Samsung | QM98F | Samsung QM98F Korisnički priručnik

Upute za korištenje
QM75F QM98F
Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a specifikacije su podložne
promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.
Sadržaj
Prije upotrebe proizvoda
Autorska prava
5
Montaža zidnog stalka
Specifikacije za komplet za postavljanje
na zid (VESA)
24
24
Sigurnosne mjere opreza
6
Čišćenje
6
Skladištenje7
Električna energija i sigurnost
7
Instaliranje8
Rukovanje10
Mjere opreza prilikom rukovanja zaslonom 13
Daljinski upravljač (RS232C)
25
Kabelski priključak
25
Povezivanje28
Kontrolne šifre
29
Pripremne radnje
Prije priključivanja
Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne
točke
Provjera komponenti
14
Komponente14
Dijelovi15
Upravljaèka ploèa
15
Stražnja strana
17
Zaključavanje za zaštitu od krađe
18
Daljinski upravljač
19
Povezivanje pomoću IR stereokabela
(prodaje se zasebno)
21
Prije instalacije proizvoda (vodič za
instalaciju)22
Otpakiravanje proizvoda
22
Prebacivanje između portretnog i pejzažnog
usmjerenja22
Ventilacija23
Montaža zidnog stalka
24
Povezivanje mrežne kutije (prodaje se
zasebno)44
MagicInfo44
Promjena izvora ulaznog signala
Source
46
46
Korištenje aplikacije MDC
Priključivanje i korištenje
uređaja koji je izvor signala
Instalacija/deinstalacija programa MDC
47
Instaliranje47
Deinstaliranje47
38
38
38
Povezivanje s računalom
Povezivanje pomoću HDMI kabela
38
39
Povezivanje pomoću DP kabela
Povezivanje pomoću DVI kabela (digitalna
vrsta)39
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
40
Povezivanje pomoću DVI-RGB kabela 40
Povezivanje s videouređajem
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
Povezivanje pomoću HDMI kabela
41
41
42
Povezivanje sa zvučnim sustavom
42
Povezivanje mrežnog uređaja (prodaje se
zasebno)
43
Povezivanje s MDC-om
48
Korištenje MDC-a putem standarda RS-232C
(standardi serijske podatkovne
komunikacije)48
Korištenje MDC-a putem Etherneta
49
Značajka Početni zaslon
Multi Screen51
Picture Mode52
On/Off Timer
53
On Timer53
Off Timer53
Holiday Management54
Network Settings55
2
Sadržaj
MagicInfo Player I56
Resolution
69
ID Settings
57
Device ID57
PC Connection Cable57
Auto Adjustment
70
PC Screen Adjustment
70
Picture Off
71
Reset Picture
71
Video Wall
58
Video Wall58
More settings60
Prilagodba zaslona
Picture Mode61
Backlight / Brightness / Contrast /
Sharpness / Color / Tint (G/R)62
Color Temperature
63
White Balance
63
Gamma64
Calibrated Value64
Picture Options65
Color Tone
66
Digital NR
66
HDMI Black Level
66
Film Mode
67
Dynamic Backlight
67
Picture Size
Picture Size
Zoom/Position
68
68
69
System
Setup
82
Osnovne postavke (System)82
Time
83
Clock Set83
DST83
Sleep Timer83
Power On Delay83
OnScreen Display
MagicInfo I Source
Multi Screen
72
Multi Screen72
Auto Source Switching
85
Auto Source Switching85
Primary Source Recovery85
Primary Source85
Secondary Source85
Display Orientation
77
Onscreen Menu Orientation77
Source Content Orientation77
Aspect Ratio77
Screen Protection
78
Pixel Shift78
Timer79
Immediate Display80
Side Gray80
80
Message Display
Source Info80
No Signal Message80
MDC Message80
Menu Language
81
Reset OnScreen Display
81
DVI Connection
84
86
Power Control
87
Auto Power On87
PC Module Power87
Standby Control88
Network Standby88
Power Button88
Eco Solution
89
Energy Saving89
Eco Sensor89
Screen Lamp Schedule90
No Signal Power Off90
Auto Power Off90
Temperature Control
91
3
Sadržaj
Change PIN
91
General
92
Security92
HDMI Hot Plug92
Reset System
93
Vodič za rješavanje problema
Dodatak
Preduvjeti prije obraćanja Samsungovu
centru za pomoć korisnicima
Testiranje proizvoda
Provjera rezolucije i frekvencije
Provjerite sljedeće.
98
98
98
99
Pitanja i odgovori
106
Prilagodba zvuka
HDMI Sound
94
Sound on Video Call
95
Speaker Selection
95
Reset Sound
96
113
113
113
113
Optimalna kvaliteta slike i sprečavanje
zaostalih slika
Optimalna kvaliteta slike
Sprečavanje zaostalih slika
114
114
114
Licenca116
Specifikacije
Općenito
Troškovi servisa (snosi ih korisnik)
Ako se na uređaju ne ustanovi kvar
Ako je kvar uređaja prouzročio kupac
Ostali slučajevi
108
Terminologija
117
Prethodno podešene postavke za mjerenje
vremena110
Podrška
Software Update
97
Contact Samsung
97
Go to Home
97
Reset All
97
4
Poglavlje 01
Prije upotrebe proizvoda
Autorska prava
Radi poboljšanja kvalitete sadržaj ovog priručnika podložan je promjenama bez najave.
© 2017 Samsung Electronics
Samsung Electronics ima autorska prava za ovaj priručnik.
Zabranjeno je korištenje i umnažanje ovog priručnika ili nekih njegovih dijelova bez odobrenja tvrtke Samsung Electronics.
Microsoft, Windows registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation.
VESA, DPM i DDC registrirani su zaštitni znakovi udruženja Video Electronics Standards Association.
Svi ostali zaštitni znakovi u vlasništvu su svojih vlasnika.
•• Moguća je naplata naknade za administraciju u slučaju
–– (a) pozivanja inženjera na vaš zahtjev, a ustanovi se da je proizvod ispravan.
(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).
–– (b) donošenja uređaja u servisni centar, a ustanovi se da je proizvod ispravan.
(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).
•• S iznosom te naknade za administraciju bit ćete upoznati bilo poduzimanja bilo kakvih radova ili kućnog
posjeta.
5
Sigurnosne mjere opreza
Upozorenje
Ako se ne poštuju upute, može doći do teških ili smrtonosnih ozljeda.
Čišćenje
――Budite pažljivi prilikom čišćenja jer na vanjskim površinama suvremenih LCD zaslona lako
mogu nastati ogrebotine.
――Prilikom čišćenja pridržavajte se sljedećih uputa.
――Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od
prikazanog na tim slikama.
Oprez
Ako se ne poštuju upute, može doći do tjelesnih ozljeda ili oštećenja imovine.
1
Isključite proizvod i računalo.
2
Isključite kabel za napajanje iz proizvoda.
――Držite kabel za napajanje za priključak i ne dodirujte ga mokrim
Aktivnosti označene tim simbolom zabranjene su.
rukama. U suprotnom bi moglo doći do električnog udara.
3
Upute označene tim simbolom moraju se poštovati.
Obrišite proizvod čistom, mekom i suhom krpom.
•• Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže
alkohol, otapala ili površinski aktivne agense.
!
•• Vodu ni sredstva za pranje nemojte prskati izravno
po proizvodu.
4
Umočite meku i suhu krpu u vodu, a potom je čvrsto iscijedite da
biste očistili vanjske dijelove proizvoda.
5
Kada završite s čišćenjem, povežite kabel za napajanje s
proizvodom.
6
Uključite proizvod i računalo.
6
Skladištenje
Utikač priključite u uzemljenu utičnicu za napajanje (samo izolirani
uređaji vrste 1).
Zbog odlika proizvoda sa završnom obradom visokog sjaja, korištenje UV ovlaživača u blizini
uređaja može uzrokovati bijele mrlje na proizvodu.
――Ako je potrebno očistiti unutrašnjost proizvoda, obratite se Centru za korisničku podršku (bit
•• To može dovesti do električnog udara ili ozljeda.
!
Nemojte nasilu savijati ili povlačiti kabel za napajanje. Pazite da na
kabel za napajanje ne stavljate teške predmete.
će naplaćena naknada).
Električna energija i sigurnost
•• Oštećenje kabela može uzrokovati požar ili električni udar.
――Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od
prikazanog na tim slikama.
Kabel za napajanje ni monitor nemojte stavljati u blizinu izvora
topline.
Upozorenje
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
Nemojte koristiti oštećeni kabel ili utikač za napajanje, kao ni
olabavljenu utičnicu.
Suhom krpom očistite prljavštinu oko kontakata utikača ili utičnice.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
•• Moglo bi doći do požara.
U jednu utičnicu nemojte priključivati više proizvoda.
•• Pregrijane utičnice mogu uzrokovati požar.
!
Utikač nemojte dirati mokrim rukama. U suprotnom bi moglo doći do
električnog udara.
Priključak gurnite do kraja da biste ga čvrsto utaknuli.
•• Nezaštićeni spoj može prouzročiti požar.
!
7
Instaliranje
Oprez
Nemojte izvlačiti kabel za napajanje dok koristite uređaj.
•• Električni udar može oštetiti proizvod.
Upozorenje
Na uređaj nemojte stavljati svijeće, aparate protiv insekata ni
cigarete. Uređaj nemojte postavljati u blizinu izvora topline.
•• Moglo bi doći do požara.
Koristite samo kabel za napajanje koji ste dobili s proizvodom tvrtke
Samsung. Kabel nemojte koristiti s drugim proizvodima.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
Nosač za zidnu montažu mora montirati stručna osoba.
!
•• Montaža od strane nestručne osobe može dovesti do ozljeda.
Do utičnice u koju priključujete kabel za napajanje morate imati
neometan pristup.
•• Koristite samo odgovarajuće regale.
!
•• Da bi se prekinulo napajanje proizvoda kada dođe do problema,
mora se isključiti kabel za napajanje.
!
Proizvod nemojte postavljati na nedovoljno prozračena mjesta kao
što su police za knjige ili ormari.
•• Imajte u vidu da se samo pritiskom na gumb za isključivanje na
daljinskom upravljaču napajanje ne prekida u potpunosti.
•• Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.
Prilikom isključivanja iz utičnice kabel za napajanje držite za utikač.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
Da bi se omogućilo prozračivanje, proizvod postavite najmanje 10 cm
od zida.
•• Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.
!
!
Plastičnu ambalažu držite izvan dohvata djece.
•• Djeca bi se mogla ugušiti.
!
8
Proizvod nemojte postavljati na nestabilne ili klimave površine (npr.
na slabo pričvršćenu policu ili kosu površinu).
Oprez
•• Uređaj bi mogao pasti i oštetiti se i/ili prouzročiti ozljedu.
Prilikom premještanja nemojte ispustiti proizvod.
•• Korištenje uređaja u prostorima u kojima su prisutne snažne
vibracije može dovesti do oštećenja uređaja ili do požara.
Uređaj nemojte postavljati u vozila ili na mjesta izložena prašini, vlazi
(kapljicama vode itd.), masnoći ili dimu.
•• Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.
!
Proizvod nemojte postavljati na prednju stranu.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
•• Zaslon bi se mogao oštetiti.
!
Uređaj nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti, vrućini ili vrućim
predmetima, kao što je peć.
Ako proizvod postavljate na stolić ili policu, provjerite da donji prednji
rub proizvoda ne izviruje preko ruba podloge.
•• Mogao bi se smanjiti radni vijek proizvoda ili bi moglo doći do
požara.
•• Uređaj bi mogao pasti i oštetiti se i/ili prouzročiti ozljedu.
•• Postavite proizvod samo na stoliće ili police odgovarajuće
veličine.
Proizvod nemojte postaviti u dosegu male djece.
•• Uređaj bi mogao pasti i ozlijediti djecu.
Pažljivo položite proizvod.
•• Budući da je prednji kraj težak, proizvod postavite na ravnu i
stabilnu površinu.
Jestivo ulje, kao što je sojino ulje, može oštetiti ili izobličiti proizvod.
Proizvod nemojte montirati u kuhinju ili pokraj kuhinjske radne
površine.
•• Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.
!
SAMSUNG
!
Postavljanje uređaja na neko neuobičajeno mjesto (na mjesto na
kojem je izložen mnoštvu sitnih čestica prašine, kemijskim tvarima,
ekstremnim temperaturama ili visokoj vlazi, ili na mjesto na kojem
uređaj mora raditi dulje vremena bez prekida) moglo bi znatno
utjecati na njegov rad.
•• Ako uređaj želite postaviti na takvo mjesto, obavezno se obratite
Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
9
Rukovanje
Na proizvodu nemojte ostavljati teške predmete ili stvari koje vole
djeca (igračke, slatkiše itd.).
•• Dok djeca pokušavaju dosegnuti igračku ili slatkiše, mogao bi
pasti sam proizvod ili kakav teški predmet, što bi moglo dovesti
do teških ozljeda.
Upozorenje
Unutrašnjost proizvoda pod visokim je naponom. Nikada samostalno
ne rastavljajte, ne popravljajte niti vršite preinake na proizvodu.
Tijekom grmljavinskog nevremena isključite proizvod i kabel za
napajanje.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
•• Radi popravka obratite se Samsungovu centru za pomoć
korisnicima.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
!
Prije premještanja isključite proizvod te kabel za napajanje i sve
ostale priključene kabele.
Nemojte ispuštati predmete na proizvod niti ga udarati.
•• Oštećenje kabela može uzrokovati požar ili električni udar.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
!
!
Ako iz uređaja dopiru neobični zvukovi, miris paljevine ili dim, odmah
isključite kabel za napajanje i obratite se Samsungovu centru za
pomoć korisnicima.
Nemojte pomicati uređaj povlačenjem kabela napajanja ni bilo kojeg
drugog kabela.
•• Zbog oštećenja kabela moglo bi doći do kvara proizvoda,
električnog udara ili požara.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
!
Nemojte dopuštati djeci da se penju na proizvod ili se vješaju o njega.
Ako otkrijete propuštanje plina, nemojte dirati proizvod ni utikač.
Odmah prozračite prostor.
•• Djeca bi se mogla teško ozlijediti.
•• Iskre mogu uzrokovati eksploziju ili požar.
!
Ako proizvod padne ili se ošteti vanjsko kućište, isključite proizvod i
kabel za napajanje. Zatim se obratite Samsungovu centru za pomoć
korisnicima.
•• Daljnja upotreba može uzrokovati požar ili električni udar.
GAS
Nemojte podizati ni pomicati uređaj povlačenjem kabela za napajanje
ni bilo kojeg drugog kabela.
•• Zbog oštećenja kabela moglo bi doći do kvara proizvoda,
električnog udara ili požara.
10
U blizini proizvoda nemojte držati ni koristiti zapaljive raspršivače ni
bilo kakve zapaljive tvari.
Oprez
•• Moglo bi doći do eksplozije ili požara.
Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje nepomična slika, može se
pojaviti zaostala slika ili oštećeni pikseli.
!
Provjerite nisu li otvori za prozračivanje zapriječeni stolnjakom ili
zavjesom.
•• Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, aktivirajte
način rada za uštedu energije ili animirani čuvar zaslona.
!
•• Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.
100
U proizvod (npr. kroz otvore za prozračivanje ili ulazno-izlazne
priključke) nemojte gurati metalne predmete (npr. štapiće za jelo,
kovanice ili ukosnice) ili predmete koji se mogu lako zapaliti (npr.
papir ili šibice).
•• Obavezno isključite proizvod i kabel za napajanje ako u
proizvod uđe voda ili bilo kakva strana tvar. Zatim se obratite
Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
-_-
Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme (npr. tijekom
godišnjeg odmora), kabel za napajanje isključite iz utičnice.
•• Nakupljena prašina u kombinaciji s toplinom može uzrokovati
požar, električni udar ili proboj napona.
!
Proizvod koristite uz preporučenu razlučivost i frekvenciju.
•• Vid vam se može pogoršati.
!
•• Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.
Proizvod nemojte držati naopačke niti ga premještati držeći ga za
postolje.
Na proizvod nemojte stavljati predmete koji sadrže tekućinu (vaze,
lonce, boce itd.) ni metalne predmete.
•• Proizvod bi mogao pasti i oštetiti se ili prouzročiti ozljedu.
•• Obavezno isključite proizvod i kabel za napajanje ako u
proizvod uđe voda ili bilo kakva strana tvar. Zatim se obratite
Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
Dulje gledanje zaslona s premale udaljenosti može oštetiti vid.
•• Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.
!
U blizini proizvoda nemojte koristiti ovlaživače zraka ni štednjake.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
11
Nakon svakog sata korištenja uređaja odmarajte oči najmanje pet
minuta.
Pripazite da baterije izvađene iz daljinskog upravljača djeca ne
stavljaju u usta. Baterije stavite na mjesto izvan dosega djece.
•• Smanjit ćete umor očiju.
•• Ako dijete ipak stavi bateriju u usta, odmah se obratite liječniku.
!
Ne dodirujte zaslon kada je uređaj dulje vrijeme uključen jer se
zagrijava.
Prilikom zamjene baterija umetnite ih prema odgovarajućem
polaritetu (+, -).
!
Male komade dodatne opreme držite podalje od djece.
Koristite samo navedene standardizirane baterije te nemojte
istovremeno koristiti nove i korištene baterije.
•• U suprotnom se baterije mogu oštetiti, izazvati požar, ozljedu ili
oštećenje zbog curenja tekućine iz njih.
!
Prilikom podešavanja kuta i visine proizvoda budite oprezni.
Baterije (u što se ubrajaju i punjive baterije) nisu obični otpad te ih
valja reciklirati. Kupac je odgovoran za povrat potrošenih ili punjivih
baterija zbog njihove reciklaže.
•• Mogli biste zaglaviti i ozlijediti ruku ili prst.
!
•• U suprotnom se baterije mogu oštetiti, izazvati požar, ozljedu ili
oštećenje zbog curenja tekućine iz njih.
•• Uslijed pretjeranog naginjanja proizvod bi mogao pasti i
uzrokovati ozljede.
Na proizvod nemojte stavljati teške predmete.
!
•• Korisnik može vratiti potrošene ili punjive baterije u lokalno
središte za recikliranje ili u trgovinu koja prodaje istu vrstu
baterija.
•• Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.
Kada koristite slušalice, nemojte pretjerano poglašnjavati zvuk.
•• Preglasan zvuk vam može oštetiti sluh.
12
Mjere opreza prilikom rukovanja zaslonom
15 mm
Uređaj nemojte držati ili hvatati za površinu koja se nalazi manje od
15 mm od njegove prednje površine.
Uređaj nemojte postavljati kako je prikazano na slici. Zaslon je
osjetljiv i mogao bi se oštetiti.
Prilikom rukovanja zaslonom, položite ga kako je prikazano na slici (za
to možete koristiti ambalažu).
――Isključivo je podržan model QM75F.
!
Prilikom premještanja uređaja, svakako koristite ručice koje se nalaze
na poleđini.
――Isključivo je podržan model QM75F.
!
Prilikom rukovanja zaslonom, položite ga kako je prikazano na slici (za
to možete koristiti ambalažu).
――Isključivo je podržan model QM98F.
!
Prilikom premještanja uređaja, svakako koristite ručice koje se nalaze
na poleđini.
――Isključivo je podržan model QM98F.
!
13
Poglavlje 02
Pripremne radnje
Provjera komponenti
Komponente
–– Ako neke komponente nedostaju,
obratite se dobavljaču kod kojeg ste
kupili proizvod.
–– Izgled stvarnih komponenti može se
razlikovati od onih prikazanih na slici.
–– Prilagodnik RS232C može se
upotrebljavati za povezivanje s
drugim monitorom pomoću kabela
RS232C vrste D-SUB (9-pinski).
Kartica Jamstvo
Kratki vodič za postavljanje
(Nije dostupno na nekim
lokacijama)
Priručnik s regulatornim
podacima
Kabel za napajanje
RS232C(IN) adapter
DRŽAČ KABELA
Baterije
(Nije dostupno na nekim
lokacijama)
Daljinski upravljač
14
――Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem
Dijelovi
poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
Dijelovi
Upravljaèka ploèa
Logotip odstojnika
Opis
Ne povlačite silom logotip koji služi kao odstojnik. Logotip bi se mogao otkinuti ili
odlomiti.
QM75F
Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču koji ste usmjerili prema donjem prednjem
dijelu proizvoda kako biste izvršili funkciju. Senzor za daljinsko upravljanje nalazi se na
donjem dijelu proizvoda.
――Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski
Senzor daljinskog
upravljača
QM98F
Zvučnik
upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim
uređajima za prikaz.
Da biste koristili daljinski upravljač ili ekološki senzor,
klizna tipka na okviru uređaja mora izvirivati iz donjeg dijela
proizvoda.
Upravljačka tipka
Zvučnik
Da biste koristili upravljačku tipku, klizna tipka na okviru
uređaja ne smije izvirivati iz donjeg dijela proizvoda.
Daljinski upravljač koristite na udaljenosti od 7 do 10 m od senzora koji se nalazi na proizvodu, pod kutom od 30°
slijeva i zdesna.
――Iskorištene baterije držite izvan dohvata djece i reciklirajte ih.
Logotip odstojnika
――Ne koristite istodobno nove i korištene baterije. Zamijenite obje baterije istovremeno.
――Izvadite baterije ako daljinski upravljač nećete koristiti tijekom dužeg vremenskog razdoblja.
Senzor daljinskog
upravljača &
Upravljačka tipka
15
――Upravljački gumb nalazi se na donjem prednjem desnom dijelu
proizvoda.
Gumbi
Opis
Isključivanje proizvoda.
――Ako pritisnete gumb P na upravljačkoj tipki dok je proizvod uključen,
prikazat će se izbornik kontrola.
Power Off
Izbornik kontrola
Kada se zaslon izbornika kontrola prikazuje, kratko pritisnite upravljački
gumb kako biste pomaknuli pokazivač na Power Off , a zatim pritisnite i
držite upravljački gumb kako biste isključili proizvod.
Odabir povezanog ulaznog izvora.
Power Off
Source
Kada se zaslon izbornika kontrola prikazuje, kratko pritisnite upravljački
gumb kako biste pomaknuli pokazivač na Source , a zatim pritisnite i držite
upravljački gumb kako bi se prikazao zaslon ulaznog izvora.
Kada se prikazuje zaslon ulaznog izvora, pritisnite i držite upravljački gumb
kako biste prebacili na željeni ulazni izvor.
Press: Move
――Upravljački gumb može se upotrebljavati samo za Power Off i Source.
Press & Hold: Select
――Kako biste izašli iz zaslona izbornika kontrola, pričekajte 3 sekunde ili više i ne pritišćite upravljački gumb.
16
Stražnja strana
Priključak
――Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici.
RS232C IN
Povezuje se s MDC-om pomoću RS232C adaptera.
DVI/PC/MAGICINFO IN
DVI : Služi za priključivanje uređaja koji je izvor signala pomoću DVI kabela ili
HDMI-DVI kabela.
PC: Povezuje kabel D-SUB (putem adaptera DVI-RGB) ili kabel DVI-RGB s
osobnim računalom.
MAGICINFO IN: Da biste koristili MagicInfo, morate priključiti DP-DVI kabel.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3,
HDMI IN 4
Služi za priključivanje uređaja koji je izvor signala pomoću HDMI kabela ili
HDMI-DVI kabela.
Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez
prethodne obavijesti.
QM75F
RS232C IN
DVI/PC/
MAGICINFO IN
Opis
――Oštru sliku možete postići gledanjem UHD sadržaja pri frekvenciji od
30 Hz.
HDMI IN 4
DP IN 2 (UHD 60Hz)
QM98F
DP IN 1 (UHD 60Hz)
HDMI IN 3
HDMI IN 2
HDMI IN 1
DP IN 2
(UHD 60Hz)
RS232C
OUT
IR IN
SERVICE
RJ45
DVI/PC/
HDMI/
AUDIO IN
――Oštru sliku možete postići gledanjem UHD sadržaja pri frekvenciji od
60 Hz.
RJ45
Povezuje se s MDC-om pomoću LAN kabela.
RS232C OUT
Povezuje se s MDC-om pomoću RS232C adaptera.
IR IN
Napaja vanjsku senzorsku ploču ili prima signal svjetlosnog senzora.
IR OUT
Prima signal daljinskog upravljača putem vanjske senzorske ploče i odvodi
signal putem značajke LOOP OUT.
SERVICE
Priključuje se na USB uređaj prilikom nadogradnje softvera.
DVI/PC/HDMI/AUDIO IN
Prima zvuk iz izvornog uređaja putem audiokabela.
AUDIO OUT
Reproducira izlazni zvuk na audiouređaju putem audiokabela.
IR OUT
DP IN 1
(UHD 60Hz)
Povezuje se s računalom pomoću DP kabela.
AUDIO OUT
17
Zaključavanje za zaštitu od krađe
――Zaključavanje za zaštitu od krađe omogućava sigurno korištenje proizvoda čak i na javnim mjestima.
――Oblik uređaja za zaključavanje i način zaključavanja ovise o proizvođaču. Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od krađe.
――Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na tim slikama.
Zaključavanje uređaja za zaštitu od krađe:
1
Pričvrstite kabel uređaja za zaštitu od krađe za teški predmet poput stola.
2
Jedan kraj kabela provucite kroz petlju na drugom kraju kabela.
3
Umetnite uređaj za zaključavanje u utor za zaštitu od krađe na stražnjoj strani proizvoda.
4
Zaključajte uređaj za zaključavanje.
–– Uređaj za zaštitu od krađe može se kupiti zasebno.
–– Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od krađe.
–– Uređaji za zaštitu od krađe mogu se kupiti u trgovinama električnom opremom ili putem Interneta.
18
Daljinski upravljač
――Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima za prikaz.
――Za ovaj proizvod nije podržana tipka bez opisa prikazana na donjoj slici.
POWER
OFF
Uključivanje proizvoda.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Podešavanje jačine zvuka.
promijenite izvor ulaznog signala.
Prikazivanje ili skrivanje zaslonskog izbornika
ili povratak na prethodni izbornik.
2
5
8
0
3
6
MENU
SOURCE
HOME
Numerički gumbi
Unesite lozinku u OSD izbornik.
9
CH LIST
isključite zvuk.
MUTE
VOL
Isključivanje proizvoda.
CH
MagicInfo
Player I
Ponovno uključivanje zvuka: Ponovo
pritisnite MUTE ili pritisnite gumb za
kontrolu jačine zvuka (+ VOL -).
–– Funkcije gumba na daljinskom
upravljaču mogu se razlikovati za
različite proizvode.
Ove tipke prečaca upotrijebite za izravan
pristup mogućnosti MagicInfo. Ovaj je brzi
gumb dostupan samo kada je spojen uređaj
za priključenje na mrežu.
Gumb za pokretanje značajke Go to Home.
19
Brz odabir korištenih funkcija.
TOOLS
INFO
Prikaz informacija o trenutnom izvoru
ulaznog signala.
Prelazak u viši, niži, lijevi ili desni izbornik, ili
podešavanje vrijednosti opcija.
Potvrđivanje odabira na izborniku.
Povratak na prethodni izbornik.
Postavlja funkciju sigurnog zaključavanja.
Ako se pomoću funkcije Video Wall poveže
više proizvoda, pritisnite gumb SET i unesite ID
proizvoda pomoću numeričkih gumba.
Upravljajte proizvodom koristeći daljinski
upravljač.
Poništite postavljenu vrijednost pritiskom
na gumb SET te upravljajte svim povezanim
proizvodima koristeći daljinski upravljač.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Izlazak iz trenutnog izbornika.
Ručno odaberite povezani izvor ulaznog
signala: PC, DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3,
HDMI4, DisplayPort1 ili DisplayPort2.
–– Funkcije gumba na daljinskom
upravljaču mogu se razlikovati za
različite proizvode.
Umetanje baterija u daljinski upravljač
20
Povezivanje pomoću IR stereokabela
(prodaje se zasebno)
QM75F
QM98F
QM75F
QM98F
Ne zaboravite priključiti vanjski kabel IR kada je proizvod isključen. Zatim,
uključite proizvod.
Upravljanje većim brojem uređaja sa zaslonom
putem daljinskog upravljača
IR OUT
IR IN
•• Pomoću namjenskog stereokabela povežite IR OUT priključak na
uređaju s IR IN priključkom na uređaju sa zaslonom.
•• Naredbu poslanu s daljinskog upravljača usmjerenog prema
proizvodu 1 primit će oba uređaja sa zaslonom 1 i 2 .
――Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.
Upravljanje većim brojem zaslona korištenjem
vanjskog kabela IR
•• Naredbu s daljinskog upravljača usmjerenog prema uređaju 1 (s
kojim je povezan vanjski kabel IR) primaju oba uređaja za prikazivanje
1 i 2.
――Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.
QM75F
QM98F
QM75F
QM98F
IR IN
IR OUT
IR IN
21
Prije instalacije proizvoda (vodič
za instalaciju)
Otpakiravanje proizvoda
――Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem
poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
•• Pri vađenju proizvoda iz pakiranja uhvatite ga za ručicu (nemojte pomicati proizvod držeći ga za ploču).
Uređaj je radi sprječavanja ozljede potrebno sigurno pričvrstiti na pod/zid u skladu s uputama za montažu.
•• Zidni stalak mora instalirati ovlaštena tvrtka za montažu.
•• U suprotnom uređaj može pasti i uzrokovati osobnu ozljedu.
•• Svakako instalirajte navedeni zidni stalak.
Prebacivanje između portretnog i pejzažnog usmjerenja
――Dodatne pojedinosti zatražite od centra tvrtke Samsung za korisničku podršku.
•• Kako biste mogli koristiti proizvod u okomitom položaju (uspravan položaj), okrenite ga u smjeru kazaljke na
satu tako da je LED zaslon usmjeren prema dolje.
22
Ventilacija
Instalacija na okomit zid
A minimalno 40 mm
B Temperatura okoline: Ispod 35°C
•• kada proizvod instalirate na okomiti zid, ostavite barem 40 mm prostora između proizvoda i zida radi
ventilacije te održavajte temperaturu okoline A ispod 35°C.
A
B
Slika 1.1 Prikaz s bočne strane
Slika 1.3 Prikaz s bočne strane
Instalacija na izbočen zid
――Dodatne pojedinosti zatražite od centra tvrtke Samsung za korisničku podršku.
B
D
D
Prikaz s gornje strane
A minimalno 40 mm
B minimalno 70 mm
A
C minimalno 50 mm
D minimalno 50 mm
E Temperatura okoline: Ispod 35°C
――Kod instaliranja proizvoda na izbočen zid, između proizvoda i površine zida ostavite najmanje toliko prostora
C
E
koliko je naznačeno iznad kako bi se omogućila ventilacija i održavajte temperaturu okoline ispod 35°C.
Slika 1.2 Prikaz s bočne strane
23
Montaža zidnog stalka
Montaža zidnog stalka
Komplet za postavljanje na zid (prodaje se zasebno) pruža vam mogućnost montaže proizvoda na zid.
Detaljne informacije o montaži kompleta za postavljanje potražite u uputama priloženima uz zidni stalak.
Preporučujemo vam da se obratite tehničaru koji će vam pomoći pri montaži držača za zidni stalak.
Tvrtka Samsung Electronics nije odgovorna za oštećenja proizvoda ili ozljede vas ili ostalih osoba ako zidni stalak montirate na vlastitu ruku.
Specifikacije za komplet za postavljanje
na zid (VESA)
――Zidni stalak montirajte na čvrsti zid okomit na pod. Prije no što zidni
stalak pričvrstite na neku drugu površinu, npr. na pregradni zid, obratite
se najbližem trgovcu i zatražite dodatne informacije.
Ako proizvod montirate na nagnuti zid, može pasti i uzrokovati teške
tjelesne ozljede.
•• Samsungovi kompleti za postavljanje sadrže detaljan priručnik za montažu i sve dijelove potrebne za
sastavljanje.
•• Nemojte koristiti vijke koji su duži od standardnih ili nisu u skladu sa specifikacijama za vijke prema
standardima VESA. Predugim vijcima možete oštetiti unutrašnjost proizvoda.
•• Dužina vijaka za zidne stalke koji nisu u skladu sa specifikacijama za vijke prema standardu VESA može se
razlikovati ovisno o specifikacijama zidnog stalka.
•• Vijke nemojte zategnuti prejako. Time možete oštetiti proizvod ili uzrokovati pad proizvoda, što može dovesti
do tjelesne ozljede. Samsung nije odgovoran za takvu vrstu nezgoda.
•• Samsung nije odgovoran za oštećenje proizvoda ili tjelesne ozljede ako upotrebljavate zidni stalak koji nije
VESA ili nema specifikacije te ako kupac nije slijedio upute za montažu proizvoda.
•• Uvijek neka dvije osobe montiraju proizvod na zid.
•• Standardne dimenzije za komplete za postavljanje navedene su u tablici u nastavku.
Jedinica: mm
Naziv modela
Specifikacije za VESA otvor
vijka (A * B) u milimetrima
QM75F
600 x 400
QM98F
900 × 600
Standardni vijak
M8
Količina
4
――Nemojte montirati komplet za postavljanje dok je proizvod uključen. Možete uzrokovati tjelesnu ozljedu zbog
električnog šoka.
24
Daljinski upravljač (RS232C)
•• Dodjela pinova
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
<Muški>
<Ženski>
Kabelski priključak
RS232C kabel
Sučelje
RS232C (9-pinski)
Pin
T x D (br.2), R x D (br. 3), GND (br. 5)
Brzina prijenosa podataka
9600 b/s
Bitovi podataka
8 bitova
Paritet
Nema
Bitovi za prekid
1 bitova
Kontrola protoka
Nema
Maksimalna duljina
15 m (samo vrsta s oklopom)
Pin
Signal
1
Prepoznavanje nosača podataka
2
Primljeni podaci
3
Preneseni podaci
4
Priprema podatkovnog terminala
5
Uzemljenje signala
6
Priprema paketa podataka
7
Slanje zahtjeva
8
Slobodan za slanje
9
Indikator sa zvonom
25
LAN kabel
•• RS232C kabel
Priključak: 9-pinski kabel povezuje D-Sub i stereoizlaz
6
•• Dodjela pinova
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Muški
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
1
Tx
STEREO
Tx
2
----------
2
Rx
PLUG
Uzemlj.
5
----------
3
Uzemlj.
(3,5 ø)
Pin br.
Standardna boja
Signal
1
bijela i narančasta
TX+
2
narančasta
TX-
3
bijela i zelena
RX+
4
plava
NC
5
bijela i plava
NC
6
zelena
RX-
7
bijela i smeđa
NC
8
smeđa
NC
26
Križni LAN kabel (PC u PC)
•• Priključak: RJ45
Izravni LAN kabel (PC u HUB)
HUB
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
P1
P1
P2
RJ45 MDC
Signal
P1
TX+
1
P2
Signal
<-------->
3
RX+
P2
Signal
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signal
P1
TX+
1
TX-
27
Povezivanje
•• Veza 2
――Svaki adapter morate priključiti u odgovarajući RS232C IN ili OUT priključak na proizvodu.
•• Veza 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Veza 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
28
Kontrolne šifre
Br.
Pregled kontrolnog stanja (Dohvati naredbu za upravljanje)
8
Komanda za način rada s
videozidom
0x5C
0~1
9
Sigurnosno zaključavanje
0x5D
0~1
10
Uključivanje videozida
0x84
0~1
11
Korisnička kontrola videozida
0x89
-
Zaglavlje
Naredba
0xAA
Vrsta naredbe
ID
Duljina podataka
Naredba
0
0xAA
Vrsta naredbe
ID
Naredba
Raspon
vrijednosti
Kontrolni zbroj
Upravljanje (Postavi naredbu za upravljanje)
Zaglavlje
Vrsta naredbe
Duljina podataka
Podaci
1
Vrijednost
Kontrolni zbroj
•• Sva komunikacija odvija se u heksadecimalnom obliku. Kontrolni zbroj računa se
zbrajanjem svih vrijednosti osim zaglavlja. Ako kontrolni zbroj ima više od 2 znamenke kao
što je prikazano ispod (11+FF+01+01=112), prva znamenka se briše.
Npr. Uključeno & ID = 0
Naredba
Br.
Vrsta naredbe
Naredba
Raspon
vrijednosti
1
Upravljanje napajanjem
0x11
0~1
2
Upravljanje jačinom zvuka
0x12
0~100
3
Upravljanje izvorom ulaznog
signala
0x14
-
4
Upravljanje načinom rada zaslona
0x18
-
5
Upravljanje veličinom zaslona
0x19
0~255
6
Komanda za uključivanje/
isključivanje slike u slici
0x3C
0~1
7
Kontrola automatskog
podešavanja (samo za računalo i
BNC)
0x3D
0
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
ID
ID
Duljina podataka
Podaci 1
1
"Power"
Duljina podataka
Podaci 1
1
1
Kontrolni zbroj
12
•• Kako biste istovremeno upravljali svim uređajima povezanima serijskim kabelom,
neovisno o ID oznakama, postavite ID kao "0xFE" i prenesite naredbe. Svaki uređaj izvršit
će naredbe, ali ACK neće reagirati.
29
Upravljanje napajanjem
Upravljanje jačinom zvuka
•• Funkcija
Proizvod je moguće uključiti i isključiti pomoću računala.
•• Funkcija
Glasnoću proizvoda moguće je prilagoditi pomoću računala.
•• Pregled stanja napajanja (Dohvati stanje napajanja Uključeno/Isključeno)
•• Pregled stanja jačine zvuka (Dohvati stanje jačine zvuka)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
ID
Duljina podataka
Kontrolni zbroj
0
•• Postavljanje napajanja na Uključeno/Isključeno (Postavi napajanje na Uključeno/
Isključeno)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
ID
Duljina podataka
Podaci
1
"Power"
•• Potvrda
0xAA
0xFF
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
3
'A'
0x11
Vrijednost 1 Kontrolni
zbroj
•• Negativna potvrda
0xAA
Naredba
0xFF
ID
Kontrolni zbroj
0
•• Postavljanje jačine zvuka (Postavi jačinu zvuka)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x12
ID
Duljina podataka
Podaci
1
"Volume"
Kontrolni zbroj
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
3
'N'
0x11
Vrijednost 1
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost Kontrolni
1
zbroj
3
'A'
0x12
"Volume"
"Volume": šifra vrijednosti glasnoće koja se postavlja na proizvod. (0-100)
•• Negativna potvrda
"Power"
"Power": šifra napajanja koja se postavlja na proizvodu.
Zaglavlje
0x12
Duljina podataka
•• Potvrda
0: Napajanje ISKLJUČENO
ID
0xAA
ID
"Volume": šifra vrijednosti glasnoće koja se postavlja na proizvod. (0-100)
1: Napajanje UKLJUČENO
Naredba
Naredba
Kontrolni zbroj
"Power": šifra napajanja koja se postavlja na proizvodu.
Zaglavlje
Zaglavlje
Kontrolni
zbroj
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'N'
0x12
"ERR"
Kontrolni
zbroj
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.
"ERR"
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.
30
Upravljanje izvorom ulaznog signala
•• Funkcija
Izvor ulaznog signala na proizvodu može se promijeniti pomoću računala.
•• Pregled stanja izvora ulaznog signala (Dohvati status izvora ulaznog signala)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x14
ID
Duljina podataka
Kontrolni zbroj
Naredba
0xAA
0x14
ID
Duljina podataka
Podaci
1
"Input Source"
"Input Source": šifra izvora ulaznog signala koja se postavlja na proizvod.
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Izvor ulaznog signala
0x08
Komponenta
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF (TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
HDMI2_PC
0x25
DisplayPort
――DVI_video, HDMI1_PC i HDMI2_PC ne mogu se koristiti s naredbom Set. Odgovaraju samo
na naredbe "Dohvati".
――Ovaj model ne podržava sljedeće priključke: HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 i HDMI2_PC.
――Značajka MagicInfo dostupna je samo na modelima koji sadrže funkciju MagicInfo.
0
――Mogućnosti RF (TV) i DTV dostupne su samo na modelima koji sadrže televizor.
•• Postavljanje izvora ulaznog signala (Postavi izvor ulaznog signala)
Zaglavlje
0x24
Kontrolni zbroj
•• Potvrda
Zaglavlje Naredba
0xAA
ID
0xFF
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost
1
3
'A'
0x14
"Input
Source"
Kontrolni
zbroj
"Input Source": šifra izvora ulaznog signala koja se postavlja na proizvod.
•• Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'N'
0x14
"ERR"
Kontrolni
zbroj
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.
31
Upravljanje načinom rada zaslona
•• Negativna potvrda
•• Funkcija
Način rada zaslona na monitoru moguće je promijeniti pomoću računala.
Načinom rada zaslona ne može se upravljati ako je omogućena funkcija Video Wall.
――Ova upravljačka funkcija može se koristiti samo na modelima koji uključuju televizor.
•• Pregled stanja zaslona (Dohvati status načina rada zaslona)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x18
ID
Duljina podataka Kontrolni zbroj
Naredba
0
0xAA
0x18
ID
16 : 9
0x04
Zumiranje
0x31
Zumiranje - široko
0x0B
4:3
Naredba
0xAA
0xFF
0xFF
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1 Kontrolni
zbroj
3
'N'
0x18
"ERR"
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
•• Pregled veličine zaslona (Dohvati status veličine zaslona)
Duljina
podataka
Podaci
Kontrolni zbroj
1
"Screen Mode"
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x19
ID
Duljina podataka
Kontrolni zbroj
0
•• Potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
Poz./neg.
podataka potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
0x19
"Screen Size"
'A'
Kontrolni
zbroj
"Screen Size": veličina zaslona proizvoda (raspon: 0 – 255, jedinica: inči)
•• Negativna potvrda
•• Potvrda
Zaglavlje
0xAA
ID
•• Funkcija
Veličinu zaslona na proizvodu moguće je promijeniti pomoću računala.
"Screen Mode": šifra koja postavlja status proizvoda
0x01
Naredba
Upravljanje veličinom zaslona
•• Postavljanje veličine slike (Postavi veličinu slike)
Zaglavlje
Zaglavlje
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1 Kontrolni
zbroj
3
'A'
0x18
"Screen
Mode"
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'N'
0x19
"ERR"
Kontrolni
zbroj
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
"Screen Mode": šifra koja postavlja status proizvoda
32
Komanda za uključivanje/isključivanje slike u slici
Kontrola automatskog podešavanja (samo za računalo i BNC)
•• Funkcija
Način rada slike u slici (PIP) na proizvodu moguće je uključiti i isključiti pomoću računala.
•• Funkcija
Automatsko podešavanje zaslona računala pomoću računala.
――Dostupno samo na modelima koji imaju funkciju slike u slici.
――Načinom nije moguće upravljati ako je Video Wall postavljeno na On.
•• Pregled stanja automatskog podešavanja (Dohvati status automatskog podešavanja)
Nema
――Ta funkcija nije dostupna u načinu rada MagicInfo.
•• Postavljanje automatskog podešavanja (Postavi automatsko podešavanje)
•• Pregled uključenog/isključenog stanja slike u slici (Dohvati status Uključeno/Isključeno
za sliku u slici)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x3C
ID
Duljina podataka
Kontrolni zbroj
Naredba
0xAA
0x3C
Naredba
0xAA
0x3D
ID
Duljina
podataka
Podaci
1
"Auto
Adjustment"
0
•• Postavljanje slike u slici na uključeno/isključeno (Postavi sliku u slici na Uključeno/
Isključeno)
Zaglavlje
Zaglavlje
ID
Duljina podataka
Podaci
1
"PIP"
Kontrolni zbroj
"Auto Adjustment" : 0 x 00 (uvijek)
•• Potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
Poz./neg.
podataka potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
0x3D
"Auto
Adjustment"
'A'
"PIP": šifra za uključivanje i isključivanje načina rada slike u slici na proizvodu
1: Slika u slici uključena
•• Potvrda
0xAA
Naredba
Kontrolni
zbroj
•• Negativna potvrda
0: Slika u slici isključena
Zaglavlje
Kontrolni zbroj
ID
0xFF
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
3
'A'
0x3C
Vrijednost 1
Kontrolni
zbroj
"PIP"
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x3D
"ERR"
Kontrolni
zbroj
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
"PIP": šifra za uključivanje i isključivanje načina rada slike u slici na proizvodu
•• Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x3C
"PIP"
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
Kontrolni
zbroj
33
Kontrola načina rada videozida
Sigurnosno zaključavanje
•• Funkcija
Način rada Video Wall moguće je aktivirati na proizvodu putem računala.
•• Funkcija
Računalo se može koristiti za uključivanje i isključivanje funkcije Safety Lock na proizvodu.
Ta je kontrola dostupna samo na proizvodu na kojem je omogućena postavka Video Wall.
•• Pregled načina rada videozida (Dohvati način rada videozida)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x5C
ID
Duljina podataka
•• Pregled stanja sigurnosnog zaključavanja (Dohvati status sigurnosnog zaključavanja)
Kontrolni zbroj
Naredba
0xAA
0x5C
ID
Duljina podataka
Podaci
Kontrolni zbroj
1
"Video Wall Mode"
"Video Wall Mode": šifra koja se koristi za aktiviranje načina rada videozida na proizvodu
1: Full
Naredba
0xAA
0x5D
ID
Duljina
podataka
Kontrolni zbroj
0
•• Omogućavanje ili onemogućavanje sigurnosnog zaključavanja (Postavi sigurnosno
zaključavanje na Omogućeno/Onemogućeno)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x5D
ID
Duljina podataka Podaci
1
Kontrolni zbroj
"Safety Lock"
"Safety Lock": šifra za sigurnosno zaključavanje koja se postavlja na proizvodu
0: Natural
1: Uključeno
•• Potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
Poz./neg.
podataka potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
0x5C
"Video Wall
Mode"
'A'
Kontrolni
zbroj
•• Negativna potvrda
Zaglavlje Naredba
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x5C
"ERR"
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
0: Isključeno
•• Potvrda
Zaglavlje Naredba
0xAA
"Video Wall Mode": šifra koja se koristi za aktiviranje načina rada videozida na proizvodu
0xAA
Zaglavlje
0
•• Postavljanje videozida (Postavi način rada videozida)
Zaglavlje
Ova komanda dostupna je neovisno o tome je li napajanje uključeno ili isključeno.
Kontrolni
zbroj
ID
0xFF
Duljina
Poz./neg.
podataka potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
0x5D
"Safety Lock"
'A'
Kontrolni
zbroj
"Safety Lock": šifra za sigurnosno zaključavanje koja se postavlja na proizvodu
•• Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
Poz./neg.
podataka potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
0x5D
"ERR"
'N'
Kontrolni
zbroj
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
34
Uključivanje videozida
•• Negativna potvrda
Zaglavlje Naredba
•• Funkcija
Osobno računalo uključuje i isključuje videozid proizvoda.
•• Dohvaćanje statusa uključivanja/isključivanja videozida
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x84
ID
Duljina
podataka
0xAA
Kontrolni zbroj
Naredba
0xAA
0x84
Duljina podataka Podaci
1
Kontrolni zbroj
V.Wall_On
•• V.Wall_On : Kod videozida postavlja se na proizvodu
1: Videozid je UKLJUČEN
•• Potvrda
0xAA
0xFF
ID
r-CMD
Vrijednost 1 Kontrolni
zbroj
3
'N'
0x84
ERR
•• Funkcija
Osobno računalo uključuje i isključuje funkciju videozida proizvoda.
•• Dohvaćanje statusa videozida
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x89
ID
Duljina podataka
Kontrolni zbroj
0
•• Postavljanje videozida
0: Videozid je ISKLJUČEN
Zaglavlje Naredba
Poz./neg.
potvrda
Korisnička kontrola videozida
0
ID
0xFF
Duljina
podataka
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
•• Uključivanje/isključivanje videozida
Zaglavlje
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
3
'A'
0x84
Vrijednost
1
V.Wall_On
Kontrolni
zbroj
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x89
ID
Duljina
podataka
Vrijednost 1
Vrijednost2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrolni
zbroj
Wall_Div: Kod razdjelnika videozida postavlja se na proizvodu
V.Wall_On : Kao i gore
35
Model videozida 10 x 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Isključeno
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
36
Wall_SNo : Šifra proizvoda postavlja se na proizvodu
Model videozida 10 x 10: ( 1 ~ 100)
Šifra proizvoda
Podaci
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
Vrijednost2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrolni zbroj
•• Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'N'
0x89
ERR
Kontrolni zbroj
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
37
Poglavlje 03
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
Prije priključivanja
Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne točke
――Prije priključivanja uređaja koji je izvor signala pročitajte korisnički priručnik isporučen uz
uređaj.
Broj i lokacije priključaka na uređajima koji su izvor signala mogu se razlikovati od uređaja do
uređaja.
――Ne priključujte kabel napajanja prije nego ste povezali sve uređaje.
Priključivanje kabela napajanja tijekom povezivanja može dovesti do oštećivanja proizvoda.
――Ispravno priključite priključke za zvuk: lijevi = bijeli i desni = crveni.
Povezivanje s računalom
•• Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.
Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.
•• Računalo se s proizvodom može povezati na više načina.
Odaberite način povezivanja koji odgovara vašem računalu.
――Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.
Povezivanje pomoću HDMI kabela
QM75F
QM98F
――Provjerite vrste priključaka na stražnjem dijelu proizvoda koji želite priključiti.
HDMI IN 1, HDMI IN 2,
HDMI IN 3, HDMI IN 4
38
Povezivanje pomoću DP kabela
Povezivanje pomoću DVI kabela (digitalna vrsta)
QM75F
QM75F
QM98F
DP IN 1 (UHD 60Hz),
DP IN 2 (UHD 60Hz)
•• Upozorenja prilikom korištenja DP-a
――Neke grafičke kartice koje nisu sukladne DP standardu mogu spriječiti prikaz zaslona s
podizanjem sustava Windows/BIOS-om kada proizvod radi u načinu s uštedom energije. U
tom slučaju prije uključivanja računala provjerite je li uključen proizvod.
――Priključak DP IN 1 (UHD 60Hz), DP IN 2 (UHD 60Hz) na proizvodu i isporučeni DP kabel
dizajnirani su na temelju VESA standarda. Upotreba DP kabela koji ne zadovoljava
standarde VESA može prouzročiti nepravilan rad proizvoda. Samsung Electronics ne
preuzima odgovornost za bilo kakve poteškoće u slučaju upotrebe kabela koji nije u skladu
sa standardima.
Svakako upotrijebite DP kabel naveden u standardima VESA.
QM98F
DVI/PC/
MAGICINFO IN
DVI/PC/HDMI/AUDIO IN
――DVI priključak na proizvodu možete upotrijebiti kao HDMI priključak korištenjem DVI-HDMI
adaptera.
――Zvuk neće biti dostupan ako priključak DVI na proizvodu bude povezan s priključkom HDMI
na osobnom računalu putem adaptera DVI-HDMI.
QM75F
QM98F
――Da biste postigli optimalnu razlučivost (3840x2160 pri 60 Hz) kada je izvor ulaznog
signala DisplayPort1 ili DisplayPort2, preporučuje se upotreba DP kabela kraćeg od 5 m.
――Onemogućivanjem štednog načina rada kada je izvor ulaznog signala DisplayPort1 ili
DisplayPort2 mogu se uvesti nove informacije o razlučivosti i poništiti veličina prozora sa
zadacima ili lokacija.
HDMI
DVI/PC/
MAGICINFO IN
39
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
Povezivanje pomoću DVI-RGB kabela
Nakon priključivanja računala na uređaj s HDMI-DVI kabelom konfigurirajte postavke kao što je
prikazano u nastavku kako biste omogućili reprodukciju video i audio signala putem računala.
QM75F
QM98F
•• Sound → postavite HDMI Sound na PC(DVI)
•• Picture → postavite način rada svih zaslona na Text u postavci Picture Mode
•• System → General → postavite HDMI Hot Plug na Off
QM75F
HDMI IN 1, HDMI IN 2,
HDMI IN 3, HDMI IN 4
QM98F
DVI/PC/
MAGICINFO IN
DVI/PC/HDMI/AUDIO IN
DVI/PC/HDMI/AUDIO IN
40
Povezivanje s videouređajem
•• Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.
Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.
•• Videouređaj možete povezati s proizvodom pomoću kabela.
――Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.
――Pritisnite gumb SOURCE na daljinskom upravljaču da biste promijenili izvor.
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
QM75F
QM98F
――Ako je proizvod povezan s videouređajem pomoću HDMI-DVI kabela, zvuk neće biti
omogućen. Kako biste riješili ovaj problem, priključite dodatni audio kabel u priključke za
zvuk na proizvodu i videouređaju.
――Nakon priključivanja videouređaja na uređaj s HDMI-DVI kabelom konfigurirajte postavke kao
što je prikazano u nastavku kako biste omogućili reprodukciju video i audio signala putem
videouređaja.
DVI priključak na proizvodu možete upotrijebiti kao HDMI priključak korištenjem DVIHDMI adaptera. Zvuk neće biti dostupan ako priključak DVI na proizvodu bude povezan s
priključkom HDMI na osobnom računalu putem adaptera DVI-HDMI.
――Sound → postavite HDMI Sound na AV(HDMI)
――Picture → postavite način rada svih zaslona na Video/Image u postavci Picture Mode
HDMI IN 1, HDMI IN 2,
HDMI IN 3, HDMI IN 4
DVI/PC/HDMI/AUDIO IN
――System → General → postavite HDMI Hot Plug na On
――Podržane rezolucije uključuju 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p i 576p.
QM75F
QM98F
HDMI
DVI/PC/
MAGICINFO IN
41
Povezivanje pomoću HDMI kabela
Povezivanje sa zvučnim sustavom
Korištenje HDMI ili HDMI/DVI kabela (UHD 30Hz)
――Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.
•• Povežite digitalni uređaj pomoću HDMI kabela da biste postigli bolju kvalitetu slike i zvuka.
•• HDMI kabel podržava digitalne video i audiosignale te ne zahtijeva audiokabel.
–– Da biste proizvod povezali s digitalnim uređajem koji ne podržava HDMI izlaz, koristite
HDMI-DVI i audiokabele.
QM75F
QM98F
•• Ako s proizvodom povežete vanjski uređaj koji koristi stariju verziju HDMI načina rada, slika
se možda neće normalno prikazivati (ili se neće prikazivati uopće) ili se neće čuti zvuk. Ako
se pojavi takav problem, pitajte proizvođača vanjskog uređaja koja se HDMI verzija koristi
te ako se koristi zastarjela verzija, zatražite nadogradnju.
•• Svakako upotrijebite HDMI kabel debljine 14 mm ili manje.
•• Svakako kupite certificirani HDMI kabel. U suprotnom se slika možda neće prikazati ili će
se pojaviti pogreška veze.
AUDIO OUT
•• Preporučujemo korištenje osnovnog HDMI kabela visoke brzine ili kabela s funkcijom
etherneta.
Ovaj proizvod ne podržava funkciju etherneta putem HDMI-ja.
QM75F
QM98F
HDMI IN 1, HDMI IN 2,
HDMI IN 3, HDMI IN 4
42
Povezivanje mrežnog uređaja (prodaje se zasebno)
QM75F
QM75F
1
QM98F
Postavite mrežnu kutiju kako je prikazano
na slici.
2
Najprije umetnite jezičce mrežnog uređaja
u označene otvore ( A ) na okviru za
3
Montirajte mrežni uređaj na pričvršćene
okvire za montažu.
montažu. Jezičci bi se morali zakvačiti na
okvir. Zatim poravnajte označene otvore
( B ).
43
Povezivanje mrežne kutije (prodaje se zasebno)
――Pojedinosti o povezivanju s mrežnom kutijom potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili uz mrežnu kutiju pri kupnji.
MagicInfo
Da biste koristili MagicInfo, morate povezati mrežnu kutiju (prodaje se zasebno) s proizvodom.
――Da biste promijenili postavke značajke MagicInfo, pokrenite "MagicinfoSetupWizard" na radnoj površini.
――Pojedinosti o korištenju značajke MagicInfo potražite na DVD-u koji ste dobili uz mrežnu kutiju.
――Podaci u ovom odjeljku podložni su promjeni bez obavijesti radi poboljšanja kvalitete.
――Ako se problem pojavi nakon instalacije drugog operacijskog sustava, a ne onog priloženog uz mrežnu kutiju, nakon povrata prethodne verzije
operacijskog sustava ili instalacije softvera koji nije kompatibilan s priloženim operacijskim sustavom, nećete moći koristiti tehničku podršku te će vam
posjet servisnog tehničara biti naplaćen. Nećete moći iskoristiti niti mogućnost zamjene proizvoda ili povrata novca.
Prijelaz u način rada MagicInfo
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Application - step 1
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
1
Kada instalirate mrežnu kutiju (prodaje se zasebno) i povežete je s proizvodom, uključite proizvod.
2
Na daljinskom upravljaču pritisnite SOURCE i odaberite MagicInfo.
――Ako povežete mrežni sklop s priključkom DVI/PC/MAGICINFO IN na uređaju, mogućnost Source promijenit će se
iz DVI u MagicInfo.
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
3
Select Later
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Odaberite zadanu aplikaciju koju želite pokrenuti kada se MagicInfo pokrene.
Cancel
44
4
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Upišite podatke o IP adresi.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
6
Odaberite način prikaza.
7
Dvaput provjerite postavke koje
Select Screen Type - step 4
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
Landscape
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Portrait
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
Next(N) >
Finish
< Back(B)
Cancel
5
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Odaberite jezik. (Zadani je jezik
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
English.)
ste upravo konfigurirali.
Setup Information
Select Language -step 3
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
1. Application :
Current Language
2. Internet Protocol [TCP/IP]
:
Engilsh
IP :
Chinese [Traditional]
German
4. Screen Type :
French
dvokliknite ikonu MagicInfo na
radnoj površini. Ikona će se pojaviti u
donjem desnom dijelu zaslona.
192.168.0.102
3. Language :
English
――Ako se ikona izvršavanja ne pojavi,
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
English
Landscape
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
< Back(B)
Do not show again
Next(N) >
Finish
Cancel
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel
45
Promjena izvora ulaznog signala
Source vam omogućuje odabir raznih izvora i promjenu naziva uređaja izvora.
Source
――Ako je odabran pogrešan izvor signala za uređaj koji je izvor signala i na koji želite prijeći, zaslon možda neće
Možete prikazati zaslon uređaja koji je izvor signala i koji je povezan s proizvodom. Odaberite izvor signala s popisa
izvora kako biste prikazali zaslon odabranog izvora signala.
――Izvor ulaznog signala moguće je promijeniti pomoću gumba SOURCE na daljinskom upravljaču.
ispravno prikazivati sadržaj.
SOURCE → Source
Edit Name
Source
SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E
DisplayPort1
DisplayPort2
....
....
HDMI1
....
HDMI2
....
HDMI3
....
HDMI4
....
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Prilagodite naziv priključenog vanjskog uređaja.
――Popis može obuhvaćati sljedeće izvorišne uređaje. Uređaji Source na popisu razlikuju se ovisno o odabranom
izvoru.
VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / HD STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game / Camcorder / DVD Combo
/ DHR / PC / DVI PC / DVI Devices
46
Poglavlje 04
Korištenje aplikacije MDC
MDC (Multiple Display Control) je aplikacija koja omogućuje jednostavno i istodobno upravljanje većim brojem uređaja za prikaz putem računala.
Informacije o korištenju MDC programa potražite u datotekama pomoći nakon instalacije programa. MDC program dostupan je na web-mjestu.
Nakon što pritisnete gumb On nakon pritiska na gumb Off, proizvod provjerava status oko
jedne minute. Pokušajte pokrenuti naredbu nakon jedne minute.
6
U prikazanom prozoru "Destination Folder" odaberite put direktorija u koji želite
instalirati program i kliknite provjerite put direktorija za instaliranje programa i zatim
pritisnite "Next".
Instalacija/deinstalacija programa MDC
――Ako put direktorija nije naveden, program će se instalirati na zadanom putu direktorija.
7
U prikazanom prozoru "Ready to Install the Program" provjerite put direktorija u koji
želite instalirati program i kliknite "Install".
Instaliranje
――Na instalaciju programa MDC može utjecati grafička kartica, matična ploča i stanje mreže.
1
Pritisnite program za instalaciju aplikacije MDC Unified.
2
Odaberite jezik za instalaciju. Zatim kliknite "OK".
3
Kada se pojavi zaslon "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified", kliknite
8
Prikazat će se napredak instalacije.
9
Kliknite "Finish" u prikazanom prozoru "InstallShield Wizard Complete".
――Odaberite"Launch MDC Unified" i kliknite "Finish" da biste odmah pokrenuli program
MDC.
10 Nakon instalacije na radnoj površini će se stvoriti ikona prečaca za MDC Unified.
――Ikona za pokretanje programa MDC možda se neće prikazati, ovisno o računalnom
"Next".
4
U prikazanom prozoru "License Agreement" odaberite "I accept the terms in the license
agreement" i kliknite "Next".
5
sustavu ili specifikacijama proizvoda.
――Ako se ne pojavi ikona za pokretanje programa, pritisnite F5.
U prikazanom prozoru "Customer Information" popunite sva polja za informacije i
kliknite "Next".
Deinstaliranje
1
Odaberite Postavke > Upravljačka ploča na izborniku Start i dvokliknite Dodaj/Izbriši
program.
2
Odaberite MDC Unified na popisu i pritisnite Promijeni/ukloni.
47
Povezivanje s MDC-om
Korištenje MDC-a putem standarda RS-232C (standardi serijske podatkovne
komunikacije)
Serijski kabel RS-232C mora biti priključen u serijske priključke na računalu i monitoru.
――Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.
QM75F
QM98F
RS232C IN
Monitor 1
RS232C OUT
RS232C IN RS232C OUT
RS232C IN
Monitor 2
Računalo
48
Korištenje MDC-a putem Etherneta
Upišite IP primarnog uređaja za prikaz i povežite uređaj s računalom. Uređaji za prikaz mogu se međusobno povezati LAN kabelom.
Povezivanje pomoću izravnog LAN kabela
――Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.
――Pomoću priključka RJ45 na proizvodu i LAN priključaka na HUB-u moguće je povezati više proizvoda.
QM75F
QM98F
Računalo
RJ45
HUB
Monitor 1
Monitor 2
49
Povezivanje pomoću unakrsnog LAN kabela
――Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.
――Pomoću priključka RS232C IN / OUT na proizvodu moguće je povezati više proizvoda.
QM75F
QM98F
RS232C IN
Monitor 1
RS232C OUT
RJ45
RS232C OUT
RS232C IN
Monitor 2
Računalo
50
Poglavlje 05
Značajka Početni zaslon
Ova se funkcija nalazi u Support → Go to Home.
Dostupno pritiskom na gumb HOME na daljinskom upravljaču.
Multi Screen
HOME
lone Product
Gledajte istovremeno na zaslonu sadržaje iz nekoliko izvora.
•• Off
•• PIP: Slika iz vanjskog videoizvora nalazit će se na glavnom zaslonu, a slika s proizvoda nalazit će se na PIP
zaslonu podslike.
→ Multi Screen → ENTER E
Multi Screen
•• Triple Screen: Kada je prikazan zaslon nekog drugog vanjskog uređaja ili računala, istovremeno možete gledati
slike i iz drugih uređaja. Slike će se prikazivati kao dva podzaslona.
비디오 월
•• Four Screen: Kada je prikazan zaslon nekog drugog vanjskog uređaja ili računala, istovremeno možete gledati
slike i iz drugih uređaja. Slike će se prikazivati kao tri podzaslona.
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
–– Više informacija o potfunkcijama potražite u odjeljku Multi Screen u poglavlju
OnScreen Display.
51
Picture Mode
HOME
→ Picture Mode → ENTER E
Odaberite način rada slike (Picture Mode) koji odgovara okolini u kojoj će se proizvod koristiti.
Način Video/Image poboljšava kvalitetu slike video uređaja. Način Text poboljšava kvalitetu slike računala.
•• Shop & Mall
Prikladan za trgovačke centre.
–– Odaberite Video/Image ili Text, ovisno o načinu prikaza slike.
Picture Mode
•• Office & School
Prikladan za urede i škole.
–– Odaberite Video/Image ili Text, ovisno o načinu prikaza slike.
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
•• Terminal & Station
Prikladan za autobusne kolodvore i željezničke stanice.
–– Odaberite Video/Image ili Text, ovisno o načinu prikaza slike.
•• Video Wall
Prikladan za prostore u kojima se koriste zasloni velikog formata.
–– Odaberite Video/Image ili Text, ovisno o načinu prikaza slike.
•• Calibration
u tom se načinu rada primjenjuju postavke svjetline, boje, gama-vrijednosti i uniformnosti prilagođene
pomoću programa za kalibraciju boja Color Expert.
–– Da biste pravilno primijenili način rada Calibration, provjerite jeste li konfigurirali postavke kvalitete
slike, primjerice svjetlinu, boju, gama-vrijednosti i uniformnost pomoću programa za kalibraciju boja Color
Expert.
–– Da biste preuzeli program Color Expert, posjetite web-mjesto www.samsung.com/displaysolutions.
52
――Prije korištenja značajke Clock Set, morate postaviti sat.
On/Off Timer
HOME
On Timer
→ On/Off Timer → ENTER E
Postavite On Timer tako da se proizvod automatski uključuje u željeno vrijeme i na željeni dan.
Napajanje se uključuje uz navedenu glasnoću ili izvor ulaznog signala.
On/Off Timer
티커
On Timer: postavite mjerač vremena za uključivanje tako da odaberete jednu od sedam mogućnosti. Najprije
postavite trenutno vrijeme.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
•• Setup: odaberite Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ili Manual.
Ako odaberete Manual, možete odabrati dane na koje želite da On Timer uključi proizvod.
–– Kvačica označava dane koje ste odabrali.
•• Time: postavite sat i minute. Pomoću gumbi s brojevima ili tipki sa strelicama gore i dolje upišite brojeve.
Promijenite polja za unos pomoću gumbi sa strelicama lijevo i desno.
•• Volume: postavite željenu razinu glasnoće. Promijenite razinu glasnoće pomoću gumbi sa strelicama lijevo i
desno.
•• Source: odaberite željeni izvor ulaznog signala.
Off Timer
Postavite mjerač vremena za isključivanje (Off Timer) tako da odaberete jednu od sedam mogućnosti. (Off Timer 1 ~
Off Timer 7)
•• Setup: odaberite Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ili Manual.
Ako odaberete Manual, možete odabrati dane na koje želite da Off Timer isključi proizvod.
–– Kvačica označava dane koje ste odabrali.
•• Time: postavite sat i minute. Pomoću gumbi s brojevima ili tipki sa strelicama gore i dolje upišite brojeve.
Promijenite polja za unos pomoću gumbi sa strelicama lijevo i desno.
53
Holiday Management
Brojač će se onemogućiti tijekom razdoblja blagdana.
•• Add Holiday: odredite razdoblje koje želite dodati kao praznik.
Odaberite datume početka i završetka praznika koje želite dodati pomoću gumba u/d, a zatim kliknite gumb
Save.
Razdoblje će biti dodano popisu neradnih dana.
–– Start Date: odredite datum početka praznika.
–– End Date: odredite datum završetka praznika.
――Edit: Odaberite stavku za praznike i zatim promijenite datum.
――Delete: izbrišite odabrane stavke s popisa neradnih dana.
•• Set Applied Timer: postavite On Timer i Off Timer tako da se ne aktivira na državni praznik.
–– Pritisnite E da biste odabrali postavke On Timer i Off Timer koje ne želite aktivirati.
–– Odabrane mogućnosti On Timer i Off Timer neće se aktivirati.
54
Network Settings
HOME
Pregledajte postavke mreže.
Network Settings
→ Network Settings→ ENTER E
IP Setting
Network Settings
Enter manually
IP Address
***.
***.
***.
***
Subnet Mask
***.
***.
***.
***
Gateway
***.
***.
***.
***
Save
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Close
•• IP Setting: Obtain automatically, Enter manually
•• IP Address: Ručno unesite vrijednost IP Address ako je IP Setting postavljeno na Enter manually.
•• Subnet Mask: Ručno unesite vrijednost Subnet Mask ako je IP Setting postavljeno na Enter manually.
•• Gateway: Ručno unesite vrijednost Gateway ako je IP Setting postavljeno na Enter manually.
――Kada je značajka Obtain automatically postavljena, informacije o IP Address/Subnet Mask/Gateway ne prikazuju
se.
55
MagicInfo Player I
HOME
Prebacite izvor na MagicInfo Player I.
MagicInfo Player I objavljuje i reproducira različite sadržaje, uključujući stvoreni sadržaj i multimedijske sadržaje
(slike, videozapise i zvučne sadržaje), sadržaje s poslužitelja ili povezanog uređaja.
→ MagicInfo Player I → ENTER E
MagicInfo Player I
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
56
ID Settings
HOME
one Product
Dodijelite ID broj uređaju.
Device ID
→ ID Settings → ENTER E
ID Settings
비디오 월
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Kako biste omogućili prijem ulaznog signala unesite ID broj proizvoda povezanog s ulaznim kabelom. (Raspon:
0~224)
――Pritisnite u/d da biste odabrali broj, a zatim pritisnite E.
――Unesti željeni broj pomoću gumba s brojevima na daljinskom upravljaču.
PC Connection Cable
Odaberite način povezivanja s MDC-om radi primanja MDC signala.
•• RS232C cable
komunicirajte s MDC-om putem stereokabela RS232C.
•• RJ45(LAN) cable
komunicirajte s MDC-om putem stereokabela RJ45.
57
Video Wall
HOME
→ Video Wall → ENTER E
Video Wall
Prilagodite izgled većeg broja zaslona koji su povezani kako bi stvorili videozid.
Uz to možete prikazati dio cijele slike ili cijelu sliku te ponoviti istu sliku na svakom od više povezanih zaslona.
Informacije o prikazu više slika potražite u pomoći za program MDC i korisničkom vodiču za MagicInfo. Neki modeli
možda ne podržavaju funkciju MagicInfo.
Video Wall
Možete aktivirati ili deaktivirati Video Wall.
Da biste organizirali videozid odaberite On.
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
•• Off / On
Horizontal x Vertical
Ova značajka automatski dijeli zaslon velikih dimenzija prema konfiguraciji njegove matrice.
Unesite matricu zaslona velikih dimenzija.
Zaslon velikih dimenzija dijeli se prema konfiguriranoj matrici. Broj okomitih ili vodoravnih uređaja za prikaz može
biti u rasponu od 1 do 15.
――Zaslon velikih dimenzija može se podijeliti na najviše 225 zaslona.
――Horizontal x Vertical je omogućeno ako je Video Wall postavljeno na On.
58
Screen Position
Kako biste promijenili podijeljene zaslone, prilagodite broj za svaki proizvod na matrici putem mogućnosti Screen
Position.
Odabirom Screen Position prikazat će se matrica zaslona velikih dimenzija s brojevima zaslona koji sačinjavanju
veliki zaslon.
Da biste promijenili redoslijed uređaja za prikaz, promijenite broj uređaja i pritisnite gumb E.
――U Screen Position je moguće rasporediti najviše 225 zaslona.
――Screen Position je omogućeno ako je Video Wall postavljeno na On.
――Kako biste mogli koristiti mogućnost, provjerite je li podešena stavka Horizontal x Vertical.
Format
Odaberite način prikaza slika na zaslonu velikih dimenzija.
•• Full: prikažite slike preko cijelog zaslona.
•• Natural: prikažite slike u izvornim proporcijama.
――Format je omogućeno ako je Video Wall postavljeno na On.
59
More settings
HOME
Prikazat će se izbornik s postavkama slike.
→ More settings → ENTER E
More settings
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
60
Poglavlje 06
Prilagodba zaslona
Konfigurirajte postavke za Picture (Backlight, Color Tone, itd.).
Izgled izbornika mogućnosti za Picture može se razlikovati ovisno o proizvodu.
Picture Mode
Odaberite način rada slike (Picture Mode) koji odgovara okolini u kojoj će se proizvod koristiti.
Način Video/Image poboljšava kvalitetu slike video uređaja. Način Text poboljšava kvalitetu slike računala.
•• Shop & Mall
Prikladan za trgovačke centre.
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
–– Odaberite Video/Image ili Text, ovisno o načinu prikaza slike.
Picture
Picture Mode
•• Office & School
Prikladan za urede i škole.
Shop & Mall
· Backlight
80
· Brightness
45
· Contrast
70
· Sharpness
85
· Color
50
· Tint (G/R)
50
–– Odaberite Video/Image ili Text, ovisno o načinu prikaza slike.
•• Terminal & Station
Prikladan za autobusne kolodvore i željezničke stanice.
–– Odaberite Video/Image ili Text, ovisno o načinu prikaza slike.
•• Video Wall
Prikladan za prostore u kojima se koriste zasloni velikog formata.
–– Odaberite Video/Image ili Text, ovisno o načinu prikaza slike.
•• Calibration
u tom se načinu rada primjenjuju postavke svjetline, boje, gama-vrijednosti i uniformnosti prilagođene
pomoću programa za kalibraciju boja Color Expert.
–– Da biste pravilno primijenili način rada Calibration, provjerite jeste li konfigurirali postavke kvalitete
slike, primjerice svjetlinu, boju, gama-vrijednosti i uniformnost pomoću programa za kalibraciju boja Color
Expert.
–– Da biste preuzeli program Color Expert, posjetite web-mjesto www.samsung.com/displaysolutions.
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
61
Backlight / Brightness / Contrast
/ Sharpness / Color / Tint (G/R)
MENU m → Picture → ENTER E
Picture
Picture Mode
Proizvod nudi nekoliko mogućnosti prilagodbe kvalitete slike.
Picture Mode
Shop & Mall, Office & School,
Terminal & Station, Video Wall
Calibration
Shop & Mall
· Backlight
80
· Brightness
45
· Contrast
70
· Sharpness
85
· Color
50
· Tint (G/R)
50
Postavke za Picture Mode Prilagodljive mogućnosti
Video/Image
Backlight / Brightness / Contrast / Sharpness
/ Color / Tint (G/R)
Text
Backlight / Brightness / Contrast / Sharpness
Backlight
――Kada izmijenite Backlight, Brightness, Contrast, Sharpness, Color ili Tint (G/R), OSD će se prilagoditi u skladu s
tim.
――možete prilagoditi i spremiti postavke za svaki vanjski uređaj povezan s ulazom na proizvodu.
――Smanjenjem svjetline slike smanjuje se i potrošnja energije.
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
62
Color Temperature
Prilagodite temperaturu boje (crvena / zelena / plava). (Raspon: 2800K–16000K)
――Omogućeno kada je funkcija Color Tone postavljena na Off.
MENU m → Picture → Color Temperature → ENTER E
――Ako je Picture Mode postavljeno na Calibration, Color Temperature je onemogućeno.
Picture
Color Temperature
16000K
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
White Balance
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
Prilagodite temperaturu boje da biste postigli prirodniju sliku.
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: prilagodite svjetlinu svake boje (crvene, zelene, plave).
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: prilagodite nijansu svake boje (crvene, zelene, plave).
•• Reset: Prikladan za prostore u kojima se koriste zasloni velikog formata.
Picture
White Balance
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
63
Gamma
Prilagodite intenzitet primarne boje.
――Ako je Picture Mode postavljeno na Calibration, Gamma je onemogućeno.
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Picture
Gamma
0
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Calibrated Value
Odaberite želite li primijeniti postavke svjetline, boje, gama-vrijednosti i uniformnosti prilagođene programom za
kalibraciju boja Color Expert na načine rada Information i Advertisement.
MENU m → Picture → Calibrated Value → ENTER E
•• Don't Apply / Apply
――Da biste preuzeli program Color Expert, posjetite web-mjesto www.samsung.com/displaysolutions.
――Ako je Picture Mode postavljeno na Calibration, Calibrated Value je onemogućeno.
Picture
Calibrated Value
Don't Apply
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
64
Picture Options
Picture Mode
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
Shop & Mall, Office & School,
Terminal & Station, Video Wall
Picture Options
Color Tone
Off
Digital NR
Off
HDMI Black Level
Calibration
Postavke za Picture
Mode
Prilagodljive mogućnosti
Video/Image
Color Tone / Digital NR / HDMI Black Level /
Film Mode / Dynamic Backlight
Text
Color Tone / Digital NR / HDMI Black Level /
Dynamic Backlight
Digital NR / HDMI Black Level / Dynamic
Backlight
Auto
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
On
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
65
Color Tone
Picture Options
Color Tone
Off
Digital NR
Off
HDMI Black Level
Auto
Ako Picture Mode je postavljeno na Text
•• Off / Cool / Normal / Warm
Ako Picture Mode je postavljeno na Video/Image
•• Off / Cool / Normal / Warm1 / Warm2
――Ako je Picture Mode postavljeno na Calibration, Color Tone je onemogućeno.
Film Mode
Off
――Postavke za svaki vanjski uređaj povezan s ulazom na proizvodu možete prilagoditi i spremiti.
Dynamic Backlight
On
Digital NR
Smanjuje šum na slici kako bi se izbjeglo treperenje koje ometa gledanje.
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
•• Off / On
HDMI Black Level
Odabir razine crne boje na zaslonu radi podešavanja dubine zaslona.
•• Auto / Low / Normal
――Ova mogućnost nije dostupna kada je izvor ulaznog signala postavljen na PC.
66
Film Mode
Picture Options
Color Tone
Off
Digital NR
Off
HDMI Black Level
Auto
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
On
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Ovaj je način rada prikladan za gledanje filmova.
Odaberite proizvod tako da automatski prepozna i obradi filmske signale iz svih izvora i prilagodite sliku radi
postizanja optimalne kvalitete.
•• Off / Auto
――Ova se mogućnost može konfigurirati ako izvor ulaznog signala podržava 480i, 576i ili 1080i.
――Ova mogućnost nije podržana kada je priključeno računalo.
Dynamic Backlight
Automatski prilagodite pozadinsko osvjetljenje da biste osigurali najbolji mogući kontrast zaslona u sadašnjim
uvjetima.
•• Off / On
――Dynamic Backlight nije dostupno kada je izvor ulaznog signala postavljen na PC dok je Video Wall On.
67
Picture Size
Odaberite veličinu i razmjer proporcija slike prikazan na zaslonu.
Picture Size
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
Prikazat će se različite mogućnosti prilagodbe zaslona ovisno o trenutačnom izvoru ulaza.
Dostupne mogućnosti postavke Picture Size ovise o tome je li postavka Picture Mode postavljena na Video/Image
ili Text.
Picture Size
Picture Size
16:9
· Zoom/Position
Resolution
•• 16:9: postavlja sliku u način rada širine 16:9.
•• Zoom1: koristite za umjereno povećanje. Reže vrh i bočne strane.
•• Zoom2: koristite za veće povećanje.
Off
•• Smart View 1: smanjuje sliku 16:9 za 50%.
•• Smart View 2: smanjuje sliku 16:9 za 25%.
•• Wide: povećava razmjer proporcija slike tako da ona stane na cijeli zaslon.
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
•• 4:3: postavlja sliku u osnovni način (4:3).
――Ne postavljajte proizvod u oblik 4:3 tijekom duljeg razdoblja.
Obrubi prikazani na lijevoj i desnoj ili gornjoj i donjoj strani zaslona mogu uzrokovati urezivanje slike koje nije
obuhvaćeno jamstvom.
•• Screen Fit: prikazuje cijelu sliku bez rezova kada je ulazni signal HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4 (720p / 1080i /
1080p).
•• Custom: mijenja razlučivost prema preferencama korisnika.
•• Original: prikaz slika u izvornoj kvaliteti.
――Dostupni priključci mogu se razlikovati ovisno o modelu.
68
Zoom/Position
Picture Size
Picture Size
Custom
· Zoom/Position
Resolution
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Off
Podesite veličinu i položaj zaslona.
Ova se mogućnost može konfigurirati ako izvor ulaznog signala podržava 1080i ili 1080p, a Picture Size je
postavljeno na Custom.
――Ova mogućnost nije podržana kada je priključeno računalo.
――Na zaslonu Zoom/Position slijedite dolje navedene korake.
1
Pritisnite gumb d da biste odabrali Zoom/Position. Pritisnite gumb E.
2
Odaberite Zoom ili Position. Pritisnite gumb E.
3
Pritisnite gumb u/d/l/r da biste pomaknuli sliku.
4
Pritisnite gumb E.
――Ako želite ponovno postaviti originalnu veličinu slike, na zaslonu Zoom/Position odaberite Reset.
Slika će se postaviti u zadani položaj.
Resolution
Ako se slika ne prikazuje na normalan način čak i ako je rezolucija grafičke kartice jednaka nekoj od sljedećih,
kvalitetu slike možete optimizirati na način da na proizvodu odaberete rezoluciju koja je jednaka onoj na računalu
koje koristi taj izbornik.
Dostupna rješenja: Off / 1024 x 768 / 1280 x 768 / 1360 x 768 / 1366 x 768
69
Auto Adjustment
Automatski prilagodite vrijednosti/položaje frekvencije i fino prilagodite postavke.
MENU m → Picture → Auto Adjustment → ENTER E
Picture
Auto Adjustment
–– Dostupno samo u načinu rada PC.
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
PC Screen Adjustment
MENU m → Picture → PC Screen Adjustment → ENTER E
Picture
PC Screen Adjustment
•• Coarse / Fine
uklanja ili smanjuje šum na slici.
Ako finim ugođavanjem ne uklonite šum, pomoću funkcije Coarse prilagodite frekvenciju što je više moguće
(Coarse) i ponovno fino ugodite sliku. Nakon smanjenja šuma ponovno prilagodite sliku tako da je poravnata
sa sredinom zaslona.
•• Position
prilagodba položaja zaslona računala ako nije centriran ili ako ne odgovara zaslonu proizvoda.
Pritisnite gumb ▲ ili ▼ da biste prilagodili okomiti položaj. Pritisnite gumb ◀ ili ▶ da biste prilagodili
vodoravni položaj.
•• Image Reset
ponovno postavlja zadane postavke slike.
–– Dostupno samo u načinu rada PC.
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
70
Picture Off
Odabirom Picture Off isključit ćete zaslon. Glasnoća se ne onemogućuje.
Da biste uključili zaslon, pritisnite bilo koji gumb osim gumba za glasnoću.
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Picture
Picture Off
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Reset Picture
Ponovno postavlja trenutni način rada slike na zadane vrijednosti.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Reset Picture
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
71
Poglavlje 07
OnScreen Display
Multi Screen
Multi Screen
•• Off
MENUm → OnScreen Display → Multi Screen → ENTERE
OnScreen Display
•• Triple Screen: Kada je prikazan zaslon nekog drugog vanjskog uređaja ili računala, istovremeno možete gledati
slike i iz drugih uređaja. Slike će se prikazivati kao dva podzaslona.
•• Four Screen: Kada je prikazan zaslon nekog drugog vanjskog uređaja ili računala, istovremeno možete gledati
slike i iz drugih uređaja. Slike će se prikazivati kao tri podzaslona.
――Informacije o zvuku za Multi Screen potražite u uputama za Select Sound.
Multi Screen
Display Orientation
――Ako isključite uređaj tijekom gledanja u načinu rada Multi Screen, kad ga ponovno uključite, način rada Multi
Screen Protection
Screen ostat će uključen.
――Možda primijetite da slika na PIP zaslonu postaje pomalo neprirodna kada pomoću glavnog zaslona gledate igru
Message Display
Menu Language
•• PIP: Slika iz vanjskog videoizvora nalazit će se na glavnom zaslonu, a slika s proizvoda nalazit će se na PIP
zaslonu podslike.
English
Reset OnScreen Display
ili karaoke.
――Način rada Multi Screen podržava dva zaslona UHD razlučivosti (3840 x 2160 pri 30 Hz (HDMI) / 60 Hz (DP)). Pri
upotrebi tog načina rada može doći do pojave zaostalih slika (smanjenja kvalitete slike).
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
72
PIP (Landscape)
PIP
Slika iz vanjskog videoizvora nalazit će se na glavnom zaslonu, a slika s proizvoda nalazit će se na PIP zaslonu
podslike.
PC
Source
Screen Size
Õ
Position
Ã
Select Sound
Main
Aspect Ratio
Full
•• Source: možete odabrati izvor podslike.
Close
•• Screen Size: odaberite veličinu za podsliku.
•• Position: odaberite položaj za podsliku.
――U podijeljenom načinu rada ne možete odabrati Position.
•• Select Sound (Main / Sub): odaberite izvor zvuka koji će biti omogućen u načinu rada PIP.
•• Aspect Ratio (Original / Full): Postavite način rada zaslona na Full ili Original.
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
PIP (Portrait)
PIP
Source
Slika iz vanjskog videoizvora nalazit će se na glavnom zaslonu, a slika s proizvoda nalazit će se na PIP zaslonu
podslike.
――Dostupno samo kada je Source Content Orientation postavljeno na Portrait.
PC
Screen Size
Position
Select Sound
Main
Aspect Ratio
Full
Close
•• Source: možete odabrati izvor podslike.
•• Screen Size: odaberite veličinu za podsliku.
•• Position: odaberite položaj za podsliku.
――U podijeljenom načinu rada ne možete odabrati Position.
•• Select Sound (Main / Sub): odaberite izvor zvuka koji će biti omogućen u načinu rada PIP.
•• Aspect Ratio (Original / Full): Postavite način rada zaslona na Full ili Original.
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
73
Ograničenja
――Podijeljeni zasloni ne mogu istodobno rabiti isti izvor ulaznog signala. Svakom od podijeljenih zaslona dodijelite
drukčiji izvor ulaznog signala.
――Ako je zaslon podijeljen, izvori ulaznog signala HDMI4 i DVI ne mogu se koristiti istovremeno.
Kada mrežni uređaj (prodaje se zasebno) nije priključen
Main slika
Sub slika
DisplayPort1
DisplayPort2, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DVI, PC
DisplayPort2
DisplayPort1, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DVI, PC
HDMI1
DisplayPort1, DisplayPort2, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DVI, PC
HDMI2
DisplayPort1, DisplayPort2, HDMI1, HDMI3, HDMI4, DVI, PC
HDMI3
DisplayPort1, DisplayPort2, HDMI1, HDMI2, HDMI4, DVI, PC
HDMI4
DisplayPort1, DisplayPort2, HDMI1, HDMI2, HDMI3, PC
DVI
DisplayPort1, DisplayPort2, HDMI1, HDMI2, HDMI3
PC
DisplayPort1, DisplayPort2, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4
Kada je mrežni uređaj (prodaje se zasebno) priključen
Main slika
Sub slika
DisplayPort1
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DisplayPort2
DisplayPort2
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DisplayPort1
HDMI1
PC, MagicInfo, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DisplayPort1, DisplayPort2
HDMI2
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI3, HDMI4, DisplayPort1, DisplayPort2
HDMI3
PC, HDMI1, HDMI2, HDMI4, DisplayPort1, DisplayPort2
HDMI4
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2
MagicInfo
HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2
PC
HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DisplayPort1, DisplayPort2
74
Triple Screen (Landscape)
Triple Screen
Kada je prikazan zaslon nekog drugog vanjskog uređaja ili računala, istovremeno možete gledati slike i iz drugih
uređaja. Slike će se prikazivati kao dva podzaslona.
――Podijeljeni zasloni ne mogu istodobno rabiti isti izvor ulaznog signala. Svakom od podijeljenih zaslona dodijelite
Main
Sub 1
drukčiji izvor ulaznog signala.
Sub 2
Close
Screen Size
Select Sound
•• Main: odredite Source i Aspect Ratio za zaslon Main u načinu rada Triple Screen.
•• Sub 1: odredite Source i Aspect Ratio za zaslon Sub 1 u načinu rada Triple Screen.
•• Sub 2: odredite Source i Aspect Ratio za zaslon Sub 2 u načinu rada Triple Screen.
•• Screen Size: podesite veličine zaslona Main, Sub 1 i Sub 2.
•• Select Sound: odaberite izvor zvuka koji će biti omogućen u načinu rada Triple Screen.
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Triple Screen (Portrait)
Triple Screen
Kada je prikazan zaslon nekog drugog vanjskog uređaja ili računala, istovremeno možete gledati slike i iz drugih
uređaja. Slike će se prikazivati kao dva podzaslona.
――Dostupno samo kada je Source Content Orientation postavljeno na Portrait.
Main
Sub 1
Sub 2
Screen Size
Close
Select Sound
――Podijeljeni zasloni ne mogu istodobno rabiti isti izvor ulaznog signala. Svakom od podijeljenih zaslona dodijelite
drukčiji izvor ulaznog signala.
•• Main: odredite Source i Aspect Ratio za zaslon Main u načinu rada Triple Screen.
•• Sub 1: odredite Source i Aspect Ratio za zaslon Sub 1 u načinu rada Triple Screen.
•• Sub 2: odredite Source i Aspect Ratio za zaslon Sub 2 u načinu rada Triple Screen.
•• Screen Size: podesite veličine zaslona Main, Sub 1 i Sub 2.
•• Select Sound: odaberite izvor zvuka koji će biti omogućen u načinu rada Triple Screen.
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
75
Four Screen (Landscape)
Four Screen
Kada je prikazan zaslon nekog drugog vanjskog uređaja ili računala, istovremeno možete gledati slike i iz drugih
uređaja. Slike će se prikazivati kao tri podzaslona.
――Podijeljeni zasloni ne mogu istodobno rabiti isti izvor ulaznog signala. Svakom od podijeljenih zaslona dodijelite
Main
Sub 1
drukčiji izvor ulaznog signala.
Sub 2
Close
Sub 3
•• Main: odredite Source i Aspect Ratio za zaslon Main u načinu rada Four Screen.
•• Sub 1: odredite Source i Aspect Ratio za zaslon Sub 1 u načinu rada Four Screen.
Select Sound
•• Sub 2: odredite Source i Aspect Ratio za zaslon Sub 2 u načinu rada Four Screen.
•• Sub 3: odredite Source i Aspect Ratio za zaslon Sub 3 u načinu rada Four Screen.
•• Select Sound: odaberite izvor zvuka koji će biti omogućen u načinu rada Four Screen.
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Four Screen (Portrait)
Four Screen
Kada je prikazan zaslon nekog drugog vanjskog uređaja ili računala, istovremeno možete gledati slike i iz drugih
uređaja. Slike će se prikazivati kao tri podzaslona.
――Dostupno samo kada je Source Content Orientation postavljeno na Portrait.
Main
Sub 1
Sub 2
Sub 3
Close
Select Sound
――Podijeljeni zasloni ne mogu istodobno rabiti isti izvor ulaznog signala. Svakom od podijeljenih zaslona dodijelite
drukčiji izvor ulaznog signala.
•• Main: odredite Source i Aspect Ratio za zaslon Main u načinu rada Four Screen.
•• Sub 1: odredite Source i Aspect Ratio za zaslon Sub 1 u načinu rada Four Screen.
•• Sub 2: odredite Source i Aspect Ratio za zaslon Sub 2 u načinu rada Four Screen.
•• Sub 3: odredite Source i Aspect Ratio za zaslon Sub 3 u načinu rada Four Screen.
•• Select Sound: odaberite izvor zvuka koji će biti omogućen u načinu rada Four Screen.
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
76
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Konfigurirajte zaslon izbornika.
MENUm → OnScreen Display → Display Orientation → ENTERE
•• Landscape: prikazuje izbornik u pejzažnom načinu rada (zadano).
•• Portrait: prikazuje izbornik u portretnom načinu na desnoj strani zaslona proizvoda.
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Landscape
Source Content Orientation
Landscape
Aspect Ratio
Full Screen
Source Content Orientation
Podesite usmjerenje sadržaja s vanjskih uređaja koji su priključeni na proizvod.
•• Landscape: prikažite zaslon u pejzažnom načinu rada (zadano).
•• Portrait: prikažite zaslon u portretnom načinu rada.
Aspect Ratio
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
–– Funkcija Display Orientation nije dostupna u načinu rada signala Prepleteno.
Rotirani zaslon postavite na prikaz preko cijelog zaslona ili na izvorni prikaz.
•• Full Screen: prikaz rotiranog zaslona preko cijelog zaslona.
•• Original: prikaz rotiranog zaslona u izvornim proporcijama.
――Dostupno samo kada je Source Content Orientation postavljeno na Portrait.
――Ako je Multi Screen postavljeno na Triple Screen, Four Screen je onemogućeno.
77
Screen Protection
Radi smanjenja mogućnosti "urezivanja" slike, ova je jedinica opremljena tehnologijom sprječavanja urezivanja slike
Pixel Shift.
Pixel Shift lagano pomiče sliku na zaslonu.
MENUm → OnScreen Display → Screen Protection → ENTERE
Postavka Pixel Shift omogućuje programiranje razdoblja između pomicanja slike u minutama.
Pixel Shift
Screen Protection
Smanjite zadržavanje slike finim pomicanjem piksela po vodoravnoj ili okomitoj osi.
Pixel Shift
•• Pixel Shift (Off / On)
――Horizontal, Vertical i Time omogućeni su samo kada je Pixel Shift postavljeno na On.
Timer
Immediate Display
Off
Side Gray
Off
•• Horizontal: određuje za koliko se piksela zaslon pomiče na vodoravnoj osi.
•• Vertical: određuje za koliko se piksela zaslon pomiče na okomitoj osi.
•• Time: odredite vremenski interval za izvršavanje vodoravnog ili okomitog pomaka.
Dostupne postavke za Pixel Shift i optimalne postavke.
Dostupne postavke
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Optimalne postavke
Horizontal (pikseli)
0~4
4
Vertical (pikseli)
0~4
4
Time (minuta)
1 min. ~ 4 min.
4 min.
――Vrijednost Pixel Shift može se razlikovati ovisno o veličini proizvoda (u inčima) i načinu rada.
――Prikazivanje nepomične slike ili izlaza 4:3 tijekom duljeg razdoblja može uzrokovati zadržavanje slike. To nije
nedostatak proizvoda.
78
Timer
Možete postaviti mjerač vremena za Screen Protection.
Značajka Screen Protection automatski se zaustavlja nakon određenog razdoblja.
•• Timer (Off / Repeat / Interval)
–– Off
–– Repeat: prikaz uzorka za sprječavanje zaostalih slika u navedenom intervalu.
–– Interval: prikaz uzorka za sprječavanje zaostalih slika tijekom navedenog vremenskog razdoblja (od
početka do kraja).
――Kada je konfigurirana mogućnost Clock Set, bit će omogućen Interval.
――Period, Start Time i End Time omogućeni su samo kada je Timer postavljeno na Repeat ili Interval.
•• Period: odredite vremenski interval za aktivaciju funkcije Screen Protection.
――Mogućnost je omogućena kada je Repeat odabrano za Timer.
•• Start Time: postavite vrijeme početka da biste aktivirali funkciju zaštite zaslona.
――Mogućnost je omogućena kada je Interval odabrano za Timer.
•• End Time: postavite vrijeme završetka da biste deaktivirali funkciju zaštite zaslona.
――Mogućnost je omogućena kada je Interval odabrano za Timer.
79
Immediate Display
Screen Protection
Odaberite čuvar zaslona koji će se prikazati odmah.
Pixel Shift
•• Off / Fading Screen
Timer
Immediate Display
Off
Side Gray
Off
Side Gray
Kada je zaslon postavljen na razmjer prikaza 4:3, prilagodite svjetlinu bijelih margina na rubovima da biste zaštitili
zaslon.
•• Off / Light / Dark
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Message Display
Source Info
Odaberite hoće li se prikazati OSD kada dođe do promjene izvora ulaznog signala.
MENUm → OnScreen Display → Message Display → ENTERE
•• Off / On
No Signal Message
Message Display
Source Info
On
No Signal Message
On
MDC Message
On
Odaberite hoće li se prikazati poruka da nema OSD signala kada signal nije prepoznat.
•• Off / On
MDC Message
Odaberite hoće li se prikazati poruka MDC OSD kada proizvodom upravlja MDC.
•• Off / On
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
80
Menu Language
Postavite jezik izbornika.
――Promjena postavke jezika primijenit će se samo na prikazu zaslonskog izbornika. Neće se primijeniti na drugim
funkcijama na računalu.
MENU m → OnScreen Display → Menu Language → ENTER E
OnScreen Display
Menu Language
English
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Reset OnScreen Display
Ova mogućnost vraća trenutačne postavke u odjeljku OnScreen Display na zadane tvorničke vrijednosti.
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
OnScreen Display
Reset OnScreen Display
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
81
Poglavlje 08
System
Setup
Osnovne postavke (System)
Izvršite korake početnog postavljanja kao pri prvoj uporabi ovog proizvoda.
MENU m → System → Setup → ENTER E
System
Setup
Time
DVI
MagicInfo I Source
Auto Source Switching
DVI Connection
Auto
Power Control
Eco Solution
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
82
Time
Možete konfigurirati Clock Set ili Sleep Timer. Konfigurirajte različite postavke vremena.
――Pritisnite gumb INFO ako želite provjeriti koliko je trenutačno sati.
MENU m → System → Time → ENTER E
Clock Set
Time
Odaberite Clock Set. Odaberite Date ili Time, a zatim pritisnite E.
Pomoću gumbi s brojevima upišite brojeve ili pritisnite gumbe sa strelicama gore ili dolje. Koristite gumbe sa
strelicama lijevo i desno da biste se pomicali s jednog polja za unos na drugo. Po završetku pritisnite E.
――Postavke Date i Time možete izravno postaviti tako da pritisnete gumbe s brojevima na daljinskom upravljaču.
Clock Set
DST
Sleep Timer
Power On Delay
Off
0sec
DST
Uključuje i isključuje funkciju ljetnog računanja vremena (Daylight Saving Time, DST).
Off / On
•• Start Date: Postavite početni datum za funkciju ljetnog računanja vremena.
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
•• End Date: odredite završetak ljetnog računanja vremena.
•• Time Offset: odaberite točnu vremensku razliku vaše vremenske zone.
Sleep Timer
Automatski isključuje proizvod nakon unaprijed određenog vremena.
(Off / 30 min. / 60 min. / 90 min. / 120 min. / 150 min. / 180 min.)
――Koristite gumbe sa strelicama gore i dolje da biste odabrali vremensko razdoblje, a potom pritisnite E. Da biste
otkazali Sleep Timer, odaberite Off.
Power On Delay
Prilikom povezivanja više uređaja podesite postavku vremena odgode uključivanja za svaki pojedini uređaj kako
biste spriječili preopterećenost mreže (u razmaku od 0 - 50 sekundi).
83
――Funkcija MagicInfo I Source dostupna je ako je priključen mrežni uređaj (prodaje se zasebno).
MagicInfo I Source
Pritiskom na MagicInfo Player I na daljinskom upravljaču prikazuje se sadržaj povezan s mrežnim uređajem (prodaje
se zasebno).
MENU m → System → MagicInfo I Source → ENTER E
•• DVI / DisplayPort1
System
MagicInfo I Source
DVI
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
84
Auto Source Switching
Ako se zaslon uključi kada je značajka Auto Source Switching On aktivirana, a prethodni odabrani izvor videosignala
nije aktiviran, zaslon će automatski pretražiti različite izvore ulaznog videosignala radi pronalaska aktivnog
videosignala.
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Primary Source Recovery
Off
Off
끄기
Primary Source
Secondary Source
All
HDMI1
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Auto Source Switching
Kada je funkcija Auto Source Switching On, izvor videosignala zaslona automatski će se pretraživati radi pronalaska
aktivnog videozapisa.
Aktivirat će se odabir Primary Source ako trenutni izvor videosignala nije prepoznat.
Funkcija Secondary Source aktivirat će se ako nema dostupnog izvora primarnog videosignala.
Ako nisu prepoznati ni primarni niti sekundarni izvor ulaznog signala, zaslon će izvršiti dva pretraživanja aktivnog
izvora, tijekom svakog pretraživanja provjeravajući najprije primarni, a zatim sekundarni izvor. U slučaju neuspjeha
obaju pretraživanja, zaslon će se vratiti na prvi izvor videosignala i prikazati poruku o nepostojanju signala.
Ako je odabir Primary Source postavljen na All, zaslon će dva puta uzastopce pretražiti sve izvore ulaznog
videosignala tražeći aktivan izvor videosignala, a ako ga ne pronađe, vratit će se na prvi izvor videosignala u nizu.
Primary Source Recovery
Odaberite hoće li se vratiti odabrani primarni izvor ulaznog signala kada se priključi primarni izvor ulaznog signala.
――Funkcija Primary Source Recovery je onemogućena ako je Primary Source postavljeno na All.
Primary Source
Navedite Primary Source za automatski izvor ulaznog signala.
Secondary Source
Navedite Secondary Source za automatski izvor ulaznog signala.
85
DVI Connection
Odaberite izvorni uređaj koji je povezan s DVI ulazom. Ponovno pokrenite izvorni uređaj ako se zaslon ne prikazuje.
•• Auto / PC / DVI
MENU m → System → DVI Connection → ENTER E
System
DVI Connection
Auto
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
86
Power Control
Auto Power On
MENU m → System → Power Control → ENTER E
Power Control
Off
Auto Power On
PC Module Power
Standby Control
Auto
Off
Network Standby
Power Button
Power On Only
Ova značajka automatski uključuje televizor kada se kabel za napajanje televizora umetne u utičnicu. Nije potrebno
pritisnuti gumb za uključivanje/isključivanje.
•• Off / On
PC Module Power
Računalni je modul moguće uključiti ili isklučiti odvojeno od LFD-a.
Synced Power-On
Da biste isključili LFD bez uključivanja računalnog modula, odaberite Off.
•• Off / On
Synced Power-Off
Da biste uključili računalni modul bez uključivanja LFD-a, odaberite Off.
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
•• Off / On
87
Standby Control
Power Control
Auto Power On
Off
PC Module Power
Standby Control
Auto
Network Standby
Power Button
Off
Power On Only
Stanje mirovanja zaslona može se postaviti tako da se primijeni kod primitka ulaznog signala.
•• Auto
Ako nije prepoznat nikakav ulazni signal, aktivirat će se način rada za uštedu energije, iako je uređaj koji je
izvor signala povezan sa zaslonom.
Poruka No Signal pojavit će se ako izvorišni uređaj nije priključen.
•• Off
Poruka No Signal pojavit će se ako nisu otkriveni ulazni signali.
――Ako se prikazuje poruka No Signal, a izvorišni je uređaj povezan, provjerite kabelsku vezu.
――Ako je mogućnost No Signal Message postavljena na Off, poruka No Signal neće se prikazati.
U ovom slučaju, postavite No Signal Message na On.
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
•• On
Ako nije prepoznat nikakav ulazni signal, aktivirat će se način rada za uštedu energije.
Network Standby
Ova značajka zadržava napajanje kada se uređaj isključi.
•• Off / On
Power Button
Gumb za uključivanje/isključivanje televizora može se podesiti za njegovo uključivanje ili uključivanje/isključivanje.
•• Power On Only: Podesite gumb za uključivanje/isključivanje na uključivanje televizora.
•• Power On/Off: Podesite gumb za uključivanje/isključivanje na uključivanje/isključivanje televizora.
88
Eco Solution
Energy Saving
Smanjite potrošnju energije prilagodbom zaslona proizvoda.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
•• Off / Low / Medium / High
Eco Sensor
Eco Solution
Energy Saving
Off
Eco Sensor
Off
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
Off
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Postavke slike automatski će se prilagoditi osvjetljenju sobe radi povećanja uštede energije.
•• Off / On
――Prilagodbom postavke Backlight u odjeljku Picture dok je značajka Eco Sensor uključena onemogućit ćete Off.
――Ako je kontrast zaslona nedovoljan, postavite Eco Sensor na Off.
Ako je Eco Sensor postavljeno na Off, monitor možda neće udovoljavati energetskim standardima.
Min. Backlight
Kada je Eco Sensor On, možete ručno prilagoditi minimalnu svjetlinu zaslona. Min. Backlight je način rada s
najtamnijim pozadinskim osvjetljenjem. Provjerite je li postavka Min. Backlight niža od postavke Backlight.
――Ako je postavka Eco Sensor On, svjetlina zaslona može se promijeniti (povećati ili smanjiti) ovisno o intenzitetu
okolnog osvjetljenja.
89
Screen Lamp Schedule
Eco Solution
Energy Saving
Off
Eco Sensor
Off
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
Off
――Ta je mogućnost omogućena kada je značajka Clock Set konfigurirana.
Screen Lamp Schedule
Omogućite ili onemogućite vremenski određeno podešavanje svjetline.
•• Off / On
Schedule1, Schedule2
Time
Svjetlina zaslona promijenit će se u svjetlinu podešenu u mogućnosti Lamp u određeno vrijeme.
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Lamp
Podesite svjetlinu zaslona. Što su vrijednosti bliže znamenki 100, to će svjetlina zaslona biti veća.
•• 0 ~ 100
No Signal Power Off
Uštedite energiju tako da isključite uređaj kada nema signala iz bilo kojeg izvora.
•• Off / 15 min. / 30 min. / 60 min.
――Ta je postavka onemogućena kada je priključeni PC u načinu rada za štednju energije.
――Proizvod se automatski isključuje u navedeno vrijeme. Vrijeme se može promijeniti prema potrebi.
Auto Power Off
Proizvod će se automatski isključiti radi sprječavanja pregrijavanja ako ne pritisnete gumb na daljinskom upravljaču
ili ne dotaknete gumb na prednjoj ploči proizvoda tijekom određenog vremena.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours
90
Temperature Control
Ova funkcija prepoznaje temperaturu u unutrašnjosti proizvoda. Sami možete odrediti raspon prihvatljivih
temperatura.
Zadana je temperatura 77 °C.
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
System
Temperature Control
Preporučena temperatura za Temperature Control iznosi 75 °C ~ 80 °C (pod uvjetom da je okolna temperatura 40 °C).
――Ako trenutna temperatura premaši navedeno ograničenje temperature, slika na zaslonu će postati tamnija. Ako
temperatura nastavi rasti, proizvod će se isključiti kako bi se spriječilo njegovo pregrijavanje.
77
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Change PIN
Pojavit će se zaslon Change PIN.
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Kada zaslon za potvrdu nestane, pritisnite gumb Close. Proizvod je upamtio vaš novi PIN.
――Zadana lozinka: 0 - 0 - 0 - 0
Odaberite bilo koje četiri znamenke za PIN broj i upišite ih u odjeljak Enter a new PIN.. Ponovno upišite iste četiri
znamenke u odjeljak Enter the PIN again..
System
Change PIN
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
91
General
Security
Unesite četveroznamenkasti broj PIN. Zadani broj PIN je „0-0-0-0”.
MENUm → System → General → ENTERE
Ako želite promijeniti broj PIN, upotrijebite funkciju Change PIN.
Safety Lock
General
Postavlja funkciju sigurnog zaključavanja.
Security
HDMI Hot Plug
•• Off / On
On
Funkcija Safety Lock zaključava sve izbornike i gumba na proizvodu i daljinskom upravljaču, osim gumba LOCK.
Da biste otključali izbornike i gumbe, pritisnite gumb LOCK, a potom unesite lozinku (zadana lozinka): 0-0-0-0).
Power On Button
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Uključite ovu značajku kako biste omogućili uključivanje uređaja pritiskom gumba za uključivanje kada je
omogućeno Safety Lock.
•• Off / On
Button Lock
Pomoću ovog je izbornika moguće zaključati gumbe na proizvodu.
Ako je Button Lock postavljeno na On, proizvodom možete upravljati samo putem daljinskog upravljača.
•• Off / On
HDMI Hot Plug
Ova se značajka koristi za aktiviranje odgode uključivanja uređaja DVI/HDMI koji su izvor signala.
•• Off / On
――Zaslon se možda neće prikazivati pravilno ovisno o vrsti vanjskog uređaja. U ovom slučaju priključite ga na HDMI
Hot Plug i postavite funkciju u položaj On.
92
Reset System
Ta mogućnost vraća trenutne postavke u odjeljku Sustav na zadane tvorničke vrijednosti.
MENU m → System → Reset System → ENTER E
System
Reset System
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
93
Poglavlje 09
Prilagodba zvuka
Konfigurirajte postavke zvuka (Sound) za proizvod.
HDMI Sound
Odaberite reprodukciju iz AV(HDMI) ili PC(DVI).
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
MENU m → Sound → HDMI Sound → ENTER E
Sound
HDMI Sound
Sound on Video Call
Speaker Selection
AV(HDMI)
Current Source
Internal Speaker
Reset Sound
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
94
Sound on Video Call
MENU m → Sound → Sound on Video Call → ENTER E
Odaberite izlaz putem kojeg će se reproducirati zvuk tijekom videopoziva.
•• Current Source / Video Call
――Ako je Speaker Selection postavljeno na External Speaker, Sound on Video Call je onemogućeno.
Sound
Sound on Video Call
Current Source
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Speaker Selection
Ako slušate zvučni zapis emitiranja ili filma putem vanjskog prijamnika, mogli biste čuti zvučnu jeku uzrokovanu
razlikom u brzini dekodiranja između zvučnika proizvoda i zvučnika pričvršćenih na vaš audioprijamnik. Ako se to
dogodi, postavite proizvod na External Speaker.
MENU m → Sound → Speaker Selection → ENTER E
•• Internal Speaker / External Speaker
――Kada Speaker Selection postavite na External Speaker, zvučnici proizvoda su isključeni.
Čut ćete zvuk samo iz vanjskih zvučnika. Kada je Speaker Selection postavljeno na Internal Speaker, i zvučnici
proizvoda i vanjski zvučnici su isključeni. Čut ćete zvuk kroz jedne i druge zvučnike.
Sound
――Ako nema videosignala, zvučnici proizvoda i vanjski zvučnici neće se čuti.
Speaker Selection
Internal Speaker
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
95
Reset Sound
Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu. Ponovno postavite sve postavke zvuka na tvorničke zadane
vrijednosti.
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Sound
Reset Sound
–– Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
96
Poglavlje 10
Podrška
Software Update
Go to Home
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
MENU m → Support → Go to Home → ENTER E
Izbornik za Software Update omogućuje nadogradnju softvera proizvoda najnovijom verzijom.
――Pazite da ne isključite struju dok nadogradnja ne završi. Proizvod će se automatski isključiti
Dostupno pritiskom na gumb HOME
i uključiti po završetku nadogradnje softvera.
na daljinskom upravljaču.
Go to Home kako biste reproducirali razne sadržaje s memorijskog uređaja ili mreže na koju ste
spojeni.
――Kada nadogradite softver, sve će se video i audiopostavke koje ste definirali vratiti na
zadane vrijednosti. Preporučujemo da zapišete postavke da biste ih nakon nadogradnje
mogli jednostavno ponovno postaviti.
Contact Samsung
Reset All
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
Ova opcija vraća trenutne postavke zaslona na zadane tvorničke vrijednosti.
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Pregledajte ove informacije kada vaš proizvod ne funkcionira ispravno ili kada želite
nadograditi softver.
Informacije su vezane uz pozivne centre te uz preuzimanje proizvoda i softvera.
――Contact Samsung i pronađite proizvod Model Code i Software Version.
97
Poglavlje 11
Vodič za rješavanje problema
Preduvjeti prije obraćanja Samsungovu centru za pomoć korisnicima
–– Prije obraćanja centru tvrtke
Samsung za korisničku podršku
testirajte svoj proizvod na sljedeći
način. Ako se problem nastavi
pojavljivati, obratite se centru tvrtke
Samsung za korisničku podršku.
–– Ako je zaslon i dalje prazan,
provjerite računalni sustav, video
kontroler i kabel.
Testiranje proizvoda
Primjenom funkcije za testiranje proizvoda provjerite radi li proizvod pravilno.
Ako zaslon ostaje prazan, a LED indikator treperi čak i kada je proizvod pravilno povezan s računalom, provedite testiranje proizvoda.
1
Isključite računalo i proizvod.
2
Iskopčajte sve kabele iz proizvoda.
3
Uključivanje proizvoda.
4
Ako se prikazuje poruka No Signal, proizvod funkcionira normalno.
Provjera rezolucije i frekvencije
Not Optimum Mode će se kratko prikazati ako odaberete način rada koji premašuje podržanu razlučivost
(pogledajte odjeljak Podržana razlučivost).
98
Provjerite sljedeće.
Problem u instalaciji (način rada s
računalom)
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.
Provjerite kabel koji povezuje proizvod i računalo kako biste ustanovili je li dobro priključen.
Kada s proizvodom i računalom povežete HDMI ili HDMIDVI kabel, na sve četiri strane zaslona nalaze se prazni
prostori.
Pojavljivanje praznog prostora na zaslonu nije povezano s proizvodom.
Pojavljivanje praznih prostora na zaslonu uzrokuje računalo ili grafička kartica. Kako biste
otklonili taj problem, u postavkama za HDMI ili DVI podesite veličinu slike u skladu s
grafičkom karticom.
Ako na izborniku postavki grafičke kartice ne postoji opcija za podešavanje veličine zaslona,
ažurirajte upravljački program grafičke kartice na najnoviju verziju.
(Dodatne pojedinosti o podešavanju postavki zaslona zatražite od proizvođača grafičke
kartice ili računala.)
Kad računalo nije povezano, u odjeljku Source prikazano je PC.
PC je uvijek prikazano u odjeljku Source bez obzira je li računalo povezano.
Problem sa zaslonom
LED indikator napajanja je isključen. Zaslon se ne može uključiti.
Provjerite je li kabel napajanja priključen.
No Signal se prikazuje na zaslonu.
Provjerite je li proizvod pravilno povezan pomoću kabela.
Provjerite je li uređaj povezan s proizvodom uključen.
Zaslon se možda neće prikazivati pravilno ovisno o vrsti vanjskog uređaja. U ovom slučaju
priključite ga na HDMI Hot Plug i postavite funkciju u položaj On.
Not Optimum Mode je prikazan.
Ova se poruka prikazuje kada signal iz grafičke kartice premašuje maksimalne vrijednosti
rezolucije i frekvencije za proizvod.
U Tablici standardnih načina rada signala potražite i postavite najveće vrijednosti rezolucije i
frekvencije koje su u skladu sa specifikacijama proizvoda.
99
Problem sa zaslonom
Slika na zaslonu izgleda iskrivljeno.
Provjerite kabelsku vezu s proizvodom.
Slika na zaslonu nije čista. Slika na zaslonu je mutna.
Prilagodite Coarse i Fine.
Iskopčajte svu dodatnu opremu (produžni kabel za video itd.) i pokušajte ponovo.
Postavite rezoluciju i frekvenciju na preporučenu razinu.
Slika na zaslonu izgleda nestabilno i podrhtava.
Na zaslonu se pojavljuju sjene ili dvostruke slike.
Provjerite jesu li vrijednosti rezolucije i frekvencije računala i grafičke kartice postavljene
unutar raspona koji je kompatibilan s proizvodom. Ako je to potrebno, promijenite postavke
zaslona u skladu s dodatnim informacijama u izborniku proizvoda i Tablicom standardnih
načina rada signala.
Slika na zaslonu je presvijetla. Slika na zaslonu je pretamna.
Prilagodite Brightness i Contrast.
Bijela boja ne zapravo ne izgleda bijelo.
Idite na Picture i prilagodite postavke za White Balance.
Na zaslonu nema slike, a LED indikator treperi svakih 0,5
do 1 sekunde.
Proizvod je u načinu rada za uštedu energije.
Proizvod će se automatski isključiti.
Otvorite odjeljak System i provjerite je li mogućnost Sleep Timer postavljena na Off.
Pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici ili pomaknite miš za povratak na prethodni zaslon.
Ako je računalo povezano s proizvodom, provjerite je li uključeno.
Provjerite je li kabel napajanja pravilno povezan s proizvodom i naponskom utičnicom.
Ako od povezanog uređaja ne dobije signal, proizvod se automatski isključuje nakon 10 – 15
minuta.
Kvaliteta slike proizvoda razlikuje se od one u trgovini u
kojoj je proizvod kupljen.
Da biste dobili kvalitetu slike visoke definicije (HD), upotrijebite HDMI kabel.
Prikaz na zaslonu nije dobar.
Kod kodiranih videosadržaja moguće su smetnje u prikazu scena s objektima koji se brzo
kreću, primjerice u prikazima sportskih događaja ili akcijskih scena.
Niska razina signala ili niska kvaliteta slike mogu uzrokovati smetnje u prikazu. To ne znači
da je proizvod neispravan.
Mobitel u krugu od jednog metra može uzrokovati smetnje u analognih i digitalnih proizvoda.
100
Problem sa zaslonom
Svjetlina i boja ne izgledaju dobro.
Otvorite odjeljak Picture i prilagodite postavke zaslona kao što su Picture Mode, Color,
Brightness i Sharpness.
Idite na System i prilagodite postavke za Energy Saving.
Vratite postavke zaslona na zadane.
Pri rubovima zaslona prikazuju se izlomljene crte.
Ako je mogućnost Picture Size postavljena na Screen Fit, promijenite je na 16:9.
Na zaslonu se prikazuju crte (crvene, zelene ili plave).
Te se crte prikazuju kad kod monitora postoji pogreška u postavci DATA SOURCE DRIVER IC.
Da biste riješili problem, obratite se Samsungovu servisnom centru.
Prikaz je nestabilan, a zatim se zamrzne.
Kad se koristi razlučivost koja nije preporučena ili ako signal nije stabilan, prikaz se može
zamrznuti. Da biste riješili taj problem, promijenite razlučivost računala na preporučenu.
Nije moguć prikaz preko cijelog zaslona.
Prilikom reprodukcije datoteke prilagođene prikazu SD (4:3) mogu se pojaviti crne trake s
obje strane HD zaslona.
Prilikom prikaza videozapisa čiji se razmjer proporcija razlikuje od onog proizvoda mogu se
pojaviti crne trake pri vrhu i dnu zaslona.
Na proizvodu ili uređaju koji je izvor signala promijenite postavku veličine zaslona na cijeli
zaslon.
Problem sa zvukom
Nema zvuka.
Provjerite je li dobro priključen audiokabel ili prilagodite glasnoću.
Provjerite jačinu zvuka.
Jačina zvuka je premala.
Podešavanje jačine zvuka.
Ako je jačina zvuka premala i nakon što ste je postavili na najvišu razinu, podesite jačinu
zvuka na zvučnoj kartici računala ili u softveru.
101
Problem sa zvukom
Videozapis se prikazuje, ali nema zvuka.
Ako je priključen HDMI kabel, provjerite postavke audioizlaza na računalu.
Otvorite odjeljak Sound i promijenite Speaker Selection u Internal Speaker.
Korištenje uređaja koji je izvor signala
•• Provjerite je li audiokabel ispravno priključen u audioulaz proizvoda.
•• Provjerite postavke audioizlaza uređaja koji je izvor signala
(ako je, primjerice, HDMI kabel povezan s monitorom, možda će biti potrebno promijeniti
audiopostavke dekodera kabelskog signala na HDMI).
Ako se koristi DVI-HDMI kabel, potreban je zaseban audiokabel.
Ako proizvod ima priključak za slušalice s mikrofonom, provjerite da u njega nije ništa
priključeno.
Ponovno priključite kabel napajanja u uređaj, a zatim uređaj ponovno pokrenite.
Iz zvučnika dopire šum i smetnje.
Provjerite je li kabel ispravno priključen. Provjerite da videokabel nije priključen u audioulaz.
Provjerite jakost signala nakon priključivanja kabela.
Slab signal može uzrokovati probleme sa zvukom.
Zvuk je isključen, no i dalje se čuje.
Kad je mogućnost Speaker Selection postavljena naExternal Speaker, onemogućeni su gumbi
za glasnoću i isključivanje zvuka.
Prilagodite glasnoću vanjskih zvučnika.
Postavke zvuka glavnih zvučnika odvojene su od postavki internih zvučnika proizvoda.
Promjena glasnoće ili isključivanje zvuka proizvoda ne utječe na vanjsko pojačalo (dekoder).
Iz zvučnika dopire jeka.
Jeku mogu uzrokovati različite brzine dekodiranja zvuka u zvučnicima proizvoda i vanjskim
zvučnicima.
Ako je to slučaj, postavite mogućnost Speaker Selection naExternal Speaker.
102
Problem s daljinskim upravljačem
Daljinski upravljač ne funkcionira.
Provjerite jesu li baterije umetnute na pravilan način (+/-).
Provjerite nisu li se baterije ispraznile.
Provjerite nije li došlo do prekida u napajanju.
Provjerite je li kabel napajanja priključen.
Provjerite ne nalazi li se u blizini posebna svjetiljka ili neonski znak.
Problem s uređajem koji je izvor zvuka
Prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi zvuk.
Ako se prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi zvuk, otpremite računalo na servis.
Ostali problemi
Proizvod ima miris plastike.
Miris plastike uobičajen je i nestat će s vremenom.
Čini se da je monitor nagnut.
Uklonite stalak s proizvoda pa ga ponovno pričvrstite.
Povremeno nestaje zvuka ili slike.
Provjerite je li kabel ispravno priključen i ako je potrebno, ponovno ga priključite.
Upotreba vrlo tvrdog ili debelog kabela može smanjiti kvalitetu reprodukcije audio i
videodatoteka.
Pripazite da kabeli budu dovoljno savitljivi radi trajnosti. Prilikom montiranja proizvoda na
zid preporučuje se korištenje kabela s kutnim priključcima.
Na rubovima proizvoda ima sitnih komadića.
Komadići su dio dizajna proizvoda. Proizvod nije neispravan.
Izbornik Multi Screen nije dostupan.
Izbornik je omogućen ili onemogućen u ovisnosti o načinu prijma ulaznog signala navedenog
u odjeljku Source.
Prilikom pokušaja promjene razlučivosti računala
prikazuje se poruka "The defined resolution is not currently
supported.".
Poruka "The defined resolution is not currently supported." prikazuje se kad razlučivost
uređaja koji je izvor signala nadilazi maksimalnu razlučivost zaslona.
Da biste riješili taj problem, promijenite razlučivost računala u onu koju podržava zaslon.
103
Ostali problemi
U HDMI načinu rada nema zvuka iz zvučnika kad je
priključen DVI-HDMI kabel.
DVI kabelima ne može se prenositi zvuk.
HDMI Black Level ne funkcionira ispravno na HDMI uređaju
s izlazom YCbCr.
Ta je funkcija dostupna samo kad je uređaj koji je izvor signala, poput DVD reproduktora i
dekodera kabelskog signala, povezan s proizvodom putem HDMI (RGB signal) kabela.
U načinu rada HDMI nema zvuka.
Prikazane boje možda ne izgledaju dobro. Možda nema slike ili zvuka. To je moguće ako je s
proizvodom povezan izvor signala koji podržava samo starije verzije HDMI standarda.
Provjerite jeste li priključili audiokabel u odgovarajuću ulaznu utičnicu da biste omogućili
reprodukciju zvuka.
Ako se pojave takvi problemi, povežite audiokabel zajedno s HDMI kabelom.
Neke računalne grafičke kartice možda neće automatski prepoznati HDMI signale koji ne
uključuju zvuk. U tom slučaju ručno odaberite izvor zvuka.
HDMI-CEC ne radi.
Izvor zvuka
Način rada
PC
Automatski
Postavke računala
DVI PC
Audioulaz (stereo priključci)
Postavke računala
Ovaj proizvod ne podržava funkciju HDMI-CEC.
Da biste mogli koristiti nekoliko vanjskih uređaja kompatibilnih s funkcijom HDMI-CEC
uključenih u priključke HDMI1, HDMI2, HDMI3 i HDMI4 na proizvodu, isključite funkcije HDMICEC na svim vanjskim uređajima. Vanjski uređaji obuhvaćaju Blu-ray i DVD reproduktore.
Rad vanjskog uređaja dok je omogućena funkcija HDMI-CEC može prouzročiti automatski
prekid rada drugih vanjskih uređaja.
Informacije o promjeni postavki funkcije HDMI-CEC potražite u priručniku za proizvod ili se
obratite proizvođaču uređaja.
104
Ostali problemi
Infracrveni senzor ne funkcionira.
Provjerite zasvijetli li žaruljica senzora prilikom pritiska gumba na daljinskom upravljaču.
Ako žaruljica senzora ne zasvijetli, isključite prekidač napajanja na poleđini uređaja, a zatim
ga ponovno uključite
(LED žaruljica napajanja zasvijetlit će crveno kad isključite zaslon).
Ako žaruljica senzora ne zasvijetli ni nakon isključivanja i ponovnog uključivanja prekidača
napajanja, možda je odspojena interna utičnica.
Obratite se najbližem servisnom centru radi servisiranja proizvoda.
Ako prilikom pritiska na tipku daljinskog upravljača žaruljica senzora koja svijetli ne bljeska
crveno, možda je infracrveni senzor u kvaru.
Obratite se najbližem servisnom centru radi servisiranja proizvoda.
Ta je funkcija dostupna samo kad je uređaj koji je izvor signala, poput DVD reproduktora i
dekodera kabelskog signala, povezan s proizvodom putem HDMI (RGB signal) kabela.
Prilikom uključivanja računala s izvorom signala
postavljenim na DisplayPort1, DisplayPort2, neće se
prikazati BIOS ni zasloni uključivanja sustava.
Uključite računalo kad je komplet uključen ili kad izvor signala nije DisplayPort1,
DisplayPort2.
105
Pitanja i odgovori
Pitanje
Kako mogu promijeniti frekvenciju?
Odgovor
Postavite frekvenciju na grafičkoj kartici.
•• Windows XP: Idite na Upravljačka ploča → Izgled i teme → Prikaz → Postavke → Napredno
→ Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku Postavke monitora.
•• Windows ME/2000: Idite na Upravljačka ploča → Prikaz → Postavke → Napredno →
Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku Postavke monitora.
–– Detaljne upute o prilagodbi
potražite u korisničkom priručniku
za računalo ili grafičku karticu.
•• Windows Vista: Idite na Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Personalizacija
→ Postavke prikaza → Napredne postavke → Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku
Postavke monitora.
•• Windows 7: Idite na Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz → Prilagodi
razlučivost → Napredne postavke → Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku Postavke
monitora.
•• Windows 8: Idite na Postavke → Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz →
Prilagodi razlučivost → Napredne postavke → Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku
Postavke monitora.
•• Windows 10: Idite na Postavke → Sustav → Prikaz → Dodatne postavke prikaza →
Svojstva grafičkog prilagodnika → Monitor i namjestite Učestalost osvježavanja zaslona
pod Postavke prikaza.
Kako mogu promijeniti rezoluciju?
•• Windows XP: Prijeđite u Upravljačka ploča → Izgled i teme → Zaslon → Postavke i
podesite rezoluciju.
•• Windows ME/2000: Prijeđite u Upravljačka ploča → Zaslon → Postavke i podesite
rezoluciju.
•• Windows Vista: Prijeđite u Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prilagodi →
Postavke prikaza i podesite rezoluciju.
•• Windows 7: Prijeđite u Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz →
Prilagodba razlučivosti i podesite rezoluciju.
•• Windows 8: Idite na Postavke → Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz →
Prilagodi razlučivost i prilagodite razlučivost.
•• Windows 10: Idite na Postavke → Sustav → Prikaz → Dodatne postavke prikaza i
namjestite razlučivost.
106
Pitanje
Kako postaviti način rada za uštedu energije?
Odgovor
•• Windows XP: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča → Izgled i teme → Zaslon →
Postavljanje čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.
•• Windows ME/2000: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča → Zaslon → Postavljanje
čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.
•• Windows Vista: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija →
Prilagodi → Postavke čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.
•• Windows 7: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija →
Prilagodi → Postavke čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.
•• Windows 8: Način rada za uštedu energije postavite u odjeljku Postavke → Upravljačka
ploča → Izgled i personalizacija → Personaliziraj → Postavke čuvara zaslona ili u
programu BIOS SETUP na računalu.
•• Windows 10: Namjestite rad s uštedom energije pod Postavke → Personalizacija →
Zaključani zaslon → Postavke isteka vremena za zaslon → Stanje & mirovanje ili pomoću
značajke BIOS SETUP na osobnom računalu.
107
Poglavlje 12
Specifikacije
Općenito
–– Veličina
Naziv modela
Zaslon
–– Područje prikaza
V
O
QM75F
QM98F
Veličina
Klasa 75 (74,5 inča / 189,34 cm)
Klasa 98 (97,5 inča / 247,7 cm)
Područje
prikaza
1650,24 mm (V) x 928,26 mm (O)
2158,848 mm (V) x 1214,352 mm (O)
Napajanje
AC100-240V~ 50/60Hz
Provjerite naljepnicu na stražnjoj strani proizvoda jer se standardni napon može razlikovati u različitim državama.
Atmosferski
uvjeti
Rad
Temperatura : 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
* Prilikom postavljanja kućišta vanjska temperatura treba biti 40 °C ili niža.
Vlaga: od 10 % - 80 %, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura : -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Vlaga: od 5 % - 95 %, bez kondenzacije
108
――Plug-and-Play
Ovaj monitor može se instalirati na bilo koji sustav kompatibilan s opcijom Plug-and-Play te s može koristiti s njim. Dvosmjerna izmjena podataka između
monitora i računalnog sustava optimizira postavke monitora. Instalacija monitora odvija se automatski. Međutim, ako želite, možete prilagoditi postavke
instalacije.
――Zbog načina proizvodnje ovog proizvoda otprilike jedan na milijun piksela (1 ppm) može se na zaslonu doimati svjetlijim ili tamnijim. To ne utječe na
radne značajke proizvoda.
――Ovo je proizvod razreda A. U unutrašnjem okruženju ovaj proizvod može uzrokovati radijsku interferenciju koju će korisnik morati ukloniti poduzimanjem
odgovarajućih mjera.
――Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung Electronics.
109
Prethodno podešene postavke za mjerenje vremena
――Zbog karakteristika zaslona, ovaj proizvod može se postaviti samo na jednu rezoluciju za svaku veličinu zaslona kako bi se postigla optimalna kvaliteta
slike. Postavljanje rezolucije koja nije navedena u uputama može dovesti do smanjenja kvalitete slike. Da biste to izbjegli, preporučujemo da odaberete
navedenu optimalnu razlučivost za svoj proizvod.
――Pri zamjeni CDT proizvoda (povezan s računalom) LCD proizvodom provjerite frekvenciju. Ako LCD proizvod ne podržava frekvenciju od 85 Hz, promijenite
okomitu frekvenciju na 60 Hz pomoću CDT proizvoda prije no što ga zamijenite LCD proizvodom.
–– Vodoravna frekvencija
Vrijeme potrebno za skeniranje jedne
linije od lijeve do desne strane zaslona
naziva se vodoravni ciklus. Broj koji
odgovara vodoravnom ciklusu naziva
se vodoravna frekvencija. Vodoravna
frekvencija mjeri se u kHz.
–– Okomita frekvencija
Monitor prikazuje istu sliku mnogo
puta u sekundi (poput fluorescentne
svjetiljke) kako bi prikazao sliku koju
korisnik vidi na zaslonu. Učestalost
kojom se jedna slika uzastopno
prikazuje tijekom jedne sekunde
naziva se okomita frekvencija ili
učestalost osvježavanja. Okomita
frekvencija mjeri se u Hz.
Naziv modela
Sinkronizacija
Razlučivost
QM75F / QM98F
Vodoravna frekvencija
30 - 81 kHz, 30 - 134 kHz (DisplayPort), 30 - 90 kHz (HDMI)
Okomita frekvencija
48 - 75 Hz, 56 - 75 Hz (DisplayPort), 24 - 75 Hz (HDMI)
Analogni RGB, digitalni RGB u skladu s DVI (Digital Visual Interface)
Optimalna razlučivost
1920 x 1080 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort1, DisplayPort2)
Maksimalna razlučivost
1920 x 1080 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 30 Hz (HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4)
Maksimalna frekvencija vremenskog
razdjelnika piksela
148,5 MHz (analogni, digitalni), 533 MHz (DisplayPort), 297 MHz (HDMI)
Zaslon će se automatski podesiti ako se s računala prenosi signal koji pripada sljedećim standardnim načinima rada signala. Ako signal koji se prenosi s
računala ne pripada standardnim načinima rada signala, zaslon možda neće ništa prikazivati iako je LED indikator uključen. U takvom slučaju promijenite
postavke prema sljedećoj tablici prateći korisnički priručnik za grafičku karticu.
110
Razlučivost
Vodoravna frekvencija Okomita frekvencija
(kHz)
(Hz)
Vremenski razdjelnik
piksela
(MHz)
Polaritet
(V/O)
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
111
Razlučivost
Vodoravna frekvencija Okomita frekvencija
(kHz)
(Hz)
Vremenski razdjelnik
piksela
(MHz)
Polaritet
(V/O)
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
112
Poglavlje 13
Dodatak
Troškovi servisa (snosi ih korisnik)
――Unatoč jamstvu zatraženi servis možemo naplatiti u sljedećim slučajevima.
Ako se na uređaju ne ustanovi kvar
Čišćenje uređaja, prilagodba, davanje uputa, ponovna montaža itd.
•• ako serviser daje upute o načinu korištenja proizvoda ili samo namješta funkcije, bez
rastavljanja uređaja
•• ako su uzrok kvara vanjski faktori (internet, antena, ožičeni signal itd.)
•• ako je uređaj ponovno montiran ili su priključeni dodatni uređaji nakon prve montaže
kupljenog uređaja
•• ako je uređaj ponovno montiran zbog premještanja na drugo mjesto ili u drugu kuću
•• ako kupac zatraži upute o upotrebi uređaja nekog drugog proizvođača
•• ako kupac zatraži upute o upotrebi mreže ili programa neke druge tvrtke
•• ako kupac zatraži instalaciju softvera i postavljanje uređaja
•• ako serviser ustanovi da se nakupila prašina ili strani predmeti unutar uređaja te ih ukloni/
očisti
•• ako kupac zatraži naknadnu montažu nakon kupnje uređaja putem kataloga ili interneta
Ako je kvar uređaja prouzročio kupac
Oštećenja prouzročena kupčevim nepravilnim rukovanjem ili pokušajem popravka.
Ako je uzrok oštećenja proizvoda:
•• vanjski utjecaj ili pad uređaja
•• upotreba opreme ili nekog zasebnog proizvoda koje nije preporučio Samsung
•• ako je proizvod popravljala neka druga osoba, a ne ovlašteni serviser ili partner tvrtke
Samsung Electronics Co., Ltd.
•• ako je uređaj prepravljao ili popravljao korisnik
•• ako je uređaj korišten na neodobrenoj voltaži ili s neatestiranim električnim kabelima
•• ako se kupac nije držao upozorenja navedenih u korisničkom priručniku
Ostali slučajevi
•• ako je uzrok oštećenja uređaja neka elementarna nepogoda. (udar groma, požar, potres,
poplava itd.)
•• ako su se potrošne komponente istrošile. (baterija, toner, fluorescentne žaruljice, glava,
vibrator, lampica, filtar, vrpca itd.)
――Usluga servisa korisniku se može naplatiti ako zatraži servis za ispravan proizvod. Molimo
vas da stoga najprije pažljivo pročitate korisnički priručnik.
113
Optimalna kvaliteta slike i sprečavanje
zaostalih slika
Optimalna kvaliteta slike
•• Na ploči zbog načina proizvodnje ovog proizvoda otprilike 1 na milijun piksela (1 ppm) može
biti svjetliji ili tamniji. To ne utječe na radne značajke proizvoda.
–– Broj podpiksela prema vrsti ploče: 24.883.200
Što su zaostale slike?
Kod normalnog rada LCD zaslona ne bi trebalo dolaziti do pojave zaostalih slika. Pojam
normalan rad označava neprestanu izmjenu uzoraka videosadržaja. Ako se na LCD zaslonu
tijekom dugog vremena prikazuje stalan uzorak, može doći do male razlike u naponu između
elektroda u pikselima koje služe za upravljanje tekućim kristalima.
Ta razlika u naponu između elektroda s vremenom se povećava i čini tekuće kristale tanjima. Kad
se to dogodi, prilikom promjene uzorka može doći do zaostajanja prethodne slike na zaslonu.
Kako bi se to spriječilo, nakupljena razlika u naponu treba se smanjiti.
――Pri normalnom radu LCD zaslona ne bi trebalo dolaziti do pojave zaostalih slika.
Matrica crne boje
•• Pokrenite Auto Adjustment da biste poboljšali kvalitetu slike. Ako i dalje nalazite šum
nakon automatske prilagodbe, prilagodite Coarse ili Fine.
•• Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje nepomična slika, može se pojaviti zaostala slika
ili oštećeni pikseli.
–– Ako monitor nećete koristiti dulje vrijeme, aktivirajte način rada za uštedu energije ili
dinamičan čuvar zaslona.
Izvor
Zajednička
elektroda (ITO)
Filtar boja
Odvod
Sprečavanje zaostalih slika
Postavljanje uzorka za sprječavanje zaostalih slika
Uzorak za sprječavanje zaostalih slika automatski radi u načinu mirovanja.
•• Onemogućavanje uzorka za sprječavanje zaostalih slika
Na daljinskom upravljaču pritisnite 2 → 2 → 7 → CH → 0.
TFT
Ulaz
Elektroda piksela (ITO)
Kondenzator (Cs)
Vod podatkovne sabirnice
Ako osjetnik daljinskog upravljača zatreperi jedanput, uzorak je onemogućen.
•• Omogućavanje uzorka za sprječavanje zaostalih slika
Na daljinskom upravljaču pritisnite 2 → 2 → 7 → CH → 0.
Ako osjetnik daljinskog upravljača zatreperi dva puta, uzorak je omogućen.
――Nakon isključivanja zaslona uzorak za sprječavanje zaostalih slika radit će dva sata.
――Rad uzorka za sprječavanje zaostalih slika uzrokuje dodatnu potrošnju energije.
114
Sprječavanje pojava zaostalih slika
――Proizvod najbolje možete zaštititi od stvaranja zaostalih slika tako da isključite napajanje
ili tako da postavite pokretanje čuvara zaslona na računalu ili sustavu kada se ne koristi.
Jamstvena usluga može biti ograničena ovisno o priručniku s uputama.
•• Isključivanje, čuvar zaslona i način rada za uštedu energije
–– Isključite monitor na 2 sata nakon 12 sati korištenja.
–– Na računalu pristupite odjeljku Svojstva prikaza > Napajanje i postavite proizvod tako da
se isključuje prema potrebi.
–– Preporučuje se korištenje čuvara zaslona.
Najbolje je koristiti čuvar zaslona s jednom bojom ili pokretnim slikama.
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
•• Redovita promjena boja
–– Korištenje 2 boje
Izmjena 2 boje svakih 30 minuta na način prikazan iznad.
Type 1
•• Redovita promjena boje teksta
–– Koristite jarke boje podjednake svjetline.
Interval: Promjena boje teksta i boje pozadine svakih 30 minuta
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
–– Premještanje i promjena teksta svakih 30 minuta na način prikazan iznad.
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Izbjegavajte kombinacije boje teksta i boje pozadine čije svjetline su u kontrastu.
(Svjetlina: odnosi se na svjetlinu boje, što ovisi o količini emitirane svjetlosti.)
――Izbjegavajte korištenje nijansi sive boje jer one mogu doprinijeti stvaranju zaostalih slika.
――Izbjegavajte korištenje boja čije svjetline su u kontrastu (crna i bijela; siva).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
–– Redovito prikazivanje pokretne slike s logotipom.
Interval: Prikazivanje pokretne slike s logotipom 60 sekundi nakon 4 sata korištenja.
115
Licenca
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Napomena o licenci za korištenje softvera otvorenog izvora
U slučaju korištenja softvera otvorenog izvora na izborniku uređaja dostupne su licence za
korištenje softvera otvorenog izvora. Napomena o licenci za korištenje otvorenog softvera
napisana je samo na engleskom jeziku.
Informacije o obavijesti o licenci za korištenje softvera otvorenog izvora možete odbiti od
korisničkog centra tvrtke Samsung ili e-poštom na adresi oss.request@samsung.com.
116
Terminologija
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Svaka od gore
navedenih brzina skeniranja
odnosi se na broj efektivnih linija
skeniranja o kojem ovisi razlučivost
zaslona. Brzina skeniranja može biti
naznačena slovom i (isprepleteno)
ili slovom p (progresivno), ovisno o
načinu skeniranja.
- Skeniranje
Skeniranje se odnosi na postupak
slanja piksela koji progresivno
stvaraju sliku. Veći broj piksela znači
jasniju sliku življih boja.
- Progresivno
U načinu rada s progresivnim
skeniranjem sve linije piksela
skeniraju se jedna za drugom
(progresivno) na zaslonu.
- Isprepleteno
U isprepletenom načinu rada
najprije se od vrha do dna skenira
svaka druga linija piksela, a nakon
toga se skeniranju preostale linije
piksela (koje nisu skenirane).
Neisprepleteni i isprepleteni način
rada____ U neisprepletenom
načinu rada (progresivno skeniranje)
vodoravne linije progresivno se
prikazuju od vrha prema dnu
zaslona. U isprepletenom načinu
rada najprije se prikazuju linije s
neparnim brojem, a zatim linije
s parnim brojem. Neisprepleteni
način rada uglavnom se koristi kod
monitora jer stvara jasnu sliku, dok
se isprepleteni način rada uglavnom
koristi kod televizora.
Razmak između točaka____ Zaslon
se sastoji od crvenih, zelenih i
plavih točaka. Manji razmak između
točaka znači višu rezoluciju. Razmak
između točaka predstavlja najmanji
razmak između točaka iste boje.
Razmak između točaka mjeri se u
milimetrima.
Okomita frekvencija____ Proizvod
mnogo puta u sekundi prikazuje
jednu sliku (slično treperenju
fluorescentnog svjetla) da bi
prikazao sliku koju korisnik može
vidjeti. Učestalost kojom se
jedna slika uzastopno prikazuje
tijekom jedne sekunde naziva se
okomita frekvencija ili učestalost
osvježavanja. Okomita frekvencija
mjeri se u Hz.
Na primjer, 60 Hz znači da se
pojedinačna slika u jednoj sekundi
prikaže 60 puta.
Vodoravna frekvencija____ Vrijeme
potrebno za skeniranje jedne linije
od lijeve do desne strane zaslona
naziva se vodoravni ciklus. Broj koji
odgovara vodoravnom ciklusu naziva
se vodoravna frekvencija. Vodoravna
frekvencija mjeri se u kHz.
Izvor ulaznog____ signala odnosi se
na priključeni videouređaj kao izvor,
poput kamkordera ili video odnosno
DVD reproduktora.
Plug & Play____ Plug & Play
je funkcija koja omogućuje
automatsku razmjenu informacija
između monitora i računala da bi se
omogućilo optimalno okruženje za
prikaz. Proizvod za izvršenje funkcije
Plug & Play koristi međunarodni
standard VESA DDC.
Razlučivost____ Razlučivost je
broj vodoravnih točaka (piksela)
i okomitih točaka (piksela) koje
čine zaslon. Predstavlja razinu
detaljinizoranosti zaslona. Viša
rezolucije omogućava prikaz većeg
broja podataka na zaslonu i korisna
je za istovremeno izvođenje više
zadataka.
Npr. rezolucija od 1920 x 1080
sastoji se od 1.920 vodoravnih
piksela (vodoravna rezolucija) i
1.080 okomitih piksela (okomita
rezolucija).
DVD (Digital Versatile Disc)____
DVD označava disk za masovnu
pohranu veličine CD medija
na koji se mogu spremati
multimedijske aplikacije (audio,
video i igre) pomoću tehnologije za
komprimiranje videozapisa MPEG-2.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____To je sučelje koje
je moguće priključiti na digitalni
izvor zvuka ili na izvor videosadržaja
visoke razlučivosti pomoću samo
jednog kabela i bez kompresije.
Multiple Display Control (MDC)____
MDC (Multiple Display Control)
je aplikacija koja omogućuje
istovremeno upravljanje većim
brojem uređaja za prikaz pomoću
računala. Komunikacija između
računala i monitora odvija se putem
RS232C kabela (serijski prijenos
podataka) i RJ45 kabela (LAN).
117
Download PDF

advertising