vodič za brzi početak
2 funkcije daljinskog upravljača
5.1CH Digitalni sustav
kućnog kina
HT-Z210
HT-TZ212
HT-TZ215
HT-Z310
HT-TZ312
HT-TZ315
1 reprodukcija diska
2 funkcije daljinskog upravljača
3 spajanje zvučnikaa
4 spajanje video izlaza na TV
5 spajanje audia s vanjskih komponenti
6 slušanje radija.
1 reprodukcija diska
1
2
DVD RECEIVER
DVD
PORT
3
4
18
1
19
20
21
2
22
3
4
5
6
7
23
REMAIN
STEP
PAUSE
24
5
25
6
8
26
9
27
28
) da otvorite ladicu za disk.
2. Umetnite disk.
• Pažljivo stavite disk u ladicu tako da naljepnica na disku gleda
prema gore.
10
3. Ponovnim pritiskom tipke OPEN/CLOSE (
• Reprodukcija počinje automatski.
11
32
12
33
) zatvorite pretinac.
30
13
14
AUDIO
P.BASS
SUB
TITLE
35
15
16
36
17
37
Brojčane (0~9) tipke
Tipka broj 8: COMPONENT SEL.
Tipka broj 0: VIDEO SEL
Tipka REMAIN
Za provjeru ukupnog i preostalog vremena
naslova ili poglavlja koje se reproducira.
Tipka STEP
Slika se kreće prema naprijed za jedan okvir
pri svakom pritisku tipke tijekom reprodukcije.
Tipka OPEN/CLOSE
21
Tipka TV/VIDEO
Pritisnite za odabir TV-a u VIDEO načinu.
22
RDS tipke za odabir
23
Tipka CANCEL
Koristi se za poništavanje pogrešnog unosa.
24
Tipka PAUSE
Pritisnite za privremeno zaustavljanje.
25
Tipka PLAY
Pritisnite za reprodukciju ili privremeno
zaustavljanje.
Tipka STOP
Pritisnite za zaustavljanje.
Tipke SEARCH
Brzo premotajte pjesmu/prizor prema natrag
ili naprijed.
26
Tipka TUNING/CH
Pritisnite za odabir kanala ili za namještanje
radio programa.
8
Tipka VOLUME
Pritisnite + za povećavanje i – za smanjivanje
glasnoće.
9
Tipka MENU
Pritisnite za prikaz izbornika.
27
10
Tipka AUDIO
Odabire audio jezik diska.
Tipka MUTE
Pritisnite za stišavanje zvuka.
28
Tipka RETURN
Pritisnite za povratak na prethodni izbornik.
12
Tipka TUNER MEMORY, SD(Standard
Definition)/HD(High Definition)
Pritisnite za spremanje radijskih frekvencija.
Pritisnite za odabir SD ili HD načina.
29
Tipka Cursor/ENTER
Koristi se za odabir i pomicanje prema gore/
dolje ili lijevo/desno tijekom postavljanja
funkcije izbornika.
13
Tipka ZOOM
Povećava sliku tijekom reprodukcije
30
Tipka SUBTITLE
Odabire jezik podnaslova diska.
14
Tipka P.BASS
Odaberite željenu razinu niskih tonova.
31
Tipka EXIT
Pritisnite za izlazak iz zaslona postavljanja.
15
Tipka SLEEP
Pritisnite za postavljanje vremena
samoisključivanja.
32
33
Tipka SOUND EDIT
16
Tipka SLOW
Odabire tri različite brzine usporene
reprodukcije.
Tipka MO/ST
Radio program možete slušati u MONO ili
STEREO načinu.
Tipka INFO
Pregledajte ili promijenite informacije o
reprodukciji diska na zaslonu.
34
Tipka REPEAT
Ponovite reprodukciju poglavlja, naslova,
grupe ili staze.
35
Tipka DSP/EQ
36
Tipka LOGO
Na zaslonu TV-a prikazuje se LOGO DATA.
37
Tipka DIMMER
Namjestit će se svjetlina prednjeg prikaza.
11
17
18
1 - Hrvatski
Tipka POWER
Pritisnite za uključivanje/isključivanje kućnog
kina ili Samsung TV-a.
20
Tipka PORT
Pritisnite za odabir USB načina.
Tipke Tuning Preset/CD Skip
Namjestite na radio program, preskočite
pjesmu/prizor.
31
34
Tipka TV
Samsung TV-om možete upravljati pomoću
daljinskog upravljača.
19
7
29
1. Pritisnite tipku OPEN/CLOSE (
Tipka DVD RECEIVER
DVD prijemnikom možete upravljati pomoću
daljinskog upravljača.
3 spajanje zvučnikaa
Tipka PL II MODE
Tipka PL II EFFECT
Tipka DVD
Pritisnite za odabir načina DVD-a.
Tipka TUNER
Pritisnite za slušanje radio programa.
Tipka AUX
Pritisnite za odabir vanjskog audio ulaza.
2 - Hrvatski
1. Pritisnite terminalni jezičak na stražnjoj strani zvučnika prema dolje.
2. Umetnite crnu žicu u crni terminal (–), a crvenu žicu u crveni terminal (+) pa potom
otpustite jezičak.
3. Uključite utikače na stražnjoj strani kućnog kina.
• Neka boje terminala zvučnika odgovaraju bojama utikača.
Crno
Crveno
U slučaju modela HT-Z310
AUX IN 2
Središnji zvučnik
Prednji zvučnik (R)
Prednji zvučnik (L)
Stražnji zvučnik (R)
Stražnji zvučnik (L)
Subwoofer
 Ne dopuštajte djeci da se igraju sa ili u blizini zvučnika. Mogla bi se ozlijediti ako zvučnik padne.
 Prilikom spajanja žica zvučnika na zvučnik provjerite je li polaritet ispravan (+/–).
 Subwoofer zvučnik držite izvan dohvata djece kako biste ih spriječili da guraju svoje ručice ili strane predmete u
vod (otvor) subwoofer zvučnika.
 Ne vješajte subwoofer zvučnik na zid kroz vod (otvor).
M
Ako zvučnik postavite blizu TV seta, boja na zaslonu mogla bi biti iskrivljena zbog magnetskog polja koje
generira zvučnik. Ako se to događa, postavite zvučnik dalje od TV seta.
3 - Hrvatski
4 spajanje video izlaza na TV
5 spajanje audia s vanjskih komponenti
OPTICAL: Spajanje vanjske digitalne komponente
Komponente digitalnog signala poput kabelske kutije/satelitskog prijamnika (Set-Top-Box).
Odaberite jedan od četiri načina za spajanje na TV.
1. Spojite digitalni ulaz (OPTICAL) s kućnog kina
na digitalni izlaz vanjske digitalne komponente.
AUX1 : Spajanje vanjske komponente/MP3 playera
AUX IN 2
2. Pritisnite tipku AUX na daljinskom upravljaču
da odaberete D.IN.
• Također možete koristiti tipku FUNCTION
na glavnoj jedinici.
Način rada mijenja se ovako:
Komponente poput MP3 playera
1. Spojite AUX IN 1 (Audio) s kućnog kina na audio izlaz vanjske
komponente/MP3 playera.
AUX IN 2
AUX IN 1
AUX IN 2
2. Pritisnite tipku AUX na daljinskom upravljaču da odaberete AUX1 ulaz.
• Također možete koristiti tipku FUNCTION na glavnoj jedinici.
Način rada mijenja se ovako:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞USB ➞ (BT AUDIO) ➞ FM.
AUX IN 2
Audio kabel
(nije isporučen)
Optički kabel (nije isporučen)
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞USB ➞
(BT AUDIO) ➞ FM.
Vanjska digitalna komponenta
Audio izlaz
NAČIN4
(isporučen)
NAČIN1
NAČIN2
NAČIN3
M
6 slušanje radija.
Model HT-Z210/TZ212/TZ215 ne podržava funkciju Bluetooth.
Spajanje FM antene
AUX2 : Spajanje vanjske analogne komponente
1. Spojite FM antenu isporučenu s FM 75Ω COAXIAL utičnicom.
2. Lagano pomičite žicu antene uokolo dok ne nađete položaj dobrog prijama, a zatim je pričvrstite na zid ili drugu krutu
površinu.
Komponente analognog signala poput VCR-a.
1. Spojite AUX IN 2 (Audio) s kućnog kina
na audio izlaz vanjske analogne komponente.
• Neka se boje priključaka podudaraju.
NAČIN 1 : HDMI
Spojite HDMI kabel iz HDMI OUT utikača na stražnjoj strani DVD playera na HDMI IN utikač na TV-u.
NAČIN 2 : Component Video
Ako je vaš televizor opremljen Video Component ulazima, spojite Component video kabel (nije isporučen) od Component Video izlaznih
(PR, PB i Y) utikača sa stražnje strane DVD playera na Component video ulazne utikače na TV-u.
NAČIN 3 : Scart
Slušanje radija
AUX IN 2
Daljinski upravljač
2. Pritisnite tipku AUX na daljinskom upravljaču
da odaberete AUX 2 ulaz.
• Također možete koristiti tipku FUNCTION
na glavnoj jedinici.
Način rada mijenja se ovako:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞USB ➞
(BT AUDIO) ➞ FM.
AUX IN 2
1. Pritisnite tipku TUNER za odabir FM pojasa.
Audio kabel (nije isporučen)
Ako vanjska analogna
komponenta ima samo jedan
audio izlaz, spojite lijevi ili desni.
Ako TV ima SCART ulaz, spojite scart utikač (nije isporučen) iz utičnice AV OUT na poleđini glavne jedinice s utičnicom SCART IN na
televizoru.
Glavna jedinica
1. Pritisnite tipku FUNCTION za odabir FM pojasa.
NAČIN 4 : Composite Video
Vanjska analogna komponenta
Spojite isporučeni video kabel od VIDEO OUT utičnice sa stražnje strane DVD playera do VIDEO IN utičnice na TV-u.
M
M
Možete spojiti utičnicu video izlaza VCR-a na TV, te povezati utičnice audio izlaza VCR-a na ovaj proizvod.
Dostupne razlučivosti za HDMI izlaz su 480 piskela, 576 piskela, 720 piskela,1080 i/1080 piskela.
 Ovaj proizvod radi u načinu rada isprepletenog skeniranja 576i (480i) za izlaz komponenti.
 Ako koristite HDMI kabel za spajanje Samsung TV-a na DVD player, tada možete upravljati kućnim kinom
logotip (Ako vaš TV ima
4 - Hrvatski
2. Odaberite stanicu.
• Automatsko podešavanje 1: Pritisnite tipku STOP (¦) da odaberete PRESET, a zatim pritisnite tipku #, $ za
odabir prethodno podešene stanice.
• Automatsko podešavanje 2: Pritisnite tipku STOP (¦) da odaberete MANUAL, a zatim pritisnite i držite tipku #, $
za automatsko traženje pojasa.
• Ručno podešavanje: Pritisnite tipku STOP (¦) da odaberete MANUAL, a zatim kratko pritisnite tipku #, $ da
podesite na nižu ili višu frekvenciju.
M
pomoću daljinskog upravljača za TV. To je moguće samo sa SAMSUNG TV-ima koji podržavaju
Anynet+(HDMI-CEC).
 Molimo provjerite
2. Podesite na željenu stanicu.
• Automatsko podešavanje 1: Kada je pritisnuta tipka #, $ odabrana je prethodno postavljena stanica za emitiranje.
• Automatsko podešvanje 2: Pritisnite i držite tipku ,, . za automatsko traženje aktivnih stanica.
• Ručno podešavanje: Kratko pritisnite tipku ,, . da u koracima povećavate ili smanjujete frekvenciju.
Ova jedinica ne prima AM emitiranje.
logotip tada podržava funkciju Anynet+.)
5 - Hrvatski
6 - Hrvatski
Download PDF

advertising