređaj prije korištenja dosegnuo sobnu temperaturu.
Baterije korištene s ovim proizvodom sadržavaju kemikalije koje su štetne
za okoliš.
Ne odlažite baterije s otpadom kućanstva.
Ovaj proizvod uključuje tehnologiju zaštite autorskog prava koje je zaštićeno metodama potraživanja određenih patenata iz SAD-a i
drugih intelektualnih prava na vlasništvo u vlasništvu tvrtke Macrovision Corporation i drugih vlasnika prava.
Upotrebu ove tehnologije za zaštitu autorskog prava mora odobriti tvrtka Macrovision Corporation, a namijenjena je za kućno i drugo
ograničeno gledanje osim ako tvrtka Macrovision Corporation nije odobrila drugačije.
Zabranjeni su reverzibilni inženjering ili rastavljanje.
6
HT-BD1250A_CRO-0706-1.indd 6
2009-07-06
10:35:12
CRO
sadržaj
2
3
4
Značajke playera
Značajke blu-ray diska
Što je uključeno
5
6
Sigurnosna upozorenja
Mjere opreza
POČETAK
10
11
Prije nego što pročitate korisnički priručnik
Vrsta i obilježja diska
OPIS
14
15
Prednja ploča
Stražnja ploča
DALJINSKI UPRAVLJAČ
16
18
Pregled daljinskog upravljača
Postavljanje daljinskog upravljača
VEZE
20
22
24
26
28
30
32
Spajanje zvučnika
Spajanje na dodatni bežični prijamnik
Spajanje video izlaza na TV
Spajanje iPoda
Spajanje audia s vanjskim komponentima
Spajanje na mrežu
Spajanje FM antene
OSNOVNE ZNAČAJKE BLU-RAY
KUĆNOG KINA
33
34
34
35
35
36
Prije reprodukcije
Navigacija zaslonskim izbornikom
Reprodukcija diska
Postavljanje zvuka
Uporaba funkcija traženja i preskakanja
Usporena reprodukcija/reprodukcija u
koracima
POSTAVLJANJE SUSTAVA
37
Namještanje sata
37
38
38
Podešavanje jezičnih opcija
KLJUČNE ZNAČAJKE NOVOG BLURAY KUĆNOG KINA
2
5
10
14
16
20
SIGURNOSNE INFORMACIJE
33
PODEŠAVANJE JEZIKA
HT-BD1250A_CRO-0629-1.indd 7
7
2009-06-29
1:29:25
sadržaj
39
Postavljanje mogućnosti audio
42
44
Podešavanje opcija za prikaz
Postavljanje mogućnosti video prikaza/
izlaza
46
Podešavanje HDMI opcija za postavljanje
49
Konfiguriranje blokade roditelja
51
Postavljanje mogućnosti mrežnih postavki
56
Upravljanje sistemskim uređajem
NADOGRADNJA SUSTAVA
57
59
59
59
59
Nadogradnja firmvera
Sistemske informacije
Bavjest o nadogradnji firmware-a
DviX (R) Registracija
DviX (R) Deaktivacija
GLEDANJE FILMA
60
61
Uporaba funkcije prikaza
Uporaba izbornika disc menu & popup/title
menu
Ponavljanje reprodukcije
Odabir audio jezika
Odabir jezičnog titla
Promjena kuta kamere
Postavke značajke PIP (slika u slici)
BD-LIVE™
Reprodukcija DivX-a
AUDIO PODEŠAVANJE
39
POSTAVLJANJE PRIKAZA
42
HDMI POSTAVLJANJE
46
POSTAVLJANJE ZA RODITELJE
49
KONFIGURIRANJE MREŽE
51
UPRAVLJANJE PODACIMA BD-A
56
57
60
62
63
63
64
65
65
66
8
HT-BD1250A_CRO-0629-1.indd 8
2009-06-29
1:29:25
68
68
68
69
Gumbi na daljinskom upravljaču koji se koriste
za reprodukciju audio cd (cd-da)/mp3
Ponavljanje audio cd(cd-da) i mp3 sadržaja
Reprodukcija audio cd-a (cd-da)/mp3
71
71
71
72
72
Pregledavanje slika
Slide show/speed (prezentacija/brzina)
Rotate (rotiraj)
Zoom (zumiraj)
Odlazak na popis fotografija
73
73
74
SFE način rada (efekt zvučnog polja)
Način rada dolby pro logic II
Efekt dolby pro logic II
75
Reproduciranje multimedijskih datoteka
pomoću USB host značajke
77
77
78
Slušanje radija
Postavljanje postaja unaprijed
O RDS emitiranju
UPORABA IPODA
80
82
Slušanje glazbe
Gledanje filma
FUNKCIJA PRIJENOS SADRŽAJA S
RAČUNALA
83
Spajanje na Računalo i Reprodukcija MP3,
JPEG ili DviX Sadržaja
85
85
85
Funkcija samoisključivanja
Prilagodba svjetline prikaza
Funkcija isključivanja zvuka
88
Mjere opreza za korištenje i odlaganje
diskova
Specifikacije
PREGLEDAVANJE SLIKA
71
NAČIN RADA ZVUKA
73
UPORABA FUNKCIJE USB
75
RADIO
77
80
83
85
86
88
PRAKTIČNA FUNKCIJA
CRO
SLUŠANJE GLAZBE
RJEŠAVANJE PROBLEMA
DODATAK
89
9
HT-BD1250A_CRO-0629-1.indd 9
2009-06-29
1:29:25
početak
PRIJE NEGO ŠTO PROČITATE KORISNIČKI PRIRUČNIK
Prije čitanja korisničkog priručnika svakako provjerite sljedeće pojmove.
Ikone koje se koriste u priručniku
Ikona
h
g
f
Z
C
V
Pojam
BD-ROM
Uključuje funkciju dostupnu na BD-ROM-u.
BD-RE
Ovo uključuje funkciju dostupnu na BD-RE.
BD-R
Ovo uključuje funkciju dostupnu na BD-R.
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
Audio CD
A
G
Uključuje funkciju dostupnu na DVD-video i DVD-R/DVD-RW diskovima koji su snimljeni i
dovršeni u video načinu rada.
Uključuje funkciju dostupnu na DVD-RW-u. (samo V način rada i dovršen)
Uključuje funkciju dostupnu na DVD-R-u. (samo V način rada i dovršen)
Ovo uključuje funkciju dostupnu n audio CD-RW/CD-R (CD-DA format).
MP3
Ovo uključuje funkciju raspoloživu na DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R diskovima i USB uređajima za
pohranu.
JPEG
Ovo uključuje funkciju raspoloživu na DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R diskovima i USB uređajima za
pohranu.
D
DivX
F
USB uređaj
za pohranu
Oprez
M
Definicija
Napomena
Uključuje funkciju dostupnu s MPEG4 diskovima.
(DVD±R/RW, CD-R or CD-RW)
Ovo uključuje funkciju raspoloživu na USB uređaju za pohranu.
Uključuje slučaj u kojem funkcija ne radi ili su postavke poništene.
Uključuje savjete ili upute na stranici koja prikazuje pomoć za rad svake funkcije.
O uporabi ovog korisničkog priručnika
1) Prije uporabe ovog proizvoda svakako se upoznajte sa sigurnosnim informacijama. (Pogledajte
stranice 5 i 6.)
2) Ako dođe do problema, pogledajte odjeljak Rješavanje problema. (Pogledajte stranice 86 i 87.)
Zaštita autorskog prava
©2009 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Sva prava pridržana; Niti jedan dio ovog korisničkog priručnika ne smije se reproducirati ili kopirati bez
prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics Co.,Ltd.
10
HT-BD1250A_CRO-0629-1.indd 10
2009-06-29
1:29:26
CRO
VRSTA I OBILJEŽJA DISKA
Vrste diskova koji se mogu reproducirati
Vrste diska
Logotip
diska
BD-ROM
BD-RE/BD-R
Snimljeni sadržaj
AUDIO + VIDEO
AUDIO + VIDEO
AUDIO
AUDIO-CD
Maks. vrijeme reprodukcije
Vrijeme reprodukcije ovisi o
naslovu
Jednostrani
Jednostrani(12 cm)
240
Double sided(12 cm)
480
Jednostrani(8 cm)
80
Double sided(8 cm)
160
Jednostrani(12 cm)
74
Jednostrani(8 cm)
20
12 cm
-
8 cm
-
● POČETAK
DVD-VIDEO
Oblik diska
DivX
AUDIO + VIDEO
DVD-RW (samo V
način rada i
finaliziran)
AUDIO + VIDEO
12 cm (4.7GB)
480
(npr : produžena reprodukcija))
DVD-R
(samo V način rada
i finaliziran)
AUDIO + VIDEO
12 cm (4.7GB)
480
(npr : produžena reprodukcija)
• Ovaj player kompatibilan je samo s PAL sustavom boja.
• Neće reproducirati NTSC diskove.
Logotipi diskova koji se mogu reproducirati
Blu-ray Disc
PAL sustav za emitiranje u Velikoj
Britaniji, Francuskoj, Njemačkoj itd.
Digitalni audio
M
MP3
Dolby Digital Plus
DTS-HD audio visoke razlučivosti
Dolby TrueHD
DTS-HD Master Audio | Bitno
Stereo
Java
BD-LIVE
Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic i simbol dvostrukog D trgovački su znakovi
tvrtke Dolby Laboratories.
11
HT-BD1250A_CRO-0629-1.indd 11
2009-06-29
1:29:26
početak
Diskovi koji se ne mogu reproducirati
• HD DVD disk
• DVD-RAM
• DVD-R disk od 3,9 GB za stvaranje
višemedijskog materijala.
M
•
•
•
•
DVD-RW (VR način rada)
DVD-ROM/PD/MV-disk itd.
CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
MD disk od 8 cm (mini disk)
Ovaj proizvod ne može reproducirati neke komercijalne diskove ili DVD diskove koji nisu kupljeni u vašoj
regiji. Kod pokušaja reprodukcije tih diskova prikazat će se poruka „No disc.“ (Nema diska.) ili „Please
check the regional code of the disc“ (Provjerite regionalni kôd diska).
 Ako DVD-R/-RW disk nije pravilno snimljen u DVD video formatu, tada se on neće moći reproducirati.
Regionalni kôd
I Blu-ray kućno kino i diskovi su šifrirani prema regiji. Ti regionalni kodovi moraju odgovarati da bi se disk
reproducirao. Ako kodovi ne odgovaraju, disk se neće reproducirati. Regionalni broj za ovo Blu-ray
kućno kino naveden je na stražnjoj ploči uređaja.
BD regionalni kôd
A
B
C
Područje
Sjeverna Amerika, Srednja Amerika, Južna Amerika, Koreja, Japan, Tajvan, Hong Kong i Jugoistočna
Azija.
Europa, Grenland, Francuski teritoriji, Bliski istok, Afrika, Australija i Novi Zeland.
Indija, Kina, Rusija, Srednja i Južna Azija.
DVD-video
Područje
regionalni kôd
1
SAD, Kanada
Japan, Europa, Južna Afrika, Bliski istok,
2
Grenland
Koreja, Tajvan, Hong Kong, dijelovi
3
Jugoistočne Azije
Australija, Novi Zeland, Južna Amerika (i
4
Meksiko)
5
Istočna Europa, Rusija, Indija, Afrika
DVD-video
regionalni kôd
6
Kina
Područje
7
Neodređena posebna uporaba
8
Zračne linije/brodovi za krstarenje (i Meksiko)
9
Bez regije
Kompatibilnost Blu-ray diska
Blu-ray disk je novi format koji se razvija. Stoga su mogući problemi s kompatibilnošću. Nisu svi diskovi
kompatibilni i nije moguća reprodukcija svakog diska. Za više informacija pogledajte odlomak
Napomene o usklađenosti i kompatibilnosti u ovom priručniku. Ako imate problema s kompatibilnošću,
kontaktirajte SAMSUNG centar za korisnike.
M
Reprodukcija možda neće raditi za neke vrste diskova ili prilikom izvođenja nekih određenih postupaka, kao što je
promjena kuta i prilagodba omjera visine i širine slike. Detaljne informacije o disku ispisane su na kutiji. Ako je
potrebno, pročitajte ih.
 Ne dopustite da se diskovi zaprljaju ili izgrebu. Disk se neće moći koristiti za reprodukciju ako se na njegovoj
površini nalaze otisci prstiju, prljavština, prašina, ogrebotine ili talog od dima cigareta.
 Diskovi na koje su snimljeni NTSC programi ne mogu se reproducirati pomoću ovog proizvoda.
 Kod reprodukcije BD-Java naslova učitavanje može trajati dulje nego kod normalnog naslova, a i neke funkcije
mogu raditi usporeno.
12
HT-BD1250A_CRO-0629-1.indd 12
2009-06-29
1:29:27
CRO
Vrste diska
❖ BD-RE/BD-R
Blu-ray disk za višestruko presnimavanje/Blu-ray disk s mogućnošću brisanja i pisanja. BD-RE/BD-R je
idealan format za izradu sigurnosnih kopija ili snimanje osobnog video zapisa.
❖ BD-ROM
❖ DVD-Video
• Digitalni višenamjenski disk (DVD) može sadržavati do 135 minuta slika, 8 jezika zvučnog zapisa i 32
jezika podnaslova. Opremljen je MPEG-2 kompresijom slika i Dolby Digital zvučnim okruženjem koji
vam omogućuju da uživate u živopisnim i jasnim slikama poput onih u kinu.
• Prilikom izmjene s prvog sloja na drugi sloj kod dvoslojnih DVD video diskova može doći do
kratkotrajnog izobličenja slike i zvuka. No ne radi se o kvaru uređaja.
• DVD-RW/-R disk snimljen u video načinu postaje DVD-video nakon finalizacije. Prethodno snimljeni
(prethodno utisnuti) komercijalni DVD-ovi s filmovima također se nazivaju i DVD-video diskovima. Ovaj
uređaj može reproducirati prethodno snimljene komercijalne DVD diskove (DVD-video diskove) s
filmovima.
● POČETAK
Stalna memorija Blu-ray diska. BD-ROM disk sadržava prethodno snimljene podatke. Premda BD-ROM
može sadržavati bilo koji oblik podataka, većina BD-ROM diskova sadržavaju filmove u formatu visoke
razlučivosti za reprodukciju na Blu-ray kućnim kinima. Ovaj uređaj može reproducirati prethodno
snimljene komercijalne BD-ROM diskove.
❖ Audio CD
• Audio disk na kojem je snimljen PCM audio zapis od 44,1 kHz.
• Ovaj uređaj može reproducirati audio CD-R i CD-RW diskove CD-DA formata.
• Uređaj možda neće moći reproducirati neke CD-R ili CD-RW diskove zbog uvjeta snimanja.
❖ CD-R/-RW
• Koristite CD-R/-RW diskove od 700 MB (80 minuta). Po mogućnosti ne koristite diskove od 800
MB/90 minuta ili veće jer se oni možda neće reproducirati.
• Ako CD-R/-RW disk nije snimljen kao zatvorena sesija, može doći do kašnjenja na početku
reprodukcije, a možda se neće moći reproducirati sve snimljene datoteke.
• Neki se CD-R/-RW diskovi ne mogu reproducirati u ovom uređaju, što ovisi o uređaju pomoću kojeg
su snimljeni. Za sadržaj snimljen na CD-R/-RW medijima s CD-ova za osobnu uporabu, mogućnost
reprodukcije ovisi o sadržaju i diskovima.
❖ Reprodukcija DVD-R diskova
• DVD-R disk snimljen u video stanju postaje DVD-video nakon finalizacije.
• Ovaj uređaj može reproducirati DVD-R diskove koji su snimljeni i finalizirani pomoću Samsung DVD video
snimača. Neki DVD-R diskovi se možda neće moći reproducirati, što ovisi o disku i uvjetima snimanja.
❖ Reprodukcija DVD-RW diskova
• Reprodukcija se može obaviti samo s DVD-RW diskovima koji su snimljeni u video stanju i finalizirani.
• DVD-RW disk snimljen u video načinu postaje DVD-video nakon finalizacije. Sposobnost reprodukcije
može ovisiti i o uvjetima snimanja.
Format diska
❖ Uporaba MP3 diska
•
•
•
•
•
Mogu se reproducirati samo CD-R/-RW i DVD-RW/-R diskovi snimljeni u UDF, ISO9660 ili JOLIET formatu.
Mogu se reproducirati samo MP3 datoteke s ekstenzijama „.mp3“ ili „.MP3“.
Raspon brzina prijenosa podataka za reprodukciju je od 56 Kb/s do 320 Kb/s.
Frekvencija uzorkovanja koja se može reproducirati je 32 KHz do 48 KHz.
Uređaj može reproducirati najviše 1500 datoteka i mapa pod roditeljskom mapom. Kod MP3 datoteka snimljenih
s VBR-om (Variable Bit Rate, odnosno promjenjiva brzina prijenosa podataka) zvuk može biti isprekidan.
❖ Uporaba JPEG diska
• Mogu se reproducirati samo CD-R/-RW i DVD-RW/-R diskovi snimljeni u UDF, ISO9660 ili JOLIET formatu.
• Mogu se reproducirati samo JPEG datoteke s ekstenzijama „jpg“, „.JPG“, „.jpeg“ ili „JPEG“.
• Podržan je i progresivni JPEG.
❖ DVD-RW/-R (V)
• Ovo je format koji se koristi za snimanje podataka na DVD-RW ili DVD-R disku. Disk se može
reproducirati u ovom Blu-ray kućnom kinu samo ako je prethodno finaliziran.
• Ovo Blu-ray kućno kino ne može reproducirati disk koji je snimljen u video načinu pomoću snimača
drugog proizvođača, a nije finaliziran.
13
HT-BD1250A_CRO-0629-1.indd 13
2009-06-29
1:29:27
opis
PREDNJA PLOČA
1 2
3
4
5
6
7
8 9
11
10
GUMB ZA NAPAJANJE
Uključuje i isključuje Blu-ray kućno kino.
INDIKATOR STANJA
ČEKANJA
Kad se uređaj prvi put uključi u struju, ovaj indikator zasvijetli.
GUMB OTVORI/ZATVORI
GUMB FUNCTION
Otvara i zatvara ladicu diska.
Način rada mijenja se ovako : BD/DVD ➞ D.IN 1 ➞ D.IN 2 ➞ AUX ➞ FM.
GUMB (
) ZA
Vraća na prethodni naslov/poglavlje/stazu.
PRETRAŽIVANJE
UNATRAG I PRESKAKANJE Unatrag pretražuje FM frekvencijski pojas.
GUMB STOP
Zaustavlja reprodukciju diska.
GUMBI za regulaciju glasnoće
Prilagodba glasnoće.
GUMB ZA REPRODUKCIJU/
PRIVREMENO ZAUSTAVLJANJE
Započinje ili privremeno zaustavlja reprodukciju diska.
GUMB(
) ZA
PRETRAŽIVANJE NAPRIJED
I PRESKAKANJE
Prelazi na sljedeći naslov/poglavlje/stazu.
Naprijed pretražuje FM frekvencijski pojas.
10
LADICA DISKA
Otvara se za prihvaćanje diska.
11
USB HOST
USB uređaj za pohranu može se spojiti ovdje i upotrijebiti kao spremnik prilikom veze s BD-LIVE.
Također se može upotrijebiti za nadogradnju firmwarea i reprodukciju MP3/JPEG/DivX sadržaja.
M
Za priključivanje bežičnog LAN adaptera morate koristiti priključak USB HOST na stražnjoj ploči Blu-ray kućnog kina.
14
HT-BD1250A_CRO-0629-1.indd 14
2009-06-29
1:29:27
1
2
3
4 5 6 7
8
CRO
STRAŽNJA PLOČA
9 10
● OPIS
11
UTIČNICA za iPod
12
Ovdje priključite postolje za iPod.
KOAKSIJALNI UTIKAČ ZA FM ANTENU
Spojite FM antenu.
OD 75Ω
VEZA S TX KARTICOM (BEŽIČNA)
TX kartica omogućuje komunikaciju između glavne jedinice i dodatnog
pojačala za bežični prijamnik.
UTIKAČI ZA AUX ULAZ
Spojite na 2CH analogni izlaz vanjskog uređaja (poput VCR-a)
UTIKAČ ZA VIDEO IZLAZ
Spojite utikač za video ulaz TV-a (VIDEO IN) na utikač VIDEO OUT ovog
uređaja.
UTIKAČI VIDEO IZLAZA KOMPONENTI
Spojite TV s video ulazima komponenti na te utikače.
UTIKAČ HDMI IZLAZA
Koristeći HDMI kabel, spojite ovaj HDMI izlazni priključak na HDMI ulazni
priključak na TV-u da biste dobili najbolju kvalitetu slike.
UTIKAČI DIGITALNOG OPTIČKOG ULAZA
VANJSKOG UREĐAJA (OPTIČKI 1, OPTIČKI Koristite ovo za spajanje vanjske opreme s digitalnim izlazom.
2)
LAN PRIKLJUČAK
Može se koristiti za spajanje na BD-LIVE.
Također se može koristiti za ažuriranje ugrađenih programa.
10
UTIČNICA ZA BEŽIČNU LAN VEZU
Ovdje možete priključiti USB uređaj za pohranu podataka i koristiti ga kao
memoriju kada je uređaj spojen na BD-LIVE. Također je možete koristiti
za ažuriranje ugrađenih programa i reprodukciju MP3/JPEG/DivX
datoteka, kao i za spajanje na BD-Live pomoću bežičnog LAN adaptera.
11
5.1-KANALNI IZLAZNI KONEKTORI
ZVUČNIKA
Spojite prednje, središnje, stražnje zvučnike, zvučnik za zvučno okruženje
i zvučnik za vrlo niske tonove.
12
RASHLADNI VENTILATOR
Ventilator se uvijek okreće kada je napajanje uključeno. Osigurajte najmanje
10 cm slobodnog prostora sa svih strana ventilatora pri instalaciji proizvoda.
M
Preveliki USB pogoni možda se neće moći umetnuti pri spojenom LAN ili HDMI kabelu.
15
HT-BD1250A_CRO-0629-1.indd 15
2009-06-29
4:09:47
daljinski upravljač
PREGLED DALJINSKOG UPRAVLJAČA
21
1
2
3
4
5
6
7
8
22
23
24
25
26
27
28
9
29
10
11
30
12
13
14
15
16
17
18
19
20
31
32
33
34
35
36
37
16
HT-BD1250A_CRO-0629-1.indd 16
2009-06-29
1:29:30
Gumb POWER
19
Gumb PIP
2
Gumb BD RECEIVER (BD PRIJAMNIK)
20
Gumb DISC MENU
3
Gumb TV
21
Gumb za OTVARANJE I
ZATVARANJE LADICE
4
Brojčani gumbi (0~9)
22
Gumb DIMMER
5
Gumb AUDIO
6
Gumb SLOW, MO/ST
7
Gumbi Tuning Preset/CD Skip
Gumb PLAY
Gumb STOP
Gumbi Traženje
8
Gumb BD
Gumb TUNER
Gumb AUX
24
Gumb SOURCE
25
Gumbi za odabir RDS-a
26
Gumb SUBTITLE
9
Gumb VOLUME
27
Gumb PAUSE
10
Gumb STEP
28
Gumb MUTE
11
Gumb MENU
29
Gumb TUNING/CH
12
Gumb pokazivača/ENTER
30
Gumb RETURN
13
Gumb INFO
31
Gumb EXIT
14
Gumbi u boji : CRVENO(A),
ZELENO(B), ŽUTO(C), PLAVO(D)
32
Gumb PL II MODE
15
Gumb POPUP MENU, TITLE MENU
33
Gumb PL II EFFECT
16
Gumb TUNER MEMORY
34
Gumb DSP
17
Gumb REPEAT
35
Gumb SLEEP
18
Gumb REPEAT A-B
36
Gumb SFE MODE
37
Gumb ZOOM
● DALJINSKI UPRAVLJAČ
23
CRO
1
Umetanje baterija u daljinski upravljač
1.
Podignite stražnji poklopac
na daljinskom upravljaču
gore prema prikazu.
2.
Umetnite dvije AAA baterije
Pazite da krajevi baterija odgovaraju “+” i “–” polovima
u skladu s dijagramom u odjeljku.
3.
Zamijenite poklopac.
Uz pretpostavku tipične
uporabe TV-a, baterije traju
otprilike jednu godinu.
17
HT-BD1250A_CRO-0629-1.indd 17
2009-06-29
1:29:31
daljinski upravljač
POSTAVLJANJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA
Ovim daljinskim upravljačem možete upravljati određenim funkcijama TV-a.
Pri rukovanju TV-om s daljinskim upravljačem
1. Pritisnite gumb TV da biste postavili daljinski upravljač za rad s TV-om.
2. Pritisnite gumb POWER (uključivanje/isključivanje) za
uključivanje TV-a.
3. Dok držite gumb POWER (uključivanje/isključivanje), unesite
kôd koji odgovara marki TV-a.
• Ako u tablici za vaš TV postoji više od jednog koda,
unosite jedan po jedan kôd kako biste pronašli onaj koji
funkcionira.
Primjer: Za Samsung TV
Dok držite gumb POWER (uključivanje/isključivanje), koristite
brojčane gumbe kako biste unijeli 00, 15, 16, 17 i 40.
4. Ako se TV isključi, postavljanje je dovršeno.
• Možete koristiti gumbe TV POWER (uklj./isklj. TV-a),
VOLUME (glasnoća), CHANNEL (kanal) i brojčane gumbe (0~9).
M
 Daljinski upravljač možda neće raditi na nekim markama TV-a. Također, neke radnje
možda neće biti moguće ovisno o marki vašeg TV-a.
 Ako ne postavite daljinski upravljač s kodom za marku TV-a, daljinski upravljač će prema
zadanoj vrijednosti raditi na Samsung TV-u.
Radni raspon daljinskog upravljača
Daljinski upravljač može se koristiti na udaljenosti do približno 7
metara pravocrtno.Također ga može koristiti pod kutom do 30° u
odnosu na horizontalu od senzora daljinskog upravljača.
18
HT-BD1250A_CRO-0629-1.indd 18
2009-06-29
1:29:32
Br.
Br.
Marka
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
12, 13, 14
47
Onking
03
Šifra
Marka
CRO
Popis šifri marki TV-a
Šifra
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
● DALJINSKI UPRAVLJAČ
4
59, 60, 98
19
HT-BD1250A_CRO-0629-1.indd 19
2009-06-29
1:29:33
veze
Ovaj odjeljak opisuje razne načine spajanja digitalnog Blu-ray kućnog kina na druge vanjske komponente.
Prije premještanja ili postavljanja proizvoda provjerite je li napajanje isključeno, a kabel za napajanje izvučen iz utičnice.
SPAJANJE ZVUČNIKA
2,5 do 3 puta veličine TV zaslona
Položaj Blu-ray kućnog kina
Postavite ga na stalak ili policu ormara ili ispod TV stalka.
Odabir položaja za slušanje
Položaj za slušanje trebao bi biti takav da se TV nalazi na udaljenosti od 2,5 do 3 puta veličine TV zaslona.
Primjer : Za 32-inčne televizore 2~2,4 m
Za 55-inčne televizore 3,5~4 m
Prednji zvučniciei
Ove zvučnike postavite s prednje strane položaja na kojem slušate, tako da su okrenuti prema vama (oko 45°).
Prednje plohe zvučnika poravnajte tako da njihovi visokotonci budu u istoj visini kao i vaše uho.
Poravnajte prednju plohu prednjih zvučnika s prednjom plohom središnjeg zvučnika ili postavite malo ispred prednje plohe
središnjih zvučnika.
Središnji zvučnik
f
Najbolje ga je postaviti na istu visinu kao i prednje zvučnike. Također ga možete postaviti izravno iznad ili ispod TV-a.
zvučnika za zvučno okruženje
hj
Ove zvučnike smjestite bočno od položaja za slušanje. Ako nema dovoljno mjesta, smjestite ove zvučnike tako da
gledaju jedan prema drugom. Smjestite ih na oko 60 do 90 cm iznad uha, tako da su lagano nagnuti prema dolje.
razliku od prednjeg i središnjeg zvučnika, stražnji se zvučnici koriste za upravljanje uglavnom zvučnim efektima te
* Za
iz njih zvuk neće stalno dolaziti.
Zvučnik za vrlo niske tonove
Položaj zvučnika za vrlo niske tonove nije toliko bitan. Smjestite ga gdje god želite.
Spajanje zvučnika
1. Pritisnite priključni jezičac na stražnjoj strani zvučnika prema dolje.
2. Umetnite crnu žicu u crni priključak (–), a crvenu žicu u crveni
priključak (+) pa potom otpustite jezičac.
3. Priključne utikače spojite na stražnjoj strani Blu-ray kućnog kina tako
da boje utikača zvučnika odgovaraju utičnicama zvučnika.
Crna
Crvena
20
HT-BD1250A_CRO-0629-1.indd 20
2009-06-29
1:29:33
1. Okrenite STALAK naopačke i spojite ga na
POSTOLJE STALKA.
1
CRO
Montaža zvučnika na stalak (HT-BD1252/HT-BD1255)
2
STAND BASE
POSTOLJE
STALKA
2. Pomoću odvijača zavijte pet malih VIJAKA u pet
rupa označenih strelicama, kao što je prikazano
na slici.
3
● VEZE
3. Priključite gornji ZVUČNIK na montirano STALAK.
STAND
STALAK
4
ZVUČNIK
4. Pomoću odvijača privijte još jedan veliki VIJAK u
otvor sa stražnje strane zvučnika označen strelicom.
HT-BD1250
STALAK
Središnji zvučnik
Prednji zvučnik (L)
Prednji zvučnik (R)
Zvučnik za vrlo niske tonove
Stražnji zvučnik (R)
Stražnji zvučnik (L)
HT-BD1252
Središnji zvučnik
Prednji zvučnik (L)
Prednji zvučnik (R)
Zvučnik za vrlo niske tonove
Stražnji zvučnik (R)
Stražnji zvučnik (L)
HT-BD1255
Središnji zvučnik
Prednji zvučnik (R)
Stražnji zvučnik (R)
Prednji zvučnik (L)
Zvučnik za vrlo
niske tonove
Stražnji zvučnik (L)
 Ne dopuštajte djeci da se igraju sa ili u blizini zvučnika. Mogla bi se ozlijediti ako zvučnik padne.
 Prilikom spajanja žica zvučnika na zvučnike provjerite je li polaritet (+/-–) ispravan.
 Zvučnik za vrlo niske tonove držite izvan dohvata djece kako biste ih spriječili da guraju svoje ručice ili strane
predmete u vod (otvor) zvučnika.
 Ne vješajte zvučnik za vrlo niske tonove na zid kroz cijev (rupu).
M
HT-BD1250A_CRO-0629-1.indd 21
Ako zvučnik postavite blizu televizora, boja na zaslonu mogla bi biti iskrivljena zbog magnetskog polja koje
stvara zvučnik. Ako se to dogodi, postavite zvučnik dalje od televizora.
21
2009-06-29
1:29:33
veze
SPAJANJE NA DODATNI BEŽIČNI PRIJAMNIK
Modul za bežični prijam (SWA-4000)
Ovaj se proizvod (HT-BD1250/HT-BD1252/HT-BD1255) smije povezati samo putem SWA-4000.
HT-BD1250
Središnji zvučnik
Prednji zvučnik (L)
Prednji zvučnik (R)
Stražnji zvučnik (L)
Zvučnik za vrlo niske tonove
Stražnji zvučnik (R)
MODUL BEŽIČNOG PRIJAMNIKA
HT-BD1252
Središnji zvučnik
Prednji zvučnik (L)
Prednji zvučnik (R)
Zvučnik za vrlo niske tonove
Stražnji zvučnik (L)
Stražnji zvučnik (R)
MODUL BEŽIČNOG PRIJAMNIKA
HT-BD1255
Središnji zvučnik
Prednji zvučnik (L)
Prednji zvučnik (R)
Zvučnik za vrlo niske tonove
Stražnji zvučnik (L)
Stražnji zvučnik (R)
MODUL BEŽIČNOG PRIJAMNIKA
22
HT-BD1250A_CRO-0629-1.indd 22
2009-06-29
1:29:42
CRO
Modul za bežični prijam (SWA-4000)
1. Spojite prednji, središnji i subwoofer zvučnik na Blu-ray kućno
kino prateći upute na stranici 22.
3. Spojite lijevi i desni stražnji zvučnik s modulom za bežični
prijam.
4. Utaknite kabel za napajanje bežičnog modula za prijam u
zidnu utičnicu.
● VEZE
2. Dok je Blu-ray kućno kino isključeno, umetnite TX karticu u utor
za TX karticu () na stražnjoj strani glavne jedinice.
• TX karticu držite tako da ukošena strana bude usmjerena ulijevo
pa umetnite karticu u priključak.
• TX kartica omogućuje komunikaciju između glavne jedinice i
bežičnog prijamnika.
Ukošena strana
usmjerena ulijevo
TX kartica
5. Uključite Blu-ray kućno kino. Glavna jedinica i bežični modul sada će međusobno komunicirati i iz
stražnjih zvučnika čut ćete zvuk.
M
Smjestite bežični modul za prijam sa stražnje strane položaja za slušanje. Ako je bežični
modul za prijam previše blizu glavnoj jedinici, mogu se zbog interferencije čuti zvučne
smetnje.
 Ako u blizini sustava koristite uređaj poput mikrovalne pećnice, bežične LAN kartice ili bilo
koji drugi uređaj koji koristi istu frekvenciju (5,8 GHz), zbog interferencije se mogu čuti
zvučne smetnje.
 Udaljenost prijenosa od glavne jedinice do modula za bežični prijam je oko 10 m, ali može
varirati ovisno o radnom okruženju. Ako se između glavne jedinice i bežičnog modula za
prijam nalazi armirano-betonski ili metalni zid, sustav možda uopće neće raditi zbog toga
što radio val ne prolazi kroz metal.
 Ako glavna jedinica ne može uspostaviti bežičnu vezu, sustav treba ID postavku između
glavne jedinice i modula bežičnog prijamnika. S isključenom glavnom jedinicom pritisnite
brojčane tipke "0"J"1"J"3"J"5" na daljinskom upravljaču pa će se glavna jedinica
uključiti. S uključenim modulom bežičnog prijamnika držite pritisnutu tipku "ID SET" na
poleđini jedinice 5 sekundi.
 Ne umećite nikakve druge kartice osim TX kartice namijenjene ovom proizvodu.







Ako koristite neku drugu TX karticu, proizvod se može oštetiti ili se kartica možda neće
moći lako izvaditi.
Ne umećite TX karticu naopako ili u suprotnom smjeru.
TX karticu umetnite kad je Blu-ray kućno kino isključeno. Umetanje kartice dok je uređaj
uključen može izazvati poteškoće.
Ako je TX kartica umetnuta i postavljanje modula za bežični prijam dovršeno, zvuk se ne
prenosi s priključaka stražnjih zvučnika na glavnu jedinicu.
Antena za bežični prijam ugrađena je u modul za bežični prijam. Držite jedinicu podalje od
vode i vlage.
Za optimalne performanse pri slušanju, neka je područje oko položaja modula za bežični
prijam slobodno od bilo kakvih prepreka.
Ako se ne čuje zvuk iz bežičnih pozadinskih zvučnika, prebacite način rada na DVD 5.1 kanal
ili Dolby Pro Logic II.
U 2-CH načinu rada, zvuk se ne čuje iz stražnjih bežičnih zvučnika.
23
HT-BD1250A_CRO-0629-1.indd 23
2009-06-29
1:29:48
veze
SPAJANJE VIDEO IZLAZA NA TV
Odaberite jedan od tri načina za spajanje s TV-om.
NAČIN 3
(isporučeno)
NAČIN 2
NAČIN 1
NAČIN 1 : HDMI (NAJBOLJE)
Spojite HDMI kabel iz utičnice HDMI IZLAZA (nije isporučen) na stražnjoj strani Blu-ray kućnog kina na
utičnicu HDMI ULAZA na TV-u.
M
Ovisno o vašem TV-u, određene se vrijednosti razlučivosti HDMI izlaza možda neće moći koristiti.
 Ako je HDMI kabel spojen s playera na TV, izlaz Blu-ray kućnog kina automatski se postavlja na
HDMI u roku od 10 sekundi.
 Ako koristite značajku Anynet + (pogledajte str. 46), a komponenta i HDMI su spojeni, automatski
se odabire HDMI način rada.
 Kada pomoću HDMI kabela spajate player na TV po prvi put ili ga spajate na novi TV, vrijednost
razlučivosti HDMI izlaza automatski se postavlja na najveću vrijednost koju dozvoljava TV.
 Ako pomoću HDMI kabela spajate Samsung TV na Blu-ray kućno kino, playerom možete
jednostavno upravljati pomoću daljinskog upravljača TV-a. (To je moguće samo sa Samsung TVima koji podržavaju značajku Anynet+.) (Pogledajte stranicu 46.)
 Ako HDMI kabel spojite ili isključite tijekom reprodukcije CDDA, MP3 ili JPEG datoteke, player
zaustavlja reprodukciju.
 Nakon uspostavljanja video veze, postavite izvor video ulaza na TV tako da se podudara s
odgovarajućim video izlazom (HDMI, komponentni ili kompozitni) na Blu-ray kućnom kinu.
Više informacija načinu odabira izvora video ulaza na TV-u potražite u korisničkom priručniku TV-a.
 Ako ste podesili daljinski upravljač da radi s TV-om, pritisnite gumb TV SOURCE na
daljinskom upravljaču i odaberite HDMI kao vanjski izvor TV-a.
Funkcija automatskog prepoznavanja HDMI-a
Video izlaz playera će se automatski promijeniti u HDMI način rada prilikom spajanja HDMI kabela dok je
uključeno napajanje. Za moguće vrijednosti razlučivosti HDMI izlaza pogledajte stranicu 44.
• HDMI (sučelje multimedija visoke razlučivosti)
HDMI je sučelje koje omogućava digitalni prijenos video i audio podataka sa samo jednim konektorom.
Pomoću HDMI-a Blu-ray kućno kino prenosi digitalni video i audio signal te prikazuje živopisnu sliku na TV-u koji ima utičnicu
HDMI ulaza.
24
HT-BD1250A_CRO-0629-1.indd 24
2009-06-29
1:29:49
CRO
● VEZE
• Opis HDMI spajanja
HDMI konektor - podržava video i digitalne audio podatke.
- HDMI izlazi šalju samo čisti digitalni signal TV-u.
- Ako vaš TV ne podržava HDCP (zaštitu digitalnog sadržaja visoke propusnosti), na zaslonu se pojavljuje slučajni
šum.
• Zašto Samsung koristi HDMI?
Analogni televizori zahtijevaju analogni video/audio signal. Međutim, podaci koji se tijekom reprodukcije BD/DVD-a
prenose na TV su digitalni. Zbog toga je potreban digitalno - analogni pretvarač (u Blu-ray kućnom kinu) ili analogno
- digitalni pretvarač (u TV-u). Tijekom te pretvorbe je kvaliteta slike smanjena zbog šuma i gubitka signala. HDMI
tehnologija je superiorna zbog toga što ne zahtijeva D/A pretvorbu te daje čisti digitalni signal od playera do TV-a.
• Što je HDCP?
HDCP (zaštita digitalnog sadržaja visoke propusnosti) je sustav za zaštitu protiv kopiranja BD/DVD sadržaja
prenesenog putem HDMI-a. On pruža sigurnu digitalnu vezu između video izvora (PC, DVD itd.) i uređaja za prikaz
(TV, projektor itd.). Sadržaj je šifriran na izvornom uređaju kako bi se spriječilo neovlašteno kopiranje.
• Što je Anynet+?
Anynet+ je praktična funkcija koja pruža povezan rad ovog uređaja preko Samsung TV-a sa značajkom Anynet+.
- Ako vaš Samsung TV ima logotip
, tada on podržava funkciju Anynet+.
- Ako uključite player pa umetnete disk, player će započeti reprodukciju diska, a TV će se automatski uključiti i
prebaciti na HDMI način rada.
- Ako uključite player i pritisnete gumb Play (Reproduciraj) s već umetnutim diskom, TV će se automatski uključiti i
prebaciti na HDMI način rada.
• Što je BD Wise?
BD Wise je Samsungova najnovija značajka međusobnog povezivanja uređaja.
- Kad međusobno povežete Samsung proizvode sa značajkom BD-Wise putem HDMI, automatski će
se postaviti optimalna razlučivost.
NAČIN 2 : Komponentni video (BOLJE)
Ako je televizor opremljen komponentnim video ulazima, spojite komponentni video kabel (nije
isporučen) s utičnice komponentnog video izlaza (Pr, Pb i Y) na stražnjoj strani Blu-ray kućnog kina na
utičnicu komponentnog video ulaza na televizoru.
M




Prema vrsti diska možete odabrati različite postavke razlučivosti, primjerice 1080i, 720p, 576p/480p
ili 576i/480i. (Pogledajte stranicu 44.)
Stvarna razlučivost se može razlikovati od postavki u izborniku SETUP (POSTAVLJANJE) ako su
spojeni i komponentni i HDMI kabeli. Razlučivost ovisi i o vrsti diska. (Pogledajte stranicu 44.)
Nakon uspostavljanja video veze, postavite izvor video ulaza na TV tako da se podudara s
odgovarajućim video izlazom (HDMI, komponentni ili kompozitni) na Blu-ray kućnom kinu.
Pogledajte korisnički priručnik tv-a za više informacija o tome kako odabrati izvor video ulaza na tv-u.
Ako ste ispravno podesili daljinski upravljač da radi s TV-om, pritisnite gumb SOURCE na
daljinskom upravljaču i odaberite COMPONENT kao vanjski izvor TV-a.
Prilikom DVD reprodukcije, ako su uključene i HDMI i Component utičnice te odaberete
Component 1080p, 1080i ili 720p način rada, izbornik Display Setup pokazat će izlaznu razlučivost
kao 1080p, 1080i ili 720p. Stvarna razlučivost je 576i/480i.
NAČIN 3 : Kompozitni video (DOBRO)
Spojite isporučeni video kabel sa utičnice VIDEO OUT (VIDEO IZLAZ) na stražnjoj strani Blu-ray kućnog
kina u utičnicu VIDEO IN (VIDEO ULAZ) na TV-u.
M
VIDEO izvor uvijek ima razlučivost od 576i/480i bez obzira na razlučivost koju ste postavili u izborniku
SETUP (POSTAVLJANJE). (Pogledajte stranicu 44.)
 Nakon uspostavljanja video veze, postavite izvor video ulaza na TV tako da se podudara s
odgovarajućim video izlazom (HDMI, komponentni ili kompozitni) na Blu-ray kućnom kinu.
Pogledajte korisnički priručnik tv-a za više informacija o tome kako odabrati izvor video ulaza na tv-u.
 Ako ste podesili daljinski upravljač da radi s TV-om, pritisnite gumb SOURCE na daljinskom
upravljaču i odaberite VIDEO kao vanjski izvor TV-a.
 Nemojte priključivati jedinicu putem VCR uređaja. Na video signale koji se prenose putem VCR
uređaja mogu utjecati sustavi za zaštitu autorskih prava pa će televizijska slika biti iskrivljena.
25
HT-BD1250A_CRO-0629-1.indd 25
2009-06-29
1:29:51
veze
SPAJANJE IPODA
Glazbene i video datoteke s iPoda možete reproducirati putem glavne jedinice. Rad iPoda s ovim Blu-ray kućnim
kinom opisan je na stranicama 27 i 80 ~ 82.
(isporučeno)
1. Priključite postolje za iPod na utičnicu za iPod sa stražnje strane glavne jedinice.
2. Smjestite iPod u postolje.
• Na zaslonu TV-a pojavljuje se poruka *“iPod Connected”.
M
VIDEO izlaz mora biti priključen na TV kako biste mogli gledati video datoteke s iPoda (vidi str. 25).
 Kabelski su priključci blizu pa morate izvaditi USB memoriju prije iskopčavanja kabela postolja




za iPod.
Prije spajanja iPoda s Blu-ray kućnim kinom podesite glasnoću na umjerenu razinu.
Kada je jedinica uključena, a vi spojite iPod, jedinica će puniti bateriju iPoda.
Obvezno spojite konektor postolja tako da naljepnica “SAMSUNG” bude okrenuta prema gore.
“Made for iPod” znači da je elektronički pribor dizajniran za spajanje isključivo na iPod te ga je
proizvođač certificirao tako da zadovoljava izvedbene standarde tvrtke Apple.
26
HT-BD1250A_CRO-0629-1.indd 26
2009-06-29
1:29:51
iPod 5. generacije
(video) 30GB 60GB
80 GB
iPod classic
80GB 120GB 160GB
iPod touch
1st generation
4GB 16GB 32GB
iPod nano
4. generacije (video)
8GB 16GB
iPhone 3G
8GB 16GB
iPod touch
2. generacije
8GB 16GB 32GB
iPhone
4GB 8GB 16GB
● VEZE
iPod nano 3. generacije
(video)
4GB 8GB
CRO
iPod modeli koji su dostupni za HT-BD1250/HT-BD1252/HT-BD1255
M
“Made for iPod” znači da je elektronički pribor dizajniran za spajanje isključivo na iPod te ga je
proizvođač certificirao tako da zadovoljava izvedbene standarde tvrtke Apple.
 “Works with iPhone” znači da je elektronički pribor dizajniran za spajanje isključivo na iPhone te ga je
proizvođač certificirao tako da zadovoljava izvedbene standarde tvrtke Apple.
 Apple nije odgovoran za rad ovog uređaja ili njegovo udovoljavanje sigurnosnim ili regulatornim
standardima.
iPod je zaštitni znak tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim zemljama. iPhone je zaštitni
znak tvrtke Apple Inc.
27
HT-BD1250A_CRO-0629-1.indd 27
2009-06-29
1:29:52
veze
SPAJANJE AUDIA S VANJSKIM KOMPONENTIMA
OPTIČKI: Spajanje vanjske digitalne komponente
Komponente digitalnog signala poput kabelske kutije/satelitskog prijamnika (Set-Top-Box).
1. Spojite digitalni ulaz (OPTICAL 1 ili OPTICAL 2) s glavnog uređaja na digitalni izlaz vanjske digitalne
komponente.
2. Pritisnite gumb FUNCTION na glavnoj jedinici da biste odabrali D.IN ulaz.
• Način rada mijenja se ovako : BD/DVD ➞ D.IN 1 ➞ D.IN 2 ➞ AUX ➞ FM.
Optički kabel
(nije isporučen)
M
Za gledanje videa s kabelske kutije/satelitskog prijamnika, njegov video izlaz morate spojiti
s TV-om.
 Ovaj sustav podržava digitalne frekvencije uzorkovanja od 32 kHz ili više s vanjskih
digitalnih komponenti.
 Ovaj sustav podržava samo DTS i Dolby Digital audio signal; MPEG audio, kod kojeg se
radi o protoku podataka, nije podržan.
28
HT-BD1250A_CRO-0629-1.indd 28
2009-06-29
1:29:53
CRO
AUX: Spajanje vanjske analogne komponente
Komponente analognog signala poput VCR-a.
1. Spojite AUX IN (Audio) s glavnog uređaja na audio izlaz vanjske analogne komponente.
• Pazite da se boje konektora podudaraju.
● VEZE
2. Pritisnite gumb AUX na daljinskom upravljaču da biste odabrali AUX ulaz.
• Možete koristiti i gumb FUNCTION (Funkcija) na glavnom uređaju.
Način rada mijenja se ovako: BD/DVD ➞ D.IN 1 ➞ D.IN 2 ➞ AUX ➞ FM.
Audio kabel (nije isporučen) Ako
vanjska analogna komponenta ima
samo jedan audio izlaz, spojite lijevi
ili desni.
M
Možete spojiti utičnicu video izlaza VCR-a na TV, te povezati utičnice audio izlaza VCR-a
na ovaj proizvod.
29
HT-BD1250A_CRO-0629-1.indd 29
2009-06-29
1:29:54
veze
SPAJANJE NA MREŽU
Za pristup internetskoj podršci ili nadogradnju trenutnog firmwarea morate uspostaviti jednu od sljedećih veza.
Spajanjem na Internet možete pristupiti BD-LIVE uslugama i nadogradnji softvera sa Samsungovog poslužitelja za
ažuriranja.
Slučaj 1 : spajanje izravnog LAN kabela s modemom
1. Pomoću izravnog LAN kabela (UTP kabel, nije uključen) spojite LAN terminal Blu-ray disk playera na
LAN terminal modema.
Za LAN priključak
Širokopojasni modem
(sa integriranim ruterom)
Spajanje pomoću rutera
(npr. DSL-a)
Ruter
Širokopojasni modem
Ili
Širokopojasna
usluga
Za LAN priključak
Za LAN priključak
Širokopojasna
usluga
Priključivanje računala na
usmjerivač za aktiviranje
funkcije Prijenos sadržaja s
računala
M
Za korištenje funkcije Prijenos sadržaja s računala (vidi stranice 83~84) najprije morate
kreirati mrežu između računala i usmjerivača.
 Internet pristup Samsung poslužitelju za ažuriranje može biti onemogućen, ovisno o ruteru koji
koristite ili politici ISP-a.
Za više informacija, kontaktirajte vašeg ISP-a (Davatelja internet usluga).
 Za DSL korisnike, molimo koristite ruter za uspostavljanje mrežnog povezivanja.
30
HT-BD1250A_CRO-0629-1.indd 30
2009-06-29
1:29:56
CRO
Slučaj 2 : spajanje na uređaj za bežično dodjeljivanje IP adresa
Možete se spojiti na mrežu s uređajem za bežično dodjeljivanje IP adresa. Vidi stranicu 52 za
postavljanje bežične mreže.
Priključak za modem
● VEZE
Uređaj za bežično
dodjeljivanje IP adresa
Modemski kabel
M
Bežični LAN adapter
(nije uključen)
Ova jedinica kompatibilna je samo sa Samsungovim bežičnim LAN adapterom. (nije
uključeno) (naziv modela: WIS09ABGN).
- Samsungov bežični LAN adapter prodaje se posebno.
- U vezi s nabavom proizvoda obratite se zastupniku tvrtke Samsung Electronics ili
servisnom centru.
 Morate koristiti bežični dodjeljivač IP adresa koji podržava IEEE 802.11 a/b/g/n.(n se
preporučuje za stabilan rad bežične mreže).
 Po svojoj prirodi, bežični LAN može uzrokovati smetnje ovisno o uvjetima korištenja (snaga
pristupne točke, udaljenost, prepreke, ometanje od strane drugih radio uređaja itd).
 Postavite uređaj za bežično dodjeljivanje IP adresa na način rada Infrastructure. Ad-hoc
način rada nije podržan.
 Prilikom primjene sigurnosnog ključa za pristupnu točku (uređaj za bežično dodjeljivanje IP
adresa), podržane su samo sljedeće stavke.
1) Način rada s provjerom identiteta : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Vrsta enkripcije : WEP, TKIP, AES
31
HT-BD1250A_CRO-0629-1.indd 31
2009-06-29
1:29:58
veze
SPAJANJE FM ANTENE
1. Spojite isporučenu FM antenu na odgovarajuću KOAKSIJALNU utičnicu od 75.
2. Lagano pomičite žicu antene okolo dok ne nađete položaj dobrog prijama, a zatim je pričvrstite na
zid ili drugu stabilnu površinu.
FM antena (isporučena)
M
Ovaj uređaj ne prima AM emitiranje.
Ventilator
Ventilator dobavlja hladan zrak u uređaj da bi se spriječilo njegovo pregrijavanje.
Poštujte sljedeća upozorenja zbog vlastite sigurnosti.
• Provjerite je li uređaj dobro prozračen. Ako uređaj ima slabo prozračivanje, temperatura unutar uređaja može rasti i
oštetiti ga.
• Ne zaprječujte rad ventilatora ili otvore za prozračivanje. (Ako su ventilator ili otvori za prozračivanje pokriveni
novinama ili tkaninom, temperatura unutar uređaja može narasti i uzrokovati požar.)
32
HT-BD1250A_CRO-0629-1.indd 32
2009-06-29
1:29:59
CRO
osnovne značajke blu-ray kućnog kina
Ovaj odjeljak predstavlja osnovne funkcije reprodukcije i reprodukciju prema vrsti diska.
PRIJE REPRODUKCIJE
Kada, nakon ukopčavanja playera, prvi put pritisnete gumb
POWER (Uklj./isklj.), pojavljuje se ovaj zaslon:
Želite li odabrati jezik, pritisnite gumb NUMBER (Broj).
MENU LANGUAGE SELECTION
Press 1 for English
(Ovaj će se zaslon pojaviti samo kada prvi put ukopčate
Pulsar 2 para Español
Touche 3 pour Français
player.) Nije li postavljen jezik za početni zaslon, postavke se
Macrovision : BSS41
mogu promijeniti svaki put kad uključite ili isključite napajanje.
Stoga pazite da odaberete jezik koji želite koristiti. Odabrani
jezika izbornika možete promijeniti držanjem gumba
STOP () na prednjoj ploči uređaja dulje od 5 sekundi kad u
uređaju nema diska. Potom se ponovno pojavljuje prozor
MENU LANGUAGE SELECTION (Odabir jezika izbornika) u kojem možete ponovno postaviti željeni
jezik.
M
● GLAVNA OBILJEŽJA
• Uključite TV i postavite ga na točan video ulaz (ulaz na koji je spojeno Blu-ray kućno kino).
• Ako ste spojeni na vanjski audio sustav, uključite audio sustav i postavite ga na ispravni audio ulaz.
Diskovi koji se mogu reproducirati na ovom playeru (za slijedeće diskove mogućnost
reprodukcije može ovisiti o uvjetima snimanja).
• BD-ROM
• BD-RE
• BD-R
• DVD-R
• DVD-RW (V način rada) • CD-RW/CD-R
• Uređaj možda neće reproducirati određene CD-R, CD-RW i DVD-R diskove zbog vrste
diska ili uvjeta snimanja.
 Diskovi koji se ne mogu reproducirati u ovom playeru
• HD DVD
• DVD+RW
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CVD
• Super audio CD (osim CD sloja)
• DVD+R
• CDV
• CD-I
• CDG-i reproduciraju samo audio, ali ne i grafiku.
 Blu-ray disk je novi format u razvoju. U skladu s tim, mogući su problemi oko
kompatibilnosti diskova novih i postojećih formata. Nisu svi diskovi kompatibilni, niti se svi
diskovi reproduciraju.
Dodatne informacije potražite u odjeljcima Vrsta i obilježja diska i Obavijest o sukladnosti i
kompatibilnosti u ovom priručniku. Jave li se problemi kompatibilnosti, obratite se centru za
korisnike tvrtke SAMSUNG.
33
HT-BD1250A_CRO-0629-1.indd 33
2009-06-29
1:30:00
osnovne značajke blu-ray kućnog kina
NAVIGACIJA ZASLONSKIM IZBORNIKOM
System Information
System
Time Zone
Clock Set
Language
Video
Music
Photo
Setup
Audio
Power On/Off sound
Subtitle
BD Data Management
DivX Subtitle
DivX(R) Registration
Disc Menu
DivX(R) Deactivation
Menu
System Update
Audio
Display
Dynamic Compression
TV Aspect
AV Sync
Movie Frame (24 Fs)
Test Tone
Resolution
Speaker Distance
Progressive Mode
Sound Edit
Still Mode
Screen Message
HDMI
Network
Anynet + (HDMI-CEC)
Network Selection
Cable Network
Wireless Network
HDMI Format
BD Wise
HDMI Audio
Proxy
NTP Server
Network Connection Test
BD-LIVE Internet Connection
Parental
Parental Lock
Rating Level
New Password
REPRODUKCIJA DISKA
1. Pritisnite gumb OPEN/CLOSE.
2. Pažljivo stavite disk u ladicu tako da natpis na disku bude okrenut prema gore.
3. Pritisnite gumb PLAY ili gumb OPEN/CLOSE za zatvaranje ladice diska.
M
Kada zaustavite reprodukciju diska, player pamti gdje ste stali i kada ponovo pritisnete
gumb PLAY, nastavit će dalje. Ovo se naziva funkcijom "Resume".
U nekim BD diskovima (BD-J), ova funkcija može biti zabranjena.
 Dvaput pritisnite gumb STOP za vrijeme reprodukcije kako biste poništili funkciju Resume.
 Za stanku pri reprodukciji pritisnite gumb PAUSE za vrijeme reprodukcije.
Za nastavak ponovo jednaput pritisnite gumb PLAY.
 Ako player bude zaustavljen dulje od 5 minuta bez korisničkog sučelja, pojavit će se čuvar
zaslona na TV-u. Ako na playeru ostane čuvar zaslona dulje od 30 minuta, napajanje se
automatski isključuje osim za vrijeme reprodukcije CD-DA. (funkcija automatskog
isključivanja)
 Ako se na jedinici ili daljinskom upravljaču u načinu rada Pause dulje od 5 minuta ne pritisne
niti jedan gumb, uređaj će se zaustaviti (osim nekih Blu-ray diskova).
34
HT-BD1250A_CRO-0629-1.indd 34
2009-06-29
1:30:00
CRO
POSTAVLJANJE ZVUKA
Podešenje zvuka melodije uključeno/isključeno
Zvuk melodije može se postaviti tako da se čuje pri svakom uključivanju ili isključivanju playera.
1. Sa uređajem u načinu zaustavljanja pritisnite gumb MENU.
System Information
Music
2. Pritisnite gumbe ▲▼◄► kako biste odabrali Setup, a
zatim pritisnite gumb ENTER ili ►.
Time Zone
Photo
Setup
DVD
Language
Power On/Off sound : On On
Off
BD Data Management
Audio
DivX(R) Registration
Display
DivX(R) Deactivation
HDMI
System Update
►
● GLAVNA OBILJEŽJA
3. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali System, a zatim
pritisnite gumb ENTER ili ►.
Clock Set
System
◄
Network
4. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Power On/Off
sound, a zatim pritisnite gumb ENTER ili ►.
Parental
5. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali On ili Off, a zatim
pritisnite gumb ENTER ili ►.
6. Pritisnite gumb MENU za napuštanje izbornika za postavljanje.
UPORABA FUNKCIJA TRAŽENJA I PRESKAKANJA
Tijekom reprodukcije možete brzo tražiti po poglavlju ili stazi te rabiti funkciju preskakanja za skakanje na sljedeći odabir.
hgfZCV
Traženje po poglavlju ili stazi
Tijekom reprodukcije pritisnite gumb SEARCH (Traži) (
)
Pri svakom pritisku na gumb TRAŽI brzina reprodukcije mijenja se kako slijedi.
BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-VIDEO,
DVD-RW, DVD-R
 X 2  X 4  X 8  X 16  X 32  X 128
 X 2  X 4  X 8  X 16  X 32  X 128
• Program možete pretražiti i obrnutim redoslijedom.
• Za povratak na normalnu brzinu reprodukcije pritisnite gumb PLAY.
M
Za vrijeme pretraživanja nećete čuti zvuk.
hgfZCV
Preskakanje staza
Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb SKIP (preskoči)(
).
Ako za vrijeme reprodukcije Blu-ray disk/DVD-a pritisnete gumb PRESKOČI (
) prelazite u sljedeće
poglavlje.
Ako pritisnete gumb PRESKOČI (
) dolazite na početak poglavlja. Još jedan pritisak i dolazite na
početak prethodnog poglavlja.
35
HT-BD1250A_CRO-0629-1.indd 35
2009-06-29
1:30:01
osnovne značajke blu-ray kućnog kina
USPORENA REPRODUKCIJA/REPRODUKCIJA U KORACIMA
Usporena reprodukcija
hgfZCV
IU načinu privremenog zaustavljanja ili reprodukcije u koracima,
na daljinskom upravljaču pritisnite gumb SLOW (Sporo) za
prebacivanje u način usporene reprodukcije.
• Ako pritisnete gumb SLOW (Sporo),,  1/8  1/4  1/2
• Za povratak na reprodukciju normalne brzine pritisnite gumb
PLAY(Reproduciraj) ( )
M
Ova ikona (
) označava pritisak pogrešnog gumba.
 Tijekom usporene reprodukcije ne čuje se zvuk.
 Sadržaj se može reproducirati usporeno samo prema naprijed.
Reprodukcija u koracima
hgfZCV
Tijekom reprodukcije, na daljinskom upravljaču pritisnite gumb
STEP (Korak) za prebacivanje u način rada reprodukcije u
koracima.
• Novi se okvir pojavljuje svaki put kad pritisnete taj gumb.
• Kad pritisnete gumb STEP (Korak), aktivira se sljedeći okvir.
• Za nastavak normalne reprodukcije pritisnite gumb
PLAY ( ) (Reproduciraji).
M
Tijekom reprodukcije u koracima ne čuje se zvuk.
 Sadržaj se može reproducirati u koracima samo prema naprijed.
36
HT-BD1250A_CRO-0629-1.indd 36
2009-06-29
1:30:02
CRO
postavljanje sustava
NAMJEŠTANJE SATA
Odaberite vašu vremensku zonu
1. Sa uređajem u načinu zaustavljanja pritisnite gumb MENU.
Photo
DVD
Setup
System Information
System
◄
Time Zone
►
3. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali System, a zatim
pritisnite gumb ENTER ili ►.
Language
Clock Set
Audio
Power On/Off sound : On
Display
BD data management
HDMI
DivX(R) Registration
4. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Time Zone,
a zatim pritisnite gumb ENTER ili ►.
Network
DivX(R) Deactivation
Parental
System Update
5. Koristite ◄ ► gumb da postavite kursor na odgovarajuću
vremensku zonu za vaše područje i pritisnite gumb ENTER.
● SYSTEM SETUP
Music
2. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Setup, a zatim
pritisnite gumb ENTER ili ►.
Music
Time Zone
Photo
DVD
Setup
◄
System Information
System Setup
◄
Time Zone
Clock Set
Audio Setup
Power On/Off sound : On
Display Setup
BD data management
HDMI Setup
DivX(R) Registration
Network SetupGMT + 00:00
DivX(R) Deactivation
London, Lisbon
Parental Setup
System Update
Save
M
►
Language Setup
►
Return
Za automatsko podešenje vremena, namjestite NTP poslužitelj na On (vidi stranu 57).
Podesite sat
Za postavljanje, slijedite gore navedene korake od 1 do 3.
Music
4. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Clock Set,
a zatim pritisnite gumb ENTER ili ►.
System Information
Photo
DVD
Setup
Time Zone
System
◄
Clock Set
Language
Power On/Off sound : On
Audio
BD data management
Display
DivX(R) Registration
HDMI
DivX(R) Deactivation
Network
System Update
►
Parental
5. Pritisnite ◄ ► gumbe za pomicanje do “da.”(datum), “hr”
(sat), “min” (minuta). Postavite datum i vrijeme pritiskom na
gumbe ▲▼, zatim pritisnite gumb ENTER.
Music
System Information
Photo
DVD
Setup
Time Zone
Clock Set
◄
Clock Set
System
da.
hr.
min.
Power On/Off sound : On
Language
JAN/01/2009
01 management
01
BD data
Audio
Display Thursday
HDMI
Network
►
DivX(R) Registration
DivX(R) Deactivation
Save
System UpdateReturn
Parental
37
HT-BD1250A_CRO-0629-2.indd 37
2009-06-29
1:30:40
podešavanje jezika
PODEŠAVANJE JEZIČNIH OPCIJA
Kada podesite audio, podnaslov, jezične opcije za izbornik diska i izbornik playera, oni se automatski pojavljuju za
vrijeme gledanja filma.
Ako želite odabrati drugačiji jezik za audio i podnaslov za vrijeme reprodukcije diska
također možete koristiti izbornik diska za izvedbu odabira.
Music
1. Ako je uređaj zaustavljen, pritisnite gumb MENU.
2. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Setup, a zatim
pritisnite gumb ENTER ili ►.
Photo
DVD
Setup
System
◄
Language
◄
M
Audio
Display
HDMI
Network
Parental
3. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Language
Setup, a zatim pritisnite gumb ENTER ili ►.
Bit će prikazan izbornik za podešavanje jezika.
Music
Photo
DVD
Setup
System
Audio
: Original
Audio
Subtitle
: Auto
Display
DivX Subtitle
: Western
HDMI
Disc Menu
: English
Network
Menu
: Auto
Audio
: Original
Original
English
: Auto
Français
: Western
Deutsch
: English
Español
: Auto
Italiano
Language
◄
►
Parental
Music
4. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali željenu jezičnu
opciju, a zatim pritisnite gumb ENTER ili ►.
Photo
DVD
Setup
System
Language
◄
Audio
Subtitle
Display
DivX Subtitle
HDMI
Disc Menu
Network
Menu
►
Parental
• Audio : Za audio jezik diska.
• Subtitle : Za titlove diska.
• DivX Subtitle : Za jezik podnaslova DivX datoteke po regiji.
Western
Afrički, Baskijski, Katalanski, Danski, Nizozemski, Engleski, Farski, Finski, Francuski, Njemački,
Islandski, Indonezijski, Talijanski, Malajski, Norveški, Portugalski, Španjolski, Svahili, Švedski
Central
Engleski, Albanski, Hrvatski, Češki, Mađarski, Poljski, Rumunjski, Srpski (Latinica), Slovački,
Slovenski
Greek
Engleski, Grčki
Cyrillic
Engleski, Azerski, Bjeloruski, Bugarski, Kazački, Makedonski, Ruski, Srpski, Tatarski, Ukrajinski,
Uzbečki
• Disc Menu : Za izbornik diska na samom disku.
• Menu : Za izbornik na zaslonu vašeg Blu-ray disk playera.
5. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali željeni jezik, a zatim pritisnite gumb ENTER.
M
Za povratak na prethodni izbornik pritisnite RETURN ili gumb ◄. Pritisnite gumb MENU za
napuštanje izbornika.
 Odabrani jezik se pojavljuje samo ako ga podržava disk.
 Ako je jezik titla prikazan u slomljenim fontovima, promijenite titl DivX-a na odgovarajuću regiju.
Ako i dalje ne radi, format nije podržan.
38
HT-BD1250A_CRO-0629-2.indd 38
2009-06-29
1:30:50
CRO
audio podešavanje
POSTAVLJANJE MOGUĆNOSTI AUDIO
Dynamic Compression (Dinamička kompresija)
Music
System
Photo
DVD
Setup
Language
Display
Dynamic Compression : On On
Off
AV Sync
: 50msec
HDMI
Test Tone
Audio
◄
Network
● AUDIO PODEŠAVANJE
Ova je značajka aktivna samo ako se prepozna signal Dolby
Digital.
• On (Uključeno) : Kada se filmska glazba reproducira pri
niskoj glasnoći ili iz manjih zvučnika, sustav može primijeniti
odgovarajuću kompresiju kako bi tihi sadržaj bio razumljiviji,
a dramatični odlomci tiši.
• Off (Isključeno) : U filmu možete uživati sa standardnim
dinamičkim rasponom.
►
Speaker Distance
Parental
Sound Edit
AV Sync (AV sinkronizacija)
Video zapis se može činiti sporijim od zvučnog kad je player
spojen na digitalni TV. Ako se to dogodi, prilagodite vrijeme
kašnjenja zvuka tako da odgovara video zapisu.
• Vrijeme kašnjenja audio zapisa možete postaviti na
vrijednost između 0 ms i 300 ms. Postavite ga na optimalni
status.
Music
System
Photo
DVD
Setup
Dynamic Compression : On
Language
Audio
◄
AV Sync
: 50msec
0msec
Display
Test Tone
HDMI
Speaker Distance
Network
25msec
50msec
75msec
Sound Edit
100msec
Parental
125msec
Postavljanje testnog tona
Koristite značajku testnog tona za provjeru veza zvučnika.
1. Dok je uređaj u zaustavljenom načinu rada, pritisnite gumb
MENU (IZBORNIK).
Music
System
Photo
DVD
Setup
2. Pritišćite gumbe ▲▼ za odabir stavke Setup
(Postavljanje), a zatim pritisnite gumb ENTER (UNESI) ili
gumb ►.
Language
Audio
Dynamic Compression : On
◄
Display
AV Sync
HDMI
Test Tone
Network
►
: 50msec
Speaker Distance
Parental
Sound Edit
3. Pritišćite gumbe ▲▼ za odabir stavke Audio (Audia), a
zatim pritisnite gumb ENTER (UNESI) ili gumb ►.
• Prikazuje se izbornik postavljanja zvuka.
4. Pritišćite gumbe ▲▼ za odabir stavke Test Tone (Testni
ton), a zatim pritisnite gumb ENTER (UNESI) ili gumb ►.
5. Pritisnite CRVENI (A) gumb
• Testni se će ton poslati na L C R SR SL LFE po redu tako da možete biti sigurni da su zvučnici
postavljeni ispravno.
Music
Dynamic Compression : On
System
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
AV Sync
◄
: 50msec
Test Tone
Display
Speaker Distance
HDMI
Sound Edit
►
Network
Parental
6. Za kraj testnog tona ponovno pritisnite CRVENI (A) gumb.
M
Pritisnite gumb RETURN (POVRATAK) za povratak
na prethodni izbornik.
 Pri reprodukciji BD/DVD-a ili CD-a ovo će raditi samo
u zaustavljenom načinu rada.
 Koristite ovu funkciju da biste provjerili jesu li svi
zvučnici pravilno spojeni i ima li kakvih problema.
Music
DVD
Photo
Dynamic Compression : On
System
System Setup
Setup
Test Tone
Language
AV Sync
: 50msec
Language Setup
Setup
Setup
Audio
Audio Setup
Setup
DD ii ss pp ll aa yy
Setup
Setup
◄
◄
Test Tone
►
Speaker Distance
Sound Edit
USER
HH D
D M
M II
Setup
Setup
NN ee tt w
w oo rr kk
Setup
Surround Left
Setup
Parental
Setup
Parental
Setup
Return
A Stop
 Kada je uključen HDMI AUDIO (audio se proizvodi
preko TV zvučnika), funkcija TEST TONE (TESTNI
TON) nije dostupna.
39
HT-BD1250A_CRO-0629-2.indd 39
2009-06-29
1:30:53
audio podešavanje
POSTAVLJANJE MOGUĆNOSTI ZVUČNIKA
Postavljanje udaljenosti zvučnika
Ako se zvučnici ne mogu postaviti na jednakim udaljenostima od položaja za slušanje, možete prilagoditi
vrijeme kašnjenja audio signala s prednjih i središnjih zvučnika, zvučnika za vrlo niske tonove i zvučnika
za zvučno okruženje.
1. Dok je uređaj u zaustavljenom režimu rada, pritisnite
gumb MENU (IZBORNIK).
2. Pritišćite gumbe ▲▼ za odabir stavke Setup (Postavljanje), a
zatim pritisnite gumb ENTER (UNESI) ili gumb ►.
Music
System
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
◄
AV Sync
HDMI
Test Tone
Network
3. Pritišćite gumbe ▲▼ za odabir stavke Audio (Audia), a
zatim pritisnite gumb ENTER (UNESI) ili gumb ►.
Dynamic Compression : On
Display
►
: 50msec
Speaker Distance
Parental
Sound Edit
• Prikazuje se izbornik postavljanja zvuka.
4. Pritišćite gumbe ▲▼ za odabir stavke Speaker Distance
(Udaljenost zvučnika), a zatim pritisnite gumb ENTER
(UNESI) ili gumb ►.
5. Pritišćite gumbe ▲▼ za odabir željenog zvučnika, a zatim
pritisnite gumbe ◄► za postavljanje udaljenosti zvučnika.
Dynamic Compression : On
Music
Photo
DVD
Setup
AV Sync
Language
Test Tone
Audio
◄
Display
Speaker Distance
►
Sound Edit
Network
Parental
Dynamic Compression : On
Music
Photo
DVD
Front
Setup
AV Sync
System Speaker
Setup
Distance
Language Setup
Center
Audio Setup
◄
Speaker Distance10ft (3.0m)
Sound Edit
10ft (3.0m)
Cancel
Move
▲
▼
▲
▼
►
10ft (3.0m)
10ft (3.0m)
HDMI Setup
Surround Network Setup
Parental Setup
Save
A Test Tone
: 50msec
Test Tone
SubwooferDisplay Setup
M
: 50msec
HDMI
• Udaljenost zvučnika možete postaviti na vrijednost između 0,3 m
i 9 m.
6. Kad završite, koristite gumbe ▲▼◄► za odabir
mogućnosti Save (Spremi), a zatim pritisnite gumb
ENTER (UNESI).
Ako ne želite spremiti postavke, koristite gumbe ▲▼◄►
za odabir mogućnosti Cancel (Poništi), a zatim pritisnite
gumb ENTER (UNESI).
System
Adjust
Return
Pritisnite gumb RETURN (POVRATAK) za povratak na prethodni izbornik.
Postavljanje stavke uređivanja zvuka
Za svaki zvučnik možete prilagoditi balans i razinu.
1. Dok je uređaj u zaustavljenom načinu rada, pritisnite gumb
MENU (IZBORNIK).
2. Pritišćite gumbe ▲▼ za odabir stavke Setup (Postavljanje), a
zatim pritisnite gumb ENTER (UNESI) ili gumb ►.
3. Pritišćite gumbe ▲▼ za odabir stavke Audio (Audia), a
zatim pritisnite gumb ENTER (UNESI) ili gumb ►.
Music
System
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
◄
Dynamic Compression : On
Display
AV Sync
HDMI
Test Tone
Network
►
: 50msec
Speaker Distance
Parental
Sound Edit
• Prikazuje se izbornik postavljanja zvuka.
40
HT-BD1250A_CRO-0629-2.indd 40
2009-06-29
1:30:58
4. Pritišćite gumbe ▲▼ za odabir stavke Sound Edit
(Uređivanje zvuka), a zatim pritisnite gumb ENTER (UNESI)
ili gumb ►.
AV Sync
Music
Photo
Setup
: 50msec
Test Tone
System
DVD
CRO
Postavljanje stavke uređivanja zvuka
Speaker Distance
Language
Audio
Sound Edit
◄
►
Display
5. Pritišćite gumbe ▲▼ za odabir željenog zvučnika, a zatim
pritisnite gumb ◄► za prilagodbu postavki.
HDMI
Network
Parental
M
Pritisnite gumb RETURN (POVRATAK) za povratak na prethodni izbornik.
Prilagođavanje balansa prednjeg zvučnika i zvučnika za
zvučno okruženje
• Možete odabrati 0, -6 ili OFF (ISKLJUČENO).
AV Sync
Music
: 50msec
Speaker Edit
Test Tone
System Setup
Photo
DVD
Setup
Language Setup
Audio Setup
Speaker Distance
◄
Sound Edit
►
● AUDIO PODEŠAVANJE
6. Kad završite, koristite gumbe ▲▼◄► za odabir
mogućnosti Save (Spremi), a zatim pritisnite gumb
ENTER (UNESI).
Ako ne želite spremiti postavke, koristite gumbe ▲▼◄►
za odabir mogućnosti Cancel (Poništi), a zatim pritisnite gumb ENTER (UNESI).
Display Setup
• Glasnoća opada kako se približavate –6.
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
Save
A Test Tone
▲
▼
Cancel
Move
▲
▼
Prilagođavanje razine središnjeg zvučnika, zvučnika za
zvučno okruženje i zvučnika za niske tonove
Adjust
Return
• Razina glasnoće može se prilagoditi u koracima od +6 dB
do –6 dB.
• Zvuk postaje jači kada se približite +6 dB i slabiji kada se
približite -6 dB.
M
Pritisnite gumb CRVENO (A) za pokretanje testnog
tona dok se na zaslonu nalazi prikazana slika; on
radi na isti način kao i normalni testni ton.
 Ponovo pritisnite gumb CRVENO(A) za
zaustavljanje testnog tona i povratak na prethodni
zaslon.
Music
Photo
DVD
Setup
Dynamic Compression : On
System Setup
Test Tone
Language Setup
Audio Setup
AV Sync
◄
Display
Setup
H D M I
Setup
: 50msec
Test Tone
►
Speaker Distance
USER
Sound Edit
Network
Surround Left
Setup
Parental
Setup
A Stop
Return
Funckcija DSP (Pametni zvuk)
Ova će funkcija regulirati i stabilizirati razinu glasnoće kako ne bi došlo do nagle promjene glasnoće pri
promjeni kanala ili tijekom prijelaza prizora.
Pritisnite tipku DSP.
• Svakim pritiskom gumba se odabir mijenja na slijedeći
način:
S.SOUND ON S.SOUND OFF
41
HT-BD1250A_CRO-0629-2.indd 41
2009-06-29
1:31:03
postavljanje prikaza
PODEŠAVANJE OPCIJA ZA PRIKAZ
Ova funkcija omogućava određivanje postavki zaslona TV-a. Ona ovisi o vrsti diska i TV-a. Funkcija neće raditi za
neke vrste diskova ili TV-a.
1. Dok je uređaj u zaustavljenom režimu rada, pritisnite gumb
MENU (IZBORNIK).
2. Pritišćite gumbe ▲▼ za odabir stavke Setup (Postavljanje), a
zatim pritisnite gumb ENTER (UNESI) ili gumb ►.
System
Music
DVD
Setup
Display
►
Network
Parental
4. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali željenu opciju
prikaza među opcijama na sljedećim stranicama.
Music
Photo
DVD
Setup
6. Svaka video opcija detaljno je opisana niže.
M
Audio
◄
HDMI
3. Pritišćite gumbe ▲▼ za odabir stavke Display (Prikaza), a
zatim pritisnite gumb ENTER (UNESI) ili gumb ►.
Bit će prikazan izbornik za konfiguriranje videa.
5. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali željeni predmet u
podizborniku među opcijama video prikaza, a zatim
pritisnite gumb ENTER.
Language
Photo
System
Language
Audio
Display
◄
TV Aspect
: 16:9 Normal
HDMI
Movie Frame (24 Fs) : Off
Network
Resolution
: 1080p
Parental
Progressive Mode
: Auto
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
►
Za povratak na prethodni izbornik pritisnite RETURN ili
gumb ◄. Pritisnite gumb MENU za napuštanje izbornika.
Aspekt TV-a
Ovisno o vrsti TV-a koju posjedujete, možda želite podesiti postavke prikaza. (omjer aspekta)
• 4:3 Letter Box :
Odaberite kada želite vidjeti cijeli omjer
prikaza od 16:9 na isporučenom Blu-ray
disk-u/DVD-u, čak i ako imate TV s
omjerom prikaza od 4:3. Crne trake se
pojavljuju na vrhu i dnu prikaza.
System
Music
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
Display
HDMI
Network
Parental
◄
TV Aspect
: 16:94:3
Normal
Letter Box
Movie Frame (24 Fs) : Off 4:3 Pan-Scan
16:9
Resolution
: 1080p Wide
16:9 Normal
Progressive Mode : Auto
►
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
• 4:3 Pan-Scan :
Odaberite kada želite vidjeti 16:9 video podržan
putem Blu-ray diska/DVD-a bez crnih traka pri
vrhu i pri dnu iako imate TV s omjerom zaslona
4:3.(Krajnji lijevi i desni dio slike filma će biti
odrezani).
• 16:9 Wide :
Možete vidjeti cijelu sliku od 16:9 na širokom zaslonu TV-a.
• 16:9 Normal :
Određeni filmovi (4:3 izvor) će biti prikazani u veličini 4:3 Pillarbox (crne trake sa strane slike)
ako je odabran omjer normalno 16:9.
M
Ovisno o vrsti diska, neki omjeri aspekta neće biti raspoloživi.
 Ako odaberete omjer visine i širine slike koji je drugačiji od omjera visine i širine slike vašeg TV zaslona, tada
slika može biti iskrivljena.
42
HT-BD1250A_CRO-0629-2.indd 42
2009-06-29
1:31:07
Filmovi su obično snimljeni u 24 okvira u sekundi. Neki Blu-ray
diskovi imaju sposobnost reprodukcije slika ovom brzinom.
Postavljanje značajke Movie Frame (24Fs) na ON omogućava
prilagodbu HDMI izlaza Blu-ray kućnog kina na 24 sličice u
sekundi za bolju kvalitetu slike.
CRO
Movie Frame (24 Fs) (Okvir filma, 24 okvira)
System
Music
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
TV Aspect
Display
◄
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs) : Off On
HDMI
Resolution
Network
Progressive Mode
: Auto
Parental
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
U značajki Movie Fame (24Fs) (Okvir filma, 24 okvira) možete
uživati na TV-u koji podržava ovu brzinu izmjene okvira.
►
Off
: 1080p
● POSTAVLJANJE PRIKAZA
Ovaj izbornik možete odabrati samo u načinima razlučivosti
HDMI izlaza od 1080i ili 1080p.
Ovisno o disku, mogu postojati dvije vrste izvora: filmski materijal (24 okvira) i video materijal (30 okvira).
Pri izmjeni između Movie (Film) i Video, zaslon može treperiti nekoliko sekundi.
Resolution (Razlučivost)
Podešava izlaznu razlučivost komponentnog i HDMI video signala.
• Broj u 576p/480p, 576i/480i, 720p, 1080p i 1080i
System
Music
Language
označava broj linija videa. Slova i & p označavaju
Photo
Audio
isprepletenu i progesivnu sliku.
Setup
Display
HDMI
-BD Wise: Automatski postavlja optimalnu razlučivost
Network
Parental
prilikom povezivanja putem HDMI s televizorom
sa značajkom BD Wise.
(Stavka izbornika BD Wise pojavljuje se samo
ako je značajka BD Wise postavljena na On).
- 1080p : Izbacuje 1080 linija progresivnog videa (samo HDMI).
- 1080i : Izbacuje 1080 linija isprepletenog videa.
- 720p : Izbacuje 720 linija progresivnog videa.
- 576p/480p : Izbacuje 576/480 linija progresivnog videa.
- 576i/480i : Izbacuje 576/480 linija isprepletenog videa. (samo Component)
DVD
Ako spojeni TV ne podržava filmske slike ili odabranu razlučivost,
pojavit će se sljedeća poruka :
Ako odaberete Yes, a nema podrške za razlučivost, zaslona
TV-a bit će prazan. Molimo pričekajte 15 sekundi i razlučivost
će se automatski vratiti na prethodnu vrijednost.
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs) : Off
Resolution
: 1080p
1080p
Progressive Mode
1080i
: Auto
720p
: Auto
Still Mode
Screen Message
: On 576p/480p
576i/480i
TV Aspect
: 16:9 Normal
System
Music
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
Movie after
Framethe(24selection,
Fs) : Off
If no pictures are shown
◄ 15 Resolution
please wait for
seconds. And then, : 1080p
Display
the resolution will be reverted
Progressive Mode : Auto
HDMI
to the previous value automatically.
Still Mode
Network
Would you like to make a selection?
Screen Message
Parental
Yes
M
TV Aspect
◄
►
: Auto
: On
No
Ako je zaslon prazan, pritisnite i držite gumb STOP () na prednjem dijelu playera dulje od
5 sekundi (bez umetnutog diska). Sve postavke se vraćaju na tvorničke. Slijedite korake na
prethodnoj stranici za pristup svakom načinu rada i odaberite Display Setup koji podržava
vaš TV.
 Nakon vraćanja na tvorničke postavke svi će korisnički podaci spremljeni u podacima BDa biti izbrisani.
43
HT-BD1250A_CRO-0629-2.indd 43
2009-06-29
1:31:10
postavljanje prikaza
POSTAVLJANJE MOGUĆNOSTI VIDEO PRIKAZA/IZLAZA
Razlučivost prema izlaznom načinu rada
• Reprodukcija Blu-ray disk-a
HDMI
Component
(HDMI i spojeno računalo/Samo spojeno
računalo)
VIDEO
1080p, Movie Frame(24Fs)
off
1080p@60F
1080i
576i (480i)
1080p/1080i, Movie Frame (24Fs)
on
1080p@24F
576i (480i) / 1080i
576i (480i)
1080i, Movie Frame (24Fs)
off
1080i
1080i
576i (480i)
720p
720p
720p
576i (480i)
576p (480p)
576p (480p)
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
576i (480i)
576p (480p)
576i (480i)
576i (480i)
HDMI
Component
(HDMI i spojeno računalo/Samo spojeno
računalo)
VIDEO
1080p
1080p@60F
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
1080i
1080i
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
720p
720p
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
576p (480p)
576p (480p)
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
576i (480i)
576p (480p)
576i (480i)
576i (480i)
izlaz
konfiguriranje
• Reprodukcija DVD-a
izlaz
konfiguriranje
M
Prilikom DVD reprodukcije, ako su uključene i HDMI i Component utičnice te odaberete
Component 1080p, 1080i ili 720p način rada, izbornik Display Setup pokazat će izlaznu
razlučivost kao 1080p, 1080i ili 720p. Stvarna razlučivost je 576i/480i.
 Ovaj player posjeduje značajku HDMI Auto Detect. Kad player po prvi put spojite na TV putem
HDMI-a, izlaz playera automatski se postavlja na HDMI.
 Ako obilježje automatske detekcije HDMI-a ne radi, možete odabrati razlučivost od 1080p ili
Movie Frame (24Fs).
 Blu-ray disk mora imati obilježje s 24 slike kako biste mogli koristiti način rada Movie Frame
(24Fs).
44
HT-BD1250A_CRO-0629-2.indd 44
2009-06-29
1:31:13
Progressive Mode pomaže poboljšati kvalitetu slike prilikom
gledanja DVD diskova razlučivosti 480i.
• Auto : Odaberite ovu mogućnost za automatsko postavljanje
najbolje slike za DVD koji gledate.
• Video : Odaberite ovu mogućnost za najbolju sliku DVD-a s
koncertima ili TV emisijama.
Music
Photo
DVD
Setup
System
TV Aspect
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs) :
Off
Resolution
: 1080p
Language
Audio
HDMI
Progressive Mode : PCMAuto
Still Mode
: AutoVideo
Network
Screen Message
Display
CRO
Progresivni način rada
◄
►
: On
Parental
● POSTAVLJANJE PRIKAZA
Trake Frame i Field
Način mirovanja
Namjestite postavke Auto, Field ili Frame kako biste omogućili
najmirniju moguću sliku (zaustavljeni način rada) s DVD-a.
• Auto ovu postavku odaberite za automatski prikaz
najkvalitetnije zaustavljene slike ovisno o sadržaju.
• Field : ovu postavku odaberite prilikom privremenog
zaustavljanja scene s puno radnje.
• Frame : ovu postavku odaberite za povećanje razlučivosti
zaustavljene slike.
Music
Photo
DVD
Setup
System
Movie Frame (24 Fs) : Off
Language
Audio
Display
◄
Resolution
: 1080p
Progressive Mode
: Auto
Still Mode
: Auto
Auto
: On Field
Frame
Screen Message
HDMI
Network
Parental
Poruka na Zaslonu
• On : Prikazuje poruke vezane uz način rada.
• Off : Ne prikazuje poruke vezane uz način rada.
Music
Photo
DVD
Setup
System
Language
Audio
Display
HDMI
◄
Resolution
: 1080p
Progressive Mode
: Auto
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On On
Off
Network
Parental
45
HT-BD1250A_CRO-0629-2.indd 45
2009-06-29
1:31:13
HDMI postavljanje
PODEŠAVANJE HDMI OPCIJA ZA POSTAVLJANJE
1. Ako je uređaj zaustavljen, pritisnite gumb MENU.
Language
Music
Audio
Photo
Display
DVD
Setup
◄
HDMI
◄
2. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Setup, a zatim
pritisnite gumb ENTER ili ►.
Network
3. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali HDMI, a zatim
pritisnite gumb ENTER ili ►.
Bit će prikazan izbornik za konfiguriranje HDMI-a.
Parental
4. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali željenu opciju
prikaza, a zatim pritisnite gumb ENTER ili ►.
M
Za povratak na prethodni izbornik pritisnite RETURN ili gumb ◄. Pritisnite gumb MENU za
napuštanje izbornika.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Samo proizvodi tvrtke samsung
Što je Anynet+?
Anynet+ je praktična funkcija koja omogućuje povezani rad s drugim uređajima pomoću obilježja
Anynet+.
Možete koristiti ovaj uređaj uporabom daljinskog upravljača za Samsung TV ili uključiti Samsung TV i
kućno kino te započeti reprodukciju pritiskom na gumb PLAY na daljinskom upravljaču TV-a.
M
Ova funkcija nije raspoloživa ako HDMI kabel ne podržava CEC.
Uporaba funkcije Anynet+
1. HDMI kabelom spojite Blu-ray kućno kino sa Samsung TV-om. (vidi stranice 24~25)
2. Postavite funkciju Anynet+ na vašem TV-u. (Vidi priručnik za korisnike TV-a za više podataka.)
Anynet+ funkcije
• Reprodukcija jednim dodirom
Jednostavnim pritiskom gumba PLAY na daljinskom upravljaču TV-a možete uključivati Samsung TV i
kućno kino te reproducirati diskove u ovoj jedinici.
• Gledanje jednim dodirom
Na izborniku Anynet+ na TV-u odaberite “Watching Blu-ray Home Theater” ili “Connected to Blu-ray
Home Theater” (ovisno o izborniku TV-a). Blu-ray kućno kino automatski će se uključiti, a TV će se
prebaciti na HDMI način rada.
• Link na daljinskom upravljaču
Daljinskim upravljačem za Samsung TV možete upravljati ovim playerom.
• Dostupni gumbi na daljinskom upravljaču Samsung TV-a: Ovi gumbi funkcioniraju jednako kao
daljinski upravljač Blu-ray kućnog kina.
- Gumbi za kontrolu reprodukcije :
- Gumb za rad u izborniku :
- Numerički gumbi ~
46
HT-BD1250A_CRO-0629-2.indd 46
2009-06-29
1:31:17
● HDMI POSTAVLJANJE
M
CRO
TV Anynet+ izbornik
Nakon pritiska gumba Anynet+ na daljinskom upravljaču Samsung
n
televizora, prikazat će se sljedeća poruka na zaslonu (OSD).
THEATER
View
TV
• Izbornik Blu-ray kućnog kina
Select Device
Record
- Pri reprodukciji filma: poziva izbornik diska (isto kao gumb
Menu on Device
DISC MENU na daljinskom upravljaču Blu-ray kućnog
Device Operation
Receiver : Off
kina)
Setup
- Kad je reprodukcija zaustavljena: poziva izbornik SETUP
Move
Enter
Exit
(isto kao gumb MENU na daljinskom upravljaču Blu-ray
kućnog kina).
• Izbornik rada Blu-ray kućnog kina
- Pri reprodukciji DVD VIDEO, DVD-RW/-R-a, BD-ROM-a, BD-RE-a:
Prikazuje INFO OSD (isto kao i gumb INFO na daljinskom upravljaču za player)
Ovi izbornici mogu izgledati drugačije ovisno o vašem TV prijemniku Samsung.
HDMI format
Možete optimizirati HDMI izlaz za spajanje na TV ili monitor.
• TV : Odaberite ako je spojeno na TV putem HDMI-a.
• Monitor : Odaberite ako je spojeno na monitor putem
HDMI-a.
Ako je player spojen na TV, nije raspoloživa opcija
monitora.
M
Audio
Photo
Display
DVD
Setup
HDMI
Anynet + (HDMI-CEC) : On
Network
BD Wise
: Tv TV
: On Monitor
Parental Stup
HDMI Audio
: Off
◄
HDMI Format
TV ili monitor treba biti spojen na player prije nego što odaberete ovu opciju.
BD Wise
BD Wise je Samsungova najnovija značajka međusobnog
povezivanja uređaja.
Kad međusobno povežete Samsungove proizvode sa
značajkom BD-Wise putem HDMI, automatski će se postaviti
optimalna razlučivost.
• On : Izvorna razlučivost BD/DVD diska šalje se izravno na
TV.
• Off : Izlazna razlučivost bit će prilagođena prema vrijednosti
prethodno postavljenoj u stavki Resolution, bez obzira na
razlučivost diska.
M
Language
Music
Samo proizvodi tvrtke samsung
Language
Music
Audio
Anynet + (HDMI-CEC) : On
Photo
Display
DVD
Setup
HDMI
Network
◄
HDMI Format
: TV
BD Wise
: PCMOn
Off
: Off
HDMI Audio
►
Parental Stup
Želite li promijeniti razlučivost u načinu BD Wise, unaprijed postavite značajku BD Wise na Off (Isključeno).
 Ako isključite značajku BD Wise, razlučivost priključenog TV-a automatski će se postaviti na maksimalnu
razlučivost.
 Ako je player spojen na uređaj koji ne podržava funkciju BD Wise, ne možete je koristiti.
 Za ispravan rad značajke BD Wise, postavite BD Wise na ON (UKLJUČENO) u izbornicima playera i TV-a.
47
HT-BD1250A_CRO-0629-2.indd 47
2009-06-29
1:31:18
HDMI postavljanje
PODEŠAVANJE HDMI OPCIJA ZA POSTAVLJANJE
HDMI Audio
Audio signali prenijeti preko HDMI kabela mogu se prebaciti na ON/OFF (UKLJ./ISKLJ.).
• On (Uključeno) : I video i audio signali prenose se preko
Music
kabela za HDMI vezu, a audio se emitira samo preko
zvučnika TV-a.
• Off : video signal se prenosi samo preko kabela za HDMI
vezu, a zvuk se reproducira samo preko zvučnika
Blu-ray kućnog kina.
M
Photo
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
DVD
Setup
HDMI Setup
◄
HDMI Format
BD Wise
Picture Mode
: TV
: On
: Dynamic
HDMI Audio
: OffOn
Off
Network Setup
Parental Setup
Tvornički zadana postavka ove funkcije je HDMI Audio Off (HDMI audio isključen).
 HDMI AUDIO se automatski spušta na 2 kanala za zvučnike TV-a.
48
HT-BD1250A_CRO-0629-2.indd 48
2009-06-29
1:31:20
CRO
postavljanje za roditelje
KONFIGURIRANJE BLOKADE RODITELJA
Funkcija blokade roditelja radi zajedno s Blu-ray disk-ima/DVD-ima kojima je dodijeljena vrijednost koja pomaže da
kontrolirate vrste Blu-ray disk-a/DVD-a koje gleda vaša obitelj. Na disku postoji do 8 razina vrijednosti.
Display
1. Ako je uređaj zaustavljen, pritisnite gumb MENU.
2. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Setup, a zatim
pritisnite gumb ENTER ili ►.
3. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Parental, a
zatim pritisnite gumb ENTER ili ►.
Poruka “Enter New password” prikazuje se kada po prvi
put upravljate Blu-ray kućnim kinom.
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
◄
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
Parental Setup
Enter New password.
Return
0.9 Number
4. Unesite četveroznamenkastu zaporku uporabom
numeričkih gumba na daljinskom upravljaču.
Pojavit će se poruka “Confirm the password.”.
Ponovo unesite zaporku.
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
Parental Setup
Confirm the password.
Return
0.9 Number
5. Pritisnite gumb ENTER ili ► kako biste odabrali Parental
Lock.
6. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali On ili Off, a
zatim pritisnite gumb ENTER.
M
● POSTAVLJANJE ZA RODITELJE
hZ
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
►
New Password
Za povratak na prethodni izbornik pritisnite RETURN ili gumb ◄. Pritisnite gumb MENU za
napuštanje izbornika.
49
HT-BD1250A_CRO-0629-2.indd 49
2009-06-29
1:31:22
postavljanje za roditelje
KONFIGURIRANJE BLOKADE RODITELJA
Ako ste zaboravili zaporku
1. Uklonite disk.
2. Pritisnite i držite gumb STOP () na prednjoj ploči 5 sekundi ili dulje.
• Sve postavke se vraćaju na tvorničke.
M
Nakon vraćanja na tvorničke postavke svi će korisnički podaci spremljeni u podacima BDa biti izbrisani.
Postavljanje razine vrijednosti
1. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Rating Level, a
zatim pritisnite gumb ENTER ili ►.
2. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali željenu razinu
vrijednosti, a zatim pritisnite gumb ENTER. Na primjer,
ako odaberete razinu 6, diskovi razine 7 i 8 neće se
reproducirati.
Veći broj znači da je program namijenjen samo odraslima.
Razina 1 predstavlja najveće, a razina 8 najmanje
ograničenje.
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
8(Adults)
7
6
5
4
3
2
1(Kids)
New Password
►
Promjena zaporke
1. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali New Password, a
zatim pritisnite gumb ENTER ili ►.
Display
Music
Photo
DVD
2. Unesite četveroznamenkastu zaporku uporabom
numeričkih gumba na daljinskom upravljaču.
Pojavit će se poruka “Enter New password.”.
Setup
Music
Photo
DVD
Setup
HDMI
Parental Lock
: Off
Network
Rating Level
: 1(Kids)
Parental
◄
New Password
►
Display
Parental Lock
HDMI
Rating Level
Parental
Setup
◄
New Password
Parental
Network
: Off
: 1(Kids)
►
Enter New password.
0.9 Number
3. Ponovo unesite zaporku uporabom numeričkih gumba na
daljinskom upravljaču.
Return
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Parental Lock
Rating Level
Parental Setup
◄
New Password
Parental
Network
: Off
: 1(Kids)
►
Confirm the password.
0.9 Number
Return
50
HT-BD1250A_CRO-0629-2.indd 50
2009-06-29
1:31:25
CRO
konfiguriranje mreže
POSTAVLJANJE MOGUĆNOSTI MREŽNIH POSTAVKI
Da biste dobili informacije o ispravim postavkama, provjerite mrežne postavke na vašem računalu ili
kontaktirajte vašeg davatelja internet usluga.
Za postavljanje mreže na Blu-ray kućnom kinu slijedite korake u nastavku.
2. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Setup, a zatim
pritisnite gumb ENTER ili ►.
Music
Photo
DVD
Setup
● KONFIGURIRANJE MREŽE
1. Kada je uređaj u načinu Stop mode/No Disc, pritisnite
gumb MENU.
Display
HDMI
Network
◄
Parental
3. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Network, a
zatim pritisnite gumb ENTER ili ►.
4. Pritišćite gumbe za odabir željene mrežne mogućnosti iz
dolje opisanih mogućnosti, a zatim pritisnite gumbe
ENTER ili ►.
5. Pritišćite gumbe za odabir željene stavke, a zatim pritisnite gumb ENTER.
U nastavku je detaljno opisana svaka pojedina mrežna mogućnost.
Odabir mreže
Odaberite Cable ili Wireless kao način spajanja na mrežu.
Music
Za postavljanje slijedite ranije opisane korake 1~3.
4. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Network
Selection, a zatim pritisnite gumb ENTER ili ►.
• Cable : Odaberite ovu mogućnost za spajanje na
mrežu putem kabela. (vidi stranicu 30)
• Wireless : Odaberite ovu mogućnost za bežično
spajanje na mrežu. (vidi stranicu 31)
Photo
DVD
Setup
Display
HDMI
Network
◄
Parental
Network Selection : Cable
►
Cable Network
Wireless Network
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE
Connection
: Allow (Valid Only)
Kabelska mreža
Za postavljanje slijedite ranije opisane korake 1~3.
4. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Cable Network, a
zatim pritisnite gumb ENTER ili ►.
Music
Photo
DVD
Setup
Display
HDMI
Network Selection : Cable
Network
◄
Parental
►
Wireless Network
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
5. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali DHCP, a zatim
pritisnite gumb ENTER.
M
Cable Network
BD-LIVE
Connection
: Allow (Valid Only)
Ako je DHCP postavljen na On, ne možete
odabrati IP Address, Subnet Mask ili Gateway.
 Ako je DHCP postavljen na Auto, ne možete
Music
Audio
Display
Photo
odabrati Primary/ Secondary DNS.
DVD
Setup
Cable Network
HDMI
DHCP
Network
IP Address
ParentalMask
Subnet
◄
Network Selection : Cable
: On
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNS
NTP Server
: Auto
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
Cancel
Save
Select
: Off
Return
51
HT-BD1250A_CRO-0629-2.indd 51
2009-06-29
1:31:30
konfiguriranje mreže
POSTAVLJANJE MOGUĆNOSTI MREŽNIH POSTAVKI
Music
6. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali željeni
predmet, a zatim pritisnite gumb ENTER.
Photo
DVD
Setup
Audio
Cable Network
Display
HDMI
DHCP
Network
IP Address
Parental
Subnet Mask
◄
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
• Ako je DHCP podešen na Off i, DNS na Manual,
unesite slijedeću IP adresu, subnet masku,
gateway te osnovne DNS postavke (pomoćni DNS
je opcija).
Network Selection : Cable
: Off
◄
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
DNS
NTP Server
: Manual
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
No
Yes
Select
: Off
Return
Konfiguriranje moguće
• Ako je DHCP podešen na On i, DNS na Manual,
unesite podešenje za vaš osnovni DNS (pomoćni
DNS je opcija).
Music
Photo
DVD
Setup
Audio
Display
Cable Network
HDMI
DHCP
Network
IP Address
Parental
Subnet Mask
◄
Network Selection : Cable
: On
◄
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNS
NTP Server
: Manual
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
No
Yes
Select
: Off
Return
Konfiguriranje moguće
Konfiguriranje nije moguće
Music
• Ako je DHCP podešen na On i, DNS na Auto, ne
trebate daljnje ili dodatne postavke.
Photo
DVD
Setup
Audio
Display
Cable Network
HDMI
DHCP
Network
IP Address
Parental
Subnet Mask
Kada odaberete predmet, koristite numeričke
gumbe i gumbe ▲▼◄►.
Network Selection : Cable
: On
◄
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
M
◄
DNS
NTP Server
: Auto
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
No
Yes
Select
 Ako automatska podešenja ne rade,
: Off
Return
Konfiguriranje nije moguće
kontaktirajte vaš ISP.
7. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Save, a zatim pritisnite gumb ENTER.
8. Ako ne želite spremiti postavke, koristite gumbe ▲▼◄► kako biste odabrali Cancel, a zatim
pritisnite gumb ENTER.
M
IP adresa u ovom priručniku se koristi samo u ilustracijske svrhe. Morate provjeriti mrežne
postavke za stvarnu IP adresu.
 Za dobivanje postavki za IP adresu, subnet masku, gateway i osnovni DNS, provjerite
mrežne postavke na vašem računalu ili kontaktirajte vašeg davatelja internet usluga.
Bežična mreža
Za postavljanje pratite korake 1~3 na stranici 51.
4. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Wireless
Network, a zatim pritisnite gumb ENTER ili ►.
Music
Photo
Audio
Network Selection : Wireless
Display
Cable Network
HDMI
DVD
Setup
Network
Parental
◄
Wireless Network
►
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
52
HT-BD1250A_CRO-0629-2.indd 52
2009-06-29
1:31:34
Music
Photo
DVD
M
Setup
Audio
Network Selection : Wireless
Wireless Network
Cable Network
HDMI
Access Point
: Not Selected
◄
Network
Wireless Network
◄
DHCP
: On
Parental
Proxy
IP Address
: 000
. 000 . 000 . 000
Display
Gateway
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Auto
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
DNS
DNS Server
 Ako je DHCP postavljen na Auto, ne možete
Save
Cancel
Select
odabrati Primary/ Secondary DNS.
Music
Photo
DVD
Setup
Audio
Network Selection : Wireless
Display Wireless Network
Cable Network
HDMI
Access Point
:◄ Not Selected
Network
Wireless Network
◄
DHCP
: On
Parental
Proxy
IP Address
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNS Server
Save
Cancel
Select
Photo
DVD
Setup
Return
Audio
Network Selection : Wireless
Display
Access Point – Security
1 2 3
Cable Network
HDMI
OPEN
Network
WEP
Parental
WPAPSK
◄
◄
Wireless Network
►
Proxy
NTP Server
WPA2PSK
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
Select
Music
Photo
DVD
Setup
Display
Photo
DVD
Setup
◄
◄
Wireless Network
►
Proxy
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
0-9 Number
Music
Network Selection : Wireless
1 2 3
Password
Cable Network
Network
_ Parental
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
- Unesite lozinku pa pritisnite gumb PLAVO(D) za
spajanje na pristupnu točku (usmjerivač).
Return
Audio
HDMI
• Ako je DHCP postavljen na Off, a DNS na Manual,
unesite podatke za IP Address, Subnet Mask, Gateway
i DNS Server.
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Auto
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
DNS
Music
►
NTP
Server
: 255
. 255
. 255 . 000 : Off
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Subnet Mask
- Odaberite odgovarajuću sigurnosnu pristupnu točku
(Security Access Point) ako vam je poznata. Ako nije,
odaberite WEP, WPAPSK ili WPA2PSK s donjeg
popisa i unesite lozinku. Isprobajte sve sigurnosne
pristupne točke i lozinke dok se veza ne uspostavi.
Dodatne podatke o zaštiti pristupnih točaka potražite
u korisničkom priručniku pristupne točke
(usmjerivača).
Return
● KONFIGURIRANJE MREŽE
6. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali željeni predmet,
a zatim pritisnite gumb ENTER.
• Odaberite Access Point, a zatim pritisnite gumb ENTER
za prikaz popisa raspoloživih pristupnih točaka.
(Traženje može trajati nekoliko sekundi.)
- Kad korisnik odabere pristupnu točku i pritisne gumb
ENTER, uređaj se pokušava spojiti na dotičnu
pristupnu točku.
- Ako je spajanje uspješno obavljeno, pojavljuje se
obavijest.
(Ako odabrana pristupna točka prikazuje ikonu
Lock, možda ćete morati unijeti lozinku za provjeru
autentičnosti.)
NTP
Server
: 255
. 255
. 255 . 000 : Off
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Subnet Mask
Ako je DHCP postavljen na On, ne možete
odabrati IP Address, Subnet Mask ili Gateway.
►
CRO
4. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali DHCP, a zatim
pritisnite gumb ENTER.
H
X
n
4
$
I J K L M N O P
NTP Server
: Off
Y Z a b c d e f
o Network
p q r Connection
s t u v Test
5 6 7 8 9 0 − _
BD-LIVE Internet
% ^ & ( ) / ? | : Allow (Vaild Only)
Connection
Clear
d Save
Select
Return
Audio
Network Selection : Wireless
Wireless Network
Cable Network
HDMI
Access Point
: Not Selected
◄
Network
Wireless Network
◄
DHCP
: Off
Parental
Proxy
IP Address
: 000 . 000 . 000 . 000
NTP Server
: Off
Subnet Mask
: 255 . 255 . 255 . 000
Network
Connection
Test
Gateway
: 000
. 000 . 000
. 000
Display
DNS
DNS Server
►
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Manual
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
Save
Cancel
Select
Return
Konfiguriranje moguće
53
HT-BD1250A_CRO-0629-2.indd 53
2009-06-29
1:31:39
konfiguriranje mreže
POSTAVLJANJE MOGUĆNOSTI MREŽNIH POSTAVKI
• Ako je DHCP postavljen na On, a DNS na
Manual, unesite DNS Server.
Music
Photo
DVD
Setup
Audio
Display
Network Selection : Wireless
Wireless Network
Cable Network
: Not Selected
◄
Wireless Network
◄
: On
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
HDMI
Access Point
Network
DHCP
Parental
IP Address
►
NTP
: 255
. 255Server
. 255 . 000 : Off
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Subnet Mask
Gateway
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Manual
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
DNS
DNS Server
Save
Cancel
Select
Return
Konfiguriranje moguće
Konfiguriranje nije moguće
• Ako je DHCP postavljen na On, a DNS na Auto,
daljnje ili dodatne postavke nisu potrebne.
Music
Photo
DVD
M
Setup
Audio
Network Selection : Wireless
Wireless Network
Cable Network
HDMI
Access Point
:◄ Not Selected
Network
Wireless Network
◄
DHCP
: On
Parental
Proxy
IP Address
: 000 . 000 . 000 . 000
NTP
Server
Subnet Mask
: 255
. 255
. 255 . 000 : Off
Display
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Manual
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
Gateway
DNS
Kada odaberete predmet, koristite
numeričke gumbe i gumbe ▲▼◄►.
DNS Server
Save
Cancel
Select
 Ako automatska podešenja ne rade,
►
Return
kontaktirajte vaš ISP.
Konfiguriranje moguće
7. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Save, a zatim pritisnite gumb ENTER.
8. Ako ne želite spremiti postavke, koristite gumbe ▲▼◄► kako biste odabrali Cancel, a zatim
pritisnite gumb ENTER.
M
IP adresa u ovom priručniku se koristi samo u ilustracijske svrhe. Morate provjeriti mrežne
postavke za stvarnu IP adresu.
 Za dobivanje postavki za IP adresu, subnet masku, gateway i osnovni DNS, provjerite
mrežne postavke na vašem računalu ili kontaktirajte vašeg davatelja internet usluga.
Proxy Podešavanje
Proxy poslužitelj izvršava zahtjeve proslijeđujući ih na druge poslužitelje.
Ako je potrebno podesiti proxy postavke, unesite postavke koje vam je odredio ISP.
Za postavljanje pratite korake 1~3 na stranici 51.
4. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Proxy, a
zatim pritisnite gumb ENTER ili ►.
• Server
• Port
• User
• Password
Music
Photo
DVD
Setup
Audio
Display
HDMI
Proxy
Network
Server
Parental
Port
Proxy
►
User
:
NTP Server
Password
:
Network Connection Test
: Off
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
Save
Cancel
Select
M
Network Selection : Wireless
Cable Network
: ◄Off
Wireless Network
◄
:
Proxy
: 8080
Return
Za više informacija, kontaktirajte vašeg ISP-a (davatelja internet usluga).
54
HT-BD1250A_CRO-0629-2.indd 54
2009-06-29
1:31:43
Za postavljanje pratite korake 1~3 na stranici 51.
Music
Photo
Cable Network
Audio
Wireless Network
Display
Proxy
HDMI
DVD
Setup
Network
◄
Parental
: OffOn
Off
Network Connection Test
NTP Server
►
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
Testiranje povezivanja mreže
Ovaj izbornik koristite za provjeru uspješnosti spajanja na
mrežu.
Za postavljanje pratite korake 1~3 na stranici 51.
DVD
Cable Network
Music
Audio
Photo
Wireless Network
DisplayNetwork Connection
Test
Proxy
HDMI
Setup
4. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Network
Connection Test, a zatim pritisnite gumb ENTER ili ►.
✔Network
MAC Address (00:10:18:00:00:70)
◄
►
NTP Server
: Off
◄
✔ IP Address.Subnet Mask.Gateway.DNS Server
Parental
Network Connection Test
✔ Gateway Ping
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
✔ Internet Service TestConnection
Your network is operating properly
● KONFIGURIRANJE MREŽE
4. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali NTP Server, a
zatim pritisnite gumb ENTER ili ►.
• On : Player se automatski spaja na internet poslužitelj
kako bi podesio postavke vremena.
• Off : Player se ne spaja na internet poslužitelj radi
podešenja vremena.
CRO
NTP postavke poslužitelja (Koriste se za obnavljanje informacija o
vremenu s NTP Poslužitelja)
Return
BD-LIVE Internet Veza
Blu-ray kućno kino podržava BD-LIVE, što vam omogućava uživanje u različitim interaktivnim sadržajima
koje pruža proizvođač diska putem mrežne veze. Za upotrebu ove značajke najprije morate uspostaviti
LAN vezu (vidi stranicu 30) ili priključiti adapter za bežični LAN u USB utor.
* Za preuzimanje sadržaja s BD-LIVE u jedan od USB utora mora biti priključen USB memorijski uređaj
kapaciteta najmanje 1GB.
Internet veza može biti ograničena za vrijeme korištenja BD-LIVE sadržaja.
Za postavljanje pratite korake 1~3 na stranici 51.
4. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali BD-LIVE Internet
Connection, a zatim pritisnite gumb ENTER ili ►.
• Allow (All) : Internet veza biti će omogućena za sve
BD-LIVE sadržaje.
• Allow (Valid Only) : Internet veza biti će omogućena
samo za BD-LIVE sadržaje koji sadrže važeći certifikat.
• Prohibit : Internet veza neće biti omogućena za
BD-LIVE sadržaj.
M
Music
Photo
Proxy
Audio
NTP Server
Display
DVD
Setup
Network
Parental
: Off
Network Connection Test
HDMI
◄
BD-LIVE Internet : Allow
Allow(All)
(Vaild Only)
Connection
Allow(Valid Only)
Prohibit
Što je valjani certifikat? Kada Blu-ray kućno kino koristi BD-LIVE da bi poslužitelju poslalo
podatke o disku i od njega zatražilo certifikaciju diska, poslužitelj koristi prenesene podatke
za provjeru valjanosti diska i šalje certifikat natrag playeru.
 Internetska veza može biti ograničena dok koristite BD-LIVE sadržaje.
55
HT-BD1250A_CRO-0629-2.indd 55
2009-06-29
1:31:46
Upravljanje podacima BD-a
Podaci BD-a (pohranjeni u vanjskoj USB fleš memoriji) su sadržaji Blu-ray diska poput reklamnih
isječaka iz filmova i drugih posebnih popratnih sadržaja preuzetih s BD-LIVE usluge ili Blu-ray diskova.
* Za preuzimanje sadržaja s BD-LIVE u jedan od USB utora mora biti priključen USB memorijski uređaj kapaciteta
najmanje 1GB.
UPRAVLJANJE SISTEMSKIM UREĐAJEM
Korisničkim podacima pohranjenim u podacima BD-a možete upravljati.
2. Pritisnite gumbe ▲▼◄► kako biste odabrali Setup, a zatim
pritisnite gumb ENTER ili ►.
Time Zone
Clock Set
Power On/Off sound : On
Music
1. Kada je uređaj u načinu Stop mode, pritisnite gumb MENU.
Photo
DVD
Setup
System
Language
Audio
Display
HDMI
Network
Parental
3. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali System, a zatim
pritisnite gumb ENTER ili ►.
◄
BD Data Management
►
DivX(R) Registration
DivX(R) Deactivation(R)
System Update
4. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali BD Data
Management, a zatim pritisnite gumb ENTER ili ►.
- Brisanje fleš memorije 1. Pritisnite gumb ENTER za odabir stavke BD Data Delete.
Na zaslonu će se prikazati poruka "All BD data will be
deleted. Do you want to continue?".
2. Pritišćite gumbe ◄ ► za odabir mogućnosti Yes, a zatim
pritisnite gumb ENTER.
Opis informacija uređaja (spremnika) na playeru
• Total Size : Ukupna veličina uređaja (spremnika).
• Available Size : Dostupna veličina uređaja (spremnika).
M
Time Zone
Clock Set
Power On/Off sound : On
Music
Photo
DVD
Setup
System BD Data◄ Management
BD Data Management
►
Language
Current
Device : External
Flash
Memory
DivX(R)
Registration
TotalAudio
Size : 953MB Available Size : 889MB
DivX(R) Deactivation(R)
Display
System Update
BD Data Delete
HDMI
Network
Parental
Select
Return
Informacije o veličini memorije trenutnog uređaja (za pohranjivanje) navedene su s desne
strane izbornika BD Data Management.
 U načinu za vanjsku memoriju, reprodukcija diska biti će zaustavljena ako isključite USB
uređaj tijekom reprodukcije.
 Preporučujemo vam da koristite USB uređaj koji podržava protokole USB 2.0, format
FAT32 i brzinu čitanja/zapisivanja od 4 MB ili više.
 Funkcija Resume Play možda neće raditi nakon formatiranja uređaja za pohranu.
56
HT-BD1250A_CRO-0629-2.indd 56
2009-06-29
1:31:49
CRO
nadogradnja sustava
Samsung može u budućnosti ponuditi nadogradnju firmvera vašeg Blu-ray disk playera. Za nadogradnju firmvera morate :
1. Idite na samsung.com i pogledajte stranicu ‘PODRŠKA’ za učitavanje najnovijeg firmwarea.
Možete koristiti CD-R ili USB fleš pogon za izvedbu nadogradnje firmwarea. (Upravljačke programe za uređaj
možete ažurirati pomoću USB uređaja kada u jedinici nema diska.) Za više informacija pogledajte “Priručnik za
nadogradnju” na gore navedenoj web stranici.
● NADOGRADNJA SUSTAVA
ili
2. Uspostavite mrežu (vidi stranice 30 i 31) te slijedite dolje opisane korake.
NADOGRADNJA FIRMVERA
1. Kada je uređaj u načinu Stop mode/No Disc, pritisnite gumb
MENU.
2. Pritisnite gumbe ▲▼◄► kako biste odabrali Setup, a zatim
pritisnite gumb ENTER ili ►.
Music
Photo
DVD
Setup
◄
System
◄
Language
Audio
3. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali System, a zatim
pritisnite gumb ENTER ili ►.
Display
HDMI
Network
Parental
4. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali System Update, a
zatim pritisnite gumb ENTER ili ►.
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
Photo
DVD
Setup
DivX(R) Deactivation(R)
System
System Update
◄
►
Language
Audio
5. Player će automatski provjeriti kabel ili status mrežnog
spajanja. Prikazuje se prozor za provjeru spajanja.
Display
HDMI
Network
Parental
 Ako je nadogradnja moguća : Vidjet ćete informacije o
trenutačnim i novim verzijama firmvera u prozoru s
porukom.
BD Data Menagement
Music
Photo
DVD
Setup
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
System Setup
1
◄
2
3
System
Update
4
►
Language Setup
Audio Setup
Now, Checking.
Display Setup
Please wait...
HDMI Setup
Network Setup
 Ako nadogradnja nije moguća : Vidjet ćete sljedeće
informacije u prozoru s porukom.
• Ako kabel nije spojen:
“Ethernet cable is not connected. Please, check the
Ethernet cable”
• Ako je mrežna veza prekinuta :
“This system can not connect to internet for update.
Please, check the network setup.”
• Ako nije izdana novija verzija (posljednja verzija je već
instalirana) :
"The latest version of the firmware is already installed.
There is no need to update."
• Ako u playeru nema diska :
"Please maintain "No Disc" state for network update."
To znači da trebate ukloniti sve diskove iz uređaja kako
biste izvršili nadogradnju.
• Ako usluga poslužitelja nije dostupna :
“Update Server is under maintenance. Please try again
later.”
Parental Setup
BD Data Menagement
Music
Photo
DVD
Setup
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
System Setup
1
◄
2
3
System Update
►
4
Language Setup
The new
Audio
Setupupdate data was found.
Current Version : XXXXX
Display Setup
New Version : XXXXX
HDMI Setup
Network Setup
StartSetup
Parental
Cancel
BD Data Menagement
Music
Photo
DVD
Setup
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
System Setup
1
◄
2
3
System Update
►
4
Language Setup
This
system can not connect
Audio
Setup
to internet for update.
Display Setup
Please, check the network setup.
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
OK
57
HT-BD1250A_CRO-0629-3.indd 57
2009-06-29
1:27:11
nadogradnja sustava
NADOGRADNJA FIRMVERA
6. Kako biste izvršili nadogradnju sustava, pritisnite gumbe
◄► kako biste odabrali Start, a zatim pritisnite gumb
ENTER.
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
Update
System Setup
1 2 ◄ 3 System
4
►
Language Setup
The new update data was found.
Audio Setup
Current Version : XXXXX
Display New
SetupVersion : XXXXX
HDMI Setup
Network Setup
Start
Parental
Cancel
7. Započinje nadogradnja sustava.
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
Update
1 2 ◄ 3 System
4
System Setup
►
Language Setup
update data...
AudioDownloading
Setup
Please, do not turn off the power.
Display Setup
60%
HDMI Setup
Network Setup
8. Ukoliko tijekom postupka učitavanja odaberete Cancel,
potaknuti ste potvrditi vaš odabir u polju za poruku.
Ukoliko želite poništiti učitavanje, odaberite Yes i pritisnite
gumb ENTER.
Cancel
Parental
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
Update
System Setup
1 2 ◄ 3 System
4
►
Language Setup
Audio Setup
Do you want to cancel the update operation?
Display Setup
9. Slijedi provjeravanje. Kada je učitavanje izvršeno, započet
će automatski postupak ažuriranja firmwarea.
HDMI Setup
Network Setup
Yes
Parental
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
10. Kada je završena instalacija, player se automatski
isključuje za 5 sekundi.
Sve će se postavke vratiti na tvorničke postavke.
Sljedeći put kada pokrenete sustav vidjet ćete prozor s
izbornikom za odabir jezika.
M
Ako želite otkazati nadogradnju u postupku
učitavanja podataka za nadogradnju, pritisnite
gumb ENTER. Vidjet ćete poruku s potvrdom.
Ako odaberete Yes, završavate postupak
nadogradnje, a ako odaberete No, nastavlja se
postupak nadogradnje.
DVD
Setup
No
Update
System Setup
1 2 ◄ 3 System
4
►
Language Setup
Audio Setup
Verifying update data
Please wait.
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
Update
System Setup
1 2 ◄ 3 System
4
►
Update.
LanguageFirmware
Setup
Now, Processing...
Audio Setup
Please, do not turn off the power.
Display
Setup
The
power
will be off automatically
HDMI after
Setupupdate is finished.
Network Setup
 Nakon završetka nadogradnje sustava, provjerite
Parental
podatke o firmveru u izborniku System Upgrade.
 Nemojte isključivati player za vrijeme nadogradnje
sustava jer to može uzrokovati neispravan rad
playera.
 Softverska ažuriranja pomoću USB Host džeka podržava samo USB fleš pogon.
Ostalim USB uređajima (npr. MP3 player) nije zajamčen rad.
 Treba biti samo jedna datoteka za nadogradnju firmwarea u USB fleš pogonu za player
kako bi pravilno izvršio nadogradnju.
58
 Preveliki USB pogoni možda se neće moći umetnuti pri spojenom LAN ili HDMI kabelu.
HT-BD1250A_CRO-0629-3.indd 58
2009-06-29
1:27:23
Nakon završetka nadogradnje firmvera, provjerite podatke o firmveru
slijedeći dolje navedene korake.
Music
Photo
DVD
Setup
◄
System
◄
1. Kada je uređaj u načinu Stop mode/No Disc, pritisnite gumb
MENU.
CRO
SISTEMSKE INFORMACIJE
Language
Audio
Display
2. Pritisnite gumbe ▲▼◄► kako biste odabrali Setup, a zatim
pritisnite gumb ENTER ili ►.
HDMI
Network
Parental
Music
Photo
DVD
Setup
4. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali System
Information, a zatim pritisnite gumb ENTER ili ►.
Možete vidjeti detaljne informacije o trenutnom firmveru.
System
◄
System Information
Language
Time Zone
Audio
Clock Set
Display
Power On/Off sound
►
: On
HDMI
BD Data Management
Network
DivX(R) Registration
Parental
DivX(R) Deactivation(R)
System Update
Music
Photo
DVD
Setup
5. Pritisnite gumb ENTER kako biste odabrali OK.
Biti će prikazan izbornik System Setup.
System Information
◄
System Information
System Setup
Time Zone
Language Setup
S/W : XXXXXXX
Audio Setup
Clock Set
Loader : XXXXXXX
Display Setup
Region : B/2 (BD/DVD)
Power On/Off sound
HDMI Setup ESN : XXXX
BD Data Management
Network Setup
DivX(R) Registration
Parental Setup
● NADOGRADNJA SUSTAVA
3. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali System, a zatim
pritisnite gumb ENTER ili ►.
►
: On
OK DivX(R) Deactivation(R)
System Update
OBAVJEST O NADOGRADNJI FIRMWARE-A
Ovaj skočni izbornik pojavljuje se kada je na poslužitelju tvrtke SAMSUNG
s datotekama za ažuriranje dostupna novija verzija ugrađenog programa
od one koja je trenutno na Blu-ray kućnom kinu.
System Update
New Firmware is available.
Do you want to update now?
• Yes : Odaberite sada za nadogradnju.
• No : Odaberite ako planirate kasnije izvršiti nadogradnju.
Yes
DIVX (R) REGISTRACIJA
Music
Photo
Registracijsku šifru koristite za registraciju ovog sustava kućnog kina za
uporabu s DivX (R) formatom videa na zahtjev. Više informacija potražite
na adresi www.divx.com/vod
No
DVD
Setup
Power On/Off sound
BD Data Management
DivX(R) Registration
◄
DivX(R) Registration
System Setup
: On
►
DivX(R) Deactivation(R)
Language Setup
DemandUpdate
AudioDivX(R)
Setup Video On System
Your registration code is : XXXXXXXXXX
Display Setup
To learn more visit www.divx.com/vod
HDMI Setup
Network Setup
M
Parental Setup
 Ova se mogućnost neće aktivirati pritisnete li OK. Za aktiviranje
OK
mogućnosti prvo aktivirajte funkciju Deaktivacija DivX-a(R).
Music
DVIX (R) DEAKTIVACIJA
Photo
DVD
Ako želite deaktivirati registracijsku šifru na web-mjestu, odaberite Yes.
Zatim možete dobiti novu registracijsku šifru.
Setup
BD Data Management
DivX(R) Registration
DivX(R) Deactivation
◄
DivX(R) Deactivation(R)
System Setup
Language Setup
►
System Update
Audio Setup
DivX(R) Video On Demand
Setup
DoDisplay
you want
to deactivate your device?
HDMI Setup
Network Setup
M
Parental Setup
Yes
No
 Ovom se funkcijom može rukovati kad je dostupna funkcija
Registriranje DivX-a(R).
59
HT-BD1250A_CRO-0629-3.indd 59
2009-06-29
1:27:28
gledanje filma
UPORABA FUNKCIJE PRIKAZA
hgfZCV
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb INFO na daljinskom
upravljaču.
• Ako Blu-ray disk ima značajku PIP, pritisnite gumb INFO
u dijelu PIP kako biste prikazali informacije koje se
odnose na PIP.
2. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali željeni predmet.
BD
§ Change
3. Pritisnite gumbe ◄► kako biste izvršili željeno
konfiguriranje, a zatim pritisnite gumb ENTER.
• Možete koristiti numeričke gumbe na daljinskom
upravljaču za izravan pristup naslovu, poglavlju ili za
pokretanje reprodukcije od željenog vremena.
4. Za uklanjanje prikaza ponovo pritisnite gumb INFO.
Info
Title
Chapter
Playing Time
Audio
Subtitle
Angle
Picture Mode
s Select
<Izbornik INFO za dio PIP>
BD
Title
Chapter
Playing Time
Audio
Subtitle
Angle
BONUSVIEW Video
BONUSVIEW Audio
Picture Mode
§ Change
M
: 000/034
: 000/002
: 00:00:06
: 1/1 ENG Multi CH
: NONE
: 01/01
: Normal
Info
: 000/034
: 000/002
: 00:00:06
: 1/1 ENG Multi CH
: NONE
: 01/01
: 01/01
: 1/1 ENG 2CH
: Normal
s Select
Ako reproducirate sadržaje iz info izbornika, neke funkije možda neće biti omogućene ovisno o
disku.
 Title : Za pristup željenom naslovu ako postoji više od jednoga na disku. Na primjer, ako na Blu-ray
disk-u/DVD-u ima više od jednog filma, svaki film bit će identificiran kao naslov.
 Chapter : Većina Blu-ray disk/DVD diskova je snimljena u poglavljima tako da lako možete pronaći
određeni dio.
 Audio : Odnosi se na zvučni zapis jezika na filmu. Blu-ray disk može imati do 32, a DVD do 8 audio
jezika.
 Playing Time : Omogućuje reprodukciju filma od željenog vremena. Morate unijeti početno vrijeme
kao referencu. Funkcija traženja vremena ne radi na nekim diskovima.
 Subtitle : Odnosi se na titlove na jezicima raspoloživima na disku. Možete odabrati jezik titla ili, ako
to želite, maknuti titlove sa zaslona. Blu-ray disk može imati do 255, a DVD do 32 jezična titla.
 Angle : Kada Blu-ray disk/DVD ima više kutova u određenoj sceni, možete koristiti funkciju ANGLE.
 BONUSVIEW Video/BONUSVIEW Audio : Postavke BONUSVIEW Video ili BONUSVIEW Audio
možete postaviti ako se trenutačni naziv Blu-ray diska pojavljuje u dijelu PIP. Međutim, opcije
BONUSVIEW Video/BONUSVIEW Audio bit će onemogućene ako Blu-ray disk ne podržava
značajku PIP.
 Picture Mode : Ova funkcija omogućuje prilagodbu kvalitete video zapisa kad ste uređaj spojili na TV
putem HDMI.
- Dynamic : Odaberite ovu postavku za povećanje oštrine.
- Normal : Odaberite ovu postavku za većinu programa koje gledate.
- Movie : Ovo je najbolja postavka za gledanje filmova.
- User : korisnik može pojedinačno prilagoditi oštrinu i funkciju smanjenja smetnji.
60
HT-BD1250A_CRO-0629-3.indd 60
2009-06-29
4:08:23
hZ
Uporaba izbornika Disc Menu
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb DISC MENU na
daljinskom upravljaču.
PLAY MOVIE
LANGUAGES
▼
3
M
PREVIEWS
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ovisno o vrsti diska, Disc Menu možda neće biti raspoloživ.
● GLEDANJE FILMA
2. Pritisnite gumbe ▲▼◄► kako biste izvršili željeni odabir a
zatim pritisnite ► ili gumb ENTER.
• Predmeti za konfiguriranje u Disc Menu mogu varirati
ovisno o disku.
SCENE SELECTIONS
CRO
UPORABA IZBORNIKA DISC MENU & POPUP/TITLE MENU
Z
Uporaba izbornika Title Menu
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb TITLE MENU na daljinskom upravljaču.
2. Pritisnite gumbe ▲▼◄► kako biste izvršili željeni odabir a zatim pritisnite gumb ENTER.
• Opcije za konfiguriranje u Title Menu mogu varirati ovisno o disku.
M
Ovisno o vrsti diska, Title Menu možda neće biti raspoloživ.
 Title Menu bit će prikazan samo ako postoje najmanje dva naslova na disku.
gf
Reproduciranje naslova
1. Kada je uređaj u načinu Stop mode/Playback mode,
pritisnite gumb DISC MENU ili TITLE MENU.
2. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali zapis koju želite
reproducirati sa popisa naslova a zatim pritisnite gumb ►
ili ENTER.
Odabrani zapis (naslov) biti će reproduciran.
CD
BD-RE
Video
◄
Music
Photo
Setup
Title 008
00:04:36
Title 009
Title 010
Title 011
Title 012
Title 013
Title 014
00:04:17
00:04:11
00:04:07
00:04:46
00:04:21
00:03:43
- Idi na listu za reprodukciju Page
Za odlazak na listu za reprodukciju, pritisnite CRVEN (A) gumb.
h
Uporaba izbornika Popup Menu
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb POPUP MENU na
daljinskom upravljaču.
MAIN MENU
AUDIO SET UP
2. Pritisnite gumbe ▲▼◄► ili gumb ENTER kako biste
odabrali željeni izbornik.
• Opcije za konfiguriranje u Popup Menu mogu varirati
ovisno o disku.
SCENE SELECTIONS
▼
3
M
SUBTITLES
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ovisno o vrsti diska, Popup Menu možda neće biti raspoloživ.
61
HT-BD1250A_CRO-0629-3.indd 61
2009-06-29
1:27:43
gledanje filma
PONAVLJANJE REPRODUKCIJE
Ponovite trenutačno poglavlje ili naslov.
Ponavljanje reprodukcije
hgfZCV
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb REPEAT na
daljinskom upravljaču. Pojavljuje se prikaz za ponavljanje.
Repeat
Off
2. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Chapter ili Title.
• Blu-ray disk/DVD ponavlja reprodukciju prema poglavlju
ili naslovu.
3. Za povratak na normalnu reprodukciju, ponovo pritisnite
gumb REPEAT, a zatim pritisnite gumbe ▲▼ kako biste
odabrali Off.
M
Ovisno o vrsti diska, funkcija Repeat možda neće biti raspoloživa.
Uporaba funkcije A-B Repeat
1. Pritisnite gumb REPEAT A-B na daljinskom upravljaču za
vrijeme reprodukcije.
hgfZCV
►
Repeat A-B
00:18:41 / 01:34:37
DVD
2. Pritisnite gumb REPEAT A-B u točki gdje želite želite da
započne ponavljanje reprodukcije (A).
3. Pritisnite gumb REPEAT A-B u točki gdje želite želite da
se zaustavi ponavljanje reprodukcije (B).
4. Za povratak na normalnu reprodukciju, ponovo pritisnite
gumb REPEAT A-B.
M
REPEAT A
B Off
Exit
Točku B možete zadati tek po isteku 5 sekundi reprodukcije počevši od točke A.
62
HT-BD1250A_CRO-0629-3.indd 62
2009-06-29
1:27:48
CRO
hgfZ
ODABIR AUDIO JEZIKA
Brzo i lako možete odabrati željeni audio jezik gumbom AUDIO.
Uporaba gumba AUDIO
Audio
1/4 ENG Dolby Digital Multi CH
● GLEDANJE FILMA
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb AUDIO.
Audio se mijenja kada uzastopce pritišćete gumb.
• Audio jezici su označeni kraticama.
2. Za uklanjanje trake Audio pritisnite gumbe RETURN.
Uporaba gumba INFO
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb INFO na
daljinskom upravljaču.
2. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Audio.
3. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali željeni audio na
daljinskom upravljaču.
M
Ova funkcija ovisi o tome koji su audio jezici kodirani na disku i možda nije raspoloživa.
 Blu-ray disk može imati do 32, a DVD do 8 audio jezika.
 Ovisno o vrsti diska, gumb AUDIO možete upotrijebiti za mijenjanje datoteke i jezika zvučnog zapisa.
Neki Blu-ray diskovi vam omogućuju da odaberete višekanalni LPCM ili Dolby Digital audio zapis na
engleskim zapisima.
 Informacije o primarnom/sekundarnom načinu rada prikazat će se i ako Blu-ray disk ima dio PIP.
Za prebacivanje između primarnog i sekundarnog audio načina rada upotrijebite gumb ◄ ►.
 Indikator ◄ ► neće se prikazati na zaslonu ako dio PIP ne sadrži nikakve PIP audio postavke.
ODABIR JEZIČNOG TITLA
Brzo i lako možete odabrati željeni titl gumbom SUBTITLE.
hZ
Uporaba gumba SUBTITLE
1. Pritisnite gumb SUBTITLE. Titl se mijenja kada uzastopce
pritišćete gumb. Jezični titlovi su označeni kraticama.
Subtitle
0/2 Off
2. Za uklanjanje trake Subtitle pritisnite gumbe RETURN.
63
HT-BD1250A_CRO-0629-3.indd 63
2009-06-29
1:27:49
gledanje filma
ODABIR JEZIČNOG TITLA
Uporaba gumba INFO
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb INFO na daljinskom upravljaču.
2. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Subtitle.
3. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali željeni jezični titl na daljinskom upravljaču.
M
Ovisno o Blu-ray disku /DVD-u možda ćete moći mijenjati željeni podnaslov u izborniku za
disk. Pritisnite gumb DISC MENU.
 Ova funkcija ovisi o tome koji su titlovi kodirani na disku i možda nije raspoloživa na svakom
Blu-ray disk-u/DVD-u.
 Blu-ray disk može imati do 255, a DVD do 32 jezična titla.
 Informacije o primarnom/sekundarnom načinu rada prikazat će se i ako Blu-ray disk ima
dio PIP.
 Ova funkcija istodobno mijenja i osnovne i pomoćne podnaslove.
 Broj podnaslova predstavlja osnovni i pomoćni zboj.
PROMJENA KUTA KAMERE
Kada Blu-ray disk/DVD ima više kutova u određenoj sceni, možete koristiti funkciju ANGLE.
hZ
Uporaba funkcije ANGLE
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb INFO na daljinskom
upravljaču.
2. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Angle.
DVD-Vedio
Title
: 001/006
3. Pritisnite gumbe ◄► ili koristite numeričke gumbe na
daljinskom upravljaču kako biste odabrali željeni kut.
Chapter
: 003/016
Playing Time : 00:11:14
Audio
: ENG Multi CH
Subtitle
: ENG
Angle
: 01/01
Change
M
Info
Move
Ako disk ima samo jedan kut, ovo obilježje ne radi. Trenutno vrlo malo diskova ima ovo
obilježje.
 Ovisno o disku, ove funkcije možda neće raditi.
64
HT-BD1250A_CRO-0629-3.indd 64
2009-06-29
1:27:50
CRO
POSTAVKE ZNAČAJKE PIP (SLIKA U SLICI)
Značajka PIP omogućava vam pregledavanje dodatnog sadržaja (poput komentara) u malom prozoru tijekom
reprodukcije filma.
Uporaba gumba PIP
h
● GLEDANJE FILMA
1. Ako trenutne značajke Blu-ray diska podržavaju funkciju
PIP, možete upotrijebiti gumb PIP za uključivanje ili
isključivanje PIP funkcije (PIP On ili Off).
2. Svakim pritiskom gumba PIP možete se prebaciti između
PIP On i PIP Off.
M
Detaljne postavke značajke PIP možete promijeniti u izborniku INFO (vidi str. 60: odabir
sekundarne audio, video reprodukcije i podnaslova itd).
 Ako se prebacite s funkcije BONUSVIEW Video, BONUSVIEW Audio će se automatski
promijeniti u skladu s funkcijom BONUSVIEW Video.
 Ako Blu-ray Disc podržava samo BONUSVIEW Audio, možete jednostavno pritisnuti gumb
PIP za uključivanje ili isključivanje sekundarne audio reprodukcije.
BD-LIVE™
Blu-ray kućno kino podržava BD-LIVE, što vam omogućava uživanje u različitim interaktivnim sadržajima koje pruža
proizvođač diska putem mrežne veze.
Upotreba BD-LIVE diska
1. Uspostavite mrežu (vidi stranice 30~31) i provjerite postavke mreže (vidi stranice 51~55).
2. Umetnite Blu-ray disk koji podržava BD-LIVE.
3. Odaberite sadržaje koje nudi proizvođač diska za uživanje u BD-LIVE.
M
Način na koji koristite BD-LIVE i značajke može se razlikovati ovisno o disku.
 Za upotrebu značajke BD-LIVE u jedan od USB utora morate priključiti USB memorijski
uređaj kapaciteta najmanje 1GB.
65
HT-BD1250A_CRO-0629-3.indd 65
2009-06-29
4:09:00
gledanje filma
REPRODUKCIJA DIVX-A
Funkcije opisane na ovoj stranici primjenjuju se samo na reprodukciju DivX diskova.
Preskoči Naprijed/Natrag
D
Tijekom reprodukcije, pritisnite gumb #, $.
• Prelazi na slijedeću datoteku kada pritisnete gumb $
ako postoje više od 2 datoteke na disku.
• Prelazi na slijedeću datoteku kada pritisnete gumb #
ako postoje više od 2 datoteke na disku.
Brza reprodukcija
D
Tijekom reprodukcije pritisnite gumb,.
Tijekom reprodukcije, pritisnite gumb , .
Za reprodukciju diska većom brzinom, tijekom reprodukcije pritisnite gumb  ili .
• Svaki put kada pritisnete bilo koji gumb brzina reprodukcije mijenjat će se kako slijedi:
2x ➞ 4x ➞ 8x.
Audio prikaz
D
Pritisnite gumb AUDIO.
• Ako postoji više audio jezika na disku, možete se između
njih prebacivati.
• Svaki put kada pritisnete gumb, vaš odabir će se
mijenjati između AUDIO (1/N, 2/N ...) .
M
je prikazan kada postoji jedan podržani jezik
na disku.
Prikaz podnaslova
D
Pritisnite gumb SUBTITLE.
• Svaki put kada pritisnete gumb, vaš odabir će se mijenjati
između SUBTITLE (1/N, 2/N ...) i SUBTITLE OFF.
• Ako disk ima samo jednu datoteku s podnaslovima,
ona će se automatski reproducirati.
• Pogledajte donji broj 2 (Funkcija Naslov) za više pojedinosti
u vezi korištenja podnaslova s DivX diskovima.
66
HT-BD1250A_CRO-0629-3.indd 66
2009-06-29
1:27:50
D
Ako disk ima više od jedne datoteke s podnaslovima
CRO
REPRODUKCIJA DIVX-A(nastavak)
Ako disk ima više od jedne datoteke s podnaslovima,
tvornički podnaslov možda se neće podudarati s filmom te
ćete morati odabrati jezik podnaslova kako slijedi:
2. Kada odaberete željenu DivX datoteku s TV ekrana, film
će se normalno reproducirati.
DivX(Digital internet video express)
DivX je format video datoteke koji je razvila tvrtka Microsoft i temelji se na MPEG4 tehnologiji sažimanja
kako bi se osigurao prijenos audio i video podataka putem interneta u realnom vremenu.
● GLEDANJE FILMA
1. U Stop načinu rada pritisnite kursorski gumb ▲, ▼,
odaberite željeni podnaslov ( ) s TV ekrana, a zatim
pritisnite gumb ENTER.
MPEG4 se koristi za video šifriranje, a MP3 za audio šifriranje tako da korisnici mogu gledati film u
približnoj DVD audio i video kvaliteti.
1. Podržani formati
Ovaj proizvod podržava samo slijedeće formate medija. Ako video i audio formati nisu podržani, korisnik može imati
probleme poput razlomljenih slika ili nedostatka zvuka.
Podržani video formati
Format
AVI
Podržane verzije
DivX3.11~DivX5.1, XviD
Podržani audio formati
Format
MP3
WMA
AC3
DTS
Brzina prijenosa
80~384 kb/s
56~128 kb/s
128~384 kb/s
1,5 Mb/s
44,1/48 kHz
44,1 kHz
Frekvencija uzorkovanja
44,1 kHz
• DivX datoteke, uključujući audio i video datoteke, stvorene u DTS formatu mogu biti podržane samo do 6Mb/s.
• Omjer širine i visine slike : Iako je tvornička DivX razlučivost 640x480 piksela, ovaj proizvod podržava razlučivost do
800x600 piksela. Razlučivosti TV ekrana veće od 800 neće biti podržane.
• Kada reproducirate disk čija je frekvencija uzorkovanja veća od 48 kHz ili 320 kb/s, možete iskusiti titranje slike na
ekranu tijekom reprodukcije.
• Qpel i gmc nisu podržani.
2. Funkcija naslova
• Morate imate nešto iskustva s izlučivanjem videa i uređivanjem kako biste ispravno koristili ovu funkciju.
• Za korištenje funkcije naslova, spremite datoteku naslova (*.smi) datoteku istog imena kao što je DivX multimedijska
datoteka (*.avi) unutar iste mape.
Primjer. Korijen
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Do 60 alfanumeričkih znakova ili 30 istočnoazijskih znakova (2-bitni znakovi poput korejskog ili kineskog) za isto ime
datoteke.
• O DIVX VIDEO ZAPISU: DivX® je digitalni video format koji je proizvela tvrtka DivX, Inc. To je službeni
DivX uređaj s certifikatom ili Ultra certifikatom koji reproducira DivX video zapise.
O DIVX VIDEO ZAPISU „NA ZAHTJEV“: Za reprodukciju sadržaja DivX videozapisa „na zahtjev” (Video-onDemand, VOD) potrebno je registrirati ”DivX® uređaj s certifikatom. Prvo izradite registracijsku šifru za DivX VOD za vaš
uređaj te je unesite tijekom postupka registracije. [Važno: DivX VOD sadržaj je zaštićen sustavom DivX DRM (Digital
Rights Management, odnosno „Upravljanje digitalnim pravima“) koji reprodukciju ograničava na registrirane DivX uređaje
s certifikatom. Pokušate li na uređaju reproducirati DivX VOD sadržaj za koji nemate ovlaštenja, prikazat će se poruka
“Authorization Error” (Pogreška ovlaštenja) i sadržaj se neće reproducirati.] Više saznajte na stranici www.divx.com/vod.
DivX® je registrirani zaštitni znak poduzeća DivX, Inc. i rabi se uz licencu
67
HT-BD1250A_CRO-0629-3.indd 67
2009-06-29
1:27:51
slušanje glazbe
GUMBI NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU KOJI SE KORISTE ZA
REPRODUKCIJU AUDIO CD (CD-DA)/MP3
0
STOP
PLAY
ME
NU
RE
TU
RN
ENTER
IN
EX
IT
FO
A
B
C
D
1. Gumb PAUSE : Pauzira reprodukciju
2. Gumb PRESKOČI (
) : Tijekom reprodukcije koristi se za prebacivanje
na sljedeću stranicu na popisu Music List ili na sljedeći zapis u popisu
Playlist.
3. Gumb PLAY : Reproducira trenutno odabranu pjesmu.
4. Gumbi ▲▼ : Odabiru pjesmu ili mapu u Music List ili Playlist.
5. Gumbi ZA BOJE :
• Gumb CRVENO(A) : Odabire Play Mode(Repeat) za vrijeme
reprodukcije.
• Gumb ZELENO(B) : Koristi se za prebacivanje na popis Playlist s
popisa Music List
• Gumb ŽUTO(C) : Reproducira Playlist.
6. Gumbi ◄ ►
◄ : Reproducira konkretan zapis, prema trenutnom položaju.
► : Prelazi u prethodnu mapu.
7. Gumb ENTER : Reproducira odabranu pjesmu.
8. Gumb STOP : Zaustavlja pjesmu.
9. Gumb PRESKOČI (
) : Ako pritisnete ovaj gumb nakon tri sekunde
reprodukcije aktualna snimka reproducira se od početka. Ali ako
pritisnete ovaj gumb u roku do tri sekunde nakon početka reprodukcije,
započet će reprodukcija prethodne snimke.
Koristi se za vraćanje na prethodnu stranicu na popisima Music List ili
Playlist.
PONAVLJANJE AUDIO CD(CD-DA) I MP3 SADRŽAJA
Tijekom reprodukcije uzastopce pritišćite gumbe REPEAT (PONOVI) ili CRVENI (A) za odabir željenog načina ponavljanja.
Kod reprodukcije audio CD (CD-DA)) : Normal Kod reprodukcije MP3 diska: : Normal • Normal (Normalno) (Audio CD(CD-DA)/MP3): Staze na disku reproduciraju se po redu u kojem
su i snimljene na
•
Ponovi stazu (Audio CD(CD-DA)/MP3)
•
Ponovi mapu (MP3)
•
Nasumično (Audio CD(CD-DA)/MP3)
- Kod reprodukcije audio CD-a (CD-DA): Nasumična mogućnost reproducira staze s diska
nasumičnim redom.
- Kod reprodukcije MP3 diska: nasumična mogućnost reproducira datoteke iz mape
nasumičnim redom.
•
Ponovi sve (Audio CD (CD-DA)): sve se staze ponavljaju.
- Za povratak na normalnu reprodukciju Uzastopno pritišćite gumb REPEAT (PONOVI) ili CRVENI (A) za povratak na normalnu reprodukciju.
68
HT-BD1250A_CRO-0629-3.indd 68
2009-06-29
1:27:52
1. Audio CD (CD-DA) ili MP3 disk umetnite u ladicu za disk.
• Kod audio CD-a automatski se reproducira prvi zapis.
• Kod MP3 diska pritišćite gumbe ▲▼◄► za odabir
stavke Music, a zatim pritisnite gumb ENTER.
(mp3 datoteke možete slušati pomoću USB uređaja za
pohranu.)
TRACK 001
1/18
00:02:24 / 00:05:57
CD
A Play Mode
3. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali pjesmu koju
želite reproducirati, a zatim pritisnite gumb ENTER.
Video
Music
TRACK 001
00:04:08 ►
Photo
TRACK 002
00:03:41
Setup
TRACK 003
00:03:17
TRACK 004
00:03:36
TRACK 005
00:03:47
TRACK 006
00:03:50
◄
TRACK 007
B Playlist
● SLUŠANJE GLAZBE
2. Za prelazak na Music List, pritisnite gumb STOP ili
RETURN.
Na vašem TV prijemniku se prikazuje zaslon Liste
musicale.
►
CRO
AF
REPRODUKCIJA AUDIO CD-A (CD-DA)/MP3
00:03:54
Page
❖ Elementi Prikaza AUDIO CD(CD-DA)/MP3
Prikazuje vrstu medija.
►
CD
TRACK 001
1/18
00:02:24 / 00:05:57
Trenutna pjesma
Prikazuje broj ili naslov staze koja se trenutno
reproducira.
Traka statusa reprodukcije.
Prikazuje status ponavljanja.
a Play Mode
Prikazuje indeks trenutne reprodukcije, ukupan broj
pjesama.
Trenutno/ukupno vrijeme reprodukcije.
Prikazuje raspoložive gumbe ZA BOJE.
69
HT-BD1250A_CRO-0629-3.indd 69
2009-06-29
1:27:53
slušanje glazbe
AF
Popis Reprodukcija
Možete kreirati popis za reprodukciju koji ima do 99 pjesama.
1. Audio CD (CD-DA) ili MP3 disk umetnite u ladicu za disk.
• Kod audio CD-a automatski se reproducira prvi zapis.
• Kod MP3 diska pritišćite gumbe ▲▼◄► za odabir
stavke Music, a zatim pritisnite gumb ENTER.
(mp3 datoteke možete slušati pomoću USB uređaja za
pohranu.)
TRACK 001
00:04:08
TRACK 002
00:03:41
TRACK 003
00:03:17 ►
Photo
TRACK 004
00:03:36
Setup
TRACK 005
00:03:47
TRACK 006
00:03:50
TRACK 007
00:03:54
TRACK 008
00:03:57
TRACK 009
00:03:59
Video
CD
CD
◄
2. Za prelazak na Music List, pritisnite gumb ZELENO(B) ili
RETURN.
Prikazuje se zaslon Glazbena lista.
Music
◄
B Playlist
Page
3. Pritisnite gumb ZELENO(B) za prelazak na popis Playlist.
4. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali pjesmu, a zatim
pritisnite gumb ENTER kako biste je dodali na popis za
reprodukciju. Ponovite ovaj postupak za dodavanje drugih
pjesama.
Original
Playlist
Video
CD
CD
◄
Music
◄
TRACK 001
Photo
TRACK 002
Setup
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
5. Ako na popisu za reprodukciju postoji neželjena pjesma,
pritisnite gumb ►▲▼ kako biste odabrali tu pjesmu, a
zatim pritisnite gumb ENTER.
• Odabrana pjesma će biti izbrisana.
6. Pritisnite gumb ŽUTO(C) kako biste reproducirali
odabrane pjesme.
Kada pjesma završi, automatski započinje reprodukcija
sljedeće pjesme.
TRACK 006
TRACK 007
B Music List
C Playlist play
Add
Play
Original
Playlist
TRACK 001
Video
TRACK 002
CD
CD
◄
Music
Photo
Setup
◄
TRACK 003
01.TRACK 001
TRACK 004
02.TRACK 002
TRACK 005
03.TRACK 003
TRACK 006
7. Za uređivanje playliste, pritisnite gumb STOP ili RETURN.
TRACK 007
8. Za prelazak na popis Music List pritisnite gumb RETURN.
B Music List
C Playlist play
Add
Play
70
HT-BD1250A_CRO-0629-3.indd 70
2009-06-29
1:27:57
CRO
pregledavanje slika
PREGLEDAVANJE SLIKA
1. JPEG disk umetnite u utor za disk.
• Prikazuje se zaslon izbornika.
..
Photo
◄
◄
Setup
• Prikazuje se Photo List (Popis fotografija).
176.JPG
08 JUL 2000
127 KB ►
BEACH.JPG
17 JUL 2000
27 KB
KE.JPG
10 JUL 2000
194 KB
KE2.JPG
3. Pritišćite gumbe ▲▼ za odabir slike.
• Za prikaz slijedeće stranice pritisnite gumb SKIP
(PRESKOČI) (
).
• Za prikaz prethodne stranice pritisnite gumb SKIP
).
(PRESKOČI) (
10 JUL 2000
191 KB
MBHONG.JPG
20 JUL 2000
30 KB
NEW_BEE.JPG
08 JUL 2000
76 KB
18 JUL 2000
17 KB
_______1_.JPG
D Slide Show
SLIDE SHOW/SPEED (PREZENTACIJA/BRZINA)
Za postavljanje slijedite gore navedene korake 1 i 2.
3. Pritisnite PLAVI (D) gumb.
• Prezentacija počinje.
►
KE.JPG
● PREGLEDAVANJE SLIKA
2. Pritišćite gumbe ▲▼◄► za odabir stavke Photo
(Fotografija), a zatim pritisnite gumb ENTER (UNESI).
Video
Music
CD
CD
03/07
CD
4. Kad prezentacija počne, pritisnite PLAVI (D) gumb za
prilagodbu brzine reprodukcije.
• Svaki put kad pritisnete taj gumb, brzina reprodukcije će
se razmjerno povećavati.
D Speed
➞
➞
- Za zaustavljanje prezentacije Pritisnite gumb STOP (ZAUSTAVI) ili RETURN (POVRATAK).
ROTATE (ROTIRAJ)
Za postavljanje slijedite gore navedene korake 1 i 3.

_____1_.JPG
03/07
CD
4. Pritisnite gumb ENTER (UNESI).
5. Koristite CRVENI (A) i ZELENI (B) gumb za rotiranje slike u
željenom smjeru.
A r90°
B u90°
C Zoom
D Speed
Slide Show
71
HT-BD1250A_CRO-0629-3.indd 71
2009-06-29
1:28:06
pregledavanje slika
ZOOM (ZUMIRAJ)
Za postavljanje pratite korake od 1 do 3 u odjeljku "Pregledavanje slika"
na stranici 56.
_____1_.JPG

03/07
CD
4. Pritisnite gumb ENTER (UNESI).
5. Pritisnite ŽUTI (C) gumb.
A r90°
C Zoom
B u90°
Slide Show
D Speed
6. Za povećavanje ili smanjivanje slike upotrijebite gumb ŽUTO (C) ili
ZOOM.
x2
- Za pomicanje područja -
Move
C Zoom
Pritišćite gumbe ▲▼◄ ► do područja koje želite uvećati.
- Za zaustavljanje zumiranja Pritisnite ŽUTI (C) gumb.
ODLAZAK NA POPIS FOTOGRAFIJA
Za postavljanje pratite korake od 1 do 3 u odjeljku
"Pregledavanje slika" na stranici 71.
BEACH.JPG

03/07
CD
4. Pritisnite gumb ENTER (UNESI).
5. Idite na Photo List (Popis fotografija) pa pritisnite gumb
RETURN (POVRATAK) ili STOP (ZAUSTAVI).
A r90°
C Zoom
B u90°
Slide Show
D Speed
Video
..
Music
CD
CD
◄
Photo
Setup
◄
176.JPG
08 JUL 2000
127 KB
BEACH.JPG
17 JUL 2000
27 KB ►
KE.JPG
10 JUL 2000
194 KB
KE2.JPG
10 JUL 2000
191 KB
MBHONG.JPG
20 JUL 2000
30 KB
NEW_BEE.JPG
08 JUL 2000
76 KB
_______1_.JPG
18 JUL 2000
17 KB
D Slide Show
72
HT-BD1250A_CRO-0629-3.indd 72
2009-06-29
1:28:10
CRO
način rada zvuka
SFE NAČIN RADA (EFEKT ZVUČNOG POLJA)
Možete postaviti SFE koji najbolje odgovara vrsti glazbe koju slušate.
Pritisnite gumb SFE MODE (SFE NAČIN RADA).
● NAČIN RADA ZVUKA
• Na ploči za prikaz pojavljuje se SFE MODE (SFE NAČIN
RADA).
• Svakim pritiskom gumba se odabir mijenja na slijedeći način:
HALL1 ➞ HALL2 ➞ JAZZ ➞ CHURCH ➞ ROCK ➞ SFE OFF.
•
•
•
•
•
HALL (DVORANA): pruža jasan zvuk vokala poput slušanja u koncertnoj dvorani.
JAZZ: preporučena postavka za jazz glazbu.
ROCK: preporučena postavka za rock glazbu.
CHURCH (CRKVA): daje osjećaj slušanja u velikoj crkvi.
SFE OFF (SFE ISKLJ.): ovo odaberite za normalno slušanje.
Način Rada Dolby Pro Logic II
Možete odabrati željeni Dolby Pro Logic II audio način rada.
Pritisnite gumb
PL II MODE (PL II NAČIN RADA).
• Svakim pritiskom na gumb se način rada mijenja na slijedeći
način:
MUSIC ➞ MOVIE ➞ PRO LOG ➞ MATRIX ➞
STEREO.
• MUSIC : pri slušanju glazbe možete čuti zvučne efekte kao da prisustvujete stvarnoj izvedbi.
• MOVIE : dodaje stvarnost filmskoj glazbi.
• PRO LOG : koristeći samo prednje lijeve i desne zvučnike, doživjet ćete realističan višekanalni efekt,
kao kod korištenja šest zvučnika.
• MATRIX : čut ćete višekanalno zvučno okruženje.
• STEREO : ovo odaberite samo za slušanje zvuka s prednjih lijevih i desnih zvučnika i zvučnika za vrlo niske
tonove.
M
Pri odabiru načina rada Dolby Pro Logic II, spojite vanjski uređaj na utičnice AUDIO INPUT
(L i D) na playeru. Ako spojite na samo jedan ulaz (L ili D), ne možete slušati zvučno
okruženje.
 Ovaj je način rada dostupan samo s 2-kanalnim audio signalom.
73
HT-BD1250A_CRO-0629-3.indd 73
2009-06-29
1:28:14
način rada zvuka
Efekt Dolby Pro Logic II
Ova funkcija radi samo u glazbenom načinu rada Dolby Pro Logic II.
1. Pritisnite gumb
PL II MODE (PL II NAČIN RADA) za
odabir načina rada MUSIC (GLAZBA).
2. Pritisnite gumb
PL II EFFECT (PL II EFEKT).
• Svakim pritiskom na gumb se način rada mijenja na
sljedeći način:
3. Pritišćite gumbe ◄ ► za odabir željene postavke efekta.
• PANORAMA : ovaj se način rada širi na prednju stereo
sliku kako bi uključio zvučnike za zvučno okruženje radi
sjajnog efekta "omatanja" s bočnom izmjenom slika.
Možete odabrati 0 ili 1.
• C- WIDTH : zvuk izlazi samo iz središnjeg zvučnika.
Prednji lijevi i desni zvučnici proizvode fantomski zvuk.
Možete odabrati između 0 i 7.
• DIMENS : postupno prilagođava zvučno polje (DSP) sprijeda ili straga.
Možete odabrati između 0 i 6.
74
HT-BD1250A_CRO-0629-3.indd 74
2009-06-29
1:28:15
CRO
Uporaba funkcije USB
REPRODUCIRANJE MULTIMEDIJSKIH DATOTEKA POMOĆU PRIKLJUČKA USB UREĐAJA
Možete uživati u multimedijskim datotekama poput slikovnih, filmskih i glazbenih pohranjenih na MP3 playeru, USB
memorijskom ključu ili digitalnom fotoaparatu u video zapisu visoke kvalitete s 5.1-kanalnim zvukom kućnog kina
spajanjem uređaja za pohranu na USB priključak kućnog kina.
● UPORABA FUNKCIJE USB
1. Spojite USB uređaj na USB priključak na
prednjoj strani jedinice.
2. Na zaslonu se pojavljuje USB Connected, a
zatim nestaje.
3. Ikona USB prikazuje se na izborniku Setup.
Sigurno uklanjanje priključka
Da biste spriječili oštećivanje memorije na USB uređaju, provedite sigurno uklanjanje prije isključivanja
USB kabela.
• Pritisnite ŽUTI (C) gumb. Na zaslonu će se pokazati poruka "Sad možete sigurno izvući USB".
• Uklonite USB kabel.
M
Da biste slušali glazbene datoteke s 5.1-kanalnim zvukom kućnog kina, morate postaviti
način rada Dolby Pro Logic II na Matrix (Pogledajte stranicu 73).
Preskoči Naprijed/Natrag
Tijekom reprodukcije, pritisnite gumb #, $.
• Kada postoji više datoteka, a vi pritisnete gumb $
odabire se slijedeća datoteka.
• Kada postoji više datoteka, a vi pritisnete gumb #
odabire se prethodna datoteka.
75
HT-BD1250A_CRO-0629-3.indd 75
2009-06-29
1:28:15
Uporaba funkcije USB
Tehnički podaci USB hosta
Tehnički podaci USB
hosta
Nekompatibilnost
Ograničenja rada
• Podržava uređaje kompatibilne s USB 1.1 ili USB 2.0.
• Podržava uređaje povezane pomoću USB kabela vrste A.
• Podržava uređaje kompatibilne s UMS (USB uređaj za masovnu pohranu) V1.0.
• Podržava uređaj čiji je povezani pogon formatiran u FAT(FAT, FAT16, FAT32)
sustavu datoteka.
• Ne podržava uređaj koji zahtijeva instaliranje posebnog upravljačkog programa na
PC (Windows).
• Ne podržava vezu s USB koncentratorom.
• USB uređaj koji je povezan produžnim USB kabelom možda neće biti prepoznat.
• USB uređaj koji zahtijeva poseban izvor napajanja mora se povezati s playerom
zasebnim kabelom za napajanje.
• Ako je na povezanom uređaju instalirano nekoliko pogona (ili particija), može se
povezati samo jedan pogon (ili particija).
• Uređaj koji podržava samo USB 1.1 može uzrokovati razliku u kvaliteti slike, što ovisi
o uređaju.
USB uređaji koji se mogu koristiti s kućnim kinom
1. USB uređaj za pohranu
2. MP3 player
3. Digitalni fotoaparat
4. Prijenosni HDD
• Podržani su prijenosni HDD-i kapaciteta manjeg od 160 GB. Prijenosni HDD-i kapaciteta 160 GB
ili većeg možda neće biti prepoznati, što ovisi o uređaju.
• Ako povezani uređaj ne radi zbog nedostatnog napajanja, možete uporabiti poseban kabel za
napajanje kako bi uređaj ispravno radio. Konektor USB kabela može se razlikovati ovisno o
proizvođaču USB uređaja.
5. USB čitač kartica: USB čitač kartica s jednim utorom i USB čitač kartica s više utora.
• Ovisno o proizvođaču, USB čitač kartica možda neće biti podržan.
• Ako instalirate više memorijskih uređaja u višestruki čitač kartica, možda ćete imati problema.
Podržani formati datoteka
Format
Naziv
datoteke
Ekstenzija
datoteke
Brzina
prijenosa
Inačica
Piksel
Frekvencija
uzorkovanja
Nepomična
slika
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
Glazba
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) nije podržan.
• Nisu podržani digitalni fotoaparati koji koriste PTP protokol ili zahtijevaju instalaciju dodatnog programa
pri povezivanju s računalom.
• Uređaj koji koristi NTFS sustav datoteka nije podržan. (Podržan je samo FAT 16/32 (tablica alokacije
datoteka 16/32) sustav datoteka.)
• Ne radi s MTP (Media Transfer Protocol) uređajima na kojima je omogućen Janus.
76
HT-BD1250A_CRO-0629-3.indd 76
2009-06-29
1:28:16
CRO
radio
SLUŠANJE RADIJA
Daljinski upravljač
● RADIO
1. Pritisnite gumb TUNER (BIRAČ KANALA) za odabir FM
pojasa.
2. Namjestite željenu postaju.
• Automatic Tuning 1 (Automatsko podešavanje 1) :
kad pritisnete gumb SKIP (PRESKOČI) (
) odabire
se prethodno postavljena postaja emitiranja.
• Automatic Tuning 2 (Automatsko podešavanje 2) :
pritisnite i držite gumb TUNING/CH (PODEŠAVANJE/KANAL)
TUNING/CH (
) za automatsko traženje aktivnih postaja.
• Manual Tuning (Ručno podešavanje) : kratko pritisnite gumb TUNING/CH (PODEŠAVANJE/
KANAL) TUNING/CH (
) za postupno povećavanje i smanjivanje frekvencije.
Glavni uređaj
1. Pritisnite gumb FUNCTION (FUNKCIJA) za odabir FM pojasa.
2. Odaberite postaju emitiranja.
• Automatic Tuning 1 (Automatsko podešavanje 1) : pritisnite gumb STOP (ZAUSTAVI) ( ) za odabir
stavke PRESET (PRETHODNO POSTAVLJEN), a zatim pritisnite gumb SKIP (PRESKOČI) (
)za odabir
prethodno postavljene postaje.
• Automatic Tuning 2 (Automatsko podešavanje 2) : pritisnite gumb STOP (ZAUSTAVI) ( ) za odabir mogućnosti
MANUAL (RUČNO), a zatim pritisnite i držite gumb SKIP (PRESKOČI) (
) za automatsko traženje pojasa.
• Manual Tuning (Ručno namještanje) : Pritisnite STOP (ZAUSTAVI) ( ) za odabir mogućnosti MANUAL
(RUČNO), a zatim kratko pritisnite gumb SKIP (PRESKOČI)
SKIP (
) za namještanje na nižu ili višu frekvenciju.
Mono/Stereo
Pritisnite gumb MO/ST za slušanje u mono, odnosno stereo
načinu rada.
• Svakim pritiskom na gumb se zvuk prebacuje između
STEREO i MONO načina rada.
• U područjima slabog prijama odaberite MONO za jasnije
emitiranje bez smetnji.
POSTAVLJANJE POSTAJA UNAPRIJED
Primjer: Postavljanje FM 89,10 unaprijed u memoriju
1. Pritisnite gumb TUNER za odabir FM pojasa.
) za odabir frekvencije <89,10>.
1. PRITISNITE GUMB TUNING/CH (
1. Pritisnite gumb TUNER MEMORY.
• NUMBER trepti na prikazu.
) da biste odabrali broj za unaprijed
1. Pritisnite gumb SKIP (
postavljenu postaju.
• Unaprijed postavljenim postajama možete dodijeliti broj između 1 i 15 .
5. Ponovo pritisnite gumb TUNER MEMORY.
• Pritisnite gumb TUNER MEMORY prije nego što s prikaza nestane NUMBER.
• NUMBER nestaje s prikaza, a postaja se pohranjuje u memoriji.
6. Kako biste unaprijed postavili sljedeću postaju, ponovite korake od 2 do 5.
1. Za namještanje prethodno postavljene postaje, na daljinskom upravljaču pritisnite SKIP (
) za odabir kanala.
77
HT-BD1250A_CRO-0629-3.indd 77
2009-06-29
1:28:16
radio
O RDS EMITIRANJU
Uporaba RDS-a (radijski podatkovni sustav) za prijam FM postaja
RDS omogućuje FM postajama da uz redovite signale programa šalju dodatni signal.
Na primjer, postaje šalju svoja imena i informacije o vrsti programa koji emitiraju,
poput sporta, glazbe itd.
Kad je namještena FM postaja koja pruža RDS uslugu, na zaslonu
zasvijetli indikator RDS.
Opis RDS funkcije
•
•
•
•
PTY (vrsta programa) : prikazuje vrstu programa koji se trenutačno emitira.
PS NAME (Ime usluge programa) : pokazuje ime postaje emitiranja i sastoji se od 8 znakova
RT (tekst na radiju) : dekodira tekst koji emitira postaja (ako ga emitira) i sastoji se od najviše 64 znaka.
CT (vrijeme na satu): dekodira stvarno vrijeme na satu s FM frekvencije. Neke postaje možda ne
emitiraju informacije PTY, RT i CT pa stoga ovo možda neće uvijek biti prikazano.
• TA (obavijesti o prometu): TA ON/OFF (OBAVIJESTI O PROMETU UKLJUČENE/ISKLJUČENE)
prikazuje da je u tijeku prijenos obavijesti o prometu.
M
RDS možda neće ispravno raditi ako namještena postaja ispravno ne odašilje RDS signal ili
ako je signal slab.
Za prikaz RDS signala
RDS signale koje postaja šalje možete vidjeti na zaslonu.
Tijekom slušanja FM postaje pritisnite RDS DISPLAY
(PRIKAZ RDS-A).
 Svakim pritiskom na gumb se prikaz mijenja i pruža slijedeće
informacije : PS NAME RT CT Frequency
• PS (Usluga programa): tijekom traženja se pojavljuje <PS>, a zatim se prikazuju imena postaja.
Ako nema poslanog signala, pojavljuje se <NO PS>.
• RT (tekst na radiju): tijekom traženja se pojavljuje <RT>, a zatim se prikazuje tekstualna poruka koju
šalje postaja. Ako nema poslanog signala, pojavljuje se <NO RT>.
• Frequency (Frekvencija): frekvencija postaje (ne pripada RDS usluzi)
O znakovima na prikazu
Kad prikaz pokaže PS ili RT signale, rabe se slijedeći znakovi.
• Prozor prikaza ne može razlikovati velika i mala slova te uvijek prikazuje velika slova.
• Prozor prikaza ne može pokazivati znakove s naglascima; na primjer <A,> može važiti za slova <A> s
naglascima poput <A, A, A, A, A i A.>
78
HT-BD1250A_CRO-0629-3.indd 78
2009-06-29
1:28:20
CRO
Naznaka PTY (vrste programa) i funkcija PTY-SEARCH (TRAŽENJE
VRSTE PROGRAMA)
Jedna od prednosti RDS usluge je mogućnost lociranja određene vrste programa iz unaprijed
postavljenih kanala zadavanjem PTY kodova.
Za traženje programa pomoću PTY kodova
Prije početka zapamtite...
● RADIO
• Funkcija PTY Search (Traženje vrste programa) primjenjuje se samo na unaprijed postavljene postaje.
• Za zaustavljanje traženja u bilo kojem trenutku, tijekom traženja pritisnite PTY SEARCH (TRAŽENJE VRSTE PROGRAMA).
• Za sljedeće korake postoji vremensko ograničenje. Ako je postavljanje prekinuto prije nego što ste gotovi, počnite
ponovno od 1. koraka.
• Kad pritišćete gumbe na glavnom daljinskom upravljaču, provjerite jeste li odabrali FM postaju koristeći isti upravljač.
1. Tijekom slušanja neke FM postaje pritisnite gumb PTY SEARCH (TRAŽENJE VRSTE
PROGRAMA).
2. Pritišćite gumb PTY- ili PTY+ dok se na zaslonu ne pojavi željeni
kôd vrste programa.
• Prikaz daje kodove vrsta programa koji su opisani na desnoj
strani.
3. Pritisnite ponovno gumb PTY SEARCH (TRAŽENJE VRSTE
PROGRAMA) dok se na prikazu još uvijek nalazi kôd vrste
programa koji ste odabrali u prethodnom koraku.
• Centralni uređaj traži 15 unaprijed postavljenih FM postaja te se zaustavlja kada pronađe jednu
koju ste odabrali i namješta se na tu postaju.
Prikaz
NEWS
Vrsta programa
Vijesti uključuju objavljena mišljenja i
izvješća
AFFAIRS
Događaji uključuju trenutačne nezgode,
dokumentarna izvješća, rasprave i analize.
INFO
Informacije uključuju težine i mjere, povrate
i prognoze, stvari koje zanimaju klijente,
informacije iz medicine itd.
SPORT
EDUCATE
DRAMA
Sportovi
Obrazovanje
Dramske radio-serije itd.
CULTURE
Kultura – nacionalna ili lokalna kultura
uključujući vjersku problematiku,
društvene znanosti, lingvistiku, kazalište
itd.
SCIENCE
Prirodne znanosti i tehnologija
VARIED
Ostalo – Govori, zabavni program (kvizovi,
igre), intervjui, komedije, satire itd.
Prikaz
Vrsta programa
LIGHT M
Lagana klasična glazba – klasična glazba
te instrumentalna i zborna glazba
CLASSICS
Ozbiljna klasična glazba – orkestralna,
simfonijska i komorna glazba i opere
OTHER M
Ostala glazba – jazz, R & B, country
glazba
WEATHER
Vremenska prognoza
FINANCE
Financije
CHILDREN
Dječji programi
SOCIAL A
Društvena događanja
RELIGION
Vjerski programi
PHONE IN
Programi s telefonskim kontaktima
TRAVEL
Putovanja
LEISURE
Slobodno vrijeme
JAZZ
POP M
Pop glazba
COUNTRY
ROCK M
Rock glazba
NATION M
M.O.R.M
Trenutačna moderna glazba koja se „lako
sluša“
Jazz glazba
Country glazba
Domaća glazba
OLDIES
Stari hitovi
FOLK M
Narodna glazba
DOCUMENT
Dokumentarni program
79
HT-BD1250A_CRO-0629-3.indd 79
2009-06-29
1:28:21
Uporaba iPoda
U reprodukciji s iPoda možete uživati koristeći priloženi daljinski upravljač.
SLUŠANJE GLAZBE
Glazbene datoteke spremljene u iPod playeru možete reproducirati
spajanjem ovog uređaja s Blu-ray kućnim kinom.
1. Konektor postolja za iPod utaknite u utičnicu za iPod na Blu-ray
kućnom kinu.
2. Smjestite iPod u postolje.
• iPod se automatski uključuje.
• Na zaslonu TV-a pojavljuje se poruka *“iPod Connected”.
3. Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
4. Pritišćite gumbe S,T,W, X na daljinskom upravljaču za odabir načina
rada s iPodom.
5. Pritišćite gumbe S,T,W, X na daljinskom upravljaču za odabir stavke
Music, a zatim pritisnite gumb ENTER.
• Pojavljuju se kategorije izbornika Music.
6. Pritišćite gumbe S,T za odabir željene kategorije, a zatim pritisnite
gumb ENTER.
• Na TV-u se pojavljuje popis glazbe.
Video
7. Pritišćite gumbe S,T za odabir glazbene datoteke za
reprodukciju pa pritisnite gumb ENTER.
Music
• Započet će reprodukcija glazbe s novim zaslonom na
kojem se prikazuje naslov pjesme, vrijeme, izvođač i
traka napretka.
►
◄
TRACK 001
Photo
TRACK 002
Setup
TRACK 003
►
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
8. Za upravljanje jednostavnim funkcijama reprodukcije, kao
/
,
/
i
što su PLAY, PAUSE, STOP,
REPEAT možete koristiti daljinski upravljač ili glavnu
jedinicu.
B Playlist
Page
• Pritisnite gumb CRVENO (A) za odabir željenog načina reprodukcije.
❖ Elementi zaslona pri reprodukciji s iPoda
►
My love
6/186
00:00:11 / 00:03:34
Prikazuje vrstu medija.
Trenutna staza (pjesma)
Prikazuje broj staze koja se trenutno reproducira.
Statusna traka reprodukcije.
Prikazuje status ponavljanja.
A Play Mode
Prikazuje trenutni indeks reprodukcije i ukupan broj staza.
Trenutno/ukupno vrijeme reprodukcije.
Prikazuje dostupne gumbe u BOJI.
80
HT-BD1250A_CRO-0629-3.indd 80
2009-06-29
1:28:21
CRO
Za pomicanje na popis glazbe i odabir staze:
1. Pritisnite gumb MENU ili STOP.
• Zaustavlja reprodukciju i vraća se na popis glazbe.
2. Pritišćite gumbe S,T za odabir datoteke za reprodukciju pa pritisnite gumb ENTER.
• Pritisnite gumb RETURN ili gumb W za povratak u nadređeni izbornik.
Glazbene kategorije iPoda
● UPORABA IPODA
Informacije o datoteci, uključujući ime izvođača, naziv albuma, naslov glazbe i žanr, prikazat će se u
skladu s informacijama u ID3 oznaci na odgovarajućoj glazbenoj datoteci.
Now Playing : reproducira nedavno reproduciranu datoteku ili se pomiče na zaslon reprodukcije
trenutne datoteke.
Artists : reprodukcija prema izvođaču
Songs : reprodukcija prema brojčanom ili abecednom redu
Playlists : reprodukcija prema popisu pjesama.
Albums : reprodukcija prema albumu.
Genres : reprodukcija prema žanru.
Composer : reprodukcija prema skladatelju.
M
Kompatibilne verzije iPoda nalaze se na stranici 27.
Kompatibilnost ovisi o verziji softvera vašeg iPoda.
 Popis kategorija može se razlikovati ovisno o modelu iPoda.
 Što je oznaka ID 3?
To je oznaka koja se nalazi uz MP3 i sadrži informacije relevantne za datoteku poput
naslova, izvođača, albuma, godine, žanra i komentara.
 Kad se i-Pod stavi u njegovo postolje, funkcija Izmiješaj ne radi.
81
HT-BD1250A_CRO-0629-3.indd 81
2009-06-29
1:28:27
Uporaba iPoda
GLEDANJE FILMA
Video datoteke spremljene u iPod playeru možete reproducirati spajanjem ovog uređaja s Blu-ray kućnim kinom.
1. Konektor postolja za iPod utaknite u utičnicu za iPod na Blu-ray
kućnom kinu.
2. Na zaslonu iPoda odaberite Videos > Settings pa postavite
mogućnost TV Out na On.
3. Smjestite iPod u postolje
• Na zaslonu TV-a pojavljuje se poruka *“iPod Connected”.
4. Pritišćite gumbe S,T,W, X na daljinskom upravljaču za odabir načina
rada s iPodom.
5. Pritišćite gumbe S,T,W, X na
daljinskom upravljaču za odabir stavke Video, a zatim pritisnite gumb
ENTER.
6. Pritišćite gumbe S,T na daljinskom upravljaču za odabir stavke Movies pa
pritisnite gumb ENTER.
• Na TV-u se pojavljuje popis videozapisa.
7. Pritišćite gumbe S,T za odabir video datoteke za reprodukciju pa
pritisnite gumb ENTER.
• Video datoteka s iPod playera reproducirat će se na zaslonu TV-a.
8. Za upravljanje jednostavnim funkcijama reprodukcije, kao što su PLAY,
i
, možete koristiti daljinski upravljač
/
/
PAUSE, STOP,
ili glavnu jedinicu..
• IAko pritisnete gumb PREV u roku od 2 sekunde nakon reprodukcije, player će reproducirati
prethodnu datoteku.
Pritisnete li gumb PREV 2 ili više sekundi nakon reprodukcije, player će se prebaciti na početni
zaslon trenutne datoteke.
• reprodukciju slijedeće datoteke pritisnite gumb NEXT.
CD
Nodisc
►
Za pomicanje na popis videozapisa i odabir staze:
1. Pritisnite gumb MENU ili STOP.
Video
►
MOVIE 001
MOVIE 002
Photo
MOVIE 003
Setup
MOVIE 004
►
MOVIE 005
• Zaustavlja reprodukciju i vraća se na popis videozapisa.
2. Pritišćite gumbe S,T za odabir datoteke za reprodukciju
pa pritisnite gumb ENTER.
◄
Music
MOVIE 006
MOVIE 007
B Playlist
Page
• Pritisnite gumb RETURN ili gumb W za povratak u
nadređeni izbornik.
M




Kompatibilne verzije iPoda nalaze se na stranici 26.
Kompatibilnost ovisi o verziji softvera vašeg iPoda.
VIDEO izlaz mora biti priključen na TV kako biste mogli gledati video datoteke s iPoda (vidi str. 25).
Ako želite reproducirati iPod video putem VIDEO izlaza, prebacite HDMI CEC na Off (ako je trenutačno
postavljen na On).
Na zaslonu TV-a se neće pojaviti nijedan zaslon osim zaslona za reprodukciju. Provjerite ostale zaslone
na iPod playeru.
Ako priključeni iPod ne podržava reprodukciju videozapisa, pri odabiru izbornika Video pojavljuje se
poruka “Cannot play video files saved on this iPod”.
82
HT-BD1250A_CRO-0629-3.indd 82
2009-06-29
1:28:28
CRO
funkcija prijenos sadržaja s računala
SPAJANJE NA RAČUNALO I REPRODUKCIJA MP3, JPEG ILI DIVX SADRŽAJA
Način postavljanja dijeljene mape može biti drugačiji ovisno o operativnom sustavu računala.
● FUNKCIJA PRIJENOS SADRŽAJA S RAČUNALA
Blu-ray kućno kino možete povezati s računalom i reproducirati sadržaj mp3, jpeg ili DivX datoteka iz dijeljene mape.
(informacije o spajanju potražite na stranicama 30~31)
1. Za povezivanje računala i Blu-ray disk playera upotrijebite
usmjerivač i LAN kabel ili adapter za bežičnu LAN mrežu.
2. Stvorite dijeljenu mapu na računalu i u nju pohranite željene
datoteke mp3, jpeg ili DivX formata.
- Detaljnije informacije o postavljanju dijeljene mape
potražite na web-stranicama tvrtke Samsung i iz centra
za preuzimanje preuzmite priručnik "Postavljanje dijeljene
mape".
Nodisc
◄
Video
DISC
Music
Photo
Setup
a Network Search
3. Pritisnite gumb MENU.
4. Pritisnite gumb CRVENO(A).
Pojavljuje se prozor u kojem možete odabrati vrstu
pretraživanja mreže.
Nodisc
◄
Network Search Type
Video
DISC
PleaseMusic
select natwork search type
Photo
5. Za odabir vrste pretraživanja mreže upotrijebite gumbe ◄ ►.
Auto
• Manual : Da biste mogli pronaći željeno računalo, morate
unijeti IP adresu, naziv mape, korisničko ime u sustavu
Windows i lozinku.
6. Traženje dijeljene mape
Postoje 2 načina pristupa dijeljenim mapama na računalu.
(Ako pretražujete mapu u automatskom načinu rada, naziv mora
sadržavati manje od 12 znakova. Za pretraživanje mapa s nazivima
koji sadržavaju 12 ili više znakova morate odabrati ručni način rada.)
• Automatski način rada
1. Pritisnite gumb ▲▼ za odabir željenog računala, a zatim
pritisnite gumb ENTER.
(Pri prvom povezivanju morate unijeti korisničko ime i
lozinku za pristup sustavu Windows kako bi se prikazala
dijeljena mapa.)
Manual
Setup
• Auto : Automatski traži dostupna računala.
s Select
² Return
a Network Search
Music
Photo
Nodisc
◄
Setup
DISC
B
C
a Network Search
Music User
DISC
No disc
Photo
_
►
B
C
2. U polje unesite korisničko ime računala.
Setup
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
« Number
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
L
b
r
8
(
s Select
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
Password
DISC
No disc
3. U polje unesite lozinku računala.
Prikazuje se dijeljena mapa.
►
B
C
_
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
« Number
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
s Select
L
b
r
8
(
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
83
HT-BD1250A_CRO-0629-3.indd 83
2009-06-29
1:28:32
funkcija prijenos sadržaja s računala
4. Pritisnite tipku ▲▼ za odabir željene mape.
Select Folder
DISC
No disc
ADMIN$
B
►
CS
DS
FS
GS
print$
SharedD
C
s Save
² Return
a Network Search
• Ručni način rada
1. Unesite IP adresu računala na kojem se nalaze dijeljene
mape.
Manual Search
DISC
No disc
►
B
1
2
3
4
3
4
Please input IP address
C
0
0
.
« Number
0
.
0
.
s Select
² Return
a Network Search
2. U polje upišite naziv dijeljene mape, a zatim za spremanje
pritisnite gumb PLAVO(D).
No disc
Manual Search
DISC
1
2
Please input shared folder name
B
►
C
_
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
« Number
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
L
b
r
8
(
s Select
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
3. Upišite lozinku računala i zatim za spremanje pritisnite
gumb PLAVO(D).
No disc
Manual Search
DISC
1
2
3
4
Please input password
►
B
C
_
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
« Number
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
s Select
L
b
r
8
(
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
7. Pritisnite gumb ►, a zatim gumb ▲▼ kako biste odabrali opciju Video, Music ili Photo.
(Za reprodukciju opcija Video, Music ili Photo pogledajte stranice 68~70).
M
Naziv računala treba biti na engleskom, a ne smiju se koristiti posebni znakovi poput simbola.
 Možete pretraživati do 4 računala povezanih u mrežu za reprodukciju sadržaja.
 Ovisno o računalnom okruženju, može doći do problema prilikom spajanja.
- Javi li se problem u načinu "Auto Mode" (“Automatski način rada”), pokušajte s načinom "Manual Mode"
(“Ručni način rada”).
 Sukobe li se funkcija jednostavnog dijeljenja datoteka sustava Windows XP i funkcija reprodukcije sadržaja s
računala na Blu-ray kućnom kinu, onemogućite funkciju jednostavnog dijeljenja datoteka.
- Detaljnije informacije potražite na web-stranicama tvrtke Samsung i iz centra za preuzimanje preuzmite
priručnik "Postavljanje dijeljene mape".
 Jave li se problemi s funkcijom PC streaming (Prijenos sadržaja s računala) prilikom uporabe dijeljene mape na
radnoj površini sustava Windows Vista, posjetite web-stranice tehničke podrške operativnog sustava kako biste
promijenili postavku ili direktorij.
84
HT-BD1250A_CRO-0629-3.indd 84
2009-06-29
1:28:38
CRO
praktična funkcija
FUNKCIJA SAMOISKLJUČIVANJA
Možete postaviti vrijeme u koje će se Blu-ray kućno kino samo isključiti.
Pritisnite gumb SLEEP (SAMOISKLJUČIVANJE).
● PRAKTIČNA FUNKCIJA
• Svakim pritiskom na gumb se unaprijed postavljeno vrijeme mijenja na
sljedeći način: 10 ➞ 20 ➞ 30 ➞ 60 ➞ 90 ➞ 120 ➞ 150 ➞ OFF.
Za potvrdu postavke samoisključivanja, pritisnite gumb SLEEP
(SAMOISKLJUČIVANJE).
• Prikazuje se preostalo vrijeme do samoisključivanja Blu-ray kućnog
kina.
• Ponovnim pritiskom tog gumba mijenja se vrijeme samoisključivanja na ono koje ste ranije postavili.
Za poništavanje samoisključivanja, pritišćite gumb SLEEP (SAMOISKLJUČIVANJE) dok se na prikazu ne
pojavi OFF (ISKLJ.).
PRILAGODBA SVJETLINE PRIKAZA
Možete prilagoditi svjetlinu prikaza na glavnom uređaju tako da ne ometa gledanje filma.
Pritisnite gumb DIMMER (PRIGUŠIVAČ).
• Svakim pritiskom na gumb prilagodit će se svjetlina prednjeg prikaza.
FUNKCIJA ISKLJUČIVANJA ZVUKA
Ovo je korisno kada otvarate vrata ili se javljate na telefonski poziv.
Pritisnite gumb MUTE (ISKLJUČEN ZVUK).
• Na prikazu se pojavljuje MUTE (ISKLJUČEN ZVUK).
• Za uključivanje zvuka ponovno pritisnite gumb MUTE (ISKLJUČEN
ZVUK).
85
HT-BD1250A_CRO-0629-3.indd 85
2009-06-29
1:28:40
rješavanje problema
Pogledajte donju tablicu kad uređaj ne radi pravilno. Ako problem koji imate nije dolje naveden ili ako navedena
uputa ne pomaže, isključite uređaj, iskopčajte kabel za napajanje i kontaktirajte najbližeg ovlaštenog prodavača ili
Samsung Electronics servisni centar.
SIMPTOM
Provjera/popravak
Ne mogu izbaciti disk.
• Je li kabel za napajanje pravilno utaknut u utičnicu?
• Isključite napajanje, a zatim ga ponovno uključite.
iPod se ne spaja.
• Provjerite jesu li priključak iPoda i postolje pravilno spojeni.
• Uvijek ažurirajte softver za iPod.
Reprodukcija ne počinje.
• Provjerite regionalni broj BD/DVD-a. BD/DVD diskovi koji su kupljeni u
inozemstvu se možda neće moći reproducirati.
• CD-ROM-ovi i DVD-ROM-ovi se ne mogu reproducirati na ovom Blu-ray
kućnom kinu.
• Provjerite je li razina ocjenjivanja točna.
Reprodukcija ne započinje odmah po
pritisku gumba Play/Pause
(Reproduciraj/privremeno zaustavi).
• Koristite li oštećen ili disk izgreben na površini?
• Obrišite disk.
Zvuk se ne proizvodi.
• Nema zvuka tijekom brze reprodukcije, spore reprodukcije i reprodukcije u
koracima.
• Jesu li zvučnici pravilno spojeni? Je li postavka zvučnika pravilno prilagođena?
• Je li disk ozbiljno oštećen?
Zvuk se može čuti samo s nekoliko
zvučnika, a ne sa svih 6.
• Na određenim BD/DVD diskovima zvuk se proizvodi samo s prednjih
zvučnika.
• Provjerite jesu li zvučnici pravilno spojeni.
• Prilagodite glasnoću.
• Prilikom slušanja CD-a, radija, ili TV-a, zvuk proizvode samo prednji
zvučnici. Odaberite "PRO LOGIC II" pritiskom na PL II (Dolby Pro Logic II) na
daljinskom upravljaču za korištenje svih šest zvučnika.
Dolby Digital 5.1 CH zvučno okruženje
nije proizvedeno.
• Postoji li oznaka „Dolby Digital 5.1 CH“ na disku? Dolby Digital 5.1 CH zvučno
okruženje proizvodi se samo ako je disk snimljen s 5.1-kanalnim zvukom.
• Je li jezik zvučnog zapisa pravilno postavljen na Dolby Digital 5.1-CH na
prikazu s informacijama?
Daljinski upravljač ne radi.
• Je li daljinski upravljač korišten unutar radnog raspona kuta i udaljenosti?
• Jesu li baterije prazne?
• Jeste li pravilno odabrali funkcije načina rada (TV/BD) daljinskog upravljača (TV ili BD)?
• Disk se okreće ali nema slike.
• Kvaliteta slike je slaba, a slika titra.
• Je li uključeno napajanje TV-a?
• Jesu li kabeli za video pravilno spojeni?
• Je li disk prljav ili oštećen?
• Loše proizveden disk možda se neće moći reproducirati.
Jezik zvučnog zapisa i podnaslovi ne rade.
• Jezik zvučnog zapisa i podnaslov ne rade ako ih disk ne sadržava.
Zaslon izbornika ne pojavljuje se čak i
kada je odabrana funkcija izbornika.
• Koristite li disk koji ne sadržava izbornike?
86
HT-BD1250A_CRO-0629-3.indd 86
2009-06-29
1:28:41
CRO
SIMPTOM
Provjera/popravak
• 16:9 BD/DVD-ove možete reproducirati u načinu rada 16:9 Wide, 4:3 Letter
Box ili 4:3 Pan - Scan, a 4:3 BD/DVD-ovi mogu se gledati samo u omjeru
4:3. Pogledajte omotnicu BD diska, a zatim odaberite odgovarajuću funkciju.
• Glavni uređaj ne radi.
(Primjer: napajanje nestaje ili se čuje
čudna buka.)
• Blu-ray kućno kino ne radi normalno.
• Isključite napajanje i držite gumb STOP (ZAUSTAVI) ( ) na glavnom
uređaju dulje od 5 sekundi.
Uporaba funkcije RESET (Ponovno postavi) izbrisat će sve pohranjene
postavke.
Ne koristite ovo osim ako nije nužno.
Zaboravljena je lozinka za razinu
ocjenjivanja.
• Za vrijeme prikaza poruke „NO DISC“ (BEZ DISKA) na glavnom uređaju,
držite gumb STOP (ZAUSTAVI) ( ) glavnog uređaja dulje od 5 sekundi.
INITIAL (POČETNO) se pojavljuje na prikazu, a sve se postavke vraćaju na
tvornički zadane vrijednosti.
• Pritisnite gumb POWER (NAPAJANJE).
Uporaba funkcije RESET (Ponovno postavi) izbrisat će sve pohranjene
postavke.
Ne koristite ovo osim ako nije nužno.
Radio prijam nije moguć.
• Je li antena pravilno postavljena?
• Ako je ulazni signal antene slab, postavite vanjsku FM antenu u području s
dobrim prijemom.
Tijekom slušanja TV audia putem
sustava Blu-ray kućnog kina ne čuje se
zvuk.
• Ako gumb EJECT (IZBACI DISK) pritisnete dok slušate TV audio pomoću
funkcije D.IN ili AUX, BD/DVD funkcije se uključuju, a TV audio zvuk se
isključuje.
Na zaslonu se pojavljuje ikona
• Značajke ili radnja se ne mogu trenutno dovršiti jer:
1. to ne dopušta softver BD/DVD-a.
2. softver BD/DVD-a ne podržava ovu značajku (npr. kutove).
3. ova značajka trenutno nije dostupna.
4. ste zatražili naslov, broj poglavlja ili vrijeme traženja koje je izvan raspona.
.
Ako je HDMI izlaz postavljen na razlučivost
koju vaš TV ne podržava (primjerice 1080p),
na TV-u možda nećete vidjeti sliku.
• Bez diska u uređaju, na prednjoj ploči pritisnite i dulje od 5 sekundi držite
gumb STOP (ZAUSTAVI) ( ). Sve će se postavke vratiti na tvornički
Nema HDMI izlaza.
• Provjerite vezu između TV-a i HDMI utičnice na Blu-ray kućnom kinu.
• Provjerite podržava li TV razlučivost HDMI ulaza od 576p/480p/720p/
1080i/1080p.
Zaslon s nepravilnim HDMI izlazom.
• Ako se na zaslonu pojavljuje slučajni šum, vaš TV ne podržava HDCP
(zaštitu digitalnog sadržaja visoke propusnosti).
Nije moguće traženje drugih pristupnih
točaka pomoću USB bežične veze
• Provjerite je li mogućnost Proxy postavljena na Off (Setup -> Network ->
Proxy)
● RJEŠAVANJE PROBLEMA
Omjer visine i širine slike ne može se
promijeniti.
zadane postavke.
87
HT-BD1250A_CRO-0629-3.indd 87
2009-06-29
1:28:41
dodatak
MJERE OPREZA ZA KORIŠTENJE I ODLAGANJE DISKOVA
Male ogrebotine na disku mogu smanjiti kvalitetu zvuka i slike ili uzrokovati preskakanje.
Budite posebno pažljivi da ne ogrebete diskove pri korištenju.
Rukovanje diskovima
Ne dodirujte stranu za reprodukciju diska.
Držite disk za rubove kako prsti ne bi došli na površinu.
Ne lijepite papir ili vrpcu na disk.
Spremanje diska
Ne držite ga na direktnoj
sunčevoj svjetlosti
M
Čuvajte ga na hladnom i
prozračenom mjestu
Čuvajte ga u čistom zaštitnom omotu.
Spremajte ga u okomitom položaju.
Ne dopustite da se diskovi zaprljaju.
 Ne umećite krekirane ili izgrebane diskove.
Rukovanje i pohranjivanje diskova
Kada se na disku nađu otisci prstiju ili prljavština, očistite ga blagim deterdžentom razrijeđenim u vodi i
obrišite disk mekanom krpom.
• Pri čišćenju, nježno brišite disk iznutra prema van
M
Kondenzacija se može stvoriti ako topli zrak dospije u dodir s hladnim dijelovima unutar
playera. Kada se kondenzacija stvori unutar playera, player možda neće raditi pravilno.
Ako se to dogodi, izvadite disk i ostavite player uključen 1 ili 2 sata.
88
HT-BD1250A_CRO-0629-3.indd 88
2009-06-29
1:28:41
Opće
CRO
SPECIFIKACIJE
85 W
Težina
4,4 kg
Dimenzije
440 (Š) x 345 (D) x 63 (V) mm
Raspon radne temperature
+5°C~+35°C
Raspon vlažnosti
10 % do 75 %
BD (Blu-ray disk)
Brzina čitanja: 4,917 m/s
● DODATAK
Potrošnja električne energije
Brzina čitanja: 3,49 ~ 4,06 m/s
DVD (digitalni višenamjenski disk)
Pribl. vrijeme reprodukcije (jednostrani, jednoslojni disk): 135 min.
Disk
Brzina čitanja: 4,8 ~ 5,6 m/s
CD: 12 cm (KOMPAKTNI DISK)
Maksimalno vrijeme reprodukcije: 74 min.
Brzina čitanja: 4,8 ~ 5,6 m/s
CD: 8 cm (KOMPAKTNI DISK)
Maksimalno vrijeme reprodukcije: 20 min.
1 kanal: 1,0 Vp-p (opterećenje 75 )
Kompozitni video
Blu-ray disk: 576i/480i
DVD: 576i/480i
Y: 1,0 Vp-p (opterećenje 75 )
Video izlaz
Pr: 0,70 Vp-p (opterećenje 75 )
Komponentni video
Pb: 0,70 Vp-p (opterećenje 75 )
Blu-ray disk: 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i
DVD: 576p/480p, 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Video/audio
HDMI
PCM višekanalni audio, audio prijenosa biranih podataka, PCM audio
Izlazna snaga prednjeg zvučnika
165W x 2(3
)
Izlazna snaga središnjeg zvučnika
170W(3
)
Izlazna snaga zvučnika za zvučno okruženje 165W x 2(3
)
Izlazna snaga zvučnika za vrlo niske tonove 170W(3
)
Pojačalo
Frekvencijski odziv
Analogni ulaz
20Hz~20kHz (±3dB)
Digitalni ulaz
20Hz~44kHz (±3dB)
S/N omjer
70dB
Odvajanje kanala
60dB
Ulazna osjetljivost
(AUX)500mV
89
HT-BD1250A_CRO-0629-3.indd 89
2009-06-29
1:28:41
dodatak
SPECIFIKACIJE
HT-BD1250
Sustav zvučnika
Zvučnik
Impedancija
Raspon frekvencije
Razina izlaznog pritiska zvuka
Nominalni ulaz
Maksimalni ulaz
5.1-kanalni sustav zvučnika
Prednji
3Ω
140Hz~50kHz
87dB/W/M
165W
330W
Zvučno okruženje
3Ω
140Hz~20kHz
87dB/W/M
165W
330W
središnji
3Ω
140Hz~20kHz
87dB/W/M
170W
340W
zvučnik za vrlo niske tonove
3Ω
40Hz~160Hz
90dB/W/M
170W
340W
Dimenzije (Š x V x D)
Prednji/zvučno okruženje : 100,5 x 210 x 99 mm
Središnji : 300 x 59 x 50 mm
Zvučnik za vrlo niske tonove : 201 x 403 x 410 mm
Težine
Prednji/zvučno okruženje : 0,70 Kg,
središnji : 0,33 Kg Zvučnik za vrlo niske tonove : 5,39 Kg
HT-BD1252
Sustav zvučnika
Zvučnik
Impedancija
Raspon frekvencije
Razina izlaznog pritiska zvuka
Nominalni ulaz
Maksimalni ulaz
Dimenzije (Š x V x D)
Težine
5.1-kanalni sustav zvučnika
zvučnik za vrlo niske tonove
središnji
Prednji
Zvučno okruženje
3Ω
3Ω
3Ω
3Ω
140Hz~20kHz 140Hz~20kHz 140Hz~20kHz
40Hz~160Hz
87dB/W/M
87dB/W/M
87dB/W/M
88dB/W/M
165W
170W
165W
170W
330W
340W
330W
340W
Prednji : 260 x 1120x 260 mm
Zvučno okruženje : 100 x 151 x 89 mm
središnji : 300 x 59 x 50 mm
zvučnik za vrlo niske tonove : 201 x 403 x 410 mm
Prednji : 2,88 Kg, Zvučno okruženje : 0,42 Kg
središnji : 0,32 Kg, zvučnik za vrlo niske tonove : 5,39 Kg
HT-BD1255
Sustav zvučnika
Zvučnik
Impedancija
Raspon frekvencije
Razina izlaznog pritiska zvuka
Nominalni ulaz
Maksimalni ulaz
Dimenzije (Š x V x D)
Težine
5.1-kanalni sustav zvučnika
zvučnik za vrlo niske tonove
Prednji
Zvučno okruženje
središnji
3Ω
3Ω
3Ω
3Ω
140Hz~50kHz 140Hz~20kHz 140Hz~20kHz
40Hz~160Hz
87dB/W/M
87dB/W/M
87dB/W/M
88dB/W/M
165W
165W
170W
170W
330W
330W
340W
340W
Prednji/zvučno okruženje : 260 x 1202 x 260 mm
Središnji : 300 x 59 x 50 mm
Zvučnik za vrlo niske tonove: 201 x 403 x 410 mm
Prednji/zvučno okruženje : 2,88 Kg,
središnji : 0,34 Kg, Zvučnik za vrlo niske tonove : 5,39 Kg
*: Nominalna specifikacija
- Samsung Electronics Co., Ltd pridržava pravo promjene specifikacija bez prethodne obavijesti.
- Težina i dimenzije su približni.
90
HT-BD1250A_CRO-0629-3.indd 90
2009-06-29
1:28:42
Kontaktirajte SAMSUNG DILJEM SVIJETA
Ako imate pitanja ili prigovore vezane uz Samsung proizvode molimo, kontaktirajte SAMSUNG centar za korisnike.
Područje
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Zemlja
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
HT-BD1250A_CRO-0629-3.indd 91
Web-mjesto
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
FINLAND
30-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
01 4863 0000
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
075-SAMSUNG(726 78 64)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com/za
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com/ae
PHILIPPINES
Middle East &
Africa
Centar za korisnike CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
www.samsung.ua
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
2009-06-29
1:28:42
Code No. AH68-02228H(0.0)
HT-BD1250A_CRO-0629-3.indd 92
2009-06-29
1:28:42
Download PDF