Samsung | SAMSUNG WB2200F | Samsung SAMSUNG WB2200F راهنمای کاربر

‫دفترچه‬
‫راهنمای کاربر‬
‫‪WB2200F‬‬
‫روی یکی از‬
‫موضوعات کلیک کنید‬
‫اين دفترچه راهنمای کاربر شامل دستورالعمل های مشروح استفاده‬
‫از دوربين است‪ .‬لطفا ً اين دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنيد‪.‬‬
‫رفع اشکال مقدماتی‬
‫ارجاع سریع‬
‫فهرست مطالب‬
‫عملکردهای اولیه‬
‫عملکردهای پیشرفته‬
‫گزينه های تصويربرداری‬
‫پخش‪/‬ویرایش‬
‫شبکه بی‌سیم‬
‫تنظیمات‬
‫پیوست‌ها‬
‫ایندکس‬
‫اطالعات مربوط به سالمتی و ایمنی‬
‫همیشه از تدابیر ایمنی و نکات مربوط به استفاده که در زیر آمده است‪ ،‬پیروی کنید تا خطری به وجود نیاید و از نهایت کارکرد دوربین خود بهره مند شوید‪.‬‬
‫از آسیب دیدن بینایی سوژه های خود جلوگیری کنید‪.‬‬
‫هشدار— وضعیت هایی که می تواند موجب مصدومیت شما یا سایر افراد شود‬
‫از فالش در فاصله نزدیک (کمتر از ‪ ۱‬متر) به افراد یا حیوانات استفاده نکنید‪ .‬استفاده از فالش در‬
‫فاصله خیلی نزدیک به چشم های سوژه‪ ،‬می تواند موجب آسیب موقت یا دائمی بینایی آنها شود‪.‬‬
‫دوربین را باز نکنید و سعی نکنید خودتان آنرا تعمیر کنید‪.‬‬
‫ممکن است به دوربین آسیب رسانده و خود را در معرض برق گرفتگی قرار دهید‪.‬‬
‫دوربین خود را دور از دسترس کودکان خردسال و حیوانات خانگی قرار دهید‪.‬‬
‫از دوربین خود در نزدیکی گازها و مایعات قابل اشتعال یا قابل انفجار استفاده نکنید‪.‬‬
‫دوربین خود و تمام لوازم جانبی آن را دور از دسترس کودکان خردسال و حیوانات قرار دهید‪ .‬قطعات‬
‫کوچک ممکن است در صورت بلعیده شدن‪ ،‬موجب خفگی یا مصدومیت جدی شوند‪ .‬قطعات متحرک و‬
‫لوازم جانبی نیز ممکن است خطرساز باشند‪.‬‬
‫مواد قابل اشتعال داخل دوربین قرار ندهید یا این گونه مواد را در نزدیکی دوربین نگه داری نکنید‪.‬‬
‫دوربین را برای مدت طوالنی در معرض نور مستقیم خورشید یا دمای باال قرار ندهید‪.‬‬
‫این کار می تواند باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی شود‪.‬‬
‫قرار دادن دوربین در معرض نور خورشید یا دمای بسیار باال یا بسیار پایین به مدت طوالنی‪ ،‬می‬
‫تواند موجب آسیب دائمی اجزای داخلی دوربین شود‪.‬‬
‫این کار می تواند باعث آتش سوزی یا انفجار شود‪.‬‬
‫با دست خیس به دوربین دست نزنید‪.‬‬
‫این کار می تواند باعث گرفتگي برقی شود‪.‬‬
‫ ‪1‬‬
‫اطالعات مربوط به سالمتی و ایمنی‬
‫از پوشاندن دوربین یا شارژر با پتو یا لباس خودداری کنید‪.‬‬
‫از بروز تداخل در دستگاه تنظيم كننده ضربان قلب جلوگيری نماييد‪.‬‬
‫دوربین ممکن است بیش از حد گرم شود‪ ،‬که ممکن است باعث تغییر شکل دوربین یا آتش سوزی‬
‫شود‪.‬‬
‫همانطور که توسط سازنده و گروه های تحقیقاتی توصیه شده است‪ ،‬فاصله ای ایمن بین دوربین و‬
‫دستگاه تنظيم کننده ضربان قلب را حفظ کنید تا از تداخل احتمالی جلوگیری شود‪ .‬اگر به هر دليلی به‬
‫دوربين تان مشکوک هستيد که با دستگاه تنظيم کننده ضربان قلب يا ساير تجهيزات پزشکی تداخل می‬
‫کند‪ ،‬بالفاصله دوربين را خاموش کرده و با سازنده دستگاه تنظيم کننده ضربان قلب يا دستگاه پزشکی‬
‫برای گرفتن راهنمايی تماس بگيريد‪.‬‬
‫هنگام رعد و برق به سیم منبع برق یا شارژر دست نزنید‪.‬‬
‫این کار می تواند باعث شوک برقی شود‪.‬‬
‫اگر مایعات یا اجسام خارجی داخل دوربین شدند‪ ،‬بالفاصله منابع برقی مانند باتری یا شارژر را قطع‬
‫کنید و سپس با مرکز خدمات ‪ Samsung‬تماس بگیرید‪.‬‬
‫از همه قوانينی که استفاده از دوربين را در منطقه خاصی ممنوع می کنند‪ ،‬پيروی کنيد‪.‬‬
‫ •از تداخل با دستگاه های الکترونيکی اجتناب کنيد‪.‬‬
‫ •دوربين را در هواپيما خاموش کنيد‪ .‬دوربين شما ممکن است در تجهيزات هواپيما تداخل ايجاد‬
‫کند‪ .‬از همه قوانين شرکت هواپيمايی پيروی کنيد و هنگامی که کارکنان شرکت هواپيمايی از شما‬
‫خواستند‪ ،‬دوربين خود را خاموش کنيد‪.‬‬
‫ •دوربين را در نزديکی تجهيزات پزشکی خاموش کنيد‪ .‬دوربين شما ممکن است در تجهيزات پزشکی‬
‫موجود در بيمارستان ها يا تأسيسات درمانی تداخل ايجاد کند‪ .‬از همه قوانين‪ ،‬هشدارهای نصب شده‬
‫و دستورالعمل های کارکنان درمانی پيروی کنيد‪.‬‬
‫ ‪2‬‬
‫اطالعات مربوط به سالمتی و ایمنی‬
‫وقتی از شارژر ‪ AC‬استفاده می کنید‪ ،‬قبل از قطع برق شارژر ‪ ،AC‬دوربین را خاموش کنید‪.‬‬
‫احتیاط — وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدن دوربین شما یا سایر وسایل شود‬
‫عدم تبعیت از این اقدام احتیاطی می تواند آتش سوزی یا برق گرفتگی را در پی داشته باشد‪.‬‬
‫در صورتی که برای مدت طوالنی از دوربین استفاده نمی کنید‪ ،‬باتری ها را از آن خارج کنید‪.‬‬
‫زمانی که از شارژر استفاده نمی شود‪ ،‬آن را از پریز برق جدا کنید‪.‬‬
‫باتری های نصب شده ممکن است در اثر مرور زمان نشت کنند یا خوردگی ایجاد کنند و باعث وارد‬
‫آمدن آسیب جدی به دوربین شوند‪.‬‬
‫عدم تبعیت از این اقدام احتیاطی می تواند آتش سوزی یا برق گرفتگی را در پی داشته باشد‪.‬‬
‫هنگام شارژ کردن باتری ها از سیم برق و دوشاخه آسیب دیده یا پریز برق شل‪ ،‬استفاده نکنید‪.‬‬
‫فقط از باتری لیتیوم‪-‬یون جایگزین اصلی مورد تأیید سازنده استفاده کنید‪ .‬باتری را حرارت نداده و به‬
‫آن ضربه نزنید‪.‬‬
‫این کار می تواند باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی شود‪.‬‬
‫این کار می تواند باعث آتش سوزی یا صدمات فردی شود‪.‬‬
‫اجازه ندهید که شارژر ‪ AC‬با پایانه های ‪ +‬و ‪ -‬باتری تماس برقرار کند‪.‬‬
‫این کار ممکن است موجب آتش سوزی یا برق گرفتگی شود‪.‬‬
‫فقط از باتری ها و شارژرها‪ ،‬کابلها و لوازم جانبی مورد تأیید ‪ Samsung‬استفاده کنید‪.‬‬
‫ •باتری ها‪ ،‬شارژرها‪ ،‬کابل ها یا لوازم جانبی غیر مجاز‪ ،‬می توانند باعث انفجار باتری‪ ،‬خراب شدن‬
‫دوربین یا صدمه و آسیب شوند‪.‬‬
‫ •‪ Samsung‬بابت خرابی ها یا صدمه های ناشی از استفاده از باتری ها‪ ،‬شارژها‪ ،‬کابل ها یا لوازم‬
‫جانبی غیرمجاز مسئولیتی ندارد‪.‬‬
‫دوربين را نيانداخته و يا به آن ضربه شديد نزنيد‪.‬‬
‫انجام اين کار ممکن است به نمايشگر يا قطعات داخلی و خارجی آسيب بزند‪.‬‬
‫هنگام وصل کردن کابل ها یا آداپتورها و نصب باتری ها و کارت های حافظه‪ ،‬مراقب باشید‪.‬‬
‫فشار آوردن به محل های اتصال‪ ،‬اتصال نادرست کابل ها‪ ،‬یا نصب نادرست باتری ها و کارت های‬
‫حافظه می تواند به پورت ها‪ ،‬محل های اتصال و لوازم جانبی آسیب وارد کند‪.‬‬
‫از باتری باتریها فقط برای مقاصد طراحی شده استفاده کنید‪.‬‬
‫این کار می تواند باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی شود‪.‬‬
‫هنگام فالش زدن‪ ،‬فالش را لمس نکنید‪.‬‬
‫فالش هنگام اجرا‪ ،‬بسیار گرم است و ممکن است باعث سوختگی پوست تان شود‪.‬‬
‫ ‪3‬‬
‫اطالعات مربوط به سالمتی و ایمنی‬
‫کارتهای دارای نوار مغناطیسی را از قاب دوربین دور نگه دارید‪.‬‬
‫از تداخل با دستگاه های الکترونيکی اجتناب کنيد‪.‬‬
‫اطالعات ذخیره شده در کارت‪ ،‬ممکن است خراب شده یا پاک شود‪.‬‬
‫دوربين شما فرکانس های راديويی (‪ )RF‬منتشر می کند که ممکن است در تجهيزات الکترونيکی‬
‫محافظت نشده يا دارای محافظت نامناسب‪ ،‬مانند دستگاه تنظيم ضربان قلب‪ ،‬سمعک‪ ،‬دستگاه های‬
‫پزشکی و ديگر دستگاه های الکترونيکی در منازل يا خودروها تداخل ايجاد کند‪ .‬برای رفع هرگونه‬
‫مشکل تداخل ايجاد شده با توليد کننده دستگاه های الکترونيکی خود تماس بگيريد‪ .‬برای جلوگيری از‬
‫تداخل ناخواسته‪ ،‬تنها از تجهيزات يا لوازم جانبی مورد تاييد ‪ Samsung‬استفاده کنيد‪.‬‬
‫هرگز از شارژر‪ ،‬باتری یا کارت حافظه آسیب دیده استفاده نکنید‪.‬‬
‫این کار می تواند باعث برق گرفتگی یا عملکرد بد دوربین یا آتش سوزی شود‪.‬‬
‫دوربين را درون يا در نزديکی ميدان مغناطيسی قرار ندهيد‪.‬‬
‫از دوربين خود در حالت عادی استفاده کنيد‪.‬‬
‫انجام اين کار ممکن است باعث عملکرد نادرست دوربين شود‪.‬‬
‫از تماس با آنتن داخلی دوربين خود خودداری کنيد‪.‬‬
‫در صورت آسيب ديدگی صفحه نمايش از دوربين استفاده نکنيد‪.‬‬
‫در صورت شکستن شيشه يا قطعات اکريليک‪ ،‬برای تعمير دوربين به مرکز خدمات‬
‫‪ Samsung Electronics‬مراجعه کنيد‪.‬‬
‫انتقال اطالعات و مسئوليت های ان‬
‫ •اطالعات انتقال داده شده از طريق ‪ WLAN‬ممكن است فاش شود‪ ،‬بنابراين از انتقال اطالعات مهم‬
‫قبل از استفاده از دوربین‪ ،‬بررسی کنید که دوربین درست کار می کند‪.‬‬
‫در مكان های عمومی يا شبكه های باز اجتناب كنيد‪.‬‬
‫ •توليد كننده دوربين مسئول هيچ گونه انتقال اطالعاتی كه قوانين حق نسخه برداری‪ ،‬عالئم تجاری‪،‬‬
‫مالكيت معنوی يا عفت عمومی را نقض می كند‪ ،‬نخواهد بود‪.‬‬
‫تولیدکننده در قبال از دست رفتن فایل ها یا آسیب های وارده ناشی از استفاده نادرست یا نقص عملکرد‬
‫دوربین‪ ،‬هیچ گونه مسئولیتی بر عهده نمی گیرد‪.‬‬
‫باید کابل ‪ USB‬را از سر کوچک آن به دوربین وصل کنید‪.‬‬
‫در صورتی که کابل برعکس وصل شود‪ ،‬ممکن است به فایل های شما آسیب برسد‪ .‬سازنده این وسیله‬
‫در قبال از دست رفتن اطالعات‪ ،‬هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد‪.‬‬
‫ ‪4‬‬
‫طرح کلی کتابچه راهنمای کاربر‬
‫اطالعات مربوط به حق نسخه برداری‬
‫ •‪ Microsoft Windows‬و آرم ‪ Windows‬عالئم تجاری ثبت شده ‪Microsoft‬‬
‫‪ Corporation‬هستند‪.‬‬
‫ •‪ Mac‬و ‪ Apple App Store‬عالئم تجاری ثبت شده ‪ Apple Corporation‬هستند‪.‬‬
‫ •‪ ،HDMI‬آرم ‪ HDMI‬و اصطالح‬
‫"‪ ،"High – Definition Multimedia Interface‬عالئم‬
‫تجاری یا عالئم تجاری ثبت شده ‪HDMI Licensing LLC‬‬
‫هستند‪.‬‬
‫ •‪ Google Play Store‬عالمت تجاری ‪ Google, Inc‬است‪.‬‬
‫ •®‪ ،Wi-Fi‬آرم ‪ ،Wi-Fi CERTIFIED‬و آرم ‪ ،Wi-Fi‬عالئم تجاری ثبت شده ‪Wi-Fi‬‬
‫‪ Alliance‬هستند‪.‬‬
‫ •عالیم تجاری و نام های تجاری استفاده شده در این کتابچه راهنمای‪ ،‬تحت مالکیت صاحبان‬
‫مربوطه خود می باشند‪.‬‬
‫عملکردهای اولیه‬
‫‪14‬‬
‫با شکل ظاهری دوربین‪ ،‬نمادها و عملکردهای اولیه برای عکسبرداری و‬
‫فیلمبرداری‪ ،‬آشنا شوید‪.‬‬
‫عملکردهای پیشرفته‬
‫‪44‬‬
‫چگونگی گرفتن عکس يا ضبط کردن فيلم با انتخاب يک حالت را ياد بگيريد‪.‬‬
‫گزينه های تصويربرداری‬
‫‪61‬‬
‫نحوه تنظيم گزينه های حالت تصويربرداری را ياد بگيريد‪.‬‬
‫پخش‪/‬ویرایش‬
‫‪87‬‬
‫با نحوه پخش عکس ها يا فیلم ها‪ ،‬و ویرایش عکس ها و فیلم ها آشنا شوید‪ .‬همچنین‬
‫با نحوه اتصال دوربین به رایانه یا تلویزیون آشنا شوید‪.‬‬
‫شبکه بی‌سیم‬
‫‪107‬‬
‫نحوه اتصال به شبکه های محلی بی سيم (‪ WLAN‬ها) و استفاده از قابليت های آنها‬
‫را ياد بگيريد‪.‬‬
‫ •مشخصات دوربین یا محتویات این دفترچه راهنما ممکن است به دلیل ارتقاء عملکردهای‬
‫دوربین‪ ،‬بدون اطالع قبلی تغییر کنند‪.‬‬
‫ •توصيه می شود که دوربين خود را در همان کشوری که آن را خريداری کرده ايد‪،‬‬
‫استفاده کنيد‪.‬‬
‫ •از این دوربین همراه با مسئولیت پذیری استفاده کنید و از همه مالحظات قانونی و‬
‫مقررات هنگام استفاده پیروی کنید‪.‬‬
‫ •بدون اجازه قبلی‪ ،‬اجازه استفاده مجدد یا انتشار هیچ بخشی ازاین دفترچه راهنما را‬
‫ندارید‪.‬‬
‫تنظیمات‬
‫‪124‬‬
‫جهت پیکربندی تنظیمات دوربین خود‪ ،‬به گزینه ها مراجعه کنید‪.‬‬
‫پیوست‌ها‬
‫درباره پیغام های خطا‪ ،‬مشخصات و تعمیر و نگه داری‪ ،‬اطالعات کسب کنید‪.‬‬
‫ ‪5‬‬
‫‪130‬‬
‫نمادهای استفاده شده در این دفترچه راهنما‬
‫عالئم استفاده شده در این دفترچه راهنما‬
‫عالمت‬
‫حالت تصویر برداری‬
‫عملکرد‬
‫نماد‬
‫اتوماتیک هوشمند‬
‫اطالعات بیشتر‬
‫برنامه‬
‫هشدارها و تدابیر ایمنی‬
‫اولویت روزنه لنز‪ ،‬اولویت شاتر‪ ،‬دستی‬
‫شیک‬
‫‪Magic Plus‬‬
‫تنظیمات‬
‫فیلم‬
‫‏‏‪Wi-Fi‬‏‏‬
‫نمادهای حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫تنظیم روشنایی و رنگ‬
‫مثالً‪:‬‬
‫يصدحیهصتدظامصزیشديایصیصزدگص زيگصنستاي یص رصت يیازص يصکافاتص يالتز‪،‬صآشديصشیان‪.‬‬
‫تنظیم نوردهی به صورت دستی (‪)EV‬‬
‫صصص‬
‫صصص صصص‬
‫صصص‬
‫صصص‬
‫سترص رصشنتصدیزصمحاط‪،‬صممکنصيستصعکسصريصخالیصزیشنصايصخالیصتيزاکصشیدن‪.‬صنزصيانصمیيزنصمیص‬
‫تیيدانصدیزنریصزيصتدظامصکدانصتيصعکسص هتزگص گازان‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫در حالتهای برنامه‪،‬‬
‫روزنه لنز‪،‬‬
‫اولویت‬
‫‪1‬‬
‫اولویت شاتر‪ ،‬فیلم در‬
‫دسترس است‬
‫زيگصتدظامصدیزنری‪،‬صيرص[‪]F/t‬صايصیزنیدرصفزمينصيستفينهصکدان‪.‬‬
‫ ص يصيفرياشصعننصدیزنری‪،‬صعکسصزیشدتزصمیصشین‪.‬‬
‫‪+‬ص‪:‬ص‪EV‬‬
‫تدظام‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫( )‬
‫شماره صفحه اطالعات مربوطه‬
‫←‬
‫ترتیب گزینه ها یا منوهایی که باید برای انجام یک مرحله انتخاب کنید؛ برای مثال‪:‬‬
‫تشخیص چهره ← نرمال (نشانگر این است که تشخیص چهره را انتخاب کنید و سپس‬
‫نرمال را انتخاب کنید) را انتخاب کنید‪.‬‬
‫*‬
‫وقتی عملکردی در یکی از حالتها قابل استفاده باشد‪ ،‬این نمادها به صورت متنی ظاهر می شوند‪ .‬مثال‬
‫زیر را مشاهده کنید‪.‬‬
‫یا‬
‫نکته‪ :‬حالت‬
‫ممکن است از عملکردهای همه صحنه ها یا حالت ها پشتیبانی نکنند‪.‬‬
‫‪‬صتيزاکصتزص(‪)-‬‬
‫[ ]‬
‫دکمه های دوربین‪ .‬برای مثال‪[ ،‬شاتر] نشان دهنده دکمه شاتر است‪.‬‬
‫‪‬صخدثیص(‪)0‬‬
‫‪‬صزیشنصتزص(‪)+‬‬
‫نزصحيلتصعکس زنيزگ‪،‬صنکمرص[‪]m‬صزيصفشيزصنران‪.‬‬
‫‪EV‬صزيصيدتخيبصکدان‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪Back‬‬
‫نکمرص[‪]o‬صزيص زيگصذخازهصتدظاميتصفشيزصنران‪.‬‬
‫ ص رصمحضصيادکرصدیزنریصزيصتدظامصکدان‪،‬صتدظامص رصطیزصخینکيزصذخازهصمیصشین‪.‬صشيانصالرمص يشنص‬
‫عنيًصمارينصدیزنریصزيص زيگصجلییازگصيرصدیزنریصراينصايصکمصتغاازصنران‪.‬‬
‫ صيیزصدمیصنيدانصدیزنریصمديسبصکنيمصيست‪،‬ص‪AE Bracket‬صزيصيدتخيبصکدانصیصسپسصعکسصريگص‬
‫زيکتصشنهص گازان‪.‬صنیز انصسرصعکسصپايپیص يصدیزنریصريگصمتفيیتصمیصیازن‪:‬صعينگ‪،‬صدیزنریص‬
‫کمتزصيرصحن‪،‬صیصدیزنریص اشصيرصيدنيره‪.‬ص( فحرص‪)83‬‬
‫ ‪6‬‬
‫توضیح‬
‫اصطالحات استفاده شده در این دفترچه راهنما‬
‫فشار دادن شاتر‬
‫ •دکمه [شاتر] را تا نیمه فشار دهید‪ :‬دکمه شاتر را تا نیمه به پایین فشار دهید‬
‫ •دکمه [شاتر] را فشار دهید‪ :‬دکمه شاتر را تا آخر فشار دهید‬
‫دکمه [شاتر] را تا نیمه فشار دهید‬
‫نوردهی (روشنایی)‬
‫مقدار نوری که وارد دوربین می شود‪ ،‬نوردهی را تعیین می کند‪ .‬با تغییر سرعت شاتر‪ ،‬میزان‬
‫دیافراگم‪ ،‬یا حساسیت ‪ ،ISO‬می توانید نوردهی را تغییر دهید‪ .‬با تغیر نوردهی‪ ،‬عکس ها تاریک تر یا‬
‫روشن تر می شوند‪.‬‬
‫دکمه [شاتر] را فشار دهید‬
‫‪‬نوردهی عادی‬
‫سوژه‪ ،‬پس زمینه و ترکیب بندی‬
‫ •سوژه‪ :‬هدف اصلی یک صحنه‪ ،‬مثل یک انسان‪ ،‬حیوان یا یک شیء بی جان‬
‫ •پس زمینه‪ :‬اشیاء پیرامون سوژه‬
‫ •ترکیب بندی‪ :‬ترکیب سوژه و پس زمینه‬
‫پس زمينه‬
‫سوژه‬
‫ترکیب بندی‬
‫ ‪7‬‬
‫‪‬نوردهی زیاد (خیلی روشن)‬
‫رفع اشکال مقدماتی‬
‫رفع اشکاالت عمومی با تنظیم گزینه های تصویربرداری را فرا بگیرید‪.‬‬
‫چشم های سوژه‪ ،‬قرمز دیده‬
‫می شود‪.‬‬
‫قرمزی چشم وقتی رخ می دهد که چشم های سوژه‪ ،‬نور فالش دوربین را منعکس کند‪.‬‬
‫تصحیح قرمزی چشم تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)65‬‬
‫قرمزی چشم یا‬
‫ •گزینه فالش را روی‬
‫تصحیح قرمزی چشم را در منوی ویرایش انتخاب کنید‪( .‬صفحه ‪)100‬‬
‫ •در صورتی که عکس قبالً گرفته شده است‪،‬‬
‫لکه های گرد و غبار روی‬
‫عکس هاست‪.‬‬
‫اگر ذرات گرد و غبار در هوا بود‪ ،‬ممکن است هنگام استفاده از فالش‪ ،‬در تصویر بیفتند‪.‬‬
‫ •فالش را خاموش کنید یا در محیط پر گرد و غبار‪ ،‬عکس نگیرید‪.‬‬
‫ •گزینه های حساسیت ‪ ISO‬را تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)68‬‬
‫عکس ها تار است‪.‬‬
‫در صورتی که عکس در شرایط کم نور گرفته شود یا دوربین به درستی نگه داشته نشود‪ ،‬ممکن است تاری رخ دهد‪.‬‬
‫از عملکرد ‪ OIS‬استفاده کنید یا [شاتر] را تا نیمه فشار دهید تا مطمئن شوید که روی سوژه فوکوس شده است‪( .‬صفحه ‪)42‬‬
‫به جهت اینکه دوربین تالش می کند اجازه ورود نور بیشتری را به داخل دوربین دهد‪ ،‬سرعت شاتر کم می شود‪ .‬این وضعیت ممکن است ثابت ماندن‬
‫هنگام عکسبرداری در شب‬
‫دوربین را به مدتی که برای گرفتن یک عکس واضح کافی باشد‪ ،‬مشکل سازد و باعث لرزش دوربین شود‪.‬‬
‫عکس ها تار هستند‪.‬‬
‫انتخاب کنید‪( .‬صفحه ‪)52‬‬
‫ •شب را در حالت‬
‫ •فالش را روشن کنید‪( .‬صفحه ‪)66‬‬
‫ •گزینه های حساسیت ‪ ISO‬را تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)68‬‬
‫ •برای جلوگیری از لرزیدن دوربین خود‪ ،‬از سه پایه استفاده کنید‪.‬‬
‫وقتی منبع نور در پشت سوژه قرار دارد یا هنگامی که کنتراست زیادی بین نواحی روشن و تیره وجود دارد‪ ،‬ممکن است سوژه خیلی تاریک دیده شود‪.‬‬
‫به دلیل وجود نور پس زمینه‪،‬‬
‫سوژه ها خیلی تاریک می شوند‪• .‬از عکسبرداری مستقیم به سمت خورشید‪ ،‬خودداری کنید‪.‬‬
‫انتخاب کنید‪( .‬صفحه ‪)52‬‬
‫ •سیاه یکدست را در حالت‬
‫فالش اصالح تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)66‬‬
‫ •فالش را روی‬
‫ •نوردهی را تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)76‬‬
‫ •توازن خودکار کنتراست را روی گزینه (‪ )ACB‬تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)77‬‬
‫نقطه ای تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)77‬‬
‫ •در صورتی که سوژه ای در مرکز کادر قرار دارد‪ ،‬گزینه نورسنجی را روی‬
‫ ‪8‬‬
‫ارجاع سریع‬
‫عکس گرفتن از افراد‬
‫ • حالت > آرایش چهره ‪52 ‬‬
‫ •قرمزی چشم‪/‬تصحیح قرمزی چشم (برای جلوگیری یا تصحیح‬
‫قرمزی چشم) ‪65 ‬‬
‫ •تشخیص چهره‪ ،‬عکاسی از خود ‪73 ‬‬
‫ •عکاسی از لبخند ‪74 ‬‬
‫عکس گرفتن در شب یا در تاریکی‬
‫ • حالت > سیاه یکدست‪ ،‬غروب آفتاب‪ ،‬شب‪ ،‬آتش بازی‪ ،‬ردپای‬
‫نور ‪52 ‬‬
‫ •گزینه های فالش ‪66 ‬‬
‫ •حساسیت ‪( ISO‬جهت تنظیم حساسیت به نور) ‪68 ‬‬
‫گرفتن عکسهای اکشن‬
‫ •حالت اولویت شاتر ‪50 ‬‬
‫ • حالت > عکسبرداری پی در پی‪ ،‬ثابت کردن عملکرد ‪52 ‬‬
‫ •مداوم ‪81 ‬‬
‫ •پيش تصوير ‪82 ‬‬
‫عکس گرفتن از متن‪ ،‬حشرات‪ ،‬یا گل ها‬
‫ • حالت > فاصله نزدیک ‪52 ‬‬
‫ •فاصله نزدیک ‪69 ‬‬
‫تنظیم نوردهی (روشنایی)‬
‫ • حالت > تن عمیق (‪52  )HDR‬‬
‫ •حساسیت ‪( ISO‬جهت تنظیم حساسیت به نور) ‪68 ‬‬
‫ •‪( EV‬برای تنظیم نوردهی) ‪76 ‬‬
‫ •‪( ACB‬جهت اصالح برای سوژه هایی که در برابر پس زمینه‬
‫روشن قرار دارند) ‪77 ‬‬
‫ •اندازه گیری ‪77 ‬‬
‫ •کروشه ‪ 3( AE‬عکس با نوردهی های مختلف بگیرید) ‪83 ‬‬
‫ •کروشه ‪ 3( WB‬عکس با توازن سفیدی های مختلف بگیرید)‬
‫‪83 ‬‬
‫عکس گرفتن از منظره‬
‫•‬
‫•‬
‫حالت > منظره ‪52 ‬‬
‫حالت > پانوراما ‪53 ‬‬
‫اعمال جلوه به عکسها‬
‫ • حالت > فيلتر عکس ‪55 ‬‬
‫ •تنظیم تصویر(برای تنظیم وضوح‪ ٬‬کنتراست‪ ٬‬یا اشباع رنگ)‬
‫‪84 ‬‬
‫اعمال جلوه های مختلف به فیلم ها‬
‫•‬
‫حالت > فيلتر فيلم ‪56 ‬‬
‫ ‪9‬‬
‫کاهش لرزش دوربین‬
‫ •لرزشگیر نوری تصویر (‪41  )OIS‬‬
‫ارسال و اشتراک گذاری فایل ها‬
‫ •استفاده از ویژگی ‪NFC‬‏ (‪112  )Tag & Go‬‬
‫ •ارسال عکس و فيلم به يک تلفن هوشمند ‪114 ‬‬
‫ •ارسال عکس ها يا فيلم ها با ايميل ‪117 ‬‬
‫ •استفاده از سرویس های اشتراك گذاری فیلم یا عكس ‪120 ‬‬
‫ •مشاهده عکس ها يا فيلم ها در دستگاه هايی که از‬
‫‪ Samsung Link‬پشتيبانی می کنند ‪122 ‬‬
‫ •مشاهده فایل ها به صورت تصاویر کوچک ‪89 ‬‬
‫ •مشاهده فایل ها بر اساس گروه ‪90 ‬‬
‫ •حذف همه فایل های موجود در کارت حافظه ‪93 ‬‬
‫ •مشاهده فایل ها به صورت نمایش اسالید ‪95 ‬‬
‫ •مشاهده فایل ها در تلویزیون ‪102 ‬‬
‫ •وصل کردن دوربین به رایانه ‪104 ‬‬
‫ •تنظیم صدا و میزان صدا ‪126 ‬‬
‫ •تنظیم روشنایی صفحه نمایش ‪127 ‬‬
‫ •تغيير زبان صفحه نمايش ‪128 ‬‬
‫ •تنظیم تاریخ و زمان ‪128 ‬‬
‫ •پیش از تماس با مرکز خدمات ‪143 ‬‬
‫فهرست مطالب‬
‫عملکردهای اولیه ‪14.................................................................................................‬‬
‫یادگیری نمادها ‪28 .................................................................................................‬‬
‫استفاده از صفحه حالت ‪30 .......................................................................................‬‬
‫انتخاب یک صفحه حالت ‪30 ..................................................................................‬‬
‫نمادهای روی صفحه حالت ‪31 ................................................................................‬‬
‫باز کردن بسته بندی ‪15 ..........................................................................................‬‬
‫شکل ظاهری دوربین ‪16 .........................................................................................‬‬
‫استفاده از دکمه ‪19 ...................................................................... DIRECT LINK‬‬
‫استفاده از دکمه قفل‪/‬باز کردن قفل ‪19 ........................................................................‬‬
‫استفاده از نمایاب‪/‬درپوش چشمی‪/‬کلید چرخشی تنظیم دیوپتر ‪20 ..........................................‬‬
‫استفاده از دکمه ‪20 ..................................................................................... EVF‬‬
‫استفاده از گیره های دوربين ‪21 ...............................................................................‬‬
‫وصل کردن بند ‪22 .............................................................................................‬‬
‫وصل کردن درپوش لنز ‪22 ...................................................................................‬‬
‫انتخاب گزینه ها یا منو ها ‪32 ...................................................................................‬‬
‫انتخاب دکمه ها ‪32 .............................................................................................‬‬
‫استفاده از [‪32 ...................................................................................... ]MENU‬‬
‫استفاده از پانل هوشمند ‪34 ....................................................................................‬‬
‫استفاده از ‪35 .............................................................................................. iFn‬‬
‫تنظیم صفحه نمایش و صدا ‪36 ..................................................................................‬‬
‫تنظیم نوع نمایش ‪36 ............................................................................................‬‬
‫تنظیم صدا ‪37 ...................................................................................................‬‬
‫قرار دادن باتری و کارت حافظه ‪23 ............................................................................‬‬
‫وارد کردن باتری ‪23 ...........................................................................................‬‬
‫وارد کردن کارت حافظه ‪24 ..................................................................................‬‬
‫عکس گرفته شده ‪38 ..............................................................................................‬‬
‫زوم کردن ‪39 ...................................................................................................‬‬
‫کاهش لرزش دوربین (‪41 ............................................................................. )OIS‬‬
‫شارژ کردن باتری و روشن کردن دوربین ‪25 ...............................................................‬‬
‫شارژ کردن باتری ‪25 .........................................................................................‬‬
‫روشن کردن دوربین ‪25 .......................................................................................‬‬
‫نکاتی برای گرفتن یک عکس واضح تر ‪42 .................................................................‬‬
‫انجام نصب اولیه ‪26 ...............................................................................................‬‬
‫ ‪10‬‬
‫بلاطم تسرهف‬
‫عملکردهای پیشرفته ‪44.............................................................................................‬‬
‫گزينه های تصويربرداری ‪61......................................................................................‬‬
‫استفاده از حالت اتوماتیک هوشمند ‪45 ........................................................................‬‬
‫انتخاب تفکیک و کیفیت ‪62 ......................................................................................‬‬
‫انتخاب یک تفکیک ‪62 .........................................................................................‬‬
‫انتخاب کيفيت تصوير ‪63 ......................................................................................‬‬
‫استفاده از حالت برنامه ‪47 .......................................................................................‬‬
‫استفاده از اولویت روزنه لنز‪ ،‬اولویت شاتر یا حالت دستی ‪48 ..........................................‬‬
‫استفاده از حالت اولویت روزنه لنز ‪49 .......................................................................‬‬
‫استفاده از حالت اولویت شاتر ‪50 .............................................................................‬‬
‫استفاده از حالت تنظیمات دستی ‪51 ...........................................................................‬‬
‫استفاده از تایمر ‪64 ................................................................................................‬‬
‫عکسبرداری در تاریکی ‪65 ......................................................................................‬‬
‫جلوگیری از قرمزی چشم ‪65 .................................................................................‬‬
‫نحوه استفاده از فالش ‪65 ......................................................................................‬‬
‫استفاده از فالش ‪66 .............................................................................................‬‬
‫تنظيم حساسیت ‪68 ....................................................................................... ISO‬‬
‫استفاده از حالت هوشمند ‪52 .....................................................................................‬‬
‫استفاده از حالت پانوراما ‪53 ...................................................................................‬‬
‫استفاده از حالت ‪55 ......................................................................... Magic Plus‬‬
‫استفاده از حالت فيلتر عکس ‪55 ...............................................................................‬‬
‫استفاده از حالت فيلتر فيلم ‪56 ..................................................................................‬‬
‫تغییر فوکوس دوربین ‪69 ........................................................................................‬‬
‫استفاده از ماکرو ‪69 ............................................................................................‬‬
‫تغییر گزینه فوکوس کردن ‪69 .................................................................................‬‬
‫تنظیم محیط فوکوس ‪71 ........................................................................................‬‬
‫استفاده از حالت فيلم ‪57 ..........................................................................................‬‬
‫ضبط فیلم های سرعت باال ‪59 ................................................................................‬‬
‫استفاده از حالت تشخیص هوشمند صحنه ‪60 ................................................................‬‬
‫ ‪11‬‬
‫بلاطم تسرهف‬
‫پخش‪/‬ویرایش‪87.......................................................................................................‬‬
‫استفاده از تشخیص چهره ‪73 ...................................................................................‬‬
‫تشخیص چهره ها ‪73 ...........................................................................................‬‬
‫عکسبرداری از چهره خود ‪73 ................................................................................‬‬
‫عکسبرداری از لبخند ‪74 ......................................................................................‬‬
‫تشخیص پلک زدن ‪74 .........................................................................................‬‬
‫نکاتی راجع به حذف کردن چهره ها ‪75 .....................................................................‬‬
‫مشاهده عکس يا فيلم در حالت پخش ‪88 .....................................................................‬‬
‫شروع حالت پخش ‪88 ..........................................................................................‬‬
‫مشاهده عکس ها ‪93 ............................................................................................‬‬
‫پخش فیلم ‪96 ....................................................................................................‬‬
‫ویرایش یک عکس ‪97 ...........................................................................................‬‬
‫تغییر اندازه عکس ها ‪97 .......................................................................................‬‬
‫چرخاندن عکس ‪97 .............................................................................................‬‬
‫اعمال جلوه های فيلتر هوشمند ‪98 ............................................................................‬‬
‫تنظیم عکس ها ‪99 ..............................................................................................‬‬
‫تنظیم روشنایی و رنگ ‪76 .......................................................................................‬‬
‫تنظیم نوردهی به صورت دستی (‪76 .................................................................. )EV‬‬
‫اصالح پس زمینه روشن (‪77 ........................................................................ )ACB‬‬
‫تغییر گزینه نورسنجی ‪77 ......................................................................................‬‬
‫انتخاب يک تنظيم توازن سفيدی ‪78 ...........................................................................‬‬
‫ویرایش فیلم ‪101 . ................................................................................................‬‬
‫برش فيلم ‪101 . .................................................................................................‬‬
‫عکسبرداری از فيلم ‪101 . ....................................................................................‬‬
‫ی (مداوم‪/‬پيش تصوير‪/‬براکت) ‪81 .............................................‬‬
‫استفاده از حالت های‏توال ‏‬
‫گرفتن عکس های پیوسته ‪81 ..................................................................................‬‬
‫گرفتن عکس در حالت پيش تصوير ‪82 ......................................................................‬‬
‫گرفتن عکس های براکت شده ‪83 .............................................................................‬‬
‫مشاهده فايل ها با تلويزيون ‪102 . .............................................................................‬‬
‫انتقال فایل ها به رایانه ‪104 . ...................................................................................‬‬
‫انتقال فایل ها به رایانه دارای سيستم عامل ويندوز ‪104 . ..................................................‬‬
‫انتقال فایل ها به رایانه دارای سیستم عامل ‪105 . ................................................. MAC‬‬
‫تنظيم تصاویر ‪84 ...................................................................................................‬‬
‫کم کردن صدای زوم ‪85 ...........................................................................................‬‬
‫انتخاب ‪86 ..................................................................................................... iFn‬‬
‫نیازمندی های سیستم ‪106 . .....................................................................................‬‬
‫ ‪12‬‬
‫بلاطم تسرهف‬
‫شبکه بی‌سیم ‪107......................................................................................................‬‬
‫تنظیمات ‪124.............................................................................................................‬‬
‫اتصال به یک ‪ WLAN‬و پیکربندی تنظیمات شبکه ‪108 . ..............................................‬‬
‫اتصال به ‪108 . ..................................................................................... WLAN‬‬
‫استفاده از مرورگر ورود ‪109 . ..............................................................................‬‬
‫نکته هایی درباره اتصال شبکه ‪110 . ........................................................................‬‬
‫وارد کردن متن ‪111 . .........................................................................................‬‬
‫منوی تنظیمات ‪125 . ..............................................................................................‬‬
‫دسترسی به منوی تنظیمات ‪125 . ............................................................................‬‬
‫صداها ‪126 . ....................................................................................................‬‬
‫نمایشگر ‪126 . .................................................................................................‬‬
‫اتصال ‪127 . ....................................................................................................‬‬
‫عمومی ‪128 . ...................................................................................................‬‬
‫استفاده از ویژگی ‪NFC‬‏ (‪112 . ............................................................ )Tag & Go‬‬
‫استفاده از ویژگی های ‪ NFC‬در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری ‪112 . ..............................‬‬
‫استفاده از ویژگی های ‪ NFC‬در حالت پخش (‪112 . ............................... )Photo Beam‬‬
‫استفاده از ویژگی های ‪ NFC‬در حالت ‪112 . .................................................... Wi-Fi‬‬
‫پیوست‌ها‪130............................................................................................................‬‬
‫پیام های خطا ‪131 . ...............................................................................................‬‬
‫نگهداری از دوربین ‪132 . .......................................................................................‬‬
‫تمیز کردن دوربین ‪132 . .....................................................................................‬‬
‫استفاده یا نگهداری دوربین ‪133 . ............................................................................‬‬
‫درباره کارت های حافظه ‪135 . ..............................................................................‬‬
‫درباره باتری ‪138 . ............................................................................................‬‬
‫ارتقای نرم‌افزار داخلی ‪142 . .................................................................................‬‬
‫ذخیره فایل ها در تلفن هوشمند به طور خودکار ‪113 . ....................................................‬‬
‫ارسال عکس و فیلم به یک تلفن هوشمند ‪114 . ............................................................‬‬
‫استفاده از یک تلفن هوشمند به عنوان رهاکننده راه دور شاتر ‪115 . .................................‬‬
‫ارسال عکس ها یا فیلم ها با ایمیل ‪117 . .....................................................................‬‬
‫تغییر تنظیمات ایمیل ‪117 . ....................................................................................‬‬
‫ارسال عکس ها یا فیلم ها با ایمیل ‪119 . ....................................................................‬‬
‫پیش از تماس با مرکز خدمات ‪143 . ..........................................................................‬‬
‫استفاده از سرویس های اشتراك گذاری فیلم یا عكس ‪120 . .............................................‬‬
‫دسترسی به يک سرويس اشتراک گذاری ‪120 . ............................................................‬‬
‫آپلود كردن عكس یا فیلم ‪120 . ................................................................................‬‬
‫مشخصات دوربین ‪146 . .........................................................................................‬‬
‫واژه نامه ‪150 . ....................................................................................................‬‬
‫ایندکس ‪155 . .......................................................................................................‬‬
‫استفاده از ‪ Samsung Link‬برای ارسال فايل ‪122 . .................................................‬‬
‫مشاهده عکس ها يا فيلم ها در دستگاه هايی که از ‪ Samsung Link‬پشتيبانی می کنند ‪122 . ......‬‬
‫ ‪13‬‬
‫عملکردهای اولیه‬
‫با شکل ظاهری دوربین‪ ،‬نمادها و عملکردهای اولیه برای عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ،‬آشنا شوید‪.‬‬
‫باز کردن بسته بندی ………………………………… … ‪15‬‬
‫یادگیری نمادها ……………………………………… … ‪28‬‬
‫… ‪16‬‬
‫… ‪19‬‬
‫… ‪19‬‬
‫… ‪20‬‬
‫… ‪20‬‬
‫… ‪21‬‬
‫… ‪22‬‬
‫… ‪22‬‬
‫استفاده از صفحه حالت ……………………………… … ‪30‬‬
‫انتخاب یک صفحه حالت …………………………… … ‪30‬‬
‫نمادهای روی صفحه حالت ………………………… … ‪31‬‬
‫شکل ظاهری دوربین …………………………………‬
‫استفاده از دکمه ‪………………… DIRECT LINK‬‬
‫استفاده از دکمه قفل‪/‬باز کردن قفل ……………………‬
‫استفاده از نمایاب‪/‬درپوش چشمی‪/‬کلید چرخشی تنظیم دیوپتر …‬
‫استفاده از دکمه ‪……………………………… EVF‬‬
‫استفاده از گیره های دوربين …………………………‬
‫وصل کردن بند ……………………………………‬
‫وصل کردن درپوش لنز ……………………………‬
‫قرار دادن باتری و کارت حافظه ……………………… … ‪23‬‬
‫وارد کردن باتری ………………………………… … ‪23‬‬
‫وارد کردن کارت حافظه …………………………… … ‪24‬‬
‫شارژ کردن باتری و روشن کردن دوربین ……………… … ‪25‬‬
‫شارژ کردن باتری ……………………………… … ‪25‬‬
‫روشن کردن دوربین ……………………………… … ‪25‬‬
‫انجام نصب اولیه …………………………………… … ‪26‬‬
‫انتخاب گزینه ها یا منو ها ……………………………‬
‫انتخاب دکمه ها ……………………………………‬
‫استفاده از [‪……………………………… ]MENU‬‬
‫استفاده از پانل هوشمند ……………………………‬
‫استفاده از ‪…………………………………… iFn‬‬
‫… ‪32‬‬
‫… ‪32‬‬
‫… ‪32‬‬
‫… ‪34‬‬
‫… ‪35‬‬
‫تنظیم صفحه نمایش و صدا …………………………… … ‪36‬‬
‫تنظیم نوع نمایش ………………………………… … ‪36‬‬
‫تنظیم صدا ……………………………………… … ‪37‬‬
‫عکس گرفته شده …………………………………… … ‪38‬‬
‫زوم کردن ……………………………………… … ‪39‬‬
‫کاهش لرزش دوربین (‪41 … ……………………… )OIS‬‬
‫نکاتی برای گرفتن یک عکس واضح تر ……………… … ‪42‬‬
‫باز کردن بسته بندی‬
‫اقالم زير در جعبه محصول شما موجود است‪.‬‬
‫لوازم جانبی اختیاری‬
‫دوربین‬
‫آداپتور برق متناوب‪/‬کابل ‪USB‬‬
‫باتری قابل شارژ‬
‫بند‬
‫درپوش لنز‪/‬بند درپوش لنز‬
‫راهنمای شروع سريع‬
‫کابل ‪A/V‬‬
‫کابل ‪HDMI‬‬
‫کارت حافظه‬
‫کارت حافظه‪/‬مبدل کارت حافظه‬
‫ •ممکن است شکل ها اندکی با اقالم ارائه شده با محصول شما تفاوت داشته باشند‪.‬‬
‫ •اقالم موجود در جعبه ممکن است بسته به مدل متفاوت باشند‪.‬‬
‫ •لوازم جانبی اختياری را می توانيد از فروشگاهها يا مرکز خدمات سامسونگ خريداری کنيد‪.‬‬
‫‪ Samsung‬مسئولیتی در قبال مشکالت ناشی از استفاده از لوازم جانبی غيرمجاز ندارد‪.‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪15‬‬
‫شکل ظاهری دوربین‬
‫قبل از شروع‪ ،‬با قطعات دوربین و عملکرد آنها آشنا شوید‪.‬‬
‫کليد چرخشی حالت (صفحه ‪)30‬‬
‫گردونه فرمان (صفحه ‪)32‬‬
‫فالش‬
‫دکمه روشن‪-‬خاموش‬
‫کلید چرخشی تنظیم دیوپتر (صفحه ‪)20‬‬
‫دکمه بیرون آمدن فالش‬
‫حلقه بند دوربین‬
‫دکمه ‪DIRECT LINK‬‬
‫يک عملکرد ‪ Wi-Fi‬از پيش تنظيم شده را‬
‫اجرا کنيد‪( .‬صفحه ‪)19‬‬
‫دكمه شاتر‬
‫برچسب ‪NFC‬‬
‫ویژگی ‪ NFC‬را با خواندن یک برچسب از دستگاهی‬
‫که دارای ‪ NFC‬است‪ ،‬اجرا کنید‪( .‬صفحه ‪)112‬‬
‫چراغ دستیار فوکوس اتوماتيک‪/‬چراغ‬
‫تایمر‬
‫دکمه ‪( iFn‬صفحه ‪)86‬‬
‫بلندگو‬
‫عدسی‬
‫آنتن داخلی*‬
‫*در هنگام استفاده از شبکه بی سیم‪ ،‬از تماس با آنتن‬
‫داخلی خودداری کنید‪.‬‬
‫درپوش باتری‬
‫یک باتری وارد کنید‪.‬‬
‫محل نصب سه پایه‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪16‬‬
‫نیبرود یرهاظ لکش‬
‫دکمه بزرگنمایی‬
‫ •در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪:‬‬
‫بزرگ‌نمایی یا کوچکنمایی‬
‫ •در حالت پخش‪ :‬بخشی از عکس را بزرگنمایی‬
‫کنید یا فایل ها را به صورت تصاویر کوچک‬
‫مشاهده کنید یا میزان صدا را تنظیم کنید‪.‬‬
‫میکروفن‬
‫نمایاب (صفحه ‪)20‬‬
‫درپوش چشمی (صفحه ‪)20‬‬
‫درگاه ‪ USB‬و ‪( A/V‬صدا‪/‬تصویر)‬
‫کابل ‪ USB‬و کابل ‪ A/V‬را می پذیرد‪.‬‬
‫چراغ وضعیت‬
‫ •چشمک زن‪ :‬وقتی دوربین در حال ذخیره سازی‬
‫یک عکس یا فیلم است‪ ،‬در حال خواندن توسط‬
‫رایانه است‪ ،‬وقتی تصویر خارج از فوکوس است‬
‫یا وقتی دوربین در حال وصل شدن به ‪WLAN‬‬
‫یا ارسال یک عکس است‪.‬‬
‫ •ثابت‪ :‬وقتی دوربین به رایانه متصل است‪ ،‬باتری‬
‫در حال شارژ است یا وقتی تصویر در فوکوس‬
‫است‪.‬‬
‫درگاه ‪HDMI‬‬
‫کابل ‪ HDMI‬را می پذیرد‪.‬‬
‫درپوش کارت حافظه‬
‫کارت حافظه را وارد کنید‪.‬‬
‫دکمه قفل‪/‬قفل‌گشایی‬
‫گردونه فرمان‬
‫دکمه شاتر‬
‫دکمه ها (صفحه ‪)18‬‬
‫دکمه زوم‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪17‬‬
‫نمایشگر‬
‫نیبرود یرهاظ لکش‬
‫دکمه ها‬
‫دکمه‬
‫دکمه‬
‫شرح‬
‫بین نمایشگر و نمایاب جابجا شوید‪.‬‬
‫شرح‬
‫گزینه یا منوی برجسته شده را تأیید کنید‪.‬‬
‫فیلمبرداری را شروع کنید‪.‬‬
‫به حالت پخش وارد شوید‬
‫در حالی که دکمه را فشار داده و نگه داشته اید‪ ،‬گردونه فرمان را حرکت دهید تا‬
‫مقدار مورد نظر را تنظيم کنید‪.‬‬
‫ • ‪ / /‬حالت‪ :‬یک میزان نوردهی تنظيم کنید‪.‬‬
‫ • حالت‪ :‬یک میزان دیافراگم تنظيم کنید‪.‬‬
‫ •پانل هوشمند را در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری باز کنید‪.‬‬
‫ •فایل ها را در حالت پخش حذف کنید‪.‬‬
‫به گزینه ها یا منوها دسترسی پیدا کنید‪.‬‬
‫به عقب بازگرديد‪.‬‬
‫عملکردهای اولیه‬
‫‪ D‬گزینه نمایش را تغيير دهيد‪.‬‬
‫‪ c‬گزینه ماکرو را تغییر دهيد‪.‬‬
‫گزینه فالش را تغییر دهيد‪.‬‬
‫‪F‬‬
‫گزینه تایمر و عکسبرداری توالی دار را‬
‫‪t‬‬
‫تغییر دهيد‪.‬‬
‫ساير عملکردها‬
‫انتقال به باال‬
‫حركت به پايين‬
‫حرکت به چپ‬
‫حرکت به راست‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪18‬‬
‫نیبرود یرهاظ لکش‬
‫استفاده از دکمه ‪DIRECT LINK‬‬
‫استفاده از دکمه قفل‪/‬باز کردن قفل‬
‫می توانید قابلیت ‪ Wi-Fi‬را به راحتی با [‪ ]DIRECT LINK‬روشن کنید‪ .‬برای فعال کردن عملکرد‬
‫‪ Wi-Fi‬که انتخاب کرده اید‪ ]DIRECT LINK[ ،‬را فشار دهيد‪ .‬برای بازگشت به حالت قبل‪ ،‬دوباره‬
‫[‪ ]DIRECT LINK‬را فشار دهید‪.‬‬
‫از عملکرد قفل‪/‬باز کردن قفل برای جلوگیری از حرکت کردن غیرعمدی دکمه زوم یا شاتر روی گیره‬
‫عمودی و هنگام عکسبرداری افقی استفاده کنید‪.‬‬
‫باز کردن قفل‬
‫تنظيم گزينه دکمه ‪DIRECT LINK‬‬
‫هنگامی که [‪ ]DIRECT LINK‬را فشار می دهید‪ ،‬می توانید عملکرد ‪ Wi-Fi‬را برای شروع‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪1‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬عمومی ← ‪( DIRECT LINK‬دکمه ‪ )Wi-Fi‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬یک قابلیت ‪ Wi-Fi‬را انتخاب کنید‪( .‬صفحه ‪)129‬‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪19‬‬
‫قفل‬
‫نیبرود یرهاظ لکش‬
‫استفاده از دکمه ‪EVF‬‬
‫استفاده از نمایاب‪/‬درپوش چشمی‪/‬کلید چرخشی تنظیم دیوپتر‬
‫ •نمایاب‪ :‬هنگام عکسبرداری یا تنظیم فوکوس می توانید از‬
‫طریق دستگاه نگاه کنید‪.‬‬
‫هرگاه که [‪ ]EVF‬را فشار دهید‪ ،‬دوربین بین نمایشگر و نمایاب جابجا می شود‪.‬‬
‫ •درپوش چشمی‪ :‬درپوش چشمی به نمایاب متصل شده است‬
‫تا از تماس چشم های شما با آن جلوگیری کند‪.‬‬
‫نمایاب‬
‫درپوش‬
‫چشمی‬
‫کلید چرخشی تنظیم دیوپتر‬
‫ •کلید چرخشی تنظیم دیوپتر‪ :‬می توان نمایاب را متناسب با‬
‫قدرت بینایی کاربر تنظيم نمود‪ .‬بیرون بکشید و سپس از کلید‬
‫چرخشی تنظیم دیوپتر استفاده کنید‪ .‬اگر تصویر به صورت‬
‫واضح از طریق نمایاب نشان داده نمی شود‪ ،‬کلید چرخشی‬
‫تنظیم دیوپتر (قدرت بینایی) را در جهت چپ‪/‬راست‬
‫بچرخانید تا یک نمای واضح به دست آورید‪.‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪20‬‬
‫نیبرود یرهاظ لکش‬
‫استفاده از گیره های دوربين‬
‫عکسبرداری عمودی‬
‫به وسیله گیره افقی یا عمودی می توانید به راحتی و با پایداری در محیط های مختلف عکسبرداری‪،‬‬
‫عکس بگیرید‪.‬‬
‫عکسبرداری افقی‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪21‬‬
‫نیبرود یرهاظ لکش‬
‫وصل کردن بند‬
‫وصل کردن درپوش لنز‬
‫یک بند برای حمل راحت به دوربین خود وصل کنید‪.‬‬
‫برای محافظت از لنز دوربین‪ ،‬یک بند به درپوش لنز وصل کنید‪.‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪22‬‬
‫قرار دادن باتری و کارت حافظه‬
‫وارد کردن باتری‬
‫اطمینان حاصل کنید که لوگوی سامسونگ به سمت‬
‫درپوش باشد و سپس باتری را وارد کنید‪.‬‬
‫با چگونگی وارد کردن باتری در دوربین آشنا شوید‪.‬‬
‫باتری قابل شارژ‬
‫بچرخانید و در جهت ‪ 1‬نگه دارید و سپس فشار‬
‫دهید و در جهت ‪ 2‬باز کنید‪.‬‬
‫بیرون آوردن باتری‬
‫قفل را به سمت چپ بلغزانید تا باتری آزاد‬
‫شود‪.‬‬
‫قفل باتری‬
‫باتری قابل شارژ‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪23‬‬
‫هظفاح تراک و یرتاب نداد رارق‬
‫وارد کردن کارت حافظه‬
‫بیرون آوردن کارت حافظه‬
‫با چگونگی وارد کردن کارت حافظه در دوربین آشنا شوید‪.‬‬
‫کارت را آرام فشار دهید تا از دوربین خارج شود‪،‬‬
‫سپس آن را از شکاف بیرون بکشید‪.‬‬
‫کارت حافظه‬
‫استفاده از مبدل کارت حافظه‬
‫کارت های حافظه را طوری در دوربین قرار دهید‬
‫که اتصاالت طالیی رنگ رو به باال باشد‪.‬‬
‫برای استفاده از کارت های حافظه میکرو با این محصول‪ ،‬یک رایانه یا‬
‫یک کارت خوان حافظه‪ ،‬کارت را داخل یک مبدل قرار دهید‪.‬‬
‫در صورتی که کارت حافظه درون دوربین وجود نداشته باشد‪ ،‬می توانید برای ذخیره موقتی از حافظه داخلی‬
‫دوربین استفاده کنید‪.‬‬
‫کارت حافظه‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪24‬‬
‫شارژ کردن باتری و روشن کردن دوربین‬
‫روشن کردن دوربین‬
‫شارژ کردن باتری‬
‫پیش از استفاده از دوربین برای اولین بار‪ ،‬باید باتری را شارژ کنید‪ .‬انتهای کوچک کابل ‪ USB‬را به‬
‫دوربين وصل کرده و سپس انتهای ديگر کابل ‪ USB‬را به آداپتور ‪ AC‬متصل کنيد‪.‬‬
‫جهت روشن یا خاموش کردن دوربین‪ ،‬دکمه [‪ ]X‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ •وقتی دوربین را برای اولین بار روشن می کنید‪ ،‬صفحه ابتدایی راه اندازی ظاهر می شود‪.‬‬
‫(صفحه ‪)26‬‬
‫روشن کردن دوربین در حالت پخش‬
‫دکمه [‪ ]P‬را فشار دهید‪ .‬دوربین روشن می شود و بالفاصله به حالت پخش دسترسی پیدا می کند‪.‬‬
‫چراغ وضعیت‬
‫ •چراغ قرمز روشن‪ :‬شارژشدن‬
‫ •چراغ قرمز خاموش‪ :‬کامل‬
‫شارژ شده است‬
‫فقط از آداپتور برق متناوب و کابل ‪ USB‬عرضه شده با دوربین استفاده کنید‪.‬‬
‫اگر با فشار دادن و نگه داشتن [‪ ]P‬دوربین را روشن کنید‪ ،‬دوربین هیچ صدايی پخش نمی کند‪.‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪25‬‬
‫انجام نصب اولیه‬
‫وقتی صفحه نصب اولیه ظاهر می شود‪ ،‬از مراحل زیر پیروی کنید تا تنظیمات اولیه دوربین را پیکربندی کنید‪ .‬زبان پیش فرض براساس کشور یا محلی که دوربین خریداری شده است پیش تنظیم شده است‪ .‬می‬
‫توانید زبان دستگاه را با لمس ‪ Language‬به زبان دلخواه خود تغییر دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ ]c[1‬را فشار دهید تا منطقه زمانی را انتخاب کنید و سپس [‪ ]t‬یا [‪ ]o‬را فشار‬
‫دهيد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ ]t/F[2‬را فشار دهید تا منطقه زمانی انتخاب کنید و سپس [‪ ]o‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ ]c[3‬را فشار دهید تا تنظیم تاریخ‪/‬ساعت را انتخاب کنید و سپس [‪ ]t‬یا [‪ ]o‬را‬
‫فشار دهيد‪.‬‬
‫تنظیم تاریخ‪/‬ساعت‬
‫مکان اقامت‬
‫تغییر ساعت‬
‫بهاره‬
‫تنظیم‬
‫لندن‬
‫تنظیم‬
‫دقيقه ساعت روز‬
‫لغو‬
‫سال‬
‫ماه‬
‫لغو‬
‫‪4‬برای انتخاب يک مورد [‪ ]t/F‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5 5‬برای تنظیم تاریخ‪ ٬‬ساعت و زمان و زمان ساعت تابستانی‪ ]c/D[ ٬‬را فشار‬
‫دهید و سپس [‪ ]o‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪26‬‬
‫هیلوا بصن ماجنا‬
‫‪ ]c/D[9‬را فشار دهید تا نوع زمان انتخاب کنید و سپس [‪ ]o‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ ]c[6‬را فشار دهید تا نوع تاریخ را انتخاب کنید و سپس [‪ ]t‬یا [‪ ]o‬را فشار‬
‫دهيد‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ ]c/D[7‬را فشار دهید تا نوع تاریخ انتخاب کنید و سپس [‪ ]o‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪ 1 10‬برای پايان دادن به تنظيمات اوليه‪ ]r[ ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫نوع تاریخ‬
‫روز‪/‬ماه‪/‬سال‬
‫سال‪/‬روز‪/‬ماه‬
‫سال‪/‬ماه‪/‬روز‬
‫تنظیم‬
‫‪8‬‬
‫بازگشت‬
‫‪ ]c[8‬را فشار دهید تا نوع زمان را انتخاب کنید و سپس [‪ ]t‬یا [‪ ]o‬را فشار‬
‫دهيد‪.‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪27‬‬
‫بسته به زبان انتخاب شده‪ ،‬صفحه ممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫یادگیری نمادها‬
‫همه جزئیاتی که در نمایاب نشان داده شده است‪ ،‬در نمایشگر نیز عینا ً ظاهر می شود‪.‬‬
‫دوربین نمادهای حالت و گزینه های تنظيم شده را نشان می دهد‪ .‬اگر گزینه ها را تغییر دهید‪ ٬‬نمادها تا مدتی به رنگ زرد چشمک می‌ زنند‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ 1‬اطالعات عکسبرداری‬
‫نماد‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫میزان دیافراگم‬
‫سرعت درپوش‬
‫زمان ضبط موجود‬
‫میزان نوردهی‬
‫تعداد موجود عکس‬
‫کارت حافظه قرار داده شده است‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ :‬کامالً شارژ است‬
‫‪ :‬تا قسمتی شارژ است‬
‫‪ :‬خالی (دوباره شارژ کنيد)‬
‫تاريخ جاری‬
‫ساعت جاری‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪28‬‬
‫شرح‬
‫کادر فوکوس خودکار‬
‫لرزش دوربین‬
‫نشانگر زوم‬
‫تفکيک عکس با روشن بودن زوم هوشمند‬
‫نسبت زوم‬
‫هیستوگرام‬
‫اهدامن یریگدای‬
‫‪ 2‬گزینه های عکسبرداری (سمت چپ)‬
‫نماد‬
‫‪2‬‬
‫شرح‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫حالت تصویر برداری‬
‫حساسیت ‪ISO‬‬
‫توازن سفیدی‬
‫تفکیک فیلم‬
‫تنظیم تصویر‬
‫(وضوح‪ ،‬کنتراست و اشباع رنگ)‬
‫فالش‬
‫محیط فوکوس‬
‫‪3‬‬
‫‪ 3‬گزینه های عکسبرداری (سمت راست)‬
‫فوکوس‬
‫تشخیص چهره‬
‫‪ AutoShare‬فعال‬
‫کیفیت فیلم (در ثانیه)‬
‫تفکیک عکس‬
‫زوم بی صدا‬
‫زوم باهوش روشن‬
‫لرزشگیر نوری تصویر (‪)OIS‬‬
‫اندازه گیری‬
‫تایمر‬
‫مداوم حالت‬
‫پيش تصوير حالت‬
‫حالت براکت‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪29‬‬
‫استفاده از صفحه حالت‬
‫برای انتخاب حالت عکسبرداری و فیلمبرداری یا عملکرد‪ ،‬از کلید چرخشی حالت استفاده کنید‪ .‬کلید چرخشی حالت را بچرخانید تا روی حالت دلخواه قرار گیرد‪ .‬همچنین می توانید یک نماد را روی صفحه حالت در‬
‫برخی حالت ها انتخاب کنید‪.‬‬
‫انتخاب یک صفحه حالت‬
‫شماره‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری یا پخش‪ ،‬کليد چرخشی حالت را بچرخانید تا صفحه حالت نمایش‬
‫داده شود‪ .‬می توانید یک نماد را روی صفحه حالت در حالت ‪ Magic Plus‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫نمادهای حالت‬
‫ •[‪ ]t/F/c/D‬را فشار دهید تا به حالت دلخواه بروید و سپس [‪ ]o‬را فشار‬
‫دهيد تا به آن حالت دسترسی پیدا کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫ويرايشگر‬
‫عکس‬
‫فيلتر فيلم‬
‫شرح‬
‫صفحه حالت جاری‬
‫ •برای رفتن به یک صفحه حالت دیگر‪ ،‬کلید چرخشی حالت را بچرخانید‪.‬‬
‫فيلتر عکس‬
‫‪‬به‌طور مثال‪ :‬هنگامی که فيلتر عکس را در حالت ‪ Magic Plus‬انتخاب می کنید‪.‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪30‬‬
‫تلاح هحفص زا هدافتسا‬
‫نمادهای روی صفحه حالت‬
‫حالت‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫حالت‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫اتوماتیک هوشمند‪ :‬با حالت صحنه انتخاب شده‪ ٬‬عکس بگيريد‪.‬‬
‫به طور خودکار توسط دوربین‪( .‬صفحه ‪)45‬‬
‫تنظیمات‪ :‬تنظیمات را مطابق با اولويت های خود انجام دهيد‪( .‬صفحه ‪)125‬‬
‫برنامه‪ :‬با تنظيماتی که به طور دستی انجام داده ايد‪ ،‬يک عکس بگيريد‪.‬‬
‫(صفحه ‪)47‬‬
‫فیلم‪ :‬برای ضبط فیلم تنظیمات را به دلخواه تغییر دهید‪( .‬صفحه ‪)57‬‬
‫اولویت روزنه لنز‪ :‬هنگامی که دوربین به طور خودکار سرعت درپوش‬
‫مناسب را انتخاب می کند‪ ،‬میزان دیافراگم را به صورت دستی تنظیم کنید‪.‬‬
‫(صفحه ‪)49‬‬
‫‏‏‪MobileLink‬‏‏‪ :‬عکسها و فيلمها را به يک تلفن هوشمند بفرستید‪.‬‬
‫(صفحه ‪)114‬‬
‫اولویت شاتر‪ :‬هنگامی که دوربین به طور خودکار میزان دیافراگم مناسب را‬
‫انتخاب می کند‪ ،‬سرعت درپوش را به صورت دستی تنظیم کنید‪.‬‬
‫(صفحه ‪)50‬‬
‫دستی‪ :‬میزان دیافراگم و سرعت درپوش را به صورت دستی تنظیم کنید‪.‬‬
‫(صفحه ‪)51‬‬
‫‪ :Remote Viewfinder‬از گوشی هوشمند به عنوان یک آزاد کننده‬
‫شاتر از راه دور استفاده کنید و یک پیش نمایش از تصویر دوربین خود در‬
‫تلفن هوشمند مشاهده کنید‪( .‬صفحه ‪)115‬‬
‫ایمیل‪ :‬عکس ها يا فيلمهای موجود در دوربين را از طريق ايميل ارسال‬
‫کنيد‪( .‬صفحه ‪)117‬‬
‫‪ :SNS & Cloud‬عکس ها يا فيلمها را در سرویس های اشتراک گذاری‬
‫فايل بارگذاری کنيد‪( .‬صفحه ‪)120‬‬
‫شیک‪ :‬با گزینه های از پیش تنظیم شده برای یک صحنه خاص‪ ،‬عکس بگیرید‪.‬‬
‫(صفحه ‪)52‬‬
‫‪ :Samsung Link‬فایل ها را در دستگاهی که از ‪Samsung Link‬‬
‫پشتیبانی می کند مشاهده کنید‪( .‬صفحه ‪)122‬‬
‫فيلتر عکس‪ :‬با استفاده از جلوه های متنوع فيلتر‪ ،‬عکس بگيريد‪.‬‬
‫(صفحه ‪)55‬‬
‫فيلتر فيلم‪ :‬با استفاده از جلوه های متنوع فيلتر‪ ،‬فيلم بگيريد‪( .‬صفحه ‪)56‬‬
‫ويرايشگر عکس‪ :‬عکس ها را با جلوه های متنوع ويرايش کنيد‪.‬‬
‫(صفحه ‪)97‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪31‬‬
‫انتخاب گزینه ها یا منو ها‬
‫برای انتخاب یک گزینه یا یک منو‪ ]s/f[ ،]m[ ،‬یا [ ‬
‫ ] را فشار دهید‪.‬‬
‫انتخاب دکمه ها‬
‫استفاده از [‪]MENU‬‬
‫گردونه فرمان را حرکت دهید یا [‪ ]t/F/c/D‬را فشار دهید تا حرکت کنید و سپس [‪ ]o‬را‬
‫برای انتخاب یک گزینه فشار دهید‪.‬‬
‫[‪ ]m‬را فشار دهید و سپس گزینه‌های عکسبرداری و فیلمبرداری یا تنظیمات را تغییر دهید‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری یا پخش‪ ]m[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬يک گزينه يا منو را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫ •جهت حرکت به باال یا پایین‪ ،‬دکمه [‪ ]D‬یا [‪ ]c‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ •جهت حرکت به چپ یا راست‪ ،‬دکمه [‪ ]F‬یا [‪ ]t‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ •همچنین برای جابجایی یک گزینه یا یک منو‪ ،‬می توانید گردونه فرمان را حرکت دهید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬دکمه [‪ ]o‬را برای تأیید منو یا گزینه برجسته شده فشار دهید‪.‬‬
‫بازگشت به منوی قبلی‬
‫برای بازگشت به منوی قبلی‪ ،‬دکمه [‪ ]r‬را فشار دهید‪.‬‬
‫برای بازگشت به حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ،‬دکمه [شاتر] را تا نيمه فشار دهید‪.‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪32‬‬
‫اه ونم ای اه هنیزگ باختنا‬
‫مثالً‪ ،‬برای انتخاب گزينه توازن سفيدی در حالت برنامه‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬کلید چرخشی را بچرخانید تا روی‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ ]c/D[3‬را فشار دهید تا توازن سفیدی را انتخاب کنید و سپس [‪ ]t‬یا [‪]o‬‬
‫را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ ]t/F[4‬را فشار دهید تا گزینه توازن سفیدی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫روز ‪ :‬توازن سفیدی‬
‫‪AutoShare‬‬
‫‪EV‬‬
‫تنظيم‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬دکمه [‪ ]o‬را برای ذخیره تنظیمات فشار دهید‪.‬‬
‫توازن سفیدی‬
‫همچنین با حرکت دادن گردونه فرمان می توانید یک گزینه یا منو را انتخاب کنید‪( .‬صفحه ‪)32‬‬
‫‪ISO‬‬
‫فالش‬
‫فوکوس‬
‫انتخاب‬
‫بازگشت‬
‫خروج‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪33‬‬
‫اه ونم ای اه هنیزگ باختنا‬
‫استفاده از پانل هوشمند‬
‫برای انتخاب یک گزینه یا منو‪ ]s/f[ ،‬را فشار دهید‪ .‬بسته به منوی انتخابی شما ممکن است برخی‬
‫از گزينه ها در دسترس نباشند‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬برای انتخاب یک گزینه توازن سفیدی‪ ،‬گردونه فرمان را حرکت دهید‪.‬‬
‫روز ‪ :‬توازن سفیدی‬
‫مثالً‪ ،‬برای انتخاب گزينه توازن سفيدی در حالت برنامه‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬کلید چرخشی را بچرخانید تا روی‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫تنظيم‬
‫خروج‬
‫ •همچنین برای انتخاب یک گزینه می توانید [‪ ]o‬و سپس [‪ ]t/F‬را فشار دهید‪ .‬برای ذخیره‬
‫تنظیمات‪ ]o[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ ]s/f[2‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ ]t/F/c/D[3 3‬را فشار دهید تا‬
‫‪5‬برای ذخیره تنظیمات خود‪ ]m[ ،‬یا [‪ ]s/f‬را فشار دهید‪.‬‬
‫همچنین می توانید یک گزینه را با چرخاندن [زوم] انتخاب کنید‪.‬‬
‫توازن سفیدی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫تنظیم خودکار توازن سفیدی ‪ :‬توازن سفیدی‬
‫تنظيم‬
‫خروج‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪34‬‬
‫اه ونم ای اه هنیزگ باختنا‬
‫استفاده از ‪iFn‬‬
‫برای تنظیم دستی میزان نوردهی‪ ،‬حساسیت ‪ ،ISO‬توازن سفیدی و موارد دیگر‪ [ ،‬‬
‫دهید‪.‬‬
‫ممکن است تنظیمات بسته به حالت عکسبرداری متفاوت باشند‪.‬‬
‫ ] را فشار‬
‫به‌طور مثال‪ ،‬برای استفاده از عملکرد ‪:iFn Plus‬‬
‫به‌طور مثال‪ ،‬برای استفاده از عملکرد ‪:iFn Standard‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬کليد چرخشی حالت را بچرخانید تا روی‬
‫‪2‬‬
‫‪ [2‬‬
‫ •در حالت‬
‫یا‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ]m[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬سفارشی کردن ‪ ← iFn Plus‬شاتر ← ‪ 10‬ثانیه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬در حین [ ] را فشار دادن و نگه داشتن‪ ،‬برای فوکوس کردن [شاتر] را تا نیمه‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫‪ ،‬یک حالت گرفتن عکس را دوباره انتخاب کنید‪.‬‬
‫ ] را فشار دهید‪.‬‬
‫‪3‬برای انتخاب یک تنظیم‪ [ ،‬‬
‫فشار دهید و سپس برای گرفتن عکس [شاتر] را بار دیگر فشار دهید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4 4‬برای انتخاب یک مقدار تنظیم دلخواه‪ ،‬گردونه فرمان را حرکت دهید‪.‬‬
‫‪5 5‬برای فوکوس کردن‪[ ،‬شاتر] را تا نیمه فشار دهید و سپس [شاتر] را فشار دهید تا‬
‫ ] یا [‪ ]t/F‬را فشار دهید‪.‬‬
‫یک عکس بگیرد‪.‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪35‬‬
‫برای استفاده از ‪ iFn Plus‬در حالت یا‬
‫← ‪ iFn Plus‬را انتخاب کنید‪( .‬صفحه ‪)86‬‬
‫گزینه [‪ ]m‬را فشار دهید و سپس حالت ‪iFn‬‬
‫تنظیم صفحه نمایش و صدا‬
‫نحوه تغيير دادن اطالعات اصلی نمايش و تنظيمات صدا را فرا بگيريد‪.‬‬
‫تنظیم نوع نمایش‬
‫می توانيد يکی از انواع نمايش را برای تصويربرداری يا پخش انتخاب کنيد‪ .‬هر نوع‪ ،‬اطالعات‬
‫متفاوتی را برای عکسبرداری‪/‬فيلمبرداری يا پخش نشان می دهد‪ .‬جدول زیر را مشاهده کنید‪.‬‬
‫درباره هيستوگرام ها‬
‫هيستوگرام‪ ،‬نموداری است که نحوه توزيع نور در عکس را نمايش می دهد‪ .‬اگر نقطه اوج هيستوگرام‬
‫در سمت چپ باشد‪ ،‬يعنی نور عکس کم است و عکس تاريک ظاهر می شود‪ .‬نقطه اوج سمت راست‬
‫نمودار‪ ،‬به اين معنی است که نور عکس زياد است و عکس رنگ پريده ظاهر می شود‪ .‬ارتفاع نقطه‬
‫اوج به اطالعات رنگ مربوط است‪ .‬هرچه يک رنگ خاص بيشتر باشد‪ ،‬ارتفاع نقطه اوج بيشتر‬
‫خواهد بود‪.‬‬
‫‪‬نوردهی کم‬
‫چند بار [‪ ]D‬را مکرراً فشار دهید تا نوع نمایش تغییر کند‪.‬‬
‫نوع نمایش‬
‫حالت‬
‫ •همه اطالعات مربوط به گزينه های عکسبرداری و فیلمبرداری مخفی شود‪.‬‬
‫عکسبرداری و •همه اطالعات مربوط به گزينه عکسبرداری و فیلمبرداری نمايش داده شود‪.‬‬
‫فیلمبرداری‬
‫ •همه اطالعات مربوط به گزينه های عکسبرداری و فیلمبرداری و هیستوگرام‬
‫نمايش داده شود‪.‬‬
‫پخش‬
‫ •همه اطالعات مربوط به فایل فعلی پنهان شود‪.‬‬
‫ •همه اطالعات مربوط به فایل فعلی به غیر از اطالعات اصلی پنهان شود‪.‬‬
‫ •همه اطالعات مربوط به فایل فعلی نمايش داده شود‪.‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪36‬‬
‫‪‬نوردهی مناسب‬
‫‪‬نوردهی باال‬
‫ادص و شیامن هحفص میظنت‬
‫تنظیم صدا‬
‫تنظيم نمای نمايش گزينه‬
‫شما می توانيد ظاهر نمايش گزينه را در برخی حالتها مخفی کرده يا نمايش دهيد‪.‬‬
‫صدايی را که دوربين در هنگام استفاده از عملکردها پخش می کند‪ ،‬فعال يا غيرفعال کنيد‪.‬‏‏‬
‫‪1‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬صداها ← صدای بیپ را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫[‪ ]o‬را به طور مکرر فشار دهید‪.‬‬
‫ •نمایش گزینه را مخفی کنيد‪.‬‬
‫ •نمایش گزینه را نمايش دهيد‪.‬‬
‫گزينه‬
‫خاموش‬
‫روشن‬
‫مینیاتور‬
‫نمايش گزينه‬
‫پانل خاموش‬
‫‪ ‬برای مثال‪ ،‬در حالت‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪37‬‬
‫شرح‬
‫دوربین هیچ صدایی پخش نمی کند‪.‬‬
‫دوربین صدا پخش می کند‪.‬‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫عکس گرفته شده‬
‫نحوه عکسبرداری آسان و سريع در حالت اتوماتيک هوشمند را ياد بگيريد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬سوژه خود را در کادر تنظیم کنید‪.‬‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬برای فوکوس کردن‪ ،‬دکمه [شاتر] را تا نیمه فشار دهید‪.‬‬
‫ •کادر سبز بدین معناست که روی سوژه فوکوس شده است‪.‬‬
‫ •کادر قرمز بدین معناست که سوژه خارج از فوکوس است‪.‬‬
‫‪4‬برای گرفتن عکس‪ ،‬دکمه [شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5 5‬برای مشاهده عکس گرفته شده‪ ]P[ ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫ •برای حذف عکس‪ ]s/f[ ،‬را فشار دهید و سپس بلی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬برای بازگشت به حالت عکسبرداری [‪ ]P‬را فشار دهید‪.‬‬
‫جهت اطالع از نکات مهم برای گرفتن عکس های واضح تر‪ ،‬به صفحه ‪ 42‬مراجعه کنید‪.‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪38‬‬
‫هدش هتفرگ سکع‬
‫زوم کردن‬
‫بزرگ نمایی دیجیتال‬
‫زوم دیجیتال توسط حالت عکسبرداری و فيلمبرداری به طور پیش فرض پشتیبانی می شود‪ .‬اگر در‬
‫حالت عکسبرداری و فيلمبرداری بر روی یک سوژه زوم کنید و عالمت زوم در محدوده دیجیتال‬
‫باشد‪ ،‬یعنی دوربین شما در حال استفاده از زوم دیجیتال است‪ .‬با استفاده همزمان از زوم نوری ‪60‬‬
‫برابر و زوم دیجیتال ‪ 2‬برابر‪ ،‬می توانید تا ‪ 120‬برابر بزرگنمایی ایجاد کنید‪.‬‬
‫می توانید با تنظیم زوم‪ ،‬عکس های کلوزآپ (نمای نزدیک) بگیرید‪.‬‬
‫محدوده (زوم) نوری‬
‫نشانگر زوم‬
‫محدوده (زوم) دیجیتال‬
‫نسبت زوم‬
‫کوچک نمايی‬
‫بزرگ‌نمایی‬
‫بزرگ‌نمایی‬
‫ •امکان استفاده از زوم دیجیتال با گزينه فوکوس اتوماتیک ردیابی یا تشخیص چهره وجود ندارد‪.‬‬
‫ •کيفيت عکس گرفته شده با زوم ديجيتال ممکن است پايينتر از حد معمول باشد‪.‬‬
‫کوچک نمايی‬
‫یا‬
‫ •هنگامیکه دکمه زوم را می چرخانید‪ ،‬نسبت زوم نمایش داده شده در صفحه نمایش ممکن است به‬
‫صورت ناهماهنگ تغییر کند‪.‬‬
‫ •برای کاهش خطر سقوط دوربین هنگام استفاده از گزینه تایمر خودکار از سه پایه یا حالت‬
‫‪ Remote Viewfinder‬با عملکرد بزرگنمایی استفاده کنید‪.‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪39‬‬
‫هدش هتفرگ سکع‬
‫تنظيم زوم هوشمند‬
‫زوم هوشمند‬
‫اگر عالمت زوم در محدوده هوشمند باشد‪ ،‬دوربین در حال استفاده از زوم هوشمند است‪ .‬در صورت‬
‫استفاده از زوم هوشمند‪ ،‬وضوح عکس بر حسب میزان زوم متغیر خواهد بود‪ .‬با استفاده همزمان از‬
‫زوم نوری و زوم هوشمند‪ ،‬می توانید تا ‪ 120‬برابر بزرگنمایی ایجاد کنید‪.‬‬
‫تفکيک عکس با روشن‬
‫بودن زوم هوشمند‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬زوم هوشمند را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪3 3‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫محدوده (زوم) نوری‬
‫شرح‬
‫خاموش‪ :‬زوم هوشمند غيرفعال می شود‪.‬‬
‫نشانگر زوم‬
‫روشن‪ :‬زوم هوشمند فعال می شود‪.‬‬
‫برد هوشمند‬
‫ •امکان استفاده از زوم هوشمند با گزينه ‪ AF‬رديابی و گزینه های ردیابی انتخاب‪ ٬‬وجود ندارد‪.‬‬
‫ •افت کیفیت عکسی که با استفاده از زوم هوشمند گرفته می شود‪ ،‬در مقایسه با زوم دیجیتال کمتر‬
‫است‪ .‬هرچند‪ ،‬کیفیت عکس در مقایسه با عکسهایی که با زوم نوری گرفته می شود‪ ،‬ممکن است‬
‫پایینتر باشد‪.‬‬
‫ •زوم هوشمند فقط در صورتی قابل استفاده است که نسبت وضوح ‪ 4:3‬را انتخاب کرده باشید‪.‬‬
‫در صورتی که نسبت وضوح دیگری را در حالی که زوم هوشمند روشن است‪ ،‬تنظیم کنید‪ ،‬زوم‬
‫هوشمند به طور خودکار خاموش خواهد شد‪.‬‬
‫فعال است‪.‬‬
‫ •زوم هوشمند همواره در حالت‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪40‬‬
‫هدش هتفرگ سکع‬
‫کاهش لرزش دوربین (‪)OIS‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ٬‬می توانید لرزشگير نوری تصوير (‪ )OIS‬را تنظيم کنید تا تاری‬
‫تصویر ناشی از لرزش دوربین را کاهش داده یا حذف کنید‪.‬‬
‫‪‬پیش از تصحیح‬
‫‪‬پس از تصحیح‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ OIS2 2‬را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪3 3‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫خاموش‪ OIS :‬غيرفعال می شود‪.‬‬
‫روشن‪ OIS :‬فعال می شود‪.‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪41‬‬
‫ •‪ OIS‬ممکن است در موارد زیر درست کار نکند‪:‬‬
‫‪-‬وقتی که برای دنبال کردن یک سوژه متحرک‪ ،‬دوربین را حرکت می دهید‬
‫‪-‬وقتی که از زوم دیجیتال استفاده می کنید‬
‫‪-‬وقتی که لرزش دوربین خیلی زیاد باشد‬
‫‪-‬سرعت شاتر پايين است (مثالً‪ ،‬در هنگام تصويربرداری از صحنه های شبانه)‬
‫‪-‬وقتی که یک عکس کلوزآپ می گیرید‬
‫ •در هنگام استفاده از ‪ OIS‬با سه پايه‪ ،‬تصاوير ممکن است بر اثر لرزش حسگر ‪ OIS‬تار شوند‪.‬‬
‫در هنگام استفاده از سه پايه‪ ،‬عملکرد ‪ OIS‬را غيرفعال کنيد‪.‬‬
‫ •در صورت ضربه خوردن يا سقوط دوربين‪ ،‬صفحه نمایش تار خواهد شد‪ .‬در اين صورت‪ ،‬الزم‬
‫است تا دوربين را خاموش کرده و دوباره روشن کنيد‪.‬‬
‫نکاتی برای گرفتن یک عکس واضح تر‬
‫  درست نگه داشتن دوربین در دست‬
‫  کاهش لرزش دوربین‬
‫مطمئن شوید که چیزی جلوی لنز‪ ،‬فالش يا‬
‫ميکروفون را نگرفته است‪.‬‬
‫جهت کاهش دیجیتالی لرزش دوربین به روش نوری‪ ،‬گزینه لرزشگیر نوری‬
‫تصویر را تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)41‬‬
‫  وقتی‬
‫  تا نیمه فشار دادن دکمه شاتر‬
‫نشان داده شد‬
‫[شاتر] را تا نیمه فشار دهید و فوکوس را تنظیم کنید‪ .‬دوربين‬
‫فوکوس و نوردهی را به طور خودکار تنظيم می کند‪.‬‬
‫لرزش دوربین‬
‫دوربين ميزان ديافراگم و سرعت شاتر را به صورت‬
‫خودکار تنظيم می کند‪.‬‬
‫کادر فوکوس‬
‫ •پس از سبز شدن کادر فوکوس‪ ،‬برای گرفتن عکس‬
‫[شاتر] را فشار دهيد‪.‬‬
‫ •وقتی که کادر فوکوس قرمز شد‪ ،‬ترکيب را تغییر داده و‬
‫دوباره دکمه [شاتر] را تا نیمه فشار دهید‪.‬‬
‫هنگام عکسبرداری و فیلمبرداری در تاریکی‪ ،‬گزینه فالش را روی همزمانی آهسته یا خاموش‬
‫نگذارید‪ .‬ديافراگم به مدت طوالنی تر باز می ماند و ممکن است ثابت نگه داشتن دوربين برای گرفتن‬
‫عکسی واضح مشکل باشد‪.‬‬
‫ •از سه پایه استفاده کنید یا گزینه فالش را روی فالش اصالح قرار دهید‪( .‬صفحه ‪)66‬‬
‫ •گزینه های حساسیت ‪ ISO‬را تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)68‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪42‬‬
‫ جلوگیری از خروج سوژه از فوکوس‬
‫در موارد زیر‪ ،‬ممکن است فوکوس کردن روی سوژه دشوار باشد‪:‬‬
‫‪-‬وقتی کنتراست کمی بین سوژه و پس زمینه وجود دارد (مثالً‪ ،‬زمانی که رنگ لباس سوژه شبیه‬
‫رنگ پس زمینه است)‬
‫‪-‬وقتی منبع نور پشت سوژه خیلی روشن است‬
‫‪-‬سوژه براق يا بازتاب دهنده نور است‬
‫‪-‬وقتی سوژه دارای طرح افقی است‪ ،‬مثل پرده کرکره‬
‫‪-‬وقتی سوژه در مرکز کادر قرار نگرفته است‬
‫ •هنگام عکسبرداری در نور کم‬
‫فالش را روشن کنید‪.‬‬
‫(صفحه ‪)66‬‬
‫ •هنگامی که سوژه ها به سرعت حرکت می کنند‬
‫از عملکرد مداوم یا پیش‬
‫تصویر استفاده کنید‪.‬‬
‫(صفحه ‪)82 ،81‬‬
‫استفاده از قفل فوکوس‬
‫برای فوکوس کردن‪ ،‬دکمه [شاتر] را تا نیمه فشار دهید‪ .‬وقتی که سوژه در فوکوس قرار‬
‫گرفت‪ ،‬می توانید برای تغییر ترکیب بندی‪ ،‬کادر را جابجا کنید‪ .‬وقتی که همه چیز آماده‬
‫بود‪ ،‬جهت گرفتن عکس‪[ ،‬شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪43‬‬
‫عملکردهای پیشرفته‬
‫چگونگی گرفتن عکس يا ضبط کردن فيلم با انتخاب يک حالت را ياد بگيريد‪.‬‬
‫استفاده از حالت اتوماتیک هوشمند …………………… … ‪45‬‬
‫استفاده از حالت برنامه ……………………………… … ‪47‬‬
‫استفاده از اولویت روزنه لنز‪ ،‬اولویت شاتر یا حالت دستی … ‪48‬‬
‫استفاده از حالت اولویت روزنه لنز ………………… … ‪49‬‬
‫استفاده از حالت اولویت شاتر ……………………… … ‪50‬‬
‫استفاده از حالت تنظیمات دستی ……………………… … ‪51‬‬
‫استفاده از حالت هوشمند ……………………………… … ‪52‬‬
‫استفاده از حالت پانوراما …………………………… … ‪53‬‬
‫استفاده از حالت ‪55 … …………………… Magic Plus‬‬
‫استفاده از حالت فيلتر عکس ………………………… … ‪55‬‬
‫استفاده از حالت فيلتر فيلم …………………………… … ‪56‬‬
‫استفاده از حالت فيلم ………………………………… … ‪57‬‬
‫ضبط فیلم های سرعت باال ………………………… … ‪59‬‬
‫استفاده از حالت تشخیص هوشمند صحنه …………… … ‪60‬‬
‫استفاده از حالت اتوماتیک هوشمند‬
‫در حالت اتوماتيک هوشمند‪ ،‬دوربین تنظیمات مناسب را بر اساس نوع صحنه شناسایی شده به طور خودکار انتخاب می کند‪ .‬در صورتی که با تنظیمات دوربین برای صحنه های مختلف آشنا نباشید‪ ،‬حالت اتوماتيک‬
‫هوشمند مفید خواهد بود‪.‬‬
‫‪1‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬سوژه خود را در کادر تنظیم کنید‪.‬‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫منظره‬
‫ •دوربین صحنه ای را به طور خودکار انتخاب می کند‪ .‬نماد مناسب صحنه در قسمت باالی‬
‫سمت چپ صفحه نمایان می شود‪ .‬نمادها در زير فهرست شده اند‪.‬‬
‫صحنه هايی با پس زمينه های سفيد روشن‬
‫چهره در شب‬
‫چهره در شب‬
‫منظره با پس زمينه روشن‬
‫چهره با پس زمينه روشن‬
‫چهره‬
‫عکس های نمای نزديک از اشيا‬
‫‪3‬برای فوکوس کردن‪ ،‬دکمه [شاتر] را تا نیمه فشار دهید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4 4‬برای گرفتن عکس‪ ،‬دکمه [شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫عکس های نمای نزديک از متن‬
‫غروب‬
‫فضاهای داخلی‪ ،‬تیره‬
‫تا قسمتی روشن‬
‫نمای نزدیک با نور نقطه ای‬
‫عکسبرداری از چهره با نور نقطه ای‬
‫هتفرشیپ یاهدرکلمع ‪45‬‬
‫دنمشوه کیتاموتا تلاح زا هدافتسا‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫آسمان آبی‬
‫مناطق جنگلی‬
‫عکس های نمای نزديک از اشيای رنگی‬
‫دوربين روی سه پايه ثابت شده است و سوژه برای مدت زمان معینی حرکت نمی‬
‫کند‪( .‬هنگام عکسبرداری در تاريکی)*‬
‫سوژه های دارای حرکت پیوسته*‬
‫*این نماد در کنار نماد صحنه نمایان می گردد‪.‬‬
‫ •اگر دوربين نتواند حالت صحنه مناسبی را انتخاب کند‪ ،‬برای این حالت از تنظيمات پيش فرض‬
‫استفاده می کند‪.‬‬
‫ •حتی اگر چهره ای تشخیص داده شود‪ ،‬ممکن است دوربین بسته به وضعیت یا روشنایی سوژه‪،‬‬
‫حالت عکسبرداری از چهره را انتخاب نکند‪.‬‬
‫ •ممکن است دوربین بسته به شرایط عکسبرداری مانند لرزش دوربین‪ ،‬روشنایی يا فاصله نسبت به‬
‫سوژه‪ ،‬صحنه درست را انتخاب نکند‪.‬‬
‫را‬
‫ •هنگام استفاده از سه پایه‪ ،‬اگر سوژه در حال حرکت باشد‪ ،‬ممکن است دوربین حالت‬
‫تشخیص ندهد‪.‬‬
‫ •مصرف باتری دوربين افزايش می يابد زيرا دوربين برای انتخاب صحنه های مناسب اغلب‬
‫تنظيمات را تغيير می دهد‪.‬‬
‫هتفرشیپ یاهدرکلمع ‪46‬‬
‫استفاده از حالت برنامه‬
‫در حالت برنامه‪ ،‬می توانید بيشتر گزينه ها را به جز سرعت شاتر و میزان دیافراگم‪ ،‬که دوربین به طور خودکار تنظیم می کند‪ ،‬تنظيم کنيد‪.‬‬
‫‪1‬کلید چرخشی را بچرخانید تا روی‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬گزینه های دلخواه را تنظیم کنید‪.‬‬
‫جابجايی برنامه‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫ •جهت آگاهی از فهرست گزینه ها‪ ،‬به "گزينه های تصويربرداری" مراجعه کنید‪( .‬صفحه ‪)61‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬سوژه خود را در چارچوب همراستا کرده و سپس برای تمرکز‪ ،‬دکمه [شاتر] را تا‬
‫نیمه فشار دهید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬برای گرفتن عکس‪ ،‬دکمه [شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫اگر از این عملکرد استفاده کنید می توانید سرعت درپوش و میزان دیافراگم دلخواه را با حفظ روشنايی‬
‫یکسان انتخاب کنید‪ .‬سرعت درپوش و میزان دیافراگم در قوانین زیر تغییر می کنند‪:‬‬
‫جهت گردونه فرمان‬
‫‪+‬‬
‫‪-‬‬
‫هتفرشیپ یاهدرکلمع ‪47‬‬
‫تغییر میزان نوردهی‬
‫سرعت درپوش کاهش یافته ‪ +‬دیافراگم افزایش یافته‬
‫سرعت درپوش افزایش یافته ‪ +‬دیافراگم کاهش یافته‬
‫استفاده از اولویت روزنه لنز‪ ،‬اولویت شاتر یا حالت دستی‬
‫میزان دیافراگم یا سرعت درپوش را تنظیم کنید تا میزان نوردهی تصاویر را کنترل کنید‪ .‬این گزینه ها را می توان در حالت های اولویت روزنه لنز‪ ،‬اولویت شاتر و دستی استفاده کرد‪.‬‬
‫میزان دیافراگم‬
‫سرعت درپوش‬
‫دیافراگم حفره ای است که اجازه می دهد نور به دوربین برسد‪ .‬محفظه دیافراگم شامل صفحات نازک‬
‫فلزی است که باز شده و بسته می شوند و دیافراگم را عریض و تنگ می کنند و میزان نوری که وارد‬
‫دوربین می شود را کنترل می کنند‪ .‬اندازه دریچه‌ دیافراگم کامالً به روشنایی عکس بستگی دارد‪ :‬هر‬
‫چه دریچ ‌ه دیافراگم بزرگ تر باشد‪ ،‬عکس روشن تر است؛ هر چه دریچه‌ دیافراگم کوچک تر باشد‪،‬‬
‫عکس تیره تر است‪ .‬دقت کنید که هر چه ميزان ديافراگم بزرگتر باشد‪ ،‬اندازه دریچ ‌ه دیافراگم کوچکتر‬
‫است‪ .‬مثال‪ ،‬دیافراگم تنظیم شده روی ‪ 5.6‬بزرگتر از دیافراگم تنظیم شده روی ‪ 11‬است‪.‬‬
‫سرعت درپوش‪ ،‬که عاملی مهم در تعیین روشنایی عکس است‪ ،‬به مقدار زمانی که طول می‌کشد تا‬
‫شاتر باز و بسته شود‪ ،‬اشاره دارد‪ .‬سرعت کند درپوش به نور زمان عبور بیشتری می دهد‪ .‬در شرایط‬
‫مساوی‪ ،‬تصاویر روشن تر می شوند اما اشیایی که سریع حرکت می کنند‪ ،‬به تاری میل می کنند‪.‬‬
‫از سوی دیگر‪ ،‬سرعت درپوش سریع به نور زمان عبور کمتری می دهد‪ .‬تصاویر تیره تر شده اما‬
‫تصویر اشیای متحرک واضح تر می افتد‪.‬‬
‫‪‬میزان دیافراگم زیاد (اندازه دریچه‬
‫دیافراگم کوچک است‪).‬‬
‫‪‬میزان دیافراگم کم (اندازه دریچه‌ دیافراگم‬
‫بزرگ است‪).‬‬
‫‪‬سرعت شاتر سریع‬
‫هتفرشیپ یاهدرکلمع ‪48‬‬
‫‪‬سرعت درپوش کند‬
‫یتسد تلاح ای رتاش تیولوا ‪،‬زنل هنزور تیولوا زا هدافتسا‬
‫استفاده از حالت اولویت روزنه لنز‬
‫حالت اولویت روزنه لنز به شما امکان می دهد تا بطور دستی مقدار دیافراگم را تنظیم کنید و دوربین‬
‫بطور خودکار سرعت درپوش را تنظیم کند‪.‬‬
‫‪1‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬‬
‫‪3‬‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ •برای انتخاب حالت دیگر‪ ،‬وقتی کلید چرخشی حالت روی‬
‫فشار دهید و سپس یک حالت را انتخاب کنید‪.‬‬
‫تنظیم شده است‪ ]r[ ،‬را‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬گزینه های دلخواه را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬سوژه خود را در فريم تراز کرده و سپس برای فوکوس‪ ،‬دکمه [شاتر] را تا نیمه‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬برای گرفتن عکس‪[ ،‬شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫ •برای مشاهده فهرستی از گزینه ها‪ ،‬به "گزينه های تصويربرداری" مراجعه کنید‪.‬‬
‫(صفحه ‪)61‬‬
‫‪3‬گردونه فرمان را حرکت دهید تا میزان دیافراگم تنظیم شود‪.‬‬
‫ •همچنین می توانید میزان دیافراگم را با فشار دادن [‪ ،]s/f‬رفتن به میزان دیافراگم و سپس‬
‫حرکت دادن گردونه فرمان‪ ،‬تنظیم کنید‪.‬‬
‫ •برای اطالعات بیشتر درباره میزان دیافراگم‪ ،‬به صفحه ‪ 48‬مراجعه کنید‪.‬‬
‫هتفرشیپ یاهدرکلمع ‪49‬‬
‫ک تنظيم شود‪ ،‬سرعت شاتر نمی تواند به طور خودکار برای سازگاری با‬
‫اگر گزينه ‪ ISO‬بر روی‏اتوماتی ‏‬
‫ميزان ديافراگم تغيير کند‪ .‬در این حالت‪ ،‬دوربین با تغییر دادن خودکار گزینه ‪ ISO‬در هنگام گرفتن عکس‪،‬‬
‫یک مقدار مناسب را برای نوردهی پیدا می کند‪ .‬برای انتخاب دستی گزينه ‪ ،ISO‬دکمه [‪ ]m‬را فشار‬
‫داده و سپس ‪ ← ISO‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫یتسد تلاح ای رتاش تیولوا ‪،‬زنل هنزور تیولوا زا هدافتسا‬
‫استفاده از حالت اولویت شاتر‬
‫حالت اولویت شاتر به شما امکان می دهد تا به طور دستی سرعت درپوش را تنظیم کنید تا دوربین به‬
‫طور خودکار میزان دیافراگم را تنظیم کند‪.‬‬
‫‪1‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬‬
‫‪3‬‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ •برای انتخاب حالت دیگر‪ ،‬وقتی کلید چرخشی حالت روی‬
‫فشار دهید و سپس یک حالت را انتخاب کنید‪.‬‬
‫تنظیم شده است‪ ]r[ ،‬را‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬گزینه های دلخواه را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬سوژه خود را در فريم تراز کرده و سپس برای فوکوس‪ ،‬دکمه [شاتر] را تا نیمه‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬برای گرفتن عکس‪[ ،‬شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫ •برای مشاهده فهرستی از گزینه ها‪ ،‬به "گزينه های تصويربرداری" مراجعه کنید‪.‬‬
‫(صفحه ‪)61‬‬
‫‪3‬گردونه فرمان را حرکت دهید تا سرعت درپوش تنظیم شود‪.‬‬
‫ •همچنین می توانید سرعت درپوش را با فشار دادن [‪ ،]s/f‬رفتن به سرعت شاتر و سپس‬
‫حرکت دادن گردونه فرمان‪ ،‬تنظیم کنید‪.‬‬
‫ •برای کسب اطالعات بیشتر درباره سرعت درپوش‪ ،‬به صفحه ‪ 48‬مراجعه کنید‪.‬‬
‫هتفرشیپ یاهدرکلمع ‪50‬‬
‫ک تنظيم شود‪ ،‬ميزان ديافراگم نمی تواند به طور خودکار برای سازگاری با‬
‫اگر گزينه ‪ ISO‬بر روی‏اتوماتی ‏‬
‫سرعت درپوش تغيير کند‪ .‬در این حالت‪ ،‬دوربین با تغییر دادن خودکار گزینه ‪ ISO‬در هنگام گرفتن عکس‪،‬‬
‫یک مقدار مناسب را برای نوردهی پیدا می کند‪ .‬برای انتخاب دستی گزينه ‪ ،ISO‬دکمه [‪ ]m‬را فشار‬
‫داده و سپس ‪ ← ISO‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫یتسد تلاح ای رتاش تیولوا ‪،‬زنل هنزور تیولوا زا هدافتسا‬
‫استفاده از حالت تنظیمات دستی‬
‫حالت دستی به شما امکان می دهد تا هم مقدار دیافراگم و هم سرعت شاتر را دستی تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪1‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ •برای انتخاب حالت دیگر‪ ،‬وقتی کلید چرخشی حالت روی‬
‫فشار دهید و سپس یک حالت را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4 4‬برای تنظيم میزان دیافراگم‪ [ ،‬‬
‫تنظیم شده است‪ ]r[ ،‬را‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬گزینه های دلخواه را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬سوژه خود را در چارچوب همراستا کرده و سپس برای تمرکز‪ ،‬دکمه [شاتر] را تا‬
‫نیمه فشار دهید‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬برای گرفتن عکس‪ ،‬دکمه [شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫ •برای مشاهده فهرستی از گزینه ها‪ ،‬به "گزينه های تصويربرداری" مراجعه کنید‪.‬‬
‫(صفحه ‪)61‬‬
‫‪3‬گردونه فرمان را حرکت دهید تا سرعت درپوش تنظیم شود‪.‬‬
‫فرمان را حرکت دهید‪.‬‬
‫ ‪ /‬‬
‫ ] را فشار داده و نگه دارید و سپس گردونه‬
‫ •همچنین می توانید سرعت درپوش یا میزان دیافراگم را با فشار دادن [‪ ،]s/f‬رفتن به‬
‫سرعت درپوش یا میزان دیافراگم و سپس حرکت دادن گردونه فرمان‪ ،‬تنظیم کنید‪.‬‬
‫هتفرشیپ یاهدرکلمع ‪51‬‬
‫استفاده از حالت هوشمند‬
‫در حالت هوشمند‪ ،‬می توانید با گزینه های از پیش تنظیم شده برای یک صحنه خاص‪ ،‬عکس بگیرید‪.‬‬
‫‪1‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬یک صحنه انتخاب کنید‪.‬‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫گزينه‬
‫آرایش چهره‬
‫ •برای نشان دادن نمایش گزینه و انتخاب مجدد یک صحنه [‪ ]r‬را فشار دهید‪.‬‬
‫عکسبرداری پی‬
‫در پی‬
‫منظره‬
‫شیک ‪ :‬آرایش چهره‬
‫فاصله نزدیک‬
‫ثابت کردن‬
‫عملکرد‬
‫تن عمیق‬
‫(‪)HDR‬‬
‫پانوراما‬
‫تنظیم‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬سوژه خود را در چارچوب همراستا کرده و سپس برای تمرکز‪ ،‬دکمه [شاتر] را تا‬
‫نیمه فشار دهید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬برای گرفتن عکس‪ ،‬دکمه [شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫سیاه یکدست‬
‫غروب آفتاب‬
‫شب‬
‫آتش بازی‬
‫ردپای نور‬
‫هتفرشیپ یاهدرکلمع ‪52‬‬
‫شرح‬
‫با استفاده از گزینه های ویژه مخفی کردن نواقص ظاهری‪ ،‬از چهره عکس‬
‫بگیرید‪.‬‬
‫به طور پیوسته عکس بگیرید‪.‬‬
‫از مناظر و صحنه های طبیعت بی جان عکس بگیرید‪.‬‬
‫از سوژه های کوچک یا نمای بسته عکس بگیرید‪.‬‬
‫از سوژه هایی که با سرعت باال در حال حرکتند‪ ،‬عکس بگیرید‪.‬‬
‫چندین عکس با میزان نوردهی مختلف از یک سوژه بگیرید و سپس آنها را‬
‫ترکیب کنید تا یک عکس درخشان ایجاد نمایید‪.‬‬
‫در یک عکس‪ ،‬از صحنه عریض پانوراما عکس بگیرید‪.‬‬
‫از سوژه ها با شکل های تیره در مقابل پس زمینه روشن‪ ،‬عکس بگیرید‪.‬‬
‫از صحنه های غروب آفتاب با رنگهای قرمز و زرد طبیعی عکس بگیرید‪.‬‬
‫یک عکس با نویز تصویر کمتر در شرایط نور کم بگیرید‪.‬‬
‫از آتش بازی های رنگی در شب عکس بگیرید‪.‬‬
‫از صحنه های ردیابی نور در شرایط نور کم عکس بگیرید‪.‬‬
‫دنمشوه تلاح زا هدافتسا‬
‫استفاده از حالت پانوراما‬
‫درحالت پانوراما‪ ،‬می توانيد يک صحنه عريض پانوراما را در يک عکس واحد جای دهيد‪ .‬برای ایجاد‬
‫تصویر پانورامایی‪ ،‬یک سری تصاویر گرفته و ترکیب کنید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬در حالی که دکمه [شاتر] را نگه داشته ايد‪ ،‬دوربين را در جهتی که امکان گرفتن‬
‫قسمتهای ديگر تصوير پانوراما وجود داشته باشد‪ ،‬حرکت دهيد‪.‬‬
‫ •فلش هایی در راستای حرکت نشان داده می شوند و تمام تصویر درحال عکسبرداری و‬
‫فيلمبرداری در کادر پیش نمایش نشان داده می شود‪.‬‬
‫ •وقتی نمایاب با صحنه بعدی تراز شد‪ ،‬دوربین بطور خودکار‪ ،‬تصویر بعدی را می گیرد‪.‬‬
‫‪ ‬مثال تصویربرداری‬
‫‪1‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬پانوراما را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬سوژه خود را در چارچوب همراستا کرده و سپس برای تمرکز‪ ،‬دکمه [شاتر] را تا‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫نیمه فشار دهید‪.‬‬
‫ •دوربين را با منتهی اليه سمت چپ يا منتهی اليه سمت راست‪ ،‬يا باالترين يا پايين ترين بخش‬
‫صحنه مورد نظر تراز کنيد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬برای شروع تصویربرداری‪ ،‬دکمه [شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫لرزش‪ :‬وجود یک خط صاف تر نشان‬
‫دهنده لرزش کمتر دوربين است‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬وقتی کارتان تمام شد‪[ ،‬شاتر] را رها کنید‪.‬‬
‫ •وقتی همه تصاویر الزم را گرفتید‪ ،‬دوربین آنها را در قالب یک تصویر پانورامایی ترکیب‬
‫می کند‪.‬‬
‫هتفرشیپ یاهدرکلمع ‪53‬‬
‫دنمشوه تلاح زا هدافتسا‬
‫ •برای کسب بهترین تصاویر پانورامایی‪ ،‬از اقدامات زیر دوری کنید‪:‬‬
‫‪-‬حرکت بسیار تند یا بسیار کند دوربین‬
‫‪-‬حرکت دادن بسیار اندک دوربین برای گرفتن تصویر بعدی‬
‫‪-‬حرکت دادن دوربین با سرعتهای غیرمنظم‬
‫‪-‬تکان دادن دوربین‬
‫‪-‬عکسبرداری در مکانهای تاریک‬
‫‪-‬عکس گرفتن از اشیای متحرک اطراف‬
‫‪-‬عکسبرداری در شرایطی که روشنایی یا رنگ نور متغیر است‬
‫ •تصاویر گرفته شده بطور خودکار ذخیره می شوند و عکسبرداری تحت شرایط زیر متوقف می‬
‫شود‪:‬‬
‫‪-‬اگر در حین عکسبرداری‪ ،‬جهت عکسبرداری را تغییر دهید‬
‫‪-‬اگر دوربين را خيلی سریع حرکت دهيد‬
‫‪-‬اگر دوربین را حرکت ندهید‬
‫ •انتخاب عملکرد پانوراما باعث غیرفعال شدن عملکرد زوم دیجیتال و نوری می شود‪ .‬اگر حالت‬
‫پانوراما را در وضعيت بزرگنمايی لنز انتخاب کنيد‪ ،‬دوربين با انجام کوچک نمايی به طور‬
‫خودکار به وضعيت پيش فرض باز می گردد‪.‬‬
‫ •برخی حالت های فالش قابل دسترس نیستند‪.‬‬
‫ •دوربین ممکن است بدلیل ترکیب بندی عکسبرداری یا حرکت موجود در صحنه‪ ،‬عکسبرداری را‬
‫متوقف کند‪.‬‬
‫ •در صورتی که حرکت دوربين را دقيقا ً در نقطه پايانی صحنه متوقف کنيد‪ ،‬ممکن است آخرين‬
‫تصوير به طور کامل ثبت نشود‪ .‬برای گرفتن تصویر از تمام منظره‪ ،‬دوربین را اندکی فراتر از‬
‫نقطه ای که می خواهید صحنه پایان بگیرد‪ ،‬حرکت دهید‪.‬‬
‫هتفرشیپ یاهدرکلمع ‪54‬‬
‫استفاده از حالت ‪Magic Plus‬‬
‫با انتخاب حالت های مختلف برای جلوه های متنوع‪ ،‬عکس يا فيلم بگيريد‪.‬‬
‫استفاده از حالت فيلتر عکس‬
‫گزينه‬
‫برای خلق تصاویر منحصر به فرد‪ ،‬جلوه های فیلتر هوشمند به تصاویر خود اضافه کنید‪.‬‬
‫مینیاتور‬
‫تزيين تصوير‬
‫فیلتر عبوری‬
‫چشم ماهی‬
‫مینیاتور‬
‫تزيين تصوير‬
‫چشم ماهی‬
‫کالسیک‬
‫کالسیک‬
‫پس زمینه قهوه ای‬
‫‪1‬کلید چرخشی را بچرخانید تا روی‬
‫‪1‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪2 2‬‬
‫‪3 3‬یک جلوه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫شرح‬
‫برای اينکه سوژه کوچک به نظر برسد‪ ،‬از جلوه کجی‪-‬جابجايی‬
‫استفاده کنيد‪.‬‏ (باال و پایین عکس تار خواهد شد‪).‬‬
‫رنگ هایی قدیمی‪ ،‬با کنتراست باال‪ ،‬و جلوه تزيينی قوی دوربين های‬
‫‪ Lomo‬را اعمال کنید‪.‬‬
‫خطوطی را به سمت خارج اشيای روشن اضافه می کند تا جلوه‬
‫بصری فيلتر عبوری را تقليد کند‪.‬‬
‫اشیای نزدیک برای تقلید کردن تاثیر بصری یک عدسۀ چشم ماهی‬
‫را کج نمایید‪.‬‬
‫يک جلوه سياه و سفيد اعمال کنيد‪.‬‬
‫يک جلوه رنگ قرمز و قهوه ای اعمال کنيد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬سوژه خود را در چارچوب همراستا کرده و سپس برای تمرکز‪ ،‬دکمه [شاتر] را تا‬
‫نیمه فشار دهید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬برای گرفتن عکس‪[ ،‬شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫ •بسته به گزينه انتخاب شده‪ ،‬تفکيک ممکن است به طور خودکار بر روی مقدار‬
‫قرار بگيرد‪.‬‬
‫ •برای اعمال جلوه های فیلتر به عکس های ذخیره شده‪ ]m[ ،‬را فشار دهید و سپس انتخاب‬
‫تصویر ← یک تصویر را انتخاب کنید‪.‬‬
‫يا پايينتر‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫هتفرشیپ یاهدرکلمع ‪55‬‬
‫ تلاح زا هدافتسازا هدافتساا‬
‫استفاده از حالت فيلتر فيلم‬
‫‪4‬برای شروع ضبط‬
‫‪4‬‬
‫‪5 5‬برای توقف ضبط یک بار دیگر‬
‫برای خلق تصاویر منحصر به فرد‪ ،‬جلوه های فیلتر هوشمند به فيلمهای خود اضافه کنید‪.‬‬
‫‪1‬کلید چرخشی را بچرخانید تا روی‬
‫‪1‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪2 2‬‬
‫‪3 3‬یک جلوه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫گزينه‬
‫مینیاتور‬
‫تزيين تصوير‬
‫چشم ماهی‬
‫کالسیک‬
‫پس زمینه قهوه ای‬
‫جلوه پالت ‪1‬‬
‫جلوه پالت ‪2‬‬
‫جلوه پالت ‪3‬‬
‫جلوه پالت ‪4‬‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫(ضبط فیلم) را فشار دهید‪.‬‬
‫(ضبط فیلم) را فشار دهید‪.‬‬
‫ •اگر مینیاتور را انتخاب کنید‪ ،‬سرعت پخش افزایش می‌یابد‪.‬‬
‫ •در صورت انتخاب مینیاتور‪ ،‬نمی توانيد صدای فيلم را ضبط کنيد‪.‬‬
‫ •بسته به گزينه انتخاب شده‪ ،‬تفکيک ضبط ممکن است به طور خودکار بر روی مقدار‬
‫پايينتر قرار بگيرد‪.‬‬
‫شرح‬
‫برای اينکه سوژه کوچک به نظر برسد‪ ،‬از جلوه کجی‪-‬جابجايی‬
‫استفاده کنيد‪.‬‏ (باال و پایین عکس تار خواهد شد‪).‬‬
‫رنگ هایی قدیمی‪ ،‬با کنتراست باال‪ ،‬و جلوه تزيينی قوی دوربين های‬
‫‪ Lomo‬را اعمال کنید‪.‬‬
‫اشیای نزدیک برای تقلید کردن تاثیر بصری یک عدسۀ چشم ماهی‬
‫را کج نمایید‪.‬‬
‫يک جلوه سياه و سفيد اعمال کنيد‪.‬‬
‫يک جلوه رنگ قرمز و قهوه ای اعمال کنيد‪.‬‬
‫يک نمای زنده با کنتراست باال و رنگ زياد ايجاد کنيد‪.‬‬
‫صحنه ها را تميز و شفاف کنيد‪.‬‬
‫يک درجه رنگ قهوه ای ماليم اعمال کنيد‪.‬‬
‫يک جلوه سرد و تک رنگ ايجاد کنيد‪.‬‬
‫هتفرشیپ یاهدرکلمع ‪56‬‬
‫يا‬
‫استفاده از حالت فيلم‬
‫در حالت فيلم‪ ،‬می توانيد با انجام تنظیمات خاص‪ ،‬فيلم‌های ‪ HD‬کامل )‪ (1920 X 1080‬را به مدت حداکثر ‪ 20‬دقيقه ضبط کنيد‪ .‬اين دوربين‪ ،‬فيلمهای ضبط شده را به صورت فايلهای )‪ MP4 (H.264‬ذخيره می‬
‫کند‪.‬‬
‫ •)‪ MP4 (H.264‬یک قالب فشرده‌سازی ويدئويی است که از سوی سازمان‌های استانداردهای بین‌المللی ‪ ISO-IEC‬و ‪ ITU-T‬عرضه شده است‪.‬‬
‫ •اگر از کارت های حافظه با سرعت نوشتن پایین استفاده کنید‪ ،‬ممکن است دوربین نتواند ویدئوها را به درستی ذخیره کند‪ .‬ممکن است ویدئوی ضبط شده خراب شده یا به درستی پخش نشود‪.‬‬
‫ •کارتهای حافظه با سرعت نوشتن کم از ویدیوهایی با وضوح باال پشتیبانی نمی کنند‪ .‬برای ضبط فیلمهای دارای وضوح باال‪ ،‬از کارت های با سرعت نوشتن باالتر استفاده کنید‪.‬‬
‫ •اگر از عملکرد زوم در هنگام ضبط فیلم استفاده کنید‪ ،‬دوربین ممکن است صدای نویز عملکرد زوم را ضبط کند‪ .‬برای اینکه نویز زوم ضبط نشود‪ ٬‬از عملکرد زوم بی صدا استفاده کنيد‪( .‬صفحه ‪)85‬‬
‫‪1‬کلید چرخشی را بچرخانید تا روی‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬گزینه های دلخواه را تنظیم کنید‪.‬‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫ •جهت آگاهی از فهرست گزینه ها‪ ،‬به "گزينه های تصويربرداری" مراجعه کنید‪( .‬صفحه ‪)61‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬برای شروع ضبط‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬برای توقف ضبط یک بار دیگر‬
‫ •در برخی حالت ها می توانید کار ضبط ویدئو را با فشار دادن‬
‫چرخشی به آغاز کنید‪.‬‬
‫ •اندازه کادر فیلم ممکن است بسته به تفکیک فیلم و سرعت فریم‪ ،‬کوچکتر به نظر برسد‪.‬‬
‫(ضبط فیلم) بدون جابجایی کلید‬
‫(ضبط فیلم) را فشار دهید‪.‬‬
‫ •درحین ضبط ويديو‪ ]c[ ،‬را یک بار برای لغو عملکرد فوکوس‏اتوماتیک‏ مداوم فشار دهید و‬
‫یک بار دیگر برای فعال کردن عملکرد فشار دهید‪.‬‬
‫(ضبط فیلم) را فشار دهید‪.‬‬
‫هتفرشیپ یاهدرکلمع ‪57‬‬
‫مليف تلاح زا هدافتسا‬
‫ايجاد مکث در ضبط‬
‫دوربین به شما امکان می دهد که در حین ضبط فیلم‪ ،‬به طور موقت مکث کنید‪ .‬با استفاده از این‬
‫عملکرد می توانید صحنه های مجزا را به صورت یک فیلم واحد ضبط کنید‪.‬‬
‫ضبط تصویر ثابت در هنگام فیلمبرداری‬
‫بدون تعویض حالت به حالتهای عکسبرداری می توانید هنگام ضبط فیلم‪ ،‬تصویر ثابت بگیرید‬
‫(تا ‪ 6‬تصویر)‪.‬‬
‫تصاویر ضبط شده در هنگام‬
‫فیلمبرداری‬
‫ •برای مکث در حین ضبط‪ ،‬دکمه [‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ •[‪ ]o‬را جهت ادامه عمل‪ ٬‬فشار دهید‪.‬‬
‫ •برای گرفتن عکس هنگام ضبط فیلم‪ ،‬دکمه [شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫ •تصاویر گرفته شده بطور خودکار ضبط خواهند شد‪.‬‬
‫ •اندازه تصاوير گرفته شده‪ ،‬بسته به اندازه فيلم ضبط شده‪ ،‬تغيير می کند‪.‬‬
‫ •وقتی فیلم های سرعت باال ضبط می کنید‪ ،‬نمی توانید تصاویر ثابت بگیرید‪.‬‬
‫ •وقتی در ضبط فيلم مکث ايجاد شود‪ ،‬امکان گرفتن تصاوير ثابت وجود نخواهد داشت‪.‬‬
‫ •کیفیت عکس های گرفته شده در هنگام ضبط ویدئو ممکن است پایین تر از عکس های معمولی‬
‫باشد‪.‬‬
‫هتفرشیپ یاهدرکلمع ‪58‬‬
‫مليف تلاح زا هدافتسا‬
‫ضبط فیلم های سرعت باال‬
‫با تنظیم سرعت فریم می توانید فیلم های سرعت باال ضبط کنید‪ .‬فیلم های با سرعت باال‪ ،‬با حرکت‬
‫آهسته ‪ 30‬فریم در ثانیه پخش می شوند‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬کلید چرخشی را بچرخانید تا روی‬
‫ •فقط می توانید در حالت‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫فیلمبرداری با سرعت باال انجام دهید‪.‬‬
‫‪ ]m[2‬را فشار دهید و سپس اندازه فیلم را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3 3‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫‪ 240‬فریم در ثانیه‏‪ 240 :‬فریم بر ثانیه ضبط کنید (برای مدت حداکثر ‪ 10‬ثانیه)‪.‬‬
‫‪ 360‬فریم در ثانیه‏‪ 360 :‬فریم بر ثانیه ضبط کنید (برای مدت حداکثر ‪ 10‬ثانیه)‪.‬‬
‫‪4‬برای شروع ضبط‬
‫‪4‬‬
‫‪5 5‬برای توقف ضبط یک بار دیگر‬
‫(ضبط فیلم) را فشار دهید‪.‬‬
‫(ضبط فیلم) را فشار دهید‪.‬‬
‫هتفرشیپ یاهدرکلمع ‪59‬‬
‫ •کارتهای حافظه با سرعت نوشتن کم از ویدیوهایی با سرعت باال پشتیبانی نمی کنند‪.‬‬
‫ •هنگام ضبط فیلم با سرعت باال‪ ،‬دوربین نمی تواند صدا را ضبط کند‪.‬‬
‫ •کیفیت تصویر فیلم های ضبط شده در سرعت های باال ممکن از فیلم های ضبط شده در سرعت‬
‫عادی کمتر باشد‪.‬‬
‫مليف تلاح زا هدافتسا‬
‫استفاده از حالت تشخیص هوشمند صحنه‬
‫نماد‬
‫منظره‬
‫در حالت تشخيص هوشمند صحنه‪ ،‬دوربین تنظیمات مناسب را بر اساس نوع صحنه شناسایی شده به‬
‫طور خودکار انتخاب می کند‪.‬‬
‫‪1‬کلید چرخشی را بچرخانید تا روی‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪3 3‬تشخیص هوشمند صحنه ← روشن را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4 4‬سوژه خود را در کادر تنظیم کنید‪.‬‬
‫شرح‬
‫غروب‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫آسمان آبی‬
‫مناطق جنگلی‬
‫‪5‬برای شروع ضبط‬
‫ •دوربین صحنه ای را به طور خودکار انتخاب می کند‪ .‬نماد صحنه مناسب در قسمت باالی‬
‫سمت چپ صفحه نمایان خواهد شد‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6 6‬برای توقف ضبط یک بار دیگر‬
‫هتفرشیپ یاهدرکلمع ‪60‬‬
‫(ضبط فیلم) را فشار دهید‪.‬‬
‫(ضبط فیلم) را فشار دهید‪.‬‬
‫ •اگر دوربين نتواند حالت صحنه مناسبی را انتخاب کند‪ ،‬برای حالت تشخيص هوشمند صحنه از‬
‫تنظيمات پيش فرض استفاده می کند‪.‬‬
‫ •ممکن است دوربین بسته به شرایط عکسبرداری مانند لرزش دوربین‪ ،‬روشنایی و فاصله نسبت به‬
‫سوژه‪ ،‬صحنه درست را انتخاب نکند‪.‬‬
‫گزينه های تصويربرداری‬
‫نحوه تنظيم گزينه های حالت تصويربرداری را ياد بگيريد‪.‬‬
‫انتخاب تفکیک و کیفیت ……………………………… … ‪62‬‬
‫انتخاب یک تفکیک ……………………………… … ‪62‬‬
‫انتخاب کيفيت تصوير ……………………………… … ‪63‬‬
‫استفاده از تایمر ……………………………………… … ‪64‬‬
‫عکسبرداری در تاریکی ………………………………‬
‫جلوگیری از قرمزی چشم …………………………‬
‫نحوه استفاده از فالش ………………………………‬
‫استفاده از فالش ……………………………………‬
‫تنظيم حساسیت ‪……………………………… ISO‬‬
‫… ‪65‬‬
‫… ‪65‬‬
‫… ‪65‬‬
‫… ‪66‬‬
‫… ‪68‬‬
‫تغییر فوکوس دوربین ………………………………‬
‫استفاده از ماکرو …………………………………‬
‫تغییر گزینه فوکوس کردن …………………………‬
‫تنظیم محیط فوکوس ………………………………‬
‫… ‪69‬‬
‫… ‪69‬‬
‫… ‪69‬‬
‫… ‪71‬‬
‫استفاده از تشخیص چهره ……………………………‬
‫تشخیص چهره ها …………………………………‬
‫عکسبرداری از چهره خود …………………………‬
‫عکسبرداری از لبخند ………………………………‬
‫… ‪73‬‬
‫… ‪73‬‬
‫… ‪73‬‬
‫… ‪74‬‬
‫تشخیص پلک زدن ………………………………… … ‪74‬‬
‫نکاتی راجع به حذف کردن چهره ها ………………… … ‪75‬‬
‫تنظیم روشنایی و رنگ ………………………………‬
‫تنظیم نوردهی به صورت دستی (‪……………… )EV‬‬
‫اصالح پس زمینه روشن (‪…………………… )ACB‬‬
‫تغییر گزینه نورسنجی ………………………………‬
‫انتخاب يک تنظيم توازن سفيدی ……………………‬
‫… ‪76‬‬
‫… ‪76‬‬
‫… ‪77‬‬
‫… ‪77‬‬
‫… ‪78‬‬
‫ی (مداوم‪/‬پيش تصوير‪/‬براکت) …‬
‫استفاده از حالت های‏توال ‏‬
‫گرفتن عکس های پیوسته ……………………………‬
‫گرفتن عکس در حالت پيش تصوير …………………‬
‫گرفتن عکس های براکت شده ………………………‬
‫… ‪81‬‬
‫… ‪81‬‬
‫… ‪82‬‬
‫… ‪83‬‬
‫تنظيم تصاویر‬
‫کم کردن صدای زوم ………………………………… … ‪85‬‬
‫انتخاب ‪86 … ………………………………………… iFn‬‬
‫……………………………………… … ‪84‬‬
‫انتخاب تفکیک و کیفیت‬
‫با نحوه تغییر تنظیمات تفکیک و کیفیت تصویر آشنا شوید‪.‬‬
‫انتخاب یک تفکیک‬
‫تنظيم وضوح ويدئويی ‬
‫با افزایش تفکیک‪ ،‬عکس یا فیلم‪ ،‬پیکسل های بیشتری خواهد داشت و بنابراین می توان آن را روی‬
‫کاغذی بزرگتر چاپ کرد یا روی صفحه ای بزرگتر نمایش داد‪ .‬وقتی از تفکیک باال استفاده می کنید‪،‬‬
‫اندازه فایل نیز افزایش می یابد‪.‬‬
‫تنظيم وضوح عکس‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬اندازه فیلم را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪3 3‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬اندازه عکس را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪3 3‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫شرح‬
‫‪ :1920 X 1080‬فايلهای ‪ HD‬با کیفیت برای پخش بر روی يک تلويزيون ‪.HD‬‬
‫‪ :1280 X 720‬فايلهای ‪ HD‬برای پخش بر روی يک تلويزيون ‪.HD‬‬
‫‪ :640 X 480‬فايلهای ‪ SD‬برای پخش بر روی يک تلويزيون آنالوگ‪.‬‬
‫شرح‬
‫برای به اشتراک گذاشتن‪ :‬با استفاده از شبكه بی سیم به یك وب سایت ارسال كنید‬
‫(حداکثر ‪ 30‬ثانیه)‪.‬‬
‫‪ :4608 X 3456‬روی کاغذ ‪ A1‬چاپ کنید‪.‬‬
‫‪ :4608 X 3072‬روی کاغذ ‪ A1‬با نسبت عریض (‪ )3:2‬چاپ کنید‪.‬‬
‫‪ :4608 X 2592‬روی کاغذ ‪ A1‬با نسبت تمام نما (‪ )16:9‬چاپ کرده یا با‬
‫تلویزیون ‪ HD‬پخش کنید‪.‬‬
‫‪ :3648 X 2736‬روی کاغذ ‪ A2‬چاپ کنید‪.‬‬
‫‪ :2832 X 2832‬برای چاپ روی کاغذ ‪ A3‬با نسبت ‪.1:1‬‬
‫‪ :2592 X 1944‬روی کاغذ ‪ A4‬چاپ کنید‪.‬‬
‫‪ :1984 X 1488‬روی کاغذ ‪ A5‬چاپ کنید‪.‬‬
‫‪ :1920 X 1080‬روی کاغذ ‪ A5‬با نسبت تمام نما (‪ )16:9‬چاپ کرده یا با‬
‫تلویزیون ‪ HD‬پخش کنید‪.‬‬
‫‪ :1024 X 768‬به ایمیل پیوست کنید‪.‬‬
‫یرادربريوصت یاه هنيزگ ‪62‬‬
‫تیفیک و کیکفت باختنا‬
‫انتخاب کيفيت تصوير‬
‫تنظيمات کيفيت عکس را انجام دهيد‪ .‬تنظيم کيفيت باالتر برای تصوير‪ ،‬به بزرگتر شدن حجم فايل‬
‫منجر می شود‪ .‬اين دوربين‪ ،‬عکسهای گرفته شده را فشرده کرده و با قالب ‪ JPEG‬ذخيره می کند‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬کیفیت را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪3 3‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫خیلی خوب‪ :‬عکسهايی با کيفيت خيلی خوب بگيريد‪.‬‬
‫خوب‪ :‬عکسهايی با کيفيت خوب بگيريد‪.‬‬
‫نرمال‪ :‬عکسهايی با کيفيت معمولی بگيريد‪.‬‬
‫یرادربريوصت یاه هنيزگ ‪63‬‬
‫استفاده از تایمر‬
‫با نحوه تنظیم تایمر برای به تأخیر انداختن عکسبرداری آشنا شوید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]t‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬جهت شروع تایمر‪ ،‬دکمه [شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫ •چراغ دستیار ‪/AF‬چراغ تایمر چشمک می زند‪ .‬پس از انقضای زمان تعیین شده‪ ،‬دوربین به‬
‫طور خودکار عکس می گیرد‪.‬‬
‫ •جهت لغو تایمر‪ ،‬دکمه [شاتر] یا [‪ ]t‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ •بسته به گزینه تشخیص چهره انتخاب شده‪ ،‬ممکن است عملکرد تایمر در دسترس نباشد‪.‬‬
‫ •اگر گزینه های عکسبرداری توالی دار را تنظیم کنید‪ ،‬دیگر گزینه های تایمر موجود نیست‪.‬‬
‫ •در برخی حالتها‪ ،‬همچنين می توانيد گزينه تايمر را با فشردن [‪ ،]m‬و سپس انتخاب تایمر یا‬
‫پیاپی‪/‬تایمر تنظيم کنيد‪.‬‬
‫تایمر ‪ :‬خاموش‬
‫تنظیم‬
‫‪2‬‬
‫خروج‬
‫‪2‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫خاموش‪ :‬تایمر فعال نیست‪.‬‬
‫‪ 2‬ثانیه‪ :‬پس از يک تاخير ‪ 2‬ثانيه ای‪ ،‬عکس بگيريد‪.‬‬
‫‪ 10‬ثانیه‪ :‬پس از يک تاخير ‪ 10‬ثانيه ای‪ ،‬عکس بگيريد‪.‬‬
‫ممکن است گزینه های موجود بسته به شرايط عکسبرداری متفاوت باشند‪.‬‬
‫یرادربريوصت یاه هنيزگ ‪64‬‬
‫عکسبرداری در تاریکی‬
‫با نحوه عکسبرداری در شب یا در شرایط کم نور آشنا شوید‪.‬‬
‫نحوه استفاده از فالش‬
‫جلوگیری از قرمزی چشم‬
‫اگر هنگام عکسبرداری از شخصی در تاريکی فالش بزنيد‪ ،‬نور قرمزی در چشم وی ظاهر می شود‪.‬‬
‫برای جلوگیری از این مسئله‪ ،‬قرمزی چشم یا تصحیح قرمزی چشم را انتخاب کنید‪ .‬به گزينه های‬
‫فالش در "استفاده از فالش" مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪‬پیش از تصحیح‬
‫برای باز کردن فالش‪ ،‬دکمه باز کردن فالش را‬
‫فشار دهيد‪ .‬وقتی که واحد فالش باز است‪ ،‬با توجه‬
‫به گزينه انتخاب شده‪ ،‬فالش می زند‪ .‬اگر خاموش‬
‫را انتخاب کنيد‪ ،‬فالش حتی وقتی که باز شده باشد‬
‫هم روشن نمی شود‪.‬‬
‫‪‬پس از تصحیح‬
‫ •وقتی که از فالش استفاده نمی شود‪ ،‬برای جلوگیری از آسیب دیدن فالش‪ ،‬آن را بسته نگهدارید‪.‬‬
‫ •باز کردن واحد فالش با فشار‪ ،‬ممکن است به دوربين آسيب برساند‪ .‬برای بستن‪ ،‬آن را به آرامی‬
‫به پایین فشار دهید‪.‬‬
‫یرادربريوصت یاه هنيزگ ‪65‬‬
‫یکیرات رد یرادربسکع‬
‫استفاده از فالش‬
‫هنگام عکسبرداری در تاریکی یا هنگامی که در عکس های خود به نور بیشتری نیاز دارید‪ ،‬از فالش‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]F‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬برای باز شدن فالش در وقت الزم‪ ]F[ ،‬را حرکت دهید‪.‬‬
‫ک‬
‫فالش ‪:‬‏اتوماتی ‏‬
‫تنظيم‬
‫یرادربريوصت یاه هنيزگ ‪66‬‬
‫خروج‬
‫یکیرات رد یرادربسکع‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫خاموش‪:‬‬
‫ •فالش نمی زند‪.‬‬
‫ •وقتی در حال عکسبرداری در نور کم هستيد‪ ،‬دوربين هشدار لرزشی‬
‫نمايش می دهد‪.‬‬
‫نماد‬
‫را‬
‫‏اتوماتیک‏‪ :‬وقتی سوژه یا پس زمینه تاریک است‪ ،‬فالش به طور خودکار می زند‪.‬‬
‫شرح‬
‫تصحیح قرمزی چشم‪:‬‬
‫ •وقتی سوژه یا پس زمینه تاریک است‪ ،‬فالش دو بار روشن می شود‪ .‬اين دوربين‪،‬‬
‫قرمزی چشم را با تحليل پيشرفته نرم افزاری تصحيح می کند‪.‬‬
‫ •بین دو بار فالش زدن‪ ،‬یک فاصله زمانی وجود دارد‪ .‬تکان نخورید تا فالش برای‬
‫بار دوم بزند‪.‬‬
‫ممکن است گزینه های موجود بسته به شرايط عکسبرداری متفاوت باشند‪.‬‬
‫قرمزی چشم‪:‬‬
‫ •اگر سوژه يا پس زمينه تاريک باشد‪ ،‬فالش دو بار روشن می شود تا اثر قرمزی‬
‫چشم را کاهش دهد‪.‬‬
‫ •بین دو بار فالش زدن‪ ،‬یک فاصله زمانی وجود دارد‪ .‬تکان نخورید تا فالش برای‬
‫بار دوم بزند‪.‬‬
‫فالش اصالح‪:‬‬
‫ •فالش همیشه می زند‪.‬‬
‫ •دوربین به طور خودکار شدت نور را تنظیم می کند‪.‬‬
‫همزمانی آهسته‪:‬‬
‫ •فالش می زند و شاتر برای مدت بیشتری باز می ماند‪.‬‬
‫ •اين گزينه زمانی پيشنهاد می شود که بخواهيد برای نشان دادن جزئیات بیشتر در‬
‫پس زمینه‪ ،‬از نور محیط در عکسبرداری استفاده کنید‪.‬‬
‫ •برای جلوگیری از تار شدن عکس ها‪ ،‬از سه پایه استفاده کنید‪.‬‬
‫را‬
‫ •وقتی در حال عکسبرداری در نور کم هستيد‪ ،‬دوربين هشدار لرزشی‬
‫نمايش می دهد‪.‬‬
‫یرادربريوصت یاه هنيزگ ‪67‬‬
‫ •اگر گزینه های توالی دار را تنظیم کنید‪ ،‬یا عکاسی از خود یا تشخیص پلک زدن را انتخاب کنید‪٬‬‬
‫گزينه های فالش در دسترس نخواهند بود‪.‬‬
‫ •مطمئن شويد که سوژه ها در همان فاصله توصيه شده از فالش قرار داشته باشند‪( .‬صفحه ‪)147‬‬
‫ •در صورت بازتاب نور فالش يا وجود مقدار قابل توجهی گرد و غبار در هوا‪ ،‬ممکن است لکه‬
‫های ريزی در عکس ديده شود‪.‬‬
‫ •در برخی حالتها‪ ،‬همچنين می توانيد گزينه فالش را با فشردن [‪ ،]m‬و سپس انتخاب فالش‬
‫تنظيم کنيد‪.‬‬
‫یکیرات رد یرادربسکع‬
‫تنظيم شدت فالش‬
‫ •تنظيم شدت فالش در موارد زير ممکن است فعال نباشد‪:‬‬
‫‪-‬اگر سوژه خيلی به دوربين نزديک باشد‬
‫‪-‬حساسيت ‪ ISO‬باال را انتخاب کرده باشيد‬
‫‪-‬مقدار نوردهی بسيار زياد يا بسيار کم باشد‬
‫ •در بعضی حالتهای عکسبرداری‪ ،‬نمی توانيد از اين عملکرد استفاده کنيد‪.‬‬
‫برای جلوگيری از نورگيری کم يا نورگيری زياد عکس ها‪ ،‬شدت فالش را تنظيم کنيد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬برای باز شدن فالش در وقت الزم‪ ]F[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪2‬در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ]F[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪3‬يک گزينه را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪ ]D[4‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪5‬برای انتخاب یک میزان دلخواه‪ ]t/F[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ •برای انتخاب یک میزان همچنین می توانید گردونه فرمان را حرکت دهید‪.‬‬
‫فالش ‪ :‬قرمزی چشم‬
‫تنظيم حساسیت ‪ISO‬‬
‫حساسيت ‪ ISO‬به میزان حساسیت فیلم به نور گفته می شود که توسط سازمان بین المللی‬
‫استانداردسازی (‪ )ISO‬تعریف شده است‪ .‬هر چه حساسيت ‪ ISO‬انتخابی شما بیشتر باشد‪ ،‬دوربین شما‬
‫به نور حساس تر خواهد بود‪ .‬وقتی از فالش استفاده نمی کنيد‪ ،‬برای گرفتن عکس های بهتر و کاستن‬
‫از لرزش دوربين از يک حساسيت ‪ ISO‬باالتر استفاده کنيد‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ ISO2 2‬را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪3 3‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ •برای استفاده از حساسيت ‪ ISO‬مناسب بر اساس روشنايی سوژه و نور‪،‬‬
‫تنظیم‬
‫‪6‬‬
‫بازگشت‬
‫حساسيت های باالتر ‪ ISO‬ممکن است به ايجاد پارازيت بيشتر در تصوير منجر شود‪.‬‬
‫‪ ]o[6‬را برای ذخیره شدن تنظيمات فشار دهید‪.‬‬
‫یرادربريوصت یاه هنيزگ ‪68‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫تغییر فوکوس دوربین‬
‫نحوه تنظيم فوکوس دوربين برای تطابق با سوژه و شرايط عکسبرداری را ياد بگيريد‪.‬‬
‫استفاده از ماکرو‬
‫تغییر گزینه فوکوس کردن‬
‫از ماکرو جهت گرفتن عکس های کلوزآپ از سوژه هايی نظير گل ها يا حشرات استفاده کنيد‪( .‬به‬
‫"تغییر گزینه فوکوس کردن" مراجعه کنید‪).‬‬
‫می توانید بر اساس فاصله بین دوربین و سوژه‪ ٬‬با انتخاب یک گزینه فوکوس مناسب‪ ،‬عکس های‬
‫واضح تری بگیرید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]c‬را فشار دهید‪.‬‬
‫فوکوس ‪ :‬نرمال (فوکوس اتوماتیک)‬
‫تنظیم‬
‫ •برای جلوگیری از تار شدن عکس‪ ،‬سعی کنید تا دوربین را ثابت نگه دارید‪.‬‬
‫ •در صورتی که فاصله تا سوژه کمتر از ‪ 40‬سانتی متر است‪ ،‬فالش را خاموش کنید‪.‬‬
‫یرادربريوصت یاه هنيزگ ‪69‬‬
‫خروج‬
‫ نیبرود سوکوف رییغت‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫تنظيم فاصله فوکوس به صورت دستی‬
‫شرح‬
‫نرمال (فوکوس اتوماتیک)‪ :‬روی سوژه ای با فاصله بیش از ‪ 80‬سانتی متر‬
‫‪ 3‬سانتی متر در صورت استفاده از زوم‪.‬‬
‫فوکوس کنيد‪ .‬دورتر از ‪‎ 50‬‬
‫فوکوس دستی‪ :‬با تنظیم فاصله فوکوس‪ ،‬روی سوژه فوکوس کنید‪.‬‬
‫(صفحه ‪)70‬‬
‫فاصله نزدیک‪ :‬بر روی سوژه ای که ‪ 4‬تا ‪ 80-10‬سانتی‌متر از دوربين فاصله‬
‫دارد‪ ،‬فوکوس کنيد‪ 350-150 .‬سانتی متر در صورتی که از زوم استفاده کنيد‪.‬‬
‫تنظیم خودکار فاصله کم‪:‬‬
‫ •روی سوژه ای با فاصله بيش از ‪ 1‬سانتی متر فوکوس کنيد‪ .‬دورتر از‬
‫‪ ١۵٠‬سانتی متر در صورت استفاده از زوم‪.‬‬
‫ •در برخی از حاالت عکسبرداری به صورت خودکار تنظیم می شود‪.‬‬
‫سوپر ماکرو‪ :‬بر روی سوژه ای که ‪ 1‬سانتی متر با دوربين فاصله دارد‪ ،‬فوکوس‬
‫کنيد‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]c‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬فوکوس دستی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬برای تنظیم فاصله فوکوس‪ ،‬دکمه [‪ ]t/F‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ •برای تنظيم فاصله فوکوس همچنین می توانید گردونه فرمان را حرکت دهید‪.‬‬
‫فوکوس ‪ :‬فوکوس دستی‬
‫ممکن است گزینه های موجود بسته به شرايط عکسبرداری متفاوت باشند‪.‬‬
‫تنظیم‬
‫در برخی حالتها‪ ،‬همچنين می توانيد گزينه فوکوس را با فشردن [‪ ،]m‬و سپس انتخاب فوکوس تنظيم‬
‫کنيد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫بازگشت‬
‫‪ ]o[4‬را برای ذخیره شدن تنظيمات فشار دهید‪.‬‬
‫وقتی فاصله فوکوس را به صورت دستی تنظيم می کنيد و سوژه خارج از فوکوس است‪ ،‬عکس تار خواهد‬
‫شد‪.‬‬
‫یرادربريوصت یاه هنيزگ ‪70‬‬
‫ نیبرود سوکوف رییغت‬
‫تنظیم محیط فوکوس‬
‫فکوس کردن بر روی ناحیه انتخاب‌شده‬
‫می توانید بر اساس جای سوژه در صحنه و انتخاب محیط فوکوس مناسب‪ ،‬عکس های واضح تری‬
‫بگیرید‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬محیط فوکوس را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪3 3‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫می‌توانید برروی ناحیه‌ای که انتخاب کرده‌اید‪ ،‬فوکوس نمایید‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬محیط فوکوس ← انتخاب فوکوس اتوماتیک را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬برای جابجایی کادر به ناحیه مورد نظر‪ ]o[ ،‬و سپس [‪ ]t/F/c/D‬را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫شرح‬
‫فوکوس اتوماتیک مرکزی‪ :‬فوکوس روی مرکز کادر (مناسب برای زمانی که‬
‫سوژه در مرکز يا نزديک به آن قرار دارد)‪.‬‬
‫فوکوس اتوماتیک چندگانه‪ :‬روی یک یا چند ناحیه از ‪ 9‬ناحیۀ ممکن فوکوس کنید‪.‬‬
‫ی کنید‪.‬‬
‫انتخاب فوکوس اتوماتیک‪ :‬روی ناحیه ای که انتخاب می کنید فوکوس م ‌‬
‫(صفحه ‪)71‬‬
‫فوکوس اتوماتیک ردیابی‪ :‬روی سوژه فوکوس و ردیابی می کنید‪( .‬صفحه ‪)72‬‬
‫تنظیم‬
‫ممکن است گزینه های عکسبرداری موجود بسته به شرایط عکسبرداری متفاوت باشند‪.‬‬
‫جابجایی‬
‫‪4‬دکمه [‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5 5‬برای گرفتن عکس‪ ،‬دکمه [شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫ •دکمه [‪ ]o‬را برای تغییر محیط فوکوس فشار دهید‪.‬‬
‫اگر از این عملکرد استفاده کنید‪ ،‬نمی توانید گزینه های تشخیص چهره‪ ،‬گزینه های تايمر‪ ،‬گزينه های توالی و‬
‫گزینه های زوم باهوش را تنظیم نمایید‪.‬‬
‫یرادربريوصت یاه هنيزگ ‪71‬‬
‫ نیبرود سوکوف رییغت‬
‫استفاده از فوکوس ردیابی خودکار‬
‫فوکوس ردیابی خودکار به شما امکان می دهد حتی هنگامی که درحال حرکت هستید‪ ،‬سوژه خود را‬
‫ردیابی کرده و به طور خودکار روی آن فوکوس نمایید‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬محیط فوکوس ← فوکوس اتوماتیک ردیابی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬روی سوژه ای که می خواهید ردیابی شود فوکوس کنید و سپس [‪ ]o‬را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫ •کادر فوکوس روی سوژه ظاهر می شود و با حرکت دوربین‪ ،‬سوژه را تعقیب می کند‪.‬‬
‫ •کادر سفید یعنی اینکه دوربین شما دارد سوژه را دنبال می کند‪.‬‬
‫ •وقتی [شاتر] را تا نیمه فشار می دهید‪،‬کادر سبز یعنی سوژه در فوکوس است‪.‬‬
‫ •قاب قرمز یعنی دوربین نتوانسته است فوکوس کند‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬برای گرفتن عکس‪ ،‬دکمه [شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫یرادربريوصت یاه هنيزگ ‪72‬‬
‫ •اگر يک ناحيه فوکوس را انتخاب نکنيد‪ ،‬کادر فوکوس در مرکز صفحه ظاهر می شود‪.‬‬
‫ •ردیابی سوژه ممکن است در موارد زیر ناموفق باشد‪:‬‬
‫‪-‬وقتی سوژه بسیار کوچک است‬
‫‪-‬وقتی سوژه با سرعت حرکت می کند‬
‫‪-‬وقتی که سوژه دارای نور پس زمینه است یا زمانی که در یک مکان تاریک عکسبرداری و‬
‫فیلمبرداری می کنید‬
‫‪-‬وقتی رنگ ها یا طرح های سوژه و زمینه مشابه یکدیگر هستند‬
‫‪-‬وقتی سوژه دارای طرح افقی است‪ ،‬مثل پرده کرکره‬
‫‪-‬وقتی که دوربین لرزش شدیدی داشته باشد‬
‫ •وقتی ردیابی ناموفق باشد‪ ٬‬ویژگی بازنشانی خواهد شد‪.‬‬
‫ •اگر دوربین نتواند سوژه را ردیابی کند‪ ،‬باید دوباره سوژه را برای ردیابی انتخاب کنید‪.‬‬
‫ •اگر دوربین نتواند فوکوس کند‪ ٬‬قاب فوکوس به رنگ قرمز در می اید و فوکوس بازنشانی می‬
‫شود‪.‬‬
‫ •اگر از این عملکرد استفاده کنید‪ ،‬نمی توانید گزینه های تشخیص چهره‪ ،‬گزینه های تايمر‪ ،‬گزينه‬
‫های توالی و گزینه های زوم باهوش را تنظیم نمایید‪.‬‬
‫استفاده از تشخیص چهره‬
‫در صورتی که از گزینه های تشخیص چهره استفاده کنید‪ ،‬دوربین به طور خودکار چهره انسان را تشخیص می دهد‪ .‬وقتی که روی چهره انسان فوکوس می کنید‪ ،‬دوربین به طور خودکار نوردهی را تنظیم می کند‪.‬‬
‫از تشخیص پلک زدن برای تشخیص چشم بسته یا عکاسی از لبخند برای ضبط چهره خندان استفاده کنید‪.‬‬
‫تشخیص چهره ها‬
‫عکسبرداری از چهره خود‬
‫دوربین شما حداکثر ‪ 10‬چهره را در یک صحنه به طور خودکار شناسایی می کند‪.‬‬
‫از خودتان عکس بگیرید‪ .‬دوربین فاصله فوکوس برای گرفتن کلوزآپ را تنظیم می کنید و هنگامی که‬
‫آماده بود صدای بوق پخش می کند‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬تشخیص چهره ← نرمال را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫نزديکترين چهره به دوربين يا نزديکترين چهره‬
‫به مرکز صحنه با کادر فوکوس سفيد رنگ و‬
‫ساير چهره ها با کادر فوکوس خاکستری مشخص‬
‫می شوند‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬تشخیص چهره ← عکاسی از خود را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬وقتی لنز روبروی شماست‪ ،‬یک عکس بگیرید‪.‬‬
‫‪4 4‬وقتی که یک صدای بیپ سریع را شنیدید‪ ،‬دکمه [شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫وقتی چهره ها در مرکز قرار می گيرند‪،‬‬
‫دوربين به طور ممتد بوق می زند‪.‬‬
‫هر چه به سوژه‌ها نزدیکتر باشید‪ ،‬دوربین سریع تر چهره ها را تشخیص می دهد‪.‬‬
‫اگر میزان صدا را در تنظیمات صدا غيرفعال کنيد‪ ،‬دوربین صدای بیپ نمی دهد‪( .‬صفحه ‪)126‬‬
‫یرادربريوصت یاه هنيزگ ‪73‬‬
‫هرهچ صیخشت زا هدافتسا‬
‫عکسبرداری از لبخند‬
‫تشخیص پلک زدن‬
‫وقتی که دوربین یک چهره خندان را تشخیص دهد‪ ،‬به طور خودکار شاتر را رها می کند‪.‬‬
‫اگر دوربین چشم ها را بسته تشخیص دهد‪ ،‬به طور خودکار ‪ 2‬عکس را به صورت متوالی می گیرد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬تشخیص چهره ← عکاسی از لبخند را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬نمای خود را ايجاد کنيد‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬تشخیص چهره ← تشخیص پلک زدن را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ •وقتی که دوربین یک چهره خندان را تشخیص دهد‪ ،‬به طور خودکار شاتر را رها می کند‪.‬‬
‫اگر سوژه لبخند بازتری بزند‪ ،‬دوربین‬
‫آسانتر می تواند لبخند را تشخیص دهد‪.‬‬
‫یرادربريوصت یاه هنيزگ ‪74‬‬
‫هرهچ صیخشت زا هدافتسا‬
‫نکاتی راجع به حذف کردن چهره ها‬
‫ •هنگامی که دوربین‌تان یک چهره را تشخیص می‌دهد‪ ،‬به صورت خودکار آنرا تعقیب می‌کند‪.‬‬
‫ •در موارد زیر ممکن است تشخیص چهره مؤثر نباشد‪:‬‬
‫‪-‬سوژه از دوربین دور است‪.‬‬
‫‪-‬وقتی فضا خیلی روشن یا خیلی تاریک باشد‬
‫‪-‬وقتی سوژه رو به دوربین نباشد‬
‫‪-‬وقتی سوژه عینک آفتابی یا ماسک بر روی صورت خود داشته باشد‬
‫‪-‬حالت صورت سوژه تغییر زیادی می کند‬
‫‪-‬پس زمينه سوژه روشن است يا شرایط نوری ناپایدار است‬
‫ •وقتی گزینه های تشخیص چهره را تنظیم می کنید‪ ،‬ناحیه ‪ AF‬بطور خودکار بصورت ‪ AF‬چندگانه‬
‫تنظیم می شود‪.‬‬
‫ •بسته به گزینه تشخیص چهره انتخاب شده‪ ،‬ممکن است برخی از گزینه های تصویربرداری موجود‬
‫نباشند‪.‬‬
‫ •بسته به گزينه های تصويربرداری انتخابی‪ ،‬گزينه های تشخيص چهره ممکن است در دسترس‬
‫نباشند‪.‬‬
‫یرادربريوصت یاه هنيزگ ‪75‬‬
‫تنظیم روشنایی و رنگ‬
‫با نحوه تنظیم روشنایی و رنگ برای دستیابی به تصاویر با کیفیت باالتر‪ ،‬آشنا شوید‪.‬‬
‫تنظیم نوردهی به صورت دستی (‪)EV‬‬
‫بسته به شدت نور محیط‪ ،‬ممکن است عکس ها خیلی روشن یا خیلی تاریک شوند‪ .‬در این موارد می‬
‫توانید نوردهی را تنظیم کنید تا عکس بهتری بگیرید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬برای تنظيم نوردهی‪ ،‬از [‪ ]t/F‬یا گردونه فرمان استفاده کنید‪.‬‬
‫ •با افزايش عدد نوردهی‪ ،‬عکس روشنتر می شود‪.‬‬
‫‪EV : +1‬‬
‫تنظیم‬
‫‪ ‬تاریک تر (‪)-‬‬
‫‪ ‬خنثی (‪)0‬‬
‫‪ ‬روشن تر (‪)+‬‬
‫‪4‬‬
‫بازگشت‬
‫‪4‬دکمه [‪ ]o‬را برای ذخیره تنظیمات فشار دهید‪.‬‬
‫ •به محض اینکه نوردهی را تنظیم کنید‪ ،‬تنظیم به طور خودکار ذخيره می شود‪ .‬شاید الزم باشد‬
‫بعداً میزان نوردهی را برای جلوگیری از نوردهی زیاد یا کم تغییر دهید‪.‬‬
‫ •اگر نمی دانید نوردهی مناسب کدام است‪ ،‬کروشه ‪ AE‬را انتخاب کنید و سپس عکس های براکت‬
‫شده بگیرید‪ .‬دوربين سه عکس پياپی با نوردهی های متفاوت می گيرد‪ :‬عادی‪ ،‬نوردهی کمتر از‬
‫حد‪ ،‬و نوردهی بيش از اندازه‪( .‬صفحه ‪)83‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ EV2 2‬را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫یرادربريوصت یاه هنيزگ ‪76‬‬
‫گنر و ییانشور میظنت‬
‫اصالح پس زمینه روشن (‪)ACB‬‬
‫تغییر گزینه نورسنجی‬
‫وقتی منبع نور در پشت سوژه قرار داشته باشد یا کنتراست زیادی بین سوژه و پس زمینه وجود داشته‬
‫باشد‪ ،‬احتماالً سوژه در عکس تاریک می شود‪ .‬در این صورت‪ ،‬گزینه توازن خودکار کنتراست‏‬
‫(‪ )ACB‬را تنظیم کنید‪.‬‬
‫حالت نورسنجی به روشی گفته می شود که دوربین‪ ،‬کمیت نور را اندازه می گیرد‪ .‬بسته به حالت‬
‫نورسنجی انتخابی شما‪ ،‬روشنایی و نور عکس ها تغییر خواهد کرد‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬اندازه گیری را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪3 3‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫‪ ‬با ‪ACB‬‬
‫‪ ‬بدون ‪ACB‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ ACB2 2‬را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪3 3‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫خاموش‪( ACB :‬توازن خودکار کنتراست) غيرفعال می شود‪.‬‬
‫روشن‪( ACB :‬توازن خودکار کنتراست) فعال می شود‪.‬‬
‫ویژگی ‪ ACB‬همیشه روشن است‪.‬‬
‫ •در حالت‬
‫ •استفاده از ويژگی ‪ ACB‬در صورت تنظيم گزينه های توالی ممکن نيست‪.‬‬
‫یرادربريوصت یاه هنيزگ ‪77‬‬
‫شرح‬
‫چندگانه‪:‬‬
‫ •دوربین کادر را به چند ناحیه تقسیم می کند و سپس شدت نور هر ناحیه را‬
‫اندازه گیری می کند‪.‬‬
‫ •برای عکس های معمولی مناسب است‪.‬‬
‫نقطه ای‪:‬‬
‫ •دوربین فقط شدت نور مرکز کادر را اندازه گیری می کند‪.‬‬
‫ •اگر سوژه در مرکز کادر نباشد‪ ،‬ممکن است عکس شما درست در معرض نور‬
‫قرار نگیرد‪.‬‬
‫ •برای سوژه دارای نور پس زمینه مناسب است‪.‬‬
‫مرکزی‪:‬‬
‫ •دوربین حد میانگین خوانش نورسنجی کل کادر را با تأکید بر مرکز تعیین می‬
‫کند‪.‬‬
‫ •برای عکس هایی مناسب است که سوژه آنها در مرکز کادر قرار دارد‪.‬‬
‫گنر و ییانشور میظنت‬
‫انتخاب يک تنظيم توازن سفيدی‬
‫رنگ عکس به نوع و کیفیت منبع نور بستگی دارد‪ .‬اگر می خواهید رنگ عکس شما واقعی باشد‪،‬‬
‫تنظيمی را برای توازن سفیدی انتخاب کنيد که متناسب با شرايط نوری باشد؛ مثل تنظیم خودکار توازن‬
‫سفیدی‪ ،‬روز‪ ،‬ابری یا تنگستن را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬توازن سفیدی را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪3 3‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫تنظیم خودکار توازن سفیدی‪ :‬توازن سفيدی را بر اساس شرايط نوری به طور‬
‫خودکار تنظيم کنيد‪.‬‬
‫روز‪ :‬برای عکسهای خارج از ساختمان در يک روز آفتابی‪.‬‬
‫ابری‪ :‬برای عکس گرفتن در یک روز ابری در خارج از ساختمان یا در سایه‪.‬‬
‫تنظیم خودکار توازن سفیدی‬
‫روز‬
‫ابری‬
‫تنگستن‬
‫نور فلورسنت‪ :H-‬برای عکسبرداری در زیر نور فلورسنت با نور روز یا چراغ‬
‫فلورسنت سه شاخه‪.‬‬
‫نور فلورسنت‪ :L-‬برای عکسبرداری در زیر چراغ فلورسنت با نور سفید‪.‬‬
‫تنگستن‪ :‬برای عکس گرفتن در داخل ساختمان و زیر نور المپ های پرنور یا‬
‫هالوژن‪.‬‬
‫تنظیم دلخواه‪ :‬برای استفاده از تنظيمات توازن سفيدی که تعريف کرده ايد‪.‬‬
‫(صفحه ‪)79‬‬
‫دمای رنگ‪ :‬برای تنظيم دمای رنگ منبع نور‪( .‬صفحه ‪)80‬‬
‫یرادربريوصت یاه هنيزگ ‪78‬‬
‫گنر و ییانشور میظنت‬
‫تعیین توازن سفیدی‬
‫سفارشی کردن گزینه های از پیش تنظیم شدۀ توازن سفیدی‬
‫امکان انتخاب گزینه های توازن سفیدی از پیش تنظیم شده به جز تنظیم خودکار توازن سفیدی و تنظیم‬
‫دلخواه وجود دارد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪2‬توازن سفیدی را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪3‬به گزینه دلخواه بروید‪.‬‬
‫‪ ]D[4‬را فشار دهید‪.‬‬
‫شما می توانيد توازن سفيدی را با عکس گرفتن از يک سطح سفيد‪ ،‬مانند تکه ای کاغذ‪ ،‬تحت شرايط‬
‫نوری مورد نظر برای گرفتن عکس‪ ،‬سفارشی کنيد‪ .‬ويژگی توازن سفيدی به شما کمک می کند تا‬
‫رنگهای موجود در عکس خود را با صحنه واقعی متناسب کنيد‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬توازن سفیدی ← تنظیم دلخواه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬لنز را به طرف یک کاغذ سفید گرفته و سپس [شاتر] را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ ]t/F/c/D[5‬را برای تنظیم مقدار مختصات فشار دهید‪.‬‬
‫ •همچنين می توانید ناحیه ای را روی صفحه لمس کنید‪.‬‬
‫روز ‪ :‬توازن سفیدی‬
‫تنظیم‬
‫‪6‬‬
‫بازگشت‬
‫ •‪ :G‬سبز‬
‫ •‪ :A‬کهربایی‬
‫ •‪ :M‬قرمز سیر‬
‫ •‪ :B‬آبی‬
‫‪6‬دکمه [‪ ]o‬را برای ذخیره تنظیمات فشار دهید‪.‬‬
‫یرادربريوصت یاه هنيزگ ‪79‬‬
‫گنر و ییانشور میظنت‬
‫تنظیم دمای رنگ‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬توازن سفیدی ← دمای رنگ را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬برای تنظیم دمای رنگ برای تناسب با منبع نور‪ ،‬دکمه [‪ ]t/F‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ •برای تنظيم آن همچنین می توانید گردونه فرمان را حرکت دهید‪.‬‬
‫ •با یک میزان باالتر می توانید عکس گرم تر و با میزان پایین تر می توانید عکس سردتری‬
‫داشته باشید‪.‬‬
‫دمای رنگ ‪ :‬توازن سفیدی‬
‫‪6500K‬‬
‫تنظیم‬
‫‪4‬‬
‫لغو‬
‫‪4‬دکمه [‪ ]o‬را برای ذخیره تنظیمات فشار دهید‪.‬‬
‫یرادربريوصت یاه هنيزگ ‪80‬‬
‫ی‬
‫استفاده از حالت های‏توال ‏‬
‫(مداوم‪/‬پيش تصوير‪/‬براکت)‬
‫عکس گرفتن از سوژه هایی که به سرعت حرکت می کنند یا ثبت طبیعی حاالت و ژست های صورت سوژه ها در عکس‪ ،‬می تواند کار مشکلی باشد‪ .‬همچنین‪ ،‬تنظیم نوردهی و منبع نور مناسب سخت می شود‪ .‬در‬
‫این موارد‪ ،‬یکی از حالت های توالی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬سوژه خود را در چارچوب همراستا کرده و سپس برای تمرکز‪ ،‬دکمه [شاتر] را تا‬
‫نیمه فشار دهید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬دکمه [شاتر] را فشار داده و نگه دارید‪.‬‬
‫ •در حالی که دکمه [شاتر] را فشار می دهید‪ ،‬دوربین به طور پيوسته عکس می گیرد‪.‬‬
‫ •امکان استفاده از تشخیص چهره‪ ،‬فالش‪ ،‬تایمر و ‪ ACB‬فقط در صورتی ممکن است که تک‬
‫انتخاب شود‪.‬‬
‫ •بسته به گزینه تشخیص چهره انتخاب شده‪ ،‬ممکن است برخی از گزینه های توالی موجود نباشند‪.‬‬
‫ •بسته به ظرفیت کارت حافظه و کارآیی آن‪ ،‬ممکن است ذخیره تصاویر بیشتر طول بکشد‪.‬‬
‫ •در برخی حالت ها همچنین می توانید گزینه توالی را با فشار دادن [‪ ]m‬و سپس انتخاب‬
‫پیاپی‪/‬تایمر تنظیم کنید‪.‬‬
‫گرفتن عکس های پیوسته‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]t‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫مداوم (‪ 8‬فریم در ثانیه‏)‪ 8 :‬عکس مداوم در هر ثانیه بگیرید‪.‬‬
‫(می توانید تا ‪ 7‬عکس در یک توالی بگیرید‪).‬‬
‫مداوم (‪ 5‬فریم در ثانیه‏)‪ 5 :‬عکس مداوم در هر ثانیه بگیرید‪.‬‬
‫(می توانید تا ‪ 7‬عکس در یک توالی بگیرید‪).‬‬
‫مداوم (‪ 3‬فریم در ثانیه‏)‪ 3 :‬عکس مداوم در هر ثانیه بگیرید‪.‬‬
‫(می توانید تا ‪ 7‬عکس در یک توالی بگیرید‪).‬‬
‫ی نیست‪).‬‬
‫تک‪ :‬یک عکس تک بگیرید‪( .‬تک گزینه‏توال ‏‬
‫یرادربريوصت یاه هنيزگ ‪81‬‬
‫)تکارب‪/‬ريوصت شيپ‪/‬موادم( ‏یلاوت‏ یاه تلاح زا هدافتسا‬
‫گرفتن عکس در حالت پيش تصوير‬
‫در حالت پيش تصوير‪ ،‬دوربین قبل از اینکه شاتر را فشار دهید‪ ،‬دوربین شروع به تصویربرداری می‬
‫کند‪ .‬اگر نمی خواهید اولین تصاویر مهم را از دست بدهید‪ ،‬کافیست از این حالت استفاده کنید و پس از‬
‫تصویر برداری‪ ،‬بهترین نتایج را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]t‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬پيش تصوير را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪3 3‬سوژه خود را در چارچوب همراستا کرده و سپس برای تمرکز‪ ،‬دکمه [شاتر] را تا‬
‫نیمه فشار دهید‪.‬‬
‫ •دوربین بطور پیوسته ‪ 6‬تصویر می گیرد‪ .‬اگر [شاتر] را خیلی سریع رها کنید‪ ،‬دوربین کمتر‬
‫از ‪ 6‬عکس خواهد گرفت‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬دکمه [شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫ •دوربین آخرین تصویر را می گیرد و سپس هنگامی که شما [شاتر] را تا نیمه فشار می دهید‪،‬‬
‫همه تصاویر گرفته شده را ذخیره می کند‪( .‬در مجموع ‪ 7‬عکس)‬
‫ •اگر [شاتر] را فشار ندهید‪ ،‬تصاویر گرفته شده در حین تا نصفه فشار دادن [شاتر] ذخیره‬
‫نخواهند شد‪.‬‬
‫یرادربريوصت یاه هنيزگ ‪82‬‬
‫)تکارب‪/‬ريوصت شيپ‪/‬موادم( ‏یلاوت‏ یاه تلاح زا هدافتسا‬
‫گرفتن عکس های براکت شده‬
‫انتخاب یک گزینه کروشه گذاری‬
‫می توانید از عملکرد کروشه خودکار استفاده کنید تا از یک سوژه‪ ،‬چندین عکس با تنظیمات مختلف‬
‫متغیر مانند نوردهی یا توازن سفیدی بگیرید‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]t‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬یک گزينه کروشه سازی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫کروشه ‪ 3 :AE‬عکس با نوردهی های مختلف بگیرید‪ .‬معمولی‪ ،‬با نوردهی کم‪ ،‬و‬
‫با نوردهی زیاد‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬تنظیم کروشه را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪3 3‬یک گزينه کروشه سازی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4 4‬برای انتخاب یک گزینه دارای جزئیات‪ ،‬از [‪ ]c/D‬یا گردونه فرمان استفاده‬
‫کنید‪.‬‬
‫ •رنگ منبع نور انتخابی (توازن سفیدی) را تنظیم کنید تا یک مقدار نوردهی انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫کروشه ‪ 3 :WB‬عکس با توازن های سفیدی مختلف بگیرید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬سوژه خود را در چارچوب همراستا کرده و سپس برای تمرکز‪ ،‬دکمه [شاتر] را تا‬
‫نیمه فشار دهید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬دکمه [شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫‪5‬دکمه [‪ ]o‬را برای ذخیره تنظیمات فشار دهید‪.‬‬
‫ •دوربین بطور پیوسته ‪ 3‬تصویر می گیرد‪.‬‬
‫ •در برخی حالتها‪ ،‬همچنين می توانيد گزينه مفصل را با فشردن [‪ ،]m‬و سپس انتخاب تنظیم‬
‫کروشه تنظيم کنيد‪.‬‬
‫ •ممکن است گرفتن عکس بیشتر طول بکشد‪ .‬از یک سه پایه برای حصول نتیجه بهتر استفاده کنید‪.‬‬
‫یرادربريوصت یاه هنيزگ ‪83‬‬
‫تنظيم تصاویر‬
‫وضوح‪ ،‬اشباع رنگ يا کنتراست عکس های خود را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬تنظیم تصویر را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪3 3‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬برای تنظيم هر یک از مقادیر [‪ ]t/F‬را فشار دهید‪.‬‬
‫وضوح‬
‫‪-‬‬
‫ •وضوح‬
‫ •کنتراست‬
‫ •اشباع رنگ‬
‫‪+‬‬
‫کنتراست‬
‫‪-‬‬
‫وضوح ‪ :‬تنظیم تصویر‬
‫‪+‬‬
‫اشباع رنگ‬
‫‪-‬‬
‫وضوح‬
‫کنتراست‬
‫‪+‬‬
‫اشباع رنگ‬
‫تنظیم‬
‫بازگشت‬
‫‪5‬‬
‫شرح‬
‫لبه ها را در عکس ها مالیم کنید (مناسب برای ویرایش عکس ها در‬
‫رایانه)‪.‬‬
‫جهت بهبود وضوح عکس ها‪ ،‬لبه ها را در عکس ها برجسته کنید‪ .‬این کار‬
‫همچنین ممکن است نویز را در عکس های شما افزایش دهد‪.‬‬
‫شرح‬
‫رنگ و روشنایی را کم کنید‪.‬‬
‫رنگ و روشنایی را زیاد کنید‪.‬‬
‫شرح‬
‫اشباع رنگ را کم کنید‪.‬‬
‫اشباع رنگ را زیاد کنید‪.‬‬
‫‪5‬دکمه [‪ ]o‬را برای ذخیره تنظیمات فشار دهید‪.‬‬
‫در صورتی که مایل به انتخاب هیچ جلوه ای نیستید‪ 0 ،‬را انتخاب کنید (مناسب برای چاپ)‪.‬‬
‫یرادربريوصت یاه هنيزگ ‪84‬‬
‫کم کردن صدای زوم‬
‫در صورت استفاده از زوم در حين فيلمبرداری‪ ،‬دوربين می تواند صدای زوم را ضبط کند‪ .‬برای اینکه نویز زوم ضبط نشود‪ ٬‬از عملکرد زوم بی صدا استفاده کنيد‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬صدا را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪3 3‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫زوم بی صدا‪ :‬هنگام استفاده از زوم‪ ٬‬دوربین ضبط صدا را موقتا ً غیرفعال می‌کند‪.‬‬
‫خاموش‪ :‬یک فیلم بدون صدا ضبط کنید‪.‬‬
‫روشن‪ :‬یک فیلم صدادار ضبط کنید‪.‬‬
‫ •هنگام استفاده از عملکرد صدا‪ ،‬میکروفون نباید مسدود شده باشد‪.‬‬
‫ •صدای ضبط شده با عملکرد صدا ممکن است با صداهای واقعی متفاوت باشد‪.‬‬
‫یرادربريوصت یاه هنيزگ ‪85‬‬
‫انتخاب ‪iFn‬‬
‫می توانید گزینه‌هایی را انتخاب کنید که وقتی [ ‬
‫ ] را فشار می دهید‪ ،‬قابل تنظیم باشند‪.‬‬
‫سفارشی کردن عملکرد ‪iFn Plus‬‬
‫عملکرد شاتر‪ EV ،‬یا دکمه زوم را می توانید تغییر دهید‪ .‬در حالی که [ ] را فشار داده و نگه‬
‫داشته اید‪[ ،‬شاتر]‪ ] / [ ،‬یا [زوم] را فشار دهید تا عملکردی که به آن اختصاص یافته است اجرا‬
‫شود یا منوی عملکرد باز شود‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ]m[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬سفارشی کردن ‪ iFn Plus‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬عملکردی که به یک دکمه دلخواه اختصاص یافته است را انتخاب کنید‪.‬‬
‫دکمه‬
‫تنظيم حالت ‪iFn‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ]m[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬حالت ‪ iFn‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬یک حالت دلخواه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫حالت‬
‫‪iFn Standard‬‬
‫‪iFn Plus‬‬
‫شاتر‬
‫‪EV‬‬
‫شرح‬
‫به صورت دستی انتخاب و تنظیم کنید‪ ،‬از جمله ‪Exposure value،‬‬
‫‪ ISO‬یا توازن سفیدی با فشار دادن [ ]‪.‬‬
‫(ممکن است تنظیمات بسته به حالت عکسبرداری متفاوت باشند‪).‬‬
‫برای اجرای عملکردی که به دکمه اختصاص یافته است‪ [ ،‬‬
‫فشار داده و نگه دارید و سپس یک دکمه دیگر را فشار دهید‪.‬‬
‫زوم‬
‫عملکرد‬
‫یک عملکرد به دکمه شاتر اختصاص بدهید‪.‬‬
‫(مداوم (‪ 8‬فریم در ثانیه‏)*‪ ،‬مداوم (‪ 5‬فریم در ثانیه‏)‪،‬‬
‫مداوم (‪ 3‬فریم در ثانیه‏)‪ 2 ،‬ثانیه‪ 10 ،‬ثانیه‪ ،‬کروشه ‪،AE‬‬
‫کروشه ‪)WB‬‬
‫یک عملکرد به دکمه ‪ EV‬اختصاص بدهید‪.‬‬
‫(اندازه گیری*‪ ،‬توازن سفیدی‪ ،ISO ،‬محیط فوکوس)‬
‫یک عملکرد به دکمه زوم اختصاص بدهید‪.‬‬
‫(زوم سریع*‪ ،‬زوم تک لمسی)‬
‫ممکن است گزينه های موجود بسته به شرايط عکسبرداری متفاوت باشند‪.‬‬
‫ ] را‬
‫یرادربريوصت یاه هنيزگ ‪86‬‬
‫* پيش فرض‬
‫پخش‪/‬ویرایش‬
‫با نحوه پخش عکس ها يا فیلم ها‪ ،‬و ویرایش عکس ها و فیلم ها آشنا شوید‪ .‬همچنین با نحوه اتصال دوربین به رایانه یا تلویزیون آشنا شوید‪.‬‬
‫مشاهده عکس يا فيلم در حالت پخش …………………‬
‫شروع حالت پخش …………………………………‬
‫مشاهده عکس ها …………………………………‬
‫پخش فیلم …………………………………………‬
‫… ‪88‬‬
‫… ‪88‬‬
‫… ‪93‬‬
‫… ‪96‬‬
‫ویرایش یک عکس …………………………………‬
‫تغییر اندازه عکس ها ………………………………‬
‫چرخاندن عکس ……………………………………‬
‫اعمال جلوه های فيلتر هوشمند ………………………‬
‫تنظیم عکس ها ……………………………………‬
‫… ‪97‬‬
‫… ‪97‬‬
‫… ‪97‬‬
‫… ‪98‬‬
‫… ‪99‬‬
‫ویرایش فیلم …………………………………………… ‪101‬‬
‫برش فيلم …………………………………………… ‪101‬‬
‫عکسبرداری از فيلم ………………………………… ‪101‬‬
‫مشاهده فايل ها با تلويزيون ……………………………… ‪102‬‬
‫انتقال فایل ها به رایانه ………………………………… ‪104‬‬
‫انتقال فایل ها به رایانه دارای سيستم عامل ويندوز ……… ‪104‬‬
‫انتقال فایل ها به رایانه دارای سیستم عامل ‪105 ……… MAC‬‬
‫نیازمندی های سیستم …………………………………… ‪106‬‬
‫مشاهده عکس يا فيلم در حالت پخش‬
‫با اقدامات مربوط به پخش عکس ها يا فیلم ها‪ ،‬و نحوه مدیریت فایل ها آشنا شوید‪.‬‬
‫شروع حالت پخش‬
‫اطالعات فايل عکس‬
‫عکسها و فيلمهای ذخيره شده در دوربين خود را مشاهده کنيد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬دکمه [‪ ]P‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬برای حرکت در بین فایل‌ها‪ ،‬از [‪ ]t/F‬یا گردونه فرمان استفاده کنید‪.‬‬
‫حافظه در حال استفاده‬
‫ •آخرین فایل ذخيره شده‪ ،‬نمایش داده می شود‪.‬‬
‫ •اگر دوربين خاموش باشد‪ ،‬روشن شده و آخرين فايل ذخيره شده را نمايش می دهد‪.‬‬
‫اطالعات فايل‬
‫ •برای حرکت سريع بین فایل ها‪ ،‬دکمه [‪ ]t/F‬را فشار داده و نگه دارید‪.‬‬
‫ •اگر می خواهید فایل های ذخیره شده در حافظه داخلی را ببینید‪ ،‬کارت حافظه را خارج کنید‪.‬‬
‫ •به دليل عدم پشتيبانی از اندازه فايلها (اندازه تصویر و غیره) يا کدخوان(کدک)ها‪ ،‬امکان ويرايش‬
‫يا پخش کردن فايلهای گرفته شده با ساير دوربينها وجود ندارد‪ .‬برای پخش کردن يا ويرايش اين‬
‫فايلها از رايانه يا ساير دستگاهها استفاده کنيد‪.‬‬
‫ •عکس ها یا فیلم هایی که در جهت عمودی ضبط شده اند بطور خودکار چرخانده نمی شوند و‬
‫توسط دوربین یا سایر دستگاه ها در جهت افقی نشان می دهند‪.‬‬
‫آلبوم‪/‬بزرگنمایی‬
‫نماد‬
‫هیستوگرام‬
‫شرح‬
‫فایل جاری‪/‬تمام فایل ها‬
‫نام پوشه ‪ -‬نام فایل‬
‫عکس گرفته شده در حالت توالی پیوسته يا در حالت پيش تصوير (به مشاهده فايلها به‬
‫صورت يک پوشه‪ ،‬صفحه ‪ 91‬مراجعه کنید)‬
‫فایل حفاظت شده‬
‫برای نمايش اطالعات فايل بر روی صفحه‪ ]D[ ،‬را فشار دهيد‏‪.‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪88‬‬
‫شخپ تلاح رد مليف اي سکع هدهاشم‬
‫مشاهده فایل ها به صورت تصاویر کوچک‬
‫اطالعات فايل ويدئو‬
‫تصاویر کوچک فایل ها را جستجو کنید‪.‬‬
‫یا‬
‫اطالعات فايل‬
‫در حالت پخش‪ ،‬برای مشاهده تصاوير کوچک (‪ 12‬تصوير‬
‫همزمان)‪[ ،‬زوم] را بچرخانيد‪ .‬برای نمايش تعداد بيشتر تصوير‬
‫کوچک (‪ 24‬تصوير همزمان)‪[ ،‬زوم] را يک يا چند بار ديگر به‬
‫سمت چپ بچرخانيد‪ .‬برای بازگشت به نمای قبلی‪[ ،‬زوم] را به‬
‫سمت راست بچرخانيد‪.‬‏‬
‫آلبوم‬
‫گرفتن عکس‬
‫نماد‬
‫پخش‬
‫به فایل مورد نظر جابجا شوید و‬
‫سپس [‪ ]o‬را فشار دهید تا به‬
‫صورت تمام صفحه نشان داده شود‪.‬‬
‫شرح‬
‫فایل جاری‪/‬تمام فایل ها‬
‫نام پوشه ‪ -‬نام فایل‬
‫زمان پخش فعلی‬
‫مدت فيلم‬
‫فایل حفاظت شده‬
‫منو‬
‫برای حرکت در بین فایل‌ها‪ ،‬از [‪ ]t/F/c/D‬یا گردونه فرمان استفاده کنید‪.‬‬
‫تصویر ضبط شده هنگام ضبط فیلم (حداکثر تا ‪ 6‬عکس)‬
‫برای نمايش اطالعات فايل بر روی صفحه‪ ]D[ ،‬را فشار دهيد‏‪.‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪89‬‬
‫شخپ تلاح رد مليف اي سکع هدهاشم‬
‫مشاهده فایل ها بر اساس گروه‬
‫مشاهده فايل ها بر اساس گروه هايی مثل تاريخ‪ ،‬چهره يا نوع فايل‪.‬‬
‫‪1‬در حالت پخش‪[ ،‬زوم] را به چپ بچرخانید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪3 3‬فیلتر ← یک طبقه بندی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4‬به يک فهرست دلخواه برويد و سپس [‪ ]o‬را برای باز کردن فهرست فشار دهيد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5 5‬به يک فايل دلخواه برويد و سپس [‪ ]o‬را برای مشاهده فايل فشار دهيد‪.‬‬
‫‪6 6‬برای بازگشت به نمای قبلی‪[ ،‬زوم] را به سمت چپ بچرخانيد‪ .‬و سپس [‪ ]r‬را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫ •اگر گروه را تغییر دهید‪ ٬‬ممکن است بر حسب تعداد فایل ها‪ ٬‬مدتی طول بکشد تا دوربین فایل ها‬
‫را سازمان دهی مجدد کند‪.‬‬
‫ •اگر گروه طبقه بندی شده برحسب تاریخ یا نوع فایل را حذف کنید‪ ،‬همه فایل های داخل طبقه‬
‫بندی حذف خواهند شد‪.‬‬
‫فیلتر‬
‫همه‬
‫تاریخ‬
‫نوع فایل‬
‫تنظیم‬
‫نماد‬
‫بازگشت‬
‫شرح‬
‫همه‪ :‬فايلها را به صورت معمولی مشاهده کنيد‪.‬‬
‫تاریخ‪ :‬فایل ها را بر اساس تاریخی که ذخیره شده اند‪ ،‬مشاهده کنید‪.‬‬
‫نوع فایل‪ :‬فایل ها را بر اساس نوع فایل مشاهده کنید‪.‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪90‬‬
‫شخپ تلاح رد مليف اي سکع هدهاشم‬
‫مشاهده فايل ها به صورت پوشه‬
‫عکسهای گرفته شده در حالت مداوم یا در حالت پيش تصوير در یک پوشه ظاهر می شوند‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬در حالت پخش‪ ،‬برای رفتن به پوشه دلخواه [‪ ]t/F‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ •دوربين عکسهای درون پوشه را به طور خودکار پخش می کند‪.‬‬
‫محافظت از فایل ها‬
‫یک فایل را در برابر حذف تصادفی محافظت کنید‪.‬‬
‫‪1‬در حالت پخش‪ ،‬یک فایل را برای حفاظت انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ ]m[2 2‬را فشار دهید و سپس محافظت ← روشن را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬برای محافظت فایل های دیگر‪ ،‬مراحل ‪ 1‬تا ‪ 2‬را تکرار کنید‪.‬‬
‫یک فایل محافظت‌شده را نمی‌توان حذف کرد تغییر اندازه داد یا چرخاند‪.‬‬
‫نمای تکی‬
‫‪ ]o[2‬را جهت باز کردن پوشه فشار دهید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3 3‬برای حرکت بین فایل ها‪ ،‬دکمه [‪ ]t/F‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ ]o[ 4 4‬را فشار دهید یا [زوم] را به چپ بچرخانید تا به حالت پخش بازگردید‪.‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪91‬‬
‫شخپ تلاح رد مليف اي سکع هدهاشم‬
‫حذف پرونده ها‬
‫فایل های مورد نظر برای حذف در حالت پخش را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫حذف یک فایل تکی‬
‫حذف چند فایل‬
‫می توانید چند فایل را انتخاب کرده و آنها را به يکباره حذف نمایید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫می توانید یک فایل را انتخاب کرده و سپس آن را حذف کنيد‪.‬‬
‫‪1‬در حالت پخش‪ ،‬یک فايل را انتخاب نموده و سپس [‪ ]s/f‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬پس از باز شدن پنجره پيام‪ ،‬بلی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫در حالت پخش‪ ،‬با فشار دادن [‪ ]m‬و سپس انتخاب حذف ← حذف ← بلی می توانید فایل ها را نیز‬
‫حذف کنید‪.‬‬
‫‪1‬در حالت پخش‪ ]s/f[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ •هنگام نمايش تصاوير کوچک‪ ]m[ ،‬را فشار دهید‪ ،‬حذف ← انتخاب را انتخاب کنید و‬
‫سپس به مرحله ‪ 3‬بروید یا [‪ ]s/f‬را فشار دهید‪ ،‬انتخاب را انتخاب کنید و سپس به مرحله‬
‫‪ 3‬بروید‪.‬‬
‫‪2‬پس از باز شدن پنجره پيام‪ ،‬حذف چندگانه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3 3‬به فایل هایی را که می خواهید حذف کنید بروید و سپس دکمه [‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ •دکمه [‪ ]o‬را دوباره فشار دهید تا انتخاب شما لغو شود‪.‬‬
‫‪ ]s/f[4‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‬
‫‪5 5‬پس از باز شدن پنجره پيام‪ ،‬بلی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪92‬‬
‫شخپ تلاح رد مليف اي سکع هدهاشم‬
‫حذف تمام فایل ها‬
‫می توانید تمام فایلها را انتخاب کرده و سپس آنها را به يکباره حذف کنيد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬در حالت پخش‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ •هنگام نمايش تصاوير کوچک‪ ]m[ ،‬را فشار دهید‪ ،‬حذف ← حذف همه موارد را‬
‫انتخاب کنید و سپس به مرحله ‪ 3‬بروید یا [‪ ]s/f‬را فشار دهید‪ ،‬حذف همه موارد را‬
‫انتخاب کنید و سپس به مرحله ‪ 3‬بروید‪.‬‬
‫مشاهده عکس ها‬
‫بخشی از عکس را بزرگ کنید یا عکس ها را به صورت نمایش اسالید مشاهده کنید‪.‬‬
‫بزرگ کردن عکس‬
‫یا‬
‫‪2‬حذف ← حذف همه موارد را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3 3‬پس از باز شدن پنجره پيام‪ ،‬بلی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫در حالت پخش‪ ،‬برای بزرگنمايی بخشی از عکس‪[ ،‬زوم] را به‬
‫راست بچرخانيد‪[ .‬زوم] را به سمت چپ بچرخانید تا کوچکنمایی‬
‫انجام شود‪.‬‬
‫ •تمام فايلهای حفاظت نشده حذف می شوند‪.‬‬
‫ناحیه بزرگ شده‬
‫کپی فایل ها روی کارت حافظه‬
‫فایل ها را از حافظه داخلی روی کارت حافظه کپی کنید‪.‬‬
‫‪1‬در حالت پخش‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬کپی روی کارت را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫برش‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪93‬‬
‫بازگشت‬
‫شخپ تلاح رد مليف اي سکع هدهاشم‬
‫مشاهده تصاویر پانورامایی‬
‫به‬
‫جابجایی ناحیه بزرگ شده‬
‫شرح‬
‫دکمه [‪ ]t/F/c/D‬را فشار دهید‪.‬‬
‫بریدن عکس بزرگ شده‬
‫[‪ ]o‬را فشار دهید و سپس بلی را انتخاب کنید‪( .‬عکس بريده شده‬
‫به صورت يک فايل جديد ذخيره خواهد شد‪ .‬عکس اصلی به شکل‬
‫اوليه خود باقی می ماند‪).‬‬
‫در هنگام مشاهده عکسهای گرفته شده با يک دوربين ديگر‪ ،‬نسبت زوم ممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫عکسهای گرفته شده در حالت پانوراما را مشاهده کنيد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬در حالت پخش‪ ،‬برای رفتن به تصویر پانورامایی دلخواه [‪ ]t/F‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬دکمه [‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ •کل عکس پانوراما بر روی صفحه ظاهر می شود‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‪3‬‬
‫•دوربين‪ ،‬به طور خودکار عکسها را از چپ به راست برای يک عکس پانورامای افقی‪ ،‬و از‬
‫باال به پايين برای يک عکس پانورامای عمودی مرور می کند‪ .‬سپس دوربين به حالت پخش‬
‫باز می گردد‪.‬‬
‫•هنگام پخش عکس پانورامایی‪ ]o[ ،‬را برای مکث یا ادامه لمس کنید‪.‬‬
‫•پس از اینکه پخش تصویر پانورامایی را متوقف کردید‪ ]t/F/c/D[ ٬‬را فشار دهید تا‬
‫عکس بسته به جهتی که دوربین را هنگام ضبط تصویر حرکت داده اید‪ ٬‬افقی یا عمودی شود‪.‬‬
‫•برای جابجایی افقی به عکس می توانید گردونه فرمان را حرکت دهید‪.‬‬
‫‪3‬برای بازگشت به حالت پخش‪ ،‬دکمه [‪ ]r‬را فشار دهید‪.‬‬
‫فقط وقتی می‌توانید عکس پانوراما را با لمس کردن [‪ ]o‬پخش کنید که بزرگترین لبه تصویر دو یا چند‬
‫برابر کوچکترین لبه تصویر باشد‪.‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪94‬‬
‫شخپ تلاح رد مليف اي سکع هدهاشم‬
‫پخش يک نمایش اسالید‬
‫بر روی نمايش اساليد عکسهای خود‪ ،‬جلوه و صدا اعمال کنيد‪ .‬عملکرد نمايش اساليد در مورد فيلمها‬
‫کار نمی کند‪.‬‬
‫‪1‬در حالت پخش‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬گزینه های نمایش اسالید را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5 5‬شروع اساليدشو را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪6 6‬مشاهده نمایش اسالید‪.‬‬
‫ •برای ايجاد مکث در نمايش اساليد‪ ]o[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ •برای ادامه نمایش اسالید‪ ]o[ ،‬را دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫ •برای شروع نمایش اسالید بدون هیچ جلوه ای‪ ،‬به مرحله ‪ 5‬بروید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬یکی از گزینه های جلوه نمایش اسالید را انتخاب کنید‪.‬‬
‫گزينه‬
‫حالت پخش‬
‫فواصل‬
‫افکت‬
‫‪ ]m[4‬یا [‪ ]r‬را فشار دهید‪.‬‬
‫برای توقف اساليدشو و بازگشت به حالت پخش مجدد‪ ]r[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫شرح‬
‫تنظيم کنید که نمایش اسالید تکرار شود یا خیر‪( .‬تک پخشی*‪ ،‬تکرار)‬
‫ •فاصله زمانی بین عکس ها را تنظیم کنید‪.‬‬
‫(‪ 1‬ثانیه*‪ 3 ،‬ثانیه‪ 5 ،‬ثانیه‪ 10 ،‬ثانیه)‬
‫ •برای تنظيم فاصله زمانی‪ ،‬بايد گزينه جلوه را بر روی خاموش تنظيم کنيد‪.‬‬
‫ •جلوه تغيير صحنه بين عکسها را تنظيم کنيد‪.‬‬
‫(خاموش‪ ،‬آرام*‪ ،‬آسوده‪ ،‬شاداب‪ ،‬شیرین‪ ،‬درخشان)‬
‫ •خاموش را جهت لغو جلوه ها انتخاب کنید‪.‬‬
‫ •وقتی از گزينه جلوه استفاده می کنيد‪ ،‬فاصله زمانی بين عکس ها بر روی ‪1‬‬
‫ثانيه تنظيم می شود‪.‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪95‬‬
‫شخپ تلاح رد مليف اي سکع هدهاشم‬
‫پخش فیلم‬
‫به‬
‫در حالت پخش‪ ،‬شما می توانيد به تماشای فيلم بپردازيد و بخشهايی از فيلم در حال پخش را ضبط کرده‬
‫يا ببريد‪ .‬امکان ذخيره بخشهای ضبط شده يا بريده شده در قالب فايلهای جديد‪ ،‬وجود دارد‪.‬‬
‫جستجو به عقب‬
‫‪1‬در حالت پخش‪ ،‬یک فیلم را انتخاب نموده و سپس دکمه [‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬فيلم را تماشا کنيد‪.‬‬
‫مکث یا ادامه پخش‬
‫جستجو به جلو‬
‫زمان پخش فعلی‪/‬طول فیلم‬
‫تنظیم میزان صدا‬
‫شرح‬
‫دکمه [‪ ]F‬را فشار دهید‪ .‬با هر بار فشردن [‪،]F‬‬
‫سرعت اسکن را به اين ترتيب تغيير می دهيد‪:‬‬
‫‪.X8‎،X4‎،X2‬‬
‫دکمه [‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫دکمه [‪ ]t‬را فشار دهید‪ .‬با هر بار فشردن [‪،]t‬‬
‫سرعت اسکن را به اين ترتيب تغيير می دهيد‪:‬‬
‫‪.X8‎،X4‎،X2‬‬
‫[زوم] را به راست یا چپ بچرخانید‪.‬‬
‫می توانید پس از گذشت ‪ 2‬ثانیه از نقطه شروع فیلم‪ ٬‬آن را به عقب یا جلو ببرید‪.‬‬
‫مکث‬
‫توقف‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪96‬‬
‫ویرایش یک عکس‬
‫نحوه ويرايش عکسها را ياد بگيريد‪.‬‬
‫ •اين دوربين‪ ،‬عکسهای ويرايش شده را به صورت فايلهای جديد ذخيره می کند‪.‬‬
‫ •در هنگام ويرايش عکسها‪ ،‬دوربين آنها را به طور خودکار به عکسی با تفکيک پايينتر تبديل می کند‪ .‬عکسهايی که به صورت دستی می چرخانيد يا تغيير اندازه می دهيد‪ ،‬به طور خودکار به عکسی با تفکيک پايينتر تبديل‬
‫نمی شوند‪.‬‬
‫ •امکان ويرايش عکس در هنگام مشاهده پوشه وجود ندارد‪ .‬برای ويرايش يک عکس درون پوشه‪ ]o[ ،‬را برای باز کردن پوشه فشار داده و سپس انتخاب عکس‪ ٬‬فشار دهید‪.‬‬
‫چرخاندن عکس‬
‫تغییر اندازه عکس ها‬
‫اندازه یک عکس را کاهش داده و آن را به عنوان فایل جدید ذخیره کنید‪.‬‬
‫‪1‬در حالت پخش‪ ،‬یک عکس را انتخاب نموده و سپس دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬تنظیم دوباره اندازه را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪3 3‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫تنظیم دوباره اندازه‬
‫‪1‬کلید چرخشی را بچرخانید تا روی‬
‫‪1‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪2 2‬‬
‫‪[3 3‬زوم] را به سمت چپ چرخانده و سپس يک عکس را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪4 4‬چرخش ← یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫‪ ˚90‬تسار ‪ :‬چرخش‬
‫‪2592 X 1944‬‬
‫‪1984 X 1488‬‬
‫‪1024 X 768‬‬
‫تنظیم‬
‫بازگشت‬
‫ممکن است بسته به اندازه اصلی عکس انتخاب شده‪ ،‬گزینه های تغيير اندازه موجود متفاوت باشد‪.‬‬
‫ذخيره‬
‫‪5‬‬
‫لغو‬
‫‪5‬برای ذخیره کردن‪ ]c[ ٬‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ •اين دوربين‪ ،‬فايل اصلی را بازنويسی خواهد کرد‪.‬‬
‫ •برای چرخاندن يک عکس در حالت پخش‪ ]m[ ،‬را فشار داده و سپس چرخش را برای‬
‫چرخش یک تصویر‪ ٬‬انتخاب کنيد‪.‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪97‬‬
‫سکع کی شیاریو‬
‫اعمال جلوه های فيلتر هوشمند‬
‫گزينه‬
‫عادی‬
‫جلوه های ويژه را به عکس های خود اضافه کنید‪.‬‬
‫‪1‬کلید چرخشی را بچرخانید تا روی‬
‫برای اينکه سوژه کوچک به نظر برسد‪ ،‬از جلوه کجی‪-‬جابجايی استفاده‬
‫مینیاتور‬
‫کنيد‪.‬‏ (باال و پایین عکس تار خواهد شد‪).‬‬
‫رنگ هایی قدیمی‪ ،‬با کنتراست باال‪ ،‬و جلوه تزيينی قوی دوربين های‬
‫تزيين تصوير‬
‫‪ Lomo‬را اعمال کنید‪.‬‬
‫خطوطی را به سمت خارج اشيای روشن اضافه می کند تا جلوه بصری‬
‫فیلتر عبوری‬
‫فيلتر عبوری را تقليد کند‪.‬‬
‫اشیای نزدیک برای تقلید کردن تاثیر بصری یک عدسۀ چشم ماهی را‬
‫چشم ماهی‬
‫کج نمایید‪.‬‬
‫يک جلوه سياه و سفيد اعمال کنيد‪.‬‬
‫کالسیک‬
‫پس زمینه قهوه ای يک جلوه رنگ قرمز و قهوه ای اعمال کنيد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪2 2‬‬
‫‪[3 3‬زوم] را به سمت چپ چرخانده و سپس يک عکس را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪4 4‬فیلتر هوشمند ← یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫مینیاتور ‪ :‬فیلتر هوشمند‬
‫‪5‬‬
‫تنظیم‬
‫شرح‬
‫بدون جلوه تصويري‬
‫بازگشت‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪98‬‬
‫‪5‬برای ذخیره کردن‪ ]c[ ٬‬را فشار دهید‪.‬‬
‫سکع کی شیاریو‬
‫تنظیم عکس ها‬
‫نحوه تنظيم روشنايی‪ ،‬کنتراست‪ ،‬يا اشباع يا اصالح اثر قرمزی چشم را ياد بگيريد‪ .‬اگر مرکز يک‬
‫عکس تیره باشد‪ ،‬شما می توانيد آن را روشنتر کنيد‪ .‬اين دوربين‪ ،‬عکس ويرايش شده را به صورت‬
‫يک فايل جديد ذخيره می کند ولی ممکن است آن را به عکسی با وضوح پايين تر تبديل کند‪.‬‬
‫‪5‬برای تنظيم گزینه [‪ ]t/F‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6 6‬دکمه [‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪7 7‬برای ذخیره کردن‪ ]c[ ٬‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ •شما می توانيد تنظيم روشنايی‪ ،‬کنتراست و اشباع رنگ را همزمان با اعمال جلوه های فيلتر‬
‫هوشمند انجام دهيد‪.‬‬
‫ •امکان اعمال همزمان جلوه های ‪ ،ACB‬روتوش چهره‪ ،‬و تصحيح قرمزی چشم وجود ندارد‪.‬‬
‫تنظیم روشنایی‪ ،‬کنتراست یا اشباع رنگ‬
‫‪1‬کلید چرخشی را بچرخانید تا روی‬
‫‪1‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪2 2‬‬
‫‪[3 3‬زوم] را به سمت چپ چرخانده و سپس يک عکس را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪4 4‬یک گزینه تنظیم را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫تنظيم سوژه های تاريک (‪)ACB‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫شرح‬
‫روشنايی‬
‫کنتراست‬
‫اشباع رنگ‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪99‬‬
‫‪1‬کلید چرخشی را بچرخانید تا روی‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪[3‬زوم] را به سمت چپ چرخانده و سپس يک عکس را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪ ACB4‬را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪5‬برای ذخیره کردن‪ ]c[ ٬‬را فشار دهید‪.‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫سکع کی شیاریو‬
‫رتوش چهره ها‬
‫‪1‬کلید چرخشی را بچرخانید تا روی‬
‫از بین بردن قرمزی چشم‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪[3‬زوم] را به سمت چپ چرخانده و سپس يک عکس را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪4‬رتوش صورت را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪5‬برای تنظيم گزینه [‪ ]t/F‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬برای ذخیره کردن‪ ]c[ ٬‬را فشار دهید‪.‬‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫ •با افزایش عدد‪ ،‬پوست روشنتر و صافتر به نظر می رسد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬کلید چرخشی را بچرخانید تا روی‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪[3‬زوم] را به سمت چپ چرخانده و سپس يک عکس را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪4‬تصحیح قرمزی چشم را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪5‬برای ذخیره کردن‪ ]c[ ٬‬را فشار دهید‪.‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪100‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫ویرایش فیلم‬
‫درحین پخش یک فیلم‪ ،‬می توانید فیلم را اصالح کرده یا از فیلم عکس بگیرید‪.‬‬
‫برش فيلم‬
‫‪1‬در حالت پخش‪ ،‬یک فیلم را انتخاب نموده و سپس دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬برش فیلم را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪3 3‬برای شروع پخش فیلم‪ ]o[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪4 4‬برای مشخص کردن نقطه آغاز برش فیلم‪ ]c[ ← ]o[ ،‬را در آن نقطه فشار‬
‫عکسبرداری از فيلم‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬در هنگام تماشای فيلم‪ ،‬در نقطه ای که قصد داريد تصوير آن را بگيريد‪]o[ ،‬‬
‫را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬دکمه [‪ ]c‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ •وضوح فايل تصوير گرفته شده‪ ،‬به اندازه وضوح فيلم اصلی خواهد بود‪.‬‬
‫ •تصوير گرفته شده به عنوان یک فایل جدید ذخیره می شود‪.‬‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪5‬برای ادامه پخش فیلم‪ ]o[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6 6‬برای مشخص کردن نقطه پايان برش فیلم‪ ]c[ ← ]o[ ،‬را در آن نقطه فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪7‬برای برش دادن‪ ]c[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8 8‬پس از باز شدن پنجره پيام‪ ،‬بلی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ •طول فیلم اصلی باید حداقل ‪ 10‬ثانیه باشد‪.‬‬
‫ •دوربين‪ ،‬فيلم ويرايش شده را به عنوان يک فايل جديد ذخيره کرده و فيلم اصلی را بدون تغيير‬
‫باقی می گذارد‪.‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪101‬‬
‫مشاهده فايل ها با تلويزيون‬
‫با استفاده از کابل ‪( A/V‬صدا‪/‬تصویر)‪ ،‬دوربین را به تلویزیون وصل کنید و عکس ها و فیلم ها را پخش کنید‪.‬‬
‫‪1‬کلید چرخشی را بچرخانید تا روی‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬اتصال ← خروجی ویدیو را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬خروجی سیگنال تصویر مربوط به کشور یا منطقه خود را انتخاب کنید‪.‬‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫(صفحه ‪)127‬‬
‫‪4‬دوربین و تلویزیون را خاموش کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5 5‬با استفاده از کابل ‪ ،A/V‬دوربین را به تلویزیون وصل کنید‪.‬‬
‫ویدئو‬
‫‪6‬تلویزیون را روشن کنید و سپس منبع فیلم ‪ A/V‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7 7‬دوربین را روشن کنید‪.‬‬
‫ •وقتی دوربین را به تلویزیون وصل می کنید‪ ،‬بطور خودکار وارد حالت پخش می شود‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬با استفاده از دکمه های دوربین‪ ،‬عکس ها را مشاهده و فیلم ها را پخش کنید‪.‬‬
‫ •بسته به مدل تلويزيون‪ ،‬ممکن است با نويز ديجيتال مواجه شويد يا بخشی از يک تصوير ممکن‬
‫است ديده نشود‪.‬‬
‫ •بسته به تنظیمات تلویزیون ممکن است تصاویر در مرکز صفحه تلویزیون ظاهر نشوند‪.‬‬
‫صدا‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪102‬‬
‫نويزيولت اب اه لياف هدهاشم‬
‫مشاهده فايلها بر روی ‪HDTV‬‬
‫می توانید با استفاده از کابل اختیاری ‪ ،HDMI‬عکس ها و فیلم های با کیفیت باال و فشرده نشده را با‬
‫تلویزیون ‪ HDTV‬مشاهده کنید‪( HDMI .‬رابط چندرسانه ای وضوح باال) توسط بيشتر ‪ HDTV‬ها‬
‫پشتيبانی می شود‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬کلید چرخشی را بچرخانید تا روی‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫‪2‬اتصال ← اندازه ‪ HDMI‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3‬يک وضوح ‪ HDMI‬انتخاب کنيد‪( .‬صفحه ‪)127‬‬
‫‪4‬دوربین و ‪ HDTV‬را خاموش کنید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬دوربین را روشن کنید‪.‬‬
‫ •اگر يک تلويزيون ‪ HDTV‬سامسونگ سازگار با ‪ Anynet+‬در اختيار داريد و عملکرد‬
‫‪ Anynet+‬دوربين خود را فعال کرده ايد‪ HDTV ،‬به طور خودکار روشن شده و نمايشگر‬
‫دوربين را نشان می دهد‪ .‬در اين وضعيت‪ ،‬دوربين به طور خودکار وارد حالت پخش می‬
‫شود‪.‬‬
‫ •اگر ‪ +Anynet‬دوربین خاموش بوده یا تلویزیون شما فاقد ‪ +‎Anynet‬باشد‪ ،‬تلویزیون به‬
‫طور خودکار روشن نخواهد شد‪ .‬تلويزيون را به صورت دستی روشن کنيد‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬فايلها را با استفاده از دکمه های دوربين خود‪ ،‬يا اگر تلویزیون دارای ‪Anynet+‬‬
‫است‪ ،‬از طریق کنترل از راه دور ‪ HDTV‬مشاهده کنيد‪.‬‬
‫ •چنانچه ‪ HDTV‬نمایه )‪ Anynet+(CEC‬را پشتیبانی می‌کند‪ ،‬برای کنترل دوربین و تلویزیون‬
‫با کنترل ازراه‌دور تلویزیون‪ Anynet+ ،‬را در منوی تنظیمات دوربین (صفحه ‪ )127‬روشن‬
‫کنید‪.‬‬
‫ •‪ Anynet+‬به شما امکان می‌دهد تا همه دستگاه های صوتی تصویری ‪ Samsung‬را با کنترل‬
‫از راه دور تلویزیون کنترل کنید‪.‬‬
‫ •زمانی که طول می‌کشد دوربین‌تان به ‪ HDTV‬شما وصل شود ممکن است بسته به نوع کارت‬
‫‪SD‬‏‪ SDHC ٬‬یا ‪ SDXC‬مورد استفاده متفاوت باشد‪ .‬یک کارت سریع تر ‪SD‬‏‪ SDHC ٬‬یا‬
‫‪ SDXC‬لزوما ً منجر به انتقال سریع تر ‪ HDMI‬نمی شود‪ ،‬زیرا که عملکرد اصلی کارت‪ ،‬بهبود‬
‫سرعت انتقال در حین عکسبرداری و فیلمبرداری است‪.‬‬
‫‪5‬با استفاده از کابل اختیاری ‪ HDMI‬دوربین خود را به تلویزیون ‪ HDTV‬وصل‬
‫کنید‪.‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪103‬‬
‫انتقال فایل ها به رایانه‬
‫برای انتقال فایل ها از کارت حافظه دوربین به رایانه‪ ،‬دوربین را به رایانه متصل کنید‪.‬‬
‫انتقال فایل ها به رایانه دارای سيستم عامل ويندوز‬
‫دوربين را به عنوان يک ديسک جداشدنی به رايانه خود وصل کنيد‪.‬‬
‫برای اتصال دوربين بصورت ديسک جداشدنی‪ ،‬بايد سيستم عامل کامپيوترتان‪Windows XP ،‬‬
‫‪ Windows 7 ،Windows Vista‬يا ‪ Windows 8‬باشد‪.‬‬
‫‪1‬کلید چرخشی را بچرخانید تا روی‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬اتصال ← ‪ ← i-Launcher‬خاموش را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬دوربین را خاموش کنید‪.‬‬
‫‪4 4‬با استفاده از کابل ‪ ،USB‬دوربین را به رایانه وصل کنید‪.‬‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫بايد انتهای کوچک کابل ‪ USB‬را به دوربين خود متصل کنيد‪ .‬در صورتی که کابل برعکس وصل‬
‫شود‪ ،‬ممکن است به فایل های شما آسیب برسد‪ .‬سازنده این وسیله در قبال از دست رفتن اطالعات‪،‬‬
‫هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬دوربین را روشن کنید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬در رایانه خودف ‪ ← My Computer‬ديسک جداشدنی ← ‪← DCIM‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬فايلها را در رايانه خود ذخيره کرده يا آنها را به سمت رايانه خود بکشيد‪.‬‬
‫ •رایانه‪ ،‬دوربین را به طور خودکار شناسایی می کند‪.‬‬
‫‪ 100PHOTO‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫جدا کردن دوربین (برای ‪)Windows XP‬‬
‫در ‪Windows Vista‬‏‪،‬‏‪ ،Windows 7‬و ‪ ،Windows 8‬روشهای قطع اتصال دوربين یکسان‬
‫است‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬اگر چراغ وضعیت روی دوربین چشمک می زند‪ ،‬منتظر بمانید تا چشمک زدن‬
‫قطع شود‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬در نوار ابزار واقع در پایین سمت راست صفحه رایانه‪ ،‬روی کلیک‬
‫‪3‬روی پیام بازشو کلیک کنید‪.‬‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4 4‬بر روی کادر پيامی که ايمنی حذف نرم افزار را اعالم می کند‪ ،‬کليک کنيد‪.‬‬
‫‪5 5‬کابل ‪ USB‬را جدا کنید‪.‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪104‬‬
‫هنایار هب اه لیاف لاقتنا‬
‫انتقال فایل ها به رایانه دارای سیستم عامل ‪MAC‬‬
‫وقتی دوربین را به رایانه داری سیستم عامل ‪ Macintosh‬وصل می کنید‪ ،‬رایانه دستگاه را به طور‬
‫خودکار شناسایی می کند‪ .‬می توانید بدون نصب هیچ برنامه ای‪ ،‬مستقیما ً فایل ها را از دوربین به‬
‫رایانه منتقل کنید‪.‬‬
‫‪ 10.5 Mac OS‬یا جدیدتر (بجز ‪ )PowerPC‬پشتیبانی می شود‪.‬‬
‫‪1‬دوربین را خاموش کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬دوربین را با استفاده از کابل ‪ USB‬به رایانه دارای سیستم عامل ‪Macintosh‬‬
‫بايد انتهای کوچک کابل ‪ USB‬را به دوربين خود متصل کنيد‪ .‬در صورتی که کابل برعکس وصل‬
‫شود‪ ،‬ممکن است به فایل های شما آسیب برسد‪ .‬سازنده این وسیله در قبال از دست رفتن اطالعات‪،‬‬
‫هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد‪.‬‬
‫وصل کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬دوربین را روشن کنید‪.‬‬
‫ •رایانه‪ ،‬دوربین را به صورت خودکار تشخیص می دهد و نماد دیسک جداشدنی نمایش داده‬
‫می شود‪.‬‬
‫‪4‬روی نماد دیسک جداشدنی‪ ،‬دو بار کلیک کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5 5‬فايلها را در رايانه خود ذخيره کرده يا آنها را به سمت رايانه خود بکشيد‪.‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪105‬‬
‫نیازمندی های سیستم‬
‫نیازمندی های توصیه شده سیستم برای پخش فیلم ها در یک رایانه یا اجرای برنامه ‪.i-Launcher‬‬
‫نيازمندی های سيستم عامل ‪Windows‬‬
‫گزینه‬
‫پردازنده‬
‫‪RAM‬‬
‫سيستم عامل*‬
‫ظرفيت هارد ديسک‬
‫موارد ديگر‬
‫نيازمندی های سيستم عامل ‪Mac‬‬
‫نيازمندی ها‬
‫®‪ 2.0 Intel Core™2 Duo‬گیگاهرتز یا باالتر‪/‬‬
‫‪ 2.4 AMD Phenom‬گیگاهرتز یا باالتر‬
‫®‬
‫حداقل ‪ 512‬مگابایت ‪ 1( RAM‬گیگابایت و باالتر توصیه می شود)‬
‫‪ Windows 7‬یا ‪Windows 8‬‬
‫‪ 250‬مگابايت يا بيشتر (‪ ١‬گيگابايت يا بيشتر توصيه می شود)‬
‫ •نمایشگر ‪ 1024 X 768‬پیکسل سازگار با نمایش رنگی ‪ 16‬بیتی‬
‫(‪ 1280 × 1024‬پیکسل‪ ،‬صفحه نمایش رنگی ‪ 32‬بیتی توصیه‬
‫می شود)‬
‫ •پورت ‪USB 2.0‬‬
‫ •‪ nVIDIA Geforce 7600GT‬یا باالتر‪/‬‬
‫سری ‪ ATI X1600‬یا باالتر‬
‫گزینه‬
‫سيستم عامل‬
‫نيازمندی ها‬
‫‪ Mac OS 10.5‬يا جديدتر (به جز ‪)PowerPC‬‬
‫‪RAM‬‬
‫حداقل ‪ ٢۵۶‬مگابايت ‪ ۵١٢( RAM‬مگابايت یا باالتر توصيه می شود)‬
‫حداقل ‪ ١١٠‬مگابايت‬
‫پورت ‪USB 2.0‬‬
‫ظرفيت هارد ديسک‬
‫موارد ديگر‬
‫*نسخه ‪ ٣٢‬بيتی ‪ i-Launcher‬نصب می شود—حتی در نسخه های ‪ ۶۴‬بيتی ‪ Windows 7‬و ‪.Windows 8‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪106‬‬
‫ •اين نيازمندی ها فقط توصيه شده هستند‪ .‬بسته به وضعيت رايانه شما‪ ،‬حتی با برآورده شدن اين‬
‫نیازمندی ها‪ ،‬ممکن است عملکرد آن با اختالل روبرو شود‪.‬‬
‫ •سازنده‪ ،‬در قبال آسيبهای ناشی از به کار گيری رايانه های نامناسب‪ ،‬مانند رايانه هايی که شخصا ً‬
‫مونتاژ کرده ايد‪ ،‬هيچگونه مسئوليتی ندارد‪.‬‬
‫شبکه بی‌سیم‬
‫نحوه اتصال به شبکه های محلی بی سيم (‪ WLAN‬ها) و استفاده از قابليت های آنها را ياد بگيريد‪.‬‬
‫اتصال به یک ‪ WLAN‬و پیکربندی تنظیمات شبکه ……… ‪108‬‬
‫اتصال به ‪108 …………………………………… WLAN‬‬
‫استفاده از مرورگر ورود ……………………………… ‪109‬‬
‫نکته هایی درباره اتصال شبکه ………………………… ‪110‬‬
‫وارد کردن متن ……………………………………… ‪111‬‬
‫استفاده از ویژگی ‪NFC‬‏ (‪112 ………………… )Tag & Go‬‬
‫استفاده از ویژگی های ‪ NFC‬در حالت عکسبرداری و‬
‫فيلمبرداری‬
‫استفاده از ویژگی های ‪ NFC‬در حالت پخش‬
‫(‪112 …………………………………… )Photo Beam‬‬
‫استفاده از ویژگی های ‪ NFC‬در حالت ‪112 ………… Wi-Fi‬‬
‫………………………………………… ‪112‬‬
‫ذخیره فایل ها در تلفن هوشمند به طور خودکار …………… ‪113‬‬
‫ارسال عکس و فیلم به یک تلفن هوشمند ………………… ‪114‬‬
‫استفاده از یک تلفن هوشمند به عنوان رهاکننده راه دور‬
‫شاتر …………………………………………………… ‪115‬‬
‫ارسال عکس ها یا فیلم ها با ایمیل ……………………… ‪117‬‬
‫تغییر تنظیمات ایمیل ………………………………… ‪117‬‬
‫ارسال عکس ها یا فیلم ها با ایمیل ……………………… ‪119‬‬
‫استفاده از سرویس های اشتراك گذاری فیلم یا عكس ……… ‪120‬‬
‫دسترسی به يک سرويس اشتراک گذاری ……………… ‪120‬‬
‫آپلود كردن عكس یا فیلم ……………………………… ‪120‬‬
‫استفاده از ‪ Samsung Link‬برای ارسال فايل ………… ‪122‬‬
‫مشاهده عکس ها يا فيلم ها در دستگاه هايی که از‬
‫‪ Samsung Link‬پشتيبانی می کنند …………………… ‪122‬‬
‫اتصال به یک ‪ WLAN‬و پیکربندی تنظیمات شبکه‬
‫یاد بگیرید وقتی در محدوده یک ‪ WLAN‬قرار دارید از طریق یک نقطه دسترسی (‪ )AP‬وصل شوید‪ .‬شما می توانید تنظیمات شبکه را نیز پیکربندی کنید‪.‬‬
‫اتصال به ‪WLAN‬‬
‫نماد‬
‫‪1‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی‬
‫‪1‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ ،‬یا‬
‫‪، 2 2‬‬
‫‪3 3‬دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید تا صفحه تنظیم ‪ Wi-Fi‬نمایان گردد‪.‬‬
‫قرار گيرد‪.‬‬
‫‪ AP‬ایمن‬
‫‪WPS AP‬‬
‫توان سیگنال‬
‫برای باز کردن گزينه های تنظيمات شبکه‪ ]t[ ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫ •دوربین به طور خودکار دستگاههای ‪ AP‬موجود را مورد جستجو قرار می دهد‪.‬‬
‫ •در برخی از حالت ها‪ ]m[ ،‬را فشار داده و سپس تنظیم ‪ Wi-Fi‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‬
‫‪4‬یک ‪ AP‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫تنظیم ‪Wi-Fi‬‬
‫تازه سازی‬
‫‪Samsung 1‬‬
‫‪Samsung 2‬‬
‫‪Samsung 3‬‬
‫‬
‫‪Samsung 4‬‬
‫دستی‬
‫شرح‬
‫‪ AP‬ویژه‬
‫بازگشت‬
‫ •برای تازه سازی فهرست ‪ AP‬های قابل اتصال‪ ،‬تازه سازی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ •برای اضافه کردن ‪ AP‬به طور دستی‪ ،‬افزودن شبکه بی سيم را انتخاب کنید‪ .‬اسم نقطه‬
‫اتصال باید به انگلیسی باشد تا بتوانید نقطه اتصال را دستی اضافه کنید‪.‬‬
‫میسیب هکبش ‪108‬‬
‫•با انتخاب یک ‪ AP‬ایمن‪ ،‬یک پنجره بازشو ظاهر می شود‪ .‬رمز عبور الزم برای اتصال به‬
‫‪ WLAN‬را وارد کنید‪ .‬برای کسب اطالعات در مورد وارد کردن متن‪ ،‬به "وارد کردن متن"‬
‫مراجعه کنید‪( .‬صفحه ‪)111‬‬
‫•پس از ظاهر شدن صفحه ورود‪ ،‬به "استفاده از مرورگر ورود" مراجعه کنيد‪( .‬صفحه ‪)109‬‬
‫•در صورت انتخاب یک ‪ AP‬غیر ایمن‪ ،‬دوربین به ‪ WLAN‬متصل می شود‪.‬‬
‫•در صورت انتخاب ‪ AP‬پشتیبانی شده توسط پروفایل ‪ ،WPS‬باید ← اتصال پین ‪WPS‬‬
‫را انتخاب کنید و سپس پین را در دستگاه ‪ AP‬وارد کنید‪ .‬با انتخاب ← اتصال دکمه‬
‫‪ WPS‬روی دوربین‪ ،‬و سپس فشار دادن دکمه ‪ WPS‬روی دستگاه ‪ AP‬نیز می توانید به‬
‫یک ‪ AP‬پشتیبانی شده توسط پروفایل ‪ WPS‬متصل شوید‪.‬‬
‫•اگر پیام بازشویی درباره مقررات جمع آوری داده ها نمایان شد‪ ،‬آن را خوانده و با آن موافقت‬
‫نمایید‪.‬‬
‫ کی هب لاصتااصتابرکیپ و ‪ WLAN‬کی هب لاصتا‬
‫استفاده از مرورگر ورود‬
‫تنظیم گزینه های شبکه‬
‫‪1‬در صفحه تنظیم ‪ ،Wi-Fi‬يک ‪ AP‬را انتخاب کرده و سپس [‪ ]t‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬پس از انتخاب هر یک از گزینه ها‪ ،‬اطالعات مورد نیاز را وارد کنید‪.‬‬
‫گزينه‬
‫گذرواژه شبکه‬
‫شرح‬
‫رمز عبور شبکه را وارد کنید‪.‬‬
‫تنظیمات ‪IP‬‬
‫آدرس ‪ IP‬را به طور اتوماتیک یا دستی تنظیم کنید‪.‬‬
‫تنظیم دستی آدرس ‪IP‬‬
‫‪1‬در صفحه تنظیم ‪ ،Wi-Fi‬يک ‪ AP‬را انتخاب کرده و سپس [‪ ]t‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬تنظیمات ‪ ← IP‬دستی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬پس از انتخاب هر یک از گزینه ها‪ ،‬اطالعات مورد نیاز را وارد کنید‪.‬‬
‫گزينه‬
‫‪IP‬‬
‫‪Subnet Mask‬‬
‫‪Gateway‬‬
‫سرور ‪DNS‬‬
‫در هنگام اتصال به برخی ‪ AP‬ها‪ ،‬سایتهای اشتراک گذاری یا سرورهای ابری‪ ،‬می توانید اطالعات‬
‫ورود را از طریق مرورگر ورود وارد کنید‪.‬‬
‫شرح‬
‫دکمه‬
‫یک آیتم را انتخاب‪ ،‬یا صفحه را پیمایش کنید‪.‬‬
‫[‪]t/F/c/D‬‬
‫یک مورد را انتخاب کنید‪.‬‬
‫[‪]o‬‬
‫به گزينه های زير دسترسی پيدا کنيد‪:‬‬
‫ •صفحه قبلی‪ :‬به صفحه قبلی بروید‪.‬‬
‫ •صفحه بعدی‪ :‬به صفحه بعدی بروید‪.‬‬
‫[‪]m‬‬
‫ •بارگذاری مجدد‪ :‬صفحه را دوباره بارگذاری کنید‪.‬‬
‫ •توقف‪ :‬بارگذاری صفحه را متوقف کنید‪.‬‬
‫ •خروج‪ :‬مرورگر ورود را ببندید‪.‬‬
‫مرورگر ورود را ببندید‪.‬‬
‫[‪]r‬‬
‫ •بسته به صفحه ای که به آن متصل شده اید‪ ،‬امکان انتخاب برخی آیتمها وجود ندارد‪ .‬این وضعیت‬
‫باعث نقص عملکرد نمی شود‪.‬‬
‫ •پس از ورود به برخی از صفحه ها‪ ،‬ممکن است مرورگر ورود به صورت خودکار بسته نشود‪.‬‬
‫در این صورت‪ ،‬با فشردن [‪ ،]r‬مرورگر ورود را بسته و سپس به عملیات مورد نظر بپردازید‪.‬‬
‫ •با توجه به اندازه صفحه یا سرعت شبکه ممکن است بارگذاری صفحه ورود زمان بیشتری طول‬
‫بکشد‪ .‬در این صورت‪ ،‬تا ظاهر شدن پنجره ورودی اطالعات جهت ورود صبر کنید‪.‬‬
‫شرح‬
‫آدرس ‪ IP‬ثابت را وارد کنید‪.‬‬
‫‪ Subnet mask‬را وارد کنید‪.‬‬
‫‪ Gateway‬را وارد کنید‪.‬‬
‫آدرس ‪ DNS‬را وارد کنید‪.‬‬
‫میسیب هکبش ‪109‬‬
‫ کی هب لاصتااصتابرکیپ و ‪ WLAN‬کی هب لاصتا‬
‫نکته هایی درباره اتصال شبکه‬
‫ •اگر کارت حافظه را قرار ندهيد‪ ،‬برخی از قابليت های ‪ Wi-Fi‬در دسترس نخواهد بود‪.‬‬
‫ •کیفیت اتصال شبکه توسط ‪ AP‬تعیین می شود‪.‬‬
‫ •هرچه فاصله بین دوربین شما و ‪ AP‬بیشتر باشد‪ ،‬اتصال به شبکه زمان بیشتری خواهد برد‪.‬‬
‫ •اگر دستگاه مجاور و دوربین شما از سیگنال فرکانس رادیویی مشابه استفاده کنند‪ ،‬ممکن است در‬
‫اتصال شما اختالل ایجاد شود‪.‬‬
‫ •اگر نام ‪ AP‬شما انگلیسی نباشد‪ ،‬ممکن است دوربین نتواند دستگاه را پیدا کند یا ممکن است نام‬
‫دستگاه به درستی نمایش داده نشود‪.‬‬
‫ •برای اطالع از تنظیمات شبکه و رمز عبور‪ ،‬با سرپرست شبکه یا از ارائه دهنده خدمات شبکه‬
‫تماس بگیرید‪.‬‬
‫ •اگر یک ‪ WLAN‬به احراز هویت از ارائه دهنده خدمات نیاز داشته باشد‪ ،‬امکان اتصال شما به آن‬
‫وجود نخواهد داشت‪ .‬برای اتصال به ‪ ،WLAN‬با ارائه دهنده خدمات شبکه خود تماس بگیرید‪.‬‬
‫ •بسته به نوع احراز هویت‪ ،‬تعداد ارقام رمز عبور ممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫ •برقراری اتصال به ‪ WLAN‬در برخی از محیط ها ممکن نیست‪.‬‬
‫ •دوربین ممکن است یک چاپگر دارای قابلیت ‪ WLAN‬را در فهرست ‪ AP‬نمایش دهد‪ .‬امکان‬
‫اتصال به شبکه از طریق چاپگر وجود ندارد‪.‬‬
‫ •شما نمی توانید دوربین خود را همزمان به یک شبکه و یک تلویزیون متصل کنید‪.‬‬
‫ •اتصال به شبکه ممکن است مستلزم پرداخت هزینه های اضافی باشد‪ .‬این هزینه ها بسته به شرایط‬
‫قرارداد شما فرق می کند‪.‬‬
‫ •اگر نتوانستید به ‪ WLAN‬متصل شوید‪ ،‬یک ‪ AP‬دیگر را از فهرست ‪ AP‬امتحان کنید‪.‬‬
‫ •در صورت انتخاب ‪ WLAN‬های آزاد ارائه شده توسط برخی ارائه دهندگان سرویس شبکه‪ ،‬ممکن‬
‫است یک صفحه ورود ظاهر شود‪ .‬شناسه و رمز عبور خود را برای اتصال به ‪ WLAN‬وارد کنید‪.‬‬
‫برای کسب اطالعات درباره ثبت یا سرویس‪ ،‬با ارائه دهندگان سرویس شبکه تماس بگیرید‪.‬‬
‫ •در هنگام وارد کردن اطالعات شخصی ویژه اتصال ‪ ،AP‬احتیاط کنید‪ .‬از وارد کردن اطالعات‬
‫پرداخت یا کارت اعتباری بر روی دوربین بپرهیزید‪ .‬سازنده در قبال مشکالت ناشی از ورود این‬
‫گونه اطالعات‪ ،‬مسئولیتی ندارد‪.‬‬
‫ •اتصاالت شبکه قابل استفاده در کشورهای مختلف فرق می کند‪.‬‬
‫ •قابلیت ‪ WLAN‬دوربین شما باید قوانین ارتباطات رادیویی منطقه شما را رعایت کند‪ .‬برای حصول‬
‫اطمینان از سازگاری‪ ،‬از ویژگی ‪ WLAN‬فقط در همان کشوری استفاده کنید که دوربین را از آنجا‬
‫خریداری کرده اید‪.‬‬
‫ •فرآیند انجام تنظیمات شبکه ممکن است بسته به شرایط شبکه فرق داشته باشد‪.‬‬
‫ •به شبکه ای که مجاز به استفاده از آن نیستید وارد نشوید‪.‬‬
‫ •پیش از اتصال به یک شبکه‪ ،‬از شارژ بودن کامل باتری خود مطمئن شوید‪.‬‬
‫ •نمی توانید فایل های گرفته شده در بعضی حالت ها را بارگذاری یا ارسال کنید‪.‬‬
‫ •فایل هایی را که به دستگاهی دیگر انتقال می دهید‪ ،‬ممکن است توسط آن دستگاه پشتیبانی نشود‪ .‬در‬
‫این صورت از رایانه برای نمایش فایل ها استفاده کنید‪.‬‬
‫میسیب هکبش ‪110‬‬
‫ کی هب لاصتااصتابرکیپ و ‪ WLAN‬کی هب لاصتا‬
‫وارد کردن متن‬
‫شرح‬
‫نماد‬
‫حذف حرف آخر‪.‬‬
‫نحوه وارد کردن متن را یاد بگیرید‪ .‬نمادهای جدول زیر امکان حرکت مکان نما‪ ،‬تغییر بزرگی یا‬
‫کوچکی حروف‪ ،‬و غیره را به شما می دهد‪ .‬برای انتخاب کلید مورد نظر‪ ]t/F/c/D[ ،‬را‬
‫فشار دهید‪ ،‬و سپس [‪ ]o‬را برای ورود کلید فشار دهید‪.‬‬
‫حرکت دادن مکان نما‪.‬‬
‫در حالت ‪ ،ABC‬بزرگی یا کوچکی حروف را تغییر دهید‪.‬‬
‫"‪ ".com‬را وارد کنيد‪.‬‬
‫بین حالت های نماد و ‪ ABC‬جابجا شوید‪.‬‬
‫وارد کردن یک فاصله‪.‬‬
‫انجام شد‬
‫انجام شد‬
‫‪Backspace‬‬
‫متن نمایش داده شده را ذخیره کنید‪.‬‬
‫راهنمای وارد کردن متن را مشاهده کنيد‪.‬‬
‫لغو‬
‫ •صرف نظر از زبان صفحه نمایش‪ ،‬در بعضی حالت ها فقط می توانید از حروف الفبای انگلیسی‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫ •برای انتخاب انجام شد به طور مستقیم‪ ]P[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ •امکان وارد کردن حداکثر ‪ 64‬نویسه وجود دارد‪.‬‬
‫ •بسته به حالت ورودی‪ ،‬صفحه ممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫میسیب هکبش ‪111‬‬
‫استفاده از ویژگی ‪NFC‬‏ (‪)Tag & Go‬‬
‫برای اجرای ویژگی ذخیره سازی خودکار عکس ها در تلفن هوشمند یا ویژگی استفاده از تلفن هوشمند به عنوان شاتر از راه دور‪ ،‬برچسب ‪ NFC‬تلفن هوشمند را نزدیک برچسب ‪ NFC‬دوربین قرار دهید‪ .‬در حالت‬
‫پخش همچنین می توانید فایل ها را به یک دستگاه دارای ‪ NFC‬منتقل نمایید‪.‬‬
‫ •این قابلیت در تلفن های هوشمندی که دارای سیستم عامل اندروئید و ‪ NFC‬هستند پشتیبانی می شود‪ .‬توصیه می شود که از آخرین نسخه استفاده کنید‪ .‬این ویژگی در دستگاه های ‪ iOS‬وجود ندارد‪.‬‬
‫ •قبل از استفاده از اين ويژگی‪ ،‬بايد ‪ Samsung SMART CAMERA App‬را روی تلفن يا دستگاه خود نصب کنيد‪ .‬می توانيد برنامه را از ‪ Google Play Store ،Samsung Apps‬دانلود کنيد‪Samsung .‬‬
‫‪ SMART CAMERA App‬با مدل های دوربين ‪ Samsung‬ساخته شده در سال ‪ ٢٠١٣‬يا بعد از اين سال سازگار است‪.‬‬
‫ •برای خواندن یک برچسب ‪ ،NFC‬دستگاه دارای ‪ NFC‬را به مدت بیش از ‪ 2‬ثانیه نزدیک برچسب ‪ NFC‬دوربین قرار دهید‪.‬‬
‫ •اطالعات برچسب را به هیچ وجه تغییر ندهید‪.‬‬
‫استفاده از ویژگی های ‪ NFC‬در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری‬
‫استفاده از ویژگی های ‪ NFC‬در حالت ‪Wi-Fi‬‬
‫‪ AutoShare‬یا ‪ Remote Viewfinder‬را با خواندن یک برچسب از دستگاهی که دارای ‪NFC‬‬
‫است‪ ،‬اجرا کنید‪( .‬صفحه ‪ )115 ،113‬از پیش تعیین کنید که عملکرد ‪ Wi-Fi‬را توسط خواندن‬
‫برچسب دستگاه دارای ‪ NFC‬اجرا کنید‪( .‬صفحه ‪)129‬‬
‫‪ MobileLink‬یا ‪ Remote Viewfinder‬را با خواندن برچسب دستگاه دارای ‪ ،NFC‬از پنجره ای‬
‫که باز می شود انتخاب کنید‪( .‬صفحه ‪)115 ،114‬‬
‫استفاده از ویژگی های ‪ NFC‬در حالت پخش (‪)Photo Beam‬‬
‫در حالت پخش‪ ،‬هنگامی که یک برچسب را از دستگاه دارای ‪ NFC‬می خوانید‪ ،‬فایل فعلی توسط‬
‫دوربین به صورت خودکار به تلفن هوشمند منتقل می شود‪.‬‬
‫ •برای انتقال چندین فایل‪ ،‬یک برچسب را از نمای تصاوير کوچک دستگاهی که دارای ‪ NFC‬است‬
‫بخوانید و سپس فایل ها را انتخاب کنید‪.‬‬
‫میسیب هکبش ‪112‬‬
‫ذخیره فایل ها در تلفن هوشمند به طور خودکار‬
‫دوربین از طریق ‪ WLAN‬به یک تلفن هوشمند متصل می شود که از ویژگی ‪ AutoShare‬پشتیبانی می‏کند‪ .‬هنگامی که با دوربین خود‪ ،‬عکس می گیرید‪ ،‬عکس به طور خودکار در تلفن هوشمند ذخیره می شود‪.‬‬
‫ •ویژگی ‪ AutoShare‬در تلفن های هوشمند یا تبلت های دارای سیستم عامل اندروئید یا ‪ iOS‬پشتیبانی می شود‪ .‬برخی از ويژگی ها ممکن است در برخی مدل ها پشتيبانی نشود‪ .‬قبل از استفاده از اين ويژگی‪ ،‬افزار داخلی‬
‫دستگاه را به آخرین نسخه به روز رسانی نماييد‪ .‬اگر نسخه نرم افزار داخلی جدید نیست‪ ،‬ممکن است این عملکرد به درستی کار نکند‪.‬‬
‫ •پیش از استفاده از این ویژگی‪ ،‬باید ‪ Samsung SMART CAMERA App‬را روی تلفن یا دستگاه خود نصب کنید‪ .‬شما می توانيد اين برنامه را از ‪،Samsung Apps‬‏‪ ،Google Play Store‬يا ‪Apple App‬‬
‫‪ Store‬دانلود کنيد‪ SMART CAMERA App .‬با مدل های دوربین ‪ Samsung‬ساخته شده در سال ‪ 2013‬یا بعد از این سال سازگار است‪.‬‬
‫ •در برخی از حالت های تصويربرداری‪ ،‬اين قابليت در حافظه داخلی در دسترس نمی باشد‪.‬‬
‫ •در صورتی که این عملکرد را تنظیم کنید‪ ،‬تنظیم حفظ می شود حتی اگر حالت تصویربرداری را تغییر دهید‪.‬‬
‫ •این ویژگی ممکن است در برخی حالتها پشتیبانی نشود‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬در دوربین‪ ،‬در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ]m[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬در دوربین‪ ← AutoShare ،‬روشن را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ •در صورتی که پیام بازشو نمایان شد و از شما خواست که برنامه را دانلود کنید‪ ،‬بعدی را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬در تلفن هوشمند‪ SMART CAMERA App ،‬را روشن کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬دوربین را از لیست انتخاب کنید و تلفن هوشمند را به دوربین متصل نمایید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫ •برای دستگاه های ‪ ،iOS‬قبل از راه اندازی برنامه ویژگی ‪ Wi-Fi‬را روشن کنید‪.‬‬
‫ •برای اجرای خودکار برنامه در تلفن هوشمند دارای ‪ ،NFC‬عملکرد را روشن کرده و تلفن‬
‫هوشمند را نزدیک برچسب ‪( NFC‬صفحه ‪ )‎ 16‬روی دوربین قرار دهید‪.‬‬
‫ •تلفن هوشمند می تواند در هر زمان فقط به یک تلفن متصل شود‪.‬‬
‫میسیب هکبش ‪113‬‬
‫‪5‬در دوربین‪ ،‬به تلفن هوشمند اجازه دهید که به دوربین وصل شود‪.‬‬
‫ •در صورتی که تلفن هوشمند قبالً به دوربین وصل شده باشد‪ ،‬به طور خودکار وصل می شود‪.‬‬
‫ •نمادی که وضعيت اتصال را نشان می دهد ( )‪ ،‬روی صفحه دوربين ظاهر می شود‪.‬‬
‫‪6‬در دوربین‪ ،‬عکس بگیرید‪.‬‬
‫ •عکس گرفته شده در دوربین ذخیره می شود‪ ،‬و سپس به تلفن هوشمند منتقل می گردد‪.‬‬
‫ارسال عکس و فیلم به یک تلفن هوشمند‬
‫دوربین از طریق ‪ WLAN‬به یک تلفن هوشمند متصل می شود که از ویژگی ‪ MobileLink‬پشتیبانی می‏کند‪ .‬شما می توانید عکسها یا فیلمها را به آسانی به تلفن هوشمند خود منتقل کنید‪.‬‬
‫ •ویژگی ‪ MobileLink‬در تلفن های هوشمند یا تبلت های دارای سیستم عامل اندروئید یا ‪ iOS‬پشتیبانی می شود‪ .‬برخی از ويژگی ها ممکن است در برخی مدل ها پشتيبانی نشود‪ .‬قبل از استفاده از اين ويژگی‪ ،‬افزار داخلی‬
‫دستگاه را به آخرین نسخه به روز رسانی نماييد‪ .‬اگر نسخه نرم افزار داخلی جدید نیست‪ ،‬ممکن است این عملکرد به درستی کار نکند‪.‬‬
‫ •پیش از استفاده از این ویژگی‪ ،‬باید ‪ Samsung SMART CAMERA App‬را روی تلفن یا دستگاه خود نصب کنید‪ .‬شما می توانيد اين برنامه را از ‪،Samsung Apps‬‏‪ ،Google Play Store‬يا ‪Apple App‬‬
‫‪ Store‬دانلود کنيد‪ SMART CAMERA App .‬با مدل های دوربین ‪ Samsung‬ساخته شده در سال ‪ 2013‬یا بعد از این سال سازگار است‪.‬‬
‫ •وقتی هیچ فایلی در حافظه دوربین نباشد نمی توانید از این ویژگی استفاده كنید‪.‬‬
‫ •می توانيد در يک لحظه تا حداکثر ‪ ١٠٠٠‬را مشاهده کنيد و تا حداکثر ‪ 1000‬فايل را ارسال کنيد‪ .‬اگر فایل‌ها را از دوربین انتخاب کنید‪ ،‬می توانید فایل های انتخابی از دوربین را مشاهده کنید و حداکثر تعداد فایل هایی که‬
‫می توان ارسال نمود به فضای ذخیره سازی تلفن هوشمند بستگی دارد‪.‬‬
‫ •هنگام استفاده از این ویژگی در دستگاه دارای سیستم عامل ‪ ،iOS‬ممکن است دستگاه اتصال ‪ Wi-Fi‬را از دست بدهد‪.‬‬
‫‪1‬در دوربين‪ ،‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬در روی دوربين‪،‬‬
‫قرار گيرد‪.‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫ •در صورتی که پیام بازشو نمایان شد و از شما خواست که برنامه را دانلود کنید‪ ،‬بعدی را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬در دوربین‪ ،‬گزینه ارسال را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬در تلفن هوشمند‪ SMART CAMERA App ،‬را روشن کنید‪.‬‬
‫ •در صورتی که فایل ها را از گوشی هوشمند انتخاب کنید را انتخاب کنید‪ ،‬می توانید از تلفن‬
‫هوشمند خود برای مشاهده و به اشتراک گذاشتن فایل های ذخیره شده در دوربین استفاده کنید‪.‬‬
‫ •در صورتی که‏فایل ها را از از دوربین انتخاب کنید‏ را انتخاب کنید‪ ،‬می توانید فایل ها را‬
‫برای ارسال از دوربین‪ ،‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬دوربین را از لیست انتخاب کنید و تلفن هوشمند را به دوربین متصل نمایید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬در دوربین‪ ،‬به تلفن هوشمند اجازه دهید که به دوربین وصل شود‪.‬‬
‫ •تلفن هوشمند می تواند در هر زمان فقط به یک تلفن متصل شود‪.‬‬
‫ •در صورتی که تلفن هوشمند قبالً به دوربین وصل شده باشد‪ ،‬به طور خودکار وصل می شود‪.‬‬
‫ •اگر هیچ عملیاتی به مدت ‪ 30‬ثانیه در دوربین انجام نشود می توان برنامه را در تلفن هوشمند‬
‫بست‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8 8‬در تلفن هوشمند‪ ،‬دکمه کپی را لمس کنید یا روی دوربین ‪ Send‬را انتخاب نمایید‪.‬‬
‫ •برای دستگاه های ‪ ،iOS‬قبل از راه اندازی برنامه ویژگی ‪ Wi-Fi‬را روشن کنید‪.‬‬
‫ •برای اجرای خودکار برنامه در تلفن هوشمند دارای ‪ ،NFC‬عملکرد را روشن کرده و تلفن‬
‫هوشمند را نزدیک برچسب ‪( NFC‬صفحه ‪ )‎ 16‬روی دوربین قرار دهید‪.‬‬
‫میسیب هکبش ‪114‬‬
‫‪7‬در گوشی هوشمند یا دوربین‪ ،‬فایل ها را برای انتقال از دوربین انتخاب کنید‪.‬‬
‫ •دوربین فایل ها را ارسال می کند‪.‬‬
‫اگر هیچ عملی را ظرف مدت ‪ 30‬ثانیه بر روی دوربین انجام ندهید‪ ،‬صفحه دوربین خاموش می شود‪.‬‬
‫استفاده از یک تلفن هوشمند به عنوان رهاکننده راه دور شاتر‬
‫دوربین از طریق ‪ WLAN‬به یک تلفن هوشمند متصل می شود که از ویژگی ‪ Remote Viewfinder‬پشتیبانی می‏کند‪ .‬با بهره گیری از ویژگی ‪ Remote Viewfinder‬از تلفن هوشمند به عنوان رها کننده راه‬
‫دور شاتر استفاده کنید‪ .‬عکس گرفته شده بر روی تلفن هوشمند نمایش داده می شود‪.‬‬
‫ •ویژگی ‪ Remote Viewfinder‬در تلفن های هوشمند یا تبلت های دارای سیستم عامل اندروئید یا ‪ iOS‬پشتیبانی می شود‪ .‬برخی از ويژگی ها ممکن است در برخی مدل ها پشتيبانی نشود‪ .‬قبل از استفاده از اين ويژگی‪،‬‬
‫افزار داخلی دستگاه را به آخرین نسخه به روز رسانی نماييد‪ .‬اگر نسخه نرم افزار داخلی جدید نیست‪ ،‬ممکن است این عملکرد به درستی کار نکند‪.‬‬
‫ •پیش از استفاده از این ویژگی‪ ،‬باید ‪ Samsung SMART CAMERA App‬را روی تلفن یا دستگاه خود نصب کنید‪ .‬شما می توانيد اين برنامه را از ‪،Samsung Apps‬‏‪ ،Google Play Store‬يا ‪Apple App‬‬
‫‪ Store‬دانلود کنيد‪ SMART CAMERA App .‬با مدل های دوربین ‪ Samsung‬ساخته شده در سال ‪ 2013‬یا بعد از این سال سازگار است‪.‬‬
‫‪1‬در دوربين‪ ،‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬در روی دوربين‪،‬‬
‫‪6‬‬
‫قرار گيرد‪.‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫ •در صورتی که پیام بازشو نمایان شد و از شما خواست که برنامه را دانلود کنید‪ ،‬بعدی را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬در تلفن هوشمند‪ SMART CAMERA App ،‬را روشن کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬دوربین را از لیست انتخاب کنید و تلفن هوشمند را به دوربین متصل نمایید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬در دوربین‪ ،‬به تلفن هوشمند اجازه دهید که به دوربین وصل شود‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫ •برای دستگاه های ‪ ،iOS‬قبل از راه اندازی برنامه ویژگی ‪ Wi-Fi‬را روشن کنید‪.‬‬
‫ •برای اجرای خودکار برنامه در تلفن هوشمند دارای ‪ ،NFC‬عملکرد را روشن کرده و تلفن‬
‫هوشمند را نزدیک برچسب ‪( NFC‬صفحه ‪ )‎ 16‬روی دوربین قرار دهید‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫ •تلفن هوشمند می تواند در هر زمان فقط به یک تلفن متصل شود‪.‬‬
‫ •در صورتی که تلفن هوشمند قبالً به دوربین وصل شده باشد‪ ،‬به طور خودکار وصل می شود‪.‬‬
‫میسیب هکبش ‪115‬‬
‫‪6‬بر روی تلفن هوشمند‪ ،‬گزینه های تصویربرداری زیر را تنظیم کنید‪.‬‬
‫ •در هنگام استفاده از این ویژگی‪ ،‬برخی از دکمه های دوربین کارآیی نخواهند داشت‪.‬‬
‫ •به وسیله تلفن هوشمند می توانید تنها با لمس کردن صفحه‪ ،‬دوربین را به کار بگیرید‪.‬‬
‫ •حالت ‪ Remote Viewfinder‬فقط از عکسهايی با اندازه ‪ 10M‬و ‪ 3M‬پشتيبانی می کند‪.‬‬
‫‪7‬از روی تلفن هوشمند‪،‬‬
‫را برای فوکوس لمس کرده و نگه داريد‪.‬‬
‫ •فوکوس به طور خودکار بر روی فوکوس اتوماتیک چندگانه تنظیم می شود‪.‬‬
‫‪8‬برای گرفتن عکس‪،‬‬
‫را رها کنيد‪.‬‬
‫رتاش رود هار هدننکاهر ناونع هب دنمشوه نفلت کی زا هدافتسا‬
‫ •در هنگام استفاده از این قابلیت‪ ،‬فاصله مطلوب بین دوربین و تلفن هوشمند بسته به محیط اطراف‬
‫شما ممکن است متغیر باشد‪.‬‬
‫ •برای استفاده از اين ويژگی‪ ،‬تلفن هوشمند بايد در محدوده ‪ ٧‬متری باشد‪.‬‬
‫از روی تلفن هوشمند‪ ،‬گرفتن عکس مدتی زمان می برد‪.‬‬
‫ •پس از رها کردن‬
‫ •عملکرد ‪ Remote Viewfinder‬در موارد زیر غیر فعال است‪:‬‬
‫‪-‬دوربین یا تلفن هوشمند خاموش باشد‬
‫‪-‬اتصال دوربین یا تلفن همراه با ‪ WLAN‬قطع شود‬
‫‪-‬ضعیف یا ناپایدار بودن اتصال ‪Wi-Fi‬‬
‫‪-‬از زمان اتصال حدود ‪ 3‬دقيقه است که هیچ عملی انجام نداده اید‬
‫ •اگر هیچ عملی را ظرف مدت ‪ 30‬ثانیه بر روی دوربین انجام ندهید‪ ،‬صفحه دوربین خاموش می‬
‫شود‪.‬‬
‫میسیب هکبش ‪116‬‬
‫ارسال عکس ها یا فیلم ها با ایمیل‬
‫شما می توانید تنظیمات منوی ایمیل را تغییر داده و عکس ها یا فیلمهای موجود در دوربین را از طریق ایمیل ارسال کنید‪.‬‬
‫تغییر تنظیمات ایمیل‬
‫در منوی ایمیل‪ ،‬شما می توانید تنظیمات مربوط به ذخیره اطالعات را تغییر دهید‪ .‬همچنین می توانید‬
‫رمز عبور ایمیل را تعیین کرده یا تغییر دهید‪ .‬برای کسب اطالعات در مورد وارد کردن متن‪ ،‬به‬
‫"وارد کردن متن" مراجعه کنید‪( .‬صفحه ‪)111‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬نام را انتخاب کنید‪ ،‬نام خود را وارد کنید‪ ،‬و سپس انجام شد را انتخاب کنید‪.‬‬
‫تنظیم فرستنده‬
‫نام‬
‫ذخیره اطالعات‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬به یک ‪ WLAN‬متصل شوید‪( .‬صفحه ‪)108‬‬
‫‪ ]m[4‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪5‬تنظیم فرستنده را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ایمیل‬
‫قرار گيرد‪.‬‬
‫حذف‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫ذخيره‬
‫بازگشت‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬ایمیل را انتخاب کنید‪ ،‬نشانی ایمیل خود را وارد کنید‪ ،‬و سپس انجام شد را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬برای ذخیره تغییرات‪ ،‬ذخيره را انتخاب کنید‪.‬‬
‫میسیب هکبش ‪117‬‬
‫ •برای حذف اطالعات خود‪ ،‬حذف را انتخاب کنید‪.‬‬
‫لیمیا اب اه ملیف ای اه سکع لاسرا‬
‫تنظیم یک رمز ایمیل‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی‬
‫تغییر رمز عبور ایمیل‬
‫قرار گيرد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬به یک ‪ WLAN‬متصل شوید‪( .‬صفحه ‪)108‬‬
‫‪ ]m[4‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪5‬تنظیم رمز عبور ← روشن را انتخاب کنید‪.‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫ •برای غیرفعال کردن رمز‪ ،‬خاموش را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪6‬هنگامی که پنجره بازشو نمايان می شود‪ OK ،‬را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7 7‬یک گذرواژه ‪ 4‬رقمی وارد کنید‪.‬‬
‫‪8 8‬دوباره رمز عبور را وارد کنید‪.‬‬
‫‪9 9‬هنگامی که پنجره بازشو نمايان می شود‪ OK ،‬را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫در صورتی که رمز خود را فراموش کنید‪ ،‬می توانید با انتخاب ‪ Reset‬در صفحه تنظیم رمز‪ ،‬آن را‬
‫بازنشانی کنید‪ .‬وقتی اطالعات را بازنشانی می‌کنید‪ ،‬اطالعات قبالً ذخیره شده کاربر‪ ،‬نشانی ایمیل و فهرست‬
‫ایمیل‌های تازه ارسال شده حذف می‌شود‪.‬‬
‫میسیب هکبش ‪118‬‬
‫‪1‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی‬
‫قرار گيرد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬به یک ‪ WLAN‬متصل شوید‪( .‬صفحه ‪)108‬‬
‫‪ ]m[4‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪5‬تغییر رمز عبور را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪6‬رمز عبور فعلی ‪ 4‬رقمی خود را وارد کنید‪.‬‬
‫‪7‬یک رمز عبور جدید ‪ 4‬رقمی وارد کنید‪.‬‬
‫‪8‬دوباره رمز عبور جدید را وارد کنید‪.‬‬
‫‪9‬هنگامی که پنجره بازشو نمايان می شود‪ OK ،‬را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫لیمیا اب اه ملیف ای اه سکع لاسرا‬
‫‪7‬‬
‫ارسال عکس ها یا فیلم ها با ایمیل‬
‫شما می توانید عکس ها یا فیلمهای موجود در دوربین را از طریق ایمیل ارسال کنید‪ .‬برای کسب‬
‫اطالعات در مورد وارد کردن متن‪ ،‬به "وارد کردن متن" مراجعه کنید‪( .‬صفحه ‪)111‬‬
‫‪1‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی‬
‫‪1‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪2 2‬‬
‫‪3 3‬به یک ‪ WLAN‬متصل شوید‪( .‬صفحه ‪)108‬‬
‫‪4 4‬کادر فرستنده را انتخاب کنید‪ ،‬نشانی ایمیل خود را وارد کنید‪ ،‬و سپس انجام شد را‬
‫قرار گيرد‪.‬‬
‫‪ Next8‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9 9‬جعبه توضيح را انتخاب کنید‪ ،‬توضیحات خود را وارد کنید‪ ،‬و سپس انجام شد را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫ •اگر قبالً اطالعات خود را ذخیره کرده اید‪ ،‬این اطالعات به طور خودکار درج می شود‪.‬‬
‫(صفحه ‪)117‬‬
‫← يک آدرس را انتخاب‬
‫ •برای استفاده از يک آدرس موجود در فهرست فرستندگان قبلی‪،‬‬
‫کنيد‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬گيرنده را انتخاب کنید‪ ،‬نشانی ایمیل را وارد کنید‪ ،‬و سپس انجام شد را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬بعدی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪7‬فایل های مورد نظر برای ارسال را انتخاب کرده و [‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ •شما می توانید حداکثر ‪ 20‬فایل انتخاب کنید‪ .‬حجم کلی فایلها نباید از ‪ 7‬مگابایت بیشتر باشد‪.‬‬
‫← يک آدرس را انتخاب‬
‫ •برای استفاده از يک آدرس موجود در فهرست گيرندگان قبلی‪،‬‬
‫کنيد‪.‬‬
‫را انتخاب کنید‪ .‬شما می توانید حداکثر ‪ 30‬گیرنده را وارد‬
‫ •برای افزودن ساير گيرندگان‪،‬‬
‫کنید‪.‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫ •برای حذف يک آدرس از فهرست‪،‬‬
‫میسیب هکبش ‪119‬‬
‫‪ 1‬ارسال را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ •دوربین ایمیل را ارسال می کند‪.‬‬
‫ •حتی در صورتی که ارسال عکس موفقیت آمیز به نظر برسد‪ ،‬خطاهای مربوط به حساب ایمیل‬
‫گیرنده ممکن است باعث شود که عکس برگشت بخورد یا به عنوان هرزنامه در نظر گرفته شود‪.‬‬
‫ •اگر هیچ شبکه ای موجود نباشد یا اگر تنظیمات اشتراک ایمیل به درستی انجام نشده باشد‪ ،‬امکان‬
‫ارسال ایمیل وجود نخواهد داشت‪.‬‬
‫ •اگر اندازه فایل ترکیبی بیش از ‪ 7‬مگابایت باشد‪ ،‬نمی توانید ایمیل را ارسال کنید‪ .‬حداکثر وضوح‬
‫عکس های ارسالی‪ 2M ،‬می تواند باشد‪ .‬حداکثر وضوح فیلم‌های ارسالی‪،‬‬
‫می تواند باشد‪ .‬اگر‬
‫عکس منتخب دارای وضوحی بیش از ‪ 2M‬باشد‪ ،‬به صورت خودکار به وضوح پایین تری تغییر‬
‫اندازه داده می شود‪.‬‬
‫ •اگر به دلیل وجود یك فایروال یا تنظیمات تأیید كاربر نمی توانید به یك ایمیل دسترسی داشته باشید‪،‬‬
‫با مدیر شبكه یا ارائه دهنده خدمات شبكه تماس بگیرید‪.‬‬
‫ •وقتی هیچ فایلی در حافظه دوربین نباشد نمی توانید از این ویژگی استفاده كنید‪.‬‬
‫ •در حالت پخش‪ ،‬با فشار دادن [‪ ،]m‬و سپس انتخاب اشتراک گذاری (‪ ← )Wi-Fi‬ایمیل می‬
‫توانید ایمیل نیز ارسال کنید‪.‬‬
‫استفاده از سرویس های اشتراك گذاری فیلم یا عكس‬
‫عکس ها يا فيلمهای خود را در سرویس های اشتراک گذاری فايل بارگذاری کنيد‪ .‬سرویس های اشتراک گذاری موجود بر روی دوربين شما نمايش داده می شود‪ .‬برای بارگذاری فايلها در برخی سرویس های‬
‫اشتراک گذاری‪ ،‬بايد پيش از وصل کردن دوربين خود‪ ،‬از سرویس ها بازديد کرده و در آنها ثبت نام کنيد‪.‬‬
‫دسترسی به يک سرويس اشتراک گذاری‬
‫‪1‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی‬
‫‪1‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪2 2‬‬
‫‪3 3‬يک سرويس اشتراک گذاری انتخاب کنيد‪.‬‬
‫آپلود كردن عكس یا فیلم‬
‫‪1‬با دوربين خود به سرویس اشتراک گذاری دسترسی پيدا کنيد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬فایل ها را برای بارگذاری انتخاب کنید‪.‬‬
‫قرار گيرد‪.‬‬
‫ •در صورتی که پیام بازشو نمایان شد و از شما خواست که حساب کاربری ایجاد کنید‪ OK ،‬را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4‬به یک ‪ WLAN‬متصل شوید‪( .‬صفحه ‪)108‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5 5‬شناسه و رمز عبور خود را برای ورود‪ ،‬وارد کنید‪.‬‬
‫ •شما می توانید حداکثر ‪ 20‬فایل انتخاب کنید‪ .‬حجم کلی فایلها نباید از ‪ 10‬مگابایت بیشتر باشد‪.‬‬
‫(در برخی از سرویس های اشتراک گذاری امکان دارد مجموع اندازه يا تعداد فايل ها متفاوت‬
‫باشد‪).‬‬
‫‪3‬‬
‫ •برای کسب اطالعات در مورد وارد کردن متن‪ ،‬به "وارد کردن متن" مراجعه کنید‪.‬‬
‫(صفحه ‪)111‬‬
‫← يک شناسه را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫ •برای انتخاب يک شناسه از فهرست‪،‬‬
‫ •اگر قبالً وارد سرویس اشتراک گذاری شده باشيد‪ ،‬ممکن است ورود شما به طور خودکار‬
‫انجام شود‪.‬‬
‫برای استفاده از اين ويژگی بايد در سرویس های اشتراک گذاری فايل يک اشتراک فعال داشته باشيد‪.‬‬
‫میسیب هکبش ‪120‬‬
‫‪ Upload3‬را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫ •دوربین‪ ،‬عکس ها یا فیلم ها را بارگذاری می کند‪.‬‬
‫ •در برخی از سرویس های اشتراک گذاری می توانيد نظرات خود را با انتخاب کادر توضیح‪،‬‬
‫وارد کنید‪ .‬برای کسب اطالعات در مورد وارد کردن متن‪ ،‬به "وارد کردن متن" مراجعه‬
‫کنید‪( .‬صفحه ‪)111‬‬
‫سكع ای ملیف یراذگ كارتشا یاه سیورس زا هدافتسا‬
‫ •با فشار دادن [‪ ،]m‬و سپس انتخاب پوشه آپلود (‪ )Facebook‬در صفحه فهرست سرویس اشتراک گذاری‪ ،‬می توانيد پوشه بارگذاری برای ‪ Facebook‬را تعيين کنيد‪.‬‬
‫می تواند باشد‪ .‬اگر عکس منتخب دارای وضوحی‬
‫ •فایلهایی که اندازه آنها بیش از حد مجاز باشند قابل آپلود نیستند‪ .‬حداکثر وضوح عکس ها برای بارگذاری‪ 2M ،‬می تواند باشد‪ .‬حداکثر وضوح فیلم‌ها برای بارگذاری‪،‬‬
‫بیش از ‪ 2M‬باشد‪ ،‬به صورت خودکار به وضوح پایین تری تغییر اندازه داده می شود‪( .‬در برخی از سرویس های اشتراک گذاری امکان دارد حداکثر وضوح عکس متفاوت باشد‪).‬‬
‫ •بسته به سرویس اشتراک گذاری انتخاب شده ممكن است روش بارگذاری عكس ها يا فيلم ها متفاوت باشد‪.‬‬
‫ •اگر به دليل وجود يك فايروال يا تنظيمات تأييد كاربر نمی توانيد به يك سرویس اشتراک گذاری دسترسی داشته باشيد‪ ،‬با مدير شبكه يا ارائه دهنده خدمات شبكه تماس بگيريد‪.‬‬
‫ •ممکن است تاریخ گرفتن عکس یا ضبط فیلم بارگذاری شده‪ ،‬بر روی آنها درج شود‪.‬‬
‫ •سرعت اتصال اینترنت شما می تواند بر روی سرعت بارگذاری عکس ها یا باز شدن صفحات وب تاثیرگذار باشد‪.‬‬
‫ •وقتی هیچ فایلی در حافظه دوربین نباشد نمی توانید از این ویژگی استفاده كنید‪.‬‬
‫ • در حالت پخش با فشار دادن [‪ ]m‬و سپس انتخاب اشتراک گذاری (‪ ← )Wi-Fi‬یک سرویس اشتراک گذاری می توانيد عکس ها يا فيلم ها را بارگذاری کنید‪.‬‬
‫ •نمی توانيد فيلم ها را در برخی سرویس های اشتراک گذاری بارگذاری کنيد‪.‬‬
‫میسیب هکبش ‪121‬‬
‫استفاده از ‪ Samsung Link‬برای ارسال فايل‬
‫می توانید فایل های درون دستگاه ‪ Samsung Link‬متصل به یک نقطه ‪ AP‬را مشاهده کنید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫مشاهده عکس ها يا فيلم ها در دستگاه هايی که از ‪Samsung Link‬‬
‫پشتيبانی می کنند‬
‫‪1‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‪3‬‬
‫قرار گيرد‪.‬‬
‫←‏دستگاه های پیرامونی‏ را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫•پس از ظاهر شدن پيام راهنما‪ OK ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫•دستگاه سعی می کند تا از طریق آخرین دستگاه ‪ AP‬متصل شده‪ ،‬به طور خودکار به یک‬
‫‪ WLAN‬متصل شود‪.‬‬
‫•گر دوربین قبالً به ‪ WLAN‬متصل نشده باشد‪ ،‬به طور خودكار دستگاه های ‪ AP‬موجود را‬
‫جستجو می كند‪( .‬صفحه ‪)108‬‬
‫•با فشار دادن [‪ ،]m‬و سپس انتخاب کنترل دسترسی به ‪ DLNA‬روی صفحه‪ ،‬می توانید‬
‫امکان وصل شدن فقط دستگاه های انتخاب شده یا همه دستگاه ها را تنظیم کنید‪.‬‬
‫•فهرست اشتراک گذاری فایل ایجاد می شود‪ .‬صبر کنید تا سایر دستگاه ها بتوانند دوربین را‬
‫پیدا کنند‪.‬‬
‫‪3‬دستگاه ‪ Samsung Link‬را به يک شبکه وصل کنيد‪ ،‬و سپس ويژگی‬
‫‪ Samsung Link‬را روشن کنيد‪.‬‬
‫‪6‬در دستگاه ‪ ،Samsung Link‬عکس ها يا فيلم های به اشتراک گذاشته شده را‬
‫جستجو کنيد‪.‬‬
‫ •برای کسب اطالعات درباره جستجوی دوربين و مشاهده عکس ها يا فيلم ها در دستگاه‬
‫‪ ،Samsung Link‬به دفترچه راهنمای کاربر دستگاه مراجعه نماييد‪.‬‬
‫ •بسته به نوع دستگاه ‪ Samsung Link‬يا وضعيت شبکه‪ ،‬ممکن است فيلم ها به طور روان‬
‫پخش نشوند‪ .‬در صورت بروز اين وضعيت‪ ،‬ويدئو را دوباره با کيفيت‬
‫(‪)640 X 480‬‬
‫یا کیفیت کمتر ضبط کرده و بار ديگر پخش کنيد‪ .‬اگر فیلم ها از طریق اتصال بی سیم در‬
‫دستگاه شما روان پخش نمی شوند‪ ،‬دوربین را با کابل ‪ A/V‬به دستگاه وصل کنید‪.‬‬
‫‪AP‬‬
‫ •برای دریافت اطالعات بیشتر‪ ،‬به راهنمای کاربر دستگاه خود مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪4‬در دوربين‪ ،‬به دستگاه ‪ Samsung Link‬اجازه دهيد که به دوربين وصل شود‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5 5‬در دستگاه ‪ ،Samsung Link‬دوربين را برای اتصال انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪‬دوربين به تلويزيونی وصل می شود که از ‪ Samsung Link‬از طريق ‪ WLAN‬پشتيبانی‬
‫کند‪.‬‬
‫میسیب هکبش ‪122‬‬
‫ زا هدافتسا‪ S‬زا هدافتسا‪ Samsu‬زا هدافتسا‬
‫ •می توانيد حداکثر ‪ ١٠٠٠‬فايل جديد را به اشتراک بگذاريد‪.‬‬
‫ •روی دستگاه ‪ ،Samsung Link‬فقط می توانيد عكس ها يا فيلم هايی را كه با دوربين خود گرفته ايد مشاهده كنيد‪.‬‬
‫ •محدوده اتصال بی سيم بين دوربين و دستگاه ‪ ،Samsung Link‬ممکن است بسته به مشخصات ‪ AP‬فرق کند‪.‬‬
‫ •اگر دوربين به دو دستگاه ‪ Samsung Link‬متصل باشد سرعت پخش ممكن است آهسته تر شود‪.‬‬
‫ •عکسها و فیلم ها با اندازه اصلی خود به اشتراک گذاشته می شوند‪.‬‬
‫ •می توانيد از اين ويژگی فقط در دستگاه هايی که از ‪ Samsung Link‬پشتيبانی می کنند‪ ،‬استفاده کنيد‪.‬‬
‫ •عکس ها يا فيلم های به اشتراک گذاشته شده در دستگاه ‪ Samsung Link‬ذخيره نخواهند شد‪ ،‬بلکه می توانند در دوربين ذخيره شوند تا با مشخصات دستگاه مطابقت داشته باشند‪.‬‬
‫ •بسته به اتصال شبکه‪ ،‬تعداد فايل هايی که قرار است به اشتراک گذاشته شود يا حجم فايلها‪ ،‬انتقال عکس ها يا فيلم ها به دستگاه ‪ Samsung Link‬ممکن است کمی طول بکشد‪.‬‬
‫ •اگر هنگام مشاهده عکس ها يا فيلم ها روی دستگاه ‪ ،Samsung Link‬دوربين را به طور ناگهانی خاموش کنيد (مثالً با بيرون کشيدن باتری)‪ ،‬دستگاه دوربين را همچنان متصل در نظر می گيرد‪.‬‬
‫ •ترتيب عکس ها يا فيلم ها در دوربين ممکن است با ترتيب آنها در دستگاه ‪ Samsung Link‬متفاوت باشد‪.‬‬
‫ •ممکن است بارگذاری عکس ها و فیلم ها و انجام فرایند راه اندازی اولیه بسته به تعداد عکس ها یا فیلم هایی که می خواهید به اشتراک بگذارید قدری وقت بگیرد‪.‬‬
‫ •هنگام مشاهده عكس ها يا فيلم ها در دستگاه ‪ ،Samsung Link‬استفاده مداوم از كنترل از راه دور دستگاه يا انجام عمليات جانبی در دستگاه ممكن است از درست كار كردن اين ويژگی جلوگيری كند‪.‬‬
‫ •اگر هنگام مشاهده فايل ها در دستگاه ‪ ،Samsung Link‬ترتیب آنها را دوباره تغییر دهيد يا مرتب کنيد‪ ،‬بايد برای به روز رسانی فهرست فايل ها در دستگاه ‪ ،Samsung Link‬فرايند نصب مقدماتی را تكرار كنيد‪.‬‬
‫ •وقتی هيچ فايلی در حافظه دوربين نباشد نمی توانيد از اين ويژگی استفاده كنيد‪.‬‬
‫ •توصيه می شود که از يک کابل شبکه برای وصل کردن دستگاه ‪ Samsung Link‬به ‪ AP‬استفاده کنيد‪ .‬اين کار باعث کاهش قطع و وصل فيلم هنگام پخش محتوا می شود‪.‬‬
‫ •برای مشاهده عکس در يک دستگاه ‪ Samsung Link‬با استفاده از قابليت دستگاه های پيرامونی‪ ،‬حالت ‪ multicast‬را در نقطه دسترسی خود فعال کنيد‪.‬‬
‫میسیب هکبش ‪123‬‬
‫تنظیمات‬
‫جهت پیکربندی تنظیمات دوربین خود‪ ،‬به گزینه ها مراجعه کنید‪.‬‬
‫منوی تنظیمات ……………………………………… … ‪125‬‬
‫دسترسی به منوی تنظیمات ………………………… … ‪125‬‬
‫صداها ………………………………………… … ‪126‬‬
‫نمایشگر ………………………………………… … ‪126‬‬
‫اتصال ………………………………………… … ‪127‬‬
‫عمومی ………………………………………… … ‪128‬‬
‫منوی تنظیمات‬
‫گزینه های مختلف جهت پیکربندی تنظیمات دوربین خود را یاد بگیرید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫دسترسی به منوی تنظیمات‬
‫‪1‬کلید چرخشی را بچرخانید تا روی‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬یک منو انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3‬یک مورد را انتخاب کنید‪.‬‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫صداها‬
‫متوسط‬
‫تنظیمات‬
‫صداها‬
‫نمایشگر‬
‫روشن‬
‫صدای بیپ‬
‫صدای ‪1‬‬
‫صدای شاتر‬
‫خاموش‬
‫صدای شروع‬
‫روشن‬
‫اتصال‬
‫عمومی‬
‫میزان صدا‬
‫صدای ‪AF‬‬
‫انتخاب‬
‫‪4‬‬
‫بازگشت‬
‫‪4‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫میزان صدا‬
‫نماد‬
‫خاموش‬
‫شرح‬
‫کم‬
‫صداها‪ :‬میزان صدا و صداهای مختلف دوربین را تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)126‬‬
‫متوسط‬
‫نمایشگر‪ :‬سفارشی کردن تنظیمات صفحه نمایش‪( .‬صفحه ‪)126‬‬
‫‏زیا ‏د‬
‫اتصال‪ :‬گزینه های اتصال را تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)127‬‬
‫عمومی‪ :‬تنظيمات سيستم دوربين‪ ،‬نظير فرمت حافظه و نام پيش فرض فايل را‬
‫تغيير دهيد‪( .‬صفحه ‪)128‬‬
‫تنظیم‬
‫‪5‬‬
‫تامیظنت ‪125‬‬
‫بازگشت‬
‫‪5‬برای بازگشت به صفحه قبلی‪ ]r[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫تامیظنت یونم‬
‫نمایشگر‬
‫صداها‬
‫* پیش فرض‬
‫مورد‬
‫میزان صدا‬
‫صدای بیپ‬
‫صدای شاتر‬
‫صدای شروع‬
‫صدای ‪AF‬‬
‫شرح‬
‫میزان همه صداها را تنظیم کنید‪( .‬خاموش‪ ،‬کم‪ ،‬متوسط*‪،‬‏زیاد‏)‬
‫صدایی را که در هنگام فشار دادن دکمه‌ها یا تغییردادن حالت‌ها از دوربین‬
‫پخش می شود‪ ،‬تنظیم کنید‪( .‬خاموش‪ ،‬روشن*)‬
‫صدایی را که در هنگام فشار دادن دکمه شاتر از دوربین منتشر می شود‪ ،‬تنظیم‬
‫کنید‪( .‬خاموش‪ 3 ،‬یادص‪ 2 ،‬یادص‪ 1* ،‬یادص)‬
‫صدایی را که در هنگام روشن شدن دوربین از آن منتشر می شود‪ ،‬تنظیم کنید‪.‬‬
‫(خاموش*‪ ،‬پرواز‪ ،‬نمایش لیزری‪ ،‬ابر)‬
‫صدایی را که در هنگام تا نیمه فشار دادن دکمه شاتر از دوربین منتشر می‬
‫شود‪ ،‬تنظیم کنید‪( .‬خاموش‪ ،‬روشن*)‬
‫* پیش فرض‬
‫مورد‬
‫تصویر شروع‬
‫شرح‬
‫برای زمانی که دوربین روشن می شود‪ ،‬یک تصویر شروع تنظیم کنید‪.‬‬
‫ •خاموش*‪ :‬هیچ تصویر شروعی نمایش ندهید‪.‬‬
‫ •لوگو‪ :‬یک تصویر پیش فرض ذخیره شده در حافظه داخلی را نمایش دهید‪.‬‬
‫ •تعیین توسط کاربر‪ :‬تصویر کاربر را از عکسهای موجود در حافظه انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫ •دوربین هر بار تنها یک تصوير کاربر را در حافظه داخلی ذخیره می کند‪.‬‬
‫ •اگر عکس جدیدی را به عنوان تصوير کاربر انتخاب کنید یا دوربین را‬
‫بازنشانی کنید‪ ،‬دوربین تصویر فعلی را حذف خواهد کرد‪.‬‬
‫یک راهنما انتخاب کنید تا در ترکیب بندی صحنه به شما کمک کند‪.‬‬
‫خط راهنما‬
‫(خاموش*‪ ،3 X 3 ،2 X 2 ،‬متقاطع‪ ،‬مورب)‬
‫تنظیم کنید که تاریخ و ساعت بر روی نمایشگر دوربین نشان داده شود یا خیر‪.‬‬
‫نمايش تاریخ‪/‬زمان‬
‫(خاموش*‪ ،‬روشن)‬
‫نمایش راهنما‬
‫شرح مختصری از گزینه یا منو را نمایش دهید‪( .‬خاموش‪ ،‬روشن*)‬
‫تامیظنت ‪126‬‬
‫تامیظنت یونم‬
‫اتصال‬
‫* پیش فرض‬
‫* پیش فرض‬
‫مورد‬
‫روشنی نمایشگر‬
‫نمای سریع‬
‫نمایش خودکار‬
‫خاموش‬
‫شرح‬
‫روشنايی صفحه نمایش را تنظیم کنید‪( .‬‏اتوماتیک‏*‪ ،‬تیره‪ ،‬عادی‪ ،‬روشن)‬
‫ک را انتخاب کنید‪.‬‬
‫عادی در حالت پخش ثابت می شود‪ ،‬حتی اگر‏اتوماتی ‏‬
‫مورد‬
‫خروجی ویدیو‬
‫تعیین کنید که عکس گرفته شده پیش از بازگشت به حالت عکسبرداری و‬
‫فیلمبرداری بازبینی شود یا خیر‪( .‬خاموش‪ ،‬روشن*)‬
‫این ویژگی در بعضی حالت ها عمل نمی کند‪.‬‬
‫اگر به مدت ‪ 30‬ثانيه هيچ کاری انجام ندهيد‪ ،‬دوربين به صورت خودکار به‬
‫حالت خاموشی خودکار نمايشگر جابجا می شود‪( .‬خاموش*‪ ،‬روشن)‬
‫در حالت خاموشی خودکار نمايشگر‪ ،‬برای ادامه استفاده از دوربين‪ ،‬می توانيد هر‬
‫يک از کليدها را به جز [‪ ]X‬فشار دهيد‪.‬‬
‫‪Anynet+‬‬
‫)‪(HDMI-CEC‬‬
‫اندازه ‪HDMI‬‬
‫‪i-Launcher‬‬
‫تامیظنت ‪127‬‬
‫شرح‬
‫خروجی سیگنال تصویر را مخصوص منطقه خود تنظیم کنید‪.‬‬
‫ •‪ :NTSC‬ایاالت متحده آمریکا‪ ،‬کانادا‪ ،‬ژاپن‪ ،‬کره‪ ،‬تایوان‪ ،‬مکزیک و غیره‬
‫ •‪( PAL‬فقط از ‪ BDGHI‬پشتیبانی می کند)‪ :‬استرالیا‪ ،‬اتریش‪ ،‬بلژیک‪ ،‬چین‪،‬‬
‫دانمارک‪ ،‬انگلستان‪ ،‬فنالند‪ ،‬فرانسه‪ ،‬آلمان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬کویت‪ ،‬مالزی‪ ،‬هلند‪،‬‬
‫نیوزیلند‪ ،‬نروژ‪ ،‬سنگاپور‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬سوئد‪ ،‬سوئیس‪ ،‬تایلند و سایر‬
‫کنترل دوربین بوسیله کنترل از راه دور تلویزیون را در زمان اتصال آن به‬
‫‪ HDTV‬که (‪ Anynet+(CEC‬را پشتیبانی می‌کند‪ ،‬تنظیم کنید‪.‬‬
‫ •خاموش‪ :‬بدون استفاده از کنترل از راه دور ‪ HDTV‬فایلها را مشاهده کنید‪.‬‬
‫ •روشن*‪ :‬دروبین را با استفاده از کنترل از راه دور ‪ HDTV‬کنترل کنید‪.‬‬
‫هنگامی که دوربین فایل ها را در تلویزیون ‪ HDTV‬از طریق کابل ‪HDMI‬‬
‫پخش می‌کند‪ ،‬وضوح عکس ها را تنظیم کنید‪.‬‬
‫(‪*1080i :NTSC‬‏‪720p ،‬‏‪*1080i :PAL / 480p ،‬‏‪720p ،‬‏‪)576p ،‬‬
‫ •اگر ‪ HDTV‬از وضوح انتخابی پشتیبانی نکند‪ HDTV ،‬بطور خودکار‬
‫وضوح پایین تر بعدی را انتخاب می کند‪.‬‬
‫‪ i-Launcher‬را تنظیم کنید تا وقتی دوربین را به رایانه وصل می کنید به‬
‫طور خودکار اجرا شود‪( .‬خاموش‪ ،‬روشن*)‬
‫تامیظنت یونم‬
‫عمومی‬
‫* پیش فرض‬
‫مورد‬
‫اطالعات شبکه‬
‫‪Language‬‬
‫منطقه زمانی‬
‫تنظیم تاریخ‪/‬ساعت‬
‫نوع تاریخ‬
‫شرح‬
‫آدرس ‪ Mac‬و شماره مجوز شبکه دوربین خود را مشاهده کنید‪.‬‬
‫برای متن نمایش‪ ،‬یک زبان تنظیم کنید‪.‬‬
‫منطقه زمانی محل سکونت خود را تنظیم کنید‪ .‬وقتی به کشور ديگری‬
‫سفر می کنيد‪ ،‬مکان بازديد را انتخاب کرده و سپس منطقه زمانی‬
‫مناسب را انتخاب کنيد‪( .‬مکان اقامت*‪ ،‬مکان بازديد)‬
‫تاریخ و زمان را تنظیم کنید‬
‫قالب تاریخ را تنظیم کنید‪.‬‬
‫(روز‪/‬ماه‪/‬سال‪ ،‬سال‪/‬روز‪/‬ماه‪ ،‬سال‪/‬ماه‪/‬روز)‬
‫بسته به زبان انتخاب شده‪ ،‬نوع داده پیش فرض ممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫مورد‬
‫شماره فایل‬
‫قالب زمان را تنظيم کنید‪ 12( .‬ساعتی‪ 24 ،‬ساعتی)‬
‫نوع زمان‬
‫بسته به زبان انتخاب شده‪ ،‬نوع زمان پیش فرض ممکن است متفاوت‬
‫باشد‪.‬‬
‫تامیظنت ‪128‬‬
‫شرح‬
‫نحوه نامگذاری فایل ها را مشخص کنید‪.‬‬
‫ •تنظیم دوباره‪ :‬هنگام قرار دادن کارت حافظه جدید‪ ،‬فرمت کارت‬
‫حافظه‪ ،‬یا حذف همه فایل ها‪ ،‬شروع شماره فایل ها را از ‪0001‬‬
‫تنظیم کنید‪.‬‬
‫ •سری*‪ :‬هنگام قرار دادن کارت حافظه جدید‪ ،‬فرمت کارت حافظه‪،‬‬
‫یا حذف همه فایل ها‪ ،‬شماره فایل ها را از ادامه شماره فایل قبلی‬
‫تنظیم کنید‪.‬‬
‫ •نام پیش فرض اولین پوشه‪ 100PHOTO ،‬و نام پیش فرض‬
‫اولین فایل‪ SAM_0001 ،‬است‪.‬‬
‫ •هر دفعه که عکس می گیرید‪ ،‬یک واحد از ‪ ‎SAM_0001‬تا‬
‫‪ SAM_9999‬به شماره فایل اضافه می شود‪.‬‬
‫ •هربار که یک پوشه پر می شود‪ ،‬شماره پوشه از ‪100PHOTO‬‬
‫تا ‪ ،999PHOTO‬یکی افزایش می یابد‪.‬‬
‫ •حداکثر تعداد فایل هایی که می توان در یک پوشه ذخیره کرد‪،‬‬
‫‪ 9،999‬فایل است‪.‬‬
‫ •دوربین نام های فایل را براساس استاندارد قانون طراحی برای‬
‫سیستم فایل دوربین (‪ )DCF‬تعیین می کند‪ .‬اگر عمدا نام فایل ها‬
‫را تغییر دهید‪ ،‬ممکن است دوربین فایل ها را پخش نکند‪.‬‬
‫تامیظنت یونم‬
‫* پیش فرض‬
‫مورد‬
‫نوشتن‬
‫خاموش کردن اتوماتیک‬
‫‪( DIRECT LINK‬دکمه‬
‫‪)Wi-Fi‬‬
‫شرح‬
‫تنظیم کنید که آیا تاریخ و زمان روی تصاویر گرفته شده‪ ،‬نمایش داده‬
‫شود یا خیر‪( .‬خاموش*‪ ،‬تاریخ‪ ،‬تاریخ و ساعت)‬
‫* پیش فرض‬
‫مورد‬
‫نمایش زنده ‪NFC‬‬
‫ •تاریخ و زمان در گوشه پایین سمت راست عکس‪ ،‬درج می شود‪.‬‬
‫ •برخی از مدلهای چاپگر ممکن است تاریخ و ساعت را به‬
‫درستی چاپ نکنند‪.‬‬
‫ •در موارد زیر‪ ،‬تاریخ و ساعت بر روی عکس نمایش داده نمی‬
‫شود‪:‬‬
‫‪-‬شما پانوراما را در حالت‬
‫انتخاب می کنید‬
‫المپ فوکوس اتوماتیک‬
‫تخلیه کارت‬
‫دوربین را تنظیم کنید تا اگر به مدت زمان مشخصی کاری صورت‬
‫نگرفت‪ ،‬به طور خودکار خاموش شود‪.‬‬
‫(خاموش‪ 1 ،‬دقیقه‪ 3 ،‬دقیقه*‪ 5 ،‬دقیقه‪ 10 ،‬دقیقه)‬
‫ •تنظیمات شما پس از تعویض باتری نیز تغییر نخواهد کرد‪.‬‬
‫ •هنگام اتصال دوربین به رایانه یا ‪ WLAN‬و هنگام پخش یک‬
‫اساليدشو یا فیلم‪ ،‬دوربین به طور خودکار خاموش نمی شود‪.‬‬
‫حذف‬
‫با فشار دادن [‪ ]DIRECT LINK‬عملکرد ‪ Wi-Fi‬از پیش تنظیم شده‬
‫را شروع کنید‪.‬‬
‫(‪،AutoShare‬‏‏‪MobileLink‬‏‏*‪،Remote Viewfinder ،‬‬
‫ایمیل‪)SNS & Cloud، Samsung Link ،‬‬
‫مجوزهای منبع آزاد‬
‫تامیظنت ‪129‬‬
‫شرح‬
‫اجرای عملکرد ‪ Wi-Fi‬را با خواندن برچسب از دستگاه دارای ‪NFC‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری‪ ،‬تنظیم کنید‪.‬‬
‫(‪)*Remote Viewfinder ،AutoShare‬‬
‫تنظيم کنيد که در مکانهای تاريک‪ ،‬يک المپ برای کمک به فوکوس‬
‫روشن شود‪( .‬خاموش‪ ،‬روشن*)‬
‫حافظه داخلی و کارت حافظه را فرمت کنید‪ .‬تخلیه کردن‪ ،‬همه فایل ها‬
‫از جمله فایل های محافظت شده را حذف می کند‪( .‬بلی‪ ،‬خیر*)‬
‫اگر از یک کارت حافظه فرمت شده توسط دوربینی با مارک دیگر‪،‬‬
‫کارت خوان‪ ،‬یا رایانه استفاده کنید ممکن است خطاهایی پیش بیاید‪ .‬لطفا ً‬
‫قبل از استفاده از کارتهای حافظه برای ذخیره عکس‪ ،‬آنها را در دوربین‬
‫فرمت کنید‪.‬‬
‫منوها و گزینه های عکسبرداری و فیلمبرداری را حذف کنید‪ .‬تنظيمات‬
‫تاريخ و ساعت‪ ،‬زبان‪ ،‬و خروجی ويدئو بازنشانی نمی شود‪.‬‬
‫(بلی‪ ،‬خیر*)‬
‫اطالعات مجوز منبع باز را نمایش دهید‪.‬‬
‫پیوست‌ها‬
‫درباره پیغام های خطا‪ ،‬مشخصات و تعمیر و نگه داری‪ ،‬اطالعات کسب کنید‪.‬‬
‫پیام های خطا ……………………………………… … ‪131‬‬
‫نگهداری از دوربین ………………………………… … ‪132‬‬
‫تمیز کردن دوربین ……………………………… … ‪132‬‬
‫استفاده یا نگهداری دوربین ………………………… … ‪133‬‬
‫درباره کارت های حافظه ………………………… … ‪135‬‬
‫درباره باتری …………………………………… … ‪138‬‬
‫ارتقای نرم‌افزار داخلی …………………………… … ‪142‬‬
‫پیش از تماس با مرکز خدمات ………………………… … ‪143‬‬
‫مشخصات دوربین …………………………………… … ‪146‬‬
‫واژه نامه …………………………………………… … ‪150‬‬
‫ایندکس‬
‫…………………………………………… … ‪155‬‬
‫پیام های خطا‬
‫وقتی پیام های خطای زیر ظاهر می شود‪ ،‬این راه حل ها را امتحان کنید‪.‬‬
‫پیام خطا‬
‫پیام خطا‬
‫راه حل های پیشنهادی‬
‫خواندن محتوای فایل امکان‬
‫پذیر نیست‬
‫فایل آسیب دیده را حذف کنید یا با یک مرکز خدمات تماس بگیرید‪.‬‬
‫دستگاه متصل نشد‪.‬‬
‫خطای کارت حافظه‬
‫ •دوربین را خاموش‪ ،‬و مجدداً روشن کنید‪.‬‬
‫ •کارت حافظه را بیرون بیاورید‪ ،‬و دوباره داخل کنید‪.‬‬
‫ •کارت حافظه را فرمت کنید‪.‬‬
‫خطای فایل‬
‫فایل آسیب دیده را حذف کنید یا با یک مرکز خدمات تماس بگیرید‪.‬‬
‫فایل سیستمی پشتیبانی نمی‬
‫شود‪.‬‬
‫دوربین شما نمی تواند ساختار فایل ‪ FAT‬کارت حافظه وارد شده را‬
‫پشتیبانی کند‪ .‬کارت حافظه را در دوربین فرمت کنید‪.‬‬
‫شروع ناموفق بود‪.‬‬
‫دوربین در مکان یابی دستگاهی که از ‪Samsung Link‬‬
‫پشتیبانی می کند با خطا مواجه شد‪ .‬دستگاه های روی شبکه که از‬
‫‪ Samsung Link‬پشتیبانی می کنند را روشن کنید‪.‬‬
‫باتری ضعیف است‬
‫یک باتری شارژ شده در دوربین قرار دهید یا باتری را شارژ کنید‪.‬‬
‫کارت حافظه پر است‬
‫فایل های غیرضروری را حذف کنید یا یک کارت حافظه جدید داخل‬
‫دوربین بگذارید‪.‬‬
‫هیچ فایل تصویری موجود‬
‫نیست‬
‫عکس بگیرید یا کارت حافظه ای را وارد کنید که دارای عکس باشد‪.‬‬
‫رمز عبور ناصحیح‬
‫رمز عبور برای انتقال فایل ها به دوربین دیگر نادرست است‪.‬‬
‫دوباره رمز عبور درست را وارد کنید‪.‬‬
‫انتقال ناموفق بود‪.‬‬
‫ •دوربين نتوانست ایمیل ها یا فایل‌ها را به سایر دستگاه‌ها ارسال‬
‫کند‪ .‬سعی کنید دوباره ارسال کنید‪.‬‬
‫ •اتصال شبکه را بررسی کرده و دوباره تالش کنید‪.‬‬
‫می توانید کارت ‪SD‬‏‪ SDHC ٬‬یا ‪ SDXC‬را قفل کنید تا از حذف‬
‫شدن فایلها جلوگیری کنید‪ .‬هنگام عکسبرداری‪ ،‬قفل کارت را باز‬
‫کنید‪.‬‬
‫کارت حافظه قفل شده است‬
‫کارت پشتیبانی نمی شود‪.‬‬
‫کارت حافظه وارد شده توسط دوربین شما پشتیبانی نمی شود‪ .‬یک‬
‫کارت حافظه ‪SD‬‏‪ SDHC ،‬يا ‪ SDXC‬وارد کنید‪.‬‬
‫برقراری اتصال ناموفق بود‪.‬‬
‫ •دوربین نمی تواند با استفاده از نقطه دسترسی انتخاب شده به شبکه‬
‫متصل شود‪ .‬نقطه اتصال دیگری را انتخاب کرده و دوباره سعی‬
‫کنید‪.‬‬
‫ •دوربین نتوانست به دستگاه های دیگر متصل شود‪ .‬سعی کنید‬
‫دوباره وصل شوید‪.‬‬
‫‪DCF Full Error‬‬
‫نام فایل ها با استاندارد ‪ DCF‬مطابقت ندارد‪ .‬فایل های روی کارت‬
‫حافظه را به رایانه منتقل کنید‪ ،‬و کارت را فرمت کنید‪ .‬سپس منوی‬
‫تنظیمات را باز کنید و عمومی ← شماره فایل ← حذف را انتخاب‬
‫کنید‪( .‬صفحه ‪)128‬‬
‫اهتسویپ ‪131‬‬
‫راه حل های پیشنهادی‬
‫هنگام انتقال عکس ها به دستگاه‌های پشتیبانی شده‪ ،‬اتصال شبکه قطع‬
‫شد‪ .‬دوباره یک دستگاه پشتیبانی شده را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نگهداری از دوربین‬
‫تمیز کردن دوربین‬
‫لنز و صفحه نمایش دوربین‬
‫بدنه دوربين‬
‫بدنه دوربین را به آرامی با یک پارچه نرم و خشک تمیز کنید‪.‬‬
‫برای زدودن گرد و غبار‪ ،‬از یک بُرس دمنده استفاده کنید و لنز را به آرامی با یک پارچه نرم تمیز‬
‫کنید‪ .‬اگر باز هم گرد و غبار باقی ماند‪ ،‬مایع تمیزکننده لنز را به یک تکه کاغذ تمیزکننده زده و به‬
‫آرامی لنز را با آن تمیز کنید‪.‬‬
‫ •هرگز از بنزین‪ ،‬تینر یا الکل برای تمیز کردن این وسیله استفاده نکنید‪ .‬این محلول ها ممکن است‬
‫به دوربین آسیب برسانند یا موجب نقص عملکرد آن شوند‪.‬‬
‫ •روی درپوش لنز فشار نیاورید و از برس دمنده بر روی درپوش لنز استفاده نکنید‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪132‬‬
‫نیبرود زا یرادهگن‬
‫استفاده یا نگهداری دوربین‬
‫نگهداری برای زمانی طوالنی‬
‫مکانهای نامناسب برای استفاده یا نگهداری دوربین‬
‫ •دوربین را در معرض هوای بسیار سرد یا دمای بسیار گرم‪ ،‬قرار ندهید‪.‬‬
‫ •از دوربین در محلهایی با رطوبت بسیار شدید‪ ،‬یا جایی که تغییر رطوبت بسیار شدید دارد‪ ،‬استفاده‬
‫نکنید‪.‬‬
‫ •از قراردادن دوربین در معرض نور مستقیم خورشید و نگهداری ان در محیط های گرم‪ ،‬با تهویه‬
‫ناکافی مانند ماشین در فصل تابستان‪ ،‬خودداری کنید‪.‬‬
‫ •از دوربین و نمایشگر آن در برابر ضربه‪ ،‬حرکات خشن‪ ،‬و لرزش های بیش از حد محافظت نمایید‬
‫تا دوربین آسیب جدی نبیند‪.‬‬
‫ •از به کار بردن یا نگهداری دوربین در محیط های پر گرد و غبار‪ ،‬کثیف‪ ،‬مرطوب‪ ،‬یا دارای تهویه‬
‫نامناسب خودداری نمایید تا از آسیب دیدن قطعات متحرک و اجزای داخلی دوربین جلوگیری شود‪.‬‬
‫ •از دوربین خود در نزدیکی مواد سوختی‪ ،‬مواد قابل احتراق‪ ،‬یا مواد شیمیایی قابل اشتعال استفاده‬
‫نکنید‪ .‬گازها و مایعات قابل اشتعال‪ ،‬یا مواد منفجره را در همان محفظه ای که دوربین یا لوازم‬
‫جانبی دوربین در آن قرار داد‪ ،‬نگهداری یا حمل نکنید‪.‬‬
‫ •دوربین را در کنار گلوله نفتالین‪ ،‬نگهداری نکنید‪.‬‬
‫استفاده در ساحل یا کنار دریا‬
‫ •زمانی که از دوربین در ساحل یا مناطق مشابه استفاده می کنید از دوربین در برابر شن و گرد و‬
‫غبار محافظت کنید‪.‬‬
‫ •این دوربین ضد آب نیست‪ .‬با دستان خیس‪ ،‬باتری‪ ،‬آداپتور‪ ،‬یا کارت حافظه را حمل نکنید‪ .‬استفاده‬
‫از دوربین با دستان خیس‪ ،‬ممکن است باعث آسیب دیدن دوربین شود‪.‬‬
‫ •وقتی دوربین را برای مدتی طوالنی نگهداری می کنید‪ ،‬آن را در محفظه بسته شده یا همراه با مواد‬
‫جاذب رطوبت مانند ژل سیلیکون قرار دهید‪.‬‬
‫ •باتری های استفاده نشده در طول زمان خالی می شوند و قبل از استفاده باید دوباره شارژ شوند‪.‬‬
‫ •اگر پس از دوره ای طوالنی از زمان خارج بودن باتری از دوربین‪ ،‬دوربین را روشن کنید‪ ،‬تاریخ‬
‫و زمان فعلی مقدار دهی اولیه می شود‪.‬‬
‫استفاده با احتیاط از دوربین در محیط های مرطوب‬
‫وقتی دوربین را از محیطی سرد به محیطی گرم منتقل می کنید‪ ،‬ممکن است قطرات آب روی لنز یا‬
‫قطعات داخلی دوربین تشکیل شود‪ .‬در این شرایط‪ ،‬دوربین را خاموش کرده و حداقل ‪ 1‬ساعت صبر‬
‫کنید‪ .‬اگر قطرات آب روی کارت حافظه تشکیل شود‪ ،‬کارت حافظه را از دوربین خارج کرده قبل از‬
‫داخل کردن مجدد‪ ،‬تا بخار شدن همه ذرات صبر کنید‪.‬‬
‫ساير اقدامات احتياطی‬
‫ •دوربین را با بند تکان ندهید‪ .‬این کار ممکن است باعث صدمه بدنی به خود یا دیگران یا آسیب به‬
‫دوربین شود‪.‬‬
‫ •دوربین خود را رنگ نکنید‪ ،‬زیرا رنگ ممکن است قطعات متحرک را مسدود کند و از کارکرد‬
‫صحیح دوربین جلوگیری کند‪.‬‬
‫ •وقتی از دوربین استفاده نمی کنید‪ ،‬آن را خاموش کنید‪.‬‬
‫ •دوربين شما حاوی قطعات حساس است‪ .‬از ضربه خوردن دوربین جلوگیری کنید‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪133‬‬
‫نیبرود زا یرادهگن‬
‫ •وقتی دوربین در حال استفاده نیست‪ ،‬صفحه نمایش را در قاب نگه دارید تا نیروی بیرونی به آن‬
‫صدمه نزند‪ .‬با دور نگه داشتن دوربین از ماسه‪ ،‬قطعات تیز یا اشیای شل‪ ،‬از افتادن خط و خش‬
‫روی دوربین محافظت کنید‪.‬‬
‫ •اگر صفحه دوربین ترک خورده یا شکسته از دستگاه استفاده نکنید‪ .‬شیشۀ شکسته یا آکریلیک ممکن‬
‫است به دستها و صورت شما آسیب برساند‪ .‬دوربین را برای تعمیر به یک مرکز خدمات سامسونگ‬
‫ببرید‪.‬‬
‫ •هرگز دوربین‪ ،‬باتری ها‪ ،‬شارژها یا وسایل جانبی را در نزدیکی‪ ،‬داخل یا روی وسایل گرمازا‪،‬‬
‫مانند اجاق مایکروویو‪ ،‬اجاق گاز‪ ،‬یا رادیاتور قرار ندهید‪ .‬این دستگاه ها ممکن است باعث تغییر‬
‫شکل و گرم شدن بیش از حد و ایجاد آتش سوزی یا انفجار شوند‪.‬‬
‫ •لنز را در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید‪ ،‬چرا که این کار ممکن است موجب تغییر رنگ‬
‫حسگر تصویر یا نقص عملکرد آن شود‪.‬‬
‫ •از لنز در برابر اثر انگشت و خراشیدگی محافظت نمایید‪ .‬لنز را با یک پارچه نرم‪ ،‬تمیز و بدون‬
‫پرز مخصوص لنز‪ ،‬تمیز کنید‪.‬‬
‫ •ضربه خوردن يا سقوط دوربين ممکن است باعث خاموش شدن آن شود‪ .‬اینکار برای محافظت‬
‫کارت حافظه است‪ .‬برای استفاده مجدد‪ ،‬دوربین را روشن کنید‪.‬‬
‫ •هنگام استفاده از دوربین‪ ،‬ممکن است دوربین گرم شود‪ .‬این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر‬
‫طول عمر یا کارکرد دوربین شما داشته باشد‪.‬‬
‫ •وقتی از دوربین در دماهای پایین استفاده می کنید‪ ،‬ممکن است روشن شدن آن مدتی طول بکشد‪،‬‬
‫رنگ صفحه نمایش ممکن است موقتا تغییر کند یا پس دید ظاهر شود‪ .‬این وضعیت‪ ،‬به معنای‬
‫خرابی نیست و وقتی دوربین به دمای معتدل بازگردانده شود‪ ،‬خودبخود اصالح می شوند‪.‬‬
‫ •رنگ یا فلز قرار گرفته در بیرون دوربین می تواند در افرادی که حساسیت پوستی دارند موجب‬
‫حساسیت‪ ،‬خارش پوست‪ ،‬اگزما یا تورم شود‪ .‬در صورتی که هر یک از این عالئم را مشاهده‬
‫نمودید‪ ،‬فوراً استفاده از دوربین را متوقف کنید و با یک پزشک مشورت نمایید‪.‬‬
‫ •اجسام خارجی را داخل هیچ یک از محفظه ها‪ ،‬شکاف ها یا نقاط دسترسی دوربین نکنید‪ .‬آسیب های‬
‫ناشی از استفاده نادرست‪ ،‬تحت پوشش ضمانت نامه قرار نمی گیرند‪.‬‬
‫ •به افراد غیرمجاز اجازه سرویس دوربین را ندهید و خودتان نیز اقدام به سرویس دوربین نکنید‪.‬‬
‫هرگونه صدمه ای که ناشی از سرویس غیرمجاز باشد‪ ،‬تحت پوشش ضمانت نامه قرار نمی گیرد‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪134‬‬
‫نیبرود زا یرادهگن‬
‫درباره کارت های حافظه‬
‫تبدیل کارت حافظه‬
‫کارت های حافظه پشتيبانی شده‬
‫اين دوربين‪ ،‬کارت های حافظه ‪٬(Secure Digital) SD‬‬
‫‪٬(Secure Digital High Capacity) SDHC‬‬
‫‪٬(Secure Digital eXtended Capacity) SDXC‬‬
‫‪ microSDHC٬ microSD٬‬یا ‪ microSDXC‬را می پذيرد‪.‬‬
‫کارت حافظه‬
‫برای استفاده از کارت های حافظه میکرو با این محصول‪ ،‬یک رایانه یا یک کارت خوان حافظه‪،‬‬
‫کارت را داخل یک مبدل قرار دهید‪.‬‬
‫پایانه‬
‫کلید حفاظت در برابر نوشتن‬
‫برچسب (جلو)‬
‫با استفاده از سوییچ محافظت در برابر نوشتن کارت ‪ SDHC٬ SD٬‬یا ‪ SDXC‬می توانید از حذف‬
‫فایلها جلوگیری کنید‪ .‬سوییچ را به پایین بکشید تا قفل شده و یا باال بکشید تا قفل باز شود‪ .‬هنگام گرفتن‬
‫عکس و فیلم‪ ،‬قفل کارت را باز کنید‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪135‬‬
‫نیبرود زا یرادهگن‬
‫ظرفیت کارت حافظه‬
‫ویدئو‬
‫اندازه‬
‫ظرفیت کارت حافظه ممکن است بسته به صحنه ها یا شرایط عکسبرداری و فیلمبرداری متفاوت باشد‪.‬‬
‫این ظرفیت ها بر اساس کارت ‪ 2 SD‬گیگابایتی هستند‪:‬‬
‫عكس‬
‫اندازه‬
‫خیلی خوب‬
‫عالی‬
‫نرمال‬
‫‪302‬‬
‫‪458‬‬
‫‪653‬‬
‫‪334‬‬
‫‪508‬‬
‫‪706‬‬
‫‪399‬‬
‫‪614‬‬
‫‪890‬‬
‫‪462‬‬
‫‪706‬‬
‫‪991‬‬
‫‪569‬‬
‫‪890‬‬
‫‪1229‬‬
‫‪830‬‬
‫‪1229‬‬
‫‪1661‬‬
‫‪1307‬‬
‫‪1756‬‬
‫‪2276‬‬
‫‪1807‬‬
‫‪2458‬‬
‫‪3073‬‬
‫‪4728‬‬
‫‪6146‬‬
‫‪7683‬‬
‫‪ 30‬فریم در ثانیه‬
‫‪1920 X 1080‬‬
‫تقریبا ً ‪ 13‬دقیقه و ‪ 44‬ثانیه‬
‫‪1280 X 720‬‬
‫تقریبا ً ‪ 30‬دقیقه و ‪ 27‬ثانیه‬
‫‪640 X 480‬‬
‫تقریبا ً ‪ 84‬دقیقه و ‪ 25‬ثانیه‬
‫برای به اشتراک گذاشتن‬
‫تقریبا ً ‪ 244‬دقیقه و ‪ 35‬ثانیه‬
‫اعداد باال بدون استفاده از عملکرد زوم‪ ،‬اندازه گیری شده اند‪ .‬هنگام استفاده از زوم‪ ،‬زمان قابل ضبط ممکن است‬
‫تغییر کند‪ .‬چندین فیلم به طور متوالی ضبط شد تا مجموع زمان ضبط محاسبه شود‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪136‬‬
‫نیبرود زا یرادهگن‬
‫احتیاط های مربوط به استفاده از کارت حافظه‬
‫ •از قرار دادن کارت های حافظه در معرض دمای خیلی پایین یا خیلی باال (پایین تر از‬
‫‪ 0‬درجه سانتی گراد یا باالتر از ‪ 40‬درجه سانتی گراد) خودداری نمایید‪ .‬دماهای شدید باعث خرابی‬
‫عملکرد کارت های حافظه می شوند‪.‬‬
‫ •کارت حافظه را در جهت درست وارد کنید‪ .‬وارد کردن کارت حافظه در جهت نادرست ممکن است‬
‫به دوربین و کارت حافظه شما آسیب برساند‪.‬‬
‫ •از کارت های حافظه ای که با دوربین های دیگر یا رایانه فرمت شده اند‪ ،‬استفاده نکنید‪ .‬کارت‬
‫حافظه را مجددا با دوربین خود فرمت کنید‪.‬‬
‫ •قبل از قرار دادن کارت حافظه و بیرون آوردن آن‪ ،‬دوربین را خاموش کنید‪.‬‬
‫ •هنگام چشمک زدن چراغ‪ ،‬کارت حافظه را بیرون نیاورید یا دوربین را خاموش نکنید‪ ،‬زیرا این کار‬
‫می تواند به اطالعات شما آسیب برساند‪.‬‬
‫ •اگر طول عمر کارت حافظه به پایان رسیده باشد‪ ،‬دیگر نمی توانید عکسی روی کارت ذخیره کنید‪.‬‬
‫از کارت حافظه جدیدی استفاده کنید‪.‬‬
‫ •کارت های حافظه را خم نکنید‪ ،‬نیندازید و آنها را در معرض فشار یا ضربه های سنگین قرار‬
‫ندهید‪.‬‬
‫ •از استفاده یا نگه داری کارتهای حافظه نزدیک میدانهای قوی مغناطیسی خودداری کنید‪.‬‬
‫ •از استفاده یا نگهداری کارتهای حافظه در نزدیکی مواد با دمای باال‪ ،‬رطوبت باال یا مواد خورنده‪،‬‬
‫خودداری کنید‪.‬‬
‫ •از تماس پیدا کردن کارت های حافظه با مایعات‪ ،‬آلودگی یا اجسام خارجی جلوگیری کنید‪ .‬اگر کارت‬
‫حافظه کثیف باشد‪ ،‬آن را پیش از قرار دادن در داخل دوربین‪ ،‬با پارچه نرم تمیز کنید‪.‬‬
‫ •اجازه ندهید مایعات‪ ،‬آلودگی یا اجسام خارجی با کارت حافظه یا شکاف کارت حافظه تماس پیدا‬
‫کنند‪ .‬انجام این کار می تواند باعث عملکرد نادرست کارت حافظه یا دوربین شود‪.‬‬
‫ •هنگام حمل کارت حافظه‪ ،‬از کیف استفاده کنید تا از کارت در برابر الکتریسیتۀ ساکن محافظت‬
‫نمایید‪.‬‬
‫ •اطالعات مهم را به رسانه دیگری‪ ،‬مانند هارد دیسک یا سی دی‪/‬دی وی دی منتقل کنید‪.‬‬
‫ •هنگام استفاده طوالنی مدت دوربین‪ ،‬ممکن است کارت حافظه گرم شود‪ .‬این وضعیت عادی است و‬
‫باعث نقص عملکرد نمی شود‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪137‬‬
‫سازنده این وسیله در قبال از دست رفتن اطالعات‪ ،‬هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد‪.‬‬
‫نیبرود زا یرادهگن‬
‫درباره باتری‬
‫عمر باتری‬
‫فقط از باتری های مورد تأیید ‪ Samsung‬استفاده نمایید‪.‬‬
‫زمان متوسط عکسبرداری‪/‬تعداد‬
‫عکس ها‬
‫مشخصات باتری‬
‫مشخصات‬
‫مدل‬
‫نوع‬
‫ظرفیت سلول‬
‫ولتاژ‬
‫زمان شارژ کردن*‬
‫(وقتی که دوربین خاموش است)‬
‫شرح‬
‫‪BP-1410‬‬
‫باتری لیتیوم‪-‬یون‬
‫‪ 1410‬میلی آمپر در ساعت‬
‫‪V 7.6‬‬
‫شرایط تست (وقتی که باتری کامالً شارژ است)‬
‫عمر باتری تحت شرايط زير اندازه گيری شده است‪ :‬در حالت‬
‫برنامه‪ ،‬در تاریکی‪،‬‬
‫وضوح‪ ،‬کیفیت خوب‪ OIS ،‬روشن‪.‬‬
‫عکسها‬
‫تقریبا ً ‪ 300‬دقیقه‪/‬‬
‫تقریبا ً ‪ 600‬عکس‬
‫حدودا ‪ 240‬دقیقه‬
‫*شارژ کردن باتری با اتصال آن به کامپیوتر‪ ،‬ممکن است زمان بیشتری طول بکشد‪.‬‬
‫فيلم ها‬
‫تقریبا ً ‪ 190‬دقیقه‬
‫‪.1‬گزینه فالش را روی فالش اصالح تنظیم کنید‪ ،‬یک عکس‬
‫بگیرید و بزرگنمایی یا کوچکنمایی کنید‪.‬‬
‫‪.2‬گزینه فالش را روی خاموش تنظیم کنید‪ ،‬یک عکس‬
‫بگیرید و بزرگنمایی یا کوچکنمایی کنید‪.‬‬
‫‪.3‬مراحل ‪ 1‬و ‪ 2‬را با ‪ 30‬ثانيه از يکديگر انجام دهيد‪ .‬اين‬
‫روال را به مدت‬
‫‪ 5‬دقيقه تکرار کنيد و سپس دوربين را به مدت‬
‫‪ 1‬دقيقه خاموش کنيد‪.‬‬
‫‪ .4‬مراحل ‪ 1‬تا ‪ 3‬را تکرار کنید‪.‬‬
‫فیلم هایی با تفکیک‬
‫و ‪ 30‬فریم در ثانیه ضبط کنید‪.‬‬
‫ •اعداد باال بر اساس استانداردهای تست ‪ CIPA‬هستند‪ .‬نتایج شما بسته به میزان استفاده واقعی ممکن است‬
‫متفاوت باشد‪.‬‬
‫ •چندین فیلم به طور متوالی ضبط شد تا مجموع زمان ضبط محاسبه شود‪.‬‬
‫ •هنگام استفاده از عملکردهای شبکه‪ ،‬باتری سریع تر خالی می شود‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪138‬‬
‫نیبرود زا یرادهگن‬
‫احتياطهای مربوط به استفاده از باتری‬
‫پیغام ضعیف شدن باتری‬
‫از آسیب دیدن باتری ها‪ ،‬شارژرها و کارت های حافظه جلوگیری کنید‬
‫از تماس باتری ها با اجسام فلزی جلوگیری نمایید‪ ،‬چرا که این کار می تواند باعث ایجاد اتصال بین‬
‫پایانه های ‪ +‬و ‪ -‬باتری شده و منجر به آسیب دیدن موقتی یا دائمی باتری شده و باعث آتش سوزی یا‬
‫شوک برقی شود‪.‬‬
‫وقتی شارژ باتری کامال تمام شود‪ ،‬آیکون باتری‪ ،‬قرمز رنگ می شود و پیغام "باتری ضعیف است"‬
‫ظاهر خواهد شد‪.‬‬
‫نکاتی درباره استفاده از باتری‬
‫ •از قرار دادن باتری ها در معرض دمای خیلی پایین یا خیلی باال (پایین تر از ‪ 0‬درجه سانتی گراد‬
‫یا باالتر از ‪ 40‬درجه سانتی گراد) خودداری نمایید‪ .‬دمای بسیار باال یا بسیار پایین می تواند موجب‬
‫کاهش ظرفیت شارژ باتری ها شود‪.‬‬
‫ •هنگام استفاده طوالنی مدت دوربین‪ ،‬اطراف محفظه باتری ممکن است گرم شود‪ .‬این کار بر‬
‫عملکرد عادی دوربین تاثیری ندارد‪.‬‬
‫ •برای جا کردن سیم از پریز برق‪ ،‬سیم را نکشید‪ ،‬این کار می تواند باعث آتش سوزی یا شوک‬
‫الکتریکی شود‪.‬‬
‫ •در دماهای زیر ‪ 0‬درجه سانتی گراد‪ ٬‬ظرفیت باتری و عمر باتری ممکن است کاهش یابد‪.‬‬
‫ •ظرفیت باتری ممکن است در دماهای پایین کاهش یابد اما در دمای معتدل به حالت عادی باز می‬
‫گردد‪.‬‬
‫ •در صورتی که برای مدت طوالنی از دوربین استفاده نمی کنید‪ ،‬هنگام ذخیره دوربین‪ ،‬باتری ها را‬
‫از آن خارج کنید‪ .‬باتری های نصب شده ممکن است در اثر مرور زمان نشت کنند یا بپوسند و باعث‬
‫وارد آمدن آسیب جدی به دوربین شوند‪ .‬نگهداری طوالنی مدت دوربین به همراه باتری نصب شده‬
‫باعث خالی شدن باتری می شود‪ .‬ممکن است نتوانید باتری کامال تخلیه شده را دوباره شارژ کنید‪.‬‬
‫ •وقتی از دوربین برای دوره طوالنی استفاده نمی کنید (‪ 3‬ماه یا بیشتر)‪ ،‬باتری را بررسی کنید و آن‬
‫را مرتب شارژ کنید‪ .‬اگر اجازه بدهی تخلیه باتری مداوم شود‪ ،‬ظرفیت و عمر آن ممکن است کاهش‬
‫یابد‪ ،‬که منجر به عملکرد نادرست‪ ،‬آتش سوزی یا انفجار می شود‪.‬‬
‫نکاتی درباره شارژ کردن باتری‬
‫ •در صورتی که چراغ وضعیت خاموش باشد‪ ،‬مطمئن شوید که باتری درست در داخل دوربین گذاشته‬
‫شده است‪.‬‬
‫ •اگر دوربین در حال شارژ شدن روشن باشد‪ ،‬ممکن است باتری کامال شارژ نشود‪ .‬قبل از شارژ‬
‫کردن باتری‪ ،‬دوربین را خاموش کنید‪.‬‬
‫ •هنگام شارژ شدن باتری‪ ،‬از دوربین خود استفاده نکنید‪ .‬این کار ممکن است موجب آتش سوزی یا‬
‫برق گرفتگی شود‪.‬‬
‫ •برای جا کردن سیم از پریز برق‪ ،‬سیم را نکشید‪ ،‬این کار می تواند باعث آتش سوزی یا شوک‬
‫الکتریکی شود‪.‬‬
‫ •قبل از روشن کردن دوربین‪ ،‬اجازه بدهید باتری حداقل به مدت ‪ 10‬دقیقه شارژ شود‪.‬‬
‫ •اگر هنگامی که باتری تخلیه شده است‪ ،‬دوربین را به منبع برق بیرونی وصل کرده اید‪ ،‬استفاده از‬
‫بعضی از عملکردهای انرژی زیاد بر‪ ،‬ممکن است باعث خاموش شدن دوربین شود‪ .‬برای استفاده‬
‫معمولی از دوربین‪ ،‬باتری ها را مجددا شارژ کنید‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪139‬‬
‫نیبرود زا یرادهگن‬
‫ •اگر هنگامی که باتری بطور کامل شارژ است‪ ،‬کابل برق را دوباره وصل کنید‪ ،‬چراغ وضعیت‬
‫تقریبا ‪ 30‬دقیقه روشن خواهد بود‪.‬‬
‫ •استفاده از فالش یا فیلمبرداری‪ ،‬باتری را سریع خالی می کند‪ .‬باتری را تا زمانی که چراغ وضعیت‬
‫قرمز‪ ،‬خاموش شود‪ ،‬شارژ کنید‪.‬‬
‫ •اگر چراغ نشانگر روشن نمی شود‪ ،‬کابل را جدا کرده و دوباره وصل کنید یا باتری را بیرون آورده‬
‫و دوباره داخل دوربین قرار دهید‪.‬‬
‫ •شارژ کردن بیش از حد باتری ها ممکن است عمر باتری را کوتاه کند‪ .‬پس از پایان شارژ کردن‪،‬‬
‫کابل را از دوربین جدا کنید‪.‬‬
‫ •کابل برق متناوب را خم نکنید یا اجسام سنگین روی آن قرار ندهید‪ .‬انجام این کار می تواند به کابل‬
‫آسیب برساند‪.‬‬
‫حمل و دورریختن با دقت باتری ها و شارژرها‬
‫ •هرگز باتری ها را در آتش نیندازید‪ .‬هنگام دورانداختن باتری های مستعمل‪ ،‬از تمام مقررات محلی‬
‫پیروی کنید‪.‬‬
‫ •هرگز باتری ها یا دوربین را در داخل یا روی وسایل گرمازا‪ ،‬مانند اجاق مایکروویو‪ ،‬اجاق‪ ،‬یا‬
‫رادیاتور قرار ندهید‪ .‬در صورتی که باتری ها بیش از حد گرم شوند‪ ،‬امکان انفجار آنها وجود دارد‪.‬‬
‫نکاتی درباره شارژ باتری با اتصال به رایانه‬
‫ •فقط از کابل ‪ USB‬عرضه شده استفاده کنید‪.‬‬
‫ •ممکن است در موارد زیر باتری شارژ نشود‪:‬‬
‫‪-‬وقتی از هاب ‪ USB‬استفاده می کنید‬
‫‪-‬وقتی دستگاه های ‪ USB‬دیگری نیز به رایانه وصل است‬
‫‪-‬وقتی کابل را به پورت طرف جلویی رایانه خود وصل می کنید‬
‫‪-‬وقتی پورت ‪ USB‬رایانه شما از استاندارد خروجی برق‬
‫(‪ 5‬ولت‪ 500 ،‬میلی آمپر) پشتیبانی نمی کند‬
‫اهتسویپ ‪140‬‬
‫نیبرود زا یرادهگن‬
‫ •هرگز با اشیاء تیز‪ ،‬باتری را سوراخ یا باز نکنید‪.‬‬
‫ •از قرار دادن باتری در معرض فشار زیاد یا خرد کردن آن خودداری کنید‪.‬‬
‫ •از قرار دادن باتری در معرض ضربه های شدید‪ ،‬از قبیل انداختن آن از جاهای بلند‬
‫خودداری کنید‪.‬‬
‫ •باتری را در دمای ‪ ۶۰‬درجه سانتی گراد یا باالتر قرار ندهید‪.‬‬
‫ •باتری را در تماس با رطوبت یا مایعات قرار ندهید‪.‬‬
‫ •باتری نباید در معرض منابع گرمای شدید مثل نور خورشید‪ ،‬آتش یا مانند آن قرار بگیرد‪.‬‬
‫اگر باتری با بی دقتی یا به طور نادرست مورد استفاده قرار گیرد ممکن است موجب‬
‫جراحت یا مرگ شود‪ .‬برای ایمنی خود‪ ،‬از این دستورالعمل ها در مورد استفاده صحیح از‬
‫باتری پیروی کنید‪:‬‬
‫ •اگر از باتری درست استفاده نکنید ممکن است آتش بگیرد یا منفجر شود‪.‬‬
‫اگر متوجه هرگونه تغییر شکل‪ ،‬شکاف‪ ،‬یا موارد غیرعادی دیگر در باتری شدید‪،‬‬
‫بالفاصله استفاده از باتری را متوقف کنید و با مرکز خدمات تماس بگیرید‪.‬‬
‫ •فقط از شارژرها و آداپتورهای اصلی‪ ،‬و توصیه شده توسط سازنده استفاده کنید و باتری‬
‫را فقط به طریقه ای که در این دفترچه راهنمای کاربر شرح داده شده شارژ کنید‪.‬‬
‫ •باتری را نزدیک دستگاه های گرم کننده نگذارید یا در معرض محیط های بسیار گرم‪،‬‬
‫مانند داخل اتومبیل دربسته در تابستان قرار ندهید‪.‬‬
‫ •باتری را در اجاق مایکروویو قرار ندهید‪.‬‬
‫ •از نگهداری یا به کار بردن باتری در مکان های گرم و مرطوب مانند سونا و حمام‬
‫خودداری کنید‪.‬‬
‫ •دستگاه را به مدت طوالنی روی سطوح قابل اشتعال‪ ،‬مانند رختخواب‪ ،‬فرش‪ ،‬یا پتوهای‬
‫برقی قرار ندهید‪.‬‬
‫ •وقتی دستگاه روشن است‪ ،‬آن را در هیچ مکان بسته ای به مدت طوالنی قرار ندهید‪.‬‬
‫ •اجازه ندهید دو سر باتری با اشیاء فلزی‪ ،‬مانند گردنبند‪ ،‬سکه‪ ،‬کلید یا ساعت تماس پیدا‬
‫کند‪.‬‬
‫ •فقط از باتری لیتیوم‪-‬یون جایگزین اصلی مورد تایید سازنده استفاده کنید‪.‬‬
‫رهنمودهای دور انداختن‬
‫ •با دقت باتری را دور بیندازید‪.‬‬
‫ •باتری را در آتش نیندازید‪.‬‬
‫ •مقررات دفع ممکن است بر حسب کشور یا ناحیه متفاوت باشد‪ .‬باتری را مطابق با‬
‫مقررات محلی و فدرال خود‪ ،‬دفع کنید‪.‬‬
‫رهنمودهایی درباره شارژ کردن باتری‬
‫باتری را فقط به شیوه شرح داده شده در این دفترچه راهنمای کاربر‪ ،‬شارژ کنید‪.‬‬
‫اگر باتری درست شارژ نشود‪ ،‬ممکن است آتش بگیرد یا منفجر شود‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪141‬‬
‫نیبرود زا یرادهگن‬
‫ارتقای نرم‌افزار داخلی‬
‫‫ ‪ i-Launcher‬به شما امکان می دهد که نرم‌افزار داخلی دوربین را ارتقا دهید‪‪‭.‬‬
‫‪1‬کلید چرخشی را بچرخانید تا روی‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬اتصال ← ‪ ← i-Launcher‬روشن را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬دوربین را خاموش کنید‪.‬‬
‫‪4 4‬با استفاده از کابل ‪ ،USB‬دوربین را به رایانه وصل کنید‪.‬‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫‪5‬دوربین را روشن کنید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ i-Launcher6 6‬را روی رایانه نصب کنید‪.‬‬
‫سيستم عامل‬
‫‪Windows‬‬
‫بايد انتهای کوچک کابل ‪ USB‬را به دوربين خود متصل کنيد‪ .‬در صورتی که کابل برعکس وصل‬
‫شود‪ ،‬ممکن است به فایل های شما آسیب برسد‪ .‬سازنده این وسیله در قبال از دست رفتن اطالعات‪،‬‬
‫هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد‪.‬‬
‫‪Mac‬‬
‫‪7‬‬
‫چگونگی نصب‬
‫هنگامی که پنجره بازشو نمايان شد و از شما خواست که ‪ i-Launcher‬را‬
‫نصب کنيد‪ ،‬بلی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ •اگر یک پنجره بازشو ظاهر شد که به شما اعالن کرد تا ‪ iLinker.exe‬را‬
‫اجرا کنید‪ ٬‬ابتدا آن را اجرا کنید‪.‬‬
‫ •اگر پنجره بازشو نمایان نشد‪ ،‬روی ‪← My Computer‬‬
‫‪ i-Launcher ← iLinker.exe‬کلیک کنید‪.‬‬
‫ •وقتی دوربين با استفاده از ‪ Launcher-‬نصب شده به رايانه متصل می‬
‫شود‪ ،‬اجرای برنامه به طور خودکار آغاز می شود‪.‬‬
‫‪← M‬‏‏‪ iLinker‬کلیک کنید‪.‬‬
‫‪-Launcher ← D‬‏‪ ac ← i‬‏‬
‫روی ‪ evices‬‏‬
‫‪7‬با پیروی از دستورالعمل‌های روی صفحه‪ ،‬نرم‌افزار داخلی را به آخرین نسخه ارتقا‬
‫دهید‪.‬‬
‫ •گزینه ‪ Firmware Upgrader‬را در صفحه ‪ i-Launcher‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫ •قبل از ارتقای نرم‌افزار داخلی‪ ،‬از اتصال رايانه به شبکه اطمينان حاصل کنيد‪.‬‬
‫ •تا پایان ارتقای نرم افزار داخلی‪ ،‬دوربین را خاموش نکنید‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪142‬‬
‫پیش از تماس با مرکز خدمات‬
‫اگر دوربین شما مشکلی دارد‪ ،‬پیش از تماس با مرکز خدمات‪ ،‬روش های عیب یابی زیر را امتحان کنید‪ .‬اگر پس از امتحان این راه حل های پیشنهادی‪ ،‬هنوز دوربین شما مشکل دارد‪ ،‬با فروشنده یا مرکز خدمات‬
‫محلی تماس بگیرید‪.‬‬
‫هنگامی که دوربین خود را در مرکز سرویس می گذارید‪ ،‬حتما ً سایر اجزایی که موجب کارکرد نادرست دوربین شده اند‪ ،‬مانند کارت حافظه و باتری‪ ،‬را هم در مرکز سرویس بگذارید‪.‬‬
‫وضعیت‬
‫دوربین روشن نمی شود‬
‫دوربین ناگهان خاموش‬
‫می شود‬
‫دوربین خیلی سریع باتری‬
‫خالی می کند‬
‫راه حل های پیشنهادی‬
‫ •مطمئن شوید که باتری در داخل دوربین قرار داده شده است‪.‬‬
‫ •مطمئن شوید که باتری بدرستی‪‎‬در داخل دوربین قرار داده شده‬
‫است‪( .‬صفحه ‪)23‬‬
‫ •باتری را شارژ کنید‪.‬‬
‫ •باتری را شارژ کنید‪.‬‬
‫ •شاید دوربین در حالت خاموش کردن اتوماتیک باشد‪( .‬صفحه ‪)129‬‬
‫ •ممکن است دوربین برای جلوگیری از آسیب دیدن کارت حافظه در‬
‫اثر وارد آمدن ضربه‪ ،‬خاموش شود‪ .‬دوربین را دوباره روشن کنید‪.‬‬
‫ •ممکن است باتری در دمای پایین (زیر ‪ 0‬درجه سانتی گراد) سریع‬
‫تر خالی شود‪ .‬با گذاشتن باتری در جیب خود‪ ،‬آن را گرم نگه دارید‪.‬‬
‫ •استفاده از فالش یا فیلمبرداری‪ ،‬باتری را سریع خالی می کند‪ .‬در‬
‫صورت لزوم‪ ،‬باتری را دوباره شارژ کنید‪.‬‬
‫ •باتری ها قطعات مصرفی هستند و باید با گذشت زمان تعویض‬
‫شوند‪ .‬اگر باتری زود خالی می شود‪ ،‬یک باتری جدید تهیه کنید‪.‬‬
‫وضعیت‬
‫نمی توان عکس گرفت‬
‫دوربین ناگهان متوقف شده‬
‫و عملی انجام نمی دهد‬
‫دوربین گرم می شود‬
‫فالش کار نمی کند‬
‫اهتسویپ ‪143‬‬
‫راه حل های پیشنهادی‬
‫ •کارت حافظه جای خالی ندارد‪ .‬فایل های غیرضروری را حذف کنید‬
‫یا یک کارت حافظه جدید داخل دوربین بگذارید‪.‬‬
‫ •کارت حافظه را فرمت کنید‪.‬‬
‫ •کارت حافظه معیوب است‪ .‬کارت حافظه جدیدی تهیه کنید‪.‬‬
‫ •مطمئن شوید که دوربین روشن است‪.‬‬
‫ •باتری را شارژ کنید‪.‬‬
‫ •مطمئن شوید که باتری درست قرار داده شده است‪.‬‬
‫باتری را بیرون آورده و دوباره داخل دوربین قرار دهید‪.‬‬
‫هنگام استفاده از دوربین‪ ،‬ممکن است دوربین گرم شود‪ .‬این وضعیت‬
‫عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دوربین شما داشته‬
‫باشد‪.‬‬
‫ •گزینه فالش روی خاموش تنظیم خواهد شد‪( .‬صفحه ‪)66‬‬
‫ •در بعضی حالتها نمی توانید از فالش استفاده کنید‪.‬‬
‫تامدخ زکرم اب سامت زا شیپ‬
‫وضعیت‬
‫فالش به طور غیرمنتظره‬
‫روشن می شود‬
‫راه حل های پیشنهادی‬
‫فالش ممکن است به علت الکتریسیته ساکن روشن شود‪ .‬دوربین بد کار‬
‫نمی کند‪.‬‬
‫در تنظیمات صفحه نمایش‪ ،‬تاریخ و زمان را تنظیم کنید‪.‬‬
‫تاریخ و زمان درست نیست‬
‫(صفحه ‪)128‬‬
‫صفحه نمایش یا دکمه ها‬
‫باتری را بیرون آورده و مجدداً داخل دوربین قرار دهید‪.‬‬
‫کار نمی کنند‬
‫اگر از دوربین خود در دماهای بسیار پایین استفاده کنید‪ ،‬ممکن است‬
‫صفحه نمايش دوربین خوب‬
‫صفحه آن خوب کار نکند یا تغییر رنگ دهد‪ .‬برای کارایی بهتر صفحه‬
‫کار نمی کند‬
‫دوربین خود‪ ،‬از آن در دماهای معتدل استفاده کنید‪.‬‬
‫ •دوربین را خاموش‪ ،‬و مجدداً روشن کنید‪.‬‬
‫ •کارت حافظه را بیرون بیاورید‪ ،‬و دوباره داخل کنید‪.‬‬
‫خطایی در کارت حافظه‬
‫ •کارت حافظه را فرمت کنید‪.‬‬
‫وجود دارد‬
‫برای جزییات بیشتر به "احتیاط های مربوط به استفاده از کارت‬
‫حافظه" مراجعه کنید‪( .‬صفحه ‪)137‬‬
‫اگر نام فایلی را تغییر دهید‪ ،‬ممکن است دوربین آن را پخش نکند‬
‫فایل ها پخش نمی شوند‬
‫(نام فایل باید با استاندارد ‪ DCF‬مطابقت داشته باشد)‪ .‬اگر با چنین‬
‫وضعیتی روبرو شدید‪ ،‬فایل ها را روی رایانه پخش کنید‪.‬‬
‫وضعیت‬
‫عکس تار است‬
‫رنگ های عکس با صحنه‬
‫واقعی مطابقت ندارند‬
‫عکس خیلی روشن یا تیره‬
‫است‬
‫اهتسویپ ‪144‬‬
‫راه حل های پیشنهادی‬
‫ •مطمئن شوید که گزینه فوکوسی که تنظیم کرده اید‪ ،‬مناسب عکس‬
‫های کلوزآپ است‪( .‬صفحه ‪)69‬‬
‫ •مطمئن شوید که لنز دوربین تمیز است‪ .‬اگر تمیز نیست‪ ،‬آن را تمیز‬
‫کنید‪( .‬صفحه ‪)132‬‬
‫ •دقت کنید که سوژه در برد فالش قرار داشته باشد‪.‬‬
‫(صفحه ‪)147‬‬
‫توازن سفیدی نامناسب می تواند باعث ایجاد رنگ غیرواقعی شود‪.‬‬
‫گزینه توازن سفیدی مناسب منبع نور انتخاب کنید‪( .‬صفحه ‪)78‬‬
‫نوردهی عکس بیش از حد یا کمتر از حد است‪.‬‬
‫ •فالش را خاموش یا روشن کنید‪( .‬صفحه ‪)66‬‬
‫ •حساسیت ‪ ISO‬را تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)68‬‬
‫ •مقدار نوردهی را تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)76‬‬
‫تامدخ زکرم اب سامت زا شیپ‬
‫وضعیت‬
‫تلویزیون عکس ها را‬
‫نمایش نمی دهد‬
‫راه حل های پیشنهادی‬
‫راه حل های پیشنهادی‬
‫ •مطمئن شوید که دوربین از طریق کابل ‪ A/V‬درست به تلویزیون‬
‫وصل شده است‪.‬‬
‫ •مطمئن شوید که در کارت حافظه عکس وجود دارد‪.‬‬
‫رایانه‪ ،‬دوربین را شناسایی‬
‫نمی کند‬
‫ •مطمئن شوید که کابل ‪ USB‬درست وصل شده است‪.‬‬
‫ •مطمئن شوید که دوربین روشن است‪.‬‬
‫ •مطمئن شوید که از سیستم عامل مورد استفاده شما پشتیبانی می شود‪.‬‬
‫در حین انتقال فایل‪ ،‬ارتباط‬
‫دوربین با رایانه قطع می‬
‫شود‬
‫ممکن است الکتریسیته ساکن‪ ،‬انتقال فایل را مختل کند‪ .‬کابل ‪ USB‬را‬
‫جدا کرده و دوباره وصل کنید‪.‬‬
‫‪ i-Launcher‬درست كار‬
‫نمی كند‬
‫ •برنامه ‪ i-Launcher‬را ببندید و دوباره اجرا كنید‪.‬‬
‫ •مطمئن شوید در منوی تنظیمات‪ i-Launcher ٬‬روی روشن ‪٬‬‬
‫تنظیم شده باشد‪( .‬صفحه ‪)127‬‬
‫ •بسته به مشخصات و محیط رایانه شما‪ ،‬این برنامه ممكن است‬
‫به طور خودكار راه اندازی نشود‪ .‬در این حالت‪ ،‬روی ‪Start‬‬
‫← ‪i-Launcher ← Samsung ← All Programs‬‬
‫← ‪ Samsung i-Launcher‬در رایانه خود کلیک کنید‪.‬‬
‫(برای ویندوز ‪ 8٬‬روی ‪Samsung ← All apps ← Start‬‬
‫‪ i-Launcher‬کلیک کنید‪).‬‬
‫وضعیت‬
‫امکان نمايش عکسها يا‬
‫کارتهای حافظه ‪ SDXC‬از سيستم فايل ‪ exFAT‬استفاده می کنند‪.‬‬
‫فيلمهای ذخيره شده بر‬
‫روی کارت حافظه ‪ SDXC‬پيش از متصل کردن دوربين به دستگاه‪ ،‬مطمئن شويد که دستگاه‬
‫برای تلويزيون يا رايانه‬
‫خارجی با سيستم فايل ‪ exFAT‬سازگار است‪.‬‬
‫وجود ندارد‪.‬‬
‫رايانه شما کارت حافظه‬
‫‪ SDXC‬را شناسايی نمی‬
‫کند‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪145‬‬
‫کارتهای حافظه ‪ SDXC‬از سيستم فايل ‪ exFAT‬استفاده می کنند‪.‬‬
‫برای استفاده از يک کارت حافظه ‪ SDXC‬بر روی رايانه دارای‬
‫سيستم عامل ‪ ،Widows XP‬درايور سيستم فايل ‪ exFAT‬را از وب‬
‫سايت ‪ Microsoft‬دانلود و به روز کنيد‪.‬‬
‫مشخصات دوربین‬
‫حسگر تصویر‬
‫نوع‬
‫‪( "2.3/1‬حدودا ‪ 7.77‬میلی متر) ‪BSI CMOS‬‬
‫پیکسل‌های مؤثر‬
‫حدودا ‪ 16.4‬مگاپیکسل‬
‫کل پیکسل ها‬
‫عدسی‬
‫حدودا ‪ 16.8‬مگاپیکسل‬
‫محدوده‬
‫نرمال (فوکوس‬
‫اتوماتیک)‬
‫فاصله نزدیک‬
‫تنظیم خودکار‬
‫فاصله کم‬
‫فاصله کانونی‬
‫لنز ‪ 60x Samsung‬لنزهای زوم ‪ 214.8 ~ 3.58 = f‬میلی متر‬
‫(معادل فیلم ‪ 35‬میلیمتری‪ 1200 ~ 20 :‬میلی متر)‬
‫محدوده ‪F-stop‬‬
‫‪( F2.8‬واید)‪( F5.9-‬تله)‬
‫سرعت درپوش‬
‫زوم دیجیتال‬
‫ •حالت تصویر ثابت‪( 60.0X–1.0 :‬نوری)‪( 2.0X–1.0/‬دیجیتال)‬
‫ •حالت پخش‪( 14.4X–1.0X :‬بسته به اندازه تصوير)‬
‫ •زوم هوشمند‪2.0X :‬‬
‫ •خودکار‪ 2000/1–8/1 :‬ثانیه‬
‫ •برنامه‪ 2000/1–1 :‬ثانیه‬
‫ •شب‪ 2000/1–8 :‬ثانیه‬
‫نوردهی‬
‫نمایشگر‬
‫سوپر ماکرو‬
‫وسیع (‪)W‬‬
‫‪ 80‬سانتی متر–بی‬
‫نهایت‬
‫‪ 80-10‬سانتی متر‬
‫‪ 350-150‬سانتی متر‬
‫‪ 1‬سانتی متر–بی نهایت‬
‫‪ 150‬سانتی متر–بی نهایت‬
‫‪ 1‬سانتی متر‬
‫(حداقل فاصله فوکوس)‬
‫‪-‬‬
‫تله (‪)T‬‬
‫‪ 350‬سانتی متر–بی نهایت‬
‫نوع‬
‫‪TFT LCD‬‬
‫کنترول‬
‫برنامه ‪AE‬‬
‫ویژگی‬
‫نمایاب‬
‫‪ "3.0‬اینچ (‪ 75.0‬میلی متر) ‪460K‬‬
‫اندازه گیری‬
‫چندگانه‪ ،‬نقطه ای‪ ،‬مرکزی‪ ،‬تشخیص چهره‬
‫برد نورسنجی‬
‫‪( 17–2 EV‬عریض‪ ISO ،‬اتوماتیک)‪( 17–4 EV ،‬تله‪ ISO ،‬اتوماتیک)‬
‫جبران‬
‫‪( 2EV±‬قدم ‪)EV 3/1‬‬
‫معادل ‪ISO‬‬
‫‏اتوماتیک‏‪ISO 100 ،‬‏‪ISO 200 ،‬‏‪ISO 400 ،‬‏‪SO 800 ،‬‏‪I‬‬
‫‪،ISO 1600‬‏‪ ISO 3200‬‏‪ISO 6400 ،‬‬
‫‪)V( 224 X )H( 300 ،)200K( EVF‬‬
‫فوکوس کردن‬
‫نوع‬
‫فوکوس اتوماتیک ‪( TTL‬فوکوس اتوماتیک مرکزی‪ ،‬فوکوس اتوماتیک‬
‫چندگانه‪ ٬‬انتخاب فوکوس اتوماتیک‪ ٬‬فوکوس اتوماتیک ردیابی‪٬‬‬
‫فوکوس خودکار تشخيص چهره)‬
‫اهتسویپ ‪146‬‬
‫نیبرود تاصخشم‬
‫عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫فالش‬
‫حالت‬
‫خاموش‪،‬‏اتوماتیک‏‪ ،‬قرمزی چشم‪ ،‬فالش اصالح‪ ،‬همزمانی آهسته‪،‬‬
‫تصحیح قرمزی چشم‬
‫محدوده‬
‫ •وسیع‪ 0,8 :‬متر–‪ 6‬متر (‪ ISO‬خودکار)‬
‫ •تله‪ 1.5 :‬متر–‪ 3‬متر (‪ ISO‬خودکار)‬
‫مدت زمان چارج‬
‫شدن‬
‫کاهش لرزش‬
‫تقریباً‪ 5‬ثانیه‪.‬‬
‫عکسها‬
‫لرزشگیر نوری تصویر (‪)OIS‬‬
‫جلوه‬
‫حالت عکس برداری‬
‫ •فيلتر عکس (فیلتر هوشمند)‪ :‬مینیاتور‪ ،‬تزيين تصوير‪ ،‬فیلتر عبوری‪،‬‬
‫چشم ماهی‪ ،‬کالسیک‪ ،‬پس زمینه قهوه ای‬
‫ •تنظیم تصویر‪ :‬وضوح‪ ،‬کنتراست‪ ،‬اشباع رنگ‬
‫حالت تصویربرداری فيلتر فيلم‪ :‬مینیاتور‪ ،‬تزيين تصوير‪ ،‬چشم ماهی‪ ،‬کالسیک‪،‬‬
‫پس زمینه قهوه ای‪ ،‬جلوه پالت ‪ ،1‬جلوه پالت ‪ ،2‬جلوه پالت ‪ ،3‬جلوه پالت ‪4‬‬
‫ویدیو‬
‫توازن سفیدی‬
‫فيلم ها‬
‫تنظیم خودکار توازن سفیدی‪ ،‬روز‪ ،‬ابری‪ ،‬نور فلورسنت‪ ،H-‬نور فلورسنت‪ ،L-‬تنگستن‪،‬‬
‫تنظیم دلخواه‪ ،‬دمای رنگ‬
‫تاریخ زدن‬
‫تاریخ و ساعت‪ ،‬تاریخ‪ ،‬خاموش‬
‫اهتسویپ ‪147‬‬
‫ •حالت ها‪ :‬اتوماتیک هوشمند (عکسبرداری از چهره‪ ،‬عکسبرداری چهره‬
‫در شب‪ ،‬شب‪ ،‬چهره دارای نور پس زمینه‪ ،‬نور زمینه‪ ،‬منظره‪ ،‬سفید‪،‬‬
‫فاصله نزدیک‪ ،‬متن فاصله نزدیک‪ ،‬سه پایه‪ ،‬متحرک‪ ،‬رنگ ماکرو‪ ،‬سبز‬
‫طبیعی‪ ،‬آسمان آبی‪ ،‬غروب آفتاب‪ ،‬نور کم‪ ،‬نور نقطه ای‪ ،‬ماکرو نور‬
‫نقطه ای‪ ،‬پرتره نور نقطه ای)‪ ،‬برنامه‪ ،A/S/M ،‬شیک (آرایش چهره‪،‬‬
‫عکسبرداری پی در پی‪ ،‬منظره‪ ،‬فاصله نزدیک‪ ،‬ثابت کردن عملکرد‪،‬‬
‫تن عمیق (‪ ،)HDR‬پانوراما‪ ،‬سیاه یکدست‪ ،‬غروب آفتاب‪،‬‬
‫شب‪ ،‬آتش بازی‪ ،‬ردپای نور)‪Magic Plus ،‬‬
‫(فيلتر عکس‪ ،‬ويرايشگر عکس)‬
‫ •توالی‪:‬مداوم (‪8‬فریم در ثانیه‪5 ٬‬فریم در ثانیه‪3 ٬‬فریم در ثانیه)‪،‬‬
‫پيش تصوير‪ ٬‬تک‪ ٬‬براکت‬
‫ •تایمر‪ :‬خاموش‪ 2 ،‬ثانیه‪ 10 ،‬ثانیه‬
‫ •حالت ها‪ :‬تشخیص هوشمند صحنه (منظره‪ ،‬آسمان آبی‪ ،‬سبز طبيعی‪،‬‬
‫غروب آفتاب)‪( Magic Plus ٬‬فيلتر فيلم)‬
‫ •قالب‪( MP4 (H.264):‬حداکثر زمان ضبط‪ ۲۰ :‬دقیقه)‬
‫ •اندازه‪240 Web ،640 X 480 ،1280 X 720 ،1920 X 1080 :‬‬
‫ •سرعت باال‪360 :‬فریم در ثانیه(‪240 ،)176x128‬فریم در‬
‫ثانیه(‪)384x288‬‬
‫ •صدا‪ :‬روشن‪ ،‬خاموش‪ ،‬زوم بی صدا‬
‫ •گرفتن عکس دوگانه‬
‫نیبرود تاصخشم‬
‫پخش‬
‫عکسها‬
‫فيلم ها‬
‫حافظه‬
‫ •نوع‪ :‬تک تصویر‪ ،‬تصاویر کوچک‪ ،‬نمایش اسالید چندگانه همراه با‬
‫موسیقی و جلوه‪ ،‬آلبوم هوشمند*‬
‫* طبقه بندی آلبوم هوشمند‪ :‬همه‪ ،‬تاریخ‪ ،‬نوع فایل‬
‫ •ویرایش‪ :‬تنظیم دوباره اندازه‪ ،‬چرخش‪ ،‬فیلتر هوشمند‪ ،‬برش‬
‫ •جلوه‪ :‬تنظیم تصویر (روشنايی‪ ،‬کنتراست‪ ،‬اشباع رنگ‪،ACB ،‬‬
‫رتوش صورت‪ ،‬تصحیح قرمزی چشم)‪ ،‬فیلتر هوشمند (عادی‪ ،‬مینیاتور‪،‬‬
‫تزيين تصوير‪ ،‬فیلتر عبوری‪ ،‬چشم ماهی‪ ،‬کالسیک‪ ،‬پس زمینه قهوه ای)‬
‫نماد‬
‫‪4608 X 3456‬‬
‫‪4608 X 3072‬‬
‫‪4608 X 2592‬‬
‫اندازۀ تصویر‬
‫ویرایش‪ :‬مکث در حین ضبط و پخش‪ ،‬گرفتن عکس ثابت‪ ،‬تصحیح زمان‬
‫رسانه‬
‫ •حافظه داخلی‪ :‬حدودا ‪ 17‬مگابایت‬
‫ •حافظه خارجی (اختیاری)‪:‬‬
‫کارت ‪( SD‬ضمانت تا ‪ 2‬گیگابایت)‪،‬‬
‫کارت ‪( SDHD‬ضمانت تا ‪ 32‬گیگابایت)‪،‬‬
‫کارت ‪( SDXC‬ضمانت تا ‪ 64‬گیگابایت)‬
‫‪-‬کالس ‪ 6‬یا باالتر توصیه می شود‬
‫ممکن است ظرفیت حافظه داخلی با این مشخصات مطابقت نداشته باشد‪.‬‬
‫فرمت فايل‬
‫ •تصویر ثابت‪DPOF 1.1 ،EXIF 2.3 ،)DCF( JPEG :‬‬
‫ •کلیپ فیلم‪( MP4 :‬فیلم‪ ٬AVC/H.264 ٬MPEG4 :‬صدا‪)AAC :‬‬
‫اندازه‬
‫‪3648 X 2736‬‬
‫‪2832 X 2832‬‬
‫‪2592 X 1944‬‬
‫‪1984 X 1488‬‬
‫‪1920 X 1080‬‬
‫‪1024 X 768‬‬
‫شبکه بی‌سیم‬
‫‏‏‪MobileLink‬‏‏‪ ،Remote Viewfinder ،‬ایمیل‪،Samsung Link ،SNS & Cloud ،‬‬
‫‪ ،AutoShare‬اخطاردهنده تغییر نرم افزار‬
‫‪NFC‬‬
‫بلی‬
‫اهتسویپ ‪148‬‬
‫نیبرود تاصخشم‬
‫ابعاد (عرض ‪ X‬ارتفاع ‪ X‬عمق)‬
‫واسط‬
‫واصل خروجی‬
‫دیجیتال‬
‫‪USB 2.0‬‬
‫ورودی‪/‬خروجی‬
‫صدا‬
‫بلندگوی داخلی(مونو)‪ ،‬میکروفن (استریو)‬
‫خروجی تصویر‬
‫‪( 4.1 HDMI ،A/V‬نوع ‪( PAL ،NTSC :)D‬قابل انتخاب)‬
‫واصل ورودی برق‬
‫مستقیم‬
‫منبع تغذیه‬
‫‪ 5 /0‬ولت‬
‫باتری قابل شارژ‬
‫باتری لیتیوم‪-‬یون (‪ 1410 ،BP-1410‬میلی آمپر ساعت)‬
‫نوع رابط‬
‫‪ 5( Micro USB‬پین)‬
‫ممکن است بسته به منطقه شما‪ ،‬منبع برق متفاوت باشد‪.‬‬
‫‪ 105 X 121.8 X 119‬میلی متر‬
‫وزن‬
‫‪ 618‬گرم (بدون باتری و کارت حافظه)‬
‫دمای کارکرد‬
‫‪ 40–0‬درجه سانتی گراد‬
‫رطوبت کارکرد‬
‫‪% 85–5‬‬
‫نرم افزار‬
‫‪i-Launcher‬‬
‫مشخصات ممکن است بدون اطالع قبلی‪ ،‬به منظور عملکرد بهتر‪ ،‬تغییر کنند‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪149‬‬
‫واژه نامه‬
‫‪( ACB‬توازن خودکار کنتراست)‬
‫ترکیب بندی‬
‫در صورتی که منبع نور در پشت سوژه شما قرار داشته باشد يا کنتراست بااليی بين سوژه و پس‬
‫زمينه وجود داشته باشد‪ ،‬اين قابليت‪ ،‬کنتراست تصوير شما را به طور خودکار بهبود می بخشد‪.‬‬
‫ترکیب بندی در عکسبرداری به معنی مرتب کردن اشیا در عکس است‪ .‬معموال تبعیت از قانون یک‬
‫سوم ها منجر به یک ترکیب بندی خوب می شود‪.‬‬
‫‪( AEB‬براکت نوردهی خودکار)‬
‫‪( DCF‬قانون طراحی برای سيستم فايل دوربين)‬
‫اين قابليت به طور خودکار چندين تصوير را با نوردهی های متفاوت می گيرد تا گرفتن عکسی با‬
‫نوردهی مناسب به سهولت انجام شود‪.‬‬
‫خصوصيتی است که برای تعيين يک قالب فايل و سيستم فايل برای دوربين های ديجيتال‪ ،‬توسط‬
‫اتحاديه صنايع الکترونيک و فناوری اطالعات ژاپن (‪ )JEITA‬ايجاد شده است‪.‬‬
‫‪( AF‬فوکوس خودکار)‬
‫عمق ميدان‬
‫سيستمی که لنز دوربين را به طور خودکار بر روی سوژه فوکوس می کند‪ .‬دوربين شما برای فوکوس‬
‫خودکار از کنتراست استفاده می کند‪.‬‬
‫فاصله بين نزديکترين و دورترين نقاط که می توان در عکس به طور قابل قبول بر روی آنها فوکوس‬
‫کرد‪ .‬عمق ميدان بر حسب ديافراگم لنز‪ ،‬فاصله کانونی‪ ،‬و فاصله دوربين تا سوژه‪ ،‬متغير است‪ .‬مثال‪،‬‬
‫انتخاب يک ديافراگم کوچکتر‪ ،‬عمق ميدان را افزايش داده و پس زمينه ترکيب بندی را تار می کند‪.‬‬
‫مقدار نوری که به حسگر دوربین می رسد‪ ،‬توسط دیافراگم کنترل می شود‪.‬‬
‫بزرگ نمایی دیجیتال‬
‫گشودگی دیافراگم‬
‫لرزش دوربين (تاری)‬
‫قابليتی که ميزان زوم قابل استفاده با لنزهای زوم (زوم نوری) را به طور مصنوعی افزايش می دهد‪.‬‬
‫در هنگام استفاده از زوم ديجيتال‪ ،‬افزايش بزرگنمايی‪ ،‬کيفيت تصوير را کاهش می دهد‪.‬‬
‫اگر دوربين در مدت باز بودن شاتر تکان بخورد‪ ،‬ممکن است کل تصوير تار شود‪ .‬اين مشکل بيشتر‬
‫زمانی پيش می آيد که سرعت شاتر پايين باشد‪ .‬با افزايش حساسيت‪ ،‬استفاده از فالش يا باال بردن‬
‫سرعت شاتر‪ ،‬از لرزش دوربين جلوگيری کنيد‪ .‬می توانيد از سه پايه‪ ،‬عملکرد ‪ DIS‬يا ‪ OIS‬نيز‬
‫برای ثابت کردن دوربين استفاده کنيد‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪150‬‬
‫همان هژاو‬
‫‪( DIS‬لرزشگیر دیجیتالی تصویر)‬
‫نوردهی‬
‫اين ويژگی‪ ،‬لرزش و تکانهای حين تصويربرداری را خنثی می کند‪ .‬در مقایسه با لرزشگیر دیجیتالی‬
‫تصویر یک میزان حتمی افت کیفیت تصویر وجود خواهد داشت‪.‬‬
‫مقدار نوری که اجازه دارد به حسگر دوربين برسد‪ .‬نوردهی با ترکيبی از سرعت شاتر‪ ،‬ميزان‬
‫ديافراگم و حساسيت ‪ ISO‬کنترل می شود‪.‬‬
‫‪( EV‬مقدار نوردهی)‬
‫فالش‬
‫تمام ترکيبات سرعت شاتر دوربين و ديافراگم لنز که به نوردهی يکسان منجر می شوند‪.‬‬
‫يک نور لحظه ای که به فراهم شدن نوردهی کافی در شرايط کم نور کمک می کند‪.‬‬
‫جبران ‪EV‬‬
‫فاصله کانونی‬
‫اين قابليت‪ ،‬به شما اجازه می دهد تا به منظور بهبود نوردهی عکس های خود‪ ،‬مقدار نوردهی اندازه‬
‫گيری شده توسط دوربين را با واحدهای محدود‪ ،‬به سرعت تنظيم کنيد‪ .‬برای افزايش يک واحدی‬
‫تاريکی‪ ،‬جبران نوردهی را بر روی ‪ ،EV 1.0-‬و برای افزايش يک واحدی روشنايی‪ ،‬آن را روی‬
‫‪ EV 1.0‬تنظيم کنيد‪.‬‬
‫این فاصله از وسط لنز تا نقطه کانونی آن است (بر حسب میلی متر)‪ .‬فاصله های کانونی بیشتر منجر‬
‫به زوایای بسته تر نما می شوند و سوژه بزرگ نمایی می شود‪ .‬فاصله های کانونی کمتر منجر به‬
‫زوایای بازتر نما می شوند‪.‬‬
‫‪( Exif‬قالب فايل تصويری قابل مبادله)‬
‫خصوصيتی است که برای تعيين قالب فايل تصويری ويژه دوربين های ديجيتال توسط اتحاديه توسعه‬
‫صنايع الکترونيک ژاپن (‪ )JEIDA‬ايجاد شده است‪.‬‬
‫هيستوگرام‬
‫نمایش گرافیکی روشنایی یک تصویر‪ .‬محور افقی نماینده روشنایی و محور عمودی نماینده تعداد‬
‫پیکسل ها است‪ .‬نقاط باال در سمت چپ (خیلی تاریک) و سمت راست (خیلی روشن) هیستوگرام‪ ،‬نشان‬
‫دهنده عکسی است که به طور مناسب نوردهی نشده است‪.‬‬
‫‪H.264/MPEG-4‬‬
‫یک فرمت فیلم با فشرده سازی باالست که توسط سازمان های استاندارد بین المللی ‪ ISO-IEC‬و‬
‫‪ ITU-T‬عرضه شده و توسط گروه فیلم (‪ )JVT‬تولید شده است‪ .‬این کدک قادر است یک فیلم با کیفیت‬
‫خوب و با نرخ بیت پایین ارائه دهد‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪151‬‬
‫همان هژاو‬
‫حسگر تصویر‬
‫نمای نزدیك‬
‫بخش فيزيکی دوربين ديجيتال که حاوی فتوسايت برای هر پيکسل روی تصوير است‪ .‬هر فتوسايت‪،‬‬
‫روشنايی نوری را که در هنگام نوردهی به آن برخورد می کند‪ ،‬ثبت می کند‪ .‬انواع متداول حسگر‬
‫عبارتند از‪( CCD :‬دستگاه متصل به بار) و ‪( CMOS‬نيمه رسانای مکمل اکسيد فلزی)‪.‬‬
‫اين قابليت به شما امکان می دهد تا از سوژه های خيلی کوچک‪ ،‬عکس های نمای نزديک بگيريد‪ .‬در‬
‫هنگام استفاده از قابليت فاصله نزديک (ماکرو)‪ ،‬دوربين می تواند فوکوس دقيق خود را بر روی سوژه‬
‫هايی در فواصلی با نسبت تقريبا ً طبيعی (‪ )1:1‬حفظ کند‪.‬‬
‫حساسیت ‪ISO‬‬
‫اندازه گیری‬
‫حساسيت دوربين به نور‪ ،‬بر اساس سرعت فيلم معادل مورد استفاده در يک دوربين معمولی (غير‬
‫ديجيتال)‪ .‬در تنظيمات باالتر حساسيت ‪ ،ISO‬دوربين از سرعت شاتر باالتری استفاده کرده و می‬
‫تواند تاری ناشی از لرزش دوربين و نور کم را کاهش دهد‪ .‬هرچند‪ ،‬احتمال ايجاد پارازيت در تصاوير‬
‫دارای حساسيت باال‪ ،‬بيشتر است‪.‬‬
‫نورسنجی به روشی گفته می شود که دوربین‪ ،‬مقدار نور را برای تنظيم نوردهی اندازه می گیرد‪.‬‬
‫يک قالب ويدئويی که به صورت تصوير ‪ JPEG‬فشرده می شود‪.‬‬
‫‪( JPEG‬گروه مشترک کارشناسان عکاسی)‬
‫‪( NFC‬ارتباط میدان نزدیک)‬
‫‪ JPEG( M‬متحرک)‬
‫‪ JPEG‬‏‬
‫روشی برای فشرده سازی تصاوير ديجيتال که باعث افت کیفیت می شود‪ .‬تصاوير ‪ JPEG‬برای‬
‫کاهش حجم کلی فايل با حداقل افت تفکيک تصوير‪ ،‬فشرده سازی می شوند‪.‬‬
‫‪ NFC‬مجموعه ای از استانداردهای مربوط به ارتباطات رادیویی در مجاورت بسیار نزدیک است‪.‬‬
‫از دستگاه های دارای ‪ NFC‬می توانید برای فعال سازی قابلیت ها یا تبادل داده ها با سایر دستگاه ها‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫يک صفحه نمايش که به طور گسترده در لوازم الکترونيکی مصرفی کاربرد دارد‪ .‬اين صفحه نمايش‬
‫برای باز توليد رنگها به يک نور زمينه مجزا مانند ‪ CCFL‬يا ‪ LED‬نياز دارد‪.‬‬
‫پارازيت‬
‫‪( LCD‬صفحه نمايش کريستال مايع)‬
‫پيکسل های زايد بر روی يک تصوير ديجيتال که ممکن است به صورت پيکسل های جابجا شده يا‬
‫تصادفی با رنگ روشن‪ ،‬نمايان شوند‪ .‬پارازيت معموال زمانی بروز می کند که عکس ها با حساسيت‬
‫باال گرفته شوند يا حساسيت در يک مکان تاريک به طور خودکار تنظيم شده باشد‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪152‬‬
‫همان هژاو‬
‫زوم نوری‬
‫تزیینی‬
‫اين يک زوم عمومی است که می تواند تصاوير را با يک لنز بزرگ کرده و در عين حال کيفيت‬
‫تصاوير را حفظ کند‪.‬‬
‫کاهش روشنايی يا اشباع يک تصوير در حاشيه های (لبه های خارجی) آن در مقايسه با مرکز تصوير‪.‬‬
‫چشمگير‪ ،‬می تواند توجه بيننده را به سوژه های واقع در مرکز تصوير جلب کند‪.‬‬
‫كيفيت‬
‫توازن سفيدی (توازن رنگی)‬
‫عبارتی برای بيان نرخ فشرده سازی مورد استفاده در يک تصوير ديجيتال‪ .‬تصاويری با کيفيت باال‪،‬‬
‫نرخ فشرده سازی کمتری دارند و معموال اندازه فايل آنها بزرگتر است‪.‬‬
‫تنظيم شدت رنگهای تصوير (معموال رنگهای اصلی قرمز‪ ،‬سبز و آبی)‪ .‬هدف تنظيم توازن سفيدی‪ ،‬يا‬
‫توازن رنگی‪ ،‬انتقال مناسب رنگهای موجود در تصوير است‪.‬‬
‫وضوح‬
‫تعداد پيکسل های موجود در يک تصوير ديجيتال‪.‬‏تصاويری با کيفيت باال دارای پيکسلهای بيشتری‬
‫بوده و معموال در مقايسه با تصاويری با تفکيک پايين تر‪ ،‬جزييات بيشتری را نمايش می دهند‪.‬‬
‫سرعت درپوش‬
‫سرعت شاتر به مقدار زمانی گفته می شود که طول می کشد تا شاتر باز و بسته شود‪ ،‬و چون پیش از‬
‫رسیدن نور به حسگر تصویر‪ ،‬مقدار نوری که از دیافراگم عبور می کند را کنترل می نماید‪ ،‬سرعت‬
‫شاتر عامل مهمی در روشنایی عکس است‪ .‬سرعت زیاد شاتر زمان کمتری را برای ورود نور به‬
‫داخل دوربین فراهم می کند و عکس تاریک تر می شود و آسان تر سوژه های در حال حرکت را بی‬
‫حرکت می کند‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪153‬‬
‫دورانداختن صحيح باتری های موجود در اين محصول‬
‫(قابل اجرا در کشورهای با سيستم جمع آوری جداگانه)‬
‫دورانداختن صحيح اين محصول‬
‫(تجهيزات برقی و الکترونيکی زايد)‬
‫(قابل اجرا در کشورهای با سيستم جمع آوری جداگانه)‬
‫اين عالمت بر روی محصول‪ ،‬لوازم جانبی يا نوشته هايی که نشانگر اين هستند که اين محصول و‬
‫لوازم جانبی الکترونيکی آن (مانند شارژر‪ ،‬هدست‪ ،‬کابل ‪ )USB‬نبايد در پايان عمر کاری خود‪ ،‬همراه‬
‫با ساير زباله های خانگی دفع شوند‪ .‬لطفا ً به منظور جلوگيری از وارد آمدن آسيب احتمالی به محيط‬
‫زيست و سالمت انسان ها به علت دفع کنترل نشده زباله‪ ،‬اين محصوالت را از انواع ديگر زباله جدا‬
‫کرده و آنها را جهت ارتقاء استفاده مجدد و قابل استمرار منابع طبيعی‪ ،‬با احساس مسئوليت بازيافت‬
‫کنيد‪.‬‬
‫کاربران خانگی بايد با فروشنده محصول خود‪ ،‬يا اداره دولتی محلی تماس بگيرند تا درباره جزئيات‬
‫محل و چگونگی تحويل اين اقالم جهت بازيافت ايمن برای محيط زيست‪ ،‬کسب اطالع نمايند‪.‬‬
‫وجود اين عالمت بر روی باتری‪ ،‬دفترچه راهنما يا بسته بندی‪ ،‬بدين معناست که باتری های موجود در‬
‫اين محصول نبايد در پايان عمر مفيد خود‪ ،‬همراه با ساير زباله های خانگی دور انداخته شوند‪ .‬هر جا‬
‫که نشانه گذاری شده است‪ ،‬نمادهای شيميايی ‪ Cd ،Hg‬يا ‪ Pb‬نشان می دهند که باتری حاوی جيوه‪،‬‬
‫کادميم يا سرب به ميزان بيشتری از مقادير مرجع مشخص شده در دستورالعمل ‪ ۶۶ / ٢٠٠۶‬کميسيون‬
‫اروپاست‪ .‬در صورتی که باتری ها به شکل صحيح دور انداخته نشوند‪ ،‬اين مواد شيميايی می‬
‫توانند موجب آسيب رساندن به سالمت انسان يا محيط زيست شوند‪.‬‬
‫برای محافظت از منابع طبيعی و ترويج استفاده مجدد از مواد‪ ،‬لطفا ً باتری ها را از ساير انواع زباله‬
‫جدا کرده و آنها را از طريق سيستم محلی و رايگان جمع آوری باتری بازيافت نماييد‪.‬‬
‫کاربران تجاری بايد با عرضه کننده خود تماس گرفته و مفاد و شرايط قرارداد خريد را بررسی کنند‪.‬‬
‫اين محصول و لوازم جانبی الکترونيکی آن را نبايد همراه با ساير زباله های عادی دور انداخت‪.‬‬
‫‪ PlanetFirst‬نشان دهنده تعهد ‪ Samsung Electronics‬نسبت به توسعه پايدار‬
‫و مسئوليت اجتماعی از طريق کسب و کار مبتنی بر محيط و فعاليت های مديريتی‬
‫است‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪154‬‬
‫ایندکس‬
‫ب‬
‫ا‬
‫اتصال به رایانه‬
‫‪104 Windows‬‬
‫اتصال به کامپیوتر‬
‫‪105 Mac‬‬
‫انتقال فایل ها‬
‫‪104 Windows‬‬
‫ایمیل ‪117‬‬
‫انتقال فایلها‬
‫‪105 Mac‬‬
‫اندازه‪127 HDMI‬‬
‫اندازه گیری‬
‫چندگانه ‪77‬‬
‫متمایل به مرکز ‪77‬‬
‫نقطه ای ‪77‬‬
‫ایمیل ‪117‬‬
‫باتری‬
‫احتیاط ‪139‬‬
‫شارژشدن ‪25‬‬
‫باز کردن بسته بندی ‪15‬‬
‫بازنشانی ‪129‬‬
‫بزرگ کردن ‪93‬‬
‫ت‬
‫تشخیص پلک زدن ‪74‬‬
‫تشخیص چهره ‪73‬‬
‫تصاوير كوچك ‪89‬‬
‫تعادل سفیدی ‪78‬‬
‫تميز کردن‬
‫بدنه دوربين ‪132‬‬
‫عدسی ‪132‬‬
‫نمایشگر ‪132‬‬
‫بزرگنمایی‬
‫استفاده از زوم ‪39‬‬
‫تنظیمات صدای زوم ‪85‬‬
‫دکمه بزرگنمایی ‪17‬‬
‫بزرگ نمایی دیجیتال ‪39‬‬
‫پ‬
‫تنظيم تصوير‬
‫‪99 ACB‬‬
‫خلوص رنگ‬
‫حالت پخش ‪99‬‬
‫حالت تصویر برداری ‪84‬‬
‫روشنايي‬
‫حالت پخش ‪99‬‬
‫حالت تصویر برداری ‪76‬‬
‫قرمزی چشم ‪100‬‬
‫كنتراست‬
‫حالت پخش ‪99‬‬
‫حالت تصویر برداری ‪84‬‬
‫وضوح ‪84‬‬
‫تنطیمات زمان ‪26‬‬
‫تنظیمات ‪128‬‬
‫تنظيمات زبان ‪128‬‬
‫تنظیمات منطقه زمانی ‪128 ،26‬‬
‫تنظيمات صوتی ‪37‬‬
‫توازن خودکار کنتراست (‪)ACB‬‬
‫تنظيم تاريخ‪/‬ساعت ‪128‬‬
‫پورت ‪17 A/V‬‬
‫پیام های خطا ‪131‬‬
‫اهتسویپ ‪155‬‬
‫حالت پخش ‪99‬‬
‫حالت تصویر برداری ‪77‬‬
‫سکدنیا‬
‫چ‬
‫حالت خودکار هوشمند ‪45‬‬
‫چراغ دستیار فوکوس اتوماتيک‬
‫حالت فیلم ‪57‬‬
‫در حال فرمت ‪129‬‬
‫حالت قاب جادویی‬
‫درگاه ‪17 USB‬‬
‫تنظیمات ‪129‬‬
‫موقعیت مکانی ‪16‬‬
‫فیلتر عکس ‪55‬‬
‫فیلتر فيلم ‪56‬‬
‫چراغ وضعیت ‪17‬‬
‫چرخاندن ‪97‬‬
‫حالت هوشمند ‪52‬‬
‫حذف فایل ها ‪92‬‬
‫ح‬
‫حساسیت ‪68 ISO‬‬
‫حالت برنامه ‪47‬‬
‫حالت پانوراما ‪53‬‬
‫خ‬
‫حالت پخش ‪88‬‬
‫خاموشی خودکار نمایشگر ‪127‬‬
‫حالت تنظیمات دستی ‪51‬‬
‫خروجی ویدیو ‪127‬‬
‫حالت توالی‬
‫براکت ‪83‬‬
‫پیش تصویر ‪82‬‬
‫پیوسته ‪81‬‬
‫خط راهنما ‪126‬‬
‫د‬
‫ز‬
‫زمان سنج‬
‫دكمه شاتر ‪16‬‬
‫دکمه پخش ‪18‬‬
‫دکمه روشن‪-‬خاموش ‪16‬‬
‫دکمه شاتر را تا نیمه فشار دهید ‪42‬‬
‫دکمه منو ‪18‬‬
‫زوم هوشمند ‪40‬‬
‫سرویس اشتراک گذاری‬
‫آپلود كردن عكس یا فیلم ‪120‬‬
‫دسترسی ‪120‬‬
‫ش‬
‫شارژشدن ‪25‬‬
‫ر‬
‫رتوش چهره ها ‪100‬‬
‫روشنايي‬
‫حالت پخش ‪99‬‬
‫حالت تصویر برداری ‪76‬‬
‫خلوص رنگ‬
‫حالت پخش ‪99‬‬
‫حالت تصویر برداری ‪84‬‬
‫چراغ تایمر ‪16‬‬
‫حالت تصویر برداری ‪64‬‬
‫روشنی نمایشگر ‪127‬‬
‫شبکه بی سیم ‪108‬‬
‫شروع تصویر ‪126‬‬
‫ص‬
‫صدای ‪126 AF‬‬
‫صفحه خانگی جاری ‪30‬‬
‫اهتسویپ ‪156‬‬
‫سکدنیا‬
‫ع‬
‫فیلتر هوشمند‬
‫حالت پخش ‪98‬‬
‫حالت ضبط فیلم ‪56‬‬
‫حالت عکس برداری ‪55‬‬
‫عکاسی از خود ‪73‬‬
‫عکاسی از لبخند ‪74‬‬
‫عکاسی پرتره‬
‫تشخیص پلک زدن ‪74‬‬
‫تشخیص چهره ‪73‬‬
‫تصحیح قرمزی چشم ‪67‬‬
‫عکاسی از خود ‪73‬‬
‫عکاسی از لبخند ‪74‬‬
‫قرمزی چشم ‪67‬‬
‫عکسبرداری از فيلم ‪101‬‬
‫ف‬
‫فالش‬
‫تصحیح قرمزی چشم ‪67‬‬
‫خاموش ‪67‬‬
‫خودکار ‪67‬‬
‫فالش اصالح ‪67‬‬
‫قرمزی چشم ‪67‬‬
‫همزمانی آهسته ‪67‬‬
‫ا‬
‫مركز سرويس ‪143‬‬
‫امپ فوکوس اتوماتیک ‪129‬‬
‫لرزشگیر نوری تصویر (‪41 )OIS‬‬
‫لوازم جانبی اختیاری ‪15‬‬
‫ق‬
‫قرمزی چشم‬
‫حالت پخش ‪100‬‬
‫حالت تصویر برداری ‪65‬‬
‫قطع کردن دوربین ‪104‬‬
‫ك‬
‫ق‬
‫مجوزهای منبع آزاد ‪129‬‬
‫محافظت از فایل ها ‪91‬‬
‫محل نصب سه پایه ‪16‬‬
‫محیط تمرکز‬
‫انتخاب فوکوس اتوماتیک ‪71‬‬
‫فوکوس اتوماتیک ردیابی ‪71‬‬
‫كنتراست‬
‫حالت پخش ‪99‬‬
‫حالت تصویر برداری ‪84‬‬
‫محیط فوکوس‬
‫فوکوس اتوماتیک چندگانه ‪71‬‬
‫فوکوس اتوماتیک مرکزی ‪71‬‬
‫کارت حافظه‬
‫احتیاط ‪137‬‬
‫قرار دادن ‪24‬‬
‫اهتسویپ ‪157‬‬
‫مشاهده فایلها‬
‫‪103 HDTV‬‬
‫تصاوير كوچك ‪89‬‬
‫تلویزیون ‪102‬‬
‫عکسهای پانورامایی ‪94‬‬
‫گروه ‪90‬‬
‫نمایش اسالیدی ‪95‬‬
‫مشخصات دوربین ‪146‬‬
‫سکدنیا‬
‫ن‬
‫و‬
‫نگهداری از دوربین ‪132‬‬
‫وضوح ‪84‬‬
‫نمادها‬
‫حالت پخش ‪88‬‬
‫حالت تصویر برداری ‪28‬‬
‫نمای سریع ‪127‬‬
‫نمایش اسالیدی ‪95‬‬
‫نمای نزدیك‬
‫فوق ماکرو ‪70‬‬
‫ماکروی خودکار ‪70‬‬
‫نمای نزدیك ‪70‬‬
‫حالت پخش ‪97‬‬
‫حالت تصویر برداری ‪62‬‬
‫ویدئو‬
‫حالت پخش ‪96‬‬
‫حالت تصویر برداری ‪57‬‬
‫ویرایش عکس ها ‪97‬‬
‫ویرایش فیلم ها‬
‫‪A‬‬
‫‪M‬‬
‫)‪127 Anynet+ (HDMI-CEC‬‬
‫‪114 MobileLink‬‬
‫‪H‬‬
‫‪N‬‬
‫‪103 HDTV‬‬
‫)‪112 NFC (Tag & Go‬‬
‫‪I‬‬
‫‪S‬‬
‫‪142 i-Launcher‬‬
‫‪122 Samsung Link‬‬
‫در حال اصالح ‪101‬‬
‫در حال گرفتن ‪101‬‬
‫نوردهی ‪76‬‬
‫نوشتن ‪129‬‬
‫نوع نمایش ‪36‬‬
‫اهتسویپ ‪158‬‬
‫برای اطالع از خدمات پس از فروش يا يافتن پاسخ پرسش های خود در اين زمينه‪،‬‬
‫لطفا به ضمانت نامه ای که همراه محصول عرضه شده مراجعه نماييد يا به پايگاه‬
‫اينترنتی ‪ www.samsung.com‬برويد‪.‬‬
Download PDF

advertising