Samsung DB22D Korisnički priručnik

Add to My manuals
161 Pages

advertisement

Samsung DB22D Korisnički priručnik | Manualzz
Upute za korištenje
DB22D
Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a specifikacije su
podložne promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.
Preporučuje se da se ovaj proizvod upotrebljava do 16 sati dnevno.
U slučaju korištenja proizvoda dulje od 16 sati dnevno, postoji mogućnost
da se jamstvo neće priznati.
Sadržaj
Prije upotrebe proizvoda
Značajka Početni zaslon
»»Autorska prava
»»Player
»»Sigurnosne mjere opreza
»»Schedule
»»Template
»»Auto Adjustment
»»PC Screen Adjustment
»»Picture Off
»»Reset Picture
»»Clone Product
Pripremne radnje
»»Dijelovi
»»Prije instalacije proizvoda (vodič za instalaciju)
»»Dimenzije
»»Montaža zidnog stalka
»»Daljinski upravljač (RS232C)
Priključivanje i korištenje
uređaja koji je izvor signala
»»ID Settings
»»Video Wall
OnScreen Display
»»Network Status
»»PIP
»»Picture Mode
»»Rotation
»»On/Off Timer
»»Screen Protection
»»Ticker
»»Message Display
»»More settings
»»Menu Transparency
»»URL Launcher
»»Menu Language
»»Reset OnScreen Display
Prilagodba zaslona
Prilagodba zvuka
»»Prije priključivanja
»»Picture Mode
»»Povezivanje s računalom
»»Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /
Colour / Tint (G/R)
»»Sound Mode
»»Povezivanje s videouređajem
»»Priključivanje LAN kabela
»»Colour Temperature
»»HDMI Sound
»»Promjena izvora ulaznog signala
»»White Balance
»»Auto Volume
»»Gamma
»»Reset Sound
Korištenje aplikacije MDC
»»Instalacija/deinstalacija programa MDC
»»Povezivanje s MDC-om
»»Calibrated value
»»Advanced Settings
»»Picture Options
»»Picture Size
»»Sound Effect
Sadržaj
Network
Podrška
Vodič za rješavanje problema
»»Network Status
»»Software Update
»»Network Settings
»»Contact Samsung
»»Preduvjeti prije obraćanja Samsungovu
centru za pomoć korisnicima
»»Wi-Fi Direct
»»Go to Home
»»Pitanja i odgovori
»»Multimedia Device Settings
»»Reset All
»»Screen Mirroring
Specifikacije
»»Server Network Settings
»»Device Name
System
»»Setup
»»Time
»»Auto Source Switching
»»Power Control
»»Eco Solution
»»Temperature Control
»»Device Manager
»»Play via
»»Change PIN
»»General
»»Reset System
Reprodukcija fotografija,
videozapisa i glazbe (uređaj
za reprodukciju medijskih
sadržaja)
»»Funkcije dostupne na stranici s popisom
medijskih sadržaja
»»Gumbi i funkcije dostupni tijekom
reprodukcije fotografija
»»Gumbi i funkcije dostupni tijekom
reprodukcije videozapisa
»»Gumbi i funkcije dostupni tijekom
reprodukcije glazbe
»»Podržani datotečni formati podnaslova i
aplikacije za reprodukciju medijskih sadržaja
»»Općenito
»»Ušteda električne energije
»»Prethodno podešene postavke za mjerenje
vremena
Dodatak
»»Troškovi servisa (snosi ih korisnik)
»»WEEE
»»Optimalna kvaliteta slike i sprečavanje
zaostalih slika
»»Licenca
»»Terminologija
Prije upotrebe proizvoda
Autorska prava
Radi poboljšanja kvalitete sadržaj ovog priručnika podložan je promjenama bez najave.
© 2014 Samsung Electronics
Samsung Electronics ima autorska prava za ovaj priručnik.
Zabranjeno je korištenje i umnažanje ovog priručnika ili nekih njegovih dijelova bez odobrenja tvrtke Samsung Electronics.
Microsoft, Windows registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation.
VESA, DPM i DDC registrirani su zaštitni znakovi udruženja Video Electronics Standards Association.
Svi ostali zaštitni znakovi u vlasništvu su svojih vlasnika.
•• Moguća je naplata naknade za administraciju u slučaju
-- (a) pozivanja inženjera na vaš zahtjev, a ustanovi se da je proizvod ispravan.
(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).
-- (b) donošenja uređaja u servisni centar, a ustanovi se da je proizvod ispravan.
(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).
•• S iznosom te naknade za administraciju bit ćete upoznati bilo poduzimanja bilo kakvih radova ili kućnog posjeta.
Sigurnosne mjere opreza
Čišćenje
――Budite pažljivi prilikom čišćenja jer na vanjskim površinama suvremenih LCD zaslona lako mogu
Oprez
nastati ogrebotine.
――Prilikom čišćenja pridržavajte se sljedećih uputa.
RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE OTVARAJTE
――Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na
tim slikama.
Oprez : DA BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NEMOJTE UKLANJATI POKLOPAC. (ILI
STRAŽNJI DIO)
UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE MOŽETE POPRAVITI.
SVE POPRAVKE ZATRAŽITE OD KVALIFICIRANOG OSOBLJA.
1
Isključite proizvod i računalo.
2
Isključite kabel za napajanje iz proizvoda.
――Držite kabel za napajanje za priključak i ne dodirujte ga mokrim rukama.
U suprotnom bi moglo doći do električnog udara.
Taj simbol znači da je u unutrašnjosti prisutan visoki napon.
3
Svaki je kontakt s bilo kojim unutarnjim dijelom ovog proizvoda opasan.
Obrišite proizvod čistom, mekom i suhom krpom.
•• Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol,
otapala ili površinski aktivne agense.
Taj simbol znači da su s proizvodom isporučeni važni materijali o rukovanju i održavanju.
!
Simboli
Upozorenje
Ako se ne poštuju upute, može doći do teških ili smrtonosnih ozljeda.
•• Vodu ni sredstva za pranje nemojte prskati izravno po
proizvodu.
4
Umočite meku i suhu krpu u vodu, a potom je čvrsto iscijedite da biste
očistili vanjske dijelove proizvoda.
Oprez
Ako se ne poštuju upute, može doći do tjelesnih ozljeda ili oštećenja imovine.
Aktivnosti označene tim simbolom zabranjene su.
Upute označene tim simbolom moraju se poštovati.
5
Kada završite s čišćenjem, povežite kabel za napajanje s proizvodom.
6
Uključite proizvod i računalo.
Skladištenje
Utikač priključite u uzemljenu utičnicu za napajanje
(samo izolirani uređaji vrste 1).
Zbog odlika proizvoda sa završnom obradom visokog sjaja, korištenje UV ovlaživača u blizini uređaja
može uzrokovati bijele mrlje na proizvodu.
――Ako je potrebno očistiti unutrašnjost proizvoda, obratite se Centru za korisničku podršku (bit će
•• To može dovesti do električnog udara ili ozljeda.
!
Nemojte nasilu savijati ili povlačiti kabel za napajanje. Pazite da na kabel za
napajanje ne stavljate teške predmete.
naplaćena naknada).
Električna energija i sigurnost
•• Oštećenje kabela može uzrokovati požar ili električni udar.
――Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na
tim slikama.
Kabel za napajanje ni monitor nemojte stavljati u blizinu izvora topline.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
Upozorenje
Nemojte koristiti oštećeni kabel ili utikač za napajanje, kao ni olabavljenu
utičnicu.
Suhom krpom očistite prljavštinu oko kontakata utikača ili utičnice.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
•• Moglo bi doći do požara.
U jednu utičnicu nemojte priključivati više proizvoda.
•• Pregrijane utičnice mogu uzrokovati požar.
Utikač nemojte dirati mokrim rukama. U suprotnom bi moglo doći do
električnog udara.
Priključak gurnite do kraja da biste ga čvrsto utaknuli.
•• Nezaštićeni spoj može prouzročiti požar.
!
!
Instaliranje
Oprez
Nemojte izvlačiti kabel za napajanje dok koristite uređaj.
•• Električni udar može oštetiti proizvod.
Upozorenje
Na uređaj nemojte stavljati svijeće, aparate protiv insekata ni cigarete. Uređaj
nemojte postavljati u blizinu izvora topline.
•• Moglo bi doći do požara.
Koristite samo kabel za napajanje koji ste dobili s proizvodom tvrtke
Samsung. Kabel nemojte koristiti s drugim proizvodima.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
Nosač za zidnu montažu mora montirati stručna osoba.
!
•• Montaža od strane nestručne osobe može dovesti do ozljeda.
Do utičnice u koju priključujete kabel za napajanje morate imati neometan
pristup.
•• Koristite samo odgovarajuće regale.
!
•• Da bi se prekinulo napajanje proizvoda kada dođe do problema, mora
se isključiti kabel za napajanje.
!
Proizvod nemojte postavljati na nedovoljno prozračena mjesta kao što su
police za knjige ili ormari.
•• Imajte u vidu da se samo pritiskom na gumb za isključivanje na
daljinskom upravljaču napajanje ne prekida u potpunosti.
•• Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.
Prilikom isključivanja iz utičnice kabel za napajanje držite za utikač.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
Da bi se omogućilo prozračivanje, proizvod postavite najmanje 10 cm od
zida.
•• Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.
!
!
Plastičnu ambalažu držite izvan dohvata djece.
•• Djeca bi se mogla ugušiti.
!
Proizvod nemojte postavljati na nestabilne ili klimave površine (npr. na slabo
pričvršćenu policu ili kosu površinu).
Oprez
•• Uređaj bi mogao pasti i oštetiti se i/ili prouzročiti ozljedu.
Prilikom premještanja nemojte ispustiti proizvod.
•• Korištenje uređaja u prostorima u kojima su prisutne snažne vibracije
može dovesti do oštećenja uređaja ili do požara.
Uređaj nemojte postavljati u vozila ili na mjesta izložena prašini, vlazi
(kapljicama vode itd.), masnoći ili dimu.
•• Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.
!
Proizvod nemojte postavljati na prednju stranu.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
•• Zaslon bi se mogao oštetiti.
!
Uređaj nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti, vrućini ili vrućim
predmetima, kao što je peć.
Ako proizvod postavljate na stolić ili policu, provjerite da donji prednji rub
proizvoda ne izviruje preko ruba podloge.
•• Mogao bi se smanjiti radni vijek proizvoda ili bi moglo doći do požara.
•• Uređaj bi mogao pasti i oštetiti se i/ili prouzročiti ozljedu.
•• Postavite proizvod samo na stoliće ili police odgovarajuće veličine.
Proizvod nemojte postaviti u dosegu male djece.
•• Uređaj bi mogao pasti i ozlijediti djecu.
Lagano položite proizvod.
•• Budući da je prednji kraj težak, proizvod postavite na ravnu i stabilnu
površinu.
Jestivo ulje, kao što je sojino ulje, može oštetiti ili izobličiti proizvod. Proizvod
nemojte montirati u kuhinju ili pokraj kuhinjske radne površine.
•• Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.
!
SAMSUNG
!
Postavljanje uređaja na neko neuobičajeno mjesto (na mjesto na kojem
je izložen mnoštvu sitnih čestica prašine, kemijskim tvarima, ekstremnim
temperaturama ili visokoj vlazi, ili na mjesto na kojem uređaj mora raditi
dulje vremena bez prekida) moglo bi znatno utjecati na njegov rad.
•• Ako uređaj želite postaviti na takvo mjesto, obavezno se obratite
Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
Rukovanje
Na proizvodu nemojte ostavljati teške predmete ili stvari koje vole djeca
(igračke, slatkiše itd.).
•• Dok djeca pokušavaju dosegnuti igračku ili slatkiše, mogao bi pasti
sam proizvod ili kakav teški predmet, što bi moglo dovesti do teških
ozljeda.
Upozorenje
Unutrašnjost proizvoda pod visokim je naponom. Nikada nemojte sami
rastavljati, popravljati ni preinačivati proizvod.
Tijekom grmljavinskog nevremena isključite proizvod i kabel za napajanje.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
•• Radi popravka obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
!
Da biste premjestili proizvod, najprije iskopčajte sve kabele, uključujući i
kabel za napajanje.
Nemojte ispuštati predmete na proizvod niti ga udarati.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
•• U suprotnom bi se kabel za napajanje mogao oštetiti i moglo bi doći
do požara ili električnog udara.
!
!
Ako iz uređaja dopiru neobični zvukovi, miris paljevine ili dim, odmah
isključite kabel za napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć
korisnicima.
Nemojte pomicati uređaj povlačenjem kabela napajanja ni bilo kojeg
drugog kabela.
•• Zbog oštećenja kabela moglo bi doći do kvara proizvoda, električnog
udara ili požara.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
!
Nemojte dopuštati djeci da se penju na proizvod ili se vješaju o njega.
Ako otkrijete propuštanje plina, nemojte dirati proizvod ni utikač. Odmah
prozračite prostor.
•• Djeca bi se mogla teško ozlijediti.
•• Iskre mogu uzrokovati eksploziju ili požar.
!
Ako proizvod padne ili se ošteti vanjsko kućište, isključite proizvod i kabel za
napajanje. Zatim se obratite Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
•• Daljnja upotreba može uzrokovati požar ili električni udar.
GAS
Nemojte podizati ni pomicati uređaj povlačenjem kabela za napajanje ni
bilo kojeg drugog kabela.
•• Zbog oštećenja kabela moglo bi doći do kvara proizvoda, električnog
udara ili požara.
U blizini proizvoda nemojte držati ni koristiti zapaljive raspršivače ni bilo
kakve zapaljive tvari.
Oprez
•• Moglo bi doći do eksplozije ili požara.
Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje nepomična slika, može se pojaviti
zaostala slika ili oštećeni pikseli.
!
Provjerite nisu li otvori za prozračivanje zapriječeni stolnjakom ili zavjesom.
•• Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, aktivirajte način
rada za uštedu energije ili animirani čuvar zaslona.
!
•• Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.
-_100
U proizvod (npr. kroz otvore za prozračivanje ili ulazno-izlazne priključke)
nemojte gurati metalne predmete (npr. štapiće za jelo, kovanice ili ukosnice)
ili predmete koji se mogu lako zapaliti (npr. papir ili šibice).
•• Nakupljena prašina u kombinaciji s toplinom može uzrokovati požar,
električni udar ili proboj napona.
!
Proizvod koristite uz preporučenu razlučivost i frekvenciju.
•• Obavezno isključite proizvod i kabel za napajanje ako u proizvod uđe
voda ili bilo kakva strana tvar. Zatim se obratite Samsungovu centru za
pomoć korisnicima.
•• Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.
Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme (npr. tijekom godišnjeg
odmora), kabel za napajanje isključite iz utičnice.
•• Vid vam se može pogoršati.
!
Proizvod nemojte držati naopačke niti ga premještati držeći ga za postolje.
Na proizvod nemojte stavljati predmete koji sadrže tekućinu (vaze, lonce,
boce itd.) ni metalne predmete.
•• Proizvod bi mogao pasti i oštetiti se ili prouzročiti ozljedu.
•• Obavezno isključite proizvod i kabel za napajanje ako u proizvod uđe
voda ili bilo kakva strana tvar. Zatim se obratite Samsungovu centru za
pomoć korisnicima.
•• Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.
Dulje gledanje zaslona s premale udaljenosti može oštetiti vid.
!
U blizini proizvoda nemojte koristiti ovlaživače zraka ni štednjake.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
Nakon svakog sata korištenja uređaja odmarajte oči najmanje pet minuta.
Prilikom zamjene baterija umetnite ih prema odgovarajućem polaritetu (+, -).
•• Smanjit ćete umor očiju.
•• U suprotnom se baterije mogu oštetiti, izazvati požar, ozljedu ili
oštećenje zbog curenja tekućine iz njih.
!
Ne dodirujte zaslon kada je uređaj dulje vrijeme uključen jer se zagrijava.
Koristite samo navedene standardizirane baterije te nemojte istovremeno
koristiti nove i korištene baterije.
•• U suprotnom se baterije mogu oštetiti, izazvati požar, ozljedu ili
oštećenje zbog curenja tekućine iz njih.
!
Male komade dodatne opreme držite podalje od djece.
!
!
Prilikom podešavanja kuta i visine proizvoda budite oprezni.
•• Mogli biste zaglaviti i ozlijediti ruku ili prst.
!
Baterije (u što se ubrajaju i punjive baterije) nisu obični otpad te ih valja
reciklirati. Kupac je odgovoran za povrat potrošenih ili punjivih baterija zbog
njihove reciklaže.
•• Uslijed pretjeranog naginjanja proizvod bi mogao pasti i uzrokovati
ozljede.
Na proizvod nemojte stavljati teške predmete.
•• Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.
Pripazite da baterije izvađene iz daljinskog upravljača djeca ne stavljaju u
usta. Baterije stavite na mjesto izvan dosega djece.
•• Ako dijete ipak stavi bateriju u usta, odmah se obratite liječniku.
•• Korisnik može vratiti potrošene ili punjive baterije u lokalno središte za
recikliranje ili u trgovinu koja prodaje istu vrstu baterija.
Pripremne radnje
Provjera komponenti
Komponente
――Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.
-- Ako neke komponente nedostaju,
obratite se dobavljaču kod kojeg ste
kupili proizvod.
-
-
+
+
-- Izgled komponenti i dijelova koji se
prodaju zasebno može se razlikovati od
onih prikazanih na slici.
Kartica Jamstvo
Baterije
Vodič za brzo postavljanje
(Nije dostupno na nekim
lokacijama)
Kabel za napajanje
Daljinski upravljač
D-SUB kabel
RS232C-stereokabel
(Nije dostupno na nekim
lokacijama)
Predmeti koji se prodaju zasebno
-- Sljedeće dijelove možete kupiti u
najbližoj trgovini.
KOMPLET za postavljanje na zid
Stereokabel
LAN kabel
RCA stereokabel
HDMI-DVI kabel
HDMI kabel
――Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja
Dijelovi
kvalitete, bez prethodne obavijesti.
Gumbi
Upravljaèka ploèa
1
SOURCE
Opis
Odabire izvor ulaznog signala s kojim je povezan vanjski uređaj.
2
Koristite taj gumb da biste uključili i isključili prikaz.
3
Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču koji ste usmjerili prema senzoru na
prednjem dijelu proizvoda kako biste izvršili pripadajuću funkciju.
――Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski
Senzor daljinskog
upravljača
upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja
drugim uređajima za prikaz.
Daljinski upravljač koristite na udaljenosti od 7 do 10 m od senzora koji se nalazi na proizvodu, pod kutom od 30 slijeva i
zdesna.
――Iskorištene baterije držite izvan dohvata djece i reciklirajte ih.
――Ne koristite istodobno nove i korištene baterije. Zamijenite obje baterije istovremeno.
――Izvadite baterije ako daljinski upravljač nećete koristiti tijekom dužeg razdoblja.
SOURCE
Stražnja strana
――Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
USB
USB
RS232C IN
Priključak
HDMI IN(DVI)
RGB IN
RJ45
AUDIO IN
Opis
USB
Povezuje se s USB memorijskim uređajem.
RS232C IN
Povezuje se s MDC-om pomoću stereokabela RS232C.
HDMI IN(DVI)
Omogućuje povezivanje s izvornim uređajem pomoću HDMI kabela.
RGB IN
Povezuje se s uređajem izvorom pomoću D-SUB kabela.
RJ45
Povezuje se s MDC-om pomoću LAN kabela.
AUDIO IN
Prima zvuk s računala putem audiokabela.
POWER
Služi za priključivanje kabela za napajanje.
Zaključavanje za zaštitu od krađe
Logotip odstojnika
――Zaključavanje za zaštitu od krađe omogućava sigurno korištenje proizvoda čak i na javnim mjestima.
Ne povlačite silom logotip koji služi kao odstojnik. Logotip bi se mogao otkinuti ili odlomiti.
――Oblik uređaja za zaključavanje i način zaključavanja ovise o proizvođaču. Pojedinosti potražite u
korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od krađe.
――Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na
tim slikama.
Zaključavanje uređaja za zaštitu od krađe:
1
Pričvrstite kabel uređaja za zaštitu od krađe za teški predmet poput stola.
2
Jedan kraj kabela provucite kroz petlju na drugom kraju kabela.
3
Umetnite uređaj za zaključavanje u utor za zaštitu od krađe na stražnjoj strani proizvoda.
4
Zaključajte uređaj za zaključavanje.
-- Uređaj za zaštitu od krađe može se kupiti zasebno.
-- Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu
od krađe.
-- Uređaji za zaštitu od krađe mogu se kupiti u trgovinama električnom opremom ili putem
Interneta.
Daljinski upravljač
――Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima
za prikaz.
――Za ovaj proizvod nije podržana tipka bez opisa prikazana na donjoj slici.
POWER
OFF
Uključivanje proizvoda.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
1
4
7
DEL-/--
Prikazivanje ili skrivanje zaslonskog izbornika ili
povratak na prethodni izbornik.
5
8
SYMBOL
0
3
6
VOL
MENU
SOURCE
HOME
Numerički gumbi
Unesite lozinku u OSD izbornik.
9
-- Funkcije gumba na daljinskom
upravljaču mogu se razlikovati za
različite proizvode.
CH LIST
MUTE
Podešavanje jačine zvuka.
promijenite izvor ulaznog signala.
2
Isključivanje proizvoda.
CH
MagicInfo
Player I
isključite zvuk.
Ponovno uključivanje zvuka: Ponovo pritisnite
MUTE ili pritisnite gumb za kontrolu jačine zvuka
(+ VOL -).
Gumb za pokretanje značajke Player. Gumbi se
mogu razlikovati ovisno o postavkama u odjeljku
Play via.
Gumb za pokretanje značajke Go to Home.
Brz odabir korištenih funkcija.
TOOLS
INFO
Prikaz informacija o trenutnom izvoru ulaznog
signala.
Prelazak u viši, niži, lijevi ili desni izbornik, ili
podešavanje vrijednosti opcija.
Potvrđivanje odabira na izborniku.
Povratak na prethodni izbornik.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
B
C
D
UNSET
LOCK
A
Postavlja funkciju sigurnog zaključavanja.
Izlazak iz trenutnog izbornika.
Ručno odaberite povezani izvor ulaznog signala:
PC ili HDMI.
IR control
SET
Koristi se u načinu Anynet+ i multimedijskom
načinu.
Umetanje baterija u daljinski upravljač
-- Funkcije gumba na daljinskom
upravljaču mogu se razlikovati za
različite proizvode.
Prije instalacije proizvoda (vodič za
instalaciju)
Uređaj je radi sprječavanja ozljede potrebno sigurno pričvrstiti na pod/zid u skladu s uputama za montažu.
•• Zidni stalak mora instalirati ovlaštena tvrtka za montažu.
•• U suprotnom uređaj može pasti i uzrokovati osobnu ozljedu.
•• Svakako instalirajte navedeni zidni stalak.
Kut nagiba i zakretanje
15 ˚
――Dodatne pojedinosti zatražite od centra tvrtke Samsung za korisničku podršku.
•• Proizvod se može nagnuti do najviše 15 od okomite površine zida.
•• Kako biste mogli koristiti proizvod u okomitom položaju (uspravan položaj), okrenite ga u smjeru kazaljke na satu tako da
je LED zaslon usmjeren prema dolje.
Ventilacija
Instalacija na okomit zid
A minimalno 40 mm
B Temperatura okoline: Ispod 35 C
A
B
Slika 1.1 Prikaz s bočne strane
•• kada proizvod instalirate na okomiti zid, ostavite barem 40 mm prostora između proizvoda i zida radi ventilacije te
održavajte temperaturu okoline A ispod 35 C.
Slika 1.3 Prikaz s bočne strane
Instalacija na izbočen zid
――Dodatne pojedinosti zatražite od centra tvrtke Samsung za korisničku podršku.
B
D
D
Prikaz s gornje strane
A minimalno 40 mm
B minimalno 70 mm
A
C minimalno 50 mm
D minimalno 50 mm
E Temperatura okoline: Ispod 35 C
――Kod instaliranja proizvoda na izbočen zid, između proizvoda i površine zida ostavite najmanje toliko prostora koliko je
naznačeno iznad kako bi se omogućila ventilacija i održavajte temperaturu okoline ispod 35 C.
C
E
Slika 1.2 Prikaz s bočne
strane
Dimenzije
Jedinica: mm
Naziv
modela
6
5
1
DB22D
1
507,5
1 2
477,6
23
269,1
34
311,2
45
22,2
46
57,8
――Ne prikazuju svi crteži točne dimenzije. Pojedine dimenzije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.
Prije no što instalirate kupljeni proizvod, provjerite njegove dimenzije. Ne odgovaramo za tipografske ili tiskarske pogreške.
2
4
3
Montaža zidnog stalka
Montaža kompleta za postavljanje na zid
Komplet za postavljanje na zid (prodaje se zasebno) pruža vam mogućnost montaže proizvoda na zid.
Detaljne informacije o montaži kompleta za postavljanje potražite u uputama priloženima uz zidni stalak.
Preporučujemo vam da se obratite tehničaru koji će vam pomoći pri montaži držača za zidni stalak.
Tvrtka Samsung Electronics nije odgovorna za oštećenja proizvoda ili ozljede vas ili ostalih osoba ako zidni stalak montirate na
vlastitu ruku.
Specifikacije za komplet za postavljanje na
zid (VESA)
•• Samsungovi kompleti za postavljanje sadrže detaljan priručnik za montažu i sve dijelove potrebne za sastavljanje.
――Zidni stalak montirajte na čvrsti zid okomit na pod. Prije no što zidni stalak
•• Dužina vijaka za zidne stalke koji nisu u skladu sa specifikacijama za vijke prema standardu VESA može se razlikovati
ovisno o specifikacijama zidnog stalka.
pričvrstite na neku drugu površinu, npr. na pregradni zid, obratite se najbližem
trgovcu i zatražite dodatne informacije.
Ako proizvod montirate na nagnuti zid, može pasti i uzrokovati teške tjelesne
ozljede.
•• Nemojte koristiti vijke koji su duži od standardnih ili nisu u skladu sa specifikacijama za vijke prema standardima VESA.
Predugim vijcima možete oštetiti unutrašnjost proizvoda.
•• Vijke nemojte zategnuti prejako. Time možete oštetiti proizvod ili uzrokovati pad proizvoda, što može dovesti do tjelesne
ozljede. Samsung nije odgovoran za takvu vrstu nezgoda.
•• Samsung nije odgovoran za oštećenje proizvoda ili tjelesne ozljede ako upotrebljavate zidni stalak koji nije VESA ili nema
specifikacije te ako kupac nije slijedio upute za montažu proizvoda.
•• Proizvod nemojte montirati pod nagibom većim od 15 stupnjeva.
•• Uvijek neka dvije osobe montiraju proizvod na zid.
•• Standardne dimenzije za komplete za postavljanje navedene su u tablici u nastavku.
Jedinica: mm
Naziv modela
DB22D
Specifikacije za VESA Standardni vijak
otvor vijka (A * B) u
milimetrima
100 × 100
M4 / L8~10
Količina
4
――Nemojte montirati komplet za postavljanje dok je proizvod uključen. Možete uzrokovati tjelesnu ozljedu zbog električnog
šoka.
Daljinski upravljač (RS232C)
•• Dodjela pinova
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
<Muški>
<Ženski>
Kabelski priključak
RS232C kabel
Sučelje
RS232C (9-pinski)
Pin
T x D (br.2) R x D (br. 3) GND (br. 5)
Brzina prijenosa podataka
9600 b/s
Bitovi podataka
8 bitova
Paritet
Nema
Bitovi za prekid
1 bitova
Kontrola protoka
Nema
Maksimalna duljina
15 m (samo vrsta s oklopom)
Pin
Signal
1
Prepoznavanje nosača podataka
2
Primljeni podaci
3
Preneseni podaci
4
Priprema podatkovnog terminala
5
Uzemljenje signala
6
Priprema paketa podataka
7
Slanje zahtjeva
8
Slobodan za slanje
9
Indikator sa zvonom
LAN kabel
•• RS232C kabel
Priključak: 9-pinski kabel povezuje D-Sub i stereoizlaz
6
•• Dodjela pinova
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Muški
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
1
Tx
STEREO
Tx
2
----------
2
Rx
PLUG
Uzemlj.
5
----------
3
Uzemlj.
(3,5 ø)
Pin br.
Standardna boja
Signal
1
bijela i narančasta
TX+
2
narančasta
TX-
3
bijela i zelena
RX+
4
plava
NC
5
bijela i plava
NC
6
zelena
RX-
7
bijela i smeđa
NC
8
smeđa
NC
Križni LAN kabel (PC u PC)
•• Priključak: RJ45
Izravni LAN kabel (PC u HUB)
HUB
P1
P2
Signal
P1
P2
Signal
TX+
1
<-------->
3
RX+
RJ45
P2
RJ45
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Signal
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signal
P1
TX+
1
TX-
Povezivanje
RJ45
RJ45
Kontrolne šifre
Br.
Pregled kontrolnog stanja (Dohvati naredbu za upravljanje)
9
Sigurnosno zaključavanje
0x5D
0~1
10
Uključivanje videozida
0x84
0~1
11
Korisnička kontrola videozida
0x89
-
Zaglavlje
Naredba
0xAA
Vrsta naredbe
ID
Duljina podataka
Kontrolni
zbroj
0
Upravljanje (Postavi naredbu za upravljanje)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
Vrsta naredbe
ID
Duljina podataka
Podaci
1
Vrijednost
Kontrolni
zbroj
Naredba
Br.
Vrsta naredbe
Naredba
Raspon
vrijednosti
1
Upravljanje napajanjem
0x11
0~1
2
Upravljanje jačinom zvuka
0x12
0~100
3
Upravljanje izvorom ulaznog signala
0x14
-
4
Upravljanje načinom rada zaslona
0x18
-
5
Upravljanje veličinom zaslona
0x19
0~255
6
Komanda za uključivanje/
isključivanje slike u slici
0x3C
0~1
7
Kontrola automatskog podešavanja
(samo za računalo i BNC)
0x3D
0
8
Komanda za način rada s videozidom
0x5C
0~1
Vrsta naredbe
Naredba
Raspon
vrijednosti
•• Sva komunikacija odvija se u heksadecimalnom obliku. Kontrolni zbroj računa se zbrajanjem svih
vrijednosti osim zaglavlja. Ako kontrolni zbroj ima više od 2 znamenke kao što je prikazano ispod
(11+FF+01+01=112), prva znamenka se briše.
Npr. Uključeno & ID=0
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
ID
ID
Duljina podataka
Podaci 1
1
"Power"
Duljina podataka
Podaci 1
1
1
Kontrolni
zbroj
12
•• Kako biste istovremeno upravljali svim uređajima povezanima serijskim kabelom, neovisno o ID
oznakama, postavite ID kao "0xFE" i prenesite naredbe. Svaki uređaj izvršit će naredbe, ali ACK neće
reagirati.
Upravljanje napajanjem
Upravljanje jačinom zvuka
•• Funkcija
Proizvod je moguće uključiti i isključiti pomoću računala.
•• Funkcija
Glasnoću proizvoda moguće je prilagoditi pomoću računala.
•• Pregled stanja napajanja (Dohvati stanje napajanja Uključeno/Isključeno)
•• Pregled stanja jačine zvuka (Dohvati stanje jačine zvuka)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
ID
Duljina podataka
Kontrolni
zbroj
0
•• Postavljanje napajanja na Uključeno/Isključeno (Postavi napajanje na Uključeno/Isključeno)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
ID
Duljina podataka
Podaci
1
"Power"
Kontrolni
zbroj
"Power": šifra napajanja koja se postavlja na proizvodu.
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x12
ID
0
•• Postavljanje jačine zvuka (Postavi jačinu zvuka)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x12
ID
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
•• Potvrda
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x11
"Power"
Kontrolni
zbroj
0xAA
0xFF
1
"Volume"
Kontrolni
zbroj
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'N'
0x11
"ERR"
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost
1
3
'A'
0x12
"Volume"
Kontrolni
zbroj
•• Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
•• Negativna potvrda
Naredba
Podaci
"Volume": šifra vrijednosti glasnoće koja se postavlja na proizvod. (0-100)
"Power": šifra napajanja koja se postavlja na proizvodu.
Zaglavlje
Duljina podataka
•• Potvrda
0: Napajanje ISKLJUČENO
Naredba
Kontrolni
zbroj
"Volume": šifra vrijednosti glasnoće koja se postavlja na proizvod. (0-100)
1: Napajanje UKLJUČENO
Zaglavlje
Duljina podataka
Kontrolni
zbroj
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'N'
0x12
"ERR"
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.
Kontrolni
zbroj
Upravljanje izvorom ulaznog signala
0x24
HDMI2_PC
•• Funkcija
Izvor ulaznog signala na proizvodu može se promijeniti pomoću računala.
0x25
DisplayPort
――DVI_video, HDMI1_PC i HDMI2_PC ne mogu se koristiti s naredbom Set. Odgovaraju samo na naredbe
•• Pregled stanja izvora ulaznog signala (Dohvati status izvora ulaznog signala)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x14
ID
Duljina podataka
"Dohvati".
――Ovaj model ne podržava sljedeće priključke: HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 i HDMI2_PC.
Kontrolni
zbroj
――Značajka MagicInfo dostupna je samo na modelima koji sadrže funkciju MagicInfo.
0
――Mogućnosti RF (TV) i DTV dostupne su samo na modelima koji sadrže televizor.
•• Postavljanje izvora ulaznog signala (Postavi izvor ulaznog signala)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x14
ID
Duljina podataka
Podaci
1
"Input Source"
"Input Source": šifra izvora ulaznog signala koja se postavlja na proizvod.
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Izvor ulaznog signala
0x08
Komponenta
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF (TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
•• Potvrda
Kontrolni
zbroj
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x14
"Input
Source"
Kontrolni
zbroj
"Input Source": šifra izvora ulaznog signala koja se postavlja na proizvod.
•• Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'N'
0x14
"ERR"
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.
Kontrolni
zbroj
Upravljanje načinom rada zaslona
•• Negativna potvrda
•• Funkcija
Način rada zaslona na monitoru moguće je promijeniti pomoću računala.
Načinom rada zaslona ne može se upravljati ako je omogućena funkcija Video Wall.
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'N'
0x18
"ERR"
Kontrolni
zbroj
――Ova upravljačka funkcija može se koristiti samo na modelima koji uključuju televizor.
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
•• Pregled stanja zaslona (Dohvati status načina rada zaslona)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x18
ID
Duljina
podataka
Kontrolni
zbroj
Upravljanje veličinom zaslona
•• Funkcija
Veličinu zaslona na proizvodu moguće je promijeniti pomoću računala.
0
•• Pregled veličine zaslona (Dohvati status veličine zaslona)
•• Postavljanje veličine slike (Postavi veličinu slike)
Zaglavlje
0xAA
Naredba
ID
0x18
Duljina
podataka
Podaci
Kontrolni
zbroj
1
"Screen
Mode"
16 : 9
0x04
Zumiranje
0x31
Zumiranje - široko
0x0B
4:3
Naredba
0xAA
0x19
ID
Duljina podataka
Kontrolni
zbroj
0
•• Potvrda
"Screen Mode": šifra koja postavlja status proizvoda
0x01
Zaglavlje
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x19
"Screen
Size"
Kontrolni
zbroj
"Screen Size": veličina zaslona proizvoda (raspon: 0 – 255, jedinica: inči)
•• Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
•• Potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x18
"Screen
Mode"
Kontrolni
zbroj
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'N'
0x19
"ERR"
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
"Screen Mode": šifra koja postavlja status proizvoda
Kontrolni
zbroj
Komanda za uključivanje/isključivanje slike u slici
Kontrola automatskog podešavanja (samo za računalo i BNC)
•• Funkcija
Način rada slike u slici (PIP) na proizvodu moguće je uključiti i isključiti pomoću računala.
•• Funkcija
Automatsko podešavanje zaslona računala pomoću računala.
――Dostupno samo na modelima koji imaju funkciju slike u slici.
――Načinom nije moguće upravljati ako je Video Wall postavljeno na On.
•• Pregled stanja automatskog podešavanja (Dohvati status automatskog podešavanja)
Nema
――Ta funkcija nije dostupna u načinu rada MagicInfo.
•• Postavljanje automatskog podešavanja (Postavi automatsko podešavanje)
•• Pregled uključenog/isključenog stanja slike u slici (Dohvati status Uključeno/Isključeno za sliku u
slici)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x3C
ID
Duljina podataka
Kontrolni
zbroj
Naredba
0xAA
0x3C
Naredba
0xAA
0x3D
ID
Duljina
podataka
Podaci
1
"Auto
Adjustment"
0
•• Postavljanje slike u slici na uključeno/isključeno (Postavi sliku u slici na Uključeno/Isključeno)
Zaglavlje
Zaglavlje
ID
Duljina podataka
Podaci
1
"PIP"
"Auto Adjustment" : 0 x 00 (uvijek)
•• Potvrda
Kontrolni
zbroj
"PIP": šifra za uključivanje i isključivanje načina rada slike u slici na proizvodu
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x3D
"Auto
Adjustment"
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x3D
"ERR"
1: Slika u slici uključena
0: Slika u slici isključena
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Kontrolni
zbroj
•• Negativna potvrda
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x3C
"PIP"
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
"PIP": šifra za uključivanje i isključivanje načina rada slike u slici na proizvodu
Zaglavlje
Kontrolni
zbroj
•• Negativna potvrda
•• Potvrda
Zaglavlje
Kontrolni
zbroj
Kontrolni
zbroj
Kontrolni
zbroj
Kontrola načina rada videozida
Sigurnosno zaključavanje
•• Funkcija
Način rada Video Wall moguće je aktivirati na proizvodu putem računala.
•• Funkcija
Računalo se može koristiti za uključivanje i isključivanje funkcije Safety Lock na proizvodu.
Ta je kontrola dostupna samo na proizvodu na kojem je omogućena postavka Video Wall.
•• Pregled načina rada videozida (Dohvati način rada videozida)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x5C
ID
Duljina podataka
Ova komanda dostupna je neovisno o tome je li napajanje uključeno ili isključeno.
•• Pregled stanja sigurnosnog zaključavanja (Dohvati status sigurnosnog zaključavanja)
Kontrolni
zbroj
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x5D
ID
Duljina
podataka
Kontrolni
zbroj
0
0
•• Postavljanje videozida (Postavi način rada videozida)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x5C
ID
Duljina podataka
Podaci
Kontrolni
zbroj
1
"Video Wall Mode"
"Video Wall Mode": šifra koja se koristi za aktiviranje načina rada videozida na proizvodu
1: Full
0: Natural
0xAA
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x5D
ID
Duljina
podataka
Podaci
1
"Safety Lock"
Kontrolni
zbroj
"Safety Lock": šifra za sigurnosno zaključavanje koja se postavlja na proizvodu
•• Potvrda
Zaglavlje
•• Omogućavanje ili onemogućavanje sigurnosnog zaključavanja (Postavi sigurnosno zaključavanje
na Omogućeno/Onemogućeno)
1: Uključeno
Naredba
ID
0xFF
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
3
'A'
0x5C
Vrijednost 1
Kontrolni
zbroj
"Video Wall
Mode"
"Video Wall Mode": šifra koja se koristi za aktiviranje načina rada videozida na proizvodu
•• Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
0: Isključeno
•• Potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x5D
"Safety Lock"
Kontrolni
zbroj
"Safety Lock": šifra za sigurnosno zaključavanje koja se postavlja na proizvodu
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x5C
"ERR"
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
Kontrolni
zbroj
•• Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'N'
0x5D
"ERR"
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
Kontrolni
zbroj
Uključivanje videozida
•• Negativna potvrda
•• Funkcija
Osobno računalo uključuje i isključuje videozid proizvoda.
•• Dohvaćanje statusa uključivanja/isključivanja videozida
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x84
ID
Duljina
podataka
Kontrolni
zbroj
Naredba
0xAA
0x84
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'N'
0x84
ERR
Kontrolni
zbroj
Korisnička kontrola videozida
0
ID
Naredba
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
•• Funkcija
Osobno računalo uključuje i isključuje funkciju videozida proizvoda.
•• Uključivanje/isključivanje videozida
Zaglavlje
Zaglavlje
Duljina
podataka
Podaci
1
V.Wall_On
Kontrolni
zbroj
•• Dohvaćanje statusa videozida
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x89
ID
Duljina podataka
Kontrolni zbroj
0
•• V.Wall_On : Kod videozida postavlja se na proizvodu
•• Postavljanje videozida
1: Videozid je UKLJUČEN
0: Videozid je ISKLJUČEN
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x89
•• Potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
V.Wall_On : Kao i gore
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x84
V.Wall_On
Kontrolni
zbroj
ID
Duljina
podataka
Vrijednost 1
Vrijednost2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Wall_Div: Kod razdjelnika videozida postavlja se na proizvodu
Kontrolni
zbroj
Model videozida 10 x 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Isključeno
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Wall_SNo : Šifra proizvoda postavlja se na proizvodu
Model videozida 10 x 10: ( 1 ~ 100)
Šifra proizvoda
Podaci
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
Vrijednost2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
•• Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'N'
0x89
ERR
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
Kontrolni
zbroj
Kontrolni
zbroj
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
Prije priključivanja
Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne točke
――Prije priključivanja uređaja koji je izvor signala pročitajte korisnički priručnik isporučen uz uređaj.
Broj i lokacije priključaka na uređajima koji su izvor signala mogu se razlikovati od uređaja do uređaja.
――Ne priključujte kabel napajanja prije nego ste povezali sve uređaje.
Priključivanje kabela napajanja tijekom povezivanja može dovesti do oštećivanja proizvoda.
――Ispravno priključite priključke za zvuk: lijevi = bijeli i desni = crveni.
Povezivanje s računalom
•• Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.
Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.
•• Računalo se s proizvodom može povezati na više načina.
Odaberite način povezivanja koji odgovara vašem računalu.
――Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.
Povezivanje pomoću D-SUB kabela (analogna vrsta)
――Provjerite vrste priključaka na stražnjem dijelu proizvoda koji želite priključiti.
RGB IN
AUDIO IN
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
Povezivanje pomoću HDMI kabela
――Kada računalo povežete s proizvodom pomoću HDMI-DVI kabela, Edit Name postavite na DVI PC da
biste pristupili video i audiosadržaju pohranjenom na računalu.
HDMI IN(DVI)
HDMI IN(DVI)
AUDIO IN
Povezivanje s videouređajem
•• Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.
Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.
•• Videouređaj možete povezati s proizvodom pomoću kabela.
――Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.
――Pritisnite gumb SOURCE na daljinskom upravljaču da biste promijenili izvor.
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
――Ako je proizvod povezan s videouređajem pomoću HDMI-DVI kabela, zvuk neće biti omogućen.
Kako biste riješili ovaj problem, priključite dodatni audio kabel u priključke za zvuk na proizvodu i
videouređaju. Kada videouređaj povežete s proizvodom pomoću HDMI-DVI kabela, postavite
Edit Name na DVI Devices da biste pristupili video i audiosadržaju pohranjenom na videouređaju.
――Podržane rezolucije uključuju 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p i 576p.
Povezivanje pomoću HDMI kabela
Korištenje HDMI ili HDMI/DVI kabela (do 1080p)
•• Povežite digitalni uređaj pomoću HDMI kabela da biste postigli bolju kvalitetu slike i zvuka.
•• HDMI kabel podržava digitalne video i audiosignale te ne zahtijeva audiokabel.
-- Da biste proizvod povezali s digitalnim uređajem koji ne podržava HDMI izlaz, upotrijebite
HDMI-DVI i audiokabele.
•• Ako s proizvodom povežete vanjski uređaj koji koristi stariju verziju HDMI načina rada, slika se možda
neće normalno prikazivati (ili se neće prikazivati uopće) ili se neće čuti zvuk. Ako se pojavi takav
problem, pitajte proizvođača vanjskog uređaja koja se HDMI verzija koristi te ako se koristi zastarjela
verzija, zatražite nadogradnju.
•• Svakako upotrijebite HDMI kabel debljine 14 mm ili manje.
•• Svakako kupite certificirani HDMI kabel. U suprotnom se slika možda neće prikazati ili će se pojaviti
pogreška veze.
•• Preporučujemo korištenje osnovnog HDMI kabela visoke brzine ili kabela s funkcijom etherneta.
Ovaj proizvod ne podržava funkciju etherneta putem HDMI-ja.
HDMI IN(DVI)
HDMI IN(DVI)
AUDIO IN
Priključivanje LAN kabela
――Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.
RJ45
•• Za vezu koristite kabel kategorije 7 (vrste STP*).
*Oklopljene upredene parice
Promjena izvora ulaznog signala
Source vam omogućuje odabir raznih izvora i promjenu naziva uređaja izvora.
Source
――Ako je odabran pogrešan izvor signala za uređaj koji je izvor signala i na koji želite prijeći, zaslon možda neće ispravno
prikazivati sadržaj.
――Za prikaz detaljnih informacija o priključenim uređajima koji su izvor signala pritisnite na gumb TOOLS na stranici Source.
SOURCE → Source
Source
HDMI
Možete prikazati zaslon uređaja koji je izvor signala i koji je povezan s proizvodom. Odaberite izvor signala s popisa izvora kako
biste prikazali zaslon odabranog izvora signala.
――Izvor ulaznog signala moguće je promijeniti pomoću gumba SOURCE na daljinskom upravljaču.
Edit Name
PC
Screen Mirroring
To go to Options, press and hold the Enter button.
SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E
Ponekad zaslon neće pravilno prikazivati sadržaj ako naziv uređaja koji je izvor signala nije naveden u mogućnosti Edit Name.
Preporučujemo i da promijenite naziv uređaja koji je izvor signala pomoću mogućnosti Edit Name da biste postigli optimalnu
kvalitetu slike.
――Popis može obuhvaćati sljedeće uređaje izvore signala. Uređaji Source na popisu razlikuju se ovisno o odabranom izvoru.
PC / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / Game / Blu-ray / DVD / VCR / AV Receiver / Camcorder / DVI PC /
DVI Devices / TV / IPTV / HD DVD / DMA
――Dostupne postavke na izborniku Picture ovise o trenutnom izvoru i postavkama odabranima na izborniku Edit Name.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
•• Ako PC priključujete na terminal HDMI, postavite Edit Name na PC. U drugim slučajevima, Edit Name postavite na AV
uređaje.
•• Kada računalo povezujete s priključkom HDMI IN putem HDMI kabela, proizvod u odjeljku Edit Name postavite na način
rada PC.
•• Kada računalo povezujete s priključkom HDMI IN putem kabela HDMI u DVI, proizvod u odjeljku Edit Name postavite na
način rada DVI PC.
•• Kada AV uređaj povezujete s priključkom HDMI IN putem kabela HDMI u DVI, proizvod u odjeljku Edit Name postavite
na način rada DVI Devices.
Information
SOURCE → Source → TOOLS → Information → ENTER E
Na raspolaganju vam je prikaz detaljnih informacija o odabranom vanjskom uređaju.
Korištenje aplikacije MDC
MDC (Multiple Display Control) je aplikacija koja omogućuje jednostavno i istodobno upravljanje većim brojem uređaja za prikaz putem računala.
Informacije o korištenju MDC programa potražite u datotekama pomoći nakon instalacije programa. MDC program dostupan je na web-mjestu.
Instalacija/deinstalacija programa MDC
Instaliranje
――Na instalaciju programa MDC može utjecati grafička kartica, matična ploča i stanje mreže.
1
Pritisnite program za instalaciju aplikacije MDC Unified.
2
Odaberite jezik za instalaciju. Zatim kliknite "OK".
3
Kada se pojavi zaslon "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified", kliknite "Next".
4
U prikazanom prozoru "License Agreement" odaberite
5
7
instalirati program i kliknite "Install".
8
Prikazat će se napredak instalacije.
9
Kliknite "Finish" u prikazanom prozoru "InstallShield Wizard Complete".
――Odaberite"Launch MDC Unified" i kliknite "Finish" da biste odmah pokrenuli program MDC.
10Nakon instalacije na radnoj površini će se stvoriti ikona prečaca za MDC Unified.
――Ikona za pokretanje programa MDC možda se neće prikazati, ovisno o računalnom sustavu ili
specifikacijama proizvoda.
――Ako se ne pojavi ikona za pokretanje programa, pritisnite F5.
"I accept the terms in the license agreement" i kliknite "Next".
Deinstaliranje
U prikazanom prozoru "Customer Information" popunite sva polja za informacije i kliknite
1
U prikazanom prozoru "Destination Folder" odaberite put direktorija u koji želite instalirati
program i kliknite provjerite put direktorija za instaliranje programa i zatim pritisnite "Next".
――Ako put direktorija nije naveden, program će se instalirati na zadanom putu direktorija.
Odaberite Postavke > Upravljačka ploča na izborniku Start i dvokliknite
Dodaj/Izbriši program.
"Next".
6
U prikazanom prozoru "Ready to Install the Program" provjerite put direktorija u koji želite
2
Odaberite MDC Unified na popisu i pritisnite Promijeni/ukloni.
Povezivanje s MDC-om
Korištenje MDC-a putem Etherneta
Upišite IP primarnog uređaja za prikaz i povežite uređaj s računalom. Uređaji za prikaz mogu se međusobno povezati LAN kabelom.
Povezivanje pomoću izravnog LAN kabela
――Pomoću priključka RJ45 na proizvodu i LAN priključaka na HUB-u moguće je povezati više proizvoda.
Computer
RJ45
HUB
Monitor 1
Monitor 2
Značajka Početni zaslon
Ova se funkcija nalazi u Support → Go to Home.
Dostupno pritiskom na gumb HOME na daljinskom upravljaču.
――Kako biste upotrijebili funkciju Player, postavite Play via na MagicInfo u mogućnosti System.
Player
HOME
Reproducirajte različite sadržaje poput kanala s dodijeljenim rasporedima, predložaka ili datoteka.
Reproducirajte kanale ili sadržaj na jedan od sljedećih načina.
→ Player → ENTER E
•• Network Channel: Reproducirajte sadržaj pomoću poslužitelja.
――Kako biste pokrenuli Network Channel, provjerite je li proizvod povezan s poslužiteljem.
•• Local Channel: Reproducirajte sadržaj s unutarnje ili vanjske memorije.
Player
Schedule
Template
Play a variety of content, such as
scheduled channels, templates or files.
Clone Product
ID Settings
Video Wall
Network Status
Picture Mode
On/Off Timer
Ticker
More settings
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Odobravanje povezanog uređaja s poslužitelja
3
Odaberite Device na gornjoj traci izbornika.
4
Odaberite Lite iz izbornika na lijevoj strani.
5
Odaberite Unapproved s podizbornika stavke Lite.
6
Odaberite gumb Approve za svoj uređaj s popisa neodobrenih Lite uređaja.
Odobravanje poslužitelja Lite
•• Postavite MagicInfo Mode na Lite u mogućnosti Server Network Settings.
Sada odobrite i upotrijebite poslužitelj Lite.
――Prije odobrenja uređaja konfigurirajte postavke Network Settings poslužitelja.
1
2
Pristupite poslužitelju koji ste dodijelili svom uređaju.
Upišite ID i lozinku za prijavu.
7
Upišite informacije potrebne za odobrenje uređaja.
9
Kada poslužitelj odobri uređaj, raspored registriran u odabranoj grupi preuzet će se na uređaj.
Raspored će se pokrenuti nakon preuzimanja.
――Dodatne detalje o konfiguraciji rasporeda potražite u <korisničkom priručniku za poslužitelj MagicInfo>.
――Ako se uređaj izbriše s popisa uređaja koje poslužitelj odobrava, uređaj će se ponovno pokrenuti radi
ponovnog postavljanja postavki.
Postavljanje trenutnog vremena
Raspored se možda neće pokrenuti ako se vrijeme postavljeno na uređaju razlikuje od trenutnog vremena
poslužitelja.
•• Device Name: upišite naziv uređaja.
•• Device Group: odaberite
1
Idite na kartice Device → Time.
2
Odaberite svoj uređaj.
3
Odaberite Clock Set i sinkronizirajte vrijeme s poslužiteljem.
da biste naveli grupu.
•• Location: upišite trenutnu lokaciju uređaja.
――Pritisnite gumb INFO na daljinskom upravljaču kada je mrežni raspored pokrenut da biste pogledali
detalje o rasporedu. Pogledajte ID uređaja u detaljima i provjerite je li odabran ispravan uređaj.
8
Odaberite izbornik All da biste provjerili je li uređaj registriran.
•• Pri prvom povezivanju s poslužiteljem vrijeme na proizvodu postavlja se prema GMT vremenu regije
u kojoj je poslužitelj instaliran.
•• Vrijeme na proizvodu možete promijeniti s poslužitelja kao što je prikazano u 3. koraku.
•• Ako isključite proizvod i ponovno ga uključite, postavka vremena na proizvodu vratit će se na
posljednje vrijeme postavljeno s poslužitelja.
――Dodatne detalje o upravljanju vremenom (zakazivanje, upravljanje praznicima itd.) potražite u
<korisničkom priručniku za poslužitelj MagicInfo Lite>.
Odobravanje poslužitelja Premium
3
Odaberite Device na gornjoj traci izbornika.
4
Odaberite Premium iz izbornika na lijevoj strani.
5
Odaberite Unapproved s podizbornika stavke Premium.
6
Odaberite gumb Approve za svoj uređaj s popisa neodobrenih Premium uređaja.
•• Postavite MagicInfo Mode na Premium u mogućnosti Server Network Settings.
Sada odobrite i upotrijebite poslužitelj Premium.
――Prije odobrenja uređaja konfigurirajte postavke Network Settings poslužitelja.
1
2
Pristupite poslužitelju koji ste dodijelili svom uređaju.
Upišite ID i lozinku za prijavu.
7
Upišite informacije potrebne za odobrenje uređaja.
9
Kada poslužitelj odobri uređaj, raspored registriran u odabranoj grupi preuzet će se na uređaj.
Raspored će se pokrenuti nakon preuzimanja.
――Dodatne detalje o načinu konfiguracije rasporeda potražite u <korisničkom priručniku za poslužitelj
MagicInfo Premium>.
――Ako se uređaj izbriše s popisa uređaja koje poslužitelj odobrava, uređaj će se ponovno pokrenuti radi
ponovnog postavljanja postavki.
Postavljanje trenutnog vremena
Raspored se možda neće pokrenuti ako se vrijeme postavljeno na uređaju razlikuje od trenutnog vremena
poslužitelja.
•• Device Name: upišite naziv uređaja.
•• Device Group: odaberite
1
Idite na kartice Device → Time.
2
Odaberite svoj uređaj.
3
Odaberite Clock Set i sinkronizirajte vrijeme s poslužiteljem.
da biste naveli grupu.
•• Location: upišite trenutnu lokaciju uređaja.
――Pritisnite gumb INFO na daljinskom upravljaču kada je mrežni raspored pokrenut da biste pogledali
detalje o rasporedu. Pogledajte ID uređaja u detaljima i provjerite je li odabran ispravan uređaj.
8
Odaberite izbornik All da biste provjerili je li uređaj registriran.
•• Pri prvom povezivanju s poslužiteljem vrijeme na proizvodu postavlja se prema GMT vremenu regije
u kojoj je poslužitelj instaliran.
•• Vrijeme na proizvodu možete promijeniti s poslužitelja kao što je prikazano u 3. koraku.
•• Ako isključite proizvod i ponovno ga uključite, postavka vremena na proizvodu vratit će se na
posljednje vrijeme postavljeno s poslužitelja.
――Dodatne detalje o upravljanju vremenom (zakazivanje, upravljanje praznicima itd.) potražite u
<korisničkom priručniku za poslužitelj MagicInfo Premium>.
Device : All
Player
Content : All
Browse and play content stored on the selected device.
No channels
Network Channel
My Templates
Sort by : File name
Options
1 / 4 item(s)
Network Channel
Reproducirajte sadržaj, predloške i rasporede konfigurirane na poslužitelju.
•• Na zaslonu izbornika Player možete pogledati je li poslužitelj povezan (odobrenje).
Da biste pogledali je li poslužitelj povezan kada je Network Channel pokrenuto, pritisnite INFO na daljinskom upravljaču.
1
Odaberite Network Channel na izborniku Player.
2
Pokrenut će se Network Channel.
No channels
Local Channel
Deployed Folders
Local Channel
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Reprodukcija rasporeda ili kanala koji je konfiguriran u proizvodu.
1
Odaberite Local Channel na izborniku Player.
――Poruka No channels prikazuje se ako u stavci Local Channel nije registriran nijedan kanal.
2
Pokrenut će se Local Channel.
Deployed Folders
Reprodukcija predloška spremljenog na povezanom USB uređaju.
――Funkcija Deployed Folders pojavljuje se samo kada je priključen USB uređaj koji sadrži predloške.
My Templates
Reprodukcija predloška My Templates spremljenog u unutarnjoj memoriji proizvoda.
Funkcije dostupne na stranici Player
Stranica s popisom Player omogućuje sljedeće funkcije.
•• Device
Odaberite Internal ili USB kako biste pronašli željeni popis uređaja.
-- All / Internal / USB
•• Content
Odaberite vrstu sadržaja kao kriterij za pretraživanje željenog popisa sadržaja.
-- All / Video / Image / PDF / Flash / Office / My Templates
•• Sort by
Navedite kriterij za sortiranje sadržaja.
-- File name / Recently played
•• Options
Stavke izbornika na stranici Player
Naziv mogućnosti
Operacije
Play Selected
Odaberite i reproducirajte željeni sadržaj.
Send
Kopirajte sadržaj na neki drugi uređaj za pohranjivanje.
Delete
Izbrišite željeni sadržaj.
Go to Multimedia
Reproduciranje sadržaja pomoću značajke za reprodukciju medijskih sadržaja.
Settings
Konfigurirajte detaljna svojstva sadržaja.
――Na sljedećoj stranici potražite pojedinosti o funkciji Settings.
Izbornik stranice Player Settings
Aspect Ratio
Postavite Aspect Ratio na Original ili Full.
Settings
•• Full / Original
――Ova je funkcija dostupna samo za datoteke Video, Image, PDF i Office.
Settings
Display Duration
Set whether to display content in the original aspect ratio or in full
screen size.
Podesite trajanje svake stranice u nizu slajdova.
――Ova je funkcija dostupna samo za datoteke Image, PDF, Flash i Office.
Aspect Ratio
Display Duration
Close
Transition Effect
Content Orientation
Landscape
Safely Remove USB Device
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Transition Effect
Konfigurirajte prijelazne efekte između stranica ili scena u nizu slajdova ili videodatoteci.
•• None / Fade1 / Fade2 / Blind / Spiral / Checker / Linear / Stairs / Wipe / Random
――Ova je funkcija dostupna samo za datoteke Image.
Content Orientation
Promijenite usmjerenje sadržaja koji se reproducira u način Landscape ili Portrait.
•• Landscape / Portrait
――Ako je mogućnost Content Orientation postavljena na prikaz Portrait, ona ne podržava videokodek VP8.
――Source nije raspoloživo kad je Content Orientation postavljeno na Portrait.
Safely Remove USB Device
Sigurno uklanja USB memoriju
Reset Settings
Vratite sve vrijednosti u odjeljku Settings na zadane vrijednosti pri kupnji proizvoda.
Kada je sadržaj pokrenut
Pritisnite gumb INFO na daljinskom upravljaču.
Prikaz detalja o sadržaju koji je aktivan
Information
Type:
Network Channel
•• Type: Vrsta kanala koji se trenutačno reproducira
――Primjenjivo samo tijekom reprodukcije Network Channel / Local Channel.
•• CH Number: Broj dodijeljen kanalu koji se trenutačno reproducira
――Primjenjivo samo tijekom reprodukcije Network Channel / Local Channel.
•• CH Name: Naziv kanala koji se trenutačno reproducira
――Primjenjivo samo tijekom reprodukcije Network Channel / Local Channel.
CH Number:
No channels selected
•• Software Version: prikazuje verziju softvera uređaja
CH Name:
No channels selected
•• MAC ID: prikazuje originalni identifikacijski broj uređaja
Software Version:
B2B-EP-MIP-4510
MAC ID:
FF-FF-FF-FF-FF-FF
Tags:
None
•• Tags: postavke oznaka koje poslužitelj dodjeljuje uređaju
――Primjenjivo samo tijekom reprodukcije Network Channel / Local Channel.
Server:
Not connected
•• Server: prikazuje status veze (Connected, Disconnected ili Not approved) poslužitelja
USB:
Not connected
•• USB: prikazuje stanje veze USB uređaja
Storage for Network Channel:
Internal
Schedule download:
No Schedule to download
OK
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
•• Storage for Network Channel: prikazuje podatke na uređaju gdje je trenutno aktivni mrežni kanal spremljen.
――Primjenjivo samo tijekom reprodukcije Network Channel / Local Channel.
•• Schedule download: prikazuje tijek preuzimanja mrežnog rasporeda s poslužitelja
Promjena postavki za pokrenut sadržaj
Pritisnite gumb TOOLS na daljinskom upravljaču tijekom reprodukcije sadržaja kako biste konfigurirali postavke poput Picture
Mode i Sound Mode.
•• Playlist
Pregledajte popis stavki sadržaja koje se trenutačno reproduciraju.
•• Music
Podesite pozadinsku glazbu za sadržaj koji se trenutačno reproducira.
Playlist
Music
Picture Mode
Sound Mode
Repeat
•• Picture Mode
Prilagođava postavke zaslona za sadržaj koji se trenutno reproducira
-- Shops & Malls / Offices & Schools / Terminals & Stations / Video Wall / Calibration
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
•• Sound Mode
Prilagođava postavke zvuka za sadržaj koji se trenutno reproducira
-- Standard / Music / Movie / Clear Voice / Amplify
•• Repeat
Postavite način ponavljanja.
-- One / All
Datotečni oblici kompatibilni sa značajkom Player
•• Podržani datotečni sustavi obuhvaćaju FAT32 i NTFS.
•• Nije moguća reprodukcija datoteka s okomitom i vodoravnom razlučivošću većom od
maksimalne.
Provjerite okomitu i vodoravnu razlučivost datoteke.
•• Provjerite podržane vrste i verzije videokodeka i audiokodeka.
•• Provjerite podržane verzije datoteka.
-- Zadnja podržana verzija komponente Flash jest 10.1
-- Zadnja podržana verzija programa PowerPoint jest 97 – 2007
•• Prepoznaje se samo zadnji povezani USB uređaj.
Datoteka predložaka i LFD (.lfd) datoteke
Ograničenja
•• Provjerite postoji li distribuirana mapa (sadržaj / rasporedi) u Internal / USB memoriji.
Ograničenja reprodukcije
•• Moguće je reproducirati najviše dvije videodatoteke (Video).
•• Nije moguće reproducirati više od jedne Flash datoteke.
•• Kada se radi o datotekama sustava Office (PPT i Word datotekama) i PDF datotekama, u svakom
je danom trenutku podržana samo jedna vrsta.
•• Na jednom zaslonu videozida nIJe moguĆe istodobno reproducirati Više videozapisa (Video).
Više okvira mrežnog rasporeda
Ograničenja reprodukcije
•• Istovremeno je moguće reproducirati najviše dvije videodatoteke (Video).
•• U portretnoj je reprodukciji moguće istovremeno reproducirati samo jednu videodatoteku.
•• Nije moguće reproducirati više od jedne Flash datoteke.
•• Kada se radi o datotekama sustava Office (PPT i Word datotekama) i PDF datotekama, u svakom
je danom trenutku podržana samo jedna vrsta.
•• LFD (.lfd) datoteke nisu podržane.
Ograničenja izlaza zvuka
•• Nije moguće koristiti više od jednog izlaza zvuka.
•• Prioritet reprodukcije: Flash datoteka > mrežni BGM > lokalni BGM > videodatoteka u glavnom
okviru koji odabere korisnik
――Mrežni BGM: postavke je moguće konfigurirati u 1. koraku prilikom stvaranja rasporeda
poslužitelja.
――Lokalni BGM: postavke BGM-a moguće je konfigurirati pomoću alata koji se prikažu kada se
pritisne gumb TOOLS tijekom reprodukcije u načinu rada Player.
――Korisnički odabran glavni okvir: postavke glavnog okvira moguće je konfigurirati u 2. koraku
prilikom stvaranja rasporeda poslužitelja.
Ograničenja izlaza zvuka
•• Nije moguće koristiti više od jednog izlaza zvuka.
•• Prioritet reprodukcije: Flash datoteka > mrežni BGM > lokalni BGM > videodatoteka u glavnom
okviru koji odabere korisnik
Sadržaj
Datotečni
nastavak
Spremnik
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Videokodek
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Rezolucija
1920 x 1080
Broj sličica
(fps)
6~30
Brzina
prijenosa
podataka
(Mb/s)
30
AAC
MPEG4 SP / ASP
HE-AAC
WMA
H.264 BP / MP / HP
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
Motion JPEG
G.711(ALaw,μ-Law)
Window Media Video v9
*.tp
*.trp
MPEG2
*.flv
*.vob
*.svi
MPEG1
*.m2ts
*.mts
*.divx
AC3
LPCM
*.mpeg
*.ts
Audiokodek
VP6
640 x 480
4
Videozapisi
•• 3D videozapisi nisu podržani.
•• Sadržaji razlučivosti veće od razlučivosti
navedene u gornjoj tablici nisu podržani.
•• Videosadržaji s brzinom prijenosa ili brojem
prikazanih slika većima od onih navedenih u
gornjoj tablici mogu prouzročiti isprekidanu
reprodukciju videozapisa.
•• Videosadržaj se ne reproducira ili se ne
reproducira ispravno, ako u sadržaju spremnika
postoji greška.
•• Neki USB uređaji/digitalne kamere možda nisu
kompatibilni s reproduktorom.
•• Podržava signal do H.264, razina 4.1
•• Formati H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP
L4 i AVCHD nisu podržani.
•• Za sve videokodeke izuzev MVC, VP8, VP6;
-- Uz razlučivost nižu od 1280 x 720: maks. 60
okvira
-- Uz razlučivost veću od 1280 x 720: maks. 30
okvira
•• Nije podržan standard GMC 2 ili noviji.
•• Podržava samo BD MVC Spec.
•• Određeni kodeki (MVC, VP8 i MJPEG) neće biti
podržani u sljedećim situacijama: uzastopna
reprodukcija različitih vrsta datoteka, reprodukcija
LFD datoteka ili reprodukcija datoteka u
portretnom načinu.
Audio
•• Audiosadržaji s brzinom prijenosa ili brojem
prikazanih slika većima od onih navedenih u
gornjoj tablici mogu prouzročiti isprekidanu
reprodukciju audiozapisa.
•• Videosadržaj se ne reproducira ili se ne
reproducira ispravno, ako u sadržaju spremnika
postoji greška.
•• Neki USB uređaji/digitalne kamere možda nisu
kompatibilni s reproduktorom.
•• Podržava do WMA 10 Pro od 5,1 kanala. WMA
zvuk bez gubitaka nije podržan.
•• Nisu podržani QCELP, AMR NB/WB.
Slike
•• Kompatibilan oblik datoteka slika: Jpeg
•• Podržana maksimalna razlučivost: 15.360 x
8.640
•• Podržani efekti na slikama: 9 efekata
(Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear,
Stairs, Wipe, Random)
Flash
Power Point
•• Kompatibilno s komponentom Flash 10.1
•• Flash animacija
-- Kompatibilan oblik datoteke: SWF
•• Preporučena razlučivost: 960 x 540
-- Oprez
Performanse usporedive s programom Flash
Player u operacijskom sustavu Windows ne
mogu se jamčiti
Tijekom stvaranja sadržaja potrebna je
optimizacija
•• Flash videozapis
-- Kompatibilan oblik datoteke: FLV
-- Videozapisi
Kodek: H.264 BP
Rezolucija: 1920 x 1080
-- Audio
Kodek: H.264 BP
-- Oprez
Oblik datoteke F4V nije podržan
Zaslonski videozapis nije podržan
•• Kompatibilni oblici datoteka dokumenata
-- Nastavak: ppt, pptx
-- Verzija: Office 97 ~ Office 2007
•• Funkcije koje nisu podržane
-- Animirani efekti
-- 3D likovi (koji će se prikazivati u 2D tehnici)
-- Zaglavlje i podnožje (neke podstavke nisu
podržane)
-- Word Art
-- Poravnaj
Moguća je pogreška pri poravnanju grupe
-- Office 2007
SmartArt nije u potpunosti podržan.
Podržano je 97 od 115 podstavki.
------
Umetanje objekata
Znakovi s pola širine
Razmak između slova
Grafikoni
Okomiti tekst
neke podstavke nisu podržane
-- Bilješke na slajdovima i brošure
PDF
•• Kompatibilni oblici datoteka dokumenata
-- Nastavak: pdf
•• Funkcije koje nisu podržane
-- Sadržaj manji od jednog piksela nije
podržan zbog problema sa smanjenjem
performansi.
-- Sadržaji s maskiranim i popločenim slikama
nisu podržani.
-- Sadržaji s rotiranim tekstom nisu podržani.
-- Efekti s 3D sjenom nisu podržani.
-- Neki znakovi nisu podržani
(Posebni znakovi mogli bi biti oštećeni)
WORD
Datoteke predložaka
•• Kompatibilni oblici datoteka dokumenata
-- Nastavak: .doc, .docx
-- Verzija: Office 97 ~ Office 2007
•• Funkcije koje nisu podržane
-- Efekt pozadine stranice
-- Neki stilovi odlomaka
-- Word Art
-- Poravnaj
Moguća je pogreška pri poravnanju grupe
-- 3D likovi (koji će se prikazivati u 2D tehnici)
-- Office 2007
SmartArt nije u potpunosti podržan.
Podržano je 97 od 115 podstavki.
-----
Grafikoni
Znakovi s pola širine
Razmak između slova
Okomiti tekst
neke podstavke nisu podržane
-- Bilješke na slajdovima i brošure
•• Stvaranje/uređivanje/reprodukcija dostupni su
samo u alatu Template.
LFD
•• Podržano u funkcijama Network Channel i
Local Channel
•• Kompatibilni oblici datoteka dokumenata
-- Nastavak: .lfd
Datotečni oblici kompatibilni sa značajkom Videowall
――Više pojedinosti potražite u <korisničkom priručniku za poslužitelj MagicInfo Server>.
Videozapisi
Slike
•• 3D videozapisi nisu podržani.
•• Kompatibilan oblik datoteka slika: Jpeg, bmp, png
•• Sadržaji razlučivosti veće od razlučivosti navedene u gornjoj tablici nisu
podržani.
•• Podržana maksimalna razlučivost: 15.360 x 8.640
――Za potpuni prikaz slike veće razlučivosti na zaslonu katkad je potrebno
•• Videosadržaji s brzinom prijenosa ili brojem prikazanih slika većima od onih
navedenih u gornjoj tablici mogu prouzročiti isprekidanu reprodukciju
videozapisa.
•• Videosadržaj se ne reproducira ili se ne reproducira ispravno, ako u sadržaju
spremnika postoji greška.
•• Neki USB uređaji/digitalne kamere možda nisu kompatibilni s reproduktorom.
•• Podržava signal do H.264, razina 4.1
•• Formati H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 i AVCHD nisu podržani.
•• Za sve videokodeke izuzev MVC, VP8, VP6;
-- Uz razlučivost nižu od 1280 x 720: maks. 60 okvira
-- Uz razlučivost veću od 1280 x 720: maks. 30 okvira
•• Nije podržan standard GMC 2 ili noviji.
•• Podržava samo BD MVC Spec.
•• Neki kodeci možda nisu podržani u portretnoj reprodukciji.
više vremena.
Ograničenja
•• Po klijentskom uređaju moguće je reproducirati samo jednu videodatoteku (Video).
――Na zaslonima videozida moguće je reproducirati različite datoteke sadržaja.
Na jednom zaslonu videozida ne mogu se reproducirati dvije videoteke (Video).
Dostupno
Dostupno
Nije dostupno
Schedule
Funkcije dostupne na stranici Schedule
Stranica Schedule omogućuje sljedeće funkcije.
→ Schedule → ENTER E
HOME
Schedule
Type : Local
Device : Internal
Options
Schedule your content on a local channel or edit existing channels.
Playing Time
[CH1]Channel 1
[CH2]Channel 2
[CH3]Channel 3
12:00 am
12:30 am
Add content to create
a programme on the
channel.
01:30 am
02:00 am
02:30 am
03:00 am
04:00 am
04:30 am
05:00 am
05:30 am
•• Device
-- Pregledajte naziv povezanog uređaja za pohranjivanje.
――Ta se mogućnost aktivira samo ako je mogućnost Type postavljena na Local u postavci Device.
•• Options
01:00 am
03:30 am
•• Type
-- Local: Dodajte ili brišite rasporede.
-- Network: Pregledajte mrežni raspored konfiguriran na poslužitelju.
+ Add Programme
Schedule your content on
CH 2.
Schedule your content on
CH 3.
Configure the display
duration to set how
long each item of
content will play for.
Set a start time and
a stop time for the
programme.
Stavke izbornika na stranici Schedule
Naziv mogućnosti
Operacije
06:00 am
Send
Pošaljite konfigurirane rasporede na neki drugi uređaj za pohranjivanje. Ta je funkcija slična
kopiranju na računalu.
Delete
Izbrišite rasporede.
Settings
Zadani sadržaj reproducira se na kanalu na kojem se ne prikazuju podaci o programu.
Konfiguriranje rasporeda kanala
Reproducirajte medijske sadržaje poput videozapisa, fotografija i glazbe u željeno vrijeme.
1
Odaberite kanal za konfiguraciju.
2
Odaberite videozapise, glazbu i fotografske sadržaje koje želite primijeniti na raspored kanala.
3
Postavite vrijeme za reprodukciju rasporeda. (Start Time ~ Stop Time)
4
Promijenite naziv rasporeda kanala, a zatim odaberite odredišnu mapu za spremanje.
5
Pritisnite gumb Save.
――Primjenjivo samo kada je mogućnost Type postavljena na Local.
Uređivanje rasporeda kanala.
Promijenite postavku za konfigurirani raspored kanala poput sadržaja, trajanja i naziva rasporeda.
1
Odaberite kanal za uređivanje.
2
Odaberite videozapise, fotografski ili glazbeni sadržaj za uređivanje u rasporedu kanala.
-- Brisanje sadržaja: Postavite pokazivač preko željenog sadržaja i zatim pritisnite gumb E kako biste ga izbrisali.
-- Idite na krajnji desni kraj popisa sadržaja. Kliknite gumb + kako biste dodali sadržaj ili promijenili redoslijed reprodukcije stavaka sadržaja.
3
Postavite vrijeme za reprodukciju rasporeda. (Start Time ~ Stop Time)
4
Promijenite naziv rasporeda kanala, a zatim odaberite odredišnu mapu za spremanje.
5
Pritisnite gumb Save.
――Primjenjivo samo kada je mogućnost Type postavljena na Local.
Template
HOME
Funkcije dostupne na stranici Template
Stvorite jedinstven sadržaj pomoću predložaka. Nije teško stvarati sadržaj. Jednostavno promijenite slike i
tekst u predlošku.
→ Template → ENTER E
Template
Sortirajte popis predložaka na temelju sljedećih kriterija.
Market : All
Select a template to customise.
My Templates
Layout : Landscape
1 / 64 item(s)
•• Market
•• Layout
-- Landscape: Odaberite ovaj način prilikom uporabe uređaja u vodoravnom položaju.
-- Portrait: Odaberite ovaj način prilikom uporabe uređaja u okomitom položaju.
1
Odaberite uzorak iz dostupnih predložaka uzoraka.
Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Preview
Cancel
Save
New town
interior design
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Background Screen
Background Music
Off
2
Organizirajte predložak po želji umetanjem teksta, videozapisa, fotografija ili PDF datoteka.
Umetanje sadržaja poput videozapisa, fotografija i PDF datoteka
Unos teksta
Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
Edit
Template
Item(s) selected
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
Select item to delete
picture1.jpg
Hide Element
Preview
Cancel
New town
interior design
Edit Text
Font options
Show
Default content duration
00:00:05
Aspect Ratio
Mute
Done
Save
Cancel
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Background Screen
Background Music
Off
Edit Text
Odaberite prozor Edit Text kako biste unijeli tekst.
Font options
Konfiguriranje pozadinske slike/glazbe
Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
Background Screen
Device : All
Font Size: Navedite veličinu teksta poruke.
Font Colour: Navedite boju teksta poruke.
..
bg_common_02.jpg
bg_common_04.jpg
bg_common_03.jpg
bg_common_05.jpg
bg_common_06.jpg
bg_common_10.jpg
bg_commo
bg_common_07.jpg
bg_common_11.jpg
bg_commo
Background colour: Navedite pozadinsku boju poruke.
Background opacity: Navedite pozadinsku prozirnost poruke.
Alignment: odaberite način poravnanja poruke.
Scroll: Navedite smjer/brzinu kretanja poruke.
Hide Element: Prikaz ili skrivanje poruke.
――Odabirom Hide neće se ponovno postaviti postavke poruke.
Reset: Vratite sve postavke u mogućnosti Font options na zadane.
bg_common_01.jpg
Done
Cancel
3
Preview
Konfigurirajte Template Name i Storage.
Save
Duration
23:59:59
Template Name
Template preview is running. It will stop after 20
seconds.
Storage
1
Pregledajte stvoreni predložak pomoću funkcije Preview.
2
Kako biste spremili predložak, pritisnite gumb Save.
Internal
Save
New town
interior design
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Template1
4
Cancel
Pritisnite gumb Save kako biste dovršili stvaranje sadržaja.
Clone Product
HOME
→ Clone Product → ENTER E
Clone Product
Izvezite postavke proizvoda na USB uređaj ili ih učitajte putem USB uređaja.
Ta je mogućnost korisna ako iste postavke dodjeljujete na nekoliko proizvoda.
Kada se na USB-u ne nalazi kopija datoteke
1
Umetnite USB uređaj u USB ulaz. Pokrenite funkciju Clone Product.
2
Prikazat će se poruka No cloning file found on the USB device. Copy system settings from this product to the USB
storage device?.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Kada se na USB-u nalazi kopija datoteke
1
Umetnite USB uređaj u USB ulaz. Pokrenite funkciju Clone Product.
2
Prikazat će se poruka Cloning file found. Please select an option..
Pokrenite funkciju Clone from USB ili Clone to USB.
-- Clone from USB: Prenesite postavke USB uređaja na proizvod.
-- Clone to USB: Kopirajte postavke proizvoda na USB uređaj.
――po dovršetku konfiguracije proizvod se automatski ponovno postavlja.
ID Settings
HOME
→ ID Settings → ENTER E
ID Settings
Dodijelite ID broj uređaju.
Pritisnite u/d da biste odabrali broj, a zatim pritisnite E.
Device ID
Kako biste omogućili prijem ulaznog signala unesite ID broj proizvoda povezanog s ulaznim kabelom. (Raspon: 0~224)
――Unesti željeni broj pomoću gumba s brojevima na daljinskom upravljaču.
PC Connection Cable
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Odaberite način povezivanja s MDC-om radi primanja MDC signala.
•• RS232C cable
komunicirajte s MDC-om putem stereokabela RS232C.
•• RJ45(LAN) cable
komunicirajte s MDC-om putem stereokabela RJ45.
Video Wall
HOME
→ Video Wall → ENTER E
Video Wall
Prilagodite izgled većeg broja zaslona koji su povezani kako bi stvorili videozid.
Uz to možete prikazati dio cijele slike ili cijelu sliku te ponoviti istu sliku na svakom od više povezanih zaslona.
Informacije o prikazu više slika potražite u pomoći za program MDC i korisničkom vodiču za MagicInfo. Neki modeli možda ne
podržavaju funkciju MagicInfo.
Video Wall
Možete aktivirati ili deaktivirati Video Wall.
Da biste organizirali videozid odaberite On.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
•• Off / On
Horizontal x Vertical
Ova značajka automatski dijeli zaslon velikih dimenzija prema konfiguraciji njegove matrice.
Unesite matricu zaslona velikih dimenzija.
Zaslon velikih dimenzija dijeli se prema konfiguriranoj matrici. Broj okomitih ili vodoravnih uređaja za prikaz može biti u rasponu
od 1 do 15.
――Zaslon velikih dimenzija može se podijeliti na najviše 225 zaslona.
――Horizontal x Vertical je omogućeno ako je Video Wall postavljeno na On.
Screen Position
Kako biste promijenili podijeljene zaslone, prilagodite broj za svaki proizvod na matrici putem mogućnosti Screen Position.
Odabirom Screen Position prikazat će se matrica zaslona velikih dimenzija s brojevima zaslona koji sačinjavanju veliki zaslon.
Koristite navigacijske gumbe na daljinskom upravljaču kako biste promijenili podijeljene zaslone i dodijelili im druge brojeve.
Pritisnite gumb E.
――U Screen Position je moguće rasporediti najviše 255 zaslona.
――Screen Position je omogućeno ako je Video Wall postavljeno na On.
――Kako biste mogli koristiti mogućnost, provjerite je li podešena stavka Horizontal x Vertical.
Format
Odaberite način prikaza slika na zaslonu velikih dimenzija.
•• Full: prikaz slika preko cijelog zaslona bez margina.
•• Natural: prikaz slika u izvornim proporcijama bez povećavanja ili smanjivanja veličine.
――Format je omogućeno ako je Video Wall postavljeno na On.
Network Status
HOME
→ Network Status → ENTER E
Network Status
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Provjerite trenutačni status mreže i internetsku vezu.
Picture Mode
HOME
→ Picture Mode → ENTER E
Picture Mode
Odaberite način rada slike (Picture Mode) koji odgovara okolini u kojoj će se proizvod koristiti.
•• Shops & Malls
Prikladan za trgovačke centre.
-- Odaberite Videos/Images ili Text, ovisno o načinu prikaza slike.
•• Offices & Schools
Prikladan za urede i škole.
-- Odaberite Videos/Images ili Text, ovisno o načinu prikaza slike.
•• Terminals & Stations
Prikladan za autobusne kolodvore i željezničke stanice.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
-- Odaberite Videos/Images ili Text, ovisno o načinu prikaza slike.
•• Video Wall
Prikladan za prostore u kojima se koriste zasloni velikog formata.
-- Odaberite Videos/Images ili Text, ovisno o načinu prikaza slike.
•• Calibration
u tom se načinu rada primjenjuju postavke svjetline, boje, gama-vrijednosti i uniformnosti prilagođene pomoću
programa za kalibraciju boja Advanced Color Management.
-- Da biste pravilno primijenili način rada Calibration, provjerite jeste li konfigurirali postavke kvalitete slike, primjerice
svjetlinu, boju, gama-vrijednosti i uniformnost pomoću programa za kalibraciju boja Advanced Color Management.
-- Da biste preuzeli program Advanced Color Management, posjetite web-mjesto www.samsung.com/
displaysolutions.
On/Off Timer
HOME
→ On/Off Timer → ENTER E
――Morate podesiti Clock Set za uporabu ove značajke.
On Timer
Postavite On Timer tako da se proizvod automatski uključuje u željeno vrijeme i na željeni dan.
Napajanje se uključuje uz navedenu glasnoću ili izvor ulaznog signala.
On/Off Timer
On Timer: postavite mjerač vremena za uključivanje tako da odaberete jednu od sedam mogućnosti. Najprije postavite
trenutno vrijeme.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
•• Setup: odaberite Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ili Manual. Ako odaberete Manual, možete
odabrati dane na koje želite da On Timer uključi proizvod.
-- Kvačica označava dane koje ste odabrali.
•• Time: postavite sat i minute. Pomoću gumbi s brojevima ili tipki sa strelicama gore i dolje upišite brojeve. Promijenite
polja za unos pomoću gumbi sa strelicama lijevo i desno.
•• Volume: postavite željenu razinu glasnoće. Promijenite razinu glasnoće pomoću gumbi sa strelicama lijevo i desno.
•• Source: odaberite željeni izvor ulaznog signala.
•• Content (kada je Source postavljeno na Internal/USB): Odaberite mapu na USB uređaju ili internom memorijskom
uređaju u kojoj se nalaze datoteke koje želite reproducirati kada se proizvod uključi. Datoteke mogu sadržavati glazbu,
fotografije ili videoisječke.
――Ta je funkcija dostupna samo kada je priključen USB uređaj.
――Ako na USB uređaju nema glazbene datoteke ili ako ne odaberete mapu koja sadrži glazbenu datoteku, funkcija mjerača
vremena neće ispravno funkcionirati.
――Ako na USB uređaju postoji samo jedna slikovna datoteka, Slide Show se neće reproducirati.
――Ako je naziv mape predug, mapu nije moguće odabrati.
――Svakom USB-u koji koristite dodjeljuje se vlastita mapa. Kada koristite više USB uređaja iste vrste, provjerite nose li mape
dodijeljene svakom USB-u različite nazive.
――Preporučujemo da uz On Timer koristite USB memorijski pogon i čitač više kartica.
――Funkcija On Timer možda neće funkcionirati s USB uređajima koji imaju ugrađenu bateriju, MP3 reproduktorima ili PMPovima nekih proizvođača jer proizvodu treba previše vremena da prepozna te uređaje.
Off Timer
Postavite mjerač vremena za isključivanje (Off Timer) tako da odaberete jednu od sedam mogućnosti. (Off Timer 1 ~ Off
Timer 7)
•• Setup: odaberite Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ili Manual. Ako odaberete Manual, možete
odabrati dane na koje želite da Off Timer isključi proizvod.
-- Kvačica označava dane koje ste odabrali.
•• Time: postavite sat i minute. Pomoću gumbi s brojevima ili tipki sa strelicama gore i dolje upišite brojeve. Promijenite
polja za unos pomoću gumbi sa strelicama lijevo i desno.
Holiday Management
Brojač će se onemogućiti tijekom razdoblja blagdana.
•• Add Holiday: odredite razdoblje koje želite dodati kao praznik.
Odaberite datume početka i završetka praznika koje želite dodati pomoću gumba u/d, a zatim kliknite gumb Save.
Razdoblje će biti dodano popisu neradnih dana.
-- Start: odredite datum početka praznika.
-- End: odredite datum završetka praznika.
――Delete: izbrišite odabrane stavke s popisa neradnih dana.
――Edit: Odaberite stavku za praznike i zatim promijenite datum.
•• Set Applied Timer: postavite On Timer i Off Timer tako da se ne aktivira na državni praznik.
-- Pritisnite E da biste odabrali postavke On Timer i Off Timer koje ne želite aktivirati.
-- Odabrane mogućnosti On Timer i Off Timer neće se aktivirati.
Ticker
HOME
→ Ticker → ENTER E
Unesite tekst dok se prikazuju videozapis ili slika i prikažite tekst na zaslonu.
•• Off / On
•• Message: unesite poruku koja će se prikazati na zaslonu.
•• Time: postavite Start Time i End Time za prikaz poruke Message.
•• Font options: Odredite veličinu i boju slova koji će se koristiti za poruku.
Ticker
•• Position: odaberite usmjerenje za prikaz poruke Message.
•• Scroll: Odredite Direction i Speed za prikazivanje poruke.
•• Preview: Pregledajte konfigurirane postavke opisa.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
More settings
HOME
→ More settings → ENTER E
More settings
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Prikazat će se izbornik s postavkama slike.
URL Launcher
HOME
Više detalja o korištenju funkcije URL Launcher možete dobiti od zastupnika kod kojeg ste kupili proizvod.
――Kako biste upotrijebili funkciju URL Launcher, postavite Play via na URL Launcher u mogućnosti System.
→ URL Launcher → ENTER E
Change URL
pm
12:00
URL Launcher
January 1 2014
Clone Product
ID Settings
Video Wall
Network Status
Picture Mode
On/Off Timer
Ticker
More settings
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Prilagodba zaslona
Konfigurirajte postavke za Picture (Backlight, Colour Tone, itd.).
Izgled izbornika mogućnosti za Picture može se razlikovati ovisno o proizvodu.
Picture Mode
Odaberite način rada slike (Picture Mode) koji odgovara okolini u kojoj će se proizvod koristiti.
•• Shops & Malls
Prikladan za trgovačke centre.
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
-- Odaberite Videos/Images ili Text, ovisno o načinu prikaza slike.
•• Offices & Schools
Prikladan za urede i škole.
Picture
Picture Mode
-- Odaberite Videos/Images ili Text, ovisno o načinu prikaza slike.
Terminals & Stations
· Backlight
100
· Contrast
70
· Brightness
45
· Sharpness
65
· Colour
50
· Tint (G/R)
G50R50
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
•• Terminals & Stations
Prikladan za autobusne kolodvore i željezničke stanice.
-- Odaberite Videos/Images ili Text, ovisno o načinu prikaza slike.
•• Video Wall
Prikladan za prostore u kojima se koriste zasloni velikog formata.
-- Odaberite Videos/Images ili Text, ovisno o načinu prikaza slike.
•• Calibration
u tom se načinu rada primjenjuju postavke svjetline, boje, gama-vrijednosti i uniformnosti prilagođene pomoću
programa za kalibraciju boja Advanced Color Management.
-- Da biste pravilno primijenili način rada Calibration, provjerite jeste li konfigurirali postavke kvalitete slike, primjerice
svjetlinu, boju, gama-vrijednosti i uniformnost pomoću programa za kalibraciju boja Advanced Color Management.
-- Da biste preuzeli program Advanced Color Management posjetite web-mjesto www.samsung.com/
displaysolutions.
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)
MENU m → Picture → ENTER E
Picture
Picture Mode
Picture Mode
Shops & Malls, Offices & Schools,
Terminals & Stations, Video Wall
Postavke za Picture Mode Prilagodljive mogućnosti
Videos/Images
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /
Colour / Tint (G/R)
Text
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness
Calibration
Terminals & Stations
· Backlight
100
· Contrast
70
· Brightness
45
· Sharpness
65
· Colour
50
· Tint (G/R)
Proizvod nudi nekoliko mogućnosti prilagodbe kvalitete slike.
G50R50
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Backlight
――Kada izmijenite Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour ili Tint (G/R), OSD će se prilagoditi u skladu s tim.
――možete prilagoditi i spremiti postavke za svaki vanjski uređaj povezan s ulazom na proizvodu.
――Smanjenjem svjetline slike smanjuje se i potrošnja energije.
Colour Temperature
Prilagodite temperaturu boje (crvena / zelena / plava). (Raspon: 2800K–16000K)
――Omogućeno kada je funkcija Colour Tone postavljena na Off.
MENU m → Picture → Colour Temperature → ENTER E
Picture
Colour Temperature
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
10000K
――Ako je Picture Mode postavljeno na Calibration, Colour Temperature je onemogućeno.
White Balance
2 Point
Prilagodite temperaturu boje da biste postigli prirodniju sliku.
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: prilagodite nijansu svake boje (crvene, zelene, plave).
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: prilagodite svjetlinu svake boje (crvene, zelene, plave).
Picture
White Balance
•• Reset: Prikladan za prostore u kojima se koriste zasloni velikog formata.
10 Point
Upravlja ravnotežom bijelog u intervalima od 10 bodova prilagodbom svjetline crvene, zelene i plave boje.
•• Off / On
Level: odaberite interval za prilagodbu.
Red: prilagodite razinu crvene.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Green: prilagodite razinu zelene boje.
Blue: prilagodite razinu plave boje.
Reset: Prikladan za prostore u kojima se koriste zasloni velikog formata.
――Neki vanjski uređaji možda ne podržavaju ovu funkciju.
――Omogućeno kada je Picture Mode postavljen na Offices & Schools (Videos/Images).
Gamma
Prilagodite intenzitet primarne boje.
――Ako je Picture Mode postavljeno na Calibration, Gamma je onemogućeno.
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Picture
Gamma
0
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Calibrated value
Odaberite želite li primijeniti postavke svjetline, boje, gama-vrijednosti i uniformnosti prilagođene programom za kalibraciju
boja Advanced Color Management na načine rada Information i Advertisement.
MENU m → Picture → Calibrated value → ENTER E
•• Don't apply / Apply
――Da biste preuzeli program Advanced Color Management posjetite web-mjesto www.samsung.com/displaysolutions.
――Ako je Picture Mode postavljeno na Calibration, Calibrated value je onemogućeno.
Picture
Calibrated value
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Advanced Settings
Picture Mode
MENU m → Picture → Advanced Settings → ENTER E
Shops & Malls, Offices & Schools,
Video Wall
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Medium
Black Tone
Darker
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Motion Lighting
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Off
Native
Off
Terminals & Stations
Postavke za Picture
Mode
Prilagodljive mogućnosti
Videos/Images
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone /
RGB Only Mode / Colour Space
Text
Dynamic Contrast / Black Tone
Videos/Images
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone /
RGB Only Mode / Colour Space / Motion Lighting
Text
Dynamic Contrast / Black Tone
――Ako je Picture Mode postavljeno na Calibration, Advanced Settings je onemogućeno.
Dynamic Contrast
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Medium
Black Tone
Darker
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Motion Lighting
Off
Native
Off
Prilagodite kontrast zaslona.
•• Off / Low / Medium / High
Black Tone
Odaberite razinu crne da biste prilagodili dubinu zaslona.
•• Off / Dark / Darker / Darkest
Flesh Tone
Naglasi ružičasti Flesh Tone.
RGB Only Mode
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Prikazuje boje Red, Green i Blue za fino podešavanje nijanse i zasićenosti.
•• Off / Red / Green / Blue
Colour Space
Prilagođava raspon i raznolikost boje (prostor boja) dostupnu za stvaranje slika.
•• Auto / Native / Custom
――Da biste prilagodili Colour, Red, Green, Blue i Reset, postavite Colour Space na Custom.
Motion Lighting
Smanjuje potrošnju energije smanjenjem svjetline zaslona kada se slika na zaslonu pomiče.
•• Off / On
Picture Options
Picture Mode
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
Shops & Malls, Offices & Schools,
Terminals & Stations, Video Wall
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Off
MPEG Noise Filter
Off
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
Off
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Calibration
Postavke za
Picture Mode
Prilagodljive mogućnosti
Videos/Images
Colour Tone / Digital Clean View / MPEG Noise
Filter / HDMI Black Level / Film Mode / Dynamic
Backlight
Text
Colour Tone / HDMI Black Level / Dynamic
Backlight
HDMI Black Level / Dynamic Backlight
Colour Tone
Picture Options
Ako je izvor ulaza PC ili HDMI (povezano računalo).
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Off
Ako je izvor ulaznog signala HDMI.
MPEG Noise Filter
Off
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
――Ako je Picture Mode postavljeno na Calibration, Colour Tone je onemogućeno.
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
Off
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
•• Off / Cool / Standard / Warm
――Postavke za svaki vanjski uređaj povezan s ulazom na proizvodu možete prilagoditi i spremiti.
Digital Clean View
Ako vaš proizvod prima slab signal emitiranja, možete aktivirati značajku Digital Clean View da biste smanjili statiku i
nepostojeće slike koje se mogu pojaviti na zaslonu.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
――Jačina primljenog signala najveća je kada je pruga zelene boje.
――Kada je signal slab, iskušajte sve mogućnosti sve dok proizvod ne prikaže najbolju sliku.
MPEG Noise Filter
Smanjuje MPEG šum radi postizanja bolje kvalitete slike.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
HDMI Black Level
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Off
MPEG Noise Filter
Off
HDMI Black Level
Normal
Odabir razine crne boje na zaslonu radi podešavanja dubine zaslona.
•• Low / Normal
――Dostupno samo u načinima rada HDMI (AV Timing: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
Film Mode
Ovaj je način rada prikladan za gledanje filmova.
Film Mode
Off
Odaberite proizvod tako da automatski prepozna i obradi filmske signale iz svih izvora i prilagodite sliku radi postizanja
optimalne kvalitete.
Dynamic Backlight
Off
•• Off / Auto1 / Auto2
――Dostupno u načinima rada HDMI (1080i).
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Dynamic Backlight
Automatski prilagodite pozadinsko osvjetljenje da biste osigurali najbolji mogući kontrast zaslona u sadašnjim uvjetima.
•• Off / On
――Dynamic Backlight nije dostupno kada je izvor ulaznog signala postavljen na PC dok je Video Wall On.
Picture Size
Odaberite veličinu i razmjer proporcija slike prikazan na zaslonu.
Picture Size
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
――Prikazat će se različite mogućnosti prilagodbe zaslona ovisno o trenutačnom izvoru ulaza.
•• 16:9: postavlja sliku u način rada širine 16:9.
Picture Size
Picture Size
•• Zoom1: koristite za umjereno povećanje. Reže vrh i bočne strane.
16:9
•• Smart View 1: smanjuje sliku 16:9 za 50%.
――Smart View 1 je omogućeno samo u načinima rada HDMI.
· Position
Resolution
•• Zoom2: koristite za veće povećanje.
Off
•• Smart View 2: smanjuje sliku 16:9 za 25%.
――Smart View 2 je omogućeno samo u načinima rada HDMI.
•• Wide Fit: povećava razmjer proporcija slike tako da ona stane na cijeli zaslon.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
•• 4:3: postavlja sliku u osnovni način (4:3).
――Ne postavljajte proizvod u oblik 4:3 tijekom duljeg razdoblja.
Obrubi prikazani na lijevoj i desnoj ili gornjoj i donjoj strani zaslona mogu uzrokovati urezivanje slike koje nije
obuhvaćeno jamstvom.
•• Screen Fit: prikazuje cijelu sliku bez rezova kada je ulazni signal HDMI (720p / 1080i / 1080p).
•• Custom: mijenja razlučivost prema preferencama korisnika.
•• Original ratio: ako je izvor ulaznog signala PC, HDMI(povezano računalo), videozapis će se prikazivati u izvornom
razmjeru proporcija.
――Dostupni priključci mogu se razlikovati ovisno o modelu.
Position
Prilagođava položaj slike. Position je dostupno samo ako je Picture Size postavljeno na Zoom1, Zoom2, Wide Fit, Screen Fit
ili Custom.
――Da biste koristili funkciju Position nakon što odaberete Zoom1, Zoom2, Wide Fit, Screen Fit ili Custom, slijedite ove
korake.
Picture Size
Picture Size
Custom
· Position
Resolution
Off
1
Pritisnite gumb d da biste odabrali Position. Pritisnite gumb E.
2
Pritisnite gumb u ili d da biste sliku pomaknuli gore ili dolje.
3
Pritisnite gumb E.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Zoom/Position
Podešava zumiranje slike i njezin položaj. Ova je mogućnost dostupna kada je izvor ulaznog signala postavljen na HDMI
(1080i/1080p). Picture Size mora biti postavljena na Custom kako bi mogućnost bila dostupna.
Picture Size
Picture Size
Custom
· Zoom/Position
Resolution
Off
1
Pritisnite gumb d da biste odabrali Zoom/Position. Pritisnite gumb E.
2
Odaberite Zoom ili Position. Pritisnite gumb E.
3
Pritisnite gumb u/d/l/r da biste pomaknuli sliku.
4
Pritisnite gumb E.
――Ako želite ponovno postaviti originalnu veličinu slike, na zaslonu Zoom/Position odaberite Reset.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Slika će se postaviti u zadani položaj.
Resolution
Ako se slika ne prikazuje na normalan način čak i ako je rezolucija grafičke kartice jednaka nekoj od sljedećih, kvalitetu slike
možete optimizirati na način da na proizvodu odaberete rezoluciju koja je jednaka onoj na računalu koje koristi taj izbornik.
Dostupna rješenja: Off / 1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768
Auto Adjustment
Automatski prilagodite vrijednosti/položaje frekvencije i fino prilagodite postavke.
MENU m → Picture → Auto Adjustment → ENTER E
Picture
Auto Adjustment
-- Dostupno samo u načinu rada PC.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
PC Screen Adjustment
MENU m → Picture → PC Screen Adjustment → ENTER E
Picture
PC Screen Adjustment
-- Dostupno samo u načinu rada PC.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
•• Coarse / Fine
uklanja ili smanjuje šum na slici.
Ako finim ugođavanjem ne uklonite šum, pomoću funkcije Coarse prilagodite frekvenciju što je više moguće (Coarse) i
ponovno fino ugodite sliku. Nakon smanjenja šuma ponovno prilagodite sliku tako da je poravnata sa sredinom zaslona.
•• Position
prilagodba položaja zaslona računala ako nije centriran ili ako ne odgovara zaslonu proizvoda.
Pritisnite gumb ▲ ili ▼ da biste prilagodili okomiti položaj. Pritisnite gumb ◄ ili ► da biste prilagodili vodoravni položaj.
•• Image Reset
ponovno postavlja zadane postavke slike.
Picture Off
Odabirom Picture Off isključit ćete zaslon. Glasnoća nije onemogućena.
Da biste uključili zaslon, pritisnite bilo koji gumb osim gumba za glasnoću.
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Picture
Picture Off
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Reset Picture
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Reset Picture
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Ponovno postavlja trenutni način rada slike na zadane vrijednosti.
OnScreen Display
PIP
Postavke za PIP
Slika iz vanjskog videoizvora nalazit će se na glavnom zaslonu, a slika s proizvoda nalazit će se na PIP zaslonu podslike.
MENUm → OnScreen Display → PIP → ENTERE
Glavna slika
Podslika
OnScreen Display
PC
HDMI
PIP
HDMI
PC
Rotation
Screen Protection
Message Display
Menu Transparency
Medium
Menu Language
English
Reset OnScreen Display
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
-- Informacije o zvuku za PIP potražite u uputama za Sound Select.
-- Ako isključite uređaj tijekom gledanja u načinu rada PIP, kad ga ponovno uključite, način rada
PIP ostat će uključen.
-- Možda primijetite da slika na PIP zaslonu postaje pomalo neprirodna kada pomoću glavnog
zaslona gledate igru ili karaoke.
•• PIP (Off / On): aktivirajte ili deaktivirajte funkciju PIP.
PIP
•• Source: možete odabrati izvor podslike.
PIP
Off
•• Size (
Source
PC
,
,
,
,
,
,
): odaberite veličinu za podsliku.
Size
Õ
•• Position (
,
,
,
,
――U podijeljenom načinu rada (
Position
Ã
•• Sound Select (Main / Sub): možete odabrati slušanje zvuka sa slike Main ili Sub.
Sound Select
Main
OK
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
): odaberite položaj za podsliku.
,
,
,
) ne možete odabrati Position.
Rotation
Rotate menu
Konfigurirajte zaslon izbornika.
MENUm → OnScreen Display → Rotation → ENTERE
•• Landscape: prikazuje izbornik u pejzažnom načinu rada (zadano).
•• Portrait: prikazuje izbornik u portretnom načinu na desnoj strani zaslona proizvoda.
Rotation
Rotate Content
Rotate menu
Landscape
Rotate Content
Landscape
•• Landscape: prikažite zaslon u pejzažnom načinu rada (zadano).
Aspect Ratio
Full Screen
•• Portrait: prikažite zaslon u portretnom načinu rada.
Zakrenite orijentaciju zaslona proizvoda.
Aspect Ratio
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Rotirani zaslon postavite na prikaz preko cijelog zaslona ili na izvorni prikaz.
•• Full Screen: prikaz rotiranog zaslona preko cijelog zaslona.
•• Original: prikaz rotiranog zaslona u izvornim proporcijama.
――Dostupno samo kada je Rotate Content postavljeno na Portrait.
Screen Protection
Auto Protection Time
MENUm → OnScreen Display → Screen Protection → ENTERE
Ako se na zaslonu određeno vrijeme koje ste definirali prikazuje nepomična slika, proizvod aktivira čuvar zaslona da bi spriječio
stvaranje "urezanih" slika na zaslonu.
•• Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours
Screen Protection
Auto Protection Time
Screen Burn Protection
Screen Burn Protection
Off
Radi smanjenja mogućnosti "urezivanja" slike, ova je jedinica opremljena tehnologijom sprječavanja urezivanja slike
Screen Burn Protection.
Screen Burn Protection lagano pomiče sliku na zaslonu.
Postavka Screen Burn Protection Time omogućuje programiranje razdoblja između pomicanja slike u minutama.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Pixel Shift
Smanjite zadržavanje slike finim pomicanjem piksela po vodoravnoj ili okomitoj osi.
•• Pixel Shift (Off / On)
――Horizontal, Vertical i Time omogućeni su samo kada je Pixel Shift postavljeno na On.
•• Horizontal: određuje za koliko se piksela zaslon pomiče na vodoravnoj osi.
•• Vertical: određuje za koliko se piksela zaslon pomiče na okomitoj osi.
•• Time: odredite vremenski interval za izvršavanje vodoravnog ili okomitog pomaka.
Dostupne postavke za Pixel Shift i optimalne postavke.
Dostupne postavke
Optimalne postavke
Horizontal (pikseli)
0~4
4
Vertical (pikseli)
0~4
4
Time (minuta)
1 min ~ 4 min
4 min
――Vrijednost Pixel Shift može se razlikovati ovisno o veličini proizvoda (u inčima) i načinu rada.
――Prikazivanje nepomične slike ili izlaza 4:3 tijekom duljeg razdoblja može uzrokovati zadržavanje slike. To nije nedostatak
proizvoda.
――Ako je Picture Size postavljeno na Screen Fit, Pixel Shift je onemogućeno.
Timer
Screen Burn Protection
Možete postaviti mjerač vremena za Screen Burn Protection.
Pixel Shift
Značajka Screen Burn Protection automatski se zaustavlja nakon određenog razdoblja.
Timer
Timer
Immediate display
Off
Off
Side Grey
Off
Repeat: prikažite obrazac za sprječavanje zadržavanja slike postavljen u odjeljku Mode pri određenim vremenskim intervalima
(razdoblje).
Interval: prikažite obrazac za sprječavanje zadržavanja slike postavljen u odjeljku Mode pri određenim vremenskim intervalima
(od Start Time do End Time).
――Mode, Period, Time, Start Time i End Time omogućeni su samo kada je Timer postavljeno na Repeat ili Interval.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
•• Mode: odaberite zaštitni obrazac za zaslon koji će se prikazati.
-- Pixel: pikseli na zaslonu neprestano se mijenjaju u crno.
-- Rolling bar: okomita pruga pomiče se s lijeva na desno.
-- Fading screen: čitav zaslon postaje svjetliji pa tamniji.
――Uzorci Rolling bar i Fading screen pojavljuju se samo jedanput, bez obzira na navedeno razdoblje ili vrijeme
ponavljanja.
•• Period: odredite vremenski interval za aktivaciju funkcije Screen Burn Protection.
――Mogućnost je omogućena kada je Repeat odabrano za Timer.
•• Time: navedite vrijeme trajanja uključenosti funkcije Screen Burn Protection.
――Omogućeno je Timer ako je postavljeno na Repeat i Mode ako je postavljeno na Pixel.
•• Start Time: postavite vrijeme početka da biste aktivirali funkciju zaštite zaslona.
――Mogućnost je omogućena kada je Interval odabrano za Timer.
•• End Time: postavite vrijeme završetka da biste deaktivirali funkciju zaštite zaslona.
――Mogućnost je omogućena kada je Interval odabrano za Timer.
Immediate display
Screen Burn Protection
Odaberite čuvar zaslona koji će se prikazati odmah.
Pixel Shift
•• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen
Timer
Side Grey
Immediate display
Off
Side Grey
Off
Kada je zaslon postavljen na razmjer prikaza 4:3, prilagodite svjetlinu bijelih margina na rubovima da biste zaštitili zaslon.
•• Off / Light / Dark
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Message Display
Source Info
Odaberite hoće li se prikazati OSD kada dođe do promjene izvora ulaznog signala.
MENUm → OnScreen Display → Message Display → ENTERE
•• Off / On
No Signal Message
Message Display
Source Info
On
No Signal Message
On
MDC Message
On
Odaberite hoće li se prikazati poruka da nema OSD signala kada signal nije prepoznat.
•• Off / On
MDC Message
Odaberite hoće li se prikazati poruka MDC OSD kada proizvodom upravlja MDC.
•• Off / On
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Menu Transparency
Prilagodite prozirnost okvira izbornika.
•• High / Medium / Low
MENU m → OnScreen Display → Menu Transparency → ENTER E
OnScreen Display
Menu Transparency
Medium
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Menu Language
Postavite jezik izbornika.
――Promjena postavke jezika primijenit će se samo na prikazu zaslonskog izbornika. Neće se primijeniti na drugim funkcijama
na računalu.
MENU m → OnScreen Display → Menu Language → ENTER E
OnScreen Display
Menu Language
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
English
Reset OnScreen Display
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
OnScreen Display
Reset OnScreen Display
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Ova mogućnost vraća trenutačne postavke u odjeljku OnScreen Display na zadane tvorničke vrijednosti.
Prilagodba zvuka
Konfigurirajte postavke zvuka (Sound) za proizvod.
Sound Mode
Način rada zvuka možete odabrati prema osobnim preferencama.
•• Standard: odabire normalni zvuk.
•• Music: više naglašava glazbu nego glasove.
MENU m → Sound → Sound Mode → ENTER E
•• Movie: najbolji zvuk za filmove.
•• Clear Voice: više naglašava glasove od drugih zvukova.
Sound
Sound Mode
•• Amplify: povećava intenzitet zvuka visoke frekvencije radi pružanja boljeg iskustva slušanja osobama oštećena sluha.
Standard
Sound Effect
HDMI Sound
AV(HDMI)
Auto Volume
Off
Reset Sound
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Sound Effect
Konfigurirajte preferirani zvučni efekt za izlazni zvuk.
――Dostupno samo kada je Sound Mode postavljeno na Standard.
MENUm → Sound → Sound Effect → ENTERE
Virtual Surround
Ta funkcija pruža virtualni 5.1-kanalni surround zvuk pomoću dva zvučnika i tehnologije HRTF (Head Related Transfer Function).
Sound Effect
•• Off / On
Virtual Surround
Off
Dialog Clarity
Off
Equaliser
Dialog Clarity
Ta vam funkcija omogućuje povećanje intenziteta glasa u odnosu na pozadinsku glazbu ili zvučne efekte da biste jasnije čuli
dijalog.
•• Off / On
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Equaliser
Koristite Equaliser za prilagodbu postavke zvuka za svaki zvučnik.
•• Balance L/R: prilagođava ravnotežu između desnog i lijevog zvučnika.
•• 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Prilagodba propusnosti veze): prilagođava razinu specifičnih frekvencija
propusnosti veze.
•• Reset: vraća ekvilizator na zadane postavke.
HDMI Sound
Odaberite reprodukciju iz AV(HDMI) ili PC(DVI).
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
MENU m → Sound → HDMI Sound → ENTER E
Sound
HDMI Sound
AV(HDMI)
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Auto Volume
Glasnoća se može razlikovati ovisno o kanalu.
Automatski izjednačite razinu glasnoće pri prelasku na drugi kanal.
•• Off / Normal / Night
MENU m → Sound → Auto Volume → ENTER E
Normal omogućuje uravnoteživanje razine glasnoće na svakom kanalu radi zadržavanja iste razine glasnoće pri promjeni
kanala.
Sound
Auto Volume
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Off
Night izjednačava razine glasnoće na svakom kanalu i smanjuje ih te time utišava svaki kanal. Značajka Night korisna je noću –
preporučujemo da tada glasnoću održavate na niskoj razini.
――Da biste koristili značajku kontrole glasnoće povezanog uređaja izvora, postavite Auto Volume na Off. Promjena razine
glasnoće povezanog uređaja izvora možda se neće primijeniti ako je Auto Volume postavljeno na Normal ili Night.
Reset Sound
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Sound
Reset Sound
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu. Ponovno postavite sve postavke zvuka na tvorničke zadane vrijednosti.
Network
Network Status
Network Settings
MENU m → Network → Network Status → ENTER E
MENU m → Network → Network Settings → ENTER E
Možete provjeriti trenutni status mreže i interneta.
Podesite mrežne postavke kako biste mogli koristiti različite pametne značajke usluge hub kao što su
pretraživanje interneta, dijeljenje sadržaja putem kućne mreže ili ažuriranje značajki.
Network Status
Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.
Network Settings
Select your network type.
Network Type
Wireless
Wireless network
You are connected to the Internet. If you have any problems using online services, please
contact your Internet service provider.
Disconnect
IP Settings
Retry
You can connect your
Device to the internet.
Please select which wireless
network to use.
Close
Refresh
WPS(PBC)
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Network Type
•• Wireless / Wired
Postavke ožičene mreže
•• Ovisno o načinu na koji je konfigurirana vaša mreža, možda ćete proizvod moći povezati s LAN-om
tako da LAN priključak na stražnjoj strani proizvoda priključite izravno u mrežnu utičnicu pomoću
LAN kabela.
Pogledajte crtež u nastavku. Imajte na umu da je u zidnu utičnicu priključen modem ili usmjerivač
koji se nalazi u vašoj kući.
Povezivanje s ožičenom mrežom
Tri su načina na koji proizvod možete povezati s LAN-om pomoću kabela.
•• Proizvod spojite na LAN povezivanjem LAN priključka na stražnjoj strani proizvoda s vanjskim
modemom pomoću LAN kabela.
Pogledajte crtež u nastavku.
LAN
LAN priklju ak na zidu
RJ45
LAN
Vanjski modem
(ADSL / VDSL)
Modemski priključak na zidu
Modemski kabel
RJ45
Ako imate dinamičnu mrežu, koristite ADSL modem ili usmjerivač koji podržava dinamični protokol
konfiguracije glavnog računala (DHCP). Modemi i usmjerivači koji podržavaju DHCP automatski nude
IP adresu, masku podmreže, pristupnik i DNS vrijednosti potrebne vašem proizvodu da bi pristupio
internetu te ih stoga ne morate ručno unositi. Većina kućnih mreža dinamične su mreže.
LAN kabel
•• Proizvod spojite na LAN povezivanjem LAN priključka na stražnjoj strani proizvoda s IP djeliteljem
koji je povezan s vanjskim modemom. Da biste se povezali, upotrijebite LAN kabel. Pogledajte crtež
u nastavku.
LAN
Modemski priključak na zidu
Vanjski modem
(ADSL / VDSL)
Modemski kabel
IP djelitelj
(s DHCP poslužiteljem)
LAN kabel
LAN kabel
LAN kabel
RJ45
Za pojedine je mreže potrebna statična IP adresa. Ako je za vašu mrežu potrebna statična IP adresa, na
zaslonu za postavljanje kabela na proizvodu prilikom konfiguriranja mrežne veze morate ručno unijeti
IP adresu, masku podmreže, pristupnik i DNS vrijednosti. Da biste dobili IP adresu, masku podmreže,
pristupnik i DNS vrijednosti, obratite se davatelju internetskih usluga (ISP-u).
Ako imate računalo sa sustavom Windows, te vrijednosti možete preuzeti putem računala.
――Ako je vašoj mreži potrebna statična IP adresa, koristite ADSL modeme koji podržavaju DHCP.
――ADSL modemi koji podržavaju DHCP omogućuju i korištenje statičnih IP adresa.
Postavite mrežnu vezu kako biste mogli koristiti internetske usluge, poput nadogradnji softvera.
2
Na skočnom izborniku koji se pojavljuje kliknite Stanje.
Automatske Network Settings (ožičena mreža)
3
U dijalogu koji se pojavljuje kliknite karticu Podrška.
4
Na kartici Support kliknite gumb Details. Prikazane su vrijednosti mrežne veze.
Povežite se s mrežom pomoću LAN kabela.
Najprije provjerite je li LAN kabel povezan.
Automatsko postavljanje
Ručno postavljanje
1
Postavite Network Type na Wired na stranici Network Settings.
1
Postavite Network Type na Wired na stranici Network Settings.
2
Pritisnite gumb Connect kako biste otvorili Network Settings.
2
Pritisnite gumb Connect kako biste otvorili Network Settings.
-- Gumb Connect je omogućen samo kada je kabel LAN pravilno priključen.
3
Pojavljuje se zaslon za testiranje mreže i potvrđuje mrežnu vezu.
-- Gumb Connect je omogućen samo kada je kabel LAN pravilno priključen.
3
provjere valjanosti završava.
Nakon potvrde veze, pojavljuje se poruka "Wired network and Internet connection completed.".
――Ako proces povezivanja ne uspije, provjerite vezu LAN priključka.
――Ako automatski proces ne može pronaći vrijednosti mrežne veze ili ako želite ručno postaviti vezu,
prijeđite na sljedeći odjeljak.
4
Odaberite IP Settings na zaslonu mrežne veze. Pojavit će se zaslon IP Settings.
5
Odaberite polje na vrhu pa pritisnite E, a zatim postavite IP Settings na Enter manually.
Ponavljajte postupak unosa za svako polje u odjeljku IP Address.
Ručne Network Settings (ožičena mreža)
――Ako IP Settings postavite na Enter manually, DNS Setting će se automatski promijeniti u Enter
U uredima se možda koriste statičke IP adrese.
Ako je to slučaj, od mrežnog administratora zatražite IP adresu, masku podmreže, pristupnik i adresu DNS
poslužitelja. Ručno upišite te vrijednosti.
manually.
6
1
Desnom tipkom kliknite ikonu mreže na donjem desnom dijelu zaslona.
Kada završite, na dnu stranice odaberite OK, a zatim pritisnite E. Pojavljuje se zaslon za testiranje
mreže te započinje proces provjere veze.
Pronalaženje vrijednosti mrežne veze
Da biste pogledali vrijednosti mrežne veze na većini računala sa sustavom Windows, slijedite ove korake.
Pojavljuje se zaslon za testiranje mreže te započinje proces provjere veze. Pritisnite Stop. Proces
7
Nakon potvrde veze, pojavljuje se poruka "Wired network and Internet connection completed.".
Postavljanje bežične mreže
Povezivanje s bežičnom mrežom
Bežični IP djelitelj
(usmjernik s DHCP poslužiteljem)
LAN priključak na zidu
LAN kabel
Samsung preporučuje korištenje protokola IEEE 802.11n. Ako putem mrežne veze reproducirate
videozapis, reprodukcija možda neće teći glatko.
――Odaberite kanal za bežični IP djelitelj koji se trenutačno ne upotrebljava. Ako kanal postavljen na
Automatsko postavljanje bežične mreže
Većina bežičnih mreža ima dodatni sigurnosni sustav koji od uređaja koji pristupaju mreži zahtijeva
prijenos šifriranog sigurnosnog koda pod nazivom pristupni ključ ili Security Key. Security Key se
temelji na pristupnom izrazu, što je obično riječ ili niz slova i brojeva određene duljine koji ste morali
unijeti pri postavljanju zaštite za bežičnu mrežu. Ako pomoću te metode postavite mrežnu vezu te
ako imate Security Key za svoju bežičnu mrežu, morat ćete unijeti pristupni izraz tijekom procesa
automatskog ili ručnog postavljanja.
Automatsko postavljanje
1
Postavite Network Type na Wireless na stranici Network Settings.
2
Funkcija Network traži dostupne bežične mreže. Po završetku prikazuje popis dostupnih mreža.
3
Na popisu mreža pritisnite gumb ▲ ili ▼ da biste odabrali mrežu, a zatim dvaput pritisnite gumb
E.
bežičnom IP djelitelju trenutačno upotrebljava neki drugi uređaj u blizini, doći će do interferencije i
otežane komunikacije.
――Ako sustav ne pronađe željeni bežični usmjerivač, odaberite Refresh kako biste ponovno
――Vaš proizvod podržava samo sljedeće sigurnosne protokole za bežične mreže.
pokrenuli pretraživanje.
――Ako se usmjerivač ne pronađe ni nakon što ste ponovno pokrenuli pretraživanje, pritisnite gumb
Ako odaberete način prijenosa Pure High (Greenfield) 802.11n, a vrstu šifriranja na AP-u ili bežičnom
usmjerivaču postavite na WEP, TKP ili TKIP AES (WPS2Mixed), proizvodi tvrtke Samsung neće
podržavati vezu u skladu s novim specifikacijama za Wi-Fi certifikate.
Stop.
Prikazat će se gumb Add Network.
Odaberite Add Network kako biste dodali bežični usmjerivač s kojim ste želite povezati.
――Ako vaš bežični usmjerivač podržava WPS (engl. Wi-Fi Protected Setup), s mrežom se možete povezati
putem PBC-a (engl. Push Button Configuration) ili PIN-a (engl. Personal Identification Number). WPS
će automatski konfigurirati ključeve SSID i WPA u bilo kojem načinu rada.
4
bez zaštite, prijeđite na 7. korak.
――Načini povezivanja: Bežičnu mrežnu vezu možete postaviti na tri načina.
Automatsko postavljanje (pomoću funkcije Auto Network Search), ručno postavljanje, WPS(PBC)
Ako se pojavi zaslon za Enter password., prijeđite na 5. korak. Ako odaberete bežični usmjerivač
5
Ako usmjerivač ima zaštitu, unesite Enter password. (sigurnosni ključ ili broj PIN).
6
Kada završite, pomoću gumba sa strelicom desno pomaknite pokazivač na Done, a zatim pritisnite
Ručno postavljanje
E. Pojavljuje se zaslon mrežne veze te započinje proces provjere veze.
1
Postavite Network Type na Wireless na stranici Network Settings.
2
Funkcija Network traži dostupne bežične mreže. Po završetku prikazuje popis dostupnih mreža.
3
Na popisu mreža pritisnite gumb u ili d da biste odabrali mrežu, a zatim dvaput pritisnite gumb
――Veza s usmjerivačem uspostavljena je, ali nije moguće pristupiti internetu.
7
Nakon potvrde veze, pojavljuje se poruka "Your wireless network and Internet connection are
setup and ready to use.".
E.
Ručno postavljanje bežične mreže
――Ako sustav ne pronađe željeni bežični usmjerivač, odaberite Refresh kako biste ponovno
pokrenuli pretraživanje.
――Ako se usmjerivač ne pronađe ni nakon što ste ponovno pokrenuli pretraživanje, pritisnite gumb
U uredima se možda koriste statičke IP adrese.
Ako je to slučaj, od mrežnog administratora zatražite IP adresu, masku podmreže, pristupnik i adresu DNS
poslužitelja. Ručno upišite te vrijednosti.
Stop.
Prikazat će se gumb Add Network.
Odaberite Add Network kako biste dodali bežični usmjerivač s kojim ste želite povezati.
Pronalaženje vrijednosti mrežne veze
Da biste pogledali vrijednosti mrežne veze na većini računala sa sustavom Windows, slijedite ove korake.
4
Ako se pojavi zaslon za Enter password., prijeđite na 5. korak. Ako odaberete bežični usmjerivač
bez zaštite, prijeđite na 7. korak.
1
Desnom tipkom kliknite ikonu mreže na donjem desnom dijelu zaslona.
2
Na skočnom izborniku koji se pojavljuje kliknite Stanje.
5
Ako usmjerivač ima zaštitu, unesite Enter password. (sigurnosni ključ ili broj PIN).
3
U dijalogu koji se pojavljuje kliknite karticu Podrška.
6
Kada završite, pomoću gumba sa strelicom desno pomaknite pokazivač na Done, a zatim pritisnite
4
Na kartici Support kliknite gumb Details. Prikazane su vrijednosti mrežne veze.
E. Pojavljuje se zaslon mrežne veze te započinje proces provjere veze.
7
Tijekom pokušaja uspostave mrežne veze odaberite Stop. Time ćete prekinuti vezu.
8
Odaberite IP Settings na zaslonu mrežne veze. Pojavit će se zaslon IP Settings.
9
Odaberite polje na vrhu pa pritisnite E, a zatim postavite IP Settings na Enter manually.
Ponavljajte postupak unosa za svako polje u odjeljku IP Address.
――Ako IP Settings postavite na Enter manually, DNS Setting će se automatski promijeniti u Enter
manually.
10Kada završite, na dnu stranice odaberite OK, a zatim pritisnite E. Pojavljuje se zaslon za testiranje
mreže te započinje proces provjere veze.
11Nakon potvrde veze, pojavljuje se poruka "Your wireless network and Internet connection are
setup and ready to use.".
WPS(PBC)
Postavljanje pomoću mogućnosti WPS(PBC)
Ako vaš usmjerivač ima tipku WPS(PBC), slijedite ove korake.
1
Postavite Network Type na Wireless na stranici Network Settings.
2
Odaberite WPS(PBC), zatim pritisnite E, a potom ponovno pritisnite E.
3
U roku od 2 minute pritisnite tipku WPS(PBC) na svom usmjerivaču. Proizvod automatski pribavlja
sve vrijednosti mrežnih postavki koje su mu potrebne i povezuje se s vašom mrežom.
4
Pojavljuje se zaslon mrežne veze te je postavljanje mreže time završeno.
Wi-Fi Direct
MENU m → Network → Wi-Fi Direct → ENTER E
Postavite da biste povezali proizvod s bežičnim mobilnim uređajima. Koristeći tu funkciju, možete povezati bežične mobilne uređaje izravno s proizvodom, bez usmjerivača.
Da biste koristili tu funkciju, Wi-Fi Direct
mora podržavati mobilni uređaj.
Da biste svoj mobilni uređaj povezali s proizvodom putem značajke Wi-Fi Direct, slijedite ove korake:
1
Idite na zaslon Wi-Fi Direct. Proizvod počinje tražiti uređaje.
2
Uključite funkciju Wi-Fi Direct na uređaju. Odaberite željeni Wi-Fi uređaj.
•• PBC (Push Button Configuration): u roku od 2 minute pritisnite tipku WPS(PBC) na svom Wi-Fi uređaju. Proizvod automatski pribavlja sve vrijednosti mrežnih postavki
koje su mu potrebne i povezuje se s vašom mrežom.
•• PIN: na uređaj unesite prikazani PIN.
――Ako želite prekinuti vezu s uređajem, odaberite povezani Wi-Fi uređaj, a potom odaberite Disconnected.
Multimedia Device Settings
MENU m → Network → Multimedia Device Settings → ENTER E
Dopustite drugim uređajima kao što su pametni telefoni i tableti koji su priključeni na vašu mrežu da dijele sadržaj s proizvodom.
Screen Mirroring
Server Network Settings
MENU m → Network → Screen Mirroring → ENTER E
MENU m → Network → Server Network Settings → ENTER E
Povežite televizor i mobilni uređaj koji podržava funkciju zrcaljenja. Sadržaj i zvuk sa zaslona mobilnog
uređaja reproducirat će se na televizoru. Zrcaljenje se odnosi na reproduciranje sadržaja i zvuka s
mobilnog telefona na zaslonu televizora.
――Kako biste mogli koristiti funkciju Screen Mirroring, provjerite podržava li mobilni uređaj funkcije
zrcaljenja kao što su AllShare Cast, WiDi (verzija 3.5 i novija) i Miracast. Posjetite mrežne stranice
proizvođača mobilnog uređaja kako biste provjerili podržava li uređaj funkciju zrcaljenja.
――Prikaz sadržaja sa zaslona i reprodukcija zvuka mogu biti isprekidani ako je mreža preopterećena.
Screen Mirroring
Uključite funkciju zrcaljenja na mobilnom uređaju. Mobilni će uređaj automatski pokrenuti pretragu i
prikazati pronađeni televizor na popisu.
――Ako mobilni uređaj ne pronađe televizor, isključite oba uređaja zatim ih uključite i pokušajte ponovno.
Screen Mirroring Device Manager
Prihvatite/odbacite zahtjev za povezivanjem.
Connect to server
Da biste pokrenuli Player, povežite se s mrežom.
•• Ako se omogući mogućnost SSL, poslužitelj se konfigurira za korištenje protokola https, a
podatkovni se prijenos šifrira.
――Upišite IP adresu poslužitelja i broj priključka. Koristite 7001 kao broj priključka. (Ako se ne možete
povezati s poslužiteljem pomoću priključka broj 7001, ispravan broj priključka zatražite od
administratora poslužitelja, a potom promijenite broj priključka.)
MagicInfo Mode
Odaberite odgovarajući MagicInfo Mode, ovisno o okruženju u kojem koristite proizvod.
•• Lite / Premium
Server Access
Odaberite način povezivanja na mrežni poslužitelj.
•• Allow / Deny
FTP Mode
Navedite način rada za FTP.
•• Active / Passive
Device Name
MENU m → Network → Device Name → ENTER E
Odaberite ili upišite naziv uređaja.
Ime može biti vidljivo na mrežnim daljinskim upravljačima putem mreže.
System
Setup
Osnovne postavke (System)
Kada prvi put uključite proizvod, podesite osnovne postavke kao što su jezik, kanal i vrijeme.
MENU m → System → Setup → ENTER E
1
Pritisnite gumb u ili gumb d i zatim pritisnite gumb E. Odaberite jezik izbornika OSD.
System
2
Setup
Rotate menu
Podesite položaj stranice izbornika.
Time
-- Landscape / Portrait
3
Auto Source Switching
Network Settings
Postavite mrežnu vezu. Pritisnite gumb E za početak. Ako nemate podatke za postavljanje mreže ili to želite odabrati
kasnije, kliknite na Skip. Mrežnu vezu možete postaviti kasnije u izborniku Network.
Power Control
Eco Solution
Temperature Control
Odabir jezika
4
77
Device Manager
Clock Set
Namjestite datum i vrijete te odaberite Next.
5
Play via
Odaberite najprikladniji način reprodukcije ovisno o okruženju u kojem koristite proizvod.
――Korak Play via u postupku podešavanja postavke prikazat će se samo kada je uređaj priključen na mrežu.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
-- Unesite četveroznamenkasti broj PIN. Zadani broj PIN je „0-0-0-0”.
Ako želite promijeniti broj PIN, upotrijebite funkciju Change PIN.
6
Setup Complete
Congratulations! Setup is complete and you're ready to get started.
Time
Možete konfigurirati Clock Set ili Sleep Timer. Proizvod možete postaviti i tako da se automatski uključi ili isključi u određeno
vrijeme pomoću funkcije Timer.
――Pritisnite gumb INFO ako želite provjeriti koliko je trenutačno sati.
MENU m → System → Time → ENTER E
Clock Set
Time
Odaberite Clock Set. Odaberite Date ili Time, a zatim pritisnite E.
Clock Set
DST
Off
Sleep Timer
Off
Power On Delay
0 sec
Pomoću gumbi s brojevima upišite brojeve ili pritisnite gumbe sa strelicama gore ili dolje. Koristite gumbe sa strelicama lijevo i
desno da biste se pomicali s jednog polja za unos na drugo. Po završetku pritisnite E.
――Postavke Date i Time možete izravno postaviti tako da pritisnete gumbe s brojevima na daljinskom upravljaču.
DST
Uključuje i isključuje funkciju ljetnog računanja vremena (Daylight Saving Time, DST).
Off / On
•• Start Date: Postavite početni datum za funkciju ljetnog računanja vremena.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
•• End Date: odredite završetak ljetnog računanja vremena.
•• Time Offset: odaberite točnu vremensku razliku vaše vremenske zone.
Sleep Timer
Automatski isključuje proizvod nakon unaprijed određenog vremena.
(Off / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――Koristite gumbe sa strelicama gore i dolje da biste odabrali vremensko razdoblje, a potom pritisnite E. Da biste otkazali
Sleep Timer, odaberite Off.
Power On Delay
Prilikom povezivanja više uređaja podesite postavku vremena odgode uključivanja za svaki pojedini uređaj kako biste spriječili
preopterećenost mreže (u razmaku od 0 - 50 sekundi).
Auto Source Switching
Ako se zaslon uključi kada je značajka Auto Source Switching On aktivirana, a prethodni odabrani izvor videosignala nije
aktiviran, zaslon će automatski pretražiti različite izvore ulaznog videosignala radi pronalaska aktivnog videosignala.
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Auto Source Switching
Kada je funkcija Auto Source Switching On, izvor videosignala zaslona automatski će se pretraživati radi pronalaska aktivnog
videozapisa.
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Primary Source Recovery
Primary Source
Secondary Source
Off
끄기
Off
Aktivirat će se odabir Primary Source ako trenutni izvor videosignala nije prepoznat.
Funkcija Secondary Source aktivirat će se ako nema dostupnog izvora primarnog videosignala.
All
Ako nisu prepoznati ni primarni niti sekundarni izvor ulaznog signala, zaslon će izvršiti dva pretraživanja aktivnog izvora, tijekom
svakog pretraživanja provjeravajući najprije primarni, a zatim sekundarni izvor. U slučaju neuspjeha obaju pretraživanja, zaslon
će se vratiti na prvi izvor videosignala i prikazati poruku o nepostojanju signala.
HDMI
Ako je odabir Primary Source postavljen na All, zaslon će dva puta uzastopce pretražiti sve izvore ulaznog videosignala tražeći
aktivan izvor videosignala, a ako ga ne pronađe, vratit će se na prvi izvor videosignala u nizu.
Primary Source Recovery
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Odaberite hoće li se vratiti odabrani primarni izvor ulaznog signala kada se priključi primarni izvor ulaznog signala.
――Funkcija Primary Source Recovery je onemogućena ako je Primary Source postavljeno na All.
Primary Source
Navedite Primary Source za automatski izvor ulaznog signala.
Secondary Source
Navedite Secondary Source za automatski izvor ulaznog signala.
Power Control
Auto Power On
MENU m → System → Power Control → ENTER E
Power Control
•• Off / On
Max. Power Saving
Auto Power On
Off
Max. Power Saving
On
Auto
Standby Control
Power Button
Ova značajka automatski uključuje televizor kada se kabel za napajanje televizora umetne u utičnicu. Nije potrebno pritisnuti
gumb za uključivanje/isključivanje.
Power on only
Network Standby
Off
Isključuje proizvod radi smanjenja potrošnje energije kada je računalo neaktivno tijekom određenog razdoblja.
•• Off / On
Standby Control
Stanje mirovanja zaslona može se postaviti tako da se primijeni kod primitka ulaznog signala.
•• Auto
Ako nije prepoznat nikakav ulazni signal, aktivirat će se način rada za uštedu energije, iako je uređaj koji je izvor signala
povezan sa zaslonom.
Poruka No Signal pojavit će se ako uređaj izvor signala nije priključen.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
•• Off
Poruka No Signal pojavit će se ako nisu otkriveni ulazni signali.
――Ako se prikazuje poruka No Signal, a uređaj izvor signala je povezan, provjerite kabelsku vezu.
――Ako je mogućnost No Signal Message postavljena na Off, poruka No Signal neće se prikazati.
Ako je to slučaj, postavite mogućnost No Signal Message na On.
•• On
Ako nije prepoznat nikakav ulazni signal, aktivirat će se način rada za uštedu energije.
Power Button
Power Control
Auto Power On
Off
Max. Power Saving
On
Auto
Standby Control
Power Button
Power on only
Network Standby
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Off
Gumb za uključivanje/isključivanje televizora može se podesiti za njegovo uključivanje ili uključivanje/isključivanje.
•• Power on only: Podesite gumb za uključivanje/isključivanje na uključivanje televizora.
•• Power on and off: Podesite gumb za uključivanje/isključivanje na uključivanje/isključivanje televizora.
Network Standby
Ova značajka zadržava napajanje kada se uređaj isključi.
•• Off / On
Eco Solution
Energy Saving
Smanjite potrošnju energije prilagodbom zaslona proizvoda.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
•• Off / Low / Medium / High
Screen Lamp Schedule
Eco Solution
Energy Saving
Off
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
4 hours
Podesite svjetlinu zaslona. Što su vrijednosti bliže znamenki 100, to će svjetlina zaslona biti veća.
•• Off / On
No Signal Power Off
Uštedite energiju tako da isključite uređaj kada nema signala iz bilo kojeg izvora.
•• Off / 15 min / 30 min / 60 min
――Ta je postavka onemogućena kada je priključeni PC u načinu rada za štednju energije.
――Proizvod se automatski isključuje u navedeno vrijeme. Vrijeme se može promijeniti prema potrebi.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Auto Power Off
Proizvod će se automatski isključiti radi sprječavanja pregrijavanja ako ne pritisnete gumb na daljinskom upravljaču ili ne
dotaknete gumb na prednjoj ploči proizvoda tijekom određenog vremena.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours
Temperature Control
Ova funkcija prepoznaje temperaturu u unutrašnjosti proizvoda. Sami možete odrediti raspon prihvatljivih temperatura.
Zadana je temperatura 77 C.
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
System
Temperature Control
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
77
Preporučena radna temperatura za ovaj proizvod iznosi od 75 do 80 C (s obzirom na temperaturu okoline od 40 C).
――Ako trenutna temperatura premaši navedeno ograničenje temperature, slika na zaslonu će postati tamnija. Ako temperatura
nastavi rasti, proizvod će se isključiti kako bi se spriječilo njegovo pregrijavanje.
Device Manager
MENU m → System → Device Manager → ENTER E
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Konfigurirajte mogućnosti za vanjske ulazne uređaje priključene na proizvod.
Keyboard Settings
Konfigurirajte postavke priključka tipkovnice ili mogućnosti priključene tipkovnice.
Select Keyboard
Odaberite tipkovnicu koju želite koristiti iz dostupnih priključenih tipkovnica.
――Možete koristiti samo jednu priključenu tipkovnicu.
Keyboard Options
――Ovisno o državi.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Keyboard Language
Odredite jezik unosa podataka putem tipkovnice.
Keyboard type
Odredite vrstu tipkovnice.
Switch Input Language
Konfigurirajte kombinaciju tipki za promjenu jezika unosa podataka.
Device Manager
Mouse Settings
Keyboard Settings
Select Mouse
Mouse Settings
Konfigurirajte postavke priključka miša ili mogućnosti većeg broja priključenih miševa.
――Od svih priključenih miševa, može se upotrebljavati samo jedan miš.
Mouse Options
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
――Ovisno o državi.
Primary Button
Odaberite tipku na mišu za osnovne funkcije (klikanje i unos).
Pointer Speed
Odaberite brzinu kretanja pokazivača miša.
Play via
Odaberite odgovarajući način Play via, ovisno o okruženju u kojem koristite proizvod.
Početni zaslon može se razlikovati ovisno o postavci.
MENU m → System → Play via → ENTER E
•• MagicInfo / URL Launcher
System
Play via
MagicInfo
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Change PIN
Pojavit će se zaslon Change PIN.
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Kada zaslon za potvrdu nestane, pritisnite gumb Close. Proizvod je upamtio vaš novi PIN.
――Zadana lozinka: 0 - 0 - 0 - 0
System
Change PIN
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Odaberite bilo koje četiri znamenke za PIN broj i upišite ih u odjeljak Enter New PIN. Ponovno upišite iste četiri znamenke u
odjeljak Confirm New PIN.
General
Security
MENUm → System → General → ENTERE
Safety Lock
Postavlja funkciju sigurnog zaključavanja.
General
•• Off / On
Funkcija Safety Lock zaključava sve izbornike i gumba na proizvodu i daljinskom upravljaču, osim gumba LOCK.
Security
Da biste otključali izbornike i gumbe, pritisnite gumb LOCK, a potom unesite lozinku (zadana lozinka): 0 - 0 - 0 - 0).
BD Wise
On
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
Pomoću ovog je izbornika moguće zaključati gumbe na proizvodu.
HDMI Hot Plug
On
Ako je Button Lock postavljeno na On, proizvodom možete upravljati samo putem daljinskog upravljača.
•• Off / On
DivX® Video On Demand
Game Mode
Button Lock
Off
USB Auto Play Lock
Zaključajte USB memorijske uređaje kako biste spriječili njihovo automatsko otkrivanje.
•• Off / On
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
BD Wise
Pruža optimalnu kvalitetu slike za proizvode Samsung DVD, Blu-ray i Home Theater koji podržavaju BD Wise. Kada je BD Wise
uključeno On, slikovni način rada automatski se mijenja u optimalnu razlučivost.
•• Off / On
――Ta vam je mogućnost dostupna kada pomoću HDMI kabela s proizvodom povežete proizvode tvrtke Samsung s podrškom
za BD Wise.
――Funkcija BD Wise omogućena je samo kada je priključen izvorišni uređaj s funkcijom BD Wise.
Anynet+ (HDMI-CEC)
General
Anynet+ (HDMI-CEC)
Security
BD Wise
On
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
――Daljinski upravljač proizvoda možda neće raditi u određenim uvjetima. Ako se to dogodi, ponovno odaberite uređaj
DivX® Video On Demand
Game Mode
Anynet+ je funkcija koja omogućuje upravljanje svim povezanim uređajima tvrtke Samsung koji podržavaju Anynet+ pomoću
daljinskog upravljača tvrtke Samsung za proizvod. Sustav Anynet+ moguće je koristiti samo sa uređajima tvrtke Samsung
koji imaju značajku Anynet+. Da biste provjerili ima li vaš uređaj tvrtke Samsung tu značajku, provjerite je li na njemu otisnut
logotip Anynet+.
――Uređajima Anynet+ možete upravljati samo pomoću daljinskog upravljača proizvoda, a ne i pomoću gumba na proizvodu.
Off
Anynet+.
――Anynet+ funkcionira kada je AV uređaj koji podržava Anynet+ u stanju pripravnosti ili uključen.
――Kada ste u načinu rada PIP, Anynet+ funkcionira samo ako je AV uređaj povezan kao primarni monitor. Značajka ne
funkcionira ako je AV uređaj povezan kao sekundarni monitor.
――Anynet+ podržava do 12 AV uređaja. Upamtite da možete povezati do 3 istovrsna uređaja.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Izbornik Anynet+
Izbornik Anynet+ mijenja se ovisno o vrsti i statusu uređaja Anynet+ povezanih s proizvodom.
Izbornik Anynet+
Opis
View PC
Mijenja način rada Anynet+ u PC.
Device List
Prikazuje popis uređaja sustava Anynet+.
(naziv_uređaja) Menu
Prikazuje izbornik izbornika povezanih uređaja. Primjerice, ako je povezan DVD
reproduktor, pojavit će se izbornik diska DVD reproduktora.
(naziv_uređaja) Tools
Prikazuje izbornik alata povezanog uređaja. Primjerice, ako je povezan DVD
reproduktor, pojavit će se izbornik alata DVD reproduktora.
――Ovisno o uređaju taj izbornik možda neće biti dostupan.
(naziv_uređaja) Title Menu
Prikazuje izbornik naslova diska za povezani uređaj. Primjerice, ako je povezan DVD
reproduktor, pojavit će se izbornik naslova filma za DVD reproduktor.
――Ovisno o uređaju taj izbornik možda neće biti dostupan.
Auto Turn Off
Anynet+ (HDMI-CEC)
Postavljanje uređaja Anynet+ tako da se automatski isključi (Off) kada se proizvod isključi.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Off
Auto Turn Off
No
Search for Devices
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
•• No / Yes
――Ako je funkcija Auto Turn Off postavljena na Yes, pokrenuti vanjski uređaji isključit će se u isto vrijeme kada i proizvod.
――O uređaju ovisi je li omogućeno ili ne.
Search for Devices
Prebacivanje između uređaja Anynet+
1
Pritisnite gumb TOOLS, pa odaberite Anynet+ (HDMI-CEC), a zatim pritisnite E.
2
Odaberite Device List, a zatim pritisnite gumb E.
Ako ne možete pronaći željeni uređaj, odaberite Refresh da biste osvježili popis.
3
Odaberite uređaj, a potom pritisnite gumb E. Možete se prebaciti na odabrani uređaj.
――Izbornik Device List pojavljuje se samo kada Anynet+ (HDMI-CEC) postavite na On na izborniku System.
――Prebacivanje na odabrani uređaj može potrajati do 2 minute. Aktivnu operaciju prebacivanja ne možete otkazati.
――Ako ste odabrali uređaj sustava Anynet+ pritiskom na gumb SOURCE i odabirom izvora ulaznog signala, ne možete koristiti
funkciju Anynet+.
――Svakako se prebacite na uređaj Anynet+ pomoću Device List.
Otklanjanje poteškoća za sustav Anynet+
Problem
Anynet+ ne funkcionira.
Moguće rješenje
•• Provjerite je li uređaj vrste Anynet+. Sustav Anynet+ podržava samo uređaje Anynet+.
•• Provjerite je li kabel napajanja uređaja Anynet+ ispravno povezan.
•• Provjerite priključke uređaja Anynet+ za video/audio/HDMI kabel.
•• Provjerite je li Anynet+ (HDMI-CEC) postavljeno na On na izborniku System.
•• Provjerite je li daljinski upravljač kompatibilan sa sustavom Anynet+.
•• Anynet+ ne funkcionira u određenim situacijama. (početno postavljanje)
•• Ako ste uklonili HDMI kabel i ponovno ga povezali, svakako ponovno potražite uređaje ili isključite i uključite proizvod.
•• Provjerite je li funkcija Anynet+ na uređaju Anynet uključena.
Želim pokrenuti Anynet+.
•• Provjerite je li Anynet+ uređaj ispravno povezan s proizvodom te provjerite je li Anynet+ (HDMI-CEC) postavljeno na On
na izborniku System.
•• Pritisnite gumb TOOLS da biste prikazali izbornik sustava Anynet+ pa odaberite željeni izbornik.
Želim izaći iz sustava Anynet+.
•• Odaberite View PC na izborniku Anynet+.
•• Pritisnite gumb SOURCE na daljinskom upravljaču proizvoda i odaberite uređaj koji nije dio sustava Anynet+.
Poruka Disconnecting Anynet+
device ... pojavljuje se na zaslonu.
•• Daljinski upravljač ne možete koristiti kada konfigurirate Anynet+ ili se prebacujete na način prikaza.
Uređaj Anynet+ se ne reproducira.
•• Dok je početno postavljanje u tijeku, ne možete koristiti funkciju reprodukcije.
•• Koristite daljinski upravljač kada proizvod završi konfiguraciju sustava Anynet+ ili kada završi prebacivanje na Anynet+.
Problem
Povezani se uređaj ne prikazuje.
Moguće rješenje
•• Provjerite podržava li uređaj funkcije sustava Anynet+.
•• Provjerite je li HDMI kabel ispravno priključen.
•• Provjerite je li Anynet+ (HDMI-CEC) postavljeno na On na izborniku System.
•• Ponovno potražite uređaje sustava Anynet+.
•• Anynet+ zahtijeva HDMI vezu. Provjerite je li uređaj priključen na vaš proizvod pomoću HDMI kabela.
•• Neki HDMI kabeli možda ne podržavaju funkcije sustava Anynet+.
•• Ako se veza prekine zbog nestanka struje ili isključenja HDMI kabela, ponovite skeniranje uređaja.
HDMI Hot Plug
General
Ova se značajka koristi za aktiviranje odgode uključivanja uređaja DVI/HDMI koji su izvor signala.
Security
•• Off / On
BD Wise
On
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
DivX® Video On Demand
Game Mode
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
DivX® Video On Demand
Prikazuje odobreni registracijski kod za proizvod.
Ako se povežete s web-mjestom Ⓡ i registrirate pomoću tog koda, možete preuzeti datoteku za registraciju za uslugu
videozapisa na zahtjev (VOD).
Dodatne informacije o rješenju DivXⓇ VOD potražite na web-mjestu "http://vod.divx.com".
Off
Game Mode
Kada priključite igraću konzolu kao što je PlayStation™ ili Xbox™, možete uživati u realističnijem doživljaju igranja ako odaberete
način rada za igranje.
•• Off / On
――Mjere opreza i ograničenja za Game Mode
Da biste odspojili igraću konzolu i priključili drugi vanjski uređaj, na izborniku za postavljanje postavite Game Mode na Off.
Reset System
MENU m → System → Reset System → ENTER E
System
Reset System
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Ta mogućnost vraća trenutne postavke u odjeljku Sustav na zadane tvorničke vrijednosti.
Podrška
Software Update
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
Izbornik za Software Update omogućuje nadogradnju softvera proizvoda najnovijom verzijom.
――Pazite da ne isključite struju dok nadogradnja ne završi. Proizvod će se automatski isključiti i uključiti po završetku nadogradnje softvera.
――Kada nadogradite softver, sve će se video i audiopostavke koje ste definirali vratiti na zadane vrijednosti. Preporučujemo da zapišete postavke da biste ih nakon
nadogradnje mogli jednostavno ponovno postaviti.
-- Current Version: to je verzija softvera
koja je već instalirana u proizvod.
Update now
Nadogradite softver na najnoviju verziju.
Auto update
Ova značajka automatski ažurira softver kada se uređaj ne koristi.
•• Off / On
Contact Samsung
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Pregledajte ove informacije kada vaš proizvod ne funkcionira ispravno ili kada želite nadograditi softver.
Informacije su vezane uz pozivne centre te uz preuzimanje proizvoda i softvera.
――Contact Samsung i pronađite proizvod Model Code i Software Version.
Go to Home
Dostupno pritiskom na gumb HOME
Go to Home kako biste reproducirali razne sadržaje s memorijskog uređaja ili mreže na koju ste spojeni.
na daljinskom upravljaču.
Player
Pretražujte ili gledajte kanale ili sadržaje koji su pohranjeni na uređajima.
MENU m → Support → Go to Home → ENTER E
Schedule
Rasporedite sadržaje na lokalnim kanalima ili uredite pohranjene kanale.
Player
Schedule
Template
Play various contents sych as scheduled
channels, templates or files.
Template
Odaberite predložak kako biste stvorili sadržaj.
Clone Product
ID Settings
Video Wall
Network Status
Picture Mode
On/Off Timer
Ticker
More settings
Clone Product
Izvezite postavke proizvoda na USB uređaj ili ih učitajte putem USB uređaja.
Ta je mogućnost korisna ako iste postavke dodjeljujete nekoliko proizvoda.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
-- Pojedinosti o stavkama podizbornika potražite u poglavlju "Značajka Početni zaslon".
ID Settings
Dodijelite ID broj uređaju.
Pritisnite u/d da biste odabrali broj, a zatim pritisnite E.
Video Wall
Prilagodite izgled većeg broja zaslona koji su povezani kako bi stvorili videozid.
Uz to možete prikazati dio cijele slike ili cijelu sliku te ponoviti istu sliku na svakom od više povezanih zaslona.
Informacije o prikazu više slika potražite u pomoći za program MDC i korisničkom vodiču za MagicInfo. Neki modeli možda ne podržavaju funkciju MagicInfo.
Network Status
Provjerite trenutačni status mreže i internetsku vezu.
Picture Mode
Odaberite način rada slike (Picture Mode) koji odgovara okolini u kojoj će se proizvod koristiti.
On/Off Timer
――Prije korištenja značajke On/Off Timer, morate postaviti sat.
Postavite On Timer tako da se proizvod automatski uključuje u željeno vrijeme i na željeni dan.
Napajanje se uključuje uz navedenu glasnoću ili izvor ulaznog signala.
Ticker
Unesite tekst dok se prikazuju videozapis ili slika i prikažite tekst na zaslonu.
More settings
Prikazat će se izbornik s postavkama slike.
Reset All
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
Support
Reset All
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Ova opcija vraća trenutne postavke zaslona na zadane tvorničke vrijednosti.
Reprodukcija fotografija, videozapisa i glazbe (uređaj za
reprodukciju medijskih sadržaja)
Uživajte u reprodukciji datoteka s fotografijama, glazbom i filmovima spremljenih na USB uređaju za masovnu pohranu (MSC).
Reproducirajte fotografije, videozapise ili glazbene datoteke spremljene na uređaju za pohranu.
Reproducirajte različite sadržaje na sljedeće načine.
•• Korištenje USB uređaja: Reproducirajte medijske sadržaje poput videozapisa, fotografija i glazbe s USB uređaja.
•• Povezivanje uređaja za pohranjivanje: Reproducirajte sadržaj spremljen na uređaju za pohranjivanje poput pametnog telefona, kamere, računala i usluge u oblaku.
Prije korištenja reprodukcije medija s USB uređajem pročitajte sljedeće
Oprez
•• Prije povezivanja USB uređaja s proizvodom, napravite sigurnosnu kopiju da se vaši podaci ne bi oštetili ili izgubili.
Samsung Electronics nije odgovoran za oštećenje podataka ili njihov gubitak.
•• Nemojte iskopčavati USB uređaj dok se učitava.
•• Ako je USB uređaj povezan putem USB produžnog kabela, USB uređaj možda neće biti prepoznat ili datoteke spremljene na uređaju možda neće biti moguće
pročitati.
•• Ako proizvod ne prepoznaje povezani USB uređaj, datoteke na USB uređaju mogu biti oštećene ili njihova reprodukcija možda nije moguća.
Ako se to dogodi, povežite USB uređaj s računalom da biste formatirali uređaj pa provjerite je li uređaj ispravno povezan.
•• USB HDD veći od 2TB nije podržan.
Uređaji kompatibilni s aplikacijom za reprodukciju medijskih sadržaja
•• Neki modeli USB digitalnih kamera, pametnih telefona i audio uređaja možda neće biti kompatibilni s proizvodom.
•• Aplikacija za reprodukciju medijskih sadržaja kompatibilna je samo s uređajima USB MSC.
•• MSC je uređaj iz grupe uređaja za prijenos masovno spremljenih datoteka.
Primjeri MSC uređaja su mali USB uređaji, čitači izmjenjivih kartica i USB HDD-ovi. (USB koncentratori nisu podržani.)
Ti MSC uređaji moraju biti izravno povezani s USB priključkom proizvoda.
•• Ako je povezano više od jednog PTP (Picture Transfer Protocol) uređaja, istodobno može raditi samo jedan.
•• Ako je povezan veći broj MSC uređaja, neki uređaji možda neće biti prepoznati. USB uređaji koji traže visok napon (viši od 500 mA ili 5V) možda neće biti podržani.
•• Ako se prilikom povezivanja ili korištenja USB uređaja pojavi poruka upozorenja o pregrijavanju, USB uređaj možda neće biti prepoznat ili ispravno funkcionirati.
•• Zaštita zaslona aktivira se ako proizvod ostavite u stanju mirovanja tijekom razdoblja navedenog u postavci Auto Protection Time.
•• Način čuvanja energije na nekim vanjskim tvrdim diskovima može se automatski deaktivirati nakon povezivanja s proizvodom.
Datotečni sustav i oblici
•• Aplikacija za reprodukciju medijskih sadržaja možda neće pravilno funkcionirati s nelicenciranim multimedijskim datotekama.
•• MTP (protokol za prijenos multimedijskih sadržaja) nije podržan.
•• Podržani datotečni sustavi su FAT16, FAT32 i NTFS (samo za čitanje).
•• Aplikacija za reprodukciju medijskih sadržaja podržava sekvencijalni JPEG format.
Ne podržava progresivni JPEG oblik.
•• Slikama više razlučivosti duže će trebati da se prikažu na zaslonu.
•• Maksimalna podržana JPEG razlučivost je 15360x8640 piksela.
•• Ako datoteka nije kompatibilna ili je oštećena, pojavljuje se poruka Not Supported File Format..
•• Prilikom uređivanja datoteka u načinu prikaza mapa, moguće je prikazati najviše 1000 daoteka u svakoj mapi.
•• Ako USB uređaj sadrži 8000 datoteka ili više, neke se datoteke i mape možda neće otvoriti.
•• DRM MP3 datoteke preuzete s web-mjesta koje naplaćuju naknadu nije moguće reproducirati.
Upravljanje digitalnim pravima (Digital Rights Management, DRM) označava sustav zaštite autorskih prava podataka koji kruže internetom ili drugim digitalnim
medijima, omogućujući sigurnu distribuciju, odnosno onemogućujući nezakonitu distribuciju podataka.
Korištenje USB uređaja
Povezivanje USB uređaja
1
Uključite proizvod.
2
Priključite USB uređaj sa slikovnim, glazbenim i/ili filmskim datotekama u USB priključak na poleđini proizvoda ili na njegovoj bočnoj strani.
3
Zaslon Player automatski se prikazuje čim priključite USB uređaj na proizvod.
――Ako je samo jedan USB uređaj povezan, datoteke spremljene na USB uređaju automatski će se prikazati.
Preporučuje se da koristite USB HDD s
prilagodnikom napajanja.
――Da biste prikazali sadržaj spremljen na USB uređaju, povežite USB uređaj s USB priključkom na proizvodu.
Uklanjanje USB uređaja
Uklanjanje USB uređaja iz Source
1
Na daljinskom upravljaču pritisnite SOURCE. Druga je mogućnost da putem OSD izbornika pristupite odjeljku Source.
SOURCE → Source
Preporučujemo da USB uređaj uklonite
pomoću funkcije Disconnect USB Device.
2
Odaberite USB u postavci Source i zatim pritisnite gumb TOOLS na daljinskom upravljaču. Prikazat će se izbornik Options.
3
Odaberite Disconnect USB Device i pričekajte dok se USB uređaj ne odspoji. USB uređaj je odspojen.
Reprodukcija medijskog sadržaja s računala/mobilnog uređaja
Odobravanje povezivanja s računalom/mobilnim uređajem
Reproducirajte fotografije, videozapise ili glazbene datoteke spremljene na računalu ili mobilnom uređaju.
Kako biste na proizvodu reproducirali sadržaj s računala ili mobilnog uređaja, povezivanje s računalom ili mobilnim uređajem mora biti odobreno.
――Funkcija reprodukcije medijskih sadržaja dostupna je na svim uređajima koji podržavaju DLNA DMC. Funkcija DLNA DMC omogućuje pretraživanje medijskog sadržaja i
upravljanje reprodukcijom sadržaja s proizvoda nakon priključivanja računala ili mobilnog uređaja na proizvod.
1
Na daljinskom upravljaču pritisnite SOURCE. Druga je mogućnost da putem OSD izbornika pristupite odjeljku Source.
SOURCE → Source
2
Odaberite Network u postavci Source. Prikazat će se izbornik Network Device.
3
Na zaslonu odaberite Options, a zatim Multimedia Device Settings. Prikazat će se popis uređaja priključenih na proizvod.
4
Odaberite uređaj i odobrite njegovo povezivanje. Reprodukcija je dostupna samo na uređajima za koje je odobreno povezivanje.
――Pri slanju zahtjeva za reprodukciju medijskog sadržaja s računala ili mobilnog uređaja prikazuje se odzivnik s pitanjem je li dozvoljeno povezivanje s proizvodom.
Nakon odgovora na odzivnik povežite uređaje.
――Pojedinosti o konfiguriranju mreže potražite u odjeljku Network Settings.
――Provjerite jesu li proizvod i računalo povezani s istom podmrežom mreže.
Sve su IP adrese sastavljene od četiri dijela razdijeljena točkama.
(Na primjer, IP adresa je 111.222.333.444) Ako su povezani s istom podmrežom, proizvod bi trebao imati istu IP adresu kao i računalo, izuzev četvrtog dijela adrese. (Npr,
111.222.333.***)
U slučaju spajanja na kućnu mrežu (DLNA)
Reproducirajte sadržaje na uređaju spojenom na kućnu mrežu.
――Reprodukcija medijskih sadržaja pomoću DLNA poslužitelja koji ne proizvodi Samsung može prouzročiti probleme kompatibilnosti.
――Reprodukcija nekih medijskih sadržaja dijeljenih s računalom ili mobilnim uređajem možda neće biti moguća, ovisno o vrsti šifriranja ili formatu datoteka sadržaja. Neke
funkcije možda neće biti dostupne.
――Medijski sadržaji možda se neće pravilno prikazivati ako je mreža zagušena. Ako se to dogodi, upotrijebite USB uređaj.
1
Na daljinskom upravljaču pritisnite SOURCE. Druga je mogućnost da putem OSD izbornika pristupite odjeljku Source.
SOURCE → Source
2
Odaberite Network u postavci Source. Prikazat će se izbornik Network Device.
3
Odaberite uređaj spojen putem kućne mreže (DLNA). Prikazat će se popis datoteka i mapa koje se dijele s odabranim uređajem.
4
Na popisu odaberite medijski sadržaj za reprodukciju. Reproducirajte odabrani medijski sadržaj.
Funkcije dostupne na stranici s popisom medijskih sadržaja
SOURCE → Source → USB
Stranica s popisom medijskih sadržaja na uređaju za pohranu omogućuje sljedeće funkcije.
•• Sort by
Promijenite raspored popisa medijskih sadržaja u odabranom formatu datoteka u željenom načinu pregleda.
-- Ova stavka izbornika nije dostupna ako je mogućnost Filter postavljena na All.
•• Filter
Među medijskim sadržajima, primjerice Photos, Videos i Music, koji je spremljen na uređaju za pohranjivanje, pregledajte datoteke samo u željenom formatu.
•• Options
-- Ova stavka izbornika nije dostupna ako je mogućnost Filter postavljena na All.
Stavke izbornika na stranici s popisom medijskih sadržaja
Naziv mogućnosti Operacije
Slide Show
Pokrenite niz slajdova.
――Ova stavka izbornika nije dostupna ako je mogućnost Sort by postavljena na
Photos
Videos
Music
c
Folder.
Encoding
Odaberite jezik šifriranja ako vam se čini da je naslov medijskog sadržaja oštećen.
c
Rename Playlist
Preimenujte popis za reprodukciju.
c
Delete Playlist
Izbrišite popis za reprodukciju.
c
Add to Playlist
Dodajte datoteke na popis za reprodukciju ili stvorite novi popis za reprodukciju.
c
Play Selected
Odaberite i reproducirajte željene sadržaje s popisa medijskih sadržaja.
c
c
c
Send
Pošaljite medijski sadržaj na neki drugi uređaj za pohranjivanje. Ta je funkcija slična
kopiranju na računalu.
c
c
c
Index
Odaberite indeks za praktično smještanje medijskih sadržaja ako na uređaju za
pohranjivanje ima puno sadržaja.
――Dostupni indeksi uključuju datume i brojčano-slovne znakove.
c
c
c
――Ova stavka izbornika nije dostupna ako je mogućnost Sort by postavljena na
Folder.
Gumbi i funkcije dostupni tijekom reprodukcije fotografija
Pritiskom gumba E ili TOOLS prikazuju se sljedeći gumbi. Pritiskom na gumb RETURN ostali gumbi nestaju.
•• Pause / Play
Pokrenite ili zaustavite niz slajdova. Pomoću niza slajdova moguća reprodukcija svih fotografija u mapi.
-- Pritiskom na gumb INFO dok je
naziv uređaja odabran prikazat će se
informacije o tom uređaju.
-- Pritiskom na gumb INFO dok je datoteka
odabrana prikazat će se informacije o toj
datoteci.
•• Previous / Next
Pregledajte sljedeću ili prethodnu sliku.
•• Settings
Naziv
mogućnosti
Slideshow Settings
Operacije
Speed: Promijenite brzinu prikaza niza slajdova.
Effects: Primijenite prijelazne efekte između fotografija.
Rotate
Okrećite fotografije.
Zoom
Zumirajte fotografije do 4x.
Picture Mode
Promijenite Picture Mode.
Background Music
Reproducirajte pozadinsku glazbu tijekom pregleda fotografija.
――Glazbena datoteka mora biti spremljena na istom uređaju.
――Mini Player prikazuje se tijekom reprodukcije pozadinske glazbe (Background Music). Pomoću aplikacije Mini Player pauzirajte glazbu koja
se trenutačno reproducira ili prebacite na neku drugu glazbu.
Sound Mode
Promijenite Sound Mode.
――Ova je stavka izbornika dostupna samo prilikom reprodukcije pozadinske glazbe (Background Music).
Send
Pošaljite otvorene fotografije na neki drugi uređaj za pohranjivanje. Ta je funkcija slična kopiranju na računalu.
Information
Pregledajte informacije o datoteci.
Gumbi i funkcije dostupni tijekom
reprodukcije videozapisa
Naziv
mogućnosti
Select Scene
Chapter Titles: odaberite i reproducirajte neki drugi videozapis pohranjen u istoj mapi.
•• Pause / Play
Pauziranje ili reprodukcija videozapisa.
•• Rewind / Fast Forward
Premotajte videozapis ili ga premotajte brzo prema naprijed. Ako je
potrebno, reprodukciju možete ubrzati do 3x. Kako biste vratili brzinu
reprodukcije na izvornu brzinu, odaberite ∂.
•• Previous / Next
Kako biste reproducirali prethodni videozapis, dvaput odaberite . Ako
mogućnost  odaberete jednom, trenutačni će se videozapis reproducirati
od početka.
Kako biste reproducirali sljedeći videozapis, odaberite ‚.
•• Settings
Thumbnails: odaberite scenu i reproducirajte videozapis iz scene.
――Thumbnails nije dostupno ako 1) minijatura videozapisa nije još izvedena, 2) videozapis sadrži
samo audiosignal ili 3) vrijeme reprodukcije videozapisa kraće je od 60 sekundi.
Pritiskom gumba E ili TOOLS prikazuju se sljedeći gumbi. Pritiskom na gumb
RETURN ostali gumbi nestaju.
U načinu pauziranja dostupne su sljedeće funkcije. Napomena: zvuk se ne
može čuti u načinu pauziranja.
Operacije
Time Bar: klikom gumba l i r možete skenirati datoteku u vremenskim razmacima u trajanju od
10 sekundi ili unijeti neku vremensku vrijednost za preskakanje na određeni dio videozapisa.
Repeat
Konfigurirajte Repeat.
Repeat One: Reproducirajte trenutačni videozapis nekoliko puta uzastopce.
Repeat All: Reproducirajte sve videozapise u mapi nekoliko puta uzastopce.
Rotate
Okrećite sliku.
Picture Size
Promijenite veličinu zaslona (Picture Size). Podržane veličine zapisa ovise o slici.
Picture Mode
Promijenite Picture Mode.
Sound Mode
Promijenite Sound Mode.
Audio Language
Reproducirajte videozapis na željenom jeziku. Ova se funkcija aktivira prilikom reprodukcije
datoteke koja podržava više audioformata.
Information
Pregledajte informacije o datoteci.
Gumbi i funkcije dostupni tijekom reprodukcije glazbe
Pritiskom gumba E ili TOOLS prikazuju se sljedeći gumbi. Pritiskom na gumb RETURN ostali gumbi nestaju.
•• Pause / Play
Pauzirajte ili reproducirajte glazbu.
•• Rewind / Fast Forward
Premotajte glazbene datoteke ili ih premotajte brzo naprijed. Ako je potrebno, reprodukciju možete ubrzati do 3x. Kako biste reproducirali prethodnu glazbenu
datoteku, dvaput odaberite ∂.
•• Previous / Next
Kako biste reproducirali prethodnu glazbenu datoteku, dvaput odaberite . Ako mogućnost  odaberete jednom, trenutačna će se glazbena datoteka reproducirati
od početka.
Kako biste reproducirali sljedeću glazbenu datoteku, odaberite ‚.
•• Repeat
Konfigurirajte način Repeat. Mogućnost Repeat One reproducira trenutačnu glazbenu datoteku više puta uzastopce. Mogućnost Repeat All reproducira sve
datoteke u mapi više puta uzastopce.
•• Shuffle
Omogućite ili onemogućite način reprodukcije uz miješanje datoteka.
•• Sound Mode
Promijenite Sound Mode.
Podržani datotečni formati podnaslova i aplikacije za reprodukciju
medijskih sadržaja
Podnaslov
Vanjska
Interna
•• tekst kodiran na MPEG-4 (.ttxt)
•• Xsub
Spremnik: AVI
•• SAMI (.smi)
•• SubStation Alpha
Spremnik: MKV
•• SubRip (.srt)
•• SubViewer (.sub)
•• Advanced SubStation Alpha
Spremnik: MKV
•• Micro DVD (.sub ili .txt)
•• SubStation Alpha (.ssa)
•• SubRip
Spremnik: MKV
•• Advanced SubStation Alpha (.ass)
•• Powerdivx (.psb)
•• tekst kodiran na MPEG-4
Spremnik: MP4
Podržane razlučivosti slika
Datotečni nastavak
Vrsta
Rezolucija
*.jpg, *.jpeg
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
1920 x 1080
*.bmp
BMP
1920 x 1080
*.mpo
MPO
15360 x 8640
Podržani oblici glazbenih datoteka
Datotečni nastavak
Vrsta
Kodek
Komentari
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Funkcija Seek (jump) nije podržana.
Podržava do dva kanala
Podržani formati videozapisa
•• Videosadržaj se ne reproducira ili se ne reproducira ispravno, ako u sadržaju spremnika postoji greška.
•• Zvuk ili videozapisi možda neće funkcionirati ako standardna brzina prijenosa/broj prikazanih slika premašuje kompatibilni omjer okvira u sekundi prikazan u gore
navedenoj tablici.
•• Ako postoji pogreška indeksa, funkcija Seek (Jump) nije podržana.
•• Tijekom reprodukcije videozapisa putem mrežne veze datoteka može "trzati".
•• Ako brzina prijenosa videozapisa premašuje 10 Mb/s, možda će potrajati dulje dok se ne prikaže izbornik.
•• Neki USB uređaji/digitalne kamere možda nisu kompatibilni s reproduktorom.
Dekoder videosignala
Dekoder audiosignala
Podržava signal do H.264, razina 4.1
Podržava do WMA 10 Pro od 5,1 kanala.
Formati H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 i AVCHD nisu podržani.
WMA zvuk bez gubitaka nije podržan.
Za sve videokodeke izuzev MVC, VP8, VP6;
Nisu podržani QCELP, AMR NB/WB.
•• Uz razlučivost nižu od 1280 x 720: maks. 60 okvira
•• Uz razlučivost veću od 1280 x 720: maks. 30 okvira
GMC 2 i više nije podržan.
Podržava samo BD MVC Spec.
Ako je Vorbis samo u spremniku Webm, podržava do 2 kanala.
Datotečni
nastavak
Spremnik
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Videokodek
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Rezolucija
1920 x 1080
Broj sličica
(fps)
6~30
Brzina
prijenosa
podataka
(Mb/s)
30
Audiokodek
AC3
LPCM
ADMPCM
MPEG4 SP / ASP
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
H.264 BP / MP / HP
WMA
DD+
Motion JPEG
MPEG(MP3)
*.mpeg
DTS Core
*.ts
Window Media Video v9
G.711(ALaw,μ-Law)
*.tp
*.trp
MPEG2
*.mov
*.flv
MPEG1
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.webm
WebM
VP6
640 x 480
MVC
1920 x 1080
VP8
4
24 / 25 / 30
40
6 ~ 30
8
Vorbis
Vodič za rješavanje problema
Preduvjeti prije obraćanja Samsungovu centru za pomoć korisnicima
Prije obraćanja centru tvrtke Samsung za
korisničku podršku testirajte svoj proizvod
na sljedeći način. Ako se problem nastavi
pojavljivati, obratite se centru tvrtke
Samsung za korisničku podršku.
Ako je zaslon i dalje prazan, provjerite
računalni sustav, video kontroler i kabel.
Testiranje proizvoda
Primjenom funkcije za testiranje proizvoda provjerite radi li proizvod pravilno.
Ako zaslon ostaje prazan, a LED indikator treperi čak i kada je proizvod pravilno povezan s računalom, provedite testiranje proizvoda.
1
Isključite računalo i proizvod.
2
Iskopčajte sve kabele iz proizvoda.
3
Uključivanje proizvoda.
4
Ako se prikazuje poruka No Signal, proizvod funkcionira normalno.
Provjera rezolucije i frekvencije
Not Optimum Mode će se kratko prikazati ako odaberete način rada koji premašuje podržanu razlučivost
(pogledajte odjeljak Podržana razlučivost).
Provjerite sljedeće.
Problem u instalaciji (način rada s računalom)
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.
Provjerite kabel koji povezuje proizvod i računalo kako biste ustanovili je li dobro priključen.
Kada s proizvodom i računalom povežete HDMI ili HDMI-DVI
kabel, na sve četiri strane zaslona nalaze se prazni prostori.
Pojavljivanje praznog prostora na zaslonu nije povezano s proizvodom.
Pojavljivanje praznih prostora na zaslonu uzrokuje računalo ili grafička kartica. Kako biste otklonili taj
problem, u postavkama za HDMI ili DVI podesite veličinu slike u skladu s grafičkom karticom.
Ako na izborniku postavki grafičke kartice ne postoji opcija za podešavanje veličine zaslona, ažurirajte
upravljački program grafičke kartice na najnoviju verziju.
(Dodatne pojedinosti o podešavanju postavki zaslona zatražite od proizvođača grafičke kartice ili
računala.)
Kad računalo nije povezano, u odjeljku Source prikazano je
PC.
PC je uvijek prikazano u odjeljku Source bez obzira je li računalo povezano.
Problem sa zaslonom
LED indikator napajanja je isključen. Zaslon se ne može
uključiti.
Provjerite je li kabel napajanja priključen.
No Signal se prikazuje na zaslonu.
Provjerite je li proizvod pravilno povezan pomoću kabela
Provjerite je li uređaj povezan s proizvodom uključen.
Not Optimum Mode je prikazan.
Ova se poruka prikazuje kada signal iz grafičke kartice premašuje maksimalne vrijednosti rezolucije i
frekvencije za proizvod.
U Tablici standardnih načina rada signala potražite i postavite najveće vrijednosti rezolucije i frekvencije
koje su u skladu sa specifikacijama proizvoda.
Slika na zaslonu izgleda iskrivljeno.
Provjerite kabelsku vezu s proizvodom
Problem sa zaslonom
Slika na zaslonu nije čista. Slika na zaslonu je mutna.
Prilagodite Coarse i Fine.
Iskopčajte svu dodatnu opremu (produžni kabel za video itd.) i pokušajte ponovo.
Postavite rezoluciju i frekvenciju na preporučenu razinu.
Slika na zaslonu izgleda nestabilno i podrhtava.
Na zaslonu se pojavljuju sjene ili dvostruke slike.
Provjerite jesu li vrijednosti rezolucije i frekvencije računala i grafičke kartice postavljene unutar
raspona koji je kompatibilan s proizvodom. Ako je to potrebno, promijenite postavke zaslona u skladu
s dodatnim informacijama u izborniku proizvoda i Tablicom standardnih načina rada signala.
Slika na zaslonu je presvijetla. Slika na zaslonu je pretamna.
Prilagodite Brightness i Contrast.
Boje na zaslonu nisu ujednačene.
Idite na Picture i prilagodite postavke za Colour Space.
Bijela boja ne zapravo ne izgleda bijelo.
Idite na Picture i prilagodite postavke za White Balance.
Na zaslonu nema slike, a LED indikator treperi svakih 0,5 do
1 sekunde.
Proizvod je u načinu rada za uštedu energije.
Proizvod će se automatski isključiti.
Otvorite odjeljak System i provjerite je li mogućnost Sleep Timer postavljena na Off.
Pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici ili pomaknite miš za povratak na prethodni zaslon.
Ako je računalo povezano s proizvodom, provjerite je li uključeno.
Provjerite je li kabel napajanja pravilno povezan s proizvodom i naponskom utičnicom.
Ako od povezanog uređaja ne dobije signal, proizvod se automatski isključuje nakon 10 – 15 minuta.
Kvaliteta slike proizvoda razlikuje se od one u trgovini u
kojoj je proizvod kupljen.
Da biste dobili kvalitetu slike visoke definicije (HD), upotrijebite HDMI kabel.
Prikaz na zaslonu nije dobar.
Kod kodiranih videosadržaja moguće su smetnje u prikazu scena s objektima koji se brzo kreću,
primjerice u prikazima sportskih događaja ili akcijskih scena.
Niska razina signala ili niska kvaliteta slike mogu uzrokovati smetnje u prikazu. To ne znači da je
proizvod neispravan.
Mobitel u krugu od jednog metra može uzrokovati smetnje u analognih i digitalnih proizvoda.
Problem sa zaslonom
Svjetlina i boja ne izgledaju dobro.
Otvorite odjeljak Picture i prilagodite postavke zaslona kao što su Picture Mode, Colour, Brightness i
Sharpness.
Idite na System i prilagodite postavke za Energy Saving.
Vratite postavke zaslona na zadane.
Pri rubovima zaslona prikazuju se izlomljene crte.
Ako je mogućnost Picture Size postavljena na Screen Fit, promijenite je na 16:9.
Na zaslonu se prikazuju crte (crvene, zelene ili plave).
Te se crte prikazuju kad kod monitora postoji pogreška u postavci DATA SOURCE DRIVER IC. Da biste
riješili problem, obratite se Samsungovu servisnom centru.
Prikaz je nestabilan, a zatim se zamrzne.
Kad se koristi razlučivost koja nije preporučena ili ako signal nije stabilan, prikaz se može zamrznuti. Da
biste riješili taj problem, promijenite razlučivost računala na preporučenu.
Nije moguć prikaz preko cijelog zaslona.
Prilikom reprodukcije datoteke prilagođene prikazu SD (4:3) mogu se pojaviti crne trake s obje strane
HD zaslona.
Prilikom prikaza videozapisa čiji se razmjer proporcija razlikuje od onog proizvoda mogu se pojaviti
crne trake pri vrhu i dnu zaslona.
Na proizvodu ili uređaju koji je izvor signala promijenite postavku veličine zaslona na cijeli zaslon.
Problem sa zvukom
Nema zvuka.
Provjerite je li dobro priključen audiokabel ili prilagodite glasnoću.
Provjerite jačinu zvuka.
Jačina zvuka je premala.
Podešavanje jačine zvuka.
Ako je jačina zvuka premala i nakon što ste je postavili na najvišu razinu, podesite jačinu zvuka na
zvučnoj kartici računala ili u softveru.
Problem sa zvukom
Videozapis se prikazuje, ali nema zvuka.
Ako je priključen HDMI kabel, provjerite postavke audioizlaza na računalu.
Korištenje uređaja koji je izvor signala
•• Provjerite je li audiokabel ispravno priključen u audioulaz proizvoda.
•• Provjerite postavke audioizlaza uređaja koji je izvor signala
(ako je, primjerice, HDMI kabel povezan s monitorom, možda će biti potrebno promijeniti
audiopostavke dekodera kabelskog signala na HDMI).
Ako se koristi DVI-HDMI kabel, potreban je zaseban audiokabel.
Ako proizvod ima priključak za slušalice s mikrofonom, provjerite da u njega nije ništa priključeno.
Ponovno priključite kabel napajanja u uređaj, a zatim uređaj ponovno pokrenite.
Iz zvučnika dopire šum i smetnje.
Provjerite je li kabel ispravno priključen. Provjerite da videokabel nije priključen u audioulaz.
Provjerite jakost signala nakon priključivanja kabela.
Slab signal može uzrokovati probleme sa zvukom.
Zvuk je isključen, no i dalje se čuje.
Postavke zvuka glavnih zvučnika odvojene su od postavki internih zvučnika proizvoda.
Promjena glasnoće ili isključivanje zvuka proizvoda ne utječe na vanjsko pojačalo (dekoder).
Zvuk monitora ne mijenja se nakon promjene postavke
Sound Mode.
Postavke zvuka glavnih zvučnika odvojene su od postavki internih zvučnika proizvoda.
Postavke zvuka na uređaju koji je izvor signala ne utječu na postavke internog zvučnika proizvoda.
Problem s daljinskim upravljačem
Daljinski upravljač ne funkcionira.
Provjerite jesu li baterije umetnute na pravilan način (+/-).
Provjerite nisu li se baterije ispraznile.
Provjerite nije li došlo do prekida u napajanju.
Provjerite je li kabel napajanja priključen.
Provjerite ne nalazi li se u blizini posebna svjetiljka ili neonski znak.
Problem s uređajem koji je izvor zvuka
Prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi zvuk.
Ako se prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi zvuk, otpremite računalo na servis.
Ostali problemi
Proizvod ima miris plastike.
Miris plastike uobičajen je i nestat će s vremenom.
Povremeno nestaje zvuka ili slike.
Provjerite je li kabel ispravno priključen i ako je potrebno, ponovno ga priključite.
Upotreba vrlo tvrdog ili debelog kabela može smanjiti kvalitetu reprodukcije audio i videodatoteka.
Pripazite da kabeli budu dovoljno savitljivi radi trajnosti. Prilikom montiranja proizvoda na zid
preporučuje se korištenje kabela s kutnim priključcima.
Na rubovima proizvoda ima sitnih komadića.
Komadići su dio dizajna proizvoda. Proizvod nije neispravan.
Izbornik PIP nije dostupan.
Izbornik je omogućen ili onemogućen u ovisnosti o načinu prijma ulaznog signala navedenog u
odjeljku Source.
Prilikom pokušaja promjene razlučivosti računala prikazuje
se poruka The defined resolution is not supported..
Poruka The defined resolution is not supported. prikazuje se kad razlučivost uređaja koji je izvor
signala nadilazi maksimalnu razlučivost zaslona.
Da biste riješili taj problem, promijenite razlučivost računala u onu koju podržava zaslon.
U HDMI načinu rada nema zvuka iz zvučnika kad je
priključen DVI-HDMI kabel.
DVI kabelima ne može se prenositi zvuk.
HDMI Black Level ne funkcionira ispravno na HDMI uređaju
s izlazom YCbCr.
Ta je funkcija dostupna samo kad je uređaj koji je izvor signala, poput DVD reproduktora i dekodera
kabelskog signala, povezan s proizvodom putem HDMI (RGB signal) kabela.
U načinu rada HDMI nema zvuka.
Prikazane boje možda ne izgledaju dobro. Možda nema slike ili zvuka. To je moguće ako je s
proizvodom povezan izvor signala koji podržava samo starije verzije HDMI standarda.
Provjerite jeste li priključili audiokabel u odgovarajuću ulaznu utičnicu da biste omogućili reprodukciju
zvuka.
Ako se pojave takvi problemi, povežite audiokabel zajedno s HDMI kabelom.
Neke računalne grafičke kartice možda neće automatski prepoznati HDMI signale koji ne uključuju
zvuk. U tom slučaju ručno odaberite izvor zvuka.
Izvor zvuka
Način rada
PC
Automatski
Postavke računala
DVI PC
Audioulaz (stereo priključci)
Postavke računala
Pitanja i odgovori
Pitanje
Kako mogu promijeniti frekvenciju?
Odgovor
Postavite frekvenciju na grafičkoj kartici.
•• Windows XP: Idite na Upravljačka ploča → Izgled i teme → Prikaz → Postavke →
Napredno → Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku Postavke monitora.
•• Windows ME/2000: Idite na Upravljačka ploča → Prikaz → Postavke → Napredno →
Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku Postavke monitora.
-- Detaljne upute o prilagodbi potražite
u korisničkom priručniku za računalo ili
grafičku karticu.
•• Windows Vista: Idite na Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Personalizacija
→ Postavke prikaza → Napredne postavke → Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku
Postavke monitora.
•• Windows 7: Idite na Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz →
Prilagodi razlučivost → Napredne postavke → Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku
Postavke monitora.
•• Windows 8: Idite na Postavke → Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz →
Prilagodi razlučivost → Napredne postavke → Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku
Postavke monitora.
Kako mogu promijeniti rezoluciju?
•• Windows XP: Prijeđite u Upravljačka ploča → Izgled i teme → Zaslon → Postavke i podesite
rezoluciju.
•• Windows ME/2000: Prijeđite u Upravljačka ploča → Zaslon → Postavke i podesite rezoluciju.
•• Windows Vista: Prijeđite u Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prilagodi →
Postavke prikaza i podesite rezoluciju.
•• Windows 7: Prijeđite u Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz →
Prilagodba razlučivosti i podesite rezoluciju.
•• Windows 8: Idite na Postavke → Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz →
Prilagodi razlučivost i prilagodite razlučivost.
Pitanje
Kako postaviti način rada za uštedu energije?
Odgovor
•• Windows XP: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča → Izgled i teme → Zaslon →
Postavljanje čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.
•• Windows ME/2000: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča → Zaslon →
Postavljanje čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.
•• Windows Vista: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija →
Prilagodi→ Postavke čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.
•• Windows 7: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija →
Prilagodi → Postavke čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.
•• Windows 8: Način rada za uštedu energije postavite u odjeljku Postavke →
Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Personaliziraj → Postavke čuvara zaslona
ili u programu BIOS SETUP na računalu.
Specifikacije
-
Općenito
Veličina
Naziv modela
Zaslon
-
Područje prikaza
V
DB22D
Veličina
Klasa 22 (21,5 inča / 54 cm)
Područje prikaza
476,64 mm (V) x 268,11 mm (O)
Dimenzije (Š x V x D)
507,5 x 311,2 x 57,8 mm
Težina
3,3 kg
Napajanje
Izmjenična struja 100 do 240 V AC (+/- 10%), 60 / 50Hz ± 3Hz
Provjerite naljepnicu na stražnjoj strani proizvoda jer se standardni napon može razlikovati u različitim državama.
O
Atmosferski uvjeti
-
Dimenzije (Š x V x D)
D
V
Š
Rad
Temperatura : 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)
Vlaga : od 10 % ~ 80 %, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura : -20 C ~ 45 C (-4 F ~ 113 F)
Vlaga : od 5 % ~ 95 %, bez kondenzacije
――Plug-and-Play
Ovaj monitor može se instalirati na bilo koji sustav kompatibilan s opcijom Plug-and-Play te s može koristiti s njim. Dvosmjerna izmjena podataka između monitora i
računalnog sustava optimizira postavke monitora.
Instalacija monitora odvija se automatski. Međutim, ako želite, možete prilagoditi postavke instalacije.
――Zbog načina proizvodnje ovog proizvoda otprilike jedan na milijun piksela (1 ppm) može se na zaslonu doimati svjetlijim ili tamnijim. To ne utječe na radne značajke
proizvoda.
――Ovo je digitalni uređaj klase A.
[ Preporuka ] - samo za EU
•• Tvrtka Samsung Electronics ovime izjavljuje da je Monitor u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim
odredbama Direktive 1999/5/EZ.
•• Službenu izjavu o sukladnosti potražite na web-mjestu http://www.samsung.com/displaysolutions; idite na Podrška >
Pretraži podršku za proizvod i unesite naziv modela.
•• Ova se oprema smije koristiti samo u zatvorenom prostoru.
•• Ova se oprema smije koristiti u svim državama EU.
Ušteda električne energije
Funkcija uštede energije u ovom proizvodu smanjuje potrošnju energije isključivanjem zaslona i promjenom boje LED indikatora napajanja ako se proizvod ne koristi
tijekom određenog vremena. Napajanje se ne isključuje u načinu rada za uštedu energije. Kako biste ponovo uključili zaslon, pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici ili
pomaknite miš. Način rada za uštedu energije radi samo kada je proizvod povezan s računalom koje ima funkciju uštede energije.
Ušteda
električne
energije
Uobičajeni način rada
Nazivna
snaga
Indikator napajanja
Isključeno
Potrošnja energije
40 W
uobičajeno Maks.
30 W
40 W
Način rada za uštedu
energije
(SOG signal: ne podržava
način rada DPM)
Napajanje je
isključeno
Napajanje je
isključeno
(Prekidač za
napajanje)
Treptanje
Uključeno
Isključeno
0,5 W
0,5 W
0W
――Prikazana razina potrošnje energije može se razlikovati u različitim uvjetima rada ili ako se promijene postavke.
――Značajka SOG (sinkronizacija sa signalom za zelenu boju) nije podržana.
――Kako bi se potrošnja energije smanjila na 0, isključite prekidač na stražnjoj strani ili iskopčajte kabel napajanja. Iskopčajte kabel napajanja ako proizvod nećete koristiti u
duljem razdoblju (tijekom praznika itd.).
Prethodno podešene postavke za mjerenje vremena
――Zbog karakteristika zaslona, ovaj proizvod može se postaviti samo na jednu rezoluciju za svaku veličinu zaslona kako bi se postigla optimalna kvaliteta slike. Postavljanje
rezolucije koja nije navedena u uputama može dovesti do smanjenja kvalitete slike. Da biste to izbjegli, preporučujemo da odaberete navedenu optimalnu razlučivost za
svoj proizvod.
――Pri zamjeni CDT proizvoda (povezan s računalom) LCD proizvodom provjerite frekvenciju. Ako LCD proizvod ne podržava frekvenciju od 85 HZ, promijenite okomitu
frekvenciju na 60 Hz pomoću CDT proizvoda prije no što ga zamijenite LCD proizvodom.
Naziv modela
Sinkronizacija
-- Vodoravna frekvencija
Vrijeme potrebno za skeniranje jedne linije
od lijeve do desne strane zaslona naziva
se vodoravni ciklus. Broj koji odgovara
vodoravnom ciklusu naziva se vodoravna
frekvencija. Vodoravna frekvencija mjeri se
u kHz.
-- Okomita frekvencija
Monitor prikazuje istu sliku mnogo puta
u sekundi (poput fluorescentne svjetiljke)
kako bi prikazao sliku koju korisnik vidi
na zaslonu. Učestalost kojom se jedna
slika uzastopno prikazuje tijekom jedne
sekunde naziva se okomita frekvencija
ili učestalost osvježavanja. Okomita
frekvencija mjeri se u Hz.
Rezolucija
DB22D
Vodoravna frekvencija
30 ~ 81 kHz
Okomita frekvencija
48 ~ 75 Hz
Optimalna rezolucija
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimalna rezolucija
1920 x 1080 @ 60 Hz
Zaslon će se automatski podesiti ako se s računala prenosi signal koji pripada sljedećim standardnim načinima rada signala. Ako signal koji se prenosi s računala ne pripada
standardnim načinima rada signala, zaslon možda neće ništa prikazivati iako je LED indikator uključen. U takvom slučaju promijenite postavke prema sljedećoj tablici prateći
korisnički priručnik za grafičku karticu.
Rezolucija
Vodoravna frekvencija
(kHz)
Okomita frekvencija
(Hz)
Vremenski razdjelnik
piksela
(MHz)
Polaritet
(V/O)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
Rezolucija
Vodoravna frekvencija
(kHz)
Okomita frekvencija
(Hz)
Vremenski razdjelnik
piksela
(MHz)
Polaritet
(V/O)
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA,1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA,1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA,1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA,1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Dodatak
Troškovi servisa (snosi ih korisnik)
Ako je kvar uređaja prouzročio kupac
Oštećenja prouzročena kupčevim nepravilnim rukovanjem ili pokušajem popravka.
――Unatoč jamstvu zatraženi servis možemo naplatiti u sljedećim slučajevima.
Ako se na uređaju ne ustanovi kvar
Čišćenje uređaja, prilagodba, davanje uputa, ponovna montaža itd.
•• ako serviser daje upute o načinu korištenja proizvoda ili samo namješta funkcije, bez rastavljanja
uređaja
•• ako su uzrok kvara vanjski faktori (internet, antena, ožičeni signal itd.)
•• ako je uređaj ponovno montiran ili su priključeni dodatni uređaji nakon prve montaže kupljenog
uređaja
•• ako je uređaj ponovno montiran zbog premještanja na drugo mjesto ili u drugu kuću
•• ako kupac zatraži upute o upotrebi uređaja nekog drugog proizvođača
•• ako kupac zatraži upute o upotrebi mreže ili programa neke druge tvrtke
•• ako kupac zatraži instalaciju softvera i postavljanje uređaja
•• ako serviser ustanovi da se nakupila prašina ili strani predmeti unutar uređaja te ih ukloni/očisti
•• ako kupac zatraži naknadnu montažu nakon kupnje uređaja putem kataloga ili interneta
Ako je uzrok oštećenja proizvoda:
•• vanjski utjecaj ili pad uređaja
•• upotreba opreme ili nekog zasebnog proizvoda koje nije preporučio Samsung
•• ako je proizvod popravljala neka druga osoba, a ne ovlašteni serviser ili partner tvrtke Samsung
Electronics Co., Ltd.
•• ako je uređaj prepravljao ili popravljao korisnik
•• ako je uređaj korišten na neodobrenoj voltaži ili s neatestiranim električnim kabelima
•• ako se kupac nije držao upozorenja navedenih u korisničkom priručniku
Ostali slučajevi
•• ako je uzrok oštećenja uređaja neka elementarna nepogoda.
(udar groma, požar, potres, poplava itd.)
•• ako su se potrošne komponente istrošile. (baterija, toner, fluorescentne žaruljice, glava, vibrator,
lampica, filtar, vrpca itd.)
――Usluga servisa korisniku se može naplatiti ako zatraži servis za ispravan proizvod. Molimo vas da stoga
najprije pažljivo pročitate korisnički priručnik.
WEEE
Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)
(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač,
slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš
ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste
promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i
kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička
oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.
Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda
(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim
kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih
razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66".
Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili naštetiti okolišu.
Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i
reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za odlaganje baterija.
Optimalna kvaliteta slike i sprečavanje
zaostalih slika
Matrica crne boje
Zajednička
elektroda (ITO)
Filtar boja
Optimalna kvaliteta slike
•• Na ploči zbog načina proizvodnje ovog proizvoda otprilike 1 na milijun piksela (1 ppm) može biti
svjetliji ili tamniji. To ne utječe na radne značajke proizvoda.
-- Broj podpiksela prema vrsti ploče: 6.220.800
Izvor
Odvod
•• Pokrenite Auto Adjustment da biste poboljšali kvalitetu slike. Ako i dalje nalazite šum nakon
automatske prilagodbe, prilagodite Coarse ili Fine.
•• Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje nepomična slika, može se pojaviti zaostala slika ili oštećeni
pikseli.
-- Ako monitor nećete koristiti dulje vrijeme, aktivirajte način rada za uštedu energije ili dinamičan
čuvar zaslona.
TFT
Ulaz
Vod podatkovne sabirnice
Sprečavanje zaostalih slika
Što su zaostale slike?
Kod normalnog rada LCD zaslona ne bi trebalo dolaziti do pojave zaostalih slika. Pojam normalan rad
označava neprestanu izmjenu uzoraka videosadržaja. Ako se na LCD zaslonu tijekom dugog vremena (više
od 12 sati) prikazuje stalan uzorak, može doći do male razlike u naponu između elektroda u pikselima koje
služe za upravljanje tekućim kristalima.
Ta razlika u naponu između elektroda s vremenom se povećava i čini tekuće kristale tanjima. Kad se to
dogodi, prilikom promjene uzorka može doći do zaostajanja prethodne slike na zaslonu. Kako bi se to
spriječilo, nakupljena razlika u naponu treba se smanjiti.
――Pri normalnom radu LCD zaslona ne bi trebalo dolaziti do pojave zaostalih slika.
Elektroda piksela (ITO)
Kondenzator (Cs)
Sprječavanje pojava zaostalih slika
――Proizvod najbolje možete zaštititi od stvaranja zaostalih slika tako da isključite napajanje ili tako da
postavite pokretanje čuvara zaslona na računalu ili sustavu kada se ne koristi. Jamstvena usluga može
biti ograničena ovisno o priručniku s uputama.
•• Isključivanje, čuvar zaslona i način rada za uštedu energije
-- Isključite monitor na 2 sata nakon 12 sati korištenja.
-- Na računalu pristupite odjeljku Svojstva prikaza > Napajanje i postavite proizvod tako da se
isključuje prema potrebi.
-- Preporučuje se korištenje čuvara zaslona.
Najbolje je koristiti čuvar zaslona s jednom bojom ili pokretnim slikama.
•• Redovita promjena boja
-- Korištenje 2 boje
Izmjena 2 boje svakih 30 minuta na način prikazan iznad.
Type 1
•• Redovita promjena boje teksta
-- Koristite jarke boje podjednake svjetline.
Interval: Promjena boje teksta i boje pozadine svakih 30 minuta
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Premještanje i promjena teksta svakih 30 minuta na način prikazan iznad.
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Izbjegavajte kombinacije boje teksta i boje pozadine čije svjetline su u kontrastu.
(Svjetlina: odnosi se na svjetlinu boje, što ovisi o količini emitirane svjetlosti.)
――Izbjegavajte korištenje nijansi sive boje jer one mogu doprinijeti stvaranju zaostalih slika.
――Izbjegavajte korištenje boja čije svjetline su u kontrastu (crna i bijela; siva).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
-- Redovito prikazivanje pokretne slike s logotipom.
Interval: Prikazivanje pokretne slike s logotipom 60 sekundi nakon 4 sata korištenja.
Licenca
Proizvedeno uz licencu tvrtke Dolby Laboratories.
Simbol Dolby i simbol dvostrukog slova D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby
Laboratories.
Ⓡ
DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium
content.
DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of Rovi
Corporation or its subsidiaries and are used under license.
Manufactured under a licence from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,
5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,
7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and
the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a
trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi
Corporation. This is an official DivX CertifiedⓇ device that has passed rigorous testing to verify that
it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into
DivX videos.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in order to play
purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the
DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to
complete your registration.
Napomena o licenci za korištenje softvera otvorenog izvora
U slučaju korištenja softvera otvorenog izvora na izborniku uređaja dostupne su licence za korištenje
softvera otvorenog izvora. Napomena o licenci za korištenje otvorenog softvera napisana je samo na
engleskom jeziku.
Informacije o obavijesti o licenci za korištenje softvera otvorenog izvora možete odbiti od korisničkog
centra tvrtke Samsung ili e-poštom na adresi [email protected].
Terminologija
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Svaka od gore navedenih
brzina skeniranja odnosi se na broj
efektivnih linija skeniranja o kojem ovisi
razlučivost zaslona. Brzina skeniranja
može biti naznačena slovom i
(isprepleteno) ili slovom p (progresivno),
ovisno o načinu skeniranja.
- Skeniranje
Skeniranje se odnosi na postupak slanja
piksela koji progresivno stvaraju sliku.
Veći broj piksela znači jasniju sliku življih
boja.
- Progresivno
U načinu rada s progresivnim
skeniranjem sve linije piksela skeniraju
se jedna za drugom (progresivno) na
zaslonu.
- Isprepleteno
U isprepletenom načinu rada najprije
se od vrha do dna skenira svaka druga
linija piksela, a nakon toga se skeniranju
preostale linije piksela (koje nisu
skenirane).
Neisprepleteni i isprepleteni način
rada____ U neisprepletenom načinu
rada (progresivno skeniranje) vodoravne
linije progresivno se prikazuju od vrha
prema dnu zaslona. U isprepletenom
načinu rada najprije se prikazuju linije
s neparnim brojem, a zatim linije s
parnim brojem. Neisprepleteni način
rada uglavnom se koristi kod monitora
jer stvara jasnu sliku, dok se isprepleteni
način rada uglavnom koristi kod
televizora.
Okomita frekvencija____ Proizvod
mnogo puta u sekundi prikazuje jednu
sliku (slično treperenju fluorescentnog
svjetla) da bi prikazao sliku koju korisnik
može vidjeti. Učestalost kojom se jedna
slika uzastopno prikazuje tijekom jedne
sekunde naziva se okomita frekvencija
ili učestalost osvježavanja. Okomita
frekvencija mjeri se u Hz.
Na primjer, 60 Hz znači da se
pojedinačna slika u jednoj sekundi
prikaže 60 puta.
Razmak između točaka____ Zaslon
se sastoji od crvenih, zelenih i plavih
točaka. Manji razmak između točaka
znači višu rezoluciju. Razmak između
točaka predstavlja najmanji razmak
između točaka iste boje. Razmak između
točaka mjeri se u milimetrima.
Vodoravna frekvencija____ Vrijeme
potrebno za skeniranje jedne linije
od lijeve do desne strane zaslona
naziva se vodoravni ciklus. Broj koji
odgovara vodoravnom ciklusu naziva
se vodoravna frekvencija. Vodoravna
frekvencija mjeri se u kHz.
Izvor ulaznog____ signala odnosi se
na priključeni videouređaj kao izvor,
poput kamkordera ili video odnosno
DVD reproduktora.
Plug & Play____ Plug & Play je funkcija
koja omogućuje automatsku razmjenu
informacija između monitora i računala
da bi se omogućilo optimalno okruženje
za prikaz. Proizvod za izvršenje funkcije
Plug & Play koristi međunarodni
standard VESA DDC.
Razlučivost____ Razlučivost je broj
vodoravnih točaka (piksela) i okomitih
točaka (piksela) koje čine zaslon.
Predstavlja razinu detaljinizoranosti
zaslona. Viša rezolucije omogućava
prikaz većeg broja podataka na zaslonu
i korisna je za istovremeno izvođenje
više zadataka.
Npr. rezolucija od 1920 x 1080 sastoji se
od 1.920 vodoravnih piksela (vodoravna
rezolucija) i 1.080 okomitih piksela
(okomita rezolucija).
DVD (Digital Versatile Disc)____
DVD označava disk za masovnu
pohranu veličine CD medija na koji se
mogu spremati multimedijske aplikacije
(audio, video i igre) pomoću tehnologije
za komprimiranje videozapisa MPEG-2.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____To je sučelje koje je
moguće priključiti na digitalni izvor
zvuka ili na izvor videosadržaja visoke
razlučivosti pomoću samo jednog
kabela i bez kompresije.
Multiple Display Control (MDC)____
MDC (Multiple Display Control) je
aplikacija koja omogućuje istovremeno
upravljanje većim brojem uređaja za
prikaz pomoću računala. Komunikacija
između računala i monitora odvija se
putem RS232C kabela (serijski prijenos
podataka) i RJ45 kabela (LAN).

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 55.9 cm (22") 1920 x 1080 pixels LED 250 cd/m²
  • 5 ms
  • Ethernet LAN
  • Built-in speaker(s)

Related manuals

advertisement