Samsung | HT-BD1250 | Samsung HT-BD1250 Podešavanje fascikle za razmenu

Postavljanje dijeljene mape
1) Koristite li Windows XP ili Vista, informacije potražite na
stranici http://support.microsoft.com/kb/304040 za sustav
XP ili http://support.microsoft.com/kb/961498 za sustav
Vista.
2) A
ko dođe do konflikta između jednostavnog dijeljenja
datoteka sustava Windows XP i funkcije PC streaming
(Prijenos sadržaja s računala) Blu-ray disk playera, za
onemogućavanje jednostavnog dijeljenje datoteka idite na
sljedeću stranicu:
http://support.microsoft.com/kb/307874
Download PDF