Samsung | YZ927ZZA | Samsung YZ927ZZA User guide

A
User
Manual
B
3
5 4
C
3
SAMSUNG NX-M 9mm F3.5 ED
SAMSUNG NX-M 9-27mm F3.5-5.6 ED OIS
POL / CZE / SER / HUN / ROM / CRO / LAV / SLO / SLV / UKR / GRE / BUL / THA / ARA / PER / HEB
Please refer to the warranty that came with your
product or visit our website www.samsung.com
for after-sales service or inquiries.
2
1
2
1
SAMSUNG NX-M 9mm F3.5 ED
AD68-08404A (1.2)
Polski
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia
0,14 m (nagylátószög), 0,2 m (tele)
0,18X
Külön beszerezhető
Igen
Samsung NX-M csatlakozó
39 mm
50 mm
29,5 mm
73 g
0-40 °C
5-85%
Specjalne funkcje
Ten niewielki i lekki obiektyw można łatwo transportować. Jego metalowa konstrukcja czyni go niezwykle wytrzymałym.
Hartowane szkło zastosowane w obiektywie 9 mm zabezpiecza powierzchnię obiektywu przed zarysowaniami.
Odpakowywanie
Obiektyw, osłona obiektywu (dla obiektywu 9–27 mm), instrukcja obsługi
Układy
Obiektyw 9 mm (Patrz ilustracja A)
1 Obiektyw 2 Znacznik montażu obiektywu 3 Styki obiektywu
Obiektyw 9–27 mm (Patrz ilustracja B)
1 Obiektyw 2 Pierścień zoomu 3 Styki obiektywu
4 Znacznik montażu obiektywu 5 Wskaźnik blokowania obiektywu
Montaż i demontaż obiektywu
► Aby zamontować obiektyw,
1 Zdejmij pokrywę aparatu.
• W przypadku obiektywu 9–27 mm zdejmij także osłony obiektywu.
2 Znacznik montażu obiektywu ustaw w jednej linii ze znacznikiem montażu obiektywu na korpusie aparatu.
Następnie należy obrócić obiektyw jak pokazano na ilustracji do momentu jego zablokowania. (Patrz ilustracja C)
Aby zdjąć obiektyw, najpierw wyłącz aparat. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniający obiektyw, a następnie obróć
obiektyw w sposób pokazany na ilustracji. (Patrz ilustracja D)
Używanie pierścienia zoomu (W przypadku obiektywu 9–27 mm, Patrz ilustracja E)
Aby korzystać z pierścienia zoomu, odblokuj najpierw obiektyw poprzez obrócenie pierścienia zoomu. Obróć
pierścień zoomu, aby określić kompozycję zdjęcia (ogniskową obiektywu).
Podczas używania funkcji zoomu ostrość może ulec niewielkiej zmianie. Przed zrobieniem zdjęcia należy
ponownie dostosować ostrość.
Blokowanie obiektywu (W przypadku obiektywu 9–27 mm, Patrz ilustracja F)
Aby zablokować obiektyw, delikatnie obróć pierścień zoomu, odciągając go od korpusu aparatu. Dopasuj położenie
wskaźników blokowania zoomu.
Dane techniczne
Nazwa obiektywu
SAMSUNG NX-M 9mm F3.5 ED
Długość ogniskowej
Długość ogniskowej — ekwiwalent
dla filmu 35 mm
Elementy konstrukcyjne obiektywu
Grupy elementów konstrukcyjnych
obiektywu
Elementy asferyczne
Elementy niskodyspersyjne ED
Elementy wysokorefrakcyjne XHR
Kąt widzenia
Maksymalna wartość przysłony
Minimalna wartość przysłony
Liczba listków przysłony
9 mm
SAMSUNG NX-M 9-27mm F3.5-5.6
ED OIS
9–27 mm
24,3 mm
24,3–72,9 mm
6
9
5
8
1
1
1
83,4°
F3.5
F13
5
Minimalna odległość ostrzenia
0,11 m
Maksymalne przybliżenie
Osłona obiektywu
Moduł optycznej stabilizacji obrazu
Typ mocowania
Rozmiar filtra
Maksymalna średnica
Długość
Masa (tylko obiektyw, ok.)
Temperatura robocza
Wilgotność powietrza (użytkowanie)
0,11X
Nie dotyczy
Nie
Bagnet Samsung NX-M
Nie dotyczy
50 mm
12,5 mm
31 g
0–40°C
5–85%
2
1
Nie dotyczy
83,4°–33,1°
F3.5–5.6
F11
7
0,14 m (obiektyw szerokokątny),
0,2 m (teleobiektyw)
0,18X
Opcjonalna
Tak
Bagnet Samsung NX-M
39 mm
50 mm
29,5 mm
73 g
0–40°C
5–85%
Zaključavanje objektiva (Za objektive veličine 9 – 27 mm, Pogledajte ilustraciju F)
Dane techniczne mogą zostać zmienione bez uprzedzenia w celu zapewnienia lepszej wydajności.
Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa
Prosimy o uważne przeczytanie poniższych wskazówek bezpieczeństwa, dzięki którym eksploatacja urządzenia
będzie bezpieczna i prawidłowa.
• Nie należy patrzeć na słońce przez obiektyw lub aparat. Może to doprowadzić do poważnego
uszkodzenia wzroku.
• Obiektyw i aparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt.
• Obiektywu bez założonej osłony nie wolno przechowywać w warunkach bezpośredniego
nasłonecznienia. Promienie słoneczne przenikające przez obiektyw mogą spowodować zapalenie
się urządzenia w momencie kontaktu z materiałami łatwopalnymi.
• Należy używać wyłącznie stabilnych statywów. Lekkie bądź niestabilne statywy mogą przewrócić
się, co spowoduje uszkodzenie aparatu.
Przechowywanie i konserwacja obiektywu
• Obiektyw należy przechowywać w suchych miejscach o dobrej wentylacji.
• Nie należy przechowywać obiektywu w miejscach narażonych na działanie wysokich temperatur lub wilgoci ani w
szafie, samochodzie bądź w zamkniętych miejscach, w których trzymane są środki chemiczne.
• Obiektywu nie należy narażać na kontakt z wodą.
• Pyłoodporna obudowa obiektywu nie jest idealnie szczelna. Nie należy zdejmować ani zmieniać obiektywu w
zapylonych miejscach.
• Do usuwania kurzu nie należy używać rozcieńczalnika, alkoholu ani benzenu.
• Nie wolno upuszczać obiektywu ani narażać go na nadmierne wstrząsy. Obiektyw to precyzyjnie skonstruowany
produkt optyczny.
• Należy unikać używania obiektywu w warunkach nagłej zmiany temperatury. Obiektyw należy przechowywać w
plastikowej torbie lub pokrowcu na aparat, aby zapobiec kondensacji pary po zewnętrznej stronie obiektywu.
• W przypadku niektórych obiektywów nie wolno pozostawiać na statywie zamontowanego obiektywu bez osłony.
Wnętrze aparatu może ulec zniszczeniu w warunkach bezpośredniego nasłonecznienia.
• Należy sprawdzać obiektyw raz lub dwa razy do roku w celu zapewnienia optymalnego działania.
• Nie należy zbyt mocno naciskać przedniej części obiektywu.
• Aby zapewnić bezpieczeństwo używania obiektywu, należy montować i demontować go przy wyłączonym
aparacie.
• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem obiektywów innych producentów.
• Należy ostrożnie obchodzić się z obiektywem podczas mocowania, aby nie wypadł on z dłoni.
• Nie należy używać siły podczas zdejmowania obiektywu. Mogłoby to spowodować uszkodzenie obiektywu i aparatu.
• Nie należy dotykać matrycy obrazu w aparacie lub obiektywie podczas zmiany obiektywów. Kurz i cząsteczki ciał
obcych mogą być widoczne na zdjęciach lub powodować nieprawidłowe funkcjonowanie, jeśli dostaną się do
korpusu aparatu lub do obiektywu.
• W przypadku niektórych obiektywów nie wolno transportować ani przechowywać obiektywu z wysuniętą częścią
tuby. Należy całkowicie wsunąć tubę obiektywu, obracając pierścień zoomu na obiektywie.
Čeština
Než začnete toto zařízení používat
Děkujeme, že jste si zakoupili objektiv Samsung. Ilustrace použité v této příručce se mohou od skutečného
provedení lišit. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být v závislosti na modelu fotoaparátu dostupné.
Pro nejlepší výkon při použití tohoto objektivu je nutné mít aktuální firmware fotoaparátu a firmware objektivu.
Chcete-li stáhnout firmware, navštivte stránku www.samsung.com. Nasazovací objektivy NX-M nejsou kompatibilní
s předchozími fotoaparáty NX.
Speciální funkce
Tyto malé, lehké objektivy se snadno přenáší. Jejich kovová konstrukce je činí velmi odolnými. Temperované sklo
používané u 9 mm objektivů chrání povrch objektivu před poškrábáním.
Da biste zaključali objektiv, pažljivo okrećite i povlačite prsten za zumiranje suprotno od tela fotoaparata. Poravnajte
indekse za zaključavanja zuma.
Konstrukce
9 mm objektiv (Viz ilustrace A)
1 Objektiv 2 Značka pro montáž objektivu 3 Kontakty objektivu
9–27 mm objektiv (Viz ilustrace B)
1 Objektiv 2 Kroužek transfokátoru 3 Kontakty objektivu
4 Značka pro montáž objektivu 5 Značka uzamčení objektivu
Nasazení a odpojení objektivu
► Chcete-li objektiv nasadit:
1 Demontujte krytku těla.
• U objektivů 9–27 mm navíc demontujte krytku objektivu.
2 Zarovnejte značku pro montáž objektivu na objektivu se značkou pro montáž objektivu na těle fotoaparátu. Pak
objektiv otáčejte podle obrázku, dokud se neuzamkne na své místo. (Viz ilustrace C)
Chcete-li objektiv odpojit, nejprve vypněte fotoaparát. Stiskněte a podržte pojistku objektivu a pak otočte objektiv podle
ilustrace. (Viz ilustrace D)
Používání kroužku transfokátoru (Pro objektiv 9–27 mm, Viz ilustrace E)
Chcete-li používat kroužek transfokátoru, bude nutné před použitím kroužku transfokátoru odemknout objektiv. Otočte
kroužek transfokátoru a nastavte kompozici fotografie (ohniskovou vzdálenost objektivu).
Pokud používáte funkci přiblížení, lze zaostření mírně upravit. Před zachycením fotografie znovu upravte
zaostření.
Uzamknutí objektivu (Pro objektiv 9–27 mm, Viz ilustrace F)
Chcete-li objektiv zamknout, otočte a zatáhněte za kroužek transfokátoru jemně směrem od těla fotoaparátu.
Zarovnejte značky zámku transfokátoru.
Technické údaje
Název objektivu
SAMSUNG NX-M 9mm F3.5 ED
Ohnisková vzdálenost
Ohnisková vzdálenost v 35mm
ekvivalentu
Konstrukce objektivu – prvky
Konstrukce objektivu – skupiny
Asférické prvky
Prvky ED
Prvky XHR
Úhel záběru
Maximální clona
Minimální clona
počet lamel clony
Minimální vzdálenost ostření
Maximální zvětšení
Sluneční clona objektivu
Optický stabilizátor obrazu
Typ držáku
Velikost filtru
Max. průměr
Délka
Hmotnost (pouze objektiv, přibl.)
Provozní teplota
Provozní vlhkost
9 mm
SAMSUNG NX-M 9-27mm F3.5-5.6
ED OIS
9–27 mm
24,3 mm
24,3–72,9 mm
6
5
1
1
1
83,4°
F3.5
F13
5
0,11 m
0,11X
Nepoužito
Ne
Bajonet Samsung NX-M
Nepoužito
50 mm
12,5 mm
31 g
0–40 °C
5–85 %
9
8
2
1
Nepoužito
83,4°–33,1°
F3.5–5.6
F11
7
0,14 m (širokoúhlé), 0,2 m (tele)
0,18X
Volitelná
Ano
Bajonet Samsung NX-M
39 mm
50 mm
29,5 mm
73 g
0–40 °C
5–85 %
Technické údaje se mohou ke zlepšení výkonu bez upozornění změnit.
Informace k bezpečnosti a ochraně zdraví
Pro správné a bezpečné používání si pečlivě přečtěte následující bezpečnostní rady.
• Nedívejte se skrz objektiv nebo fotoaparát do slunce. Mohlo by dojít k vážnému poranění očí.
• Objektiv nebo fotoaparát udržujte mimo dosah malých dětí a zvířat.
• Nepokládejte objektiv na přímé sluneční světlo bez krytky objektivu. Přímé sluneční světlo procházející
skrz objektiv by mohlo při kontaktu s hořlavými materiály způsobit požár.
Upozornění • Používejte pouze odolné stativy. Lehké nebo nestabilní stativy mohou spadnout a poškodit fotoaparát.
Skladování a údržba objektivu
• Objektivy skladujte v suchých a dobře větraných prostorách.
• Neskladujte objektivy v místech s vysokou teplotou nebo vlhkostí nebo ve skříni, autě nebo uzavřených prostorách,
kde se skladují chemikálie.
• Nevystavujte objektiv působení vody.
• Tělo objektivu odolné vůči prachu není dokonale utěsněné. Nevyměňujte ani nesundávejte objektiv v prašném prostředí.
• K odstranění prachu nepoužívejte chemikálie, například rozpouštědlo, alkohol nebo benzen.
• Objektiv nepouštějte na zem ani s ním nadměrně netřeste. Objektiv je přesný optický produkt.
• Vyhněte se používání objektivu kdekoliv, kde hrozí náhlá změna teplot. Aby nedošlo ke kondenzaci vody uvnitř
nebo vně objektivu, ukládejte ho do plastového sáčku nebo pouzdra fotoaparátu.
• S některými objektivy nenechávejte fotoaparát upevněný na stativu bez krytky objektivu. Vnitřek fotoaparátu by
mohlo poškodit přímé sluneční světlo.
• Každý rok nebo dva kontrolujte objektiv, zda optimálně funguje.
• Na přední část objektivu nepůsobte nadměrnou silou.
• Pro bezpečné použití objektivu namontujte nebo demontujte objektivy při vypnutím fotoaparátu.
• Společnost Samsung neodpovídá za škody způsobené použitím objektivů jiných výrobců.
• Dávejte pozor při připojování objektivu, aby vám nevyklouzl z rukou.
• Objektiv neodpojujte silou. Mohlo by dojít k poškození objektivu a fotoaparátu.
• Nedotýkejte se snímače obrazu fotoaparátu nebo objektivu při vyměňování objektivů. Prach a cizí částice mohou
ovlivňovat výsledky snímání nebo, v případě, že proniknou do těla fotoaparátu nebo objektivu, způsobit selhání.
• U některých objektivů nesmí být při přenášení a skladování objektivu žádný jeho válec vytažen. Otočením kroužku
transfokátoru na objektivu válec objektivu zcela zasuňte do těla.
Srpski
Pre korišćenja ovog uređaja
Hvala Vam što ste kupili Samsung objektiv. Ilustracije korišćene u ovom uputstvu mogu da se razlikuju od stvarnih proizvoda.
Neke funkcije opisane u ovom uputstvu ne moraju biti dostupne u zavisnosti od modela fotoaparata. Za najbolje performanse
pri korišćenju ovog objektiva, morate imati ažuran fabrički softver fotoaparata i objektiva. Posetite www.samsung.com da
biste preuzeli fabrički softver. Objektivi sa NX-M držačem nisu kompatibilni sa prethodnim NX fotoaparatima.
Specijalne karakteristike
Ovaj mali i lagani objektiv je lak za nošenje. Njegova metalna konstrukcija ga čini izuzetno izdržljivim. Kaljeno staklo
koje se koristi u objektivu od 9 mm štiti površinu objektiva od ogrebotina.
Raspakivanje
Objektiv, Poklopac objektiva (za objektive od 9-27 mm), Korisničko uputstvo
Izgled
Objektiv od 9 mm (Pogledajte ilustraciju A)
1 Objektiv 2 Indeks držača objektiva 3 Kontakti objektiva
Objektiv od 9–27 mm (Pogledajte ilustraciju B)
1 Objektiv 2 Prsten za zumiranje 3 Kontakti objektiva
4 Indeks držača objektiva 5 Indeks zaključavanja zuma
Postavljanje i skidanje objektiva
► Da postavite objektiv,
1 Skinite poklopac kućišta.
• Za objektive od 9-27 mm, pored toga skinite poklopac objektiva.
2 Poravnajte crveni indeks držača na objektivu sa indeksom držača objektiva sočivu fotoaparata. Zatim, okrećite
objektiv kao što je prikazano na ilustraciji, tako da se postavi u ležište. (Pogledajte ilustraciju C)
Da biste uklonili objektiv, prvo isključite fotoaparat. Pritisnite i zadržite dugme za oslobađanje objektiva, a zatim
okrećite objektiv kao što je prikazano na ilustraciji. (Pogledajte ilustraciju D)
Korišćenje prstena za zumiranje (Za objektive veličine 9 – 27 mm, Pogledajte ilustraciju E)
Da biste koristili prsten za zumiranje, morate da otključate objektiv pre korišćenja okretnog prstena za zumiranje.
Okrećite prsten za zumiranje da biste postavili kompoziciju fotografije (rastojanje fokusa objektiva).
Kada koristite funkciju zumiranja, fokus se može malo promeniti. Ponovo podesite fokus pre snimanja
fotografije.
Specifikacije
Ime objektiva
SAMSUNG NX-M 9mm F3.5 ED
Udaljenost fokusa
Udaljenost fokusa u 35 mm
ekvivalentu
Konstrukcija objektiva-elementi
Konstrukcija objektiva-grupe
Asferični elementi
ED elementi
XHR elementi
Ugao prikaza
Maksimalni otvor blende
Minimalni otvor blende
Broj lopatica dijafragme
Minimalno rastojanje fokusa
Maksimalno uvećanje
Senilo objektiva
Optička stabilizacija slike
Tip držača
Veličina filtera
Maks. prečnik
Dužina
Težina (samo sočivo, pribl.)
Radna temperatura
Vlažnost radnog okruženja
9 mm
SAMSUNG NX-M 9-27mm F3.5-5.6
ED OIS
9 – 27 mm
24,3 mm
24,3 – 72,9 mm
6
5
1
1
1
83,4°
F3.5
F13
5
0,11 m
0,11X
Nije dostupno
Ne
Samsung NX-M držač
Nije dostupno
50 mm
12,5 mm
31 g
0 – 40 °C
5 – 85%
9
8
2
1
Nije dostupno
83,4° – 33,1°
F3.5 – 5.6
F11
7
0,14 m (široki), 0,2 m (tele)
0,18X
Opciono
Da
Samsung NX-M držač
39 mm
50 mm
29,5 mm
73 g
0 – 40 °C
5 – 85%
Specifikacije se mogu promeniti radi poboljšanja performansi bez prethodnog obaveštenja.
Pažljivo pročitajte sledeće savete za bezbednost radi pravilne i bezbedne upotrebe proizvoda.
Upozorenje
Oprez
• Ne gledajte u sunce kroz objektiv ili fotoaparat. Može doći do ozbiljnog oštećenja očiju.
• Držite objektiv ili fotoaparat van domašaja male dece i kućnih ljubimaca.
• Ne čuvajte objektiv na direktnoj sunčevoj svetlosti bez poklopca objektiva. Direktna sunčeva svetlost
koja prolazi kroz objektiv može uzrokovati požar ukoliko dođe u dodir sa zapaljivim materijalima.
• Koristite samo čvrste stative. Lagani ili nestabilni stativi se mogu prevrnuti i oštetiti fotoaparat.
Čuvanje i održavanje objektiva
• Objektiv čuvajte na suvim i dobro provetrenim mestima.
• Objektiv nemojte ćuvati na mestima izloženim visokoj temperaturi ili u ormanu, kolima ili zatvorenom prostoru na
kome se čuvaju hemikalije.
• Ne izlažite objektiv dejstvu vode.
• Kućište objektiva koje štiti od prašine nije savršeno zaptiveno. Izbegavajte uklanjanje ili promenu objektiva u
prašnjavim okruženjima.
• Ne koristite hemikalije kao što su izbeljivač, alkohol ili beznen za uklanjanje prašine.
• Ne bacajte objektiv i ne primenjujte preveliku silu na njega. Objektiv je precizan optički proizvod.
• Izbegavajte da objektiv koristite na mestima sa iznenadnim promenama temperature. Čuvajte objektiv u platičnoj
kesi ili torbici fotoaparata da biste sprečili kondenzaciju sa unutrašnje ili spoljašnje strane objektiva.
• Kod nekih objektiva, ne ostavljajte fotoaparat na stativu bez poklopca objektiva. Unutrašnjost fotoaparata se može
oštetiti pod dejstvom direktne sunčeve svetlosti.
• Proverite objektiv jednom svake godine ili svake druge godine radi ostvarenja najboljih performansi.
• Ne primenjujte preveliku silu na prednji deo objektiva.
• Radi bezbedne upotrebe objektiva, stavljajte ga na fotoaparat i skidajte sa njega dok je fotoaparat isključen.
• Samsung nije odgovoran za bilo kakva oštećenja nastala korišćenjem objektiva drugih proizvođača.
• Budite pažljivi prilikom pričvršćivanja objektiva tako vam ne isklizne iz ruku.
• Ne skidajte objektiv na silu. Na taj način možete oštetiti objektiv i fotoaparat.
• Ne dodirujte senzor slike fotoaparata ili objektiv prilikom promene objektiva. Prašina i strane čestice mogu uticati na
rezultate snimanja ili uzrokovati kvar ako dospeju u kućište fotoaparata ili objektiv.
• Kod nekih objektiva, ne prenosite niti skladištite objektiv tako da bilo koji deo cevi objektiva bude izvučen. Potpuno
uvucite cev objektiva u kućište okretanjem prstena za zumiranje na objektivu.
Magyar
A készülék használata előtt
Köszönjük, hogy megvásárolta a Samsung objektívet. Az útmutatóban használt ábrák eltérhetnek a valós elemektől.
Bizonyos, az útmutatóban bemutatott funkciók nem feltétlenül elérhetőek a fényképezőgép modell függvényében. Az
objektív használata közben a legjobb teljesítmény elérése érdekében a fényképezőgépen és az objektíven használja
mindig a legfrissebb firmware-t. A firmware letöltéséhez látogasson el a www.samsung.com weboldalra. Az NX-M
csatlakozós objektívek nem kompatibilisek a korábbi NX fényképezőgépekkel.
Különleges funkciók
Ez egy kis méretű, könnyű objektív, amely egyszerűen szállítható. A fém konstrukciójából adódóan különösen tartós.
A felhasznált 9 mm vastagságú edzett üveg megvédi az objektív felületét a karcoktól.
Kicsomagolás
Objektív, Lencsevédő (9-27 mm objektívekhez), Használati utasítás
Elrendezések
9 mm objektív (Lásd az A jelű ábrát)
1 Objektív 2 Jel az objektívcsatlakozón 3 Objektív érintkezők
9-27 mm objektív (Lásd a B jelű ábrát)
1 Objektív 2 Zoom gyűrű 3 Objektív érintkezők
4 Jel az objektívcsatlakozón 5 Zoom zár jele
► Az objektív felszereléséhez,
1 Vegye le a váz zárókupakját.
• A 9-27 mm objektívek esetén el kell távolítani a lencsevédőt is.
2 Igazítsa az objektívcsatlakozón lévő jelet a fényképezőgép vázán lévő objektívcsatlakozón lévő jelhez. Majd
forgassa el az objektívet a képen látható módon, amíg az a helyére kerül. (Lásd a C jelű ábra)
Az objektív eltávolításához először kapcsolja ki a fényképezőgépet. Tartsa hosszan lenyomva az objektív kioldó
gombot és forgassa el az objektívet az ábrán látható módon. (Lásd a D jelű ábra)
A zoom gyűrű használata (9-27 mm objektívnél, Lásd az E jelű ábra)
A zoom gyűrű használatához először a zoom gyűrű elforgatásával fel kell oldani az objektívet. A fénykép
kompozíciójának meghatározásához forgassa el a zoom gyűrűt (az objektív gyújtótávolságát).
A nagyítás funkció használata esetén az élesség enyhén megváltozhat. A fénykép elkészítése előtt állítsa be
újra az élességet.
Az objektív lezárása (9-27 mm objektívnél, Lásd az F jelű ábra)
Az objektív rögzítéséhez forgassa el és húzza el a zoom gyűrűt óvatosan a fényképezőgép váztól. Állítsa össze a
zoom lezáró jelét.
Műszaki adatok
Az objektív neve
SAMSUNG NX-M 9mm F3.5 ED
Gyújtótávolság
Egyenérték-gyújtótávolság 35 mm-es
rendszerben
Objektív alkotóelemei
Objektív alkotócsoportjai
Aszférikus lencsetagok
ED-elemek
XHR-elemek
Látószög
Legnagyobb rekesznyílás
Legkisebb rekesznyílás
Membránpengék száma
9 mm
SAMSUNG NX-M 9-27mm F3.5-5.6
ED OIS
9-27 mm
24,3 mm
24,3-72,9 mm
6
5
1
1
1
83,4°
F3.5
F13
5
9
8
2
1
N/E
83,4°-33,1°
F3.5-5.6
F11
7
Sadržaj kutije
Objektiv, poklopac objektiva (za 9-27 mm objektiv), korisnički priručnik
9 mm objektiv (Pogledajte sliku A)
1 Objektiv 2 Indeks okvira prstena objektiva 3 Leća objektiva
9-27 mm objektiv (Pogledajte sliku B)
1 Objektiv 2 prsten zuma 3 Leća objektiva
4 Indeks okvira prstena objektiva 5 Indeks zaključavanja zuma
• Ne tárolja az objektívet közvetlen napfénynek kitett helyen lencsevédő nélkül. Az objektíven átjutó
közvetlen napfény gyúlékony anyagokkal érintkezésbe lépve meggyulladhat.
• Csak masszív fényképezőgép állványokat használjon. A könnyű vagy instabil állványok
felborulhatnak és ez a fényképezőgép sérülését okozhatja.
• Az objektívet száraz, jól szellőző helyiségben tárolja.
• Ne tárolja az objektívet magas hőmérsékletű vagy magas páratartalmú helyen, vagy olyan zárt szekrényben vagy
helyiségben ahol vegyszereket tárol.
• Ne tegye ki az objektívet közvetlen víznek.
• Az objektív porvédő háza nem tökéletesen tömített. Ne távolítsa el és ne cserélje az objektívet poros környezetben.
• Az objektívre került por eltávolítására ne használjon olyan vegyszereket, mint a hígító, alkohol vagy benzin.
• Óvja az objektívet a leejtéstől vagy túlzott rázkódástól. Az objektív egy precíziós optikai termék.
• Kerülje az objektív használatát hirtelen hőmérséklet változás esetén. Az objektívet műanyag tasakban vagy
fényképezőgép tokban tárolja, hogy az védve legyen az objektív belsejében vagy külsején kialakuló pára lecsapódástól.
• Bizonyos objektívek esetén ne tárolja a fényképezőgépet állványra rögzítve lencsevédő nélkül. A közvetlen napfény
károsíthatja a fényképezőgép belsejét.
• Évente egy vagy két alkalommal ellenőrizze az objektív megfelelő működését.
• Ne fejtsen ki túlzott mértékű erőt az objektív elejére.
• Az objektív biztonságos használata érdekében azt mindig a fényképezőgép kikapcsolt állapotában csatlakoztassa
vagy távolítsa el.
• A Samsung nem vállal felelősséget a mások által gyártott objektívek használata miatt bekövetkezett károkért.
• Legyen óvatos az objektív csatlakoztatásakor, hogy ne csússzon ki a kezéből az objektív.
• Ne távolítsa el erővel az objektívet. Mert az az objektív és a fényképezőgép sérülését okozhatja.
• Az objektív cseréjekor ne érintse meg a fényképezőgép képérzékelőjét vagy az objektívet. A por és egyéb idegen
részecskék befolyásolhatják a fénykép minőségét vagy a fényképezőgép vázba vagy az objektívbe kerülve
meghibásodást okozhatnak.
• Bizonyos objektívek esetén ne szállítsa vagy tárolja az objektívet úgy, hogy a tubus bármely része ki van tolva. Az
objektív zoom gyűrűjét elforgatva teljesen húzza vissza az objektív tubusát az objektívtestbe.
Română
Înainte de utilizarea acestui dispozitiv
Vă mulţumin pentru achiziţionarea obiectivului Samsung. Ilustraţiile utilizate în acest manual pot fi diferite de articolele
propriu-zise. Anumite funcţii descrise în acest manual pot să nu fie disponibile, în funcţie de modelul camerei foto.
Pentru performanţă maximă când utilizaţi acest obiectiv, trebuie să menţineţi firmware-ul camerei foto şi al obiectivului
actualizate. Vizitaţi www.samsung.com pentru a descărca firmware-ul. Obiectivele cu suport de montare NX-M nu
sunt compatibile cu camerele foto NX anterioare.
Caracteristici speciale
Acest obiectiv mic şi uşor este facil de transportat. Construcția metalică contribuie la creșterea rezistenței acestuia.
Sticla specială utilizată în obiectivele de 9 mm protejează suprafaţa obiectivului de zgârieturi.
Despachetarea
Obiectiv, Capac obiectiv (pentru obiectiv de 9-27 mm), Manualul utilizatorului
Aspecte
1 Obiectiv 2 Index suport montare obiectiv 3 Contacte obiectiv
1 Obiectiv 2 Inel de zoom 3 Contacte obiectiv
Obiectiv de 9-27 mm (Consultaţi ilustraţia B) 4 Index suport montare obiectiv 5 Index blocare zoom
Utilizarea inelului de zoom (Pentru obiectiv de 9-27 mm, Consultaţi ilustrația E)
Pentru a utiliza inelul de zoom, trebuie să deblocaţi obiectivul înainte de utilizare, rotind inelul de zoom. Rotiţi inelul de
zoom pentru a seta compoziţia fotografiei (distanţa focală a obiectivului).
Atunci când utilizaţi funcţia zoom, focalizarea poate fi puţin modificată. Reglaţi focalizarea din nou înainte de
a capta o fotografie.
Blocarea obiectivului (Pentru obiectiv de 9-27 mm, Consultaţi ilustrația F)
Pentru a bloca obiectivul, rotiţi şi trageţi uşor inelul de zoom de pe corpul camerei foto. Aliniaţi indexurile be blocare
a zoom-ului.
Specificaţii
Model obiectiv
SAMSUNG NX-M 9mm F3.5 ED
Distanţă focală
Distanţă focală echivalentă cu 35 mm
Construcţie obiectiv-Elemente
Construcţie obiectiv-Grupuri
Elemente asferice
Elemente ED
Elemente XHR
Unghi de vizualizare
Diafragmă maximă
Diafragmă minimă
Număr lame diafragmă
Distanţă minimă de focalizare
Magnificare maximă
Capac obiectiv
Stabilizare optică imagine
Tip montură
Dimensiune filtru
Diametru max.
Lungime
Greutate (numai obiectiv, aprox.)
Temperatură de funcţionare
Umiditate de funcţionare
9 mm
24,3 mm
6
5
1
1
1
83,4°
F3.5
F13
5
0,11 m
0,11X
Nedisponibil
Nu
Suport Samsung NX-M
Nedisponibil
50 mm
12,5 mm
31 g
0–40°C
5–85%
SAMSUNG NX-M 9-27mm F3.5-5.6
ED OIS
9–27 mm
24,3–72,9 mm
9
8
2
1
Nedisponibil
83,4°–33,1°
F3.5–5.6
F11
7
0,14 m (Amplă), 0,2 m (Tele)
0,18X
Opţional
Da
Suport Samsung NX-M
39 mm
50 mm
29,5 mm
73 g
0–40°C
5–85%
Specificaţiile se pot modifica fără preaviz în vederea îmbunătăţirii performanţei.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie următoarele sfaturi privind siguranţa pentru utilizarea adecvată şi sigură.
• Nu priviţi fix la soare prin obiectiv sau camera foto. Acest lucru poate cauza vătămarea severă a
ochilor dvs.
Avertisment • Ţineţi obiectivul sau camera foto departe de copii mici şi animale.
Atenţie
• Nu depozitaţi obiectivul în lumina directă a soarelui fără capacul obiectivului. Lumina directă a
soarelui care trece prin obiectiv poate cauza ardere dacă intră în contact cu materiale inflamabile.
• Utilizaţi numai trepiede solide. Trepiedele uşoare sau nestabile pot cădea şi deteriora camera foto.
Depozitarea şi întreţinerea obiectivului
Postavljanje i skidanje objektiva
► Za postavljanje objektiva,
1 Skinite poklopac kućišta.
• Za 9-27 mm objektiv, naknadno skinite poklopac objektiva.
2 Poravnajte indeks otvora prstena objektiva na objektivu s indeksom otvora prstena objektiva na kućištu fotoaparata.
Zatim, okrećite objektiv kako je prikazano na ilustraciji, tako da se postavi na mjesto. (Pogledajte sliku C)
Za skidanje objektiva prvo isključite fotoaparat. Pritisnite i držite gumb otpuštanja objektiva, a zatim okrenite objektiv
kako je prikazano na slici. (Pogledajte sliku D)
Korištenje prstena zuma (Za 9-27 mm objektiv, Pogledajte sliku E)
Za korištenje prstena zuma trebate prvo otključati objektiv prije okretanja prstena zuma. Okrenite prsten zuma za
podešavanje kompozicije fotografije (žarišna duljina objektiva).
Kada koristite funkciju zumiranja, fokus se može malo promijeniti. Ponovno podesite fokus prije snimanja
fotografije.
Zaključavanje objektiva (Za 9-27 mm objektiv, Pogledajte sliku F)
Za zaključavanje objektiva, okrenite i lagano povucite prsten zuma od kućišta fotoaparata. Poravnajte indekse
zaključavanja zuma.
Specifikacije
Naziv objektiva
SAMSUNG NX-M 9mm F3.5 ED
Žarišna duljina
Žarišna duljina u ekvivalentu formata
35 mm
Konstrukcija objektiva-elementi
Konstrukcija objektiva-grupe
Asferični elementi
ED elementi
XHR elementi
Kut gledanja
Maksimalni otvor objektiva
Minimalni otvor objektiva
Broj listova u otvoru objektiva
Minimalna udaljenost fokusa
Maksimalno uvećanje
Sjenilo objektiva
Optička stabilizacija slike
Vrsta držača
Veličina filtra
Maks. promjer
Duljina
Težina (samo leće, pribl.)
Radna temperatura
Radna vlažnost
9 mm
SAMSUNG NX-M 9-27mm F3.5-5.6
ED OIS
9-27 mm
24,3 mm
24,3-72,9 mm
6
5
1
1
1
83,4°
F3.5
F13
5
0,11 m
0,11X
Nema
Ne
Samsung NX-M otvor prtena
Nema
50 mm
12,5 mm
31 g
0-40 °C
5-85%
9
8
2
1
Nema
83,4°-33,1°
F3.5-5.6
F11
7
0,14 m (širokokutno), 0,2 m (telefoto)
0,18X
Opcija
Da
Samsung NX-M otvor prtena
39 mm
50 mm
29,5 mm
73 g
0-40 °C
5-85%
Specifikacije se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti radi poboljšanja performansi.
Zdravstvene i sigurnosne informacije
Molimo, pažljivo pročitajte sljedeće savjete za sigurnost radi pravilne i sigurne uporabe proizvoda.
Montarea şi demontarea obiectivului
► Pentru a monta obiectivul,
1 Scoateţi capacul pentru corp.
• Pentru obiectivul de 9-27 mm, scoateți în plus și capacul obiectivului.
2 Aliniaţi indexul suportului de montare a obiectivului de pe obiectiv cu indexul suportului de montare a obiectivului
de pe corpul camerei foto. Apoi, rotiţi obiectivul după cum este înfăţişat în ilustraţie până când acesta se fixează în
poziţie. (Consultaţi ilustraţia C)
Pentru a scoate obiectivul, mai întâi opriţi camera foto. Ţineţi apăsat butonul de deblocare a obiectivului, apoi rotiţi
obiectivul după cum este înfăţişat în ilustraţie. (Consultaţi ilustraţia D)
Informaţii referitoare la sănătate şi siguranţă
Az objektív fel- és leszerelése
Posebne funkcije
Ovaj mali, lagani objektiv lagan je za nošenje. Njegova metalna konstrukcija čini ga super izdrživim. Tvrdo staklo koje
je korišteno za 9 mm objektiv štiti površinu objektiva od ogrebotina.
• Ne nézzen hosszan a napba az objektíven vagy a fényképezőgépen keresztül. Ez súlyos szem
károsodást okozhat.
Figyelmeztetés • Az objektívet vagy fényképezőgépet tartsa távol kisgyermekektől és háziállatoktól.
Obiectiv de 9 mm (Consultaţi ilustraţia A)
Zdravstvene i bezbednosne informacije
Zahvaljujemo na kupnji objektiva tvrtke Samsung. Ilustracije korištene u ovom priručniku mogu se razlikovati od
stvarnih stavki. Neke funkcije opisane u ovom priručniku ne moraju biti dostupne ovisno o modelu fotoaparata. Za
što bolje performanse prilikom korištenja objektiva, morate uvijek ažurirati firmware fotoaparata i firmware objektiva.
Posjetite www.samsung.com za preuzimanje firmwarea. NX-M držač objektiva nije kompatibilan s prethodnim NX
fotoaparatima.
Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi biztonsági tanácsokat a megfelelő és biztonságos használat érdekében.
Vigyázat
SAMSUNG NX-M 9-27mm F3.5-5.6 ED OIS
Objektiv, krytka objektivu (pro objektivy 9–27 mm), návod k použití
Výstraha
F
E
Hrvatskі
Prije uporabe uređaja
Prikazi
Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók
Objektív tárolása és karbantartása
Rozbalení
Dziękujemy za zakup obiektywu Samsung. Rzeczywisty wygląd elementów może się różnić od przedstawionego na
ilustracjach w tej instrukcji. Niektóre funkcje opisane w tej instrukcji mogą być niedostępne w niektórych modelach
aparatów. Ten obiektyw działa najlepiej, gdy oprogramowanie sprzętowe aparatu i obiektywu jest aktualne. Odwiedź
witrynę www.samsung.com, aby pobrać oprogramowanie sprzętowe. Obiektywy z mocowaniem NX-M nie są
zgodne z poprzednimi aparatami NX.
Uwaga
0,11 m
0,11X
N/E
Nem
Samsung NX-M csatlakozó
N/E
50 mm
12,5 mm
31 g
0-40 °C
5-85%
A jobb teljesítmény céljából a műszaki adatok előzetes értesítés nélküli változtatásának jogát fenn tartjuk.
This User Manual has been specially designed to guide you through the basic functions and
features of your device. Please read the User Manual carefully to ensure safe and correct use.
Ostrzeżenie
D
Legkisebb fókusztávolság
Legnagyobb nagyítás
Objektív ellenző
Optikai képstabilizáló
Csatlakozó típusa
Szűrőméret
Legnagyobb átmérő
Hossz
Tömeg (csak lencse, kb.)
Üzemi hőmérséklet
Üzemi páratartalom
• Depozitaţi obiectivul în locuri uscate şi bine ventilate.
• Nu depozitaţi obiectivul în locuri cu temperatură sau umiditate ridicată, în dulap, maşină, sau în locuri închise unde
sunt depozitate substanţe chimice.
• Nu expuneţi obiectivul la apă.
• Corpul rezistent la praf al obiectivului nu este perfect etanş. Evitaţi scoaterea sau schimbarea obiectivului în zone
cu praf.
• Nu utilizaţi substanţe chimice cum ar fi solvenţi, alcool sau benzen pentru a înlătura praful.
• Nu scăpaţi obiectivul şi nu îl supuneţi la şocuri mari. Obiectivul este un produs optic precis.
• Evitaţi utilizarea obiectivului oriunde există o modificare bruscă de temperatură. Ţineţi obiectivul într-o pungă de
plastic sau într-o husă pentru camera foto pentru a preveni formarea condensului în interiorul sau la exteriorul
obiectivului.
• Pentru unele obiective, nu ţineţi camera foto montată pe un trepied fără capacul obiectivului. Interiorul camerei foto
poate fi deteriorat de lumina directă a soarelui.
• Verificaţi obiectivul o dată pe an pentru asigurarea performanţei optime.
• Nu aplicaţi o forţă excesivă pe partea din faţă a obiectivului.
• Pentru utilizarea sigură a obiectivului, montaţi sau demontaţi obiectivul în timp ce camera foto este oprită.
• Samsung nu este responsabilă de nicio daună cauzată prin utilizarea obiectivelor produse de alt fabricant.
• Aveţi grijă când montaţi un obiectiv, astfel încât să nu vă scape din mână.
• Nu scoateţi obiectivul forţat. Nerespectarea acestei indicaţii poate deteriora obiectivul şi camera foto.
• Nu atingeţi senzorul de imagine al camerei foto sau obiectivul când schimbaţi obiectivele. Praful şi particulele
străine pot afecta rezultatele fotografierii sau pot cauza funcţionarea necorespunzătoare dacă pătrund în corpul
camerei foto sau în obiectiv.
• Pentru unele obiective, nu transportaţi sau depozitaţi obiectivul atunci când vreo parte a tubului este extinsă.
Retractaţi complet tubul obiectivului în interiorul corpului camerei foto rotind inelul de zoom de pe obiectiv.
Pozor
• Ne gledajte u sunce kroz objektiv ili fotoaparat. Može doći do ozbiljnog oštećenja očiju.
• Objektiv ili fotoaparat držite podalje od male djece i kućnih ljubimaca.
Oprez
• Ne izlažite objektiv izravnoj sunčevoj svjetlosti bez poklopca objektiva. Izravna sunčeva svjetlost koja
prolazi kroz objektiv može uzrokovati požar ukoliko dođe u dodir s zapaljivim materijalima.
• Koristite samo čvrste stative. Laki ili nestabilni stativi se mogu prevrnuti i oštetiti fotoaparat.
Čuvanje i održavanje objektiva
• Objektiv čuvajte na suhim i dobro provjetrenim mjestima.
• Objektiv ne držite na mjestima izloženim visokoj temperaturi ili u ormaru, automobilu ili zatvorenom prostoru u
kojem se čuvaju kemikalije.
• Ne izlažite objektiv vodi.
• Kućište objektiva koja je otporno na prašinu nije savršeno zabrtvljeno. Izbjegavajte skidanje ili izmjenu objektiva u
prašnjavim područjima.
• Za uklanjanje prašine ne koristite kemikalije kao što su razrjeđivač, alkohol ili benzen.
• Ne bacajte objektiv i ne primjenjujte preveliku silu na njega. Objektiv je precizan optički proizvod.
• Izbjegavajte koristiti objektiv na mjestima s naglim promjenama temperature. Čuvajte objektiv u plastičnoj kesi ili
kućištu fotoaparata radi sprječavanja kondenzacije na unutarnjoj ili vanjskoj strani objektiva.
• Za neke objektive, ne ostavljajte fotoaparat na stativu bez poklopca objektiva. Unutarnji dijelovi fotoaparata se mogu
oštetiti djelovanjem izravne sunčeve svjetlosti.
• Objektiv provjerite barem jednom godišnje ili svake druge godine radi ostvarenja najboljih performansi.
• Ne primjenjujte preveliku silu na prednji dio objektiva.
• Radi sigurne uporabe objektiva, stavljajte ga na fotoaparat i skidajte sa njega kad je fotoaparat isključen.
• Tvrtka Samsung nije odgovorna za štetu nastalu korištenjem objektiva drugih proizvođača.
• Pripazite prilikom stavljanja objektiva da vam ne ispadne iz ruku.
• Ne skidajte objektiv na silu. To može oštetiti objektiv i fotoaparat.
• Prilikom izmjene objektiva ne dirajte senzor slike fotoaparata ili objektiva. Prašina i strane čestice mogu utjecati na
rezultate snimanja ili izazvati kvar ako dospiju u kućište fotoaparata ili u objektiv.
• Za neke objektive, ne prenosite ili ne odlažite na čuvanje objektiv s uvučenim bilo kojim cijelom cilindra. Potpuno
uvucite cijev objektiva u kućište zakretanjem prstena za zumiranje na objektivu.
Latviešu
Pirms šīs ierīces lietošanas
Paldies, ka esat iegādājies Samsung objektīvu. Ilustrācijās, kas izmantotas šajā rokasgrāmatā var atšķirties no
faktiskajiem priekšmetiem. Dažas no šajā rokasgrāmatā aprakstītajām funkcijām var nebūt pieejamas atkarībā no
kameras modeļa. Labākai veiktspējai, izmantojot šo objektīvu, jums regulāri jāatjauno kameras programmaparatūra
un objektīva programmaparatūra. Apmeklējiet www.samsung.com, lai lejupielādētu programmaparatūru.
NX-M montāžas objektīvi nav savietojami ar iepriekšējajām NZ kamerām.
Īpašas funkcijas
Šis mazais, vieglais objektīvs ir viegli pārnēsājams. Tā metāla konstrukcija padara to ļoti izturīgu. 9 mm objektīva
rūdītais stikls pasargā objektīva virsmu no skrāpējumiem.
Komplektācija
Objektīvs, Objektīva pārsegs (9-27 mm objektīvam), Lietotāja rokasgrāmata
Izkārtojumi
9 mm objektīvs (Skatīt ilustrāciju A)
1 Objektīvs 2 Objektīva montāžas rādītājs 3 Objektīva kontakti
9-27 mm objektīvs (Skatīt ilustrāciju B)
1 Objektīvs 2 Tālummaiņas gredzens 3 Objektīva kontakti
4 Objektīva montāžas rādītājs 5 Tālummaiņas bloķēšanas indekss
Objektīva pievienošana un noņemšana
► Lai pievienotu objektīvu,
1 Noņemiet korpusa pārsegu.
• 9-27 mm objektīvam, noņemiet arī objektīva pārsegus.
2 Nolīdziniet objektīva montāžas rādītāju uz objektīva ar objektīva montāžas rādītāju uz kameras korpusa. Tad
pagrieziet objektīvu, kā tas redzams ilustrācijā, līdz tas nofiksējas vietā. (Skatīt ilustrāciju C)
Lai noņemtu objektīvu, vispirms, izslēdziet kameru. Nospiediet un turiet objektīva atvienotājmehānisma pogu, tad
pagrieziet objektīvu, kā redzams ilustrācijā. (Skatīt ilustrāciju D)
Tālummaiņas gredzena izmantošana (9-27 mm objektīvs, Skatīt ilustrāciju E)
Lai izmantotu tālummaiņas gredzenu, jums ir jāatbloķē objektīvs, pirms tālummaiņas gredzena griešanas. Pagrieziet
tālummaiņas gredzenu, lai iestatītu fotoattēla kompozīciju (objektīva fokusa attālumu).
Kad jūs lietojiet tālummaiņas funkciju, fokuss var tikt nedaudz mainīts. Regulējiet fokusu vēlreiz pirms foto
tveršanas.
Objektīva bloķēšana (9-27 mm objektīvs, Skatīt ilustrāciju F)
Lai bloķētu objektīvu, pagrieziet un viegli pavelciet tālummaiņas gredzenu virzienā no kameras korpusa. Nolīdziniet
tālummaiņas bloķēšanas indeksus.
Specifikācijas
Objektīva nosaukums
SAMSUNG NX-M 9mm F3.5 ED
Fokusēšanas attālums
Fokusa attālums, 35 mm ekvivalents
Objektīva uzbūve – elementi
Objektīva uzbūve – grupas
Asfēriskie elementi
ED elementi
XHR elementi
Skata leņķis
Maksimālais diafragmas atvērums
9 mm
24,3 mm
6
5
1
1
1
83,4°
F3.5
SAMSUNG NX-M 9-27mm F3.5-5.6
ED OIS
9–27 mm
24,3–72,9 mm
9
8
2
1
Nav pieejams
83,4°–33,1°
F3.5–5.6
Minimālais diafragmas atvērums
Diafragmas lokšņu skaits
Minimālais fokusa attālums
Maksimālais pietuvinājums
Objektīva pārsegs
Optiskais attēla stabilizators
Montāžas veids
Filtra izmērs
Maks. diametrs
Garums
Svars (tikai objektīvs, aptuvens)
Darba temperatūra
Apkārtējā gaisa mitrums ierīces
darbināšanas laikā
F13
5
0,11 m
0,11 reizes
Nav pieejams
Nē
Samsung NX-M montāža
Nav pieejams
50 mm
12,5 mm
31 g
0–40 °C
F11
7
0,14 m (Platais), 0,2 m (Tele)
0,18 reizes
Izvēles
Jā
Samsung NX-M montāža
39 mm
50 mm
29,5 mm
73 g
0–40 °C
5–85%
5–85%
Polski
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu
eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego,
przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu
na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych
przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania
materiałów. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych
przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej,
w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować
się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem
z innymi odpadami komercyjnymi.
Veiktspējas uzlabošanas nolūkos specifikācijas var manīties bez brīdinājuma.
Informācija attiecībā uz veselību un drošību
Lūdzu, izlasiet sekojošos drošības padomus pareizai un drošai lietošanai.
Brīdinājums
Uzmanību
Čeština
• Neskatieties saulē caur objektīvu vai kameru. Tas var radīt nopietnu kaitējumu jūsu acīm.
• Uzglabājiet objektīvu vai kameru bērniem, un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.
• Neglabājiet objektīvu tiešā saules gaismā bez objektīva pārsega. Tieša saules gaisma kas spīd
cauri objektīvam var izraisīt aizdegšanos, ja tā nonāk saskarē ar viegli uzliesmojošiem materiāliem.
• Lietojiet tikai stabilus trijkājus. Viegli vai nestabili trijkāji var apgāzties un bojāt kameru.
Objektīva glabāšana un apkope
• Glabājiet objektīvu sausās un labi ventilētās vietās.
• Neglabājiet objektīvu vietās, kurās ir augsta temperatūra vai gaisa mitrums, vai skapī, mašīnā vai vietā kur tiek
uzglabātas ķimikālijas.
• Nepakļaujiet objektīvu ūdenim.
• Objektīva pret putekļiem noturīgais korpuss nav pilnībā noslēgts. Izvairieties no objektīva maiņas putekļainās vietās.
• Nelietojiet ķimikālijas, kā piemēram, šķīdinātāju, alkoholu vai benzīnu, lai notīrītu putekļus.
• Nenometiet objektīvu vai nepielietojiet pārmērīgu spēku. Objektīvs ir precīzs optisks instruments.
• Izvairieties no objektīva lietošanas apgabalos, kuros bieži vērojamas straujas temperatūras svārstības. Uzglabājiet
objektīvu plastmasas maisiņā vai kameras somiņā, lai novērstu kondensāta rašanos objektīva iekšienē vai ārpusei.
• Dažiem objektīviem, neturiet kameru uzstādītu uz trijkāja bez objektīva pārsega. Kameras iekšpusi var sabojāt tieša
saules iedarbība.
• Vislabākajai veiktspējai pārbaudiet objektīvu reizi vienā vai divos gados.
• Nepielietojiet pārmērīgu spēku objektīva priekšpusē.
• Drošai objektīva lietošanai, nomontējiet objektīvu, kamēr kamera ir izslēgta.
• Samsung neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies citu ražotāju objektīvu izmantošanas
rezultātā.
• Esiet uzmanīgs, kad pievienojat objektīvu, lai tas neizslīd no jūsu rokām.
• Nenoņemiet objektīvu ar spēku. Tā var sabojāt objektīvu vai kameru.
• Nepieskarieties kameras vai objektīva attēla sensoram, kad maināt objektīvus. Putekļi un svešķermeņi var ietekmēt
tveršanas rezultātus vai radīt darbības traucējumus, ja tie iekļūst kameras korpusā vai objektīvā.
• Dažiem objektīviem, nepārvietojiet vai neglabājiet objektīvu, ja jebkāda caurules daļa ir izvilkta. Pilnībā ievelciet
objektīva cauruli korpusā uz objektīva pagriežot tālummaiņas gredzenu.
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické
příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno
likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví
způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich
zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin. Uživatelé z řad domácností by si
měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak
mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci. Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a
zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován
spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
Srpski
Pravilno odlaganje ovog proizvoda (Odlaganje električne i elektronske opreme)
(Primenjuje su u zemljama sa odvojenim sistemima za prikupljanje otpada)
Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski
dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz
domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog
zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako
biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod
koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji
mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu. Poslovni korisnici treba da se
obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom
odlaganja ne treba da se mešaju saostalim komercijalnim otpadom.
Slovenčina
Pred použitím tohto zariadenia
Ďakujeme vám za zakúpenie objektívu Samsung. Vzhľad produktov znázornených na obrázkoch v tejto príručke sa
môže líšiť od vzhľadu skutočných produktov. Niektoré funkcie popísané v tejto príručke nemusia byť k dispozícii v
závislosti od modelu fotoaparátu. Firmvér fotoaparátu musí byť vždy aktuálny, aby sa zabezpečil najlepší výkon pri
používaní tohto objektívu. Ak chcete prevziať firmvér, navštívte lokalitu www.samsung.com. Objímky objektívov NX-M
nie sú kompatibilné s predchádzajúcimi fotoaparátmi NX.
Špeciálne funkcie
Tento malý, ľahký objektív sa ľahko prenáša. Vďaka svojej kovovej konštrukcii je výnimočne trvácny. Tvrdené sklo
použité v 9mm objektíve chráni povrch objektívu pred poškriabaním.
Rozbalenie
Objektív, Kryt objektívu (na 9-27 mm objektív), Návod na použitie
Usporiadanie
9 mm objektív (Pozrite si ilustráciu A)
1 Objektív 2 Značka pre montáž objektívu 3 Kontakty objektívu
9-27 mm objektív (Pozrite si ilustráciu B)
1 Objektív 2 Krúžok priblíženia 3 Kontakty objektívu
4 Značka pre montáž objektívu 5 Značka zámku priblíženia
Magyar
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama
végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási
hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás
megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az
újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. A háztartási
felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan,
hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás
céljából. Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés
feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
Nasadenie a odobratie objektívu
► Nasadenie objektívu,
1 Odoberte kryt korpusu.
• Pri 9-27 mm objektíve odstráňte ešte aj kryt objektívu.
2 Značku pre montáž objektívu na bajonete zarovnajte so značkou pre montáž objektívu na tele fotoaparátu. Potom
otočte objektívom tak, ako je zobrazené na obrázku, pokým nezapadne do správnej polohy. (Pozrite si ilustráciu C)
Pred odmontovaním objektívu najprv vypnite fotoaparát. Stlačte a podržte uvoľňovacie tlačidlo objektívu a potom
otočte objektívom, ako je to znázornené na ilustrácii. (Pozrite si ilustráciu D)
Používanie približovacieho prstenca (Pre 9 – 27 mm objektív, Pozrite si ilustráciu E)
Ak chcete použiť krúžok priblíženia Zoom, pred použitím budete musieť objektív odomknúť otočením prstenca
priblíženia. Otočením krúžka priblíženia nastavte kompozíciu fotografie (ohnisková vzdialenosť objektívu).
Pri použití funkcie priblíženia možno zaostrenie mierne zmeniť. Pred nasnímaním fotografie znova nastavte
zaostrenie.
Zamknutie objektívu (Pre 9 – 27 mm objektív, Pozrite si ilustráciu F)
Objektív zamknete tak, že krúžok priblíženia opatrne otočíte a potiahnite od tela fotoaparátu. Zarovnajte značky zámku
transfokácie.
Română
Cum se elimină corect acest produs (Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)
(Aplicabil în ţări cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice
(încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor
de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane,
vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel
reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut
produsul sau să se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod
ecologic. Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile din contractul de
achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.
Špecifikácie
Názov objektívu
SAMSUNG NX-M 9mm F3.5 ED
Ohnisková vzdialenosť
Ohnisková vzdialenosť v 35 mm
ekvivalente
Konštrukcia objektívu - prvky
Konštrukcia objektívu - skupiny
Asférické prvky
Prvky ED
Prvky XHR
Zorný uhol
Maximálna clona
Minimálna clona
Počet lamiel
Minimálna ohnisková vzdialenosť
Maximálne zväčšenie
Clona objektívu
Optický stabilizátor obrazu
Typ objímky
Veľkosť filtra
Maximálny priemer
Dĺžka
Hmotnosť (iba objektív, pribl.)
Prevádzková teplota
Prevádzková vlhkosť
9 mm
SAMSUNG NX-M 9-27mm F3.5-5.6
ED OIS
9 – 27 mm
24,3 mm
24,3 – 72,9 mm
6
5
1
1
1
83,4°
F3.5
F13
5
0,11 m
0,11X
Nie je k dispozícii
Nie
Držiak Samsung NX-M
Nie je k dispozícii
50 mm
12,5 mm
31 g
0 – 40 °C
5 – 85 %
9
8
2
1
Nie je k dispozícii
83,4° – 33,1°
F3.5–5.6
F11
7
0,14 m (širokouhlá), 0,2 m (do diaľky)
0,18X
Voliteľný
Áno
Držiak Samsung NX-M
39 mm
50 mm
29,5 mm
73 g
0 – 40 °C
5 – 85 %
Technické údaje sa môžu v záujme zlepšenia výkonu zmeniť bez upozornenia.
Informácie týkajúce sa zdravia a bezpečnosti
Prečítajte si pozorne nasledujúce bezpečnostné tipy na správne a bezpečné používanie.
Hrvatskі
Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)
(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova
elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim
otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim
odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu
ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili
proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo
sigurno za okoliš. Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora.
Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.
Latviešu
Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)
(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)
Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda,
ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc
ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu
nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no
citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.
Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās
ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību. Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju
un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot
likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.
• Nepozerajte sa do slnka cez objektív ani fotoaparát. Mohlo by to spôsobiť vážne poškodenie zraku.
Upozornenie • Objektív a fotoaparát udržujte mimo dosahu malých detí a zvierat.
Pozor
• Nenechávajte objektív na priamom slnku bez krytu objektívu. Priame slnečné svetlo, ktoré
prechádza objektívom, sa môže vznietiť, ak sa dostane do kontaktu s horľavými materiálmi.
• Používajte iba stabilné statívy. Ľahké alebo nestabilné statívy sa môžu prevrátiť a môže sa pritom
poškodiť fotoaparát.
Skladovanie a údržba objektívu
• Objektív skladujte na suchom a dobre vetranom mieste.
• Neskladujte objektív na miestach s vysokou teplotou alebo vlhkosťou ani v skrini, v aute a stiesnených priestoroch,
kde sú uložené chemikálie.
• Objektív nevystavujte vode.
• Telo objektívu odolné voči prachu nie je utesnené dokonale. Objektív neodpájajte a nevymieňajte v prašnom prostredí.
• Na odstránenie prachu nepoužívajte chemické látky, napríklad riedidlá, lieh ani benzén.
• Dajte pozor, aby vám objektív nespadol a nevystavujte ho nadmerným otrasom. Objektív je presný optický produkt.
• Vyhnite sa používaniu objektívu všade tam, kde dochádza k náhlym zmenám teploty. Objektív uchovávajte v
plastovom vrecku alebo v puzdre kamery, aby sa v jeho vnútorných a vonkajších častiach netvorila kondenzácia.
• V prípade niektorých objektívov nenechávajte fotoaparát pripevnený na statíve bez krytu objektívu. Vnútro
fotoaparátu sa môže poškodiť priamym slnečným svetlom.
• Raz za rok alebo dva roky objektív skontrolujte, aby si zachoval čo najlepší výkon.
• Na prednú časť objektívu nepôsobte nadmernou silou.
• Objektív pripájajte alebo odpájajte, keď je fotoaparát vypnutý, aby sa zaistilo jeho bezpečné používanie.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadne poškodenie spôsobené použitím objektívov iných výrobcov.
• Pri nasadzovaní objektívu dávajte pozor, aby vám nevypadol z rúk.
• Objektív neodoberajte násilím. Objektív alebo/a fotoaparát by sa mohol poškodiť.
• Pri výmene objektívu sa nedotýkajte snímača obrazu vo fotoaparáte ani šošovky objektívu. Ak sa cudzorodé častice
dostanú do tela fotoaparátu alebo objektívu, môžu ovplyvniť kvalitu snímania alebo spôsobiť ich chybné fungovanie.
• Keď je ktorákoľvek časť tubusu objektívu vysunutá, objektív neprenášajte a neodkladajte. Otočením krúžku
približovacieho prstenca na objektíve úplne zasuňte tubus objektívu do tela objektívu.
Slovenčina
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti
by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali
byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského
zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali
kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska. Priemyselní používatelia
by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické
príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
A
B
3
5 4
C
3
Κλείδωμα του φακού (Για φακό 9-27 mm, Βλ. εικόνα F)
Για να κλειδώσετε το φακό, περιστρέψτε και τραβήξτε μαλακά το δακτύλιο ζουμ μακριά από το σώμα της
φωτογραφικής μηχανής. Ευθυγράμμιση των δεικτών κλειδώματος ζουμ.
Προδιαγραφές
2
1
2
1
SAMSUNG NX-M 9mm F3.5 ED
D
Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ζουμ, η εστίαση μπορεί να αλλάξει ελαφρώς. Προσαρμόστε και πάλι την
εστίαση πριν τραβήξετε μια φωτογραφία.
F
E
SAMSUNG NX-M 9-27mm F3.5-5.6 ED OIS
Slovenščina
Pred uporabo naprave
Приєднання та від’єднання об’єктива
Zahvaljujemo se vam za nakup objektiva Samsung. Ilustracije uporabljene v teh navodilih so lahko drugačne od
dejanskih predmetov. Nekatere funkcije, opisane v teh navodilih, morda ne bodo na voljo, odvisno od modela
fotoaparata. Za najboljše zmogljivosti pri uporabi tega objektiva, posodabljajte vdelano programsko opremo
fotoaparata in objektiva. Obiščite www.samsung.com za prenos vdelane programske opreme. Objektivi z
nastavkom NX-M niso združljivi s prejšnjimi fotoaparati NX.
Posebne funkcije
Majhen, lahek objektiv je enostaven za nošenje. Zaradi kovinske konstrukcije je zelo trpežen. Kaljeno steklo,
uporabljeno v 9 mm objektivu, ščiti površino objektiva pred praskami.
Razpakiranje
Objektiv, pokrovček objektiva (za 9-27 mm objektiv), navodila za uporabo
Postavitve
9 mm objektiv (Glejte ilustracijo A)
1 Objektiv 2 Vodič za nastavitev objektiva 3 Kontakti objektiva
9-27 mm objektiv (Glejte ilustracijo B)
1 Objektiv 2 Obroč za povečavo 3 Kontakti objektiva
4 Vodič za nastavitev objektiva 5 Kazalo za zaklep povečave
Nameščanje in odstranjevanje objektiva
► Za pritrditev objektiva,
1 Odstranite pokrov fotoaparata.
• Za 9-27 mm objektiv prav tako odstranite pokrov objektiva.
2 Poravnajte vodič za nastavitev objektiva na objektivu z vodičem za nastavitev objektiva na fotoaparatu. Nato vrtite
objektiv dokler ga ne pritrdite na mestu, kot je prikazano na ilustraciji. (Glejte ilustracijo C)
Za odstranitev objektiva, najprej izklopite fotoaparat. Pritisnite in zadržite gumb za sprostitev objektiva, ter nato
zavrtite objektiv kot je prikazano na ilustraciji. (Glejte ilustracijo D)
Uporaba obročka za povečavo (Za objektiv velikosti 9–27 mm, Glejte ilustracijo E)
Za uporabo obročka za povečavo, morate pred uporabo odkleniti objektiv z zasukom obročka za povečavo. Zavrtite
obroček za povečavo, da nastavite kompozicijo fotografije (goriščna razdalja objektiva).
Pri uporabi funkcije povečave lahko za malenkost spremenite ostrino. Ponovno prilagodite ostrino pred
zajemom fotografije.
Zaklep objektiva (Za objektiv velikosti 9–27 mm, Glejte ilustracijo F)
Za zaklep objektiva, zavrtite in na rahlo povlecite obroček za povečavo stran od fotoaparata. Poravnajte kazala za
zaklep povečave.
Tehnični podatki
Ime objektiva
SAMSUNG NX-M 9mm F3.5 ED
Goriščna razdalja
35 mm enakovredna goriščna razdalja
Konstrukcija objektiva – elementi
Konstrukcija objektiva – skupine
Asferični elementi
Elementi ED
Elementi XHR
Kot pogleda
Največja zaslonka
Najmanjša zaslonka
Število ploščic diafragme
Najmanjša oddaljenost za ostrenje
Največja povečava
Zaslonka za objektiv
Optični stabilizator slike
Tip nastavka
Velikost filtra
Maks. premer
Dolžina
Teža (samo objektiv, pribl.)
Delovna temperatura
Delovna vlažnost
9 mm
24,3 mm
6
5
1
1
1
83,4°
F3.5
F13
5
0,11 m
0,11X
Brez
Ne
Nastavek Samsung NX-M
Brez
50 mm
12,5 mm
31 g
0–40 °C
5–85 %
SAMSUNG NX-M 9-27mm F3.5-5.6
ED OIS
9–27 mm
24,3–72,9 mm
9
8
2
1
Brez
83,4°–33,1°
F3.5–5.6
F11
7
0,14 m (široko), 0,2 m (tele)
0,18X
Izbirno
Da
Nastavek Samsung NX-M
39 mm
50 mm
29,5 mm
73 g
0–40 °C
5–85 %
Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšanja delovanja.
Zdravstvene in varnostne informacije
Pazljivo preberite naslednje varnostne nasvete za pravilno in varno uporabo.
• Ne strmite v sonce skozi objektiv ali fotoaparat. S tem lahko resno poškodujete vaše oči.
Opozorilo • Objektiv ali fotoaparat hranite izven dosega otrok in živali.
• Objektiva ne hranite na neposredni sončni svetlobi brez pokrovčka. Neposredna sončna svetloba, ki
potuje skozi objektiv, lahko povzroči vžig ob stiku z vnetljivimi materiali.
Previdno • Uporabljajte samo čvrsta stojala. Lahka ali nestabilna stojala se lahko prevrnejo in poškodujejo fotoaparat.
Shranjevanje in vzdrževanje objektiva
• Objektive hranite v suhih in dobro prezračenih prostorih.
• Objektivov ne hranite v območjih z visoko temperaturo ali vlažnostjo oz. v omari, avtomobilu ali zaprtem prostoru,
kjer hranite kemikalije.
• Objektiva ne izpostavljajte vodi.
• Okvir objektiva, ki je odporno na prah, ni povsem zatesnjen. Izogibajte se odstranjevanju in zamenjavi objektiva
v prašnih prostorih.
• Za odstranjevanje prahu ne uporabljajte kemikalij kot so razredčilo, alkohol ali benzen.
• Objektiva ne mečite oz. ne nanj ne pritiskajte s silo. Objektiv je natančen optični izdelek.
• Izogibajte se uporabi objektivov na lokacijah, kjer lahko pride do nenadnih temperaturnih sprememb. Objektiv
hranite v plastični vrečki ali torbici za fotoaparat, da s tem preprečite nastajanje kondenzacije na zunanji ali
notranji strani objektiva.
• Fotoaparata ne puščajte na stojalu brez pokrovčka na objektivu; velja za nekatere objektive. Neposredna sončna
svetloba lahko poškoduje notranjost fotoaparata.
• Enkrat ali dvakrat na leto preglejte delovanje objektiva.
• Na sprednji del objektiva ne pritiskajte z vso silo.
• Za varno uporabo objektiva, objektiv nameščajte ali odstranjujte pri izklopljenem fotoaparatu.
• Samsung ne odgovarja za škodo, ki nastane, če uporabljate objektive drugih proizvajalcev.
• Pri nameščanju objektiva bodite pozorni, da vam ne uide iz rok.
• Objektiva ne odstranjujete s silo. S tem lahko poškodujete objektiv in fotoaparat.
• Pri menjavi objektivov, se ne dotikajte slikovnega senzorja fotoaparata ali objektiva. Prah in tuji delci lahko vplivajo
na rezultate fotografiranja oz. povzročijo okvaro, če pridejo v ohišje fotoaparata ali objektiv.
• Ne prevažajte ali shranjujte objektiva, ko je kateri koli del cevi raztegnjen; velja za nekatere objektive. V celoti
zložite cev objektiva v ohišje z zasukom obročka za povečavo na objektivu.
Українська
Перед використанням цього пристрою
Дякуємо за придбання об’єктива Samsung. Ілюстрації в цьому посібнику можуть відрізнятися від дійсного
виробу. Доступність деяких з описаних у цьому посібнику функцій залежить від моделі камери. Для
оптимальної роботи під час використання цього об’єктива на камері та об’єктиві має бути інстальовано
останню версію мікропрограми. Для завантаження мікропрограми відвідайте веб-сайт www.samsung.com.
Об’єктиви з байонетом NX-M несумісні з попередніми моделями камер NX.
Спеціальні функції
Цей невеликий і легкий об’єктив зручно брати із собою. Завдяки металевій конструкції він відрізняється
надзвичайною надійністю. Загартоване скло, що використовується в об’єктивах із фокусною відстанню 9 мм,
захищає поверхню об’єктива від подряпин.
Розпакування
Об’єктив, кришка об’єктива (для об’єктивів із фокусною відстанню 9–27 мм), посібник користувача
Вигляд
Об’єктив із фокусною відстанню
9 мм (Див. ілюстрацію A)
1 Об’єктив 2 Покажчик байонету 3 Контакти об’єктива
Об’єктив із фокусною відстанню
9–27 мм (Див. ілюстрацію B)
1 Об’єктив 2 Кільце масштабування 3 Контакти об’єктива
4 Покажчик байонету 5 Покажчик фіксатора масштабу
► Щоб приєднати об’єктив, виконайте такі дії:
1 Зніміть заглушку для об’єктива.
• У разі використання об’єктива із фокусною відстанню 9–27 мм також зніміть кришку об’єктива.
2 Сумістіть покажчик байонету, наявний на об’єктиві, із покажчиком байонету, наявним на корпусі камери.
Потім поверніть об’єктив, як показано на ілюстрації, щоб зафіксувати його. (Див. ілюстрацію C)
Щоб від’єднати об’єктив, спочатку вимкніть камеру. Натисніть і утримуйте кнопку вивільнення об’єктива, а потім
поверніть об’єктив, як показано на ілюстрації. (Див. ілюстрацію D)
Використання кільця масштабування (Для об’єктива 9–27 мм, Див. ілюстрацію E)
Щоб скористатися кільцем масштабування, перш ніж його повертати, потрібно розблокувати об’єктив. Поверніть
кільце масштабування, щоб скомпонувати фотографію, вибравши потрібну фокусну відстань об’єктива
Під час використання функції масштабування фокусування може незначним чином змінюватися.
Налаштуйте фокусування знову, перш ніж знімати фотографію.
Блокування об’єктива (Для об’єктива 9–27 мм, Див. ілюстрацію F)
Щоб заблокувати об’єктив, поверніть кільце масштабування та обережно потягніть його в напрямку від корпусу
камери. Сумістіть покажчики фіксатора масштабу.
Характеристики
Назва об’єктива
SAMSUNG NX-M 9mm F3.5 ED
Фокусна відстань
Фокусна відстань у еквіваленті
35 мм
Конструкція об’єктива – елементи
Конструкція об’єктива – групи
Асферичні елементи
Елементи ED
Елементи XHR
Кут зору
Максимальне значення діафрагми
Мінімальне значення діафрагми
Кількість пелюсток діафрагми
9 мм
SAMSUNG NX-M 9-27mm F3.5-5.6
ED OIS
9–27 мм
24,3 мм
24,3–72,9 мм
6
5
1
1
1
83,4°
F3.5
F13
5
Мінімальна фокусна відстань
0,11 м
Максимальне збільшення масштабу
Бленда об’єктива
Стабілізація оптичного зображення
Тип байонету
Розмір фільтра
Макс. діаметр
Довжина
Вага (лише об’єктив, прибл.)
Робоча температура
Вологість під час роботи
0,11X
Недоступно
Ні
Кріплення Samsung NX-M
Недоступно
50 мм
12,5 мм
31 г
0–40 °C
5–85 %
9
8
2
1
Недоступно
83,4°–33,1°
F3.5–5.6
F11
7
0,14 м (у ширококутному положенні),
0,2 м (у положенні теле)
0,18X
Додатково
Так
Кріплення Samsung NX-M
39 мм
50 мм
29,5 мм
73 г
0–40 °C
5–85 %
Технічні характеристики можуть змінюватися без завчасного попередження для покращення роботи
камери.
Відомості про здоров’я та безпеку
Для безпечного та належного використання камери уважно прочитайте наведені нижче поради щодо техніки
безпеки.
• Не дивіться на сонце крізь об’єктив або камеру. Це може призвести до серйозних проблем
із зором.
Попередження • Тримайте об’єктив і камеру подалі від маленьких дітей і домашніх тварин.
Увага
• Не залишайте об’єктив під прямим сонячним промінням, якщо на ньому не встановлено
кришку об’єктива. При взаємодії прямого сонячного проміння, що проходить крізь об’єктив,
з іншими легкозаймистими речовинами може виникнути займання об’єктива.
• Використовуйте лише стійкі штативи. Легкі та нестійкі штативи можуть впасти та пошкодити
камеру.
Зберігання і технічне обслуговування об’єктива
• Зберігайте об’єктив у сухому добре провітрюваному місці.
• Не зберігайте об’єктив у місцях із високою температурою чи підвищеною вологістю або у шафі, машині,
закритому приміщенні, де зберігаються хімічні речовини.
• Не занурюйте об’єктив у воду.
• Пилонепроникний корпус об’єктива не є повністю герметичним. Не знімайте та не змінюйте об’єктив у
запилених місцях.
• Не використовуйте хімічні речовини, такі як розчинники, спирт або бензол, для видалення пилу.
• Не кидайте об’єктив і захищайте його від сильних ударів. Об’єктив – це точний оптичний пристрій.
• Не використовуйте об’єктив у місцях з великою різницею температур. Зберігайте об’єктив у пластиковому
кошику або чохлі для камери, щоб запобігти утворенню конденсату всередині об’єктива або на його
зовнішній стороні.
• У разі використання певних об’єктивів не залишайте закріплену на штативі камеру, не встановивши кришку
для об’єктива. Пряме сонячне проміння може пошкодити елементи всередині камери.
• Для оптимальної роботи об’єктива перевіряйте його раз на рік або два.
• Не докладайте надмірних зусиль до передньої частини об’єктива.
• Для безпечного використання об’єктива його слід приєднувати та від’єднувати за вимкненої камери.
• Компанія Samsung не несе відповідальності за пошкодження, спричинені використанням об’єктивів інших
виробників.
• Будьте обережні під час приєднання об’єктива, щоб він не вислизнув із рук.
• Не докладайте надмірних зусиль під час від’єднання об’єктива. Це може призвести до пошкодження
об’єктива та камери.
• Під час змінення об’єктивів не торкайтеся матриці камери та об’єктива. Потрапляння всередину камери чи
об’єктива пилу або сторонніх часток може вплинути на кінцевий результат зйомки або призвести до несправності.
• Не транспортуйте та не зберігайте об’єктив, якщо будь-яка частина його тубуса залишається назовні корпусу
об’єктива. Повністю складіть тубус об’єктива у корпус за допомогою повертання кільця масштабування на
об’єктиві.
Ελληνικά
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αυτή
Σας ευχαριστούμε για την αγορά του φακού Samsung. Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο αυτό μπορεί
να διαφέρουν από τα πραγματικά αντικείμενα. Ορισμένες λειτουργίες που περιγράφονται στο εγχειρίδιο αυτό
ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με το μοντέλο της φωτογραφικής μηχανής. Για βέλτιστη απόδοση κατά τη
χρήση του φακού αυτού, πρέπει να διατηρείτε το υλικολογισμικό της φωτογραφικής μηχανής και το υλικολογισμικό
του φακού ενημερωμένα. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com για να κατεβάσετε το υλικολογισμικό.
Οι φακοί με στήριγμα NX-M δεν είναι συμβατοί με προηγούμενες φωτογραφικές μηχανές NX.
Ειδικές λειτουργίες
Αυτός ο μικρός ελαφρύς φακός είναι εύκολος στη μεταφορά του. Η μεταλλική κατασκευή του τον καθιστά εξαιρετικά
ανθεκτικό. Το ενισχυμένο γυαλί που χρησιμοποιείται για το φακό των 9 mm προστατεύει την επιφάνεια του φακού από
γρατζουνιές.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Φακός, Καπάκι φακού (για φακό 9–27 mm), Εγχειρίδιο χρήστη
Διατάξεις
Φακός 9 mm (Βλ. εικόνα A)
1 Φακός 2 Δείκτης στηρίγματος φακού 3 Επαφές φακού
Φακός 9–27 mm (Βλ. εικόνα B)
1 Φακός 2 Δακτύλιος ζουμ 3 Επαφές φακού
4 Δείκτης στηρίγματος φακού 5 Δείκτης κλειδώματος ζουμ
Προσάρτηση και αφαίρεση του φακού
► Για προσάρτηση του φακού,
1 Αφαιρέστε το καπάκι του σώματος.
• Για φακό 9–27 mm, αφαιρέστε και το καπάκι του φακού.
2 Ευθυγραμμίστε το δείκτη στηρίγματος στο φακό με το το δείκτη στηρίγματος του φακού στο σώμα της φωτογραφικής
μηχανής. Κατόπιν περιστρέψτε το φακό όπως φαίνεται στην εικόνα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. (Βλ. εικόνα C)
Για να αφαιρέσετε το φακό, πρώτα απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί
απελευθέρωσης του φακού και κατόπιν περιστρέψτε το φακό όπως φαίνεται στην εικόνα. (Βλ. εικόνα D)
Χρήση του δακτυλίου ζουμ (Για φακό 9-27 mm, Βλ. εικόνα E)
Για χρήση του δακτυλίου ζουμ, πρέπει να ξεκλειδώσετε το φακό πριν τη χρήση περιστρέφοντας το δακτύλιο ζουμ.
Περιστρέψτε το δακτύλιο ζουμ για να ρυθμίσετε τη σύνθεση της φωτογραφίας (η εστιακή απόσταση του φακού).
Όνομα φακού
SAMSUNG NX-M 9mm F3.5 ED
Εστιακό μήκος
Εστιακό μήκος σε ισοδύναμο των
35 mm
Κατασκευή φακού-Στοιχεία
Κατασκευή φακού-Ομάδες
Ασφαιρικά στοιχεία
Στοιχεία ED
Στοιχεία XHR
Γωνία θέασης
Μέγιστο διάφραγμα
Ελάχιστο διάφραγμα
Αριθμός πτερυγίων διαφράγματος
9 ξδζ.
SAMSUNG NX-M 9-27mm F3.5-5.6
ED OIS
9–27 ξδζ.
24,3 ξδζ.
24,3–72,9 ξδζ..
6
5
1
1
1
83,4°
F3.5
F13
5
Ελάχιστη απόσταση εστίασης
0,11 μέτρα
Μέγιστη μεγέθυνση
Κάλυμμα φακού
Οπτική σταθεροποίηση εικόνας
Τύπος στήριξης
Μέγεθος φίλτρου
Μέγ. διάμετρος
Μήκος
Βάρος (Μόνο φακός, περίπου)
Θερμοκρασία λειτουργίας
Υγρασία λειτουργίας
0,11X
Μη διαθέσιμο
Όχι
Στήριγμα Samsung NX-M
Μη διαθέσιμο
50 ξδζ.
12,5 ξδζ.
31 g
0–40 °C
5–85%
9
8
2
1
Μη διαθέσιμο
83,4°–33,1°
F3.5–5.6
F11
7
0,14 μέτρα (Ευρυγώνιος),
0,2 μέτρα (Τηλεφακός)
0,18X
Προαιρετικά
Ναι
Στήριγμα Samsung NX-M
39 ξδζ.
50 ξδζ.
29,5 ξδζ.
73 g
0–40 °C
5–85%
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση για καλύτερη απόδοση.
Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια
Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω συμβουλές ασφαλείας για σωστή και ασφαλή χρήση.
Προειδοποίηση
Προσοχή
• Μην κοιτάζετε τον ήλιο μέσω του φακού ή της φωτογραφικής μηχανής. Αυτό μπορεί να
προκαλέσει σοβαρή βλάβη στα μάτια σας.
• Φυλάσσετε το φακό ή τη φωτογραφική μηχανή μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια ζώα.
• Μην αποθηκεύετε το φακό σε άμεσο ηλιακό φως χωρίς το καπάκι του φακού. Το άμεσο ηλιακό
φως που περνά μέσω του φακού ενδέχεται να αναφλεγεί εάν έρθει σε επαφή με εύφλεκτα υλικά.
• Χρησιμοποιείτε μόνο στιβαρά τρίποδα. Ελαφριά ή ασταθή τρίποδα ενδέχεται να πέσουν και να
επιφέρουν ζημιά στη φωτογραφική μηχανή.
Αποθήκευση και συντήρηση του φακού
• Αποθηκεύστε το φακό σε στεγνούς και καλά αεριζόμενους χώρους.
• Μην αποθηκεύετε το φακό σε χώρους με υψηλή θερμοκρασία ή υγρασία ή σε ντουλάπι, αυτοκίνητο ή περιορισμένο
χώρο όπου αποθηκεύονται χημικά.
• Μην εκθέτετε το φακό σε νερό.
• Το σώμα του φακού που είναι ανθεκτικό στη σκόνη δεν είναι ερμητικά σφραγισμένο. Αποφύγετε την αφαίρεση ή
αλλαγή του φακού σε σκονισμένα μέρη.
• Μην χρησιμοποιείτε χημικά όπως αραιωτικό, οινόπνευμα ή βενζίνη για να αφαιρέσετε σκόνη.
• Μην αφήσετε να πέσει ο φακός και μην ασκείτε υπερβολική κρούση πάνω του. Ο φακός είναι οπτικό προϊόν ακριβείας.
• Αποφύγετε τη χρήση του φακού οπουδήποτε υπάρχει ξαφνική αλλαγή θερμοκρασίας. Φυλάξτε το φακό σε πλαστική
σακούλα ή θήκη φωτογραφικής μηχανής ώστε να αποτραπεί ο σχηματισμός συμπύκνωσης υγρασίας στο εσωτερικό
ή στο εξωτερικό του φακού.
• Για ορισμένους φακούς, μην φυλάσσετε τη φωτογραφική μηχανή στερεωμένη σε τρίποδο χωρίς το καπάκι του
φακού. Το εσωτερικό της φωτογραφικής μηχανής μπορεί να υποστεί ζημιά από το άμεσο ηλιακό φως.
• Ελέγχετε το φακό μία φορά κάθε ένα ή δύο χρόνια για βέλτιστη απόδοση.
• Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη στο εμπρός μέρος του φακού.
• Για ασφαλή χρήση του φακού, στερεώστε ή αποσπάστε το φακό ενώ η φωτογραφική μηχανή είναι απενεργοποιημένη.
• Η Samsung δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά που προκαλείται από τη χρήση φακών άλλων κατασκευαστών.
• Προσέχετε όταν προσαρτάτε φακό ώστε να μην γλιστρήσει από τα χέρια σας.
• Μην αφαιρείτε το φακό με τη βία. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να βλάψει το φακό και τη φωτογραφική μηχανή.
• Μην αγγίζετε τον αισθητήρα εικόνων της φωτογραφικής μηχανής ή το φακό όταν αλλάζετε φακούς. Σκόνη και ξένα
σωματίδια ενδέχεται να επηρεάσουν τα αποτελέσματα λήψης ή να προκαλέσουν δυσλειτουργία εάν εισέλθουν στο
σώμα της φωτογραφικής μηχανής ή στο φακό.
• Για ορισμένους φακούς, μην μεταφέρετε και μην φυλάσσετε το φακό με οποιοδήποτε τμήμα του σωλήνα σε έκταση.
Μαζέψτε εντελώς το σωλήνα του φακού στο εσωτερικό του σώματος περιστρέφοντας το δακτύλιο ζουμ στο φακό.
Български
Преди да използвате това устройство
Благодарим ви за покупката на този обектив Samsung. Илюстрациите, използвани в това ръководство, може
да се различават от реалните елементи. Някои функции, описани в това ръководство, може да не са налични в
зависимост от модела на камерата. За най-добра работа при използването на обектива трябва да поддържате
фърмуера на фотоапарата и обектива надградени до последната версия. Посетете www.samsung.com, за да
изтеглите фърмуера. Обективите за поставяне NX-M не са съвместими с предишни NX фотоапарати.
Специални функции
Този малък и лек обектив е лесен за пренасяне. Металната му конструкция го прави изключително издръжлив.
Закаленото стъкло, използвано в 9 мм обектив, защитава повърхността на обектива от надраскване.
Разопаковане
Обектив, капаче на обектива (за 9-27 мм обектив), ръководство за потребителя
Оформления
9 мм обектив
(Вижте илюстрация A)
1 Обектив 2 Индекс за поставяне на обектива 3 Клеми на обектива
9-27 мм обектив
(Вижте илюстрация B)
1 Обектив 2 Пръстен за мащабиране 3 Клеми на обектива
4 Индекс за поставяне на обектива 5 Индекс за заключване на обектива
Поставяне и махане на обектива
► За да поставите обектива,
1 Свалете капачето на корпуса.
• За 9-27 мм обективи свалете и капачетата на обектива.
2 Подравнете индекса за поставяне на обектива върху обектива с индекса за поставяне на обектива върху
тялото на фотоапарата. След това завъртете обектива, както е показано на илюстрацията, докато той се
заключи на мястото си. (Вижте илюстрация C)
За да свалите обектива, първо изключете фотоапарата. Натиснете и задръжте бутона за освобождаване на
обектива и завъртете обектива, както е показано на илюстрацията. (Вижте илюстрация D)
Използване на пръстена за мащабиране (За 9 - 27 мм обектив, Вижте илюстрация E)
За да използвате пръстена за мащабиране, трябва да отключите обектива, преди да използване, като
завъртите пръстена за мащабиране. Завъртете пръстена за мащабиране, за да зададете композицията на
снимката (фокусното разстояние на обектива).
При използване на функцията за мащабиране фокусът може леко да се промени. Настройте фокуса
отново, преди да заснемете снимка.
Заключване на обектива (За 9 - 27 мм обектив, Вижте илюстрация F)
Внимание
SAMSUNG NX-M 9mm F3.5 ED
Фокусно разстояние
Фокусно разстояние в 35 мм
еквивалент
Конструкция на обектива-елементи
Конструкция на обектива-групи
Асферични елементи
ED елементи
XHR елементи
Зрителен ъгъл
Максимална бленда
Минимална бленда
Брой ламели на диафрагмата
Минимално фокусно разстояние
Максимално увеличение
Cенник на обектива
Оптичен стабилизатор на
изображението
Тип поставяне
Размер на филтъра
Макс. Диаметър
Дължина
Тегло (само обектива, прибл.)
Работна температура
Работна влажност
9 мм
SAMSUNG NX-M 9-27mm F3.5-5.6
ED OIS
9 - 27 мм
24,3 мм
24,3 - 72,9 мм
6
5
1
1
1
83,4°
F3.5
F13
5
0,11 м
0,11X
Няма
9
8
2
1
Няма
83,4° - 33,1°
F3.5 - 5.6
F11
7
0,14 м (широк ъгъл), 0,2 м (теле)
0,18X
По избор
Не
Да
Поставяне на Samsung NX-M
Няма
50 мм
12,5 мм
31 г
0 - 40°C
5 - 85%
Поставяне на Samsung NX-M
39 мм
50 мм
29,5 мм
73 г
0 - 40°C
5 - 85%
Спецификациите могат да бъдат променени без предизвестие с цел подобряване на работните
характеристики.
Информация за здраве и безопасност
Прочетете внимателно следните съвети за безопасност, за да използвате обектива правилно и безопасно.
• Не гледайте слънцето през обектива или фотоапарата. Това може сериозно да повреди
очите ви.
Предупреждение • Дръжте обектива или фотоапарата далеч от малки деца и домашни любимци.
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne
opreme (npr. električnega polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči
med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako
spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje
ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov. Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam
in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni
upravni organ. Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in
njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
(A
Українська
(B
Правильна утилізація виробу (Відходи електричного та електронного обладнання)
(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)
•
Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні
електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати
разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або
здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів,
віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.
Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового
закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.
Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору
про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.
1
•
•
22
•
•
E
•
•
•
•
•
•
•
ภาษาไทย
ก่อนการใช้งานเครื่องนี้
ขอบคุณที่ซื้อเลนส์ของซัมซุง ภาพประกอบที่ใช้ในคู่มือนี้อาจแตกต่างจากรายการจริงของคุณ บางฟังก์ชั่นที่บรรยายไว้ในคู่มือนี้อาจไม่มีให้ ทั้งนี้ขึ้นกับรุ่นของ
กล้องถ่ายรูป เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานเลนส์นี้ คุณจะต้องปรับปรุงเฟิร์มแวร์ของกล้องและเลนส์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เยี่ยมชม www.samsung.
com เพื่อดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ เลนส์เมาท์ NX-M เข้ากันไม่ได้กับกล้อง NX รุ่นก่อนหน้านี้
F
•
คุณสมบัติพิเศษ
•
•
•
•
•
•
•
เป็นเลนส์ขนาดเล็กและเบาที่พกพาสะดวก โครงสร้างที่เป็นโลหะท�ำให้มีความทนทานเป็นพิเศษ กระจกเทมเพอร์ที่ใช้ในเลนส์ 9 มม. ช่วยปกป้องผิวหน้าของ
เลนส์ ไม่ให้มีรอยขีดข่วน
สิ่งที่อยู่ในกล่อง
เลนส์, ฝาครอบเลนส์ (ส�ำหรับเลนส์ 9-27 มม.), คู่มือการใช้งาน
ผังอุปกรณ์
เลนส์ 9 มม. (ดูภาพประกอบ A)
1 เลนส์ 2 ตัวบอกต�ำแหน่งเมาท์เลนส์ 3 หน้าสัมผัสเลนส์
เลนส์ 9-27 มม. (ดูภาพประกอบ B)
1 เลนส์ 2 วงแหวนซูม 3 หน้าสัมผัสเลนส์ 4 ตัวบอกต�ำแหน่งเมาท์เลนส์
5 ตัวบอกต�ำแหน่งล็อกซูม
•
การใส่และการถอดเลนส์
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν,
υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν
θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου
να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης
απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα
ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει
να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες,
προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν
αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση. Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή
με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα
ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.
Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава,
че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива
да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте
тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не
излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано
от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за
повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси. Домашните потребители трябва да
се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна
агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране,
безопасно за околната среда. Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да
проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да
се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.
A
B
การล็อกเลนส์ (ส�ำหรับเลนส์ 9-27 มม. ดูภาพประกอบ F)
เพื่อล็อกเลนส์ หมุนและดึงวงแหวนซูมอย่างนุ่มนวลออกจากทิศตัวกล้อง ปรับตัวบอกต�ำแหน่งล็อกซูม
•
•
ข้อก�ำหนด
◄
•
SAMSUNG NX-M 9-27mm F3.5-5.6 ED OIS
9–27 มม.
24.3–72.9 มม.
9
8
2
1
ไม่มี
83.4°–33.1°
F3.5–5.6
F11
7
0.14 ม. (กว้าง), 0.2 ม. (ไกล)
0.18X
อุปกรณ์เสริม
ใช่
เมาท์ Samsung NX-M
39 มม.
50 มม.
29.5 มม.
73 กรัม
0–40 °C
5–85%
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
11
22
(E
(F
•
•
•
•
•
•
•
•
ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
โปรดอ่านค�ำแนะน�ำความปลอดภัยต่อไปนี้อย่างรอบคอบเพื่อการใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย
• อย่าจ้องมองที่ดวงอาทิตย์ผ่านเลนส์หรือกล้องถ่ายรูป การกระท�ำเช่นนี้อาจท�ำให้เกิดอันตรายอย่างสาหัสต่อดวงตา
• เก็บเลนส์หรือกล้องถ่ายรูปไว้ห่างจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง
• อย่าจัดเก็บเลนส์ไว้ในที่ที่ถูกแสงอาทิตย์ส่องโดยตรงโดยไม่มีฝาครอบเลนส์ แสงอาทิตย์ที่ส่องโดยตรงผ่านเลนส์อาจท�ำให้เกิดการสันดาป
ถ้าหากมีการสัมผัสกับวัสดุไวไฟ
ข้อควรระวัง • ใช้ขาตั้งกล้องที่มั่นคงเท่านั้น ขาตั้งกล้องน�ำ้ หนักเบาหรือไม่มั่นคงอาจล้มลงและท�ำให้กล้องถ่ายรูปเสียหาย
A
การจัดเก็บและบ�ำรุงรักษาเลนส์
B
◄
•
11
•
•
22
•
•
F
ไทย
การก�ำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้อง (อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้ว)
(ใช้ได้ในหลายประเทศที่มีระบบการแยกทิ้งขยะ)
สัญลักษณ์นี้ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม หรือในเอกสารต่างๆ แสดงให้ทราบว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นั้นๆ และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น
อุปกรณ์ชาร์จ เฮดเซ็ท สาย USB) รวมกับขยะทัว่ ไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือสิ่งแวดล้อมได้รับผล กระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการทิ้งขยะโดยไม่มีการควบคุม โปรดแยก ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆและน�ำกลับมาใช้ใหม่ด้วย ความรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวควรติดต่อร้านค้าที่ซื้อหรือหน่วยงาน ราชการในท้องถิ่นเพื่อขอทราบราย ละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการน�ำ
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อผู้จำ� หน่ายและตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงที่ ก�ำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์นี้ ไม่
ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้และ อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์รวมกับขยะที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์อื่นๆ
ข้อมูลจ�ำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อประสิทธิภาพการท�ำงานที่ดีขึ้น
• จัดเก็บเลนส์ในที่แห้งและระบายอากาศได้ดี
• อย่าจัดเก็บเลนส์ในที่ที่มีความร้อนหรือความชื้นสูง หรือในห้องเก็บของ รถยนต์ หรือพื้นที่ปิดที่ใช้จัดเก็บสารเคมี
• ห้ามน�ำเลนส์ ไปถูกน�ำ้
• ตัวเลนส์ที่มีคุณสมบัติกันฝุ่นนั้นไม่ได้มีการผนึกอย่างสมบูรณ์แบบ หลีกเลี่ยงการถอดหรือเปลี่ยนเลนส์ในที่ที่มีฝุ่นมาก
• อย่าใช้สารเคมี เช่น ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ หรือเบนซินเพื่อเช็ดฝุ่นออก
• อย่าท�ำเลนส์ร่วงหล่นหรือกระแทกด้วยแรงมากเกินไป เลนส์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ทางแสงที่มีความแม่นย�ำ
• หลีกเลี่ยงการใช้เลนส์ในสถานที่ใดที่มีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงกะทันหัน เก็บเลนส์ไว้ในถุงพลาสติกหรือกระเป๋าใส่กล้องเพื่อป้องกันการควบแน่นด้านในหรือ
ด้านนอกเลนส์
• ส�ำหรับเลนส์บางรุ่น อย่าปล่อยให้กล้องอยู่บนขาตั้งโดยไม่มีฝาครอบเลนส์ ภายในกล้องอาจเสียหายเนื่องจากแสงอาทิตย์ที่ส่องโดยตรง
• ตรวจสอบเลนส์ปีละครั้งหรือปีละสองครั้งเพื่อให้มีประสิทธิภาพการท�ำงานสูงสุด
• อย่าใช้แรงมากเกินไปกับส่วนหน้าของเลนส์
• เพื่อการใช้งานเลนส์อย่างปลอดภัย ให้ถอดหรือใส่เลนส์ขณะที่กล้องถ่ายรูปปิดอยู่
• ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานเลนส์ของผู้ผลิตอื่น
• ใช้ความระมัดระวังเมื่อใส่เลนส์เพื่อให้เลนส์ไม่ลื่นหลุดจากมือ
• ห้ามใช้แรงฝืนถอดเลนส์ การกระท�ำดังกล่าวอาจท�ำให้เลนส์หรือกล้องเสียหายได้
• ห้ามสัมผัสตัวรับแสงของกล้องหรือเลนส์ขณะที่เปลี่ยนเลนส์ ฝุ่นและวัสดุแปลกปลอมอาจส่งผลกระทบต่อผลการถ่ายภาพ หรือท�ำให้เกิดการท�ำงานผิด
พลาดได้ถ้าหากวัสดุเหล่านั้นเข้าไปในตัวกล้องหรือเลนส์
• ส�ำหรับเลนส์บางรุ่น ห้ามขนส่งหรือจัดเก็บเลนส์โดยที่มีส่วนใดในกระบอกเลนส์ยืดออก หดกระบอกเลนส์เข้าในตัวเลนส์ให้สุดโดยการหมุนวงแหวนซูม
บนตัวเลนส์
(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)
เมื่อคุณใช้ฟังก์ชั่นซูม ระยะโฟกัสอาจเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ให้ปรับโฟกัสอีกครั้งก่อนการถ่ายภาพ
SAMSUNG NX-M 9mm F3.5 ED
9 มม.
24.3 มม.
6
5
1
1
1
83.4°
F3.5
F13
5
0.11 ม.
0.11X
ไม่มี
ไม่
เมาท์ Samsung NX-M
ไม่มี
50 มม.
12.5 มม.
31 กรัม
0–40 °C
5–85%
Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот
การใช้งานวงแหวนซูม (ส�ำหรับเลนส์ 9-27 มม. ดูภาพประกอบ E)
เพื่อใช้งานวงแหวนซูม คุณจะต้องปลดล็อกเลนส์ก่อนการใช้งาน โดยหมุนวงแหวนซูม หมุนวงแหวนซูมเพื่อก�ำหนดการจัดองค์ประกอบภาพ (ระยะทางยาว
โฟกัสของเลนส์)
ชื่อเลนส์
ทางยาวโฟกัส
ทางยาวโฟกัสเทียบเท่า 35 มม.
โครงสร้างเลนส์-องค์ประกอบ
โครงสร้างเลนส์-กลุ่ม
องค์ประกอบที่เป็นส่วนโค้งแบน
องค์ประกอบ ED
องค์ประกอบ XHR
มุมมองภาพ
รูรับแสงกว้างที่สุด
รูรับแสงแคบที่สุด
รูรับแสงแคบที่สุด
ระยะโฟกัสใกล้ที่สุด
ก�ำลังขยายสูงสุด
ฮูดครอบเลนส์
ระบบกันสั่นออพติคอล
ชนิดเมาท์
ขนาดฟิลเตอร์
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
ความยาว
น�ำ้ หนัก (เฉพาะเลนส์ โดยประมาณ)
อุณหภูมิการท�ำงาน
ความชื้นในการท�ำงาน
Ελληνικά
Български
► เพื่อใส่เลนส์
1 ถอดฝาครอบตัวกล้อง
• ส�ำหรับเลนส์ 9-27 มม. ถอดฝาครอบเลนส์เพิ่มเติม
2 จัดต�ำแหน่งตัวบอกต�ำแหน่งเมาท์เลนส์บนกระบอกเลนส์ให้อยู่ตรงกับตัวบอกต�ำแหน่งเมาท์เลนส์บนตัวกล้อง จากนั้นหมุนเลนส์ดังที่แสดงในภาพ
ประกอบจนกระทั่งล็อกเข้าที่ (ดูภาพประกอบ C)
เพื่อถอดเลนส์ ให้ปิดกล้องก่อน กดค้างที่ปุ่มปลดเลนส์ จากนั้นหมุนเลนส์ดังที่แสดงในภาพประกอบ (ดูภาพประกอบ D)
ค�ำเตือน
Наименование на обектив
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)
Съхранение и поддръжка на обектива
• Съхранете обектива на сухо и добре вентилирано място.
• Не съхранявайте обектива на места с висока температура или влажност или в килери, автомобили и
изолирано помещение, където се съхраняват химикали.
• Не излагайте обектива на вода.
• Прахоустойчивият корпус на обектива не е идеално запечатан. Избягвайте свалянето или смяната на
обектива на запрашени места.
• Не използвайте химикали като разредители, алкохол или бензол за премахване на прах.
• Не изпускайте обектива и не прилагайте прекалено сила към него. Обективът е прецизен оптичен продукт.
• Избягвайте използването на обектива на места с рязка промяна на температурата. Пазете обектива в
пластмасова торбичка или калъф за фотоапарат, за да предотвратите формирането на кондензация във
вътрешността или по външността на обектива.
• За някои обективи не дръжте камерата поставена на статив без капачето на обектив. Вътрешността на
фотоапарата може да се повреди от директна слънчева светлина.
• Проверявайте обектива веднъж на година или две, за да осигурите добра ефективност.
• Не прилагайте прекалена сила към предната част на обектива.
• За безопасно използване на обектива, поставяйте или сваляйте обектива, докато фотоапаратът е изключен.
• Samsung не носи отговорност за повреди, причинени от използване на обективи на други производители.
• Внимавайте, когато монтирате обектив той да не се изплъзне от ръцете ви.
• Не махайте обектива със сила. Това може да повреди обектива и фотоапарата.
• Не докосвайте сензора за изображение на фотоапарата или обектива, когато сменят е обективи. Прахът
и чуждите частици може да засегнат резултатите от снимането или да причинят повреда ако навлязат в
тялото на камерата или в обектива.
• За някои обективи не транспортирайте или съхранявайте обектива, когато която и да е част от тръбата е
разгъната. Приберете напълно тръбата в корпуса на обектива, като завъртите пръстена за мащабиране на
обектива.
За да заключите обектива, завъртете и дръпнете пръстена за мащабиране леко настрани от корпуса на
фотоапарата. Подравнете индексите за заключване на вариото.
Спецификации
Slovenščina
• Не съхранявайте обектива на директна слънчева светлина без капачето на обектив.
Директната слънчева светлина, преминаваща през обектива, може да избухне ако влезе
в контакт със запалими материали.
• Използвайте само здрави стативи. Леките и нестабилни стативи може да паднат и да
повредят камерата.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Download PDF

advertising