LCD MONITOR
quick start guide
460PXn/460PX/400PXn/400PX
ii
Odabir jezika
Glavna stranica
SyncMaster 400PXn / 460PXn
model
Sigurnosne upute
Uvod
Sadržaj paketa
Monitor
Mehanički izgled
Spajanja
Korištenje softvera
Podešavanje monitora
Rješavanje problema
Specifikacije
Boja i izgled proizvoda mogu varirati ovisno o modelu, a specifikacije proizvoda podložne su promjeni bez
prethodne obavijesti radi poboljšanja performansi.
Uvod
Informacije
Sadržaj paketa
Dodatak
Napomena
• Molimo provjerite da se sljedeće komponente nalaze u kompletu s monitorom.
Ako neke komponente nedostaju, obratite se svom dobavljaču.
Za kupnju dodatnih uređaja se obratite lokalnom dobavljaču.
Napomena
• Proizvod nemojte stavljati na pod.
Monitor
Priručnik
Kratke upute za montažu
Jamstveni list
(Nije priložen u svim državama)
Vodič za korištenje, MDC softver,
MagicNet softver
kabel
D-sub kabel
Others
Priključni kabel
Daljinski upravljaču
Baterije (AAA X 2)
(Nije priložen u svim državama)
BNC to RCA
utičnica za adapter
Polupodnožje
Poklopac za rupu
USB držača & Vijak (1EA)
Prodaje se zasebno
Set za postavljanje na zid
Set zvučnika
Podnožje
DVI kabel
LAN kabel
BNC kabel
Monitor
Prednja strana
1)
MENU
Pomoću ovog gumba možete otvoriti zaslonski izbornik, izaći iz zaslona u izborniku ili zatvoriti izbornik za
ugađanje zaslona.
2)
Gumb za kretanje (Gumb za kretanje gore/dolje)
Vertikalno se pomiče od jednog do drugog elementa izbornika ili ugađa vrijednost odabranog izbornika. U
TV načinu rada odabire TV kanale.
3)
Gumb za podešavanje (Gumb za kretanje lijevo/desno)/ Gumb za podešavanje glasnoće
Horizontalno se pomiče od jednog do drugog elementa izbornika ili ugađa vrijednost odabranog izbornika.
Također ugađa glasnoću zvuka.
4)
ENTER
Aktivira istaknuti element izbornika.
5)
SOURCE
Prebacuje iz PC načina rada u Video način rada.
Promjena izvora dopuštena je samo na vanjske uređaje koji su u tom trenutku povezani s monitorom.
[PC] → [BNC] → [DVI] → [AV] → [S-VIDEO]→ [Component] → [MagicNet]
>>Kliknite ovdje za prikaz animacije.
6)
PIP
Pritisnite gumb PIP kako biste uključili/isključili (On/Off) PIP zaslon.
Na zaslonu se ne može preklapati više od jedne PIP (slika u slici) jer BNC i komponenta koriste isti
terminal.
>> Kliknite ovdje za prikaz animacije.
• PC
AV / S-Video / Component Način rada
• BNC
AV / S-Video Način rada
• DVI
AV / S-Video / Component Način rada
• AV / S-Video
PC / BNC / DVI Način rada
• Component
PC / DVI Način rada
7)
Gumb Napajanje
Ovim gumbom uključujete i isključujete monitor.
8)
Indikator uključenosti
Ova lampica svijetli zeleno za vrijeme normalnog rada i zatreperi zeleno dok monitor sprema podešenja.
9)
Senzor daljinskog upravljača
Usmjerite daljinski upravljač prema ovom mjestu na monitoru.
Napomena
• Vidi funkciju PowerSaver opisanu u priručniku za ostale detalje u svezi s funkcijama uštede energije. Ako
želite uštedjeti energiju, isključite monitor kad nije u uporabi ili ako ga nećete koristiti duže vrijeme.
Stražnja strana
Napomena
• Detaljne informacije o kabelskim priključcima potražite pod naslovom Spajanje kabela u poglavlju
Postavljanje. Konfiguracija stražnje strane monitora može varirati ovisno o modelu monitora.
1)
POWER S/W (Prekidač za
uključivanje/isključivanje napajanja) ON [ | ] /
OFF [O]
Služi za uključivanje/isključivanje monitora.
2)
POWER IN (Priključak napajanja)
Kabel za napajanje, uključuje se u monitor i zidnu
utičnicu.
3)
RS232C OUT/IN (RS232C serijski priključak) :
MDC(Multiple Display Control) priključak za programe
4)
DVI / PC IN [RGB] (PC Video terminal s
priključcima) :
Pomoću D-Sub kabela (15-pinski D-Sub) - PC način
rada (analogno računalo)
5)
DVI / PC IN [DVI(HDCP)] (PC Video terminal s
priključcima) :
Pomoću DVI kabela (DVI-D to DVI-D) - DVI način rada
(digitalno računalo)
6)
DVI / PC IN [PC/DVI/BNC AUDIO IN]
(PC/DVI/BNC Audio terminal s priključcima
(ulaz))
7)
COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]
(Component Audio terminal s priključcima (ulaz))
8)
BNC/COMPONENT OUT [R/PR, G/Y, B/PB, H, V]
(BNC/Component terminal s priključcima (izlaz))
BNC (analogno računalo) priključak: za priključivanje R,
G, B, H, V priključaka
Component priključak: za priključivanje PR, Y,
PBpriključaka
9)
BNC/COMPONENT IN [R/PR, G/Y, B/PB, H, V]
(BNC/Component terminal s priključcima (ulaz))
10) AV AUDIO IN [L-AUDIO-R](Monitor Audio
terminal s priključcima (ulaz))
11) AV OUT [VIDEO](VIDEO terminal s
priključcima): AV način rada (izlaz)
12) AV IN [VIDEO](VIDEO terminal s priključcima)
(ulaz)
13) AV OUT [S-VIDEO] (S-VIDEO terminal s
priključcima): S-VIDEO način rada (izlaz)
14) AV IN [S-VIDEO](S-Video terminal s
priključcima) (ulaz)
15) EXT SPEAKER(8 Ω) [- - L - +, - - R - +](EXT
zvučnik (8 Ω))
16) AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (Monitor Audio
terminal s priključcima (izlaz))
IZLAZ ZA AUDIO: spaja PC, DVI, BNC
Napomena
• Broj monitora koji se mogu spojiti na loopout varira ovisno o kabelu, izvoru signala itd. Pomoću kabela kod
kojeg nema degradacije signala može se spojiti deset monitora.
17) LAN (LAN terminal s priključcima)
MS Internet Explorer
18) USB (USB terminal s priključcima)
Tipkovnica / Miš, kompatibilno s uređajima velikog
kapaciteta.
19) Kensington Lock
Kensington lock je uređaj koji se koristi za fizičko
fiksiranje sustava kad ga koristite na javnom mjestu.
(Uređaj za zaključavanje se kupuje odvojeno.)
Za korištenje uređaja za zaključavanje obratite se
nadležnima na prodajnom mjestu.
Napomena
• Vidi Spajanje monitora za ostale detalje u svezi sa spajanjem kabela.
Daljinski upravljaču
Napomena
• Na djelovanje daljinskog upravljača mogu utjecati televizor ili drugi elektronički uređaji koji rade u blizini
monitora, uzrokujući njegov neispravan rad zbog smetnji na radnoj frekvenciji.
1. ON / OFF
2. MAGICNET
3. MDC
4. LOCK
5. Gumbi za kretanje MagicNet
6.+100 -/-7. VOL
8.
MUTE
9.
TTX/MIX
10.
MENU
11.
ENTER
12.
P.MODE
13. AUTO
14.
PRE-CH
15 . CH/P
16.
SOURCE
17.
INFO
18.
EXIT
19. Gumbi za kretanje gore/dolje
lijevo/desno
20.
S.MODE
21. STILL
22. FM RADIO
23. P.SIZE
24.
SRS
25.
DUAL/MTS
PIP
26.
SOURCE
27.
28. SWAP
29.
30.
31.
32.
33.
SIZE
REW
STOP
PLAY/PAUSE
FF
1)
ON / OFF
Pomoću ovog gumba uključujete i isključujete monitor.
2)
MAGICNET
Gumb za brzo pokretanje programa MagicNet.
3)
MDC
Gumb za brzo pokretanje programa MDC.
4)
LOCK
Ovaj gumb aktivira ili deaktivira sve tipke s funkcijama na daljinskom upravljaču i monitoru osim gumba
Power (Napajanje) i LOCK.
5)
Gumbi za kretanje MagicNet
Koristite gumbe za Magic Net.
• Slovo/broj: Koristite gumbe kad unosite web adresu.
• DEL: Koristite za brisanje.
• SYMBOL (Simbol): Koristite kod unosa znakova. (.O_-)
• ENTER: Koristite kod unosa podataka.
6)
+100 -/-Pritisnite za odabir kanala numeriranih od 100 naviše.
Na primjer, za odabir kanala 121, pritisnite “+100”, a zatim “2” i “1”.
- Funkcija nije dostupna za ovaj monitor.
7)
VOL
Ugađa glasnoću zvuka.
8)
MUTE
Privremeno isključuje reprodukciju zvuka.
Ako u načinu rada Stišano pritisnete MUTE ili - VOL +, reprodukcija zvuka se nastavlja.
TTX/MIX
9)
Televizijski kanali nude pisane informacijske usluge putem teleteksta.
[U Europi se uglavnom koristi TTX / MIX. ]
10)
MENU
Pomoću ovog gumba možete otvoriti zaslonski izbornik, izaći iz zaslona u izborniku ili zatvoriti izbornik za
ugađanje zaslona.
11)
ENTER
Aktivira istaknuti element izbornika.
12)
P.MODE
Kad pritisnete ovaj gumb, trenutačni način rada prikazuje se u sredini pri dnu zaslona.
AV / S-Video /Component Mode : P.MODE( Picture Mode )
Monitor ima četiri automatske tvorničke postavke slike.
Zatim ponovo pritisnite gumb da biste kružili dostupnim tvornički konfiguriranim načinima rada.
( Dynamic → Standard → Movie → Custom )
PC/DVI/BNC Mode : M/B ( MagicBright™ )
MagicBright je nova karakteristika koja omogućuje optimalno gledanje okoline ovisno o sadržaju slike koju
gledate.
Zatim ponovo pritisnite gumb da biste kružili dostupnim tvornički konfiguriranim načinima rada.
( Entertain → Internet → Text → Custom )
13) AUTO
Automatski ugađa zaslonski prikaz.(PC)
Ako promijenite razlučivost na upravljačkoj ploči, izvršit će se funkcija Auto Adjustment.
14)
PRE-CH
Ovaj se gumb koristi za povratak na prethodni kanal.
- Funkcija nije dostupna za ovaj monitor.
15)
CH/P
U TV načinu rada odabire TV kanale.
- Funkcija nije dostupna za ovaj monitor.
16)
SOURCE
Prebacuje iz PC načina rada u Video način rada.
17)
INFO
Trenutačne informacije o slici prikazuju se u gornjem lijevom kutu zaslona.
18)
EXIT
Izlaz iz izborničkog zaslona.
19) Gumbi za kretanje gore/dolje lijevo/desno
Pomiče se od jednog do drugog elementa izbornika, horizontalno ili vertikalno, ili ugađa vrijednost
odabranog izbornika.
20)
S.MODE
Kad pritisnete ovaj gumb, trenutačni način rada prikazuje se u sredini pri dnu zaslona.
Monitor ima ugrađeno Hi-Fi stereo pojačalo.
Zatim ponovo pritisnite gumb da biste kružili dostupnim tvornički konfiguriranim načinima rada.
( Standard → Music → Movie → Speech → Custom )
21) STILL
Pritisnite gumb jednom za zamrzavanje zaslona. Pritisnite ga ponovo za odmrzavanje.
22) FM RADIO
Uključuje/isključuje FM Radio.
U načinu rada PC/DVI postavlja samo ZVUK za FM Radio.
područjima gdje je signal slab može doći do smetnji u prijemu FM RADIO emisija.
U općem načinu rada IZVOR Video SIGNALA, postavlja na FM RADIO, isključujući zaslon.
- Funkcija nije dostupna za ovaj monitor.
23) P.SIZE
Pritisnite za promjenu veličine zaslona.
SRS
24)
SRS
DUAL/MTS
25)
DUALFunkcijama STEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll i MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO je, ovisno o vrsti
emitiranja, moguće upravljati pomoću gumba DUAL na daljinskom upravljaču za vrijeme praćenja TV
programa.
MTS
Možete odabrati MTS (Multichannel Television Stereo – višekanalni televizijski stereo) način rada.
Audio Type MTS/S_Mode
FM Stereo
Mono
Mono
Stereo
Mono ↔ Stereo
SAP
Mono ↔ SAP
Default
Manual Change
Mono
- Funkcija nije dostupna za ovaj monitor.
26)
PIP
Pritisnite gumb PIP kako biste uključili/isključili (On/Off) PIP zaslon.
27)
SOURCE
Odabire izvor video signala.(PIP)
28) SWAP
Zamjena sadržaja PIP prozora i sadržaja glavnog zaslona.
Slika iz PIP prozora će se pojaviti na glavnom zaslonu, a slika s glavnog zaslona će se pojaviti u PIP
prozoru.
29)
SIZE
Možete prebaciti prikaz na drugu veličinu slike.
30)
REW
Premotavanje unatrag
31)
STOP
Stani
32)
Pokreni / Pauziraj
Pokreni / Pauziraj
33)
FF
Brzo premotavanje unaprijed
© 1995~2007 SAMSUNG. Sva prava pridržana
Odabir jezika
Glavna stranica
SyncMaster 400PX / 460PX
model
Sigurnosne upute
Uvod
Sadržaj paketa
Monitor
Mehanički izgled
Spajanja
Korištenje softvera
Podešavanje monitora
Rješavanje problema
Specifikacije
Boja i izgled proizvoda mogu varirati ovisno o modelu, a specifikacije proizvoda podložne su promjeni bez
prethodne obavijesti radi poboljšanja performansi.
Uvod
Informacije
Sadržaj paketa
Dodatak
Napomena
• Molimo provjerite da se sljedeće komponente nalaze u kompletu s monitorom.
Ako neke komponente nedostaju, obratite se svom dobavljaču.
Za kupnju dodatnih uređaja se obratite lokalnom dobavljaču.
Napomena
• Proizvod nemojte stavljati na pod.
Monitor
Priručnik
Kratke upute za montažu
Jamstveni list
(Nije priložen u svim državama)
Vodič za korištenje, MDC softver,
kabel
D-sub kabel
Others
Priključni kabel
Daljinski upravljaču
Baterije (AAA X 2)
(Nije priložen u svim državama)
BNC to RCA
utičnica za adapter
Poklopac za rupu
Polupodnožje
Prodaje se zasebno
Set za postavljanje na zid
Set zvučnika
Podnožje
DVI kabel
LAN kabel
BNC kabel
Monitor
Prednja strana
1)
MENU
Pomoću ovog gumba možete otvoriti zaslonski izbornik, izaći iz zaslona u izborniku ili zatvoriti izbornik za
ugađanje zaslona.
2)
Gumb za kretanje (Gumb za kretanje gore/dolje)
Vertikalno se pomiče od jednog do drugog elementa izbornika ili ugađa vrijednost odabranog izbornika. U
TV načinu rada odabire TV kanale.
3)
Gumb za podešavanje (Gumb za kretanje lijevo/desno)/ Gumb za podešavanje glasnoće
Horizontalno se pomiče od jednog do drugog elementa izbornika ili ugađa vrijednost odabranog izbornika.
Također ugađa glasnoću zvuka.
4)
ENTER
Aktivira istaknuti element izbornika.
5)
SOURCE
Prebacuje iz PC načina rada u Video način rada.
Promjena izvora dopuštena je samo na vanjske uređaje koji su u tom trenutku povezani s monitorom.
[PC] → [BNC] → [DVI] → [AV] → [S-VIDEO]→ [Component]
>>Kliknite ovdje za prikaz animacije.
6)
PIP
Pritisnite gumb PIP kako biste uključili/isključili (On/Off) PIP zaslon.
Na zaslonu se ne može preklapati više od jedne PIP (slika u slici) jer BNC i komponenta koriste isti
terminal.
>> Kliknite ovdje za prikaz animacije.
• PC
AV / S-Video / Component Način rada
• BNC
AV / S-Video Način rada
• DVI
AV / S-Video / Component Način rada
• AV / S-Video
PC / BNC / DVI Način rada
• Component
PC / DVI Način rada
7)
Gumb Napajanje
Ovim gumbom uključujete i isključujete monitor.
8)
Indikator uključenosti
Ova lampica svijetli zeleno za vrijeme normalnog rada i zatreperi zeleno dok monitor sprema podešenja.
9)
Senzor daljinskog upravljača
Usmjerite daljinski upravljač prema ovom mjestu na monitoru.
Napomena
• Vidi funkciju PowerSaver opisanu u priručniku za ostale detalje u svezi s funkcijama uštede energije. Ako
želite uštedjeti energiju, isključite monitor kad nije u uporabi ili ako ga nećete koristiti duže vrijeme.
Stražnja strana
Napomena
• Detaljne informacije o kabelskim priključcima potražite pod naslovom Spajanje kabela u poglavlju
Postavljanje. Konfiguracija stražnje strane monitora može varirati ovisno o modelu monitora.
1)
POWER S/W (Prekidač za
uključivanje/isključivanje napajanja) ON [ | ] /
OFF [O]
Služi za uključivanje/isključivanje monitora.
2)
POWER IN (Priključak napajanja)
Kabel za napajanje, uključuje se u monitor i zidnu
utičnicu.
3)
RS232C OUT/IN (RS232C serijski priključak) :
MDC(Multiple Display Control) priključak za programe
4)
DVI / PC IN [RGB] (PC Video terminal s
priključcima) :
Pomoću D-Sub kabela (15-pinski D-Sub) - PC način
rada (analogno računalo)
5)
DVI / PC IN [DVI(HDCP)] (PC Video terminal s
priključcima) :
Pomoću DVI kabela (DVI-D to DVI-D) - DVI način rada
(digitalno računalo)
6)
DVI / PC IN [PC/DVI/BNC AUDIO IN]
(PC/DVI/BNC Audio terminal s priključcima
(ulaz))
7)
COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]
(Component Audio terminal s priključcima (ulaz))
8)
BNC/COMPONENT OUT [R/PR, G/Y, B/PB, H, V]
(BNC/Component terminal s priključcima (izlaz))
BNC (analogno računalo) priključak: za priključivanje R,
G, B, H, V priključaka
Component priključak: za priključivanje PR, Y,
PBpriključaka
9)
BNC/COMPONENT IN [R/PR, G/Y, B/PB, H, V]
(BNC/Component terminal s priključcima (ulaz))
10) AV AUDIO IN [L-AUDIO-R](Monitor Audio
terminal s priključcima (ulaz))
11) AV OUT [VIDEO](VIDEO terminal s
priključcima): AV način rada (izlaz)
12) AV IN [VIDEO](VIDEO terminal s priključcima)
(ulaz)
13) AV OUT [S-VIDEO] (S-VIDEO terminal s
priključcima): S-VIDEO način rada (izlaz)
14) AV IN [S-VIDEO](S-Video terminal s
priključcima) (ulaz)
15) EXT SPEAKER(8 Ω) [- - L - +, - - R - +](EXT
zvučnik (8 Ω))
16) AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (Monitor Audio
terminal s priključcima (izlaz))
IZLAZ ZA AUDIO: spaja PC, DVI, BNC
Napomena
• Broj monitora koji se mogu spojiti na loopout varira ovisno o kabelu, izvoru signala itd. Pomoću kabela kod
kojeg nema degradacije signala može se spojiti deset monitora.
17) Kensington Lock
Kensington lock je uređaj koji se koristi za fizičko
fiksiranje sustava kad ga koristite na javnom mjestu.
(Uređaj za zaključavanje se kupuje odvojeno.)
Za korištenje uređaja za zaključavanje obratite se
nadležnima na prodajnom mjestu.
Napomena
• Vidi Spajanje monitora za ostale detalje u svezi sa spajanjem kabela.
Daljinski upravljaču
Napomena
• Na djelovanje daljinskog upravljača mogu utjecati televizor ili drugi elektronički uređaji koji rade u blizini
monitora, uzrokujući njegov neispravan rad zbog smetnji na radnoj frekvenciji.
1. ON / OFF
2. MAGICNET
3. MDC
4. LOCK
5. Gumbi za kretanje MagicNet
6.+100 -/-7. VOL
8.
MUTE
9.
TTX/MIX
10.
MENU
11.
ENTER
12.
P.MODE
13. AUTO
14.
PRE-CH
15 . CH/P
16.
SOURCE
17.
INFO
18.
EXIT
19. Gumbi za kretanje gore/dolje
lijevo/desno
20.
S.MODE
21. STILL
22. FM RADIO
23. P.SIZE
24.
SRS
25.
DUAL/MTS
PIP
26.
SOURCE
27.
28. SWAP
29.
30.
31.
32.
33.
1)
SIZE
REW
STOP
PLAY/PAUSE
FF
ON / OFF
Pomoću ovog gumba uključujete i isključujete monitor.
2)
MAGICNET
Gumb za brzo pokretanje programa MagicNet.
- Funkcija nije dostupna za ovaj monitor.
3)
MDC
Gumb za brzo pokretanje programa MDC.
4)
LOCK
Ovaj gumb aktivira ili deaktivira sve tipke s funkcijama na daljinskom upravljaču i monitoru osim gumba
Power (Napajanje) i LOCK.
5)
Gumbi za kretanje MagicNet
Koristite gumbe za Magic Net.
• Slovo/broj: Koristite gumbe kad unosite web adresu.
• DEL: Koristite za brisanje.
• SYMBOL (Simbol): Koristite kod unosa znakova. (.O_-)
• ENTER: Koristite kod unosa podataka.
- Funkcija nije dostupna za ovaj monitor.
6)
+100 -/-Pritisnite za odabir kanala numeriranih od 100 naviše.
Na primjer, za odabir kanala 121, pritisnite “+100”, a zatim “2” i “1”.
- Funkcija nije dostupna za ovaj monitor.
7)
VOL
Ugađa glasnoću zvuka.
8)
MUTE
Privremeno isključuje reprodukciju zvuka.
Ako u načinu rada Stišano pritisnete MUTE ili - VOL +, reprodukcija zvuka se nastavlja.
TTX/MIX
9)
Televizijski kanali nude pisane informacijske usluge putem teleteksta.
[U Europi se uglavnom koristi TTX / MIX. ]
10)
MENU
Pomoću ovog gumba možete otvoriti zaslonski izbornik, izaći iz zaslona u izborniku ili zatvoriti izbornik za
ugađanje zaslona.
11)
ENTER
Aktivira istaknuti element izbornika.
12)
P.MODE
Kad pritisnete ovaj gumb, trenutačni način rada prikazuje se u sredini pri dnu zaslona.
AV /S-Video /Component Mode : P.MODE( Picture Mode )
Monitor ima četiri automatske tvorničke postavke slike.
Zatim ponovo pritisnite gumb da biste kružili dostupnim tvornički konfiguriranim načinima rada.
( Dynamic → Standard → Movie → Custom )
PC/DVI/BNC Mode : M/B ( MagicBright™ )
MagicBright je nova karakteristika koja omogućuje optimalno gledanje okoline ovisno o sadržaju slike koju
gledate.
Zatim ponovo pritisnite gumb da biste kružili dostupnim tvornički konfiguriranim načinima rada.
( Entertain → Internet → Text → Custom )
13) AUTO
Automatski ugađa zaslonski prikaz.(PC)
Ako promijenite razlučivost na upravljačkoj ploči, izvršit će se funkcija Auto Adjustment.
14)
PRE-CH
Ovaj se gumb koristi za povratak na prethodni kanal.
- Funkcija nije dostupna za ovaj monitor.
15)
CH/P
U TV načinu rada odabire TV kanale.
- Funkcija nije dostupna za ovaj monitor.
16)
SOURCE
Prebacuje iz PC načina rada u Video način rada.
17)
INFO
Trenutačne informacije o slici prikazuju se u gornjem lijevom kutu zaslona.
18)
EXIT
Izlaz iz izborničkog zaslona.
19) Gumbi za kretanje gore/dolje lijevo/desno
Pomiče se od jednog do drugog elementa izbornika, horizontalno ili vertikalno, ili ugađa vrijednost
odabranog izbornika.
20)
S.MODE
Kad pritisnete ovaj gumb, trenutačni način rada prikazuje se u sredini pri dnu zaslona.
Monitor ima ugrađeno Hi-Fi stereo pojačalo.
Zatim ponovo pritisnite gumb da biste kružili dostupnim tvornički konfiguriranim načinima rada.
( Standard → Music → Movie → Speech → Custom )
21) STILL
Pritisnite gumb jednom za zamrzavanje zaslona. Pritisnite ga ponovo za odmrzavanje.
22) FM RADIO
Uključuje/isključuje FM Radio.
U načinu rada PC/DVI postavlja samo ZVUK za FM Radio.
područjima gdje je signal slab može doći do smetnji u prijemu FM RADIO emisija.
U općem načinu rada IZVOR Video SIGNALA, postavlja na FM RADIO, isključujući zaslon.
- Funkcija nije dostupna za ovaj monitor.
23) P.SIZE
Pritisnite za promjenu veličine zaslona.
SRS
24)
SRS
DUAL/MTS
25)
DUALFunkcijama STEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll i MONO/NICAM MONO/NICAM STEREO je, ovisno o vrsti
emitiranja, moguće upravljati pomoću gumba DUAL na daljinskom upravljaču za vrijeme praćenja TV
programa.
MTS
Možete odabrati MTS (Multichannel Television Stereo – višekanalni televizijski stereo) način rada.
Audio Type MTS/S_Mode
FM Stereo
Mono
Mono
Stereo
Mono ↔ Stereo
SAP
Mono ↔ SAP
Default
Manual Change
Mono
- Funkcija nije dostupna za ovaj monitor.
26)
PIP
Pritisnite gumb PIP kako biste uključili/isključili (On/Off) PIP zaslon.
27)
SOURCE
Odabire izvor video signala.(PIP)
28) SWAP
Zamjena sadržaja PIP prozora i sadržaja glavnog zaslona.
Slika iz PIP prozora će se pojaviti na glavnom zaslonu, a slika s glavnog zaslona će se pojaviti u PIP
prozoru.
29)
SIZE
Možete prebaciti prikaz na drugu veličinu slike.
30)
REW
Premotavanje unatrag
31)
STOP
Stani
32)
Pokreni / Pauziraj
Pokreni / Pauziraj
33)
FF
Brzo premotavanje unaprijed
© 1995~2007 SAMSUNG. Sva prava pridržana
SyncMaster 400PXn/460PXn
Odabir jezika
Glavna stranica
model
Sigurnosne upute
Uvod
Spajanja
Montaža podnožja
Prikljuþivanje monitora
Korištenje softvera
Podešavanje monitora
Rješavanje problema
Specifikacije
Boja i izgled proizvoda mogu varirati ovisno o modelu, a specifikacije proizvoda podložne su promjeni bez
prethodne obavijesti radi poboljšanja performansi.
Spajanja
Informacije
Montaža podnožja
Dodatak
Napomena
• Koristite samo isporuþene vijke.
Oprez
Tvrtka Samsung Electronics nije odgovorna za štetu nastalu korištenjem podnožja koja nisu meÿu
navedenima.
Montaža podnožja
Lijevo
Desno
podnožje
podnožje
Oprez
Stavite oznaku ˈCAUTIONˉGna obrnutu
stranu.
1)
Rupa na dnu monitora u koju se umeüe podnožje zaštiüena je poklopcem. Obavezno uklonite zaštitni
poklopac prilikom montaže isporuþenog polupodnožja ili podnožja (prodaju se odvojeno) te pokrijte rupu
'Poklopcem za rupu' kada montirate set za postavljanje na zid.
2)
Postavite lijevo i desno podnožje na svoje mjesto.
3)
Umetnite podnožje u rupu na dnu monitora.
Umetnite vijak u naznaþenu rupu i pritegnite ga. (M4 Ý L15)
Oprez
Ovo podnožje je prvobitno dizajnirano za podešavanje kuta zaslona. Tvrtka nije odgovorna za probleme koji
mogu nastati upotrebom ovog podnožja. Nikada ne koristite proizvod kao podnožje i ne stavljajte ništa na
njega.
Montaža podnožja (prodaje se odvojeno)
1)
Rupa na dnu monitora u koju se umeüe podnožje zaštiüena je poklopcem. Obavezno uklonite zaštitni
poklopac prilikom montaže isporuþenog polupodnožja ili podnožja (prodaju se odvojeno) te pokrijte rupu
'Poklopcem za rupu' kada montirate set za postavljanje na zid.
2)
Provjerite jesu li dijelovi postavljeni u pravom smjeru i na pravo mjesto. (M4 Ý L15)
3)
Umetnite podnožje u rupu na dnu monitora.
4)
Umetnite vijak u naznaþenu rupu i pritegnite ga. (M4 Ý L15)
Prikljuþivanje monitora
U sluþaju kabela za napajanje s uzemljenjem
U sluþaju kvara, uzemljenje može uzrokovati elektriþni udar. Obavezno ožiþite uzemljenje na ispravan
naþin prije prikljuþivanja izmjeniþne struje. Ili, kada skidate ožiþenje s uzemljenja, prije toga iskljuþite
dovod izmjeniþne struje.
Napomena
• Ureÿaji koji se mogu prikljuþiti na AV ulaz (DVD playeri, video rekorderi ili kamkorderi) kao i vaše raþunalo
mogu se prikljuþiti i na monitor. Za detaljne informacije o tome kako prikljuþiti ureÿaje na AV ulaz, molimo
pogledajte Korisniþke kontrole pod poglavljem Podešavanje monitora.
Spajanje na raþunalo
1)
Ukljuþite kabel za napajanje u prikljuþak napajanja na stražnjoj strani monitora.
Ukljuþite glavni prekidaþ napajanja.
2)
Postoje tri naþina na koji se signalni kabel može spojiti na monitor.
Odaberite jedan od slijedeüih naþina:
2-1)
Pomoüu analognog D-sub poveznika na video kartici.
Spojite D-sub na 15-pinski, RGB prikljuþak na stražnjoj strani monitora i 15-pinski D-sub
prikljuþak na raþunalu.
2-2)
Pomoüu digitalnog DVI poveznika na video kartici.
Spojite DVI kabel sa DVI(HDCP) prikljuþkom na stražnjoj strani monitora i DVI prikljuþkom na
raþunalu.
2-3)
Pomoüu analognog BNC poveznika na video kartici.
Spojite BNC kabel na BNC/COMPONENT IN - R, G, B, H, V (BNC/KOMPONENTNI ULAZ – R,
G, B, H, V) prikljuþak na stražnjoj strani monitora i 15-pinski D-sub prikljuþak na raþunalu.
3)
4)
Spojite audio kabel za monitor na audio prikljuþak na stražnjoj strani raþunala.
Ukljuþite monitor i raþunalo.
Napomena
• DVI kabel ili BNC kabel nisu obavezni.
Kontaktirajte lokalni servisni centar tvrtke Samsung Electronics za kupnju dodatne opreme.
Spajanje digitalnog DVD-a
Napomena
• Ureÿaji kao što su digitalni DVD spojeni su s DVI IN terminalom monitora pomoüu DVI kabela.
• Zatim, kada je DVD umetnut, možete poþeti s reprodukcijom.
• Pomoüu gumba SOURCE odaberite Digital.
Napomena
• Monitor ima DVI IN terminale za spajanje DVI ureÿaja poput digitalnog DVD-a.
Spajanje na video rekorder
1)
Ureÿaji koji se spajaju na AV ulaz (video rekorderi ili kamkorderi) spojeni su s monitorom preko AV IN
[VIDEO] ili AV IN [S-VIDEO] pomoüu S-VHS ili BNC kabla.
2)
Spojite Audio (L) i Audio (R) terminale video rekordera ili kamkordera s AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] na
monitoru pomoüu audio kablova.
3)
Ovisno o tome na koji ulaz je spojen video rekorder ili kamkorder, odaberite AV ili S-Video ulaz pomoüu
gumba Source na daljinskom upravljaþu ili na prednjoj strani monitora.
4)
Sada možete poþeti s reprodukcijom kazete u video rekorderu ili kamkorderu.
Napomena
• S-VHS ili BNC kabel nisu obavezni.
Spajanje na DVD player
1)
Pomoüu audio kablova spojite COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] na monitoru s AUDIO OUT
utiþnicama na DVD playeru.
2)
Pomoüu BNC kabla spojite BNC/COMPONENT IN - PR, Y, PB prikljuþak na monitoru s PR, Y, PB
utiþnicama na DVD playeru.
3)
Odaberite Component ulaz na koji je spojen DVD player pomoüu Source gumba na prednjoj strani
monitora ili na daljinskom upravljaþu.
4)
Sada možete poþeti s reprodukcijom DVD-a na DVD playeru.
Napomena
• Component kabel nije obavezan.
Za dodatne informacije o funkciji Component video, pogledajte upute za korištenje svog DVD playera.
Spajanje kamkordera
1)
Potražite A/V izlazne utiþnice na kamkorderu. Obiþno se nalaze na boþnoj ili stražnoj strani kamkordera.
Pomoüu audio kablova spojite AUDIO OUTPUT utiþnice na kamkorderu i AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] na
monitoru.
2)
Pomoüu video kabla poveĐite VIDEO OUTPUT utiþnicu na kamkorderu i AV IN [VIDEO] na monitoru.
3)
Odaberite AV ulaz na koji je spojen kamkorder pomoüu gumba Source na prednjoj strani monitora ili na
daljinskom upravljaþu.
4)
Sada možete poþeti s reprodukcijom kazete u kamkorderu.
Napomena
• Prikazani audio i video kablovi obiþno su dio opreme kamkordera.
(Ako nisu, obratite se lokalnoj prodavaonici elektronike.)
Ako posjedujete stereo kamkorder, morate spojiti dva kabla.
Spajanje DTV Set Top Box-a
Napomena
• Prikljuþci za uobiþajeni Set Top Box prikazani su niže.
1)
Pomoüu Component kabla spojite BNC / COMPONENT IN - PR, Y, PB prikljuþak na monitoru s PR, Y,
PB utiþnicama na Set Top Box ureÿaju.
2)
Pomoüu kompleta audio kablova spojite COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] na monitoru i AUDIO OUT
utiþnice na SetTop Box ureÿaju.
3)
Odaberite Component ulaz na koji je spojen DTV Set Top Box ureÿaj pomoüu gumba Source na prednjoj
strani monitora ili na daljinskom upravljaþu.
Napomena
• Za dodatne informacije o funkciji Component video, pogledajte upute za korištenje svog Set Top Box
ureÿaja.
Spajanje zvuþnika
1)
Spojite monitor i zvuþnik pomoüu vijaka.
* Postavite držaþ zvuþnika bez podnožja za zvuþnik.
2)
Pomoüu kabla za spajanje zvuþnika spojite utiþnicu za zvuþnike na stražnjoj strani monitora i utiþnicu za
zvuþnike na stražnjoj strani zvuþnika.
Napomena
• Nemojte premještati monitor držeüi ga za priþvršüene zvuþnike.
Tako možete oštetiti držaþe zvuþnika.
Spajanje na audio sustav
1)
Pomoüu kompleta audio kablova spojite AUX L, R utiþnice na AUDIO SUSTAVU i AUDIO OUT [L-AUDIOR] na monitoru.
Prikljuþite LAN kabel.
1)
Prikljuþite LAN kabel.
Prikljuþivanje USB prikljuþka
1)
Moguüe je prikljuþivanje na USB ureÿaje, poput miša ili tipkovnice.
Korištenje USB držaþa
Prilikom korištenja malog vanjskog ureÿaja, poput prijenosnog memory sticka koji je spojen na USB terminal
sa stražnje strane monitora, postoji opasnost od kraÿe ili gubitka. Postavljanjem USB držaþa nakon spajanja
vanjskog ureÿaja možete ih sprijeþiti.
1)
Umetnite dio
USB držaþa u utor u dijelu
na stražnjoj strani monitora.
2)
3)
Poravnajte dio
USB držaþa s utorom na dnu dijela
Poravnajte dio
USB držaþa sa dnom dijela
sa stražnje strane monitora.
na stražnjoj strani monitora.
Umetnite vijak u utor poravnat u koraku [2] i pritegnite ga.
Poravnajte
sa
i pritegnite ih odvijaþem.
© 1995~2007 SAMSUNG. Sva prava pridržana
SyncMaster 400PX/460PX
Odabir jezika
Glavna stranica
model
Sigurnosne upute
Uvod
Spajanja
Montaža podnožja
Prikljuþivanje monitora
Korištenje softvera
Podešavanje monitora
Rješavanje problema
Specifikacije
Boja i izgled proizvoda mogu varirati ovisno o modelu, a specifikacije proizvoda podložne su promjeni bez
prethodne obavijesti radi poboljšanja performansi.
Spajanja
Informacije
Montaža podnožja
Dodatak
Napomena
• Koristite samo isporuþene vijke.
Oprez
Tvrtka Samsung Electronics nije odgovorna za štetu nastalu korištenjem podnožja koja nisu meÿu
navedenima.
Montaža podnožja
Lijevo
Desno
podnožje
podnožje
Oprez
Stavite oznaku ˈCAUTIONˉGna obrnutu
stranu.
1)
Rupa na dnu monitora u koju se umeüe podnožje zaštiüena je poklopcem. Obavezno uklonite zaštitni
poklopac prilikom montaže isporuþenog polupodnožja ili podnožja (prodaju se odvojeno) te pokrijte rupu
'Poklopcem za rupu' kada montirate set za postavljanje na zid.
2)
Postavite lijevo i desno podnožje na svoje mjesto.
3)
Umetnite podnožje u rupu na dnu monitora.
Umetnite vijak u naznaþenu rupu i pritegnite ga. (M4 Ý L15)
Oprez
Ovo podnožje je prvobitno dizajnirano za podešavanje kuta zaslona. Tvrtka nije odgovorna za probleme koji
mogu nastati upotrebom ovog podnožja. Nikada ne koristite proizvod kao podnožje i ne stavljajte ništa na
njega.
Montaža podnožja (prodaje se odvojeno)
1)
Rupa na dnu monitora u koju se umeüe podnožje zaštiüena je poklopcem. Obavezno uklonite zaštitni
poklopac prilikom montaže isporuþenog polupodnožja ili podnožja (prodaju se odvojeno) te pokrijte rupu
'Poklopcem za rupu' kada montirate set za postavljanje na zid.
2)
Provjerite jesu li dijelovi postavljeni u pravom smjeru i na pravo mjesto. (M4 Ý L15)
3)
Umetnite podnožje u rupu na dnu monitora.
4)
Umetnite vijak u naznaþenu rupu i pritegnite ga. (M4 Ý L15)
Prikljuþivanje monitora
U sluþaju kabela za napajanje s uzemljenjem
U sluþaju kvara, uzemljenje može uzrokovati elektriþni udar. Obavezno ožiþite uzemljenje na ispravan
naþin prije prikljuþivanja izmjeniþne struje. Ili, kada skidate ožiþenje s uzemljenja, prije toga iskljuþite
dovod izmjeniþne struje.
Napomena
• Ureÿaji koji se mogu prikljuþiti na AV ulaz (DVD playeri, video rekorderi ili kamkorderi) kao i vaše raþunalo
mogu se prikljuþiti i na monitor. Za detaljne informacije o tome kako prikljuþiti ureÿaje na AV ulaz, molimo
pogledajte Korisniþke kontrole pod poglavljem Podešavanje monitora.
Spajanje na raþunalo
1)
Ukljuþite kabel za napajanje u prikljuþak napajanja na stražnjoj strani monitora.
2)
Postoje tri naþina na koji se signalni kabel može spojiti na monitor.
Ukljuþite glavni prekidaþ napajanja.
Odaberite jedan od slijedeüih naþina:
2-1)
Pomoüu analognog D-sub poveznika na video kartici.
Spojite D-sub na 15-pinski, RGB prikljuþak na stražnjoj strani monitora i 15-pinski D-sub
prikljuþak na raþunalu.
2-2)
Pomoüu digitalnog DVI poveznika na video kartici.
Spojite DVI kabel sa DVI(HDCP) prikljuþkom na stražnjoj strani monitora i DVI prikljuþkom na
raþunalu.
2-3)
Pomoüu analognog BNC poveznika na video kartici.
Spojite BNC kabel na BNC/COMPONENT IN - R, G, B, H, V (BNC/KOMPONENTNI ULAZ – R,
G, B, H, V) prikljuþak na stražnjoj strani monitora i 15-pinski D-sub prikljuþak na raþunalu.
3)
Spojite audio kabel za monitor na audio prikljuþak na stražnjoj strani raþunala.
4)
Ukljuþite monitor i raþunalo.
Napomena
• DVI kabel ili BNC kabel nisu obavezni.
Kontaktirajte lokalni servisni centar tvrtke Samsung Electronics za kupnju dodatne opreme.
Spajanje digitalnog DVD-a
Napomena
• Ureÿaji kao što su digitalni DVD spojeni su s DVI IN terminalom monitora pomoüu DVI kabela.
• Zatim, kada je DVD umetnut, možete poþeti s reprodukcijom.
• Pomoüu gumba SOURCE odaberite Digital.
Napomena
• Monitor ima DVI IN terminale za spajanje DVI ureÿaja poput digitalnog DVD-a.
Spajanje na video rekorder
1)
Ureÿaji koji se spajaju na AV ulaz (video rekorderi ili kamkorderi) spojeni su s monitorom preko AV IN
[VIDEO] ili AV IN [S-VIDEO] pomoüu S-VHS ili BNC kabla.
2)
Spojite Audio (L) i Audio (R) terminale video rekordera ili kamkordera s AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] na
monitoru pomoüu audio kablova.
3)
Ovisno o tome na koji ulaz je spojen video rekorder ili kamkorder, odaberite AV ili S-Video ulaz pomoüu
gumba Source na daljinskom upravljaþu ili na prednjoj strani monitora.
4)
Sada možete poþeti s reprodukcijom kazete u video rekorderu ili kamkorderu.
Napomena
• S-VHS ili BNC kabel nisu obavezni.
Spajanje na DVD player
1)
Pomoüu audio kablova spojite COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] na monitoru s AUDIO OUT
utiþnicama na DVD playeru.
2)
Pomoüu BNC kabla spojite BNC/COMPONENT IN - PR, Y, PB prikljuþak na monitoru s PR, Y, PB
utiþnicama na DVD playeru.
3)
Odaberite Component ulaz na koji je spojen DVD player pomoüu Source gumba na prednjoj strani
monitora ili na daljinskom upravljaþu.
4)
Sada možete poþeti s reprodukcijom DVD-a na DVD playeru.
Napomena
• Component kabel nije obavezan.
Za dodatne informacije o funkciji Component video, pogledajte upute za korištenje svog DVD playera.
Spajanje kamkordera
1)
Potražite A/V izlazne utiþnice na kamkorderu. Obiþno se nalaze na boþnoj ili stražnoj strani kamkordera.
Pomoüu audio kablova spojite AUDIO OUTPUT utiþnice na kamkorderu i AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] na
monitoru.
2)
Pomoüu video kabla poveĐite VIDEO OUTPUT utiþnicu na kamkorderu i AV IN [VIDEO] na monitoru.
3)
Odaberite AV ulaz na koji je spojen kamkorder pomoüu gumba Source na prednjoj strani monitora ili na
daljinskom upravljaþu.
4)
Sada možete poþeti s reprodukcijom kazete u kamkorderu.
Napomena
• Prikazani audio i video kablovi obiþno su dio opreme kamkordera.
(Ako nisu, obratite se lokalnoj prodavaonici elektronike.)
Ako posjedujete stereo kamkorder, morate spojiti dva kabla.
Spajanje DTV Set Top Box-a
Napomena
• Prikljuþci za uobiþajeni Set Top Box prikazani su niže.
1)
Pomoüu Component kabla spojite BNC / COMPONENT IN - PR, Y, PB prikljuþak na monitoru s PR, Y,
PB utiþnicama na Set Top Box ureÿaju.
2)
Pomoüu kompleta audio kablova spojite COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R] na monitoru i AUDIO OUT
utiþnice na SetTop Box ureÿaju.
3)
Odaberite Component ulaz na koji je spojen DTV Set Top Box ureÿaj pomoüu gumba Source na prednjoj
strani monitora ili na daljinskom upravljaþu.
Napomena
• Za dodatne informacije o funkciji Component video, pogledajte upute za korištenje svog Set Top Box
ureÿaja.
Spajanje zvuþnika
1)
Spojite monitor i zvuþnik pomoüu vijaka.
* Postavite držaþ zvuþnika bez podnožja za zvuþnik.
2)
Pomoüu kabla za spajanje zvuþnika spojite utiþnicu za zvuþnike na stražnjoj strani monitora i utiþnicu za
zvuþnike na stražnjoj strani zvuþnika.
Napomena
• Nemojte premještati monitor držeüi ga za priþvršüene zvuþnike.
Tako možete oštetiti držaþe zvuþnika.
Spajanje na audio sustav
1)
Pomoüu kompleta audio kablova spojite AUX L, R utiþnice na AUDIO SUSTAVU i AUDIO OUT [L-AUDIOR] na monitoru.
© 1995~2007 SAMSUNG. Sva prava pridržana
SyncMaster 400PXn/460PXn
Odabir jezika
Glavna stranica
model
Sigurnosne upute
Uvod
Spajanja
Korištenje softvera
Podešavanje monitora
Rješavanje problema
Znaþajka samoprovjere
Popis za provjeru
Pitanja i odgovori
Specifikacije
Boja i izgled proizvoda mogu varirati ovisno o modelu, a specifikacije proizvoda podložne su promjeni bez
prethodne obavijesti radi poboljšanja performansi.
Rješavanje problema
Informacije
Znaþajka samoprovjere
Dodatak
Napomena
• Prije nego zatražite pomoü servisera, sami provjerite sljedeüe elemente. Servisnom centru se obratite za
poteškoüe koje ne možete riješiti sami.
Znaþajka samoprovjere
Monitor ima funkciju samo-provjere koja omoguüava da provjerite radi li monitor ispravno.
1)
Iskljuþite raþunalo i monitor.
2)
Izvucite video kabel sa stražnje strane raþunala.
3)
Ukljuþite monitor.
Niže prikazana slika ("Provjera signalnog kabela") se pojavljuje na crnoj pozadini kada se monitor nalazi u
uobiþajenom radnom stanju, a ne detektira nikakav video signal: Dok se ureÿaj nalazi u naþinu rada za
samotestiranje, LED indikator svijetli zeleno, a po zaslonu se kreüu slike.
4)
Iskljuþite monitor i ponovno spojite video kabel; zatim ukljuþite i raþunalo i monitor.
Ako monitor ostane bez slike nakon što ste proveli gore navedeni postupak, provjerite sustav video sklopa i
sustav raþunala; monitor radi ispravno.
Check Cooling System
Prikazuje li se na zaslonu poruke "Check Cooling System", razlog tome je problem u rashladnom ventilatoru.
Obratite se servisnom centru radi popravka ili zamjene ventilatora.
Naþin rada nije optimalan
Zaslon se može prikazati i u rezoluciji veüoj od 1360x768. Meÿutim, sljedeüa poruka üe se prikazati na jednu
minutu; možete odabrati rezoluciju zaslona ili ostati u trenutnom naþinu rada. Ako je frekvencija osvježavanja
veüa od 85 Hz, zaslon üe biti crn jer monitor ne podržava frekvencije osvježavanja veüu od 85 Hz.
Napomena
• Popis razluþivosti i frekvencija koje monitor podržava potražite u Specifikacije > Pretprogramirana
podešenja.
Održavanje i þišüenje
1)
Održavanje kuüišta monitora.
Oþistite mekom krpom nakon odspajanja napajaþkog kabela.
•
Ne koristite benzen, razrjeÿivaþ ili zapaljive tekuüine, niti mokru krpu.
•
Preporuþamo da koristite Samsungovo sredstvo za þišüenje kako bi
se sprijeþila ošteüenja zaslona.
2)
Održavanje ravnog zaslona.
Lagano prebrišite mekanom tkaninom (pamuþni flanel).
•
Nikad ne koristite aceton, benzen niti razrjeÿivaþ.
(Time možete uzrokovati ošteüenja ili deformacije na površini
zaslona.)
•
Od korisnika üe se zahtijevati da plati troškove popravka štete koju
sam uzrokuje.
Simptomi i preporuþene akcije
Napomena
• Monitor ponovno stvara vizualne signale koje je primio iz raþunala. Stoga ako doÿe do poteškoüa s
raþunalom ili video karticom, to može uzrokovati zatamnjenje zaslona, slabu kvalitetu boja, šum,
pojavljivanje natpisa Video naþin rada nije podržan itd. U tom sluþaju najprije provjerite uzrok problema, a
zatim se obratite servisnom centru ili svom dobavljaþu.
1)
Provjerite jesu li napajaþki i signalni kabel pravilno spojeni na raþunalo.
2)
Provjerite ispušta li raþunalo zvuk više od 3 puta prilikom pokretanja.
(Ako je tako, potražite servis za matiþnu ploþu raþunala.)
3)
Ako ste instalirali novu video karticu ili ste sastavljali raþunalo, provjerite jesu li instalirani upravljaþki
programi za (video) adapter i monitor.
4)
Provjerite je li frekvencija osvježavanja podešena na 50 Hz ili 85 Hz.
(Nemojte premašiti 60 Hz ako koristite maksimalnu razluþivost)
5)
Ako imate poteškoüa s instalacijom upravljaþkog programa za (video) adapter, pokrenite raþunalo u
sigurnosnom naþinu rada, deinstalirajte adapter u "Control Panel (Upravljaþka ploþa), System, (Sustav)
Device Administrator" (Administrator ureÿaja) te ponovo pokrenite raþunalo i instalirajte upravljaþki
program za (video) adapter.
Popis za provjeru
Napomena
• Sljedeüa tablica sadrži moguüe poteškoüe i njihova rješenja. Prije nego nazovete servis, proþitajte ovo
poglavlje kako biste ustanovili možete li sami riješiti problem. Ako vam je potrebna pomoü, nazovite
telefonski broj naveden u odjeljku Informacije ili se obratite svom dobavljaþu.
• Za više informacija o mreži pogledajte odjeljak MagicNet – Rješavanje poteškoüa.
poteškoüe vezane uz instalaciju (PC)
Napomena
• Navedene su poteškoüe vezane uz instalaciju monitora i njihova rješenja.
poteškoüe
Zaslon monitora treperi
Rješenje
z CProvjerite je li signalni kabel izmeÿu raþunala i monitora dobro
prikljuþen i priþvršüen.
(Pogledajte Povezivanje s raþunalom)
Poteškoüe vezane uz zaslon
Napomena
• Navedene su poteškoüe vezane uz instalaciju monitora i njihova rješenja.
poteškoüe
Zaslon je zatamnjen, a pokazatelj
napajanja iskljuþen
Rješenje
z Provjerite je li kabel napajanja dobro priþvršüen te je li LCD
monitor ukljuþen.
(Pogledajte Povezivanje monitora.)
Poruka "Check Signal Cable"
z Provjerite je li signalni kabel þvrsto povezan sa izvorima signala
iz osobnog raþunala ili video ureÿaja.
(Pogledajte Povezivanje monitora.)
z Provjerite jesu li izvori iz osobnog raþunala ili video ureÿaja
ukljuþeni.
Poruka "Not Optimum Mode"
z Provjerite maksimalnu razluþivost i frekvenciju video adaptera.
z Usporedite ove vrijednosti s podacima u tablici Prethodno
postavljene frekvencije.
Slika se ˈvrtiˉGvertikalno.
z Provjerite je li signalni kabel dobro priþvršüen.
Dobro ga priþvrstite.
(Pogledajte Povezivanje s raþunalom)
Slika nije jasna. Slika je mutna.
z Pokrenite Coarse i Fine ugaÿanje frekvencije.
z Ukljuþite nakon uklanjanja svih dodataka
(ekstenzijski video kabel, itd.)
z Postavite rezoluciju i frekvenciju na preporuþene vrijednosti.
Slika je nestabilna i treperi.
z Provjerite jesu li razluþivost i frekvencija raþunalne video kartice
unutar raspona koji monitor podržava.
Na slici se vide poluprozirni
Ako nisu, ponovo ih postavite provjerivši trenutne informacije u
fantomski obrisi.
izborniku monitora i Prethodno postavljene frekvencije.
Slika je pretjerano svijetla ili
pretjerano tamna
z Ugodite Brightness i Contrast.
(Pogledajte Brightness, Contrast)
Boja na zaslonu je nestalna.
Slika u boji je iskrivljena tamnim
sjenama.
z Ugodite boju pomoüu Custom u izborniku za ugaÿanje boje
OSD-a.
Prikaz bijele boje je slab.
Pokazatelj napajanja treperi
zeleno.
Zaslon je zatamnjen, a svjetlo
pokazatelja napajanja svijetli
zeleno ili treperi svakih 0,5 do 1
sekunde.
Zaslon je taman i treperi.
z Monitor trenutno sprema promjene na memoriji parametara na
zaslonu.
z Monitor trenutaþno sprema promjene naþinjene u postavkama
OSD memorije.
z Pritisnite tipku na tipkovnici.
z Ako na zaslonu vidite poruku ˈTEST GOODˉG(testiranje
uspješno) kada pritisnete gumb MENU (izbornik), provjerite
kabelsku vezu izmeÿu raþunala i monitora kako biste provjerili
jesu li pravilno povezani.
Poteškoüe vezane uz zvuk
Napomena
• U nastavku su navedene poteškoüe vezane uz audio signale te njihova rješenja.
poteškoüe
Rješenje
z Audio kabel mora biti þvrsto spojen s audio ulazom na monitoru i
Nema zvuka
audio izlazom na zvuþnoj kartici.
(Pogledajte Povezivanje monitora.)
z Provjerite glasnoüu zvuka.
Zvuk je pretih.
z Provjerite glasnoüu zvuka.
z Ako je jaþina zvuka i dalje preniska nakon što ste je postavili na
maksimum, provjerite kontrolu jaþine zvuka na zvuþnoj kartici
raþunala ili softvera.
Zvuk je previsok ili prenizak.
z Ugodite Treble i Bass (visoke i duboke tonove) na odgovarajuüu
razinu.
Poteškoüe vezane uz daljinski upravljaþ
Napomena
• Navedene su poteškoüe vezane uz daljinski upravljaþ i njihova rješenja.
poteškoüe
Rješenje
Gumbi daljinskog upravljaþ ne
z Provjerite polaritet baterija (+/-).
reagiraju.
z Provjerite jesu li se baterije ispraznile.
z Provjerite je li ureÿaj ukljuþen.
z Provjerite je li napajaþki kabel dobro priþvršüen.
z Provjerite je li negdje u blizini ukljuþena posebna fluorescentna
ili neonska svjetiljka.
Problemi koji se odnose na MagicNet
Napomena
• Izrada USB Flash diska za ponovno podizanje sustava
poteškoüe
Izrada USB Flash diska za
Rješenje
1.
Obiþan USB medij za spremanje od 512 MB ili više možete
pretvoriti u disk za ponovno podizanje sustava putem alata za
ponovno podizanje sustava
stvaranje USB diska za ponovno podizanje sustava. (na primjer,
HP alat za formatiranje USB diska za spremanje).
2.
Kopira sliku operativnog sustava i izvedbene programe na USB
disk.
3.
Pristupite BIOS izborniku svog ureÿaja pritiskom na tipku F2 u
zaslonu BIOS logotipa. Zatim omoguüite opciju USB Boot First
(Prvo USB podizanje) i pritisnite tipku Enter u izborniku Boot
(Podizanje).
4.
Ukljuþite ureÿaj dok je USB disk spojen i podignite sustav u
naþinu rada DOS.
5.
Pokrenite C:\ghost.exe i odaberite Local › Partition › From Image
s izbornika. Odaberite kopiju s kojom üete ažurirati USB disk i
odaberite ciljni disk.
6.
Kad se ažuriranje kopije završi, ureÿaj üe se automatski
ponovno podiüi.
Pitanja i odgovori
Pitanje
Odgovor
Kako mogu promijeniti
Frekvencija se može promijeniti ponovnim konfiguriranjem video
frekvenciju?
kartice.
Sjetite se da podrška video kartici može varirati ovisno o verziji
korištenog upravljaþkog programa. (Za pojedinosti pogledajte
priruþnik raþunala ili video kartice.)
Kako mogu podesiti razluþivost?
z Windows XP:
Podesite razluþivost na Control Panel (Upravljaþka ploþa)
˧Appearance and Themes (Prikaz) ˧ Display (Prikaz) ˧
Settings. (Postavke)
z Windows ME/2000:
Podesite razluþivost na Control Panel (Upravljaþka ploþa) ˧
Display(Prikaz) ˧ Settings.(Postavke)
* Za detalje se obradite proizvoÿaþu video kratice.
Kako mogu podesiti funkciju za
uštetu energije (Power Saving)?
z Windows XP:
Podesite razluþivost na Control Panel (Upravljaþka ploþa)
˧Appearance and Themes (Prikaz) ˧ Display (Prikaz) ˧
Settings. (Postavke)
Podesite funkciju na BIOS-SETUP raþunala ili þuvaru zaslona.
(Proþitajte priruþnik uz sustav Windows/raþunalo).
z Windows ME/2000:
Podesite razluþivost na Control Panel (Upravljaþka ploþa) ˧
Display(Prikaz) ˧ Settings.(Postavke).
Podesite funkciju na BIOS-SETUP raþunala ili þuvaru zaslona.
(Proþitajte priruþnik uz sustav Windows/raþunalo).
Kako se cisti kucište/LCD panela? Odspojite kabel za napajanje i oþistite monitor mekanom tkaninom,
koristeüi otopinu za þišüenje ili obiþnu vodu.
Dobro oþistite sav deterdžent i nemojte strugati po kuüištu. Pazite da
voda ne uÿe u monitor.
Kako mogu reproducirati
Video podržava samo MPEG1 i WMV kodeke. Za reprodukciju
videozapis?
videozapisa instalirajte odgovarajuüe kodeke. Napominjemo da neki
od njih mogu biti nekompatibilni.
© 1995~2007 SAMSUNG. Sva prava pridržana
SyncMaster 400PX/460PX
Odabir jezika
Glavna stranica
model
Sigurnosne upute
Uvod
Spajanja
Korištenje softvera
Podešavanje monitora
Rješavanje problema
Znaþajka samoprovjere
Popis za provjeru
Pitanja i odgovori
Specifikacije
Boja i izgled proizvoda mogu varirati ovisno o modelu, a specifikacije proizvoda podložne su promjeni bez
prethodne obavijesti radi poboljšanja performansi.
Rješavanje problema
Informacije
Znaþajka samoprovjere
Dodatak
Napomena
• Prije nego zatražite pomoü servisera, sami provjerite sljedeüe elemente. Servisnom centru se obratite za
poteškoüe koje ne možete riješiti sami.
Znaþajka samoprovjere
Monitor ima funkciju samo-provjere koja omoguüava da provjerite radi li monitor ispravno.
1)
Iskljuþite raþunalo i monitor.
2)
Izvucite video kabel sa stražnje strane raþunala.
3)
Ukljuþite monitor.
Niže prikazana slika ("Provjera signalnog kabela") se pojavljuje na crnoj pozadini kada se monitor nalazi u
uobiþajenom radnom stanju, a ne detektira nikakav video signal: Dok se ureÿaj nalazi u naþinu rada za
samotestiranje, LED indikator svijetli zeleno, a po zaslonu se kreüu slike.
4)
Iskljuþite monitor i ponovno spojite video kabel; zatim ukljuþite i raþunalo i monitor.
Ako monitor ostane bez slike nakon što ste proveli gore navedeni postupak, provjerite sustav video sklopa i
sustav raþunala; monitor radi ispravno.
Check Cooling System
Prikazuje li se na zaslonu poruke "Check Cooling System", razlog tome je problem u rashladnom ventilatoru.
Obratite se servisnom centru radi popravka ili zamjene ventilatora.
Naþin rada nije optimalan
Zaslon se može prikazati i u rezoluciji veüoj od 1360x768. Meÿutim, sljedeüa poruka üe se prikazati na jednu
minutu; možete odabrati rezoluciju zaslona ili ostati u trenutnom naþinu rada. Ako je frekvencija osvježavanja
veüa od 85 Hz, zaslon üe biti crn jer monitor ne podržava frekvencije osvježavanja veüu od 85 Hz.
Napomena
• Popis razluþivosti i frekvencija koje monitor podržava potražite u Specifikacije > Pretprogramirana
podešenja.
Održavanje i þišüenje
1)
Održavanje kuüišta monitora.
Oþistite mekom krpom nakon odspajanja napajaþkog kabela.
•
Ne koristite benzen, razrjeÿivaþ ili zapaljive tekuüine, niti mokru krpu.
•
Preporuþamo da koristite Samsungovo sredstvo za þišüenje kako bi
se sprijeþila ošteüenja zaslona.
2)
Održavanje ravnog zaslona.
Lagano prebrišite mekanom tkaninom (pamuþni flanel).
•
Nikad ne koristite aceton, benzen niti razrjeÿivaþ.
(Time možete uzrokovati ošteüenja ili deformacije na površini
zaslona.)
•
Od korisnika üe se zahtijevati da plati troškove popravka štete koju
sam uzrokuje.
Simptomi i preporuþene akcije
Napomena
• Monitor ponovno stvara vizualne signale koje je primio iz raþunala. Stoga ako doÿe do poteškoüa s
raþunalom ili video karticom, to može uzrokovati zatamnjenje zaslona, slabu kvalitetu boja, šum,
pojavljivanje natpisa Video naþin rada nije podržan itd. U tom sluþaju najprije provjerite uzrok problema, a
zatim se obratite servisnom centru ili svom dobavljaþu.
1)
Provjerite jesu li napajaþki i signalni kabel pravilno spojeni na raþunalo.
2)
Provjerite ispušta li raþunalo zvuk više od 3 puta prilikom pokretanja.
(Ako je tako, potražite servis za matiþnu ploþu raþunala.)
3)
Ako ste instalirali novu video karticu ili ste sastavljali raþunalo, provjerite jesu li instalirani upravljaþki
programi za (video) adapter i monitor.
4)
Provjerite je li frekvencija osvježavanja podešena na 50 Hz ili 85 Hz.
(Nemojte premašiti 60 Hz ako koristite maksimalnu razluþivost)
5)
Ako imate poteškoüa s instalacijom upravljaþkog programa za (video) adapter, pokrenite raþunalo u
sigurnosnom naþinu rada, deinstalirajte adapter u "Control Panel (Upravljaþka ploþa), System, (Sustav)
Device Administrator" (Administrator ureÿaja) te ponovo pokrenite raþunalo i instalirajte upravljaþki
program za (video) adapter.
Popis za provjeru
Napomena
• Sljedeüa tablica sadrži moguüe poteškoüe i njihova rješenja. Prije nego nazovete servis, proþitajte ovo
poglavlje kako biste ustanovili možete li sami riješiti problem. Ako vam je potrebna pomoü, nazovite
telefonski broj naveden u odjeljku Informacije ili se obratite svom dobavljaþu.
poteškoüe vezane uz instalaciju (PC)
Napomena
• Navedene su poteškoüe vezane uz instalaciju monitora i njihova rješenja.
poteškoüe
Zaslon monitora treperi
Rješenje
z CProvjerite je li signalni kabel izmeÿu raþunala i monitora dobro
prikljuþen i priþvršüen.
(Pogledajte Povezivanje s raþunalom)
Poteškoüe vezane uz zaslon
Napomena
• Navedene su poteškoüe vezane uz instalaciju monitora i njihova rješenja.
poteškoüe
Zaslon je zatamnjen, a pokazatelj
napajanja iskljuþen
Rješenje
z Provjerite je li kabel napajanja dobro priþvršüen te je li LCD
monitor ukljuþen.
(Pogledajte Povezivanje monitora.)
Poruka "Check Signal Cable"
z Provjerite je li signalni kabel þvrsto povezan sa izvorima signala
iz osobnog raþunala ili video ureÿaja.
(Pogledajte Povezivanje monitora.)
z Provjerite jesu li izvori iz osobnog raþunala ili video ureÿaja
ukljuþeni.
Poruka "Not Optimum Mode"
z Provjerite maksimalnu razluþivost i frekvenciju video adaptera.
z Usporedite ove vrijednosti s podacima u tablici Prethodno
postavljene frekvencije.
Slika se ˈvrtiˉGvertikalno.
z Provjerite je li signalni kabel dobro priþvršüen.
Dobro ga priþvrstite.
(Pogledajte Povezivanje s raþunalom)
Slika nije jasna. Slika je mutna.
z Pokrenite Coarse i Fine ugaÿanje frekvencije.
z Ukljuþite nakon uklanjanja svih dodataka
(ekstenzijski video kabel, itd.)
z Postavite rezoluciju i frekvenciju na preporuþene vrijednosti.
Slika je nestabilna i treperi.
z Provjerite jesu li razluþivost i frekvencija raþunalne video kartice
unutar raspona koji monitor podržava.
Na slici se vide poluprozirni
Ako nisu, ponovo ih postavite provjerivši trenutne informacije u
fantomski obrisi.
izborniku monitora i Prethodno postavljene frekvencije.
Slika je pretjerano svijetla ili
pretjerano tamna
z Ugodite Brightness i Contrast.
(Pogledajte Brightness, Contrast)
Boja na zaslonu je nestalna.
Slika u boji je iskrivljena tamnim
sjenama.
z Ugodite boju pomoüu Custom u izborniku za ugaÿanje boje
OSD-a.
Prikaz bijele boje je slab.
Pokazatelj napajanja treperi
zeleno.
Zaslon je zatamnjen, a svjetlo
pokazatelja napajanja svijetli
zeleno ili treperi svakih 0,5 do 1
sekunde.
Zaslon je taman i treperi.
z Monitor trenutno sprema promjene na memoriji parametara na
zaslonu.
z Monitor trenutaþno sprema promjene naþinjene u postavkama
OSD memorije.
z Pritisnite tipku na tipkovnici.
z Ako na zaslonu vidite poruku ˈTEST GOODˉG(testiranje
uspješno) kada pritisnete gumb MENU (izbornik), provjerite
kabelsku vezu izmeÿu raþunala i monitora kako biste provjerili
jesu li pravilno povezani.
Poteškoüe vezane uz zvuk
Napomena
• U nastavku su navedene poteškoüe vezane uz audio signale te njihova rješenja.
poteškoüe
Rješenje
z Audio kabel mora biti þvrsto spojen s audio ulazom na monitoru i
Nema zvuka
audio izlazom na zvuþnoj kartici.
(Pogledajte Povezivanje monitora.)
z Provjerite glasnoüu zvuka.
Zvuk je pretih.
z Provjerite glasnoüu zvuka.
z Ako je jaþina zvuka i dalje preniska nakon što ste je postavili na
maksimum, provjerite kontrolu jaþine zvuka na zvuþnoj kartici
raþunala ili softvera.
Zvuk je previsok ili prenizak.
z Ugodite Treble i Bass (visoke i duboke tonove) na odgovarajuüu
razinu.
Poteškoüe vezane uz daljinski upravljaþ
Napomena
• Navedene su poteškoüe vezane uz daljinski upravljaþ i njihova rješenja.
poteškoüe
Rješenje
Gumbi daljinskog upravljaþ ne
z Provjerite polaritet baterija (+/-).
reagiraju.
z Provjerite jesu li se baterije ispraznile.
z Provjerite je li ureÿaj ukljuþen.
z Provjerite je li napajaþki kabel dobro priþvršüen.
z Provjerite je li negdje u blizini ukljuþena posebna fluorescentna
ili neonska svjetiljka.
Pitanja i odgovori
Pitanje
Odgovor
Kako mogu promijeniti
Frekvencija se može promijeniti ponovnim konfiguriranjem video
frekvenciju?
kartice.
Sjetite se da podrška video kartici može varirati ovisno o verziji
korištenog upravljaþkog programa. (Za pojedinosti pogledajte
priruþnik raþunala ili video kartice.)
Kako mogu podesiti razluþivost?
z Windows XP:
Podesite razluþivost na Control Panel (Upravljaþka ploþa)
˧Appearance and Themes (Prikaz) ˧ Display (Prikaz) ˧
Settings. (Postavke)
z Windows ME/2000:
Podesite razluþivost na Control Panel (Upravljaþka ploþa) ˧
Display(Prikaz) ˧ Settings.(Postavke)
* Za detalje se obradite proizvoÿaþu video kratice.
Kako mogu podesiti funkciju za
uštetu energije (Power Saving)?
z Windows XP:
Podesite razluþivost na Control Panel (Upravljaþka ploþa)
˧Appearance and Themes (Prikaz) ˧ Display (Prikaz) ˧
Settings. (Postavke)
Podesite funkciju na BIOS-SETUP raþunala ili þuvaru zaslona.
(Proþitajte priruþnik uz sustav Windows/raþunalo).
z Windows ME/2000:
Podesite razluþivost na Control Panel (Upravljaþka ploþa) ˧
Display(Prikaz) ˧ Settings.(Postavke).
Podesite funkciju na BIOS-SETUP raþunala ili þuvaru zaslona.
(Proþitajte priruþnik uz sustav Windows/raþunalo).
Kako se cisti kucište/LCD panela? Odspojite kabel za napajanje i oþistite monitor mekanom tkaninom,
koristeüi otopinu za þišüenje ili obiþnu vodu.
Dobro oþistite sav deterdžent i nemojte strugati po kuüištu. Pazite da
voda ne uÿe u monitor.
© 1995~2007 SAMSUNG. Sva prava pridržana
Download PDF

advertising