HT-Z220
HT-TZ222
HT-TZ225
Digitalni kućni
kino sustav
korisnički priručnik
zamislite mogućnosti
Zahvaljujemo vam na kupnji ovog Samsungovog proizvoda.
Za primanje potpunije usluge molimo,
registrirajte svoj proizvod na
www.samsung.com/global/register
značajke
Reprodukcija više diskova i FM tuner
Ovaj vam sustav kućnog kina omogućuje reprodukciju raznih diskova, uključujući DVD-VIDEO, CD,
MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW i DVD±R/RW.
USB host podrška
Povezivanjem uređaja za pohranu na USB priključak kućnog kina možete uživati u multimedijskim
datotekama poput slika, filmova i glazbe spremljene na MP3 playeru, digitalnom fotoaparatu ili USB
memorijskoj palici.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II predstavlja oblik više-kanalnog audio signala tehnologije dekodiranja koja poboljšava
postojeći Dolby Pro Logic.
DTS (Sustav digitalnih kućnih kina)
DTS je format za audio sažimanje kojeg je razvio Digital Theater Systems Inc. Isporučuje punu frekvenciju
5.1-kanalnog zvuka.
TV funkcija čuvara zaslona
Ako glavna jedinica ostaje u načinu rada Stop (privremenog zaustavljanja) 5 minute, na TV zaslonu
pojavljuje se logotip Samsung.
se automatski prebacuje na način uštede energije nakon 20 minuta u načinu rada čuvara zaslona.
Funkcija uštede energije
se automatski isključuje nakon 20 minuta u načinu rada Stop.
Prilagođeni prikaz TV zaslona
vam omogućuje da odaberete svoju omiljenu sliku tijekom JPEG i DVD reprodukcije te je postavite kao
pozadinsku sliku.
Funkcija Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ je funkcija koja se može koristiti za upravljanje glavnom jedinicom pomoću Samsung TV daljinskog
upravljača, povezivanjem kućnog kina na SAMSUNG TV putem HDMI kabela. (To je moguće samo sa
SAMSUNG TV-ima koji podržavaju Anynet+.)
Funkcija AV SYNC
Video može kasniti iza audia ako je jedinica spojena na digitalni TV.
Da biste to kompenzirali, možete podesiti vrijeme audio kašnjenja da bude usklađeno s videom.
Što je uključeno
Provjerite niže navedenu isporučenu dodatnu opremu.
Video kabel
2
FM antena
Korisnički priručnik
Daljinski upravljač
/ Baterije (AAA veličina)
CRO
sigurnosne informacije
Sigurnosna upozorenja
DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKLOPAC (ILI POLEĐINU).
U UNUTRAŠNJOSTI NEMA DIJELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. PREPUSTITE SERVISIRANJE
KVALIFICIRANOM SERVISNOM OSOBLJU.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
Ovaj simbol označava “opasan napon”
unutar proizvoda koji predstavlja opasnost
od električnog udara ili ozljede.
Ovaj simbol označava važne upute
priložene uz proizvod.
CLASS 1 LASER PRODUCT
Čitač kompaktnog diska klasificiran je kao CLASS 1 LASER
proizvod.
Upotreba kontrola, podešavanja ili izvođenje postupaka osim
gore navedenih može rezultirati opasnim izlaganjem radijaciji.
OPREZ: N EVIDLJIVA LASERSKA RADIJACIJA KADA JE OTVOREN, A
SIGURNOSNI MEHANIZMI OMETANI; IZBJEGAVAJTE IZLAGANJE ZRACI.
UPOZORENJE: Da biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
OPREZ: DA BISTE SPRIJEČILI ELEKTRIČNI UDAR, NAMJESTITE ŠIROKE KONTAKTE UTIKAČA U ŠIROK UTOR, UMETNUT DO KRAJA.
•O
vaj uređaj treba uvijek biti spojen na utičnicu izmjenične struje sa zaštitnim uzemljenjem.
• Da biste isključili uređaj iz struje, morate izvući utikač iz strujne utičnice. Stoga strujni utikač treba biti spreman za rad.
OPREZ
•U
ređaj se ne smije izlagati kapanju ili prskanju te se na njega ne smiju stavljati predmeti napunjeni tekućinom, poput vaza.
• Strujni utikač koristi se kao sredstvo za isključivanje i uvijek treba biti spreman za upotrebu.
Ova oznaka prikazana na proizvodu ili u njegovoj literaturi označava da ga ne treba odlagati s drugim
kućanskim otpadom na kraju njegova radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko
zdravlje od nekontroliranog odlaganja otpada, molimo vas da proizvod odvajate od drugih vrsta otpada i
odgovorno ga reciklirate kako biste promicali održivu ponovnu iskoristivost materijalnih resursa. Privatni
korisnici trebaju kontaktirati trgovca kod kojeg su kupili ovaj proizvod ili lokalni vladin ured zbog pojedinosti o
odlaganju ovog radi recikliranja sigurnog za okoliš. Poslovni korisnici trebaju kontaktirati svojeg dobavljača
te provjeriti odredbe i uvjete ugovora o kupnji. Ovaj proizvod se ne smije miješati s drugim komercijalnim
otpadom za odlaganje.
3
sigurnosne informacije
Precautions
Osigurajte da napajanje izmjeničnom strujom u vašem domaćinstvu odgovara identifikacijskoj naljepnici koja
se nalazi na poleđini playera. Player instalirajte u vodoravnom položaju na prikladnoj površini (namještaj)
s dovoljno prostora za ventilaciju (7,5~10 cm). Pobrinite se da ventilacijski otvori ne budu prekriveni. Ne
stavljajte nikakve predmete na player. Ne postavljajte player na pojačala ili drugu opremu koja se grije. Prije
premještanja playera provjerite je li ladica za disk prazna. Ovaj player dizajniran je za neprekidnu uporabu.
Prebacivanje DVD playera u način mirovanja ne isključuje ga sa električnog napajanja. Da biste potpuno
isključili player sa napajanja, izvadite utikač iz zidne utičnice, naročito ako se dulje vrijeme ne koristi.
Za vrijeme olujnog nevremena, isključite utikač
za napajanje izmjeničnom strujom iz zidne utičnice.
Vršni naponi zbog munja mogu oštetiti uređaj.
Ne izlažite uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti ili drugim
izvorima topline. To može dovesti do pregrijavanja i
neispravnosti rada uređaja.
Phones
Zaštitite player od vlage (npr. vaza) i prekomjerne
topline (npr. mjesto s vatrom) ili opreme koja stvara jaka
magnetska ili električna polja (npr. zvučnika...). Isključite
strujni kabel iz napajanja izmjeničnom strujom ako player
neispravno radi. Vaš player nije namijenjen za industrijsku
upotrebu. Ovaj proizvod namijenjen je samo za osobnu
upotrebu.
Ako su vaš player ili disk pohranjeni na niskim
temperaturama može doći do kondenzacije. Ako tijekom
zime prenosite player, pričekajte oko 2 sata kako bi
uređaj prije korištenja dosegnuo sobnu temepraturu.
4
Baterije korištene s ovim proizvodom sadrže kemikalije
koje su štetne za okoliš.
Ne odlažite baterije s otpadom kućanstva.
CRO
sadržaj
značajke
2
Što je uključeno
sigurnosne informacije
3
4
Sigurnosna upozorenja
Precautions
početak
7
8
8
8
9
Prije nego što pročitate korisnički priručnik
Diskovi koji se mogu reproducirati
Ne koristite sljedeče vrste diskova!
Zaštita od kopiranja
Vrsta i karakteristike diska
2
3
7
opis
10
daljinski upravljač
12
16
veze
prije korištenja kučnog kina
27
reprodukcija
28
10 Prednja ploča
10 Zaslon
11 Stražnja ploča
12 Tura daljinskog upravljača
14 Postavljanje daljinskog upravljača
16
20
22
23
23
24
25
26
Spajanje zvučnika
Spajanje bežičnog prijamnog pojačala
Spajanje video izlaza na TV
Funkcija automatskog prepoznavanja HDMI-a
HDMI funkcija
BD Wise (samo Samsung proizvodi)
Spajanje audia s vanjskih komponenti
Spajanje FM antene
27 Prije korištenja kučnog kina
28
29
30
31
33
41
Reprodukcija diska
MP3/WMA-CD reprodukcija
Reprodukcija JPEG datoteke
Reprodukcija DivX-a
Korištenje funkcije reprodukcije
Reproduciranje multimedijskih datoteka
pomoču USB host značajke
5
sadržaj
postavljanje sustava
43
radio
54
57
59
61
62
praktična funkcija
rješavanje problema
popis šifri jezika
dodatak
6
43 Postavljanje jezika
43 POSTAVLJANJE HDMI VIDEO OUT NAČINA
RADA
44 Postavljanje vrste TV zaslona
45 Postavka srodnih kontrola
(Razina ocjenjivanja)
45 Postavljanje lozinke
46 Postavljanje pozadinske slike
46 Za odabir jedne od 3 postavke za
pozadinsku sliku koje ste proveli
47 Postavljanje načina rada speaker mode
47 Postavljanje vremenskog kašnjenja
48 Postavljanje vremena kašnjenja na zvučniku
49 Postavljanje test tone
49 Postavljanje audia
50 Podešavanje DRC-a
(Dynamic range compression)
51 Postavljanje AV SYNC
51 Postavljanje HDMI audio
52 Funkcija sound field (DSP)/EQ
52 Dolby Pro Logic II način rada
53 Dolby Pro Logic II efekt
53 P.BASS
54 Slušanje radija
54 Postavljanje stanica unaprijed
55 O RDS emitiranju
57
57
57
58
Funkcija sleep timer
Podešavanje svjetline prikaza
Funkcija mute
CD RIPPING
59 Rješavanje problema
61 popis šifri jezika
62 Mjere opreza za korištenje i odlaganje
diskova
63 Specifikacije
CRO
Prije nego što pročitate korisnički priručnik
Prije čitanja korisničkog priručnika svakako provjerite sljedeće izraze.
Ikone koje se koriste u priručniku
B
A
G
D
M
Izraz
Definicija
DVD
Uključuje funkciju dostupnu s DVD ili DVD-R/DVD-RW diskovima koji su
snimljeni i dovršeni u video načinu rada.
CD
Uključuje funkciju dostupnu s podatkovnim CD-om (CD-R ili CD-RW).
MP3
Uključuje funkciju dostupnu s CD-R/-RW diskovima.
JPEG
Uključuje funkciju dostupnu s CD-R/-RW diskovima.
DivX
Uključuje funkciju dostupnu sa MPEG4 diskovima.
(DVD±R/RW, CD-R ili CD-RW)
Oprez
Uključuje slučaj u kojem funkcija ne radi ili su postavke poništene.
Napomena
Uključuje savjete ili upute na strani koja prikazuje pomoć za rad svake funkcije.
● početak
Ikona
MM `` U ovom priručniku, upute označene s "DVD (
)" primjenjuju se na DVD-VIDEO i
DVD
DVD-R/-RW diskove koji su snimljeni u video načinu rada, a zatim dovršeni. Pri
spominjanju određene vrste DVD-a, ona se navodi zasebno.
`` Ako DVD-R/-RW disk nije pravilno snimljen u DVD video formatu, tada se on neće moći
reproducirati.
O korištenju ovog korisničkog priručnika
1) Prije upotrebe ovog proizvoda svakako se upoznajte sa Sigurnosnim uputama. (Vidi stranice 4)
2) Ako dođe do problema pogledajte odlomak Rješavanje problema. (Vidi stranice 59~60)
Zaštita autorskog prava
© 2008 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Sva prava pridržana; Niti jedan dio ovog korisničkog priručnika ne smije se reproducirati ili kopirati bez
prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics Co.,Ltd.
7
početak
DVD (Digital Versatile Disc) nudi fantastičan audio i video zahvaljujući Dolby Digital zvučnom okruženju i
MPEG-2 tehnologijom video kompresije. Sada možete uživati u ovim realističnim efektima u svojem domu
kao da ste u kinu ili koncertnoj dvorani.
1
~ 6
DVD playeri i diskovi šifrirani su prema regiji. Ove regionalne šifre moraju odgovarati da bi se disk reproducirao.
Ako šifre ne odgovaraju, disk se neće reproducirati.
Regionalni broj ovog playera naveden je na stražnjoj ploči playera.
(Vaš DVD player reproducirat će samo DVD-e koji su označeni jednakim regionalnim šiframa.)
Diskovi koji se mogu reproducirati
Vrsta diska
Oznaka (Logotip)
Snimljeni signali
Veličina diska
12 cm
DVD-VIDEO
VIDEO
8 cm
AUDIO-CD
COMPACT
AUDIO
DIGITAL AUDIO
DivX
AUDIO + VIDEO
Maks. vrijeme reprodukcije
Pribl. 240 min. (jednostrani)
Pribl. 480 min. (dvostrani)
Pribl. 80 min. (jednostrani)
Pribl. 160 min. (dvostrani)
12 cm
74 min
8 cm
20 min
12 cm
—
8 cm
—
Ne koristite sljedeće vrste diskova!
• LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-RAM i DVD-ROM diskovi ne mogu se reproducirati na ovom playeru.
Ako se takvi diskovi reproduciraju, na TV zaslonu pojavljuje se poruka <WRONG DISC FORMAT>.
• DVD diskovi kupljeni u inozemstvu možda se neće moći reproducirati na ovom playeru.Ako se takvi diskovi
reproduciraju, na TV zaslonu pojavljuje se poruka <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE, CHECK REGION CODE>.
Zaštita od kopiranja
• Mnogi DVD diskovi šifrirani su zaštitom od kopiranja. Upravo zbog toga DVD player trebate spojiti direktno na TV,
a ne na VCR. Spajanje na VCR rezultira u izobličenoj slici s DVD diskova koji su zaštićeni od kopiranja.
• Ovaj proizvod uključuje tehnologiju zaštite autorskog prava koje je zaštićeno metodama potraživanja određenih
patenata iz SAD-a i drugih intelektualnih prava na vlasništvo u vlasništvu tvrtke Macrovision Corporation i drugih
vlasnika prava.
Upotrebu ove tehnologije za zaštitu autorskog prava mora odobriti tvrtka Macrovision Corporation, a namijenjena
je za kućno i drugo ograničeno gledanje osim ako tvrtka Macrovision Corporation nije odobrila drugačije.
Zabranjeni su reverzibilni inženjering ili rastavljanje.
8
CRO
Vrsta i karakteristike diska
Ovaj proizvod ne podržava Secure (DRM) Media datoteke.
❖❖ CD-R diskovi
❖❖ CD-R MP3 diskovi
• Mogu se reproducirati samo CD-R diskovi s MP3 datotekama u ISO 9660 ili Joliet formatu.
• Nazivi MP3 datoteka trebaju imati 8 znakova ili manje te ne smiju uključivati prazna mjesta ili posebne znakove
(. / = +).
• Koristite diskove snimljene pri brzini kompresije/dekompresije podataka većoj od 128 Kb/s.
• Mogu se reproducirati samo datoteke s ekstenzijama ".mp3" i ".MP3".
• Može se reproducirati samo neprekinuto snimljen višesesijski disk. Ako na višesesijskom disku postoji prazan
segment, disk se može reproducirati samo do praznog segmenta.
• Ako disk nije zatvoren bit će potrebno više vremena za početak reprodukcije, a možda se ne budu mogle
reproducirati sve snimljene datoteke.
• Za datoteke šifirane u formatu promjenjive brzine prijenosa podataka (VBR), tj. datotekama šifriranim i u maloj i
velikoj brzini prijenosa podataka (npr. 32 Kb/s ~ 320 Kb/s), reprodukcija može biti isprekidana.
• Najviše se 500 staza može reproducirati po CD-u.
• Najviše 300 mapa može se reproducirati po CD-u.
❖❖ CD-R JPEG diskovi
• Mogu se reproducirati samo datoteke s "jpg" ekstenzijama.
• Ako disk nije zatvoren, bit će potrebno više vremena za početak reprodukcije, a možda se i ne budu mogle
reproducirati sve snimljene datoteke.
• Mogu se reproducirati samo CD-R diskovi s JPEG datotekama u ISO 9660 ili Joliet formatu.
• Imena JPEG datoteka trebaju imati 8 znakova ili manje te ne uključivati prazan prostor ili specijalne znakove
(. / = +).
• Može se reproducirati samo neprekinuto snimljen višesesijski disk. Ako na višesesijskom disku postoji prazan
segment, disk se može reproducirati samo do praznog segmenta.
• Na pojedinačan CD može se pohraniti najviše 9.999 slika.
• Pri reprodukciji Kodak/Fuji Picture CD-a, mogu se reproducirati samo JPEG datoteke u mapi sa slikama.
• Diskovi sa slikama koji nisu Kodak/Fuji Picture CD-i možda će trebati više vremena da počnu s reprodukcijom
ili se možda uopće neće reproducirati.
❖❖ DVD±R/RW, CD-R/RW DivX diskovi
• Ažuriranja softvera za nekompatibilne formate nisu podržana.
(Primjer: QPEL, GMC, razlučivost veća od 800 x 600 piksela, itd.)
• Dijelovi s većom brzinom okvira možda se neće reproducirati tijekom reprodukcije DivX datoteke.
• DivX® je digitalni video format kreiran putem DivX, Inc. To je službeni DivX certificirani ili DivX ultra certificirani
uređaj koji reproducira DivX video zapis
9
● početak
• Neki CD-R diskovi možda se neće moći reproducirati ovisno o uređaju za snimanje diska (CD-snimač ili
računalo) i stanju diska.
• Koristite 650 MB/74-minutni CD-R disk.
Nemojte koristiti CD-R diskove preko 700 MB/80 minuta jer se oni možda neće moći reproducirati.
• Neki CD-RW (Rewritable) mediji možda se neće moći reproducirati.
• Samo CD-R-ovi koji su pravilno "zatvoreni" mogu se u potpunosti reproducirati. Ako je sesija zatvorena, ali je
disk ostao otvoren možda nećete moći u cijelosti reproducirati disk.
opis
Prednja ploča
10
FUNC.
TIPKA(
) POWER
TIPKA FUNCTION
LADICA ZA DISK
TIPKA (
SKIP
USB KONEKTOR
TIPKA (
) STOP
TIPKA EJECT
TIPKA (
) PLAY/PAUSE
ZASLON
INDIKATOR ZA POSTAVLJANJE POSTAJA TUNERA
PRIKAZ STATUSA SUSTAVA
INDIKATOR ZA RADIJSKU FREKVENCIJU
10
) TUNING DOWN &
TIPKA (
10
) TUNING UP & SKIP
Kontrola za glasnoću
CRO
Stražnja ploča
1
2
3
4
5
6
7
● opis
FM ANT
FM ANT
8
9
10
TX VEZA S KARTICOM (BEŽIČNA)
TX kartica omogućuje komunikaciju između glavne jedinice i
neobaveznog bežičnog pojačala za prijamnik.
HDMI OUT UTIKAČ
Koristite HDMI kabel, spojite ovaj HDMI izlazni priključak na
HDMI ulazni priključak na TV-u zbog najbolje kvalitete slike.
Vanjski digitalan optički ulazni utikač
Koristite ovo za spajanje vanjske opreme s digitalnim
izlazom.
UTIKAČ ZA VIDEO IZLAZ
Spojite utikač za video ulaz TV-a (VIDEO IN) na utikač VIDEO
OUT.
AUX IN UTIKAČI
Spojite na 2CH analogni izlaz vanjskog uređaja (poput
VCR-a)
SCART UTIČNICA
Spojite na TV ulaznom Scart utičnicom.
FM 75Ω KOAKSIJALNI UTIKAČ
Spojite FM antenu.
RASHLADNI VENTILATOR
Ventilator se uvijek okreće kada je napajanje uključeno.
Osigurajte najmanje 10 cm slobodnog prostora sa svih
strana ventilatora pri instalaciji proizvoda.
9
IZLAZNI KONEKTORI ZVUČNIKA
Spojite prednje, središnje, stražnje, subwoofer zvučnike.
10
SPOJNICA
Spajanje ožičenja zvučnika.
11
daljinski upravljač
Tura daljinskog upravljača
1
2
3
20
21
22
23
4
24
5
6
7
25
26
27
28
8
9
29
30
31
10
11
32
12
13
33
14
15
16
17
18
19
12
34
35
36
37
38
39
40
2
21
Tipka POWER
Tipka DVD RECEIVER
22
DVD
3
Tipka TV
4
Brojčane (0~9) tipke
Tipka AUDIO
6
Tipka STEP
7
Tipke Tuning Preset/CD Skip
8
Tipka VOLUME
9
Tipka MENU
10
Tipka Cursor/ENTER
11
Tipka INFO
13
23
24
25
26
27
Tipka PL II MODE
Tipka TUNER MEMORY
DVD
Tipka DVD
Tipka TUNER
Tipka AUX
Tipka PORT
RDS tipke za odabir
Tipka SUBTITLE
Tipka PAUSE
Tipka PLAY
Tipka STOP
Tipka SEARCH
28
Tipka MUTE
29
Tipka TUNING/CH
30
Tipka REMAIN
31
Tipka RETURN
32
Tipka EXIT
14
SD(Standard Definition)/HD(High
Definition)
33
Tipka CANCEL
15
Tipka ZOOM
34
Tipka SOUND EDIT
Tipka LOGO
35
Tipka REPEAT
36
37
Tipka SLEEP
38
39
Tipka P.BASS
40
Tipka SLOW
16
17
18
19
20
Gumb CD RIPPING (KOPIRANJE
CD-A)
Tipka MO/ST
Tipka PL II EFFECT
Gumb SOURCE (IZVOR)
● daljinski upravljač
5
12
Tipka EJECT
DVD
CRO
1
Tipka DSP/EQ
Tipka DIMMER
Umetnite baterije za daljinski
1. Uklonite poklopac
za baterije u smjeru
strelice.
2. U
metnite dvije 1,5 V AAA baterije i
obratite pažnju na pravilne polove
(+ i –).
3.Zamijenite poklopac
za baterije.
MM Pratite ove mjere predostrožnosti kako biste izbjegli curenje ili pucanje ćelija:
`` Stavite baterije u daljinski upravljač tako da odgovaraju polaritetu: (+) na (+) i (–) na (–).
`` Koristite ispravnu vrstu baterija. Baterije koje izgledaju slično mogu imati drugačiju voltažu.
`` Uvijek istodobno zamijenite obje baterije.
`` Ne izlažite baterije toplini ili plamenu.
13
Postavljanje daljinskog upravljača
Ovim daljinskim upravljačem možete upravljati određenim funkcijama TV-a.
Pri rukovanju TV-om s daljinskim upravljačem
1. Pritisnite tipku TV da biste podesili daljinski upravljač na
TV način rada.
2. Pritisnite tipku POWER da biste uključili TV.
3. Prilikom držanja tipke POWER unesite šifru koja
odgovara marki TV-a.
• Ako u tablici za vaš TV postoji više od jedne šifre, unosite
jednu po jednu šifru kako biste pronašli onu koja
funkcionira.
Primjer: Za Samsung TV
Pri držanju tipke POWER koristite brojčane gumbe kako
biste unijeli 00, 15, 16, 17 i 40.
4. Ako se TV isključi, podešavanje je dovršeno.
• Možete koristiti TV POWER, VOLUME, CHANNEL i brojčane tipke (0~9).
MM ``Daljinski upravljač možda neće raditi na nekim markama TV-a. Također, neke radnje možda
neće biti moguće ovisno o marki vašeg TV-a.
``Ako ne postavite daljinski upravljač sa šifrom za svoju marku TV-a, daljinski upravljač će
prema zadanoj vrijednosti raditi na Samsung TV-u.
Radni raspon daljinskog upravljača
Daljinski upravljač može se koristiti do približno pravocrtno 23 stope (7 metara).
Također se može koristiti pod kutom do 30° u odnosu na horizontalu od senzora daljinskog upravljača
FUNC.
14
Br.
Šifra
Br.
Marka
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
12, 13, 14
47
Onking
03
Marka
CRO
Popis šifri marki TV-a
Šifra
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
● daljinski upravljač
4
59, 60, 98
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
15
veze
Ovaj odlomak uključuje razne načine spajanja digitalnog kučnog kina na druge vanjske komponente.
Prije premještanja ili instaliranja proizvoda provjerite je li napajanje isključeno, a kabel za napajanje izvučen iz utičnice.
Spajanje zvučnika
Položaj DVD playera
Stavite ga na stalak ili policu ormara ili ispod TV stalka.
Odabir položaja za slušanje
Položaj za slušanje trebao bi biti takav da se TV nalazi na udaljenosti od 2,5 do 3 puta veličine TV ekrana.
Primjer : Z
a 32" TV-e 2~2,4 m (6~8 stopa)
Za 55" TV-e 3,5~4 m (11~13 stopa)
Prednji zvučnici ei
Ove zvučnike smjestite s prednje strane položaja na kojem slušate, tako da su okrenuti prema vama (oko 45°).
Poravnajte prednje plohe zvučnika tako da njihovi visokotonci budu u istoj visini kao i vaše uho.Poravnajte prednju
plohu prednjih zvučnika s prednjom plohom središnjeg zvučnika ili postavite malo ispred prednje plohe središnjih
zvučnika.
Središnji zvučnik f
Najbolje ga je postaviti na istu visinu kao i prednje zvučnike. Također ga možete postaviti direktno iznad ili ispod TV-a.
Stražnji zvučnici hj
Ove zvučnike smjestite iza svojeg položaja za slušanje. Ako nema dovoljno mjesta, smjestite ove zvučnike tako da
gledaju jedan prema drugom. Smjestite ih na oko 60 do 90 cm (2 do 3 stope) iznad svojeg uha, tako da su lagano
nagnuti prema dolje.
* Za razliku od prednjeg i središnjeg zvučnika, stražnji zvučnici koriste se za upravljanje uglavnom zvučnim efekatima
te iz njih zvuk neće stalno dolaziti.
Subwoofer
Položaj subwoofera nija toliko bitan. Smjestite ga gdje god želite.
16
CRO
Komponente zvučnika
HT-Z220
(L)
(R)
(L)
Prednji
(R)
Subwoofer
Središnji
Stražnji
● veze
HT-TZ222
VIJAK (mali): 10EA
Središnji
(L) (R)
(L)
Prednji
VIJAK (veliki): 2EA
(R)
STALAK Kabel za zvučnik
Stražnji
POSTOLJE
STALKA
Subwoofer
HT-TZ225
VIJAK (mali): 20EA VIJAK (veliki): 4EA
Središnji
(L) (R)
(L) (R)
Prednji
Stražnji
STALAK
POSTOLJE
STALKA
Subwoofer
Kabel za zvučnik
Stalak s ladicama za prednje/stražnje zvučnike
Kako montirati zvučnik na stalak
HT-TZ222-PREDNJI ZVUčNICI
HT-TZ225-PREDNJI/STRAžNJI ZVUčNICI
POSTOLJE
STAND BASE
1. O
krenite STALAK naopačke i spojite ga na
POSTOLJE STALKA.
2. Pomoću odvijača zavijte pet malih VIJAKA u
pet rupa označenih strelicama, kao što je
prikazano na slici
3. Spojite sklopljeni stalak na ZVUČNIK.
4. Pomoću odvijača zavrnite drugi veliki VIJAK
u rupu na stražnjoj strani zvučnika, kao što
je prikazano na slici.
2
1
STALKA
STAND
STALAK
3
4
zvučnik
STALAK
17
veze
Spajanje prednjih, stražnjih, središnjeg i subwoofer zvučnika
1. Pritisnite terminalni jezičak na stražnjoj strani zvučnika prema dolje.
2. Umetnite crnu žicu u crni terminal (–), a crvenu žicu u
crveni terminal (+) pa potom otpustite jezičak.
Crno Crveno
3. Priključite drugi kraj kabela zvučnika u priključke na
stražnjoj strani kućnog kina i bežičnog modula za prijam.
• Pazite da boja utikača odgovara priključcima.
HT-Z220
Središnji zvučnik
Prednji zvučnik (R)
Prednji zvučnik (L)
ipod
AUX IN 2
Stražnji zvučnik (R)
Stražnji zvučnik (L)
Subwoofer
HT-TZ222
Središnji zvučnik
Prednji zvučnik (R)
Prednji zvučnik (L)
ipod
Stražnji zvučnik (R)
Stražnji zvučnik (L)
Subwoofer
18
CRO
Spajanje prednjih, stražnjih, središnjeg i subwoofer zvučnika
HT-TZ225
Prednji zvučnik (L)
● veze
Prednji zvučnik (R)
Središnji zvučnik
ipod
AUX IN 2
Stražnji zvučnik (R)
Stražnji zvučnik (L)
Subwoofer
`` Ne dopuštajte djeci da se igraju sa ili u blizini zvučnika. Mogla bi se ozlijediti ako zvučnik
padne.
`` Prilikom spajanja žica zvučnika na zvučnik provjerite je li polaritet ispravan (+/–)0.
`` Subwoofer zvučnik držite izvan dohvata djece kako biste ih spriječili da guraju svoje ručice
ili strane predmete u vod (otvor) subwoofer zvučnika.
`` Ne vješajte subwoofer zvučnik na zid kroz vod (otvor).
MM `` Ako zvučnik postavite blizu TV seta, boja na zaslonu mogla bi biti iskrivljena zbog
magnetskog polja koje generira zvučnik. Ako se to događa, postavite zvučnik dalje od TV
seta.
19
veze
Spajanje bežičnog prijamnog pojačala
Modul bežičnog prijama (SWA-4000/4100)
Središnji zvučnik
Prednji zvučnik (R)
Prednji zvučnik (L)
ipod
Subwoofer
HT-Z220/TZ222
HT-TZ225
Stražnji zvučnik (L)
Stražnji zvučnik (L)
Stražnji zvučnik (R)
Stražnji zvučnik (R)
MODUL BEŽIČNOG PRIJAMNIKA
MODUL BEŽIČNOG PRIJAMNIKA
MM `` Stražnji zvučnici za HT-Z220/TZ222/TZ225 se također mogu priključiti na bežični modul (SWA4000/4100) ako ga kupite zasebno.
20
CRO
1. S
pojite prednji, središnji i subwoofer zvučnik na DVD player
prateći upute na stranicama 18 do 19.
2. U
z isključeni DVD player umetnite TX karticu u spoj za
TX karticu (BEŽIČNI) na stražnjoj strani glavne jedinice.
• TX karticu držite tako da je ukošena strana usmjerena u
lijevo pa umetnite karticu u priključak.
• TX kartica omogućuje komunikaciju između glavne jedinice i
bežičnog prijamnika.
4. Utaknite kabel za napajanje bežičnog modula za prijam u zidnu
utičnicu.
Skošena strana
usmjerena u lijevo
● veze
3. Spojite lijevi i desni stražnji zvučnik s modulom za bežični prijam.
AUX IN 2
TX
kartica
MM `` Smjestite bežični modul za prijam sa stražnje strane položaja za slušanje. Ako je bežični
modul za prijam prviše blizu glavnoj jedinici, mogu se zbog interferencije čuti zvučne
smetnje.
`` Ako pokraj sustava koristite uređaj poput mikrovalne pećnice, bežične LAN kartice ili bilo koji
drugi uređaj koji koristi istu frekvenciju (5,8/2,4 GHz), mogu se zbog interferencije čuti zvučne
smetnje.
`` Duljina prijenosa radio vala je otprilike 10 m, ali može varirati zavisno o radnom okruženju.
Ako je između glavne jedinice i bežičnog modula za prijam čelično-betonski ili metalni zid,
sustav možda uopće neće raditi, zbog toga što radio val ne prolazi kroz metal.
`` Ako glavna jedinica ne uspostavlja bežičnu vezu, sustav treba ID postavku između glavne
jedinice i modula bežičnog prijamnika. S isključenom glavnom jedinicom pritisnite brojčanu
tipku "0"➞"1"➞"3"➞"5" na daljinskom upravljaču pa uključite jedinicu. S uključenim
modulom bežičnog prijamnika držite pritisnutu tipku "ID SET" na pozadini jedinice 5
sekundi.
`` Ne umećite nikakve druge kartice osim TX kartice namijenjene ovom proizvodu. Proizvod
se može oštetiti ili se kartica neće moći jednostavno ukloniti.
`` Ne umećite TX karticu naopako ili u suprotnom smjeru.
`` Umetnite TX karticu kada je DVD player isključen. Umetanje kartice kada je DVD player
uključen može izazvati problem.
`` Ako je TX kartica umetnuta tada se zvuk ne prenosi s priključaka stražnjih zvučnika na
``
``
``
``
glavnu jedinicu.
Antena za bežični prijam ugrađena je u modul za bežični prijam. Držite jedinicu podalje od
vode i vlage.
Za optimalne performanse pri slušanju, neka je područje oko položaja modula za bežični
prijam slobodno od bilo kakvih prepreka.
Ako se ne čuje zvuk iz bežičnih pozadinskih zvučnika, prebacite način rada na DVD
5.1 kanal ili Dolby ProLogic II.
U 2-CH načinu rada, zvuk se ne čuje iz stražnjih bežičnih zvučnika.
21
veze
Spajanje video izlaza na TV
Odaberite jedan od četiri načina za spajanje na TV.
FM ANT
AUX IN
NAČIN 2
(isporučen)
NAČIN1
NAČIN 3
NAČIN 1 : HDMI
Spojite HDMI kabel iz HDMI OUT utikača na stražnjoj strani DVD playera na HDMI IN utikač na TV-u.
HDMI vam omogućuje gledanje filmova u visokoj razlučivosti na HDTV-u
NAČIN 2 : Component Video
Spojite isporučeni video kabel iz VIDEO OUT utičnice sa stražnje strane DVD playera na VIDEO IN
utičnicu na TV-u.
NAČIN 3 : Scart
Ako TV ima SCART ulaz, spojite scart utikač (nije isporučen) iz utičnice AV OUT na poleđini glavne
jedinice s utičnicom SCART IN na televizoru.
Funkcija ODABIR VIDEA
Na daljinskom upravljaču pritisnite i držite tipku broj 0 (VIDEO SEL.) dulje od 5 sekundi.
• Na zaslonu je se pojaviti <COMPOSITE> ili <RGB>. Sada kratko pritisnite tipku broj 0 (VIDEO SEL.)
kako biste odabrali <COMPOSITE> ili <RGB>.
• Ako je vaš TV opremljen Scartom (RGB ulaz), pritisnite tipku broj 0 (VIDEO SEL.) kako biste odabrali
način rada RGB.
Uporabom Scart postavke možete postići bolju kvalitetu slike.
• Ako je vaš TV opremljen Scartom (RGB ulaz), pritisnite tipku broj 0 (VIDEO SEL.) kako biste odabrali
način rada COMPOSITE.
MM `` Dostupne razlučivosti za HDMI izlaz su 480 piskela (576) piskela, 720 piskela,1080 i/1080 piskela.
`` Ovaj proizvod radi u načinu rada isprepletenog skeniranja 576i (480i) za izlaz komponenti.
`` Ako koristite HDMI kabel za spajanje Samsung TV-a na DVD player, tada možete upravljati
kućnim kinom pomoću daljinskog upravljača za TV. To je moguće samo sa SAMSUNG
TV-ima koji podržavaju Anynet+(HDMI-CEC).
`` Ako vaš TV ima
22
logotip tada podržava funkciju Anynet+.
Video izlaz playera će se automatski promijeniti u HDMI način rada prilikom spajanja HDMI kabela dok je
uključeno napajanje. Za moguće HDMI razlučivosti.
HDMI FUNKCIJA
Odabir razlučivosti
Ova funkcija omogućuje korisniku da odabere razlučivost
zaslona za HDMI izlaz.
U Stop načinu rada pritisnite i držite tipku SD/HD
(Standardna definicija/Visoka definicija) na daljinskom
upravljaču.
• Razlučivosti dostupne za HDMI izlaz su 576p (480p),
720p, 1080i/1080p.
• SD(Standardna definicija) razlučivost je 576p(480p),
a HD(Visoka definicija) razlučivost je 720p, 1080i/1080p.
MM `` Ako TV ne podržava konfiguriranu razlučivost tada
nećete moći ispravno vidjeti sliku.
`` Kada je spojen HDMI kabel, nema izlaza
kompozitnog i komponentnog video signala.
`` Pogledajte korisnički priručnik svojeg TV-a za više
informacija o tome kako odabrati izvor video ulaza
na TV-u.
Zašto koristiti HDMI (Mulimedijsko
sučelje visoke definicije)?
Ovaj uređaj prenosi DVD video signal
digitalno bez postupka pretvaranja u
analogni. Dobit ćete oštrije digitalne
slike ako koristite HDMI vezu.
23
● veze
• HDMI (Multimedijsko sučelje visoke definicije)
HDMI je sučelje koje omogućuje digitalan prijenos video i audio podataka putem samo jednog
priključka.
Koristeći HDMI, DVD kućno kino prenosi digitalni video i audio signal te prikazuje živopisnu sliku na
TV-u koji ima HDMI ulaznu utičnicu.
• Opis HDMI povezivanja
HDMI priključak - podržava video i digitalne audio podatke.
- HDMI šalje samo čisti digitalni signal na TV.
-A
ko vaš TV ne podržava HDCP (zaštitu digitalnog sadržaja visoke propusnosti), slučajni šum
pojavljuje se na zaslonu.
• Zašto Samsung koristi HDMI?
Analogni TV-i zahtijevaju analogni video/audio signal. Međutim, prilikom reprodukcije DVD-a, podatak
prenesen na TV je digitalan. Zbog toga je potreban digitalno - analogni pretvarač (u DVD kućnom kinu)
ili analogno - digitalni pretvarač (u TV-u). Tijekom pretvaranja, kvaliteta slike je smanjena zbog šuma i
gubitka signala. HDMI tehnologija je superiorna zbog toga što ne zahtijeva D/A pretvaranje te daje čisti
digitalni signal od playera do TV-a.
• Što je HDCP?
HDCP (zaštita digitalnog sadržaja visoke propusnosti) je sustav za zaštitu protiv kopiranja DVD
sadržaja prenesenog putem HDMI-a. On pruža sigurnu digitalnu vezu između video izvora (PC, DVD
itd.) i uređaja za prikaz (TV, projektor itd.). Sadržaj je zaštićen na izvornom uređaju kako bi se spriječilo
neovlašteno kopiranje.
• Što je Anynet+?
Anynet+ je praktična funkcija koja pruža povezan rad ove jedinice prekom Samsung TV-a s Anynet+
značajkom.
- Ako vaš Samsung TV ima ' logotip, tada on podržava Anynet+ funkciju.
- Ako uključite player pa umetnete disk, player će započeti reprodukciju diska, a TV će se automatski uključiti te prebaciti na HDMI način rada.
- Ako uključite player i pritisnete tipku Play s već umetnutim diskom, TV će se automatski uključiti i prebaciti na HDMI način rada.
CRO
Funkcija automatskog prepoznavanja HDMI-a
veze
HDMI FUNKCIJA
Korištenje Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ je funkcija koja vam omogućuje da upravljate ostalim
S funkcijom Anynet+
Samsung uređajima sa Samsung daljinskim upravljačem za TV.
Anynet + može se koristiti za spajanje ovog kućnog kina na
Možete upravljati ovom jedinicom,
SAMSUNG TV pomoću HDMI kabela. To je moguće samo sa
uključiti TV ili gledati film pritiskom na
SAMSUNG TV-ima koji podržavaju Anynet+.
tipku Play na Samsung TV daljinskom
1. Spojite glavnu jedinicu kućnog kina na Samsung TV
upravljaču.
pomoću HDMI kabela. (Pogledajte stranicu 22)
2. Podesite Anynet+ funkciju na TV-u.
(Za više informacija pogledajte priručnik s uputama za TV.)
• Kućnim kinom možete upravljati TV daljinskim upravljačem.
(Dostupne TV tipke: ,
,
,
, , i tipke , tipka,
~ )
Ako odaberete TV
Postavite Anynet+(HDMI-CEC) na „On“ tako što ćete pritisnuti tipku
EXIT
MOVE
MOVE ENTER
ENTER
EXIT
Anynet+ na svom TV-u.
• receiver: On : Zvuk možete slušati putem kućnog kina.
• receiver: Off : Zvuk možete slušati putem TV-a.
T
Move
Enter
Exit
Ako odaberete THEATER
T
OdaberiteTHEATER na priključak te postavite opciju svake dolje
navedene stavke.
• View TV : Ako je anynet+(HDMI CEC) podešen na „on“ i izaberete
„View TV“, kućno kino će se u automatski prebaciti na
digitalni način rada.
MOVE ENTER
EXIT
• Theater Menu : možete pristupiti i kontrolirati izbornik kućnog kina.
• Theater Operation : Bit će prikazane informacije o reprodukciji
diska kućnog kina.
Možete upravljati radom diska kućnog kina poput promjene naslova, poglavlja i
podnaslova.
• Receiver : On : Možete kontrolirati funkcije diska kućnog kina, kao što je naslov, poglavlje i promjene titla.
• Receiver : Off : Zvuk možete slušati putem TV-a.
slučaju da odaberete „View TV“, a zvuk s TV-a želite slušati preko digitalnog ulaza, tada TV i
MM `` Ukučno
kino morate povezati optičkim kabelom.
BD Wise (samo Samsung proizvodi)
Uporabu izbornika BD Wise možete odabrati samo ako je Samsung kućno kino HDMI kabelom spojeno
na Samsung TV koji podržava BD Wise.
• Što je BD Wise?
BD Wise automatski podešava Samsung proizvode koji ga podržavaju na optimalno usklađene postavke.
Ova je značajka omogućena samo ako su Samsung proizvodi koji podržavaju BD Wise međusobno spojeni
HDMI kabelom.
• Uporaba značajke BD Wise
1.Za povezivanje Samsung kućnog kina sa Samsung TV-om koji podržava BD Wise upotrijebite
HDMI kabel.
2.Sve BD Wise izbornike Samsung kućnog kina i Samsung TV-a postavite na On (Uključeno).
- Na taj ćete način optimizirati kvalitetu slike prema sadržaju (na disku, DVD-u itd.) koji želite reproducirati.
- Također ćete optimizirati kvalitetu slike između kućnog kina i Samsung TV-a koji podržavaju BD Wise.
li promijeniti razlučivost u načinu BD Wise, unaprijed postavite
MM `` Želite
način BD Wise na Off (Isključeno).
LANGUAGE
`` Ako isključite način BD Wise, razlučivost priključenog TV-a
BD WISE
automatski će se podešavati na maksimalnu razlučivost..
`` BD Wise će biti onemogućen ako je player spojen na uređaj koji ne
podržava BD Wise.
MOVE
24
: ON
HDMI VIDEO OUT:
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
PASSWORD
:
CHANGE
ENTER
RETURN
EXIT
Move
Enter
Exit
AUX : Stražnja ploča
CRO
Spajanje audia s vanjskih komponenti
OPTICAL : Stražnja ploča
● veze
FM ANT
Optički kabel
(nije isporučen)
Audio kabel (nije isporučen)
Ako vanjska analogna
komponenta ima samo jedan
audio izlaz, spojite lijevi ili desni.
Vanjska analogna
komponenta
Vanjska digitalna
komponenta
AUX : Spajanje vanjske analogne komponente
Komponente analognog signala poput VCR-a.
1. Spojite AUX IN (Audio) s kućnog kina na audio izlaz vanjske analogne komponente.
• Neka se boje priključaka podudaraju.
2. P
ritisnite tipku AUX na daljinskom upravljaču da odaberete AUX ulaz.
• Također možete koristiti tipku FUNCTION na glavnoj jedinici.
Način rada mijenja se ovako:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM.
MM `` Možete spojiti utičnicu video izlaza VCR-a na TV, te povezati utičnice audio izlaza VCR-a na
ovaj proizvod.
OPTICAL: Spajanje vanjske digitalne komponente
Komponente digitalnog signala poput kabelske kutije/satelitskog prijamnika (Set-Top-Box).
1. Spojite digitalni ulaz (OPTICAL) s kućnog kina na digitalni izlaz vanjske digitalne komponente.
2. Pritisnite tipku AUX na daljinskom upravljaču da odaberete D.IN.
• Za odabir postavke D-IN možete upotrijebiti i gumb FUNCTION (FUNKCIJA) na glavnoj jedinici.
Način rada mijenja se ovako:
DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM.
25
FM ANT
veze
Spajanje FM antene
1. Spojite FM antenu isporučenu s FM 75Ω COAXIAL utičnicom.
2. Lagano pomičite žicu antene uokolo dok ne nađete položaj dobrog prijama, a zatim je pričvrstite na
zid ili drugu krutu površinu.
FM ANT
FM ANT
FM Antene
(isporučena)
MM ``
Ova jedinica ne prima AM emitiranje.
Ventilator
Ventilator dobavlja hladan zrak u jedinicu da bi se spriječilo njezino pregrijavanje.
Molimo, poštujte sljedeća upozorenja zbog vlastite sigurnosti.
• Provjerite je li jedinica dobro prozračena. Ako jedinica ima slabo prozračivanje, temperatura unutar
jedinice može rasti i oštetiti jedinicu.
• Ne ometajte ventilator ili otvore ventilatora. (Ako su ventilator ili otvori ventilatora pokriveni novinama ili
odjećom, temepratura unutar jedinice može narasti i uzrokovati požar.)
FM ANT
26
CRO
prije korištenja kućnog kina
Daljinski upravljač DVD kućnog kina može se koristiti za upravljanje Samsung TV-om
1. Utaknite kabel za napajanje glavne jedinice u izvor napajanja izmjeničnom strujom.
FUNC.
2. Pritisnite tipku DVD RECEIVER kako biste upravljali DVD-om
kućnog kina.
3. Pritisnite tipku FUNCTION na glavnoj jedinici ili tipku DVD na
daljinskom upravljaču da omogućite DVD/CD reprodukciju.
4. Pritisnite tipku TV da postavite daljinski upravljač na TV način
rada.
5. Pritisnite tipku POWER da uključite Samsung TV pomoću
ovog daljinskog upravljača.
VIDEO
6. Pritisnite tipku SOURCE da odaberete VIDEO način rada na
TV-u.
Odabir video formata
Pritisnite i držite tipku broj 7 na daljinskom upravljaču dulje od 5 sekundi dok se
napajanje ne isključi.
• Prema zadanom, video format je postavljen na "PAL".
• Na zaslonu će se pojaviti "NTSC" ili "PAL". Sada kratko
pritisnite tipku broj 7 da biste odabrali između "NTSC" i "PAL".
• Svaka zemlja ima drugačiji standard formata.
• Za uobičajenu reprodukciju video format diska mora biti
jednak video formatu TV-a.
27
reprodukcija
Reprodukcija diska
B
1. P
ritisnite tipku OPEN/CLOSE (
disk.
) da otvorite ladicu za
FUNC.
STANDBY
2. Umetnite disk.
• Pažljivo stavite disk u ladicu tako da naljepnica na disku
gleda prema gore.
3. Ponovnim pritiskom tipke OPEN/CLOSE (
pretinac.
• Reprodukcija počinje automatski.
) zatvorite
Za privremeno zaustavljanje reprodukcije, tijekom reprodukcije pritisnite tipku STOP (@).
• Ako je pritisnuta jedanput, prikazano je PRESS PLAY te će zaustavni položaj biti pohranjen u
memoriju. Ako je pritisnuta tipka PLAY ( ) ili ENTER, reprodukcija se ponovno nastavlja od
zaustavnog položaja. (Ova funkcija radi samo sa DVD-ima.)
• Ako je pritisnuta dvaput, prikazano je STOP, a ako je pritisnuta tipka PLAY ( ), reprodukcija počinje
od početka.
Za privremeno zaustavljanje reprodukcije, tijekom reprodukcije pritisnite tipku PAUSE ( ).
• Za nastavak reprodukcije ponovno pritisnite tipku PLAY ( ).
MM `` Zavisno o sadržaju diska, početni ekran može se razlikovati.
`` Piratski diskovi neće raditi u ovom playeru zato što se krše CSS (sustav pretvorbe sadržaja
: sustav zaštite od kopiranja) preporuke.
28
CRO
MP3/WMA-CD reprodukcija
Podatkovni CD-i (CD-R, CD-RW) šifrirani u MP3/WMA formatu mogu se reproducirati.
A
● reprodukcija
1. Stavite MP3/WMA disk u ladicu za disk.
• Pojaviti će se MP3/WMA ekran izbornika i započet će
reprodukcija.
• Pojava izbornika zavisi o MP3/WMA disku.
• WMA-DRM datoteke ne mogu se reproducirati.
2. U Stop načinu rada koristite Cursor $, %, _, tipku +da
odaberete album, a zatim pritisnite tipku ENTER.
• Koristite Cursor $, tipku % da odaberete stazu.
3. Za promjenu albuma, koristite tipku Cursor $, %, _, +
da odaberete drugi album u načinu rada Stop, a zatim
pritisnite tipku ENTER.
4. Pritisnite tipku STOP (@) za zaustavljanje reprodukcije.
MM `` Zavisno o načinu snimanja, neki MP3/WMA-CD-i možda se neće reproducirati.
`` Sadržaj MP3-CD-a varira zavisno o MP3/WMA formatu staze snimljene na disku.
Za reprodukciju ikone datoteke na zaslonu
• Pritisnite tipku Cursor $, %, _, + kada je u načinu rada Stop i odaberite željenu ikonu iz
gornjeg dijela izbornika.
Ikona glazbene datoteke: Za reprodukciju samo glazbenih datoteka, odaberite ikonu
.
Ikona glazbene datoteke: Za pregled samo slikovnih datoteka, odaberite ikonu
Ikona filmske datoteke : Za pregled samo filmskih datoteka, odaberite ikonu
Ikona svih datoteka : Za pregled svih datoteka, odaberite ikonu
.
.
.
29
reprodukcija
Reprodukcija JPEG datoteke
Slike snimljene digitalnim fotoaparatom ili kamerom ili JPEG datoteke na PC-u mogu se pohraniti na CD, a zatim
reproducirati na ovom kućnom kinu.
G
Način prezentacije Stavite JPEG disk u ladicu za disk.
• Reprodukcija počinje automatski.
Svaka slika prikazuje se 5 sekundi, a zatim se prikazuje sljedeća slika.
Pritisnite tipku [,] za preskakanje na sljedeći slajd.
• Svaki puta kada pritisnete ovu tipku, slajd se pomiče prema natrag ili prema naprijed.
G
Funkcija Rotiraj/okreni
Pritisnite tipku Cursor $, %, _, + tijekom reprodukcije.
tipka: Okreni okomito
Originalna slika
tipka: Rotiraj 90° u
smjeru suprotnom
od kazaljke na satu
tipka: Rotiraj 90° u
smjeru kazaljke na satu
tipka: Okreni vodoravno
ENTER SELECT
MM `` Maksimalne razlučivosti podržane za ovaj proizvod su 5120 x 3480 (ili 19,0 MPiksela) za
standardne JPEG datoteke i 2048 x 1536 (ili 3,0 MPiksela) za progresivne slikovne
datoteke.
30
CRO
Reprodukcija DivX-a
Funkcije na ovoj stranici primjenjuju se na reprodukciju DivX diskova.
D
Preskoči Naprijed/Natrag
Traženje naprijed/natrag
● reprodukcija
Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku [, ].
• Prelazi na sljedeću datoteku kada pritisnete tipku ] ako postoje više od 2 datoteke na disku.
• Prelazi na sljedeću datoteku kada pritisnete tipku [
ako postoje više od 2 datoteke na disku.
D
Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku (, ).Za
reprodukciju diska većom brzinom, tijekom reprodukcije
pritisnite tipku ( ili ).
• Svaki puta kada pritisnete bilo koju tipku brzina reprodukcije mijenjat će se kako slijedi:
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal.
5 Minutna funkcija preskakanja
D
Tijekom reprodukcije pritisnite tipku Cursor _, +.
• Reprodukcija preskače 5 minuta prema naprijed kada
pritisnete tipku Cursor +.
• Reprodukcija preskače 5 minuta prema natrag kada
tipku pritisnete Cursor _.
Audio prikaz
D
Pritisnite tipku AUDIO.
• Ako postoji više audio jezika na disku, možete se
između njih prebacivati.
• Svaki puta kada pritisnete tipku, vaš odabir će se
mijenjati između AUDIO (1/N, 2/N ...) i .
MM ``
je prikazan kada postoji jedan podržani jezik na disku.
Prikaz podnaslova
D
Pritisnite tipku SUBTITLE.
• Svaki puta kada pritisnete tipku, vaš odabir će se
mijenjati između SUBTITLE (1/N, 2/N ...) i SUBTITLE
OFF.
• Ako disk ima samo jednu datoteku s podnaslovima,
ona će se automatski reproducirati.
• Pogledajte donji broj 2 (Funkcija Naslov) za više
pojedinosti u vezi korištenja podnaslova s DivX diskovima.
31
reprodukcija
D
Ako disk ima više od jedne datoteke s podnaslovima
Ako disk ima više od jedne datoteke s podnaslovima,
tvornički podnaslov možda se neće podudarati s filmom te
ćete morati odabrati jezik podnaslova kako slijedi:
1. U Stop načinu rada pritisnite Cursor $, tipku %,
odaberite željeni podnaslov ( ) s TV ekrana, a zatim
pritisnite tipku ENTER.
2. Kada odaberete željenu DivX datoteku s TV ekrana, film
će se normalno reproducirati.
DivX(Digital internet video express)
DivX je format video datoteke koji je razvila tvrtka Microsoft i temelji se na MPEG4 tehnologiji sažimanja
kako bi se osigurao prijenos audio i video podataka putem interneta u realnom vremenu.
MPEG4 se koristi za video šifriranje, a MP3 za audio šifriranje tako da korisnici mogu gledati film u
približnoj DVD audio i video kvaliteti.
1. Podržani formati
Ovaj
proizvod podržava samo sljedeće formate medija. Ako video i audio formati nisu podržani,
korisnik može imati probleme poput razlomljenih slika ili nedostatka zvuka.
Podržani video formati
Format
AVI
WMV
Podržane verzije
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Podržani audio formati
Format
MP3
WMA
AC3
DTS
Brzina prijenosa
80~384kbps
56~128kbps
128~384kbps
1.5Mbps
44.1/48khz
44.1khz
Frekvencija
uzorkovanja
44.1khz
• DivX datoteke, uključujući audio i video datoteke, stvorene u DTS formatu mogu biti podržane
samo do 6Mb/s.
• Omjer širine i visine slike : Iako je tvornička DivX razlučivost 640x480 piksela , ovaj proizvod
podržava razlučivost do 800x600 piksela . Razlučivosti TV ekrana veće od 800 neće biti podržane.
• Kada reproducirate disk čija je frekvencija uzorkovanja veća od 48 kHz ili 320 kb/s, možete iskusiti
titranje slike na ekranu tijekom reprodukcije.
2. F
unkcija naslova
• Morate imate nešto iskustva s izlučivanjem videa i uređivanjem kako biste ispravno koristili ovu
funkciju.
• Za korištenje funkcije naslova, spremite datoteku naslova (*.smi) datoteku istog imena kao što je
DivX multimedijska datoteka (*.avi) unutar iste mape.
Primjer. KorijenSamsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Do 60 alfanumeričkih znakova ili 30 istočnoazijskih znakova (2-bitni znakovi poput korejskog ili
kineskog) za isto ime datoteke.
32
CRO
Korištenje funkcije reprodukcije
Prikaz informacija o disku
BAGD
Možete vidjeti informacije o reprodukciji diska na TV ekranu.
● reprodukcija
Pritisnite tipku INFO.
MM `` Zavisno o disku prikaz informacije o disku može
izgledati drugačije.
`` Zavisno o disku možete i odabrati DTS, DOLBY
DIGITAL ili PRO LOGIC.
se pojavljuje na TV ekranu!
Ako se ovaj simbol pojavi na TV ekranu prilikom pritiska
neke tipke, ta radnja nije moguća s diskom koji se
trenutno reproducira.
Provjera preostalog vremena
BA
Pritisnite tipku REMAIN.
• Za provjeru ukupnog i preostalog vremena naslova ili
poglavlja koje se reproducira.
Svaki put kada je pritisnuta tipka Remain
DVD-VIDEO
TITLE ELAPSED ➞ TITLE REMAIN ➞ CHAPTER ELAPSED ➞ CHAPTER REMAIN
B TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN ➞ TOTAL ELAPSED ➞ TOTAL REMAIN
A TRACK REMAIN ➞ TRACK ELAPSED
33
reprodukcija
Traženje naprijed/natrag
BAD
Pritisnite tipku (, ).
• Svaki put kada je pritisnuta tipka tijekom reprodukcije,
brzina reprodukcije mijenja se ovako:
( 2X ➞ ( 4X ➞ ( 8X ➞ ( 32X ➞  PLAY
) 2X ➞ ) 4X ➞ ) 8X ➞ ) 32X ➞  PLAY
MM `` Tijekom brze reprodukcije CD-a ili MP3-CD-a, zvuk se čuje samo pri 2x brzini, a ne pri 4x,
8x i 32x brzinama
Spora reprodukcija
D
Pritisnite tipku SLOW.
• Svaki put kada je pritisnuta tipka tijekom reprodukcije,
brzina reprodukcije se mijenja ovako:
*1/2 ➞*1/4 ➞*1/8 ➞&1/2 ➞&1/4 ➞&1/8 ➞
 PLAY
D *1/2 ➞*1/4 ➞*1/8 ➞  PLAY
MM `` Ne čuje se zvuk tijekom spore reprodukcije.
`` Obrnuta spora reprodukcija ne radi s DivX-om.
Preskakanje scena/pjesama
Pritisnite tipku [, ].
• Svaki puta kada je pritisnuta tipka tijekom reprodukcije,
prethodno ili slijedeće poglavlje, staza ili mapa (datoteka)
će biti reproducirani.
• Ne možete uzastopce preskakati poglavlja.
34
A
Ponavljanje reprodukcije
BAGD
CRO
Korištenje funkcije reprodukcije
Ponavljanje reprodukcije omogućuje vam da neprestano
reproducirate poglavlje, naslov, stazu (pjesmu) ili mapu (MP3
datoteku).
DVD-VIDEO
REPEAT : CHAPTER ➞ REPEAT : TITLE ➞ REPEAT : OFF
B REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF
AGD REPEAT : RANDOM ➞ REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DIR ➞ REPEAT : DISC
➞ REPEAT : OFF
Mogućnosti ponovne reprodukcije
CHAPTER: Uzastopno reproducira odabrano poglavlje.
TITLE: Uzastopno reproducira odabrani naslov.
RANDOM: Reproducira staze nasumičnim redoslijedom.
(Staza koja je već reproducirana možda će se ponovo reproducirati.)
TRACK : Uzastopno reproducira odabranu stazu.
DIR : Uzastopno reproducira sve staze u odabranoj mapi.
DISC : Uzastopno reproducira cijeli disk.
OFF : Poništava ponavljanje reprodukcije.
Za odabir načina rada ponavljanja reprodukcije na zaslonu s informacijama o disku
B
1. Pritisnite tipku INFO dva puta.
2. Pritisnite tipku Cursor + kako biste prešli na prikaz REPEAT PLAYBACK (
).
3. Pritisnite tipku Cursor % za odabir željenog račina rada
Repeat Playback.
• Za odabir sljedećeg albuma ili staze ponovite gore
navedene korake 2 i 3.
4. Pritisnite tipku ENTER.
O FF ➞ A- ➞ CHAP ➞ TITLE ➞ OFF
B OFF ➞ A- ➞ TRACK ➞ DISC ➞ OFF
MM `` Za DivX, MP3 i JPEG diskove ne možete odabrati Repeat Play sa zaslona s prikazom informacija.
35
● reprodukcija
Pritisnite tipku REPEAT.
• Svaki puta kada je pritisnuta tipka tijekom reprodukcije,
način rada ponavljanja reprodukcije mijenja se kako slijedi:
reprodukcija
A-B Repeat Playback
Možete uzastopno reproducirati određeni odlomak DVD-a ili CD-a.
1. Pritisnite tipku INFO dva puta.
A-
2. Pritisnite tipku Cursor + da biste prešli na prikaz
REPEAT PLAYBACK ( ).
3. Pritisnite tipku Cursor $, % za odabir A-, a zatim
pritisnite tipku ENTER.
A -?
• Kada
je pritisnuta tipka ENTER odabrani položaj bit
REPEAT : AÐ
će pohranjen u memoriji.
4. Pritisnite tipku ENTER na kraju željenog segmenta.
• Navedeni segment uzastopno se reproducira.
A-B
dZa povratak na normalnu reprodukciju, pritisnite tipku Cursor $, % kako biste odabrali
OFF.
MM `` A-B funkcije ponavljanja ne rade s DivX, MP3 ili JPEG diskovima
A TO B REPEAT ON
Funkcija Step
Pritisnite tipku STEP.
• Slika se kreće prema naprijed za jedan okvir pri svakom
pritisku tipke tijekom reprodukcije.
MM `` Ne čuje se zvuk tijekom spore reprodukcije.
36
D
CRO
Korištenje funkcije reprodukcije
Funkcija Angle
Ova funkcija vam omogućuje da gledate istu scenu pod
različitim kutovima.
1. Pritisnite tipku INFO.
● reprodukcija
2. Pritisnite tipku Cursor + kako biste prešli na prikaz
).
ANGLE (
3. Pritisnite tipku Cursor $, % ili brojčane tipke za odabir
željenog kuta.
• Svaki put kada je pritisnuta tipka, kut se mijenja ovako:
1/3 ➞
2/3 ➞
3/3 ➞
1/3
MM `` Funkcija Angle radi samo s diskovima na kojima su snimljeni višestruki kutovi
Funkcija Zoom (Povećanje prikaza)
Ova funkcija vam omogućuje da povećate određeni dio prikazane slike.
1. Pritisnite tipku ZOOM.
2. Pritisnite kursorsku tipku ,,, za pomicanje do
površine koju želite povećati.
3. P
ritisnite tipku ENTER.
• Svaki put kada je pritisnuta tipka, razina zooma mijenja
se ovako:
ZOOM X 1.5 ➞ZOOM X 2 ➞ZOOM X 3
➞ZOOM OFF
SELECT ZOOM POSITION
ENTER SELECT
37
reprodukcija
Funkcija za odabir audio jezika
1. Pritisnite tipku INFO.
2. Pritisnite tipku Cursor $, % ili brojčane tipke za odabir
željenog audio jezika.
• Ovisno o broju jezika na DVD disku, drugi audio jezik
(ENGLESKI, ŠPANJOLSKI, FRANCUSKI itd.) odabire
se pri svakom pritisku tipke.
EN 1/3 ➞ SP 2/3 ➞ FR 3/3 ➞ EN 1/3
Funkcija za odabir jezika podnaslova
1. Pritisnite tipku INFO dva puta.
2. Pritisnite tipku Cursor + kako biste prešli na prikaz
SUBTITLE ( ).
3. Pritisnite tipku Cursor % ili brojčane tipke za odabir željenog
podnaslova.
EN 01/03 ➞ SP 02/03 ➞ FR 03/03 ➞ OFF/03 ➞
EN 01/03
MM `` Za rad s ovom funkcijom, također pritisnuti i tipke SUBTITLE na daljinskom upravljaču.
`` Ovisno o disku, funkcije Subtitle Language možda neće biti dostupne.
Direktno premještanje na Prizor/Pjesmu
B
1. Pritisnite tipku INFO.
2. Pritisnite tipku Cursor $, % il brojčane tipke za odabir
željenog naslova/staze ( ) a zatim pritisnite tipku
ENTER.
3. Pritisnite tipku Cursor _, + kako biste prešli na prikaz
Chapter ( ).
4. Pritisnite tipku Cursor $, % ili brojčane tipke za odabir
željenog poglavlja, a zatim pritisnite tipku ENTER.
5. Pritisnite tipku Cursor _, + za prijelaz na prikaz (
) vremena.
6. Pritišćite brojčane tipke za odabir željenog vremena, a zatim pritisnite tipku ENTER.
38
BAG
CRO
Korištenje funkcije reprodukcije
BAG
Direktno premještanje na Prizor/Pjesmu
● reprodukcija
AG
Pritisnite brojčanu tipku.
• Reproducira se odabrana datoteka.
• Pri reprodukciji MP3 ili JPEG diska, ne možete koristiti tipku
Cursor $, % za prijelaz u mapu.
• Za prijelaz u mapu, pritisnite tipku STOP (@), a zatim tipku
Cursor $, %.
MM `` Možete pritisnuti tipku [, ] na daljinskom upravljaču za direktan prijelaz na željeni
naslov, poglavlje ili stazu.
`` Ovisno o disku, možda se nećete moći premjestiti na odabrani naslov ili vrijeme.
Upotreba izbornika diska
Možete koristiti izbornike za audio jezik, jezik podnaslova, profil itd.
Sadržaj DVD izbornika razlikuje se od diska do diska.
1. U načinu rada Stop pritisnite tipku MENU.
2. Pritisnite kursorsku tipku $, % za prijelaz na Disc Menu
(Izbornik diska), a zatim pritisnite tipku ENTER..
• Kada odaberete Izbornik diska kojeg disk ne podržava, na
zaslonu se pojavljuje poruka "Ovaj izbornik nije
podržan".
3. Pritisnite tipku Cursor $, %, _, + za odabir željene stavke.
4. Pritisnite tipku ENTER.
dPritisnite tipku EXIT za izlaz iz zaslona za postavljanje.
MOVE
ENTER
EXIT
MM `` Prikaz izbornika diska može se razlikovati ovisno o disku.
39
reprodukcija
Upotreba Izbornika naslova
Za DVD-e koji sadrže višestruke naslove možete vidjeti naslov za svaki film. Ovisno o disku,
raspoloživost ove funkcije može varirati.
1. U načinu rada Stop, pritisnite tipku MENU.
2. Pritisnite tipku Cursor $, % za prijelaz na Izbornik
naslova.
3. Pritisnite tipku ENTER.
• Pojavljuje se izbornik naslova.
dPritisnite tipku EXIT za izlaz iz zaslona za postavljanje.
MOVE
MM `` Prikaz izbornika naslova može se razlikovati ovisno o disku.
40
ENTER
EXIT
CRO
Reproduciranje multimedijskih datoteka pomoću USB
host značajke
Možete uživati u multimedijskim datotekama poput slikovnih, filmskih i glazbih pohranjenih na MP3 playeru, USB
memorijskom ključu ili digitalnom fotoaparatu u video zapisu visoke kvalitete s 5.1-kanalnim zvukom kućnog kina
spajanjem uređaja za pohranu na USB priključak kućnog kina.
1. Spajanje USB uređaja na USB priključak na prednoj
strani jedinice.
FUNC.
● reprodukcija
2. Pritisnite tipku FUNCTION na DVD playeru ili tipku
PORT na daljinskom upravljaču za odabir načina rada
USB-a.
• USB se pojavljuje na prikazu zaslona, a zatim
nestaje.
• USB MENU zaslon se pojavljuje na TV zaslonu, a
reproducira se pohranjena datoteka.
3. Da biste zaustavili reprodukciju, pritisnite tipku STOP (@).
Sigurno uklanjanje PRIKLJUČKA
Da biste spriječili oštećivanje memorije na USB uređaju,
provedite sigurno uklanjanje prije isključivanja USB kabela.
• Pritisnite tipku STOP (@) dva puta za redom.
Prikaz pokazuje REMOVE USB.
• Uklonite USB kabel.
MM `` Da biste slušali glazbene datoteke s 5.1-kanalnim zvukom kućnog kina, morate postaviti
način rada Dolby Pro Logic II na Matrix (Pogledajte stranicu 52).
`` U USB načinu rada ne možete mijenjati razlučivost ili rabiti izbornik SETUP ako na USB
priključak nije spojen niti jedan USB uređaj.
Preskoči Naprijed/Natrag
Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku [, ].
• Kada postoji više datoteka, a vi pritisnete tipku ]
odabire se sljedeća datoteka.
• Kada postoji više datoteka, a vi pritisnete tipku [
odabire se prethodna datoteka.
Brza reprodukcija
Tijekom reprodukcije pritisnite tipku (,).
• Svaki puta kada pritisnete bilo koju tipku brzina
reprodukcije mijenjat će se kako slijedi:
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal.
41
reprodukcija
Tehnički podaci USB hosta Tehnički podaci
USB hosta
Nekompatibilnost
Ograničenja rada
• Podržava uređaje kompatibilne s USB 1.1 ili USB 2.0.
• Podržava uređaje povezane pomoću USB kabela vrste A.
• Podržava uređaje kompatibilne s UMS (USB uređaj za masovnu
pohranu) V1.0.
• Podržava uređaj čiji je povezani pogon formatiran u FAT(FAT, FAT16,
FAT32) sustavu datoteka.
• Ne podržava uređaj koji zahtijeva instaliranje posebnog upravljačkog
programa na PC (Windows).
• Ne podržava vezu s USB koncentratorom.
• USB uređaj koji je povezan produžnim USB kabelom možda neće
biti prepoznat.
• USB uređaj koji zahtijeva poseban izvor napajanja mora se povezati s
playerom zasebnim kabelom za napajanje.
•Ako je na povezanom uređaju instalirano nekoliko pogona (ili particija),
može se povezati samo jedan pogon (ili particija)..
•Uređaj koji podržava samo USB 1.1 može uzrokovati razliku u kvaliteti
slike, što ovisi o uređaju.
Kompatibilni uređaji
1. USB uređaj za pohranu
2. MP3 player
3. Digitalni fotoaparat
4. Prijenosni HDD
• Podržani su prijenosni HDD-i kapaciteta manjeg od 160 GB. Prijenosni HDD-i kapaciteta 160 GB
ili većeg možda neće biti prepoznati, što ovisi o uređaju..
• Ako povezani uređaj ne radi zbog nedostatnog napajanja, možete uporabiti poseban kabel za
napajanje kako bi uređaj ispravno radio. Konektor USB kabela može se razlikovati ovisno o
proizvođaču USB uređaja.
5. USB čitač kartice: USB čitač kartice s jednim utorom i USB čitač kartice s više utora.
• Ovisno o proizvođaču, USB čitač kartice možda neće biti podržan.
• Ako instalirate više memorijskih uređaja u višestruki čitač kartice, možda ćete imati problema.
Podržani formati
Format
Naziv
datoteke
Ekstenzija
datoteke
Brzina
prijenosa
Inačica
Piksel
Frekvencija
uzorkovanja
Nepomična
slika
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720x480
44.1KHz~48KHz
DivX
.AVI,.ASF
4Mbps
DivX3.11~
DivX5.1, XviD
720x480
44.1KHz~48KHz
Glazba
Film
42
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) nije podržan.
• Digitalni fotoaparati koji koriste PTP protokol ili zahtijevaju instalaciju dodatnog programa pri spajanju
na računalo nisu podržani.
• Uređaj koji koristi NTFS sustav datoteka nije podržan. (Podržan je samo FAT 16/32 (tablica alokacije
datoteka 16/32) sustav datoteka.)
• Ne radi s Janus omogućenim MTP (Media Transfer Protocol) uređajima.
CRO
postavljanje sustava
Zbog praktičnosti možete postaviti ove značajke kučnog kina za najbolju uporabu u svojem domu.
Postavljanje jezika
OSD (Prikaz na zaslonu) jezik je tvornički postavljen na engleski.
LANGUAGE
BD WISE
2. Pritisnite kursorsku tipku % da pređete na Setup, a zatim
pritisnite tipku ENTER.
3. Odaberite Jezik, a zatim pritisnite tipku ENTER.
: ON
HDMI VIDEO OUT:
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
:
CHANGE
PASSWORD
● postavljanje sustava
1. U načinu rada Stop pritisnite tipku MENU.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
4. Pritisnite kursorsku tipku $,% da odaberete OSD Language,
a zatim pritisnite tipku ENTER.
5. Pritisnite kursorsku tipku $,% za odabir željenog jezika,
a zatim pritisnite tipku ENTER.
• Kada je postavljanje završeno, OSD će biti na engleskom
ako je odabran engleski jezik.
d Pritisnite tipku RETURN za povratak na prethodnu razinu.
d Pritisnite tipku EXIT za izlaz iz zaslona za postavljanje.
• OSD LANGUAGE: Odabir OSD jezika
• AUDIO: Odabir audio jezika (snimljenog na disku)
• SUBTITLE: Odabir jezika za podnaslov (snimljenog na disku)
• DISC MENU: Odabir jezika za izbornik diska (snimljenog na disku)
 Ako odabrani jezik nije snimljen na disk, izbornik jezika neće se
promijeniti čak i ako ga postavite na željeni jezik.
• OTHERS: Za odabir drugog jezika, odaberite OTHERS i unesite
šifru za jezik vaše zemlje (Pogledajte stranicu 61).
AUDIO, SUBTITLE i DISC MENU jezik se može odabrati.
POSTAVLJANJE HDMI VIDEO OUT NAČINA RADA
Odabire vrstu izlaza s HDMI/OUT utičnice.
• YCbCr: Odaberite ovo kad priključujete HDMI uređaj.
• RGB: Pruža svjetlije boje i dublju nijansu crne boje. Ovu postavku
odaberite ako su boje slabe.
1. IU načinu rada Stop pritisnite tipku MENU.
2. Pritisnite kursorsku tipku % da pređete na Setup, a zatim
pritisnite tipku ENTER.
LANGUAGE
BD WISE
3. Pritisnite kursorsku tipku% za prijelaz na HDMI VIDEO OUT (HDMI
VIDEO IZLAZ), a zatim pritisnite tipku ENTER..
4. Pritisnite kursorsku tipku $,% za odabir željene stavke, a zatim tipku
ENTER.
• Kada je postavljanje završeno, bit ćete vraćeni na prethodni zaslon.
: ON
HDMI VIDEO OUT:
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
:
CHANGE
PASSWORD
MOVE
RGB
TV DISPLAY
ENTER
RETURN
EXIT
d Pritisnite tipku RETURN za povratak na prethodnu razinu.
d Pritisnite tipku EXIT za izlaz iz zaslona za postavljanje.
43
postavljanje sustava
Postavljanje vrste TV zaslona
Ovisno o vrsti TV-a (široki ekran ili konvencionalni 4:3) možete odabrati omjer visine i širine slike na TV-u.
1. U načinu rada Stop pritisnite tipku MENU.
2. Pritisnite kursorsku tipku % da pređete na Setup, a zatim
pritisnite tipku ENTER.
LANGUAGE
BD WISE
: ON
HDMI VIDEO OUT:
3. Pritisnite kursorsku tipku % da pređete na TV DISPLAY, a zatim
pritisnite tipku ENTER.
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
PASSWORD
:
CHANGE
4. Pritisnite kursorsku tipku $,% za odabir željene stavke, a zatim
tipku ENTER.
• Kada je postavljanje završeno, bit ćete vraćeni na prethodni
zaslon.
d Pritisnite tipku RETURN za povratak na prethodnu razinu.
d Pritisnite tipku EXIT za izlaz iz zaslona za postavljanje.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Podešavanje omjera visine i širine slike na TV-u (Veličina zaslona)
Vodoravan ili okomit omjer veličine zaslona konvencionalnih TV-a je 4:3, dok je kod TV-a širokog zaslona i
visoke definicije on 16:9. Omjer se naziva omjer visine i širine slike. Pri reprodukciji DVD-a snimljenih u
različitim veličinama zaslona, trebate prilagoditi omjer visine i širine slike da odgovara vašem TV-u ili monitoru.
Za standardan TV, odaberite 4:3PS ili 4:3LB opciju prema vlastitoj želji. Odaberite WIDE/HDTV ako
imate TV širokog zaslona.
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Odaberite za reprodukciju slike 16:9 u pan & scan načinu rada na
konvencionalnom TV-u.
• Možete vidjeti samo središnji dio zaslona (s odrezanim stranama slike
16:9).
4:3LB (4:3 Letterbox)
Odaberite za reprodukciju slike 16:9 u letter box načinu rada na
konvencionalnom TV-u.
• Pri vrhu i pri dnu zaslona pojavljuju se crne pruge.
WIDE/HDTV Odaberite za prikaz slike 16:9 u načinu rada na cijelom
ekranu na TV-u širokog ekrana.
• Možete uživati u omjeru visine i širine slike na širokom ekranu.
MM `` Ako je DVD u omjeru 4:3, ne možete ga gledati na širokom ekranu.
`` Budući da su DVD diskovi snimljeni u raznim formatima slika, oni će različito izgledati u
ovisnosi o softveru, vrsti TV-a i postavki omjera visine i širine slike TV-a.
`` Pri korištenju HDMI, ekran se automatski konvertira u Wide način rada.
44
CRO
Postavka srodnih kontrola (Razina ocjenjivanja)
Ovo koristite kako biste ograničili reprodukciju nasilnih ili DVD-a za odrasle,
a ne želite da ih gledaju vaša djeca.
1. U načinu rada Stop pritisnite tipku MENU.
2. Pritisnite kursorsku tipku% da pređete na Setup, a zatim pritisnite tipku ENTER.
3. Pritisnite kursorsku tipku % da pređete na PARENTAL, a zatim
pritisnite tipku ENTER.
LANGUAGE
BD WISE
: ON
HDMI VIDEO OUT:
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
:
CHANGE
PASSWORD
● postavljanje sustava
4. Pritisnite kursorsku tipku $,% za odabir željene razine
ocijenjivanja, a zatim tipku ENTER.
• Ako ste odabrali razinu 6, ne možete gledati DVD-e s razinom 7
ili višom.
• Što je razina viša, sadržaj je bliži nasilnom ili materijalu za
odrasle.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
5. Unesite lozinku, a zatim pritisnite tipku ENTER.
• Lozinka je tvornički postavljena na "7890".
• Kada je postavljanje dovršeno, bit ćete vraćeni na prethodni
zaslon.
d Pritisnite tipku RETURN za povratak na prethodnu razinu.
d Pritisnite tipku EXIT za izlaz iz zaslona za postavljanje.
MM `` Ova funkcija radi samo ako DVD disk sadrži informacije o razini ocjenjivanja.
Postavljanje lozinke
Možete postaviti lozinku za postavku Parental (razinu ocjenjivanja).
1. U načinu rada Stop pritisnite tipku MENU.
LANGUAGE
BD WISE
2. Pritisnite kursorsku tipku % da pređete na Setup, a zatim
pritisnite tipku ENTER.
3. Pritisnite kursorsku tipku % da pređete na PASSWORD, a zatim
pritisnite tipku ENTER.
MOVE
: ON
HDMI VIDEO OUT:
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
PASSWORD
:
CHANGE
ENTER
RETURN
EXIT
4. Pritisnite tipku ENTER.
5. Unesite lozinku, a zatim pritisnite tipku ENTER.
• Unesite staru lozinku, novu lozinku pa potvrdite novu lozinku.
• Postavljanje je završeno.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MM `` Lozinka je tvornički postavljena na "7890".
If you have forgotten the rating level password, do the following
• Dok je player u načinu rada No Disc (Bez diska), pritisnite i držite gumb STOP (ZAUSTAVI) ( @ ) na
daljinskom upravljaču dulje od 5 sekundi. Na zaslonu se pojavljuje INITIAL (POČETNO), a sve se
postavke vraćaju na tvornički zadane vrijednosti..
• Pritisnite tipku POWER.
Pomoću funkcije RESET izbrisat ćete sve pohranjene postavke.
Ne koristite ovo osim ako nije nužno.
45
postavljanje sustava
Postavljanje pozadinske slike
G
Za vrijeme gledanja DVD-a ili JPEG CD-a, možete postaviti sliku koju želite kao pozadinsku sliku.
1. Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku PAUSE kada se
pojavi slika koja vam se sviđa.
2. Pritisnite tipku LOGO.
• COPY LOGO DATA prikazuje se na TV ekranu.
3. Napajanje će se isključiti, a zatim ponovno uključiti.
• Bit će prikazana odabrana pozadinska slika.
• Možete odabrati do 3 postavke za pozadinsku sliku.
COPY LOGO DATA
Za odabir jedne od 3 postavke za pozadinsku sliku koje ste proveli
1. U načinu rada Stop pritisnite tipku MENU.
2. Pritisnite kursorsku tipku % da pređete na Setup,
a zatim pritisnite tipku ENTER.
3. Pritisnite kursorsku tipku % da odaberete LOGO, a zatim
pritisnite tipku ENTER.
4. Pritisnite kursorsku tipk $,% za odabir željenog USER,
a zatim pritisnite tipku ENTER.
• Ovo odabire jedan od 3 zaslona s pozadinskom slikom.
BD WISE
: ON
HDMI VIDEO OUT:
RGB
TV DISPLAY
:
WIDE/HDTV
PARENTAL
:
OFF
PASSWORD
:
CHANGE
LOGO
:
ORIGINAL
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
5. Pritisnite tipku EXIT za izlaz iz zaslona za postavljanje.
• ORIGINAL: Ovo odaberite za postavljanje Samsung Logo
slike kao vaše pozadinske slike.
• USER: Ovo odaberite za postavljanje željene slike kao vaše
pozadinske slike.
d Pritisnite tipku RETURN za povratak na prethodnu razinu.
d Pritisnite tipku EXIT za izlaz iz prikaza za postavljanje.
46
Molimo, koristite registracijsku šifru kako biste registrirali ovaj player s DivX (R) formatom videa na zahtjev.
Da biste saznali više, posjetite web-mjesto www.divx.com/vod.
CRO
DviX (R) registracija
Postavljanje načina rada SPEAKER MODE
● postavljanje sustava
Izlazni signali i frekvencijski odziv iz zvučnika biti će automatski podešeni prema konfiguraciji vašeg
zvučnika, bez obzira na to
koriste li se određeni zvučnici ili ne.
1. U načinu rada Stop, pritisnite tipku MENU.
2. Pritisnite kursorsku tipku % da pređete na Audio, a zatim
pritisnite tipku ENTER.
3. U SPEAKER SETUP ponovo pritisnite tipku ENTER.
4. Pritisnite kursorsku tipku $, %, _, + za prijelaz na željeni
zvučnik,
a zatim pritisnite tipku ENTER.
MOVE
ENTER
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
• Za C, SL i SR, svaki put kada je pritisnuta tipka načini rada
naizmjence
se prebacuju ovako: SMALL  NONE.
• Za L i R, način rada je postavljen na SMALL.
• SMALL: Ovo odaberite pri upotrebi zvučnika.
• NONE: Ovo odaberite kada nema spojenog zvučnika.
RETURN
EXIT
d Pritisnite tipku RETURN za povratak na prethodnu razinu.
d Pritisnite tipku EXIT za izlaz iz prikaza za postavljanje.
MM `` Ovisno o PRO LOGIC i STEREO postavkama, način rada zvučnika može odstupati
(vidi stranicu 52).
Postavljanje vremenskog kašnjenja
Ako se zvučnici ne mogu postaviti na jednakim udaljenostima od položaja za slušanje, možete podesiti
vrijeme kašnjenja audio signala sa središnjih i stražnjih zvučnika.
1.
2.
3.
4.
U načinu rada Stop, pritisnite tipku MENU.
Pritisnite kursorsku tipku % da pređete na Audio, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pritisnite kursorsku tipku % da pređete na DELAY TIME, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pritisnite kursorsku tipku ,,, da biste se pomaknuli na željeni zvučnik i onda pritisnite tipku
ENTER.
5. P
ritisnite kursorsku tipku _, + za postavljanje vremena kašnjenja.
• Vrijeme kašnjenja možete postaviti za C između 00 i 05 ms te za SL i SR između 00 i 15 ms.
d Pritisnite tipku RETURN za povratak na prethodnu razinu.
d Pritisnite tipku EXIT za izlaz iz prikaza za postavljanje.
47
postavljanje sustava
Postavljanje vremena kašnjenja na zvučniku
Pri reprodukciji 5.1CH zvučnog okruženja možete uživati u najboljem zvuku ako je udaljenost između vas i svakog
zvučnika jednaka.
Obzirom da zvukovi dopiru do mjesta slušanja u različito vrijeme, ovisno o položaju zvučnika, možete kompenzirati
ovu razliku dodavanjem efekta kašnjenja za zvuk iz središnjih i
Idealno mjesto za CENTER
okolnih zvučnika.
SPEAKER
Postavljanje CENTER SPEAKER
Ako je udaljenost Dc-a jednaka ili veća od udaljenosti Df-a na
slici, postavite način rada kao 0 ms. U protivnom promijenite
postavku prema tablici.
Udaljenost
između
Df-a i Dc-a
0.00 m
0.34 m
0.68 m
1.06 m
1.40 m
1.76 m
Vrijeme
kašnjenja
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
Idealno SURROUND
SPEAKER
mjesto
Poželjno je postaviti sve zvučnike unutar ovog kruga.
Postavljanje REAR SPEAKER
Ako je udaljenost Dc-a jednaka ili veća od udaljenosti Dr-a na
slici, postavite način rada kao 0 ms.
U protivnom, promijenite postavku prema tablici.
Udaljenost
između
Df-a i Dc-a
0.00 m
1.06 m
2.11 m
3.16 m
3.62 m
5.29 m
Vrijeme
kašnjenja
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
MM `` S
Df: Udaljenost od FRONT SPEAKER
Dc: Udaljenost od CENTER SPEAKER
Ds: Udaljenost od SURROUND SPEAKER
PL II (Dolby Pro Logic II) vijeme kašnjenja može se razlikovati za svaki način rada.
`` S AC-3 i DTS, vrijeme kašnjenja može se postaviti između 00 i 15 ms.
`` Središnji kanal može se postaviti samo na 5.1-kanalnim diskovima.
48
CRO
Postavljanje Test Tone
Koristite značajku Test Tone za provjeru veza zvučnika.
1. U načinu rada Stop, pritisnite tipku MENU.
2. Pritisnite kursorsku tipku % da pređete na Audio, a zatim
pritisnite tipku ENTER.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
● postavljanje sustava
3. Pritisnite kursorsku tipku % da pređete na TEST TONE, a zatim
pritisnite tipku ENTER.
• Test tone biti će poslan na L  C  R  SR  SL  SW
po redu.
• Ako je u to vrijeme tipka ENTER ponovo pritisnuta, test tone
se zaustavlja.
d Pritisnite tipku RETURN za povratak na prethodnu razinu.
d Pritisnite tipku EXIT za izlaz iz prikaza za postavljanje.
STOP
EXIT
Postavljanje audia
Možete podesiti balans i razinu za svaki zvučnik.
1. U načinu rada Stop, pritisnite tipku MENU.
2. Pritisnite kursorsku tipku % da pređete na Audio, a zatim pritisnite
tipku ENTER.
3. Pritisnite kursorsku tipku % da pređete na SOUND EDIT, a zatim
pritisnite tipku ENTER.
4. Pritisnite kursorsku tipku $, % za odabir i podesite željenu stavku.
Pritisnite kursorsku tipku _, + da podesite postavke.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
d Pritisnite tipku RETURN za povratak na prethodnu razinu.
d Pritisnite tipku EXIT za izlaz iz prikaza za postavljanje.
49
postavljanje sustava
Postavljanje audia
Ručno podešavanje glasnoće i balansa zvučnika tipkom SOUND EDIT.
Pritisnite tipku SOUND EDIT, a zatim tipku Cursor _, +.
Podešavanje prednjeg/stražnjeg balansa zvučnika
`` Možete odabrati između 0 dB, -6 dB i OFF.
`` Glasnoća opada kako se približavate – 6 dB.
Podešavanje razine Središnjeg/Stražnjeg/Subwoofer zvučnika
`` Razina glasnoće može se podesiti u koracima od +6 dB do –6 dB.
`` Zvuk postaje jači kada se približite +6 dB i slabiji kada se približite -6 dB.
Podešavanje DRC-a (Dynamic Range Compression)
Ova značajka balansira raspon između najglasnijeg i najtišeg zvuka. Ovu funkciju možete koristiti za uživanje u Dolby
Digital zvuku kada gledate filmove pri niskoj glasnoći noću.
1. U načinu rada Stop, pritisnite tipku MENU.
2. Pritisnite kursorsku tipku % da pređete na Audio, a zatim
pritisnite tipku ENTER.
3. Pritisnite kursorsku tipku % da pređete na DRC, a zatim
pritisnite tipku ENTER.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
RETURN
EXIT
4. Pritisnite Cursor $, % da biste podesili DRC.
• Kada je pritisnuta tipka Cursor $ učinak je veći, a kada je
pritisnuta tipka Cursor % učinak je manji.
d Pritisnite tipku RETURN za povratak na prethodnu razinu.
d Pritisnite tipku EXIT za izlaz iz prikaza za postavljanje.
CHANGE
50
CRO
Postavljanje AV SYNC
Video se može činiti sporijim od audia ako nije spojen na digitalni TV. Ako se to dogodi, podesite vrijeme audio
kašnjenja tako da odgovara videu.
1. U načinu rada Stop, pritisnite tipku MENU.
2. Pritisnite kursorsku tipku % da pređete na Audio, a zatim
pritisnite tipku ENTER.
4. Pritisnite kursorsku tipku $, % za odabir AV-SYNC vremena
kašnjenja, a zatim pritisnite tipku ENTER.
• Možete podesiti vrijeme audio kašnjenja između 0 ms i 300
ms. Postavite ga na optimalni status.
MOVE
ENTER
MOVE
SELECT
RETURN
● postavljanje sustava
3. Pritisnite kursorsku tipku % da pređete na AV-SYNC, a zatim
pritisnite tipku ENTER.
EXIT
d Pritisnite tipku RETURN za povratak na prethodnu razinu.
d Pritisnite tipku EXIT za izlaz iz prikaza za postavljanje.
RETURN
EXIT
Postavljanje HDMI audio
Audio signali prenijeti preko HDMI kabela mogu se prebaciti na ON/OFF.
1. U načinu rada Stop, pritisnite tipku MENU.
2. Pritisnite kursorsku tipku  da pređete na Audio, a zatim
pritisnite tipku ENTER.
3. Pritisnite kursorsku tipku  da pređete na HDMI AUDIO, a
zatim pritisnite tipku ENTER.
4. Pritisnite kursorsku tipku , da odaberet ON ili OFF, a zatim
pritisnite tipku ENTER.
MOVE
ENTER
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
• ON: I audio i video signali preneseni su preko HDMI kabela za
spajanje, a audio izlaz ide isključivo preko vaših TV zvučnika.
• OFF: Video se prenosi isključivo preko HDMI kabela za spajanje, a audio izlaz ide isključivo preko zvučnika za kućno kino.
RETURN
EXIT
d Pritisnite tipku RETURN za povratak na prethodnu razinu.
d Pritisnite tipku EXIT za izlaz iz prikaza za postavljanje.
MM `` Tvornička postavka ove funkcije je HDMI AUDIO OFF.
`` HDMI AUDIO je automatski down-mixed na 2ch za TV zvučnike.
`` Kad je uključena opcija HDMI AUDIO, PRO LOGIC II /DSP EQ/P.BASS ne funkcionira
51
postavljanje sustava
Funkcija Sound Field (DSP)/EQ
DSP(Digital Signal Processor): DSP načini rada su razvijeni su da simuliraju razna akustička okruženja.
EQ: Možete odabrati ROCK, POPS za optimizaciju zvuka za žanr glazbe koji reproducirate.
Pritisnite tipku DSP/EQ.
• DSP se pojavljuje na ploči za prikaz.
Svaki put kada je pritisnuta tipka, odabir se mijenja ovako:
POPS ➞ JAZZ ➞ ROCK ➞ STUDIO ➞ CLUB ➞ HALL ➞
MOVIE ➞ CHURCH ➞ PASS
• POPS, JAZZ, ROCK: Ovisno o žanru glazbe, možete odabrati POPS, JAZZ i ROCK.
• STUDIO: Pruža osjećaj studijskog okruženja.
• CLUB: Simulira zvuk plesnog kluba s podrhtavanjem
udara niskih tonova.
• HALL: Pruža jasan zvuk vokala poput slušanja u
koncertnoj dvorani.
• MOVIE: Daje osjećaj sjedenja u kinu.
• CHURCH: Daje osjećaj nalaženja u velikoj crkvi.
• PASS: Ovo odaberite za normalno slušanje.
MM `` Funkcija DSP/EQ dostupna je samo u STEREO načinu rada.
Pritisnite tipku
PL II mode da na zaslonu prikažete STEREO.
`` Ova značajka radi s CD-ima, MP3-CD-ima, DivX, tuner i Dolby Digital diskovima.
`` Pri reprodukciji DVD diska šifriranog s dva ili više kanala, način rada za više kanala bit će
automatski odabran, a funkcija DSP/EQ neće raditi.
Dolby Pro Logic II način rada
Možete odabrati željeni Dolby Pro Logic II AUDIO način rada.
Pritisnite tipku
PL II MODE.
• Svaki put kada je pritisnuta tipka, način rada mijenja se ovako.
MUSIC ➞ CINEMA ➞ PRO LOGIC ➞ MATRIX ➞
STEREO ➞ MUSIC
PRO LOGIC II
• Prilikom slušanja glazbe, možete doživjeti zvučne efekte poput onih pri izvedbi uživo.
• CINEMA: Dodaje realizam tonu snimljenom na filmskoj vrpci.
• PRO LOGIC: Doživjet ćete realističan višekanalni efekt, kao kod korištenja pet zvučnika, dok koristite
samo prednje lijeve i desne zvučnike.
• MATRIX: Začut ćete 5.1-kanalno okruženje zvuka.
• STEREO: Ovo odaberite samo za slušanje zvuka s prednjih lijevih i desnih zvučnika i subwoofera.
MM `` Pri odabiru Pro Logic II načina rada, spojite vanjski uređaj na AUDIO INPUT utičnice (L i R)
na playeru. Ako spojite na samo jedan ulaz (L ili R), ne možete slušati zvučno okruženje.
`` Funkcija PRO LOGIC II dostupna je samo u STEREO načinu rada
52
CRO
Dolby Pro Logic II efekt
Ova funkcija radi samo u Dolby Pro Logic II MUSIC načinu rada.
1. Pritisnite tipku
PL II MODE za odabir načina rada MUSIC.
2. Pritisnite tipku
PL II EFFECT.
● postavljanje sustava
3. Pritisnite tipke _, + za odabir postavke željenog efekta.
• PANORAMA : Možete odabrati 0 ili 1.
• C- WIDTH : Možete odabrati između 0 i 7.
• DIMENS : Možete odabrati između 0 i 6.
P.BASS
Funkcija P.BASS osigurava snažnije basove kojima se
pojačavaju niske frekvencije.
1. Pritisnite tipku P.BASS za odabir načina rada P.BASS.
2. Možete odabrati razinu niskih tonova po želji.
MM `` Funkcija P.BASS dostupna je samo s 2-kanalnim LPCM izvorima poput MP3,DIVX,CD i
WMA. Pritisnite tipku P.BASS pa će se na zaslonu pojaviti "POWER BASS ON".
`` P.bass ne radi u načinima DSP/EQ ili DOLBY PRO LOGIC ll.
Ako u načinu DSP/EQ pritisnete P.BASS, način DSP/EQ se automatski isključuje te se
uključuje funkcija P. BASS.
53
radio
Slušanje radija
Daljinski upravljač
1. Pritisnite tipku TUNER za odabir FM pojasa.
2. Podesite na željenu stanicu.
• Automatsko podešavanje 1: Kada je pritisnuta
tipka [, ] odabrana je prethodno postavljena
stanica za emitiranje.
• Automatsko podešvanje 2: Pritisnite i držite tipku
,, . za automatsko traženje aktivnih stanica.
• Ručno podešavanje: Kratko pritisnite tipku ,, .
da u koracima povećavate ili smanjujete
frekvenciju.
Glavna jedinica
1. Pritisnite tipku FUNCTION za odabir FM pojasa.
2. Odaberite stanicu.
• Automatsko podešavanje 1: Pritisnite tipku STOP (@) da odaberete PRESET, a zatim pritisnite
tipku [, ] za odabir prethodno podešene stanice.
• Automatsko podešavanje 2: Pritisnite tipku STOP (@) da odaberete MANUAL, a zatim pritisnite i
držite tipku [, ] za automatsko traženje pojasa.
• Ručno podešavanje: Pritisnite tipku STOP (@) da odaberete MANUAL, a zatim kratko pritisnite
tipku [, ] da podesite na nižu ili višu frekvenciju.
Pritisnite tipku MO/ST za slušanje u Mono/Stereo načinu rada.
• Svaki put kada je pritisnuta tipka, zvuk se prebacuje između STEREO i MONO načina rada.
• U područjima slabog prijama, odaberite MONO za jasnije emitiranje bez smetnji
Postavljanje stanica unaprijed
Primjer: Postavljanje FM 89.10 unaprijed u memoriji
1. Pritisnite tipku TUNER za odabir FM pojasa.
2. Pritisnite tipku ,, . za odabir 89.10.
3. Pritisnite tipku TUNER MEMORY.
• 01 svijetli na prikazu.
4. Pritisnite tipku [, ] za odabir unaprijed
podešenog broja.
• Možete birati između 1 i 15 unaprijed
postavljenih postavki.
5. Ponovo pritisnite tipku TUNER MEMORY.
• Pritisnite tipku TUNER MEMORY prije nego
što
nestane Number s prikaza.
• Number nestaje s prikaza, a stanica je
pohranjena u memoriji.
6. Da biste unaprijed podesili sljedeću stanicu,
ponovite korake od 2 do 5.
• Za namještanje na unaprijed podešenu stanicu,
pritisnite tipku [, ] na daljinskom upravljaču da odaberete kanal.
54
CRO
O RDS EMITIRANJU
Uporaba RDS-a (radijski datotečni sustav) za prijam FM postaja
RDS omogućuje FM postajama da uz redovite signale
programa šalju dodatni signal. Na primjer, postaje šalju
svoja imena i informacije o vrsti programa koji emitiraju,
poput sporta, glazbe itd.
Opis RDS funkcije
• PTY (vrsta programa): Prikazuje vrstu programa koja se trenutačno emitira
• PS NAME (naziv usluge programa) : Pokazuje ime postaje emitiranja i sastoji se od 8 znakova.
• RT (tekst na radiju) : Dekodira tekst koji emitira postaja (ako ga emitira) i sastoji se od najviše 64 znaka.
• CT (vrijeme na satu) : Dekodira stvarno vrijeme na satu s FM frekvencije.
• TA (obavijesti o prometu) : Poruka "TA ON" (OBAVIJESTI O PROMETU UKLJUČENE) prikazuje da je u tijeku prijenos obavijesti o prometu.
MM `` RDS možda neće ispravno raditi ako namještena postaja ispravno ne odašilje RDS signal ili
ako je signal slab.
`` Neke postaje možda ne emitiraju informacije PTY, RT i CT, pa stoga ovo možda neće biti
moguće u svim slučajevima.
Za prikaz RDS signala
RDS signale koje postaja šalje možete vidjeti na zaslonu.
Tijekom slušanja FM postaje pritisnite RDS DISPLAY.
`` S
vaki put kada pritisnete ovu tipku, prikaz se mijenja
da vam pokaže sljedeće informacije : PS IME ; RT ;
CT ; Frekvencija
• PS (usluga programa): Tijekom traženja pojavljuje se <PS>, a zatim se prikazuju imena postaja.Ako
nema poslanog signala pojavljuje se <NO PS>.
• RT (tekst na radiju) : T
ijekom traženja pojavljuje se <RT>, a zatim se prikazuje tekstualna poruka koju
šalje postaja. Ako nema poslanog signala, pojavljuje se <NO RT>.
• Frekvancija: frekvencija postaje (nije RDS funkcija)
O znakovima prikazanim na zaslonu
Kada su na zaslonu prikazani PS ili RT signali, rabe se sljedeći znakovi.
• Prozor zaslona ne može razlikovati velika i mala slova te uvijek prikazuje velika slova.
• Prozor zaslona ne može prikazivati znakove s naglascima; na primjer <A,> može važiti za
slova <A> s naglascima poput <Á, Â, Ă, Ä i Ĺ.>
55
radio
Pokazivanje PTY (vrste programa) i funkcije PTY-SEARCH
Jedna od prednosti RDS usluge je ta da možete locirati određenu vrstu programa iz unaprijed
postavljenih kanala zadavanjem PTY kodova.
Za traženje programa pomoću PTY kodova
Prije početka zapamtite...
• Funkcija PTY Search primjenjuje se samo na unaprijed postavljene postaje.
• Za zaustavljanje traženja u bilo kojem trenutku, tijekom traženja pritisnite tipku PTY SEARCH.
• Za sljedeće korake postoji vremensko ograničenje. Ako je postavljanje prekinuto prije nego što
ste gotovi, počnite ponovno od 1. koraka.
• Kada pritišćete tipke na glavnom daljinskom upravljaču, provjerite jeste li odabrali FM postaju koristeći isti.
1. Tijekom slušanja neke FM postaje pritisnite tipku
PTY SEARCH.
2. Pritišćite tipku PTY- ili PTY+ dok se na zaslonu
ne pojavi željeni PTY kod.
• Zaslon prikazuje PTY kodove koji su opisani na
desnoj strani.
3. Pritisnite ponovno tipku PTY SEArCH dok je na
zaslonu još prikazan PTY kod koji ste odabrali u
prethodnom koraku.
• Centralna jedinica traži 15 unaprijed postavljenih FM
postaja te se zaustavlja kada pronađe jednu koju
ste odabrali i namješta se na tu postaju.
Zaslon
NEWS
Vrsta programa
Zaslon
Vrsta programa
LIGHT M
Lagana klasična glazba – klasična
glazba te instrumentalna i zborna
glazba
CLASSICS
Ozbiljna klasična glazba – orkestralna,
simfonijska i komorna glazba i opere
OTHER M
Ostala glazba – jazz, R & B, country
glazba
Sportovi
WEATHER
Vremenska prognoza
Obrazovanje
FINANCE
Financije
Vijesti uključuju objavljena mišljenja i
izvješća
AFFAIRS
Događaji uključuju trenutačne nezgode,
dokumentarna izvješća, rasprave i analize.
INFO
Informacije uključuju težine i mjere, povrate
i prognoze, stvari koje zanimaju klijente,
informacije iz medicine itd.
SPORT
EDUCATE
Dramske radio-serije itd.
CHILDREN
Dječji programi
Kultura – nacionalna ili lokalna kultura
uključujući vjersku problematiku,
društvene znanosti, lingvistiku,
kazalište itd.
SOCIAL A
Društvena događanja
CULTURE
RELIGION
Vjerski programi
PHONE IN
Programi s telefonskim kontaktima
SCIENCE
Prirodne znanosti i tehnologija
TRAVEL
Putovanja
VARIED
Ostalo – Govori, zabavni program
(kvizovi, igre), intervjui, komedije, satire
itd.
LEISURE
Slobodno vrijeme
POP M
Pop glazba
ROCK M
Rock glazba
M.O.R.M
Trenutačna moderna glazba koja se
„lako sluša“
DRAMA
JAZZ
Country glazba
NATION M
Domaća glazba
OLDIES
Stari hitovi
FOLK M
Narodna glazba
DOCUMENT
56
Jazz glazba
COUNTRY
Dokumentarni program
CRO
praktična funkcija
Funkcija Sleep Timer
Vrijeme možete podesiti tako da se kućno kino isključi samo.
Pritisnite tipku SLEEP.
● PRAKTIčNA FUNKCIJA
• SLEEP će se prikazati. Svaki put kada je pritisnuta
tipka, unaprijed podešeno vrijeme mijenja se ovako :
10 ➞ 20 ➞ 30 ➞ 60 ➞ 90 ➞ 120 ➞ 150 ➞ OFF.
Da potvrdite postavku za sleep timer, pritisnite tipku
SLEEP.
• Prikazuje se preostalo vrijeme do samo-isključenja
kućnog kina.
• Ponovnim pritiskom tipke mijenja se vrijeme spavanja
na ono koje ste postavili ranije.
Za poništenje sleep timera, pritišćite tipku SLEEP dok se na prikazu ne pojavi OFF.
Podešavanje svjetline prikaza
Možete podesiti svjetlinu prikaza na glavnoj jedinici tako da ne
ometa gledanje filma.
Pritisnite tipku DIMMER.
• Svaki put kada je pritisnuta tipka, bit će podešena
svjetlina prednjeg prikaza.
Funkcija Mute
Ovo je korisno kada otvarate vrata ili se javljate na telefonski poziv.
Pritisnite tipku MUTE.
• MUTE se pojavljuje na prikazu.
• Za obnavljanje zvuka, ponovo pritisnite tipku MUTE.
57
praktična funkcija
CD rIPPING
Pretvara zvučni zapis s CD-a u MP3 format prije slanja na uređaj za pohranu s USB priključkom.
B
1. Priključite USB uređaj.
FUNC.
2. Uložite audio CD u ladicu za CD.
3. Pritisnite CD RIPPING .
• Za početak kopiranja trenutne staze pritisnite gumb
CD RIPPING na daljinskom upravljaču dok sustav
reproducira dotičnu stazu ili je ona privremeno
zaustavljena.
• Za kopiranje svih staza na CD-u, pritisnite gumb
CD RIPPING na daljinskom upravljaču i držite ga
pritisnutim.
-Sustav prikazuje poruku "KOPIRANJE CD-a" na
zaslonu i pokreće postupak kopiranja.
4. Pritisnite @ za zaustavljanje kopiranja.
• Nakon završetka kopiranja će se na USB uređaju
stvoriti direktorij naziva "KOPIRANJE", a kopirana će
datoteka biti spremljena u formatu "SAM_XXXX”.
mp3".
MM ``
``
``
``
``
``
``
``
``
58
Ne prekidajte USB vezu i ne iskopčavajte kabel napajanja tijekom kopiranja CD-a. U
suprotnom biste mogli oštetiti podatke. Za zaustavljanje kopiranja CD-a pritisnite gumb
STOP i iskopčajte USB uređaj nakon što sustav u potpunosti prestane reproducirati CD.
Ako prekinete USB vezu tijekom kopiranja CD-a, sustav će se isključiti i nećete biti u mogućnosti
obrisati kopiranu datoteku.U tom se slučaju pomoću USB kabela povežite s osobnim računalom,
napravite sigurnosnu kopiju podataka i formatirajte USB uređaj.
Ako USB uređaj priključite na sustav tijekom reprodukcije CD-a, sustav prekida reprodukciju i
nastavlja je tek nakon završetka inicijalizacije USB veze.(Vrijeme inicijalizacije može varirati ovisno o
vrsti USB uređaja.)
Značajka KOPIRANJE CD-A se ne odnosi na DTS-CD.
Ako kopiranje traje kraće od 5 sekundi, datoteka kopiranja možda neće biti stvorena.
Kopiranje CD-a omogućeno je samo ako su USB uređaj ili tvrdi disk formatirani u FAT
sustav datoteka. (NTFS sustav datoteka nije podržan.)Popis kompatibilnih uređaja potražite
u specifikacijama USB host funkcije.
Kopiranje se izvodi normalnom brzinom x1, a vrijeme kopiranja se kod nekih USB uređaja
može i produžiti.
Tijekom kopiranja CD-a sustav neće reproducirati zvuk.
Ne primjenjujte silu na sustav tijekom kopiranja CD-a.
CRO
rješavanje problema
Pogledajte donju tablicu kada uređaj ne radi pravilno. Ako problem koji imate nije dolje naveden ili ako
navedena uputa ne pomaže, isključite uređaj, isključite kabel za napajanje i kontaktirajte najbližeg ovlaštenog
prodavača ili Samsung Electronics servisni centar.
SIMPTOM
Provjera/Popravak
• Je li kabel za napajanje pravilno utaknut u utičnicu?
• Isključite napajanje, a zatim ga ponovo uključite.
Reprodukcija ne započinje
odmah po pritisku tipke Play/
Pause.
• Koristite li oštećen ili izgreban disk na površini?
• Obrišite disk.
Zvuk se ne proizvodi.
•N
ema zvuka tijekom brze reprodukcije, spore reprodukcije
i reprodukcije u koracima.
• J esu li zvučnici pravilno spojeni? Jesu li zvučnici pravilno
prilagođeni?
• Je li disk ozbiljno oštećen?
Zvuk se može čuti samo s
nekoliko zvučnika, a ne sa svih
šest.
• Prilikom slušanja CD-a ili radija, zvuk prozivde samo
prednji zvučnici
(L/R). Odaberite "PRO LOGIC II" pritiskom na PL II
(Dolby Pro Logic II) na daljinskom upravljaču za korištenje
svih šest zvučnika.
• Provjerite je li DVD disk 5.1-CH kompatibilan.
• Ako podesite C, SL i SR ili NONE u načinu rada zvučnika u
postavljanju audia na zaslonu za postavljanje, nema zvuka
iz središnjeg zvučnika te prednjih lijevih i desnih zvučnika.
Postavite C, SL i SR na SMALL.
Dolby Digital 5.1 CH zvučno
okruženje nije proizvedeno.
• Postoji li "Dolby Digital 5.1 CH" oznaka na disku? Dolby
Digital 5.1 CH Surround Sound proizvodi se samo ako je
disk snimljen s 5.1-kanalnim zvukom.
• J e li audio jezik pravilno postavljen na DOLBY DIGITAL
5.1-CH na prikazu s informacijama?
Daljinski upravljač ne radi.
• J e li daljinski upravljač korišten unutar svog radnog
raspona kuta i udaljenosti?
• Jesu li baterije istrošene?
• J este li pravilno odabrali način rada (TV/DVD) funkcija
daljinskog upravljača (TV ili DVD)?
• Disk se okreće ali nema slike.
• Kvaliteta slike je slaba, a slika
tritra
• Je li uključeno napajanje TV-a?
• Jesu li kabeli za video pravilno spojeni?
• Je li disk prljav ili oštećen?
• Loše proizveden disk možda se neće moći reproducirati.
59
● Rješavanje problema
Ladica diska se ne otvara.
rješavanje problema
SIMPTOM
Provjera/Popravak
Audio jezik i podnaslov ne rade. • Audio jezik i podnaslov ne rade ako ih disk ne sadrži.
Izbornik zaslona se ne
pojavljuje čak i kada je
odabrana funkcija izbrornika.
• Koristite li disk koji ne sadrži izbornike?
Omjer visine i širine slike ne
može se promijeniti.
• Možete reproducirati 16:9 DVD-e u 16:9 WIDE načinu, 4:3
LETTER BOX načinu ili 4:3 PAN SCAN načinu, ali 4:3
DVD-i mogu se gledati samo u omjeru 4:3. Pogledajte
omotnicu DVD diska, a zatim odaberite odgovarajuću
funkciju.
• Glavna jedinica ne radi.
(Primjer: Isključuje se
napajanje, ne radi tipka na
prednjoj ploči ili se čuje čudan
šum).
• DVD player ne radi normalno.
• Isključite napajanje i držite tipku STOP (
upravljaču više od 5 sekundi
Zaboravljena je lozinka za
razinu ocjenjivanja.
•Za vrijeme prikaza poruke “NO DISC” na prikazu glavne
jedinice, držite tipku glavne jedinice STOP ( ) dulje od 5
sekundi. “INITIAL” se pojavljuje na prikazu, a sve se
postavke vraćaju na tvorničke vrijednosti.
• Pritisnite tipku POWER.
Upotreba funkcije RESET će izbrisati sve pohranjene
postavke. Ne koristite ovo osim ako nije nužno.
Radio prijam nije moguć.
• Je li antena pravilno postavljena?
• Ako je ulazni signal antene slab, instalirajte vanjsku FM
antenu u području s dobrim prijamom.
60
) na daljinskom
Upotreba funkcije RESET će izbrisati sve pohranjene
postavke. Ne koristite ovo osim ako nije nužno.
CRO
popis šifri jezika
Unesite odgovarajući broj šifre za početne postavke “Disc Audio”, “Disc Subtitle” i/ili “Disc Menu” (pogledajte stranicu43).
Šifra
Jezik
Šifra
Jezik
Šifra
Jezik
1027
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
Šifra
Jezik
1506
Slovenian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
popis šifri jezika
Abkhazian
●
1028
1032
61
dodatak
Mjere opreza za korištenje i odlaganje diskova
Male ogrebotine na disku mogu smanjiti kvalitetu zvuka i slike ili uzrokovati preskakanje.
Budite posebno pažljivi da ne ogrebete diskove pri korištenju.
Rukovanje diskovima
Ne dodirujte stranu za reprodukciju diska.
Držite disk za rubove kako prsti ne bi došli na površinu.
Ne lijepite papir ili vrpcu na disk.
Spremanje diska
Ne držite ga na direktnoj
sunčevoj svjetlosti
Čuvajte ga na hladnom i
prozračenom mjestu
Čuvajte ga u čistom zaštitnom omotu.
Spremajte ga u okomitom položaju.
MM `` Ne dopustite da se diskovi zaprljaju.
`` Ne umećite krekirane ili izgrebane diskove.
Rukovanje i pohranjivanje diskova
Kada se na disku nađu otisci prstiju ili prljavština, očistite ga blagim deterdžentom razrijeđenim u vodi i
obrišite disk mekanom krpom.
• Pri čišćenju, nježno brišite disk iznutra prema van
MM `` Kondenzacija se može stvoriti ako topli zrak dospije u dodir s hladnim dijelovima unutar
playera. Kada se kondenzacija stvori unutar playera, player možda neće raditi pravilno.
Ako se to dogodi, izvadite disk i ostavite player uključen 1 ili 2 sata.
62
Opće
Potrošnja snage
70 W
Težina
3.0 kg
Dimenzije
430 (Š) x 70 (V) x 260 (D) mm
Raspon radne temperature
+5°C do +35°C
Raspon vlažnosti
10 % do 75 %
CRO
Specifikacije
Disk
CD: 12 cm (COMPACT DISC)
CD: 8 cm (COMPACT DISC)
Composite Video
● Dodatak
Brzina čitanja : 3.49 ~ 4.06 m/sec.
DVD (Digital Versatile Disc)
Pribl. vrijeme reprodukcije (Single Sided, Single Layer
Disc) : 135 min.
Brzina čitanja: 4,8 ~ 5,6 m/s
Maksimalno vrijeme reprodukcije: 74 min.
Brzina čitanja: 4,8 ~ 5,6 m/s
Maksimalno vrijeme reprodukcije: 20 min.
576i/480i
1 kanal : 1.0 Vp-p (75 Ω opterećenje)
576i/480i
Video izlaz
Component Video
Y : 1.0 Vp-p (75 Ωopterećenje)
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω opterećenje)
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω opterećenje)
Video/Audio
Pojačalo
HDMI
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Izlazna snaga prednjeg zvučnika
141W x 2(3Ω)
Izlazna snaga središnjeg zvučnika
141W(3Ω)
Izlazna snaga stražnjeg zvučnika
141W x 2(3Ω)
Izlazna snaga subwoofera
145W(3Ω)
Raspon frekvencije
20Hz~20KHz
S/N omjer
70dB
Odvajanje kanala
60dB
Ulazna osjetljivost
(AUX)400mV
63
HT-Z220
5.1ch sustav zvučnika
Subwoofer
Prednji/Stražnji Središnji
Impedancija
3Ω
3Ω
3Ω
Raspon frekvencije
140Hz~20KHz 140Hz~20KHz 45Hz~160Hz
Razina izlaznog pritiska zvuka 86dB/W/M
86dB/W/M
86dB/W/M
Nominalni ulaz
141W
141W
145W
Maksimalni ulaz
282W
282W
290W
Prednji : 100 x 150x 89 mm
Stražnji: 100 x 100x 93 mm
Dimenzije (Š x V x D)
Središnji : 300 x 59 x 50 mm
Subwoofer : 180 x 320 x 380 mm
Prednji : 1.0 kg, Središnji : 0.3 kg Težine
Stražnji : 0.6 kg, Subwoofer : 4.5 kg
Sustav zvučnika
Zvučnik
HT-TZ222
5.1ch sustav zvučnika
Subwoofer
Prednji/Stražnji Središnji
Impedancija
3Ω
3Ω
3Ω
Raspon frekvencije
140Hz~20KHz 140Hz~20KHz 45Hz~160Hz
Razina izlaznog pritiska zvuka 86dB/W/M
86dB/W/M
86dB/W/M
Nominalni ulaz
141W
141W
145W
Maksimalni ulaz
282W
282W
290W
Prednji : 240 x 1020 x 240 mm (postolje stalka : 240 x 240)
Stražnji : 100 x 100 x 93mm
Dimenzije (Š x V x D)
Središnji : 300 x 59 x 50 mm
Subwoofer : 180 x 320 x 380 mm
Prednji : 3.6 kg, Središnji : 0.3 kg Težine
Stražnji : 0.5 kg, Subwoofer : 4.5 kg
Sustav zvučnika
Zvučnik
HT-TZ225
5.1ch sustav zvučnika
Subwoofer
Prednji/Stražnji Središnji
Impedancija
3Ω
3Ω
3Ω
Raspon frekvencije
140Hz~20KHz 140Hz~20KHz 45Hz~160Hz
Razina izlaznog pritiska zvuka 86dB/W/M
86dB/W/M
86dB/W/M
Nominalni ulaz
141W
141W
145W
Maksimalni ulaz
282W
282W
290W
Prednji/ Stražnji : 240 x 1020 x 240 mm (postolje stalka : 240 x
240)
Dimenzije (Š x V x D)
Središnji : 300 x 59 x50 mm
Subwoofer : 180 x 320 x 380 mm
Prednji : 3.6 kg, Središnji : 0.3 kg Težine
Stražnji : 3.6 kg, Subwoofer : 4.5 kg
Sustav zvučnika
Zvučnik
*: Nominalna specifikacija
- Samsung Electronics Co., Ltd pridržava pravo promjene specifikacija bez prethodne obavijesti.
- Težina i dimenzije su približni.
64
Contact SAMSUNG WORLD WIDE (Kontaktirajte SAMSUNG DILJEM SVIJETA)
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care
center.
Ako imate pitanja ili prigovore vezane uz Samsung proizvode molimo, kontaktirajte SAMSUNG centar za korisnike.
Region
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Middle East &
Africa
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
Customer Care Centre 
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421 , 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
02 201 2418
800-726-786 (800 - SAMSUNG)
70 70 19 70
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
01805 - SAMSUNG(726-7864) (
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0,14/Min)
0900-SAMSUNG(726-7864) ( 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG(0-801172 678)
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSU(72678)
0771-400 200
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.ru
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.ua
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com/za
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com/ae
Code No. AH68-02161H(0.0)
Download PDF

advertising