HT-BD7200
2.1CH Blu-ray sustav
kućnog kina
korisnički priručnik
zamislite mogućnosti
Zahvaljujemo na kupnji proizvoda tvrtke Samsung.
Za primanje potpunije usluge molimo, registrirajte
svoj proizvod na
www.samsung.com/register
HT-BD7200_CRO-1.indd 1
2009-03-20 �� 4:41:48
ključne značajke novog Blu-ray
kućnog kina
ZNAČAJKE PLAYERA
Reprodukcija više vrsta diskova i FM tuner
HT-BD7200 omogućava reprodukciju raznih diskova uključujući BD-ROM, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R (V način), CD, MP3CD, DivX i CD-R/RW, koju spaja sa sofisticiranim FM tunerom u jednom playeru.
Potpuna podrška HD audio dekodiranja (DD,DD+,DOLBY TRUE-HD,DTS,DTS-HD HRA, DTS-HD MA Essential)
Za ostale pojedinosti pogledajte web-lokacije www.DOLBY.COM i DTS.COM.
Funkcija čuvara zaslona TV-a
Ako glavna jedinica ostane u zaustavljenom stanju 10 minuta, na TV zaslonu se pojavljuje logotip.
HT-BD7200 se automatski prebacuje na način uštede energije nakon 30 minuta u načinu rada čuvara zaslona.
Funkcija uštede energije
HT-BD7200 se automatski isključuje nakon 40 minuta u zaustavljenom stanju rada (Stop).
Mogućnost priklučka USB uređaja.
Pomoću funkcije kućnog kina USB HOST možete spojiti vanjske USB uređaje za pohranu poput MP3 playera, USB
flash memorije itd. i s njih reproducirati datoteke.
HDMI
HDMI istovremeno prenosi Blu-Ray/DVD video i audio signale te daje jasniju sliku.
Razlučivost od 1080 piksela (Full HD) pruža još jasniju sliku.
Funkcija AV SYNC
Video signal može zaostajati za audio signalom ako je jedinica priključena na digitalni TV.
Za kompenzaciju zaostanka možete namjestiti vrijeme kašnjenja audio signala i sinkronizirati ga s video signalom.
Funkcija Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ je funkcija koja se može koristiti za upravljanje glavnom jedinicom ovog sustava pomoću daljinskog
upravljača Samsung TV-a, povezivanjem Blu-ray kućnog kina na SAMSUNG TV putem HDMI kabela. (To je moguće
samo sa SAMSUNG TV-ima koji podržavaju Anynet+.)
Funkcija Bluetooth
Bluetooth uređaj možete koristiti za uživanje u glazbi s visoko-kvalitetnim stereo zvukom i to bez žica!.
Podrška za iPod i iPhone
U glazbenim datotekama možete uživati povezivanjem iPod-a s kućnim kinom pomoću
priloženog postolja za iPod.
BD Wise
Značajka BD Wise automatski namješta Samsung proizvode koji je podržavaju na optimalno usklađene postavke.
Ova je značajka na raspolaganju samo ako su Samsung proizvodi koji podržavaju BD Wise međusobno spojeni
HDMI kabelom.
HT-BD7200_CRO-1.indd 2
2009-03-20 �� 4:41:49
Blu-ray diskovi imaju podršku i za HD video najveće kvalitete dostupne u industriji, pri čemu veliki kapacitet ne znači
kompromis vezan uz kvalitetu videa. Nadalje Blu-ray disk ima isti poznati izgled i veličinu kao i DVD.
* Sljedeće značajke Blu-ray diskova razlikuju se ovisno o disku. Izgled i navigacija značajki također ovise o vrstama
diska. Svi diskovi nemaju dolje opisane značajke.
istaknute značajke video zapisa
BD-ROM format za distribuciju filmova podržava tri, vrlo
napredna video kodeka, uključujući AVC, VC-1 i MPEG-2.
Dostupne su i HD video razlučivosti:
~ 1920 x 1080 HD
~ 1280 x 720 HD
PLAY MovIE
3
Za reprodukcije visoke razlučivosti
Za gledanje sadržaja visoke definicije na Blu-ray
diskovima potrebna je HDTV (High Definition
HD Video
Television).
Neki diskovi zahtijevaju da koristite HDMI OUT na
playeru kako biste gledali sadržaj visoke definicije.
Mogućnost gledanja sadržaja visoke definicije na Blu-ray
diskovima može biti ograničena ovisno o razlučivosti TV-a.
Titlovi
Ovisno o sadržaju na Blu-ray disku, možete odabrati
različite fontove, veličine i boje titlova; Titlove možete i
animirati, izblijediti ili potamniti te listati.
LANGUAGES
SCENE SELECTIoNS
CRo
ZNAČAJKE BLU-RAY DiSKA
PREvIEWS
Grafičke
plohe
%
4
5
6
7
PLAY MovIE
8
9
LANGUAGES
10
11
12
13
SCENE SELECTIoNS
14
15
PREvIEWS
%
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
BD-LiVE
Možete koristiti Blu-ray disk koji podržava BD-LIVE preko mreže kako biste uživali u raznim sadržajima koje vam pruža
proizvođač diska.
3
HT-BD7200_CRO-1.indd 3
2009-03-20 �� 4:41:52
ključne značajke novog Blu-ray
kućnog kina
ŠTO JE UKLJUČENO
Provjerite dolje navedenu isporučenu dodatnu opremu.
Video kabel
Postolje za iPod
FM antena
Žica za zvučnik (3 EA)
Korisnički priručnik
Prstenasta feritna jezgra
Daljinski upravljač / baterije (veličina AAA)
HT-BD7200_CRO-1.indd 4
2009-03-20 �� 4:41:53
cro
sigurnosne informacije
Sigurnosna upozorenja
DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKLOPAC (ILI POLEĐINU).
U UNUTRAŠNJOSTI NEMA DIJELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. PREPUSTITE SERVISIRANJE
KVALIFICIRANOM SERVISNOM OSOBLJU.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
Ovaj simbol označava “opasan napon”
unutar proizvoda koji predstavlja opasnost
od električnog udara ili ozljede.
Ovaj simbol označava važne upute
priložene uz proizvod.
CLASS 1 LASER PRODUCT
Čitač kompaktnog diska klasificiran je kao CLASS 1 LASER
proizvod.
Upotreba kontrola, podešavanja ili izvođenje postupaka osim
gore navedenih može rezultirati opasnim izlaganjem radijaciji.
OPREZ: N EVIDLJIVA LASERSKA RADIJACIJA KADA JE OTVOREN, A
SIGURNOSNI MEHANIZMI OMETANI; IZBJEGAVAJTE IZLAGANJE ZRACI.
UPOZORENJE: Da biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
OPREZ: DA BISTE SPRIJEČILI ELEKTRIČNI UDAR, NAMJESTITE ŠIROKE KONTAKTE UTIKAČA U ŠIROK UTOR, UMETNUT DO KRAJA.
•O
vaj uređaj treba uvijek biti spojen na utičnicu izmjenične struje sa zaštitnim uzemljenjem.
• Da biste isključili uređaj iz struje, morate izvući utikač iz strujne utičnice. Stoga strujni utikač treba biti spreman za rad.
OPREZ
•U
ređaj se ne smije izlagati kapanju ili prskanju te se na njega ne smiju stavljati predmeti napunjeni tekućinom, poput vaza.
• Strujni utikač koristi se kao sredstvo za isključivanje i uvijek treba biti spreman za upotrebu.
Ova oznaka prikazana na proizvodu ili u njegovoj literaturi označava da ga ne treba odlagati s drugim
kućanskim otpadom na kraju njegova radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko
zdravlje od nekontroliranog odlaganja otpada, molimo vas da proizvod odvajate od drugih vrsta otpada i
odgovorno ga reciklirate kako biste promicali održivu ponovnu iskoristivost materijalnih resursa. Privatni
korisnici trebaju kontaktirati trgovca kod kojeg su kupili ovaj proizvod ili lokalni vladin ured zbog pojedinosti o
odlaganju ovog radi recikliranja sigurnog za okoliš. Poslovni korisnici trebaju kontaktirati svojeg dobavljača
te provjeriti odredbe i uvjete ugovora o kupnji. Ovaj proizvod se ne smije miješati s drugim komercijalnim
otpadom za odlaganje.
HT-BD7200_CRO-1.indd 5
2009-03-20 �� 4:41:53
sigurnosne informacije
MJERE OPREZAa
2.7 inch
3.9 inch
3.9 inch
3.9 inch
Osigurajte da napajanje izmjeničnom strujom u vašem domaćinstvu odgovara identifikacijskoj naljepnici koja se nalazi na poleđini playera. Player postavite u vodoravan položaj na prikladnu površinu (namještaj) s dovoljno prostora za ventilaciju (7,5~10 cm). Pobrinite se
da ventilacijski otvori ne budu prekriveni. Ne stavljajte nikakve predmete na player. Ne postavljajte player na pojačala ili drugu opremu
koja se grije. Prije premještanja playera provjerite je li otvor za umetanje diska prazan. Ovaj player dizajniran je za neprekidnu uporabu.
Prebacivanje Blu-ray kućnog kina u način mirovanja ne isključuje ga sa električnog napajanja. Da biste potpuno isključili player sa napajanja, izvadite utikač iz zidne utičnice, naročito ako se dulje vrijeme ne koristi.
Za vrijeme olujnog nevremena isključite utikač za napajanje izmjeničnom
strujom iz zidne utičnice. Vršni naponi zbog munja mogu oštetiti uređaj.
Zaštitite player od vlage (npr. vaza) i prekomjerne topline (npr. kamina) ili
opreme koja stvara jaka magnetska ili električna polja (npr. zvučnika...).
Isključite strujni kabel iz napajanja izmjeničnom strujom ako player neispravno radi. Vaš player nije namijenjen za industrijsku uporabu. Ovaj proizvod namijenjen je samo za osobnu uporabu.
Ako su player ili disk pohranjeni na niskim temperaturama, može doći do
kondenzacije. Ako tijekom zime prenosite player, pričekajte oko 2 sata
kako bi uređaj prije korištenja dosegnuo sobnu temperaturu.
Ne izlažite uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti ili drugim izvorima topline.
To može dovesti do pregrijavanja i nepravilnosti u radu uređaja.
Baterije korištene s ovim proizvodom sadržavaju kemikalije koje su štetne
za okoliš.
Ne odlažite baterije s otpadom kućanstva.
6
HT-BD7200_CRO-1.indd 6
2009-03-20 �� 4:41:56
cro
sadržaj
ključne značajke novog Bluray kućnog kina
2
3
4
Značajke playera
Značajke blu-ray diska
Što je uključeno
sigurnosne informacije
5
6
Sigurnosna upozorenja
Mjere opreza
2
5
10
14
16
20
početak
opis
daljinski upravljač
10 Prije nego što pročitate korisnički priručnik
11 Vrsta i obilježja diska
14 Prednja ploča
15 Stražnja ploča
16 Pregled daljinskog upravljača
18 Postavljanje daljinskog upravljača
veze
20
22
24
26
28
30
30
30
Spajanje zvučnika
Spajanje video izlaza na TV
Spajanje iPoda
Spajanje audia s vanjskim komponentima
Spajanje na mrežu
Spajanje FM antene
Ventilator
Priključivanje prstenaste feritne jezgre na
kabel napajanja glavne jedinice
osnovne značajke blu-ray
kućnog kina
31
32
32
33
33
34
Prije reprodukcije
Navigacija zaslonskim izbornikom
Reprodukcija diska
Postavljanje zvuka
Uporaba funkcija traženja i preskakanja
Usporena reprodukcija/reprodukcija u
koracima
31
postavljanje sustava
35
36
podešavanje jezika
HT-BD7200_CRO-1.indd 7
35 Namještanje sata
36 Podešavanje jezičnih opcija
2009-03-20 �� 4:41:56
sadržaj
audio podešavanje
37
postavljanje prikaza
40
HDMI postavljanje
44
postavljanje za roditelje
47
konfiguriranje mreže
49
Upravljanje podacima BD-a
54
55
nadogradnja sustava
gledanje filma
58
37 Postavljanje mogućnosti audio
40 Podešavanje opcija za prikaz
42 Postavljanje mogućnosti video prikaza/
izlaza
44 Podešavanje HDMI opcija za postavljanje
47 Konfiguriranje blokade roditelja
49 Postavljanje mogućnosti mrežnih postavki
54 Upravljanje sistemskim uređajem
55
57
57
57
Nadogradnja firmvera
Sistemske informacije
Bavjest o nadogradnji firmware-a
DIVX (R) registracija
58 Uporaba funkcije prikaza
59 Uporaba izbornika disc menu & popup/title
menu
60 Ponavljanje reprodukcije
61 Odabir audio jezika
61 Odabir jezičnog titla
62 Promjena kuta kamere
63 Postavke značajke PIP (slika u slici)
63 BD-LIVE™
64 Reprodukcija DivX-a
HT-BD7200_CRO-1.indd 8
2009-03-20 �� 4:41:56
66
pregledavanje slika
69
Uporaba funkcije USB
71
radio
73
Uporaba BLUETOOTH sučelja
76
78
Uporaba iPoda
funkcija prijenos sadržaja s
računala
81
83
84
86
praktična funkcija
66 Gumbi na daljinskom upravljaču koji se koriste
za reprodukciju audio cd (cd-da)/mp3
66 Ponavljanje audio cd(cd-da) i mp3 sadržaja
67 Reprodukcija audio cd-a (cd-da)/mp3
69
69
69
70
70
cro
slušanje glazbe
Pregledavanje slika
Slide show/speed (prezentacija/brzina)
Rotate (rotiraj)
Zoom (zumiraj)
Odlazak na popis fotografija
71 Reproduciranje multimedijskih datoteka
pomoću USB host značajke
73 Slušanje radija
73 Postavljanje postaja unaprijed
74 O RDS emitiranju
76 Što je bluetooth?
76 Spajanje blu-ray kućnog kina s bluetooth
uređajem
78 Slušanje glazbe
80 Gledanje filma
81 Spajanje na Računalo i Reprodukcija MP3,
JPEG ili DviX Sadržaja
83 Funkcija samoisključivanja
83 Prilagodba svjetline prikaza
83 Funkcija isključivanja zvuka
rješavanje problema
dodatak
86 Mjere opreza za korištenje i odlaganje
diskova
87 Specifikacije
HT-BD7200_CRO-0402-1.indd 9
2009-04-02 �� 6:35:11
početak
PRIJE NEGO ŠTO PROČITATE KORISNIČKI PRIRUČNIK
Prije čitanja korisničkog priručnika svakako provjerite sljedeće pojmove.
Ikone koje se koriste u priručniku
Ikona
h
g
f
Z
C
V
Pojam
BD-ROM
Uključuje funkciju dostupnu na BD-ROM-u.
BD-RE
Ovo uključuje funkciju dostupnu na BD-RE.
BD-R
Ovo uključuje funkciju dostupnu na BD-R.
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
Audio CD
A
G
Uključuje funkciju dostupnu na DVD-video i DVD-R/DVD-RW diskovima koji su snimljeni i
dovršeni u video načinu rada.
Uključuje funkciju dostupnu na DVD-RW-u. (samo V način rada i dovršen)
Uključuje funkciju dostupnu na DVD-R-u. (samo V način rada i dovršen)
Ovo uključuje funkciju dostupnu n audio CD-RW/CD-R (CD-DA format).
MP3
Ovo uključuje funkciju raspoloživu na DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R diskovima i USB uređajima za
pohranu.
JPEG
Ovo uključuje funkciju raspoloživu na DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R diskovima i USB uređajima za
pohranu.
D
DivX
F
USB uređaj
za pohranu
Oprez
M
Definicija
Napomena
Uključuje funkciju dostupnu s MPEG4 diskovima.
(DVD±R/RW, CD-R or CD-RW)
Ovo uključuje funkciju raspoloživu na USB uređaju za pohranu.
Uključuje slučaj u kojem funkcija ne radi ili su postavke poništene.
Uključuje savjete ili upute na stranici koja prikazuje pomoć za rad svake funkcije.
O uporabi ovog korisničkog priručnika
1) Prije uporabe ovog proizvoda svakako se upoznajte sa sigurnosnim informacijama. (Pogledajte
stranice 5 i 6.)
2) Ako dođe do problema, pogledajte odjeljak Rješavanje problema. (Pogledajte stranice 84 i 85.)
Zaštita autorskog prava
©2009 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Sva prava pridržana; Niti jedan dio ovog korisničkog priručnika ne smije se reproducirati ili kopirati bez
prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics Co.,Ltd.
10
HT-BD7200_CRO-0402-1.indd 10
2009-04-02 �� 6:35:11
cro
VRSTA I OBILJEŽJA DISKA
Vrste diskova koji se mogu reproducirati
Vrste diska
Logotip
diska
BD-ROM
BD-RE/BD-R
Snimljeni sadržaj
AUDIO + VIDEO
AUDIO + VIDEO
AUDIO-CD
AUDIO
Maks. vrijeme reprodukcije
Vrijeme reprodukcije ovisi o
naslovu
Jednostrani
Jednostrani(12 cm)
240
Double sided(12 cm)
480
Jednostrani(8 cm)
80
Double sided(8 cm)
160
Jednostrani(12 cm)
74
Jednostrani(8 cm)
20
12 cm
-
8 cm
-
● početak
DVD-VIDEO
Oblik diska
DivX
AUDIO + VIDEO
DVD-RW (samo V
način rada i
finaliziran)
AUDIO + VIDEO
12 cm (4.7GB)
480
(npr : produžena reprodukcija))
DVD-R
(samo V način rada
i finaliziran)
AUDIO + VIDEO
12 cm (4.7GB)
480
(npr : produžena reprodukcija)
~ Ovaj player kompatibilan je samo s PAL sustavom boja.
~ Neće reproducirati NTSC diskove.
Logotipi diskova koji se mogu reproducirati
Blu-ray Disc
PAL sustav za emitiranje u Velikoj
Britaniji, Francuskoj, Njemačkoj itd.
Digitalni audio
M`
MP3
Dolby Digital Plus
DTS-HD audio visoke razlučivosti
Dolby TrueHD
DTS-HD Master Audio | Bitno
Stereo
Java
BD-LIVE
Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. “Dolby” i simbol dvostrukog D trgovački su znakovi tvrtke
Dolby Laboratories.
11
HT-BD7200_CRO-1.indd 11
2009-03-20 �� 4:42:00
početak
Diskovi koji se ne mogu reproducirati
~ HD DVD disk
~ DVD-RAM
~ DVD-R disk od 3,9 GB za stvaranje
višemedijskog materijala.
M`
~
~
~
~
DVD-RW (VR način rada)
DVD-ROM/PD/MV-disk itd.
CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
MD disk od 8 cm (mini disk)
Ovaj proizvod ne može reproducirati neke komercijalne diskove ili DVD diskove koji nisu kupljeni u vašoj
regiji. Kod pokušaja reprodukcije tih diskova prikazat će se poruka „No disc.“ (Nema diska.) ili „Please
check the regional code of the disc“ (Provjerite regionalni kôd diska).
` Ako DVD-R/-RW disk nije pravilno snimljen u DVD video formatu, tada se on neće moći reproducirati.
Regionalni kôd
I Blu-ray kućno kino i diskovi su šifrirani prema regiji. Ti regionalni kodovi moraju odgovarati da bi se disk
reproducirao. Ako kodovi ne odgovaraju, disk se neće reproducirati. Regionalni broj za ovo Blu-ray
kućno kino naveden je na stražnjoj ploči uređaja.
BD regionalni kôd
A
B
C
Područje
Sjeverna Amerika, Srednja Amerika, Južna Amerika, Koreja, Japan, Tajvan, Hong Kong i Jugoistočna
Azija.
Europa, Grenland, Francuski teritoriji, Bliski istok, Afrika, Australija i Novi Zeland.
Indija, Kina, Rusija, Srednja i Južna Azija.
DVD-video
Područje
regionalni kôd
1
SAD, Kanada
Japan, Europa, Južna Afrika, Bliski istok,
2
Grenland
Koreja, Tajvan, Hong Kong, dijelovi
3
Jugoistočne Azije
Australija, Novi Zeland, Južna Amerika (i
4
Meksiko)
5
Istočna Europa, Rusija, Indija, Afrika
DVD-video
regionalni kôd
6
Kina
Područje
7
Neodređena posebna uporaba
8
Zračne linije/brodovi za krstarenje (i Meksiko)
9
Bez regije
Kompatibilnost Blu-ray diska
Blu-ray disk je novi format koji se razvija. Stoga su mogući problemi s kompatibilnošću. Nisu svi diskovi
kompatibilni i nije moguća reprodukcija svakog diska. Za više informacija pogledajte odlomak
Napomene o usklađenosti i kompatibilnosti u ovom priručniku. Ako imate problema s kompatibilnošću,
kontaktirajte SAMSUNG centar za korisnike.
M`
Reprodukcija možda neće raditi za neke vrste diskova ili prilikom izvođenja nekih određenih postupaka, kao što je
promjena kuta i prilagodba omjera visine i širine slike. Detaljne informacije o disku ispisane su na kutiji. Ako je
potrebno, pročitajte ih.
` Ne dopustite da se diskovi zaprljaju ili izgrebu. Disk se neće moći koristiti za reprodukciju ako se na njegovoj
površini nalaze otisci prstiju, prljavština, prašina, ogrebotine ili talog od dima cigareta.
` Diskovi na koje su snimljeni NTSC programi ne mogu se reproducirati pomoću ovog proizvoda.
` Kod reprodukcije BD-Java naslova učitavanje može trajati dulje nego kod normalnog naslova, a i neke funkcije
mogu raditi usporeno.
12
HT-BD7200_CRO-1.indd 12
2009-03-20 �� 4:42:00
❖ BD-RE/BD-R
Blu-ray disk za višestruko presnimavanje/Blu-ray disk s mogućnošću brisanja i pisanja. BD-RE/BD-R je
idealan format za izradu sigurnosnih kopija ili snimanje osobnog video zapisa.
cro
Vrste diska
❖ BD-ROM
❖ DVD-Video
~ Digitalni višenamjenski disk (DVD) može sadržavati do 135 minuta slika, 8 jezika zvučnog zapisa i 32
jezika podnaslova. Opremljen je MPEG-2 kompresijom slika i Dolby Digital zvučnim okruženjem koji
vam omogućuju da uživate u živopisnim i jasnim slikama poput onih u kinu.
~ Prilikom izmjene s prvog sloja na drugi sloj kod dvoslojnih DVD video diskova može doći do
kratkotrajnog izobličenja slike i zvuka. No ne radi se o kvaru uređaja.
~ DVD-RW/-R disk snimljen u video načinu postaje DVD-video nakon finalizacije. Prethodno snimljeni
(prethodno utisnuti) komercijalni DVD-ovi s filmovima također se nazivaju i DVD-video diskovima. Ovaj
uređaj može reproducirati prethodno snimljene komercijalne DVD diskove (DVD-video diskove) s
filmovima.
● početak
Stalna memorija Blu-ray diska. BD-ROM disk sadržava prethodno snimljene podatke. Premda BD-ROM
može sadržavati bilo koji oblik podataka, većina BD-ROM diskova sadržavaju filmove u formatu visoke
razlučivosti za reprodukciju na Blu-ray kućnim kinima. Ovaj uređaj može reproducirati prethodno
snimljene komercijalne BD-ROM diskove.
❖ Audio CD
~ Audio disk na kojem je snimljen PCM audio zapis od 44,1 kHz.
~ Ovaj uređaj može reproducirati audio CD-R i CD-RW diskove CD-DA formata.
~ Uređaj možda neće moći reproducirati neke CD-R ili CD-RW diskove zbog uvjeta snimanja.
❖ CD-R/-RW
~ Koristite CD-R/-RW diskove od 700 MB (80 minuta). Po mogućnosti ne koristite diskove od 800
MB/90 minuta ili veće jer se oni možda neće reproducirati.
~ Ako CD-R/-RW disk nije snimljen kao zatvorena sesija, može doći do kašnjenja na početku
reprodukcije, a možda se neće moći reproducirati sve snimljene datoteke.
~ Neki se CD-R/-RW diskovi ne mogu reproducirati u ovom uređaju, što ovisi o uređaju pomoću kojeg
su snimljeni. Za sadržaj snimljen na CD-R/-RW medijima s CD-ova za osobnu uporabu, mogućnost
reprodukcije ovisi o sadržaju i diskovima.
❖ Reprodukcija DVD-R diskova
~ DVD-R disk snimljen u video stanju postaje DVD-video nakon finalizacije.
~ Ovaj uređaj može reproducirati DVD-R diskove koji su snimljeni i finalizirani pomoću Samsung DVD video
snimača. Neki DVD-R diskovi se možda neće moći reproducirati, što ovisi o disku i uvjetima snimanja.
❖ Reprodukcija DVD-RW diskova
~ Reprodukcija se može obaviti samo s DVD-RW diskovima koji su snimljeni u video stanju i finalizirani.
~ DVD-RW disk snimljen u video načinu postaje DVD-video nakon finalizacije. Sposobnost reprodukcije
može ovisiti i o uvjetima snimanja.
Format diska
❖ Uporaba MP3 diska
~
~
~
~
~
Mogu se reproducirati samo CD-R/-RW i DVD-RW/-R diskovi snimljeni u UDF, ISO9660 ili JOLIET formatu.
Mogu se reproducirati samo MP3 datoteke s ekstenzijama „.mp3“ ili „.MP3“.
Raspon brzina prijenosa podataka za reprodukciju je od 56 Kb/s do 320 Kb/s.
Frekvencija uzorkovanja koja se može reproducirati je 32 KHz do 48 KHz.
Uređaj može reproducirati najviše 1500 datoteka i mapa pod roditeljskom mapom. Kod MP3 datoteka snimljenih
s VBR-om (Variable Bit Rate, odnosno promjenjiva brzina prijenosa podataka) zvuk može biti isprekidan.
❖ Uporaba JPEG diska
~ Mogu se reproducirati samo CD-R/-RW i DVD-RW/-R diskovi snimljeni u UDF, ISO9660 ili JOLIET formatu.
~ Mogu se reproducirati samo JPEG datoteke s ekstenzijama „jpg“, „.JPG“, „.jpeg“ ili „JPEG“.
~ Podržan je i progresivni JPEG.
❖ DVD-RW/-R (V)
~ Ovo je format koji se koristi za snimanje podataka na DVD-RW ili DVD-R disku. Disk se može
reproducirati u ovom Blu-ray kućnom kinu samo ako je prethodno finaliziran.
~ Ovo Blu-ray kućno kino ne može reproducirati disk koji je snimljen u video načinu pomoću snimača
drugog proizvođača, a nije finaliziran.
13
HT-BD7200_CRO-1.indd 13
2009-03-20 �� 4:42:01
opis
PREDNJA PLOČA
1
3 6
10
11
GUMB ZA NAPAJANJE
Uključuje i isključuje Blu-ray kućno kino.
GUMB FUNCTION
Način rada mijenja se ovako : BD/DVD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ BT AUDIO ➞ FM.
GUMB (
) ZA
Vraća na prethodni naslov/poglavlje/stazu.
PRETRAŽIVANJE
UNATRAG I PRESKAKANJE Unatrag pretražuje FM frekvencijski pojas.
1
Zaustavlja reprodukciju diska.
GUMB ZA REPRODUKCIJU/
PRIVREMENO ZAUSTAVLJANJE
Započinje ili privremeno zaustavlja reprodukciju diska.
GUMB(
) ZA
PRETRAŽIVANJE NAPRIJED
I PRESKAKANJE
Prelazi na sljedeći naslov/poglavlje/stazu.
GUMBI za regulaciju glasnoće
Prilagodba glasnoće.
GUMB ZA IZBACIVANJE DISKA
Izbacuje disk.
UTIKAČ ZA SLUŠALICE
Služi za priključivanje slušalica.
Naprijed pretražuje FM frekvencijski pojas.
10
USB HOST
USB uređaj za pohranu može se spojiti ovdje i upotrijebiti kao spremnik prilikom veze s BD-LIVE.
Također se može upotrijebiti za nadogradnju firmwarea i reprodukciju MP3/JPEG/DivX sadržaja.
11
UTOR ZA DISK
Služi za umetanje diska.
M`
HT-BD7200_CRO-1.indd 14
GUMB STOP
Za priključivanje bežičnog LAN adaptera morate koristiti priključak USB HOST na stražnjoj ploči Blu-ray kućnog kina.
2009-03-20 �� 4:42:04
1
2 3
4
5
6
7
CRO
STRAŽNJA PLOČA
8
● OPIS
11
9
10
2.1-KANALNI IZLAZNI KONEKTORI
ZVUČNIKA
Spojite prednji zvučnik i subwoofer.
KOAKSIJALNI UTIKAČ ZA FM ANTENU
Spojite FM antenu.
OD 75Ω
UTIČNICA za iPod
Ovdje priključite postolje za iPod.
UTIKAČI DIGITALNOG OPTIČKOG ULAZA
VANJSKOG UREĐAJA
Koristite ovo za spajanje vanjske opreme s digitalnim izlazom.
UTIKAČ HDMI IZLAZA
Koristeći HDMI kabel, spojite ovaj HDMI izlazni priključak na HDMI ulazni
priključak na TV-u da biste dobili najbolju kvalitetu slike.
UTIKAČI VIDEO IZLAZA KOMPONENTI
Spojite TV s video ulazima komponenti na te utikače.
UTIKAČ ZA VIDEO IZLAZ
Spojite utikač za video ulaz TV-a (VIDEO IN) na utikač VIDEO OUT ovog
uređaja.
UTIKAČI ZA AUX ULAZ
Spojite na 2CH analogni izlaz vanjskog uređaja (poput VCR-a)
LAN PRIKLJUČAK
Može se koristiti za spajanje na BD-LIVE.
Također se može koristiti za ažuriranje ugrađenih programa.
10
UTIČNICA ZA BEŽIČNU LAN VEZU
Ovdje možete priključiti USB uređaj za pohranu podataka i koristiti ga kao
memoriju kada je uređaj spojen na BD-LIVE. Također je možete koristiti
za ažuriranje ugrađenih programa i reprodukciju MP3/JPEG datoteka, kao
i za spajanje na BD-Live pomoću bežičnog LAN adaptera.
11
RASHLADNI VENTILATOR
Ventilator se uvijek okreće kada je napajanje uključeno. Osigurajte najmanje
10 cm slobodnog prostora sa svih strana ventilatora pri instalaciji proizvoda.
M
Preveliki USB pogoni možda se neće moći umetnuti pri spojenom LAN ili HDMI kabelu.
15
HT-BD7200_CRO-1.indd 15
2009-03-20 �� 7:53:48
daljinski upravljač
PREGLED DALJINSKOG UPRAVLJAČA
21
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
22
23
24
25
26
27
28
29
30
12
13
14
15
16
17
18
19
20
31
32
33
34
35
36
37
16
HT-BD7200_CRO-1.indd 16
2009-03-20 �� 4:42:11
Gumb POWER
19
Gumb MO/ST
2
Gumb BD RECEIVER (BD PRIJAMNIK)
20
Gumb DISC MENU
3
Gumb TV
21
Gumb za IZBACIVANJE DISKA
4
Brojčani gumbi (0~9)
22
Gumb DIMMER
5
Gumb AUDIO
6
Gumb STEP
7
Gumbi Tuning Preset/CD Skip
Gumb PLAY
Gumb STOP
Gumbi Traženje
8
Gumb BD
Gumb TUNER
Gumb AUX
24
Gumb SOURCE
25
Gumbi za odabir RDS-a
26
Gumb SUBTITLE
9
Gumb VOLUME
27
Gumb PAUSE
10
Gumb V-SOUND
28
Gumb MUTE
11
Gumb MENU
29
Gumb TUNING/CH
12
Gumb pokazivača/ENTER
30
Gumb RETURN
13
Gumb INFO
31
Gumb EXIT
14
Gumbi u boji : CRVENO(A),
ZELENO(B), ŽUTO(C), PLAVO(D)
32
Gumb ZOOM
15
Gumb POPUP MENU, TITLE MENU
33
Gumb PIP
16
Gumb TUNER MEMORY, MARKER
34
Gumb REPEAT
17
Gumb CANCEL
35
Gumb DSP
18
Gumb SLEEP
36
Gumb REPEAT A-B
37
Gumb SLOW
● daljinski upravljač
23
cro
1
Umetanje baterija u daljinski upravljač
1.Podignite stražnji poklopac
na daljinskom upravljaču
gore prema prikazu.
2.Umetnite dvije AAA baterije
Pazite da krajevi baterija odgovaraju “+” i “–” polovima
u skladu s dijagramom u odjeljku.
3. Z a m i j e n i t e p o k l o p a c .
Uz pretpostavku tipične
uporabe TV-a, baterije traju
otprilike jednu godinu.
17
HT-BD7200_CRO-1.indd 17
2009-03-20 �� 7:56:41
daljinski upravljač
POSTAVLJANJE DALJiNSKOg UPRAVLJAČA
Ovim daljinskim upravljačem možete upravljati određenim funkcijama TV-a.
Pri rukovanju TV-om s daljinskim upravljačem
1. Pritisnite gumb TV da biste postavili daljinski upravljač za rad s TV-om.
2. Pritisnite gumb POWER (uključivanje/isključivanje) za
uključivanje TV-a.
3. Dok držite gumb POWER (uključivanje/isključivanje), unesite
kôd koji odgovara marki TV-a.
~ Ako u tablici za vaš TV postoji više od jednog koda,
unosite jedan po jedan kôd kako biste pronašli onaj koji
funkcionira.
Primjer: Za Samsung TV
Dok držite gumb POWER (uključivanje/isključivanje), koristite
brojčane gumbe kako biste unijeli 00, 15, 16, 17 i 40.
4. Ako se TV isključi, postavljanje je dovršeno.
~ Možete koristiti gumbe TV POWER (uklj./isklj. TV-a),
VOLUME (glasnoća), CHANNEL (kanal) i brojčane gumbe (0~9).
M
` Daljinski upravljač možda neće raditi na nekim markama TV-a. Također, neke radnje
možda neće biti moguće ovisno o marki vašeg TV-a.
` Ako ne postavite daljinski upravljač s kodom za marku TV-a, daljinski upravljač će prema
zadanoj vrijednosti raditi na Samsung TV-u.
Radni raspon daljinskog upravljača
Daljinski upravljač može se koristiti na udaljenosti do približno 7
metara pravocrtno.Također ga može koristiti pod kutom do 30° u
odnosu na horizontalu od senzora daljinskog upravljača.
1
HT-BD7200_CRO-1.indd 18
2009-03-20 �� 4:42:15
Br.
Marka
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
12, 13, 14
47
Onking
03
Šifra
Br.
Marka
cro
Popis šifri marki TV-a
Šifra
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
● daljinski upravljač
4
59, 60, 98
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
19
HT-BD7200_CRO-1.indd 19
2009-03-20 �� 4:42:15
veze
Ovaj odjeljak opisuje razne načine spajanja digitalnog Blu-ray kućnog kina na druge vanjske komponente.
Prije premještanja ili postavljanja proizvoda provjerite je li napajanje isključeno, a kabel za napajanje izvučen iz utičnice.
SPAJANJE ZVUČNIKA
2,5 do 3 puta veličine TV zaslona
Položaj Blu-ray kućnog kina
Postavite ga na stalak ili policu ormara ili ispod TV stalka.
Odabir položaja za slušanje
Položaj za slušanje trebao bi biti takav da se TV nalazi na udaljenosti od 2,5 do 3 puta veličine TV zaslona.
Primjer : Z
a 32-inčne televizore 2~2,4 m
Za 55-inčne televizore 3,5~4 m
Prednji zvučniciei
Ove zvučnike postavite s prednje strane položaja na kojem slušate, tako da su okrenuti prema vama (oko 45°).
Prednje plohe zvučnika poravnajte tako da njihovi visokotonci budu u istoj visini kao i vaše uho.
Zvučnik za vrlo niske tonove
Položaj zvučnika za vrlo niske tonove nije toliko bitan. Smjestite ga gdje god želite.
Sklapanje zvučnika i stalka.
Odvajanje
stalka i zvučnika.
Komponente
A : ZVUČNIK
B : STALAK
• Spojite stalak na
ZVUČNIK (A).
• Ovo je uspješno
sastavljen zvučnik.
• Šakom udarite prednju
stranu stalka kako biste
ga odvojili.
20
HT-BD7200_CRO-1.indd 20
2009-03-21 �� 9:25:58
CRO
Spajanje zvučnika
1. Pritisnite priključni jezičac na stražnjoj strani zvučnika prema dolje.
2. Umetnite crnu žicu u crni priključak (–), a crvenu žicu u crveni
priključak (+) pa potom otpustite jezičac.
3. Priključne utikače spojite na stražnjoj strani Blu-ray kućnog kina tako
da boje utikača zvučnika odgovaraju utičnicama zvučnika.
Crna
Crvena
● VEZE
Prednji zvučnik (R)
Prednji zvučnik (L)
Zvučnik za vrlo niske
tonove
 Ne dopuštajte djeci da se igraju sa ili u blizini zvučnika. Mogla bi se ozlijediti ako zvučnik padne.
 Prilikom spajanja žica zvučnika na zvučnike provjerite je li polaritet (+/-–) ispravan.
 Zvučnik za vrlo niske tonove držite izvan dohvata djece kako biste ih spriječili da guraju svoje ručice ili strane
predmete u vod (otvor) zvučnika.
 Ne vješajte zvučnik za vrlo niske tonove na zid kroz cijev (rupu).
M
Ako zvučnik postavite blizu televizora, boja na zaslonu mogla bi biti iskrivljena zbog magnetskog polja koje
stvara zvučnik. Ako se to dogodi, postavite zvučnik dalje od televizora.
21
HT-BD7200_CRO-1.indd 21
2009-03-20 �� 8:29:12
veze
SPAJANJE VIDEO IZLAZA NA TV
Odaberite jedan od tri načina za spajanje s TV-om.
NAČIN 3
(isporučeno)
NAČIN 2
NAČIN 1
NAČIN 1 : HDMI (NAJBOLJE)
Spojite HDMI kabel iz utičnice HDMI IZLAZA (nije isporučen) na stražnjoj strani Blu-ray kućnog kina na
utičnicu HDMI ULAZA na TV-u.
M
Ovisno o vašem TV-u, određene se vrijednosti razlučivosti HDMI izlaza možda neće moći koristiti.
 Ako je HDMI kabel spojen s playera na TV, izlaz Blu-ray kućnog kina automatski se postavlja na
HDMI u roku od 10 sekundi.
 Ako koristite značajku Anynet + (pogledajte str. 44), a komponenta i HDMI su spojeni, automatski
se odabire HDMI način rada.
 Kada pomoću HDMI kabela spajate player na TV po prvi put ili ga spajate na novi TV, vrijednost
razlučivosti HDMI izlaza automatski se postavlja na najveću vrijednost koju dozvoljava TV.
 Ako pomoću HDMI kabela spajate Samsung TV na Blu-ray kućno kino, playerom možete
jednostavno upravljati pomoću daljinskog upravljača TV-a. (To je moguće samo sa Samsung TVima koji podržavaju značajku Anynet+.) (Pogledajte stranicu 44.)
 Nakon uspostavljanja video veze, postavite izvor video ulaza na TV tako da se podudara s
odgovarajućim video izlazom (HDMI, komponentni ili kompozitni) na Blu-ray kućnom kinu.
Više informacija načinu odabira izvora video ulaza na TV-u potražite u korisničkom priručniku TV-a.
Funkcija automatskog prepoznavanja HDMI-a
Video izlaz playera će se automatski promijeniti u HDMI način rada prilikom spajanja HDMI kabela dok je
uključeno napajanje. Za moguće vrijednosti razlučivosti HDMI izlaza pogledajte stranicu 38.
• HDMI (sučelje multimedija visoke razlučivosti)
HDMI je sučelje koje omogućava digitalni prijenos video i audio podataka sa samo jednim konektorom.
Pomoću HDMI-a Blu-ray kućno kino prenosi digitalni video i audio signal te prikazuje živopisnu sliku na TV-u koji ima utičnicu
HDMI ulaza.
22
HT-BD7200_CRO-1.indd 22
2009-03-20 �� 8:03:18
cro
● veze
~ Opis HDMI spajanja
HDMI konektor - podržava video i digitalne audio podatke.
- HDMI izlazi šalju samo čisti digitalni signal TV-u.
- Ako vaš TV ne podržava HDCP (zaštitu digitalnog sadržaja visoke propusnosti), na zaslonu se pojavljuje slučajni
šum.
~ Zašto Samsung koristi HDMI?
Analogni televizori zahtijevaju analogni video/audio signal. Međutim, podaci koji se tijekom reprodukcije BD/DVD-a
prenose na TV su digitalni. Zbog toga je potreban digitalno - analogni pretvarač (u Blu-ray kućnom kinu) ili analogno
- digitalni pretvarač (u TV-u). Tijekom te pretvorbe je kvaliteta slike smanjena zbog šuma i gubitka signala. HDMI
tehnologija je superiorna zbog toga što ne zahtijeva D/A pretvorbu te daje čisti digitalni signal od playera do TV-a.
~ Što je HDCP?
HDCP (zaštita digitalnog sadržaja visoke propusnosti) je sustav za zaštitu protiv kopiranja BD/DVD sadržaja
prenesenog putem HDMI-a. On pruža sigurnu digitalnu vezu između video izvora (PC, DVD itd.) i uređaja za prikaz
(TV, projektor itd.). Sadržaj je šifriran na izvornom uređaju kako bi se spriječilo neovlašteno kopiranje.
~ Što je Anynet+?
Anynet+ je praktična funkcija koja pruža povezan rad ovog uređaja preko Samsung TV-a sa značajkom Anynet+.
- Ako vaš Samsung TV ima logotip
, tada on podržava funkciju Anynet+.
-Ako uključite player pa umetnete disk, player će započeti reprodukciju diska, a TV će se automatski uključiti i
prebaciti na HDMI način rada.
- Ako uključite player i pritisnete gumb Play (Reproduciraj) s već umetnutim diskom, TV će se automatski uključiti i
prebaciti na HDMI način rada.
~ Što je BD Wise?
BD Wise je Samsungova najnovija značajka međusobnog povezivanja uređaja.
- Kad međusobno povežete Samsung proizvode sa značajkom BD-Wise putem HDMI, automatski će
se postaviti optimalna razlučivost.
NAČIN 2 : Komponentni video (BOLJE)
Ako je televizor opremljen komponentnim video ulazima, spojite komponentni video kabel (nije
isporučen) s utičnice komponentnog video izlaza (Pr, Pb i Y) na stražnjoj strani Blu-ray kućnog kina na
utičnicu komponentnog video ulaza na televizoru.
M`
Prema vrsti diska možete odabrati različite postavke razlučivosti, primjerice 1080i, 720p, 576p/480p
ili 576i/480i. (Pogledajte stranicu 42.)
` Stvarna razlučivost se može razlikovati od postavki u izborniku SETUP (POSTAVLJANJE) ako su
spojeni i komponentni i HDMI kabeli. Razlučivost ovisi i o vrsti diska. (Pogledajte stranicu 42.)
` Nakon uspostavljanja video veze, postavite izvor video ulaza na TV tako da se podudara s
odgovarajućim video izlazom (HDMI, komponentni ili kompozitni) na Blu-ray kućnom kinu.
Pogledajte korisnički priručnik tv-a za više informacija o tome kako odabrati izvor video ulaza na tv-u.
` Prilikom DVD reprodukcije, ako su uključene i HDMI i Component utičnice te odaberete
Component 1080p, 1080i ili 720p način rada, izbornik Display Setup pokazat će izlaznu razlučivost
kao 1080p, 1080i ili 720p. Stvarna razlučivost je 576i/480i.
NAČIN 3 : Kompozitni video (DOBRO)
Spojite isporučeni video kabel sa utičnice VIDEO OUT (VIDEO IZLAZ) na stražnjoj strani Blu-ray kućnog
kina u utičnicu VIDEO IN (VIDEO ULAZ) na TV-u.
M`
VIDEO izvor uvijek ima razlučivost od 576i/480i bez obzira na razlučivost koju ste postavili u izborniku
SETUP (POSTAVLJANJE). (Pogledajte stranicu 42.)
` Nakon uspostavljanja video veze, postavite izvor video ulaza na TV tako da se podudara s
odgovarajućim video izlazom (HDMI, komponentni ili kompozitni) na Blu-ray kućnom kinu.
Pogledajte korisnički priručnik tv-a za više informacija o tome kako odabrati izvor video ulaza na tv-u.
` Nemojte priključivati jedinicu putem VCR uređaja. Na video signale koji se prenose putem VCR
uređaja mogu utjecati sustavi za zaštitu autorskih prava pa će televizijska slika biti iskrivljena.
23
HT-BD7200_CRO-1.indd 23
2009-03-20 �� 4:42:23
veze
SPAJANJE iPODA
Glazbene i video datoteke s iPoda možete reproducirati putem glavne jedinice. Rad iPoda s ovim Blu-ray kućnim
kinom opisan je na stranicama 25 i 78 ~ 80.
(isporučeno)
1. Priključite postolje za iPod na utičnicu za iPod sa stražnje strane glavne jedinice.
. Smjestite iPod u postolje.
~ Na zaslonu TV-a pojavljuje se poruka *“iPod Connected”.
M`
VIDEO izlaz mora biti priključen na TV kako biste mogli gledati video datoteke s iPoda (vidi str. 25).
` Kabelski su priključci blizu pa morate izvaditi USB memoriju prije iskopčavanja kabela postolja
`
`
`
`
za iPod.
Prije spajanja iPoda s Blu-ray kućnim kinom podesite glasnoću na umjerenu razinu.
Kada je jedinica uključena, a vi spojite iPod, jedinica će puniti bateriju iPoda.
Obvezno spojite konektor postolja tako da naljepnica “SAMSUNG” bude okrenuta prema gore.
“Made for iPod” znači da je elektronički pribor dizajniran za spajanje isključivo na iPod te ga je
proizvođač certificirao tako da zadovoljava izvedbene standarde tvrtke Apple.
HT-BD7200_CRO-1.indd 24
2009-03-20 �� 4:42:26
cro
iPod modeli koji su dostupni za HT-BD7200
iPod 5. generacije
(video) 30GB 60GB
80 GB
iPod classic
80GB 120GB 160GB
iPod touch
1st generation
4GB 16GB 32GB
iPod nano
4. generacije (video)
8GB 16GB
iPhone 3G
8GB 16GB
iPod touch
2. generacije
8GB 16GB 32GB
iPhone
4GB 8GB 16GB
● veze
iPod nano 3. generacije
(video)
4GB 8GB
M`
“Made for iPod” znači da je elektronički pribor dizajniran za spajanje isključivo na iPod te ga je
proizvođač certificirao tako da zadovoljava izvedbene standarde tvrtke Apple.
` “Works with iPhone” znači da je elektronički pribor dizajniran za spajanje isključivo na iPhone te ga je
proizvođač certificirao tako da zadovoljava izvedbene standarde tvrtke Apple.
` Apple nije odgovoran za rad ovog uređaja ili njegovo udovoljavanje sigurnosnim ili regulatornim
standardima.
iPod je zaštitni znak tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim zemljama. iPhone je zaštitni
znak tvrtke Apple Inc.
25
HT-BD7200_CRO-1.indd 25
2009-03-20 �� 4:42:26
veze
SPAJANJE AUDiA S VANJSKiM KOMPONENTiMA
OPTiČKi: Spajanje vanjske digitalne komponente
Komponente digitalnog signala poput kabelske kutije/satelitskog prijamnika (Set-Top-Box).
1. Spojite digitalni ulaz (OPTICAL) s glavnog uređaja na digitalni izlaz vanjske digitalne komponente.
2. Pritisnite gumb FUNCTiON na glavnoj jedinici da biste odabrali D.iN ulaz.
~ Možete koristiti i gumb FUNCTiON (Funkcija) na glavnom uređaju.
Način rada mijenja se ovako : BD/DVD ➞ D.iN ➞ AUX ➞ BT AUDiO ➞ FM.
Optički kabel
(nije isporučen)
M`
Za gledanje videa s kabelske kutije/satelitskog prijamnika, njegov video izlaz morate spojiti
s TV-om.
` Ovaj sustav podržava digitalne frekvencije uzorkovanja od 32 kHz ili više s vanjskih
digitalnih komponenti.
` Ovaj sustav podržava samo DTS i Dolby digital audio signal; MPEG audio, kod kojeg se
radi o protoku podataka, nije podržan.
6
HT-BD7200_CRO-1.indd 26
2009-03-20 �� 4:42:30
CRO
AUX: Spajanje vanjske analogne komponente
Komponente analognog signala poput VCR-a.
1. Spojite AUX IN (Audio) s glavnog uređaja na audio izlaz vanjske analogne komponente.
• Pazite da se boje konektora podudaraju.
● VEZE
2. Pritisnite gumb AUX na daljinskom upravljaču da biste odabrali AUX ulaz.
• Možete koristiti i gumb FUNCTION (Funkcija) na glavnom uređaju.
Način rada mijenja se ovako: BD/DVD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ BT AUDIO ➞ FM.
Audio kabel (nije isporučen) Ako
vanjska analogna komponenta ima
samo jedan audio izlaz, spojite lijevi
ili desni.
M
Možete spojiti utičnicu video izlaza VCR-a na TV, te povezati utičnice audio izlaza VCR-a
na ovaj proizvod.
27
HT-BD7200_CRO-1.indd 27
2009-03-20 �� 8:03:58
veze
SPAJANJE NA MREŽU
Za pristup internetskoj podršci ili nadogradnju trenutnog firmwarea morate uspostaviti jednu od sljedećih veza.
Spajanjem na Internet možete pristupiti BD-LIVE uslugama i nadogradnji softvera sa Samsungovog poslužitelja za
ažuriranja.
Slučaj 1 : spajanje izravnog LAN kabela s modemom
1. Pomoću izravnog LAN kabela (UTP kabel, nije uključen) spojite LAN terminal Blu-ray disk playera na
LAN terminal modema.
Za LAN priključak
Širokopojasni modem
(sa integriranim ruterom)
Spajanje pomoću rutera
(npr. DSL-a)
Ruter
Širokopojasni modem
Ili
Širokopojasna
usluga
Za LAN priključak
Za LAN priključak
Širokopojasna
usluga
Priključivanje računala na
usmjerivač za aktiviranje
funkcije Prijenos sadržaja s
računala
M
Za korištenje funkcije Prijenos sadržaja s računala (vidi stranice 81~82) najprije morate
kreirati mrežu između računala i usmjerivača.
 Internet pristup Samsung poslužitelju za ažuriranje može biti onemogućen, ovisno o ruteru koji
koristite ili politici ISP-a.
Za više informacija, kontaktirajte vašeg ISP-a (Davatelja internet usluga).
 Za DSL korisnike, molimo koristite ruter za uspostavljanje mrežnog povezivanja.
28
HT-BD7200_CRO-0402-1.indd 28
2009-04-02 �� 6:35:22
CRo
Slučaj 2 : spajanje na uređaj za bežično dodjeljivanje iP adresa
Možete se spojiti na mrežu s uređajem za bežično dodjeljivanje IP adresa. Vidi stranicu 50 za
postavljanje bežične mreže.
● vEzE
Priključak za modem
Uređaj za bežično dodjeljivanje iP
adresa
Modemski kabel
M`
Bežični LAN adapter
(nije uključen)
Ova jedinica kompatibilna je samo sa Samsungovim bežičnim LAN adapterom. (nije
uključeno) (naziv modela: WIS09ABGN).
- Samsungov bežični LAN adapter prodaje se posebno.
- U vezi s nabavom proizvoda obratite se zastupniku tvrtke Samsung Electronics ili
servisnom centru.
` Morate koristiti bežični dodjeljivač IP adresa koji podržava IEEE 802.11 a/b/g/n.(n se
preporučuje za stabilan rad bežične mreže).
` Po svojoj prirodi, bežični LAN može uzrokovati smetnje ovisno o uvjetima korištenja (snaga
pristupne točke, udaljenost, prepreke, ometanje od strane drugih radio uređaja itd).
` Postavite uređaj za bežično dodjeljivanje IP adresa na način rada Infrastructure. Ad-hoc
način rada nije podržan.
` Prilikom primjene sigurnosnog ključa za pristupnu točku (uređaj za bežično dodjeljivanje IP
adresa), podržane su samo sljedeće stavke.
1) Način rada s provjerom identiteta : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Vrsta enkripcije : WEP, TKIP, AES
HT-BD7200_CRO-1.indd 29
2009-03-20 �� 4:42:39
veze
SPAJANJE FM ANTENE
1. Spojite isporučenu FM antenu na odgovarajuću KOAKSIJALNU utičnicu od 75Ω.
. Lagano pomičite žicu antene okolo dok ne nađete položaj dobrog prijama, a zatim je pričvrstite na
zid ili drugu stabilnu površinu.
FM antena (isporučena)
M`
Ovaj uređaj ne prima AM emitiranje.
VENTiLATOR
Ventilator dobavlja hladan zrak u uređaj da bi se spriječilo njegovo pregrijavanje.
Poštujte sljedeća upozorenja zbog vlastite sigurnosti.
~ Provjerite je li uređaj dobro prozračen. Ako uređaj ima slabo prozračivanje, temperatura unutar uređaja može rasti i
oštetiti ga.
~ Ne zaprječujte rad ventilatora ili otvore za prozračivanje. (Ako su ventilator ili otvori za prozračivanje pokriveni
novinama ili tkaninom, temperatura unutar uređaja može narasti i uzrokovati požar.)
PRiKLJUČiVANJE PRSTENASTE FERiTNE JEZgRE NA KABEL
NAPAJANJA gLAVNE JEDiNiCE
Priključite li prstenastu feritnu jezgru na kabel napajanja glavne jedinice, ona će pomoći pri sprječavanju
RF smetnji radio signala.
1. Povucite jezičac za fiksiranje prstenaste feritne jezgre kako biste je otvorili.
. Napravite dvostruku omču na kabelu napajanja glavne jedinice.
3. Pričvrstite prstenastu feritnu jezgru na kable napajanja glavne jedinice prema prikazu za slici i pritišćite je
dok ne sjedne na mjesto.
30
HT-BD7200_CRO-1.indd 30
2009-03-20 �� 4:42:43
CRo
osnovne značajke blu-ray kućnog kina
Ovaj odjeljak predstavlja osnovne funkcije reprodukcije i reprodukciju prema vrsti diska.
PRiJE REPRODUKCiJE
Kada, nakon ukopčavanja playera, prvi put pritisnete gumb
POWER (Uklj./isklj.), pojavljuje se ovaj zaslon:
Želite li odabrati jezik, pritisnite gumb NUMBER (Broj).
MENU LANGUAGE SELECTIoN
Press 1 for English
Pulsar 2 para Español
(Ovaj će se zaslon pojaviti samo kada prvi put ukopčate
Touche 3 pour Français
player.) Nije li postavljen jezik za početni zaslon, postavke se
Macrovision : BSS41
mogu promijeniti svaki put kad uključite ili isključite napajanje.
Stoga pazite da odaberete jezik koji želite koristiti. Odabrani
jezika izbornika možete promijeniti držanjem gumba
STOP (@) na prednjoj ploči uređaja dulje od 5 sekundi kad u
uređaju nema diska. Potom se ponovno pojavljuje prozor
MENU LANgUAgE SELECTiON (Odabir jezika izbornika) u kojem možete ponovno postaviti željeni
jezik.
M`
● GLAvNA oBILJEŽJA
~ Uključite TV i postavite ga na točan video ulaz (ulaz na koji je spojeno Blu-ray kućno kino).
~ Ako ste spojeni na vanjski audio sustav, uključite audio sustav i postavite ga na ispravni audio ulaz.
Diskovi koji se mogu reproducirati na ovom playeru (za slijedeće diskove mogućnost
reprodukcije može ovisiti o uvjetima snimanja).
• BD-ROM
• BD-RE
• BD-R
• DVD-R
• DVD-RW (V način rada) • CD-RW/CD-R
• Uređaj možda neće reproducirati određene CD-R, CD-RW i DVD-R diskove zbog vrste
diska ili uvjeta snimanja.
` Diskovi koji se ne mogu reproducirati u ovom playeru
• HD DVD
• DVD+RW
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CVD
• Super audio CD (osim CD sloja)
• DVD+R
• CDV
• CD-I
• CDG-i reproduciraju samo audio, ali ne i grafiku.
` Blu-ray disk je novi format u razvoju. U skladu s tim, mogući su problemi oko
kompatibilnosti diskova novih i postojećih formata. Nisu svi diskovi kompatibilni, niti se svi
diskovi reproduciraju.
Dodatne informacije potražite u odjeljcima Vrsta i obilježja diska i Obavijest o sukladnosti i
kompatibilnosti u ovom priručniku. Jave li se problemi kompatibilnosti, obratite se centru za
korisnike tvrtke SAMSUNG.
31
HT-BD7200_CRO-1.indd 31
2009-03-20 �� 4:42:44
osnovne značajke blu-ray kućnog kina
NAVIGACIJA ZASLONSKIM IZBORNIKOM
System Setup
System Information
Time Zone
Language Setup
Video
Audio
Subtitle
DivX Subtitle
Music
Disc Menu
Photo
Menu
Setup
Audio Setup
Display Setup
Clock Set
Power On/Off sound
BD Data Management
DivX(R) Registration
System Update
Dynamic Compression
TV Aspect
Movie Frame (24 Fs)
Resolution
Progressive Mode
AV Sync
Test Tone
Speaker Distance
Sound Edit
Still Mode
Screen Message
HDMI Setup
Network Setup
Anynet + (HDMI-CEC)
Network Selection
HDMI Format
Cable Network
BD Wise
Wireless Network
Picture Mode
Proxy
HDMI Audio
NTP Server
Network Connection Test
BD-LIVE Internet Connection
Parental Setup
Parental Lock
Rating Level
New Password
REPRODUKCIJA DISKA
1. Umetnite disk.
• Pažljivo stavite disk u ladicu tako da naljepnica na disku bude okrenuta prema gore.
2. Zatvorite pretinac pritiskom gumba PLAY .
• Reprodukcija počinje automatski.
M
Kada zaustavite reprodukciju diska, player pamti gdje ste stali i kada ponovo pritisnete
gumb PLAY, nastavit će dalje. Ovo se naziva funkcijom "Resume".
U nekim BD diskovima (BD-J), ova funkcija može biti zabranjena.
 Dvaput pritisnite gumb STOP za vrijeme reprodukcije kako biste poništili funkciju Resume.
 Za stanku pri reprodukciji pritisnite gumb PAUSE za vrijeme reprodukcije.
Za nastavak ponovo jednaput pritisnite gumb PLAY.
 Ako player bude zaustavljen dulje od 5 minuta bez korisničkog sučelja, pojavit će se čuvar
zaslona na TV-u. Ako na playeru ostane čuvar zaslona dulje od 30 minuta, napajanje se
automatski isključuje osim za vrijeme reprodukcije CD-DA. (funkcija automatskog
isključivanja)
 Ako se na jedinici ili daljinskom upravljaču u načinu rada Pause dulje od 5 minuta ne pritisne
32
HT-BD7200_CRO-1.indd 32
niti jedan gumb, uređaj će se zaustaviti (osim nekih Blu-ray diskova).
2009-03-20 �� 8:04:55
CRo
POSTAVLJANJE ZVUKA
Podešenje zvuka melodije uključeno/isključeno
Zvuk melodije može se postaviti tako da se čuje pri svakom uključivanju ili isključivanju playera.
1. Sa uređajem u načinu zaustavljanja pritisnite gumb MENU.
2. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Setup, a zatim
pritisnite gumb ENTER ili ▶.
System Information
Music
Time Zone
Photo
Setup
DVD
Language Setup
Power On/Off sound : On On
Off
BD Data Management
Audio Setup
DivX(R) Registration
Display Setup
System Update
_
+
● GLAvNA oBILJEŽJA
3. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali System Setup, a
zatim pritisnite gumb ENTER ili ▶.
Clock Set
System Setup
HDMi Setup
4. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Power On/Off
sound, a zatim pritisnite gumb ENTER ili ▶.
Network Setup
Parental Setup
5. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali On ili Off, a zatim
pritisnite gumb ENTER ili ▶.
6. Pritisnite gumb MENU za napuštanje izbornika za postavljanje.
UPORABA FUNKCiJA TRAŽENJA i PRESKAKANJA
Tijekom reprodukcije možete brzo tražiti po poglavlju ili stazi te rabiti funkciju preskakanja za skakanje na sljedeći odabir.
hgfZCV
Traženje po poglavlju ili stazi
Tijekom reprodukcije pritisnite gumb SEARCH (Traži) (
)
Pri svakom pritisku na gumb TRAŽi brzina reprodukcije mijenja se kako slijedi.
BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-VIDEO,
DVD-RW, DVD-R
) X 2  ) X 4  ) X 8  ) X 16  ) X 32  ) X 128
( X 2  ( X 4  ( X 8  ( X 16  ( X 32  ( X 128
• Program možete pretražiti i obrnutim redoslijedom.
~ Za povratak na normalnu brzinu reprodukcije pritisnite gumb PLAY.
M`
Za vrijeme pretraživanja nećete čuti zvuk.
hgfZCV
Preskakanje staza
Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb SKIP (preskoči)(
).
Ako za vrijeme reprodukcije Blu-ray disk/DVD-a pritisnete gumb PRESKOČi (
) prelazite u sljedeće
poglavlje.
Ako pritisnete gumb PRESKOČi (
) dolazite na početak poglavlja. Još jedan pritisak i dolazite na
početak prethodnog poglavlja.
33
HT-BD7200_CRO-1.indd 33
2009-03-20 �� 4:42:47
osnovne značajke blu-ray kućnog kina
USPORENA REPRODUKCiJA/REPRODUKCiJA U KORACiMA
Usporena reprodukcija
hgfZCV
IU načinu privremenog zaustavljanja ili reprodukcije u koracima,
na daljinskom upravljaču pritisnite gumb SLOW (Sporo) za
prebacivanje u način usporene reprodukcije.
~ Ako pritisnete gumb SLOW (Sporo),, * 1/8 * 1/4 * 1/2
~ Za povratak na reprodukciju normalne brzine pritisnite gumb
PLAY(Reproduciraj) ( )
M`
Ova ikona (
) označava pritisak pogrešnog gumba.
` Tijekom usporene reprodukcije ne čuje se zvuk.
` Sadržaj se može reproducirati usporeno samo prema naprijed.
Reprodukcija u koracima
hgfZCV
Tijekom reprodukcije, na daljinskom upravljaču pritisnite gumb
STEP (Korak) za prebacivanje u način rada reprodukcije u koracima.
~ Novi se okvir pojavljuje svaki put kad pritisnete taj gumb.
~ Kad pritisnete gumb STEP (Korak), aktivira se sljedeći okvir.
~ Za nastavak normalne reprodukcije pritisnite gumb
PLAY ( ) (Reproduciraji).
M`
Tijekom reprodukcije u koracima ne čuje se zvuk.
` Sadržaj se može reproducirati u koracima samo prema naprijed.
3
HT-BD7200_CRO-1.indd 34
2009-03-20 �� 4:42:49
CRO
postavljanje sustava
NAMJEŠTANJE SATA
Odaberite vašu vremensku zonu
1. Sa uređajem u načinu zaustavljanja pritisnite gumb MENU.
Music
Photo
DVD
Setup
3. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali System Setup, a
zatim pritisnite gumb ENTER ili ►.
4. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Time Zone,
a zatim pritisnite gumb ENTER ili ►.
System Information
System Setup
◄
Time Zone
Clock Set
Audio Setup
Power On/Off sound : On
Display Setup
BD data management
HDMI Setup
DivX(R) Registration
Network Setup
System Update
Parental Setup
5. Koristite ◄ ► gumb da postavite kursor na odgovarajuću
vremensku zonu za vaše područje i pritisnite gumb ENTER.
Music
Time Zone
Photo
DVD
Setup
◄
System Information
System Setup
◄
Time Zone
►
Language Setup
Clock Set
Audio Setup
Power On/Off sound : On
Display Setup
Touch Key Sound
HDMI Setup
BD Data Management
: On
Network SetupGMT + 00:00
System Update
London, Lisbon
Parental Setup
Save
M
►
Language Setup
● SYSTEM SETUP
2. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Setup, a zatim
pritisnite gumb ENTER ili ►.
►
Return
Za automatsko podešenje vremena, namjestite NTP poslužitelj na On (vidi stranu 53).
Podesite sat
Za postavljanje, slijedite gore navedene korake od 1 do 3.
4. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Clock Set,
a zatim pritisnite gumb ENTER ili ▶.
Music
System Information
Photo
DVD
Setup
Time Zone
System Setup
◄
Clock Set
Language Setup
Power On/Off sound : On
Audio Setup
BD data management
Display Setup
DivX(R) Registration
HDMI Setup
System Update
►
Network Setup
Parental Setup
5. Pritisnite ◀ ▶ gumbe za pomicanje do “da.”(datum), “hr”
(sat), “min” (minuta). Postavite datum i vrijeme pritiskom na
gumbe ▲▼, zatim pritisnite gumb ENTER.
Music
Photo
DVD
Setup
System Information
Time Zone
Clock Set
System Setup ◄ Clock Set
da.
hr.
min.
Power On/Off sound : On
Language Setup
JAN/01/2009 Touch01Key Sound
01
: On
Audio Setup
Display Setup
Thursday
HDMI Setup
Network Setup
►
BD Data Management
System Update
Save
Return
Parental Setup
35
HT-BD7200_CRO-2.indd 35
2009-03-20 �� 4:43:28
podešavanje jezika
PODEŠAVANJE JEZIČNIH OPCIJA
Kada podesite audio, podnaslov, jezične opcije za izbornik diska i izbornik playera, oni se automatski pojavljuju za
vrijeme gledanja filma.
Ako želite odabrati drugačiji jezik za audio i podnaslov za vrijeme reprodukcije diska
također možete koristiti izbornik diska za izvedbu odabira.
1. Ako je uređaj zaustavljen, pritisnite gumb MENU.
2. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Setup, a zatim
pritisnite gumb ENTER ili ▶.
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
◄
Language Setup
◄
M
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
3. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Language Setup,,
a zatim pritisnite gumb ENTER ili ▶.
Bit će prikazan izbornik za podešavanje jezika.
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
Language Setup ◄
Audio
: Original
Audio Setup
Subtitle
: Auto
Display Setup
DivX Subtitle
: Western
HDMI Setup
Disc Menu
: English
Network Setup
Menu
: Auto
Language Setup ◄
Audio
Audio Setup
Subtitle
Display Setup
DivX Subtitle
HDMI Setup
Disc Menu
Network Setup
Menu
: Original
Original
English
: Auto
Français
: Western
Deutsch
: English
Español
: Auto
Italiano
►
Parental Setup
4. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali željenu jezičnu
opciju, a zatim pritisnite gumb ENTER ili ▶.
Music
Photo
DVD
•
•
•
•
•
Audio : Za audio jezik diska.
Subtitle : Za titlove diska.
DivX Subtitle : Za DivX titlove.
Disc Menu : Za izbornik diska na samom disku.
Menu : Za izbornik na zaslonu vašeg Blu-ray disk
playera.
Setup
System Setup
Parental Setup
►
5. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali željeni jezik, a zatim pritisnite gumb ENTER.
M
Za povratak na prethodni izbornik pritisnite RETURN ili gumb ◀. Pritisnite gumb MENU za
napuštanje izbornika.
 Odabrani jezik se pojavljuje samo ako ga podržava disk.
36
HT-BD7200_CRO-2.indd 36
2009-03-20 �� 8:09:55
CRO
audio podešavanje
POSTAVLJANJE MOGUĆNOSTI AUDIO
Dynamic Compression (Dinamička kompresija)
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
Language Setup
Display Setup
Dynamic Compression : On On
Off
AV Sync
: 50msec
HDMI Setup
Test Tone
Audio Setup
◄
Network Setup
►
Speaker Distance
Parental Setup
Sound Edit
AV Sync (AV sinkronizacija)
Video zapis se može činiti sporijim od zvučnog kad je player
spojen na digitalni TV. Ako se to dogodi, prilagodite vrijeme
kašnjenja zvuka tako da odgovara video zapisu.
• Vrijeme kašnjenja audio zapisa možete postaviti na vrijednost
između 0 ms i 300 ms. Postavite ga na optimalni status.
Music
Photo
DVD
Setup
● AUDIO PODEŠAVANJE
Ova je značajka aktivna samo ako se prepozna signal Dolby
Digital.
• On (Uključeno) : Kada se filmska glazba reproducira pri
niskoj glasnoći ili iz manjih zvučnika, sustav može primijeniti
odgovarajuću kompresiju kako bi tihi sadržaj bio razumljiviji, a
dramatični odlomci tiši.
• Off (Isključeno) : U filmu možete uživati sa standardnim
dinamičkim rasponom.
System Setup
Dynamic Compression : On
Language Setup
Audio Setup
◄
AV Sync
Display Setup
Test Tone
HDMI Setup
Speaker Distance
Network Setup
: 50msec
0msec
25msec
50msec
75msec
Sound Edit
Parental Setup
100msec
125msec
Postavljanje testnog tona
Koristite značajku testnog tona za provjeru veza zvučnika.
1. Dok je uređaj u zaustavljenom načinu rada, pritisnite gumb
MENU (IZBORNIK).
Music
Photo
DVD
Setup
2. Pritišćite gumbe ▲▼ za odabir stavke Setup (Postavljanje),
a zatim pritisnite gumb ENTER (UNESI) ili gumb ►.
System Setup
Language Setup
Audio Setup
◄
Dynamic Compression : On
Display Setup
AV Sync
HDMI Setup
Test Tone
Network Setup
►
: 50msec
Speaker Distance
Parental Setup
Sound Edit
3. Pritišćite gumbe ▲▼ za odabir stavke Audio Setup
(Postavljanje audia), a zatim pritisnite gumb ENTER (UNESI)
ili gumb ►.
• Prikazuje se izbornik postavljanja zvuka.
4. Pritišćite gumbe ▲▼ za odabir stavke Test Tone (Testni
ton), a zatim pritisnite gumb ENTER (UNESI) ili gumb ►.
5. Pritisnite CRVENI (A) gumb
• Testni se će ton poslati na L R LFE po redu tako
da možete biti sigurni da su zvučnici postavljeni
ispravno.
Music
Photo
DVD
Setup
Dynamic Compression : On
System Setup
AV Sync
Language Setup
Audio Setup
◄
: 50msec
Test Tone
Display Setup
Speaker Distance
HDMI Setup
Sound Edit
►
Network Setup
Parental Setup
6. Za kraj testnog tona ponovno pritisnite CRVENI (A) gumb.
M
Pritisnite gumb RETURN (POVRATAK) za povratak na prethodni izbornik.
 Pri reprodukciji BD/DVD-a ili CD-a ovo će raditi samo u zaustavljenom načinu rada.
 Koristite ovu funkciju da biste provjerili jesu li svi zvučnici pravilno spojeni i ima li kakvih
problema.
 Kada je uključen HDMI AUDIO (audio se proizvodi preko TV zvučnika), funkcija TEST TONE
(TESTNI TON) nije dostupna.
37
HT-BD7200_CRO-2.indd 37
2009-03-20 �� 4:43:43
audio podešavanje
POSTAVLJANJE MOGUĆNOSTI ZVUČNIKA
Postavljanje udaljenosti zvučnika
Ako se zvučnici ne mogu postaviti na jednakim udaljenostima od položaja za slušanje, možete prilagoditi
vrijeme kašnjenja audio signala s prednjih zvučnika i zvučnika za zvučno okruženje.
1. Dok je uređaj u zaustavljenom režimu rada, pritisnite
gumb MENU (IZBORNIK).
2. Pritišćite gumbe ▲▼ za odabir stavke Setup (Postavljanje), a
zatim pritisnite gumb ENTER (UNESI) ili gumb ►.
Music
Photo
DVD
Setup
3. Pritišćite gumbe ▲▼ za odabir stavke Audio Setup
(Postavljanje audia), a zatim pritisnite gumb ENTER
(UNESI) ili gumb ►.
System Setup
Language Setup
Audio Setup
◄
Dynamic Compression : On
Display Setup
AV Sync
HDMI Setup
Test Tone
Network Setup
►
: 50msec
Speaker Distance
Parental Setup
Sound Edit
• Prikazuje se izbornik postavljanja zvuka.
4. Pritišćite gumbe ▲▼ za odabir stavke Speaker Distance
(Udaljenost zvučnika), a zatim pritisnite gumb ENTER
(UNESI) ili gumb ►.
5. Pritišćite gumbe ▲▼ za odabir željenog zvučnika, a zatim
pritisnite gumbe ◄► za postavljanje udaljenosti zvučnika.
Dynamic Compression : On
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
AV Sync
Language Setup
Test Tone
Audio Setup
◄
Display Setup
: 50msec
Speaker Distance
►
Sound Edit
HDMI Setup
Network Setup
• Udaljenost zvučnika možete postaviti na vrijednost između 0,3 m
i 9 m.
Parental Setup
6. Kad završite, koristite gumbe ▲▼◄► za odabir
mogućnosti Save (Spremi), a zatim pritisnite gumb
ENTER (UNESI).
Ako ne želite spremiti postavke, koristite gumbe ▲▼◄►
za odabir mogućnosti Cancel (Poništi), a zatim pritisnite gumb ENTER (UNESI).
M
Pritisnite gumb RETURN (POVRATAK) za povratak na prethodni izbornik.
Postavljanje stavke uređivanja zvuka
Za svaki zvučnik možete prilagoditi balans i razinu.
1. Dok je uređaj u zaustavljenom načinu rada, pritisnite gumb
MENU (IZBORNIK).
2. Pritišćite gumbe ▲▼ za odabir stavke Setup (Postavljanje), a
zatim pritisnite gumb ENTER (UNESI) ili gumb ►.
3. Pritišćite gumbe ▲▼ za odabir stavke Audio Setup
(Postavljanje audia), a zatim pritisnite gumb ENTER (UNESI)
ili gumb ►.
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
Language Setup
Audio Setup
◄
Dynamic Compression : On
Display Setup
AV Sync
HDMI Setup
Test Tone
Network Setup
Parental Setup
►
: 50msec
Speaker Distance
Sound Edit
• Prikazuje se izbornik postavljanja zvuka.
38
HT-BD7200_CRO-2.indd 38
2009-03-20 �� 4:43:50
4. Pritišćite gumbe ▲▼ za odabir stavke Sound Edit
(Uređivanje zvuka), a zatim pritisnite gumb ENTER (UNESI) ili
gumb ►.
5. Pritišćite gumbe ▲▼ za odabir željenog zvučnika, a zatim
pritisnite gumb ◄► za prilagodbu postavki.
AV Sync
Music
Photo
DVD
Setup
M
Speaker Distance
Language Setup
◄
Sound Edit
►
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
● AUDIO PODEŠAVANJE
6. Kad završite, koristite gumbe ▲▼◄► za odabir mogućnosti
Save (Spremi), a zatim pritisnite gumb ENTER (UNESI).
Ako ne želite spremiti postavke, koristite gumbe ▲▼◄► za
odabir mogućnosti Cancel (Poništi), a zatim pritisnite gumb
ENTER (UNESI).
: 50msec
Test Tone
System Setup
Audio Setup
CRO
Postavljanje stavke uređivanja zvuka
Pritisnite gumb RETURN (POVRATAK) za povratak na prethodni izbornik.
Podešavanje balansa prednjeg zvučnika
• Možete odabrati 0, -6 ili OFF (ISKLJUČENO).
• Glasnoća opada kako se približavate –6.
Podešavanja razine zvučnika za zvučno okruženje
• Razina glasnoće može se prilagoditi u koracima od +6 dB do –6 dB.
• Zvuk postaje jači kada se približite +6 dB i slabiji kada se približite -6 dB.
V-SOUND (Virtualni zvuk)
Proizvodi realistični zvuk kroz dvokanalni audio pomoću
virtualnih efekata, zbog čega korisnik ima dojam slušanja 5.1kanalnog audia.
Pritisnite gumb V-SOUND.
• Svakim pritiskom gumba odabir se mijenja na sljedeći
način:
V.SOUND ON V.SOUND OFF
Funkcija DSP
Pritisnite gumb DSP.
• Svakim pritiskom gumba odabir se mijenja na sljedeći način:
SMART SOUND AUDIO UPSCALING
POWER BASS DSP MODE OFF
• SMART SOUND : Ova će funkcija regulirati i stabilizirati
razinu glasnoće kako ne bi došlo do nagle promjene
glasnoće pri promjeni kanala ili tijekom prijelaza prizora.
• AUDIO UPSCALING : Ovo također pomaže poboljšanju
doživljaja slušanja (npr. mp3 glazbe).
Možete povisiti razinu MP3 zvuka (24 kHz, 8 bita) na CD razinu zvuka (44,1 kHz, 16 bita).
• POWER BASS : Funkcija POWER BASS naglašava niske tonove koji daju zvučne efekte jeke.
39
HT-BD7200_CRO-2.indd 39
2009-03-20 �� 8:10:39
postavljanje prikaza
PODEŠAVANJE OPCIJA ZA PRIKAZ
Ova funkcija omogućava određivanje postavki zaslona TV-a. Ona ovisi o vrsti diska i TV-a. Funkcija neće raditi za
neke vrste diskova ili TV-a.
1. Dok je uređaj u zaustavljenom režimu rada, pritisnite gumb
MENU (IZBORNIK).
2. Pritišćite gumbe ▲▼ za odabir stavke Setup (Postavljanje), a
zatim pritisnite gumb ENTER (UNESI) ili gumb ►.
Language Setup
Photo
DVD
Setup
Audio Setup
◄
Display Setup
►
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
3. Pritišćite gumbe ▲▼ za odabir stavke Display Setup
(Postavljanje prikaza), a zatim pritisnite gumb ENTER (UNESI)
ili gumb ►.
Bit će prikazan izbornik za konfiguriranje videa.
4. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali željenu opciju
prikaza među opcijama na sljedećim stranicama.
5. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali željeni predmet u
podizborniku među opcijama video prikaza, a zatim
pritisnite gumb ENTER.
System Setup
Music
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
◄
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs) : Off
Network Setup
Resolution
: 1080p
Parental Setup
Progressive Mode
: Auto
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
6. Svaka video opcija detaljno je opisana niže.
M
TV Aspect
HDMI Setup
►
Za povratak na prethodni izbornik pritisnite RETURN ili
gumb ◀. Pritisnite gumb MENU za napuštanje izbornika.
Aspekt TV-a
Ovisno o vrsti TV-a koju posjedujete, možda želite podesiti postavke prikaza. (omjer aspekta)
• 4:3 Letter Box :
Odaberite kada želite vidjeti cijeli omjer
prikaza od 16:9 na isporučenom Blu-ray
disk-u/DVD-u, čak i ako imate TV s
omjerom prikaza od 4:3. Crne trake se
pojavljuju na vrhu i dnu prikaza.
Music
Photo
DVD
Setup
• 4:3 Pan-Scan :
Odaberite kada želite vidjeti 16:9 video podržan
putem Blu-ray diska/DVD-a bez crnih traka pri
vrhu i pri dnu iako imate TV s omjerom zaslona
4:3.(Krajnji lijevi i desni dio slike filma će biti
odrezani).
System Setup
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
◄
TV Aspect
: 16:94:3
Normal
Letter Box
Movie Frame (24 Fs) : Off 4:3 Pan-Scan
16:9
Resolution
: 1080p Wide
16:9 Normal
Progressive Mode : Auto
Still Mode
►
: Auto
Screen Message
: On
Front Display
: Bright
• 16:9 Wide :
Možete vidjeti cijelu sliku od 16:9 na širokom zaslonu TV-a.
• 16:9 Normal :
Određeni filmovi (4:3 izvor) će biti prikazani u veličini 4:3 Pillarbox (crne trake sa strane slike)
ako je odabran omjer normalno 16:9.
M
Ovisno o vrsti diska, neki omjeri aspekta neće biti raspoloživi.
 Ako odaberete omjer visine i širine slike koji je drugačiji od omjera visine i širine slike vašeg TV zaslona, tada
slika može biti iskrivljena.
40
HT-BD7200_CRO-2.indd 40
2009-03-20 �� 4:44:01
Filmovi su obično snimljeni u 24 okvira u sekundi. Neki Blu-ray
diskovi imaju sposobnost reprodukcije slika ovom brzinom.
Postavljanje značajke Movie Frame (24Fs) na ON omogućava
prilagodbu HDMI izlaza Blu-ray kućnog kina na 24 sličice u
sekundi za bolju kvalitetu slike.
Music
Photo
DVD
Setup
CRO
Movie Frame (24 Fs) (Okvir filma, 24 okvira)
System Setup
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
TV Aspect
◄
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
U značajki Movie Fame (24Fs) (Okvir filma, 24 okvira) možete
uživati na TV-u koji podržava ovu brzinu izmjene okvira.
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs) : Off On
Resolution
Off
: 1080p
Progressive Mode
: Auto
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
►
● POSTAVLJANJE PRIKAZA
Ovaj izbornik možete odabrati samo u načinima razlučivosti
HDMI izlaza od 1080i ili 1080p.
Ovisno o disku, mogu postojati dvije vrste izvora: filmski materijal (24 okvira) i video materijal (30 okvira).
Pri izmjeni između Movie (Film) i Video, zaslon može treperiti nekoliko sekundi.
Resolution (Razlučivost)
Podešava izlaznu razlučivost komponentnog i HDMI video
System Setup
Music
Language Setup
signala.
Photo
Audio Setup
Setup
• Broj u 576p/480p, 576i/480i, 720p, 1080p i 1080i označava
Display Setup
HDMI Setup
broj linija videa. Slova i & p označavaju isprepletenu i progesivnu
Network Setup
Parental Setup
sliku.
-BD Wise: Automatski postavlja optimalnu razlučivost
prilikom povezivanja putem HDMI s televizorom
sa značajkom BD Wise.
(Stavka izbornika BD Wise pojavljuje se samo ako
je značajka BD Wise postavljena na On).
- 1080p : Izbacuje 1080 linija progresivnog videa (samo HDMI).
- 1080i : Izbacuje 1080 linija isprepletenog videa.
- 720p : Izbacuje 720 linija progresivnog videa.
- 576p/480p : Izbacuje 576/480 linija progresivnog videa.
- 576i/480i : Izbacuje 576/480 linija isprepletenog videa. (samo Component)
DVD
Ako spojeni TV ne podržava filmske slike ili odabranu razlučivost,
pojavit će se sljedeća poruka :
Ako odaberete Yes, a nema podrške za razlučivost, zaslona
TV-a bit će prazan. Molimo pričekajte 15 sekundi i razlučivost
će se automatski vratiti na prethodnu vrijednost.
M
Music
Photo
DVD
Setup
TV Aspect
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs) : Off
◄
Resolution
: 1080p
1080p
Progressive Mode
1080i
: Auto
720p
: Auto
Still Mode
Screen Message
: On 576p/480p
576i/480i
TV Aspect
: 16:9 Normal
System Setup
Language Setup
Audio Setup
Movie after
Framethe(24selection,
Fs) : Off
If no pictures are shown
please
wait for◄ 15 Resolution
seconds. And then, : 1080p
Display
Setup
the resolution will be reverted
Progressive Mode : Auto
HDMI Setup
to the previous value automatically.
Still Mode
Network Setup
Would you like to make a selection?
Screen Message
Parental Setup
Yes
►
: Auto
: On
No
Ako je zaslon prazan, pritisnite i držite gumb STOP () na prednjem dijelu playera dulje od
5 sekundi (bez umetnutog diska). Sve postavke se vraćaju na tvorničke. Slijedite korake na
prethodnoj stranici za pristup svakom načinu rada i odaberite Display Setup koji podržava
vaš TV.
 Nakon vraćanja na tvorničke postavke svi će korisnički podaci spremljeni u podacima BDa biti izbrisani.
41
HT-BD7200_CRO-2.indd 41
2009-03-20 �� 4:44:09
postavljanje prikaza
POSTAVLJANJE MOGUĆNOSTI VIDEO PRIKAZA/IZLAZA
Razlučivost prema izlaznom načinu rada
• Reprodukcija Blu-ray disk-a
HDMI
Component
(HDMI i spojeno računalo/Samo spojeno
računalo)
Video
1080p, Movie Frame(24Fs)
off
1080p@60F
1080i
576i (480i)
1080p/1080i, Movie Frame (24Fs)
on
1080p@24F
576i (480i) / 1080i
576i (480i)
1080i, Movie Frame (24Fs)
off
1080i
1080i
576i (480i)
720p
720p
720p
576i (480i)
576p (480p)
576p (480p)
576p (480p)
576i (480i)
576i (480i)
576p (480p)
576i (480i)
576i (480i)
HDMI
Component
(HDMI i spojeno računalo/Samo spojeno
računalo)
Video
1080p
1080p@60F
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
1080i
1080i
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
720p
720p
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
576p (480p)
576p (480p)
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
576i (480i)
576p (480p)
576i (480i)
576i (480i)
konfiguriranje
izlaz
• Reprodukcija DVD-a
konfiguriranje
M
izlaz
Prilikom DVD reprodukcije, ako su uključene i HDMI i Component utičnice te odaberete
Component 1080p, 1080i ili 720p način rada, izbornik Display Setup pokazat će izlaznu
razlučivost kao 1080p, 1080i ili 720p. Stvarna razlučivost je 576i/480i.
 Ovaj player posjeduje značajku HDMI Auto Detect. Kad player po prvi put spojite na TV putem
HDMI-a, izlaz playera automatski se postavlja na HDMI.
 Ako obilježje automatske detekcije HDMI-a ne radi, možete odabrati razlučivost od 1080p ili
Movie Frame (24Fs).
 Blu-ray disk mora imati obilježje s 24 slike kako biste mogli koristiti način rada Movie Frame
(24Fs).
42
HT-BD7200_CRO-2.indd 42
2009-03-20 �� 8:12:07
Progressive Mode pomaže poboljšati kvalitetu slike prilikom
gledanja DVD diskova razlučivosti 576i (480i).
• Auto : Odaberite ovu mogućnost za automatsko postavljanje
najbolje slike za DVD koji gledate.
• Video : Odaberite ovu mogućnost za najbolju sliku DVD-a s
koncertima ili TV emisijama.
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
TV Aspect
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs) :
Off
Resolution
: 1080p
Language Setup
Audio Setup
HDMI Setup
Progressive Mode : PCMAuto
Still Mode
: AutoVideo
Network Setup
Screen Message
Display Setup
CRO
Progresivni način rada
◄
►
: On
Parental Setup
● POSTAVLJANJE PRIKAZA
Trake Frame i Field
Način mirovanja
Namjestite postavke Auto, Field ili Frame kako biste omogućili
najmirniju moguću sliku (zaustavljeni način rada) s DVD-a.
• Auto ovu postavku odaberite za automatski prikaz
najkvalitetnije zaustavljene slike ovisno o sadržaju.
• Field : ovu postavku odaberite prilikom privremenog
zaustavljanja scene s puno radnje.
• Frame : ovu postavku odaberite za povećanje razlučivosti
zaustavljene slike.
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
Movie Frame (24 Fs) : Off
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
◄
HDMI Setup
Resolution
: 1080p
Progressive Mode
: Auto
Still Mode
Screen Message
: Auto
Auto
: On Field
Frame
Resolution
: 1080p
Progressive Mode
: Auto
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On On
Network Setup
Parental Setup
Poruka na Zaslonu
• On : Prikazuje poruke vezane uz način rada.
• Off : Ne prikazuje poruke vezane uz način rada.
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
◄
Off
Network Setup
Parental Setup
43
HT-BD7200_CRO-2.indd 43
2009-03-20 �� 8:12:14
HDMI postavljanje
PODEŠAVANJE HDMI OPCIJA ZA POSTAVLJANJE
1. Ako je uređaj zaustavljen, pritisnite gumb MENU.
Audio Setup
Photo
Display Setup
DVD
Setup
◄
HDMI Setup
◄
2. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Setup, a zatim
pritisnite gumb ENTER ili ▶.
Language Setup
Music
Network Setup
3. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali HDMI Setup, a
zatim pritisnite gumb ENTER ili ▶.
Bit će prikazan izbornik za konfiguriranje HDMI-a.
Parental Setup
4. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali željenu opciju
prikaza, a zatim pritisnite gumb ENTER ili ▶.
M
Za povratak na prethodni izbornik pritisnite RETURN ili gumb ◄. Pritisnite gumb MENU za
napuštanje izbornika.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Samo proizvodi tvrtke samsung
Što je Anynet+?
Anynet+ je praktična funkcija koja omogućuje povezani rad s drugim uređajima pomoću obilježja
Anynet+.
Možete koristiti ovaj uređaj uporabom daljinskog upravljača za Samsung TV ili uključiti Samsung TV i
kućno kino te započeti reprodukciju pritiskom na gumb PLAY na daljinskom upravljaču TV-a.
M
Ova funkcija nije raspoloživa ako HDMI kabel ne podržava CEC.
Uporaba funkcije Anynet+
1. HDMI kabelom spojite Blu-ray kućno kino sa Samsung TV-om. (vidi stranice 22~23)
2. Postavite funkciju Anynet+ na vašem TV-u. (Vidi priručnik za korisnike TV-a za više podataka.)
Anynet+ funkcije
• Reprodukcija jednim dodirom
Jednostavnim pritiskom gumba PLAY na daljinskom upravljaču TV-a možete uključivati Samsung TV i
kućno kino te reproducirati diskove u ovoj jedinici.
• Gledanje jednim dodirom
Na izborniku Anynet+ na TV-u odaberite “Watching Blu-ray Home Theater” ili “Connected to Blu-ray
Home Theater” (ovisno o izborniku TV-a). Blu-ray kućno kino automatski će se uključiti, a TV će se
prebaciti na HDMI način rada.
• Link na daljinskom upravljaču
Daljinskim upravljačem za Samsung TV možete upravljati ovim playerom.
• Dostupni gumbi na daljinskom upravljaču Samsung TV-a: Ovi gumbi funkcioniraju jednako kao
daljinski upravljač Blu-ray kućnog kina.
- Gumbi za kontrolu reprodukcije :
- Gumb za rad u izborniku :
- Numerički gumbi ~
- Gumbi u boji :
44
HT-BD7200_CRO-2.indd 44
2009-03-20 �� 4:44:19
● HDMI POSTAVLJANJE
M
CRO
TV Anynet+ izbornik
Nakon pritiska gumba Anynet+ na daljinskom upravljaču Samsung
n
televizora, prikazat će se sljedeća poruka na zaslonu (OSD).
THEATER
View
TV
• Izbornik Blu-ray kućnog kina
Select Device
Record
- Pri reprodukciji filma: poziva izbornik diska (isto kao gumb
Menu on Device
DISC MENU na daljinskom upravljaču Blu-ray kućnog
Device Operation
Receiver : Off
kina)
Setup
- Kad je reprodukcija zaustavljena: poziva izbornik SETUP
Move
Enter
Exit
(isto kao gumb MENU na daljinskom upravljaču Blu-ray
kućnog kina).
• Izbornik rada Blu-ray kućnog kina
- Pri reprodukciji DVD VIDEO, DVD-RW/-R-a, BD-ROM-a, BD-RE-a:
Prikazuje INFO OSD (isto kao i gumb INFO na daljinskom upravljaču za player)
Ovi izbornici mogu izgledati drugačije ovisno o vašem TV prijemniku Samsung.
HDMI format
Možete optimizirati HDMI izlaz za spajanje na TV ili monitor.
• TV : Odaberite ako je spojeno na TV putem HDMI-a.
• Monitor : Odaberite ako je spojeno na monitor putem
HDMI-a.
Ako je player spojen na TV, nije raspoloživa opcija
monitora.
M
Photo
DVD
Setup
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
Anynet + (HDMI-CEC) : On
HDMI Format
: Tv TV
Network Setup
BD Wise
: On Monitor
Parental Setup
Picture Mode
: Dynamic
HDMI Audio
: Off
◄
TV ili monitor treba biti spojen na player prije nego što odaberete ovu opciju.
BD Wise
BD Wise je Samsungova najnovija značajka međusobnog
povezivanja uređaja.
Kad međusobno povežete Samsungove proizvode sa
značajkom BD-Wise putem HDMI, automatski će se postaviti
optimalna razlučivost.
• On : Izvorna razlučivost BD/DVD diska šalje se izravno na
TV.
• Off : Izlazna razlučivost bit će prilagođena prema vrijednosti
prethodno postavljenoj u stavki Resolution, bez obzira na
razlučivost diska.
M
Music
Samo proizvodi tvrtke samsung
Music
Photo
DVD
Setup
Language Setup
Audio Setup
Anynet + (HDMI-CEC) : On
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
◄
HDMI Format
: TV
BD Wise
: PCMOn
Off
: Dynamic
Picture Mode
HDMI Audio
►
: Off
Želite li promijeniti razlučivost u načinu BD Wise, unaprijed postavite značajku BD Wise na Off (Isključeno).
 Ako isključite značajku BD Wise, razlučivost priključenog TV-a automatski će se postaviti na maksimalnu
razlučivost.
 Ako je player spojen na uređaj koji ne podržava funkciju BD Wise, ne možete je koristiti.
 Za ispravan rad značajke BD Wise, postavite BD Wise na ON (UKLJUČENO) u izbornicima playera i TV-a.
45
HT-BD7200_CRO-2.indd 45
2009-03-20 �� 4:44:25
HDMI postavljanje
PODEŠAVANJE HDMI OPCIJA ZA POSTAVLJANJE
Način rada slike
Ova funkcija omogućuje prilagodbu kvalitete video zapisa kad
ste uređaj spojili na TV putem HDMI.
• Dynamic : Odaberite ovu postavku za povećanje oštrine.
• Normal : Odaberite ovu postavku za većinu programa koje
gledate.
• Movie : Ovo je najbolja postavka za gledanje filmova.
Music
Photo
DVD
Setup
Language Setup
Anynet + (HDMI-CEC) : On
HDMI Format
: TV
BD Wise
: PCM
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
◄
Network Setup
Picture Mode
HDMI Audio
Parental Setup
: Dynamic
Dynamic
Normal
: Off
Movie
HDMI Audio
Audio signali prenijeti preko HDMI kabela mogu se prebaciti na ON/OFF (UKLJ./ISKLJ.).
• On (Uključeno) : I video i audio signali prenose se preko
kabela za HDMI vezu, a audio se emitira samo preko
zvučnika TV-a.
• Off : video signal se prenosi samo preko kabela za HDMI
vezu, a zvuk se reproducira samo preko zvučnika
Blu-ray kućnog kina.
M
Music
Photo
DVD
Setup
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
◄
HDMI Format
BD Wise
Picture Mode
: TV
: On
: Dynamic
HDMI Audio
: OffOn
Off
Network Setup
Parental Setup
Tvornički zadana postavka ove funkcije je HDMI Audio Off (HDMI audio isključen).
 HDMI AUDIO se automatski spušta na 2 kanala za zvučnike TV-a.
46
HT-BD7200_CRO-2.indd 46
2009-03-20 �� 4:44:30
CRO
postavljanje za roditelje
KONFIGURIRANJE BLOKADE RODITELJA
Funkcija blokade roditelja radi zajedno s Blu-ray disk-ima/DVD-ima kojima je dodijeljena vrijednost koja pomaže da
kontrolirate vrste Blu-ray disk-a/DVD-a koje gleda vaša obitelj. Na disku postoji do 8 razina vrijednosti.
1. Ako je uređaj zaustavljen, pritisnite gumb MENU.
2. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Setup, a zatim
pritisnite gumb ENTER ili ►.
3. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Parental Setup,
a zatim pritisnite gumb ENTER ili ►.
Poruka “Enter New password” prikazuje se kada po prvi
put upravljate Blu-ray kućnim kinom.
Music
Photo
DVD
Setup
Music
Photo
DVD
Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
◄
Display Setup
HDMI Setup
● POSTAVLJANJE ZA RODITELJE
hZ
Network Setup
Parental Setup
Parental Setup
Enter New password.
Return
0.9 Number
4. Unesite četveroznamenkastu zaporku uporabom
numeričkih gumba na daljinskom upravljaču.
Pojavit će se poruka “Confirm the password.”.
Ponovo unesite zaporku.
Music
Photo
DVD
Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
Parental Setup
Confirm the password.
Return
0.9 Number
5. Pritisnite gumb ENTER ili ► kako biste odabrali Parental
Lock.
6. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali On ili Off, a
zatim pritisnite gumb ENTER.
Music
Photo
DVD
Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
►
New Password
M
Za povratak na prethodni izbornik pritisnite RETURN ili gumb ◄. Pritisnite gumb MENU za
napuštanje izbornika.
47
HT-BD7200_CRO-2.indd 47
2009-03-20 �� 4:44:37
postavljanje za roditelje
KONFIGURIRANJE BLOKADE RODITELJA
Ako ste zaboravili zaporku
1. Uklonite disk.
2. Pritisnite i držite gumb STOP () na prednjoj ploči 5 sekundi ili dulje.
• Sve postavke se vraćaju na tvorničke.
M
Nakon vraćanja na tvorničke postavke svi će korisnički podaci spremljeni u podacima BDa biti izbrisani.
Postavljanje razine vrijednosti
1. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Rating Level, a
zatim pritisnite gumb ENTER ili ►.
2. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali željenu razinu
vrijednosti, a zatim pritisnite gumb ENTER. Na primjer,
ako odaberete razinu 6, diskovi razine 7 i 8 neće se
reproducirati.
Veći broj znači da je program namijenjen samo odraslima.
Razina 1 predstavlja najveće, a razina 8 najmanje
ograničenje.
Music
Photo
DVD
Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
8(Adults)
7
6
5
4
3
2
1(Kids)
New Password
►
Promjena zaporke
1. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali New Password, a
zatim pritisnite gumb ENTER ili ►.
Music
Photo
DVD
2. Unesite četveroznamenkastu zaporku uporabom
numeričkih gumba na daljinskom upravljaču.
Pojavit će se poruka “Enter New password.”.
Setup
Music
Photo
DVD
Setup
Display Setup
HDMI Setup
Parental Lock
: Off
Network Setup
Rating Level
: 1(Kids)
Parental Setup
◄
New Password
►
Display Setup
HDMI Setup
Parental Lock
Rating Level
Network Setup
Parental Setup
Parental Setup ◄ New Password
: Off
: 1(Kids)
►
Enter New password.
0.9 Number
3. Ponovo unesite zaporku uporabom numeričkih gumba na
daljinskom upravljaču.
Music
Photo
DVD
Setup
Return
Display Setup
HDMI Setup
Parental Lock
Rating Level
Network Setup
Parental Setup
Parental Setup ◄ New Password
: Off
: 1(Kids)
►
Confirm the password.
0.9 Number
Return
48
HT-BD7200_CRO-2.indd 48
2009-03-20 �� 4:44:46
CRO
konfiguriranje mreže
POSTAVLJANJE MOGUĆNOSTI MREŽNIH POSTAVKI
Da biste dobili informacije o ispravim postavkama, provjerite mrežne postavke na vašem računalu ili
kontaktirajte vašeg davatelja internet usluga.
Za postavljanje mreže na Blu-ray kućnom kinu slijedite korake u nastavku.
2. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Setup, a zatim
pritisnite gumb ENTER ili ►.
Music
Photo
DVD
Setup
● KONFIGURIRANJE MREŽE
1. Kada je uređaj u načinu Stop mode/No Disc, pritisnite gumb
MENU.
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
◄
Parental Setup
3. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Network Setup,
a zatim pritisnite gumb ENTER ili ►.
4. Pritišćite gumbe ▲▼ za odabir željene mrežne mogućnosti
iz dolje opisanih mogućnosti, a zatim pritisnite gumbe
ENTER ili ▶.
5. Pritišćite gumbe ▲▼ za odabir željene stavke, a zatim pritisnite gumb ENTER.
U nastavku je detaljno opisana svaka pojedina mrežna mogućnost.
Odabir mreže
Odaberite Cable ili Wireless kao način spajanja na mrežu.
Music
Za postavljanje slijedite ranije opisane korake 1~3.
4. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Network
Selection, a zatim pritisnite gumb ENTER ili ►.
• Cable : Odaberite ovu mogućnost za spajanje na
mrežu putem kabela. (vidi stranicu 28)
• Wireless : Odaberite ovu mogućnost za bežično
spajanje na mrežu. (vidi stranicu 29)
Photo
DVD
Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
◄
Parental Setup
Network Selection : Cable
▶
Cable Network
Wireless Network
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE
Connection
: Allow (Valid Only)
Kabelska mreža
Za postavljanje slijedite ranije opisane korake 1~3.
4. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Cable Network, a
zatim pritisnite gumb ENTER ili ►.
5. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali DHCP, a zatim
pritisnite gumb ENTER.
Music
Photo
DVD
Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Selection : Cable
Network Setup
◄
Parental Setup
Cable Network
BD-LIVE
Connection
M
▶
Wireless Network
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
: Allow (Valid Only)
Ako je DHCP postavljen na On, ne možete
odabrati IP Address, Subnet Mask ili Gateway.
 Ako je DHCP postavljen na Auto, ne možete
odabrati Primary/ Secondary DNS.
Music
Photo
DVD
Setup
Audio Setup
Display Setup
Cable Network
HDMI Setup
DHCP
Network Setup
IP Address
ParentalMask
Setup
Subnet
◄
Network Selection : Cable
: On
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNS
NTP Server
: Auto
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
Cancel
Save
Select
: Off
Return
49
HT-BD7200_CRO-2.indd 49
2009-03-20 �� 8:13:33
konfiguriranje mreže
POSTAVLJANJE MOGUĆNOSTI MREŽNIH POSTAVKI
6. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali željeni
predmet, a zatim pritisnite gumb ENTER.
Music
Photo
DVD
Setup
• Ako je DHCP podešen na Off i, DNS na Manual,
unesite slijedeću IP adresu, subnet masku, gateway
te osnovne DNS postavke (pomoćni DNS je opcija).
Audio Setup
Display Setup
Cable Network
HDMI Setup
DHCP
Network Setup
IP Address
ParentalMask
Setup
Subnet
◄
Network Selection : Cable
: Off
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNS
NTP Server
: Manual
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
No
Yes
Select
: Off
Return
Konfiguriranje moguće
• Ako je DHCP podešen na On i, DNS na Manual,
unesite podešenje za vaš osnovni DNS (pomoćni
DNS je opcija).
Music
Photo
DVD
Setup
Audio Setup
Display Setup
Cable Network
HDMI Setup
DHCP
Network Setup
IP Address
ParentalMask
Setup
Subnet
◄
Network Selection : Cable
: On
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNS
NTP Server
: Manual
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
No
Yes
Select
: Off
Return
Konfiguriranje moguće
Konfiguriranje nije moguće
• Ako je DHCP podešen na On i, DNS na Auto, ne
trebate daljnje ili dodatne postavke.
Music
Photo
DVD
M
Setup
Kada odaberete predmet, koristite numeričke
gumbe i gumbe ▲▼◄►.
Audio Setup
Display Setup
Cable Network
HDMI Setup
DHCP
Network Setup
IP Address
ParentalMask
Setup
Subnet
Network Selection : Cable
: On
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
 Ako automatska podešenja ne rade,
◄
DNS
NTP Server
: Auto
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
No
Yes
kontaktirajte vaš ISP.
Select
: Off
Return
Konfiguriranje nije moguće
7. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Save, a
zatim pritisnite gumb ENTER.
8. Ako ne želite spremiti postavke, koristite gumbe ▲▼◀▶ kako biste odabrali Cancel, a zatim
pritisnite gumb ENTER.
M
IP adresa u ovom priručniku se koristi samo u ilustracijske svrhe. Morate provjeriti mrežne
postavke za stvarnu IP adresu.
 Za dobivanje postavki za IP adresu, subnet masku, gateway i osnovni DNS, provjerite
mrežne postavke na vašem računalu ili kontaktirajte vašeg davatelja internet usluga.
Bežična mreža
Za postavljanje pratite korake 1~3 na stranici 49.
4. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Wireless
Network, a zatim pritisnite gumb ENTER ili ►.
Music
Photo
DVD
Setup
Audio Setup
Network Selection : Wireless
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
Cable Network
◄
Wireless Network
►
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
50
HT-BD7200_CRO-2.indd 50
2009-03-20 �� 4:45:06
Display Setup
Wireless Network
Photo
DVD
M
Audio Setup
Music
HDMI Setup
Access Point
Network Setup
DHCP
Parental
Setup
IP
Address
Setup
Network Selection : Cable
: Not Selected
Cable Network
: On
Wireless
Network
: 000
. 000 . 000
. 000
NTP
Server
: 000
. 000
. 000 . 000
Gateway
Network Connection Test
: Auto
DNS Server
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
Cancel
Save
odabrati Primary/ Secondary DNS.
Select
Return
Display Setup
Wireless Network
Photo
HDMI Setup
Access Point
Network Setup
DHCP
Parental
Setup
IP
Address
Setup
◄
Network Selection : Cable
: Not Selected
Cable Network
: On
Wireless
Network
: 000
. 000 . 000
. 000
Proxy
: 255
. 255 . 255 . 000
Subnet Mask
NTP
Server
: 000
. 000
. 000 . 000
Gateway
Network Connection Test
: Auto
DNS Server
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
Cancel
Select
Return
Audio Setup
Music
DisplayAccess
Setup Point – Security
Photo
HDMI Setup
OPEN
Network Setup
WEP
Parental Setup
WPAPSK
Setup
1
2
3
Network Selection : Cable
Cable Network
◄
►
Wireless Network
Proxy
WPA2PSK
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
Select
Display SetupPassword
Photo
DVD
- Unesite lozinku pa pritisnite gumb PLAVO(D) za
(usmjerivač).
Setup
Return
Audio Setup
Music
HDMI Setup
_
1
2
3
Network Selection : Cable
Network Setup
Parental Setup
Cable Network
◄
►
Wireless Network
spajanje na pristupnu
Proxy točku
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
H
X
n
4
$
I J K L M N O P
Y Z a b c d e f
o NTP
p q Server
r s t u v : Off
5 6 7 8 9 0 − _
Test
% Network
^ & ( Connection
) / ? |
BD-LIVE
Clear
d
Save
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
0-9 Number
Music
• Ako je DHCP postavljen na Off, a DNS na Manual,
unesite podatke za IP Address, Subnet Mask, Gateway
i DNS Server.
: Off
DNS
Save
- Odaberite odgovarajuću sigurnosnu pristupnu točku
(Security Access Point) ako vam je poznata. Ako nije,
odaberite WEP, WPAPSK ili WPA2PSK s donjeg
popisa i unesite lozinku. Isprobajte sve sigurnosne
pristupne točke i lozinke dok se veza ne uspostavi.
Dodatne podatke o zaštiti pristupnih točaka potražite
u korisničkom priručniku pristupne točke
(usmjerivača).
►
● KONFIGURIRANJE MREŽE
Audio Setup
Music
DVD
: Off
DNS
 Ako je DHCP postavljen na Auto, ne možete
DVD
►
Proxy
: 255
. 255 . 255 . 000
Subnet Mask
Ako je DHCP postavljen na On, ne možete
odabrati IP Address, Subnet Mask ili Gateway.
6. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali željeni predmet,
a zatim pritisnite gumb ENTER.
• Odaberite Access Point, a zatim pritisnite gumb ENTER
za prikaz popisa raspoloživih pristupnih točaka.
(Traženje može trajati nekoliko sekundi.)
- Kad korisnik odabere pristupnu točku i pritisne gumb
ENTER, uređaj se pokušava spojiti na dotičnu
pristupnu točku.
- Ako je spajanje uspješno obavljeno, pojavljuje se
obavijest.
(Ako odabrana pristupna točka prikazuje ikonu
Lock, možda ćete morati unijeti lozinku za provjeru
autentičnosti.)
◄
CRO
4. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali DHCP, a zatim
pritisnite gumb ENTER.
Photo
DVD
Setup
Select
Return
Audio Setup
Display Setup
Wireless Network
HDMI Setup
Access Point
Network Setup
DHCP
Parental
Setup
IP
Address
Subnet Mask
Gateway
◄
Network Selection : Cable
: Not Selected
Cable Network
: Off
Wireless
Network
: 000
. 000 . 000
. 000
►
Proxy
: 255
. 255 . 255 . 000
NTP
Server
: 000
. 000
. 000 . 000 : Off
DNS
Network Connection Test
: Manual
DNS Server
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
Cancel
Save
Select
Return
Konfiguriranje moguće
51
HT-BD7200_CRO-2.indd 51
2009-03-20 �� 8:40:48
konfiguriranje mreže
POSTAVLJANJE MOGUĆNOSTI MREŽNIH POSTAVKI
• Ako je DHCP postavljen na On, a DNS na Manual,
unesite DNS Server.
Music
Photo
Setup
DVD
Audio Setup
Display Setup
Wireless Network
HDMI Setup
Access Point
Network Setup
DHCP
Parental
Setup
IP
Address
◄
Network Selection : Cable
: Not Selected
Cable Network
: On
Wireless
Network
: 000
. 000 . 000
. 000
►
Proxy
: 255
. 255 . 255 . 000
Subnet Mask
NTP
Server
: 000
. 000
. 000 . 000
Gateway
: Off
DNS
Network Connection Test
: Manual
DNS Server
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
Cancel
Save
Select
Return
Konfiguriranje moguće
Konfiguriranje nije moguće
• Ako je DHCP postavljen na On, a DNS na Auto,
daljnje ili dodatne postavke nisu potrebne.
Music
Photo
Setup
DVD
Audio Setup
Display Setup
Wireless Network
HDMI Setup
Access Point
Network Setup
DHCP
Parental
Setup
IP Address
Subnet Mask
Kada odaberete predmet, koristite numeričke
gumbe i gumbe ▲▼◄►.
Network Selection : Cable
: Not Selected
Cable Network
: On
Wireless
Network
: 000
. 000 . 000
. 000
►
Proxy
: 255
. 255 . 255 . 000
NTP. 000
Server
: 000
. 000 . 000 : Off
Gateway
M
◄
DNS
Network Connection Test
: Manual
DNS Server
: 000
. 000 . Internet
000 . 000
BD-LIVE
: Allow (Vaild Only)
Connection
Cancel
Save
Select
 Ako automatska podešenja ne rade,
Return
kontaktirajte vaš ISP.
Konfiguriranje moguće
7. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Save, a zatim pritisnite gumb ENTER.
8. Ako ne želite spremiti postavke, koristite gumbe ▲▼◄► kako biste odabrali Cancel, a zatim
pritisnite gumb ENTER.
M
IP adresa u ovom priručniku se koristi samo u ilustracijske svrhe. Morate provjeriti mrežne
postavke za stvarnu IP adresu.
 Za dobivanje postavki za IP adresu, subnet masku, gateway i osnovni DNS, provjerite
mrežne postavke na vašem računalu ili kontaktirajte vašeg davatelja internet usluga.
Proxy Podešavanje
Proxy poslužitelj izvršava zahtjeve proslijeđujući ih na druge poslužitelje.
Ako je potrebno podesiti proxy postavke, unesite postavke koje vam je odredio ISP.
Za postavljanje pratite korake 1~3 na stranici 49.
4. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Proxy, a zatim
pritisnite gumb ENTER ili ▶.
• Server
• Port
• User
• Password
Music
Photo
DVD
Setup
Audio Setup
Display Setup Proxy
HDMI Setup
Proxy
Network Setup
Server
Parental Setup
Port
◄
Network Selection : Cable
: Off
Cable Network
:
Wireless Network
: 8080
User
:
Proxy
Password
:
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
Cancel
Save
Select
M
►
Return
Za više informacija, kontaktirajte vašeg ISP-a (davatelja internet usluga).
52
HT-BD7200_CRO-2.indd 52
2009-03-20 �� 8:40:58
Za postavljanje pratite korake 1~3 na stranici 49.
Music
Photo
DVD
Setup
Audio Setup
Cable Network
Display Setup
Wireless Network
HDMI Setup
Network Setup
Proxy
◄
Parental Setup
NTP Server
: Off On
Off
Network Connection Test
►
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
Testiranje povezivanja mreže
Ovaj izbornik koristite za provjeru uspješnosti spajanja na
mrežu.
Za postavljanje pratite korake 1~3 na stranici 49.
Music
Photo
DVD
Setup
4. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Network
Connection Test, a zatim pritisnite gumb ENTER ili ►.
Audio Setup
Wireless Network
Display Setup
Proxy
Network Connection Test
HDMI Setup
NTP Server
: Off
✔ MAC Address ◄(00:10:18:00:00:70)
Network Setup ◄
►
Network Connection Test
✔ IP Address.Subnet Mask.Gateway.DNS Server
Parental Setup
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
✔ Gateway Ping
Connection
✔ Internet Service Test
Your network is operating properly
● KONFIGURIRANJE MREŽE
4. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali NTP Server, a
zatim pritisnite gumb ENTER ili ►.
• On : Player se automatski spaja na internet poslužitelj
kako bi podesio postavke vremena.
• Off : Player se ne spaja na internet poslužitelj radi
podešenja vremena.
CRO
NTP postavke poslužitelja (Koriste se za obnavljanje informacija o
vremenu s NTP Poslužitelja)
Return
BD-LIVE Internet Veza
Blu-ray kućno kino podržava BD-LIVE, što vam omogućava uživanje u različitim interaktivnim sadržajima
koje pruža proizvođač diska putem mrežne veze. Za upotrebu ove značajke najprije morate uspostaviti
LAN vezu (vidi stranicu 28) ili priključiti adapter za bežični LAN u USB utor.
* Za preuzimanje sadržaja s BD-LIVE u jedan od USB utora mora biti priključen USB memorijski uređaj
kapaciteta najmanje 1GB.
Internet veza može biti ograničena za vrijeme korištenja BD-LIVE sadržaja.
Za postavljanje pratite korake 1~3 na stranici 49.
4. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali BD-LIVE Internet
Connection, a zatim pritisnite gumb ENTER ili ►.
• Allow (All) : Internet veza biti će omogućena za sve
BD-LIVE sadržaje.
• Allow (Valid Only) : Internet veza biti će omogućena
samo za BD-LIVE sadržaje koji sadrže važeći certifikat.
• Prohibit : Internet veza neće biti omogućena za
BD-LIVE sadržaj.
M
Music
Photo
DVD
Setup
Audio Setup
Proxy
Display Setup
NTP Server
HDMI Setup
Network Connection Test
Network Setup
BD-LIVE Internet : Allow
Allow(All)
(Vaild Only)
Connection
Allow(Valid Only)
Prohibit
Parental Setup
◄
: Off
Što je valjani certifikat? Kada Blu-ray kućno kino koristi BD-LIVE da bi poslužitelju poslalo
podatke o disku i od njega zatražilo certifikaciju diska, poslužitelj koristi prenesene podatke
za provjeru valjanosti diska i šalje certifikat natrag playeru.
 Internetska veza može biti ograničena dok koristite BD-LIVE sadržaje.
53
HT-BD7200_CRO-2.indd 53
2009-03-20 �� 4:45:35
Upravljanje podacima BD-a
Podaci BD-a (pohranjeni u vanjskoj USB fleš memoriji) su sadržaji Blu-ray diska poput reklamnih
isječaka iz filmova i drugih posebnih popratnih sadržaja preuzetih s BD-LIVE usluge ili Blu-ray diskova.
* Za preuzimanje sadržaja s BD-LIVE u jedan od USB utora mora biti priključen USB memorijski uređaj kapaciteta
najmanje 1GB.
UPRAVLJANJE SISTEMSKIM UREÐAJEM
Korisničkim podacima pohranjenim u podacima BD-a možete upravljati.
2. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Setup, a zatim
pritisnite gumb ENTER ili ►.
Time Zone
Clock Set
Power On/Off sound : On
Music
1. Kada je uređaj u načinu Stop mode, pritisnite gumb MENU.
Photo
DVD
Setup
System Setup
◄
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
3. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali System Setup, a
zatim pritisnite gumb ENTER ili ►.
BD Data Management
►
DivX(R) Registration
System Update
4. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali BD Data
Management, a zatim pritisnite gumb ENTER ili ►.
- Brisanje fleš memorije 1. Pritisnite gumb ENTER za odabir stavke BD Data Delete.
Na zaslonu će se prikazati poruka "All BD data will be
deleted. Do you want to continue?".
2. Pritišćite gumbe ◄ ► za odabir mogućnosti Yes, a zatim
pritisnite gumb ENTER.
Opis informacija uređaja (spremnika) na playeru
• Total Size : Ukupna veličina uređaja (spremnika).
• Available Size : Dostupna veličina uređaja (spremnika).
M
Music
Photo
DVD
Setup
Time Zone
Clock Set
Power On/Off sound : On
BD Data◄ Management
BD Data Management
System Setup
►
DivX(R)
Registration
Language
Setup
Current
Device
: External
Flash
Memory
TotalAudio
Size :Setup
953MB Available
Size : 889MB
System Update
Display Setup
BD Data Delete
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup Select
Return
Informacije o veličini memorije trenutnog uređaja (za pohranjivanje) navedene su s desne
strane izbornika BD Data Management.
 U načinu za vanjsku memoriju, reprodukcija diska biti će zaustavljena ako isključite USB
uređaj tijekom reprodukcije.
 Preporučujemo vam da koristite USB uređaj koji podržava protokole USB 2.0, format
FAT32 i brzinu čitanja/zapisivanja od 4 MB ili više.
 Funkcija Resume Play možda neće raditi nakon formatiranja uređaja za pohranu.
54
HT-BD7200_CRO-2.indd 54
2009-03-20 �� 4:45:40
cro
nadogradnja sustava
Samsung može u budućnosti ponuditi nadogradnju firmvera vašeg Blu-ray disk playera. Za nadogradnju firmvera morate :
1. Idite na samsung.com i pogledajte stranicu ‘PODRŠKA’ za učitavanje najnovijeg firmwarea.
Možete koristiti CD-R ili USB fleš pogon za izvedbu nadogradnje firmwarea. (Upravljačke programe za uređaj
možete ažurirati pomoću USB uređaja kada u jedinici nema diska.) Za više informacija pogledajte “Priručnik za
nadogradnju” na gore navedenoj web stranici.
● nadogradnja SUStaVa
ili
2. Uspostavite mrežu (vidi stranice 28 i 29) te slijedite dolje opisane korake.
NADOGRADNJA FIRMVERA
1. Kada je uređaj u načinu Stop mode/No Disc, pritisnite gumb
MENU.
2. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali Setup, a zatim
pritisnite gumb ENTER ili +.
Music
Photo
DVD
Setup
_
System Setup
_
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
3. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali System Setup, a
zatim pritisnite gumb ENTER ili +.
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
4. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali System Update, a
zatim pritisnite gumb ENTER ili +.
Parsistent Storage Management
BD Data Menagement
DivX(R) Registration
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
System Update
_
+
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
5. Player će automatski provjeriti kabel ili status mrežnog
spajanja. Prikazuje se prozor za provjeru spajanja.
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
Music
@ Ako je nadogradnja moguća : Vidjet ćete informacije o
trenutačnim i novim verzijama firmvera u prozoru s
porukom.
Photo
DVD
Setup
Parsistent Storage Management
BD Data Menagement
DivX(R) Registration
System Update
System Setup
1
2
_
3
System
Update
4
+
Language Setup
Audio Setup
Now, Checking.
Display Setup
Please wait...
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
@ Ako nadogradnja nije moguća : Vidjet ćete sljedeće
informacije u prozoru s porukom.
• Ako kabel nije spojen:
“Ethernet cable is not connected. Please, check the
Ethernet cable”
• Ako je mrežna veza prekinuta :
“This system can not connect to internet for update.
Please, check the network setup.”
• Ako nije izdana novija verzija (posljednja verzija je već
instalirana) :
"The latest version of the firmware is already installed.
There is no need to update."
• Ako u playeru nema diska :
"Please maintain "No Disc" state for network update."
To znači da trebate ukloniti sve diskove iz uređaja kako
biste izvršili nadogradnju.
• Ako usluga poslužitelja nije dostupna :
“Update Server is under maintenance. Please try again
later.”
Parsistent Storage Management
BD Data Menagement
Music
Photo
DVD
Setup
DivX(R) Registration
System Update
System Setup
1
2
_
3
System Update
+
4
Language Setup
The new
Audio
Setupupdate data was found.
Current Version : XXXXX
Display Setup
New Version : XXXXX
HDMI Setup
Network Setup
StartSetup
Parental
Cancel
Parsistent Storage Management
BD Data Menagement
Music
Photo
DVD
Setup
DivX(R) Registration
System Update
System Setup
1
2
_
3
System Update
4
+
Language Setup
This
system can not connect
Audio
Setup
to internet for update.
Display Setup
Please, check the network setup.
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
OK
55
HT-BD7200_CRO-3.indd 55
2009-03-20 �� 4:47:07
nadogradnja sustava
NADOGRADNJA FIRMVERA
6. Kako biste izvršili nadogradnju sustava, pritisnite gumbe
_+ kako biste odabrali Start, a zatim pritisnite gumb
ENTER.
Music
Photo
DVD
Setup
Parsistent Storage Management
BD Data Menagement
System Update
DivX(R) Registration
Update
System Setup
1 2 _ 3 System
4
+
Language Setup
The new update data was found.
Audio Setup
Current Version : XXXXX
Display New
SetupVersion : XXXXX
HDMI Setup
Network Setup
Start
Parental Setup
Cancel
7. Započinje nadogradnja sustava.
Music
Photo
DVD
Setup
Parsistent Storage Management
BD Data Menagement
System Update
DivX(R) Registration
Update
1 2 _ 3 System
4
System Setup
+
Language Setup
update data...
AudioDownloading
Setup
Please, do not turn off the power.
Display Setup
60%
HDMI Setup
Network Setup
8. Ukoliko tijekom postupka učitavanja odaberete Cancel,
potaknuti ste potvrditi vaš odabir u polju za poruku.
Ukoliko želite poništiti učitavanje, odaberite Yes i pritisnite
gumb ENTER.
Parental Setup
Music
Photo
DVD
Setup
Cancel
Parsistent Storage Management
BD Data Menagement
System Update
DivX(R) Registration
Update
System Setup
1 2 _ 3 System
4
+
Language Setup
Audio Setup
Do you want to cancel the update operation?
Display Setup
9. Slijedi provjeravanje. Kada je učitavanje izvršeno, započet
će automatski postupak ažuriranja firmwarea.
HDMI Setup
Network Setup
Yes
Parental Setup
Music
Photo
10. Kada je završena instalacija, player se automatski
isključuje za 5 sekundi.
Sve će se postavke vratiti na tvorničke postavke.
Sljedeći put kada pokrenete sustav vidjet ćete prozor s
izbornikom za odabir jezika.
M
Ako želite otkazati nadogradnju u postupku
učitavanja podataka za nadogradnju, pritisnite
gumb ENTER. Vidjet ćete poruku s potvrdom.
Ako odaberete Yes, završavate postupak
nadogradnje, a ako odaberete No, nastavlja se
postupak nadogradnje.
DVD
Setup
No
Parsistent Storage Management
BD Data Menagement
System Update
DivX(R) Registration
Update
System Setup
1 2 _ 3 System
4
+
Language Setup
Audio Setup
Verifying update data
Please wait.
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
Music
Photo
DVD
 Nakon završetka nadogradnje sustava, provjerite
Setup
Parsistent Storage Management
BD Data Menagement
System Update
DivX(R) Registration
Update
System Setup
1 2 _ 3 System
4
+
Update.
LanguageFirmware
Setup
Now, Processing...
Audio Setup
Please, do not turn off the power.
Display
Setup
The power will be off automatically
HDMI after
Setupupdate is finished.
Network Setup
Parental Setup
podatke o firmveru u izborniku System Upgrade.
 Nemojte isključivati player za vrijeme nadogradnje
sustava jer to može uzrokovati neispravan rad playera.
 Softverska ažuriranja pomoću USB Host džeka podržava samo USB fleš pogon.
Ostalim USB uređajima (npr. MP3 player) nije zajamčen rad.
 Treba biti samo jedna datoteka za nadogradnju firmwarea u USB fleš pogonu za player
kako bi pravilno izvršio nadogradnju.
 Preveliki USB pogoni možda se neće moći umetnuti pri spojenom LAN ili HDMI kabelu.
56
HT-BD7200_CRO-3.indd 56
2009-03-20 �� 4:47:16
cro
SISTEMSKE INFORMACIJE
Nakon završetka nadogradnje firmvera, provjerite podatke o firmveru slijedeći dolje navedene korake.
1. Kada je uređaj u načinu Stop mode/No Disc, pritisnite gumb
MENU.
Photo
DVD
Setup
System Setup
Language Setup
Audio Setup
3. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali System Setup, a
zatim pritisnite gumb ENTER ili +.
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
Music
Photo
DVD
Setup
System Setup
_
System Information
Language Setup
Time Zone
Audio Setup
Clock Set
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
+
Power On/Off sound
: On
BD Data Management
DivX(R) Registration
System Update
● nadogradnja SUStaVa
4. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali System
Information, a zatim pritisnite gumb ENTER ili +.
Možete vidjeti detaljne informacije o trenutnom firmveru.
_
_
2. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali Setup, a zatim
pritisnite gumb ENTER ili +.
Music
5. Pritisnite gumb ENTER kako biste odabrali OK.
Biti će prikazan izbornik System Setup.
Music
Photo
DVD
Setup
System Information
_
System Information
System Setup
+
Time Zone
Language Setup
S/W : XXXXXXX
Audio Setup
Clock Set
Loader : XXXXXXX
Display Setup
Region : B/2 (BD/DVD)
Power On/Off sound
HDMI Setup ESN : XXXX
BD Data Management
Network Setup
DivX(R) Registration
Parental Setup
: On
OK System Update
OBAVJEST O NADOGRADNJI FIRMWARE-A
Ovaj skočni izbornik pojavljuje se kada je na poslužitelju tvrtke SAMSUNG
s datotekama za ažuriranje dostupna novija verzija ugrađenog programa
od one koja je trenutno na Blu-ray kućnom kinu.
• Yes : Odaberite sada za nadogradnju.
• No : Odaberite ako planirate kasnije izvršiti nadogradnju.
System Update
New Firmware is available.
Do you want to update now?
Yes
No
DIVX (R) REGISTRACIJA
Registracijsku šifru koristite za registraciju ovog sustava kućnog kina za uporabu s DivX (R) formatom videa na
zahtjev. Više informacija potražite na adresi www.divx.com/vod
57
HT-BD7200_CRO-3.indd 57
2009-03-20 �� 4:47:24
gledanje filma
Uporaba fUnkcije prikaZa
hZCV
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb INFO na daljinskom
upravljaču.
• Ako Blu-ray disk ima značajku PIP, pritisnite gumb INFO
u dijelu PIP kako biste prikazali informacije koje se
odnose na PIP.
2. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali željeni predmet.
dVd-Video
: 001/006
chapter
: 001/016
playing time : 00:04:17
audio
: eng multi cH
Subtitle
: off
angle
: 01/01
3. Pritisnite gumbe _+ kako biste izvršili željeno
konfiguriranje, a zatim pritisnite gumb ENTER.
• Možete koristiti numeričke gumbe na daljinskom
upravljaču za izravan pristup naslovu, poglavlju ili za
pokretanje reprodukcije od željenog vremena.
4. Za uklanjanje prikaza ponovo pritisnite gumb INFO.
info
title
Select
change
<Izbornik INFO za dio PIP>
dVd-Video
info
title
: 001/006
chapter
: 001/016
playing time : 00:04:17
audio
: eng multi cH
Subtitle
: off
angle
pip Video
pip audio
: 01/01
change
M
: 01/01
: 1/1 eng 2cH
Select
Ako reproducirate sadržaje iz info izbornika, neke funkije možda neće biti omogućene
ovisno o disku.
 Title : Za pristup željenom naslovu ako postoji više od jednoga na disku. Na primjer, ako na
Blu-ray disk-u/DVD-u ima više od jednog filma, svaki film bit će identificiran kao naslov.
 Chapter : Većina Blu-ray disk/DVD diskova je snimljena u poglavljima tako da lako možete
pronaći određeni dio.
 Audio : Odnosi se na zvučni zapis jezika na filmu. Blu-ray disk može imati do 32, a DVD do
8 audio jezika.
 Playing Time : Omogućuje reprodukciju filma od željenog vremena. Morate unijeti početno
vrijeme kao referencu. Funkcija traženja vremena ne radi na nekim diskovima.
 Subtitle : Odnosi se na titlove na jezicima raspoloživima na disku. Možete odabrati jezik titla
ili, ako to želite, maknuti titlove sa zaslona. Blu-ray disk može imati do 255, a DVD do 32
jezična titla.
 Angle : Kada Blu-ray disk/DVD ima više kutova u određenoj sceni, možete koristiti funkciju
ANGLE.
 PIP Video/ PIP Audio : Postavke PIP Video ili PIP Audio možete postaviti ako se trenutačni
naziv Blu-ray diska pojavljuje u dijelu PIP. Međutim, opcije PIP Video/PIP Audio bit će
onemogućene ako Blu-ray disk ne podržava značajku PIP.
58
HT-BD7200_CRO-3.indd 58
2009-03-20 �� 4:47:24
hZ
Uporaba izbornika Disc Menu
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb DISC MENU na
daljinskom upravljaču.
plaY moVie
langUageS
%
3
M
preVieWS
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ovisno o vrsti diska, Disc Menu možda neće biti raspoloživ.
● gledanje filma
2. Pritisnite gumbe $%_+ kako biste izvršili željeni odabir a
zatim pritisnite + ili gumb ENTER.
• Predmeti za konfiguriranje u Disc Menu mogu varirati
ovisno o disku.
Scene SelectionS
cro
UPORABA IZBORNIKA DISC MENU & POPUP/TITLE MENU
Z
Uporaba izbornika Title Menu
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb TITLE MENU na daljinskom upravljaču.
2. Pritisnite gumbe $%_+ kako biste izvršili željeni odabir a zatim pritisnite gumb ENTER.
• Opcije za konfiguriranje u Title Menu mogu varirati ovisno o disku.
M
Ovisno o vrsti diska, Title Menu možda neće biti raspoloživ.
 Title Menu bit će prikazan samo ako postoje najmanje dva naslova na disku.
gf
Reproduciranje naslova
1. Kada je uređaj u načinu Stop mode/Playback mode,
pritisnite gumb DISC MENU ili TITLE MENU.
CD
BD-RE
Video
2. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali zapis koju želite
reproducirati sa popisa naslova a zatim pritisnite gumb +
ili ENTER.
Odabrani zapis (naslov) biti će reproduciran.
_
Music
Photo
Setup
title 008
00:04:36
title 009
title 010
title 011
title 012
title 013
title 014
00:04:17
00:04:11
00:04:07
00:04:46
00:04:21
00:03:43
- Idi na listu za reprodukciju -
Page
Za odlazak na listu za reprodukciju, pritisnite CRVEN (A) gumb.
h
Uporaba izbornika Popup Menu
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb POPUP MENU na
daljinskom upravljaču.
main menU
aUdio Set Up
2. Pritisnite gumbe $%_+ ili gumb ENTER kako biste
odabrali željeni izbornik.
• Opcije za konfiguriranje u Popup Menu mogu varirati
ovisno o disku.
Scene SelectionS
%
3
M
SUbtitleS
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ovisno o vrsti diska, Popup Menu možda neće biti raspoloživ.
59
HT-BD7200_CRO-3.indd 59
2009-03-20 �� 4:47:30
gledanje filma
PONAVLJANJE REPRODUKCIJE
Ponovite trenutačno poglavlje ili naslov.
Ponavljanje reprodukcije
hgfZCV
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb REPEAT na
daljinskom upravljaču. Pojavljuje se prikaz za ponavljanje.
repeat
off
2. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali Chapter ili Title.
• Blu-ray disk/DVD ponavlja reprodukciju prema poglavlju
ili naslovu.
3. Za povratak na normalnu reprodukciju, ponovo pritisnite
gumb REPEAT, a zatim pritisnite gumbe $% kako biste
odabrali Off.
M
Ovisno o vrsti diska, funkcija Repeat možda neće biti raspoloživa.
Uporaba funkcije A-B Repeat
1. Pritisnite gumb REPEAT A-B na daljinskom upravljaču za
vrijeme reprodukcije.
hgfZCV
▶
repeat a-b
00:18:41 / 01:34:37
DVD
2. Pritisnite gumb REPEAT A-B u točki gdje želite želite da
započne ponavljanje reprodukcije (A).
3. Pritisnite gumb REPEAT A-B u točki gdje želite želite da
se zaustavi ponavljanje reprodukcije (B).
4. Za povratak na normalnu reprodukciju pritisnite gumb
CANCEL.
M
REPEAT A
B Off
Exit
Točku B možete zadati tek po isteku 5 sekundi reprodukcije počevši od točke A.
60
HT-BD7200_CRO-3.indd 60
2009-03-20 �� 4:47:31
Brzo i lako možete odabrati željeni audio jezik gumbom AUDIO.
cro
hgfZ
ODABIR AUDIO JEZIKA
Uporaba gumba AUDIO
audio
1/4 eng dolby digital multi cH
● gledanje filma
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb AUDIO.
Audio se mijenja kada uzastopce pritišćete gumb.
• Audio jezici su označeni kraticama.
2. Za uklanjanje trake Audio pritisnite gumbe CANCEL ili
RETURN.
Uporaba gumba INFO
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb INFO na
daljinskom upravljaču.
2. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali Audio.
3. Pritisnite gumbe _+ kako biste odabrali željeni audio na daljinskom upravljaču.
M
Ova funkcija ovisi o tome koji su audio jezici kodirani na disku i možda nije raspoloživa.
 Blu-ray disk može imati do 32, a DVD do 8 audio jezika.
 Ovisno o vrsti diska, gumb AUDIO možete upotrijebiti za mijenjanje datoteke i jezika zvučnog zapisa.
Neki Blu-ray diskovi vam omogućuju da odaberete višekanalni LPCM ili Dolby digital audio zapis na
engleskim zapisima.
 Informacije o primarnom/sekundarnom načinu rada prikazat će se i ako Blu-ray disk ima dio PIP.
Za prebacivanje između primarnog i sekundarnog audio načina rada upotrijebite gumb _ +.
 Indikator _ + neće se prikazati na zaslonu ako dio PIP ne sadrži nikakve PIP audio postavke.
ODABIR JEZIČNOG TITLA
Brzo i lako možete odabrati željeni titl gumbom SUBTITLE.
hZ
Uporaba gumba SUBTITLE
1. Pritisnite gumb SUBTITLE. Titl se mijenja kada uzastopce
pritišćete gumb. Jezični titlovi su označeni kraticama.
Subtitle
0/2 off
2. Za uklanjanje trake Subtitle pritisnite gumbe CANCEL ili
RETURN.
61
HT-BD7200_CRO-3.indd 61
2009-03-20 �� 4:47:32
gledanje filma
ODABIR JEZIČNOG TITLA
Uporaba gumba INFO
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb INFO na daljinskom upravljaču.
2. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali Subtitle.
3. Pritisnite gumbe _+ kako biste odabrali željeni jezični titl na daljinskom upravljaču.
M
Ovisno o Blu-ray disku /DVD-u možda ćete moći mijenjati željeni podnaslov u izborniku za
disk. Pritisnite gumb DISC MENU.
 Ova funkcija ovisi o tome koji su titlovi kodirani na disku i možda nije raspoloživa na svakom
Blu-ray disk-u/DVD-u.
 Blu-ray disk može imati do 255, a DVD do 32 jezična titla.
 Informacije o primarnom/sekundarnom načinu rada prikazat će se i ako Blu-ray disk ima
dio PIP.
 Ova funkcija istodobno mijenja i osnovne i pomoćne podnaslove.
 Broj podnaslova predstavlja osnovni i pomoćni zboj.
PROMJENA KUTA KAMERE
Kada Blu-ray disk/DVD ima više kutova u određenoj sceni, možete koristiti funkciju ANGLE.
hZ
Uporaba funkcije ANGLE
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb INFO na daljinskom
upravljaču.
2. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali Angle.
dVd-Vedio
title
: 001/006
3. Pritisnite gumbe _+ ili koristite numeričke gumbe na
daljinskom upravljaču kako biste odabrali željeni kut.
chapter
: 003/016
playing time : 00:11:14
audio
: eng multi cH
Subtitle
: eng
angle
: 01/01
change
M
info
Move
Ako disk ima samo jedan kut, ovo obilježje ne radi. Trenutno vrlo malo diskova ima ovo
obilježje.
 Ovisno o disku, ove funkcije možda neće raditi.
62
HT-BD7200_CRO-3.indd 62
2009-03-20 �� 4:47:32
cro
POSTAVKE ZNAČAJKE PIP (SLIKA U SLICI)
Značajka PIP omogućava vam pregledavanje dodatnog sadržaja (poput komentara) u malom prozoru tijekom
reprodukcije filma.
Uporaba gumba PIP
h
● gledanje filma
1. Ako trenutne značajke Blu-ray diska podržavaju funkciju
PIP, možete upotrijebiti gumb PIP za uključivanje ili
isključivanje PIP funkcije (PIP On ili Off).
2. Svakim pritiskom gumba PIP možete se prebaciti između
PIP On i PIP Off.
M
Detaljne postavke značajke PIP možete promijeniti u izborniku INFO (vidi str. 58: odabir
sekundarne audio, video reprodukcije i podnaslova itd).
 Ako se prebacite s funkcije PIP Video, PIP Audio će se automatski promijeniti u skladu s
funkcijom PIP Video.
 Ako Blu-ray Disc podržava samo PIP Audio, možete jednostavno pritisnuti gumb PIP za
uključivanje ili isključivanje sekundarne audio reprodukcije.
BD-LIVE™
Blu-ray kućno kino podržava BD-LIVE, što vam omogućava uživanje u različitim interaktivnim sadržajima koje pruža
proizvođač diska putem mrežne veze.
Upotreba BD-LIVE diska
1. Uspostavite mrežu (vidi stranice 30~31) i provjerite postavke mreže (vidi stranice 49~53).
2. Umetnite Blu-ray disk koji podržava BD-LIVE.
3. Odaberite sadržaje koje nudi proizvođač diska za uživanje u BD-LIVE.
M
Način na koji koristite BD-LIVE i značajke može se razlikovati ovisno o disku.
 Za upotrebu značajke BD-LIVE u jedan od USB utora morate priključiti USB memorijski
uređaj kapaciteta najmanje 1GB.
63
HT-BD7200_CRO-3.indd 63
2009-03-20 �� 4:47:33
gledanje filma
REPRODUKCIJA DIVX-A
Funkcije opisane na ovoj stranici primjenjuju se samo na reprodukciju DivX diskova.
D
Preskoči Naprijed/Natrag
Tijekom reprodukcije, pritisnite gumb [, ].
• Prelazi na slijedeću datoteku kada pritisnete gumb ]
ako postoje više od 2 datoteke na disku.
• Prelazi na slijedeću datoteku kada pritisnete gumb [
ako postoje više od 2 datoteke na disku.
Brza reprodukcija
D
Tijekom reprodukcije pritisnite gumb(,).
Tijekom reprodukcije, pritisnite gumb (, ).
Za reprodukciju diska većom brzinom, tijekom reprodukcije
pritisnite gumb ( ili ).
• Svaki put kada pritisnete bilo koji gumb brzina reprodukcije mijenjat će se kako slijedi:
2x ➞ 4x ➞ 8x.
Audio prikaz
D
Pritisnite gumb AUDIO.
• Ako postoji više audio jezika na disku, možete se između
njih prebacivati.
• Svaki put kada pritisnete gumb, vaš odabir će se
mijenjati između AUDIO (1/N, 2/N ...) .
Prikaz podnaslova
D
Pritisnite gumb SUBTITLE.
• Svaki put kada pritisnete gumb, vaš odabir će se mijenjati
između SUBTITLE (1/N, 2/N ...) i SUBTITLE OFF.
• Ako disk ima samo jednu datoteku s podnaslovima,
ona će se automatski reproducirati.
• Pogledajte donji broj 2 (Funkcija Naslov) za više pojedinosti
u vezi korištenja podnaslova s DivX diskovima.
64
HT-BD7200_CRO-3.indd 64
2009-03-20 �� 4:47:34
DivX je format video datoteke koji je razvila tvrtka Microsoft i temelji se na MPEG4 tehnologiji sažimanja
kako bi se osigurao prijenos audio i video podataka putem interneta u realnom vremenu.
cro
DivX(Digital internet video eXpress)
MPEG4 se koristi za video šifriranje, a MP3 za audio šifriranje tako da korisnici mogu gledati film u
približnoj DVD audio i video kvaliteti.
1. Podržani formati
Ovaj proizvod podržava samo slijedeće formate medija. Ako video i audio formati nisu podržani, korisnik može imati
probleme poput razlomljenih slika ili nedostatka zvuka.
● gledanje filma
Podržani video formati
Format
AVI
Podržane verzije
DivX3.11 ~ DivX5.X, XviD
Podržani audio formati
Format
MP3
AC3
Brzina prijenosa
56 ~ 320 kbps
128 ~384kbps
Frekvencija uzorkovanja
32 ~ 48kHz
44.1/48kHz
• Ovaj proizvod podržava razlučivost do 720 x 480 piksela.
• Kada reproducirate disk čija je frekvencija uzorkovanja veća od 48 kHz ili 320 kb/s, možete iskusiti titranje slike na
ekranu tijekom reprodukcije.
• Qpel i gmc nisu podržani.
2. Funkcija naslova
• Morate imate nešto iskustva s izlučivanjem videa i uređivanjem kako biste ispravno koristili ovu funkciju.
• Za korištenje funkcije naslova, spremite datoteku naslova (*.smi) datoteku istog imena kao što je DivX multimedijska
datoteka (*.avi) unutar iste mape.
Primjer. KorijenSamsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• O DIVX VIDEO ZAPISU: DivX® je digitalni video format koji je proizvela tvrtka DivX, Inc. To je službeni
DivX uređaj s certifikatom ili Ultra certifikatom koji reproducira DivX video zapise.
O DIVX VIDEO ZAPISU „NA ZAHTJEV“: Za reprodukciju sadržaja DivX videozapisa „na zahtjev” (Video-onDemand, VOD) potrebno je registrirati ”DivX® uređaj s certifikatom. Prvo izradite registracijsku šifru za DivX VOD za vaš
uređaj te je unesite tijekom postupka registracije. [Važno: DivX VOD sadržaj je zaštićen sustavom DivX DRM (Digital
Rights Management, odnosno „Upravljanje digitalnim pravima“) koji reprodukciju ograničava na registrirane DivX uređaje
s certifikatom. Pokušate li na uređaju reproducirati DivX VOD sadržaj za koji nemate ovlaštenja, prikazat će se poruka
“Authorization Error” (Pogreška ovlaštenja) i sadržaj se neće reproducirati.] Više saznajte na stranici www.divx.com/vod.
DivX® je registrirani zaštitni znak poduzeća DivX, Inc. i rabi se uz licencu
65
HT-BD7200_CRO-3.indd 65
2009-03-20 �� 8:19:39
slušanje glazbe
GUMBI NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU KOJI SE KORISTE ZA
REPRODUKCIJU AUDIO CD (CD-DA)/MP3
0
STOP
PLAY
ME
NU
RE
TU
RN
ENTER
IN
EX
IT
FO
A
B
C
D
1. Gumb PAUSE : Pauzira reprodukciju
2. Gumb PRESKOČI (
) : Tijekom reprodukcije koristi se za prebacivanje
na sljedeću stranicu na popisu Music List ili na sljedeći zapis u popisu
Playlist.
3. Gumb PLAY : Reproducira trenutno odabranu pjesmu.
4. Gumbi $% : Odabiru pjesmu ili mapu u Music List ili Playlist.
5. Gumbi ZA BOJE :
• Gumb CRVENO(A) : Odabire Play Mode(Repeat) za vrijeme
reprodukcije.
• Gumb ZELENO(B) : Koristi se za prebacivanje na popis Playlist s
popisa Music List
• Gumb ŽUTO(C) : Reproducira Playlist.
6. Gumbi _ +
_ : Reproducira konkretan zapis, prema trenutnom položaju.
+ : Prelazi u prethodnu mapu.
7. Gumb ENTER : Reproducira odabranu pjesmu.
8. Gumb STOP : Zaustavlja pjesmu.
9. Gumb PRESKOČI (
) : Ako pritisnete ovaj gumb nakon tri sekunde
reprodukcije aktualna snimka reproducira se od početka. Ali ako
pritisnete ovaj gumb u roku do tri sekunde nakon početka reprodukcije,
započet će reprodukcija prethodne snimke.
Koristi se za vraćanje na prethodnu stranicu na popisima Music List ili
Playlist.
PONAVLJANJE AUDIO CD(CD-DA) I MP3 SADRŽAJA
Tijekom reprodukcije uzastopce pritišćite gumbe REPEAT (PONOVI) ili CRVENI (A) za odabir željenog načina ponavljanja.
Kod reprodukcije audio CD (CD-DA)) :
;
;
;
Kod reprodukcije MP3 diska: :
;
; ;
•
Normal (Normalno) (Audio CD(CD-DA)/MP3): Staze na disku reproduciraju se po redu u
kojem su i snimljene na
•
Ponovi stazu (Audio CD(CD-DA)/MP3)
•
Ponovi mapu (MP3)
•
Nasumično (Audio CD(CD-DA)/MP3)
- Kod reprodukcije audio CD-a (CD-DA): Nasumična mogućnost reproducira staze s diska
nasumičnim redom.
- Kod reprodukcije MP3 diska: nasumična mogućnost reproducira datoteke iz mape
nasumičnim redom.
•
Ponovi sve (Audio CD (CD-DA)): sve se staze ponavljaju.
- Za povratak na normalnu reprodukciju Uzastopno pritišćite gumb REPEAT (PONOVI) ili CRVENI (A) za povratak na normalnu reprodukciju.
66
HT-BD7200_CRO-3.indd 66
2009-03-20 �� 8:19:41
1. Audio CD (CD-DA) ili MP3 disk umetnite u ladicu za disk.
• Kod audio CD-a automatski se reproducira prvi zapis.
• Kod MP3 diska pritišćite gumbe $% za odabir stavke
Music, a zatim pritisnite gumb ENTER.
(mp3 datoteke možete slušati pomoću USB uređaja za
pohranu.)
TRACK 001
1/18
00:02:24 / 00:05:57
CD
A Play Mode
3. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali pjesmu koju
želite reproducirati, a zatim pritisnite gumb ENTER.
Video
CD
CD
_
Music
TRACK 001
00:04:08 +
Photo
TRACK 002
00:03:41
Setup
TRACK 003
00:03:17
TRACK 004
00:03:36
TRACK 005
00:03:47
TRACK 006
00:03:50
_
TRACK 007
B Playlist
● SlUŠanje glaZbe
2. Za prelazak na Music List, pritisnite gumb STOP ili
RETURN.
Na vašem TV prijemniku se prikazuje zaslon Liste
musicale.
►
cro
AF
REPRODUKCIJA AUDIO CD-A (CD-DA)/MP3
00:03:54
Page
❖ Elementi Prikaza AUDIO CD(CD-DA)/MP3
Prikazuje vrstu medija.
►
CD
TRACK 001
1/18
00:02:24 / 00:05:57
Trenutna pjesma
Prikazuje broj ili naslov staze koja se trenutno
reproducira.
Traka statusa reprodukcije.
Prikazuje status ponavljanja.
a play mode
Prikazuje indeks trenutne reprodukcije, ukupan broj
pjesama.
Trenutno/ukupno vrijeme reprodukcije.
Prikazuje raspoložive gumbe ZA BOJE.
67
HT-BD7200_CRO-3.indd 67
2009-03-20 �� 4:47:42
slušanje glazbe
AF
Popis Reprodukcija
Možete kreirati popis za reprodukciju koji ima do 99 pjesama.
1. Audio CD (CD-DA) ili MP3 disk umetnite u ladicu za disk.
• Kod audio CD-a automatski se reproducira prvi zapis.
• Kod MP3 diska pritišćite gumbe $% za odabir stavke
Music, a zatim pritisnite gumb ENTER.
(mp3 datoteke možete slušati pomoću USB uređaja za
pohranu.)
TRACK 001
00:04:08
TRACK 002
00:03:41
TRACK 003
00:03:17 +
Photo
TRACK 004
00:03:36
Setup
TRACK 005
00:03:47
TRACK 006
00:03:50
TRACK 007
00:03:54
TRACK 008
00:03:57
Video
CD
CD
_
2. Za prelazak na Music List, pritisnite gumb ZELENO(B) ili
RETURN.
Prikazuje se zaslon Glazbena lista.
Music
_
TRACK 009
Page
3. Pritisnite gumb ZELENO(B) za prelazak na popis Playlist.
4. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali pjesmu, a zatim
pritisnite gumb ENTER kako biste je dodali na popis za
reprodukciju. Ponovite ovaj postupak za dodavanje drugih
pjesama.
Original

Playlist
Video
CD
CD
_
Music
_
TRACK 001
Photo
TRACK 002
Setup
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
5. Ako na popisu za reprodukciju postoji neželjena pjesma,
pritisnite gumb +$% kako biste odabrali tu pjesmu, a
zatim pritisnite gumb ENTER.
• Odabrana pjesma će biti izbrisana.
6. Pritisnite gumb ŽUTO(C) kako biste reproducirali
odabrane pjesme.
Kada pjesma završi, automatski započinje reprodukcija
sljedeće pjesme.
00:03:59
B Playlist
TRACK 006
TRACK 007
B Music List
C Playlist play
add
Original
_
Music
Photo
Setup
7. Za uređivanje playliste, pritisnite gumb STOP ili RETURN.

Playlist
TRACK 001
Video
CD
CD
Play
TRACK 002
_
TRACK 003
01.TRACK 001
TRACK 004
02.TRACK 002
TRACK 005
03.TRACK 003
TRACK 006
TRACK 007
8. Za prelazak na popis Music List pritisnite gumb RETURN.
B Music List
C Playlist play
add
Play
68
HT-BD7200_CRO-3.indd 68
2009-03-20 �� 4:47:55
cro
pregledavanje slika
PREGLEDAVANJE SLIKA
1. JPEG disk umetnite u utor za disk.
• Prikazuje se zaslon izbornika.
Video
Music
CD
CD
..
Photo
_
_
Setup
• Prikazuje se Photo List (Popis fotografija).
3. Pritišćite gumbe $% za odabir slike.
• Za prikaz slijedeće stranice pritisnite gumb SKIP
(PRESKOČI) (
).
• Za prikaz prethodne stranice pritisnite gumb SKIP
(PRESKOČI) (
).
176.JPG
08 JUL 2000
127 KB +
BEACH.JPG
17 JUL 2000
27 KB
KE.JPG
10 JUL 2000
194 KB
KE2.JPG
10 JUL 2000
191 KB
MBHONG.JPG
20 JUL 2000
30 KB
NEW_BEE.JPG
08 JUL 2000
76 KB
18 JUL 2000
17 KB
_______1_.JPG
D Slide Show
SLIDE SHOW/SPEED (PREZENTACIJA/BRZINA)
Za postavljanje slijedite gore navedene korake 1 i 2.
3. Pritisnite PLAVI (D) gumb.
• Prezentacija počinje.
+
KE.JPG
03/07
CD
4. Kad prezentacija počne, pritisnite PLAVI (D) gumb za
prilagodbu brzine reprodukcije.
• Svaki put kad pritisnete taj gumb, brzina reprodukcije će
se razmjerno povećavati.
➞
● pregledaVanje Slika
2. Pritišćite gumbe $% za odabir stavke Photo (Fotografija), a
zatim pritisnite gumb ENTER (UNESI).
D Speed
➞
- Za zaustavljanje prezentacije Pritisnite gumb STOP (ZAUSTAVI) ili RETURN (POVRATAK).
ROTATE (ROTIRAJ)
Za postavljanje slijedite gore navedene korake 1 i 3.
#
4. Pritisnite gumb ENTER (UNESI).
_____1_.JPG
03/07
CD
5. Koristite CRVENI (A) i ZELENI (B) gumb za rotiranje slike u
željenom smjeru.
A y90°
B u90°
C Zoom
D Speed
Slide Show
69
HT-BD7200_CRO-3.indd 69
2009-03-20 �� 4:48:02
pregledavanje slika
ZOOM (ZUMIRAJ)
Za postavljanje pratite korake od 1 do 3 u odjeljku "Pregledavanje slika" na
stranici 69.
_____1_.JPG
#
03/07
CD
4. Pritisnite gumb ENTER (UNESI).
5. Pritisnite ŽUTI (C) gumb.
A y90°
C Zoom
B u90°
Slide Show
D Speed
6. Za povećavanje ili smanjivanje slike upotrijebite gumb ŽUTO (C) ili
ENTER.
x2
- Za pomicanje područja -
Move
C Zoom
Pritišćite gumbe $%_ + do područja koje želite uvećati.
- Za zaustavljanje zumiranja Pritisnite ŽUTI (C) gumb.
ODLAZAK NA POPIS FOTOGRAFIJA
Za postavljanje pratite korake od 1 do 3 u odjeljku
"Pregledavanje slika" na stranici 69.
BEACH.JPG
#
03/07
CD
4. Pritisnite gumb ENTER (UNESI).
5. Idite na Photo List (Popis fotografija) pa pritisnite gumb
RETURN (POVRATAK) ili STOP (ZAUSTAVI).
A y90°
C Zoom
B u90°
Video
..
Music
CD
CD
_
Photo
Setup
Slide Show
D Speed
_
176.JPG
08 JUL 2000
127 KB
BEACH.JPG
17 JUL 2000
27 KB +
KE.JPG
10 JUL 2000
194 KB
KE2.JPG
10 JUL 2000
191 KB
MBHONG.JPG
20 JUL 2000
30 KB
NEW_BEE.JPG
08 JUL 2000
76 KB
_______1_.JPG
18 JUL 2000
17 KB
D Slide Show
70
HT-BD7200_CRO-3.indd 70
2009-03-20 �� 4:48:08
cro
Uporaba funkcije USB
REPRODUCIRANJE MULTIMEDIJSKIH DATOTEKA POMOĆU PRIKLJUČKA USB UREĐAJA
Ovaj priključak omogućuje uživanje u medijskim sadržajima, poput slika i glazbe, spremljenim na MP3 playeru, USB
memorijskom štapiću ili digitalnom fotoaparatu.
● Uporaba fUnkcije USb
1. Spojite USB uređaj na USB priključak na
prednjoj strani jedinice.
2. Na zaslonu se pojavljuje USB Connected, a
zatim nestaje.
3. Ikona USB prikazuje se na izborniku Setup.
Sigurno uklanjanje priključka
Da biste spriječili oštećivanje memorije na USB uređaju, provedite sigurno uklanjanje prije isključivanja
USB kabela.
• Pritisnite ŽUTI (C) gumb. Na zaslonu će se pokazati poruka "Sad možete sigurno izvući USB".
• Uklonite USB kabel.
Preskoči Naprijed/Natrag
Tijekom reprodukcije, pritisnite gumb [, ].
• Kada postoji više datoteka, a vi pritisnete gumb ]
odabire se slijedeća datoteka.
• Kada postoji više datoteka, a vi pritisnete gumb [
odabire se prethodna datoteka.
71
HT-BD7200_CRO-3.indd 71
2009-03-20 �� 4:48:09
Uporaba funkcije USB
Tehnički podaci USB hosta
Tehnički podaci USB
hosta
Nekompatibilnost
Ograničenja rada
• Podržava uređaje kompatibilne s USB 1.1 ili USB 2.0.
• Podržava uređaje povezane pomoću USB kabela vrste A.
• Podržava uređaje kompatibilne s UMS (USB uređaj za masovnu pohranu) V1.0.
• Podržava uređaj čiji je povezani pogon formatiran u FAT(FAT, FAT16, FAT32)
sustavu datoteka.
• Ne podržava uređaj koji zahtijeva instaliranje posebnog upravljačkog programa na
PC (Windows).
• Ne podržava vezu s USB koncentratorom.
• USB uređaj koji je povezan produžnim USB kabelom možda neće biti prepoznat.
• USB uređaj koji zahtijeva poseban izvor napajanja mora se povezati s playerom
zasebnim kabelom za napajanje.
• Ako je na povezanom uređaju instalirano nekoliko pogona (ili particija), može se
povezati samo jedan pogon (ili particija).
• Uređaj koji podržava samo USB 1.1 može uzrokovati razliku u kvaliteti slike, što ovisi
o uređaju.
USB uređaji koji se mogu koristiti s kućnim kinom
1. USB uređaj za pohranu
2. MP3 player
3. Digitalni fotoaparat
4. Prijenosni HDD
• Podržani su prijenosni HDD-i kapaciteta manjeg od 160 GB. Prijenosni HDD-i kapaciteta 160 GB
ili većeg možda neće biti prepoznati, što ovisi o uređaju.
• Ako povezani uređaj ne radi zbog nedostatnog napajanja, možete uporabiti poseban kabel za
napajanje kako bi uređaj ispravno radio. Konektor USB kabela može se razlikovati ovisno o
proizvođaču USB uređaja.
5. USB čitač kartica: USB čitač kartica s jednim utorom i USB čitač kartica s više utora.
• Ovisno o proizvođaču, USB čitač kartica možda neće biti podržan.
• Ako instalirate više memorijskih uređaja u višestruki čitač kartica, možda ćete imati problema.
Podržani formati datoteka
Format
Naziv
datoteke
Ekstenzija
datoteke
Brzina
prijenosa
Inačica
Piksel
Frekvencija
uzorkovanja
Nepomična
slika
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
Glazba
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) nije podržan.
• Nisu podržani digitalni fotoaparati koji koriste PTP protokol ili zahtijevaju instalaciju dodatnog programa
pri povezivanju s računalom.
• Uređaj koji koristi NTFS sustav datoteka nije podržan. (Podržan je samo FAT 16/32 (tablica alokacije
datoteka 16/32) sustav datoteka.)
• Ne radi s MTP (Media Transfer Protocol) uređajima na kojima je omogućen Janus.
72
HT-BD7200_CRO-3.indd 72
2009-03-20 �� 4:48:09
CRO
radio
SLUŠANJE RADIJA
Daljinski upravljač
● RADIO
1. Pritisnite gumb TUNER (BIRAČ KANALA) za odabir FM
pojasa.
2. Namjestite željenu postaju.
• Automatic Tuning 1 (Automatsko podešavanje 1) :
kad pritisnete gumb SKIP (PRESKOČI) (
) odabire
se prethodno postavljena postaja emitiranja.
• Automatic Tuning 2 (Automatsko podešavanje 2) :
pritisnite i držite gumb TUNING/CH (PODEŠAVANJE/KANAL) (
) za automatsko traženje
aktivnih postaja.
• Manual Tuning (Ručno podešavanje) : kratko pritisnite gumb TUNING/CH (PODEŠAVANJE/
KANAL) (
) za postupno povećavanje i smanjivanje frekvencije.
Glavni uređaj
1. Pritisnite gumb FUNCTION (FUNKCIJA) za odabir FM pojasa.
2. Odaberite postaju emitiranja.
• Automatic Tuning 1 (Automatsko podešavanje 1) : pritisnite gumb STOP (ZAUSTAVI) ( ) za odabir
stavke PRESET (PRETHODNO POSTAVLJEN), a zatim pritisnite gumb SKIP (PRESKOČI) (
)za odabir
prethodno postavljene postaje.
• Automatic Tuning 2 (Automatsko podešavanje 2) : pritisnite gumb STOP (ZAUSTAVI) ( ) za odabir mogućnosti
MANUAL (RUČNO), a zatim pritisnite i držite gumb SKIP (PRESKOČI) (
) za automatsko traženje pojasa.
• Manual Tuning (Ručno namještanje) : Pritisnite STOP (ZAUSTAVI) ( ) za odabir mogućnosti MANUAL
(RUČNO), a zatim kratko pritisnite gumb SKIP (PRESKOČI)
(
) za namještanje na nižu ili višu frekvenciju.
Mono/Stereo
P
S
Pritisnite gumb MO/ST za slušanje u mono, odnosno stereo
načinu rada.
• Svakim pritiskom na gumb se zvuk prebacuje između
STEREO i MONO načina rada.
• U područjima slabog prijama odaberite MONO za jasnije
emitiranje bez smetnji.
POSTAVLJANJE POSTAJA UNAPRIJED
Primjer: Postavljanje FM 89,10 unaprijed u memoriju
1. Pritisnite gumb TUNER za odabir FM pojasa.
2. PRITISNITE GUMB TUNING/CH (
) za odabir frekvencije <89,10>.
3. Pritisnite gumb TUNER MEMORY.
• NUMBER trepti na prikazu.
4. Pritisnite gumb SKIP (
) da biste odabrali broj za unaprijed
postavljenu postaju.
• Unaprijed postavljenim postajama možete dodijeliti broj između 1 i 15 .
5. Ponovo pritisnite gumb TUNER MEMORY.
• Pritisnite gumb TUNER MEMORY prije nego što s prikaza nestane PRGM.
• PRGM nestaje s prikaza, a postaja se pohranjuje u memoriji.
6. Kako biste unaprijed postavili sljedeću postaju, ponovite korake od 2 do 5.
• Za namještanje prethodno postavljene postaje, na daljinskom upravljaču pritisnite SKIP (
) za odabir kanala.
73
HT-BD7200_CRO-3.indd 73
2009-03-20 �� 8:23:42
radio
O RDS EMITIRANJU
Uporaba RDS-a (radijski podatkovni sustav) za prijam FM postaja
RDS omogućuje FM postajama da uz redovite signale programa šalju dodatni signal.
Na primjer, postaje šalju svoja imena i informacije o vrsti programa koji emitiraju,
poput sporta, glazbe itd.
Kad je namještena FM postaja koja pruža RDS uslugu, na zaslonu
zasvijetli indikator RDS.
Opis RDS funkcije
PTY (vrsta programa) : prikazuje vrstu programa koji se trenutačno emitira.
PS NAME (Ime usluge programa) : pokazuje ime postaje emitiranja i sastoji se od 8 znakova
RT (tekst na radiju) : dekodira tekst koji emitira postaja (ako ga emitira) i sastoji se od najviše 64 znaka.
CT (vrijeme na satu): dekodira stvarno vrijeme na satu s FM frekvencije. Neke postaje možda ne
emitiraju informacije PTY, RT i CT pa stoga ovo možda neće uvijek biti prikazano.
• TA (obavijesti o prometu): Kada ovaj simbol trepti, on pokazuje da su u tijeku obavijesti o prometu.
•
•
•
•
M
RDS možda neće ispravno raditi ako namještena postaja ispravno ne odašilje RDS signal ili
ako je signal slab.
Za prikaz RDS signala
RDS signale koje postaja šalje možete vidjeti na zaslonu.
Tijekom slušanja FM postaje pritisnite RDS DISPLAY
(PRIKAZ RDS-A).
` Svakim pritiskom na gumb se prikaz mijenja i pruža slijedeće
informacije : PS NAME ; RT ; CT ; Frequency
• P
S (Usluga programa): tijekom traženja se pojavljuje <PS>, a zatim se prikazuju imena postaja.
Ako nema poslanog signala, pojavljuje se <NO PS>.
T (tekst na radiju): tijekom traženja se pojavljuje <RT>, a zatim se prikazuje tekstualna poruka koju
• R
šalje postaja. Ako nema poslanog signala, pojavljuje se <NO RT>.
• Frequency (Frekvencija): frekvencija postaje (ne pripada RDS usluzi)
O znakovima na prikazu
Kad prikaz pokaže PS ili RT signale, rabe se slijedeći znakovi.
•P
rozor prikaza ne može razlikovati velika i mala slova te uvijek prikazuje velika slova.
•P
rozor prikaza ne može pokazivati znakove s naglascima; na primjer <A,> može važiti za slova <A> s
naglascima poput <A, A, A, A, A i A.>
74
HT-BD7200_CRO-3.indd 74
2009-03-20 �� 4:48:17
cro
Naznaka PTY (vrste programa) i funkcija PTY-SEARCH (TRAŽENJE
VRSTE PROGRAMA)
Jedna od prednosti RDS usluge je mogućnost lociranja određene vrste programa iz unaprijed
postavljenih kanala zadavanjem PTY kodova.
Za traženje programa pomoću PTY kodova
Prije početka zapamtite...
● radio
• Funkcija PTY Search (Traženje vrste programa) primjenjuje se samo na unaprijed postavljene postaje.
• Za zaustavljanje traženja u bilo kojem trenutku, tijekom traženja pritisnite PTY SEARCH (TRAŽENJE VRSTE PROGRAMA).
• Za sljedeće korake postoji vremensko ograničenje. Ako je postavljanje prekinuto prije nego što ste gotovi, počnite
ponovno od 1. koraka.
• Kad pritišćete gumbe na glavnom daljinskom upravljaču, provjerite jeste li odabrali FM postaju koristeći isti upravljač.
1. Tijekom slušanja neke FM postaje pritisnite gumb PTY SEARCH (TRAŽENJE VRSTE
PROGRAMA).
2. Pritišćite gumb PTY- ili PTY+ dok se na zaslonu ne pojavi željeni
kôd vrste programa.
• Prikaz daje kodove vrsta programa koji su opisani na desnoj
strani.
3. Pritisnite ponovno gumb PTY SEARCH (TRAŽENJE VRSTE
PROGRAMA) dok se na prikazu još uvijek nalazi kôd vrste
programa koji ste odabrali u prethodnom koraku.
• Centralni uređaj traži 15 unaprijed postavljenih FM postaja te se zaustavlja kada pronađe jednu
koju ste odabrali i namješta se na tu postaju.
Prikaz
NEWS
Vrsta programa
Vijesti uključuju objavljena mišljenja i
izvješća
AFFAIRS
Događaji uključuju trenutačne nezgode,
dokumentarna izvješća, rasprave i analize.
INFO
Informacije uključuju težine i mjere, povrate
i prognoze, stvari koje zanimaju klijente,
informacije iz medicine itd.
SPORT
EDUCATE
DRAMA
Sportovi
Obrazovanje
Dramske radio-serije itd.
CULTURE
Kultura – nacionalna ili lokalna kultura
uključujući vjersku problematiku,
društvene znanosti, lingvistiku, kazalište
itd.
SCIENCE
Prirodne znanosti i tehnologija
Prikaz
Vrsta programa
LIGHT M
Lagana klasična glazba – klasična glazba
te instrumentalna i zborna glazba
CLASSICS
Ozbiljna klasična glazba – orkestralna,
simfonijska i komorna glazba i opere
OTHER M
Ostala glazba – jazz, R & B, country
glazba
WEATHER
Vremenska prognoza
FINANCE
Financije
CHILDREN
Dječji programi
SOCIAL A
Društvena događanja
RELIGION
Vjerski programi
PHONE IN
Programi s telefonskim kontaktima
TRAVEL
Putovanja
LEISURE
Slobodno vrijeme
VARIED
Ostalo – Govori, zabavni program (kvizovi,
igre), intervjui, komedije, satire itd.
POP M
Pop glazba
COUNTRY
Country glazba
ROCK M
Rock glazba
NATION M
Domaća glazba
M.O.R.M
Trenutačna moderna glazba koja se „lako
sluša“
JAZZ
Jazz glazba
OLDIES
Stari hitovi
FOLK M
Narodna glazba
DOCUMENT
Dokumentarni program
75
HT-BD7200_CRO-3.indd 75
2009-03-20 �� 4:48:17
Uporaba BLUETOOTH sučelja
Bluetooth uređaj možete koristiti za uživanje u glazbi s visoko-kvalitetnim stereo zvukom i to bez žica!
ŠTO JE BLUETOOTH?
Bluetooth je nova tehnologija koja uređajima uskladivim s Bluetooth-om omogućuje jednostavnu
međusobnu interakciju uporabom kratke bežične veze.
• Bluetooth uređaj može izazvati smetnje ili neispravan rad, ovisno o uporabi.
• Ako je dio tijela u kontaktu sa sustavom prijama/odašiljanja Bluetooth uređaja ili Blu-ray kućnim kinom.
• Električne varijacije uzrokovane preprekama zbog zida, kuta ili uredskih pregrada.
• Električne smetnje iz uređaja istog frekvencijskog pojasa uključujući medicinsku opremu, mikrovalnu pećnicu i
bežični LAN.
• Povežite Blu-ray kućno kino s Bluetooth uređajem održavajući malu udaljenost.
• Što je veća udaljenost između Blu-ray kućnog kina i Bluetooth uređaja, to je kvaliteta lošija. Ako udaljenost
premaši radni domet Bluetooth veze, veza se prekida.
• Blu-ray kućno kino podržava podatke Middle Quality SBC (237 kb/s pri 48 kHz) i High Quality SBC (328 kb/s pri
44,1 kHz).
• U područjima slabog prijama-osjetljivosti Bluetooth veza možda neće ispravno raditi.
• Ako nema prepreka, Blu-ray kućno kino ima efektivni raspon prijama do 10 metara u svim smjerovima. Veza će se
automatski prekinuti ako je udaljenost izvan ovog raspona. Čak i unutar ovog raspona kvalitetu zvuka mogu
smanjiti prepreke poput zidova ili vrata.
SPAJANJE BLU-RAY KUĆNOG KINA S BLUETOOTH UREĐAJEM
Provjerite podržava li Bluetooth uređaj funkciju stereo slušalica uskladivih s Bluetooth vezom-om.
1. Na prednjoj ploči Blu-ray kućnog kina pritišćite uzastopce gumb
FUNCTION dok se ne pojavi „BT AUDIO “.
• Način rada mijenja se ovako:
BD/DVD  D.IN  AUX  BT AUDIO  FM.
• Na prednjem se zaslonu pojavljuje “READY”.
2. Odaberite izbornik za Bluetooth na Bluetooth uređaju koji želite spojiti.
(Upute upute potražite u korisničkom priručniku Bluetooth uređaja.).
3. Na Bluetooth uređaju odaberite izbornik stereo slušalica.
• Vidjet ćete popis skeniranih uređaja.
4. S popisa pretraživanja odaberite „Samsung BD Theater“.
• Kada je Blu-ray kućno kino spojeno s Bluetooth uređajem, na
Spojite
prednjem zaslonu Blu-ray kućnog kina prikazat će se „CONN..“, a
iza toga naziv spojenog Bluetooth uređaja.
• Spajanje s Blu-ray kućnim kinom je završeno.
5. Na spojenom uređaju reproducirajte glazbu.
Bluetooth uređaj
• Glazbu koja se reproducira na spojenom Bluetooth uređaju možete
slušati putem Blu-ray kućnog kina.
M
 Prilikom povezivanja Bluetooth uređaja s Blu-ray kućnim kinom od vas se će se možda zatražiti unos
PIN koda (lozinke). Ako se pojavi prozor za unos PIN koda, unesite <0000>.
 Blu-ray kućno kino može upravljati funkcijom koja se odnosi na reprodukciju samo ako spojeni uređaj
podržava tu funkciju.
 Blu-ray kućno kino podržava podatke Middle Quality SBC (237 kb/s pri 48 kHz) i High Quality SBC
(328kbps@44.1kHz).
76
HT-BD7200_CRO-3.indd 76
2009-03-20 �� 8:24:11
cro
Odspajanje Bluetooth uređaja s Blu-ray kućnog kina
Blu-ray kućno kino možete odspojiti s Bluetooth uređaja.
(upute potražite u korisničkom priručniku Bluetooth uređaja.)
• Blu-ray kućno kino će se odspojiti.
• Kad je Blu-ray kućno kino odspojeno s Bluetooth uređaja, ono će na
prednjem zaslonu prikazati „READY“.
Pritisnite tipku FUNCTION na prednjoj ploči Blu-ray kućnog kina da ga kako biste ga prebacite prebacili s „BT
AUDIO“ na drugi način rada.
• Spojeni Bluetooth uređaj će određeno će vrijeme čekati odgovor od Blu-ray kućnog kina prije nego što prekine
vezu. (Vrijeme vrijeme prekidanja veze varira ovisno ovisi o Bluetooth uređaju.).
• Trenutačno povezan uređaj bit će odspojen.
M
 U načinu rada Bluetooth veze, ta se veza može prekinuti ako udaljenost između Blu-ray kućnog kina
i Bluetooth uređaja premašuje 10 m. Ako se udaljenost smanji na efektivni raspon ili ako ponovno
pokrenete Bluetooth uređaj, tada se Bluetooth veza može se ponovno uspostaviti.
● Uporaba BLUETOOTH sučelja
Odspajanje Blu-ray kućnog kina s Bluetooth uređaja
 Kod nekih Bluetooth uređaja, pojedine funkcije možda neće ispravno raditi.
 Radne specifikacije odgovarajućih uređaja poput mobilnih telefona i MP3 playera mogu varirati
prilikom pritiska tipki – reprodukcija, stanka, stop, premotavanje unaprijed, premotavanje unazad,
sljedeće, prethodno – na daljinskom upravljaču.
77
HT-BD7200_CRO-3.indd 77
2009-03-20 �� 4:48:18
Uporaba iPoda
U reprodukciji s iPoda možete uživati koristeći priloženi daljinski upravljač.
SLUŠANJE GLAZBE
Glazbene datoteke spremljene u iPod playeru možete reproducirati
spajanjem ovog uređaja s Blu-ray kućnim kinom.
1. Konektor postolja za iPod utaknite u utičnicu za iPod na Blu-ray
kućnom kinu.
2. Smjestite iPod u postolje.
• iPod se automatski uključuje.
• Na zaslonu TV-a pojavljuje se poruka *“iPod Connected”.
3. Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
4. Pritišćite gumbe , na daljinskom upravljaču za odabir načina rada s
iPodom.
5. Pritišćite gumbe ,, na daljinskom upravljaču za odabir stavke
Music, a zatim pritisnite gumb ENTER.
• Pojavljuju se kategorije izbornika Music.
6. Pritišćite gumbe , za odabir željene kategorije, a zatim pritisnite
gumb ENTER.
• Na TV-u se pojavljuje popis glazbe.
Video
CD
Nodisc
7. Pritišćite gumbe , za odabir glazbene datoteke za
reprodukciju pa pritisnite gumb ENTER.
◄
• Započet će reprodukcija glazbe s novim zaslonom na
kojem se prikazuje naslov pjesme, vrijeme, izvođač i
traka napretka.
8. Za upravljanje jednostavnim funkcijama reprodukcije, kao
što su PLAY, PAUSE, STOP,
/
,
/
i
REPEAT možete koristiti daljinski upravljač ili glavnu
jedinicu.
Music
►
◄
TRACK 001
Photo
TRACK 002
Setup
TRACK 003
►
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
B Playlist
Page
• Pritisnite gumb CRVENO (A) za odabir željenog načina reprodukcije.
❖ Elementi zaslona pri reprodukciji s iPoda
►
My love
6/186
00:00:11 / 00:03:34
Prikazuje vrstu medija.
Trenutna staza (pjesma)
Prikazuje broj staze koja se trenutno reproducira.
Statusna traka reprodukcije.
Prikazuje status ponavljanja.
A Play Mode
Prikazuje trenutni indeks reprodukcije i ukupan broj staza.
Trenutno/ukupno vrijeme reprodukcije.
Prikazuje dostupne gumbe u BOJI.
78
HT-BD7200_CRO-3.indd 78
2009-03-20 �� 8:24:56
cro
Za pomicanje na popis glazbe i odabir staze:
1. Pritisnite gumb MENU ili STOP.
• Zaustavlja reprodukciju i vraća se na popis glazbe.
2. Pritišćite gumbe , za odabir datoteke za reprodukciju pa pritisnite gumb ENTER.
• Pritisnite gumb RETURN ili gumb  za povratak u nadređeni izbornik.
Glazbene kategorije iPoda
● Uporaba iPoda
Informacije o datoteci, uključujući ime izvođača, naziv albuma, naslov glazbe i žanr, prikazat će se u
skladu s informacijama u ID3 oznaci na odgovarajućoj glazbenoj datoteci.
Now Playing : reproducira nedavno reproduciranu datoteku ili se pomiče na zaslon reprodukcije
trenutne datoteke.
Artists : reprodukcija prema izvođaču
Songs : reprodukcija prema brojčanom ili abecednom redu
Playlists : reprodukcija prema popisu pjesama.
Albums : reprodukcija prema albumu.
Genres : reprodukcija prema žanru.
Composer : reprodukcija prema skladatelju.
M
Kompatibilne verzije iPoda nalaze se na stranici 24.
Kompatibilnost ovisi o verziji softvera vašeg iPoda.
 Popis kategorija može se razlikovati ovisno o modelu iPoda.
 Što je oznaka ID 3?
To je oznaka koja se nalazi uz MP3 i sadrži informacije relevantne za datoteku poput
naslova, izvođača, albuma, godine, žanra i komentara.
79
HT-BD7200_CRO-3.indd 79
2009-03-20 �� 4:48:26
Uporaba iPoda
GLEDANJE FILMA
Video datoteke spremljene u iPod playeru možete reproducirati spajanjem ovog uređaja s Blu-ray kućnim kinom.
1. Konektor postolja za iPod utaknite u utičnicu za iPod na Blu-ray
kućnom kinu.
2. Na zaslonu iPoda odaberite Videos > Settings pa postavite
mogućnost TV Out na On.
3. Smjestite iPod u postolje
• Na zaslonu TV-a pojavljuje se poruka *“iPod Connected”.
4. Pritišćite gumbe , na daljinskom upravljaču za odabir načina rada s
iPodom.
5. Pritišćite gumbe ,, na daljinskom upravljaču za odabir stavke Video, a zatim pritisnite gumb
ENTER.
6. Pritišćite gumbe , na daljinskom upravljaču za odabir stavke Movies
pa pritisnite gumb ENTER.
• Na TV-u se pojavljuje popis videozapisa.
7. Pritišćite gumbe , za odabir video datoteke za reprodukciju pa
pritisnite gumb ENTER.
• Video datoteka s iPod playera reproducirat će se na zaslonu TV-a.
8. Za upravljanje jednostavnim funkcijama reprodukcije, kao što su PLAY,
i
, možete koristiti daljinski upravljač
PAUSE, STOP,
/
/
ili glavnu jedinicu.
• IAko pritisnete gumb PREV u roku od 2 sekunde nakon reprodukcije, player će reproducirati
prethodnu datoteku.
Pritisnete li gumb PREV 2 ili više sekundi nakon reprodukcije, player će se prebaciti na početni
zaslon trenutne datoteke.
• reprodukciju slijedeće datoteke pritisnite gumb NEXT.
CD
Nodisc
Za pomicanje na popis videozapisa i odabir staze:
1. Pritisnite gumb MENU ili STOP.
• Zaustavlja reprodukciju i vraća se na popis videozapisa.
2. Pritišćite gumbe , za odabir datoteke za reprodukciju
pa pritisnite gumb ENTER.
• Pritisnite gumb RETURN ili gumb  za povratak u
nadređeni izbornik.
M





►
Video
►
◄
MOVIE 001
Music
MOVIE 002
Photo
MOVIE 003
Setup
MOVIE 004
►
MOVIE 005
MOVIE 006
MOVIE 007
B Playlist
Page
Kompatibilne verzije iPoda nalaze se na stranici 24.
Kompatibilnost ovisi o verziji softvera vašeg iPoda.
VIDEO izlaz mora biti priključen na TV kako biste mogli gledati video datoteke s iPoda (vidi str. 23).
Ako želite reproducirati iPod video putem VIDEO izlaza, prebacite HDMI CEC na Off (ako je trenutačno
postavljen na On).
Kada završi reprodukcija aktualne datoteke, slijedeća se datoteka neće automatski reproducirati.
Za reprodukciju slijedeće datoteke odaberite datoteku na zaslonu s popisom na iPod playeru.
Na zaslonu TV-a se neće pojaviti nijedan zaslon osim zaslona za reprodukciju. Provjerite ostale zaslone
na iPod playeru.
Ako priključeni iPod ne podržava reprodukciju videozapisa, pri odabiru izbornika Video pojavljuje se
poruka “Cannot play video files saved on this iPod”.
80
HT-BD7200_CRO-3.indd 80
2009-03-20 �� 8:26:26
CRO
funkcija prijenos sadržaja s računala
SPAJANJE NA RAČUNALO I REPRODUKCIJA MP3, JPEG ILI DIVX SADRŽAJA
Blu-ray disc player možete spojiti na računalo i reproducirati sadržaje u mp3, jpeg ili DivX formatima u dijeljenoj
mapi. (informacije o spajanju potražite na stranicama 28~29)
2. Stvorite dijeljenu mapu na računalu i u nju pohranite željene
datoteke mp3, jpeg ili DivX formata.
Nodisc
◄
● FUNKCIJA PRIJENOS SADRŽAJA S RAČUNALA
1. Za povezivanje računala i Blu-ray disk playera upotrijebite
usmjerivač i LAN kabel ili adapter za bežičnu LAN mrežu.
Video
DISC
Music
Photo
3. Pritisnite gumb MENU.
Setup
4. Pritisnite gumb CRVENO(A).
Pojavljuje se prozor u kojem možete odabrati vrstu
pretraživanja mreže.
a Network Search
5. Za odabir vrste pretraživanja mreže upotrijebite gumbe ◀ ▶.
• Auto : Automatski traži dostupna računala.
• Manual : Da biste mogli pronaći željeno računalo, morate
unijeti IP adresu, naziv mape, korisničko ime u sustavu
Windows i lozinku.
Nodisc
◄
Network Search Type
Video
DISC
PleaseMusic
select natwork search type
Photo
Auto
Manual
Setup
s Select
² Return
6. Traženje dijeljene mape
a Network Search
Postoje 2 načina pristupa dijeljenim mapama na računalu.
(Ako pretražujete mapu u automatskom načinu rada, naziv mora
sadržavati manje od 12 znakova. Za pretraživanje mapa s nazivima koji sadržavaju 12 ili više znakova morate
odabrati ručni način rada.)
• Automatski način rada
1. Pritisnite gumb ▲▼ za odabir željenog računala, a zatim
pritisnite gumb ENTER.
(Pri prvom povezivanju morate unijeti korisničko ime i
lozinku za pristup sustavu Windows kako bi se prikazala
dijeljena mapa.)
Music
Photo
Nodisc
◄
Setup
DISC
B
C
a Network Search
2. U polje unesite korisničko ime računala.
Music User
DISC
No disc
►
B
C
Photo
_
Setup
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
« Number
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
L
b
r
8
(
s Select
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
3. U polje unesite lozinku računala.
Prikazuje se dijeljena mapa.
Password
DISC
No disc
►
B
C
_
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
« Number
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
s Select
L
b
r
8
(
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
81
HT-BD7200_CRO-0402-3.indd 81
2009-04-02 �� 6:45:50
funkcija prijenos sadržaja s računala
4. Pritisnite tipku ▲▼ za odabir željene mape.
Select Folder
DISC
No disc
ADMIN$
B
►
CS
DS
FS
GS
print$
SharedD
C
s Save
² Return
a Network Search
• Ručni način rada
1. Unesite IP adresu računala na kojem se nalaze dijeljene
mape.
Manual Search
DISC
No disc
►
B
1
2
3
4
3
4
Please input IP address
C
0
0
.
« Number
0
.
0
.
s Select
² Return
a Network Search
2. U polje upišite naziv dijeljene mape, a zatim za spremanje
pritisnite gumb PLAVO(D).
No disc
Manual Search
DISC
1
2
Please input shared folder name
_
B
►
C
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
« Number
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
L
b
r
8
(
s Select
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
3. Upišite lozinku računala i zatim za spremanje pritisnite
gumb PLAVO(D).
No disc
Manual Search
DISC
1
2
3
4
Please input password
►
_
B
C
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
« Number
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
s Select
L
b
r
8
(
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
7. Pritisnite gumb ▶, a zatim gumb ▲▼ kako biste odabrali
opciju Video, Music ili Photo.
(Za reprodukciju opcija Video, Music ili Photo pogledajte
stranice 66~68).
No disc
Video
Music
Photo
Setup
M
Naziv računala treba biti na engleskom, a ne smiju se koristiti posebni znakovi poput
simbola.
 Možete pretraživati do 4 računala povezanih u mrežu za reprodukciju sadržaja.
82
HT-BD7200_CRO-0402-3.indd 82
Ovisno o računalnom okruženju, može doći do problema prilikom spajanja.
2009-04-02 �� 6:45:55
cro
praktična funkcija
FUnkCIja SaMOISkljUČIvanja
Možete postaviti vrijeme u koje će se Blu-ray kućno kino samo isključiti.
Pritisnite gumb SleeP (SAMOISKLJUČIVANJE).
● PrakTIČna FUnkCIja
• Svakim pritiskom na gumb se unaprijed postavljeno vrijeme mijenja na
sljedeći način:
SLP 10 ➞ 20 ➞ 30 ➞ 60 ➞ 90 ➞ 120 ➞ 150 ➞ OFF.
Za potvrdu postavke samoisključivanja, pritisnite gumb SleeP
(SAMOISKLJUČIVANJE).
• Prikazuje se preostalo vrijeme do samoisključivanja Blu-ray kućnog
kina.
• Ponovnim pritiskom tog gumba mijenja se vrijeme samoisključivanja na ono koje ste ranije postavili.
Za poništavanje samoisključivanja, pritišćite gumb SleeP (SAMOISKLJUČIVANJE) dok se na prikazu ne
pojavi OFF (ISKLJ.).
PrIlagODba SvjeTlIne PrIkaza
Možete prilagoditi svjetlinu prikaza na glavnom uređaju tako da ne ometa
gledanje filma.
Pritisnite gumb DIMMer (PRIGUŠIVAČ).
• Svakim pritiskom na gumb prilagodit će se svjetlina prednjeg prikaza.
FUnkCIja ISkljUČIvanja zvUka
Ovo je korisno kada otvarate vrata ili se javljate na telefonski poziv.
Pritisnite gumb MUTe (ISKLJUČEN ZVUK).
• Na prikazu se pojavljuje MUTe (ISKLJUČEN ZVUK).
• Za uključivanje zvuka ponovno pritisnite gumb MUTe (ISKLJUČEN
ZVUK).
83
HT-BD7200_CRO-0402-3.indd 83
2009-04-02 �� 6:36:52
rješavanje problema
Pogledajte donju tablicu kad uređaj ne radi pravilno. Ako problem koji imate nije dolje naveden ili ako navedena
uputa ne pomaže, isključite uređaj, iskopčajte kabel za napajanje i kontaktirajte najbližeg ovlaštenog prodavača ili
Samsung Electronics servisni centar.
SIMPTOM
Provjera/popravak
Ne mogu izbaciti disk.
• Je li kabel za napajanje pravilno utaknut u utičnicu?
• Isključite napajanje, a zatim ga ponovno uključite.
iPod se ne spaja.
• Provjerite stanje priključka i postolja iPoda.
• Uvijek ažurirajte softver za iPod.
Reprodukcija ne počinje.
• Provjerite regionalni broj BD/DVD-a. BD/DVD diskovi koji su kupljeni u
inozemstvu se možda neće moći reproducirati.
• CD-ROM-ovi i DVD-ROM-ovi se ne mogu reproducirati na ovom Blu-ray
kućnom kinu.
• Provjerite je li razina ocjenjivanja točna.
Reprodukcija ne započinje odmah po
pritisku gumba Play/Pause
(Reproduciraj/privremeno zaustavi).
• Koristite li oštećen ili disk izgreben na površini?
• Obrišite disk.
Zvuk se ne proizvodi.
zvuka tijekom brze reprodukcije, spore reprodukcije i reprodukcije u
• Nema
koracima.
• J esu li zvučnici pravilno spojeni? Je li postavka zvučnika pravilno prilagođena?
• Je li disk ozbiljno oštećen?
Zvuk se može čuti samo s nekoliko
zvučnika, a ne sa svih 3.
• Na određenim BD/DVD diskovima zvuk se proizvodi samo s prednjih
zvučnika.
• Provjerite jesu li zvučnici pravilno spojeni.
• Prilagodite glasnoću.
• Prilikom slušanja CD-a ili radija, zvuk proizvode samo prednji zvučnici.
Daljinski upravljač ne radi.
• Je li daljinski upravljač korišten unutar radnog raspona kuta i udaljenosti?
• Jesu li baterije prazne?
• Jeste li pravilno odabrali funkcije načina rada (TV/BD) daljinskog upravljača (TV ili BD)?
• Disk se okreće ali nema slike.
• Kvaliteta slike je slaba, a slika titra.
• Je li uključeno napajanje TV-a?
• Jesu li kabeli za video pravilno spojeni?
• Je li disk prljav ili oštećen?
• Loše proizveden disk možda se neće moći reproducirati.
Jezik zvučnog zapisa i podnaslovi ne rade.
• J ezik zvučnog zapisa i podnaslov ne rade ako ih disk ne sadržava.
Zaslon izbornika ne pojavljuje se čak i
kada je odabrana funkcija izbornika.
• Koristite li disk koji ne sadržava izbornike?
84
HT-BD7200_CRO-0402-3.indd 84
2009-04-02 �� 6:36:52
Provjera/popravak
• 1 6:9 BD/DVD-ove možete reproducirati u načinu rada 16:9 Wide, 4:3 Letter
Box ili 4:3 Pan - Scan, a 4:3 BD/DVD-ovi mogu se gledati samo u omjeru
4:3. Pogledajte omotnicu BD diska, a zatim odaberite odgovarajuću funkciju.
• Glavni uređaj ne radi.
(Primjer: napajanje nestaje ili se čuje
čudna buka.)
• Blu-ray kućno kino ne radi normalno.
• Isključite napajanje i držite gumb STOP (ZAUSTAVI) (  ) na glavnom
uređaju dulje od 5 sekundi.
Uporaba funkcije RESET (Ponovno postavi) izbrisat će sve pohranjene
postavke.
Ne koristite ovo osim ako nije nužno.
Zaboravljena je lozinka za razinu
ocjenjivanja.
• Za vrijeme prikaza poruke „NO DISC“ (BEZ DISKA) na glavnom uređaju,
držite gumb STOP (ZAUSTAVI) (  ) glavnog uređaja dulje od 5 sekundi.
INITIAL (POČETNO) se pojavljuje na prikazu, a sve se postavke vraćaju na
tvornički zadane vrijednosti.
• Pritisnite gumb POWER (NAPAJANJE).
Uporaba funkcije RESET (Ponovno postavi) izbrisat će sve pohranjene
postavke.
Ne koristite ovo osim ako nije nužno.
Radio prijam nije moguć.
• Je li antena pravilno postavljena?
• Ako je ulazni signal antene slab, postavite vanjsku FM antenu u području s
dobrim prijemom.
Tijekom slušanja TV audia putem
sustava Blu-ray kućnog kina ne čuje se
zvuk.
• Ako gumb EJECT (IZBACI DISK) pritisnete dok slušate TV audio pomoću
funkcije D.IN ili AUX, BD/DVD funkcije se uključuju, a TV audio zvuk se
isključuje.
Na zaslonu se pojavljuje ikona
• Z načajke ili radnja se ne mogu trenutno dovršiti jer:
1. to ne dopušta softver BD/DVD-a.
2. softver BD/DVD-a ne podržava ovu značajku (npr. kutove).
3. ova značajka trenutno nije dostupna.
4. ste zatražili naslov, broj poglavlja ili vrijeme traženja koje je izvan raspona.
.
Ako je HDMI izlaz postavljen na razlučivost
koju vaš TV ne podržava (primjerice 1080p),
na TV-u možda nećete vidjeti sliku.
• B ez diska u uređaju, na prednjoj ploči pritisnite i dulje od 5 sekundi držite
gumb STOP (ZAUSTAVI) (  ). Sve će se postavke vratiti na tvornički
Nema HDMI izlaza.
• P rovjerite vezu između TV-a i HDMI utičnice na Blu-ray kućnom kinu.
• Provjerite podržava li TV razlučivost HDMI ulaza od 576p/480p/720p/
1080i/1080p.
Zaslon s nepravilnim HDMI izlazom.
• A ko se na zaslonu pojavljuje slučajni šum, vaš TV ne podržava HDCP
(zaštitu digitalnog sadržaja visoke propusnosti).
Nije moguće traženje drugih pristupnih
točaka pomoću USB bežične veze
• P rovjerite je li mogućnost Proxy postavljena na Off (Setup -> Network
Setup -> Proxy)
● rješavanje problema
Omjer visine i širine slike ne može se
promijeniti.
cro
SIMPTOM
zadane postavke.
85
HT-BD7200_CRO-0402-3.indd 85
2009-04-02 �� 6:36:52
dodatak
Mjere opreza za korištenje i odlaganje diskova
Male ogrebotine na disku mogu smanjiti kvalitetu zvuka i slike ili uzrokovati preskakanje.
Budite posebno pažljivi da ne ogrebete diskove pri korištenju.
Rukovanje diskovima
Ne dodirujte stranu za reprodukciju diska.
Držite disk za rubove kako prsti ne bi došli na površinu.
Ne lijepite papir ili vrpcu na disk.
Spremanje diska
Ne držite ga na direktnoj
sunčevoj svjetlosti
M
Čuvajte ga na hladnom i
prozračenom mjestu
Čuvajte ga u čistom zaštitnom omotu.
Spremajte ga u okomitom položaju.
Ne dopustite da se diskovi zaprljaju.
 Ne umećite krekirane ili izgrebane diskove.
Rukovanje i pohranjivanje diskova
Kada se na disku nađu otisci prstiju ili prljavština, očistite ga blagim deterdžentom razrijeđenim u vodi i
obrišite disk mekanom krpom.
• Pri čišćenju, nježno brišite disk iznutra prema van
M
Kondenzacija se može stvoriti ako topli zrak dospije u dodir s hladnim dijelovima unutar
playera. Kada se kondenzacija stvori unutar playera, player možda neće raditi pravilno.
Ako se to dogodi, izvadite disk i ostavite player uključen 1 ili 2 sata.
86
HT-BD7200_CRO-0402-3.indd 86
2009-04-02 �� 6:36:52
Opće
DVD (digitalni višenamjenski disk)
Disk
CD: 12 cm (KOMPAKTNI DISK)
CD: 8 cm (KOMPAKTNI DISK)
Kompozitni video
Video izlaz
Komponentni video
Video/audio
HDMI
Izlazna snaga prednjeg zvučnika
Izlazna snaga zvučnika za vrlo niske tonove
Pojačalo
Frekvencijski odziv
S/N omjer
Odvajanje kanala
Ulazna osjetljivost
Sustav zvučnika
Zvučnik
100 W
3,2 kg
461 (Š) x 193 (D) x 109 (V) mm
+5°C~+35°C
10 % do 75 %
87.5 ~ 108.0 MHz
70 dB
10 dB
0.5 %
Brzina čitanja: 4,917 m/s
Brzina čitanja: 3,49 ~ 4,06 m/s
Pribl. vrijeme reprodukcije (jednostrani, jednoslojni disk): 135 min.
Brzina čitanja: 4,8 ~ 5,6 m/s
Maksimalno vrijeme reprodukcije: 74 min.
Brzina čitanja: 4,8 ~ 5,6 m/s
Maksimalno vrijeme reprodukcije: 20 min.
1 kanal: 1,0 Vp-p (opterećenje 75 Ω)
Blu-ray disk: 576i/480i
DVD: 576p/480p, 576i/480i
Y: 1,0 Vp-p (opterećenje 75 Ω)
Pr: 0,70 Vp-p (opterećenje 75 Ω)
Pb: 0,70 Vp-p (opterećenje 75 Ω)
Blu-ray disk: 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i
● dodatak
FM TUNER
Potrošnja električne energije
Težina
Dimenzije
Raspon radne temperature
Raspon vlažnosti
FM raspon frekvencije
Omjer signal/buka
Korisna osjetljivost
Ukupno harmonijsko izobličenje
BD (Blu-ray disk)
cro
SPECIFIKACIJE
DVD: 576p/480p, 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM višekanalni audio, audio prijenosa biranih podataka, PCM audio
133W x 2(3Ω)
134W(3Ω)
Analogni ulaz
20Hz~20kHz (±3dB)
Digitalni ulaz
20Hz~44kHz (±3dB)
70dB
60dB
(AUX)500mV
2.1-kanalni sustav zvučnika
zvučnik za vrlo niske tonove
3Ω
40Hz~160Hz
90dB/W/M
134W
268W
Impedancija
Raspon frekvencije
Razina izlaznog pritiska zvuka
Nominalni ulaz
Maksimalni ulaz
Prednji
3Ω
140Hz~20kHz
88dB/W/M
133W
266W
Dimenzije (Š x V x D)
Prednji : 185.4 x 624.8 x 185.4 mm
zvučnik za vrlo niske tonove : 256.5 x 256.5 x 297.2 mm
Težine
Prednji : 1.8 Kg zvučnik za vrlo niske tonove : 4.4 Kg
*: Nominalna specifikacija
- Samsung Electronics Co., Ltd pridržava pravo promjene specifikacija bez prethodne obavijesti.
- Težina i dimenzije su približni.
87
HT-BD7200_CRO-0402-3.indd 87
2009-04-02 �� 6:36:53
Kontaktirajte SAMSUNG DILJEM SVIJETA
Ako imate pitanja ili prigovore vezane uz Samsung proizvode molimo, kontaktirajte SAMSUNG centar za korisnike.
Područje
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Zemlja
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
HT-BD7200_CRO-0402-3.indd 88
Web-mjesto
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
FINLAND
30-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
01 4863 0000
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
075-SAMSUNG(726 78 64)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com/za
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com/ae
PHILIPPINES
Middle East &
Africa
Centar za korisnike 
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
www.samsung.ua
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
2009-04-02 �� 6:36:53
Code No. AH68-02196H (0.0)
HT-BD7200_CRO-0402-3.indd 89
2009-04-02 �� 6:36:53
Download PDF

advertising