Samsung | 320PX | Samsung 320PX Vodič za brzi početak

LCD MONITOR
quick start guide
320 PX
ii
Izbor jezika
Glavna stranica
Model
Bezbednosna uputstva
Uvod
Sadržaj paketa
Vaš monitor
Mehanicki izgled
Spajanja
Korišćenje softvera
Podešavanje monitora
Rešavanje problema
Specifikacije
Boja i izgled proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela, a specifikacije proizvoda podložne su
promenama bez prethodnog obaveštenja, u cilju poboljšanja performansi.
Uvod
Informacije
Sadržaj paketa
Dodatak
Napomena
• Proverite da li je sledeći pribor uključen u komplet sa monitorom.
Ako neki deo pribora nedostaje, obratite se lokalnom distributeru.
Kontaktirajte lokalnog distributera za kupovinu dodatnog pribora.
Napomena
• Ovo postolje nije za montiranje na podu.
Monitor
Priručnik
Garancija
Vodič za brzo postavljanje
(nije dostupna na svim
lokacijama)
Kabl
D-Sub kabl
Others
Kabl napajanja
Korisnički priručnik, MDC
softver
Podešavanje daljinskog
upravljača
BNC za RCA
adapterska utičnica
Baterije (AAA X 2)
(nije dostupna na svim
Poklopac
lokacijama)
Polupostolje
Prodaje se odvojeno
Komplet za montiranje na zid
Komplet zvučnika
DVI kabl
BNC kabl
Komplet za postolje
Vaš monitor
Prednja strana
1)
MENU
Koristite ovo dugme za otvaranje menija na ekranu i izlaz iz menija na ekranu ili zatvaranje menija za
podešavanje ekrana.
2)
Dugmad za navigaciju (dugmad za kretanje gore-dole)
Za vertikalno kretanje od jedne do druge tačke menija ili za podešavanje izabranih vrednosti menija.
3)
Dugmad za podešavanje (dugmad za kretanje levo-desno) / dugmad za podešavanje jačine
Za horizontalno kretanje od jedne tačke menija do druge ili za podešavanje izabranih vrednosti menija.
Podešava jačinu zvuka.
4)
ENTER
Aktivira označenu stavku menija.
5)
SOURCE (Izvor)
SOURCE Prebacuje iz PC režima u video režim.
Promena izvora je dozvoljena samo za spoljne uređaje koji su u dato vreme priključeni na monitor.
[PC] → [BNC] → [DVI] → [AV] → [S-Video] → [Component]
>> Pritisnite ovde za animaciju.
6)
PIP
PIP Pritisnite dugme PIP (Slika u slici) da biste isključili/uključili PIP ekran.
Na ekranu se ne može preklapati više od jedne PIP (Slike u slici) jer BNC i komponenta koriste isti terminal.
>>Pritisnite ovde za animaciju
• Računar
AV / S-Video / Component režim
• BNC
AV / S-Video režim
• DVI
AV / S-Video / Component režim
• AV / S-Video
PC / BNC /DVI režim
• Komponenta
PC / DVI režim
7)
Dugme za napajanje
Ovu dugmad koristite za uključivanje i isključivanje monitora.
8)
Indikator napajanja
Indikator napajanja Indikator napajanja prikazuje režim uštede energije kada treperi zeleno.
9)
Senzor daljinskog upravljača
Usmerite daljinski upravljač prema tom mestu na monitoru.
Napomena
• Dodatne informacije o uštedi energije potražite u odeljku Ušteda energije u priručniku. Za uštedu energije
isključite monitor kada se ne koristi ili kada ga na duže vreme ostavljate bez nadzora.
Zadnja strana
Napomena
• Detaljne informacije o priključivanju kablova potražite u odeljku Priključivanje kablova u Postavljanju.
Konfiguracija zadnje strane monitora može da varira zavisno od modela monitora.
1)
RS232C OUT/IN (RS232C serijski PRIKLJUČAK)
Programski priključak MDC (Multiple Display Control
(Kontrola mnogostrukih displeja))
2)
DVI / PC IN(RGB) (Terminal za spajanje PCVideo) :
Korišćenje D-Sub kabla (15-pinski D-Sub) - PC režim
(analogni PC)
3)
DVI / PC IN [DVI(HDCP)] (Terminal za spajanje
PC-Video)
Korišćenje DVI kabla (DVI-D do DVI-D) - DVI režim
(digitalni PC)
4)
DVI / PC IN (PC/DVI/BNC terminal za spajanje
audio uređaja (ulaz))
5)
COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R](terminal za
komponentno priključivanje audio uređaja (ulaz))
6)
BNC/COMPONENT OUT [R/PR, G/Y, B/PB, H, V]
(BNC/terminal za priključivanje spajanje (izlaz))
BNC (analogni PC) priključivanje: priključivanje na R, G,
B, H, V priključak
- komponentno priključivanje: priključivanje na s PR, Y,
PBpriključke
7)
BNC/COMPONENT IN [R/PR, G/Y, B/PB, H, V]
(BNC/terminal za priključivanje spajanje (izlaz))
8)
AV AUDIO IN [L-AUDIO-R](terminal za spajanje
monitora i audio uređaja (ulaz))
9)
AV OUT [VIDEO](terminal za priključivanje
VIDEO uređaja) : AV režim (izlaz)
10) AV IN [VIDEO](terminal za priključivanje VIDEO
uređaja) (ulaz)
11) AV OUT [S-VIDEO](terminal za S-Video
priključivanje): S-Video režim (izlaz)
12) AV IN [S-VIDEO](terminal za S-Video
priključivanje) (ulaz)
13) EXT SPEAKER(8 Ω)[- - L - +, - - R - +] (terminal za
priključivanje vanjskog zvučnika)
14) AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (terminal za spajanje
monitora i audio uređaja (ulaz))
AUDIO OUT is the terminal for sound output of PC, DVI
or BNC.
15) POWER S/W ON/OFF
Uključivanje i isključivanje napajanja.
16) POWER IN
Kabl za napajanje, uključivanje u monitor i zidnu
utičnicu.
Napomena
• Broj monitora koji mogu da se spoje može da se razlikuje zavisno od okolnosti, npr. od kabla, izvora
signala itd. Pomoću kabla kod kojeg nema degradacije ili izvora signala može da se spoji deset monitora.
17) Kensington Lock
Kensington lock je uređaj koje se koristi za fizičko
fiksiranje sistema prilikom korišćenja na javnom mestu
(uređaj za zaključavanje mora da se kupi odvojeno )
Informacije o korišćenju uređaja za zaključavanje
potražite na mestu kupnje.
Napomena
• Dodatne informacije o priključivanje kablova potražite u odeljku Priključivanje monitora.
Podešavanje daljinskog upravljača
Napomena
• Na rad daljinskog upravljača može da utiče televizor i drugi elektronski uređaji koji rade u blizini monitora te
mogu uzrokovati kvar zbog ometanja frekvencije.
1. ON / OFF
2. MAGICNET
3. MDC
4. LOCK
5. Dugmad za MagicNet
6.+100 -/-7. VOL
8.
MUTE
9.
TTX/MIX
10.
MENU
11.
ENTER
12.
P.MODE
13. AUTO
14.
PRE-CH
15 . CH/P
16.
SOURCE
17.
INFO
18.
EXIT
19. Dugmad gore-dole levo-desno
20.
S.MODE
21. STILL
22. FM RADIO
23. P.SIZE
24.
SRS
25.
DUAL/MTS
26.
PIP
27.
SOURCE
28. SWAP
29.
30.
31.
32.
33.
1)
SIZE
REW
STOP
PLAY/PAUSE
FF
ON / OFF
Ovu dugmad koristite za uključivanje i isključivanje monitora.
2)
MAGICNET
Dugmad za brzo pokretanje MagicNet funkcije.
- Ova funkcija ne radi sa ovim monitorom.
3)
MDC
Dugmad za brzo pokretanje MDC funkcije.
4)
LOCK
Ovo dugme aktivira ili deaktivira sve funkcijske tastere na daljinskom upravljaču i monitoru sem dugmadi
Power (Napajanje) i LOCK (Zaključavanje).
5)
Dugmad za MagicNet
Koristi se za MagicNet.
• Alfanumerički: Koriste se za unos Internet adrese.
• DEL (Brisanje): Funkcioniše kao dugme za brisanje.
• SYMBOL (Simbol): Koristi se unos simbola. (.O_-)
• ENTER (Unos): Koristi se za unos vrednosti.
- Ova funkcija ne radi sa ovim monitorom.
6)
+100 -/-Pritisnite za izbor kanala iznad 100.
Na primer, za odabir kanala 121 pritisnite "+100", a zatim pritisnite "2" i "1".
- Ova funkcija ne radi sa ovim monitorom.
7)
VOL
Podešava jačinu zvuka.
8)
MUTE
Privremeno pauzira (do kraja stišava) audio izlaz.
Prikazuje se u donjem levom uglu ekrana.
Zvuk se nastavlja reprodukovati ako se MUTE (Bez zvuka) ili - VOL (Jačina zvuka) + pritisne u režimu Mute
(Bez zvuka).
TTX/MIX
9)
TV channels provide written information services via teletext.
[This function is available only in Europe. ]
10)
MENU
Koristite ovo dugme za otvaranje menija na ekranu i izlaz iz menija na ekranu ili zatvaranje menija za
podešavanje ekrana.
11)
ENTER
Aktivira označenu stavku menija.
12)
P.MODE
Kada pritisnete ovo dugme, u donjem centralnom delu ekrana se vidi trenutni režim.
AV / S-Video /Component (Komponentni) režim : P.MODE (Režim slike)
Monitor ima četiri automatska režima slike koji su fabrički podešeni.
Zatim ponovo pritisnite dugme da biste se kretali kroz dostupne prethodno podešene režime.
( Dynamic (Dinamički) › Standard (Standardni) › Movie (Filmski) › Custom (Korisnički))
PC / DVI režim : M/B ( MagicBright™ )
MagicBright™ je nova funkcija koja pruža optimalno okruženje za gledanje zavisno od sadržaja slike koju
gledate.
Zatim ponovo pritisnite dugme kako bi se kretali kroz dostupne prethodno podešene režime.
( Entertain (Zabava) › Internet › Text (Tekst) › Custom (Korisnički))
13) AUTO
Automatski podešava prikaz na ekranu.
Ako promenite rezoluciju putem kontrolne table, pokrenuće se automatska funkcija.
14)
PRE-CH
Ovo dugme se koristi za povratak na kanal koji je neposredno prethodio.
- Ova funkcija ne radi sa ovim monitorom.
15)
CH/P
In TV mode, selects TV channels.
- Ova funkcija ne radi sa ovim monitorom.
16)
SOURCE
Pritisnite ovo dugme za promenu video izvora.
17)
INFO
Trenutačne informacije o slici se prikazuju u gornjem levom uglu ekrana.
18)
EXIT
Izlaz iz menija.
19) Dugmad gore-dole levo-desno
Za horizontalno ili vertikalno kretanje od jedne tačke menija do druge ili za podešavanje izabranih vrednosti
menija.
20)
S.MODE
Kad pritisnete ovo dugme, u donjem centralnom delu ekrana se prikazuje trenutačni režim slike.
Monitor ima ugrađeno HiFi stereo pojačalo.
Zatim ponovo pritisnite dugme kako bi se kretali kroz dostupne prethodno podešene režime.
( Standard → Music → Movie → Speech → Custom )
21) STILL
Pritisnite dugme jednom za zamrzavanje ekrana. Ponovo ga pritisnite za odmrzavanje.
22) FM RADIO
Uključuje/isključuje FM Radio.
In PC/DVI mode, sets only SOUND to FM Radio.
In general Video SOURCE mode, sets to FM RADIO, turning off the screen.
In areas where signal is weak, noise may occur while FM radio is broadcast.
- Ova funkcija ne radi sa ovim monitorom.
23) P.SIZE
Pritisnite za promenu veličine prikaza.
SRS
24)
SRS
25)
DUAL/MTS
DUALDok gledate televiziju, pomoću dugmeta DUAL na daljinskom upravljaču možete da uključite
STEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll i MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO, zavisno od tipa emitovanja.
MTSMožete da izaberete MTS (Višekanalni televizijski stereo) režim.
Tip zvuka MTS/S_Mode
FM Stereo
Mono
Mono
Stereo
Mono ↔ Stereo
SAP
Mono ↔ SAP
Zadano
Ručna promena
Mono
- Ova funkcija ne radi sa ovim monitorom.
26)
PIP
Svaki put kada pritisnete dugme, pojaviće se PIP ekran.
27)
SOURCE
Izvorni signal PIP prozora se menja.
28) SWAP
Menjanje sadržaja slike u slici i glavne slike.
Slika u PIP prozoru pojaviće se na glavnom ekranu, a slika sa glavnog ekrana pojaviće se u PIP prozoru.
29)
SIZE
Možete da promenite veličinu slike.
30)
REW
Premotavanje
31)
Zaustavljanje
Zaustavljanje
32)
PLAY / PAUSE
Reprodukcija/Pauza
33)
FF
Premotavanje napred
© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Rights Reserved
Izbor jezika
Glavna stranica
Model
SyncMaster 320PX
Bezbednosna uputstva
Uvod
Spajanja
Komplet za montažu
postolja
Priključivanje monitora
Korišćenje softvera
Boja i izgled proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela, a specifikacije proizvoda podložne su
Podešavanje monitora
promenama bez prethodnog obave štenja, u cilju poboljšanja performansi.
Rešavanje problema
Spajanja
Specifikacije
Informacije
Komplet za montažu postolja
Dodatak
Napomena
• Koristite samo isporučene zavrtnje.
Pa žnja
Kompanija Samsung Electronics nije odgovorna za štetu izazvanu upotrebom nekog drugog postolja umesto
onog koje je isporučeno.
Montaža polupostolja
Levo
Desno
postolje
postolje
Pa žnja
Obavezno montirajte postolje sa
oznakom Caution (Oprez) savijenom prema nazad.
1)
Za zaštitu rupe na dnu monitora u koju je umetnuto postolje koristi se 'Cover-Protector' (Za štitni poklopac).
Kod pričvršć ivanja polupostolja koje se nalazi u kompletu ili postolja (prodaje se odvojeno) obavezno
uklonite 'Cover-Protector' (Zaštitni poklopac) i pokrijte rupu pomoću 'Poklopca' kada pričvršć ujete komplet
za montažu na zid.
2)
Postavite levo i desno postolje.
3)
Stavite postolje u rupu na dnu monitora.
Umetnite zavrtanj u označenu rupu i pritegnite. (M4 × L15)
Pa žnja
Ovo postolje se originalno koristi za podešavanje nagiba ekrana. Kompanija nije odgovorna za probleme
izazvane upotrebom ovog postolja. Proizvod nikada nemojte da koristite kao postolje na koje se nešto
stavlja.
Komplet za montažu postolja (prodaje se odvojeno)
1)
Za zaštitu rupe na dnu monitora u koju je umetnuto postolje koristi se 'Cover-Protector' (Za štitni poklopac).
Kod pričvršć ivanja polupostolja koje se nalazi u kompletu ili postolja (prodaje se odvojeno) obavezno
uklonite 'Cover-Protector' (Zaštitni poklopac) i pokrijte rupu pomoću 'Poklopca' kada pričvršć ujete komplet
za montažu na zid.
2)
Delove obavezno postavite u ispravnom pravcu i na pravo mesto. (M4 × L15)
3)
Stavite postolje u rupu na dnu monitora.
4)
Umetnite zavrtanj u označenu rupu i pritegnite. (M4 × L15)
Priklju čivanje monitora
Kada je napajanje povezano na Zemlju
U slučaju kvara uzemljenje može da izazove električni udar. Make sure to wire the earth lead in an
approprite manner, before plug-in the AC power. Ili, kada otkačinjete uzemljenje, obavezno prvo
isključite napajanje naizmeničnom strujom.
Napomena
• Na monitor mogu da se priklju če različiti AV ulazni uređaji, kao što su DVD uređaji, videorekorderi ili
kamkorderi te računari. Detaljne informacije o priključivanju AV ulaznih uređaja potražite u odeljku
Korisničke kontrole u poglavlju Podešavanje monitora.
Priklju čivanje na računar
1)
Kabl za napajanje monitora uključite u priključak za napajanje sa zadnje strane monitora.
Uključite prekida č za napajanje.
2)
Postoje 3 naèina da spojite D-sub prikljuèak na monitor.
Izaberite jedan:
2-1)
Pomo ću D-sub (analognog) priključka na video kartici.
Spojite signalni kabl na 15-pinski, RGB priključak na zadnjoj strani monitora.
2-2)
Upotreba DVI (digitalnih) konektora za video karticu.
Priključite DVI kabl na DVI (HDCP ) priključak sa zadnje strane monitora.
2-3)
Upotreba BNC (analognih) konektora za video karticu.
Priključite BNC kabl na BNC/COMPONENT IN - R, G, B, H, V priključak sa zadnje strane
monitora i 15-pinski D-sub priključak na računaru.
3)
Priključite audio kabl za monitor na audio priključak sa zadnje strane računara.
Napomena
• Uključite računar i monitor.
Napomena
• DVI kabl i BNC kabl nisu obavezni.
Za kupovinu dodatnih delova se obratite lokalnom Servisnom centru kompanije Samsung Electronics.
Priklju čivanje digitalnog DVD plejera
Napomena
• Ulazni uređaji kao šta je digitalni DVD se priključuju na DVI IN terminal monitora putem DVI kabla.
• Zatim pokrenite DVD sa umetnutim DVD diskom.
• Izaberite Digital (Digitalno) putem dugmeta SOURCE.
Napomena
• Monitor ima DVI IN priključke za priključivanje ulaznih DVI uređaja poput digitalnog DVD plejera.
Priklju čivanje na videorekorder
1)
AV ulazni uređaji, kao što su videorekorderi ili kamkorderi, priključuju se na AV IN [VIDEO] ili AV IN [SVIDEO] na monitoru pomoću S -VHS ili BNC kabla.
2)
Priključite Audio (L) i Audio (R) terminale videorekordera ili kamkordera na AV AUDIO IN [L-AUDIO -R]
monitora pomoću audio kablova.
Napomena
• Izaberite AV ili S-Video koji je spojen sa videorekorderima ili kamkorderima pomo ću dugmeta Source
(Izvor) sa prednje strane monitora ili na daljinskom upravljaču.
• Zatim uključite videorekorder ili kamkorder sa umetnutom kasetom.
Napomena
• S-VHS ili BNC kabl nije obavezan.
Priklju čivanje na DVD plejer
1)
Priključite komplet audio kablova između COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] na monitoru i AUDIO OUT
priključaka na DVD plejeru.
2)
Priključite komponentni kabl između BNC/COMPONENT IN - PR, Y, PB priključka na monitoru i P R, Y, PB
utičnica na DVD plejeru.
Napomena
• Izaberite Component (Komponentni) koji je priključen na DVD plejer pomoću dugmeta Source (Izvor) na
prednjoj strani monitora ili daljinskom upravlja ču.
• Zatim uključite DVD plejer sa umetnutim diskom.
Napomena
• Komponentni kabl nije obavezan.
Objašnjenje o komponentnom video ulazu potražite u priručniku za DVD plejer.
Priklju čivanje na kamkorder
1)
Pronađite A/V priključke na kamkorderu. Obično se nalaze sa strane ili sa zadnje strane kamkordera.
Priključite komplet audio kablova između AUDIO OUTPUT priklju čaka na kamkorderu i AV AUDIO IN [LAUDIO-R] priključka na monitoru.
2)
Prikljuèak video izlaza na kamkorderu i AV IN [VIDEO] (AV ULAZ [VIDEO]) na monitoru pove žite video
kablom.
Napomena
• Izaberite AV koji je spojen sa kamkorderom pomoću dugmeta Source (Izvor) sa prednje strane monitora ili
na daljinskom upravljaču.
• Zatim uključite kamkorder sa umetnutom kasetom.
Napomena
• Ovde prikazani audio-video kablovi obično se isporučuju sa kamkorderom
(inače možete da ih potra žite u lokalnoj prodavnici elektroničke opreme).
Ako je vaš kamkorder stereo, morate da spojite komplet od dva kabla.
Priklju čivanje DTV Set Top Box-a
Napomena
• U nastavku su prikazani priklju čci za tipičan Set Top Box.
1)
Priključite komponentni kabl između BNC/COMPONENT IN - PR, Y, PB priključka na monitoru i P R, Y, PB
utičnica na Set Top Box-u.
2)
Priključite komplet audio kablova između COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] na monitoru i AUDIO OUT
priključaka na Set Top Box-u.
Napomena
• Izaberite Component (Komponentni) koji je priključen na DVD plejer pomoću dugmeta Source (Izvor) na
prednjoj strani monitora ili daljinskom upravlja ču.
Napomena
• Objašnjenje o komponentnom video ulazu potražite u priručniku za Set Top Box-u.
Priklju čivanje zvučnika
Napomena
• Priičvrstite SET i zvučnike pomoću zavrtanja.
* Montirajte zvučnik bez stalka za zvučnik.
Napomena
• Spojite kabl za Priklju čivanje zvučnika između priključka za Priključivanje zvučnika sa zadnje strane SET-a
i priključka za Priključivanje zvučnika sa zadnje strane zvu čnika.
Napomena
• Ne pomerajte SET dok dr žite zvučnike kada je SET spojen sa zvučnikom.
Nosač zvučnika za spajanje SET zvučnika je možda oštećen.
Priklju čivanje na audio sistem
Napomena
• Priključite komplet audio kablova između AUXX L, R priključaka AUDIO SISTEMA i MONITOR IZLAZA [LAUDIO -R] na monitoru.
© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Rights Reserved
Izbor jezika
Glavna stranica
Model
SyncMaster 320PX
Bezbednosna uputstva
Uvod
Spajanja
Korišćenje softvera
Podešavanje monitora
Rešavanje problema
Provera funkcije
samostalnog testiranja
Lista za proveru
Pitanja i odgovori
Boja i izgled proizvoda mogu da se razlikuju zavisno od modela, a specifikacije proizvoda podložne su
promenama bez prethodnog obaveštenja, u cilju poboljšanja performansi.
Rešavanje problema
Specifikacije
Provera funkcije samostalnog testiranja
Informacije
Dodatak
Napomena
• Pre obraćanja servisu sami proverite sledeće stavke. Za probleme koje ne možete sami da rešite,
kontaktirajte Servisni centar.
Provera funkcije samostalnog testiranja
Vaš monitor ima funkciju samostalnog testiranja koja vam omogućava proveru da li monitor ispravno funkcioniše.
1)
Isključite računar i monitor.
2)
Izvucite video kabl sa zadnje strane računara.
3)
Uključite monitor.
Slika ispod ("Provera signala kabla") se pojavljuje na crnoj pozadini kada monitor radi normalno, iako ne
prepoznaje video signal: Dok je u režimu samostalnog testiranja, LED indikator napajanja svetli zeleno i
slika se pomera po ekranu.
4)
Isključite monitor i ponovo priključite video kabl, a zatim ponovo uključite računar i monitor.
Ako i nakon prethodno opisanog postupka na ekranu monitora nema slike, proverite svoj video kontroler i
računarni sistem; monitor funkcioniše ispravno.
Check Cooling System
Ako se na ekraju pojavi poruka "Check Cooling System", to znači da je došlo do problema sa ventilatorom za
hlađenje. Za popravku ili zamenu ventilatora, obratite se servisnom centru.
Režim nije optimalan
Ekran može imati rezoluciju i veću od 1360 x 768. Međutim, sledeća poruka će se pojaviti na neko vreme;
Možete da odaberete promenu rezolucije ekrana ili da ostanete u trenutnom režimu. Ako je rezolucija viša od 85
Hz, videćete crni ekran jer monitor ne podržava više od 85 Hz.
Napomena
• Rezolucije i frekvencije koje monitor podržava potražite u specifikacijama > Prethodno podešeni režimi za
tajmer.
Održavanje i čišćenje
1)
Održavanje kućišta monitora.
Isključite kabl napajanja i očistite kućište mekom tkaninom.
•
Nemojte koristiti benzen, razređivač i druge zapaljive tvari niti mokru
tkaninu.
•
Preporučamo korišćenje sredstva za čišćenje kompanije Samsung
da ekran ne bi oštetio.
2)
Održavanje ravnog ekrana.
Očistite ga mekom tkaninom (pamučni flanel).
•
Nikad ne koristite aceton, benzen niti razređivač.
(oni mogu da uzrokuju greške ili deformacije na površini ekrana).
•
Korisnik će sam morati da plati cenu i dodatne troškove za popravak
oštećenja koja je sam prouzročio.
Simptomi i preporučene akcije
Napomena
• Monitor prikazuje vizuelne signale koje prima od računara. Prema tome, ako postoji problem sa računarom
ili video karticom, na monitoru možda neće biti slike, loše će prikazivati boje, imaće smetnje, video režim
neće biti podržan itd. U tom slučaju, prvo proverite izvor problema, a zatim kontaktirajte servisni centar ili
svog distributera.
1)
Proverite da li su kabl napajanja i video kablovi ispravno priključeni na računar.
2)
Proverite da li računar prilikom pokretanja daje više od 3 zvučna signala
(ako da, zatražite servis matične ploče računara).
3)
Ako ste instalirali novu karticu ili ste sklopili računar, proverite da li ste instalirali upravljačke programe za
adapter (video) i monitor.
4)
Proverite da li je omer skeniranja video ekrana postavljen na 56 Hz ili 80 Hz
(nemojte preći 60 Hz kad koristite maksimalnu rezoluciju).
5)
Ako imate problema sa instaliranjem upravljačkog programa za adapter (video) pokrenite računar u Safe
(Bezbednom) režimu, uklonite adapter prikaza iz "Control Panel (Kontrolna tabla), System (Sistem),
Device Administrator (Administrator uređaja)", a zatim ponovo pokrenite računar da biste ponovo
instalirali upravljački program za adapter (video).
Lista za proveru
Napomena
• U sledećoj tabeli nalaze se mogući problemi i njihova rešenja. Pre nego što pozovete servis, proverite
informacije u ovom odeljku da biste videli da li možete sami da rešite problem. Ako trebate pomoć,
nazovite telefonski broj u odeljku sa informacijama ili svojeg distributera.
Problemi sa instalacijom (PC)
Napomena
• Navedeni su problemi sa instalacijom i njihova rešenja.
Problemi
Slika na monitoru treperi.
Rešenja
z
Proverite da li je signalni kabl koji spaja računar i monitor
ispravno priključen i učvršćen
(pogledajte Priključivanje na računar).
Problemi sa ekranom
Napomena
• Navedeni su problemi sa ekranom monitora i njihova rešenja.
Problemi
Ekran je prazan, a indikator
Rešenja
z
Proverite da li je kabl napajanja ispravno priključen i da li je LCD
monitor uključen
napajanja ne svetli
(pogledajte Priključivanje monitora).
Poruka "Check Signal
z
Proverite da li je signalni kabl ispravno priključen na računar ili
video izvore
Cable" (Proverite signalni kabl)
(pogledajte Priključivanje monitora).
z
Proverite da li su računar ili video izvori uključeni.
Poruka "Not Optimum
z
Proverite maksimalnu rezoluciju i frekvenciju video adaptera.
Mode" (Režim nije optimalan)
z
Uporedite te vrednosti sa podacima u tabeli Prethodno podešeni
režimi za tajmer.
Slika se vertikalno zakreće.
z
Proverite da li je signalni kabl dobro priključen.
Ponovo ga ispravno priključite
(pogledajte Priključivanje na računar).
Slika nije jasna. Slika je zamućena.
z
Pokrenite Coarse (Grubo) i Fine (Fino) podešavanje frekvencije.
z
Ponovo ga uključite nakon što uklonite sve dodatke
(produžni video kabl itd.).
z
Postavite rezoluciju i frekvenciju na preporučene opsege.
z
Proverite da li vrednosti za rezoluciju i frekvenciju postavljene za
Slika je nestabilna i vibrira.
video karticu računara odgovaraju rasponu koji monitor
Prikazuje se dvostruka slika.
Ako to nije slučaj, podesite ih po uzoru na trenutačne
podržava.
Informacije na meniju monitora i u tabeli Prethodno podešeni
režimi za tajmer.
Slika je presvetla ili pretamna
z
podesite svetlinu i kontrast.
(pogledajte Brightness (Svetlina), Contrast (Kontrast)).
Boje na ekranu nisu konzistentne.
Slika u boji je izobličena tamnim
z
senkama.
Podesite boje putem opcije Custom (Korisnički prilagođeno) u
meniju Color Adjustment (Podešavanje boje) na ekranu.
Bela boja je loša.
Indikator napajanja treperi zeleno.
z
Monitor trenutačno memoriše promene postavki u memoriju
ekrana.
Ekran je prazan, a indikator
napajanja postojano svetli zeleno
ili treperi svakih 0,5 ili 1 sekund
z
Monitor koristi sistem za upravljanje potrošnjom energije.
z
Pritisnite bilo koji taster na tastaturi.
Ekran je prazan i treperi.
z
Ako na ekranu vidite poruku "TEST GOOD" (Test je dobar) kad
pritisnete dugme MENU (Meni), proverite kablove između
monitora i računara da biste proverili da li su dobro priključeni.
Problemi sa ekranom
Napomena
• Niže su navedeni problemi sa audio signalima i njihova rešenja.
Problemi
Rešenja
Nema zvuka
z
Proverite da je audio kabl dobro priključen na audio ulaz
monitora i audio izlaz zvučne kartice.
(pogledajte Priključivanje monitora).
Zvuk je pretih.
z
Proverite jačinu zvuka.
z
Proverite jačinu zvuka.
z
Ako je i nakon podešavanja na maksimum jačina zvuka još uvek
previše slaba, proverite jačinu zvuka na zvučnoj kartici računara
ili u programu.
Zvuk je previsok ili prenizak
z
Podesite Treble i Bass na odgovarajuće nivoe.
Problemi sa daljinskim upravljačem
Napomena
• Navedeni su problemi sa daljinskim upravljačem i njihova rešenja.
Problemi
Rešenja
Dugmad daljinskog upravljača ne
z
Proverite polaritet baterija (+/-).
reaguje.
z
Proverite da se baterije nisu potrošile.
z
Proverite da li je uključeno napajanje.
z
Proverite da li je kabl napajanja dobro priključen.
z
Proverite da li je blizini uključena posebna fluorescentna ili
neonska lampa.
Pitanja i odgovori
Pitanje
Odgovor
Kako mogu da promenim
Frekvencija može da se promeni ponovnim konfigurisanjem video
frekvenciju?
kartice.
Imajte na umu da se podrška za video kartice može razlikovati
zavisno od verzije upravljačkog programa (Detalje potražite u
korisničkom priručniku računara ili video kartice.)
Kako mogu da podesim
z
Windows XP:
Rezoluciju podesite u Control Panel (Kontrolna tabla)
→Appearance and Themes (Izgled i teme)→Display (Prikaz)
rezoluciju?
→Settings (Postavke).
z
Windows ME/2000:
Rezoluciju podesite putem Control Panel (Kontrolna tabla)
→Display (Prikaz)→Settings (Postavke).
* Za detalje kontaktirajte proizvođača video kartice.
Kako mogu da postavim funkciju
uštede energije?
z
Windows XP:
Rezoluciju podesite u Control Panel (Kontrolna tabla)
→Appearance and Themes (Izgled i teme)→Display (Prikaz)
→Screen Saver (Program za zaštitu ekrana).
Postavite funkciju u opciji BIOS-SETUP računara (pogledajte
korisnički priručnik za operativni sistem Windows / računar).
z
Windows ME/2000:
Rezoluciju podesite u Control Panel (Kontrolna tabla)→Display
(Prikaz)→Screen Saver (Program za zaštitu ekrana).
Postavite funkciju u opciji BIOS-SETUP računara (pogledajte
korisnički priručnik za operativni sistem Windows / računar).
Kako mogu da očistim kućište /
Isključite kabl napajanja i očistite monitor mekom krpom koristeći
LCD ekran?
sredstvo za čišćenje ili običnu vodu.
Na kućištu nemojte ostaviti tragove deterdženta niti ga ogrebati.
Nemojte dozvoliti da voda uđe u monitor.
© 1995~2007 SAMSUNG. ALL Rights Reserved
Download PDF

advertising