Samsung | 320TSn-3 | Samsung 320TSN-3 Korisnički priručnik

SyncMaster 320TSn-3
LCD zaslon
Upute za korištenje
Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o uređaju,
a specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti, radi poboljšanja performansi.
Sigurnosne upute
Oznake upozorenja
Napomena
Ove sigurnosne upute moraju se poštovati kako bi se osigurala vaša sigurnost i spriječilo
oštećenje proizvoda.
Pažljivo pročitajte upute za uporabu, a proizvodom se služite na ispravan način.
Upozorenje / Oprez
Nepoštivanje uputa označenih ovim simbolom može prouzročiti tjelesne ozljede ili oštećenje opreme.
Napomena
Zabranjeno
Upute koje je važno pročitati
i pridržavati ih se pri svakom
korištenju
Nemojte rastavljati
Utikač izvadite iz utičnice
Nemojte dirati
Uzemljite radi sprječavanja
električnog udara
Napajanje
Ako dulje vrijeme ne koristite računalo, podesite ga na DPM.
Koristite li čuvar zaslona, postavite ga na aktivni način rada zaslona.
Ovdje prikazane slike su samo za reference i ne mogu se primijeniti na
sve slučajeve (ili države).
Prečac do funkcije Sprečavanje zaostale slike
Nemojte koristiti oštećeni kabel napajanja ili utikač ni oštećenu
ili labavu utičnicu.
•
U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.
Nemojte dodirivati utikač mokrim rukama prilikom priključivanja
ili isključivanja u i iz utičnice.
•
U suprotnom može doći do električnog udara.
Kabel za napajanje obavezno priključite u uzemljenu utičnicu.
•
U suprotnom može doći do električnog udara ili ozljede.
Sigurnosne upute
Provjerite je li utikač ispravno i čvrsto priključen u utičnicu.
•
U suprotnom može doći do požara.
Nemojte na silu svijati ni povlačiti utikač ili stavljati na njega
teške predmete.
•
U suprotnom može doći do požara.
Ne povezujte više uređaja na istu zidnu utičnicu.
•
U suprotnom može doći do požara zbog pregrijavanja.
Ne isključujte kabel napajanja dok koristite uređaj.
•
U suprotnom može doći do oštećenja uređaja zbog električnog
udara.
Za isključivanje uređaja iz napajanja morate izvući utikač iz
zidne utičnice, pa zbog toga kabel napajanja mora biti lako dostupan.
•
U protivnom može doći do električnog udara ili požara.
Koristite samo kabel za napajanje koji je isporučila naša tvrtka.
Ne koristite kabele isporučene uz druge uređaje.
•
U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.
Utikač napajanja priključite u lako dostupnu zidnu utičnicu.
•
Dođe li do problema s uređajem, morate isključiti utikač napajanja kako biste potpuno prekinuli dovod napajanja. Ne možete
u potpunosti prekinuti dovod napajanja samo pomoću gumba
napajanja na uređaju.
Instaliranje
Ako će monitor biti postavljen na mjestima za koja su karakteristične velike koncentracije prašine, visoke ili niske temperature, visoka vlažnost
zraka, prisutnost kemikalija te gdje će raditi 24 sata dnevno (npr. zrakoplovne luke, željezničke stanice i slično), prije postavljanja kontaktirajte
ovlašteni servisni centar.
U suprotnom može doći do ozbiljnih oštećenja monitora.
Pobrinite se da uređaj uvijek podižu barem dvije osobe.
•
U suprotnom može doći do ispuštanja uređaja što pak može
uzrokovati ozljedu ili oštećenje uređaja.
Prilikom postavljanja uređaja na vitrinu ili policu, pazite da prednji dio dna uređaja ne strši van.
•
U suprotnom uređaj može pasti i oštetiti se ili ozlijediti nekog.
•
Koristite vitrinu ili policu čija veličina odgovara uređaju.
Sigurnosne upute
NE STAVLJAJTE SVIJEĆE, UREĐAJE PROTIV KOMARACA,
CIGARETE NITI BILO KAKVE UREĐAJE ZA GRIJANJE U BLIZINU PROIZVODA.
•
U suprotnom može doći do požara.
Naprave za grijanje držite što dalje od kabela uređaja.
•
U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.
Ne montirajte na mjesta s lošom ventilacijom, kao što su police
za knjige i ormarići.
•
U suprotnom može doći do požara zbog povećanja unutarnje
temperature uređaja.
Uvijek pažljivo spuštajte uređaj.
•
U suprotnom može doći do oštećenja zaslona uređaja.
Ne stavljajte prednji dio uređaja na pod.
•
U suprotnom može doći do oštećenja zaslona uređaja.
Zidni držač treba montirati ovlaštena tvrtka za montiranje.
•
U suprotnom uređaj može pasti i oštetiti se ili ozlijediti nekog.
•
Svakako montirajte isporučeni nosač.
Proizvod montirajte na mjesto s dobrom ventilacijom. Mora
postojati razmak od 4 inča (10 cm) od zida.
•
U suprotnom može doći do požara zbog povećanja unutarnje
temperature uređaja.
Kabel vanjske antene okrenite prema dolje na mjestu ulaska u
prostoriju, kako kišnica ne bi ulazila unutra.
•
Ako kišnica dođe do uređaja, može doći do električnog udara
ili požara.
Antenu montirajte daleko od visokonaponskih kabela.
•
Ako antena dodirne visokonaponski kabel ili padne na njega,
može doći do električnog udara ili požara.
Najlonsku ambalažu uređaja držite podalje od djece.
•
U suprotnom može doći do ozbiljnih ozljeda ili gušenja.
Ako je visinu monitora moguće ugoditi, ne stavljajte predmete
niti se ne naslanjajte na njega dok ga spuštate.
•
Ispuštanje proizvoda može uzrokovati ozljedu ili oštećenje
uređaja.
Sigurnosne upute
Čišćenje
Kada čistite kućište monitora ili površinu TFT-LCD zaslona, koristite meku, blago navlaženu krpu.
Ne prskajte sredstvo za čišćenje izravno na površinu uređaja.
•
U suprotnom može doći do slabljenja prikaza boje, iskrivljenja
strukture pa i guljenja površine zaslona.
Za čišćenje utikača ili brisanje prašine s utičnice koristite suhu
krpu.
•
U suprotnom može doći do požara.
Prilikom čišćenja uređaja svakako iskopčajte kabel napajanja.
•
U suprotnom može doći do strujnog udara ili požara.
Prilikom čišćenja uređaja iskopčajte kabel napajanja i pažljivo
očistite uređaj mekanom suhom krpom.
•
(Nemojte koristiti kemikalije poput voska, benzina, alkohola,
razrjeđivača, insekticida, maziva ili sredstava za čišćenje.) U
suprotnom može doći do promjene izgleda površine uređaja i
guljenja indikatorskih naljepnica.
Budući da se kućište uređaja lako može ogrepsti, svakako koristite samo navedenu vrstu krpe.
Ne prskajte vodu izravno na površinu uređaja.
•
Osigurajte da u uređaje ne ulazi voda te da uređaj ne bude
mokar.
•
U suprotnom može doći do električnog udara, požara ili kvara.
Ostalo
Ovo je visokonaponski uređaj. Ne rastavljajte, ne popravljajte
niti modificirajte uređaj sami.
•
U suprotnom može doći do električnog udara ili požara. Ako
uređaj treba popraviti, obratite se Servisnom centru.
Ako iz uređaja dopire neobičan miris, neobični zvukovi ili dim,
odmah isključite utikač iz utičnice i obratite se Servisnom centru.
•
U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.
Ne stavljajte uređaj na mjesto izloženo vlazi, prašini, dimu ni u
vozilo.
•
U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.
Sigurnosne upute
Ako ispustite uređaj ili se kućište polomi, isključite uređaj i isključite kabel napajanja iz utičnice. Obratite se Servisnom centru.
•
U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.
U slučaju oluje s grmljavinom, ne dodirujte kabel napajanja niti
antenski kabel.
•
U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.
Monitor nemojte pokušavati pomicati povlačenjem samo žice ili
signalnog kabela.
•
U suprotnom uređaj može pasti što može izazvati električni
udar, oštećenje uređaja ili požar zbog oštećenja kabela.
Ne podižite niti ne pomičite uređaj prema naprijed ili natrag niti
u lijevo ili u desno ako držite samo kabel za napajanje ili kabele
signala.
•
U suprotnom uređaj može pasti što može izazvati električni
udar, oštećenje uređaja ili požar zbog oštećenja kabela.
Pobrinite se da otvor za ventilaciju ne bude blokiran stolom ni
zavjesom.
•
U suprotnom može doći do požara zbog povećanja unutarnje
temperature uređaja.
Ne stavljajte posude s vodom, vaze, posude s cvijećem, lijekove
niti metalne predmete na uređaj.
•
Ako u uređaj uđe voda ili druge strane tvari, isključite kabel za
napajanje i obratite se Servisnom centru.
•
To može uzrokovati kvar uređaja, električni udar ili požar.
Ne držite zapaljive sprejeve niti druge zapaljive materijala u blizini uređaja.
•
U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.
Nemojte umetati metalne predmete, kao što su štapići, kovanice, pribadače te čelični predmeti, ni zapaljive predmete kao što
su šibice i papir, u uređaj (kroz ventilacijske otvore, ulaze i izlaze
itd.).
•
Ako u uređaj uđe voda ili druge strane tvari, isključite kabel za
napajanje i obratite se Servisnom centru.
•
U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.
Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje statična slika, može
doći do pojave zadržane slike ili mrlje.
•
Ako uređaj ne koristite dulje vrijeme, postavite ga u način mirovanja ili pokrenite čuvar zaslona.
Postavite rezoluciju i frekvenciju odgovarajuću za uređaj.
•
U suprotnom može doći do oštećenja vida.
Sigurnosne upute
Kada koristite slušalice, nemojte pretjerano pojačavati zvuk.
•
Preglasan zvuk vam može oštetiti sluh.
Kako biste izbjegli naprezanje očiju, nemojte sjediti preblizu
uređaja.
Odmorite se barem pet (5) minuta nakon korištenja monitora
jedan (1) sat.
To smanjuje umor očiju.
Uređaj nemojte montirati na nestabilne površine, kao što su
nestabilne police, neravne površine ili na mjesta koja su podložna
vibracijama.
•
U suprotnom može doći do ispuštanja uređaja što pak može
uzrokovati ozljedu ili oštećenje uređaja.
•
Ako koristite uređaj na lokaciji izloženoj vibracijama, to može
oštetiti uređaj i izazvati požar.
Prilikom pomicanja uređaja isključite ga i isključite kabel napajanja iz zidne utičnice, kao i antenski kabel i sve druge kabele
priključene na uređaj.
•
U suprotnom može doći do strujnog udara ili požara.
Pazite da se djeca ne naslanjaju na uređaj niti ne penju na njega.
•
U suprotnom uređaj može pasti i oštetiti se ili ozlijediti nekog
ili pak dovesti do smrtnog slučaja.
Ako ne koristite uređaj dulje vrijeme, isključite kabel iz zidne
utičnice.
•
U suprotnom može doći do pregrijavanja ili požara zbog skupljanja prašine ili pak zbog električnog udara ili curenja.
Ne stavljajte na uređaj teške predmete kao ni igračke ili slatkiše
koji bi mogli privući pažnju djece.
•
Djeca se mogu nasloniti na uređaj ili se pokušati popeti na njega što može dovesti do ozljeda ili smrtnog slučaja.
Pripazite da baterije izvađene iz daljinskog upravljača djeca ne
stavljaju u usta. Baterije stavite na mjesto izvan dosega djece.
•
Ako dijete ipak stavi bateriju u usta, odmah se obratite liječniku.
Prilikom zamjene baterija umetnite ih prema odgovarajućem
polaritetu (+, -).
•
U suprotnom se baterije mogu oštetiti, izazvati požar, ozljedu
ili oštećenje zbog curenja tekućine iz njih.
Sigurnosne upute
Koristite samo navedene standardizirane baterije te nemojte
istovremeno koristiti nove i korištene baterije.
•
U suprotnom se baterije mogu oštetiti, izazvati požar, ozljedu
ili oštećenje zbog curenja tekućine iz njih.
Baterije (u što se ubrajaju i punjive baterije) nisu obični otpad te
ih valja reciklirati. Kupac je odgovoran za povrat potrošenih ili
punjivih baterija zbog njihove reciklaže.
•
Korisnik može vratiti potrošene ili punjive baterije u lokalno
središte za recikliranje ili u trgovinu koja prodaje istu vrstu baterija.
Ne stavljajte uređaj na mjesto izloženo izravnom Sunčevu svjetlu ni izvoru topline kao što su otvoreni plamen ili grijač.
•
To može skratiti vijek trajanja uređaja ili dovesti do požara.
Nemojte ispuštati druge predmete na uređaj te izbjegavajte
svaki oblik udaraca na uređaj.
•
U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.
Ne koristite ovlaživače zraka u blizini uređaja.
•
U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.
U slučaju ispuštanja plina, ne dodirujte uređaj niti utikač već odmah prozračite prostoriju.
•
To može uzrokovati eksploziju ili požar.
Ako je uređaj dugo uključen, za slon postaje vruć. Nemojte ga
dodirivati.
Manju dodatnu opremu držite na mjestu izvan dohvata djece.
Budite pažljivi prilikom ugađanja kuta uređaja ili visine postolja.
•
To može dovesti do ozljeda ruke ili prstiju.
•
Također, ako ga previše nagnete, uređaj može pasti i oštetiti
se ili ozlijediti nekog.
Ne postavljajte uređaj na mjesto koje je nisko i koje djeca mogu
lako dosegnuti.
•
U suprotnom uređaj može pasti i oštetiti se ili ozlijediti nekog.
•
Budući da je prednji dio uređaja težak, uređaj postavite na ravnu i stabilnu površinu.
Sigurnosne upute
Ne stavljajte nikakve teške predmete na uređaj.
•
To može dovesti do ozljede i/ili oštećenja proizvoda.
Uvod
Sadržaj paketa
Provjera sadržaja paketa
Napomena
•
Provjerite sadržaj paketa nakon raspakiranja.
•
Sačuvajte kutiju pakiranja, za slučaj da kasnije morate premještati uređaj.
•
Ako neki predmeti nedostaju, obratite se distributeru.
•
Obratite se lokalnom distributeru radi kupnje dodatnih proizvoda.
Raspakiravanje
LCD zaslon
Upute
Vodič za brzo postavljanje
Jamstvena kartica
(Nije dostupna na svim lokacijama)
DVD sa softverom MagicInfo
Kabeli
Kabel za napajanje
D-Sub kabel
Upute za korištenje
Uvod
Ostalo
Daljinski upravljač
Baterije (AAA x 2)
(BP59-00138B)
(Nije dostupna na svim lokacijama)
Prodaje se odvojeno
Polupodnožje
LAN kabel
USB kabel
RGB - BNC kabel
RGB - komponentni kabel
TV tuner(samo za SAD)
Set za postavljanje na zid
RS232C kabel
Napomena
Dodatna oprema koja se može kupiti uz ovaj proizvod razlikuje se ovisno o državi.
Vaš LCD zaslon
Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o uređaju, a specifikacije su podložne promjeni bez
prethodne obavijesti, radi poboljšanja performansi.
Uvod
Prednja strana
MENU gumb [MENU]
Otvara izbornik na zaslonu i zatvara izbornik. Koristi se i za izlaženje iz
izbornika OSD (Prikaz parametara na zaslonu) i za povratak na prethodni
izbornik.
Gumbi za navigaciju (kretanje gore/dolje)
Horizontalno se pokreće od jedne do druge stavke izbornika ili podešava
vrijednosti odabrane iz izbornika.
Gumbi za podešavanje (gumbi lijevo-desno) / gumbi za jačinu zvuka
Horizontalno se pokreće od jedne do druge stavke izbornika ili podešava
vrijednosti odabrane iz izbornika. Kad na zaslonu nema prikaza parametara, pritisnite gumb za podešavanje jačine zvuka.
ENTER gumb [ENTER]
Aktivira označene stavke izbornika.
SOURCE gumb [SOURCE]
Prebacuje s PC načina rada u Video. Odabir izvora signala s kojim je povezan vanjski uređaj.
[PC] → [DVI] → [AV] → [Component] → [HDMI1] → [HDMI2] → [DisplayPort] → [MagicInfo] → [TV]
Napomena
•
Priključak [RGB/COMPONENT IN] kompatibilan je sa signalima iz izvora RGB (PC) i komponenta.
Međutim, slika se možda neće pravilno prikazivati ako se ulazni signal
iz povezanog vanjskog izvora razlikuje od odabranog videosignala.
•
Kako bi se televizor mogao koristiti, na njega mora biti priključen TV
tuner (prodaje se zasebno). (samo za SAD)
Korištenje funkcije MagicInfo
Kako biste MagicInfo mogli koristiti s modelom TSn-3, na uređaju instalirajte mrežni uređaj koji je odobrila tvrtka Samsung te izlaz za MagicInfo na
Uvod
mrežnom uređaju povežite s priključkom [HDMI IN 2 (MAGICINFO)] na
uređaju.
gumb D.MENU
Otvara D.MENU na zaslonu.
Napomena
Gumb D.MENU aktiviran je kada je priključen TV tuner, a u suprotnom je
omogućen gumb PIP.
gumb PIP
Gurnite gumb PIP za uključivanje/isključivanje funkcije slike u slici.
gumb Power [
]
Koristite ovaj gumb za uključivanje i isključivanje LCD zaslona.
Senzor svjetline
Automatski otkriva svjetlinu okoline.
Indikator napajanja
Prikazuje način rada PowerSaver treperenjem zelenog svjetla
Napomena
Daljnje informacije o funkcijama uštede energije potražite u odjeljku PowerSaver. Radi uštede energije, isključite LCD zaslon kada nije potreban ili
kada ga duže vrijeme nećete koristiti.
Senzor daljinskog upravljanja
Usmjerite daljinski upravljač prema ovoj točki na LCD zaslonu.
Stražnja strana
Napomena
Pojedinosti o povezivanju pomoću kabela potražite u odjeljku "Povezivanje". Konfiguracija
stražnje strane LCD zaslona može se neznatno razlikovati ovisno o modelu.
Uvod
POWER S/W ON [ │ ] / OFF
Uključuje/isključuje LCD zaslon.
POWER
Kabel za napajanje priključuje se u LCD zaslon i zidnu utičnicu.
RGB/COMPONENT IN (priključak za računalo/komponentu (ulaz))
•
Pomoću D-Sub kabela povežite [RGB/
COMPONENT IN] priključak na monitoru
s RGB priključkom na računalu.
•
Povežite priključak [RGB/COMPONENT
IN] na monitoru s priključkom COMPONENT na vanjskom uređaju pomoću
RGB-komponentnog kabela.
•
Pomoću RGB-BNC kabela povežite
[RGB/COMPONENT IN] priključak na
monitoru s BNC priključkom na računalu.
DVI IN (PC Video - priključak za povezivanje)
Pomoću DVI kabela povežite [DVI IN] priključak na monitoru s DVI priključkom na računalu.
RGB/DVI/DP/HDMI AUDIO IN (PC/DVI/
DP/HDMI terminal za priključivanje zvuka
(ulazni))
Pomoću stereo kabela (kupuje se odvojeno)
povežite priključnicu [RGB/DVI/DP/HDMI
AUDIO IN] na monitoru i izlaz za zvučnik na
zvučnoj kartici računala.
DP IN
Prima signal s priključka monitora.
Pomoću DP kabela povežite priključak [DP
IN] na uređaju s priključkom DP IN na drugom monitoru.
Uvod
L]
AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-
Povežite [AV/COMPONENT AUDIO IN [RAUDIO-L]] priključak na monitoru s izlaznim
priključkom za zvuk na računalu ili na vanjskom uređaju pomoću kabela za zvuk.
AV IN
Pomoću VIDEO kabela povežite terminal
[AV IN] na monitoru s izlaznim video terminalom na vanjskom uređaju.
AUDIO OUT
Priključite slušalice ili vanjski zvučnik.
DC OUT
Prilikom povezivanja odobrenog TV tunera
svakako koristite terminal [DC OUT]. (samo
za SAD)
U suprotnom može doći do oštećenja
uređaja.
HDMI IN 1
•
Povežite priključak [HDMI IN 1] na stražnjoj strani LCD zaslona s priključkom
HDMI na digitalnom izlaznom uređaju pomoću HDMI kabela.
•
Podržano do verzije HDMI 1.3.
Napomena
•
Na izlazni priključak [HDMI IN 1] možete
priključiti standardni vanjski uređaj (DVD
uređaj, kamkorder i sl.) ili TV tuner.
•
Želite li koristiti TV tuner(samo za SAD),
svakako ga spojite na izlazni priključak
[HDMI IN 1].
HDMI IN 2 (MAGICINFO)
•
Povežite priključak [HDMI IN 2 (MAGICINFO)] na stražnjoj strani LCD zaslona
s priključkom HDMI na digitalnom izlaznom uređaju pomoću HDMI kabela.
•
Podržano do verzije HDMI 1.3.
Uvod
Korištenje funkcije MagicInfo
Kako biste MagicInfo mogli koristiti s modelom TSn-3, na uređaju instalirajte mrežni
uređaj koji je odobrila tvrtka Samsung te izlaz
za MagicInfo na mrežnom uređaju povežite
s priključkom [HDMI IN 2 (MAGICINFO)] na
uređaju.
RJ45 MDC (priključak MDC)
MDC(Multiple Display Control) priključak za
program
Priključite LAN kabel u priključak [RJ45
MDC] na uređaju te u priključak za LAN na
računalu. Kako biste mogli koristiti MDC, na
računalu mora biti instaliran program za
MDC.
Napomena
Prijeđite na Multi Control i odaberite RJ45
MDC kao postavku za MDC Connection.
RS232C OUT/IN (RS232C serijski priključak)
MDC(Multiple Display Control) priključak za
program
Priključite serijski (unakrsni) kabel u priključak [RS232C] na uređaju te u priključak
RS232C na računalu. Kako biste mogli koristiti MDC, na računalu mora biti instaliran
program za MDC.
Napomena
Prijeđite u Multi Control i odaberite RS232C
MDC kao postavku za MDC Connection.
RGB OUT
Priključak načina rada MagicInfo za video
izlaz
MAGICINFO OUT
Radi se o izlaznom priključku za video, audio
i kontrolne signale za MagicInfo.
Može se koristiti uz povezivanje s priključkom [HDMI IN 2 (MAGICINFO)] pomoću DPHDMI kabela.
Uvod
LAN (priključak za LAN)
Služi za povezivanje pomoću LAN kabela
kako bi se omogućio pristup Internetu ili mreži u načinu rada MagicInfo.
USB(priključak za USB)
Pogodan za tipkovnicu/miš i uređaje za pohranu podataka velikog kapaciteta.
Kensington Lock slot
Kensington Lock je uređaj za zaštitu od
krađe koji korisnicima omogućava zaključavanje uređaja tako da ga mogu sigurno koristiti na javnim mjestima. Budući da se oblik
i način korištenja uređaja za zaključavanje
mogu razlikovati s obzirom na model i proizvođača, dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku koje se isporučuje uz
uređaj za zaključavanje.
Napomena
Uređaj Kensington Lock morate nabaviti zasebno.
Kako biste zaključali uređaj, slijedite
ove korake:
1.
Kabel uređaja Kensington lock omotajte
oko velikog statičnog predmeta poput
stola ili stolice.
2.
Kraj kabela s priključenom bravicom
provucite kroz omotani kraj kabela
uređaj Kensington lock.
3.
Uređaj Kensington Lock umetnite u sigurnosni utor (
monitora.
4.
) na stražnjoj strani
Zaključajte bravicu (
).
Napomena
•
Ovo su općenite upute. Precizne upute
potražite u korisničkom priručniku koji je
isporučen uz uređaj za zaključavanje.
•
Uređaj za zaključavanje možete nabaviti
u trgovini elektroničke opreme, internetskoj trgovini ili u našem servisnom centru.
Uvod
Napomena
Kako bi mrežni uređaj ispravno radio, potrebno je uključiti prekidače na monitoru i na mrežnom uređaju.
Daljinski upravljač
Napomena
•
Na radne karakteristike daljinskog upravljača može utjecati televizor ili neki drugi elektronički uređaj koji radi blizu LCD zaslona i time uzrokovati neispravan rad zbog smetnji
s frekvencijom.
•
Kako bi se televizor mogao koristiti, na njega mora biti priključen TV tuner (prodaje se
zasebno). (samo za SAD)
POWER
OFF
Numerički gumbi
/ gumb GUIDE
+ VOL SOURCE
D.MENU
TOOLS
Gumbi Up-Down Left-Right (Gore-Dolje Lijevo-Desno)
INFO
Gumb za boju i gumb za odabir PC/DVI/
HDMI/DP .
TTX/MIX
MTS/DUAL
ENTER/PRE-CH
MUTE
CH/P
TV
MENU
RETURN
EXIT
MagicInfo
POWER
Uključuje/isključuje uređaj.
OFF
Isključuje uređaj.
Uvod
Numerički gumbi
Koristi se za unos lozinke tijekom podešavanja prikaza na
zaslonu ili za korištenje programa MagicInfo.
Pritisnite za promjenu kanala.
/ Gumb GUIDE
Gumb "-" koristi se za odabir digitalnih kanala.
Prikaz elektroničkog vodiča kroz programe (EPG).
Napomena
Ovaj gumb možete koristiti samo u televizijskom načinu rada, ako je priključen TV tuner (prodaje se zasebno).
Podešava glasnoću zvuka.
+ VOL SOURCE
Služi za odabir priključenog vanjskog izvora signala ili načina rada MagicInfo.
Pritisnite gumb kako biste promijenili SOURCE ulaznog signala.
Promjena za SOURCE je dopuštena samo za vanjske
uređaje koji su u to vrijeme spojeni na LCD zaslon.
D.MENU
Prikaz DTV izbornika
Napomena
Ovaj gumb možete koristiti samo u televizijskom načinu rada, ako je priključen TV tuner (prodaje se zasebno).
TOOLS
Koristi se za brz odabir često korištenih funkcija.
Napomena
Ova funkcija ne radi s ovim LCD zaslonom.
Gumbi Up-Down LeftRight (Gore-Dolje LijevoDesno)
INFO
Gumb za boju i gumb za
odabir PC/DVI/HDMI/DP.
Kreće se od jedne do druge stavke izbornika vodoravno,
okomito ili ugađa vrijednosti odabrane u izborniku.
Informacije o slici koja se trenutno prikazuje prikazane su u
gornjem lijevom kutu zaslona.
U načinu rada televizora ovi se gumbi mogu koristiti za konfiguriranje popisa kanala.
U nekom drugom načinu rada možete odabrati izravni vanjski priključak - PC, DVI, HDMI ili DisplayPort.
TTX/MIX
TV programi daju pismene informacije putem teleteksta.
- Gumbi teleteksta
Uvod
Napomena
Ova funkcija ne radi s ovim LCD zaslonom.
MTS/DUAL
MTSMožete odabrati MTS (Multichannel Television Stereo) način rada.
FM Stereo
Vrsta zvuka
MTS/S_Mode
Zadano
Mono
Mono
Stereo
Mono ↔ Stereo
Ručna promjena
SAP
Mono ↔ SAP
Mono
DUALDok gledate TV možete izmjenjivati STEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll i MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO
pritiskom na gumb DUAL na daljinskom upravljaču, ovisno
o vrsti emitiranja.
Napomena
Omogućeno kada je priključen TV tuner.
ENTER/PRE-CH
Ovaj gumb koristi se za vraćanje na prvi prethodni program.
Napomena
Omogućeno kada je priključen TV tuner.
MUTE
CH/P
Privremeno pauzira (isključuje) zvuk. Prikazuje se u donjem
lijevom kutu zaslona. Ako u načinu rada s isključenim zvukom pritisnete MUTE ili - VOL +, zvuk se ponovno uključuje.
U načinu rada TV , bira TV kanale.
Napomena
Omogućeno kada je priključen TV tuner.
Omogućava gledanje analognih ili digitalnih televizijskih
sadržaja.
TV
Napomena
Omogućeno kada je priključen TV tuner.
MENU
RETURN
EXIT
MagicInfo
Otvara izbornik na zaslonu i izlazi iz izbornika ili zatvara izbornik za ugađanje.
Povratak na prethodni izbornik.
Zatvara zaslon izbornika.
Gumb za brzo pokretanje MagicInfo.
Uvod
Korištenje funkcije MagicInfo
Kako biste MagicInfo mogli koristiti s modelom TSn-3, na
uređaju instalirajte mrežni uređaj koji je odobrila tvrtka Samsung te izlaz za MagicInfo na mrežnom uređaju povežite s
priključkom [HDMI IN 2 (MAGICINFO)] na uređaju.
Korisnički priručnik za instalaciju
Napomena
•
Instalaciju uređaja zatražite od stručnjaka za instalaciju iz tvrtke Samsung Electronics.
•
Valjanost jamstva prestaje u slučaju instalacije uređaja od osobe koja nije profesionalac
ovlašten od tvrtke Samsung Electronics.
•
Pojedinosti možete dobiti u servisnom centru tvrtke Samsung Electronics.
Kut nagiba i zakretanje
1
2
1.
Uređaj se može nagnuti do 15 stupnjeva od okomitog zida.
2.
Kako biste uređaj koristili u portretnom načinu rada, zakrenite ga us mjeru kazaljke na
satu tako da LED indikator dospije na donju stranu.
Preduvjeti za prozračivanje
1. Montiranje na okomiti zid
<prikaz s bočne strane>
Uvod
A : min. 40 mm
B: Temperatura okoline < 35˚C
•
Kod postavljanja uređaja na okomiti zid, iza uređaja radi prozračivanja mora postojati
prostor od 40 mm ili više, kao što je prikazano na slici, a temperatura okoline treba se
održavati na 35˚C ili manje.
Napomena
Pojedinosti možete dobiti u servisnom centru tvrtke Samsung Electronics.
2. Upute za ugradnju
<prikaz s bočne strane>
<prikaz s gornje strane>
A : min. 40 mm
B: min. 70 mm
C : min. 50 mm
D : min. 50 mm
E : Temperatura okoline < 35˚C
•
Kod ugrađivanja uređaja u zid, iza uređaja radi prozračivanja mora postojati određeni
prostor, kao što je prikazano na slici, a temperatura okoline treba se održavati na 35˚C ili
manje.
Napomena
Pojedinosti možete dobiti u servisnom centru tvrtke Samsung Electronics.
Uvod
3. Uputa o montiranju na pod
<prikaz s bočne strane>
A : min. 50 mm
B: Temperatura okoline < 20˚C
•
Kod ugrađivanja uređaja u pod, iza uređaja radi prozračivanja mora postojati prostor od
50 mm ili više, kao što je prikazano na slici, a temperatura okoline treba se održavati na
20˚C ili manje.
Napomena
Pojedinosti možete dobiti u servisnom centru tvrtke Samsung Electronics.
Mehanički raspored
VESA držač za montiranje
•
Prilikom montiranja VESA držača pazite na sukladnost s međunarodnim VESA standardima.
•
Informacije o kupovini i montaži VESA držača: Naručite držač kod najbližeg distributera
proizvoda tvrtke SAMSUNG. Naručeni držač će montirati profesionalni montažer.
•
Za pomicanje LCD zaslona potrebne su najmanje dvije osobe.
•
Tvrtka SAMSUNG nije odgovorna za bilo kakvo oštećenje proizvoda nastalo montažom
po samostalnom nahođenju kupca.
Uvod
Dimenzije
Obavijest
Za pričvršćivanje držača na zid koristite isključivo vijke promjera 6 mm i dužine 8 do 12 mm.
Dodatna oprema (prodaje se zasebno)
•
Dimenzije s drugom dodatnom opremom
Postavljanje držača za zid
•
Za postavljanje držača za zid obratite se stručnjaku.
•
Tvrtka SAMSUNG Electronics nije odgovorna za oštećenja proizvoda ili ozljede korisnika
ako korisnik provodi instalaciju.
•
Ovaj proizvod namijenjen je postavljanju na betonske zidove. Proizvod možda neće ostati
na mjestu ako se montira na žbukane površine ili drvo.
Uvod
Komponente
Koristite samo komponente i dodatnu opremu isporučenu uz proizvod.
Zidni držač (1)
Šarka (lijeva 1, des- Plastič- Vijak (A) Vijak (B) Kotve
na 1)
na vje- (11)
(4)
(11)
šalica
(4)
Montiranje proizvoda na držač za zid
Oblik proizvoda može varirati ovisno o modelu (montaža plastične vješalice i vijka je ista).
1.
Uklonite četiri vijka na stražnjoj strani proizvoda.
2.
Umetnite vijak B u plastičnu vješalicu.
Obavijest
3.
•
Montirajte proizvod na držač za zid i pazite da bude pravilno pričvršćen na lijevoj i
desnoj plastičnoj vješalici.
•
Budite pažljivi tijekom postavljanja proizvoda na držač kako ne biste zaglavili prste u
otvorima.
•
Pazite da držač za zid bude sigurno pričvršćen na zid jer u protivnom proizvod možda
neće ostati na mjestu nakon instalacije.
Zategnite četiri vijka u koraku 2 (plastična vješalica + vijak B) na stražnjim otvorima na
proizvodu.
Uvod
4.
Uklonite sigurnosnu iglu (3) i umetnite 4 nosača proizvoda u odgovarajuće otvore na
držaču (1). Potom postavite proizvod (2) tako da bude čvrsto pričvršćen na držaču. Pazite da ponovno umetnete i zategnete sigurnosnu iglu (3) kako bi čvrsto držala proizvod
na držaču.
A-
LCD zaslon
B-
Zidni držač
C-
Zid
Podešavanje kuta zidnog držača
Prije postavljanja zid ugodite kut držača na -2˚.
1.
Pričvrstite proizvod na držač za zid.
2.
Držite proizvod na sredini gornjeg dijela i povucite ga prema naprijed (u smjeru strelice)
kako biste podesili kut.
Napomena
Kut držača možete postaviti između -2˚ i 15˚.
Uvod
Pazite da pri podešavanju kuta držite gornji središnji dio, a ne lijevu ili desnu stranu proizvoda.
Daljinski upravljač (RS232C)
Kabelski priključci
sučelje
RS232C (9-pinski)
pin
TxD (br.2) RxD (br. 3) GND (br. 5)
Brzina prijenosa poda- 9600 b/s
taka
Bitovi podataka
8 bit
Paritet
Nema
Bitovi za prekid
1 bit
Kontrola protoka
Nema
Maksimalna duljina
15 m (samo vrsta s oklopom)
•
Dodjela pinova
Pin
Signal
1
Prepoznavanje nosača podataka
2
Primljeni podaci
3
Preneseni podaci
4
Podatkovni terminal spreman
5
Uzemljenje signala
6
Paket podataka spreman
7
Zahtjev za slanje
8
Slobodan za slanje
9
Indikator sa zvonom
Uvod
•
RS232C kabel
Priključak: 9-pinski D-Sub
Kabel: Poprečni (povratni) kabel
-P1ŽENSKI
•
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
2
--------->
3
Rx
Tx
3
<---------
2
Tx
Gnd
5
----------
5
Gnd
ŽENSKI
Način povezivanja
Kontrolne šifre
•
Get kontrolu
Zaglavlje
naredba
0xAA
vrsta naredbe
Duljina podataka
Kontrolni zbroj
0
ID
•
•
Kontrola skupa
Zaglavlje
naredba
0xAA
vrsta naredbe
riječi naredbe
ID
Duljina podataka
PODACI
1
Vrijednost
Kontrolni
zbroj
Uvod
Br.
vrsta naredbe
naredba
Raspon vrijednosti
1
Preuzimanje kontrole
0x11
0~1
2
Upravljanje jačinom zvuka
0x12
0~100
3
Upravljanje
signala
ulaznog 0x14
-
4
Upravljanje načinom rada zas- 0x18
lona
-
5
Upravljanje veličinom zaslona
0~255
6
Komanda za uključivanje/isklju- 0x3C
čivanje slike u slici
0~1
7
Komanda za automatsko pode- 0x3D
šavanje
0
8
Komanda za način rada s video- 0x5C
zidom
0~1
9
Sigurnosno zaključavanje
0~1
izvorom
0x19
0x5D
- ID bi trebao prikazati heksadecimalnu vrijednost dodijeljenog ID-a, ali vrijednost za ID 0
trebala bi biti 0xFF.
- Sva komunikacija trebala bi biti u heksadecimalnom obliku, a ukupan zbroj je zbroj svih
preostalih vrijednosti. U slučaju prekoračivanja vrijednosti za dvije znamenke (npr. 11+FF
+01+01=112), izostavite prvi broj, na način prikazan u nastavku.
Primjer: PowerOn&ID=0
Zaglavlje
naredba
ID
0xAA
0x11
Zaglavlje
naredba
ID
0xAA
Duljina podataka
PODACI 1
1
Napajanje
Duljina podataka
PODACI 1
1
1
0x11
Kontrolni
zbroj
12
Želite li kontrolirati svaki mehanizam priključen putem serijskog kabela bez obzira na njegov ID, postavite dio ID-a na "0xFE" i pošaljite naredbe. U tom će slučaju svaki uređaj
slijediti naredbe, ali neće odgovarati potvrdom.
•
Kontrola napajanja
•
Funkcija
Uključivanje/isključivanje televizora/monitora putem osobnog računala.
•
Prikaz statusa uključivanja/isključivanja
Zaglavlje
naredba
ID
0xAA
•
0x11
Postavljanje uključivanja/isključivanja
Duljina podataka
Kontrolni zbroj
0
Uvod
Zaglavlje
naredba
ID
0xAA
0x11
Duljina podataka
PODACI
1
Napajanje
Kontrolni
zbroj
Napajanje: Šifra napajanja koja se postavlja na televizoru/monitoru
1 : Uključivanje
0 : Isključivanje
•
Potvrda
Zaglavlje naredba
ID
0xAA
0xFF
Ack/Nak
Duljina (pozivitpodata- na/negaka
tivna
potvrda)
3
r-CMD
Vrijednost 1
0x11
Napajanje
r-CMD
Vrijednost 1
0x11
ERR
‘A’
Ukupni
zbroj
Napajanje: Isto kao i gore
•
Nak
Zaglavlje naredba
0xAA
ID
0xFF
Ack/Nak
Duljina (pozivitpodata- na/negativna
ka
potvrda)
3
‘N’
Ukupni
zbroj
ERR: Šifra pogreške koja prikazuje do kakve je pogreške došlo
•
Kontrola jačine zvuka
•
Funkcija
Promjena jačine zvuka televizora/monitora putem osobnog računala.
•
Prikaz statusa jačine zvuka
Zaglavlje
naredba
Duljina podataka
Kontrolni zbroj
0
ID
0xAA
•
0x12
Postavljanje jačine zvuka
Zaglavlje
0xAA
naredba
0x12
ID
Duljina podataka
PODACI
1
Jačina zvuka
Kontrolni
zbroj
Uvod
Jačina zvuka: Šifra vrijednosti jačine zvuka koja se postavlja na televizoru/monitoru (0
~ 100)
•
Potvrda
Zaglavlje naredba
ID
0xAA
0xFF
Ack/Nak
Duljina (pozivitpodata- na/negaka
tivna
potvrda)
3
r-CMD
Vrijednost 1
0x12
Jačina
zvuka
r-CMD
Vrijednost 1
0x12
ERR
‘A’
Ukupni
zbroj
Jačina zvuka: Isto kao i gore
•
Nak
Zaglavlje naredba
0xAA
ID
0xFF
Ack/Nak
Duljina (pozivitpodata- na/negaka
tivna
potvrda)
3
‘N’
Ukupni
zbroj
ERR: Šifra pogreške koja prikazuje do kakve je pogreške došlo
•
Kontrola ulaznog signala
•
Funkcija
Promjena ulaznog signala televizora/monitora putem osobnog računala.
•
Prikaz statusa ulaznog signala
Zaglavlje
naredba
Duljina podataka
Kontrolni zbroj
0
ID
0xAA
•
0x14
Postavljanje ulaznog signala
Zaglavlje
naredba
0xAA
0x14
ID
Duljina podataka
PODACI
1
Izvor ulaznog signala
Kontrolni
zbroj
Izvor ulaznog signala : Šifra ulaznog signala koja se postavlja na televizoru/monitoru
0x14
PC
0x1E
BNC
0x18
DVI
0x0C
AV
Uvod
0x04
S-Video
0x08
Komponenta
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_VIDEO
0x30
RF(TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x25
DisplayPort
Oprez
DVI_VIDEO, HDMI1_PC, HDMI2_PC → samo prikaz
U slučaju tehnologije MagicInfo, moguće samo s modelima koji sadrže MagicInfo
U slučaju televizijskog signala, moguće samo s modelima koji sadrže televizijski prijemnik.
•
Potvrda
Zaglavlje naredba
ID
0xAA
0xFF
Ack/Nak
Duljina (pozivitpodata- na/negaka
tivna
potvrda)
3
‘A’
Vrijednost 1
r-CMD
0x14
Izvor
ulaznog
signala
r-CMD
Vrijednost 1
0x14
ERR
Ukupni
zbroj
Izvor ulaznog signala : Isto kao i gore
•
Nak
Zaglavlje naredba
0xAA
0xFF
ID
Ack/Nak
Duljina (pozivitpodata- na/negaka
tivna
potvrda)
3
‘N’
ERR: Šifra pogreške koja prikazuje do kakve je pogreške došlo
•
Kontrola načina rada
•
Funkcija
Odabir načina rada televizora/monitora putem osobnog računala.
Ukupni
zbroj
Uvod
Ne može se kontrolirati kada je Video Wall uključen.
Oprez
Radi samo s modelima koji sadrže televizijski prijemnik.
•
Prikaz statusa načina rada
Zaglavlje
naredba
Duljina podataka
Kontrolni zbroj
0
ID
0xAA
•
0x18
Postavljanje veličine slike
Zaglavlje
naredba
ID
0xAA
0x18
Duljina podataka
PODACI
1
Način rada
Kontrolni
zbroj
Način rada : Šifra načina rada koja se postavlja na televizoru/monitoru
•
0x01
16 : 9
0x04
Zumiranje
0x31
Zumiranje - široko
0x0B
4:3
Potvrda
Zaglavlje naredba
ID
0xAA
0xFF
Ack/Nak
Duljina (pozivitpodata- na/negaka
tivna
potvrda)
3
‘A’
r-CMD
Vrijednost 1
0x18
Način rada
r-CMD
Vrijednost 1
0x18
ERR
Ukupni
zbroj
Način rada : Isto kao i gore
•
Nak
Zaglavlje naredba
0xAA
0xFF
ID
Ack/Nak
Duljina (pozivitpodata- na/negaka
tivna
potvrda)
3
‘N’
ERR: Šifra pogreške koja prikazuje do kakve je pogreške došlo
•
Kontrola veličine zaslona
•
Funkcija
Ukupni
zbroj
Uvod
Osobno računalo prepoznaje veličinu zaslona televizora/monitora.
•
Prikaz statusa veličine zaslona
naredba
Zaglavlje
Duljina podataka
Kontrolni zbroj
0
ID
0xAA
•
0x19
Potvrda
Zaglavlje naredba
ID
0xAA
Ack/Nak
Duljina (pozivitpodata- na/negaka
tivna
potvrda)
0xFF
3
r-CMD
Vrijednost 1
0x19
Veličina
zaslona
‘A’
Ukupni
zbroj
Veličina zaslona : Veličina zaslona televizora/monitora (raspon: 0 ~ 255, jedinica: inči)
•
Nak
Zaglavlje naredba
0xAA
ID
Ack/Nak
Duljina (pozivitpodata- na/negaka
tivna
potvrda)
0xFF
3
r-CMD
Vrijednost 1
0x19
ERR
‘N’
Ukupni
zbroj
ERR: Šifra pogreške koja prikazuje do kakve je pogreške došlo
•
Kontrola uključivanja/isključivanja slike u slici
•
Funkcija
Računalo uključuje/isključuje funkciju slike u slici televizora ili monitora.
Ne radi u načinu rada MagicInfo.
•
Prikaz statusa uključivanja/isključivanja slike u slici
Zaglavlje
naredba
Duljina podataka
Kontrolni zbroj
0
ID
0xAA
•
0x3C
Uključivanje/isključivanje slike u slici
Zaglavlje
naredba
ID
0xAA
0x3C
Duljina podataka
PODACI
1
Slika u slici
Kontrolni
zbroj
Uvod
Slika u slici : Šifra uključivanja/isključivanja slike u slici koja se postavlja za televizor
ili monitor
1 : Slika u slici uključena
0 : Slika u slici isključena
•
Potvrda
Zaglavlje naredba
ID
0xAA
0xFF
Ack/Nak
Duljina (pozivitpodata- na/negaka
tivna
potvrda)
3
r-CMD
Vrijednost 1
0x3C
Slika u
slici
r-CMD
Vrijednost 1
0x3C
ERR
‘A’
Ukupni
zbroj
Slika u slici : Isto kao i gore
•
Nak
Zaglavlje naredba
0xAA
ID
0xFF
Ack/Nak
Duljina (pozivitpodata- na/negativna
ka
potvrda)
3
‘N’
Ukupni
zbroj
ERR: Šifra pogreške koja prikazuje do kakve je pogreške došlo
•
Kontrola automatskog podešavanja (samo za računalo, BNC)
•
Funkcija
Osobno računalo automatski kontrolira zaslon računala.
•
Prikaz statusa automatskog podešavanja
Nema
•
Postavljanje automatskog podešavanja
Zaglavlje
naredba
0xAA
0x3D
ID
Automatsko podešavanje : 0x00 (uvijek)
•
Potvrda
Duljina podataka
PODACI
1
Automatsko
podešavanje
Kontrolni
zbroj
Uvod
Zaglavlje naredba
ID
0xAA
•
0xFF
Ack/Nak
Duljina (pozivitpodata- na/negaka
tivna
potvrda)
3
Vrijednost 1
r-CMD
0x3D
Automatsko podešavanje
r-CMD
Vrijednost 1
0x3D
ERR
‘A’
Ukupni
zbroj
Nak
Zaglavlje naredba
0xAA
ID
0xFF
Ack/Nak
Duljina (pozivitpodata- na/negaka
tivna
potvrda)
3
‘N’
Ukupni
zbroj
ERR: Šifra pogreške koja prikazuje do kakve je pogreške došlo
•
Kontrola načina rada video zida
•
Funkcija
Osobno računalo pretvara način rada video zida za televizor/monitor ako je opcija
Video Wall (Video zid) uključena.
Radi samo kod televizora/monitora kod kojih je uključena opcija Video Wall (Video
zid).
Ne radi uz MagicInfo
•
Prikaz načina rada video zida
Zaglavlje
naredba
0xAA
0x5C
Duljina podataka
Kontrolni zbroj
0
ID
•
Postavljanje načina rada video zida
Zaglavlje
naredba
0xAA
0x5C
ID
Duljina podataka
PODACI
1
Način rada s
video zidom
Kontrolni
zbroj
Način rada s video zidom : Šifra video zida koja se postavlja na televizoru/monitoru
1 : Full
0 : Natural
Uvod
•
Potvrda
Zaglavlje naredba
ID
0xAA
0xFF
Ack/Nak
Duljina (pozivitpodata- na/negativna
ka
potvrda)
3
Vrijednost 1
r-CMD
Ukupni
zbroj
0x5C
Način rada s video zidom
r-CMD
Vrijednost 1
0x5C
ERR
‘A’
Način rada s video zidom : isto kao i gore
•
Nak
Zaglavlje naredba
0xAA
ID
0xFF
Ack/Nak
Duljina (pozivitpodata- na/negaka
tivna
potvrda)
3
‘N’
Ukupni
zbroj
ERR: Šifra pogreške koja prikazuje do kakve je pogreške došlo
•
Sigurnosno zaključavanje
•
Funkcija
Osobno računalo uključuje/isključuje funkciju sigurnosnog zaključavanja televizora/
monitora.
Radi bez obzira na to je li napajanje uključeno ili isključeno.
•
Prikaz statusa sigurnosnog zaključavanja
Zaglavlje
naredba
0xAA
0x5D
Duljina podataka
Kontrolni zbroj
0
ID
•
Omogućavanje/onemogućavanje sigurnosnog zaključavanja
Zaglavlje
naredba
0xAA
0x5D
ID
Duljina podataka
PODACI
1
Sigurnosno
zaključavanje
Kontrolni
zbroj
Sigurnosno zaključavanje : Šifra zaključavanja koja se postavlja na televizoru/monitoru
1 : Uključeno
0 : Isključeno
Uvod
•
Potvrda
Zaglavlje naredba
ID
0xAA
0xFF
Ack/Nak
Duljina (pozivitpodata- na/negaka
tivna
potvrda)
3
‘A’
Vrijednost 1
r-CMD
0x5D
Sigurnosno
zaključavanje
r-CMD
Vrijednost 1
Ukupni
zbroj
Sigurnosno zaključavanje : Isto kao i gore
•
Nak
Zaglavlje naredba
ID
0xAA
0xFF
Ack/Nak
Duljina (pozivitpodata- na/negaka
tivna
potvrda)
3
‘N’
0x5D
Sigurnosno
zaključavanje
ERR: Šifra pogreške koja prikazuje do kakve je pogreške došlo
Ukupni
zbroj
Povezivanja
Povezivanje računala
Računalo i monitor mogu se povezati na nekoliko načina. Odaberite jednu
od sljedećih mogućnosti.
Putem analognog D-sub (analognog) konektora na video kartici.
•
Spojite D-sub na 15-pinski [RGB/COMPONENT IN] priključak na
stražnjoj strani LCD zaslona i 15-pinski D-sub priključak na računalu.
Pomoću digitalnog DVI poveznika na video kartici.
•
DVI kabel povežite s [DVI IN] priključkom na stražnjoj strani LCD zaslona i DVI priključkom na računalu.
Pomoću D-sub (digitalnog) priključka na video kartici.
•
Pomoću HDMI kabela povežite [HDMI IN 1] / [HDMI IN 2 (MAGICINFO)] priključak na LCD zaslonu s HDMI priključkom na računalu.
Povezivanja
Napomena
Kada je uređaj povezan s računalom putem HDMI kabela, kao izvor ulaznog signala odaberite HDMI2 ili HDMI1.
Kako biste s računala dobili normalnu sliku i zvuk, morate odabrati
HDMI2 ili HDMI1 prije nego što odaberete PC pod Edit Name.
Kako bi se omogućio zvuk kada je odabrano DVI Device, uspostavite vezu
pomoću koraka (
).
Priključite audio kabel za LCD zaslon u priključnicu za zvuk na stražnjoj
LCD zaslona.
Uključite kabel za napajanje LCD zaslona u priključak napajanja na stražnjoj strani LCD zaslona. Uključite prekidač za napajanje.
Napomena
Za kupnju dodatne opreme obratite se lokalnom SAMSUNG Electronics servisnom centru.
Spajanje s ostalim uređajima
Napomena
•
Uređaji koji se mogu priključiti na AV ulaz, poput DVD playera, videosnimača ili kamkordera, kao i vašeg računala, mogu se priključiti na LCD zaslon. Podrobne informacije o
povezivanju ulaznih AV uređaja potražite u poglavlju Podešavanje LCD zaslona.
•
Konfiguracija stražnje strane LCD zaslona može se razlikovati ovisno o modelu LCD zaslona.
Priključivanje AV uređaja
Povezivanja
1.
Priključite kabel za zvuk u priključak [AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]] na uređaju te u priključak za zvuk na vanjskom uređaju kao što je
videorekorder ili DVD uređaj.
2.
Priključite video kabel u priključak [AV IN] na uređaju te na izlazni video
priključak na vanjskom uređaju.
3.
Nakon toga pokrenite DVD player, videorekorder ili kamkorder s umetnutim DVD diskom ili kasetom.
4.
Pritisnite SOURCE na uređaju ili na daljinskom upravljaču i odaberite
"AV".
Povezivanje s kamkorderom
1.
Potražite AV izlazne utičnice na kamkorderu. Obično se nalaze na bočnoj
ili stražnjoj strani kamkordera. Pomoću video kabela povežite VIDEO
OUTPUT utičnicu na kamkorderu i [AV IN] na LCD zaslonu.
2.
Pomoću kompleta audio kabela povežite priključke AUDIO OUTPUT na
kamkorderu i [AV /COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIO-L]] na LCD zaslonu.
3.
Pritisnite SOURCE na uređaju ili na daljinskom upravljaču i odaberite
"AV".
4.
Sada možete početi s reprodukcijom kazete u kamkorderu.
Napomena
Prikazani audio i video kablovi obično su dio opreme kamkordera.
(Ako nisu, obratite se lokalnoj prodavaonici elektronike.)
Ako posjedujete stereo kamkorder, morate spojiti dva kabla.
Povezivanja
Povezivanje pomoću HDMI kabela
1.
Priključite HDMI kabel u priključak [HDMI IN 2 (MAGICINFO)] ili [HDMI IN
1] na uređaju te u izlazni HDMI priključak na digitalnom uređaju.
2.
Pritisnite SOURCE na uređaju ili na daljinskom upravljaču i odaberite
"HDMI1 / HDMI2"
Napomena
U načinu rada HDMI podržan je samo PCM format zvuka.
Povezivanje pomoću "DVI do HDMI" kabela
Priključite DVI-HDMI kabel u priključak [HDMI IN 2 (MAGICINFO)] ili
[HDMI IN 1] te u izlazni DVI priključak na digitalnom uređaju.
Spojite crvene i bijele utikače RCA-stereo (računalnog) kabela u istobojne
audio izlazne terminale digitalnog izlaznog uređaja i spojite suprotni utikač
na [RGB/DVI/DP/HDMI AUDIO IN] terminal LCD zaslona.
Povezivanja
3.
Pritisnite SOURCE na uređaju ili na daljinskom upravljaču i odaberite
"HDMI1 / HDMI2"
Povezivanje DVD playera
Pomoću RGB-komponentnog kabela povežite [RGB/COMPONENT IN]
priključak na LCD zaslonu s utičnicama PR, Y, PB na DVD uređaju.
Pomoću audio kabela povežite [AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIOL]] na LCD zaslonu i IZLAZNE AUDIO priključke na DVD playeru.
Napomena
•
Pritisnite SOURCE na uređaju ili na daljinskom upravljaču i odaberite "Component".
•
Sada možete početi s reprodukcijom DVD-a na DVD playeru.
•
RGB-komponentni kabel spada u dodatnu opremu.
•
Objašnjenje komponentne videoveze potražite u DVD priručniku.
Priključivanje (kabelskog/satelitskog) DTV Set Top Box uređaja
Povezivanja
Pomoću RGB-komponentnog kabela povežite [RGB/COMPONENT IN]
priključak na LCD zaslonu s utičnicama PR, Y, PB priključke na Set Top
Box uređaju.
Pomoću audio kabela povežite [AV/COMPONENT AUDIO IN [R-AUDIOL]] na LCD zaslonu i AUDIO OUT priključke na Set Top Box uređaju.
Napomena
•
Pritisnite SOURCE na uređaju ili na daljinskom upravljaču i odaberite "Component".
•
Za dodatne informacije o funkciji Component video (Komponentni video), pogledajte upute za korištenje svog Set Top Box uređaja.
Spajanje na audio sustav
1.
Pomoću kompleta audio kablova povežite priključke AUX L, R na AUDIO
SUSTAVU i priključak [AUDIO OUT] na LCD zaslonu.
Priključivanje na IZLAZ funkcije MAGICINFO
Povezivanja
Povežite terminal [MAGICINFO OUT] i terminal [HDMI IN 2 (MAGICINFO)] na uređaju pomoću DP-HDMI kabela.
Priključivanje LAN kabela
Pomoću LAN kabela povežite priključak [LAN] na uređaju i priključak [LAN] na računalu.
Priključivanje USB uređaja
Moguće je priključivanje na USB uređaje, kao što su miš ili tipkovnica.
Korištenje softvera
Upravljački program monitora
Napomena
Kada operacijski sustav zatraži upravljački program monitora, umetnite CDROM isporučen uz ovaj monitor. Instalacija upravljačkog programa malo se
razlikuje od operacijskog sustava do drugog. Slijedite odgovarajuće upute za
svoj operacijski sustav.
Pripremite prazan disk i preuzmite datoteku upravljačkog programa s ovdje
prikazanog Internet web-mjesta.
Internetsko web-mjesto :
http://www.samsung.com/
Instaliranje upravljačkog programa monitora (automatsko)
1.
Umetnite CD u CD-ROM pogon.
2.
Pritisnite "Windows".
3.
Odaberite model monitora na popisu modela, a zatim pritisnite gumb "OK" (U redu).
4.
Ako vidite sljedeći prozor s porukom, pritisnite gumb "Continue Anyway" (Ipak nastavi).
Zatim kliknite gumb "OK" (U redu) (Microsoft® Windows® XP/2000 Operacijski sustav).
Korištenje softvera
Napomena
Ovaj upravljački program monitora posjeduje certifikat tvrtke Microsoft i njegovo instaliranje neće oštetiti vaš sustav.
Upravljački program s certifikatom bit će objavljen na početnoj stranici za Samsung
monitore.
http://www.samsung.com/
Instaliranje upravljačkog programa monitora (ručno)
Microsoft® Windows Vista™‚ Operacijski sustav
1.
Umetnite CD s uputama u CD-ROM pogon.
2.
(Start) i "Control Panel" (Upravljačka ploča). Zatim dvaput pritisnite "ApPritisnite
pearance and Personalization" (Izgled i prilagodba).
3.
Pritisnite "Personalization" (Osobna prilagodba), a zatim "Display Settings" (Postavke
prikaza).
4.
Pritisnite "Advanced Settings..." (Napredne postavke...).
Korištenje softvera
5.
Pritisnite "Properties" (Svojstva) na kartici "Monitor". Ako je gumb "Properties" (Svojstva)
deaktiviran, to znači da je konfiguriranje monitora dovršeno. Monitor je spreman za korištenje.
Ako se prikaže poruka "Windows needs..." (Sustav Windows treba...), kao što je prikazano na slici u nastavku, pritisnite "Continue" (Nastavi).
Napomena
Ovaj upravljački program za monitor posjeduje certifikat i označen je MS logotipom, a
instalacija neće oštetiti sustav koji koristite.
Upravljački program s certifikatom bit će objavljen na početnoj stranici za Samsung
monitore.
6.
Pritisnite "Update Driver..." (Ažuriranje upravljačkog programa) na kartici "Driver" (Upravljački program).
7.
Provjerite potvrdni okvir "Browse my computer for driver software" (Pregledaj moje računalo za softver upravljačkog programa) i pritisnite "Let me pick from a list of device
drivers on my computer" (Dopusti da odaberem s popisa upravljačkih programa za uređaj
na mom računalu.
Korištenje softvera
8.
Pritisnite "Have Disk..." (Imam disk) i odaberite mapu (na primjer, D:\Disk) u kojoj se
nalazi datoteka za postavljanje upravljačkog programa i pritisnite "OK" (U redu).
9.
S popisa modela monitora na zaslonu odaberite model koji odgovara vašem monitoru i
pritisnite "Next" (Sljedeće).
10. Pritisnite "Close" (Zatvori) → "Close" (Zatvori) → "OK" (U redu) → "OK" (U redu) na
sljedećim zaslonima prikazanim redom.
Korištenje softvera
Microsoft® Windows® XP Operacijski sustav
1.
Umetnite CD u CD-ROM pogon.
2.
Pritisnite ""Start" → "Control Panel" (Upravljačka ploča), a zatim pritisnite ikonu "Appearance and Themes" (Izgled i teme).
3.
Pritisnite ikonu "Display" (Prikaz), a zatim odaberite karticu "Settings" (Postavke), pa
kliknite "Advanced..." (Napredno).
4.
Pritisnite gumb "Properties" (Svojstva) na kartici "Monitor" i odaberite karticu "Driver" (Upravljački program).
Korištenje softvera
5.
Pritisnite "Update Driver..." Ažuriraj upravljački program i odaberite "Install from a list
or..." (Instaliraj s popisa ili...), pa pritisnite gumb "Next" (Sljedeće).
6.
Odaberite "Don't search, I will..." (Ne traži, sam ću...), a zatim pritisnite "Next" (Sljedeće),
pa zatim "Have disk" (Imam disk).
7.
Pritisnite gumb "Browse" (Pregledaj), a zatim odaberite A:(D:\upravljački program), pa
model svog monitora s popisa modela i pritisnite gumb "Next" (Sljedeće).
8.
Ako vidite sljedeći prozor s porukom, pritisnite gumb "Continue Anyway" (Ipak nastavi).
Zatim pritisnite gumb "OK" (U redu).
Korištenje softvera
Napomena
Ovaj upravljački program za monitor posjeduje certifikat tvrtke Microsoft i ova instalacija
neće oštetiti vaš sustav.
Upravljački program s certifikatom bit će objavljen na početnoj stranici za Samsung
monitore.
http://www.samsung.com/
9.
Pritisnite gumb "Close" (Zatvori), a zatim pritisnite i držite gumb "OK" (U redu).
10. Instalacija upravljačkog programa monitora je dovršena.
Microsoft® Windows® 2000 Operacijski sustav
Ako se na monitoru prikaže poruka "Digital Signature Not Found" (Digitalni potpis nije pronađen), slijedite korake opisane u nastavku.
1.
Odaberite gumb "OK" (U redu) u prozoru "Insert disk" (Umetni disk).
2.
Pritisnite gumb "Browse" (Pregledaj) u prozoru "File Needed" (Potrebna datoteka).
3.
Odaberite A:(D:\upravljački program), a zatim pritisnite gumb "Open" (Otvori), pa "OK" (U
redu).
Način instaliranja
1.
Pritisnite "Start", "Setting" (Postavljanje), "Control Panel" (Upravljačka ploča).
Korištenje softvera
2.
Dvaput pritisnite ikonu "Display" (Zaslon).
3.
Odaberite karticu "Settings" (Postavke) i pritisnite gumb "Advanced Properties" (Napredne značajke).
4.
Odaberite "Monitor".
1. slučaj: Ako je gumb "Properties" (Svojstva) deaktiviran, to znači da je monitor ispravno
konfiguriran. Prekinite instalaciju
2. slučaj: Ako je gumb "Properties" (Svojstva) aktivan, pritisnite gumb "Properties" (Svojstva) i slijedite korake u nastavku.
5.
Pritisnite "Driver" (Upravljački program), a zatim pritisnite "Update Driver..." (Ažuriranje
upravljačkog programa...), pa "Next" (Sljedeće).
6.
Odaberite "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific
driver" (Prikaži popis poznatih upravljačkih programa tako da mogu odabrati odgovarajući), a zatim pritisnite "Next" (Sljedeće), pa "Have disk" (Imam disk).
7.
Pritisnite gumb "Browse" (Pregledaj), a zatim odaberite A:(D:\upravljački program).
8.
Pritisnite gumb "Open" (Otvori), a zatim "OK" (U redu).
9.
Odaberite model monitora i pritisnite gumb "Next" (Dalje). Zatim pritisnite gumb " Next
" (Dalje).
10. Pritisnite gumb "Finish" (Završi), a zatim gumb "Close" (Zatvori).
Ako je prikazana poruka "Digital Signature Not Found" (Digitalni potpis nije pronađen),
pritisnite gumb "Yes" (Da). Nakon toga pritisnite gumb "Finish" (Završi), a zatim gumb
"Close" (Zatvori).
Microsoft® Windows® Millennium Operacijski sustav
1.
Pritisnite "Start", "Setting" (Postavljanje), "Control Panel" (Upravljačka ploča).
2.
Dvaput pritisnite ikonu "Display" (Zaslon).
3.
Odaberite karticu "Settings" (Postavke) i pritisnite gumb "Advanced Properties" (Napredne značajke).
4.
Odaberite karticu "Monitor".
5.
Pritisnite gumb "Change" (Promijeni) u području "Monitor Type" (Vrsta monitora).
6.
Odaberite "Specify the location of the driver" (Odredi lokaciju upravljačkog programa).
7.
Odaberite "Display a list of all the driver in a specific location..." (Prikaži popis svih upravljačkih programa na određenoj lokaciji), a zatim pritisnite gumb "Next" (Sljedeće).
8.
Pritisnite gumb "Have Disk" (Imam disk).
9.
Navedite A:\(D:\upravljački program), a zatim pritisnite gumb "OK" (U redu).
10. Odaberite "Show all devices" (Prikaži sve uređaje) i odaberite monitor koji najbolje odgovara onom koji ste priključili na računalo i pritisnite "OK" (U redu).
11. Nastavite birati gumb "Close" (Zatvori), pa gumb "OK" (U redu) dok ne zatvorite dijaloški
okvir Display Properties.
Microsoft® Windows® NT Operacijski sustav
Korištenje softvera
1.
Pritisnite "Start", "Setting" (Postavljanje), "Control Panel" (Upravljačka ploča), a zatim
dvaput pritisnite ikonu "Display" (Prikaz).
2.
U prozoru Prikaz podataka o registraciji pritisnite karticu Postavke, a zatim kliknite "All
Display Modes" (Svi načini prikaza).
3.
Odaberite način koji želite koristiti (Rezoluciju, Broj boja i Okomita frekvencija), a zatim
pritisnite "OK" (U redu).
4.
Pritisnite gumb "Apply" (Primijeni), ako vidite da zaslon radi kako valja nakon što ste
pritisnuli "Test" (Testiranje). Ako zaslon nije odgovarajući, promijenite način rada (način
rada s nižim vrijednostima rezolucije, boje ili frekvencije).
Napomena
Ako pod Svi načini prikaza nije naveden nijedan način, odaberite razinu rezolucije i okomitu
frekvenciju prema zadanim načinima vremenskog podešavanja u uputama za korištenje.
Linux Operacijski sustav
Za pokretanje X-Window morate izraditi X86Config datoteku, vrstu datoteke sa sistemskim
postavkama.
1.
Pritisnite "Enter" (Unesi) na prvom i drugom zaslonu nakon pokretanja X86Config datoteke.
2.
Treći zaslon je za postavljanje miša.
3.
Postavite miš za računalo.
4.
Sljedeći je zaslon za odabir tipkovnice.
5.
Postavite tipkovnicu za računalo.
6.
Treći zaslon je za postavljanje zaslona.
7.
Najprije postavite vodoravnu frekvenciju za monitor. (Frekvenciju možete unijeti izravno.)
8.
Postavite vertikalnu frekvenciju za svoj monitor. (Frekvenciju možete unijeti izravno.)
9.
Unesite naziv modela monitora. Te informacije neće utjecati na samo izvršavanje XWindow.
10. Dovršili ste postavljanje monitora. Izvršite X-Window nakon postavljanja ostalog potrebnog hardvera.
Instaliranje/deinstaliranje aplikacije MDC
Instaliranje
1
2
Umetnite instalacijski CD u CD-ROM pogon.
Pritisnite program za instalaciju aplikacije MDC Unified.
Ako se na glavnom zaslonu ne prikaže prozor za instaliranje softvera, instalirajte ga pomoću izvršne
datoteke "MDC Unified" koja se nalazi u mapi MDC na CD mediju.
3
4
Pritisnite "Next" na prikazanom zaslonu čarobnjaka za instalaciju.
Kad se pojavi prozor "License Agreement", odaberite "I accept the terms of the license agreement"
te pritisnite "Next".
5
6
U prikazanom prozoru "Customer Information" popunite polja za informacije i zatim pritisnite "Next".
U prikazanom prozoru "Destination Folder" odaberite put direktorija u koji želite instalirati program i
zatim pritisnite "Next".
Ako put direktorija nije naveden, program će se instalirati na zadanom putu direktorija.
7
U prikazanom prozoru ""Ready to Install the Program"" provjerite put direktorija za instaliranje
programa i zatim pritisnite "Install".
8
9
Prikazat će se napredak instalacije.
Pritisnite "Finish" u prikazanom prozoru "InstallShield Wizard Complete".
Odaberite "Launch MDC Unified" i pritisnite "Finish" kako biste odmah pokrenuli program MDC.
10
Nakon instalacije na radnoj površini će se stvoriti ikona prečaca za MDC Unified.

Ikona za pokretanje programa MDC možda se neće prikazati, ovisno o računalnom sustavu ili
specifikacijama proizvoda.

Ako se ne pojavi ikona za pokretanje programa, pritisnite F5.
Deinstaliranje
1
Odaberite Postavke > Upravljačka ploča u izborniku Start, a zatim dvaput pritisnite Dodavanje/
Brisanje programa.
2
Odaberite MDC Unified na popisu i pritisnite Promijeni/ukloni.
Na instalaciju programa MDC može utjecati grafička kartica, matična ploča i stanje mreže.
Što je MDC?
"MDC" (Multiple Display Control) aplikacija je koja omogućuje jednostavno i istovremeno upravljanje
većim brojem uređaja za prikaz pomoću računala.
Povezivanje s MDC-om
Korištenje MDC-a putem standarda RS-232C (standardi serijske podatkovne
komunikacije)
Serijski kabel RS-232C mora biti priključen u serijske priključke na računalu i monitoru.
Korištenje MDC-a putem Etherneta
Upišite IP primarnog uređaja za prikaz i povežite uređaj s računalom. Jedan uređaj za prikaz možete
povezati s drugim pomoću serijskog kabela RS-232C.
Upravljanje povezivanjem
Upravljanje povezivanjem obuhvaća Popis veza i Mogućnosti izmjene popisa veza.
Popis veza – na popisu veza prikazuju se detalji o vezama, kao što su postavke veze (IP/COM, Port No,
MAC i Connection Type), status veze, Set ID Range i otkriveni uređaji. Svaka veza može sadržavati
maksimalno 100 serijski ulančanih uređaja. Svi LFD-ovi otkriveni unutar veze prikazuju se na popisu
uređaja, na kojem korisnik može stvoriti grupe i slati naredbe otkrivenim uređajima.
Mogućnosti izmjene popisa veza – mogućnosti izmjene veze obuhvaćaju Add, Edit, Delete i Refresh.
Auto Set ID
Značajka Auto Set ID dodjeljuje postavljeni ID svim LFD-ovima koji su serijski ulančani u odabranoj vezi.
U jednoj vezi može se nalaziti maksimalno 100 LFD-ova. Postavljeni ID slijedno se dodjeljuje u nizu od 1
do 99, a potom se konačno postavlja na 0.
Kloniranje
Pomoću značajke kloniranja možete kopirati postavke jednog LFD-a i primijeniti ih na više odabranih LFDova. Pomoću prozora s mogućnostima postavki kopiranja za kloniranje možete odabrati točno određene
kategorije kartica ili sve kategorije kartica.
Ponovno izvršavanje naredbe
Ta se značajka koristi za određivanje maksimalnog broja ponovnih pokušaja izvršavanja MDC naredbe u
slučaju da nema odgovora ili je odgovor primljen od LFD-a neispravan. Vrijednost broja ponovnih
pokušaja moguće je postaviti pomoću prozora mogućnosti MDC-a. Ta vrijednost mora biti između 1 i 10.
Zadana je vrijednost 1.
Početak rada s MDC-om
1
Da biste pokrenuli program, kliknite Start
2
Kliknite Add da biste dodali uređaj za prikaz.
z
Programi
Samsung
MDC Unified.
Ako je veza uspostavljena putem kabela RS232C, idite na Serial i navedite COM Port.
z
Ako je veza uspostavljena putem protokola Ethernet, upišite IP unesen za uređaj za prikaz.
Raspored glavnog zaslona
1
6
5
4
2
3
1
Traka izbornika
Promijenite status uređaja za prikaz ili svojstva programa.
2
Kategorija uređaja
Pogledajte popis povezanih uređaja za prikaz ili grupa uređaja.
3
Kategorija rasporeda
Pogledajte popis rasporeda za uređaje za prikaz.
4
Popis uređaja
Odaberite uređaj za prikaz koji želite prilagoditi.
5
Izmjena popisa uređaja
Dodajte, uredite, pregrupirajte ili izbrišite uređaje.
6
Teme pomoći
Prikažite teme pomoći za program.
Izbornici
Možete uključiti i isključiti odabrani uređaj te promijeniti izvor ulaznog signala ili glasnoću uređaja.
Odaberite uređaje za prikaz s popisa uređaja, a zatim odaberite karticu Home.
1
Home
Odaberite stavku i promijenite odgovarajuću postavku.
Napajanje
z
On: uključite odabrani zaslon.
z
Off: isključite odabrani zaslon.
Input
Izvor ulaznog signala: promijenite izvor ulaznog signala.
z
†
Izvori ulaznog signala mogu se razlikovati ovisno o modelima uređaja za prikaz.
†
Izvor ulaznog signala moguće je promijeniti samo za uključene zaslone.
Channel: promijenite kanal.
z
2
†
Pomoću tipki sa strelicama gore/dolje moguće je promijeniti TV kanal.
†
Kanal je moguće promijeniti kada je izvor ulaznog signala TV.
†
Moguće je odabrati samo registrirane kanale.
Volume
Moguće je promijeniti glasnoću ili isključiti zvuk samo na uključenim zaslonima.
Volume
†
Pomoću trake klizača moguće je prilagoditi glasnoću u rasponu od 0 do 100.
Prilagodite glasnoću odabranog zaslona.
Ulaz
†
Omogućite ili onemogućite mogućnost Mute za odabrani zaslon.
Mogućnost Mute automatski će se onemogućiti ako prilagodite postavku Volume dok je
mogućnost Mute uključena.
3
z
Alert
Fault Device
†
Ovaj izbornik prikazuje popis uređaja za prikaz sa sljedećim pogreškama – pogreška ventilatora,
pogreška temperature, pogreška senzora svjetline ili pogreška žaruljice.
S popisa odaberite uređaj za prikaz. Time ćete omogućiti gumb Repair. Kliknite gumb za
osvježavanje da biste osvježili status pogreške uređaja za prikaz. Oporavljeni uređaj za prikaz
nestat će s izbornika Fault Device List.
Fault Device Alert
†
U poruci e-pošte prijavit će se pogreška otkrivena na uređaju za prikaz.
Ispunite sva potrebna polja. Omogućit će se gumbi Test i OK. Svakako ispunite polje Sender te
navedite barem jedan unos u polju Recipient.
Prilagodba zaslona
Moguće je prilagoditi postavke zaslona (kontrast, svjetlina itd.).
Odaberite uređaje za prikaz s popisa uređaja, a zatim odaberite karticu Picture.
Prilagođeno
Odaberite stavku i promijenite odgovarajuću postavku zaslona.
z
Color i Tint nisu dostupni ako je izvor ulaznog signala PC.
z
Red, Green, Blue i PC Screen Adjustment nisu dostupni ako je izvor ulaznog signala Video.
z
Color, Tint, Color Tone, Color Temp, Red, Green, Blue i PC Screen Adjustment nisu dostupni
ako ste odabrali PC Source i Video Source.
Contrast
Prilagodite kontrast za odabrani uređaj za prikaz.
z
Brightness
Prilagodite svjetlinu za odabrani uređaj za prikaz.
z
Color
Prilagodite boje za odabrani uređaj za prikaz.
z
Tint (G/R)
Prilagodite nijansu za odabrani uređaj za prikaz.
z
Color Tone
Prilagodite ton pozadinske boje za odabrani uređaj za prikaz.
z
Color Temp
Promijenite temperaturu boje za odabrani uređaj za prikaz.
z
Ta je mogućnost omogućena ako je postavka Color Tone postavljena na Off.
Red
Prilagodite intenzitet crvene boje na odabranom uređaju za prikaz.
z
Green
Prilagodite intenzitet zelene boje na odabranom uređaju za prikaz.
z
Blue
z
Prilagodite intenzitet plave boje na odabranom uređaju za prikaz.
Mogućnosti
Dynamic Contrast
Prilagodite Dynamic Contrast za odabrani uređaj za prikaz.
Gamma Control
Promijenite gama-vrijednost za odabrani zaslon.
Auto Motion Plus
Ta se mogućnost koristi za prikaz dinamičnih slika.
z
Off: onemogućite funkciju Auto Motion Plus.
z
Clear: postavite razinu postavke Auto Motion Plus na jasnu. Taj je način rada prikladan za prikaz
živopisnih slika.
z
Standard: postavite razinu postavke Auto Motion Plus na standardnu.
z
Smooth: postavite razinu postavke Auto Motion Plus na glatku. Taj je način rada prikladan za
prikaz glatkih slika.
z
Custom: prilagodite razinu urezivanja zaslona ili treperenja.
z
Demo: ta funkcija demonstrira tehnologiju značajke Auto Motion Plus. Rezultat s promijenjenim
načinom rada moguće je pretpregledati na lijevoj strani prozora.
Brightness Sensor
Omogućite ili onemogućite Brightness Sensor za odabrani uređaj za prikaz.
Mogućnost Brightness Sensor otkriva intenzitet ambijentalnog svjetla i automatski prilagođava svjetlinu
zaslona.
Značajka Brightness Sensor možda neće biti dostupna, ovisno o proizvodu.
Veličina
Picture Size
Prilagodite veličinu zaslona za odabrani uređaj za prikaz.
Stavka Detail bit će onemogućena ako je postavka Picture Size postavljena na način koji ne podržava
detaljnu konfiguraciju.
Gumbe -/+ moguće je koristiti za prilagodbu postavke Zoom.
Pomoću gumbi gore/dolje/lijevo/desno moguće je premjestiti zaslon.
Detail
Možete pogledati detalje odabrane veličine zaslona.
PC Screen Adjustment
Prilagodba frekvencije ili fino ugađanje dostupno je pomoću gumba -/+ u odjeljcima Coarse ili Fine.
Da biste premjestili zaslon, kliknite jednu od četiri slike ispod mogućnosti Position.
Da biste automatski prilagodili frekvenciju, fino ugodili ili premjestili zaslon, kliknite Auto Adjustment.
Prilagodba zvuka
Možete promijeniti postavke zvuka.
Odaberite uređaje za prikaz s popisa uređaja, a zatim odaberite karticu Sound.
Stavka Bass ili Treble bit će onemogućena ako je odabrani uređaj ne podržava.
Bass
Prilagodite razinu basa za odabrani zaslon.
Treble
Prilagodite razinu visokih tonova za odabrani zaslon.
Balance (L/R)
Prilagodite glasnoću lijevog i desnog zvučnika za odabrani uređaj za prikaz.
SRS TS XT
Omogućite ili onemogućite efekt SRS TS XT za odabrani uređaj za prikaz.
Postavljanje sustava
Odaberite uređaje za prikaz s popisa uređaja, a zatim odaberite karticu System.
Video Wall
Funkcija Video Wall može se koristiti za prikaz dijela cijele slike ili ponavljanje iste slike na svakom od više
povezanih zaslona.
Funkcija Video Wall omogućena je samo kada su uređaji grupirani.
Video Wall
Omogućite ili onemogućite funkciju Video Wall.
Format
Odaberite format prikaza podijeljenog zaslona.
Full
Natural
H
Odaberite broj vodoravnih uređaja za prikaz.
U jedan je red moguće poredati najviše 15 zaslona.
Ako je postavci H dodijeljeno 15, postavci V moguće je dodijeliti maksimalno 6.
V
Odaberite broj okomitih uređaja za prikaz.
U jedan je red moguće poredati najviše 15 zaslona.
Ako je postavci H dodijeljeno 15, postavci V moguće je dodijeliti maksimalno 6.
Screen Position
Pregledajte raspored zaslona (konfiguriran putem alata za dijeljenje zaslona) ili promijenite raspored
prema potrebi.
Screen Position i Preview omogućeni su kada je funkcija Video Wall postavljena na Uključeno.
Upamtite da je uz više odabranih uređaja mogućnost Preview omogućena samo ako postavke za H i V
odgovaraju rasporedu odabranih uređaja.
Da biste promijenili Position, odaberite uređaj i povucite ga na novi položaj.
Raspon postavki alata za dijeljenje zaslona može se razlikovati ovisno o modelu.
PIP
Osnovne informacije potrebne za prilagodbu postavke PIP pojavit će se na zaslonu izbornika.
z
Postavka PIP bit će onemogućena kada je funkcija Video Wall postavljena na ON.
z
Imajte na umu da je postavka Picture Size onemogućena kada je postavka PIP postavljena na
ON.
PIP Size
Pogledajte PIP Size trenutnog zaslona.
PIP Source
Odaberite PIP izvor ulaza.
Sound Select
Odaberite i omogućite zvuk s primarnog ili sekundarnog zaslona.
Channel
Ako je PIP Source TV, moguće je promijeniti kanal.
Općenito
User Auto Color
Automatski prilagodite boje zaslona.
Dostupno samo u načinu rada PC.
Auto Power
Postavite proizvod tako da se automatski uključi.
Standby Control
Postavite aktivaciju stanja pripravnosti ako se ne otkrije izvor ulaznog signala.
Ventilator i temperatura
Konfigurirajte postavke potrebne za otkrivanje brzine ventilatora i interne temperature radi zaštite
proizvoda.
Fan Control
Odaberite metodu konfiguriranja brzine ventilatora.
Fan Speed
Konfigurirajte brzinu ventilatora.
Temperature
Otkrijte internu temperaturu tako da navedete raspon temperature.
Sigurnost
Safety Lock
Zaključajte zaslonske izbornike.
Da biste otključali izbornike, postavite Safety Lock na Off.
Button Lock
Zaključajte gumbe na uređaju za prikaz.
Da biste otključali gumbe, postavite Button Lock na Off.
Zaslonski prikaz
Source OSD
Odaberite hoće li se prikazati poruka nakon promjene postavke Source.
Not Optimum Mode OSD
Odaberite hoće li se prikazati poruka kada odaberete nekompatibilni način.
No Signal OSD
Odaberite hoće li se prikazati poruka kada nema ulaznog signala.
MDC OSD
Odaberite hoće li se prikazati poruka kada MDC promijeni postavke.
Vrijeme
Clock Set
Promijenite trenutno vrijeme na odabranom uređaju za prikaz u skladu s vremenom postavljenim na
računalu.
Ako vrijeme na uređaju za prikaz nije postavljeno, prikazat će se nule.
Timer
z
On Time: postavite vrijeme za uključivanje odabranog uređaja za prikaz.
z
Off Time: postavite vrijeme za isključivanje odabranog uređaja za prikaz.
z
Volume: navedite glasnoću uređaja za prikaz kada ga uključi funkcija On Time.
z
Source: navedite izvor ulaznog signala za uređaj za prikaz kada ga uključi funkcija On Time.
z
Holiday: postavke značajke Holiday Management moguće je primijeniti na Timer.
z
Repeat: navedite razdoblje za koje želite ponoviti odabrani Timer.
†
Once: mjerač vremena aktivira se samo jedanput.
†
EveryDay: mjerač vremena aktivira se svaki dan.
†
Mon~Fri: mjerač vremena aktivira se od ponedjeljka do petka.
†
Mon~Sat: mjerač vremena aktivira se subotom i nedjeljom.
†
Manual: prilagodite dane u tjednu.
Potvrdni okviri za odabir dana u tjednu ispod mogućnosti Repeat omogućeni su samo ako je
odabrana postavka Manual.
Holiday Management
Postavka Holiday Management omogućuje vam da spriječite da se uređaji koje pokreće Timer uključe
određenog datuma.
Funkciju Holiday Management moguće je omogućiti ili onemogućiti na izborniku s postavkama
funkcije Timer.
z
Add : možete navesti praznike:
Kliknite gumb Add u prozoru Holiday Management.
z
Delete : izbrišite praznike. potvrdite odgovarajuće okvire i kliknite taj gumb.
z
Popis praznika: pogledajte popis praznika koje ste dodali.
Zaštita od urezivanja zaslona
Pixel Shift
Lagano pomičite zaslon u određenim vremenskim intervalima da biste spriječili urezivanje zaslona.
Screen Saver
Ta funkcija sprječava urezivanje zaslona ako zaslon odabranog uređaja za prikaz nije aktivan dulje
vrijeme.
z
Interval: odredite interval za aktivaciju značajke Screen Saver.
z
Mode: postavka Time može se razlikovati za svaki Mode.
Safety Screen
Funkciju Safety Screen moguće je koristiti za sprječavanje urezivanja zaslona kada se na zaslonu
uređaja za prikaz dulje vrijeme prikazuje statična slika.
Lamp Control
Značajka Lamp Control koristi se za prilagodbu pozadinskog osvjetljenja radi smanjenja potrošnje
energije.
Automatski prilagodite pozadinsko osvjetljenje odabranog uređaja za prikaz u određeno vrijeme.
Ako prilagodite Manual Lamp Control, Auto Lamp Control automatski će se prebaciti na Off.
Ručno prilagodite pozadinsko osvjetljenje na odabranom zaslonu.
Ako prilagodite Auto Lamp Control, Manual Lamp Control automatski će se prebaciti na Off.
Ambient Light: značajka Ambient Light otkriva intenzitet ambijentalnog osvjetljenja i automatski
z
prilagođava svjetlinu zaslona svih LFD-ova u istom serijskom lancu.
Postavke alata
1
1
2
Sigurnost
Panel Control
Isključite i uključite zaslon uređaja za prikaz.
Remote Control
Omogućite i onemogućite daljinski upravljač.
3
4
2
Ponovno postavljanje
Reset Picture
Ponovno postavite postavke zaslona.
Reset Sound
Ponovno postavite postavke zvuka.
Reset System
Ponovno postavite postavke sustava.
Reset All
Istovremeno ponovno postavite postavke zaslona, zvuka i sustava.
3
Edit Column
Odaberite stavke koje želite prikazati na popisu uređaja.
4
Information
Pogledajte informacije o programu.
Druge funkcije
Promjena veličine prozora
Postavite pokazivač miša u kut prozora programa. Pojavit će se strelica. Pomaknite strelicu da biste
prilagodili veličinu prozora programa.
Upravljanje grupom
Stvaranje grupa
Stvorite grupe i upravljajte popisom uređaja na temelju grupe.
Nije moguće koristiti duplicirane nazive grupa.
1
Kliknite desnom tipkom miša i odaberite Group>Edit u odjeljku s popisom uređaja za prikaz na
lijevoj strani prozora programa.
2
U prikazanom prozoru Edit Group kliknite Add on the sub level ili Add on the same level.
z
Add on the sub level: stvorite podgrupu ispod odabrane grupe.
z
Add on the same level: stvorite grupu na istoj razini na kojoj je i odabrana grupa.
Gumb Add on the same level omogućen je samo ako je stvorena barem jedna grupa.
3
Upišite naziv grupe.
Brisanje grupa
1
2
3
Odaberite naziv grupe i kliknite Edit.
U prikazanom prozoru Edit Group kliknite Delete.
Kliknite Yes. Grupa će biti izbrisana.
Preimenovanje grupa
1
2
3
Odaberite naziv grupe i kliknite Edit.
U prikazanom prozoru Edit Group kliknite Rename.
Ako se pokazivač pojavljuje u starom nazivu grupe, upišite novi.
Upravljanje rasporedom
Stvaranje rasporeda
Stvorite i registrirajte raspored na temelju grupe.
1
Kliknite All Schedule List u odjeljku s rasporedom na lijevoj strani prozora programa. Time ćete
omogućiti gumb Add u sredini.
2
Kliknite gumb Add. Pojavit će se prozor Add Schedule.
3
Kliknite Add ispod stavke Device Group i odaberite grupu u koju želite dodati raspored.
4
Odaberite Date&Time/Action i kliknite OK. Raspored će se dodati, a u prozoru s popisom uređaja
pojavit će se popis rasporeda.
z
Device Group: odaberite grupu.
z
Date&Time
z
†
Instant Execution: odmah pokrenite raspored.
†
Timer: Postavite datum, vrijeme i interval za pokretanje rasporeda.
Action: odaberite funkciju koja će se aktivirati u određeno vrijeme i tijekom određenog intervala.
Izmjena rasporeda
Da biste izmijenili raspored, odaberite ga i kliknite Edit.
Brisanje rasporeda
Da biste izbrisali raspored, odaberite ga i kliknite Delete.
Vodič za rješavanje problema
Problem
Zaslon kojim želite upravljati ne
prikazuje se u tablici s informacijama
o sustavu.
Rješenje
1.
Provjerite kabel RS232C (provjerite je li ispravno priključen u
odgovarajući serijski priključak).
2.
Provjerite nije li priključen drugi zaslon s dupliciranom ID
oznakom. Priključivanje zaslona s dupliciranom ID
oznakom može dovesti do neprikazivanja zaslona zbog
kolizije podataka.
3.
Provjerite je li ID oznaka zaslona unutar raspona od 0 do
99. (Promijenite ID pomoću izbornika zaslona.)
ID oznaku za zaslon koji podržava ID u rasponu od 0 do
99 treba postaviti između 0 i 99.
Zaslon kojim želite upravljati ne
prikazuje se na drugim rešetkama s
informacijama o upravljanju.
Provjerite je li zaslon uključen. (Pogledajte status napajanja u
tablici s informacijama o sustavu.)
Sljedeća poruka pojavljuje se više
puta.
Provjerite je li odabran zaslon kojim želite upravljati.
Zasloni se uključuju i isključuju u
različito vrijeme iako je postavljena
mogućnost On Time ili Off Time.
Prilagodite vrijeme na računalu da biste sinkronizirali vrijeme
među povezanim zaslonima.
Daljinski upravljač ne funkcionira.
Daljinski upravljač možda neće funkcionirati ako je kabel RS232C uklonjen ili ako je program nepravilno zatvoren dok je
funkcija Remote Control postavljena na Disable. Da biste
riješili ovaj problem, ponovno pokrenite program i postavite
Remote Control na Enable.
Svakako odaberite izvor ulaznog signala s kojim je zaslon
povezan.
Ponekad se mogu pojavljivati smetnje u radu ovog programa zbog komunikacijskog problema između
računala i zaslona ili elektromagnetskih valova koji se emitiraju iz obližnjih elektroničkih uređaja.
Način prikaza svojstava zaslona ako se koristi veći broj zaslona
1
2
3
Ako nije odabran nijedan zaslon: prikazuje se zadana vrijednost.
Ako je odabran jedan zaslon: prikazuju se postavke za odabrani zaslon.
Ako su odabrana dva zaslona (npr. u slijedu ID 1 i ID 3): postavke za ID oznaku 1 prikazuju se prije
postavki za ID oznaku 3.
4
Ako je potvrđen okvir All+Select, a odabrani su svi zasloni: prikazuju se zadane postavke.
Podešavanje LCD zaslona
Input
Dostupni načini
•
PC / DVI / DisplayPort
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
•
TV
Napomena
Kako bi se televizor mogao koristiti, na njega mora biti priključen TV tuner (prodaje se zasebno). (samo za SAD)
Korištenje funkcije MagicInfo
Kako biste MagicInfo mogli koristiti s modelom TSn-3, na uređaju instalirajte mrežni uređaj
koji je odobrila tvrtka Samsung te izlaz za MagicInfo na mrežnom uređaju povežite s priključkom [HDMI IN 2 (MAGICINFO)] na uređaju.
Source List
Koristi se za odabir PC, HDMI ili drugih izvora vanjskog ulaza povezanih s LCD zaslonom.
Koristite za odabir zaslona koji želite.
1.
PC
2.
DVI
3.
AV
4.
Component
5.
HDMI1
6.
HDMI2
7.
DisplayPort
8.
MagicInfo
Podešavanje LCD zaslona
9.
TV- Omogućeno kada je priključen TV tuner.
Napomena
Priključak [RGB/COMPONENT IN] kompatibilan je sa signalima iz izvora RGB (PC) i komponenta.
Međutim, slika se možda neće pravilno prikazivati ako se ulazni signal iz povezanog vanjskog
izvora razlikuje od odabranog videosignala.
PIP
Napomena
Funkcija PIP nije dostupna kada je značajka Video Wall postavljena na On.
Ako su na LCD zaslon povezani vanjski AV uređaji kao što su videorekorder ili DVD, PIP vam
omogućuje gledanje videozapisa s tih uređaja u malom okviru koji se prikazuje preko PC
Video signala. (Off/On)
Napomena
•
Funkcija PIP (Slika u slici) isključuje se kada se LCD zaslon prebaci na vanjski izvor.
•
Ako odaberete
,
,
u Size, Position i Transparency se neće aktivirati.
PIP
Zaslon PIP postavlja na Off/On.
•
Off
•
On
Source
Odabir ulaznog izvora za sliku u slici.
Napomena
•
Značajka PIP nije omogućena ako primarni zaslon ne prima signal.
Podešavanje LCD zaslona
•
Kako bi se televizor mogao koristiti, na njega mora biti priključen TV tuner (prodaje se
zasebno). (samo za SAD)
•
PC: DVI / AV / HDMI1 / HDMI2 / DisplayPort
•
DVI : PC
•
AV: PC
•
HDMI : PC
•
DisplayPort : PC
Size
Promjena veličine prozora za sliku u slici.
Position
Promjena položaja prozora za sliku u slici.
Transparency
Prilagodba prozirnosti prozora za sliku u slici.
•
High
•
Medium
•
Low
Podešavanje LCD zaslona
•
Opaque
Edit Name
Dodijelite ime ulaznom uređaju spojenom s ulaznim utičnicama kako biste lakše odabrali
ulazni izvor.
VCR / DVD / Cable STB / HD STB / Satellite STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game /
Camcorder / DVD Combo / DHR / PC / DVI PC / DVI Devices
Napomena
•
Prikazani uređaji razlikuju se ovisno o načinu rada vanjskog ulaznog signala.
•
Ako PC priključujete na terminal HDMI, postavite Edit Name na PC. U drugim slučajevima,
Edit Name postavite na AV . Međutim, budući da su 640x480, 720P (1280x720) i 1080p
(1920x1080) uobičajeni signali za AV i PC, postavku Edit Name svakako uskladite s ulaznim signalom.
•
Ako je priključeno računalo opciju Edit Name postavite na DVI PC kako biste mogli uživati
u slici i zvuku s priključenog računala.
•
Ako je priključeno računalo opciju Edit Name postavite na DVI Device kako biste mogli
uživati u slici i zvuku s priključenog računala.
Source AutoSwitch Settings
Ako se zaslon uključi kada je Source AutoSwitch postavljeno na On i prethodni izvor videosignala nije aktivan, zaslon će automatski pretražiti različite izvore ulaznog videosignala kako
bi pronašao aktivan videosignal.
Napomena
•
Ako je kao izvor signala za zaslon aktivan TV (televizijski prijemnik povezan sa zaslonom),
funkacija pretraživanja Source AutoSwitch neće biti aktivna. Zaslon će nastaviti raditi s
televizijskim signalom kao izvorom.
•
Odabir značajke Source AutoSwitch i funkcija PIP: Ako je značajka Source AutoSwitch
postavljena na On, funkcija PIP neće raditi; značajka Source AutoSwitch mora biti postavljena na Off kako bi funkcija PIP radila.
•
Ako je značajka Source AutoSwitch postavljena na On, a/ili Primary Source Recovery je
također postavljeno na On, način rada zaslona za uštedu energije postaje neaktivan.
•
Ako je Primary Source Recovery postavljeno na On, može se odabrati samo Primary
Source i Secondary Source, a te se dvije postavke mogu i izmjenjivati.
Informacije o kompatibilnim signalima za svaki izvor ulaznog signala potražite u PIP >
Source.
Podešavanje LCD zaslona
Source AutoSwitch
Ako je značajka Source AutoSwitch postavljena na On, izvori videosignala za zaslon automatski će se pretražiti radi utvrđivanja aktivnog videosignala.
Odabir Primary Source bit će aktiviran ako trenutni izvor videosignala nije prepoznat. Odabir
Secondary source postat će aktivan ako nije dostupan primarni izvor videosignala. Ako primarni ili sekundarni izvor videosignala nije prepoznat, zaslon će ponoviti pretraživanje, a ako
ne pronađe nijedan aktivan videosignal, prikazat će poruku o nepostojanju ulaznog signala.
Ako je odabir Primary Source postavljen na All, zaslon će dva puta uzastopno pretražiti sve
izvore ulaznog videosignala tražeći aktivan izvor videosignala, a ako ga ne pronađe, vratit će
se na prvi izvor videosignala u nizu.
1.
Off
2.
On
Primary Source Recovery
Ako je Primary Source Recovery postavljeno na On, aktivan videosignal tražit će se samo u
odabirima izvora videosignala Primary Source i Secondary Source.
Opcija Primary Source bit će odabrana ako je pronađen aktivan videosignal, a ako nije, bit
će odabrana opcija Secondary Source; ako se ni u odabiru Secondary Source ne pronađe
videosignal, prikazat će se poruka o nepostojanju ulaznog signala.
1.
Off
2.
On
Primary Source
Podešavanje LCD zaslona
Navedite Primary Source za automatski odabir izvora ulaznog signala.
Secondary Source
Navedite Secondary Source za automatski odabir izvora ulaznog signala.
Picture [PC / DVI / DisplayPort / MagicInfo način rada]
•
Ako je uređaj povezan s računalom, opciju Edit Name postavite na DVI PC kako biste
mogli uživati u video i audiosadržajima koji su pohranjeni na računalu.
•
Ako je uređaj povezan s AV uređajem, opciju Edit Name postavite na DVI Device kako
biste mogli uživati u video i audiosadržajima koji su pohranjeni na AV uređaju.
Dostupni načini
•
PC / DVI / DisplayPort
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
•
TV
Napomena
Kako bi se televizor mogao koristiti, na njega mora biti priključen TV tuner (prodaje se zasebno). (samo za SAD)
Korištenje funkcije MagicInfo
Kako biste MagicInfo mogli koristiti s modelom TSn-3, na uređaju instalirajte mrežni uređaj
koji je odobrila tvrtka Samsung te izlaz za MagicInfo na mrežnom uređaju povežite s priključkom [HDMI IN 2 (MAGICINFO)] na uređaju.
Mode
Podešavanje LCD zaslona
Napomena
Nije raspoloživo kad je Dynamic Contrast postavljen na On.
1.
Information
Preporučuje se za prenošenje preciznih informacija (npr. javnih informacija).
2.
Advertisement
Preporučuje se za prikazivanje oglasa (npr. videozapisa ili reklamnih oglasa u zatvorenom ili otvorenom prostoru).
3.
Custom
Custom
Pomoću izbornika na zaslonu moguće je podesiti kontrast i svjetlinu prema osobnim preferencama.
Napomena
•
Ako podesite sliku pomoću funkcije Custom, Mode će se promijeniti u Custom način rada.
•
Nije raspoloživo kad je Dynamic Contrast postavljen na On.
1.
Contrast
Podešava kontrast.
2.
Brightness
Podešava svjetlinu.
3.
Sharpness
Podešava postavku Oštrina.
4.
Gamma
Podesite svjetlinu srednjeg raspona (gama) za sliku.
•
Natural
Podešavanje LCD zaslona
•
Mode 1
Svjetlinu slike postavlja na razinu višu od Natural.
•
Mode 2
Svjetlinu slike postavlja na razinu nižu od Mode1.
•
Mode 3
Povećava kontrast između tamnih i svijetlih boja.
Color Tone
Napomena
Nije raspoloživo kad je Dynamic Contrast postavljen na On.
Tonove boje moguće je promijeniti.
1.
Off
2.
Cool
3.
Normal
4.
Warm
5.
Custom
Napomena
Ako postavku Color Tone postavite na Cool, Normal, Warm ili Custom, funkcija Color
Temp. bit će onemogućena.
Ako Color Tone postavite na Off, funkcija Color Control bit će onemogućena.
Color Control
Podešava ravnotežu boje zasebno za crvenu, plavu i zelenu.
Napomena
Nije raspoloživo kad je Dynamic Contrast postavljen na On.
1.
Red
2.
Green
Podešavanje LCD zaslona
3.
Blue
Color Temp.
Color Temp. je mjera 'topline' boja na slici.
Napomena
Funkcija će biti omogućena nakon što opciju Mode postavite na Custom, a opcije Dynamic
Contrast i Color Tone na Off.
Image Lock
Image Lock (Zaključavanje slike) koristi se za fino podešavanje i dobivanje najbolje slike
uklanjanjem smetnji koje stvaraju nestabilnu sliku. Ne daje li fino podešavanje zadovoljavajuće rezultate, koristite grubo podešavanje, a nakon toga ponovo koristite fino podešavanje.
Napomena
Dostupno samo u načinu rada PC.
Coarse
Uklanja smetnje kao što su okomite linije. Grubo podešavanje može pomaknuti područje
prikaza slike. Možete ga vratiti na sredinu pomoću izbornika za vodoravnu kontrolu.
Fine
Uklanja smetnje kao što su vodoravne linije. Ako šum ne nestane čak i nakon finog ugađanja,
ponovite nakon podešavanja frekvencije (u smjeru kazaljke na satu).
Position
Ugađa lokaciju zaslona vodoravno i okomito.
Podešavanje LCD zaslona
Auto Adjustment
Vrijednosti Fine, Coarse i Position podešavaju se automatski. Promjenom rezolucije na upravljačkoj ploči izvodi se automatska funkcija.
Napomena
Dostupno samo u načinu rada PC.
Signal Balance
Služi za nadoknađivanje slabog RGB signala koji je prenesen kroz dugački signalni kabel.
Napomena
•
Nije raspoloživo kad je Dynamic Contrast postavljen na On.
•
Dostupno samo u načinu rada PC.
Signal Balance
Odabire On ili Off pomoću balansa signala.
Signal Control
Napomena
Dostupno kada je postavka Signal Balance postavljena na On.
1.
R-Gain
2.
G-Gain
3.
B-Gain
4.
R-Offset
5.
G-Offset
Podešavanje LCD zaslona
6.
B-Offset
Size
Možete promijeniti Size.
1.
16:9
2.
4:3
HDMI Black Level
Ako je na proizvod putem HDMI ili DVI ulaza priključen DVD ili set-top box uređaj, to može
izazvati smanjenje kvalitete slike, npr. povećati razinu crne boje, smanjiti kontrast, dovesti do
gubitka boje itd., ovisno o tome koji je vanjski uređaj priključen. U tom slučaju podesite kvalitetu prikaza na proizvodu konfiguriranjem postavke HDMI black level.
1.
Normal
2.
Low
Napomena
Mjerenje vremena može se koristiti na računalu i DTV uređaju te će se aktivirati u načinima
rada HDMI, DTV, HDMI Black Level.
PIP Picture
Ugađa postavke prozora za sliku u slici.
Napomena
•
Dostupni načini: PIP On
Podešavanje LCD zaslona
1.
Contrast
Ugađa kontrast u prozoru za sliku u slici koji je prikazan na zaslonu.
2.
Brightness
Ugađa svjetlinu u prozoru za sliku u slici koji je prikazan na zaslonu.
3.
Sharpness
Služi za podešavanje oštrine prozora funkcije PIP (slika u slici) na zaslonu.
4.
Color
Ugađa boju u prozoru za sliku u slici koji je prikazan na zaslonu.
Napomena
Funkcija PIP omogućena je samo u načinima rada AV, HDMI i Component.
5.
Tint
Dodaje prirodnu boju prozoru za sliku u slici.
Napomena
Funkcija PIP omogućena je samo u načinima rada AV, HDMI i Component.
Dynamic Contrast
Dynamic Contrast automatski otkriva raspodjelu vizualnog signala i prilagođava se radi stvaranja optimalnog kontrasta.
1.
Off
2.
On
Podešavanje LCD zaslona
Napomena
Ova je funkcija onemogućena kada je značajka PIP ili Energy Saving postavljena na On.
Lamp Control
Podešava pozadinsko osvjetljenje radi smanjenja potrošnje energije.
Napomena
Nije raspoloživo kad je Dynamic Contrast postavljen na On.
Brightness Sensor
Brightness Sensor prepoznaje jačinu okolne svjetlosti kako bi se svjetlina slike mogla automatski podesiti.
1.
Off
2.
On
Picture Reset
Podesite postavke zaslona.
Picture [ AV / HDMI / TV /Component način rada]
Dostupni načini
•
PC / DVI / DisplayPort
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
•
TV
Napomena
Kako bi se televizor mogao koristiti, na njega mora biti priključen TV tuner (prodaje se zasebno). (samo za SAD)
Podešavanje LCD zaslona
Korištenje funkcije MagicInfo
Kako biste MagicInfo mogli koristiti s modelom TSn-3, na uređaju instalirajte mrežni uređaj
koji je odobrila tvrtka Samsung te izlaz za MagicInfo na mrežnom uređaju povežite s priključkom [HDMI IN 2 (MAGICINFO)] na uređaju.
Mode
LCD zaslon ima četiri automatske postavke slike ("Dynamic", "Standard", "Movie" i "Custom") koje su tvornički postavljene.
Napomena
Nije raspoloživo kad je Dynamic Contrast postavljen na On.
1.
Dynamic
2.
Standard
3.
Movie
4.
Custom
Custom
Pomoću izbornika na zaslonu moguće je podesiti kontrast i svjetlinu prema osobnim preferencama.
Napomena
Nije raspoloživo kad je Dynamic Contrast postavljen na On.
Contrast
Podešava kontrast.
Brightness
Podešava svjetlinu.
Sharpness
Podešava oštrinu slike.
Podešavanje LCD zaslona
Color
Podešava boju slike.
Tint
Prikazu dodaje prirodni ton.
Napomena
Klizač za Tint prikazuje se samo kada je izvor signala za HDMI postavljen na Component ili
AV.
Color Tone
Tonove boje moguće je promijeniti. Pojedinačne komponente boje također može podesiti
korisnik.
Napomena
Nije raspoloživo kad je Dynamic Contrast postavljen na On.
1.
Off
2.
Cool2
3.
Cool1
4.
Normal
5.
Warm1
6.
Warm2
Napomena
•
Ako postavku Color Tone postavite na Cool2, Cool1, Normal, Warm1 ili Warm2, funkcija
Color Temp. bit će onemogućena.
•
Promjenom postavki na izborniku Color Tone način rada zaslona promijenit će se u Custom.
Color Temp.
Podešavanje LCD zaslona
Color temp. je mjera 'topline' boja na slici.
Napomena
Funkcija će biti omogućena nakon što opciju Mode postavite na Custom, a opcije Dynamic
Contrast i Color Tone na Off.
Size
Možete promijeniti Size.
Način rada PC (PC, HDMI [PC Timing ]): 16:9 - 4:3
Način rada za video (HDMI [Video Timing], AV ili Component): 16:9 - Zoom1 - Zoom2 - 4:3
- Screen Fit - Custom
1.
16:9 - Postavlja sliku u široki omjer 16:9.
2.
Zoom 1 - Povećava sliku na zaslonu.
3.
Zoom 2 - Povećava sliku za veći omjer od funkcije Zoom 1.
4.
4 : 3 - Postavlja sliku u uobičajeni način rada 4:3.
5.
Screen Fit - Prikazuje ulazne scene onakvima kakve jesu, bez odrezanih dijelova u slučaju ulaznih signala HDMI 720p, 1080i, 1080p.
6.
Custom - mijenja rezoluciju kako bi bila u skladu s preferencama korisnika.
Napomena
•
Određeni vanjski uređaji mogu na zaslon poslati signal van specifikacija koji može uzrokovati rezanje prilikom korištenja značajke Screen Fit.
•
Funkcija Screen Fit omogućena je samo za format 1080i/p u načinu rada Component te
za formate 1080i/p ili 720p u načinu rada HDMI.
•
Zoom 1 i Zoom 2 onemogućeni su za HD signale (1080i/p, 720p ili 768p).
•
Funkcije Position i Reset dostupne su u načinima rada Zoom 1 ili Zoom 2 .
Digital NR (Digital Noise Reduction)
Podešavanje LCD zaslona
Značajku Digitalno smanjenje šuma postavlja na Off/On. Značajka digitalne redukcije šumova
omogućuje vam da uživate u jasnijoj i oštrijoj slici.
1.
Off
2.
On
Napomena
Funkcija Digital NR nije dostupna za sve rezolucije.
HDMI Black Level
Ako je na proizvod putem HDMI ili DVI ulaza priključen DVD ili set-top box uređaj, to može
izazvati smanjenje kvalitete slike, npr. povećati razinu crne boje, smanjiti kontrast, dovesti do
gubitka boje itd., ovisno o tome koji je vanjski uređaj priključen. U tom slučaju podesite kvalitetu prikaza na proizvodu konfiguriranjem postavke HDMI black level.
1.
Normal
2.
Low
Napomena
Mjerenje vremena može se koristiti na računalu i DTV uređaju te će se aktivirati u načinima
rada HDMI, DTV, HDMI Black Level.
Film Mode
Film Mode služi za kalibraciju neprirodne slike kod gledanja filma (24 sličica) koji se reproducira na televizoru (30 sličica).
Pokretni titlovi će možda izgledati oštećeno kada je omogućen ovaj način rada.
(Ova funkcija je dostupna u načinu rada HDMI ako je ulazni signal postavljen na proredno
analiziranje (interlaced scan); nije dostupna s progresivnim analiziranjem (progressive
scan).)
1.
Off
Podešavanje LCD zaslona
2.
On
PIP Picture
Podešava postavke zaslona za PIP.
Napomena
Dostupni načini: PIP On
1.
Contrast
Ugađa kontrast u prozoru za sliku u slici koji je prikazan na zaslonu.
2.
Brightness
Ugađa svjetlinu u prozoru za sliku u slici koji je prikazan na zaslonu.
3.
Sharpness
Služi za podešavanje oštrine prozora funkcije PIP (slika u slici) na zaslonu.
Dynamic Contrast
Dynamic Contrast automatski otkriva raspodjelu vizualnog signala i prilagođava se radi stvaranja optimalnog kontrasta.
1.
Off
2.
On
Napomena
Ova je funkcija onemogućena kada je značajka PIP ili Energy Saving postavljena na On.
Lamp Control
Podešava pozadinsko osvjetljenje radi smanjenja potrošnje energije.
Napomena
Nije raspoloživo kad je Dynamic Contrast postavljen na On.
Podešavanje LCD zaslona
Brightness Sensor
Brightness Sensor prepoznaje jačinu okolne svjetlosti kako bi se svjetlina slike mogla automatski podesiti.
1.
Off
2.
On
Picture Reset
Podesite postavke zaslona.
Sound
Dostupni načini
•
PC / DVI / DisplayPort
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
•
TV
Napomena
Kako bi se televizor mogao koristiti, na njega mora biti priključen TV tuner (prodaje se zasebno). (samo za SAD)
Korištenje funkcije MagicInfo
Kako biste MagicInfo mogli koristiti s modelom TSn-3, na uređaju instalirajte mrežni uređaj
koji je odobrila tvrtka Samsung te izlaz za MagicInfo na mrežnom uređaju povežite s priključkom [HDMI IN 2 (MAGICINFO)] na uređaju.
Mode
Podešavanje LCD zaslona
LCD zaslon ima ugrađeno hi-fi stereo pojačalo.
1.
Standard
Odabire Standard za standardne tvorničke postavke.
2.
Music
Odabire Music prilikom gledanja glazbenih spotova ili koncerata.
3.
Movie
Odabire Movie prilikom gledanja filmova.
4.
Speech
Odabire Speech prilikom gledanja emisija koje su uglavnom razgovorne (tj. vijesti).
5.
Custom
Odaberite Custom ako želite ugoditi postavke prema svojim osobnim preferencama.
Custom
Postavke zvuka mogu se prilagoditi vašim osobnim preferencama.
Napomena
•
Zvuk se čuje i kada je vrijednost jačine zvuka postavljena na 0.
•
Ako podesite zvuk pomoću funkcije Custom, Mode će se promijeniti u Custom način rada.
Bass
Naglašava zvuk niskih frekvencija.
Treble
Naglašava zvuk visokih frekvencija.
Balance
Omogućuje vam podešavanje ravnoteže zvuka između lijevog i desnog zvučnika.
Auto Volume
Podešavanje LCD zaslona
Smanjuje razlike u razini jačine zvuka između raznih emisija i kanala.
1.
Off
2.
On
SRS TS XT
SRS TS XT je patentirana SRS tehnologija koja rješava problem pokretanja 5.1 višekanalnog
sadržaja na dva zvučnika. TruSurround XT vam omogućava da iskusite odličan virtualni surround zvuk na bilo kojem sustavu za reprodukciju zvuka s dva zvučnika, uključujući unutrašnje zvučnike u televizoru. Potpuno je kompatibilan sa svim višekanalnim formatima.
1.
Off
2.
On
Sound Select
Omogućite zvuk primarnog ili sekundarnog zaslona u načinu rada PIP.
Napomena
Dostupno kada je funkcija PIP postavljena na On.
1.
Main
2.
Sub
Speaker Select
Kada gledate uređaj priključen na kućno kino, isključite unutarnje zvučnike kako biste mogli
slušati zvuk iz (vanjskih) zvučnika kućnog kina.
Podešavanje LCD zaslona
1.
Internal
Zvuk se emitira preko Internal zvučnika i preko External zvučnika, ali upravljanje jačinom
zvuka dostupno je samo preko Internal zvučnika.
2.
External
Kad se zvuk emitira samo preko External zvučnika, upravljanje jačinom zvuka dostupno
je i preko External zvučnika.
Sound Reset
Podesite postavke zvuka.
Setup
Dostupni načini
•
PC / DVI / DisplayPort
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
•
TV
Napomena
Kako bi se televizor mogao koristiti, na njega mora biti priključen TV tuner (prodaje se zasebno). (samo za SAD)
Korištenje funkcije MagicInfo
Kako biste MagicInfo mogli koristiti s modelom TSn-3, na uređaju instalirajte mrežni uređaj
koji je odobrila tvrtka Samsung te izlaz za MagicInfo na mrežnom uređaju povežite s priključkom [HDMI IN 2 (MAGICINFO)] na uređaju.
Language
Možete birati između 13 jezika.
Podešavanje LCD zaslona
Napomena
Jezik koji ste odabrali odnosi se samo na jezik prikaza parametara na zaslonu. On neće
utjecati na programe koji su aktivni na računalu.
Time
Služi za odabir jedne od 4 postavke vremena: Clock Set, Sleep Timer, Timer i Holiday Management.
Clock Set
Trenutne postavke vremena.
Sleep Timer
Automatski isključuje LCD zaslon u određeno vrijeme.
1.
Off
2.
30
3.
60
4.
90
5.
120
6.
150
7.
180
Timer1 / Timer2 / Timer3
Podešavanje LCD zaslona
LCD zaslon možete postaviti da se automatski uključuje ili isključuje u određeno vrijeme.
Napomena
•
To je omogućeno samo ako je sat postavljen pomoću izbornika Clock Set.
•
Opcija Manual omogućava odabir dana u tjednu.
•
Holiday : Ako odaberete Apply, mjerač vremena neće biti dostupan tijekom odmora, a ako
odaberete Don't apply, mjerač vremena će biti dostupan tijekom odmora.
Holiday Management
•
Add
Možete registrirati praznike.
•
Delete Selected
Možete izbrisati odabrane praznike.
Napomena
•
•
To je omogućeno samo kada su odabrani registrirani praznici.
•
Možete odabrati i izbrisati više od jednog praznika.
Delete All
Možete izbrisati sve registrirane praznike.
Podešavanje LCD zaslona
Menu Transparency
Promijenite prozirnost pozadine OSD-a.
1.
High
2.
Medium
3.
Low
4.
Opaque
Safety Lock
Change PIN
Lozinku je moguće promijeniti.
Tvornička lozinka na LCD zaslonu je "0000".
Napomena
Ako ste zaboravili svoju lozinku, pritisnite gumbe INFO + EXIT + MUTE na daljinskom upravljaču kako biste lozinku postavili na "0000."
Lock
Ova funkcija zaključava izbornik na zaslonu kako bi se zadržale trenutne postavke i spriječilo
da druge osobe mijenjaju postavke.
Podešavanje LCD zaslona
Energy Saving
Ova značajka podešava potrošnju energije jedinice radi uštede energije.
1.
Off
2.
On
Video Wall
Video Wall je skup međusobno povezanih video zaslona; svaki zaslon prikazuje dio cijele
slike ili se ista slika ponavlja na svim zaslonima.
Kada je funkcija Video Wall uključena, možete podesiti postavku zaslona funkcije Video
Wall.
Napomena
•
Kada je Video Wall aktivan, funkcije Size nisu dostupne.
•
Onemogućeno kada je funkcija PIP postavljena na On.
Video Wall
Uključuje/isključuje funkciju Video Wall na odabranom zaslonu.
Format
•
Off
•
On
Podešavanje LCD zaslona
Opciju Format možete odabrati za prikaz podijeljenog zaslona.
•
Full
Omogućava prikaz preko cijelog zaslona bez ikakvih rubova.
•
Natural
Prikazuje prirodnu sliku bez utjecaja na izvorni omjer slike.
Horizontal
Postavlja broj vodoravnih dijelova u koje treba podijeliti zaslon.
Petnaest razina podešavanja: 1~15.
Napomena
Ako je postavka Vertical postavljena na 15, maksimalna vrijednost postavke Horizontal je
6.
Vertical
Postavlja u koliko okomitih dijelova treba podijeliti zaslon.
Petnaest razina podešavanja: 1~15.
Napomena
Ako je postavka Horizontal postavljena na 15, maksimalna vrijednost postavke Vertical je
6.
Screen Position
Podešavanje LCD zaslona
Zaslon se može podijeliti u više slika. Prilikom podjele može se odabrati različit broj i raspored
zaslona.
•
Odaberite način rada u Screen Position.
•
Odaberite zaslon u dijelu za odabir zaslona.
•
Odabir će se postaviti pritiskom na broj u odabranom načinu rada.
•
Zaslon se može podijeliti u najviše 100 podzaslona.
Napomena
Ako je povezano više od četiri monitora, preporučujemo rezoluciju XGA (1024*768) ili veću
kako bi se spriječilo smanjivanje kvalitete slike.
Safety Screen
Funkcija Safety Screen koristi se za sprječavanje zaostale slike koja se može pojaviti kada
se na zaslonu tijekom dugog razdoblja prikazuje fotografija.
Napomena
Ova funkcija nije dostupna kada je napajanje isključeno.
Pixel Shift
Pixel Shift
Kako biste spriječili zaostale slike na zaslonu, možete koristiti ovu funkciju kako bi se pikseli
na LCD zaslonu pomicali vodoravno ili okomito.
•
Off
•
On
Horizontal
Određuje za koliko će se piksela zaslon vodoravno pomaknuti.
Pet razina podešavanja: 0, 1, 2, 3, i 4.
Podešavanje LCD zaslona
Vertical
Određuje za koliko će se piksela zaslon okomito pomaknuti.
Pet razina podešavanja: 0, 1, 2, 3, i 4.
Time
Postavite odgovarajuće vremensko razdoblje za vodoravno ili okomito pomicanje.
Timer
Timer
Vrijeme možete podesiti na Zaštitu od efekta izgaranja zaslona.
Ako započnete s brisanjem preostalih slika, zahvat će se vršiti određeno vremensko razdoblje
i automatski završiti.
•
Off
•
On
Podešavanje LCD zaslona
Mode
Možete promijeniti vrstu funkcije Safety Screen.
•
Bar
•
Eraser
•
Pixel
Period (Razdoblje)
Pomoću ove funkcije postavljate trajanje izvršavanja svakog načina rada u postavkama vremena.
Time
U postavljenom vremenskom razdoblju odredite vrijeme izvršavanja.
Bar
Podešavanje LCD zaslona
Ova funkcija sprječava zaostale slike na zaslonu pomicanjem dugačkih crnih i bijelih okomitih
linija.
Eraser
Ova funkcija sprječava zaostale slike na zaslonu pomicanjem pravokutnog uzorka.
Pixel
Ova funkcija sprečava zaostale slike pomicanjem velikog broja piksela na zaslonu.
Side Gray
Prilagođava svjetlinu zelene boje za pozadinu zaslona.
•
OFF
•
Light
•
Dark
Resolution Select
Podešavanje LCD zaslona
Kada se slika na zaslonu ne prikazuje ispravno kod postavki rezolucije grafičke kartice računala od 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768@ 60Hz ili 1366 x 768 @
60Hz, uz pomoć ove funkcije (Odabir rezolucije) slika se na zaslonu može prikazati u navedenoj rezoluciji.
Napomena
Dostupno samo u načinu rada PC.
1.
Off
2.
1024 X 768
3.
1280 X 768
4.
1360 x 768
5.
1366 X 768
Napomena
Odabir izbornika dozvoljen je samo kada je rezolucija grafike podešena na 1024 x 768 @
60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768 @ 60Hz ili 1366 x 768 @ 60Hz.
Power On Adjustment
Podešava Vrijeme uključivanja za zaslon.
Oprez: Vrijeme uključivanja treba biti dulje kako bi se izbjegao preveliki napon.
OSD Rotation
Okretanje zaslonskog prikaza
1.
Landscape
2.
Portrait
Podešavanje LCD zaslona
Advanced Settings
Služi za preciznije konfiguriranje postavki.
Temperature
Služi za konfiguriranje postavki funkcije Temperatura koja prepoznaje unutarnju temperaturu
proizvoda radi njegove zaštite.
Napomena
For Kada je povezan MagicInfo, izbornik Temperature mijenja se u izbornik Fan & Temperature, a Fan Control i Fan Speed Setting mogu se konfigurirati kao podizbornici.
Fan & Temperature
Štiti proizvod prepoznajući brzinu ventilatora i unutarnju temperaturu.
Fan Control
Služi za odabir automatskog ili ručnog postavljanja brzine ventilatora.
•
Auto
•
Manual
Fan Speed Setting
Postavlja brzinu ventilatora unutar raspona između 0 i 100.
Napomena
Omogućeno kada je funkcija Fan Control postavljena na Manual.
Podešavanje LCD zaslona
Temperature Control
Prepoznaje unutarnju temperaturu proizvoda i precizira željenu temperaturu.
Prema zadanim vrijednostima proizvod je postavljen na 77˚C.
Napomena
•
Slika će biti zatamnjena ako temperatura prijeđe specificiranu temperaturu i proizvod će
se automatski ugasiti kako bi se spriječilo pregrijavanje ako temperatura nastavi rasti.
•
Uređaj je najbolje korsiti na temperaturi od 75 do 80˚C (kada je vanjska temperatura 40˚
C).
Više informacija o detaljima radnih uvijeta potražite u odjeljku "Specifikacije".
•
Optimalno postavite Fan Control na Auto kad mjenjate postavke Temperature Control.
Current Temperature
Prikazuje trenutnu temperaturu uređaja.
Auto Power
Služi za omogućavanje ili onemogućavanje funkcije Auto Power za uređaj.
•
Off
•
On
Podešavanje LCD zaslona
Napomena
Kada je funkcija Auto Power postavljena na On, uređaj će se automatski uključiti čim se
priključi na napajanje.
Button Lock
Služi za zaključavanje ili otključavanje gumba za upravljanje monitorom na uređaju.
•
Off
•
On
User Auto Color
1.
Auto Color
Automatski podešava boju.
2.
Reset
Ponovo postavlja postavke boje.
Napomena
Omogućeno samo u načinu rada PC.
Standby Control
Služi za postavljanje sanja pripravnosti koje će se aktivirati kada se ne prepozna nikakav
ulazni signal.
Podešavanje LCD zaslona
•
Off
Ako nije prepoznat nikakav ulazni signal, prikazuje se poruka No Signal.
•
On
Ako se ne prepozna nikakav ulazni signal, aktivirat će se način rada za uštedu energije.
•
Auto
Ako se ne prepozna nikakav ulazni signal,
- aktivirat će se način rada za uštedu energije ako je priključen vanjski uređaj.
- prikazat će se poruka No Signal ako nije priključen vanjski uređaj.
Napomena
•
Omogućeno samo u načinu rada PC, DVI, HDMI ili DisplayPort.
•
Postavka Auto bit će onemogućena u načinu rada HDMI.
Lamp Schedule
U postavljeno vrijeme osvjetljenje podešava na vrijednost koju je odredio korisnik.
OSD Display
Prikazuje ili skriva stavku izbornika na zaslonu.
Source OSD
•
Off
•
On
Podešavanje LCD zaslona
Not Optimum Mode OSD
•
Off
•
On
No Signal OSD
•
Off
•
On
MDC OSD
•
Off
•
On
Software Upgrade
Izvodi nadogradnju softvera.
1.
Priključite uređaj na računalo putem digitalnog signala, npr. DVI ili HDMI. Pritisnite slikovnu BMP datoteku konvertiranu iz softverskog koda. Niže prikazana slika prikazat će
se na zaslonu uređaja.
2.
Dok se na zaslonu prikazuje BMP slika konvertirana iz softverskog koda, odaberite opciju
Software Upgrade.
Podešavanje LCD zaslona
Napomena
U slučaju odabira dvije ili više BMP slika, one će se na zaslonu prikazati u obliku prikaza
slajdova.
•
Preporučamo da reprodukcijski interval između dvije BMP slike u prikazu slajdova
postavite na jednu sekundu. Vjerojatnost raspakiravanja slike smanjit će se u slučaju
odabira drugih reprodukcijskih intervala.
•
BMP slika možda se neće raspakirati ako je prekriva druga slika (npr., pokazivač
miša).
3.
U slučaju detekcije novije verzije softvera koji koristite, ponudit će vam se mogućnost
ažuriranja softvera. Odaberete li <Yes>, izvršit će se ažuriranje.
4.
Po dovršetku softverskog ažuriranja, uređaj će se automatski isključiti i uključiti.
Napomena
•
To radi samo u kombinaciji s digitalnim signalom, u načinima rada DVI, HDMI1 ili
HDMI2 (ulazna rezolucija mora biti identična rezoluciji zaslona).
•
Unačinima rada HDMI1 i HDMI2, vrijednosti vremena koje se koriste za računalo i televizor bit će podržane samo ako opciju Edit Name postavite na PC ili DVI PC.
•
Ta će mogućnost biti podržana samo ako opciju Size postavite na 16:9.
Setup Reset
Ponovo postavite sve vrijednosti za postavku.
Reset All
Podešavanje LCD zaslona
Ponovo postavite sve postavke za zaslon.
Multi Control
Dostupni načini
•
PC / DVI / DisplayPort
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
•
TV
Napomena
Kako bi se televizor mogao koristiti, na njega mora biti priključen TV tuner (prodaje se zasebno). (samo za SAD)
Korištenje funkcije MagicInfo
Kako biste MagicInfo mogli koristiti s modelom TSn-3, na uređaju instalirajte mrežni uređaj
koji je odobrila tvrtka Samsung te izlaz za MagicInfo na mrežnom uređaju povežite s priključkom [HDMI IN 2 (MAGICINFO)] na uređaju.
Multi Control
Dodjeljuje individualni ID postavkama monitora.
•
ID Setup
Dodjeljuje zasebne ID-ove postavkama monitora.
•
ID Input
Služi za odabir funkcija odašiljača pojedinog monitora. Samo postavka čiji se ID podudara
s postavkama odašiljača postaje aktivan.
•
MDC Connection
Služi za odabir priključka za primanje MDC ulaznih signala.
•
RS232C MDC - Komunikacija s MDC putem RS232C MDC kabela.
•
RJ45 MDC - Komunikacija s MDC putem RJ45 MDC kabela.
Podešavanje LCD zaslona
•
Network Setting
•
IP Setting : Manual, Auto
•
IP Address : Ručno unesite vrijednost IP Address ako je IP Setting postavljeno na
Manual.
•
Subnet Mask : Ručno unesite vrijednost Subnet Mask ako je IP Setting postavljeno
na Manual.
•
Gateway : Ručno unesite vrijednost Gateway ako je IP Setting postavljeno na Manual.
MagicInfo
Dostupni načini
•
PC / DVI / DisplayPort
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
•
TV
Napomena
Kako bi se televizor mogao koristiti, na njega mora biti priključen TV tuner (prodaje se zasebno). (samo za SAD)
Korištenje funkcije MagicInfo
Kako biste MagicInfo mogli koristiti s modelom TSn-3, na uređaju instalirajte mrežni uređaj
koji je odobrila tvrtka Samsung te izlaz za MagicInfo na mrežnom uređaju povežite s priključkom [HDMI IN 2 (MAGICINFO)] na uređaju.
Napomena
•
Kada MagicInfo radi u načinu rada uređaja, premještanje vanjskih uređaja tijekom podizanja sustava može dovesti do pogrešaka. Podesite vanjske uređaje samo ako se LCD
zaslon uključi.
•
Nemojte isključivati LAN kabel koji se koristi za mrežu (npr: za prikaz video zapisa). U
protivnom bi se program (MagicInfo ) mogao prekinuti. Ako isključite kabel, ponovno pokrenite sustav.
•
Nemojte isključivati LAN kabel koji se koristi za USB uređaj (npr: za prikaz video zapisa).
U protivnom bi se program (MagicInfo ) mogao prekinuti.
•
Za pristup drugim izvorima pritisnite gumb SOURCE u programu MagicInfo.
•
Tvornička lozinka na LCD zaslonu je "000000".
•
Opcija Power-On poslužiteljskog programa funkcionira samo ako je napajanje LCD zaslona potpuno isključeno.
Podešavanje LCD zaslona
Pazite da ne koristite opciju Power-On (Uključivanje napajanja) tijekom isključivanja LCD
zaslona jer to može izazvati sistemsku pogrešku LCD zaslona.
•
Kada koristite MagicInfo s programom poslužitelja MagicInfo: koristite način rada mreže.
•
Kada koristite MagicInfo s uređajem izravno povezanim s LCD zaslonom: koristite način
rada uređaja.
•
Pritisnite ESC kako biste išli izravno na zaslon MagicInfo.
•
Za postavljanje softvera MagicInfo na zaslonu sustava Windows potrebni su tipkovnica i
miš.
•
Kako biste softver MagicInfo postavili na zaslonu sustava Windows, pregledajte pomoć
za MagicInfo Server.
Nikako se ne preporučuje isključivanje napajanja tijekom rada.
•
Za LCD zaslone s mogućnošću zakretanja prozirna traka nije podržana.
•
Za LCD zaslone s mogućnošću zakretanja podržana rezolucija zaslona za filmove je do
720 * 480 (SD).
•
Za pogon D: EWF nije primijenjen.
•
Za spremanje izmijenjenih sadržaja funkcije Postavljanje dok je EWF zaštita postavljena
u stanje Enable, morate izvesti postupak Commit.
•
Ako odaberete Disable, Enable ili Commit, sustav se ponovno pokreće.
MagicInfo
1. Select Application - step 1
Možete odabrati aplikaciju koja će se izvršavati prilikom pokretanja operacijskog sustava
Windows na vašem računalu.
2. Select TCP/IP - step 2
Podešavanje LCD zaslona
Za podešavanje vaših TCP/IP postavki u step 2 MagicInfo Setup Wizard ne morate ulaziti u
mrežne postavke na radnoj površini. Učinite to u step 2 instalacije programa MagicInfo.
3. Select Language - step 3
Prilikom korištenja više jezika, možete odabrati i postaviti jedan od njih.
4. Select Screen Type - step 4
Podešavanje LCD zaslona
Možete odabrati koja vrsta rotacije će se primjenjivati za vaš uređaj.
5. Setup Information
Prikazuje postavke koje je odabrao korisnik.
Napomena
Ako se ikona Magicinfo ne prikaže u podruèju s obavijestima, dvostruko pritisnite ikonu Magicinfo na radnoj površini prozora. Ikona se prikazuje.
Rješavanje problema
Značajka samoprovjere
Napomena
Sljedeće dijelove možete provjeriti sami prije nego što pozovete pomoć. Servisnom centru
se obratite za poteškoće koje ne možete riješiti sami.
Značajka samoprovjere
1.
Isključite računalo i LCD zaslon.
2.
Izvucite video kabel sa stražnje strane računala.
3.
Uključite LCD zaslon.
Oznaka ispod ("No Signal") pojavljuje se na crnoj pozadini kada LCD zaslon normalno
radi iako nije pronađen video signal: Dok je u načinu rada Samotestiranja, indikator LED
svjetla ostaje svijetliti zeleno, a broj se pomiče po zaslonu.
4.
Isključite LCD zaslon i ponovno priključite video kabel; zatim uključite i računalo i LCD
zaslon
Ako se na LCD zaslonu ništa ne prikazuje i nakon prethodno opisanog postupka, provjerite
video kontroler i računalni sustav; LCD zaslon radi ispravno.
Poruke upozorenja
Zaslon možete postaviti i na rezoluciju 1920 x 1080. No, u tom će se slučaju na jednu minutu
prikazati sljedeća poruka; tijekom tog razdoblja možete odabrati između promjene rezolucije
zaslona i ostanka u trenutačnom načinu rada. Ako je frekvencija osvježavanja veća od 85
Hz, zaslon će biti crn jer LCD zaslon ne podržava frekvencije osvježavanja veće od 85 Hz.
Napomena
Informacije o rezolucijama i frekvencijama koje podržava LCD zaslon potražite u Specifikacije > Zadano vremensko podešavanje.
Održavanje i čišćenje
1) Održavanje kućišta LCD zaslona.
Obrišite ga mekom krpom nakon što ste ga isključili iz struje.
Rješavanje problema
•
Nemojte koristiti benzen, razrjeđivač ili druge zapaljive tvari.
2) Održavanje ravnog zaslona.
Čistite mekom krpom (pamučnom).
•
Nikad nemojte upotrebljavati aceton, benzin ili
razrjeđivač.
(To može prouzročiti pukotine ili deformacije na površini zaslona).
•
Korisnik sam snosi odgovornost za štete nastale korištenjem tih tvari.
Simptomi i preporučene radnje
Napomena
LCD zaslon ponovno stvara vizualne signale koje je primio iz računala. Dakle, ako imate
problema s računalom ili video-karticom, to može uzrokovati nestanak slike na LCD zaslonu,
lošu boju, šum, itd. U tom slučaju najprije provjerite izvor problema, a zatim se obratite servisnom centru ili distributeru.
1.
Provjerite jesu li kabel napajanja i videokabeli ispravno povezani s računalom.
2.
Provjerite oglašava li se računalo s više od 3 zvuka prilikom pokretanja.
(U slučaju da se to događa, zatražite servis.)
3.
Ako ste instalirali novu video-karticu ili ako ste spojili osobno računalo provjerite je li
instaliran upravljački program za (video) adapter.
4.
Provjerite je li raspon skeniranja video zaslona postavljen na 56 Hz ~85 Hz.
(Ne premašujte 60 Hz kada koristite maksimalnu rezoluciju).
5.
Ako imate problema s instaliranjem upravljačkog programa za video karticu, pokrenite
računalo u sigurnom načinu rada, uklonite adapter prikaza "Control Panel" (Upravljačka
ploča) −> "System" (Sustav) −> "Device Administrator" (Administrator uređaja), a zatim
ponovo pokrenite računalo kako biste ponovo instalirali upravljački program za videokarticu.
Popis
Napomena
•
Sljedeća tablica sadrži moguće probleme i njihova rješenja. Prije pozivanja pomoći provjerite informacije navedene u tom odjeljku kako biste saznali možete li sami riješiti
problem. Ako vam je potrebna pomoć, nazovite broj telefona naveden u odjeljku informacija ili se obratite svom dobavljaču.
•
Više informacija o mreži potražite u MagicInfo odjeljku Rješavanje problema.
Problemi povezani s instalacijom
Napomena
Navedeni su problemi povezani s instalacijom LCD zaslona i njihova rješenja.
Rješavanje problema
Q:
Slika na LCD zaslonu treperi.
A:
Provjerite je li signalni kabel između računala i LCD zaslon dobro priključen.
(Pogledajte Connecting to a Computer (Spajanje s računalom))
Problemi vezani uz zaslon
Napomena
Navedeni su problemi vezani uz sliku na LCD zaslonu i njihova rješenja.
Q:
Zaslon je prazan, a indikator napajanja je isključen.
A:
Provjerite je li kabel za napajanje čvrsto priključen te je li LCD zaslon uključen.
(Pogledajte Connecting to a Computer (Spajanje s računalom))
Q:
"Poruka No signal.
A:
Provjerite je li signalni kabel čvrsto spojen s računalom ili videoizvorima.
(Pogledajte Connecting to a Computer (Spajanje s računalom))
A:
Provjerite je li uključeno računalo ili izvor videosignala.
Q:
"Poruka Not Optimum Mode"
A:
Provjerite maksimalnu rezoluciju i frekvenciju videoadaptera.
A:
Usporedite njihove vrijednosti s podacima u tablici Prethodno podešene postavke za
mjerenje vremena.
Q:
Slika se okreće okomito.
A:
Provjerite je li kabel projektora ispravno povezan. Ponovno ga priključite, ako je to potrebno.
(Pogledajte Connecting to a Computer (Spajanje s računalom))
Q:
Slika nije jasna; slika je zamućena.
A:
Pokrenite podešavanje frekvencije Coarse i Fine.
A:
Uključite ponovno nakon uklanjanja svog dodatnog pribora (produžni kabel za video i
tako dalje).
A:
Postavite rezoluciju i frekvenciju unutar preporučenog raspona.
Q:
Slika nije stabilna i trese se.
A:
Provjerite jesu li rezolucija i frekvencija podešene za video-karticu računala u rasponu
vrijednosti koje podržava LCD zaslon. U protivnom, ponovno ih podesite prema trenutnim informacijama u izborniku LCD zaslona i Prthodno podešene postavke za mjerenje
vremena.
Q:
Na slici se prikazuje efekt duha.
A:
Provjerite jesu li rezolucija i frekvencija podešene za video-karticu računala u rasponu
vrijednosti koje podržava LCD zaslon. U protivnom, ponovno ih podesite prema trenut-
Rješavanje problema
nim informacijama u izborniku LCD zaslona i Prthodno podešene postavke za mjerenje
vremena.
Q:
Slika je suviše svijetla ili suviše tamna.
A:
Podesite brightness i contrast.
(Pogledajte Brightness, Contrast)
Q:
Boja na zaslonu nije konzistentna.
A:
Opciju Color Control podesite u izborniku za podešavanje zaslonskih prikaza.
Q:
Slika u boji iskrivljena je tamnim sjenama.
A:
Opciju Color Control podesite u izborniku za podešavanje zaslonskih prikaza.
Q:
Bijela boja je loša.
A:
Opciju Color Control podesite u izborniku za podešavanje zaslonskih prikaza.
Q:
Indikator napajanja treperi.
A:
LCD zaslon trenutno sprema promjene na memoriji parametara na zaslonu.
Q:
Zaslon je prazan, a indikator napajanja treperi svakih 0,5 ili 1 sekundu.
A:
LCD zaslon koristi svoj sustav upravljanja napajanjem. Pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici.
Problemi vezani uz zvuk
Napomena
Problemi vezani uz zvučne signale i njihova rješenja popisani su ispod.
Q:
Nema zvuka.
A:
Audio kabel mora biti čvrsto spojen s audio ulazom na LCD zaslonu i audio izlazom na
zvučnoj kartici.
(Pogledajte Connecting to a Computer (Spajanje s računalom))
A:
Provjerite razinu glasnoće.
Q:
Razina glasnoće je preniska.
A:
Provjerite razinu glasnoće.
A:
Ako je jačina zvuka i dalje preniska nakon što ste je postavili na maksimum, provjerite
kontrolu jačine zvuka na zvučnoj kartici računala ili softvera.
Q:
Zvuk je previsok ili prenizak.
A:
Podesite Treble i Bass na odgovarajuću razinu.
Problemi vezani uz daljinski upravljač
Napomena
Problemi vezani uz daljinski upravljač i njihova rješenja nalaze se na popisu.
Q:
Gumbi na daljinskom upravljaču ne daju odgovor.
Rješavanje problema
A:
Provjerite polaritet (+/-) baterija.
A:
Provjerite jesu li se baterije ispraznile.
A:
Provjerite je li uređaj uključen.
A:
Provjerite je li žica sigurno spojena.
A:
Provjerite ne nalazi li se u blizini posebna fluorescentna ili neonska svjetiljka.
Pitanja i odgovori
Q:
Kako mogu promijeniti frekvenciju?
A:
Frekvenciju možete promijeniti nakon što ponovo konfigurirate video-kartice.
Napomena
imajte na umu da se podrška za video-kartice može razlikovati, ovisno o verziji upravljačkog programa koji koristite. (Za pojedinosti pogledajte priručnik računala ili video
kartice.)
Q:
Kako mogu podesiti rezoluciju?
A:
Windows XP:
Postavite rezoluciju na Control Panel (Upravljačka ploča) → Appearance and Themes
(Izgled i teme) → Display (Prikaz) → Settings (Postavke).
A:
Windows ME/2000:
Postavite rezoluciju na Control Panel (Upravljačka ploča) → Display (Prikaz) → Settings
(Postavke).
* Za pojedinosti se obratite proizvođaču video-kartice.
Q:
Kako mogu postaviti funkciju uštede energije?
A:
Windows XP:
Upravljačka ploča → Izgled i teme → Prikaz → Omogući značajku uštede energije u
čuvaru zaslon.
Funkciju postavite u POSTAVKAMA BIOS-a na računalu. (Pogledajte upute za korištenje operativnog sustava Windows ili računala).
A:
Windows ME/2000:
Upravljačka ploča → Zaslon → Čuvar zaslona.
Funkciju postavite u POSTAVKAMA BIOS-a na računalu. (Pogledajte upute za korištenje operativnog sustava Windows ili računala).
Q:
Kako treba čistiti kućište/LCD zaslon?
A:
Isključite kabel za napajanje i očistite LCD zaslon mekanom tkaninom, koristeći otopinu
za čišćenje ili običnu vodu.
Ne ostavljajte tragove deterdženta ili ogrebotine na kućištu. Pazite da u LCD zaslon ne
uđe voda.
Q:
Kako mogu reproducirati videozapis?
Rješavanje problema
A:
Video podržava samo MPEG1 i WMV kodeke. Za reprodukciju videozapisa instalirajte
odgovarajuće kodeke. Napominjemo da neki od njih mogu biti nekompatibilni.
Napomena
Prije pozivanja pomoći provjerite informacije navedene u tom odjeljku kako biste saznali možete li sami riješiti problem. Ako vam je potrebna pomoć, nazovite broj telefona naveden u
odjeljku informacija ili se obratite svom dobavljaču.
Specifikacije
Općenito
Općenito
Naziv modela
320TSn-3
LCD zaslon
Veličina
31,5 inča / 80 cm
Područje prikaza
697,68 mm (V) x 392,25 mm (O)
Sinkronizacija
Vodoravna
30~81 kHz
Okomito
56~85 Hz
Boja zaslona
16,7 M (istinska)
Rezolucija
Optimalna rezolucija
1366 x 768 @ 60Hz
Maksimalna rezolucija
1920 x 1080 @ 60Hz
Maksimalna frekvencija sata
148,5MHz (analogni, digitalni)
Napajanje
Proizvod podržava napon 100 – 240 V.
Budući da standardni napon se može razlikovati od države do države, provjerite
naljepnicu na stražnjoj strani proizvoda.
Priključci signala
D-sub(Component), DVI-D In, VCR, HDMI 1/2, RS232C In/Out, DP, DC Out, Stereo Audio In/Out, Audio In(L/R), RJ45, USBx3, LAN, D-sub out, HDMI out
Dimenzije (Ĺ x V x D)
S podnožjem
787,4 mm x 553,1 mm x 311,0 mm (s postoljem)
Bez podnožja
787,4 mm x 482,2 mm x 116,3 mm (bez postolja)
Težina
20,8 Kg
VESA spoj za montiranje
200,0 mm X 200,0 mm
Atmosferski uvjeti
Rad
Radna temperatura: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Vlaga: od 10% ~ 80%, bez kondenzacije
Specifikacije
Atmosferski uvjeti
Skladištenje
Radna temperatura: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Vlaga: od 5% ~ 95%, bez kondenzacije
Plug and Play mogućnosti
Ovaj LCD zaslon može se instalirati na bilo koji sustav kompatibilan s opcijom Plug
& Play. Interakcija LCD zaslona i sustava računala osigurat će najbolje uvjete rada
i postavke LCD zaslona. U većini slučajeva instalacija LCD zaslona će se odvijati
automatski, ukoliko korisnik ne želi odabrati alternativne postavke.
Prihvatljive točke
Za ovaj proizvod koriste se TFT-LCD zasloni proizvedeni uz naprednu tehnologiju
poluvodiča i preciznost od 1 ppm (milijunti dio) i više. Pikseli u bojama CRVENA,
ZELENA, PLAVA I BIJELA ponekad se čine svijetlima ili su vidljivi neki crni pikseli.
To se ne događa zbog loše kvalitete i možete koristiti uređaj bez problema.
Na primjer, ovaj proizvod sadrži 3.147.264 TFT-LCD podpiksela.
Napomena
Dizajn i specifikacije su podložni promjeni bez prethodne obavijesti.
Klasa A (informacijsko-komunikacijska oprema za korištenje u industriji)
Napomena za distributere i korisnike. Ovaj uređaj registriran je u skladu sa zahtjevima elektromagnetske kompatibilnosti za korištenje u industriji (Klasa A) i može se koristiti na
lokacijama izvan kućanstva.
Ušteda električne energije
LCD zaslon ima ugrađen sustav za upravljanje potrošnjom energije, pod nazivom PowerSaver. Taj sustav štedi energiju prebacivanjem LCD zaslona u način rada niže potrošnje kada
ga ne koristite duže vrijeme. LCD zaslon automatski se vraća u normalan način rada kada
pritisnete tipku na tipkovnici. Za uštedu energije LCD zaslon isključite kada nije potreban ili
ako ga duže vrijeme nećete koristiti. Sustav PowerSaver radi s VESA DPM kompatibilnom
video-karticom instaliranom na vašem računalu. Za postavljanje te značajke koristite uslužni
program instaliran na računalu.
PowerSaver
Stanje
Uobičajeni
način rada
Indikator napajanja
Uključeno
Treptanje
Narančasto
Isključeno
177 W
5W
5W
0W
Potrošnja energije
(uobičajeno)
(603,57
BTU/h)
Način rada Napajanje je Napajanje je
za uštedu
isključeno
isključeno
energije
(Prekidač
napajanja)
(17,05 BTU/ (17,05 BTU/
h)
h)
(0 BTU/h)
Napomena
•
Stvarna potrošnja energije može se razlikovati od naznačene ako se promijeni stanje
sustava ili njegove postavke.
Specifikacije
•
Kako bi se potpuno prekinula potrošnja energije, isključite prekidač ili iskopčajte kabel za
napajanje na stražnjoj strani. Ako ćete dulje vrijeme izbivati iz kuće, svakako iskopčajte
napajanje.
Prethodno podešene postavke za mjerenje vremena
Ako je signal koji se prenosi s računala jednak sljedećim zadanim načinima vremenskog
podešavanja, zaslon će se podesiti automatski. No, ako se signal razlikuje, zaslon će se
možda zatamniti dok LED indikator napajanja svijetli. Pogledajte upute za video-karticu i podesite zaslon na sljedeći način.
Način prikaza
Vodoravna
"Vertical
Frekvencija Polaritet (V/O)
frekvencija
Frequensata (MHz)
(kHz)
cy" (Okomita
frekvencija)
(Hz)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 848 x 480
31,020
60,000
33,750
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 768
47,776
59,870
79,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1360 x 768
47,712
60,015
85,500
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA,1600 x 1200
75,000
60,000
162,000
+/+
VESA,1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Vodoravna frekvencija
Vrijeme za skeniranje jedne linije koja vodoravno povezuje lijevi i desni rub zaslona naziva se vodoravni
ciklus, a inverzni broj vodoravnog ciklusa naziva se
okomita frekvencija. Jedinica: kHz
Specifikacije
Okomita frekvencija
Poput fluorescentne svjetiljke, zaslon ponavlja istu
sliku mnogo puta u sekundi kako bi je prikazao korisniku. Frekvencija tog ponavljanja naziva se okomita
frekvencija ili stopa osvježavanja. Jedinica: Hz
Informacije
Za bolji prikaz
Za uživanje u najboljoj kvaliteti slike ugodite rezoluciju računala i stopu osvježavanja zaslona kako je opisano u nastavku. Ako ne postavite najbolju kvalitetu
slike za TFT-LCD, može doći do nejednake kvalitete slike na zaslonu.
•
Rezolucija: 1366 x 768
•
Okomita frekvencija (stopa osvježavanja): 60 Hz
Za ovaj proizvod koriste se TFT-LCD zasloni proizvedeni uz naprednu tehnologiju poluvodiča i preciznost od 1 ppm (milijunti dio) i više. No, pikseli u bojama
CRVENA, ZELENA, PLAVA I BIJELA ponekad se čine svijetlima ili su vidljivi neki
crni pikseli. To se ne događa zbog loše kvalitete i možete koristiti uređaj bez problema.
•
Na primjer, ovaj proizvod sadrži 3.147.264 TFT-LCD podpiksela.
Prilikom čišćenja monitora i vanjske ploče koristite malu količinu vode i mekanu
krpu. Blagim trljanjem očistite područje LCD zaslona. Ako se upotrijebi prevelika
snaga, mogu se pojaviti mrlje.
Ako niste zadovoljni kvalitetom slike, možete dobiti bolju kvalitetu izvršavanjem
funkcije "Auto Adjustment" na zaslonu za prikaz koji se prikazuje kada pritisnete
gumb za zatvaranje prozora. Ako se i nakon automatskog ugađanja čuje buka,
koristite funkciju ugađanja Fine/Coarse.
Prilikom duljeg prikazivanja nepomične slike može se pojaviti zaostali obris ili
mutna slika. Kada se trebate udaljiti od monitora na dulje vrijeme, prijeđite u način
rada za štednju energije ili postavite čuvar zaslona s pokretnim slikama.
INFORMACIJE O PROIZVODU (Bez zadržavanja slike)
Što je zadržavanje slike?
Do zadržavanja slike ne dolazi kada se LCD ploča koristi u normalnim uvjetima.
Definicija normalnih uvjeta su video uzorci koji se neprekidno izmjenjuju. Kada se
LCD panel koristi duže vrijeme s nepromjenjivim uzorkom (preko 12 sati), može
doći do razlike u voltaži između elektroda koje pretvaraju tekuće kristale (LC) u
piksel. Razlika u voltaži među diodama se s vremenom povećava zbog čega se
tekući kristal naginje. Kad se to dogodi, može doći do prethodne slike kada se
uzorak promijeni. Kako bi se to spriječilo, treba smanjiti nakupljenu razliku u voltaži.
Informacije
Power Off (Isključivanje), Screen Saver (Čuvar zaslona) ili Power Save Mode
(Način rada za uštedu energije)
•
Isključite monitor na 2 sata nakon 12 sati korištenja
•
Postavite monitor u način rada uštede energije pomoću postavki za energiju u
svojstvima prikaza računala.
•
Koristite čuvar zaslona ako je moguće - preporučuje se jednobojni čuvar zaslona ili pokretna slika.
•
Preporučuje se primjena besplatne funkcije zadržavanja slike na uređaju.
Povremeno promijenite informacije o boji
Napomena
Koristite dvije različite boje
Mijenjajte dvije boje prikaza informacija svakih 30 minuta.
•
Izbjegavajte korištenje kombinacije znakova i pozadinske boje koje imaju veliku
razliku u svjetlini.
Izbjegavajte korištenje sivih boja jer one lako mogu prouzročiti zadržavanje
slike.
Informacije
Izbjegavajte: Boje s velikom razlikom u svjetlini (crna i bijela, siva)
Povremeno promijenite boju znakova
•
Koristite svijetle boje s malom razlikom u svjetlini.
- Ciklus: Promijenite boju znakova i boju pozadine svakih 30 minuta.
•
Svakih 30 minuta promijenite znakove koji se kreću.
•
Povremeno prikažite slike i logotip.
- Ciklus: Prikažite pokretnu sliku zajedno s logotipom na 60 sekundi nakon 4
sata korištenja.
•
Najbolji način zaštite vašeg monitora od zadržavanja slike je isključivanje ili
postavljanje računala ili sustava na program čuvara zaslona kada ga ne koristite. Nepridržavanje ovih smjernica može utjecati na valjanost jamstva.
Primjena funkcije Screen Pixel (Piksel zaslona) na proizvod
•
Primjena funkcije Screen Pixel
- Simptom: Točka s crnom bojom kreće se gore i dolje.
•
Primjena funkcije Screen Bar (Traka zaslona)
- Simptom: Vodoravna / okomita traka s crnom bojom kreće se prema gore i
dolje.
Informacije
Primjena funkcije Screen Erasing (Brisanje zaslona) za proizvod.
•
Primjena funkcije Screen Erasing
- Simptom: 2 vertikalna bloka pomiču se uz brisanje prikaza
Dodatak
Kontakti SAMSUNG U CIJELOM SVIJETU
Napomena
Ako imate pitanja ili komentara u vezi s proizvodima tvrtke Samsung, obratite se centru za
brigu o kupcima tvrtke SAMSUNG.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com/ca
http://www.samsung.com/
ca_fr (French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG
(726-7864)
http://www.samsung.com
Latin America
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com
4004-0000
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
From mobile 02-482 82 00
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TO- 1-800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
BAGO
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
Europe
ALBANIA
42 27 5755
http://www.samsung.com
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, http://www.samsung.com
€ 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be
(Dutch)
113
Dodatak
Europe
http://www.samsung.com/
be_fr (French)
BOSNIA
05 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 http://www.samsung.com
7864)
CZECH
800
(800-726786)
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
01805
SAMSUNG http://www.samsung.com
(726-7864, € 0,14/Min)
CYPRUS
From landline : 8009 4000
GREECE
From landline : 80111-SAM- http://www.samsung.com
SUNG (7267864)
SAMSUNG http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
From landline & mobile : (+30)
210 6897691
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
http://www.samsung.com
(0900-7267864) ( € 0,10/Min)
NORWAY
815-56 480
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172- 678) http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
+48 22 607-93-33
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 http://www.samsung.com
7267)
RUMANIA
From landline : 08010-SAM- http://www.samsung.com
SUNG (7267864)
From landline & mobile : (+40)
21 206 01 10
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726 http://www.samsung.com
7864)
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 http://www.samsung.com
786)
SPAIN
902 - 1 (902.172.678)
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG) http://www.samsung.com
SAMSUNG http://www.samsung.com
Dodatak
Europe
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG (7267864, http://www.samsung.com/ch
CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/
ch_fr/(French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
CIS
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
http://www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: http://www.samsung.com
7799)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MONGOLIA
-
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/
ua_ru
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 http://www.samsung.com
786)
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/
hk_en/
INDIA
1800 1100 11
http://www.samsung.com
3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
021-5699-7777
http://www.samsung.com
Dodatak
Asia Pacific
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864) for PLDT
http://www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG
(726-7864) for Digitel
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864) for Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
0266-026-066
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
Middle East
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726- 7864) http://www.samsung.com
KUWAIT
183-2255
http://www.samsung.com
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
Africa
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D'LVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
0302-200077
KENYA
0800 724 000
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726- 7864) http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
Uvjeti
Udaljenost točaka
Slika na monitoru sastoji se od crvenih, zelenih i plavih točaka. Što su točke bliže, rezolucija je veća. Udaljenost
Dodatak
između dvaju točaka iste boje naziva se "udaljenošću točaka". Jedinica: mm
Okomita frekvencija
Sliku na zaslonu valja iscrtati nekoliko puta u sekundi kako
bi se ona prikazala korisniku. Frekvencija tog ponavljanja u
sekundi naziva se okomita frekvencija ili stopa osvježavanja. Jedinica: Hz
Primjer: Ako se isto svjetlo ponovi 60 puta u sekundi to se
smatra 60 Hz.
Vodoravna frekvencija
Vrijeme za skeniranje jedne linije koja vodoravno povezuje
lijevi i desni rub zaslona naziva se vodoravni ciklus. Inverzni
broj vodoravnog ciklusa naziva se okomita frekvencija. Jedinica: kHz
Isprepleteni i neisprepleteni
načini
Prikaz vodoravnih linija na zaslonu, redom od vrha prema
dnu, naziva se neisprepletenim načinom, dok se prikazivanje neparnih i parnih linija naizmjence, naziva isprepletenim načinom. Neisprepleteni način se koristi na većini
monitora, kako bi se osigurala jasna slika. Isprepleteni način
jednako je onom koji se koristi na televizorima.
Plug & Play
To je funkcija koja osigurava zaslon najbolje kvalitete za
korisnika omogućujući automatsku razmjenu podataka
između računala i monitora. Monitor slijedi međunarodni
standard VESA DDC za funkciju Plug & Play.
Rezolucija
Broj horizontalnih i vertikalnih točaka koje čine sliku na zaslonu nazivamo rezolucijom. Taj broj označuje točnost prikaza na zaslonu. Visoka rezolucija dobra je za obavljanje
više zadataka istovremeno jer se na zaslonu može prikazati
više informacija.
Primjer: Ako je rezolucija 1920 x 1080, to znači da se zaslon
sastoji od 1920 vodoravnih točaka (vodoravna rezolucija) i
1080 okomitih linija (okomita rezolucija).
Dodatak
Pravilno odlaganje
Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)
(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima
odvojenog prikupljanja)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da
se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB
kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog
vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta
otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su
kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se
ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i
odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema
ne smije se miješati s drugim omercijalnim otpadom.
Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda
(Može se primijeniti u Europskoj uniji i drugim europskim državama s
odvojenim sustavima vraćanja baterija.)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim
otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu,
kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu
ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti
okoliš.
Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala,
molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih
putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.
Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda
(Može se primijeniti u Europskoj uniji i drugim europskim državama s
odvojenim sustavima vraćanja baterija.)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju označava da se baterija u
ovom proizvodu ne smije odlagati s ostalim kućanskom otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd i Pb na oznakama govore da baterija sadrži razine
žive, kadmija ili olova više od referentnih razina u Direktivi EU 2006/66.
Korisnik ne može zamijeniti bateriju koja je ugrađena u ovaj uređaj. Informacije o zamjeni baterije zatražite od davatelja usluga. Nemojte pokušavati vaditi bateriju ili je bacati u vatru. Nemojte rastavljati, gnječiti niti
bušiti bateriju. Namjeravate li baciti proizvod, služba za prikupljanje otpada poduzet će odgovarajuće mjere s ciljem recikliranja i obrade proizvoda, uključujući i njegovu bateriju.
Dodatak
Ovlaštenje
Informacije u ovom dokumentu podložne su promjeni bez prethodne najave.
© 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava pridržana.
Strogo je zabranjena svaka reprodukcija bez pismenog dopuštenja tvrtke Samsung Electronics Co., Ltd.
Tvrtka Samsung Electronics Co., Ltd. neće biti odgovorna za ovdje sadržane pogreške niti
slučajnu ili posljedičnu štetu vezanu uz pripremu, izvedbu ili korištenje ovog materijala.
Samsung je registrirani zaštitni znak tvrtke Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows i Windows NT registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation; VESA, DPM
i DDC registrirani su zaštitni znakovi udruge Video Electronics Standard Association; svi ostali
ovdje spomenuti nazivi proizvoda mogu biti zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi koji
pripadaju svojim vlasnicima.
TruSurround XT, SRS and the
Labs, Inc.
symbol are trademarks of SRS
TruSurround XT technology is incorporated under license from SRS
Labs, Inc.
Download PDF

advertising