Samsung | QB75H-TR | Samsung QB75H-TR Korisnički priručnik

Korisnički priručnik
QB65H-TR QB75H-TR
Boja i izgled mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda, a sadržaj u ovom priručniku podleže
promenama bez prethodnog obaveštenja, radi poboljšanja performansi.
Preporučuje se da dnevna upotreba ovog proizvoda bude kraća od 16 časova.
Ako se proizvod koristi duže od 16 časova dnevno, poništiće se garancija.
•• Nadoknada za administrativne usluge može biti naplaćena ako
–– (a) inženjer, koga ste pozvali, ne otkrije nikakav kvar na proizvodu.
(odnosno, ako niste pročitali korisnički priručnik).
–– (b) na uređaju, koji ste doneli u servisni centar, nije pronađen nikakav kvar.
(odnosno, ako niste pročitali korisnički priručnik).
•• Bićete obavešteni o iznosu takve nadoknade pre servisiranja, odnosno dolaska inženjera.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics je vlasnik autorskih prava na ovaj materijal. Upotreba ili reprodukovanje ovog priručnika, celog ili u delovima, bez ovlašćenja preduzeća Samsung Electronics se zabranjuje. Žigovi koji nisu u vlasništvu
kompanije Samsung Electronics pripadaju svojim odgovarajućim vlasnicima.
Sadržaj
Pre upotrebe proizvoda
Bezbednosne mere predostrožnosti
5
Bezbednosni simboli
5
Struja i bezbednost
5
Instalacija7
Rad8
Čišćenje
11
Skladištenje i održavanje
11
Mere predostrožnosti prilikom upotrebe
12
Priprema
Provera komponenti
13
Delovi
14
Portovi
Dodatak za belu tablu
Korišćenje funkcije dodira
Uređaj za zaštitu od krađe
15
16
17
17
Daljinski upravljač
18
Postavljanje nosača za zid
Postavljanje nosača za zid
Specifikacije kompleta za montažu na zid
(VESA)
20
20
20
Korišćenje monitora sa
dodirnim ekranom
Monitor sa dodirnim ekranom
Pre korišćenja proizvoda pročitajte tekst u
nastavku
Povezivanje i korišćenje
izvornog uređaja
21
21
Povezivanje monitora sa dodirnim ekranom 22
Povezivanje sa računarom
22
Povezivanje sa laptopom ili tablet računarom22
Konfigurisanje postavki monitora sa dodirnim
ekranom
23
Kalibracija
23
Kontrolisanje ekrana
Pokreti na dodirnom ekranu
Napomene
25
25
26
Pre povezivanja
Lista za proveru pre povezivanja
27
27
Povezivanje sa računarom
Povezivanje pomoću HDMI kabla
Povezivanje pomoću DP kabla
Povezivanje pomoću DVI kabla (digitalni tip)
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabla
27
27
28
28
29
Povezivanje sa video uređajem
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabla
Povezivanje pomoću HDMI kabla
30
30
31
Povezivanje sa audio sistemom
31
Promena ulaznog signala
Open
32
32
Kontrola više ekrana
Povezivanje pomoću kabla
RS232C kabl
LAN kabl
Veza
Kontrolni kodovi
33
33
34
36
37
Korišćenje aplikacije MDC
Instalacija/deinstalacija programa MDC
41
41
2
Sadržaj
Prilagođavanje ekrana
Picture Mode
42
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /
43
Colour / Tint (G/R)
Colour Temperature
44
White Balance
2 Point
20 Point Settings
45
45
45
Gamma
HLG / ST.2084 / BT.1886
46
46
Calibrated value
46
Advanced Settings
Contrast Enhancer
Black Tone
Flesh Tone
RGB Only Mode
Colour Space Settings
HDMI UHD Color
Motion Lighting
HDR+ Mode
47
47
47
47
47
48
48
48
48
Picture Options
Colour Tone
Digital Clean View
HDMI Black Level
Film Mode
Dynamic Backlight
Picture Size Settings
Picture Size
Fit to screen
Zoom and Position
51
51
51
Reset Sound
Reset Picture
52
Network
Network Status
OnScreen Display
Screen Protection
Auto Protection Time
Screen Burn Protection
53
53
53
Message Display
56
Source Info56
MDC Message56
Language
57
Reset OnScreen Display
57
60
61
Open Network Settings
61
Network Type
61
Postavke mreže (žične)
62
Postavke mreže (bežične)
64
Use WPS66
Server Network Settings
66
Proxy server66
Device Name
66
System
Prilagođavanje zvuka
Sound Mode
58
49
49
49
50
50
50
Balance
59
Equaliser
59
HDMI Sound
59
Sound Output
59
51
Auto Volume
60
Whiteboard Manager
67
Start from Home67
Reset Interval67
Samba68
Email68
USB Lock68
Network Lock68
Accessibility
High Contrast
Enlarge
69
69
69
Start Setup
69
3
Sadržaj
Time
Clock Set
DST
Power On Delay
70
70
70
70
Podrška
Software Update
Update Now
79
79
Power Control
Auto Power On
Max. Power Saving
Network Standby
Power Button
71
71
71
71
71
Contact Samsung
79
Reset All
79
Eco Solution
Energy Saving Mode
Screen Lamp Schedule
Auto Power Off
72
72
72
73
Temperature Control
73
ID Settings
Device ID
PC Connection Cable
74
74
74
Change PIN
74
Security
75
Safety Lock On75
Button Lock75
Remote Management75
Dodatak
Vodič za rešavanje problema
Zahtevi pre obraćanja Samsung centru za
korisničku službu
Testiranje proizvoda
Provera rezolucije i frekvencije
Proverite sledeće.
80
80
80
81
Pitanja i odgovori
87
Odgovornost za uslugu plaćanja (trošak za
klijente)
92
Nije u pitanju kvar proizvoda
92
Oštećenje proizvoda do kojeg je došlo krivicom
klijenta
92
Ostalo
92
Sprečavanje „sagorevanja“ ekrana usled
zadržavanja slike
93
Šta je „sagorevanje“ ekrana usled zadržavanja
slike?
93
Preporučene prakse sprečavanja
93
Licenca
94
Specifikacije
Opšte
88
Prethodno podešeni režimi za tajmer
89
General
76
Smart Security76
HDMI Hot Plug76
Custom Logo77
Game Mode78
Reset System
78
4
Poglavlje 01
Pre upotrebe proizvoda
Bezbednosne mere predostrožnosti
Sledeća bezbednosna uputstva služe da osiguraju vašu ličnu bezbednost i spreče oštećenja
imovine. Pročitajte sledeće da biste obezbedili ispravno korišćenje proizvoda.
"" Sledeće slike su obezbeđene samo kao referenca. Situacije u stvarnom životu mogu se
razlikovati od onoga što je prikazano na slikama.
Upozorenje
Bezbednosni simboli
Simbol
Struja i bezbednost
Ne dodirujte priključak za napajanje mokrim rukama.
U suprotnom, može doći do električnog udara.
Ime
Značenje
Upozorenje
Ako se ne slede uputstva, može doći do ozbiljne ili fatalne povrede.
Pažnja
Ako se ne slede uputstva, može doći do lične povrede ili oštećenja
svojine.
Nemojte savijati niti silom povlačiti kabl za napajanje. Pazite da ne
ostavite kabl za napajanje ispod nekog teškog predmeta.
Zabrana
NEMOJTE pokušavati.
Zbog oštećenog kabla može doći do otkazivanja proizvoda,
električnog udara ili požara.
Uputstvo
Pratite uputstva.
Nemojte povezivati više proizvoda na jednu utičnicu.
Pregrejane utičnice mogu da dovedu do požara.
5
Ubacite priključak za napajanje do kraja, tako da ne bude labav.
Neobezbeđena veza može da dovede do požara.
Očistite prašinu oko priključaka utikača ili utičnice suvom tkaninom.
Može doći do požara.
Pažnja
Držite priključak kad iskopčavate kabl za napajanje iz utičnice.
Može doći do strujnog udara ili požara.
Povežite priključak za napajanje sa uzemljenom utičnicom. (Osim za uređaje koji ne
pružaju uzemljenje)
Može doći do električnog udara ili povrede.
Nemojte koristiti oštećeni priključak za napajanje ili labavu utičnicu.
Može doći do strujnog udara ili požara.
Kada povezujete priključak za napajanje sa portom, obavezno ga
povežite do kraja.
Ako priključak za napajanje nije povezan do kraja, priključak može
neočekivano da se iskopča, odnosno postoji rizik od pregrevanja zbog
prevelike jačine struje, što može dovesti do nesreće.
Koristite samo kabl za napajanje koji kompanija Samsung isporučuje uz vaš proizvod.
Nemojte koristiti taj kabl za napajanje sa drugim proizvodima.
Može doći do strujnog udara ili požara.
Utičnica u koju se priključuje kabl za napajanje ne sme da ima bilo kakvih smetnji.
Kada se pojavi problem sa proizvodom, kabl za napajanje mora da se iskopča da bi
se potpuno prekinulo napajanje proizvoda. Napajanje se ne prekida potpuno kada se
koristi samo dugme za napajanje na telu proizvoda.
Nemojte iskopčavati kabl za napajanje dok se proizvod koristi.
Proizvod može da bude oštećen električnim udarom.
6
Instalacija
Kada postavljate proizvod, dobro ga pričvrstite da ne bi pao.
Ako proizvod nije dobro pričvršćen i dete dodirne proizvod dok se
igra, proizvod može da padne, što može da dovede do oštećenja
proizvoda ili povrede deteta.
Upozorenje
Pre premeštanja proizvoda, isključite prekidač za napajanje i
iskopčajte kabl za napajanje i sve druge povezane kablove.
Oštećenje kabla može da dovede do požara ili električnog udara.
Ne postavljajte proizvod u kuhinju ili blizu kuhinjske radne površine.
Jestivo ulje ili uljne pare mogu da oštete ili deformišu proizvod.
Kada postavljate proizvod, držite ga na određenom rastojanju od zida
tako da ima dobru ventilaciju.
Povećana unutrašnja temperatura može da dovede do požara.
Nosač koji se postavlja na zid trebalo bi da instalira tehničar.
Instalacija nekvalifikovane osobe može da dovede do povrede. Koristite samo
odobrene komode.
Nemojte postavljati proizvod u loše provetrenom prostoru poput
police za knjige ili ormara.
Povećana unutrašnja temperatura može da dovede do požara.
Ako se proizvod postavi na neobično mesto, sredina koja ga okružuje može da stvori
ozbiljne probleme s kvalitetom. Zbog toga, vodite računa da se obratite Samsung
centru za korisničku službu pre postavljanja.
(Mesta gde se stvara velika količina fine prašine, mesta gde se koriste hemikalije,
mesta sa suviše visokim ili niskim temperaturama, mesta sa velikom količinom vlage
ili vode, transportna oprema kao što su vozila, aerodromi i stanice u kojima se uređaj
neprekidno koristi dugo vremena i slično)
Držite plastično pakovanje izvan domašaja dece.
Ako deca pogrešno koriste plastično pakovanje, može da dođe do
gušenja.
Nemojte postavljati kabl za napajanje (napajanje jednosmernom
strujom) i proizvod blizu izvora toplote.
(Sveće, sredstva za odbijanje komaraca, sprejovi, uređaji za grejanje,
mesta izložena direktnoj sunčevoj svetlosti i slično)
7
Rad
Pažnja
Kada podižete i premeštate proizvod, nemojte dodirivati ekran i
vodite računa da bar dve osobe rade zajedno.
Proizvod može da padne i izazove telesne povrede ili oštećenje
proizvoda.
Upozorenje
Ako proizvod ispušta čudne zvuke, miris paljevine ili dim, odmah
iskopčajte priključak za napajanje i obratite se Samsung centru za
korisničku službu.
Može doći do strujnog udara ili požara.
Nemojte polagati proizvod na prednji deo.
Ekran može da se ošteti.
Produženo izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti može da promeni boju površine
ekrana.
Čuvajte baterije daljinskog upravljača i mali pribor van domašaja
dece. Obezbedite da deca ne mogu da ih progutaju.
Ako dete stavi bateriju u usta ili je proguta, odmah se obratite lekaru.
Ako ispustite proizvod ili se ošteti njegov izgled, isključite prekidač za
napajanje i iskopčajte kabl za napajanje. Zatim se obratite Samsung
centru za korisničku službu.
Neprekidna upotreba može da dovede do električnog udara ili požara.
Nemojte pomerati proizvod povlačenjem kabla za napajanje ili bilo
kog drugog kabla.
Zbog oštećenog kabla može doći do otkazivanja proizvoda,
električnog udara ili požara.
Uverite se da stolnjaci ili zavese ne blokiraju ventile.
Povećana unutrašnja temperatura može da dovede do požara.
8
Nemojte udarati proizvod.
Nemojte se kačiti na proizvod niti penjati na njega.
•• Ekran se može oštetiti.
•• Proizvod može da padne i izazove telesne povrede, pa čak i smrt.
•• Može doći do strujnog udara ili požara.
•• Budite posebno pažljivi da se deca ne kače na proizvod niti penju
na njega.
Nemojte ubacivati metalne predmete (čačkalicu, novčić, ukosnicu
itd.) ili lako zapaljive predmete (papir, šibice itd.) u proizvod (putem
otvora ili ulaznih/izlaznih portova).
Dok je priključak za napajanje utaknut u utičnicu, nemojte umetati
štap ili neki drugi provodnik u preostalu utičnicu. Takođe, nakon
što iskopčate priključak za napajanje iz utičnice, nemojte odmah
dodirivati iglice priključka.
•• Ako strane materije uđu u proizvod, obavezno isključite proizvod i
iskopčajte kabl za napajanje. Zatim se obratite Samsung centru za
korisničku službu.
•• Može doći do otkazivanja proizvoda, strujnog udara ili požara.
Ne postavljajte predmete koji sadrže tečnost (vaze, bokale, flaše itd.)
ili metalne predmete na proizvod.
•• Ako strane materije kao što je voda uđu u proizvod, obavezno
iskopčajte kabl za napajanje. Zatim se obratite Samsung centru za
korisničku službu.
U suprotnom, može doći do električnog udara.
U proizvodu postoji visoka voltaža. Nikad nemojte sami rastavljati,
popravljati ili menjati proizvod.
•• U slučaju potrebe za popravkom, obratite se Samsung centru za
korisničku službu.
•• Može doći do strujnog udara ili požara.
•• Može doći do otkazivanja proizvoda, strujnog udara ili požara.
Tokom sevanja munja ili oluje sa grmljavinom isključite proizvod i
iskopčajte kabl za napajanje.
Ako dođe do curenja gasa, ne dodirujte proizvod ili utikač i odmah provetrite
prostoriju.
Može doći do strujnog udara ili požara.
Varnice mogu da izazovu eksploziju ili požar.
Ne koristite ovlaživače vazduha ili šporet u blizini proizvoda.
Može doći do strujnog udara ili požara.
Ne stavljajte teške predmete ili stvari koje deca vole (igračke ili
slatkiše) na proizvod.
Proizvod ili teški predmeti mogu da padnu dok deca pokušavaju da
dohvate igračke ili slatkiše što može da dovede do ozbiljne povrede.
9
Koristite isključivo predviđene standardne baterije i nemojte istovremeno koristiti
nove i korišćene baterije.
Pažnja
Postavite svaku bateriju tako da njen polaritet (+, -) bude ispravan.
Ako polaritet nije ispravan, baterija može da pukne ili unutrašnja
tečnost može da iscuri, što može da izazove kontaminaciju i oštećenje
okruženja, požar ili telesne povrede.
U suprotnom, može doći do oštećenja baterija ili požara, telesnih povreda i oštećenja
usled curenja unutrašnje tečnosti.
Nemojte gledati ekran proizvoda iz prevelike blizine i neprekidno dugo vremena.
Može negativno uticati na vaš vid.
Nemojte podizati ili premeštati proizvod kada radi.
Ne postavljajte teške premete na proizvod.
Može doći do otkazivanja proizvoda ili lične povrede.
Ne dodirujte ekran ako je proizvod bio uključen u dužem vremenskom periodu jer će
postati vreo.
Kada koristite slušalice, jačinu zvuka nemojte suviše povećavati i nemojte ih koristiti
drugo vremena.
Možete oštetiti sluh.
Kada dugo vremena ne koristite proizvod zbog odmora ili nekog drugog razloga,
iskopčajte kabl za napajanje iz utičnice.
Prikupljena prašina u kombinaciji sa toplotom može da dovede do požara, električnog
udara ili električnog varničenja.
Proizvod koristite sa preporučenom rezolucijom i frekvencijom.
Može negativno uticati na vaš vid.
Baterijе (i punjivе baterijе) nisu običan otpad i moraju da se vrate radi recikliranja.
Korisnik je dužan da vrati istrošene ili punjive baterije radi recikliranja.
Kupac može da vrati korišćene ili punjive baterije u obližnji javni centar za reciklažu ili
u prodavnicu koja prodaje isti tip baterija ili punjivih baterija.
Odmarajte oči duže od 5 minuta na svaki 1 sat upotrebe proizvoda.
Umanjiće se zamor očiju.
Ako se na ekranu prikazuje statična slika duži vremenski period, može da dođe do
„sagorevanja“ ekrana usled zadržavanja slike ili pojave oštećenih piksela.
Kada dugo vremena ne koristite proizvod, aktivirate režim za uštedu energije ili
postavite čuvar ekrana u režim pokretnih slika.
Nemojte koristiti ili čuvati sprej koji može da eksplodira ili zapaljive supstance u
blizini proizvoda.
Može doći do eksplozije ili požara.
10
Skladištenje i održavanje
Čišćenje
Upozorenje
Ne prskajte vodu ili sredstvo za čišćenje direktno na proizvod.
"" Ako prašina ili prljavština sa isporučene olovke ostane na zaštitnom staklu, očistite ga
prateći uputstva u nastavku.
•• Površina proizvoda može da se ošteti, odnosno oznake mogu da
se obrišu.
Čišćenje spoljašnjosti i ekrana
•• Može doći do strujnog udara ili požara.
Obrišite površinu blago navlaženom, mekom tkaninom, a zatim je obrišite suvom tkaninom.
1
2
3
Pažnja
Kada čistite, obavezno iskopčajte priključak za napajanje i nežno brišite mekom i
suvom tkaninom, kao što su superfina vlakna ili pamučni flanel, da biste sprečili
ogrebotine.
Površina proizvoda može da se ošteti, odnosno oznake mogu da se obrišu.
Obavezno koristite meku i suvu tkaninu kao što su superfina vlakna ili pamučni flanel
pošto su površina proizvoda i ekran osetljivi na ogrebotine.
Površina proizvoda ili ekran mogu lako da se ogrebu stranim materijama.
Na proizvod nemojte nanositi hemikalije koje sadrže alkohol ili rastvarač, odnosno
sredstva za obradu površina poput voska, pesticide, sredstva za osvežavanje vazduha,
sredstva za podmazivanje ili čišćenje.
Spoljna površina proizvoda može da promeni boju ili da napukne, površina može da se
oljušti, odnosno oznake mogu da se obrišu.
11
Mere predostrožnosti prilikom upotrebe
Mere predostrožnosti
Obratite pažnju na to da ako isporučenom olovkom nanosite pritisak veći od 2,5 kg, na zaštitnom
staklu mogu nastati ogrebotine.
Ako koristite hemijsku olovku, a ne isporučenu olovku, imajte u vidu da ekran može da se umrlja
mastilom ili ošteti.
Nemojte grebati ekran
noktima ili oštrim
predmetima. Ogrebotine
mogu da ostave trag ili oštete
proizvod.
Ne prskajte vodu direktno na
bilo koji deo proizvoda. Ako
voda uđe u proizvod, može
doći do otkazivanja proizvoda,
električnog udara ili požara.
Zbog karakteristika proizvoda
sa visokim sjajem korišćenje
UV ovlaživača u blizini
može stvoriti bele fleke na
proizvodu.
"" Preporučujemo da koristite isporučenu olovku. Nemojte koristiti oštre, zašiljene predmete
osim te olovke.
•• Uklanjanje nalepnice koja je postavljena na ekran može da ostavi tragove. Očistite tragove
pre gledanja ekrana.
•• Nemojte snažno pritiskati i trljati proizvod. Možete oštetiti proizvod.
•• Nemojte brisati ekran hemikalijama. Proizvod može otkazati.
•• Obratite se centru za korisničku službu ako je potrebno očistiti unutrašnjost proizvoda (biće
naplaćena naknada za uslugu).
12
Poglavlje 02
Priprema
Provera komponenti
"" Ako neka komponenta nedostaje,
obratite se prodavcu kod koga ste
kupili ovaj proizvod.
"" Izgled komponenti može se
razlikovati od onoga što je prikazano
na slikama.
Garancijska kartica
Vodič za brzo postavljanje
(Nije dostupno na nekim
lokacijama)
Vodič kroz propise
Kabl za napajanje
(Nije dostupno na nekim
lokacijama)
Daljinski upravljač
RS232C (IN) adapter
DRŽAČ ZA KABL
Olovka X 2
USB kabl
"" Postolje se ne isporučuje sa
proizvodom. Da biste instalirali
postolje, morate ga zasebno kupiti.
"" RS232C adapter može da se koristi
za povezivanje sa drugim monitorom
pomoću D-SUB (9-pinski) tipa
RS232C kabla.
Baterije (AAA X 2)
13
Delovi
"" Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se promene bez
najave radi poboljšanja performansi.
Delovi
Opis
Senzor daljinskog
upravljača
Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču tako što ćete ga usmeriti prema senzoru na
prednjoj strani proizvoda da biste izveli odgovarajuću funkciju.
"" Korišćenje nekog drugog uređaja za prikaz u oblasti u kojoj se koristi daljinski
upravljač za ovaj proizvod može da ometa upravljanje drugim uređajima za prikaz.
Držač olovke
Držite olovku na mestu.
Uključivanje/isključivanje proizvoda.
Senzor daljinskog upravljača
"" Podržani modeli: QB75H-TR
Držač olovke
Koristite daljinski upravljač na udaljenosti od 7–10 m od senzora na proizvodu, pod uglom od 30° nalevo i nadesno.
QB65H-TR
Otvor za montiranje
mrežne kutije.
"" Baterije držite van domašaja dece i reciklirajte ih.
"" Nemojte da kombinujete nove i stare baterije. Istovremeno zamenite obe baterije.
"" Izvadite baterije ako daljinski upravljač ne nameravate da koristite duže vreme.
Zvučnik
QB75H-TR
Otvor za montiranje
mrežne kutije.
Zvučnik
Taster panela
14
Portovi
Priključak
Opis
USB 1 ¨(1.0A)
Povezuje se sa memorijskim USB uređajem.
"" Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na
slici. Specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja
performansi.
"" USB portovi na uređaju prihvataju maksimalnu konstantu struju od
1.0A. Ukoliko se premaši maksimalna vrednost, USB portovi možda neće
raditi.
RJ45
Povezuje se sa MDC programom pomoću LAN kabla. (10/100 Mbps)
"" Koristite Cat 7(*STP tip) kabl za vezu.
*Oklopljena upredena parica.
RS232C IN
Povežite na MDC pomoću RS232C adaptera.
DVI/MAGICINFO IN
DVI: Povezivanje sa spoljnim uređajem pomoću DVI ili HDMI-DVI kabla.
MAGICINFO IN: Da biste koristili MagicInfo, povežite DP-DVI kabl.
"" Da biste aktivirali funkciju MagicInfo, funkcija IWB S5 mora biti
postavljena na OFF. Kontaktirajte servisni centar.
HDMI IN 1
Povezivanje sa spoljnim uređajem pomoću HDMI ili HDMI-DVI kabla.
HDMI IN 2
DP IN
Povezuje se sa računarom pomoću DP kabla.
TOUCH OUT 1
Povezuje se sa računarom da bi se koristila funkcija dodira.
USB 2(0.5A)
Povezuje se sa memorijskim USB uređajem.
"" USB portovi na uređaju prihvataju maksimalnu konstantu struju od 0.5A.
Ukoliko se premaši maksimalna vrednost, USB portovi možda neće
raditi.
DVI/HDMI/AUDIO IN
Prima zvuk iz izvornog uređaja putem audio kabla.
AUDIO OUT
Šalje zvuk na audio uređaj putem audio kabla.
IR IN
Snabdeva strujom spoljnu tablu senzora ili prima signal svetlosnog senzora.
RS232C OUT
Povežite na MDC pomoću RS232C adaptera.
15
Dodatak za belu tablu
"" Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da se promene bez najave radi poboljšanja performansi.
Delovi
Opis
USB (PC)
Povezuje se sa memorijskim USB uređajem.
USB 3 ¨
HDMI IN 3
Povezivanje sa spoljnim uređajem pomoću HDMI ili HDMI-DVI kabla.
TOUCH OUT 2
Povezuje se sa računarom da bi se koristila funkcija dodira.
QUICK MENU
Ako pritisnete dugme QUICK MENU dok je ekran uključen, pojaviće se glavni meni na dnu ekrana.
POWER
Uključivanje/isključivanje proizvoda.
Pritisnite dugme na daljinskom upravljaču tako što ćete ga usmeriti prema senzoru na prednjoj strani proizvoda da biste izveli
odgovarajuću funkciju.
16
Korišćenje funkcije dodira
Uređaj za zaštitu od krađe
"" Boja i oblik delova mogu da se razlikuju od delova prikazanih na slici. Specifikacije mogu da
se promene bez najave radi poboljšanja performansi.
"" Uređaj za zaštitu od krađe omogućava bezbedno korišćenje proizvoda, čak i na javnim
mestima.
"" Oblik uređaja za zaključavanje i način zaključavanja razlikuju se u zavisnosti od proizvođača.
Više informacija potražite u korisničkom priručniku koji se dobija uz uređaj za zaključavanje
protiv krađe.
"" Sledeće slike su obezbeđene samo kao referenca. Situacije u stvarnom životu mogu se
razlikovati od onoga što je prikazano na slikama.
Da biste zaključali uređaj za zaštitu od krađe:
USB kabl
1 Da biste koristili funkciju dodira sa mrežnom kutijom (prodaje se zasebno) ili računarom
povezanim sa proizvodom, koristite USB kabl da biste povezali TOUCH OUT port na proizvodu
sa USB portom na mrežnoj kutiji ili računaru.
2 Ako povežete TOUCH OUT port sa računarom koji koristi više monitora, funkcija dodira će
funkcionisati samo na primarnom monitoru.
1 Vežite kabl uređaja protiv krađe za težak predmet, kao što je sto.
2 Provucite jedan kraj kabla kroz omču na drugom kraju kabla.
3 Uređaj za zaključavanje umetnite u otvor na poleđini proizvoda.
4 Zaključajte uređaj za zaključavanje.
–– Uređaj za zaključavanje protiv krađe može da se kupi odvojeno.
–– Više informacija potražite u korisničkom priručniku koji se dobija uz uređaj za
zaključavanje protiv krađe.
–– Uređaj za zaključavanje može da se kupi u prodavnici elektronske opreme ili putem
Interneta.
17
Daljinski upravljač
"" Korišćenje nekog drugog uređaja za prikaz u oblasti u kojoj se koristi daljinski upravljač za ovaj proizvod može da ometa upravljanje drugim uređajima
za prikaz.
"" Dugme bez opisa na slici ispod nije podržano za proizvod.
Uključite proizvod.
POWER
OFF
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Podesite jačinu zvuka.
Dugme za pokretanje Open.
Prikazivanje/sakrivanje menija na ekranu ili
povratak na prethodni meni.
2
5
8
0
3
6
MENU
SOURCE
HOME
Numerička dugmad
Unesite lozinku u OSD meni.
9
"" Funkcije dugmadi na daljinskom
upravljaču mogu da se razlikuju u
zavisnosti od proizvoda.
CH LIST
Isključivanje zvuka.
MUTE
VOL
Isključite proizvod.
CH
•• Ponovno uključivanje zvuka: Ponovo
pritisnite dugme MUTE ili upotrebite
dugmad za kontrolu jačine zvuka (+ VOL -).
MagicInfo
Player I
18
TOOLS
INFO
Prelazak na gornji, donji, levi ili desni meni/
podešavanje postavke opcije.
Potvrđivanje izbora menija.
Povratak na prethodni meni.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
Izlazak iz izabranog menija.
IR control
SET
"" Funkcije dugmadi na daljinskom
upravljaču mogu da se razlikuju u
zavisnosti od proizvoda.
"" Izvadite baterije ako daljinski
upravljač ne nameravate da koristite
duže vreme.
Da biste zamenili baterije u daljinskom upravljaču (AAA x 2)
19
Postavljanje nosača za zid
Postavljanje nosača za zid
•• Komplet za montažu na zid (zasebno se prodaje) omogućava vam da proizvod montirate na zid.
•• Detaljne informacije o postavljanju nosača za zid potražite u uputstvima koja ste dobili uz nosač za zid.
•• Preporučujemo vam da se za pomoć obratite tehničaru kada budete postavljali nosač za montažu na zid.
•• Preduzeće Samsung Electronics nije odgovorno ako dođe do oštećenja proizvoda ili vaše povrede odnosno povrede drugih osoba ukoliko odlučite da sami postavite nosač za zid.
Specifikacije kompleta za montažu na zid (VESA)
"" Postavite nosač za zid na čvrsti zid vertikalno u odnosu na pod. Da biste
postavili proizvod na oblast drugog zida, obratite se najbližoj agenciji.
Ako proizvod postavite na kosi zid, on može pasti i dovesti do ozbiljne
povrede.
•• Samsung kompleti za montažu na zid sadrže detaljni priručnik za postavljanje i obezbeđuju se svi delovi
potrebni za sklapanje.
•• Nemojte da koristite zavrtnje koji su duži od standardne dužine ili koji nisu u skladu sa specifikacijama za
zavrtnje VESA standarda. Predugački zavrtnji mogu da dovedu do oštećenja unutrašnjosti proizvoda.
•• Dužina zavrtnja može da se razlikuje u zavisnosti od specifikacija nosača za zid ukoliko nosači za zid nisu u
skladu sa specifikacijama za zavrtnje VESA standarda.
•• Zavrtnje nemojte previše zategnuti. Na taj način može da se ošteti proizvod ili da dođe do pada proizvoda što
može izazvati povredu. Samsung nije odgovoran za takve vrste nezgoda.
•• Samsung nije odgovoran za oštećenje proizvoda ili povredu ako se koristi nosač za zid koji nije VESA ili je bez
specifikacija odnosno ukoliko se kupac ne bude pridržavao uputstava za postavljanje proizvoda.
•• Proizvod nemojte montirati pod nagibom većim od 15 stepeni.
•• Neka uvek bar dve osobe montiraju proizvod na zid.
•• Standardne dimenzije kompleta za montažu na zid prikazane su u tabeli ispod.
Specifikacije za otvor za VESA zavrtnje
(A * B) u milimetrima
Standardni zavrtanj
Količina
400 × 400
M8
4
"" Komplet za montažu na zid nemojte postavljati dok je proizvod uključen. To može dovesti do povrede usled
strujnog udara.
20
Poglavlje 03
Korišćenje monitora sa dodirnim ekranom
Monitor sa dodirnim ekranom
Kontrolišite računar tako što ćete dodirnuti ekran umesto da koristite ulazni uređaj kao što je
tastatura ili miš. Dodirni ekran funkcioniše tako što otkriva slabu električnu struju koja prolazi
kroz vaše telo (kapacitivno). Obavezno koristite površinu vrha prsa prilikom dodirivanja ekrana.
Pre korišćenja proizvoda pročitajte tekst u nastavku
•• Vodite računa o tome da nikakva električna supstanca ne dođe u kontakt s ekranom. Ekran
možda neće ispravno funkcionisati ako postoji statički elektricitet.
•• Nemojte jako pritiskati dodirni ekran vrhom prsta. Nemojte koristiti oštar predmet za
dodirivanje ekrana. Ekran može da se polomi ili ošteti.
•• Nemojte dodirivati ekran dok nosite rukavice, prljavim prstom ili koristeći nešto oštro kao
što je vaš nokat ili hemijska olovka. Ekran možda neće ispravno funkcionisati.
•• Vodite računa da ekran ne dođe u kontakt s vlagom. Senzor za dodir možda neće ispravno
funkcionisati.
•• Prikaz jedne slike na ekranu u dugom vremenskom periodu može da dovede do pojave
fantomske slike (oštećenja ekrana) ili mrlja. Isključite ekran kad ga ne koristite.
•• Kada koristite dlan kao brisač, skupite prste.
21
Povezivanje monitora sa dodirnim ekranom
Povezivanje sa računarom
1 Povežite računar s proizvodom putem HDMI ili HDMI-DVI kabla.
2 Povežite kabl za napajanje od proizvoda do utičnice.
3 Povežite TOUCH OUT port na proizvodu sa USB portom na računaru pomoću USB kabla.
"" TOUCH OUT 1 funkcioniše kada je trenutni ekran postavljen na HDMI 1, HDMI 2,
DisplayPort ili DVI.
"" TOUCH OUT 2 funkcioniše kada je trenutni ekran postavljen na HDMI 3.
"" Priključci mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda.
Povezivanje uređaja pomoću HDMI kabla
TOUCH OUT 1, TOUCH OUT 2
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
Povezivanje sa laptopom ili tablet računarom
Laptop ili tablet računar može da se poveže sa proizvodom na isti način kao kada se povezuje
stoni računar.
Povezivanje uređaja pomoću HDMI-DVI kabla
•• Ako kontrola dodirnog ekrana nije dostupna nakon povezivanja uređaja
"" Obavezno povežite HDMI ili HDMI-DVI kabl pre nego što povežete USB kabl.
"" Ako kontrola dodirnog ekrana i dalje nije dostupna nakon ispravnog povezivanja
kablova, iskopčajte USB kabl, a zatim ga ponovo povežite.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
22
Konfigurisanje postavki monitora sa dodirnim ekranom
Da biste pravilno koristili funkciju dodira proizvoda u operativnom sistemu Windows, idite na Postavke tablet računara i kalibrišite proizvod.
"" Prvo povežite monitor s dodirnim ekranom, a zatim konfigurišite sledeće postavke.
"" Maksimalan broj monitora sa dodirnim ekranom koji mogu istovremeno da se povežu se razlikuje u zavisnosti od operativnog sistema i postavki grafičke kartice.
"" Ako stavku Postavke tablet računara ne vidite na kontrolnoj tabli, pomoću opcije Pretraži kontrolnu tablu pronađite stavku Postavke tablet računara.
Kalibracija
"" Uputstva u nastavku su za Windows 8. Isti metod važi i za Windows 7, Windows 8 i Windows
10.
2 Prstom dodirnite stranicu prikazanu na proizvodu.
"" U režimu za dva monitora: Ako se sledeća stranica ne pojavi na proizvodu, pritisnite
taster Enter da biste je prikazali.
"" Nakon što promenite Picture Size pomoću OSD menija, možda ćete ponovo morati da
kalibrišete postavke slike.
"" Ako dođe do greške tokom kalibracije, idite na stranicu Postavke tablet računara → Ekran.
Dodirnite dugme Uspostavi početne vrednosti i ponovo kalibrišite.
1 Na kartici Ekran izaberite stavku Podesi u okviru Konfigurisanje.
Touch this screen to identity it as the touchscreen.
If this is not the Tablet PC screen, press Enter to move to the next screen. To close the tool, press Esc.
23
3 U opciji Ekran, u okviru Opcije prikaza izaberite proizvod. Zatim izaberite stavku Kalibriši.
5 Kad se kalibracija dovrši, pojavljuje se poruka Želite li da sačuvate podatke o kalibraciji?.
Izaberite opciju Da da biste sačuvali promene.
Digitizer Calibration Tool
Do you want to save the calibration data?
Yes
No
6 Monitor sa dodirnim ekranom je uspešno kalibrisan.
"" Izbor opcije Uspostavi početne vrednosti ukloniće podatke o kalibraciji.
4 Izvršite kalibraciju u skladu sa uputstvima na ekranu prikazanim kao na slici.
To provide calibration samples, tap the crosshair each
time that it appears on the screen.
Right-click anywhere on the screen to return to the
last calibration point. Press the Esc button to close
the tool. Do not change your screen orientation until
you have completed the calibration process.
24
Kontrolisanje ekrana
Prevlačenje
Pokreti na dodirnom ekranu
Korišćenje pokreta na dodirnom ekranu je slično kao korišćenje miša.
Dodirivanje
Lako dodirnite i prevucite u nekom smeru po ekranu.
Koristite ovaj pokret da biste se kretali u određenom smeru na veb-stranici, mapi ili fotografiji.
"" To je slično prevlačenju mišem.
Dvostruko dodirivanje
Lako dodirnite ekran.
Koristite ovaj pokret da biste izabrali funkciju ili stavku menija.
"" To je slično kliku mišem.
Dvaput dodirnite ekran.
Koristite ovaj pokret da biste pokrenuli izabrani program.
"" To je slično dvostrukom kliku mišem.
25
Brzo prevlačenje
Napomene
•• Da biste povećali preciznost unosa dodirom, povećajte font ili ikone.
•• U režimu kontrole dodirnog ekrana koristite daljinski upravljač kada su potrebni precizni
klikovi ili unosi ili je to efikasnije.
•• Da biste dobili informacije kako da koristite ikone Whiteboard, dodirnite ikonu
ekrana, a zatim dodirnite Quick Guide.
na dnu
Brzo prevucite prst preko ekrana kao što je prikazano na slici.
Koristite ovaj pokret da biste prešli na prethodnu ili sledeću sliku ili veb-stranicu.
Uvećanje/umanjenje
Raširite ili skupite prste na ekranu kao što je prikazano na slici.
Koristite ovaj pokret da biste uvećali ili smanjili veb-stranicu, mapu ili fotografiju.
26
Poglavlje 04
Povezivanje i korišćenje izvornog uređaja
Pre povezivanja
Lista za proveru pre povezivanja
"" Pre nego što povežete izvorni uređaj, pročitajte korisnički priručnik koji ste dobili uz njega.
Broj i položaj priključaka na izvornom uređaju može da se razlikuje u zavisnosti od uređaja.
"" Kabl za napajanje uključite tek kada dovršite povezivanje.
U suprotnom, možete da oštetite proizvod.
"" Pravilno povežite priključke za zvuk: levi = beli i desni = crveni.
Povezivanje sa računarom
•• Nemojte povezivati kabl za napajanje pre ostalih kablova.
Prvo povežite izvorni uređaj pre kabla za povezivanje.
•• Računar može da se poveže sa proizvodom na više načina.
Izaberite način povezivanja koji je najpogodniji za vaš računar.
"" Priključci mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda.
Povezivanje pomoću HDMI kabla
"" Proverite tipove priključaka na poleđini uređaja koji želite da povežete.
"" Preporučujemo upotrebu odobrenih kablova za HDMI ili DP povezivanje.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
27
Povezivanje pomoću DP kabla
Povezivanje pomoću DVI kabla (digitalni tip)
DVI/MAGICINFO IN
DP IN
•• Mere predostrožnosti prilikom korišćenja DP
"" Neke grafičke kartice koje nisu usklađene sa DP standardom mogu sprečavati
prikazivanje ekrana Windows pokretanja/Biosa kada je proizvod u režimu uštede
energije. Ako se to desi, obavezno uključite proizvod pre uključivanja računara.
"" Interfejs DP IN na proizvodu i isporučeni DP kabl dizajnirani su u skladu sa VESA
standardima. Korišćenje DP kabla koji ne ispunjava VESA standarde može da dovede
do kvara proizvoda. Kompanija Samsung Electronics neće biti odgovorna za probleme
nastale zbog korišćenja kabla koji ne ispunjava standarde.
Proverite da li koristite DP kabl koji je naveden u VESA standardima.
DVI/HDMI/AUDIO IN
"" Možete da koristite DVI priključak na proizvodu kao HDMI priključak korišćenjem DVI-HDMI
adaptera.
"" Zvuk neće biti dostupan ako DVI port na proizvodu bude povezan sa HDMI portom na
računaru putem DVI-HDMI adaptera.
"" Da biste koristili optimalnu rezoluciju (3840 x 2160 na 60 Hz) kada je ulazni signal
DisplayPort, preporučuje se korišćenje DP kabla koji je kraći od 5 m.
DVI/MAGICINFO IN
HDMI
"" Onemogućavanje režima za uštedu energije kada je ulazni signal DisplayPort
može da uveze nove informacije o rezoluciji i da vrati veličinu ili lokaciju prozora na
podrazumevane postavke.
28
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabla
Nakon što povežete računar sa proizvodom pomoću HDMI-DVI kabla, obavezno konfigurišite
postavke kao što je prikazano u nastavku da biste omogućili video i audio signal sa računara.
•• Sound → postavite HDMI Sound na PC(DVI)
•• Picture → postavite svaki režim ekrana na Text u meniju Picture Mode
•• System → General → postavite HDMI Hot Plug na Off
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
DVI/HDMI/AUDIO IN
29
Povezivanje sa video uređajem
•• Nemojte povezivati kabl za napajanje pre ostalih kablova.
Prvo povežite izvorni uređaj pre kabla za povezivanje.
•• Video uređaj možete da povežete sa proizvodom pomoću kabla.
"" Priključci mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda.
"" Ako koristite daljinski upravljač, povežite spoljni uređaj i pritisnite SOURCE na daljinskom upravljaču da biste izabrali uređaj.
"" Kada koristite funkciju dodira, povežite spoljni uređaj sa proizvodom, dodirnite Open, a zatim povežite spoljni uređaj dok je proizvod uključen.
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabla
•• Nakon što povežete video uređaj sa proizvodom pomoću HDMI-DVI kabla, obavezno
konfigurišite postavke kao što je prikazano u nastavku da biste omogućili video i audio signal
sa video uređaja.
Možete da koristite DVI priključak na proizvodu kao HDMI priključak korišćenjem DVI-HDMI
adaptera. Zvuk neće biti dostupan ako DVI port na proizvodu bude povezan sa HDMI portom
na računaru putem DVI-HDMI adaptera.
–– Sound → postavite HDMI Sound na AV(HDMI)
–– Picture → postavite svaki režim ekrana na Videos/Images u meniju Picture Mode
–– System → General → postavite HDMI Hot Plug na On
"" U podržane rezolucije spadaju 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p i 576p.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
DVI/HDMI/AUDIO IN
DVI/MAGICINFO IN
HDMI
•• Zvuk neće biti omogućen ako je proizvod povezan sa video uređajem pomoću HDMI-DVI
kabla. Da biste omogućili zvuk, povežite audio priključke na proizvodu i video uređaju
pomoću audio kabla.
30
Povezivanje pomoću HDMI kabla
Povezivanje sa audio sistemom
Korišćenje HDMI kabla ili HDMI za DVI kabl (UHD 30Hz)
"" Priključci mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda.
•• HDMI kabl podržava digitalne video i audio signale i ne zahteva audio kabl.
•• Slika se možda neće normalno prikazati (ako se uopšte prikaže) ili zvuk neće funkcionisati
ako je spoljni uređaj koji koristi stariju verziju HDMI režima povezan sa proizvodom. Ako
dođe do takvog problema, pitajte proizvođača spoljnog uređaja za HDMI verziju i ukoliko je
istekla, zatražite nadogradnju.
AUDIO OUT
•• Uverite se da koristite HDMI kabl debljine 14 mm ili manje debljine.
•• Uverite se da ste kupili certifikovani HDMI kabl. U suprotnom, slika se možda neće prikazati
ili može doći do greške u vezi.
•• Preporučuje se osnovni HDMI kabl velike brzine ili kabl sa ethernet funkcijom.
Ovaj proizvod ne podržava ethernet funkciju preko HDMI kabla.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
31
Promena ulaznog signala
Applications
Open
Source
•• IWB S5 / Screen Mirroring / Web Browser
Stavka Source vam dozvoljava da izaberete razne izvore, kao i da promenite ime izvornog uređaja.
•• Korišćenje daljinskog upravljača: SOURCE
Možete da prikažete listu izvornih uređaja koji su povezani sa proizvodom. Izaberite izvor iz liste da biste prikazali
ekran izabranog izvora.
•• Korišćenje režima kontrole dodirnog ekrana: Open
Open
"" Ako koristite daljinski upravljač, povežite spoljni uređaj i pritisnite SOURCE na daljinskom upravljaču da biste
izabrali uređaj.
Applications
"" Kada koristite funkciju dodira, povežite spoljni uređaj sa proizvodom, dodirnite Open, a zatim povežite spoljni
uređaj dok je proizvod uključen.
"" Slika na ekranu možda neće biti ispravno prikazana ako je izabran pogrešan izvor za izvorni uređaj na koji želite
da pređete.
IWB S5
Screen
Mirroring
•• HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3 / DisplayPort / DVI
Web Browser
Storage
Source
•• Internal storage / USB
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
DisplayPort
DVI
Storage
Internal
storage
USB
"" Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
32
Poglavlje 05
Kontrola više ekrana
Istovremeno kontrolišite više uređaja za prikaz povezanih sa računarom.
Povezivanje pomoću kabla
•• Dodeljivanje pinova
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
<Muški tip>
<Ženski tip>
RS232C kabl
Interfejs
RS232C (9-pinski)
Pin
TxD (br.2), RxD (br.3), GND (br.5)
Brzina protoka podataka
9600 b/s
Bitovi podataka
8-bitno
Paritet
Nije primenljivo
Stop bit
1-bitno
Kontrola protoka
Nije primenljivo
Maksimalna dužina
15 m (samo zaštićeni tip)
Pin
Signal
Pin
Signal
1
Prepoznavanje prenosnika podataka
6
Pripremanje skupa podataka
2
Primljeni podaci
7
Slanje zahteva
3
Poslati podaci
8
Odobreno slanje
4
Pripremanje terminala za podatke
9
Indikator zvona
5
Uzemljenje signala
33
LAN kabl
•• RS232C kabl
Priključak: 9-pinski D-Sub do stereo kabla
•• Dodeljivanje pinova
6
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1-
Muški tip
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
1
Tx
STEREO
Tx
2
2
Rx
PRIKLJUČAK
Gnd
5
3
Gnd
(ø 3,5)
Broj pinova
Standardna boja
Signal
1
Bela i narandžasta
TX+
2
Narandžasta
TX-
3
Bela i zelena
RX+
4
Plava
NC
5
Bela i plava
NC
6
Zelena
RX-
7
Bela i braon
NC
8
Braon
NC
34
Ukršteni LAN kabl (PC do PC)
•• Priključak: RJ45
Direktni LAN kabl (PC do HUB)
HUB
RJ45
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
P1
P1
P2
Signal
P1
P2
Signal
TX+
1
3
RX+
TX-
2
6
RX-
Signal
P1
P2
Signal
RX+
3
1
TX+
TX+
1
1
TX+
RX-
6
2
TX-
TX-
2
2
TX-
RX+
3
3
RX+
RX-
6
6
RX-
35
Veza
•• Veza 2
"" Obavezno povežite svaki adapter na odgovarajući RS232C IN ili OUT priključak na proizvodu.
•• Veza 1
PC
Monitor 1
Monitor 2
Monitor 3
PC
Monitor 1
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
RS232C IN
RS232C OUT
Monitor 3
RJ45
RJ45
Monitor 4
RJ45
RS232C IN
Monitor 2
RS232C IN
RJ45
RS232C OUT
•• Veza 3
PC
RJ45
Monitor 1
RJ45
RS232C OUT
Monitor 2
RS232C IN
RS232C OUT
Monitor 3
RS232C IN
RS232C OUT
Monitor 4
RS232C IN
RS232C OUT
36
Kontrolni kodovi
•• Sva komunikacija se obavlja u heksadecimalnom obliku. Kontrolni zbir se dobija sabiranjem
svih vrednosti osim zaglavlja. Ako kontrolni zbir ima više od 2 cifre, kao u primeru u
nastavku (11+FF+01+01=112), prva cifra se briše.
Prikazivanje kontrolnog statusa (prikaži kontrolnu naredbu)
Npr. napajanje uključeno i ID=0
Zaglavlje
Naredba
0xAA
Tip naredbe
ID
Količina
podataka
Kontrolni
zbir
Naredba
0xAA
Tip naredbe
Naredba
0xAA
0x11
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
ID
Količina podataka
Podaci 1
1
"Power"
Količina podataka
Podaci 1
1
1
Kontrolni zbir
0
Kontrolisanje (postavi kontrolnu naredbu)
Zaglavlje
Zaglavlje
ID
Količina
podataka
Podaci
1
Vrednost
Kontrolni zbir
ID
12
•• Za istovremenu kontrolu svih uređaja povezanih pomoću serijskog kabla, nezavisno od IDova uređaja, podesite ID na „0xFE“ i pošaljite naredbe. Svaki uređaj će pojedinačno izvršiti
naredbe, ali neće biti dobijena pozitivna potvrda (ACK).
Naredba
Ne.
Tip naredbe
Naredba
Opseg vrednosti
1
Kontrola napajanja
0x11
0~1
2
Kontrola jačine zvuka
0x12
0~100
3
Kontrola ulaznog izvora
0x14
-
4
Kontrola veličine ekrana
0x19
0~255
5
Bezbednosno zaključavanje
0x5D
0~1
37
Kontrola napajanja
Kontrola jačine zvuka
•• Funkcija
Proizvod može da se uključi i isključi pomoću računara.
•• Funkcija
Jačina zvuka na proizvodu može da se podesi pomoću računara.
•• Prikazivanje statusa napajanja (prikaži status uključivanja/isključivanja napajanja)
•• Prikazivanje statusa jačine zvuka (prikaži status jačine zvuka)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
ID
Količina podataka
Kontrolni zbir
0
•• Uključivanje/isključivanje napajanja (uključi/isključi napajanje)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
ID
Količina podataka
Podaci
1
"Power"
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x12
ID
Kontrolni zbir
0
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x12
ID
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
•• Ack (pozitivna potvrda)
0xAA
0xFF
Količina
podataka
3
r-CMD
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
Vrednost1
„A“
"Power"
0x11
Kontrolni
zbir
0xAA
0xFF
ID
Količina
podataka
3
r-CMD
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
Vrednost1
„N“
"ERR"
0x11
1
"Volume"
Količina
podataka
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
r-CMD
Vrednost1
3
„A“
0x12
"Volume"
Kontrolni
zbir
•• Nak (negativna potvrda)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
•• Nak (negativna potvrda)
Naredba
Kontrolni zbir
"Volume": Kôd vrednosti jačine zvuka koji je potrebno postaviti na proizvodu. (0-100)
"Power": Kôd za napajanje koji je potrebno postaviti na proizvodu.
Zaglavlje
Podaci
•• Ack (pozitivna potvrda)
0: Isključeno
ID
Količina podataka
"Volume": Kôd vrednosti jačine zvuka koji je potrebno postaviti na proizvodu. (0-100)
1: Uključeno
Naredba
Kontrolni zbir
•• Podešavanje jačine zvuka (podesi jačinu zvuka)
"Power": Kôd za napajanje koji je potrebno postaviti na proizvodu.
Zaglavlje
Količina podataka
Kontrolni
zbir
ID
Količina
podataka
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
r-CMD
Vrednost1
3
„N“
0x12
"ERR"
Kontrolni
zbir
"ERR" : Kôd koji ukazuje na grešku do koje je došlo.
"ERR" : Kôd koji ukazuje na grešku do koje je došlo.
38
Kontrola ulaznog izvora
•• Ack (pozitivna potvrda)
•• Funkcija
Izvor signala na proizvodu može da se promeni pomoću računara.
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Količina
podataka
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
r-CMD
Vrednost1
3
„A“
0x14
"Input
Source"
•• Prikazivanje statusa izvora signala (prikaži status izvora signala)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x14
ID
Količina podataka
Kontrolni zbir
0
"Input Source": Kôd za izvor signala koji je potrebno postaviti na proizvodu.
•• Postavljanje izvora signala (postavi izvor signala)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x14
ID
Količina podataka
Podaci
1
"Input Source"
Kontrolni zbir
•• Nak (negativna potvrda)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Količina
podataka
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
r-CMD
Vrednost1
3
„N“
0x14
"ERR"
"Input Source": Kôd za izvor signala koji je potrebno postaviti na proizvodu.
0x18
DVI
0x0C
Izvor signala
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x25
DisplayPort
Kontrolni zbir
Kontrolni
zbir
"ERR" : Kôd koji ukazuje na grešku do koje je došlo.
"" Opcije DVI_video, HDMI1_PC i HDMI2_PC ne mogu da se izaberu pomoću naredbe „Postavi“.
One mogu biti izabrane samo pomoću naredbe „Prikaži“.
"" MagicInfo je dostupan samo kod modela koji sadrže funkciju MagicInfo.
39
Kontrola veličine ekrana
Bezbednosno zaključavanje
•• Funkcija
Veličina ekrana na proizvodu može da se promeni pomoću računara.
•• Funkcija
Računar može da se koristi za uključivanje ili isključivanje funkcije Safety Lock On na
proizvodu.
•• Prikazivanje veličine ekrana (prikaži veličinu ekrana)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x19
ID
Količina podataka
Ova funkcija je dostupna i kada je napajanje isključeno.
Kontrolni zbir
•• Prikazivanje statusa bezbednosnog zaključavanja (prikaži status bezbednosnog
zaključavanja)
0
•• Ack (pozitivna potvrda)
Zaglavlje
0xAA
Naredba
ID
0xFF
Količina
podataka
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
r-CMD
3
„A“
0x19
Vrednost1
Kontrolni
zbir
"Screen Size"
"Screen Size": veličina ekrana proizvoda (opseg: 0 - 255, jedinica: inč)
•• Nak (negativna potvrda)
Zaglavlje
0xAA
Naredba
0xFF
ID
Količina
podataka
3
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna
potvrda)
r-CMD
„N“
0x19
Vrednost1
Kontrolni
zbir
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x5D
ID
Količina podataka
Kontrolni zbir
0
•• Omogućavanje ili onemogućavanje bezbednosnog zaključavanja (omogući/onemogući
bezbednosno zaključavanje)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x5D
ID
Količina podataka
Podaci
1
"Safety Lock"
Kontrolni zbir
"Safety Lock": Kôd za unkcije za bezbednosno zaključavanje koji je potrebno postaviti na
proizvodu
1: UKLJ.
0: ISKLJ.
•• Ack (pozitivna potvrda)
"ERR"
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Količina
podataka
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna potvrda)
r-CMD
Vrednost1
3
„A“
0x5D
"Safety Lock"
"ERR" : Kôd koji ukazuje na grešku do koje je došlo
Kontrolni
zbir
"Safety Lock": Kôd za unkcije za bezbednosno zaključavanje koji je potrebno postaviti na
proizvodu
•• Nak (negativna potvrda)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Količina
podataka
Ack/Nak
(pozitivna/
negativna potvrda)
r-CMD
Vrednost1
3
„N“
0x5D
"ERR"
"ERR" : Kôd koji ukazuje na grešku do koje je došlo
Kontrolni
zbir
40
Korišćenje aplikacije MDC
9 Kliknite na dugme „Finish“ u prikazanom prozoru „InstallShield Wizard Complete“.
Kontrola višestrukog prikaza „MDC“ je aplikacija koja vam dozvoljava jednostavnu istovremenu
kontrolu više uređaja za prikaz pomoću računara.
10Nakon instalaciju, na radnoj površini će se pojaviti ikona prečice za program MDC Unified.
Za informacije o korišćenju programa MDC pogledajte Pomoć nakon instaliranja programa.
Program MDC je dostupan na veb-sajtu.
"" Ako pritisnete dugme On ili Off koje se nalazi u gornjem levom uglu ekrana, proizvod
proverava svoj status oko jedan minut. Pokušajte posle jednog minuta da pokrenete druge
komande.
"" Da biste dobili informacije kako da povežete uređaje za kontrolu više ekrana, pogledajte
stranicu 36.
Instalacija/deinstalacija programa MDC
"" Potvrdite izbor u polju „Launch MDC Unified“ i kliknite na dugme „Finish“ da biste
odmah pokrenuli program MDC.
"" Ikona za instalaciju programa MDC možda neće biti prikazana u zavisnosti od
računarskog sistema ili specifikacija proizvoda.
"" Pritisnite taster F5 ako se ikona za instalaciju ne pojavi.
Deinstalacija
1 Izaberite stavke Postavke > Kontrolna tabla u Start meniju i kliknite dvaput na stavku
Dodaj/izbriši program.
2 U listi izaberite stavku MDC Unified, a zatim kliknite na dugme Izmeni/ukloni.
Instalacija
"" Instalacija programa MDC može da utiče na grafičku karticu, matičnu ploču i postavke mreže.
1 Kliknite na program za instalaciju sistema MDC Unified.
2 Izaberite jezik za instalaciju. Zatim kliknite na dugme „OK“.
3 Kad se ekran „Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified“ pojavi, izaberite
stavku „Next“.
4 U prikazanom prozoru „License Agreement“ izaberite stavku „I accept the terms in the
license agreement“ i kliknite na dugme „Next“.
5 U prikazanom prozoru „Customer Information“ popunite sva polja za informacije, a zatim
kliknite na dugme „Next“.
6 U prikazanom prozoru „Destination Folder“ izaberite putanju direktorijuma na kojoj želite
da instalirate program, a zatim kliknite na dugme „Next“.
"" Ako ne izaberete putanju, program će se instalirati na podrazumevanoj putanji
direktorijuma.
7 U prikazanom prozoru „Ready to Install the Program“ proverite putanju direktorijuma za
instaliranje programa, a zatim izaberite stavku „Install“.
8 Prikazaće se tok instalacije.
41
Poglavlje 06
Prilagođavanje ekrana
Konfigurišite postavke Picture (Backlight, Colour Tone itd.).
Raspored opcija u meniju Picture može da se razlikuje u zavisnosti od proizvoda.
Picture Mode
Izaberite režim slike (Picture Mode) prikladan za okruženje u kojem će se proizvod koristiti.
Režim Videos/Images poboljšava kvalitet slike video uređaja. Režim Text poboljšava kvalitet slike računara.
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
•• Shops & Shopping Centres
Prikladno za tržne centre.
–– Izaberite Videos/Images ili Text u zavisnosti od režima slike.
•• Offices & Schools
Prikladno za kancelarije i škole.
Picture
Picture Mode Shops & Shopping Centres
・Backlight
100
・Contrast
70
・Brightness
45
・Sharpness
65
・Colour
50
・Tint (G/R)
G50 / R50
–– Izaberite Videos/Images ili Text u zavisnosti od režima slike.
•• Terminals & Stations
Prikladno za autobuske i železničke stanice.
–– Izaberite Videos/Images ili Text u zavisnosti od režima slike.
•• Video Wall
Prikladno za mesta na kojim se koristi video zid.
–– Izaberite Videos/Images ili Text u zavisnosti od režima slike.
•• Calibration
u ovom režimu se primenjuju postavke svetline, boje, game i jednoličnosti koje su prilagođene pomoću
programa za kalibraciju boja Color Expert.
–– Da biste ispravno primenili režim Calibration, uverite se da ste postavke kvaliteta slike kao što su svetlina,
boja, gama i jednoličnost konfigurisali pomoću programa za kalibraciju boja Color Expert.
–– Da biste preuzeli program Color Expert, posetite lokaciju www.samsung.com/displaysolutions.
"" Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
"" Ako je stavka HDR+ Mode podešena na opciju On, režim Picture Mode je
onemogućen.
42
Backlight / Contrast / Brightness
/ Sharpness / Colour / Tint (G/R)
Proizvod ima nekoliko opcija za podešavanje kvaliteta slike.
"" Kad promenite stavku Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour ili Tint (G/R), OSD će biti podešen u
skladu sa tom promenom.
"" Postavke možete prilagoditi ili sačuvati za svaki spoljni uređaj koji je povezan sa ulazom na proizvodu.
"" Smanjivanje svetline slike smanjuje potrošnju energije.
MENU m → Picture → ENTER E
"" Da biste podesili stavke Colour i Tint (G/R), podesite stavku Picture Mode na opciju Videos/Images.
Picture
Picture Mode Shops & Shopping Centres
・Backlight
100
・Contrast
70
・Brightness
45
・Sharpness
65
・Colour
50
・Tint (G/R)
G50 / R50
"" Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
43
Colour Temperature
MENU m → Picture → Colour Temperature → ENTER E
Podesite temperaturu boje (crvena / zelena / plava). (opseg: 2800K–16000K)
"" Omogućeno je kada je Colour Tone podešeno na Off.
"" Ako je stavka Picture Mode podešena na opciju Calibration, režim Colour Temperature je onemogućen.
Picture
Colour Temperature
10000 K
"" Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
44
White Balance
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
Picture
White Balance
Podesite temperaturu boje slike tako da beli predmeti izgledaju svetlije.
2 Point
Podesite nivoe osvetljenosti crvene, zelene i plave boje u dva odeljka radi precizne optimizacije balansa bele boje.
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: Podešava udeo crvene, zelene i plave boje u tamnim oblastima.
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: Podešava proporciju crvene, zelene i plave boje u svetlim oblastima.
•• Reset: Prikladno za mesta na kojim se koristi video zid.
20 Point Settings
"" Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Kontroliše balans bele boje u intervalu od 20 tačaka podešavanjem svetline crvene, zelene i plave.
20 Point
Podešava nivo crvenog, zelenog i plavog osvetljenja u dvadeset sekcija za preciznu optimizaciju balansa bele boje.
•• Off (
) / On (
)
•• Interval: izbor intervala za podešavanje.
•• Red: podešavanje nivoa crvene boje.
•• Green: podešavanje nivoa zelene boje.
•• Blue: podešavanje nivoa plave boje.
•• Reset: Prikladno za mesta na kojim se koristi video zid.
"" Neki spoljni uređaji možda ne podržavaju ovu funkciju.
45
Gamma
Podesite intenzitet primarne boje.
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
"" HLG, ST.2084, i BT.1886, ujedno podfunkcije Gamma, mogu da variraju u zavisnosti od ulazne slike i vrednosti
HDR+ Mode. Kada je HDR+ Mode postavljen na On, u potpunosti je dostupno HLG, ST.2084, i BT.1886.
•• HLG / ST.2084 / BT.1886
"" Ako je stavka Picture Mode podešena na opciju Calibration, režim Gamma je onemogućen.
Picture
Gamma
・
BT.1886
BT.1886
HLG / ST.2084 / BT.1886
Podešava nivoe HLG, ST.2084, BT.1886 slike.
0
"" Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Calibrated value
Izaberite da li će se primeniti postavke svetline, boje, game i jednoličnosti koje su prilagođene pomoću programa za
kalibraciju boja Color Expert na režim rada za reprodukciju informacija i reklama.
MENU m → Picture → Calibrated value → ENTER E
•• Don't apply / Apply
"" Da biste preuzeli program Color Expert, posetite lokaciju www.samsung.com/displaysolutions.
"" Ako je stavka Picture Mode podešena na opciju Calibration, režim Calibrated value je onemogućen.
Picture
Calibrated value
Don't apply
"" Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
46
Advanced Settings
"" Ako je stavka Picture Mode podešena na opciju Calibration, režim Advanced Settings je onemogućen.
MENU m → Picture → Advanced Settings → ENTER E
Advanced Settings
Contrast Enhancer
Medium
Black Tone
Darker
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space Settings
Off
Native
HDMI UHD Color
Motion Lighting
Contrast Enhancer
Automatski balansira kontrast kako bi se izbegla prevelika razlika između svetlih i tamnih oblasti.
•• Off / Low / Medium / High
"" Ako je stavka Picture Mode podešena na opciju Video Wall, režim Contrast Enhancer je onemogućen.
Black Tone
Izaberite nivo crne boje da biste podesili dubinu ekrana.
•• Off / Dark / Darker / Darkest
Flesh Tone
Naglasite ružičasti Flesh Tone.
"" Omogućeno je kada je Picture Mode podešeno na Videos/Images.
Off
RGB Only Mode
Fino podesite zasićenost i nijansiranje kanala crvene, zelene i plave boje.
"" Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
•• Off / Red / Green / Blue
47
Colour Space Settings
Advanced Settings
Colour Space Settings
Native
HDMI UHD Color
Motion Lighting
Off
HDR+ Mode
Off
"" Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Konfiguriše postavke prostora boja kako bi se dobio precizniji spektar boja na vašem ekranu.
"" Omogućeno je kada je Picture Mode podešeno na Videos/Images.
Colour Space
Bira prostor boja.
•• Auto / Native / Custom
"" Da biste podesili stavke Colour, Red, Green, Blue i Reset, podesite stavku Colour Space na opciju Custom.
HDMI UHD Color
Omogućite kako biste optimizovali kvalitet slike kod veze HDMI UHD.
•• HDMI1 (Off (
) / On (
))
•• HDMI2 (Off ( ) / On ( ))
"" Opcija podržava samo modele sa UHD rezolucijom.
Motion Lighting
Smanjuje potrošnju energije smanjenjem svetline ekrana kada je slika na ekranu u pokretu.
•• Off / On
HDR+ Mode
Automatski podesite optimalan HDR efekat na osnovu izvora video signala.
•• Off / On
48
Picture Options
Colour Tone
Ako je opcija Picture Mode postavljena na Text
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
•• Off / Cool / Standard / Warm
Ako je opcija Picture Mode postavljena na Videos/Images
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
HDMI Black Level
Film Mode
Dynamic Backlight
Auto
Auto2
On
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
"" Ako je stavka Picture Mode podešena na opciju Calibration, režim Colour Tone je onemogućen.
"" Postavke možete prilagoditi ili sačuvati za svaki spoljni uređaj koji je povezan sa ulazom na proizvodu.
Digital Clean View
Smanjite šum slike kako biste sprečili smetnje kao što je treperenje.
•• Off ( ) / On ( )
"" Ako je stavka Picture Mode podešena na opciju Calibration, režim Digital Clean View je onemogućen.
"" Omogućeno je kada je Picture Mode podešeno na Videos/Images.
"" Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
49
HDMI Black Level
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
HDMI Black Level
Film Mode
Dynamic Backlight
Auto
Auto2
On
Izbor nivoa crne boje na ekranu radi podešavanja dubine ekrana.
•• Normal / Low / Auto
Film Mode
Ovaj režim je pogodan za gledanje video programa.
Kada je opcija Film Mode postavljena na automatski, proizvod detektuje i obrađuje filmske signale sa svih izvora i
podešava sliku tako da ima optimalan kvalitet.
•• Off / Auto1 / Auto2
"" Ova opcija se može konfigurisati ako izvor ulaznog signala podržava 480i, 576i ili 1080i.
"" Ova opcija nije podržana kada je priključen računar.
"" Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
"" Omogućeno je kada je Picture Mode podešeno na Videos/Images.
Dynamic Backlight
Automatski prilagodite pozadinsko osvetljenje da biste obezbedili najbolji mogući kontrast ekrana pod trenutnim
uslovima.
•• Off / On
"" Podrazumevane vrednosti funkcije Dynamic Backlight u svakom Picture Mode su sledeće:
Dynamic Backlight
Picture Mode
Picture Mode postavke
Off
Shops & Shopping Centres, Offices &
Schools, Terminals & Stations, Video Wall
Text
Video Wall
Videos/Images
Calibration
-
Shops & Shopping Centres, Offices &
Schools, Terminals & Stations
Videos/Images
On
50
Picture Size Settings
odaberite veličinu i odnos širina/visina slike prikazane na ekranu.
MENU m → Picture → Picture Size Settings → ENTER E
・Fit to screen
Različite opcije prilagođavanja ekrana će se prikazati u zavisnosti od trenutnog izvora signala.
"" Dostupni priključci mogu da se razlikuju u zavisnosti od modela.
Picture Size Settings
Picture Size
Picture Size
•• 16:9 Standard: postavlja sliku u široki režim prikaza 16:9 Standard.
16:9 Standard
Off
・Zoom and Position
•• Custom: menja rezoluciju u skladu sa željenim opcijama korisnika.
•• 4:3: postavlja sliku u osnovni režim prikaza (4:3).
"" Nemojte postavljati proizvod u format 4:3 na duže vreme.
Ivice prikazane sa leve i desne strane ili na vrhu i dnu ekrana mogu izazvati zadržavanje slike (pregorevanje
ekrana) koje nije obuhvaćeno garancijom.
Fit to screen
"" Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Koristi se za podešavanje položaja slike. Ako se izabere ova stavka, prikazaće se cela slika programa. Nijedan deo
slike neće biti odsečen.
•• Off / On / Auto
Zoom and Position
Podešava zumiranje i položaj slike. Ova opcija je dostupna kada je ulazni signal postavljen na DVI, HDMI 1, HDMI
2, HDMI 3 (1080i/1080p), DisplayPort. Opcija Picture Size mora da bude postavljena na Custom da bi opcija bila
dostupna.
"" Ako želite da vratite sliku na prvobitnu poziciju, izaberite stavku Reset na ekranu Zoom and Position. Slika će
biti vraćena na podrazumevanu poziciju.
51
Reset Picture
Vraća trenutni režim slike na podrazumevane postavke.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Reset Picture
"" Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
52
Poglavlje 07
OnScreen Display
Screen Protection
Auto Protection Time
MENU m → OnScreen Display → Screen Protection → ENTER E
Screen Protection
Auto Protection Time
Ako ekran tokom određenog vremenskog perioda koji definišete prikazuje nepokretnu sliku, proizvod aktivira čuvar
ekrana kako bi sprečio obrazovanje pregorelih delova u dvostrukim slikama na ekranu.
•• Off / 2 hours / 4 hours / 6 hours / 8 hours / 10 hours
Screen Burn Protection
Off
Screen Burn Protection
Kako bi se smanjila mogućnost pregorevanja ekrana, ova jedinica opremljena je Screen Burn Protection
tehnologijom za sprečavanje pregorevanja ekrana.
Stavka Screen Burn Protection malo premešta sliku na ekranu.
Postavka Screen Burn Protection Time vam dozvoljava da programirate vreme između premeštanja slike u
minutima.
"" Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Pixel Shift
Umanjite zadržavanje slike pomoću finog premeštanja piksela horizontalno i vertikalno.
•• Pixel Shift (Off ( ) / On ( ))
"" Stavke Horizontal, Vertical i Time su omogućene samo kad je funkcija Pixel Shift podešena na opciju On.
•• Horizontal: podešava za koliko se piksela ekran premešta horizontalno.
•• Vertical: podešava za koliko se piksela ekran premešta vertikalno.
•• Time: podešavanje vremenskog intervala izvršavanja horizontalnog ili vertikalnog pomeranja.
53
Dostupne postavke Pixel Shift i optimalne postavke.
Dostupne postavke
Optimalne postavke
Horizontal(u pikselima)
0~4
4
Vertical(u pikselima)
0~4
4
Time (u minutima)
1 minute ~ 4 minutes
4 minutes
"" Vrednost funkcije Pixel Shift može se razlikovati u zavisnosti od veličine (u inčima) i režima proizvoda.
"" Duže prikazivanje nepomične slike ili sadržaja u rezoluciji 4:3 može da prouzrokuje zadržavanje slike. To nije
neispravnost na proizvodu.
54
Timer
Screen Burn Protection
Tajmer možete da podesite za funkciju Screen Burn Protection.
Pixel Shift
Funkcija Screen Burn Protection se automatski zaustavlja nakon određenog vremenskog perioda.
Timer
Immediate display
Timer
Off
Off
Repeat: prikazuje obrazac za sprečavanje zadržavanja slike podešen u stavci Mode na određene vremenske
intervale(period).
"" Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Interval: prikazuje obrazac za sprečavanje zadržavanja slike Mode za određeni vremenski period (od stavke Start
Time do stavke End Time).
"" Stavke Mode, Period, Time, Start Time i End Time su omogućene samo kad je funkcija Timer podešena na opciju
Repeat ili Interval.
•• Mode: izbor obrasca za zaštitu ekrana koji treba prikazati.
–– Pixel: pikseli na ekranu neprestano smenjuju crnu boju.
–– Rolling bar: vertikalna traka se pomera sleva nadesno.
–– Fading screen: ceo ekran postaje svetliji pa tamniji.
"" Obrasci Rolling bar i Fading screen se pojavljuju samo jednom, nezavisno od navedenog vremenskog
perioda ponavljanja.
•• Period: navođenje vremenskog intervala radi aktiviranja funkcije Screen Burn Protection.
"" Opcija je omogućena kad je funkcija Repeat izabrana za stavku Timer.
•• Time: navođenje perioda tokom koga se funkcija Screen Burn Protection održava uključenom.
"" Omogućeno kada je opcija Timer podešena na Repeat i kada je opcija Mode podešena na Pixel.
•• Start Time: podešavanje vremena početka aktiviranja funkcije zaštite ekrana.
"" Opcija je omogućena kad je funkcija Interval izabrana za stavku Timer.
•• End Time: podešavanje vremena deaktiviranja funkcije zaštite ekrana.
"" Opcija je omogućena kad je funkcija Interval izabrana za stavku Timer.
55
Immediate display
Screen Burn Protection
Izaberite čuvara ekrana kojeg želite odmah da prikažete.
Pixel Shift
•• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen
Timer
Immediate display
Off
"" Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Message Display
Source Info
Izaberite da li će se prikazati OSD izvor kada se ulazni signal promeni.
MENU m → OnScreen Display → Message Display → ENTER E
•• Off / On
MDC Message
Message Display
Source Info
On
MDC Message
On
Izaberite da li će se prikazati MDC ekran kada MDC kontroliše proizvod.
•• Off / On
"" Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
56
Language
Podesite jezik menija.
"" Promena postavke za jezik biće primenjena na prikaz menija na ekranu. Ova postavka neće biti primenjena na
druge funkcije na računaru.
MENU m → OnScreen Display → Language → ENTER E
OnScreen Display
Language
English
"" Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Reset OnScreen Display
Ova opcija vraća trenutne postavke kod OnScreen Display na podrazumevane fabričke postavke.
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
OnScreen Display
Reset OnScreen Display
"" Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
57
Poglavlje 08
Prilagođavanje zvuka
Konfigurišite postavke zvuka (Sound) za proizvod.
Sound Mode
Režim zvuka možete izabrati tako da odgovara vašim ličnim željenim opcijama.
•• Standard: bira normalan režim zvuka.
MENU m → Sound → Sound Mode → ENTER E
•• Music: naglašava muziku u odnosu na glasove.
•• Movie: obezbeđuje najbolji zvuk za filmove.
•• Clear Voice: naglašava glasove u odnosu na druge zvukove.
Sound
Sound Mode
Standard
•• Amplify: povećava intenzitet zvuka visoke frekvencije da bi se osobama sa oštećenim sluhom omogućilo da
bolje čuju.
"" Ako je stavka Sound Output podešena na opciju External, režim Sound Mode je onemogućen.
Balance
Equaliser
HDMI Sound
Sound Output
AV(HDMI)
Internal
Auto Volume
Reset Sound
"" Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
58
Balance
HDMI Sound
MENU m → Sound → Balance → ENTER E
MENU m → Sound → HDMI Sound → ENTER E
Podesite nivo jačine zvuka zvučnika za optimizaciju ravnoteže zvuka.
Izaberite da li zvuk da se čuje sa AV(HDMI) ili PC(DVI).
•• Balance L/R: podešava balans između levog i desnog zvučnika.
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
•• Reset: vraća balans na podrazumevane postavke.
"" Ako je stavka Sound Output podešena na opciju External, režim Balance je onemogućen.
Equaliser
Sound Output
MENU m → Sound → Sound Output → ENTER E
Izaberite zvučnike za izlaz zvuka.
MENU m → Sound → Equaliser → ENTER E
Podesite ekvilajzer da biste prilagodili jačinu zvuka i visinu tona i zvučni izlaz učinili bogatijim.
•• 100 Hz / 200 Hz / 500 Hz / 1 kHz / 2 kHz / 5 kHz / 10 kHz (Podešavanja propusnog opsega):
Podešava nivo frekvencija određenog propusnog opsega.
•• Reset: vraća ekvilajzer na podrazumevane postavke.
"" Dostupno samo kad je režim Sound Mode podešen na opciju Standard.
•• Internal / External
"" Kad podesite funkciju Sound Output na opciju External, zvučnici proizvoda se isključuju.
Zvuk ćete čuti samo preko spoljnih zvučnika. Kad je funkcija Sound Output podešena na
opciju Internal, i zvučnici proizvoda i spoljni zvučnici su uključeni. Čućete zvuk preko oba
zvučnika.
"" Ako nema video signala, privremeno će se isključiti i zvučnici proizvoda i spoljni zvučnici.
"" Ako je stavka Sound Output podešena na opciju External, režim Equaliser je onemogućen.
59
Auto Volume
MENU m → Sound → Auto Volume → ENTER E
Automatski podešava nivo jačine zvuka kada promenite video izvore ili sadržaj tako da nivo
ostane isti.
•• Off ( ) / On ( )
"" Da biste koristili kontrolu jačine zvuka povezanog izvornog uređaja, podesite funkciju Auto
Volume na opciju Off.
"" Ako je stavka Sound Output podešena na opciju External, režim Auto Volume je
onemogućen.
Reset Sound
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela. Vratite sve postavke zvuka na
podrazumevane fabričke postavke.
60
Poglavlje 09
Network
Funkcije Network ne mogu da se konfigurišu dok se izvršava funkcija Screen Mirroring.
Network Status
Open Network Settings
MENU m → Network → Network Status → ENTER E
MENU m → Network → Open Network Settings → ENTER E
Možete proveriti trenutni status mreže i Interneta.
Podesite mrežne postavke da biste koristili različite funkcije pametnog čvorišta (smart hub), kao
što je pretraživanje po internetu, deljenje sadržaja u kućnoj mreži i ažuriranje funkcija.
Network Type
•• Wireless / Wired
61
Postavke mreže (žične)
•• U zavisnosti od konfiguracije mreže, možda ćete moći da priključite proizvod na LAN tako
što ćete povezati LAN port na poleđini proizvoda direktno sa zidnom utičnicom mreže
pomoću LAN kabla.
Pogledajte dijagram ispod. Imajte u vidu da je zidna utičnica povezana sa modemom ili
ruterom na drugom mestu u kući.
Povezivanje sa ožičenom mrežom
Svoj proizvod na tri načina možete priključiti na LAN pomoću kabla.
•• Proizvod možete priključiti na LAN tako što ćete LAN port na poleđini proizvoda povezati sa
spoljnim modemom pomoću LAN kabla.
Pogledajte dijagram ispod.
Kabl za modem
RJ45
LAN kabl
•• Proizvod možete priključiti na LAN tako što ćete povezati LAN port na poleđini proizvoda
i IP Sharer koji je povezan sa spoljnim modemom. Za povezivanje koristite LAN kabl.
Pogledajte dijagram ispod.
Zidna utičnica za modem
Spoljni modem
(ADSL/VDSL)
RJ45
LAN
Spoljni modem
(ADSL/VDSL)
Zidna utičnica za modem
LAN
Zidni LAN port
LAN
Ruter
(sa DHCP serverom)
RJ45
LAN kabl
Ako imate dinamičku mrežu, treba da koristite ADSL modem ili ruter koji podržava Dynamic
Host Configuration Protocol (DHCP). Modemi i ruteri koji podržavaju DHCP automatski
obezbeđuju IP adresu, podmrežnu masku, mrežni prolaz i DNS vrednosti koje su vašem
proizvodu potrebne za pristup Internetu tako da ne morate ručno da ih unosite. Većina kućnih
mreža su dinamičke mreže.
Neke mreže zahtevaju statičnu IP adresu. Ako vaša mreža zahteva statičnu IP adresu,
morate ručno uneti IP adresu, podmrežnu masku, mrežni prolaz i DNS vrednosti na ekranu
za podešavanje kablovske proizvoda pri podešavanju mrežne veze. Da biste dobili IP adresu,
podmrežnu masku, mrežni prolaz i DNS vrednosti, obratite se svom dobavljaču Internet usluga
(ISP).
Ako imate Windows računar, ove vrednosti možete dobiti i putem računara.
"" Možete koristiti ADSL modeme koji podržavaju DHCP ako vaša mreža zahteva statičnu IP
adresu.
Kabl za modem
LAN kabl
LAN kabl
"" ADSL modemi koji podržavaju DHCP takođe vam omogućavaju da koristite statične IP
adrese.
62
Podesite mrežnu vezu kako biste koristili Internet usluge poput obavljanja nadogradnje
softvera.
Ručno podešavanje
Automatsko Open Network Settings(žično)
2 Pojavljuje se ekran za test mreže i pokreće se proces provere. Pritisnite dugme Cancel.
Povežite se sa mrežom pomoću LAN kabla.
3 Izaberite stavku IP Settings na ekranu mrežne veze. Pojavljuje se ekran IP Settings.
Prvo se uverite da je LAN kabl povezan.
Automatsko podešavanje
1 Podesite Network Type na Wired na stranici Open Network Settings.
2 Pojavljuje se ekran za test mreže i proverava mrežnu vezu.
Kad je veza potvrđena, pojaviće se poruka „Success! Your device is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider.“.
"" Ako proces povezivanja ne uspe, proverite vezu sa LAN portom.
1 Podesite Network Type na Wired na stranici Open Network Settings.
Proces provere se zaustavlja.
4 Izaberite polje na vrhu, pritisnite dugme E, a zatim podesite stavku IP setting na opciju
Enter manually. Ponovite proces unosa za svako polje u okviru stavke IP Address.
"" Podešavanje stavke IP setting na opciju Enter manually automatski menja postavku
DNS setting na opciju Enter manually.
5 Kad završite, kliknite na dugme OK na dnu stranice, a zatim pritisnite dugme E. Pojavljuje
se ekran za test mreže i pokreće se proces provere.
6 Kad je veza potvrđena, pojaviće se poruka „Success! Your device is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider.“.
"" Ako automatski proces ne može da pronađe vrednosti mrežne veze ili ako želite ručno da
podesite vezu, pređite na sledeći odeljak, Ručno podešavanje
Ručno Open Network Settings (žično)
Kancelarije mogu da koriste statičke IP adrese.
Ako je to slučaj, tražite administratoru mreže IP adresu, podmrežnu masku, mrežni prolaz i
adresu DNS servera. Ručno unesite te vrednosti.
Preuzimanje vrednosti mrežne veze
Da biste prikazali vrednosti mrežne veze na većini Windows računara, sledite ove korake.
1 Kliknite desnim tasterom miša na ikonu mreže u donjem desnom uglu ekrana.
2 Iz iskačućeg menija koji se pojavljuje izaberite stavku „Status“.
3 U dijalogu koji se pojavi izaberite karticu Support.
4 Na kartici Support kliknite na dugme Details. Prikazuju se vrednosti mrežne veze.
63
Postavke mreže (bežične)
Povezivanje sa bežičnom mrežom
Bežični IP sharer
(ruter sa DHCP serverom)
Zidni LAN port
Automatsko podešavanje mreže (bežične)
Većina bežičnih mreža ima opcionalni bezbednosni sistem koji zahteva da uređaji koji
pristupaju mreži emituju šifrovani bezbednosni kôd koji se naziva pristupni kôd ili Security
Key. Bezbednosni ključ Security Key zasnovan je na frazi za pristup, obično reči ili nizu
slova i brojeva određene dužine za koje vam je bilo zatraženo da ih unesete pri podešavanju
bezbednosti za bežičnu mrežu. Ako koristite ovaj metod podešavanja mrežne veze i imate
bezbednosni ključ Security Key za bežičnu mrežu, moraćete da unesete frazu za pristup tokom
procesa automatskog ili ručnog podešavanja.
Automatsko podešavanje
1 Podesite Network Type na Wireless na stranici Open Network Settings.
2 Funkcija Network traži dostupne bežične mreže. Kada završi sa tim, prikazuje listu
LAN kabl
Samsung preporučuje korišćenje standarda IEEE 802.11n. Kada reprodukujete video preko
mrežne veze, on se možda neće nesmetano reprodukovati.
"" Izaberite kanal za bežični IP sharer koji se trenutno ne koristi. Ako neki drugi obližnji uređaj
trenutno koristi kanal podešen za bežični IP sharer, to će dovesti do smetnji i neuspeha u
komunikaciji.
dostupnih mreža.
Na listi mreža pritisnite dugme ▲ ili ▼ da biste izabrali mrežu, a zatim dvaput pritisnite
dugme E.
"" Ukoliko se željeni bežični ruter ne pojavi, izaberite Refresh da biste ponovo pretražili.
"" Ako ne može da nađe ruter nakon ponovnog pokušaja, pritisnite dugme Stop.
Pojaviće se dugme Add Network.
"" Vaš proizvod podržava samo sledeće bezbednosne protokole bežične mreže.
Ako izaberete režim Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n, a tip šifrovanja je podešen
na WEP, TKIP ili TKIP AES (WPS2Mixed) na AP ili bežičnom ruteru, Samsung proizvodi neće
podržavati vezu u skladu sa novim specifikacijama Wi-Fi certifikacije.
3 Ako se ekran Enter the password for (AP Name). pojavi, pređite na korak 5. Ako izaberete
"" Ako vaš ruter za bežičnu mrežu podržava WPS (Wi-Fi zaštićeno podešavanje), sa mrežom
se možete povezati putem PBC-a (konfiguracija pritiskom na dugme) ili PIN-a (lični
identifikacioni broj). WPS će automatski konfigurisati SSID i WPA ključ u oba režima.
5 Kad završite, koristite dugme sa strelicom nadesno kako biste premestili kursor do stavke
"" Načini povezivanja: Vezu sa bežičnom mrežom možete podesiti na tri načina.
Automatsko podešavanje (korišćenje funkcije „Automatska pretraga mreže“), ručno
podešavanje, Use WPS
bežični ruter koji nema bezbednost, pređite na korak 7.
4 Ako ruter ima bezbednosnu zaštitu, unesite Enter the password for (AP Name). (sigurnosni
ključ ili PIN).
Done, a zatim pritisnite dugme E. Pojavljuje se ekran za mrežnu vezu i pokreće se proces
provere.
"" Veza sa ruterom je uspostavljena, ali nije moguće pristupiti internetu.
6 Kad je veza potvrđena, pojaviće se poruka „Success! Your device is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider.“.
64
Ručno podešavanje mreže (bežične)
Ručno podešavanje
Kancelarije mogu da koriste statičke IP adrese.
1 Podesite Network Type na Wireless na stranici Open Network Settings.
Ako je to slučaj, tražite administratoru mreže IP adresu, podmrežnu masku, mrežni prolaz i
adresu DNS servera. Ručno unesite te vrednosti.
Preuzimanje vrednosti mrežne veze
Da biste prikazali vrednosti mrežne veze na većini Windows računara, sledite ove korake.
1 Kliknite desnim tasterom miša na ikonu mreže u donjem desnom uglu ekrana.
2 Iz iskačućeg menija koji se pojavljuje izaberite stavku „Status“.
3 U dijalogu koji se pojavi izaberite karticu Support.
4 Na kartici Support kliknite na dugme Details. Prikazuju se vrednosti mrežne veze.
2 Funkcija Network traži dostupne bežične mreže. Kada završi sa tim, prikazuje listu
dostupnih mreža.
3 Na listi mreža pritisnite dugme u ili d da biste izabrali mrežu, a zatim dvaput pritisnite
dugme E.
"" Ukoliko se željeni bežični ruter ne pojavi, izaberite Refresh da biste ponovo pretražili.
"" Ako ne može da nađe ruter nakon ponovnog pokušaja, pritisnite dugme Stop.
Pojaviće se dugme Add Network.
4 Ako se ekran Enter the password for (AP Name). pojavi, pređite na korak 5. Ako izaberete
bežični ruter koji nema bezbednost, pređite na korak 7.
5 Ako ruter ima bezbednosnu zaštitu, unesite Enter the password for (AP Name). (sigurnosni
ključ ili PIN).
6 Kad završite, koristite dugme sa strelicom nadesno kako biste premestili kursor do stavke
Done, a zatim pritisnite dugme E. Pojavljuje se ekran za mrežnu vezu i pokreće se proces
provere.
7 Izaberite stavku Cancel tokom pokušaja uspostavljanja mrežnih veza. To će zaustaviti
pokušaje.
8 Izaberite stavku IP Settings na ekranu mrežne veze. Pojavljuje se ekran IP Settings.
9 Izaberite polje na vrhu, pritisnite dugme E, a zatim podesite stavku IP setting na opciju
Enter manually. Ponovite proces unosa za svako polje u okviru stavke IP Address.
"" Podešavanje stavke IP setting na opciju Enter manually automatski menja postavku
DNS setting na opciju Enter manually.
10Kad završite, kliknite na dugme OK na dnu stranice, a zatim pritisnite dugme E. Pojavljuje
se ekran za test mreže i pokreće se proces provere.
11 Kad je veza potvrđena, pojaviće se poruka „Success! Your device is connected to the
Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet
service provider.“.
65
Use WPS
Server Network Settings
Podešavanje pomoću stavke Use WPS
MENU m → Network → Server Network Settings → ENTER E
Ako ruter ima dugme Use WPS, pratite ove korake.
1 Podesite Network Type na Wireless na stranici Open Network Settings.
Proxy server
2 Izaberite stavku Use WPS, pritisnite dugme E, a zatim ponovo pritisnite dugme E.
Podesite vezu sa posredničkim serverom i povezane funkcije.
3 Pritisnite taster WPS ili PBC na bežičnom ruteru u roku od dva minuta. Proizvod automatski
Off / On
pribavlja sve potrebne vrednosti podešavanja mreže i povezuje se sa vašom mrežom.
–– Ako želite da koristite WPS PIN, izaberite WPS PIN.
Pređite na postavke bežičnog rutera, unesite PIN, a zatim izaberite OK.
•• Address / Port / ID / Password
"" Stavke Address / Port / ID i Password su omogućene samo kad je funkcija Proxy server
podešena na opciju On.
4 Pojavljuje se ekran za mrežnu vezu i podešavanje mreže je gotovo.
Device Name
MENU m → Network → Device Name → ENTER E
Izaberite ili unesite ime uređaja.
Ovo ime se može prikazati na mrežnim daljinskim upravljačima putem mreže.
•• [Signage] Display1 ~ 6 / User Input
66
Poglavlje 10
System
Whiteboard Manager
Ovo je upravljač za IWB belu tablu.
"" Unesite četvorocifreni PIN broj. Podrazumevani PIN broj je „0-0-0-0“.
Ukoliko želite da promenite PIN broj, upotrebite funkciju Change PIN.
MENU m → System → Whiteboard Manager → ENTER E
Start from Home
System
Izaberite ekran koji će se prikazati pri pokretanju.
Whiteboard Manager
•• Off / On
Accessibility
Reset Interval
Start Setup
Podesite interval za resetovanje, kada će se svi podaci u unutrašnjoj memoriji brisati na redovnoj osnovi.
Time
•• Off / Every 2 Weeks / Every Month / When Power is Off
Power Control
Eco Solution
Temperature Control
77
"" Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
67
Samba
Email
Dodajte i uređujete Samba naloge.
Podešava nalog e-pošte za slanje e-pošte.
Add Samba Account
•• SMTP Server Name / SMTP Port Number / Sender Authentication / Account / Password
"" Možete da registrujete nalog e-pošte na System → Whiteboard Manager → Email.
Dodajte nove Samba naloge.
•• Address / Username / Password
USB Lock
Edit Samba Account
Podesite USB Lock. Nakon podešavanja uređaj će se ponovo pokrenuti da bi se primenile
postavke.
Uređujte Samba naloge.
"" Funkcija Edit Samba Account se aktivira samo kada su stavke Address, Username i
Password podešene u opciji Add Samba Account.
•• Off / On
Network Lock
Podesite Network Lock. Nakon podešavanja uređaj će se ponovo pokrenuti da bi se primenile
postavke.
•• Off / On
68
Accessibility
MENU m → System → Accessibility → ENTER E
Accessibility
High Contrast
Postavlja pozadinu i font na boje visokog kontrasta u meniju. Providni delovi menija postaju neprovidni kada se
izabere ova opcija.
•• Off (
) / On (
)
Enlarge
High Contrast
Povećajte veličinu oblasti menija.
Enlarge
•• Off (
) / On (
)
"" Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Start Setup
Prođite kroz prve korake za podešavanje, kao prilikom prvog korišćenja ovog proizvoda.
"" Unesite četvorocifreni PIN broj. Podrazumevani PIN broj je „0-0-0-0“.
Ukoliko želite da promenite PIN broj, upotrebite funkciju Change PIN.
MENU m → System → Start Setup → ENTER E
System
Start Setup
"" Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
69
Time
Funkciju Clock Set ili DST možete da konfigurišete. Konfigurišite različita podešavanja vremena.
Clock Set
MENU m → System → Time → ENTER E
Izaberite Clock Set. Izaberite funkciju Date ili Time, a zatim pritisnite dugme E.
Da biste uneli brojeve, koristite dugmad sa brojevima ili pritiskajte dugmad sa strelicama nagore ili nadole.
Koristite dugmad sa strelicama nalevo u nadesno da biste se premestili sa jednog polja za unos na drugo. Pritisnite
dugme E kada završite.
Time
Clock Set
DST
Power On Delay
Off
0
"" Vreme možete podesiti pritiskom na dugmad sa brojevima na daljinskom upravljaču ili direktnim dodirivanjem
ekrana.
DST
Uključuje ili isključuje funkciju „DST“ (letnje/zimsko računanje vremena).
"" Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Off / On
•• Start Date: Podesite datum početka letnjeg/zimskog računanja vremena.
•• End Date: Podesite datum kraja DST.
•• Time Offset: Izaberite tačno vreme u vašoj vremenskoj zoni.
"" Stavke Start Date, End Date i Time Offset su omogućene samo kad je funkcija DST podešena na opciju On.
Power On Delay
Kada povezujete više proizvoda, podesite vreme uključivanja za svaki proizvod da biste sprečili preopterećenje
električne mreže (u rasponu od 0 do 50 sekundi).
70
Power Control
Auto Power On
MENU m → System → Power Control → ENTER E
Power Control
•• Off / On
Max. Power Saving
Auto Power On
Off
Max. Power Saving
On
Network Standby
Off
Power Button
Ova funkcija automatski uključuje proizvod čim se priključi na električnu mrežu. Pritiskanje dugmeta za uključivanje
nije neophodno.
Power on only
Isključuje proizvod kako bi se smanjila potrošnja energije nakon što je računar proveo navedeni vremenski period u
stanju mirovanja.
•• Off / On
Network Standby
Ova funkcija održava napajanje kada se proizvod isključi.
•• Off / On
"" Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Power Button
Dugme za uključivanje se može podesiti tako da uključuje uređaj ili uključuje/isključuje uređaj.
•• Power on only: Podesite dugme za uključivanje tako da uključuje uređaj.
•• Power on and off: Podesite dugme za uključivanje tako da uključuje/isključuje uređaj.
71
Eco Solution
Energy Saving Mode
Smanjite potrošnju energije podešavanjem svetline ekrana.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
Screen Lamp Schedule
Eco Solution
Energy Saving Mode
Off
Screen Lamp Schedule
Off
Auto Power Off
•• Off / Low / Medium / High
Off (Recommended)
Screen Lamp Schedule
Omogućite ili onemogućite satnicu lampe.
•• Off / On
Schedule 1, Schedule 2
"" Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Time
Osvetljenost panela će se promeniti u osvetljenje podešeno u Lamp u određeno vreme.
Lamp
Podesite osvetljenost panela. Vrednost koja je bliža 100 čini panel svetlijim.
•• 0 ~ 100
72
Auto Power Off
Eco Solution
Energy Saving Mode
Off
Screen Lamp Schedule
Off
Auto Power Off
Proizvod će se automatski isključiti ako ne pritisnete dugme na daljinskom upravljaču ili ako ne dodirnete dugme
na prednjoj tabli proizvoda u okviru izabranog vremenskog perioda kako bi se sprečilo pregrevanje.
•• Off (Recommended) / 4 hours / 6 hours / 8 hours
Off (Recommended)
"" Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Temperature Control
Ova funkcija služi za detekciju unutrašnje temperature proizvoda. Možete da navedete prihvatljivi temperaturni
opseg.
Podrazumevana temperatura je podešena na 77 °C.
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
"" Ekran će postati tamniji ako trenutna temperatura premaši navedeno ograničenje temperature. Ako
temperatura nastavi da raste, proizvod će se isključiti kako bi se sprečilo pregrevanje.
System
Temperature Control
Preporučena radna temperatura za ovaj proizvod je od 75 do 80 °C (na osnovu ambijentalne temperature od 40 °C).
77
"" Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
73
ID Settings
Device ID
Podesite jedinstveni ID broj za svaki proizvod. (opseg: 0~224)
MENU m → System → ID Settings → ENTER E
"" Pritisnite u/d da biste izabrali broj, a zatim pritisniteE.
"" Unesite željeni broj pomoću numeričke dugmadi na daljinskom upravljaču.
ID Settings
Device ID
PC Connection Cable
0
RS232C cable
"" Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
PC Connection Cable
Izaberite tip kabla kojim se povezuje ekran sa PC računarom.
•• RS232C cable
komunikacija sa MDC signalom putem RS232C stereo kabla.
•• RJ-45 (LAN)/Wi-Fi Network
komunikacija sa MDC signalom putem RJ45 kabla.
Change PIN
Promenite četvorocifreni lični identifikacioni broj (PIN).
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Proizvod je memorisao novi PIN kôd.
Odaberite bilo koje 4 cifre za PIN i unesite ih u polje Enter a new PIN.. Ponovo unesite 4 iste cifre u polje Enter the
PIN again..
"" Podrazumevana lozinka: 0 - 0 - 0 - 0
System
Change PIN
"" Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
74
Security
Safety Lock On
"" Unesite četvorocifreni PIN broj. Podrazumevani PIN broj je „0-0-0-0“.
Ukoliko želite da promenite PIN broj, upotrebite funkciju Change PIN.
MENU m → System → Security → ENTER E
Uključite ili isključite Safety Lock On. Safety Lock On ograničava radnje koje je moguće izvršiti daljinskim
upravljačem. Potrebno je da unesete ispravni PIN kako biste isključili Safety Lock On.
Security
Power On Button
Safety Lock On
・ Power On Button
Button Lock
Remote Management
On
Uključite ovu funkciju da biste omogućili da dugme za napajanje na daljinskom upravljaču uključuje uređaj kada je
omogućena opcija Safety Lock On.
Off
•• Off / On
Allow
Button Lock
Ovaj meni možete koristiti za zaključavanje dugmadi na proizvodu.
"" Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Samo daljinski upravljač može da kontroliše proizvod ako je funkcija Button Lock podešena na opciju On.
•• Off / On
Remote Management
Možete da izaberete stavke Allow ili Deny spoljne komande da biste pristupili svom uređaju putem mreže.
•• Deny / Allow
"" Izmenjeno podešavanje ostaje čak i nakon što se proizvod isključi i uključi pomoću tastera za napajanje ili
prekidača za napajanje.
75
General
Smart Security
Bezbednost koja je obezbeđena da bi se zaštitili uređaj za prikaz i povezani uređaji za skladištenje od virusa
obuhvata sledeće.
MENU m → System → General → ENTER E
Scan
General
Pregleda uređaj za prikaz i povezane uređaje za skladištenje da bi se proverilo da li postoje virusi.
Smart Security
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
Game Mode
Isolated List
Ovo je spisak stavki koje su izolovane zato što sadrže viruse.
HDMI Hot Plug
Ova funkcija se koristi da bi se aktiviralo vremensko kašnjenje kojim se uključuje DVI/HDMI izvorni uređaj.
"" Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
•• Off / On
76
Custom Logo
General
Možete da preuzmete, izaberete i podesite vreme prikaza prilagođenog logotipa koji se pojavljuje prilikom
uključivanja proizvoda.
Smart Security
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
Game Mode
•• Custom Logo
"" Možete da izaberete prilagođen logotip (slika/video) ili da isključite prikaz prilagođenog logotipa.
"" Da biste podesili prilagođen logotip, morate da preuzmete prilagođen logotip sa spoljnog USB uređaja.
•• Logo Display Time
"" Ako je tip prilagođenog logotipa Image, možete da podesite Logo Display Time.
•• Download Logo File
"" Možete da preuzmete prilagođen logotip u proizvod sa spoljnog USB uređaja.
"" Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
"" Naziv datoteke prilagođenog logotipa koji želite da preuzmete mora da se sačuva kao „samsung“, pisano
malim slovima.
"" Ako postoji više spoljnih USB veza, proizvod će pokušati da preuzme prilagođen logotip sa poslednjeg
uređaja koji je bio povezan sa proizvodom.
Ograničenja prilagođenog logotipa
•• Za prilagođen logotip tipa slike podržane su samo datoteke bitmap (aRGB 32bpp format).
•• Rezolucija mora biti između minimalne rezolucije ekrana od 64x64 i maksimalne rezolucije ekrana.
(Horizontalne/vertikalne vrednosti rezolucije moraju biti deljive sa 4.)
•• Za prilagođen logotip tipa videa, podržani su samo tipovi TS emitovanja.
•• Maksimalna veličina podržane video datoteke iznosi 150 MB. Preporučena dužina video datoteke je 20
sekundi ili manje.
77
Game Mode
General
Prilikom povezivanja sa konzolom za igru kao što je PlayStation™ ili Xbox™, možete da izaberete režim igre da biste
uživali u realističnijem utisku pri igranju.
Smart Security
HDMI Hot Plug
On
Custom Logo
Off
•• Off ( ) / On ( )
"" Ako povežete druge spoljne uređaje dok je uključena funkcija Game Mode, ekran možda neće biti u dobrom
stanju.
Game Mode
"" Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
Reset System
Ova opcija vraća trenutne postavke u okviru „System“ na podrazumevane fabričke postavke.
MENU m → System → Reset System → ENTER E
System
Reset System
"" Prikazana slika može da se razlikuje u zavisnosti od modela.
78
Poglavlje 11
Podrška
Software Update
Contact Samsung
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Meni Software Update vam omogućava da nadogradite softver proizvoda na najnoviju verziju.
Prikažite ove informacije kada proizvod ne radi ispravno ili kada želite da nadogradite softver.
"" Pazite da ne isključite napajanje dok se nadogradnja ne dovrši. Kada se dovrši nadogradnja
softvera, proizvod će se automatski isključiti i uključiti.
Možete pronaći informacije u vezi sa našim centrima za podršku i načinu preuzimanja proizvoda
i softvera.
"" Kada nadogradite softver, sve postavke video sadržaja i zvuka koje ste podesili vratiće
se na podrazumevane vrednosti. Savetujemo vam da zabeležite postavke kako biste ih
jednostavno vratili posle nadogradnje.
"" Idite na stavku Contact Samsung i pronađite stavke Model Code i Software Version.
Update Now
Reset All
Ažurirajte softver na najnoviju verziju.
"" Current version: ovo je verzija softvera koja je već instalirana na proizvodu.
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
Pomoću ove opcije možete da vratite sve trenutne postavke monitora na podrazumevane
fabričke postavke.
79
Poglavlje 12
Vodič za rešavanje problema
Zahtevi pre obraćanja Samsung centru za korisničku službu
"" Pre nego što se obratite korisničkoj
službi kompanije Samsung,
testirajte proizvod na sledeći način.
Ako problem i dalje postoji, obratite
se korisničkoj službi kompanije
Samsung.
Testiranje proizvoda
Pomoću funkcije za testiranje proizvoda proverite da li proizvod radi ispravno.
Ako na ekranu nema prikaza, a LED indikator napajanja treperi čak i kada je proizvod pravilno povezan sa računarom, obavite testiranje proizvoda.
1 Isključite računar i proizvod.
2 Isključite sve kablove iz proizvoda.
3 Uključite proizvod.
4 Ako je stavka No Signal prikazana, proizvod normalno radi.
Ako je ekran i dalje prazan, proverite računarski sistem, video kontroler i kabl.
Provera rezolucije i frekvencije
U slučaju režima koji prevazilaze podržane rezolucije, kratko će se pojaviti poruka „Not Optimum Mode“.
Postavite rezoluciju računara u skladu sa uputstvima u odeljku Prethodno podešeni režimi za tajmer.
80
Proverite sledeće.
Problemi sa instalacijom (PC režim)
Ekran se neprestano uključuje i isključuje.
Proverite da li je kabl između proizvoda i računara ispravno povezan.
Na ekranu je vidljiv prazan prostor sa sve četiri strane kada
su proizvod i računar povezani pomoću HDMI ili HDMI-DVI
kabla.
Uzrok pojave praznog prostora na ekranu nema veze sa proizvodom.
Pojavu praznog prostora na ekranu izaziva računar ili grafička kartica. Da biste rešili ovaj
problem, podesite veličinu ekrana u HDMI ili DVI postavkama za grafičku karticu.
Ako u meniju sa postavkama grafičke kartice ne postoji opcija za podešavanje veličine ekrana,
ažurirajte upravljački program za grafičku karticu na najnoviju verziju.
(Detaljne informacije o načinu podešavanja postavki ekrana potražite od proizvođaču grafičke
kartice ili računara.)
Problemi sa ekranom
LED indikator napajanja je isključen. Ekran ne može da se
uključi.
Proverite da li je priključen kabl za napajanje.
Na ekranu će se prikazati poruka No Signal.
Proverite da li je kabl pravilno priključen u uređaj.
Proverite da li je uređaj koji je povezan sa proizvodom uključen.
U zavisnosti od tipa spoljnog uređaja, ekran možda neće biti ispravno prikazan. U tom slučaju,
povežite ga kada je funkcija HDMI Hot Plug podešena na On.
Režim Not Optimum Mode je prikazan.
Ova poruka će se prikazati kada signal sa grafičke kartice premaši maksimalnu rezoluciju i
frekvenciju proizvoda.
Pogledajte tabelu standardnih signalnih režima i podesite maksimalnu rezoluciju i frekvenciju
u skladu sa specifikacijama proizvoda.
Slika na ekranu je izobličena.
Proverite da li su kablovi ispravno povezani sa proizvodom.
Slika na ekranu je nejasna. Slika na ekranu je zamućena.
Podesite rezoluciju i frekvenciju na preporučeni nivo.
81
Problemi sa ekranom
Slika na ekranu je nestabilna i podrhtava.
Na levoj strani ekrana se pojavljuju senke ili dvostruke
slike.
Proverite da li je rezolucija i frekvencija računara i grafičke kartice podešena u okviru opsega
koji je kompatibilan sa proizvodom. Zatim, po potrebi promenite postavke ekrana u skladu sa
uputstvima u odeljku „Prethodno podešeni režimi za tajmer“.
Ekran je previše osvetljen. Ekran je premalo osvetljen.
Podesite stavke Brightness i Contrast.
Boje na ekranu nisu usaglašene.
Idite na stavku Picture i podesite postavke Colour Space Settings.
Bela boja nije u potpunosti bela.
Idite na stavku Picture i podesite postavke White Balance.
Na ekranu nema slike, a LED indikator napajanja treperi na
svakih 0,5–1 sekundi.
Proizvod je u režimu za uštedu energije.
Ovaj proizvod će se isključiti automatski.
Ako je računar povezan sa proizvodom, proverite status napajanja računara.
Pritisnite bilo koji taster na tastaturi ili pomerite miš da biste se vratili na prethodni ekran.
Uverite se da je kabl za napajanje pravilno povezan sa proizvodom i utičnicom.
Ako nema signala iz povezanog uređaja, proizvod će se automatski isključiti nakon 10 do 15
minuta.
Prikaz ekrana ne izgleda normalno.
Šifrovani video sadržaj može izazvati da prikaz izgleda oštećeno u scenama koje sadrže objekte
koji se brzo kreću, kao na primer u sportskim događajima ili akcionim filmovima.
Slab nivo signala ili nizak kvalitet slike mogu izazvati da monitor izgleda oštećeno. To ne znači
da je proizvod oštećen.
Mobilni telefon u udaljenosti do jednog metra može izazvati smetnje na analognim i digitalnim
proizvodima.
Svetlina i boja ne izgledaju normalno.
Idite do stavke Picture i podesite postavke ekrana kao što su Picture Mode, Colour, Brightness
i Sharpness.
Idite na stavku System i podesite postavke Eco Solution.
Vratite postavke ekrana na podrazumevane postavke.
82
Problemi sa ekranom
Vidim crveno, zeleno i plavo.
Proverite povezanost kabla.
Ovaj problem može da se pojavi kada je ekran proizvoda neispravan. Obratite se Samsung
centru za usluge da biste rešili problem.
Prikaz izgleda nestabilno, a zatim se zamrzne.
Ekran može da se zamrzne kada se koristi rezolucija koja nije preporučena ili ako signal nije
stabilan. Da biste rešili problem, promenite rezoluciju računara u preporučenu rezoluciju.
Ekran se ne može prikazati preko celog ekrana.
SD datoteka sadržaja sa podešenom razmerom (4:3) može izazvati crne trake sa obe strane
ekrana HD kanala.
Video zapis sa odnosom širina/visina drugačijim od odnosa širina/visina proizvoda može
izazvati da se crne trake pojave na vrhu i dnu ekrana.
Promenite postavku veličine ekrana na ceo ekran na proizvodu ili izvornom uređaju.
Problemi sa zvukom
Nema zvuka.
Proverite vezu audio kabla ili prilagodite jačinu zvuka.
Proverite jačinu zvuka.
Jačina zvuka je preslaba.
Podesite jačinu zvuka.
Ako se zvuk slabo čuje i nakon što ste ga pojačali na maksimalni nivo, podesite jačinu zvuka na
zvučnoj kartici računara ili u programu.
83
Problemi sa zvukom
Slika je dostupna ali nema zvuka.
Ako je HDMI kabl ili DP kabl povezan, proverite postavke audio-izlaza na računaru.
Idite do stavke Sound i promenite opciju Sound Output na Internal.
Ako se koristi izvorni uređaj
•• Uverite se da je audio kabl ispravno povezan sa ulaznim audio portom na proizvodu.
•• Proverite postavke audio izlaza za izvorni uređaj.
(Na primer, ako je monitor povezan sa HDMI portom, možda ćete morati da promenite
opciju zvuka uređaja za video izlaz na HDMI.)
Ako se koristi DVI-HDMI kabl, potreban je poseban audio kabl.
Ako proizvod ima priključak za slušalice, uverite se da ništa nije povezano sa njim.
Ponovo povežite kabl za napajanje sa uređajem i zatim ponovo pokrenite uređaj.
Iz zvučnika se čuju šumovi.
Proverite povezanost kabla. Uverite se da video kabl nije povezan sa ulaznim audio
priključkom.
Proverite jačinu signala nakon povezivanja kabla.
Slab nivo signala može izazvati oštećen zvuk.
Problemi sa daljinskim upravljačem
Daljinski upravljač ne funkcioniše.
Proverite da li su baterije pravilno postavljene (+/-).
Proverite da li su baterije ispražnjene.
Proverite da li postoje problemi sa napajanjem.
Proverite da li je priključen kabl za napajanje.
Proverite da li u blizini ima specijalnih svetlosnih ili neonskih znakova.
84
Problemi sa izvornim uređajem
Prilikom pokretanja računara čuje se zvučni signal.
Ako se prilikom pokretanja računara čuje zvučni signal, odnesite računar na servisiranje.
Problemi sa funkcijom dodira
Ikone mogu da se dodirnu, ali crteži ne mogu.
Koristite olovku predviđenu za proizvod.
Dodirivanje ne funkcioniše kada se koristi PC veza.
Proverite da li je TOUCH OUT port na proizvodu povezan sa USB portom na računaru pomoću
USB kabla.
Koristim dve olovke, ali one ne rade dobro.
Uverite se da ima dovoljno prostora između olovaka u slučaju više dodira.
Dodiri ne rade, brzina reagovanja se smanjuje itd.
Uverite se da nema stranih materijala na površini ekrana.
Proverite da li je ekran pokvaren.
Vodite računa da proizvod ne bude izložen direktnoj sunčevoj svetlosti.
Drugi problemi
Proizvod miriše na plastiku.
Miris plastike je normalan i nestaće tokom vremena.
Monitor izgleda nakrivljeno.
Uklonite postolje, a zatim ga ponovo spojite sa proizvodom.
Slika ili zvuk povremeno nestaju.
Proverite povezanost kabla i ponovo ga povežite ako je potrebno.
Koristite standardni kabl.
Male čestice se nalaze na ivicama proizvoda.
Čestice su deo dizajna proizvoda. Proizvod nije oštećen.
Kada pokušam da promenim rezoluciju računara, pojavi se
poruka „The defined resolution is not supported.“.
Poruka „The defined resolution is not supported.“ se pojavljuje ako rezolucija ulaznog signala
premašuje maksimalnu rezoluciju monitora.
Da biste rešili taj problem, promenite rezoluciju računara u rezoluciju koja je podržana na
monitoru.
85
Drugi problemi
Nema zvuka iz zvučnika u režimu HDMI kada je DVI-HDMI
kabl povezan.
DVI kablovi ne prenose zvučne podatke.
HDMI Black Level ne radi ispravno na HDMI uređaju sa
YCbCr izlazom.
Ova funkcija je dostupna samo kada je izvorni uređaj, kao što je DVD plejer i STB, povezan sa
proizvodom pomoću HDMI kabla (RGB signal).
Nema zvuka u HDMI režimu.
Prikazane boje slika možda ne budu izgledale normalno. Slika ili zvuk možda ne budu dostupni.
To se može desiti ako je izvorni uređaj koji podržava samo stariju verziju HDMI standarda
povezan sa proizvodom.
Uverite se da ste povezali audio kabl sa odgovarajućim ulaznim konektorom da biste omogućili
zvuk.
Ako se pojave drugi problemi, povežite audio kabl zajedno sa HDMI kablom.
Neke grafičke kartice računara možda automatski ne prepoznaju HDMI signale koji ne
obuhvataju zvuk. U tom slučaju ručno izaberite ulaz za zvuk.
DVI PC
Funkcija HDMI-CEC ne radi.
Ulaz za zvuk
Režim ekrana
Audio In (Streo portovi)
Postavke računara
Da biste koristili nekoliko spoljnih uređaja kompatibilnih sa funkcijom HDMI-CEC koji su
povezani sa HDMI IN portom na proizvodu, isključite funkciju HDMI-CEC na svim spoljnim
uređajima. U spoljne uređaje spadaju Blu-ray i DVD plejeri.
Korišćenje spoljnog uređaja kada je omogućena funkcija HDMI-CEC može automatski da
zaustavi ostale spoljne uređaje.
Da biste promenili postavke funkcije HDMI-CEC, pogledajte korisnički vodič za uređaj ili pomoć
potražite od proizvođača uređaja.
U režimu za uštedu energije, kada je ulazni signal
DisplayPort, nije moguće sačuvati postavke prikaza
računara.
Idite na System → Power Control i podesite Max. Power Saving na Off. Druga mogućnost je da
ponovo konfigurišete izlazne postavke prikaza računara. Uverite se da je postavka uključena.
ada pokrećete računar sa ulaznim signalom podešenim
na DisplayPort, ekran BIOS i ekran pokretanja se ne
pojavljuju.
Pokrenite računar kada je postavka uključena ili kada ulazni signal nije DisplayPort.
86
Pitanja i odgovori
"" Dodatna uputstva za
prilagođavanje potražite u
priručniku za korisnike računara ili
grafičke kartice.
Pitanje
Odgovor
Kako mogu da promenim frekvenciju?
Podesite frekvenciju na grafičkoj kartici.
•• Windows 7: Izaberite stavke Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Ekran →
Podešavanje rezolucije → Više opcija za postavke → Monitor i podesite frekvenciju u stavci
Postavke monitora.
•• Windows 8: Izaberite stavke Postavke → Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Ekran
→ Podešavanje rezolucije → Više opcija za postavke → Monitor i podesite frekvenciju u
stavci Postavke monitora.
•• Windows 10: Izaberite Postavke → Sistem → Ekran → Napredne postavke za prikaz →
Prikaz svojstava adaptera → Monitor, a zatim podesite Brzina osvežavanja ekrana u okviru
Postavke monitora.
Kako da promenim rezoluciju?
•• Windows 7: Izaberite Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Ekran → Podesi rezoluciju
i podesite rezoluciju.
•• Windows 8: Izaberite Postavke → Kontrolna tabla → Izgled i personalizacija → Ekran →
Podesi rezoluciju i podesite rezoluciju.
•• Windows 10: Izaberite Postavke → Sistem → Ekran → Napredne postavke za prikaz i
podesite rezoluciju.
Kako mogu da podesim režim za uštedu energije?
•• Windows 7: Režim za uštedu energije možete da podesite ako izaberete Kontrolna tabla
→ Izgled i personalizacija → Personalizuj → Postavke čuvara ekrana ili pomoću BIOS-a na
računaru.
•• Windows 8: Podesite režim za uštedu energije u stavkama Postavke → Kontrolna tabla →
Izgled i personalizacija → Personalizacija → Postavke čuvara ekrana ili pomoću postavke
BIOS-a na računaru.
•• Windows 10: Režim za uštedu energije možete da podesite ako izaberete Postavke →
Personalizacija → Zaključan ekran → Postavke za istek vremena ekrana → Napajanje i
stanje spavanja ili pomoću podešavanja BIOS-a na računaru.
87
Poglavlje 13
Specifikacije
Opšte
Naziv modela
Panel
QB65H-TR
QB75H-TR
Veličina
Klasa 65 (64,5 inča / 163,8 cm)
Klasa 75 (74,5 inča / 189,3 cm)
Površina
ekrana
1428,48 mm (H) x 803,52 mm (V)
1650,24 mm (H) x 928,26 mm (V)
Napajanje
Zaštita okoline
AC100-240V~ 50/60Hz
Pogledajte oznaku na poleđini proizvoda zato što standardni napon
može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje.
Rad
Temperatura: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
* Da biste instalirali kućište, održavajte unutrašnju temperaturu
ispod 40°C.
Vlažnost vazduha: 10 % – 80 %, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Vlažnost vazduha: 5 % – 95 %, bez kondenzacije
* Važi dok se pakovanje proizvoda ne raspakuje.
"" Plug-and-Play
Ovaj monitor može da se instalira i koristi sa sistemima koji podržavaju funkciju Plugand-Play. Dvosmerna razmena podataka između monitora i računara poboljšava postavke
monitora. Instalacija monitora obavlja se automatski. Međutim, ako želite, možete da
prilagodite postavke instalacije.
"" Zbog prirode proizvodnje ovog proizvoda, na panelu otprilike 1 piksel u milion (1 p/m) može
da izgleda svetlije ili tamnije. Ova nepravilnost ne utiče na performanse proizvoda.
"" Ovo je proizvod klase A. U kućnom okruženju ovaj proizvod može da stvori radio-smetnje u
kom slučaju će korisnik možda morati da preduzme odgovarajuće mere.
"" Detaljne specifikacije uređaja potražite na veb-lokaciji kompanije Samsung Electronics.
88
Prethodno podešeni režimi za tajmer
"" Zahvaljujući karakteristikama ekrana, ovaj proizvod može da se podesi na samo jednu rezoluciju za svaku veličinu ekrana kako bi se postigao optimalni
kvalitet slike. Ako ne izaberete navedenu rezoluciju, već neku drugu, kvalitet slike može da bude umanjen. Da biste ovo izbegli, preporučuje se da
izaberete optimalnu rezoluciju navedenu za vaš proizvod.
"" Horizontalna frekvencija
Vreme potrebno za skeniranje
jedne linije od leve do desne strane
ekrana naziva se horizontalni ciklus.
Inverzni broj horizontalnog ciklusa
naziva se horizontalna frekvencija.
Horizontalna frekvencija meri se u
kilohercima (kHz).
"" Vertikalna frekvencija
Proizvod prikazuje jednu sliku više
puta u sekundi (kao fluorescentno
svetlo) kako bi se prikazala slika koju
gledalac vidi. Učestalost prikazivanja
jedne slike u sekundi naziva se
vertikalna frekvencija ili učestalost
osvežavanja. Vertikalna frekvencija
meri se u hercima (Hz).
Naziv modela
Sinhronizacija
Rezolucija
QB65H-TR / QB75H-TR
Horizontalna frekvencija
30 - 81 kHz, 30 - 134 kHz (DisplayPort), 30 - 90 kHz (HDMI)
Vertikalna frekvencija
48 - 75 Hz, 56 - 75 Hz (DisplayPort), 24 - 75 Hz (HDMI)
Digitalni RGB usklađen sa DVI (digitalni vizuelni interfejs, eng: Digital Visual Interface)
Optimalna rezolucija
1920 x 1080 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 60 Hz
Maksimalna rezolucija
1920 x 1080 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 60 Hz
Ekran će automatski biti podešen ako se sa računara emituje signal koji pripada sledećim standardnim signalnim režimima. Ako signal koji se emituje sa
računara ne spada u ove signalne režime, može da bude prikazan prazan ekran, uz uključen LED indikator. U tom slučaju, promenite postavke u skladu sa
sledećom tabelom, pridržavajući se korisničkog priručnika za grafičku karticu.
89
Rezolucija
Horizontalna frekvencija Vertikalna frekvencija
(kHz)
(Hz)
Sat u pikselima
(MHz)
Polaritet sinhronizacije
(H/V)
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
90
Rezolucija
Horizontalna frekvencija Vertikalna frekvencija
(kHz)
(Hz)
Sat u pikselima
(MHz)
Polaritet sinhronizacije
(H/V)
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
-/-
CEA, 3840 x 2160
135,000
60,000
594,000
-/-
91
Poglavlje 14
Dodatak
Odgovornost za uslugu plaćanja (trošak za
klijente)
Oštećenje proizvoda do kojeg je došlo krivicom
klijenta
"" Kada se zahteva usluga, uprkos garanciji možemo vam naplatiti posetu servisera u sledećim
slučajevima.
Ako je do oštećenja proizvoda dovelo sledeće:
Nije u pitanju kvar proizvoda
Oštećenje proizvoda do kojeg je dovelo nepravilno rukovanje klijenta ili neispravna popravka.
•• spoljni udarac ili pad.
•• Korišćenje robe ili nespecifikovanog Samsung proizvoda koji se prodaje odvojeno.
•• Popravka od strane osobe koja nije inženjer spoljnog preduzeća za pružanje usluga ili
partnera preduzeća Samsung Electronics Co., Ltd.
Čišćenje proizvoda, prilagođavanje, objašnjavanje, ponovna instalacija itd.
•• Prepravka ili popravka proizvoda od strane klijenta.
•• Ako se zatraži da serviser pruži uputstva za korišćenje proizvoda ili jednostavno prilagodi
opcije bez rasklapanja proizvoda.
•• Korišćenje proizvoda na neispravnom naponu ili sa neovlašćenim električnim vezama.
•• Nepoštovanje „upozorenja“ u korisničkom priručniku.
•• Ako su do kvara doveli faktori iz okruženja (Internet, antena, žični signal itd.)
•• Ako se proizvod ponovo instalira ili se povežu dodatni uređaji nakon prve instalacije
kupljenog proizvoda.
Ostalo
•• Ako se proizvod ponovo instalira da bi se premestio na drugo mesto ili u drugu kuću.
•• Ako proizvod otkaže usled prirodne katastrofe. (grom, požar, zemljotres, poplava itd.)
•• Ako klijent zahteva uputstva kako da koristi proizvod druge kompanije.
•• Ako se potrošne komponente iskoriste. (baterija, toner, fluorescentna svetla, glava, vibrator,
lampica, filter, traka itd.)
"" Ako klijent zahteva uslugu u slučaju nepostojanja kvara na proizvodu, može se naplatiti
naknada za pružanje usluge. Zato prvo pročitajte korisnički priručnik.
•• Ako klijent zahteva uputstva za upotrebu mreže ili proizvoda drugog preduzeća.
•• Ako klijent zahteva instalaciju i podešavanje softvera za proizvod.
•• Ako serviser uklanja/čisti prašinu ili strane materijale iz proizvoda.
•• Ako klijent zahteva dodatnu instalaciju nakon kupovine proizvoda putem kupovine od kuće
ili na mreži.
92
Sprečavanje „sagorevanja“ ekrana usled
zadržavanja slike
Šta je „sagorevanje“ ekrana usled zadržavanja slike?
Do „sagorevanja“ ekrana usled zadržavanja slike ne bi trebalo da dođe kada ekran radi normalno.
Normalan rad podrazumeva neprekidno menjanje video obrasca. Ako se duži vremenski period
na ekranu prikazuje nepromenljiv obrazac, može da dođe do male razlike u naponu između
elektroda u pikselima koje kontrolišu tečne kristale.
Ta razlika u naponu između elektroda vremenom se povećava, usled čega se tanje tečni kristali.
Kada do toga dođe, prethodna slika može da se zadrži na ekranu prilikom promene obrasca.
Ove informacije su vodič za sprečavanje „sagorevanja“ ekrana usled zadržavanja slike.
Prikazivanje nepokretnog ekrana duži vremenski period može dovesti do „sagorevanja“
ekrana usled zadržavanja slike. Ovaj problem nije obuhvaćen garancijom.
Preporučene prakse sprečavanja
Prikazivanje nepokretnog ekrana duži vremenski period može dovesti do „sagorevanja“ ekrana
usled zadržavanja slike ili mrlja. Isključite proizvod kada se neće koristiti dugo vremena,
aktivirajte režim za uštedu energije ili pokrenite čuvara ekrana koji se kreće.
•• Redovno menjajte boje.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
21:10
SAMSUNG
21:10
•• Izbegavajte kombinacije boje teksta i pozadine kontrastnog osvetljenja.
"" Izbegavajte boje kontrastne osvetljenosti (crna i bela; siva).
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
93
Licenca
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Obaveštenje o licenciranju za softver otvorenog koda
U slučaju da koristite softver otvorenog koda, licence za otvoreni kôd dostupne su u meniju
proizvoda. Obaveštenje o licenci za otvoreni kôd dostupno je samo na engleskom.
Da biste dobili informacije o obaveštenju o licenci za otvoreni kôd, kontaktirajte Samsung
korisnički centar ili pošaljite poruku e-pošte na oss.request@samsung.com.
OVAJ PROIZVOD SE PRODAJE SA OGRANIČENOM LICENCOM I OVLAŠĆEN JE DA
SE KORISTI SAMO U VEZI SA HEVC SADRŽAJEM KOJI ZADOVOLJAVA SVAKU OD TRI
NAVEDENE KVALIFIKACIJE: (1) HEVC SADRŽAJ SAMO ZA LIČNU UPOTREBU; (2) HEVC
SADRŽAJ KOJI NIJE NAMENJEN PRODAJI I (3) HEVC SADRŽAJ KOJI JE STVORIO VLASNIK
PROIZVODA.
OVAJ PROIZVOD SE MOŽDA NEĆE KORISTITI U VEZI SA HEVC KODIRANIM SADRŽAJEM
KOJI JE STVORIO DRUGI PROIZVOĐAČ, KOJI JE KORISNIK PORUČIO ILI KUPIO OD
DRUGOG PROIZVOĐAČA, OSIM AKO KORISNIK IMA POSEBNO DOZVOLJENA PRAVA DA
KORISTI PROIZVOD SA TAKVIM SADRŽAJEM OD STRANE LIVCENCIRANOG PRODAVCA
SADRŽAJA.
VAŠA UPOTREBA OVOG PROIZVODA U VEZI SA HEVC KODIRANIM SADRŽAJEM SE
SMATRA PRIHVATLJIVOM U OKVIRU OGRANIČENOG OVLAŠĆENJA KAO ŠTO JE
NAVEDENO IZNAD.
94
Download PDF

advertising