HT-C5200
2.1-kanalni Blu-ray
sistem kućnog bioskopa
korisničko uputstvo
Zamislite mogućnosti
Hvala što ste kupili ovaj Samsungov proizvod.
Da dobijete kompletniju uslugu,
molimo da vaš proizvod registrujete na
www.samsung.com/register
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 1
2010-03-03
6:20:28
Sigurnosne informacije
Sigurnosna upozorenja
DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU).
UNUTRA NEMA DELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANOM
OSOBLJU SERVISA.
OPREZ
OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA
NE OTVARATI
Ovaj simbol ukazuje na “opasan
napon” u proizvodu koji predstavlja
opasnost od električnog udara ili
telesne povrede.
OPREZ : DA BISTE SPREČILI
ELEKTRIČNI UDAR, ŠIROKI KONTAKT
UTIKAČA USKLADITESA ŠIROKIM
KONTAKTOM UTIČNICE I UMETNITE
DO KRAJA.
UPOZORENJE
• Da biste smanjili opasnost od požara ili električnog
udara, ne izlažite ovaj proizvod kiši ili vlazi.
OPREZ
• Aparat se ne sme uranjati ili prskati; na aparat se ne smeju
stavljati predmeti napunjeni vodom, kao što su vaze.
• Mrežni utikač se koristi za iskopčavanje uređaja i mora da
bude slobodan u svakom trenutku.
• Ovaj aparat mora uvek da bude povezan na AC utičnicu sa
zaštitnim uzemljenjem.
• Da biste iskopčali aparat sa električne mreže, morate izvući
utikač iz mrežne utičnice, pa će mrežni utikač biti slobodan.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
Ovaj simbol ukazuje na važna
uputstva koja se dobijaju uz ovaj
proizvod.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
Ovaj CD plejer je klasifikovan kao LASERSKI
proizvod KLASE 1.
Upotreba kontrola, podešavanja ili izvršavanje
procedura, osim onih koje nisu ovde navedene,
može dovesti do izlaganja opasnom zračenju.
OPREZ
• NEVIDLJIVO LASERSKO ZRAČENJE AKO SE
UREĐAJ OTVORI I ONEMOGUĆE ZAŠTITE,
IZBEGAVAJTE IZLAGANJE ZRAKU.
2
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 2
2010-03-03
6:20:39
Mere opreza
• Osigurajte da AC mrežni napon u vašem domu bude u skladu sa nalepnicom na zadnjoj ploči proizvoda.
• Proizvod instalirajte horizontalno, na odgovarajuću podlogu (nameštaj), tako da oko njega ima dovoljno prostora
za ventilaciju (7,5~10 cm).
• Ne stavljajte proizvod na pojačala ili drugu opremu koja može da se zagreje.
Uverite se da otvori za ventilaciju nisu pokriveni.
• Ne stavljajte nikakve predmete na proizvod.
• Pre pomeranja proizvoda izvadite disk iz njega.
• Da biste potpuno isključili plejer sa električnog napajanja, izvucite mrežni utikač iz utičnice, a naročito ako se ne
koristi duže vreme.
• Za vreme grmljavine izvucite mrežni utikač iz utičnice. Pikovi napona zbog grmljavine mogu oštetiti proizvod.
• Ne izlažite proizvod direktnom sunčevom zračenju ili drugim izvorima toplote. To može da dovede do pregrevanja
i kvara proizvoda.
• Zaštitite proizvod od vlage i prevelike toplote ili opreme koja stvara jaka magnetna ili električna polja (tj. zvučnika).
• Iskopčajte mrežni kabl iz AC izvora ako proizvod ne funkcioniše ispravno.
• Ovaj proizvod nije namenjen za industrijsku upotrebu. Ovaj proizvod koristite samo za ličnu upotrebu.
• Ako je vaš proizvod čuvan na hladnom mestu može da se javi kondenzacija. Ako se proizvod transportuje zimi,
pre korišćenja sačekajte oko 2 sata da proizvod postigne sobnu temperaturu.
• Baterije koje se koriste sa ovim proizvodom sadrže hemikalije koje su štetne po okolinu.
Ne stavljajte baterije u kućni otpad.
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 3
3
2010-03-03
6:20:39
Sigurnosne informacije
Mere opreza pri rukovanju i čuvanju diskova
Male ogrebotine na disku mogu da smanje kvalitet
zvuka i slike ili da prouzrokuju preskakanje.
Budite naročito pažljivi da ne izgrebete diskove
dok njima rukujete.
Držanje diskova
• Ne dodirujte stranu diska koja se reprodukuje.
• Uvek držite disk za ivice da biste izbegli
ostavljanje otisaka prstiju na
površini diska.
• Ne lepite papir ili traku na disk.
Čuvanje diska
• Ne čuvajte na direktnoj sunčevoj svetlosti
• Čuvajte u hladnom provetrenom prostoru
• Čuvajte u čistom zaštitnom omotu.
Čuvajte u verikalnom položaju.
✎ NAPOMENA
 Ne dozvolite da se diskovi uprljaju.
 Ne stavljajte napukle ili izgrebane diskove.
Rukovanje i čuvanje diskova
Ako na površini diska postoje otisci prstiju ili prljavština,
očistite ga blagom sapunicom i obrišite mekom tkaninom.
• Prilikom čišćenja nežno brišite od centra ka
spoljnom obodu diska
✎ NAPOMENA
Licenca
• Ovaj proizvod sadrži tehnologiju za zaštitu autorskih
prava koja je zaštićena SAD patentima i drugim pravima
na intelektualnu svojinu. Korišćenje ove tehnologije, koja
je zaštićena autorskim pravom, mora da bude
odobreno od strane kompanije Rovi Corporation, i
predviđeno je za kućno i ograničeno gledanje, osim ako
kompanija Rovi Corporation nije dala drugačije
odobrenje. Reinženjering ili demontaža su zabranjeni.
• O DIVX VIDEO ZAPISIMA: DivX® je digitalni
video format koji je kreirala kompanija DivX,
Inc. Ovo je uređaj sa zvaničnim DivX
sertifikatom koji reprodukuje DivX video. Za više
informacija i softverske alate za konverziju vaših datoteka
u DivX video, posetite www.divx.com.
O DIVX FORMATU VIDEO ZAPISA NA ZAHTEV: Ovaj
DivX Certified® uređaj mora da bude registrovan da bi
mogao reprodukovati sadržaj u DivX formatu video
zapisa na zahtev (VOD). Da biste generisali registracioni
kod, pronađite DivX VOD deo u meniju za podešavanje
uređaja. Sa tim kodom idite na vod.divx.com da biste
završili proces registracije i saznali više o DivX VOD-u.
Sa DivX sertifikatom za reprodukciju DivX video zapisa
do HD 1080p, uključujući i premium sadržaj.
• iPod je zaštitni znak
kompanije Apple Inc., koji
je registrovan u SAD i
drugim zemljama.
iPhone je zaštitni znak kompanije Apple Inc.
Autorsko pravo
© 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava
zadržana.
 Ukoliko topli vazduh dođe u kontakt sa hladnim
delovima u proizvodu može se stvoriti kondenzacija.
Kada se stvori kondenzacija u proizvodu, proizvod
možda neće ispravno funkcionisati. Ako se to desi,
izvadite disk i ostavite proizvod na 1 ili 2 sata sa
uključenim napajanjem.
4
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 4
2010-03-03
6:20:39
Sadržaj
Sigurnosna upozorenja
Mere opreza
Mere opreza pri rukovanju i čuvanju diskova
Licenca
Autorsko pravo
POČETAK
7
8
12
13
13
14
15
Ikone koje će se koristiti u uputstvu
Tipovi i karakteristike diskova
Pribor
Opis
Prednja ploča
Zadnja ploča
Daljinski upravljač
POVEZIVANJA
17
19
21
22
23
24
Povezivanje zvučnika
Povezivanje spoljnih uređaja / vašeg televizora preko HDMI
Povezivanje video izlaza na vaš TV aparat
Povezivanje audio signala sa spoljnih komponenata
Povezivanje sa mrežom
Povezivanje FM antene
PODEŠAVANJE
25
26
27
27
27
27
29
29
29
29
29
30
30
31
31
31
33
33
33
33
33
33
33
34
34
34
35
35
38
38
38
39
39
39
Pre početka (početna podešavanja)
Podešavanje menija
Prikaz
TV proporcija
BD Wise (samo za Samsung proizvode)
Rezolucija
HDMI format
Filmski frejm (24Fs)
Progresivni mod
Mod nepokretne slike
HDMI dubina boja
Audio
Podešavanje zvučnika
EQ optimizator
HDMI audio
Digitalni izlaz
Kontrola dinamičkog opsega
AV sinhr.
Sistem
Početna podešavanja
Internet@TV Screen Size
Anynet+(HDMI-CEC)
Upravljanje BD podacima
Sat
DivX (R) registracija
DivX (R) deaktivacija
Podešavanje mreže
Mrežna podešenja
Status mreže
BD-LIVE internet veza
Jezik
Sigurnost
Roditeljska kontrola
Menjanje lozinke
2
7
17
25
SRPSKI
2
3
4
4
4
SIGURNOSNE INFORMACIJE
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 5
5
2010-03-03
6:20:39
Sadržaj
PODEŠAVANJE
39
39
39
39
39
40
40
40
Opšte
Pozadina
Štednja energije
Displej na prednjoj ploči
Zvuk pri uključivanju i isključivanju
Podrška
Nadogradnja softvera
Kontakt sa kompanijom Samsung
OSNOVNE FUNKCIJE
41
41
42
43
43
44
46
48
49
50
50
52
Reprodukovanje diska
Korišćenje menija diska / menija naslova / skačućeg menija
Korišćenje funkcija za pretragu i premotavanje
Usporena reprodukcija/Reprodukcija korak-po-korak
Ponavljanje reprodukcije
Korišćenje tastera TOOLS
Slušanje muzike
Režim zvuka
Reprodukcija slike
Reprodukcija sa USB memorije
Slušanje radija
Korišćenje iPod-a
MREŽNI SERVISI
54
58
58
58
Korišćenje Internet@TV-a
BD-LIVE™
Obaveštenje o nadogradnji softvera
Korišćenje AllShare funkcije
OSTALE INFORMACIJE
60
63
Rešavanje problema
Specifikacije
39
41
54
60
• Slike i ilustracije koje su upotrebljene u ovom korisničkom uputstvu date su samo kao reference i mogu se razlikovati
od vašeg proizvoda.
6
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 6
2010-03-03
6:20:39
01
Početak
Početak
Ikone koje će se koristiti u uputstvu
Obavezno proverite sledeće termine pre nego što počnete sa čitanjem korisničkog uputstva.
Termin
Oznaka
Ikona
h
z
Z
BD-ROM
BD-RE/-R
DVD-VIDEO
Definicija
To obuhvata funkciju koja je dostupna na BD-ROM-u.
To obuhvata funkciju koja je dostupna na BD-RE/-R disku snimljenom u
BD-RE formatu.
To obuhvata funkciju koja je dostupna na DVD-VIDEO disku.
DVD-RW(V)
DVD-R
DVD+RW
y
To obuhvata funkciju koja je dostupna na DVD+RW or DVD-RW(V)/DVDR/+R diskovima koji su finalizovani.
o
w
G
To obuhvata funkciju koja je dostupna na audio CD-RW/-R disku
(CD-DA format).
x
To obuhvata funkciju koja je dostupna na CD-RW/-R, DVD-RW/-R
diskovima i USB memorijskim medijima na kojima se nalaze DivX sadržaji.
DVD+R
Audio CD
MP3
WMA
-
JPEG
-
DivX
MKV
MP4
DivX
USB memorijski
uređaj
-
OPREZ
-
NAPOMENA
-
Prečica
-
F
!
✎
To obuhvata funkciju koja je dostupna na CD-RW/-R, DVD-RW/-R diskovima
i USB memorijskim medijima na kojima se nalaze MP3 ili WMA sadržaji.
To obuhvata funkciju koja je dostupna na CD-RW/-R, DVD-RW/-R
diskovima i USB memorijskim medijima na kojima se nalaze JPEG sadržaji.
To obuhvata funkciju koja je dostupna na USB memorijskom uređaju.
To obuhvata situaciju kada funkcija ne radi ili su, možda, otkazane
postavke.
To obuhvata savete i uputstva na strani koja objašnjava rad svake funkcije.
Ova funkcija obezbeđuje direktan i jednostavan pristup pritiskom na
taster daljinskog upravljača.
• Ovaj proizvod je kompatibilan samo sa PAL sistemom boja.
• NTSC diskovi neće biti reprodukovani.
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 7
7
2010-03-03
6:20:39
Početak
Tipovi i karakteristike diskova
Oznake diskova koji se mogu reprodukovati
Kompatibilnost Blu-ray diska
Blu-ray je novi format u razvoju. U skladu sa tim, mogu
se javiti problemi u vezi kompatibilnosti diskova. Nisu svi
diskovi kompatibilni i ne može se reprodukovati svaki
disk. Za dodatne informacije pogledajte odeljke Tipovi
diskova i Karakteristike u ovom uputstvu. Ako naiđete na
problem u vezi kompatibilnosti, pozovite SAMSUNG
centar za pomoć kupcima.
✎ NAPOMENA
 Reprodukcija možda neće uspeti sa nekim tipovima
diskova ili kada se vrše specifične operacije, kao što
su promena ugla ili podešavanje proporcija slike.
Informacije o diskovima su detaljno navedene na
kutiji. Molimo da pogledate ako je neophodno.
 Ne dozvolite da se diskovi uprljaju ili izgrebu.
Otisci prstiju, prljavština, prašina, ogrebotine ili
naslage duvanskog dima na snimljenoj površini
mogu onemogućiti reprodukciju diska.
 Kada se reprodukuje BD-Java naslov, učitavanje
može da potraje duže nego kod običnog naslova ili
će možda neke funkcije sporije da se izvršavaju.
Blu-ray disk
Dolby Digital Plus
PAL televizijski sistem u
Velikoj Britaniji, Francuskoj,
Nemačkoj, i td.
Dolby TrueHD
DTS-HD High Resolution
Audio
Java
DTS-HD Master Audio |
Essential
BD-LIVE
Diskovi koji se ne mogu reprodukovati
•
•
•
•
•
•
HD DVD disk
DVD-RAM
3.9 GB DVD-R diskovi za autorizaciju.
DVD-RW (VR mod)
Super Audio CD (osim CD lejera)
DVD-ROM/PD/MV diskovi itd.,CVD/CD-ROM/
CDV/CD-G/CD-I/LD
• CDG-i ne reprodukuju grafiku, već samo zvuk.
✎ NAPOMENA
 Neki komercijalni diskovi i DVD diskovi koji su
kupljeni van vašeg regiona možda neće moći da se
reprodukuju sa ovim proizvodom. Kada se takvi
diskovi reprodukuju, na ekranu se prikazuje poruka
“Cannot read this disc. Please check the regional
code of the disc.”
 Ako DVD-R/-RW disk nije pravilno snimljen u DVD
video formatu, neće moći da se reprodukuje.
8
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 8
2010-03-03
6:20:40
01
Tipovi diskova
I proizvod i diskovi su kodirani prema regionu. Ovi
regionalni kodovi moraju da se upare da bi disk
mogao da se reprodukuje. Ako kodovi nisu isti,
disk se neće reprodukovati.
BD-ROM
Tip diska
Blu-ray
DVD-VIDEO
Kod
regiona
Oblast
A
Severna Amerika, Centralna
Amerika, Južna Amerika, Koreja,
Japan, Tajvan, Hong Kong i
Jugoistočna Azija.
B
Evropa, Grenland, Francuske
teritorije, Bliski Istok, Afrika,
Australija i Novi Zeland.
C
Indija, Kina, Rusija, Centralna i
Južna Azija.
1
SAD, Teritorije SAD-a i Kanada
2
Evropa, Japan, Bliski Istok,
Egipat, Južna Afrika, Grenland
3
Tajvan, Koreja, Filipini, Indonezija,
Hong Kong
4
Meksiko, Južna Amerika,
Centralna Amerika, Australija,
Novi Zeland, Pacifička ostrva,
Karibi
5
Rusija, Istočna Evropa, Indija,
veći deo Afrike, Severna Koreja,
Mongolija
6
Kina
Početak
Kod regiona
Blu-ray disk – memorija samo za čitanje. BD-ROM
disk sadrži unapred snimljene podatke. Iako BDROM može sadržati bilo koji format podataka,
većina BD-ROM diskova sadrži filmove u formatu
visoke definicije, za reprodukciju u ovom proizvodu.
Ovaj proizvod može da reprodukuje unapred
snimljene komercijalne BD-ROM diskove.
BD-RE/BD-R
Blu-ray disk koji se može presnimavati / Blu-ray disk
koji se može snimati.
BD-RE/BD-R je idealni format za pravljanje rezervnih
kopija ili snimanje ličnih video zapisa.
DVD-VIDEO
• Digitalni višenamenski disk (DVD) može da sadrži do 135
minuta slika, 8 audio jezika i 32 jezika titlova. Opremljen je
MPEG-2 kompresijom slike i Dolby Digital surround
tehnologijom, što vam obezbeđuje da uživate u živopisnim
i čistim slikama.
• Prilikom prelaza iz prvog u drugi sloj dvoslojnog DVD video
diska može da se pojavi trenutno izobličenje slike i zvuka.
To nije znak kvara proizvoda.
• Kada se DVD-RW/-R disk, koji je snimljen u video
modu, finalizuje, on postaje DVD video disk.
Unapred snimljeni (narezani) komercijalni DVD
diskovi sa filmovima se takođe nazivaju DVD video
diskovi. Ovaj proizvod može da reprodukuje
unapred snimljene komercijalne DVD diskove
(DVD video diskove) sa filmovima.
DVD-R/-RW
• Kada se DVD-R/-RW disk, koji je snimljen u video
modu, finalizuje, on postaje DVD video disk. Mogućnost
reprodukcije može da zavisi od uslova snimanja.
• Ovaj proizvod može da reprodukuje DVD-R
diskove koji su snimljeni i finalizovani
Samsungovim DVD videorekorderom.
• Mogu se reprodukovati samo DVD-RW diskovi
koji su snimljeni u video modu i koji su finalizovani.
DVD+RW
• Ovaj proizvod može da reprodukuje DVD+RW diskove
koji su snimljeni DVD videorekorderom. Mogućnost
reprodukcije može da zavisi od uslova snimanja.
DVD+R
• Ovaj proizvod može da reprodukuje DVD+R diskove koji su
snimljeni i finalizovani DVD videorekorderom. Mogućnost
reprodukcije može da zavisi od uslova snimanja.
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0304.indd 9
9
2010-03-04
5:53:06
Početak
Audio CD
• Audio disk na kome je snimljen PCM zvučni zapis
sa frekvencijom semplovanja od 44,1kHz.
• Ovaj proizvod može da reprodukuje audio CD-R i
CD-RW diskove u CD-DA formatu.
• Proizvod možda neće moći da reprodukuje neke
CD-R ili CD-RW diskove zbog stanja snimka.
CD-R/-RW
• Koristite CD-R/-RW diskove od 700MB (80 minuta).
Ako je moguće, nemojte koristiti diskove od 800MB (90
minuta) ili veće jer se možda neće moći reprodukovati.
• Ako CD-R/-RW disk nije snimljen kao zatvorena
sesija, možda ćete primetiti kašnjenja pri reprodukciji
na početku diska ili možda neće moći da se
reprodukuje ni jedna snimljena datoteka.
• Neki CD-R/-RW diskovi možda neće moći da se
reprodukuju ovim proizvodom, što zavisi od uređaja
koji je korišćen za njihovo narezivanje. Za sadržaje
snimljene na CD-R/-RW disk sa CD-a za vašu ličnu
upotrebu, mogućnost reprodukcije se može
razlikovati zavisno od sadržaja i diskova.
Format diska
Korišćenje MP3 diska
• CD-R/-RW i DVD-RW/-R diskovi koji su snimljeni u UDF,
ISO9660 ili JOLIET formatu mogu da se reprodukuju.
• Mogu se reprodukovati samo MP3 datoteke sa
sufiksima „.mp3” i „.MP3“.
• Može se reprodukovati opseg bit brzina od 56 Kbps
do 320 Kbps.
• Može se reprodukovati brzina semplovanja od 32
kHz do 48 kHz.
• Proizvod može da obradi maksimalno 1500 datoteka
i direktorijuma u matičnom direktorijumu. Kod MP3
datoteka snimljenih promenljivom bit brzinom (VBR),
može se desiti da se zvuk reprodukuje sa prekidima.
Korišćenje JPEG diska
• CD-R/-RW i DVD-RW/-R diskovi koji su snimljeni u UDF,
ISO9660 ili JOLIET formatu mogu da se reprodukuju.
• Mogu se reprodukovati samo JPEG datoteke sa
sufiksima „.jpg”, „.JPG“, „.jpeg” ili „.JPEG“.
• Podržan je progresivan JPEG.
DVD-RW/-R (V)
• To je format koji se koristi za snimanje podataka na
DVD-RW ili DVD-R disk. Kada se takav disk finalizuje, on
može da se reprodukuje ovim proizvodom.
• Ako je disk snimljen u video modu na rekorderu drugog
proizvođača, ali nije finalizovan, ne može se
reprodukovati ovim proizvodom.
10
DivX(Digital Video Express)
DivX je format video datoteke koji je razvio Microsoft i
bazira se na tehnologiji kompresije MPEG4 za
obezbeđivanje audio i video podataka preko Interneta u
realnom vremenu.
MPEG4 se koristi za dekodiranje video signala, a MP3 za
dekodiranje audio signala, tako da korisnici mogu da
gledaju film sa skoro DVD kvalitetom audio i video zapisa.
Podržani formati (DivX)
Ovaj proizvod podržava samo sledeće formate.
Ako nisu podržani ni audio ni video formati, korisnik
može da primeti probleme kao što su loše slike ili
nedostatak zvuka.
Podržani video formati
Format
Podržane verzije
AVI
DivX3.11~DivX5.1, XviD
Podržani audio formati
Format
Bit brzina
Frekvencija
semplovanja
MP3
80~384 kbps
AC3
128~384 kbps
44,1/48 kHz
DTS
1,5 Mbps
44,1 kHz
44,1 kHz
• DivX datoteke, uključujući i audio i video datoteke, kreirane
u DTS formatu, mogu da podrže samo do 6 Mbps.
• Proporcija ekrana : Iako je unapred zadata DivX
rezolucija 640x480 piksela (4:3), ovaj proizvod
podržava do 800x600 piksela (16:9). Rezolucije TV
ekrana veće od 800 neće biti podržane.
• Kada reprodukujete disk čija je frekvencija
semplovanja veća od 48 kHz ili 320 kbps, tokom
reprodukcije možete primetiti podrhtavanje ekrana.
• Qpel i gmc se ne podržavaju.
MKV, MP4
• CD-R/-RW, DVD-R/-RW, USB, reprodukovanje
tokom preuzimanja sa računara (PC Streaming)
• Mogu se reprodukovati video datoteke sa
sledećim sufiksima. : .avi, .divx, .mkv, .mp4, .
AVI, .DIVX, .MKV, .MP4
✎ NAPOMENA
 Neki diskovi DivX, MKV i MP4 formata se
možda neće moći reprodukovati, što zavisi od
uslova video rezolucije i brzine frejmova.
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 10
2010-03-03
6:20:41
01
Početak
Podržani formati datoteka
Podrška video datoteka
Sufiks datoteke
*.avi
Sadržaj
Video kodek
Audio kodek
Rezolucija
Divx 3.11/4.x/5.1/6.0
MP3
AC3
DTS
WMA
PCM
1920x1080
XviD
AVI
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
VC-1 AP(wmv1)
*.mkv
*.wmv
DivX 5.1/6.0
MKV
XviD
WMV
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
PS
MP3
AC3
DTS
1920x1080
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
VC-1 AP
1920x1080
WMA
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
1920x1080
AAC
1920x1080
1920x1080
MP1, 2
AC3
DTS
1920x1080
1920x1080
Podrška muzičkih datoteka
Sufiks datoteke
Sadržaj
Audio kodek
Podržani opseg
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
Kompatibilan sa WMA ver. 10
* Brzine semplovanja (u kHz) - 8, 11, 16, 22,
32, 44.1, 48
* Bit-brzine – Sve bit-brzine u opsegu od 5
kbps do 384 kbps
*.wma
WMA
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 11
11
2010-03-03
6:20:41
Početak
Specifikacija USB hosta
Specifikacija USB hosta
• Podržava USB 1.1 ili USB 2.0 kompatibilne uređaje.
• Podržava uređaje povezane pomoću USB kabla tipa A.
• Podržava UMS (USB uređaj sa velikim kapacitetom
memorije) V1.0 kompatibilne uređaje.
• Podržava formatiranje u FAT(FAT, FAT16, FAT32)
sistemu datoteka.
Nekompatibilnost
• Ne podržava uređaj koji zahteva instaliranje
posebnog upravljačkog programa na računar
(Windows).
• Ne podržava vezu sa USB hubom.
• USB uređaj, povezan pomoću produžnog
USB kabla, možda neće biti prepoznat.
Radna ograničenja
• Ako povezani uređaj ima više instaliranih disk
jedinica (ili particija), može se povezati samo
jedna disk jedinica (ili particija).
• Uređaj koji podržava samo USB 1.1 može
izazvati razlike u kvalitetu slike, što zavisi od
uređaja.
Podržani formati datoteka
Format
Nepokretna slika
Muzika
Ime datoteke
Sufiks datoteke
Bit brzina
Verzija
Piksel
Frekvencija semplovanja
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
MP3
.MP3
80~384 kbps
–
–
44,1kHz
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) nije podržan.
• Digitalne kamere koje koriste PTP protokol ili
zahtevaju instalaciju dodatnog programa kada
se povežu na računar nisu podržane.
• Uređaj sa NTFS sistemom datoteka nije
podržan. (Podržan je samo FAT 16/32 (Tabela
razmeštaja datoteka 16/32) sistem datoteka.)
• Ne funkcioniše sa Janus omogućenim MTP
(Protokol prenosa medija) uređajima.
USB uređaji koji se mogu koristiti sa
ovim proizvodom
1. USB memorijski uređaj
2. MP3 plejer
3. Digitalna kamera
4. Pokretni hard disk
• Podržani su pokretni hard diskovi sa manje od
160 GB. Pokretni čvrsti diskovi sa 160 GB ili više
možda neće biti prepoznati, što zavisi od uređaja.
• Ako povezani uređaj ne funkcioniše zbog
nedovoljnog električnog napajanja, možete da
upotrebite poseban napojni kabl za strujno
napajanje da bi uređaj mogao pravilno da radi.
Konektor USB kabla se može razlikovati, što
zavisi od proizvođača USB uređaja.
5. USB čitač kartice: USB čitač kartice sa jednim
mestom i USB čitač kartice sa više mesta.
• U zavisnosti od proizvođača, USB čitač kartice
možda neće biti podržan.
• Ako instalirate više memorijskih uređaja na čitač
više kartica, može se desiti da imate probleme.
Pribor
Proverite da li se u sadržaju nalazi sledeći pribor.
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
BD RECEIVER/TV
SLEEP
RDS DISPLAY
TA
1
2
PTY-
PTY SEARCH
4
5
7
8
3
PTY+
6
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
MUTE
TUNING
/CH
VOL
S/W LEVEL
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
TUNER
MEMORY
A
INTERNET@
Video Cable
12
FM Antenna
iPod Dock
User's Manual
B
C
V-SOUND
MO/ST
D
DSP
Daljinski upravljač/
Baterije (veličina AAA)
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 12
2010-03-03
6:20:41
01
Početak
Opis
Prednja ploča
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
TASTER ZA UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE ( )
Uključuje i isključuje proizvod.
FIOKA ZA DISK
Ovde ubacite disk.
SENZOR DALJINSKOG
UPRAVLJAČA
Detektuje signale sa daljinskog upravljača.
DISPLEJ
Prikazuje status reprodukcije, vreme, itd.
TASTER ZA OTVARANJE/
ZATVARANJE
Otvara i zatvara fioku za disk.
6
TASTER ZA FUNKCIJE
7
TASTER ZA PODEŠAVANJE RADIO
STANICA I PREMOTAVANJE UNAZAD
Mod se menja na sledeći način:
BD/DVD D. IN AUX HDMI 1 HDMI 2 FM
Vraća prethodni naslov / poglavlje / numeru.
Podešava radio stanice u FM frekventnom opsegu unazad.
8
9
TASTER ZAUSTAVI
Zaustavlja reprodukciju diska.
TASTER ZA REPRODUKCIJU/PAUZU
Reprodukuje disk ili pauzira reprodukciju.
10
Ide na sledeći naslov / poglavlje / numeru.
TASTER ZA PODEŠAVANJE RADIO
STANICA I PREMOTAVANJE UNAPRED Podešava radio stanice u FM frekventnom opsegu unapred.
11
KONTROLA JAČINE ZVUKA
Podešavanje jačine zvuka
USB PRIKLJUČAK
Ovde se može povezati USB memorijski uređaj i koristiti kao memorija kada je povezan BD-LIVE.
Takođe, može se koristiti za ažuriranje softvera i MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4 reprodukciju.
12
✎ NAPOMENA
 Ažuriranja softvera preko USB Host konektora mora se obaviti samo korišćenjem USB stika (fleš memorija).
 Za USB uređaj koji troši više od 500 mA potreban je poseban izvor napajanja da bi normalno funkcionisao.
 USB HDD uređaj se ne može koristiti za memorisanje BD podataka (BD-LIVE).
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 13
13
2010-03-03
6:20:41
Početak
Zadnja ploča
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
FM ANT.
LAN
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI IN
11
12
COMPONENT OUT
HDMI OUT
iPod
OPTICAL
SPEAKER IMPEDANCE : 3
WIRELESS LAN
AUX
VIDEO OUT
1
2.1-KANALNI KONEKTORI ZA ZVUČNIKE
(IZLAZ)
Povežite prednje i subwoofer zvučnike.
2
VENTILATOR ZA HLAĐENJE
Ventilator za hlađenje obezbeđuje hladan vazduh za proizvod radi
sprečavanja pregrevanja i uvek se okreće kada je uključeno napajanje.
3
iPod KONEKTOR
Ovde povežite konektor iPod priključne baze.
4
FM 75 KOAKSIJALNI KONEKTOR
Povežite FM antenu.
5
KONEKTORI ZA DIGITALNI OPTIČKI ULAZ
(OPTICAL)
Koristite ga za povezivanje spoljne opreme sa digitalnim izlazom.
6
KONEKTORI ZA HDMI ULAZ
Istovremeno prima digitalne video i audio signale putem HDMI kabla.
7
KONEKTOR ZA HDMI IZLAZ
Koristite HDMI kabl, povežite ovaj HDMI izlazni konektor na HDMI
ulazni konektor na vašem TV aparatu za sliku najboljeg kvaliteta.
8
KONEKTOR ZA BEŽIČNI LAN
Može se upotrebiti za mrežne servise (vidi strane 54~59),
BD-LIVE i ažuriranje softvera putem adaptera za bežični LAN.
9
LAN TERMINAL
Može se upotrebiti za mrežne servise (vidi strane 54~59), BD-LIVE i
ažuriranje softvera preko veze sa mrežom..
10
ULAZNI AUX KONEKTORI
Povežite na 2-kanalni analogni izlaz spoljnog uređaja (kao što je
videorekorder)
11
KONEKTORI ZA KOMPONENTNI VIDEO
IZLAZ
Povežite TV aparat sa komponentnim video ulazima na ove
konektore.
12
KONEKTOR ZA VIDEO IZLAZ
Povežite konektor TV aparata za video ulaz (VIDEO IN) na konektor za
video izlaz (VIDEO OUT) ovog proizvoda.
! OPREZ
 Obezbedite najmanje 10 cm slobodnog prostora sa svih strana ventilatora za hlađenje kada postavljate
ovaj proizvod.
 Ne blokirajte ventilator za hlađenje ili otvore za ventilaciju.
14
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 14
2010-03-03
6:20:41
01
Početak
Daljinski upravljač
Prikaz daljinskog upravljača
POWER
FUNCTION
TV SOURCE
BD RECEIVER/TV
SLEEP
RDS DISPLAY
TA
Uključite i isključite proizvod.
Pritisnite da biste izabrali
BD RECEIVER/TV mod.
Pritiskajte numeričke tastere za rad sa
opcijama.
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
Ovo je taster za izbor moda.
ili
Pritisnite da biste izabrali TV u video modu.
Za otvaranje i zatvaranje fioke za disk.
Podesite vreme do automatskog
isključivanja proizvoda.
Koristite RDS funkciju za prijem
FM stanica.
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
Pritisnite ovaj taster da biste videli sliku
preko celog ekrana na televizoru.
Omogućava vam da ponovite
naslov, poglavlje, numeru ili disk.
Pritisnite za premotavanje unazad ili unapred.
Pritisnite da pretražite unazad ili
unapred.
Pritisnite za zaustavljanje/reprodukciju diska.
Pritisnite za pauziranje diska.
Privremeno isključuje zvuk.
MUTE
Podesite jačinu zvuka.
TUNING
/CH
VOL
S/W LEVEL
Pritisnite ovaj taster da pređete na
glavni meni.
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
Pritisnite da biste videli meni diska.
Pritisnite ovaj taster za meni Tools (Alatke).
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Izaberite stavke u meniju na ekranu i
promenite vrednosti u meniju.
Vratite se na prethodni meni.
Ovi tasteri se koriste za menije
proizvoda i za nekoliko funkcija na
Blu-ray diskovima.
Pritisnite ovaj taster radi povezivanja sa
raznim Internet@TV uslugama.
To vam daje osećaj da slušate
5.1-kanalni audio sistem.
Potražite aktivne FM stanice i
promenite kanale.
Možete podesiti nivo subwoofer
zvučnika.
Koristite ovaj taster za ulazak u
iskačući meni/meni naslova.
Koristite ovaj taster za prikazivanje
informacija o reprodukciji kada
reprodukujete Blu-ray/DVD disk.
Pritisnite ovaj taster za izlazak iz menija.
TUNER
MEMORY
A
INTERNET@
B
C
V-SOUND
MO/ST
D
DSP
Koristi se za memorisanje
frekvencije radio stanice.
Bira MONO ili STEREO tehniku za
prijem radio stanice.
Za regulaciju i stabilizaciju nivoa jačine
zvuka. (Procesor digitalnih signala)
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 15
15
2010-03-03
6:20:42
Početak
Stavljanje baterija u daljinski upravljač
* Veličina baterije: AAA
Spisak kodova za marke TV aparata
Marka
Kod
Marka
Kod
Admiral
(M.Wards)
56, 57, 58
Mitsubishi/
MGA
18, 40, 59, 60, 75
A Mark
01, 15
MTC
18
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam
01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14
Nikei
03
Onking
03
01, 18, 40, 48
Onwa
03
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54,
66, 67, 73, 74
AOC
✎ NAPOMENA
 Pobrinite se da se “+” i “–” kontakti baterija
poklapaju sa crtežom unutar odeljka za
baterije.
 Pri standardnoj upotrebi televizora baterije će
trajati oko jednu godinu.
 Daljinski upravljač se može koristiti do oko 7
metara u pravoj liniji.
Podešavanje daljinskog upravljača
Uz pomoć ovog daljinskog upravljača možete
upravljati izvesnim funkcijama vašeg TV aparata.
Kada upravljate TV aparatom pomoću daljinskog
upravljača
1. Pritisnite taster BD RECEIVER/TV da podesite
daljinski upravljač na TV mod.
Bell &
Howell
(M.Wards)
57, 58, 81
Brocsonic
59, 60
Candle
18
97
Pioneer
63, 66, 80, 91
Classic
03
Portland
15, 18, 59
Concerto
18
Proton
40
Contec
46
Quasar
06, 66, 67
Coronado
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
Radio
Shack
17, 48, 56, 60,
61, 75
Croslex
62
03
RCA/
Proscan
18, 59, 67, 76, 77,
78, 92, 93, 94
Crown
Curtis
Mates
Realistic
03, 19
59, 61, 63
CXC
03
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 32,
34, 35, 36, 48, 59, 90
2. Pritisnite taster POWER da uključite TV aparat.
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61,
64, 82, 83, 84, 85
3. Dok držite pritisnut taster POWER, upišite
odgovarajući kod za vašu marku TV aparata.
• Ako za vaš TV aparat postoji više kodova,
unosite jedan po jedan kod da biste odredili
koji od njih funkcioniše.
• Primer : Za Samsung TV aparat
Dok držite pritisnut taster POWER, uz pomoć
numeričkih tastera unesite 00, 15, 16, 17 i 40.
Fisher
19, 65
Funai
03
Futuretech
03
General
Electric (GE)
06, 40, 56, 59,
66, 67, 68
Hall Mark
40
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
Inkel
45
JC Penny
56, 59, 67, 86
JVC
70
KTV
59, 61, 87, 88
16
15, 17, 18, 40,
48, 54, 62, 72
Cinema
03
markama televizora. Takođe, neke operacije
možda neće biti moguće, zavisno od marke
vašeg TV aparata.
 Daljinski upravljač će raditi sa Samsung
televizorima prema unapred zadatoj postavci.
Philips
03
03, 18, 25
40
 Daljinski upravljač možda neće raditi sa nekim
03, 15, 17, 18, 48,
54, 59, 62, 69, 90
Citizen
Daytron
✎ NAPOMENA
18
Philco
Cetronic
Dynasty
4. Ako se TV aparat isključi, podešavanje je završeno.
• Možete da koristite tastere POWER, VOLUME,
CHANNEL i numeričke tastere (0~9) za televizor.
Penney
KEC
03, 15, 40
KMC
15
LG
(Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44
Sampo
40
Samsung
00, 15, 16, 17, 40,
43, 46, 47, 48, 49,
59, 60, 98
Sanyo
19, 61, 65
Scott
03, 40, 60, 61
Sears
15, 18, 19
Sharp
15, 57, 64
Signature
2000
(M.Wards)
57, 58
Sony
50, 51, 52, 53, 55
Soundesign
03, 40
Spectricon
01
SSS
18
Sylvania
18, 40, 48, 54,
59, 60, 62
Symphonic
61, 95, 96
Tatung
06
Techwood
18
Teknika
03, 15, 18, 25
TMK
18, 40
Toshiba
19, 57, 63, 71
Vidtech
18
Videch
59, 60, 69
Luxman
18
Wards
LXI
(Sears)
15, 17, 18, 40,
48, 54, 60, 64
19, 54, 56, 59,
60, 62, 63, 65, 71
Yamaha
18
York
40
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54,
59, 60, 62, 72, 89
Yupiteru
03
Marantz
40, 54
Zenith
58, 79
Matsui
54
Zonda
01
MGA
18, 40
Dongyang
03, 54
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 16
2010-03-03
6:20:42
02
Povezivanja
Povezivanja
Ovaj odeljak obuhvata različite načine povezivanja proizvoda sa drugim spoljnim komponentama.
Pre pomeranja ili instalacije ovog proizvoda, proverite da li je isključeno napajanje i iskopčajte mrežni kabl.
Povezivanje zvučnika
SW
2,5 do 3 dimenzije TV ekrana
Položaj proizvoda
Stavite ga na stalak ili policu ormana ili ispod stalka za TV.
Izbor mesta za slušanje
Mesto za slušanje bi trebalo da bude udaljeno od TV aparata za 2,5 do 3 dimenzije TV ekrana.
Primer: Za 32" TV aparate 2~2,4 m
Za 55" TV aparate 3,5~4 m
Prednji zvučnici ei
Stavite ove zvučnike ispred vašeg mesta za slušanje tako da budu okrenuti
prema vama (oko 45°). Postavite zvučnike tako da se njihovi visokotonci
nalaze u visini vaših ušiju.
Subwoofer g
Pozicija subwoofer zvučnika nije toliko kritična. Stavite ga gde god želite.
! OPREZ
 Nemojte dozvoliti da se deca igraju zvučnicima ili blizu njih. Mogla bi se povrediti ako zvučnik padne.
 Kada povezujete kablove zvučnika na zvučnike, pazite na ispravan polaritet (+/ –).
 Držite subwoofer zvučnik van domašaja dece kako bi se sprečila mogućnost da deca stavljaju svoje ruke ili
strane predmete u kanal (otvor) subwoofer zvučnika.
 Ne vešajte subwoofer zvučnik na zid kroz ovaj kanal (otvor).
✎ NAPOMENA
 Ako stavite zvučnik blizu vašeg TV aparata, boja ekrana bi mogla da se izobliči zbog magnetnog polja koje
zvučnik stvara. Ako se to desi, udaljite zvučnik od vašeg TV aparata.
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 17
17
2010-03-03
6:20:43
Povezivanja
Komponente zvučnika
(L)
(D)
PREDNJI
SUBWOOFER
KABL ZVUČNIKA
Povezivanje zvučnika
1. Pritisnite papučicu terminala na poleđini zvučnika.
2. Umetnite crnu žicu u crni terminal (–) i crvenu žicu u crveni terminal (+),
a zatim otpustite papučicu.
3. Povežite spojne priključke na zadnju ploču proizvoda prema bojama, tako
da se poklope boje utikača sa bojama konektora zvučnika.
Prednji zvučnik (D)
Crni
Crveni
Prednji zvučnik (L)
Subwoofer
SPEAKER IMPEDANCE : 3
FM ANT.
iPod
SPEAKER IMPEDANCE : 3
18
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 18
2010-03-03
6:20:43
02
HDMI je standardni digitalni interfejs za povezivanje sa uređajima kao što su TV, projektor, DVD plejer, Bluray plejer, dekoder i slični uređaji.
Povezivanja
Povezivanje spoljnih uređaja / vašeg televizora preko HDMI
HDMI kompenzuje sve gubitke signala zbog analogne konverzije, čime vam omogućava da uživate u
kvalitetu slike i zvuka koji su originalno kreirani u digitalnom izvoru.
DVD ili Blu-ray plejer
SAT (satelitski prijemnik/dekoder)
HDMI IN
FM ANT.
LAN
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI IN
COMPONENT OUT
HDMI OUT
iPod
OPTICAL
SPEAKER IMPEDANCE : 3
WIRELESS LAN
AUX
VIDEO OUT
HDMI OUT
HDMI OUT: Povezivanje sa TV aparatom preko HDMI kabla (NAJBOLJI KVALITET)
Povežite HDMI kabl (nije isporučen) od HDMI OUT konektora na zadnjoj ploči proizvoda na HDMI IN
konektor na vašem TV aparatu.
✎ NAPOMENA
 Zavisno od vašeg TV aparata, izvesne rezolucije HDMI izlaza možda neće funkcionisati.
 Ako se HDMI kabl poveže ili izvuče u toku reprodukcije CD-DA, MP3 ili JPEG datoteke, proizvod će zaustaviti
reprodukciju.
 Kada realizujete video povezivanje, podesite izvor za video ulaz na vašem TV tako da se poklopi sa
odgovarajućim video izlazom (HDMI, komponentni ili kompozitni) vašeg proizvoda.
Pogledajte korisnički priručnik za vaš TV aparat za više informacija o tome kako se bira izvor ulaznog video
signala za TV aparat.
 Ako ste podesili daljinski upravljač tako da upravlja vašim TV aparatom, pritisnite taster SOURCE na
daljinskom upravljaču i izaberite HDMI za spoljni izvor vašeg TV aparata.
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 19
19
2010-03-03
6:20:45
Povezivanja
HDMI IN: Povezivanje spoljne komponente preko HDMI kabla
1. Povežite HDMI kabl (nije isporučen) od HDMI IN konektora na zadnjoj ploči proizvoda na HDMI OUT konektor
na vašim digitalnim uređajima.
2. Pritisnite taster FUNCTION da izaberete HDMI 1 ili HDMI 2 ulaz.
Mod se menja na sledeći način: BD/DVD D. IN AUX HDMI 1 HDMI 2 FM
Funkcija automatske HDMI detekcije
Video izlaz proizvoda se automatski prebacuje u HDMI mod ako se HDMI kabl povezuje dok je
napajanje uključeno. Za moguće HDMI rezolucije, pogledajte stranu 28.
• Ova funkcija nije na raspolaganju ako HDMI kabl ne podržava CEC.
• Opis HDMI veze
- HDMI šalje samo čist digitalni signal do TV aparata.
- Ako vaš TV aparat ne podržava HDCP, na ekranu se pojavljuje slučajni šum.
• Šta je HDCP?
HDCP (Širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja) predstavlja sistem za zaštitu od kopiranja sadržaja BD/DVD
diskova koji se prenose preko HDMI. On obezbeđuje sigurnu digitalnu vezu između video izvora (PC, DVD, itd.) i
prikaznog uređaja (TV, projektor, itd.). Sadržaj se šifrira na izvornom uređaju radi sprečavanja pravljenja
neovlašćenih kopija.
! OPREZ
 Anynet+ funkcija je podržana samo ako je HDMI kabl povezan na HDMI OUT proizvoda.
20
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 20
2010-03-03
6:20:46
02
Povezivanja
Povezivanje video izlaza na vaš TV aparat
Crveni
LAN
Plavi
Zeleni
NAČIN 1
COMPONENT OUT
NAČIN 2
WIRELESS LAN
AUX IN
VIDEO OUT
Žuti
NAČIN 1 : Komponentni video (BOLJI KVALITET)
Ako vaš TV aparat ima ulaze za komponentni video signal, povežite kabl za komponentni video signal
(nije isporučen) između konektora komponentnog video izlaza (Pr, Pb i Y) na zadnjoj ploči proizvoda i
konektora komponentnog video ulaza na vašem televizoru.
✎ NAPOMENA
 Možete da izaberete jednu od više rezolucija, kao što su 1080i, 720p, 576p(480p) i 576i(480i), zavisno od tipa
diska. (Vidi stranu 28)
 Stvarna rezolucija može da se razlikuje od postavke u meniju za podešavanje ako su povezani i komponentni
i HDMI kablovi. Rezolucija može da se razlikuje u zavisnosti od diska. (Pogledajte stranu 28)
 Kada realizujete video povezivanje, podesite izvor za video ulaz na vašem TV tako da se poklopi sa
odgovarajućim video izlazom (HDMI, komponentni ili kompozitni) vašeg proizvoda.
Pogledajte korisnički priručnik za vaš TV aparat za više informacija o tome kako se bira izvor ulaznog video
signala za TV aparat.
 Ako ste podesili daljinski upravljač tako da upravlja vašim TV aparatom, pritisnite taster TV SOURCE na
daljinskom upravljaču i izaberite COMPONENT za spoljni izvor vašeg TV aparata.
 U modu DVD reprodukcije, ukoliko su povezani HDMI i komponentni konektori i ako izaberete
komponentni 1080p, 1080i, 720p ili 576p(480p) mod, meni Display Setup (Podešavanje prikaza) će
prikazati izlaznu rezoluciju kao 1080p, 1080i, 720p ili 576p(480p). Prava rezolucija je 576i(480i).
NAČIN 2 : Kompozitni video (DOBAR KVALITET)
Povežite isporučeni video kabl od VIDEO OUT konektora na zadnjoj ploči proizvoda na VIDEO IN
konektor na vašem TV aparatu.
✎ NAPOMENA
 VIDEO izvor uvek šalje signal rezolucije 576i(480i) bez obzira na rezoluciju koja je podešena u meniju za
podešavanje. (Vidi stranu 28)
 Kada realizujete video povezivanje, podesite izvor za video ulaz na vašem TV tako da se poklopi sa
odgovarajućim video izlazom (HDMI, komponentni ili kompozitni) vašeg proizvoda.
Pogledajte korisnički priručnik za vaš TV aparat za više informacija o tome kako se bira izvor ulaznog
video signala za TV aparat.
 Ako ste podesili daljinski upravljač tako da upravlja vašim TV aparatom, pritisnite taster TV
SOURCE na daljinskom upravljaču i izaberite VIDEO za spoljni izvor vašeg TV aparata.
! OPREZ
 Nemojte povezivati uređaj preko videorekordera. Na video signale koji se šalju preko videorekordera
mogu da utiču sistemi za zaštitu autorskih prava, a slika na televizoru će biti izobličena.
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 21
21
2010-03-03
6:20:46
Povezivanja
Povezivanje audio signala sa spoljnih komponenata
LAN
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI IN
COMPONENT OUT
HDMI OUT
OPTICAL
WIRELESS LAN
Crveni
Optički kabl
(nije isporučen)
Dekoder
OPTICAL (OPTIČKI)
AUX
VIDEO OUT
Beli
Videorekorder
Kabl za audio signal
(nije isporučen)
Ako spoljna analogna
komponenta ima samo
jedan audio izlaz (Audio
Out), povežite bilo levi ili
desni.
AUX
OPTICAL : Povezivanje spoljne digitalne komponente
Digitalne komponente kao što je kablovski dekoder/satelitski prijemnik (dekoder).
1. Povežite Digital Input (OPTICAL) (Digitalni ulaz (OPTIČKI) na proizvodu na Digital Output (Digitalni
izlaz) spoljne digitalne komponente.
2. Pritisnite taster FUNCTION da izaberete D.IN ulaz.
• Mod se menja na sledeći način : BD/DVD D. IN AUX HDMI 1 HDMI 2 FM
✎ NAPOMENA
 Da biste gledali video signal sa svog kablovskog dekodera/satelitskog prijemnika, njegov video izlaz
morate da povežete na TV aparat.
 Sistem podržava digitalne frekvencije odmeravanja od 32 kHz ili više od spoljnih digitalnih komponenata.
 Ovaj sistem podržava samo DTS i Dolby Digital audio signal; MPEG audio signal, koji predstavlja tok
bitova, ne može biti podržan.
AUX : Povezivanje spoljne analogne komponente
Analogne komponente kao što je videorekorder.
1. Povežite AUX IN (audio) na proizvodu na Audio Out (Audio izlaz) spoljne analogne komponente.
• Vodite računa o bojama konektora.
2. Pritisnite taster FUNCTION da izaberete AUX ulaz.
• Mod se menja na sledeći način: BD/DVD D. IN AUX HDMI 1 HDMI 2 FM
✎ NAPOMENA
 Možete da povežete konektor za video izlaz (Video Output) na vašem video rekorderu na TV aparat i da
povežete konektore za video izlaz (Audio Output) video rekordera na ovaj proizvod.
22
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 22
2010-03-03
6:20:46
02
Ovaj proizvod vam omogućava da prikažete mrežne usluge (vidi strane 54~59), kao što su Internet@TV
i BD-LIVE i da primite novije verzije softvera kada je uspostavljena veza sa mrežom. Preporučujemo da
koristite AP (pristupna tačka) ili IP ruter (usmerivač) za povezivanje. Za više informacija o povezivanju na
ruter, pogledajte korisničko uputstvo rutera ili pozovite proizvođača rutera za tehničku pomoć.
Povezivanja
Povezivanje sa mrežom
Kablovska mreža
1. Korišćenjem Direct LAN kabla (UTP kabl), povežite LAN konektor proizvoda na LAN konektor
vašeg modema.
2. Podesite opcije mreže. (Vidi stranu 35)
LAN
HDMI IN
COMPONENT OUT
HDMI OUT
WIRELESS LAN
AUX
VIDEO OUT
Usmerivač
Širokopojasni modem
(sa integrisanim ruterom)
Ili
Širokopojasni
servis
✎ NAPOMENA
Širokopojasni modem
Širokopojasni
servis
Umrežavanje sa računarom
za funkciju AllShare
(vidi strane 58~59)
 Internet pristup Samsungovom serveru za ažuriranje softvera možda neće biti dozvoljeno, što zavisi od
rutera koji koristite ili politike dobavljača internet usluga. Za više informacija, kontaktirajte vašeg
dobavljača internet usluga.
 Ako ste korisnik DSL-a, koristite ruter za uspostavljanje veze sa mrežom.
 Za funkciju AllShare, računar mora biti povezan na mrežu kao što je prikazano na slici.
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 23
23
2010-03-03
6:20:47
Povezivanja
Bežična mreža
Možete se povezati na mrežu bežičnim IP deliteljem.
1. Za povezivanje na bežičnu mrežu neophodan je bežični AP/IP usmerivač. Povežite adapter za
bežičnu LAN mrežu na bežični LAN adapter na poleđini proizvoda.
2. Podesite opcije mreže. (Vidi stranu 35)
Širokopojasni
servis
LAN
COMPONENT OUT
OUT
Bežični IP delitelj
WIRELESS LAN
AUX
VIDEO OUT
PC
Bežični LAN adapter
(nije isporučen)
Umrežavanje sa računarom za funkciju
AllShare (vidi strane 58~59)
✎ NAPOMENA
 Ovaj proizvod je kompatibilan samo sa Samsungovim adapterom za bežičnu LAN mrežu. (nije





isporučen) (Naziv modela: WIS09ABGN).
- Samsung adapter za bežičnu LAN mrežu prodaje se zasebno. Radi kupovine kontaktirajte prodajno
mesto proizvoda Samsung Electronics.
Morate da koristite bežični IP delitelj koji podržava IEEE 802.11 a/b/g/n. (n se preporučuje za stabilan
rad bežične mreže.)
Po svojoj prirodi, bežični LAN može prouzrokovati ometanje, što zavisi od uslova korišćenja (AP
performanse, razdaljina, prepreka, ometanje od strane drugih radio uređaja, itd.).
Bežični IP delitelj postavite u infrastrukturni mod. “Ad-hoc” mod nije podržan.
Ako koristite sigurnosni ključ za AP (bežični IP delitelj), podržava se samo sledeće:
1) Mod provere identiteta: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Tip šifrovanja: WEP, AES
Za funkciju AllShare, računar mora biti povezan na mrežu kao što je prikazano na slici.
Povezivanje FM antene
FM antena (isporučena)
FM ANT.
DIGITAL
AUDIO IN
iPod
OPTICAL
1. Povežite isporučenu FM antenu na konektor
FM 75Ω COAXIAL (FM 75 KOAKSIJALNI)
konektor.
2. Polako pomerajte žicu antene dok ne nađete
mesto sa dobrim prijemom, a zatim je
učvrstite na zid ili neku drugu čvrstu površinu.
✎ NAPOMENA
 Ovaj proizvod ne prima AM emisije.
24
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 24
2010-03-03
6:20:48
03
Podešavanje
1. Nakon povezivanja proizvoda, uključite vaš TV aparat.
(Kada se ovaj proizvod prvi put poveže na televizor,
proizvod će se automatski uključiti i prikazaće se
ekran Initial Settings (Početna podešavanja))
Initial Settings I On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
5. Pritiskajte tastere ◄► da biste izabrali željeni
Mrežna podešenja: Wired, Wireless ili PBC
(WPS), a zatim pritisnite taster ENTER.
(Vidi strane 35~38)
Započeće testiranje mreže i završiti početna
podešavanja.
6. Pritisnite taster OK.
Prikazaće se glavni meni. (Više informacija o
glavnom meniju, vidi stranu 26)
Podešavanje
Pre početka (početna podešavanja)
English
• Glavni meni
Français
Deutsch
Español
Italiano
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
Nederlands
> Move
s Select
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali željeni
jezik, a zatim pritisnite taster ENTER.
3. Pritisnite taster ENTER da biste odabrali taster Start.
No Disc
a Change Device
d View Devices
" Enter
Initial Settings
✎ NAPOMENA
TV Aspect and Network will be set.
Each setting may be changed later under "Settings"
 Kada se ovaj proizvod prvi put poveže na
Start
a Previous
" Select
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete željeni TV
Aspect (TV proporcija), a zatim pritisnite taster
ENTER. (Vidi stranu 27)
televizor, proizvod će se automatski uključiti.
Ne brinite se, to nije kvar.
 Glavni meni neće biti prikazan ako ne
konfigurišete početna podešavanja.
 Ako pritisnete PLAVI(D) taster u toku
podešavanja mreže, možete pristupiti glavnom
meniju čak i ako podešavanje mreže još uvek
nije završeno.
 Kada se vratite na glavni meni, režim prikaza
preko celog ekrana biće automatski otkazan.
Initial Settings I Network
Network Setting is needed to use various Internet services.
Choose the primary method for connecting to network.
Wired : Set the network by using Ethernet cable.
Please make sure that Ethernet cable is connected.
Wired
Wireless
PBC (WPS)
a Previous d Skip
< Move " Select
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 25
25
2010-03-03
6:20:50
Podešavanje
 Ako želite da prikažete ekran Initial Setting (Početna
podešavanja) da biste napravili izmene, pritisnite
taster ZAUSTAVI () na prednjoj ploči proizvoda
duže od 5 sekundi kada nije stavljen disk.
 Koristite HDMI kabl za povezivanje proizvoda na
Samsung TV aparat koji je kompatibilan sa
Anynet+(HDMI-CEC)-om.
Ako TV aparat koristi jezik koji proizvod podržava, taj
jezik će automatski biti podešen kao željeni jezik.
Međutim, Anynet+(HDMI-CEC) funkcija treba da bude
postavljena na On i kod TV aparata i kod proizvoda.
 Ako je proizvod zaustavljen duže od 5 minuta
bez intervencije korisnika, na vašem TV
aparatu će se pojaviti čuvar ekrana. Ako se
proizvod ostavi u modu čuvara ekrana duže
od 25 minuta, uređaj se automatski isključuje,
osim u toku reprodukcije CD-DA (funkcija
automatskog isključivanja).
Podešavanje menija
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
1
TOOLS
INFO
3
2
RETURN
EXIT
4
TUNER
1
Taster MENU: Pritisnite ovaj taster da pređete na
glavni meni.
2
Taster RETURN: Vratite se na prethodni meni.
3
Tasteri ENTER / STRELICE ZA SMER:
Pritiskajte tastere sa strelicama da biste pomerali kursor
i izabrali željenu stavku.
Pritisnite taster ENTER da biste pokrenuli izabranu
stavku ili potvrdili podešenje.
4
Taster EXIT : Pritisnite ovaj taster za izlazak iz menija.
26
1. Pritisnite taster POWER.
Pojaviće se glavni meni.
• Glavni meni
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
2
3
4
1
5
No Disc
a Change Device
1
Bira Internet@TV.
2
Bira video zapise
3
Bira muziku.
4
Bira fotografije.
5
Bira postavke.
6
Prikazuje raspoložive tastere.
d View Devices
" Enter
6
2. Pritiskajte tastere ◄► da biste izabrali
Settings, a zatim pritisnite taster ENTER.
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete željeni
podmeni, a zatim pritisnite taster ENTER.
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete željenu
stavku, a zatim pritisnite taster ENTER.
5. Pritisnite taster EXIT za izlazak iz menija.
✎ NAPOMENA
 Ako je proizvod povezan sa mrežom, odaberite
Internet@TV iz glavnog menija.
Preuzmite željeni sadržaj sa Samsung AppS
(server aplikacija).
 Postupak pristupa može biti drugačiji, što zavisi
od izabranog menija.
 OSD (prikaz na ekranu) se kod ovog proizvoda
može promeniti posle ažuriranja verzije softvera.
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 26
2010-03-03
6:20:52
03
Možete da konfigurišete razne opcije prikazivanja kao što
su TV Aspect (TV proporcija), Resolution (rezolucija), itd.
TV proporcija
Zavisno od tipa televizora koji imate, možda ćete
hteti da prilagodite postavke ekrana.
• 16:9 Normal
Izvesni filmovi (izvor 4:3)
biće prikazan u proporciji
4:3 Pillarbox (crne linije
na stranama slike) čak i
ako je izabrana normalna
proporcija 16:9.
• 16:9 Wide
Možete da gledate punu
16:9 sliku na vašem TV-u
sa širokim ekranom.
• 4:3 Letter Box
Izaberite kada želite da
vidite totalnu 16:9 proporciju
ekrana Blu-ray/DVD
sadržaja, čak i ako imate TV
sa proporcijom 4:3. Pri vrhu
i pri dnu ekrana pojaviće se
crne trake.
• 4:3 Pan-Scan
Izaberite kada želite
da vidite totalnu 16:9
proporciju ekrana Bluray/DVD sadržaja bez
crnih linija traka pri vrhu i
dnu , čak i ako imate TV
sa proporcijom ekrana 4:3
(krajnji levi i desni delovi
slike filma biće odsečeni).
✎ NAPOMENA
 Zavisno od tipa diska, neke proporcije možda
neće biti na raspolaganju.
 Ako izaberete proporciju ekrana i opciju koja
se razlikuje od proporcije ekrana vašeg
televizora, moglo bi doći do poremećaja slike.
 Ako izaberete 4:3 Pan-Scan ili 4:3 Letter Box, nećete
moći da vidite sliku preko celog ekrana kada pritisnete
taster FULL SCREEN na daljinskom upravljaču.
BD Wise (samo za Samsung proizvode)
BD Wise je najnovija Samsungova opcija za međusobno
povezivanje.
Ako Samsungove proizvode sa opcijom BD-Wise
međusobno povežete preko HDMI, automatski se
postavlja optimalna rezolucija.
• Off : Izlazna rezolucija se fiksira na prethodno
podešenu rezoluciju, bez obzira na rezoluciju diska.
• On : Originalna rezolucija BD/DVD diska se
isporučuje TV aparatu.
✎ NAPOMENA
 Ako želite da promenite rezoluciju u BD Wise,
morate prvo da podesite opciju BD Wise na Off.
 Ako isključite BD Wise, rezolucija povezanog
TV aparata se automatski prilagođava njegovoj
maksimalnoj rezoluciji.
 Ako je proizvod povezan na uređaj koji ne
podržava BD Wise, ne možete da koristite
funkciju BD wise.
 Za pravilan rad funkcije BD Wise, meni BD Wise
podesite na On i kod proizvoda i kod TV aparata.
Rezolucija
Postavlja izlaznu rezoluciju komponentnog i HDMI
video signala.
Broj u 1080p, 1080i, 720p, 576p(480p),
576i(480i) označava broj linija video signala.
Slova i i p označavaju komponentno i progresivno
skeniranje, respektivno.
• Auto : Automatski proverava i podešava optimalnu
rezoluciju. (samo HDMI)
• BD Wise : Automatski bira optimalnu rezoluciju
kada je preko HDMI povezan sa TV aparatom koji
ima opciju BD Wise. (Stavka menija BD Wise se
pojavljuje samo ako je postavka BD Wise (BD
Wise) podešena na On (Uklj.). (samo HDMI)
• 1080p : Daje 1080 linija progresivnog video signala. (samo
HDMI)
• 1080i : Daje 1080 linija analognog komponentnog
video signala.
• 720p : Daje 720 linija progresivnog video signala.
• 576p/480p : Daje 576(480) linija progresivnog
video signala.
• 576i/480i : Daje 576/480 linija analognog
komponentnog video signala. (Samo
komponentni/VIDEO mod)
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 27
Podešavanje
Prikaz
27
2010-03-03
6:20:54
Podešavanje
Rezolucija u skladu sa izlaznim modom
• Reprodukcija Blu-ray diska
HDMI / povezan
Izlaz
Setup
HDMI / nije povezan
HDMI mod
Komponentni/VIDEO mod
Komponentni mod
VIDEO mod
Auto (Aut.)
Optimalna rezolucija
576i(480i)
-
-
1080p, Filmski frejm(24Fs) isklj.
1080p@60F
576i(480i)
-
-
1080p/1080i,
Filmski frejm(24Fs) uklj.
1080p@24F
576i(480i)
-
-
1080i, Filmski frejm(24Fs) isklj.
1080i
576i(480i)
1080i
576i(480i)
720p
720p
576i(480i)
720p
576i(480i)
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
-
-
576i(480i)
576i(480i)
• DVD reprodukcija
HDMI / povezan
Izlaz
Setup
HDMI mod
Komponentni/VIDEO mod
Komponentni mod
Auto (Aut.)
Optimalna rezolucija
576i(480i)
-
-
1080p
1080p@60F
576i(480i)
-
-
1080i
1080i
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
720p
720p
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
-
-
576i(480i)
576i(480i)
✎ NAPOMENA
 Ako povezani TV ne podržava filmski frejm ili
odabranu rezoluciju, pojaviće se poruka “If no
pictures are shown after the selection, please
wait for 15 seconds. And then, the resolution will
be reverted to the previous value automatically.
Would you like to make a selection?”.
Ako izaberete Yes, a rezolucija nije podržana,
ekran TV aparata će biti prazan. Sačekajte 15
sekundi i rezolucija će automatski biti vraćena na
prethodnu vrednost.
 Ako je ekran prazan, pritisnite i držite pritisnut
taster ZAUSTAVI () na prednjoj ploči proizvoda
duže od 5 sekundi (nije ubačen disk). Sve
postavke se vraćaju na fabrička podešenja.
Pratite korake na prethodnoj strani da biste
pristupili svakom režimu i izabrali Display Setup
(Podešenje prikaza) koje podržava vaš TV aparat.
28
HDMI / nije povezan
VIDEO mod
 Ako su vraćena fabrička podešenja, svi
korisnički podaci, koji su sačuvani u BD
podacima, biće obrisani.
 Blu-ray disk mora da ima opciju za 24 frejma
da bi se koristio režim Filmskog frejma (24Fs).
 Ako su povezani i HDMI i komponentni
konektori i ako trenutno gledate komponentni
izlaz, zavisno od vašeg televizora postoji razlika
u rezoluciji prema tabeli i stvarnoj rezoluciji.
 Ako funkcija automatske detekcije HDMI ne
funkcioniše, onda ne možete da izaberete
rezoluciju 1080p ili filmsku sliku (24 Fs).
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 28
2010-03-03
6:20:57
03
Podešavanje
HDMI format
Progresivni mod
Možete da optimizujete postavku boje za HDMI izlaz.
Izaberite Type (tip) povezanog uređaja.
Podesite da biste poboljšali kvalitet slike kada
gledate DVD diskove.
• TV : Izaberite ako je povezan na TV aparat
preko HDMI.
• Monitor : Izaberite ako je povezan na monitor
preko HDMI.
• Auto : Izaberite kako bi proizvod automatski
podesio najbolju sliku za DVD koji gledate.
✎ NAPOMENA
 Televizor ili monitor moraju da se povežu sa
proizvodom pre nego što izaberete ovu opciju.
Filmski frejm (24Fs)
Postavljanje opcije Movie Frame (24Fs) (Filmski
frejm (24Fs)) na On (Uklj.) omogućava vam da
podesite HDMI izlaz proizvoda na 24 frejma u
sekundi za bolji kvalitet slike.
Možete da uživate u opciji Movie Frame (24Fs)
(Filmski frejm (24Fs) jedino sa TV aparatima koji
podržavaju ovu brzinu frejmova. Ovaj meni se
može izabrati samo za režime izlazne rezolucije od
1080i ili 1080p HDMI.
• Off : Funkcija Filmski frejm (24Fs) neće raditi.
• On : Funkcija Filmski frejm (24Fs) će raditi.
✎ NAPOMENA
 Mogu biti obuhvaćena dva tipa brzine frejmova,
što zavisi od diska: Filmski materijal (24 frejmova)
i video materijal (30 frejmova). Prilikom
prebacivanja postavke sa filmskog (24 frejmova)
na video (30 frejmova) materijal i obrnuto, ekran
može da trepće nekoliko sekundi.
 Ako vaš televizor ne podržava funkciju Movie
Frame (24Fs) (Filmski frejm (24Fs)), prikazaće
se iskačuća poruka.
• Video : Izaberite za najbolji kvalitet slike sa
koncerta ili TV emisije na DVD-u
Mod nepokretne slike
Podesite tip slike koja se prikazuje kada pauzirate
DVD reprodukciju.
• Auto: Automatski podešava najbolju
nepokretnu sliku u zavisnosti od sadržaja.
• Frame : Izaberite kada pauzirate scenu sa
malo akcije.
• Field : Izaberite kada pauzirate scenu sa
mnogo akcije.
HDMI dubina boja
Podesite da biste sa HDMI OUT konektora poslali
sa Deep Color (Dubina boja) ili ne. Opcija Deep
Color (Dubina boja) omogućava precizniju
reprodukciju boja sa većom dubinom boja.
• Auto: Na povezani televizor koji podržava
funkciju HDMI Deep Color (HDMI dubina boja)
slika će biti poslata sa Deep Color (Dubina boja).
• Off : Slika će biti poslata bez Dubina boja.
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 29
29
2010-03-03
6:20:57
Podešavanje
Rastojanje
Audio
Ako zvučnici ne mogu da se postave na jednakim
rastojanjima od mesta za slušanje, možete da
podesite vreme kašnjenja audio signala iz
prednjih i subwoofer zvučnika.
Podešavanje zvučnika
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Speaker Setting
|
Level
Distance
Test tone
:
• Rastojanje zvučnika možete da podesite
između 0,3m(30,48cm) i 9,0m(30ft).
Off
Settings
s Select
r Return
Nivo
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Distance
: ◄ 10ft (3.0m) |
: 10ft (3.0m)
: 10ft (3.0m)
:
Off
Front L
Front R
Subwoofer
Test Tone
<Change s Select r Return
Možete da podesite simetriju i nivo za svaki
zvučnik.
Podešavanje nivoa prednjeg/subwoofer
zvučnika
• Nivo jačine zvuka se može podešavati u
koracima od +6 dB do -6 dB.
• Zvuk se pojačava prema +6 dB, a utišava
prema -6 dB.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Level
Front L
Front R
Subwoofer
Test Tone
:
:
:
:
◄ 0 dB |
0 dB
0 dB
Off
<Change s Select r Return
Tonska proba
Koristite funkciju tonske probe da proverite veze
zvučnika.
Pritiskajte tastere ◄, ► kako biste izabrali opciju
All.
• Tonska proba će biti poslata redom na Prednji
levi Prednji desni Subwoofer zvučnik
tako da se možete uveriti da su zvučnici pravilno
podešeni.
Da biste završili tonsku probu, pritiskajte tastere
◄, ► da izaberete Off.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Speaker Setting
Level
Distance
Test Tone
:◄
All
|
<Change s Select r Return
✎ NAPOMENA
 Kada je opcija HDMI Audio UKLJUČEN
(zvuk se čuje preko TV zvučnika), funkcija
tonske probe nije dostupna.
30
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 30
2010-03-03
6:20:57
03
Digitalni izlaz
Optimalni EQ automatski zavisi od regiona.
• Off : Isključite EQ optimizator.
• On : Uključite EQ optimizator.
Postavite Digital Output (Digitalni izlaz) u zavisnosti
od povezanog prijemnika. (Za više detalja
pogledajte deo o digitalnom izlaz na narednoj strani)
HDMI audio
Svi audio signali koji se prenose preko HDMI
kabla mogu da se uključuju i isključuju.
• Off : Video signal se prenosi samo preko HDMI
kabla za povezivanje, a zvuk se isporučuje
samo preko zvučnika proizvoda.
• On : I video i audio signali se prenose preko
HDMI kabla za povezivanje, a zvuk se isporučuje
samo preko zvučnika vašeg televizora.
✎ NAPOMENA
 HDMI audio se automatski spušta na 2-kanalni
za TV zvučnike.
Podešavanje
EQ optimizator
• PCM
• Bistream(Re-encode)
• Bistream(Audiophile)
Blu-ray diskovi mogu da sadrže tri audio toka bitova.
- Primary Audio (Primarni audio): Audio filmska
podloga glavne opcije
- Secondary Audio (Sekundarni audio): Dodatna
filmska podloga, kao što su komentari režisera
ili glumca.
- Interactive Audio (Interaktivni audio) : Kad se
izabere, čuće se interaktivni zvuci.
Interaktivni audio se razlikuje na svakom Blu-ray
disku.
✎ NAPOMENA
 Obavezno izaberite korektan Digital Output (Digitalni
izlaz) ili nećete čuti zvuk ili ćete čuti jak šum.
 Ako HDMI uređaj (prijemnik, TV) nije kompatibilan
sa komprimovanim formatima (Dolby digital, DTS),
audio signal se isporučuje kao PCM.
 Kod standardnig DVD diskova čuće se
Sekundarni audio ili audio Efekt
 Neki Blu-ray diskovi nemaju sekundarni audio i
audio efekte.
 Ovo podešavanje opcije Digital Output (Digitalni
izlaz) ne utiče na analogni (L/D) ili HDMI audio izlaz
ka vašem televizoru.
Ono utiče na optički i HDMI audio izlaz kada je
povezan na prijemnik.
 AKo reprodukujete MPEG audio filmske podloge,
audio signal isporučuje PCM bez obzira na
izabrane opcije za Digitalni izlaz (PCM ili Bitstream
(tok bitova)).
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 31
31
2010-03-03
6:21:00
Podešavanje
Izbor digitalnog izlaza
Setup
PCM
Povezivanje
Audio tok
bitova na
Blu-ray disku
Audio tok bitova
na DVD-u
Definicija za
Blu-ray disk
32
Bitstream
(Audiophile)
Bitstream (Re-encode)
HDMI prijemnik
Optički
PCM
Up to 7.1ch
PCM 2-kanalni
HDMI prijemnik ili optički HDMI prijemnik
DTS re-encoded
PCM
PCM 2-kanalni
Optički
Dolby Digital
Up to 5.1ch
PCM 2-kanalni
DTS re-encoded
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Up to 7.1ch
PCM 2-kanalni
DTS re-encoded
Dolby Digital Plus
Dolby Digital
Dolby TrueHD
Up to 7.1ch
PCM 2-kanalni
DTS re-encoded
Dolby TrueHD
Dolby Digital
DTS
DTS
Up to 6.1ch
PCM 2-kanalni
DTS re-encoded
DTS
DTS-HD HRA
Up to 7.1ch
PCM 2-kanalni
DTS re-encoded
DTS-HD HRA
DTS
DTS-HD MA
Up to 7.1ch
PCM 2-kanalni
DTS re-encoded
DTS-HD MA
DTS
PCM
PCM 2ch
PCM 2-kanalni
PCM 2-kanalni
PCM 2-kanalni
PCM 2-kanalni
Dolby Digital
Up to 5.1ch
PCM 2-kanalni
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
Up to 6.1ch
PCM 2-kanalni
DTS
DTS
DTS
Bilo koja
Zajedno dekoduje tokove bitova za
primarni, sekundarni audio i audio
efekte u PCM audio signal.
Isporučuje samo primarnu audio filmsku
Zajedno dekoduje tokove bitova za
podlogu (glavna muzička podloga filma)
primarni, sekundarni audio i audio
tako da vaš prijemnik može da dekodira
efekte u PCM audio signal, a zatim
audio tok bitova. Nećete čuti sekundarni
rekodira PCM audio u DTS tok bitova.
audio i audio efekte.
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 32
2010-03-03
6:21:00
03
Anynet+ (HDMI-CEC)
Možete da slušate utišano a da ipak jasno čujete dijalog.
Anynet+ je praktična funkcija koja nudi povezani rad
ovog uređaja preko drugih Samsungovih proizvoda
sa Anynet+ funkcijom.
Da biste koristili ovu funkciju, povežite proizvod sa
Samsung TV aparatom pomoću HDMI kabla.
Ovim proizvodom možete upravljati pomoću
daljinskog upravljača Samsung televizora, a disk
možete pokrenuti jednostavno pritiskom na taster
REPRODUKCIJA (►) na daljinskom upravljaču
televizora.
Za više informacija, pogledajte korisničko
uputstvo za televizor.
Ova opcija je aktivna samo kada se detektuje Dolby
Digital signal.
• Off : Možete da uživate u filmu sa standardnim
dinamičkim opsegom.
• On : Kada se filmska podloga reprodukuje sa
smanjenom jačinom zvuka ili sa malih zvučnika,
sistem može da primeni odgovarajuću
kompresiju kako bi tiši sadržaj učinio primetnijim
i sprečio previše glasne dramske prelaze.
AV sinhr.
Video zapis može da se čini sporiji od audio
zapisa ako je proizvod povezan na digitalni TV
aparat. Ako se to desi, podesite vreme kašnjenja
zvuka tako da odgovara video zapisu.
• Možete da podesite vreme kašnjenja zvuka od
0 ms do 300 ms. Postavite ga na optimalnu
vrednost.
Sistem
Početna podešavanja
Korišćenjem stavke Početna podešavanja, možete
da podesite jezik, TV proporcija, Mrežna podešenja
itd.
Za više informacija o ovim podešavanjima, pogledajte
odgovarajući deo u ovom korisničkom uputstvu.
Internet@TV Screen Size
Podesite Internet@TV ekran na optimalnu veličinu.
• Size 1 : Prikazuje manje ikone aplikacija, možete
videti neke crne trake uz bočne ivice ekrana.
• Size 2 : Prikazuje normalne ikone aplikacija,
slika može biti prevelika za vaš TV ekran.
• Size 3 : Prikazuje veće ikone aplikacija, slika
može biti prevelika za vaš TV ekran.
• Off : Anynet+ funkcije neće raditi.
• On : Anynet+ funkcije će raditi.
✎ NAPOMENA
 Ova funkcija nije na raspolaganju ako HDMI
kabl ne podržava CEC.
 Ako vaš Samsung TV ima logo n , onda
podržava Anynet+ funkciju.
 Zavisno od vašeg TV aparata, izvesne rezolucije
HDMI izlaza možda neće funkcionisati.
Molimo da pogledate korisničko uputstvo za
vaš TV aparat.
Upravljanje BD podacima
Omogućava vam da upravljate sadržajima preuzetim
sa Blu-ray diska koji podržava BD-LIVE servis.
Možete proveriti informacije o uređaju uključujući
kapacitet memorije, obrisati BD podatke ili
promeniti flash memorijski uređaj.
* Morate da umetnete USB memorijski uređaj od
najmanje 1GB u jedan od USB priključaka
(Wireless LAN (Bežični LAN konektor) takođe
funkcioniše kao USB priključak.) da biste preuzeli
sadržaj sa BD-LIVE.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Menu :
BDOn-Screen
Data Management
Disc Menu: External Flash: Memory
Current Device
Total Size Audio
: 955MB
Subtitle : 949MB
Available Size
Delete BD Data
Change Device
:
:
|
: External Flash Memory
s Select
r Return
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 33
Podešavanje
Kontrola dinamičkog opsega
33
2010-03-03
6:21:00
Podešavanje
Opis informacija o uređaju (memoriji) na proizvodu
DivX (R) registracija
• Total Size : Ukupan kapacitet uređaja(memorije).
• Available Size : Dostupan kapacitet uređaja(memorije).
Pogledajte DivX(R) VOD registracioni kod da biste
kupili i reprodukovali DivX(R) VOD sadržaj.
✎ NAPOMENA
 U modu spoljašnje memorije, reprodukcija diska




će biti prekinuta ukoliko u toku reprodukcije
odspojite USB uređaj.
Podržani su samo USB uređaji formatirani u
FAT sistemu datoteka (DOS 8.3 oznaka
logičkog diska) i preporučujemo korišćenje
USB uređaja koji podržava protokol USB 2.0 i
brzinu čitanja/upisa od 4 MB ili više.
USB HDD uređaj se ne može koristiti za
memorisanje BD podataka (BD-LIVE).
Funkcija Resume Play (Nastavak reprodukcije)
možda neće funkcionisati nakon formatiranja
memorijskog uređaja.
Ukupan kapacitet upravljanja BD podacima
može se razlikovati, što zavisi od verzije softvera.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Initial Setting
Disc Menu
:
DivX(R)
AudioVideo On Demand:
Your registration
Subtitlecode is : XXXXXXXXXX
:
To learn more visit www.divx.com/vod
OK
✎ NAPOMENA
 Ova opcija nije aktivirana ako ste izabrali OK.
Da biste aktivirali ovu opciju, aktivirajte DivX(R)
Deactivation (DivX(R) deaktivacija).
Sat
DivX (R) deaktivacija
Podesite vremenske funkcije.
Izaberite da biste dobili novi registracioni kod.
Settings
Settings
Display
On-Screen
ClockMenu :
:
Audio Clock Mode Disc Menu
: Auto
|
Audio
:
System Clock Set
Network Time Zone Subtitle : GMT + 0:00:
LanguageDST
: Off
Security
General
> Move s Select r Return
Support
• Clock Mode : Možete postaviti opciju Auto ili
Manual.
Ako izaberete opciju Manual, aktiviraće se meni
Clock Set a deaktivirati DST.
• Clock Set : Trenutno vreme i datum možete
zadati ručno.
• Time Zone : Možete da zadate vremensku
zonu za vaše mesto.
• DST : Za DST (Letnje/Zimsko vreme) možete
da podesite 1 hour (1 sat), 2 hour (2 sata) i off
(isklj.).
34
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Initial Setting
Disc Menu
:
Audio
:
Subtitle
:
Do you want
to deactivate your device?
Yes
No
✎ NAPOMENA
 Ova funkcija se može koristiti kada je
deaktivirana funkcija DivX(R) registracije.
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 34
2010-03-03
6:21:01
03
Da biste počeli sa uspostavljanjem veze vašeg
proizvoda sa mrežom, postupite na sledeći način.
1. U glavnom meniju, pritiskajte tastere ◄► da
biste izabrali Settings, a zatim pritisnite taster
ENTER.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete Network,
a zatim pritisnite taster ENTER.
3. Pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete Network
Settings, a zatim pritisnite taster ENTER.
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete Network
Type, a zatim pritisnite taster ENTER.
5. Pritiskajte tastere ▲▼ da izaberete Wired ili
Wireless, a zatim pritisnite taster ENTER.
6. Idite na sledeći odeljak.
Mrežna podešenja
Molimo da kontaktirate vašeg dobavljača internet
usluga da biste saznali da li je vaša IP adresa statička
ili dinamička. Ako je dinamička, preporučujemo da
koristite postavku Auto (Aut.). To je najjednostavnije
i funkcionisaće u većini slučajeva. Ako je statička,
morate da upotrebite proceduru za ručno podešavanje.
Uputstva za kablovske mreže navedene su u nastavku.
Uputstva za bežične mreže data su posle uputstava za
kablovske mreže.
Kablovska mreža
1. U meniju Network Settings (Mrežna
podešenja), pritiskajte tastere ▲▼ da biste
izabrali Network Settings, a zatim pritisnite
taster ENTER.
Pojaviće se ekran Internet Podešavanje
internet protokola.
2. Pritisnite taster ►, a zatim izaberite Auto ili
Manual, a zatim pritisnite taster ENTER.
Uspostavljanje kablovske veze – Auto
1. Ako ste odabrali Auto, mrežna funkcija
automatski pribavlja i popunjava vrednosti za
IP Address (IP adresa), Subnet Mask (Maska
podmreže) itd.
Podešavanje
Podešavanje mreže
Settings
Network Settings
Display
On-Screen Menu
Internet Protocol Setup : Auto
Audio
Disc Menu
0
IP Address
: 0
System
Audio
0
Subnet Mask
: 0
Subtitle
Network
0
Gateway
: 0
Language
DNS
: Auto
Security
0
DNS Server
: 0
General
Support
> Move
" Select
:
:
0
:
0
:
0
0
0
0
0
0
' Return
2. Pošto mrežna funkcija pribavi mrežne
vrednosti, pritisnite taster RETURN.
Zatim pokrenite Network Test (Test mreže)
da biste proverili da li je proizvod povezan sa
vašom mrežom (vidi stranu 38).
3. Ako mrežna funkcija ne pribavi mrežne
vrednosti ili ste izabrali opciju Ručno, idite na
uputstva za ručno podešavanje.
Uspostavljanje kablovske veze – Ručno
Ako automatsko podešavanje ne funkcioniše,
biće potrebno da vrednosti za mrežna podešenja
podesite ručno.
Vrednosti za podešavanje mreže se većine računara
sa operativnim sistemom Windows mogu dobiti na
sledeći način.
1. Desnim tasterom miša kliknite na ikonu
Mreža u donjem desnom uglu ekrana.
2. U iskačućem meniju kliknite na Status.
3. Na prikazanom dijalogu kliknite na karticu
Podrška.
4. U kartici Podrška kliknite na taster Detalji.
Prikazaće se mrežna podešenja.
Da biste ušli u mrežna podešenja kod vašeg
proizvoda, postupite na sledeći način:
1. Na ekranu Internet Podešavanje internet
protokola, pritisnite taster ENTER.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
Manual, a zatim pritisnite taster ENTER.
3. Pritisnite taster ▼ da dođete na prvo polje za
unos (IP adresa).
✎ NAPOMENA
 Ovaj proces može da potraje do pet minuta.
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 35
35
2010-03-03
6:21:02
Podešavanje
Settings
Network Settings
Display
On-Screen Menu
Internet Protocol Setup : Manual
Audio
Disc Menu
0
IP Address
: 0
System
Audio
Subnet Mask
: 255 255
Subtitle
Network
0
Gateway
: 0
Language
DNS
: Manual
Security
0
DNS Server
: 0
General
Support
> Move
" Select
:
:
0
:
255
:
0
2.
Pritisnite CRVENI(A) taster na daljinskom
upravljaču.
3.
Pritisnite taster PBC (WPS) na vašem ruteru
u roku od dva minuta. Vaš proizvod će
prikazati ekran Izbor mreže, automatski će
pribaviti sve vrednosti mrežnih podešenja i
povezati vas sa mrežom. Kada se to obavi,
prikazaće se taster OK. Pritisnite taster
ENTER na daljinskom upravljaču.
4.
Nakon uspostavljanja veze sa mrežom,
pritisnite taster RETURN da zatvorite ekran
Mrežna podešenja.
0
0
0
0
0
' Return
4.
Za unos brojeva koristite numeričke tastere
na daljinskom upravljaču.
5. Kada bilo koje polje završite, upotrebite
taster ► da pređete na naredno polje.
Takođe, možete da koristite druge tastere sa
strelicama za pomeranje nagore, nadole i unazad.
6. Unesite vrednosti za IP Address, Subnet
Mask i Gateway.
7. Pritisnite taster ▼ da pređete na DNS.
8. Pritisnite taster ▼ da dođete na prvo DNS
polje za unos. Brojke unesite kao što je
opisano gore.
9. Pritisnite taster RETURN na daljinskom
upravljaču.
10. Pokrenite Test mreže da biste proverili da li
je proizvod povezan sa vašom mrežom
(vidi stranu 38).
Wireless Network (Bežična mreža)
Bežičnu mrežu možete da podesite na tri načina:
• Koristeći PBC (WPS)
• Koristeći funkciju Auto Network Search
(Automatsko traženje mreže)
• Ručno.
Svi načini su opisani u nastavku.
Uspostavljanje veze sa bežičnom mrežom
- PBC (WPS)
Najlakši način da se podesi veza sa bežičnom
mrežom je korišćenje PBC (WPS) funkcije.
Ako vaš bežični ruter ima taster PBC (WPS),
postupite na sledeći način:
1.
U meniju Mrežna podešenja, pritiskajte
tastere ▲▼ da biste izabrali Network
Settings, a zatim pritisnite taster ENTER.
Pojaviće se ekran Podešavanje internet protokola.
36
Uspostavljanje veze sa bežičnom mrežom
– Automatsko traženje mreže
Većina bežičnih mreža ima opcionalni sigurnosni
sistem koji zahteva uređaje koji pristupaju mreži da bi
preneli šifrovani sigurnosni kod koji se naziva Access
(Pristupni) ili Security Key (Sigurnosni ključ). Security
Key (Sigurnosni ključ) se bazira na fazi za pristup, koja
je obično reč ili niz brojki i slova određene dužine, a od
vas se traži da je unesete kada podešavate bezbednost
vaše bežične mreže. Ako koristite ovaj način za
uspostavljanje veze sa mrežom i ako imate sigurnosni
ključ za vašu bežičnu mrežu, moraćete da unesete tu
frazu za pristup tokom procesa podešavanja.
 Uspostavljanje veze sa mrežom
Da biste počeli sa podešavanjem bežične veze
korišćenjem funkcije Automatsko traženje mreže,
postupite na sledeći način:
1.
U meniju Mrežna podešenja, pritiskajte
tastere ▲▼ da biste izabrali Network
Settings, a zatim pritisnite taster ENTER.
Pojaviće se ekran Podešavanje internet
protokola.
2.
Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
Internet Protocol Setup, a zatim pritisnite
taster ENTER.
3.
Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Auto
ili Manual, a zatim pritisnite taster ENTER.
4.
Ako ste izabrali Auto, pritisnite taster ▲ da
biste došli na Access Point Selection, a
zatim pritisnite taster ENTER.
Mrežna funkcija traži dostupne bežične mreže.
Kada završi, prikazuje spisak dostupnih mreža.
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 36
2010-03-03
6:21:03
03
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Network Settings
Network Selection
Connecting to network.
Network Name(SSID) : shj
Stop
" Select
' Return
Podešavanje
10. Kada završite, pritisnite ŽUTI(C) taster na
vašem daljinskom upravljaču ili pređite na
taster Done, a zatim pritisnite taster ENTER.
Pojavljuje se ekran za povezivanje mreže.
Settings
11. Saćekajte dok se ne prikaže poruka za potvrdu
povezivanja, a zatim pritisnite taster ENTER.
Ponovo se pojavljuje ekran Mrežna podešenja.
12. Da biste testirali vezu, pritisnite taster ▼ da
biste izabrali Network Test, a zatim pritisnite
taster ENTER.
5.
6.
7.
8.
U spisku mreža, pritiskajte tastere ▲▼ da
biste izabrali mrežu, a zatim pritisnite taster
ENTER.
Ako se prikaže iskačuća poruka za PIN/
Security (Sigurnosni), idite na korak 7. Ako
se pojavi ekran za povezivanje sa mrežom,
idite na korak 11.
Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali PIN ili
Security (Sigurnosni).
Kod većine kućnih mreža treba da izaberete
Security (Sigurnosni) (za sigurnosni ključ)
Na ekranu Sigurnosni, unesite frazu za
pristup vašoj mreži.
✎ NAPOMENA
 Frazu za pristup bi trebalo da nađete na
nekom od instalacionih ekrana koje ste koristili
prilikom instalacije svog rutera ili modema.
9.
Za unos fraze za pristup, vodite računa o
sledećim opštim uputstvima:
• Za unos brojeva koristite numeričke
tastere na daljinskom upravljaču.
• Koristite tastere sa strelicama na vašem
daljinskom upravljaču da biste prešli na
željeni taster na ekranu Sigurnosni ključ.
• Da biste uneli slova, pređite na taster označen
sa a/A/1/ a zatim pritisnite taster ENTER.
Svaki put kada pritisnete taster ENTER,
menjate vrstu znakova koje unosite (a/A/1/ ).
• Da biste uneli slovo, pritisnite numerički
taster koji odgovara tom slovu. Pritisnite
taster više puta da promenite slovo.
• Da biste obrisali poslednje slovo ili broj
koji ste uneli, pređite na taster Delete, a
zatim pritisnite taster ENTER.
• Da biste uklonili sve brojke i slova koje ste
uneli, pređite na taster Poništiti, a zatim
pritisnite taster ENTER. Takođe,.možete
samo pritisnuti CRVENI(A) taster na vašem
daljinskom upravljaču.
Uspostavljanje veze sa bežičnom mrežom - Ručno
Ako automatsko podešavanje ne funkcioniše, biće
potrebno da vrednosti za mrežna podešenja unesete ručno.
Vrednosti za podešavanje mreže se većine računara sa
operativnim sistemom Windows mogu dobiti na sledeći
način.
1.
Desnim tasterom miša kliknite na ikonu
Mreža u donjem desnom uglu ekrana.
2.
U iskačućem meniju kliknite na Status.
3.
Na prikazanom dijalogu kliknite na karticu
Podrška.
4.
U kartici Podrška kliknite na taster Detalji.
Da biste ušli u mrežna podešenja kod vašeg
proizvoda, postupite na sledeći način:
1.
Na ekranu Podešavanje internet protokola,
pritisnite taster ENTER.
2.
Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
Manual, a zatim pritisnite taster ENTER.
3.
Pritisnite taster ▼ da dođete na prvo polje
za unos (IP adresa).
4.
Za unos brojeva koristite numeričke tastere.
Settings
Network Settings
Display
On-Screen Menu :
Access Point Selection : Not Selected
Audio
Disc Menu
:
Internet Protocol Setup : Manual
System
Audio
:
0
0
IP Address
: 0
Network
Subtitle
:
Subnet Mask
: 255 255 255
Language
0
0
Gateway
: 0
Security
DNS
: Manual
General
0
0
DNS Server
: 0
Support
a PBC (WPS) > Move
0
0
0
0
" Select ' Return
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 37
37
2010-03-03
6:21:04
Podešavanje
5.
6.
Kada bilo koje polje završite, upotrebite
taster ► da pređete na naredno polje.
Takođe, možete da koristite druge tastere
sa strelicama za pomeranje nagore, nadole i
unazad.
Unesite vrednosti za IP Address, Subnet
Mask i Gateway.
7.
Pritisnite taster ▼ da pređete na DNS.
8.
Pritisnite taster ▼ da dođete na prvo DNS polje
za unos. Brojke unesite kao što je opisano gore.
9.
Kada završite, pritisnite taster ▲ za povratak na
Access Point Selection (Izbor pristupne tačke).
Izaberite mrežu, a zatim pritisnite taster ENTER.
10. Idite na korak 6 u proceduri za automatsko
uspostavljanje veze sa bežičnom mrežom i
pratite dalja uputstva.
Test mreže
Koristite ovaj meni za povezivanje kablovske
mreže ili proverite da li vaša mrežna konekcija
funkcioniše ili ne.
BD-LIVE internet veza
Podesite da biste omogućili internet vezu kada se
koristi BD-LIVE servis.
• Allow (All) : Internet veza će biti dozvoljena za
sve BD-LIVE sadržaje.
• Allow (Valid Only) : Internet veza će biti
omogućena samo za sadržaje BD-LIVE opcije
koja poseduje ispravan sertifikat.
• Prohibit : Internet veza će biti onemogućena
za bilo kakav BD LIVE sadržaj.
✎ NAPOMENA
 Šta je sertifikat validnosti?
Kada proizvod koristi BD-LIVE da bi serveru
poslao podatke diska i zahtev za proveru
diska, server koristi prenete podatke da bi
proverio da li je disk validan, a zatim proizvodu
šalje sertifikat.
 Dok koristite BD-LIVE sadržaje Internet veza
može biti ograničena.
Settings
Display
On-Screen
NetworkMenu
Test :
Audio
Disc Menu
:
MAC Address (00:00:00:00:00:00)
System
Audio
:
IP Address,Subnet Mask,Gateway,DNS Server
Network
Subtitle
:
Gateway Ping
Language Internet Service Test
Security
Network testing...
General
Support
Status mreže
Proverite da li je veza sa mrežom i Internetom
uspostavljena.
38
Jezik
Možete da odaberete jezik koji želite za glavni
meni, meni diska itd.
• On-Screen Menu : Izaberite jezik za prikaze na
ekranu.
• Disc Menu : Izaberite jezik za prikaze na
meniju diska.
• Audio : Izaberite jezik za audio diska.
• Subtitle : Izaberite jezik za titlove diska.
✎ NAPOMENA
 Izabrani jezik će se pojaviti samo ako ga
podržava disk.
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 38
2010-03-03
6:21:05
03
Podešavanje
Sigurnost
Opšte
Kada prvi put aktivirate ovaj meni, prikazaće se
ekran za podešavanje lozinke.
Pomoću numeričkih tastera upišite 4-cifrenu lozinku
koju želite. (Podrazumevana lozinka je 0000.)
Roditeljska kontrola
Pozadina
Promenite temu pozadine na ekranu menija.
Settings
Ova funkcija radi sa Blu-ray / DVD diskovima kojima je
dodeljen rejting i koji vam pomaže da kontrolišete
tipove Blu-ray / DVD diskova koje gleda vaša porodica.
Odaberite nivo rejtinga koji želite da postavite.
Veliki broj znači da je program samo za odrasle. Na
primer, ako izabete neki nivo do Nivoa 6, diskovi
koji sadrže Nivo 7, 8 se neće reprodukovati.
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Background
Parental Rating
: Off
Change Password
Skin 1
Skin 2
Skin 3
Skin 4
Skin 5
> Move
s Select
r Return
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Parental Rating
Change Password
Off
8(Adults)
6
5
4
▼
Menjanje lozinke
Promenite 4-cifrenu lozinku koju koristite za
pristup sigurnosnim funkcijama.
Settings
Display
Audio
System
Network
Language
Security
General
Support
Štednja energije
7
Change Password
Enter the password
Enter Pin r Return
Možete da smanjite potrošnju struje tako što ćete
podesiti prednju ploču da se automatski isključi
ako 5 sekundi nema aktivnosti.
• Off : Funkcija štednje energije se ne koristi.
• On : Prednja ploča će se automatski isključiti ako
nema nikakvih aktivnosti u roku od 5 sekundi.
Displej na prednjoj ploči
Podesite osvetljenost displeja na prednjoj ploči.
• Auto : Zatamnjuje tokom reprodukcije.
• Dim : Zatamnjuje prozor displeja.
• Bright : Osvetljava prozor displeja.
Zvuk pri uključivanju i isključivanju
Slušajte melodiju kada se proizvod uključuje i
isključuje.
• Off : Isključite zvuk pri uključivanju.
• On : Uključite zvuk pri uključivanju.
Ako ste zaboravili lozinku
1. Izvadite disk.
2. Pritisnite i držite pritisnut taster ZAUSTAVI
() na prednjoj ploči 5 sekundi ili duže.
Sve postavke će se vratiti na fabrička podešenja.
✎ NAPOMENA
 Ako su vraćena fabrička podešenja, svi korisnički
podaci, koji su sačuvani u BD podacima, biće obrisani.
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 39
39
2010-03-03
6:21:06
Podešavanje
Podrška
Nadogradnja softvera
Ovaj meni vam omogućava da nadogradite softver
radi poboljšanja performansi ili dodatnih usluga.
Možete da proverite trenutnu verziju softvera, da
izvršite nadogradnju preko interneta i da podesite
Auto upgrade notification (Automatsko obaveštenje
o nadogradnji). Ako proizvod pravilno povezan na
mrežu kablom ili bežično, proizvod će se
automatski povezati na našu Samsung web lokaciju
svaki put kada se uključi i preuzeti datoteke za
ažuriranje ako postoji neka važeća nova verzija.
Settings
Display
Software Upgrade
Software
Audio
Disc MenuUpgrade :
System Current Version Audio : XXX-XXXXXXXXX
:
NetworkBy Internet
Subtitle
:
|
Language
Auto Upgrade Notification : On
Security
General
s Select r Return
Support
Softver možete da ažurirate i na neki od sledećih
načina: Ažuriranje softvera je isto kao u meniju By
Internet (Putem interneta).
• USB : Posetite www.samsung.com/
bluraysupport, a zatim preuzmite i sačuvajte
najnoviji softver (RUF datoteka) na USB flash
memoriju. Povežite USB fleš memoriju na USB
port proizvoda (fioka za disk mora biti prazna)
da biste ažurirali softver, a zatim sledite
uputstva data na ekranu.
• CD : Posetite www.samsung.com/bluraysupport,
preuzmite i upišite na disk najnoviji softver (RUF
datoteka). Stavite i reprodukujte disk u proizvodu
da biste pokrenuli ažuriranje, a zatim sledite
uputstva data na ekranu.
✎ NAPOMENA
 Ažuriranja softvera preko USB Host konektora
moraju se obaviti samo kada nije stavljen disk.
 Ako želite da otkažete nadogradnju za vreme
preuzimanja podataka za nadogradnju,
pritisnite taster ENTER.
 Kada se završi nadogradnja sistema, proverite
1. Da biste izabrali By Internet, pritisnite taster
ENTER.
Ako je novija verzija dostupna, pojaviće se
iskačuća poruka.
2. Ako odaberete Yes, proizvod će se
automatski isključiti pre ponovnog pokretanja.
(Nikad ne uključujte ručno.)
3. Pojaviće se iskačuća poruka o napredovanju
ažuriranja.
Kada se ažuriranje završi, proizvod će se
automatski isključiti.
4. Pritisnite taster POWER da uključite proizvod.
podatke o softveru u meniju Nadogradnja.
 Ne isključujte proizvoda u toku nadogradnje
sistema. U suprotnom, proizvod možda neće
ispravno funkcionisati.
 Kada koristite USB Host konektor za ažuriranje
softvera ne koristite druge USB uređaje, već
samo USB fleš stikove.
Kontakt sa kompanijom Samsung
Navedite informacije za kontakt radi pomoći u
vezi sa vašim proizvodom.
✎ NAPOMENA
 Ažuriranje će biti završeno kada se proizvod
isključi nakon ponovnog pokretanja. Pritisnite
taster POWER da uključite ažurirani proizvod
da biste ga koristili.
Nikad ne isključujte i ne uključujte proizvod
ručno tokom procesa ažuriranja.
 Samsung Electronics neće imati nikakvu
zakonsku odgovornost za neispravnost
proizvoda izazvanog nestabilnom vezom sa
internetom ili nemarnošću korisnika tokom
ažuriranja softvera.
40
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 40
2010-03-03
6:21:08
Reprodukcija
Struktura diska
Sadržaj diska je obično podeljen kao što je navedeno
u nastavku.
1. Pritisnite taster OTVARANJE/ZATVARANJE
( ) da otvorite fioku za disk.
2. Nežno stavite disk u fioku tako da nalepnica
na disku bude okrenuta nagore.
• Blu-ray disk, DVD-VIDEO
3. Pritisnite taster REPRODUKCIJA (►) ili taster
za OTVARANJE/ZATVARANJE ( ) da
zatvorite fioku za disk.
• Audio CD (CD-DA)
Tasteri za kontrolu reprodukovanja
naslov 1
poglavlje 1 poglavlje 2
numera 1
numera 2
poglavlje 1
naslov 2
poglavlje 2
poglavlje 3
numera 3
numera 4
numera 5
Osnovne funkcije
Reprodukovanje diska
04
Osnovne funkcije
• MP3, WMA, DivX, MKV i MP4
direktorijum (grupa) 1
direktorijum (grupa) 2
datoteka 1 datoteka 2 datoteka 1 datoteka 2 datoteka 3
REPRODUKCIJA ( ►) Počinje reprodukciju.
Zaustavlja reprodukciju.
• Ako se ovaj taster
pritisne jednom: Pozicija
zaustavljanja se memoriše.
• Ako se ovaj taster
pritisne dvaput: Pozicija
ZAUSTAVI (  )
zaustavljanja se ne
memoriše.
(Ova funkcija možda neće
funkcionisati sa nekim Blu-ray
diskovima (BD-J).)
PAUZIRANJE (  ) Pauzira reprodukciju.
✎ NAPOMENA
Korišćenje menija diska / menija naslova / skačućeg menija
Korišćenje menija diska
hZ
1. Tokom reprodukovanja pritisnite
taster DISC MENU na daljinskom
upravljaču.
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste
izabrali željenu stavku, a zatim
pritisnite taster ENTER.
DISC MENU
✎ NAPOMENA
 U zavisnosti od diska, stavke menija se mogu
razlikovati, a ovaj meni možda neće biti dostupan.
 Ako se pritisne pogrešno dugme, pojaviće se
poruka "Not Available".
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 41
41
2010-03-03
6:21:09
Osnovne funkcije
Korišćenje menija naslova
Korišćenje funkcija za pretragu i premotavanje
Z
1. Tokom repordukovanja pritisnite
taster TITLE MENU na daljinskom
upravljaču.
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da biste
izabrali željenu stavku, a zatim
pritisnite taster ENTER.
TITLE MENU
POPUP
Traženje određene scene
hzZyx
✎ NAPOMENA
 U zavisnosti od diska, stavke menija se mogu
razlikovati, a ovaj meni možda neće biti dostupan.
 Meni naslova biće prikazan samo ako postoje
najmanje dva naslova na disku.
Reprodukovanje liste naslova
z
1. Tokom reprodukovanja pritisnite
taster DISC MENU ili TITLE MENU .
DISC MENU
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste iz
Title List (Lista naslova) izabrali
stavku koju želite da reprodukujete,
a zatim pritisnite ENTER taster.
TITLE MENU
POPUP
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
)1
)4
(1
(4
)2
)5
(2
(5
)3
)6
(3
(6
DivX, MKV, MP4
)1
(1
)2
(2
)3
(3
)7
(7
✎ NAPOMENA
 U ovom režimu se ne čuje zvuk.
Premotavanje poglavlja
h
TITLE MENU
POPUP
2. Pritiskajte tastere ▲▼◄► ili taster
ENTER da biste izabrali željeni meni.
✎ NAPOMENA
 U zavisnosti od diska, stavke menija se mogu
razlikovati, a ovaj meni možda neće biti dostupan.
42
• U toku reprodukcije pritisnite taster PRETRAGU ().
Svaki put kada pritisnete taster PRETRAGU (),
brzina reprodukcije se menja na sledeći način.
• Za vraćanje na normalnu brzinu reprodukovanja,
pritisnite taster REPRODUKCIJA (►).
Korišćenje iskačućeg menija
1. Tokom reprodukovanja pritisnite taster
POPUP na daljinskom upravljaču.
Tokom reprodukcije možete brzo da pretražite
poglavlje ili numeru i da koristite funkciju
premotavanja za prelazak na sledeći deo.
hzZyx
• U toku reprodukcije pritisnite taster
PREMOTAVANJE (#$).
Ako pritisnete taster PREMOTAVANJE ($), on
se pomera na sledeće poglavlje.
Ako pritisnete taster PREMOTAVANJE (#), on
se prebacuje na početak poglavlja. Još jedan
pritisak na ovaj taster prebacuje ga na početak
prethodnog poglavlja.
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 42
2010-03-03
6:21:09
04
Osnovne funkcije
Usporena reprodukcija/Reprodukcija korak-po-korak
Repeat
Off
Usporena reprodukcija
hzZyx
• U modu pauze, pritisnite taster PRETRAGU ().
Ako pritisnete taster PRETRAGU (), brzina
reprodukcije se smanjuje na
* 1/8 * 1/4 * 1/2
• Za vraćanje na normalnu brzinu reprodukovanja,
pritisnite taster REPRODUKCIJA (► ).
3. Za povratak na normalnu reprodukciju,
pritisnite taster REPEAT.
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Off , a
zatim pritisnite taster ENTER.
✎ NAPOMENA
 U zavisnosti od diska, funkcija ponavljanja
možda neće biti dostupna.
✎ NAPOMENA
Ponavljanje deonice
 U sporom režimu se ne čuje zvuk.
 Spora reprodukcija funkcioniše samo za
premotavanje unapred.
hzZy
Reprodukcija korak-po-korak
hzZyx
• U modu pauze, pritisnite taster PAUZIRANJE (  ).
Svaki put kada se pritisne taster PAUZIRANJE (  ),
pojaviće se novi frejm.
• Za vraćanje na normalnu brzinu reprodukovanja,
pritisnite taster REPRODUKCIJA ( ► ).
REPEAT
1. Tokom reprodukovanja, pritisnite
taster REPEAT na daljinskom
upravljaču.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
Repeat A-B.
Repeat
REPEAT A-B : Off
s Mark A
✎ NAPOMENA
 U koračnom režimu se ne čuje zvuk.
 Reprodukcija korak-po-korak funkcioniše
samo za premotavanje unapred.
3. Pritisnite taster ENTER na mestu od kog
želite da počne ponavljanje reprodukcije (A).
4. Pritisnite taster ENTER na mestu na kom želite
da se završi ponavljanje reprodukcije (B).
Ponavljanje reprodukcije
Ponavljanje poglavlja ili naslova
5. Za povratak na normalnu reprodukciju,
pritisnite taster REPEAT.
6. Pritisnite taster ENTER.
hzZy ✎ NAPOMENA
 Ako postavite tačku (B) pre nego što prođe 5
Ponovite naslov ili poglavlje diska.
1. Tokom reprodukovanja, pritisnite taster
REPEAT na daljinskom upravljaču.
REPEAT
sekundi reprodukcije, pojaviće se poruka o
zabrani.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste
izabrali Chapter ili Title, a zatim
pritisnite taster ENTER.
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 43
43
2010-03-03
6:21:10
Osnovne funkcije
 Informacije o primarnom / sekundarnom modu
Korišćenje tastera TOOLS
Tokom reprodukcije, možete koristiti
meni diska pritiskom na taster TOOLS.
TOOLS
• Ekran menija TOOLS
Tools
Title
:
1/1
Chapter
4/21
Playing Time
:
00:12:06
Repeat
Audio
: 1/7 ENG Multi CH
Subtitle
:
1/6 ENG
Angle
:
1/1
BONUSVIEW Video :
Off
BONUSVIEW Audio :
0/1 Off
takođe će biti prikazane ako se trenutni naslov
Blu-ray diska nalazi u BONUSVIEW delu.
Koristite taster ◄► za prebacivanje iz
primarnog u sekundarni audio mod i obrnuto.
 Ova funkcija zavisi od toga koji audio jezici su
kodirani na disku i možda neće biti dostupna.
 Blu-ray disk može da sadrži do 32 audio
jezika, a DVD do 8.
 Neki Blu-ray diskovi mogu da vam dozvole da
izaberete višekanalni LPCM ili Dolby digitalne
audio podloge na engleskom jeziku.
Picture Setting
< Change " Select
✎ NAPOMENA
▪ U zavisnosti od diska, meni TOOLS se može
razlikovati.
Biranje jezika titla
hZx
1. U toku reprodukcije, pritisnite taster TOOLS.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Subtitle.
Direktni pristup željenoj sceni
3. Pritiskajte tastere ◄► da biste izabrali željeni
jezik titla.
hzZy ✎ NAPOMENA
1. U toku reprodukcije, pritisnite taster TOOLS.
 Zavisno od Blu-ray /DVD diskova, možda ćete morati
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Title,
Chapter ili Playing Time.

3. Unesite željeni Title, Chapter ili Playing Time
korišćenjem numeričkih tastera, a zatim
pritisnite taster ENTER.

Biranje audio jezika

hzZx
1. U toku reprodukcije, pritisnite taster TOOLS.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Audio.
3. Pritiskajte tastere ◄► da biste izabrali audio
jezik.


da promenite željeni titl u Disc Menu (Meni diska).
Pritisnite taster DISC MENU.
Ova funkcija zavisi od toga koji titlovi su
kodirani na disku i možda neće biti dostupna
na svim Blu-ray/DVD diskovima.
Blu-ray disk može da sadrži do 255 jezika
titlova, a DVD do 32.
Informacije o primarnom / sekundarnom modu
takođe će biti prikazane ako se trenutni naslov
Blu-ray diska nalazi u BONUSVIEW delu.
Ova funkcija istovremeno menja primarne i
sekundarne titlove.
Ukupan broj titlova predstavlja zbir primarnih
i sekundarnih titlova.
✎ NAPOMENA
 Indikator ◄► neće biti prikazan na ekranu ako
BONUSVIEW deo ne sadrži nijednu
BONUSVIEW audio postavku.
44
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 44
2010-03-03
6:21:12
04
x
• Morate da imate neko iskustvo sa izdvajanjem
video zapisa i uređivanjem da biste pravilno
koristili ovu funkciju.
• * Da biste koristili funkciju naslova, sačuvajte
datoteku opisa (*.smi) pod istim imenom koje
ima DivX datoteka (*.avi) i u istom direktorijumu.
Primer. Root Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Do 60 alfanumeričkih znakova ili 30 istočnoazijskih
znakova (2 bajta znakova kao što su korejski i kineski)
za ime datoteke.
Podešavanje BONUSVIEW-a
h
Funkcija BONUSVIEW vam omogućava da vidite
dodatni sadržaj (kao što su komentari) u malom
ekranskom prozoru tokom reprodukcije filma.
Osnovne funkcije
Funkcija naslova
Ova funkcija je dostupna samo kada disk ima
bonusview opciju.
Promena ugla kamere
hZ
Kada Blu-ray/DVD disk sadrži više uglova određene
scene, možete koristiti funkciju ANGLE (UGAO).
1. U toku reprodukcije, pritisnite taster TOOLS.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Angle.
3. Pritiskajte ◄► tastere da biste izabrali željeni
Ugao.
Biranje podešavanja slike
hzZy
Ova funkcija vam omogućava da podesite kvalitet
videa kada je povezivanje sa TV aparatom izvršeno
preko HDMI.
1. U toku reprodukcije, pritisnite taster TOOLS.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali Picture
Setting, a zatim pritisnite taster ENTER.
3. Pritiskajte tastere ◄► da biste izabrali Picture
Setting, a zatim pritisnite taster ENTER.
• Dynamic : Izaberite ovu postavku da
povećate oštrinu.
• Normal : Izaberite ovu postavku za većinu
aplikacija prikazivanja.
• Movie : Ovo je najbolja postavka za
gledanje filmova.
• User : Korisnik može da podesi oštrinu i
funkciju redukcije šuma.
Primarni audio/video
Sekundarni audio/video
1. U toku reprodukcije, pritisnite taster TOOLS.
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
BONUSVIEW Video ili BONUSVIEW Audio.
3. Pritiskajte tastere ◄► da biste izabrali željeni
bonusview.
✎ NAPOMENA
 Ako promenite BONUSVIEW Video,
BONUSVIEW Audio će se automatski
promeniti u skladu sa BONUSVIEW Video.
Tools
BONUSVIEW Video
Off
BONUSVIEW Audio :
0/1 Off
Picture Setting
< Change " Select
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 45
45
2010-03-03
6:21:15
Osnovne funkcije
Slušanje muzike
ow
Tasteri na daljinskom upravljaču
za reprodukciju muzike
RDS DISPLAY
@
Taster ENTER: Reprodukuje i pauzira izabranu
numeru.
8
Tasteri ◄► : Brza reprodukcija.
(osim za Audio CD (CD-DA))
9
Taster ZAUSTAVI: Zaustavlja numeru
(pesmu).
0
Taster za PREMOTAVANJE($) : U toku
reprodukcije, prelazi na sledeću stranu u listi
pesama ili prelazi na sledeću numeru u spisku za
reprodukciju.
!
Taster za PREMOTAVANJE(#) : U toku
reprodukcije, prelazi na prethodnu stranu u
listi pesama ili prelazi na prethodnu numeru u
spisku za reprodukciju.
Ako pritisnete ovaj taster posle tri sekunde
od početka reprodukcije sa spiska za
reprodukciju, trenutna numera će biti
reprodukovana od početka. Ali, ako pritisnete
ovaj taster u roku od tri sekunde nakon
početka reprodukcije u spisku za reprodukciju,
reprodukovaće se prethodna numera.
@
NUMERIČKI taster : Tokom reprodukcije spiska
za reprodukciju, pritisnite broj željene numere.
Izabrana numera biće reprodukovana.
TA
1
2
3
PTY-
PTY SEARCH
PTY+
4
5
6
7
8
9
FULL SCREEN
REPEAT
0
!
1
2
0
3
9
4
TOOLS
8
INFO
5
7
RETURN
EXIT
TUNER
MEMORY
A
INTERNET@
B
C
V-SOUND
MO/ST
D
6
DSP
1
Taster REPEAT(PONAVLJANJE): Bira mod
reprodukcije u spisku za reprodukciju.
2
Tasteri za PRETRAGU: Brza reprodukcija.
(samo Audio CD (CD-DA))
3
Taster PAUZIRANJE: Pauzira reprodukciju.
4
Taster REPRODUKCIJA: Reprodukuje
trenutno izabranu numeru.
5
▲▼ tasteri: Bira numeru (pesmu) ili listu pesama
ili spisak za reprodukciju.
6
ŽUTI(C) taster: Bira ili poništava izbor numere sa
liste pesama.
46
7
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 46
2010-03-03
6:21:15
04
Ponavljanje audio CD-a (CD-DA)/MP3
1. Stavite audio CD (CD-DA) ili MP3 disk u fioku
za disk.
• U slučaju Audio CD (CD-DA), prva numera
će biti automatski reprodukovana.
• Ako se radi o MP3 disku, pritiskajte tastere
◄► da izaberete Muzika, a zatim pritisnite
taster ENTER.
1. U toku reprodukcije spiska za
reprodukciju, pritisnite taster REPEAT.
Elementi ekrana za Audio CD(CD-DA)/MP3
1
2
3
Playlist
TRACK 001
1/12
TRACK 001
05:57
TRACK 002
04:27
REPEAT
2. Izaberite željeni mod reprodukcije tako što
ćete više puta pritisnuti taster REPEAT.
Osnovne funkcije
Reprodukcija audio CD-a (CD-DA)/MP3
Numere na disku se
Audio CD
reprodukuju po redosledu po
(CD-DA)/MP3
kome su snimane na disku.
Off (Isk.)
( ) Track
(Numera)
Audio CD
(CD-DA)
Ponavlja se trenutna numera.
( ) One
(Jedna)
MP3
Ponavlja se trenutna numera.
( ) All
(Sve)
Audio CD
Sve numere se ponavljaju.
(CD-DA)/MP3
TRACK 003
7
6
04:07
TRACK 004
+
03:41
00:08 / 05:57
TRACK 005
03:17
Opcija slučajnog izbora
( ) Shuffle Audio CD
reprodukuje numere sa diska
(Mešano)
(CD-DA)/MP3
slučajnim redosledom.
TRACK 006
03:35
s Pause
5
Tools
r Return
4
1
Prikazuje muzičke informacije.
2
Prikazuje spisak za reprodukciju.
3
Prikazuje trenutnu numeru/ukupan broj numera.
4
Prikazuje raspoložive tastere.
5
Prikazuje trenutno vreme reprodukcije/ukupno
vreme reprodukcije.
6
Prikazuje trenutni status reprodukcije.
7
Prikazuje status ponavljanja reprodukcije.
Spisak za reprodukciju
1. Stavite audio CD (CD-DA) ili MP3 disk u fioku
za disk.
• U slučaju Audio CD (CD-DA), prva numera
će biti automatski reprodukovana.
• Ako se radi o MP3 disku, pritiskajte tastere
◄► da izaberete Music, a zatim pritisnite
taster ENTER.
2. Da pređete na Music List (Lista pesama),
pritisnite taster ZAUSTAVI () ili RETURN.
Na ekranu se prikazuje lista pesama
3. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da dođete na željenu
numeru, a zatim pritisnite ŽUTI(C) taster da
potvrdite željene numere.
Ponovite ovu proceduru da biste izabrali dodatne
numere.
Music
2. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
numeru koju želite da reprodukujete, a zatim
pritisnite taster ENTER.
TRACK 001
TRACK 002
00:05:57
00:04:27
TRACK 003
TRACK 004
00:04:07
00:03:41
TRACK 005
TRACK 006
00:03:17
00:03:35
TRACK 007
TRACK 008
00:03:47
00:03:49
TRACK 009
00:03:53
CDDA
3 files selected 1/2 Page
TRACK 003
TRACK 010
00:03:45
Select
 Jump page
r Return
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 47
47
2010-03-03
6:21:16
Osnovne funkcije
4. Ako se na spisku za reprodukciju nalaži numera
koju ne želite, ponovo pritisnite ŽUTI(C) taster.
Izabrana numera biće izbrisana.
5. Pritisnite taster ENTER da biste reprodukovali
željene numere.
Odabrani redosled se automatski reprodukuje.
+
TRACK 001
05:57
TRACK 002
04:27
TRACK 003
04:07
V-ZVUK (virtuelni zvuk)
Daje realističan zvuk preko 2.1-kanalnog audio
sistema sa virtuelnim efektima, što vam daje
osećaj da slušate 5.1-kanalni audio sistem.
00:08 / 05:57
s Pause
Tools
• POWER BASS : Ova funkcija naglašava niske
tonove obezbeđujući zvučne efekte ritma.
1/1
Playlist
TRACK 001
• MP3 ENHANCER : To, takođe, pomaže da
se poboljša vaš audio doživljaj (npr. mp3
muzika). Možete da optimizujete nivo MP3
zvuka (24 kHz, 8 bita) na nivo CD zvuka (44,1
kHz, 16 bita).
r Return
6. Da pređete na Lista pesama, pritisnite taster
ZAUSTAVI () ili RETURN.
Pritisnite taster V-SOUND.
V-SOUND
Svaki put kada se taster pritisne, izbor
se menja na sledeći način:
V.SOUND ON V.SOUND OFF
7. Da pređete na spisak za reprodukciju,
pritisnite taster ENTER.
✎ NAPOMENA
SW NIVO
 Na Audio CD-u (CD-DA) možete da kreirate
spisak za reprodukciju sa do 99 numera.
Možete podesiti nivo subwoofer
zvučnika.
S/W LEVEL
Režim zvuka
Funkcija DSP (Procesor digitalnih signala)
To će regulisati i stabilizovati nivo jačine zvuka
tako da ne dolazi do drastičnih promena jačine
zvuka u slučaju da se menja kanal ili scena.
Pritisnite taster DSP.
DSP
SMART SOUND MP3 ENHANCER POWER BASS DSP MODE OFF
• SMART SOUND : To će regulisati i stabilizovati
nivo jačine zvuka tako da ne dolazi do
drastičnih promena jačine zvuka u slučaju da
se menja kanal ili scena.
48
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 48
2010-03-03
6:21:18
04
G
Reprodukovanje JPEG diska
• Rotate (Rotiranje): Izaberite ako želite da
rotirate sliku. (Slika će se rotirati ili u smeru ili
suprotno smeru kretanja kazaljke na satu.)
• Information (Informacija): Pokazuje
informacije o slici kao što su ime i veličina itd.
✎ NAPOMENA
1. Stavite JPEG disk u fioku za disk.
2. Pritiskajte tastere ◄► da biste izabrali
Photos, a zatim pritisnite taster ENTER.
3. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da izaberete
direktorijum koji želite da reprodukujete, a
zatim pritisnite taster ENTER.
4. Pritiskajte tastere ▲▼◄► da izaberete
fotografiju koji želite da reprodukujete, a
zatim pritisnite taster ENTER.
Osnovne funkcije
Reprodukcija slike
 Da biste omogućili funkciju Background Music
(Pozadinska muzika), u istom direktorijumu
moraju da se nalaze i muzičke i MP3 datoteke.
Međutim, na kvalitet zvuka može uticati bit
brzina MP3 datoteke, veličina fotografije i način
kodiranja.
✎ NAPOMENA
 Ne možete da uvećate titl ili PG grafiku u modu
prikaza na celom ekranu.
Korišćenje tastera TOOLS
TOOLS
Tokom prikazivanja slajdova, možete
koristiti razne funkcije pritiskom na
taster TOOLS.
Tools
Stop Slide Show
Slide Show Speed :
Normal
Background Music
Zoom
Rotate
Information
> Move
" Enter
' Return
• Stop Slide Show (Zaustavi prikazivanje
slajdova): Izaberite to ako želite da zaustavite
prikazivanje slajdova.
• Slide Show Speed (Brzina prikazivanja
slajdova): Izaberite to ako želite da podesite
brzinu prikazivanje slajdova.
• Background Music (Pozadinska muzika):
Izaberite to ako želite da slušate muziku dok
gledate sliku.
• Zoom (Zumiranje): Izaberite to ako želite da
uvećate trenutnu sliku. (uvećava do 4 puta)
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 49
49
2010-03-03
6:21:20
Osnovne funkcije
Reprodukcija sa USB memorije
F
USB vezu možete koristiti za reprodukovanje
multimedijalnih datoteka (MP3, JPEG, DivX, itd.) koje
su preuzete sa USB memorijskog uređaja.
1. Idite na glavni meni.
2. U stop modu, povežite USB memorijski uređaj na
USB priključak na prednoj ploči proizvoda.
Prikazuje se poruka “Do you want to access the
device?”.
3. Pritiskajte tastere ◄► da izaberete Yes, a
zatim pritisnite taster ENTER.
4. Pritisnite CRVENI(A) taster.
✎ NAPOMENA
 USB memorijski uređaj morate bezbedno da
uklonite (pomoću funkcije “Safe to Remove
USB (Bezbedno je ukloniti USB)”) kako bi se
sprečilo moguće oštećenje USB memorije.
Pritisnite taster MENU da pređete na glavni
meni, a zatim izaberite ŽUTI(C) taster i
pritisnite taster ENTER.
 Ako su Audio-CD (CD-DA), MP3 i JPEG
datoteke u stop modu, nećete moći da vidite
sliku preko celog ekrana kada pritisnete taster
FULL SCREEN na daljinskom upravljaču.
 Ako stavite disk dok je reprodukcija sa USB
memorijskog uređaja u toku, mod uređaja se
automatski menja na “DVD ili CD”.
Slušanje radija
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
Korišćenje tastera na daljinskom upravljaču
CD
USB
USB a Change Device Safely Remove USB d View Devices " Enter
5.
Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali USB,
a zatim pritisnite taster ENTER.
6. Pritiskajte tastere ◄► da biste izabrali željene
video zapise, muziku ili fotografije, a zatim
pritisnite taster ENTER.
4-1. Pritisnite PLAVI(D) taster.
" Enter
5-1. Pritiskajte tastere ◄► da biste izabrali
USB, a zatim pritisnite taster ENTER.
6-1. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
željene video zapise, muziku ili fotografije, a
zatim pritisnite taster ENTER.
7. Za reprodukovanje video zapisa, muzike ili
fotografija, pogledajte strane 41~49.
50
) kako biste
2. Izaberite radio stanicu.
USB
d Home
Korišćenje tastera na proizvodu
1. Pritisnite taster FUNCTION (
izabrali FM.
Please activate Internet@TV service
to enjoy a variety of Internet Services.
USB
1. Pritisnite taster FUNCTION kako biste izabrali
FM.
2. Podesite na željenu stanicu.
• Automatsko podešavanje 1 : Kada se
pritisne taster # $, bira se unapred podešena
radio stanica.
• Automatsko podešavanje 2 : Pritisnite i držite
pritisnut taster TUNING/CH (
) za
automatsko traženje aktivnih radio stanica.
• Ručno podešavanje: Pritiskajte taster
TUNING/CH (
) da povećate ili smanjite
frekvenciju u koracima.
• Automatsko podešavanje 1 : Pritisnite taster
ZAUSTAVI ( ) da izaberete PRESET, a zatim
pritisnite taster # $ da biste izabrali unapred
podešenu stanicu.
• Automatsko podešavanje 2 : Pritisnite taster
ZAUSTAVI ( ) da izaberete MANUAL, a zatim
pritisnite i držite pritisnute taster # $ za
automatsko pretraživanje opsega.
• Ručno podešavanje: Pritisnite taster ZAUSTAVI
( ) da izaberete MANUAL, a zatim pritiskajte taster
# $ za podešavanje niže ili više frekvencije.
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 50
2010-03-03
6:21:22
04
MO/ST
Pritisnite taster MO/ST.
D
• Svaki put kada se pritisne ovo
dugme, zvuk se prebacuje na
STEREO ili MONO.
• U području lošeg prijema, izaberite MONO za
jasnije, neometane radio emisije.
Podešavanje stanica
Primer: Memorisanje stanice FM 89,10
1. Pritisnite taster FUNCTION kako biste izabrali FM.
2. Pritisnite taster TUNING/CH (
) da
izaberete <89.10>.
TUNER
MEMORY
3. Pritisnite taster TUNER MEMORY.
C
• Na displeju trepće BROJ.
4. Pritiskajte taster # $ da biste
izabrali broj podešene stanice.
• Možete da izaberete od 1 do 15.
5. Ponovo pritisnite taster TUNER MEMORY.
• Pritisnite taster TUNER MEMORY pre nego
što BROJ nestane sa ekrana.
• BROJ nestaje sa ekrana, a stanica se
smešta u memoriju.
6. Da podesite drugu stanicu, ponovite korake 2 do 5.
• Da pređete na unapred podešenu stanicu, pritiskajte
taster # $ na daljinskom upravljaču da biste
izabrali kanal.
O RDS emisiji
UKorišćenje RDS sistema (radio informacionog
sistema) za prijem FM stanica
RDS omogućava FM stanicama da šalju
dodatni signal uz signale redovnog programa.
Na primer, stanice šalju svoja imena, kao i
informacije o tipu programa koji emituju, kao što
su sport ili muzika itd.
Ako je podešena FM stanica koja obezbeđuje
RDS uslugu, na displeju se pali RDS indikator.
Opis RDS funkcije
• PTY (Vrsta programa) : Prikazuje vrstu programa
koja se trenutno emituje.
• PS NAME (Ime programske stanice) : Označava
ime stanice koja emituje program i sastoji se od 8
znakova.
• RT (radijski tekst) : Dekodira tekst koji šalje stanica
(ako postoji) i sastoji se od 64 znaka.
• CT (Vreme) : Dekodira sat realnog vremena iz FM
frekvencije. Neke stanice možda ne prenose PTY,
RT ili CT informacije, pa zato one možda neće biti
prikazane u svim slučajevima.
• TA (Saobraćajna obaveštenja) : TA ON/OFF (TA
UKLJUČENO/ISKLJUČENO) pokazuje da se
prenosi saobraćajno obaveštenje.
✎ NAPOMENA
 RDS možda neće pravilno funkcionisati ako
podešena stanica ne emituje RDS signal ili ako
je signal slab.
Za prikazivanje RDS signala
RDS signale koje šalje stanica možete videti na
displeju.
Pritisnite taster RDS DISPLAY dok slušate
FM stanicu.
RDS DISPLAY
1
• Svaki put kada pritisnete taster, prikaz
na displeju se menja da bi vam
pokazao sledeće informacije: PS NAME RT CT Frequency
PS
(programski
servis)
U toku traženja se prikazuje <PS>, a zatim
će biti prikazana imena stanica. <NO PS>
se pojavljuje ako se ne šalje signal.
RT
(radijski
tekst)
U toku traženja se prikazuje <RT>, a
zatim će na displeju biti prikazane
tekstualne poruke koje šalje stanica. <NO
RT> se pojavljuje ako se ne šalje signal.
Frequency
Frekvencija stanice (bez RDS usluge)
O znacima koji se prikazuju na ekranu
Kada displej prikaže PS ili RT signale, koriste se
sledeći znaci.
• Prozor displeja ne može da razlikuje velika i mala
slova i uvek koristi velika slova.
• Prozor displeja ne može da prikaže naglašena slova,
na primer, <A,> se može koristiti za naglašena slova
<A’s>, kao što su <À, Â, Ä, Á, Å i Ã>
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 51
Osnovne funkcije
Podešavanje Mono/Stereo
51
2010-03-03
6:21:25
Osnovne funkcije
PTY (vrsta programa) indikacija i
funkcija PTY-SEARCH
Jedna od prednosti RDS usluge je ta što možete
pronaći određenu vrstu programa iz unapred
podešenih kanala specificiranjem PTY kodova.
Korišćenje iPod-a
Možete da uživate u muzičkim i video
datotekama sa iPod-a preko ovog proizvoda.
FM ANT.
DIGITAL
AUDIO IN
HDMI IN
HDMI OUT
iPod
OPTICAL
Za traženje programa koji koristi PTY kodove
iPod
Pre nego što počnete!
• PTY pretraga se može primeniti samo za unapred
podešene stanice.
• Za prekidanje pretrage u bilo kom trenutku
procesa, pritisnite taster PTY SEARCH u toku
traženja.
• Postoji vremensko ograničenje za sledeće korake.
Ako je podešavanje otkazano pre završetka,
počnite ponovo od koraka 1.
• Kada pritiskate tastere na primarnom daljinskom
upravljaču, proverite da li ste izabrali FM stanicu
putem primarnog daljinskog upravljača.
RDS DISPLAY
Možete reprodukovati muzičke datoteke koje su sačuvane
na iPod plejeru tako što ćete ga povezati na proizvod.
Please activate Internet@TV
service
You
YouTube
Tube
internet radio
to enjoy a variety of Internet Services.
TA
㪉
㪊
PTY SEARCH
PTY+
㪌
㪍
㪈
PTY-
Slušanje muzike
㪋
No disc
MEMU
1. Pritisnite taster PTY SEARCH dok slušate FM
stanicu
2. Pritiskajte taster PTY- ili PTY+ dok se na
displeju ne pojavi željeni PTY kod.
• Displej prikazuje PTY kodove na desnoj strani.
3. Ponovo pritisnite taster PTY SEARCH, dok je
PTY kod, koji je izabran u prethodnom
koraku, još uvek na displeju.
• Centralni uređaj pretražuje 15 prethodno
podešenih FM stanica i zaustavlja se kada
pronađe onu koju ste izabrali i bira tu stanicu.
52
iPod
iPod
No Disc
a Change Device
d View Devices
s Enter
1. Povežite iPod priključnu bazu na konektor za
iPod na zadnjoj ploči proizvoda.
2. iPod stavite u isporučenu iPod priključnu bazu.
• Vaš iPod se automatski uključuje.
• Poruka “iPod” se pojavljuje na TV ekranu.
3. Pritisnite CRVENI(A) taster.
4. Pritiskajte tastere ▲▼ da dođete na prikaz iPod,
a zatim pritisnite taster ENTER.
5. Pritiskajte tastere ◄► da dođete na prikaz
Music, a zatim pritisnite taster ENTER.
6. Izaberite muzičku datoteku za reprodukciju.
- Možete da koristite daljinski upravljač ili
proizvod da biste upravljali jednostavnim
funkcijama reprodukcije kao što su
REPRODUK., PAUZIRANJE, ZAUSTAVI),
#/ $, /  i REPEAT (PONOVI).
Pogledajte stranu 15.
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 52
2010-03-03
6:21:25
04
 Podesite jačinu zvuka na umereni nivo pre
nego što povežete vaš iPod i proizvod.
 Kada se proizvod uključi i kada povežete iPod,
proizvod će puniti bateriju vašeg iPod-a.
 Pobrinite se da konektor priključne baze povežete
tako da nalepnica “SAMSUNG” bude okrenuta na
gore.
 „Made for iPod” znači da je elektronska dodatna
oprema specijalno dizajnirana za povezivanje na iPod
i da njen projektant potvrđuje da ispunjava Apple
radne standarde.
 „Works with iPhone“ znači da je elektronska dodatna
oprema specijalno dizajnirana za povezivanje na
iPhone i da njen projektant potvrđuje da ispunjava
Apple radne standarde.
Muzičke kategorije iPod-a
Informacije o datoteci obuhvataju ime izvođača,
naziv albuma, naslov pesme i žanr koji će biti
prikazan na osnovu ID3 Tag informacija za
odgovarajuću muzičku datoteku.
Now Playing
(Reprodukuje se)
Reprodukuje nedavno puštanu
datoteku ili filmove na ekranu za
reprodukciju trenutne datoteke.
Artist (Izvođač)
Za reprodukovanje po izvođaču.
Songs (Pesme)
Za reprodukovanje po
numeričkom ili abecednom
redosledu
Playlist (Spisak
za reprodukciju)
Za reprodukovanje po spisku za
reprodukciju.
Album (Album)
Za reprodukovanje po albumu.
Generic (Žanr)
Za reprodukovanje po žanru.
Composers
(Kompozitori)
Za reprodukovanje po
kompozitoru.
✎ NAPOMENA
 Lista kategorija se može razlikovati, što zavisi
od modela iPod-a.
 Šta je ID3 tag?
To je ono što je priloženo uz MP3 za čuvanje
relevantnih informacija o datoteci, kao što su
naslov, izvođač, album, godina, žanr i
komentar.
Gledanje filma
Možete reprodukovati video datoteke koje su
sačuvane na iPod plejeru tako što ćete ga
povezati na proizvod.
1. Povežite iPod priključnu bazu na konektor za
iPod na zadnjoj ploči proizvoda.
2. Na iPod ekranu pređite na Settings > Videos,
a zatim podesite opciju TV Out (TV izlaz) i TV
signal.
3. iPod stavite u isporučenu iPod priključnu bazu.
• Poruka “iPod” se pojavljuje na TV ekranu.
4. Pritisnite CRVENI(A) taster.
5. Pritiskajte tastere ▲▼ da dođete na prikaz iPod,
a zatim pritisnite taster ENTER.
6. Pritiskajte tastere ◄►da dođete na prikaz
Videos, a zatim pritisnite taster ENTER.
7. Izaberite video datoteku za reprodukciju.
- Možete da koristite daljinski upravljač ili
proizvod da biste upravljali jednostavnim
funkcijama reprodukcije kao što su
REPRODUK., PAUZIRANJE, ZAUSTAVI,
#/ $, /  i REPEAT. Pogledajte
stranu 15.
iPod modeli koji se mogu koristiti sa
ovim proizvodom
iPod nano
3. generacije
(video)
iPod (iPod)
5. generacije
(video)
iPod nano
4. generacije
(video)
iPod touch
1. generacije
iPod touch
2. generacije
iPhone 3G
iPod classic
iPhone
✎ NAPOMENA
 VIDEO izlaz (kompozitni) mora da bude povezan sa vašim
televizorom da biste gledali iPod video (pogledajte stranu 21).
 Ako želite da pošaljete iPod video zapis preko VIDEO
izlaza, isključite Anynet+ (HDMI CEC).
 Na ekranu televizora se pojavljuje samo ekran
reprodukcije. Ostale ekrane kontrolišite na iPod plejeru.
 Ako povezani iPod ne podržava video reprodukciju, kada
izaberete meni Video pojaviće se poruka “Cannot play
video files saved on this iPod. (Ne mogu se reprodukovati
video datoteke sačuvane na ovom iPod-u)”.
 Apple nije odgovoran za rad ovog uređaja ili njegovu
usaglašenost sa sigurnosnim i regulatornim standardima.
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 53
Osnovne funkcije
✎ NAPOMENA
53
2010-03-03
6:21:28
Mrežni servisi
Možete uživati u raznim mrežnim servisima kao
što su Internet@TV ili BD-LIVE ako proizvod
povežete u sistem mreže.
4. Ako ste potpisali ugovor o servisu, započeće
ažuriranje Internet@TV servisa. To može
potrajati nekoliko minuta. Kada se ažuriranje
završi, videćete ekran Internet@TV menija.
Proverite sledeća uputstva pre nego što
počnete da koristite bilo koji mrežni servis.
Internet@TV ukratko
1. Povežite proizvod na mrežu.
(Vidi strane 23~24)
1
2
2. Konfigurišite mrežna podešenja.
(Vidi strane 35~38)
3
Recommended
Contents 1
Contents 2
Contents 3
My Applications
Korišćenje Internet@TV-a
Ovaj proizvod povežite na mrežu da biste preuzimali
razne komercijalne ili besplatne aplikacije.
Internet@TV donosi sa interneta korisne i zabavne
sadržaje i usluge direktno na vaš proizvod.
I uživajte u aplikacijama kao što su novosti,
vremenska prognoza, berza, igrice, filmovi i muzika.
Contents 1
by Date 1/3
Contents 3
Samsung AppS Settings
a Login
6
INTERNET@
Ovom funkcijom možete upravljati i
pritiskanjem tastera INTERNET@
na daljinskom upravljaču.
Contents 2
Contents 4
5
b Mark as Favorite
d Sort by ' Return
4
1
Reklama: Prikazuje Internet@TV vodič,
predstavljanje proizvoda i predstavljanje nove
aplikacije.
2
Recommenced (Preporučeno): Prikazuje
preporučene sadržaje kojima upravlja Samsung.
3
Moja aplikacija: Prikazuje vašu ličnu galeriju
koju možete dodati ili obrisati.
4
Pomoć za navigaciju: Prikazuje raspoložive
tastere na daljinskom upravljaču.
• CRVENI(A) : Za prijavljivanje na Internet@TV.
• ZELENI(B) : Za označavanje aplikacije kao
omiljene.
• PLAVI(D) : Za sortiranje aplikacija.
• Return : Za povratak na prethodni meni.
5
Settings (Postavke): Možete da podesite
postavke sistema i kreirate naloge, itd.
6
Samsung AppS (Samsung aplikacije): Možete
preuzimati razne komercijalne ili besplatne
aplikativne servise.
Upoznavanje sa Internet@TV-om
1. Idite na glavni meni.
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
No Disc
a Change Device
d View Devices
" Enter
2. Pritiskajte tastere ◄► da izaberete Internet@
TV, a zatim pritisnite taster ENTER.
3. Na početnom ekranu Internet@TV servisa
videćete ekran ugovora o servisu.
Treba da se složite sa uslovima servisa da
biste mogli da koristite Internet@ TV servis.
54
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 54
2010-03-03
6:21:28
05
Preko svog daljinskog upravljača motežete da
koristite ekransku tastaturu za unos teksta u
nekoliko Internet@TV aplikacija.
Pritiskanjem tastera FULL SCREEN na daljinskom
upravljaču za vreme dok koristite ekransku
tastaturu omogućava vam da u poljima za tekst
pređete na mala slova, velika slova, brojeve i ikone.
1
2
abc
3
def
4
ghi
5
jkl
6
mno
7
pqrs
8
tuv
9
wxyz
a
]
0
Input Mode
A
Delete
1
 Samsung Electronics neće prihvatiti nikakvu
zakonsku odgovornost za bilo kakav prekid
Internet@TV servisa koji je izazvao dobavljač
usluge iz bilo kog razloga.
Mrežni servisi
✎ NAPOMENA
Korišćenje tastature
 Internet@TV servis podrazumeva preuzimanje i
obradu podataka putem interneta da biste mogli
da uživate u tim sadržajima na TV ekranu.
Ako je internet veza nestabilna, servis može da
kasni ili da se prekine.
Osim toga, ovaj proizvod se može automatski isključiti.
Ako se to desi, proverite internet vezu i pokušajte
ponovo.
 Ovaj aplikativni servis može biti obezbeđen
samo na engleskom jeziku, a sadržaji se mogu
razlikovati u zavisnosti od regiona.
Na primer, evo kako se traži adresa u Google Mapama:
1. Pritisnite taster ENTER na daljinskom
upravljaču kod ikone za Google Mape na
ekranu Internet@TV-a.
2. Pritisnite ZELENI(B) taster da biste koristili
funkciju PRETRAGE.
3. Pritiskajte tastere ◄► da biste prešli u
prozor "Pretraga ili adresa".
4. Pritisnite taster ENTER da biste koristili
funkciju pretrage ili adrese.
5. Na primer, pretpostavimo da želite da upišete
“105 Challenger Rd., Ridgefield Park NJ’.
6. Dvaput pritisnite taster FULL SCREEN na
daljinskom upravljaču da biste promenli mod
unosa sa malih slova na brojeve.
7. Pritisnite ‘1’, ‘0’, ‘5’.
8. Pritisnite ŽUTI(C) taster na daljinskom
upravljaču da unesete prazno mesto.
9. Pritisnite taster FULL SCREEN na daljinskom
upravljaču 3 puta da biste promenli mod
unosa sa brojeva na velika slova.
10. Pritisnite taster ‘2’ na daljinskom upravljaču 3
puta da biste upisali slovo C.
11. Pritisnite taster FULL SCREEN na daljinskom
upravljaču 3 puta da biste promenli mod
unosa sa brojeva na velika slova.
12. Pritiskajte tastere na daljinskom upravljaču da
biste uneli ostatak adrese ‘Challenger Rd.,
Ridgefield Park NJ’.
 Za više informacija o Internet@TV servisu, posetite
veb lokaciju odgovarajućeg dobavljača servisa.
 Obezbeđeni servisi su podložni promenama,
što zavisi od dobavljača Internet@TV servisa.
 Sadržaji Internet@TV servisa se mogu razlikovati
u zavisnosti od verzije fabričkog softvera.
 Besplatni DivX sadržaji sa zaštitom od
kopiranja mogu se reprodukovati samo
korišćenjem HDMI kabla. Ako ste vaš plejer
povezali sa televizorom pomoću komponentnih
ili video kablova, DivX video signal ne može da
se isporuči ili se javlja iskačuća poruka
“Connect with a HDMI cable to play this file.
(Povežite HDMI kablom da biste reprodukovali
ovu datoteku.)” ili “Cannot play current file
(Reprodukcija ove datoteke nije moguća)”.
13. Pritisnite taster ENTER.
14. Na ekranu se pojavljuju mapa i adresa.
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 55
55
2010-03-03
6:21:31
Mrežni servisi
Prijavljivanje na nalog
Podešavanje sistema
Da biste imali zabavnije iskustvo sa ovom
aplikacijom, registrujte se i prijavite na svoj nalog.
Da biste to uradili, morate prvo da kreirate nalog.
(Za uputstva u vezi sa kreiranjem naloga,
pogledajte Internet@TV ID na ovoj strani)
1.
Pritiskajte ▲▼◄► tastere da biste izabrali
željenu aplikaciju, a zatim pritisnite
CRVENI(A) taster.
Reset
Resetuje Internet@TV postavke na fabričke
podrazumevane postavke.
✎ NAPOMENA
 Ako zaboravite svoju lozinku, pritisnite i držite
pritisnut taster ZAUSTAVI() na prednjoj ploči
proizvoda duže od 5 sekundi kada nije ubačen disk.
Login
Internet@TV ID
User Account :
Koristite ovaj meni da biste kreirali ili obrisali nalog
i uneli ili obrisali informacije o nalogu.
Svoj nalog možete da kontrolišete, uključujući i
informacije naloga o lokaciji sadržaja.
Ovaj nalog služi samo za Internet@TV.
adgim
Password :
a Create
[0~9] Enter PIN ' Cancel
Create (Kreiraj)
2.
Kreirajte nalog i povežite ga sa željenim
aplikacijama servisa.
Unesite korisnički nalog i lozinku.
✎ NAPOMENA
Postavke
Kreirajte ID i konfigurišite postavke Internet@TV-a
preko ovog ekrana.
Change the Service Lock password
Reset
' Cancel
56
ne više od 8 znakova.
 Možete da registrujete najviše 10 korisničkih
naloga.
Settings
System setup
Internet@TV ID
Service Manager
Properties
 Korisničko ime mora da sadrži bar 1 znak, ali
Manager (Menadžer)
• Service Site : Registrujte informacije za
prijavu na servisne lokacije.
• Change Password : Promenite lozinku
naloga.
• Delete : Brisanje naloga.
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 56
2010-03-03
6:21:31
05
Obrišite i zaključajte aplikacije instalirane u
Internet@ TV.
Lock (Zaključaj)
Zaključajte aplikaciju. Pristupanje zaključanim
aplikacijama zahteva lozinku.
Delete (Briši)
Korišćenje tastera u boji sa Samsung
aplikacijama
• CRVENI(A) (Login (Prijava)): Za prijavljivanje na
internet servis.
• ZELENI(B) (Thumbnail View (Prikaz umanjenih
sličica)): Za menjanje moda prikaza.
• PLAVI(D) (Sort By (Sortiraj po)): Za sortiranje
aplikacija prema kriterijumima Featured (Istaknuti),
Most Downloaded (Najviše preuzimani), Most
Recent (Najskoriji) ili Name (Naziv).
Mrežni servisi
Service Manager (Menadžer servisa)
Izbrišite aplikaciju.
Dostupni Internet@TV servisi
Properties (Svojstva)
Prikažite informacije o Internet@TV. Koristite
opciju za proveru brzine vaše internet veze da
biste testirali svoju vezu sa mrežom.
- YouTube : Možete da gledate video zapis na
YouTube-u.
✎ NAPOMENA
 Dostupni servisi internet sadržaja mogu se
dodavati ili brisati.
Samsung aplikacije
Odavde su dostupne razne aplikacije koje su
organizovane u različite kategorije. Neke od
aplikacija imaju tarifu za preuzimanje.
Samsung AppS
What's New!
| Video
| Sports
| Lifestyle
| Games
| Infomation
| Other
|
Video
Featured
1/1
Most downloaded
Most recent
YouTube
Name
Free
TV store Test User002
My Applications
Help
a Login
b Thumbnail View
d Sort By
' Return
My Application (Moja aplikacija)
Prikazuje listu aplikacija.
Help (Pomoć)
Ako imate pitanja u vezi sa Internet@TV-om, prvo
pogledajte ovaj deo. Ako vam nijedan od saveta
ne pomogne, molimo da posetite veb lokaciju za
pomoć.
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 57
57
2010-03-03
6:21:31
Mrežni servisi
Korišćenje AllShare funkcije
BD-LIVE™
Kada se proizvod poveže na mrežu, možete
uživati u raznim filmskim sadržajima korišćenjem
BD-LIVE kompatibilnim diskovima.
AllShare vam omogućava da reprodukujete
muziku, video zapise i datoteke fotografija na
vašem računaru korišćenjem ovof proizvoda.
1. Proverite kapacitet preostale memorije.
Memorijski uređaj mora da ima najmanje 1
GB slobodnog prostora da bi mogao da
podrži BD-LIVE servise.
Da biste koristili AllShare, morate da povežete
proizvod na vaš računar preko mreže (Vidi strane
23~24) i da instalirate aplikaciju SAMSUNG PC
Share Manager na računaru.
2. Umetnite Blu-ray disk koji podržava BD-LIVE.
1. Posetite Samsungovu veb lokaciju na adresi
www.samsung.com.
2. Preuzmite aplikaciju SAMSUNG PC Share
Manager i instalirajte je na računaru.
3. Izaberite neki od raznih sadržaja BD-LIVE
servisa koje je ponudio proizvođač diska.
✎ NAPOMENA
 Način na koji koristite BD-LIVE i ponuđeni
sadržaji mogu se razlikovati, zavisno od
proizvođača diska.
Obaveštenje o nadogradnji softvera
Kada je povezan na mrežu, proizvod će vas obavestiti o
bilo kojoj novoj verziji softvera putem iskačuće poruke.
1. Uključite proizvod.
2. U meniju Software Upgrade (Nadogradnja
softvera), podesite Auto Upgrade Notification
(Automatsko obaveštenje o nadogradnji) to On.
(Vidi stranu 40) Ako je dostupna nova verzija
softvera, proizvod će vas obavestiti putem
iskačuće poruke.
3. Da biste nadogradili fabrički softver, izaberite Yes.
Isključiće se automatski pre ponovnog
pokretanja. (Nikad ne uključujte ručno.)
3. Kada se instalacjia završi, na radnoj površini ćete
videti ikonu za SAMSUNG PC Share Manager.
Dvaput kliknite na ikonu da biste pokrenuli
aplikaciju.
4. Odaberite direktorijum za deljenje u oknu My
computer (Moj računar) i kliknite na ikonu
Deljenje direktorijuma omogućeno ( ).
(Da uklonite deljeni direktorijum: Odaberite
direktorijum koji treba ukloniti iz deljenih direktorijuma
i kliknite na ikonu Deljenje direktorijuma
onemogućeno ( ).)
5. Da biste primenili ažurirani status deljejnja na
serveru, kliknite na ikonu Ažuriraj promenjeni
status ( ).
6. Da biste omogućili da proizvod pronađe PC
server, kliknite na Share na traci sa menijima.
Kliknite na Set Device Policy i kliknite na
Accept.
SAMSUNG PC Share Manager
4. Pojaviće se iskačuća poruka o napredovanju
ažuriranja.
Kada se ažuriranje završi, automatski će se isključiti.
5. Pritisnite taster POWER da uključite proizvod.
✎ NAPOMENA
 Ažuriranje će biti završeno kada se product
isključi nakon ponovnog pokretanja. Pritisnite
taster POWER da uključite ažurirani proizvod
da biste ga koristili.
Nikad ne isključujte i ne uključujte proizvod
ručno tokom procesa ažuriranja.
 Samsung Electronics neće imati nikakvu
zakonsku odgovornost za neispravnost proizvoda
izazvanog nestabilnom vezom sa internetom ili
nemarnošću korisnika tokom ažuriranja softvera.
58
File
Share
Server
Help
Server : PC Share Manager
Set Device Policy
My Computer
Shared Folder
C: Document and settings Admin
IP
Device
Name
Size
Kind
SAMSUNG Blu-ray
FolderXXX.XXX.X.XX
1
FileDisc Player
Folder 2
Folder 3
Folder
State
Folder 1
Deny
Delete Selected Item
Full Path
Set State
C: Document and settin..
Accept
File
File
OK
Cancel
7. Kliknite na ikonu Ažuriraj promenjeni (
pređite na glavni meni proizvoda.
)i
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 58
2010-03-03
6:21:31
05
Aplikativni program ukratko
6
1
SAMSUNG PC Share Manager
File
Share
Server
Help
Server : PC Share Manager
2345
My Computer
Shared Folder
C: Document and settings Admin
Name
Folder 1
You Tube
internet radio service
Please activate Internet@TV
to enjoy a variety of Internet Services.
Size
Kind
File
Folder 2
File
Folder 3
File
8
No Disc
a Change Device
d View Devices
Mrežni servisi
8. Da odaberete uređaj, upotrebite CRVENI(A) ili
PLAVI(D) taster za biranje datoteke za
reprodukciju.
(Za reprodukovanje video zapisa, muzike ili
fotografija, pogledajte strane 41~49.)
Folder
Folder 1
Full Path
C: Document and settin..
7
" Enter
✎ NAPOMENA
 U zavisnosti od rada eksternog modema ili
rutera, HD video možda neće pravilno
funkcionisati.
 Ako vaš sistem koristi zaštitni zid, proizvod
1
Traka sa menijima
2
Ikona Deljenje direktorijuma omogućeno:
Koristite to ako želite da odaberete direktorijum
na vašem računaru koji ćete deliti.
3
Ikona Deljenje direktorijuma onemogućeno:
Izaberite to ako želite da isključite deljenje
direktorijuma.
4
Ikona za osvežavanje: Koristite to ako želite
da osvežite listu direktorijuma i datoteke u My
Computer (Moj računar).
5
Ikona za ažuriranje: Izaberite direktorijum za
deljenje i ne zaboravite da pritisnete ovaj taster.
Ažurirano stanje će biti primenjeno na server.
6
Server: Prikazuje naziv deljenog servera.
7
Shared Folder (Deljeni direktorijum): Prikazuje
listu deljenih direktorijuma.
8
My Computer (Moj računar): Prikazuje listu
direktorijuma i datoteka na računaru.
možda neće locirati vaš računar na TV ekranu.
 AllShare ne podržava sledeće funkcije:
- Funkcije Background Music (Pozadinska
muzika) i Background Music Setting
(Podešavanje pozadinske muzike).
- Sortiranje datoteka po želji u direktorijumima
Photo (Foto), Music (Muzika) i Movie (Film).
- Funkciju Change Group (Menjanje grupe).
- Funkciju Safe Remove (Bezbedno uklanjanje).
 Način sortiranja može biti drugačiji, što zavisi
od funkcije servera.
 Operacije pretraživanja i premotavanja mogu
biti drugačije, što zavisi od funkcije servera.
 Vreme reprodukcije neće se prikazivati tokom
video reprodukcije.
 Da biste koristili funkciju AllShare, molimo da
ovaj proizvod i računar postavite u istu
podmrežu.
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 59
59
2010-03-03
6:21:32
Ostale informacije
Rešavanje problema
Pogledajte datu tabelu ako ovaj proizvod ne funkcioniše ispravno. Ako vaš problem nije naveden u
tabeli ili ako dato uputstvo ne pomogne, isključite proizvod, iskopčajte mrežni kabl i pozovite najbližeg
ovlašćenog prodavca ili servisni centar za Samsung elektronske uređaje.
Simptom
Proveriti/Pomoć
Ne mogu da izbacim disk.
• Da li je mrežni kabl sigurno priključen u utičnicu?
• Isključite napajanje, a zatim ga ponovo uključite.
iPod ne može da se poveže.
• Proverite stanje konektora i priključne baze iPod-a.
• Pobrinite se da iPod ima najnoviju verziju softvera.
Reprodukcija ne počinje.
• Proverite broj za region na BD/DVD-u.
BD/DVD diskovi koji su kupljeni u inostranstvu možda neće moći da se
reprodukuju.
• CD-ROM i DVD-ROM diskovi ne mogu biti reprodukovani na ovom proizvodu.
• Uverite se da je nivo rejtinga tačan.
Reprodukcija ne počinje odmah
posle pritiskanja tastera
Reprodukuj/Pauziranje.
• Da li koristite deformisani disk ili disk sa ogrebotinama na površini?
• Obrišite disk.
Zvuk se ne čuje.
• Ne čuje se zvuk tokom brze reprodukcije, spore reprodukcije i reprodukcije
"korak po korak".
• Da li su zvučnici pravilno povezani? Da li su postavke zvučnika pravilno prilagođene?
• Da li je disk mnogo oštećen?
Zvuk se čuje samo iz nekoliko
zvučnika, ali ne i iz svih 3.
• Dok slušate BD/DVD diskove, zvuk se čuje samo na prednjim zvučnicima.
• Proverite da li su zvučnici pravilno povezani.
• Podesite jačinu zvuka.
• Dok slušate CD, radio ili TV, zvuk se čuje samo na prednjim zvučnicima.
Daljinski upravljač ne radi.
• Da li se daljinskim upravljačem upravlja u okviru njegovog radnog ugla i dometa?
• Da li su baterije istrošene?
• Da li ste pravilno izabrali funkcije moda (TV/BD) daljinskog upravljača (TV ili BD)?
• Disk se okreće, ali se slika ne
prikazuje.
• Kvalitet slike je loš, a slika
podrhtava.
• Da li je TV aparat uključen?
• Da li su video kablovi pravilno povezani?
• Da li je disk prljav ili oštećen?
• Loše proizvedeni disk možda neće moći da se reprodukuje.
Jezik zvuka i titlova ne funkcioniše.
• Jezik zvuka i titlova ne radi ako ih disk ne sadrži.
Ekran menija se ne pojavljuje
kada se izabere funkcija menija.
• Da li koristite disk koji ne sadrži menije?
60
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 60
2010-03-03
6:21:33
06
Proveriti/Pomoć
Proporcija ekrana se ne može
promeniti.
• Možete da reprodukujete 16:9 BD/DVD diskove u 16:9 Wide modu, 4:3 Letter
Box modu ili 4:3 Pan - Scan modu, ali se 4:3 BD/DVD diskovi mogu videti
samo u proporciji 4:3. Pogledajte omotnicu Blu-ray diska, a zatim izaberite
odgovarajuću funkciju.
• Proizvod ne radi.
(Primer: Napajanje se isključuje ili
se čuje čudan šum.)
• Isključite napajanje i držite pritisnut taster ZAUSTAVI ( ) na proizvodu duže
od 5 sekundi kada nije stavljen disk.
• Proizvod ne radi normalno.
- Upotrebom funkcije RESET obrisaće se sve sačuvane postavke.
Nemojte ovo koristiti osim ako nije neophodno.
Zaboravljena je lozinka za nivo
rejtinga.
• Dok se u proizvodu ne nalazi disk, pritisnite i držite pritisnut taster ZAUSTAVI ( )
na proizvodu duže od 5 sekundi. Na displeju se prikazuje INIT, a sve postavke će
biti vraćene na unapred zadate vrednosti.
Zatim pritisnite taster POWER (ZA UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE).
- Upotrebom funkcije RESET obrisaće se sve sačuvane postavke.
Nemojte ovo koristiti osim ako nije neophodno.
Nije moguć prijem radio emisija.
• Da li je antena pravilno povezana?
• Ako je ulazni signal antene slab, instalirajte spoljnu FM antenu u područje
dobrog prijema.
Ne čuje se zvuk kada slušate
zvuk televizora preko ovog
proizvoda.
• Ako je taster za OTVARANJE/ZATVARANJE ( ) pritisnut za vreme slušanja
zvuka televizora upotrebom D.IN ili AUX funkcija, BD/DVD funkcije su uključene, a
zvuk televizora isključen.
Na ekranu se pojavljuje poruka
"Not Available".
• Funkcije ili postupci se tada ne mogu izvršiti zato što:
1. To ne dozvoljava BD/DVD softver.
2. BD/DVD softver ne podržava tu funkciju (npr. uglove)
3. Ta funkcija nije trenutno dostupna.
4. Zahtevali ste broj naslova ili poglavlja ili vreme pretraživanja koji su van opsega.
Ako je HDMI izlaz postavljen na
rezoluciju koju vaš TV aparat ne
podržava (npr, 1080p), može se
desiti da na vašem TV aparatu ne
vidite sliku.
• Pritisnite i držite pritisnut taster ZAUSTAVI ( ) na prednjoj ploči duže od 5
sekundi kada nije stavljen disk. Sve postavke će se vratiti na fabrička
podešenja.
Nema HDMI izlaza.
• Proverite vezu između TV aparata i HDMI konektora na proizvodu.
• Proverite da li vaš televizor podržava 576p(480p)/720p/1080i/1080p HDMI
ulaznu rezoluciju.
Loš HDMI izlaz.
• Ako se na ekranu pojavi slučajni šum, to znači da televizor ne podržava HDCP
(širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja).
• Ako su vraćena fabrička podešenja, svi korisnički podaci, koji su sačuvani u BD
podacima, biće obrisani.
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 61
Ostale informacije
Simptom
61
2010-03-03
6:21:33
Ostale informacije
Simptom
Proveriti/Pomoć
Funkcija PC Share Manager
Mogu da vidim direktorijume koji se dele
preko aplikacije PC Share Manager, ali
ne mogu da vidim datoteke.
• Pošto on prikazuje samo datoteke koje odgovaraju kategorijama slika, muzike i
filma, datoteke koje ne odgovaraju tim kategorijama možda neće biti prikazane.
AllShare funkcija
Video se reprodukuje sa
prekidima.
• Proverite da li je mreža stabilna.
• Proverite da li je mrežni kabl pravilno povezan i da li mreža nije preopterećena.
• Bežična veza između servera i proizvoda je nestabilna. Proverite vezu.
AllShare veza između TV aparata
i računara je nestabilna.
• IP adresa pod istom podmrežom treba da bude jedinstvena, u suprotnom može
doći do sukoba IP adresa.
• Proverite da li ste omogućili zaštitni zid. Ako jeste, onemogućite zaštitni zid.
BD-LIVE
Ne mogu da se povežem sa
BD-LIVE serverom.
• Proverite da li je mrežna konekcija uspešna ili ne korišćenjem menija Network
Test (Test mreže). (Vidi stranu 38)
• Proverite da li je USB memorijski uređaj povezan sa proizvodom ili nije.
• Memorijski uređaj mora da ima najmanje 1 GB slobodnog prostora da bi mogao
da podrži BD-LIVE servis.
Dostupan kapacitet možete proveriti u BD Data Management (Upravljanje BD
podacima). (Vidi stranu 33)
• Proverite da li je meni BD-LIVE Internet Connection (Internet veza BD-LIVE)
postavljen na Allow (All) (Dozvoli (Sve)).
• Ako to ne uspe, kontaktirajte dobavljača sadržaja ili ažurirajte najnoviji fabrički
softver.
Došlo je do greške pri korišćenju
BD-LIVE servisa.
• Memorijski uređaj mora da ima najmanje 1 GB slobodnog prostora da bi mogao
da podrži BD-LIVE servis.
Dostupan kapacitet možete proveriti u BD Data Management (Upravljanje BD
podacima). (Vidi stranu 33)
✎ NAPOMENA
 Ako su vraćena fabrička podešenja, svi korisnički podaci, koji su sačuvani u BD podacima, biće obrisani.
62
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 62
2010-03-03
6:21:34
06
Opšte
FM tjuner
Težina
Dimenzije
Opseg radnih temperatura
Radni opseg vlažnosti vazduha
Odnos signal/šum
Korisna osetljivost
Ukupna harmonijska izobličenja
BD (Blu-ray disk)
Impedansa
Frekventni opseg
Nivo zvučnog pritiska na izlazu
Nominalni ulaz
Maksimalni ulaz
3,5 kg
430 (W) x 63 (H) x 325 (D) mm
+5° do +35°
10 % do 75 %
70 dB
10 dB
0.5 %
Brzina čitanja : 4,917 m/s
Brzina čitanja : 3,49 ~ 4,06 m/s
Približno vreme reprodukcije (jednostrani, jednoslojni diskovi) : 135 min.
Brzina čitanja : 4,8 ~ 5,6 m/s
Maks. vreme reprodukcije : 74 min.
Brzina čitanja : 4,8 ~ 5,6 m/s
Maks. vreme reprodukcije : 20 min.
1-kanalni : 1,0 Vp-p (75 Ω opterećenje)
Blu-ray disk : 576i(480i)
DVD : 576i(480i)
Y : 1,0 Vp-p (75 Ω opterećenje)
Pr : 0,70 Vp-p (75 Ω opterećenje)
Pb : 0,70 Vp-p (75 Ω opterećenje)
Blu-ray disk : 1080i, 720p, 576p(480p), 576i(480i)
DVD : 576p(480p), 576i(480i)
1080p, 1080i, 720p, 576p(480p)
PCM višekanalni zvuk, tok audio podataka, PCM audio
165W x 2(3Ω)
170W(3Ω)
Analogni ulaz
20Hz~20kHz (±3dB)
Digitalni ulaz
20Hz~44kHz (±3dB)
70dB
60dB
(AUX)500mV
2.1-kanalni sistem zvučnika
Subwoofer
Prednji
3Ω
3Ω
40Hz ~ 160Hz
140Hz~20kHz
88dB/W/M
87dB/W/M
170W
165W
340W
330W
Dimenzije (Š x V x D)
Prednji : 90 x 207,5 x 68,5 mm
Subwoofer : 168 x 350 x 295 mm
DVD (Digital Versatile Disc)
Disk
CD : 12 cm (KOMPAKT DISK)
CD : 8 cm (KOMPAKT DISK)
Kompozitni video signal
Video Output
(Video izlaz)
Video/Audio
Komponentni video signal
HDMI
Prednji zvučnik, izlaz
Subwoofer zvučnik, izlaz
Pojačalo
Frekventni odziv
Odnos signal/šum
Odvajanje kanala
Ulazna osetljivost
Sistem zvučnika
Zvučnik
Ostale informacije
Specifikacije
Težina
Prednji : 0,67 kg, Subwoofer : 3,80 kg
*: Nominalne specifikacije
- Samsung Electronics Co., Ltd zadržava pravo da promeni specifikacije bez prethodne najave.
- Težina i dimenzije su približne.
- Dizaj i specifikacije su podložni izmenama bez prethodnog obaveštavanja.
- U vezi sa napajanjem i potrošnjom energije, pogledajte nalepnicu na proizvodu.
Srpski
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 63
63
2010-03-03
6:21:34
Kontaktirajte SAMSUNG WORLD WIDE
Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare u vezi Samsung proizvoda, molimo da kontaktirate SAMSUNG centar
za podršku kupcima.
Area
Contact Center
` North America
Canada
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Mexico
01-800-SAMSUNG (726-7864)
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
` Latin America
Argentine
0800-333-3733
0800-124-421
Brazil
4004-0000
Chile
800-SAMSUNG (726-7864)
Nicaragua
00-1800-5077267
Honduras
800-7919267
Costa Rica
0-800-507-7267
Ecuador
1-800-10-7267
El Salvador
800-6225
Guatemala
1-800-299-0013
Jamaica
1-800-234-7267
Panama
800-7267
Puerto Rico
1-800-682-3180
Rep. Dominica 1-800-751-2676
Trinidad &
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Tobago
Venezuela
0-800-100-5303
Colombia
01-8000112112
` Europe
0810 - SAMSUNG
Austria
(7267864, € 0.07/min)
Belgium
02-201-24-18
Czech
800 - SAMSUNG
(800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
261 03 710
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
U.K
Eire
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 64
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Switzerland
Contact Center
Web Site
0848 - SAMSUNG (7267864, www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
CHF 0.08/min)
ch_fr/ (French)
8-800-77777
www.samsung.com
8000-7267
www.samsung.com
800-7267
www.samsung.com
Lithuania
Latvia
Estonia
` CIS
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
` Asia Pacific
Australia
New Zealand
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
1300 362 603
www.samsung.com
0800 SAMSUNG (0800 726 786) www.samsung.com
400-810-5858
China
www.samsung.com
010-6475 1880
www.samsung.com/
hk
Hong Kong
(852) 3698-4698
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282
1800 110011
India
www.samsung.com
1800 3000 8282
1800 266 8282
0800-112-8888
Indonesia
www.samsung.com
021-5699-7777
Japan
0120-327-527
www.samsung.com
Malaysia
1800-88-9999
www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG
Philippines
(726-7864)
www.samsung.com
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
Singapore
1800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
1800-29-3232
Thailand
www.samsung.com
02-689-3232
Taiwan
0800-329-999
www.samsung.com
Vietnam
1 800 588 889
www.samsung.com
` Middle East & Africa
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
South Africa
0860-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
Bahrain
8000-4726
Jordan
800-22273
2010-03-03
6:21:34
HT-C5200_XEO_SER_0303.indd 65
2010-03-03
6:21:34
Download PDF