Samsung | 400BX | Samsung 400BX Korisnički priručnik

Upute za
korištenje
400BX
Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o uređaju, a
specifikacije su podložne promjeni bez prethodne
obavijesti, radi poboljšanja performansi.
Prije upotrebe proizvoda
Autorska prava
Radi poboljšanja kvalitete sadržaj ovog priručnika podložan je promjenama bez najave.
© 2011 Samsung Electronics
Samsung Electronics ima autorska prava za ovaj priručnik.
Zabranjeno je korištenje i umnažanje ovog priručnika ili nekih njegovih dijelova bez odobrenja tvrtke
Samsung Electronics.
Logotipi SAMSUNG i SyncMaster registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Samsung Electronics.
Microsoft, Windows i Windows NT registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation.
VESA, DPM i DDC registrirani su zaštitni znakovi udruženja Video Electronics Standards Association.
Svi ostali zaštitni znakovi u vlasništvu su svojih vlasnika.
TruSurround XT, SRS and the
symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS Labs,
Inc.
Prije upotrebe proizvoda
2
Prije upotrebe proizvoda
Čišćenje
Budite pažljivi prilikom čišćenja jer na vanjskim površinama suvremenih LCD zaslona lako mogu nastati
ogrebotine.
Prilikom čišćenja pridržavajte se sljedećih uputa.
1.
Isključite monitor i računalo.
2.
Izvucite kabel za napajanje iz monitora.
Držite kabel za napajanje za priključak i ne dodirujte ga mokrim rukama. U
suprotnom bi moglo doći do električnog udara.
3.
Monitor brišite čistom, mekom i suhom tkaninom.
z
Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol,
otapala ili površinski aktivne agense.
!
z
Vodu ni sredstva za pranje nemojte prskati izravno po
proizvodu.
4.
Umočite meku i suhu tkaninu u vodu, a potom je čvrsto iscijedite da biste
očistili vanjske dijelove monitora.
5.
Kada završite s čišćenjem, povežite kabel za napajanje s monitorom.
6.
Uključite monitor i računalo.
Skladištenje
Na površini modela visokog sjaja mogu se pojaviti bijele mrlje ako se u blizini koristi ultrazvučni ovlaživač
zraka.
Ako je potrebno očistiti unutrašnjost monitora, obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima
(bit će naplaćena naknada).
Prije upotrebe proizvoda
3
Prije upotrebe proizvoda
Sigurnosne mjere opreza
OPREZ
RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE OTVARAJTE
OPREZ: DA BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NEMOJTE UKLANJATI
POKLOPAC (ILI STRAŽNJI DIO). UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE MOŽETE POPRAVITI. SVE
POPRAVKE ZATRAŽITE OD KVALIFICIRANOG OSOBLJA.
Taj simbol znači da je u unutrašnjosti prisutan visoki napon. Svaki je kontakt s
bilo kojim unutarnjim dijelom ovog proizvoda opasan.
Taj simbol znači da su s proizvodom isporučeni važni materijali o rukovanju i
održavanju.
Simboli
Upozorenje
Ako se ne poštuju upute, može doći do teških ili smrtonosnih ozljeda.
Oprez
Ako se ne poštuju upute, može doći do tjelesnih ozljeda ili oštećenja
imovine.
Aktivnosti označene tim simbolom zabranjene su.
Upute označene tim simbolom moraju se poštovati.
Prije upotrebe proizvoda
4
Prije upotrebe proizvoda
Električna energija i sigurnost
Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na
tim slikama.
Upozorenje
Nemojte koristiti oštećeni kabel ili utikač za napajanje, kao ni olabavljenu utičnicu.
z
To može dovesti do električnog udara ili požara.
U jednu utičnicu nemojte priključivati više proizvoda.
z
Pregrijane utičnice mogu uzrokovati požar.
Utikač nemojte dirati mokrim rukama. U suprotnom bi moglo doći do električnog
udara.
Priključak gurnite do kraja da biste ga čvrsto utaknuli.
z
Nezaštićeni spoj može prouzročiti požar.
!
Utikač priključite u uzemljenu utičnicu za napajanje (samo izolirani uređaji vrste 1).
z
To može dovesti do električnog udara ili ozljeda.
!
Nemojte nasilu savijati ili povlačiti kabel za napajanje. Pazite da na kabel za
napajanje ne stavljate teške predmete.
z
Oštećenje kabela može uzrokovati požar ili električni udar.
Kabel za napajanje ni monitor nemojte stavljati u blizinu izvora topline.
z
To može dovesti do električnog udara ili požara.
Suhom krpom očistite prljavštinu oko kontakata utikača ili utičnice.
z
Moglo bi doći do požara.
!
Prije upotrebe proizvoda
5
Prije upotrebe proizvoda
Oprez
Nemojte izvlačiti kabel za napajanje dok koristite uređaj.
z
Električni udar može oštetiti proizvod.
Koristite samo kabel za napajanje koji ste dobili s proizvodom tvrtke Samsung.
Kabel nemojte koristiti s drugim proizvodima.
z
!
To može dovesti do električnog udara ili požara.
Do utičnice u koju priključujete kabel za napajanje morate imati neometan pristup.
z
Da bi se prekinulo napajanje proizvoda kada dođe do problema, mora se
isključiti kabel za napajanje.
!
z
Imajte u vidu da se samo pritiskom na gumb za isključivanje na daljinskom
upravljaču napajanje ne prekida u potpunosti.
Prilikom isključivanja iz utičnice kabel za napajanje držite za utikač.
z
To može dovesti do električnog udara ili požara.
!
Instaliranje
Upozorenje
Na uređaj nemojte stavljati svijeće, aparate protiv insekata ni cigarete. Uređaj
nemojte postavljati u blizinu izvora topline.
z
Moglo bi doći do požara.
Nosač za zidnu montažu mora montirati stručna osoba.
!
z
Montaža od strane nestručne osobe može dovesti do ozljeda.
z
Koristite samo odgovarajuće regale.
Proizvod nemojte postavljati na nedovoljno prozračena mjesta kao što su police
za knjige ili ormari.
z
Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.
Da bi se omogućilo prozračivanje, proizvod postavite najmanje 10 cm od zida.
z
Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.
!
Prije upotrebe proizvoda
6
Prije upotrebe proizvoda
Plastičnu ambalažu držite izvan dohvata djece.
z
Djeca bi se mogla ugušiti.
!
Proizvod nemojte postavljati na nestabilne ili klimave površine (npr. na slabo
pričvršćenu policu ili kosu površinu).
z
Uređaj bi mogao pasti i oštetiti se i/ili prouzročiti ozljedu.
z
Korištenje uređaja u prostorima u kojima su prisutne snažne vibracije može
dovesti do oštećenja uređaja ili do požara.
Uređaj nemojte postavljati u vozila ili na mjesta izložena prašini, vlazi (kapljicama
vode itd.), masnoći ili dimu.
z
!
To može dovesti do električnog udara ili požara.
Uređaj nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti, vrućini ili vrućim predmetima,
kao što je peć.
z
Mogao bi se smanjiti radni vijek proizvoda ili bi moglo doći do požara.
Proizvod nemojte postaviti u dosegu male djece.
z
Uređaj bi mogao pasti i ozlijediti djecu.
z
Budući da je prednji kraj težak, proizvod postavite na ravnu i stabilnu
površinu.
Oprez
Prilikom premještanja nemojte ispustiti proizvod.
z
Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.
!
Proizvod nemojte postavljati na prednju stranu.
z
Zaslon bi se mogao oštetiti.
Ako proizvod postavljate na stolić ili policu, provjerite da donji prednji rub
proizvoda ne izviruje preko ruba podloge.
z
Uređaj bi mogao pasti i oštetiti se i/ili prouzročiti ozljedu.
z
Postavite proizvod samo na stoliće ili police odgovarajuće veličine.
Prije upotrebe proizvoda
7
Prije upotrebe proizvoda
Lagano položite proizvod.
z
Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.
!
SAMSUNG
!
Postavljanje uređaja na nekom neuobičajenom mjestu (na mjestu izloženom
mnoštvu sitnih čestica, kemijskim tvarima ili ekstremnim temperaturama, ili pak u
zračnoj luci ili na željezničkom kolodvoru, gdje bi uređaj dulje vrijeme bez prekida
funkcionirao) znatno utječe na njegove performanse.
z
Ako uređaj želite postaviti na takvo mjesto, obavezno se obratite
Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
Prije upotrebe proizvoda
8
Prije upotrebe proizvoda
Čišćenje
Upozorenje
Prije čišćenja isključite kabel za napajanje.
z
To može dovesti do električnog udara ili požara.
!
Prilikom čišćenja vodu nemojte prskati izravno po proizvodu.
z
Nemojte izlagati uređaj vodi i pripazite da se ne smoči.
z
Moglo bi doći do požara, električnog udara ili kvara uređaja.
Oprez
Sredstva za pranje nemojte prskati izravno po proizvodu.
z
U suprotnom, postoji velika vjerojatnost da će vanjska površina ili zaslon
promijeniti boju, ispucati ili se odlijepiti.
Isključite proizvod iz napajanja i obrišite ga mekom i suhom tkaninom.
z
!
Za čišćenje nemojte koristiti sredstva kao što su vosak, benzin, alkohol,
razrjeđivač, insekticid, osvježivač zraka ili mazivo. Vanjska se površina može
oštetiti, a naljepnice se mogu odlijepiti.
!
Budući da na površini proizvoda lako mogu nastati ogrebotine, za čišćenje uvijek
koristite krpicu koju ste dobili s proizvodom. Prije primjene tkaninu lagano
namočite vodom. Da biste izbjegli ogrebotine, prije upotrebe provjerite nema li na
tkanini stranih tijela.
Prije upotrebe proizvoda
9
Prije upotrebe proizvoda
Rukovanje
Upozorenje
Unutrašnjost proizvoda pod visokim je naponom. Nikada nemojte sami rastavljati,
popravljati ni preinačivati proizvod.
z
To može dovesti do električnog udara ili požara.
z
Radi popravka obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
Prije premještanja isključite proizvod te kabel za napajanje, kabel za antenu i sve
ostale priključene kabele.
!
z
Oštećenje kabela može uzrokovati požar ili električni udar.
Ako iz uređaja dopiru neobični zvukovi, miris paljevine ili dim, odmah isključite
kabel za napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
!
z
To može dovesti do električnog udara ili požara.
Nemojte dopuštati djeci da se penju na proizvod ili se vješaju o njega.
z
Djeca bi se mogla teško ozlijediti.
Ako proizvod padne ili se ošteti vanjsko kućište, isključite proizvod i kabel za
napajanje. Zatim se obratite Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
z
Daljnja upotreba može uzrokovati požar ili električni udar.
Na proizvodu nemojte ostavljati teške predmete ili stvari koje vole djeca (igračke,
slatkiše itd.).
z
Dok djeca pokušavaju dosegnuti igračku ili slatkiše, mogao bi pasti sam
proizvod ili kakav teški predmet, što bi moglo dovesti do teških ozljeda.
Tijekom grmljavinskog nevremena uklonite kabel za napajanje i nemojte dodirivati
antenski kabel.
!
z
To može dovesti do električnog udara ili požara.
Nemojte ispuštati predmete na proizvod niti ga udarati.
z
To može dovesti do električnog udara ili požara.
!
Nemojte pomicati uređaj povlačenjem kabela napajanja ni bilo kojeg drugog
kabela.
z
Zbog oštećenja kabela moglo bi doći do kvara proizvoda, električnog udara
ili požara.
Prije upotrebe proizvoda
10
Prije upotrebe proizvoda
Ako otkrijete propuštanje plina, nemojte dirati proizvod ni utikač. Odmah
prozračite prostor.
!
GAS
z
Iskre mogu uzrokovati eksploziju ili požar.
z
Za vrijeme olujne grmljavine nikada nemojte dodirivati kabel za napajanje ni
kabel antene.
Nemojte podizati ni pomicati uređaj povlačenjem kabela za napajanje ni bilo kojeg
drugog kabela.
z
Zbog oštećenja kabela moglo bi doći do kvara proizvoda, električnog udara
ili požara.
U blizini proizvoda nemojte držati ni koristiti zapaljive raspršivače ni bilo kakve
zapaljive tvari.
z
!
Moglo bi doći do eksplozije ili požara.
Provjerite nisu li otvori za prozračivanje zapriječeni stolnjakom ili zavjesom.
z
100
Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.
U proizvod (npr. kroz otvore za prozračivanje ili ulazno-izlazne priključke) nemojte
gurati metalne predmete (npr. štapiće za jelo, kovanice ili ukosnice) ili predmete
koji se mogu lako zapaliti (npr. papir ili šibice).
z
Obavezno isključite proizvod i kabel za napajanje ako u proizvod uđe voda ili
bilo kakva strana tvar. Zatim se obratite Samsungovu centru za pomoć
korisnicima.
z
Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.
Na proizvod nemojte stavljati predmete koji sadrže tekućinu (vaze, lonce, boce
itd.) ni metalne predmete.
z
Obavezno isključite proizvod i kabel za napajanje ako u proizvod uđe voda ili
bilo kakva strana tvar. Zatim se obratite Samsungovu centru za pomoć
korisnicima.
z
Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.
Prije upotrebe proizvoda
11
Prije upotrebe proizvoda
Oprez
Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje nepomična slika, može se pojaviti
zaostala slika ili oštećeni pikseli.
z
!
Ako monitor ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, aktivirajte način rada za
uštedu energije ili animirani čuvar zaslona.
-_!
Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme (npr. tijekom godišnjeg
odmora), kabel za napajanje isključite iz utičnice.
z
Nakupljena prašina u kombinaciji s toplinom može uzrokovati požar,
električni udar ili proboj napona.
Proizvod koristite uz preporučenu razlučivost i frekvenciju.
z
Vid vam se može pogoršati.
!
Monitor nemojte držati naopačke niti ga premještati držeći ga za postolje.
z
Proizvod bi mogao pasti i oštetiti se ili prouzročiti ozljedu.
Dulje gledanje zaslona s premale udaljenosti može oštetiti vid.
!
U blizini proizvoda nemojte koristiti ovlaživače zraka ni štednjake.
z
To može dovesti do električnog udara ili požara.
Nakon svakog sata korištenja uređaja odmarajte oči najmanje pet minuta.
z
Smanjit ćete umor očiju.
!
Ne dodirujte zaslon kada je uređaj dulje vrijeme uključen jer se zagrijava.
Male komade dodatne opreme držite podalje od djece.
!
Prije upotrebe proizvoda
12
Prije upotrebe proizvoda
Prilikom podešavanja kuta i visine proizvoda budite oprezni.
!
z
Mogli biste zaglaviti i ozlijediti ruku ili prst.
z
Uslijed pretjeranog naginjanja proizvod bi mogao pasti i uzrokovati ozljede.
Na proizvod nemojte stavljati teške predmete.
z
Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.
Prije upotrebe proizvoda
13
Sadržaj
PRIJE UPOTREBE
PROIZVODA
2
Autorska prava
3
Čišćenje
3
Skladištenje
4
Sigurnosne mjere opreza
4
5
6
9
10
Simboli
Električna energija i sigurnost
Instaliranje
Čišćenje
Rukovanje
20
Provjera sadržaja
20
21
Skidanje ambalaže
Provjera komponenti
22
Dijelovi
22
23
24
25
Prednji senzor
Stražnja strana
Zaključavanje za zaštitu od krađe
Daljinski upravljač
28
Prije instalacije proizvoda (vodič za
instalaciju)
28
28
30
Kut nagiba i zakretanje
Ventilacija
Nacrt proizvoda
31
Montiranje VESA nosača (vješalice)
31
Montiranje VESA nosača (vješalice)
35
Daljinski upravljač
35
37
Kabelski priključak
Kontrolne šifre
SADRŽAJ
PRIPREMNE
RADNJE
Sadržaj
14
Sadržaj
PRIKLJUČIVANJE I
KORIŠTENJE
UREĐAJA KOJI JE
IZVOR SIGNALA
49
Prije priključivanja
49
Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne točke
50
Priključivanje i korištenje računala
50
52
53
Povezivanje s računalom
Instalacija upravljačkog programa
Promjena rezolucije
56
Povezivanje s videouređajem
56
57
Povezivanje pomoću AV kabela
Povezivanje pomoću RGB-komponentnog
kabela
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
58
KORIŠTENJE
APLIKACIJE MDC
PRILAGODBA
ZASLONA
59
Priključivanje i korištenje uređaja koji je
izvor signala
59
Popis izvora signala / uređivanje naziva
64
Konfiguriranje postavki za opciju Multi
Control
64
Konfiguriranje postavki za opciju Multi Control
64
Povezivanje pomoću RS232C kabela
65
Instaliranje/deinstaliranje aplikacije MDC
65
66
Instaliranje
Deinstaliranje
67
Korištenje programa MDC (Serial MDC)
67
69
91
92
Pokretanje programa MDC
Konfiguriranje postavki za glavne funkcije
Vodič za rješavanje problema
Način prikaza svojstava zaslona ako se koristi
veći broj zaslona
93
Mode
93
Promjena Mode slike
Sadržaj
15
Sadržaj
95
Custom
95
Konfiguriranje postavki Custom
98
Color Tone
98
Konfiguriranje postavki opcije Color Tone
100
Color Control
100
Konfiguriranje postavki opcije Color Control
101
Color Temp.
101
Konfiguriranje postavki opcije Color Temp.
102
Image Lock
102
Konfiguriranje postavki opcije Image Lock
103
Auto Adjustment
103
Konfiguriranje postavki za opciju Auto
Adjustment
104
Signal Balance
104
Konfiguriranje postavki za opciju Signal Balance
106
Size
106
Promjena postavke Size za sliku
108
Digital NR
108
Omogućavanje opcije Digital NR
109
HDMI Black Level
109
Konfiguriranje postavki opcije HDMI Black Level
110
Film Mode
110
Omogućavanje opcije Film Mode
111
Dynamic Contrast
111
Promjena postavke Dynamic Contrast
112
Lamp Control
112
Promjena postavke Lamp Control
113
Picture Reset
113
Aktiviranje opcije Picture Reset
Sadržaj
16
Sadržaj
PODEŠAVANJE
ZVUKA
POSTAVKE
114
Mode
114
Promjena postavke Mode
115
Custom
115
Konfiguriranje postavki Custom
116
Auto Volume
116
Promjena postavke Auto Volume
117
SRS TS XT
117
Postavljanje značajke SRS TS XT
118
Sound Reset
118
Ponovno postavljanje postavki zvuka (Sound
Reset)
119
Language
119
Promjena opcije Language
120
Time
120
121
122
123
Clock Set
Sleep Timer
Timer1 / Timer2 / Timer3
Holiday Management
124
Menu Transparency
124
Promjena opcije Menu Transparency
125
Safety Lock
125
126
Change PIN
Lock
127
Energy Saving
127
Postavljanje opcije Energy Saving
Sadržaj
17
Sadržaj
128
Video Wall
128
129
130
131
132
Video Wall
Format
Horizontal
Vertical
Screen Position
133
Safety Screen
133
135
136
137
Pixel Shift
Timer
Bar / Eraser
Side Gray
137
Resolution Select
137
Promjena rezolucije (Resolution Select)
138
Power On Adjustment
138
Postavljanje opcije Power On Adjustment
139
OSD Rotation
139
Promjena orijentacije izbornika (OSD Rotation)
140
Advanced Settings
140
141
141
142
143
143
Temperature
Auto Power
User Auto Color
Standby Control
Lamp Schedule
OSD Display
145
Setup Reset
145
Ponovno postavljanje (Setup Reset)
145
Reset All
145
Ponovno postavljanje svih postavki (Reset All)
Sadržaj
18
Sadržaj
VODIČ ZA
RJEŠAVANJE
PROBLEMA
SPECIFIKACIJE
DODATAK
146
Potrebne radnje prije obraćanju centru
tvrtke Samsung za korisničku podršku
146
146
147
Testiranje proizvoda
Provjera rezolucije i frekvencije
Provjerite sljedeće.
150
Pitanja i odgovori
152
Općenito
154
Ušteda električne energije
155
Prethodno podešene postavke za
mjerenje vremena
157
Obratite se tvrtki SAMSUNG U CIJELOM
SVIJETU
161
Optimalna kvaliteta slike i sprečavanje
zaostalih slika
161
161
Optimalna kvaliteta slike
Sprečavanje zaostalih slika
165
Terminologija
KAZALO
Sadržaj
19
1
1.1
Pripremne radnje
Provjera sadržaja
1.1.1 Skidanje ambalaže
1
Skinite crni uređaj za zaključavanje koji se nalazi na dnu kutije.
1
2
2
Koristeći utore na kutiji, podignite i skinite gornji dio kutije.
3
Pregledajte komponente te skinite stiropor i plastičnu vrećicu.
3
Izgled stvarnih komponenti može se razlikovati od onih prikazanih na slici.
Ova slika služi samo kao referenca.
4
Spremite kutiju na suhom mjestu kako bi se mogla upotrijebiti pri premještanju proizvoda u
budućnosti.
1 Pripremne radnje
20
1.1.2 Provjera komponenti
z
Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod.
z
Izgled komponenti i dijelova koji se prodaju zasebno može se razlikovati od onih prikazanih na slici.
Komponente
Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.
Vodič za brzo postavljanje
Kartica Jamstvo
Upute za korištenje
(Nije dostupno na svim
lokacijama)
Kabel za napajanje
D-SUB kabel
Daljinski upravljač
+
-
1
Pripremne radnje
+
Baterije
(Nije dostupno na svim
lokacijama)
Dijelovi koji se prodaju zasebno
Sljedeće dijelove možete kupiti u najbližoj trgovini.
KOMPLET za postavljanje na
zid
RS232C kabel
RCA stereo kabel
RGB-BNC kabel
RGB komponentni kabel
AV kabel
1 Pripremne radnje
21
1
1.2
Pripremne radnje
Dijelovi
1.2.1 Prednji senzor
z
Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne
promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
z
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
Senzor
Indikator napajanja
Opis
Uobičajeno: Uključeno / Ušteda energije: Treperi
Pojedinosti o načinu rada za uštedu energije potražite u odjeljku
"8.2Ušteda električne energije".
Senzor daljinskog
upravljača
Prima signale iz daljinskog upravljača
Uklonite prepreke u prostoru između senzora i daljinskog upravljača.
1 Pripremne radnje
22
1
Pripremne radnje
1.2.2 Stražnja strana
Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s
ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
TruSurround XT, SRS and
symbol are thademarks of SRS Labs, Inc.
POWER IN POWER S/W
AV IN
DVI IN
AUDIO IN
RGB/COMPONENT IN
RS232C IN
DC OUT
(5V/1.5A)
PS BN64-01674A-00
Priključak
Opis
[POWER S/W] UKLJUČENO [ I ]
/ ISKLJUČENO
Prekidač napajanja
[POWER IN]
Služi za priključivanje kabela za napajanje
[DVI IN]
Služi za priključivanje uređaja koji je izvor signala pomoću DVI kabela
ili HDMI-DVI kabela
[AV IN]
Služi za priključivanje uređaja koji je izvor signala pomoću AV kabela
[AUDIO IN]
Služi za priključivanje zvuka uređaja koji je izvor signala
[RGB/COMPONENT IN]
Služi za priključivanje uređaja koji je izvor signala pomoću D-SUB ili
RGB komponentnog kabela
[DC OUT (5V/1.5A)]
Priključak [DC OUT] povežite s televizijskim tunerom koji preporučuje
Samsung. U suprotnom može doći do poteškoća u radu proizvoda.
[RS232C IN]
Služi za povezivanje s aplikacijom MDC pomoću RS232C kabela
1 Pripremne radnje
23
1
Pripremne radnje
1.2.3 Zaključavanje za zaštitu od krađe
z
Zaključavanje za zaštitu od krađe omogućava sigurno korištenje proizvoda čak i na javnim
mjestima.
z
Oblik uređaja za zaključavanje i način zaključavanja ovise o proizvođaču. Pojedinosti potražite u
korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od krađe.
Zaključavanje uređaja za zaštitu od krađe:
1
Pričvrstite kabel uređaja za zaštitu od krađe za teški predmet
poput stola.
2
3
Jedan kraj kabela provucite kroz petlju na drugom kraju kabela.
Umetnite uređaj za zaključavanje u utor za zaštitu od krađe na
stražnjoj strani proizvoda.
4
Zaključajte uređaj za zaključavanje.
z
Uređaj za zaštitu od krađe može se kupiti zasebno.
z
Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku koji dolazi uz
uređaj za zaključavanje za zaštitu od krađe.
z
Uređaji za zaštitu od krađe mogu se kupiti u trgovinama
električnom opremom ili putem Interneta.
1 Pripremne radnje
24
1.2.4 Daljinski upravljač
z
Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač ovog
proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima za prikaz.
z
Funkcije gumba na daljinskom upravljaču mogu se razlikovati za različite proizvode.
POWER
OFF
Uključivanje proizvoda.
Isključivanje proizvoda.
.QZ
ABC
DEF
1
2
3
GHI
JKL
MNO
4
5
6
PRS
TUV
WXY
7
8
9
DEL -/--
SYMBOL
ENTER
-
0
PRE-CH
Nije omogućeno na ovom proizvodu
GUIDE
MUTE
Podešavanje jačine zvuka.
VOL
SOURCE
CH/P
D.MENU
MENU
TV
Unos lozinke kada uređaj to
zatraži tijekom korištenjazaslonskog
izbornika ili promjena kanala.
Povratak na prethodni kanal.
Isključivanje zvuka.
Ponovno uključivanje zvuka:Ponovo pritisnite
[MUTE] ili pritisnite gumb za kontrolu jačine zvuka
(+ VOL -).
Promjena kanala u načinu rada TV.
Promjena izvora ulaznog kanala.
Nije omogućeno na ovom proizvodu
Promjena izvora ulaznog signala u TV.
Prikazivanje ili skrivanje zaslonskog izbornika
ili povratak na prethodni izbornik.
RE
LS
Prikazivanje ili skrivanje zaslonskog izbornika
kada je izvor ulaznog signala televizor.
TU
TO
O
1
Pripremne radnje
RN
Povratak na prethodni izbornik.
Prelazak u viši, niži, lijevi ili desni izbornik,
ili podešavanje vrijednosti opcija.
Potvrda odabira u izborniku.
Prikaz informacija o trenutnom
izvoru ulaznog signala.
IN
IT
FO
Izlazak iz trenutnog izbornika.
EX
Ovi se gumbi koriste za konfiguraciju postavki
u značajci Channel List u načinu rada TV.
Nije omogućeno na ovom proizvodu
TTX/MIX
BP59-00138A
MTS/DUAL
MagicInfo
Nije omogućeno na ovom proizvodu
Konfiguriranje postavki zvuka.
1 Pripremne radnje
25
1
Pripremne radnje
Podešavanje prikaza na zaslonu pomoću daljinskog upravljača
MENU
1.
Otvara zaslonski (OSD) izbornik.
2.
Odabir opcije Input, Picture, Sound, Setup ili Multi Control na zaslonu
s prikazanim izbornikom.
3.
Promjena postavki prema potrebi.
4.
Dovršenje postavljanja.
5.
Zatvaranje zaslonskog (OSD) izbornika.
IT
EX
Umetanje baterija u daljinski upravljač:
1
2
3
Otvorite stražnji poklopac na daljinskom upravljaču.
Umetnite dvije AAA baterije (1,5 V) u ispravnom smjeru.
Zatvorite poklopac.
Baterije se prodaju zasebno.
1 Pripremne radnje
26
Domet prijema daljinskog upravljača
7m ~ 10m
1
Pripremne radnje
Daljinski upravljač koristite na udaljenosti od 7 do 10 m od senzora koji se nalazi na proizvodu, pod
kutom od 30˚ slijeva i zdesna.
z
Iskorištene baterije držite izvan dohvata djece i reciklirajte ih.
z
Ne koristite istodobno nove i korištene baterije. Zamijenite obje baterije istovremeno.
z
Izvadite baterije ako daljinski upravljač nećete koristiti tijekom dužeg razdoblja.
1 Pripremne radnje
27
1
1.3
Pripremne radnje
Prije instalacije proizvoda (vodič za instalaciju)
1.3.1 Kut nagiba i zakretanje
Dodatne pojedinosti zatražite od centra tvrtke Samsung za korisničku podršku.
15 A Proizvod se može nagnuti do najviše 15˚ od okomite površine zida.
B Kako biste mogli koristiti proizvod u okomitom položaju (uspravan položaj), okrenite ga u smjeru
kazaljke na satu tako da je LED zaslon usmjeren prema dolje.
1.3.2 Ventilacija
1. Instalacija na okomit zid
A Minimalno 40 mm
B Temperatura okoline: Ispod 35 C
z
Kod instaliranja proizvoda na okomit zid, ostavite najmanje
40 mm prostora između proizvoda i površine zida radi
ventilacije i održavajte temperaturu okoline ispod 35 C.
A
B
Figure 1.1 Prikaz s bočne strane
1 Pripremne radnje
28
1
Pripremne radnje
2. Instalacija na izbočen zid
Dodatne pojedinosti zatražite od centra tvrtke Samsung za korisničku podršku.
B
D
D
Prikaz s gornje strane
A
A Minimalno 40 mm
B Minimalno 70 mm
C Minimalno 50 mm
C
D Minimalno 50 mm
E
E Temperatura okoline: Ispod 35 C
Figure 1.2 Prikaz s bočne
strane
Kod instaliranja proizvoda na izbočen zid, između proizvoda i površine zida ostavite najmanje toliko
prostora koliko je naznačeno iznad kako bi se omogućila ventilacija i održavajte temperaturu okoline
ispod 35 C.
3. Instalacija na izbočenom podu
Dodatne pojedinosti zatražite od centra tvrtke Samsung za korisničku podršku.
A Minimalno 50 mm
B Temperatura okoline: Ispod 20 C
A
B
Figure 1.3 Prikaz s bočne strane
Kod instaliranja proizvoda na izbočen podzid, ostavite najmanje 50 mm prostora između proizvoda i
površine zida radi ventilacije i održavajte temperaturu okoline ispod 20 C.
1 Pripremne radnje
29
1.3.3 Nacrt proizvoda
969.0
91.0
582.0
888.8
501.4
1
Pripremne radnje
1 Pripremne radnje
30
1
Montiranje VESA nosača (vješalice)
1.4.1 Montiranje VESA nosača (vješalice)
z
VESA nosač mora se montirati u skladu s VESA standardima.
z
Kupnja i montiranje nosača tvrtke VESA: Obratite se najbližem distributeru tvrtke Samsung kako
biste naručili VESA nosač. Nakon naručivanja posjetit će vas tehničar koji će montirati VESA nosač.
z
Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za bilo kakvo oštećenje proizvoda ili ozljede nastale zbog
instaliranja proizvoda od strane nekvalificirane osobe.
Mjere za montiranje
400.0
1.4
Pripremne radnje
400.0
Za montažu nosača na zid svakako koristite vijke promjera 6 mm i dužine od 8 do 12 mm.
Montiranje nosača
z
Nosač mora montirati kvalificirani tehničar.
z
Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za bilo kakvo oštećenje proizvoda ili ozljede nastale zbog
instaliranja proizvoda od strane nekvalificirane osobe.
z
Nosač se mora montirati na betonskom zidu. Montiranje na žbukane ili drvene zidove nije stabilno i
proizvod bi mogao otpasti.
1 Pripremne radnje
31
1
Pripremne radnje
Komponente
Za montiranje koristite samo komponente i dijelove koje ste dobili uz nosač.
Nosač x 1
Šarka x 2
(lijeva i desna)
Plastični dio x
4
Vijak A x 11
Vijak B x 4
Kotva x 11
Pričvršćivanje glavnog dijela na nosač:
Izgled glavnog dijela može se razlikovati od onog prikazanog na slici (sastavljanje i montiranje plastičnih
dijelova i vijaka isto je kao i ono prikazano na slikama).
1
Skinite 4 vijka na stražnjoj strani glavnog dijela.
2
Sastavite plastične dijelove s vijcima (B).
z
Nakon što ste glavni dio objesili na nosač, provjerite s lijeve i s desne strane jesu li svi plastični
dijelovi čvrsto na svojim mjestima.
z
Budite oprezni pri montiranju i podešavanju kuta glavnog dijela kako ne biste prignječili prste.
z
Provjerite je li nosač čvrsto pričvršćen na zid kako biste spriječili padanje glavnog dijela te
moguće ozljede.
1 Pripremne radnje
32
1
Pripremne radnje
3
Čvrsto zategnite 4 vijka (B) sastavljena s plastičnim dijelovima u koraku 2 na stražnji dio glavnog
dijela.
4
Skinite sigurnosni klin (3). Umetnite 4 držača na glavnom dijelu u utore na nosaču, spustite (1) i
sigurno ovjesite glavni dio na nosač (2). Pričvrstite sigurnosni klin (3) kako biste spriječili odvajanje
glavnog dijela od nosača.
A Glavni dio
A
B Nosač
3
C Zid
1
2
B
C
1 Pripremne radnje
33
1
Pripremne radnje
Podešavanje kuta proizvoda postavljenog na zid
1
Pričvrstite glavni dio na nosač.
Podesite kut nosača na -2 prije pričvršćivanja nosača
na zid.
2
Kako biste podesili kut, pridržite gornji i središnji dio
glavnog dijela pričvršćenog na nosač i privucite ga prema
sebi kao što je prikazano ispod.
3
Može se podesiti kut između -2 i 15 .
Pri podešavanju kuta povlačite središnji dio (ne bočne
dijelove) glavnog dijela.
1 Pripremne radnje
34
1
1.5
Pripremne radnje
Daljinski upravljač
1.5.1 Kabelski priključak
z
Sučelje
RS232C (9-pinski)
Pin
TxD (br. 2), RxD (br. 3), uzemljenje (br. 5)
Brzina prijenosa
podataka
9600 b/s
Bitovi podataka
8 bitova
Paritet
Nema
Bitovi za prekid
1 bitova
Kontrola protoka
Nema
Maksimalna duljina
15 m (samo vrsta s oklopom)
Dodjela pinova
1 2 3 4 5
6 7 8 9
Pin
Signal
1
Prepoznavanje nosača podataka
2
Primljeni podaci
3
Preneseni podaci
4
Priprema podatkovnog terminala
5
Uzemljenje signala
6
Priprema paketa podataka
7
Slanje zahtjeva
8
Slobodan za slanje
9
Indikator sa zvonom
1 Pripremne radnje
35
1
Pripremne radnje
z
RS232C kabel
Priključak: 9-pinski D-Sub
Kabel: Poprečni (povratni) kabel
9
5
5
9
6
1
1
6
-P1Ženski
-P2-
-P2-
Rx
2
-------->
3
Rx
Tx
3
<--------
2
Tx
Uzemlj
.
5
---------
5
Uzemlj
.
Ženski
Povezivanje
RS232C IN
z
-P1-
1 Pripremne radnje
36
1
Pripremne radnje
1.5.2 Kontrolne šifre
Pregled kontrolnog stanja (Dohvati naredbu za upravljanje)
Zaglavlje
Naredba
Duljina
podataka
Kontrolni
zbroj
ID
0xAA
Vrsta
naredbe
0
Upravljanje (Postavi naredbu za upravljanje)
Zaglavlje
Naredba
Duljina
podataka
Podaci
1
Vrijednost
ID
0xAA
Vrsta
naredbe
Kontrolni
zbroj
Naredba
Br.
z
Vrsta naredbe
Raspon
vrijednosti
Naredba
1
Upravljanje napajanjem
0x11
0~1
2
Upravljanje jačinom zvuka
0x12
0~100
3
Upravljanje izvorom ulaznog
signala
0x14
-
4
Upravljanje načinom rada
zaslona
0x18
-
5
Upravljanje veličinom zaslona
0x19
0~255
6
Komanda za uključivanje/
isključivanje slike u slici
0x3C
0~1
7
Upravljanje automatskim
podešavanjem
0x3D
0
8
Komanda za način rada s
videozidom
0x5C
0~1
9
Sigurnosno zaključavanje
0x5D
0~1
Objavljene ID oznake mogu se prikazati u heksadecimalnom obliku. No, ID 0 mora se prikazati kao
0xFF.
z
Sva komunikacija odvija se u heksadecimalnom obliku. Kontrolni zbroj računa se zbrajanjem svih
vrijednosti osim zaglavlja. Ako kontrolni zbroj ima više od 2 znamenke kao što je prikazano ispod
(11+FF+01+01=112), prva znamenka se briše.
1 Pripremne radnje
37
1
Pripremne radnje
Npr. Uključeno & ID=0
Zaglavlje
Naredba
ID
Podaci 1
Kontrolni
zbroj
0xAA
0x11
1
"Power"
Zaglavlje
Naredba
Duljina
podataka
Podaci 1
1
1
ID
0xAA
z
Duljina
podataka
0x11
12
Kako biste istovremeno upravljali svim uređajima povezanima serijskim kabelom, neovisno o ID
oznakama, postavite ID kao "0xFE" i prenesite naredbe. Svaki uređaj izvršit će naredbe, ali ACK
neće reagirati.
Upravljanje napajanjem
z
Funkcija
Televizor/monitor može se uključiti i isključiti pomoću računala.
z
Pregled stanja napajanja (Dohvati stanje napajanja Uključeno/Isključeno)
Zaglavlje
Naredba
ID
0xAA
z
0x11
Duljina
podataka
Kontrolni
zbroj
0
Postavljanje napajanja na Uključeno/Isključeno (Postavi napajanje na Uključeno/Isključeno)
Zaglavlje
Naredba
ID
0xAA
0x11
Duljina
podataka
Podaci
1
"Power"
Kontrolni
zbroj
"Power": Šifra napajanja koja se postavlja na televizoru/monitoru
1 : Napajanje UKLJUČENO
0 : Napajanje ISKLJUČENO
z
Potvrda
Zaglavlje
Naredba
ID
0xAA
0xFF
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijedno
st 1
3
‘A’
0x11
"Power"
Kontrolni
zbroj
"Power": Šifra napajanja koja se postavlja na televizoru/monitoru
z
Negativna potvrda
1 Pripremne radnje
38
1
Pripremne radnje
Zaglavlje
Naredba
ID
0xAA
0xFF
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijedno
st 1
3
‘N’
0x11
"ERR"
Kontrolni
zbroj
"ERR": Šifra koja pokazuje koja se pogreška dogodila
1 Pripremne radnje
39
1
Pripremne radnje
Upravljanje jačinom zvuka
z
Funkcija
Jačina zvuka televizora/monitora može se podesiti pomoću računala.
z
Pregled stanja jačine zvuka (Dohvati stanje jačine zvuka)
Zaglavlje
Naredba
ID
0xAA
z
0x12
Duljina
podataka
Kontrolni
zbroj
0
Postavljanje jačine zvuka (Postavi jačinu zvuka)
Zaglavlje
Naredba
ID
0xAA
0x12
Duljina
podataka
Podaci
1
"Volume"
Kontrolni
zbroj
"Volume": Šifra vrijednosti jačine zvuka koja se postavlja na televizoru/monitoru (0-100)
z
Potvrda
Zaglavlje
Naredba
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
3
‘A’
0x12
Vrijedno
st 1
ID
0xAA
0xFF
"Volume
"
Kontrolni
zbroj
"Volume": Šifra vrijednosti jačine zvuka koja se postavlja na televizoru/monitoru (0-100)
z
Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
ID
0xAA
0xFF
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijedno
st 1
3
‘N’
0x12
"ERR"
Kontrolni
zbroj
"ERR": Šifra koja pokazuje koja se pogreška dogodila
1 Pripremne radnje
40
1
Pripremne radnje
Upravljanje izvorom ulaznog signala
z
Funkcija
Izvor ulaznog signala na televizoru/monitoru može se promijeniti pomoću računala.
z
Pregled stanja izvora ulaznog signala (Dohvati status izvora ulaznog signala)
Zaglavlje
Naredba
ID
0xAA
z
0x14
Duljina
podataka
Kontrolni
zbroj
0
Postavljanje izvora ulaznog signala (Postavi izvor ulaznog signala)
Zaglavlje
Naredba
Duljina
podataka
Podaci
1
"Input
Source"
ID
0xAA
0x14
Kontrolni
zbroj
"Input Source": Šifra izvora ulaznog signala koja se postavlja na televizoru/monitoru
0x14
PC
0x1E
BNC
0x18
DVI
0x0C
Izvor ulaznog signala
0x04
S-video
0x08
Komponenta
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF (TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x25
Ulaz za zaslon
†
DVI_video, HDMI1_PC i HDMI2_PC ne mogu se koristiti s naredbom Set. Odgovaraju samo
na naredbe "Dohvati".
†
Ovaj model ne podržava sljedeće priključke: BNC, S-Video, HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2,
HDMI2_PC i priključak za zaslon.
†
Opcija MagicInfo dostupna je samo s modelima koji sadrže funkciju MagicInfo.
1 Pripremne radnje
41
1
Pripremne radnje
†
z
Opcije RF (TV) i DTV dostupne su samo kod modela koji uključuju televizor.
Potvrda
Zaglavlje
Naredba
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
3
‘A’
0x14
Vrijedno
st 1
ID
0xAA
0xFF
"Input
Source"
Kontrolni
zbroj
"Input Source": Šifra izvora ulaznog signala koja se postavlja na televizoru/monitoru
z
Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
ID
0xAA
0xFF
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijedno
st 1
3
‘N’
0x14
"ERR"
Kontrolni
zbroj
"ERR": Šifra koja pokazuje koja se pogreška dogodila
1 Pripremne radnje
42
1
Pripremne radnje
Zaslon
z
Funkcija
Način rada zaslona na televizoru/monitoru može se promijeniti pomoću računala.
Načinom rada zaslona ne može se upravljati ako je omogućena funkcija Video Wall.
Ova upravljačka funkcija može se koristiti samo na modelima koji uključuju televizor.
z
Pregled stanja zaslona (Dohvati status načina rada zaslona)
Zaglavlje
Naredba
ID
0xAA
z
0x18
Duljina
podataka
Kontrolni
zbroj
0
Postavljanje veličine slike (Postavi veličinu slike)
Zaglavlje
Naredba
Duljina
podataka
Podaci
1
"Screen
Mode"
ID
0xAA
0x18
Kontrolni
zbroj
"Screen Mode": Šifra koja postavlja stanje televizora/monitora
z
0x01
16 : 9
0x04
Zumiranje
0x31
Zumiranje - široko
0x0B
4:3
Potvrda
Zaglavlje
Naredba
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijedno
st 1
3
‘A’
0x18
"Način
rada"
ID
0xAA
0xFF
Kontrolni
zbroj
"Screen Mode": Šifra koja postavlja stanje televizora/monitora
z
Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
ID
0xAA
0xFF
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijedno
st 1
3
‘N’
0x18
"ERR"
Kontrolni
zbroj
"ERR": Šifra koja pokazuje koja se pogreška dogodila
1 Pripremne radnje
43
1
Pripremne radnje
Upravljanje veličinom zaslona
z
Funkcija
Veličina zaslona na televizoru/monitoru može se promijeniti pomoću računala.
z
Pregled veličine zaslona (Dohvati status veličine zaslona)
Zaglavlje
Naredba
ID
0xAA
z
0x19
Duljina
podataka
Kontrolni
zbroj
0
Potvrda
Zaglavlje
Naredba
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
3
‘A’
0x19
Vrijedno
st 1
ID
0xAA
0xFF
"Screen
Size"
Kontrolni
zbroj
"Screen Size": Veličina zaslona televizora/monitora (raspon: 0 – 255, jedinica: inči)
z
Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
ID
0xAA
0xFF
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijedno
st 1
3
‘N’
0x19
"ERR"
Kontrolni
zbroj
"ERR": Šifra koja pokazuje koja se pogreška dogodila
1 Pripremne radnje
44
1
Pripremne radnje
Komanda za uključivanje/isključivanje slike u slici
z
Funkcija
Način rada slike u slici na televizoru/monitoru može se uključiti ili isključiti pomoću računala.
z
†
Dostupno samo na modelima koji imaju funkciju slike u slici.
†
Načinom rada ne može se upravljati ako je opcija Video Wall postavljena na On.
†
Ova funkcija nije dostupna u načinu rada MagicInfo.
Pregled uključenog/isključenog stanja slike u slici (Dohvati status Uključeno/Isključeno za sliku u slici)
Zaglavlje
Naredba
ID
0xAA
z
0x3C
Duljina
podataka
Kontrolni
zbroj
0
Postavljanje slike u slici na uključeno/isključeno (Postavi sliku u slici na Uključeno/Isključeno)
Zaglavlje
Naredba
ID
0xAA
0x3C
Duljina
podataka
Podaci
1
"PIP"
Kontrolni
zbroj
"PIP": Šifra za uključivanje ili isključivanje načina rada slika u slici na televizoru/monitoru
1 : Slika u slici uključena
0 : Slika u slici isključena
z
Potvrda
Zaglavlje
Naredba
ID
0xAA
0xFF
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijedno
st 1
3
‘A’
0x3C
"PIP"
Kontrolni
zbroj
"PIP": Šifra za uključivanje ili isključivanje načina rada slika u slici na televizoru/monitoru
z
Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
ID
0xAA
0xFF
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijedno
st 1
3
‘N’
0x3C
"ERR"
Kontrolni
zbroj
"ERR": Šifra koja pokazuje koja se pogreška dogodila
1 Pripremne radnje
45
1
Pripremne radnje
Kontrola automatskog podešavanja (samo za računalo i BNC)
z
Funkcija
Automatsko podešavanje zaslona računala pomoću računala.
z
Pregled stanja automatskog podešavanja (Dohvati status automatskog podešavanja)
z
Postavljanje automatskog podešavanja (Postavi automatsko podešavanje)
Zaglavlje
Naredba
Duljina
podataka
Podaci
1
"Auto
Adjustment"
ID
0xAA
0x3D
Kontrolni
zbroj
"Auto Adjustment": 0 x 00 (uvijek)
z
Potvrda
Zaglavlje
Naredba
Duljina
podataka
Poz./
neg.
potvrda
r-CMD
3
‘A’
0x3D
ID
0xAA
z
0xFF
Vrijednost 1
Kontrolni
zbroj
"Auto
Adjustment"
Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
ID
0xAA
0xFF
Duljina
podataka
Poz./
neg.
potvrda
r-CMD
Vrijedno
st 1
3
‘N’
0x3D
"ERR"
Kontrolni
zbroj
"ERR": Šifra koja pokazuje koja se pogreška dogodila
1 Pripremne radnje
46
1
Pripremne radnje
Kontrola načina rada videozida
z
Funkcija
Način rada Video Wall može se aktivirati na televizoru/monitoru pomoću računala.
Ova komanda dostupna je samo na televizoru/monitoru gdje je opcija Video Wall omogućena.
Ova funkcija nije dostupna u načinu rada MagicInfo.
z
Pregled načina rada videozida (Dohvati način rada videozida)
Zaglavlje
Naredba
ID
0xAA
z
Duljina
podataka
0x5C
Kontrolni
zbroj
0
Postavljanje videozida (Postavi način rada videozida)
Zaglavlje
Naredba
Duljina
podataka
Podaci
1
"Video Wall
Mode"
ID
0xAA
0x5C
Kontrolni
zbroj
"Video Wall Mode": Šifra koja se koristi za aktiviranje načina rada videozida na televizoru/monitoru
1 : Full
0 : Natural
z
Potvrda
Zaglavlje
Naredba
Duljina
podataka
Poz./
neg.
potvrda
r-CMD
3
‘A’
0x5C
ID
0xAA
0xFF
Vrijednost 1
Kontrolni
zbroj
"Video Wall
Mode"
"Video Wall Mode": Šifra koja se koristi za aktiviranje načina rada videozida na televizoru/monitoru
z
Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
ID
0xAA
0xFF
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijedno
st 1
3
‘N’
0x5C
"ERR"
Kontrolni
zbroj
"ERR": Šifra koja pokazuje koja se pogreška dogodila
1 Pripremne radnje
47
1
Pripremne radnje
Sigurnosno zaključavanje
z
Funkcija
Računalo se može koristiti za uključivanje i isključivanje funkcije sigurnosnog zaključavanja na
televizoru/monitoru.
Ova komanda dostupna je neovisno o tome je li napajanje uključeno ili isključeno.
z
Pregled stanja sigurnosnog zaključavanja (Dohvati status sigurnosnog zaključavanja)
Zaglavlje
Naredba
Duljina
podataka
ID
0xAA
z
0x5D
Kontrolni
zbroj
0
Omogućavanje ili onemogućavanje sigurnosnog zaključavanja (Postavi sigurnosno zaključavanje na
Omogućeno/Onemogućeno)
Zaglavlje
Naredba
Duljina
podataka
Podaci
1
"Safety
Lock"
ID
0xAA
0x5D
Kontrolni
zbroj
"Safety Lock": Šifra sigurnosnog zaključavanja koja se postavlja na televizoru/monitoru
1 : Uključeno
0 : Isključeno
z
Potvrda
Zaglavlje
Naredba
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
3
‘A’
0x5D
Vrijedno
st 1
ID
0xAA
0xFF
"Safety
Lock"
Kontrolni
zbroj
"Safety Lock": Šifra sigurnosnog zaključavanja koja se postavlja na televizoru/monitoru
z
Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
ID
0xAA
0xFF
Duljina
podataka
Poz./
neg.
potvrda
r-CMD
Vrijedno
st 1
3
‘N’
0x5D
"ERR"
Kontrolni
zbroj
"ERR": Šifra koja pokazuje koja se pogreška dogodila
1 Pripremne radnje
48
2
2.1
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
Prije priključivanja
Prije povezivanje ovog proizvoda s drugim uređajima provjerite sljedeće.
Uređaji koji se mogu povezivati s ovim proizvodom su računala, kamkorderi, zvučnici, set top box uređaji
i DVD/Blu-ray Disc uređaji.
Computer
Camcoder
Audio
Settop box
DVD
2.1.1 Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne točke
z
Prije priključivanja uređaja koji je izvor signala pročitajte korisnički priručnik isporučen uz uređaj. Broj
i lokacije priključaka na uređajima koji su izvor signala mogu se razlikovati od uređaja do uređaja.
z
Ne priključujte kabel napajanja prije nego ste povezali sve uređaje. Priključivanje kabela napajanja
tijekom povezivanja može dovesti do oštećivanja proizvoda.
z
Ispravno priključite priključke za zvuk: lijevi = bijeli i desni = crveni.
Ulazni signal zvuka primljen putem ulaznog audio priključka prenijet će se putem priključka PC, DVI,
priključka za izvor signala i komponentnog priključka.
z
Provjerite vrste priključaka na stražnjem dijelu proizvoda koji želite priključiti.
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
49
2
2.2
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
Priključivanje i korištenje računala
2.2.1 Povezivanje s računalom
z
Računalo se s proizvodom može povezati na više načina.
Odaberite način povezivanja koji odgovara vašem računalu.
Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.
Povezivanje pomoću D-SUB kabela (analogna vrsta)
RGB /
COMPONENT IN
AUDIO IN
1
D-SUB kabel priključite u [RGB/COMPONENT IN] priključak na proizvodu i u D-SUB priključak na
računalu.
2
Kabel za izlaz zvuka priključite u [AUDIO IN] priključak na proizvodu i u izlazni priključak za zvuk na
računalu.
3
Kabel za napajanje priključite u proizvod i u naponsku utičnicu te uključite računalo.
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
50
2
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
Povezivanje pomoću DVI kabela (digitalna vrsta)
DVI IN
AUDIO IN
1
2
DVI kabel priključite u [DVI IN] priključak na monitoru i u DVI priključak na računalu.
Kabel za izlaz zvuka priključite u [AUDIO IN] priključak na proizvodu i u izlazni priključak za zvuk na
računalu.
3
Kabel za napajanje priključite u proizvod i u naponsku utičnicu te uključite računalo.
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
DVI IN
AUDIO IN
1
2
HDMI-DVI kabel priključite u [DVI IN] priključak na monitoru i u HDMI priključak na računalu.
Kabel za izlaz zvuka priključite u [AUDIO IN] priključak na proizvodu i u izlazni priključak za zvuk na
računalu.
3
Kabel za napajanje priključite u proizvod i u naponsku utičnicu te uključite računalo.
Kad računalo povežete s proizvodom pomoću HDMI-DVI kabela, opciju Edit Name postavite na DVI PC
kako biste pristupili video i audiosadržaju pohranjenom na računalu.
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
51
2
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
2.2.2 Instalacija upravljačkog programa
z
Instaliranjem odgovarajućih upravljačkih programa možete postaviti optimalnu rezoluciju i
frekvenciju za ovaj proizvod.
z
Upravljački program za instalaciju nalazi se na CD mediju koji je isporučen uz proizvod.
Ako su isporučene datoteke neispravne, posjetite internetsku stranicu tvrtke Samsung (http://
www.samsung.com/sec) i preuzmite datoteke.
1
2
3
4
U CD-ROM pogon umetnite CD isporučen uz proizvod na kojem se nalazi korisnički priručnik.
5
Prijeđite na Svojstva prikaza i provjerite jesu li rezolucija i učestalost osvježavanja odgovarajuće za
Pritisnite "Upravljački program za sustav Windows".
Kako biste nastavili s instalacijom slijedite upute na zaslonu.
Na popisu modela odaberite model vašeg proizvoda.
proizvod.
Dodatne pojedinosti potražite u priručniku za operacijski sustav Windows.
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
52
2
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
2.2.3 Promjena rezolucije
Kako biste postigli optimalnu kvalitetu slike prilagodite rezoluciju i učestalost osvježavanja pomoću
značajke Upravljačka ploča na računalu.
Kvaliteta slike na TFT-LCD monitoru može se smanjiti ako nije odabrana optimalna rezolucija.
Promjena rezolucije u sustavu Windows XP
Prijeđite u Upravljačka ploča
Zaslon
Postavke te promijenite rezoluciju.
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
53
2
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
Promjena rezolucije u sustavu Windows Vista
Prijeđite u Upravljačka ploča
Osobne postavke
Postavke prikaza te promijenite rezoluciju.
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
54
2
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
Promjena rezolucije u sustavu Windows 7
Prijeđite u Upravljačka ploča
Zaslon
Razlučivost zaslona te promijenite rezoluciju.
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
55
2
2.3
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
Povezivanje s videouređajem
z
Videouređaj možete povezati s proizvodom pomoću kabela.
Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.
2.3.1 Povezivanje pomoću AV kabela
AV IN
AUDIO IN
1
2
AV kabel priključite u [AV IN] priključak na proizvodu i u priključak za video na videouređaju.
RCA stereo kabel priključite u [AUDIO IN] priključak na proizvodu i u AUDIO OUT priključke
odgovarajuće boje na videouređaju.
3
Pritisnite gumb SOURCE na daljinskom upravljaču kako biste izvor signala promijenili u AV.
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
56
2
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
2.3.2 Povezivanje pomoću RGB-komponentnog kabela
AUDIO IN
RGB /
COMPONENT IN
1
Priključite RGB-komponentni kabel u [RGB/COMPONENT IN] priključak na proizvodu i u
komponentne priključke odgovarajuće boje na videouređaju.
2
RCA stereo kabel priključite u [AUDIO IN] priključak na proizvodu i u AUDIO OUT priključke
odgovarajuće boje na videouređaju.
3
Pritisnite gumb SOURCE na daljinskom upravljaču kako biste izvor signala promijenili u Component.
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
57
2
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
2.3.3 Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
DVI IN
AUDIO IN
1
2
HDMI-DVI kabel priključite u [DVI IN] priključak na proizvodu i u HDMI priključak na videouređaju.
RCA stereo kabel priključite u [AUDIO IN] priključak na proizvodu i u AUDIO OUT priključke
odgovarajuće boje na videouređaju.
3
Pritisnite gumb SOURCE na daljinskom upravljaču kako biste izvor signala promijenili u DVI.
z
Ako je proizvod povezan s videouređajem pomoću HDMI-DVI kabela, zvuk neće biti omogućen.
Kako biste riješili ovaj problem, priključite dodatni audio kabel u priključke za zvuk na proizvodu i
videouređaju. Ako ste videouređaj povezali s proizvodom pomoću HDMI-DVI kabela, opciju Edit
Name postavite na DVI Device kako biste pristupili video i audiosadržaju pohranjenom na
videouređaju.
z
Podržane rezolucije uključuju 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p i 576p.
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
58
2
2.4
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
2.4.1 Popis izvora signala / uređivanje naziva
Opcija Source List omogućava odabir različitih izvora signala i promjenu naziva uređaja koji je izvor
signala.
Popiz izvora signala
Možete prikazati zaslon uređaja koji je izvor signala i koji je povezan s proizvodom. Odaberite izvor signala
s popisa izvora kako biste prikazali zaslon odabranog izvora signala.
Promjena postavki u opciji Source List:
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Input i zatim pritisnite [
].
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Source List i zatim pritisnite [
]. Prikazat će se sljedeći
zaslon.
S o u r c e L i s t
P C
D V I
A V
C o m p o n e n t
M o v e
4
Pritisnite
/
E n t e r
R e t u r n
kako biste odabrali željeni izvor signala te pritisnite [
]. Prikazat će se zaslon
odabranog izvora signala.
Ako je odabran pogrešan izvor signala za uređaj koji je izvor signala i na koji želite prijeći, zaslon možda
neće ispravno prikazivati sadržaj.
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
59
2
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
Uređivanje naziva
z
Možete promijeniti naziv priključenog uređaja koji je izvor signala.
Ponekad zaslon neće pravilno prikazivati sadržaj ako naziv uređaja koji je izvor signala nije naveden u
opciji Edit Name. Također, najbolje je promijeniti naziv uređaja koji je izvor signala pomoću opcije Edit
Name kako biste postigli optimalnu kvalitetu slike.
Promjena naziva uređaja koji je izvor signala pomoću opcije Edit Name:
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Input i zatim pritisnite [
].
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Edit Name i zatim pritisnite [
]. Pojavit će se popis svih
izvora signala (PC, DVI itd.).
E d i t N a m e
P C
:
----
D V I
:
----
A V
:
----
C o m p o n e n t
:
----
M o v e
4
Pritisnite
/
E n t e r
R e t u r n
kako biste odabrali željeni izvor signala te pritisnite [
]. Prikazat će se popis svih
uređaja koji su izvor signala, kao što je prikazano ispod.
P C
---V C R
D V D
C a b l e S T B
H D S T B
S a t e l l i t e S T B
A V R e c e i v e r
M o v e
E n t e r
R e t u r n
Popis može uključivati sljedeće uređaje koji su izvor signala. Uređaji koji su izvor signala na popisu
razlikuju se ovisno o odabranom izvoru signala.
VCR / DVD / Cable STB / HD STB / Satellite STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game /
Camcorder / DVD Combo / DHR / PC / DVI PC / DVI Devices
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
60
2
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
5
Pritisnite
/
kako biste odabrali željeni uređaj koji je izvor signala te pritisnite [
]. Prikazat će se
naziv odabranog uređaja koji je izvor signala, kao što je prikazano ispod.
E d i t N a m e
P C
:
A V R e c e i v e r
D V I
:
----
A V
:
----
C o m p o n e n t
:
----
M o v e
E n t e r
R e t u r n
Dostupne postavke u izborniku Picture ovise o trenutnom izvoru signala i postavkama određenim u
opciji Edit Name. (Na stranica 93 potražite pojedinosti o izborniku Picture.)
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
61
2
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
Source AutoSwitch Settings
z
Ako se zaslon uključi kada je opcija Source AutoSwitch postavljena na On, a prethodni izvor
videosignala nije aktivan, zaslon će automatski pretražiti različite izvore ulaznog videosignala kako bi
pronašao aktivan videosignal.
Konfiguriranje funkcije Source AutoSwitch Settings
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
4
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Input i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Source AutoSwitch Settings i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Source AutoSwitch i zatim pritisnite [
z
].
].
].
Source AutoSwitch
Ako je značajka Source AutoSwitch postavljena na On, izvori videosignala za zaslon automatski
će se pretražiti radi utvrđivanja aktivnog videosignala.
Odabir Primary Source bit će aktiviran ako trenutni izvor videosignala nije prepoznat.
Odabir Secondary source postat će aktivan ako nije dostupan primarni izvor videosignala.
Ako nisu prepoznati ni primarni niti sekundarni izvor ulaznog signala, zaslon će izvršiti dva
pretraživanja aktivnog izvora, tijekom svakog pretraživanja provjeravajući najprije primarni, a
zatim sekundarni izvor. U slučaju neuspjeha obaju pretraživanja, zaslon će se vratiti na prvi izvor
videosignala i prikazati poruku o nepostojanju signala.
Ako je odabir Primary Source postavljen na All, zaslon će dva puta uzastopno pretražiti sve
izvore ulaznog videosignala tražeći aktivan izvor videosignala, a ako ga ne pronađe, vratit će se
na prvi izvor videosignala u nizu.
S o u r c e A u t o S w i t c h S e t t i n g s
S o u r c e A u t o S w i t c h
:
O f f
P r i m a r y S o u r c e
:
A l l
S e c o n d a r y S o u r c e
:
P C
M o v e
Pritisnite
/
E n t e r
R e t u r n
kako biste odabrali željenu opciju te pritisnite [
].
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
62
2
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor
signala
z
Primary Source
Navedite Primary Source za automatski odabir izvora ulaznog signala.
Pr i m a r y S o u r c e
P C
D V I
A V
C o m p o n e n t
A l l
M o v e
Pritisnite
z
/
E n t e r
R e t u r n
kako biste odabrali željenu opciju te pritisnite [
].
Secondary Source
Navedite Secondary Source za automatski odabir izvora ulaznog signala.
S e c o n d a r y S o u r c e
D V I
A V
C o m p o n e n t
M o v e
Pritisnite
/
E n t e r
R e t u r n
kako biste odabrali željenu opciju te pritisnite [
].
2 Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
63
3
Korištenje aplikacije MDC
MDC (Multiple Display Control) je aplikacija koja omogućava jednostavno i istovremeno
upravljanje većim brojem zaslona pomoću računala.
3.1
Konfiguriranje postavki za opciju Multi Control
Dodijelite zasebni ID proizvodu.
3.1.1 Konfiguriranje postavki za opciju Multi Control
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
z
/
kako biste odabrali opciju Multi Control i zatim pritisnite [
].
ID Setup
Dodijelite ID broj uređaju. (Raspon: 00~99)
Pritisnite
z
ili
kako biste odabrali broj, a zatim pritisnite [
].
ID Input
Kako biste omogućili prijem ulaznog signala unesite ID broj proizvoda povezanog s ulaznim
kabelom.
Unesti željeni broj pomoću gumba s brojevima na daljinskom upravljaču.
3.2
Povezivanje pomoću RS232C kabela
RS232C IN
1
RS232C kabel priključite u priključak [RS232C IN] na proizvodu i u RS232C OUT priključak na
računalu.
3 Korištenje aplikacije MDC
64
3
3.3
Korištenje aplikacije MDC
Instaliranje/deinstaliranje aplikacije MDC
3.3.1 Instaliranje
1
2
Umetnite instalacijski CD u CD-ROM pogon.
Pritisnite program za instalaciju aplikacije MDC System.
Ako se na glavnom zaslonu ne prikaže prozor za instaliranje softvera, instalirajte ga pomoću izvršne
datoteke MDC System koja se nalazi u mapi MDC na CD mediju.
3
4
5
6
Pritisnite "Next" na prikazanom zaslonu čarobnjaka za instalaciju.
Pritisnite "Yes" u prikazanom prozoru "License Agreement".
U prikazanom prozoru "Customer Information" popunite polja za informacije i zatim pritisnite "Next".
U prikazanom prozoru "Choose Destination Location" odaberite put direktorija u koji želite instalirati
program i zatim pritisnite "Next".
Ako put direktorija nije naveden, program će se instalirati na zadanom putu direktorija.
7
U prikazanom prozoru ""Start Copying Files"" provjerite put direktorija za instaliranje programa i
zatim pritisnite "Next".
8
9
Prikazat će se napredak instalacije.
Pritisnite "Finish" u prikazanom prozoru "InstallShield Wizard Complete".
Odaberite "Launch MDC System" i pritisnite "Finish" kako biste odmah pokrenuli program MDC.
10
Nakon instalacije na radnoj površini će se stvoriti ikona prečaca za MDC System.
z
Ikona za pokretanje programa MDC možda se neće prikazati, ovisno o računalnom sustavu ili
specifikacijama proizvoda.
z
Ako se ne pojavi ikona za pokretanje programa, pritisnite F5.
z
Ovaj proizvod ne podržava Ethernet MDC.
3 Korištenje aplikacije MDC
65
3
Korištenje aplikacije MDC
3.3.2 Deinstaliranje
1
Odaberite Postavke > Upravljačka ploča u izborniku Start, a zatim dvaput pritisnite Dodavanje/
Brisanje programa.
2
Odaberite MDC System na popisu i pritisnite Promijeni/ukloni.
Na instalaciju programa MDC može utjecati grafička kartica, matična ploča i stanje mreže.
3 Korištenje aplikacije MDC
66
3
3.4
Korištenje aplikacije MDC
Korištenje programa MDC (Serial MDC)
Standard za serijski prijenos podataka RS-232C koristi se za komunikaciju između računala i uređaja za
prikaz. Serijski kabel RS-232C priključite u serijske priključke na računalu i zaslonu.
3.4.1 Pokretanje programa MDC
Kako biste pokrenuli program MDC, pritisnite Start>Programi>Samsung>MDC System>MDC System.
Traka izbornika
1
1
2
2
3
5
4
Remote Control
z
Omogućavanje funkcije prijema signala s daljinskog upravljača.
z
Enable-Disable
Safety Lock
z
Zaključavanje izbornika na zaslonu.
z
Off-On
Za otključavanje opciju Safety Lock postavite na Off.
3 Korištenje aplikacije MDC
67
3
Korištenje aplikacije MDC
3
Port Selection
z
Promjena priključka.
z
COM1 - COM2 - COM3 - COM4
Zadani priključak je COM1.
4
5
Lamp Control
z
Promjena načina upravljanja lampom.
z
User Control Mode - Ambient Brightness Mode
Options…
z
Promjena broja ID oznaka i učestalost ponavljanja za povezane zaslone.
z
Command
Odabir povezanog zaslona
1
1
2
3
2
4
3
Okvir za odabir: Odabir brojeva radi postavljanja raspona.
All: Odabir svih povezanih zaslona ili poništavanje njihovog odabira.
Select, Clear: Odabir ili poništavanje zaslona koje ste pretraživali pomoću okvira za odabir u koraku
1.
4
Refresh: Pretraživanje pomoću broja ID oznaka povezanog zaslona.
z
Ako su sve glavne funkcije postavljene, primjenjuju se sve gore navedene funkcije.
z
Upoznajte se s iznad navedenim uputama kako biste mogli učinkovito koristiti proizvod.
3 Korištenje aplikacije MDC
68
3
Korištenje aplikacije MDC
3.4.2 Konfiguriranje postavki za glavne funkcije
System
Pritisnite "System" kako biste konfigurirali preference.
- Zaslon System jednak je glavnom zaslonu.
Prikaz informacija o povezanim zaslonima
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
: Označite potvrdni okvir kako biste odabrali zaslon.
ID: Prikaz ID oznake dodijeljene povezanom zaslonu.
: Prikaz statusa napajanja (Uključeno (
)/Isključeno (
)) povezanog zaslona.
Input: Prikaz izvora ulaznog signala povezanog zaslona.
Image Size: Prikaz veličine slike koja je postavljena za prikaz.
On Time: Prikaz je li omogućena funkcija za vrijeme uključivanja zaslon.
Off Time: Prikaz je li onemogućena funkcija za vrijeme isključivanja zaslona.
Pojedinosti zaslona: Prikaz detaljnih informacija o zaslonu odabranom u koraku 1.
3 Korištenje aplikacije MDC
69
3
Korištenje aplikacije MDC
Konfiguriranje preferenci za povezani uređaj za prikaz
1
2
3
4
1
2
3
4
Power On, Power Off: Uključivanje i isključivanje zaslona.
Volume: Upravljanje jačinom zvuka pomoću trake jačine zvuka.
: Isključivanje i ponovno uključivanje zvuka.
OSD Display
z
Source OSD: Odabir hoće li se prikazivati prozor s indikatorom prozor kada se promijeni izvor
ulaznog signala.
z
Not Optimum Mode OSD: Odabir hoće li se prikazivati prozor s indikatorom prozor kada se
koristi način rada koji nije podržan.
z
No Signal OSD: Odabir hoće li se prikazivati prozor s indikatorom kada nema prijema signala.
z
MDC OSD: Odabir hoće li se prikazivati prozor s indikatorom kada se mijenjaju postavke putem
programa MDC.
3 Korištenje aplikacije MDC
70
3
Korištenje aplikacije MDC
Input Source
Pritisnite "Input Source" kako biste konfigurirali preference.
Konfiguriranje izvora ulaznog signala za povezani zaslon
Opcije koje su prikazane razlikuju se u načina rada računala i u načina rada televizora.
Način rada računala
Način rada televizora
Odaberite željeni izvor ulaznog signala za odabrani zaslon.
Način rada računala
Način rada televizora
PC
O
O
BNC
O
O
DVI
O
O
TV
O
O
DTV
O
O
AV
O
O
S-Video
O
O
Component
O
O
MagicInfo
@
@
HDMI1/HDMI2
O
O
DP
O
O
Channel
X
O@
O: Promjenjivo
X: Nepromjenjivo
@ : Dostupni izvori ulaznog signala razlikuju se ovisno o modelu povezanog uređaja. Provjerite podržavaju
li zasloni izvore ulaznog signala.
3 Korištenje aplikacije MDC
71
3
Korištenje aplikacije MDC
z
Promjene će se primijeniti samo na zaslone koji su uključeni.
z
Načini rada HDMI1, HDMI2, DP, BNC i S-Video možda nisu dostupni, ovisno o proizvodu.
z
Značajka Magicinfo funkcionira samo na proizvodima koji imaju funkciju MagicInfo.
z
Opcija TV omogućena je samo na proizvodima koji imaju televizijsku funkciju.
Podešavanje funkcije Channel dostupno je samo u načinu rada televizora.
Image Size
Pritisnite "Image Size" kako biste konfigurirali preference.
Ako je veza uspostavljena u načinu rada PC, DVI:
Pritisnite PC Source i promijenite omjer veličina slike.
Veličina slike može se promijeniti u 16 : 9 ili 4 : 3.
z
Promjene će se primijeniti samo na zaslone koji su uključeni.
z
Pomoću prozora za odabir iznad odaberite zaslone na koje želite primijeniti promjene.
z
Na lijevoj strani će se prikazivati samo zasloni priključeni u načinu rada PC, DVI.
z
Neki proizvodi možda ne podržavaju način rada DP.
z
Značajka Magicinfo funkcionira samo na proizvodima koji imaju funkciju MagicInfo.
z
Opcija TV omogućena je samo na proizvodima koji imaju televizijsku funkciju.
3 Korištenje aplikacije MDC
72
3
Korištenje aplikacije MDC
Ako je veza uspostavljena u načinu rada TV, AV, Component, DVI(HDCP) ili DTV:
Pritisnite Video Source i promijenite omjer veličina slike.
Možete odrediti opcije Image Size i Screen Mode.
Image Size
z
Auto Wide - 16 : 9 - Wide Zoom - Zoom - Zoom 1 - Zoom 2 - 4 : 3 - Screen Fit - Wide Fit - Custom
Screen Mode
z
16 : 9 - Wide Zoom - Zoom - 4 : 3
Opcija Screen Mode može se podesiti samo ako je opcija Image Size postavljena na Auto Wide u načinu
rada televizora.
z
Promjene će se primijeniti samo na zaslone koji su uključeni.
z
Pomoću prozora za odabir iznad odaberite zaslone na koje želite primijeniti promjene.
z
Na lijevoj strani će se prikazivati samo zasloni priključeni u načinu rada TV, AV, Component,
DVI(HDCP) ili DTV.
z
Opcije Auto Wide, Zoom1 i Zoom2 nisu omogućene ako je ulazni signal 720p ili 1080i u načinu
rada Component.
z
Značajka Magicinfo funkcionira samo na proizvodima koji imaju funkciju MagicInfo.
z
Način rada TV dostupan je samo na proizvodima koji imaju televizijsku funkciju.
3 Korištenje aplikacije MDC
73
3
Korištenje aplikacije MDC
Time
Pritisnite "Time" kako biste konfigurirali preference.
Clock Set
z
Odaberite zaslon i promijenite vrijeme.
z
Vrijeme se prema zadanim postavkama automatski postavlja na vrijeme postavljeno na računalu.
z
Kako biste promijenili vrijeme na zaslonima, najprije promijenite vrijeme postavljeno na računalu.
Timer
Postavite opcije Timer1, Timer2, Timer3 i Holiday Management.
z
Promjene će se primijeniti samo na zaslone koji su uključeni.
z
Značajka Magicinfo funkcionira samo na proizvodima koji imaju funkciju MagicInfo.
z
Način rada TV dostupan je samo na proizvodima koji imaju televizijsku funkciju.
3 Korištenje aplikacije MDC
74
3
Korištenje aplikacije MDC
z
Postavljanje opcija Timer1, Timer2 i Timer3
1
2
3
4
5
6
1
On Time
Automatsko uključivanje odabranog zaslona u određeno vrijeme.
2
Off Time
Automatsko isključivanje odabranog zaslona u određeno vrijeme.
3
Volume
Određivanje jačine zvuka za zaslon koji će se uključiti pomoću opcije On Time.
4
Source
Određivanje izvora ulaznog signala za zaslon koji će se uključiti pomoću opcije On Time.
5
Holiday
Odabir hoće li se primijeniti postavke Holiday Management u opciji Timer.
6
Repeat
Određivanje vremenskog razmaka nakon kojeg će se aktivirati opcija Timer.
†
Once: Mjerač vremena se aktivira samo jednom.
†
EveryDay: Mjerač vremena se aktivira svaki dan.
†
Mon~Fri: Mjerač vremena se aktivira od ponedjeljka do petka.
†
Mon~Sat: Mjerač vremena se aktivira od ponedjeljka do subote.
†
Sat~Sun: Mjerač vremena se aktivira subotom i nedjeljom.
†
Manual: Prilagodba dana u tjednu.
3 Korištenje aplikacije MDC
75
3
Korištenje aplikacije MDC
z
Konfiguriranje referenci za opciju Holiday Management
Opcija Holiday Management može se koristiti za postavljanje zaslona tako da se na određene
datume ne uključi pomoću opcije Timer.
1
2
Odredite datume.
Delete All
Brisanje svih rasporeda za praznike.
3
Add
Dodavanje rasporeda za praznike (datumi).
4
Brisanje rasporeda za praznike.
z
Promjene će se primijeniti samo na zaslone koji su uključeni.
z
Opcija Holiday Management može se omogućiti ili onemogućiti u postavkama opcije Timer.
z
Ako je opcija Source postavljena na TV u postavkama opcije On Time, uključit će se samo zasloni
koji imaju televizijsku funkciju.
z
Ako je opcija Source postavljena na MagicInfo u postavkama opcije On Time, uključit će se samo
zasloni koji imaju značajku MagicInfo.
z
Značajka Magicinfo funkcionira samo na proizvodima koji imaju funkciju MagicInfo.
z
Način rada TV dostupan je samo na proizvodima koji imaju televizijsku funkciju.
3 Korištenje aplikacije MDC
76
3
Korištenje aplikacije MDC
PIP
Pritisnite "PIP" kako biste konfigurirali preference.
Nije dostupno na ovom proizvodu.
PIP Size
OFF - Large - Small - Double 1 - Double 2 - Double 3
z
Promjene veličine slike u slici primijenit će se samo na zaslone koji su uključeni.
z
Značajka Magicinfo funkcionira samo na proizvodima koji imaju funkciju MagicInfo.
z
Način rada TV dostupan je samo na proizvodima koji imaju televizijsku funkciju.
3 Korištenje aplikacije MDC
77
3
Korištenje aplikacije MDC
PIP Source
PC - BNC - DVI - TV - DTV - AV - S-Video - Component - HDMI1 - HDMI2 - DP
z
Promjene će se primijeniti samo na zaslonima koji su uključeni i na kojima je omogućen način rada
slike u slici.
z
Neki proizvodi možda ne podržavaju način rada HDMI2.
z
Neki proizvodi možda ne podržavaju način rada DP.
z
Dostupne opcije za PIP Source razlikuju se ovisno o vrsti opcije Input Source.
z
Značajka Magicinfo funkcionira samo na proizvodima koji imaju funkciju MagicInfo.
3 Korištenje aplikacije MDC
78
3
Korištenje aplikacije MDC
Settings
Pritisnite "Settings" kako biste konfigurirali preference.
Picture
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kako biste pregledali postavke za svaki povezani zaslon, odabirite jedan po jedan zaslon. Ako odaberete
sve zaslone pritiskom na All+Select, prikazat će se zadane vrijednosti.
Promjenom bilo koje postavke u ovom izborniku način rada se automatski mijenja u Custom.
1
Picture
Promijenite postavke samo za izvore ulaznog signala TV, AV, Component i DTV.
2
Contrast
Promijenite razinu kontrasta na odabranom zaslonu.
3
Brightness
Promijenite razinu svjetline na odabranom zaslonu.
4
Sharpness
Promijenite razinu oštrine na odabranom zaslonu.
5
Color
Promijenite boju na odabranom zaslonu.
6
Tint
Promijenite nijansu na odabranom zaslonu.
3 Korištenje aplikacije MDC
79
3
Korištenje aplikacije MDC
7
Color Tone
Promijenite ton boje na odabranom zaslonu.
8
Color Temp
Promijenite toplinu boje na odabranom zaslonu.
9
Brightness Sensor
Nije dostupno na ovom proizvodu.
Omogućite ili onemogućite opciju Brightness Sensor za odabrani zaslon.
Opcija Brightness Sensor utvrđuje intenzitet svjetla u okolini i automatski podešava svjetlinu zaslona.
10
Dynamic Contrast
Promijenite opciju Dynamic Contrast za odabrani zaslon.
z
Promjene će se primijeniti samo na zaslone koji su uključeni. Ako nije odabran nijedan zaslon,
prikazat će se zadane tvorničke vrijednosti.
z
Neki proizvodi možda ne podržavaju način rada HDMI2.
z
Neki proizvodi možda ne podržavaju način rada Brightness Sensor.
z
Opcija Color Temp omogućena je ako je opcija Color Tone postavljena na Off.
z
Značajka Magicinfo funkcionira samo na proizvodima koji imaju funkciju MagicInfo.
z
Način rada TV dostupan je samo na proizvodima koji imaju televizijsku funkciju.
3 Korištenje aplikacije MDC
80
3
Korištenje aplikacije MDC
Picture PC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kako biste pregledali postavke za svaki povezani zaslon, odabirite jedan po jedan zaslon. Ako odaberete
sve zaslone pritiskom na All+Select, prikazat će se zadane vrijednosti.
Promjenom bilo koje postavke u ovom izborniku način rada se automatski mijenja u Custom.
1
Picture PC
Omogućeno samo za izvore ulaznog signala PC, DVI.
2
Contrast
Promijenite razinu kontrasta na odabranom zaslonu.
3
Brightness
Promijenite razinu svjetline na odabranom zaslonu.
4
Red
Prilagodite razinu crvene boje na odabranom zaslonu.
5
Green
Prilagodite razinu zelene boje na odabranom zaslonu.
6
Blue
Prilagodite razinu plave boje na odabranom zaslonu.
7
Color Tone
Promijenite ton boje na odabranom zaslonu.
3 Korištenje aplikacije MDC
81
3
Korištenje aplikacije MDC
8
Color Temp
Promijenite toplinu boje na odabranom zaslonu.
9
Brightness Sensor
Nije dostupno na ovom proizvodu.
Omogućite ili onemogućite opciju Brightness Sensor za odabrani zaslon.
Opcija Brightness Sensor utvrđuje intenzitet svjetla u okolini i automatski podešava svjetlinu zaslona.
10
Dynamic Contrast
Promijenite opciju Dynamic Contrast za odabrani zaslon.
z
Promjene će se primijeniti samo na zaslone koji su uključeni. Ako nije odabran nijedan zaslon,
prikazat će se zadane tvorničke vrijednosti.
z
Neki proizvodi možda ne podržavaju način rada DP.
z
Neki proizvodi možda ne podržavaju način rada Brightness Sensor.
z
Opcija Color Temp omogućena je ako je opcija Color Tone postavljena na Off.
z
Značajka Magicinfo funkcionira samo na proizvodima koji imaju funkciju MagicInfo.
z
Način rada TV dostupan je samo na proizvodima koji imaju televizijsku funkciju.
3 Korištenje aplikacije MDC
82
3
Korištenje aplikacije MDC
Audio
1
2
3
4
5
6
Kako biste pregledali postavke za svaki povezani zaslon, odabirite jedan po jedan zaslon. Ako odaberete
sve zaslone pritiskom na All+Select, prikazat će se zadane vrijednosti.
Promjenom bilo koje postavke u ovom izborniku način rada se automatski mijenja u Custom.
1
Audio
Promijenite preference zvuka.
2
Bass
Podesite razinu basa na odabranom zaslonu.
3
Treble
Podesite razinu visokih tonova na odabranom zaslonu.
4
Balance
Podesite jačinu zvuka lijevog i desnog zvučnika na odabranom zaslonu.
5
SRS TS XT
Omogućite ili onemogućite funkciju SRS TS XT na odabranom zaslonu.
Funkcija SRS TS XT omogućava uživanje u veličanstvenoj i živopisnoj kvaliteti zvuka iz 5.1-kanalnih
zvučnika uz korištenje dvaju zvučnika.
6
Sound Select
Nije dostupno na ovom proizvodu.
Odaberite zvuk za glavni zaslon ili podzaslon u načinu rada slike u slici.
3 Korištenje aplikacije MDC
83
3
Korištenje aplikacije MDC
z
Promjene će se primijeniti samo na zaslone koji su uključeni. Ako nije odabran nijedan zaslon,
prikazat će se zadane tvorničke vrijednosti.
z
Značajka Magicinfo funkcionira samo na proizvodima koji imaju funkciju MagicInfo.
z
Način rada TV dostupan je samo na proizvodima koji imaju televizijsku funkciju.
Image Lock
1
2
3
4
5
1
Image Lock
Omogućeno samo za izvor ulaznog signala PC.
2
Coarse
Uklonit će se okomiti šum (linije) na zaslonu.
Zaslon će se možda pomaknuti nakon mijenjanja frekvencije (Grubo). Ako se to dogodi, pomaknite
zaslon u sredinu pomoću izbornika za podešavanje vodoravnog položaja.
3
Fine
Uklonit će se vodoravni šum (linije) na zaslonu.
Ako šum nije u potpunosti uklonjen nakon podešavanja opcije Fino, podesite opciju Grubo i
pokušajte ponovo podesiti funkciju Fino.
4
Position
Vodoravno ili okomito pomicanje prikaza na odabranom zaslonu.
5
Auto Adjustment
Automatsko konfiguriranje postavki Coarse, Fine i Position za proizvod.
3 Korištenje aplikacije MDC
84
3
Korištenje aplikacije MDC
z
Promjene će se primijeniti samo na zaslone koji su uključeni.
z
Ako se promijeni rezolucija, automatski će se pokrenuti automatsko podešavanje.
z
Značajka Magicinfo funkcionira samo na proizvodima koji imaju funkciju MagicInfo.
z
Način rada TV dostupan je samo na proizvodima koji imaju televizijsku funkciju.
Maintenance
Pritisnite "Maintenance" kako biste konfigurirali preference.
Postavke opcije Maintenance mogu se konfigurirati za sve povezane izvore ulaznog signala.
Lamp Control
1
2
1
Lamp Control
Upravljanje lampom koristi se za podešavanje pozadinskog osvjetljenja kako bi se smanjila potrošnja
energije.
z
Auto Lamp Control
Podesite pozadinsko osvjetljenje za odabrani zaslon u određeno vrijeme.
Konfiguriranje postavki za opciju Auto Lamp Control automatski će onemogućiti opciju Manual
Lamp Control.
z
Manual Lamp Control
Ručno podesite pozadinsko osvjetljenje na odabranom zaslonu.
Konfiguriranje postavki za opciju Manual Lamp Control automatski će onemogućiti opciju Auto
Lamp Control.
3 Korištenje aplikacije MDC
85
3
Korištenje aplikacije MDC
Opcije Auto Lamp Control i Manual Lamp Control bit će omogućene tek kad se odabere opcija
User Control Mode u izborniku Lamp Control.
2
Ambient Light
Nije dostupno na ovom proizvodu.
Ambient Light utvrđuje intenzitet svjetla u okolini i automatski podešava svjetlinu zaslona.
Opcija Ambient Brightness Mode trebala bi biti odabrana unutar izbornika Lamp Control kako bi se
mogla koristiti opcija Ambient Light.
Omogućite ili onemogućite opciju Ambient Light za odabrani zaslon.
z
Promjene će se primijeniti samo na zaslone koji su uključeni.
z
Funkcija Ambient Light kompatibilna je samo s modelima koji imaju automatski senzor za svjetlinu.
z
Značajka Magicinfo funkcionira samo na proizvodima koji imaju funkciju MagicInfo.
z
Način rada TV dostupan je samo na proizvodima koji imaju televizijsku funkciju.
3 Korištenje aplikacije MDC
86
3
Korištenje aplikacije MDC
Scroll
1
2
3
1
Pixel Shift
Postavljanje opcija Time, Horizontal Dot i Vertical Line spriječit će stvaranje zaostalih slika blagim
pomicanjem zaslona u određenim vremenskim razmacima.
2
Safety Screen
Sigurnosni zaslon sprečava stvaranje zaostalih slika ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje
nepomična slika.
3
a.
Interval: Odredite vremenski razmak nakon kojeg će se aktivirati opcija Safety Screen.
b.
Postavljanje opcije Time prema odrednici Type
z
Bar : 10, 20, 30, 40, 50
z
Eraser : 10, 20, 30, 40, 50
Safety Screen2
Odaberite vrstu sigurnosnog zaslona koji želite na odabranom zaslonu u opciji Type. Odabrana vrsta
sigurnosnog zaslona automatski će se prikazati bez obzira na postavljene vremenske razmake ili
vrijeme aktiviranja.
Signal Pattern, All White, Scroll, Bar, Eraser, Pixel
z
Promjene će se primijeniti samo na zaslone koji su uključeni.
z
Značajka Magicinfo funkcionira samo na proizvodima koji imaju funkciju MagicInfo.
z
Način rada TV dostupan je samo na proizvodima koji imaju televizijsku funkciju.
3 Korištenje aplikacije MDC
87
3
Korištenje aplikacije MDC
Video Wall
z
Funkcija Video Wall može se koristiti za prikaz dijela cijele slike ili ponavljanje iste slike na svakom od
više povezanih zaslona.
z
Kako biste pokrenuli videozid pritisnite "Video Wall Control".
3 Korištenje aplikacije MDC
88
3
Korištenje aplikacije MDC
MDC Video Wall
1
3
2
4
1
On / Off
Omogućite ili onemogućite opciju Video Wall.
2
Format
Odaberite format prikaza podijeljenog zaslona.
Full
3
Natural
Dijeljenje zaslona
z
Zaslon se može podijeliti u najviše 100 dijelova (pomnoženi ekrani Horizontal i Vertical).
3 Korištenje aplikacije MDC
89
3
Korištenje aplikacije MDC
z
Najviše 15 prikaza može se poredati u jednom redu.
z
Ako je Vertical poredak postavljen na 15, najviše 6 prikaza može se dodijeliti u Horizontal
poredak.
Ako je Horizontal poredak postavljen na 15, najviše 6 prikaza može se dodijeliti u Vertical
z
poredak.
4
Pregled poretka zaslona
Pregledajte raspored zaslona (konfiguriran putem dijeljenja zaslona) ili promijenite raspored prema
potrebi.
z
Promjene će se primijeniti samo na zaslone koji su uključeni.
z
Raspon postavki za dijeljenje zaslona može se razlikovati ovisno o modelu.
z
Značajka Magicinfo funkcionira samo na proizvodima koji imaju funkciju MagicInfo.
z
Način rada TV dostupan je samo na proizvodima koji imaju televizijsku funkciju.
3 Korištenje aplikacije MDC
90
3
Korištenje aplikacije MDC
3.4.3 Vodič za rješavanje problema
Problem
Zaslon kojim želite upravljati ne prikazuje se u
tablici informacija o sustavu.
Rješenje
1.
Provjerite vezu putem RS232C kabela (provjerite
je li kabel ispravno priključen u priključak Com1).
2.
Provjerite je li povezan drugi zaslon s
dupliciranom ID oznakom. Povezivanje zaslona
s dupliciranom ID oznakom može uzrokovati
neprikazivanje zaslona zbog kolizije podataka.
3.
Provjerite je li ID oznaka zaslona unutar raspona
od 0 do 99 (promijenite ID pomoću izbornika
zaslona).
Na zaslonu koji podržava ID u rasponu od 0
do 99 ID oznaka trebala bi biti postavljena
između 0 i 99.
Zaslon kojim želite upravljati ne prikazuje se u
drugim tablicama s informacijama o
upravljanju.
Provjerite je li zaslon uključen. (Pogledajte status
napajanja u tablici informacija o sustavu.)
Sljedeća poruka pojavljuje se više puta.
Provjerite je li odabran zaslon kojim želite upravljati.
Zasloni se uključuju i isključuju u različito
vrijeme iako je postavljena opcija On Time ili Off
Time.
Podesite vrijeme na računalu kako biste sinkronizirali
vrijeme među povezanim zaslonima.
Daljinski upravljač ne radi.
Daljinski upravljač možda neće raditi ako je RS-232C
kabel uklonjen ili ako je program nepravilno zatvoren
dok je funkcija Remote Control postavljena na
Disable. Kako biste riješili ovaj problem, ponovo
pokrenite program i postavite Remote Control na
Enable.
Svakako odaberite izvor ulaznog signala s kojim je
zaslon povezan.
Ovaj program ponekad može imati problema u radu zbog komunikacijskog problema između računala i
zaslona ili elektromagnetskih valova koji se emitiraju iz obližnjih elektroničkih uređaja.
3 Korištenje aplikacije MDC
91
3
Korištenje aplikacije MDC
3.4.4 Način prikaza svojstava zaslona ako se koristi veći broj zaslona
1
2
3
Ako nije odabran nijedan zaslon: Prikazuje se zadana vrijednost.
Ako je odabran jedan zaslon: Prikazuju se postavke za odabrani zaslon.
Ako su odabrana dva zaslona (npr. u slijedu ID oznaka 1 i 3): Postavke za ID oznaku 1 prikazuju se
prije postavki za ID oznaku 3.
4
Ako je označen potvrdni okvir All+Select, a odabrani su svi zasloni: Prikazuju se zadane postavke.
3 Korištenje aplikacije MDC
92
4
4.1
Prilagodba zaslona
Konfigurirajte postavke opcije Picture (Brightness, Color Tone itd.).
z
Izgled izbornika mogućnosti za opciju Picture može se razlikovati ovisno o proizvodu.
z
Dostupne mogućnosti u izborniku Picture ovise o odabranom izvoru ulaznog signala i postavkama
u opciji Edit Name. (Na stranica 60 potražite pojedinosti o opciji Edit Name.)
Mode
Odaberite način rada slike (Mode) koji odgovara okolini u kojoj će se proizvod koristiti.
Opcija je dostupna ako je opcija Dynamic Contrast postavljena na Off.
(Na stranica 111 potražite pojedinosti o opciji Dynamic Contrast)
4.1.1 Promjena Mode slike
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Picture i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Mode i zatim pritisnite [
].
].
Prikazuju se različite mogućnosti za Mode, ovisno o trenutnom izvoru ulaznog signala:
Ako je izvor ulaznog signala PC ili DVI:
M o d e
I n f o r m a t i o n
A d v e r t i s e m e n t
C u s t o m
M o v e
E n t e r
R e t u r n
z
Information: Ovaj način rada smanjuje zamor očiju i prikladan je za prikazivanje informacija publici.
z
Advertisement: Ovaj način rada prikladan je za prikazivanje videosadržaja i reklamnih oglasa u
zatvorenom ili otvorenom prostoru.
z
Custom: Prilagodite opcije Contrast i Brightness prema potrebi.
1
Pritisnite
/
kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
4 Prilagodba zaslona
93
4
Prilagodba zaslona
Ako je izvor ulaznog signala AV, Component:
M o d e
D y n a m i c
S t a n d a r d
M o v i e
C u s t o m
M o v e
E n t e r
R e t u r n
z
Dynamic: Ovaj način rada prikladan je za situacije kada je okolina jako osvijetljena.
z
Standard: Ovaj način rada uglavnom je prikladan za svaku okolinu.
z
Movie: Ovaj način rada smanjuje zamor očiju.
z
Custom: Prilagodite opcije Contrast i Brightness prema potrebi.
1
Pritisnite
/
kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
4 Prilagodba zaslona
94
4
4.2
Prilagodba zaslona
Custom
Prilagodite Tint pod Picture.
z
Promjena bilo koje postavke u opciji Custom promijenit će Mode u Custom.
z
Ova je funkcija dostupna kada je Dynamic Contrast postavljen na Off, pod uvjetom da Mode nije
postavljen na Advertisement.
(stranica 111 i stranica 93 sadrže pojedinosti o opcijama Dynamic Contrast i Mode)
4.2.1 Konfiguriranje postavki Custom
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Picture i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Custom i zatim pritisnite [
].
].
Prikazuju se različite mogućnosti za opciju Custom, ovisno o trenutnom izvoru ulaznog signala:
Ako je izvor ulaznog signala PC ili DVI:
C u s t o m
C o n t r a s t
100
B r i g h t n e s s
100
S h a r p n e s s
50
G a m m a
M o v e
z
:
E n t e r
N a t u r a l
R e t u r n
Contrast
Podesite kontrast između predmeta i pozadine. (Raspon: 0~100)
Viša vrijednost povećat će kontrast kako bi predmeti bili jasnije prikazani.
z
Brightness
Prilagođavanje općenite svjetline na slici. (Raspon: 0~100)
Odabirom viših vrijednosti slika će izgledati svjetlije.
z
Sharpness
Izmijenite konture predmeta tako da budu jasnije ili mutnije. (Raspon: 0~100)
Odabirom viših vrijednosti konture predmeta izgledat će svjetlije.
4 Prilagodba zaslona
95
4
Prilagodba zaslona
z
Gamma(Natural/Mode1/Mode2/Mode3)
Podesite svjetlinu srednjeg raspona (gama) za sliku.
Opcija Natural prikazuje izvornu sliku. Način rada Mode1 prikazuje sliku koja je svjetlija od one u
načinu rada Natural. Način rada Mode2 prikazuje zaslon koji je tamniji od onog u načinu rada
Mode1. Način rada Mode3 prikazuje tamne dijelove tamnijima, a svijetle dijelove svjetlijima.
1
Pritisnite
/
kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
]. Pojavit će se prozor u kojem
možete podesiti vrijednost odabrane opcije.
100
C o n t r a s t
M o v e
2
Pritisnite
/
A d j u s t
R e t u r n
kako biste podesili vrijednost i zatim pritisnite [
]. Promjena će se primijeniti.
4 Prilagodba zaslona
96
4
Prilagodba zaslona
Ako je izvor ulaznog signala AV, Component:
C u s t o m
C o n t r a s t
100
B r i g h t n e s s
45
S h a r p n e s s
50
C o l o r
50
T i n t
M o v e
z
G r e e n 50 R e d 50
R e t u r n
E n t e r
Contrast
Podesite kontrast između predmeta i pozadine. (Raspon: 0~100)
Viša vrijednost povećat će kontrast kako bi predmeti bili jasnije prikazani.
z
Brightness
Prilagođavanje općenite svjetline na slici. (Raspon: 0~100)
Odabirom viših vrijednosti slika će izgledati svjetlije.
z
Sharpness
Izmijenite konture predmeta tako da budu jasnije ili mutnije. (Raspon: 0~100)
Odabirom viših vrijednosti konture predmeta izgledat će svjetlije.
z
Color
Povećajte ili smanjite intenzitet boje. (Raspon: 0~100)
Viša vrijednost povećat će intenzitet boje.
z
Tint
Podesite intenzitet crvene i zelene boje. (Raspon: 0~100)
Povećanjem njene razine, crvena boja na slici postat će uočljivija. Povećanjem njene razine, zelena
boja na slici postat će uočljivija.
1
Pritisnite
/
kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
]. Pojavit će se prozor u kojem
možete podesiti vrijednost odabrane opcije.
100
C o n t r a s t
M o v e
2
Pritisnite
/
A d j u s t
R e t u r n
kako biste podesili vrijednost i zatim pritisnite [
]. Promjena će se primijeniti.
4 Prilagodba zaslona
97
4
4.3
Prilagodba zaslona
Color Tone
Prilagođavanje općenitog tona boje na slici.
z
Ova je funkcija dostupna kada je Dynamic Contrast postavljen na Off, pod uvjetom da Mode nije
postavljen na Advertisement.
(stranica 111 i stranica 93 sadrže pojedinosti o opcijama Dynamic Contrast i Mode)
z
Promjena bilo koje postavke u opciji Color Tone promijenit će Mode u Custom.
4.3.1 Konfiguriranje postavki opcije Color Tone
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Picture i zatim pritisnite [
].
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Color Tone i zatim pritisnite [
].
Prikazuju se različite mogućnosti za opciju Color Tone, ovisno o trenutnom izvoru ulaznog signala:
Ako je izvor ulaznog signala PC ili DVI:
C o l o r T o n e
O f f
C o o l
N o r m a l
W a r m
C u s t o m
M o v e
1
Pritisnite
/
E n t e r
R e t u r n
kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
Ako je izvor ulaznog signala AV, Component:
C o l o r T o n e
O f f
C o o l 2
C o o l 1
N o r m a l
W a r m 1
W a r m 2
M o v e
E n t e r
R e t u r n
4 Prilagodba zaslona
98
4
Prilagodba zaslona
1
Pritisnite
/
kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
4 Prilagodba zaslona
99
4
4.4
Prilagodba zaslona
Color Control
Promijenite postavke boje za sliku podešavanjem vrijednosti Red, Green i Blue. (Raspon: 0~100)
Viša vrijednost povećat će intenzitet odabrane boje.
z
Ova opcija dostupna je kad je izvor ulaznog signala PC ili DVI.
z
Ova funkcija nije dostupna kada je Color Tone postavljen na Off. Kako biste omogućili ovu funkciju,
Dynamic Contrast morate postaviti na Off, a Mode ne smije biti postavljen na Advertisement.
(stranica 93, stranica 98 i stranica 111 sadrže pojedinosti o opcijama Mode, Color Tone i Dynamic
Contrast.)
4.4.1 Konfiguriranje postavki opcije Color Control
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Picture i zatim pritisnite [
].
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Color Control i zatim pritisnite [
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
C o l o r C o n t r o l
R e d
50
G r e e n
50
B l u e
50
M o v e
4
Pritisnite
/
E n t e r
R e t u r n
kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
Pojavit će se prozor u kojem možete podesiti vrijednost odabrane opcije.
50
R e d
M o v e
5
Pritisnite
/
A d j u s t
R e t u r n
kako biste podesili vrijednost i zatim pritisnite [
].
Promjena će se primijeniti.
4 Prilagodba zaslona
100
4
4.5
Prilagodba zaslona
Color Temp.
Podesite toplinu boje (Red/Green/Blue). (Raspon: 5.000K–15000 K)
Ova je funkcija dostupna kada su opcije Dynamic Contrast i Color Tone postavljene na Off, pod uvjetom
da Mode nije postavljen na Advertisement.
(stranica 93, stranica 98 i stranica 111 sadrže pojedinosti o opcijama Mode, Color Tone i Dynamic
Contrast.)
4.5.1 Konfiguriranje postavki opcije Color Temp.
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Picture i zatim pritisnite [
].
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Color Temp. i zatim pritisnite [
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
4
Pritisnite
/
kako biste podesili vrijednost i zatim pritisnite [
C o l o r T e m p .
A d j u s t
]. Promjena će se primijeniti.
10000K
R e t u r n
4 Prilagodba zaslona
101
4
4.6
Prilagodba zaslona
Image Lock
Poboljšajte kvalitetu sliku uklanjanjem šumova (smetnji) poput treperenja i podrhtavanja slike.
Ova opcija dostupna je ako je izvor ulaznog signala PC.
4.6.1 Konfiguriranje postavki opcije Image Lock
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Picture i zatim pritisnite [
].
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Image Lock i zatim pritisnite [
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
I m a g e L o c k
C o a r s e
901
F i n e
100
H - P o s i t i o n
51
V - P o s i t i o n
76
M o v e
z
E n t e r
R e t u r n
Coarse
Uklonite okomiti šum (linije) na zaslonu.
Ako se zaslon pomakne na drugi položaj nakon što je frekvencija podešena pomoću opcije
Grubo, pomaknite zaslon u sredinu pomoću izbornika H-Position/V-Position.
z
Fine
Uklonite vodoravni šum (linije) na zaslonu.
Ako šum nije u potpunosti uklonjen nakon podešavanja pomoću opcije Fine, podešavajte
frekvenciju pomoću opcije Grubo sve dok se šum ne smanji, a zatim ponovite podešavanje
pomoću opcije Fine.
z
H-Position
Podesite položaj zaslona. Zaslon se može pomicati lijevo ili desno.
z
V-Position
Podesite položaj zaslona. Zaslon se može pomicati gore ili dolje.
4
5
Pritisnite
/
kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste podesili vrijednost i zatim pritisnite [
].
]. Promjena će se primijeniti.
4 Prilagodba zaslona
102
4
4.7
Prilagodba zaslona
Auto Adjustment
Automatsko podešavanje postavki Coarse, Fine, H-Position i V-Position.
Ova funkcija može se koristiti za automatsko prepoznavanje i uklanjanje šumova na zaslonu te za
ispravljanje položaja zaslona.
Ova će se funkcija automatski pokrenuti ako se promijeni rezolucija zaslona.
Ova opcija dostupna je ako je izvor ulaznog signala PC.
4.7.1 Konfiguriranje postavki za opciju Auto Adjustment
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
4
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Picture i zatim pritisnite [
].
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Auto Adjustment i zatim pritisnite [
].
Postavke zaslona će se automatski podesiti.
4 Prilagodba zaslona
103
4
4.8
Prilagodba zaslona
Signal Balance
Ova funkcija koristi se nadoknađivanje slabog RGB signala koji se prenosi kroz dugački kabel.
Ova je funkcija dostupna kada je izvor ulaznog signala postavljen na PC, a Dynamic Contrast je
postavljen na Off, pod uvjetom da Mode nije postavljen na Advertisement
(stranica 111 i stranica 93 sadrže pojedinosti o opcijama Dynamic Contrast i Mode)
4.8.1 Konfiguriranje postavki za opciju Signal Balance
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Picture i zatim pritisnite [
].
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Signal Balance i zatim odaberite [
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
S i g n a l B a l a n c e
S i g n a l B a l a n c e
:
O f f
S i g n a l C o n t r o l
M o v e
4
Pritisnite
/
E n t e r
R e t u r n
kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
5
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Signal Control i zatim odaberite [
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
S i g n a l C o n t r o l
R-Gain
50
G-Gain
50
B-Gain
50
R-Offset
50
G-Offset
50
B-Offset
50
M o v e
E n t e r
R e t u r n
Opcija Signal Control omogućena je ako je opcija Signal Balance postavljena na On.
4 Prilagodba zaslona
104
4
Prilagodba zaslona
6
Pritisnite
/
kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
50
R - G a i n
M o v e
A d j u s t
R e t u r n
Odredite vrijednosti pojačanja i odstupanja za RGB (crvena/zelena/plava). Opcije R-Gain, G-Gain i BGain služe za podešavanje razine crvene, zelene i plave boje u svjetlijim dijelovima zaslona (raspon:
0–100). Opcije R-Offset, G-Offset i B-Offset služe za podešavanje razine crvene, zelene i plave boje
na tamnijim dijelovima zaslona (raspon: 0–100). Viša vrijednost povećat će razinu odabrane boje.
7
Pritisnite
/
kako biste podesili vrijednost i zatim pritisnite [
]. Promjena će se primijeniti.
4 Prilagodba zaslona
105
4
4.9
Prilagodba zaslona
Size
Promijenite veličinu slike.
4.9.1 Promjena postavke Size za sliku
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Picture i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Size i zatim pritisnite [
].
].
Prikazuju se različite mogućnosti za opciju Size, ovisno o trenutnom izvoru ulaznog signala:
Ako je izvor ulaznog signala PC ili DVI:
S i z e
1 6 : 9
4 : 3
M o v e
z
E n t e r
R e t u r n
16:9: Prikaz slika s omjerom 16:9. Prikladan za gledanje DVD sadržaja ili emisija u širokokutnom
formatu.
z
4:3: Prikaz slika s omjerom 4:3. Prikladan za gledanje videosadržaja ili standardnih programa.
1
Pritisnite
/
kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
4 Prilagodba zaslona
106
4
Prilagodba zaslona
Ako je izvor ulaznog signala AV ili Component:
S i z e
16:9
Z o o m 1
Z o o m 2
4:3
S c r e e n F i t
C u s t o m
M o v e
z
E n t e r
R e t u r n
16:9: Prikaz slika s omjerom 16:9. Prikladan za gledanje DVD sadržaja ili emisija u širokokutnom
formatu.
z
Zoom1: Proširivanje omjera slike 16:9 okomito.
z
Zoom2: Proširivanje zaslona Zoom 1 okomito.
z
4:3: Prikaz slika s omjerom 4:3. Prikladan za gledanje videosadržaja ili standardnih programa.
z
Screen Fit
Prikaz slike u izvornom omjeru. Ova je opcija omogućena ako kao izvor ulaznog signala služi
Component, a format videosignala je 1080i/p.
z
Custom: Prilagodite veličinu slike.
1
Pritisnite
/
kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
z
Ako je odabrana opcija Screen Fit, slika može biti izrezana ili se može nepravilno prikazivati, ovisno
o trenutnom izvoru ulaznog signala.
z
Opcije Zoom1 i Zoom2 nisu omogućene za HD signale (1080i/p, 720p, 768p).
z
Ako je odabrana opcija Zoom1 ili Zoom2, mogu se postaviti postavke H-Position/V-Position za
povećan zaslon. (Vratit će se izvorna veličina.)
4 Prilagodba zaslona
107
4
Prilagodba zaslona
4.10 Digital NR
Poboljšajte kvalitetu slike smanjenjem šumova (smetnji) na zaslonu.
z
Ova opcija dostupna je kad je izvor ulaznog signala AV, Component.
z
Neke rezolucije ne podržavaju opciju Digital NR.
4.10.1 Omogućavanje opcije Digital NR
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Picture i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Digital NR i zatim pritisnite [
].
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
D i g i t a l N R
O f f
O n
M o v e
4
Pritisnite
/
E n t e r
R e t u r n
kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
4 Prilagodba zaslona
108
4
Prilagodba zaslona
4.11 HDMI Black Level
Ako proizvod koristite tako da ga povežete s DVD uređajem ili set-top box uređajem putem DVI kabela,
kontrast i boja mogu se smanjiti, a slika može biti tamnija. U tom slučaju popravite smanjenu kvalitetu
slike pomoću opcije HDMI Black Level. (Normal/Low)
Ova opcija dostupna je ako je povezan uređaj koji je izvor signala i koji ima HDMI priključak, a izvor
ulaznog signala postavljen je na DVI.
4.11.1 Konfiguriranje postavki opcije HDMI Black Level
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Picture i zatim pritisnite [
].
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju HDMI Black Level i zatim pritisnite [
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
H D M I B l a c k L e v e l
N o r m a l
L o w
M o v e
E n t e r
R e t u r n
z
Normal: Postavite svjetlinu (tamnu nijansu) najtamnijih dijelova zaslona na Normal.
z
Low: Postavite svjetlinu (tamu nijansu) najtamnijih dijelova zaslona tako da budu svjetliji od
vrijednosti Normal.
4
Pritisnite
/
kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
4 Prilagodba zaslona
109
4
Prilagodba zaslona
4.12 Film Mode
Poboljšajte kvalitetu slike kako biste poboljšali doživljaj gledanja filmova.
z
Ova opcija dostupna je kad je izvor ulaznog signala AV, Component.
z
Ova opcija dostupna je samo ako je način rada s ispreplitanjem odabran kao način skeniranja u
načinu rada HDMI. Nije dostupna u načinu rada s progresivnim skeniranjem.
z
Ako je ova funkcija aktivirana, titlovi mogu biti iskrivljeni.
4.12.1 Omogućavanje opcije Film Mode
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Picture i zatim pritisnite [
].
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Film Mode i zatim pritisnite [
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
F i l m M o d e
O f f
O n
M o v e
4
Pritisnite
/
E n t e r
R e t u r n
kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
4 Prilagodba zaslona
110
4
Prilagodba zaslona
4.13 Dynamic Contrast
Održavanje optimalnog kontrasta putem automatskog podešavanja kontrasta između predmeta i
pozadine.
Možete omogućiti ili onemogućiti opciju Dynamic Contrast. (Off/On)
4.13.1 Promjena postavke Dynamic Contrast
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Picture i zatim pritisnite [
].
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Dynamic Contrast i zatim odaberite [
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
D y n a m i c C o n t r a s t
O f f
O n
M o v e
4
Pritisnite
/
E n t e r
R e t u r n
kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
4 Prilagodba zaslona
111
4
Prilagodba zaslona
4.14 Lamp Control
Ova funkcija koristi se za podešavanje svjetline pozadinskog osvjetljenja kako bi se smanjila potrošnja
energije. (Raspon: 0~100)
Opcija je dostupna ako je opcija Dynamic Contrast postavljena na Off.
(Na stranica 111 potražite pojedinosti o opciji Dynamic Contrast)
4.14.1 Promjena postavke Lamp Control
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Picture i zatim pritisnite [
].
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Lamp Control i zatim pritisnite [
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
L a m p
A d j u s t
4
Pritisnite
100
C o n t r o l
/
R et u r n
kako biste podesili vrijednost i zatim pritisnite [
]. Promjena će se primijeniti.
4 Prilagodba zaslona
112
4
Prilagodba zaslona
4.15 Picture Reset
Vraćanje zadanih postavki slike.
4.15.1 Aktiviranje opcije Picture Reset
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Picture i zatim pritisnite [
].
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Picture Reset i zatim pritisnite [
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
P i c t u r e
R e s e t
A d j u s t
4
Pritisnite
/
Y e s
N o
R e t u r n
kako biste odabrali Da ili Ne, a zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
4 Prilagodba zaslona
113
5
5.1
Podešavanje zvuka
Konfiguriranje postavki zvuka (Sound) za proizvod.
Mode
Odaberite način rada zvuka (Mode) koji odgovara okolini u kojoj će se proizvod koristiti.
5.1.1 Promjena postavke Mode
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Sound i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Mode i zatim pritisnite [
].
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
M o d e
S t a n d a r d
M u s i c
M o v i e
S p e e c h
C u s t o m
M o v e
4
E n t e r
R e t u r n
z
Standard: Omogućava zvuk koji odgovara svakoj vrsti sadržaja.
z
Music: Omogućava zvuk vrlo sličan izvornom doživljaju.
z
Movie: Omogućava veličanstven doživljaj zvuka.
z
Speech: Za jasnije glasove.
z
Custom: Prilagodite zvuk prema potrebi.
Pritisnite
/
kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
5 Podešavanje zvuka
114
5
5.2
Podešavanje zvuka
Custom
Možete prilagoditi postavke zvuka.
5.2.1 Konfiguriranje postavki Custom
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Sound i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Custom i zatim pritisnite [
].
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
C u s t o m
B a s s
9
T r e b l e
40
B a l a n c e
M o v e
L 50
R 50
R e t u r n
E n t e r
z
Bass: Podesite razinu basa. (Raspon: 0~100)
z
Treble: Podesite razinu visokih tonova. (Raspon: 0~100)
z
Balance: Uspostavite ujednačenu reprodukciju zvuka podešavanjem jačine zvuka u lijevom i
desnom zvučniku.
4
Pritisnite
/
kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
Pojavit će se prozor u kojem možete podesiti vrijednost odabrane opcije.
9
B a s s
M o v e
5
Pritisnite
/
A d j u s t
R e t u r n
kako biste podesili vrijednost i zatim pritisnite [
]. Promjena će se primijeniti.
z
Kod nekih proizvoda zvuk se može čuti čak i kad je glasnoća postavljena na 0.
z
Promjena bilo koje postavke u opciji Custom promijenit će postavke opcije Mode na Custom.
5 Podešavanje zvuka
115
5
5.3
Podešavanje zvuka
Auto Volume
Ova se funkcija može koristiti za postavljanje jačine zvuka na odgovarajuću razinu ako je jačina zvuka
izrazito veća ili manja od uobičajene.
5.3.1 Promjena postavke Auto Volume
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Sound i zatim pritisnite [
].
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Auto Volume i zatim pritisnite [
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
A u t o V o l u m e
O f f
O n
M o v e
4
Pritisnite
/
E n t e r
R e t u r n
kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
5 Podešavanje zvuka
116
5
5.4
Podešavanje zvuka
SRS TS XT
Uživajte u veličanstvenoj i živopisnoj kvaliteti zvuka iz 5.1-kanalnih zvučnika uz korištenje dvaju zvučnika.
TruSurround (TS) XT donosi realističan surround zvuk putem bilo koje vrste 2-kanalnih zvučnika, kao što
su unutarnji zvučnici. Ta je tehnologija potpuno kompatibilna i sa svim višekanalnim formatima.
5.4.1 Postavljanje značajke SRS TS XT
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Sound i zatim pritisnite [
].
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju SRS TS XT i zatim pritisnite [
].
Prikazat će se sljedeći zaslon.
S R S T S X T
O f f
O n
M o v e
4
Pritisnite
/
E n t e r
R e t u r n
kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
Primijenit će se odabrana opcija.
5 Podešavanje zvuka
117
5
5.5
Podešavanje zvuka
Sound Reset
Vraćanje postavki zvuka na zadane tvorničke vrijednosti.
5.5.1 Ponovno postavljanje postavki zvuka (Sound Reset)
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Sound i zatim pritisnite [
].
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Sound Reset i zatim pritisnite [
/
kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
]. Prikazat će se sljedeći
zaslon.
4
Pritisnite
].
Primijenit će se odabrana opcija.
5 Podešavanje zvuka
118
6
6.1
Postavke
Prema potrebi možete konfigurirati dodatne postavke.
Language
Postavite jezik izbornika.
z
English / Deutsch / Español / Français / Italiano / Svenska / / Português
Türkçe / ㅔԧЁ᭛/ ᜗᧯խ֮ / ᣣᧄ⺆ / ෉֝ઘ
Promjena postavke jezika primijenit će se samo na prikazu zaslonskog izbornika. Neće se primijeniti na
drugim funkcijama na računalu.
6.1.1 Promjena opcije Language
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
4
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Setup i zatim pritisnite [
].
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Language i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali željeni jezik i zatim pritisnite [
].
].
L a n g u a g e
E n g l i s h
D e u t s c h
E s p a ñ o l
F r a n ç a i s
I t a l i a n o
S v e n s k a
M o v e
5
E n t e r
R e t u r n
Izbornici će se prikazati na novom jeziku koji je promijenjen.
6 Postavke
119
6
6.2
Postavke
Time
Možete konfigurirati opcije Clock Set ili Sleep Timer. Proizvod možete postaviti i tako da se automatski
uključi ili isključi u određeno vrijeme pomoću funkcije Timer.
6.2.1
Clock Set
Postavljanje trenutnog vremena.
Promjena postavke za opciju Clock Set
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
4
5
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Setup i zatim pritisnite [
].
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Time i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Clock Set i zatim pritisnite [
].
].
U prikazanom prozoru Clock Set postavite trenutno vrijeme pomoću tipki sa strelicama.
C l o c k S e t
M o n t h
D a y
Y e a r
--
--
----
H o u r
M i n u t e
a m / p m
--
--
a m
M o v e
6
Pritisnite [
] ili [
E n t e r
R e t u r n
] nakon određivanja svih postavki. Postavke će se primijeniti.
6 Postavke
120
6
Postavke
6.2.2
Sleep Timer
Postavite proizvod da se automatski uključuje ili isključuje nakon određenog razdoblja.
Možete odabrati da se proizvod isključi za 30, 60, 90, 120, 150 ili 180 minuta od trenutnog vremena.
Postavljanje opcije Sleep Timer
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
4
5
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Setup i zatim pritisnite [
].
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Time i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Sleep Timer i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali željeno vrijeme te pritisnite [
].
].
].
S l e e p T i m e r
Off
30
60
90
120
150
180
M o v e
6
E n t e r
R e t u r n
Samoisključivanje će se aktivirati nakon odabranog vremena.
6 Postavke
121
6
Postavke
6.2.3
Timer1 / Timer2 / Timer3
Postavite proizvod da se automatski uključuje ili isključuje u određeno vrijeme.
Proizvod će se uključiti, a sačuvat će iste postavke zvuka i izvora ulaznog signala koje su vrijedile kad se
proizvod isključio.
Postavljanje opcije Timer
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
4
5
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Setup i zatim pritisnite [
].
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Time i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Timer1, Timer2 ili Timer3, a zatim pritisnite [
].
].
U prikazanom prozoru Timer postavite trenutno vrijeme pomoću tipki sa strelicama.
T i m e r 1
O n T i m e
12
00
a m
O f f
O f f T i m e
12
00
a m
O f f
V o l u m e
1 0
R e p e a t
A V
H o l i d a y
P C
D o n ' t A p p l y
Tue
S u n
M o n
T u e
W e d
T h u
F r i
S a t
O n c e
M o v e
6
Pritisnite [
] ili [
A d j u s t
R e t u r n
] nakon određivanja svih postavki. Postavke će se primijeniti.
z
Mjerač vremena će se aktivirati nakon postavljanja trenutnog vremena (Clock Set).
z
Holiday(Apply/Don't Apply): Ako se na funkciju mjerača vremena primijeni opcija Ponovi, opcija
neradnih dana može se koristiti za podešavanje mjerača vremena tako da se ne aktivira u
određenim danima tjedna.
z
Okviri za odabir dana na dnu neće biti omogućeni ako je opcija Holiday postavljena na Don't Apply.
6 Postavke
122
6
Postavke
6.2.4
Holiday Management
Timer će biti onemogućen tijekom razdoblja određenog kao neradni dani.
Postavljanje opcije Holiday Management
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
4
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Setup i zatim pritisnite [
].
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Time i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Holiday Management i zatim pritisnite [
].
].
H o l i d a y M a n a g e m e n t
02/01~02/28
A d d
D e l e t e S e l e c t e d
D e l e t e A l l
M o v e
z
z
E n t e r
R e t u r n
Add: Odredite razdoblje koje želite dodati kao neradne dane.
†
Prijeđite na izbornik Add i zatim pritisnite [
†
Pritisnite
†
Razdoblje će biti dodano popisu neradnih dana.
/
].
kako biste odredili razdoblje i zatim pritisnite [
] ili [
].
Delete Selected: Izbrišite stavku s popisa neradnih dana.
†
Odaberite stavku s popisa neradnih dana i pritisnite [
†
Aktivirat će se opcija Delete Selected.
†
Prijeđite na Delete Selected i zatim pritisnite [
].
]. Pojavit će se poruka "Delete the selected
holidays?".
†
z
Odaberite Yes. Odabrani neradni dan će se izbrisati.
Delete All: Izbrišite sve stavke s popisa neradnih dana.
Odaberite Delete All. Pojavit će se poruka "Delete all holidays?".
Odaberite Yes. Izbrisat će se svi neradni dani.
6 Postavke
123
6
6.3
Postavke
Menu Transparency
Postavite razinu prozirnosti prozora izbornika:
High, Medium, Low, Opaque
z
Odaberite Menu Transparency i prijeđite na željenu opciju. Prozor izbornika prikazat će se kao
pregled odabrane prozirnosti.
z
Prijeđite na željenu opciju i zatim pritisnite [
] ili [
]. Primijenit će se odabrana opcija.
6.3.1 Promjena opcije Menu Transparency
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
4
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Setup i zatim pritisnite [
].
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Menu Transparency i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali željenu opciju te pritisnite [
].
].
M e n u T r a n s p a r e n c y
H i g h
M e d i u m
L o w
O p a q u e
M o v e
5
R e t u r n
E n t e r
Primijenit će se odabrana opcija.
M e n u T r a n s p a r e n c y
M e n u T r a n s p a r e n c y
H i g h
H i g h
M e d i u m
M e d i u m
L o w
L o w
O p a q u e
O p a q u e
M o v e
E n t e r
R e t u r n
M e n u T r a n s p a r e n c y
M o v e
R e t u r n
E n t e r
R e t u r n
M e n u T r a n s p a r e n c y
H i g h
H i g h
M e d i u m
M e d i u m
L o w
L o w
O p a q u e
O p a q u e
M o v e
E n t e r
E n t e r
R e t u r n
M o v e
6 Postavke
124
6
6.4
Postavke
Safety Lock
Zaključajte proizvod kako biste spriječili neispravan rad ili neželjene promjene u postavkama ili promijenite
PIN broj koji koristite za zaključavanje proizvoda.
6.4.1
Change PIN
Promijenite PIN koji je potreban za zaključavanje proizvoda.
Zadani PIN je "0000".
Odaberite opciju Change PIN kako biste otvorili polje za unos PIN broja.
Promjena PIN broja (Change PIN)
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
4
5
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Setup i zatim pritisnite [
].
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Safety Lock i zatim pritisnite [
].
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Change PIN i zatim pritisnite [
].
U prikazano polje za unos PIN broja unesite trenutni PIN.
C h a n g e P I N
E n t e r P I N
0..9 A d j u s t
6
E n t e r
R e t u r n
E n t e r
R e t u r n
Unesite novi PIN broj.
C h a n g e P I N
E n t e r n e w P I N .
0..9 A d j u s t
6 Postavke
125
6
Postavke
7
Ponovo unesite novi PIN broj.
C h a n g e P I N
C o n f i r m n e w P I N .
0..9 A d j u s t
8
E n t e r
R e t u r n
PIN broj se promijenio.
Unosom trenutnog PIN broja prikazat će se novi prozor za unos PIN broja.
Unesite novi PIN broj i unesite ga ponovo kako biste potvrdili. Pojavit će se poruka "PIN is changed
successfully." koja pokazuje da je PIN broj uspješno promijenjen.
Ako ste zaboravili PIN broj, pritisnite gumbe INFO -> EXIT -> MUTE na daljinskom upravljaču kako biste
vratili zadani PIN broj (0000).
6.4.2
Lock
Značajkom zaključavanja možete spriječiti kvar nepravilnosti u radu proizvoda ili neželjene promjene u
postavkama.
Odaberite opciju Lock i unesite PIN broj kako biste aktivirali način zaključavanja.
Kako biste deaktivirali način rada Lock, pritisnite bilo koju tipku i unesite PIN broj.
Postavljanje opcije Lock
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
4
5
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Setup i zatim pritisnite [
].
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Safety Lock i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Lock i zatim pritisnite [
].
].
Unesite svoj PIN broj u prikazani prozor Lock On.
L o c k O n
E n t e r P I N
0..9 A d j u s t
6
E n t e r
R e t u r n
Aktivirat će se način rada zaključavanja.
Dok je uključen način rada zaključavanja sve komande na proizvodu ostaju onemogućene dok ih ne
otključate unosom PIN broja.
6 Postavke
126
6
6.5
Postavke
Energy Saving
Uštedite energiju pomoću značajke Energy Saving.
Dok je način rada za uštedu energije aktiviran, potrošnja energije proizvoda će se kontrolirati kako bi ste
uštedjela energija.
6.5.1 Postavljanje opcije Energy Saving
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
4
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Setup i zatim pritisnite [
].
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Energy Saving i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali željenu opciju te pritisnite [
].
].
E n e r g y S a v i n g
O f f
O n
M o v e
5
E n t e r
R e t u r n
Primijenit će se odabrana opcija.
6 Postavke
127
6
6.6
Postavke
Video Wall
Prilagodite izgled većeg broja zaslona koji su povezani kako bi stvorili videozid.
Uz to možete prikazati dio cijele slike ili cijelu sliku te ponoviti istu sliku na svakom od više povezanih
zaslona.
Informacije o prikazu više slika potražite u pomoći za program MDC i korisničkom priručniku za
MagicInfo.
Neki modeli možda ne podržavaju funkciju MagicInfo.
Ako je povezano više od četiri zaslona vodoravno i okomito, preporučuje se korištenje ulaznu rezoluciju
razine XGA (1024 x 768) ili više kako bi se spriječila tamna slika zbog degradacije kontrasta ili intenziteta
boje.
6.6.1
Video Wall
Možete aktivirati ili deaktivirati opciju Video Wall.
Kako biste organizirali videozid odaberite opciju On.
Omogućavanje opcije Video Wall
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
4
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Setup i zatim pritisnite [
].
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Video Wall i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali željenu opciju te pritisnite [
].
].
V i d e o W a l l
O f f
O n
M o v e
5
E n t e r
R e t u r n
Primijenit će se odabrana opcija.
6 Postavke
128
6
Postavke
6.6.2
Format
Odaberite format u kojem će se prikazivati slike na više zaslona.
z
Full: Prikaz slika na punom zaslonu.
z
Natural: Prikaz slika u izvornoj rezoluciji bez povećavanja ili smanjivanja.
Promjena opcije Format
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
4
5
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Setup i zatim pritisnite [
].
Pritisnite
/
kako biste odabrali On pod Video Wall i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Format i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali željenu opciju te pritisnite [
].
].
].
F o r m a t
F u l l
N a t u r a l
M o v e
6
E n t e r
R e t u r n
Primijenit će se odabrana opcija.
Opcija položaja zaslona omogućena je samo ako je opcija Video Wall postavljena na On.
6 Postavke
129
6
Postavke
6.6.3
Horizontal
Ova funkcija automatski dijeli prikaz prema određenom broju vodoravnih zaslona.
Unesite broj vodoravno raspoređenih zaslona.
Vodoravni prikaz automatski će se podijeliti prema unesenom broju.
U okomitom rasporedu može se postaviti najviše 15 zaslona.
Postavljanje opcije Horizontal
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
4
5
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Setup i zatim pritisnite [
].
Pritisnite
/
kako biste odabrali On pod Video Wall i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Horizontal i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali broj, a zatim pritisnite [
].
].
].
H o r i z o n t a l
1
M o v e
6
E n t e r
R e t u r n
Prikaz će se podijeliti prema odabranom broju.
z
Prikaz se može podijeliti u najviše 100 dijelova (pomnoženi vodoravni i okomiti zasloni). Na primjer,
ako je vodoravni raspored postavljen na 15, okomitom rasporedu može se dodijeliti najviše 6
zaslona. Nasuprot tome, ako je okomiti raspored postavljen na 15, vodoravnom rasporedu može
se dodijeliti najviše 6 zaslona.
z
Opcija položaja zaslona omogućena je samo ako je opcija Video Wall postavljena na On.
6 Postavke
130
6
Postavke
6.6.4
Vertical
Ova funkcija automatski dijeli prikaz prema određenom broju okomitih zaslona.
Unesite broj okomito poredanih zaslona.
Okomiti prikaz automatski će se podijeliti prema unesenom broju.
U okomitom rasporedu može se postaviti najviše 15 zaslona.
Postavljanje opcije Vertical
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
4
5
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Setup i zatim pritisnite [
].
Pritisnite
/
kako biste odabrali On pod Video Wall i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Vertical i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali broj, a zatim pritisnite [
].
].
].
V e r t i c a l
1
M o v e
6
E n t e r
R e t u r n
Prikaz će se podijeliti prema odabranom broju.
z
Prikaz se može podijeliti u najviše 100 dijelova (pomnoženi vodoravni i okomiti zasloni). Na primjer,
ako je vodoravni raspored postavljen na 15, okomitom rasporedu može se dodijeliti najviše 6
zaslona. Nasuprot tome, ako je okomiti raspored postavljen na 15, vodoravnom rasporedu može
se dodijeliti najviše 6 zaslona.
z
Opcija položaja zaslona omogućena je samo ako je opcija Video Wall postavljena na On.
6 Postavke
131
6
Postavke
6.6.5
Screen Position
Pomoću funkcije Screen Position možete prilagoditi raspored podijeljenih prikaza pomicanjem zaslona
određenih brojem.
Odaberite položaj zaslona kako bi se prikazao raspored zaslona (određenih brojem) određenih
postavkama opcija Vodoravno i Okomito. Kako biste prilagodili raspored, pomaknite broj (zaslon)
pomoću gumba za odabir smjera na daljinskom upravljaču i zatim pritisnite [
].
Promjena opcije Screen Position
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
4
5
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Setup i zatim pritisnite [
].
Pritisnite
/
kako biste odabrali On pod Video Wall i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Screen Position i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste pomaknuli broj (zaslon) prema potrebi i zatim pritisnite [
].
].
].
S c r e e n P o s i t i o n
M o v e
6
E n t e r
R e t u r n
Prikazat će se novi raspored nakon promjene.
z
Najviše 100 zaslona može se poredati u opciji Screen Position.
z
Opcija položaja zaslona omogućena je samo ako je opcija Video Wall postavljena na On.
z
Prozor položaja zaslona prikazat će se tek nakon konfiguriranja opcija Horizontal i Vertical.
6 Postavke
132
6
6.7
Postavke
Safety Screen
Ovaj proizvod koristi funkciju Safety Screen kako bi se spriječilo stvaranje zaostalih slika ako se na
zaslonu dulje vrijeme prikazuje nepomična slika. Funkcija Safety Screen omogućava konfiguriranje
različitih postavki kako bi se zaštitio zaslon.
6.7.1
Pixel Shift
Spriječite stvaranje zaostalih slika blagim pomicanjem piksela u određenim razmacima.
Postavljanje opcije Pixel Shift
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
4
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Setup i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Safety Screen i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Pixel Shift i zatim pritisnite [
z
].
].
].
Pixel Shift
Aktiviranje ili deaktiviranje značajke Pixel Shift.
P i x e l S h i f t
O f f
O n
M o v e
Pritisnite
z
/
E n t e r
R e t u r n
kako biste odabrali željenu opciju te pritisnite [
].
Horizontal
Odredite broj piksela za željeni vodoravni pomak. (Raspon: 0~4)
H o r i z o n t a l
0
1
2
3
4
M o v e
Pritisnite
/
E n t e r
R e t u r n
kako biste odabrali broj, a zatim pritisnite [
].
6 Postavke
133
6
Postavke
Viša vrijednost umanjit će mogućnost stvaranja zaostalih slika, no može se pojaviti malo
treperenja.
z
Vertical
Odredite broj piksela za željeni okomiti pomak. (Raspon: 0~4)
V e r t i c a l
0
1
2
3
4
M o v e
Pritisnite
/
R e t u r n
E n t e r
kako biste odabrali broj, a zatim pritisnite [
].
Viša vrijednost umanjit će mogućnost stvaranja zaostalih slika, no može se pojaviti malo
treperenja.
z
Time
Postavite vremenski razmak za pomicanje vodoravno ili okomito za određeni broj piksela.
T i m e
4
A d j u s t
Pritisnite
/
E n t e r
m i n
R e t u r n
kako biste odabrali broj, a zatim pritisnite [
].
6 Postavke
134
6
Postavke
6.7.2
Timer
Jednostavno zaštitite zaslon postavljanjem mjerača vremena koji će aktivirati način rada za sprečavanje
zaostalih slika.
(Bar i Eraser)
Postavljanje opcije Timer
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
4
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Setup i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Safety Screen i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Timer i zatim pritisnite [
z
].
].
].
Timer
Možete omogućiti ili onemogućiti opciju mjerač vremena.
T i m e r
O f f
O n
M o v e
Pritisnite
z
/
E n t e r
R e t u r n
kako biste odabrali željenu opciju te pritisnite [
].
Mode
Možete odabrati način rada Bar ili Eraser.
M o d e
B a r
E r a s e r
M o v e
Pritisnite
/
E n t e r
R e t u r n
kako biste odabrali željenu opciju te pritisnite [
].
6 Postavke
135
6
Postavke
z
Period
Možete postaviti vremenski razmak za aktiviranje mjerača vremena. (Raspon: 1 do 10 sati)
P e r i o d
1
A d j u s t
Pritisnite
z
/
H o u r
E n t e r
R e t u r n
kako biste odabrali broj, a zatim pritisnite [
].
Time
Možete postaviti trajanje vremena u kojem želite aktivirati mjerač vremena u određenom
intervalu. (10, 20, 30, 40 ili 50 sekunda)
T i m e
10
20
30
40
50
M o v e
Pritisnite
6.7.3
/
E n t e r
R e t u r n
kako biste odabrali broj, a zatim pritisnite [
].
Bar / Eraser
Možete ručno pokrenuti način rada za zaštitu zaslona za odabrani zaslon.
Postavljanje opcije Bar / Eraser
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
4
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Setup i zatim pritisnite [
].
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Safety Screen i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Bar ili Eraser i zatim pritisnite [
].
]. Odmah će se aktivirati
način rada za sprečavanje stvaranja zaostalih slika.
5
Kako biste deaktivirali proces i vratili se na glavni zaslon, pritisnite [
].
6 Postavke
136
6
Postavke
6.7.4
Side Gray
Odaberite svjetlinu sive boje za prazne dijelove zaslona. (Off / Light / Dark)
Postavljanje opcije Side Grey
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
4
5
6.8
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Setup i zatim pritisnite [
].
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Side Gray i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
].
Primijenit će se odabrana opcija.
Resolution Select
Ako se slika ne prikazuje na normalan način čak i ako je rezolucija grafičke kartice jednaka nekoj od
sljedećih, kvalitetu slike možete optimizirati na način da na proizvodu odaberete rezoluciju koja je jednaka
onoj na računalu koje koristi taj izbornik.
Dostupna rješenja: Off / 1024 x 768 / 1280 x 768 / 1360 x 768 /1366 x 768
6.8.1 Promjena rezolucije (Resolution Select)
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
4
5
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Setup i zatim pritisnite [
].
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Resolution Select i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
].
Primijenit će se odabrana opcija.
Opcija Resolution Select omogućena je samo ako je kao izvor ulaznog signala postavljen PC.
6 Postavke
137
6
6.9
Postavke
Power On Adjustment
Možete podesiti vrijeme zagrijavanja za uključivanje zaslona nakon pritiska na gumb napajanja. (Raspon:
0 – 50 sekunda)
6.9.1 Postavljanje opcije Power On Adjustment
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
4
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Setup i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Power On Adjustment i zatim pritisnite [
Pritisnite [
] i odaberite vrijeme zagrijavanja pomoću gumba
/
].
].
u prozoru Power On
Adjustment.
P o w e r O n A d j u s t m e n t
0
A d j u s t
5
E n t e r
s e c
R e t u r n
Primijenit će se konfigurirana opcija Power On Adjustment.
Prekratko vrijeme zagrijavanja može oštetiti proizvod zbog prevelikog napona.
6 Postavke
138
6
Postavke
6.10 OSD Rotation
Prozor izbornika možete zakrenuti i prikazati ga u uspravnom položaju kad je proizvod u uspravnom
položaju.
6.10.1 Promjena orijentacije izbornika (OSD Rotation)
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Setup i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
].
O S D R o t a t i o n
L a n d s c a p e
P o r t r a i t
M o v e
4
E n t e r
R e t u r n
Primijenit će se odabrana opcija.
6 Postavke
139
6
Postavke
6.11 Advanced Settings
Možete konfigurirati napredne postavke za svoj zaslon.
6.11.1
Temperature
Zaštitite proizvod pomoću zaštitne značajke koja prepoznaje unutarnju temperaturu.
Konfiguriranje opcije Temperature Control
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
4
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Setup i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Advanced Settings i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Temperature i zatim pritisnite [
z
].
].
].
Temperature Control
Ova funkcija prepoznaje temperaturu u unutrašnjosti proizvoda. Sami možete odrediti raspon
prihvatljivih temperatura.
Zadana je temperatura 77 C.
Preporučena radna temperatura za ovaj proizvod je od 75 do 80 C (s obzirom na temperaturu
okoline od 40 C).
U odjeljku "stranica 152" potražite pojedinosti o zahtjevima radne okoline.
80
T e m p e r a t u r e
A d j u s t
Pritisnite
/
R e t u r n
kako biste odabrali broj, a zatim pritisnite [
].
Ako trenutna temperatura premaši navedeno ograničenje temperature, slika na zaslonu će
postati tamnija. Ako temperatura nastavi rasti, proizvod će se isključiti kako bi se spriječilo
njegovo pregrijavanje.
z
Current Temperature
Pregledajte trenutnu unutarnju temperaturu.
6 Postavke
140
6
Postavke
6.11.2
Auto Power
Omogućavanjem ove opcije proizvod će se automatski uključiti ako je priključen kabel napajanja.
Promjena postavke Auto Power
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
4
5
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Setup i zatim pritisnite [
].
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Advanced Settings i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Auto Power i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
].
].
A u t o P o w e r
O f f
O n
M o v e
6
E n te r
R e t u r n
Primijenit će se odabrana opcija.
6.11.3
User Auto Color
Postavljanje opcije User Auto Color
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
4
5
6
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Setup i zatim pritisnite [
].
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Advanced Settings i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju User Auto Color i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
].
].
Primijenit će se odabrana opcija.
z
Auto Color
Ovaj izbornik automatski prilagođava boju slike kako bi se postigla optimalna kvaliteta slike.
z
Reset
Vratite zadane postavke boje.
Opcija User Auto Color omogućena je samo ako je kao izvor ulaznog signala postavljen PC.
6 Postavke
141
6
Postavke
6.11.4
Standby Control
Stanje mirovanja zaslona može se postaviti tako da se primijeni kod primitka ulaznog signala.
Postavljanje opcije Standby Control
1
2
3
4
5
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Setup i zatim pritisnite [
].
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Advanced Settings i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Standby Control i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
].
].
].
S t a n d b y C o n t r o l
A u t o
O n
O f f
M o v e
E n t e r
R e t u r n
Auto
z
Ako nije prepoznat nikakav ulazni signal, aktivirat će se način rada za uštedu energije, iako je
uređaj koji je izvor signala povezan sa zaslonom.
Ako nije povezan nikakav uređaj koji je izvor signala, pojavit će se poruka "No Signal".
On
z
Ako nije prepoznat nikakav ulazni signal, aktivirat će se način rada za uštedu energije.
Off
z
Ako nije prepoznat nikakav ulazni signal, pojavit će se poruka "No Signal".
6
Primijenit će se odabrana opcija.
z
Opcija kontrole stanja pripravnosti omogućena je samo ako je opcija Source postavljena na PC ili
DVI.
z
Ako se prikazuje poruka "No Signal" iako je priključen uređaj koji je izvor signala, provjerite
kabelske priključke.
Pojedinosti o povezivanju uređaja koji su izvor signala potražite na stranica 59.
6 Postavke
142
6
Postavke
6.11.5
Lamp Schedule
Postavljanje opcije Lamp Schedule
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
4
5
6
7
8
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Setup i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Advanced Settings i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Lamp Schedule i zatim pritisnite [
Pritisnite [
] i odaberite opciju On pomoću gumba
/
].
].
].
, a zatim pritisnite [
].
Pomoću tipki sa strelicama konfigurirajte postavke rasporeda omogućene na dnu.
Pritisnite [
] nakon određivanja svih postavki.
Primijenit će se odabrana opcija.
6.11.6
OSD Display
Promjena postavki opcije OSD Display
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
4
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Setup i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Advanced Settings i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju OSD Display i zatim pritisnite [
z
].
].
].
Source OSD
S o u r c e O S D
O f f
O n
M o v e
Pritisnite
/
E n t e r
R e t u r n
kako biste odabrali željenu opciju te pritisnite [
].
6 Postavke
143
6
Postavke
z
Not Optimum Mode OSD
N o t O p t i m u m M o d e O S D
O f f
O n
M o v e
Pritisnite
z
/
E n t e r
R e t u r n
kako biste odabrali željenu opciju te pritisnite [
].
No Signal OSD
N o S i g n a l O S D
O f f
O n
M o v e
Pritisnite
z
/
E n t e r
R e t u r n
kako biste odabrali željenu opciju te pritisnite [
].
MDC OSD
M D C O S D
O f f
O n
M o v e
Pritisnite
/
E n t e r
R e t u r n
kako biste odabrali željenu opciju te pritisnite [
].
6 Postavke
144
6
Postavke
6.12 Setup Reset
Ova opcija vraća trenutne postavke unutar postavljanja na zadane tvorničke vrijednosti.
6.12.1 Ponovno postavljanje (Setup Reset)
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
4
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Setup i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Setup Reset i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
S e t u p
R e s e t
].
].
N o
Y e s
R e t u r n
A d j u s t
5
].
Primijenit će se odabrana opcija.
6.13 Reset All
Ova opcija vraća trenutne postavke zaslona na zadane tvorničke vrijednosti.
6.13.1 Ponovno postavljanje svih postavki (Reset All)
Ovim se proizvodom može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača.
1
2
3
4
5
Pritisnite gumb MENU na daljinskom upravljaču.
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Setup i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Advanced Settings i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali opciju Reset All i zatim pritisnite [
Pritisnite
/
kako biste odabrali željenu opciju i zatim pritisnite [
R e s e t
A l l
Y e s
A d j u s t
6
].
].
].
].
N o
R e t u r n
Primijenit će se odabrana opcija.
6 Postavke
145
7
7.1
Vodič za rješavanje problema
Potrebne radnje prije obraćanju centru tvrtke Samsung
za korisničku podršku
7.1.1 Testiranje proizvoda
Prije obraćanja centru tvrtke Samsung za korisničku podršku testirajte svoj proizvod na sljedeći način.
Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se centru tvrtke Samsung za korisničku podršku.
Primjenom funkcije za testiranje proizvoda provjerite radi li proizvod pravilno.
Ako zaslon ostaje prazan, a LED indikator treperi čak i kada je proizvod pravilno povezan s računalom,
provedite testiranje proizvoda.
1
2
3
4
Isključite računalo i proizvod.
Iskopčajte sve kabele iz proizvoda.
Uključite proizvod.
Ako se prikazuje poruka "No Signal", proizvod radi normalno.
Ako je zaslon i dalje prazan, provjerite računalni sustav, video kontroler i kabel.
7.1.2 Provjera rezolucije i frekvencije
"Not Optimum Mode" će se nakratko prikazati ako je odabran način rada koji premašuje podržanu
rezoluciju (pogledajte Podržane rezolucije).
7 Vodič za rješavanje problema
146
7
Vodič za rješavanje problema
7.1.3 Provjerite sljedeće.
Problem u instalaciji (način rada s računalom)
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.
Provjerite kabel koji povezuje proizvod i
računalo kako biste ustanovili je li dobro
priključen.
("2.2Priključivanje i korištenje računala")
Kada je HDMI ili HDMI-DVI kabel priključen na
monitor i računalo, na vrhu i dnu zaslona nalazi
se prazan prostor.
Pojavljivanje praznog prostora na zaslonu ne
uzrokuje monitor.
Uzrok problema je računalo ili grafička kartica,
a može se popraviti podešavanjem veličine
zaslona na opciju HDMI ili DVI na izborniku
postavki grafičke kartice.
Ako na izborniku postavki grafičke kartice ne
postoji opcija za podešavanje veličine zaslona,
nadogradite upravljački program grafičke
kartice na najnoviju verziju.
(Pojedinosti o podešavanju postavki zaslona
zatražite od proizvođača grafičke kartice ili
računala.)
Problem sa zaslonom
LED indikator napajanja je isključen. Zaslon se
ne može uključiti.
Provjerite je li kabel napajanja priključen.
"No Signal" se prikazuje na zaslonu (pogledajte
"Povezivanje s računalom").
Provjerite je li proizvod pravilno povezan
pomoću kabela
("2.2Priključivanje i korištenje računala")
("2.2Priključivanje i korištenje računala")
Provjerite je li uređaj povezan s proizvodom
uključen.
"Not Optimum Mode" se prikazuje na zaslonu.
Ova se poruka prikazuje kada signal iz grafičke
kartice premašuje maksimalne vrijednosti
rezolucije i frekvencije za proizvod.
U Tablici standardnih načina rada signala
potražite i postavite najveće vrijednosti
rezolucije i frekvencije koje su u skladu sa
specifikacijama proizvoda.
Slika na zaslonu izgleda iskrivljeno.
Provjerite kabelsku vezu s proizvodom
("2.2Priključivanje i korištenje računala")
7 Vodič za rješavanje problema
147
7
Vodič za rješavanje problema
Problem sa zaslonom
Slika na zaslonu nije čista. Slika na zaslonu je
mutna.
Podesite opcije Coarse i Fine.
Iskopčajte svu dodatnu opremu (produžni
kabel za video itd.) i pokušajte ponovo.
Postavite rezoluciju i frekvenciju na
preporučenu razinu.
Slika na zaslonu izgleda nestabilno i podrhtava.
Na zaslonu se pojavljuju sjene ili dvostruke
slike.
Provjerite jesu li vrijednosti rezolucije i
frekvencije računala i grafičke kartice
postavljene unutar raspona koji je kompatibilan
s proizvodom. Ako je to potrebno, promijenite
postavke zaslona u skladu s dodatnim
informacijama u izborniku proizvoda i Tablicom
standardnih načina rada signala.
Slika na zaslonu je presvijetla. Slika na zaslonu
je pretamna.
Podesite opcije Brightness i Contrast.
Boje na zaslonu nisu ujednačene.
Prijeđite u Picture i podesite vrijednosti pod
Color Control.
Boje na zaslonu imaju sjene i iskrivljene su.
Prijeđite u Picture i podesite vrijednosti pod
Color Control.
Bijela boja ne zapravo ne izgleda bijelo.
Prijeđite u Picture i podesite vrijednosti pod
Color Control.
Na zaslonu nema slike, a LED indikator treperi
svakih 0,5 do 1 sekunde.
Proizvod je u načinu rada za uštedu energije.
Pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici ili
pomaknite miš za povratak na prethodni
zaslon.
Problem sa zvukom
Nema zvuka.
Provjerite je kabel za zvuk priključen ili podesite
jačinu zvuka
("2.2Priključivanje i korištenje računala")
Provjerite jačinu zvuka.
Jačina zvuka je premala.
Podesite jačinu zvuka.
Ako je jačina zvuka premala i nakon što ste je
postavili na najvišu razinu, podesite jačinu
zvuka na zvučnoj kartici računala ili u softveru.
Zvuk se doima jednodimenzionalno.
Podesite opcije Treble i Bass.
7 Vodič za rješavanje problema
148
7
Vodič za rješavanje problema
Problem s daljinskim upravljačem
Daljinski upravljač ne radi.
Provjerite jesu li baterije umetnute na pravilan
način (+/-).
Provjerite nisu li se baterije ispraznile.
Provjerite nije li došlo do prekida u napajanju.
Provjerite je li kabel napajanja priključen.
Provjerite ne nalazi li se u blizini posebna
svjetiljka ili neonski znak.
Problem s uređajem koji je izvor zvuka
Prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi
zvuk.
Ako se prilikom uključivanja računala čuje se
piskutavi zvuk, otpremite računalo na servis.
7 Vodič za rješavanje problema
149
7
7.2
Vodič za rješavanje problema
Pitanja i odgovori
Pitanje
Kako mogu promijeniti
frekvenciju?
Odgovor
Postavite frekvenciju na grafičkoj kartici.
z
"Windows XP": Prijeđite u Upravljačka ploča
Zaslon
Postavke
Napredno
Izgled i teme
Monitor, a zatim
podesite frekvenciju u Postavke monitora.
z
"Windows ME/2000": Prijeđite u Upravljačka ploča
Zaslon
Postavke
Napredno
Monitor, a zatim
podesite frekvenciju u Postavke monitora.
z
"Windows Vista": Prijeđite u Upravljačka ploča
personalizacija
Prilagodi
Dodatne postavke
Izgled i
Postavke prikaza
Monitor, a zatim podesite frekvenciju
u Postavke monitora.
z
"Windows 7": Prijeđite u Upravljačka ploča
personalizacija
Dodatne postavke
Prikaz
Izgled i
Prilagodba razlučivosti
Monitor, a zatim podesite frekvenciju
pod Postavke monitora.
7 Vodič za rješavanje problema
150
7
Vodič za rješavanje problema
Pitanje
Kako mogu promijeniti
rezoluciju?
Odgovor
z
"Windows XP": Prijeđite u Upravljačka ploča
Zaslon
z
Izgled i teme
Postavke i podesite rezoluciju.
"Windows ME/2000": Prijeđite u Upravljačka ploča
Zaslon
Postavke i podesite rezoluciju.
z
"Windows Vista": Prijeđite u Upravljačka ploča
personalizacija
Prilagodi
Izgled i
Postavke prikaza i podesite
rezoluciju.
z
"Windows 7": Prijeđite u Upravljačka ploča
personalizacija
Prikaz
Izgled i
Prilagodba razlučivosti i podesite
rezoluciju.
Kako mogu postaviti način
rada za uštedu energije?
z
Windows XP: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča
Izgled i teme
Zaslon
Postavljanje čuvara zaslona ili
pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.
z
Windows ME/2000: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka
ploča
Zaslon
Postavljanje čuvara zaslona ili pomoću
značajke BIOS SETUP na računalu.
z
Windows Vista: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča
Izgled i personalizacija
Prilagodi
Postavke čuvara
zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.
z
Windows 7: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča
Izgled i personalizacija
Prilagodi
Postavke čuvara
zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.
Dodatne upute o podešavanju potražite u korisničkom priručniku za računalo ili grafičku karticu.
7 Vodič za rješavanje problema
151
8
8.1
Specifikacije
Općenito
Naziv modela
LCD zaslon
Sinkronizacija
Veličina
40 inča (101 cm)
Područje
prikaza
885,6mm (V) x 498,15 mm (O)
Vodoravno
30~81 kHz
Okomito
56~85 Hz
Boja zaslona
Rezolucija
400BX
16,7 M
Optimalna
rezolucija
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimalna
rezolucija
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimalna frekvencija
vremenskog razdjelnika piksela
148,5 MHz (Analogno, Digitalno)
Napajanje
Ovaj proizvod koristi 100 do 240 V. Provjerite naljepnicu na stražnjoj
strani proizvoda jer se standardni napon može razlikovati u različitim
državama.
Priključci signala
Analog D-Sub(RGB/Component In), DVI-D In, CVBS(AV) In,
RS232C In, Stereo Audio In, DC Out
Dimenzije (Š x V x D)
969 x 582 x 91 mm
Težina
13,8 kg
VESA spoj za montiranje
400 mm x 400 mm
Atmosferski
uvjeti
Radna temperatura: 0˚C ~ 40˚C (32˚F ~ 104˚F)
Rad
Vlaga: od 10 % ~ 80 %, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura skladištenja: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Vlaga: od 5 % ~ 95 %, bez kondenzacije
Plug-and-Play
Ovaj monitor može se instalirati na bilo koji sustav kompatibilan s
opcijom Plug-and-Play te s može koristiti s njim. Dvosmjerna
izmjena podataka između monitora i računalnog sustava optimizira
postavke monitora. Instalacija monitora odvija se automatski.
Međutim, ako želite, možete prilagoditi postavke instalacije.
Točke na zaslonu (pikseli)
Zbog načina proizvodnje ovog proizvoda, približno 1 piksel na
milijun (1 ppm) na LCD zaslonu može biti svjetliji ili tamniji od ostalih.
To ne utječe na radne značajke proizvoda. Broj podpiksela prema
vrsti LCD zaslona: Vrsta 40 (zaslon od 101 cm): ima 6.220.800
podpiksela.
8 Specifikacije
152
8
Specifikacije
Iznad navedene specifikacije podložne su promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne
obavijesti.
Klasa A (uređaj za poslovnu komunikaciju)
Ovaj je uređaj po pitanju elektromagnetske kompatibilnosti registriran kao uređaj Klase A. Te se
klasifikacije moraju pridržavati dobavljači i korisnici. Ovaj je proizvod namijenjen za korištenje izvan
kućanstva.
8 Specifikacije
153
8
8.2
Specifikacije
Ušteda električne energije
Funkcija uštede energije u ovom proizvodu smanjuje potrošnju energije isključivanjem zaslona i
promjenom boje LED indikatora napajanja ako se proizvod ne koristi tijekom određenog vremena.
Napajanje se ne isključuje u načinu rada za uštedu energije. Kako biste ponovo uključili zaslon, pritisnite
bilo koju tipku na tipkovnici ili pomaknite miš. Način rada za uštedu energije radi samo kada je proizvod
povezan s računalom koje ima funkciju uštede energije.
Stanje
Indikator
napajanja
Potrošnja energije
(uobičajeno)
Uobičajeni
način rada
Način rada za
uštedu energije
Napajanje je
isključeno
Napajanje je
isključeno
(Prekidač za
napajanje)
Uključeno
Treptanje
Narančasto
isključeno
180 W
1W
1W
0W
(613,8 BTU/h)
(3,41 BTU/h)
(3,41 BTU/h)
(0 BTU/h)
z
Prikazana razina potrošnje energije može se razlikovati u različitim uvjetima rada ili ako se
promijene postavke.
z
Kako bi se potrošnja energije smanjila na 0, isključite prekidač na stražnjoj strani ili iskopčajte kabel
napajanja. Iskopčajte kabel napajanja ako proizvod nećete koristiti u duljem razdoblju (tijekom
praznika itd.).
8 Specifikacije
154
8
8.3
Specifikacije
Prethodno podešene postavke za mjerenje vremena
z
Zbog karakteristika zaslona, ovaj proizvod može se postaviti samo na jednu rezoluciju za svaku
veličinu zaslona kako bi se postigla optimalna kvaliteta slike. Postavljanje rezolucije koja nije
navedena u uputama može dovesti do smanjenja kvalitete slike. Kako bi se to izbjeglo, preporučuje
se odabir navedene optimalne rezolucije za monitor.
z
Provjerite frekvenciju kad mijenjate CDT monitor (povezan s računalom) za LCD monitor. Ako LCD
monitor ne podržava 85 HZ, promijenite okomitu frekvenciju na 60 Hz pomoću CDT monitora prije
nego ga zamijenite za LCD monitor.
Zaslon će se automatski podesiti ako se s računala prenosi signal koji pripada sljedećim standardnim
načinima rada signala. Ako signal koji se prenosi s računala ne pripada standardnim načinima rada
signala, zaslon možda neće ništa prikazivati iako je LED indikator uključen. U takvom slučaju promijenite
postavke prema sljedećoj tablici prateći korisnički priručnik za grafičku karticu.
Način prikaza
Vodoravna
frekvencija
(kHz)
Okomita
frekvencija
(Hz)
Frekvencija
vremenskog
razdjelnika
piksela
(MHz)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 848 x 480
31,020
60,000
33,750
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 768
47,776
59,870
79,500
-/+
Polaritet (V/
O)
8 Specifikacije
155
8
Specifikacije
Način prikaza
Vodoravna
frekvencija
(kHz)
Okomita
frekvencija
(Hz)
Frekvencija
vremenskog
razdjelnika
piksela
(MHz)
Polaritet (V/
O)
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1360 x 768
47,712
60,015
85,500
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1920 x 1080
66,587
59,934
138,500
+/-
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Vodoravna frekvencija
Vrijeme potrebno za skeniranje jedne linije od lijeve do desne strane zaslona naziva se vodoravni ciklus.
Broj koji odgovara vodoravnom ciklusu naziva se vodoravna frekvencija. Vodoravna frekvencija mjeri se
u kHz.
Okomita frekvencija
Monitor prikazuje istu sliku mnogo puta u sekundi (poput fluorescentne svjetiljke) kako bi prikazao sliku
koju korisnik vidi na zaslonu. Učestalost kojom se jedna slika uzastopno prikazuje tijekom jedne
sekunde naziva se okomita frekvencija ili učestalost osvježavanja. Okomita frekvencija mjeri se u Hz.
8 Specifikacije
156
Dodatak
Obratite se tvrtki SAMSUNG U CIJELOM SVIJETU
Ako imate pitanja ili komentara u vezi s proizvodima tvrtke Samsung, obratite se centru tvrtke
SAMSUNG za podršku kupcima.
NORTH AMERICA
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
4004-0000
http://www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
EUROPE
ALBANIA
42 27 5755
-
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com
Dodatak
157
Dodatak
EUROPE
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be
(Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
BOSNIA
05 133 1999
-
BULGARIA
07001 33 11
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
http://www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc,
Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG
(726-7864,€ 0,14/Min)
http://www.samsung.com
GREECE
2106293100
http://www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
-
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
-
MONTENEGRO
020 405 888
-
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
022 - 607 - 93 - 33
http://www.samsung.com
PORTUGAL
80820 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
RUMANIA
08010 SAMSUNG (08010 7267864)
!"#
021.206.01.10
!"
http://www.samsung.com
SERBIA
0700 Samsung (0700 726 7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG
http://www.samsung.com/sk
(0800-726 786)
Dodatak
158
Dodatak
EUROPE
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/ch_fr
(French)
CIS
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
-
ARMENIA
0-800-05-555
-
AZERBAIJAN
088-55-55-555
-
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
http://www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/
ua_ru
BELARUS
810-800-500-55-500
-
MOLDOVA
00-800-500-55-500
-
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
Dodatak
159
Dodatak
ASIA PACIFIC
HONG KONG
(852) 3698 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/
hk_en/
INDIA
3030 8282, 1800 3000 8282
http://www.samsung.com
INDONESIA
0800-112-8888
021-5699-7777
http://www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864)
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
02-5805777
http://www.samsung.com
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
02-689-3232
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
MIDDlE EAST
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
http://www.samservice.com
OMAN
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
KUWAIT
183-2255
http://www.samsung.com
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
AFRICA
NIGERIA
0800 - SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
Dodatak
160
Dodatak
Optimalna kvaliteta slike i sprečavanje zaostalih slika
Optimalna kvaliteta slike
z
Kako biste mogli uživati u optimalnoj kvaliteti slike, na svojem računalu otvorite Upravljačku ploču te
podesite rezoluciju i učestalost osvježavanja u skladu s podacima u nastavku. Kvaliteta slike na TFTLCD monitoru može se smanjiti ako nije odabrana optimalna rezolucija.
z
†
Rezolucija: 1920 x 1080
†
Okomita frekvencija (učestalost osvježavanja): 60 Hz
Zbog načina proizvodnje ovog proizvoda, približno 1 piksel na milijun (1 ppm) na LCD zaslonu može
biti svjetliji ili tamniji od ostalih. To ne utječe na radne značajke proizvoda.
†
z
Broj podpiksela prema vrsti LCD zaslona: 40 : 6.220.800
Pokrenite "Auto Adjustment" kako biste poboljšali kvalitetu slike. Ako su smetnje prisutna i nakon
automatskog podešavanja, odaberite razinu podešavanja Coarse ili Fine.
z
Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje nepomična slika, može se pojaviti zaostala slika ili oštećeni
pikseli.
†
Ako monitor nećete koristiti dulje vrijeme, aktivirajte način rada za uštedu energije ili dinamičan
čuvar zaslona.
z
Za razliku od CDT, TFT-LCD monitori (zbog prirode svojeg zaslona) mogu se postaviti samo na
jednu rezoluciju radi postizanja optimalne kvalitete slike. Iz tog razloga postavljanje rezolucije koja nije
navedena u uputama može dovesti do smanjenja kvalitete slike. Kako bi se to izbjeglo, preporučuje
se odabir navedene optimalne rezolucije za monitor.
Sprečavanje zaostalih slika
Što su zaostale slike?
Kod normalnog rada LCD zaslona ne bi trebalo dolaziti do pojave zaostalih slika. Pojam normalan rad
označava neprestanu izmjenu uzoraka videosadržaja. Ako se na LCD zaslonu tijekom dugog vremena
(više od 12 sati) prikazuje stalan uzorak, može doći do male razlike u naponu između elektroda u pikselima
koje služe za upravljanje tekućim kristalima.
Dodatak
161
Dodatak
Ta razlika u naponu između elektroda s vremenom se povećava i čini tekuće kristale tanjima. Kad se to
dogodi, prilikom promjene uzorka može doći do zaostajanja prethodne slike na zaslonu. Kako bi se to
spriječilo, nakupljena razlika u naponu treba se smanjiti.
Matrica crne boje
Izvor
Zajednička
elektroda (ITO)
Filtar boja
Odvod
Ulaz
TFT
Elektroda piksela (ITO)
Kondenzator (Cs)
Vod podatkovne sabirnice
z
Isključivanje, čuvar zaslona i način rada za uštedu energije
†
Isključite monitor na 4 sata nakon 20 sati korištenja.
†
Isključite monitor na 2 sata nakon 12 sati korištenja.
†
Na računalu prijeđite u Svojstva prikaza > Napajanje i postavite monitor da se isključuje prema
potrebi.
Dodatak
162
Dodatak
†
Preporučuje se korištenje čuvara zaslona.
Najbolje je koristiti čuvar zaslona s jednom bojom ili pokretnim slikama.
z
Redovita promjena boja
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
Korištenje 2 boje
Izmjena 2 boje svakih 30 minuta na način prikazan iznad.
z
Izbjegavajte kombinacije boje teksta i boje pozadine čije svjetline su u kontrastu.
Izbjegavajte korištenje nijansi sive boje jer one mogu doprinijeti stvaranju zaostalih slika.
Izbjegavajte korištenje boja čije svjetline su u kontrastu (crna i bijela; siva).
z
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
Redovita promjena boje teksta
†
Koristite jarke boje podjednake svjetline.
Interval: Promjena boje teksta i boje pozadine svakih 30 minuta
FLIGHT : TIME
OZ348
†
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
Premještanje i promjena teksta svakih 30 minuta na način prikazan iznad.
FLIGHT
: TIME
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
†
: 20:30
FLIGHT : TIME
[ Step 2 ]
[ Step 3 ]
Redovito prikazivanje pokretne slike s logotipom.
Interval: Prikazivanje pokretne slike s logotipom 60 sekundi nakon 4 sata korištenja.
†
Najbolji način zaštite monitora od stvaranja zaostalih slika je isključivanje, ili postavljanje računala
ili sustava tako da prikazuje čuvar zaslona kada se ne koristi. Jamstvena usluga može biti
ograničena ovisno o priručniku s uputama.
z
Funkcija pomicanja po zaslonu
Dodatak
163
Dodatak
†
Pomicanje po zaslonu
Efekt: Crna traka premješta se vodoravno.
Horizontal bar with Black color
†
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
UA102
21:10
Traka na zaslonu
Efekt: Dvije crne trake premještaju se okomito i vodoravno.
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
UA102
21:10
Horizontal bar
z
Funkcija brisanja zaslona
†
Pomicanje po zaslonu
Efekt: Crna traka premješta se vodoravno.
Dodatak
164
Dodatak
Terminologija
Razmak između točaka (eng. "dot pitch")
Zaslon monitora sastoji se od točaka crvene, zelene i plave boje. Manji razmak između točaka znači
višu rezoluciju. Razmak između točaka predstavlja najmanji razmak između točaka iste boje. Razmak
između točaka mjeri se u milimetrima.
Okomita frekvencija
Kako bi korisnik mogao vidjeti sliku na zaslonu, monitor istu sliku prikazuje mnogo puta u jednoj
sekundi (poput fluorescentne svjetiljke koja treperi). Učestalost kojom se jedna slika uzastopno
prikazuje tijekom jedne sekunde naziva se okomita frekvencija ili učestalost osvježavanja. Okomita
frekvencija mjeri se u Hz.
Na primjer, 60 Hz znači da se pojedinačna slika u jednoj sekundi prikaže 60 puta.
Vodoravna frekvencija
Vrijeme potrebno za skeniranje jedne linije od lijeve do desne strane zaslona naziva se vodoravni
ciklus. Broj koji odgovara vodoravnom ciklusu naziva se vodoravna frekvencija. Vodoravna frekvencija
mjeri se u kHz.
Neisprepleteni i isprepleteni način rada
U neisprepletenom načinu rada (progresivno skeniranje) vodoravne linije progresivno se prikazuju od
vrha prema dnu zaslona. U isprepletenom načinu rada najprije se prikazuju linije s neparnim brojem, a
zatim linije s parnim brojem. Neisprepleteni način rada uglavnom se koristi kod monitora jer stvara
jasnu sliku, dok se isprepleteni način rada uglavnom koristi kod televizora.
Plug & Play
Plug & Play je funkcija koja omogućava automatsku razmjenu informacija između monitora i računala
kako bi se omogućilo optimalno okruženje za prikaz. Monitor za izvršenje funkcije Plug & Play koristi
međunarodni standard VESA DDC.
Rezolucija
Rezolucija je broj vodoravnih točaka (piksela) i okomitih točaka (piksela) koje čine zaslon. Predstavlja
razinu detaljinizoranosti zaslona. Viša rezolucije omogućava prikaz većeg broja podataka na zaslonu i
korisna je za istovremeno izvođenje više zadataka.
Npr. rezolucija od 1920 x 1080 sastoji se od 1.920 vodoravnih piksela (vodoravna rezolucija) i 1.080
okomitih piksela (okomita rezolucija).
Dodatak
165
Dodatak
Multiple Display Control (MDC)
Multiple Display Control (MDC) je aplikacija koja omogućava jednostavno i istovremeno upravljanje
većim brojem zaslona pomoću računala. Komunikacija između računala i monitora odvija se putem
RS232C kabela (serijski prijenos podataka) i RJ45 kabela (LAN).
DVD (Digital Versatile Disc, višenamjenski digitalni disk)
Kratica DVD označava disk za masovnu pohranu veličine CD medija na koji se mogu spremati
multimedijske aplikacije (audio, video i igre) pomoću tehnologije za komprimiranje videozapisa MPEG2.
HDMI (High Definition Multimedia Interface, multimedijsko sučelje visoke rezolucije)
Radi se o sučelju koje se može priključiti na digitalni izvor zvuka ili na izvor videosadržaja visoke
rezolucije, pomoću samo jednog kabela i bez kompresije.
Komponentni priključci (zeleni, plavi i crveni)
Komponentni priključci, koji prepoznaju, prenose i primaju signale o kontrastu, pružaju superiornu
kvalitetu slike kod bilo kojeg načina uspostave videoveze.
Stereo
Pojam stereo označava tehnologiju koja audiosignale prenosi putem dvaju kanala. Kroz korištenje
zasebnog lijevog i desnog kanala za zvuk u dva zvučnika stvara iskustvo 3D zvuka.
Izvor
Izvor ulaznog signala odnosi se na priključeni izvorni videouređaj, poput kamkordera ili DVD uređaja.
480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p
Svaka od iznad navedenih brzina skeniranja odnosi se na broj efektivnih linija skeniranja o kojem ovisi
rezolucija zaslona. Brzina skeniranja može biti naznačena slovom i (isprepleteno) ili slovom p
(progresivno), ovisno o načinu skeniranja.
- Skeniranje
Skeniranje se odnosi na postupak slanja piksela koji progresivno stvaraju sliku. Veći broj piksela znači
jasniju sliku življih boja.
- Progresivno
U načinu rada s progresivnim skeniranjem sve linije piksela skeniraju se jedna za drugom (progresivno)
na zaslonu.
- Isprepleteno
U isprepletenom načinu rada najprije se od vrha do dna skenira svaka druga linija piksela, a nakon
toga se skeniranju preostale linije piksela (koje nisu skenirane).
Dodatak
166
Kazalo
A
O
Automatsko napajanje 141
Oštrina 97
Automatsko podešavanje 103
Automatsko postavljanje jačine zvuka 116
P
Podešavanje zvuka 114
B
Podzaslona 107
Baterije 26
Položaj zaslona 132
Boja 97
Ponovno postavljanje svih postavki 145
Priključak 23
D
Daljinski upravljač 25
Dijelovi koji se prodaju zasebno 21
Priključivanje RS232C kabela 64
Priključivanje računala 50
Priključivanje videouređaja 56
Prilagođene postavke zaslona 95
Prilagođene postavke zvuka 115
F
Promjena jezika 119
Funkcija zaključavanja 125
R
I
Ravnoteža 115
Instalacija upravljačkog programa 52
Instaliranje/deinstaliranje programa MDC 65
Izvješće o problemu 146
S
Samoisključivanje 121
SRS TS XT 117
K
Konfiguriranje prozirnosti 124
Standard 94
Svjetlina 95
Konfiguriranje rezolucije 53
Kontrast 95
Korištenje programa MDC 67
Š
Štednja energije 127
M
Mjerač vremena 122
T
Ton boje 98
N
Način rada 93
Nijansa 97
V
Veličina 106
Vrijeme 120
Kazalo
167
Kazalo
Z
Zakretanje zaslonskih prikaza 139
Zoom1/Zoom2 107
Kazalo
168
VER. 02
Download PDF

advertising