Samsung | UE32J5200AK | Samsung 32'' FHD Flat Smart TV UE32J5200K Series 5 Руководство пользователя

Уважаемый покупатель!
Спасибо за приобретение продукции Samsung.
Единая служба поддержки Samsung 8-800-555-55-55* всегда рада помочь вам.
•
Мы даем профессиональные консультации по продуктам
•
Мы обеспечиваем оперативную техническую поддержку
Мы работаем с 7:00 по 22:00, 7 дней в неделю
•
•
Звонок бесплатный из всех регионов России
Если у вас возникнут вопросы или потребуется помощь, Вы имеете право обратится к продавцу, но
UE32J5200A
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ БЫСТРЕЕ, ЕСЛИ ВЫ ОБРАТИТЕСЬ СРАЗУ К НАМ
Руководство пользователя
www.samsung.com/support
Гарантийный талон
8-800-555-55-55*
Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру
Если у вас есть предложения или вопросы по продукции Samsung, обращайтесь, пожалуйста, в информационный центр
компании Samsung.
Страна
RUSSIA
GEORGIA
ARMENIA
AZERBAIJAN
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
MONGOLIA
UKRAINE
BELARUS
MOLDOVA
Центр поддержки покупателей
8-800-555-55-55
0-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
+7-800-555-55-55
0-800-502-000
для корпоративных клиентов............0-800-500-777
810-800-500-55-500
0-800-614-40
Веб-узел
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ua (Ukrainian)
www.samsung.com/ua_ru (Russian)
www.samsung.com
www.samsung.com
* 8-800-555-55-55 - номер единой службы поддержи в Российской Федерации
для корпоративных клиентов.........8-800-555-55-33
© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
WC-4lang-08_12_15.indb 1
Благодарим за приобретение продукта компании Samsung.
Для получения более полного обслуживания
зарегистрируйте свое устройство по адресу:
www.samsung.com/register
Модель__________________Серийный номер.____________________
BN68-07381E-06
11.12.2015 13:58:46
BWC1602
CARD №, (IMEI)
Warranty card
Гарантийный талон
Кепілдік талоны
Гарантійний талон
PRODUCT 1
MODEL 2
SERIAL № 3
PURCHASE DATE 4
TRADE ORGANIZATION 5
TRADE ORGANIZATION ADDRESS 6
TRADE ORGANIZATION PHONE 7
OPERATOR SIM LOCK 8
Using the Product, the Buyer accepts the terms and conditions set forth in this warranty card.
Используя Изделие, Покупатель подтверждает свое согласие с условиями, изложенными в настоящем гарантийном талоне.
Օգտագործելով արտադրանքը, գնորդը իր համաձայնությունը է տալիս երաշխիքային կտորնում առկա օգտագործման պայմաններին:
Məhsuldan istifadə edərkən alıcı zəmanət talonunda şərh olunmuş şərtlərlə razı olduğunu təsdiq edir.
პროდუქტის გამოყენების შემთხვევაში, მომხმარებელი ეთანხმბეა მოცემული საგარანტიო ტალონის პირობებს
Өнімнің қолдануы, өндіруші сол өнімнің кепілдік талонындағы көрсетілген шарттарымен келісетіндігін анықтайды.
Буюмду колдонуу менен, Сатып алуучу кепилдик талонунда белгиленген шарттарга толук макулдугун бергендигин ырастайт.
Utilizînd Produsul, Cumparătorul acceptă condiţiile enunţate în talonul original de garanţie.
Бүтээгдэхүүнийг ашиглаж эхэлснээр худалдан авагч энэхүү баталгааны хуудсанд бичигдсэн нөхцөлүүдийг хүлээн зөвшөөрч байна.
Бо истифодаи маҳсулот, Харидор розигии худро бо шартҳои дар корти кафолатии мазкур зикргардидаро тасдиқ менамояд.
Önümi ulanmagy bilen, Satyjy bu kepillik talonynda beýan edilen şertler bilen razylygyny tassyklaýar.
Фактом використання Виробу покупець підтверджує свою згоду з умовами, що наведені у гарантійному талоні
Xaridor, buyumdan foydalanish bilan, ushbu kafolat talonida keltirilgan shartlarga o‘zining roziligini tasdiqlaydi.
BWC1602
Warranty period19 and Free Service period20 (Year21)
Российская
Федерация
Products
Հայաստան, Azərbaycan,
საქართველო,
Кыргызстан, Moldova,
Монгол Улс, Тоҷикистон,
Türkmenistan, O‘zbekiston
Украина
Україна
Warranty
period19
Free Service
period20
Warranty
period19
Free Service
period20
Warranty
period19
1
-
1
-
1
3DG, AUD, BRP, CAM, DVD, DWS, HHP, HTS,
LEN, MP3, Photo Frame, SPL, TRC, VDC
LCD TV, PDP TV, CTV
1
-
1
1**
1
DSC
1
1
1
1
2
PDP MON, LCD MON*
2
-
2
-
2
AC***, ACR, DLP, DSR
1
2
1
2
3
LFD MON, HTV
3
-
3
-
3
VC (SC20F70, SC07F80, SC12H70 series)
5
-
5
-
5
ELO, HOOD, MWO, REF, VC, WM
1
-
1
2
3
* 3 years, if the 6-th figure from the left is even (for Russian Federation, Republic of Belarus, Ukraine). 3 года, если 6-я цифра в наименовании модели – четная (для Российской
Федерации, Республики Беларусь и Украины). 3 роки, якщо 6-та цифра в назві моделі – парна (для РФ, РБ та України).
** Not for Moldova. Nu este pentru Republica Moldova. Не для Молдовы
*** For air conditioners (AC) free service is provided only if it was installed by a Samsung authorized installation organisation and filling the information in warranty card.
Օդորակիչների համար անվճար սպասարկումը տրամադրվում է միայն` եթե օդորակիչը տեղադրված է Սամսունգի լիցենզավորում ստացած մասնագետների կողմից և
երաշխիքային կտրոնի մեջ կա համապատասխան նշումը:(AC) kondensionerləri üçün ödənişsiz servis xidməti yalnız o zaman göstərilir ki, onlar Samsunqun sertifikatlı quraşdırıcısı
tərəfindən quraşdırılmış olsunlar və bu haqda zəmanət talonunda məlumat göstərilsin. Для кондиционеров (AC) бесплатное сервисное обслуживание предоставляется при
условии установки сертифицированным установщиком Самсунг и внесении сведений об установке в гарантийный талон. კონდიციონერებისთვის(AC) უფასო
სერვის მომსახურება ვრცელდება იმ შემთხვევაში, როდესაც მისი მონტაჟი ხორციელდება სამსუნგის სერთიფიკატის მქონე ინჟინრის მიერ და
საგარანტიო ტალონში შეტანილი მონტაჟის შესახებ ინფორმაციის დეტალები. Аба кондиционерлери (АC) үчүн бекер сервистик тейлөө Samsung тарабынан
сертификацияларган адис тарабынан орнотулган жана орнотуу жөнүндө маалыматты кепилдик талонуна киргизүүдөн кийин гана ишке ашырылат. Pentru conditionere
(AC) termenul de garantie se ofera cu conditia instalarii, instalatorilor certificati de Samsung si includerea in talonul de garantie faptul ca a fost instalat. Агааржуулагчийн үнэгүй
засвар үйлчилгээг Самсунгаас албан ёсоор зөвшөөрөгдсөн байгууллагаар суурилуулж, мэдээллийг баталгаат хугацааны хуудсан дээр тэмдэглэсэн тохиолдолд хүчинтэй
байна. Барои кондитсионерҳои(АС) бо шартҳои гузориш аз ҷониби шинонандаи Самсунг ва ворид намудани маълумот ба талони кафолатӣ дар бораи шинонидан,
хизматрасонии ройгон пешниҳод карда мешавад. Howa tämizleýjiler (AC) üçin mugt hyzmat ediş olaryň Samsung ygtyýarlandyrylan gurnaýjysy tarapdan gurnalan we kepilnama
resminamasyna gurnalandygy hakynda maglumatlar girizilen ýagdaýynda teklip edilýär. Konditsionerlar(AC) uchun bepul servis xizmati faqat Samsung tomonidan tasdiqlangan
o‘rnatuvchilar tomonidan o‘rnatish bajarilgan bo‘lsa va kafolat taloniga kiritilgan bo‘lsa amal qiladi.
warranty_4_lang_update_23_03_2016.indd 2
23.03.2016 15:05:14
BWC1602
Warranty period19 and Free Service period20 (Year21)
Республика Беларусь
Products
Қазақстан
Warranty
period19
Free Service
period20
Warranty
period19
Free
Service
period20
1
-
1
-
3DG, AUD, BRP, CAM, DVD, DWS, HHP, HTS, LEN, MP3,
Photo Frame, SPL, TRC, VDC, LCD TV, PDP TV, CTV, MWO
DSC
1
1
1
1
PDP MON, LCD MON*
2
-
2
-
AC***
2
1
1
-
ACR, DLP, DSR
LFD MON, HTV
VC (SC20F70 series, SC07F80 series, SC12H70 series)
1
3
5
2
-
1
3
5
2
-
VC, WM, GAC, ELO, HOOD
2
-
1
-
REF
3
-
1
-
№
English
Русский
Қазақ
Require please from the salesman to
completely fill guarantee card, including
tear-off coupons inside
Пожалуйста, требуйте от продавца
заполнения гарантийного талона,
включая отрывной купон внутри
Сатушыдан кепілдік талонының
және үзбелі купонының толтыруын
талап етіңіз
Изделие
Модель
Серийный номер
Дата продажи
Фирма продавец
Адрес фирмы продавца
Телефон фирмы продавца
SIM-lock оператора
Подпись покупателя
Отрывной купон
Организация установщик
тауар
моделі
сериялық нөмірі
сатылған күні
сатушы фирма
сатушы фирманың мекен жайы
сатушы фирманың телефон нөмірі
оператор SIM-lock
Сатып алушының қолы
үзбелі купоны
Орнату фирма
Информация по установке продукта
Орнату жайындаға мәлімет
13
14
15
16
17
18
19
Product
Model/Model name
Serial №
Purchase date
Trade organization
Trade organization address
Trade organization phone
Operator SIM-lock
Customer signature
Tear-off coupon
Installer company
The information about the installation
of product
Installer name
Certificate №
Installation date
Reception date
Release date
Special marks
Warranty period
орнатушының аты жөні
сертификат нөмірі
орнату мерзімі
қабылдау күні
берілген күні
белгі
Кепілдік мерзiмi
20
Free Service period
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
21
3DG
AC
ACR
AUD
BRP
CAM
Year
3D-Glasses
Air Conditioner
Air Cleaner
Audio system
Blue-Ray Player
Camcoder
Фамилия установщика
Номер сертификата
Дата установки
Дата приема
Дата выдачи
Специальные отметки
Гарантийный срок
Срок бесплатного
сервисного обслуживания
Год
3D-Очки
Кондиционер
Воздухоочиститель
Аудио система
Blue-Ray проигрыватель
Видеокамера
CTV
Тегін сервистік қызмет мерзімі
Жыл
3D Көзілдірігі
Кондиционерлер
Ауа тазартқыш
Аудио жүйелер
Blue-Ray проигрыватель
Бейне камералар
Tube TV set
ЭЛТ телевизор
CRT Телевизорлар
DLP
DSC
DSR
DVD
DWS
ELO
GAC
HHP
HOOD
HTS
DLP Projector
Digital Still Camera
Digital Satellite Receiver
DVD player
Dish Washer
Electric Oven/Cook Top
Gas Cook Top
GSM Phone
Cooker Hood
Home theatre
DLP проектор
Цифровой фотоаппарат
Цифровой ТВ-ресивер
DVD плеер
Посудомоечная машина
Духовой шкаф / варочная панель
Газовая варочная панель
GSM телефон
Вытяжка
Домашний кинотеатр
DLP проектор
Сандық фотоаппараттар
Сандық ТВ-ресивер
DVD ойнатқыштары
Ыдыс жуғыш машине
Үрмелі шкаф/Пісіру панелі
Газдік пісіру панелі
GSM ұялы телефондары
Сыгынды
Үй кинотеатрлары
LCD TV
LCD TV set
LCD телевизор
LCD Телевизорлар
Lens
Multifunctional units
Monitor
MP3-Player
Microwave oven
Photo Frame
Plazma display panel, TV set
Refrigerator
Speedlite flash
Touch remote control
Vacuum cleaner
Virus Doctor (Personal Ionizer)
Video Security System
Washing machine
Hospitality TV
Объектив
Многофункциональное устройство
Монитор
МР3-плеер
СВЧ-печь
Фото рамка
PDP телевизор
Холодильник
Фотовспышка
Сенсорный пульт управления
Пылесос
Бытовой ионизатор
Система видео наблюдения
Стиральная машина
Гостиничный телевизор
Объектив
Көп функционалды құрылғы
Мониторлар
МР3-плеерлер
СВЧ-печь
Суретқап
PDP Телевизорлар
Тоңазытқыштар
Жарк ету
Сенсорлы басқару пульті
Шаңсорғыштар
Тұрмысеық иондаушы
Видео бақылау жүйесі
Кір жуғыш машина
Қонақүй теледидары
LEN
MFU
MON
MP3
MWO
PDP
REF
SPL
TRC
VC
VDC
VSS
WM
HTV
warranty_4_lang_update_23_03_2016.indd 3
Українська
Будь ласка, вимагайте від
продавця заповнення гарантійного
талону з відривними купонами
включно
Виріб
Модель
Серійний номер
Дата продажу
Фірма-продавець
Адреса фірми-продавця
телефон фірми-продавця
SIM-lock оператора
Підпис покупця
Відривний купон
Фірма-встановлення
Інформація щодо встановлення
виробу
Установник
Номер сертифіката
Дата встановлення
Дата прийому
Дата видачі
Особливі позначки
Гарантійний строк
Термін безкоштовного сервісного
обслуговування
Рік
3D окуляри
Кондиціонер
Очищувач повітря
Аудіо система
Blue-Ray плеєр
Відеокамера
Телевізор з електронно
променевою трубкою
DLP проектор
Цифровий фотоапарат
Цифровий Супутниковий Приймач
DVD програвач
Посудомийна машина
Електричні духовки і поверхні
Газова варочна поверхня
Стільниковий телефон
Витяжка повітря
Домашній кінотеатр
Телевізор з рідкокристалічним
екраном
Oб’єктив
Багатофункціональний пристрій
Монітор
МР3 програвач
Мікрохвильова піч
Фото рамка
Телевізор з плазмовим екраном
Холодильник
Фотоспалах
Сенсорний пульт ДУ
Пилосос
Побутовий іонізатор
Відео система безпеки
Пральна машина
Готельний телевізор
23.03.2016 15:05:14
DEAR CUSTOMER!
“Samsung Electronics Co., Ltd.”, holding company of the
Samsung Electronics group, manufacturing the Samsung
products (further named as «Manufacturer»), having its address
at: 129, Samsung-ro, Yeongtonggu, Suwon-si, Gyeonggi-do,
Republic of Korea registered 13.01.1969 by the East Register
Office of the district court of Suwon city (registration number
№ 000905), greatly appreciates your choice. We have applied
best efforts so that this product would satisfy your needs and its
quality would comply with the world’s best standards.
Samsung Electronics Co., Ltd. sets forth subject to
compliance with the instructions for use for its products term
of service life: home appliances – 7 years, TV sets, monitors,
kitchen hoods, audio-, video-products – 5 years, GSM phones,
modems, projectors – 3 years. Term of service life is measured
from the date of manufacture, unless User’s Manual sets forth
other limits.
Terms of Warranty and Free Service:
1. The Manufacturer’s warranty and free service obligations
cover exclusively models designated by Samsung Electronics
Co., Ltd. for export and sales within territory of the Russian
Federation, purchased in Russian Federation and certified for
compliance with the state standards of Russian Federation.
2. Free service is extra obligation by the Manufacturer to
eliminate defects of product due to the Manufacturer’s fault
free of charge for the purchaser (consumer). Free service for air
conditioners is provided if the air conditioners was installed by a
Samsung authorized installation organization.
3. Replacement of faulty parts (units, assemblies) of the product
within the warranty or free service term results neither in new
warranty term being established, nor in new free service term
for the whole product or replaced parts. The Manufacturer is
continuously improving usability of the product software and
After expiration of product service life Manufacturer
provides opportunities for the software update by consumers
recommends to apply to a Samsung Authorized Service Center for a number of products, using programs/applications
(ASC) to perform maintenance works and get advice on product available to the user at the company´s official website, as well
safe operation.
as automatic software update subject to user’s consent. The
Manufacturer is not responsible for saving of the product
You can get Samsung Authorized Service Center (ASC)
software version installed at the time of purchase or modified
addresses and telephone numbers from the Unified Customer during the life without assistant on the part of the Manufacturer.
Support Service or from www.samsung.com. Please refer to
The Manufacturer always recommends using a current version
applicable country (hereinafter Country) section to find Unified of the product software.
Customer Support Service phone number.
4. Warranty period for accessories, which belong to the
We strongly recommend addressing ASCs should you have
product’s delivery package, is the same as for the main product,
any problems with the operability and use of your device.
except the following:
a) batteries, lamps for projectors, illumination lamps, except the
All the products are specially designated by Samsung
products where the procedure of illumination lamps replacing is
Electronics Co., Ltd. for supply to Country and have been
described in user’s manual;
designed with regard to the particular service environment
b) connection cables (if they are not part of the charger),
typical of this country. To make sure, please check the device
headphones, various data storage devices (disks with software
and its packing for the official compliance marks.
and drivers, memory cards);
c) cases, bags, belts, strings for carrying, installation devices,
In order to avoid misunderstanding we urge you to read
tools, documents accompanying the product;
carefully the User’s Manual, terms of warranty, to check
d) software and drivers supplied with the product on various
whether the warranty card is filled out correctly. Warranty card is data storage devices (including, but not limited to, software
valid if following entries are made correctly and clearly: model, factory installed on the product’s hard disks) as well as software
serial number of the device, date of sale, readable seals of the re-installation and setup excluding situations when the need to
seller and the customer’s signature. Device model and serial
re-install or setup results from the product’s defect due to the
number shall match those specified in the warranty card.
Manufacturer’s fault.
Additionally for:
Should these conditions be violated or should the
e) refrigerators: odour absorbers, air purifiers
warranty card details be altered, erased or rewritten, the biodesodorators), filters, shelves, boxes, fixtures and food
warranty card is recognized void.
containers;
f) ovens and microwave ovens : wire rack, spit wire rack, roast
Should this be the case, we recommend addressing your
wire rack, baking tray, ceramic tray, convection tray, broiler
retailer in order to have new warranty card issued in compliance tray, water bowl, steamer, steamer tray, steamer plate, tray
with the requirements above or providing sales receipts or
cooking glass, roller guide; gas cook top: burner lid, flame
slips confirming the fact and date of sale. If date of sale cannot spreader, grate;
be established, as per the consumer protection laws of the
g) vacuum cleaners: hoses, pipes, brushes, heads, dust
country of purchase warranty term is measured from the date of collecting bags, filters;
manufacture.
h) washing machines: filters, hoses for water supply;
i) conditioners and hoods: filters;
With this warranty card Samsung Electronics Co., Ltd.
j) printers: in case of ending of the original toner (ink, photo
confirms acceptance of obligations to satisfy the customer’s
printer ribbon cartridge) in the cartridge (the cartridge is
requirements set forth by the effective consumer protection
monitored by weight, and (or) by indicators of installed chip).
laws, should any defects be identified in the product due to the
Manufacturer’s fault. Samsung Electronics Co., Ltd. reserves
5. The Manufacturer has no warranty obligations and offers no
the right to reject claims by its customers and to deny free
free service in the following cases:
service should the terms below be violated. Warranty and free
k) if the product designated for personal (household, family) use
service obligations of the Manufacturer are executed according has been used for business purposes as well as other purposes
to the legislation of the Country, where warranty and/or free
beyond its intended use;
service provided.
l) if the provisions on operation and installation set forth in the
User’s Manual and other documents accompanying the product
Samsung Electronics Co., Ltd. sets forth for its
have been violated;
products warranty period, measured from the date of sale, m) if the product has indications of attempted unauthorized
and period of free service, measured after warranty period repairs;
expiry, enlisted in the table on pages 2-3. In this case, the n) if the defect is due to alteration of the product’s design or
warranty period and the free service period are limited by layout, connection of external devices unauthorized by the
the product life.
Manufacturer;
o) if the defect is due to an event of force-majeure, accidents,
intended or reckless acts by the consumer or third parties;
warranty_4_lang_update_23_03_2016.indd 4
23.03.2016 15:05:15
p) if damage is identified due to action of mechanical stress,
moisture, high or low temperature, corrosion, oxidation,
penetration of foreign objects, substances, liquids, insects or
animals;
q) if cleaning of audio-video heads, drives for reading various
data storage media is required;
r) if the damage is due to computer viruses and similar
programs, setting or changing password, modification and
(or) re-installation of factory installed software, installation and
use of software by third parties, formatting data media on hard
disks;
s) if the defect is due to natural wear during operation of the
product. Natural wear is considered as consequences of
product usage, resulting in worsening of technical state or
appearance due to enduring usage;
t) if the defect is due to insufficient capacity of
telecommunications networks and radio signal power, including
due to local landscape and urban environment, use of telephone
set on the network coverage threshold or beyond or due to
connecting to other inappropriate or defective external devices
to the product;
u) if the product has failed due to use of no-standard (nonoriginal) consumables, materials, accessories, spare parts,
batteries, storage devices, including, but not limited to audio/
video cassettes, CD/DVD/BR discs, flash memory cards,
cartridges of other manufacturers than Samsung Electronics
Co., Ltd. or due to use of refilled, counterfeit, rebuilt cartridges
as well as cartridges with mechanical damage (cracks, chips,
indications of penetration etc;
v) if the defect is due to receipt, installation and use of
incompatible content (melodies, graphics, video and other files,
Java applications and similar programs);
w) if the data specified on the product labels are corrected,
erased, or if there are no labels on the product.
DEAR CUSTOMER!
Thank you for purchasing this product Samsung.
Unified Samsung Hotline service is always happy to assist
you:
• in Internet:
in the «Support» section of the company website at www.
samsung.com/ru/support available: cyber service, reference
materials, software, tips for use, instruction videos, online
consultation, feedback forms;
• by phone:
ARMENIA ...........................................0-800-05555
AZERBAIJ AN ..................................0-88-555-55-55
BELARUS .............................. 8-10-800-500-55-500
GEORGIA ........................................0-800-555-555
KAZAKHSTAN ....... 8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
KYRGYZSTAN ............................ 00-800-500-55-500
MOLDOVA* ........................................ 0-800-61440
MONGOLIA ................................ +7-800-555-55-55
RUSSIAN FEDERATION ....................8-800-555-55-55
for corporate users......................8-800-555-55-33
TAJIKISTAN ........................... 8-10-800-500-55-500
UKRAINE* .......................................0-800-502-000
for corporate users.........................0-800-500-777
UZBEKISTAN .......................... 8-10-800-500-55-500
•by letter:
Organization authorized to accept and satisfy the requirements
of consumers concerning inadequate goods in Russia: OOO
«SRSC», 117105, Russia, Moscow, Varshavskoye Shosse, 26,
P/B 4.
6. Setup and installation (assembly, connection etc.) of the
product described
Additional information about Samsung products can be found on
in the accompanying documents may be performed by the user
the officialwebsite of www.samsung.com
or specialists of profile ASC and seller (at a charge). Besides,
you can use services by other service suppliers possessing
certificate of conformity for this type of works. Should this the
case, the person (organization) which has installed the product
is liable for installation (setup) correctness and quality.
Please pay due attention to the significance of proper
installation for both reliable operation of the product and
warranty as well as free service services. Ask the installation
specialist to enter all the required installation details into the
warranty card.
HOW TO DETERMINE DATE OF MANUFACTURE
7. We urge you to backup to an external data media all the
The
date
is coded in the product serial number, e.g.: 1XW234567S
information you keep in the memory of your cellular phone or
Last digit (S) – control digit (sometimes can miss);
other digital devices.
Last fi ve numbers (34567) – the serial number itself;
Sixth digit from the end (2) – month of manufacture;
8. Samsung Electronics Co., Ltd. expressly disclaims any
liability for possible damage inflicted directly or indirectly by the Seventh digit from the end (W) – year of manufacture;
From 3 to 7 digits may stand in front.
Samsung products upon people, pets, property if the damage
is due to non-compliance with the operation and installation
MONTH CODING:
provisions; intended or reckless acts by the purchaser
(consumer) or third parties. Besides, Samsung Electronics Co.,
Ltd. disclaims any liability for possible damage inflicted directly In order of month numbers 1 … 9 (January… September), А or indirectly to the Samsung respective products due to loss,
October, В - November, С - December.
damage or alteration of information or data.
YEAR CODING:
Additional obligations of the manufacturer.
Y-2005, L-2006, P-2007, Q-2008, S-2009, Z-2010, B-2011,
C-2012, D-2013, F-2014, G-2015, H-2016, J-2017, K-2018,
The manufacturer has established an additional obligation (to
provide the details for free in case of its failure) in point of motor M-2019, N-2020
DD, inverter motor of washing machines , inverter compressor
or refrigerators and air conditioners, Bio-ceramic coating of
microwave ovens, Inverter motor of vacuum cleaners in SC07F80
series for 10 years from the purchase date.
The spare part is free of charge for a customer in case of a
repair in authorized service center.
warranty_4_lang_update_23_03_2016.indd 5
23.03.2016 15:05:15
ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
При этом гарантийный срок и срок бесплатного сервисного
Компания “Samsung Electronics Co., Ltd.” («Самсунг
обслуживания ограничиваются пределами службы изделия.
Электроникс Ко., Лтд.»), головная компания группы
Samsung Electronics, производящей товары (изделия)
УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Samsung далее по тексту «Изготовитель»), находящаяся по
И БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
адресу: Республика Корея, (Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро,
Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, зарегистрирована 13.01.1969 1. Гарантийные обязательства Изготовителя на территории
Российской Федерации распространяются только на
года Восточной регистратурой районного суда г. Сувона
изделия, предназначенные «Самсунг Электроникс Ко.,
(регистрационный № 000905), выражает Вам огромную
признательность за Ваш выбор. Мы сделали все возможное, Лтд.» для поставок и реализации на территории РФ,
приобретенные в РФ и прошедшие сертификацию на
чтобы данное изделие удовлетворяло Вашим запросам, а
соответствие стандартам РФ.
качество соответствовало лучшим мировым образцам.
2. Гарантийные обязательства Изготовителя на территории
«Самсунг Электроникс Ко., Лтд.» устанавливает срок
службы на бытовую технику – 7 лет, телевизоры, мониторы, Республики Беларусь распространяются только на изделия,
предназначенные «Самсунг Электроникс Ко., Лтд.» для
вытяжки, аудио-, видеотехнику – 5 лет, телефоны GSM,
поставок и реализации на территории РБ, приобретенные
модемы, проекторы – 3 года, при условии соблюдения
в РБ и прошедшие сертификацию на соответствие
правил эксплуатации. Срок службы исчисляется с даты
стандартам РБ.
изготовления изделия, если Руководством пользователя
Гарантийные обязательства Изготовителя на территории
изделия не установлено иное ограничение.
Украины распространяются только на изделия,
По истечении срока службы изделия Изготовитель
предназначенные «Самсунг Электроникс Ко., Лтд.» для
рекомендует обращение в Авторизованный Сервисный
поставок и реализации в Украине, приобретенные в
Центр (АСЦ) для проведения профилактических работ
Украине и задекларированные импортером на соответствие
и получения рекомендаций по дальнейшей безопасной
стандартам Украины.
эксплуатации изделия.
3. Под бесплатным сервисным обслуживанием понимается
Адреса и телефоны Авторизованных Сервисных
дополнительное обязательство Изготовителя по устранению
Центров (АСЦ) Вы можете узнать по телефону «Единой
недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине
службы поддержки»: Россия 8-800-555-55-55 (для
Изготовителя, без взимания платы с покупателя
корпоративных клиентов: 8-800-555-55- 33),
(потребителя). Бесплатное сервисное обслуживание
Республика Беларусь 8-10-800-500-55-500, Украина
кондиционеров производится при условии установки
0-800-502-000 (для корпоративных клиентов 0-800сертифицированным установщиком Самсунг и внесении
502-777) (бесплатный звонок из любого региона страны)
сведений об установке в гарантийный талон.
или на сайте www.samsung.com. Мы настоятельно
рекомендуем Вам обращаться в АСЦ, если у Вас возникнут 4. Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов,
сборочных единиц) в период гарантийного срока или
какие-либо проблемы, связанные с эксплуатацией и
срока бесплатного сервисного обслуживания не ведет к
работоспособностью изделия.
Все товары, предназначенные «Самсунг Электроникс Ко., установлению нового
гарантийного срока, либо нового срока бесплатного
Лтд.»для поставок в Российскую Федерацию, Республику
сервисного обслуживания на все изделие, либо на
Беларусь, Украину изготавливаются с учетом условий
замененные части. Изготовитель постоянно улучшает
эксплуатации в соответствующей стране и имеют на
изделии и упаковке официальные знаки соответствия, если потребительские свойства программного обеспечения (ПО),
нанесение таких знаков предусмотрено законодательством используемого в изделиях, обеспечивает для ряда
изделий возможность самостоятельного обновления
соответствующей страны.
ПО потребителями с помощью программ/приложений,
Во избежание недоразумений убедительно просим Вас
доступных для пользователя на официальных ресурсах
внимательно изучить Руководство пользователя, условия
компании, а также обновления ПО в автоматическом режиме
гарантийных обязательств, проверить правильность
при наличии согласия пользователя. Изготовитель не несет
заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон
ответственность за сохранение в изделии версии ПО,
действителен только при наличии правильно и четко
установленной на момент покупки или измененной
указанных: модели, серийного номера изделия, даты
в течение срока службы без участия Изготовителя.
продажи, четких печатей фирмы-продавца. Модель
Изготовитель рекомендует всегда использовать в изделии
и серийный номер изделия должны соответствовать
актуальную версию ПО.
указанным в гарантийном талоне.
5. Гарантийный срок на принадлежности, входящие
При нарушении этих условий, а также в случае, когда
в комплектность изделия, приравнивается к сроку на
данные, указанные в гарантийном талоне изменены,
основное изделие, за исключением следующих:
стерты или переписаны, гарантийный талон признается
а) элементы питания (батарейки), лампы проекторов и
недействительным. В этом случае рекомендуем Вам
обратиться к продавцу для получения нового гарантийного лампы освещения ( за исключением продуктов, в которых
процедура замены ламп освещения описана в инструкции
талона, соответствующего вышеуказанным условиям.
пользователя);
В случае, если дату продажи установить невозможно,
б) соединительные кабели (если они не являются составной
в соответствии с законодательством о защите прав
частью зарядного устройства), наушники, носители
потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты
информации различных типов (диски с программным
изготовления изделия.
обеспечением и драйверами, карты памяти);
Данным гарантийным талоном «Самсунг Электроникc
в) чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные
Ко., Лтд.» подтверждает принятие на себя обязательств
приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую
по удовлетворению требований потребителей,
установленных действующим законодательством о защите к изделию;
г) на программное обеспечение (ПО) и драйверы,
прав потребителей, в случае обнаружения недостатков
поставляемые в комплекте с изделием на носителях
изделия, возникших по вине Изготовителя. «Самсунг
Электроникc Ко., Лтд.» оставляет за собой право отказать в информации различных типов (включая, но не
удовлетворении требований потребителей по гарантийным ограничиваясь, ПО, предустановленное на
накопитель на жестких магнитных дисках изделия), а также
обязательствам и в бесплатном сервисном обслуживании
изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. на необходимость переустановки и настройки ПО, за
исключением случаев, когда данная необходимость вызвана
Гарантийные обязательства Изготовителя и бесплатное
недостатком изделия, возникшим по вине Изготовителя.
сервисное обслуживание осуществляются в соответствии
Дополнительно для:
с требованиями законодательства страны, в которой
осуществляются гарантийные обязательства и бесплатное а) холодильников: на поглотители запахов, очистители
воздуха (биодезодораторы), фильтры, полки, ящики,
сервисное обслуживание.
подставки и другие емкости для хранения продуктов;
«Самсунг Электроникс Ко., Лтд.» устанавливает
б) духовых шкафов и микроволновых печей: металлические
гарантийный срок, исчисляемый с даты продажи, и срок
подставки, вертелы, шампуры и решетки для их установки,
бесплатного сервисного обслуживания, исчисляемый
решетки для жарки, металлические противни, керамические
с даты окончания гарантийного срока, указанные в
противни для микроволн, блюда для подрумянивания пищи,
таблице на страницах 2 и 3, при условии соблюдения
контейнеры для воды, пароварки, блюда пароварок,
правил эксплуатации. При этом гарантийный срок и срок
паровые лотки пароварок , вращающиеся подносы,
бесплатного сервисного обслуживания ограничиваются
роликовые подставки; газовых варочных поверхностей:
пределами срока службы изделия.
крышки конфорок, рассекатели конфорок, подставки для
Самсунг Электроникс Ко., Лтд.» устанавливает
посуды;
гарантийный срок, исчисляемый с даты продажи, и срок
в) пылесосов: на шланги, трубки, щетки, насадки,
бесплатного сервисного обслуживания, исчисляемый с
даты окончания гарантийного срока, указанные в таблице на пылесборники,фильтры;
странице 3, при условии соблюдения правил эксплуатации. г) стиральных и посудомоечных машин: на шланги для
warranty_4_lang_update_23_03_2016.indd 6
23.03.2016 15:05:15
подвода воды;
Электроникс Ко., Лтд.» не несет ответственность за
д) кондиционеров и кухонных вытяжек: фильтры.
возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием
6. Изготовитель не несет гарантийные обязательства и не
в результате потери, повреждения или изменения данных и
производит бесплатное сервисное обслуживание изделия в информации.
следующих случаях:
а) если изделие, предназначенное для личных (бытовых,
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ
семейных) нужд, использовалось для осуществления
Изготовитель установил дополнительное обязательство
предпринимательской деятельности, а также в иных целях, (предоставление детали бесплатно в случае ее
не соответствующих его прямому назначению;
неисправности, возникшей по вине Изготовителя)
б) нарушения правил и условий эксплуатации, установки
в отношении двигателя DD и инверторного мотора
изделия, изложенных в Руководстве пользователя и другой стиральных машин, инверторного компрессора
документации, передаваемой потребителю в комплекте с
холодильников и кондиционеров, БИО-керамического
изделием;
покрытия микроволновых печей, инверторного мотора
в) если изделие имеет следы попыток
пылесосов серии SC07F80 сроком на 10 лет с даты продажи
неквалифицированного ремонта;
изделия. Деталь предоставляется бесплатно в случае
г) если дефект вызван изменением конструкции или
выполнения ремонта авторизованным сервисным центром.
схемы изделия, подключением внешних устройств, не
предусмотренных Изготовителем;
УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
д) если дефект вызван действием непреодолимых сил,
Спасибо за приобретение продукции Samsung.
несчастными случаями, умышленными или неосторожными Единая служба поддержки Samsung всегда рада оказать вам
действиями потребителя или третьих лиц;
е) если обнаружены механические повреждения, возникшие помощь:
•в Интернете:
после передачи изделия потребителю; повреждения,
в разделе «Поддержка» сайта компании по адресу www.
вызванные воздействием влаги, высоких или низких
samsung.com/ru/support доступны: кибер сервисный центр,
температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь
изделия посторонних предметов,веществ, жидкостей,
справочные материалы, программное обеспечение, советы
насекомых или животных;
по использованию, видео инструкции, онлайн консультация,
ж) если требуется чистка аудио – видео головок, приводов формы обратной связи;
для считывания информации с носителей различных типов;
•по телефону:
з) если повреждения (недостатки) вызваны воздействием
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.............8-800-555-55-55
компьютерных вирусов и аналогичных им программ;
для корпоративных клиентов.........8-800-555-55-33
установкой, сменой или удалением паролей (кодов)
изделия, модификацией и (или) переустановкой
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ..........8-10-800-500-55-500
предустановленного ПО изделия, установкой и
МОЛДОВА *........................................0-800-61440
использованием ПО третьих производителей
УКРАИНА ........................................0-800-502-000
(неоригинального), форматированием накопителей на
для корпоративных клиентов............0-800-500-777
жестких магнитных дисках, применением сервисных кодов;
и) если дефект возник вследствие естественного износа при АРМЕНИЯ..........................................0-800-05555
эксплуатации изделия. При этом под естественным износом
АЗЕРБАЙДЖАН...............................0-88-555-55-55
понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ГРУЗИЯ..........................................0-800-555-555
ухудшение их технического состояния и внешнего вида изКАЗАХСТАН..........8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
за длительного использования данного изделия;
к) если повреждения (недостатки) вызваны несоответствием КЫРГЫЗСТАН............................00-800-500-55-500
ТАДЖИКИСТАН.......................8-10-800-500-55-500
стандартам или техническим регламентам питающих,
кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности
УЗБЕКИСТАН..........................8-10-800-500-55-500
радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа
* Молдова – со стационарных телефонов
и других подобных внешних факторов, использования
•письмом:
изделия на границе или вне зоны действия сети,
Организация, уполномоченная на принятие и
подключением к изделию других несоответствующих
удовлетворение требований потребителей в отношении
или неисправных внешних устройств;
л) если повреждения вызваны использованием
товара ненадлежащего качества на территории РФ: ООО
нестандартных (неоригинальных) и (или) некачественных
«СРСС», 117105, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, 26,
(поврежденных) расходных материалов, принадлежностей,
а/я 4.
запасных частей, элементов питания, носителей
Почтовый адрес в Украине: 04070, Киев-70, а/я 130
информации различных типов (включая, но не
Самую полную информацию о продукции Samsung вы
ограничиваясь, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты,
картриджи);
найдете на официальном сайте компании www.samsung.com
м) если недостатки вызваны получением, установкой и
использованием несовместимого контента (мелодии,
графические, видео и другие файлы, приложения Java и
подобные им программы);
н) если данные, указанные на маркировочных этикетках
изделия, исправлены, стерты, а также в случае отсутствия
маркировочных этикеток на изделии.
7. Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.)
изделия,
описанные в документации, прилагаемой к нему, могут быть
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
выполнены как самим пользователем, так и специалистами
АСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на
Дата закодирована в серийном номере изделия, например:
платной основе).
1XW234567S
При этом лицо (организация), установившее изделие, несет Последний знак (S) – контрольная буква (иногда может
ответственность за правильность и качество установки
отсутствовать);
(настройки).
Последние пять цифр (34567) – собственно серийный номер;
Просим Вас обратить внимание на значимость
правильной установки изделия, как для его надежной Шестой знак с конца (2)– месяц изготовления;
Седьмой знак с конца (W) – год изготовления;
работы, так и для получения гарантийного и
бесплатного сервисного обслуживания. Требуйте от
Впереди еще могут находиться от 3 до 7 знаков.
специалиста по установке внести все необходимые
сведения об установке в гарантийный талон.
КОДИРОВАНИЕ МЕСЯЦА:
8. Настоятельно рекомендуем осуществлять резервное
по порядку номеров 1 … 9 (январь…сентябрь), А-октябрь, Вкопирование на внешний носитель информации всех
ноябрь, С-декабрь.
данных, которые Вы храните в памяти изделия.
9. «Самсунг Электроникс Ко., Лтд.» не несет
ответственность за возможный вред, прямо или косвенно
КОДИРОВАНИЕ ГОДА:
нанесенный изделием людям, домашним животным,
Y-2005, L-2006, P-2007, Q-2008, S-2009, Z-2010, B-2011,
имуществу в случае, если это произошло в результате
C-2012, D-2013, F-2014, G-2015, H-2016, J-2017, K-2018,
несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки
M-2019, N-2020
изделия; умышленных или неосторожных действий
покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также «Самсунг
warranty_4_lang_update_23_03_2016.indd 7
23.03.2016 15:05:16
ҚЫМБАТТЫ САТЫП АЛУШЫ!
КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ МЕН ТЕГІН СЕРВИСТІК
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖАҒДАЙЫ
Келесі мекенжай бойынша орналасқан: (Мэтан-донг)
129, Самсунг ро, Енгтонг-гу, Сувон қаласы, Кёнги-до, Корея
Республикасы, 13.01.1969 жылы Сувон қаласы аудандық
сотының Шығыс тіркеу мекемесімен тіркелген (тіркеу
№000905), “Samsung Electronics Co., Ltd.” компаниясы
(«Самсунг Электроникс Ко., Лтд.»), Samsung тауарын (өнім)
өндіретін (арықарай «Өндіруші»), Samsung Electronics
тобыныңбас компаниясы өзіңіз жасаған таңдау үшін Сізге
үлкен алғысын білдіреді. Аталмыш өнім Сіздің қажетіңізді
өтеуі, ал сапасы ең жақсы әлемдік үлгілерге сәйкес келуі
үшін біз қолымыздан келгеннің бәрін де жасадық.
«Самсунг Электроникс Ко., Лтд.» өзінің тауарлары үшін
пайдалану нұсқауларын сақтаған жағдайда қызмет көрсету
мерзімін белгілейді: үй техникасы – 7 жыл, телевизорлар,
мониторлар, ауа тазалағыштар, аудио-, видео және
ақпараттық техника – 5 жыл, GSM ұялы телефондар,
проекторлар және модемдер – 3 жыл. Егер Пайдаланушы
нұсқаулығында басқаша шектеу бекітілмеген болса,
қызмет көрсету мерзімі өнімнің дайындалу күнінен бастап
есептеледі.
Өндіруші ресми қызмет көрсету мерзімі аяқталған
соң, профилактикалық жұмыстарды жүзеге асыру және
өнімді одан әрі пайдалану бойынша кеңестер алу үшін
«Samsung» Уәкілеттелген қызмет көрсету Орталығына (УҚО)
хабарласуға кеңес береді.
УҚО-ның мекенжайлары мен телефондарын Сіз «Қолдау
көрсетудің бірыңғай қызметіне» келесі нөмірлер бойынша:
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799) телефон соғу арқылы
(Қазақстанның кез келген аймағынан қоңырау шалу тегін)
немесе www.samsung.com/kz_ru/ сайтынан біле аласыз.
Егер Сізде өнімді пайдалану және жұмыс қабілеттілігімен
байланысты қандай да бір мәселе туындай қалса, біз Сізге
міндетті түрде УҚО-мен хабарласуыңызға кеңес береміз.
«Самсунг Электроникс Ко., Лтд.» тауарларының жоғары
сапасы, сенімділігі және қауіпсіздік дәрежесін есепке ала
отырып, пайдаланудың іс жүзіндегі мерзімі ресми түрде
белгіленген мерзімнен елеулі түрде асып кетуі мүмкін.
Қазақстан аумағына жеткізілу үшін арналған барлық
«Самсунг Электроникс Ко., Лтд.» тауарлары тиісті елдің
пайдалану жағдайы есепке алына отырып дайындалған
және өнім мен оның буып-түю қорабында, егер сол елдің
заңнамасымен көзделген болса, ресми сәйкестік белгілері
бар болады.
Түсініспестіктерге жол бермеу үшін Сізден міндетті
түрде Пайдаланушының нұсқаулығын, кепілдік
міндеттемелердің шарттарын, кепілдік талондарының дұрыс
толтырылғандығын тексеруді өтінеміз. Кепілдік талоны:
үлгілер, өнімнің сериялық нөмірі, сатылу күні, сатушы
фирманың айқын басылған мөрі, сатып алушының қолы,
дұрыс және дәл көрсетілген кезде ғана жарамды болып
табылады.
Бұл шарттар бұзылған жағдайда, сондай-ақ кепілдік
талонында көрсетілген мәліметтер өзгертілгенде,
өшірілгенде немесе үстінен жазылғанда, кепілдік талоны
жарамсыз деп танылады.
Осындай жағдай туындайтын болса, сатушыдан жоғарыда
келтірілген шарттарға сай келетін жаңа кепілдік талонын
талап етуді өтінеміз немесе тауарлы және кассалық чекті, не
сатып алу күнін және фактісін дәлелдейтін басқа құжаттарды
көрсетуге болады. Егер сатып алу күнін көрсететін құжаттар
болмаса, онда кепілдік мерзімі тұтынушылар құқығын қорғау
туралы қолданыстағы заңнамаға сәйкес өнімнің өндірілген
күнінен бастап саналады.
«Самсунг Электроникс Ко., Лтд.» берілген кепілдік талоны
арқылы, тұтынушылар құқығын қорғау туралы қолданыстағы
заңнамаға сәйкес, Өндіруші тарапынан туындаған
өнім ақаулары анықталған жағдайда, тұтынушылардың
талаптарын қанағаттандыру бойынша міндеттерді
қабылдайтынын растайды. «Самсунг Электроникс Ко., Лтд.»
төменде көрсетілген шарттар орындалмаған кезде, кепілдік
міндеттемелер және өнімге тегін сервистік қызмет көрсету
бойынша тұтынушылардың талаптарын қанағаттандырудан
бас тарту құқығын өзіне қалдырады. Өндірушінің кепілдік
міндеттемелері және тегін сервистік қызмет көрсету сол
елдегі кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет
көрсету туралы заңнамаға сәйкес орындалады.
«Самсунг Электроникс Ко., Лтд.» өзінің тауарлары
үшін пайдалану тәртіптері сақталған жағдайда, кепілдік
мерзімімен бірге тегін сервистік қызмет көрсету мерзімін
осы талонның 2-бетіндегі кестеге сәйкес белгілейді.
Кепілдік мерзімі мен тегін сервистік қызмет көрсету мерзімі
сатып алу күнінен басталады. Кепілдік мерзімі және тегін
сервистік қызмет көрсету мерзімі өнімнің қызмет көрсету
мерзімімен бірге шектеледі.
1. Өндірушінің Кепілдік міндеттемесі мен тегін сервистік
қызмет көрсетуі Қазақстан аумағына жеткізілу және сатылу
үшін арналған, Қазақстан аумағында сатылған және елдің
техникалық стандарттары туралы ережеге, заңнамаға
сәйкес сертификаттаудан өткен «Самсунг
Электроникс Ко., Лтд.» өнімдерінің үлгілеріне таратылып,
оларға кепілдік және тегін сервистік қызмет көрсетілу
ұсынылады.
2. Тегін сервистік қызмет көрсету ұғымының астарында,
Өндірушінің кінәсі бойынша пайда болған өнімдегі
бұзылушылықты (зақымдануды) жою бойынша, сатып
алушыдан (тұтынушыдан) төлем ақы алмастан жасалатын
Өндірушінің қосымша міндеттемесі түсініледі.
Кондиционерлердің тегін сервистік қызметі Samsung
арнайы куәлігі бар қондырушының орнатуы және ол
кепілдік талонына тиісті жазбаларды енгізген кезде жүзеге
асырылады.
3. Кепілдік мерзімі кезеңінде немесе тегін сервистік
қызмет көрсету мерзімі ішінде өнімдегі бұзылған
бөлшектерді (бөліктер, құрастырма бірліктер) ауыстыру
осы өнімге толығымен немесе өнімнің ауыстырылған
бөлшектеріне жаңа кепілдік мерзімін не тегін сервистік
қызмет көрсету мерзімін белгілеуге алып бармайды.
Өндіруші өнімде қолданылатын бағдарламалық
жасақтаманы (БЖ) үнемі жетілдіреді, бірқатар өнімдерге
тұтынушы өз қолымен ресми сайттардан алынған
бағдарламалар арқылы жетілдіруге мүмкіндік береді,
және тұтынушының рұқсатымен жетілдіру автоматты
түрде жүргізіледі. Өндіруші өніммен бірге сатып алған БЖ
нұсқасының сақталуына немесе қызмет көрсету мерзімі
ішінде өзгертілмейдігіне жауап бермейді. Өндіруші өнімде
әрдайым жаңа БЖ қолдануға кеңес береді.
4. Егер керек-жарақтардың ауыстырылуы өнімді
бөлшектеп бұзумен байланысты болмаса, кепілдік
міндеттемесі мен тегін сервистік қызмет көрсету, тауардың
кешендік жинағына кіретін төменде келтіріліп отырған
керек-жарақтарға таратылмайды:
а) қуат беру элементтері (батареялар), проектор
шамдары мен жарық беру шамдары (жарық беру шамдарын
ауыстыру процедурасы пайдаланушы нұсқаулығында
берілетін өнімдерді қоспағанда);
ә) біріктіргіш кабельдер (егер олар зарядтау
құрылғысының құрамдас бөлігі болмаса), құлақпен тыңдау
құрылғылары, алуан түрдегі ақпаратты тасығыштар
(бағдарламалық жасақтамасы мен драйверлері бар
дискілер, есте сақтау карталары);
б) өніммен бірге берілетін қаптамалар, сөмкелер,
белдіктер, тасымалдауға арналған сымдар, құрастыру
жарақтары, құралдар, құжаттамалар;
в) аталмыш қажеттілік өндірушінің кінәсі бойынша
туындаған өнімнің кемшілігінен болған жағдайларды
қоспағанда, өніммен бірге кешендік жинақта берілетін,
алуан түрдегі ақпаратты тасығыштар (БЖ қоса алғанда,
бірақ онымен шектелместен өнімге алдын ала қатты магнит
дискілері орнатылған) бағдарламалық жасақтама (БЖ)
және драйверлер, сондай-ақ БЖ баптау мен қайта орнату
қажеттігі.
Сонымен қатар төмендегілерге таратылмайды:
а) тоңазытқыштар: иіс жұтқыш заттар, ауа тазалағыштар
(биодезодораторлар), фильтрлер, сөрелер, қораптар,
ұстағыштар және басқа да азық-түлік ыдыстары;
ә) пештер мен микротолқынды пештер: тор темірлер,
істіктер, пісіру тартпалары, керамикалық тартпалар, су
ыдыстары, бу пісіргіштер және оның қақпағы мен ыдысы;
б) шағсорғыштар: шлангілер, түтіктер, қылшақтары, шаң
сауыттары, фильтрлер;
в) ыдыс-аяқ және кір жуғыш машиналар: су тарту
шлангілері;
г) кондиционерлер мен ас үй ауа тартқыштары:
фильтрлер;
5. Өнімде төмендегі жетіспеушіліктер болғанда:
а) егер жеке мұқтаждықтар (тұрмыстық, отбасылық) үшін
тағайындалған өнім, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру
үшін, сондай-ақ оның тікелей тағайындалуына сәйкес
келетін басқа мақсаттар үшін пайдаланылған болса;
ә) өніммен бірге кешендік жинақта тұтынушыға бірге
берілетін Пайдаланушы нұсқаулығы мен басқа құжаттарда
келтірілген өнімді орнату, пайдалану тәртіптері мен
шарттарды бұзған жағдайда;
б) егер өнімде білікті маман жүзеге асырмаған жөндеу
іздері болған кезде;
в) егер зақымдануды Өндіруші қарастырмаған сыртқы
құрылғыларды қосумен, өнімнің схемасы мен құрылымын
өзгерту тудырған болса;
г) егер зақымдануды қауқар жетпейтін күштердің әрекеті,
қайғылы жағдайлар, тұтынушы немесе үшінші адамдардың
warranty_4_lang_update_23_03_2016.indd 8
23.03.2016 15:05:16
саналы немесе байқаусыз әрекеттері тудырған болса;
ғ) егер ылғалдың, жоғары немесе төменгі
температураның әсері, таттану, қышқылдану, өнімнің ішіне
бөтен заттардың, түйірлердің, сұйық заттардың, жәндіктер
немесе хайуанаттардың түсіп кетуі салдарынан туындаған
зақымданушылықтар байқалған болса;
д) егер аудио – бейне бүркеншігін, әрқилы түрдегі
ақпараттарды тасығыштардан есептеуге арналған
жетектерді тазалау талап етілсе;
е) егер зақымданушылықтар компьютерлік вирустар мен
соларға ұқсас программалардың, паролді орнату немесе
ауыстырудың, алдын ала орнатылған БЖ қайта орнату және
(немесе) жетілдірудің, үшінші бір Өндірушінің БЖ орнатылуы
немесе пайдаланылуы, қатты магниттік дискілердің
жинағышына форматтаудың жүзеге асырылуы салдарынан
туындаған болса;
ж) біріккен түрде жұмыс істеуі мүмкін емес контенттерді
(мелодиялар, графикалық, бейне және басқа файлдар, Java
қосымшасы мен соған ұқсас бағдарламаларды) алу, орнату
және пайдалану тудырған жетіспеушіліктерге;
з) егер өнімнің зақымдалуы қуат беру,
телекоммуникациялық, кабелдік желі, ұялы телефон
желімінің шекарасында, не оның тіс жерінде пайдалануы
мен басқа осы тектес сыртқы факторлар стандарттарға
сәйкес келмеуі салдарынан туындаған болса және басқа
зақымданған немесе сәйкес келмейтін өнімге қосылу
салдарынан пайда болса;
и) стандартқа жатпайтын және (немесе) сапасыз
шығындау материалдары, керек-жарақтар, қосалқы
бөлшектер, қуат беру элементтері, әрқилы түрдегі
ақпараттарды тасығыштарды (аудио – бейне таспалар,
CD, DVD дискілер, еске сақтау картасы, SIM карталарды
қоса алғанда, бірақ олармен шектелмейтін) пайдаланудан
туындаған зақымданушылықтарға, кепілдік міндеттемесі
мен өнімге тегін сервистік қызмет көрсету таратылмайды;
к) егер өнімнің таңбасы өзгертілсе, өшірілсе немесе
жоғалса, Өндірушіге кепілдік міндеттемелер және тегін
сервистік қызмет көрсету жүктелмейді.
6. Өнімге қосыла берілетін құжаттарда сипатталған
өнімді баптау мен орнатуды (жинау, іске қосу және т.б.),
пайдаланушының жеке өзі де, сондай-ақ тиісті профилдегі
УҚО мен сатушы фирманың мамандары да (ақылы негізде)
орната алады. Сондай-ақ, Сіз осы тектес жұмыстарды
өткізуге сәйкес келу сертификаты бар басқа мамандардың
да қызметін пайдалануыңызға болады. Бұл жағдайда өнімді
орнатушы әлгі тұлға (ұйым), орнатудың (баптаудың) сапасы
мен дұрыстығы үшін жауапкершілік жүгін арқалайтын
болады. Өнімді орнатушы тұлғадан (ұйымнан) барлық
қажетті ақпаратты кепілдік талонына жазуды талап етіңіз.
7. Сізге ұялы телефоныңыз немесе басқа сандық
құрылғының жадындағы барлық мәліметтердің қосалқы
көшірмесін міндетті түрде сыртқы ақпаратты сақтағышқа
қосымша көшірме етіп сақтап қоюыңызға кеңес береміз.
«Самсунг Электроникс Ко., Лтд» бұл мәліметтерге
келтірілген тікелей немесе жанама түрде келтірілген мүмкін
болатын залалдарға, жоғалтуларға, өзгертулерге немесе
пайдаланудың мүмкін еместігі үшін жауапкершілік жүгін
арқаламайды.
8. «Самсунг Электроникс Ко., Лтд.» егер төмендегі
жайлар сатып алушының (тұтынушының) немесе
үшінші адамның саналы немесе абайсыз әрекеттері,
пайдаланудың, өнімді орнатудың жағдайы мен тәртіптерін
сақтамаудан, Samsung өнімдеріне адамдар, үй
хайуанаттары, мүліктер тарапынан тікелей немесе жанама
түрде келтірген мүмкін болатын зақымданушылықтар үшін
жауапты болмайды.
Сондай-ақ, «Самсунг Электроникс Ко., Лтд.» тиісті
үлгідегі Samsung өнімдеріне, мәліметтер мен ақпараттарды
жоғалту, зақымдап алу және жойып алу нәтижесінде
тікелей немесе жанама түрде келтірілген мүмкін болатын
зақымданушылықтар үшін жауапкершіліктен босатылады.
ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!
Samsung өнімін таңдағаныңызға алғысымызды білдіреміз.
Samsung қолдау көрсетудің бірыңғай қызметі
сізге әрқашан көмек беруге дайын:
•Интернетте:
www.samsung.com/kz_ru/support сайтының «Поддержка»
бөлімінде келесі ақпаратты таба аласыз: кибер қызмет
көрсету орталығы, анықтамалық нұсқа, бағдарламалық
жасақтама, қолдану нұсқасы, видео нұсқа, онлайн
консультация, кері байланыс;
•Телефон бойынша:
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ............................ 8-10-800-500-55-500
ЖӘНЕ КЕЗКЕЛГЕН ҰЯЛЫ ОПЕРАТОРДАН 7799 НӨМІРІНЕ ШАЛУ ТЕГІН
•Хат бойынша:
Алматы қаласы, 050059, Әл Фараби даңғылы, 36, блок Б, 3,
4 қабат.
Samsung өнімдері туралы толық ақпаратты www.samsung.
com ресми сайтында таба аласыз.
ДАЙЫНДАУ КҮНІН АНЫҚТАУ
Күн өнімнің сериялық нөміріне кодталған, мысалы: 1XW234567S
Соңғы (S) белгісі – бақылау әрпі (кейбір кездері болмауы
мүмкін);
Соңғы бес сан (34567) – жеке сериялық нөмірі;
Соңынан санағандағы алтыншы белгі (2) – дайындалған айы;
Соңынан санағандағы жетінші белгі (W) – дайындалу жылы;
Алдыңғы жағында бұлардан басқа 3-тен 7 белгіге дейінгі
сандар болуы мүмкін.
АЙЛАРДЫ КОДТАУ:
нөмірлердің тәртібі бойынша 1 … 9 (қаңтар…қыркүйек), А –
қазан, В – қараша, С – желтоқсан.
ЖЫЛДАРДЫ КОДТАУ:
Y-2005, L-2006, P-2007, Q-2008, S-2009, Z-2010, B-2011,
C-2012, D-2013, F-2014, G-2015, H-2016, J-2017, K-2018,
M-2019, N-2020
ӨНДІРУШІНІҢ ҚОСЫМША МІНДЕТТЕМЕСІ
Өндіруші қосымша міндеттеме бекітеді (жабдықтың
ақаулығы болған кезде тегін беру): DD қозғалтқыш, БИОкерамикалық жабыну және инверторлы қозғалтқыш үшін
кепілдік мерзімі біткен күнінен бастап 7 жыл, SC20F70
және SC07F80 сериялы шаңсорғыштардың инверторлы
қозғалтқыштарына 5 жыл.
warranty_4_lang_update_23_03_2016.indd 9
23.03.2016 15:05:16
ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!
Компанія «Samsung Electronics Co., Ltd.» («Самсунг
Електронікс Ко., Лтд.»), що є виробником товарів (виробів)
Samsung (надалі «Виробник»), та знаходиться за адресою:
129, Масунг-ро, Енгтонг-гу, м.Сувон, Кьонгі-до, Республіка
Корея, зареєстрована 13.01.1969р. Східною реєстратурою
районного суду м.Сувон (реєстраційний № 000905), щиро
дякує Вам за Ваш вибір. Ми зробили все можливе, щоб
цей виріб задовольняв Ваші запити, а якість відповідала
найкращим світовим зразкам.
«Самсунг Електронікс Ко., Лтд.» встановлює такі терміни
служби:
побутова техніка – 7 років, телевізори, монітори, витяжки,
аудіо-, відео техніка – 5 років, телефони GSM, модеми,
проектори — 3 роки. Відлік терміну служби починається з
дати виготовлення виробу, якщо Інструкцією користувача
виробу не встановлено інше обмеження.
Після закінчення терміну служби виробу Виробник
рекомендує зверну тися до Уповноваженого Сервісного
Центру (УСЦ) для проведення профілактичних робіт та
отримання рекомендацій щодо подальшої безпечної
експлуатації виробу.
Адреси і телефони Уповноважених Сервісних Центрів
(УСЦ) Ви можете дізнатися, за телефоном Єдиної служби
підтримки в Україні 0-800-502-000 (дзвінки в межах
країни безкоштовні) або на сайті www.samsung.com. Ми
наполегливо рекомендуємо Вам звертатися в УСЦ, якщо у
Вас виникнуть будь-які проблеми, пов’язані з експлуатацією
ісправністю виробу.
Усі товари, призначені «Самсунг Електронікс Ко.,
Лтд.» для постачань в будь-яку країну, виготовляються з
урахуванням умов експлуатації в зазначеній країні і мають на
виробі й упаковці офіційні знаки відповідності.
Щоб уникнути непорозумінь переконливо просимо Вас
уважно вивчити Інструкцію користувача, умови гарантійних
зобов’язань, перевірити правильність заповнення
гарантійного талона. Гарантійний талон дійсний тільки за
наявності правильно і чітко вказаних: моделі, серійного
номера виробу, дати продажу, чіткої печатки фірмипродавця, підпису покупця. Модель і серійний номер виробу
повинні відповідати вказаним в гарантійному талоні.
У разі порушення цих умов, а так само якщо на виробі
відсутнє маркування, або дані, вказані в гарантійному
талоні змінені, стерті або переписані, гарантійний талон
визнається недійсним. У випадку, якщо продаж виробу
здійснено після спливу 12 місяців з дати виробництва,
пред’явлення фіскального документу, що підтверджує
продаж, є обов’язковим.
Цим гарантійним талоном «Самсунг Електронікс Ко.,
Лтд.» підтверджує прийняття на себе зобов’язань із
задоволення вимог споживачів, встановлених чинним
законодавством про захист прав споживачів, у разі
виявлення недоліків виробу, що виникли з вини Виробника.
«Самсунг Електронікс Ко., Лтд.». залишає за собою право
відмовити в задоволенні вимог споживачів за гарантійними
зобов’язаннями і в безкоштовному сервісному
обслуговуванні виробу в разі недотримання викладених
нижче умов. Гарантійні зобов’язання Виробника і
безкоштовне сервісне обслуговування здійснюються
відповідно до вимог законодавства країни, в якій
здійснюються гарантійні зобов’язання і безкоштовне
сервісне обслуговування.
«Самсунг Електронікс Ко., Лтд.» встановлює гарантійний
строк, відлік якого починається з дати продажу. Гарантійні
строки для різних продуктів вказані в таблиці на сторінці
2, за умови дотримання правил експлуатації. При цьому
гарантійний строк обмежується строком служби Виробу.
телефонів, що входять в комплектність, і вбудовані у вироби
акумуляторні батареї складає 12 місяців з дати продажу,
інші акумуляторні батареї, що входять до комплекту
виробу, – 6 місяців з дати продажу. Гарантійний строк на
лампи підсвічування для проекторів складає 12 місяців з
дати продажу проектора або 1000 годин напрацювання,
що наступить швидше. У випадку заміни цих компонентів
та аксесуарів на них не встановлюється новий гарантійний
строк.
4. Гарантійний термін на приналежності, які входять
у комплектність виробу прирівнюється до терміну на
основний виріб, за винятком наступних:
а) елементи живлення (батарейки), лампи проекторів та
лампи освітлення (за винятком продуктів, у яких процедура
заміни ламп освітлення описана в інструкції користувача);
б) з’єднувальні кабелі (якщо вони не є складовою
частиною зарядного пристрою), навушники, носії інформації
різних типів (диски з програмним забезпеченням та
драйверами, карти пам’яті);
в) чохли, сумки, паски, шнури для перенесення, монтажні
пристосування, інструмент, документацію, що додається
до виробу;
г) на програмне забезпечення (ПЗ) і драйвери, що
постачаються в комплекті з виробом на носіях інформації
різних типів (включаючи, але не обмежуючись ПЗ,
попередньо встановленим на накопичувач на жорстких
магнітних дисках виробу), а також на необхідність
переустановлення і налаштування ПЗ, за винятком випадків,
коли ця необхідність викликана недоліком виробу, що виник
з вини Виробника.
Додатково для:
а) холодильників: на поглиначі запахів, очисники повітря
(біодезодоратори), фільтри, полиці, ящики, підставки та інші
місткості для зберігання продуктів;
б) духовки та мікрохвильові печі: решітка, вертел,
решітка-гриль, деко, керамічне деко, конвекційне деко,
деко-гриль, ємність для води, пароварка, лоток для
пароварки, тарілка для пароварки;
в) пилососів: на шланги, трубки, щітки, насадки,
пилозбірники, фільтри;
г) пральних і посудомийних машин: на шланги для
підведення води;
д) кондиціонерів і кухонних витяжок: фільтри.
5. Виробник не несе гарантійні зобов’язання щодо виробу
в наступних випадках:
а) якщо виріб, призначений для особистих (побутових,
сімейних) потреб, використовувався для здійснення
підприємницької діяльності, а також в інших цілях, що не
відповідають його прямому призначенню;
б) порушення правил і умов експлуатації, установки
виробу, викладених в Інструкції користувача та іншій
документації, що передається споживачеві в комплекті з
виробом;
в) якщо виріб має сліди спроб некваліфікованого
ремонту;
г) якщо дефект викликаний зміною конструкції або схеми
виробу, підключенням зовнішніх пристроїв, не передбачених
Виробником;
ґ) якщо дефект викликаний дією непереборних сил,
нещасними випадками, умисними або необережними діями
споживача або третіх осіб;
д) якщо виявлені механічні пошкодження, що виникли
після передачі виробу споживачеві; пошкодження, викликані
дією вологи, високих або низьких температур, корозією,
окисленням, потраплянням всередину виробу сторонніх
предметів, речовин, рідин, комах або тварин;
е) якщо вимагається чищення аудіо- чи відеоголівок,
приводів для зчитування інформації з носіїв різних типів;
УМОВИ ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ.
є) якщо пошкодження (недоліки) викликані дією
Гарантійні зобов‘язання виробника поширюються тільки комп’ютерних вірусів і аналогічних ним програм;
установкою, зміною або видаленням паролів (кодів) виробу,
на вироби, призначені «Самсунг Електронікс Ко., Лтд.»
модифікацією і / чи перевстановленням попередньо
для постачань і реалізації на території України, придбані
встановленого ПЗ виробу, установкою і використанням
в Україні, і такі,що пройшли сертифікацію на відповідність
стандартам України, якщо таке вимагається нормативними ПЗ третіх виробників (неоригінального), форматуванням
накопичувачів на жорстких магнітних дисках, застосуванням
актами України.
сервісних кодів;
ж) якщо дефект виник внаслідок природного зносу під
2. Заміна у виробі несправних частин (деталей, вузлів,
час експлуатації виробу. При цьому під природним зносом
складальних одиниць), у період гарантійного строку не
призводить до встановлення нового гарантійного строку на розуміються наслідки експлуатації виробу, що викликали
погіршення технічного стану і зовнішнього вигляду через
весь виріб чи на замінені частини.
тривале використання цього виробу;
Виробник постійно поліпшує програмне забезпечення
з) якщо пошкодження(недоліки) викликані
(ПЗ) виробів, та забезпечує, для деяких виробів, можливість
невідповідністю стандартам або технічним регламентам
самостійного оновлення ПЗ користувачем за допомогою
живлячих, кабельних, телекомунікаційних мереж, потужності
програм, що викладені на офіційних ресурсах компанії
радіосигналу, в тому числі через особливості рельефу та
інші подібні зовнішні чинники, використання виробу на
3. Гарантійний строк на зовнішні джерела живлення
межі або поза зоною дії мережі, підключення до Виробу
і / чи зарядні пристрої, акумуляторні батареї мобільних
warranty_4_lang_update_23_03_2016.indd 10
23.03.2016 15:05:16
невідповідних обо несправних
зовнішніх пристроїв;
и) якщо пошкодження викликані використанням
нестандартних (неоригінальних) і / чи неякісних
(пошкоджених) витратних матеріалів, приладдя, запасних
частин, елементів живлення, носіїв інформації різних типів
(включаючи, але, не обмежуючись аудіо / відеокасетами,
CD, DVD-дисками, картами пам’яті, SIM-картами,
картриджами);
і) якщо недоліки викликані отриманням, установкою та
використанням несумісного контенту (мелодії, графічні,
відео- та інші файли, додатки Java і подібні ним програми);
ї) якщо данні на маркувальних етикетках Виробу
виправленні, стерті, а також у випадку відсутності
маркувальних етикеток на Виробі.
ВИЗНАЧЕННЯ ДАТИ ВИГОТОВЛЕННЯ
Дата закодована в серійному номері виробу, наприклад:
R1XW234567S
Останній знак (S) – контрольна буква (іноді може бути
відсутня);
Останні п’ять цифр (34567) – власний серійний номер;
Шостий знак з кінця (2) – місяць виготовлення;
Сьомий знак з кінця (W) – рік виготовлення;
Попереду ще можуть знаходитися від 3 до 7 знаків.
КОДУВАННЯ МІСЯЦЯ:
по порядку номерів 1...9, A – жовтень, B – листопад, C –
грудень.
6. Налаштування та установка (збирання, підключення і
КОДУВАННЯ РОКУ:
тому подібне) виробу, описані в документації, що додається
до нього, можуть бути виконані як самим користувачем,
Y-2005, L-2006, P-2007, Q-2008, S-2009, Z-2010, B-2011,
так і фахівцями УСЦ відповідного профілю і фірм-продавців C-2012, D-2013, F-2014, G-2015, H-2016, J-2017, K-2018,
(на платній основі). При цьому особа (організація), що
M-2019, N-2020
встановила виріб, несе відповідальність за правильність і
якість установки (налаштування). Просимо Вас звернути
увагу на значимість правильної установки виробу, як для
його надійної роботи, так і для отримання гарантійного
сервісного обслуговування.
Вимагайте від фахівця з установки внести всі необхідні
відомості про установку в гарантійний талон.
7. Наполегливо рекомендуємо здійснювати резервне
копіювання на зовнішній носій інформації всіх даних, які
Ви зберігаєте в пам’яті стільникового телефону або інших
цифрових пристроїв.
8. «Самсунг Електронікс Ко., Лтд.» знімає з себе
відповідальність за можливу шкоду, прямо або
опосередковано заподіяну виробом людям, домашнім
тваринам, майну в разі, якщо це сталося в результаті
недотримання правил і умов експлуатації, установки
виробу; умисних або необережних дій покупця (споживача)
або третіх осіб. Також «Самсунг Електронікс Ко., Лтд.»
не несе відповідальність за можливу шкоду, прямо
або опосередковано заподіяну виробом відповідного
призначення, в результаті втрати, пошкодження або зміни
даних та інформації.
ДОДАТКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ВИРОБНИКА.
Виробник поширює додаткові гарантійні зобов’язання(
безкоштовне надання деталі у випадку її несправності) на
двигун з безпосереднім приводом, інверторний двигун,
БІО-керамічне покриття, інверторний компрессор на 7 років
з моменту закінчення гарантійного строку продукту, для
інверторного мотору пилесосів серії SC07F80 строком на 5
років з моменту закінчення гарантійного строку продукту.
ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!
Дякуємо за придбання продукції Samsung.
Служба підтримки Samsung завжди рада Вам допомогти:
•в Інтернеті:
у розділі «Підтримка» сайту компанії за адресою
http://www.samsung.com/ua/support доступні: віртуальний
сервіс, довідкові матеріали, програмне забезпечення,
поради з використання, відео інструкції, онлайн чат, форми
зворотнього зв’язку;
•за телефоном:
УКРАЇНА.........................................................0-800-502-000
для корпоративних клієнтів.........................0-800-500-777
МОЛДОВА.........................................................0-800-61440
•листом:
Поштова адреса: 04070, Київ-70, а/с 130
Повну інформацію про продукцію Samsung Ви знайдете на
офіційному сайті компанії www.samsung.com
warranty_4_lang_update_23_03_2016.indd 11
23.03.2016 15:05:17
10
1
BWC1602
16
2
17
3
4
18
5
10
BWC1602
1
16
2
17
3
18
4
5
10
1
BWC1602
16
2
17
3
4
18
5
10
BWC1602
1
16
2
17
3
18
4
5
THE INFORMATION ABOUT THE INSTALLATION OF PRODUCT 12
Installer company 11
Sertificate № 14
Installation date 15
Installer name 13
warranty_4_lang_update_23_03_2016.indd 13
23.03.2016 15:05:17
warranty_4_lang_update_23_03_2016.indd 14
23.03.2016 15:05:18
UE32J5200A UE32J5205A
LED ТЕЛЕВИЗОР
руководство пользователя
Благодарим за приобретение продукта компании.
Для получения более полного обслуживания
зарегистрируйте свое устройство по адресу
www.samsung.com/register
Модель______Серийный номер _____________
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 1
2016-07-11
1:00:21
Внимание! Важные указания по безопасности
(Перед установкой устройства прочтите раздел, соответствующий маркировке
на вашем устройстве Samsung.)
ОСТОРОЖНО!
Этот символ свидетельствует о том, что
внутри изделия имеется высокое напряжение.
Любой контакт с деталями внутри изделия
представляет опасность.
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ТОКОМ! НЕ ОТКРЫВАТЬ!
ВНИМАНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ)
ИЗДЕЛИЯ. ВНУТРИ ИЗДЕЛИЯ ОТСУТСТВУЮТ ДЕТАЛИ, РЕМОНТ
КОТОРЫХ МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. ОБРАТИТЕСЬ К
КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.
Этот символ означает, что к устройству
прилагается важный документ, касающийся его
эксплуатации и технического обслуживания.
Щели и отверстия в корпусе, а также в задней и нижней части предназначены для обеспечения необходимой вентиляции. Чтобы обеспечить
надежную работу данного устройства, а также защитить его от перегрева, не перекрывайте эти щели и отверстия.
-- Не устанавливайте это устройство в изолированном пространстве, например, в книжном шкафу или во встроенной мебели, если там не
обеспечивается надлежащая вентиляция.
-- Не устанавливайте это устройство вблизи или поверх радиатора, нагревателя или в местах, подверженных воздействию прямых
солнечных лучей.
-- Не устанавливайте на устройство сосуды с водой (вазы и т. д.), поскольку при этом может возникнуть угроза возгорания или поражения
электрическим током.
Не подвергайте данное устройство воздействию воды и влаги (не размещайте возле ванны, раковины, кухонной мойки или стирального бака,
на влажной поверхности, около бассейна и т. п.) При попадании воды в устройство отсоедините его от электросети и немедленно обратитесь к
официальному дилеру. Перед очисткой убедитесь в том, что шнур питания отключен от розетки.
В данном устройстве установлены батарейки. В вашей местности могут действовать предписания по надлежащей утилизации батареек с учетом
экологических требований. Для получения информации по утилизации или переработке обратитесь в местные органы власти.
Не допускайте перегрузки сетевых розеток, адаптеров и удлинительных шнуров, поскольку это может привести к возгоранию или поражению
электрическим током.
Кабели питания необходимо проложить таким образом, чтобы на них нельзя было случайно наступить или зажать предметами, помещенными на
них или рядом с ними. Особое внимание следует уделить местам, где шнур соединяется с вилками, электрическими розетками или выходит из
устройства.
Для обеспечения защиты данного устройства от удара молнии или в период длительного хранения в отключенном состоянии отсоединяйте его от
сетевой розетки, антенны или кабельной системы. Это обеспечит защиту устройства от удара молнии и скачков напряжения в электросети.
Прежде чем подсоединять кабель питания переменного тока к разъему адаптера постоянного тока, убедитесь в том, что значение напряжения,
указанное на адаптере постоянного тока, соответствует напряжению в местной электросети.
Ни в коем случае не вставляйте металлические предметы в открытые части данного устройства. Несоблюдение данного указания может
привести к поражению электрическим током.
Во избежание поражения электрическим током не прикасайтесь к внутренним компонентам устройства. Вскрывать устройство разрешается
только квалифицированному специалисту.
Убедитесь, что шнур питания надежно зафиксирован в розетке. При отсоединении кабеля питания от розетки тяните за вилку. Не прикасайтесь к
кабелю питания мокрыми руками.
Если устройство работает неправильно, например, если появились необычные звуки или запах, немедленно отключите его от розетки и
обратитесь к официальному дилеру или в сервисный центр.
Обязательно отключайте кабель питания от розетки, если телевизор не будет использоваться в течение длительного времени или когда вы
уезжаете из дома на продолжительное время (особенно если в это время дома остаются дети, пожилые люди или лица с ограниченными
возможностями).
-- Накопившаяся пыль может привести к поражению электрическим током, утечке тока или возгоранию вследствие искрения, нагревания
кабеля питания или нарушения изоляции на нем.
При установке телевизора в сильно запыленных помещениях, в помещениях с чрезмерно высокой или чрезмерно низкой температурой,
высокой влажностью, местах хранения химических веществ, а также в тех случаях, когда планируется круглосуточная эксплуатация устройства
(например, в аэропортах, на железнодорожных вокзалах и т. д.), обязательно обратитесь в официальный сервисный центр. В противном случае
возможно серьезное повреждение телевизора.
Используйте только штепсель и розетку с корректным заземлением.
-- Неправильное заземление может привести к поражению электрическим током или повреждению оборудования. (Только для
оборудования класса І.)
Чтобы отключить устройство от электросети, необходимо выдернуть вилку кабеля питания из розетки, соответственно, к ней должен быть
обеспечен постоянный свободный доступ.
Не позволяйте детям опираться на устройство или повисать на нем.
Храните принадлежности (батарейки и т. д.) в недоступном для детей месте.
Не устанавливайте устройство на неустойчивую поверхность, например, шаткую полку, наклонный пол или поверхность, подверженную
вибрации.
Не бросайте устройство и не подвергайте его ударам. При повреждении устройства отсоедините кабель питания и обратитесь в сервисный
центр.
Отсоедините кабель питания от электрической розетки и протрите устройство мягкой сухой тканью. Не используйте какие-либо химические
вещества, например, воск, бензол, спирт, разбавители, инсектициды, освежители воздуха, смазочные или моющие вещества. Это может
привести к повреждению поверхности устройства или стиранию надписей на нем.
Не подвергайте устройство воздействию воды.
Не бросайте батареи в огонь.
Не допускайте короткого замыкания или нагревания батарей и не разбирайте их.
При неправильной замене батареи существует опасность взрыва. Для замены используйте только такие же или аналогичные батареи.
Убедитесь, что блок питания лежит на столе или на полу горизонтально. Если блок питания будет расположен разъемом для шнура переменного
тока вверх, в него может попасть вода или грязь, что приведет к неисправности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗГОРАНИЯ НИКОГДА НЕ РАСПОЛАГАЙТЕ СВЕЧИ ИЛИ ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ
ОТКРЫТОГО ОГНЯ РЯДОМ С ДАННЫМ ИЗДЕЛИЕМ.
* Рисунки и иллюстрации в данном руководстве пользователя представлены только для справки. Они могут
отличаться от реального внешнего вида устройства. Конструкция и характеристики изделия могут быть изменены
без предварительного уведомления.
Русский - 2
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 2
2016-07-11
1:00:21
Русский
-- Убедитесь, что перечисленные аксессуары входят в комплект поставки телевизора. Если какой-либо элемент
комплекта отсутствует, обратитесь к своему дилеру.
English
Что в коробке?
-- Цвет и форма устройств могут различаться в зависимости от модели.
-- Кабели, не входящие в комплект поставки, можно приобрести отдельно.
-- Открывая коробку, убедитесь в наличии всех принадлежностей (некоторые из них могут быть скрыты под
упаковочным материалом).
Пульт дистанционного управления и батареи
(2 шт. AAA)
Нормативная информация
(предоставляется не во всех странах)
Руководство пользователя
Кабель питания
Гарантийный талон (предоставляется не во всех странах)
Адаптер для крепления на стену
(Зависит от модели)
Адаптер
Плата за обслуживание может взиматься в следующих случаях:
(а) если вы вызовете специалиста и он не обнаружит неисправности устройства (это возможно, если вы не
ознакомились с настоящим руководством).
(б) если вы передадите устройство в ремонтный центр, и специалисты центра не обнаружат никаких дефектов (это
возможно, если вы не ознакомились с настоящим руководством).
Вы будете проинформированы о размере платы за обслуживание до визита специалиста.
Предупреждение. Существует опасность повреждения экрана
при неправильном обращении с ним. Рекомендуем поднимать
телевизор, удерживая его за края, как показано на рисунке.
К экрану
не прикасаться!
Русский - 3
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 3
2016-07-11
1:00:21
Крепление телевизора к подставке
Убедитесь в наличии всех перечисленных принадлежностей и в том, что сборка подставки осуществляется в
соответствии с имеющимися инструкциями по сборке.
Установка телевизора на стену с
помощью набора для настенного монтажа
(дополнительно)
Если вы решили установить изделие на стене, монтаж следует выполнять в строгом
соответствии с рекомендациями производителя. В случае неправильной установки устройство
может соскользнуть или упасть и нанести серьезные травмы ребенку или взрослому человеку;
кроме того, возможны серьезные повреждения самого устройства.
Установка настенного крепления
Набор для настенного монтажа (продается отдельно) позволяет установить телевизор на стене.
Подробную информацию об установке настенного крепления см. в прилагаемых к нему инструкциях. Рекомендуем
осуществлять установку настенного кронштейна под руководством технического специалиста. Не следует выполнять
установку самостоятельно. Samsung Electronics не несет ответственности за повреждения изделия или травмы,
полученные в результате самостоятельной установки настенного крепления покупателем.
Адаптер для крепления на стену
(Зависит от модели)
Перед установкой комплекта другого производителя для крепления на стену установите адаптер для крепления на
стену, поставляемый отдельно с телевизором.
Характеристики набора для настенного монтажа (VESA)
Набор для настенного монтажа не входит в комплект, а продается отдельно. Устанавливайте настенное крепление
на сплошную стену перпендикулярно полу. В случае монтажа настенного крепления на другие виды перегородок,
обратитесь за советом к ближайшему дилеру. При установке на потолке или наклонной стене устройство может
упасть и стать причиной травмы.
-- В приведенной ниже таблице представлены стандартные размеры наборов для настенного монтажа.
-- В комплект поставки набора для настенного монтажа входит подробное руководство по установке и все
необходимые для сборки детали.
-- Для монтажа можно использовать только винты, соответствующие стандарту VESA.
-- Не используйте слишком длинные винты или винты, не соответствующие стандарту VESA. Использование
винтов длиннее стандартного размера может привести к повреждению внутренних элементов телевизора.
-- Длина винтов для настенного крепления, не соответствующего стандарту VESA, может отличаться в
зависимости от технических характеристик настенного крепления.
-- Не затягивайте винты слишком сильно, поскольку это может привести к повреждению устройства или его
падению, что, в свою очередь, может повлечь за собой травму. Компания Samsung не несет ответственности за
подобные несчастные случаи.
Русский - 4
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 4
2016-07-11
1:00:22
Семейство продуктов
Диагональ
(дюймы)
Характеристики
VESA (A * B)
Стандартный винт
Количество
Светодиодные телевизор
32
200 X 200
M8
4
Русский
-- Не устанавливайте телевизор под наклоном более 15 градусов.
English
-- Компания Samsung не несет ответственности за повреждение устройства или травмы, полученные при
использовании настенного крепления, не соответствующего стандартам VESA или не предназначенного для
этих целей, а также в случае несоблюдения инструкций по установке устройства.
Не выполняйте установку набора для настенного монтажа при включенном телевизоре. Это
может привести к поражению электрическим током.
Обеспечение соответствующей вентиляции
для телевизора
При установке телевизора выдерживайте расстояние не менее 10 см между телевизором и другими объектами
(стенами, стенками шкафов и т. д.) для обеспечения должной вентиляции. Отсутствие надлежащей вентиляции может
стать причиной возгорания или поломки изделия из-за перегрева.
При использовании деталей других производителей могут возникнуть проблемы с установкой изделия; кроме того,
изделие может упасть и нанести травму.
-- При установке телевизора на подставку или настенное крепление рекомендуется использовать только детали,
которые поставляются Samsung Electronics.
Установка на подставку.
Установка с использованием настенного крепления.
10 см
10 см
10 см
10 см
10 см
10 см
10 см
Другие предостережения
-- Фактический внешний вид телевизора может отличаться от его изображений в руководстве и зависит от
модели.
-- Соблюдайте осторожность, когда прикасаетесь к телевизору. Некоторые части могут нагреваться.
Русский - 5
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 5
2016-07-11
1:00:22
Крепление телевизора к стене
Внимание! Нельзя тянуть, толкать телевизор или повисать на нем, поскольку телевизор
может упасть. Следите за тем, чтобы дети не повисали на телевизоре и не раскачивали
его. Телевизор может опрокинуться и нанести серьезные и даже смертельные травмы.
Соблюдайте все меры предосторожности, описанные в прилагаемой к телевизору
брошюре по безопасности. Для дополнительной устойчивости и безопасности
приобретите и установите приспособление против скольжения (см. ниже).
Во избежание падения телевизора
1. Вставьте винты в зажимы и надежно закрепите их в стене. Убедитесь,
что винты надежно закреплены в стене.
-- В зависимости от типа стены могут потребоваться дополнительные
приспособления, например, дюбели.
-- Поскольку необходимые зажимы, винты и трос не входят в
комплект поставки, их необходимо приобрести отдельно.
2. Извлеките винты из центральной части задней панели телевизора,
вставьте их в зажимы, затем снова затяните винты на телевизоре.
-- Винты не всегда входят в комплект поставки телевизора. В
таких случаях необходимо приобрести винты с указанными ниже
характеристиками.
-- Характеристики винтов: M8
3. Соедините зажимы, закрепленные на телевизоре, и зажимы,
прикрепленные к стене, с помощью крепкого троса, а затем надежно
завяжите его.
-- Устанавливайте телевизор как можно ближе к стене, чтобы он не
опрокинулся назад.
стена
-- Цвет и форма изделия могут
различаться в зависимости от
модели.
-- Крепление троса будет безопасным, если зажимы на стене находятся
на одном уровне с зажимами на телевизоре или ниже.
-- Перед тем как перемещать телевизор, развяжите трос.
4. Убедитесь, что все соединения надежно зафиксированы. Периодически проверяйте соединения на
предмет повреждений. Если у вас возникают сомнения по поводу безопасности соединений, обратитесь к
квалифицированному специалисту по установке.
Русский - 6
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 6
2016-07-11
1:00:22
Русский
Вы можете подключать к телевизору различные внешние устройства, используя разъемы на задней панели
телевизора. Проверьте указанные разъемы и сверьтесь с инструкциями по сборке для получения дополнительной
информации о поддерживаемых внешних устройствах.
English
Подключение к телевизору других устройств
Подключение к разъему COMMON INTERFACE
(разъем для карты ТВ)
-- Для подсоединения или отсоединения карты или адаптера карты CI Card выключите телевизор.
Использование карты CI CARD или CI+ CARD
Для просмотра платных каналов необходимо установить карту CI CARD или CI+
CARD.
-- Если этого не сделать, на некоторых каналах будет отображаться сообщение
"Закодированный сигнал".
-- Через 2–3 минуты после установки на экране отобразится информация о
сопряжении, в том числе номер телефона, идентификатор карты CI CARD или
CI+ CARD, идентификатор хоста и другие сведения. Если появится сообщение
об ошибке, обратитесь к поставщику услуги.
-- После того, как настройка сведений о каналах будет закончена, на экране
отобразится сообщение "Обновление завершено", означающее, что список
каналов обновлен.
ПРИМЕЧАНИЕ
-- Карту CI CARD или CI+ CARD можно приобрести у местного поставщика услуг кабельного телевидения.
-- Извлекайте карту CI или CI+ CARD, аккуратно придерживая ее, поскольку падение карты может привести к ее
повреждению.
-- Вставляйте карту CI CARD или CI+ CARD в направлении, указанном на ней.
-- Расположение гнезда COMMON INTERFACE может отличаться в зависимости от модели устройства.
-- В некоторых странах и регионах карты CI CARD или CI+ CARD не поддерживаются. Уточните это у
официального дилера.
-- При возникновении проблем обратитесь к поставщику услуги.
-- Вставьте карту CI CARD или CI+ CARD, поддерживающую текущие настройки антенны. Иначе, изображение на
экране будет отсутствовать или будет искажено.
Русский - 7
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 7
2016-07-11
1:00:23
Подключение к сети
Подключение телевизора к сети обеспечивает доступ к онлайновым службам, например, Smart Hub, а также к
обновлениям программного обеспечения.
Беспроводное сетевое соединение
Подсоедините телевизор к сети Интернет с помощью стандартного маршрутизатора или модема.
Беспроводной IP-маршрутизатор
или модем с DHCP-сервером
Порт локальной сети на стене
Кабель локальной сети (не входит в комплект)
Меры предосторожности при использовании беспроводной сети
-- Адаптер беспроводной локальной сети Samsung поддерживает протоколы связи IEEE 802.11A/B/G и N.
Samsung рекомендует использовать протокол IEEE 802.11N. При воспроизведении видео через соединение IEEE
802.11B/G возможны перерывы.
-- Для подключения к беспроводной сети телевизор необходимо подсоединить к беспроводному маршрутизатору
или модему. Если беспроводной маршрутизатор поддерживает протокол DHCP, то для подсоединения
телевизора к беспроводной сети можно использовать протокол DHCP или статический IP-адрес.
-- Выберите свободный канал для беспроводного маршрутизатора. Если выбранный для беспроводного
маршрутизатора канал занят другим устройством, могут возникнуть помехи или перебои со связью.
-- Большинство беспроводных сетей защищены дополнительной системой безопасности. Чтобы включить
систему безопасности беспроводной сети, необходимо создать ключ безопасности с помощью буквенноцифровых символов. Данный ключ безопасности необходимо соединить с беспроводной сетью.
Русский - 8
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 8
2016-07-11
1:00:23
Проводное сетевое соединение
Русский
English
В зависимости от настроек сети существует три основных способа подключения телевизора к сети с помощью
кабеля. Эти способы показаны ниже:
Задняя панель телевизора
Внешний модем
(ADSL / VDSL / кабельное ТВ)
Порт модема на стене
Кабель модема (не входит в комплект)
Кабель локальной сети (не входит в комплект)
Задняя панель телевизора
Порт модема на стене
Внешний модем
(ADSL / VDSL / кабельное ТВ)
Кабель модема
(не входит в комплект)
IP-маршрутизатор с
DHCP-сервером
Кабель локальной сети
(не входит в комплект)
Кабель локальной сети
(не входит в комплект)
Задняя панель телевизора
Порт локальной сети на стене
Кабель локальной сети (не входит в комплект)
-- Телевизор не поддерживает работу сети, если скорость соединения составляет 10 Мбит/с и ниже.
-- Используйте для подключения кабель Cat 7.
Русский - 9
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 9
2016-07-11
1:00:24
Пульт дистанционного управления
Ознакомьтесь с расположением функциональных кнопок на пульте дистанционного управления, в том числе SOURCE,
MUTE, Y, < P >, MENU, TOOLS, E, INFO, CH LIST, RETURN, GUIDE и EXIT.
-- На кнопках пульта Включение, Канал, и Громкость имеются точки Брайля специально для слабовидящих людей.
Включение и выключение телевизора.
Просмотр и выбор доступных
источников видеосигнала.
Прямой доступ к каналам.
Возврат к предыдущему каналу.
Aльтернативный выбор значений
телетекста: включен, двойной,
смешанный или выключен.
Регулировка громкости.
Включение и выключение звука.
Переключение текущего канала.
Активируйте Список каналов.
Запуск приложений Smart Hub. См.
главу e-Manual, Функции Smart > Smart
Hub.
Отображение меню на экране.
Быстрый выбор часто используемых
функций.
Отображение электронного телегида.
Перемещение курсора, выбор
элементов экранного меню и
изменение значений в нем.
тображение информации о текущей
О
программе или о содержимом.
E (Ввод): Выбор или запуск
Выход из меню.
выделенного элемента.
Используйте эти кнопки в
соответствии с указаниями,
отображающимися на экране
телевизора.
E-MANUAL: Откройте e-Manual.
-- нажмите и удерживайте, чтобы
открыть Телегид.
возврат к предыдущему меню.
SPORTS: Включите или отключите
функцию Режим "Спорт".
AD/SUBT.: Отображение Спец.
Возможности.
Используйте эти кнопки с
определенными функциями.
Используйте эти кнопки в
соответствии с указаниями,
отображающимися на экране
телевизора.
': остановка воспроизведения.
NN Названия кнопок выше могут отличаться от фактических названий.
Русский - 10
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 10
2016-07-11
1:00:24
Установка батарей (размер батарей: AAA)
Русский
English
Полюсы батарей должны соответствовать значкам внутри батарейного отсека.
1
2
3
-- Используйте пульт дистанционного управления на расстоянии не более 7 метров от телевизора.
-- На работу пульта дистанционного управления может влиять яркий свет. Старайтесь не использовать пульт
дистанционного управления рядом с люминесцентными и неоновыми лампами.
-- Цвет и форма могут различаться в зависимости от модели.
Включение телевизора
Включите телевизор, нажав кнопку P на пульте дистанционного управления или на панели телевизора.
-- Цвет и форма изделия могут различаться в зависимости от модели.
-- К
онтроллер телевизора в нижней правой части телевизора позволяет управлять телевизором без пульта
дистанционного управления.
-- С
помощью контроллера ТВ можно выполнять только следующие операции: включать или выключать
телевизор, переключать каналы, регулировать громкость и изменять источник входного сигнала.
-- При первом нажатии появится меню управления. Вы можете выбрать данную функцию, нажав и удерживая
кнопку контроллера телевизора.
: Включение и выключение телевизора..
Нажатие: переместить
Нажатие и удерживание: выбор
Меню управления
/
: Переключение каналов.
/
: Регулировка громкости.
: Просмотр и выбор доступных источников
видеосигнала.
Датчик пульта дистанционного управления
Русский - 11
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 11
2016-07-11
1:00:25
Исходная настройка
При первом включении телевизора на экране
появится диалоговое окно исходной настройки.
Следуя инструкциям на экране, выполните исходную
настройку, в том числе выбор языка меню, поиск
каналов, подключение к сети и пр. На каждом этапе
можно сделать выбор или пропустить данный шаг.
Пользователи могут выполнить эту процедуру позже
вручную в меню Система > Настройка.
Изменение пароля
-- Если подключить какое-либо устройство к HDMI 1
перед началом установки, в качестве Тип каналов
автоматически выбирается ТВ-приставка.
2. Введите новый пароль. Введите пароль еще раз
для подтверждения. Процедура изменения пароля
завершена.
-- Если вас не устраивает ТВ-приставка, выберите
Антенна.
-- Если вы забыли PIN-код, восстановите PIN-код по
умолчанию "0-0-0-0", нажимая кнопки на пульте в
указанной ниже последовательности.
-- Если сигнал прямой трансляции не требуется,
выберите Нет ТВ (только дисплей).
Система > Изменение PIN
Как изменить пароль телевизора.
1. Запустите Изменение PIN и введите текущий пароль в
поле ввода пароля. Пароль по умолчанию "0-0-0-0".
В режиме ожидания: MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER
(Вкл.)
Выбор источника видеосигнала
Для выбора подключенного внешнего устройства можно
воспользоваться кнопкой SOURCE.
Например, для переключения на игровую приставку,
подсоединенную ко второму разъему HDMI, нажмите
кнопку SOURCE. В перечне Источник выберите HDMI
2, чтобы переключить входной сигнал в режим
HDMI. Обозначения разъемов могут различаться в
зависимости от модели устройства.
На экране Источник можно выбрать следующие
параметры:
Например, вы можете обозначить компьютер,
подключенный к телевизору с помощью кабеля
HDMI-DVI, как DVI PC.
Также можно обозначить компьютер, подключенный
к телевизору с помощью кабеля HDMI, просто как
ПК.
Вы также можете обозначить устройство AV,
подключенное к телевизору с помощью кабеля HDMIDVI, как Устройства DVI.
Сведения
Кнопка TOOLS
Просмотр подробной информации о подключенных
устройствах.
Выберите порт подключения к внешнему устройству
и удерживайте нажатой кнопку ввода. Доступны
следующие функции:
Anynet+ (HDMI-CEC)
-- Доступные для каждого разъема параметры могут
различаться.
Редактир. назв.
Изменение обозначения подключенных к телевизору
устройств для упрощения идентификации внешних
источников.
отображение списка совместимых с Anynet+ (HDMICEC) устройств, подключенных к телевизору.
-- Д
анный параметр доступен только в случае,
если для параметра Anynet+ (HDMI-CEC) выбрано
значение Вкл..
Извлечение USB
Используется для безопасного извлечения
устройства USB, подключенного к телевизору. Эта
функция доступна только в случае, если выбрано
устройство USB.
Русский - 12
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 12
2016-07-11
1:00:25
Русский
Более подробная информация о функциях телевизора содержится в e-Manual. См. установленное в телевизоре
e-Manual (Поддержка > e-Manual).
English
Просмотр других функций телевизора
Запуск e-Manual
Установленное в телевизоре руководство e-Manual содержит необходимую для эксплуатации информацию.
-- Копию руководства e-Manual также можно загрузить с веб-сайта компании Samsung, затем ознакомиться с
ним на компьютере или распечатать.
-- Слова, выделенные шрифтом желтого цвета, относятся к пунктам меню; слова, выделенные полужирным
шрифтом белого цвета, относятся к кнопкам дистанционного управления. Стрелки указывают путь по меню.
(Пример: Изображение > Реж. изображения)
1. Выберите e-Manual. В результате этого будет загружено руководство e-Manual.
2. Выберите категорию в соответствующей части экрана. Когда выбор сделан, отображается содержимое,
относящееся к выбранной категории.
3. Выберите пункт из списка. Электронное руководство e-Manual откроется на соответствующей странице.
Если описание не помещается на одном экране...
Прокрутку страницы можно выполнить одним из следующих способов.
••
Наведите указатель на страницу для отображения
/
на экране. Нажмите кнопку <, >.
Дополнительные e-Manual функции
Загрузка страниц с помощью ключевых слов
Выберите Поиск в соответствующей части экрана, чтобы открыть окно поиска. Введите искомую фразу и нажмите
Готово. Для отображения соответствующей страницы выберите пункт из списка результатов.
Русский - 13
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 13
2016-07-11
1:00:25
Загрузка страниц из страницы указателя
Выберите Указатель в боковой части экрана, чтобы открыть экран указателя. Выбрав из списка ключевое слово, вы
перейдете на соответствующую страницу.
Использование Журнал для загрузки ранее прочитанных страниц
Выберите Открытая страница в боковой части экрана. Отобразится список ранее прочитанных страниц. Выберите
страницу. На экране отобразится страница электронного руководства e-Manual, содержащая информацию о
выбранном пункте.
Доступ к меню из руководства e-Manual (Попроб.)
Выберите
(Попроб.) на странице описания функций, чтобы сразу перейти к соответствующему меню и
опробовать функцию.
Доступ к электронному руководству из меню
Если нужно получить справку e-Manual по конкретной функции экранного меню, нажмите кнопку E-MANUAL.
-- Некоторые пункты могут быть недоступны.
Загрузка страниц со ссылками
Выберите
(Связать) на соответствующей стороне страницы, где отображается описание функции, для перехода к
соответствующей странице со ссылками. Нажмите кнопку RETURN, чтобы вернуться к исходному описанию функции.
Обновление электронного руководства e-Manual до последней версии
Процесс обновления электронного руководства e-Manual аналогичен процессу обновления приложений.
1. Выберите e-Manual в меню SAMSUNG APPS.
2. Нажмите и удерживайте кнопку ввода. Появится меню параметров.
3. В меню параметров на экране выберите Обновить приложения. Появится всплывающее окно.
-- Обновить приложения отображается на экране, когда требуется обновление.
4. Выберите e-Manual во всплывающем окне, а затем выберите Обновл.. e-Manual можно обновить до последней
версии.
Русский - 14
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 14
2016-07-11
1:00:25
Проблемы
Способы устранения и пояснения
Телевизор не включается.
Проверьте надежность подключения кабеля питания переменного тока к
сетевой розетке и телевизору.
Русский
При возникновении вопросов, связанных с работой телевизора, сначала просмотрите приведенный ниже список.
Если ни один из перечисленных советов не поможет устранить неисправность, посетите веб-сайт www.samsung.
com и выберите пункт "Поддержка" или обратитесь в операторский центр, адрес которого указан на задней обложке
данного руководства.
English
Устранение неисправностей
Проверьте исправность сетевой розетки.
Попробуйте нажать кнопку P на телевизоре, чтобы исключить вероятность
неисправности пульта дистанционного управления. Если телевизор включится, см.
пункт "Пульт дистанционного управления не работает." ниже.
Отсутствует изображение / не
воспроизводится видео.
Проверьте кабельные соединения. Отсоедините и снова подсоедините все
кабели, ведущие к телевизору и внешним устройствам.
Согласуйте видеовыходы внешних устройств (приставка кабельной сети/
спутникового телевидения, проигрыватель DVD или Blu-ray и т. д.) со входными
разъемами телевизора. Например, если на внешнем устройстве используется
выход HDMI, его следует подключить ко входу HDMI на телевизоре.
Убедитесь, что подсоединенные устройства включены.
Выберите необходимый источник входного сигнала.
Перезагрузите подключенное устройство, отсоединив и снова подсоединив его
кабель питания.
Пульт дистанционного
управления не работает.
Замените батареи в пульте дистанционного управления. Убедитесь, что при
установке батарей соблюдена полярность (+/–).
Почистите окно передачи сигнала датчика, расположенное на пульте
дистанционного управления.
Попробуйте направить пульт дистанционного управления непосредственно на
телевизор с расстояния 1,5-1,8 м.
Не получается включить
или выключить телевизор,
отрегулировать громкость
с помощью пульта
дистанционного управления
приставки кабельного ТВ или
видеоприставки.
Запрограммируйте пульт дистанционного управления кабельного ТВ или
видеоприставки, чтобы использовать его для управления телевизором. Код
телевизора SAMSUNG указан в руководстве для приставки кабельного ТВ или
видеоприставки.
-- TFT-дисплей со светодиодной подсветкой состоит из множества суб-пикселей, и его изготовление требует
применения наиболее совершенных технологий. Однако на экране может быть несколько светлых или темных
пикселей. Эти отдельные пиксели не влияют на качество работы изделия.
-- Для обеспечения нормальной работы телевизора необходимо обновлять микропрограммное обеспечение с
веб-сайта Samsung (Samsung.com > Поддержка > Загрузки).
-- Некоторые из приведенных изображений и функций соответствуют только определенным моделям.
Русский - 15
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 15
2016-07-11
1:00:25
Что такое удаленная поддержка?
Служба удаленной поддержки компании Samsung предлагает вам индивидуальную поддержку: технический специалист
Samsung может удаленно предоставить указанные ниже услуги.
••
Провести диагностику вашего телевизора
••
Настроить параметры вашего телевизора
••
Восстановить заводские настройки вашего телевизора
••
Установить рекомендуемое обновление микропрограммного обеспечения
Как это работает?
Заказать удаленное обслуживание специалистом компании Samsung вашего телевизора на самом деле очень просто
1. Обратитесь в операторский центр Samsung и закажите удаленную поддержку.
2. Откройте меню телевизора и перейдите в раздел Поддержка.
3. Выберите "Удаленное управление" и сообщите оператору PIN-код.
4. После этого оператор получит доступ к вашему телевизору. Вот и все!
Хранение и обслуживание
-- Если на экране телевизора имеется наклейка, после ее удаления может остаться небольшое загрязнение.
Удалите загрязнения перед просмотром телевизора.
-- При чистке внешняя поверхность изделия и экран могут поцарапаться. Чтобы предотвратить появление
царапин, протирайте внешнюю поверхность телевизора и его экран мягкой тканью.
Не распыляйте воду непосредственно на изделие.
Попавшая внутрь изделия жидкость может стать
причиной его выхода из строя, возгорания или
поражения пользователя электрическим током.
Для очистки следует использовать мягкую
ткань, слегка смоченную водой. Не используйте
легковоспламеняющиеся жидкости (например, бензин,
растворители) или моющие средства.
Русский - 16
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 16
2016-07-11
1:00:25
Русский
Разрешение экрана
English
Характеристики телевизора
1920 x 1080
Условия окружающей среды
Рабочая температура
Рабочая влажность
Температура хранения
Влажность при хранении
От 10°C до 40°C (От 50°F до 104°F)
От 10% до 80%, без конденсации
От -20°C до 45°C (От -4°F до 113°F)
От 5% до 95%, без конденсации
Шарнирная подставка (влево/вправо)
0°
Звук (выход)
5 Вт X 2
Название модели
UE32J5200A / UE32J5205A
Размер экрана (диагональ)
32 дюйма (80 см)
Размеры (Ш x В x Г)
Без подставки
741,0 x 436,0 x 69,0 мм
741,0 x 460,2 x 150,5 мм
С подставкой
Вес
Без подставки
3,87 кг
3,95 кг
С подставкой
-- Конструкция и характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.
-- Характеристики электропитания и сведения о потреблении электроэнергии приведены на наклейке на корпусе
устройства.
Режим ожидания
Для уменьшения потребления энергии отсоединяйте кабель питания, если вы не собираетесь использовать телевизор
в течение длительного периода времени.
Русский - 17
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 17
2016-07-11
1:00:25
Лицензии
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or
registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Предупреждение относительно неподвижных изображений
Старайтесь избегать длительного воспроизведения на экране неподвижных изображений (например, файлов
изображений .jpeg), неподвижных объектов (например, логотипов телеканалов, биржевых или новостных лент в
нижней части экрана и т. д.), а также программ с панорамными изображениями или изображениями в формате 4:3.
Длительное отображение неподвижного изображения может привести к выгоранию изображения на светодиодном
экране, что может снизить качество изображения. Чтобы уменьшить риск возникновения подобной проблемы,
выполняйте следующие рекомендации:
••
Старайтесь не смотреть очень долго один и тот же телевизионный канал.
••
Старайтесь всегда использовать полноэкранный режим. Используйте меню настройки формата изображения
на телевизоре, чтобы обеспечить его оптимальное соответствие размеру экрана.
••
Чтобы избежать появления остаточных изображений, уменьшите уровень яркости и контрастности.
••
Используйте все возможности изделия, предназначенные для сокращения эффекта остаточного изображения
и выгорания экрана. Более подробная информация содержится в электронном руководстве.
Рекомендация – только для стран ЕС
Настоящим компания Samsung Electronics заявляет, что данный телевизор удовлетворяет основным требованиям и
другим положениям директивы 1999/5/EC.
Официальное заявление о соответствии можно найти по адресу http://www.samsung.com, выбрав "Поддержка" >
"Поддержка по продукту" и указав название модели.
Данное оборудование можно использовать только в помещении.
Данное оборудование можно использовать во всех странах ЕС.
Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом
Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного
продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного
продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.
Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть
дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.
Русский - 18
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 18
2016-07-11
1:00:26
Русский
Знак имеет форму квадрата
Минимальная длина сторон 5 мм
English
Правильная утилизация данного изделия (утилизация электрического и электронного оборудования)
(действует в странах, в которых существует система разделения отходов)
Подобная маркировка на изделии, принадлежностях или в руководстве предупреждает, что по истечении срока службы
изделие или электронные принадлежности (например, зарядное устройство, наушники, кабель USB) не следует выбрасывать
вместе с другим бытовым мусором. Чтобы избежать вредного воздействия на окружающую среду или на здоровье человека
от неконтролируемой утилизации отходов, следует отделять маркированные подобным образом изделия от другого мусора
для соответствующей переработки и повторного использования в качестве сырья.
За подробной информацией о месте и способе экологически безопасной утилизации бытовым потребителям следует
обращаться к продавцу изделия или в органы местного самоуправления.
Промышленным потребителям необходимо обратиться к поставщику и проверить условия договора купли-продажи.
Подобные изделия и электронные принадлежности не следует утилизировать вместе с другими производственными
отходами.
Правильная утилизация батарей изделия
(действует в странах, в которых существует система разделения отходов)
Подобная маркировка на батарее, руководстве или упаковке свидетельствует о том, что батареи изделия в конце срока его
использования нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Символы химических элементов Hg, Cd или Pb
в маркировке указывают на то, что в батарее содержится ртуть, кадмий или свинец в концентрации, превышающей уровни,
установленные директивой EC 2006/66. В случае нарушения требований по утилизации батареи эти вещества могут нанести
вред здоровью людей или окружающей среде.
Для защиты природных ресурсов и в целях повторного использования материалов не выбрасывайте батареи с другими
бытовыми отходами, а утилизируйте их в соответствии с правилами местной системы возврата батарей.
-- Техническое описание: Устройство, предназначенное для визуального отображения текстовой и графической
информации.
-- Импортер: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»
-- 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка 10
-- Настоящий продукт произведен под полным производственным контролем «Samsung Electronics Со., ltd».
Наименование изготовителя (зависит от модели и указано на изделии), адрес производства:
1.ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга», Первый Северный проезд, Владение 1, деревня Коряково, Боровский
район, Калужская область, 249002, Россия.
2.Самсунг Электроникс Словакия s.r.o Хвиездославова 807, 924 27 Галанта, Словакия
3.Самсунг Электроникс Хунгариан Co.,Ltd. H-5126 Ясфенисзару, Самсунг тер 1, Венгрия
4.Самсунг Электроникс Дисплей(M) SDN BHD(HSD) 69244, № P.T. 12692 Муким Ампанган, Индустриальный парк
Туанку Джаарар, 71450 Серембан, Негери-Сембилан Дурал Хусус, Малайзия
Русский - 19
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 19
2016-07-11
1:00:26
Adaptor information
Во избежание опасных ситуаций используйте только указанную модель адаптера
Manufacturer: SAMSUNG
Adaptor model: A6619_FSM
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall
not be placed onthe apparatus.
For power cord use, see user manual.
ATENCION: SOLO PARA USO EN INTERIORES
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 20
2016-07-11
1:00:27
UE32J5200A UE32J5205A
LED TV
user manual
Thank you for purchasing this Samsung product.
To receive more complete service, please register
your product at
www.samsung.com/register
Model______________ Serial No.______________
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 1
2016-07-11
1:00:27
Warning! Important Safety Instructions
(Please read the appropriate section that corresponds to the marking on your
Samsung product before attempting to install the product.)
CAUTION
This symbol indicates that high voltage is present
inside. It is dangerous to make any kind of contact
with any internal part of this product.
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO
NOT REMOVE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER
SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO
QUALIFIED PERSONNEL.
This symbol alerts you that important literature
concerning operation and maintenance has been
included with this product.
The slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are provided for necessary ventilation. To ensure reliable operation of this
apparatus, and to protect it from overheating, these slots and openings must never be blocked or covered.
-- Do not cover this apparatus in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet, unless proper ventilation is provided.
-- Do not place this apparatus near or over a radiator or heat resistor, or where it is exposed to direct sunlight.
-- Do not place a vessel containing water (vases etc.) on this apparatus, as this can result in a risk of fire or electric shock.
Do not expose this apparatus to rain or place it near water (near a bathtub, washbowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, or near
a swimming pool etc.). If this apparatus accidentally gets wet, unplug it and contact an authorised dealer immediately. Make sure to pull out the
power cord from the outlet before cleaning.
This apparatus use batteries. In your community there might be regulations that require you to dispose of these batteries properly under
environmental considerations. Please contact your local authorities for disposal or recycling information.
Do not overload wall outlets, extension cords or adaptors beyond their capacity, since this can result in fire or electric shock.
Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying
particular attention to cords at plug end, adaptors and the point where they exit from the appliance.
To protect this apparatus from a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet
and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the set due to lightning and power line surges.
Before connecting the AC power cord to the DC adaptor outlet, make sure the voltage designation of the DC adaptor corresponds to the local
electrical supply.
Never insert anything metallic into the open parts of this apparatus. Doing so may create a danger of electric shock.
To avoid electric shock, never touch the inside of this apparatus. Only a qualified technician should open this apparatus.
Make sure to plug the power cord in until it is firmly inserted. When removing the power cord, make sure to hold the power plug when pulling the
plug from the outlet. Do not touch the power cord with wet hands.
If this apparatus does not operate normally - in particular, if there are any unusual sounds or smells coming from it - unplug it immediately and
contact an authorised dealer or service centre.
Be sure to pull the power plug out of the outlet if the TV is to remain unused or if you are to leave the house for an extended period of time
(especially when children, elderly or disabled people will be left alone in the house).
-- Accumulated dust can cause an electric shock, an electric leakage or a fire by causing the power cord to generate sparks and heat or
the insulation to deteriorate.
Be sure to contact an authorised service centre, when installing your set in a location with heavy dust, high or low temperatures, high humidity,
chemical substances and where it operates for 24 hours such as the airport, the train station etc. Failure to do so may cause serious damage to
your set.
Use only a properly grounded plug and receptacle.
-- An improper ground may cause electric shock or equipment damage. (Class l Equipment only.)
To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily
operable.
Do not allow children to hang onto the product.
Store the accessories (battery, etc.) in a location safely out of the reach of children.
Do not install the product in an unstable location such as a shaky self, a slanted floor or a location exposed to vibration.
Do not drop or impart any shock to the product. If the product is damaged, disconnect the power cord and contact a service centre.
Unplug the power cord from the power outlet and wipe the product using a soft, dry cloth. Do not use any chemicals such as wax, benzene,
alcohol, thinners, insecticide, aerial freshener, lubricant or detergent. This may damage the appearance or erase the printing on the product.
Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
Do not dispose of batteries in a fire.
Do not short circuit, disassemble or overheat the batteries.
Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
Make sure to rest the AC/DC Adapter flat on a table or the floor. If you place the AC/DC Adapter so that it is hanging with the AC cord input
facing upwards, water or other foreign substances could enter the Adapter and cause the Adapter to malfunction.
WARNING - TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES OR OTHER OPEN FLAMES AWAY FROM THIS
PRODUCT AT ALL TIMES.
* Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from the actual product appearance.
Product design and specifications may change without notice.
English - 2
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 2
2016-07-11
1:00:27
What's in the Box?
-- Please make sure the following items are included with your TV. If any items are missing, contact your dealer.
-- The items’ colours and shapes may vary depending on the models.
-- Cables not included can be purchased separately.
English
-- Check for any accessories hidden behind or in the packing materials when opening the box.
Remote Control & Batteries (AAA x 2)
Regulatory Guide (Not available in some locations)
User Manual
Power Cord
Warranty Card (Not available in some locations)
Wall mount Adapter
(Depending on the model)
Adapter
An administration fee may be charged if either
(a) an engineer is called out at your request and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not
been read).
(b) you bring the unit to a repair centre and there is no defect with the product (i.e. where the user manual has not been
read).
You will be informed of the administration fee amount before a technician visits.
Warning: Screens can be damaged from direct pressure when
handled incorrectly. We recommend lifting the TV at the edges, as
shown.
Don't Touch
This Screen!
English - 3
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 3
2016-07-11
1:00:28
Attaching the TV to the Stand
Make sure you have all the accessories shown, and that you assemble the stand following the provided assembly instructions.
Mounting the TV on the Wall Using the Wall
Mount Kit (Optional)
If you mount this product on a wall, it should be mounted only as recommended by the manufacturer.
Unless it is correctly mounted, the product may slide or fall, causing serious injury to a child or adult, and
serious damage to the product.
Installing the Wall Mount Kit
The wall mount kit (sold separately) lets you mount the TV on the wall.
For detailed information about installing the wall mount, refer to the instructions provided with the wall mount. We recommend
that you contact a technician for assistance when installing the wall mount bracket. We do not advise you to do it yourself.
Samsung Electronics is not responsible for any damage to the product or injury to yourself or others if you select to install the
wall mount on your own.
Wall mount Adapter
(Depending on the model)
Before installing any other wall mounting kit, assemble the wall mount adapter provided separately with the TV.
Wall Mount Kit Specifications (VESA)
The wall mount kit is not supplied, but is sold separately. Install your wall mount on a solid wall perpendicular to the floor. When
attaching the wall mount to other building materials, please contact your nearest dealer. If the product is installed on a ceiling
or slanted wall, it may fall and result in severe personal injury.
-- Standard dimensions for wall mount kits are shown in the table below.
-- When purchasing our wall mount kit, a detailed installation manual and all parts necessary for assembly are provided.
-- Do not use screws that do not comply with the VESA standard screw specifications.
-- Do not use screws that are longer than the standard dimension or do not comply with the VESA standard screw
specifications. Screws that are too long may cause damage to the inside of the TV set.
-- For wall mounts that do not comply with the VESA standard screw specifications, the length of the screws may differ
depending on the wall mount specifications.
-- Do not fasten the screws that are too strongly; this may damage the product or cause the product to fall, leading to
personal injury. Samsung is not liable for these kinds of accidents.
English - 4
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 4
2016-07-11
1:00:28
-- Samsung is not liable for product damage or personal injury when a non-VESA or non-specified wall mount is used or
the consumer fails to follow the product installation instructions.
-- Do not mount the TV at more than a 15 degree tilt.
Product Family
Inches
VESA Spec.(A * B)
Standard Screw
Quantity
LED-TV
32
200 X 200
M8
4
English
Do not install your Wall Mount Kit while your TV is turned on. It may result in personal injury due to
electric shock.
Providing Proper Ventilation for Your TV
When you install your TV, maintain a distance of at least 10 cm between the TV and other objects (walls, cabinet sides, etc.) to
ensure proper ventilation. Failing to maintain proper ventilation may result in a fire or a problem with the product caused by an
increase in its internal temperature.
If you use parts provided by another manufacturer, it may cause difficulties with the product or result in injury caused by the
product falling.
-- Whether you install your TV using a stand or a wall-mount, we strongly recommend you use parts provided by Samsung
Electronics only.
Installation with a stand.
Installation with a wall-mount.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Other Cautions
-- The actual appearance of the TV may differ from the images in this manual, depending on the model.
-- Be careful when you touch the TV. Some parts can be somewhat hot.
English - 5
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 5
2016-07-11
1:00:28
Securing the TV to the Wall
Caution: Pulling, pushing, or climbing on the TV may cause the TV to fall. In particular,
ensure that your children do not hang on to or destabilize the TV. Doing so may cause
the TV to tip over, resulting in serious injuries or death. Follow all safety precautions
provided in the Safety Flyer included with your TV. For added stability and safety, you can
purchase and install the anti-fall device as described below.
To Avoid the TV from Falling
1. Put the screws into the clamps and firmly fasten them into the wall. Confirm
that the screws have been firmly installed into the wall.
-- You may need additional material such as anchors depending on the type
of wall.
-- Since the necessary clamps, screws, and string are not supplied, please
purchase these additionally.
2. Remove the screws from the centre back of the TV, put the screws into the
clamps, and then fasten the screws into the TV again.
-- Screws may not be supplied with the product. In this case, please
purchase screws of the following specifications.
-- Screw Specifications: M8
3. Connect the clamps fixed into the TV and the clamps fixed onto the wall with a
strong cable and then tie the string tightly.
-- Install the TV close to the wall so that it does not fall backwards.
-- It is safe connecting the string so that the clamps fixed onto the wall are
equal to or lower than the clamps fixed on the TV.
-- Untie the string before moving the TV.
wall
-- The product colour and shape may
vary depending on the model.
4. Verify that all connections are properly secured. Periodically check connections
for any sign of damage. If you have any doubt about the security of your
connections, contact a professional installer.
English - 6
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 6
2016-07-11
1:00:29
Connecting devices to your TV
You can connect various external devices using the connectors located at the back of the product. Check the connectors and
then refer to the assembly instructions provided for more information on supported external devices.
English
Connecting to a COMMON INTERFACE slot (Your
TV viewing Card Slot)
-- Turn the TV off to connect or disconnect a CI card or CI card adapter.
Using the “CI or CI+ CARD”
To watch paid channels, the “CI or CI+ CARD” must be inserted.
-- If you don’t insert the “CI or CI+ CARD”, some channels will display the “Scrambled
Signal” message.
-- The pairing information containing a telephone number, the “CI or CI+ CARD” ID,
the Host ID, and other information will be displayed in about 2~3 minutes. If an error
message is displayed, please contact your service provider.
-- When the configuration of channel information has finished, the message “Updating
Completed” is displayed, indicating the channel list is updated.
NOTE
-- You must obtain a “CI or CI+ CARD” from a local cable service provider.
-- When removing the “CI or CI+ CARD”, carefully pull it out as dropping the “CI or CI+ CARD” may damage it.
-- Insert the “CI or CI+ CARD” in the direction marked on the card.
-- The location of the COMMON INTERFACE slot may differ depending on the model.
-- A “CI or CI+ CARD” is not supported in some countries and regions, therefore, check with your authorised dealer.
-- If you have any problems, please contact a service provider.
-- Insert the “CI or CI+ CARD” that supports the current aerial settings. The screen will be distorted or will not be visible.
English - 7
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 7
2016-07-11
1:00:29
Connecting to a Network
Connecting the TV to a network gives you access to online services such as the Smart Hub, as well as software updates.
Network Connection - Wireless
Connect the TV to the Internet using a standard router or modem.
Wireless IP Router or Modem
with a DHCP Server
The LAN Port on the Wall
LAN Cable (Not Supplied)
Wireless Network Precautions
-- Samsung’s Wireless LAN adapter supports the IEEE 802.11a/b/g and n communication protocols. Samsung
recommends using IEEE 802.11n. When you play the video over a IEEE 802.11b/g connection, the video may not play
smoothly.
-- To use a wireless network, the TV must be connected to a wireless router or modem. If the wireless router supports
DHCP, the TV can use a DHCP or static IP address to connect to the wireless network.
-- Select a channel that is not currently in use for the wireless router. If the channel set for the wireless router is currently
being used by another device, the result is usually interference and/or a communications failure.
-- Most wireless networks have an optional security system. To enable a wireless network's security system, you need to
create a security key using characters and numbers. This security key is then needed to connect to the wireless network.
English - 8
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 8
2016-07-11
1:00:29
Network Connection - Wired
There are three main ways to connect your TV to your network using cable, depending on your network setup. They are
illustrated starting below:
TV Rear Panel
The Modem Port on the Wall
Modem Cable (Not Supplied)
English
External Modem
(ADSL / VDSL / Cable TV)
LAN Cable (Not Supplied)
TV Rear Panel
The Modem Port on the Wall
External Modem
(ADSL / VDSL / Cable TV)
Modem Cable
(Not Supplied)
IP Router with a DHCP
Server
LAN Cable
(Not Supplied)
LAN Cable
(Not Supplied)
TV Rear Panel
The LAN Port on the Wall
LAN Cable (Not Supplied)
-- The TV does not support network speeds less than or equal to 10Mbps.
-- Use Cat 7 cable for the connection.
English - 9
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 9
2016-07-11
1:00:30
Remote Control
Learn where the function buttons are on your remote, such as: SOURCE, MUTE, Y, < P >, MENU, TOOLS, E,
INFO, CH LIST, RETURN, GUIDE and EXIT.
-- This remote control has Braille points on the Power, Channel, and Volume buttons and can be used by visually impaired
persons.
Turns the TV on and off.
Displays and selects available video
sources.
Gives direct access to channels.
Returns to the previous channel.
Alternately selects Teletext ON Double,
Mix or OFF.
Turns the sound on/off.
Adjusts the volume.
Changes the current channel.
Launches the Channel List.
Launches Smart Hub applications. Refer
to the e-Manual chapter, Smart Features
> Smart Hub.
Displays the menu on the screen.
Quickly selects frequently used functions.
Displays the Electronic Programme Guide
(EPG).
Moves the cursor, selects the on-screen
menu items, and changes the values seen
on the TV's menu.
Displays information about the current
programme or content.
E (Enter): Selects or runs a focused
item.
Exits the menu.
-- Press and hold to display the Guide.
Use these buttons according to the
directions on the TV screen.
E-MANUAL: Opens the e-Manual.
Returns to the previous menu or channel.
SPORTS: Turns the Sports Mode on or off.
AD/SUBT.: Displays the Accessibility
Shortcuts.
': Stops playing content.
Use these buttons with specific features.
Use these buttons according to the
directions on the TV screen.
NN The button names above may be differ from the actual names.
English - 10
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 10
2016-07-11
1:00:30
Installing the batteries (Battery size: AAA)
Match the polarities of the batteries to the symbols in the battery compartment.
1
2
English
3
-- Use the remote control within 7m of the TV.
-- Bright lights may affect the performance of the remote control. Avoid using the remote control near special fluorescent
lights or neon signs.
-- The colour and shape may vary depending on the model.
Turning on the TV
Turn on the TV using the P button on the remote control or TV panel.
-- The product colour and shape may vary depending on the model.
-- The TV’s Controller at the bottom right of the TV, lets you control the TV without the remote control.
-- With the TV's Controller, you cannot perform other operations except for turning the TV on or off, changing the channel,
adjusting the volume, and switching the input source.
-- If you press it first, the control menu appears. You can select the function by pressing and holding the TV's controller.
: Turns the TV on or off.
Press: Move
Press & Hold: Select
Control Menu
/
: Changes channels.
/
: Adjusts the volume.
: Displays and selects the available video sources.
Remote control sensor/TV Controller
English - 11
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 11
2016-07-11
1:00:31
Initial setup
The initial setup dialogue box appears when the TV is first
activated. Follow the on-screen instructions to finish the initial
setup process, including the selecting the menu language,
scanning channels, connecting to the network, and more.
During each step, either make a choice or skip the step.
You can manually perform this process at a later time in the
System > Setup menu.
Password Change
System > Change PIN
Changing the TV’s password.
1. Run Change PIN and then enter the current password in
the password field. The default password is “0-0-0-0”.
-- If you connect any device to HDMI1 before starting the
installation, the Channel Source will be changed to Settop box automatically.
2. Enter a new password and then enter it again to confirm
it. The password change is complete.
-- If you do not want to select Set-top box, please select
Aerial.
-- If you forgot your PIN code, press the buttons in the
following sequence to reset the PIN to “0-0-0-0”:
-- If you don't require a live television signal, please select
No channels (display only).
In Standby mode: MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (On)
Selecting the video source
You can select a connected external device using the
SOURCE button.
For example, you can designate a computer connected
to the TV via an HDMI-DVI cable as DVI PC.
For example, to switch to a gaming console connected
to the second HDMI connector, press SOURCE. From the
Source list, select HDMI2 to change the input signal to HDMI
mode. Connector names may vary depending on the model.
Alternatively, simply designate a computer connected to
the TV via an HDMI cable as PC.
The following options are available in the Source screen:
You can also designate an AV device connected to the
TV via an HDMI-DVI cable as DVI Devices.
Information
TOOLS Button
View detailed information about the connected devices.
Select a port connected to an external device, and press and
hold the Enter button. The following functions are available:
Anynet+ (HDMI-CEC)
-- Available options for each connector may vary.
Edit Name
Rename devices connected to the TV for easier
identification of external sources.
Displays a list of Anynet+ (HDMI-CEC)-compliant devices
that are connected to the TV.
-- This option is only available when Anynet+ (HDMICEC) is On.
Disconnect USB Device
Used to safely remove a USB device connected to the
TV. This option is only available when a USB device has
been selected.
English - 12
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 12
2016-07-11
1:00:31
Viewing more TV features
The e-Manual contains more detailed information on the TV features. Refer to the embedded e-Manual (Support > e-Manual).
Launching the e-Manual
-- You can also download a copy of the e-Manual from Samsung's website, and read it on your computer or print it out.
-- Yellow words indicate a menu item; white bold words indicate remote control buttons. Arrows are used to indicate the
menu path. (Example: Picture > Picture Mode)
English
The embedded e-Manual contains information.
1. Select e-Manual. The e-Manual loads.
2. Select a category from the side of the screen. Once a selection has been made, the contents of the selected category
appear.
3. Select an item from the list. This opens the e-Manual on the corresponding page.
If a description doesn't fit on a single screen...
You can scroll pages in one of the following ways.
••
Position the focus on the page to display
/
on the screen. Press <, > button.
Additional e-Manual Features
Loading Pages using Keywords
Select Search from the side of the screen to bring up the search screen. Enter a search term and then select Done. Select an
item from the search results to load the corresponding page.
English - 13
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 13
2016-07-11
1:00:31
Loading Pages from the Index Page
Select Index from the side of the screen to bring up the index screen. Select a keyword from the list to navigate to the relevant
page.
Using the History to Load Previously Read Pages
Select Recent pages from the side of the screen. A list of previously read pages is shown. Select a page. The e-Manual jumps
to the selected page.
Accessing the Menu from the e-Manual (Try Now)
Select
(Try Now) on a feature-description to directly move to the corresponding menu and try out the feature.
Accessing the e-Manual from the Menu
If you want to read an e-Manual entry on a specific screen menu feature, Press the E-MANUAL button.
-- Certain menu options cannot be used.
Loading Reference Pages
Select
(Link) from the side of a feature-description page to access the corresponding reference page. Press the RETURN
button to move back to the original feature description.
Updating the e-Manual to the Latest Version
You can update the e-Manual in the same way as updating apps.
1. Select the e-Manual item in the SAMSUNG APPS screen.
2. Press and hold the Enter button. The Options menu appears.
3. From the Options menu on the screen, select Update apps. A popup window appears.
-- Update apps is shown on the screen only when an update is required.
4. Select e-Manual in the popup window and then select Update. You can update the e-Manual to the latest version.
English - 14
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 14
2016-07-11
1:00:31
Troubleshooting
If you have any questions about the TV, first refer to the Troubleshooting list below. If none of these troubleshooting tips apply,
please visit “www.samsung.com” and click on Support, or contact the call centre listed on the back cover of this manual.
Solutions and Explanations
The TV won’t turn on.
Make sure the AC power cord is securely plugged into the wall outlet and the TV.
Make sure the wall outlet is working.
Try pressing the P button on the TV to make sure the problem is not the remote. If the TV
turns on, refer to the “The remote control does not work.” item below.
There is no picture/video.
English
Issues
Check the cable connections. Remove and reconnect all cables connected to the TV
and external devices.
Set the video outputs of your external devices (Cable/Sat Box, DVD, Blu-ray etc) to
match the TV's input connections. For example, if the output of an external device is
HDMI, it should be connected to an HDMI input on the TV.
Make sure your connected devices are powered on.
Be sure to select the correct input source.
Reboot the connected device by unplugging it, and then reconnecting the device’s
power cable.
The remote control does not
work.
Replace the remote control batteries. Make sure the batteries are installed with their
polarities (+/–) in the correct direction.
Clean the sensor’s transmission window on the remote.
Try pointing the remote directly at the TV from 1.5 ~ 1.8 m away.
The remote control of the cable/
set top box doesn’t turn the TV
on or off or adjust the volume.
Programme the Cable/Set remote control to operate the TV. Refer to the Cable/SetTop-Box user manual for the SAMSUNG TV code.
-- This TFT LED panel uses a panel consisting of sub pixels which require sophisticated technology to produce. There may,
however be a few bright or dark pixels. These pixels will have no impact on the performance of the product.
-- To keep your TV running optimally upgrade to the latest firmware on the Samsung website via the USB device USB
(Samsung.com > Support > Downloads).
-- Some of the pictures and functions above are available for specific models only.
English - 15
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 15
2016-07-11
1:00:31
What is Remote Support?
Samsung's Remote Support service offers you one-on-one support with a Samsung Technician who can remotely:
••
Diagnose your TV
••
Adjust your TV settings
••
Perform a factory reset for your TV
••
Install recommended firmware updates
How Does it Work?
Having a Samsung Tech remotely service your TV is really pretty simple
1. Call the Samsung Contact Centre and ask for remote support.
2. Open the menu on your TV and go to the Support section.
3. Select Remote Management and Provide the Pin# to the agent.
4. The agent will then access your TV. That's it!
Storage and Maintenance
-- If a sticker was attached to the TV screen, some debris may remain after you remove the sticker. Please clean the debris
off before watching TV.
-- The exterior and screen of the product can get scratched while cleaning it. Be sure to wipe the exterior and screen
carefully using a soft cloth to prevent scratches.
Do not spray water directly onto the product. Any liquid
that enters the product may result in product failure, fire, or
electric shock.
Clean the product with a soft damp cloth using a small
amount of water. Do not use a flammable liquid (e.g.
benzene, thinners) or a cleaning agent.
English - 16
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 16
2016-07-11
1:00:31
TV Specifications
Display Resolution
1920 x 1080
Environmental Considerations
10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Operating Humidity
10% to 80%, non-condensing
Storage Temperature
-20°C to 45°C (-4°F to 113°F)
Storage Humidity
5% to 95%, non-condensing
Stand Swivel (Left / Right)
0˚
Sound (Output)
Model Name
English
Operating Temperature
5Wx2
UE32J5200A / UE32J5205A
Screen Size (Diagonal)
32 inches (80 cm)
Dimensions (W x H x D)
Without Stand
With stand
741.0 x 436.0 x 69.0 mm
741.0 x 460.2 x 150.5 mm
Weight
Without Stand
3.87 kg
3.95 kg
With Stand
-- The design and specifications are subject to change without prior notice.
-- For information about the power supply, and about power consumption, refer to the label attached to the product.
Standby mode
To decrease power consumption, unplug the power cord when the TV will not be used for a long time.
English - 17
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 17
2016-07-11
1:00:31
Licences
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or
registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Still image warning
Avoid displaying still images (such as jpeg picture files), still image elements (such as TV channel logos, stock or news bars
at the bottom of the screen etc.), or programmes in panorama or 4:3 image format. Constantly displaying still pictures can
cause image burn-in on the LED screen, which will affect the image quality. To reduce risk of this occurring please follow the
recommendations below:
••
Avoid displaying the same TV channel for long periods.
••
Always try to display any image in full screen. Use the TV set’s picture format menu for the best possible match.
••
Reduce brightness and contrast to avoid the appearance of after-images.
••
Use all TV features designed to reduce image retention and screen burn. Refer to the e-Manual for more details.
Recommendation - EU Only
Hereby, Samsung Electronics, declares that this TV is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.
The official Declaration of Conformity may be found at http://www.samsung.com, go to Support > Search Product Support
and enter the model name.
This equipment may only be used indoors.
This equipment may be operated in all EU countries.
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset,
USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the
environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle
them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of
where and how they can take these items for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its
electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.
Correct disposal of the batteries in this product
(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other
household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery
contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these
substances can cause harm to human health or the environment.
To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them
through your local, free battery return system.
English - 18
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 18
2016-07-11
1:00:32
Adaptor information
Use following adapter to avoid hazard
Manufacturer: SAMSUNG
Adaptor model: A6619_FSM
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall
not be placed onthe apparatus.
For power cord use, see user manual.
ATENCION: SOLO PARA USO EN INTERIORES
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 19
2016-07-11
1:00:32
This page is intentionally
left blank.
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 20
2016-07-11
1:00:32
UE32J5200A UE32J5205A
LED телевізор
Посібник користувача
Дякуємо за придбання цього виробу компанії Samsung.
Для отримання повного спектру послуг зареєструйте
свій виріб на веб-сайтіі
www.samsung.com/register
Модель______Серійний номер _____________
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 1
2016-07-11
1:00:32
Увага! Важливі інструкції з техніки безпеки
(Перед встановленням прочитайте розділ, що відповідає маркуванню на цьому
виробі компанії Samsung).
УВАГА
Це позначення вказує на високу напругу
всередині виробу. Будь-який контакт із будьякою внутрішньою деталлю виробу може бути
небезпечним.
НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ
СТРУМОМ! НЕ ВІДКРИВАТИ!
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ. ЩОБ УНИКНУТИ РИЗИКУ УРАЖЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗНІМАЙТЕ КРИШКУ (АБО
ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ) ВИРОБУ. ВСЕРЕДИНІ ВИРОБУ НЕМАЄ
КОМПОНЕНТІВ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ЯКИХ МОЖЕ БУТИ ЗДІЙСНЕНО
КОРИСТУВАЧЕМ. ВСІ РОБОТИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВИННІ
ВИКОНУВАТИСЯ КВАЛІФІКОВАНИМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ.
Це позначення вказує на те, що до виробу
додаються важливі довідкові матеріали,
які стосуються його експлуатації та
обслуговування.
У корпусі виробу, а також ззаду чи знизу, зроблені спеціальні отвори та щілини для забезпечення належної вентиляції. Для забезпечення надійної
роботи цього пристрою та уникнення його перегріву ніколи не перекривайте та не накривайте ці отвори та щілини.
-- Не встановлюйте пристрій у замкненому просторі – наприклад, на книжковому стелажі чи у стінній шафі, якщо при цьому не
забезпечується належна вентиляція.
-- Не встановлюйте пристрій поблизу обігрівача або терморезистора, а також у місцях, відкритих для прямого сонячного світла.
-- Не ставте на пристрій посуд із водою (зокрема вази з квітами), оскільки це може спричинити займання або ураження електричним
струмом.
Бережіть пристрій від дощу та не встановлюйте його поблизу води (біля ванни, унітазу, рукомийника чи пральної машини, у вогкому підвалі чи
біля басейну тощо). Якщо на пристрій випадково потрапить волога, негайно від’єднайте його від електромережі та зверніться до уповноваженого
дилера. Перед чищенням виробу обов’язково від’єднуйте його від електромережі.
У цьому пристрої використовуються батареї. Правила, чинні у вашій місцевості, можуть зобов’язувати користувачів утилізувати батареї належним
чином з міркувань екології. Щоб отримати інформацію щодо утилізації чи переробки батарей, зверніться у відповідні місцеві установи.
Не навантажуйте настінні розетки, продовжувачі або перехідники, перевищуючи їх номінальну потужність, оскільки це може спричинити займання
або ураження електричним струмом.
Кабелі живлення слід розташовувати таким чином, щоб на них не можна було наступити або пошкодити їх, притиснувши якимись іншими
предметами; особливу увагу слід звертати на місце приєднання штепселя чи перехідника та місце входження кабелю живлення у пристрій.
Щоб захистити пристрій під час грози, а також коли він не використовується протягом тривалого часу, вимикайте його від електромережі
та від’єднуйте антену чи кабельну систему. Таким чином можна уникнути пошкодження пристрою від удару блискавки чи стрибка напруги в
електромережі.
Перш ніж під’єднувати кабель живлення змінного струму до гнізда адаптера постійного струму, перевірте, чи напруга в електромережі відповідає
номінальній напрузі адаптера постійного струму.
За жодних обставин не вставляйте металеві предмети в будь-які отвори на пристрої. Це може створити небезпеку ураження електричним
струмом.
Для уникнення небезпеки ураження струмом за жодних обставин не торкайтеся внутрішніх деталей пристрою. Відкривати пристрій дозволяється
лише кваліфікованим технічним працівникам.
Завжди надійно під’єднуйте кабель живлення. Від’єднуючи пристрій від електромережі, тягніть за штепсель, а не за кабель живлення. Не
торкайтеся кабелю живлення мокрими руками.
Якщо пристрій не працює належним чином – зокрема, якщо він видає будь-які незвичні звуки або запахи – негайно від’єднайте його від
електромережі та зверніться до уповноваженого дилера чи центру обслуговування.
Обов’язково виймайте кабель живлення з розетки, якщо телевізор залишатиметься вимкненим або якщо ви будете відсутні протягом тривалого
часу (особливо, якщо вдома без догляду залишається дитина, людина похилого віку або інвалід).
-- Накопичення пилу може спричинити ураження струмом, витік електроенергії або займання внаслідок утворення іскор чи нагрівання
кабелю живлення або погіршення його ізоляції.
Обов’язково зверніться до уповноваженого центру обслуговування, якщо обладнання потрібно встановити у місцях із високою концентрацією
пилу, дуже високою або дуже низькою температурою чи високою вологістю, в місцях, де працюють із хімічними реактивами, або в місцях із
цілодобовою експлуатацією обладнання, наприклад в аеропортах чи на вокзалах.
Використовуйте лише належним чином заземлену штепсельну вилку та розетку.
-- Неправильне заземлення може призвести до ураження електричним струмом або пошкодження пристрою (лише обладнання класу 1).
Щоб від’єднати пристрій від електромережі, слід витягнути штепсель із розетки, отже розетка має знаходитися в легко доступному місці.
Не дозволяйте дітям виснути на виробі.
Зберігайте приладдя до пристрою (батареї тощо) у безпечному місці, недоступному для дітей.
Не встановлюйте пристрій на нестійкій поверхні, такій як підвісна поличка, похила підлога або поверхня, що зазнає частих вібрацій.
Оберігайте виріб від ударів та поштовхів. У разі пошкодження виробу від’єднайте кабель живлення та зверніться у центр обслуговування.
Від’єднайте кабель живлення від мережі та витріть пристрій м’якою сухою ганчіркою. Не використовуйте хімічні речовини, наприклад віск, бензин,
спирт, розчинники, інсектициди, освіжувач повітря, мастило або миючі засоби. Це може призвести до пошкодження вигляду або стирання
позначок на виробі.
Уникайте потрапляння бризок води на пристрій.
Не кидайте батареї у вогонь.
Не замикайте полюси батарей, не розбирайте і не перегрівайте батареї.
У разі неналежного встановлення батарей може статися вибух. Заміняйте батареї лише на батареї такого самого чи еквівалентного типу.
Розкладайте адаптер змінного/постійного струму на столі чи підлозі. Якщо адаптер змінного/постійного струму підвісити так, що вхідний роз’єм
для кабелю змінного струму спрямований догори, в адаптер може потрапити вода або сторонні часточки і призвести до несправностей.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПОЖЕЖІ ЗАВЖДИ ТРИМАЙТЕ СВІЧКИ ТА ІНШІ ДЖЕРЕЛА ВІДКРИТОГО ПОЛУМ’Я
ПОДАЛІ ВІД ВИРОБУ.
* Ілюстрації у цьому посібнику користувача подані лише для довідки і можуть відрізнятися від дійсного вигляду
виробу. Вигляд і технічні характеристики виробу можуть бути змінені без повідомлення.
Українська - 2
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 2
2016-07-11
1:00:33
Що в упаковці?
-- Перевірте наявність усіх перелічених елементів, які постачаються з телевізором. Якщо якогось елемента бракує,
зверніться за місцем придбання виробу.
-- Форма і колір елементів можуть бути дещо іншими залежно від моделі.
-- Кабелі, які не додаються, можна придбати окремо.
-- Відкривши коробку, перевірте, чи окремі елементи не застрягли за або всередині матеріалів упаковки.
Нормативна інформація (додається не у всіх країнах)
Посібник користувача
Кабель живлення
Українська
Пульт дистанційного керування (ДК) і батареї (ААА, 2 шт.)
Гарантійний талон (додається не у всіх країнах)
Адаптер для настінного кріплення
(залежно від моделі):
Адаптер
У перелічених далі випадках може стягуватися плата за обслуговування
(а) якщо викликаний на прохання користувача спеціаліст не виявить дефекту виробу (тобто, якщо користувач не
ознайомився з цим посібником);
(б) якщо у зданому до центру обслуговування виробі не буде виявлено жодного дефекту (тобто, якщо користувач
не ознайомився з цим посібником).
Вас повідомлять про суму оплати ще до візиту техніка.
Попередження У разі неправильного поводження від прямого
тиску екран може зазнати пошкоджень. Рекомендовано
підіймати телевізор за краї, як показано на малюнку.
Не торкайтеся
екрана!
Українська - 3
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 3
2016-07-11
1:00:33
Встановлення телевізора на підставці
Перевірте, чи наявні усі зображені компоненти, і чи зібрали ви підставку, дотримуючись вказівок зі збору.
Монтування телевізора на стіні за допомогою
настінного кріплення (елемент додаткової
комплектації)
Виріб слід кріпити на стіні або стелі тільки у спосіб, вказаний виробником. У разі неправильного
кріплення виріб може зісковзнути або впасти, завдавши серйозної шкоди дітям або дорослим, та
пошкодитися сам.
Монтаж комплекту настінного кріплення
Комплект настінного кріплення (продається окремо) дає змогу встановити телевізор на стіні.
Щоб отримати детальну інформацію про монтаж настінного кріплення, дивіться посібник, який додається до
настінного кріплення. З питаннями щодо монтажу настінного кронштейна звертайтеся до спеціаліста технічної служби.
Ми не радимо робити це самостійно. Компанія Samsung Electronics не несе відповідальності за ушкодження виробу
або травми, отримані користувачами у разі самостійного встановлення настінного кріплення.
Адаптер для настінного кріплення
(залежно від моделі):
еред встановленням будь-якого іншого комплекту настінного кріплення, прикріпіть до телевізора адаптер настінного
П
кріплення, який продається окремо.
Технічні характеристики комплекту настінного кріплення (VESA)
Комплект настінного кріплення не додається до пристрою, а продається окремо. Встановлюйте настінне кріплення
на твердій стіні, перпендикулярній до підлоги. З питань встановлення кріплення на іншому матеріалі звертайтеся до
місцевого дилера. У разі встановлення на стелі або похилій стіні телевізор може впасти і завдати серйозних травм
користувачеві.
-- У таблиці нижче наведено стандартні розміри комплектів настінного кріплення.
-- До комплекту настінного кріплення входить детальний посібник зі встановлення і всі необхідні складові.
-- Не використовуйте гвинти, які не відповідають стандартним технічним характеристикам гвинтів VESA.
-- Не використовуйте гвинти, довші за стандартні розміри або які не відповідають технічним характеристикам
VESA. Надто довгі гвинти можуть завдати пошкоджень внутрішнім деталям виробу.
-- Для настінних кріплень, які не відповідають стандартним технічним характеристикам VESA, розмір гвинтів може
бути дещо іншим залежно від характеристик настінного кріплення.
-- Не закручуйте гвинти надто сильно, оскільки так можна пошкодити пристрій або призвести до його падіння, яке
може стати причиною травмування користувача. Компанія Samsung не несе відповідальності за такі випадки.
Українська - 4
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 4
2016-07-11
1:00:33
-- Компанія Samsung не несе відповідальності за пошкодження виробу або отримання травм користувачем у
разі використання кріплення, іншого аніж VESA, або будь-якого невідповідного кріплення, а також у випадку
недотримання користувачем вказівок щодо встановлення виробу.
-- Не монтуйте телевізор із нахилом понад 15 градусів.
Тип пристрою
Дюйми
Технічні характеристики
VESA (A * B)
Стандартний гвинт
Кількість
Телевізор зі
світлодіодною
підсвіткою екрана
32
200 X 200
M8
4
Забезпечення належної вентиляції для телевізора
Українська
Не встановлюйте комплект настінного кріплення, коли телевізор увімкнено. Це може призвести до
травмування користувача внаслідок ураження електричним струмом.
Встановлюючи телевізор, залиште відстань принаймні 10 см між телевізором та іншими предметами (стінами, стінками
шафок тощо) для забезпечення належної вентиляції. Недотримання цієї вимоги може призвести до займання чи
проблем із виробом унаслідок підвищення внутрішньої температури виробу.
Використання деталей, наданих іншим виробником, може призвести до проблем із виробом чи травмування
користувача через падіння виробу.
-- Встановлюючи телевізор на підставці чи настінному кріпленні, використовуйте лише деталі, які надаються
компанією Samsung Electronics.
Встановлення на підставці.
Встановлення на настінному кріпленні.
10 см
10 см
10 см
10 см
10 см
10 см
10 см
Інші застереження
-- Залежно від моделі дійсний вигляд виробу може бути дещо іншим, аніж зображено на малюнку.
-- Будьте уважні, торкаючись телевізора. Деякі частини можуть бути гарячими.
Українська - 5
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 5
2016-07-11
1:00:34
Кріплення телевізора на настінному
кронштейні
Увага. Не тягніть, не штовхайте і не залазьте на телевізор, інакше він може впасти.
Особливо зверніть увагу на те, щоб діти не виснули на телевізорі і не розхитували
його. В іншому разі телевізор може перевернутись і призвести до серйозної травми
чи смерті. Дотримуйтесь усіх заходів безпеки, зазначених на вкладеній листівці
з правилами техніки безпеки. З міркувань безпеки для додаткової стабільності
пристрою скористайтесь засобом проти падіння, як вказано нижче.
Вказівки щодо запобігання падінню телевізора
1. Вставте гвинти у затискачі і надійно зафіксуйте їх на стіні. Перевірте, чи
гвинти надійно зафіксовані на стіні.
-- Залежно від типу стіни можуть знадобитися додаткові засоби,
наприклад анкери.
-- Оскільки затискачі, гвинти і шнурок не додаються, придбайте їх
окремо.
2. Викрутіть гвинти посередині на задній панелі телевізора, вставте гвинти у
затискачі і знову закрутіть гвинти.
-- Гвинти можуть не постачатися разом із виробом. У такому разі
придбайте гвинти, які відповідають поданим далі технічним
характеристикам.
-- Технічні характеристики гвинтів: M8
3. З’єднайте затискачі на телевізорі із затискачами на стіні за допомогою
міцного шнурка, після чого надійно зав’яжіть шнурок.
-- Встановлюйте телевізор близько до стіни, щоб він не перехилився
назад.
-- Задля безпеки протягніть шнурок так, щоб затискачі на стіні були на
рівні або нижче затискачів на телевізорі.
стіна
-- Форма і колір виробу можуть
різнитися залежно від моделі.
-- Перш ніж пересувати телевізор, розв’яжіть шнурок.
4. Перевірте, чи усі з’єднання виконано належним чином. Регулярно перевіряйте з’єднання на ознаки пошкодження.
Якщо у вас виникли сумніви щодо надійності з’єднань, зверніться до професійного монтажника.
Українська - 6
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 6
2016-07-11
1:00:34
Підключення пристроїв до телевізора
До телевізора можна підключити різні зовнішні пристрої, скориставшись роз’ємами, розташованими на тильній
стороні виробу. Перевірте роз’єми, тоді читайте вказівки зі встановлення щодо докладнішої інформації про
підтримувані зовнішні пристрої.
Під’єднання до гнізда COMMON INTERFACE
(гніздо для картки для перегляду телепрограм)
Використання картки CI або СI+
Українська
-- Вимкніть телевізор, щоб під’єднати або від’єднати адаптер для картки CI чи вставити або вийняти картку CI.
Щоб переглядати платні канали, слід вставити картку CI або CI+.
-- Якщо картку CI або CI+ не вставити, для деяких каналів на екрані
з’являтиметься повідомлення Scrambled Signal (Кодований сигнал).
-- За 2-3 хвилини на екрані відображатиметься така інформація: номер
телефону, ідентифікатор картки CI або CI+, ідентифікатор головного
вузла тощо. Якщо з’явиться повідомлення про помилку, зверніться до
постачальника послуг.
-- Після завершення конфігурації інформації каналу з’явиться повідомлення про
те, що оновлення завершено. Це означає, що список каналів оновлено.
ПРИМІТКА
-- Картку CI або CI+ можна придбати в місцевого постачальника послуг кабельного телебачення.
-- Виймаючи картку CI або CI+, будьте обережні, оскільки від падіння картка може вийти з ладу.
-- Вставляйте картку CI або CI+ відповідно до позначок на ній.
-- Розташування гнізда COMMON INTERFACE може різнитися залежно від моделі.
-- Картки CI або CI+ не підтримуються в деяких країнах і регіонах. Докладніші відомості можна отримати в
місцевого уповноваженого дилера.
-- У разі виникнення проблем звертайтеся до постачальника послуг.
-- Вставте картку CI чи CI+, що відповідає поточним налаштуванням сигналу з антени. Інакше зображення на
екрані може бути спотворене чи не відображатися взагалі.
Українська - 7
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 7
2016-07-11
1:00:34
Під’єднання до мережі
Під’єднавши телевізор Smart TV до мережі, можна отримати доступ до таких мережевих послуг, як Smart Hub та
оновлення програмного забезпечення.
Під’єднання до мережі – бездротове з’єднання
Під’єднання телевізора до Інтернету через звичайний маршрутизатор чи модем.
Бездротовий маршрутизатор IP-адрес
чи модем, що підтримує сервер DHCP
Роз’єм локальної мережі на стіні
Кабель локальної мережі (не додається в комплекті)
Застереження щодо бездротової мережі
-- Адаптер бездротової локальної мережі Samsung підтримує протоколи зв’язку IEEE 802.11a/b/g та n. Компанія
Samsung радить використовувати протокол IEEE 802.11n. Відео може не відтворюватися належним чином через
з’єднання IEEE 802.11b/g.
-- Щоб користуватися бездротовою мережею, потрібно підключити телевізор до бездротового маршрутизатора
або модему. Якщо бездротовий маршрутизатор підтримує протокол DHCP, телевізор може використовувати для
з’єднання із бездротовою мережею як протокол DHCP, так і статичну ІР-адресу.
-- Виберіть вільний канал для бездротового маршрутизатора. Якщо канал, передбачений для бездротового
маршрутизатора, використовується іншим пристроєм, це може призвести до виникнення перешкод і/або
розриву з’єднання.
-- Більшість бездротових мереж мають додаткову систему безпеки. Щоб увімкнути систему безпеки бездротової
мережі, слід створити ключ безпеки за допомогою символів і чисел. Цей ключ безпеки потрібен для під’єднання
до бездротової мережі.
Українська - 8
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 8
2016-07-11
1:00:35
Під’єднання до мережі – дротове з’єднання
Існує три основні способи підключення телевізора до мережі за допомогою кабелю, які залежать від налаштування
мережі. Їх ілюстрації наведено нижче:
Задня панель телевізора
Зовнішній модем
(ADSL/VDSL/кабельне телебачення)
Роз’єм для модему на стіні
Кабель локальної мережі (не додається в комплекті)
Українська
Кабель модему (не додається в комплекті)
Задня панель телевізора
Роз’єм для модему на стіні
Зовнішній модем
(ADSL/VDSL/кабельне телебачення)
Кабель модему
(не додається в комплекті)
IP-маршрутизатор, що
підтримує сервер DHCP
Кабель локальної мережі
(не додається в комплекті)
Кабель локальної мережі
(не додається в комплекті)
Задня панель телевізора
Роз’єм локальної мережі на стіні
Кабель локальної мережі (не додається в комплекті)
-- Телевізор не підтримує швидкості мережі, яка є нижчою або дорівнює 10 Мбіт/с.
-- Для такого з’єднання слід використовувати кабель Cat 7.
Українська - 9
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 9
2016-07-11
1:00:35
Пульт дистанційного керування
Дізнайтеся, де на пульті дистанційного керування є функціональні кнопки: SOURCE, MUTE, Y, < P >, MENU,
TOOLS, E, INFO, CH LIST, RETURN, GUIDE та EXIT.
-- Пульт дистанційного керування має написи за Брайлем на кнопках Живлен., Канал, і Гучність; його спеціально
пристосовано для людей із вадами зору.
Увімкнення і вимкнення телевізора.
Виклик списку та вибір доступного
джерела відеосигналу.
Прямий доступ до каналів.
Повернення до попереднього каналу.
Почергове увімкнення телетексту,
вибір режиму двох вікон, змішаного
режиму і вимкнення телетексту.
Регулювання гучності.
Увімкнення/вимкнення звуку.
Зміна поточного каналу.
Запуск програм Smart Hub. Дивіться
у посібнику e-Manual розділ, Функції
Smart > Smart Hub.
Завантаження посібника Список каналів.
Відображення меню на екрані.
Швидкий вибір часто застосовуваних
функцій.
ідображення електронного довідника
В
програм.
Переміщення курсору, вибір пунктів
екранного меню і зміна значень меню
телевізора.
ідображення інформації про поточну
В
програму чи вміст.
E (введення): Вибір чи запуск
сфокусованих пунктів.
Вихід із меню.
-- натисніть і утримуйте палець на
потрібному елементі, щоб відкрити
екран Гід.
Користуйтеся цими кнопками
відповідно до вказівок на екрані
телевізора.
E-MANUAL: Доступ до e-Manual.
Повернення до попереднього меню чи
каналу.
SPORTS: Увімкнення і вимкнення
функції Режим «Спорт».
AD/SUBT.: Відображення Ярлики
доступності.
Використовуйте ці кнопки зі
спеціальними функціями. Користуйтеся
цими кнопками відповідно до вказівок
на екрані телевізора.
': зупинка відтворенн я вмісту.
NN Назва кнопки вище може відрізнятись від дійсної назви.
Українська - 10
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 10
2016-07-11
1:00:36
Встановлення батарей (батареї типу AAA)
Упевніться, що дотримано правильної полярності батарей відповідно до позначень у відсіку.
1
2
3
-- На роботу пульта дистанційного керування може впливати яскраве освітлення. Не використовуйте його поблизу
флуоресцентної лампи або неонової вивіски.
-- Форма і колір можуть різнитися залежно від моделі.
Українська
-- Пультом дистанційного керування можна користуватися на віддалі до 7 м від телевізора.
Увімкнення телевізора
Увімкніть телевізор за допомогою кнопки P на пульті дистанційного керування чи панелі телевізора.
-- Форма і колір виробу можуть різнитися залежно від моделі.
-- Контролер ззаду праворуч на телевізорі дає змогу управляти телевізором без пульта дистанційного керування.
-- З
а допомогою контролера телевізора можна виконувати лише обмежений набір операцій: вмикати і вимикати
телевізор, змінювати канал, регулювати гучність і перемикати джерело вхідного сигналу.
-- Я
кщо натиснути один раз, з’явиться меню управління. Щоб вибрати функцію, натисніть і утримуйте контролер
телевізора.
: Увімкнення/вимкнення телевізора.
Натисніть клавішу "Перемістити"
Натисніть і утримуйте клавішу "Вибрати"
Меню управління
/
: Зміна каналів.
/
: Регулювання гучності.
: Відображення та вибір доступного джерела
відеосигналу
Сенсор пульта дистанційного керування/
Контролер телевізора
Українська - 11
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 11
2016-07-11
1:00:36
Початкове налаштування
Діалогове вікно початкового налаштування з’являється,
коли телевізор вмикається вперше. Дотримуйтеся
вказівок на екрані, щоб завершити початкове
налаштування, зокрема вибір мови меню, пошук каналів,
під’єднання до мережі тощо. На кожному з етапів робіть
вибір або пропускайте етап. Цю процедуру можна
виконати згодом вручну в меню Система > Настр..
-- Якщо під’єднати будь-який пристрій до роз’єму
HDMI1 перед початком встановлення, параметр
Джерело каналу автоматично буде змінено на
Декодер.
-- Якщо ви не бажаєте вибирати Декодер, тоді виберіть
Антена.
-- Якщо телевізійний сигнал, який транслюється на
живо, не потрібен, виберіть Без ТВ (лише дисплей).
Зміна пароля
Система > Змінити PIN
Пароль телевізора можна змінити.
1. Виконайте функцію Змінити PIN і введіть поточний
пароль у полі для пароля. Пароль за замовчуванням
«0-0-0-0».
2. Введіть новий пароль, а тоді повторіть його, щоб
підтвердити. Пароль змінено.
-- Якщо ви забудете PIN-код, натисніть кнопки у такій
послідовності, щоб скинути PIN-код до «0-0-0-0»:
Y режимі очікування: MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER
(Вмк)
Вибір джерела відеосигналу
Вибрати під’єднаний зовнішній пристрій можна за
допомогою кнопки SOURCE.
Наприклад, щоб перемкнути на ігрову приставку, яка
під’єднана до другого роз’єму HDMI, натисніть кнопку
SOURCE. У списку Джерело виберіть HDMI2, щоб змінити
вхідний сигнал у режимі HDMI. Назви роз’ємів можуть
різнитися залежно від виробу.
Наприклад, під’єднаний до телевізора за допомогою
кабелю HDMI-DVI комп’ютер можна визначити як DVI
PC.
Або ж просто визначте комп’ютер, під’єднаний до
телевізора за допомогою кабелю HDMI, як ПК.
На екрані Джерело доступні описані нижче параметри.
Аудіовідеопристрій, під’єднаний до телевізора за
допомогою кабелю HDMI-DVI, можна визначити як
Пристрої DVI.
Кнопка TOOLS
Інформація
Виберіть роз’єм, до якого підключено зовнішній
пристрій, тоді натисніть і утримуйте кнопку введення.
Доступні описані нижче функції.
Anynet+ (HDMI-CEC)
-- Доступні варіанти роз’ємів можуть різнитися.
Змін. назву
перейменуйте пристрої, під’єднані до телевізора, для
зручності ідентифікації джерел зовнішнього сигналу.
Перегляд відомостей про під’єднаний пристрій.
відображення списку під’єднаних до телевізора
пристроїв Anynet+ (HDMI-CEC).
-- Цей параметр доступний, лише коли для пункту
Anynet+ (HDMI-CEC) встановлено Вмк.
Видалити USB-пристрій
Використовується для безпечного від’єднання
пристроїв USB від телевізора. Цей параметр
доступний, лише якщо вибрано пристрій USB.
Українська - 12
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 12
2016-07-11
1:00:36
Перегляд додаткових функцій телевізора
В e-Manual користувача міститься докладніша інформація про функції телевізора. Дивіться вбудований довідник
e-Manual (Підтримка > e-Manual).
Завантаження посібника e-Manual
У вбудованому посібнику e-Manual міститься важлива інформація.
-- Копію посібника e-Manual можна також завантажити з веб-сайту Samsung і видрукувати або прочитати на
комп’ютері.
1. Виберіть e-Manual. Буде завантажено посібник e-Manual.
2. Виберіть категорію на бічній панелі екрана. Коли вибір буде зроблено, з’явиться список із вмістом вибраної
категорії.
Українська
-- Терміни, виділені жовтим, позначають пункти меню; а терміни, виділені білим жирним шрифтом, позначають
кнопки на пульті дистанційного керування. Стрілочки використовуються для визначення шляху меню
(наприклад: Зображ. > Режим зображення)
3. Виберіть у списку потрібний пункт. Посібник e-Manual відкриється на потрібній сторінці.
Якщо опис не поміщається на одному екрані...
Можна покрутити сторінку в один із наведених нижче способів.
••
Наведіть фокус на сторінку, щоб відобразити на екрані кнопки
/
. Натисніть кнопку <, >.
Додаткові функції e-Manual
Завантаження сторінок за допомогою ключових слів
Натисніть кнопку Шукати на бічній панелі екрана, щоб перейти до екрана пошуку. Введіть слово, яке потрібно шукати, і
виберіть Гот.. Виберіть потрібне з-поміж результатів пошуку, щоб завантажити відповідну сторінку.
Українська - 13
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 13
2016-07-11
1:00:37
Завантаження сторінок зі сторінки з покажчиком
Виберіть Показник на бічній панелі екрана, щоб перейти до екрана покажчика. Виберіть ключове слово зі списку, щоб
перейти на відповідну сторінку.
Використання функції Журнал для завантаження раніше прочитаних сторінок
Виберіть пункт Відкрита сторінка на бічній панелі екрана. З’явиться список раніше прочитаних сторінок. Виберіть
сторінку. Посібник e-Manual перейде до вибраної сторінки.
Доступ до меню з посібника e-Manual (Спробувати)
На сторінці опису певної функції виберіть
випробувати функцію.
(Спробувати), щоб перейти безпосередньо до відповідного меню і
Як відкрити електронний посібник з меню
Щоб прочитати запис про певну функцію у посібнику e-Manual, Натисніть кнопку E-MANUAL.
-- Деякі параметри меню недоступні.
Завантаження сторінок довідки
На бічній панелі сторінки опису функції виберіть
(Посилання), щоб відкрити відповідну сторінку довідки. Натисніть
кнопку RETURN, щоб повернутися до вихідної сторінки з описом функцій.
Оновлення посібника e-Manual до найновішої версії
Посібник e-Manual можна оновити у той самий спосіб, що й програми.
1. Виберіть елемент e-Manual на екрані SAMSUNG APPS.
2. Натисніть і утримуйте кнопку Enter. З’явиться меню параметрів.
3. У меню параметрів на екрані виберіть Оновити програми. З’явиться спливне вікно.
-- Пункт Оновити програми відображається на екрані лише тоді, коли необхідне оновлення.
4. У спливному вікні виберіть e-Manual, тоді виберіть Оновлен.. e-Manual можна оновити до останньої версії.
Українська - 14
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 14
2016-07-11
1:00:37
Усунення несправностей
Якщо ви маєте будь-які запитання щодо роботи телевізора, спершу перегляньте цей список. Якщо жодна з поданих
порад не допоможе вирішити вашу проблему, перегляньте розділ Підтримка на веб-сайті www.samsung.com або
зателефонуйте у центр телефонного обслуговування споживачів, перелік яких подається на останній сторінці цього
посібника.
Неполадка
Вирішення і пояснення
Телевізор не вмикається.
Упевніться, що кабель живлення змінного струму надійно під’єднано до настінної
розетки і телевізора.
Перевірте, чи працює настінна розетка.
Зображення/відео відсутнє.
Українська
Щоб перевірити, чи проблема не в самому пульті дистанційного керування,
скористайтеся кнопкою P на телевізорі. Якщо телевізор увімкнеться, дивіться
нижче пункт «Пульт дистанційного керування не працює».
Перевірте з’єднання кабелів. Від’єднайте і знову під’єднайте усі кабелі до
телевізора і зовнішніх пристроїв.
Встановіть вихідні відеосигнали зовнішніх пристроїв (декодера кабельного
чи супутникового мовлення, програвача дисків DVD, Blu-ray тощо) відповідно
до вхідних роз’ємів телевізора. Наприклад, якщо зовнішній пристрій передає
вихідний сигнал HDMI, його слід під’єднати до входу HDMI на телевізорі.
Перевірте, чи під’єднані пристрої увімкнено.
Перевірте, чи правильно вибрано джерело вхідного сигналу.
Перезавантажте під’єднаний пристрій, тоді повторно під’єднайте його кабель
живлення.
Пульт дистанційного керування
не працює.
Замініть батареї у пульті дистанційного керування. Упевніться, що батареї
вставлено з дотриманням полярності (+/–).
Почистьте вікно передачі сигналу пульта дистанційного керування.
Спробуйте спрямувати пульт безпосередньо на телевізор з відстані 1,5 – 1,8 м
від нього.
Пульт дистанційного керування
декодера кабельних чи
супутникових каналів не
спрацьовує для увімкнення
або вимкнення телевізора та
регулювання гучності.
Запрограмуйте пульт дистанційного керування декодера каналів кабельного/
супутникового мовлення для роботи з телевізором. Код для телевізора
SAMSUNG дивіться в посібнику користувача декодера каналів кабельного чи
супутникового мовлення.
-- Телевізор із TFT-екраном зі світлодіодною підсвіткою містить підпіксели, і його виготовлення потребує
застосування складних сучасних технологій. Проте можуть бути наявними кілька світлих чи темних пікселів. Такі
поодинокі піксели не впливають на якість роботи пристрою.
-- Щоб підтримувати телевізор у найкращому стані, оновлюйте вбудоване програмне забезпечення виробу до
найновішої версії з веб-сайту Samsung через носій USB (samsung.com > Support (Підтримка) > Downloads (Центр
завантажень)).
-- Деякі з наведених вище зображень і функцій доступні тільки у певних режимах.
Українська - 15
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 15
2016-07-11
1:00:37
Що розуміють під віддаленою підтримкою?
Послуга віддаленої підтримки Samsung забезпечує можливість підтримки спеціаліста Samsung, який віддалено може
••
здійснити діагностику телевізора
••
налаштувати параметри телевізора
••
скинути налаштування телевізора до заводських значень
••
встановити рекомендовані оновлення програмного забезпечення
Як працює ця послуга?
Віддалене обслуговування телевізора спеціалістами Samsung – доволі простий процес.
1. Зателефонуйте у центр обслуговування Samsung і подайте запит щодо віддаленої підтримки.
2. Відкрийте меню на телевізорі і перейдіть до розділу підтримки.
3. Виберіть функцію віддаленого управління і надайте номер PIN агентові.
4. Тоді агент отримає доступ до вашого телевізора. Ось і все!
Зберігання та обслуговування
-- Якщо на екрані телевізора є наклейки і якщо їх видалити, екран буде брудним. Перш ніж використовувати
телевізор, усуньте залишки клею.
-- Чистячи виріб, будьте обережні, щоб не подряпати корпус та екран. Щоб уникнути подряпин, обережно
витирайте корпус та екран м’якою ганчіркою.
Не розпилюйте воду безпосередньо на виріб. Будь-яка
рідина, потрапивши всередину виробу, може спричинити
несправність, займання або ураження електричним
струмом.
Витирайте виріб м’якою ганчіркою, злегка змоченою у
воді. Не використовуйте займисту рідину (наприклад,
бензин, розчинники) чи засіб для чищення.
Українська - 16
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 16
2016-07-11
1:00:37
Технічні характеристики телевізора
Роздільна здатність екрана
1920 x 1080
Вимоги щодо навколишнього
середовища
Робоча температура
От 10°C до 40°C (50°F до 104°F)
Робоча вологість
От 10% до 80%, без конденсации
Температура зберігання
От -20°C до 45°C (-4°F до 113°F)
Вологість зберігання
От 5% до 95%, без конденсации
Обертання підставки (вліво/вправо)
0°
5 Вт X 2
Модель
Українська
Звук (вихідний)
UE32J5200A / UE32J5205A
Розмір екрана (по діагоналі)
32 дюймів (80 см)
Розміри (Ш x В x Г)
Без підставки
741,0 x 436,0 x 69,0 мм
741,0 x 460,2 x 150,5 мм
З підставкою
Вага
Без підставки
3,87 кг
3,95 кг
З підставкою
-- Дизайн і технічні характеристики може бути змінено без повідомлення.
-- Номінальні параметри живлення та відомості про енергоспоживання для цього виробу вказано на наклейці.
-- Зверніться до етикетки щоб визначити країну виробництва
Режим очікування
Щоб зменшити споживання електроенергії, від’єднуйте кабель живлення, якщо не використовуватимете телевізор
упродовж тривалого часу.
Українська - 17
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 17
2016-07-11
1:00:37
Ліцензії
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or
registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Попередження щодо нерухомого зображення
Уникайте відображення на екрані нерухомих зображень (наприклад, фотографій у форматі jpeg) або нерухомих
елементів (наприклад, логотипу телеканалу, рядка біржових котирувань або новин внизу екрана тощо) чи зображень у
панорамному форматі або у форматі 4:3. Тривале відображення нерухомого зображення може спричинити вигоряння
екрана зі світлодіодною підсвіткою, що вплине на якість зображення. Щоб зменшити ризик виникнення такого ефекту,
дотримуйтеся викладених нижче рекомендацій.
•• Уникайте перегляду того самого телевізійного каналу протягом тривалого часу.
•• Намагайтеся завжди вибирати формат зображення таким чином, щоб воно займало весь екран. Оптимальний
формат можна вибрати в меню налаштування формату зображення на телевізорі.
•• Зменште рівень яскравості і контрастності, щоб уникнути появи залишкових зображень.
•• Використовуйте усі функції, які розроблені для зменшення ефекту залишкового зображення і вигоряння екрана.
Детальну інформацію читайте в електронному посібнику.
Рекомендації – лише для ЄС
Цим компанія Samsung Electronics стверджує, що цей телевізор зі світлодіодною підсвіткою екрана відповідає усім
важливим вимогам та іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/EC.
Офіційну Декларацію сумісності шукайте за адресою http://www.samsung.com, перейдіть до розділу Support
(Підтримка) > Search Product Support (Підтримка у пошуку виробу) і введіть номер моделі.
Цей виріб можна використовувати лише у приміщенні.
Цей виріб можна використовувати в усіх країнах ЄС.
Правила утилізації виробу (відходи електронного та електричного обладнання)
(застосовуються у країнах, де діє система роздільного збору відходів)
Це позначення на виробі, приладді або документації вказує на те, що після закінчення терміну експлуатації виріб і його
електронне приладдя (наприклад, зарядний пристрій, навушники, кабель USB) не можна утилізувати разом з іншими
побутовими відходами. Щоб уникнути потенційного негативного впливу на навколишнє середовище або здоров’я людей
внаслідок неправильної утилізації, а також для раціональнішого використання матеріальних ресурсів, відокремте цей виріб від
інших відходів та здайте його на утилізацію у встановленому порядку.
Для отримання детальної інформації про місце та спосіб здачі виробів для екологічно безпечної переробки індивідуальним
користувачам слід звернутись до торгового представника, у якого вони придбали виріб, або у місцеві органи влади.
Компаніям слід звертатися до постачальників для уточнення умов договору придбання. Цей виріб і його електронне приладдя
не можна утилізувати разом з іншими комерційними відходами.
Правила утилізації батарей виробу
(застосовуються у країнах, де діє система роздільного збору відходів)
Це позначення на батареї, посібнику або упаковці вказує на те, що після закінчення терміну експлуатації батареї її не можна
утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Позначення хімічних символів Hg, Cd або Pb вказує на те, що батарея
містить ртуть, кадмій або свинець у кількості понад рівень, визначений Директивою ЄС 2006/66. Якщо батареї належним
чином не утилізувати, ці речовини можуть завдати шкоди здоров’ю людей або навколишньому середовищу.
Для захисту природних ресурсів і для повторного використання матеріалів відділіть батареї від інших відходів і утилізуйте їх
через місцевий пункт безкоштовного прийому використаних батарей.
Українська - 18
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 18
2016-07-11
1:00:38
Adaptor information
Щоб уникнути небезпеки, використовуйте зазначений нижче адаптер
Manufacturer: SAMSUNG
Adaptor model: A6619_FSM
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall
not be placed onthe apparatus.
For power cord use, see user manual.
ATENCION: SOLO PARA USO EN INTERIORES
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 19
2016-07-11
1:00:38
This page is intentionally
left blank.
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 20
2016-07-11
1:00:38
UE32J5200A UE32J5205A
LED теледидар
Пайдаланушы нұсқаулығы
Осы Samsung өнімін сатып алғаныңызға рақмет.
Қызметтерді толық алу үшін мүмкіндігіне ие болу
үшін өніміңізді мына сайтқа тіркеңіз:
www.samsung.com/register
Үлгісі______Сериялық №_____________
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 1
2016-07-11
1:00:38
Ескерту! Қауіпсіздік туралы маңызды нұсқаулар
(Осы құрылғыны орнатпай тұрып, Samsung құрылғысында көрсетілген
таңбаларға сай келетін тиісті тарауларды оқыңыз.)
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ
Бұл белгіше құрылғының ішінде жоғары кернеу
бар екенін көрсетеді. Осы құрылғының кез
келген ішкі бөлшегіне қол тигізу қауіпті.
АШПАҢЫЗ, ЭЛЕКТР ҚАТЕРІНЕ ҰШЫРАЙСЫЗ.
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ: ЭЛЕКТР ҚАТЕРІН АЗАЙТУ ҮШІН
ҚАҚПАҒЫН (НЕМЕСЕ АРТҚЫ ҚАҚПАҒЫН) АЛМАҢЫЗ.
ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ІШІНДЕ, ПАЙДАЛАНУШЫ ЖӨНДЕЙ АЛАТЫН
ЕШБІР БӨЛШЕК ЖОҚ. ЖӨНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ
БАРЛЫҒЫН БІЛІКТІ МАМАНҒА ТАПСЫРЫҢЫЗ.
Бұл белгі осы құрылғыны пайдалану және
күтіп ұстауға қатысты маңызды нұсқаулар
көрсетілген кітапшаның құрылғы жинағына
кіретінін ескертеді.
Корпустың ішіндегі, артқы жағы мен астыңғы жағындағы ұяшықтар мен саңылаулар желдету үшін қажет. Осы құрылғының сенімді жұмыс
жасауын қамтамасыз ету және қатты қызып кетуден қорғау үшін, аталмыш ұяшықтар мен саңылауларды ешқашан бітемеу немесе жабық
ұстамау керек.
-- Осы құрылғыны кітап сөре немесе кіріктірілген шкаф тәрізді тар жерге, егер ауа айналымы жоқ болса орнатпаңыз.
-- Осы құрылғыны батарея немесе қызу резисторының қасына немесе үстіне не күн сәулесі тура түсетін жерге қоймаңыз.
-- Осы құрылғының үстіне су құйылған сауытты (құмыра т.с.с.) қоймаңыз, себебі өрт немесе электр қатері пайда болуы мүмкін.
Осы құрылғыны жаңбыр немесе суға жақын жерге (ванна, леген, ас үй раковинасының немесе кір жуатын шылапшынның қасына, ылғалды
жертөленің ішіне немесе бассейн т.с.с. қасына қоймаңыз). Егер бұл құрылғы кездейсоқ су болып қалса, электр желісінен ағытыңыз да, дереу
уәкілетті дилерге хабарласыңыз. Тазалардың алдында құрылғының ашасын розеткадан алып қоюды ұмытпаңыз.
Бұл құрылғы батареямен жұмыс істейді. Сіз тұрған жерде, осы батареяларды қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін дұрыс тастауды қажет
ететін ережелер болуы мүмкін. Ескірген батареяны тастау немесе өңдеуден өткізу туралы ақпаратты жергілікті мекемеге хабарласып алыңыз.
Розетка, қорек сымы немесе адаптерді көрсетілген жүктемесінен асыра жүктемеңіз, себебі өрт немесе электр қатеріне ұшырауыңыз мүмкін.
Қорек сымдарын аяққа басылмайтын немесе үстіне не қарсы қойылған заттар жаншып тастамайтын етіп, әсіресе қорек сымының ашаға,
адаптерге жақын ұшына және құрылғыдан шыққан жеріне мұқият назар аудара отырып төсеу керек.
Құрылғыны найзағай жарқылынан қорғау немесе қасында болмаған не ұзақ уақыт қолданбаған кезде, ашасынан суырып, антенна немесе
кабельдік телевизия жүйесін ағытыңыз. Бұл найзағай жарқылдаған кезде немесе электр қуаты артқан кезде құрылғыны бүлінуден сақтайды.
АТ қорек сымын ТТ адаптеріне жалғау үшін, ТТ адаптерінің кернеуінің, жергілікті электр желісінің техникалық параметрлеріне сай келетініне көз
жеткізіңіз.
Осы құрылғының ашық жерлеріне ешқашан басқа темір зат сұқпаңыз. Бұлай істегенде, электр қатері пайда болуы мүмкін.
Электр қатеріне ұшырамау үшін, осы құрылғының ішкі жағын ешқашан қолмен ұстамаңыз. Осы құрылғыны тек уәкілетті техник ғана ашуға тиіс.
Қорек сымының ашасын мықтап сұғыңыз. Қорек сымын розеткадан ағытқан кезде, міндетті түрде ашасынан ұстап суырыңыз. Қорек сымын су
қолмен ұстамаңыз.
Егер осы құрылғы дұрыс жұмыс істемесе - әсіресе, одан әдеттен тыс шуыл немесе түтін шықса - дереу ашасынан суырыңыз да, уәкілетті
дилерге немесе қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
ТД-ды қолданбасаңыз немесе ұзақ уақыт үйде болмасаңыз (әсіресе, балалар, қарт адамдар немесе мүгедек адамдар үйде жалғыз қалса)
ашасын розеткадан суырып ағытып қойыңыз.
-- Шаң жиналып қалса, электр қатері, электр ағысы пайда болуы немесе өрт шығып, жарқыл немесе қызу пайда болуы немесе қорек
сымының қаптамасы бүлінуі мүмкін.
Құрылғыны шаңы көп, температурасы жоғары немесе төмен, өте ылғалды, химиялық заттары бар жерге және 24 сағат жұмыс істейтін әуежай,
темір жол вокзалы, т.с.с. тәрізді жерлерге орнату үшін міндетті түрде уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Бұлай істемегенде,
құрылғыға елеулі нұқсан келуі мүмкін.
Жерге дұрыс тұйықталған аша мен розетканы пайдаланыңыз.
-- Жерге дұрыс тұйықталмаса, электр қатері орын алуы немесе құрылғыға зақым келуі мүмкін. (l-ші сынып құрылғысына ғана қатысты.)
Құрылғыны электр желісінен ағыту үшін, ашаны розеткадан ағыту керек, сондықтан, аша қайта қолдануға дайын тұруға тиіс.
Балаларға осы құрылғыға тартылуға жол бермеңіз.
Керек-жарақтарын (батарея т.с.с.) балалардың қолы жетпейтін жерге сақтаңыз.
Құрылғыны орнықсыз тұрған сөре, көлбеу еден немесе дірілдейтін жерге орнатпаңыз.
Құрылғыны құлатып алмаңыз немесе оған күш салмаңыз. Құрылғы бүлініп қалса, қорек сымын ағытыңыз да, қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
Қорек сымын розеткадан ағытыңыз да, құрылғыны жұмсақ, құрғақ матамен сүртіңіз. Балауыз, бензол, спирт, сұйылтқыш, құрт-құмырысқаға
қарсы құрал, ауа тазартқыш, лубрикант немесе жуғыш зат тәрізді химиялық құралдардың ешбірін қолданбаңыз. Бұл құрылғының сынын бұзуы
немесе өнімге басылған жазуларды өшіруі мүмкін.
Құрылғыға сұйық шашыратуға немесе оған батыруға болмайды.
Батареяларды отқа тастамаңыз.
Батареяларды қысқа тұйықтауға, бөлшектеуге немесе қатты қыздыруға болмайды.
Батареяны дұрыс салмаған кезде жарылыс шығу қаупі бар. Батареяның орнына, дәл осындай батареяны салыңыз.
АТ/ТТ адаптерін үстелдің немесе еденнің үстіне жатқызып қоюды ұмытпаңыз. АТ/ТТ адаптерін АТ сымы жалғанатын кірісін жоғары қаратып
қойсаңыз су немесе басқа зат адаптерге кіріп, адаптердің жұмыс істемей қалуына әкелуі мүмкін.
ЕСКЕРТУ - ӨРТ ШЫҒУДЫҢ АЛДЫН АЛУ ҮШІН, ОСЫ ҚҰРЫЛҒЫНЫ МАЙ ШАМ НЕМЕСЕ БАСҚА АШЫҚ ОТ КӨЗДЕРІНЕН
АЛЫС ҰСТАҢЫЗ.
* Осы пайдаланушы нұсқаулығындағы суреттер мен сызбалар жалпылама ақпарат ретінде ғана берілген және
олар құрылғының нақты көрінісінен өзгеше болуы мүмкін. Құрылғының дизайны мен техникалық сипаттамасы
алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
Казақ - 2
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 2
2016-07-11
1:00:38
Қорап ішінде не бар?
-- Төмендегі бөлшектердің ТД-мен бірге жеткізілгенін тексеріңіз. Керек-жарақтардың бірі жетіспесе, дилерге
хабарласыңыз.
-- Элементтердің түсі мен пішімі үлгі түріне қарай әр түрлі болуы мүмкін.
-- Жинаққа кірмеген сымдарды жеке сатып алуға болады.
-- Қорапты ашқан кезде керек-жарақтардың орам материалдарының артқы жағында немесе ішінде қалып
қоймағанына көз жеткізіңіз.
Қашықтан басқару пульті және батареялар (AAA x 2)
Реттеу нұсқаулығы (Кей жерлерде берілмейді)
Пайдаланушы нұсқаулығы
Қорек сымы
Кепілдік түбіртегі (Кей жерлерде берілмейді)
Казақ
English
Қабырғалық жинақтың адаптері
(Үлгілерге байланысты)
адаптері
Келесі жағдайларда әкімшілік төлемақы төлеу қажет болуы мүмкін
(a) техникті үйге шақырсаңыз, бірақ құрылғыдан ешбір ақау табылмаса, (яғни, осы пайдаланушы нұсқаулығын
оқымасаңыз)
(ә) құрылғыны жөндеу орталығына әкелсеңіз, бірақ құрылғыдан ешбір ақау табылмаса, (яғни, осы пайдаланушы
нұсқаулығын оқымасаңыз)
Техник маман үйіңізге келер алдында сіз төлейтін төлемақы мөлшерін хабарлайды.
Ескерту: Дұрыс ұстамаған кезде түскен салмақтың әсерінен
экранға зақым келуі мүмкін. ТД-ды көрсетілгендей шеттерінен
ұстап көтеруді ұсынамыз.
Бұл экранды
Ұстамаңыз!
Казақ - 3
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 3
2016-07-11
1:00:39
ТД-ды тұрғыға бекіту
Көрсетілген керек-жарақтардың барлығының бар екеніне көз жеткізіп, тұрғыны құрастыру нұсқауларында
көрсетілген жолмен құрастырыңыз.
ТД-ды қабырғалық аспа жинақты (опция)
пайдаланып қабырғаға орнату
Егер құрылғыны қабырғаға орнатсаңыз, өндіруші ұсынған жолмен орнату керек. Егер дұрыс
орнатылмаса, құрылғы жылжып немесе құлап қалып, баланы немесе ересек адамды қатты
жарақаттауы, құрылғыға елеулі зақым келтіруі мүмкін.
Қабырғалық аспа жинағын орнату
Қабырғалық аспа жинақ (бөлек сатылады) ТД-ды қабырғаға орнатуға мүмкіндік береді.
Қабырғалық аспа жинақты орнатуға қатысты толық ақпаратты, қабырғалық аспа жинақтың нұсқаулығынан қараңыз.
Қабырғаға орнатылатын құрсауды орнына қондыру үшін техник маманды көмекке шақыруды ұсынамыз. Өз
бетіңізбен орнатуды ұсынбаймыз. Samsung Electronics компаниясы қабырғалық аспа жинақты өз бетіңізбен орнатып,
жарақат алсаңыз не басқа адамдар зардап шексе немесе мүлікке нұқсан келсе, жауапкершілік көтермейді.
Қабырғалық жинақтың адаптері
(Үлгілерге байланысты)
Перед встановленням будь-якого іншого комплекту настінного кріплення, прикріпіть до телевізора адаптер
настінного кріплення, який продається окремо.
Қабырғалық аспа жинақ параметрлері (VESA)
Қабырғалық аспа жинақ ТД-мен бірге жеткізілмейді, бірақ жеке сатылады. Қабырғалық аспа жинақты
қатты қабырғаға, еденге перпендикуляр бағытта орнатыңыз. Қабырғалық аспа жинақты ғимараттың басқа
материалдарына орнату үшін, жақын жердегі дилерге хабарласыңыз. Егер өнімді төбеге немесе көлбеу қабырғаға
орнатса құлап, адам қатты жарақат алуы мүмкін.
-- Қабырғалық аспа жинақтың стандартты өлшемдері төмендегі кестеде көрсетілген.
-- Біздің қабырғалық аспа жинақты сатып алған кезде, оны орнатуға қатысты толық нұсқаулық пен барлық
керек - жарақтар беріледі.
-- VESA стандартты бұрандалар спецификациясына сай келмейтін бұрандаларды қолданбаңыз.
-- Стандартты өлшемнен ұзын немесе VESA бұрандалар стандартына сай келмейтін бұрандаларды
қолданбаңыз. Тым ұзын бұрандалар ТД-дың ішкі бөлшектеріне зақым келтіруі мүмкін.
-- VESA стандартты бұрандалар спецификациясына сай келмейтін қабырғалық аспа жинақ қолданылса,
бұрандаларының ұзындықтары қабырғалық аспа жинақ спецификациясына байланысты басқаша болуы
мүмкін.
-- Бұрандаларды тым қатайтпаңыз; себебі өнімге нұқсан келуі немесе құлап қалып, адам жарақат алуы мүмкін.
Samsung бұндай қатерлі оқиғалар үшін жауапкершілік көтермейді.
Казақ - 4
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 4
2016-07-11
1:00:39
-- VESA стандартына сай емес немесе ұсынылмаған қабырғалық аспа жинақ қолданылса немесе сатып алушы
өнімді орнату нұсқауларын орындамай, өнімге зақым келсе не адам жарақат алса, Samsung жауапкершілік
көтермейді.
-- Теледидарды 15 градустан асыра қисайтпаңыз.
Өнім тобы
Дюйм
VESA спец.(A * B)
Стандартты
бұранда
Саны
LED-ТД
32
200 X 200
M8
4
Қабырғалық аспа жинақты ТД қосулы тұрғанда орнатпаңыз. Себебі электр тогы соғуы мүмкін.
ТД-ды дұрыс желдету
Казақ
English
ТД-ды жақсы желдету үшін оны орнатқан кезде, ТД мен басқа заттардың (қабырғалар, жиһаздың қабырғалары
т.с.с.) арасында кем дегенде 10 см орын қалуын қамтамасыз етіңіз. Дұрыс желдетпеген кезде, құрылғының ішкі
температурасы артып, өрт шығуы немесе оған зақым келуі мүмкін.
Егер басқа өндіруші шығарған бөлшектерді қолдансаңыз, өнімге зақым келуі немесе ол құлап, адам жарақат алуы
мүмкін.
-- ТД-ды тұрғыға қою немесе қабырғалық аспа жинаққа орнату үшін Samsung Electronics бөлшектерін ғана
қолдануды ұсынамыз.
Тұрғыға орнату.
Қабырғалық аспа жинаққа орнату.
10 см
10 см
10 см
10 см
10 см
10 см
10 см
Басқа ескертулер
-- ТД-дың нақты сыртқы көрінісі, үлгі түріне байланысты осы нұсқаулықтағы суреттерден өзгеше болуы мүмкін.
-- ТД-ды ұстаған кезде абай болыңыз. Кей бөліктері ыстық болуы мүмкін.
Казақ - 5
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 5
2016-07-11
1:00:40
ТД-ды қабырғаға бекіту
Абайлаңыз: ТД-ды тартса, итерсе немесе үстіне шықса, құлап кетуі мүмкін.
Сондай-ақ, балаларыңыздың ТД-ға артылып тұрмауына немесе оны қозғамауына
көз жеткізіңіз. Себебі, ТД аударылып кетіп, адам қатты жарақат алуы немесе
мерт болуы мүмкін. ТД жинағымен қоса берілген қауіпсіздік парағындағы сақтық
шараларының барлығын орындаңыз. Қосымша тұрақтылық пен қауіпсіздікті
қамтамасыз ету үшін төменде сипатталған, аударылып қалуға қарсы құралды
сатып алып орнатыңыз.
ТД-ды құлатып алуға жол бермеңіз
1. Бұрандаларды қапсырмаларға салыңыз да, оларды қабырғаға мықтап
бекітіңіз. Бұрандалардың қабырғаға мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
-- Қабырғаның түріне байланысты анкер тәрізді қосымша зат қажет
болуы мүмкін.
-- Бұранда қапсырмасы, бұрандалар мен бау құрылғымен бірге
жеткізілмейтіндіктен, оларды жеке сатып алу қажет.
2. Бұрандаларды ТД-дың артқы ортаңғы жағынан алыңыз да,
қапсырмаларға салыңыз, содан кейін бұрандаларды қайта ТД-ға
бекітіңіз.
-- Бұрандалар құрылғымен бірге жеткізілмеуі мүмкін. Мұндай
жағдайда, техникалық сипаттамасы төменде көрсетілген
бұрандаларды сатып алыңыз.
-- Бұранданың техникалық сипаттамасы: M8
3. ТД-ға бекітілген қапсырмалар мен қабырғаға бекітілген қапсырмаларды
берік сым арқылы жалғап, содан кейін сымды мықтап байлаңыз.
-- ТД артқа қарай құлап кетпеу үшін қабырғаға жақын орнатыңыз.
-- Сақтық мақсатында қабырғаға бекітілген қапсырмалар ТД-ға
бекітілген қапсырмалармен бір деңгейде не олардан төменірек
тұру үшін оларды сыммен қосып байлаған дұрыс.
қабырға
-- Құрылғының түсі мен пішімі үлгі
түріне қарай әр түрлі болуы
мүмкін.
-- Сымды ТД-ды жылжытпай тұрып шешіңіз.
4. Барлық қосылымдардың мықтап жалғанғанын тексеріңіз. Қосылымдарға зақым келген-келмегенін мезгіл-мезгіл
тексеріңіз. Қосылымдардың берік екендігіне күмәндансаңыз, білікті маманға хабарласыңыз.
Казақ - 6
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 6
2016-07-11
1:00:40
ТД-ға құрылғыларды жалғау
Өнімнің артқы жағында орналасқан ұяшықтарды пайдаланып, әр түрлі сыртқы құрылғыларды қосуға болады.
Ұяшықтарды тексеріп, содан кейін қолдау көрсетілетін құрылғылар туралы толық ақпаратты, жинақпен бірге
берілген құрастыру нұсқауларынан қараңыз.
COMMON INTERFACE ұяшығына (ТД қарау
картасының ұяшығы) қосылу
-- CI картасын немесе CI картасының адаптерін қосу немесе ағыту үшін ТД-ды сөндіріңіз.
"CI немесе CI+ CARD" картасын қолдану
Ақылы арналарды көру үшін “CI немесе CI+ CARD” картасын салу керек.
Казақ
English
-- Егер “CI немесе CI+ CARD” картасын салмасаңыз, кей арналарда
“Scrambled Signal” жазуы пайда болады.
-- 2~3 минуттан кейін экранда телефон нөмірі, “CI немесе CI+ CARD”
анықтағышы, хост анықтағышы және басқа деректерді қамтыған
жұптастыру ақпараты көрсетіледі. Егер ақаулық туралы ақпарат пайда
болса, қызмет провайдеріне хабарласыңыз.
-- Арна деректерін теңшеу жұмысы аяқталған кезде, арна тізімінің
жаңартылғанын білдіретін "Жаңарту аяқталды" хабары көрсетіледі.
ЕСКЕРІМ
-- “CI немесе CI+ CARD” картасын жергілікті кабельдік теледидар
провайдерінен алу керек.
-- “CI немесе CI+ CARD” картасын абайлап алыңыз, себебі “CI немесе CI+ CARD” жерге түсіп кетсе, оған нұқсан
келуі мүмкін.
-- “CI немесе CI+ CARD” картасын онда көрсетілген бағытта орнатыңыз.
-- COMMON INTERFACE ұяшығының орналасатын жері үлгі түріне байланысты әр түрлі болуы мүмкін.
-- Кей елдер мен аймақтарда “CI немесе CI+ CARD” модуліне қолдау көрсетілмеуі мүмкін, сондықтан уәкілетті
дилерге хабарласып сұраңыз.
-- Мәселе туындаған жағдайда, қызмет провайдеріне хабарласыңыз.
-- Ағымдық антенна параметрлеріне қолдау көрсететін “CI немесе CI+ CARD” картасын салыңыз. Экран
бұрмалануы немесе көрсетілмеуі мүмкін.
Казақ - 7
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 7
2016-07-11
1:00:40
Желіге қосылу
ТД-ды желіге қосқан кезде Smart Hub тәрізді онлайн қызметтерге қосылуға, сондай-ақ бағдарлама
жаңартылымдарын алуға мүмкіндік туады.
Желілік байланыс - Сымсыз
ТД-ды интернетке стандартты роутерді немесе модемді пайдаланып қосыңыз.
DHCP сервері бар сымсыз IP
роутері немесе Модем
Қабырғадағы LAN ұяшығы
LAN сымы (жинаққа кірмейді)
Сымсыз желіге қатысты сақтық шаралары
-- Samsung сымсыз LAN адаптері IEEE 802.11a/b/g және n тілқатысу протоколдарына қолдау көрсетеді.
Samsung компаниясы IEEE 802.11n протоколын қолдануды ұсынады. Бейнефильмд IEEE 802.11b/g қосылымы
арқылы көрген кезде, бейнефильм бірқалыпты көрсетілмеуі мүмкін.
-- Сымсыз желіні пайдалану үшін ТД сымсыз роутерге немесе модемге қосылып тұруға тиіс. Егер сымсыз
роутер DHCP функциясына қолдау көрсетсе, ТД желіге DHCP немесе тұрақты IP мекенжайын пайдаланып
сымсыз қосыла алады.
-- Сымсыз роутер үшін ағымдық қолданылмай тұрған арнаны таңдаңыз. Сымсыз роутер үшін таңдалған
арнаны басқа құрылғы қолданып тұрса, әдетте бөгеуіл пайда болады және/немесе қосылым іске аспауы
мүмкін.
-- Көпшілік сымсыз желілердің балама қауіпсіздік жүйесі бар. Сымсыз желінің қауіпсіздік жүйесін қосу үшін
таңбалар мен сандарды пайдаланып қауіпсіздік кілтін жасау керек. Содан кейін сымсыз желіге қосылу үшін
қауіпсіздік кілті қолданылады.
Казақ - 8
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 8
2016-07-11
1:00:41
Желілік байланыс - Сым арқылы
ТД-ды желіге, желінің параметрлеріне қарай, сымды қолданып үш негізгі тәсілмен қосуға болады. Бұл тәсілдер
төменде сипатталған:
Қабырғадағы Модем
ұяшығы
TД-дың артқы панелі
Сыртқы Модем
(ADSL /VDSL / Кабель ТД)
Модем сымы (жинаққа кірмейді)
TД-дың артқы панелі
Модем сымы
(жинаққа кірмейді)
DHCP сервері бар IP
роутері
LAN сымы
(жинаққа кірмейді)
Казақ
Сыртқы Модем
(ADSL /VDSL / Кабель ТД)
English
Қабырғадағы Модем
ұяшығы
LAN сымы (жинаққа кірмейді)
LAN сымы
(жинаққа кірмейді)
TД-дың артқы панелі
Қабырғадағы LAN ұяшығы
LAN сымы (жинаққа кірмейді)
-- ТД 10мбит/с мәнінен аз немесе осыған тең жылдамдығы бар желілерге қолдау көрсетпейді.
-- Cat 7 сымын қолданып қосылымды жүзеге асырыңыз.
Казақ - 9
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 9
2016-07-11
1:00:41
Қашықтан басқару пульті
Қашықтан басқару пультінің қай жерінде функция түймешіктерінің орналасқанын үйреніңіз, мысалы: SOURCE, MUTE,
Y, < P >, MENU, TOOLS, E, INFO, CH LIST, RETURN, GUIDE және EXIT.
-- Бұл қашықтан басқару пультінің Қосу, Арна, және Дыб дең түймешіктерінде көзі нашар көретін адамдар
қолдануға арналған Брайль нүктелері бар.
ТД-ды қосуға және сөндіруге
арналған.
Қолжетімді видео сигнал көздерін
көрсетеді және таңдайды.
Арналарға тура кіруге мүмкіндік
береді.
Алдыңғы арнаға оралуға арналған.
Сондай-ақ, Teletext ON, Double, Mix
немесе OFF параметрін таңдайды.
Дыбысты қосуға/сөндіруге арналған.
Дыбысты реттейді.
Ағымдық арнаны ауыстырады.
параметрін іске қосады Арналар тізімі.
Smart Hub қолданбаларын іске
қосады. e-Manual тарауын, Smart
мүмкіндіктері > Smart Hub бөлімін
Мәзірді экранға шығарады.
қараңыз.
Жиі қолданылған функцияларды
жылдам таңдайды.
Қазіргі бағдарлама немесе мазмұнға
Меңзерді жылжытады, экрандағы
мәзірі элементтерін таңдайды және
ТД мәзірінде көрсетілген мәндерді
өзгертеді.
қатысты ақпаратты көрсетеді.
азіргі бағдарлама немесе мазмұнға
Қ
қатысты ақпаратты көрсетеді.
Мәзірден шығуға арналған.
E (Кіру): Меңзер қойылған элементті
таңдайды немесе іске қосады.
Осы түймешіктерді ТД экранында
көрсетілетін нұсқауларға сай
қолданыңыз.
E-MANUAL: Эл. нұсқаулықты e-Manual.
-- экранға шығару үшін басып ұстап
тұрыңыз Нұсқау..
Алдыңғы мәзірге немесе арнаға
оралуға арналған.
SPORTS: Sports режимі параметрін
қосады немесе сөндіреді.
AD/SUBT.: Экраннан Арнайы
мүмкіндіктердің төте жолдары.
Бұл түймешіктерді арнайы
функциялар үшін пайдаланыңыз.
Осы түймешіктерді ТД экранында
көрсетілетін нұсқауларға сай
қолданыңыз.
': Мазмұнды ойнатуды тоқтатады.
NN Жоғарыдағы түймешік атаулары нақты атаулардан басқаша болуы мүмкін.
Казақ - 10
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 10
2016-07-11
1:00:42
Батареяларды орнату (Батарея өлшемі: AAA)
Батарея полюстерін батарея салынатын бөліктегі белгілерге келтіріп салыңыз.
1
2
3
-- Қашықтан басқару пультін ТД-дан 7 м-ден алыс емес қашықтықтан пайдаланыңыз.
-- Өткір жарықтар қашықтан басқару пультінің жұмысына әсер етуі мүмкін. Қашықтан басқару пультін
люминесцентті немесе неон белгілерінің қасында қолданбаңыз.
-- Түсі мен пішімі үлгі түріне қарай әр түрлі болуы мүмкін.
Казақ
English
ТД-ды қосу
ТД-ды қашықтан басқару пультінің P түймешігін немесе ТД панелін пайдаланып қосыңыз.
-- Құрылғының түсі мен пішімі үлгі түріне қарай әр түрлі болуы мүмкін.
-- ТД-дың астыңғы оң жағындағы ТД басқарушысы ТД-ды қашықтан басқару пультін пайдаланбай басқаруға
мүмкіндік береді.
-- ТД басқару құралымен ТД-ды қосу мен сөндіру, арнаны ауыстыру, дыбысты реттеу және кіріс сигнал көзін
ауыстырудан басқа ешбір әрекет орындай алмайсыз.
-- Е
гер бұны бірінші рет бассаңыз, басқару мәзірі пайда болады. Функцияны ТД-дың басқару құралын басып
ұстап тұру арқылы таңдауға болады.
: ТД-ды қосуға/сөндіруге арналған.
Басыңыз: Жылжыту
Басып тұрыңыз: Таңдау
Басқару мәзірі
/
: Арнаны ауыстырады.
/
: Дыбысты реттейді.
: Қолжетімді видео сигнал көздерін көрсетуге және
таңдауға арналған.
ашықтан басқару пультінің сенсоры/
Қ
ТД басқару құралы
Казақ - 11
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 11
2016-07-11
1:00:42
Параметрлерді бастапқы орнату
ТД-ды қосқанда бастапқы параметр орнататын
тілқатысу терезесі пайда болады. Бастапқы параметр
орнату үдерісін, соның ішінде мәзір тілін, арналарды
іздеу, желіге қосылу және басқа функцияларды
баптауды аяқтау үшін, экрандағы нұсқауларды
орындаңыз. Әр қадам көрінген сайын, параметрді
таңдаңыз немесе қадамнан өтіп кетіңіз. Кейін осы
әрекетті кейін Жүйе > Орнату мәзірінен қолдан
орындауға болады.
Құпиясөзді ауыстыру
-- Егер құрылғыны орнатпай тұрып HDMI1 ұяшығына
қоссаңыз, Арна ресурсы автоматты түрде STB
декодері режиміне қойылады.
2. Жаңа құпиясөзді енгізіп, содан кейін растау үшін оны
қайта енгізіңіз. Құпиясөзді өзгерту аяқталды.
-- Егер STB декодері режимін таңдағыңыз келмесе,
Aнтенна параметрін таңдаңыз.
Жүйе > PIN кодын өзг
ТД құпиясөзін өзгерту.
1. PIN кодын өзг функциясын қосып, содан кейін
құпиясөз жолағына ағымдық құпиясөзді енгізіңіз.
Әдепкі құпиясөз: "0-0-0-0".
-- Егер PIN кодты ұмытып қалсаңыз, PIN кодты
"0-0-0-0" қалпына қою үшін түймешіктерді келесі
ретпен басыңыз:
-- Егер ТД-дың ағымдық сигналы қажет болмаса, ТД
жоқ (тек дисплей) параметрін таңдаңыз.
Күту режимінде:MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (Қосу)
Видео сигнал көзін таңдау
Қосылған сыртқы құрылғыны SOURCE түймешігін басып
таңдауға болады.
Мысалы, ТД-ға HDMI-DVI сымымен қосылған
компьютерді DVI PC деп атауға болады.
Мысалы, екінші HDMI ұяшығына қосылған ойын
құрылғысына қосылу үшін SOURCE түймешігін басыңыз.
Кіріс сигналын HDMI режиміне ауыстыру үшін Сигнал
көзі тізімінен HDMI2 параметрін таңдаңыз. Құрылғыға
байланысты ұяшық атаулары әр түрлі болуы мүмкін.
Сондай-ақ, ТД-ға HDMI сымымен қосылған
компьютерді ДК деп атаңыз.
Сигнал көзі бейнебетінде келесі функцияларға
Ақпарат
қолжетімді:
Сонымен қатар, ТД-ға HDMI-DVI сымымен қосылған
АВ құрылғыны DVI құрылғы-ры деп атаңыз.
Қосылған құрылғылар туралы толық ақпаратты
қараңыз.
TOOLS түймешігі
Anynet+ (HDMI-CEC)
Сыртқы құрылғыға қосылған ұяшықты таңдаңыз
да, Enter түймешігін басып ұстап тұрыңыз. Келесі
функцияларға қолжетімді:
ТД-ға қосылған Anynet+ (HDMI-CEC)-сыйысымды
құралдарының тізімін экранға шығарады.
-- Бұл функцияға Anynet+ (HDMI-CEC) параметрін
Қосу қалпына қойса ғана жұмыс істейді.
-- Әр ұяшықта қолжетімді функциялар әр түрлі
болуы мүмкін.
USB құрылғысын алып тастау
Атын өзгерту
ТД-ға қосылған USB құралын қауіпсіз түрде ағыту
үшін қолданылады. Бұл функция USB құралы
таңдалса ғана жұмыс істейді.
Сыртқы құрылғыларды оңай ажырату үшін ТД-ға
қосылған құрылғыларға қайта атау беріңіз.
Казақ - 12
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 12
2016-07-11
1:00:42
ТД-дың тағы басқа функцияларын қарау
e-Manual нұсқаулықта ТД функцияларына қатысты толық ақпарат қамтылған. Кіріктірілген e-Manual (Қолдау >
e-Manual) қараңыз.
e-Manual іске қосу
Кіріктірілген e-Manual нұсқаулықта ақпарат қамтылған.
-- Сондай-ақ, e-Manual нұсқаулықтың көшірмесін Samsung веб-сайтынан қотарып алып, компьютерде
оқуыңызға немесе басып шығаруыңызға болады.
-- Сары сөздер мәзір элементін; ақ, бөлектелген әріптермен жазылған сөздер қашықтан басқару пультінің
түймешіктерін көрсетеді. Мәзір жолын көрсету үшін көрсеткілер пайдаланылады. (Мысалы: Сурет > Сурет
режимі)
1. e-Manual параметрін таңдаңыз. e-Manual нұсқаулығы жүктеледі.
2. Экранның жанынан санатты таңдаңыз. Таңдағаннан кейін, таңдалған санаттың мазмұны көрсетіледі.
3. Тізімнен элементті таңдаңыз. Сонда e-Manual нұсқаулықтың тиісті беті ашылады.
Казақ
English
Егер сипаттама экранның бір бетіне сыймаса...
Беттерді келесі тәсілдердің бірімен шарлауға болады.
••
Экранға
/
шығару үшін кезелімді экран бетіне орналастырыңыз. <, > түймешігін басыңыз.
Қосымша e-Manual функциялары
Беттерді кілт сөздердің көмегімен жүктеу
Іздеу бейнебетін экранға шығару үшін, экранның бүйір жағынан Іздеу түймешігін басыңыз. Іздейтін терминді енгізіп,
содан кейін Дайын пәрменін таңдаңыз. Тиісті бетті жүктеу үшін іздеу нәтижелерінің ішінен элементті таңдаңыз.
Казақ - 13
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 13
2016-07-11
1:00:43
Индекс бетінен Беттерді жүктеу
Индекс бейнебетін экранға шығару үшін, экранның бүйір жағынан Индекс түймешігін басыңыз. Тиісті бетке бару үшін
тізімнен кілт сөзді таңдаңыз.
Алдыңғы оқылған Беттерді жүктеу үшін Журнал параметрін пайдалану
Экранның бүйір жағынан Ашылған бет параметрін таңдаңыз. Алдыңғы оқылған беттер тізімі көрсетіледі. e-Manual
нұсқаулықтың таңдалған беті ашылады.
Мәзірге e-Manual арқылы кіру (Қазір көру)
Тиісті мәзірге тура барып, функцияны қолданып көру үшін функция сипаттамасы берілген беттен
параметрін таңдаңыз.
(Қазір көру)
л. нұсқаулықтан Мәзірге ауысу
Ie-Manual ішіндегі нақты бейнебет мәзірі функциясына қатысты жазбаны оқығыңыз келсе, E-MANUAL түймешігін
басыңыз.
-- Кей мәзір функциялары қолданылмайды.
Сілтеме беттерді жүктеу
Тиісті сілтеме бетіне өту үшін функция сипаттамасы көрсетілген беттің бүйір жағынан
(Байланыстыру)
параметрін таңдаңыз. RETURN түймешігін бастапқы функция сипаттамасына бару үшін басыңыз.
e-Manual нұсқаулықты соңғы нұсқасына дейін жаңарту
e-Manual нұсқаулықты бағдарламаларды жаңартқан тәрізді жаңартуға болады.
1. e-Manual элементін SAMSUNG APPS экранынан таңдаңыз.
2. Enter түймешігін басып ұстап тұрыңыз. Параметрлер мәзірі көрсетіледі.
3. Бейнебеттің үстіңгі жағындағы Параметрлер мәзірінен Бағдарламаларды жаңарту пәрменін таңдаңыз. Қалқымалы
терезе көрсетіледі.
-- Бағдарламаларды жаңарту параметрі экранда егер жаңарту қажет болса ғана көрсетіледі.
4. Қалқымалы терезеден e-Manual қойындысын таңдап, содан кейін Жаңарту пәрменін таңдаңыз. e-Manual -ты соңғы
нұсқасына дейін жаңартуға болады.
Казақ - 14
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 14
2016-07-11
1:00:43
Ақаулықтарды жою
ТД-ға қатысты қандай бір сұрағыңыз болса, алдымен келесі Ақаулықтарды жою тізімін қараңыз. Егер ақаулықты
түзету үшін берілген кеңестердің біреуі де көмектеспесе, “www.samsung.com” торабындағы Қолдау пәрменін
басыңыз немесе осы нұсқаулықтың артқы мұқабасындағы тізімде көрсетілген байланыс орталығына қоңырау
шалыңыз.
Ақаулық
Шешімі және түсіндірмесі
ТД іске қосылмайды.
АТ қуат сымының қабырғадағы розеткаға және ТД-ға мықтап жалғанғанын
тексеріңіз.
Қабырғадағы розетканың жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз.
ТД-дың P түймешігін басып көріп, ақаулықтың қашықтан басқару пультіне
байланысты емес екеніне көз жеткізіңіз. Егер ТД қосылса, төмендегі “Қашықтан
басқару пульті жұмыс істемейді” тармағын қараңыз.
Ешбір сурет/видео жоқ.
Сымдардың қосылымдарын тексеріңіз. ТД-ға және сыртқы құрылғыларға
қосылған барлық сымдарды ағытып, қайта жалғаңыз.
Казақ
English
Сыртқы құрылғылардың (Кабель/Жерсерік ресивері, DVD, Блю-рей т.с.с.)
видео шығысын, ТД-дың кіріс ұяшықтарына сәйкес келтіріп жалғаңыз.
Мысалы, сыртқы құрылғының шығыс ұяшығы HDMI болса, оны міндетті түрде
ТД-дың HDMI кіріс ұяшығына жалғау керек.
Жалғанған құрылғылардың электр желісіне қосулы тұрғанын тексеріңіз.
Дұрыс сигнал көзін таңдауды ұмытпаңыз.
Қосымған құрылғыны ағытып, содан кейін қорек сымын қайта жалғап, қайта
іске қосып жүктеңіз.
Қашықтан басқару пульті
жұмыс істемейді.
Қашықтан басқару пультінің батареяларын ауыстырыңыз. Батареялардың
полюстерінің (+/–) дұрыс салынғанына көз жеткізіңіз.
Пульт сенсорының сигнал шығатын терезесін тазалаңыз.
Қашықтан басқару пультін ТД-ға 1,5 ~ 1,8 м қашықтықтан тура бағыттап көріңіз.
Кабель/жерсерік ресиверінің
қашықтан басқару пульті,
ТД-ы қоспайды не сөндірмейді
немесе дыбысын реттемейді.
Кабель/жерсерік ресиверінің қашықтан басқаратын пультін, ТД-ды басқаратын
етіп бағдарламалаңыз. SAMSUNG ТД кодын Кабель/жерсерік ресиверінің
пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
-- Осы TFT LED панелін жасап шығару үшін күрделі кіші пикселдер технологиясы қолданылады. Дегенмен,
бірнеше жарық немесе күңгірт пикселдер бар болуы мүмкін. Бұл пикселдер құрылғы жұмысына еш әсер
етпейді.
-- ТД жұмысын барынша оңтайлы ету үшін бағдарламаның соңғы нұсқасын Samsung веб-сайтынан (Samsung.
com >Қолдау > Қотару) USB көмегімен жаңартыңыз.
-- Жоғарыдағы суреттер мен функциялардың кейбірі, кей үлгілерде ғана бар.
Казақ - 15
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 15
2016-07-11
1:00:43
Қашықтан қолдау көрсету деген не?
Samsung Қашықтан Қолдау көрсету қызметі Samsung технигінің қашықтан бетпе-бет қолдау көрсету мүмкіндігін
ұсынады:
••
ТД-ға диагностика жасайды
••
ТД параметрлерін реттейді
••
ТД-дың зауыттық параметрлерін қалпына келтіреді
••
Ұсынылған бағдарлама жаңартылымдарын орнатады
Қалай жұмыс істейді?
Samsung технигінің қашықтан қосылып қызмет көрсетуі өте оңай
1. Samsung байланыс орталығына қоңырау шалып, қашықтан көмек көрсетуін сұраңыз.
2. ТД мәзірін ашып, Қолдау көрсету бөліміне барыңыз.
3. Қашықтан басқару функциясын таңдап, қызметкерге пин-код № беріңіз.
4. Содан кейін қызметкер сіздің ТД-ға қосылады. Бар болғаны осы!
Сақтау және күтім көрсету
-- ТД экранына жапсырма жабысып тұрса, жапсырманы алғаннан кейін орны сәл ластанып қалуы мүмкін. ТД
қарауға кіріспей тұрып осы қоқысты тазалаңыз.
-- Құрылғы корпусының сыртына және экранына тазалау барысында сызат түсуі мүмкін. Құрылғы корпусының
сыртына және экранына сызат түспеу үшін жұмсақ шүберекпен сүртуді ұмытпаңыз.
Құрылғыға су шашуға болмайды. Құрылғыға кірген
кез келген сұйық зат оны бүлдіруі, өрт немесе электр
қатерінің пайда болуына әкелуі мүмкін.
Құрылғыны шамалы суға батырылған жұмсақ
шүберекпен тазалаңыз. Тұтанғыш сұйықтарды
(мысалы, бензин, сұйылтқыш) немесе тазалағыш затты
қолданбаңыз.
Казақ - 16
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 16
2016-07-11
1:00:43
ТД-дың техникалық параметрлері
Бейнебеттің ажыратымдылығы
1920 x 1080
Жұмыс ортасының жағдайлары
Жұмыс температурасы
10°C бастап 40°C дейін (50°F бастап 104°F дейін)
Орта ылғалдылығы
Сақтау температурасы
10% - 80%, конденсатсыз
-20°C бастап 45°C дейін (-4°F бастап 113°F дейін)
Сақтау ылғалдылығы
5% - 95%, конденсатсыз
Айналмалы тұрғы (Сол / Оң)
0°
Дыбыс (Шығысы)
5 Вт X 2
Үлгі атауы
UE32J5200A / UE32J5205A
Экран өлшемі (диагональ)
32 дюйм (80 см)
Өлшемдері (Е x Б x Т)
Тұрғыны қоспағанда
English
741,0 x 436,0 x 69,0 мм
741,0 x 460,2 x 150,5 мм
Тұрғымен бірге
Тұрғыны қоспағанда
Казақ
Салмағы
3,87 кг
3,95 кг
Тұрғыны қоса алғанда
-- Дизайны мен техникалық сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгертіледі.
-- Қуатпен жабдықтау және пайдаланылатын қуат туралы ақпаратты өнімге жапсырылған жапсырмадан
қараңыз.
Күту режимі
Пайдаланылатын қуат мөлшерін азайту үшін ТД-ды ұзақ пайдаланбағанда электр көзінен ағытыңыз.
Казақ - 17
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 17
2016-07-11
1:00:43
Лицензиялар
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks
or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Қимылсыз суретке қатысты ескерту
Экраннан қимылсыз суреттерді (мысалы, jpeg сурет файлдары), қимылсыз сурет элементтерін (мысалы, ТД
арнасының логотипі, экранның астыңғы жағындағы биржа және жаңалықтар жолағы, т.с.с.) немесе панорама
немесе 4:3 пішіміндегі бағдарламаларды көрсетпеуге тырысыңыз. Қимылсыз суреттерді үздіксіз көрсеткенде, LED
экранда суреттің сапасына әсер ететін, қосарлы суреттер пайда болуы мүмкін. Бұндай әсерді азайту үшін келесі
ұсыныстарды орындаңыз:
••
ТД-дан бір арнаны ұзақ уақыт көрмеңіз.
••
Кез келген суретті әрқашан экранға толық шығарып көріңіз. Пішімдерді барынша сәйкестіру үшін ТД-дың
сурет пішімі мәзірін қолданыңыз.
••
Сурет қалып қоймас үшін жарықтылық пен контраст мәндерін азайтыңыз.
••
ТД-дың суреттің басылуын немесе экранның жануын болдырмайтын функцияларының барлығын
пайдаланыңыз. Толық ақпаратты эл. нұсқаулықтан қараңыз.
Ұсыныс - тек ЕО үшін ғана
Samsung Electronics осы мәлімдеме арқылы, осы ТД-дың 1999/5/EC ережесінің маңызды талаптары мен басқа да
тиісті шарттарына сай келетінін мәлімдейді.
Ресми Сәйкестік декларациясына http://www.samsung.com, Қолдау > Өнімге қолдау көрсету қойындысына барып,
үлгінің атауын енгізу арқылы қол жеткізуге болады.
Бұл құрылғы тек үй ішінде ғана қолдануға болады.
Бұл құрылғыны барлық ЕО елдерінде қолдануға болады.
Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің
қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің
қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.
Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері
түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.
Казақ - 18
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 18
2016-07-11
1:00:44
Осы өнімді дұрыс тастау (Қолданыстан шыққан электр & және электроника бөлшектері)
(Жеке қоқыс тастау жүйесін қолданатын елдерге қатысты)
Өнімдегі, оның керек-жарақтары немесе ілеспе кітапшасындағы белгі, осы өнім мен оның электроникалық керекжарақтарын (мысалы, зарядтағыш құралы, құлақаспабы, USB сымы), қолданыс мерзімі аяқталғаннан кейін басқа тұрмыстық
қалдықтармен бірге тастамау керек дегенді білдіреді. Қалдық дұрыс тасталмаған жағдайда қоршаған ортаға немесе
адамдардың денсаулығына келетін зиянның алдын алуға және материалдық ресурстарды қайтадан қажетке жаратуға өз
үлесіңізді қосу үшін бұндай заттарды басқа қоқыс түрлерінен бөлектеп, қалдық өнімдерді қайта өңдеуден өткізетін жерге
апарып тапсырыңыз.
Тұрмыстық құрылғыны қолданушылар, осы заттарды қоршаған ортаға залалсыз түрде қайта өңдеуден өткізу үшін осы
құрылғыны қайда апарып тапсыру, қалай тапсыру туралы егжей-тегжейлі ақпаратты, осы өнімді сатып алған бөлшек сауда
орталығына немесе жергілікті мекемеге хабарласып алуына болады.
Коммерциялық мақсатта қолданушылар, өз жабдықтаушыларына хабарласып, сатып алу келісім-шартының талаптарымен
танысуы керек. Осы өнім мен оның электроникалық керек-жарақтарын басқа да коммерциялық өнімдердің қалдықтарымен
араластырып тастауға болмайды.
Знак имеет форму квадрата
Минимальная длина сторон 5 мм
Осы өнімнің батареяларын қоқысқа дұрыс тастау
(Жеке қоқыс тастау жүйесін қолданатын елдерге қатысты)
Батареядағы, нұсқаулықтағы немесе орамдағы мына белгі, осы өнімнің батареяларын, қолданыстан шыққаннан кейін
басқа да тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды дегенді көрсетеді. Егер Hg, Cd немесе Pb тәрізді химиялық
элементтердің белгілері көрсетілсе, онда батареядағы сынап, кадмий немесе қорғасынның мөлшері, ЕО-тың 2006/66
стандартында көрсетілген деңгейден көп екендігін білдіреді. Батареяларды дұрыс тастамаса, бұл элементтер адам
денсаулығына немесе қоршаған ортаға зиян келтіруі мүмкін.
Табиғи ресурстарды қорғап, материалдарды қайта қолдануға өз үлесіңізді тигізу үшін, батареяларды басқа қоқыстардан
бөліп, таусылған батареяларды қабылдайтын жергілікті мекемеге тапсырыңыз.
Казақ
English
-- Техникалық сипаттамасы: Kұрылғысы мәтін мен сызбаларды бейне дисплейіне арналған.
-- SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA” (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) ЖШС
ТОО “SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA” (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ)
050059, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әл Фараби даңғылы, 36, Блок Б, 3, 4 қабат.
050059, Республика Казахстан, город Алматы, пр. Аль Фараби, д. 36, Блок Б, 3, 4 этажи.
-- Бұл өнім «Samsung Electronics Со., ltd» толық өндірістік бақылауында өндірілген. Өндіруші атауы (үлгісіне
және көрсетілген заттаңбасына байланысты), өндіріс мекенжайы:
1. ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» 249002, Ресей, Калуга облысы, Боровский ауданы, Коряково ауылы,
Бірінші Солтүстік жол, Иелік 1, Ресей
2. Самсунг Электроникс Словакия s.r.o Хвиездославова 807, 924 27 Галанта, Словакия
3. Самсунг Электроникс Хунгариан Co.,Ltd. H-5126 Ясфенисзару, Самсунг тер 1, Венгрия
4. Самсунг Электроникс Дисплей(M) SDN BHD(HSD) 69244, № P.T. 12692 Муким Ампанган, Туанку Джаарар
Индустриялық паркі, 71450 Серембан,Негери-Сембилан Дурал Хусус, Малайзия
Казақ - 19
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 19
2016-07-11
1:00:44
Adaptor information
Қауіп-қатерге жол бермеу үшін келесі адаптерді пайдаланыңыз
Manufacturer: SAMSUNG
Adaptor model: A6619_FSM
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall
not be placed onthe apparatus.
For power cord use, see user manual.
ATENCION: SOLO PARA USO EN INTERIORES
UJ5200_RU_BN68-07381E-05_L04.indb 20
2016-07-11
1:00:44
Download PDF

advertising