Samsung | NX3000 | Samsung NX3000 راهنمای کاربر

‫دفترچه‬
‫راهنمای کاربر‬
‫‪ PER‬این دفترچه راهنمای کاربر شامل دستورالعمل های مشروح‬
‫استفاده از دوربین است‪ .‬لطفاً این دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنید‪.‬‬
‫اطالعات مربوط به حق نسخه برداری‬
‫•‪ Microsoft Windows‬و آرم ‪ Windows‬عالئم تجاری ثبت شده ‪Microsoft‬‬
‫‪ Corporation‬هستند‪.‬‬
‫•مشخصات دوربین یا محتویات این دفترچه راهنما ممکن است به دلیل ارتقاء عملکردهای‬
‫دوربین‪ ،‬بدون اطالع قبلی تغییر کنند‪.‬‬
‫•‪ Mac‬و ‪ Apple App Store‬عالئم تجاری ثبت شده ‪ Apple Corporation‬هستند‪.‬‬
‫•بدون اجازه قبلی‪ ،‬اجازه استفاده مجدد یا انتشار هیچ بخشی از این دفترچه راهنما را ندارید‪.‬‬
‫•‪ Google Play Store‬عالمت تجاری ‪ Google, Inc‬است‪.‬‬
‫•توصيه می شود که دوربين خود را در همان کشوری که آن را خريداری کرده ايد‪ ،‬استفاده‬
‫کنيد‪.‬‬
‫•‪ ،Adobe‬لوگوی ‪ Photoshop ، Adobe‬و ‪ Lightroom‬عالئم تجاری ثبت شده‬
‫‪ Adobe Systems Incorporated‬در ایاالت متحده و‪/‬یا سایر کشورهاست‪.‬‬
‫••™‪ ،microSDHC™ ،microSD‬و ™‪ microSDXC‬عالیم تجاری موسسه ‪SD‬‬
‫هستند‪.‬‬
‫•با مسئولیت از این دوربین استفاده کنید و همه قوانین و مقررات مربوط به استفاده از آن را‬
‫رعایت کنید‪.‬‬
‫•‪ ،HDMI‬لوگوی ‪ HDMI‬و اصطالح‬
‫"‪ ،"High Definition Multimedia Interface‬عالئم‬
‫تجاری یا عالئم تجاری ثبت شده ‪HDMI Licensing‬‬
‫‪ LLC‬هستند‪.‬‬
‫•®‪ ،Wi-Fi‬لوگوی ‪ ،Wi-Fi CERTIFIED‬و لوگوی ‪ ،Wi-Fi‬عالئم تجاری ثبت شده‬
‫‪ Wi-Fi Alliance‬هستند‪.‬‬
‫•عالیم تجاری و نام های تجاری استفاده شده در این دفترچه راهنما‪ ،‬تحت مالکیت صاحبان‬
‫مربوطه خود می باشند‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫اطالعات مربوط به سالمتی و ایمنی‬
‫همیشه از تدابیر ایمنی و نکات مربوط به استفاده که در زیر آمده است‪ ،‬پیروی کنید تا خطری‬
‫به وجود نیاید و از نهایت کارکرد دوربین خود بهره مند شوید‪.‬‬
‫  هشدار— وضعیت هایی که می تواند موجب مصدومیت شما یا سایر‬
‫افراد شود‬
‫دوربین را باز نکنید و سعی نکنید خودتان آنرا تعمیر کنید‪.‬‬
‫ممکن است به دوربین آسیب رسانده و خود را در معرض برق گرفتگی قرار دهید‪.‬‬
‫از دوربین خود در نزدیکی گازها و مایعات قابل اشتعال یا قابل انفجار استفاده‬
‫نکنید‪.‬‬
‫این کار می تواند باعث آتش سوزی یا انفجار شود‪.‬‬
‫مواد قابل اشتعال داخل دوربین قرار ندهید یا این گونه مواد را در نزدیکی‬
‫دوربین نگه داری نکنید‪.‬‬
‫این کار ممکن است موجب آتش سوزی یا برق گرفتگی شود‪.‬‬
‫با دست خیس به دوربین دست نزنید‪.‬‬
‫این کار می تواند باعث گرفتگي برقی شود‪.‬‬
‫از آسیب دیدن بینایی سوژه های خود جلوگیری کنید‪.‬‬
‫از فالش در فاصله نزدیک (کمتر از ‪ ۱‬متر) به افراد یا حیوانات استفاده نکنید‪ .‬استفاده از‬
‫فالش در فاصله خیلی نزدیک به چشم های سوژه‪ ،‬می تواند موجب آسیب موقت یا دائمی‬
‫بینایی آنها شود‪.‬‬
‫دوربین خود را دور از دسترس کودکان خردسال و حیوانات خانگی قرار‬
‫دهید‪.‬‬
‫دوربین خود و تمام لوازم جانبی آن را دور از دسترس کودکان خردسال و حیوانات قرار‬
‫دهید‪ .‬قطعات کوچک ممکن است در صورت بلعیده شدن‪ ،‬موجب خفگی یا مصدومیت جدی‬
‫شوند‪ .‬قطعات متحرک و لوازم جانبی نیز ممکن است خطرساز باشند‪.‬‬
‫دوربین را برای مدت طوالنی در معرض نور مستقیم خورشید یا دمای باال‬
‫قرار ندهید‪.‬‬
‫قرار دادن دوربین در معرض نور خورشید یا دمای بسیار باال یا بسیار پایین به مدت‬
‫طوالنی‪ ،‬می تواند موجب آسیب دایمی اجزای داخلی دوربین شود‪.‬‬
‫از پوشاندن دوربین یا شارژر با پتو یا لباس خودداری کنید‪.‬‬
‫دوربین ممکن است بیش از حد گرم شود‪ ،‬که ممکن است باعث تغییر شکل دوربین یا آتش‬
‫سوزی شود‪.‬‬
‫هنگام رعد و برق به سیم منبع برق یا شارژر دست نزنید‪.‬‬
‫این کار می تواند باعث گرفتگي برقی شود‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫میا و یتمالس هب طوبرم تاعالطا‬
‫اگر مایعات یا اجسام خارجی داخل دوربین شدند‪ ،‬بالفاصله منابع برقی مانند‬
‫باتری یا شارژر را قطع کنید و سپس با مرکز خدمات سامسونگ تماس‬
‫بگیرید‪.‬‬
‫از همه قوانینی که استفاده از دوربین را در منطقه خاصی ممنوع می کنند‪،‬‬
‫پیروی کنید‪.‬‬
‫•از تداخل با دستگاه های الکترونیکی اجتناب کنید‪.‬‬
‫•دوربین را در هواپیما خاموش کنید‪ .‬دوربین شما ممکن است در تجهیزات هواپیما تداخل‬
‫ایجاد کند‪ .‬از همه قوانین شرکت هواپیمایی پیروی کنید و هنگامی که کارکنان شرکت‬
‫هواپیمایی از شما خواستند‪ ،‬دوربین خود را خاموش کنید‪.‬‬
‫•دوربین را در نزدیکی تجهیزات پزشکی خاموش کنید‪ .‬دوربین شما ممکن است در‬
‫تجهیزات پزشکی موجود در بیمارستان ها یا تأسیسات درمانی تداخل ایجاد کند‪ .‬از همه‬
‫قوانین‪ ،‬هشدارهای نصب شده و دستورالعمل های کارکنان درمانی پیروی کنید‪.‬‬
‫از بروز تداخل در دستگاه تنظیم كننده ضربان قلب جلوگیری نمایید‪.‬‬
‫همانطور که توسط سازنده و گروه های تحقیقاتی توصیه شده است‪ ،‬فاصله ای ایمن بین‬
‫دوربین و دستگاه تنظيم کننده ضربان قلب را حفظ کنید تا از تداخل احتمالی جلوگیری شود‪.‬‬
‫اگر به هر دلیلی به دوربین تان مشکوک هستید که با دستگاه تنظيم کننده ضربان قلب یا سایر‬
‫تجهیزات پزشکی تداخل می کند‪ ،‬بالفاصله دوربین را خاموش کرده و با سازنده دستگاه تنظيم‬
‫کننده ضربان قلب یا دستگاه پزشکی برای گرفتن راهنمایی تماس بگیرید‪.‬‬
‫  احتیاط — وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدن دوربین شما‬
‫یا سایر وسایل شود‬
‫در صورتی که برای مدت طوالنی از دوربین استفاده نمی کنید‪ ،‬باتری ها را‬
‫از آن خارج کنید‪.‬‬
‫باتری های نصب شده ممکن است در اثر مرور زمان نشت کنند یا زنگ بزنند و باعث وارد‬
‫آمدن آسیب جدی به دوربین شوند‪.‬‬
‫فقط از باتری لیتیوم‪-‬یون جایگزین اصلی مورد تأیید سازنده استفاده کنید‪.‬‬
‫باتری را حرارت نداده و به آن ضربه نزنید‪.‬‬
‫این کار می تواند باعث آتش سوزی یا صدمات فردی شود‪.‬‬
‫فقط از باتری ها و شارژرها‪ ،‬کابلها و لوازم جانبی مورد تأیید سامسونگ‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫•باتری ها‪ ،‬شارژرها‪ ،‬کابل ها یا لوازم جانبی غیرمجاز‪ ،‬می توانند باعث انفجار باتری‪،‬‬
‫خراب شدن دوربین یا صدمه و آسیب شوند‪.‬‬
‫•سامسونگ بابت خرابی ها یا صدمه های ناشی از استفاده از باتری ها‪ ،‬شارژها‪ ،‬کابل ها یا‬
‫لوازم جانبی غیرمجاز مسئولیتی ندارد‪.‬‬
‫از باتری ها فقط برای مقاصد طراحی شده استفاده کنید‪.‬‬
‫استفاده نادرست از باتری می تواند باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی شود‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫میا و یتمالس هب طوبرم تاعالطا‬
‫هنگام فالش زدن‪ ،‬فالش را لمس نکنید‪.‬‬
‫فالش هنگام اجرا‪ ،‬بسیار گرم است و ممکن است باعث سوختگی پوست تان شود‪.‬‬
‫هنگام استفاده از شارژر برق متناوب‪ ،‬دوربین را پیش از قطع کردن برق‬
‫شارژر برق متناوب‪ ،‬خاموش کنید‪.‬‬
‫عدم انجام این کار ممکن است باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی شود‪.‬‬
‫هنگامی که از شارژر استفاده نمی کنید‪ ،‬آن را از پریز برق بکشید‪.‬‬
‫عدم انجام این کار ممکن است باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی شود‪.‬‬
‫هنگام شارژ کردن باتری ها از سیم برق و دوشاخه آسیب دیده یا پریز برق‬
‫شل‪ ،‬استفاده نکنید‪.‬‬
‫این کار ممکن است موجب آتش سوزی یا برق گرفتگی شود‪.‬‬
‫اجازه ندهید شارژر برق متناوب با ترمینال های ‪ -/+‬باتری تماس پیدا کند‪.‬‬
‫این کار ممکن است موجب آتش سوزی یا برق گرفتگی شود‪.‬‬
‫هنگام وصل کردن کابل ها یا آداپتورها و نصب باتری ها و کارت های‬
‫حافظه‪ ،‬مراقب باشید‪.‬‬
‫فشار آوردن به محل های اتصال‪ ،‬اتصال نادرست کابل ها‪ ،‬یا نصب نادرست باتری ها و‬
‫کارت های حافظه می تواند به پورت ها‪ ،‬محل های اتصال و لوازم جانبی آسیب وارد کند‪.‬‬
‫کارتهای دارای نوار مغناطیسی را از قاب دوربین دور نگه دارید‪.‬‬
‫اطالعات ذخیره شده در کارت‪ ،‬ممکن است خراب شده یا پاک شود‪.‬‬
‫هرگز از شارژر‪ ،‬باتری یا کارت حافظه آسیب دیده استفاده نکنید‪.‬‬
‫این کار می تواند باعث برق گرفتگی یا عملکرد بد دوربین یا آتش سوزی شود‪.‬‬
‫دوربین را درون یا در نزدیکی میدان مغناطیسی قرار ندهید‪.‬‬
‫انجام این کار می تواند باعث عملکرد نادرست دوربین شود‪.‬‬
‫در صورت آسیب دیدگی صفحه نمایش از دوربین استفاده نکنید‪.‬‬
‫اگر قطعات شیشه ای یا آکریلیک شکسته شده باشند‪ ٬‬مرکز خدمات سامسونگ باید دوربین را‬
‫تعمیر کند‪.‬‬
‫دوربین را نیانداخته یا به آن ضربه شدید نزنید‪.‬‬
‫انجام این کار ممکن است به نمایشگر یا قطعات داخلی و خارجی آسیب بزند‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫میا و یتمالس هب طوبرم تاعالطا‬
‫قبل از استفاده از دوربین‪ ،‬بررسی کنید که دوربین درست کار می کند‪.‬‬
‫از تداخل با دستگاه های الکترونیکی اجتناب کنید‪.‬‬
‫تولیدکننده در قبال از دست رفتن فایل ها یا آسیب های وارده ناشی از استفاده نادرست یا‬
‫نقص عملکرد دوربین‪ ،‬هیچ گونه مسئولیتی بر عهده نمی گیرد‪.‬‬
‫دوربین شما فرکانس های رادیویی (‪ )RF‬منتشر می کند که ممکن است در تجهیزات‬
‫الکترونیکی محافظت نشده یا دارای محافظت نامناسب‪ ،‬مانند دستگاه تنظيم ضربان قلب‪،‬‬
‫سمعک‪ ،‬دستگاه های پزشکی و دیگر دستگاه های الکترونیکی در منازل یا خودروها تداخل‬
‫ایجاد کند‪ .‬برای رفع هرگونه مشکل تداخل ایجاد شده با تولید کننده دستگاه های الکترونیکی‬
‫خود تماس بگیرید‪ .‬برای جلوگیری از تداخل ناخواسته‪ ،‬تنها از تجهیزات یا لوازم جانبی مورد‬
‫تایید سامسونگ استفاده کنید‪.‬‬
‫بايد انتهای کوچک کابل ‪ USB‬را به دوربين خود متصل کنيد‪.‬‬
‫در صورتی که کابل برعکس وصل شود‪ ،‬ممکن است به فايل های شما آسيب برسد‪ .‬سازنده‬
‫اين وسيله در قبال از دست رفتن اطالعات‪ ،‬هيچگونه مسئوليتی نمی پذيرد‪.‬‬
‫لنز را در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید‪.‬‬
‫این کار ممکن است از بین رفتن رنگ حسگر تصویر شود یا عملکرد آن را مختل کند‪.‬‬
‫اگر دوربین بیش از حد گرم شد‪ ،‬باتری را در آورده و صبر کنید تا خنک‬
‫شود‪.‬‬
‫•استفاده طوالنی مدت از دوربین ممکن است باعث گرم شدن باتری شده و دمای داخلی‬
‫دوربین را باال ببرد‪ .‬اگر دوربین از کار افتاد‪ ،‬باتری را بیرون بیاورید و بگذارید خنک‬
‫شود‪.‬‬
‫•دماهای داخلی باال ممکن است باعث ایجاد نویز در عکس‌های شما شود‪ .‬این مسئله عادی‬
‫است و تاثیری بر عملکرد کلی دوربین شما نخواهد داشت‪.‬‬
‫از دوربین خود در حالت عادی استفاده کنید‪.‬‬
‫از تماس با آنتن داخلی دوربین خودداری کنید‪.‬‬
‫انتقال اطالعات و مسئولیت های شما‬
‫•اطالعات انتقال داده شده از طریق ‪ WLAN‬ممكن است فاش شود‪ ،‬بنابراین از انتقال‬
‫اطالعات مهم در مكان های عمومی یا شبكه های باز اجتناب كنید‪.‬‬
‫•تولید كننده دوربین مسئول هیچ گونه انتقال اطالعاتی كه قوانین حق نسخه برداری‪ ،‬عالئم‬
‫تجاری‪ ،‬مالكیت معنوی یا عفت عمومی را نقض می كند‪ ،‬نخواهد بود‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫نمادهای استفاده شده در این دفترچه راهنما‬
‫نمادهای استفاده شده در این دفترچه راهنما‬
‫نماد‬
‫عالئم حالت‬
‫عملکرد‬
‫حالت‬
‫عالمت‬
‫اطالعات بیشتر‬
‫اتوماتیک هوشمند‬
‫‪t‬‬
‫هشدارها و تدابیر ایمنی‬
‫برنامه‬
‫‪P‬‬
‫[  ]‬
‫دکمه های دوربین‪ .‬برای مثال‪[ ،‬شاتر] نشان دهنده دکمه شاتر است‪.‬‬
‫اولویت روزنه لنز‬
‫‪A‬‬
‫(  )‬
‫شماره صفحه اطالعات مربوطه‬
‫اولویت شاتر‬
‫‪S‬‬
‫←‬
‫ترتیب گزینه‌ها یا منوهایی که باید برای اجرای یک مرحله انتخاب کنید‪ ،‬به‌طور مثال‪:‬‬
‫‪ ← b‬کیفیت را انتخاب کنید (نشان دهنده این است که ‪ b‬و سپس کیفیت را انتخاب‬
‫کنید)‪.‬‬
‫دستی‬
‫‪M‬‬
‫شیک‬
‫‪s‬‬
‫توضیح‬
‫پانوراما‬
‫‪R‬‬
‫شبکه بی سيم‬
‫‪B‬‬
‫*‬
‫‪6‬‬
‫فهرست مطالب‬
‫توصیه ها‬
‫فصل ‪1‬‬
‫مفاهیم عکسبرداری‬
‫دوربین من‬
‫حالت های عکسبرداری ‪13 ...................................................................‬‬
‫شروع کار‪28 ...................................................................................‬‬
‫باز کردن بسته بندی ‪28 ..........................................................................‬‬
‫نگه داشتن دوربین‪13................................................................................‬‬
‫عکسبرداری در حالت ایستاده‪14...................................................................‬‬
‫عکسبرداری در حالت دوال شده ‪14................................................................‬‬
‫دریچه دیافراگم ‪15 .............................................................................‬‬
‫میزان دیافراگم و عمق میدان‪16....................................................................‬‬
‫سرعت شاتر ‪17 ................................................................................‬‬
‫حساسیت ‪18 ............................................................................. ISO‬‬
‫چگونگی کنترل نوردهی توسط تنظیم دیافراگم‪ ،‬سرعت شاتر و حساسیت ‪19 ....ISO‬‬
‫همبستگی بین فاصله کانونی‪ ،‬زاویه و دورنما‪20 ..........................................‬‬
‫عمق میدان ‪21 .................................................................................‬‬
‫چه چیزی جلوه های خارج از فوکوس را کنترل می کند؟‪21....................................‬‬
‫پیش نمایش عمق میدان ‪23..........................................................................‬‬
‫ترکیب بندی‪23 .................................................................................‬‬
‫قانون یک سوم ها ‪23................................................................................‬‬
‫عکس هایی با دو سوژه‪24..........................................................................‬‬
‫فالش ‪25 ........................................................................................‬‬
‫شماره راهنمای فالش ‪26............................................................................‬‬
‫عکاسی برگشتی ‪26..................................................................................‬‬
‫شکل ظاهری دوربین ‪29 ......................................................................‬‬
‫استفاده از دکمه ‪31 ................................................................. MOBILE‬‬
‫استفاده از نمایشگر ‪32 ............................................................................‬‬
‫استفاده از حالت عکسبرداری از خود ‪32 .........................................................‬‬
‫قرار دادن باتری و کارت حافظه‪33 ..........................................................‬‬
‫بیرون آوردن باتری و کارت حافظه ‪33 ........................................................‬‬
‫استفاده از آداپتور کارت حافظه ‪33 ..............................................................‬‬
‫شارژ کردن باتری و روشن کردن دوربین ‪34 ..............................................‬‬
‫شارژ کردن باتری ‪34 ............................................................................‬‬
‫روشن کردن دوربین ‪34 ..........................................................................‬‬
‫انجام راه اندازی اولیه‪35 .....................................................................‬‬
‫انتخاب عملکردها (گزینه ها) ‪37 .............................................................‬‬
‫استفاده ‪37 ................................................................................ m‬‬
‫به عنوان مثال‪ ،‬تنظيم اندازه عکس در حالت ‪37 ..............................................P‬‬
‫استفاده از پانل هوشمند ‪38 .......................................................................‬‬
‫به عنوان مثال‪ ،‬تنظيم میزان نوردهی در حالت ‪38 ........................................... P‬‬
‫استفاده از ‪39 ................................................................................ iFn‬‬
‫نمادهای صفحه نمایش ‪41 ....................................................................‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری ‪41 ........................................................‬‬
‫عکسبرداری ‪41 .....................................................................................‬‬
‫فيلمبرداری ‪42 .......................................................................................‬‬
‫درباره سنجش سطح‪42 .............................................................................‬‬
‫‪7‬‬
‫بلاطم تسرهف‬
‫در حالت پخش‪43 .................................................................................‬‬
‫مشاهده عکس ها ‪43 ................................................................................‬‬
‫پخش فیلم ها‪43 ......................................................................................‬‬
‫تغییر اطالعات نمایش داده شده ‪44 ..............................................................‬‬
‫لنزها‪45 .........................................................................................‬‬
‫شکل ظاهری لنز ‪45 ..............................................................................‬‬
‫قفل کردن‪/‬باز کردن قفل لنز‪46 ....................................................................‬‬
‫نشانه گذاری لنز‪48 ...............................................................................‬‬
‫لوازم جانبی‪49 .................................................................................‬‬
‫شکل ظاهری فالش خارجی‪49 ..................................................................‬‬
‫متصل کردن فالش بیرونی ‪50 .....................................................................‬‬
‫حالت های گرفتن عکس‪51 ...................................................................‬‬
‫‪ t‬حالت اتوماتیک هوشمند ‪52 ............................................................‬‬
‫‪ P‬حالت برنامه‪54 ................................................................................‬‬
‫جابجايی برنامه ‪55 ..................................................................................‬‬
‫مینیمم سرعت شاتر ‪55 .............................................................................‬‬
‫‪ A‬حالت اولویت دیافراگم ‪56 ....................................................................‬‬
‫‪ S‬حالت اولویت شاتر‪57 .........................................................................‬‬
‫‪ M‬حالت تنظیمات دستی ‪58 .....................................................................‬‬
‫استفاده از حالت انتخاب کادر‪58 ...................................................................‬‬
‫استفاده از عملکرد ‪59 .......................................................................Bulb‬‬
‫‪ s‬حالت هوشمند‪60 .............................................................................‬‬
‫استفاده از حالت بهترین چهره‪61 ..................................................................‬‬
‫‪ R‬حالت پانوراما ‪62 ............................................................................‬‬
‫فیلمبرداری‪63 .....................................................................................‬‬
‫عملکردهای موجود در حالت گرفتن عکس‪65 .................................................‬‬
‫فصل ‪2‬‬
‫عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫ابعاد و وضوح‪67 ..............................................................................‬‬
‫اندازه عکس ‪67 ...................................................................................‬‬
‫کیفیت‪68 ...........................................................................................‬‬
‫حساسیت ‪69 ............................................................................. ISO‬‬
‫توازن سفیدی‪70 ...............................................................................‬‬
‫سفارشی کردن گزینه های از پیش تنظیم شدۀ توازن سفیدی ‪71 ................................‬‬
‫راهنمای عکس (سبک های عکس) ‪72 .....................................................‬‬
‫حالت ‪73 ...................................................................................AF‬‬
‫‪ AF‬تکی ‪74 .......................................................................................‬‬
‫‪ AF‬مداوم‪74 ......................................................................................‬‬
‫فوکوس دستی ‪75 ..................................................................................‬‬
‫ناحیه ‪76 ...................................................................................AF‬‬
‫انتخاب فوکوس اتوماتیک‪76 .....................................................................‬‬
‫فوکوس اتوماتیک چندگانه ‪77 ....................................................................‬‬
‫فوکوس اتوماتیک ردیابی‪77 .....................................................................‬‬
‫تشخیص چهره ‪79 .............................................................................‬‬
‫معمولی‪79 .........................................................................................‬‬
‫عکسبرداری از لبخند ‪80 .........................................................................‬‬
‫عکسبرداری از چشمک ‪80 ......................................................................‬‬
‫فوکوس دستی کمکی‪81 .......................................................................‬‬
‫لرزشگیر نوری تصویر (‪82 .......................................................... )OIS‬‬
‫‪8‬‬
‫بلاطم تسرهف‬
‫عکاسی پیاپی (روش عکسبرداری و فیلمبرداری) ‪83 .....................................‬‬
‫تکی‪83 .............................................................................................‬‬
‫مداوم ‪84 ...........................................................................................‬‬
‫توالی ‪84 ...........................................................................................‬‬
‫تایمر‪85 ............................................................................................‬‬
‫براکتینگ نوردهی خودکار (کروشه ‪85 ..................................................)AE‬‬
‫براکتینگ توازن سفيدی (کروشه ‪86 .................................................... )WB‬‬
‫براکتینگ راهنمای عکس (‏کروشه ‪P Wiz‬‏)‪86 ...............................................‬‬
‫براکت عمق‪87 ....................................................................................‬‬
‫فالش ‪88 ........................................................................................‬‬
‫کاهش اثر قرمزی چشم ‪89 .......................................................................‬‬
‫تنظیم شدت فالش‪89 ..............................................................................‬‬
‫اندازه گیری‪90 .................................................................................‬‬
‫چندگانه ‪90 .........................................................................................‬‬
‫مرکزی‪91 .........................................................................................‬‬
‫نقطه ای ‪91 ........................................................................................‬‬
‫اندازه گیری میزان نوردهی محیط فوکوس  ‪92 .................................................‬‬
‫محدوده دینامیک ‪93 ...........................................................................‬‬
‫فیلتر هوشمند‪94 ...............................................................................‬‬
‫جبران نوردهی ‪95 .............................................................................‬‬
‫قفل نوردهی‪96 .................................................................................‬‬
‫عملکردهای فیلم ‪97 ...........................................................................‬‬
‫اندازه فیلم ‪97 ......................................................................................‬‬
‫اگر خروجی ویدیو بر روی ‪ NTSC‬تنظیم شده باشد ‪97 .......................................‬‬
‫اگر خروجی ویدیو بر روی ‪ PAL‬تنظیم شده باشد‪97 ...........................................‬‬
‫کیفیت فیلم ‪98 ......................................................................................‬‬
‫حرکت چندگانه ‪98 ................................................................................‬‬
‫محو کننده ‪99 ......................................................................................‬‬
‫صدا ‪99 ............................................................................................‬‬
‫فصل ‪3‬‬
‫پخش‪/‬ویرایش‬
‫جستجو و مدیریت فایل ها‪101 ...............................................................‬‬
‫مشاهده عکس ها ‪101 ............................................................................‬‬
‫مشاهده تصاویر کوچک عکس ها ‪101 .........................................................‬‬
‫مشاهده فایل ها بر اساس گروه‪102 .............................................................‬‬
‫مشاهده فايل ها به صورت پوشه‪102 ...........................................................‬‬
‫حفاظت از فایل ها‪103 ...........................................................................‬‬
‫حذف فایل ها‪103 .................................................................................‬‬
‫حذف یک فایل تکی ‪103 ...........................................................................‬‬
‫حذف چند فایل ‪104 .................................................................................‬‬
‫حذف تمام فایل ها ‪104 .............................................................................‬‬
‫‪9‬‬
‫بلاطم تسرهف‬
‫مشاهده عکس ها ‪105 ........................................................................‬‬
‫بزرگ کردن عکس ‪105 .........................................................................‬‬
‫مشاهده اسالیدشو ‪105 ............................................................................‬‬
‫چرخش خودکار ‪106 .............................................................................‬‬
‫پخش فیلم ‪107 .................................................................................‬‬
‫برش فیلم در حین پخش‪107 .....................................................................‬‬
‫گرفتن عکس در حین پخش ‪108 ................................................................‬‬
‫ویرایش عکس ها‪109 ........................................................................‬‬
‫چرخاندن عکس ‪109 .............................................................................‬‬
‫تغییر اندازه عکس ها ‪110 .......................................................................‬‬
‫تنظیم عکس ها ‪110 ..............................................................................‬‬
‫روتوش چهره ها ‪111 ............................................................................‬‬
‫اعمال جلوه های فيلتر هوشمند ‪112 .............................................................‬‬
‫فصل ‪4‬‬
‫شبکه بی سیم‬
‫اتصال به يک ‪ WLAN‬و پيکربندی تنظيمات شبکه ‪114 ................................‬‬
‫اتصال به یک ‪114 .................................................................... WLAN‬‬
‫تنظیم گزینه های شبکه‪115 ........................................................................‬‬
‫تنظيم دستی آدرس ‪115 .........................................................................IP‬‬
‫نکته هایی درباره اتصال شبکه ‪116 ............................................................‬‬
‫وارد کردن متن‪117 ..............................................................................‬‬
‫استفاده از قابلیت ‪118 ............................................. )Tag & Go( NFC‬‬
‫استفاده از ویژگی های ‪ NFC‬در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری ‪118 ...................‬‬
‫استفاده از ویژگی های ‪ NFC‬در حالت پخش (‪118 .....................)Photo Beam‬‬
‫استفاده از ویژگی های ‪ NFC‬در حالت ‪118 ......................................... Wi-Fi‬‬
‫ذخیره کردن خودکار فایل ها بر روی تلفن هوشمند ‪119 ..................................‬‬
‫ارسال عکس و فيلم به يک تلفن هوشمند‪121 .............................................‬‬
‫ارسال عکس و فيلم به چندین تلفن هوشمند ‪123 ..........................................‬‬
‫استفاده از يک تلفن کنترل کننده به عنوان آزاد کننده راه دور شاتر ‪125 ...............‬‬
‫استفاده از ‪127.......................................................Home Monitor+‬‬
‫استفاده از ‪ Auto Backup‬برای ارسال عکس يا ويدئو‪129 .........................‬‬
‫نصب برنامه ‪ Auto Backup‬در رايانه ‪129 ................................................‬‬
‫ارسال عکس و فيلم به يک رايانه شخصی ‪129 ...............................................‬‬
‫استفاده از ‪ Samsung Link‬برای مشاهده فایل ها‪131 ..............................‬‬
‫‪10‬‬
‫بلاطم تسرهف‬
‫فصل ‪5‬‬
‫فصل ‪6‬‬
‫منوی تنظیمات دوربین‬
‫اتصال به دستگاههای خارجی‬
‫تنظیمات کاربر‪134 ............................................................................‬‬
‫سفارشی کردن ‪134 ........................................................................ISO‬‬
‫مشاهده فایل ها در یک تلویزیون ‪146 ............................................HDTV‬‬
‫گام ‪134 ....................................................................................... ISO‬‬
‫محدوده ‪ ISO‬خودکار ‪134 ........................................................................‬‬
‫کاهش نویز‪134 ...................................................................................‬‬
‫تنظیمات براکت‪135 ..............................................................................‬‬
‫‪( DMF‬فوکوس دستی مستقیم) ‪135 ............................................................‬‬
‫فضای رنگ ‪136 .................................................................................‬‬
‫تصحیح اعوجاج ‪137 .............................................................................‬‬
‫سفارشی کردن ‪137 .........................................................................iFn‬‬
‫نمايشگر کاربر ‪138 ..............................................................................‬‬
‫نگاشت کلید ‪139 ..................................................................................‬‬
‫نمایش زنده ‪139 .......................................................................... NFC‬‬
‫اندازه تصویر ‪139 .................................................... MobileLink/NFC‬‬
‫خطوط مشبک ‪140 ...............................................................................‬‬
‫المپ فوکوس اتوماتیک‪140 .....................................................................‬‬
‫عکسبرداری خودکار از خود ‪140 ..............................................................‬‬
‫تنظيمات سرعت دکمه لنز ‪140 ..................................................................‬‬
‫انتقال فایل ها به رایانه ‪147 ..................................................................‬‬
‫انتقال فایل ها به رایانه دارای سيستم عامل ‪147 ................................Windows‬‬
‫اتصال دوربين به عنوان يک دیسک جداشدنی ‪147 .............................................‬‬
‫جدا کردن دوربین (برای ‪148 ..................................................)Windows 7‬‬
‫انتقال فایل ها به رایانه دارای سيستم عامل ‪148 ....................................... Mac‬‬
‫استفاده از برنامه ها روی رایانه‪150 .......................................................‬‬
‫نصب کردن ‪150 ................................................................i-Launcher‬‬
‫استفاده از ‪151 .................................................... Samsung i-Launcher‬‬
‫استفاده از ‪151 .................................................................. i-Launcher‬‬
‫نيازمندی های سیستم عامل ‪151 ................................................... Windows‬‬
‫نيازمندی های سیستم عامل ‪152 ........................................................... Mac‬‬
‫باز کردن ‪152 .....................................................Samsung i-Launcher‬‬
‫دانلود نرم افزار داخلی‪152 ........................................................................‬‬
‫دانلود برنامه ‪152 ........................................................ PC Auto Backup‬‬
‫نصب ‪153 ......................................... Adobe Photoshop Lightroom‬‬
‫استفاده از ‪153 ......................................Adobe Photoshop Lightroom‬‬
‫تنظيمات ‪141 ...................................................................................‬‬
‫‪11‬‬
‫بلاطم تسرهف‬
‫فصل ‪7‬‬
‫پیوست‬
‫پیام های خطا ‪155 .............................................................................‬‬
‫نگهداری از دوربین ‪156 .....................................................................‬‬
‫تمیز کردن دوربین ‪156 ..........................................................................‬‬
‫لنز و صفحه نمایش دوربین ‪156 ..................................................................‬‬
‫حسگر تصویر ‪156 .................................................................................‬‬
‫بدنه دوربين ‪156 ....................................................................................‬‬
‫استفاده یا نگهداری از دوربین ‪157 .............................................................‬‬
‫مکانهای نامناسب برای استفاده یا نگهداری دوربین‪157 ........................................‬‬
‫استفاده در ساحل یا کنار دریا ‪157 ................................................................‬‬
‫نگهداری برای مدت زمان طوالنی ‪157 ..........................................................‬‬
‫استفاده با احتیاط از دوربین در محیط های مرطوب ‪158 .......................................‬‬
‫سایر احتیاط ها ‪158 ................................................................................‬‬
‫درباره کارت حافظه ‪159 ........................................................................‬‬
‫کارت های حافظه پشتیبانی شده‪159 ..............................................................‬‬
‫ظرفیت کارت حافظه‪160 ..........................................................................‬‬
‫احتیاط های مربوط به استفاده از کارت حافظه‪161 .............................................‬‬
‫درباره باتری ‪162 ................................................................................‬‬
‫مشخصات باتری ‪162 ..............................................................................‬‬
‫عمر باتری ‪164 .....................................................................................‬‬
‫پیغام ضعیف شدن باتری‪164 ......................................................................‬‬
‫نکاتی درباره استفاده از باتری ‪164 ...............................................................‬‬
‫احتیاط های استفاده از باتری‪165 .................................................................‬‬
‫نکاتی درباره شارژ کردن باتری ‪165 ............................................................‬‬
‫نکاتی درباره شارژ باتری با اتصال به رایانه ‪166 ..............................................‬‬
‫باتری ها و شارژرها را با دقت حمل کنید و آنها را با دقت دور بیندازید‪166 ................‬‬
‫به روزرساني نرم افزار داخلی ‪167 .........................................................‬‬
‫پیش از تماس با مرکز خدمات ‪168 ..........................................................‬‬
‫مشخصات دوربین‪171 ........................................................................‬‬
‫فهرست اصطالحات ‪176 ......................................................................‬‬
‫لوازم جانبی اختیاری ‪182 ....................................................................‬‬
‫فهرست‪183 ....................................................................................‬‬
‫‪12‬‬
‫مفاهیم عکسبرداری‬
‫حالت های عکسبرداری‬
‫جهت گرفتن یک عکس خوب‪ ،‬یک حالت صحیح برای ثابت نگه داشتن دوربین ضروری‬
‫است‪ .‬حتی اگر دوربین را درست در دست نگه داشته باشید‪ ،‬حالت نادرست می تواند باعث‬
‫لرزش دوربین شود‪ .‬صاف بایستید و حرکت نکنید تا یک پایه ثابت برای دوربین حفظ کنید‪.‬‬
‫هنگام عکسبرداری با سرعت آهسته شاتر‪ ،‬نفس خود را حبس کنید تا لرزش بدن را به حداقل‬
‫برسانید‪.‬‬
‫نگه داشتن دوربین‬
‫دوربین را با دست راست خود نگه دارید و انگشت اشاره راست را روی دکمه شاتر قرار‬
‫دهید‪ .‬دست چپ خود را برای کمک در زیر لنز قرار دهید‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫یرادربسکع میهافم‬
‫عکسبرداری در حالت ایستاده‬
‫عکس خود را ترکیب بندی کنید؛ صاف بایستید طوری که پاهایتان به اندازه طول شانه باز‬
‫باشند‪ ،‬و آرنج های خود را رو به طرف پایین نگه دارید‪.‬‬
‫عکسبرداری در حالت دوال شده‬
‫عکس خود را ترکیب بندی کنید‪ ،‬دوال شوید طوری که یک زانویتان زمین را لمس کند‪ ،‬و‬
‫یک حالت صاف بگیرید‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫یرادربسکع میهافم‬
‫دریچه دیافراگم‬
‫دیافراگم یکی از عواملی است که نوردهی را تعیین می کند‪ .‬محفظه دیافراگم شامل صفحه‬
‫های فلزی باریکی است که برای اجازه ورود نور به داخل دیافراگم و دوربین‪ ،‬باز و بسته‬
‫می شوند‪ .‬اندازه دیافراگم با مقدار نور رابطه دارد‪ :‬یک دیافراگم بزرگتر‪ ،‬نور بیشتری را‬
‫عبور می دهد و یک دیافراگم کوچکتر‪ ،‬نور کمتری را عبور می دهد‪.‬‬
‫اندازه های دیافراگم‬
‫اندازه دریچه‌ دیافراگم با میزانی موسوم به "شماره‪ "F-‬نشان داده می شود‪« .‬شماره‪ »F-‬نشان‬
‫دهندۀ فاصله کانونی تقسیم بر قطر لنز است‪ .‬مثالً‪ ،‬اگر عدد ‪ f‬لنزی با فاصله کانونی ‪ 50‬ميلی‬
‫متر‪ F2 ،‬باشد‪ ،‬قطر ديافراگم ‪ 25‬ميلی متر است‪ 50/25( .‬ميلی متر = ‪ )F2‬هرچه عدد ‪f‬‬
‫کمتر باشد‪ ،‬اندازه ديافراگم بزرگتر خواهد بود‪.‬‬
‫دهانه دیافراگم به عنوان میزان نوردهی (‪ )EV‬تعریف می شود‪ .‬افزایش میزان نوردهی‬
‫‪)-۱ E‬‬
‫‪ )+۱ E‬بدین معناست که مقدار نور دو برابر می شود‪ .‬کاهش میزان نوردهی (‪ V‬‏‬
‫(‪ V‬‏‬
‫بدین معناست که مقدار نور نصف می شود‪ .‬همچنین می توانید با تقسیم کردن میزان های‬
‫‪3 E‬‏‪ 1/‬و به همین ترتیب‪ ،‬از ویژگی جبران‬
‫‪2 E‬‏‪،1/‬‏ ‪ V‬‏‬
‫نوردهی به قسمت های کوچکتر ‪ V‬‏‬
‫نوردهی برای تنظیم دقیق مقدار نور استفاده کنید‪.‬‬
‫‪-١ EV‬‬
‫دیافراگم کوچک‬
‫دیافراگم متوسط‬
‫‪+١ EV‬‬
‫دیافراگم بزرگ‬
‫‪F8‬‬
‫‪F5.6‬‬
‫‪F4‬‬
‫‪F2.8‬‬
‫‪F2‬‬
‫‪F1.4‬‬
‫گام های میزان نوردهی‬
‫دیافراگم کمی باز شده است‬
‫دیافراگم به طور کامل باز شده است‬
‫‪15‬‬
‫یرادربسکع میهافم‬
‫میزان دیافراگم و عمق میدان‬
‫می توانید با کنترل کردن دیافراگم‪ ،‬پس زمینه عکس را تار یا واضح کنید‪ .‬این دقیقا ً به عمق‬
‫میدان (‪ )DOF‬مربوط می شود‪ ،‬که می تواند به صورت کم یا زیاد نشان داده شود‪.‬‬
‫محفظه دیافراگم شامل چندین پره است‪ .‬این پره ها با یکدیگر حرکت می کنند و مقدار نوری که از‬
‫مرکز دیافراگم عبور می کند را کنترل می نمایند‪ .‬هنگام عکسبرداری از صحنه های شب‪ ،‬تعداد‬
‫پره ها بر روی شکل نور نیز تأثیر می گذارد‪ .‬اگر تعداد پره های دیافراگم زوج باشد‪ ،‬نور به‬
‫قسمت هایی برابر با تعداد پره ها تقسیم می شود‪ .‬اگر تعداد پره ها فرد باشد‪ ،‬تعداد قسمت های نور‬
‫تقسیم شده دو برابر تعداد پره ها است‪.‬‬
‫به عنوان مثال‪ ،‬دیافراگمی با ‪ ۸‬پره نور را به ‪ ۸‬قسمت و دیافراگمی با ‪ ۷‬پره نور را به ‪ ۱۴‬قسمت‬
‫تقسیم می کند‪.‬‬
‫عکسی با عمق میدان زیاد‬
‫عکسی با عمق میدان کم‬
‫‪ 7‬پره‬
‫‪ 8‬پره‬
‫‪16‬‬
‫یرادربسکع میهافم‬
‫سرعت شاتر‬
‫به همین دلیل هرچه سرعت شاتر بیشتر باشد‪ ،‬نور کمتری وارد می شود و به همین ترتیب‬
‫هرچه سرعت شاتر کمتر باشد‪ ،‬نور بیشتری وارد می شود‪.‬‬
‫سرعت شاتر‪ ،‬به مدت زمان باز و بسته شدن شاتر گفته می شود‪ .‬مقدار نوری که پیش از‬
‫رسیدن به حسگر تصوير از دریچه دیافراگم عبور می کند را کنترل می کند‪.‬‬
‫معموالً سرعت شاتر به صورت دستی قابل تنظیم است‪ .‬واحد اندازه گیری سرعت شاتر‬
‫موسوم به "میزان نوردهی" (‪ )EV‬است که در فواصل زمانی ‪ 1‬ثانيه‪ 1/2 ،‬ثانيه‪ 1/4 ،‬ثانيه‪،‬‬
‫‪ 1/8‬ثانيه‪ 1/15 ،‬ثانيه‪ 1/1,000 ،‬ثانيه‪ 1/2,000 ،‬ثانيه و به همین ترتیب مشخص شده است‪.‬‬
‫عکس های زیر نشان می دهند که سرعت کم شاتر‪ ،‬زمان بیشتری برای ورود نور به دوربین‬
‫فراهم می کند‪ .‬این امر باعث اضافه شدن یک جلوه تاری به اشیای متحرک می شود‪ .‬از‬
‫طرف دیگر‪ ،‬سرعت زیاد شاتر زمان کمتری را برای ورود نور به داخل دوربین فراهم می‬
‫کند و عکس‪ ،‬سوژه های در حال حرکت را آسان تر بی حرکت می کند‪.‬‬
‫‪+١ EV‬‬
‫نوردهی‬
‫‪-١ EV‬‬
‫‪ 0/8‬ثانیه‬
‫‪ 1/30‬ثانیه‬
‫‪ 1/15‬ثانیه‬
‫‪ 1/8‬ثانیه‬
‫‪ 1/4‬ثانیه‬
‫‪ 1/2‬ثانیه‬
‫‪ 0/004‬ثانیه‬
‫‪ 1‬ثانیه‬
‫سرعت شاتر‬
‫‪17‬‬
‫یرادربسکع میهافم‬
‫حساسیت ‪ISO‬‬
‫نوردهی یک عکس به وسیله حساسیت دوربین تعیین می شود‪ .‬این حساسیت بر اساس‬
‫استانداردهای بین المللی فیلم‪ ،‬موسوم به استانداردهای ‪ ISO‬است‪ .‬در دوربین های دیجیتال‪،‬‬
‫این درجه بندی حساسیت برای نشان دادن حساسیت مکانیسم دیجیتالی که عکس می گیرد‪،‬‬
‫استفاده می شود‪.‬‬
‫با دو برابر شدن این عدد‪ ،‬حساسیت ‪ ISO‬نیز دو برابر می شود‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬تنظیمات‬
‫‪ ISO 200‬می تواند با سرعت دو برابر تنظیمات ‪ ISO 100‬عکس بگیرد‪ .‬با این وجود‪،‬‬
‫ممکن است تنظیمات باالتر ‪ ISO‬منجر به "نویز" شود ‪ -‬لکه های کوچک‪ ،‬نقطه ها و پدیده‬
‫های دیگری در عکس که باعث می شوند عکس کثیف یا پر از َخش به نظر برسد‪ .‬به عنوان‬
‫یک قانون کلی‪ ،‬بهتر است که از تنظیمات پایین ‪ ISO‬استفاده کنید تا در عکس های خود از‬
‫ایجاد نویز جلوگیری کنید‪ ،‬مگر اینکه در محیط های تاریک یا در شب عکسبرداری کنید‪.‬‬
‫چون حساسیت کم ‪ ISO‬بدین معناست که دوربین حساسیت کمتری به نور خواهد داشت‪،‬‬
‫به نور بیشتری برای داشتن یک نوردهی مطلوب نیاز دارید‪ .‬هنگام استفاده از حساسیت کم‬
‫‪ ،ISO‬دیافراگم را بیشتر باز کنید یا سرعت شاتر را کم کنید تا امکان ورود نور بیشتری به‬
‫داخل دوربین فراهم شود‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬در یک روز آفتابی وقتی نور بسیاری وجود دارد‪،‬‬
‫حساسیت کم ‪ ISO‬به سرعت آهسته شاتر نیاز ندارد‪ .‬با این وجود‪ ،‬در یک مکان تاریک یا‬
‫در شب‪ ،‬حساسیت کم ‪ ISO‬منجر به تار شدن عکس خواهد شد‪ .‬بنابراین‪ ،‬توصیه می شود‬
‫حساسیت ‪ ISO‬را به مقدار کمی افزایش دهید‪.‬‬
‫عکس گرفته شده با سه پایه و حساسیت ‪ ISO‬باال‬
‫عکس تار گرفته شده با حساسیت کم ‪ISO‬‬
‫تغییرات در کیفیت و روشنایی بر اساس حساسیت ‪ISO‬‬
‫‪18‬‬
‫یرادربسکع میهافم‬
‫چگونگی کنترل نوردهی توسط تنظیم دیافراگم‪ ،‬سرعت‬
‫شاتر و حساسیت ‪ISO‬‬
‫تنظیمات‬
‫تنظیم دیافراگم‪ ،‬سرعت شاتر و حساسیت ‪ ISO‬در عکسبرداری ارتباط نزدیکی با یکدیگر‬
‫دارند‪ .‬تنظیم دیافراگم دهانه ای را کنترل می کند که تنظیم کنندۀ نوری است که وارد دوربین‬
‫می شود‪ ،‬در حالی که سرعت شاتر مدت زمانی را تعیین می کند که امکان ورود نور به‬
‫داخل دوربین فراهم می شود‪ .‬حساسیت ‪ ‌،ISO‬سرعت واکنش فیلم نسبت به نور را تعیین می‬
‫کند‪ .‬این سه جنبه با یکدیگر مثلث نوردهی نامیده می شوند‪.‬‬
‫سرعت باال‬
‫= نور کمتر‬
‫سرعت پایین‬
‫= نور بیشتر‬
‫سرعت شاتر‬
‫سریع = ثابت‬
‫کند = تار‬
‫تغییر در سرعت شاتر‪ ،‬میزان دیافراگم یا حساسیت ‪ ISO‬می تواند با انجام تنظیمات دیگر‬
‫جبران شود تا مقدار نور ثابت نگه داشته شود‪ .‬با این وجود‪ ،‬نتایج بر اساس تنظیمات تغییر‬
‫می کند‪ .‬برای مثال‪ ،‬سرعت شاتر برای نشان دادن حرکت مفید است‪ ،‬دیافراگم می تواند عمق‬
‫میدان را کنترل کند‪ ،‬و حساسیت ‪ ISO‬می تواند دانه دانه بودن عکس را کنترل کند‪.‬‬
‫تنظیمات‬
‫نتایج‬
‫حساسیت ‪ISO‬‬
‫میزان دیافراگم‬
‫دیافراگم گشاد‬
‫= نور بیشتر‬
‫دیافراگم باریک‬
‫= نور کمتر‬
‫نتایج‬
‫حساسیت باال‬
‫= حساسیت بیشتر به نور‬
‫حساسیت پایین‬
‫= حساسیت کمتر به نور‬
‫زیاد = بیشتر دانه دانه ای‬
‫کم = کمتر دانه دانه ای‬
‫گشاد = عمق میدان‬
‫کم باریک = عمق میدان زیاد‬
‫‪19‬‬
‫یرادربسکع میهافم‬
‫همبستگی بین فاصله کانونی‪ ،‬زاویه و دورنما‬
‫فاصله کانونی زیاد‬
‫فاصله کانونی‪ ،‬که بر حسب میلی متر اندازه گیری می شود‪ ،‬فاصله بین وسط لنز تا فاصله‬
‫كانونی آن است‪ .‬فاصله کانونی بر روی زاویه و دورنمای عکس های گرفته شده تأثیر می‬
‫گذارد‪ .‬فاصله کانونی کم به صورت یک زاویه باز تبدیل می شود‪ ،‬که به شما امکان می دهد‬
‫تا یک عکس عریض بگیرید‪ .‬فاصله کانونی زیاد به صورت یک زاویه بسته تبدیل می شود‪،‬‬
‫که به شما امکان می دهد تا عکس های تِله بگیرید‪.‬‬
‫لنز تِله‬
‫عکس تِله‬
‫فاصله کانونی کم‬
‫زاویه تنگ‬
‫عکس های زیر را بررسی کنید و تغییرات را مقایسه نمایید‪.‬‬
‫لنز زاویه باز‬
‫عکس عریض‬
‫زاویه باز‬
‫زاویه ‪ 16‬میلی‌متری‬
‫زاویه ‪ 50‬میلی متری‬
‫زاویه ‪ 200‬میلی متری‬
‫معموالً یک لنز با زاویه باز برای عکسبرداری از مناظر مناسب است و یک لنز با زاویه تنگ‬
‫برای عکسبرداری از رویدادهای ورزشی یا چهره توصیه می شود‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫یرادربسکع میهافم‬
‫عمق میدان‬
‫چه چیزی جلوه های خارج از فوکوس را کنترل می کند؟‬
‫عکس هایی از چهره یا طبیعت بی جان که توسط مردم بیشتر مورد تحسین قرار می گیرند‪،‬‬
‫عکس هایی هستند که در آنها پس زمینه خارج از فوکوس است بنابراین سوژه آنها آشکار و‬
‫برجسته به نظر می رسد‪ .‬بسته به محیط های فوکوس شده‪ ،‬یک عکس می تواند تار یا واضح‬
‫باشد‪ .‬این امر «یک عمق میدان کم» یا «یک عمق میدان زیاد» نامیده می شود‪.‬‬
‫عمق میدان‪ ،‬محیط فوکوس شده پیرامون سوژه است‪ .‬بنابراین‪ ،‬یک عمق میدان کم نشان می‬
‫دهد که محیط فوکوس شده بسته است و یک عمق میدان زیاد به معنی محیط فوکوس شده باز‬
‫است‪.‬‬
‫عمق میدان بستگی به میزان دیافراگم دارد‬
‫هر چه دیافراگم بازتر باشد (به عبارت دیگر هر چه میزان دیافراگم کمتر باشد)‪ ،‬عمق میدان‬
‫کمتر خواهد شد‪ .‬تحت شرایطی که فاصله کانونی برابر باشد‪ ،‬یک میزان دیافراگم کم منجر به‬
‫عکسی با عمق میدان کم می شود‪.‬‬
‫یک عکس با عمق میدان کم‪ ،‬که بر روی سوژه تأکید می کند و مابقی آن را تار می کند‪ ،‬می‬
‫تواند با استفاده از لنز تلسكوپی یا با انتخاب میزان دیافراگم کم گرفته شود‪ .‬برعکس‪ ،‬یک‬
‫عکس با عمق میدان زیاد که تمام اجزاء موجود در عکس را با فوکوس واضح نشان می دهد‪،‬‬
‫می تواند با استفاده از لنز زاویه باز یا با انتخاب میزان دیافراگم زیاد گرفته شود‪.‬‬
‫‪ 50‬میلی متر ‪F5.7‬‬
‫عمق میدان کم‬
‫‪ 50‬ميلی متر ‪F22‬‬
‫عمق میدان زیاد‬
‫‪21‬‬
‫یرادربسکع میهافم‬
‫عمق میدان بستگی به فاصله کانونی دارد‬
‫عمق میدان بستگی به فاصله بین سوژه و دوربین دارد‬
‫هر چه فاصله کانونی بیشتر باشد‪ ،‬عمق میدان کمتر می شود‪ .‬برای گرفتن یک عکس با عمق‬
‫میدان کم‪ ،‬یک لنز تلسكوپی با فاصله کانونی زیاد بهتر از یک لنز زاویه باز (واید) با فاصله‬
‫کانونی کم است‪.‬‬
‫هر چه فاصله بین سوژه و دوربین کمتر باشد‪ ،‬عمق میدان کمتر می شود‪ .‬بنابراین‪ ،‬گرفتن‬
‫عکس در فاصله نزدیک به سوژه می تواند منجر به عکسی با عمق میدان کم شود‪.‬‬
‫عکس گرفته شده با لنز ‪ 100‬میلی متری تلسکوپی‬
‫عکس گرفته شده با لنز زاویه باز (واید) ‪ 16‬میلی متری‬
‫عکس گرفته شده در نزدیکی سوژه‬
‫عکس گرفته شده با لنز ‪ 100‬میلی متری تلسکوپی‬
‫‪22‬‬
‫یرادربسکع میهافم‬
‫پیش نمایش عمق میدان‬
‫برای اینکه قبل از عکسبرداری ببینید که عکس خودتان چگونه به نظر می رسد‪ ،‬می توانید‬
‫دکمه سفارشی را فشار دهید‪ .‬دوربین دیافراگم را روی تنظیمات از پیش تعریف شده تنظیم‬
‫می کند و نتایج را روی صفحه نشان می دهد‪ .‬عملکرد دکمه سفارشی را بر روی‬
‫پيش نمايش نوری تنظيم کنيد‪( .‬صفحه ‪)139‬‬
‫ترکیب بندی‬
‫گرفتن عکس از زیبایی دنیا با دوربین یک تفریح است‪ .‬هر چقدر دنیا زیبا باشد هم یک‬
‫ترکیب بندی ضعیف نمی تواند زیبایی آن را به تصویر بکشد‪.‬‬
‫هنگام ترکیب بندی‪ ،‬اولویت بندی کردن سوژه ها بسیار مهم است‪.‬‬
‫ترکیب بندی در عکسبرداری به معنی مرتب کردن اشیا در عکس است‪ .‬معموال تبعیت از‬
‫قانون یک سوم ها منجر به یک ترکیب بندی خوب می شود‪.‬‬
‫قانون یک سوم ها‬
‫جهت استفاده از قانون یک سوم ها‪ ،‬عکس را به یک الگوی ‪ ۳×۳‬از مستطیل های برابر‬
‫تقسیم کنید‪.‬‬
‫جهت ترکیب بندی عکس هایی که بهترین تأکید را بر روی سوژه داشته باشند‪ ،‬مطمئن شوید‬
‫که سوژه در یکی از گوشه های مستطیل مرکزی قرار گرفته باشد‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫یرادربسکع میهافم‬
‫استفاده از قانون یک سوم ها‪ ،‬عکس هایی با ترکیب بندی های متعادل و جذاب را ایجاد می‬
‫کند‪ .‬در زیر چند نمونه آورده شده است‪.‬‬
‫عکس هایی با دو سوژه‬
‫در صورتی که سوژه شما در یک گوشه عکس باشد‪ ،‬این امر یک ترکیب بندی نامتعادل را‬
‫ایجاد می کند‪ .‬می توانید با گرفتن عکس از یک سوژه دوم در گوشه مخالف‪ ،‬عکس را به‬
‫حال تعادل درآورید تا وزن عکس متعادل شود‪.‬‬
‫سوژه ‪2‬‬
‫سوژه ‪2‬‬
‫سوژه ‪1‬‬
‫نامتعادل‬
‫سوژه ‪1‬‬
‫متعادل‬
‫‪24‬‬
‫یرادربسکع میهافم‬
‫هنگام عکسبرداری از مناظر‪ ،‬در مرکز قرار دادن افق یک جلوه نامتعادل ایجاد خواهد کرد‪.‬‬
‫با انتقال افق به باال یا پایین‪ ،‬وزن بیشتری به عکس دهید‪.‬‬
‫فالش‬
‫نور یکی از مهمترین عناصر در عکاسی است‪ .‬اما داشتن مقدار کافی نور در هر زمان و‬
‫مکان کار آسانی نیست‪ .‬استفاده از فالش به شما امکان می دهد تنظیمات نور را بهینه کنید و‬
‫جلوه های مختلفی ایجاد کنید‪.‬‬
‫سوژه ‪1‬‬
‫سوژه ‪2‬‬
‫نامتعادل‬
‫سوژه ‪1‬‬
‫فالش‪ ،‬که فلش یا نور سریع نیز نامیده می شود‪ ،‬کمک می کند تا در شرایط نور کم‪ ،‬نوردهی‬
‫کافی ایجاد شود‪ .‬فالش در موقعیت های پرنور نيز مفید است‪ .‬مثالً‪ ،‬می توان از فالش برای‬
‫جبران نوردهی سایه یک سوژه یا ضبط واضح سوژه و پس زمینه در شرایط نور زمینه‬
‫استفاده نمود‪.‬‬
‫سوژه ‪2‬‬
‫متعادل‬
‫پیش از تصحیح‬
‫پس از تصحیح‬
‫‪25‬‬
‫یرادربسکع میهافم‬
‫شماره راهنمای فالش‬
‫شماره مدل فالش‪ ،‬قدرت فالش را نشان می دهد و حداکثر میزان نور ایجاد شده با مقداری‬
‫موسوم به "شماره راهنما" نشان داده می شود‪ .‬هر چه شماره راهنما بزرگتر باشد‪ ،‬نور‬
‫بیشتری از فالش ساطع می شود‪ .‬شماره راهنما با ضرب کردن فاصله فالش تا سوژه در‬
‫میزان دیافراگم‪ ‌،‬در هنگامی که حساسیت ‪ ISO‬روی ‪ ۱۰۰‬تنظیم شده است‪ ‌،‬به دست می آید‪.‬‬
‫عکاسی برگشتی‬
‫عکاسی برگشتی به روش بازتاب دادن نور سقف و ديوارها برای پخش شدن يکنواخت نور‬
‫بر روی سوژه اطالق می شود‪ .‬معموالً‪ ،‬عکسهای گرفته شده با فالش ممکن است غیرطبیعی‬
‫به نظر برسند و دارای سایه باشند‪ .‬سوژه ها در عکاسی برگشتی هیچ سایه ای ندارند و به‬
‫خاطر پخش شدن یکنواخت نور صاف به نظر می رسند‪.‬‬
‫شماره راهنما = فاصله فالش تا سوژه × میزان دیافراگم‬
‫میزان دیافراگم = شماره راهنما‪/‬فاصله فالش تا سوژه‬
‫فاصله فالش تا سوژه = شماره راهنما‪/‬میزان دیافراگم‬
‫بنابراین‪ ،‬اگر شماره راهنمای یک فالش را بدانید‪ ،‬می توانید فاصله بهینه فالش تا سوژه را‬
‫هنگام تنظیم دستی فالش تخمین بزنید‪ .‬مثالً‪ ،‬اگر یک فالش دارای شماره راهنمای ‪20 GN‬‬
‫باشد و ‪ 4‬متر تا سوژه فاصله داشته باشد‪ ،‬میزان دیافراگم مطلوب ‪ F5.0‬است‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫فصل ‪1‬‬
‫دوربین من‬
‫با شکل ظاهری‪ ،‬نمادهای صفحه نمایش‪ ،‬لنز و لوازم جانبی اختیاری و عملکردهای اولیه دوربین آشنا شوید‪.‬‬
‫نم نیبرود‬
‫شروع کار‬
‫باز کردن بسته بندی‬
‫جعبه محصول را بازبینی نمایید و مطمئن شوید اقالم زیر در آن موجود است‪.‬‬
‫دوربین‬
‫آداپتور برق متناوب‪/‬کابل ‪USB‬‬
‫باتری قابل شارژ‬
‫راهنمای شروع سريع‬
‫راهنمای مرجع سريع‬
‫دی وی دی رام ‪Adobe Photoshop‬‬
‫‪Lightroom‬‬
‫بند‬
‫•تصاویر ممکن است با اقالم واقعی فرق داشته باشند‪.‬‬
‫•لوازم جانبی اختیاری را می توانید از فروشگاهها یا مرکز خدمات سامسونگ خریداری کنید‪ .‬سامسونگ مسئولیتی در قبال مشکالت ناشی از استفاده از‬
‫لوازم جانبی غیرمجاز ندارد‪ .‬برای کسب اطالعات مربوط به لوازم جانبی‪ ،‬به صفحه ‪ 182‬مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫نم نیبرود‬
‫شکل ظاهری دوربین‬
‫‪5 7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1 2 3‬‬
‫شماره‬
‫‪1‬‬
‫کلید چرخشی حالت‬
‫•‪ :t‬حالت اتوماتیک هوشمند (صفحه ‪)52‬‬
‫•‪ :P‬حالت برنامه (صفحه ‪)54‬‬
‫•‪ :A‬حالت اولویت دیافراگم (صفحه ‪)56‬‬
‫•‪ :S‬حالت اولویت شاتر (صفحه ‪)57‬‬
‫•‪ :M‬حالت تنظیمات دستی (صفحه ‪)58‬‬
‫•‪ :s‬حالت هوشمند (صفحه ‪)60‬‬
‫•‪ :R‬حالت پانوراما (صفحه ‪)62‬‬
‫•‪ :B‬شبکه بی سيم (صفحه ‪)113‬‬
‫‪2‬‬
‫دکمه شاتر‬
‫‪3‬‬
‫دکمه روشن‪-‬خاموش‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪13 12 11‬‬
‫نام‬
‫شماره‬
‫نام‬
‫‪7‬‬
‫بلندگو‬
‫‪8‬‬
‫تگ ‪NFC‬‬
‫‪9‬‬
‫دکمه آزاد کننده لنز‬
‫‪10‬‬
‫حسگر تصوير‬
‫‪11‬‬
‫محل نصب لنز‬
‫‪12‬‬
‫شاخص محل نصب لنز‬
‫‪13‬‬
‫چراغ دستيار‪/AF‬چراغ تايمر‬
‫دکمه ‪MOBILE‬‬
‫‪4‬‬
‫یک عملکرد ‪ Wi-Fi‬را انتخاب کنید تا به دستگاه‬
‫تلفن همراه وصل شوید‪( .‬صفحه ‪)31‬‬
‫‪5‬‬
‫ميکروفن‬
‫‪6‬‬
‫کفشک‬
‫‪29‬‬
‫نم نیبرود > نیبرود یرهاظ لکش‬
‫شماره‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫شروع به ضبط یک فیلم کنید‪.‬‬
‫دکمه ضبط صدا‬
‫‪2‬‬
‫حلقۀ بند دوربين‬
‫‪3‬‬
‫‪10 9 8 7‬‬
‫‪11‬‬
‫نام‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫شماره‬
‫دکمه هدايت (کليد چرخشی هوشمند)‬
‫•در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری‪:‬‬
‫آنتن داخلی‬
‫* در هنگام استفاده از شبکه بی سیم‪ ،‬از تماس با آنتن داخلی‬
‫خودداری کنید‪.‬‬
‫دکمه ‪f‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ :D-‬اطالعات روی صفحه نمایش را تغییر‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪ :I-‬سرعت شاتر‪ ،‬میزان دیافراگم‪ ،‬جبران‬
‫نوردهی یا حساسیت ‪ ISO‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ :C-‬یک روش عکسبرداری و فیلمبرداری را‬
‫انتخاب کنید یا تايمر را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪ :F-‬یک حالت ‪ AF‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫به پانل هوشمند دسترسی پیدا كنید و برخی تنظیمات‬
‫را میزان كنید‪.‬‬
‫•در حالت پخش‪:‬‬
‫دکمه ‪o‬‬
‫•در صفحه منو‪ :‬گزینه‌های انتخابی را ذخیره کنید‪.‬‬
‫•در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری‪ :‬به شما اجازه‬
‫•در سایر وضعیت ها‪ :‬به ترتيب به باال‪ ،‬پایین‪ ،‬چپ‪،‬‬
‫راست حرکت کنيد‪( .‬می توانيد دکمه هدايت را نيز‬
‫بچرخانيد‪).‬‬
‫‪ :I-‬تصاویر کوچک را مشاهده کنید‪.‬‬
‫می دهد تا محيط فوکوس را در برخی حالت های‬
‫گرفتن عکس به صورت دستی انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫•در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری‪ :‬عملکرد‬
‫اختصاص داده شده را انجام دهید‪( .‬صفحه ‪)139‬‬
‫•در حالت پخش‪ :‬فایل ها را حذف کنید‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫دکمه حذف‪/‬سفارشی‬
‫‪6‬‬
‫نام‬
‫دکمه پخش‬
‫دکمه ‪m‬‬
‫به گزینه ها یا منوها دسترسی پیدا کنید‪.‬‬
‫چراغ وضعيت‬
‫برای مشاهده عکس‌ها یا فیلم ها‪ ،‬به حالت پخش مجدد‬
‫وارد شوید‪.‬‬
‫وضعيت دوربين را نمايش دهيد‪.‬‬
‫•چشمک زن‪ :‬هنگام ذخیره کردن عکس‪،‬‬
‫عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ،‬ارسال داده به‬
‫کامپیوتر‪ ،‬اتصال به ‪ WLAN‬یا ارسال عکس‪.‬‬
‫•ثابت‪ :‬اگر انتقال داده یا شارژ کردن باتری وجود‬
‫نداشته باشد‪.‬‬
‫صفحه نمايش‬
‫‪11‬‬
‫برای عکسبرداری از خودتان در حین نگاه کردن به‬
‫خودتان بر روی صفحه‪ ،‬نمایشگر را به سمت باال‬
‫بچرخانید‪( .‬صفحه ‪)32‬‬
‫‪30‬‬
‫نم نیبرود > نیبرود یرهاظ لکش‬
‫شماره‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫نام‬
‫‪1‬‬
‫پورت ‪HDMI‬‬
‫‪2‬‬
‫پورت ‪USB‬‬
‫دوربین را به رایانه وصل کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫محفظه باتری‪/‬درپوش کارت حافظه‬
‫کارت حافظه و باتری را وارد کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫محل سوار شدن روی سه پايه‬
‫استفاده از دکمه ‪MOBILE‬‬
‫یک عملکرد ‪ Wi-Fi‬انتخاب کنید که با فشار دادن [ ] به گوشی هوشمند وصل شود‪.‬‬
‫برای برگشتن به حالت قبلی‪ ،‬دوباره [ ] را فشار دهید‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫نم نیبرود > نیبرود یرهاظ لکش‬
‫استفاده از نمایشگر‬
‫با نگاه کردن به خودتان در صفحه نمایش می توانید با چرخاندن نمایشگر به سمت باال‪ ،‬از‬
‫خودتان عکسبرداری کنید‪.‬‬
‫‪2 2‬برای فوکوس کردن‪[ ،‬شاتر] را تا نیمه فشار دهید و سپس [شاتر] را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫•پس از ‪ 3‬ثانیه‪ ،‬دوربین بطور خودکار شاتر را آزاد می‌کند‪.‬‬
‫•هنگامی که دوربین خاموش است‪ ،‬چرخاندن صفحه نمایش به سمت باال باعث روشن شدن خودکار‬
‫دوربین می شود‪.‬‬
‫•وقتی دوربین در حال استفاده نیست‪ ،‬نمایشگر را بسته نگه دارید‪.‬‬
‫استفاده از حالت عکسبرداری از خود‬
‫هنگامی که دوربین خاموش است و شما گزینه عکسبرداری از خود را فعال کرده اید‬
‫(صفحه ‪ ،)140‬چرخاندن صفحه نمایش به سمت باال باعث روشن شدن دوربین و ورود به‬
‫حالت عکسبرداری از خود می شود‪.‬‬
‫در حالت عکسبرداری از خود‪ ،‬عملکردهای تايمر (‪ 3‬ثانیه)‪ ،‬تشخيص چهره و آرایش چهره‬
‫به صورت خودکار فعال می شوند‪.‬‬
‫•فقط تا زاویه مجاز‪ ،‬نمایشگر را بچرخانید‪ .‬قصور در انجام این کار‪ ،‬ممکن است باعث آسیب دیدن‬
‫دوربین تان شود‪.‬‬
‫•زمانی که دوربین را نگه نداشته اید و صفحه نمایش را به سمت باال می چرخانید‪ ،‬از سه پایه‬
‫استفاده کنید‪ .‬در غیر اینصرت ممکن است به دوربین شما آسیب برسد‪.‬‬
‫•هنگامی که فالش خارجی در دوربین نصب شده است‪ ،‬صفحه نمایش را نچرخانید‪ .‬در غیر‬
‫اینصرت ممکن است به دوربین شما آسیب برسد‪.‬‬
‫برای تغییر گزینه تشخیص چهره‪ ]o[ ،‬را فشار دهید‪ .‬برای غیرفعال کردن یا فعال کردن‬
‫عملکرد آرایش چهره‪ ]n[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1 1‬صفحه نمایش را به سمت باال بچرخانید‪.‬‬
‫˚‪180‬‬
‫‪˚180‬‬
‫‪32‬‬
‫نم نیبرود‬
‫قرار دادن باتری و کارت حافظه‬
‫طرز قرار دادن و برداشتن باتری و کارت حافظه اختیاری در دوربین را یاد بگیرید‪.‬‬
‫بیرون آوردن باتری و کارت حافظه‬
‫قفل را به سمت باال بلغزانيد تا باتری آزاد شود‪.‬‬
‫قفل باتری‬
‫باتری قابل شارژ‬
‫کارت های حافظه را طوری در دوربین‬
‫قرار دهید که اتصاالت طالیی رنگ رو‬
‫به باال باشد‪.‬‬
‫کارت حافظه‬
‫کارت را آرام فشار دهید تا از دوربین خارج‬
‫شود‪ ،‬سپس آن را از شکاف بیرون بکشید‪.‬‬
‫کارت حافظه‬
‫باتری را طوری قرار دهید که اتصاالت‬
‫طالیی به سمت چپ باشد‪.‬‬
‫استفاده از آداپتور کارت حافظه‬
‫برای خواندن اطالعات به وسيله رايانه يا کارت خوان حافظه‪ ،‬کارت حافظه را درون‬
‫يک مبدل کارت حافظه قرار دهيد‪.‬‬
‫باتری قابل شارژ‬
‫وقتی چراغ وضعیت دوربین در حال چشمک زدن است‪ ،‬کارت حافظه یا باتری را بیرون نیاورید‪.‬‬
‫انجام این کار می تواند به اطالعات ذخیره شده در کارت حافظه یا دوربین شما آسیب برساند‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫نم نیبرود‬
‫شارژ کردن باتری و روشن کردن دوربین‬
‫شارژ کردن باتری‬
‫روشن کردن دوربین‬
‫پیش از استفاده از دوربین برای اولین بار‪ ،‬باید باتری را شارژ کنید‪ .‬انتهای کوچک کابل‬
‫‪ USB‬را به دوربین وصل کرده و سپس انتهای دیگر کابل ‪ USB‬را به آداپتور برق متناوب‬
‫متصل کنید‪.‬‬
‫برای روشن یا خاموش کردن دوربین‪ ] [ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫•وقتی دوربین را برای اولین بار روشن می کنید‪ ،‬صفحه ابتدایی راه اندازی ظاهر می شود‪.‬‬
‫(صفحه ‪)35‬‬
‫چراغ وضعيت‬
‫•چراغ قرمز روشن‪ :‬درحال شارژ‬
‫•چراغ سبز روشن‪ :‬کامل شارژ شده است‬
‫•چراغ قرمز چشمک زن‪ :‬بروز خطا در شارژ‬
‫فقط از آداپتور برق متناوب و کابل ‪ USB‬ارایه شده همراه دوربین استفاده کنید‪ .‬اگر از آداپتور برق‬
‫متناوب دیگری استفاده کنید‪ ،‬ممکن است باتری دوربین شارژ نشود یا درست کار نکند‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫نم نیبرود‬
‫انجام راه اندازی اولیه‬
‫وقتی دوربین خود را برای اولین بار روشن می کنید‪ ،‬صفحه راه‌اندازی اولیه ظاهر می شود‪.‬‬
‫زبان بروی زبان کشور یا ناحیه فروش دوربین‪ ،‬از پیش تنظیم شده است‪ .‬می توانید زبان را‬
‫به دلخواه تغییر دهید‪.‬‬
‫‪ ]I[1 1‬را برای انتخاب منطقه زمانی فشار داده و سپس [‪ ]o‬را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪2 2‬برای انتخاب منطقه زمانی‪ ]I/D[ ،‬را فشار دهید‪ ،‬و سپس [‪ ]o‬را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫منطقه زمانی‬
‫لندن ]‪[GMT +00:00‬‬
‫کیپ ورد ]‪[GMT -01:00‬‬
‫آتالنتیک میانی ]‪[GMT -02:00‬‬
‫بوینس آیرس‪ ،‬سائو پائلو ]‪[GMT -03:00‬‬
‫نیوفاندلند ]‪[GMT -03:30‬‬
‫تنظیم‬
‫‪5 5‬برای تنظیم گزینه‪ ]I/D[ ،‬و سپس [‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫تنظیم تاریخ‪/‬ساعت‬
‫تغییر ساعت‬
‫بهاره‬
‫دقيقه‬
‫تنظیم‬
‫ساعت‬
‫روز‬
‫ماه‬
‫سال‬
‫بازگشت‬
‫•بسته به زبان انتخاب شده‪ ،‬صفحه ممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫‪ ]I[6 6‬را برای انتخاب نوع تاریخ فشار داده و سپس [‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪7 7‬برای انتخاب نوع تاریخ‪ ]I/D[ ،‬را فشار دهید‪ ،‬و سپس [‪ ]o‬را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫بازگشت‬
‫نوع تاریخ‬
‫روز‪/‬ماه‪/‬سال‬
‫‪ ]I[3 3‬را برای انتخاب تنظیم تاریخ‪/‬ساعت [‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ ]F/C[4 4‬را برای انتخاب یک مورد (سال‪/‬ماه‪/‬روز‪/‬ساعت‪/‬دقیقه‪/‬ساعت‬
‫تابستانی) فشار دهید‪.‬‬
‫سال‪/‬روز‪/‬ماه‬
‫سال‪/‬ماه‪/‬روز‬
‫تنظیم‬
‫بازگشت‬
‫‪35‬‬
‫نم نیبرود > هیلوا یزادنا هار ماجنا‬
‫‪ ]I[8 8‬را برای انتخاب نوع زمان فشار داده و سپس [‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪9 9‬برای انتخاب نوع زمان‪ ]I/D[ ،‬را فشار دهید‪ ،‬و سپس [‪ ]o‬را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫نوع زمان‬
‫‪ 12‬ساعتی‬
‫‪ 24‬ساعتی‬
‫تنظیم‬
‫بازگشت‬
‫‪110‬برای اتمام راه اندازی اولیه‪ ]m[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫نم نیبرود‬
‫انتخاب عملکردها (گزینه ها)‬
‫دکمه هدايت را بچرخانید یا [‪ ]F/C/I/D‬را فشار دهید تا حرکت کنید و سپس‬
‫[‪ ]o‬را فشار دهید تا یک گزینه انتخاب کنید‪.‬‬
‫استفاده ‪m‬‬
‫[‪ ]m‬را فشار دهید و سپس گزینه های عکسبرداری و فیلمبرداری یا تنظیمات را تغییر‬
‫دهید‪.‬‬
‫به عنوان مثال‪ ،‬تنظيم اندازه عکس در حالت ‪P‬‬
‫‪1 1‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی ‪ P‬قرار گيرد‪.‬‬
‫‪ ]m[2 2‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ ]C[3 3‬را فشار دهید‪ ،‬دکمه هدايت را بچرخانید یا [‪ ]I/D‬را فشار‬
‫دهید تا به ‪ ،b‬جابه‌جا شوید و سپس [‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪4 4‬دکمه هدايت را بچرخانید یا [‪ ]I/D‬را فشار دهید تا به اندازه عکس‬
‫جابه‌جا شوید و سپس [‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪AutoShare‬‬
‫اندازه عکس‬
‫کیفیت‬
‫‪ISO‬‬
‫مینیمم سرعت شاتر‬
‫انتخاب‬
‫بازگشت‬
‫‪37‬‬
‫نم نیبرود > )اه هنیزگ( اهدرکلمع باختنا‬
‫‪5 5‬دکمه هدايت را بچرخانید یا [‪ ]I/D‬را فشار دهید تا به یک گزینه‬
‫جابه‌جا شوید و سپس [‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫•برای بازگشت به منوی قبلی‪ ]m[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫استفاده از پانل هوشمند‬
‫[‪ ]f‬را فشار دهید تا به برخی از عملکردها نظیر نوردهی‪ ISO ،‬و توازن سفیدی دسترسی‬
‫پیدا کنید‪.‬‬
‫اندازه عکس‬
‫)‪(3:2) (5472x3648‬‬
‫)‪(3:2) (3888x2592‬‬
‫)‪(3:2) (2976x1984‬‬
‫)‪(3:2) (1728x1152‬‬
‫)‪(16:9) (5472x3080‬‬
‫تنظیم‬
‫بازگشت‬
‫‪6 6‬برای تغییر حالت گرفتن عکس‪ ]m[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫به عنوان مثال‪ ،‬تنظيم میزان نوردهی در حالت ‪P‬‬
‫‪1 1‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی ‪ P‬قرار گيرد‪.‬‬
‫‪ ]f[2 2‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ ]F/C/I/D[3 3‬را برای حرکت به سمت ‪ EV‬فشار دهید و سپس‬
‫[‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫•شما می توانید به طور مستقیم با چرخاندن دکمه هدایت بدون فشار دادن [‪،]o‬‬
‫یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪EV : 0‬‬
‫تنظيم‬
‫بازگشت‬
‫‪4 4‬دکمه هدايت را بچرخانید یا [‪ ]F/C‬را فشار دهید تا میزان نوردهی را‬
‫تنظيم کنید و سپس [‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫نم نیبرود > )اه هنیزگ( اهدرکلمع باختنا‬
‫استفاده از ‪iFn‬‬
‫دکمه [‪ ]i-Function‬روی یك لنز ‪ i-Function‬را فشار دهید تا بتوانید سرعت شاتر‪،‬‬
‫میزان دیافراگم‪ ،‬میزان نوردهی‪ ،‬حساسیت ‪ ISO‬و توازن سفیدی را روی لنز به صورت‬
‫دستی انتخاب و تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪1 1‬کليد چرخشی حالت را بچرخانید تا روی ‪ S ،A ،P‬یا ‪ M‬قرار گیرد‪.‬‬
‫‪2 2‬برای انتخاب یک تنظیم‪ ]i-Function[ ،‬را روی لنز فشار دهید‪.‬‬
‫•جهت انتخاب موارد برای نمایان شدن‪ ← d ← ]m[ ،‬سفارشی کردن ‪iFn‬‬
‫← یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫دریچه‌ دیافراگم‬
‫میزان دیافراگم را تنظیم کنید‪.‬‬
‫سرعت شاتر‬
‫سرعت شاتر را تنظيم کنيد‪.‬‬
‫‪EV‬‬
‫میزان نوردهی را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪ISO‬‬
‫حساسیت ‪ ISO‬را تنظیم کنید‪.‬‬
‫توازن سفیدی‬
‫یک گزینه توازن سفیدی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬حلقه فوکوس را برای انتخاب یک گزینه تنظیم کنید‪.‬‬
‫•می توانيد دکمه هدايت را نيز بچرخانيد‪.‬‬
‫•همچنین می توانید [‪ ]i-Function‬و سپس [‪ ]I/D‬را فشار دهید تا‬
‫یک تنظیم را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4 4‬برای فوکوس کردن‪[ ،‬شاتر] را تا نیمه فشار دهید و سپس [شاتر] را فشار‬
‫دهید تا یک عکس بگیرد‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫نم نیبرود > )اه هنیزگ( اهدرکلمع باختنا‬
‫گزینه های موجود‬
‫حالت گرفتن عکس‬
‫‪P‬‬
‫‪A‬‬
‫‪S‬‬
‫‪M‬‬
‫دریچه‌ دیافراگم‬
‫‪-‬‬
‫‪O‬‬
‫‪-‬‬
‫‪O‬‬
‫سرعت شاتر‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪EV‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ISO‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫توازن سفیدی‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪40‬‬
‫نم نیبرود‬
‫نمادهای صفحه نمایش‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫عکسبرداری‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫•‬
‫•‬
‫‪1‬‬
‫‪ .2‬گزینه های عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫است‬
‫‪ :‬به طور کامل شارژ شده‬
‫است‬
‫‪ :‬تقریبا ً شارژ شده‬
‫(قرمز)‪ :‬خالی است‬
‫•‬
‫(باتری را شارژ کنید)‬
‫‪ :‬در حال شارژ‬
‫•‬
‫‪2‬‬
‫کادر فوکوس خودکار‬
‫ناحیه اندازه گیری نقطه ای‬
‫لرزش دوربین‬
‫مقیاس فوکوس دستی‬
‫‪ .1‬اطالعات عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫نماد‬
‫سنجش سطح (صفحه ‪)42‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫اندازه عکس‬
‫حالت توالی‬
‫فالش (صفحه ‪)88‬‬
‫تنظیم شدت فالش‬
‫اندازه گیری (صفحه ‪)90‬‬
‫حالت ‪( AF‬صفحه ‪)73‬‬
‫تشخيص چهره‬
‫آرایش چهره***‬
‫محیط فوکوس‬
‫توازن سفیدی (صفحه ‪)70‬‬
‫شرح‬
‫هيستوگرام (صفحه ‪)138‬‬
‫تنظيم دقيق توازن سفيدی‬
‫حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫فوکوس‬
‫لرزشگیر نوری تصویر (‪( )OIS‬صفحه ‪)82‬‬
‫تاريخ جاری‬
‫سرعت شاتر‬
‫فایل ‪RAW‬‬
‫زمان جاری‬
‫میزان دیافراگم‬
‫محدوده دینامیک (صفحه ‪)93‬‬
‫فاصله کانونی*‬
‫میزان تنظیم نوردهی‬
‫قفل نوردهی خودکار‬
‫(صفحه ‪)96‬‬
‫حساسیت ‪( ISO‬صفحه ‪)69‬‬
‫تعداد موجود عکس‬
‫کارت حافظه وارد شده است‬
‫*این نماد هنگامی نمایان می شود که یک لنز ‪ Power Zoom‬وصل کنید‪.‬‬
‫**عکس هايی که بدون وارد کردن کارت حافظه گرفته می شوند را نمی توان‬
‫به يک کارت حافظه يا رايانه منتقل کرد‪.‬‬
‫***این نماد زمانی نمایان می شود که با چرخاندن صفحه نمایش به سمت باال‪،‬‬
‫دوربین وارد حالت عکسبرداری از خود می شود‪.‬‬
‫نمادهای نشان داده شده بسته به حالتی که انتخاب می کنید یا‬
‫گزینه هایی که تنظیم می کنید‪ ،‬تغییر می کنند‪.‬‬
‫کارت حافظه وارد نشده است**‬
‫‪41‬‬
‫نم نیبرود > شیامن هحفص یاهدامن‬
‫فيلمبرداری‬
‫‪ .2‬گزینه های عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫نماد‬
‫‪1‬‬
‫شرح‬
‫اندازه فیلم‬
‫‪( A‬صفحه ‪)73‬‬
‫‏حالت ‪ F‬‏‬
‫‪2‬‬
‫اندازه گیری (صفحه ‪)90‬‬
‫درباره سنجش سطح‬
‫سنجش سطح‪ ،‬به شما کمک می کند تا دوربين را با خطوط‬
‫افقی و عمودی روی نمايشگر تراز کنيد‪ .‬اگر سنجش‬
‫سطح تراز نیست‪ ،‬سنجش سطح را با استفاده از عملکرد‬
‫کالیبراسیون افقی کالیبره کنید‪( .‬صفحه ‪)141‬‬
‫توازن سفیدی (صفحه ‪)70‬‬
‫عمودی‬
‫تنظيم دقيق توازن سفيدی‬
‫لرزشگیر نوری تصویر (‪( )OIS‬صفحه ‪)82‬‬
‫‪ .1‬اطالعات عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫محو کننده (صفحه ‪)99‬‬
‫ضبط صدا خاموش است (صفحه ‪)99‬‬
‫حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫زمان ضبط فعلی‪/‬زمان ضبط موجود‬
‫حرکت چندگانه (صفحه ‪)98‬‬
‫‏زمان‏ پخش پس از اعمال ویژگی‏حرکت‬
‫چندگانه‏‬
‫افقی‬
‫نمادهای نشان داده شده بسته به حالتی که انتخاب می کنید یا‬
‫گزینه هایی که تنظیم می کنید‪ ،‬تغییر می کنند‪.‬‬
‫▲ ناتراز‬
‫▲ تراز‬
‫در جهت عمودی‪ ،‬نمی توانید از سنجش سطح استفاده کنید‪.‬‬
‫کارت حافظه وارد شده است‬
‫‪ :‬به طور کامل شارژ شده است‬
‫•‬
‫‪ :‬تقریبا ً شارژ شده است‬
‫•‬
‫(قرمز)‪ :‬خالی است (باتری را‬
‫•‬
‫شارژ کنید)‬
‫‪ :‬در حال شارژ‬
‫•‬
‫میزان نوردهی‬
‫حساسیت ‪( ISO‬صفحه ‪)69‬‬
‫‪42‬‬
‫نم نیبرود > شیامن هحفص یاهدامن‬
‫در حالت پخش‬
‫مشاهده عکس ها‬
‫‪1‬‬
‫حالت‬
‫‪F No‬‬
‫شاتر‬
‫‪ISO‬‬
‫اندازه گیری‬
‫فالش‬
‫ی‬
‫‏فاصله کانون ‏‬
‫توازن سفیدی‬
‫‪EV‬‬
‫اندازه عکس‬
‫تاریخ‬
‫نماد‬
‫پخش فیلم ها‬
‫اطالعات‬
‫شرح‬
‫فایل فعلی‪/‬تعداد کل فایل ها‬
‫شماره پوشه‪-‬شماره فایل‬
‫فایل ‪RAW‬‬
‫فایل حفاظت شده‬
‫عکسهای گرفته شده به صورت متوالی (به صورت‬
‫پوشه ظاهر می‌شوند) (صفحه ‪)102‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫پخش‬
‫شماره‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫شرح‬
‫نماد‬
‫توقف‬
‫شرح‬
‫عکس گرفته شده‬
‫فایل فعلی‪/‬تعداد کل فایل ها‬
‫هیستوگرام ‪( RGB‬صفحه ‪)138‬‬
‫سرعت پخش‬
‫حالت گرفتن عکس‪ ،‬اندازه گیری‪ ،‬فالش‪ ،‬توازن‬
‫سفیدی‪ ،‬میزان دیافراگم‪ ،‬سرعت شاتر‪ ،ISO ،‬فاصله‬
‫کانونی‪ ،‬میزان نوردهی‪ ،‬اندازه عکس‪ ،‬تاریخ‬
‫شماره پوشه‪-‬شماره فایل‬
‫حرکت چندگانه‬
‫زمان پخش فعلی‬
‫مدت فيلم‬
‫‪43‬‬
‫نم نیبرود > شیامن هحفص یاهدامن‬
‫تغییر اطالعات نمایش داده شده‬
‫برای تغییر دادن نوع نمایش‪ ]D[ ،‬را مکرراً فشار دهید‪.‬‬
‫حالت‬
‫نوع نمايش‬
‫عکسبرداری و‬
‫فیلمبرداری‬
‫•اطالعات ابتدایی تصویربرداری (حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ،‬سرعت‬
‫شاتر‪ ،‬میزان دیافراگم‪ ،‬میزان نوردهی‪ ،‬حساسیت ‪ ISO‬و غيره)‬
‫•اطالعات اولیه عکسبرداری و فیلمبرداری ‪ +‬سنجش سطح‬
‫•اطالعات ابتدایی عکسبرداری و فیلمبرداری ‪ +‬اطالعات گزینه‌های جاری‬
‫عکسبرداری و فیلمبرداری (اندازه عکس‪ ،‬حالت توالی‪ ،‬فالش‪ ،‬اندازه‌گیری‪،‬‬
‫حالت ‪ AF‬و غيره)‬
‫•اطالعات ابتدایی عکسبرداری و فیلمبرداری ‪ +‬اطالعات گزینه‌های جاری‬
‫عکسبرداری و فیلمبرداری ‪ +‬هیستوگرام ‪ +‬تاریخ و ساعت‬
‫پخش‬
‫•اطالعات اولیه‬
‫•همه اطالعات مربوط به فایل فعلی نمایش داده شود‪.‬‬
‫•همه اطالعات مربوط به فايل فعلی‪ ،‬از جمله هیستوگرام ‪ RGB‬نمایش داده‬
‫شود‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫نم نیبرود‬
‫لنزها‬
‫می توانید لنزهای اختیاری خریداری کنید که منحصراً برای دوربین سری ‪ NX‬شما ساخته‬
‫شده اند‪.‬‬
‫با عملکردهای هر لنز آشنا شوید و لنزی را که مطابق نیازها و ترجیحات شما است‪ ،‬انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫شکل ظاهری لنز‬
‫لنز ‪( SAMSUNG 16-50 mm F3.5-5.6 Power Zoom ED OIS‬مثال)‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫شماره‬
‫شرح‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫لنز‬
‫‪5‬‬
‫دکمه زوم‬
‫•دکمه زوم را فشار دهید تا نسبت زوم را تنظيم کنيد‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫اتصاالت لنز‬
‫‪ i-Function‬دکمه (صفحه ‪)39‬‬
‫شاخص محل نصب لنز‬
‫حلقه فوکوس‬
‫در صورت استفاده نکردن از لنز‪ ،‬درپوش لنز و درپوش محل نصب لنز را وصل کنید تا از لنز در‬
‫برابر گرد و غبار و خراشیدگی محافظت شود‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪45‬‬
‫نم نیبرود > اهزنل‬
‫قفل کردن‪/‬باز کردن قفل لنز‬
‫لنز ‪( SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6 ED II‬مثال)‬
‫برای قفل کردن لنز‪ ،‬سوئیچ قفل زوم را از بدنه دوربین به بیرون بکشید و نگه دارید و حلقه‬
‫زوم را همانطور که در شکل نشان داده شده است‪ ،‬بچرخانید‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫شماره‬
‫شرح‬
‫‪1‬‬
‫شاخص محل نصب لنز‬
‫‪2‬‬
‫سوئیچ قفل زوم‬
‫‪3‬‬
‫لنز‬
‫‪4‬‬
‫حلقه فوکوس (صفحه ‪)81‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ i-Function‬دکمه (صفحه ‪)39‬‬
‫‪6‬‬
‫حلقه زوم‬
‫‪7‬‬
‫اتصاالت لنز‬
‫‪3‬‬
‫برای باز کردن قفل لنز‪ ،‬حلقه زوم را همانطور که در تصویر نشان داده شده است‪ ،‬بچرخانید‬
‫تا صدای تق بشنوید‪.‬‬
‫در صورت قفل بودن لنز‪ ،‬امکان عکسبرداری وجود ندارد‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫نم نیبرود > اهزنل‬
‫لنز ‪( SAMSUNG 16 mm F2.4‬مثال)‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫شماره‬
‫شرح‬
‫‪1‬‬
‫‪ i-Function‬دکمه (صفحه ‪)39‬‬
‫‪2‬‬
‫شاخص محل نصب لنز‬
‫‪3‬‬
‫حلقه فوکوس (صفحه ‪)81‬‬
‫‪4‬‬
‫لنز‬
‫‪5‬‬
‫اتصاالت لنز‬
‫‪47‬‬
‫نم نیبرود > اهزنل‬
‫نشانه گذاری لنز‬
‫شماره‬
‫یاد بگیرید که اعداد روی لنز نشان دهنده چه چیزی هستند‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫لنز ‪( SAMSUNG 18-200 mm F3.5-6.3 ED OIS‬مثال)‬
‫شرح‬
‫میزان دیافراگم‬
‫محدوده میزان های دیافراگم پشتیبانی شده‪ .‬به عنوان مثال‪ 1:3.5–6.3 ،‬به این معناست‬
‫که حداکثر محدوده میزان دیافراگم‪ ،‬از ‪ 3/5‬تا ‪ 6/3‬است‪.‬‬
‫فاصله کانونی‬
‫‪2‬‬
‫این فاصله از وسط لنز تا نقطه کانونی آن است (بر حسب میلی متر)‪ .‬این عدد در‬
‫محدوده‪ :‬حداقل فاصله کانونی تا حداکثر فاصله کانونی لنز بیان می شود‪.‬‬
‫فاصله های کانونی بیشتر منجر به زوایای بسته تر نما می شوند و سوژه بزرگ نمایی می‬
‫شود‪ .‬فاصله های کانونی کمتر منجر به زوایای بازتر نما می شوند‪.‬‬
‫‪ED‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3 4 5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ ED‬به معنای پراکنش بسيار پايين است‪ .‬شيشه دارای پراکنش بسيار پايين‪ ،‬در به حداقل‬
‫رساندن انحراف رنگی موثر است (اين انحراف زمانی پديد می آيد که لنز نتواند تمام‬
‫رنگ ها را در يک نقطه همگرايی واحد متمرکز کند)‪.‬‬
‫‪( OIS‬صفحه ‪)82‬‬
‫ثابت سازی نوری تصویر‪ .‬لنزهای دارای این ویژگی می توانند لرزش دوربین را‬
‫تشخیص دهند و به طور مؤثری لرزش داخل دوربین را خنثی می کنند‪.‬‬
‫‪Ø‬‬
‫قطر لنز‪ .‬هنگام اتصال یک فیلتر به لنز‪ ،‬مطمئن شوید که قطرهای لنز و فیلتر یکسان‬
‫هستند‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫نم نیبرود‬
‫لوازم جانبی‬
‫امکان استفاده از لوازم جانبی نظیر فالش خارجی که می توانند کيفيت و راحتی عکسبرداری‬
‫را افزايش دهند‪ ،‬وجود دارد‪.‬‬
‫برای کسب اطالعات بیشتر در مورد لوازم جانبی اختياری به دفترچه راهنمای آنها مراجعه‬
‫کنید‪.‬‬
‫•تصاویر ممکن است با اقالم واقعی فرق داشته باشند‪.‬‬
‫•لوازم جانبی مورد تایید سامسونگ را می توانيد از فروشگاه يا مرکز خدمات سامسونگ‬
‫خريداری کنيد‪ .‬سامسونگ در قبال آسیب ناشی از استفاده از لوازم جانبی ساخت تولیدکنندگان‬
‫دیگر‪ ،‬هیچ گونه مسئولیتی نمی پذیرد‪.‬‬
‫شکل ظاهری فالش خارجی‬
‫‪( SEF8A‬مثال) (اختیاری)‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫شماره‬
‫شرح‬
‫‪1‬‬
‫المپ‬
‫‪2‬‬
‫کلید چرخشی بستن کفشک‬
‫‪3‬‬
‫اتصال کفشک‬
‫‪49‬‬
‫نم نیبرود > یبناج مزاول‬
‫متصل کردن فالش بیرونی‬
‫‪1 1‬فالش را با لغزاندن درون کفشک نصب کنيد‪.‬‬
‫‪2 2‬فالش را با چرخاندن کليد چرخشی بستن کفشک در جهت حرکت عقربه های‬
‫ساعت‪ ،‬در محل خود قفل کنيد‪.‬‬
‫‪3 3‬فالش را برای استفاده باال ببريد‪.‬‬
‫•می توانید با فالشی که کامال شارژ نشده عکس بگیرید‪ ،‬اما توصیه می شود که از فالش کامال‬
‫شارژ استفاده کنید‪.‬‬
‫•ممکن است گزینه های موجود بسته به حالت عکسبرداری و فیلمبرداری متفاوت باشند‪.‬‬
‫•بین دو بار فالش زدن‪ ،‬یک فاصله زمانی وجود دارد‪ .‬تکان نخورید تا فالش برای بار دوم بزند‪.‬‬
‫•‪ SEF8A‬ممکن است با دیگر دوربین های سری ‪ NX‬سازگار نباشد‪.‬‬
‫•برای آگاهی از جزئیات بیشتر درباره فالش های اختياری‪ ،‬به دفترچه راهنمای کاربر فالش‬
‫مراجعه کنید‪.‬‬
‫فقط از فالش های مورد تأیید سامسونگ استفاده نمایید‪ .‬استفاده از فالشهای ناسازگار ممکن است به‬
‫دوربین شما آسیب بزند‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫نم نیبرود‬
‫حالت های گرفتن عکس‬
‫دو حالت ساده گرفتن عکس ‪ -‬حالت اتوماتیک هوشمند و حالت شیک ‪ -‬به شما کمک می کند‬
‫تا با تنظیمات خودکار متعددی عکس بگیرید‪ .‬حالت های دیگر امکان بیشتر سفارشی کردن‬
‫تنظیمات را فراهم می کنند‪.‬‬
‫شرح‬
‫نماد‬
‫‪t‬‬
‫حالت اتوماتیک هوشمند (صفحه ‪)52‬‬
‫‪P‬‬
‫حالت برنامه (صفحه ‪)54‬‬
‫‪A‬‬
‫حالت اولویت دیافراگم (صفحه ‪)56‬‬
‫‪S‬‬
‫حالت اولویت شاتر (صفحه ‪)57‬‬
‫‪M‬‬
‫حالت تنظیمات دستی (صفحه ‪)58‬‬
‫‪s‬‬
‫شیک هوشمند (صفحه ‪)60‬‬
‫‪R‬‬
‫حالت پانوراما (صفحه ‪)62‬‬
‫‪B‬‬
‫شبکه بی سيم (صفحه ‪)113‬‬
‫‪51‬‬
‫نم نیبرود > سکع نتفرگ یاه تلاح‬
‫‪ t‬حالت اتوماتیک هوشمند‬
‫‪1 1‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی ‪ t‬قرار گيرد‪.‬‬
‫در حالت اتوماتیک هوشمند‪ ،‬دوربین شرایط پیرامون را تشخیص می دهد و به طور خودکار‬
‫عواملی را تنظیم می نماید که به نوردهی‪ ،‬از جمله سرعت شاتر‪ ،‬میزان دیافراگم‪ ،‬نورسنجی‪،‬‬
‫توازن سفیدی‪ ،‬و جبران نوردهی‪ ،‬کمک می کنند‪ .‬برخی از عملکردهای عکسبرداری و‬
‫فیلمبرداری محدود می شوند زیرا دوربین بیشتر عملکردها را کنترل می کند‪ .‬این حالت برای‬
‫گرفتن عکس های فوری با حداقل تنظیمات‪ ،‬مناسب است‪.‬‬
‫‪2 2‬سوژه خود را در کادر تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬برای فوکوس کردن‪[ ،‬شاتر] را تا نیمه فشار دهید‪.‬‬
‫•دوربین صحنه ای را انتخاب می کند‪ .‬نماد صفحه متناسب در صفحه ظاهر می‬
‫شود‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫نم نیبرود > سکع نتفرگ یاه تلاح‬
‫صحنه های قابل تشخیص‬
‫نماد‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫شرح‬
‫نواحی جنگلی که معموالً پوشیده از سوژه های سبزرنگ هستند‬
‫منظره‬
‫عکس های نمای نزديک از اشيای رنگی‬
‫صحنه هايی با پس زمينه های سفيد روشن‬
‫دوربين روی سه پايه ثابت شده است و سوژه برای مدت زمان معینی حرکت نمی کند‬
‫(هنگام عکسبرداری و فیلمبرداری در تاریکی)‪.‬‬
‫منظره در شب‬
‫چهره در شب‬
‫منظره با پس زمينه روشن‬
‫چهره با پس زمينه روشن‬
‫چهره‬
‫عکس های نمای نزديک از اشيا‬
‫عکس های نمای نزديک از متن‬
‫غروب‬
‫داخلی‪ ،‬تاریک‬
‫روشن جزیی‬
‫نمای نزدیک با نوردهی نقطه ای‬
‫اشيای دارای حرکت پيوسته‬
‫‪4 4‬برای گرفتن عکس‪[ ،‬شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫•ممکن است دوربین بسته به عوامل خارجی‪ ،‬مانند لرزش دوربین‪ ،‬روشنایی یا فاصله نسبت به‬
‫سوژه‪ ،‬حتی برای سوژه های یکسان‪ ،‬صحنه های مختلفی را تشخیص دهد‪.‬‬
‫•اگر دوربين نتواند حالت صحنه مناسبی را انتخاب کند‪ ،‬برای این حالت از تنظيمات پيش فرض‬
‫‪ t‬استفاده می کند‪.‬‬
‫•حتی اگر چهره ای تشخیص داده شود‪ ،‬ممکن است دوربین بسته به وضعیت یا روشنایی سوژه‪،‬‬
‫حالت عکسبرداری از چهره را انتخاب نکند‪.‬‬
‫•حتی اگر از سه پایه استفاده کنید‪ ،‬در صورتی که سوژه در حال حرکت باشد‪ ،‬ممکن است دوربین‬
‫حالت سه پایه ( ) را تشخیص ندهد‪.‬‬
‫•مصرف باتری دوربين افزايش می يابد زيرا دوربين برای انتخاب صحنه های مناسب اغلب‬
‫تنظيمات را تغيير می دهد‪.‬‬
‫چهره با نوردهی نقطه ای‬
‫آسمان آبی‬
‫‪53‬‬
‫نم نیبرود > سکع نتفرگ یاه تلاح‬
‫‪ P‬حالت برنامه‬
‫‪1 1‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی ‪ P‬قرار گيرد‪.‬‬
‫دوربین به طور خودکار سرعت شاتر و میزان دیافراگم را تنظیم می کند تا یک میزان‬
‫نوردهی مطلوب به دست آید‪.‬‬
‫‪2 2‬گزينه های دلخواه را تنظيم کنيد‪.‬‬
‫این حالت وقتی مناسب است که بخواهید در حالی که امکان انجام تنظیمات دیگر وجود دارد‪،‬‬
‫با نوردهی ثابت عکس بگیرید‪.‬‬
‫‪3 3‬برای فوکوس کردن‪[ ،‬شاتر] را تا نیمه فشار دهید و سپس [شاتر] را فشار‬
‫دهید تا یک عکس بگیرد‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫نم نیبرود > سکع نتفرگ یاه تلاح‬
‫جابجايی برنامه‬
‫جابجایی برنامه به شما اجازه می دهد در حالی كه دوربین همان نوردهی را حفظ می كند‬
‫سرعت شاتر و میزان دیافراگم را تنظیم كنید‪ .‬برای انتخاب سرعت شاتر و میزان دیافراگم‪،‬‬
‫[‪ ]I‬را فشار دهید و برای تنظيم میزان دیافراگم‪ ،‬دکمه هدايت را بچرخانید‪ .‬سرعت شاتر‬
‫بسته به میزان دیافراگم تغییر خواهد کرد‪.‬‬
‫مینیمم سرعت شاتر‬
‫مینیمم سرعت شاتر را تنظیم کنید‪ .‬هر چند‪ ،‬اگر امکان رسیدن به میزان بهینه نوردهی به‬
‫دلیل رسیدن حساسیت ‪ ISO‬به حداکثر مقدار ‪ ISO‬تنظیم شده به‌وسیله محدوده ‪ ISO‬خودکار‬
‫وجود نداشته باشد‪ ،‬ممکن است سرعت شاتر پایین‌تر از حداقل سرعت شاتر انتخاب شده باشد‪.‬‬
‫برای تنظیم مینیمم سرعت‬
‫شاتر‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری [‪← b ← ]m‬‬
‫مینیمم سرعت شاتر ← یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫•استفاده از این قابلیت فقط زمانی ممکن است که حساسیت ‪ ISO‬بر روی‏اتوماتیک‏ تنظیم شده‬
‫باشد‪.‬‬
‫•از این قابلیت فقط می‌توان در حالت برنامه یا اولویت روزنه لنز استفاده کرد‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫نم نیبرود > سکع نتفرگ یاه تلاح‬
‫‪ A‬حالت اولویت دیافراگم‬
‫‪1 1‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی ‪ A‬قرار گيرد‪.‬‬
‫در حالت اولویت روزنه لنز‪ ،‬بر اساس میزان دیافراگمی که انتخاب می کنید‪ ،‬دوربین به طور‬
‫خودکار سرعت شاتر را محاسبه می نماید‪.‬‬
‫‪ ]I[2 2‬را برای انتخاب میزان دیافراگم فشار دهید‪.‬‬
‫می توانید با تغییر میزان دیافراگم‪ ،‬عمق میدان (‪ )DOF‬را تنظیم کنید‪ .‬این حالت برای‬
‫عکسبرداری از چهره‪ ،‬گل و منظره مناسب است‪.‬‬
‫‪3 3‬دکمه هدایت را بچرخانید تا میزان دیافراگم تنظیم شود‪.‬‬
‫‪4 4‬گزينه های دلخواه را تنظيم کنيد‪.‬‬
‫‪5 5‬برای فوکوس کردن‪[ ،‬شاتر] را تا نیمه فشار دهید و سپس [شاتر] را فشار‬
‫دهید تا یک عکس بگیرد‪.‬‬
‫•در محیط های کم نور‪ ،‬باید حساسیت ‪ ISO‬را افزایش دهید تا از تار شدن عکس ها جلوگیری‬
‫کنید‪.‬‬
‫•برای تنظیم مینیمم سرعت شاتر‪ ،‬در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪← ]m[ ،‬‬
‫‪ ← b‬مینیمم سرعت شاتر ← یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫عمق میدان زیاد‬
‫عمق میدان کم‬
‫‪56‬‬
‫نم نیبرود > سکع نتفرگ یاه تلاح‬
‫‪ S‬حالت اولویت شاتر‬
‫‪1 1‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی ‪ S‬قرار گيرد‪.‬‬
‫در حالت اولویت شاتر‪ ،‬بر اساس سرعت شاتری که انتخاب می کنید‪ ،‬دوربین به طور‬
‫خودکار میزان دیافراگم را تنظیم می نماید‪ .‬این حالت برای عکس گرفتن از سوژه هایی که به‬
‫سرعت حرکت می کنند یا برای ایجاد جلوه های ردیاب در عکس‪ ،‬مناسب است‪.‬‬
‫‪ ]I[2 2‬را برای انتخاب سرعت شاتر فشار دهید‪.‬‬
‫به عنوان مثال‪ ،‬سرعت شاتر را روی بیشتر از ‪ 1/500‬ثانیه تنظیم نمایید تا سوژه را بی‬
‫حرکت کنید‪ .‬جهت تار کردن سوژه‪ ،‬سرعت شاتر را روی کمتر از ‪ 1/30‬ثانیه تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬دکمه هدایت را بچرخانید تا سرعت شاتر تنظیم شود‪.‬‬
‫‪4 4‬گزينه های دلخواه را تنظيم کنيد‪.‬‬
‫‪5 5‬برای فوکوس کردن‪[ ،‬شاتر] را تا نیمه فشار دهید و سپس [شاتر] را فشار‬
‫دهید تا یک عکس بگیرد‪.‬‬
‫برای جبران مقدار کاهش یافته نوری که توسط سرعت زیاد شاتر فراهم می شود‪ ،‬دیافراگم را باز‬
‫کنید و اجازه دهید نور بیشتری وارد دوربین شود‪ .‬اگر باز هم عکس ها خیلی تاریک هستند‪ ،‬میزان‬
‫‪ ISO‬را افزایش دهید‪.‬‬
‫سرعت کم شاتر‬
‫سرعت زیاد شاتر‬
‫‪57‬‬
‫نم نیبرود > سکع نتفرگ یاه تلاح‬
‫‪ M‬حالت تنظیمات دستی‬
‫حالت تنظیمات دستی به شما اجازه می دهد تا سرعت شاتر و میزان دیافراگم را به صورت‬
‫دستی تنظیم کنید‪ .‬در این حالت‪ ،‬می توانید نوردهی عکس های خود را به طور کامل کنترل‬
‫کنید‪.‬‬
‫این حالت در محیط های عکسبرداری و فیلمبرداری کنترل شده‪ ،‬مانند یک استودیو‪ ،‬یا‬
‫هنگام ضروری بودن انجام دقیق تنظیمات دوربین‪ ،‬مناسب است‪ .‬حالت تنظیمات دستی برای‬
‫عکسبرداری و فیلمبرداری از صحنه های شب یا آتش بازی نیز توصیه می شود‪.‬‬
‫استفاده از حالت انتخاب کادر‬
‫وقتی میزان دیافراگم یا سرعت شاتر را تنظیم می كنید‪ ،‬نوردهی مطابق با تنظیمات تغییر می‬
‫كند‪ ،‬بنابراین ممكن است صفحه تاریك شود‪ .‬وقتی این عملكرد روشن باشد‪ ،‬روشنایی صفحه‬
‫نمایش بدون توجه به تنظیمات ثابت است‪ ‌،‬بنابراین می توانید عكس خود را بهتر كادربندی‬
‫كنید‪.‬‬
‫برای استفاده از حالت‬
‫انتخاب کادر‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری‪← b ← ]m[ ،‬‬
‫حالت انتخاب کادر ← یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1 1‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی ‪ M‬قرار گيرد‪.‬‬
‫‪ ]I[2 2‬را برای انتخاب میزان دیافراگم یا سرعت شاتر فشار دهید‪.‬‬
‫‪3 3‬دکمه هدایت را بچرخانید تا ميزان ديافراگم يا سرعت شاتر تنظیم شود‪.‬‬
‫‪4 4‬گزينه های دلخواه را تنظيم کنيد‪.‬‬
‫‪5 5‬برای فوکوس کردن‪[ ،‬شاتر] را تا نیمه فشار دهید و سپس [شاتر] را فشار‬
‫دهید تا یک عکس بگیرد‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫نم نیبرود > سکع نتفرگ یاه تلاح‬
‫استفاده از عملکرد ‪Bulb‬‬
‫از عملکرد ‪ Bulb‬برای تصویربرداری از صحنه های شب یا آسمان شب استفاده كنید‪ .‬در‬
‫فاصله زمانی بين اولين فشردن [شاتر] و دومين فشردن [شاتر]‪ ،‬شاتر باز می ماند و شما می‬
‫توانيد جلوه های نور متحرک را ايجاد کنيد‪.‬‬
‫برای استفاده از یک‬
‫المپ‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری‪ ،‬برای انتخاب سرعت شاتر‪ ]I[ ،‬را‬
‫فشار دهید‪ ← ،‬دکمه هدايت را به طور کامل در خالف جهت حرکت عقربه‬
‫های ساعت بچرخانید تا سرعت شاتر را روی ‪ ← Bulb‬تنظیم کنید‪ ،‬برای‬
‫شروع عکسبرداری و فیلمبرداری‪[ ،‬شاتر] را فشار دهید ← برای توقف‬
‫عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ،‬دوباره [شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫•اگر مقدار ‪ ISO‬تنظيم شده باال باشد يا شاتر به مدت طوالنی باز نگه داشته شود‪ ،‬ممکن است‬
‫نويز تصوير افزايش يابد‪.‬‬
‫•گزینه های عکاسی پياپی و گزينه های فالش را نمی توان همراه با عملکرد ‪ Bulb‬استفاده کرد‪.‬‬
‫•عملکرد ‪ Bulb‬فقط در حالت دستی قابل استفاده است‪.‬‬
‫•برای جلوگیری از لرزیدن دوربین خود‪ ،‬از سه پایه استفاده کنید‪.‬‬
‫•هر قدر شاتر را به مدت بیشتری باز نگه دارید‪ ،‬مدت بیشتری برای ذخیره عکس طول می کشد‪.‬‬
‫هنگامی که عکسی ذخیره می شود‪ ،‬دوربین را خاموش نکنید‪.‬‬
‫•اگر می خواهید برای مدت طوالنی از این عملکرد استفاده کنید‪ ،‬از باتری کامال شارژ شده استفاده‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫نم نیبرود > سکع نتفرگ یاه تلاح‬
‫‪ s‬حالت هوشمند‬
‫در حالت هوشمند‪ ،‬می توانید با گزینه های از پیش تنظیم شده برای یک صحنه خاص‪ ،‬عکس‬
‫بگیرید‪.‬‬
‫‪1 1‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی ‪ s‬قرار گيرد‪.‬‬
‫‪2 2‬یک صحنه انتخاب کنید‪.‬‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫آرایش چهره‬
‫با گزینه هایی برای مخفی کردن ایرادهای چهره‪ ،‬عکس پرتره‬
‫بگیرید‪.‬‬
‫بهترین چهره‬
‫چندین عکس بگیرید و برای ایجاد بهترین تصویر ممکن‪ ،‬چهره‬
‫ها را جایگزین کنید‪.‬‬
‫عکسبرداری پی در پی‬
‫چندین عکس از سوژه های متحرک بگیرید‪.‬‬
‫عکس از کودکان‬
‫با یک صدای جالب برای جلب توجه کودک‪ ،‬عکس بگیرید‪.‬‬
‫منظره‬
‫از مناظر و صحنه های طبیعت بی جان عکس بگیرید‪.‬‬
‫فاصله نزدیک‬
‫از سوژه های کوچک یا نمای نزدیک عکس بگیرید‪.‬‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫غذا‬
‫از غذا با رنگ های بیشتر عکس بگیرید‪.‬‬
‫مهمانی ها و مکان‬
‫های سربسته‬
‫عکس های واضح در فضاهای بسته بگیرید‪.‬‬
‫ثابت کردن عملکرد‬
‫از سوژه هایی که با سرعت باال در حال حرکتند‪ ،‬عکس بگیرید‪.‬‬
‫صدای غنی‬
‫یک عکس با رنگ های شاداب بگیرید‪.‬‬
‫آبشار‬
‫از صحنه های آبشار عکس بگیرید‪.‬‬
‫سیاه یکدست‬
‫از سوژه ها با شکل های تیره در مقابل پس زمینه روشن‪ ،‬عکس‬
‫بگیرید‪.‬‬
‫غروب آفتاب‬
‫از صحنه های غروب آفتاب با رنگهای قرمز و زرد طبیعی‬
‫عکس بگیرید‪.‬‬
‫شب‬
‫یک عکس با تاری کمتر و نویز تصویر کمتر در شرایط نور کم‬
‫بگیرید‪.‬‬
‫آتش بازی‬
‫از صحنه های آتش بازی عکس بگیرید‪.‬‬
‫ردپای نور‬
‫از صحنه های ردیابی نور در شرایط نور کم عکس بگیرید‪.‬‬
‫‪3 3‬برای فوکوس کردن‪[ ،‬شاتر] را تا نیمه فشار دهید و سپس [شاتر] را فشار‬
‫دهید تا عکس بگیرد‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫نم نیبرود > سکع نتفرگ یاه تلاح‬
‫استفاده از حالت بهترین چهره‬
‫در حالت بهترین چهره‪ ،‬می توانید چندین عکس بگیرید و برای ایجاد بهترین تصویر ممکن‪،‬‬
‫چهره ها را جایگزین کنید‪ .‬از این حالت برای انتخاب بهترین تصویر از تک تک افراد در‬
‫هنگام گرفتن عکس گروهی استفاده کنید‪.‬‬
‫‪5 5‬از بین ‪ 5‬عکس چهره گرفته شده‪ ،‬بهترین تصویر را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•مراحل ‪ 4‬و ‪ 5‬را برای جایگزین کردن سایر چهره ها در عکس تکرار کنید‪.‬‬
‫•نماد‬
‫روی تصویری که دوربین توصیه می کند‪ ،‬ظاهر خواهد شد‪.‬‬
‫‪1 1‬کلید چرخشی حالت را بچرخانید تا روی ‪ s‬قرار گیرد و سپس‬
‫بهترین چهره را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2 2‬سوژه خود را در فريم تراز کرده و سپس برای فوکوس‪ ،‬دکمه [شاتر] را تا‬
‫نیمه فشار دهید‪.‬‬
‫‪3 3‬برای گرفتن عکس‪[ ،‬شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫•دوربین بطور متوالی ‪ 5‬عکس می گیرد‪.‬‬
‫•اولین عکس به عنوان تصویر پس زمینه تنظیم می شود‪.‬‬
‫•دوربین به طور اتوماتیک بعد از عکسبرداری‪ ،‬چهره ها را تشخیص می دهد‪.‬‬
‫تنظیم‬
‫بازگشت‬
‫‪6 6‬برای ذخیره عکس‪ ]f[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫•برای جلوگیری از لرزیدن دوربین خود‪ ،‬از سه پایه استفاده کنید‪.‬‬
‫•دقت وضوح روی ‪ 5.9M‬یا کمتر تنظیم شده است‪.‬‬
‫‪4 4‬با استفاده از دکمه هدايت‪ ،‬یک چهره را برای جایگزینی انتخاب کنید‪.‬‬
‫ذخيره‬
‫لغو‬
‫‪61‬‬
‫نم نیبرود > سکع نتفرگ یاه تلاح‬
‫‪ R‬حالت پانوراما‬
‫در حالت پانوراما‪ ،‬می‌توانید یک منظره عریض پانوراما را در یک عکس واحد جای دهید‪.‬‬
‫حالت پانوراما‪ ،‬برای خلق يک تصوير پانوراما‪ ،‬مجموعه ای از عکسها را گرفته و با يکديگر‬
‫ترکيب می کند‪.‬‬
‫‪1 1‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی ‪ R‬قرار گيرد‪.‬‬
‫‪[2 2‬شاتر] را فشار دهید و نگه دارید‪ ،‬سپس دوربین را در جهت مورد نظر به‬
‫آرامی حرکت دهید‪.‬‬
‫•در راستای حرکت‪ ،‬فلشی نشان داده می شود و تمام تصویر درحال عکسبرداری‬
‫در کادر پیش نمایش نشان داده می شود‪.‬‬
‫•وقتی صحنه ها تراز می شوند‪ ،‬دوربین بطور خودکار عکس بعدی را می گیرد‪.‬‬
‫‪3 3‬وقتی کارتان تمام شد‪[ ،‬شاتر] را رها کنيد‪.‬‬
‫•دوربین به طور خودکار عکسها را در یک عکس ذخيره می کند‪.‬‬
‫•اگر هنگام تصویر برداری‪[ ،‬شاتر] را رها کنید‪ ،‬عکسبرداری پانورامایی متوقف‬
‫شده و عکس های گرفته شده ذخیره می شوند‪.‬‬
‫•بسته به عکس پانورامای گرفته شده‪ ،‬وضوح فرق می کند‪.‬‬
‫•در حالت پانوراما‪ ،‬بعضی از گزینه های عکسبرداری در دسترس نیست‪.‬‬
‫•دوربین ممکن است بدلیل ترکیب بندی عکسبرداری یا حرکت سوژه‪ ،‬عکسبرداری را متوقف کند‪.‬‬
‫•در حالت پانوراما‪ ،‬اگر دوربین را برای بهبود کیفیت تصویر حرکت ندهید‪ ،‬ممکن است دوربین‬
‫آخرین تصویر از صحنه را نگیرد‪ .‬برای گرفتن عکس از تمام منظره‪ ،‬دوربین را اندکی فراتر از‬
‫نقطه ای که می خواهید صحنه پایان بگیرد‪ ،‬حرکت دهید‪.‬‬
‫•برای کسب بهترین نتیجه هنگام گرفتن عکس های پانورامایی‪ ،‬از موارد زیر پرهیز کنید‪:‬‬
‫‪-‬حرکت دادن بسیار سریع یا بسیار آهسته دوربین‬
‫‪-‬حرکت دادن بسیار کم دوربین برای ضبط تصویر بعدی‬
‫‪-‬حرکت دادن دوربين با سرعتی نامنظم‬
‫‪-‬تکان دادن دوربین‬
‫‪-‬تصویربرداری در یک مکان تاریک‬
‫‪-‬عکس گرفتن از اشیای متحرک اطراف‬
‫‪-‬شرايط عکسبرداری که روشنايی يا رنگ نور در حال تغيير باشد‬
‫•تصاویر گرفته شده بطور خودکار ذخیره می شوند و عکسبرداری تحت شرایط زیر متوقف می‬
‫شود‪:‬‬
‫‪-‬وقتی هنگام عکسبرداری جهت عکسبرداری تغییر کند‬
‫‪-‬وقتی دوربین با سرعت زیاد جابجا شود‬
‫‪-‬اگر دوربین را حرکت ندهید‬
‫‪62‬‬
‫نم نیبرود > سکع نتفرگ یاه تلاح‬
‫فیلمبرداری‬
‫در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری‪ ،‬می توانید فیلم های ‪ )1920X1080( full HD‬با‬
‫(ضبط ویدیو) ضبط کنید‪ .‬دوربین به شما اجازه می دهد که فایل های فیلم‬
‫فشار دادن‬
‫با طول حداکثر ‪ 20‬دقیقه و با سرعت ‪ 30‬فريم در ثانيه ضبط کرده و فایل ها را با فرمت‬
‫‪ )H.264( MP4‬ذخيره کنيد‪ .‬صدا از طریق میکروفن دوربین ضبط می شود‪.‬‬
‫اگر هنگام ضبط فیلم از لنزی استفاده می کنید که دارای سوئیچ ‪ AF/MF‬نیست‪ ]F[ ،‬را‬
‫فشار دهید تا عملکرد ‪ AF‬فعال یا غیرفعال شود‪ .‬اگر از لنزی استفاده می کنید که دارای‬
‫سوئیچ ‪ AF/MF‬است‪ ،‬عملکرد ‪ AF‬براساس تنظیمات این کلید عمل خواهد کرد‪.‬‬
‫برای محو يا ظاهر کردن تدريجی يک صحنه‪ ،‬محو کننده را انتخاب کنید‪ .‬برای تنظیم گزینه‬
‫های ضبط‪ ،‬می توانید صدا یا سایر گزینه ها را انتخاب کنید‪( .‬صفحه ‪)99‬‬
‫‪1 1‬کلید چرخشی حالت را بچرخانید تا روی ‪ M ،S ،A ،P ،t‬یا ‪s‬‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫•این ویژگی در بعضی حالت ها عمل نمی کند‪.‬‬
‫‪2 2‬گزينه های دلخواه را تنظيم کنيد‪.‬‬
‫‪3 3‬برای شروع ضبط‪،‬‬
‫(ضبط ویدیو) را فشار دهید‪.‬‬
‫•این دوربین سرعت شاتر و میزان دیافراگم که قبل از شروع به عکسبرداری و‬
‫فیلمبرداری تنظیم کرده اید در خود نگه می دارد‪.‬‬
‫‪4 4‬برای توقف ضبط‪،‬‬
‫(ضبط ویدیو) را دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫•برای متوقف کردن ضبط می‌توانید [شاتر] را نیز فشار دهید‪.‬‬
‫‪63‬‬
‫نم نیبرود > سکع نتفرگ یاه تلاح‬
‫•‪ )MPEG-4 part10/AVC( H.264‬آخرین فرمت فشرده سازی ویدئویی است که در سال‬
‫‪ 2003‬با همکاری ‪ ISO-IEC‬و ‪ ITU-T‬به وجود آمده است‪ .‬از آنجایی که این فرمت از نرخ‬
‫فشرده سازی باالیی استفاده می کند‪ ،‬اطالعات بیشتری را می توان در فضای حافظه کمتر ذخیره‬
‫کرد‪.‬‬
‫•اگر در هنگام فیلمبرداری گزینه لرزشگیر تصویر را روشن کرده باشید‪ ،‬ممکن است دوربین‬
‫صدای لرزشگیر تصویر را ضبط کند‪.‬‬
‫•در صورتیکه هنگام فیلمبرداری لنزها را تنظیم کنید‪ ،‬صدای بزرگنمایی یا سایر صداهای لنز‬
‫ممکن ضبط شود‪.‬‬
‫•هنگام استفاده از لنزهای ویدئویی اختیاری‪ ،‬صدای فوکوس اتوماتیک ضبط نمی‌شود‪.‬‬
‫•اگر هنگام فیلمبرداری لنز دوربین را جدا کنید‪ ،‬ضبط متوقف می شود‪ .‬هنگام فیلمبرداری‪ ،‬لنز را‬
‫عوض نکنید‪.‬‬
‫•اگر در حین فیلمبرداری‪ ،‬زاویه فیلمبرداری دوربین را ناگهان تغییر دهید‪ ،‬ممکن است دوربین‬
‫نتواند تصاویر را درست ضبط کند‪ .‬برای به حداقل رساندن لرزش دوربین‪ ،‬از سه پایه استفاده‬
‫کنید‪.‬‬
‫•دوربین در هنگام ضبط فیلم‪ ،‬فقط از عملکرد فوکوس اتوماتیک چندگانه پشتیبانی می کند‪ .‬استفاده‬
‫از سایر عملکردهای تنظیم ناحیه فوکوس ممکن نخواهد بود‪.‬‬
‫•اگر اندازه یک فایل فیلم بیشتر از ‪ 4‬گیگابایت شود‪ ،‬حتی اگر حداکثر زمان فیلمبرداری‬
‫(‪ 20‬دقیقه) نرسیده باشد دوربین به‌صورت خودکار فیلمبرداری را متوقف می کند‪.‬‬
‫•اگر از یک کارت حافظه با سرعت نوشتن پایین استفاده کنید‪ ،‬چون کارت نمی تواند با سرعت‬
‫فیلم در حال ضبط اطالعات را پردازش کند‪ ،‬ممکن است ضبط فیلم شما قطع شود‪ .‬اگر این امر‬
‫اتفاق افتاد‪ ،‬کارت خود را با یک کارت حافظۀ دارای سرعت باالتر تعویض کنید یا اندازه تصویر‬
‫را کاهش دهید (به عنوان مثال‪ ،‬از ‪ 1280X720‬به ‪.)640X480‬‬
‫•هنگام فرمت کردن کارت حافظه‪ ،‬همیشه با استفاده از دوربین فرمت کنید‪ .‬اگر کارت حافظه را‬
‫در دوربین دیگری یا رایانه فرمت کنید‪ ،‬ممکن است فایل های موجود در کارت را از دست بدهید‬
‫یا باعث تغییر در ظرفیت کارت شوید‪.‬‬
‫•وقتی یک فیلم را با همان حساسیت ‪ ISO‬ضبط می کنید‪ ،‬صفحه ممکن است به نسبت عکس‪،‬‬
‫تاریکتر شود‪ .‬حساسیت ‪ ISO‬را تنظیم کنید‪.‬‬
‫•هنگامی که در برنامه یک فیلم ضبط می کنید‪ ،‬یا در حالت اولویت روزنه لنز یا اولویت شاتر‪،‬‬
‫‪ ISO‬به صورت خودکار روی‏اتوماتیک‏ تنظیم می‌شود‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫نم نیبرود > سکع نتفرگ یاه تلاح‬
‫عملکردهای موجود در حالت گرفتن عکس‬
‫برای کسب اطالعات بیشتر درباره عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ،‬به فصل ‪۲‬‬
‫مراجعه کنید‪.‬‬
‫عملکرد‬
‫اندازه عکس (صفحه ‪)67‬‬
‫کیفیت (صفحه ‪)68‬‬
‫‪( ISO‬صفحه ‪)69‬‬
‫توازن سفیدی (صفحه ‪)70‬‬
‫‏راهنمای عکس‏ (صفحه ‪)72‬‬
‫فیلتر هوشمند (صفحه ‪)94‬‬
‫‏حالت ‪AF‬‏ (صفحه ‪)73‬‬
‫‏ناحیه ‪AF‬‏ (صفحه ‪)76‬‬
‫فوکوس دستی کمکی (صفحه ‪)81‬‬
‫اتصال ‪ AE‬به نقطه ‪( AF‬صفحه ‪)92‬‬
‫حالت انتخاب کادر (صفحه ‪)58‬‬
‫موجود در‬
‫‪t/*s/M/S/A/P‬‬
‫‪R/*s/M/S/A/P‬‬
‫‪M/S/A/P‬‬
‫‪M/S/A/P‬‬
‫‪M/S/A/P‬‬
‫‪M/S/A/P‬‬
‫‪R/*s/M/S/A/P‬‬
‫‪*s/M/S/A/P‬‬
‫‪t/R/s/M/S/A/P‬‬
‫‪M/S/A/P‬‬
‫عملکرد‬
‫موجود در‬
‫‪( OIS‬ضد لرزش) (صفحه ‪)82‬‬
‫‪t/*s/M/S/A/P‬‬
‫عکاسی پیاپی (تک‪/‬مداوم‪/‬‏توالی‏‪/‬تایمر‪/‬‬
‫براکت) (صفحه ‪)83‬‬
‫‪*t/*s/M/S/A/P‬‬
‫اندازه گیری (صفحه ‪)90‬‬
‫‪M/S/A/P‬‬
‫محدوده دینامیک (صفحه ‪)93‬‬
‫‪M/S/A/P‬‬
‫فالش (صفحه ‪)88‬‬
‫‪*t/*s/*M/*S/*A/*P‬‬
‫جبران نوردهی (صفحه ‪)95‬‬
‫‪S/A/P‬‬
‫قفل نوردهی (صفحه ‪)96‬‬
‫‪S/A/P‬‬
‫* برخی از عملکردها در این حالت ها محدود هستند‪.‬‬
‫‪M/S/A/P‬‬
‫‪65‬‬
‫فصل ‪2‬‬
‫عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫با عملکردهای قابل تنظیم در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری آشنا شوید‪ .‬با استفاده از عملکردهای عکسبرداری و فیلمبرداری می توانید از عکسها و فیلم بیشتر سفارشی شده لذت ببرید‪.‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاهدرکلمع‬
‫ابعاد و وضوح‬
‫اندازه عکس‬
‫* پیش فرض‬
‫نماد‬
‫با افزایش وضوح‪ ،‬عکس یا فیلم‪ ،‬پیکسل های بیشتری خواهد داشت و بنابراین می توان آن را‬
‫روی کاغذی بزرگتر چاپ کرد یا روی صفحه ای بزرگتر نمایش داد‪ .‬وقتی از وضوح باال‬
‫استفاده می کنید‪ ،‬اندازه فایل نیز افزایش می یابد‪ .‬برای عکس هایی که در فریم عکس دیجیتال‬
‫نمایش داده می شوند یا در وب بارگذاری می شوند‪ ،‬وضوح پایین تری انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای تنظیم اندازه‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری‪ ← b ← ]m[ ،‬اندازه عکس ←‬
‫یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫اندازه‬
‫توصیه شده برای‬
‫‪*(3:2) 5472x3648‬‬
‫چاپ روی کاغذ ‪.A1‬‬
‫‪(3:2) 3888x2592‬‬
‫چاپ روی کاغذ ‪.A2‬‬
‫‪(3:2) 2976x1984‬‬
‫چاپ روی کاغذ ‪.A3‬‬
‫‪(3:2) 1728x1152‬‬
‫چاپ روی کاغذ ‪.A5‬‬
‫‪(16:9) 5472x3080‬‬
‫چاپ روی کاغذ ‪ A1‬یا پخش با تلویزیون ‪.HDTV‬‬
‫‪(16:9) 3712x2088‬‬
‫چاپ روی کاغذ ‪ A3‬یا پخش با تلویزیون ‪.HDTV‬‬
‫‪(16:9) 2944x1656‬‬
‫چاپ روی کاغذ ‪ A4‬یا پخش با تلویزیون ‪.HDTV‬‬
‫‪(16:9) 1920x1080‬‬
‫چاپ روی کاغذ ‪ A5‬یا پخش با تلویزیون ‪.HDTV‬‬
‫‪(1:1) 3648x3648‬‬
‫چاپ یك عكس مربع روی كاغذ ‪.A1‬‬
‫‪(1:1) 2640x2640‬‬
‫چاپ یك عكس مربع روی كاغذ ‪.A3‬‬
‫‪(1:1) 2000x2000‬‬
‫چاپ یك عكس مربع روی كاغذ ‪.A4‬‬
‫‪(1:1) 1024x1024‬‬
‫پیوست به ایمیل‪.‬‬
‫ممکن است گزینه های موجود بسته به شرایط عکسبرداری متفاوت باشند‪.‬‬
‫‪67‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاهدرکلمع > حوضو و داعبا‬
‫کیفیت‬
‫* پیش فرض‬
‫نماد‬
‫فرمت‬
‫دوربین عکس ها را با فرمت ‪ JPEG‬یا ‪ RAW‬ذخیره می کند‪.‬‬
‫عکس های گرفته شده بوسیله دوربین اغلب به فرمت ‪ JPEG‬تبدیل می شوند و بر اساس‬
‫تنظیمات دوربین در زمان عکسبرداری در حافظه ذخیره می شوند‪ .‬فایل های ‪ RAW‬به‬
‫فرمت ‪ JPEG‬تبدیل نمی شوند و بدون تغییرات در حافظه ذخیره می شوند‪.‬‬
‫فایل های ‪ RAW‬دارای پسوند فایل "‏‪SRW‬‏" هستند‪ .‬برای تنظیم و کالیبره کردن نوردهی‪،‬‬
‫توازن سفیدی‪ ،‬رنگ‪ ،‬کنتراست و رنگ های فایل های ‪ ،RAW‬یا برای تبدیل آنها به فرمت‬
‫‪ JPEG‬یا ‪ ،TIFF‬از برنامه ‪ Adobe Photoshop Lightroom‬که در دی وی دی رام‬
‫عرضه شده یافت می شود استفاده کنید‪.‬‬
‫برای ذخیره عکسها با فرمت ‪ RAW‬از کافی بودن فضای آزاد کارت حافظه مطمئن شوید‪.‬‬
‫برای تنظیم کیفیت‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری‪ ← b ← ]m[ ،‬کیفیت ← یک‬
‫گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫نماد‬
‫فرمت‬
‫شرح‬
‫‪JPEG‬‬
‫خیلی خوب*‪:‬‬
‫•برای بهترین کیفیت فشرده شده است‪.‬‬
‫•برای چاپ با اندازه بزرگ توصیه می شود‪.‬‬
‫‪JPEG‬‬
‫خوب‪:‬‬
‫•برای کیفیت بهتر فشرده شده است‪.‬‬
‫•برای چاپ با اندازه عادی توصیه می شود‪.‬‬
‫شرح‬
‫‪JPEG‬‬
‫معمولی‪:‬‬
‫•برای کیفیت عادی فشرده شده است‪.‬‬
‫•برای چاپ با اندازه کوچک یا بارگذاری در اینترنت توصیه می‬
‫شود‪.‬‬
‫‪RAW‬‬
‫‪:RAW‬‬
‫•بدون از دست دادن اطالعات‪ ،‬یک عکس را ذخیره کنید‪.‬‬
‫•برای ویرایش پس از عکسبرداری توصیه می شود‪.‬‬
‫‪RAW+JPEG‬‬
‫‪ + RAW‬خیلی خوب‪ :‬یک عکس را با فرمت ‪( JPEG‬کیفیت‬
‫خیلی خوب) و ‪ RAW‬ذخیره کنید‪.‬‬
‫‪RAW+JPEG‬‬
‫‪ + RAW‬خوب‪ :‬یک عکس را با فرمت ‪( JPEG‬کیفیت خوب) و‬
‫‪ RAW‬ذخیره کنید‪.‬‬
‫‪RAW+JPEG‬‬
‫‪ + RAW‬نرمال‪ :‬یک عکس را با فرمت ‪( JPEG‬کیفیت عادی)‬
‫و ‪ RAW‬ذخیره کنید‪.‬‬
‫ممکن است گزینه های موجود بسته به شرایط عکسبرداری متفاوت باشند‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاهدرکلمع‬
‫حساسیت ‪ISO‬‬
‫مقدار حساسیت ‪ ISO‬حساسیت دوربین به نور را نشان می دهد‪.‬‬
‫نمونه ها‬
‫هر چه مقدار ‪ ISO‬باالتر باشد‪ ،‬دوربین به نور حساس تر است‪ .‬در نتیجه‪ ،‬با انتخاب یک‬
‫مقدار حساسیت ‪ ISO‬باالتر‪ ،‬می توانید با سرعتهای شاتر بیشتر در مکانهای تاریک یا کم‬
‫نور عکس بگیرید‪ .‬اما‪ ،‬این کار ممکن است نویز الکترونیکی را افزایش دهد و باعث ایجاد‬
‫عکسهای دانه دانه شود‪.‬‬
‫برای تنظیم حساسیت ‪،ISO‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری‪← ISO ← b ← ]m[ ،‬‬
‫یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ISO 100‬‬
‫‪ISO 400‬‬
‫‪ISO 800‬‬
‫‪ISO 3200‬‬
‫•در مکانهایی که استفاده از فالش ممنوع است مقدار ‪ ISO‬را افزایش دهید‪ .‬شما می توانید بدون‬
‫نیاز به دریافت نور بیشتر با تنظیم یک مقدار ‪ ISO‬باالتر یک عکس واضح بگیرید‪.‬‬
‫•از عملکرد کاهش نویز برای کاهش نویز تصویری موجود در عکسهای دارای مقدار ‪ ISO‬باال‪،‬‬
‫استفاده کنید‪( .‬صفحه ‪)134‬‬
‫•ممکن است گزینه های موجود بسته به شرايط عکسبرداری متفاوت باشند‪.‬‬
‫‪69‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاهدرکلمع‬
‫توازن سفیدی‬
‫* پیش فرض‬
‫توازن سفیدی نشانگر منبع نوری است که بر روی رنگ عکس تاثیر می گذارد‪.‬‬
‫رنگ عکس به نوع و کیفیت منبع نور بستگی دارد‪ .‬اگر می خواهید رنگ عکس شما واقعی‬
‫باشد‪ ،‬شرایط روشنایی مناسب برای درجه بندی توازن سفیدی‪ ،‬مثل تنظیم خودکار توازن‬
‫سفیدی‪ ،‬روز‪ ،‬ابری‪ ،‬تنگستن را انتخاب کنید‪ ،‬یا دمای رنگ را به صورت دستی تنظیم کنید‪.‬‬
‫می توانید رنگ را برای منابع نور از پیش تنظیم شده نیز تنظیم کنید تا در شرایط روشنایی‬
‫مختلط‪ ،‬رنگهای عکستان با صحنه واقعی مطابقت داشته باشد‪.‬‬
‫برای تنظیم توازن‬
‫سفیدی‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری‪ ← b ← ]m[ ،‬توازن سفیدی‬
‫← یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫تنظیم خودکار توازن سفیدی*‪ :‬بسته به شرایط نوری‪ ،‬از تنظیمات اتوماتیک استفاده‬
‫کنید‪.‬‬
‫روز‪ :‬هنگام عکس گرفتن در یک روز آفتابی در خارج از ساختمان‪ ،‬این نماد را‬
‫انتخاب کنید‪ .‬این گزینه منجر به عکسهایی می شود که به رنگهای طبیعی صحنه‬
‫نزدیکتر هستند‪.‬‬
‫ابری‪ :‬هنگام عکس گرفتن در یک روز ابری در خارج از ساختمان یا در سایه‪ ،‬این‬
‫نماد را انتخاب کنید‪ .‬عکسهای گرفته شده در روزهای ابری معموالً آبی تر از روزهای‬
‫آفتابی هستند‪ .‬این گزینه آن تأثیر را جبران می کند‪.‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫‪N‬‬
‫‏‏‪ NW‬فلوئوروسنت‏‏‪ :‬هنگام عکسبرداری زیر المپ فلورسنت در روشنایی روز‪ ،‬به‬
‫خصوص نور فلوئورسنت سفيد با فام های خیلی سفید این گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪D‬‬
‫‏نور فلوئوروسنت روز‏‪ :‬هنگام عکسبرداری زیر المپ فلورسنت در روشنایی روز‪ ،‬به‬
‫خصوص نور فلوئورسنت سفيد با فام های نسبتا آبی این گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫تنگستن‪ :‬هنگام عکس گرفتن در داخل ساختمان و زیر نور المپ های پرنور یا‬
‫هالوژن‪ ،‬این نماد را انتخاب کنید‪ .‬المپهای تنگستن سيمابی دارای ته رنگ قرمز هستند‪.‬‬
‫این گزینه آن تأثیر را جبران می کند‪.‬‬
‫‏‏‪ WB‬فالش‏‏‪ :‬در هنگام استفاده از فالش انتخاب کنيد‪.‬‬
‫تنظیم دلخواه‪ :‬از تنظیمات از پیش تعریف شده خود استفاده کنید‪ .‬می توانید با فشار‬
‫دادن [‪ ]D‬و سپس عکسبرداری از یک صفحه کاغذ سفید‪ ،‬توازن سفیدی را به‬
‫صورت دستی تنظیم کنید‪ .‬دایره اندازه گیری نقطه ای را با یک کاغذ پر کنید و توازن‬
‫سفیدی را تنظیم کنید‪.‬‬
‫دمای رنگ‪ :‬دمای رنگ منبع نور را به‌صورت دستی تنظیم کنید‪ .‬دمای رنگ‪ ،‬یک‬
‫درجه بندی در مقیاس کلوین است که نوع یک منبع نور خاص را نشان می دهد‪ .‬با یک‬
‫میزان باالتر می توانید عکس گرم تر و با میزان پایین تر می توانید عکس سردتری‬
‫داشته باشید‪ ]D[ .‬را فشار دهید و سپس دمای رنگ را تنظیم کنید‪.‬‬
‫ممکن است گزینه های موجود بسته به شرایط عکسبرداری متفاوت باشند‪.‬‬
‫‏سفید فلوئوروسنت‏‪ :‬هنگام عکسبرداری زیر المپ فلورسنت در روشنایی روز‪ ،‬به‬
‫خصوص نور فلوئورسنت سفيد این گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاهدرکلمع > یدیفس نزاوت‬
‫سفارشی کردن گزینه های از پیش تنظیم شدۀ توازن سفیدی‬
‫نمونه ها‬
‫می توانید گزینه های توازن سفیدی از پیش تنظیم شده را نیز سفارشی کنید‪.‬‬
‫برای سفارشی سازی‬
‫گزينه های از پيش‬
‫تنظيم شده‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری‪ ← b ← ]m[ ،‬توازن سفیدی‬
‫← یک گزینه ← [‪ ← ]D‬را فشار دهید [‪ ]F/C/I/D‬را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫روز ‪ :‬توازن سفیدی‬
‫تنظیم خودکار توازن سفیدی‬
‫حذف‬
‫روز‬
‫بازگشت‬
‫‏نور فلوئوروسنت روز‏‬
‫تنگستن‬
‫‪71‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاهدرکلمع‬
‫راهنمای عکس (سبک های عکس)‬
‫راهنمای عکس اجازه می دهد سبکهای عکس مختلفی روی عکس خود اعمال کنید تا نماهای‬
‫مختلف و حالتهای احساسی ایجاد کنید‪ .‬می توانید سبکهای عکس خود را نیز با تنظیم رنگ‪،‬‬
‫اشباع‪ ،‬وضوح‪ ،‬و کنتراست برای هر سبک ایجاد و ذخیره کنید‪.‬‬
‫هیچ قانونی برای این که کدام سبک مناسب کدام شرایط است وجود ندارد‪ .‬سبکهای مختلف را‬
‫تجربه کنید و تنظیمات خود را پیدا کنید‪.‬‬
‫سرد‬
‫برای تنظیم یک سبک‬
‫عکسبرداری‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری‪← b ← ]m[ ،‬‬
‫‏راهنمای عکس‏ ← یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫نمونه ها‬
‫استاندارد‬
‫واضح‬
‫عکسبرداری از چهره‬
‫منظره‬
‫طبیعی و روشن‬
‫پس زمینه قهوه ای‬
‫آرام‬
‫کالسیک‬
‫•می توانید مقدار تنظیمات سبک پیش فرض را نیز تغییر دهید‪ .‬یک گزینه‏راهنمای عکس‏ را‬
‫انتخاب کنید‪ ]D[ ،‬را فشار دهید و سپس رنگ‪ ،‬اشباع رنگ‪ ،‬وضوح یا کنتراست را تنظيم‬
‫کنید‪.‬‬
‫را انتخاب کنید و سپس رنگ‪،‬‬
‫یا‬
‫‪،‬‬
‫•برای سفارشی کردن راهنمای عکس خود‪،‬‬
‫اشباع رنگ‪ ،‬وضوح و کنتراست را تنظيم کنید‪.‬‬
‫•گزینه های راهنمای عکس را نمی توان همزمان با گزینه های فیلتر هوشمند تنظیم کرد‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاهدرکلمع‬
‫حالت ‪AF‬‬
‫با نحوه تنظیم فوکوس دوربین بر اساس سوژه ها آشنا شوید‪.‬‬
‫می توانید متناسب با سوژه از میان فوکوس خودکار تکی‪ ،‬فوکوس خودکار متوالی‪ ،‬و فوکوس‬
‫دستی‪ ،‬یک حالت فوکوس را انتخاب کنید‪ .‬عملکرد ‪( AF‬فوکوس خودکار) وقتی [شاتر] را تا‬
‫نیمه فشار دهید فعال می شود‪ .‬در حالت ‪( MF‬فوکوس دستی)‪ ،‬باید برای فوکوس دستی حلقه‬
‫فوکوس روی لنز را بچرخانید‪.‬‬
‫در بیشتر موارد می توانید با انتخاب‏‏‪ AF‬تکی‏‏ فوکوس کنید‪ .‬فوکوس روی سوژه های دارای‬
‫حرکت سریع یا دارای اختالف رنگ جزئی با پس زمینه مشکل است‪ .‬برای این موارد حالت‬
‫فوکوس متناسب را انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای تنظیم حالت‬
‫فوکوس خودکار‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری‪ ← ]F[ ،‬یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫•همچنین می توانید با فشاردادن [‪← b ← ]m‬‏حالت ‪AF‬‏ ← یک گزینه‪ ،‬در حالت‬
‫عکسبرداری و فيلمبرداری‪ ،‬گزینه را تنظیم کنید‪.‬‬
‫•ممکن است گزینه های موجود بسته به لنز مورد استفاده متفاوت باشند‪.‬‬
‫اگر لنز شما دارای سوئيچ ‪ AF/MF‬باشد‪ ،‬باید اين سوئيچ را مطابق حالت انتخاب شده تنظيم‬
‫کنيد‪ .‬برای انتخاب ‪ AF‬تکی يا ‪ AF‬مداوم‪ ،‬سوئيچ را بر روی ‪ AF‬تنظيم کنيد‪ .‬هنگام استفاده‬
‫از فوکوس دستی‪ ،‬سوئیچ را روی ‪ MF‬تنظیم کنید‪.‬‬
‫اگر لنز شما دارای سوئیچ ‪ AF/MF‬نیست‪ ]F[ ،‬را برای انتخاب حالت ‪ AF‬دلخواه فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪73‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاهدرکلمع > تلاحاح‬
‫‪ AF‬تکی‬
‫‪ AF‬مداوم‬
‫‪ AF‬تکی برای عکسبرداری و فیلمبرداری از یک سوژه ثابت مناسب است‪ .‬وقتی [شاتر] را‬
‫تا نیمه فشار می دهید‪ ،‬فوکوس در ناحیه فوکوس ثابت می شود‪ .‬وقتی فوکوس انجام شود‪ ،‬آن‬
‫ناحیه به رنگ سبز در می آید‪.‬‬
‫هنگامی که [شاتر] را تا نیمه فشار داده اید‪ ،‬دوربین همچنان به فوکوس خودکار ادامه می‬
‫دهد‪ .‬این حالت برای عکسبرداری و فیلمبرداری یک شخص روی دوچرخه‪ ،‬یک سگ در‬
‫حال دویدن‪ ،‬یا یک صحنه اتومبیلرانی توصیه می شود‪.‬‬
‫‪74‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاهدرکلمع > تلاحاح‬
‫فوکوس دستی‬
‫می توانید با چرخاندن حلقه فوکوس روی لنز به صورت دستی روی یک سوژه فوکوس‬
‫کنید‪ .‬عملکرد فوکوس دستی کمکی به شما کمک می کند تا به راحتی به يک فوکوس برسيد‪.‬‬
‫وقتی حلقه فوکوس را می چرخانید‪ ،‬ناحیه فوکوس بزرگنمایی می شود‪ .‬این حالت برای‬
‫عکسبرداری و فیلمبرداری از یک شیء دارای رنگ مشابه با پس زمینه‪ ،‬یک صحنه شب‪ ،‬یا‬
‫آتش بازی توصیه می شود‪.‬‬
‫•اگر از این عملکرد استفاده کنید‪ ،‬نمی توانید گزینه های تشخیص چهره‪،‬‏ناحیه ‪AF‬‏ و اتصال ‪AE‬‬
‫به نقطه ‪ AF‬را تنظیم کنید‪.‬‬
‫) ظاهر می‌شود‪.‬‬
‫•در حین تنظیم فوکوس‪ ،‬مقیاس فوکوس دستی (‬
‫‪75‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاهدرکلمع‬
‫ناحیه ‪AF‬‬
‫عملکرد ناحیه ‪ AF‬وضعیتهای ناحیه فوکوس را تغییر می دهد‪.‬‬
‫انتخاب فوکوس اتوماتیک‬
‫به طور کلی‪ ،‬دوربین ها روی نزدیکترین سوژه فوکوس می کنند‪ .‬با این وجود هنگامی که‬
‫تعداد سوژه ها زیاد است‪ ،‬ممکن است روی سوژه های ناخواسته ای فوکوس شود‪ .‬به منظور‬
‫جلوگیری از قرار گرفتن سوژه های ناخواسته در فوکوس‪ ،‬ناحیه فوکوس را تغییر دهید‬
‫تا سوژه مورد نظر در فوکوس قرار گیرد‪ .‬با انتخاب ناحیه فوکوس مناسب می توانید یک‬
‫تصویر واضح تر و مشخص تر بگیرید‪.‬‬
‫می توانید فوکوس را در ناحیه مورد نظر تنظیم کنید‪ .‬یک جلوه خارج از فوکوس اعمال کنید‬
‫تا سوژه بیشتر قابل تشخیص باشد‪.‬‬
‫برای تنظیم ناحیه‬
‫فوکوس خودکار‪،‬‬
‫فوکوس در عکس زیر تغییر وضعیت و اندازه داده طوری که متناسب چهره سوژه باشد‪.‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری‪← b ← ]m[ ،‬‏ناحیه ‪AF‬‏ ←‬
‫یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫•ممکن است گزینه های موجود بسته به شرایط عکسبرداری متفاوت باشند‪.‬‬
‫•وقتی سوئیچ ‪ AF/MF‬روی ‪ MF‬تنظیم شده باشد‪ ،‬نمی توانید از منوی عکسبرداری‪ ،‬ناحیه ‪AF‬‬
‫را تغییر دهید‪.‬‬
‫جابجایی‬
‫اندازه ‪AF‬‬
‫برای تنظیم دوباره اندازه یا جابجایی ناحیه فوکوس‪ ،‬در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ]o[ ،‬را‬
‫فشار دهید‪ .‬برای جابجایی به محیط فوکوس‪ ]F/C/I/D[ ،‬را فشار دهید‪ .‬برای تنظیم‬
‫دوباره اندازه محیط فوکوس‪ ،‬دکمه هدايت را بچرخانید‪.‬‬
‫‪76‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاهدرکلمع > هیحانان‬
‫فوکوس اتوماتیک چندگانه‬
‫فوکوس اتوماتیک ردیابی‬
‫دوربین یک مستطیل سبز را در قسمتهایی که فوکوس درست تنظیم شده نشان می دهد‪ .‬عکس‬
‫به دو یا چند قسمت تقسیم شده‪ ،‬و دوربین نقاط فوکوس هر قسمت را به دست می آورد‪ .‬برای‬
‫عکاسی از صحنه ها توصیه می شود‪.‬‬
‫عکس خود را ترکیب بندی کنید و [‪ ]o‬را فشار دهید تا روی سوژه فوکوس کنید‪ .‬فوکوس‬
‫اتوماتیک ردیابی به شما امکان می‌دهد تا سوژه مورد نظر خود (حتی سوژه‌های متحرک و‬
‫حتی در هنگام تغییر دادن ترکیب تصویربرداری) را ردیابی و به‌طور خودکار بر روی آن‬
‫فوکس کنید‪.‬‬
‫وقتی [شاتر] را تا نيمه فشار می دهید‪ ،‬دوربین همان طور که در شکل زیر نشان داده شده‬
‫ناحیه های فوکوس را به رنگ سبز نشان می دهد‪.‬‬
‫فريم سفید‪ :‬دوربین درحال ردیابی سوژه‬
‫است‪.‬‬
‫فریم سبز‪ :‬هنگامی که [شاتر] را تا نیمه‬
‫فشار می دهید‪ ،‬سوژه در فوکوس است‪.‬‬
‫فريم قرمز‪ :‬دوربین نتوانست فوکوس کند‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاهدرکلمع > هیحانان‬
‫•اگر هیچ ناحیه فوکوسی را روی صفحه لمس نکنید‪ ،‬کادر فوکوس در مرکز صفحه نمایان خواهد‬
‫شد‪.‬‬
‫•ردیابی سوژه ممکن است در موارد زیر ناموفق باشد‪:‬‬
‫‪-‬وقتی سوژه بسیار کوچک است‬
‫‪-‬وقتی سوژه به صورت نامنظم حرکت می کند‬
‫‪-‬وقتی که سوژه دارای نور پس زمینه است یا زمانی که در یک مکان تاریک عکسبرداری و‬
‫فیلمبرداری می کنید‬
‫‪-‬وقتی رنگ ها یا طرح های سوژه و زمینه مشابه یکدیگر هستند‬
‫‪-‬وقتی سوژه دارای طرح افقی است‪ ،‬مثل پرده کرکره‬
‫‪-‬وقتی که دوربین لرزش شدیدی داشته باشد‬
‫‪-‬به طور مداوم عکس بگیرید‬
‫•هنگامی که رديابی انجام نمی شود‪ ،‬اين ويژگی حذف می شود‪.‬‬
‫•اگر دوربین نتواند سوژه را ردیابی کند‪ ،‬ناحیه فوکوس بازنشانی می‌شود‪.‬‬
‫•اگر دوربین نتواند فوکوس کند‪ ،‬کادر فوکوس به قرمز تغییر رنگ می دهد و فوکوس بازنشانی‬
‫می شود‪.‬‬
‫‪78‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاهدرکلمع‬
‫تشخیص چهره‬
‫برای عسکبرداری از خود یا یک چهره خندان‪ ،‬از گزینه‌های تشخیص چهره استفاده کنید‪.‬‬
‫برای استفاده از عملکرد‬
‫تشخیص چهره‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری‪ ← b ← ]m[ ،‬تشخیص چهره‬
‫← یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫•وقتی دوربین چهره‌ای را تشخیص می‌دهد‪ ،‬چهره شناسایی شده را به طور خودکار تعقیب می‌کند‪.‬‬
‫•بسته به گزینه‌های راهنمای عکس‪ ،‬ممکن است تشخیص چهره مؤثر نباشد‪.‬‬
‫•وقتی فوکوس دستی را تنظیم می کنید‪ ،‬تشخیص چهره ممکن است در دسترس نباشد‪.‬‬
‫•در موارد زیر ممکن است تشخیص چهره مؤثر نباشد‪:‬‬
‫‪-‬سوژه از دوربین دور است‬
‫‪-‬وقتی فضا خیلی روشن یا خیلی تاریک باشد‬
‫‪-‬وقتی سوژه رو به دوربین نباشد‬
‫‪-‬وقتی سوژه عینک آفتابی یا ماسک بر روی صورت خود داشته باشد‬
‫‪-‬حالت صورت سوژه تغییر زیادی می کند‬
‫‪-‬پس زمينه سوژه روشن است يا شرایط نوری ناپایدار است‬
‫•وقتی گزینه‌های تشخیص چهره را تنظیم می‌کنید‪ ،‬ناحیه ‪ AF‬به طور خودکار بر روی فوکوس‬
‫اتوماتیک چندگانه تنظیم می‌شود‪.‬‬
‫•بسته به گزینه‌های تشخیص چهره انتخاب شده‪ ،‬برخی گزینه‌های تصویربرداری ممکن است قابل‬
‫استفاده نباشد‪.‬‬
‫معمولی‬
‫دوربین ترجیحا ً روی چهره انسانها فوکوس می کند‪ .‬تا ‪ 10‬چهره انسان قابل شناسایی است‪.‬‬
‫این تنظیم برای عکسبرداری و فیلمبرداری از یک گروه از افراد توصیه می شود‪.‬‬
‫هنگامی که [شاتر] را تا نیمه فشار می دهید‪ ،‬دوربین همان طور که در شکل زیر نشان داده‬
‫شده روی چهره ها فوکوس می کند‪ .‬هنگام عکسبرداری و فیلمبرداری از گروهی از افراد‪،‬‬
‫دوربین فوکوس روی چهره نزدیکترین فرد را به رنگ سفید نشان می دهد و فوکوس روی‬
‫چهره بقیه افراد را به رنگ خاکستری‪.‬‬
‫‪79‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاهدرکلمع > هرهچ صیخشت‬
‫عکسبرداری از لبخند‬
‫عکسبرداری از چشمک‬
‫دوربین پس از شناسایی چهره خندان‪ ،‬به طور خودکار شاتر را رها می‌کند‪.‬‬
‫دوربین ‪ 2‬ثانیه پس از شناسایی چهره چشمک‌زن‪ ،‬به طور خودکار شاتر را رها می‌کند‪.‬‬
‫اگر لبخند سوژه بزرگتر باشد‪ ،‬دوربین راحت‌تر می‌تواند لبخند را تشخیص دهد‪.‬‬
‫•برای شناسایی بهتر‪ ،‬به مدت بیش از ‪ 1‬ثانیه پلک بزنید‪.‬‬
‫•شناسایی پلک زدن ممکن است در موارد زیر ناموفق باشد‪:‬‬
‫‪-‬دوربین پایین تر از سطح چشم قرار دارد‬
‫‪-‬به دلیل وجود نور پس زمینه‪ ،‬سوژه تیره به نظر می رسد‬
‫‪-‬سوژه عینک به چشم زده است‬
‫‪-‬سوژه از دوربین دور است‬
‫‪80‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاهدرکلمع‬
‫فوکوس دستی کمکی‬
‫در حالت فوکوس دستی‪ ،‬باید برای فوکوس دستی حلقه فوکوس روی لنز را بچرخانید‪ .‬هنگام‬
‫استفاده از عملکرد فوکوس دستی کمکی‪ ،‬می توانید صحنه را بزرگ کنید و به آسانی فوکوس‬
‫را در هنگام چرخش حلقه فوکوس تنظیم کنید‪ .‬این عملکرد فقط روی لنزهایی موجود است که‬
‫از فوکوس دستی پشتیبانی کنند‪.‬‬
‫برای تنظیم فوکوس‬
‫دستی کمکی‪،‬‬
‫* پیش فرض‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫خاموش‪ :‬از عملكرد فوکوس دستی کمکی استفاده نكنید‪.‬‬
‫بزرگ کردن ‪ :*x5‬با تنظیم فوكوس‪ ،‬محیط فوكوس ‪ 5‬برابر بزرگ می شود‪.‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری‪ ← b ← ]m[ ،‬فوکوس دستی‬
‫کمکی ← یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫بزرگ کردن ‪ :x8‬با تنظیم فوكوس‪ ،‬محیط فوكوس ‪ 8‬برابر بزرگ می شود‪.‬‬
‫‪81‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاهدرکلمع‬
‫لرزشگیر نوری تصویر (‪)OIS‬‬
‫از عملکرد لرزشگیر نوری تصویر (‪ )OIS‬برای کاهش لرزش دوربین استفاده کنید‪ .‬ممکن‬
‫است ‪ OIS‬در برخی لنزها موجود نباشد‪.‬‬
‫لرزش دوربین معموالً در مکانهای تاریک یا هنگام تصویربرداری در داخل ساختمان روی‬
‫می دهد‪ .‬در چنین مواردی‪ ،‬دوربین از سرعتهای شاتر کمتری استفاده می کند تا مقدار نور‬
‫وارد شده را افزایش دهد‪ ،‬که می تواند منجر به یک عکس تار شود‪ .‬با استفاده از عملکرد‬
‫‪ ،OIS‬می توانيد از بروز اين وضعيت جلوگيری کنيد‪.‬‬
‫اگر لنز شما دارای سوييچ ‪ OIS‬باشد‪ ،‬برای استفاده از عملکرد ‪ OIS‬بايد اين سوييچ را در‬
‫وضعيت ‪ ON‬قرار دهيد‪.‬‬
‫برای تنظیم گزینه های‬
‫‪،OIS‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری‪← b ← ]m[ ،‬‬
‫‪( OIS‬ضد لرزش) ← یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫‏‪ 1‬تلاح‏*‪ :‬عملکرد ‪ OIS‬فقط زمانی اعمال می شود که [شاتر] را تا نیمه یا به طور‬
‫کامل فشار دهید‪.‬‬
‫‏‪ 2‬تلاح‏‪ :‬عملکرد ‪ OIS‬فعال است‪.‬‬
‫خاموش‪ :‬عملکرد ‪ OIS‬غیرفعال است‪.‬‬
‫بدون اصالح ‪OIS‬‬
‫با تصحیح ‪OIS‬‬
‫•‪ OIS‬ممکن است در موارد زیر درست کار نکند‪:‬‬
‫‪-‬وقتی که برای دنبال کردن یک سوژه متحرک‪ ،‬دوربین را حرکت می دهید‬
‫‪-‬وقتی که لرزش دوربین خیلی زیاد باشد‬
‫‪-‬وقتی سرعت شاتر کم باشد (برای مثال‪ ،‬وقتی شب را در حالت ‪ s‬انتخاب می کنید)‬
‫‪-‬وقتی که باتری ضعیف است‬
‫‪-‬وقتی که یک عکس کلوزآپ می گیرید‬
‫•در هنگام استفاده از ‪ OIS‬با سه پايه‪ ،‬تصاوير ممکن است بر اثر لرزش حسگر ‪ OIS‬تار شوند‪.‬‬
‫در هنگام استفاده از سه پايه‪ ،‬عملکرد ‪ OIS‬را غيرفعال کنيد‪.‬‬
‫•در صورت ضربه خوردن يا سقوط دوربين‪ ،‬صفحه نمایش تار خواهد شد‪ .‬در اين صورت‪ ،‬الزم‬
‫است تا دوربين را خاموش کرده و دوباره روشن کنيد‪.‬‬
‫•از عملکرد ‪ OIS‬تنها در مواقع ضروری استفاده کنيد‪ ،‬زیرا نیروی باتری بیشتری مصرف می‬
‫کند‪.‬‬
‫•برای تنظیم گزینه ‪ OIS‬در منو‪ ،‬سوییچ ‪ OIS‬را در لنز روی ‪ ON‬بگذارید‪.‬‬
‫•این گزينه ممکن است در برخی لنزها موجود نباشد‪.‬‬
‫•خاموش ممکن است در برخی لنزها موجود نباشد‪.‬‬
‫‪82‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاهدرکلمع‬
‫عکاسی پیاپی (روش عکسبرداری و فیلمبرداری)‬
‫می توانید روش عکسبرداری و فیلمبرداری مانند مداوم‪،‬‏توالی‏‪ ،‬تایمر یا براکتینگ را تنظیم‬
‫کنید‪.‬‬
‫برای گرفتن یک عکس در هر بار تک را انتخاب کنید‪ .‬برای تصویربرداری از سوژه های‬
‫دارای حرکت سریع مداوم یا‏توالی‏ را انتخاب کنید‪ .‬برای تنظيم نوردهی‪ ،‬توازن سفیدی‪،‬‬
‫اعمال جلوه های راهنمای عکس یا گرفتن عکس با عمق میدان های مختلف‪ ،‬کروشه ‪،AE‬‬
‫کروشه ‪،WB‬‏کروشه ‪P Wiz‬‏ یا براکت عمق را انتخاب کنید‪ .‬همچنین برای گرفتن عکس به‬
‫صورت خودکار پس از یک زمان معین‪ ،‬می توانید تایمر را انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای تغییر دادن‬
‫روش عکسبرداری و‬
‫فیلمبرداری‪،‬‬
‫تکی‬
‫هر بار که [شاتر] را فشار می دهید‪ ،‬یک عکس بگیرید‪ .‬برای شرایط کلی توصیه می شود‪.‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری‪ ← ]C[ ،‬یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫•همچنین می توانید با فشاردادن [‪ ← b ← ]m‬عکاسی پیاپی ← یک گزینه‬
‫تصویربرداری‪ ،‬در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری‪ ،‬گزینه را تنظیم کنید‪.‬‬
‫•ممکن است گزینه های موجود بسته به شرایط عکسبرداری متفاوت باشند‪.‬‬
‫‪83‬‬
‫دیارایملک دربپایساک ( یپایپایساک > درلبف یپلیف وا(ر دربپایساک ( یپایپایساکع‬
‫مداوم‬
‫توالی‬
‫یا حللف که [شاتر] اس یشلا یسیه سپی‪ ،‬په ط(ا ییس(م درس پگپاپی‪ .‬شیل یف ت(سنپی یا ما ثلنپه‬
‫تل ‪ 5‬درس پگپاپی‪.‬‬
‫پل پک پلا یشاین [شاتر]‪ ،‬په ط(ا یپلیف تل ‪ 10‬درس یا ثلنپه و‪ 3‬ثلنپهع‪ 15 ،‬درس یا ثلنپه‬
‫و‪ 2‬ثلنپهع‪ ،‬پل ‪ 30‬درس یا ثلنپه و‪ 1‬ثلنپهع پگپاپی‪ .‬پاسک دربپایساک سز حاکت باپع ب(ژه‬
‫ملک یتحاک یابادت یلننی ست(یپپاهلک یبلپقه سک ت(صپه یف ش(ی‪.‬‬
‫ سگا مداوم اس سنتخلب کنپی‪ ،‬دیارای کلمر ن(پز یا یبتاس نخ(سمی پ(ی‪.‬‬
‫ حیسکثا بادت تص(پاپایساک ‪ 5‬یاپم یا ثلنپه سبت‪ .‬پعی سز تقاپپل ً ‪ 13‬درس ‪5 ( JPEG‬‬
‫درس ‪ RAW‬بادت کلمر یف پلپی‪ .‬وییرن سبت پبته په یشخصلت کلات حلیظه یاق یسشته‬
‫پلشی‪.‬ع‬
‫ پاسک تنظپم تعیسی درس مل‪ ،‬یا حللت دربپایساک ( یپایپایساک‪← ]C[ ،‬‏توالی‏ اس یشلا یمپی‬
‫( بیس [‪ ]D‬اس یشلا یمپی‪.‬‬
‫ سنیسزه درس ا(ک ‪ 5M‬تنظپم شیه سبت‪.‬‬
‫ ییرن سبت ذخپاه درس کیف پپشتا ط(ل پرشی‪.‬‬
‫ یا منگلم سبتفلیه سز سپن گزپنه نیف ت(سنپی سز یالر سبتفلیه کنپی‪.‬‬
‫ بادت شلتا پلپی باپع تا سز ‪ 1/30‬ثلنپه پلشی‪.‬‬
‫ درس ملک گایته شیه یا منگلم سبتفلیه سز سپن گزپنه ییرن سبت یا منگلم ذخپاه کاین قیاک‬
‫پزاگ شیه پلشنی‪.‬‬
‫ نیف ت(سنپی گزپنه ‪ ISO‬پلالتا سز ‪ ISO 3200‬تنظپم کنپی‪.‬‬
‫ سپن گزپنه اس نیف ت(سن پل یایت یلپل ‪ RAW‬ی(ای سبتفلیه قاسا یسی‪ .‬میچنپن آنهل یا ص(اتف که‬
‫کپفپت تص(پا پا ا(ک ‪ RAW‬تنظپم شیه پلشنی قلپل سبتفلیه نپبتنی‪.‬‬
‫‪84‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاهدرکلمع > )یرادربملیف و یرادربسکع شور( یپایپ یساکع‬
‫تایمر‬
‫براکتینگ نوردهی خودکار (کروشه ‪)AE‬‬
‫پس از یک زمان معین‪ ،‬عکس بگيريد‪ .‬می توانید تایمر را از ‪ 2‬تا ‪ 30‬ثانیه تنظیم کنید‪.‬‬
‫هنگامی که [شاتر] را فشار می دهید‪ ،‬دوربین ‪ 3‬عکس پی در پی می گیرد‪ :‬اصلی‪ ،‬یک گام‬
‫تیره تر و یک گام روشن تر‪ .‬برای جلوگیری از تار شدن عکسها هنگامی که دوربین سه‬
‫عکس پی در پی می گیرد از سه پایه استفاده کنید‪ .‬می توانید تنظیمات را در منوی تنظیم‬
‫کروشه تغییر دهید‪.‬‬
‫نوردهی ‪+2‬‬
‫نوردهی ‪-2‬‬
‫استاندارد‬
‫•[شاتر] را جهت توقف عکسبرداری فشار دهید‪.‬‬
‫•برای تنظيم جزییات تایمر‪ ،‬در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری‪ ← ]C[ ،‬تایمر را فشار دهید و‬
‫سپس [‪ ]D‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫برای تنظیم جزئیات براکت‪ ← d ← ]m[ ،‬تنظیم کروشه ← یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫‪85‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاهدرکلمع > )یرادربملیف و یرادربسکع شور( یپایپ یساکع‬
‫براکتینگ توازن سفيدی (کروشه ‪)WB‬‬
‫براکتینگ راهنمای عکس (‏کروشه ‪P Wiz‬‏)‬
‫هنگامی که [شاتر] را فشار می دهید‪ ،‬دوربین ‪ 3‬عکس پی در پی می گیرد‪ :‬اصلی و دو‬
‫عکس با تنظیمات توازن سفیدی متفاوت‪ .‬هنگامی که [شاتر] را فشار می دهید‪ ،‬عکس اصلی‬
‫گرفته می شود‪ .‬دو عکس دیگر به طور خودکار مطابق با توازن سفیدی که تنظیم کرده اید‬
‫تنظیم می شوند‪ .‬می توانید تنظیمات را در منوی تنظیم کروشه تغییر دهید‪.‬‬
‫هنگامی که [شاتر] را فشار می دهید‪ ،‬دوربین سه عکس پی در پی‪ ،‬هر کدام با یک تنظیم‬
‫متفاوت راهنمای عکس‪ ،‬می گيرد‪ .‬دوربین یک عکس می گیرد و سه گزینه راهنمای عکس‬
‫را که تنظیم کرده اید روی عکس گرفته شده اعمال می کند‪ .‬می توانید سه تنظیم متفاوت در‬
‫منوی تنظیم کروشه انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪+۲BW‬‬
‫‪-۲BW‬‬
‫استاندارد‬
‫•برای تنظیم جزئیات براکت‪ ← d ← ]m[ ،‬تنظیم کروشه ← یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫•اين گزينه را نمی توان با فرمت فايل ‪ RAW‬مورد استفاده قرار داد‪ .‬همچنين آنها در صورتی که‬
‫کيفيت تصوير بر روی ‪ RAW‬تنظيم شده باشند قابل استفاده نيستند‪.‬‬
‫پس زمینه قهوه ای‬
‫واضح‬
‫استاندارد‬
‫•برای تنظیم جزئیات براکت‪ ← d ← ]m[ ،‬تنظیم کروشه ← یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫•اين گزينه را نمی توان با فرمت فايل ‪ RAW‬مورد استفاده قرار داد‪ .‬همچنين آنها در صورتی که‬
‫کيفيت تصوير بر روی ‪ RAW‬تنظيم شده باشند قابل استفاده نيستند‪.‬‬
‫‪86‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاهدرکلمع > )یرادربملیف و یرادربسکع شور( یپایپ یساکع‬
‫براکت عمق‬
‫وقتی [شاتر] را فشار می‌دهید‪ ،‬دوربین با تنظیم میزان دیافراگم‪ ،‬سه عکس پی در پی‪ ،‬هر کدام‬
‫با یک عمق میدان متفاوت می گيرد‪ .‬برای جلوگیری از تار شدن عکسها هنگامی که دوربین‬
‫سه عکس پی در پی می گیرد از سه پایه استفاده کنید‪ .‬می توانید تنظیمات را در منوی‬
‫تنظیم کروشه تغییر دهید‪.‬‬
‫•برای تنظیم جزئیات براکت‪ ← d ← ]m[ ،‬تنظیم کروشه ← یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫•از این قابلیت فقط می‌توان در حالت برنامه یا اولویت روزنه لنز استفاده کرد‪.‬‬
‫•اگر میزان دیافراگم روی بیشترین یا کمترین مقدار تنظیم شود‪ ،‬دو عکس با حداقل یا با حداکثر‬
‫میزان دیافراگم گرفته خواهد شد‪.‬‬
‫‪87‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاهدرکلمع‬
‫فالش‬
‫برای گرفتن عکس واقعی از یک سوژه‪ ،‬باید مقدار نور ثابت باشد‪ .‬وقتی منبع نور تغییر می‬
‫کند‪ ،‬می توانید از یک فالش استفاده کنید و مقدار ثابتی از نور فراهم کنید‪ .‬تنظیمات مناسب را‬
‫طبق منبع نور و سوژه انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای تنظیم گزینه های‬
‫فالش‪،‬‬
‫نماد‬
‫در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری‪ ← b ← ]m[ ،‬فالش ←‬
‫یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫‪A‬‬
‫‏پرده دوم‏‪ :‬فالش درست قبل از بسته شدن شاتر‬
‫روشن می شود‪ .‬دوربین یک عکس واضح از‬
‫سوژه واقع در انتهای یک ترتیب از اعمال می‬
‫گیرد‪.‬‬
‫جهت حرکت توپ‬
‫شرح‬
‫خاموش‪ :‬از فالش استفاده نکنید‪.‬‬
‫‪A‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫‏فالش هوشمند‏‪ :‬دوربین به طور خودکار روشنایی فالش را مطابق با مقدار نور محیط‬
‫اطراف تنظیم می کند‪.‬‬
‫‏اتوماتیک‏‪ :‬در مکان های تاریک‪ ،‬فالش به طور خودکار روشن می شود‪.‬‬
‫‏قرمزی چشم خودکار‏‪ :‬فالش به طور خودکار روشن شده و قرمزی چشم ها را کاهش‬
‫می دهد‪.‬‬
‫فالش اصالح‪ :‬هر وقت عکس بگیرید دوربین فالش روشن می شود‪( .‬روشنايی به‌طور‬
‫خودکار تنظيم می‌شود‪).‬‬
‫•ممکن است گزینه های موجود بسته به شرایط عکسبرداری متفاوت باشند‪.‬‬
‫•بین دو بار فالش زدن‪ ،‬یک فاصله زمانی وجود دارد‪ .‬تکان نخورید تا فالش برای بار دوم بزند‪.‬‬
‫•اگر خاموش را انتخاب کنید‪ ،‬حتی در صورتی که فالش داخلی نصب باشد‪ ،‬فالش نمی زند‪.‬‬
‫فقط از فالش های مورد تأیید سامسونگ استفاده نمایید‪ .‬استفاده از فالش‌های ناسازگار خارجی‬
‫ممکن است به دوربین شما آسیب بزند‪.‬‬
‫‏فالش اصالح قرمزی‏‪ :‬هر وقت عکس بگیرید دوربین فالش می زند و قرمزی چشم را‬
‫کاهش می دهد‪.‬‬
‫‏پرده اول‏‪ :‬فالش بالفاصله پس از باز شدن شاتر‬
‫روشن می شود‪ .‬دوربین یک عکس واضح از‬
‫سوژه واقع در ابتدای یک ترتیب از اعمال می‬
‫گیرد‪.‬‬
‫جهت حرکت توپ‬
‫‪88‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاهدرکلمع > الف‬
‫کاهش اثر قرمزی چشم‬
‫تنظیم شدت فالش‬
‫اگر هنگام عکسبرداری از فرد در تاریکی فالش بزنید‪ ،‬نور قرمزی در چشم ها ظاهر می‬
‫شود‪ .‬برای اصالح کردن اثر قرمزی چشم‪،‬‏قرمزی چشم خودکار‏ یا‏فالش اصالح قرمزی‏ با‬
‫جلوگیری از قرمزی چشم را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫وقتی فالش روشن است‪ ،‬شدت سطوح ‪ 2/±‬فالش را تنظیم کنید‪.‬‬
‫برای تنظیم شدت فالش‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری‪ ← b ← ]m[ ،‬فالش ← یک‬
‫گزینه را فشار دهید‪ ← ]D[ ← ،‬دکمه هدايت را بچرخانید یا [‪]F/C‬‬
‫را فشار دهید تا شدت فالش را تنظيم کنید‪.‬‬
‫فالش اصالح ‪ :‬فالش‬
‫بدون کاهش قرمزی چشم‬
‫با کاهش قرمزی چشم‬
‫اگر سوژه از دوربین خیلی دور باشد یا در هنگام روشن شدن اولین فالش حرکت کند‪ ،‬ممکن است‬
‫قرمزی چشم ها کاهش نیابد‪.‬‬
‫حذف‬
‫بازگشت‬
‫•تنظیم شدت فالش ممکن است در حاالت زیر مؤثر نباشد‪:‬‬
‫‪-‬وقتی سوژه به دوربین خیلی نزدیک است‬
‫‪-‬وقتی حساسیت ‪ ISO‬باالیی تنظیم کرده باشید‬
‫‪-‬وقتی میزان نوردهی بسیار زیاد یا بسیار کم است‬
‫‪-‬وقتی فضا خیلی روشن یا خیلی تاریک باشد‬
‫•در بعضی حالتهای عکسبرداری‪ ،‬نمی توانيد از اين عملکرد استفاده کنيد‪.‬‬
‫•اگر يک فالش خارجی با قابليت تنظيم شدت نور به دوربين متصل کرده باشيد‪ ،‬تنظيمات شدت‬
‫نور فالش اعمال می شود‪.‬‬
‫•استفاده از فالش برای سوژه های خيلی نزديک‪ ،‬ممکن است به بازتاب بخشی از نور و در نتيجه‬
‫تاريک شدن عکس بيانجامد‪ .‬اطمينان حاصل کنيد که سوژه در محدوده برد پيشنهادی است؛ اين‬
‫برد بسته به لنز متغير است‪.‬‬
‫•وقتی کالهک لنز وصل شده باشد‪ ،‬ممکن است کالهک جلوی نور فالش را بگیرد‪ .‬برای استفاده‬
‫از فالش‪ ،‬کالهک را بردارید‪.‬‬
‫‪89‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاهدرکلمع‬
‫اندازه گیری‬
‫حالت اندازه گیری به روشی گفته می شود که دوربین‪ ،‬کمیت نور را اندازه می گیرد‪.‬‬
‫چندگانه‬
‫دوربین مقدار نور را در یک صحنه اندازه گیری می کند‪ ،‬و در بسیاری از حالتها‪ ،‬از این‬
‫اندازه گیری برای تغییر تنظیمات مختلف استفاده می کند‪ .‬برای مثال‪ ،‬اگر یک سوژه تاریکتر‬
‫از رنگ واقعی خود به نظر برسد‪ ،‬دوربین یک عکس با نوردهی بیشتر از آن می گیرد‪ .‬اگر‬
‫یک سوژه روشنتر از رنگ واقعی خود به نظر برسد‪ ،‬دوربین یک عکس با نوردهی کمتر از‬
‫آن می گیرد‪.‬‬
‫حالت چندگانه مقدار نور موجود در مناطق چندگانه را محاسبه می کند‪ .‬وقتی نور کافی یا‬
‫ناکافی است‪ ،‬دوربین با میانگین گرفتن از روشنایی کل صحنه نوردهی را تنظیم می کند‪ .‬این‬
‫حالت برای عکس های عمومی مناسب است‪.‬‬
‫روشنایی و حالت کلی عکس می تواند تحت تأثیر طرز اندازه گیری مقدار نور توسط دوربین‬
‫نیز باشد‪ .‬یک تنظیم مناسب برای شرایط تصویربرداری انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای تنظیم یک گزینه‬
‫اندازه گیری‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری‪ ← b ← ]m[ ،‬اندازه گیری ←‬
‫یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫‪90‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاهدرکلمع > یریگ هزادنا‬
‫مرکزی‬
‫نقطه ای‬
‫حالت مرکزی در مقايسه با حالت نقطه ای‪ ،‬ناحیه وسیع تری را محاسبه می کند‪ .‬مقدار نور‬
‫قسمت مرکزی عکس (‪ 60‬تا ‪ )%80‬و مابقی تصویر (‪ 20‬تا ‪ )%40‬را جمع می کند‪ .‬این حالت‬
‫برای موقعیت هایی توصیه می شود که تفاوت اندکی در روشنایی بین سوژه و پس زمینه‬
‫وجود دارد یا قسمتی از سوژه نسبت به ترکیب کلی عکس بزرگ است‪.‬‬
‫حالت نقطه ای مقدار نور موجود در مرکز را محاسبه می کند‪ .‬وقتی در شرایطی عکس می‬
‫گیرید که نور پس زمینه شدیدی پشت سوژه وجود دارد‪ ،‬دوربین نوردهی را تنظیم می کند تا‬
‫تصویربرداری از سوژه درست انجام شود‪ .‬برای مثال‪ ،‬وقتی حالت چندگانه را در یک شرایط‬
‫با نور پس زمینه شدید انتخاب کنید‪ ،‬دوربین محاسبه می کند که مقدار کلی نور زیاد است‪ ،‬که‬
‫منجر به یک عکس تاریکتر می شود‪ .‬حالت نقطه ای می تواند از این وضعیت جلوگیری کند‬
‫زیرا مقدار نور را در ناحیه تعیین شده محاسبه می کند‪.‬‬
‫سوژه‪ ،‬دارای رنگ روشن است در حالی که پس زمینه تاریک است‪ .‬حالت نقطه ای برای‬
‫وضعیتی مانند این توصیه می شود که تفاوت زیادی در نوردهی بین سوژه و پس زمینه وجود‬
‫دارد‪.‬‬
‫‪91‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاهدرکلمع > یریگ هزادنا‬
‫اندازه گیری میزان نوردهی محیط فوکوس ‬
‫وقتی این عملکرد روشن باشد‪ ،‬دوربین به طور خودکار نوردهی مناسب را با محاسبه‬
‫روشنایی محیط فوکوس تنظیم می کند‪ .‬اين عملکرد تنها در صورتی قابل استفاده است که شما‬
‫يکی از موارد نقطه ای اندازه گیری یا اندازه گیری چندگانه و انتخاب فوکوس اتوماتیک را‬
‫انتخاب کرده باشيد‪.‬‬
‫برای تنظیم این‬
‫عملکرد‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری‪← b ← ]m[ ،‬‬
‫اتصال ‪ AE‬به نقطه ‪ ← AF‬یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫‪92‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاهدرکلمع‬
‫محدوده دینامیک‬
‫این عملکرد از دست رفتن جزییات روشن را که ممکن است به دلیل اختالف های سایه در‬
‫عکس روی دهد‪ ،‬تصحیح می کند‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫خاموش*‪ :‬از محدوده دینامیک استفاده نکنید‪.‬‬
‫برای تنظیم گزینه‌های محدوده‬
‫دینامیک‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری‪← b ← ]m[ ،‬‬
‫محدوده دینامیک ← یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫برد هوشمند‪ :+‬فقدان جزئیات روشن را تصحیح می کند‪.‬‬
‫‪ 3 :HDR‬عکس با نوردهی های مختلف می گیرد و سپس آنها را بطور خودکار‬
‫برای ساختن یک تک تصویر ترکیب می کند‪.‬‬
‫•نمی توانید گزینه ‪ ISO‬باالتر از ‪ ISO 3200‬تنظیم کنید‪.‬‬
‫•این گزینه‌ را نمی‌توان با گزینه‌های عکاسی پیاپی غیر از "تکی" یا "تایمر"‬
‫تنظیم کرد‪.‬‬
‫گزینه‌های برد دینامیک را نمی‌توان با عملکرد ‪ Bulb‬تنظیم کرد‪.‬‬
‫بدون جلوه محدوده دینامیک‬
‫با جلوه محدوده دینامیک‬
‫‪93‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاهدرکلمع‬
‫فیلتر هوشمند‬
‫فیلتر هوشمند به شما امکان می دهد جلوه های ويژه را به عکسها یا فیلمهای خود اضافه کنید‪.‬‬
‫برای ایجاد جلوه های ویژه ای که ایجاد آنها با لنزهای نرمال مشکل است‪ ،‬می توانید گزینه‬
‫های متعدد فیلتر را انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای تنظیم گزینه های‬
‫فیلتر هوشمند‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری‪ ← b ← ]m[ ،‬فیلتر هوشمند‬
‫← یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫خاموش*‬
‫بدون جلوه‬
‫تزيين تصوير‬
‫رنگ پس زمینه قهوه ای‪ ،‬با کنتراست باال و افکت تز يين تصوير قوی‬
‫دوربين های لومو را اعمال کنيد‪.‬‬
‫مینیاتور‬
‫برای اينکه سوژه کوچک به نظر برسد‪ ،‬کجی‪-‬جابجايی را اعمال کنید‪.‬‬
‫طرح‬
‫یک طرح قلم اعمال کنید‪.‬‬
‫چشم ماهی‬
‫اشیای نزدیک را به هم بریزید تا جلوه بصری لنز چشم ماهی شبیه‌سازی‬
‫شود‪.‬‬
‫گزینه های فیلتر هوشمند را نمی توان همزمان با گزینه های‏راهنمای عکس‏ تنظیم کرد‪.‬‬
‫‪94‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاهدرکلمع‬
‫جبران نوردهی‬
‫دوربین به طور خودکار نوردهی را با اندازه گیری سطوح نور از ترکیب بندی عکس و‬
‫موقعیت سوژه تنظیم می کند‪ .‬اگر نوردهی تنظیم شده توسط دوربین باالتر یا پایین تر از مقدار‬
‫مورد نظر شما بود‪ ،‬می توانید مقدار نوردهی را به‌صورت دستی تنظیم کنید‪ .‬میزان نوردهی‬
‫با گام های ‪ ±۳‬قابل تنظیم است‪ .‬دوربین برای هر گام بیش از محدوده ‪ ±۳‬هشدار نوردهی را‬
‫به رنگ قرمز نشان می دهد‪.‬‬
‫برای تنظيم میزان نوردهی‪ ]f[ ،‬را فشار دهید و سپس ‪ EV‬را انتخاب کنید‪ .‬همچنین می‬
‫توانید [‪ ]I‬را برای انتخاب میزان نوردهی فشار دهید و دکمه هدايت را برای تنظیم آن‬
‫بچرخانید‪.‬‬
‫‪+2‬‬
‫‪-2‬‬
‫استاندارد‬
‫با موقعيت نشانگر ميزان نوردهی‪ ،‬می توانید مقدار نوردهی را بررسی کنید‪.‬‬
‫نمایه نوردهی استاندارد‬
‫هشدار نوردهی‬
‫نشانگر ميزان نوردهی‬
‫نوردهی افزایش یافته‬
‫(روشن تر)‬
‫نوردهی کاهش یافته‬
‫(تیره تر)‬
‫‪95‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاهدرکلمع‬
‫قفل نوردهی‬
‫هنگامیکه به خاطر کنتراست روشنایی قوی نمی توانید به یک نوردهی مناسب دست پیدا کنید‪،‬‬
‫نوردهی را قفل کنید و سپس عکس بگیرید‪.‬‬
‫پس از قفل کردن نوردهی‪ ،‬لنز را به سمت مورد نظر بگیرید و [شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫برای قفل کردن نوردهی‪ ،‬ترکیب بندی عکس را روی نوردهی که در نظر گرفته اید‪ ،‬تنظیم‬
‫کنید‪ ،‬و سپس دکمه "سفارشی" را فشار دهید‪( .‬اگر عملکرد دکمه "سفارشی" بر روی ‪AEL‬‬
‫تنظیم شده باشد) (صفحه ‪)139‬‬
‫‪96‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاهدرکلمع‬
‫عملکردهای فیلم‬
‫اگر خروجی ویدیو بر روی ‪ PAL‬تنظیم شده باشد‬
‫عملکردهای موجود برای فیلم در قسمت زیر توضیح داده شده اند‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫نماد‬
‫اندازه فیلم‬
‫*‬
‫اندازه فیلم را تنظیم کنید‪.‬‬
‫برای تنظیم گزینه های‬
‫اندازه فيلم‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری‪ ← g ← ]m[ ،‬اندازه فیلم ←‬
‫یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫اندازه‬
‫توصیه شده برای‬
‫‪ 25( 1920X1080‬فریم در ثانیه‏)‬
‫(‪)16:9‬‬
‫بر روی يک تلويزيون ‪ Full HD‬مشاهده کنید‪.‬‬
‫‪ 25( 1280X720‬فریم در ثانیه‏)‬
‫(‪)16:9‬‬
‫بر روی تلویزیون ‪ HDTV‬مشاهده کنید‪.‬‬
‫‪ 25( 640X480‬فریم در ثانیه‏)‬
‫(‪)4:3‬‬
‫بر روی تلویزیون مشاهده کنید‪.‬‬
‫‪ 25( 320X240‬فریم در ثانیه‏)‬
‫(‪)4:3‬‬
‫با استفاده از شبكه بی سیم به یك وب سایت‬
‫ارسال كنید (حداکثر ‪ 30‬ثانیه)‪.‬‬
‫اگر خروجی ویدیو بر روی ‪ NTSC‬تنظیم شده باشد‬
‫* پیش فرض‬
‫نماد‬
‫*‬
‫اندازه‬
‫توصیه شده برای‬
‫‪ 30( 1920X1080‬فریم در ثانیه‏)‬
‫(‪)16:9‬‬
‫بر روی يک تلويزيون ‪ Full HD‬مشاهده کنید‪.‬‬
‫‪ 30( 1280X720‬فریم در ثانیه‏)‬
‫(‪)16:9‬‬
‫بر روی تلویزیون ‪ HDTV‬مشاهده کنید‪.‬‬
‫‪ 30( 640X480‬فریم در ثانیه‏)‬
‫(‪)4:3‬‬
‫بر روی تلویزیون مشاهده کنید‪.‬‬
‫‪ 30( 320X240‬فریم در ثانیه‏)‬
‫(‪)4:3‬‬
‫با استفاده از شبكه بی سیم به یك وب سایت‬
‫ارسال كنید (حداکثر ‪ 30‬ثانیه)‪.‬‬
‫‪97‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاهدرکلمع > ملیف یاهدرکلمع‬
‫کیفیت فیلم‬
‫حرکت چندگانه‬
‫کیفیت فیلم را تنظیم کنید‪.‬‬
‫سرعت پخش يک فيلم را تنظيم کنيد‪.‬‬
‫برای تنظیم گزینه های‬
‫کیفیت فيلم‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری‪ ← g ← ]m[ ،‬کیفیت فیلم‬
‫← یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫برای تنظيم گزينه های‬
‫سرعت ضبط‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری‪← g ← ]m[ ،‬‬
‫‏حرکت چندگانه‏ ← یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫نماد‬
‫پسوند‬
‫شرح‬
‫)‪MP4 (H.264‬‬
‫معمولی‪ :‬فیلمهایی با کیفیت عادی ضبط می شود‪.‬‬
‫)‪MP4 (H.264‬‬
‫کیفیت باال*‪ :‬فیلمهایی با کیفیت باال ضبط می شود‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫‪ :x0.25‬يک فيلم ضبط کرده و آن را با ‪ 1/4‬سرعت معمولی پخش تماشا کنيد‪.‬‬
‫(فقط در ‪ 640x480‬یا ‪ 320x240‬در دسترس است)‬
‫‪ :*x1‬يک فيلم ضبط کرده و آن را با سرعت معمولی پخش تماشا کنيد‪.‬‬
‫‪ :x5‬يک فيلم ضبط کرده و آن را با ‪ 5X‬سرعت معمولی پخش تماشا کنيد‪.‬‬
‫‪ :x10‬يک فيلم ضبط کرده و آن را با ‪ 10X‬سرعت معمولی پخش تماشا کنيد‪.‬‬
‫‪ :x20‬يک فيلم ضبط کرده و آن را با ‪ 20X‬سرعت معمولی پخش تماشا کنيد‪.‬‬
‫•اگر گزینه ای به غیر از ‪ x1‬را انتخاب کنید‪ ،‬از عملکرد ضبط صدا پشتیبانی نخواهد شد‪.‬‬
‫•ممکن است گزینه های موجود بسته به شرایط عکسبرداری متفاوت باشند‪.‬‬
‫‪98‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاهدرکلمع > ملیف یاهدرکلمع‬
‫محو کننده‬
‫صدا‬
‫می توانید با استفاده از عملکرد محو کننده روی دوربین بدون نیاز به انجام این کار در رایانه‬
‫صحنه را کم کم ظاهر یا محو کنید‪ .‬گزینه محو را تنظیم کنید تا به ابتدای صحنه محو شود‪.‬‬
‫گزینه محو را تنظیم کنید تا کم کم صحنه را محو کند‪ .‬از این عملکرد به درستی استفاده کنید‬
‫و جلوه های نمایشی به فیلمهای خود اضافه کنید‪.‬‬
‫برخی اوقات‪ ،‬یک فیلم بدون صدا از فیلم با صدا مطلوب تر است‪ .‬برای ضبط یک فیلم بدون‬
‫صدا‪ ،‬صدا را خاموش کنید‪.‬‬
‫برای تنظیم گزینه های‬
‫محو کننده‪،‬‬
‫برای تنظیم گزینه های‬
‫صدا‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری‪ ← g ← ]m[ ،‬صدا ← یک‬
‫گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری‪ ← g ← ]m[ ،‬محو کننده‬
‫← یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫خاموش*‪ :‬عملکرد محو کننده استفاده نمی شود‪.‬‬
‫داخل‪ :‬صحنه به تدریج محو می شود‪.‬‬
‫تاریکی‪ :‬صحنه به تدریج واضح می شود‪.‬‬
‫داخل‪-‬خارج‪ :‬عملکرد محو کننده در ابتدا و انتهای صحنه اعمال می شود‪.‬‬
‫وقتی از عملکرد محو کننده استفاده می کنید‪ ،‬ممکن است ضبط فایل کمی بیشتر طول بکشد‪.‬‬
‫‪99‬‬
‫فصل ‪3‬‬
‫پخش‪/‬ویرایش‬
‫با نحوه پخش و ویرایش عکس ها و فیلم ها‪ ،‬آشنا شوید‪.‬‬
‫جهت ویرایش فایل ها در رایانه‪ ،‬به فصل ‪ 6‬مراجعه کنید‪.‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ‬
‫جستجو و مدیریت فایل ها‬
‫چگونگی مشاهده تصاویر کوچک عکس ها و فیلم ها و محافظت یا حذف فایل ها را یاد‬
‫بگیرید‪.‬‬
‫اگر چند لحظه هیچ عملی انجام ندهید‪ ،‬اطالعات و نمادهای روی صفحه ناپدید می شوند‪ .‬اگر دوباره‬
‫با دوربین کار کنید‪ ،‬آنها نمایان می شوند‪.‬‬
‫مشاهده تصاویر کوچک عکس ها‬
‫برای جستجوی عکسها و فیلمهای مورد نظر‪ ،‬با فشردن [‪ ]I‬در حالت پخش‪ ،‬به نمای‬
‫تصاویر کوچک بازگردید‪ .‬نمای تصاویر کوچک‪ ،‬چندين عکس را در یک زمان نمایش می‬
‫دهد تا بتوانید مواردی که می خواهید پیدا کنید را به آسانی بررسی نمایید‪ .‬همچنین می توانید‬
‫فایل ها را بر اساس گروه آنها مانند تاریخ یا نوع فایل‪ ،‬طبقه بندی کرده و نمایش دهید‪.‬‬
‫مشاهده عکس ها‬
‫‪ ]y[1 1‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫•آخرین فایلی که گرفته اید‪ ،‬نمایش داده می شود‪.‬‬
‫نمای انگشتی ‪7X4‬‬
‫در نمای تصاویر کوچک‪ ،‬برای انتخاب حالت نمای تصاویر کوچک‪ ]f[ ،‬را فشار دهید‪ .‬همچنین‬
‫برای انتخاب حالت نمایش تصاویر کوچک‏ می توانید [‪ ← z ← ]m‬نمایش ← یک‬
‫گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫‪2 2‬برای حرکت در بین فایل ها دکمه هدایت را بچرخانید یا [‪ ]F/C‬را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫ممکن است نتوانید فایل هایی که توسط سایر دوربین ها گرفته شده است را بخاطر اندازه یا کدک‬
‫های پشتیبانی نشده‪ ،‬ویرایش یا پخش کنید‪ .‬از رایانه یا دستگاه دیگری برای ویرایش یا پخش این‬
‫فایل ها استفاده کنید‪.‬‬
‫‪101‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ > اه لیاف تیریدم و وجتسج‬
‫مشاهده فایل ها بر اساس گروه‬
‫مشاهده فايل ها به صورت پوشه‬
‫‪1 1‬در نمای تصاوير کوچک‪ ← z ← ]m[ ،‬فیلتر ← یک گروه را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫تصاویر مداوم و توالی به صورت یک پوشه ظاهر می شوند‪ .‬انتخاب یک پوشه بطور‬
‫خودکار همه عکس ها را پخش خواهد کرد‪ .‬با حذف پوشه‪ ،‬همه تصاویر آن پوشه حذف می‬
‫شود‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫همه*‬
‫فایل ها را بطور عادی مشاهده کنید‪.‬‬
‫تاریخ‬
‫فایل ها را بر اساس تاریخی که ذخیره شده اند‪ ،‬مشاهده کنید‪.‬‬
‫نوع فایل‬
‫فایل ها را بر اساس نوع فایل مشاهده کنید‪.‬‬
‫‪1 1‬در حالت پخش‪ ،‬برای جابجایی به پوشه دلخواه‪ ،‬دکمه هدایت را بچرخانید يا‬
‫[‪ ]F/C‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫•دوربین بطور خودکار همه عکس های پوشه را پخش خواهد کرد‪.‬‬
‫‪2 2‬یک فهرست را انتخاب کنید تا باز شود‪.‬‬
‫‪3 3‬یک فایل را انتخاب کنید تا مشاهده شود‪.‬‬
‫نمای تکی‬
‫‪2 2‬برای باز کردن پوشه‪ ]o[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪3 3‬برای جابجایی به یک فایل دیگر‪ ،‬دکمه هدايت را بچرخانید یا [‪ ]F/C‬را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪4 4‬برای بازگشت به حالت پخش‪ ]f[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪102‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ > اه لیاف تیریدم و وجتسج‬
‫حفاظت از فایل ها‬
‫حذف فایل ها‬
‫از فایل های خود در برابر حذف تصادفی محافظت کنید‪.‬‬
‫فایل ها را در حالت پخش حذف کنید و فضای بیشتری روی کارت حافظه خود فراهم نمایید‪.‬‬
‫فایل های محافظت شده‪ ،‬حذف نمی شوند‪.‬‬
‫‪1 1‬در حالت پخش‪ ،‬يک فايل را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪ ← z ← ]m[2 2‬محافظت ← روشن را فشار دهید‪.‬‬
‫•امکان حذف یا چرخاندن يک فايل محافظت شده وجود ندارد‪.‬‬
‫•در عکس هایی که به صورت یک پوشه ذخیره می شوند‪ ،‬محافظت از آن پوشه باعث محافظت‬
‫از همه عکس های داخل آن می شود‪.‬‬
‫حذف یک فایل تکی‬
‫می توانید یک فایل تکی انتخاب کنید و آن را حذف نمایید‪.‬‬
‫‪1 1‬در حالت پخش‪ ،‬یک فايل را انتخاب نموده و سپس دکمه [‪ ]n‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪2 2‬وقتی پنجره بازشو ظاهر می شود‪ ،‬بلی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪103‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ > اه لیاف تیریدم و وجتسج‬
‫حذف چند فایل‬
‫حذف تمام فایل ها‬
‫می توانید چند فایل انتخاب کنید و آنها را حذف نمایید‪.‬‬
‫می توانید همه فایل های موجود در کارت حافظه را به یکباره حذف نمایید‪.‬‬
‫‪1 1‬در حالت پخش‪ ← z ← ]m[ ،‬حذف ← حذف چندگانه را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1 1‬در حالت پخش‪ ]m[ ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫•همچنین در نمای تصاویر کوچک‪ ،]n[ ،‬را فشار دهید و سپس فایل ها را برای‬
‫حذف انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2 2‬فايل هايی که بايد حذف شوند را با چرخاندن دکمه هدايت يا فشردن [‪]F/C‬‬
‫انتخاب کنید و سپس [‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ ← z2 2‬حذف ← حذف همه موارد را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬وقتی پنجره بازشو ظاهر می شود‪ ،‬بلی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•برای لغو انتخاب‪ ،‬دوباره [‪ ]o‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ ]n[3 3‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪4 4‬وقتی پنجره بازشو ظاهر می شود‪ ،‬بلی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪104‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ‬
‫مشاهده عکس ها‬
‫بزرگ کردن عکس‬
‫مشاهده اسالیدشو‬
‫هنگام مشاهده عکس ها در حالت پخش‪ ،‬می توانید آنها را بزرگ کنید‪ .‬برای بزرگ يا کوچک‬
‫کردن عکس‪ ]o[ ،‬را فشار داده و سپس دکمه هدايت را بچرخانيد‪ .‬برای جابجایی به قسمت‬
‫بزرگ شده‪ ]F/C/I/D[ ،‬را فشار دهید‪ .‬همچنین می توانید از عملکرد آراسته‬
‫کردن استفاده کنید تا قسمت مورد نظر از عکس نمایش داده شده روی صفحه را انتخاب کنید‬
‫و آن را به عنوان یک فایل جدید ذخیره نمایید‪.‬‬
‫می توانید عکس ها را در اسالیدشو مشاهده کنید و جلوه های مختلفی به اسالیدشو اضافه‬
‫کنید‪.‬‬
‫قسمت بزرگ شده‬
‫بزرگ نمایی (ممکن است حداکثر بزرگ‬
‫نمایی بسته به وضوح تفاوت داشته باشد‪).‬‬
‫‪1 1‬در حالت پخش‪ ]m[ ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ ← z2 2‬گزینه های نمایش اسالید را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬یکی از گزینه های جلوه اسالیدشو را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•برای شروع نمایش اسالید بدون هیچ جلوه ای‪ ،‬به مرحله ‪ 4‬بروید‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫برش‬
‫بازگشت‬
‫برای‬
‫این کار را انجام دهید‬
‫جابجا کردن قسمت بزرگ شده‬
‫[‪ ]F/C/I/D‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫بریدن عکس بزرگ شده‬
‫[‪ ]o‬را فشار دهيد‪( .‬به عنوان یک فایل‬
‫جدید ذخیره شد)‬
‫بازگشت به عکس اصلی‬
‫[‪ ]m‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫حالت پخش‬
‫تنظيم کنید که اسالیدشو تکرار شود یا خیر‪( .‬تک پخشی*‪ ،‬تکرار)‬
‫فواصل‬
‫•تنظیم فاصله زمانی بین عکس ها‪.‬‬
‫(‪ 1‬ثانیه*‪ 3 ،‬ثانیه‪ 5 ،‬ثانیه‪ 10 ،‬ثانیه)‬
‫•فقط زمانی که جلوه تغییر صحنه روی خاموش باشد می توان‬
‫فواصل را تنظیم نمود‪.‬‬
‫افکت‬
‫•جلوه تغيير صحنه بين عکسها را تنظيم کنيد‪.‬‬
‫•خاموش را جهت لغو جلوه ها انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪105‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ > اه سکع هدهاشم‬
‫‪ ]m[4 4‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫چرخش خودکار‬
‫‪5 5‬شروع اساليدشو را انتخاب کنید‪.‬‬
‫وقتی چرخش خودکار روشن است‪ ،‬دوربین عکس های گرفته شده به صورت عمودی را به‬
‫طور خودکار می چرخاند تا به طور افقی در صفحه جا بگیرند‪.‬‬
‫‪6 6‬مشاهده اساليدشو‪.‬‬
‫•[‪ ]o‬را برای مکث فشار دهید‪.‬‬
‫جهت تنظیم گزینه های‬
‫چرخاندن خودکار‪،‬‬
‫در حالت پخش‪ ← z ← ]m[ ،‬چرخش خودکار ← یک گزینه را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫•[‪ ]o‬را برای ازسرگرفتن فشار دهید‪.‬‬
‫•برای توقف اساليدشو و بازگشت به حالت پخش‪ ]m[ ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪106‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ‬
‫پخش فیلم‬
‫در حالت پخش‪ ،‬می توانید فیلم پخش کنید‪ ،‬از فیلم عکس بگیرید یا فیلم را برش دهید و آن را‬
‫به عنوان فايلی جديد ذخيره کنيد‪.‬‬
‫برش فیلم در حین پخش‬
‫‪1 1‬در حالت پخش‪ ،‬به فیلم مربوطه بروید و سپس [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪2 2‬برش فیلم انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪3 3‬برای شروع پخش فیلم‪ ]o[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫توقف‬
‫پخش‬
‫برای‬
‫شرح‬
‫حرکت به عقب‬
‫•[‪ ]C‬را فشار دهید‪( .‬در هنگام پخش فیلم‪ ،‬هر بار که دکمه را فشار‬
‫می دهید‪ ،‬سرعت جستجو را به این ترتیب تغییر می دهید‪:‬‬
‫‪).8X ،4X ،2X‬‬
‫•دکمه هدايت را در خالف جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید‪.‬‬
‫(در هنگام پخش فیلم‪ ،‬هر بار که دکمه هدايت را می چرخانید‪ ،‬سرعت‬
‫جستجو را به این ترتیب تغییر می دهید‪).8X ،4X ،2X :‬‬
‫مکث‪/‬پخش‬
‫[‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫حرکت سریع به جلو‬
‫•[‪ ]F‬را فشار دهید‪( .‬در هنگام پخش فیلم‪ ،‬هر بار که دکمه را فشار‬
‫می دهید‪ ،‬سرعت جستجو را به این ترتیب تغییر می دهید‪:‬‬
‫‪).8X ،4X ،2X‬‬
‫•دکمه هدايت را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید‪( .‬در‬
‫هنگام پخش فیلم‪ ،‬هر بار که دکمه هدايت را می چرخانید‪ ،‬سرعت‬
‫جستجو را به این ترتیب تغییر می دهید‪).8X ،4X ،2X :‬‬
‫کنترل میزان صدا‬
‫[‪ ]I/D‬را فشار دهید‪.‬‬
‫توقف‬
‫[‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪4 4‬برای مشخص کردن نقطه آغاز برش فیلم‪ ]o[ ،‬را در آن نقطه فشار دهید‪.‬‬
‫‪ ]f[5 5‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪6 6‬برای از سر گيری پخش فیلم‪ ]o[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪7 7‬برای مشخص کردن نقطه پايان برش فیلم‪ ]o[ ،‬را در آن نقطه فشار دهید‪.‬‬
‫‪107‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ > ملیف شخپ‬
‫‪ ]f[8 8‬را فشار دهید‪.‬‬
‫گرفتن عکس در حین پخش‬
‫‪9 9‬برای بریدن فیلم‪ ]f[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1 1‬در هنگام تماشای فيلم‪ ،‬در نقطه ای که قصد داريد تصوير آن را بگيريد‪]o[ ،‬‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫‪110‬وقتی پنجره بازشو ظاهر می شود‪ ،‬بلی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•طول فیلم اصلی باید حداقل ‪ 10‬ثانیه باشد‪.‬‬
‫•دوربين‪ ،‬فيلم ويرايش شده را به عنوان يک فايل جديد ذخيره کرده و فيلم اصلی را بدون تغيير‬
‫باقی می گذارد‪.‬‬
‫•‪ 2‬ثانیه بعد از شروع پخش می توانید نقطه شروع برش را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ ]f[2 2‬را فشار دهید‪.‬‬
‫•وضوح تصویر گرفته شده‪ ،‬به اندازه فیلم اصلی یکی خواهد بود‪.‬‬
‫•تصویر گرفته شده به عنوان یک فایل جدید ذخیره می شود‪.‬‬
‫‪108‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ‬
‫ویرایش عکس ها‬
‫عكس های ویرایش شده با نام های فایل مختلفی به عنوان فایل های جدید ذخیره می شوند‪.‬‬
‫عکس های گرفته شده در بعضی حالت ها را نمی توان با عملکرد ويرايش تصوير‪ ،‬ويرايش‬
‫کرد‪.‬‬
‫برای ویرایش تصویرها‪،‬‬
‫در حالت پخش‪ ،‬به یک عکس بروید و سپس [‪← z ← ]m‬‬
‫ویرایش تصویر ← یک گزینه را فشار دهید‪.‬‬
‫•بعضی تصاویر را نمی توان با عملکرد ویرایش تصویر‪ ،‬ویرایش کرد‪ .‬در این حالت‪ ،‬از سایر‬
‫نرم افزارهای ویرایش تصویر استفاده کنید‪.‬‬
‫•فایل های ‪ RAW‬را نمی توان با عملکرد ویرایش تصویر‪ ،‬ویرایش کرد‪ .‬در این حالت‪ ،‬از نرم‬
‫افزار ویرایش تصویر ارایه شده استفاده کنید‪.‬‬
‫•اين دوربين‪ ،‬عکسهای ويرايش شده را به صورت فايلهای جديد ذخيره می کند‪.‬‬
‫•در هنگام ويرايش عکسها‪ ،‬دوربين آنها را به طور خودکار به عکسی با تفکيک پايينتر تبديل می‬
‫کند‪ .‬عکسهايی که به صورت دستی می چرخانيد يا تغيير اندازه می دهيد‪ ،‬به طور خودکار به‬
‫عکسی با تفکيک پايينتر تبديل نمی شوند‪.‬‬
‫•هنگام مشاهده فايل ها به صورت پوشه‪ ،‬امکان ويرايش عکس ها وجود ندارد‪ .‬برای ويرايش هر‬
‫عکس‪ ،‬پوشه را باز کنيد و يک عکس انتخاب کنيد‪.‬‬
‫چرخاندن عکس‬
‫‪11‬‬
‫←‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2 2‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫تسار ‪ : ˚90‬چرخش‬
‫ذخيره‬
‫لغو‬
‫‪ ]o[3 3‬را برای ذخیره کردن فشار دهید‪.‬‬
‫•همچنین با فشار دادن [‪ ]m‬و سپس انتخاب ‪ ← z‬چرخش ← یک گزینه دلخواه‪ ،‬می‬
‫توانید عکس را در حالت پخش نیز بچرخانید‪.‬‬
‫•دوربين‪ ،‬فايل اصلی را بازنويسی خواهد کرد‪.‬‬
‫‪109‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ > اه سکع شیاریو‬
‫تغییر اندازه عکس ها‬
‫تنظیم عکس ها‬
‫اندازه یک عکس را کاهش داده و آن را به عنوان فایل جدید ذخیره کنید‪.‬‬
‫عکس های گرفته شده را می توانید با تنظیم روشنایی‪ ،‬کنتراست یا رنگ‪ ،‬اصالح کنید‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫←‬
‫‪11‬‬
‫ را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2 2‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2 2‬یک گزینه تنظیم را انتخاب کنید‪.‬‬
‫(تنظيم خودکار) را انتخاب کره باشید‪ ،‬عکس تنظیم شده به صورت‬
‫ •اگر ‬
‫اتوماتیک ذخیره می گردد‪.‬‬
‫نماد‬
‫‪ : 3888 × 2592‬تنظیم دوباره اندازه‬
‫شرح‬
‫اصلی (بازگشت به عکس اصلی)‬
‫تنظیم خودکار‬
‫ذخيره‬
‫لغو‬
‫‪ ]o[3 3‬را برای ذخیره کردن فشار دهید‪.‬‬
‫ممکن است بسته به اندازه اصلی عکس انتخاب شده‪ ،‬گزینه های تنظیم دوباره اندازه موجود متفاوت‬
‫باشد‪.‬‬
‫روشنایی‬
‫کنتراست‬
‫اشباع‬
‫تنظیم ‪RGB‬‬
‫دمای رنگ‬
‫نوردهی‬
‫‪110‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ > اه سکع شیاریو‬
‫‪3 3‬برای تنظيم گزینه‪ ،‬دکمه هدايت را بچرخانید یا [‪ ]F/C‬را فشار دهید‪.‬‬
‫روتوش چهره ها‬
‫‪ ]o[4 4‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ ]m[5 5‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪2 2‬برای تنظيم گزینه‪ ،‬دکمه هدايت را بچرخانید یا [‪ ]F/C‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ ]f[6 6‬را برای ذخیره کردن فشار دهید‪.‬‬
‫←‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•با افزايش عدد‪ ،‬پوست روشنتر و صافتر به نظر می رسد‪.‬‬
‫‪ ]o[3 3‬را برای ذخیره کردن فشار دهید‪.‬‬
‫‪111‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ > اه سکع شیاریو‬
‫اعمال جلوه های فيلتر هوشمند‬
‫افكت های خاص را به عکس های خود اضافه کنید‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫و سپس یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫تزيين تصوير ‪ :‬فیلتر هوشمند‬
‫لغو‬
‫تنظیم‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫اصلی‬
‫بدون جلوه‬
‫تزيين تصوير‬
‫رنگ پس زمینه قهوه ای‪ ،‬با کنتراست باال و افکت تز يين‬
‫تصوير قوی دوربين های لومو را اعمال کنيد‪.‬‬
‫مینیاتور‬
‫برای اينکه سوژه کوچک به نظر برسد‪ ،‬کجی‪-‬جابجايی را‬
‫اعمال کنید‪.‬‬
‫فوکوس نرم‬
‫عیوب چهره را مخفی کنید یا جلوه‌های رویایی اعمال کنید‪.‬‬
‫طرح‬
‫یک طرح قلم اعمال کنید‪.‬‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫چشم ماهی‬
‫اشیای نزدیک را به هم بریزید تا جلوه بصری لنز چشم ماهی‬
‫شبیه‌سازی شود‪.‬‬
‫کالسیک‬
‫یک جلوه سیاه و سفید اعمال کنید‪.‬‬
‫پس زمینه قهوه ای‬
‫یک جلوه رنگی قرمز‪-‬قهوه‌ای اعمال کنید‪.‬‬
‫نقاشی رنگ روغن‬
‫يک جلوه رنگ روغن اعمال کنيد‪.‬‬
‫کارتون‬
‫یک جلوه کارتونی اعمال کنید‪.‬‬
‫نقاشی با جوهر‬
‫جلوه رنگ جوهر اعمال کنید‪.‬‬
‫فیلتر عبوری‬
‫خطوطی که از اشیای روشن به بیرون می‌چرخند‪ ،‬اضافه‬
‫کنید تا جلوه بصری فیلتر متقابل شبیه‌سازی شود‪.‬‬
‫عکسبرداری با زوم‬
‫لبه‌های عکس را تار کنید تا تمرکز بر روی اشیای مرکز‬
‫عکس بیشتر شود‪.‬‬
‫‪ ]o[2 2‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ ]f[3 3‬را برای ذخیره کردن فشار دهید‪.‬‬
‫‪112‬‬
‫فصل ‪4‬‬
‫شبکه بی سیم‬
‫با نحوه اتصال به شبکه های محلی بی سيم ( ‪ WLAN‬ها) و استفاده از قابليت های آنها آشنا شويد‪.‬‬
‫میس یب هکبش‬
‫اتصال به يک ‪ WLAN‬و پيکربندی تنظيمات شبکه‬
‫ياد بگيريد وقتی در محدوده يک ‪ WLAN‬قرار داريد از طريق يک نقطه دسترسی (‪)AP‬‬
‫وصل شويد‪ .‬شما می توانيد تنظيمات شبکه را نيز پيکربندی کنيد‪.‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫‪ AP‬ويژه‬
‫‪ AP‬ايمن‬
‫اتصال به یک ‪WLAN‬‬
‫‪WPS AP‬‬
‫‪1 1‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی ‪ B‬قرار گيرد‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید تا صفحه تنظیم ‪ Wi-Fi‬نمایان‬
‫‪،‬‬
‫‪ ،‬یا‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫گردد‪.‬‬
‫•دوربين به طور خودکار دستگاههای ‪ AP‬موجود را مورد جستجو قرار می دهد‪.‬‬
‫‪4 4‬يک ‪ AP‬را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫تنظیم ‪Wi-Fi‬‬
‫تازه سازی‬
‫‪Samsung1‬‬
‫‪Samsung2‬‬
‫توان سيگنال‬
‫•برای باز کردن گزينه های تنظيم شبکه‪ ]F[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫•با انتخاب يک ‪ AP‬ايمن‪ ،‬يک پنجره بازشو ظاهر می شود‪ .‬رمز عبور الزم برای‬
‫اتصال به ‪ WLAN‬را وارد کنيد‪ .‬برای دريافت اطالعات درباره وارد کردن متن‪،‬‬
‫به "وارد کردن متن" مراجعه کنيد‪( .‬صفحه ‪)117‬‬
‫•در صورت انتخاب يک ‪ AP‬غير ايمن‪ ،‬دوربين به ‪ WLAN‬متصل می شود‪.‬‬
‫•در صورت انتخاب يک ‪ AP‬پشتيبانی شده توسط پروفايل ‪ ،WPS‬بايد ابتدا‬
‫اتصال پین ‪ WPS‬را انتخاب کرده و سپس پين را روی دستگاه ‪ AP‬وارد کنيد‪.‬‬
‫با انتخاب کردن اتصال دکمه ‪ WPS‬روی دوربين‪ ،‬و سپس فشردن دکمه ‪WPS‬‬
‫روی دستگاه ‪ AP‬نيز می توانيد به يک ‪ AP‬پشتيبانی شده توسط پروفايل ‪،WPS‬‬
‫متصل شويد‪.‬‬
‫•اگر پیام بازشویی درباره مقررات جمع آوری داده ها نمایان شد‪ ،‬آن را خوانده و با‬
‫آن موافقت نمایید‪.‬‬
‫‪Samsung3‬‬
‫دستی‬
‫بازگشت‬
‫•برای به روز رسانی ‪ AP‬های قابل اتصال‪ ،‬تازه سازی را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫•برای افزودن دستی يک ‪ ،AP‬افزودن شبکه بی سيم را انتخاب کنيد‪ .‬نام ‪ AP‬بايد‬
‫به انگليسی باشد تا بتوانيد ‪ AP‬را به‌صورت دستی اضافه کنيد‪.‬‬
‫‪114‬‬
‫میس یب هکبش > کي هب لاصتااصتابرکيپ و ‪ WLAN‬کي هب لاصتا‬
‫تنظيم دستی آدرس ‪IP‬‬
‫تنظیم گزینه های شبکه‬
‫‪1 1‬در صفحه تنظیم ‪ ،Wi-Fi‬یک ‪ AP‬را انتخاب کرده و سپس [‪ ]F‬را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪1 1‬در صفحه تنظیم ‪ ،Wi-Fi‬یک ‪ AP‬را انتخاب کرده و سپس [‪ ]F‬را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪2 2‬پس از انتخاب هر يک از گزينه ها‪ ،‬اطالعات مورد نياز را وارد کنيد‪.‬‬
‫‪2 2‬تنظیمات ‪ ← IP‬دستی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫گذرواژه شبکه‬
‫گذرواژه شبکه را وارد کنيد‪.‬‬
‫تنظیمات ‪IP‬‬
‫آدرس ‪ IP‬را به طور دستی يا خودکار تنظيم کنيد‪.‬‬
‫‪3 3‬پس از انتخاب هر يک از گزينه ها‪ ،‬اطالعات مورد نياز را وارد کنيد‪.‬‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫‪IP‬‬
‫آدرس ‪ IP‬ثابت را وارد کنيد‪.‬‬
‫‪Subnet Mask‬‬
‫‪ Subnet mask‬را وارد کنيد‪.‬‬
‫‪Gateway‬‬
‫‪ Gateway‬را وارد کنيد‪.‬‬
‫سرور ‪DNS‬‬
‫آدرس ‪ DNS‬را وارد کنيد‪.‬‬
‫‪115‬‬
‫میس یب هکبش > کي هب لاصتااصتابرکيپ و ‪ WLAN‬کي هب لاصتا‬
‫نکته هایی درباره اتصال شبکه‬
‫•اگر نتوانستيد به ‪ WLAN‬متصل شويد‪ ،‬يک ‪ AP‬ديگر را از فهرست ‪ AP‬امتحان کنيد‪.‬‬
‫•اگر کارت حافظه را قرار ندهید‪ ،‬برخی از قابلیت های ‪ Wi-Fi‬در دسترس نخواهد بود‪.‬‬
‫•اتصاالت شبکه قابل استفاده در کشورهای مختلف فرق می کند‪.‬‬
‫•کيفيت اتصال شبکه توسط ‪ AP‬تعيين می شود‪.‬‬
‫•قابليت ‪ WLAN‬دوربين شما بايد قوانين ارتباطات راديويی منطقه شما را رعايت کند‪ .‬برای‬
‫حصول اطمينان از سازگاری‪ ،‬از ويژگی ‪ WLAN‬فقط در همان کشوری استفاده کنيد که‬
‫دوربين را از آنجا خريداری کرده ايد‪.‬‬
‫•هرچه فاصله بين دوربين شما و ‪ AP‬بيشتر باشد‪ ،‬اتصال به شبکه زمان بيشتری خواهد برد‪.‬‬
‫•اگر‏دستگاه پیرامونی‏ و دوربين شما از سيگنال فرکانس راديويی مشابه استفاده کنند‪ ،‬ممکن‬
‫است در اتصال شما اختالل ايجاد شود‪.‬‬
‫•فرآيند انجام تنظيمات شبکه ممکن است بسته به شرايط شبکه فرق داشته باشد‪.‬‬
‫•به شبکه ای که مجاز به استفاده از آن نيستيد وارد نشويد‪.‬‬
‫•اگر نام ‪ AP‬شما انگليسی نباشد‪ ،‬ممکن است دوربين نتواند دستگاه را پيدا کند يا ممکن است‬
‫نام دستگاه به درستی نمايش داده نشود‪.‬‬
‫•قبل از اتصال به يک شبکه‪ ،‬از شارژ بودن کامل باتری خود مطمئن شويد‪.‬‬
‫•برای اطالع از تنظيمات شبکه و رمز عبور‪ ،‬با سرپرست شبکه یا ارائه دهنده خدمات شبکه‬
‫تماس بگیرید‪.‬‬
‫•فایل هایی که به دستگاه دیگر منتقل می کنید ممکن است توسط آن دستگاه پشتیبانی نشده‬
‫باشند‪ .‬در اين صورت از رايانه برای نمايش فايل ها استفاده کنيد‪.‬‬
‫•بسته به نوع رمزگذاری‪ ،‬تعداد ارقام رمز عبور ممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫•اگر يک ‪ AP‬به وارد کردن اطالعات ورود نياز داشته باشد‪ ،‬امکان اتصال شما به آن وجود‬
‫نخواهد داشت‪.‬‬
‫•برقراری اتصال به ‪ WLAN‬در برخی از محيط ها ممکن نيست‪.‬‬
‫•دوربين ممکن است يک چاپگر دارای قابليت ‪ WLAN‬را در فهرست ‪ AP‬نمايش دهد‪.‬‬
‫امکان اتصال به شبکه از طريق چاپگر وجود ندارد‪.‬‬
‫•شما نمی توانيد دوربين خود را همزمان به يک شبکه و يک تلويزيون متصل کنيد‪.‬‬
‫‪116‬‬
‫میس یب هکبش > کي هب لاصتااصتابرکيپ و ‪ WLAN‬کي هب لاصتا‬
‫وارد کردن متن‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫حرف آخر را حذف کنید‪.‬‬
‫نحوه وارد کردن متن را ياد بگيريد‪ .‬دکمه هدايت را بچرخانید یا [‪ ]F/C/I/D‬را‬
‫فشار دهید تا به یک کلید جابجا شوید و [‪ ]o‬را فشار دهید تا آن را وارد کنید‪.‬‬
‫مکان نما را حرکت دهید‪.‬‬
‫در حالت ‪ ،ABC‬بزرگی يا کوچکی حروف را تغيير دهيد‪.‬‬
‫بین حالت های نماد و ‪ ABC‬جابجا شوید‪.‬‬
‫یک فاصله وارد کنید‪.‬‬
‫انجام شد‬
‫انجام شد‬
‫‪Backspace‬‬
‫بازگشت‬
‫متن نمایش داده شده را ذخیره کنيد‪.‬‬
‫•با فشردن [‪ ]y‬مستقیما ً می‌توانید به انجام شد بروید‪.‬‬
‫•تعداد نویسه هایی که می توانید وارد کنید‪ ،‬به وضعیت بستگی دارد‪.‬‬
‫•بسته به حالت ورودی‪ ،‬صفحه ممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫‪117‬‬
‫میس یب هکبش‬
‫استفاده از قابلیت ‪)Tag & Go( NFC‬‬
‫برای اجرای ویژگی ذخیره سازی خودکار عکس ها در تلفن هوشمند یا ویژگی استفاده از تلفن‬
‫هوشمند به عنوان شاتر از راه دور‪ ،‬آنتن ‪ NFC‬تلفن هوشمند را نزدیک تگ ‪ NFC‬دوربین‬
‫قرار دهید‪ .‬در حالت پخش همچنین می توانید فایل ها را به یک دستگاه دارای ‪ NFC‬منتقل‬
‫نمایید‪.‬‬
‫•این قابلیت در تلفن های هوشمندی که دارای سیستم عامل ‪ Android‬و ‪ NFC‬هستند پشتیبانی می‬
‫شود‪ .‬توصیه می شود که از آخرین نسخه استفاده کنید‪ .‬این ویژگی در دستگاه های دارای ‪iOS‬‬
‫موجود نيست‪.‬‬
‫•قبل از استفاده از این قابلیت باید برنامه ‪ Samsung SMART CAMERA App‬را‬
‫در گوشی یا دستگاه خود نصب کنید‪ .‬می توانيد برنامه را از ‪Google Play Store‬‬
‫‪ ،Samsung Apps‬دانلود کنيد‪ Samsung SMART CAMERA App .‬با مدل های‬
‫دوربين سامسونگ ساخته شده در سال ‪ 2013‬يا بعد از اين سال سازگار است‪.‬‬
‫•برای دستگاههایی که با ‪ Android OS 2.3.3 – 2.3.7‬کار می کنند‪،‬‬
‫‪ Samsung SMART CAMERA App‬را از ‪ www.samsung.com‬دانلود کنید‪.‬‬
‫•برای خواندن یک برچسب ‪ ،NFC‬دستگاه دارای ‪ NFC‬را به مدت بیش از ‪ 2‬ثانیه نزدیک‬
‫برچسب ‪ NFC‬دوربین قرار دهید‪.‬‬
‫•با فشردن [‪ ]m‬و سپس انتخاب کردن ‪ ← d‬اندازه تصویر ‪← MobileLink/NFC‬‬
‫یک گزینه‪ ،‬می توانید اندازه عکس منتقل شده را تنظیم کنید‪.‬‬
‫•برچسب ‪ NFC‬را به هیچ وجه تغییر ندهید‪.‬‬
‫استفاده از ویژگی های ‪ NFC‬در حالت پخش‬
‫(‪)Photo Beam‬‬
‫در حالت پخش‪ ،‬هنگامی که یک برچسب را از دستگاه دارای ‪ NFC‬می خوانید‪ ،‬فایل فعلی‬
‫توسط دوربین به صورت خودکار به تلفن هوشمند منتقل می شود‪.‬‬
‫•برای انتقال چندین فایل‪ ،‬آنها را از نمای تصاوير کوچک انتخاب کرده و سپس یک برچسب‬
‫را از دستگاهی که دارای ‪ NFC‬است بخوانید‪.‬‬
‫استفاده از ویژگی های ‪ NFC‬در حالت ‪Wi-Fi‬‬
‫‪ MobileLink‬یا ‪ Remote Viewfinder‬را با خواندن برچسب دستگاه دارای ‪ ،NFC‬از‬
‫پنجره ای که باز می شود انتخاب کنید‪( .‬صفحه ‪)125 ،121‬‬
‫استفاده از ویژگی های ‪ NFC‬در حالت عکسبرداری و‬
‫فيلمبرداری‬
‫‪ AutoShare‬یا ‪ Remote Viewfinder‬را با خواندن یک برچسب از دستگاهی که‬
‫دارای ‪ NFC‬است‪ ،‬اجرا کنید‪( .‬صفحه ‪ )125 ،119‬از پیش تعیین کنید که عملکرد ‪Wi-Fi‬‬
‫را توسط خواندن برچسب دستگاه دارای ‪ NFC‬اجرا کنید‪( .‬صفحه ‪)139‬‬
‫‪118‬‬
‫میس یب هکبش‬
‫ذخیره کردن خودکار فایل ها بر روی تلفن هوشمند‬
‫دوربين از طريق ‪ WLAN‬به يک تلفن هوشمند متصل می شود که از ويژگی ‪AutoShare‬‬
‫پشتيبانی می کند‪ .‬هنگامی که با دوربين خود‪ ،‬عکس می گيريد‪ ،‬عکس به طور خودکار در‬
‫تلفن هوشمند ذخيره می شود‪.‬‬
‫•ویژگی ‪ AutoShare‬در تلفن های هوشمند یا تبلت های دارای سیستم عامل ‪ Android‬یا ‪iOS‬‬
‫پشتیبانی می شود‪( .‬برخی از ويژگی ها ممکن است در برخی مدل ها پشتيبانی نشود‪ ).‬قبل از‬
‫استفاده از اين ويژگی‪ ،‬نرم افزار داخلی دستگاه را به آخرین نسخه به روز رسانی نماييد‪ .‬اگر‬
‫نسخه نرم افزار داخلی جدید نیست‪ ،‬ممکن است این عملکرد به درستی کار نکند‪.‬‬
‫•قبل از استفاده از این قابلیت باید برنامه ‪ Samsung SMART CAMERA App‬را در‬
‫گوشی یا دستگاه خود نصب کنید‪ .‬می توانید از ‪Samsung Apps، Google Play Store‬‬
‫یا ‪ Apple App Store‬برنامه دانلود کنید‪ Samsung SMART CAMERA App .‬با مدل‬
‫های دوربين سامسونگ ساخته شده در سال ‪ 2013‬يا بعد از اين سال سازگار است‪.‬‬
‫•برای دستگاههایی که با ‪ Android OS 2.3.3 – 2.3.7‬کار می کنند‪،‬‬
‫‪ Samsung SMART CAMERA App‬را از ‪ www.samsung.com‬دانلود کنید‪.‬‬
‫•اگر این عملکرد را تنظیم کرده باشید‪ ،‬تنظیمات حتی وقتی حالت عکسبرداری و فیلمبرداری را‬
‫تغییر می دهید‪ ،‬حفظ می شوند‪.‬‬
‫•این ویژگی ممکن است در بعضی مدلها پشتیبانی نشود یا ممکن است در بعضی گزینه های‬
‫عکسبرداری در دسترس نباشد‪.‬‬
‫‪1 1‬در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری‪AutoShare ← b ← ]m[ ،‬‬
‫← روشن را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•پس از ظاهر شدن پنجره ای که دانلود برنامه را نشان می دهد‪ ،‬بعدی را انتخاب‬
‫کنيد‪.‬‬
‫•برای دریافت تأییدیه ‪ PIN‬در هنگام اتصال تلفن هوشمند به دوربین‪ ،‬لطفا‬
‫تنظیمات ایمنی را انتخاب کنید‪( .‬صفحه ‪)144‬‬
‫‪2 2‬برنامه ‪ Samsung SMART CAMERA App‬را روی تلفن هوشمند‬
‫خود روشن کنید‪.‬‬
‫•برای دستگاه های ‪ iOS‬قبل از روشن کردن برنامه‪ ،‬ویژگی ‪ Wi-Fi‬را روشن‬
‫کنید‪.‬‬
‫•برای اجرای خودکار برنامه در تلفن هوشمند دارای ‪ ،NFC‬عملکرد را روشن‬
‫کرده و تلفن هوشمند را نزدیک برچسب ‪( NFC‬صفحه ‪ )29‬روی دوربین قرار‬
‫دهید‪ .‬بررسی کنید که تلفن هوشمند به دوربین وصل است و سپس به مرحله ‪5‬‬
‫بروید‪.‬‬
‫‪3 3‬دوربین را از فهرست انتخاب کنید و تلفن هوشمند را به دوربین وصل کنید‪.‬‬
‫•تلفن هوشمند می تواند در هر زمان فقط به يک تلفن متصل شود‪.‬‬
‫•در صورت فعال بودن قفل حریم خصوصی‏‪Wi-Fi‬‏‪ PIN ،‬نمایش داده شده روی‬
‫دوربین را در تلفن هوشمند وارد کنید‪.‬‬
‫‪119‬‬
‫میس یب هکبش > دنمشوه نفلت یور رب اه لیاف راکدوخ ندرک هریخذ‬
‫‪4 4‬در دوربین‪ ،‬به تلفن هوشمند اجازه دهید که به دوربین وصل شود‪.‬‬
‫•در صورتی که تلفن هوشمند قبالً به دوربین وصل شده باشد‪ ،‬به طور خودکار‬
‫وصل می شود‪.‬‬
‫•نمادی که وضعيت اتصال را نشان می دهد (‬
‫شود‪.‬‬
‫)‪ ،‬روی صفحه دوربين ظاهر می‬
‫‪5 5‬یک عکس بگیرید‪.‬‬
‫•عکس گرفته شده در دوربین ذخیره می شود و سپس به تلفن هوشمند منتقل می‬
‫شود‪ .‬اگر کارت حافظه وارد نشده باشد یا حافظه پر باشد‪ ،‬عکس گرفته شده بدون‬
‫ذخیره شدن در دوربین‪ ،‬به تلفن هوشمند منتقل می گردد‪.‬‬
‫•در صورتی که فيلم ضبط کرديد‪ ،‬فقط در دوربين ذخيره می شود‪.‬‬
‫•فايل تصوير که در حين ضبط فيلم گرفته شده است‪ ،‬در تلفن هوشمند ذخيره نمی‬
‫شود‪.‬‬
‫•اگر ویژگی ‪ GPS‬در تلفن هوشمند فعال شود‪ ،‬اطالعات ‪ GPS‬همراه با عکس‬
‫گرفته شده ذخیره می گردد‪.‬‬
‫‪120‬‬
‫میس یب هکبش‬
‫ارسال عکس و فيلم به يک تلفن هوشمند‬
‫دوربين از طريق ‪ WLAN‬به يک تلفن هوشمند دارای قابليت پشتيبانی از قابلیت‬
‫‪ MobileLink‬متصل می شود‪ .‬شما می توانيد عکسها يا فيلمها را به آسانی به تلفن هوشمند‬
‫خود منتقل کنيد‪.‬‬
‫•ویژگی ‪ MobileLink‬در تلفن های هوشمند یا تبلت های دارای سیستم عامل ‪ Android‬یا ‪iOS‬‬
‫پشتیبانی می شود‪( .‬برخی از ويژگی ها ممکن است در برخی مدل ها پشتيبانی نشود‪ ).‬قبل از‬
‫استفاده از اين ويژگی‪ ،‬نرم افزار داخلی دستگاه را به آخرین نسخه به روز رسانی نماييد‪ .‬اگر‬
‫نسخه نرم افزار داخلی جدید نیست‪ ،‬ممکن است این عملکرد به درستی کار نکند‪.‬‬
‫•قبل از استفاده از این قابلیت باید برنامه ‪ Samsung SMART CAMERA App‬را در‬
‫گوشی یا دستگاه خود نصب کنید‪ .‬می توانید از ‪Google Play Store ،Samsung Apps‬‬
‫یا ‪ Apple App Store‬برنامه دانلود کنید‪ Samsung SMART CAMERA App .‬با‬
‫مدل های دوربين سامسونگ ساخته شده در سال ‪ 2013‬يا بعد از اين سال سازگار است‪.‬‬
‫•برای دستگاههایی که با ‪ Android OS 2.3.3 – 2.3.7‬کار می کنند‪،‬‬
‫‪ Samsung SMART CAMERA App‬را از ‪ www.samsung.com‬دانلود کنید‪.‬‬
‫•وقتی هیچ فايلی در حافظه دوربین نباشد نمی توانید از این ویژگی استفاده كنید‪.‬‬
‫•می توانید در یک لحظه تا حداکثر ‪ 1,000‬فایل را مشاهده کنید و تا حداکثر ‪ 1,000‬فایل را‬
‫ارسال کنید‪.‬‬
‫•هنگامی که با استفاده از ويژگی ‪ MobileLink‬فيلم های ‪ Full HD‬را ارسال می کنيد‪ ،‬ممکن‬
‫است نتوانيد فايل ها را روی بعضی دستگاه ها پخش کنيد‪.‬‬
‫•هنگام استفاده از این ویژگی در دستگاه دارای سیستم عامل ‪ ،iOS‬ممکن است دستگاه اتصال‬
‫‪ Wi-Fi‬را از دست بدهد‪.‬‬
‫•ارسال فايلهای ‪ RAW‬ممکن نيست‪.‬‬
‫•با فشردن [‪ ]m‬و سپس انتخاب کردن ‪ ← d‬اندازه تصویر ‪← MobileLink/NFC‬‬
‫یک گزینه‪ ،‬می توانید اندازه عکس منتقل شده را تنظیم کنید‪.‬‬
‫•در حالت پخش‪ ،‬با فشار دادن [‪ ]m‬و سپس انتخاب اشتراک گذاری‬
‫اشتراک گذاری (‪ MobileLink ← )Wi-Fi‬می توانيد فایل ها را نيز ارسال کنيد‪.‬‬
‫•اگر هیچ عملی را ظرف مدت ‪ 30‬ثانیه بر روی دوربین انجام ندهید‪ ،‬صفحه خاموش می شود‪.‬‬
‫‪1 1‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی ‪ B‬قرار گيرد‪.‬‬
‫‪2 2‬بر روی دوربین‪،‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•پس از ظاهر شدن پنجره ای که دانلود برنامه را نشان می دهد‪ ،‬بعدی را انتخاب‬
‫کنيد‪.‬‬
‫•برای دریافت تأییدیه ‪ PIN‬در هنگام اتصال تلفن هوشمند به دوربین‪ ،‬لطفا‬
‫تنظیمات ایمنی را انتخاب کنید‪( .‬صفحه ‪)144‬‬
‫‪3 3‬روی دوربین‪ ،‬یک گزینه ارسال انتخاب کنید‪.‬‬
‫•اگر فایل ها را از گوشی هوشمند انتخاب کنید را انتخاب کرده باشید‪ ،‬می توانید‬
‫از تلفن هوشمند خود را برای مشاهده و اشتراک گذاری فایل های دوربین استفاده‬
‫کنید‪ .‬اگر هیچ عملی را ظرف مدت ‪ 30‬ثانیه بر روی تلفن هوشمند انجام ندهید‪،‬‬
‫صفحه خاموش می شود‪.‬‬
‫•اگر‏فایل ها را از از دوربین انتخاب کنید‏ را انتخاب کرده باشید‪ ،‬می توانید فایلها‬
‫را برای ارسال از دوربین‪ ،‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4 4‬برنامه ‪ Samsung SMART CAMERA App‬را روی تلفن هوشمند‬
‫خود روشن کنید‪.‬‬
‫•برای دستگاه های ‪ iOS‬قبل از روشن کردن برنامه‪ ،‬ویژگی ‪ Wi-Fi‬را روشن‬
‫کنید‪.‬‬
‫•برای اجرای خودکار برنامه در تلفن هوشمند دارای ‪ ،NFC‬عملکرد را روشن‬
‫کرده و تلفن هوشمند را نزدیک برچسب ‪( NFC‬صفحه ‪ )29‬روی دوربین قرار‬
‫دهید‪ .‬بررسی کنید که تلفن هوشمند به دوربین وصل است و سپس به مرحله ‪7‬‬
‫بروید‪.‬‬
‫‪121‬‬
‫میس یب هکبش > دنمشوه نفلت کي هب مليف و سکع لاسرا‬
‫‪5 5‬دوربین را از فهرست انتخاب کنید و تلفن هوشمند را به دوربین وصل کنید‪.‬‬
‫•تلفن هوشمند می تواند در هر زمان فقط به يک تلفن متصل شود‪.‬‬
‫•در صورت فعال بودن قفل حریم خصوصی‏‪Wi-Fi‬‏‪ PIN ،‬نمایش داده شده روی‬
‫دوربین را در تلفن هوشمند وارد کنید‪.‬‬
‫‪6 6‬در دوربین‪ ،‬به تلفن هوشمند اجازه دهید که به دوربین وصل شود‪.‬‬
‫•در صورتی که تلفن هوشمند قبالً به دوربین وصل شده باشد‪ ،‬به طور خودکار‬
‫وصل می شود‪.‬‬
‫‪7 7‬در تلفن هوشمند یا دوربین‪ ،‬فایل ها را برای انتقال از دوربین انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪8 8‬در تلفن هوشمند‪ ،‬دکمه کپی را لمس کنید یا در دوربین‪ ،‬ارسال را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•دوربین‪ ،‬فایل ها را به تلفن هوشمند ارسال می کند‪.‬‬
‫‪122‬‬
‫میس یب هکبش‬
‫ارسال عکس و فيلم به چندین تلفن هوشمند‬
‫دوربين از طريق ‪ WLAN‬به يک تلفن هوشمند متصل می شود که از ويژگی‬
‫‪ Group Share‬پشتيبانی می کند‪ .‬شما می توانيد عکسها يا فيلمها را به آسانی به چند تلفن‬
‫هوشمند منتقل کنيد‪.‬‬
‫•ویژگی ‪ Group Share‬در تلفن‌های هوشمند یا تبلت های دارای سیستم عامل ‪ Android‬یا‬
‫‪ iOS‬پشتیبانی می شود‪( .‬برخی از ويژگی ها ممکن است در برخی مدل ها پشتيبانی نشود‪ ).‬قبل‬
‫از استفاده از اين ويژگی‪ ،‬نرم افزار داخلی دستگاه را به آخرین نسخه به روز رسانی نماييد‪ .‬اگر‬
‫نسخه نرم افزار داخلی جدید نیست‪ ،‬ممکن است این عملکرد به درستی کار نکند‪.‬‬
‫•قبل از استفاده از این قابلیت باید برنامه ‪ Samsung SMART CAMERA App‬را در‬
‫گوشی یا دستگاه خود نصب کنید‪ .‬می توانید از ‪Google Play Store ،Samsung Apps‬‬
‫یا ‪ Apple App Store‬برنامه دانلود کنید‪ Samsung SMART CAMERA App .‬با‬
‫مدل های دوربين سامسونگ ساخته شده در سال ‪ 2013‬يا بعد از اين سال سازگار است‪.‬‬
‫•برای دستگاههایی که با ‪ Android OS 2.3.3 – 2.3.7‬کار می کنند‪،‬‬
‫‪ Samsung SMART CAMERA App‬را از ‪ www.samsung.com‬دانلود کنید‪.‬‬
‫•وقتی هیچ فايلی در حافظه دوربین نباشد نمی توانید از این ویژگی استفاده كنید‪.‬‬
‫•انتقال فایل ها به چندین گوشی هوشمند ممکن است زمان بیشتری نسبت به انتقال فایل ها به یک‬
‫دستگاه طول بکشد‪.‬‬
‫•هنگامی که با استفاده از ويژگی ‪ Group Share‬فيلمهای ‪ Full HD‬را ارسال می کنيد‪ ،‬ممکن‬
‫است نتوانيد فايل ها را روی بعضی دستگاه ها پخش کنيد‪.‬‬
‫•هنگام استفاده از این ویژگی در دستگاه دارای سیستم عامل ‪ ،iOS‬ممکن است دستگاه اتصال‬
‫‪ Wi-Fi‬را از دست بدهد‪.‬‬
‫•ارسال فايلهای ‪ RAW‬ممکن نيست‪.‬‬
‫•با فشردن [‪ ]m‬و سپس انتخاب کردن ‪ ← d‬اندازه تصویر ‪← MobileLink/NFC‬‬
‫یک گزینه‪ ،‬می توانید اندازه عکس منتقل شده را تنظیم کنید‪.‬‬
‫•در حالت پخش‪ ،‬با فشار دادن [‪ ]m‬و سپس انتخاب اشتراک گذاری‬
‫اشتراک گذاری (‪ Group Share ← )Wi-Fi‬می توانيد فایل ها را نيز ارسال کنيد‪.‬‬
‫‪1 1‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی ‪ B‬قرار گيرد‪.‬‬
‫‪2 2‬بر روی دوربین‪،‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•پس از ظاهر شدن پنجره ای که دانلود برنامه را نشان می دهد‪ ،‬بعدی را انتخاب‬
‫کنيد‪.‬‬
‫•برای دریافت تأییدیه ‪ PIN‬در هنگام اتصال تلفن هوشمند به دوربین‪ ،‬لطفا تنظیمات‬
‫ایمنی را انتخاب کنید‪( .‬صفحه ‪)144‬‬
‫‪3 3‬برنامه ‪ Samsung SMART CAMERA App‬را روی تلفن هوشمند‬
‫خود روشن کنید‪.‬‬
‫•برای دستگاه های ‪ iOS‬قبل از روشن کردن برنامه‪ ،‬ویژگی ‪ Wi-Fi‬را روشن‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪123‬‬
‫میس یب هکبش > دنمشوه نفلت نیدنچ هب مليف و سکع لاسرا‬
‫‪4 4‬تلفن هوشمند را از لیست انتخاب کنید‪.‬‬
‫•در صورتی که تلفن هوشمند قبالً به دوربین وصل شده باشد‪ ،‬به طور خودکار‬
‫وصل می شود‪.‬‬
‫•امکان اتصال به حداکثر ‪ 4‬تلفن هوشمند وجود دارد‪.‬‬
‫•در صورت فعال بودن قفل حریم خصوصی‏‪Wi-Fi‬‏‪ PIN ،‬نمایش داده شده روی‬
‫دوربین را در تلفن هوشمند وارد کنید‪.‬‬
‫‪5 5‬بعدی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪6 6‬در دوربین‪ ،‬فایل ها را برای انتقال از دوربین انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪7 7‬بر روی دوربین‪ ،‬ارسال را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•دوربین‪ ،‬فایل ها را به تلفن هوشمند ارسال می کند‪.‬‬
‫•هنگامی که به چندین تلفن هوشمند متصل می شوید‪ ،‬دوربین به صورت همزمان‬
‫فایل ها را به همه دستگاه ها ارسال می کند‪.‬‬
‫‪124‬‬
‫میس یب هکبش‬
‫استفاده از يک تلفن کنترل کننده به عنوان آزاد کننده راه دور شاتر‬
‫دوربين از طريق ‪ WLAN‬به يک تلفن هوشمند متصل می شود که از ويژگی‬
‫‪ Remote Viewfinder‬پشتيبانی می کند‪ .‬با بهره گيری از ويژگی‬
‫‪ Remote Viewfinder‬از تلفن هوشمند به عنوان آزاد کننده راه دور شاتر استفاده کنيد‪.‬‬
‫عکس گرفته شده بر روی تلفن هوشمند نمايش داده می شود‪.‬‬
‫•ویژگی ‪ Remote Viewfinder‬در تلفن های هوشمند یا تبلت های دارای سیستم عامل‬
‫‪ Android‬یا ‪ iOS‬پشتیبانی می شود‪( .‬برخی از ويژگی ها ممکن است در برخی مدل ها‬
‫پشتيبانی نشود‪ ).‬قبل از استفاده از اين ويژگی‪ ،‬نرم افزار داخلی دستگاه را به آخرین نسخه به‬
‫روز رسانی نماييد‪ .‬اگر نسخه نرم افزار داخلی جدید نیست‪ ،‬ممکن است این عملکرد به درستی‬
‫کار نکند‪.‬‬
‫•قبل از استفاده از این قابلیت باید برنامه ‪ Samsung SMART CAMERA App‬را در‬
‫گوشی یا دستگاه خود نصب کنید‪ .‬می توانید از ‪Google Play Store ،Samsung Apps‬‬
‫یا ‪ Apple App Store‬برنامه دانلود کنید‪ Samsung SMART CAMERA App .‬با مدل‬
‫های دوربين سامسونگ ساخته شده در سال ‪ 2013‬يا بعد از اين سال سازگار است‪.‬‬
‫•برای دستگاههایی که با ‪ Android OS 2.3.3 – 2.3.7‬کار می کنند‪،‬‬
‫‪ Samsung SMART CAMERA App‬را از ‪ www.samsung.com‬دانلود کنید‪.‬‬
‫•عکس ها یا ویدیوهای گرفته شده متوالی‪ ،‬در تلفن هوشمند نمايش داده نمی شوند‪.‬‬
‫‪1 1‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی ‪ B‬قرار گيرد‪.‬‬
‫‪2 2‬بر روی دوربین‪،‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•پس از ظاهر شدن پنجره ای که دانلود برنامه را نشان می دهد‪ ،‬بعدی را انتخاب‬
‫کنيد‪.‬‬
‫•برای دریافت تأییدیه ‪ PIN‬در هنگام اتصال تلفن هوشمند به دوربین‪ ،‬لطفا‬
‫تنظیمات ایمنی را انتخاب کنید‪( .‬صفحه ‪)144‬‬
‫‪3 3‬برنامه ‪ Samsung SMART CAMERA App‬را روی تلفن هوشمند‬
‫خود روشن کنید‪.‬‬
‫•برای دستگاه های ‪ iOS‬قبل از روشن کردن برنامه‪ ،‬ویژگی ‪ Wi-Fi‬را روشن‬
‫کنید‪.‬‬
‫•برای اجرای خودکار برنامه در تلفن هوشمند دارای ‪ ،NFC‬عملکرد را روشن‬
‫کرده و تلفن هوشمند را نزدیک برچسب ‪( NFC‬صفحه ‪ )29‬روی دوربین قرار‬
‫دهید‪ .‬بررسی کنید که تلفن هوشمند به دوربین وصل است و سپس به مرحله ‪6‬‬
‫بروید‪.‬‬
‫‪4 4‬دوربین را از فهرست انتخاب کنید و تلفن هوشمند را به دوربین وصل کنید‪.‬‬
‫•تلفن هوشمند می تواند در هر زمان فقط به يک دوربین متصل شود‪.‬‬
‫•در صورت فعال بودن قفل حریم خصوصی‏‪Wi-Fi‬‏‪ PIN ،‬نمایش داده شده روی‬
‫دوربین را در تلفن هوشمند وارد کنید‪.‬‬
‫‪125‬‬
‫میس یب هکبش > رتاش رود هار هدننک دازآ ناونع هب هدننک لرتنک نفلت کي زا هدافتسا‬
‫‪5 5‬در دوربین‪ ،‬به تلفن هوشمند اجازه دهید که به دوربین وصل شود‪.‬‬
‫•در صورتی که تلفن هوشمند قبالً به دوربین وصل شده باشد‪ ،‬به طور خودکار‬
‫وصل می شود‪.‬‬
‫‪6 6‬در تلفن هوشمند‪ q ،‬را برای باز کردن صفحه هوشمند انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪7 7‬بر روی تلفن هوشمند‪ ،‬گزينه های عکسبرداری را تنظيم کنيد‪.‬‬
‫•در هنگام استفاده از اين ويژگی‪ ،‬برخی از دکمه های دوربين کارآيی نخواهند‬
‫داشت‪.‬‬
‫•با تلفن هوشمند‪ ،‬می‌توانید دوربین را فقط با لمس کردن صفحه به کار بگیرید‪.‬‬
‫•بعضی از گزینه های عکسبرداری و فیلمبرداری پشتیبانی نمی‌شود‪.‬‬
‫•پس از اینکه اتصال از تلفن هوشمند قطع شد‪ ،‬گزینه‌های عکسبرداری و‬
‫فیلمبرداری که قبالً تنظیم کرده اید‪ ،‬به همان صورت در دوربین باقی می مانند‪.‬‬
‫‪88‬‬
‫را برای بازگشت به صفحه عکسبرداری و فیلمبرداری لمس کنيد‪.‬‬
‫را لمس کرده و نگه دارید تا فوکوس کنید و سپس آن‬
‫‪9 9‬در تلفن هوشمند‪،‬‬
‫را رها کنید تا عکس بگیرید‪.‬‬
‫•برای ضبط فیلم‪،‬‬
‫را لمس کنید و برای توقف فیلم‪،‬‬
‫را لمس کنید‪.‬‬
‫•اگر ویژگی ‪ GPS‬در تلفن هوشمند فعال شود‪ ،‬اطالعات ‪ GPS‬همراه با عکس‬
‫گرفته شده ذخیره می گردد‪.‬‬
‫•هنگام استفاده از اين قابليت‪ ،‬فاصله مطلوب بين دوربين و تلفن هوشمند بسته به محيط اطراف شما‬
‫ممکن است متغير باشد‪.‬‬
‫•برای استفاده از اين ويژگی‪ ،‬تلفن هوشمند بايد در محدوده ‪7‬متری دوربين باشد‪.‬‬
‫در تلفن هوشمند‪ ،‬کمی زمان می برد تا عکس گرفته شود‪.‬‬
‫•بعد از رها کردن‬
‫•اگر گزینه ذخيره فایل روی تلفن هوشمند ‪ +‬دوربین تنظیم شده باشد‪ ،‬فقط عکسها به تلفن هوشمند‬
‫منتقل خواهند شد‪( .‬فایل های فیلم و ‪ RAW‬منتقل نخواهند شد‪).‬‬
‫•اگر در حالی که گزینه ذخيره فایل روی تلفن هوشمند ‪ +‬دوربین تنظیم شده است‪ ،‬به طور پیاپی‬
‫عکس گرفته شود‪ ،‬عکسها به تلفن هوشمند منتقل نخواهند شد‪.‬‬
‫•صفحه تلفن هوشمند در هنگام ضبط کردن فیلم‪ ،‬محتویات نمایشگر دوربین را نمایش نمی‌دهد‪.‬‬
‫•عملکرد ‪ Remote Viewfinder‬در موارد زير غير فعال است‪:‬‬
‫‪-‬تلفن هوشمند در حال دريافت يک تماس باشد‬
‫‪-‬دوربين يا تلفن هوشمند خاموش باشد‬
‫‪-‬قطع شدن ارتباط دستگاه با ‪WLAN‬‬
‫‪-‬ضعيف يا ناپايدار بودن اتصال ‪Wi-Fi‬‬
‫‪-‬انجام نگرفتن هیچ عملی به مدت ‪ 3‬دقیقه در مدت برقرار بودن ارتباط‬
‫‪-‬تعداد پوشه ها و فايلها به حداکثر تعداد مجاز رسيده است‬
‫•اگر هیچ عملی را ظرف مدت ‪ 30‬ثانیه بر روی دوربین انجام ندهید‪ ،‬صفحه خاموش می شود‪.‬‬
‫‪126‬‬
‫میس یب هکبش‬
‫استفاده از ‪Home Monitor+‬‬
‫از ویژگی ‪ Home Monitor+‬برای برقراری اتصال دوربین به یک تلفن هوشمند که‬
‫‪ Samsung Home Monitor+‬در آن نصب‌ شده باشد استفاده کنید و یک محل را‬
‫نظارت نمایید‪.‬‬
‫•ویژگی ‪ Home Monitor+‬در تلفن های هوشمند دارای سیستم عامل ‪ Android‬یا ‪iOS‬‬
‫پشتیبانی می شود‪( .‬برخی از ويژگی ها ممکن است در برخی مدل ها پشتيبانی نشود‪ ).‬قبل از‬
‫استفاده از اين ويژگی‪ ،‬نرم افزار داخلی دستگاه را به آخرین نسخه به روز رسانی نماييد‪ .‬سیستم‬
‫عامل ‪ Android‬باید ‪ 4.1‬یا باالتر باشد‪.‬‬
‫•برای استفاده از اين ویژگی بايد برنامه ‪ Samsung Home Monitor+‬را در تلفن هوشمند‬
‫خود نصب کنيد‪ .‬می توانید از ‪ Google Play Store ،Samsung Apps‬یا‬
‫‪ Apple App Store‬برنامه دانلود کنید‪.‬‬
‫‪1 1‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی ‪ B‬قرار گيرد‪.‬‬
‫‪2 2‬بر روی دوربین‪،‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•پس از ظاهر شدن پنجره ای که دانلود برنامه را نشان می دهد‪ ،‬بعدی را انتخاب‬
‫کنيد‪.‬‬
‫‪3 3‬در دوربین‪ ،‬یک ‪ AP‬را از فهرست انتخاب کرده و سپس دوربین را مستقر‬
‫کنید‪.‬‬
‫•دوربین را در یک محل امن قرار دهید تا کودکان یا حیوانات خانگی نتوانند به آن‬
‫دسترسی داشته باشند‪.‬‬
‫•لنز دوربین را به سمت سوژه بگیرید‪.‬‬
‫•توصیه می شود که از یک باتری کامال شارژ شده استفاده کنید یا دوربین را توسط‬
‫آداپتور برق متناوب به پریز برق متصل کنید‪.‬‬
‫‪4 4‬برای ورود‪ ،‬شناسه اشتراک سامسونگ و رمزعبور خود را وارد کنید‪.‬‬
‫•برای دريافت اطالعات درباره وارد کردن متن‪ ،‬به "وارد کردن متن" مراجعه‬
‫کنيد‪( .‬صفحه ‪)117‬‬
‫•اگر قبالً وارد سرویس شده باشيد‪ ،‬ممکن است ورود شما به طور خودکار انجام‬
‫شود‪.‬‬
‫‪5 5‬برنامه ‪ Samsung Home Monitor+‬را روی تلفن هوشمند خود اجرا‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪127‬‬
‫میس یب‬
‫هکبش > استفاده از ‪Home Monitor+‬‬
‫‪6 6‬نظارت در تلفن هوشمند خود را شروع کنید‪.‬‬
‫•درحین نظارت ويديویی زنده از طریق تلفن هوشمند‪ ،‬ویدیو در دوربین ذخیره نمی شود‪.‬‬
‫را لمس کنید تا نور فوکوس خودکار کمکی‬
‫•اگر محل تحت نظارت تاریک است‪،‬‬
‫روشن شود‪.‬‬
‫•اگر دوربین به همان شبکه بی سيم که سایر دستگاه ها وصل شده اند متصل شود‪ ،‬ممکن‬
‫است فیلم ها به صورت یکنواخت پخش نشوند‪.‬‬
‫•بسته به شرایط شبکه‪ ،‬ممکن است فیلم ها با تأخیر پخش شده یا متوقف شوند‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫را برای خروج از برنامه ‪ Samsung Home Monitor+‬لمس کنید‪.‬‬
‫•بسته به شرایط شبکه‪ ،‬ممکن است زمانی که تلفن هوشمند صدا را شناسایی کرد‪ ،‬هشدار را فعال‬
‫نکند‪.‬‬
‫•ویژگی ‪ Home Monitor+‬یک دستگاه امنیت حرفه ای نیست‪ .‬توصیه می شود از دستگاه های‬
‫حرفه ای برای امنیت مکان اقامت استفاده نمایید‪.‬‬
‫•بیش از دو دوربین را با استفاده از ویژگی ‪ Home Monitor+‬به یک شبکه متصل نکنید‪.‬‬
‫ممکن است سرعت شبکه کم شود‪.‬‬
‫•با استفاده از برنامه ‪ Samsung Home Monitor+‬در شبکه ‪ 3G‬یا ‪ LTE‬ممکن است‬
‫متحمل هزینه های جانبی شوید‪.‬‬
‫•سازنده در قبال هرگونه خسارت مرتبط با افشا یا پخش اطالعات شخصی نظیر فیلم های جریانی‪،‬‬
‫به سایر اشخاص مسئولیتی نمی پذیرد‪.‬‬
‫•کاربر مسئول مدیریت کردن شناسه و رمز عبور مربوط به ویژگی ‪ Home Monitor+‬است‪.‬‬
‫•از این ویژگی فقط در داخل ساختمان استفاده کنید‪ .‬استفاده از آن در مکان های عمومی ممکن‬
‫است باعث کاهش سرعت شبکه شود‪ .‬سازنده در قبال هرگونه خسارت مرتبط با استفاده از این‬
‫ویژپی در مکان های عمومی مسئولیتی نمی پذیرد‪.‬‬
‫•از این ویژگی به مدت طوالنی برای بیش از یک هفته استفاده نکنید‪.‬‬
‫•از ویژگی برای مقاصد غیرقانونی استفاده نکنید‪.‬‬
‫•بسته به شرایط شبکه‪ ،‬ممکن است تأخیر یا بروز اشکال در شبکه رخ دهد‪.‬‬
‫•اگر هیچ عملی را ظرف مدت ‪ 30‬ثانیه بر روی دوربین انجام ندهید‪ ،‬صفحه خاموش می شود‪.‬‬
‫‪128‬‬
‫میس یب هکبش‬
‫استفاده از ‪ Auto Backup‬برای ارسال عکس يا ويدئو‬
‫می توانيد عکس ها يا فيلم های گرفته شده با دوربين خود را به روش بی سيم به يک رايانه‬
‫شخصی منتقل کنيد‪.‬‬
‫نصب برنامه ‪ Auto Backup‬در رايانه‬
‫‪ i-Launcher1 1‬را روی رایانه نصب کنید‪( .‬صفحه ‪)150‬‬
‫‪2 2‬با استفاده از کابل ‪ ، USB‬دوربين را به رايانه وصل کنيد‪.‬‬
‫‪3 3‬وقتی نماد برنامه ‪ Auto Backup‬ظاهر می شود‪ ،‬روی آن کلیک کنید‪.‬‬
‫•برنامه ‪ Auto Backup‬بر روی رايانه نصب می شود‪ .‬برای تکمیل نصب‪ ،‬از‬
‫دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید‪.‬‬
‫ارسال عکس و فيلم به يک رايانه شخصی‬
‫‪1 1‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی ‪ B‬قرار گيرد‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•پس از ظاهر شدن پنجره ای که دانلود برنامه را نشان می دهد‪ ،‬بعدی را انتخاب‬
‫کنيد‪.‬‬
‫•دستگاه سعی می کند تا از طريق آخرين دستگاه ‪ AP‬متصل شده‪ ،‬به طور خودکار‬
‫به يک ‪ WLAN‬متصل شود‪.‬‬
‫•گر دوربين قبالً به ‪ WLAN‬متصل نشده باشد‪ ،‬به طور خودكار دستگاه های ‪AP‬‬
‫موجود را جستجو می كند‪( .‬صفحه ‪)114‬‬
‫‪3 3‬یک رایانه پشتیبان گیری انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4 4‬کابل ‪ USB‬را جدا کنید‪.‬‬
‫قبل از نصب برنامه‪ ،‬از اتصال رايانه به شبکه اطمينان حاصل کنيد‪.‬‬
‫‪129‬‬
‫میس یب هکبش > زا هدافتسا زا هدافتساب ‪ Auto Backup‬زا هدافتسا‬
‫‪ OK4 4‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•برای لغو ارسال‪ ،‬لغو را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•شما نمی توانيد فايلهای تکی را برای پشتيبان گيری انتخاب کنيد‪ .‬اين ويژگی فقط‬
‫از فايلهای جديد روی دوربين پشتيبان می گيرد‪.‬‬
‫•پيشرفت کار پشتيبان گيری بر روی نمايشگر رايانه نشان داده می شود‪.‬‬
‫•پس از کامل شدن روند انتقال‪ ،‬دوربين ظرف مدت حداکثر ‪ 30‬ثانيه به طور‬
‫خودکار خاموش می شود‪ .‬برای بازگشت به صفحه قبلی و پيشگيری از خاموش‬
‫شدن خودکار دوربين‪ ،‬لغو را فشار دهيد‪.‬‬
‫•برای خاموش شدن خودکار رايانه پس از پايان يافتن کار انتقال‪ ،‬خاموش کردن‬
‫رايانه پس از پشتيبان گيری را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•پس از متصل کردن دوربين به ‪ AP ،WLAN‬متصل به رايانه شخصی را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫•حتی اگر به يک نقطه دسترسی تکراری متصل شده باشيد‪ ،‬دوربين نقاط دسترسی موجود را مورد‬
‫جستجو قرار می دهد‪.‬‬
‫•در صورت خاموش شدن دوربين يا خارج شدن باتری در حين ارسال فايلها‪ ،‬در عمل انتقال فايل‬
‫اختالل ايجاد می شود‪.‬‬
‫•هنگام استفاده از اين ويژگی‪ ،‬کنترل شاتر در دوربين غيرفعال است‪.‬‬
‫•در هر بار‪ ،‬فقط می توانيد يک دوربين را برای ارسال فايل به رايانه متصل کنيد‪.‬‬
‫•کار پشتيبانی گيری ممکن است به دليل شرايط شبکه لغو شود‪.‬‬
‫•وقتی هیچ فايلی در حافظه دوربین نباشد نمی توانید از این ویژگی استفاده كنید‪.‬‬
‫•شما باید فایروال ‪ Windows‬یا هر فایروال دیگری را قبل از استفاده از این قابلیت خاموش کنید‪.‬‬
‫•شما می توانيد حداکثر ‪ 1,000‬فايل جدید را ارسال کنيد‪.‬‬
‫•در نرم افزار کامپیوتر‪ ،‬نام سرور باید با حروف انگلیسی وارد شود و نباید بیش از ‪ 48‬کاراکتر‬
‫باشد‪.‬‬
‫•برای تغییر رایانه پشتیبان‌گیری‪ ،‬تغییر رایانه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪130‬‬
‫میس یب هکبش‬
‫استفاده از ‪ Samsung Link‬برای مشاهده فایل ها‬
‫می توانید فایل های درون دستگاه ‪ Samsung Link‬متصل به یک ‪ AP‬را مشاهده کنید‪.‬‬
‫‪5 5‬در دستگاه ‪ ،Samsung Link‬دوربين را برای اتصال انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪1 1‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی ‪ B‬قرار گيرد‪.‬‬
‫‪6 6‬در دستگاه ‪ ،Samsung Link‬عکس ها يا فيلم های به اشتراک گذاشته شده‬
‫را جستجو کنيد‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•دستگاه سعی می کند تا از طريق آخرين دستگاه ‪ AP‬متصل شده‪ ،‬به طور خودکار‬
‫به يک ‪ WLAN‬متصل شود‪.‬‬
‫•گر دوربين قبالً به ‪ WLAN‬متصل نشده باشد‪ ،‬به طور خودكار دستگاه های ‪AP‬‬
‫موجود را جستجو می كند‪( .‬صفحه ‪)114‬‬
‫•برای کسب اطالعات درباره جستجوی دوربين و مشاهده عکس ها يا فيلم ها در‬
‫دستگاه ‪ ،Samsung Link‬به دفترچه راهنمای کاربر دستگاه مراجعه نماييد‪.‬‬
‫•بسته به نوع دستگاه ‪ Samsung Link‬يا وضعيت شبکه‪ ،‬ممکن است فيلم ها به‬
‫طور روان پخش نشوند‪.‬‬
‫•با فشار دادن [‪ ،]f‬و سپس انتخاب کنترل دسترسی به ‪ DLNA‬روی صفحه‪،‬‬
‫می توانيد امکان وصل شدن فقط دستگاه های انتخاب شده يا همه دستگاه ها را‬
‫تنظيم کنيد‪.‬‬
‫•فهرست اشتراک گذاری فايل ايجاد می شود‪ .‬صبر کنيد تا ساير دستگاه ها بتوانند‬
‫دوربين را پيدا کنند‪.‬‬
‫‪3 3‬دستگاه ‪ Samsung Link‬را به يک شبکه وصل کنيد‪ ،‬و سپس ويژگی‬
‫‪ Samsung Link‬را روشن کنيد‪.‬‬
‫•برای دريافت اطالعات بيشتر‪ ،‬به دفترچه راهنمای کاربر دستگاه خود مراجعه‬
‫کنيد‪.‬‬
‫‪4 4‬در دوربين‪ ،‬به دستگاه ‪ Samsung Link‬اجازه دهيد که به دوربين وصل‬
‫شود‪.‬‬
‫‪AP‬‬
‫▲دوربين به تلويزيونی وصل می شود که از ‪ Samsung Link‬از طريق ‪ WLAN‬پشتيبانی کند‪.‬‬
‫‪131‬‬
‫میس یب هکبش > زا هدافتسا‪ S‬زا هدافتسا‪ Samsung L‬زا هدافتسا‬
‫•شما می توانيد حداکثر ‪ 1,000‬فايل جدید را اشتراک گذاری کنيد‪.‬‬
‫•روی دستگاه ‪ ،Samsung Link‬فقط می توانيد عكس ها يا فيلم هايی را كه با دوربين خود‬
‫گرفته ايد مشاهده كنيد‪.‬‬
‫•محدوده اتصال بی سيم بين دوربين و دستگاه ‪ ،Samsung Link‬ممکن است بسته به مشخصات‬
‫‪ AP‬فرق کند‪.‬‬
‫•اگر دوربين به ‪ 2‬دستگاه ‪ Samsung Link‬متصل باشد سرعت پخش ممكن است آهسته تر‬
‫شود‪.‬‬
‫•عکسها و فیلم ها با اندازه اصلی خود به اشتراک گذاشته می شوند‪.‬‬
‫•می توانيد از اين ويژگی فقط در دستگاه هايی که از ‪ Samsung Link‬پشتيبانی می کنند‪،‬‬
‫استفاده کنيد‪.‬‬
‫•عکس ها يا فيلم های به اشتراک گذاشته شده در دستگاه ‪ Samsung Link‬ذخيره نخواهند شد‪،‬‬
‫بلکه می توانند در دوربين ذخيره شوند تا با مشخصات دستگاه مطابقت داشته باشند‪.‬‬
‫•بسته به اتصال شبکه‪ ،‬تعداد فايل هايی که قرار است به اشتراک گذاشته شود يا حجم فايلها‪ ،‬انتقال‬
‫عکس ها يا فيلم ها به دستگاه ‪ Samsung Link‬ممکن است کمی طول بکشد‪.‬‬
‫•اگر هنگام مشاهده عکس ها يا فيلم ها روی دستگاه ‪ ،Samsung Link‬دوربين را به طور‬
‫ناگهانی خاموش کنيد (مثالً با بيرون کشيدن باتری)‪ ،‬دستگاه دوربين را همچنان متصل در نظر‬
‫می گيرد‪.‬‬
‫•ترتيب عکس ها يا فيلم ها در دوربين ممکن است با ترتيب آنها در دستگاه ‪Samsung Link‬‬
‫متفاوت باشد‪.‬‬
‫•ممکن است بارگذاری عکس ها و فیلم ها و انجام فرایند راه اندازی اولیه بسته به تعداد عکس ها‬
‫یا فیلم هایی که می خواهید به اشتراک بگذارید قدری وقت بگیرد‪.‬‬
‫•هنگام مشاهده عكس ها يا فيلم ها در دستگاه ‪ ،Samsung Link‬استفاده مداوم از كنترل از‬
‫راه دور دستگاه يا انجام عمليات جانبی در دستگاه ممكن است از درست كار كردن اين ويژگی‬
‫جلوگيری كند‪.‬‬
‫•اگر هنگام مشاهده فايل ها در دستگاه ‪ ،Samsung Link‬ترتیب آنها را در دوربین تغییر دهيد‬
‫يا مرتب کنيد‪ ،‬بايد برای به روز رسانی فهرست فايل ها در دستگاه‪ ،‬فرايند نصب مقدماتی را‬
‫تكرار كنيد‪.‬‬
‫•وقتی هیچ فايلی در حافظه دوربین نباشد نمی توانید از این ویژگی استفاده كنید‪.‬‬
‫•توصيه می شود که از يک کابل شبکه برای وصل کردن دستگاه ‪ Samsung Link‬به ‪AP‬‬
‫استفاده کنيد‪ .‬این کار باعث کاهش "مکث های حین پخش" فیلم که ممکن است هنگام پخش زنده‬
‫رخ دهد‪ ،‬می شود‪.‬‬
‫•برای مشاهده عکس در يک دستگاه ‪ ،Samsung Link‬حالت ‪ multicast‬را در ‪ AP‬خود‬
‫فعال کنيد‪.‬‬
‫‪132‬‬
‫فصل ‪5‬‬
‫منوی تنظیمات دوربین‬
‫با تنظیمات کاربر و منوی تنظیمات معمولی آشنا شوید‪.‬‬
‫می توانید تنظیمات را برای تناسب بیشتر با نیازها و ترجیحات خود تغییر دهید‪.‬‬
‫نیبرود تامیظنت یونم‬
‫تنظیمات کاربر‬
‫می توانید محیط کاربر را با این تنظیمات تنظیم کنید‪.‬‬
‫برای تنظیم گزینه های‬
‫کاربر‪،‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری‪ ← d ← ]m[ ،‬یک گزینه را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫کاهش نویز‬
‫از کاهش نویز برای کاهش نویز تصویر در عکس ها استفاده کنید‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫گزینه‬
‫موارد در دسترس و ترتیب آنها بسته به حالت عکسبرداری و فیلمبرداری ممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫شرح‬
‫‏‏‪ ISO NR‬باال‏‏‬
‫این عملکرد‪ ،‬نویزی را که ممکن است در صورت تنظيم يک مقدار‬
‫باال برای حساسیت ‪ ISO‬ايجاد شود‪ ،‬کاهش دهيد‪.‬‬
‫(خاموش‪،‬‏زیاد‏‪ ،‬نرمال*‪ ،‬کم)‬
‫‏‏(کاهش پارازیت بلند‬
‫مدت)‏‏‬
‫این عملکرد زمانی که دوربین را برای یک نوردهی طوالنی تنظیم‬
‫می کنید‪ ،‬پارازیت را کاهش می دهد‪( .‬خاموش‪ ،‬روشن*)‬
‫سفارشی کردن ‪ISO‬‬
‫گام ‪ISO‬‬
‫شما می توانيد اندازه حساسيت ‪ ISO‬را با ‪ 1/3‬گام يا ‪ 1‬گام تنظيم کنيد‪.‬‬
‫محدوده ‪ ISO‬خودکار‬
‫زمانیکه ‪ ISO‬را روی‏اتوماتیک‏ تنظیم می کنید می توانید حداکثر میزان ‪ ISO‬را که تحت‬
‫آن هر گام ‪ EV‬انتخاب می شود تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪134‬‬
‫نیبرود تامیظنت یونم > ربراک تامیظنت‬
‫تنظیمات براکت‬
‫‪( DMF‬فوکوس دستی مستقیم)‬
‫می توانید گزینه‌ها را برای هر براکتینگ راه‌اندازی کنید‪.‬‬
‫پس از رسيدن به فوکوس با نيمه فشردن [شاتر]‪ ،‬با چرخاندن حلقه فوکوس می توانيد فوکوس‬
‫را به طور دستی تنظیم کنید‪ .‬این ویژگی ممکن است در برخی لنزها موجود نباشد‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫تنظیم براکت ‪AE‬‬
‫فواصل نوردهی را تنظيم کنيد‪،-/+0.7 EV ،*-/+0.3 EV( .‬‬
‫‪،-/+2.0 EV ،-/+1.7 EV ،-/+1.3 EV ،-/+1.0 EV‬‬
‫‪)-/+3.0 EV ،-/+2.7 EV ،-/+2.3 EV‬‬
‫تنظیم براکت ‪WB‬‬
‫فاصله توازن سفيدی ‪ 3‬عکس دارای کروشه را تنظيم کنيد‪.‬‬
‫(‪،MG-/+2 ،MG-/+3 ،AB-/+1 ،AB-/+2 ،*AB-/+3‬‬
‫‪)MG-/+1‬‬
‫مثالً‪ AB-/+3 ،‬میزان رنگ کهربایی را منفی سه گام یا مثبت سه‬
‫گام تنظیم می کند‪ MG-/+3 .‬میزان رنگ قرمز را به همان مقدار‬
‫تنظیم می کند‪.‬‬
‫تنظیم براکت ‪P Wiz‬‬
‫تنظیمات راهنمای ‪ 3‬عکسی را که دوربین برای گرفتن ‪ 3‬عکس‬
‫دارای کروشه به کار می برد‪ ،‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫تنظيمات براکت عمق‬
‫فواصل عمق را تنظيم کنيد‪،*-/+1.0 ،-/+0.7 ،-/+0.3( .‬‬
‫‪)-/+3.0 ،-/+2.7 ،-/+2.3 ،-/+2.0 ،-/+1.7 ،-/+1.3‬‬
‫‪135‬‬
‫نیبرود تامیظنت یونم > ربراک تامیظنت‬
‫فضای رنگ‬
‫گزینه فضای رنگ به شما امکان می دهد تا روشهای نمایش رنگ ها را انتخاب کنید‪ .‬دستگاه‬
‫های تصویری دیجیتال مانند دوربین های دیجیتال‪ ،‬نمایشگرها‪ ،‬و چاپگرها روش های خود را‬
‫برای نشان دادن رنگ دارند‪ ،‬که فضاهای رنگ نامیده می شوند‪.‬‬
‫‪Adobe RGB‬‬
‫* پیش فرض‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫‪*sRGB‬‬
‫‪ RGB( sRGB‬استاندارد) خصوصيتی بین المللی برای تعریف‬
‫فضای رنگ است که توسط ‪( IEC‬کميسيون بين المللی الکترونيک)‬
‫ایجاد شده است‪ .‬عموما ً برای ایجاد رنگ در نمایشگرهای رایانه به کار‬
‫می رود و یک فضای رنگ استاندارد برای ‪ Exif‬است‪ sRGB .‬برای‬
‫تصاویر عادی و تصاویری به کار می رود که قصد دارید در اینترنت‬
‫منتشر نمایید‪.‬‬
‫‪Adobe RGB‬‬
‫‪ Adobe RGB‬برای چاپ تجاری به کار می رود و محدوده رنگی‬
‫بزرگتری نسبت به ‪ sRGB‬دارد‪ .‬محدوده رنگ بزرگتر آن به شما‬
‫کمک می کند به آسانی عکسها را در یک رایانه ویرایش کنید‪ .‬توجه‬
‫کنید که برنامه های خاص معموالً با تعداد محدودی از فضاهای رنگ‬
‫سازگار هستند‪.‬‬
‫‪sRGB‬‬
‫اگر فضای رنگ روی ‪ Adobe RGB‬قرار گیرد‪ ،‬نام فایل ها "‪ "_SAMXXXX.JPG‬خواهد‬
‫بود‪.‬‬
‫‪136‬‬
‫نیبرود تامیظنت یونم > ربراک تامیظنت‬
‫تصحیح اعوجاج‬
‫سفارشی کردن ‪iFn‬‬
‫می توانيد اعوجاج لنز را که ممکن است از لنزها ايجاد شود‪ ،‬اصالح کنید‪ .‬این قابلیت با‬
‫لنزهایی که از آن پشتیبانی می‌کنند قابل استفاده است‪.‬‬
‫می توانيد گزینه هایی را انتخاب کنید که وقتی [‪ ]i-Function‬را روی لنزهای‬
‫‪ i-Function‬فشار می دهید‪ ،‬تنظیم شوند‪.‬‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫دریچه‌ دیافراگم‬
‫ميزان ديافراگم را تنظيم کنيد‪.‬‬
‫سرعت شاتر‬
‫سرعت شاتر را تنظيم کنيد‪.‬‬
‫‪EV‬‬
‫مقدار نوردهی را تنظيم کنيد‪.‬‬
‫‪ISO‬‬
‫حساسيت ‪ ISO‬را تنظيم کنيد‪.‬‬
‫توازن سفیدی‬
‫توازن سفیدی را تنظيم کنيد‪.‬‬
‫‪137‬‬
‫نیبرود تامیظنت یونم > ربراک تامیظنت‬
‫نمايشگر کاربر‬
‫شماره‬
‫می توانید اطالعات عکسبرداری و فیلمبرداری را از صفحه نمایش حذف یا اضافه کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫شرح‬
‫نمادها‬
‫تنظیم کنید که در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ،‬نمادها در سمت راست نمایش داده‬
‫شوند‪.‬‬
‫تاریخ و ساعت‬
‫تنظیم کنید تا تاریخ و ساعت نمایش داده شوند‪.‬‬
‫‏هيستوگرام‏‬
‫هیستوگرام را روی صفحه نمایش روشن یا خاموش کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫درباره هیستوگرام‬
‫هیستوگرام نموداری است که توزیع روشنایی را در عکس نشان می دهد‪ .‬هیستوگرام‬
‫متمایل به چپ‪ ،‬عکس تیره را نشان می دهد‪ .‬هیستوگرام متمایل به راست‪ ،‬عکس روشن‬
‫را نشان می دهد‪ .‬ارتفاع نمودار به اطالعات رنگ بستگی دارد‪ .‬اگر یک رنگ خاص‬
‫بیشتر باشد نمودار باالتر می رود‪.‬‬
‫نوردهی ناکافی‬
‫نوردهی متعادل‬
‫نوردهی بیش از حد‬
‫‪138‬‬
‫نیبرود تامیظنت یونم > ربراک تامیظنت‬
‫نگاشت کلید‬
‫نمایش زنده ‪NFC‬‬
‫می توانید عملکرد اختصاص داده شده به دکمه سفارشی را تغییر دهید‪.‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری‪ ،‬قابلیت ‪ NFC‬را در تلفن هوشمندی که دارای ‪NFC‬‬
‫است روشن کنید و آنتن ‪ NFC‬تلفن هوشمند را نزدیک تگ ‪ NFC‬دوربین قرار دهید تا‬
‫‪ AutoShare‬یا ‪ Remote Viewfinder‬اجرا شود‪ .‬این قابلیت در تلفن های هوشمندی‬
‫که دارای سیستم عامل ‪ Android‬و ‪ NFC‬هستند پشتیبانی می شود‪ .‬توصیه می شود که از‬
‫آخرین نسخه استفاده کنید‪ .‬این ویژگی در دستگاه های دارای ‪ iOS‬موجود نيست‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫دکمه‬
‫عملکرد‬
‫سفارشی‬
‫عملکرد دکمه سفارشی را تنظیم کنید‪.‬‬
‫•پيش نمايش نوری*‪ :‬عملکرد پیش نمایش عمق میدان را برای میزان‬
‫دیافراگم فعلی اجرا می کند‪( .‬صفحه ‪)23‬‬
‫•‏‏‪ WB‬تک لمسی‏‏ (توازن سفیدی)‪ :‬عملکرد توازن سفیدی سفارشی را‬
‫اجرا می کند‪.‬‬
‫•تک لمسی ‪ :+ RAW‬فایل را در فرمت ‪ RAW+JPEG‬ذخیره می‬
‫کند‪ .‬برای ذخیره یک فایل در فرمت ‪ JPEG‬دوباره دکمه را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫•حذف‪ :‬برخی از تنظیمات را حذف کنید‪.‬‬
‫•‪ :AEL‬عملکرد قفل نوردهی اتوماتیک اجرا می شود‪( .‬تا نیمه فشار‬
‫دادن [شاتر]‪ ،‬موجب اجرای عملکرد قفل نوردهی خودکار می شود‪).‬‬
‫•نگه داشتن ‪ :AEL‬اجرای عملکرد قفل نوردهی خودکار پس از‬
‫عکسبرداری‪ ،‬حفظ می شود‪( .‬نوردهی حتی پس از گرفتن عکس قفل‬
‫باقی می ماند‪).‬‬
‫اندازه تصویر ‪MobileLink/NFC‬‬
‫اندازه عکس مورد نظر برای انتقال به یک تلفن هوشمند با استفاده از عملکردهای‬
‫‪ MobileLink‬یا ‪ NFC‬را تنظیم نمایید‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫تنظیم دوباره اندازه به ‪ 2M‬یا‬
‫پایین تر‬
‫اگر اندازه یک عکس بیشتر از ‪ 3M‬باشد‪ ،‬پس از تنظیم دوباره‬
‫اندازه به ‪ 2M‬یا پایین تر‪ ،‬منتقل می گردد‪.‬‬
‫اصلی*‬
‫عکس با اندازه اصلی منتقل می شود‪.‬‬
‫‪139‬‬
‫نیبرود تامیظنت یونم > ربراک تامیظنت‬
‫خطوط مشبک‬
‫عکسبرداری خودکار از خود‬
‫یک راهنما انتخاب کنید تا در ترکیب بندی صحنه به شما کمک کند‪.‬‬
‫(خاموش*‪ ،3 X 3 ،4 X 4 ،‬متقاطع‪ ،‬مورب)‬
‫تنظیم کنید که وقتی نمایشگر را به سمت باال می‌چرخانید‪ ،‬به طور خودکار دوربین روشن‬
‫شود و وارد حالت عکسبرداری از خود شود‪ .‬در حالت عکسبرداری از خود‪ ،‬گزینه‌های تايمر‬
‫(‪ 3‬ثانیه)‪ ،‬تشخيص چهره و آرایش چهره به صورت خودکار فعال می شوند‪.‬‬
‫المپ فوکوس اتوماتیک‬
‫هنگام عکسبرداری در مکان های تاریک‪ ،‬المپ فوکوس اتوماتیک را برای داشتن فوکوس‬
‫خودکار بهتر‪ ،‬روشن کنید‪ .‬زمانی که المپ فوکوس اتوماتیک روشن است‪ ،‬فوکوس خودکار‬
‫در مکان های تاریک دقیق تر عمل می کند‪.‬‬
‫تنظيمات سرعت دکمه لنز‬
‫سرعت زوم دکمه‌های لنز ‪ Power Zoom‬را بر روی باال‪ ،‬متوسط یا کند تنظیم کنید‪ .‬در‬
‫سرعت باال‪ ،‬صدای زوم افزایش می‌یابد و ممکن است در فیلمها ضبط شود‪ .‬این عملکرد فقط‬
‫هنگامی در دسترس است که لنز ‪ Power Zoom‬را وصل کنید‪.‬‬
‫‪140‬‬
‫نیبرود تامیظنت یونم‬
‫تنظيمات‬
‫* پیش فرض‬
‫گزینه های مختلف جهت پیکربندی تنظیمات دوربین خود را یاد بگیرید‪.‬‬
‫گزینه‬
‫در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری يا پخش‪ ← q ← ]m[ ،‬یک گزینه‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫برای تنظيم گزينه ها‪،‬‬
‫* پیش فرض‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫•میزان صدای سیستم‪ :‬میزان صدا را تنظیم کنید یا همه صداها را به طور‬
‫کامل خاموش کنید‪( .‬خاموش‪ ،‬کم‪ ،‬متوسط*‪ ،‬زیاد)‬
‫صدا‬
‫حتی اگر میزان صدای سیستم غیرفعال شده باشد‪ ،‬دوربین هنگام پخش‬
‫فیلم یا اساليدشو‪ ،‬صدا منتشر می کند‪.‬‬
‫•صدای ‪ :AF‬صدایی را که هنگام تا نیمه فشار دادن دکمه شاتر از دوربین‬
‫پخش می شود‪ ،‬تنظیم کنید‪( .‬خاموش‪ ،‬روشن*)‬
‫•‏صدای دکمه‏‪ :‬صدایی که دوربین زمان فشار دادن دکمه ها ایجاد می کند را‬
‫خاموش یا روشن کنید‪( .‬خاموش‪ ،‬روشن*)‬
‫نمای سریع‬
‫‏تنظیم صفحه‬
‫نمایش‏‬
‫مدت زمان نمای سریع را تنظیم کنید ‪ -‬مقدار زمانی که دوربین عکس را‬
‫بالفاصله بعد از گرفتن آن نمایش می دهد‪.‬‬
‫(خاموش‪ 1 ،‬ثانیه*‪ 3 ،‬ثانیه‪ 5 ،‬ثانیه‪ ،‬نگه داشتن)‬
‫شرح‬
‫روشنایی نمایشگر‪ ،‬تنظیم روشنایی خودکار‪ ،‬رنگ صفحه نمایش یا سنجش‬
‫سطح را تنظیم کنید‪.‬‬
‫•روشنی نمایشگر‪ :‬می توانيد روشنی نمايشگر را به طور دستی تنظيم کنيد‪.‬‬
‫•‏روشنایی خودکار‏‪ :‬روشنایی خودکار را روشن یا خاموش کنید‪.‬‬
‫(خاموش‪ ،‬روشن*)‬
‫ش را به طور دستی تنظيم‬
‫•‏رنگ صفحه نمایش‏‪ :‬می توانيد رنگ صفحه نمای ‏‬
‫کنيد‪.‬‬
‫•کالیبراسیون افقی‪ :‬سنجش سطح را کالیبره کنید‪ .‬اگر سنجش سطح در سطح‬
‫نیست‪ ،‬دوربین را روی یک سطح قرار دهید و سپس دستورات روی صفحه‬
‫را دنبال کنید‪.‬‬
‫•در حالت پخش نمی توانید به گزینه کالیبراسیون افقی دسترسی پیدا‬
‫کنید‪.‬‬
‫•در جهت عمودی‪ ،‬نمی توانید سنجش سطح را کالیبره کنید‪.‬‬
‫نمایش خودکار‬
‫خاموش‬
‫زمان خاموش شدن صفحه نمایش را تنظیم کنید‪ .‬اگر از دوربین برای زمانی‬
‫که تنظیم کرده اید استفاده نکنید صفحه نمایش خاموش می شود‪.‬‬
‫(خاموش‪ 30 ،‬ثانیه*‪ 1 ،‬دقیقه‪ 3 ،‬دقیقه‪ 5 ،‬دقیقه‪ 10 ،‬دقیقه)‬
‫‪141‬‬
‫نیبرود تامیظنت یونم > تاميظنت‬
‫* پیش فرض‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫* پیش فرض‬
‫گزینه‬
‫زمان خاموش شدن دوربین را تنظیم کنید‪ .‬اگر از دوربین برای زمانی که‬
‫تنظیم کرده اید استفاده نکنید دوربین خاموش می شود‪.‬‬
‫(خاموش‪ 1 ،‬دقیقه*‪ 3 ،‬دقیقه‪ 5 ،‬دقیقه‪ 10 ،‬دقیقه‪،‬‏‪ 30‬دقیقه)‬
‫خاموش کردن‬
‫اتوماتیک‬
‫نمایش راهنما‬
‫•دوربین تنظیم زمان خاموش شدن را نگه می دارد حتی اگر باتری‬
‫عوض شود‪.‬‬
‫•اگر دوربین در حال پخش اساليدشو یا فیلم به رایانه‪ ،‬تلویزیون‪ ،‬یا‬
‫چاپگر وصل باشد خاموش کردن اتوماتیک ممکن است کار نکند‪.‬‬
‫•حالت راهنماي عكسبرداري‪ :‬تنظیم کنید تا در هنگام تعویض حالت‌های‬
‫عکسبرداری و فیلمبرداری متن راهنما درباره حالت انتخاب شده نمایش داده‬
‫شود‪( .‬خاموش‪ ،‬روشن*)‬
‫•عملکرد راهنماي عكسبرداري‪ :‬تنظیم کنید تا متن راهنمایی درباره منوها و‬
‫عملکردها نشان داده شود‪( .‬خاموش‪ ،‬روشن*)‬
‫تاریخ‪ ،‬زمان‪ ،‬فرمت تاریخ‪ ،‬منطقه زمانی و اینکه آیا تاریخ روی عکس ها‬
‫نوشته شود یا نه را تنظیم کنید‪( .‬منطقه زمانی‪ ،‬تنظیم تاریخ‪/‬ساعت‪،‬‬
‫نوع تاریخ‪ ،‬نوع زمان‪ ،‬نوشتن)‬
‫تاریخ و ساعت‬
‫‪Language‬‬
‫•تاریخ در قسمت پایین سمت راست عکس ظاهر می شود‪.‬‬
‫•زمانی که عکسی چاپ می کنید‪ ،‬برخی چاپگرها ممکن است تاریخ را‬
‫درست چاپ نکنند‪.‬‬
‫خروجی ویدیو‬
‫زمانی که دوربین را به یک دستگاه تصویری خارجی از قبیل نمایشگر یا‬
‫‪ HDTV‬وصل می کنید خروجی سیگنال تصویری مناسب کشور خود را‬
‫تنظيم کنید‪.‬‬
‫•‪ :NTSC‬ایاالت متحده آمریکا‪ ،‬کانادا‪ ،‬ژاپن‪ ،‬کره‪ ،‬تایوان‪ ،‬مکزیک و غیره‪.‬‬
‫•‪( PAL‬فقط از ‪ H ،G ،D ،B PAL‬یا ‪ I‬پشتیبانی می کند)‪ :‬استرالیا‪،‬‬
‫اتریش‪ ،‬بلژیک‪ ،‬چین‪ ،‬دانمارک‪ ،‬فنالند‪ ،‬فرانسه‪ ،‬آلمان‪ ،‬انگلستان‪ ،‬ایتالیا‪،‬‬
‫کویت‪ ،‬مالزی‪ ،‬نیوزیلند‪ ،‬سنگاپور‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬سوئد‪ ،‬سوئیس‪ ،‬تایلند‪ ،‬نروژ و‬
‫غیره‪.‬‬
‫‪Anynet+‬‬
‫)‪(HDMI-CEC‬‬
‫زمانیکه دوربین را به ‪ HDTV‬وصل می کنید که از‬
‫)‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬پشتیبانی می کند‪ ،‬می توانید عملکرد پخش را‬
‫با کنترل از راه دور تلویزیون کنترل کنید‪.‬‬
‫•خاموش‪ :‬نمی توانید با کنترل از راه دور تلویزیون عملکرد پخش دوربین‬
‫را کنترل کنید‪.‬‬
‫•روشن*‪ :‬می توانید با کنترل از راه دور تلویزیون عملکرد پخش دوربین را‬
‫کنترل کنید‪.‬‬
‫برای مخفی کردن متن راهنما‪ ]n[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫زبانی که دوربین روی صفحه نمایش نشان می دهد را تنظيم کنید‪.‬‬
‫شرح‬
‫‪142‬‬
‫نیبرود تامیظنت یونم > تاميظنت‬
‫* پیش فرض‬
‫گزینه‬
‫خروجی ‪HDMI‬‬
‫شرح‬
‫* پیش فرض‬
‫گزینه‬
‫زمانیکه دوربین را با یک کابل ‪ HDMI‬به ‪ HDTV‬وصل می کنید‪ ،‬می‬
‫توانید تفکیک عکس را تغییر دهید‪.‬‬
‫•‪:NTSC‬‏اتوماتیک‏*‪( 576p ،480p ،720p ،1080i ،‬فقط زمانی فعال‬
‫می شود که ‪ PAL‬انتخاب شود)‬
‫روش شماره گذاری فايلها و پوشه ها را تنظيم کنيد‪.‬‬
‫•حذف‪ :‬بعد از استفاده از عملکرد بازنشانی‪ ،‬نام فایل بعدی از ‪ 0001‬شروع‬
‫می شود‪.‬‬
‫•سری*‪ :‬شماره فایل جدید به ترتیب شماره موجود ادامه پیدا می کند‪ ،‬حتی‬
‫اگر یک کارت حافظه جدید نصب شود‪ ،‬کارت فرمت شود یا تمام عکسها‬
‫پاک شود‪.‬‬
‫اگر ‪ HDTV‬وصل شده نتواند وضوح انتخاب شده را پشتیبانی کند‪،‬‬
‫دوربین وضوح را یک سطح پایین تر تنظیم می کند‪.‬‬
‫روش ایجاد نام های فایل را تنظیم کنید‪.‬‬
‫•استاندارد*‪_SAMXXXX.JPG/)sRGB( SAM_XXXX.JPG :‬‬
‫(‪)Adobe RGB‬‬
‫•تاریخ‪:‬‬
‫نام فایل‬
‫شرح‬
‫‏شماره فایل‏‬
‫‪-‬فایل‌های ‪ .MMDDXXXX.JPG - sRGB‬مثالً برای عکس گرفته شده در‬
‫‪ 1‬ژانویه‪ ،‬نام فایل ‪ 0101XXXX.jpg‬خواهد بود‪.‬‬
‫‪-‬فایل های‏ ‪ Adobe RGB‬‏‪ _MDDXXXX.JPG -‬برای ماه های ژانویه تا‬
‫سپتامبر‪ .‬برای ماه های اکتبر تا دسامبر‪ ،‬شماره ماه با حروف ‪( A‬اکتبر)‪B ،‬‬
‫(نوامبر) و ‪( C‬دسامبر) جایگزین می شود‪ .‬مثالً برای عکس گرفته شده در‬
‫‪ 03‬فوریه‪ ،‬نام فایل ‪ _203XXXX.jpg‬خواهد بود‪ .‬برای عکس گرفته شده‬
‫در ‪ 5‬اکتبر‪ ،‬نام فایل ‪ _A05XXXX.jpg‬خواهد بود‪.‬‬
‫نوع پوشه‬
‫•نام اولین پوشه ‪ 100PHOTO‬است‪ ،‬اگر فضای رنگ ‪sRGB‬‬
‫و نامگذاری استاندارد فایل را انتخاب کرده باشید‪ ،‬اولین نام فایل‪،‬‬
‫‪ SAM_0001‬خواهد بود‪.‬‬
‫•شماره نام فایل ‪ 1‬از ‪ SAM_0001‬تا ‪ SAM_9999‬افزایش پیدا‬
‫می کند‪.‬‬
‫•شماره پوشه ‪ 1‬از ‪ 100PHOTO‬تا ‪ 999PHOTO‬افزایش پیدا می‬
‫کند‪.‬‬
‫•حداکثر تعداد فایل هایی که می توان در یک پوشه ذخیره کرد‪9,999 ،‬‬
‫فایل است‪.‬‬
‫•شماره های فایل بر طبق مشخصات ‪( DCF‬قانون طراحی برای سيستم‬
‫فايل دوربين) اختصاص داده می شود‪.‬‬
‫•اگر نام یک فایل را تغییر دهید (برای مثال‪ ،‬روی رایانه)‪ ،‬دوربین نمی‬
‫تواند فایل را پخش کند‪.‬‬
‫نوع پوشه را تنظیم کنید‪.‬‬
‫•استاندارد*‪XXXPHOTO :‬‬
‫•تاریخ‪XXX_MMDD :‬‬
‫‪143‬‬
‫نیبرود تامیظنت یونم > تاميظنت‬
‫* پیش فرض‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫* پیش فرض‬
‫گزینه‬
‫کارت حافظه را فرمت کنید‪ .‬فرمت کردن‪ ،‬همه فایل ها از جمله فایل های‬
‫محافظت شده را حذف می کند‪( .‬خیر*‪ ،‬بلی)‬
‫تخلیه کارت‬
‫اگر از یک کارت حافظه فرمت شده توسط دوربینی با مارک دیگر‪،‬‬
‫کارت خوان یا رایانه استفاده کنید ممکن است خطاهایی پیش بیاید‪ .‬لطفا ً‬
‫قبل از استفاده از کارتهای حافظه برای ذخیره عکس‪ ،‬آنها را در دوربین‬
‫فرمت کنید‪.‬‬
‫دریافت ‪ PIN‬در هنگام اتصال دوربین به تلفن هوشمند را تنظیم کنید‪.‬‬
‫•‪ :PIN‬یک ‪ PIN‬قبل از اتصال وارد کنید‪.‬‬
‫•هیچکدام*‪ :‬دادن اجازه برای برقراری اتصال بدون ‪.PIN‬‬
‫قفل حریم‬
‫خصوصی‬
‫‪Wi-Fi‬‬
‫نسخه نرم افزار داخلی بدنه و لنزها‪ ،‬آدرس ‪ Mac‬و شماره مجوز شبکه را‬
‫مشاهده کنید یا نرم افزار داخلی را به روز کنید‪.‬‬
‫•به روز رسانی نرم افزار‪ :‬نرم‌افزار داخلی بدنه یا لنز دوربین را به‪‎‬روز‬
‫کنید‪( .‬نرم افزار داخلی بدنه‪ ،‬نرم افزار داخلی لنز)‬
‫اطالعات دستگاه‬
‫•می‌توانید نرم‌افزار را با وصل کردن دوربین به رایانه و اجرای برنامه‬
‫‪ i-Launcher‬به‌روز کنید‪ .‬برای آگاه شدن از جزئیات‪ ،‬به صفحه‬
‫‪ 167‬مراجعه کنید‪.‬‬
‫•نمی توانید بدون یک باتری کامالً شارژ شده ارتقای نرم افزار داخلی‬
‫را انجام دهید‪ .‬قبل از اجرای ارتقای نرم افزار داخلی باتری را کامال‬
‫شارژ کنید‪.‬‬
‫•اگر نرم افزار داخلی را به روز کنید‪ ،‬مقادیر و تنظیمات کاربر حذف‬
‫خواهد شد‪( .‬تاریخ‪ ،‬زمان‪ ،‬زبان و خروجی ویدیو تغییر نخواهد کرد‪).‬‬
‫•هنگامی که به روزرسانی در حال انجام است‪ ،‬دوربین را خاموش‬
‫نکنید‪.‬‬
‫شرح‬
‫•اتصال ها بدون نیاز به ‪ PIN‬در هنگام استفاده از عملکرد ‪ NFC‬به‬
‫صورت خودکار برقرار می شوند‪.‬‬
‫•تنها در هنگام بازنشانی تنظیمات دوربین یا به روز رسانی میان افزار‪،‬‬
‫قفل های ‪ PIN‬به صورت خودکار ساخته و نوسازی می شوند‪.‬‬
‫•اگر از قبل دوربین خود را از طریق ‪ PIN‬به تلفن هوشمند خود متصل‬
‫کرده باشید‪ ،‬از این پس به صورت خودکار به هم متصل خواهند شد‪.‬‬
‫حذف‬
‫منوی نصب و گزینه های عکسبرداری و فیلمبرداری را به مقادیر پیش فرض‬
‫کارخانه بازنشانی کنید‪( .‬تاریخ‪ ،‬ساعت‪ ،‬زبان و تنظیمات خروجی ویدیو تغيير‬
‫نمی کنند‪( ).‬خیر*‪ ،‬بلی)‬
‫مجوز منبع باز‬
‫مشاهده مجوزهای منبع آزاد‪.‬‬
‫‪144‬‬
‫فصل ‪6‬‬
‫اتصال به دستگاههای خارجی‬
‫با اتصال دوربین به دستگاههای خارجی مانند رایانه یا ‪ HDTV‬از دوربین به طور کامل استفاده کنید‪.‬‬
‫یجراخ یاههاگتسد هب لاصتا‬
‫مشاهده فایل ها در یک تلویزیون ‪HDTV‬‬
‫عکس ها یا فیلم های خود را با اتصال دوربین با استفاده از کابل ‪ HDMI‬اختیاری به یک‬
‫تلویزیون ‪ HDTV‬پخش کنید‪.‬‬
‫‪1 1‬در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری يا پخش‪q ← ]m[ ،‬‬
‫خروجی ‪ ← HDMI‬یک گزینه را فشار دهید‪( .‬صفحه ‪)143‬‬
‫←‬
‫‪2 2‬دوربین و تلویزیون ‪ HDTV‬را خاموش کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬با استفاده از کابل اختیاری ‪ HDMI‬دوربین خود را به تلویزیون ‪HDTV‬‬
‫وصل کنید‪.‬‬
‫‪ HDTV4 4‬خود را روشن کنید و سپس منبع فیلم ‪ HDMI‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪5 5‬دوربین را روشن کنید‪.‬‬
‫•وقتی دوربین را به ‪ HDTV‬وصل می کنید‪ ،‬بطور خودکار وارد حالت پخش می‬
‫شود‪.‬‬
‫‪6 6‬با استفاده از دکمه های دوربین‪ ،‬عکس ها را مشاهده و فیلم ها را پخش کنید‪.‬‬
‫•هنگام استفاده از کابل ‪ ،HDMI‬می توانید دوربین را به یک ‪ HDTV‬با استفاده از روش‬
‫)‪ Anynet+(CEC‬وصل کنید‪.‬‬
‫•عملکردهای )‪ Anynet+(CEC‬اجازه می دهد با استفاده از کنترل از راه دور تلویزیون‬
‫دستگاههای متصل شده را کنترل کنید‪.‬‬
‫•اگر ‪ HDTV‬از )‪ Anynet+(CEC‬پشتیبانی کند‪ ،‬وقتی تلویزیون همراه با دوربین به کار رود‬
‫به طور خودکار روشن می شود‪ .‬این ویژگی ممکن است در برخی ‪ HDTV‬ها موجود نباشد‪.‬‬
‫•وقتی دوربین به یک ‪ HDTV‬با کابل ‪ HDMI‬وصل باشد‪ ،‬نمی تواند فیلم یا عکس بگیرد‪.‬‬
‫•وقتی دوربین به یک ‪ HDTV‬وصل باشد‪ ،‬برخی عملکردهای پخش دوربین ممکن است موجود‬
‫نباشد‪.‬‬
‫•مدت زمانی که این دوربین و ‪ HDTV‬متصل می شوند بسته به کارت حافظه مورد استفاده‪،‬‬
‫متفاوت است‪ .‬به عنوان قابلیت اصلی یک کارت حافظه برای افزایش سرعت انتقال‪ ،‬گفتن اینکه‬
‫یک کارت حافظه با سرعت انتقال سریعتر همچنین باعث سرعت در استفاده از عملکرد ‪HDMI‬‬
‫می شود‪ ،‬صحیح نیست‪.‬‬
‫‪146‬‬
‫یجراخ یاههاگتسد هب لاصتا‬
‫انتقال فایل ها به رایانه‬
‫با اتصال دوربین به رایانه‪ ،‬فایلهای روی کارت حافظه را به رایانه خود منتقل کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬دوربین را روشن کنید‪.‬‬
‫انتقال فایل ها به رایانه دارای سيستم عامل‬
‫‪Windows‬‬
‫‪4 4‬در رایانه خود‪ ،‬رایانه من ← دیسک جداشدنی ← ‪DCIM‬‬
‫‪ 100PHOTO‬یا ‪ 101_0101‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•رایانه‪ ،‬دوربین را به طور خودکار شناسایی می کند‪.‬‬
‫اتصال دوربين به عنوان يک دیسک جداشدنی‬
‫می توانید دوربین را به عنوان یک دیسک جداشدنی به رایانه خود وصل کنید‪ .‬دیسک‬
‫جداشدنی را باز کنید و فایل ها را به رایانه خود منتقل کنید‪.‬‬
‫←‬
‫‪5 5‬فایل های مورد نظر را انتخاب کنید‪ ،‬و سپس آنها را بکشید یا در رایانه ذخیره‬
‫کنید‪.‬‬
‫چنانچه‏نوع پوشه‏ بر روی حالت تاریخ تنظیم شده باشد‪ ،‬نام پوشه به صورت "‪"XXX_MMDD‬‬
‫ظاهر خواهد شد‪ .‬مثالً‪ ،‬اگر عکسی را در ‪ ١‬ژانوی ه بگیرید‪ ،‬نام پوشه "‪ "101_0101‬خواهد بود‪.‬‬
‫‪1 1‬دوربین را خاموش کنید‪.‬‬
‫‪2 2‬با استفاده از کابل ‪ ،USB‬دوربین را به رایانه وصل کنید‪.‬‬
‫•بايد انتهای کوچک کابل ‪ USB‬را به دوربين خود متصل کنيد‪ .‬در صورتی که کابل‬
‫برعکس وصل شود‪ ،‬ممکن است به فايل های شما آسيب برسد‪ .‬سازنده اين وسيله در قبال‬
‫از دست رفتن اطالعات‪ ،‬هيچگونه مسئوليتی نمی پذيرد‪.‬‬
‫•اگر کابل ‪ USB‬را به پورت ‪ HDMI‬متصل کنيد‪ ،‬دوربين ممکن است به درستی کار‬
‫نکند‪.‬‬
‫‪147‬‬
‫یجراخ یاههاگتسد هب لاصتا > هنایار هب اه لیاف لاقتنا‬
‫انتقال فایل ها به رایانه دارای سيستم عامل ‪Mac‬‬
‫جدا کردن دوربین (برای ‪)Windows 7‬‬
‫روشهای قطع اتصال دوربين در ‪ Windows 8‬يکسان است‪.‬‬
‫‪1 1‬مطمئن شوید که هیچ اطالعاتی بین دوربین و رایانه رد و بدل نمی شود‪.‬‬
‫•اگر چراغ وضعیت روی دوربین چشمک می زند‪ ،‬بدین معناست که انتقال‬
‫اطالعات در حال انجام است‪ .‬لطفا ً صبر کنید تا چشمک زدن چراغ وضعیت قطع‬
‫شود‪.‬‬
‫‪2 2‬در نوار ابزار در پايين سمت راست صفحه رايانه‪ ،‬روی‬
‫کليک کنيد‪.‬‬
‫‪ Mac OS 10.7‬یا جدیدتر پشتیبانی می شود‪.‬‬
‫‪1 1‬دوربین را خاموش کنید‪.‬‬
‫‪2 2‬دوربین را با استفاده از کابل ‪ USB‬به رایانه ‪ Macintosh‬وصل کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬روی پیام بازشو کلیک کنید‪.‬‬
‫‪4 4‬روی کادر پیام نشان دهنده جدا شدن ایمن‪ ،‬کلیک کنید‪.‬‬
‫‪5 5‬کابل ‪ USB‬را جدا کنید‪.‬‬
‫•بايد انتهای کوچک کابل ‪ USB‬را به دوربين خود متصل کنيد‪ .‬در صورتی که کابل‬
‫برعکس وصل شود‪ ،‬ممکن است به فايل های شما آسيب برسد‪ .‬سازنده اين وسيله در قبال‬
‫از دست رفتن اطالعات‪ ،‬هيچگونه مسئوليتی نمی پذيرد‪.‬‬
‫•اگر کابل ‪ USB‬را به پورت ‪ HDMI‬متصل کنيد‪ ،‬دوربين ممکن است به درستی کار‬
‫نکند‪.‬‬
‫‪148‬‬
‫یجراخ یاههاگتسد هب لاصتا > هنایار هب اه لیاف لاقتنا‬
‫‪3 3‬دوربین را روشن کنید‪.‬‬
‫•رایانه‪ ،‬دوربین را به صورت خودکار تشخیص می دهد و نماد دیسک جداشدنی‬
‫نمایش داده می شود‪.‬‬
‫‪4 4‬دیسک جداشدنی را باز کنید‪.‬‬
‫‪5 5‬عکس ها یا فیلم ها را به رایانه دارای سيستم عامل ‪ Mac‬منتقل کنید‪.‬‬
‫‪149‬‬
‫یجراخ یاههاگتسد هب لاصتا‬
‫استفاده از برنامه ها روی رایانه‬
‫می توانید با استفاده از برنامه های عرضه شده‪ ،‬فایل ها را مشاهده و ویرایش کنید‪ .‬می توانید‬
‫به صورت بی سیم فایل ها را به رایانه ارسال کنید‪.‬‬
‫نصب کردن ‪i-Launcher‬‬
‫‪ 1 1‬دوربین را خاموش کنید‪.‬‬
‫‪2 2‬با استفاده از کابل ‪ ،USB‬دوربین را به رایانه وصل کنید‪.‬‬
‫‪ i-Launcher4 4‬را در رایانه نصب کنيد‪.‬‬
‫سیستم عامل‬
‫چگونگی نصب‬
‫‪Windows‬‬
‫هنگامی که پنجره بازشو نمايان شد و از شما خواست که ‪i-Launcher‬‬
‫را نصب کنيد‪ ،‬بلی را انتخاب نماييد‪.‬‬
‫•اگر پنجره بازشو نمایان شد‪ ،‬رایانه من ← ‪← i-Launcher‬‬
‫‪ iLinker.exe‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•در صورتی که پنجره بازشو نمايان شد و از شما خواست که ‪iLinker.‬‬
‫‪ exe‬را اجرا کنيد‪ ،‬ابتدا اين برنامه را اجرا کنيد‪.‬‬
‫•وقتی دوربين را به رايانه ای متصل می کنيد که ‪ i-Launcher‬بر روی‬
‫آن نصب شده است‪ ،‬برنامه به طور خودکار شروع می شود‪.‬‬
‫‪Mac‬‬
‫روی دستگاه ها ← ‪ iLinker ← Mac ← i-Launcher‬کلیک‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪5 5‬برای تکمیل نصب‪ ،‬از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید‪.‬‬
‫قبل از نصب برنامه‪ ،‬از اتصال رايانه به شبکه اطمينان حاصل کنيد‪.‬‬
‫بايد انتهای کوچک کابل ‪ USB‬را به دوربين خود متصل کنيد‪ .‬در صورتی که کابل برعکس‬
‫وصل شود‪ ،‬ممکن است به فايل های شما آسيب برسد‪ .‬سازنده اين وسيله در قبال از دست‬
‫رفتن اطالعات‪ ،‬هيچگونه مسئوليتی نمی پذيرد‪.‬‬
‫‪3 3‬دوربین را روشن کنید‪.‬‬
‫‪150‬‬
‫یجراخ یاههاگتسد هب لاصتا > هنایار یور اه همانرب زا هدافتسا‬
‫استفاده از ‪Samsung i-Launcher‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫نرم افزار داخلی دوربین خود را می توانید دانلود کنید‪.‬‬
‫دفترچه راهنمای کاربر را دانلود کنید‪.‬‬
‫این برنامه را دانلود کنید تا فایلهای )‪ Samsung RAW (SRW‬را به ‪ DNG‬تبدیل ‬
‫کنید‪.‬‬
‫وقتی دوربین را به رایانه وصل می‌کنید‪ i-Launcher ،‬پیوندی را برای دانلود کردن‬
‫برنامه ‪ PC Auto Backup‬در اختیار شما قرار می‌دهد‪ .‬می توانيد عکس ها يا فيلم‬
‫های گرفته شده با دوربين خود را به روش بی سيم به يک رايانه شخصی منتقل کنيد‪.‬‬
‫اگر نمی توانید فایلهای )‪ Samsung RAW (SRW‬را با ‪Adobe Photoshop‬‬
‫‪ Lightroom‬باز کنید‪ ،‬فرمت فایل را با ‪ Samsung DNG Converter‬به ‪ DNG‬تبدیل کنید ‬
‫یا برنامه ‪ Adobe Photoshop Lightroom‬را ارتقا دهید‪.‬‬
‫استفاده از ‪i-Launcher‬‬
‫‪ i-Launcher‬به شما امکان می دهد که نرم افزار داخلی دوربین یا لنز را به روز کنید یا ‬
‫یک لینک برای دانلود برنامه ‪ PC Auto Backup‬ارائه می کند‪.‬‬
‫نيازمندی های سیستم عامل ‪Windows‬‬
‫گزینه‬
‫نیازمندی ها‬
‫سی پی یو‬
‫ه‪ GHz 66/1 Intel® Core™ 2 Duo‬یا باالتر‪/‬‬
‫‪ GHz 2/2 AMD Athlon X2 Dual-Core‬یا باالتر‬
‫رم‬
‫حداقل ‪ 512‬مگابایت ‪ 1( RAM‬گیگابایت و باالتر توصیه می شود)‬
‫سیستم عامل*‬
‫‪Windows 8 ،Windows 7‬‬
‫ظرفیت هارد‬
‫دیسک‬
‫‪ 250‬مگابایت یا بیشتر (‪ 1‬گیگابایت یا بیشتر توصیه می شود)‬
‫موارد ديگر‬
‫•درایو سی دی رام‬
‫نمایشگر ‪ 1024X768‬پیکسل سازگار با نمایش رنگی ‪ ۱۶‬بیتی ‬
‫ه‬
‫•‬
‫(صفحه نمایش رنگی ‪ 1280X1024‬پیکسل‪ ۳۲ ،‬بیتی توصیه می شود)‬
‫•پورت ‪USB 2.0‬‬
‫سری ‪ nVIDIA Geforce 7600GT‬یا باالتر‪/‬‬
‫ه‬
‫•‬
‫سری ‪ ATI X1600‬یا باالتر‬
‫••‪ Microsoft DirectX 9.0c‬یا جدیدتر‬
‫* یک نسه ‪ 32‬بیتی از ‪ i-Launcher‬نصب خواهد شد—حتی در نسخه های ‪ 64‬بیتی ‪ Windows 7‬و ‬
‫ه‬
‫‪.Windows 8‬‬
‫‪151‬‬
‫یجراخ یاههاگتسد هب لاصتا > هنایار یور اه همانرب زا هدافتسا‬
‫•نيازمندی های ذکر شده در صفحه بعد‪ ،‬فقط پیشنهاد هستند‪ .‬بسته به وضعيت رايانه شما‪ ،‬حتی با ‬
‫برآورده شدن اين نيازمندی ها‪ ،‬ممکن است عملکرد ‪ i-Launcher‬با اختالل روبرو شود‪.‬‬
‫•اگر رایانه شما نیازمندی ها را برآورده نمی کند‪ ،‬ممکن است فیلم ها درست پخش نشوند‪.‬‬
‫سازنده‪ ،‬در قبال آسيبهای ناشی از به کار گيری رايانه های نامناسب‪ ،‬مانند رايانه های مونتاژ شده ‬
‫توسط شما‪ ،‬هيچگونه مسئوليتی ندارد‪.‬‬
‫باز کردن ‪Samsung i-Launcher‬‬
‫در رایانه خود‪ ،‬شروع ← همه برنامه ها ← ‪← i-Launcher ← Samsung‬‬
‫‪ Samsung i-Launcher‬را انتخاب کنید‪ .‬یا‪ ،‬در رایانه دارای سیستم عامل ‪ Mac‬روی ‬
‫برنامه های کاربردی ← ‪ i-Launcher ← Samsung‬کلیک کنید‪.‬‬
‫دانلود نرم افزار داخلی‬
‫نيازمندی های سیستم عامل ‪Mac‬‬
‫گزینه‬
‫نیازمندی ها‬
‫سیستم عامل‬
‫‪ Mac OS 10.5‬یا جدیدتر (به جز ‪)PowerPC‬‬
‫رم‬
‫حداقل ‪ 256‬مگابایت ‪ 512( RAM‬مگابایت یا بیشتر توضیه ‬
‫می شود)‬
‫ظرفیت هارد دیسک‬
‫حداقل ‪ 110‬مگابایت‬
‫موارد ديگر‬
‫•درایو سی دی رام‬
‫•پورت ‪USB 2.0‬‬
‫در صفحه ‪ ،Samsung i-Launcher‬روی کلیک کنید‪ .‬برای کسب اطالعات بیشتر ‬
‫درباره به روز رسانی نرم افزار داخلی‪ ،‬به صفحه ‪ 167‬مراجعه کنید‪.‬‬
‫دانلود برنامه ‪PC Auto Backup‬‬
‫در صفحه ‪ ،Samsung i-Launcher‬روی کلیک کنید‪ .‬برای کسب اطالعات درباره ‬
‫نصب برنامه ‪ ،PC Auto Backup‬به صفحه ‪ 129‬مراجعه کنيد‪.‬‬
‫‪152‬‬
‫یجراخ یاههاگتسد هب لاصتا > هنایار یور اه همانرب زا هدافتسا‬
‫نصب ‪Adobe Photoshop Lightroom‬‬
‫استفاده از ‪Adobe Photoshop Lightroom‬‬
‫‪1 1‬دی وی دی رام ‪ Adobe Photoshop Lightroom‬را در رایانه خود‬
‫قرار دهید‪.‬‬
‫عکس های گرفته شده بوسیله دوربین اغلب به فرمت ‪ JPEG‬تبدیل می شوند و بر اساس‬
‫تنظیمات دوربین در زمان تصویربرداری در حافظه ذخیره می شوند‪ .‬فایل های ‪ RAW‬به‬
‫فرمت ‪ JPEG‬تبدیل نمی شوند و بدون تغییرات در حافظه ذخیره می شوند‪ .‬با استفاده از‬
‫‪ Adobe Photoshop Lightroom‬می توانید نوردهی ها‪ ،‬توازن سفیدی‪ ،‬رنگ ها‪،‬‬
‫کنتراست ها و رنگ های عکس ها را تنظیم کنید‪ .‬می توانید فایل های ‪ JPEG‬یا ‪ TIFF‬را‬
‫همانند فایل های ‪ RAW‬ویرایش کنید‪ .‬برای اطالع بیشتر‪ ،‬به راهنمای برنامه مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪2 2‬یک زبان انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬از دستورالعمل های روی صفحه پیروی کنید‪.‬‬
‫•اگر نمی توانید فایلهای )‪ Samsung RAW (SRW‬را با ‪Adobe Photoshop‬‬
‫‪ Lightroom‬باز کنید‪ ،‬فرمت فایل را با ‪ Samsung DNG Converter‬به ‪ DNG‬تبدیل‬
‫کنید یا برنامه ‪ Adobe Photoshop Lightroom‬را ارتقا دهید‪.‬‬
‫•در ‪ ،Adobe Photoshop Lightroom‬روشنايی یک تصویر‪ ،‬رنگ و دیگر جلوه ها ممکن‬
‫است متفاوت به نمایش در آیند‪ .‬این اتفاق به خاطر تنظيمات دوربین اصلی و گزینه های اعمال‬
‫شده ای است که در حین گرفتن عکس حذف شده اند و آماده پردازش عکس در‬
‫‪ Adobe Photoshop Lightroom‬هستند‪.‬‬
‫‪153‬‬
‫فصل ‪7‬‬
‫پیوست‬
‫درباره پیام های خطا‪ ،‬تعمیر و نگهداری دوربین‪ ،‬نکات رفع اشکال‪ ،‬مشخصات و لوازم جانبی اختیاری‪ ،‬اطالعات کسب کنید‪.‬‬
‫تسویپ‬
‫پیام های خطا‬
‫وقتی پیام های خطای زیر ظاهر می شود‪ ،‬این راه حل ها را امتحان کنید‪.‬‬
‫پیام های خطا‬
‫راه حل های پیشنهادی‬
‫کارت حافظه پر است‬
‫فایل های غیرضروری را حذف کنید یا یک کارت حافظه جدید‬
‫داخل دوربین قرار دهید‪.‬‬
‫انتقال ناموفق بود‪.‬‬
‫•دوربین نتوانست ایمیل‌ها یا فایلها را به دستگاه‌های دیگر‬
‫بفرستد‪ .‬دوباره برای فرستادن اقدام کنید‪.‬‬
‫•اتصال شبکه را بررسی کنید و دوباره امتحان کنید‪.‬‬
‫پیام های خطا‬
‫راه حل های پیشنهادی‬
‫لنز قفل است‬
‫لنز قفل است‪ .‬لنز را پاد‪-‬ساعتگرد بچرخانید تا صدای "تق"‬
‫شنیده شود‪( .‬صفحه ‪)46‬‬
‫خطای کارت حافظه‬
‫•دوربین را خاموش و مجدداً روشن کنید‪.‬‬
‫•کارت حافظه را بیرون بیاورید و دوباره وارد کنید‪.‬‬
‫•کارت حافظه را فرمت کنید‪.‬‬
‫باتری ضعیف است‬
‫یک باتری شارژ شده در دوربین قرار دهید یا باتری را شارژ‬
‫کنید‪.‬‬
‫گرفتن عکس ممکن نیست زیرا‬
‫عدد پوشه و فایل در کارت‬
‫حافظه به حداکثر رسیده است‪.‬‬
‫عدد پوشه بازنشانی شود؟‬
‫نام فایل ها با استاندارد ‪ DCF‬مطابقت ندارد‪ .‬برای بازنشانی‬
‫تعداد پوشه‪ ،‬از دستورالعمل روی صفحه پیروی کنید‪.‬‬
‫هیچ فایل تصویری موجود‬
‫نیست‬
‫عکس بگیرید یا کارت حافظه ای را وارد کنید که دارای‬
‫عکس باشد‪.‬‬
‫‪Error 00‬‬
‫دوربین را خاموش کنید و لنز را دوباره نصب نمایید‪ .‬اگر باز‬
‫هم این پیام ظاهر شد‪ ،‬با یک مرکز خدمات تماس بگیرید‪.‬‬
‫دستگاه متصل نشد‪.‬‬
‫اتصال شبکه در حین انتقال عکسها به دستگاه‌های پشتیبانی شده‬
‫قطع شد‪ .‬دوباره یک دستگاه پشتیبانی شده انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪Error 01/02‬‬
‫خطای فایل‬
‫فایل آسیب دیده را حذف کنید یا با یک مرکز خدمات تماس‬
‫بگیرید‪.‬‬
‫دوربین را خاموش کنید‪ ،‬باتری را بیرون بیاورید و دوباره‬
‫داخل دوربین قرار دهید‪ .‬اگر باز هم این پیام ظاهر شد‪ ،‬با یک‬
‫مرکز خدمات تماس بگیرید‪.‬‬
‫‪155‬‬
‫تسویپ‬
‫نگهداری از دوربین‬
‫تمیز کردن دوربین‬
‫لنز و صفحه نمایش دوربین‬
‫برای زدودن گرد و غبار‪ ،‬از یک بُرس استفاده کنید و لنز را به آرامی با یک پارچه نرم تمیز‬
‫کنید‪ .‬اگر باز هم گرد و غبار باقی ماند‪ ،‬مایع تمیزکننده لنز را به یک تکه کاغذ تمیزکننده زده‬
‫و به آرامی لنز را با آن تمیز کنید‪.‬‬
‫حسگر تصویر‬
‫بسته به شرایط مختلف عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ،‬به خاطر اینکه حسگر تصویر در معرض‬
‫محیط خارج است‪ ،‬ممکن است گرد و غبار روی عکس ها ظاهر شود‪ .‬این مشکل عادی است‬
‫و قرار گرفتن در معرض گرد و غبار‪ ،‬در استفاده روزانه از دوربین اتفاق می افتد‪ .‬بُرس‬
‫دمنده را داخل دهانه پایه لنز نکنید‪.‬‬
‫بدنه دوربين‬
‫بدنه دوربین را به آرامی با یک پارچه نرم و خشک تمیز کنید‪.‬‬
‫هرگز از بنزین‪ ،‬تینر یا الکل برای تمیز کردن این وسیله استفاده نکنید‪ .‬این محلول ها ممکن است‬
‫به دوربین آسیب برسانند یا موجب نقص عملکرد آن شوند‪.‬‬
‫‪156‬‬
‫تسویپ > نیبرود زا یرادهگن‬
‫استفاده یا نگهداری از دوربین‬
‫مکانهای نامناسب برای استفاده یا نگهداری دوربین‬
‫•دوربین را در معرض دمای بسیار سرد یا بسیار گرم قرار ندهید‪.‬‬
‫•از دوربین در محلهایی با رطوبت بسیار شدید‪ ،‬یا دارای تغییر رطوبت بسیار شدید‪ ،‬استفاده‬
‫نکنید‪.‬‬
‫•از قراردادن دوربین در معرض نور مستقیم خورشید و نگهداری آن در محیط های گرم‪ ،‬با‬
‫تهویه ناکافی مانند داخل ماشین در فصل تابستان‪ ،‬خودداری کنید‪.‬‬
‫•از دوربین و نمایشگر آن در برابر ضربه‪ ،‬حرکات خشن و لرزش های بیش از حد محافظت‬
‫نمایید تا دوربین آسیب جدی نبیند‪.‬‬
‫•از به کار بردن یا نگهداری دوربین در محیط های پر گرد و غبار‪ ،‬کثیف‪ ،‬مرطوب‪ ،‬یا‬
‫دارای تهویه نامناسب خودداری نمایید تا از آسیب دیدن قطعات متحرک و اجزای داخلی‬
‫دوربین جلوگیری شود‪.‬‬
‫استفاده در ساحل یا کنار دریا‬
‫•زمانی که از دوربین در ساحل یا مناطق مشابه دیگر استفاده می کنید از دوربین در برابر‬
‫شن و گرد و غبار محافظت کنید‪.‬‬
‫•دوربين شما ضد آب نيست‪ .‬باتری‪ ،‬آداپتور یا کارت حافظه را با دست خیس لمس نکنید‪.‬‬
‫استفاده از دوربین با دستهای خیس ممکن است به دوربین آسیب برساند‪.‬‬
‫نگهداری برای مدت زمان طوالنی‬
‫•وقتی دوربین را برای مدتی طوالنی نگهداری می کنید‪ ،‬آن را در محفظه بسته یا همراه با‬
‫مواد جاذب رطوبت مانند ژل سیلیکون قرار دهید‪.‬‬
‫•باتری هایی که استفاده نمی شوند‪ ،‬در طول زمان شارژ خالی می کنند و باید قبل از استفاده‪،‬‬
‫مجدداً شارژ شوند‪.‬‬
‫•اگر پس از دوره ای طوالنی از زمان خارج بودن باتری از دوربین‪ ،‬دوربین را روشن‬
‫کنید‪ ،‬تاریخ و زمان فعلی مقدار دهی اولیه می شود‪.‬‬
‫•از دوربین خود در نزدیکی مواد سوختی‪ ،‬مواد قابل احتراق‪ ،‬یا مواد شیمیایی قابل اشتعال‬
‫استفاده نکنید‪ .‬گازها و مایعات قابل اشتعال‪ ،‬یا مواد منفجره را در همان محفظه ای که‬
‫دوربین یا لوازم جانبی دوربین در آن قرار داد‪ ،‬نگهداری یا حمل نکنید‪.‬‬
‫•دوربین را در کنار گلوله نفتالین‪ ،‬نگهداری نکنید‪.‬‬
‫‪157‬‬
‫تسویپ > نیبرود زا یرادهگن‬
‫استفاده با احتیاط از دوربین در محیط های مرطوب‬
‫وقتی دوربین را از یک مکان سرد به مکانی گرم منتقل می کنید‪ ،‬ممکن است بر روی لنز‬
‫یا قطعات داخلی دوربین قطرات آب تشکیل شود‪ .‬در این شرایط‪ ،‬دوربین را خاموش کرده و‬
‫حداقل ‪ 1‬ساعت صبر کنید‪ .‬اگر قطرات آب روی کارت حافظه تشکیل شود‪ ،‬کارت حافظه را‬
‫از دوربین خارج کرده و قبل از داخل کردن مجدد‪ ،‬تا بخار شدن همه رطوبت صبر کنید‪.‬‬
‫سایر احتیاط ها‬
‫•دوربین را با بند تکان ندهید‪ .‬این کار ممکن است باعث صدمه بدنی به خود یا دیگران یا‬
‫آسیب به دوربین شود‪.‬‬
‫•دوربین خود را رنگ نکنید‪ ،‬زیرا رنگ ممکن است قطعات متحرک را مسدود کند و از‬
‫کارکرد صحیح دوربین جلوگیری کند‪.‬‬
‫•وقتی از دوربین استفاده نمی کنید‪ ،‬آن را خاموش کنید‪.‬‬
‫•دوربین شما از قطعات ظریفی تشکیل شده است‪ .‬از ضربه خوردن دوربین جلوگیری کنید‪.‬‬
‫•لنز را در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید‪ ،‬چرا که این کار ممکن است موجب‬
‫تغییر رنگ حسگر تصویر یا نقص عملکرد آن شود‪.‬‬
‫•از لنز در برابر اثر انگشت و خراشیدگی محافظت نمایید‪ .‬لنز را با یک پارچه نرم‪ ،‬تمیز و‬
‫بدون پرز مخصوص لنز‪ ،‬تمیز کنید‪.‬‬
‫•اگر ضربه بیرونی به دوربین بخورد‪ ،‬ممکن است خاموش شود‪ .‬این کار برای محافظت‬
‫کارت حافظه است‪ .‬برای استفاده مجدد‪ ،‬دوربین را روشن کنید‪.‬‬
‫•هنگام استفاده از دوربین‪ ،‬ممکن است دوربین گرم شود‪ .‬این وضعیت عادی است و نباید‬
‫تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دوربین شما داشته باشد‪.‬‬
‫•وقتی از دوربین در دماهای پایین استفاده می کنید‪ ،‬ممکن است روشن شدن آن مدتی طول‬
‫بکشد‪ ،‬رنگ صفحه نمایش ممکن است موقتا ً تغییر کند یا پس دید ظاهر شود‪ .‬این شرایط‪ ،‬به‬
‫معنای خرابی نیست و وقتی دوربین به دمای معتدلتر بازگردانده شود‪ ،‬خود به خود اصالح‬
‫می شود‪.‬‬
‫•رنگ یا فلز قرار گرفته در بیرون دوربین می تواند در افرادی که حساسیت پوستی دارند‬
‫موجب حساسیت‪ ،‬خارش پوست‪ ،‬اگزما یا تورم شود‪ .‬در صورتی که هر یک از این عالئم‬
‫را مشاهده نمودید‪ ،‬فوراً استفاده از دوربین را متوقف کنید و با یک پزشک مشورت نمایید‪.‬‬
‫•وقتی از دوربین استفاده نمی کنید‪ ،‬صفحه نمایش را در جعبه نگه دارید تا نیروی بیرونی به‬
‫آن صدمه نزند‪ .‬با دور نگه داشتن دوربین از شن‪ ،‬قطعات تیز یا سکه‪ ،‬از افتادن خط و خش‬
‫روی دوربین محافظت کنید‪.‬‬
‫•اجسام خارجی را داخل هیچ یک از محفظه ها‪ ،‬شکاف ها یا نقاط دسترسی دوربین نکنید‪.‬‬
‫آسیب های ناشی از استفاده نادرست‪ ،‬تحت پوشش ضمانت نامه قرار نمی گیرند‪.‬‬
‫•در صورت ترک خوردگی یا شکستن صفحه نمایش از دوربین استفاده نکنید‪ .‬شیشه شکسته‬
‫یا آکریلیک ممکن است موجب آسیب رسیدن به دست یا صورت شما شود‪ .‬دوربین را برای‬
‫تعمیر به یک مرکز خدمات سامسونگ ببرید‪.‬‬
‫•به افراد غیرمجاز اجازه سرویس دوربین را ندهید و خودتان نیز اقدام به سرویس دوربین‬
‫نکنید‪ .‬هرگونه صدمه ای که ناشی از سرویس غیرمجاز باشد‪ ،‬تحت پوشش ضمانت نامه‬
‫قرار نمی گیرد‪.‬‬
‫•هرگز دوریین‪ ،‬باتری ها‪ ،‬شارژر یا لوازم جانبی را در نزدیکی‪ ،‬داخل یا روی وسایل‬
‫گرمازا‪ ،‬مانند اجاق مایکروویو‪ ،‬اجاق گاز‪ ،‬یا رادیاتور قرار ندهید‪ .‬گرما موجب تغییر شکل‬
‫یا باال بردن دمای این دستگاه‌ها می شود و ممکن است باعث آتش سوزی یا انفجار شود‪.‬‬
‫‪158‬‬
‫تسویپ > نیبرود زا یرادهگن‬
‫درباره کارت حافظه‬
‫کارت های حافظه پشتیبانی شده‬
‫این دستگاه از کارتهای حافظه ‪ microSDHC ،microSD‬و ‪ microSDXC‬پشتیبانی‬
‫می‌کند‪.‬‬
‫مبدل کارت حافظه‬
‫کارت حافظه‬
‫برای خواندن اطالعات به وسيله رايانه يا کارت خوان حافظه‪ ،‬کارت حافظه را درون يک‬
‫مبدل کارت حافظه قرار دهيد‪.‬‬
‫‪159‬‬
‫تسویپ > نیبرود زا یرادهگن‬
‫ظرفیت کارت حافظه‬
‫ظرفیت کارت حافظه ممکن است بسته به صحنه ها یا شرایط عکسبرداری و فیلمبرداری متفاوت باشد‪ .‬این ظرفیت ها بر اساس کارت ‪ 2 SD‬گیگابایتی هستند‪.‬‬
‫کیفیت‬
‫اندازه‬
‫عکس‬
‫خیلی خوب‬
‫خوب‬
‫معمولی‬
‫‪RAW‬‬
‫‪ + RAW‬خیلی خوب‬
‫‪ + RAW‬خوب‬
‫‪ + RAW‬نرمال‬
‫)‪20.0M (5472X3648‬‬
‫‪162‬‬
‫‪294‬‬
‫‪403‬‬
‫‪57‬‬
‫‪26‬‬
‫‪32‬‬
‫‪35‬‬
‫)‪10.1M (3888X2592‬‬
‫‪292‬‬
‫‪492‬‬
‫‪638‬‬
‫‪-‬‬
‫‪32‬‬
‫‪37‬‬
‫‪39‬‬
‫)‪5.9M (2976X1984‬‬
‫‪440‬‬
‫‪688‬‬
‫‪846‬‬
‫‪-‬‬
‫‪36‬‬
‫‪40‬‬
‫‪41‬‬
‫)‪2.0M (1728X1152‬‬
‫‪841‬‬
‫‪1,095‬‬
‫‪1,217‬‬
‫‪-‬‬
‫‪41‬‬
‫‪42‬‬
‫‪43‬‬
‫‏توالی‏‬
‫‪495‬‬
‫‪753‬‬
‫‪911‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫)‪16.9M (5472X3080‬‬
‫‪188‬‬
‫‪337‬‬
‫‪456‬‬
‫‪-‬‬
‫‪27‬‬
‫‪34‬‬
‫‪37‬‬
‫)‪7.8M (3712X2088‬‬
‫‪359‬‬
‫‪585‬‬
‫‪739‬‬
‫‪-‬‬
‫‪34‬‬
‫‪38‬‬
‫‪40‬‬
‫)‪4.9M (2944X1656‬‬
‫‪503‬‬
‫‪762‬‬
‫‪919‬‬
‫‪-‬‬
‫‪37‬‬
‫‪40‬‬
‫‪41‬‬
‫)‪2.1M (1920X1080‬‬
‫‪1,566‬‬
‫‪2,840‬‬
‫‪3,897‬‬
‫‪-‬‬
‫‪44‬‬
‫‪45‬‬
‫‪46‬‬
‫)‪13.3M (3648X3648‬‬
‫‪231‬‬
‫‪403‬‬
‫‪536‬‬
‫‪-‬‬
‫‪30‬‬
‫‪35‬‬
‫‪38‬‬
‫)‪7.0M (2640X2640‬‬
‫‪390‬‬
‫‪624‬‬
‫‪781‬‬
‫‪-‬‬
‫‪35‬‬
‫‪39‬‬
‫‪40‬‬
‫)‪4.0M (2000X2000‬‬
‫‪573‬‬
‫‪839‬‬
‫‪993‬‬
‫‪-‬‬
‫‪38‬‬
‫‪41‬‬
‫‪42‬‬
‫)‪1.1M (1024X1024‬‬
‫‪2,814‬‬
‫‪4,750‬‬
‫‪6,163‬‬
‫‪-‬‬
‫‪45‬‬
‫‪46‬‬
‫‪46‬‬
‫‪160‬‬
‫تسویپ > نیبرود زا یرادهگن‬
‫اندازه‬
‫فیلم‬
‫احتیاط های مربوط به استفاده از کارت حافظه‬
‫کیفیت‬
‫کیفیت باال‬
‫معمولی‬
‫‪1920X1080‬‬
‫(‪ 30‬فریم در ثانیه‏)‬
‫تقريبا ‪"02 '17‬‬
‫تقريبا ‪"50 '19‬‬
‫‪1280X720‬‬
‫(‪ 30‬فریم در ثانیه‏)‬
‫تقريبا ‪"46 '23‬‬
‫تقريبا ‪"37 '29‬‬
‫•کارت حافظه را در معرض هوای بسیار سرد یا بسیار گرم قرار ندهید (پایین تر از‬
‫‪ F° 32/C° 0‬یا باالتر ‪ .)F° 104/C° 40‬دماهای شدید باعث نقص عملکرد کارت های‬
‫حافظه می شوند‪.‬‬
‫•کارت حافظه را در جهت درست وارد کنید‪ .‬وارد کردن کارت حافظه در جهت نادرست‬
‫ممکن است به دوربین و کارت حافظه شما آسیب برساند‪.‬‬
‫•از کارت های حافظه ای که با دوربین های دیگر یا رایانه فرمت شده اند‪ ،‬استفاده نکنید‪.‬‬
‫کارت حافظه را مجدداً با دوربین خود فرمت کنید‪.‬‬
‫‪640X480‬‬
‫(‪ 30‬فریم در ثانیه‏)‬
‫تقريبا ‪"24 '58‬‬
‫تقريبا ‪"06 '77‬‬
‫برای به اشتراک گذاشتن‬
‫(‪ 30‬فریم در ثانیه‏)‬
‫‪-‬‬
‫تقريبا ‪"21 '261‬‬
‫•اعداد باال بدون استفاده از عملکرد زوم‪ ،‬اندازه گیری شده اند‪.‬‬
‫•هنگام استفاده از زوم‪ ،‬زمان قابل ضبط ممکن است تغییر کند‪.‬‬
‫•چندین فیلم به طور متوالی ضبط شد تا مجموع زمان ضبط محاسبه شود‪.‬‬
‫•حداکثر زمان ضبط ‪ 20‬دقیقه در هر فایل است‪.‬‬
‫•حداکثر زمان پخش مجدد‪ ‬برای به اشتراک گذاشتن فیلم‌ها ‪ 30‬ثانیه در هر‪ ‬فایل است‪.‬‬
‫•هنگام قرار دادن کارت حافظه و بیرون آوردن آن‪ ،‬دوربین را خاموش کنید‪.‬‬
‫•هنگام چشمک زدن چراغ‪ ،‬کارت حافظه را بیرون نیاورید یا دوربین را خاموش نکنید‪،‬‬
‫زیرا این کار می تواند به اطالعات شما آسیب برساند‪.‬‬
‫•اگر طول عمر کارت حافظه به پایان رسیده باشد‪ ،‬دیگر نمی توانید عکسی روی کارت‬
‫ذخیره کنید‪ .‬از کارت حافظه جدید استفاده کنید‪.‬‬
‫•کارت های حافظه را خم نکنید‪ ،‬نیندازید و آنها را در معرض فشار یا ضربه های سنگین‬
‫قرار ندهید‪.‬‬
‫•از استفاده یا نگهداری کارتهای حافظه نزدیک میدانهای قوی مغناطیسی خودداری کنید‪.‬‬
‫•از استفاده يا نگهداری کارتهای حافظه در نزديکی مواد با دمای باال‪ ،‬رطوبت باال يا مواد‬
‫خورنده‪ ،‬خودداری کنيد‪.‬‬
‫‪161‬‬
‫تسویپ > نیبرود زا یرادهگن‬
‫•از تماس پیدا کردن کارت های حافظه با مایعات‪ ،‬آلودگی یا اجسام خارجی جلوگیری کنید‪.‬‬
‫اگر کارت حافظه کثیف باشد‪ ،‬آن را پیش از قرار دادن در داخل دوربین‪ ،‬با پارچه نرم تمیز‬
‫کنید‪.‬‬
‫•اجازه ندهید مایعات‪ ،‬آلودگی یا اجسام خارجی با کارت حافظه یا شکاف کارت حافظه تماس‬
‫پیدا کنند‪ .‬انجام این کار می تواند باعث عملکرد نادرست کارت حافظه یا دوربین شود‪.‬‬
‫•هنگام حمل کارت حافظه‪ ،‬از کیف استفاده کنید تا از کارت در برابر الکتریسیتۀ ساکن‬
‫محافظت نمایید‪.‬‬
‫درباره باتری‬
‫فقط از باتری های مورد تأیید سامسونگ استفاده نمایید‪.‬‬
‫مشخصات باتری‬
‫گزینه‬
‫شرح‬
‫•اطالعات مهم را به رسانه دیگری‪ ،‬مانند هارد دیسک یا سی دی‪/‬دی وی دی منتقل کنید‪.‬‬
‫مدل*‬
‫‪B740AK/B740AU/B740AC/B740AE‬‬
‫نوع‬
‫باتری لیتیوم‪-‬یون‬
‫•هنگام استفاده طوالنی مدت از دوربین‪ ،‬ممکن است کارت حافظه گرم شود‪ .‬این وضعیت‬
‫عادی است و باعث نقص عملکرد نمی شود‪.‬‬
‫ظرفیت سلول‬
‫‪ 2,330‬میلی آمپر در ساعت‬
‫ولتاژ‬
‫‪ 3/8‬ولت‬
‫زمان شارژ**‬
‫(هنگامی که باتری کامال خالی است)‬
‫تقريبا ‪ 270‬دقیقه‬
‫•از یک کارت حافظه که دارای شرایط استاندارد است‪ ،‬استفاده کنید‪.‬‬
‫سازنده اين وسيله در قبال از دست رفتن اطالعات‪ ،‬هيچگونه مسئوليتی نمی پذيرد‪.‬‬
‫*مشخصات باتری یا مدل ممکن است بسته به منطقه شما تغییر کند‪.‬‬
‫**اشکال باال بر اساس زمانی است که از کابل ‪ USB‬و آداپتور برق متناوب عرضه شده استفاده می کنید‪ .‬شارژ کردن‬
‫باتری با اتصال آن به کامپیوتر‪ ،‬ممکن است زمان بیشتری طول بکشد‪.‬‬
‫‪162‬‬
‫تسویپ > نیبرود زا یرادهگن‬
‫اگر باتری با بی دقتی یا به طور نادرست مورد استفاده قرار گیرد ممکن است موجب جراحت یا‬
‫مرگ شود‪ .‬برای ایمنی خود‪ ،‬از این دستورالعمل ها در مورد استفاده صحیح از باتری پیروی‬
‫کنید‪:‬‬
‫•اگر از باتری درست استفاده نکنید ممکن است آتش بگیرد یا منفجر شود‪ .‬اگر متوجه هرگونه‬
‫تغییر شکل‪ ،‬شکاف‪ ،‬یا موارد غیرعادی دیگر در باتری شدید‪ ،‬بالفاصله استفاده از باتری را‬
‫متوقف کنید و با سازنده تماس بگیرید‪.‬‬
‫•فقط از شارژرهای مجاز و توصیه شده توسط سازنده استفاده کنید و باتری را فقط به روش‬
‫مشروح در این دفترچه راهنمای کاربر‪ ،‬شارژ کنید‪.‬‬
‫•باتری را نزدیک دستگاه های گرم کننده نگذارید یا در معرض محیطهای بسیار گرم‪ ،‬مانند داخل‬
‫اتومبیل دربسته در تابستان قرار ندهید‪.‬‬
‫•باتری را در اجاق مایکروویو قرار ندهید‪.‬‬
‫•از نگهداری یا به کار بردن باتری در مکان های گرم و مرطوب مانند سونا و حمام خودداری‬
‫کنید‪.‬‬
‫•دستگاه را به مدت طوالنی روی سطوح قابل اشتعال‪ ،‬مانند رختخواب‪ ،‬فرش‪ ،‬یا پتوهای برقی‬
‫قرار ندهید‪.‬‬
‫•وقتی دستگاه روشن است‪ ،‬آن را در هیچ مکان بسته ای به مدت طوالنی قرار ندهید‪.‬‬
‫•اجازه ندهید دو سر باتری با اشیاء فلزی‪ ،‬مانند گردنبند‪ ،‬سکه‪ ،‬کلید یا ساعت تماس پیدا کند‪.‬‬
‫•فقط از باتری لیتیوم‪-‬یون جایگزین اصلی مورد تأیید سازنده استفاده کنید‪.‬‬
‫•هرگز با اشیاء تیز‪ ،‬باتری را سوراخ یا باز نکنید‪.‬‬
‫•از قرار دادن باتری در معرض فشار زیاد یا خرد کردن آن خودداری کنید‪.‬‬
‫•از قرار دادن باتری در معرض ضربه های شدید‪ ،‬از قبیل انداختن آن از مکان های بلند‬
‫خودداری کنید‪.‬‬
‫•باتری را در دمای ‪ )F° 140( C° 60‬یا باالتر قرار ندهید‪.‬‬
‫•باتری را در تماس با رطوبت یا مایعات قرار ندهید‪.‬‬
‫•باتری نباید در معرض گرمای شدید مثل نور خورشید‪ ،‬آتش یا مانند آن قرار بگیرد‪.‬‬
‫رهنمودهای دور انداختن‬
‫•با دقت باتری را دور بیندازید‪.‬‬
‫•باتری را در آتش نیندازید‪.‬‬
‫•مقررات دفع ممکن است بر حسب کشور یا ناحیه متفاوت باشد‪ .‬باتری را مطابق با مقررات‬
‫محلی و مرکزی خود‪ ،‬دفع کنید‪.‬‬
‫رهنمودهایی درباره شارژ کردن باتری‬
‫باتری را فقط به شیوه شرح داده شده در این دفترچه راهنمای کاربر‪ ،‬شارژ کنید‪ .‬اگر باتری درست‬
‫شارژ نشود‪ ،‬ممکن است آتش بگیرد یا منفجر شود‪.‬‬
‫‪163‬‬
‫تسویپ > نیبرود زا یرادهگن‬
‫نکاتی درباره استفاده از باتری‬
‫عمر باتری‬
‫حالت گرفتن عکس‬
‫زمان متوسط ‪ /‬تعداد عکس ها‬
‫عکس ها‬
‫تقريبا ‪ 185‬دقیقه‪/‬تقريبا ‪ 370‬عکس‬
‫فیلمها‬
‫تقريبا ‪ 135‬دقيقه (فیلم‌ها را با تفکیک ‪ 1920X1080‬و ‪ 30‬فریم در‬
‫ثانیه ضبط کنید‪).‬‬
‫•اعداد باال بر اساس استانداردهای آزمایشی ‪ CIPA‬است‪ .‬نتایج شما بسته به میزان استفاده‬
‫واقعی ممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫•کارت حافظه را در معرض هوای بسيار سرد يا بسيار گرم قرار ندهيد (زیر ‪F° 32/C° 0‬‬
‫یا باالتر از ‪ .)F° 104/C° 40‬دماهای شدید می تواند باعث کاهش ظرفیت شارژ باتری‬
‫های شما شود‪.‬‬
‫•هنگام استفاده طوالنی مدت دوربین‪ ،‬اطراف محفظه باتری ممکن است گرم شود‪ .‬این کار‬
‫بر عملکرد عادی دوربین تاًثیری ندارد‪.‬‬
‫•برای جدا کردن سیم از پریز برق‪ ،‬سیم منبع برق را نکشید چراکه این کار می تواند باعث‬
‫آتش سوزی یا برق گرفتگی شود‪.‬‬
‫•بسته به پس زمینه‪ ،‬فاصله عکسبرداری و فیلمبرداری و شرایط استفاده‪ ،‬زمان عکسبرداری‬
‫و فیلمبرداری موجود متفاوت است‪.‬‬
‫•در دمای زیر ‪ ،F° 32/C° 0‬ممکن است ظرفیت باتری و عمر باتری کاهش یابد‪.‬‬
‫•چندین فیلم به طور متوالی ضبط شد تا مجموع زمان ضبط محاسبه شود‪.‬‬
‫•ظرفیت باتری ممکن است در دماهای پایین کاهش یابد اما در دمای معتدل به حالت عادی‬
‫باز می گردد‪.‬‬
‫پیغام ضعیف شدن باتری‬
‫هنگامی که باتری کامالً خالی شد‪ ،‬نماد باتری به رنگ قرمز در خواهد آمد و پیام‬
‫"باتری ضعیف است" ظاهر خواهد شد‪.‬‬
‫•در صورتی که برای مدت طوالنی از دوربین استفاده نمی کنید‪ ،‬هنگام نگهداری دوربین‪،‬‬
‫باتری ها را از آن خارج کنید‪ .‬باتری های نصب شده ممکن است در اثر مرور زمان نشت‬
‫کنند یا زنگ بزنند و باعث وارد آمدن آسیب جدی به دوربین شوند‪ .‬نگهداری دوربین در‬
‫حالی که باتری داخل آن است برای مدتهای طوالنی باعث خالی شدن باتری می شود‪ .‬ممکن‬
‫است نتوانید باتری کامالً تخلیه شده را دوباره شارژ کنید‪.‬‬
‫•وقتی از دوربین برای مدت طوالنی استفاده نمی کنید (‪ 3‬ماه یا بیشتر)‪ ،‬باتری را بررسی‬
‫نمایید و آن را مرتبا ً شارژ کنید‪ .‬اگر بگذارید باتری مرتبا ً تخلیه شود‪ ،‬ممکن است ظرفیت‬
‫و عمر آن کاهش یابد‪ ،‬که این امر ممکن است منجر به کارکرد نادرست‪ ،‬آتش سوزی‪ ،‬یا‬
‫انفجار شود‪.‬‬
‫‪164‬‬
‫تسویپ > نیبرود زا یرادهگن‬
‫احتیاط های استفاده از باتری‬
‫از آسیب دیدن باتری ها‪ ،‬شارژرها و کارت های حافظه جلوگیری کنید‪.‬‬
‫از تماس باتری ها با اجسام فلزی جلوگیری نمایید‪ ،‬چرا که این کار می تواند باعث ایجاد‬
‫اتصال بین پایانه های ‪ +‬و ‪ -‬باتری شده و منجر به آسیب دیدن موقتی یا دائمی باتری شده و‬
‫باعث آتش سوزی یا شوک برقی شود‪.‬‬
‫نکاتی درباره شارژ کردن باتری‬
‫•در صورتی که چراغ وضعیت خاموش باشد‪ ،‬مطمئن شوید که باتری درست در داخل‬
‫دوربین گذاشته شده است‪.‬‬
‫•اگر دوربین در حال شارژ شدن روشن باشد‪ ،‬ممکن است باتری کامال شارژ نشود‪ .‬قبل از‬
‫شارژ کردن باتری‪ ،‬دوربین را خاموش کنید‪.‬‬
‫•در هنگام شارژ کردن باتری‪ ،‬از دوربین خود استفاده نکنید‪ .‬این کار ممکن است موجب‬
‫آتش سوزی یا برق گرفتگی شود‪.‬‬
‫•برای جدا کردن سیم از پریز برق‪ ،‬سیم منبع برق را نکشید چراکه این کار می تواند باعث‬
‫آتش سوزی یا برق گرفتگی شود‪.‬‬
‫•اگر هنگامی که باتری تخلیه شده است‪ ،‬دوربین را به منبع برق بیرونی وصل کنید‪ ،‬استفاده‬
‫از عملکردهای انرژی بر‪ ،‬ممکن است باعث خاموش شدن دوربین شود‪ .‬برای استفاده‬
‫معمولی از دوربین‪ ،‬باتری ها را مجدداً شارژ کنید‪.‬‬
‫•اگر کابل برق را پس از شارژ شدن کامل باتری دوباره وصل کنید‪ ،‬چراغ وضعیت به مدت‬
‫تقریبا ً ‪ 30‬دقیقه روشن می شود‪.‬‬
‫•استفاده از فالش یا فیلمبرداری‪ ،‬باتری را سریع خالی می کند‪ .‬قبل از استفاده از دوربین‪،‬‬
‫باتری را به طور کامل شارژ کنید‪.‬‬
‫•اگر چراغ وضعیت به رنگ قرمز چشمک می زند‪ ،‬کابل را جدا کرده و دوباره وصل کنید‬
‫یا باتری را بیرون آورده و دوباره داخل دوربین قرار دهید‪.‬‬
‫•اگر وقتی كابل داغ شده است یا دما بسیار باال است باتری را شارژ كنید‪ ،‬چراغ وضعیت‬
‫ممكن است به رنگ قرمز چشمک بزند‪ .‬شارژ زمانی آغاز می شود که باتری خنک شود‪.‬‬
‫•شارژ کردن بیش از حد باتری ها ممکن است عمر باتری را کوتاه کند‪ .‬پس از پایان شارژ‬
‫کردن‪ ،‬کابل را از دوربین جدا کنید‪.‬‬
‫•کابل برق متناوب را خم نکنید یا اجسام سنگین روی آن قرار ندهید‪ .‬انجام این کار می تواند‬
‫به کابل آسیب برساند‪.‬‬
‫•قبل از روشن کردن دوربین‪ ،‬اجازه دهید باتری ها حداقل به مدت ‪ 10‬دقیقه شارژ شوند‪.‬‬
‫‪165‬‬
‫تسویپ > نیبرود زا یرادهگن‬
‫نکاتی درباره شارژ باتری با اتصال به رایانه‬
‫•فقط از کابل ‪ USB‬عرضه شده استفاده کنید‪.‬‬
‫•ممکن است در موارد زیر باتری شارژ نشود‪:‬‬
‫‪-‬وقتی از هاب ‪ USB‬استفاده می کنید‬
‫‪-‬وقتی دستگاه های ‪ USB‬دیگری نیز به رایانه وصل است‬
‫‪-‬وقتی کابل را به پورت جلویی رایانه خود وصل می کنید‬
‫‪-‬وقتی پورت ‪ USB‬رایانه شما از استاندارد خروجی برق (‪ 5‬ولت‪ 500 ،‬میلی آمپر) پشتیبانی نمی کند‬
‫باتری ها و شارژرها را با دقت حمل کنید و آنها را با دقت دور بیندازید‬
‫•هرگز باتری ها را در آتش نیندازید‪ .‬هنگام دورانداختن باتری های مستعمل‪ ،‬از تمام‬
‫مقررات محلی پیروی کنید‪.‬‬
‫•هرگز باتری ها یا دوربین را در داخل یا روی وسایل گرمازا‪ ،‬مانند اجاق مایکروویو‪،‬‬
‫اجاق‪ ،‬یا رادیاتور قرار ندهید‪ .‬در صورتی که باتری ها بیش از حد گرم شوند‪ ،‬امکان انفجار‬
‫آنها وجود دارد‪.‬‬
‫‪166‬‬
‫تسویپ‬
‫به روزرساني نرم افزار داخلی‬
‫دوربین را به رایانه وصل کنید و نرم افزار داخلی دوربین یا لنز را به روز کنید‪.‬‬
‫•نمی توانید بدون یک باتری کامالً شارژ شده ارتقای نرم افزار داخلی را انجام دهید‪ .‬قبل از اجرای‬
‫ارتقای نرم افزار داخلی باتری را کامال شارژ کنید‪.‬‬
‫•اگر نرم افزار داخلی را به روز کنید‪ ،‬مقادیر و تنظیمات کاربر حذف خواهد شد‪( .‬تاریخ‪ ،‬زمان‪،‬‬
‫زبان و خروجی ویدیو تغییر نخواهد کرد‪).‬‬
‫•هنگامی که به روزرسانی در حال انجام است‪ ،‬دوربین را خاموش نکنید‪.‬‬
‫‪1 1‬دوربین را خاموش کنید‪.‬‬
‫‪2 2‬با استفاده از کابل ‪ ،USB‬دوربین را به رایانه وصل کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬دوربین را روشن کنید‪.‬‬
‫‪4 4‬در رایانه‪i-Launcher ،‬‬
‫←‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ ‪5‬دستورالعمل های روی صفحه را برای دانلود نرم افزار داخلی در دوربین‪،‬‬
‫دنبال نمایید‪.‬‬
‫ •نرم افزار داخلی دوربین یا لنز را می توانید دانلود کنید‪.‬‬
‫‪6 6‬دوربین را پس از کامل شدن دانلود خاموش کنید‪.‬‬
‫‪7 7‬کابل ‪ USB‬را جدا کنید‪.‬‬
‫‪8 8‬دوربین را روشن کنید‪.‬‬
‫‪ ← q ← ]m[9 9‬اطالعات دستگاه ← به روز رسانی نرم افزار ← نرم‬
‫افزار داخلی بدنه یا نرم افزار داخلی لنز را فشار دهید‪.‬‬
‫•بايد انتهای کوچک کابل ‪ USB‬را به دوربين خود متصل کنيد‪ .‬در صورتی که کابل‬
‫برعکس وصل شود‪ ،‬ممکن است به فايل های شما آسيب برسد‪ .‬سازنده اين وسيله در قبال از‬
‫دست رفتن اطالعات‪ ،‬هيچگونه مسئوليتی نمی پذيرد‪.‬‬
‫•اگر کابل ‪ USB‬را به پورت ‪ HDMI‬متصل کنيد‪ ،‬دوربين ممکن است به درستی کار نکند‪.‬‬
‫‪110‬بلی را از پنجره ای که در دوربین باز می شود انتخاب کنید تا نرم افزار‬
‫داخلی به روز شود‪.‬‬
‫‪167‬‬
‫تسویپ‬
‫پیش از تماس با مرکز خدمات‬
‫اگر دستگاه شما مشکلی دارد‪ ،‬پیش از تماس با متخصص مرکز خدمات‪ ،‬راه حل های عیب‬
‫یابی زیر را امتحان کنید‪.‬‬
‫هنگامی که دوربین خود را به مرکز خدمات می سپارید‪ ،‬حتما ً سایر اجزایی که موجب کارکرد‬
‫نادرست دوربین شده اند‪ ،‬مانند کارت حافظه و باتری‪ ،‬را هم به مرکز خدمات بسپارید‪.‬‬
‫وضعیت‬
‫راه حل های پیشنهادی‬
‫دوربین روشن نمی شود‬
‫•مطمئن شوید که باتری در داخل دوربین قرار داده شده است‪.‬‬
‫•مطمئن شوید که باتری بدرستی‪‎‬در داخل دوربین قرار داده شده‬
‫است‪.‬‬
‫•باتری را شارژ کنید‪.‬‬
‫دوربین ناگهان خاموش می‬
‫شود‬
‫•باتری را شارژ کنید‪.‬‬
‫•دوربین تان ممکن است در حالت "خاموش شدن خودکار" قرار‬
‫داشته باشد یا نمایشگر به طور خودکار خاموش شود‪.‬‬
‫(صفحه ‪)142‬‬
‫•ممکن است دوربین برای جلوگیری از آسیب دیدن کارت‬
‫حافظه در اثر گرمای بيش از حد‪ ،‬به طور خودکار خاموش‬
‫شود‪ .‬دوربین را دوباره روشن کنید‪.‬‬
‫دوربین خیلی سریع باتری‬
‫خالی می کند‬
‫•ممکن است باتری در دمای پایین (زیر ‪ )F° 32/C° 0‬زودتر‬
‫تخلیه شود‪ .‬با گذاشتن باتری در جیب خود‪ ،‬آن را گرم نگه‬
‫دارید‪.‬‬
‫•استفاده از فالش یا فیلمبرداری‪ ،‬باتری را سریع خالی می کند‪.‬‬
‫در صورت لزوم‪ ،‬باتری را دوباره شارژ کنید‪.‬‬
‫•باتری ها قطعات مصرفی هستند و باید با گذشت زمان تعویض‬
‫شوند‪ .‬اگر باتری زود خالی می شود‪ ،‬یک باتری جدید تهیه‬
‫کنید‪.‬‬
‫وضعیت‬
‫راه حل های پیشنهادی‬
‫نمی توان عکس گرفت‬
‫•کارت حافظه جای خالی ندارد‪ .‬فایل های غیرضروری را‬
‫حذف کنید یا یک کارت جدید داخل دوربین بگذارید‪.‬‬
‫•کارت حافظه را فرمت کنید‪.‬‬
‫•کارت حافظه معیوب است‪ .‬کارت حافظه جدیدی تهیه کنید‪.‬‬
‫•مطمئن شوید که دوربین روشن است‪.‬‬
‫•باتری را شارژ کنید‪.‬‬
‫•مطمئن شوید که باتری بدرستی‪‎‬در داخل دوربین قرار داده شده‬
‫است‪.‬‬
‫دوربین ناگهان متوقف شده و‬
‫عملی انجام نمی دهد‬
‫باتری را بیرون آورده و دوباره داخل دوربین قرار دهید‪.‬‬
‫دوربین گرم می شود‬
‫هنگام استفاده از دوربین‪ ،‬ممکن است دوربین گرم شود‪ .‬این‬
‫وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد‬
‫دوربین شما داشته باشد‪.‬‬
‫فالش به طور غیرمنتظره‬
‫روشن می شود‬
‫فالش ممکن است به علت الکتریسیته ساکن روشن شود‪ .‬دوربین‬
‫بد کار نمی کند‪.‬‬
‫فالش کار نمی کند‬
‫•ممکن است گزینه فالش روی خاموش تنظیم شده باشد‪.‬‬
‫(صفحه ‪)88‬‬
‫•در بعضی حالتها نمی توانید از فالش استفاده کنید‪.‬‬
‫تاریخ و ساعت درست نیست‬
‫در منوی ‪ ،q‬تاریخ و ساعت را تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)142‬‬
‫صفحه نمایش یا دکمه ها کار‬
‫نمی کنند‬
‫باتری را بیرون آورده و دوباره داخل دوربین قرار دهید‪.‬‬
‫‪168‬‬
‫تسویپ > تامدخ زکرم اب سامت زا شیپ‬
‫وضعیت‬
‫راه حل های پیشنهادی‬
‫خطایی در کارت حافظه وجود‬
‫دارد‬
‫•دوربین را خاموش و مجدداً روشن کنید‪.‬‬
‫•کارت حافظه را بیرون بیاورید و دوباره داخل کنید‪.‬‬
‫•کارت حافظه را فرمت کنید‪.‬‬
‫برای کسب اطالعات بیشتر‪ ،‬به بخش "احتیاط های مربوط به‬
‫استفاده از کارت حافظه" مراجعه کنید‪( .‬صفحه ‪)161‬‬
‫امکان نمايش عکسها‬
‫يا فيلمهای ذخيره شده‬
‫بر روی کارت حافظه‬
‫‪ microSDXC‬برای‬
‫تلويزيون يا رايانه وجود‬
‫ندارد‬
‫کارتهای حافظه ‪ microSDXC‬از سيستم فايل ‪ exFAT‬استفاده‬
‫می کنند‪ .‬پيش از متصل کردن دوربين به دستگاه‪ ،‬مطمئن شويد‬
‫که دستگاه خارجی با سيستم فايل ‪ exFAT‬سازگار است‪.‬‬
‫رايانه شما کارت حافظه‬
‫‪ microSDXC‬را شناسايی‬
‫نمی کند‬
‫کارتهای حافظه ‪ microSDXC‬از سيستم فايل ‪ exFAT‬استفاده‬
‫می کنند‪ .‬برای استفاده از يک کارت حافظه ‪microSDXC‬‬
‫بر روی رايانه دارای سيستم عامل ‪ ،Windows XP‬درايور‬
‫سيستم فايل ‪ exFAT‬را از وب سايت ‪ Microsoft‬دانلود و به‬
‫روز کنيد‪.‬‬
‫فایل ها را نشان نمی دهد‬
‫اگر نام فایلی را تغییر دهید‪ ،‬ممکن است دوربین آن را پخش نکند‬
‫(نام فایل باید با استاندارد ‪ DCF‬مطابقت داشته باشد)‪ .‬اگر با‬
‫چنین وضعیتی روبرو شدید‪ ،‬فایل ها را روی رایانه نمایش دهید‪.‬‬
‫وضعیت‬
‫راه حل های پیشنهادی‬
‫عکس تار است‬
‫•مطمئن شوید گزینه فوکوسی که تنظیم کرده اید برای نوع‬
‫عکسی که می گیرید مناسب است‪.‬‬
‫•برای جلوگیری از لرزیدن دوربین خود‪ ،‬از سه پایه استفاده‬
‫کنید‪.‬‬
‫•مطمئن شوید که لنز دوربین تمیز است‪ .‬اگر لنز تمیز نیست‪ ،‬آن‬
‫را تمیز کنید‪( .‬صفحه ‪)156‬‬
‫رنگ های عکس با صحنه‬
‫واقعی مطابقت ندارند‬
‫توازن سفیدی نامناسب می تواند باعث ایجاد رنگ غیرواقعی‬
‫شود‪ .‬گزینه توازن سفیدی مناسب منبع نور انتخاب کنید‪.‬‬
‫(صفحه ‪)70‬‬
‫عکس خیلی روشن یا خیلی‬
‫تیره است‬
‫نوردهی عکس بیش از حد یا کمتر از حد است‪.‬‬
‫•میزان دیافراگم یا سرعت شاتر را تنظیم کنید‪.‬‬
‫•حساسیت ‪ ISO‬را تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)69‬‬
‫•فالش را خاموش یا روشن کنید‪( .‬صفحه ‪)88‬‬
‫•میزان نوردهی را تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)95‬‬
‫عکس ها اعوجاج دارند‬
‫ممکن است هنگام استفاده از لنز زاویه باز (واید) که‬
‫عکسبرداری با نمای زاویه باز را فراهم می کند‪ ،‬دوربین‬
‫اعوجاج جزئی داشته باشد‪ .‬این وضعیت عادی است و باعث‬
‫نقص عملکرد نمی شود‪.‬‬
‫خطوط افقی روی عکس‬
‫ظاهر می شود‬
‫این امر ممکن است زمانی رخ دهد که سوژه در معرض نور‬
‫فلورسنت یا منبع نور بخار جیوه قرار داشته باشد‪ .‬سرعت شاتر‬
‫آهسته را انتخاب کنید‪.‬‬
‫صفحه پخش در دستگاه‬
‫خارجی وصل شده ظاهر نمی‬
‫شود‬
‫•مطمئن شوید که کابل ‪ HDMI‬به درستی به نمایشگر خارجی‬
‫وصل شده است‪.‬‬
‫•مطمئن شوید که کارت حافظه درست ضبط شده است‪.‬‬
‫‪169‬‬
‫تسویپ > تامدخ زکرم اب سامت زا شیپ‬
‫وضعیت‬
‫راه حل های پیشنهادی‬
‫رایانه‪ ،‬دوربین را شناسایی‬
‫نمی کند‬
‫•مطمئن شوید که کابل ‪ USB‬درست وصل شده است‪.‬‬
‫•مطمئن شوید که دوربین روشن است‪.‬‬
‫•مطمئن شوید که سیستم عاملی که استفاده می کنید‪ ،‬پشتیبانی‬
‫می شود‪.‬‬
‫در حین انتقال فایل‪ ،‬ارتباط‬
‫دوربین با رایانه قطع می‬
‫شود‬
‫ممکن است الکتریسیته ساکن‪ ،‬انتقال فایل را مختل کند‪ .‬کابل‬
‫‪ USB‬را جدا کرده و دوباره وصل کنید‪.‬‬
‫‪ i-Launcher‬به درستی‬
‫کار نمی‌کند‬
‫•برنامه ‪ i-Launcher‬را ببندید و دوباره اجرا كنید‪.‬‬
‫•بسته به مشخصات و محیط رایانه شما‪ ،‬این برنامه ممكن است‬
‫به طور خودكار راه اندازی نشود‪ .‬در این صورت‪،‬‬
‫در رایانه دارای سیستم عامل ‪ Windows‬روی شروع ←‬
‫همه برنامه ها ← ‪← i-Launcher ← Samsung‬‬
‫‪ Samsung i-Launcher‬کلیک کنید‪( .‬در ‪،Windows 8‬‬
‫صفحه شروع را باز کنید و همه برنامه ها ← ‪Samsung‬‬
‫‪ i-Launcher‬را انتخاب کنید‪ ).‬یا‪ ،‬در رایانه دارای سیستم‬
‫عامل ‪ Mac‬روی برنامه های کاربردی ← ‪Samsung‬‬
‫←‪ i-Launcher‬کلیک کنید‪.‬‬
‫وضعیت‬
‫راه حل های پیشنهادی‬
‫فوکوس‏اتوماتیک‏ کار نمی‬
‫کند‬
‫•سوژه خارج از فوکوس است‪ .‬وقتی سوژه خارج از ناحیه ‪AF‬‬
‫است‪ ،‬با آوردن سوژه به داخل ناحیه ‪ AF‬و فشار دادن [شاتر]‬
‫تا نیمه‪ ،‬عکس بگیرید‪.‬‬
‫•سوژه خیلی نزدیک است‪ .‬چند قدم از سوژه دور شوید و عکس‬
‫بگیرید‪.‬‬
‫•حالت فوکوس روی ‪ MF‬تنظیم شده است‪ .‬حالت فوکوس‬
‫اتوماتيک (‪ )AF‬را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫ویژگی ‪ AEL‬کار نمی کند‬
‫ویژگی ‪ AEL‬در حالت های ‪ s ،M ،t‬و ‪ R‬کار نمی‬
‫کند‪ .‬برای استفاده از این ویژگی‪ ،‬یک حالت دیگر انتخاب کنید‪.‬‬
‫لنز کار نمی کند‬
‫•مطمئن شوید که لنز درست نصب شده است‪.‬‬
‫•لنز را از دوربین جدا کنید و آن را دوباره نصب نمایید‪.‬‬
‫فالش خارجی کار نمی کند‬
‫مطمئن شوید که فالش خارجی به درستی بر روی درگاه فالش‬
‫خارجی قرار گرفته است‪.‬‬
‫صفحه تنظیمات تاریخ و‬
‫ساعت پس از روشن کردن‬
‫دوربین نمایش داده می شود‬
‫•تاریخ و ساعت را دوباره تنظیم کنید‪.‬‬
‫•اگر منبع برق داخلی دوربين کامال تخليه شده باشد‪ ،‬اين صفحه‬
‫نمايش داده می شود‪ .‬يک باتری کامالً پر را وارد کرده و‬
‫دوربين را حداقل ‪ 72‬ساعت در وضعيت خاموش قرار دهيد تا‬
‫منبع برق داخلی دوباره شارژ شود‪.‬‬
‫‪170‬‬
‫تسویپ‬
‫مشخصات دوربین‬
‫صفحه نمایش‬
‫حسگر تصویر‬
‫نوع‬
‫‪CMOS‬‬
‫نوع‬
‫‪TFT LCD‬‬
‫اندازه حسگر‬
‫‪ 23/5 X 15/7‬ميلی متر‬
‫اندازه‬
‫‪( "3/0‬تقريبا ‪ 75/2‬میلی‌متر)‬
‫پیکسل های مؤثر‬
‫تقريبا ‪ 20/3‬مگاپیکسل‬
‫وضوح‬
‫‪ 460/8 )320X480( HVGA‬هزار نقطه‬
‫کل پیکسل ها‬
‫تقريبا ‪ 21/6‬مگاپیکسل‬
‫میدان دید‬
‫تقريبا ‪% 100‬‬
‫فیلتر رنگ‬
‫فیلتر رنگ اصلی ‪RGB‬‬
‫زاویه‬
‫چرخش به باال‪°180 :‬‬
‫نمايشگر کاربر‬
‫خطوط مشبک‪ ،‬نمادها‪،‬‏هيستوگرام‏‪ ،‬درجه سطح‬
‫محل نصب لنز‬
‫نوع‬
‫محل نصب ‪Samsung NX‬‬
‫فوکوس‬
‫لنز موجود‬
‫لنزهای ‪( Samsung NX‬از لنزهای ‪ 3D‬پشتیبانی نمی شود)‬
‫نوع‬
‫ثابت سازی تصویر‬
‫نوع‬
‫تغییر لنز (به لنز بستگی دارد)‬
‫حالت‬
‫خاموش‪/‬‏حالت ‪1‬‏‪/‬‏حالت ‪2‬‏‬
‫تصحیح اعوجاج‬
‫خاموش‪/‬روشن (به لنز بستگی دارد)‬
‫‪i-Function‬‬
‫‪ AF‬کنتراست‬
‫نقطه فوكوس‬
‫•انتخاب‪ 1 :‬نقطه (انتخاب آزاد)‬
‫•چندگانه‪ :‬نرمال ‪ 21‬نقطه‪ ،‬کلوزآپ ‪ 35‬نقطه‬
‫•تشخیص چهره‪ :‬حداکثر ‪ 10‬چهره‬
‫•فوکوس اتوماتیک ردیابی‬
‫حالت‬
‫‏‏‪ AF‬تکی‏‏‪ ،‬‏‏‪ AF‬مداوم‏‏‪ ،‬فوکوس دستی‬
‫المپ فوکوس اتوماتیک کمکی‬
‫بلی‬
‫پشتیبانی می شود (میزان دیافراگم‪ ،‬سرعت شاتر‪ ،ISO ،EV ،‬توازن سفیدی)‬
‫‪171‬‬
‫تشاید > نیبرود تاصخشم‬
‫شاتر‬
‫نوع‬
‫یوتص تصته اال الکتصانشکی‪ ،‬یوتص رفحه کونانی‬
‫سرعت‬
‫ اتانوتشک‪ 1/4,000 :‬تو ‪ 1/4‬ثونشه‬
‫ تیتی‪ 1/4,000 :‬تو ‪ 30‬ثونشه (گوم ‪)EV 1⁄3‬‬
‫ ‪( Bulb‬نحتاته زنوم‪ 4 :‬تقشقه)‬
‫‪ )17X13( TTL 221‬خبش خلاکی‬
‫نوع‬
‫انتازه گشصی‪ :‬چنتگونه‪ ،‬نصکزی‪ ،‬نقطه ای‬
‫حالت‬
‫نحتاته انتازهگشصی‪EV 0 – 18 :‬‬
‫(‪ 30 · ISO 100‬نشلی نتص‪)F2 ,‬‬
‫فالش هایننت‪ ،‬اتانوتشک‪ ،‬قصنزی چیم باتکوص‪ ،‬فالش ارالح‪،‬‬
‫فالش ارالح قصنزی‪ ،‬تصته اال‪ ،‬تصته تام‪ ،‬بوناش‬
‫سرعت همگام سازی‬
‫کنتص از ‪ 1/180‬ثونشه‬
‫فالش ‪EV‬‬
‫‪ -2 EV‬تو ‪( +2‬گوم ‪)EV 0/5‬‬
‫فالش خارجی‬
‫فالش هوی بوصجی ا ابتشوصی یونیانگ‬
‫پایانه همزمانی‬
‫کفیک‬
‫جبران‬
‫قفل ‪AE‬‬
‫تکنه یفوصیی‬
‫معادل ‪ISO‬‬
‫اتانوتشک‪ 100 ،‬تو ‪ 1( 25600‬شو گوم ‪)EV 1⁄3‬‬
‫حالت توالی‬
‫تک‪ ،‬نتاام‪ ،‬تاالی (فقط ‪ ،)5M‬توشنص‪ ،‬خصاکد‬
‫(ناصتهی باتکوص‪ ،‬تاازم یفشتی‪ ،‬صاهننوی عکس‪ ،‬عنق)‬
‫‪ 5‬فصشم تص ثونشه‬
‫عکسبرداری مداوم‬
‫آزاد کننده شاتر‬
‫تیتشخونی نی یات (ازطصشق تلفم هایننت)‬
‫فالش بوصجی (ابتشوصی)‬
‫‪( ±3 EV‬گوم ‪)EV 1⁄3‬‬
‫حالت‬
‫تایمر خودکار‬
‫‪ 2‬تو ‪ 30‬ثونشه (‪ 1‬ثونشه فورله زنونی)‬
‫فالش‬
‫نوردهی‬
‫سیستم اندازه گیری‬
‫عکسبرداری براکت‬
‫کصایه ناصتهی باتکوص (‪ ،)±3 EV‬خصاکد تاازم یفشتی‪،‬‬
‫خصاکد صاهننوی عکس‪ ،‬کصایه عنق (فقط حولد االاشد صازنه‬
‫لنز ا خصنونه)‬
‫* حتاکثص یصعد تراشصخصتاصی ‪ 5‬فصشم تص ثونشه اید‪ .‬خعت از تقصشخو ً ‪13‬‬
‫عکس ‪ JPEG‬ا ‪ 5‬عکس ‪ RAW‬یصعد کوهش نی شوخت‪( .‬ننکم اید‬
‫خیته خه نیبرود کوصد حوفظه فصق تایته خویت‪).‬‬
‫توازن سفیدی‬
‫حالت‬
‫تنظشم باتکوص تاازم یفشتی‪ ،‬صاز‪ ،‬اخصی‪ ،‬یفشت فلائاصایند‪،‬‬
‫‪ NW‬فلائاصایند‪ ،‬ناص فلائاصایند صاز‪ ،‬تنگیتم‪،‬‬
‫‪ WB‬فالش‪ ،‬تنظشم تلبااه‪ ،‬تنوی صنگ (تیتی)‬
‫ریز تنظیم‬
‫کهصخوشی‪/‬آخی‪/‬یخز‪/‬قصنز خه تصتشب ‪ 7‬نصحله‬
‫‪172‬‬
‫تسویپ > نیبرود تاصخشم‬
‫محدوده دینامیک‬
‫اندازه‬
‫•‪،20.0M (5472X3648) :)3:2( JPEG‬‬
‫)‪،5.9M (2976X1984) ،10.1M (3888X2592‬‬
‫)‪( 5.0M (2736X1824‬فقط حالت توالی)‪،‬‬
‫)‪2.0M (1728X1152‬‬
‫•‪،16.9M (5472X3080) :)16:9( JPEG‬‬
‫)‪،4.9M (2944X1656) ،7.8M (3712X2088‬‬
‫)‪2.1M (1920X1080‬‬
‫•‪،13.3M (3648X3648) :)1:1( JPEG‬‬
‫)‪،4.0M (2000X2000) ،7.0M (2640X2640‬‬
‫)‪1.1M (1024X1024‬‬
‫•‪20.0M (5472X3648) :RAW‬‬
‫کیفیت‬
‫خیلی خوب‪ ،‬خوب‪ ،‬معمولی‪ + WAR ،RAW ،‬خیلی خوب‪،‬‬
‫‪ + WAR‬خوب‪ + WAR ،‬نرمال‬
‫استاندار ‪RAW‬‬
‫)‪SRW (ver.3.0.0‬‬
‫فضای رنگ‬
‫‪Adobe RGB ،sRGB‬‬
‫خاموش‪/‬برد هوشمند‪HDR/+‬‬
‫راهنمای عکس‬
‫حالت‬
‫پارامتر‬
‫استاندارد‪ ،‬واضح‪ ،‬عکسبرداری از چهره‪ ،‬منظره‪،‬‬
‫طبیعی و روشن‪ ،‬پس زمینه قهوه ای‪ ،‬سرد‪ ،‬آرام‪ ،‬کالسیک‪،‬‬
‫سفارشی ‪ ،1‬سفارشی ‪ ،2‬سفارشی ‪3‬‬
‫رنگ‪ ،‬اشباع رنگ‪ ،‬وضوح‪ ،‬کنتراست‬
‫عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫حالت‬
‫اتوماتیک هوشمند‪ ،‬شیک‪ ،‬برنامه‪ ،‬اولویت روزنه لنز‪ ،‬اولویت‬
‫شاتر‪ ،‬دستی‪ ،‬پانوراما‬
‫حالت هوشمند‬
‫آرایش چهره‪ ،‬بهترین چهره‪ ،‬عکسبرداری پی در پی‪،‬‬
‫عکس از کودکان‪ ،‬منظره‪ ،‬فاصله نزدیک‪ ،‬غذا‪ ،‬مهمانی ها و‬
‫مکان های سربسته‪ ،‬ثابت کردن عملکرد‪ ،‬صدای غنی‪ ،‬آبشار‪،‬‬
‫سیاه یکدست‪ ،‬غروب آفتاب‪ ،‬شب‪ ،‬آتش بازی‪ ،‬ردپای نور‬
‫فیلتر هوشمند‬
‫تزيين تصوير‪ ،‬مینیاتور‪ ،‬طرح‪ ،‬چشم ماهی‬
‫فیلم‬
‫نوع‬
‫)‪MP4 (H.264‬‬
‫فرمت‬
‫فیلم‪ ،H.264 :‬صدا‪AAC :‬‬
‫حالت ‪ AE‬فیلم‬
‫برنامه‪ ،‬اولویت روزنه لنز‪ ،‬اولویت شاتر‪ ،‬دستی‬
‫کلیپ فیلم‬
‫ن عکسبرداری و فیلمبرداری‪:‬‬
‫صدا روشن‪/‬خاموش (‏زما ‏‬
‫حداکثر ‪)'20‬‬
‫فیلتر هوشمند‬
‫تزيين تصوير‪ ،‬مینیاتور‪ ،‬طرح‪ ،‬چشم ماهی‬
‫‪173‬‬
‫تسویپ > نیبرود تاصخشم‬
‫ذخیره سازی‬
‫اندازه‬
‫‪320X240 ،640X480 ،1280X720 ،1920X1080‬‬
‫(برای به اشتراک گذاشتن)‬
‫نرخ فریم‬
‫‪ 30‬فریم در ثانیه‏ (‪ 25 ،)NTSC‬فريم بر ثانيه (‪)PAL‬‬
‫حرکت چندگانه‬
‫‪ 320X240 ،640X480( x0.25‬فقط)‪،‬‬
‫‪x20 ،x10 ،x5 ،x1‬‬
‫کیفیت‬
‫کیفیت باال‪ ،‬معمولی‬
‫صدا‬
‫استریو‬
‫فرمت فایل‬
‫ویرایش‬
‫عکس گرفتن‪ ،‬برش زمانی‬
‫شبکه بی سيم‬
‫پخش‬
‫نوع‬
‫تک تصوي‪ ،‬تصاوير کوچک (‪ ،)15/28‬اساليدشو‪ ،‬فیلم‬
‫ویرایش‬
‫فیلتر هوشمند‪ ،‬تنظیم دوباره اندازه‪ ،‬چرخش‪ ،‬رتوش صورت‪،‬‬
‫روشنايی‪ ،‬کنتراست‪ ،‬تنظيم خودکار‪ ،‬اشباع رنگ‪،‬‬
‫تنظیم ‪ ،RGB‬دمای رنگ‪ ،‬نوردهی‬
‫فیلتر هوشمند‬
‫تزيين تصوير‪ ،‬مینیاتور‪ ،‬فوکوس نرم‪ ،‬طرح‪ ،‬چشم ماهی‪،‬‬
‫کالسیک‪ ،‬پس زمینه قهوه ای‪ ،‬نقاشی رنگ روغن‪ ،‬کارتون‪،‬‬
‫نقاشی با جوهر‪ ،‬فیلتر عبوری‪ ،‬عکسبرداری با زوم‬
‫رسانه‬
‫حافظه خارجی (اختیاری)‪:‬‬
‫کارت های ‪ 2( microSD‬گیگابایت تضمین شده)‪،‬‬
‫کارت های ‪( microSDHC‬تا ‪ 32‬گیگابایت تضمین شده)‪،‬‬
‫کارت های ‪( microSDXC‬تا ‪ 64‬گیگابایت تضمین شده‪،‬‬
‫‪ UHS-1‬پشتیبانی می شود)‬
‫‪ -‬کالس ‪ 6‬و باالتر توصیه می شود‬
‫))‪،JPEG (EXIF 2.3) ،RAW (SRW (ver.3.0.0‬‬
‫‪DCF‬‬
‫نوع‬
‫‪IEEE 802.11b/g/n‬‬
‫عملکرد‬
‫‪،MobileLink ،Remote Viewfinder ،AutoShare‬‬
‫‪،Samsung Link ،Auto Backup ،Photo Beam‬‬
‫‪Group Share ،Home Monitor+‬‬
‫‪NFC‬‬
‫بلی‬
‫واسط‬
‫خروجی دیجیتال‬
‫‪( USB 2.0‬فیش ‪ USB‬میکرو)‬
‫خروجی فیلم‬
‫••‪( PAL ،NTSC‬قابل انتخاب)‬
‫•‪HDMI‬‬
‫ورودی جریان مستقیم‬
‫‪ 5/0 DC‬ولت‪ 0/55 ،‬آمپر از طریق ‪ USB‬میکرو‬
‫‪174‬‬
‫تسویپ > نیبرود تاصخشم‬
‫منبع برق‬
‫نوع‬
‫باتری قابل شارژ‪/B740AU/B740AC/B740AE :‬‬
‫‪ 2,330( B740AK‬میلی آمپر ساعت‪ 3/8 ،‬ولت)‬
‫*مشخصات باتری یا مدل ممکن است بسته به منطقه شما تغییر کند‪.‬‬
‫ابعاد(عمق ‪ X‬ارتفاع ‪ X‬عرض)‬
‫‪ 117/4 X 65/9 X 39/0‬میلی متر‬
‫وزن‬
‫‪ 230‬گرم (بدون باتری و کارت حافظه)‬
‫دمای کارکرد‬
‫‪ 0‬تا ‪C° 40‬‬
‫رطوبت کارکرد‬
‫‪ 5‬تا ‪%85‬‬
‫نرم افزار‬
‫‪Samsung DNG Converter ،Adobe Photoshop Lightroom 5 ،i-Launcher‬‬
‫*مشخصات ممکن است بدون اطالع قبلی و به منظور بهبود عملکرد‪ ،‬تغییر کنند‪.‬‬
‫*آرم ها یا نام های محصوالت دیگر‪ ،‬عالئم تجاری مالکان مربوط به آنها هستند‪.‬‬
‫‪175‬‬
‫تسویپ‬
‫فهرست اصطالحات‬
‫‪( AP‬نقطه دسترسی)‬
‫‪( AEL‬قفل نوردهی خودکار)‬
‫نقطه دسترسی‪ ،‬وسیله ای است که به دستگاه های بی سیم امکان برقراری اتصال به یک‬
‫شبکه با سیم را می دهد‪.‬‬
‫این قابلیت‌ها کمک می‌کند تا بتوانید نوردهی را روی میزان نوردهی که در نظر دارید‪ ،‬قفل‬
‫کنید‪.‬‬
‫شبکه ویژه‬
‫‪( AF‬فوکوس‏اتوماتیک‏)‬
‫شبکه ویژه‪ ،‬یک اتصال موقتی برای به اشتراک گذاشتن فایل ها یا یک اتصال اینترت و بین‬
‫رایانه ها و دستگاه ها است‪.‬‬
‫سیستمی که لنز دوربین را به طور خودکار بر روی سوژه فوکوس می کند‪ .‬دوربین شما برای‬
‫فوکوس خودکار از کنتراست استفاده می کند‪.‬‬
‫‪AdobeRGB‬‬
‫‪( AMOLED‬دیود ساطع‪‎‬کننده نور آلی ماتريس فعال)‪/‬‬
‫‪( LCD‬نمايشگر کريستال مايع)‬
‫‪ Adobe RGB‬برای چاپ تجاری به کار می رود و محدوده رنگی بزرگتری نسبت به‬
‫‪ sRGB‬دارد‪ .‬محدوده رنگ بزرگتر آن به شما کمک می کند به آسانی عکسها را در یک‬
‫رایانه ویرایش کنید‪.‬‬
‫‪( AEB‬کروشه نوردهی خودکار)‬
‫این قابلیت به طور خودکار چندین تصویر را با نوردهی های متفاوت می گیرد تا گرفتن‬
‫عکسی با نوردهی مناسب به سهولت انجام شود‪.‬‬
‫‪ AMOLED‬نمايشگری است که به دليل نداشتن نياز به نور پس زمينه‪ ،‬بسيار باريک و‬
‫سبک است‪ LCD .‬نمايشگری است که به طور گسترده در لوازم الکترونيکی مصرفی‬
‫کاربرد دارد‪ .‬اين صفحه نمايش برای باز توليد رنگها به يک نور پس زمینه مجزا مانند‬
‫‪ CCFL‬يا ‪ LED‬نياز دارد‪.‬‬
‫دریچه دیافراگم‬
‫مقدار نوری که به حسگر دوربین می رسد‪ ،‬توسط دریچه‌ دیافراگم کنترل می شود‪.‬‬
‫‪176‬‬
‫تسویپ > احالطصا تسرهف‬
‫لرزش دوربين (تاری)‬
‫ترکیب بندی‬
‫اگر دوربین در مدت باز بودن شاتر تکان بخورد‪ ،‬ممکن است کل تصویر تار شود‪ .‬این مشکل‬
‫بیشتر زمانی پیش می آید که سرعت شاتر پایین باشد‪ .‬با افزایش حساسیت‪ ،‬استفاده از فالش‬
‫یا باال بردن سرعت شاتر‪ ،‬از لرزش دوربین جلوگیری کنید‪ .‬همچنين‪ ،‬می توانيد از سه پايه يا‬
‫عملکرد ‪ OIS‬برای ثابت کردن دوربين استفاده کنيد‪.‬‬
‫ترکیب بندی در عکسبرداری به معنی مرتب کردن اشیا در عکس است‪ .‬معموال تبعیت از‬
‫قانون یک سوم ها منجر به یک ترکیب بندی خوب می شود‪.‬‬
‫فضای رنگ‬
‫طيف نورهايی که دوربين می تواند ببيند‪.‬‬
‫دمای رنگ‬
‫دمای رنگ‪ ،‬یک درجه بندی در مقیاس کلوین (‪ )K‬است که رنگ یک منبع نور خاص را‬
‫نشان می دهد‪ .‬با افزايش دمای رنگ‪ ،‬کيفيت آبی رنگ منبع نور بيشتر می شود‪ .‬با کاهش‬
‫دمای رنگ‪ ،‬کيفيت قرمز رنگ منبع نور بيشتر می شود‪ .‬در دمای ‪ 5,500‬درجه کلوين‪ ،‬منبع‬
‫نور همرنگ خورشيد نيمروز خواهد بود‪.‬‬
‫‪( DCF‬قانون طراحی برای سيستم فايل دوربين)‬
‫خصوصیتی است که برای تعیین یک فرمت فایل و سیستم فایل برای دوربین های دیجیتال‪،‬‬
‫توسط اتحادیه صنایع الکترونیک و فناوری اطالعات ژاپن (‪ )JEITA‬ایجاد شده است‪.‬‬
‫عمق میدان‬
‫فاصله بین نزدیکترین و دورترین نقاط که می توان در عکس به طور قابل قبول بر روی آنها‬
‫فوکوس کرد‪ .‬عمق میدان بر حسب دیافراگم لنز‪ ،‬فاصله کانونی‪ ،‬و فاصله دوربین تا سوژه‪،‬‬
‫متغیر است‪ .‬مثالً‪ ،‬انتخاب یک دیافراگم کوچکتر‪ ،‬عمق میدان را افزایش داده و پس زمینه‬
‫ترکیب بندی را تار می کند‪.‬‬
‫‪177‬‬
‫تسویپ > احالطصا تسرهف‬
‫‪( EV‬میزان نوردهی)‬
‫فالش‬
‫تمام ترکیبات سرعت شاتر دوربین و دیافراگم لنز که به نوردهی یکسان منجر می شوند‪.‬‬
‫یک نور لحظه ای که به فراهم شدن نوردهی کافی در شرایط کم نور کمک می کند‪.‬‬
‫جبران ‪EV‬‬
‫فاصله کانونی‬
‫این قابلیت‪ ،‬به شما اجازه می دهد تا به منظور بهبود نوردهی عکس های خود‪ ،‬میزان‬
‫نوردهی اندازه گیری شده توسط دوربین را با واحدهای محدود‪ ،‬به سرعت تنظیم کنید‪.‬‬
‫این فاصله از وسط لنز تا نقطه کانونی آن است (بر حسب میلی متر)‪ .‬فاصله های کانونی‬
‫بیشتر منجر به زوایای بسته تر نما می شوند و سوژه بزرگ نمایی می شود‪ .‬فاصله های‬
‫کانونی کمتر منجر به زوایای بازتر نما می شوند‪.‬‬
‫‪( Exif‬فرمت فايل تصويری قابل مبادله)‬
‫خصوصیتی است که برای تعیین فرمت فایل تصویری ویژه دوربین های دیجیتال توسط‬
‫اتحادیه توسعه صنایع الکترونیک ژاپن (‪ )JEIDA‬ایجاد شده است‪.‬‬
‫نوردهی‬
‫مقدار نوری که اجازه دارد به حسگر دوربین برسد‪ .‬نوردهی با ترکیبی از سرعت شاتر‪،‬‬
‫میزان دیافراگم و حساسیت ‪ ISO‬کنترل می شود‪.‬‬
‫هيستوگرام‬
‫نمایش گرافیکی روشنایی یک تصویر‪ .‬محور افقی نماینده روشنایی و محور عمودی نماینده‬
‫تعداد پیکسل ها است‪ .‬نقاط باال در سمت چپ (خیلی تاریک) و سمت راست (خیلی روشن)‬
‫هیستوگرام‪ ،‬نشان دهنده عکسی است که به طور مناسب نوردهی نشده است‪.‬‬
‫‪H.264/MPEG-4‬‬
‫یک فرمت فیلم با فشرده سازی باالست که توسط سازمان های استاندارد بین المللی‬
‫‪ ISO-IEC‬و ‪ ITU-T‬عرضه شده است‪ .‬این کدک قادر است یک فیلم با کیفیت خوب و با‬
‫نرخ بیت پایین ارائه دهد که توسط گروه فیلم مشترک (‪ )JVT‬تولید شده است‪.‬‬
‫‪178‬‬
‫تسویپ > احالطصا تسرهف‬
‫حسگر تصویر‬
‫اندازه گیری‬
‫بخش فیزیکی دوربین دیجیتال که حاوی فتوسایت برای هر پیکسل روی تصویر است‪ .‬هر‬
‫فتوسایت‪ ،‬روشنایی نوری را که در هنگام نوردهی به آن برخورد می کند‪ ،‬ثبت می کند‪ .‬انواع‬
‫متداول حسگر عبارتند از‪( CCD :‬دستگاه متصل به بار) و ‪( CMOS‬نیمه رسانای مکمل‬
‫اکسید فلزی)‪.‬‬
‫اندازه گیری به روشی گفته می شود که دوربین‪ ،‬مقدار نور را برای تنظيم نوردهی اندازه می‬
‫گیرد‪.‬‬
‫‪( IP Address‬پروتکل اینترنت)‬
‫‪ ،IP Address‬یک شماره منحصر به فرد است که به هر وسیله ای که به اینترنت متصل‬
‫می شود‪ ،‬اختصاص می یابد‪.‬‬
‫حساسیت ‪ISO‬‬
‫‪( MF‬فوکوس دستی)‬
‫سيستمی که لنز دوربين را به طور دستی بر روی سوژه فوکوس می کند‪ .‬برای فوکوس روی‬
‫يک سوژه‪ ،‬می توانيد از حلقه فوکوس استفاده کنيد‪.‬‬
‫‪ JPEG( MJPEG‬متحرک)‬
‫یک فرمت فیلم که به صورت تصویر ‪ JPEG‬فشرده می شود‪.‬‬
‫حساسیت دوربین به نور‪ ،‬بر اساس سرعت فیلم معادل مورد استفاده در یک دوربین معمولی‬
‫(غیر دیجیتال)‪ .‬در تنظیمات باالتر حساسیت ‪ ،ISO‬دوربین از سرعت شاتر باالتری استفاده‬
‫کرده و می تواند تاری ناشی از لرزش دوربین و نور کم را کاهش دهد‪ .‬هرچند‪ ،‬احتمال ایجاد‬
‫نویز در تصاویر دارای حساسیت باال‪ ،‬بیشتر است‪.‬‬
‫‪( JPEG‬گروه مشترک کارشناسان عکاسی)‬
‫روشی برای فشرده سازی تصاویر دیجیتال که باعث افت کیفیت می شود‪ .‬تصاوير ‪JPEG‬‬
‫برای کاهش حجم کلی فايل با حداقل افت وضوح تصوير‪ ،‬فشرده سازی می شوند‪.‬‬
‫‪179‬‬
‫تسویپ > احالطصا تسرهف‬
‫نویز‬
‫‪( PAL‬خط متناوب فاز)‬
‫پیکسل های زاید بر روی یک تصویر دیجیتال که ممکن است به صورت پیکسل های جابجا‬
‫شده یا تصادفی با رنگ روشن‪ ،‬نمایان شوند‪ .‬نویز معموالً زمانی بروز می کند که عکس‬
‫ها با حساسیت باال گرفته شوند یا حساسیت در یک مکان تاریک به طور خودکار تنظیم شده‬
‫باشد‪.‬‬
‫استاندارد کدگذاری رنگی فیلم که در کشورهای زيادی از آفريقا‪ ،‬اروپا و خاورميانه مورد‬
‫استفاده قرار می گيرد‪.‬‬
‫‪( NFC‬ارتباطات میدان نزدیک)‬
‫‪ NFC‬مجموعه ای از استانداردهای ارتباطات راديویی در فاصله بسیار نزدیک است‪ .‬از‬
‫دستگاه های دارای ‪ NFC‬می توانید برای فعال سازی قابلیت ها یا تبادل داده ها با سایر‬
‫دستگاه ها استفاده کنید‪.‬‬
‫‪( NTSC‬کمیته ملی سيستم تلويزيون)‬
‫استاندارد کدگذاری رنگی فیلم که استفاده از آن بيشتر در ژاپن‪ ،‬آمريکای شمالی‪ ،‬فيليپين‪،‬‬
‫آمريکای جنوبی‪ ،‬کره جنوبی و تايوان متداول است‪.‬‬
‫زوم نوری‬
‫اين يک زوم عمومی است که می تواند تصاوير را با يک لنز بزرگ کرده و در عين حال‬
‫کيفيت تصاوير را حفظ کند‪.‬‬
‫کیفیت‬
‫عبارتی برای بیان نرخ فشرده سازی مورد استفاده در یک تصویر دیجیتال‪ .‬تصاویری با‬
‫کیفیت باال‪ ،‬نرخ فشرده سازی کمتری دارند و معموالً اندازه فایل آنها بزرگتر است‪.‬‬
‫‪( RAW‬داده خام ‪)CCD‬‬
‫داده های اصلی و پردازش نشده که مستقيما ً از حسگر تصوير دوربين دريافت می شود‪.‬‬
‫توازن سفیدی‪ ،‬کنتراست‪ ،‬اشباع‪ ،‬وضوح و ساير داده ها را می توان قبل از تبديل تصوير به‬
‫يکی از فرمت های فایل استاندارد‪ ،‬توسط نرم افزار ويرايش دستکاری کرد‪.‬‬
‫وضوح‬
‫تعداد پیکسل های موجود در یک تصویر دیجیتال‪.‬‏تصاویری با کیفیت باال دارای پیکسلهای‬
‫بیشتری بوده و معموالً در مقایسه با تصاویری با تفکیک پایین تر‪ ،‬جزئیات بیشتری را نمایش‬
‫می دهند‪.‬‬
‫‪180‬‬
‫تسویپ > احالطصا تسرهف‬
‫سرعت شاتر‬
‫‪( White Balance‬توازن رنگ)‬
‫سرعت شاتر به مقدار زمانی گفته می شود که طول می کشد تا شاتر باز و بسته شود‪ ،‬و چون‬
‫پیش از رسیدن نور به حسگر تصویر‪ ،‬مقدار نوری که از دیافراگم عبور می کند را کنترل‬
‫می نماید‪ ،‬سرعت شاتر عامل مهمی در روشنایی عکس است‪ .‬سرعت زیاد شاتر زمان کمتری‬
‫را برای ورود نور به داخل دوربین فراهم می کند و عکس تاریک تر می شود و آسان تر‬
‫سوژه های در حال حرکت را بی حرکت می کند‪.‬‬
‫تنظیم شدت رنگهای تصویر (معموالً رنگهای اصلی قرمز‪ ،‬سبز و آبی)‪ .‬هدف تنظيم توازن‬
‫سفيدی يا توازن رنگ‪ ،‬انتقال مناسب رنگ های موجود در تصوير است‪.‬‬
‫‪ RGB) sRGB‬استاندارد)‬
‫استاندارد بين المللی فضای رنگ که توسط ‪( IEC‬کميسيون بين المللی الکترونيک) ايجاد‬
‫شده است‪ .‬اين از طريق فضای رنگی نمايشگرهای رايانه شخصی تعيين شده و نيز به عنوان‬
‫استاندارد فضای رنگی برای ‪ Exif‬مورد استفاده قرار می گيرد‪.‬‬
‫‪Wi-Fi‬‬
‫‪ Wi-Fi‬یک فن آوری است که به دستگاه های الکترونیکی امکان می دهد به صورت بی سیم‬
‫و از طریق یک شبکه‪ ،‬تبادل اطالعات نمایند‪.‬‬
‫‪( WPS‬نصب حفاظت شده ‪)Wi-Fi‬‬
‫‪ WPS‬یک فن آوری است که شبکه های خانگی بی سیم را ایمن می کند‪.‬‬
‫تزيين تصوير‬
‫کاهش روشنایی یا اشباع رنگ یک تصویر در حاشیه های (لبه های خارجی) آن در مقایسه با‬
‫مرکز تصویر‪ .‬تزيين تصوير‪ ،‬می تواند توجه بیننده را به سوژه های واقع در مرکز تصویر‬
‫جلب کند‪.‬‬
‫‪181‬‬
‫تسویپ‬
‫لوازم جانبی اختیاری‬
‫موارد اختیاری زیر را می توانید خریداری نمایید‪:‬‬
‫لنز‪ ،‬فالش خارجی‪ ،‬باتری قابل شارژ‪ ،‬شارژر باتری‪ ،‬کیف دوربین‪ ،‬کیس دوربین‪ ،‬کارت‬
‫حافظه‪ ،‬فیلتر‪ ،‬کابل ‪ ،USB‬کابل ‪ ،HDMI‬بند‬
‫•برای یافتن نوع‪ ،‬تصویر و موجود بودن لوازم جانبی‪ ،‬از وب سایت سامسونگ بازدید نمایید‪.‬‬
‫•قبل از خرید لوازم جانبی‪ ،‬اطمینان حاصل کنید که این لوازم با دوربین شما سازگار هستند‪.‬‬
‫‪ GPS10‬و ‪ EM10‬با این دوربین سازگار نیستند‪.‬‬
‫•فقط از لوازم جانبی مورد تایید سامسونگ استفاده کنید‪ .‬سامسونگ در قبال آسیب ناشی از استفاده‬
‫از لوازم جانبی ساخت تولیدکنندگان دیگر‪ ،‬هیچ گونه مسئولیتی نمی پذیرد‪.‬‬
‫‪182‬‬
‫تسویپ‬
‫فهرست‬
‫ا‬
‫ت‬
‫اتصال همراه ‪31‬‬
‫تاریخ و ساعت ‪142‬‬
‫اثر قرمزی چشم ‪89‬‬
‫تایمر ‪85‬‬
‫اساليدشو ‪105‬‬
‫تصاوير کوچک ‪101‬‬
‫انتقال فایل ها‬
‫‪148 Mac‬‬
‫‪147 Windows‬‬
‫اندازه گیری ‪90‬‬
‫ب‬
‫باتری‬
‫احتیاط ‪162‬‬
‫درج ‪33‬‬
‫در حال شارژ ‪34‬‬
‫باز کردن بسته بندی ‪28‬‬
‫براکت گذاری ‪85‬‬
‫بزرگ کردن ‪105‬‬
‫پ‬
‫پانل هوشمند ‪38‬‬
‫حالت های گرفتن عکس‬
‫اتوماتیک ‪52‬‬
‫اولویت روزنه لنز ‪56‬‬
‫اولویت شاتر ‪57‬‬
‫برنامه ‪54‬‬
‫دستی ‪58‬‬
‫شیک ‪60‬‬
‫ضبط ‪63‬‬
‫تلویزیون ‪146‬‬
‫تنظیمات ‪141‬‬
‫تنظیم تصویر‬
‫تنظیم عکسها ‪110‬‬
‫روتوش چهره ها ‪111‬‬
‫توازن سفیدی ‪70‬‬
‫چ‬
‫چرخاندن ‪109‬‬
‫ح‬
‫حالت بهترین چهره ‪61‬‬
‫حالت پانوراما ‪62‬‬
‫حالت صرفه جویی در انرژی ‪142‬‬
‫حساسیت ‪69 ISO‬‬
‫خ‬
‫خروجی ویدیو ‪142‬‬
‫ر‬
‫راهنمای عکس ‪72‬‬
‫روتوش چهره ها ‪111‬‬
‫روشنی نمایشگر ‪141‬‬
‫س‬
‫سرعت شاتر ‪19 ،17‬‬
‫ش‬
‫شبکه بی سیم ‪114‬‬
‫شماره‪15 F-‬‬
‫د‬
‫در حال شارژ ‪34‬‬
‫دریچه دیافراگم ‪19 ،15‬‬
‫دوربین‬
‫اتصال به رايانه شخصي ‪147‬‬
‫اتصال به عنوان دیسک جداشدنی ‪147‬‬
‫جدا کردن (‪148 )Windows‬‬
‫شکل ظاهری ‪29‬‬
‫ع‬
‫عکاسی برگشتی ‪13‬‬
‫عکاسی پیاپی ‪83‬‬
‫عکس ها‬
‫بزرگ کردن ‪105‬‬
‫گزینه های عکسبرداری و فیلمبرداری ‪67‬‬
‫مشاهده در دوربین ‪101‬‬
‫ویرایش ‪109‬‬
‫عمق میدان (‪21 ،16 )DOF‬‬
‫‪183‬‬
‫تسویپ > تسرهف‬
‫ف‬
‫ق‬
‫فاصله کانونی ‪20‬‬
‫قانون یک سوم ها ‪23‬‬
‫فایلها‬
‫حذف ‪103‬‬
‫حفاظت ‪103‬‬
‫نوع عکس ‪68‬‬
‫نوع فیلم ‪98‬‬
‫ک‬
‫کارت حافظه‬
‫احتیاط ‪159‬‬
‫درج ‪33‬‬
‫فضای رنگ ‪136‬‬
‫فالش‬
‫شدت ‪89‬‬
‫شماره راهنما ‪26‬‬
‫عکاسی برگشتی ‪26‬‬
‫گزینه های فالش ‪88‬‬
‫فوکوس اتوماتیک ردیابی ‪77‬‬
‫لرزشگیر نوری تصویر (‪82 )OIS‬‬
‫لنزها‬
‫باز کردن قفل ‪46‬‬
‫شکل ظاهری ‪45‬‬
‫قفل کردن ‪46‬‬
‫نشانه‌ها ‪48‬‬
‫فیلتر هوشمند‬
‫حالت پخش ‪112‬‬
‫حالت عکسبرداری و فیلمبرداری ‪94‬‬
‫لوازم جانبی اختیاری‬
‫شکل ظاهری فالش ‪49‬‬
‫متصل کردن فالش ‪50‬‬
‫فیلمها‬
‫ضبط ‪63‬‬
‫گرفتن ‪108‬‬
‫گزینه ها ‪97‬‬
‫مشاهده ‪107‬‬
‫میزان نوردهی (‪95 ،15 )EV‬‬
‫ن‬
‫نگهداری ‪156‬‬
‫نمادها‬
‫حالت پخش ‪43‬‬
‫حالت عکسبرداری و فیلمبرداری ‪41‬‬
‫نوع نمايش ‪44‬‬
‫ل‬
‫فوکوس خودکار ‪73‬‬
‫مشخصات دوربین ‪171‬‬
‫م‬
‫و‬
‫وضوح‬
‫حالت پخش ‪110‬‬
‫حالت عکسبرداری و فیلمبرداری (عکس) ‪67‬‬
‫حالت عکسبرداری و فیلمبرداری (فیلم) ‪97‬‬
‫‪A‬‬
‫‪Adobe Photoshop‬‬
‫‪153 Lightroom‬‬
‫‪129 Auto Backup‬‬
‫‪H‬‬
‫‪127 Home Monitor+‬‬
‫‪I‬‬
‫‪151 i-Launcher‬‬
‫‪M‬‬
‫‪121 MobileLink‬‬
‫‪N‬‬
‫)‪118 NFC (Tag & Go‬‬
‫‪R‬‬
‫‪125 Remote Viewfinder‬‬
‫‪S‬‬
‫‪131 Samsung Link‬‬
‫محو کننده ‪99‬‬
‫مرکز خدمات ‪168‬‬
‫‪184‬‬
‫برای اطالع از خدمات پس از فروش يا يافتن پاسخ پرسش های خود در اين زمينه‪ ،‬لطفا ً به ضمانت نامه‬
‫ای که همراه محصول عرضه شده مراجعه نماييد يا به پايگاه اينترنتی ‪ www.samsung.com‬برويد‪.‬‬
Download PDF

advertising