Samsung | RL31TAVS | Samsung RL31TAVS Инструкция по использованию

МОДЕЛ
RL29TAV*
RL31TAV*
Молимо Вас да пре употребе уређаја пажљиво прочитате мере предострожности/
безбедности-сигурносне мере у овом упутству и сачувате га за будуће упућивање.
Молимо Вас да пажљиво прочитате ово упутство за употребу пре него што укључите
уређај у струју и и сачувате га за будуће упућивање.
Ово упутство за употребу подложно је променама без претходног обавештења/
упозорења услед сталног усавршавања наших производа.
Региструјте свој производ на wев. адреси: www.samsung.com/global/register
СРПСКИ
УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ
САДРЖАЈ
Опис делова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Мере опреза/безбедности- Сигурносне мере . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Упутства/Поступци пре пуштања уређаја у рад . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Упутства за инсталацију и постављљање уређаја. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Опис контролног панела ( екрана ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Чување/похрањивање намирница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Одржавање и чишћење . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Демонтирање уређаја . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Откривање и отклањање сметњи/кварова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Технички параметри/подаци и шема струјног кола . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ово упутство односи се на два слична модела RL29TAV* и RL31TAV*, али је у овом опису/
приказу доминантнији модел RL31TAV*.
* Карактеристичне/типичне боје:
S-Titanic Silver (Тамно сребрна), W- Snow White (Снежно-бела), P- Pearl Blue
(Седефасто плава)
•
Молимо Вас да прочитате ово упутство за употребу и придржавате га се. Обавештења/
Поруке означене са „Warning“ ( Упозорење ) и „Notes“ ( Напомене ) су у вези са
безбедношћу и изузетно су важна/е.
Молимо Вас да га пажљиво прочитате више пута.
УПОЗОРЕЊЕ
Што значи да може изазвати озбиљне кварове или повреде при рискантним поступцима
уколико се не поштују инструкције/упутства.
МЕРЕ ОПРЕЗА
Што значи да може изазвати мање кварове/повреде или престанак рада уређаја уколико
се не избегавају одређени поступци/ситуације.
1
ОПИС ДЕЛОВА
Функције/карактеристике производа
Вишеструке функције: Coolselect Zone ( Зона избора хлађења ) може се изабрати
прекидачем; шест нивоа терморегулације за различите температуре фриза (
замрзивача/коморе за замрзавање ); quick-freezing ( брзо замрзавање ), quick cooling (
брзо хлађење ) и holiday function ( функција док сте на одмору ) итд.;
Модеран изглед/дизајн: LCD display ( LCD дисплеј/екран-дидсплеј/екран са течним
кристалом ), што све доприноси луксузном изгледу.
Ефикасан и штеди енергију-струју: Користећи високоефикасни компресор, штеди
енергију уз минималну буку;
3-D Cooling ( 3-Д Хлађење ): Користећи директни вентилатор на електрични погон,
динамички хлади постижући уједначенију температуру у комори.
Опис структуре ( склопа/конструкције )
Одељак/подметач
за млечне
производе
Подметач/држач
за јаја
Одељак-спремиште
за конзерве
Поклопац лампице
Поклопац отвора за
ваздух
Полица
Полица за пића/
напитке
Поклопац одељка за
поврће
Сензор-показивач
температуре
Одељак за поврће
Челична оградица
Горња фиока Зоне
избора хлађења
Одељак-држач
за велике боцефлаше
Доња фиока Зоне
избора хлађења
Обртна посуда за
прављење леда
Подметач/држач
посуде-резервоара за
лед
Средишња фиока
Горња фиока
Доња фиока
Принадлежности
Назив Полица
Модел
RL29TAV*
RL31TAV*
2
2
Фиока (Горња/
Средишња/
Доња)
Фиока зоне
избора хлађења
(Горња/Доња)
Поклопац
одељка за
поврће
Одељак за
поврће
Обртна посуда
за прављење
леда
3
3
2
2
1
1
2
2
1
1
Полица
Назив Подметач/
држач посуде- за пића/
напитке
резервоара
за лед
Модел
RL29TAV*
RL31TAV*
1
1
1
1
Подметач/ Челична ОдељакОдељакОдељак/
оградица држач за
подметач спремиште држач за
велике
за млечне за конзерве јаја
боце-флаше
производе
2
2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
МЕРЕ ОПРЕЗА-БЕЗБЕДНОСТИ/СИГУРНОСНЕ
МЕРЕ
Упозорење: Уколико је електрични кабл оштећен, произвођач,
сервисер или друга квалификована особа мора да
га замени да би се избегла опасност.
У случају прекида довода струје, уређај не би требало
укључивати током 5 минута како би се спречио квар
компресора.
Не користите запаљиве гасове у близини фрижидера, попут
боја у спреју, лакова итд. због опасности од експлозије.
Напомена: Не постављајте фрижидер на отвореном, нити га
излажите киши.
Не дозвољавајте деци да се играју и каче на фрижидер да се
не повреде и како би се избегла оштећења/квар апарата.
Не чувајте у уређају запаљиве и опасне експлозивне материје,
јаке киселине, базе и друга корозивна средства, као што су:
бутан, етер, бензол, витриол, бензин, алкохол итд..
Не стављајте у фриз ( замрзивач- комору за дубоко
замрзавање ) течне намирнице у боцама/флашама.
У супротном, замрзнута боца/флаша ће прснути.
Уколико фрижидер не ради нормално или је покварен, молимо
Вас да га не користите, већ да га искључите из струје и одмах
позовете локални сервис.
Уколико је електрични кабл оштећен, произвођач, сервисер
или друга квалификована особа мора да га замени да би се
избегла опасност.
Не прскајте водом директно по вратима фрижидера или
електричним компонентама ( деловима ) да би се избегле
незгоде.
УПОЗОРЕЊЕ
Када гас цури, најпре је потребно да затворите вентил за гас,
а потом проветрите просторију. Немојте прво да истакнете утикач
из струје, јер ако варничи може изазвати повреде/незгоде.
3
МЕРЕ ОПРЕЗА/БЕЗБЕДНОСТИ-СИГУРНОСНЕ
МЕРЕ
МЕРЕ ОПРЕЗА
-
-
-
Када упоређујете назначене фрижидере, молимо Вас да проверите тип фрижидера
и серијски број.
Пре него што укључите фрижидер у струју проверите да ли његов напон одговара
напону испоруке. Напон се креће од 187-242V; да би се осигурало безбедно
коришћење уређаја, утична кутија и проводник морају да издрже испоруку струје изнад
10A;
Када је фрижидер укључен у струју, храна се не сме ставити у њега све док се уређај
потпуно не охлади;
Уколико дође до нестанка струје, фрижидер не би требало укључивати током 5 минута
да би се избегло оштећење компресора;
Не додирујте влажним рукама испаривач фриза ( замрзивача/коморе за замрзавање ),
јер се вода мрзне и лед лепи за руке;
Не стављајте намирнице близу сензора-показивача температуре да не би дошло до
погрешног показивања температуре;
Током периода високе температуре не треба дуго остављати врата уређаја отворена
или их често отварати и затварати, јер ће се умањити еефикасност уређаја и повећати
оптерећење током рада;
Не преврћите нити постављајте фрижидер хоризонтално. Када је потребно нагнути
фрижидер, нагиб између тела фрижидера и тла требало би да буде изнад 45 степени;
Немојте померати фрижидер држећи га за ручку, нити снажно вуците ручку горе‘-доле;
Пре него што затворите фрижидер, молимо Вас да затворите фиоку како је не бисте
оштетили;
Када се истовремено стави много врућих намирница у фрижидер или се врата
често отварају или су дуго остала отворена, температура у фрижидеру ће порасти,
а сензор-показивач температуре ће свићкати. Генерално, за 24 сата сензор-‘показивач
(индикатор ) температуре вратиће се у нормално стање;
УПОЗОРЕЊЕ
-
Заштитите вентилационе отворе у уређају или уграђеним структурама (склоповима )
од зачепљења/препрека.
Не користите механичке уређаје или друге начине да убрзате процес одмрзавања,
осим оних које препоручује произвођач
.
Не оштећујте систем за хлађење.
Не користите електричне уређаје унутар комора за чување/похрањивање намирница,
осим оних које препоручује произвођач.
4
УПУТСТВА/ПОСТУПЦИ ПРЕ ПУШТАЊА
УРЕЂАЈА У РАД
1. Раставите све запаковане компоненте ( делове ). Пре
пуштања уређаја у рад са доњег дела мора се скинути
мекана заштитна облога.
2. Топлом и влажном тканином ( крпом ) пребришите
унутрашњост и спољашњост фрижидера ( У топлу воду
можете додати и мало неутралног средства за чишћење ).
3. Оставите га да усправно стоји око 1 сат, а потом га укључите
у струју.
Обратите пажњу да ли прописно ради у складу са садржајем
на дисплеју-екрану фрижидера.
5
УПУТСТВА ЗА ИНСТАЛАЦИЈУ И ПОСТАВЉАЊЕ
Фрижидер треба поставити на равну и чврсту површину.
Уколико постоје неравнине, нагиб фрижидера се може прилагодити
окретањем стопица за подешавање које се налазе испод тела
фрижидера ( супротно смеру казаљке на сату значи подизање ). На
доњем делу стопице за подешавање је отвор за подешавање коме
се за регулацију може лако приступити алатом као што је philips‘ов
шрафцигер‘ итд.. (погледајте слику на левој страни )
Размак између зида и задње или бочне стране фрижидера не би
требало да буде мањи од 55mm. Висина изнад горњег дела не сме
бити мања од 300 mm.
Изнад
300 mm
Изнад
55 mm
Изнад
55 mm
Фрижидер не треба излагати директном утицају топлотних извора
и сунчевих зрака.
Не постављајте уређај на влажно место како металне компоненте
не би зарђале и оштетила се изолација. Ако је уређај постављен
у близини влажног места, као што су базен или подрум, мора се
поред жице поставити заштита/заклон од цурења.
Уколико је фрижидер поплављен током природних катастрофа
( као што су пљускови, несреће ), потребно је обратити се
назначеним Samsung сервис центрима и користити уређај тек
пошто је утврђено да је у добром стању.
Будите сигурни да користите трофазну утичну кутију ( утичницу ) са
уземљењем.
Не користите утичну кутију ( утичницу ) за друге електричне
уређаје. Ради личне безбедности, уверите се да је уземљење
добро изведено. Пол за уземљење утичне кутије ( утичнице ) мора
да има сигуран проводник уземљења. Не повезујте проводник
уземљења са небезбедним местима, попут цеви за воду или гас,
телефонских линија, проводника осветљења итд..
Не притискајте електрични кабл.
Не стављајте на горњи део фрижидера и не употребљавајте на
том месту грејне електричне уређаје, као што су микроталасна
пећница, електрични шпорет, регулатор напона итд..
Пре одбацивања ( давања/продаје ) фрижидера, молимо Вас да
скинете заптивке/дихтунг за врата како би се избегле незгоде.
6
ОПИС КОНТРОЛНОГ ПАНЕЛА-ЕКРАНА
Дисплеј-‘индикатор
јаког хлађења
Дисплеј‘- индикатор
температуре
фрижидера
Дисплеј- индикатор
температуре Зоне
избора хлађења
Тастер за период одмора
Тастер за
фрижидер
Тастер Зоне
избора
хлађења
Дисплеј- индикатор
температуре фриза
Дисплеј-‘индикатор јаког
замрзавања
Тастер за поновно
покретање- ресетовање
Тастер
Супер
Индикатор поновног
покретања‚ресетовања
Индикатор
статуса ОДМОР
Тастер
за фриз
(замрзивач )
1. Тастер за фрижидер
1-1. Притисните Fridge Button ( Тастер за фрижидер ) да бисте подесили температуру
фрижидера;
1-2. Притиском на Fridge Button ( Тастер за фрижидер ), чује се звук, а потом је приказана
тренутно подешена температура фрижидера која свићка. Поново притисните Fridge
Button ( Тастер за фрижидер ) да промените подешену температуру. Сваки пут када
притиснете Fridge Button ( Тастер за фрижидер ), приказује се подешена температура
у распону од 5 °C = 4 °C = 3 °C = 2 °C = 1 °C = 9 °C = 8 °C = 7 °C = 6 °C =
5 °C;
1-3. Сваки пут када притиснете Fridge Button ( Тастер за фрижидер ), чуће се звук;
1-4. Уколико престанете да притискате тастер 5 секунди, потврдићете подешену
вредност.
1-5. У модалитету за одмор, нема индикатора за температуру фрижидера. Притисните
Fridge Button ( Тастер за фрижидер ) и неће се ништа појавити;
2. Тастер за одмор
2-1. Ако фрижидер не ради у модалитету за ОДМОР, када притиснете Vacation Button
( Тастер за период одмора ), зачуће се звук и фрижидер ће стартовати операцију/
функцију ОДМОР;
2-2. Укључиће се дисплеј- индикатор одмора чим операција ОДМОР започне. Нема
дисплеја- индикатора температуре фрижидера и Зоне избора хлађења;
2-3. У модалитету ОДМОР не чује се звук приликом притиска тастера Reset Button
( Тастера за поновно покретање ), нема промене температуре фрижидера или
подешавања температуре CoolSelect Zone ( Зоне избора хлађења ), као ни одговора
на притисак на тастере;
2-4. Ако поново притиснете Vacation Button ( Тастер за период ОДМОРА ), чуће се звук.
Фрижидер ће отказати модалитет ОДМОР и вратити на модалитет рада пре овог.
2-5. Функција ОДМОР направљена је за рад фрижидера када је корисник одсутан. Када
уређај ради у модалитету ОДМОР, фрижидер и Зона избора хлађења не раде, већ
само фриз ( замрзивач/комора за замрзавање );
Напомена
Када је уређај у модалитету ОДМОР, молимо Вас да не остављате намирнице
у фрижидеру или Зони избора хлађења.
7
ОПИС КОНТРОЛНОГ ПАНЕЛА-ЕКРАНА
3. CoolSelect Zone Button ( Тастер Зоне избора хлађења )
3-1. Притисните CoolSelect Zone Button ( Тастер Зоне избора хлађења ) да бисте
подесили температуру CoolSelect Zone ( Зоне избора хлађења );
3-2. Притисните CoolSelect Zone Button ( Тастер Зоне избора хлађења ) и чуће се звук,
а потом ће бити приказана тренутно подешена температура CoolSelect Zone ( Зоне
избора хлађења ) како свићка. Поново притисните тастер да промените подешену
температуру. Сваки пут када притиснете тастер приказује се подешена температура
у распону од 0 °C (Риба/Месо) = –7 °C (Благо хлађење) = -12 °C (Замрзавање) =
10 °C (Вино) = 4 °C (Напици) = 2 °C (Поврће) 0 °C.
3-3. Сваки пут када притиснете CoolSelect Zone Button ( Тастер Зоне избора хлађења ),
чуће се звук;
3-4. Уколико престанете да притискате тастер 5 секунди, потврдићете подешену
вредност.
3-5. Функција финог подешавања CoolSelect Zone ( Зоне избора хлађења ): Температура
CoolSelect Zone ( Зоне избора хлађења ) може се фино подесити око подешене
вредности. Притиском тастера CoolSelect Zone Button ( Тастера Зоне избора
хлађења ) за фино подешавање показује се „00”. Сваким поновним притиском
индикатор ће показивати 00 = 01 = 02 = 03 = 00. Што је већи број, биће нижа
температура.
Аутоматски ће бити отказана функција финог подешавања 5 секунди након прекида
притискања тастера;
3-6. У модалитету за одмор, нема индикатора за температуру CoolSelect Zone (Зоне
избора хлађења); Притисните CoolSelect Zone Button ( Тастер Зоне избора хлађења )
и ништа се неће појавити;
4. Функција јаког хлађења/Функција дубоког замрзавања
4-1. Притисните тастер Super Button ( Тастер Супер ) у нормалном оперативном
модалитету и фрижидер ће ући у стање јаког хлађења, а укључиће се и дисплејиндикатор Power Cool ( јаког хлађења ); Поново притисните тастер Super Button (
Тастер Супер ) да би уређај изашао из стања јаког хлађења и ушао у стање Power
Freeze ( дубоко замрзавање ), при чему се укључује дисплеј-‘индикатор Power Freeze
( дубоког замрзавања ); Поново притисните тастер Super Button ( Тастер Супер ) да
би уређај истовремено ушао у стање Power Cool ( јако хлађење ) и Power Freeze(
дубоко замрзавање ), при чему се укључују дисплеји- индикатори и Power Cool ( јаког
хлађења ) и Power Freeze ( дубоког замрзавања ); Поново притисните Super Button (
Тастер Супер ) да би се уређај вратио у нормални оперативни модалитет;
5. Функција поновног покретања
5-1. Ако фрижидер не ради у модалитету Reset function ( Функција поновног покретања‚ресетовања ), само притисните тастер Reset Button ( Тастер за поновно покретањересетовање ) и чуће се звук, што је знак да фрижидер обавља операцију поновног
покретања- ресетовања;
5-2. У стању поновног покретања- ресетовања фрижидер се враћа на фабричко
подешавање функција;
5-3. Када корисник мења подешавања фрижидера, уређај ће отказати операцију поновног
покретања- ресетовања;
5-4. Поновним притиском на Reset Button ( Тасер за поновно покретање‘- ресетовање ),
фрижидер ће отказати функцију ресетовања звучним сигналом.
5-5. Температура CoolSelect Zone ( Зоне избора хлађења ) аутоматски је контролисана на
око 0 °C.
8
ОПИС КОНТРОЛНОГ ПАНЕЛА-ЕКРАНА
6. Freezer Button ( Тастер за фриз ( замрзивач ) )
6-1. Притисните Freezer Button ( Тастер за фриз ( замрзивач ) ) да бисте подесили
температуру фриза ( замрзивача/коморе за замрзавање );
6-2. Притиском на тастер Freezer Button ( Тастер за фриз ( замрзивач ) ), зачуће се звучни
сигнал и показаће се тренутно подешена температура фриза ( замрзивача/коморе за
замрзавање ) како свићка. Поново притисните тастер Freezer Button ( Тастер за фриз
( замрзивач ) ) да промените подешену температуру. Сваки пут када притиснете
тастер приказује се подешена температура у распону од -18 °C = -19 °C = -20 °C =
-21 °C = -22 °C = -23 °C = -15 °C = –16°C = –17°C = -18 °C;
6-3. Сваки пут када притиснете Freezer Button ( Тастер за фриз ( замрзивач ) чуће се
звучни сигнал;
6-4. Уколико престанете да притискате тастер 5 секунди, потврдићете подешену
вредност.
6-5. Температура фриза ( замрзивача ) може се подесити у било ком модалитету;
7. Функција аларма при отварању врата
7-1. Када су врата фрижидера отворена два минута чуће се један звучни сигнал,
два звучна сигнала за три минута и за четири минута поновиће се звучни сигнал
у трајању од једног минута са паузом од два минута као упозорење кориснику да
затвори врата;
7-2. Када су врата фрижидера затворена звучни сигнал престаје; ако се врата
фрижидера не затворе ни после четири минута, лампица ће се искључити, а аларм
ће наставити континуираним звучним сигналом да упозорава корисника да затвори
врата;
7-3. Када су врата фрижидера отворена, вентилатор се не окреће;
8. Престанак рада уређаја
8-1. Када фрижидер показује следеће знаке, молимо Вас да се одмах обратите
квалификованом персоналу сервиса;
8-2. Када температура фрижидера свићка овако „ “, „ “, „ “, „ “, „ „ сензор
фрижидера би могао бити покварен. Пре сервиса, покварени делови не раде, док
остали раде нормално;
Прво подешавање температуре при
укључивању у струју
По укључивању, за две секунде ће се приказати све вредности и фрижидер ће почети са
радом. Стандардна/фабричка температура фрижидера је подешена на 5 °C; температура
CoolSelect Zone (Зоне избора хлађења ) је подешена на 0 °C; док је температура фриза
( замрзивача/коморе зазамрзавање ) подешена на -18 °C. Уз музику показује тренутно
подешене температуре фрижидера, зоне избора хлађења и фриза ( замрзивача/коморе за
замрзавање ) при пуштању у рад.
Препоручује се да се уређај пусти у рад у стању ресетовања- Reset status, али и да се
изврши подешавање/усклађивање са практичном ситуацијом.
9
ЧУВАЊЕ/ПОХРАЊИВАЊЕ НАМИРНИЦА
Пакујте свеже намирнице у пластичне кесе или затворите
поклопцем посуде за чување хране како бисте спречили
сушење намирница или појаву непријатних мириса.
Топлу храну или напитке требало би охладити на собној
температури пре стављања у фрижидер.
Кувану и сирову храну треба раздвојити.
Није препоручљиво стављати намирнице преблизу једне
другима. Треба оставити довољно места за циркулацију/проток
ваздуха.
Напомена:
1. Молимо Вас да чувате храну даље од сензора-показивача/
индикатора температуре.
2. Намирнице и посуде не треба ствљати преблизу задње
табле ( задње унутрашње стране ) уређаја.
Пакујте намирнице у мале порције.
После прања осушите воће и поврће које ћете чувати.
- Поврће и воће се могу чувати у овој фиоци/одељку.
- Могуће је извадити фиоке ако Вам је потребно више простора
за похрањивање поврћа и воћа.
- Означена количина похрањених свежих намирница је
израчуната када се извади кутија за воће.
МЕРЕ ОПРЕЗА
Тропско воће, као банане и ананас, није погодно за чување
у фрижидеру; Не чувајте у фрижидеру материје које захтевају
строгу контролу температуре, као што су: крвни серум, бактерин
(вакцина ), супстанце за експерименте итд..
Савет: Ако је потребно похранити много хране, направити лед или
брзо охладити намирнице, можете такође извадити и фиоку
фриза ( замрзивача/коморе за замрзавање ) и хладити
намирнице директно на дасци испаривача.
10
ОДРЖАВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ
Унутрашњи прибор
Извадите све полице, полице врата, одељак за чување
поврћа, поклопце, фиоке итд. и очистите их меком
тканином/крпом навлаженом млаком водом или неутралним
детерџентом ( за судове ). Потом их добро исперите чистом
водом и обришите сувом тканином/крпом.
Дихтунг врата
Молимо Вас да пажљиво очистите дихтунг врата. Удубљења/
жљебове очистите дрвеним штапићем омотаним ватом.
Када, после чишћења, убацујете врата у жљебове, најпре
треба причврстити сва четири угла, а потом их део по део
убацивати.
Начини одмрзавања фрижидера
Стварање много леда или мраза у испаривачу различитих делова фрижидера
и фризу ( замрзивачу/комори за замрзавање ) утицаће на ефекат хлађења и повећаће
потрошњу енергије. Када приметите прилично дебео слој мраза на испаривачу,
требало би да одмрзнете фрижидер. Саветује се одмрзавање два пута годишње.
МЕРЕ ОПРЕЗА
1. Пре одмрзавања морате искључити фрижидер из струје;
2. Генерално је најбоље време за одмрзавање када су фриз ( замрзивач/комора за
замрзавање ) и други делови различите температуре готово празни;
3. Уколико у фризу ( замрзивачу/комори за замрзавање ) и другим деловима различите
температуре још увек има неких намирница, пре одмрзавања је најбоље активирати
операцију брзог замрзавања. После два сата температура намирница ће бити веома
ниска, па ће неко време безбедно моћи да стоје на собној температури;
4. Пре одмрзавања извадите све намирнице из фиока фриза ( замрзивача/коморе за
замрзавање ) и других делова фрижидера различите температуре и ставите их на
тамно и хладно место. Отворите врата и што пре одмрзните фрижидер ( што је дуже
храна на собној температури, неподеснија је за дуготрајно чување);
5. Будите опрезни и не одмрзавајте коришћењем металних и оштрих алата који могу
оштетити фрижидер;
6. За одмрзавање се не сме се користити електрични грејач;
7. После одмрзавања, детаљно оперите/очистите фрижидер;
Напомене за унутрашње и спољашње
чишћење фрижидера
-
-
Пре чишћења се утикач за струју мора извадити из утичнице; период између
укључивања и искључивања мора бити дужи од 5 минута;
Приликом чишћења вода не сме да уђе у кутију за лампицу или поклопац контролног
панела;
Чистите меком тканином/крпом натопљеном топлом водом или неутралним
детерџентом, а затим га обришите сувом тканином/крпом;
Често чистите место где се накупила вода и отвор на дну фрижидера и других делова
са различитом температуром како бисте осигурали лако отицање воде која настаје
одмрзавањем;
За чишћење немојте користити детерџенте који садрже абразивна средства ( као што
је паста за зубе ), киселине, хемикалије ( као алкохол ) или средства за полирање.
МЕРЕ ОПРЕЗА
После чишћења извршите следеће провере:
- Да ли је проводник напукао или оштећен.
- Да ли је утикач добро утакнут у утичницу.
- Да ли се утикач прекомерно загрева итд..
ДЕМОНТИРАЊЕ УРЕЂАЈА
Употреба прибора
Ниво воде
Тастер обртне
посуде за
прављење
леда
Прављење леда у обртној посуди за прављење
леда
- Сипајте воду собне температуре у обртну посуду за
прављење леда до нивоа који је означен;
- Нежно гурните обртну посуду за прављење леда на
полицу за прављење леда;
- Када вадите лед, окрените до краја обртну посуду
за прављење леда у смеру казаљке на сату
и пустите је да одскочи. Тако ће се одвојити коцкице
леда од посуде/подметача за прављење леда,
а истовремено се лед чува на подметачу;
Полица за пића/напитке
Мулти-функционална полица за пића/напитке,
погодна да држи 3 лименке пића хоризонтално и 1
боцу/флашу вертикално; Shelf ( Полица );
Вађење прибора
Полица фрижидера
Подигните задњи део полице фрижидера да бисте
је извадили.
Одељак за поврће и поклопац
Повуците одељак за поврће докле може и потом ће
моћи лако да се извади.
Подигните задњи део поклопца одељка за поврће
и потом ћете моћи да га извадите.
Фиока фриза/замрзивача ( коморе за дубоко
замрзавање )
Повуците је докле може и потом ће моћи лако да се
извуче.
Одељак-држач за велике боце-флаше
Одељак/подметач за млечне производе
и одељак-спремиште за конзерве
Подигните и онда ћете моћи да га извадите.
12
Замена лампице у фрижидеру
Искључите фрижидер из струје.
Олабавите шраф са задње стране поклопца лампице philipsовим шрафцигером. Обема рукама, благо га деформишући,
истргните поклопац како бисте га скинули.
Олабавите/одврните сијалицу супротно смеру казаљке на
сату.
Заврните сијалицу у смеру казаљке на сату.
Најпре прикачите кукицу са предње стране поклопца лампице,
а онда је причврстите са задње стране и коначно зашрафите
завртањ на поклопцу лампице.
Параметри лампице: 220V/240V,25W E14
ОТКРИВАЊЕ И ОТКЛАЊАЊЕ СМЕТЊИ/КВАРОВА
Чују се чудни звуци
- Сличан звук струјања узрокује и протицање средства за
хлађење, али то није знак квара.
- Звечање је узроковано пребацивањем електромагнетног
вентила или осигурача, али то није квар.
- Незнатни звук мотора узрокован је радом вентилатора
фрижидера који одржава уједначену температуру у фрижидеру, али ни то није квар.
Роса се налази у одељку за воће и поврће.
- То се дешава када су врата дуго отворена.
- Течна храна није затворена.
Поплава воде настале при одмрзавању у фиоци
- Излаз за воду је запушен.
- Искључите фрижидер из струје и исушите отворе за отицање
воде.
Недовољно замрзавање фриза/замрзивача ( коморе за
замрзавање )
- Врата нису добро затворена.
- Постоје оштећења на заптивцима врата или дихтунг није
довољно чврст.
- У близини фрижидера је топлотни извор или је уређај изложен
директном утицају сунчевих зрака.
- Није добра вентилација фрижидера.
Непрестани рад фрижидера
- Спољашња температура је лети виша.
- Често се отварају врата.
- Велика количина хране је у близини сензора/индикаторапоказивача температуре.
- Није добра вентилација ван фрижидера.
zst17714
13
ОТКРИВАЊЕ И ОТКЛАЊАЊЕ СМЕТЊИ/КВАРОВА
Кондензација на средини носача и оквиру
- То се јавља када је спољашња температура висока.
- Може се посушити меком тканином/крпом.
Фрижидер не ради
- Утикач није добро утакнут.
- Нема довода струје.
- Фрижидер се поново укључује у струју после нестанка струје
у периоду краћем од 5 минута.
Храна се замрзава у фрижидеру
- Подешена температура је прениска.
- Похрањене намирнице додирују хладни извор на задњем зиду.
- Фрижидер изводи операцију брзо замрзавање.
Бука у фрижидеру
- Храна у фрижидеру није равномерно распоређена.
- Фрижидер није стабилно постављен.
- Фрижидер је преблизу зиду.
- Спољашње цеви за замрзавање се сударају/додирују или
додирују зид фрижидера.
- На задњем делу фрижидера и на дну се налазе страни
материјали.
- Бука изазвана радом компресора.
Предњи оквир или бочна страна фрижидера се греје
- Да би се избегло кондензовање водене паре на оквиру,
подигнуто је црево за спречавање кондензације, па ће током
рада фрижидер грејати. То није појава квара.
- Постоје кондензатори на обе стране фрижидера.
Мраз/лед на задњем зиду фрижидера
- То је нормлна појава када фрижидер ради .
- Аутоматски ће нестати када фрижидер престане да ради.
- Храна и посуда са храном не могу да се примакну задњем
делу/површини.
Лед пуца у фрижидеру
Када фрижидер почиње или престаје с радом, неко време
ће лед пуцати. То је узроковано неједнаким пуњењем гасом
компонената/делова фрижидера услед драстичне промене
температуре, што не представља квар.
14
Уколико се ситуација не промени после провере горенаведених разлога, молимо Вас да
ради сервисирања уређаја идете у назначени специјализовани сервис центар и понесете
“Гарантни лист” или контактирате SAMSUNG технички сервис центар.
ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ/ПАРАМЕТРИ
Назив
Модел
Врста климе
Отпорност на струјни удар
Могућ капацитет ( L )
Укупно
Фрижидер
Фриз
Зона избора хлађења
Вредност напона/фреквенција
Укупна улазна снага ( W )
Максимална снага лампице ( W )
Потрошња струје kWh/24h
Капацитет хлађења kg/24h
Средство за хлађење и доза ( g )
Тежина ( kg )
Укупне димензије ( ширина*дубина*висина ) ( mm )
RL29TAV*
RL31TAV*
ST, SN, N ( суптропска, повишена,
умерена температура )
I
252
270
134
152
50
50
68
68
220V-240V~/50Hz
110W
25
0.69
0.70
15
15
R600a, 52g
R600a, 53g
78
82
595*679*1766
595*679*1851
YEL
BLU
Вентилатор хладне коморе (8V) M
Вентилатор Зоне избора M
хлађења (8V)
BRN
WHT
Сензор-показивач
температуре 1
WHT
Сензор-показивач
температуре 2
GRN
Сензор-показивач
температуре 3
BLU
Сензор-показивач
температуре 4
RED
Сензор-показивач
температуре 5
YEL
REF Прекидач за врата
BLK
BRN-БРАОН
BLU-ПЛАВА
BLK-ЦРНА
GRY-СИВА
WHT-БЕЛА
YEL-ЖУТА
ORG-НАРАНЏАСТА
Y/GRN-ЖУТО-ЗЕЛЕНА
RED-ЦРВЕНА
ГЛАВНА КОНТРОЛА ПЦБ ( прекида струјног кола )
ШЕМА СТРУЈНОГ КОЛА
ДИСПЛЕЈЕКРАН
(ИНДИКАТОР)
BRN
GRY
Y/GRN
УЗЕМЉЕЊЕ BLU
RED
RED
BLK/WHT
AC220V/50Hz
ЛАМПИЦА
RED
Електромагнетни вентил
YEL
RED
Електромагнетни вентил
BLU
RED
Електрични грејач
BRN
ПРОПУСНИ
КОМПРЕСОР
КОНДЕНЗАТОР S
3
t
M
M
1~
C
RED
1RED
2
СПОЉНИ ОСИГУРАЧ
Y/GRN
ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИ
ПРЕКИДАЧ
УЗЕМЉЕЊЕ
DA68-01471B
Download PDF

advertising