Samsung | HT-C453N | Samsung HT-C445N راهنمای کاربر

‫‪HT-C445N‬‬
‫سیستم سینمای خانگی دیجیتال‬
‫دفترچه راهنما‬
‫فرصت ها را تجسم کنید‬
‫بابت خرید این دستگاه ‪ Samsung‬از شما ممنونیم‪.‬‬
‫برای دریافت خدماتی جامع تر‪ ،‬لطفاً دستگاه خود را در نشانی‬
‫اینترنتی ‪ www.samsung.com/register‬ثبت کنید‬
‫اطالعات ایمنی‬
‫هشدارهای ایمنی‬
‫جهت کاهش خطر برق گرفتگی‪ ،‬از برداشتن درپوش (یا پشت) دستگاه خودداری کنید‪.‬‬
‫هیچ قطعه قابل تعمیری توسط کاربر در داخل دستگاه وجود ندارد‪ .‬جهت تعمیرات به پرسنل خدماتی واجد شرایط مراجعه نمایید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫خطر برق گرفتگی‬
‫باز نکنید‬
‫این عالمت نشان دهنده وجود "ولتاژ خطرناک" در‬
‫داخل دستگاه است که خطر برق گرفتگی یا جراحت‬
‫شخصی را نشان می دهد‪.‬‬
‫احتیاط ‪ :‬برای جلوگیری از خطر برق‬
‫گرفتگی‪ ،‬تیغه عریض دوشاخه را با شکاف‬
‫عریض میزان کرده و بطور کامل داخل نمایید‪.‬‬
‫اخطار‬
‫ •برای کاهش خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی‪ ،‬از قرار دادن این‬
‫دستگاه در معرض باران یا رطوبت خودداری نمایید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫ •دستگاه نباید در معرض پاشش یا قطرات مایعات قرار داده شده یا‬
‫اشیایی پر از مایعات مانند گلدان روی آن قرار داده شود‪.‬‬
‫ •پریز اصلی برق بعنوان یک وسیله قطع و وصل کردن مورد استفاده‬
‫قرار گرفته و باید در هر زمان قابل استفاده باشد‪.‬‬
‫ •این دستگاه باید همیشه با یک اتصال زمین محافظ یا ارت به پریز برق‬
‫متناوب متصل شود‪.‬‬
‫ •برای جدا کردن دستگاه از برق‪ ،‬باید دوشاخه را از پریز بکشید‪ ،‬در‬
‫نتیجه دوشاخه قابل استفاده خواهد بود‪.‬‬
‫‪ LASS 1‬‬
‫‪C‬‬
‫‪KLASSE 1‬‬
‫‪LUOKAN 1‬‬
‫‪ KLASS 1‬‬
‫‪PRODUCTO‬‬
‫این عالمت‪ ،‬نشان دهنده وجود دستورالعمل های‬
‫مهم همراه دستگاه می باشد‪.‬‬
‫‪LASER PRODUCT‬‬
‫‪LASER PRODUKT‬‬
‫‪LASER LAITE‬‬
‫‪LASER APPARAT‬‬
‫‪LÁSER CLASE 1‬‬
‫محصول لیزری کالس ‪1‬‬
‫این دستگاه پخش دیسک فشرده‪ ،‬به عنوان یک محصول لیزری‬
‫کالس ‪ 1‬طبقه بندی شده است‪.‬‬
‫استفاده از کنترل ها‪ ،‬تنظیمات یا اجرای رویه هایی غیر از موارد‬
‫مشخص شده در این دفترچه راهنما‪ ،‬می تواند باعث قرارگیری در‬
‫معرض تابش خطرناک لیزر گردد‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫ •هنگام باز بودن دستگاه و بروز مشکل در بخشهای حفاظتی آن‪،‬‬
‫تابش نامریی لیزر وجود دارد‪ ،‬از قرارگیری در معرض تابش‬
‫خودداری کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪Persian‬‬
‫اقدامات احتیاطی‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•مطمئن شوید که منبع برق متناوب خانه شما با مشخصات ذکر شده در برچسب پشت دستگاه مطابقت داشته باشد‪.‬‬
‫•دستگاه خود را به صورت افقی و بر روی یک پایه (میز) مناسب و با فضای کافی در اطراف آن برای گردش هوا (‪ 7.5‬تا ‪ 10‬سانتیمتر) نصب نمایید‪.‬‬
‫•از قراردادن دستگاه روی آمپلیفایر یا سایر تجهیزاتی که ممکن است داغ شوند‪ ،‬خودداری نمایید‪.‬‬
‫مطمئن شوید که شکاف های گردش هوا پوشانده نشده باشند‪.‬‬
‫•هیچ چیز روی دستگاه قرار ندهید‪.‬‬
‫•پیش از جابجا کردن دستگاه‪ ،‬مطمئن شوید که سینی دیسک خالی باشد‪.‬‬
‫•برای قطع کردن کامل دستگاه از منبع برق‪ ،‬دوشاخه برق متناوب را از پریز بکشید‪ ،‬بخصوص هنگامی که برای مدتی طوالنی از آن استفاده نمی کنید‪.‬‬
‫•در حین وقوع طوفان و رعد و برق‪ ،‬دوشاخه برق متناوب را از پریز برق بیرون بکشید‪ .‬ولتاژهای باال به دلیل وقوع رعد و برق می توانند به دستگاه آسیب برسانند‪.‬‬
‫•دستگاه را در معرض تابش نور مستقیم خورشید یا سایر منابع حرارتی قرار ندهید‪ .‬این امر می تواند منجر به گرم شدن بیش از حد دستگاه و نقص در عملکرد آن‬
‫گردد‪.‬‬
‫•دستگاه را از رطوبت‪ ،‬و گرمای بیش از حد یا دستگاه هایی که میدان های مغناطیسی یا الکتریکی قوی ایجاد می کنند (مانند بلندگوها و غیره‪ )...‬دور نگهدارید‪.‬‬
‫•اگر عملکرد دستگاه دچار اختالل شده است‪ ،‬سیم برق را از پریز برق متناوب جدا کنید‪.‬‬
‫•دستگاه شما برای کاربرد صنعتی در نظر گرفته نشده است‪ .‬این دستگاه فقط برای استفاده شخصی می باشد‪.‬‬
‫•اگر دستگاه یا دیسک در دماهای پایین نگهداری شده باشد‪ ،‬احتمال وقوع چگالش رطوبت وجود دارد‪ .‬اگر دستگاه را در فصل زمستان جابجا می کنید‪ ،‬پیش از استفاده‬
‫حدود ‪ 2‬ساعت صبر کنید تا دستگاه به دمای اتاق برسد‪.‬‬
‫•باتری های استفاده شده در این دستگاه حاوی مواد شیمیایی هستند که برای محیط زیست مضرند‪.‬‬
‫از انداختن باتری ها در زباله خانگی عمومی خودداری کنید‪.‬‬
‫لوازم جانبی‬
‫لوازم جانبی ارائه شده زیر را کنترل کنید‪.‬‬
‫‪FUNCTION‬‬
‫‪TV SOURCE‬‬
‫‪POWER‬‬
‫‪DVD RECEIVER/TV‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪ECHO‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪9‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪DSP /EQ‬‬
‫‪0‬‬
‫‪MIC VOL+‬‬
‫‪MUTE‬‬
‫‪TUNING‬‬
‫‪/CH‬‬
‫‪REPEAT‬‬
‫‪MIC VOL‬‬‫‪TITLE MENU‬‬
‫‪VOL‬‬
‫‪DISC MENU‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫‪INFO‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪CD RIPPING‬‬
‫‪MO/ST‬‬
‫‪TUNER MEMORY‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪D‬‬
‫‪AUDIO UPSCALE‬‬
‫‪S . VOL‬‬
‫‪A‬‬
‫‪DIMMER‬‬
‫‪P .BASS‬‬
‫کابل تصویر‬
‫آنتن ‪FM‬‬
‫دفترچه راهنما‬
‫کنترل از راه دور ‪ /‬باتری‬
‫(اندازه ‪)AAA‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪3‬‬
‫اطالعات ایمنی‬
‫مجوز‬
‫نکات احتیاطی در مورد نحوه کار با دیسک ها و نگهداری آنها‬
‫خراشهای کوچک روی دیسک می توانند باعث کاهش کیفیت صدا و‬
‫تصویر شده و یا باعث رد شدن تصویر در طول پخش گردند‪.‬‬
‫بسیار مراقب باشید هنگام کار با دیسک ها روی آنها خراش ایجاد‬
‫نشود‪.‬‬
‫نگهداشتن دیسک ها‬
‫ •به سمت قابل پخش دیسک دست نزنید‪.‬‬
‫ •دیسک ها را فقط از لبه آنها بگیرید تا اثر انگشت شما روی سطح‬
‫آنها نیفتد‪.‬‬
‫ •از چسباندن کاغذ یا نوار بر روی دیسک‬
‫خودداری کنید‪.‬‬
‫انبارش دیسک‬
‫ •دیسک را زیر تابش مستقیم خورشید نگه ندارید‬
‫ •در مکانی خنک و دارای تهویه نگهداری نمایید‬
‫ •دیسک ها را در یک جلد محافظ تمیز نگهداری نمایید‪ .‬دیسک ها را به‬
‫طور عمودی انبار کنید‪.‬‬
‫✎✎‬
‫`‬
‫`‬
‫توجه‬
‫`اجازه ندهید لکه های آلودگی روی دیسک ایجاد شود‪.‬‬
‫`از قرار دادن دیسک های ترک خورده یا خراش برداشته‬
‫خودداری کنید‪.‬‬
‫نحوه کار با دیسک ها و نگهداری آنها‬
‫هنگامی که اثر انگشت یا آلودگی روی دیسک بجا می ماند‪ ،‬آن را با‬
‫یک ماده شوینده مالیم که در آب رقیق شده است تمیز کرده و با یک‬
‫دستمال نرم پاک کنید‪.‬‬
‫ •هنگام تمیزکردن‪ ،‬دستمال را به آرامی از سمت داخل به خارج‬
‫دیسک بکشید‪.‬‬
‫✎✎‬
‫`‬
‫‪4‬‬
‫توجه‬
‫`درصورتیکه هوای گرم با قسمتهای سرد داخل دستگاه تماس پیدا‬
‫کند‪ ،‬احتمال چگالش رطوبت وجود دارد‪ .‬هنگامی که چگالش‬
‫رطوبت در داخل دستگاه ایجاد می شود‪ ،‬ممکن است دستگاه‬
‫درست کار نکند‪ .‬اگر چنین شد‪ ،‬دیسک را خارج نموده و اجازه‬
‫دهید دستگاه به مدت ‪ 1‬یا ‪ 2‬ساعت در حالت روشن باقی بماند‪.‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‬
‫•درباره ‪ DivX® :DIVX VIDEO‬یک فرمت ویدیویی‬
‫دیجیتالی ابداع شده توسط ‪ .DivX, Inc‬است‪ .‬این دستگاه‬
‫رسماً مورد تایید ‪ DivX‬بوده و قادر به پخش فیلم های ‪DivX‬‬
‫می باشد‪ .‬برای کسب اطالعات بیشتر و آشنایی با نرم افزارهای مبدل جهت‬
‫فایل های خود به فرمت ‪ DivX‬به نشانی ‪ www.divx.com‬مراجعه کنید‪.‬‬
‫درباره ‪ :DIVX VIDEO-ON-DEMAND‬این دستگاه ®‪DivX‬‬
‫‪ Certified‬برای اینکه بتواند (‪DivX Video-on-Demand (VOD‬‬
‫را پخش کند باید ثبت شود‪ .‬برای تهیه این کد ثبت به بخش ‪DivX VOD‬‬
‫منوی تنظیم دستگاه بروید‪ .‬سپس با داشتن این کد به نشانی ‪vod.divx.‬‬
‫‪ com‬مراجعه کنید و فرایند ثبت نام را تکمیل کرده و با ‪DivX VOD‬‬
‫بیشتر آشنا شوید‪.‬‬
‫ •‪DivX Certified® to play DivX® video‬‬
‫ •نشان ‪ Dolby‬و دو حرف ‪ D‬عالمت های ثبت شده تجاری‬
‫‪ Dolby Laboratories‬می باشند‪.‬‬
‫ •“‪”Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274‬‬
‫حق نشر‬
‫© ‪ .Samsung Electronics Co., Ltd 2010‬کلیه حقوق‬
‫محفوظ است‪.‬‬
‫حفاظت در برابر نسخه برداری‬
‫ •بسیاری از دیسک های ‪ DVD‬با سیستم حفاظت در برابر نسخه برداری‬
‫کدگذاری شده اند‪ .‬به همین دلیل شما باید دستگاه را فقط مستقیماً به‬
‫تلویزیون و نه به یک دستگاه ویدیو‪ ،‬متصل نمایید‪ .‬وصل کردن این‬
‫دستگاه به یک دستگاه ویدیو‪ ،‬باعث ایجاد تصویر بهم ریخته از دیسک‬
‫های ‪ DVD‬حفاظت شده در برابر نسخه برداری خواهد شد‪.‬‬
‫ •"این سیستم از فن آوری حفاظت در برابر نسخه برداری استفاده می‬
‫کند که تحت پوشش حق ثبت اختراعات در ایاالت متحده آمریکا و سایر‬
‫حقوق مالکیت معنوی متعلق به ‪ Rovi Corporation‬است‪ .‬مهندسی‬
‫معکوس و یا باز کردن قطعات مجاز نیست‪".‬‬
‫فهرست مطالب‬
‫اطالعات ایمنی‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫هشدارهای ایمنی‬
‫اقدامات احتیاطی‬
‫لوازم جانبی‬
‫نکات احتیاطی در مورد نحوه کار با دیسک ها و نگهداری آنها‬
‫مجوز‬
‫حق نشر‬
‫حفاظت در برابر نسخه برداری‬
‫آغاز به کار‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫نمادهایی که در این راهنما استفاده خواهند شد‬
‫انواع دیسک ها و مشخصات آنها‬
‫شرح‬
‫پانل جلو‬
‫پانل پشت‬
‫کنترل از راه دور‬
‫اتصاالت‬
‫وصل کردن بلندگوها‬
‫‪15‬‬
‫‪18‬وصل کردن خروجی تصویر به تلویزیون‬
‫وصل کردن آنتن ‪FM‬‬
‫‪20‬‬
‫وصل کردن صدا از دستگاه های خارجی‬
‫‪21‬‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪15‬‬
‫‪22‬‬
‫‪PERSIAN‬‬
‫تنظیم‬
‫‪2 2‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪23‬‬
‫‪23‬‬
‫‪23‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪26‬‬
‫‪26‬‬
‫‪26‬‬
‫‪26‬‬
‫‪26‬‬
‫‪26‬‬
‫‪26‬‬
‫‪26‬‬
‫‪26‬‬
‫پیش از شروع کار (تنظیمات اولیه)‬
‫تنظیم منوی تنظیم‬
‫نمایش‬
‫ابعاد تلویزیون‬
‫‪BD Wise‬‬
‫دقت تصویر‬
‫فرمت ‪HDMI‬‬
‫صدا‬
‫تنظیم بلندگو‬
‫‪( DRC‬فشرده سازی محدوده دینامیک)‬
‫‪AV-SYNC‬‬
‫صدای ‪HDMI‬‬
‫بهینه ساز ‪EQ‬‬
‫سیستم‬
‫تنظیمات اولیه‬
‫ثبت (‪DivX(R‬‬
‫زبان‬
‫امنیت‬
‫سطح درجه بندی والدین‬
‫تغییر رمز عبور‬
‫پشتیبانی‬
‫اطالعات دستگاه‬
‫‪Persian‬‬
‫‪5‬‬
‫فهرست مطالب‬
‫قابلیت های پایه‬
‫‪2 7‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪28‬‬
‫‪32‬‬
‫‪34‬‬
‫‪34‬‬
‫پخش دیسک‬
‫پخش دیسک صوتی (‪WMA/MP3/(CD-DA‬‬
‫پخش فایل ‪JPEG‬‬
‫استفاده از قابلیت پخش‬
‫حالت صدا‬
‫گوش دادن به رادیو‬
‫وصل کردن میکروفون‬
‫قابلیت های پیشرفته‬
‫‪3 5‬‬
‫‪35‬‬
‫قابلیت ‪USB‬‬
‫تهیه سی دی‬
‫اطالعات تکمیلی‬
‫‪3 6‬‬
‫‪37‬‬
‫‪38‬‬
‫عیب یابی‬
‫فهرست کد کشورها‬
‫مشخصات فنی‬
‫‪27‬‬
‫‪35‬‬
‫‪36‬‬
‫ •تصاویر و شکل های ارائه شده در این دفترچه راهنما صرفاً جنبه مرجع داشته و شاید با شکل واقعی دستگاه متفاوت باشند‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪01‬‬
‫آغاز به کار‬
‫نماد‬
‫عبارت‬
‫‪DVD‬‬
‫شرح‬
‫این شامل قابلیت موجود در‬
‫دیسک های ‪ DVD-Video‬یا‬
‫‪ DVD±R/±RW‬است که در حالت‬
‫ویدیو ضبط و نهایی شده اند‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫‪CD‬‬
‫این شامل قابلیت موجود در یک دیسک‬
‫محتوی داده (‪)CD-R/-RW ،CD DA‬‬
‫می باشد‪.‬‬
‫‪A‬‬
‫‪MP3‬‬
‫این شامل قابلیت موجود در دیسک‬
‫های ‪ CD-R/-RW‬می باشد‪.‬‬
‫‪G‬‬
‫‪JPEG‬‬
‫این شامل قابلیت موجود در دیسک‬
‫های ‪ CD-R/-RW‬می باشد‪.‬‬
‫‪D‬‬
‫‪DivX‬‬
‫!‬
‫احتیاط‬
‫این در مواردی است که قابلیتی کار نمی کند‬
‫یا تنظیمات لغو می شوند‪.‬‬
‫✎‬
‫توجه‬
‫این شامل توصیه ها یا دستورالعمل‬
‫های روی صفحه است که به‬
‫کارکرد هریک از قابلیت ها کمک‬
‫می کند‪.‬‬
‫کلید میانبر‬
‫با این قابلیت می توانید با فشار‬
‫دادن دکمه روی کنترل از راه دور‬
‫به عملکردهای مختلف دسترسی‬
‫مستقیم و آسان داشته باشید‪.‬‬
‫کد منطقه‬
‫این دستگاه و دیسک ها بر اساس منطقه کدبندی شده اند‪ .‬برای اینکه‬
‫دیسک قابل پخش باشد این کدهای منطقه ای باید با هم همخوانی داشته‬
‫باشند‪ .‬اگر کدها با هم همخوانی نداشته باشند‪ ،‬دیسک پخش نخواهد شد‪.‬‬
‫نوع دیسک‬
‫کد منطقه‬
‫‪1‬‬
‫این شامل قابلیت موجود در دیسک‬
‫های ‪ MPEG4‬می باشد‪.‬‬
‫(‪)DVD±R/±RW ،CD-R/-RW‬‬
‫آغاز به کار‬
‫نمادهایی که در این راهنما استفاده خواهند شد‬
‫قبل از خواندن دفترچه راهنما‪ ،‬حتماً موارد زیر را کنترل کنید‪.‬‬
‫انواع دیسک ها و مشخصات آنها‬
‫‪DVD-VIDEO‬‬
‫ناحیه‬
‫آمریکا و نواحی تابعه آن و کانادا‬
‫‪2‬‬
‫اروپا‪ ،‬ژاپن‪ ،‬خاورمیانه‪ ،‬مصر‪،‬‬
‫آفریقای جنوبی‪ ،‬گرینلند‬
‫‪3‬‬
‫تایوان‪ ،‬کره‪ ،‬فیلیپین‪ ،‬اندونزی‪ ،‬هنگ‬
‫کنگ‬
‫‪4‬‬
‫مکزیک‪ ،‬آمریکای جنوبی‪ ،‬آمریکای‬
‫مرکزی‪ ،‬استرالیا‪ ،‬نیوزیلند‪ ،‬جزایر‬
‫پاسفیک‪ ،‬کارائیب‬
‫‪5‬‬
‫روسیه‪ ،‬اروپای شرقی‪ ،‬هند‪ ،‬بیشتر‬
‫نقاط آفریقا‪ ،‬کره شمالی‪ ،‬مغولستان‬
‫‪6‬‬
‫چین‬
‫‪Persian‬‬
‫‪7‬‬
‫آغاز به کار‬
‫انواع دیسک های قابل پخش‬
‫انواع دیسک و‬
‫عالمت آنها‬
‫(آرم ها)‬
‫سیگنال های اندازه‬
‫ضبط شده دیسک‬
‫‪12‬‬
‫سانتیمتر‬
‫تصویر‬
‫‪DVD-VIDEO‬‬
‫‪8‬‬
‫سانتیمتر‬
‫صدا‬
‫‪AUDIO-CD‬‬
‫‪DivX‬‬
‫صدا‬
‫‪+‬‬
‫تصویر‬
‫‪12‬‬
‫سانتیمتر‬
‫‪8‬‬
‫سانتیمتر‬
‫‪12‬‬
‫سانتیمتر‬
‫‪8‬‬
‫سانتیمتر‬
‫دیسک های ‪CD-R MP3‬‬
‫حداکثر زمان پخش‬
‫تقریباً ‪ 240‬دقیقه‬
‫(یک رو)‬
‫تقریباً ‪ 480‬دقيقه‬
‫(دو رو)‬
‫تقریباً ‪ 80‬دقیقه‬
‫(یک رو)‬
‫تقریباً ‪ 160‬دقیقه‬
‫(دو رو)‬
‫‪ 74‬دقیقه‬
‫‪ 20‬دقیقه‬
‫‬‫‪-‬‬
‫از این نوع دیسک ها استفاده نکنید!‬
‫ •دیسک های ‪ DVD-ROM ،CD-ROM ،CD-I ،CD-G ،LD‬و‬
‫‪ DVD-RAM‬با این دستگاه قابل پخش نیستند‪.‬‬
‫اگر این نوع دیسک ها را پخش کنید‪ ،‬پیام <‪WRONG DISC‬‬
‫‪( >FORMAT‬فرمت دیسک اشتباه است) روی صفحه تلویزیون‬
‫نمایش داده خواهد شد‪.‬‬
‫ •دیسک های ‪ DVD‬که از خارج خریداری کرده اید شاید در این دستگاه‬
‫پخش نشوند‪ .‬اگر چنین دیسک هایی را پخش کنید‪ ،‬پیام‬
‫<‪( >Wrong Region. Please check Disc.‬منطقه اشتباه‪.‬‬
‫دیسک را کنترل کنید‪ ).‬روی صفحه تلویزیون نمایش داده خواهد شد‪.‬‬
‫انواع و فرمت دیسک ها‬
‫این دستگاه از فایل های رسانه ای ایمن (‪ )DRM‬پشتیبانی نمی کند‪.‬‬
‫دیسک های ‪CD-R‬‬
‫‪8‬‬
‫ •بعضی از دیسک های ‪ CD-R‬ممکن است بسته به دستگاه ضبط‬
‫دیسک (دستگاه ضبط دیسک یا کامپیوتر) و شرایط دیسک‪ ،‬قابل‬
‫پخش نباشند‪.‬‬
‫ •از یک دیسک ‪ CD-R‬با ظرفیت ‪ 650‬مگابایت‪ 74/‬دقیقه استفاده‬
‫کنید‪ .‬از دیسک های ‪ CD-R‬با ظرفیت بیش از ‪ 700‬مگابایت‪80/‬‬
‫دقیقه استفاده نکنید چون امکان دارد پخش نشوند‪.‬‬
‫ •امکان دارد برخی از رسانه های ‪( CD-RW‬قابل ضبط مجدد)‬
‫قابل پخش نباشند‪.‬‬
‫ •فقط ‪CD-R‬هایی که بطور مناسب "بسته" شده اند می توانند بطور‬
‫کامل پخش گردند‪ .‬اگر جلسه بسته شده اما دیسک باز گذاشته شود‪،‬‬
‫ممکن است نتوانید دیسک را بطور کامل پخش کنید‪.‬‬
‫‪Persian‬‬
‫ •فقط دیسک های ‪ CD-R‬با فایل های ‪ MP3‬فرمت ‪ISO‬‬
‫‪ 9660‬یا ‪ Joliet‬قابل پخش خواهند بود‪.‬‬
‫ •در نام فایل های ‪ MP3‬نباید هیچگونه فاصله خالی یا‬
‫کاراکترهای ویژه (‪ )+ = / .‬وجود داشته باشند‪.‬‬
‫ •از دیسک های ضبط شده با سرعت فشرده سازی‪/‬بازکردن داده‬
‫های باالتر از ‪ 128‬کیلوبیت در ثانیه استفاده کنید‪.‬‬
‫ •فقط فایل های دارای پسوند "‪ "mp3.‬و "‪ "MP3.‬قابل پخش‬
‫خواهند بود‪.‬‬
‫ •فقط دیسک های چند جلسه ای که عملیات نوشتن روی آنها‬
‫پشت سر هم انجام شده است قابل پخش خواهند بود‪ .‬اگر بخشی‬
‫خالی در یک دیسک چند جلسه ای وجود داشته باشد‪ ،‬دیسک‬
‫فقط تا بخش خالی آن قابل پخش می باشد‪.‬‬
‫ •اگر دیسک بسته نشده باشد‪ ،‬آغاز پخش کمی بیشتر طول کشیده‬
‫و شاید همه فایل های ضبط شده در آن پخش نشوند‪.‬‬
‫ •در مورد فایل هایی که با فرمت سرعت بیت متغیر (‪)VBR‬‬
‫کدگذاری شده اند‪ ،‬یعنی فایل هایی که هم در سرعت بیت پایین‬
‫و هم در سرعت بیت باال ً‬
‫(مثال ‪ 32‬کیلوبیت در ثانیه تا ‪320‬‬
‫کلیوبیت در ثانیه) کدگذاری گردیده اند‪ ،‬ممکن است صدا در‬
‫حین پخش دچار پرش شود‪.‬‬
‫ •حداکثر ‪ 500‬تراک می توان از هر دیسک پخش نمود‪.‬‬
‫ •حداکثر ‪ 300‬پوشه می توان از هر دیسک پخش نمود‪.‬‬
‫دیسک های ‪CD-R JPEG‬‬
‫ •فقط فایل های دارای پسوند "‪ "jpg‬قابل پخش خواهند بود‪.‬‬
‫ •اگر دیسک بسته نشده باشد‪ ،‬آغاز پخش کمی بیشتر طول کشیده‬
‫و شاید همه فایل های ضبط شده در آن پخش نشوند‪.‬‬
‫ •فقط دیسک های ‪ CD-R‬با فایل های ‪ JPEG‬فرمت ‪ISO‬‬
‫‪ 9660‬یا ‪ Joliet‬قابل پخش خواهند بود‪.‬‬
‫ •طول نام فایل ‪ JPEG‬باید ‪ 8‬حرف یا کمتر باشد و نباید هیچ‬
‫فاصله خالی و یا کاراکترهای ویژه (‪ )+ = / .‬در آن وجود‬
‫داشته باشد‪.‬‬
‫ •فقط دیسک های چند جلسه ای که عملیات نوشتن روی آنها‬
‫پشت سر هم انجام شده است قابل پخش خواهند بود‪ .‬اگر بخشی‬
‫خالی در یک دیسک چند جلسه ای وجود داشته باشد‪ ،‬دیسک‬
‫فقط تا بخش خالی آن قابل پخش می باشد‪.‬‬
‫ •حداکثر ‪ 999‬تصویر می توان در یک پوشه ذخیره نمود‪.‬‬
‫ •هنگام پخش دیسک های تصویری ‪ ،Kodak/Fuji‬فقط فایل‬
‫های ‪ JPEG‬موجود در پوشه تصاویر قابل پخش خواهند بود‪.‬‬
‫ • دیسک های حاوی تصویر به جز دیسک های تصویری‬
‫‪ Kodak/Fuji‬به زمان بیشتری برای آغاز پخش نیاز داشته و‬
‫ً‬
‫اصال پخش نشوند‪.‬‬
‫یا شاید‬
‫‪01‬‬
‫ •بروزرسانی نرم افزار برای فرمت های ناسازگار پشتیبانی‬
‫نمی شود‪.‬‬
‫(مثال‪ ،GMC ،QPEL :‬دقت تصویر بیش از ‪800x600‬‬
‫پیکسل و غیره‪).‬‬
‫ •اگر یک دیسک ‪ DVD-R/-RW‬درست در فرمت ‪DVD‬‬
‫‪ Video‬ضبط نشده باشد‪ ،‬قابل پخش نخواهد بود‪.‬‬
‫‪( DivX‬دیجیتال اینترنت ویدیو اکسپرس)‬
‫‪ DivX‬یک فرمت فایل های ویدیویی است که توسط ‪ Microsoft‬و بر‬
‫اساس فن آوری فشرده سازی ‪ MPEG4‬ابداع شده است تا بتوان داده‬
‫های صدا و تصویر را در زمان واقعی در اینترنت ارائه کرد‪.‬‬
‫از ‪ MPEG4‬برای کدگذاری ویدیویی و ‪ MP3‬برای کدگذاری صوتی‬
‫استفاده می شود لذا کاربران می توانند فیلم ها را با کیفیت صدا و‬
‫تصویر نزدیک به ‪ DVD‬مشاهده کنند‪.‬‬
‫فرمت های مورد پشتیبانی (‪)DivX‬‬
‫این دستگاه فقط فرمت های رسانه ای زیر را پشتیبانی می کند‪ .‬اگر‬
‫فرمت صدا و تصویر هیچ کدام پشتیبانی نشوند‪ ،‬کاربر با مشکالتی‬
‫مانند تصاویر بهم ریخته یا قطعی صدا مواجه خواهد شد‪.‬‬
‫فرمت های ویدیویی مورد پشتیبانی‬
‫نسخه های مورد پشتیبانی‬
‫فرمت‬
‫‪AVI‬‬
‫‪WMV‬‬
‫‪DivX3.11~DivX5.1 ،XviD‬‬
‫‪V1/V2/V3/V7‬‬
‫فرمت های صوتی پشتیبانی شده‬
‫فرمت‬
‫سرعت بیت‬
‫‪WMA‬‬
‫‪ 80‬تا ‪ 320‬کیلوبیت‬
‫در ثانیه‬
‫‪ 56‬تا ‪ 128‬کیلوبیت‬
‫در ثانیه‬
‫‪ 128‬تا ‪384‬‬
‫کیلوبیت در ثانیه‬
‫‪DTS‬‬
‫‪ 1.5‬مگابیت در ثانیه‬
‫‪MP3‬‬
‫‪AC3‬‬
‫فرکانس نمونه‬
‫برداری‬
‫‪ 44.1‬کیلوهرتز‬
‫‪ 48/44.1‬کیلوهرتز‬
‫‪ 44.1‬کیلوهرتز‬
‫‪Persian‬‬
‫‪9‬‬
‫آغاز به کار‬
‫دیسک های ‪CD-R/RW ،DVD±R/±RW‬‬
‫ •فایل های ‪ ،DivX‬شامل فایل های ویدیویی و صوتی ایجاد شده در‬
‫فرمت ‪ DTS‬فقط تا ‪ 6‬مگابیت در ثانیه را پشتیبانی می کنند‪.‬‬
‫ •نسبت ابعادی‪ :‬اگرچه دقت تصویر پیش فرض فایل های ‪DivX‬‬
‫برابر ‪ 640x480‬پیکسل است اما این دستگاه می تواند تا‬
‫‪ 720x480‬پیکسل را نیز پشتیبانی کند‪ .‬دقت تصویر باالتر از‬
‫‪ 800‬صفحه تلویزیون پشتیبانی نمی شود‪.‬‬
‫ •اگر دیسکی را پخش کنید که فرکانس نمونه برداری آن از ‪48‬‬
‫کیلوهرتز یا ‪ 320‬کلیوبیت در ثانیه باالتر است امکان دارد تصویر‬
‫در حین پخش بلرزد‪.‬‬
‫ •بخشهای دارای سرعت فریم باال ممکن است هنگام پخش یک فایل‬
‫‪ DivX‬پخش نگردند‪.‬‬
‫ •از آنجایی که این دستگاه فقط فرمت های کدگذاری شده مورد تایید‬
‫‪ .DivX Networks, Inc‬را ارائه می کند‪ ،‬امکان دارد فایل های‬
‫‪ DivX‬تهیه شده توسط کاربران قابل پخش نباشد‪.‬‬
‫آغاز به کار‬
‫نکاتی درباره اتصال ‪USB‬‬
‫فرمت های فایل پشتیبانی شده‬
‫تجهیزات سازگار‪ :‬رسانه ذخیره سازی ‪ ،USB‬پخش کننده ‪،MP3‬‬
‫دوربین دیجیتال‪ ،‬کارت خوان ‪USB‬‬
‫فرمت‬
‫عکس‬
‫‪.1‬اگر طول نام پوشه یا فایلی بیش از ‪ 10‬کاراکتر باشد‪ ،‬امکان دارد‬
‫درست پخش نشده یا کار نکند‪.‬‬
‫‪.2‬اگر یک فایل زیرنویس بزرگتر از ‪ 148‬کیلوبایت باشد امکان‬
‫نمایش صحیح آن نخواهد بود‪.‬‬
‫‪.3‬امکان دارد برخی تجهیزات ‪/USB‬دوربینها‪ ،‬و یا کارت خوانهای‬
‫‪ USB‬خاص با این دستگاه سازگار نباشند‪.‬‬
‫‪ .4‬سیستمهای فایل ‪ FAT16‬و ‪ FAT32‬پشتیبانی می شوند‪.‬‬
‫‪.7‬اگر بیش از یک وسیله حافظه در کارت خوان چندتایی قرار دهید‪،‬‬
‫امکان دارد درست کار نکنند‪.‬‬
‫‪ .8‬پروتکل ‪ PTP‬برای دوربین دیجیتال پشتیبانی نمی شود‪.‬‬
‫‪.9‬در حین فرایند "خواندن" اتصال وسیله ‪ USB‬را قطع نکنید‪.‬‬
‫‪.10‬هرچه دقت تصویر باالتر باشد‪ ،‬تاخیر پیش از نمایش آن بیشتر‬
‫خواهد بود‪.‬‬
‫‪.11‬فایلهای ‪ MP3/WMA‬یا فایلهای فیلم دارای ‪ DRM‬دانلود شده از‬
‫سایتهای تجاری پخش نخواهند شد‪.‬‬
‫‪( HDD .12‬دیسک سخت) بیرونی پشتیبانی نمی شود‪.‬‬
‫‪ .13‬فرمتهای فایل پشتیبانی شده‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪Persian‬‬
‫موسیقی‬
‫نام فایل‬
‫‪JPG‬‬
‫‪MP3‬‬
‫‪WMA‬‬
‫‪WMV‬‬
‫‪DivX‬‬
‫پسوند فایل‬
‫‪JPG‬‬
‫‪.JPEG‬‬
‫‪.MP3‬‬
‫‪.WMA‬‬
‫‪.WMV‬‬
‫‪.AVI‬‬
‫سرعت بیت‬
‫–‬
‫‪ 80‬تا‬
‫‪320‬‬
‫کیلوبیت‬
‫در ثانیه‬
‫‪ 56‬تا‬
‫‪128‬‬
‫کیلوبیت‬
‫در ثانیه‬
‫‪ 4‬مگابیت‬
‫در ثانیه‬
‫‪ 4‬مگابیت در‬
‫ثانیه‬
‫نسخه‬
‫–‬
‫–‬
‫‪V8‬‬
‫‪،V2 ،V1‬‬
‫‪V7 ،V3‬‬
‫‪~DivX3.11‬‬
‫‪،DivX5.1‬‬
‫‪XviD‬‬
‫پیکسل‬
‫‪480x640‬‬
‫–‬
‫–‬
‫‪480x720‬‬
‫فرکانس‬
‫نمونه‬
‫برداری‬
‫–‬
‫‪44.1‬‬
‫کیلوهرتز‬
‫‪44.1‬‬
‫کیلوهرتز‬
‫‪ 44.1‬تا ‪ 48‬کیلوهرتز‬
‫✳ سیستم فایل ‪ NTFS‬پشتیبانی نمی شود‪.‬‬
‫‪.5‬نام فایلهای عکس (‪ ،)JPEG‬موسیقی (‪ )MP3، WMA‬و فیلم باید‬
‫به زبان کره ای یا انگلیسی باشد‪ .‬در غیراینصورت امکان دارد فایل‬
‫پخش نشود‪.‬‬
‫‪.6‬مستقیماً به درگاه ‪ USB‬دستگاه وصل شود‪ .‬وصل کردن با کابلهای‬
‫دیگر مشکالتی را به لحاظ سازگاری ‪ USB‬بوجود خواهد آورد‪.‬‬
‫فیلم‬
‫‪01‬‬
‫شرح‬
‫آغاز به کار‬
‫پانل جلو‬
‫‪MIC 2‬‬
‫‪11 12‬‬
‫‪MIC 1‬‬
‫‪3 4 5 6 7 8 9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪MIC 2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪MIC 1‬‬
‫‪13‬‬
‫‪1‬‬
‫سینی دیسک‬
‫دیسک را در اینجا قرار می دهید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫نمایش‬
‫وضعیت پخش‪ ،‬زمان و غیره را نمایش می دهد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫سنسور کنترل از راه دور‬
‫سیگنال های کنترل از راه دور را تشخیص می دهد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫دکمه ‪( OPEN/CLOSE‬‬
‫‪5‬‬
‫دکمه ‪( FUNCTION‬‬
‫‪6‬‬
‫دکمه ‪( TUNING DOWN & SKIP‬‬
‫‪7‬‬
‫دکمه ‪( STOP‬‬
‫)‬
‫‪8‬‬
‫دکمه ‪( PLAY/ PAUSE‬‬
‫‪9‬‬
‫دکمه ‪( TUNING UP & SKIP‬‬
‫‪10‬‬
‫دکمه ‪( VOLUME CONTROL‬‬
‫سینی دیسک را باز کرده و می بندد‪.‬‬
‫)‬
‫حالت به این ترتیب تغییر می کند‪:‬‬
‫‪.FM f USB f AUX f D.IN f DVD/CD‬‬
‫)‬
‫)‬
‫به عنوان‪/‬فصل‪/‬تراک قبلی میرود‪.‬‬
‫باند فرکانس ‪ FM‬را به سمت پایین میزان می کند‪.‬‬
‫پخش دیسک را متوقف می کند‪.‬‬
‫دیسک را پخش کرده و یا پخش را موقتاً متوقف می سازد‪.‬‬
‫)‬
‫به عنوان‪/‬فصل‪/‬تراک بعدی میرود‪.‬‬
‫باند فرکانس ‪ FM‬را به سمت باال میزان می کند‪.‬‬
‫)‬
‫‪,‬‬
‫)‬
‫تنظیم میزان صدا‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫دکمه ‪( POWER‬‬
‫‪12‬‬
‫درگاه ‪USB‬‬
‫برای پخش فایل از وسایل ذخیره سازی ‪ USB‬خارجی مانند پخش کننده‬
‫های ‪ ،MP3‬فلش دیسک های ‪ USB‬و غیره به اینجا وصل کنید‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫فیش ورودی ‪MIC 1،2‬‬
‫می توانید تا دو میکروفون وصل کنید‪.‬‬
‫)‬
‫دستگاه را روشن و خاموش می کند‪.‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪11‬‬
‫آغاز به کار‬
‫پانل پشت‬
‫‪5‬‬
‫‪6 7‬‬
‫‪3 4‬‬
‫‪FM ANT.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪VIDEO‬‬
‫‪OUT‬‬
‫‪HDMI OUT‬‬
‫‪DIGITAL‬‬
‫‪AUDIO IN‬‬
‫‪OPTICAL‬‬
‫‪COMPONENT‬‬
‫‪OUT‬‬
‫‪AUX IN‬‬
‫‪1‬‬
‫اتصاالت ‪CHANNEL SPEAKER 5.1‬‬
‫‪OUTPUT‬‬
‫فیش ورودی ‪EXTERNAL DIGITAL‬‬
‫‪OPTICAL IN‬‬
‫(‪)DIGITAL AUDIO IN‬‬
‫‪3‬‬
‫فیش خروجی ‪HDMI OUT‬‬
‫‪4‬‬
‫فیش های ‪AUX IN‬‬
‫‪5‬‬
‫فیش خروجی ‪VIDEO OUT‬‬
‫‪6‬‬
‫فیش های خروجی ‪COMPONENT‬‬
‫‪VIDEO OUTPUT‬‬
‫یک تلویزیون با ورودی های تصویر مؤلفه ای یا کامپوننت را به این فیش ها‬
‫وصل کنید‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫فیش ‪FM ANTENNA‬‬
‫آنتن ‪ FM‬را به اینجا وصل می کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪12‬‬
‫‪Persian‬‬
‫وصل کردن بلندگوهای جلو‪ ،‬مرکز‪ ،‬عقب و ساب ووفر‪.‬‬
‫از این فیش برای وصل کردن دستگاه خارجی با قابلیت خروجی دیجیتال استفاده‬
‫کنید‪.‬‬
‫از کابل ‪ HDMI‬استفاده کنید‪ ،‬این پایانه خروجی ‪ HDMI‬را به پایانه ورودی‬
‫‪ HDMI‬تلویزیون خود وصل کنید تا از بهترین کیفیت تصویر برخوردار شوید‪.‬‬
‫خروجی آنالوگ ‪ 2‬کانال وسیله خارجی (مانند دستگاه ویدیو) را به آن وصل‬
‫کنید‪.‬‬
‫فیش ورودی تصویر تلویزیون (‪ )VIDEO IN‬را به فیش خروجی ‪VIDEO‬‬
‫‪ OUT‬وصل کنید‪.‬‬
‫‪01‬‬
‫آغاز به کار‬
‫کنترل از راه دور‬
‫آشنایی با دستگاه کنترل از راه دور‬
‫این دکمه انتخاب حالت است‪.‬‬
‫یا‬
‫برای انتخاب حالت تصویر تلویزیون فشار دهید‪.‬‬
‫جهت باز کردن یا بستن سینی دیسک فشار دهید‪.‬‬
‫‪:SLEEP‬زمانی را تعیین کنید تا دستگاه‬
‫خودبخود خاموش شود‪.‬‬
‫‪:ECHO‬برای تنظیم میزان اکوی میکروفون‬
‫به کار برده می شود‪.‬‬
‫حالت صوتی ‪ DSP/EQ‬دلخواه را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪FUNCTION‬‬
‫‪TV SOURCE‬‬
‫‪POWER‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪DVD RECEIVER/TV‬‬
‫دستگاه را روشن و خاموش می کند‪.‬‬
‫‪ECHO‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪DSP /EQ‬‬
‫‪0‬‬
‫جهت رد کردن به عقب یا جلو فشار دهید‪.‬‬
‫جهت متوقف ساختن‪/‬پخش دیسک فشار دهید‪.‬‬
‫جهت مکث دیسک فشار دهید‪.‬‬
‫‪:MIC VOL‬میزان صدای ‪ MIC‬میکروفون‬
‫را تنظیم کنید‪.‬‬
‫به شما امکان تکرار یک عنوان‪ ،‬فصل‪،‬‬
‫تراک یا دیسک را می دهد‪.‬‬
‫از این دکمه برای ورود به منوی عنوان استفاده کنید‪.‬‬
‫وضعیت فعلی دیسک(فایل) را نشان می دهد‪.‬‬
‫‪MIC VOL+‬‬
‫‪MUTE‬‬
‫‪TUNING‬‬
‫‪/CH‬‬
‫‪REPEAT‬‬
‫صدا را موقتاً قطع کنید‪.‬‬
‫‪VOL‬‬
‫حالت ‪ P.BASS‬یا بهبود ‪ MP3‬مورد نظر‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫میزان صدا را تنظیم کنید‪.‬‬
‫برای رفتن به منوی اصلی فشار دهید‪.‬‬
‫‪MIC VOL‬‬‫‪TITLE MENU‬‬
‫‪DISC MENU‬‬
‫‪MENU‬‬
‫برای بررسی منوی دیسک فشار دهید‪.‬‬
‫‪INFO‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫برای عوض کردن زبان صدا‪/‬زیرنویس‪ ،‬زاویه‬
‫و غیره به کار برده می شود‪.‬‬
‫گزینه منوهای روی صفحه را انتخاب کرده و‬
‫مقادیر آنها را تغییر دهید‪.‬‬
‫خروج از منو‪.‬‬
‫اجازه دسترسی به قابلیت های رایج دستگاه‬
‫مانند فهرست عکس ها را می دهد‪.‬‬
‫یا‬
‫زرد(‪:)C‬حالت استریو یا مونو را برای پخش‬
‫رادیویی انتخاب کنید‪.‬‬
‫آبی(‪:)D‬صدای دیسک را به فرمت ‪MP3‬‬
‫تبدیل می کند‪.‬‬
‫برای کار با قابلیت ها‪ ،‬دکمه عددی را فشار دهید‪.‬‬
‫حالت صوتی ‪ Dolby Pro Logic II‬دلخواه را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای جستجوی معکوس فشار دهید یا جلو‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪:TUNING/CH‬جستجوی ایستگاه های ‪FM‬‬
‫فعال و عوض کردن کانال ها‪.‬‬
‫رنگ دکمه عملکرد به شما نشان می دهد که کدام‬
‫وسیله توسط کنترل از راه دور کنترل می شود‪.‬‬
‫هنگام استفاده از کنترل از راه دور‪ ،‬رنگ آنرا چک‬
‫کنید تا با آنچه که می خواهید‪ ،‬یعنی تلویزیون یا‬
‫سینمای خانگی مطابقت داشته باشد‪.‬‬
‫سینمای خانگی‪ :‬نارنجی‬
‫تلويزيون‪ :‬سبز‬
‫‪CD RIPPING‬‬
‫‪MO/ST‬‬
‫‪TUNER MEMORY‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪AUDIO UPSCALE‬‬
‫‪P .BASS‬‬
‫‪S . VOL‬‬
‫‪A‬‬
‫‪DIMMER‬‬
‫بازگشت به منوی قبلی‪.‬‬
‫اجازه دسترسی به قابلیت های رایج دستگاه مانند‬
‫فهرست عکس ها را می دهد‪.‬‬
‫یا‬
‫سبز(‪ :)B‬برای پیش تنظیم کردن ایستگاه های‬
‫رادیویی ‪ FM‬فشار دهید‪.‬‬
‫روشنایی صفحه نمایش را تنظیم می کند‪.‬‬
‫تنظیم و متعادل کردن میزان صدا در برابر تغییرات‬
‫شدید صوتی‪.‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪13‬‬
‫آغاز به کار‬
‫قرار دادن باتری در دستگاه کنترل از راه دور‬
‫* اندازه باتری‪AAA :‬‬
‫فهرست کد تلویزیون ها‬
‫مارک‬
‫کد‬
‫مارک‬
‫کد‬
‫‪Admiral‬‬
‫‪)(M.Wards‬‬
‫‪58 ,57 ,56‬‬
‫‪MTC‬‬
‫‪18‬‬
‫‪A Mark‬‬
‫‪15 ,01‬‬
‫‪NEC‬‬
‫‪,40 ,20 ,19 ,18‬‬
‫‪60 ,59‬‬
‫‪,05 ,04 ,03 ,02 ,01‬‬
‫‪,10 ,09 ,08 ,07 ,06‬‬
‫‪14 ,13 ,12 ,11‬‬
‫‪48 ,40 ,18 ,01‬‬
‫‪Nikei‬‬
‫‪03‬‬
‫‪Onking‬‬
‫‪03‬‬
‫‪81 ,58 ,57‬‬
‫‪Onwa‬‬
‫‪03‬‬
‫‪60 ,59‬‬
‫‪Panasonic‬‬
‫‪Candle‬‬
‫‪18‬‬
‫‪Penney‬‬
‫‪Cetronic‬‬
‫‪03‬‬
‫‪Philco‬‬
‫‪Anam‬‬
‫‪AOC‬‬
‫‪Bell & Howell‬‬
‫‪)(M.Wards‬‬
‫‪Brocsonic‬‬
‫✎✎‬
‫توجه‬
‫` `باتری ها را طوری در دستگاه کنترل از راه دور قرار دهید که‬
‫جهت آنها با عالمت مربوطه مطابقت داشته باشد‪ )+( :‬به (‪)+‬‬
‫و (–) به (–)‪.‬‬
‫` `همیشه هر دو باتری را همزمان عوض کنید‪.‬‬
‫` `باتری ها را در معرض گرما یا شعله قرار ندهید‪.‬‬
‫` `کنترل از راه دور را می توان برای حدوداً ‪ 7‬متر در خط‬
‫مستقیم استفاده کرد‪.‬‬
‫تنظیم دستگاه کنترل از راه دور‬
‫شما می توانید عملکردهای خاصی از تلویزیون خود را با این دستگاه‬
‫کنترل از راه دور‪ ،‬کنترل کنید‪.‬‬
‫‪Citizen‬‬
‫‪25 ,18 ,03‬‬
‫‪Philips‬‬
‫‪Cinema‬‬
‫‪97‬‬
‫‪Pioneer‬‬
‫‪Classic‬‬
‫‪03‬‬
‫‪Portland‬‬
‫‪59 ,18 ,15‬‬
‫‪Concerto‬‬
‫‪18‬‬
‫‪Proton‬‬
‫‪40‬‬
‫‪Contec‬‬
‫‪46‬‬
‫‪Quasar‬‬
‫‪Coronado‬‬
‫‪15‬‬
‫‪Radio Shack‬‬
‫‪,82 ,61 ,05 ,03‬‬
‫‪RCA/‬‬
‫‪84 ,83‬‬
‫‪62‬‬
‫‪Proscan‬‬
‫‪Realistic‬‬
‫‪Craig‬‬
‫‪Croslex‬‬
‫‪Crown‬‬
‫‪03‬‬
‫‪Sampo‬‬
‫‪Curtis Mates‬‬
‫‪63 ,61 ,59‬‬
‫‪CXC‬‬
‫‪Sanyo‬‬
‫‪Scott‬‬
‫‪61 ,60 ,40 ,03‬‬
‫‪03‬‬
‫‪,17 ,16 ,15 ,04 ,03 ,02‬‬
‫‪,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18‬‬
‫‪,28 ,27 ,26 ,25 ,24‬‬
‫‪,36 ,35 ,34 ,32 ,30 ,29‬‬
‫‪90 ,59 ,48‬‬
‫‪40‬‬
‫‪Sears‬‬
‫‪19 ,18 ,15‬‬
‫‪03‬‬
‫‪,59 ,46 ,40 ,15 ,03‬‬
‫‪,83 ,82 ,64 ,61‬‬
‫‪85 ,84‬‬
‫‪65 ,19‬‬
‫‪Sharp‬‬
‫‪Signature‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪)(M.Wards‬‬
‫‪Sony‬‬
‫‪64 ,57 ,15‬‬
‫‪55 ,53 ,52 ,51 ,50‬‬
‫‪Funai‬‬
‫‪03‬‬
‫‪Soundesign‬‬
‫‪40 ,03‬‬
‫‪Futuretech‬‬
‫‪General‬‬
‫‪)Electric (GE‬‬
‫‪03‬‬
‫‪,66 ,59 ,56 ,40 ,06‬‬
‫‪68 ,67‬‬
‫‪Spectricon‬‬
‫‪01‬‬
‫‪Daewoo‬‬
‫‪Daytron‬‬
‫هنگام کار با تلویزیون‬
‫‪۱ .۱‬دکمه ‪ DVD RECEIVER/TV‬کنترل از راه دور را فشار‬
‫دهید تا کنترل روی حالت تلویزیون تنظیم شود‪.‬‬
‫‪۴ .۴‬اگر تلویزیون خاموش شد‪ ،‬تنظیم کامل شده است‪.‬‬
‫ •شما می توانید از ‪،VOLUME ،TV POWER‬‬
‫‪ CHANNEL‬و دکمه های عددی (‪ 0‬تا ‪ )9‬استفاده کنید‪.‬‬
‫✎✎‬
‫توجه‬
‫` `امکان دارد در برخی از تلویزیون ها کنترل از راه دور کار‬
‫نکند یا برخی از عملیات قابل انجام نباشد‪.‬‬
‫` `کنترل از راه دور بطور پیش فرض با تلویزیون های‬
‫‪ Samsung‬کار می کند‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪19 ,03‬‬
‫‪Samsung‬‬
‫‪Emerson‬‬
‫‪۲ .۲‬دکمه ‪ POWER‬را فشار دهید تا تلویزیون روشن شود‪.‬‬
‫‪67 ,66 ,06‬‬
‫‪,60 ,56 ,48 ,17‬‬
‫‪75 ,61‬‬
‫‪,78 ,77 ,76 ,67 ,59 ,18‬‬
‫‪94 ,93 ,92‬‬
‫‪40‬‬
‫‪,43 ,40 ,17 ,16 ,15 ,00‬‬
‫‪,49 ,48 ,47 ,46‬‬
‫‪65 ,61 ,19‬‬
‫‪Dynasty‬‬
‫‪۳ .۳‬در ضمن اینکه دکمه ‪ POWER‬را نگه داشته اید‪ ،‬کد مربوط به‬
‫مارک تلویزیون خود را وارد کنید‪.‬‬
‫ •اگر برای تلویزیون شما بیش از یک کد در جدول نوشته‬
‫شده است‪ ،‬آنها را یکی یکی وارد کنید تا ببینید کدام کد کار‬
‫می کند‪.‬‬
‫ •مثال‪ :‬برای یک تلویزیون ‪Samsung‬‬
‫در ضمن اینکه دکمه ‪ POWER‬را نگه داشته اید‪ ،‬با دکمه‬
‫های عددی ‪ 17 ،16 ،15 ،00‬و ‪ 40‬را وارد کنید‪.‬‬
‫‪,54 ,09 ,08 ,07 ,06‬‬
‫‪74 ,73 ,67 ,66‬‬
‫‪18‬‬
‫‪,48 ,18 ,17 ,15 ,03‬‬
‫‪90 ,69 ,62 ,59 ,54‬‬
‫‪,48 ,40 ,18 ,17 ,15‬‬
‫‪72 ,62 ,54‬‬
‫‪91 ,80 ,66 ,63‬‬
‫‪Fisher‬‬
‫‪SSS‬‬
‫‪58 ,57‬‬
‫‪18‬‬
‫‪Hall Mark‬‬
‫‪40‬‬
‫‪Sylvania‬‬
‫‪Hitachi‬‬
‫‪69 ,59 ,50 ,18 ,15‬‬
‫‪Symphonic‬‬
‫‪,59 ,54 ,48 ,40 ,18‬‬
‫‪62 ,60‬‬
‫‪96 ,95 ,61‬‬
‫‪Inkel‬‬
‫‪45‬‬
‫‪Tatung‬‬
‫‪06‬‬
‫‪JC Penny‬‬
‫‪86 ,67 ,59 ,56‬‬
‫‪Techwood‬‬
‫‪18‬‬
‫‪JVC‬‬
‫‪70‬‬
‫‪Teknika‬‬
‫‪25 ,18 ,15 ,03‬‬
‫‪KTV‬‬
‫‪88 ,87 ,61 ,59‬‬
‫‪TMK‬‬
‫‪40 ,18‬‬
‫‪KEC‬‬
‫‪40 ,15 ,03‬‬
‫‪Toshiba‬‬
‫‪71 ,63 ,57 ,19‬‬
‫‪KMC‬‬
‫‪15‬‬
‫‪,37 ,17 ,16 ,15 ,01‬‬
‫‪,42 ,41 ,40 ,39 ,38‬‬
‫‪44 ,43‬‬
‫‪Vidtech‬‬
‫‪18‬‬
‫‪Videch‬‬
‫‪69 ,60 ,59‬‬
‫‪LG‬‬
‫‪)(Goldstar‬‬
‫‪Luxman‬‬
‫‪)LXI (Sears‬‬
‫‪Magnavox‬‬
‫‪Marantz‬‬
‫‪18‬‬
‫‪,60 ,59 ,56 ,54 ,19‬‬
‫‪71 ,65 ,63 ,62‬‬
‫‪,54 ,48 ,18 ,17 ,15‬‬
‫‪89 ,72 ,62 ,60 ,59‬‬
‫‪54 ,40‬‬
‫‪Wards‬‬
‫‪,48 ,40 ,18 ,17 ,15‬‬
‫‪64 ,60 ,54‬‬
‫‪Yamaha‬‬
‫‪18‬‬
‫‪York‬‬
‫‪40‬‬
‫‪Yupiteru‬‬
‫‪03‬‬
‫‪Matsui‬‬
‫‪54‬‬
‫‪Zenith‬‬
‫‪79 ,58‬‬
‫‪MGA‬‬
‫‪Mitsubishi/‬‬
‫‪MGA‬‬
‫‪40 ,18‬‬
‫‪Zonda‬‬
‫‪01‬‬
‫‪75 ,60 ,59 ,40 ,18‬‬
‫‪Dongyang‬‬
‫‪54 ,03‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪02‬‬
‫در این بخش روش های مختلف وصل کردن دستگاه به دستگاه های دیگر توضیح داده می شود‪.‬‬
‫پیش از جابجا کردن یا نصب دستگاه‪ ،‬حتماً آنرا را خاموش کرده و سیم برق را قطع کنید‪.‬‬
‫اتصاالت‬
‫وصل کردن بلندگوها‬
‫محل قرارگیری دستگاه‬
‫آن را روی پایه یا قفسه کابینت‪ ،‬یا زیر میز تلویزیون قرار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪SW‬‬
‫انتخاب محل گوش دادن‬
‫‪ 2.5‬تا ‪ 3‬برابر اندازه صفحه تلویزیون‬
‫محل گوش دادن باید حدود ‪ 2.5‬تا ‪ 3‬برابر فاصله اندازه‬
‫صفحه تلویزیون در نظر گرفته شود‪.‬‬
‫مثال‪:‬برای تلویزیون های ‪ 32‬اینچ‪ 2 ،‬تا ‪ 2.4‬متر‬
‫برای تلویزیون های ‪ 55‬اینچ‪ 3.5 ،‬تا ‪ 4‬متر‬
‫بلندگوهای جلو ‪ie‬‬
‫این بلندگوها را در جلوی محل گوش دادن خود‪ ،‬به سمت داخل (حدود ‪ 45‬درجه) به طرف خودتان قرار‬
‫دهید‪ .‬بلندگوها را طوری قرار دهید که تویتر در ارتفاعی هم اندازه ارتفاع گوش شما قرار گیرد‪ .‬جلوی‬
‫بلندگوهای جلو باید با جلوی بلندگوی مرکز در یک خط بوده یا آنها را کمی جلوتر از بلندگوی مرکز‬
‫قرار دهید‪.‬‬
‫بلندگوی مرکز ‪f‬‬
‫بهتر است در همان ارتفاع قرارگیری بلندگوهای جلو نصب شود‪ .‬البته می توانید آنرا درست زیر یا روی‬
‫تلویزیون نیز قرار دهید‪.‬‬
‫بلندگوهای عقب ‪jh‬‬
‫ساب ووفر ‪g‬‬
‫!!‬
‫این بلندگوها را در طرفین محلی که برای نشستن و شنیدن انتخاب کرده اید قرار دهید‪ .‬اگر جای کافی‬
‫ندارید می توانید آنها را روبروی هم قرار دهید‪ .‬آنها را طوری قرار دهید که ‪ 60‬تا ‪ 90‬سانتیمتر‬
‫باالتر از گوش شما و کمی به سمت پایین باشند‪.‬‬
‫*‬
‫بلندگوهای عقب برخالف بلندگوهای جلو و مرکز بیشتر برای انتقال جلوه های صوتی بوده و‬
‫همیشه صدا از آنها خارج نمی شود‪.‬‬
‫محل قرارگیری ساب ووفر چندان مهم نیست‪ .‬آنرا هر جا که مایل بودید قرار دهید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫`اجازه ندهید کودکان با بلندگوها یا در مجاورت آنها بازی کنند‪ .‬اگر بلندگو بیفتد ممکن است به آنها آسیب برساند‪.‬‬
‫`‬
‫` `هنگام وصل کردن سیم بلندگو به بلندگو دقت کنید که جهت ها (‪ )+/-‬درست باشد‪.‬‬
‫` `ساب ووفر را از دسترس کودکان خارج سازید تا نتوانند اشیا و ذرات خارجی و یا دست های شان را داخل کانال (حفره) ساب ووفر بکنند‪.‬‬
‫`‬
‫✎✎‬
‫`‬
‫`ساب ووفر را با استفاده از کانال (حفره) آن به دیوار آویزان نکنید‪.‬‬
‫توجه‬
‫`اگر بلندگو را نزدیک تلویزیون قرار دهید ممکن است به دلیل وجود میدان مغناطیسی در اطراف بلندگو‪ ،‬اختالالتی در تصویر بوجود آید‪.‬‬
‫اگر چنین اتفاقی افتاد‪ ،‬بلندگو را دورتر از تلویزیون قرار دهید‪.‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪15‬‬
‫اتصاالت‬
‫وصل کردن بلندگوها‬
‫بلندگوهای نصب شده‬
‫بلندگوهای سیستم‬
‫)راسﺖ( )ﭼﭗ(‬
‫ﭘیﭻ )‪ ۴ :(۵X١۵‬ﻋدد‬
‫ﭘیﭻ )‪ ١۶ :(۴X٢٠‬ﻋدد‬
‫ﭘایﻪ‬
‫‪‬‬
‫جﻠو‬
‫)راسﺖ( )ﭼﭗ(‬
‫مرکز‬
‫عقب‬
‫بلندگوی مرکز‬
‫تکیﻪ گاه ﭘایﻪ‬
‫ساب ووفر‬
‫بلندگوی جلو‪/‬عقب‬
‫ساﺏ ووﻓر‬
‫سیﻢ بﻠندگو‬
‫وصل کردن بلندگوها‬
‫نصب بلندگوها روی قفسه پایه دار‬
‫‪ .1‬پایه را برعکس کرده و آنرا به نگهدارنده پایه وصل کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬پیچهای کوچک (‪ ،4*20‬برای اتصال پایه و تکیه گاه پایه)‬
‫را مطابق شکل در چهار سوراﺥ مشخص شده قرار‬
‫داده و با استفاده از یک پیچ گوشتی در جهت حرکت‬
‫عقربه های ساعت ببندید‪.‬‬
‫!‬
‫احتیاط ‪ :‬اگر از یک پیچ گوشتی گشتاوری استفاده می کنید‪،‬‬
‫دقت کنید که فشار بیش از اندازه وارد نکنید‪ .‬در غیر‬
‫اینصورت‪ ،‬بدون بار کار می کند یا امکان آسیب دیدن آن‬
‫وجود خواهد داشت‪( .‬پیچ گوشتی گشتاوری – زیر ‪15‬‬
‫‪kg.f.cm‬‬
‫‪1‬‬
‫تکیه گاه پایه‬
‫پایه‬
‫‪3‬‬
‫‪ .3‬بلندگوی باالیی را به پایه نصب شده وصل کنید‪.‬‬
‫‪ .4‬با پیچ گوشتی یک پیچ بزرگ دیگر (‪ ،5*15‬برای اتصال‬
‫بلندگو و پایه) در سوراﺥ پشت بلندگو قرار داده و در جهت‬
‫حرکت عقربه های ساعت ببندید‪.‬‬
‫‪ .5‬این شکل مربوط به بعد از نصب بلندگو است‪.‬‬
‫همین مرحله را برای نصب بلندگوی دیگر انجام دهید‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫بلندگو‬
‫پایه‬
‫‪5‬‬
‫‪02‬‬
‫اتصاالت‬
‫وصل کردن بلندگوها‬
‫‪ .1‬زبانه پایانه پشت بلندگو را به پایین فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬سیم سیاه را به پایانه سیاه (‪ )-‬و سیم قرمز را به پایانه قرمز (‪ )+‬وصل کرده و سپس زبانه را رها‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪ .3‬رنگ سرسیم های اتصال را از پشت دستگاه با فیش بلندگوها هماهنگ کرده و وصل کنید‪.‬‬
‫قرمز‬
‫سیاه‬
‫‪HT-C445N‬‬
‫بلندگوی مرکز‬
‫بلندگوی جلو (چپ)‬
‫بلندگوی جلو (راست)‬
‫‪VIDEO‬‬
‫‪OUT‬‬
‫‪FM ANT .‬‬
‫‪HDMI OUT‬‬
‫‪DIGITAL‬‬
‫‪AUDIO IN‬‬
‫‪OPTICAL‬‬
‫‪COMPONENT‬‬
‫‪OUT‬‬
‫‪AUX IN‬‬
‫بلندگوی عقب (چپ)‬
‫بلندگوی عقب (راست)‬
‫ساب ووفر‬
‫‪Persian‬‬
‫‪17‬‬
‫اتصاالت‬
‫وصل کردن خروجی تصویر به تلویزیون‬
‫یکی از چهار روش زیر را برای وصل کردن دستگاه به تلویزیون انتخاب کنید‪.‬‬
‫روش ‪( 3‬همراه دستگاه)‬
‫‪FM ANT.‬‬
‫‪VIDEO‬‬
‫‪OUT‬‬
‫سبز‬
‫‪HDMI OUT‬‬
‫آبی‬
‫روش ‪2‬‬
‫قرمز‬
‫‪COMPONENT‬‬
‫‪OUT‬‬
‫‪AUX IN‬‬
‫روش ‪1‬‬
‫روش ‪HDMI : 1‬‬
‫کابل ‪( HDMI‬همراه دستگاه نیست) را از فیش خروجی ‪ HDMI OUT‬پشت دستگاه به فیش ورودی ‪ HDMI IN‬تلویزیون خود وصل نمایید‪.‬‬
‫روش ‪ : 2‬تصویر مﺆلفه ای‬
‫اگر تلویزیون شما به ورودی های تصویر مؤلفه ای مجهز است‪ ،‬یک سیم تصویر مؤلفه ای (همراه دستگاه نیست) را از فیش های خروجی‬
‫‪ Pb ،Pr( COMPONENT OUT‬و ‪ )Y‬پشت پخش دستگاه به فیش های ورودی تصویر مؤلفه ای در تلویزیون خود متصل کنید‪.‬‬
‫روش ‪ : 3‬تصویر ترکیبی‬
‫کابل تصویر ارائه شده را از فیش خروجی ‪ VIDEO OUT‬پشت دستگاه به فیش ورودی ‪ VIDEO IN‬تلویزیون خود وصل نمایید‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪DIGITAL‬‬
‫‪AUDIO IN‬‬
‫‪OPTICAL‬‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫!‬
‫`‬
‫‪02‬‬
‫`‬
‫دقت های تصویر موجود در خروجی ‪ HDMI‬عبارتند از (‪ .1080i/1080p ،720p ،480p)576p‬برای آگاهی بیشتر درباره تنظیمات‬
‫دقت تصویر به صفحه ‪ 23‬مراجعه کنید‪.‬‬
‫خروجی این دستگاه در حالت های مؤلفه ای‪/‬ترکیبی بصورت اسکن هم پیوند (‪ 480i)576i‬است‪.‬‬
‫بعد از برقراری اتصال تصویر‪ ،‬منبع ورودی تصویر در تلویزیون را برای هماهنگی با حالت خروجی تصویر مربوطه در دستگاه تنظیم‬
‫کنید‪ .‬برای اطالعات بیشتر در مورد نحوه انتخاب منبع ورودی تصویر در تلویزیون‪ ،‬به دفترچه راهنمای تلویزیون خود مراجعه نمایید‪.‬‬
‫پیش از اینکه منبع ورودی تصویر تلویزیون را تنظیم کنید دستگاه را روشن کنید‪ .‬برای اطالعات بیشتر در مورد نحوه انتخاب منبع ورودی‬
‫تصویر در تلویزیون‪ ،‬به کتابچه راهنمای تلویزیون خود مراجعه نمایید‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫دستگاه را از طریق دستگاه ویدیو متصل نکنید‪ .‬ممکن است سیگنال های تغذیه شده از طریق دستگاه ویدیو توسط سیستم های حفاظت از حق‬
‫نشر تحت تأثیر قرار گرفته و تصویر تلویزیون دچار اختالل گردد‪.‬‬
‫قابلیت ‪HDMI‬‬
‫قابلیت ردیابی خودکار ‪HDMI‬‬
‫هنگام وصل کردن یک کابل ‪ HDMI‬در حین روشن بودن دستگاه‪ ،‬خروجی تصویر بطور خودکار به حالت ‪ HDMI‬تغییر می یابد‪.‬‬
‫ •‪( HDMI‬واسط چند رسانه ای وضوح باال)‬
‫ •‪ HDMI‬واسطی است که تبادل دیجیتال داده های صدا و تصویر را تنها با یک رابط امکان پذیر می سازد‪ .‬دستگاه با استفاده از ‪ ،HDMI‬یک‬
‫سیگنال صدا و تصویر دیجیتالی ارسال کرده و در تلویزیون های دارای فیش ورودی ‪ HDMI‬تصاویر بسیار واضحی به نمایش در می آورد‪.‬‬
‫ •شرح اتصال ‪HDMI‬‬
‫ ‪ HDMI‬فقط یک سیگنال دیجیتال خالص به تلویزیون ارسال میکند‪.‬‬‫ اگر تلویزیون از ‪( HDCP‬محافظت محتوای دیجیتال باند گسترده) پشتیبانی نکند‪ ،‬نویز بر روی صفحه مشاهده خواهد شد‪.‬‬‫ •‪ HDCP‬چیست؟‬
‫ •‪( HDCP‬محافظت محتوای دیجیتال باند گسترده) سیستمی است که برای محافظت از محتوای ‪ DVD‬خروجی داده شده از ‪ HDMI‬در برابر‬
‫کپی شدن استفاده می شود‪ .‬این سیستم یک پیوند دیجیتالی ایمن میان منبع تصویر (کامپیوتر‪ ،DVD ،‬غیره) و وسیله نمایش دهنده (تلویزیون‪،‬‬
‫پروژکتور‪ ،‬غیره) برقرار می سازد‪ .‬محتوا در وسیله منبع کدگذاری می شود تا امکان کپی برداری غیرمجاز از آن وجود نداشته باشد‪.‬‬
‫✎‬
‫`‬
‫توجه‬
‫در صورت وصل بودن یک کابل ‪ ،HDMI‬سیگنال های ترکیبی (تصویر) و مؤلفه ای خروجی داده نمی شوند‪.‬‬
‫استفاده از (‪Anynet+)HDMI-CEC‬‬
‫با قابلیت ‪ Anynet+‬می توانید از کنترل از راه دور تلویزیون ‪ Samsung‬خود برای کار با سایر تجهیزات ‪ Samsung‬استفاده کنید‪ .‬اگر این‬
‫دستگاه را با کابل ‪ HDMI‬به یک تلویزیون ‪ SAMSUNG‬وصل کنید می توانید از قابلیت ‪ Anynet+‬استفاده کنید‪ .‬این قابلیت تنها در تلویزیون‬
‫های ‪ SAMSUNG‬که از ‪ Anynet+‬پشتیبانی می کنند وجود دارد‪.‬‬
‫‪ .1‬دستگاه را با استفاده از کابل ‪ HDMI‬به یک تلویزیون ‪ Samsung‬وصل کنید‪( .‬صفحه ‪ 18‬را مالحظه کنید)‬
‫‪ .2‬قابلیت ‪ Anynet+‬تلویزیون خود را تنظیم کنید‪( .‬برای اطالعات و راهنمایی بیشتر به دفترچه راهنمای تلویزیون خود مراجعه کنید‪).‬‬
‫✎‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫توجه‬
‫قابلیت ‪ Anynet+‬از برخی دکمه های روی کنترل از راه دور پشتیبانی می کند‪.‬‬
‫در صورتیکه کابل ‪ HDMI‬از ‪ CEC‬پشتیبانی نکند‪ ،‬این قابلیت قابل استفاده نخواهد بود‪.‬‬
‫بسته به تلویزیون شما‪ ،‬ممکن است بعضی از دقت های تصویر خروجی ‪ HDMI‬عمل نکنند‪.‬‬
‫لطفاً به دفترچه راهنمای تلویزیون خود مراجعه کنید‪.‬‬
‫است‪ ،‬از قابلیت ‪ Anynet+‬پشتیبانی می کند‪).‬‬
‫را چک کنید (اگر تلویزیون شما دارای آرم‬
‫لطفاً آرم‬
‫‪Persian‬‬
‫‪19‬‬
‫اتصاالت‬
‫✎‬
‫توجه‬
‫اتصاالت‬
‫وصل کردن آنتن ‪FM‬‬
‫آنتن ‪( FM‬همراه دستگاه)‬
‫‪FM ANT.‬‬
‫‪VIDEO‬‬
‫‪OUT‬‬
‫‪HDMI OUT‬‬
‫‪DIGITAL‬‬
‫‪AUDIO IN‬‬
‫‪OPTICAL‬‬
‫‪COMPONENT‬‬
‫‪OUT‬‬
‫‪AUX IN‬‬
‫‪ .1‬آنتن ‪ FM‬همراه دستگاه را به فیش آنتن ‪ FM‬وصل کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬سیم آنتن را به آهستگی در اطراف حرکت دهید تا مکانی را که برای دریافت امواج مناسب است پیدا کنید‪ ،‬سپس آن را به یک دیوار یا سطح‬
‫استوار دیگر محکم نمایید‪.‬‬
‫✎‬
‫`‬
‫توجه‬
‫این دستگاه نمی تواند امواج ‪ AM‬را دریافت کند‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪02‬‬
‫اتصاالت‬
‫وصل کردن صدا از دستگاه های خارجی‬
‫‪FM ANT.‬‬
‫‪VIDEO‬‬
‫‪OUT‬‬
‫سفید‬
‫‪HDMI OUT‬‬
‫قرمز‬
‫‪DIGITAL‬‬
‫‪AUDIO IN‬‬
‫‪OPTICAL‬‬
‫‪COMPONENT‬‬
‫‪OUT‬‬
‫‪AUX IN‬‬
‫کابل صدا (همراه دستگاه نیست)‬
‫اگر دستگاه آنالوگ خارجی فقط دارای‬
‫یک خروجی صدا می باشد‪ ،‬یکی از کانال‬
‫های چپ یا راست را وصل کنید‪.‬‬
‫دستگاه ویدیو‬
‫‪AUX‬‬
‫کابل نوری‬
‫(همراه دستگاه نیست)‬
‫دستگاه گیرنده‬
‫‪OPTICAL‬‬
‫‪ :AUX‬وصل کردن یک دستگاه آنالوگ خارجی‬
‫دستگاه آنالوگ مانند یک دستگاه ویدیو‪.‬‬
‫‪ .1‬فیش ‪( AUX IN‬صدا) پشت دستگاه را به خروجی صدای دستگاه آنالوگ خارجی متصل کنید‪.‬‬
‫ •مطمئن شوید که رنگ فیش اتصاالت با هم جور باشد‪.‬‬
‫‪ .2‬دکمه ‪ FUNCTION‬را برای انتخاب ورودی ‪ AUX‬فشار دهید‪.‬‬
‫ •حالت به این ترتیب تغییر می کند‪:‬‬
‫‪.FM f USB f AUX f D.IN f DVD/CD‬‬
‫✎‬
‫`‬
‫توجه‬
‫می توانید فیش خروجی تصویر دستگاه ویدیوی خود را به تلویزیون متصل کرده‪ ،‬و فیش های خروجی صدای دستگاه ویدیو را به این‬
‫دستگاه وصل کنید‪.‬‬
‫‪ :OPTICAL‬وصل کردن یک دستگاه دیجیتال خارجی‬
‫دستگاه های دیجیتال مانند یک گیرنده تلویزیون کابلی‪/‬رسیور ماهواره (گیرنده)‪.‬‬
‫‪ DIGITAL AUDIO IN )OPTICAL( .1‬پشت دستگاه را به خروجی دیجیتال دستگاه دیجیتال خارجی متصل کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬دکمه ‪ FUNCTION‬را برای انتخاب ‪ D.IN‬فشار دهید‪.‬‬
‫ •حالت به این ترتیب تغییر می کند‪:‬‬
‫‪.FM f USB f AUX f D.IN f DVD/CD‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪21‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪PTY+‬‬
‫‪PTY SEARCH‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪PTY-‬‬
‫‪DSP /EQ‬‬
‫‪0‬‬
‫تنظیم‬
‫پیش از شروع کار (تنظیمات اولیه)‬
‫‪ .1‬بعد از اینکه دستگاه را برای اولین بار به تلویزیون وصل کردید‬
‫دکمه ‪ POWER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫صفحه تنظیمات اولیه نمایش داده می شود‪.‬‬
‫تنظیم منوی تنظیم‬
‫‪MUTE‬‬
‫مرحله دسترسی بسته به منوی انتخابی متفاوت خواهد بود‪GUI .‬‬
‫(واسط کاربر گرافیکی) نشان داده شده در این دفترچه راهنما شاید‬
‫‪TUNING‬‬
‫‪ VOL‬باشد‪.‬‬
‫شما متفاوت‬
‫بسته به نسخه ثابت افزار‪/CH‬دستگاه‬
‫‪REPEAT‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪TITLE MENU‬‬
‫‪Initial setting > On-Screen Language‬‬
‫‪1‬‬
‫‪DISC MENU‬‬
‫‪Select a language for the on-screen displays.‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫‪INFO‬‬
‫‪English‬‬
‫‪Korean‬‬
‫‪Dutch‬‬
‫‪French‬‬
‫‪German‬‬
‫‪Italian‬‬
‫‪Return‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪Select‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫✎‬
‫توجه‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫اگر کابل ‪ HDMI‬به دستگاه وصل کرده باشید‪ ،‬نسبت ابعاد‬
‫صفحه تلویزیون نمایش داده نخواهد شد‪.‬‬
‫اگر می خواهید به صفحه قبلی برگردید‪ ،‬دکمه ‪ RETURN‬را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫هنگامی که یک زبان منو انتخاب کردید‪ ،‬می توانید زمانی که‬
‫دیسکی در دستگاه وجود ندارد با فشار دادن و نگهداشتن دکمه‬
‫‪ )@( STOP‬کنترل از راه دور برای بیش از ‪ 5‬ثانیه آن را‬
‫تغییر دهید‪.‬‬
‫اگر صفحه تنظیمات اولیه نمایان نشد به بخش تنظیمات اولیه‬
‫مراجعه کنید‪( .‬صفحه ‪ 26‬را مالحظه کنید)‬
‫انتخاب فرمت تصویر‬
‫هر کشور دارای یک فرمت استاندارد تصویری است‪ .‬شما می توانید‬
‫فرمت تصویر ‪ NTSC‬یا ‪ PAL‬را انتخاب کنید‪ .‬هنگامی که دستگاه‬
‫خاموش است دکمه شماره ‪ 7‬روی کنترل از راه دور را فشار داده و‬
‫بیش از ‪ 5‬ثانیه نگه دارید‪.‬‬
‫ •"‪ "NTSC‬یا "‪ "PAL‬روی صفحه نمایش دیده خواهد شد‪ .‬حاال با‬
‫فشار دادن دکمه شماره ‪ 7‬یکی از گزینه های "‪ "NTSC‬یا "‪"PAL‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ •فرمت تصویر دیسک باید مشابه فرمت تصویر تلویزیون شما باشد‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪4‬‬
‫‪Move‬‬
‫جهت انتخاب زبان دلخواه دکمه های ▲▼ را فشار داده‪ ،‬سپس‬
‫دکمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫برای انتخاب دکمه شروع دکمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫جهت انتخاب نسبت ابعاد صفحه دلخواه جهت تلویزیون دکمه های‬
‫▲▼ را فشار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫برای انتخاب دکمه شروع دکمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪CD RIPPING‬‬
‫‪MO/ST‬‬
‫‪TUNER MEMORY‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪AUDIO UPSCALE‬‬
‫‪S . VOL‬‬
‫‪A‬‬
‫‪DIMMER‬‬
‫دکمه ‪P .BASS:MENU‬‬
‫نمایش دادن منوی اصلی‪.‬‬
‫دکمه ‪ :RETURN‬بازگشت به منوی تنظیم قبلی‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫دکمه ‪ENTER / DIRECTION‬‬
‫حرکت دادن مکان نما و انتخاب گزینه ها‪.‬‬
‫انتخاب گزینه انتخاب شده فعلی‪.‬‬
‫تایید تنظیمات‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫دکمه ‪ :EXIT‬خروج از منوی تنظیم‪.‬‬
‫‪Settings‬‬
‫‪DVD/CD‬‬
‫‪Function‬‬
‫‪ .1‬دکمه ‪ POWER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬برای انتخاب گزینه ‪ Settings‬دکمه های ‪ _+‬را فشار داده و‬
‫سپس دکمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬جهت انتخاب منوی دلخواه دکمه های ▲▼ را فشار داده‪ ،‬سپس‬
‫دکمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .4‬جهت انتخاب منوی فرعی دلخواه دکمه های ▲▼ را فشار داده‪،‬‬
‫سپس دکمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .5‬جهت انتخاب مورد دلخواه دکمه های ▲▼ را فشار داده‪ ،‬سپس‬
‫دکمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .6‬برای خروج از منوی تنظیم دکمه ‪ EXIT‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪03‬‬
‫می توانید گزینه های مختلف نمایش مانند نسبت ابعاد صفحه تلویزیون‪،‬‬
‫دقت تصویر و غیره را تنظیم کنید‪.‬‬
‫ابعاد تلویزیون‬
‫شاید الزم باشد بسته به نوع تلویزیونی که دارید‪ ،‬تنظیمات صفحه نمایش‬
‫را اصالح کنید‪.‬‬
‫‬
‫•‪ 4:3‬پن‪-‬اسکن‬
‫‬
‫•‪ 4:3‬سینمایی‬
‫‬
‫•‪ 16:9‬عریض‬
‫✎✎‬
‫`‬
‫`‬
‫زمانی این گزینه را انتخاب کنید که نسبت‬
‫صفحه تلویزیون شما ‪ 4:3‬است اما می‬
‫خواهید تصاویر ‪ 16:9‬دیسک های ‪DVD‬‬
‫را بدون نوارهای سیاه باال و پایین مشاهده‬
‫کنید (بخش های انتهای چپ و راست فیلم‬
‫بریده خواهد شد)‪.‬‬
‫اگر می خواهید حتی در صورتی که دستگاه‬
‫تلویزیون تان دارای نسبت ابعادی ‪4:3‬‬
‫است‪ ،‬کل صفحه را با نسبت ‪ 16:9‬تصاویر‬
‫‪ DVD‬را مشاهده کنید‪ ،‬این گزینه را انتخاب‬
‫نمایید‪ .‬نوارهای سیاهی در باال و پایین‬
‫صفحه نمایش دیده خواهند شد‪.‬‬
‫`‬
‫توجه‬
‫`با این کار کیفیت تصویر بر اساس محتوایی که می خواهید‬
‫پخش شود (در دیسک‪ ،DVD ،‬غیره) و دستگاه یا تلویزیون‬
‫‪ Samsung‬سازگار با ‪ BD Wise‬شما بهینه خواهد شد‪.‬‬
‫`اگر می خواهید دقت تصویر را در حالت ‪ BD Wise‬عوض‬
‫کنید‪ ،‬باید از قبل ‪ BD Wise‬را خاموش کنید‪.‬‬
‫`اگر دستگاه به وسیله ای وصل شود که از ‪ BD Wise‬پشتیبانی‬
‫نمی کند‪ BD Wise ،‬غیرفعال خواهد شد‪.‬‬
‫دقت تصویر‬
‫دقت تصویر خروجی سیگنال تصویری ‪ HDMI‬را تنظیم می کند‪.‬‬
‫عددهایی که در (‪ 1080i ،720p ،480p(576p‬و ‪ 1080p‬می‬
‫بینید نشان دهنده تعداد خطوط تصویر هستند‪.‬‬
‫حرف ‪ i‬و ‪ p‬به ترتیب اسکن اینترلیس (هم پیوند) و پروگرسیو (پیش‬
‫رونده) را نشان می دهند‪.‬‬
‫ •‪ :BD Wise‬در صورت اتصال با ‪ HDMI‬به تلویزیون دارای‬
‫قابلیت ‪ BD Wise‬دقت تصویر بهینه را بطور خودکار تنظیم می‬
‫کند‪( .‬منوی ‪ BD Wise‬فقط زمانی نمایان می شود که ‪BD Wise‬‬
‫را روی ‪( On‬روشن) تنظیم کرده باشید‪).‬‬
‫ •(‪ 480 :480p(576p‬خط تصویر پیش رونده ایجاد می کند‪.‬‬
‫ •‪ 720 :720p‬خط تصویر پیش رونده ایجاد می کند‪.‬‬
‫ •‪ 1080 :1080i‬خط تصویر هم پیوند ایجاد می کند‪.‬‬
‫ •‪ 1080 :1080p‬خط تصویر پیش رونده ایجاد می کند‪.‬‬
‫‪p‬‬
‫می توانید تصویر ‪ 16:9‬کامل را در‬
‫تلویزیون صفحه عریض خود تماشا کنید‪.‬‬
‫‪p‬‬
‫‪p‬‬
‫‪p‬‬
‫✎✎‬
‫✎✎‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫توجه‬
‫`هنگام استفاده از ‪ ،HDMI‬صفحه بطور خودکار به حالت ‪16:9‬‬
‫عریض تبدیل شده و نسبت ابعاد صفحه تلویزیون غیرفعال می‬
‫گردد‪.‬‬
‫`اگر یک ‪ DVD‬دارای نسبت صفحه ‪ 4:3‬باشد‪ ،‬نمی توانید آن‬
‫را در صفحه عریض مشاهده کنید‪.‬‬
‫`از آنجایی که دیسک های ‪ DVD‬با فرمتهای تصویری مختلفی‬
‫ضبط می شوند‪ ،‬بسته به نرم افزار‪ ،‬نوع تلویزیون و تنظیم نسبت‬
‫ابعاد صفحه تلویزیون‪ ،‬متفاوت بنظر خواهند آمد‪.‬‬
‫‪BD Wise‬‬
‫`‬
‫توجه‬
‫`اگر از اتصال مؤلفه ای یا ترکیبی استفاده کرده باشید تنها دقت‬
‫تصویر موجود (‪ 480i(576i‬خواهد بود‪.‬‬
‫`ممکن است ‪ 1080P‬بسته به تلویزیون قابل نمایش نباشد‪.‬‬
‫فرمت ‪HDMI‬‬
‫شما می توانید تنظیم رنگ خروجی ‪ HDMI‬را بهینه سازید‪ .‬نوع وسیله‬
‫وصل شده را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ •‪( TV‬تلویزیون)‪ :‬اگر دستگاه از طریق ‪ HDMI‬به یک تلویزیون‬
‫وصل می شود‪ ،‬این گزینه را انتخاب نمایید‪.‬‬
‫ •‪( Monitor‬نمایشگر)‪ :‬اگر دستگاه از طریق ‪ HDMI‬به یک‬
‫نمایشگر وصل می شود‪ ،‬این گزینه را انتخاب نمایید‪.‬‬
‫(فقط محصوالت ‪)Samsung‬‬
‫‪ BD Wise‬جدیدترین قابلیت ارتباطی ‪ Samsung‬است‪ .‬هنگامی که‬
‫محصوالت ‪ Samsung‬مجهز به قابلیت ‪ BD Wise‬را با ‪ HDMI‬بهم‬
‫وصل می کنید‪ ،‬دقت بهینه تصویری بطور خودکار انتخاب می شود‪.‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪23‬‬
‫تنظیم‬
‫نمایش‬
‫ •‪( On‬روشن)‪ :‬دقت تصویری اصلی دیسک ‪ DVD‬مستقیماً به‬
‫تلویزیون منتقل می شود‪.‬‬
‫ •‪( Off‬خاموش)‪ :‬دقت تصویری خروجی بر اساس دقت‬
‫تصویری تعیین شده قبلی و بدون توجه به دقت تصویری دیسک‬
‫ثابت می شود‪.‬‬
‫تنظیم‬
‫تنظیم توازن بلندگوی جلو‪/‬عقب‬
‫` `می توانید بین ‪ 0‬تا ‪ 6-‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫` `هر چه به ‪ -6‬نزدیک تر شوید‪ ،‬میزان صدا کاهش خواهد یافت‪.‬‬
‫صدا‬
‫تنظیم بلندگو‬
‫اندازه بلندگو‬
‫شما می توانید در این حالت اندازه بلندگوهای مرکز و پشت و نیز تن‬
‫آزمایش را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪Speaker Setting‬‬
‫‪Settings‬‬
‫‪Sound Edit‬‬
‫‪Delay Time‬‬
‫‪: OFF‬‬
‫ ‪Select‬‬
‫‪Return‬‬
‫‪Select‬‬
‫‪Return‬‬
‫‪Test Tone‬‬
‫تنظیم زمان تأخیر بلندگو‬
‫ ‪Move‬‬
‫ •برای بلندگوهای جلو‪ ،‬حالت بروی کوچک تنظیم می شود‪.‬‬
‫ •برای ساب ووفر‪ ،‬حالت بروی موجود تنظیم می شود‪.‬‬
‫ •برای بلندگوهای مرکز و عقب می توانید حالت را روی کوچک یا‬
‫هیچ قرار دهید‪.‬‬
‫ ‪( Small‬کوچک)‪:‬این حالت را زمانی انتخاب کنید که از‬‫بلندگوها استفاده می کنید‪.‬‬
‫ ‪( None‬هیچ)‪:‬این حالت را زمانی انتخاب کنید که بلندگویی‬‫وصل نشده است‪.‬‬
‫✎✎‬
‫`‬
‫زمان تأخیر‬
‫اگر امکان قرار دادن بلندگوها در فاصله ای یکسان از موقعیت گوش کردن‬
‫نیست‪ ،‬می توانید زمان تأخیر سیگنال های صوتی بلندگوهای مرکز و عقب‬
‫را تنظیم کنید‪.‬‬
‫همچنین می توانید آزمایش صدا را در این حالت تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪Speaker Size‬‬
‫‪u‬‬
‫تنظیم میزان صدای بلندگوی مرکز‪/‬عقب‪/‬ساب ووفر‬
‫` `میزان صدا را می توان در پله هایی از ‪ +6‬دسی بل تا ‪ -6‬دسی‬
‫بل تنظیم کرد‪.‬‬
‫` `با نزدیک شدن به ‪ +6‬دسی بل صدا بلندتر شده و با نزدیک شدن‬
‫به ‪ -6‬دسی بل صدا کاهش می یابد‪.‬‬
‫هنگامی که صدای سوراند ‪ 5.1‬کاناله در حال پخش است‪ ،‬می توانید‬
‫در صورتی که فاصله میان شما و هر بلندگو یکسان باشد از بهترین‬
‫کیفیت صدا لذت ببرید‪.‬‬
‫از آنجایی که صدا بر اساس مکان بلندگوها در زمان های مختلفی‬
‫به موقعیت شنیدن می رسد‪ ،‬می توانید با افزودن یک جلوه تأخیر در‬
‫صدای بلندگوهای مرکز و عقب این اختالف را جبران و تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪Delay Time‬‬
‫‪Settings‬‬
‫‪Front‬‬
‫‪: 00mSEC‬‬
‫ ‪Center‬‬
‫‪: 10mSEC‬‬
‫‪Rear‬‬
‫‪Subwoofer‬‬
‫توجه‬
‫`حالت بلندگو ممکن است بسته به تنظیمات‬
‫‪ Dolby Pro Logic‬یا استریو متفاوت باشد‪.‬‬
‫‪: OFF‬‬
‫‪Test Tone‬‬
‫ ‪Change‬‬
‫‪Select‬‬
‫‪Return‬‬
‫ ‪Move‬‬
‫‪Select‬‬
‫‪Return‬‬
‫ویرایش صدا‬
‫شما می توانید باالنس یا توازن و میزان صدای هر بلندگو را تنظیم کنید‪.‬‬
‫✎✎‬
‫`‬
‫‪Sound Edit‬‬
‫‪Settings‬‬
‫‪dB‬‬
‫‪R‬‬
‫‪dB L‬‬
‫‪Front Bal.‬‬
‫‪dB‬‬
‫‪R‬‬
‫‪dB L‬‬
‫‪Rear Bal.‬‬
‫‪dB‬‬
‫‪Center Level‬‬
‫‪dB‬‬
‫‪Rear Level‬‬
‫‪dB‬‬
‫‪SW Level‬‬
‫ ‪Change‬‬
‫‪Select‬‬
‫‪Return‬‬
‫ ‪Move‬‬
‫‪Select‬‬
‫‪Return‬‬
‫جهت انتخاب و تنظیم بلندگوی دلخواه دکمه های ▲▼ را فشار دهید‪.‬‬
‫برای انجام تنظیمات دکمه های ‪ _ +‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫‪Persian‬‬
‫`‬
‫توجه‬
‫`منوی زمان تأخیر فقط زمانی فعال می شود که یک منبع ‪5.1‬‬
‫کانال در حال پخش باشد‪.‬‬
‫`اگر اندازه بلندگوی مرکز یا عقب را روی هیچ تنظیم کرده باشید‬
‫نمی توانید مرکز و عقب را در این حالت تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪03‬‬
‫تنظیم‬
‫موقعیت ایده آل بلندگوی مرکز‬
‫آزمایش صدا‬
‫‪Speaker Setting‬‬
‫‪Settings‬‬
‫‪Speaker Size‬‬
‫‪Sound Edit‬‬
‫‪Delay Time‬‬
‫‪u‬‬
‫موقعیت ایده آل بلندگوی عقب‬
‫همه بلندگوها را در این دایره قرار دهید‪.‬‬
‫‪ :Df‬فاصله از بلندگوی جلو‬
‫‪ :Dc‬فاصله از بلندگوی مرکز‬
‫‪ :Dr‬فاصله از بلندگوی عقب‬
‫تنظیم بلندگوی مرکز‬
‫اگر فاصله ‪ Dc‬در شکل با ‪ Df‬برابر یا بیشتر از آن باشد‪ ،‬حالت را‬
‫روی ‪ 0‬میلی ثانیه تنظیم کنید‪.‬‬
‫در غیر اینصورت‪ ،‬تنظیم را مطابق جدول تغییر دهید‪.‬‬
‫فاصله بین ‪Df‬‬
‫و ‪Dc‬‬
‫‪1.76m 1.40m 1.06m 0.68m 0.34m 0.00m‬‬
‫زمان تأخیر‬
‫‪05ms 04ms 03ms 02ms 01ms 00ms‬‬
‫تنظیم بلندگوی عقب‬
‫اگر فاصله ‪ Dc‬در شکل با ‪ Dr‬برابر یا بیشتر از آن باشد‪ ،‬حالت را‬
‫روی ‪ 0‬میلی ثانیه تنظیم کنید‪.‬‬
‫در غیر اینصورت‪ ،‬تنظیم را مطابق جدول تغییر دهید‪.‬‬
‫فاصله بین‬
‫‪ Dr‬و ‪Dc‬‬
‫‪5.29m 3.62m 3.16m 2.11m 1.06m 0.00m‬‬
‫زمان تأخیر‬
‫‪15ms 12ms 09ms 06ms 03ms 00ms‬‬
‫✎✎‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫توجه‬
‫`امکان دارد زمان تأخیر هر حالت با (‪PL II (Dolby Pro Logic II‬‬
‫متفاوت باشد‪.‬‬
‫`زمان تأخیر را می توان با ‪ AC-3‬و ‪ DTS‬بین ‪ 00‬و ‪ 15‬میلی‬
‫ثانیه تنظیم کرد‪.‬‬
‫`کانال مرکزی فقط در دیسک های ‪ 5.1‬کانال قابل تنظیم است‪.‬‬
‫‪: On‬‬
‫ ‪Select‬‬
‫‪Return‬‬
‫‪Select‬‬
‫‪Return‬‬
‫‪Test Tone‬‬
‫ ‪Move‬‬
‫از قابلیت آزمایش صدا برای بررسی اتصاالت بلندگو استفاده کنید‪.‬‬
‫ •دکمه های ►◄ را برای انتخاب ‪( ON‬روشن) فشار دهید‪.‬‬
‫ •آزمایش صدا به ترتیب در بلندگوهای چپ جلو ‪ f‬مرکز ‪ f‬راست‬
‫جلو ‪ f‬راست عقب ‪ f‬چپ عقب ‪ f‬ساب ووفر انجام خواهد شد‪.‬‬
‫برای متوقف کردن آزمایش صدا دکمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪( DRC‬فشرده سازی محدوده دینامیک)‬
‫این قابلیت می تواند دامنه میان بلندترین و آرام ترین صداها را متعادل‬
‫کند‪ .‬می توانید از این قابلیت برای لذت بردن از صدای ‪Dolby‬‬
‫‪ Digital‬هنگام مشاهده فیلم ها با میزان صدای پایین در هنگام شب‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫ •شما می توانید یکی از گزینه های خاموش‪ 8/6 ،8/4 ،8/2 ،‬یا‬
‫کامل را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪AV-SYNC‬‬
‫امکان دارد صدا یا تصویر روی تلویزیون دیجیتال با هم جور نباشند‪.‬‬
‫در این صورت‪ ،‬زمان تأخیر صدا را برای تطابق با تصویر تنظیم‬
‫نمایید‪.‬‬
‫ •می توانید زمان تأخیر صدا را بین ‪ 0‬تا ‪ 300‬میلی ثانیه تنظیم کنید‪.‬‬
‫آن را روی وضعیت بهینه تنظیم نمایید‪.‬‬
‫صدای ‪HDMI‬‬
‫سیگنال های صوتی منتقل شده از طریق کابل ‪ HDMI‬می توانند‬
‫روشن‪/‬خاموش شوند‪.‬‬
‫ •‪( On‬روشن)‪:‬سیگنال های تصویری و صوتی‪ ،‬هر دو از طریق‬
‫کابل اتصال ‪ HDMI‬منتقل می شوند و صدا فقط از‬
‫طریق بلندگوهای تلویزیون خارج می شود‪.‬‬
‫ •‪( Off‬خاموش)‪:‬فقط تصویر از طریق کابل اتصال ‪ HDMI‬منتقل‬
‫می شود‪ ،‬و صدا فقط از طریق بلندگوهای دستگاه‬
‫خارج می گردد‪.‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪25‬‬
‫تنظیم‬
‫✎✎‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫توجه‬
‫`در تنظیم پیش فرض این قابلیت‪ ،‬صدای ‪ HDMI‬خاموش می‬
‫باشد‪.‬‬
‫`صدای ‪ HDMI‬برای بلندگوهای تلویزیون بطور خودکار به ‪2‬‬
‫کانال کاهش می یابد‪.‬‬
‫`هنگامی که صدای ‪ HDMI‬روشن است‪PL II ،‬‬
‫‪ P.BASS /DSP EQ/‬کار نخواهد کرد‪.‬‬
‫بهینه ساز ‪EQ‬‬
‫‪ EQ‬مناسب را بطور خودکار بر اساس منطقه انتخاب می کند‪.‬‬
‫ •‪( Off‬خاموش)‪ :‬بهینه ساز ‪ EQ‬خاموش می شود‪.‬‬
‫ •‪( On‬روشن)‪ :‬بهینه ساز ‪ EQ‬روشن می شود‪.‬‬
‫سیستم‬
‫تنظیمات اولیه‬
‫با استفاده از تنظیمات اولیه می توانید زبان و نسبت صفحه تلویزیون را تنظیم‬
‫کنید‪.‬‬
‫✎✎‬
‫`‬
‫توجه‬
‫`اگر کابل ‪ HDMI‬به دستگاه وصل کرده باشید‪ ،‬نسبت ابعادی‬
‫تلویزیون نمایش داده نشده و بطور خودکار روی ‪ 16:9‬عریض‬
‫تنظیم می گردد‪.‬‬
‫ثبت (‪DivX(R‬‬
‫✎✎‬
‫`‬
‫توجه‬
‫`زبان انتخاب شده فقط زمانی ظاهر خواهد شد که دیسک آنرا‬
‫پشتیبانی کند‪.‬‬
‫امنیت‬
‫قابلیت کنترل والدین روی ‪DVD‬هایی که دارای درجه بندی هستند کار‬
‫می کند و به شما در کنترل نوع ‪DVD‬هایی که خانواده تان تماشا می‬
‫کنند‪ ،‬کمک می کند‪ .‬تا ‪ 8‬سطح درجه بندی در یک دیسک وجود دارد‪.‬‬
‫سطح درجه بندی والدین‬
‫سطح درجه بندی مورد نظر را انتخاب کنید‪.‬‬
‫یک عدد بزرگ نشان می دهد که برنامه فقط برای مخاطبان بزرگساالن‬
‫در نظر گرفته شده است‪ .‬بعنوان مثال‪ ،‬اگر تا سطح ‪ 6‬را انتخاب کنید‪،‬‬
‫دیسک هایی که دارای سطح ‪ 7‬و ‪ 8‬هستند پخش نخواهند شد‪.‬‬
‫رمز عبور را وارد نموده و سپس دکمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ رمز عبور بطور پیش فرض "‪ "7890‬می باشد‪.‬‬‫‪-‬بعد از انجام تنظیم به صفحه قبلی برده خواهید شد‪.‬‬
‫تغییر رمز عبور‬
‫گزینه تغییر را انتخاب کرده و رمز عبور ‪ 4‬رقمی خود را برای تنظیم‬
‫کنترل والدین با استفاده از دکمه های عددی دستگاه کنترل از راه دور‬
‫وارد کنید‪.‬‬
‫‪Settings‬‬
‫کد ثبت ‪ DivX(R) VOD‬را برای خرید و پخش برنامه های‬
‫‪ DivX(R) VOD‬مشاهده کنید‪.‬‬
‫‪u‬‬
‫‪: Off‬‬
‫ ‪Perental‬‬
‫‪Display‬‬
‫ ‪: Change‬‬
‫ ‪Password‬‬
‫‪Audio‬‬
‫‪System‬‬
‫‪Laguage‬‬
‫‪Security‬‬
‫زبان‬
‫شما می توانید زبان دلخواه را برای منوهای روی صفحه‪ ،‬منوی دیسک‬
‫و غیره انتخاب کنید‪.‬‬
‫تنظیمات نمایش‬
‫های روی صفحه‬
‫منوی دیسک‬
‫صدا‬
‫زبان دلخواه را برای نمایش های روی صفحه‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫زبان دلخواه را برای نمایش منوی دیسک انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫زبان صدای دیسک را انتخاب کنید‪.‬‬
‫زیرنویس‬
‫زبان زیرنویس دیسک را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪a‬برای انتخاب زبانی که در منو قید نشده است گزینه ‪OTHERS‬‬
‫(سایر) را در ‪( Disc Menu‬منوی دیسک) و سپس ‪Audio‬‬
‫(صدا) و ‪( Subtitle‬زیرنویس) را انتخاب کرده و کد کشور را‬
‫وارد کنید‪( .‬به صفحه ‪ 37‬مراجعه کنید)‪.‬‬
‫‪ a‬شما نمی توانید سایر را در منوی زبان نمایش های روی صفحه‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪Support‬‬
‫‪Return‬‬
‫‪Select‬‬
‫ ‪Move‬‬
‫در صورت فراموش کردن رمز عبور‬
‫‪۱ .۱‬دیسک را خارج کنید‪.‬‬
‫‪۲ .۲‬هنگامی که دیسکی داخل دستگاه نیست‪ ،‬دکمه (@) ‪STOP‬‬
‫روی کنترل از راه دور را فشار داده و برای ‪ 5‬ثانیه یا بیشتر نگه‬
‫دارید‪ .‬تمام تنظیمات به تنظیمات کارخانه برگردانده می شود‪.‬‬
‫پشتیبانی‬
‫اطالعات دستگاه‬
‫اطالعات دستگاه مانند شماره مدل‪ ،‬نسخه نرم افزار و غیره را ارائه‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪04‬‬
‫قابلیت های پایه‬
‫پخش دیسک‬
‫‪۱ .۱‬دکمه (^) ‪ OPEN/CLOSE‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪AB‬‬
‫‪۲ .۲‬یک دیسک را به آرامی و در حالی که سمت برچسب آن به‬
‫طرف باال است وارد سینی کنید‪.‬‬
‫‪۳ .۳‬برای بستن سینی دیسک دکمه (^) ‪ OPEN/CLOSE‬را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫✎✎‬
‫`‬
‫توجه‬
‫`قابلیت ازسرگیری‪ :‬هنگامی که پخش دیسک را متوقف می کنید‪،‬‬
‫دستگاه محل توقف را به حافظه می سپارد‪ ،‬بنابراین هنگامی که‬
‫دکمه ‪ PLAY‬را مجدداً فشار می دهید‪ ،‬دستگاه از همان نقطه‬
‫ای که متوقف کرده بودید به پخش ادامه می دهد‪( .‬این قابلیت‬
‫فقط برای ‪DVD‬ها قابل استفاده است‪).‬‬
‫برای غیرفعال کردن قابلیت ازسرگیری پخش‪ ،‬دکمه ‪ STOP‬را‬
‫دوبار در حین پخش فشار دهید‪.‬‬
‫`‬
‫`اگر برای بیش از ‪ 3‬دقیقه در حالت مکث بدون فشار داده شدن‬
‫هیچ دکمه ای روی دستگاه یا کنترل از راه دور بگذرد‪ ،‬دستگاه‬
‫به حالت توقف خواهد رفت‪.‬‬
‫`‬
‫`‬
‫`صفحه اولیه ممکن است بسته به محتویات دیسک متفاوت باشد‪.‬‬
‫`دیسک هایی که بطور غیرقانونی کپی شده اند در این دستگاه‬
‫پخش نخواهند شد زیرا با توصیه های ‪( CSS‬سیستم رمزگذاری‬
‫مندرجات‪ :‬یک سیستم حفاظت در برابر کپی) مغایر می باشند‪.‬‬
‫‪a‬‬
‫اگر دکمه اشتباهی فشار داده شده باشد نمایان خواهد شد‪.‬‬
‫قابلیت محافظ صفحه نمایش تلویزیون‪/‬صرفه جویی توان‬
‫ •اگر دستگاه برای بیش از ‪ 5‬دقیقه در حالت توقف بدون انجام‬
‫عملیات از سوی کاربر رها شود‪ ،‬یک محافظ صفحه نمایش بر روی‬
‫تلویزیون ظاهر خواهد شد‪.‬‬
‫ •اگر دستگاه برای بیش از ‪ 25‬دقیقه در حالت محافظ صفحه نمایش‬
‫گذاشته شود‪ ،‬بطور خودکار خاموش خواهد شد (قابلیت خاموش شدن‬
‫خودکار)‪.‬‬
‫‪Track01‬‬
‫‪1/17‬‬
‫‪0:15 / 3:59‬‬
‫‪Repeat Play Mode‬‬
‫‪Function DVD/CD‬‬
‫‪۱ .۱‬یک دیسک صوتی (‪ )CD-DA‬یا دیسک ‪ MP3‬در سینی‬
‫دیسک قرار دهید‪.‬‬
‫ •در مورد دیسک های صوتی‪ ،‬اولین تراک بطور خودکار‬
‫پخش خواهد شد‪.‬‬
‫برای رفتن به تراک قبلی‪ /‬بعدی‪ ،‬دکمه های [] را‬‫فشار دهید‪.‬‬
‫ •در مورد دیسک های ‪ ،MP3/WMA‬جهت انتخاب ‪Music‬‬
‫(موسیقی) دکمه های ‪ _+‬را فشار داده‪ ،‬سپس دکمه‬
‫‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫جهت انتخاب فایل دلخواه دکمه های ▲▼►◄ را فشار‬‫داده‪ ،‬سپس دکمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫برای رفتن به صفحات قبلی‪ /‬بعدی‪ ،‬دکمه های ()‬‫را فشار دهید‪.‬‬
‫‪۲ .۲‬برای توقف پخش‪ ،‬دکمه (@) ‪ STOP‬را فشار دهید‪.‬‬
‫✎✎‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫توجه‬
‫`امکان دارد برخی از دیسک های ‪ MP3/WMA‬بسته به‬
‫شرایط ضبط قابل پخش نباشند‪.‬‬
‫`فهرست محتویات یک دیسک ‪ MP3‬بسته به فرمت تراک‬
‫‪ MP3/WMA‬ضبط شده بر روی دیسک تغییر می کند‪.‬‬
‫`فایل های ‪ WMA-DRM‬قابل پخش نمی باشند‪.‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪27‬‬
‫قابلیت های پایه‬
‫پخش دیسک صوتی (‪)WMA/MP3/CD-DA‬‬
‫قابلیت های پایه‬
‫استفاده از قابلیت پخش‬
‫پخش فایل ‪JPEG‬‬
‫تصاویر گرفته شده با دوربین های دیجیتال یا دوربین های فیلمبرداری‪ ،‬یا‬
‫فایل های ‪ JPEG‬موجود بر روی کامپیوتر را می توان روی یک دیسک‬
‫ذخیره و سپس با این دستگاه آنها را پخش نمود‪.‬‬
‫جستجو به جلو‪/‬عقب‬
‫‪ADB‬‬
‫‪۱ .۱‬یک دیسک ‪ JPEG‬در سینی دیسک قرار دهید‪.‬‬
‫‪۲ .۲‬دکمه های ►◄ را برای انتخاب ‪( Photo‬عکس) فشار داده‪،‬‬
‫سپس دکمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫برای استفاده از قابلیت جستجو دکمه های () را فشار دهید‪.‬‬
‫‪۳ .۳‬جهت انتخاب پوشه دلخواه برای پخش دکمه های ▲▼ را فشار‬
‫داده‪ ،‬سپس دکمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪۴ .۴‬جهت انتخاب عکس دلخواه برای پخش دکمه های ▲▼ را فشار‬
‫داده‪ ،‬سپس دکمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ •فایل انتخاب شده پخش شده و نمایش اسالید شروع می شود‪.‬‬
‫ •برای متوقف کردن نمایش اسالید دکمه (‪ PAUSE )#‬را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫ •شما می توانید با فشار دادن دکمه های ►‪ ◄ ,‬در طول حالت‬
‫نمایش اسالید‪ ،‬فایل قبلی‪/‬بعدی را مشاهده کنید‬
‫) ‪1‬‬
‫( ‪1‬‬
‫✎✎‬
‫`‬
‫)‪2‬‬
‫(‪2‬‬
‫)‪3‬‬
‫(‪3‬‬
‫توجه‬
‫`در حالت جستجو هیچ صدایی شنیده نمی شود‪.‬‬
‫رد کردن صحنه ها‪/‬آهنگ ها‬
‫‪../ PICTURES‬‬
‫‪DAB‬‬
‫‪JPEG 1‬‬
‫‪JPEG 2‬‬
‫‪JPEG 3‬‬
‫‪2010/01/01‬‬
‫‪Return‬‬
‫‪Pages‬‬
‫)‪4‬‬
‫(‪4‬‬
‫دکمه های [] را فشار دهید‪.‬‬
‫ •هر بار که این دکمه در حین پخش فشار داده می شود‪ ،‬فصل‪ ،‬تراک‬
‫یا دایرکتوری (فایل) قبلی یا بعدی پخش خواهد شد‪.‬‬
‫ •شما نمی توانید فصل ها را متوالیاً رد کنید‪.‬‬
‫‪642 X 352‬‬
‫‪Function DVD/CD‬‬
‫پخش آهسته‬
‫‬
‫قابلیت چرخش‬
‫‪G‬‬
‫دکمه سبز(‪ )B‬یا زرد(‪ )C‬را در حالت مکث فشار دهید‪.‬‬
‫ •دکمه سبز(‪ :)B‬چرخش ‪ 90‬درجه در خالف جهت حرکت عقربه‬
‫های ساعت‪.‬‬
‫ •دکمه زرد(‪ :)C‬چرخش ‪ 90‬درجه در جهت حرکت عقربه های‬
‫ساعت‪.‬‬
‫✎✎‬
‫`‬
‫توجه‬
‫`حداکثر دقت تصویری پشتیبانی شده توسط این دستگاه‬
‫‪( 5120x3480‬یا ‪ 19.0‬مگاپیکسل) برای فایل های ‪JPEG‬‬
‫استاندارد و ‪( 2048x1536‬یا ‪ 3.0‬مگاپیکسل) برای فایل های‬
‫تصویری با فرمت پیش رونده است‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪D‬‬
‫برای پخش آهسته دکمه (‪ PAUSE )#‬و سپس دکمه ( را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪D‬‬
‫✎✎‬
‫`‬
‫`‬
‫توجه‬
‫*‪1‬‬
‫*‪2‬‬
‫*‪3‬‬
‫*‪1‬‬
‫*‪2‬‬
‫*‪3‬‬
‫`در طول پخش آهسته هیچ صدایی شنیده نمی شود‪.‬‬
‫`پخش آهسته به عقب کار نمی کند‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪DSP /EQ‬‬
‫‪0‬‬
‫‪04‬‬
‫‬
‫پخش مقطعی‬
‫‪D‬‬
‫دکمه ‪ PAUSE‬را مکرراً فشار دهید‪.‬‬
‫ •هر بار که این دکمه در حین پخش فشار داده می شود‪ ،‬تصویر یک‬
‫فریم یک فریم به جلو حرکت می کند‪.‬‬
‫✎✎‬
‫`‬
‫توجه‬
‫`در طول پخش مقطعی‪ ،‬هیچ صدایی شنیده نمی شود‪POWER .‬‬
‫‪FUNCTION‬‬
‫‪TV SOURCE‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‬
‫ای‬
‫قابلیت رد کردن ‪ 5‬دقیقه‬
‫‪ECHO‬‬
‫‪DVD RECEIVER/TV‬‬
‫‪D1‬‬
‫‪RDS DISPLAY‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫در حین پخش‪ ،‬دکمه ‪ _,+‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫ •هر بار که دکمه ► را فشار بدهید‪ 5 ،‬دقیقه در پخش به جلو خواهید‬
‫رفت‪.‬‬
‫ •هر بار که دکمه ◄ را فشار بدهید‪ 59،‬دقیقه در ‪8‬پخش به عقب‪7‬‬
‫‪DSP /EQ‬‬
‫خواهید رفت‪.‬‬
‫✎✎‬
‫`‬
‫قابلیت های پایه‬
‫‬
‫استفاده از منوی عنوان‬
‫‪MIC VOL+‬‬
‫‪MUTE‬‬
‫‪TUNING‬‬
‫‪/CH‬‬
‫‪REPEAT‬‬
‫برای ‪DVD‬هایی که حاوی چند عنوان هستند‪ ،‬می توانید عنوان هر‬
‫فیلم را ببینید‪.‬‬
‫‪MIC VOL-‬‬
‫‪۲ .۲‬جهت انتخاب گزینه مورد نظر دکمه های‬
‫▲▼►◄ را فشار داده و سپس دکمه ‪ENTER‬‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫✎✎‬
‫`‬
‫‪MENU‬‬
‫‪TITLE MENU‬‬
‫‪ ۱ .۱‬دکمه ‪ TITLE MENU‬کنترل از راه دور را در‬
‫حین پخش فشار دهید‪.‬‬
‫‪INFO‬‬
‫توجه‬
‫‪ EXIT‬بوده‬
‫`بسته به دیسک امکان دارد گزینه های منوی تنظیم متفاوت‬
‫و این منو موجود نباشد‪.‬‬
‫‪CD RIPPING‬‬
‫‪MO/ST‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪AUDIO UPSCALE‬‬
‫‪P .BASS‬‬
‫توجه‬
‫‪MUTE‬‬
‫‪TUNING‬‬
‫‪/CH‬‬
‫‪VOL‬‬
‫زیرنویس‪،‬‬
‫می توانید منوهای زبان صدا‪ ،‬زبان ‪MIC VOL-‬‬
‫‪TITLE MENU‬‬
‫پروفایل و غیره را مشاهده کنید‪.‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪DISC MENU‬‬
‫‪INFO‬راه دور را‬
‫‪۱ .۱‬دکمه ‪ DISC MENU‬کنترل از‬
‫در حین پخش فشار دهید‪.‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫‪۲ .۲‬جهت انتخاب گزینه مورد نظر دکمه های ▲▼►◄ را فشار‬
‫داده و سپس دکمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫✎✎‬
‫`‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫توجه‬
‫`بسته به دیسک امکان دارد گزینه های منوی تنظیم متفاوت بوده‬
‫‪TUNER MEMORY MO/ST CD RIPPING‬‬
‫و این منو موجود نباشد‪.‬‬
‫‪D‬‬
‫‪AUDIO UPSCALE‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪S . VOL‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪TUNER MEMORY‬‬
‫`این قابلیت فقط با ‪ DivX‬کار می کند‪.‬‬
‫‪REPEAT‬‬
‫‪ISC MENU‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫‪0‬‬
‫‪MIC VOL+‬‬
‫‬
‫استفاده از منوی دیسک‬
‫‪VOL‬‬
‫‪A‬‬
‫‪DIMMER‬‬
‫‪P .BASS‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪29‬‬
‫‪S . VOL‬‬
‫‪A‬‬
‫‪DIMMER‬‬
‫‪FUNCTION‬‬
‫‪TV SOURCE‬‬
‫‪POWER‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪DVD RECEIVER/TV‬‬
‫قابلیت های پایه‬
‫‪ECHO‬‬
‫‪RDS DISPLAY‬‬
‫پخش مکرر‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬پخش مکرر ‪A-B‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪DAB‬‬
‫‪9‬‬
‫تکرار ‪DVD/DivX‬‬
‫‪4‬‬
‫شما می توانید بخشی خاص از یک ‪ DVD‬یا دیسک را بطور‬
‫‪7‬مکرر پخش کنید‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪DSP /EQ‬‬
‫شما می توانید یک عنوان‪ ،‬فصل یا بخش (تکرار ‪ )A-B‬یک ‪0‬‬
‫‪DVD/‬‬
‫‪ DivX‬را تکرار کنید‪.‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪ .1‬دکمه ‪ REPEAT‬کنترل از راه دور را در حین پخش ‪ DVD‬یا‬
‫دیسک فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬برای ‪ ،DVD‬دکمه های ▲▼ را فشار دهید تا ‪ A-‬را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫برای دیسک دکمه ‪ REPEAT‬را مکرراً فشار دهید تا نمایان‬
‫‪.‬‬
‫شود‬
‫‪Repeat‬‬
‫‪MIC VOL+‬‬
‫‪MUTE‬‬
‫‪TUNING‬‬
‫‪/CH‬‬
‫‪REPEAT‬‬
‫‪ .1‬دکمه ‪ REPEAT‬کنترل از راه دور را در حین‬
‫پخش ‪ DivX/DVD‬فشار دهید‪.‬‬
‫‪MIC VOL‬‬‫های‪TITLE‬‬
‫‪ .2‬جهت انتخاب حالت تکرار دلخواه دکمه‪MENU‬‬
‫▲▼ را فشار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪ ENTER‬را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬دکمه ‪ ENTER‬را در نقطه ای که می خواهید پخش مکرر آغاز‬
‫شود (‪ )A‬فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .4‬دکمه ‪ ENTER‬را در نقطه ای که می خواهید پخش مکرر‬
‫‪VOL‬‬
‫متوقف شود (‪ )B‬فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .5‬جهت بازگشت به پخش عادی‪:‬‬
‫‪ DISC MENU‬برای ‪ ،DVD‬دکمه های ▲▼ را فشار دهید تا ‪OFF‬‬
‫(خاموش) را انتخاب کنید‪ .‬برای دیسک‪ ،‬دکمه ‪ REPEAT‬را‬
‫فشار دهید تا‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪ .3‬جهت انتخاب ‪( OFF‬خاموش) به منظور‪INFO‬‬
‫بازگشت به پخش‬
‫عادی دکمه های ▲▼ را فشار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪ ENTER‬را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪Z‬‬
‫‪D‬‬
‫‪Title‬‬
‫‪Chapter‬‬
‫‪Track‬‬
‫‪A-‬‬
‫‪Off‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪Disc‬‬
‫(‪Dir )Directory‬‬
‫‪CD RIPPING‬‬
‫‪A‬‬
‫‪MO/ST‬‬
‫‪TUNER MEMORY‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪AUDIO UPSCALE‬‬
‫‪S . VOL‬‬
‫‪P .BASS‬‬
‫‪30‬‬
‫‪Normal Repeat Track Repeat‬‬
‫‪All Random Repeat Section‬‬
‫‪A-B‬‬
‫‪Normal Repeat Track Repeat‬‬
‫‪Dir Repeat All Random‬‬
‫‪Persian‬‬
‫`‬
‫‪Off‬‬
‫‪ .1‬در حین پخش ‪ MP3/ CD‬دکمه ‪ REPEAT‬را مکرراً فشار‬
‫دهید تا حالت تکرار دلخواه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫✎‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪D‬‬
‫تکرار ‪CD/MP3‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪DIMMER‬‬
‫توجه‬
‫قابلیت تکرار ‪ A-B‬برای دیسک های ‪ MP3 ،DivX‬یا‬
‫‪ JPEG‬قابل استفاده نیست‪.‬‬
‫‪ECHO‬‬
‫‪RDS DISPLAY‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪0‬‬
‫‪D‬‬
‫‪03/04‬‬
‫‪001/001‬‬
‫‪MIC VOL+‬‬
‫‪MUTE‬‬
‫‪0:00:21‬‬
‫‪KO 1/2‬‬
‫‪EN 02/02‬‬
‫‪1/1‬‬
‫‪Select‬‬
‫‪TUNING‬‬
‫‪/CH‬‬
‫‪REPEAT‬‬
‫‪VOL‬‬
‫‪Change‬‬
‫‪MIC VOL‬‬‫‪TITLE MENU‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪INFO‬‬
‫‪ .1‬دکمه ‪ TOOLS‬کنترل از راه دور را در حین‬
‫پخش فشار دهید‪.‬‬
‫‪DISC MENU‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫‪ .2‬جهت انتخاب مورد دلخواه دکمه های ▲▼ را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪ .3‬جهت تغییر تنظیم مورد نظر دکمه های ►◄ را فشار داده و‬
‫سپس دکمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪TUNER MEMORY MO/ST CD RIPPING‬‬
‫های عددی‪A‬کنترل‬
‫دکمه‬
‫از‬
‫ها‬
‫گزینه‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫ شما می توانید برای کنترل ‪D‬‬‫از راه دور استفاده کنید‪.‬‬
‫‪DIMMER‬‬
‫‪S . VOL‬‬
‫‪AUDIO UPSCALE‬‬
‫دیسک‪ ،‬دکمه ‪ TOOLS‬را مجدداً‬
‫‪ .4‬برای پنهان کردن اطالعات ‪P .BASS‬‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫✎‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫) (صدا)‪ :‬به زبان صدای ضبط شده فیلم‬
‫` ‪(Audio‬‬
‫اشاره دارد‪ .‬یک دیسک ‪ DVD‬می تواند تا ‪ 8‬زبان‬
‫صوتی مختلف داشته باشد‪.‬‬
‫` ‪() (Subtitle‬زیرنویس)‪ :‬به زبان های زیر نویس‬
‫موجود در دیسک اشاره دارد‪ .‬شما می توانید زبان های‬
‫زیرنویس را انتخاب کرده‪ ،‬و یا در صورت تمایل‪،‬‬
‫زیرنویس ها را از روی صفحه نمایش محو کنید‪ .‬یک‬
‫دیسک ‪ DVD‬می تواند تا ‪ 32‬زبان زیرنویس مختلف‬
‫داشته باشد‪.‬‬
‫` ‪( ) (Angle‬زاویه)‪ :‬هنگامی که یک ‪ DVD‬محتوی‬
‫چندین زاویه از صحنه ای خاص باشد‪ ،‬می توانید از‬
‫قابلیت زاویه استفاده کنید‪.‬‬
‫توجه‬
‫اگر برنامه ها را از منوی ابزارها پخش می کنید‪ ،‬بسته به‬
‫دیسک ممکن است بعضی قابلیت ها فعال نباشند‪.‬‬
‫بسته به دیسک می توانید ‪ Dolby Digital ،DTS‬یا‬
‫‪ Pro Logic‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫منوی ابزارها ممکن است بسته به دیسک و فایل متفاوت باشد‪.‬‬
‫انتخاب زبان صدا‬
‫‪D‬‬
‫‪ .1‬دکمه ‪ TOOLS‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .2‬جهت انتخاب نمایش(‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫) ‪( AUDIO‬صدا)‪ ،‬دکمه های ▲▼‬
‫‪ .3‬جهت انتخاب زبان صدای دلخواه‪ ،‬دکمه های ►◄ یا دکمه های‬
‫عددی را فشار دهید‪.‬‬
‫ •بسته به تعداد زبان های موجود در دیسک ‪ ،DVD‬هر بار‬
‫که این دکمه فشار داده می شود‪ ،‬یک زبان صدای متفاوت‬
‫انتخاب می گردد‪.‬‬
‫منوی ابزارها‬
‫) (عنوان)‪ :‬جهت دسترسی به عنوان دلخواه‬
‫` ‪(Title‬‬
‫وقتی که بیش از یک عنوان در دیسک وجود دارد‪.‬‬
‫بعنوان مثال‪ ،‬اگر بیش از یک فیلم در ‪ DVD‬وجود داشته‬
‫باشد‪ ،‬هر فیلم بصورت یک عنوان شناسایی خواهد شد‪.‬‬
‫) (فصل)‪ :‬بیشتر فیلم های ‪ DVD‬در‬
‫` ‪(Chapter‬‬
‫چندین فصل ضبط شده اند و می توانید به سرعت فصل‬
‫دلخواه تان را در آنها پیدا کنید‪.‬‬
‫` ‪( ) (Playing time‬زمان پخش)‪ :‬امکان پخش فیلم‬
‫از یک زمان دلخواه را فراهم می آورد‪ .‬شما باید زمان‬
‫شروع را به عنوان مرجع وارد کنید‪ .‬قابلیت جستجوی‬
‫زمان در بعضی دیسک ها کار نمی کند‪.‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪31‬‬
‫قابلیت های پایه‬
‫نمایش اطالعات دیسک‬
‫‪DSP /EQ‬‬
‫‪04‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫قابلیت های پایه‬
‫✎✎‬
‫انتخاب زبان زیرنویس‬
‫‪D‬‬
‫`‬
‫✎✎‬
‫`‬
‫`‬
‫توجه‬
‫`بسته به دیسک‪ ،‬شاید قابلیت های زبان صدا و زیرنویس کار‬
‫نکنند‪.‬‬
‫`زبان زیرنویس ها در مورد فایل های ‪ DivX‬ممکن است‬
‫بصورت شماره نمایش داده شوند‪.‬‬
‫قابلیت عنوان گذاری‬
‫‬
‫قابلیت زاویه‬
‫این قابلیت امکان مشاهده یک صحنه را از زوایای مختلف به شما می‬
‫دهد‪.‬‬
‫‪۱ .۱‬دکمه ‪ TOOLS‬را فشار دهید‪.‬‬
‫) ‪( ANGLE‬زاویه)‪ ،‬دکمه های‬
‫‪۳ .۳‬جهت انتخاب زاویه دلخواه‪ ،‬دکمه های ►◄ یا دکمه های عددی‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪VOL‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪DISC MENU‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫‪INFO‬‬
‫‪P.BASS‬‬
‫با قابلیت ‪ P.BASS‬صداهای بم تقویت می شوند تا فرکانس ‪EXIT‬‬
‫های پایین‬
‫تقویت گردند‪.‬‬
‫‪CD RIPPING‬‬
‫‪MO/ST‬‬
‫قابلیت بهبود ‪ MP3‬با باال بردن فرکانس نمونه برداری کیفیت‪D‬صدای ‪C‬‬
‫بهتری ایجاد می کند‪.‬‬
‫‪AUDIO UPSCALE‬‬
‫دکمه ‪ P.BASS‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪P .BASS‬‬
‫منبع ‪ LPCM 2‬کانال‬
‫‪( POWER BASS ON‬تقویت‬
‫بم روشن) ‪POWER BASS‬‬
‫‪( OFF‬تقویت بم خاموش)‬
‫فایل ‪MP3‬‬
‫‪( POWER BASS ON‬تقویت‬
‫بم روشن) ‪POWER BASS‬‬
‫‪( OFF‬تقویت بم خاموش) ‪MP3‬‬
‫‪( ENHANCE ON‬بهبود ‪MP3‬‬
‫روشن)‬
‫‪D‬‬
‫ •برای استفاده صحیح از این قابلیت باید کمی در زمینه استخراج‬
‫تصاویر و ویرایش آنها تجربه داشته باشید‪.‬‬
‫ •برای استفاده از قابلیت عنوان گذاری‪ ،‬فایل عنوان (‪ )*.smi‬را با‬
‫همان نام فایل (‪ DivX (*.avi‬در همان پوشه ذخیره کنید‪.‬‬
‫مثال‪Samsung_007CD1.aviRoot :‬‬
‫‪Samsung_007CD1.smi‬‬
‫ •نام فایل می تواند شامل حداکثر ‪ 60‬کاراکتر حرفی رقمی و یا ‪30‬‬
‫کاراکتر الفبای زبان های شرق آسیا (کاراکترهای ‪ 2‬بایتی مانند زبان‬
‫های کره ای و چینی) باشد‪.‬‬
‫ •زیرنویس فایل های ‪ DivX‬با پسوندهای ‪*.srt ،*.sub ،*.smi‬‬
‫باالتر از ‪ 148‬کیلوبایت پشتیبانی نمی شوند‪.‬‬
‫‪۲ .۲‬جهت انتخاب نمایش (‬
‫▲▼ را فشار دهید‪.‬‬
‫حالت صدا‬
‫) ‪( SUBTITLE‬زیرنویس)‪ ،‬دکمه‬
‫‪٣ .٣‬جهت انتخاب زبان زیرنویس دلخواه‪ ،‬دکمه های ►◄ یا دکمه‬
‫های عددی را فشار دهید‪.‬‬
‫ •بسته به تعداد زبان های موجود در دیسک ‪ ،DVD‬هر بار‬
‫که این دکمه فشار داده می شود‪ ،‬یک زبان زیرنویس متفاوت‬
‫انتخاب می گردد‪.‬‬
‫‪TUNING‬‬
‫‪/CH‬‬
‫‪REPEAT‬‬
‫توجه‬
‫زاویه‬
‫`قابلیت زاویه فقط با دیسک هایی کار می کند که چندین‪MIC VOL-‬‬
‫‪TITLE MENU‬‬
‫روی آنها ضبط شده است‪.‬‬
‫‪١ .١‬دکمه ‪ TOOLS‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪٢ .٢‬جهت انتخاب نمایش (‬
‫های ▲▼ را فشار دهید‪.‬‬
‫‪MIC VOL+‬‬
‫‪MUTE‬‬
‫✎✎‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫توجه‬
‫`قابلیت ‪ P.BASS‬فقط در مورد منبع های ‪ LPCM 2‬کانال‬
‫مانند ‪ CD ،DivX ،MP3‬و ‪ WMA‬کار می کند‪.‬‬
‫`قابلیت ‪ P.BASS‬در حالت های ‪ DSP/EQ‬یا‬
‫‪ Dolby Pro Logic ll‬کار نمی کند‪ .‬اگر ‪ P.BASS‬را در‬
‫حالت ‪ DSP/EQ‬فشار دهید‪ ،‬حالت ‪ DSP/EQ‬بطور خودکار‬
‫لغو شده و قابلیت ‪ P. BASS‬روشن خواهد شد‪.‬‬
‫`قابلیت بهبود ‪ MP3‬فقط برای فایل های ‪ MP3‬قابل استفاده‬
‫است‪.‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪TUNER MEMORY‬‬
‫‪B‬‬
‫‪S . VOL‬‬
‫‪A‬‬
‫‪DIMMER‬‬
‫‪FUNCTION‬‬
‫‪TV SOURCE‬‬
‫‪POWER‬‬
‫‪DVD RECEIVER/TV‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪ECHO‬‬
‫‪FUNCTION‬‬
‫‪TV SOURCE‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪POWER‬‬
‫‪DVD RECEIVER/TV‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪04‬‬
‫‪ECHO‬‬
‫‪RDS DISPLAY‬‬
‫‪RDS DISPLAY‬‬
‫‪3‬‬
‫دیجیتال)‪EQ/‬‬
‫‪( DSP‬پردازنده سیگنال‬
‫‪ECHO‬‬
‫ •‪( DSP‬پردازنده سیگنال دیجیتال)‪ :‬حالت های ‪ DSP‬برای شبیه‬
‫اند‪2 6 .‬‬
‫سازی محیط های صوتی مختلف طراحی شده ‪3‬‬
‫ •‪ :EQ‬شما می توانید حالت های راک‪ ،‬پاپ یا کالسیک و غیره را‬
‫برای بهینه کردن صدای موسیقی بر اساس سبک‪6‬آن ‪9‬‬
‫کنید‪.‬‬
‫انتخاب ‪5‬‬
‫‪DSP /EQ‬‬
‫دکمه ‪ DSP/EQ‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪RDS DISPLAY‬‬
‫‪5‬‬
‫شما می توانید حالت صوتی ‪ Dolby Pro Logic II‬دلخواه را انتخاب‬
‫‪1‬کنید‪4 .‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪DSP /EQ‬‬
‫‪48‬‬
‫‪0‬‬
‫‪( POPS‬پاپ)‪،‬‬
‫‪( JAZZ‬جاز)‪،‬‬
‫‪( ROCK‬راک)‬
‫‪STUDIO‬‬
‫(استودیو)‬
‫حسی مشابه گوش کردن به موسیقی در استودیو‬
‫ایجاد می کند‪.‬‬
‫‪MIC VOL+‬‬
‫‪CLUB‬‬
‫(کلوپ)‬
‫صدای کلوپ های رقص‬
‫سازی می کند‪.‬‬
‫‪HALL‬‬
‫(سالن)‬
‫‪TUNING‬در یک سالن‬
‫آوایی شفاف تولید می کند‪ ،‬گویی‬
‫‪MIC VOL‬‬‫هستید‪TITLE MENU.‬‬
‫کنسرت در حال گوش کردن ‪/CH‬‬
‫‪REPEAT‬‬
‫‪MOVIE‬‬
‫(فیلم)‬
‫حسی مانند صدای فیلم ایجاد می کند‪.‬‬
‫‪CHURCH‬‬
‫(کلیسا)‬
‫‪PASS‬‬
‫(پاس)‬
‫‪MUTE‬‬
‫‪TUNING‬‬
‫‪VOL+‬بم‪MIC‬قوی شبیه‬
‫را با‬
‫‪MUTE‬‬
‫‪/CH‬‬
‫‪MIC VOL‬‬‫‪TITLE MENU‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪INFO‬‬
‫حس بودن در یک کلیسای بزرگ را ایجاد‬
‫می کند‪.‬‬
‫برای گوش دادن عادی‪ ،‬این‪INFO‬‬
‫حالت را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫‪DSP /EQ‬‬
‫بسته به سبک آهنگی که دارید گوش می کنید‬
‫یکی از گزینه ‪( POPS‬پاپ)‪( JAZZ ،‬جاز)‬
‫یا ‪( ROCK‬راک) را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫دکمه ‪PL II‬‬
‫‪0‬‬
‫‪REPEAT‬‬
‫‪MUSIC‬‬
‫(موسیقی)‬
‫هنگام گوش دادن به موسیقی می توانید جلوه‬
‫های صوتی را درست مانند اینکه به اجرای‬
‫‪MUTE‬کنید‪.‬‬
‫می‪MIC‬کنید تجربه‬
‫زنده گوش‬
‫‪VOL+‬‬
‫‪CINEMA‬‬
‫(سینما)‬
‫به صدای ضبط شده فیلم واقعیت می بخشد‪.‬‬
‫‪VOL‬‬
‫‪PROLOG‬‬
‫‪VOLMENU‬‬
‫‪DISC MENU‬‬
‫‪MATRIX‬‬
‫(ماتریس)‬
‫‪DISC MENU‬‬
‫‪VOL‬‬
‫‪REPEAT‬منبع ‪ 2‬کانال را‬
‫شما می توانید صدای یک‬
‫بصورت صدای سوراند ‪ 5.1‬کانال با فعال بودن‬
‫‪MIC VOL‬‬‫بشنوید‪.‬‬
‫تمام بلندگوها‬
‫‪MENU‬‬
‫‪DISC MENU‬‬
‫‪TITLE MENU‬‬
‫امکان دارد بسته به سیگنال ورودی‪ ،‬صدای‬‫بلندگو(ها)ی خاصی شنیده نشود‪.‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫‪INFO‬‬
‫صدای سوراند چندکاناله خواهید شنید‪.‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫‪STEREO‬‬
‫‪( TOOLS‬استریو)‬
‫✎✎‬
‫‪TUNING‬‬
‫‪/CH‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫توجه‬
‫برای شنیدن صدا از بلندگوهای چپ و راست‬
‫‪RETURN‬کنید‪.‬‬
‫‪EXIT‬ووفر این گزینه را انتخاب‬
‫جلو و ساب‬
‫‪CD RIPPING‬‬
‫‪MO/ST‬‬
‫‪TUNER MEMORY‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪S . VOL‬‬
‫‪UPSCALE‬‬
‫‪ DIMMER‬خارجی‬
‫می کنید‪ ،‬وسیله‬
‫‪AUDIO‬انتخاب‬
‫‪ Pro‬را‬
‫‪TUNER‬اگر حالت ‪Logic II‬‬
‫‪` `MEMORY MO/ST CD RIPPING‬‬
‫‪( S.VOL‬صدای هوشمند)‬
‫‪P .BASS‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪ RETURN‬را با‪ A‬فیش های ورودی ‪ L) AUDIO INPUT‬و ‪ )R‬به‬
‫‪DIMMER‬‬
‫‪S . VOL‬‬
‫‪AUDIO UPSCALE‬‬
‫دستگاه وصل کنید‪ .‬اگر فقط یکی از ورودی ها را وصل کنید‬
‫این قابلیت‪ ،‬میزان صدا را در برابر تغییرات شدید صدا در هنگام‬
‫‪MO/ST CD RIPPING‬‬
‫‪TUNER MEMORY P .BASS‬‬
‫می نماید‪.‬‬
‫تغییر کانال یا در حین تغییر صحنه‪ ،‬تنظیم نموده‪D‬و ثابت‬
‫‪ L( A‬یا ‪ ،)R‬نمی توانید به صدای سوراند گوش دهید‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫‪C‬‬
‫‪` `DIMMER‬قابلیت ‪ Pro Logic II‬فقط در حالت استریو کار می کند‪.‬‬
‫‪S . VOL‬‬
‫‪AUDIO UPSCALE‬‬
‫دکمه ‪ S.VOL‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪P .BASS‬‬
‫ •هر بار که این دکمه فشار داده می شود‪ ،‬انتخاب ها به‬
‫ترتیب زیر تغییر می کنند ‪:‬‬
‫‪( SMART VOLUME ON‬صدای هوشمند روشن)‬
‫‪SMART VOLUME OFF‬‬
‫(صدای هوشمند خاموش)‬
‫‪Persian‬‬
‫‪33‬‬
‫قابلیت های پایه‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪DVD RECEIVER/TV‬‬
‫‪ 2‬حالت ‪5Dolby 6Pro Logic1II‬‬
‫‪4‬‬
‫‪/CH‬‬
‫قابلیت های پایه‬
‫گوش دادن به رادیو‬
‫استفاده از دکمه های کنترل از راه دور‬
‫‪FUNCTION‬‬
‫‪TV SOURCE‬‬
‫‪POWER‬‬
‫‪MIC VOL‬‬‫‪TITLE MENU‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪DVD RECEIVER/TV‬‬
‫‪INFO‬‬
‫‪ECHO‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫استفاده از دکمه های دستگاه‬
‫‪MIC‬فشار‬
‫‪FM‬‬
‫) ‪ FUNCTION‬را برای انتخاب‬
‫‪VOL+‬‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪MUTE‬‬
‫‪۲ .۲‬یک ایستگاه رادیویی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ •موج یابی خودکار ‪ : 1‬دکمه ( @ ) ‪ STOP‬را برای انتخاب‬
‫‪TUNING‬های‬
‫‪( PRESET‬پیش تنظیم) فشار داده و سپس دکمه‬
‫[ ] را برای انتخاب ایستگاه پیش تنظیم‪/CH‬‬
‫شده فشار ‪REPEAT‬‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪VOL‬را‪MIC‬برای‬‫ •موج یابی خودکار ‪ : 2‬دکمه ( @ ) ‪STOP‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪TITLE MENU‬‬
‫دکمه های‬
‫انتخاب ‪( MANUAL‬دستی) فشار داده و سپس‬
‫[ ] را برای جستجوی خودکار باند فرکانسی فشار داده‬
‫و نگه دارید‪.‬‬
‫برای انتخاب‬
‫ •موج یابی دستی ‪ :‬دکمه ( @ ) ‪ STOP‬را‪INFO‬‬
‫‪( MANUAL‬دستی) فشار داده و سپس دکمه های [ ]‬
‫را برای موج یابی روی فرکانس باالتر یا پایین تر فشار دهید‪.‬‬
‫دکمه ‪ MO/ST‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ •هر بار که این دکمه فشار داده شود‪ ،‬صدا بین استریو‬
‫‪D‬‬
‫و مونو تغییر وضعیت می دهد‪.‬‬
‫‪MO/ST‬‬
‫‪AUDIO UPSCALE‬‬
‫ •در مناطقی که دریافت امواج ضعیف است‪ ،‬گزینه‬
‫مونو را برای دریافت واضح و بدون تداخل‬
‫های پخش شده انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪P .BASS‬‬
‫برنامه‬
‫‪MO/ST‬‬
‫‪CD RIPPING‬‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪۳ .۳‬دکمه ‪ TUNER MEMORY‬را‬
‫ •عدد روی صفحه نمایش چشمک‪ D‬می زند‪C .‬‬
‫‪B‬‬
‫وصل کردن میکروفون‬
‫‪DISC MENU‬‬
‫‪S . VOL‬‬
‫‪DIMMER‬‬
‫‪DVD RECEIVER/TV‬‬
‫‪RDS DISPLAY‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫با این دستگاه می توانید حس یک کارائوکه بار را در منزل خود ایجاد‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪FUNCTION‬‬
‫‪TV SOURCE‬‬
‫‪DSP /EQ‬‬
‫کرده و همراه با موسیقی و متن آهنگهای نمایش داده شده‬
‫فیلم تماشا‬
‫‪TOOLS‬‬
‫روی صفحه تلویزیون آواز بخوانید‪.‬‬
‫‪POWER‬‬
‫‪0‬‬
‫‪SLEEP‬‬
‫‪۱ .۱‬میکروفون را به فیش ‪ MIC‬جلوی دستگاه‬
‫وصل کنید‪.‬‬
‫‪۳ .۳B‬برای‪A‬تنظیم صدای میکروفون دکمه‬
‫‪ MICDIMMER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪VOL‬‬
‫‪POWER‬‬
‫‪1‬‬
‫‪DVD RECEIVER/TV‬‬
‫‪ECHO‬‬
‫‪RDS DISPLAY‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪MIC VOL+‬‬
‫‪1‬‬
‫‪MUTE‬‬
‫‪6‬‬
‫‪TUNER MEMORY‬‬
‫‪C‬‬
‫‪A‬‬
‫‪۴ .۴‬برای انتخاب شماره پیش‬
‫‪P .BASS‬‬
‫[ ] را فشار دهید‪.‬‬
‫ •شما می توانید بین ‪ 1‬تا ‪ 15‬حالت پیش تنظیم‪ ،‬انتخاب خود‬
‫را انجام دهید‪.‬‬
‫‪۵ .۵‬دکمه ‪ TUNER MEMORY‬را دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫ •پیش از اینکه شماره از صفحه نمایش محو شود دکمه‬
‫‪ TUNER MEMORY‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪FUNCTION‬‬
‫ •شماره از صفحه نمایش محو شده و ایستگاه مربوطه در‬
‫‪TV SOURCE‬‬
‫حافظه ذخیره می شود‪.‬‬
‫‪۶ .۶‬برای پیش تنظیم یک ایستگاه دیگر‪ ،‬مراحل ‪ 2‬تا ‪ 5‬را تکرار کنید‪.‬‬
‫های‬
‫ •برای رفتن به یک ایستگاه از پیش تنظیم شده دکمه‪SLEEP‬‬
‫[ ] روی کنترل از راه دور را فشار دهید تا‪ECHO‬‬
‫کانالی‬
‫‪VOL‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪AUDIO‬‬
‫‪UPSCALE‬های‬
‫تنظیم دکمه‬
‫‪۲ .۲‬برای تنظیم اکوی صدای میکروفون دکمه‬
‫‪ ECHO‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪S . VOL‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪TUNER MEMORY‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪CD RIPPING‬‬
‫‪1‬‬
‫مثال‪ :‬پیش تنظیم ‪ FM 89.10‬در حافظه‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫تنظیم مونو‪/‬استریو‬
‫‪TOOLS‬‬
‫‪۱ .۱‬دکمه ‪ FUNCTION‬را برای انتخاب ‪ FM‬فشار دهید‪.‬‬
‫‪EXIT‬برای انتخاب <‪>89.10‬‬
‫) ‪ TUNING/CH‬را‬
‫‪۲ .۲‬دکمه (‬
‫‪4‬‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫ •موج یابی خودکار ‪ : 1‬هنگامی که دکمه های [ ]‬
‫را فشار می دهید‪ ،‬یک ایستگاه از پیش تنظیم شده انتخاب‬
‫می شود‪.‬‬
‫ •موج یابی خودکار ‪ : 2‬برای اینکه دستگاه ‪/EQ‬‬
‫‪ DSP‬های فعال را‬
‫ایستگاه‬
‫) ‪ TUNING/CH‬را‬
‫بطور خودکار جستجو کند دکمه (‬
‫فشار داده و نگه دارید‪.‬‬
‫) ‪ TUNING/CH‬را برای‬
‫ •موج یابی دستی ‪ :‬دکمه (‬
‫کم یا زیاد کردن پله ای فرکانس فشار دهید‪.‬‬
‫‪۱ .۱‬دکمه (‬
‫‪MENU‬‬
‫‪DISC MENU‬‬
‫تنظیم ایستگاه ها‬
‫پیش‬
‫‪RDS DISPLAY‬‬
‫‪۱ .۱‬دکمه ‪ FUNCTION‬را برای انتخاب ‪ FM‬فشار دهید‪.‬‬
‫‪۲ .۲‬روی ایستگاه مورد نظر موج یابی نمایید‪.‬‬
‫‪REPEAT‬‬
‫‪TUNING‬‬
‫‪/CH‬‬
‫‪9‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8REPEAT‬‬
‫‪7VOL‬‬
‫‪DSP /EQ‬‬
‫‪0MENU‬‬
‫‪MIC VOL‬‬‫‪TITLE MENU‬‬
‫‪DISC MENU‬‬
‫‪TOOLS‬‬
‫‪INFO‬‬
‫‪MUTE‬‬
‫‪MIC VOL+‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪34‬‬
‫‪TUNING‬‬
‫‪/CH‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪CD RIPPING‬‬
‫‪D‬‬
‫‪REPEAT‬‬
‫‪TUNER MEMORY MO/ST‬‬
‫‪MIC VOL‬‬‫‪TITLE‬‬
‫‪AUDIOMENU‬‬
‫‪UPSCALE‬‬
‫‪P .BASS‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪S . VOL‬‬
‫‪VOL‬‬
‫‪A‬‬
‫‪DISCDIMMER‬‬
‫‪MENU‬‬
‫شما می توانید با متصل کردن ابزار ذخیره سازی مورد نظر به درگاه‬
‫‪ USB‬دستگاه‪ ،‬از فایل های رسانه ای مانند عکس‪ ،‬فیلم و موسیقی‬
‫ذخیره شده در یک پخش کننده ‪ ،MP3‬حافظه ‪ USB‬یا دوربین دیجیتال‬
‫با کیفیت باالی تصویر و صدای ‪ 5.1‬کانال لذت ببرید‪.‬‬
‫‪MIC 2‬‬
‫‪MIC 1‬‬
‫‪ .1‬وسیله ‪ USB‬را به درگاه ‪ USB‬واقع در جلوی دستگاه وصل‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬دکمه ‪ FUNCTION‬را برای انتخاب ‪ USB‬فشار دهید‪.‬‬
‫ •‪ USB‬روی صفحه نمایش ظاهر شده و سپس ناپدید می شود‪.‬‬
‫‪ .3‬دکمه های ‪ _+‬را برای انتخاب ‪( Videos‬فیلم ها)‪Music ،‬‬
‫(موسیقی) یا ‪( Photo‬عکس) فشار دهید‪.‬‬
‫‪ -‬فایلی را برای پخش انتخاب کنید‪.‬‬
‫تهیه سی دی‬
‫‪B‬‬
‫‪INFO‬‬
‫با این قابلیت می توانید صدای ‪( CDDA‬دیسک صوتی فشرده دیجیتال)‬
‫را به فرمت ‪ MP3‬تبدیل و سپس به یک وسیله ذخیره سازی ‪USB‬‬
‫منتقل کنید‪.‬‬
‫‪ .1‬وسیله ‪ USB‬را به دستگاه وصل کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬دیسک صوتی ‪ CDDA‬را در سینی سی دی قرار دهید‪.‬‬
‫✎‬
‫`‬
‫`‬
‫‪CD RIPPING‬‬
‫‪MO/ST‬‬
‫‪UNER MEMORY‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪ .4‬دکمه (@) ‪ STOP‬را برای توقف پیاده سازی سی دی فشار دهید‪.‬‬
‫ •بعد از اتمام کار پیاده سازی سی دی‪ ،‬یک دایرکتوری با‬
‫عنوان "‪ "RIPPING‬در وسیله ‪ USB‬ایجاد شده و فایل ها‬
‫به فرمت "‪ "SAM-XXXX”.MP3‬در آن ذخیره می شوند‪.‬‬
‫✎‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫توجه‬
‫برای گوش دادن به فایل های موسیقی با صدای ‪ 5.1‬کانال‪ ،‬باید‬
‫حالت ‪ Dolby Pro Logic II‬را روی ماتریس تنظیم کنید‪.‬‬
‫(صفحه ‪ 33‬را مالحظه کنید)‬
‫`‬
‫سیم ‪ USB‬را به آرامی از درگاه ‪ USB‬جدا سازید‪ .‬در غیر‬
‫اینصورت‪ ،‬ممکن است درگاه ‪ USB‬آسیب ببیند‪.‬‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫توجه‬
‫در حین پیاده سازی سی دی نباید به هیچ عنوان اتصال ‪ USB‬یا‬
‫سیم برق قطع گردد‪ .‬در غیر اینصورت‪ ،‬ممکن است اطالعات‬
‫و داده ها از بین بروند‪ .‬برای متوقف کردن پیاده سازی سی دی‪،‬‬
‫دکمه ‪ STOP‬را فشار داده و وسیله ‪ USB‬را بعد از اینکه‬
‫سیستم پخش سی دی را بطور کامل متوقف کرد جدا کنید‪.‬‬
‫اگر وسیله ‪ USB‬را در حین پیاده سازی سی دی جدا کنید‪،‬‬
‫سیستم خاموش شده و نمی توانید فایل پیاده سازی شده را حذف‬
‫کنید‪.‬‬
‫اگر وسیله ‪ USB‬را زمانی که سیستم در حال پخش سی دی‬
‫است وصل کنید‪ ،‬سیستم پخش را موقتاً متوقف کرده و دوباره‬
‫پخش خواهد کرد‪.‬‬
‫‪DTS-CD‬ها قابل پیاده سازی نیستند‪.‬‬
‫ً‬
‫احتماال فایلی‬
‫اگر مدت زمان پیاده سازی کمتر از ‪ 5‬ثانیه باشد‪،‬‬
‫ایجاد نخواهد بود‪.‬‬
‫پیاده سازی سی دی فقط زمانی قابل استفاده است که وسیله‬
‫‪ USB‬با سیستم فایل ‪ FAT‬فرمت شده باشد‪( .‬سیستم فایل‬
‫‪ NTFS‬پشتیبانی نمی شود‪ ).‬برای مشاهده فهرست وسیله های‬
‫سازگار‪ ،‬به مشخصات فنی میزبان ‪ USB‬مراجعه کنید‪.‬‬
‫پیاده سازی سی دی با سرعت عادی ‪ x3‬انجام می شود‪ .‬زمان‬
‫پیاده سازی ممکن است در برخی وسیله های ‪ USB‬بیشتر باشد‪.‬‬
‫هنگامی که سیستم در حال پیاده سازی یک سی دی است‪،‬‬
‫صدایی از خروجی آن به گوش نخواهد رسید‪.‬‬
‫هنگامی که سیستم در حال پیاده سازی سی دی است به آن دست‬
‫نزده یا آنرا جابجا نکنید‪.‬‬
‫تا زمانی که ‪( HDMI AUDIO‬صدای ‪ )HDMI‬روی ‪On‬‬
‫(روشن) تنظیم شده باشد‪ ،‬پیاده سازی سی دی فعال نخواهد شد‪.‬‬
‫‪Persian‬‬
‫‪MENU‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪ .3‬دکمه ‪ CD RIPPING‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ •برای ضبط آهنگ فعلی‪ ،‬دکمه ‪CD RIPPING‬‬
‫روی کنترل از راه دور را موقعی که سیستم در‬
‫‪AUDIO UPSCALE‬‬
‫حال پخش آهنگ بوده یا موقتاً متوقف شده است‬
‫‪P .BASS‬‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫ •برای ضبط کلیه آهنگهای سی دی‪ ،‬دکمه ‪CD RIPPING‬‬
‫روی کنترل از راه دور را فشار داده و نگهدارید‪.‬‬
‫ "‪( "FULL CD RIPPING‬پیاده سازی کل سی دی)‬‫در صفحه نمایش نشان داده شده و ضبط آغاز می شود‪.‬‬
‫برداشتن ایمن ‪USB‬‬
‫برای جلوگیری از خراب شدن حافظه ذخیره شده در وسیله ‪،USB‬‬
‫پیش از جدا کردن سیم ‪ USB‬باید چند مرحله را برای جداسازی ایمن‬
‫اجرا کنید‪.‬‬
‫ •دکمه زرد(‪ )C‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ ‪ REMOVE‬در صفحه نمایش ظاهر خواهد شد‪.‬‬‫ •کابل ‪ USB‬را جدا کنید‪.‬‬
‫قابلیت های پیشرفته‬
‫‪MIC VOL‬‬‫‪TITLE MENU‬‬
‫قابلیت ‪USB‬‬
‫پخش فایل های رسانه ای با استفاده از قابلیت‬
‫میزبان ‪USB‬‬
‫‪TUNING‬‬
‫‪/CH‬‬
‫‪REPEAT‬‬
‫‪05‬‬
‫قابلیت های پیشرفته‬
‫‪MIC VOL+‬‬
‫‪MUTE‬‬
‫‪35‬‬
‫‪S . VOL‬‬
‫اطالعات تکمیلی‬
‫عیب یابی‬
‫اگر دستگاه درست کار نمی کند‪ ،‬به جدول زیر مراجعه کنید‪ .‬اگر مشکلی را که با آن روبرو هستید در فهرست زیر پیدا نمی کنید و یا اگر‬
‫دستورالعمل های زیر کمکی به حل مشکل نمی کنند‪ ،‬دستگاه را خاموش کرده‪ ،‬سیم برق را جدا نموده و با نزدیکترین فروشنده رسمی یا مرکز‬
‫خدمات ‪ Samsung Electronics‬تماس بگیرید‪.‬‬
‫نشانه‬
‫بررسی‪/‬راه حل‬
‫نمی توانم دیسک را بیرون بیاورم‪.‬‬
‫• آیا سیم برق بطور کامل داخل پریز شده است؟‬
‫• دستگاه را خاموش کرده و سپس دوباره روشن کنید‪.‬‬
‫پخش شروع نمی شود‪.‬‬
‫•شماره منطقه ‪ DVD‬را چک کنید‪.‬‬
‫دیسک های ‪ DVD‬خریداری شده در خارج از کشور ممکن است قابل پخش نباشند‪.‬‬
‫•‪CD-ROM‬ها و ‪DVD-ROM‬ها در این دستگاه قابل پخش نیستند‪.‬‬
‫• مطمئن شوید که سطح درجه بندی صحیح باشد‪.‬‬
‫هنگامی که دکمه پخش‪/‬مکث فشار داده‬
‫می شود‪ ،‬پخش بالفاصله شروع نمی‬
‫شود‪.‬‬
‫•آیا از یک دیسک تغییر شکل یافته یا دیسکی که روی سطح آن خراش وجود دارد استفاده‬
‫کرده اید؟‬
‫• دیسک را تمیز کنید‪.‬‬
‫صدا پخش نمی شود‪.‬‬
‫•در حین پخش سریع‪ ،‬پخش آهسته و پخش مقطعی‪ ،‬صدایی شنیده نمی شود‪.‬‬
‫•آیا بلندگوها درست وصل شده اند؟‬
‫•آیا تنظیم بلندگو درست انجام شده است؟‬
‫صدا فقط از چند بلندگو و نه از تمام ‪6‬‬
‫بلندگو شنیده می شود‪.‬‬
‫•در بعضی دیسک های ‪ ،DVD‬صدا فقط از بلندگوهای جلو خارج می شود‪.‬‬
‫•مطمئن شوید که بلندگوها درست وصل شده باشند‪.‬‬
‫•میزان صدا را تنظیم کنید‪.‬‬
‫•هنگام گوش دادن به یک دیسک‪ ،‬رادیو یا تلویزیون‪ ،‬صدا فقط از بلندگوهای جلو شنیده می‬
‫روی کنترل‬
‫شود‪ .‬برای استفاده از هر شش بلندگو (‪PL II (Dolby Pro Logic II‬‬
‫از راه دور را فشار داده و "‪ "PROLOG‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫صدای سوراند ‪ 5.1‬کانال ‪Dolby‬‬
‫‪ Digital‬تولید نمی شود‪.‬‬
‫•آیا عالمت "‪ "Dolby Digital 5.1 CH‬روی دیسک وجود دارد؟ صدای سوراند ‪5.1‬‬
‫کانال ‪ Dolby Digital‬فقط زمانی تولید می شود که دیسک با صدای ‪ 5.1‬کانال ضبط‬
‫شده باشد‪.‬‬
‫•آیا زبان صدا روی نمایشگر اطالعات درست روی ‪ Dolby Digital 5.1-CH‬تنظیم شده‬
‫است؟‬
‫دستگاه کنترل از راه دور کار نمی کند‪.‬‬
‫•آیا از کنترل از راه دور در محدوده زاویه و فاصله کارکرد مشخص شده استفاده می کنید؟‬
‫• آیا باتری ها خالی شده اند؟‬
‫•آیا قابلیت های حالت (‪ )DVD RECEIVER/TV‬کنترل از راه دور (‪DVD‬‬
‫‪ )RECEIVER/TV‬را درست انتخاب کرده اید؟‬
‫•دیسک می چرخد ولی تصویری پخش‬
‫نمی شود‪.‬‬
‫• آیا تلویزیون روشن است؟‬
‫• آیا کابل های تصویر درست متصل شده اند؟‬
‫• آیا دیسک کثیف یا آسیب دیده است؟‬
‫• دیسکی که از کیفیت ساخت ضعیفی برخوردار باشد ممکن است قابل پخش نباشد‪.‬‬
‫زبان صدا و زیرنویس ها کار نمی کند‪.‬‬
‫•در صورتیکه دیسک مورد استفاده حاوی زبان صوتی و زیرنویس نباشد‪ ،‬این موارد کار‬
‫نخواهند کرد‪.‬‬
‫حتی هنگامی که قابلیت دیسک‪/‬عنوان‬
‫انتخاب می گردد‪ ،‬صفحه منوی دیسک‪/‬‬
‫عنوان نمایان نمی شود‪.‬‬
‫•آیا از دیسکی استفاده می کنید که حاوی منو نیست؟‬
‫نسبت ابعاد صفحه را نمی توان عوض‬
‫کرد‪.‬‬
‫•شما می توانید ‪DVD‬های ‪ 16:9‬را در حالت ‪ 16:9‬عریض‪ ،‬حالت ‪ 4:3‬سینمایی یا حالت‬
‫‪ 4:3‬پن اسکن پخش کنید‪ ،‬اما ‪DVD‬های ‪ 4:3‬را فقط می توان در نسبت ‪ 4:3‬مشاهده نمود‪.‬‬
‫به جلد ‪ DVD‬مراجعه نموده و سپس قابلیت مناسب را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•کیفیت تصویر ضعیف بوده و تصویر‬
‫پرش دارد‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫‪Persian‬‬
06
‫اطالعات تکمیلی‬
‫راه حل‬/‫بررسی‬
‫نشانه‬
‫ روی کنترل از راه دور را فشار‬STOP )@( ‫•در حالی که دیسک در دستگاه نیست دکمه‬
.)‫ ثانیه نگه دارید (قابلیت بازنشانی‬5 ‫داده و برای بیش از‬
.‫•دستگاه کار نمی کند‬
‫ برق قطع می شود یا کلید صفحه‬:‫(مثال‬
‫جلو کار نمی کند یا صدایی غیرعادی به‬
).‫گوش می رسد‬
.‫استفاده از قابلیت بازنشانی کلیه تنظیمات ذخیره شده را پاک خواهد کرد‬
.‫این کار را انجام ندهید مگر اینکه ضرورت داشته باشد‬
.‫•دستگاه درست کار نمی کند‬
‫رمز عبور سطح درجه بندی فراموش‬
.‫شده است‬
،‫” (بدون دیسک) روی صفحه نمایش دستگاه ظاهر می شود‬NO DISC“ ‫•هنگامی که پیام‬
‫ ثانیه نگه‬5 ‫ روی کنترل از راه دور را فشار داده و برای بیش از‬STOP )@( ‫دکمه‬
‫” (مقداردهی اولیه) روی صفحه نمایش ظاهر شده و تمام تنظیمات‬INIT“ ‫ عبارت‬.‫دارید‬
.‫به مقادیر پیش فرض برگردانده می شوند‬
.‫ را فشار دهید‬POWER ‫سپس دکمه‬
.‫استفاده از قابلیت بازنشانی کلیه تنظیمات ذخیره شده را پاک خواهد کرد‬
.‫این کار را انجام ندهید مگر اینکه ضرورت داشته باشد‬
‫• آیا آنتن درست وصل شده است؟‬
‫ خارجی در محلی با دریافت مناسب‬FM ‫ یک آنتن‬،‫•اگر سیگنال ورودی آنتن ضعیف است‬
.‫امواج نصب کنید‬
.‫دریافت برنامه رادیویی ممکن نیست‬
‫فهرست کد کشورها‬
.)‫ مراجعه کنید‬26 ‫ (به صفحه‬.‫ صدا و زیرنویس وارد کنید‬،‫شماره کد صحیح را در قسمت سایر منوی دیسک‬
‫زبان‬
‫کد‬
‫زبان‬
‫کد‬
Tajik
1527
Kirundi
1482
‫زبان‬
‫کد‬
Malagasy
1345
‫کد‬
‫زبان‬
‫کد‬
Interlingue
‫زبان‬
1239
Greek
1142
Afar
‫زبان‬
1027
‫کد‬
Thai
1528
Romanian
1483
Maori
1347
Inupiak
1245
English
1144
Abkhazian
1028
Tigrinya
1529
Russian
1489
Macedonian
1349
Indonesian
1248
Esperanto
1145
Afrikaans
1032
Turkmen
1531
Kinyarwanda
1491
Malayalam
1350
Icelandic
1253
Spanish
1149
Amharic
1039
Tagalog
1532
Sanskrit
1495
Mongolian
1352
Italian
1254
Estonian
1150
Arabic
1044
1045
Setswana
1534
Sindhi
1498
Moldavian
1353
Hebrew
1257
Basque
1151
Assamese
Tonga
1535
Sangro
1501
Marathi
1356
Japanese
1261
Persian
1157
Aymara
1051
Turkish
1538
Serbo-Croatian
1502
Malay
1357
Yiddish
1269
Finnish
1165
Azerbaijani
1052
Tsonga
1539
Singhalese
1503
Maltese
1358
Javanese
1283
Fiji
1166
Bashkir
1053
Tatar
1540
Slovak
1505
Burmese
1363
Georgian
1287
Faeroese
1171
Byelorussian
1057
Twi
1543
Slovenian
1506
Nauru
1365
Kazakh
1297
French
1174
Bulgarian
1059
Ukrainian
1557
Samoan
1507
Nepali
1369
Greenlandic
1298
Frisian
1181
Bihari
1060
Urdu
1564
Shona
1508
Dutch
1376
Cambodian
1299
Irish
1183
Bislama
1069
Uzbek
1572
Somali
1509
Norwegian
1379
Canada
1300
Scots Gaelic
1186
Bengali;
Bangla
1066
Vietnamese
1581
Albanian
1511
Occitan
1393
Korean
1301
Galician
1194
Tibetan
1067
Volapuk
1587
Serbian
1512
)Afan) Oromo
1403
Kashmiri
1305
Guarani
1196
Breton
1070
Wolof
1613
Siswati
1513
Oriya
1408
Kurdish
1307
Gujarati
1203
Catalan
1079
Xhosa
1632
Sesotho
1514
Punjabi
1417
Kirghiz
1311
Hausa
1209
Corsican
1093
1097
Yoruba
1665
Sundanese
1515
Polish
1428
Latin
1313
Hindi
1217
Czech
Chinese
1684
Swedish
1516
Pashto, Pushto
1435
Lingala
1326
Croatian
1226
Welsh
1103
Zulu
1697
Swahili
1517
Portuguese
1436
Laothian
1327
Hungarian
1229
Danish
1105
Tamil
1521
Quechua
1463
Lithuanian
1332
Armenian
1233
German
1109
Tegulu
1525
RhaetoRomance
1481
Latvian,
Lettish
1334
Interlingua
1235
Bhutani
1130
37
Persian
‫اطالعات تکمیلی‬
‫مشخصات فنی‬
‫وزن‬
‫ابعاد‬
‫محدوده دمای کارکرد‬
‫محدوده رطوبت کارکرد‬
‫نسبت سیگنال به نویز‬
‫حساسیت کاربردی‬
‫اختالل هارمونیک کل‬
‫عمومی‬
‫تیونر ‪FM‬‬
‫‪( DVD‬دیسک چندکاره دیجیتال)‬
‫‪ 12 :CD‬سانتیمتر (دیسک فشرده)‬
‫دیسک‬
‫‪ 8 :CD‬سانتیمتر (دیسک فشرده)‬
‫تصویر ترکیبی‬
‫خروجی تصویر‬
‫تصویر مؤلفه ای‬
‫‪HDMI‬‬
‫تصویر‪/‬صدا‬
‫آمپلیفایر‬
‫خروجی بلندگوی جلو‬
‫‪ 83‬وات ‪ 3( 2 x‬اهم)‬
‫خروجی بلندگوی مرکز‬
‫‪ 83‬وات (‪ 3‬اهم)‬
‫خروجی بلندگوی عقب‬
‫‪ 83‬وات ‪ 3( 2 x‬اهم)‬
‫خروجی ساب ووفر‬
‫‪ 85‬وات (‪ 3‬اهم)‬
‫محدوده فرکانس‬
‫‪ 20‬هرتز تا ‪ 20‬کیلوهرتز‬
‫نسبت سیگنال به نویز‬
‫‪ 65‬دسی بل‬
‫تفکیک کانال‬
‫‪ 60‬دسی بل‬
‫حساسیت ورودی‬
‫)‪ 400(AUX‬میلی ولت‬
‫سیستم بلندگو‬
‫امپدانس‬
‫محدوده فرکانس‬
‫بلندگو‬
‫‪ 2.6‬کیلوگرم‬
‫‪( 430‬عرض) × ‪( 60‬ارتفاع) × ‪( 290‬عمق) میلیمتر‬
‫‪ 5+‬درجه سانتیگراد تا ‪ 35+‬درجه سانتیگراد‬
‫‪ 10‬تا ‪ 75‬درصد‬
‫‪ 70‬دسی بل‬
‫‪ 10‬دسی بل‬
‫‪0.5%‬‬
‫سرعت خواندن ‪ 3.49 :‬تا ‪ 4.06‬متر بر ثانیه‬
‫زمان تقریبی پخش (دیسک یک رو‪ ،‬یک الیه) ‪ 135 :‬دقیقه‬
‫سرعت خواندن ‪ 4.8 :‬تا ‪ 5.6‬متر بر ثانیه‬
‫حداکثر زمان پخش ‪ 74 :‬دقیقه‬
‫سرعت خواندن ‪ 4.8 :‬تا ‪ 5.6‬متر بر ثانیه‬
‫حداکثر زمان پخش ‪ 20 :‬دقیقه‬
‫(‪480i(576i‬‬
‫‪ 1‬کانال ‪( Vp-p 1.0 :‬بار ‪ 75‬اهم)‬
‫(‪480i(576i‬‬
‫‪( Y : 1.0 Vp-p‬بار ‪ 75‬اهم)‬
‫‪( Pr : 0.70 Vp-p‬بار ‪ 75‬اهم)‬
‫‪( Pb : 0.70 Vp-p‬بار ‪ 75‬اهم)‬
‫‪480p(576p) ،720p ،1080i ،1080p‬‬
‫فشار صوتی صدای خروجی‬
‫ورودی نامی‬
‫حداکثر ورودی‬
‫ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق)‬
‫وزن‬
‫جلو‬
‫‪ 3‬اهم‬
‫‪ 140‬هرتز تا ‪20‬‬
‫کیلوهرتز‬
‫‪ 86‬دسی بل‪M/W/‬‬
‫‪ 83‬وات‬
‫‪ 166‬وات‬
‫سیستم بلندگوی ‪ 5.1‬کانال‬
‫مرکز‬
‫عقب‬
‫ساب ووفر‬
‫‪ 3‬اهم‬
‫‪ 3‬اهم‬
‫‪ 3‬اهم‬
‫‪ 140‬هرتز تا ‪20‬‬
‫‪ 140‬هرتز تا ‪ 40 20‬هرتز تا ‪160‬‬
‫کیلوهرتز‬
‫کیلوهرتز‬
‫هرتز‬
‫‪ 86‬دسی بل‪ 86 M/W/‬دسی بل‪ 88 M/W/‬دسی بل‪M/W/‬‬
‫‪ 83‬وات‬
‫‪ 83‬وات‬
‫‪ 85‬وات‬
‫‪ 166‬وات‬
‫‪ 166‬وات‬
‫‪ 170‬وات‬
‫جلو‪ 119 × 1100 × 90 :‬میلیمتر (پایه‪)250 × 250 :‬‬
‫عقب‪ 119 × 1100 × 90 :‬میلیمتر (پایه‪)250 × 250 :‬‬
‫مرکز‪ 68.5 × 74.5 × 360 :‬میلیمتر‬
‫ساب ووفر‪ 285 × 350 × 168 :‬میلیمتر‬
‫جلو‪ 3.49 :‬کیلوگرم‪ ،‬مرکز‪ 0.57 :‬کیلوگرم‬
‫عقب‪ 3.49 :‬کیلوگرم‪ ،‬ساب ووفر‪ 3.8 :‬کیلوگرم‬
‫*‪ :‬مقدار نامی‬
‫ ‪ Samsung Electronics Co., Ltd‬حق تغییر مشخصات را بدون اعالم قبلی برای خود محفوظ می دارد‬‫ وزن و ابعاد دستگاه تقریبی هستند‪.‬‬‫ طراحی و مشخصات ممکن است بدون اعالم قبلی تغییر یابند‪.‬‬‫‪ -‬برای آگاهی از مشخصات منبع تغذیه و توان مصرفی به برچسب دستگاه مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫‪Persian‬‬
‫ در سراسر دنیا‬SAMSUNG ‫تماس با‬
.‫ تماس بگیرید‬SAMSUNG ‫ لطفاً با مرکز خدمات مشتریان‬،‫ دارید‬Samsung ‫در صورتیکه هرگونه پرسش یا نظری در مورد محصوالت‬
Area
Contact Center 
` North America
Canada
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Mexico
01-800-SAMSUNG (726-7864)
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
` Latin America
Argentine
0800-333-3733
0800-124-421
Brazil
4004-0000
Chile
800-SAMSUNG (726-7864)
Nicaragua
00-1800-5077267
Honduras
800-7919267
Costa Rica
0-800-507-7267
Ecuador
1-800-10-7267
El Salvador
800-6225
Guatemala
1-800-299-0013
Jamaica
1-800-234-7267
Panama
800-7267
Puerto Rico
1-800-682-3180
Rep. Dominica 1-800-751-2676
Trinidad &
1-800-SAMSUNG (726-7864)
Tobago
Venezuela
0-800-100-5303
Colombia
01-8000112112
` Europe
0810 - SAMSUNG
Austria
(7267864, € 0.07/min)
Belgium
02-201-24-18
Czech
800 - SAMSUNG (800726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (7267864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
261 03 710
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
U.k
Eire
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Switzerland
Contact Center 
Web Site
0848 - SAMSUNG (7267864, www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
CHF 0.08/min)
ch_fr/ (French)
8-800-77777
www.samsung.com
8000-7267
www.samsung.com
800-7267
www.samsung.com
Lithuania
Latvia
Estonia
` CIS
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
` Asia Pacific
Australia
New Zealand
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
1300 362 603
www.samsung.com
0800 SAMSUNG (0800 726 786) www.samsung.com
400-810-5858
China
www.samsung.com
010-6475 1880
www.samsung.com/
hk
Hong Kong
(852) 3698-4698
www.samsung.com/
hk_en/
3030 8282
1800 110011
India
www.samsung.com
1800 3000 8282
1800 266 8282
0800-112-8888
Indonesia
www.samsung.com
021-5699-7777
Japan
0120-327-527
www.samsung.com
Malaysia
1800-88-9999
www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG (7267864)
1-800-3-SAMSUNG (726Philippines
7864)
www.samsung.com
1-800-8-SAMSUNG (7267864)
02-5805777
Singapore
1800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
1800-29-3232
Thailand
www.samsung.com
02-689-3232
Taiwan
0800-329-999
www.samsung.com
Vietnam
1 800 588 889
www.samsung.com
` Middle East & Africa
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
South Africa
0860-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
U.a.e
Bahrain
8000-4726
Jordan
800-22273
Code No. AH68-02299Y
Download PDF

advertising