Samsung | QB75H-TR | Samsung QB75H-TR Korisnički priručnik

Upute za korištenje
QB65H-TR QB75H-TR
Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a sadržaj ovog priručnika podložan je
promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.
Preporučuje se da se ovaj proizvod upotrebljava do 16 sati dnevno.
U slučaju korištenja proizvoda dulje od 16 sati dnevno, postoji mogućnost da se jamstvo neće
priznati.
•• Moguća je naplata naknade za administraciju u slučaju
–– (a) pozivanja inženjera na vaš zahtjev, a ustanovi se da je proizvod ispravan.
(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).
–– (b) donošenja uređaja u servisni centar, a ustanovi se da je proizvod ispravan.
(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).
•• S iznosom te naknade za administraciju bit ćete upoznati bilo poduzimanja bilo kakvih
radova ili kućnog posjeta.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics ima autorska prava za ovaj priručnik. Zabranjeno je korištenje i umnažanje ovog priručnika ili nekih njegovih dijelova bez odobrenja tvrtke Samsung Electronics. Robne marke osim Samsung Electronics
vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.
Sadržaj
Prije upotrebe proizvoda
Sigurnosne mjere opreza
Simboli sigurnosti
Električna energija i sigurnost
Instaliranje
Rukovanje
Čišćenje
5
5
5
7
8
11
Skladištenje i održavanje
11
Mjere opreza pri uporabi
12
Pripremne radnje
Provjera komponenti
13
Dijelovi
14
Priključci
Koncentrator
Uporaba dodirne funkcije
Zaključavanje za zaštitu od krađe
15
16
17
17
Daljinski upravljač
18
Montaža zidnog stalka
20
20
Montaža zidnog stalka
Specifikacije za komplet za postavljanje na zid (VESA) 20
Uporaba monitora s
dodirnim zaslonom
Monitor s dodirnim zaslonom
Pročitajte ovo prije uporabe proizvoda
Priključivanje i korištenje
uređaja koji je izvor signala
21
21
Povezivanje monitora s dodirnim zaslonom 22
Povezivanje s računalom
22
Povezivanje s prijenosnim ili tabletnim
22
računalom
Konfiguriranje postavki monitora s dodirnim
23
zaslonom
Kalibracija
23
Upravljanje zaslonom
Pokreti po dodirnom zaslonu
Napomene
25
25
26
Prije priključivanja
27
Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne točke 27
Povezivanje s računalom
Povezivanje pomoću HDMI kabela
Povezivanje pomoću DP kabela
Povezivanje pomoću DVI kabela (digitalna vrsta)
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
27
27
28
28
29
Povezivanje s videouređajem
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
Povezivanje pomoću HDMI kabela
30
30
31
Povezivanje sa zvučnim sustavom
31
Promjena izvora ulaznog signala
Open
32
32
Upravljanje s više zaslona
Kabelski priključak
RS232C kabel
LAN kabel
Povezivanje
Kontrolne šifre
33
33
34
36
37
Korištenje aplikacije MDC
Instalacija/deinstalacija programa MDC
41
41
2
Sadržaj
Prilagodba zaslona
Picture Mode
42
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /
43
Colour / Tint (G/R)
Colour Temperature
44
White Balance
2 Point
20 Point Settings
45
45
45
Gamma
HLG / ST.2084 / BT.1886
46
46
Calibrated value
46
Advanced Settings
Contrast Enhancer
Black Tone
Flesh Tone
RGB Only Mode
Colour Space Settings
HDMI UHD Color
Motion Lighting
HDR+ Mode
47
47
47
47
47
48
48
48
48
Picture Options
Colour Tone
Digital Clean View
HDMI Black Level
Film Mode
Dynamic Backlight
49
49
49
50
50
50
Picture Size Settings
51
Picture Size
Fit to screen
Zoom and Position
51
51
51
Reset Sound
Reset Picture
52
Network
Network Status
OnScreen Display
Screen Protection
Auto Protection Time
Screen Burn Protection
53
53
53
Message Display
56
Source Info56
MDC Message56
Language
57
Reset OnScreen Display
57
60
61
Open Network Settings
61
Network Type
61
Postavke ožičene mreže
62
Postavke mreže (bežične)
64
Use WPS66
Server Network Settings
66
Proxy server66
Device Name
66
System
Prilagodba zvuka
Sound Mode
58
Balance
59
Equaliser
59
HDMI Sound
59
Sound Output
59
Auto Volume
60
Whiteboard Manager
Start from Home
Reset Interval
Samba
Email
USB Lock
Network Lock
67
67
67
68
68
68
68
Accessibility
High Contrast
Enlarge
69
69
69
Start Setup
69
3
Sadržaj
Time
Clock Set
DST
Power On Delay
70
70
70
70
Power Control
Auto Power On
Max. Power Saving
Network Standby
Power Button
71
71
71
71
71
Eco Solution
Energy Saving Mode
Screen Lamp Schedule
Auto Power Off
72
72
72
73
Temperature Control
73
ID Settings
Device ID
PC Connection Cable
74
74
74
Change PIN
74
Security
Safety Lock On
Button Lock
Remote Management
75
75
75
75
General
Smart Security
HDMI Hot Plug
Custom Logo
Game Mode
76
76
76
77
78
Reset System
78
Podrška
Dodatak
Software Update
Update Now
79
79
Contact Samsung
79
Reset All
79
Vodič za rješavanje problema
Troškovi servisa (snosi ih korisnik)
Ako se na uređaju ne ustanovi kvar
Ako je kvar uređaja prouzročio kupac
Ostali slučajevi
92
92
92
92
Sprečavanje zaostalih slika
Što su zaostale slike?
Preporučene preventivne mjere
93
93
93
Licenca
94
Preduvjeti prije obraćanja Samsungovu centru za
80
pomoć korisnicima
Testiranje proizvoda
80
80
Provjera rezolucije i frekvencije
Provjerite sljedeće.
81
Q & A
87
Specifikacije
Općenito
88
Prethodno podešene postavke za mjerenje vremena 89
4
Poglavlje 01
Prije upotrebe proizvoda
Sigurnosne mjere opreza
Svrha sljedećih uputa o sigurnosti jest osigurati vašu osobnu sigurnost i spriječiti štetu na
imovini. Pročitajte sljedeće kako biste osigurali pravilnu uporabu proizvoda.
Naziv
Upozorenje
Oprez
Zabrana
Uputa
"" Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od
prikazanog na tim slikama.
Upozorenje
Simboli sigurnosti
Simbol
Električna energija i sigurnost
Utikač nemojte dirati mokrim rukama.
Značenje
U suprotnom bi moglo doći do električnog udara.
Ako se ne poštuju upute, može doći do teških ili smrtonosnih
ozljeda.
Ako se ne poštuju upute, može doći do tjelesnih ozljeda ili oštećenja
imovine.
Nemojte nasilu savijati ili povlačiti kabel za napajanje. Pripazite da
na kabel za napajanje ne stavljate teške predmete.
NEMOJTE pokušavati to učiniti.
Zbog oštećenja kabela moglo bi doći do kvara proizvoda, električnog
udara ili požara.
Slijedite upute.
U jednu utičnicu nemojte priključivati više proizvoda.
Pregrijane utičnice mogu uzrokovati požar.
5
Priključak gurnite do kraja da biste ga čvrsto utaknuli.
Nezaštićeni spoj može prouzročiti požar.
Suhom krpom očistite prljavštinu oko kontakata utikača ili utičnice.
Moglo bi doći do požara.
Utikač za napajanje priključite u uzemljenu utičnicu (osim u slučaju uređaja koji
nemaju uzemljenje).
Oprez
Prilikom isključivanja kabela za napajanje iz utičnice držite ga za
utikač.
To može dovesti do električnog udara ili požara.
To može dovesti do električnog udara ili ozljeda.
Nemojte koristiti oštećeni utikač za napajanje ili olabavljenu utičnicu.
To može dovesti do električnog udara ili požara.
Prilikom priključivanja utikača za napajanje u utičnicu gurnite ga
dokraja.
Ako se utikač ne može dokraja utaknuti u utičnicu, može se iznenada
isključiti ili se može pojaviti opasnost od pregrijavanja zbog prejake
struje, što može dovesti do nesreća.
Upotrebljavajte samo kabel za napajanje koji ste dobili s proizvodom tvrtke Samsung.
Kabel nemojte koristiti s drugim proizvodima.
To može dovesti do električnog udara ili požara.
Do utičnice u koju priključujete kabel za napajanje morate imati neometan pristup.
Kada se pojavi problem s proizvodom, kabel za napajanje se mora isključiti kako bi
se potpuno prekinulo napajanje proizvoda. Napajanje se ne prekida potpuno samo
pritiskom na gumb za uključivanje i isključivanje na kućištu proizvoda.
Nemojte izvlačiti kabel za napajanje dok upotrebljavate uređaj.
Električni udar može oštetiti proizvod.
6
Instaliranje
Prilikom instaliranja proizvoda dobro ga učvrstite kako ne bi pao.
Ako se proizvod ne učvrsti dobro, a dijete ga dodirne tijekom igre,
proizvod bi mogao pasti i prouzročiti oštećenja ili ozlijediti dijete.
Upozorenje
Prije premještanja isključite proizvod te kabel za napajanje i sve
ostale priključene kabele.
Oštećenje kabela može uzrokovati požar ili udar električne struje.
Proizvod nemojte montirati u kuhinju ili pokraj kuhinjske radne
površine.
Jestivo ulje ili uljne pare mogu oštetiti ili izobličiti proizvod.
Prilikom instaliranja proizvoda postavite ga podalje od zida kako
biste osigurali dobru ventilaciju.
Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.
Nosač za zidnu montažu mora montirati stručna osoba.
Montaža od strane nestručne osobe može dovesti do ozljeda. Koristite samo
odgovarajuće regale.
Proizvod nemojte postavljati na nedovoljno prozračena mjesta kao
što su police za knjige ili ormari.
Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.
Ako se proizvod instalira na neuobičajenom mjestu, okolna oprema može prouzročiti
ozbiljan problem s kvalitetom. Stoga se prije instalacije obratite servisnoj službi
tvrtke Samsung.
(Mjesta na kojima se stvara puno fine prašine, upotrebljavaju se kemikalije, mjesta
s vrlo niskim ili visokim temperaturama, s puno vlage ili vode, mjesta na kojima se
stalno upotrebljava transportna oprema poput vozila – zračne luke i kolodvori i slično)
Plastičnu ambalažu držite izvan dohvata djece.
Dječja igra s plastičnim pakiranjem može prouzročiti gušenje.
Nemojte instalirati kabel za napajanje (istosmjernom strujom) i
proizvod pokraj izvora topline
(svijeće, repelenti za komarce, cigarete, sprejevi, uređaji za grijanje,
mjesta izložena izravnoj sunčevoj svjetlosti i slično).
7
Rukovanje
Oprez
Prilikom podizanja i premještanja proizvoda nemojte dodirivati
zaslon i osigurajte rad najmanje dvije osobe.
Proizvod može pasti te izazvati ozljede ili oštećenja.
Upozorenje
Ako iz uređaja dopire neobična buka, miris paljevine ili dim, odmah
isključite kabel za napajanje i obratite se Samsungovu centru za
pomoć korisnicima.
To može dovesti do električnog udara ili požara.
Proizvod nemojte postavljati na prednju stranu.
Zaslon bi se mogao oštetiti.
Dulje izlaganje izravnoj sunčevoj svjetlosti može prouzročiti gubitak boje na površini
zaslona.
Baterije za daljinski upravljač i sitni dodatni pribor čuvajte podalje od
djece. Pripazite da ih ne progutaju.
Ako dijete ipak stavi bateriju u usta, odmah se obratite liječniku.
Ako proizvod padne ili se ošteti vanjsko kućište, isključite prekidač
za uključivanje/isključivanje i iskopčajte kabel za napajanje. Zatim se
obratite Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
Daljnja upotreba može uzrokovati požar ili udar električne struje.
Nemojte pomicati uređaj povlačenjem kabela napajanja ni bilo kojeg
drugog kabela.
Zbog oštećenja kabela moglo bi doći do kvara proizvoda, električnog
udara ili požara.
Provjerite nisu li otvori za prozračivanje zapriječeni stolnjakom ili
zavjesom.
Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.
8
Nemojte udarati proizvod.
Nemojte se vješati ili penjati po proizvodu.
•• Moguće je oštećenje zaslona.
•• Proizvod može pasti te izazvati ozljede, pa čak i smrt.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
•• Posebno pazite da se djeca ne vješaju i ne penju po proizvodu.
U proizvod (npr. kroz otvore za prozračivanje ili ulazno-izlazne
priključke) nemojte gurati metalne predmete (npr. štapiće za jelo,
kovanice ili ukosnice) ili predmete koji se mogu lako zapaliti (npr.
papir ili šibice).
Dok je utikač uključen u utičnicu, nemojte gurati štapiće ili druge
provodljive predmete u utičnice. Nakon izvlačenja utikača iz utičnice
nemojte odmah dodirivati iglice utikača.
•• Ako strana tijela prodru u proizvod, isključite ga i iskopčajte kabel
za napajanje. Zatim se obratite Samsungovu centru za pomoć
korisnicima.
•• Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.
Na proizvod nemojte stavljati predmete koji sadrže tekućinu (vaze,
lonce, boce itd.) ni metalne predmete.
•• Ako strane tvari poput vode prodru u proizvod, iskopčajte kabel
za napajanje. Zatim se obratite Samsungovu centru za pomoć
korisnicima.
•• Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.
Tijekom grmljavine ili nevremena isključite proizvod i iskopčajte
kabel za napajanje.
To može dovesti do električnog udara ili požara.
U suprotnom bi moglo doći do električnog udara.
Unutrašnjost proizvoda pod visokim je naponom. Nikada samostalno
ne rastavljajte, ne popravljajte niti vršite preinake na proizvodu.
•• Radi popravka obratite se Samsungovu centru za pomoć
korisnicima.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
Ako otkrijete propuštanje plina, nemojte dodirivati proizvod ni utikač i odmah
prozračite prostoriju.
Iskre mogu uzrokovati eksploziju ili požar.
U blizini proizvoda nemojte koristiti ovlaživače zraka ni štednjake.
To može dovesti do električnog udara ili požara.
Na proizvodu nemojte ostavljati teške predmete ili stvari koje vole
djeca (igračke, slatkiše itd.).
Dok djeca pokušavaju dosegnuti igračku ili slatkiše, mogao bi pasti
sam proizvod ili kakav teški predmet, što bi moglo dovesti do teških
ozljeda.
9
Koristite samo navedene standardizirane baterije te nemojte istovremeno koristiti
nove i korištene baterije.
Oprez
Baterije uvijek okrenite u skladu s polaritetom (+, –).
Ako polaritet nije pravilan baterija može puknuti ili ispustiti tekućinu
te prouzročiti kontaminaciju i štete u okolici, požar ili ozljede.
U suprotnom se baterije mogu oštetiti, izazvati požar, ozljedu ili oštećenje zbog
curenja tekućine iz njih.
Nemojte gledati u zaslon proizvoda iz prevelike blizine i dugo.
Vid vam se može pogoršati.
Nemojte podizati ili premještati proizvod dok radi.
Na proizvod nemojte stavljati teške predmete.
Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.
Ne dodirujte zaslon kada je uređaj dulje vrijeme uključen jer se zagrijava.
Kada upotrebljavate naglavne slušalice ili slušalice u ušima, nemojte postavljati
preveliku glasnoću ili ih upotrebljavati dugo.
Mogli biste oštetiti sluh.
Kada dulje vrijeme ne upotrebljavate proizvod zbog odlaska na odmor ili zbog nekog
drugog razloga, izvucite utikač iz utičnice.
Nakupljena prašina u kombinaciji s toplinom može uzrokovati požar, električni udar ili
proboj napona.
Proizvod koristite uz preporučenu razlučivost i frekvenciju.
Vid vam se može pogoršati.
Baterije (u što se ubrajaju i punjive baterije) nisu obični otpad te ih valja reciklirati.
Kupac je odgovoran za povrat potrošenih ili punjivih baterija zbog njihove reciklaže.
Korisnik može vratiti potrošene ili punjive baterije u lokalno središte za recikliranje ili
u trgovinu koja prodaje istu vrstu baterija.
Nakon svakog sata korištenja uređaja odmarajte oči najmanje pet minuta.
Smanjit ćete umor očiju.
Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje nepomična slika, može se pojaviti zaostala
slika ili oštećeni pikseli.
Kada dulje vrijeme ne upotrebljavate proizvod, aktivirajte štedni način rada ili
postavite čuvar zaslona na pokretnu sliku.
U blizini proizvoda nemojte držati ni koristiti zapaljive raspršivače ni bilo kakve
zapaljive tvari.
Moglo bi doći do eksplozije ili požara.
10
Skladištenje i održavanje
Čišćenje
Upozorenje
Vodu ni sredstva za pranje nemojte prskati izravno po proizvodu.
•• Mogli biste oštetiti površinu proizvoda ili izbrisati oznake.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
"" Ako na zaštitnom staklu ostane prašina ili nečistoća od isporučene olovke, očistite je u
skladu s uputama u nastavku.
Vanjsko čišćenje uređaja i zaslona
Najprije obrišite površinu blago navlaženom mekom krpom, a zatim suhom krpom.
1
2
3
Oprez
Prilikom čišćenja izvucite utikač te pažljivo brišite mekom i suhom krpom, primjerice
od superfinih vlakana ili pamuka kako biste spriječili ogrebotine.
Mogli biste oštetiti površinu proizvoda ili izbrisati oznake.
Upotrijebite mekanu i suhu krpu, primjerice od superfinih vlakana ili pamuka jer su
površina i zaslon proizvoda osjetljivi na ogrebotine.
Površina ili zaslon proizvoda lako se mogu ogrepsti stranim tijelima.
Na proizvod nemojte nanositi kemikalije koje sadržavaju alkohol, otapala ili
surfaktante poput voska, benzena, razrjeđivača, pesticida, osvježivača zraka, maziva
ili sredstava za čišćenje.
Kućište proizvoda moglo bi izgubiti boju ili puknuti, površina ploče mogla bi se
odljuštiti ili biste mogli izbrisati oznake.
11
Mjere opreza pri uporabi
Mjere opreza
Imajte na umu da ako upotrebljavate isporučenu olovku s opterećenjem većim od 2,5 kg, na
zaštitnom staklu može doći do ogrebotina.
Ako upotrebljavate kemijsku olovku koja nije isporučena olovka, pripazite da ne isprljate zaslon
tintom ili da ga ne oštetite.
Nemojte grepsti zaslon
noktima ili oštrim
predmetima. Ogrebotine bi
mogle ostaviti tragove ili
oštetiti proizvod.
Nemojte prskati vodu izravno
ni po jednom dijelu proizvoda.
Zbog prodora vode moglo bi
doći do kvara proizvoda, udara
električne struje ili požara.
Zbog odlika proizvoda sa
završnom obradom visokog
sjaja, korištenje UV ovlaživača
u blizini uređaja može
uzrokovati bijele mrlje na
proizvodu.
"" Preporučujemo da upotrebljavate isporučenu olovku. Nemojte upotrebljavati predmete s
oštrim vrhom osim olovke.
•• Uklanjanjem naljepnice na zaslonu mogli biste ostaviti tragove. Prije gledanja u zaslon
očistite tragove.
•• Nemojte jako pritiskati i trljati proizvod. Mogli biste oštetiti proizvod.
•• Nemojte brisati zaslon kemikalijama. Moglo bi doći do kvara proizvoda.
•• Ako je potrebno očistiti unutrašnjost proizvoda, obratite se Centru za korisničku podršku (bit
će naplaćena naknada).
12
Poglavlje 02
Pripremne radnje
Provjera komponenti
"" Ako neke komponente nedostaju,
obratite se dobavljaču kod kojeg
ste kupili proizvod.
"" Izgled stvarnih komponenti može
se razlikovati od onih prikazanih na
slici.
Kartica Jamstvo
Kratki vodič za postavljanje
(Nije dostupno na nekim
lokacijama)
Priručnik s regulatornim podacima
Kabel za napajanje
(Nije dostupno na nekim
lokacijama)
Daljinski upravljač
RS232C(IN) adapter
DRŽAČ KABELA
Dodirna olovka X 2
USB kabel
"" Uz proizvod se ne isporučuje
postolje. Da biste postavili postolje,
kupite ga odvojeno.
"" Prilagodnik RS232C može se
upotrebljavati za povezivanje s
drugim monitorom pomoću kabela
RS232C vrste D-SUB (9-pinski).
Baterije (AAA X 2)
13
Dijelovi
"" Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem
poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
Dijelovi
Opis
Senzor daljinskog
upravljača
Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču koji ste usmjerili prema senzoru na prednjem
dijelu proizvoda kako biste izvršili pripadajuću funkciju.
"" Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač
ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima
za prikaz.
Držač olovke
Senzor daljinskog upravljača
Čuvajte dodirnu olovku na mjestu.
Uključuje ili isključuje proizvod.
Držač olovke
QB65H-TR
Otvor za montažu
mrežne kutije
"" Podržani modeli: QB75H-TR
Daljinski upravljač koristite na udaljenosti od 7 do 10 m od senzora koji se nalazi na proizvodu, pod kutom od 30°
slijeva i zdesna.
"" Iskorištene baterije držite izvan dohvata djece i reciklirajte ih.
"" Ne koristite istodobno nove i korištene baterije. Zamijenite obje baterije istovremeno.
"" Izvadite baterije ako daljinski upravljač nećete koristiti tijekom dužeg vremenskog razdoblja.
Zvučnik
QB75H-TR
Otvor za montažu
mrežne kutije
Zvučnik
Upravljačka tipka
14
Priključci
Priključak
Opis
USB 1 ¨(1.0A)
Povezuje se s USB memorijskim uređajem.
"" Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici.
Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez
prethodne obavijesti.
"" USB priključci na proizvodu podržavaju maksimalnu konstantnu jakost
struje od 1,0 A. U slučaju prekoračenja maksimalne vrijednosti USB
priključci možda neće raditi.
RJ45
Povezuje se s MDC-om pomoću LAN kabela. (10/100 Mb/s)
"" Za vezu koristite kabel kategorije 7 (vrste STP*).
*Oklopljene upredene parice.
RS232C IN
Povezuje se s MDC-om pomoću RS232C adaptera.
DVI/MAGICINFO IN
DVI: Služi za priključivanje uređaja koji je izvor signala pomoću DVI kabela ili
HDMI-DVI kabela.
MAGICINFO IN: Da biste koristili MagicInfo, morate priključiti DP-DVI kabel.
"" Da biste aktivirali MagicInfo, funkcija IWB S5 mora biti postavljena na
OFF. Obratite se servisnom centru.
HDMI IN 1
HDMI IN 2
Služi za priključivanje uređaja koji je izvor signala pomoću HDMI kabela ili HDMIDVI kabela.
DP IN
Povezuje se s računalom pomoću DP kabela.
TOUCH OUT 1
Povezuje se s računalom radi uporabe dodirne funkcije.
USB 2(0.5A)
Povezuje se s USB memorijskim uređajem.
"" USB priključci na proizvodu podržavaju maksimalnu konstantnu jakost
struje od 0,5 A. U slučaju prekoračenja maksimalne vrijednosti USB
priključci možda neće raditi.
DVI/HDMI/AUDIO IN
Prima zvuk iz izvornog uređaja putem audiokabela.
AUDIO OUT
Reproducira izlazni zvuk na audiouređaju putem audiokabela.
IR IN
Napaja vanjsku senzorsku ploču ili prima signal svjetlosnog senzora.
RS232C OUT
Povezuje se s MDC-om pomoću RS232C adaptera.
15
Koncentrator
"" Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
Dijelovi
Opis
USB (PC)
Povezuje se s USB memorijskim uređajem.
USB 3 ¨
HDMI IN 3
Služi za priključivanje uređaja koji je izvor signala pomoću HDMI kabela ili HDMI-DVI kabela.
TOUCH OUT 2
Povezuje se s računalom radi uporabe dodirne funkcije.
QUICK MENU
Ako pritisnete gumb QUICK MENU dok je zaslon uključen, na dnu zaslona prikazat će se glavni izbornik.
POWER
Uključuje ili isključuje proizvod.
Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču koji ste usmjerili prema senzoru na prednjem dijelu proizvoda kako biste izvršili
pripadajuću funkciju.
16
Uporaba dodirne funkcije
Zaključavanje za zaštitu od krađe
"" Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne
promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
"" Zaključavanje za zaštitu od krađe omogućava sigurno korištenje proizvoda čak i na javnim
mjestima.
"" Oblik uređaja za zaključavanje i način zaključavanja ovise o proizvođaču. Pojedinosti
potražite u korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od krađe.
"" Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od
prikazanog na tim slikama.
Zaključavanje uređaja za zaštitu od krađe:
USB kabel
1 Da biste upotrijebili funkciju dodira s uređajem Network box (prodaje se zasebno) ili
računalom povezanim s proizvodom, USB kabelom spojite priključak TOUCH OUT na
proizvodu i USB priključak na uređaju Network box ili računalu.
2 Ako povežete priključak TOUCH OUT s računalom koje upotrebljava više monitora, dodirna
funkcija radit će samo na primarnom monitoru.
1 Pričvrstite kabel uređaja za zaštitu od krađe za teški predmet poput stola.
2 Jedan kraj kabela provucite kroz petlju na drugom kraju kabela.
3 Umetnite uređaj za zaključavanje u utor za zaštitu od krađe na stražnjoj strani proizvoda.
4 Zaključajte uređaj za zaključavanje.
–– Uređaj za zaštitu od krađe može se kupiti zasebno.
–– Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za
zaštitu od krađe.
–– Uređaji za zaštitu od krađe mogu se kupiti u trgovinama električnom opremom ili putem
Interneta.
17
Daljinski upravljač
"" Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja
drugim uređajima za prikaz.
"" Za ovaj proizvod nije podržana tipka bez opisa prikazana na donjoj slici.
Uključivanje proizvoda.
POWER
OFF
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Podešavanje jačine zvuka.
Gumb za pokretanje značajke Open.
Prikazivanje ili skrivanje zaslonskog izbornika
ili povratak na prethodni izbornik.
2
5
8
0
3
6
MENU
SOURCE
HOME
Numerički gumbi
Unesite lozinku u OSD izbornik.
9
"" Funkcije gumba na daljinskom
upravljaču mogu se razlikovati za
različite proizvode.
CH LIST
isključite zvuk.
MUTE
VOL
Isključivanje proizvoda.
CH
•• Ponovno uključivanje zvuka: Ponovo
pritisnite MUTE ili pritisnite gumb za
kontrolu jačine zvuka (+ VOL -).
MagicInfo
Player I
18
TOOLS
INFO
Prelazak u viši, niži, lijevi ili desni izbornik, ili
podešavanje vrijednosti opcija.
Potvrđivanje odabira na izborniku.
Povratak na prethodni izbornik.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
Izlazak iz trenutnog izbornika.
IR control
SET
"" Funkcije gumba na daljinskom
upravljaču mogu se razlikovati za
različite proizvode.
"" Izvadite baterije ako daljinski
upravljač nećete koristiti tijekom
dužeg vremenskog razdoblja.
Umetanje baterija u daljinski upravljač (AAA x 2)
19
Montaža zidnog stalka
Montaža zidnog stalka
•• Komplet za postavljanje na zid (prodaje se zasebno) pruža vam mogućnost montaže proizvoda na zid.
•• Detaljne informacije o montaži kompleta za postavljanje potražite u uputama priloženima uz zidni stalak.
•• Preporučujemo vam da se obratite tehničaru koji će vam pomoći pri montaži držača za zidni stalak.
•• Tvrtka Samsung Electronics nije odgovorna za oštećenja proizvoda ili ozljede vas ili ostalih osoba ako zidni stalak montirate na vlastitu ruku.
••
Specifikacije za komplet za postavljanje na zid (VESA)
"" Zidni stalak montirajte na čvrsti zid okomit na pod. Da biste instalirali
uređaj na neki drugi dio zida, obratite se najbližoj agenciji.
Ako proizvod montirate na nagnuti zid, može pasti i uzrokovati teške
tjelesne ozljede.
•• Samsungovi kompleti za postavljanje sadrže detaljan priručnik za montažu i sve dijelove potrebne za
sastavljanje.
•• Nemojte koristiti vijke koji su duži od standardnih ili nisu u skladu sa specifikacijama za vijke prema
standardima VESA. Predugim vijcima možete oštetiti unutrašnjost proizvoda.
•• Dužina vijaka za zidne stalke koji nisu u skladu sa specifikacijama za vijke prema standardu VESA može se
razlikovati ovisno o specifikacijama zidnog stalka.
•• Vijke nemojte zategnuti prejako. Time možete oštetiti proizvod ili uzrokovati pad proizvoda, što može dovesti do
tjelesne ozljede. Samsung nije odgovoran za takvu vrstu nezgoda.
•• Samsung nije odgovoran za oštećenje proizvoda ili tjelesne ozljede ako upotrebljavate zidni stalak koji nije
VESA ili nema specifikacije te ako kupac nije slijedio upute za montažu proizvoda.
•• Proizvod nemojte montirati pod nagibom većim od 15 stupnjeva.
•• Proizvod neka uvijek montiraju na zid dvije osobe.
•• Standardne dimenzije za komplete za postavljanje navedene su u tablici u nastavku.
Specifikacije za VESA otvor vijka (A * B) u
milimetrima
Standardni vijak
Količina
400 × 400
M8
4
"" Nemojte montirati komplet za postavljanje dok je proizvod uključen. Možete uzrokovati tjelesnu ozljedu zbog
električnog šoka.
20
Poglavlje 03
Uporaba monitora s dodirnim zaslonom
Monitor s dodirnim zaslonom
Upravljajte računalom dodirom po zaslonu, a ne ulaznim uređajima kao što su tipkovnica i
miš. Dodirni zaslon funkcionira tako što prepoznaje slabu struju koja prolazi kroz ljudsko tijelo
(kapacitivnu struju). Za dodirivanje zaslona koristite površinu vrha prsta.
Pročitajte ovo prije uporabe proizvoda
•• Pazite da zaslon ne dođe u doticaj s električnim tvarima. U slučaju statičkog elektriciteta
može doći do kvara zaslona.
•• Ne pritišćite jako prstom dodirni zaslon. Za dodirivanje zaslona ne koristite oštre predmete.
Njima biste mogli razbiti ili oštetiti zaslon.
•• Zaslon ne dodirujte u rukavicama, prljavim prstom ni oštrim rubovima, kao što su nokat ili
kemijska olovka. Zaslon u tom slučaju možda neće pravilno funkcionirati.
•• Osobito pazite da zaslon ne dođe u kontakt s vlagom. Senzor dodira u tom slučaju možda
neće pravilno funkcionirati.
•• Prikazivanje nepomične slike na zaslonu tijekom duljeg vremena može uzrokovati pojavu
fantomskih slika (degradaciju zaslona) ili mrlja. Kad ne koristite zaslon, isključite ga.
•• Kada upotrebljavate dlan za brisanje, skupite prste.
21
Povezivanje monitora s dodirnim zaslonom
2 Uključite kabel za napajanje proizvoda u zidnu utičnicu.
3 Povežite TOUCH OUT priključak na proizvodu s USB priključkom na osobnom računalu
pomoću USB kabela.
Povezivanje s računalom
"" TOUCH OUT 1 radi kada je trenutačni zaslon postavljen na HDMI 1, HDMI 2, DisplayPort
ili DVI.
1 Povežite vaše osobno računalo s proizvodom putem HDMI ili HDMI-DVI kabela.
"" TOUCH OUT 2 radi kada je trenutačni zaslon postavljen na HDMI 3.
"" Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.
Povezivanje uređaja pomoću HDMI kabela
TOUCH OUT 1, TOUCH OUT 2
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
Povezivanje s prijenosnim ili tabletnim računalom
Prijenosno ili tabletno računalo može se povezati s proizvodom primjenom istog načina
povezivanja kao i u slučaju stolnog računala.
Povezivanje uređaja pomoću HDMI-DVI kabela
•• Ako kontrola dodirnog zaslona nije dostupna nakon završetka povezivanja uređaja
"" Pripazite da najprije priključite HDMI ili HDMI-DVI kabel, a zatim USB kabel.
"" Ako je kontrola dodirnog zaslona nedostupna i nakon što su kabeli pravilno priključeni,
iskopčajte USB kabel i zatim ga ponovno priključite.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
22
Konfiguriranje postavki monitora s dodirnim zaslonom
Da biste pravilno koristili proizvode u sustavu Windows, idite u odjeljak Postavke za Tablet PC te kalibrirajte proizvod.
"" Prije konfiguriranja sljedećih postavki povežite monitor s dodirnim zaslonom.
"" Maksimalni broj dodirnih monitora koji se istovremeno mogu priključiti ovisi o operacijskom sustavu i postavkama grafičke kartice.
"" Ako ne možete pronaći Postavke za Tablet PC u opciji Upravljačka ploča, potražite Pretražuj Upravljačku ploču za Postavke za Tablet PC.
Kalibracija
"" Upute u nastavku odnose se na Windows 8. Ista se metoda može primijeniti i u sustavu
Windows 7, Windows 8 i u sustavu Windows 10.
2 Prstom dodirnite sliku koja se prikazuje na proizvodu.
"" U načinu rada na dva monitora: ako se na proizvodu ne prikaže sljedeća slika, pritisnite
tipku Enter da bi se prikazala.
"" Nakon promjene Picture Size u OSD izborniku možda ćete morati ponovno kalibrirati
postavke slike.
"" Ako se tijekom kalibracije pojavi pogreška, idite u odjeljak Postavke za Tablet PC → na
stranicu Zaslon. Dodirnite Vrati izvorno te ponovno započnite kalibraciju.
1 Na kartici Zaslon u odjeljku Konfiguracija odaberite Postavljanje.
Touch this screen to identity it as the touchscreen.
If this is not the Tablet PC screen, press Enter to move to the next screen. To close the tool, press Esc.
23
3 Na popisu Zaslon u odjeljku Mogućnosti prikaza odaberite proizvod. Potom odaberite
Kalibriraj.
5 Nakon kalibracije pojavit će se poruka Želite li spremiti kalibracijske podatke?. Da biste
spremili promjene, odaberite Da.
Digitizer Calibration Tool
Do you want to save the calibration data?
Yes
No
6 Monitor s dodirnim zaslonom uspješno je kalibriran.
"" Ako odaberete Vrati u izvorno stanje, kalibracijski će se podaci ukloniti.
4 Kalibrirajte zaslon prema uputama na zaslonu prikazanima na ovoj slici.
To provide calibration samples, tap the crosshair each
time that it appears on the screen.
Right-click anywhere on the screen to return to the
last calibration point. Press the Esc button to close
the tool. Do not change your screen orientation until
you have completed the calibration process.
24
Upravljanje zaslonom
Povlačenje
Pokreti po dodirnom zaslonu
Uporaba pokreta za upravljanje dodirnim zaslonom slična je uporabi miša.
Dodir
Lagano dotaknite i povucite u bilo kojem smjeru na zaslonu.
Upotrijebite ovaj pokret za pomicanje u određenom smjeru prilikom pregleda mrežne stranice,
karte ili fotografije.
"" Slično je povlačenju mišem.
Dvostruki dodir
Lagano dodirnite zaslon.
Upotrijebite ovaj pokret za odabir značajke ili stavke izbornika.
"" Slično je klikom mišem.
Dodirnite zaslon dvaput.
Upotrijebite ovaj pokret za pokretanje odabranog programa.
"" Slično je dvostrukom kliku mišem.
25
Pomak
Napomene
•• Da biste povećali preciznost dodirnog unosa, povećajte font ili ikone.
•• U načinu kontrole dodirnog zaslona, upotrijebite daljinski upravljač kada su potrebni
precizniji klikovi ili dodiri.
•• Pojedinosti o načinu uporabe ikona Whiteboard možete pronaći tako da dodirnete ikonu
na dnu zaslona, a zatim dodirnete Quick Guide.
Pomaknite prst preko zaslona kako je prikazano na slici.
Upotrijebite ovaj pokret za prijelaz na prethodnu ili sljedeću fotografiju ili mrežnu stranicu.
Povećavanje/smanjivanje
Raširite ili skupite prste preko zaslona kako je prikazano na slici.
Upotrijebite ove pokrete za povećavanje ili smanjivanje mrežne stranice, karte ili fotografije.
26
Poglavlje 04
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
Prije priključivanja
Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne točke
"" Prije priključivanja uređaja koji je izvor signala pročitajte korisnički priručnik isporučen uz
uređaj.
Broj i lokacije priključaka na uređajima koji su izvor signala mogu se razlikovati od uređaja do
uređaja.
"" Ne priključujte kabel napajanja prije nego ste povezali sve uređaje.
Priključivanje kabela napajanja tijekom povezivanja može dovesti do oštećivanja proizvoda.
Povezivanje s računalom
•• Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.
Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.
•• Računalo se s proizvodom može povezati na više načina.
Odaberite način povezivanja koji odgovara vašem računalu.
"" Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.
Povezivanje pomoću HDMI kabela
"" Ispravno priključite priključke za zvuk: lijevi = bijeli i desni = crveni.
"" Provjerite vrste priključaka na stražnjem dijelu proizvoda koji želite priključiti.
"" Preporučujemo uporabu odobrenih kabela za HDMI ili DP kabelske priključke.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
27
Povezivanje pomoću DP kabela
Povezivanje pomoću DVI kabela (digitalna vrsta)
DVI/MAGICINFO IN
DP IN
•• Upozorenja prilikom korištenja DP-a
"" Neke grafičke kartice koje nisu sukladne DP standardu mogu spriječiti prikaz zaslona s
podizanjem sustava Windows/BIOS-om kada proizvod radi u načinu s uštedom energije.
U tom slučaju prije uključivanja računala provjerite je li uključen proizvod.
"" Priključak DP IN na proizvodu i isporučeni DP kabel dizajnirani su na temelju VESA
standarda. Upotreba DP kabela koji ne zadovoljava standarde VESA može prouzročiti
nepravilan rad proizvoda. Samsung Electronics ne preuzima odgovornost za bilo kakve
poteškoće u slučaju upotrebe kabela koji nije u skladu sa standardima.
Svakako upotrijebite DP kabel naveden u standardima VESA.
DVI/HDMI/AUDIO IN
"" DVI priključak na proizvodu možete upotrijebiti kao HDMI priključak korištenjem DVI-HDMI
adaptera.
"" Zvuk neće biti dostupan ako priključak DVI na proizvodu bude povezan s priključkom HDMI
na osobnom računalu putem adaptera DVI-HDMI.
"" Kako biste postigli optimalnu razlučivost (3840x2160 pri 60 Hz) kada je izvor ulaznog
signala DisplayPort, preporučuje se upotreba DP kabela kraćeg od 5 m.
DVI/MAGICINFO IN
HDMI
"" Onemogućivanjem štednog načina rada kada je izvor ulaznog signala DisplayPort mogu
se uvesti nove informacije o razlučivosti i poništiti veličina prozora sa zadatcima ili
lokacija.
28
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
Nakon priključivanja računala na uređaj s HDMI-DVI kabelom konfigurirajte postavke kao što je
prikazano u nastavku kako biste omogućili reprodukciju video i audio signala putem računala.
•• Sound → postavite HDMI Sound na PC(DVI)
•• Picture → postavite način rada svih zaslona na Text u postavci Picture Mode
•• System → General → postavite HDMI Hot Plug na Off
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
DVI/HDMI/AUDIO IN
29
Povezivanje s videouređajem
•• Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.
Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.
•• Videouređaj možete povezati s proizvodom pomoću kabela.
"" Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.
"" Ako upotrebljavate daljinski upravljač, povežite vanjski uređaj i pritisnite SOURCE na daljinskom upravljaču za odabir uređaja.
"" Prilikom uporabe funkcije dodira, povežite vanjski uređaj s proizvodom, dodirnite Open, a zatim odaberite povezani vanjski uređaj prilikom uključivanja proizvoda.
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
•• Nakon priključivanja videouređaja na uređaj s HDMI-DVI kabelom konfigurirajte postavke
kao što je prikazano u nastavku kako biste omogućili reprodukciju video i audio signala
putem videouređaja.
DVI priključak na proizvodu možete upotrijebiti kao HDMI priključak korištenjem DVIHDMI adaptera. Zvuk neće biti dostupan ako priključak DVI na proizvodu bude povezan s
priključkom HDMI na osobnom računalu putem adaptera DVI-HDMI.
–– Sound → postavite HDMI Sound na AV(HDMI)
–– Picture → postavite način rada svih zaslona na Videos/Images u postavci Picture Mode
–– System → General → postavite HDMI Hot Plug na On
"" Podržane rezolucije uključuju 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p i 576p.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
DVI/HDMI/AUDIO IN
DVI/MAGICINFO IN
HDMI
•• Ako je proizvod povezan s videouređajem pomoću HDMI-DVI kabela, zvuk neće biti
omogućen. Kako biste riješili ovaj problem, priključite dodatni audio kabel u priključke za
zvuk na proizvodu i videouređaju.
30
Povezivanje pomoću HDMI kabela
Povezivanje sa zvučnim sustavom
Korištenje HDMI ili HDMI/DVI kabela (UHD 30Hz)
"" Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.
•• HDMI kabel podržava digitalne video i audiosignale te ne zahtijeva audiokabel.
•• Ako s proizvodom povežete vanjski uređaj koji koristi stariju verziju HDMI načina rada, slika
se možda neće normalno prikazivati (ili se neće prikazivati uopće) ili se neće čuti zvuk. Ako
se pojavi takav problem, pitajte proizvođača vanjskog uređaja koja se HDMI verzija koristi te
ako se koristi zastarjela verzija, zatražite nadogradnju.
AUDIO OUT
•• Svakako upotrijebite HDMI kabel debljine 14 mm ili manje.
•• Svakako kupite certificirani HDMI kabel. U suprotnom se slika možda neće prikazati ili će se
pojaviti pogreška veze.
•• Preporučujemo korištenje osnovnog HDMI kabela visoke brzine ili kabela s funkcijom
etherneta.
Ovaj proizvod ne podržava funkciju etherneta putem HDMI-ja.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
31
Promjena izvora ulaznog signala
Applications
Open
Source
•• IWB S5 / Screen Mirroring / Web Browser
Source vam omogućuje odabir raznih izvora i promjenu naziva uređaja izvora.
•• Uporaba daljinskog upravljača: SOURCE
Možete prikazati zaslon uređaja koji je izvor signala i koji je povezan s proizvodom. Odaberite izvor signala s popisa
izvora kako biste prikazali zaslon odabranog izvora signala.
•• Uporaba načina kontrole dodirnog zaslona: Open
Open
"" Ako upotrebljavate daljinski upravljač, povežite vanjski uređaj i pritisnite SOURCE na daljinskom upravljaču za
odabir uređaja.
Applications
"" Prilikom uporabe funkcije dodira, povežite vanjski uređaj s proizvodom, dodirnite Open, a zatim odaberite
povezani vanjski uređaj prilikom uključivanja proizvoda.
"" Ako je odabran pogrešan izvor signala za uređaj koji je izvor signala i na koji želite prijeći, zaslon možda neće
ispravno prikazivati sadržaj.
IWB S5
Screen
Mirroring
•• HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3 / DisplayPort / DVI
Web Browser
Storage
Source
•• Internal storage / USB
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
DisplayPort
DVI
Storage
Internal
storage
USB
"" Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
32
Poglavlje 05
Upravljanje s više zaslona
Upravljajte s više uređaja za prikaz povezanih s osobnim računalom.
Kabelski priključak
•• Dodjela pinova
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
RS232C kabel
Sučelje
RS232C (9-pinski)
Pin
T x D (br.2), R x D (br. 3), GND (br. 5)
Brzina prijenosa podataka
9600 b/s
6 7 8 9
9 8 7 6
Bitovi podataka
8 bitova
<Muški>
<Ženski>
Paritet
Nema
Bitovi za prekid
1 bitova
Kontrola protoka
Nema
Maksimalna duljina
15 m (samo vrsta s oklopom)
Pin
Signal
Pin
Signal
1
Prepoznavanje nosača podataka
6
Priprema paketa podataka
2
Primljeni podaci
7
Slanje zahtjeva
3
Preneseni podaci
8
Slobodan za slanje
4
Priprema podatkovnog terminala
9
Indikator sa zvonom
5
Uzemljenje signala
33
LAN kabel
•• RS232C kabel
Priključak: 9-pinski kabel povezuje D-Sub i stereoizlaz
•• Dodjela pinova
6
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1-
Muški
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
1
Tx
STEREO
Tx
2
2
Rx
PLUG
Uzemlj.
5
3
Uzemlj.
(3,5 ø)
Pin br.
Standardna boja
Signal
1
bijela i narančasta
TX+
2
narančasta
TX-
3
bijela i zelena
RX+
4
plava
NC
5
bijela i plava
NC
6
zelena
RX-
7
bijela i smeđa
NC
8
smeđa
NC
34
Križni LAN kabel (PC u PC)
•• Priključak: RJ45
Izravni LAN kabel (PC u HUB)
HUB
RJ45
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
P1
P1
P2
Signal
P1
P2
Signal
TX+
1
3
RX+
TX-
2
6
RX-
Signal
P1
P2
Signal
RX+
3
1
TX+
TX+
1
1
TX+
RX-
6
2
TX-
TX-
2
2
TX-
RX+
3
3
RX+
RX-
6
6
RX-
35
Povezivanje
•• Veza 2
"" Svaki adapter morate priključiti u odgovarajući RS232C IN ili OUT priključak na proizvodu.
•• Veza 1
PC
Monitor 1
Monitor 2
Monitor 3
PC
Monitor 1
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
Monitor 3
RJ45
RJ45
Monitor 4
RJ45
RS232C IN
Monitor 2
RS232C IN
RJ45
RS232C OUT
•• Veza 3
PC
RJ45
Monitor 1
RJ45
RS232C OUT
Monitor 2
RS232C IN
RS232C OUT
Monitor 3
RS232C IN
RS232C OUT
Monitor 4
RS232C IN
RS232C OUT
36
Kontrolne šifre
•• Sva komunikacija odvija se u heksadecimalnom obliku. Kontrolni zbroj računa se
zbrajanjem svih vrijednosti osim zaglavlja. Ako kontrolni zbroj ima više od 2 znamenke kao
što je prikazano ispod (11+FF+01+01=112), prva znamenka se briše.
Pregled kontrolnog stanja (Dohvati naredbu za upravljanje)
Npr. Uključeno & ID = 0
Zaglavlje
Naredba
0xAA
Vrsta naredbe
ID
Duljina
podataka
Kontrolni
zbroj
Naredba
0xAA
Vrsta naredbe
Naredba
0xAA
0x11
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
ID
Duljina podataka
Podaci 1
1
"Power"
Duljina podataka
Podaci 1
1
1
Kontrolni
zbroj
0
Upravljanje (Postavi naredbu za upravljanje)
Zaglavlje
Zaglavlje
ID
Duljina podataka Podaci
1
Kontrolni
zbroj
Vrijednost
ID
12
•• Kako biste istovremeno upravljali svim uređajima povezanima serijskim kabelom, neovisno
o ID oznakama, postavite ID kao "0xFE" i prenesite naredbe. Svaki uređaj izvršit će naredbe,
ali ACK neće reagirati.
Naredba
Br.
Vrsta naredbe
Naredba
Raspon
vrijednosti
1
Upravljanje napajanjem
0x11
0~1
2
Upravljanje jačinom zvuka
0x12
0~100
3
Upravljanje izvorom ulaznog
signala
0x14
-
4
Upravljanje veličinom zaslona
0x19
0~255
5
Sigurnosno zaključavanje
0x5D
0~1
37
Upravljanje napajanjem
Upravljanje jačinom zvuka
•• Funkcija
Proizvod je moguće uključiti i isključiti pomoću računala.
•• Funkcija
Glasnoću proizvoda moguće je prilagoditi pomoću računala.
•• Pregled stanja napajanja (Dohvati stanje napajanja Uključeno/Isključeno)
•• Pregled stanja jačine zvuka (Dohvati stanje jačine zvuka)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
ID
Duljina podataka
0
Kontrolni
zbroj
•• Postavljanje napajanja na Uključeno/Isključeno (Postavi napajanje na Uključeno/Isključeno)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
ID
Duljina podataka
Podaci
1
"Power"
Kontrolni
zbroj
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x12
ID
0
•• Postavljanje jačine zvuka (Postavi jačinu zvuka)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x12
ID
0: Napajanje ISKLJUČENO
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
•• Potvrda
0xAA
ID
0xFF
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
3
'A'
0x11
Vrijednost 1 Kontrolni
zbroj
"Power"
"Power": šifra napajanja koja se postavlja na proizvodu.
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Podaci
1
"Volume"
Kontrolni
zbroj
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1 Kontrolni
zbroj
3
'N'
0x11
"ERR"
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x12
"Volume"
Kontrolni
zbroj
"Volume": šifra vrijednosti glasnoće koja se postavlja na proizvod. (0-100)
•• Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
•• Negativna potvrda
Zaglavlje
Duljina podataka
•• Potvrda
1: Napajanje UKLJUČENO
Naredba
Kontrolni
zbroj
"Volume": šifra vrijednosti glasnoće koja se postavlja na proizvod. (0-100)
"Power": šifra napajanja koja se postavlja na proizvodu.
Zaglavlje
Duljina podataka
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'N'
0x12
"ERR"
Kontrolni
zbroj
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.
38
Upravljanje izvorom ulaznog signala
•• Potvrda
•• Funkcija
Izvor ulaznog signala na proizvodu može se promijeniti pomoću računala.
•• Pregled stanja izvora ulaznog signala (Dohvati status izvora ulaznog signala)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x14
ID
Duljina podataka
0
Kontrolni
zbroj
Naredba
0xAA
0x14
ID
DVI
0x0C
Izvor ulaznog signala
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x25
DisplayPort
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost
1
3
'A'
0x14
"Input
Source"
Kontrolni
zbroj
•• Negativna potvrda
Duljina podataka
Podaci
1
"Input Source"
Kontrolni
zbroj
"Input Source": šifra izvora ulaznog signala koja se postavlja na proizvod.
0x18
Naredba
"Input Source": šifra izvora ulaznog signala koja se postavlja na proizvod.
•• Postavljanje izvora ulaznog signala (Postavi izvor ulaznog signala)
Zaglavlje
Zaglavlje
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'N'
0x14
"ERR"
Kontrolni
zbroj
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.
"" DVI_video, HDMI1_PC i HDMI2_PC ne mogu se koristiti s naredbom Set. Odgovaraju samo
na naredbe "Dohvati".
"" Značajka MagicInfo dostupna je samo na modelima koji sadrže funkciju MagicInfo.
39
Upravljanje veličinom zaslona
Sigurnosno zaključavanje
•• Funkcija
Veličinu zaslona na proizvodu moguće je promijeniti pomoću računala.
•• Funkcija
Računalo se može koristiti za uključivanje i isključivanje funkcije Safety Lock On na
proizvodu.
•• Pregled veličine zaslona (Dohvati status veličine zaslona)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x19
ID
Duljina podataka
Ova komanda dostupna je neovisno o tome je li napajanje uključeno ili isključeno.
Kontrolni zbroj
•• Pregled stanja sigurnosnog zaključavanja (Dohvati status sigurnosnog zaključavanja)
0
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x5D
ID
Duljina
podataka
•• Potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x19
"Screen Size"
Kontrolni
zbroj
"Screen Size": veličina zaslona proizvoda (raspon: 0 – 255, jedinica: inči)
•• Negativna potvrda
Zaglavlje
0xAA
Naredba
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
3
'N'
0x19
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
Vrijednost 1
"ERR"
Kontrolni
zbroj
Kontrolni
zbroj
0
•• Omogućavanje ili onemogućavanje sigurnosnog zaključavanja (Postavi sigurnosno
zaključavanje na Omogućeno/Onemogućeno)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x5D
ID
Duljina
podataka
Podaci
Kontrolni zbroj
1
"Safety Lock"
"Safety Lock": šifra za sigurnosno zaključavanje koja se postavlja na proizvodu
1: Uključeno
0: Isključeno
•• Potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x5D
"Safety Lock"
Kontrolni
zbroj
"Safety Lock": šifra za sigurnosno zaključavanje koja se postavlja na proizvodu
•• Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'N'
0x5D
"ERR"
Kontrolni
zbroj
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
40
Korištenje aplikacije MDC
9 Kliknite "Finish" u prikazanom prozoru "InstallShield Wizard Complete".
MDC (Multiple Display Control) je aplikacija koja omogućuje jednostavno i istodobno
upravljanje većim brojem uređaja za prikaz putem računala.
10Nakon instalacije na radnoj površini će se stvoriti ikona prečaca za MDC Unified.
Informacije o korištenju MDC programa potražite u datotekama pomoći nakon instalacije
programa. MDC program dostupan je na web-mjestu.
"" Ako pritisnete gumb On ili Off, koji se nalazi lijevo na vrhu zaslona, proizvod će otprilike
jednu minutu provjeravati stanje. Pričekajte jednu minutu da biste pokrenuli druge
naredbe.
"" Pojedinosti o načinu povezivanja uređaja za upravljanje s više prikaza potražite na stranici 36.
Instalacija/deinstalacija programa MDC
"" Odaberite"Launch MDC Unified" i kliknite "Finish" da biste odmah pokrenuli program
MDC.
"" Ikona za pokretanje programa MDC možda se neće prikazati, ovisno o računalnom
sustavu ili specifikacijama proizvoda.
"" Ako se ne pojavi ikona za pokretanje programa, pritisnite F5.
Deinstaliranje
1 Odaberite Postavke > Upravljačka ploča na izborniku Start i dvokliknite Dodaj/Izbriši
program.
2 Odaberite MDC Unified na popisu i pritisnite Promijeni/ukloni.
Instaliranje
"" Na instalaciju programa MDC može utjecati grafička kartica, matična ploča i stanje mreže.
1 Pritisnite program za instalaciju aplikacije MDC Unified.
2 Odaberite jezik za instalaciju. Zatim kliknite "OK".
3 Kada se pojavi zaslon "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified", kliknite
"Next".
4 U prikazanom prozoru "License Agreement" odaberite "I accept the terms in the license
agreement" i kliknite "Next".
5 U prikazanom prozoru "Customer Information" popunite sva polja za informacije i kliknite
"Next".
6 U prikazanom prozoru "Destination Folder" odaberite put direktorija u koji želite instalirati
program i kliknite provjerite put direktorija za instaliranje programa i zatim pritisnite
"Next".
"" Ako put direktorija nije naveden, program će se instalirati na zadanom putu direktorija.
7 U prikazanom prozoru "Ready to Install the Program" provjerite put direktorija u koji želite
instalirati program i kliknite "Install".
8 Prikazat će se napredak instalacije.
41
Poglavlje 06
Prilagodba zaslona
Konfigurirajte postavke za Picture (Backlight, Colour Tone, itd.).
Izgled izbornika mogućnosti za Picture može se razlikovati ovisno o proizvodu.
Picture Mode
Odaberite način rada slike (Picture Mode) koji odgovara okolini u kojoj će se proizvod koristiti.
Način Videos/Images poboljšava kvalitetu slike video uređaja. Način Text poboljšava kvalitetu slike računala.
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
•• Shops & Shopping Centres
Prikladan za trgovačke centre.
–– Odaberite Videos/Images ili Text, ovisno o načinu prikaza slike.
•• Offices & Schools
Prikladan za urede i škole.
Picture
Picture Mode
・Backlight
Shops & Shopping Centres
100
・Contrast
70
・Brightness
45
・Sharpness
65
・Colour
50
・Tint (G/R)
G50 / R50
–– Odaberite Videos/Images ili Text, ovisno o načinu prikaza slike.
•• Terminals & Stations
Prikladan za autobusne kolodvore i željezničke stanice.
–– Odaberite Videos/Images ili Text, ovisno o načinu prikaza slike.
•• Video Wall
Prikladan za prostore u kojima se koriste zasloni velikog formata.
–– Odaberite Videos/Images ili Text, ovisno o načinu prikaza slike.
•• Calibration
u tom se načinu rada primjenjuju postavke svjetline, boje, gama-vrijednosti i uniformnosti prilagođene pomoću
programa za kalibraciju boja Color Expert.
–– Da biste pravilno primijenili način rada Calibration, provjerite jeste li konfigurirali postavke kvalitete slike,
primjerice svjetlinu, boju, gama-vrijednosti i uniformnost pomoću programa za kalibraciju boja Color Expert.
–– Da biste preuzeli program Color Expert, posjetite web-mjesto www.samsung.com/displaysolutions.
"" Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
"" Ako je HDR+ Mode postavljeno na On, Picture Mode je onemogućeno.
42
Backlight / Contrast / Brightness
/ Sharpness / Colour / Tint (G/R)
Proizvod nudi nekoliko mogućnosti prilagodbe kvalitete slike.
"" Kada izmijenite Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour ili Tint (G/R), OSD će se prilagoditi u skladu s
tim.
"" možete prilagoditi i spremiti postavke za svaki vanjski uređaj povezan s ulazom na proizvodu.
"" Smanjenjem svjetline slike smanjuje se i potrošnja energije.
MENU m → Picture → ENTER E
"" Da biste prilagodili Colour i Tint (G/R), postavite Picture Mode na Videos/Images.
Picture
Picture Mode
・Backlight
Shops & Shopping Centres
100
・Contrast
70
・Brightness
45
・Sharpness
65
・Colour
50
・Tint (G/R)
G50 / R50
"" Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
43
Colour Temperature
MENU m → Picture → Colour Temperature → ENTER E
Prilagodite temperaturu boje (crvena / zelena / plava). (Raspon: 2800K–16000K)
"" Omogućeno kada je funkcija Colour Tone postavljena na Off.
"" Ako je Picture Mode postavljeno na Calibration, Colour Temperature je onemogućeno.
Picture
Colour Temperature
10000 K
"" Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
44
White Balance
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
Picture
White Balance
Prilagodite temperaturu boja slike kako bi se bijeli objekti prikazivali svjetlijima.
2 Point
Prilagodite razinu sjaja crvene, zelene i plave boje u dva dijela za preciznu optimizaciju ravnoteže bijele boje.
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: prilagođava omjer crvene, zelene i plave boje na tamnim područjima.
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: prilagođava omjer crvene, zelene i plave boje na svijetlim područjima.
•• Reset: Prikladan za prostore u kojima se koriste zasloni velikog formata.
20 Point Settings
"" Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Upravlja ravnotežom bijelog u intervalima od 20 bodova prilagodbom svjetline crvene, zelene i plave boje.
20 Point
Podesite razine crvenog, zelenog i plavog osvjetljenja u dvadeset sekundi kako biste postigli preciznu optimizaciju
bijele boje.
•• Off (
) / On (
)
•• Interval: odaberite interval za prilagodbu.
•• Red: prilagodite razinu crvene.
•• Green: prilagodite razinu zelene boje.
•• Blue: prilagodite razinu plave boje.
•• Reset: Prikladan za prostore u kojima se koriste zasloni velikog formata.
"" Neki vanjski uređaji možda ne podržavaju ovu funkciju.
45
Gamma
Prilagodite intenzitet primarne boje.
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
"" Podfunkcije HLG, ST.2084 i BT.1886 opcije Gamma ovise o ulaznom signalu slike i vrijednosti HDR+ Mode. Kada
je opcija HDR+ Mode postavljena na On, dostupne su sve vrijednosti HLG, ST.2084 i BT.1886.
•• HLG / ST.2084 / BT.1886
"" Ako je Picture Mode postavljeno na Calibration, Gamma je onemogućeno.
Picture
Gamma
・
BT.1886
BT.1886
HLG / ST.2084 / BT.1886
Podesite razine HLG, ST.2084, BT.1886 slike.
0
"" Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Calibrated value
Odaberite želite li primijeniti postavke svjetline, boje, gama-vrijednosti i uniformnosti prilagođene programom za
kalibraciju boja Color Expert na načine rada Information i Advertisement.
MENU m → Picture → Calibrated value → ENTER E
•• Don't apply / Apply
"" Da biste preuzeli program Color Expert, posjetite web-mjesto www.samsung.com/displaysolutions.
"" Ako je Picture Mode postavljeno na Calibration, Calibrated value je onemogućeno.
Picture
Calibrated value
Don't apply
"" Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
46
Advanced Settings
"" Ako je Picture Mode postavljeno na Calibration, Advanced Settings je onemogućeno.
MENU m → Picture → Advanced Settings → ENTER E
Advanced Settings
Contrast Enhancer
Medium
Black Tone
Darker
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space Settings
Off
Native
HDMI UHD Color
Motion Lighting
Contrast Enhancer
Automatski uravnotežite kontrast kako biste spriječili prevelike razlike između svijetlih i tamnih područja.
•• Off / Low / Medium / High
"" Ako je Picture Mode postavljeno na Video Wall, Contrast Enhancer je onemogućeno.
Black Tone
Odaberite razinu crne da biste prilagodili dubinu zaslona.
•• Off / Dark / Darker / Darkest
Flesh Tone
Naglasi ružičasti Flesh Tone.
"" Omogućeno kada je funkcija Picture Mode postavljena na Videos/Images.
Off
RGB Only Mode
Ugodite zasićenje i nijanse kanala crvene, zelene i plave boje.
"" Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
•• Off / Red / Green / Blue
47
Colour Space Settings
Advanced Settings
Colour Space Settings
Native
HDMI UHD Color
Motion Lighting
Off
HDR+ Mode
Off
"" Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Konfigurirajte postavke prostora boja kako biste precizirali spektar boja na zaslonu.
"" Omogućeno kada je funkcija Picture Mode postavljena na Videos/Images.
Colour Space
Odaberite prostor boja.
•• Auto / Native / Custom
"" Da biste prilagodili Colour, Red, Green, Blue i Reset, postavite Colour Space na Custom.
HDMI UHD Color
Omogućite kako biste optimizirali kvalitetu slike za priključak HDMI UHD.
•• HDMI1 (Off (
) / On (
))
•• HDMI2 (Off ( ) / On ( ))
"" Podržava samo modele s UHD razlučivošću.
Motion Lighting
Smanjuje potrošnju energije smanjenjem svjetline zaslona kada se slika na zaslonu pomiče.
•• Off / On
HDR+ Mode
Automatski pruža najbolji HDR efekt koji se temelji na izvoru videozapisa.
•• Off / On
48
Picture Options
Colour Tone
Ako Picture Mode je postavljeno na Text
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
•• Off / Cool / Standard / Warm
Ako Picture Mode je postavljeno na Videos/Images
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
HDMI Black Level
Film Mode
Dynamic Backlight
Auto
Auto2
On
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
"" Ako je Picture Mode postavljeno na Calibration, Colour Tone je onemogućeno.
"" Postavke za svaki vanjski uređaj povezan s ulazom na proizvodu možete prilagoditi i spremiti.
Digital Clean View
Smanjite šum slike kako biste izbjegli smetnje poput treperenja.
•• Off ( ) / On ( )
"" Ako je Picture Mode postavljeno na Calibration, Digital Clean View je onemogućeno.
"" Omogućeno kada je funkcija Picture Mode postavljena na Videos/Images.
"" Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
49
HDMI Black Level
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
HDMI Black Level
Film Mode
Dynamic Backlight
Auto
Auto2
On
Odabir razine crne boje na zaslonu radi podešavanja dubine zaslona.
•• Normal / Low / Auto
Film Mode
Ovaj je način rada prikladan za gledanje videoprograma.
Kada je opcija Film Mode postavljena na automatski rad, proizvod prepoznaje i obrađuje filmske signale iz svih
izvora te prilagođava optimalnu kvalitetu slike.
•• Off / Auto1 / Auto2
"" Ova se mogućnost može konfigurirati ako izvor ulaznog signala podržava 480i, 576i ili 1080i.
"" Ova mogućnost nije podržana kada je priključeno računalo.
"" Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
"" Omogućeno kada je funkcija Picture Mode postavljena na Videos/Images.
Dynamic Backlight
Automatski prilagodite pozadinsko osvjetljenje da biste osigurali najbolji mogući kontrast zaslona u sadašnjim
uvjetima.
•• Off / On
"" Zadane vrijednosti funkcije Dynamic Backlight u svakoj opciji Picture Mode su sljedeće:
Dynamic Backlight
Picture Mode
Postavke za Picture Mode
Off
Shops & Shopping Centres, Offices &
Schools, Terminals & Stations, Video Wall
Text
Video Wall
Videos/Images
Calibration
-
Shops & Shopping Centres, Offices &
Schools, Terminals & Stations
Videos/Images
On
50
Picture Size Settings
Odaberite veličinu i razmjer proporcija slike prikazan na zaslonu.
MENU m → Picture → Picture Size Settings → ENTER E
・Fit to screen
Prikazat će se različite mogućnosti prilagodbe zaslona ovisno o trenutačnom izvoru ulaza.
"" Dostupni priključci mogu se razlikovati ovisno o modelu.
Picture Size Settings
Picture Size
Picture Size
•• 16:9 Standard: postavlja sliku u način rada širine 16:9 Standard.
16:9 Standard
Off
・Zoom and Position
•• Custom: mijenja razlučivost prema preferencama korisnika.
•• 4:3: postavlja sliku u osnovni način (4:3).
"" Ne postavljajte proizvod u oblik 4:3 tijekom duljeg razdoblja.
Obrubi prikazani na lijevoj i desnoj ili gornjoj i donjoj strani zaslona mogu uzrokovati urezivanje slike koje
nije obuhvaćeno jamstvom.
Fit to screen
"" Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Namješta položaj slike. Kada se odabere, prikazat će se slika u punom rasponu. Nijedan dio slike neće biti odrezan.
•• Off / On / Auto
Zoom and Position
Podešava zumiranje slike i njezin položaj. Ova je mogućnost dostupna kada je izvor ulaznog signala postavljen
na DVI, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 (1080i/1080p), DisplayPort. Picture Size mora biti postavljeno na Custom kako bi
opcija postala dostupna.
"" Ako želite ponovno postaviti originalnu veličinu slike, na zaslonu Zoom and Position odaberite Reset. Slika će se
postaviti u zadani položaj.
51
Reset Picture
Ponovno postavlja trenutni način rada slike na zadane vrijednosti.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Reset Picture
"" Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
52
Poglavlje 07
OnScreen Display
Screen Protection
Auto Protection Time
MENU m → OnScreen Display → Screen Protection → ENTER E
Screen Protection
Auto Protection Time
Ako se na zaslonu određeno vrijeme koje ste definirali prikazuje nepomična slika, proizvod aktivira čuvar zaslona da
bi spriječio stvaranje "urezanih" slika na zaslonu.
•• Off / 2 hours / 4 hours / 6 hours / 8 hours / 10 hours
Screen Burn Protection
Off
Screen Burn Protection
Radi smanjenja mogućnosti "urezivanja" slike, ova je jedinica opremljena tehnologijom sprječavanja urezivanja slike
Screen Burn Protection.
Screen Burn Protection lagano pomiče sliku na zaslonu.
Postavka Screen Burn Protection Time omogućuje programiranje razdoblja između pomicanja slike u minutama.
"" Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Pixel Shift
Smanjite zadržavanje slike finim pomicanjem piksela po vodoravnoj ili okomitoj osi.
•• Pixel Shift (Off ( ) / On ( ))
"" Horizontal, Vertical i Time omogućeni su samo kada je Pixel Shift postavljeno na On.
•• Horizontal: određuje za koliko se piksela zaslon pomiče na vodoravnoj osi.
•• Vertical: određuje za koliko se piksela zaslon pomiče na okomitoj osi.
•• Time: odredite vremenski interval za izvršavanje vodoravnog ili okomitog pomaka.
53
Dostupne postavke za Pixel Shift i optimalne postavke.
Dostupne postavke
Optimalne postavke
Horizontal(pikseli)
0~4
4
Vertical(pikseli)
0~4
4
Time (minuta)
1 minute ~ 4 minutes
4 minutes
"" Vrijednost Pixel Shift može se razlikovati ovisno o veličini proizvoda (u inčima) i načinu rada.
"" Prikazivanje nepomične slike ili izlaza 4:3 tijekom duljeg razdoblja može uzrokovati zadržavanje slike. To nije
nedostatak proizvoda.
54
Timer
Screen Burn Protection
Možete postaviti mjerač vremena za Screen Burn Protection.
Pixel Shift
Značajka Screen Burn Protection automatski se zaustavlja nakon određenog razdoblja.
Timer
Immediate display
Timer
Off
Off
Repeat: prikažite obrazac za prevenciju zadržavanja slike postavljen u odjeljku Mode pri određenim vremenskim
intervalima (razdoblje).
"" Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Interval: prikažite obrazac za sprječavanje zadržavanja slike postavljen u odjeljku Mode pri određenim vremenskim
intervalima (od Start Time do End Time).
"" Mode, Period, Time, Start Time i End Time omogućeni su samo kada je Timer postavljeno na Repeat ili Interval.
•• Mode: odaberite zaštitni obrazac za zaslon koji će se prikazati.
–– Pixel: pikseli na zaslonu neprestano se mijenjaju u crno.
–– Rolling bar: okomita pruga pomiče se slijeva nadesno.
–– Fading screen: čitav zaslon postaje svjetliji pa tamniji.
"" Uzorci Rolling bar i Fading screen pojavljuju se samo jedanput, bez obzira na navedeno razdoblje ili vrijeme
ponavljanja.
•• Period: odredite vremenski interval za aktivaciju funkcije Screen Burn Protection.
"" Mogućnost je omogućena kada je Repeat odabrano za Timer.
•• Time: navedite vrijeme trajanja uključenosti funkcije Screen Burn Protection.
"" Omogućeno je Timer ako je postavljeno na Repeat i Mode ako je postavljeno na Pixel.
•• Start Time: postavite vrijeme početka da biste aktivirali funkciju zaštite zaslona.
"" Mogućnost je omogućena kada je Interval odabrano za Timer.
•• End Time: postavite vrijeme završetka da biste deaktivirali funkciju zaštite zaslona.
"" Mogućnost je omogućena kada je Interval odabrano za Timer.
55
Immediate display
Screen Burn Protection
Odaberite čuvar zaslona koji će se prikazati odmah.
Pixel Shift
•• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen
Timer
Immediate display
Off
"" Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Message Display
Source Info
Odaberite hoće li se prikazati OSD kada dođe do promjene izvora ulaznog signala.
MENU m → OnScreen Display → Message Display → ENTER E
•• Off / On
MDC Message
Message Display
Source Info
On
MDC Message
On
Odaberite hoće li se prikazati poruka MDC OSD kada proizvodom upravlja MDC.
•• Off / On
"" Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
56
Language
Postavite jezik izbornika.
"" Promjena postavke jezika primijenit će se samo na prikazu zaslonskog izbornika. Neće se primijeniti na drugim
funkcijama na računalu.
MENU m → OnScreen Display → Language → ENTER E
OnScreen Display
Language
English
"" Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Reset OnScreen Display
Ova mogućnost vraća trenutačne postavke u odjeljku OnScreen Display na zadane tvorničke vrijednosti.
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
OnScreen Display
Reset OnScreen Display
"" Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
57
Poglavlje 08
Prilagodba zvuka
Konfigurirajte postavke zvuka (Sound) za proizvod.
Sound Mode
Način rada zvuka možete odabrati prema osobnim preferencama.
•• Standard: odabire normalni zvuk.
MENU m → Sound → Sound Mode → ENTER E
•• Music: više naglašava glazbu nego glasove.
•• Movie: najbolji zvuk za filmove.
•• Clear Voice: više naglašava glasove od drugih zvukova.
Sound
Sound Mode
Standard
•• Amplify: povećava intenzitet zvuka visoke frekvencije radi pružanja boljeg iskustva slušanja osobama oštećena
sluha.
"" Ako je Sound Output postavljeno na External, Sound Mode je onemogućeno.
Balance
Equaliser
HDMI Sound
Sound Output
AV(HDMI)
Internal
Auto Volume
Reset Sound
"" Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
58
Balance
HDMI Sound
MENU m → Sound → Balance → ENTER E
MENU m → Sound → HDMI Sound → ENTER E
Namjestite razinu glasnoće zvučnika za optimizaciju uravnoteženosti zvuka.
Odaberite reprodukciju iz AV(HDMI) ili PC(DVI).
•• Balance L/R: prilagođava ravnotežu između desnog i lijevog zvučnika.
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
•• Reset: vraća balans na zadane postavke.
"" Ako je Sound Output postavljeno na External, Balance je onemogućeno.
Equaliser
Sound Output
MENU m → Sound → Sound Output → ENTER E
Odaberite zvučnike za reprodukciju zvuka.
MENU m → Sound → Equaliser → ENTER E
Namjestite ekvalizator kako biste prilagodili glasnoću i visinu tona te poboljšali izlaz zvuka.
•• 100 Hz / 200 Hz / 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 5 kHz / 10 kHz (Prilagodba propusnosti veze):
prilagođava razinu specifičnih frekvencija propusnosti veze.
•• Reset: vraća ekvilizator na zadane postavke.
"" Dostupno samo kada je Sound Mode postavljeno na Standard.
•• Internal / External
"" Kada Sound Output postavite na External, zvučnici proizvoda su isključeni.
Čut ćete zvuk samo iz vanjskih zvučnika. Kada je Sound Output postavljeno na Internal, i
zvučnici proizvoda i vanjski zvučnici su isključeni. Čut ćete zvuk kroz jedne i druge zvučnike.
"" Ako nema videosignala, zvučnici proizvoda i vanjski zvučnici neće se čuti.
"" Ako je Sound Output postavljeno na External, Equaliser je onemogućeno.
59
Auto Volume
MENU m → Sound → Auto Volume → ENTER E
Ako promijenite izvor ili sadržaj videozapisa, automatski prilagođava glasnoću pa razina
glasnoće ostaje ista.
•• Off ( ) / On ( )
"" Da biste koristili značajku kontrole glasnoće povezanog uređaja izvora, postavite Auto
Volume na Off.
"" Ako je Sound Output postavljeno na External, Auto Volume je onemogućeno.
Reset Sound
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu. Ponovno postavite sve postavke zvuka na
tvorničke zadane vrijednosti.
60
Poglavlje 09
Network
Funkcije Network ne mogu se konfigurirati dok je funkcija Screen Mirroring aktivna.
Network Status
Open Network Settings
MENU m → Network → Network Status → ENTER E
MENU m → Network → Open Network Settings → ENTER E
Možete provjeriti trenutni status mreže i interneta.
Podesite mrežne postavke kako biste mogli koristiti različite pametne značajke usluge hub kao
što su pretraživanje interneta, dijeljenje sadržaja putem kućne mreže ili ažuriranje značajki.
Network Type
•• Wireless / Wired
61
Postavke ožičene mreže
•• Ovisno o načinu na koji je konfigurirana vaša mreža, možda ćete proizvod moći povezati s
LAN-om tako da LAN priključak na stražnjoj strani proizvoda priključite izravno u mrežnu
utičnicu pomoću LAN kabela.
Pogledajte crtež u nastavku. Imajte na umu da je u zidnu utičnicu priključen modem ili
usmjerivač koji se nalazi u vašoj kući.
Povezivanje s ožičenom mrežom
Tri su načina na koji proizvod možete povezati s LAN-om pomoću kabela.
•• Proizvod spojite na LAN povezivanjem LAN priključka na stražnjoj strani proizvoda s
vanjskim modemom pomoću LAN kabela.
Pogledajte crtež u nastavku.
Modemski kabel
RJ45
LAN kabel
•• Proizvod spojite na LAN povezivanjem LAN priključka na stražnjoj strani proizvoda s IP
djeliteljem koji je povezan s vanjskim modemom. Da biste se povezali, upotrijebite LAN
kabel. Pogledajte crtež u nastavku.
Modemski priključak na zidu
Vanjski modem
(ADSL / VDSL)
RJ45
LAN
Vanjski modem
(ADSL / VDSL)
Modemski priključak na zidu
LAN
Priključak LAN na zidu
LAN
IP djelitelj
(s DHCP poslužiteljem)
RJ45
LAN kabel
Ako imate dinamičnu mrežu, koristite ADSL modem ili usmjerivač koji podržava dinamični
protokol konfiguracije glavnog računala (DHCP). Modemi i usmjerivači koji podržavaju DHCP
automatski nude IP adresu, masku podmreže, pristupnik i DNS vrijednosti potrebne vašem
proizvodu da bi pristupio internetu te ih stoga ne morate ručno unositi. Većina kućnih mreža
dinamične su mreže.
Za pojedine je mreže potrebna statična IP adresa. Ako je za vašu mrežu potrebna statična IP
adresa, na zaslonu za postavljanje kabela na proizvodu prilikom konfiguriranja mrežne veze
morate ručno unijeti IP adresu, masku podmreže, pristupnik i DNS vrijednosti. Da biste dobili IP
adresu, masku podmreže, pristupnik i DNS vrijednosti, obratite se davatelju internetskih usluga
(ISP-u).
Ako imate računalo sa sustavom Windows, te vrijednosti možete preuzeti putem računala.
"" Ako je vašoj mreži potrebna statična IP adresa, koristite ADSL modeme koji podržavaju
DHCP.
"" ADSL modemi koji podržavaju DHCP omogućuju i korištenje statičnih IP adresa.
Modemski kabel
LAN kabel
LAN kabel
62
Postavite mrežnu vezu kako biste mogli koristiti internetske usluge, poput nadogradnji
softvera.
Ručno postavljanje
Automatske Open Network Settings (ožičena mreža)
2 Pojavljuje se zaslon za testiranje mreže te započinje proces provjere veze. Pritisnite Cancel.
Povežite se s mrežom pomoću LAN kabela.
3 Odaberite IP Settings na zaslonu mrežne veze. Pojavit će se zaslon IP Settings.
Najprije provjerite je li LAN kabel povezan.
Automatsko postavljanje
1 Postavite Network Type na Wired na stranici Open Network Settings.
2 Pojavljuje se zaslon za testiranje mreže i potvrđuje mrežnu vezu.
Nakon potvrde veze, pojavljuje se poruka "Success! Your device is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider.".
"" Ako proces povezivanja ne uspije, provjerite vezu LAN priključka.
1 Postavite Network Type na Wired na stranici Open Network Settings.
Proces provjere valjanosti završava.
4 Odaberite polje na vrhu pa pritisnite E, a zatim postavite IP setting na Enter manually.
Ponavljajte postupak unosa za svako polje u odjeljku IP Address.
"" Ako IP setting postavite na Enter manually, DNS setting će se automatski promijeniti u
Enter manually.
5 Kada završite, na dnu stranice odaberite OK, a zatim pritisnite E. Pojavljuje se zaslon za
testiranje mreže te započinje proces provjere veze.
6 Nakon potvrde veze, pojavljuje se poruka "Success! Your device is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider.".
"" Ako automatski proces ne može pronaći vrijednosti mrežne veze ili ako želite ručno
postaviti vezu, prijeđite na sljedeći odjeljak.
Ručne Open Network Settings (ožičena mreža)
U uredima se možda koriste statičke IP adrese.
Ako je to slučaj, od mrežnog administratora zatražite IP adresu, masku podmreže, pristupnik i
adresu DNS poslužitelja. Ručno upišite te vrijednosti.
Pronalaženje vrijednosti mrežne veze
Da biste pogledali vrijednosti mrežne veze na većini računala sa sustavom Windows, slijedite
ove korake.
1 Desnom tipkom kliknite ikonu mreže na donjem desnom dijelu zaslona.
2 Na skočnom izborniku koji se pojavljuje kliknite Stanje.
3 U dijalogu koji se pojavljuje kliknite karticu Support.
4 Na kartici Support kliknite gumb Details. Prikazane su vrijednosti mrežne veze.
63
Postavke mreže (bežične)
Povezivanje s bežičnom mrežom
Bežični djelitelj IP-a
(usmjerivač koji posjeduje poslužitelj DHCP)
Priključak LAN na zidu
Automatsko postavljanje bežične mreže
Većina bežičnih mreža ima dodatni sigurnosni sustav koji od uređaja koji pristupaju mreži
zahtijeva prijenos šifriranog sigurnosnog koda pod nazivom pristupni ključ ili Security Key.
Security Key se temelji na pristupnom izrazu, što je obično riječ ili niz slova i brojeva određene
duljine koji ste morali unijeti pri postavljanju zaštite za bežičnu mrežu. Ako pomoću te metode
postavite mrežnu vezu te ako imate Security Key za svoju bežičnu mrežu, morat ćete unijeti
pristupni izraz tijekom procesa automatskog ili ručnog postavljanja.
Automatsko postavljanje
1 Postavite Network Type na Wireless na stranici Open Network Settings.
2 Funkcija Network traži dostupne bežične mreže. Po završetku prikazuje popis dostupnih
mreža.
LAN kabel
Samsung preporučuje korištenje protokola IEEE 802.11n. Ako putem mrežne veze reproducirate
videozapis, reprodukcija možda neće teći glatko.
"" Odaberite kanal za bežični IP djelitelj koji se trenutačno ne upotrebljava. Ako kanal
postavljen na bežičnom IP djelitelju trenutačno upotrebljava neki drugi uređaj u blizini, doći
će do interferencije i otežane komunikacije.
"" Vaš proizvod podržava samo sljedeće sigurnosne protokole za bežične mreže.
Ako odaberete način prijenosa Pure High (Greenfield) 802.11n, a vrstu šifriranja na AP-u ili
bežičnom usmjerivaču postavite na WEP, TKP ili TKIP AES (WPS2Mixed), proizvodi tvrtke
Samsung neće podržavati vezu u skladu s novim specifikacijama za Wi-Fi certifikate.
Na popisu mreža pritisnite gumb ▲ ili ▼ da biste odabrali mrežu, a zatim dvaput pritisnite
gumb E.
"" Ako sustav ne pronađe željeni bežični usmjerivač, odaberite Refresh kako biste ponovno
pokrenuli pretraživanje.
"" Ako se usmjerivač ne pronađe ni nakon što ste ponovno pokrenuli pretraživanje,
pritisnite gumb Stop.
Prikazat će se gumb Add Network.
3 Ako se pojavi zaslon za Enter the password for (AP Name)., prijeđite na 5. korak. Ako
odaberete bežični usmjerivač bez zaštite, prijeđite na 7. korak.
4 Ako usmjerivač ima zaštitu, unesite Enter the password for (AP Name). (sigurnosni ključ ili
broj PIN).
"" Ako vaš bežični usmjerivač podržava WPS (engl. Wi-Fi Protected Setup), s mrežom se
možete povezati putem PBC-a (engl. Push Button Configuration) ili PIN-a (engl. Personal
Identification Number). WPS će automatski konfigurirati ključeve SSID i WPA u bilo kojem
načinu rada.
5 Kada završite, pomoću gumba sa strelicom desno pomaknite pokazivač na Done, a zatim
"" Načini povezivanja: Bežičnu mrežnu vezu možete postaviti na tri načina.
Automatsko postavljanje (pomoću funkcije Auto Network Search), ručno postavljanje, Use
WPS
6 Nakon potvrde veze, pojavljuje se poruka "Success! Your device is connected to the
pritisnite E. Pojavljuje se zaslon mrežne veze te započinje proces provjere veze.
"" Veza s usmjerivačem uspostavljena je, ali nije moguće pristupiti internetu.
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider.".
64
Ručno postavljanje bežične mreže
Ručno postavljanje
U uredima se možda koriste statičke IP adrese.
1 Postavite Network Type na Wireless na stranici Open Network Settings.
Ako je to slučaj, od mrežnog administratora zatražite IP adresu, masku podmreže, pristupnik i
adresu DNS poslužitelja. Ručno upišite te vrijednosti.
Pronalaženje vrijednosti mrežne veze
2 Funkcija Network traži dostupne bežične mreže. Po završetku prikazuje popis dostupnih
mreža.
3 Na popisu mreža pritisnite gumb u ili d da biste odabrali mrežu, a zatim dvaput pritisnite
gumb E.
Da biste pogledali vrijednosti mrežne veze na većini računala sa sustavom Windows, slijedite
ove korake.
"" Ako sustav ne pronađe željeni bežični usmjerivač, odaberite Refresh kako biste ponovno
pokrenuli pretraživanje.
1 Desnom tipkom kliknite ikonu mreže na donjem desnom dijelu zaslona.
"" Ako se usmjerivač ne pronađe ni nakon što ste ponovno pokrenuli pretraživanje,
pritisnite gumb Stop.
Prikazat će se gumb Add Network.
2 Na skočnom izborniku koji se pojavljuje kliknite Stanje.
3 U dijalogu koji se pojavljuje kliknite karticu Support.
4 Na kartici Support kliknite gumb Details. Prikazane su vrijednosti mrežne veze.
4 Ako se pojavi zaslon za Enter the password for (AP Name)., prijeđite na 5. korak. Ako
odaberete bežični usmjerivač bez zaštite, prijeđite na 7. korak.
5 Ako usmjerivač ima zaštitu, unesite Enter the password for (AP Name). (sigurnosni ključ ili
broj PIN).
6 Kada završite, pomoću gumba sa strelicom desno pomaknite pokazivač na Done, a zatim
pritisnite E. Pojavljuje se zaslon mrežne veze te započinje proces provjere veze.
7 Tijekom pokušaja uspostave mrežne veze odaberite Cancel. Time ćete prekinuti vezu.
8 Odaberite IP Settings na zaslonu mrežne veze. Pojavit će se zaslon IP Settings.
9 Odaberite polje na vrhu pa pritisnite E, a zatim postavite IP setting na Enter manually.
Ponavljajte postupak unosa za svako polje u odjeljku IP Address.
"" Ako IP setting postavite na Enter manually, DNS setting će se automatski promijeniti u
Enter manually.
10Kada završite, na dnu stranice odaberite OK, a zatim pritisnite E. Pojavljuje se zaslon za
testiranje mreže te započinje proces provjere veze.
11 Nakon potvrde veze, pojavljuje se poruka "Success! Your device is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider.".
65
Use WPS
Server Network Settings
Postavljanje pomoću mogućnosti Use WPS
MENU m → Network → Server Network Settings → ENTER E
Ako vaš usmjerivač ima tipku Use WPS, slijedite ove korake.
1 Postavite Network Type na Wireless na stranici Open Network Settings.
Proxy server
2 Odaberite Use WPS, zatim pritisnite E, a potom ponovno pritisnite E.
Postavite vezu poslužitelja proxy i pridružene funkcije.
3 Pritisnite gumb WPS ili PBC na bežičnom usmjerivaču u sljedeće dvije minute. Proizvod
Off / On
automatski pribavlja sve vrijednosti mrežnih postavki koje su mu potrebne i povezuje se s
vašom mrežom.
–– Ako želite upotrijebiti WPS PIN, odaberite WPS PIN.
Idite na postavke bežičnog usmjerivača, unesite PIN i zatim odaberite OK.
4 Pojavljuje se zaslon mrežne veze te je postavljanje mreže time završeno.
•• Address / Port / ID / Password
"" Address / Port / ID i Password omogućeni su samo kada je Proxy server postavljeno na On.
Device Name
MENU m → Network → Device Name → ENTER E
Odaberite ili upišite naziv uređaja.
Ime može biti vidljivo na mrežnim daljinskim upravljačima putem mreže.
•• [Signage] Display1 ~ 6 / User Input
66
Poglavlje 10
System
Whiteboard Manager
Ovo je IWB Whiteboard Manager (Upravitelj za IWB Whiteboard).
"" Unesite četveroznamenkasti broj PIN. Zadani broj PIN je „0-0-0-0”.
Ako želite promijeniti broj PIN, upotrijebite funkciju Change PIN.
MENU m → System → Whiteboard Manager → ENTER E
Start from Home
System
Odaberite zaslon koji će se prikazivati prilikom pokretanja.
Whiteboard Manager
•• Off / On
Accessibility
Reset Interval
Start Setup
Postavite interval za poništavanje prilikom kojeg će se redovito brisati svi podaci u unutarnjoj pohrani.
Time
•• Off / Every 2 Weeks / Every Month / When Power is Off
Power Control
Eco Solution
Temperature Control
77
"" Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
67
Samba
Email
Dodajte i uredite račune Samba.
Postavite račun e-pošte za slanje e-poruka.
Add Samba Account
•• SMTP Server Name / SMTP Port Number / Sender Authentication / Account / Password
"" Račun e-pošte možete registrirati na System → Whiteboard Manager → Email.
Dodajte nove račune Samba.
•• Address / Username / Password
USB Lock
Edit Samba Account
Postavite USB Lock. Nakon postavljanja uređaj će se ponovno pokrenuti kako bi se primijenile
postavke.
Uredite račune Samba.
"" Funkcija Edit Samba Account aktivira se samo kada su Address, Username i Password
postavljeni na Add Samba Account.
•• Off / On
Network Lock
Postavite Network Lock. Nakon postavljanja uređaj će se ponovno pokrenuti kako bi se
primijenile postavke.
•• Off / On
68
Accessibility
MENU m → System → Accessibility → ENTER E
Accessibility
High Contrast
Postavite pozadinu i veličinu znakova na visokokontrastne boje u izborniku. Prozirnost izbornika nestaje kada je
mogućnost odabrana.
•• Off (
) / On (
)
Enlarge
High Contrast
Povećajte veličinu područja izbornika.
Enlarge
•• Off (
) / On (
)
"" Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Start Setup
Izvršite korake početnog postavljanja kao pri prvoj uporabi ovog proizvoda.
"" Unesite četveroznamenkasti broj PIN. Zadani broj PIN je „0-0-0-0”.
Ako želite promijeniti broj PIN, upotrijebite funkciju Change PIN.
MENU m → System → Start Setup → ENTER E
System
Start Setup
"" Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
69
Time
Možete konfigurirati Clock Set ili DST. Konfigurirajte različite postavke vremena.
Clock Set
MENU m → System → Time → ENTER E
Odaberite Clock Set. Odaberite Date ili Time, a zatim pritisnite E.
Pomoću gumbi s brojevima upišite brojeve ili pritisnite gumbe sa strelicama gore ili dolje. Koristite gumbe sa
strelicama lijevo i desno da biste se pomicali s jednog polja za unos na drugo. Po završetku pritisnite E.
Time
"" Vrijeme možete postaviti tako da pritisnete gumbe s brojevima na daljinskom upravljaču ili izravno dodirnete
zaslon.
Clock Set
DST
Off
Power On Delay
0
DST
Uključuje i isključuje funkciju ljetnog računanja vremena (Daylight Saving Time, DST).
Off / On
"" Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
•• Start Date: Postavite početni datum za funkciju ljetnog računanja vremena.
•• End Date: odredite završetak ljetnog računanja vremena.
•• Time Offset: odaberite točnu vremensku razliku vaše vremenske zone.
"" Start Date, End Date i Time Offset omogućeni su samo kada je DST postavljeno na On.
Power On Delay
Prilikom povezivanja više uređaja podesite postavku vremena odgode uključivanja za svaki pojedini uređaj kako
biste spriječili preopterećenost mreže (u razmaku od 0 - 50 sekundi).
70
Power Control
Auto Power On
MENU m → System → Power Control → ENTER E
Power Control
Ova značajka automatski uključuje televizor kada se kabel za napajanje televizora umetne u utičnicu. Nije potrebno
pritisnuti gumb za uključivanje/isključivanje.
•• Off / On
Max. Power Saving
Auto Power On
Off
Isključuje proizvod radi smanjenja potrošnje energije kada je računalo neaktivno tijekom određenog razdoblja.
Max. Power Saving
On
•• Off / On
Network Standby
Off
Network Standby
Power Button
Power on only
Ova značajka zadržava napajanje kada se uređaj isključi.
•• Off / On
"" Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Power Button
Gumb za uključivanje/isključivanje televizora može se podesiti za njegovo uključivanje ili uključivanje/isključivanje.
•• Power on only: Podesite gumb za uključivanje/isključivanje na uključivanje televizora.
•• Power on and off: Podesite gumb za uključivanje/isključivanje na uključivanje/isključivanje televizora.
71
Eco Solution
Energy Saving Mode
Smanjite potrošnju energije prilagodbom zaslona proizvoda.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
Screen Lamp Schedule
Eco Solution
Energy Saving Mode
Off
Screen Lamp Schedule
Off
Auto Power Off
•• Off / Low / Medium / High
Off (Recommended)
Screen Lamp Schedule
Omogućite ili onemogućite vremenski određeno podešavanje svjetline.
•• Off / On
Schedule 1, Schedule 2
"" Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Time
Svjetlina zaslona promijenit će se u svjetlinu podešenu u mogućnosti Lamp u određeno vrijeme.
Lamp
Podesite svjetlinu zaslona. Što su vrijednosti bliže znamenki 100, to će svjetlina zaslona biti veća.
•• 0 ~ 100
72
Auto Power Off
Eco Solution
Energy Saving Mode
Off
Screen Lamp Schedule
Off
Auto Power Off
Proizvod će se automatski isključiti radi sprječavanja pregrijavanja ako ne pritisnete gumb na daljinskom upravljaču
ili ne dotaknete gumb na prednjoj ploči proizvoda tijekom određenog vremena.
•• Off (Recommended) / 4 hours / 6 hours / 8 hours
Off (Recommended)
"" Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Temperature Control
Ova funkcija prepoznaje temperaturu u unutrašnjosti proizvoda. Sami možete odrediti raspon prihvatljivih
temperatura.
Zadana je temperatura 77 °C.
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
"" Ako trenutna temperatura premaši navedeno ograničenje temperature, slika na zaslonu će postati tamnija. Ako
temperatura nastavi rasti, proizvod će se isključiti kako bi se spriječilo njegovo pregrijavanje.
System
Temperature Control
Preporučena radna temperatura za ovaj proizvod iznosi od 75 do 80 °C (s obzirom na temperaturu okoline od 40
°C).
77
"" Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
73
ID Settings
Device ID
Postavite jedinstveni ID broj za svaki proizvod. (Raspon: 0~224)
MENU m → System → ID Settings → ENTER E
"" Pritisnite u/d da biste odabrali broj, a zatim pritisnite E.
"" Unesti željeni broj pomoću gumba s brojevima na daljinskom upravljaču.
ID Settings
Device ID
PC Connection Cable
0
RS232C cable
"" Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
PC Connection Cable
Odaberite vrstu kabela za povezivanje zaslona s PC-jem.
•• RS232C cable
komunicirajte s MDC-om putem stereokabela RS232C.
•• RJ-45 (LAN)/Wi-Fi Network
komunicirajte s MDC-om putem stereokabela RJ45.
Change PIN
Promijenite svoj četveroznamenkasti PIN.
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Proizvod je upamtio vaš novi PIN.
Odaberite bilo koje četiri znamenke za PIN broj i upišite ih u odjeljak Enter a new PIN.. Ponovno upišite iste četiri
znamenke u odjeljak Enter the PIN again..
"" Zadana lozinka: 0 - 0 - 0 - 0
System
Change PIN
"" Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
74
Security
Safety Lock On
"" Unesite četveroznamenkasti broj PIN. Zadani broj PIN je „0-0-0-0”.
Ako želite promijeniti broj PIN, upotrijebite funkciju Change PIN.
MENU m → System → Security → ENTER E
Uključite ili isključite Safety Lock On. Safety Lock On ograničava radnje koje se mogu provesti daljinskim
upravljačem. Da biste isključili Safety Lock On, mora se unijeti točan PIN.
Security
Power On Button
Safety Lock On
・ Power On Button
Button Lock
Remote Management
On
Uključite ovu značajku kako biste omogućili uključivanje uređaja pritiskom gumba za uključivanje kada je
omogućeno Safety Lock On.
Off
•• Off / On
Allow
Button Lock
Pomoću ovog je izbornika moguće zaključati gumbe na proizvodu.
"" Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Ako je Button Lock postavljeno na On, proizvodom možete upravljati samo putem daljinskog upravljača.
•• Off / On
Remote Management
Za vanjske naredbe možete odabrati Allow ili Deny radi pristupa uređaju putem mreže.
•• Deny / Allow
"" Promijenjena postavka ostaje čak i nakon isključivanja i uključivanja proizvoda pomoću tipke za uključivanje/
isključivanje ili prekidača napajanja.
75
General
Smart Security
Isporučena sigurnost za zaštitu vašeg televizora i povezanih uređaja za pohranjivanje od virusa uključuje.
MENU m → System → General → ENTER E
Scan
General
Pretražite uređaj za prikazivanje i povezane uređaje za pohranjivanje kako biste pronašli viruse.
Smart Security
Isolated List
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
Game Mode
Ovo je popis stavki koje su izdvojene jer sadržavaju viruse.
HDMI Hot Plug
Ova se značajka koristi za aktiviranje odgode uključivanja uređaja DVI/HDMI koji su izvor signala.
•• Off / On
"" Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
76
Custom Logo
General
Prilagođeni logotip koji se prikazuje prilikom uključivanja proizvoda možete preuzeti, odabrati i postaviti mu
vrijeme prikaza.
Smart Security
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
Game Mode
•• Custom Logo
"" Možete odabrati prilagođeni logotip (sliku/videozapis) ili isključiti prikaz prilagođenog logotipa.
"" Prilagođeni logotip morate preuzeti s vanjskog USB uređaja da biste ga postavili.
•• Logo Display Time
"" Ako je vrsta prilagođenog logotipa Image, možete postaviti opciju Logo Display Time.
•• Download Logo File
"" Prilagođeni logotip možete preuzeti na proizvod s vanjskog USB uređaja.
"" Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
"" Naziv datoteke prilagođenog logotipa koji želite preuzeti mora biti spremljen kao “samsung” malim slovima.
"" Kada je na proizvod priključeno više USB uređaja, proizvod će pokušati preuzeti prilagođeni logotip sa
zadnjeg uređaja koji je povezan s proizvodom.
Ograničenja datoteke prilagođenog logotipa
•• Za prilagođeni logotip u obliku slike podržane su samo bitmap datoteke (oblik aRGB 32bpp).
•• Razlučivost prilagođenog logotipa u obliku slike mora biti između minimalno 64 x 64 i maksimalne
razlučivosti zaslona. (Vodoravne/okomite vrijednosti razlučivosti množe se s brojem 4.)
•• Za prilagođeni logotip u obliku videozapisa podržane su samo vrste TS Stream.
•• Maksimalna podržana veličina videodatoteke je 150 MB. Preporučena dužina videozapisa je 20 sekundi ili
manje.
77
Game Mode
General
Kada priključite igraću konzolu kao što je PlayStation™ ili Xbox™, možete uživati u realističnijem doživljaju igranja
ako odaberete način rada za igranje.
Smart Security
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
•• Off ( ) / On ( )
"" Ako priključite druge vanjske uređaje dok je uključena opcija Game Mode, zaslon možda neće pravilno raditi.
Game Mode
"" Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Reset System
Ta mogućnost vraća trenutne postavke u odjeljku Sustav na zadane tvorničke vrijednosti.
MENU m → System → Reset System → ENTER E
System
Reset System
"" Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
78
Poglavlje 11
Podrška
Software Update
Contact Samsung
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Izbornik za Software Update omogućuje nadogradnju softvera proizvoda najnovijom verzijom.
Pregledajte ove informacije kada vaš proizvod ne funkcionira ispravno ili kada želite
nadograditi softver.
"" Pazite da ne isključite struju dok nadogradnja ne završi. Proizvod će se automatski isključiti
i uključiti po završetku nadogradnje softvera.
Informacije su vezane uz pozivne centre te uz preuzimanje proizvoda i softvera.
"" Kada nadogradite softver, sve će se video i audiopostavke koje ste definirali vratiti na
zadane vrijednosti. Preporučujemo da zapišete postavke da biste ih nakon nadogradnje
mogli jednostavno ponovno postaviti.
"" Idite na Contact Samsung i pronađite proizvod Model Code i Software Version.
Update Now
Reset All
Nadogradite softver na najnoviju verziju.
"" Current version: to je verzija softvera koja je već instalirana u proizvod.
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
Ova opcija vraća trenutne postavke zaslona na zadane tvorničke vrijednosti.
79
Poglavlje 12
Vodič za rješavanje problema
Preduvjeti prije obraćanja Samsungovu centru za pomoć korisnicima
"" Prije obraćanja centru tvrtke
Samsung za korisničku podršku
testirajte svoj proizvod na sljedeći
način. Ako se problem nastavi
pojavljivati, obratite se centru
tvrtke Samsung za korisničku
podršku.
Testiranje proizvoda
Primjenom funkcije za testiranje proizvoda provjerite radi li proizvod pravilno.
Ako zaslon ostaje prazan, a LED indikator treperi čak i kada je proizvod pravilno povezan s računalom, provedite testiranje proizvoda.
1 Isključite računalo i proizvod.
2 Iskopčajte sve kabele iz proizvoda.
3 Uključivanje proizvoda.
4 Ako se prikazuje poruka No Signal, proizvod funkcionira normalno.
Ako je zaslon i dalje prazan, provjerite računalni sustav, video kontroler i kabel.
Provjera rezolucije i frekvencije
U načinima rada u kojima se prekoračuje podržana razlučivost nakratko će se pojaviti poruka „Not Optimum Mode“.
Razlučivost računala postavite u skladu s uputama navedenim u odjeljku Prethodno podešene postavke za mjerenje vremena.
80
Provjerite sljedeće.
Problem u instalaciji (način rada s računalom)
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.
Provjerite je li kabel između proizvoda i računala pravilno priključen.
Kada s proizvodom i računalom povežete HDMI ili HDMIDVI kabel, na sve četiri strane zaslona nalaze se prazni
prostori.
Pojavljivanje praznog prostora na zaslonu nije povezano s proizvodom.
Pojavljivanje praznih prostora na zaslonu uzrokuje računalo ili grafička kartica. Kako biste
otklonili taj problem, u postavkama za HDMI ili DVI podesite veličinu slike u skladu s grafičkom
karticom.
Ako na izborniku postavki grafičke kartice ne postoji opcija za podešavanje veličine zaslona,
ažurirajte upravljački program grafičke kartice na najnoviju verziju.
(Dodatne pojedinosti o podešavanju postavki zaslona zatražite od proizvođača grafičke kartice
ili računala.)
Problem sa zaslonom
LED indikator napajanja je isključen. Zaslon se ne može
uključiti.
Provjerite je li kabel napajanja priključen.
No Signal se prikazuje na zaslonu.
Provjerite je li proizvod pravilno povezan pomoću kabela.
Provjerite je li uređaj povezan s proizvodom uključen.
Zaslon se možda neće prikazivati pravilno ovisno o vrsti vanjskog uređaja. U ovom slučaju
priključite ga na HDMI Hot Plug i postavite funkciju u položaj On.
Not Optimum Mode je prikazan.
Ova se poruka prikazuje kada signal iz grafičke kartice premašuje maksimalne vrijednosti
rezolucije i frekvencije za proizvod.
U Tablici standardnih načina rada signala potražite i postavite najveće vrijednosti rezolucije i
frekvencije koje su u skladu sa specifikacijama proizvoda.
Slika na zaslonu izgleda iskrivljeno.
Provjerite kabelsku vezu s proizvodom.
Slika na zaslonu nije čista. Slika na zaslonu je mutna.
Postavite rezoluciju i frekvenciju na preporučenu razinu.
81
Problem sa zaslonom
Slika na zaslonu izgleda nestabilno i podrhtava.
Na zaslonu se pojavljuju sjene ili dvostruke slike.
Provjerite jesu li vrijednosti rezolucije i frekvencije računala i grafičke kartice postavljene
unutar raspona koji je kompatibilan s proizvodom. Zatim prema potrebi promijenite postavke
zaslona u skladu s odjeljkom 'Prethodno podešeni vremenski načini rada'.
Slika na zaslonu je presvijetla. Slika na zaslonu je
pretamna.
Prilagodite Brightness i Contrast.
Boje na zaslonu nisu ujednačene.
Idite na Picture i prilagodite postavke za Colour Space Settings.
Bijela boja ne zapravo ne izgleda bijelo.
Idite na Picture i prilagodite postavke za White Balance.
Na zaslonu nema slike, a LED indikator treperi svakih 0,5
do 1 sekunde.
Proizvod je u načinu rada za uštedu energije.
Proizvod će se automatski isključiti.
Ako je računalo povezano s proizvodom, provjerite je li uključeno.
Pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici ili pomaknite miš za povratak na prethodni zaslon.
Provjerite je li kabel napajanja pravilno povezan s proizvodom i naponskom utičnicom.
Ako od povezanog uređaja ne dobije signal, proizvod se automatski isključuje nakon 10 – 15
minuta.
Prikaz na zaslonu nije dobar.
Kod kodiranih videosadržaja moguće su smetnje u prikazu scena s objektima koji se brzo kreću,
primjerice u prikazima sportskih događaja ili akcijskih scena.
Niska razina signala ili niska kvaliteta slike mogu uzrokovati smetnje u prikazu. To ne znači da
je proizvod neispravan.
Mobitel u krugu od jednog metra može uzrokovati smetnje u analognih i digitalnih proizvoda.
Svjetlina i boja ne izgledaju dobro.
Otvorite odjeljak Picture i prilagodite postavke zaslona kao što su Picture Mode, Colour,
Brightness i Sharpness.
Idite na System i prilagodite postavke za Eco Solution.
Vratite postavke zaslona na zadane.
82
Problem sa zaslonom
Vidim crvenu, zelenu i plavu boju.
Provjerite spojeve kabela.
Ovaj se problem može pojaviti kada je ploča proizvoda neispravna. Da biste riješili problem,
obratite se Samsungovu servisnom centru.
Prikaz je nestabilan, a zatim se zamrzne.
Kad se koristi razlučivost koja nije preporučena ili ako signal nije stabilan, prikaz se može
zamrznuti. Da biste riješili taj problem, promijenite razlučivost računala na preporučenu.
Nije moguć prikaz preko cijelog zaslona.
Prilikom reprodukcije datoteke prilagođene prikazu SD (4:3) mogu se pojaviti crne trake s obje
strane HD zaslona.
Prilikom prikaza videozapisa čiji se razmjer proporcija razlikuje od onog proizvoda može se
pojaviti crna traka pri vrhu i dnu zaslona.
Na proizvodu ili uređaju koji je izvor signala promijenite postavku veličine zaslona na cijeli
zaslon.
Problem sa zvukom
Nema zvuka.
Provjerite je li dobro priključen audiokabel ili prilagodite glasnoću.
Provjerite jačinu zvuka.
Jačina zvuka je premala.
Podešavanje jačine zvuka.
Ako je jačina zvuka premala i nakon što ste je postavili na najvišu razinu, podesite jačinu zvuka
na zvučnoj kartici računala ili u softveru.
83
Problem sa zvukom
Videozapis se prikazuje, ali nema zvuka.
Ako je priključen HDMI ili DP kabel, provjerite postavke audioizlaza na računalu.
Otvorite odjeljak Sound i promijenite Sound Output u Internal.
Korištenje uređaja koji je izvor signala
•• Provjerite je li audiokabel ispravno priključen u audioulaz proizvoda.
•• Provjerite postavke audioizlaza uređaja koji je izvor signala
(Primjerice, ako je monitor povezan s HDMI signalom, možda ćete morati primijeniti
audioopciju izlaznog videosignala na uređaju na HDMI.)
Ako se koristi DVI-HDMI kabel, potreban je zaseban audiokabel.
Ako proizvod ima priključak za slušalice s mikrofonom, provjerite da u njega nije ništa
priključeno.
Ponovno priključite kabel napajanja u uređaj, a zatim uređaj ponovno pokrenite.
Iz zvučnika dopire šum i smetnje.
Provjerite je li kabel ispravno priključen. Provjerite da videokabel nije priključen u audioulaz.
Provjerite jakost signala nakon priključivanja kabela.
Slab signal može uzrokovati probleme sa zvukom.
Problem s daljinskim upravljačem
Daljinski upravljač ne funkcionira.
Provjerite jesu li baterije umetnute na pravilan način (+/-).
Provjerite nisu li se baterije ispraznile.
Provjerite nije li došlo do prekida u napajanju.
Provjerite je li kabel napajanja priključen.
Provjerite ne nalazi li se u blizini posebna svjetiljka ili neonski znak.
84
Problem s uređajem koji je izvor zvuka
Prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi zvuk.
Ako se prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi zvuk, otpremite računalo na servis.
Problemi s dodirnom funkcijom
Dodirivati možete ikone, ali ne i crteže.
Upotrijebite isporučenu olovku specifičnu za uređaj.
Dodirivanje ne radi kada se upotrebljava PC veza.
Provjerite je li priključak TOUCH OUT na proizvodu povezan s USB priključkom na računalu
pomoću USB kabela.
Upotrebljavam dvije olovke, ali ne rade dobro.
Pri dodirivanju više točaka između olovaka mora biti dovoljno prostora.
Dodirivanje se prekida, vrijeme odaziva se usporava i tako
dalje.
Provjerite ima li na površini zaslona stranih tvari.
Uvjerite se da zaslon nije slomljen.
Uvjerite se da proizvod nije izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti.
Ostali problemi
Proizvod ima miris plastike.
Miris plastike uobičajen je i nestat će s vremenom.
Čini se da je monitor nagnut.
Uklonite stalak s proizvoda pa ga ponovno pričvrstite.
Povremeno nestaje zvuka ili slike.
Provjerite je li kabel ispravno priključen i ako je potrebno, ponovno ga priključite.
Upotrijebite standardni kabel.
Na rubovima proizvoda ima sitnih komadića.
Komadići su dio dizajna proizvoda. Proizvod nije neispravan.
Prilikom pokušaja promjene razlučivosti računala prikazuje Poruka "The defined resolution is not supported." prikazuje se kad razlučivost uređaja koji je
izvor signala nadilazi maksimalnu razlučivost zaslona.
se poruka "The defined resolution is not supported.".
Da biste riješili taj problem, promijenite razlučivost računala u onu koju podržava zaslon.
85
Ostali problemi
U HDMI načinu rada nema zvuka iz zvučnika kad je
priključen DVI-HDMI kabel.
DVI kabelima ne može se prenositi zvuk.
Provjerite jeste li priključili audiokabel u odgovarajuću ulaznu utičnicu da biste omogućili
reprodukciju zvuka.
HDMI Black Level ne funkcionira ispravno na HDMI uređaju Ta je funkcija dostupna samo kad je uređaj koji je izvor signala, poput DVD reproduktora i
dekodera kabelskog signala, povezan s proizvodom putem HDMI (RGB signal) kabela.
s izlazom YCbCr.
U načinu rada HDMI nema zvuka.
Prikazane boje možda ne izgledaju dobro. Možda nema slike ili zvuka. To je moguće ako je s
proizvodom povezan izvor signala koji podržava samo starije verzije HDMI standarda.
Ako se pojave takvi problemi, povežite audiokabel zajedno s HDMI kabelom.
Neke računalne grafičke kartice možda neće automatski prepoznati HDMI signale koji ne
uključuju zvuk. U tom slučaju ručno odaberite izvor zvuka.
DVI PC
HDMI-CEC ne radi.
Izvor zvuka
Način rada
Audioulaz (stereo priključci)
Postavke računala
Da biste mogli koristiti nekoliko vanjskih uređaja kompatibilnih s funkcijom HDMI-CEC
uključenih u priključke HDMI IN na proizvodu, isključite funkcije HDMI-CEC na svim vanjskim
uređajima. Vanjski uređaji obuhvaćaju Blu-ray i DVD reproduktore.
Rad vanjskog uređaja dok je omogućena funkcija HDMI-CEC može prouzročiti automatski
prekid rada drugih vanjskih uređaja.
Informacije o promjeni postavki funkcije HDMI-CEC potražite u priručniku za proizvod ili se
obratite proizvođaču uređaja.
Kad je u načinu rada za uštedu energije izvor signala
DisplayPort, nije moguće spremiti postavke prikaza na
računalu.
Kliknite System → Power Control te postavite Max. Power Saving na Off. Možete i ponovno
konfigurirati postavke izlaznog prikaza na računalu. Provjerite je li komplet uključen.
Prilikom uključivanja računala s izvorom signala
postavljenim na DisplayPort, neće se prikazati BIOS ni
zasloni uključivanja sustava.
Uključite računalo kad je komplet uključen ili kad izvor signala nije DisplayPort.
86
Q&A
"" Detaljne upute o prilagodbi
potražite u korisničkom priručniku
za računalo ili grafičku karticu.
Pitanje
Odgovor
Kako mogu promijeniti frekvenciju?
Postavite frekvenciju na grafičkoj kartici.
•• Windows 7: Idite na Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz → Prilagodi
razlučivost → Napredne postavke → Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku Postavke
monitora.
•• Windows 8: Idite na Postavke → Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz →
Prilagodi razlučivost → Napredne postavke → Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku
Postavke monitora.
•• Windows 10: Idite na Postavke → Sustav → Prikaz → Dodatne postavke prikaza → Svojstva
grafičkog prilagodnika → Monitor i namjestite Učestalost osvježavanja zaslona pod
Postavke prikaza.
Kako mogu promijeniti rezoluciju?
•• Windows 7: Prijeđite u Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz → Prilagodba
razlučivosti i podesite rezoluciju.
•• Windows 8: Prijeđite u Postavke → Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz →
Prilagodba razlučivosti i podesite rezoluciju.
•• Windows 10: Idite na Postavke → Sustav → Prikaz → Dodatne postavke prikaza i podesite
rezoluciju.
Kako postaviti način rada za uštedu energije?
•• Windows 7: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija →
Prilagodi → Postavke čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.
•• Windows 8: Način rada za uštedu energije postavite u odjeljku Postavke → Upravljačka
ploča → Izgled i personalizacija → Personaliziraj → Postavke čuvara zaslona ili u programu
BIOS SETUP na računalu.
•• Windows 10: Namjestite rad s uštedom energije pod Postavke → Personalizacija →
Zaključani zaslon → Postavke isteka vremena za zaslon → Napajanje & mirovanje ili pomoću
značajke BIOS SETUP na osobnom računalu.
87
Poglavlje 13
Specifikacije
Općenito
Naziv modela
Zaslon
QB65H-TR
QB75H-TR
Veličina
Klasa 65 (64,5 inča / 163,8 cm)
Klasa 75 (74,5 inča / 189,3 cm)
Područje
prikaza
1428,48 mm (V) x 803,52 mm (O) 1650,24 mm (V) x 928,26 mm (O)
Napajanje
Atmosferski
uvjeti
AC100-240V~ 50/60Hz
Provjerite naljepnicu na stražnjoj strani proizvoda jer se
standardni napon može razlikovati u različitim državama.
Rad
Temperatura : 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
* Prilikom postavljanja kućišta vanjska temperatura treba biti 40 °C
ili niža.
Vlaga: od 10 % - 80 %, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura : -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Vlaga: od 5 % - 95 %, bez kondenzacije
* Primjenjivo prije otpakiravanja proizvoda.
"" Plug-and-Play
Ovaj monitor može se instalirati na bilo koji sustav kompatibilan s opcijom Plug-and-Play
te s može koristiti s njim. Dvosmjerna izmjena podataka između monitora i računalnog
sustava optimizira postavke monitora. Instalacija monitora odvija se automatski. Međutim,
ako želite, možete prilagoditi postavke instalacije.
"" Zbog načina proizvodnje ovog proizvoda otprilike jedan na milijun piksela (1 ppm) može se
na zaslonu doimati svjetlijim ili tamnijim. To ne utječe na radne značajke proizvoda.
"" Ovo je proizvod razreda A. U unutrašnjem okruženju ovaj proizvod može uzrokovati radijsku
interferenciju koju će korisnik morati ukloniti poduzimanjem odgovarajućih mjera.
"" Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung
Electronics.
88
Prethodno podešene postavke za mjerenje vremena
"" Zbog karakteristika zaslona, ovaj proizvod može se postaviti samo na jednu rezoluciju za svaku veličinu zaslona kako bi se postigla optimalna kvaliteta
slike. Postavljanje rezolucije koja nije navedena u uputama može dovesti do smanjenja kvalitete slike. Da biste to izbjegli, preporučujemo da odaberete
navedenu optimalnu razlučivost za svoj proizvod.
"" Vodoravna frekvencija
Vrijeme potrebno za skeniranje
jedne linije od lijeve do desne strane
zaslona naziva se vodoravni ciklus.
Broj koji odgovara vodoravnom
ciklusu naziva se vodoravna
frekvencija. Vodoravna frekvencija
mjeri se u kHz.
"" Okomita frekvencija
Monitor prikazuje istu sliku mnogo
puta u sekundi (poput fluorescentne
svjetiljke) kako bi prikazao sliku koju
korisnik vidi na zaslonu. Učestalost
kojom se jedna slika uzastopno
prikazuje tijekom jedne sekunde
naziva se okomita frekvencija ili
učestalost osvježavanja. Okomita
frekvencija mjeri se u Hz.
Naziv modela
Sinkronizacija
Razlučivost
QB65H-TR / QB75H-TR
Vodoravna frekvencija
30 - 81 kHz, 30 - 134 kHz (DisplayPort), 30 - 90 kHz (HDMI)
Okomita frekvencija
48 - 75 Hz, 56 - 75 Hz (DisplayPort), 24 - 75 Hz (HDMI)
DVI (Digital Visual Interface, digitalno vizualno sučelje) sukladno s opcijom Digital RGB
Optimalna razlučivost
1920 x 1080 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 60 Hz
Maksimalna razlučivost
1920 x 1080 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 60 Hz
Zaslon će se automatski podesiti ako se s računala prenosi signal koji pripada sljedećim standardnim načinima rada signala. Ako signal koji se prenosi s
računala ne pripada standardnim načinima rada signala, zaslon možda neće ništa prikazivati iako je LED indikator uključen. U takvom slučaju promijenite
postavke prema sljedećoj tablici prateći korisnički priručnik za grafičku karticu.
89
Razlučivost
Vodoravna frekvencija
(kHz)
Okomita frekvencija
(Hz)
Vremenski razdjelnik
piksela
(MHz)
Polaritet
(V/O)
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
90
Razlučivost
Vodoravna frekvencija
(kHz)
Okomita frekvencija
(Hz)
Vremenski razdjelnik
piksela
(MHz)
Polaritet
(V/O)
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
-/-
CEA, 3840 x 2160
135,000
60,000
594,000
-/-
91
Poglavlje 14
Dodatak
Troškovi servisa (snosi ih korisnik)
Ako je kvar uređaja prouzročio kupac
Oštećenja prouzročena kupčevim nepravilnim rukovanjem ili pokušajem popravka.
"" Unatoč jamstvu zatraženi servis možemo naplatiti u sljedećim slučajevima.
Ako se na uređaju ne ustanovi kvar
Ako je uzrok oštećenja proizvoda:
•• vanjski utjecaj ili pad uređaja
•• upotreba opreme ili nekog zasebnog proizvoda koje nije preporučio Samsung
Čišćenje uređaja, prilagodba, davanje uputa, ponovna montaža itd.
•• ako je proizvod popravljala neka druga osoba, a ne ovlašteni serviser ili partner tvrtke
Samsung Electronics Co., Ltd.
•• Ako serviser daje upute o načinu korištenja proizvoda ili samo namješta funkcije, bez
rastavljanja uređaja.
•• ako je uređaj prepravljao ili popravljao korisnik
•• ako su uzrok kvara vanjski faktori (internet, antena, ožičeni signal itd.)
•• ako se kupac nije držao upozorenja navedenih u korisničkom priručniku
•• ako je uređaj ponovno montiran ili su priključeni dodatni uređaji nakon prve montaže
kupljenog uređaja
•• ako je uređaj ponovno montiran zbog premještanja na drugo mjesto ili u drugu kuću
•• Ako kupac zatraži upute o upotrebi uređaja nekog drugog proizvođača.
•• ako kupac zatraži upute o upotrebi mreže ili programa neke druge tvrtke
•• ako kupac zatraži instalaciju softvera i postavljanje uređaja
•• ako serviser ustanovi da se nakupila prašina ili strani predmeti unutar uređaja te ih ukloni/
očisti
•• ako kupac zatraži naknadnu montažu nakon kupnje uređaja putem kataloga ili interneta
•• ako je uređaj korišten na neodobrenoj voltaži ili s neatestiranim električnim kabelima
Ostali slučajevi
•• ako je uzrok oštećenja uređaja neka elementarna nepogoda. (udar groma, požar, potres,
poplava itd.)
•• ako su se potrošne komponente istrošile. (baterija, toner, fluorescentne žaruljice, glava,
vibrator, lampica, filtar, vrpca itd.)
"" Usluga servisa korisniku se može naplatiti ako zatraži servis za ispravan proizvod. Molimo
vas da stoga najprije pažljivo pročitate korisnički priručnik.
92
Sprečavanje zaostalih slika
Što su zaostale slike?
Pri normalnom radu zaslona ne bi trebalo dolaziti do pojave zaostalih slika. Pojam normalan rad
označava neprestanu izmjenu uzoraka videosadržaja. Ako se na zaslonu tijekom dugog vremena
prikazuje stalan uzorak, može doći do male razlike u naponu između elektroda u pikselima koje
služe za upravljanje tekućim kristalima.
Ta razlika u naponu između elektroda s vremenom se povećava i čini tekuće kristale tanjima. Kad
se to dogodi, prilikom promjene uzorka može doći do zaostajanja prethodne slike na zaslonu.
Ove informacije služe kao vodič za sprječavanje učinka zaostale slike. Dulje gledanje
fiksnog zaslona može prouzročiti učinak zaostale slike. Ovaj problem nije pokriven
jamstvom.
Preporučene preventivne mjere
Dulje gledanje fiksnog zaslona može prouzročiti učinak zaostale slike ili mrlje. Kada dulje
vrijeme ne upotrebljavate uređaj, isključite ga, prebacite ga u način uštede energije ili aktivirajte
pokretni čuvar zaslona.
•• Redovito mijenjajte boje.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
21:10
SAMSUNG
21:10
•• Izbjegavajte kombinacije boje teksta i boje pozadine čije svjetline su u kontrastu.
"" Izbjegavajte korištenje boja čije svjetline su u kontrastu (crna i bijela; siva).
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
93
Licenca
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Napomena o licenci za korištenje softvera otvorenog izvora
U slučaju korištenja softvera otvorenog izvora na izborniku uređaja dostupne su licence za
korištenje softvera otvorenog izvora. Napomena o licenci za korištenje otvorenog softvera
napisana je samo na engleskom jeziku.
Informacije o obavijesti o licenci za korištenje softvera otvorenog izvora možete odbiti od
korisničkog centra tvrtke Samsung ili e-poštom na adresi oss.request@samsung.com.
OVAJ SE PROIZVOD PRODAJE SA OGRANIČENOM LICENCOM I OVLAŠTEN JE SAMO
ZA UPOTREBU U VEZI S HEVC SADRŽAJEM KOJI ISPUNJAVA SVAKU OD TRI NAVEDENE
KVALIFIKACIJE: (1) HEVC SADRŽAJ SAMO ZA OSOBNE SVRHE; (2) HEVC SADRŽAJ KOJI
NIJE NA PRODAJU; I (3) HEVC SADRŽAJ KOJI JE STVORIO VLASNIK PROIZVODA.
OVAJ SE PROIZVOD MOŽDA NEĆE UPOTREBLJAVATI U VEZI SA HEVC ŠIFRIRANIM
SADRŽAJEM KOJI JE STVORILA TREĆA STRANA, KOJEG JE KORISNIK NARUČIO ILI
KUPIO OD TREĆE STRANE, OSIM AKO KORISNIK IMA POSEBNO DOZVOLJENA PRAVA
ZA UPOTREBU PROIZVODA S TAKVIM SADRŽAJEM OD STRANE LICENCIRANOG
PRODAVAČA SADRŽAJA.
VAŠA SE UPOTREBA OVOG PROIZVODA U VEZI S HEVC KODIRANIM SADŽAJEM SMATRA
PRIHVATLJIVOM U OKVIRU OGRANIČENOG OVLAŠTENJA KAO ŠTO JE I NAVEDENO
IZNAD.
94
Download PDF

advertising