Samsung | SAMSUNG WB35F | Samsung SAMSUNG WB35F راهنمای کاربر

‫دفترچه‬
‫راهنمای کاربر‬
‫‪WB35F/WB36F/WB37F‬‬
‫روی یکی از‬
‫موضوعات کلیک کنید‬
‫اين دفترچه راهنمای کاربر شامل دستورالعمل های مشروح استفاده‬
‫از دوربين است‪ .‬لطفاً اين دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنيد‪.‬‬
‫رفع اشکال مقدماتی‬
‫ارجاع سریع‬
‫فهرست مطالب‬
‫عملکردهای اولیه‬
‫عملکردهای پیشرفته‬
‫گزینه های عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫پخش‪/‬ویرایش‬
‫شبکه بی‌سیم‬
‫تنظیمات‬
‫پیوست‌ها‬
‫فهرست‬
‫اطالعات مربوط به سالمتی و ایمنی‬
‫همیشه از تدابیر ایمنی و نکات مربوط به استفاده که در زیر آمده است‪ ،‬پیروی کنید تا خطری به وجود نیاید و از نهایت کارکرد دوربین خود بهره مند شوید‪.‬‬
‫از آسیب دیدن بینایی سوژه های خود جلوگیری کنید‪.‬‬
‫هشدار— وضعیت هایی که می تواند موجب مصدومیت شما یا سایر افراد شود‬
‫از فالش در فاصله نزدیک (کمتر از ‪ ۱‬متر) به افراد یا حیوانات استفاده نکنید‪ .‬استفاده از فالش در‬
‫فاصله خیلی نزدیک به چشم های سوژه‪ ،‬می تواند موجب آسیب موقت یا دائمی بینایی آنها شود‪.‬‬
‫دوربین را باز نکنید و سعی نکنید خودتان آنرا تعمیر کنید‪.‬‬
‫ممکن است به دوربین آسیب رسانده و خود را در معرض برق گرفتگی قرار دهید‪.‬‬
‫دوربین خود را دور از دسترس کودکان خردسال و حیوانات خانگی قرار دهید‪.‬‬
‫از دوربین خود در نزدیکی گازها و مایعات قابل اشتعال یا قابل انفجار استفاده نکنید‪.‬‬
‫دوربین خود و تمام لوازم جانبی آن را دور از دسترس کودکان خردسال و حیوانات قرار دهید‪ .‬قطعات‬
‫کوچک ممکن است در صورت بلعیده شدن‪ ،‬موجب خفگی یا مصدومیت جدی شوند‪ .‬قطعات متحرک و‬
‫لوازم جانبی نیز ممکن است خطرساز باشند‪.‬‬
‫مواد قابل اشتعال داخل دوربین قرار ندهید یا این گونه مواد را در نزدیکی دوربین نگه داری نکنید‪.‬‬
‫دوربین را برای مدت طوالنی در معرض نور مستقیم خورشید یا دمای باال قرار ندهید‪.‬‬
‫این کار می تواند باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی شود‪.‬‬
‫قرار دادن دوربین در معرض نور خورشید یا دمای بسیار باال یا بسیار پایین به مدت طوالنی‪ ،‬می‬
‫تواند موجب آسیب دائمی اجزای داخلی دوربین شود‪.‬‬
‫این کار می تواند باعث آتش سوزی یا انفجار شود‪.‬‬
‫با دست خیس به دوربین دست نزنید‪.‬‬
‫این کار می تواند باعث گرفتگي برقی شود‪.‬‬
‫ ‪1‬‬
‫اطالعات مربوط به سالمتی و ایمنی‬
‫از پوشاندن دوربین یا شارژر با پتو یا لباس خودداری کنید‪.‬‬
‫از بروز تداخل در دستگاه تنظيم كننده ضربان قلب جلوگيری نماييد‪.‬‬
‫دوربین ممکن است بیش از حد گرم شود‪ ،‬که ممکن است باعث تغییر شکل دوربین یا آتش سوزی‬
‫شود‪.‬‬
‫همانطور که توسط سازنده و گروه های تحقیقاتی توصیه شده است‪ ،‬فاصله ای ایمن بین دوربین و‬
‫دستگاه تنظيم کننده ضربان قلب را حفظ کنید تا از تداخل احتمالی جلوگیری شود‪ .‬اگر به هر دليلی به‬
‫دوربين تان مشکوک هستيد که با دستگاه تنظيم کننده ضربان قلب يا ساير تجهيزات پزشکی تداخل می‬
‫کند‪ ،‬بالفاصله دوربين را خاموش کرده و با سازنده دستگاه تنظيم کننده ضربان قلب يا دستگاه پزشکی‬
‫برای گرفتن راهنمايی تماس بگيريد‪.‬‬
‫هنگام رعد و برق به سیم منبع برق یا شارژر دست نزنید‪.‬‬
‫این کار می تواند باعث شوک برقی شود‪.‬‬
‫اگر مایعات یا اجسام خارجی داخل دوربین شدند‪ ،‬بالفاصله منابع برقی مانند باتری یا شارژر را قطع‬
‫کنید و سپس با مرکز خدمات ‪ Samsung‬تماس بگیرید‪.‬‬
‫از همه قوانينی که استفاده از دوربين را در منطقه خاصی ممنوع می کنند‪ ،‬پيروی کنيد‪.‬‬
‫•از تداخل با دستگاه های الکترونيکی اجتناب کنيد‪.‬‬
‫•دوربين را در هواپيما خاموش کنيد‪ .‬دوربين شما ممکن است در تجهيزات هواپيما تداخل ايجاد‬
‫کند‪ .‬از همه قوانين شرکت هواپيمايی پيروی کنيد و هنگامی که کارکنان شرکت هواپيمايی از شما‬
‫خواستند‪ ،‬دوربين خود را خاموش کنيد‪.‬‬
‫•دوربين را در نزديکی تجهيزات پزشکی خاموش کنيد‪ .‬دوربين شما ممکن است در تجهيزات پزشکی‬
‫موجود در بيمارستان ها يا تأسيسات درمانی تداخل ايجاد کند‪ .‬از همه قوانين‪ ،‬هشدارهای نصب شده‬
‫و دستورالعمل های کارکنان درمانی پيروی کنيد‪.‬‬
‫ ‪2‬‬
‫اطالعات مربوط به سالمتی و ایمنی‬
‫از باتری های فقط برای مقاصد طراحی شده استفاده کنید‪.‬‬
‫احتیاط — وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدن دوربین شما یا سایر وسایل شود‬
‫این کار می تواند باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی شود‪.‬‬
‫در صورتی که برای مدت طوالنی از دوربین استفاده نمی کنید‪ ،‬باتری ها را از آن خارج کنید‪.‬‬
‫هنگام فالش زدن‪ ،‬فالش را لمس نکنید‪.‬‬
‫باتری های نصب شده ممکن است در اثر مرور زمان نشت کنند یا خوردگی ایجاد کنند و باعث وارد‬
‫آمدن آسیب جدی به دوربین شوند‪.‬‬
‫فالش هنگام اجرا‪ ،‬بسیار گرم است و ممکن است باعث سوختگی پوست تان شود‪.‬‬
‫وقتی از شارژر ‪ AC‬استفاده می کنید‪ ،‬قبل از قطع برق شارژر ‪ ،AC‬دوربین را خاموش کنید‪.‬‬
‫فقط از باتری لیتیوم‪-‬یون جایگزین اصلی مورد تأیید سازنده استفاده کنید‪ .‬باتری را حرارت نداده و به‬
‫آن ضربه نزنید‪.‬‬
‫عدم تبعیت از این اقدام احتیاطی می تواند آتش سوزی یا برق گرفتگی را در پی داشته باشد‪.‬‬
‫این کار می تواند باعث آتش سوزی یا صدمات فردی شود‪.‬‬
‫زمانی که از شارژر استفاده نمی شود‪ ،‬آن را از پریز برق جدا کنید‪.‬‬
‫عدم تبعیت از این اقدام احتیاطی می تواند آتش سوزی یا برق گرفتگی را در پی داشته باشد‪.‬‬
‫فقط از باتری ها و شارژرها‪ ،‬کابلها و لوازم جانبی مورد تأیید ‪ Samsung‬استفاده کنید‪.‬‬
‫•باتری ها‪ ،‬شارژرها‪ ،‬کابل ها یا لوازم جانبی غیر مجاز‪ ،‬می توانند باعث انفجار باتری‪ ،‬خراب شدن‬
‫دوربین یا صدمه و آسیب شوند‪.‬‬
‫•‪ Samsung‬بابت خرابی ها یا صدمه های ناشی از استفاده از باتری ها‪ ،‬شارژها‪ ،‬کابل ها یا لوازم‬
‫جانبی غیرمجاز مسئولیتی ندارد‪.‬‬
‫هنگام شارژ کردن باتری ها از سیم برق و دوشاخه آسیب دیده یا پریز برق شل‪ ،‬استفاده نکنید‪.‬‬
‫این کار می تواند باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی شود‪.‬‬
‫اجازه ندهید که شارژر ‪ AC‬با پایانه های ‪ +‬و ‪ -‬باتری تماس برقرار کند‪.‬‬
‫این کار ممکن است موجب آتش سوزی یا برق گرفتگی شود‪.‬‬
‫ ‪3‬‬
‫اطالعات مربوط به سالمتی و ایمنی‬
‫دوربين را نيانداخته و يا به آن ضربه شديد نزنيد‪.‬‬
‫باید کابل ‪ USB‬را از سر کوچک آن به دوربین وصل کنید‪.‬‬
‫انجام اين کار ممکن است به نمايشگر يا قطعات داخلی و خارجی آسيب بزند‪.‬‬
‫در صورتی که کابل برعکس وصل شود‪ ،‬ممکن است به فایل های شما آسیب برسد‪ .‬سازنده این وسیله‬
‫در قبال از دست رفتن اطالعات‪ ،‬هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد‪.‬‬
‫هنگام وصل کردن کابل ها یا آداپتورها و نصب باتری ها و کارت های حافظه‪ ،‬مراقب باشید‪.‬‬
‫از تداخل با دستگاه های الکترونيکی اجتناب کنيد‪.‬‬
‫فشار آوردن به محل های اتصال‪ ،‬اتصال نادرست کابل ها‪ ،‬یا نصب نادرست باتری ها و کارت های‬
‫حافظه می تواند به پورت ها‪ ،‬محل های اتصال و لوازم جانبی آسیب وارد کند‪.‬‬
‫دوربين شما فرکانس های راديويی (‪ )RF‬منتشر می کند که ممکن است در تجهيزات الکترونيکی‬
‫محافظت نشده يا دارای محافظت نامناسب‪ ،‬مانند دستگاه تنظيم ضربان قلب‪ ،‬سمعک‪ ،‬دستگاه های‬
‫پزشکی و ديگر دستگاه های الکترونيکی در منازل يا خودروها تداخل ايجاد کند‪ .‬برای رفع هرگونه‬
‫مشکل تداخل ايجاد شده با توليد کننده دستگاه های الکترونيکی خود تماس بگيريد‪ .‬برای جلوگيری از‬
‫تداخل ناخواسته‪ ،‬تنها از تجهيزات يا لوازم جانبی مورد تاييد ‪ Samsung‬استفاده کنيد‪.‬‬
‫کارتهای دارای نوار مغناطیسی را از قاب دوربین دور نگه دارید‪.‬‬
‫اطالعات ذخیره شده در کارت‪ ،‬ممکن است خراب شده یا پاک شود‪.‬‬
‫هرگز از شارژر‪ ،‬باتری یا کارت حافظه آسیب دیده استفاده نکنید‪.‬‬
‫از دوربين خود در حالت عادی استفاده کنيد‪.‬‬
‫این کار می تواند باعث برق گرفتگی یا عملکرد بد دوربین یا آتش سوزی شود‪.‬‬
‫از تماس با آنتن داخلی دوربين خود خودداری کنيد‪.‬‬
‫دوربين را درون يا در نزديکی ميدان مغناطيسی قرار ندهيد‪.‬‬
‫انجام اين کار ممکن است باعث عملکرد نادرست دوربين شود‪.‬‬
‫انتقال اطالعات و مسئوليت های ان‬
‫•اطالعات انتقال داده شده از طريق ‪ WLAN‬ممكن است فاش شود‪ ،‬بنابراين از انتقال اطالعات مهم‬
‫در صورت آسيب ديدگی صفحه نمايش از دوربين استفاده نکنيد‪.‬‬
‫در مكان های عمومی يا شبكه های باز اجتناب كنيد‪.‬‬
‫•توليد كننده دوربين مسئول هيچ گونه انتقال اطالعاتی كه قوانين حق نسخه برداری‪ ،‬عالئم تجاری‪،‬‬
‫مالكيت معنوی يا عفت عمومی را نقض می كند‪ ،‬نخواهد بود‪.‬‬
‫در صورت شکستن شيشه يا قطعات اکريليک‪ ،‬برای تعمير دوربين به مرکز خدمات‬
‫‪ Samsung Electronics‬مراجعه کنيد‪.‬‬
‫قبل از استفاده از دوربین‪ ،‬بررسی کنید که دوربین درست کار می کند‪.‬‬
‫تولیدکننده در قبال از دست رفتن فایل ها یا آسیب های وارده ناشی از استفاده نادرست یا نقص عملکرد‬
‫دوربین‪ ،‬هیچ گونه مسئولیتی بر عهده نمی گیرد‪.‬‬
‫ ‪4‬‬
‫طرح کلی کتابچه راهنمای کاربر‬
‫اطالعات مربوط به حق نسخه برداری‬
‫•‪ Microsoft Windows‬و آرم ‪ Windows‬عالئم تجاری ثبت شده‬
‫‪ Microsoft Corporation‬هستند‪.‬‬
‫•‪ Mac‬و ‪ Apple App Store‬عالئم تجاری ثبت شده ‪ Apple Corporation‬هستند‪.‬‬
‫•‪ Google Play Store‬عالمت تجاری ‪ Google, Inc‬است‪.‬‬
‫• •™‪ ،microSDHC™ ،microSD‬و ™‪ microSDXC‬عالمت های تجاری ثبت شده‬
‫‪ SD Association‬هستند‪.‬‬
‫• •®‪ ،Wi-Fi‬آرم ‪ ،Wi-Fi CERTIFIED‬و آرم ‪ ،Wi-Fi‬عالئم تجاری ثبت شده‬
‫‪ Wi-Fi Alliance‬هستند‪.‬‬
‫•عالیم تجاری و نام های تجاری استفاده شده در این کتابچه راهنمای‪ ،‬تحت مالکیت صاحبان‬
‫مربوطه خود می باشند‪.‬‬
‫عملکردهای اولیه ‬
‫‪13‬‬
‫درباره محتویات موجود در جعبه محصول‪ ،‬شکل ظاهری دوربین‪ ،‬معنی نمادها و‬
‫عملکردهای اولیه عکسبرداری و فيلمبرداری آشنا شوید‪.‬‬
‫عملکردهای پیشرفته ‬
‫‪37‬‬
‫چگونگی گرفتن عکس یا ضبط کردن فیلم با انتخاب یک حالت را یاد بگیرید‪.‬‬
‫گزینه های عکسبرداری و فیلمبرداری ‬
‫‪48‬‬
‫نحوه تنظیم گزینه های حالت تصویربرداری را یاد بگیرید‪.‬‬
‫پخش‪/‬ویرایش ‬
‫‪69‬‬
‫با نحوه پخش عکس ها یا فیلم ها‪ ،‬و ویرایش عکس ها آشنا شوید‪ .‬همچنین‪ ،‬با نحوه‬
‫اتصال دوربین به رایانه یا تلویزیون آشنا شوید‪.‬‬
‫شبکه بی‌سیم ‬
‫•مشخصات دوربین یا محتویات این دفترچه راهنما ممکن است به دلیل ارتقاء‬
‫عملکردهای دوربین‪ ،‬بدون اطالع قبلی تغییر کنند‪.‬‬
‫•توصیه می شود که دوربین خود را در همان کشوری که آن را خریداری کرده اید‪،‬‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫•از این دوربین همراه با مسئولیت پذیری استفاده کنید و از همه مالحظات قانونی و‬
‫مقررات هنگام استفاده پیروی کنید‪.‬‬
‫•بدون اجازه قبلی‪ ،‬اجازه استفاده مجدد یا انتشار هیچ بخشی ازاین دفترچه راهنما را‬
‫ندارید‪.‬‬
‫‪88‬‬
‫با نحوه اتصال به شبکه های محلی بی سیم (‪ WLAN‬ها) و استفاده از قابلیت های‬
‫آنها آشنا شوید‪.‬‬
‫تنظیمات ‬
‫‪105‬‬
‫جهت پیکربندی تنظیمات دوربین خود‪ ،‬به گزینه ها مراجعه کنید‪.‬‬
‫پیوست‌ها ‬
‫درباره پیغام های خطا‪ ،‬مشخصات و تعمیر و نگهداری‪ ،‬اطالعات کسب کنید‪.‬‬
‫ ‪5‬‬
‫‪111‬‬
‫نمادهای استفاده شده در این دفترچه راهنما‬
‫نماد‬
‫سوژه‪ ،‬پس زمینه و ترکیب بندی‬
‫•سوژه‪ :‬هدف اصلی یک صحنه‪ ،‬مثل یک انسان‪ ،‬حیوان یا یک شیء بی جان‬
‫•پس زمينه‪ :‬اشیاء پیرامون سوژه‬
‫•ترکيب بندی‪ :‬ترکیب سوژه و پس زمینه‬
‫عملکرد‬
‫اطالعات بیشتر‬
‫[ ]‬
‫( )‬
‫←‬
‫*‬
‫هشدارها و تدابیر ایمنی‬
‫ً‬
‫دکمه های دوربین‪ .‬مثال‪[ ،‬شاتر] نشان دهنده دکمه شاتر است‪.‬‬
‫شماره صفحه اطالعات مربوطه‬
‫ترتیب گزینه ها یا منوهایی که باید برای انجام یک مرحله انتخاب کنید؛ برای مثال‪:‬‬
‫تشخیص چهره ← نرمال (نمایانگر انتخاب تشخیص چهره‪ ،‬و سپس انتخاب نرمال)‪.‬‬
‫توضیح‬
‫پس زمينه‬
‫سوژه‬
‫اصطالحات استفاده شده در این دفترچه راهنما‬
‫نوردهی (روشنایی)‬
‫مقدار نوری که وارد دوربین می شود‪ ،‬نوردهی را تعیین می کند‪ .‬با تغییر سرعت شاتر‪ ،‬میزان‬
‫دیافراگم‪ ،‬یا حساسیت ‪ ،ISO‬می توانید نوردهی را تغییر دهید‪ .‬با تغیر نوردهی‪ ،‬عکس ها تاریک تر یا‬
‫روشن تر می شوند‪.‬‬
‫فشار دادن شاتر‬
‫•فشار دادن تا نیمه [شاتر] ‪ :‬دکمه شاتر را تا نیمه به پایین فشار دهید‬
‫•فشار دادن [شاتر] ‪ :‬دکمه شاتر را تا آخر فشار دهید‬
‫‪ ‬نوردهی عادی‬
‫دکمه [شاتر] را تا نيمه فشار دهيد‬
‫ترکيب بندی‬
‫[شاتر] را فشار دهيد‬
‫ ‪6‬‬
‫‪ ‬نوردهی زیاد (خیلی روشن)‬
‫رفع اشکال مقدماتی‬
‫رفع اشکاالت عمومی با تنظیم گزینه های تصویربرداری را فرا بگیرید‪.‬‬
‫چشم های سوژه‪ ،‬قرمز دیده‬
‫می شود‪.‬‬
‫قرمزی چشم وقتی رخ می دهد که چشم های سوژه‪ ،‬نور فالش دوربین را منعکس کند‪.‬‬
‫تصحیح قرمزی چشم تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)52‬‬
‫قرمزی چشم یا‬
‫•گزینه فالش را روی‬
‫•در صورتی که عکس ً‬
‫تصحیح قرمزی چشم را انتخاب کنید‪( .‬صفحه ‪)81‬‬
‫قبال گرفته شده است‪ ،‬در منوی ویرایش‬
‫لکه های گرد و غبار روی‬
‫عکس هاست‪.‬‬
‫اگر ذرات گرد و غبار در هوا بود‪ ،‬ممکن است هنگام استفاده از فالش‪ ،‬در تصویر بیفتند‪.‬‬
‫•فالش را خاموش کنید یا در محیط پر گرد و غبار‪ ،‬عکس نگیرید‪.‬‬
‫•گزینه های حساسیت ‪ ISO‬را تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)54‬‬
‫عکس ها تار است‪.‬‬
‫در صورتی که عکس در شرایط کم نور گرفته شود یا دوربین به درستی نگه داشته نشود‪ ،‬ممکن است تاری رخ دهد‪.‬‬
‫از عملکرد ‪ OIS‬استفاده کنید یا [شاتر] را تا نیمه فشار دهید تا مطمئن شوید که روی سوژه فوکوس شده است‪( .‬صفحه ‪)35‬‬
‫هنگام عکسبرداری در شب‬
‫عکس ها تار هستند‪.‬‬
‫به جهت اینکه دوربین تالش می کند اجازه ورود نور بیشتری را به داخل دوربین دهد‪ ،‬سرعت شاتر کم می شود‪ .‬این وضعیت ممکن است ثابت ماندن‬
‫دوربین را به مدتی که برای گرفتن یک عکس واضح کافی باشد‪ ،‬مشکل سازد و باعث لرزش دوربین شود‪.‬‬
‫•شب را در حالت هوشمند انتخاب کنید‪( .‬صفحه ‪)42‬‬
‫•فالش را روشن کنید‪( .‬صفحه ‪)52‬‬
‫•گزینه های حساسیت ‪ ISO‬را تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)54‬‬
‫•برای جلوگیری از لرزیدن دوربین خود‪ ،‬از سه پایه استفاده کنید‪.‬‬
‫وقتی منبع نور در پشت سوژه قرار دارد یا هنگامی که کنتراست زیادی بین نواحی روشن و تیره وجود دارد‪ ،‬ممکن است سوژه خیلی تاریک دیده شود‪.‬‬
‫•از عکسبرداری مستقیم به سمت خورشید‪ ،‬خودداری کنید‪.‬‬
‫فالش اصالح تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)52‬‬
‫•گزینه فالش را روی‬
‫•نوردهی را تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)61‬‬
‫•توازن خودکار کنتراست را روی گزینه (‪ )ACB‬تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)62‬‬
‫نقطه ای تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)62‬‬
‫•وقتی سوژه در مرکز کادر است‪ ،‬گزینه نورسنجی را روی‬
‫به دلیل وجود نور پس زمینه‪،‬‬
‫سوژه ها خیلی تاریک می‬
‫شوند‪.‬‬
‫ ‪7‬‬
‫ارجاع سریع‬
‫عکس گرفتن از افراد‬
‫•حالت شیک > آرایش چهره‪42 ‬‬
‫•قرمزی چشم‪/‬تصحیح قرمزی چشم‬
‫(برای جلوگیری یا اصالح قرمزی چشم) ‪52 ‬‬
‫•تشخیص چهره‪/‬عکاسی از خود ‪58 ‬‬
‫•عکاسی از لبخند‪/‬تشخیص پلک زدن ‪59 ‬‬
‫عکس گرفتن در شب یا در تاریکی‬
‫•حالت شیک > سیاه یکدست‪ ،‬غروب آفتاب‪ ،‬شب‪ ،‬آتش بازی‪،‬‬
‫ردپای نور ‪42 ‬‬
‫•گزينه های فالش ‪52 ‬‬
‫•حساسيت ‪( ISO‬برای تنظیم حساسیت به نور) ‪54 ‬‬
‫گرفتن عکسهای اکشن‬
‫•حالت شیک > ثابت کردن عملکرد ‪42 ‬‬
‫•مداوم‪ ،‬گرفتن عکس ‪65 ‬‬
‫عکس گرفتن از متن‪ ،‬حشرات‪ ،‬یا گل ها‬
‫•حالت شیک > فاصله نزدیک ‪42 ‬‬
‫•فاصله نزدیک ‪55 ‬‬
‫تنظیم نوردهی (روشنایی)‬
‫•حساسيت ‪( ISO‬برای تنظیم حساسیت به نور) ‪54 ‬‬
‫•‪( EV‬برای تنظیم نوردهی) ‪61 ‬‬
‫•‪( ACB‬برای خنثی کردن سوژه ها در مقابل پس زمینه روشن)‬
‫‪62 ‬‬
‫•اندازه گیری ‪62 ‬‬
‫•‪( AEB‬برای گرفتن ‪ 3‬عکس از صحنه مشابه به نوردهی مختلف)‬
‫‪65 ‬‬
‫عکس گرفتن از منظره‬
‫•حالت شیک > منظره ‪42 ‬‬
‫•حالت جادویی > پانورامای زنده ‪44 ‬‬
‫اعمال جلوه به عکسها‬
‫•حالت جادویی > فيلتر عکس‪45 ‬‬
‫•تنظیم تصویر (برای تنظیم وضوح‪ ،‬کنتراست‪ ،‬یا اشباع رنگ) ‪66 ‬‬
‫اعمال جلوه های مختلف به فیلم ها‬
‫•حالت جادویی > فيلتر فيلم ‪46 ‬‬
‫ ‪8‬‬
‫کاهش لرزش دوربین‬
‫•لرزشگير نوری تصوير (‪34  )OIS‬‬
‫انتقال و اشتراک گذاری فایل ها‬
‫•ارسال عکس ها یا فیلم ها به یک تلفن هوشمند ‪95 ‬‬
‫•ارسال عکس ها یا فیلم ها توسط ایمیل ‪98 ‬‬
‫•استفاده از سرویس های اشتراک گذاری عکس یا فیلم ‪101 ‬‬
‫•بارگذاری عکس ها در حافظه آنالین یا دستگاه های ثبت شده ‪103 ‬‬
‫•استفاده از ویژگی ‪93  )Tag & Go) NFC‬‬
‫•مشاهده فایل ها به عنوان تصاویر کوچک ‪71 ‬‬
‫•مشاهده فايلها بر حسب گروه ‪72 ‬‬
‫•حذف تمام فایل های حافظه ‪74 ‬‬
‫•مشاهده فایل ها به صورت اسالیدشو ‪76 ‬‬
‫•مشاهده فایل ها در تلویزیون ‪83 ‬‬
‫•اتصال دوربین به رایانه ‪84 ‬‬
‫•تنظیم صدا و بلندی صدا ‪107 ‬‬
‫•تنظیم روشنایی و صفحه نمایش ‪108 ‬‬
‫•تغییر زبان صفحه نمایش ‪109 ‬‬
‫•تنظیم تاریخ و ساعت ‪109 ‬‬
‫•قبل از تماس گرفتن با مرکز خدمات ‪123 ‬‬
‫فهرست مطالب‬
‫عملکردهای اولیه‬
‫گرفتن عکس ها ‪31 ................................................................................................‬‬
‫بزرگنمایی ‪32 ...................................................................................................‬‬
‫کاهش لرزش دوربین (‪34 ............................................................................. )OIS‬‬
‫‪13 ...............................................................................................‬‬
‫باز کردن بسته بندی ‪14 ..........................................................................................‬‬
‫شکل ظاهری دوربین ‪15 .........................................................................................‬‬
‫استفاده از دکمه ‪17 ...................................................................... DIRECT LINK‬‬
‫نکاتی برای گرفتن عکسی واضح تر ‪35 ......................................................................‬‬
‫قرار دادن باتری و کارت حافظه ‪18 ............................................................................‬‬
‫عملکردهای پیشرفته‬
‫شارژ کردن باتری و روشن کردن دوربین ‪19 ...............................................................‬‬
‫شارژ کردن باتری ‪19 ..........................................................................................‬‬
‫روشن کردن دوربین ‪19 .......................................................................................‬‬
‫‪37 ...........................................................................................‬‬
‫استفاده از حالت های ابتدایی ‪38 ................................................................................‬‬
‫استفاده از حالت اتوماتیک هوشمند ‪38 ........................................................................‬‬
‫استفاده از حالت برنامه ‪39 .....................................................................................‬‬
‫استفاده از حالت فيلم هوشمند ‪40 ..............................................................................‬‬
‫استفاده از حالت فيلم ‪41 ......................................................................................‬‬
‫استفاده از حالت هوشمند ‪42 ...................................................................................‬‬
‫استفاده از آلبوم ‪43 ..............................................................................................‬‬
‫استفاده از منوی تنظیمات ‪43 ..................................................................................‬‬
‫انجام راه اندازی اولیه ‪20 ........................................................................................‬‬
‫نمادهای یادگیری ‪22 ...............................................................................................‬‬
‫استفاده از صفحه خانگی ‪23 .....................................................................................‬‬
‫دسترسی به صفحه خانگی ‪23 .................................................................................‬‬
‫نمادهای روی صفحه حالت ‪24 ................................................................................‬‬
‫استفاده از حالت های جادویی ‪44 ...............................................................................‬‬
‫استفاده از حالت پانورامای زنده ‪44 ...........................................................................‬‬
‫استفاده از حالت فیلتر عکس ‪45 .............................................................................‬‬
‫استفاده از حالت فیلتر عکس ‪46 .............................................................................‬‬
‫ويرايش عکس ‪47 ..............................................................................................‬‬
‫انتخاب گزینه ها یا منو ها ‪27 ...................................................................................‬‬
‫تنظیم صفحه نمایش و صدا ‪29 ..................................................................................‬‬
‫تنظیم نوع نمایش ‪29 ............................................................................................‬‬
‫تنظیم صدا ‪30 ...................................................................................................‬‬
‫ ‪9‬‬
‫بلاطم تسرهف‬
‫گزینه های عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫استفاده از تشخیص چهره ‪58 ...................................................................................‬‬
‫تشخیص چهره ها ‪58 ...........................................................................................‬‬
‫عکسبرداری از چهره خود ‪58 ...............................................................................‬‬
‫گرفتن عکس از لبخند ‪59 ......................................................................................‬‬
‫تشخیص پلک زدن چشم ‪59 ...................................................................................‬‬
‫نکاتی راجع به حذف کردن چهره ها ‪60 .....................................................................‬‬
‫‪48 ..................................................................‬‬
‫انتخاب وضوح و کیفیت ‪49 ......................................................................................‬‬
‫انتخاب وضوح ‪49 ..............................................................................................‬‬
‫انتخاب یک کیفیت عکس ‪50 ..................................................................................‬‬
‫استفاده از تایمر ‪51 ................................................................................................‬‬
‫تصویربرداری در فضای تاریک ‪52 ............................................................................‬‬
‫جلوگیری از قرمزی چشم ‪52 .................................................................................‬‬
‫تنظیم گزینه فالش ‪52 ...........................................................................................‬‬
‫تنظیم حساسیت ‪54 ....................................................................................... ISO‬‬
‫تنظیم روشنایی و رنگ ‪61 .......................................................................................‬‬
‫تنظیم نوردهی به صورت دستی (‪61 .................................................................. )EV‬‬
‫جبران نور پس زمینه (‪62 ........................................................................... )ACB‬‬
‫تغییر گزینه نورسنجی ‪62 ......................................................................................‬‬
‫انتخاب یک تنظیم توازن سفیدی ‪63 ...........................................................................‬‬
‫تغییر فوکوس دوربین ‪55 .........................................................................................‬‬
‫استفاده از ماکرو ‪55 ............................................................................................‬‬
‫استفاده از فوکوس اتوماتیک ‪55 ...............................................................................‬‬
‫تنظیم محیط فوکوس ‪56 ........................................................................................‬‬
‫استفاده از حالت های توالی ‪65 .................................................................................‬‬
‫تنظیم تصاویر ‪66 ...................................................................................................‬‬
‫کاهش صدای زوم ‪67 .............................................................................................‬‬
‫گزينه های موجود تصويربرداری بر اساس حالت تصويربرداری ‪68 ...................................‬‬
‫ ‪10‬‬
‫بلاطم تسرهف‬
‫شبکه بی‌سیم‬
‫پخش‪/‬ویرایش ‪69 .....................................................................................................‬‬
‫مشاهده عکس ها یا فیلم ها در حالت پخش ‪70 ..............................................................‬‬
‫شروع حالت پخش ‪70 ..........................................................................................‬‬
‫مشاهده عکس ها ‪74 ............................................................................................‬‬
‫پخش فیلم ‪77 ....................................................................................................‬‬
‫‪88 ......................................................................................................‬‬
‫اتصال به یک ‪ WLAN‬و پیکربندی تنظیمات شبکه ‪89 ..................................................‬‬
‫اتصال به ‪89 ......................................................................................... WLAN‬‬
‫استفاده از مرورگر ورود ‪90 ..................................................................................‬‬
‫نکته هایی درباره اتصال شبکه ‪91 ............................................................................‬‬
‫وارد کردن متن ‪92 .............................................................................................‬‬
‫ویرایش عکس ‪78 .................................................................................................‬‬
‫تغییر سایز عکس ها ‪78 ........................................................................................‬‬
‫چرخاندن عکس ‪78 .............................................................................................‬‬
‫اعمال جلوه های فیلتر هوشمند ‪79 ............................................................................‬‬
‫تنظيم روشنايی‪ ،‬کنتراست‪ ،‬اشباع یا سوژه های تاریک ‪80 ................................................‬‬
‫تنظيم عکس های چهره ‪80 ....................................................................................‬‬
‫استفاده از ویژگی ‪93 ................................................................ )Tag & Go( NFC‬‬
‫استفاده از ویژگی های ‪ NFC‬در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری ‪93 ..................................‬‬
‫استفاده از ویژگی های ‪ NFC‬در حالت پخش (‪93 ................................... )Photo Beam‬‬
‫استفاده از ویژگی های ‪ NFC‬در حالت ‪93 ........................................................ Wi-Fi‬‬
‫ذخیره فایل ها در تلفن هوشمند به طور خودکار ‪94 ........................................................‬‬
‫ویرایش فیلم ‪82 ....................................................................................................‬‬
‫برش فیلم ‪82 .....................................................................................................‬‬
‫گرفتن تصویر از فیلم ‪82 .......................................................................................‬‬
‫ارسال عکس و فیلم به یک تلفن هوشمند ‪95 ................................................................‬‬
‫استفاده از یک تلفن هوشمند به عنوان رهاکننده راه دور شاتر ‪96 .....................................‬‬
‫ارسال عکس ها یا فیلم ها با ایمیل ‪98 .........................................................................‬‬
‫تغییر تنظیمات ایمیل ‪98 ........................................................................................‬‬
‫ارسال عکس ها یا فیلم ها با ایمیل ‪100 ......................................................................‬‬
‫مشاهده فایل ها با تلویزیون ‪83 .................................................................................‬‬
‫انتقال فایل ها به رایانه ‪84 .......................................................................................‬‬
‫انتقال فایل ها به رایانه دارای سیستم عامل ‪84 ............................................... Windows‬‬
‫انتقال فایل ها به رایانه دارای سیستم عامل ‪85 ....................................................... Mac‬‬
‫استفاده از سرویس های اشتراك گذاری فیلم یا عكس ‪101 ...............................................‬‬
‫دسترسی به يک سرويس اشتراک گذاری ‪101 ..............................................................‬‬
‫آپلود كردن عكس یا فیلم ‪101 ..................................................................................‬‬
‫سیستم مورد نیاز ‪87 ..............................................................................................‬‬
‫استفاده از ‪ Samsung Link‬برای ارسال فایل ‪103 ...................................................‬‬
‫مشاهده عکس ها یا فیلم ها در دستگاه هایی که از ‪ Samsung Link‬پشتیبانی می کنند ‪103 ........‬‬
‫ ‪11‬‬
‫بلاطم تسرهف‬
‫تنظیمات‬
‫‪105 ...........................................................................................................‬‬
‫منوی تنظیمات ‪106 ................................................................................................‬‬
‫دسترسی به منوی تنظیمات ‪106 ..............................................................................‬‬
‫صدای ‪107 ......................................................................................................‬‬
‫صفحه نمایش ‪107 ..............................................................................................‬‬
‫اتصال ‪108 ......................................................................................................‬‬
‫عمومی ‪109 .....................................................................................................‬‬
‫پیوست‌ها ‪111 ..........................................................................................................‬‬
‫پیام خطا ‪112 .......................................................................................................‬‬
‫نگهداری از دوربین ‪113 .........................................................................................‬‬
‫تمیز کردن دوربین ‪113 .......................................................................................‬‬
‫استفاده یا نگهداری از دوربین ‪114 ...........................................................................‬‬
‫درباره کارت های حافظه ‪115 ................................................................................‬‬
‫درباره باتری ‪118 ..............................................................................................‬‬
‫ارتقای نرم افزار داخلی ‪122 ..................................................................................‬‬
‫قبل از تماس گرفتن با مرکز خدمات ‪123 .....................................................................‬‬
‫مشخصات دوربین ‪126 ...........................................................................................‬‬
‫فهرست اصطالحات ‪130 ..........................................................................................‬‬
‫فهرست ‪135 ........................................................................................................‬‬
‫ ‪12‬‬
‫عملکردهای اولیه‬
‫درباره محتویات موجود در جعبه محصول‪ ،‬شکل ظاهری دوربین‪ ،‬معنی نمادها و عملکردهای اولیه عکسبرداری و فيلمبرداری آشنا شوید‪.‬‬
‫باز کردن بسته بندی …………………………………… ‪14‬‬
‫انتخاب گزینه ها یا منو ها‬
‫شکل ظاهری دوربین …………………………………… ‪15‬‬
‫استفاده از دکمه ‪17 …………………… DIRECT LINK‬‬
‫تنظیم صفحه نمایش و صدا ……………………………… ‪29‬‬
‫تنظیم نوع نمایش …………………………………… ‪29‬‬
‫تنظیم صدا …………………………………………… ‪30‬‬
‫شارژ کردن باتری و روشن کردن دوربین ………………… ‪19‬‬
‫شارژ کردن باتری …………………………………… ‪19‬‬
‫روشن کردن دوربین ………………………………… ‪19‬‬
‫گرفتن عکس ها ………………………………………… ‪31‬‬
‫بزرگنمایی …………………………………………… ‪32‬‬
‫کاهش لرزش دوربین (‪34 ………………………… )OIS‬‬
‫قرار دادن باتری و کارت حافظه ………………………… ‪18‬‬
‫انجام راه اندازی اولیه …………………………………… ‪20‬‬
‫نمادهای یادگیری‬
‫استفاده از صفحه خانگی ………………………………… ‪23‬‬
‫……………………………………… ‪22‬‬
‫دسترسی به صفحه خانگی …………………………… ‪23‬‬
‫نمادهای روی صفحه حالت …………………………… ‪24‬‬
‫……………………………… ‪27‬‬
‫نکاتی برای گرفتن عکسی واضح تر ……………………… ‪35‬‬
‫باز کردن بسته بندی‬
‫اقالم زیر در جعبه محصول شما موجود است‪.‬‬
‫لوازم جانبی اختياری‬
‫دوربین‬
‫آداپتور برق متناوب‪/‬کابل ‪USB‬‬
‫باتری قابل شارژ‬
‫بند‬
‫کیف دوربین‬
‫شارژر باتری‬
‫کابل ‪A/V‬‬
‫کارت حافظه‪/‬مبدل کارت حافظه‬
‫راهنمای شروع سريع‬
‫•ممکن است شکل ها اندکی با اقالم ارائه شده با محصول شما تفاوت داشته باشند‪.‬‬
‫•اقالم موجود در جعبه ممکن است بسته به مدل متفاوت باشند‪.‬‬
‫•لوازم جانبی اختیاری را می توانید از فروشگاهها یا مرکز خدمات ‪ Samsung‬خریداری کنید‪.‬‬
‫‪ Samsung‬مسئولیتی در قبال مشکالت ناشی از استفاده از لوازم جانبی غیرمجاز ندارد‪.‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪14‬‬
‫شکل ظاهری دوربین‬
‫قبل از شروع‪ ،‬با قطعات دوربین و عملکرد آنها آشنا شوید‪.‬‬
‫دکمه خاموش‪-‬روشن‬
‫میکروفون‬
‫بلندگو‬
‫دکمه شاتر‬
‫فالش‬
‫آنتن داخلی*‬
‫*در هنگام استفاده از شبکه بی سیم‪ ،‬از تماس با آنتن داخلی‬
‫جلوگیری کنید‪.‬‬
‫چراغ دستیار ‪/AF‬چراغ تایمر‬
‫لنز‬
‫اتصال بند‬
‫سه پایه محل سوار شدن روی‬
‫درپوش محفظه باتری‬
‫کارت حافظه و باتری وارد کنید‬
‫پورت ‪ USB‬و ‪A/V‬‬
‫کابل ‪ USB‬و کابل ‪ A/V‬را می پذیرد‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪15‬‬
‫نیبرود یرهاظ لکش‬
‫دکمه زوم‬
‫•در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری‪ :‬بزرگنمایی یا کوچکنمایی‬
‫•در حالت پخش‪ :‬بزرگنمایی بخشی از عکس‪ ،‬یا مشاهده‬
‫فایل ها به صورت تصاویر کوچک‪ ،‬یا تنظیم میزان صدا‬
‫چراغ وضعیت‬
‫•چشمک زن‪ :‬وقتی دوربین در حال ذخیره سازی یک‬
‫عکس یا فیلم است‪ ،‬در حال خواندن توسط رایانه است‪،‬‬
‫وقتی تصویر خارج از فوکوس است یا وقتی دوربین در‬
‫حال وصل شدن به ‪ WLAN‬یا ارسال یک عکس است‪.‬‬
‫•ثابت‪ :‬وقتی دوربین به رایانه متصل است‪ ،‬باتری در حال‬
‫شارژ است‪ ،‬یا وقتی تصویر در فوکوس است‬
‫دکمه ‪DIRECT LINK‬‬
‫یک عملکرد ‪ Wi-Fi‬از پیش تنظیم شده را اجرا کنید‪.‬‬
‫(صفحه ‪)17‬‬
‫صفحه نمايش‬
‫دکمه ها‬
‫(جدول زیر را مشاهده کنید)‬
‫دکمه‬
‫شرح‬
‫دکمه‬
‫به صفحه خانگی دسترسی پیدا کنید‪( .‬صفحه ‪)23‬‬
‫برچسب ‪NFC‬‬
‫ویژگی ‪ NFC‬را با خواندن یک برچسب از‬
‫دستگاهی که دارای ‪ NFC‬است‪ ،‬اجرا کنید‪.‬‬
‫(صفحه ‪)93‬‬
‫شرح‬
‫عملکردهای اولیه‬
‫گزینه نمایش را تغییر دهید‪.‬‬
‫گزینه ماکرو را تغییر دهید‪.‬‬
‫گزینه فالش را تغییر دهید‪.‬‬
‫گزینه تایمر را تغییر دهيد‪.‬‬
‫به گزینه ها یا منوها دسترسی پیدا کنید‪.‬‬
‫به حالت پخش وارد شوید‪.‬‬
‫فایل ها را در حالت پخش حذف کنید‪.‬‬
‫گزینه یا منوی برجسته شده را تأیید کنید‪.‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪16‬‬
‫سایر عملکردها‬
‫حرکت به باال‬
‫حرکت به پایین‬
‫حرکت به چپ‬
‫حرکت به راست‬
‫نیبرود یرهاظ لکش‬
‫استفاده از دکمه ‪DIRECT LINK‬‬
‫می توانید قابلیت ‪ Wi-Fi‬را به راحتی با [ ]‪ .‬برای فعال کردن عملکرد ‪ Wi-Fi‬که تخصیص داده‬
‫اید‪ ] [ ،‬را فشار دهید‪ .‬برای بازگشت به حالت قبل‪ ،‬دوباره [ ] را فشار دهید‪.‬‬
‫تنظیم گزینه دکمه ‪DIRECT LINK‬‬
‫هنگامی که [‬
‫] را فشار می دهید‪ ،‬می توانید عملکرد ‪ Wi-Fi‬را برای شروع انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪1‬بر روی صفحه خانگی‪ ،‬به <اولیه> بروید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬عمومی ← ‪( DIRECT LINK‬دکمه ‪ )Wi-Fi‬را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪4 4‬یک قابلیت ‪ Wi-Fi‬را انتخاب کنید‏‪( .‬صفحه ‪)110‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪17‬‬
‫قرار دادن باتری و کارت حافظه‬
‫طرز قرار دادن باتری و کارت حافظه اختیاری در دوربین را یاد بگیرید‪.‬‬
‫بیرون آوردن باتری و کارت حافظه‬
‫قفل را به سمت پایین بلغزانید تا‬
‫باتری آزاد شود‪.‬‬
‫قفل باتری‬
‫باتری قابل شارژ‬
‫کارت های حافظه را طوری در دوربین قرار‬
‫دهید که اتصاالت طالیی رنگ رو به باال باشد‪.‬‬
‫کارت را آرام فشار دهید تا از‬
‫دوربین خارج شود‪ ,‬سپس آن را از‬
‫شکاف بیرون بکشید‪.‬‬
‫باتری را طوری در جایگاه قرار دهید که آرم‬
‫‪ Samsung‬رو به باال باشد‪.‬‬
‫کارت حافظه‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪18‬‬
‫شارژ کردن باتری و روشن کردن دوربین‬
‫روشن کردن دوربین‬
‫شارژ کردن باتری‬
‫پیش از استفاده از دوربین برای اولین بار‪ ،‬باید باتری را شارژ کنید‪ .‬انتهای کوچک کابل ‪ USB‬را به‬
‫دوربین وصل کرده و سپس انتهای دیگر کابل ‪ USB‬را به آداپتور ‪ AC‬متصل کنید‪.‬‬
‫برای روشن کردن یا خاموش کردن دوربین‪ ] [ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫•وقتی دوربین را برای اولین بار روشن می کنید‪ ،‬صفحه ابتدایی‬
‫راه اندازی ظاهر می شود‪( .‬صفحه ‪)20‬‬
‫روشن کردن دوربین در حالت پخش‬
‫چراغ وضعیت‬
‫•چراغ قرمز روشن است‪ :‬در حال شارژ کردن است‬
‫ً‬
‫کامال شارژ شده است‬
‫•چراغ قرمز خاموش است‪:‬‬
‫[ ] را فشار دهید‪ .‬دوربین روشن می شود و بالفاصله به حالت‬
‫پخش دسترسی پیدا می کند‪.‬‬
‫اگر با فشار دادن و نگه داشتن [‬
‫فقط از آداپتور برق متناوب و کابل ‪ USB‬عرضه شده با دوربین استفاده کنید‪ .‬اگر از سایر آداپتورهای‬
‫‪( AC‬نظیر ‪ )SAC-48‬استفاده کنید‪ ،‬باتری دوربین ممکن است شارژ نشود یا به درستی کار نکند‪.‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪19‬‬
‫] دوربین را روشن کنید‪ ،‬دوربین هیچ صدايی پخش نمی کند‪.‬‬
‫انجام راه اندازی اولیه‬
‫وقتی دوربین را برای اولین بار روشن می کنید‪ ،‬صفحه راه اندازی اولیه ظاهر می شود‪ .‬برای پیکربندی تنظیمات اولیه دوربین‪ ،‬مراحل زیر را طی کنید‪ .‬زبان براساس کشور یا محلی که دوربین فروخته شده است‪،‬‬
‫از پیش تنظیم شده است‪ .‬می توانید زبان را به دلخواه تغییر دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬برای انتخاب [ ] منطقه زمانی‪ ،‬را فشار دهید و سپس [‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬برای انتخاب منطقه زمانی‪/ [ ،‬‬
‫] یا [‬
‫] را فشار دهید‪ ،‬و سپس [‬
‫‪3‬‬
‫] را فشار‬
‫‪3‬برای انتخاب [ ] تنظیم تاریخ‪/‬ساعت‪ ،‬را فشار دهید و سپس [‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫تنظیم تاریخ‪/‬ساعت‬
‫مکان اقامت‬
‫تغییر ساعت‬
‫بهاره‬
‫لندن‬
‫تنظیم‬
‫دقيقه ساعت‬
‫روز ماه‬
‫تنظیم‬
‫لغو‬
‫] یا [‬
‫] را‬
‫سال‬
‫لغو‬
‫•بسته به زبان انتخاب شده‪ ،‬صفحه ممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫‪4‬برای انتخاب یک مورد‪/ [ ،‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5 5‬برای تنظیم تاریخ‪ ،‬ساعت و‪ ،‬تغییر ساعت تابستانی‪[ ،‬‬
‫سپس [‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪20‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫] را فشار دهید‪ ،‬و‬
‫هیلوا یزادنا هار ماجنا‬
‫‪6‬برای انتخاب [ ] نوع تاریخ‪ ،‬را فشار دهید و سپس [‬
‫‪6‬‬
‫‪ ] /‬را فشار دهید‪ ،‬و سپس [‬
‫‪7 7‬برای انتخاب نوع تاریخ‪[ ،‬‬
‫‪8 8‬برای انتخاب [ ] نوع زمان‪ ،‬را فشار دهید و سپس [ ] یا [‬
‫‪ ] /‬را فشار دهید‪ ،‬و سپس [‬
‫‪9 9‬برای انتخاب نوع تاریخ‪[ ،‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ 1 10‬برای اتمام راه اندازی اولیه‪[ ،‬‬
‫] یا [‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪21‬‬
‫نمادهای یادگیری‬
‫نمادهایی که دوربین بر روی صفحه نشان می دهد‪ ،‬بر حسب حالتی که انتخاب می کنید یا گزینه هایی که تنظیم می کنید‪ ،‬تغییر می کنند‪ .‬اگر گزینه عکسبرداری و فیلمبرداری را تغییر دهید‪ ،‬نماد تطبیقی برای چند‬
‫لحظه به رنگ زرد چشمک خو اهد زد‪.‬‬
‫‪ 2‬گزینه های عکسبرداری (سمت راست)‬
‫‪1‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫نماد‬
‫زوم باهوش روشن‬
‫فوکوس خودکار پيوسته فعال شده است‬
‫‪2‬‬
‫تفکیک عکس‬
‫تفکیک فیلم‬
‫نورسنجی‬
‫سرعت قالب (هر ثانیه)‬
‫‪3‬‬
‫فالش‬
‫‪ 1‬گزینه های عکسبرداری (سمت چپ)‬
‫زوم بی صدا روشن‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫‪ 3‬اطالعات عکسبرداری‬
‫لرزشگیر نوری تصویر (‪)OIS‬‬
‫گزینه فوکوس‬
‫ميزان نوردهی تنظيم شد‬
‫تنظیم تصویر (وضوح‪ ،‬کنتراست‪ ،‬و اشباع رنگ)‬
‫حساسیت ‪ISO‬‬
‫تایمر‬
‫شرح‬
‫تاریخ جاری‬
‫ساعت جاری‬
‫تعداد موجود عکس‬
‫کارت حافظه قرار داده شده است‬
‫ً‬
‫کامال شارژ شده است‬
‫‪:‬‬
‫•‬
‫‪ :‬تا حدی شارژ شده است‬
‫•‬
‫‪ :‬خالی است (مجدداً شارژ کنید)‬
‫•‬
‫‪ :‬در حال شارژ کردن است‬
‫•‬
‫(به شارژر وصل شده است)‬
‫میزان دیافراگم‬
‫سرعت شاتر‬
‫زمان ضبط موجود‬
‫کادر فوکوس خودکار‬
‫لرزش دوربین‬
‫نشانگر زوم‬
‫تفکیک عکس با روشن بودن زوم هوشمند‬
‫توازن سفیدی‬
‫تشخیص چهره‬
‫نسبت زوم‬
‫گزینه عکسهای متعدد‬
‫‪ AutoShare‬فعال‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪22‬‬
‫استفاده از صفحه خانگی‬
‫با انتخاب نمادهای روی صفحه خانگی‪ ،‬می توانيد يکی از حالتهای تصويربرداری را انتخاب کرده يا به منوی تنظيمات دسترسی داشته باشيد‪.‬‬
‫دسترسی به صفحه خانگی‬
‫شماره‬
‫] را فشار دهید‪ .‬برای بازگشت به حالت قبلی‪[ ،‬‬
‫در حالت تصويربرداری يا پخش‪[ ،‬‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫] را دوباره‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫اولیه‬
‫‪Wi-Fi‬‬
‫فیلم‬
‫جادویی‬
‫فيلم هوشمند‬
‫برنامه‬
‫اتوماتیک‬
‫هوشمند‬
‫تنظيمات‬
‫آلبوم‬
‫شیک‬
‫حرکت صفحه‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫بازگشت‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪23‬‬
‫شرح‬
‫صفحه خانگی جاری‬
‫•[زوم] را به چپ یا راست بچرخانید تا به یک صفحه خانگی دیگر جابجا شوید‪.‬‬
‫] را فشار داده و سپس [ ‪ ] /‬را برای‬
‫•ب رای رفتن به نام صفحه خانگی‪[ ،‬‬
‫جابجایی به یک صفحه خانگی دیگر‪ ،‬فشار دهید‪.‬‬
‫•برای جابجایی به یک صفحه خانگی دیگر‪ ] / [ ،‬را مکررا فشار دهید‪.‬‬
‫نمادهای حالت‬
‫‪ ] / / /‬را فشار دهید و سپس برای دسترسی‬
‫•برای رفتن به حالت دلخواه‪[ ،‬‬
‫به حالت‪ ] [ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫یگناخ هحفص زا هدافتسا‬
‫نمادهای روی صفحه حالت‬
‫<‪>Wi-Fi‬‬
‫نماد‬
‫<اولیه>‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫‪ :MobileLink‬عکس ها و فیلم ها را به یک تلفن هوشمند ارسال کنید‪( .‬صفحه ‪)95‬‬
‫شرح‬
‫اتوماتیک هوشمند‪ :‬با حالت صحنه ای که به صورت خودکار توسط دوربین انتخاب‬
‫شده است‪ ،‬عکس بگیرید‪( .‬صفحه ‪)38‬‬
‫برنامه‪ :‬با تنظیماتی که به طور دستی انجام داده اید‪ ،‬یک عکس بگیرید‪( .‬صفحه ‪)39‬‬
‫فيلم هوشمند‪ :‬با حالت صحنه ای که به صورت خودکار توسط دوربين انتخاب شده‬
‫است‪ ،‬فیلم بگيريد‪( .‬صفحه ‪)40‬‬
‫فیلم‪ :‬فیلمبرداری کنید‪( .‬صفحه ‪)41‬‬
‫شیک‪ :‬با گزینه های از پیش تنظیم شده برای یک صحنه خاص‪ ،‬عکس بگیرید‪.‬‬
‫(صفحه ‪)42‬‬
‫آلبوم‪ :‬فایل ها را به صورت تصاویر کوچک مشاهده کنید‪( .‬صفحه ‪)71‬‬
‫تنظیمات‪ :‬تنظیمات را مطابق با اولویت های خود انجام دهید‪( .‬صفحه ‪)105‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪24‬‬
‫‪ :Remote Viewfinder‬از گوشی هوشمند به عنوان یک آزاد کننده شاتر از راه‬
‫دور استفاده کنید و یک پیش نمایش از تصویر دوربین خود در تلفن هوشمند مشاهده‬
‫کنید‪( .‬صفحه ‪)96‬‬
‫ایمیل‪ :‬عکس ها یا فیلم های ذخیره شده در دوربین را از طریق ایمیل ارسال کنید‪.‬‬
‫(صفحه ‪)98‬‬
‫‪ :SNS & Cloud‬عکس ها یا فیلم ها را در سرویس های اشتراک گذاری فایل‪،‬‬
‫بارگذاری کنید‪( .‬صفحه ‪)101‬‬
‫‪ :Samsung Link‬فایل های روی دستگاه ‪ Samsung Link‬متصل به یک ‪AP‬‬
‫یکسان را مشاهده نمایید‪(.‬صفحه ‪)103‬‬
‫یگناخ هحفص زا هدافتسا‬
‫<جادویی>‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫پانورامای زنده‪ :‬برای ایجاد تصویر پانورامایی‪ ،‬یک سری تصاویر گرفته و ترکیب‬
‫کنید‪( .‬صفحه ‪)44‬‬
‫فيلتر عکس‪ :‬با استفاده از جلوه های متنوع فیلتر‪ ،‬عکس بگیرید‪( .‬صفحه ‪)45‬‬
‫فيلتر فيلم‪ :‬با استفاده از جلوه های متنوع فیلتر‪ ،‬فیلمبرداری کنید‪( .‬صفحه ‪)46‬‬
‫ويرايشگر عکس‪ :‬عکس ها را با جلوه های متنوع ویرایش کنید‪( .‬صفحه ‪)78‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪25‬‬
‫یگناخ هحفص زا هدافتسا‬
‫تنظیم تصویر پس زمینه‬
‫‪5‬‬
‫برای صفحه خانگی یک تصویر پس زمینه دلخواه تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪1‬بر روی صفحه خانگی‪ ،‬به <اولیه> بروید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬نمایشگر ← تصاویر پس زمینه را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪4 4‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫گزينه‬
‫گالری تصاویر پس زمینه‬
‫شرح‬
‫تصوير پس زمينه دلخواه را از گالری پيش فرض انتخاب کنيد‪.‬‬
‫آلبوم‬
‫عکسی که گرفته اید را به عنوان تصویر پس زمینه تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪5‬تصویر پس زمینه را انتخاب کرده و [‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫•اگر عکسی که گرفته اید را انتخاب کنید‪ ،‬می توانید یک ناحیه مشخص را به عنوان تصویر‬
‫پس زمینه تنظیم کنید‪[ .‬زوم] را به چپ یا راست بچرخانید تا ناحیه را کوچک و بزرگ کنید‪.‬‬
‫برای انتقال ناحیه‪[ ،‬‬
‫‪ ] / / /‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪[6‬‬
‫] را برای ذخیره کردن فشار دهید‪.‬‬
‫•اگر عکسی را که گرفته ايد انتخاب می کنيد‪[ ،‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪26‬‬
‫] را فشار دهيد و سپس بلی را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫] و سپس انتخاب تنظیم تصویر پس زمینه‪ ،‬عکس های در‬
‫در حالت پخش نيز می توانيد با فشردن [‬
‫حال مشاهده را به عنوان تصویر پس زمینه تنظیم کنید‪.‬‬
‫انتخاب گزینه ها یا منو ها‬
‫برای انتخاب يک گزينه يا يک منو‪ ،‬ابتدا [‬
‫] و سپس [‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری یا پخش‪[ ،‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬به یک گزینه یا منو بروید‪.‬‬
‫‪ ] / / /‬يا [‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫] یا [ ] را فشار دهید‪.‬‬
‫•برای حرکت به سمت باال و پایین‪[ ،‬‬
‫•برای حرکت به سمت چپ و راست‪ ] [ ،‬یا [ ] را فشار دهید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬برای تأیید گزینه یا منوی پررنگ شده‪[ ،‬‬
‫] را فشار دهيد‪.‬‬
‫بازگشت به منوی قبلی‬
‫برای بازگشت به منوی قبلی‪[ ،‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫برای بازگشت به حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪[ ،‬شاتر] را تا نیمه فشار دهید‪.‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪27‬‬
‫اه ونم ای اه هنیزگ باختنا‬
‫ً‬
‫مثال‪ ،‬برای انتخاب گزینه توازن سفیدی در حالت برنامه‪:‬‬
‫‪1‬بر روی صفحه خانگی‪ ،‬به <اولیه> بروید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪22‬‬
‫‪[3 3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬برای انتخاب توازن سفیدی‪[ ،‬‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪AutoShare‬‬
‫‪EV‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫توازن سفیدی‬
‫‪AutoShare‬‬
‫‪ISO‬‬
‫‪EV‬‬
‫فالش‬
‫توازن سفیدی‬
‫فوکوس‬
‫‪ISO‬‬
‫فالش‬
‫فوکوس‬
‫انتخاب‬
‫‪/‬‬
‫] را فشار دهید و سپس [‬
‫انتخاب‬
‫‪5‬‬
‫خروج‬
‫‪5‬برای انتخاب گزینه توازن سفیدی‪/ [ ،‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫خروج‬
‫روز ‪ :‬توازن سفیدی‬
‫تنظیم‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬برای ذخیره تنظیمات‪[ ،‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪28‬‬
‫بازگشت‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫] یا [‬
‫] را‬
‫تنظیم صفحه نمایش و صدا‬
‫نحوه تغییر دادن اطالعات اصلی نمایش و تنظیمات صدا را فرا بگیرید‪.‬‬
‫تنظیم نوع نمایش‬
‫تنظیم نمای نمایش گزینه‬
‫می توانید یکی از انواع نمایش را برای عکسبرداری و فيلمبرداری يا پخش انتخاب کنید‪ .‬هر نوع‪،‬‬
‫اطالعات متفاوتی را برای عکسبرداری و فيلمبرداری يا پخش نشان می دهد‪ .‬جدول زیر را مشاهده‬
‫کنید‪.‬‬
‫شما می توانید ظاهر نمایش گزینه را در برخی حالتها مخفی کرده یا نمایش دهید‪.‬‬
‫[‬
‫] را مکرراً فشار دهید‪.‬‬
‫•نمایش گزینه را مخفی کنید‪.‬‬
‫•نمایش گزینه را نمایش دهید‪.‬‬
‫آرایش چهره‬
‫نمایش گزینه‬
‫برای تغییر دادن نوع نمایش‪[ ،‬‬
‫] را مکرراً فشار دهید‪.‬‬
‫پانل خاموش‬
‫▲ یک نمونه در حالت هوشمند‬
‫حالت‬
‫نوع نمایش‬
‫عکسبرداری و •همه اطالعات مربوط به گزینه های عکسبرداری و فیلمبرداری مخفی شود‪.‬‬
‫فيلمبرداری‬
‫•همه اطالعات مربوط به گزینه عکسبرداری و فیلمبرداری نمایش داده شود‪.‬‬
‫پخش مجدد‬
‫•همه اطالعات مربوط به فایل فعلی پنهان شود‪.‬‬
‫•همه اطالعات مربوط به فایل فعلی به غیر از اطالعات اصلی پنهان شود‪.‬‬
‫•همه اطالعات مربوط به فایل فعلی نمایش داده شود‪.‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪29‬‬
‫ادص و شیامن هحفص میظنت‬
‫تنظیم صدا‬
‫صدایی را که دوربین در هنگام استفاده از عملکردها پخش می کند‪ ،‬روشن یا خاموش کنید‪.‬‏‏‬
‫‪1‬بر روی صفحه خانگی‪ ،‬به <اولیه> بروید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬صداها ← صدای بیپ را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4 4‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫گزينه‬
‫خاموش‬
‫روشن‬
‫شرح‬
‫دوربین هیچ صدایی پخش نمی کند‪.‬‬
‫دوربین صدا پخش می کند‪.‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪30‬‬
‫گرفتن عکس ها‬
‫نحوه عکسبرداری آسان و سریع در حالت اتوماتیک هوشمند را یاد بگیرید‪.‬‬
‫‪1‬بر روی صفحه خانگی‪ ،‬به <اولیه> بروید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬سوژه خود را در کادر تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬برای بازگشت به حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪[ ،‬شاتر] را نیمه فشار دهید‪.‬‬
‫•کادر سبز بدین معناست که روی سوژه فوکوس شده است‪.‬‬
‫•کادر قرمز بدین معناست که سوژه خارج از فوکوس است‪.‬‬
‫‪5‬برای مشاهده عکس گرفته شده‪[ ،‬شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6 6‬برای مشاهده عکس گرفته شده‪[ ،‬‬
‫•برای حذف عکس‪[ ،‬‬
‫‪7‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫] را فشار دهید‪ ،‬و سپس بلی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪7‬برای بازگشت به حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪[ ،‬‬
‫] را دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫برای دریافت نکاتی برای گرفتن عکس های واضح تر‪ 35 ،‬صفحه را مالحظه کنید‪.‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪31‬‬
‫اه سکع نتفرگ‬
‫بزرگنمایی‬
‫زوم دیجیتال‬
‫می توانید با تنظیم زوم‪ ،‬عکس های کلوزآپ (نمای نزدیک) بگیرید‪.‬‬
‫زوم دیجیتال توسط حالت عکسبرداری و فيلمبرداری به طور پیش فرض پشتیبانی می شود‪ .‬اگر در‬
‫حالت عکسبرداری و فيلمبرداری بر روی یک سوژه زوم کنید و نشانگر زوم در محدوده دیجیتال‬
‫باشد‪ ،‬یعنی دوربین شما در حال استفاده از زوم دیجیتال است‪ .‬با استفاده همزمان از زوم نوری‬
‫‪ 12‬برابر و زوم دیجیتال ‪ 2‬برابر‪ ،‬می توانید تا ‪ 24‬برابر بزرگنمایی ایجاد کنید‪.‬‬
‫محدوده (زوم)نوری‬
‫نشانگر زوم‬
‫محدوده (زوم) دیجیتال‬
‫•بسته به گزينه های تصويربرداری انتخابی‪ ،‬زوم دیجیتال ممکن است در دسترس نباشند‪.‬‬
‫•کیفیت عکس گرفته شده با زوم دیجیتال ممکن است پایینتر از حد معمول باشد‪.‬‬
‫نسبت زوم‬
‫بزرگنمایی‬
‫کوچکنمایی‬
‫هنگامیکه دکمه زوم را می چرخانید‪ ،‬نسبت زوم نمایش داده شده در صفحه نمایش ممکن است به صورت‬
‫ناهماهنگ تغییر کند‪.‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪32‬‬
‫اه سکع نتفرگ‬
‫تنظیم زوم هوشمند‬
‫زوم هوشمند‬
‫اگر نشانگر زوم در محدوده هوشمند باشد‪ ،‬دوربین در حال استفاده از زوم هوشمند است‪ .‬در صورت‬
‫استفاده از زوم هوشمند‪ ،‬تفکیک عکس بر حسب میزان زوم متغیر خواهد بود‪ .‬با استفاده همزمان از‬
‫زوم نوری و زوم هوشمند‪ ،‬می توانید تا ‪ 24‬برابر بزرگنمایی ایجاد کنید‪.‬‬
‫تفکیک عکس با روشن‬
‫بودن زوم هوشمند‬
‫محدوده (زوم) نوری‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪[ ،‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬گزینه زوم هوشمند‪.‬‬
‫‪3 3‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫خاموش‪ :‬زوم هوشمند غیرفعال می شود‪.‬‬
‫نشانگر زوم‬
‫روشن‪ :‬زوم هوشمند فعال می شود‪.‬‬
‫برد هوشمند‬
‫•بسته به گزينه های تصويربرداری انتخابی‪ ،‬زوم هوشمند ممکن است در دسترس نباشند‪.‬‬
‫•افت کیفیت عکسی که با استفاده از زوم هوشمند گرفته می شود‪ ،‬در مقایسه با زوم دیجیتال کمتر‬
‫است‪ .‬هرچند‪ ،‬کیفیت عکس در مقایسه با عکسهایی که با زوم نوری گرفته می شود‪ ،‬ممکن است‬
‫پایینتر باشد‪.‬‬
‫•زوم هوشمند فقط در صورتی قابل استفاده است که نسبت وضوح ‪ 4:3‬را انتخاب کرده باشید‪.‬‬
‫در صورتی که نسبت وضوح دیگری را در حالی که زوم هوشمند روشن است‪ ،‬تنظیم کنید‪ ،‬زوم‬
‫هوشمند به طور خودکار خاموش خواهد شد‪.‬‬
‫•زوم هوشمند همواره در حالت اتوماتیک هوشمند فعال است‪.‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪33‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫اه سکع نتفرگ‬
‫کاهش لرزش دوربین (‪)OIS‬‬
‫•‪ OIS‬ممکن است در موارد زیر درست کار نکند‪:‬‬
‫‪-‬وقتی که برای دنبال کردن یک سوژه متحرک‪ ،‬دوربین را حرکت می دهید‬
‫‪-‬وقتی که از زوم دیجیتال استفاده می کنید‬
‫‪-‬وقتی که لرزش دوربین خیلی زیاد باشد‬
‫ً‬
‫(مثال‪ ،‬در هنگام تصویربرداری از صحنه های شبانه)‬
‫‪-‬سرعت شاتر پایین است‬
‫‪-‬وقتی که باتری ضعیف است‬
‫‪-‬وقتی که یک عکس کلوزآپ می گیرید‬
‫•در هنگام استفاده از ‪ OIS‬با سه پایه‪ ،‬تصاویر ممکن است بر اثر لرزش حسگر ‪ OIS‬تار شوند‪.‬‬
‫در هنگام استفاده از سه پایه‪ ،‬عملکرد ‪ OIS‬را غیرفعال کنید‪.‬‬
‫•در صورت ضربه خوردن یا سقوط دوربین‪ ،‬صفحه نمایش تار خواهد شد‪ .‬در این صورت‪ ،‬الزم‬
‫است تا دوربین را خاموش کرده و دوباره روشن کنید‪.‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ،‬به روش نوری از لرزش دوربین بکاهید‪.‬‬
‫‪ ‬بعد از تصحیح‬
‫‪ ‬قبل از تصحیح‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪[ ،‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ OIS2 2‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫شرح‬
‫خاموش‪ OIS :‬غیرفعال می شود‪.‬‬
‫روشن‪ OIS :‬فعال می شود‪.‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪34‬‬
‫نکاتی برای گرفتن عکسی واضح تر‬
‫   کاهش لرزش دوربین‬
‫   نگه داشتن صحیح دوربین‬
‫جهت کاهش لرزش دوربین به روش نوری‪ ،‬گزینه لرزشگیر نوری تصویر را‬
‫تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)34‬‬
‫مطمئن شوید که چیزی جلوی لنز‪ ،‬فالش یا‬
‫میکروفون را نگرفته است‪.‬‬
‫   هنگام که‬
‫   تا نیمه فشار دادن دکمه شاتر‬
‫نمایش داده می شود‬
‫[شاتر] را تا نیمه فشار دهید و فوکوس را تنظیم کنید‪.‬‬
‫دوربین فوکوس و نوردهی را به طور خودکار تنظیم می‬
‫کند‪.‬‬
‫لرزش دوربين‬
‫دوربین میزان دیافراگم و سرعت شاتر را به صورت‬
‫خودکار تنظیم می کند‪.‬‬
‫کادر فوکوس‬
‫•اگر کادر فوکوس به رنگ سبز ظاهر شد‪ ،‬برای گرفتن‬
‫عکس‪[ ،‬شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫•اگر کادر فوکوس به رنگ قرمز ظاهر شد‪ ،‬ترکیب‬
‫بندی را تغییر دهید و برای گرفتن عکس‪[ ،‬شاتر] را‬
‫دوباره تا نیمه فشار دهید‪.‬‬
‫هنگامی که در تاریکی عکس می گیرید‪ ،‬از از تنظیم گزینه فالش روی همزمانی آهسته یا خاموش‬
‫استفاده کنید‪ .‬دیافراگم به مدت طوالنی تر باز می ماند و ممکن است ثابت نگه داشتن دوربین برای‬
‫گرفتن عکسی واضح مشکل باشد‪.‬‬
‫•از سه پایه استفاده کنید یا گزینه فالش را روی فالش اصالح تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)52‬‬
‫•گزینه های حساسیت ‪ ISO‬را تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)54‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪35‬‬
‫   جلوگیری از قرار گرفتن سوژه خارج از فوکوس‬
‫در موارد زیر‪ ،‬ممکن است فوکوس کردن روی سوژه دشوار باشد‪:‬‬
‫ً‬
‫(مثال‪ ،‬زمانی که رنگ لباس سوژه شبیه‬
‫‪-‬وقتی کنتراست کمی بین سوژه و پس زمینه وجود دارد‬
‫رنگ پس زمینه است)‬
‫‪-‬وقتی منبع نور پشت سوژه خیلی روشن است‬
‫‪-‬سوژه براق یا بازتاب دهنده نور است‬
‫‪-‬وقتی سوژه دارای طرح افقی است‪ ،‬مثل پرده کرکره‬
‫‪-‬وقتی سوژه در مرکز کادر قرار نگرفته است‬
‫•هنگام عکسبرداری در نور کم‬
‫فالش را روشن کنید‪.‬‬
‫(صفحه ‪)52‬‬
‫•هنگامی که سوژه ها به سرعت حرکت می کنند‬
‫از عملکرد مداوم یا‬
‫گرفتن عکس استفاده کنید‪.‬‬
‫(صفحه ‪)65‬‬
‫استفاده از قفل فوکوس‬
‫برای بازگشت به حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪[ ،‬شاتر] را نیمه فشار دهید‪ .‬وقتی‬
‫که سوژه در فوکوس قرار گرفت‪ ،‬می توانید برای تغییر ترکیب بندی‪ ،‬کادر را جابجا‬
‫کنید‪ .‬وقتی که آماده هستید‪ ،‬برای گرفتن عکس [شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪36‬‬
‫عملکردهای پیشرفته‬
‫چگونگی گرفتن عکس یا ضبط کردن فیلم با انتخاب یک حالت را یاد بگیرید‪.‬‬
‫استفاده از حالت های ابتدایی …………………………… ‪38‬‬
‫استفاده از حالت اتوماتیک هوشمند ……………………… ‪38‬‬
‫استفاده از حالت برنامه ……………………………… ‪39‬‬
‫استفاده از حالت فيلم هوشمند …………………………… ‪40‬‬
‫استفاده از حالت فيلم ………………………………… ‪41‬‬
‫استفاده از حالت هوشمند ……………………………… ‪42‬‬
‫استفاده از آلبوم ……………………………………… ‪43‬‬
‫استفاده از منوی تنظیمات ……………………………… ‪43‬‬
‫استفاده از حالت های جادویی …………………………… ‪44‬‬
‫استفاده از حالت پانورامای زنده ………………………… ‪44‬‬
‫استفاده از حالت فیلتر عکس ………………………… ‪45‬‬
‫استفاده از حالت فیلتر عکس ………………………… ‪46‬‬
‫ويرايش عکس ……………………………………… ‪47‬‬
‫استفاده از حالت های ابتدایی‬
‫با استفاده از حالت های ابتدایی‪ ،‬عکس بگيريد و فيلم ضبط کنيد‪ .‬همچنین می توانید از حالت هوشمند استفاده کنید‪.‬‬
‫استفاده از حالت اتوماتیک هوشمند‬
‫نماد‬
‫در حالت اتوماتیک هوشمند‪ ،‬دوربین تنظیمات مناسب را بر اساس نوع صحنه شناسایی شده به طور‬
‫خودکار انتخاب می کند‪ .‬در صورتی که با تنظیمات دوربین برای صحنه های مختلف آشنا نباشید‪،‬‬
‫حالت اتوماتیک هوشمند مفید خواهد بود‪.‬‬
‫‪1‬بر روی صفحه خانگی‪ ،‬به <اولیه> بروید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬سوژه خود را در کادر تنظیم کنید‪.‬‬
‫شرح‬
‫منظره‬
‫صحنه هایی با پس زمینه های سفید روشن‬
‫منظره در شب‬
‫چهره در شب‬
‫منظره با پس زمینه روشن‬
‫•دوربین صحنه ای را به طور خودکار انتخاب می کند‪ .‬نماد مناسب صحنه در قسمت باالی‬
‫سمت چپ صفحه نمایان می شود‪ .‬نمادها در زیر فهرست شده اند‪.‬‬
‫چهره با پس زمینه روشن‬
‫چهره‬
‫عکس های نمای نزدیک از اشیا‬
‫عکس های نمای نزدیک از متن‬
‫غروب‬
‫فضاهای داخلی‪ ،‬تاریک‬
‫تا قسمتی روشن‬
‫نمای نزدیک با نور نقطه ای‬
‫پرتره با نور نقطه ای‬
‫آسمان آبی‬
‫مناطق جنگلی‬
‫عکس های نمای نزدیک از اشیای رنگی‬
‫هتفرشیپ یاهدرکلمع ‪38‬‬
‫ییادتبا یاه تلاح زا هدافتسا‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫استفاده از حالت برنامه‬
‫دوربین ثابت یا بر روی سه پایه (هنگام عکسبرداری در تاریکی)*‬
‫در حالت برنامه‪ ،‬می توانید بیشتر گزینه ها را به جز سرعت شاتر و میزان دیافراگم‪ ،‬که دوربین به‬
‫طور خودکار تنظیم می کند‪ ،‬تنظیم کنید‪.‬‬
‫اشیای دارای حرکت پیوسته*‬
‫‪1‬بر روی صفحه خانگی‪ ،‬به <اولیه> بروید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬گزینه های دلخواه را تنظیم کنید‪.‬‬
‫* این نماد در کنار نماد صحنه نمایان می گردد‪.‬‬
‫‪4‬برای فوکوس کردن‪[ ،‬شاتر] را نیمه فشار دهید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5 5‬برای گرفتن عکس‪[ ،‬شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫•اگر دوربین نتواند حالت صحنه مناسبی را انتخاب کند‪ ،‬برای حالت اتوماتیک هوشمند از تنظیمات‬
‫پیش فرض استفاده می کند‪.‬‬
‫•حتی اگر چهره ای تشخیص داده شود‪ ،‬ممکن است دوربین بسته به وضعیت یا روشنایی سوژه‪،‬‬
‫حالت عکسبرداری از چهره را انتخاب نکند‪.‬‬
‫•ممکن است دوربین بسته به شرایط عکسبرداری مانند لرزش دوربین‪ ،‬روشنایی یا فاصله نسبت به‬
‫سوژه‪ ،‬صحنه درست را انتخاب نکند‪.‬‬
‫•حتی اگر از سه پایه استفاده کنید‪ ،‬در صورتی که سوژه در حال حرکت باشد‪ ،‬ممکن است دوربین‬
‫حالت‬
‫را تشخیص ندهد‪.‬‬
‫•مصرف باتری دوربین افزایش می یابد‪ ،‬چون دوربین برای انتخاب صحنه های مناسب اغلب‬
‫تنظیمات را تغییر می دهد‪.‬‬
‫•برای فهرستی از گزینه ها‪ ،‬به "گزینه های عکسبرداری و فیلمبرداری" مراجعه کنید‪.‬‬
‫(صفحه ‪)48‬‬
‫‪4‬سوژه خود را در کادر تنظیم کنید‪ ،‬و سپس [شاتر] را نیمه فشار دهید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5 5‬برای گرفتن عکس‪[ ،‬شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫هتفرشیپ یاهدرکلمع ‪39‬‬
‫ییادتبا یاه تلاح زا هدافتسا‬
‫استفاده از حالت فيلم هوشمند‬
‫نماد‬
‫منظره‬
‫در حالت فيلم هوشمند‪ ،‬دوربین تنظیمات مناسب را بر اساس نوع صحنه شناسایی شده به طور خودکار‬
‫انتخاب می کند‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬سوژه خود را در کادر تنظیم کنید‪.‬‬
‫شرح‬
‫غروب‬
‫‪1‬بر روی صفحه خانگی‪ ،‬به <اولیه> بروید‪.‬‬
‫آسمان آبی‬
‫مناطق جنگلی‬
‫•دوربین صحنه ای را به طور خودکار انتخاب می کند‪ .‬نماد صحنه مناسب در قسمت باالی‬
‫سمت چپ صفحه نمایان خواهد شد‪.‬‬
‫‪4‬برای شروع ضبط‪[ ،‬شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪[5 5‬شاتر] را دوباره فشار دهید تا ضبط متوقف شود‪.‬‬
‫•اگر دوربين نتواند حالت صحنه مناسبی را انتخاب کند‪ ،‬برای حالت فيلم هوشمند از تنظيمات پيش‬
‫فرض استفاده می کند‪.‬‬
‫•ممکن است دوربین بسته به شرایط عکسبرداری مانند لرزش دوربین‪ ،‬روشنایی و فاصله نسبت به‬
‫سوژه‪ ،‬صحنه درست را انتخاب نکند‪.‬‬
‫هتفرشیپ یاهدرکلمع ‪40‬‬
‫ییادتبا یاه تلاح زا هدافتسا‬
‫‪1‬بر روی صفحه خانگی‪ ،‬به <اولیه> بروید‪.‬‬
‫استفاده از حالت فيلم‬
‫در حالت فيلم‪ ،‬می توانيد با انجام تنظیمات خاص‪ ،‬فيلمهای ‪HD‬‏ (‪ )1280x720‬را به مدت حداکثر‬
‫‪ 20‬دقيقه ضبط کنيد‪ .‬این دوربین‪ ،‬فیلم های ضبط شده را به صورت فایل های )‪MP4 (H.264‬‬
‫ذخیره می کند‪.‬‬
‫• •)‪ H.264 (MPEG-4 part10/AVC‬فرمت فیلم با فشرده سازی باال است که توسط سازمان‬
‫های بین المللی ‪ ITU-T , ISO-IEC‬تایید شده است‪.‬‬
‫•اگر از کارت های حافظه با سرعت نوشتن پایین استفاده کنید‪ ،‬ممکن است دوربین نتواند ویدئوها‬
‫را به درستی ذخیره کند‪ .‬ممکن است ویدئوی ضبط شده خراب شده یا به درستی پخش نشود‪.‬‬
‫•کارتهای حافظه با سرعت نوشتن پایین از فیلم های دارای وضوح باال پشتیبانی نمی کنند‪ .‬برای‬
‫ضبط فیلم های دارای وضوح باال‪ ،‬از کارت های حافظه با سرعت نوشتن باالتر استفاده کنید‪.‬‬
‫•چنانچه عملکرد لرزشگیر تصویر را در هنگام ضبط فیلم‪ ،‬فعال کنید‪ ،‬دوربین ممکن است صدای‬
‫کارکردن عملکرد لرزشگیر تصویر را ضبط کند‪.‬‬
‫•اگر از عملکرد زوم در هنگام ضبط فیلم استفاده کنید‪ ،‬دوربین ممکن است صدای نویز عملکرد‬
‫زوم را ضبط کند‪ .‬در این حالت از عملکرد زوم بی صدا استفاده کنید‪( .‬صفحه ‪)67‬‬
‫(فوکوس خودکار متوالی)‪ :‬از این عملکرد برای عکسبرداری بوسیله تغییر كمپوزسيون‬
‫•‬
‫هنگام فوکوس خودکار روی ناحیه مرکزی استفاده می شود‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬گزینه های دلخواه را تنظیم کنید‪.‬‬
‫•برای فهرستی از گزینه ها‪ ،‬به "گزینه های عکسبرداری و فیلمبرداری" مراجعه کنید‪.‬‬
‫(صفحه ‪)48‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬برای شروع ضبط‪[ ،‬شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪[5‬شاتر] را دوباره فشار دهید تا ضبط متوقف شود‪.‬‬
‫•در حين ضبط ويدئو‪ ،‬يکبار [ ] را فشار دهيد تا عملکرد فوکوس خودکار پيوسته لغو شود و‬
‫يک بار ديگر برای فعال کردن اين عملکرد‪.‬‬
‫هتفرشیپ یاهدرکلمع ‪41‬‬
‫ییادتبا یاه تلاح زا هدافتسا‬
‫استفاده از حالت هوشمند‬
‫ایجاد مکث در ضبط‬
‫دوربین به شما امکان می دهد که در حین ضبط فیلم‪ ،‬به طور موقت مکث کنید‪ .‬با استفاده از این‬
‫عملکرد می توانید صحنه های مجزا را به صورت یک فیلم واحد ضبط کنید‪.‬‬
‫ادامه برای خاموش کردن ‪: AF‬‬
‫در حالت هوشمند‪ ،‬می توانید با گزینه های از پیش تنظیم شده برای یک صحنه خاص‪ ،‬عکس بگیرید‪.‬‬
‫‪1‬بر روی صفحه خانگی‪ ،‬به <اولیه> بروید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬یک صحنه انتخاب کنید‪.‬‬
‫مکث ‪OK :‬‬
‫•برای مکث کردن در حال ضبط‪[ ،‬‬
‫•برای ادامه دادن‪ ] [ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫آرایش چهره‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫پانل خاموش‬
‫هتفرشیپ یاهدرکلمع ‪42‬‬
‫ییادتبا یاه تلاح زا هدافتسا‬
‫گزينه‬
‫آرایش چهره‬
‫منظره‬
‫فاصله نزدیک‬
‫ثابت کردن عملکرد‬
‫سیاه یکدست‬
‫غروب آفتاب‬
‫شب‬
‫آتش بازی‬
‫ردپای نور‬
‫شرح‬
‫با استفاده از گزینه های ویژه مخفی کردن نواقص ظاهری‪ ،‬از چهره‬
‫عکس بگیرید‪.‬‬
‫از مناظر و صحنه های طبیعت بی جان عکس بگیرید‪.‬‬
‫از سوژه های کوچک یا نمای بسته عکس بگیرید‪.‬‬
‫از سوژه هایی که با سرعت باال در حال حرکتند‪ ،‬عکس بگیرید‪.‬‬
‫از سوژه ها با شکل های تیره در مقابل پس زمینه روشن‪ ،‬عکس‬
‫بگیرید‪.‬‬
‫از صحنه های غروب آفتاب با رنگهای قرمز و زرد طبیعی عکس بگیرید‪.‬‬
‫در شب يا نور کم از صحنه های مختلف عکس بگيريد‬
‫(استفاده از سه پايه توصيه می شود)‪.‬‬
‫از صحنه های آتش بازی عکس بگیرید‪.‬‬
‫از صحنه های ردیابی نور در شرایط نور کم عکس بگیرید‪.‬‬
‫استفاده از آلبوم‬
‫می توانید فایل ها را به صورت تصاویر کوچک مشاهده کنید‪.‬‬
‫به بخش "مشاهده فایل ها به صورت تصاویر کوچک" مراجعه نمایید‪( .‬صفحه ‪)71‬‬
‫استفاده از منوی تنظیمات‬
‫می توانید تنظیمات دوربین را تغییر داده یا آنها را اجرا کنید‪.‬‬
‫به بخش "تنظیمات" مراجعه نمایید‪( .‬صفحه ‪)105‬‬
‫‪4‬سوژه خود را در کادر تنظیم کنید‪ ،‬و سپس [شاتر] را نیمه فشار دهید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5 5‬برای گرفتن عکس‪[ ،‬شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫هتفرشیپ یاهدرکلمع ‪43‬‬
‫استفاده از حالت های جادویی‬
‫با انتخاب حالت های مناسب برای صحنه ها یا جلوه های مختلف‪ ،‬عکس یا فیلم بگیرید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫استفاده از حالت پانورامای زنده‬
‫درحالت پانورامای زنده‪ ،‬می توانيد يک صحنه عريض پانوراما را در يک عکس واحد جای دهيد‪.‬‬
‫برای ایجاد تصویر پانورامایی‪ ،‬یک سری تصاویر گرفته و ترکیب کنید‪.‬‬
‫‪5‬با فشار دادن [شاتر]‪ ،‬به آرامی دوربین را در راستایی که بتواند از پانوراما عکس‬
‫بگیرید‪ ،‬حرکت دهید‪.‬‬
‫•در راستای حرکت‪ ،‬فلشهایی نشان داده می شوند و تمام عکس در حال تصویر برداری در‬
‫کادر پیش نمایش نشان داده می شود‪.‬‬
‫•وقتی نمایاب با صحنه بعدی تراز شد‪ ،‬دوربین بطور خودکار‪ ،‬تصویر بعدی را می گیرد‪.‬‬
‫‪ ‬مثال عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫‪1‬بر روی صفحه خانگی‪ ،‬به <جادویی> بروید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬سوژه خود را در کادر تنظیم کنید‪ ،‬و سپس [شاتر] را نیمه فشار دهید‪.‬‬
‫•دوربین را با منتهی الیه سمت چپ یا منتهی الیه سمت راست‪ ،‬یا باالترین یا پایین ترین بخش‬
‫صحنه مورد نظر تراز کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬برای شروع عکسبرداری و فیلمبرداری‪[ ،‬شاتر] را فشار دهید و نگه دارید‪.‬‬
‫ثبات‪ :‬وجود یک خط صاف‬
‫تر نشان دهنده لرزش کمتر‬
‫دوربين است‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬هنگامی که آماده هستید‪[ ،‬شاتر] را رها کنید‪.‬‬
‫•وقتی همه تصاویر الزم را گرفتید‪ ،‬دوربین آنها را در قالب یک تصویر پانورامایی ترکیب می‬
‫کند‪.‬‬
‫هتفرشیپ یاهدرکلمع ‪44‬‬
‫ییوداج یاه تلاح زا هدافتسا‬
‫•برای کسب بهترین تصاویر پانورامایی‪ ،‬از اقدامات زیر دوری کنید‪:‬‬
‫‪-‬حرکت بسیار تند یا بسیار کند دوربین‬
‫‪-‬حرکت دادن بسیار اندک دوربین برای گرفتن تصویر بعدی‬
‫‪-‬حرکت دادن دوربین با سرعتهای غیرمنظم‬
‫‪-‬تکان دادن دوربین‬
‫‪-‬عکسبرداری در مکانهای تاریک‬
‫‪-‬عکس گرفتن از اشیای متحرک اطراف‬
‫‪-‬عکسبرداری در شرایطی که روشنایی یا رنگ نور متغیر است‬
‫•تصاویر گرفته شده بطور خودکار ذخیره می شوند و عکسبرداری تحت شرایط زیر متوقف می‬
‫شود‪:‬‬
‫‪-‬اگر در حین عکسبرداری‪ ،‬جهت عکسبرداری را تغییر دهید‬
‫‪-‬اگر دوربین را خیلی سریع حرکت دهید‬
‫‪-‬اگر دوربین را حرکت ندهید‬
‫•انتخاب عملکرد پانورامای زنده باعث غیرفعال شدن عملکرد زوم دیجیتال و نوری می شود‪ .‬اگر‬
‫حالت پانورامای زنده را در وضعيت بزرگنمايی لنز انتخاب کنيد‪ ،‬دوربين با انجام کوچکنمايی به‬
‫طور خودکار به وضعيت پيش فرض باز می گردد‪.‬‬
‫•بعضی از گزینه های عکسبرداری و فیلمبرداری موجود نیستند‪.‬‬
‫•دوربین ممکن است بدلیل ترکیب بندی عکسبرداری یا حرکت موجود در صحنه‪ ،‬عکسبرداری را‬
‫متوقف کند‪.‬‬
‫•در صورتی که حرکت دوربین را دقیقاً در نقطه پایانی صحنه متوقف کنید‪ ،‬ممکن است دوربین از‬
‫آخرین صحنه به طور کامل عکس نگیرد‪ .‬برای گرفتن تصویر از تمام منظره‪ ،‬دوربین را اندکی‬
‫فراتر از نقطه ای که می خواهید صحنه پایان بگیرد‪ ،‬حرکت دهید‪.‬‬
‫استفاده از حالت فیلتر عکس‬
‫برای خلق تصاویر منحصر به فرد‪ ،‬جلوه های فیلتر هوشمند به تصاویر خود اضافه کنید‪.‬‬
‫تزيين تصوير‬
‫مینیاتور‬
‫چشم ماهی‬
‫‪1‬بر روی صفحه خانگی‪ ،‬به <جادویی> بروید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪22‬‬
‫هتفرشیپ یاهدرکلمع ‪45‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫ییوداج یاه تلاح زا هدافتسا‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬یک جلوه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫گزينه‬
‫مینیاتور‬
‫تزيين تصوير‬
‫فیلتر عبوری‬
‫چشم ماهی‬
‫کالسیک‬
‫پس زمینه قهوه ای‬
‫استفاده از حالت فیلتر عکس‬
‫شرح‬
‫برای اینکه سوژه کوچک به نظر برسد‪ ،‬از جلوه کجی‪-‬جابجایی‬
‫استفاده کنید‪.‬‏‬
‫برای خلق تصاویر منحصر به فرد‪ ،‬جلوه های فیلتر هوشمند به فیلمهای خود اضافه کنید‪.‬‬
‫‪1‬بر روی صفحه خانگی‪ ،‬به <جادویی> بروید‪.‬‬
‫رنگ هایی قدیمی‪ ،‬با کنتراست باال‪ ،‬و جلوه تزیینی قوی دوربین های‬
‫‪ Lomo‬را اعمال کنید‪.‬‬
‫خطوطی را به سمت خارج اشیای روشن اضافه می کند تا جلوه‬
‫بصری فیلتر عبوری را تقلید کند‪.‬‬
‫اشياء نزديک را تابدار کنيد تا مانند افکت بصری لنز چشم ماهی‬
‫شود‪.‬‬
‫یک جلوه سیاه و سفید اعمال کنید‪.‬‬
‫یک جلوه رنگ قرمز و قهوه ای اعمال کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬سوژه خود را در کادر تنظیم کنید‪ ،‬و سپس برای فوکوس کردن‪[ ،‬شاتر] را نیمه‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬برای گرفتن عکس‪[ ،‬شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬یک جلوه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫گزينه‬
‫مینیاتور‬
‫تزيين تصوير‬
‫چشم ماهی‬
‫کالسیک‬
‫پس زمینه قهوه ای‬
‫جلوه پالت ‪1‬‬
‫جلوه پالت ‪2‬‬
‫•بسته به گزینه ای که انتخاب می کنید‪ ،‬ممکن است وضوح به طور اتوماتیک به‬
‫کند‪.‬‬
‫] را فشار دهید و سپس انتخاب‬
‫•برای اعمال جلوه های فیلتر به عکس های ذخیره شده‪[ ،‬‬
‫تصویر ← یک تصویر را انتخاب کنید‪.‬‬
‫یا کمتر تغییر‬
‫جلوه پالت ‪3‬‬
‫جلوه پالت ‪4‬‬
‫هتفرشیپ یاهدرکلمع ‪46‬‬
‫شرح‬
‫برای اینکه سوژه کوچک به نظر برسد‪ ،‬از جلوه کجی‪-‬جابجایی استفاده کنید‏‪.‬‬
‫رنگ هایی قدیمی‪ ،‬با کنتراست باال‪ ،‬و جلوه تزیینی قوی دوربین های‬
‫‪ Lomo‬را اعمال کنید‪.‬‬
‫اشياء نزديک را تابدار کنيد تا مانند افکت بصری لنز چشم ماهی شود‪.‬‬
‫یک جلوه سیاه و سفید اعمال کنید‪.‬‬
‫یک جلوه رنگ قرمز و قهوه ای اعمال کنید‪.‬‬
‫یک نمای زنده با کنتراست باال و رنگ زیاد ایجاد کنید‪.‬‬
‫صحنه ها را تمیز و شفاف کنید‪.‬‬
‫یک درجه رنگ قهوه ای مالیم اعمال کنید‪.‬‬
‫یک جلوه سرد و تک رنگ ایجاد کنید‪.‬‬
‫ییوداج یاه تلاح زا هدافتسا‬
‫‪4‬برای شروع ضبط‪[ ،‬شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪[5 5‬شاتر] را دوباره فشار دهید تا ضبط متوقف شود‪.‬‬
‫•در صورتی که مینیاتور را انتخاب کنید‪ ،‬سرعت پخش افزایش خواهد یافت‪.‬‬
‫•در صورتی که مینیاتور را انتخاب کنید‪ ،‬نمی توانید صدا فیلم را ضبط کنید‪.‬‬
‫•بسته به گزينه انتخاب شده‪ ،‬تفکيک ممکن است به طور خودکار بر روی مقدار‬
‫قرار بگيرد‪.‬‬
‫يا پايينتر‬
‫ويرايش عکس‬
‫به چندین روش می توانید یک عکس را ویرایش کنید‪.‬‬
‫به <جادویی> در صفحه اصلی بروید و‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫به بخش "ويرايش عکس" مراجعه نمایید‪( .‬صفحه ‪)78‬‬
‫هتفرشیپ یاهدرکلمع ‪47‬‬
‫گزینه های عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫نحوه تنظیم گزینه های حالت تصویربرداری را یاد بگیرید‪.‬‬
‫انتخاب وضوح و کیفیت ………………………………… ‪49‬‬
‫انتخاب وضوح ……………………………………… ‪49‬‬
‫انتخاب یک کیفیت عکس ……………………………… ‪50‬‬
‫استفاده از تایمر ………………………………………… ‪51‬‬
‫تصویربرداری در فضای تاریک ………………………… ‪52‬‬
‫جلوگیری از قرمزی چشم ……………………………… ‪52‬‬
‫تنظیم گزینه فالش …………………………………… ‪52‬‬
‫تنظیم حساسیت ‪54 ………………………………… ISO‬‬
‫تغییر فوکوس دوربین …………………………………… ‪55‬‬
‫استفاده از ماکرو ……………………………………… ‪55‬‬
‫استفاده از فوکوس اتوماتیک …………………………… ‪55‬‬
‫تنظیم محیط فوکوس ………………………………… ‪56‬‬
‫استفاده از تشخیص چهره ……………………………… ‪58‬‬
‫تشخیص چهره ها …………………………………… ‪58‬‬
‫عکسبرداری از چهره خود …………………………… ‪58‬‬
‫گرفتن عکس از لبخند ………………………………… ‪59‬‬
‫تشخیص پلک زدن چشم ……………………………… ‪59‬‬
‫نکاتی راجع به حذف کردن چهره ها …………………… ‪60‬‬
‫تنظیم روشنایی و رنگ ………………………………… ‪61‬‬
‫تنظیم نوردهی به صورت دستی (‪61 ………………… )EV‬‬
‫جبران نور پس زمینه (‪62 ………………………… )ACB‬‬
‫تغییر گزینه نورسنجی ………………………………… ‪62‬‬
‫انتخاب یک تنظیم توازن سفیدی ………………………… ‪63‬‬
‫استفاده از حالت های توالی ……………………………… ‪65‬‬
‫تنظیم تصاویر …………………………………………… ‪66‬‬
‫کاهش صدای زوم ……………………………………… ‪67‬‬
‫گزينه های موجود تصويربرداری بر اساس‬
‫حالت تصويربرداری …………………………………… ‪68‬‬
‫انتخاب وضوح و کیفیت‬
‫با نحوه تغییر تنظیمات تفکیک و کیفیت تصویر آشنا شوید‪.‬‬
‫انتخاب وضوح‬
‫تنظیم وضوح فیلم‬
‫با افزایش تفکیک‪ ،‬عکس یا فیلم‪ ،‬پیکسل های بیشتری خواهد داشت و بنابراین می توان آن را روی کاغذی بزرگتر‬
‫چاپ کرد یا روی صفحه ای بزرگتر نمایش داد‪ .‬وقتی از تفکیک باال استفاده می کنید‪ ،‬اندازه فایل نیز افزایش می یابد‪.‬‬
‫تنظیم وضوح عکس‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪[ ،‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬اندازه عکس را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪3 3‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪[ ،‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬اندازه فیلم را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪3 3‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫شرح‬
‫‪ :1280 X 720‬فایلهای ‪ HD‬برای پخش بر روی تلویزیون ‪.HD‬‬
‫‪ :640 X 480‬فایلهای ‪ SD‬برای پخش بر روی تلویزیون آنالوگ‪.‬‬
‫برای به اشتراک گذاشتن‪ :‬از طریق شبکه بی سيم‪ ،‬در یک سرویس اشتراک‬
‫گذاری پست منتشر کنید (حداکثر ‪ ٣٠‬ثانيه)‪.‬‬
‫شرح‬
‫‪ :4608 X 3456‬روی کاغذ ‪ A1‬چاپ کنید‪.‬‬
‫‪ :4608 X 3072‬روی کاغذ ‪ A1‬با نسبت عریض (‪ )3:2‬چاپ کنید‪.‬‬
‫‪ :4608 X 2592‬روی کاغذ ‪ A1‬با نسبت تمام نما (‪ )16:9‬چاپ کنید یا با‬
‫تلویزیون ‪ HD‬پخش کنید‪.‬‬
‫‪ :3648 X 2736‬روی کاغذ ‪ A2‬چاپ کنید‪.‬‬
‫‪ :2592 X 1944‬روی کاغذ ‪ A4‬چاپ کنید‪.‬‬
‫‪ :1984 X 1488‬روی کاغذ ‪ A5‬چاپ کنید‪.‬‬
‫‪ :1920 X 1080‬روی کاغذ ‪ A5‬با نسبت تمام نما (‪ )16:9‬چاپ کنید یا با‬
‫تلویزیون ‪ HD‬پخش کنید‪.‬‬
‫‪ :1024 X 768‬به ایمیل پیوست کنید‪.‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاه هنیزگ ‪49‬‬
‫تیفیک و حوضو باختنا‬
‫انتخاب یک کیفیت عکس‬
‫تنظیمات کیفیت عکس را انجام دهید‪ .‬تنظیم کیفیت باالتر برای تصویر‪ ،‬به بزرگتر شدن حجم فایل‬
‫منجر می شود‪ .‬این دوربین‪ ،‬عکسهای گرفته شده را فشرده کرده و با قالب ‪ JPEG‬ذخیره می کند‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪[ ،‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬کیفیت را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪3 3‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫شرح‬
‫خیلی خوب‪ :‬عکسهایی با کیفیت خیلی خوب بگیرید‪.‬‬
‫خوب‪ :‬عکسهایی با کیفیت خوب بگیرید‪.‬‬
‫معمولی‪ :‬عکسهایی با کیفیت معمولی بگیرید‪.‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاه هنیزگ ‪50‬‬
‫استفاده از تایمر‬
‫با نحوه تنظیم تایمر برای به تأخیر انداختن عکسبرداری آشنا شوید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ،‬دکمه [‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫خاموش‬
‫‪ 10‬ثانیه‬
‫‪ 2‬ثانیه‬
‫دوبل‬
‫‪2‬‬
‫•چراغ دستیار ‪/AF‬چراغ تایمر چشمک می زند‪ .‬پس از انقضای زمان تعیین شده‪ ،‬دوربین به‬
‫طور خودکار عکس می گیرد‪.‬‬
‫•جهت لغو تایمر‪ ،‬دکمه [شاتر] يا [ ] را فشار دهید‪.‬‬
‫•بسته به گزینه تشخیص چهره انتخاب شده‪ ،‬ممکن است عملکرد تایمر در دسترس نباشد‪.‬‬
‫•اگر گزينه های عکسبرداری توالی دار را تنظيم کنيد‪ ،‬ديگر گزينه های تايمر موجود نيست‪.‬‬
‫] ‪ ،‬و سپس انتخاب تایمر‬
‫•در برخی حالتها‪ ،‬همچنين می توانيد گزينه تايمر را با فشردن [‬
‫تنظيم کنيد‪.‬‬
‫تایمر‬
‫تنظیم‬
‫‪3‬جهت شروع تایمر‪ ،‬دکمه [شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫خروج‬
‫‪2‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫خاموش‪ :‬تایمر فعال نیست‪.‬‬
‫‪ 10‬ثانیه‪ :‬پس از يک تاخير ‪ 10‬ثانيه ای‪ ،‬عکس بگيريد‪.‬‬
‫‪ 2‬ثانیه‪ :‬پس از يک تاخير ‪ 2‬ثانيه ای‪ ،‬عکس بگيريد‪.‬‬
‫دوبل‪ :‬پس از ‪ 10‬ثانيه تاخير‪ ،‬يک عکس و پس از ‪ 2‬ثانيه تاخير‪ ،‬يک عکس‬
‫ديگر بگيريد‪.‬‬
‫ممکن است گزینه های موجود بسته به شرايط عکسبرداری متفاوت باشند‪.‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاه هنیزگ ‪51‬‬
‫تصویربرداری در فضای تاریک‬
‫با نحوه عکسبرداری در شب یا در شرایط کم نور آشنا شوید‪.‬‬
‫جلوگیری از قرمزی چشم‬
‫تنظیم گزینه فالش‬
‫اگر هنگام عکسبرداری از شخصی در تاریکی فالش بزنید‪ ،‬نور قرمزی در چشم وی ظاهر می شود‪.‬‬
‫برای جلوگیری از این امر قرمزی چشم یا تصحیح قرمزی چشم را انتخاب کنید‪ .‬به گزینه های فالش‬
‫در "تنظیم گزینه فالش" مراجعه کنید‪.‬‬
‫هنگام عکسبرداری در تاریکی یا هنگامی که در عکس های خود به نور بیشتری نیاز دارید‪ ،‬از فالش‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ] [ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫فالش‬
‫‪ ‬قبل از تصحیح‬
‫خاموش‬
‫اتوماتیک‬
‫قرمزی چشم‬
‫فالش اصالح‬
‫همزمانی آهسته‬
‫تصحیح قرمزی چشم‬
‫‪ ‬بعد از تصحیح‬
‫تنظیم‬
‫‪2‬‬
‫خروج‬
‫‪2‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫خاموش‪:‬‬
‫•فالش نمی زند‪.‬‬
‫•هنگام تصویربرداری در نور کم‪ ،‬دوربین هشدار لرزش‬
‫را نشان می دهد‪.‬‬
‫اتوماتیک‪ :‬وقتی سوژه یا پس زمینه تاریک است‪ ،‬فالش به طور خودکار می زند‪.‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاه هنیزگ ‪52‬‬
‫کیرات یاضف رد یرادربریوصت‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫قرمزی چشم‪:‬‬
‫•اگر سوژه یا پس زمینه تاریک باشد‪ ،‬فالش دو بار روشن می شود تا اثر قرمزی‬
‫چشم را کاهش دهد‪.‬‬
‫•بین دو بار فالش زدن‪ ،‬یک فاصله زمانی وجود دارد‪ .‬تکان نخورید تا فالش‬
‫برای بار دوم بزند‪.‬‬
‫فالش اصالح‪:‬‬
‫•فالش همیشه می زند‪.‬‬
‫•دوربین به طور خودکار شدت نور را تنظیم می کند‪.‬‬
‫همزمانی آهسته‪:‬‬
‫•فالش می زند و شاتر برای مدت بیشتری باز می ماند‪.‬‬
‫•این گزینه زمانی پیشنهاد می شود که بخواهید برای نشان دادن جزئیات بیشتر در‬
‫پس زمینه‪ ،‬از نور محیط در عکسبرداری استفاده کنید‪.‬‬
‫•برای جلوگیری از تار شدن عکس ها‪ ،‬از سه پایه استفاده کنید‪.‬‬
‫را نشان می دهد‪.‬‬
‫•هنگام تصویربرداری در نور کم‪ ،‬دوربین هشدار لرزش‬
‫تصحیح قرمزی چشم‪:‬‬
‫•وقتی سوژه یا پس زمینه تاریک است‪ ،‬فالش دو بار روشن می شود‪ .‬این دوربین‪،‬‬
‫قرمزی چشم را با تحلیل پیشرفته نرم افزاری تصحیح می کند‪.‬‬
‫•بین دو بار فالش زدن‪ ،‬یک فاصله زمانی وجود دارد‪ .‬تکان نخورید تا فالش‬
‫برای بار دوم بزند‪.‬‬
‫•اگر گزینه های توالی دار را تنظیم کنید‪ ،‬یا تشخیص پلک زدن‪ ،‬عکاسی از خود را انتخاب کنید‬
‫قابل دسترس نیستند‪.‬‬
‫•مطمئن شوید که سوژه ها در همان فاصله توصیه شده از فالش قرار داشته باشند‪( .‬صفحه ‪)127‬‬
‫•در صورت بازتاب نور فالش یا وجود مقدار قابل توجهی گرد و غبار در هوا‪ ،‬ممکن است لکه‬
‫های ریزی در عکس دیده شود‪.‬‬
‫] نیز تنظیم کنید‪ ،‬و‬
‫•در بعضی حالت ها‪ ،‬می توانید گزینه های فالش را با فشار دادن [‬
‫سپس فالش را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ممکن است گزینه های موجود بسته به شرایط عکسبرداری متفاوت باشند‪.‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاه هنیزگ ‪53‬‬
‫کیرات یاضف رد یرادربریوصت‬
‫تنظیم حساسیت ‪ISO‬‬
‫حساسیت ‪ ISO‬به میزان حساسیت فیلم به نور گفته می شود که توسط سازمان بین المللی‬
‫استانداردسازی (‪ )ISO‬تعریف شده است‪ .‬هر چه حساسیت ‪ ISO‬انتخابی شما بیشتر باشد‪ ،‬دوربین شما‬
‫به نور حساس تر خواهد بود‪ .‬وقتی از فالش استفاده نمی کنید‪ ،‬برای گرفتن عکس های بهتر و کاستن‬
‫از لرزش دوربین از یک حساسیت ‪ ISO‬باالتر استفاده کنید‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪[ ،‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ ISO2 2‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫•برای استفاده از حساسیت ‪ ISO‬مناسب بر اساس روشنایی سوژه و نور‪،‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫حساسیت های باالتر ‪ ISO‬ممکن است به ایجاد پارازیت بیشتر در تصویر منجر شود‪.‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاه هنیزگ ‪54‬‬
‫تغییر فوکوس دوربین‬
‫نحوه تنظیم فوکوس دوربین برای تطابق با سوژه و شرایط عکسبرداری را یاد بگیرید‪.‬‬
‫استفاده از ماکرو‬
‫استفاده از فوکوس اتوماتیک‬
‫از ماکرو جهت گرفتن عکس های کلوزآپ از سوژه هایی نظیر گل ها یا حشرات استفاده کنید‪.‬‬
‫(به "استفاده از فوکوس اتوماتیک" مراجعه کنيد‪).‬‬
‫برای گرفتن عکس های واضح‪ ،‬بر اساس فاصله ای که با سوژه دارید‪ ،‬فوکوس مناسب را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪[ ،‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫فوکوس‬
‫نرمال (فوکوس اتوماتیک)‬
‫فاصله نزدیک‬
‫تنظیم‬
‫•برای جلوگیری از تار شدن عکس‪ ،‬سعی کنید تا دوربین را ثابت نگه دارید‪.‬‬
‫•در صورتی که فاصله تا سوژه کمتر از ‪ 40‬سانتی متر است‪ ،‬فالش را خاموش کنید‪.‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاه هنیزگ ‪55‬‬
‫خروج‬
‫نیبرود سوکوف رییغت‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫تنظیم محیط فوکوس‬
‫شرح‬
‫نرمال (فوکوس اتوماتیک)‪ :‬روی سوژه ای با فاصله بیش از ‪ 80‬سانتی متر کلیک‬
‫کنید‪ .‬فاصله ای بیش از ‪ 250‬سانتی متر دورتر هنگامی که از زوم استفاده می‬
‫کنید‪.‬‬
‫فاصله نزدیک‪ :‬روی سوژه ای با فاصله ‪ 5‬تا ‪ 80‬سانتی متر تا دوربین فوکوس‬
‫کنید‪ 130 .‬تا ‪ 250‬سانتی متر هنگامی که از زوم استفاده می کنید‪.‬‬
‫تنظیم خودکار فاصله کم‪:‬‬
‫•روی سوژه ای با فاصله بیش از ‪ 5‬سانتی متر کلیک کنید‪ .‬فاصله ای بیش از‬
‫‪ 130‬سانتی متر دورتر هنگامی که از زوم استفاده می کنید‪.‬‬
‫•اين گزينه در برخی از حالت ها به صورت خودکار تنظيم می شود‪ .‬نمی توانيد‬
‫آن را به صورت دستی تنظيم کنيد‪.‬‬
‫می توانید بر اساس جای سوژه در صحنه و انتخاب محیط فوکوس مناسب‪ ،‬عکس های واضح تری‬
‫بگیرید‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪[ ،‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬محیط فوکوس انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫فوکوس اتوماتیک مرکزی‪ :‬فوکوس روی مرکز کادر (مناسب برای زمانی که‬
‫سوژه ها در مرکز یا نزدیک به آن قرار دارند)‪.‬‬
‫فوکوس اتوماتیک چندگانه‪ :‬روی یک یا چند ناحیه از ‪ 9‬ناحیۀ ممکن فوکوس کنید‪.‬‬
‫ممکن است گزینه های موجود بسته به شرایط عکسبرداری متفاوت باشند‪.‬‬
‫در بعضی حالت ها‪ ،‬می توانید گزینه فوکوس را با فشار دادن [‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫فوکوس اتوماتیک ردیابی‪ :‬فوکوس و رديابی شیء‪( .‬صفحه ‪)57‬‬
‫] نیز تنظیم کنید‪ ،‬و سپس فوکوس‬
‫ممکن است گزینه های عکسبرداری موجود بسته به حالت عکسبرداری متفاوت باشند‪.‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاه هنیزگ ‪56‬‬
‫نیبرود سوکوف رییغت‬
‫استفاده از فوکوس ردیابی خودکار‬
‫فوکوس ردیابی خودکار به شما امکان می دهد حتی هنگامی که در حال حرکت هستید‪ ،‬سوژه خود را‬
‫ردیابی کرده و به طور خودکار روی آن فوکوس نمایید‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪[ ،‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬محیط فوکوس ← فوکوس اتوماتیک ردیابی انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬روی سوژه ای که می خواهید ردیابی شود فوکوس کنید و سپس‬
‫[‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫•کادر فوکوس روی سوژه ظاهر می شود و با حرکت دوربین‪ ،‬سوژه را تعقیب می کند‪.‬‬
‫•اگر یک ناحیه فوکوس را انتخاب نکنید‪ ،‬کادر فوکوس در مرکز صفحه ظاهر می شود‪.‬‬
‫•ردیابی سوژه ممکن است در موارد زیر ناموفق باشد‪:‬‬
‫‪-‬وقتی سوژه بسیار کوچک است‬
‫‪-‬وقتی سوژه با سرعت حرکت می کند‬
‫‪-‬وقتی که سوژه دارای نور پس زمینه است یا زمانی که در یک مکان تاریک عکسبرداری و‬
‫فیلمبرداری می کنید‬
‫‪-‬وقتی رنگ ها یا طرح های سوژه و زمینه مشابه یکدیگر هستند‬
‫‪-‬وقتی سوژه دارای طرح افقی است‪ ،‬مثل پرده کرکره‬
‫‪-‬وقتی که دوربین لرزش شدیدی داشته باشد‬
‫•هنگامی که ردیابی انجام نمی شود‪ ،‬این ویژگی بازنشانی می شود‪.‬‬
‫•اگر دوربین نتواند سوژه را ردیابی کند‪ ،‬باید دوباره سوژه را برای ردیابی انتخاب کنید‪.‬‬
‫•اگر دوربین نتواند فوکوس کند‪ ،‬کادر فوکوس به رنگ قرمز تغییر می کند و فوکوس بازنشانی می شود‪.‬‬
‫•اگر از این عملکرد استفاده کنید‪ ،‬نمی توانید گزینه های تشخیص چهره‪ ،‬گزینه های تايمر‪ ،‬گزينه‬
‫های توالی و گزینه های زوم باهوش را تنظیم نمایید‪.‬‬
‫فوکوس اتوماتیک ردیابی‬
‫•کادر سفید یعنی اینکه دوربین شما دارد سوژه را دنبال می کند‪.‬‬
‫•هنگامی که [شاتر] را تا نیمه فشار می دهید‪ ،‬کادر سبز بدین معناست که روی سوژه فوکوس‬
‫شده است‪.‬‬
‫•کادر قرمز بدین معناست که دوربین نتوانسته روی سوژه فوکوس کند‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬برای گرفتن عکس‪[ ،‬شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاه هنیزگ ‪57‬‬
‫استفاده از تشخیص چهره‬
‫در صورتی که از گزینه های تشخیص چهره استفاده کنید‪ ،‬دوربین به طور خودکار چهره انسان را تشخیص می دهد‪ .‬وقتی که روی چهره انسان فوکوس می کنید‪ ،‬دوربین به طور خودکار نوردهی را تنظیم می کند‪.‬‬
‫از تشخیص پلک زدن برای تشخیص چشم های بسته یا از عکاسی از لبخند برای گرفتن عکس از چهره خندان استفاده کنید‪.‬‬
‫تشخیص چهره ها‬
‫عکسبرداری از چهره خود‬
‫دوربین شما حداکثر ‪ 10‬چهره را در یک صحنه به طور خودکار شناسایی می کند‪.‬‬
‫از خودتان عکس بگیرید‪ .‬دوربین فاصله فوکوس برای گرفتن کلوزآپ را تنظیم می کند و هنگامی که‬
‫آماده بود صدای بیپ پخش می کند‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪[ ،‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬تشخیص چهره ← نرمال انتخاب کنید‪.‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬بر روی صفحه خانگی‪ ،‬به <اولیه> بروید‪.‬‬
‫نزدیکترین چهره به دوربین یا نزدیکترین چهره به‬
‫مرکز صحنه با کادر فوکوس سفید رنگ و سایر‬
‫چهره ها با کادر فوکوس خاکستری مشخص می‬
‫شوند‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫← آرایش چهره را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫‪[3 3‬‬
‫‪4 4‬تشخیص چهره ← عکاسی از خود انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪5 5‬وقتی لنز روبروی شماست‪ ،‬یک عکس بگیرید‪.‬‬
‫‪6 6‬هنگامی که صدای بوق سریعی شنیدید‪[ ،‬شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫هر چه به سوژه‌ها نزدیکتر باشید‪ ،‬دوربین سریع تر چهره ها را تشخیص می دهد‪.‬‬
‫وقتی چهره ها در مرکز قرار می‬
‫گیرند‪ ،‬دوربین به طور ممتد بوق‬
‫می زند‪.‬‬
‫در صورتی که میزان صدا را در تنظيمات صدا خاموش کنيد‪ ،‬دوربين صدای بوق را پخش نمی کند‪.‬‬
‫(صفحه ‪)107‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاه هنیزگ ‪58‬‬
‫هرهچ صیخشت زا هدافتسا‬
‫گرفتن عکس از لبخند‬
‫تشخیص پلک زدن چشم‬
‫هنگامی که دوربین چهره خندان را تشخیص دهد‪ ،‬به طور خودکار شاتر را رها می کند‪.‬‬
‫اگر دوربین چشم ها را بسته تشخیص دهد‪ ،‬به طور خودکار ‪ 2‬عکس را به صورت متوالی می گیرد‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪[ ،‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬تشخیص چهره ← عکاسی از لبخند انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬نمای خود را ایجاد کنید‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪[ ،‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬تشخیص چهره ← تشخیص پلک زدن انتخاب کنید‪.‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫•وقتی که دوربین یک چهره خندان را تشخیص دهد‪ ،‬به طور خودکار شاتر را رها می کند‪.‬‬
‫اگر سوژه لبخند بازتری بزند‪ ،‬دوربین‬
‫آسانتر می تواند لبخند را تشخیص دهد‪.‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاه هنیزگ ‪59‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫هرهچ صیخشت زا هدافتسا‬
‫نکاتی راجع به حذف کردن چهره ها‬
‫•هنگامی که دوربین‌تان یک چهره را تشخیص می‌دهد‪ ،‬به صورت خودکار آنرا تعقیب می‌کند‪.‬‬
‫•در موارد زیر ممکن است تشخیص چهره مؤثر نباشد‪:‬‬
‫‪-‬وقتی سوژه از دوربین دور باشد‬
‫‪-‬وقتی فضا خیلی روشن یا خیلی تاریک باشد‬
‫‪-‬وقتی سوژه رو به دوربین نباشد‬
‫‪-‬وقتی سوژه عینک آفتابی یا ماسک بر روی صورت خود داشته باشد‬
‫‪-‬حالت صورت سوژه تغییر زیادی می کند‬
‫‪-‬پس زمینه سوژه روشن است یا شرایط نوری ناپایدار است‬
‫•وقتی گزینه های تشخیص چهره را تنظیم می کنید‪ ،‬ناحیه ‪ AF‬بطور خودکار بصورت ‪ AF‬چندگانه‬
‫تنظیم می شود‪.‬‬
‫•بسته به گزینه های تشخیص چهره انتخاب شده‪ ،‬ممکن است برخی از گزینه های تصویربرداری‬
‫موجود نباشد‪.‬‬
‫•بسته به گزينه های تصويربرداری انتخابی‪ ،‬گزينه های تشخيص چهره ممکن است در دسترس‬
‫نباشند‪.‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاه هنیزگ ‪60‬‬
‫تنظیم روشنایی و رنگ‬
‫با نحوه تنظیم روشنایی و رنگ برای دستیابی به تصاویر با کیفیت باالتر‪ ،‬آشنا شوید‪.‬‬
‫تنظیم نوردهی به صورت دستی (‪)EV‬‬
‫بسته به شدت نور محیط‪ ،‬ممکن است عکس ها خیلی روشن یا خیلی تاریک شوند‪ .‬در این موارد می‬
‫توانید نوردهی را تنظیم کنید تا عکس بهتری بگیرید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬برای تنظیم نوردهی‪/ [ ،‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫•با افزایش عدد نوردهی‪ ،‬عکس روشنتر می شود‪.‬‬
‫‪EV : 0‬‬
‫تنظيم‬
‫‪ ‬تاریک تر (‪)-‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ EV2 2‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ ‬خنثی (‪)0‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪[ ،‬‬
‫‪ ‬روشن تر (‪)+‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬برای ذخیره تنظیمات‪[ ،‬‬
‫لغو‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫•به محض اینکه نوردهی را تنظیم کنید‪ ،‬تنظیم به طور خودکار ذخیره می شود‪ .‬شاید الزم باشد بعداً‬
‫میزان نوردهی را برای جلوگیری از نوردهی زیاد یا کم تغییر دهید‪.‬‬
‫•در صورتی که نمی توانید برای نوردهی مناسب تصمیم بگیرید‪ ،‬گزینه ‪( AEB‬کروشه نوردهی‬
‫خودکار) را انتخاب کنید‪ .‬دوربین سه عکس پیاپی با نوردهی های متفاوت می گیرد‪ :‬عادی‪،‬‬
‫نوردهی کمتر از حد‪ ،‬و نوردهی بیش از اندازه‪( .‬صفحه ‪)65‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاه هنیزگ ‪61‬‬
‫گنر و ییانشور میظنت‬
‫جبران نور پس زمینه (‪)ACB‬‬
‫تغییر گزینه نورسنجی‬
‫وقتی منبع نور در پشت سوژه قرار داشته باشد یا کنتراست زیادی بین سوژه و پس زمینه وجود داشته‬
‫ً‬
‫احتماال سوژه در عکس تاریک می شود‪ .‬در این صورت‪ ،‬گزینه توازن خودکار کنتراست‬
‫باشد‪،‬‬
‫(‪ )ACB‬را تنظیم کنید‪.‬‬
‫حالت نورسنجی به روشی گفته می شود که دوربین‪ ،‬کمیت نور را اندازه می گیرد‪ .‬بسته به حالت‬
‫نورسنجی انتخابی شما‪ ،‬روشنایی و نور عکس ها تغییر خواهد کرد‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪[ ،‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬اندازه گیری انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫▲ بدون ‪ACB‬‬
‫▲ با ‪ACB‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪[ ،‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ ACB2 2‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫شرح‬
‫خاموش‪( ACB :‬توازن خودکار کنتراست) غیرفعال می شود‪.‬‬
‫روشن‪( ACB :‬توازن خودکار کنتراست) فعال می شود‪.‬‬
‫•در حالت اتوماتیک هوشمند ویژگی ‪ ACB‬همیشه روشن است‪.‬‬
‫•استفاده از ويژگی ‪ ACB‬در صورت تنظيم گزينه های توالی ممکن نيست‪.‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاه هنیزگ ‪62‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫شرح‬
‫چندگانه‪:‬‬
‫•دوربین کادر را به چند ناحیه تقسیم می کند و سپس شدت نور هر ناحیه را اندازه‬
‫گیری می کند‪.‬‬
‫•برای عکس های معمولی مناسب است‪.‬‬
‫نقطه ای‪:‬‬
‫•دوربین فقط شدت نور مرکز کادر را اندازه گیری می کند‪.‬‬
‫•اگر سوژه در مرکز کادر نباشد‪ ،‬ممکن است عکس شما درست در معرض نور‬
‫قرار نگیرد‪.‬‬
‫•برای سوژه دارای نور پس زمینه مناسب است‪.‬‬
‫مرکزی‪:‬‬
‫•دوربین حد میانگین خوانش نورسنجی کل کادر را با تأکید بر مرکز تعیین می‬
‫کند‪.‬‬
‫•برای عکس هایی مناسب است که سوژه آنها در مرکز کادر قرار دارد‪.‬‬
‫گنر و ییانشور میظنت‬
‫انتخاب یک تنظیم توازن سفیدی‬
‫رنگ عکس به نوع و کیفیت منبع نور بستگی دارد‪ .‬اگر می خواهید رنگ عکس شما واقعی باشد‪،‬‬
‫تنظیمی را برای توازن سفیدی انتخاب کنید که متناسب با شرایط نوری باشد؛ مثل تنظیم خودکار توازن‬
‫سفیدی‪ ،‬روز‪ ،‬ابری یا تنگستن را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪[ ،‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬توازن سفیدی انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫شرح‬
‫تنظیم خودکار توازن سفیدی‪ :‬توازن سفیدی را بر اساس شرایط نوری به طور‬
‫خودکار تنظیم کنید‪.‬‬
‫روز‪ :‬برای عکس های خارج از ساختمان در یک روز آفتابی‪.‬‬
‫ابری‪ :‬برای عکس های خارج از ساختمان در یک روز ابری یا در سایه‪.‬‬
‫تنظیم خودکار توازن سفیدی‬
‫روز‬
‫ابری‬
‫تنگستن‬
‫نور فلورسنت‪ :H-‬برای تصویربرداری در زیر نور فلورسنت با نور روز یا چراغ‬
‫فلورسنت سه شاخه‪.‬‬
‫نور فلورسنت‪ :L-‬برای تصویربرداری در زیر چراغ فلورسنت با نور سفید‪.‬‬
‫تنگستن‪ :‬برای عکس گرفتن در داخل ساختمان و زیر نور المپ های پرنور یا‬
‫هالوژن‪.‬‬
‫تنظیم دلخواه‪ :‬برای استفاده از تنظیمات توازن سفیدی که تعیین کرده اید‪.‬‬
‫(صفحه ‪)64‬‬
‫دمای رنگ‪ :‬برای تنظيم دمای رنگ منبع نور‪( .‬صفحه ‪)64‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاه هنیزگ ‪63‬‬
‫گنر و ییانشور میظنت‬
‫تنظيم دمای رنگ‬
‫تعیین توازن سفیدی برای خود‬
‫شما می توانید توازن سفیدی را با عکس گرفتن از یک سطح سفید‪ ،‬مانند تکه ای کاغذ‪ ،‬تحت شرایط‬
‫نوری مورد نظر برای گرفتن عکس‪ ،‬سفارشی کنید‪ .‬ویژگی توازن سفیدی به شما کمک می کند تا‬
‫رنگهای موجود در عکس خود را با صحنه واقعی متناسب کنید‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪[ ،‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬توازن سفیدی ← تنظیم دلخواه انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬لنز را به طرف یک کاغذ سفید گرفته‪ ،‬و سپس [شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری‪[ ،‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬توازن سفیدی ← دمای رنگ انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪ ] / [3 3‬را فشار دهيد تا دمای رنگ را برای تطابق با منبع نور تنظيم کنيد‪.‬‬
‫] را فشار دهيد‪.‬‬
‫•با یک میزان باالتر می توانید عکس گرم تر و با میزان پایین تر می توانید عکس سردتری‬
‫داشته باشید‪.‬‬
‫یک تکه کاغذ سفید‬
‫‪ : 3000K‬دمای رنگ‬
‫تنظیم‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬برای ذخيره تنظيمات‪[ ،‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاه هنیزگ ‪64‬‬
‫بازگشت‬
‫] را فشار دهيد‪.‬‬
‫استفاده از حالت های توالی‬
‫عکس گرفتن از سوژه هایی که به سرعت حرکت می کنند یا ثبت طبیعی حاالت و ژست های صورت سوژه ها در عکس‪ ،‬می تواند کار مشکلی باشد‪ .‬همچنین‪ ،‬تنظیم نوردهی و منبع نور مناسب سخت می شود‪ .‬در‬
‫این موارد‪ ،‬یکی از حالت های توالی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪[ ،‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬عکاسی پیاپی را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪3 3‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫شرح‬
‫تکی‪ :‬یک عکس تکی بگیرید‪( .‬تکی گزینه توالی نیست‪).‬‬
‫مداوم‪:‬‬
‫•در حالی که دکمه [شاتر] را فشار می دهید‪ ،‬دوربین به طور پيوسته عکس می‬
‫گیرد‪.‬‬
‫•حداکثر تعداد عکس ها به ظرفیت کارت حافظه بستگی دارد‪.‬‬
‫شرح‬
‫‪:AEB‬‬
‫•سه عکس متوالی بگیرید که هر کدام دارای نوردهی متفاوتی باشند‪ :‬معمولی‪ ،‬با‬
‫نوردهی کم‪ ،‬و با نوردهی زیاد‪.‬‬
‫•ممکن است گرفتن عکس بيشتر طول بکشد‪ .‬از يک سه پايه برای حصول نتيجه‬
‫بهتر استفاده کنيد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬سوژه خود را در کادر تنظيم کرده و سپس برای فوکوس کردن‪[ ،‬شاتر] را تا نيمه‬
‫فشار دهيد‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪[5‬شاتر] را فشار داده و نگه داريد‪.‬‬
‫•در حالی که [شاتر] را فشار می دهيد‪ ،‬دوربين به طور پيوسته عکس می گيرد‪.‬‬
‫•ممکن است گزينه های موجود بسته به شرايط عکسبرداری متفاوت باشند‪.‬‬
‫‪ ،‬و حساسيت ‪ ISO‬را بر روی‬
‫•با انتخاب گرفتن عکس‪ ،‬دوربين شما تفکيک را بر روی‬
‫اتوماتیک تنظيم می کند‪.‬‬
‫•بسته به گزینه های تشخیص چهره انتخاب شده‪ ،‬ممکن است برخی از گزینه های توالی موجود‬
‫نباشد‪.‬‬
‫•بسته به ظرفيت کارت حافظه و کارآيی آن‪ ،‬ممکن است ذخيره تصاوير بيشتر طول بکشد‪.‬‬
‫گرفتن عکس‪ :‬در حالی که دکمه [شاتر] را فشار می دهید‪ ،‬دوربین عکس های‬
‫می گیرد (‪ 5‬عکس در هر ثانیه؛ حداکثر ‪ 30‬عکس)‪.‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاه هنیزگ ‪65‬‬
‫تنظیم تصاویر‬
‫وضوح‪ ،‬اشباع رنگ یا کنتراست عکس های خود را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪[ ،‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬تنظیم تصویر انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬برای تنظیم هر مقدار‪/ [ ،‬‬
‫وضوح‬
‫‪+‬‬
‫کنتراست‬
‫–‬
‫‪+‬‬
‫تنظیم تصویر‬
‫وضوح‬
‫اشباع رنگ‬
‫–‬
‫کنتراست‬
‫‪+‬‬
‫اشباع رنگ‬
‫تنظیم‬
‫شرح‬
‫–‬
‫•وضوح‬
‫•کنتراست‬
‫•اشباع رنگ‬
‫بازگشت‬
‫‪5‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫لبه ها را در عکس ها مالیم کنید (مناسب برای ویرایش عکس ها در‬
‫رایانه)‪.‬‬
‫جهت بهبود وضوح عکس ها‪ ،‬لبه ها را در عکس ها برجسته کنید‪.‬‬
‫(این کار همچنین ممکن است نویز را در عکس های شما افزایش دهد‪).‬‬
‫شرح‬
‫رنگ و روشنایی را کم کنید‪.‬‬
‫رنگ و روشنایی را زیاد کنید‪.‬‬
‫شرح‬
‫اشباع رنگ را کم کنید‪.‬‬
‫اشباع رنگ را زیاد کنید‪.‬‬
‫‪5‬برای ذخیره تنظیمات‪[ ،‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫در صورتی که مایل به انتخاب هیچ جلوه ای نیستید‪ 0 ،‬را انتخاب کنید (مناسب برای چاپ)‪.‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاه هنیزگ ‪66‬‬
‫کاهش صدای زوم‬
‫در صورت استفاده از زوم در حین فیلمبرداری‪ ،‬دوربین می تواند صدای زوم را ضبط کند‪ .‬در این حالت از عملکرد زوم بی صدا استفاده کنید‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪[ ،‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬صدا انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫شرح‬
‫ً‬
‫زوم بی صدا‪ :‬هنگامی که از زوم استفاده می کنید‪ ،‬تلفن موقتا ضبط صدا را متوقف‬
‫می کند‪.‬‬
‫خاموش‪ :‬بدون صدا فیلمبرداری کنید‪.‬‬
‫روشن‪ :‬با صدا فیلمبرداری کنید‪.‬‬
‫•هنگام استفاده از عملکرد زوم بی صدا‪ ،‬ميکروفون نبايد مسدود شده باشد‪.‬‬
‫•صدای ضبط شده با عملکرد زوم بی صدا ممکن است با صداهای واقعی متفاوت باشد‪.‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاه هنیزگ ‪67‬‬
‫گزينه های موجود تصويربرداری بر اساس حالت تصويربرداری‬
‫برای کسب اطالعات بيشتر درباره گزينه های تصويربرداری‪ ،‬به "گزينه های عکسبرداری و فيلمبرداری" مراجعه کنيد‪( .‬صفحه ‪)48‬‬
‫وضوح‬
‫کيفيت‬
‫تايمر‬
‫فالش‬
‫حساسيت ‪ISO‬‬
‫ماکرو‬
‫محيط تمرکز‬
‫تشخيص چهره‬
‫‪EV‬‬
‫‪ACB‬‬
‫نورسنجی‬
‫توازن سفيدی‬
‫عکاسی پياپی‬
‫تنظيم تصوير‬
‫صدا‬
‫زوم ديجيتال‬
‫زوم هوشمند‬
‫‪OIS‬‬
‫اتوماتيک هوشمند‬
‫برنامه‬
‫فيلم هوشمند‬
‫فيلم‬
‫شیک‬
‫پانورامای زنده‬
‫فيلتر عکس‬
‫فيلتر فيلم‬
‫‪O‬‬
‫‬‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪O‬‬
‫‪-‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‬‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‬‫‪O‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪O‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪O‬‬
‫‬‫‪O‬‬
‫‬‫‬‫‪O‬‬
‫‬‫‬‫‪O‬‬
‫‬‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‬‫‬‫‪O‬‬
‫‬‫‬‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‬‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‬‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪O‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪-‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ : O‬اين گزينه موجود است‪ .‬برخی گزينه ها ممکن است محدود باشد يا قابل تغيير نباشد‪.‬‬
‫‪ :-‬اين گزينه موجود نيست‪.‬‬
‫یرادربملیف و یرادربسکع یاه هنیزگ ‪68‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪O‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫پخش‪/‬ویرایش‬
‫با نحوه پخش عکس ها یا فیلم ها‪ ،‬و ویرایش عکس ها آشنا شوید‪ .‬همچنین‪ ،‬با نحوه اتصال دوربین به رایانه یا تلویزیون آشنا شوید‪.‬‬
‫مشاهده عکس ها یا فیلم ها در حالت پخش ……………… ‪70‬‬
‫شروع حالت پخش …………………………………… ‪70‬‬
‫مشاهده عکس ها …………………………………… ‪74‬‬
‫پخش فیلم …………………………………………… ‪77‬‬
‫ویرایش عکس ………………………………………… ‪78‬‬
‫تغییر سایز عکس ها ………………………………… ‪78‬‬
‫چرخاندن عکس ……………………………………… ‪78‬‬
‫اعمال جلوه های فیلتر هوشمند ………………………… ‪79‬‬
‫تنظيم روشنايی‪ ،‬کنتراست‪ ،‬اشباع یا سوژه های تاریک …… ‪80‬‬
‫تنظيم عکس های چهره ……………………………… ‪80‬‬
‫ویرایش فیلم …………………………………………… ‪82‬‬
‫برش فیلم …………………………………………… ‪82‬‬
‫گرفتن تصویر از فیلم ………………………………… ‪82‬‬
‫مشاهده فایل ها با تلویزیون ……………………………… ‪83‬‬
‫انتقال فایل ها به رایانه ………………………………… ‪84‬‬
‫انتقال فایل ها به رایانه دارای سیستم عامل ‪84 …… Windows‬‬
‫انتقال فایل ها به رایانه دارای سیستم عامل ‪85 ………… Mac‬‬
‫سیستم مورد نیاز‬
‫……………………………………… ‪87‬‬
‫مشاهده عکس ها یا فیلم ها در حالت پخش‬
‫با اقدامات مربوط به پخش عکس ها یا فیلم ها‪ ،‬و نحوه مدیریت فایل ها آشنا شوید‪.‬‬
‫شروع حالت پخش‬
‫اطالعات فایل عکس‬
‫عکسها و فیلمهای ذخیره شده در دوربین خود را مشاهده کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪[1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬برای حرکت در بین فایل ها‪/ [ ،‬‬
‫حافظه در حال استفاده‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫•آخرین فایل ذخیره شده‪ ،‬نمایش داده می شود‪.‬‬
‫•اگر دوربین خاموش باشد‪ ،‬روشن شده و آخرین فایل ذخیره شده را نمایش می دهد‪.‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫•برای حرکت سریع در بین فایل ها‪/ [ ،‬‬
‫هيستوگرام‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫•به دلیل عدم پشتیبانی از اندازه فایلها (اندازه تصویر و غیره) یا کدخوان (کدک) ها‪ ،‬امکان ویرایش‬
‫یا پخش کردن فایلهای گرفته شده با سایر دوربینها وجود ندارد‪ .‬برای پخش کردن یا ویرایش این‬
‫فایلها از رایانه یا سایر دستگاهها استفاده کنید‪.‬‬
‫•عکس ها یا فیلم های گرفته شده در جهت عمودی به طور خودکار نمی چرخند و دوربین و دستگاه‬
‫های دیگر آنها را در جهت افقی نشان می دهند‪.‬‬
‫آلبوم‪/‬بزرگنمایی‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫فایل جاری‪/‬تمام فایل ها‬
‫نام پوشه ‪ -‬نام فایل‬
‫فایل حفاظت شده‬
‫برای نمایش اطالعات فایل روی صفحه‪[ ،‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪70‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫شخپ تلاح رد اه ملیف ای اه سکع هدهاشم‬
‫مشاهده فایل ها به صورت تصاویر کوچک‬
‫اطالعات فایل فیلم‬
‫تصاویر کوچک فایل ها را جستجو کنید‪.‬‬
‫در حالت پخش‪[ ،‬زوم] را به سمت چپ بچرخانید تا تصاویر کوچک را مشاهده‬
‫کنید (‪ 12‬تصویر در یک زمان)‪ .‬برای بازگشت به نمایش قبلی [زوم] را یک بار‬
‫دیگر به سمت چپ بچرخانید تا تصاویر کوچک بیشتری نمایش داده شود‬
‫(‪ 24‬تصویر در یک زمان)‪ .‬برای بازگشت به نمایش قبلی [زوم] را به راست‬
‫بچرخانید‪.‬‬
‫اطالعات فايل‬
‫آلبوم‬
‫گرفتن عکس‬
‫نماد‬
‫پخش‬
‫شرح‬
‫فایل جاری‪/‬تمام فایل ها‬
‫نام پوشه ‪ -‬نام فایل‬
‫زمان پخش فعلی‬
‫منو‬
‫مدت فيلم‬
‫•همچنین می توانید در صفحه خانگی با رفتن به <اولیه> و سپس انتخاب‬
‫صورت تصاویر کوچک مشاهده کنید‪.‬‬
‫فایل حفاظت شده‬
‫برای نمایش اطالعات فایل روی صفحه‪[ ،‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫برای جابجايی در ميان فايلها‪[ ،‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪71‬‬
‫‪ ] / / /‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ ،‬فایل ها را به‬
‫شخپ تلاح رد اه ملیف ای اه سکع هدهاشم‬
‫مشاهده فايلها بر حسب گروه‬
‫‪3‬به يک فهرست دلخواه برويد و سپس [‬
‫مشاهده فایل ها بر اساس گروه هایی مثل تاریخ‪ ،‬یا نوع فایل‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬در حالت پخش‪[ ،‬زوم] را به چپ بچرخانید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪[2‬‬
‫•همچنین می توانید در صفحه خانگی با رفتن به <اولیه> و سپس انتخاب‬
‫صورت تصاویر کوچک مشاهده کنید‪.‬‬
‫‪ ،‬فایل ها را به‬
‫‪3‬‬
‫‪4 4‬به يک فايل دلخواه برويد و سپس [ ] را برای مشاهده فايل فشار دهيد‪.‬‬
‫‪5 5‬برای بازگشت به نمايش قبلی [زوم] را به چپ بچرخانيد‪ ،‬و سپس [‬
‫فیلتر‬
‫همه‬
‫تاریخ‬
‫نوع فایل‬
‫نماد‬
‫] را‬
‫•اگر گروه را تغ يير بدهيد‪ ،‬بسته به تعداد فايلها‪ ،‬ممکن است مدتی طول بکشد تا دوربين‪ ،‬سازمان‬
‫دهی مجدد کند‪.‬‬
‫•اگر گروه طبقه بندی شده برحسب تاريخ یا نوع فایل را حذف کنید‪ ،‬همه فایل های داخل طبقه بندی‬
‫حذف خواهند شد‪.‬‬
‫] را فشار دهید‪ ،‬و سپس فیلتر ← یک گروه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫تنظیم‬
‫فشار دهيد‪.‬‬
‫] را برای باز کردن فهرست فشار دهيد‪.‬‬
‫بازگشت‬
‫شرح‬
‫همه‪ :‬فایلها را به صورت معمولی مشاهده کنید‪.‬‬
‫تاریخ‪ :‬فایل ها را بر اساس تاریخی که ذخیره شده اند‪ ،‬مشاهده کنید‪.‬‬
‫نوع فایل‪ :‬فایل ها را بر اساس نوع فایل مشاهده کنید‪.‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪72‬‬
‫شخپ تلاح رد اه ملیف ای اه سکع هدهاشم‬
‫حفاظت از پرونده ها‬
‫حذف چند فایل‬
‫می توانید چند فایل را انتخاب کرده و آنها را به یکباره حذف نمایید‪.‬‬
‫در حالت پخش‪ ،‬يک فايل را برای محافظت شدن انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬در حالت پخش‪ ،‬يک فايل را برای محافظت شدن انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫] را فشار داده و سپس محافظت ← روشن را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪2 2‬دکمه [‬
‫‪3 3‬برای محافظت از فايل های بيشتر‪ ،‬مراحل ‪ ١‬و ‪ ٢‬را تکرار نماييد‪.‬‬
‫‪1‬در حالت پخش‪ ] [ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫] را فشار دهید‪ ،‬حذف ← انتخاب را انتخاب کنید‪،‬‬
‫•هنگام نمایش تصاویر کوچک‪[ ،‬‬
‫و سپس به مرحله ‪ 3‬بروید‪ ،‬یا [ ] را فشار دهید‪ ،‬انتخاب را انتخاب کنید‪ ،‬و سپس به مرحله‬
‫‪ 3‬بروید‪.‬‬
‫‪2‬پس از باز شدن پنجره پيام‪ ،‬حذف چندگانه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3 3‬به طرف هر فایل مورد نظر برای حذف حرکت کنید‪ ،‬و سپس [‬
‫یک فایل محافظت‌شده را نمی‌توان تغییر اندازه داد‪ ،‬حذف کرد یا چرخاند‪.‬‬
‫•برای لغو انتخاب‪ ،‬دوباره [‬
‫‪ ] [4‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5 5‬هنگامی که پیام بازشو نمایان شد‪ ،‬بلی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫حذف پرونده ها‬
‫فایل های مورد نظر برای حذف در حالت پخش را انتخاب کنید‪.‬‬
‫حذف یک فایل تکی‬
‫می توانید یک فایل را انتخاب کرده و سپس آن را حذف کنید‪.‬‬
‫‪1‬در حالت پخش‪ ،‬یک فایل انتخاب کنید‪ ،‬و سپس [ ] را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬هنگامی که پیام بازشو نمایان شد‪ ،‬بلی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫در حالت پخش‪ ،‬با فشار دادن [‬
‫حذف کنید‪.‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫]‪ ،‬و سپس انتخاب حذف ← حذف ← بلی می توانید فایل ها را نیز‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪73‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫شخپ تلاح رد اه ملیف ای اه سکع هدهاشم‬
‫مشاهده عکس ها‬
‫حذف تمام فایل ها‬
‫می توانید تمام فایلها را انتخاب کرده و سپس آنها را به یکباره حذف کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬در حالت پخش‪[ ،‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫بخشی از عکس را بزرگ کنید یا عکس ها را به صورت نمایش اسالید مشاهده کنید‪.‬‬
‫] را فشار دهید‪ ،‬حذف ← حذف همه موارد را‬
‫•هنگام نمایش تصاویر کوچک‪[ ،‬‬
‫انتخاب کنید‪ ،‬و سپس به مرحله ‪ 3‬بروید‪ ،‬یا [ ] را فشار دهید‪ ،‬حذف همه موارد را انتخاب‬
‫کنید‪ ،‬و سپس به مرحله ‪ 3‬بروید‪.‬‬
‫بزرگنمایی عکس‬
‫در حالت پخش‪[ ،‬زوم] را به راست بچرخانید تا بخشی از عکس را بزرگ کنید‪.‬‬
‫برای کوچکنمایی [زوم] را به چپ بچرخانید‪.‬‬
‫‪2‬حذف ← حذف همه موارد انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3 3‬هنگامی که پیام بازشو نمایان شد‪ ،‬بلی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•تمام فایلهای حفاظت نشده حذف می شوند‪.‬‬
‫ناحیه بزرگ شده‬
‫برش‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪74‬‬
‫بازگشت‬
‫شخپ تلاح رد اه ملیف ای اه سکع هدهاشم‬
‫مشاهده تصاویر پانورامایی‬
‫برای‬
‫شرح‬
‫جابجايی ناحيه بزرگ شده‬
‫[‬
‫بريدن عکس بزرگ شده‬
‫[ ] را فشار دهید‪ ،‬و سپس بلی را انتخاب کنید‪( .‬عکس بریده‬
‫شده به صورت یک فایل جدید ذخیره خواهد شد‪ .‬عکس اصلی به‬
‫شکل اولیه خود باقی می ماند‪).‬‬
‫‪ ] / / /‬را فشار دهید‪.‬‬
‫مشاهده تصاویر گرفته شده در حالت پانورامای زنده‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬در حالت پخش‪ ،‬برای رفتن به تصویر پانورامایی دلخواه [ ‪/‬‬
‫‪2‬‬
‫‪[2‬‬
‫در هنگام مشاهده عکسهای گرفته شده با یک دوربین دیگر‪ ،‬نسبت زوم ممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫•کل عکس پانوراما بر روی صفحه ظاهر می شود‪.‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫•دوربین‪ ،‬به طور خودکار عکسها را از چپ به راست برای یک عکس پانورامای افقی‪ ،‬و از‬
‫باال به پایین برای یک عکس پانورامای عمودی مرور می کند‪ .‬سپس دوربین به حالت پخش‬
‫باز می گردد‪.‬‬
‫•هنگام پخش عکس پانورامایی‪ ،‬برای مکث یا ادامه [ ] را لمس کنید‪.‬‬
‫‪ ] / / /‬را برای حرکت دادن افقی يا‬
‫•پس از ايجاد مکث در پخش عکس پانوراما‪[ ،‬‬
‫عمودی عکس‪ ،‬بسته به جهت حرکت دوربين در هنگام عکسبرداری‪ ،‬فشار دهيد‪.‬‬
‫‪3‬برای بازگشت به حالت پخش‪[ ،‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫دوربین فقط وقتی بطور خودکار عکس پانوراما را پيمايش می کند که بزرگترین لبه تصویر دو یا چند برابر‬
‫کوچکترین لبه تصویر باشد‪.‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪75‬‬
‫شخپ تلاح رد اه ملیف ای اه سکع هدهاشم‬
‫پخش نمایش اسالید‬
‫‪[4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5 5‬شروع اسالیدشو شروع اساليدشو انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪6 6‬مشاهده نمایش اسالید‪.‬‬
‫بر روی نمایش اسالید عکسهای خود‪ ،‬جلوه و صدا اعمال کنید‪ .‬عملکرد اساليدشود در مورد فيلم ها‬
‫کار نمی کند‪.‬‬
‫‪1‬در حالت پخش‪[ ،‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬گزینه های نمایش اسالید گزینه های نمایش اسالید انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬یکی از گزینه های جلوه نمایش اسالید را انتخاب کنید‪.‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫•برای شروع نمایش اسالید بدون هیچ جلوه ای‪ ،‬به مرحله ‪ 4‬بروید‪.‬‬
‫گزينه‬
‫حالت پخش‬
‫فواصل‬
‫موسیقی‬
‫افکت‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫•برای مکث نمایش اسالید‪[ ،‬‬
‫•برای ادامه نمایش اسالید‪[ ،‬‬
‫* پیش فرض‬
‫شرح‬
‫تنظیم کنید که نمایش اسالید تکرار شود یا خیر‪( .‬تک پخشی*‪ ،‬تکرار)‬
‫•تنظیم فاصله زمانی بین عکس ها‪ 1( .‬ثانیه*‪ 3 ،‬ثانیه‪ 5 ،‬ثانیه‪ 10 ،‬ثانیه)‬
‫•باید گزینه افکت را روی خاموش تنظیم کنید تا فاصله زمانی تنظیم شود‪.‬‬
‫صدای پس زمینه را تنظیم کنید‪.‬‬
‫•جلوه تغییر صحنه بین عکسها را تنظیم کنید‪.‬‬
‫(خاموش‪ ،‬آرام*‪ ،‬آسوده‪ ،‬شاداب‪ ،‬شیرین‪ ،‬درخشان)‬
‫•برای لغو افکت ها‪ ،‬خاموش را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•هنگامی که از گزینه افکت استفاده می کنید‪ ،‬فاصله زمانی بین عکس ها روی‬
‫‪ 1‬ثانیه تنظیم می شود‪.‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪76‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫] را دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫•برای توقف اساليدشو و بازگشت به حالت پخش‪ ] [ ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫•برای تنظيم کردن ميزان صدا‪[ ،‬زوم] را به چپ يا راست بچرخانيد‪.‬‬
‫شخپ تلاح رد اه ملیف ای اه سکع هدهاشم‬
‫پخش فیلم‬
‫برای‬
‫در حالت پخش می توانید یک ویدیو را مشاهده کنید‪.‬‬
‫جستجو به عقب‬
‫‪1‬در حالت پخش‪ ،‬یک فیلم را انتخاب نموده و سپس دکمه [‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬فیلم را تماشا کنید‪.‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫مکث يا ادامه پخش‬
‫جستجو به جلو‬
‫تنظيم ميزان صدا‬
‫زمان پخش فعلی‪/‬طول فيلم‬
‫شرح‬
‫[ ] را فشار دهيد‪ .‬با هر بار فشردن [ ]‪ ،‬سرعت اسکن را به اين‬
‫ترتيب تغيير می دهيد‪X٢، X۴، X٨. :‬‬
‫[‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫[ ] را فشار دهيد‪ .‬با هر بار فشردن [ ]‪ ،‬سرعت اسکن را به‬
‫اين ترتيب تغيير می دهيد‪X٢، X۴، X٨. :‬‬
‫[زوم] را به راست یا چپ بچرخانید‪.‬‬
‫هنگام پخش فیلم‪ ،‬ویژگی هایی مانند جستجو به عقب یا به جلو‪ ،‬یا مکث کردن بعد از ‪ 2‬ثانیه قابل استفاده است‪.‬‬
‫توقف‬
‫مکث‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪77‬‬
‫ویرایش عکس‬
‫نحوه ویرایش عکسها را یاد بگیرید‪.‬‬
‫•این دوربین‪ ،‬عکسهای ویرایش شده را به صورت فایلهای جدید ذخیره می کند‪.‬‬
‫•در هنگام ویرایش عکسها‪ ،‬دوربین آنها را به طور خودکار به عکسی با تفکیک پایینتر تبدیل می کند‪ .‬عکسهایی که به صورت دستی می چرخانید‪ ،‬به طور خودکار به عکسی با تفکیک پایینتر تبدیل نمی شوند‪.‬‬
‫•عکس های گرفته شده در بعضی از حالت ها‪ ،‬قابل ویرایش نیستند‪‎.‬‬
‫چرخاندن عکس‬
‫تغییر سایز عکس ها‬
‫اندازه یک عکس را کاهش داده و آن را به عنوان فایل جدید ذخیره کنید‪.‬‬
‫‪1‬در حالت پخش‪ ،‬یک عکس را انتخاب نموده و سپس [‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬تنظیم دوباره اندازه را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪3 3‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫تنظیم دوباره اندازه‬
‫‪2592 X 1944‬‬
‫‪1‬بر روی صفحه خانگی‪ ،‬به <جادویی> بروید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪[3 3‬زوم] را به سمت چپ چرخانده و سپس يک عکس را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪4 4‬چرخش ← یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ ] [5 5‬را برای ذخیره کردن فشار دهید‪.‬‬
‫‪1984 X 1488‬‬
‫‪1024 X 768‬‬
‫راست ˚‪ : 90‬چرخش‬
‫تنظیم‬
‫‪4‬‬
‫‪[4‬‬
‫بازگشت‬
‫] را برای ذخیره کردن فشار دهید‪.‬‬
‫ذخيره‬
‫ممکن است بسته به اندازه اصلی عکس انتخاب شده‪ ،‬گزینه های تغییر اندازه موجود متفاوت باشد‪.‬‬
‫لغو‬
‫•این دوربین‪ ،‬فایل اصلی را بازنویسی خواهد کرد‪.‬‬
‫•برای چرخاندن يک عکس در حالت پخش‪ ،‬ابتدا [‬
‫انتخاب کنيد‪.‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪78‬‬
‫] را فشار داده و سپس چرخش را‬
‫سکع شیاریو‬
‫اعمال جلوه های فیلتر هوشمند‬
‫گزينه‬
‫عادی‬
‫جلوه های ویژه را به عکس های خود اضافه کنید‪.‬‬
‫‪1‬بر روی صفحه خانگی‪ ،‬به <جادویی> بروید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪[3 3‬زوم] را به سمت چپ چرخانده و سپس يک عکس را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪4 4‬فیلتر هوشمند ← یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫مینیاتور‬
‫تزيين تصوير‬
‫فیلتر عبوری‬
‫چشم ماهی‬
‫کالسیک‬
‫پس زمینه قهوه‬
‫ای‬
‫عادی ‪ :‬فیلتر هوشمند‬
‫تنظیم‬
‫‪5‬‬
‫بازگشت‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪79‬‬
‫‪[5‬‬
‫شرح‬
‫بدون جلوه‬
‫برای اینکه سوژه کوچک به نظر برسد‪ ،‬از جلوه کجی‪-‬جابجایی استفاده‬
‫کنید‪.‬‏ (قسمت باال و پایین عکس تار خواهد شد‪).‬‬
‫رنگ هایی قدیمی‪ ،‬با کنتراست باال‪ ،‬و جلوه تزیینی قوی دوربین های‬
‫‪ Lomo‬را اعمال کنید‪.‬‬
‫خطوطی را به سمت خارج اشیای روشن اضافه می کند تا جلوه بصری‬
‫فیلتر عبوری را تقلید کند‪.‬‬
‫اشياء نزديک را تابدار کنيد تا مانند افکت بصری لنز چشم ماهی شود‪.‬‬
‫یک جلوه سیاه و سفید اعمال کنید‪.‬‬
‫یک جلوه رنگ قرمز و قهوه ای اعمال کنید‪.‬‬
‫] را برای ذخیره کردن فشار دهید‪.‬‬
‫سکع شیاریو‬
‫تنظيم روشنايی‪ ،‬کنتراست‪ ،‬اشباع یا سوژه های تاریک‬
‫تنظيم عکس های چهره‬
‫چگونگی تنظيم روشنايی‪ ،‬کنتراست یا اشباع رنگ را یاد بگیرید‪ .‬اگر مرکز يک عکس تیره باشد‪ ،‬شما‬
‫می توانيد آن را روشنتر کنيد‪ .‬اين دوربين‪ ،‬عکس ويرايش شده را به صورت يک فايل جديد ذخيره می‬
‫کند ولی ممکن است آن را به عکسی با وضوح پايين تر تبديل کند‪.‬‬
‫چگونگی تصحیح قرمزی چشم و رتوش صورت را یاد بگیرید‪ .‬اين دوربين‪ ،‬عکس ويرايش شده را به‬
‫صورت يک فايل جديد ذخيره می کند ولی ممکن است آن را به عکسی با وضوح پايين تر تبديل کند‪.‬‬
‫‪1‬بر روی صفحه خانگی‪ ،‬به <جادویی> بروید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪[3 3‬زوم] را به سمت چپ چرخانده و سپس يک عکس را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪4 4‬یک گزینه تنظیم را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫روشنایی‬
‫کنتراست‬
‫‪( ACB‬تنظيم سوژه های تیره)‬
‫‪5‬‬
‫‪[6 6‬‬
‫‪[7 7‬‬
‫‪1‬بر روی صفحه خانگی‪ ،‬به <جادویی> بروید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪[3 3‬زوم] را به سمت چپ چرخانده و سپس يک عکس را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪4 4‬رتوش صورت را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪5 5‬برای تنظیم این گزینه [ ‪ ] /‬را فشار دهید‪.‬‬
‫•با افزایش عدد‪ ،‬پوست روشنتر و صافتر به نظر می رسد‪.‬‬
‫اشباع رنگ‬
‫•در صورتی که‬
‫رتوش چهره ها‬
‫‪6‬‬
‫را انتخاب کرده ايد‪ ،‬به مرحله ‪ 7‬برويد‪.‬‬
‫‪5‬برای تنظیم این گزینه [ ‪/‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫] را برای ذخیره کردن فشار دهید‪.‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪80‬‬
‫‪[6‬‬
‫] را برای ذخیره کردن فشار دهید‪.‬‬
‫سکع شیاریو‬
‫حذف قرمزی چشم‬
‫‪1‬بر روی صفحه خانگی‪ ،‬به <جادویی> بروید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪[3 3‬زوم] را به سمت چپ چرخانده و سپس يک عکس را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪4 4‬تصحیح قرمزی چشم را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪ ] [5 5‬را برای ذخیره کردن فشار دهید‪.‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪81‬‬
‫ویرایش فیلم‬
‫درحین پخش یک فیلم‪ ،‬می توانید فیلم را اصالح کرده یا از فیلم عکس بگیرید‪.‬‬
‫برش فیلم‬
‫‪1‬در حالت پخش‪ ،‬یک فیلم انتخاب کنید‪ ،‬و سپس [‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬برش فیلم انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬برای شروع پخش فیلم‪ ] [ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪4 4‬در جایی که می خواهید برش آغاز شود‪[ ← ] [ ،‬‬
‫‪5 5‬برای از سر گيری پخش فیلم‪ ] [ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪6 6‬در جایی که می خواهید برش پايان يابد‪[ ← ] [ ،‬‬
‫‪7 7‬برای برش دادن‪ ] [ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪8 8‬هنگامی که پیام بازشو نمایان شد‪ ،‬بلی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫گرفتن تصویر از فیلم‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬در هنگام تماشای فيلم‪ ،‬در نقطه ای که قصد داريد تصوير آن را بگيريد‪[ ،‬‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪[2‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫•وضوح فایل تصویر گرفته شده‪ ،‬به اندازه وضوح فیلم اصلی خواهد بود‪.‬‬
‫•تصویر گرفته شده به عنوان یک فایل جدید ذخیره می شود‪.‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫•طول فیلم اصلی باید حداقل ‪ 10‬ثانیه باشد‪.‬‬
‫•ویدئوها را از هر قسمتی بین ‪ 2‬ثانیه از ابتدا و ‪ 2‬ثانیه از انتهای ويديو می توانید اصالح نمایید‪.‬‬
‫•دوربین‪ ،‬فیلم ویرایش شده را به عنوان یک فایل جدید ذخیره کرده و فیلم اصلی را بدون تغییر باقی‬
‫می گذارد‪.‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪82‬‬
‫] را‬
‫مشاهده فایل ها با تلویزیون‬
‫با استفاده از کابل ‪( A/V‬صدا‪/‬تصویر)‪ ،‬دوربین را به تلویزیون وصل کنید و عکس ها و فیلم ها را پخش کنید‪.‬‬
‫‪1‬بر روی صفحه خانگی‪ ،‬به <اولیه> بروید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬اتصال ← خروجی ویدیو انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4 4‬خروجی سیگنال تصویر مربوط به کشور یا منطقه خود را انتخاب کنید‪.‬‬
‫(صفحه ‪)108‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬تلویزیون را روشن کرده و سپس با استفاده از کنترل از راه دور تلویزیون‪ ،‬منبع‬
‫تصویر ‪ A/V‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬دوربین را روشن کنید‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪9‬با استفاده از دکمه های دوربین‪ ،‬عکس ها را مشاهده و فیلم ها را پخش کنید‪.‬‬
‫•بسته به مدل تلویزیون‪ ،‬ممکن است با نویز دیجیتال مواجه شوید یا بخشی از یک تصویر ممکن‬
‫است دیده نشود‪.‬‬
‫•بسته به تنظیمات تلویزیون ممکن است تصاویر در مرکز صفحه تلویزیون ظاهر نشوند‪.‬‬
‫‪5‬دوربین و تلویزیون را خاموش کنید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6 6‬با استفاده از کابل ‪ ،A/V‬دوربین را به تلویزیون وصل کنید‪.‬‬
‫فیلم‬
‫•وقتی دوربین را به تلویزیون وصل می کنید‪ ،‬بطور خودکار وارد حالت پخش می شود‪.‬‬
‫صدا‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪83‬‬
‫انتقال فایل ها به رایانه‬
‫برای انتقال فایل ها از کارت حافظه دوربین به رایانه‪ ،‬دوربین را به رایانه متصل کنید‪.‬‬
‫انتقال فایل ها به رایانه دارای سیستم عامل ‪Windows‬‬
‫دوربین را به عنوان یک دیسک قابل حمل به رایانه خود وصل کنید‪.‬‬
‫برای‪ ‬اتصال دوربین بصورت دیسک قابل حذف‪ ،‬باید سیستم عامل کامپیوترتان ویندوز ‪ ،XP‬ویندوز ویستا‬
‫ویندوز ‪ 7‬یا ویندوز ‪ 8‬باشد‪.‬‬
‫‪1‬بر روی صفحه خانگی‪ ،‬به <اولیه> بروید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬اتصال ← ‪ ← i-Launcher‬خاموش انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4 4‬دوربین را خاموش کنید‪.‬‬
‫‪5 5‬با استفاده از کابل ‪ ،USB‬دوربین را به رایانه وصل کنید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬دوربین را روشن کنید‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬در کامپیوتر‪DCIM ← Removable Disk ← My Computer ،‬‬
‫← ‪ 100PHOTO‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬فایلها را در رایانه خود ذخیره کرده یا آنها را به سمت رایانه خود بکشید‪.‬‬
‫باید انتهای کوچک کابل ‪ USB‬را به دوربین خود متصل کنید‪ .‬در صورتی که کابل برعکس وصل‬
‫شود‪ ،‬ممکن است به فایل های شما آسیب برسد‪ .‬سازنده این وسیله در قبال از دست رفتن اطالعات‪،‬‬
‫هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد‪.‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪84‬‬
‫•رایانه‪ ،‬دوربین را به طور خودکار شناسایی می کند‪.‬‬
‫هنایار هب اه لیاف لاقتنا‬
‫انتقال فایل ها به رایانه دارای سیستم عامل ‪Mac‬‬
‫جدا کردن دوربین (برای ‪)Windows XP‬‬
‫برای ‪Windows Vista‬و ‪ ،Windows 8 ،Windows 7‬روش های جدا کردن دوربین یکسان است‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬اگر چراغ وضعیت روی دوربین چشمک می زند‪ ،‬منتظر بمانید تا چشمک زدن‬
‫قطع شود‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬در نوار ابزار در پایین سمت راست صفحه رایانه‪ ،‬روی‬
‫‪3‬روی پیام بازشو کلیک کنید‪.‬‬
‫وقتی دوربین را به رایانه داری سیستم عامل ‪ Mac‬وصل می کنید‪ ،‬رایانه دستگاه را به طور خودکار‬
‫شناسایی می کند‪ .‬می توانید بدون نصب هیچ برنامه ای‪ ،‬مستقیماً فایل ها را از دوربین به رایانه منتقل‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪ Mac OS 10.5‬یا جدیدتر پشتیبانی می شود‪.‬‬
‫کلیک کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4 4‬بر روی کادر پیامی که ایمنی حذف نرم افزار را اعالم می کند‪ ،‬کلیک کنید‪.‬‬
‫‪5 5‬کابل ‪ USB‬را جدا کنید‪.‬‬
‫‪1‬دوربین را خاموش کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬دوربین را با استفاده از کابل ‪ USB‬به رایانه دارای سیستم عامل ‪ Mac‬وصل کنید‪.‬‬
‫باید انتهای کوچک کابل ‪ USB‬را به دوربین خود متصل کنید‪ .‬در صورتی که کابل برعکس وصل‬
‫شود‪ ،‬ممکن است به فایل های شما آسیب برسد‪ .‬سازنده این وسیله در قبال از دست رفتن اطالعات‪،‬‬
‫هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد‪.‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪85‬‬
‫هنایار هب اه لیاف لاقتنا‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬دوربین را روشن کنید‪.‬‬
‫•رایانه‪ ،‬دوربین را به صورت خودکار تشخیص می دهد و نماد دیسک جداشدنی نمایش داده‬
‫می شود‪.‬‬
‫‪4‬در رایانه خود‪ Removable Disk ،‬را باز کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5 5‬فایلها را در رایانه خود ذخیره کرده یا آنها را به سمت رایانه خود بکشید‪.‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪86‬‬
‫سیستم مورد نیاز‬
‫شرایط سیستم مورد نیاز برای پخش فیلم در رایانه یا اجرای برنامه ‪.i-Launcher‬‬
‫نیازمندی های سیستم عامل ‪Windows‬‬
‫گزينه‬
‫سی پی یو‬
‫رم‬
‫سیستم عامل*‬
‫ظرفیت هارد‬
‫دیسک‬
‫موارد دیگر‬
‫الزامات سیستم عامل ‪Mac‬‬
‫گزينه‬
‫سیستم عامل‬
‫نيازمندی ها‬
‫‪ GHz 3/2 ،Intel Pentium®4‬یا باالتر‪/‬‬
‫‪ GHz 2/6 AMD Athlon™ FX‬یا باالتر‬
‫حداقل ‪ 512‬مگابایت ‪ 1( RAM‬گیگابایت و باالتر توصیه می شود)‬
‫‪ Windows 7‬یا ‪Windows 8‬‬
‫رم‬
‫ظرفیت هارد‬
‫دیسک‬
‫موارد دیگر‬
‫‪ 250‬مگابایت یا بیشتر (‪ 1‬گیگابایت یا بیشتر توصیه می شود)‬
‫• •‪ 1024 X 768‬پیکسل‪ ،‬نمایشگر سازگار با نمایش رنگ ‪ 16‬بیت‬
‫(‪ 1280 X 1024‬پیکسل‪ ،‬نمایش رنگ ‪ 32‬بیت توصیه می شود)‬
‫•پورت ‪USB 2.0‬‬
‫•‪ nVIDIA Geforce 7600GT‬یا باالتر‪/‬‬
‫سری ‪ ATI X1600‬یا باالتر‬
‫نيازمندی ها‬
‫‪ Mac OS 10.5‬یا جدیدتر(به جز ‪)PowerPC‬‬
‫حداقل ‪ 256‬مگابایت ‪ 512( RAM‬مگابایت و باالتر توصیه می شود)‬
‫حداقل ‪ 110‬مگابایت‬
‫پورت ‪USB 2.0‬‬
‫•اين نيازمندی ها فقط نوعی توصیه هستند‪ .‬ممکن است حتی زمانی که رایانه از شرایط موجود‬
‫برخوردار است و بسته به شرایط رایانه به درستی کار نکند‪.‬‬
‫•سازنده‪ ،‬در قبال آسیبهای ناشی از به کار گیری رایانه های نامناسب‪ ،‬مانند رایانه هایی که شخصاً‬
‫مونتاژ کرده اید‪ ،‬هیچگونه مسئولیتی ندارد‪.‬‬
‫*نسخه ‪ 32‬بیت ‪ i-Launcher‬نصب می شود—حتی در نسخه های ‪ 64‬بیتی ‪ Windows 7‬و ‪.Windows 8‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪87‬‬
‫شبکه بی‌سیم‬
‫با نحوه اتصال به شبکه های محلی بی سیم (‪ WLAN‬ها) و استفاده از قابلیت های آنها آشنا شوید‪.‬‬
‫اتصال به یک ‪ WLAN‬و پیکربندی تنظیمات شبکه ……… ‪89‬‬
‫اتصال به ‪89 …………………………………… WLAN‬‬
‫استفاده از مرورگر ورود ……………………………… ‪90‬‬
‫نکته هایی درباره اتصال شبکه ………………………… ‪91‬‬
‫وارد کردن متن ……………………………………… ‪92‬‬
‫استفاده از ویژگی ‪93 ………………… )Tag & Go( NFC‬‬
‫استفاده از ویژگی های ‪ NFC‬در حالت عکسبرداری و‬
‫فيلمبرداری‬
‫استفاده از ویژگی های ‪ NFC‬در حالت پخش‬
‫(‪93 …………………………………… )Photo Beam‬‬
‫استفاده از ویژگی های ‪ NFC‬در حالت ‪93 ………… Wi-Fi‬‬
‫………………………………………… ‪93‬‬
‫ذخیره فایل ها در تلفن هوشمند به طور خودکار …………… ‪94‬‬
‫ارسال عکس و فیلم به یک تلفن هوشمند ………………… ‪95‬‬
‫استفاده از یک تلفن هوشمند به عنوان رهاکننده راه دور شاتر …… ‪96‬‬
‫ارسال عکس ها یا فیلم ها با ایمیل ……………………… ‪98‬‬
‫تغییر تنظیمات ایمیل ………………………………… ‪98‬‬
‫ارسال عکس ها یا فیلم ها با ایمیل ……………………… ‪100‬‬
‫استفاده از سرویس های اشتراك گذاری فیلم یا عكس ……… ‪101‬‬
‫دسترسی به يک سرويس اشتراک گذاری ……………… ‪101‬‬
‫آپلود كردن عكس یا فیلم ……………………………… ‪101‬‬
‫استفاده از ‪ Samsung Link‬برای ارسال فایل ………… ‪103‬‬
‫مشاهده عکس ها یا فیلم ها در دستگاه هایی که از‬
‫‪ Samsung Link‬پشتیبانی می کنند …………………… ‪103‬‬
‫اتصال به یک ‪ WLAN‬و پیکربندی تنظیمات شبکه‬
‫یاد بگیرید وقتی در محدوده یک ‪ WLAN‬قرار دارید از طریق یک نقطه دسترسی (‪ )AP‬وصل شوید‪ .‬شما می توانید تنظیمات شبکه را نیز پیکربندی کنید‪.‬‬
‫اتصال به ‪WLAN‬‬
‫نماد‬
‫‪1‬بر روی صفحه خانگی‪ ،‬به <‪ >Wi-Fi‬آلبوم‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ ،‬یا‬
‫‪، 22‬‬
‫‪3 3‬دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید تا صفحه تنظیم ‪ Wi-Fi‬نمایان گردد‪.‬‬
‫‪ AP‬ایمن‬
‫‪WPS AP‬‬
‫توان سیگنال‬
‫•دوربین به طور خودکار دستگاههای ‪ AP‬موجود را مورد جستجو قرار می دهد‪.‬‬
‫] را فشار داده و سپس تنظیم ‪ Wi-Fi‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•در برخی حالت ها‪[ ،‬‬
‫‪4‬‬
‫برای باز کردن گزينه های تنظيمات شبکه‪[ ،‬‬
‫‪4‬یک ‪ AP‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫تنظیم ‪Wi-Fi‬‬
‫تازه سازی‬
‫‪Samsung 1‬‬
‫‪Samsung 2‬‬
‫‪Samsung 3‬‬
‫‪Samsung 4‬‬
‫دستی‬
‫شرح‬
‫‪ AP‬ویژه‬
‫بازگشت‬
‫•برای تازه سازی فهرست ‪ AP‬های قابل اتصال‪ ،‬تازه سازی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•برای اضافه کردن ‪ AP‬به طور دستی‪ ،‬افزودن شبکه بی سيم را انتخاب کنيد‪ .‬نام ‪ AP‬بايد به‬
‫انگليسی باشد تا بتوانيد ‪ AP‬را به‌صورت دستی اضافه کنيد‪.‬‬
‫میسیب هکبش ‪89‬‬
‫] را فشار دهيد‪.‬‬
‫•با انتخاب یک ‪ AP‬ایمن‪ ،‬یک پنجره بازشو ظاهر می شود‪ .‬رمز عبور الزم برای اتصال به‬
‫‪ WLAN‬را وارد کنید‪ .‬برای دریافت اطالعات درباره وارد کردن متن‪ ،‬به "وارد کردن متن"‬
‫مراجعه کنید‪( .‬صفحه ‪)92‬‬
‫•اگر صفحه ورود نمایان شد‪ ،‬به "استفاده از مرورگر ورود" مراجعه کنید‪( .‬صفحه ‪)90‬‬
‫•در صورت انتخاب يک ‪ AP‬غير ايمن‪ ،‬دوربين به صورت خودکار به ‪ WLAN‬متصل می‬
‫شود‪.‬‬
‫•در صورت انتخاب ‪ AP‬پشتيبانی شده توسط پروفايل ‪ ،WPS‬بايد ← اتصال پين ‪WPS‬‬
‫را انتخاب کنيد و سپس پين را در دستگاه ‪ AP‬وارد کنيد‪ .‬با انتخاب ← اتصال دکمه‬
‫‪ WPS‬روی دوربين‪ ،‬و سپس فشار دادن دکمه ‪ WPS‬روی دستگاه ‪ AP‬نيز می توانيد به‬
‫يک ‪ AP‬پشتيبانی شده توسط پروفايل ‪ WPS‬متصل شويد‪.‬‬
‫•اگر پیام بازشویی درباره مقررات جمع آوری داده ها نمایان شد‪ ،‬آن را خوانده و با آن موافقت‬
‫نمایید‪.‬‬
‫ کی هب لاصتااصتابرکیپ و ‪ WLAN‬کی هب لاصتا‬
‫استفاده از مرورگر ورود‬
‫تنظیم گزینه های شبکه‬
‫‪1‬در صفحه تنظيم ‪ ،Wi-Fi‬يک ‪ AP‬را انتخاب کرده و سپس [‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬پس از انتخاب هر یک از گزینه ها‪ ،‬اطالعات مورد نیاز را وارد کنید‪.‬‬
‫] را فشار دهيد‪.‬‬
‫گزينه‬
‫گذرواژه شبکه‬
‫شرح‬
‫رمز عبور شبکه را وارد کنید‪.‬‬
‫تنظیمات ‪IP‬‬
‫آدرس ‪ IP‬را به طور دستی یا خودکار تنظیم کنید‪.‬‬
‫تنظیم دستی آدرس ‪IP‬‬
‫‪1‬در صفحه تنظيم ‪ ،Wi-Fi‬يک ‪ AP‬را انتخاب کرده و سپس [‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬تنظیمات ‪ ← IP‬دستی انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬پس از انتخاب هر یک از گزینه ها‪ ،‬اطالعات مورد نیاز را وارد کنید‪.‬‬
‫گزينه‬
‫‪IP‬‬
‫شرح‬
‫آدرس ‪ IP‬ثابت را وارد کنید‪.‬‬
‫‪Subnet Mask‬‬
‫‪ Subnet mask‬را وارد کنید‪.‬‬
‫‪ Gateway‬را وارد کنید‪.‬‬
‫آدرس ‪ DNS‬را وارد کنید‪.‬‬
‫‪Gateway‬‬
‫سرور ‪DNS‬‬
‫] را فشار دهيد‪.‬‬
‫در هنگام اتصال به برخی ‪ AP‬ها‪ ،‬سایتهای اشتراک گذاری یا سرورهای ابری‪ ،‬می توانید اطالعات‬
‫ورود را از طریق مرورگر ورود وارد کنید‪.‬‬
‫شرح‬
‫دکمه‪/‬نماد‬
‫یک آیتم را انتخاب‪ ،‬یا صفحه را پیمایش کنید‪.‬‬
‫‪[ / / /‬‬
‫]‬
‫یک مورد را انتخاب کنید‪.‬‬
‫] [‬
‫به گزينه های زير دسترسی پيدا کنيد‪:‬‬
‫•صفحه قبلی‪ :‬به صفحه قبلی برويد‪.‬‬
‫•صفحه بعدی‪ :‬به صفحه بعدی برويد‪.‬‬
‫[‬
‫]‬
‫•بارگذاری مجدد‪ :‬صفحه را دوباره بارگذاری کنيد‪.‬‬
‫•توقف‪ :‬بارگذاری صفحه را متوقف کنيد‪.‬‬
‫•خروج‪ :‬مرورگر ورود را ببنديد‪.‬‬
‫مرورگر ورود را ببنديد‪.‬‬
‫] [‬
‫•بسته به صفحه ای که به آن متصل شده اید‪ ،‬امکان انتخاب برخی آیتمها وجود ندارد‪ .‬این وضعیت‬
‫باعث نقص عملکرد نمی شود‪.‬‬
‫•پس از ورود به برخی از صفحه ها‪ ،‬ممکن است مرورگر ورود به صورت خودکار بسته نشود‪.‬‬
‫در این صورت با فشردن [ ]‪ ،‬مرورگر ورود را بسته و سپس به عملیات مورد نظر بپردازید‪.‬‬
‫•با توجه به اندازه صفحه یا سرعت شبکه ممکن است بارگذاری صفحه ورود زمان بیشتری طول‬
‫بکشد‪ .‬در این صورت‪ ،‬تا ظاهر شدن پنجره ورودی اطالعات جهت ورود صبر کنید‪.‬‬
‫میسیب هکبش ‪90‬‬
‫ کی هب لاصتااصتابرکیپ و ‪ WLAN‬کی هب لاصتا‬
‫نکته هایی درباره اتصال شبکه‬
‫•اگر کارت حافظه را قرار ندهيد‪ ،‬برخی از قابليت های ‪ Wi-Fi‬در دسترس نخواهد بود‪.‬‬
‫•کيفيت اتصال شبکه توسط ‪ AP‬تع يين می شود‪.‬‬
‫•هرچه فاصله بین دوربین شما و ‪ AP‬بیشتر باشد‪ ،‬اتصال به شبکه زمان بیشتری خواهد برد‪.‬‬
‫•اگر دستگاه مجاور و دوربین شما از سیگنال فرکانس رادیویی مشابه استفاده کنند‪ ،‬ممکن است در‬
‫اتصال شما اختالل ایجاد شود‪.‬‬
‫•اگر نام ‪ AP‬شما انگلیسی نباشد‪ ،‬ممکن است دوربین نتواند دستگاه را پیدا کند یا ممکن است نام‬
‫دستگاه به درستی نمایش داده نشود‪.‬‬
‫•برای اطالع از تنظیمات شبکه و رمز عبور‪ ،‬با سرپرست شبکه یا از ارائه دهنده خدمات شبکه‬
‫تماس بگیرید‪.‬‬
‫•اگر یک ‪ WLAN‬به احراز هویت از ارائه دهنده خدمات نیاز داشته باشد‪ ،‬امکان اتصال شما به آن‬
‫وجود نخواهد داشت‪ .‬برای اتصال به ‪ ،WLAN‬با ارائه دهنده خدمات شبکه خود تماس بگیرید‪.‬‬
‫•بسته به نوع احراز هویت‪ ،‬تعداد ارقام رمز عبور ممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫•برقراری اتصال به ‪ WLAN‬در برخی از محیط ها ممکن نیست‪.‬‬
‫•دوربین ممکن است یک چاپگر دارای قابلیت ‪ WLAN‬را در فهرست ‪ AP‬نمایش دهد‪ .‬امکان‬
‫اتصال به شبکه از طریق چاپگر وجود ندارد‪.‬‬
‫•شما نمی توانید دوربین خود را همزمان به یک شبکه و یک تلویزیون متصل کنید‪.‬‬
‫•اتصال به شبکه ممکن است مستلزم پرداخت هزینه های اضافی باشد‪ .‬این هزینه ها بسته به شرایط‬
‫قرارداد شما فرق می کند‪.‬‬
‫•اگر نتوانستید به ‪ WLAN‬متصل شوید‪ ،‬یک ‪ AP‬دیگر را از فهرست ‪ AP‬امتحان کنید‪.‬‬
‫•در صورت انتخاب ‪ WLAN‬های آزاد ارائه شده توسط برخی ارائه دهندگان سرویس شبکه‪ ،‬ممکن‬
‫است یک صفحه ورود ظاهر شود‪ .‬شناسه و رمز عبور خود را برای اتصال به ‪ WLAN‬وارد کنید‪.‬‬
‫برای کسب اطالعات درباره ثبت یا سرویس‪ ،‬با ارائه دهندگان سرویس شبکه تماس بگیرید‪.‬‬
‫•در هنگام وارد کردن اطالعات شخصی ویژه اتصال ‪ ،AP‬احتیاط کنید‪ .‬از وارد کردن اطالعات‬
‫پرداخت یا کارت اعتباری بر روی دوربین بپرهیزید‪ .‬سازنده در قبال مشکالت ناشی از ورود این‬
‫گونه اطالعات‪ ،‬مسئولیتی ندارد‪.‬‬
‫•اتصاالت شبکه قابل استفاده در کشورهای مختلف فرق می کند‪.‬‬
‫•قابلیت ‪ WLAN‬دوربین شما باید قوانین ارتباطات رادیویی منطقه شما را رعایت کند‪ .‬برای حصول‬
‫اطمینان از سازگاری‪ ،‬از ویژگی ‪ WLAN‬فقط در همان کشوری استفاده کنید که دوربین را از آنجا‬
‫خریداری کرده اید‪.‬‬
‫•فرآیند انجام تنظیمات شبکه ممکن است بسته به شرایط شبکه فرق داشته باشد‪.‬‬
‫•به شبکه ای که مجاز به استفاده از آن نیستید وارد نشوید‪.‬‬
‫•پیش از اتصال به یک شبکه‪ ،‬از شارژ بودن کامل باتری خود مطمئن شوید‪.‬‬
‫•نمی توانید فایل های گرفته شده در بعضی حالت ها را بارگذاری یا ارسال کنید‪.‬‬
‫•فایل هایی را که به دستگاهی دیگر انتقال می دهید‪ ،‬ممکن است توسط آن دستگاه پشتیبانی نشود‪.‬‬
‫در این صورت از رایانه برای نمایش فایل ها استفاده کنید‪.‬‬
‫میسیب هکبش ‪91‬‬
‫ کی هب لاصتااصتابرکیپ و ‪ WLAN‬کی هب لاصتا‬
‫وارد کردن متن‬
‫نماد‬
‫نحوه وارد کردن متن را یاد بگیرید‪ .‬نمادهای جدول زیر امکان حرکت مکان نما‪ ،‬تغییر بزرگی یا‬
‫کوچکی حروف‪ ،‬و غیره را به شما می دهد‪ .‬برای انتخاب کلید مورد نظر‪[ ،‬‬
‫‪ ] / / /‬را فشار‬
‫دهید‪ ،‬و سپس [ ] را برای ورود فشار دهید‪.‬‬
‫شرح‬
‫بین حالت های نماد و ‪ ABC‬جابجا شوید‪.‬‬
‫وارد کردن یک فاصله‪.‬‬
‫انجام شد‬
‫متن نمایش داده شده را ذخیره کنید‪.‬‬
‫راهنمای وارد کردن متن را مشاهده کنيد‪.‬‬
‫•صرف نظر از زبان صفحه نمایش‪ ،‬در بعضی حالت ها فقط می توانید از حروف الفبای انگلیسی‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫•برای انتخاب انجام شد به طور مستقیم‪ ] [ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫•امکان وارد کردن حداکثر ‪ 64‬نویسه وجود دارد‪.‬‬
‫•بسته به حالت ورودی‪ ،‬صفحه ممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫انجام شد‬
‫بک اسپیس‬
‫نماد‬
‫لغو‬
‫شرح‬
‫حذف حرف آخر‪.‬‬
‫حرکت دادن مکان نما‪.‬‬
‫در حالت ‪ ،ABC‬بزرگی یا کوچکی حروف را تغییر دهید‪.‬‬
‫"‪ ".com‬را وارد کنيد‪.‬‬
‫میسیب هکبش ‪92‬‬
‫استفاده از ویژگی ‪)Tag & Go( NFC‬‬
‫برای اجرای ویژگی ذخیره سازی خودکار عکس ها در تلفن هوشمند یا ویژگی استفاده از تلفن هوشمند به عنوان شاتر از راه دور‪ ،‬آنتن ‪ NFC‬تلفن هوشمند را نزدیک تگ ‪ NFC‬دوربین قرار دهید‪ .‬در حالت پخش‬
‫همچنین می توانید فایل ها را به یک دستگاه دارای ‪ NFC‬منتقل نمایید‪.‬‬
‫•این ویژگی در تلفن های هوشمندی که دارای ‪ NFC‬و سیستم عامل ‪ Android‬هستند پشتیبانی می شود‪ .‬توصیه می شود که از آخرین نسخه استفاده کنید‪ .‬این ویژگی در دستگاه های ‪ iOS‬وجود ندارد‪.‬‬
‫•قبل از استفاده از اين ويژگی‪ ،‬بايد ‪ Samsung SMART CAMERA App‬را روی تلفن يا دستگاه خود نصب کنيد‪ .‬می توانيد برنامه را از ‪ Google Play Store ،Samsung Apps‬دانلود کنيد‪Samsung .‬‬
‫‪ SMART CAMERA App‬با مدل های دوربين ‪ Samsung‬ساخته شده در سال ‪ ٢٠١٣‬يا بعد از اين سال سازگار است‪.‬‬
‫•برای خواندن یک برچسب ‪ ،NFC‬دستگاه دارای ‪ NFC‬را به مدت بیش از ‪ 2‬ثانیه نزدیک برچسب ‪ NFC‬دوربین قرار دهید‪.‬‬
‫•اطالعات برچسب را به هیچ وجه تغییر ندهید‪.‬‬
‫استفاده از ویژگی های ‪ NFC‬در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری‬
‫استفاده از ویژگی های ‪ NFC‬در حالت ‪Wi-Fi‬‬
‫‪ AutoShare‬یا ‪ Remote Viewfinder‬را با خواندن یک برچسب از دستگاهی که دارای ‪NFC‬‬
‫است‪ ،‬اجرا کنید‪( .‬صفحه ‪)96 ،94‬‬
‫از پیش تعیین کنید که عملکرد ‪ Wi-Fi‬را توسط خواندن برچسب دستگاه دارای ‪ NFC‬اجرا کنید‪.‬‬
‫(صفحه ‪)110‬‬
‫‪ MobileLink‬یا ‪ Remote Viewfinder‬را با خواندن برچسب دستگاه دارای ‪ ،NFC‬از پنجره ای‬
‫که باز می شود انتخاب کنید‪( .‬صفحه ‪)96 ،95‬‬
‫استفاده از ویژگی های ‪ NFC‬در حالت پخش (‪)Photo Beam‬‬
‫در حالت پخش‪ ،‬هنگامی که یک برچسب را از دستگاه دارای ‪NFC‬می خوانید‪ ،‬فایل فعلی توسط‬
‫دوربین به صورت خودکار به تلفن هوشمند منتقل می شود‪.‬‬
‫•برای انتقال چندین فایل‪ ،‬یک برچسب را از نمای تصاوير کوچک دستگاهی که دارای ‪ NFC‬است‬
‫بخوانید و سپس فایل ها را انتخاب کنید‪.‬‬
‫میسیب هکبش ‪93‬‬
‫ذخیره فایل ها در تلفن هوشمند به طور خودکار‬
‫دوربین از طریق ‪ WLAN‬به یک تلفن هوشمند متصل می شود که از ویژگی ‪ AutoShare‬پشتیبانی می‏کند‪ .‬هنگامی که با دوربین خود‪ ،‬عکس می گیرید‪ ،‬عکس به طور خودکار در تلفن هوشمند ذخیره می شود‪.‬‬
‫•ویژگی ‪ AutoShare‬در تلفن های هوشمند یا تبلت های دارای سیستم عامل اندروئید یا ‪ iOS‬پشتیبانی می شود‪ .‬برخی از ويژگی ها ممکن است در برخی مدل ها پشتيبانی نشود‪ .‬قبل از استفاده از اين ويژگی‪ ،‬افزار داخلی‬
‫دستگاه را به آخرین نسخه به روز رسانی نماييد‪ .‬اگر نسخه نرم افزار داخلی جدید نیست‪ ،‬ممکن است این عملکرد به درستی کار نکند‪.‬‬
‫•قبل از استفاده از اين ويژگی‪ ،‬بايد ‪ Samsung SMART CAMERA App‬را روی تلفن يا دستگاه خود نصب کنيد‪ .‬می توانيد برنامه را از ‪ ،Google Play Store ،Samsung Apps‬يا ‪Apple App Store‬‬
‫دانلود کنيد‪ Samsung SMART CAMERA App .‬با مدل های دوربين ‪ Samsung‬ساخته شده در سال ‪ ٢٠١٣‬يا بعد از اين سال سازگار است‪.‬‬
‫•در صورتی که این عملکرد را تنظیم کنید‪ ،‬تنظیم حفظ می شود حتی اگر حالت عکسبرداری و فیلمبرداری را تغییر دهید‪.‬‬
‫•این ویژگی ممکن است در برخی حالت ها پشتیبانی نشود‪.‬‬
‫‪1‬در دوربین‪ ،‬در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪[ ،‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬در دوربین‪ ← AutoShare ،‬روشن را انتخاب کنید‪.‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫•در صورتی که پیام بازشو نمایان شد و از شما خواست که برنامه را دانلود کنید‪ ،‬بعدی را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬در تلفن هوشمند‪ Samsung SMART CAMERA App ،‬را روشن کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬دوربین را از فهرست انتخاب کنید و گوشی هوشمند را به دوربین متصل کنید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬در دوربین‪ ،‬به تلفن هوشمند اجازه دهید که به دوربین وصل شود‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬در دوربین‪ ،‬عکس بگیرید‪.‬‬
‫•برای دستگاه های ‪ ،iOS‬قبل از شروع برنامه ویژگی ‪ Wi-Fi‬را روشن کنید‪.‬‬
‫•برای اجرای خودکار برنامه در تلفن هوشمند دارای ‪ ،NFC‬عملکرد را روشن کرده و تلفن‬
‫هوشمند را نزدیک برچسب ‪( NFC‬صفحه ‪ )16‬روی دوربین قرار دهید‪.‬‬
‫•تلفن هوشمند می تواند در هر زمان فقط به یک تلفن متصل شود‪.‬‬
‫میسیب هکبش ‪94‬‬
‫•در صورتی که تلفن هوشمند ً‬
‫قبال به دوربین وصل شده باشد‪ ،‬به طور خودکار وصل می شود‪.‬‬
‫•نمادی که وضعیت اتصال را نشان می دهد ( )‪ ،‬روی صفحه دوربین ظاهر می شود‪.‬‬
‫•عکس گرفته شده در دوربین ذخیره می شود‪ ،‬و سپس به تلفن هوشمند انتقال می یابد‪.‬‬
‫•اگر ویژگی ‪ GPS‬در تلفن هوشمند فعال شود‪ ،‬اطالعات ‪ GPS‬همراه با عکس گرفته شده‬
‫ذخیره می گردد‪.‬‬
‫ارسال عکس و فیلم به یک تلفن هوشمند‬
‫دوربین از طریق ‪ WLAN‬به یک تلفن هوشمند متصل می شود که از ویژگی ‪ MobileLink‬پشتیبانی می‏کند‪ .‬شما می توانید عکسها یا فیلمها را به آسانی به تلفن هوشمند خود منتقل کنید‪.‬‬
‫•ویژگی ‪ MobileLink‬در تلفن های هوشمند یا تبلت های دارای سیستم عامل اندروئید یا ‪ iOS‬پشتیبانی می شود‪ .‬برخی از ويژگی ها ممکن است در برخی مدل ها پشتيبانی نشود‪ .‬قبل از استفاده از اين ويژگی‪ ،‬افزار داخلی‬
‫دستگاه را به آخرین نسخه به روز رسانی نماييد‪ .‬اگر نسخه نرم افزار داخلی جدید نیست‪ ،‬ممکن است این عملکرد به درستی کار نکند‪.‬‬
‫•قبل از استفاده از اين ويژگی‪ ،‬بايد ‪ Samsung SMART CAMERA App‬را روی تلفن يا دستگاه خود نصب کنيد‪ .‬می توانيد برنامه را از ‪ ،Google Play Store ،Samsung Apps‬يا ‪Apple App Store‬‬
‫دانلود کنيد‪ Samsung SMART CAMERA App .‬با مدل های دوربين ‪ Samsung‬ساخته شده در سال ‪ ٢٠١٣‬يا بعد از اين سال سازگار است‪.‬‬
‫•وقتی هیچ فایلی در حافظه دوربین نباشد نمی توانید از این ویژگی استفاده كنید‪.‬‬
‫•اگر فایل ها را از تلفن هوشمند انتخاب کنید‪ ،‬می توانید هر بار تا ‪ 1000‬فایل جدید را مشاهده نموده و تا ‪ 1000‬فایل را ارسال نمایید‪ .‬در صورتی که فایل ها را از دوربین انتخاب کنید‪ ،‬می توانید فایل هایی که از دوربین‬
‫انتخاب شده اند را مشاهده کنید و حداکثر تعداد فایل هایی که می توان ارسال کرد به فضای حافظه تلفن هوشمند بستگی دارد‪.‬‬
‫•هنگام استفاده از این ویژگی در دستگاه دارای سیستم عامل ‪ ،iOS‬ممکن است دستگاه اتصال ‪ Wi-Fi‬را از دست بدهد‪.‬‬
‫‪1‬بر روی صفحه خانگی‪ ،‬به <‪ >Wi-Fi‬بروید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬در دوربین‪،‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•در صورتی که پیام بازشو نمایان شد و از شما خواست که برنامه را دانلود کنید‪ ،‬بعدی را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬در دوربین‪ ،‬گزینه ارسال را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬در تلفن هوشمند‪ Samsung SMART CAMERA App ،‬را روشن کنید‪.‬‬
‫•در صورتی که فایل ها را از گوشی هوشمند انتخاب کنید کنید‪ ،‬می توانید از تلفن هوشمند‬
‫خود برای مشاهده و به اشتراک گذاشتن فایل های ذخیره شده در دوربین استفاده کنید‪.‬‬
‫•در صورتی که فایل ها را از از دوربین انتخاب کنید کنید‪ ،‬می توانید فایل ها را برای ارسال‬
‫از دوربین‪ ،‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬دوربین را از فهرست انتخاب کنید و گوشی هوشمند را به دوربین متصل کنید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬در دوربین‪ ،‬به تلفن هوشمند اجازه دهید که به دوربین وصل شود‪.‬‬
‫•تلفن هوشمند می تواند در هر زمان فقط به یک تلفن متصل شود‪.‬‬
‫•در صورتی که تلفن هوشمند ً‬
‫قبال به دوربین وصل شده باشد‪ ،‬به طور خودکار وصل می شود‪.‬‬
‫•اگر برای مدت زمان ‪ 30‬ثانیه هیچ کاری با دوربین انجام ندهید‪ ،‬برنامه موجود در تلفن‬
‫هوشمند بسته می شود‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8 8‬در تلفن هوشمند‪ ،‬دکمه کپی را لمس کنید یا در دوربین‪ Send ،‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•برای دستگاه های ‪ ،iOS‬قبل از شروع برنامه ویژگی ‪ Wi-Fi‬را روشن کنید‪.‬‬
‫•برای اجرای خودکار برنامه در تلفن هوشمند دارای ‪ ،NFC‬عملکرد را روشن کرده و تلفن‬
‫هوشمند را نزدیک برچسب ‪( NFC‬صفحه ‪ )16‬روی دوربین قرار دهید‪.‬‬
‫‪7‬در تلفن هوشمند یا دوربین‪ ،‬فایل ها را برای انتقال از دوربین انتخاب کنید‪.‬‬
‫•دوربین فایل ها را ارسال می کند‪.‬‬
‫اگر هیچ عملی را ظرف مدت ‪ 30‬ثانیه بر روی دوربین انجام ندهید‪ ،‬صفحه دوربین خاموش می شود‪.‬‬
‫میسیب هکبش ‪95‬‬
‫استفاده از یک تلفن هوشمند به عنوان رهاکننده راه دور شاتر‬
‫دوربین از طریق یک ‪ WLAN‬به یک تلفن هوشمند متصل می شود‪ .‬با بهره گیری از ویژگی ‪ Remote Viewfinder‬از تلفن هوشمند به عنوان رها کننده راه دور شاتر استفاده کنید‪ .‬عکس گرفته شده بر روی‬
‫تلفن هوشمند نمایش داده می شود‪.‬‬
‫•ویژگی ‪ Remote Viewfinder‬در تلفن های هوشمند یا تبلت های دارای سیستم عامل اندروئید یا ‪ iOS‬پشتیبانی می شود‪ .‬برخی از ويژگی ها ممکن است در برخی مدل ها پشتيبانی نشود‪ .‬قبل از استفاده از اين ويژگی‪،‬‬
‫افزار داخلی دستگاه را به آخرین نسخه به روز رسانی نماييد‪ .‬اگر نسخه نرم افزار داخلی جدید نیست‪ ،‬ممکن است این عملکرد به درستی کار نکند‪.‬‬
‫•قبل از استفاده از اين ويژگی‪ ،‬بايد ‪ Samsung SMART CAMERA App‬را روی تلفن يا دستگاه خود نصب کنيد‪ .‬می توانيد برنامه را از ‪ ،Google Play Store ،Samsung Apps‬يا ‪Apple App Store‬‬
‫دانلود کنيد‪ Samsung SMART CAMERA App .‬با مدل های دوربين ‪ Samsung‬ساخته شده در سال ‪ ٢٠١٣‬يا بعد از اين سال سازگار است‪.‬‬
‫‪1‬بر روی صفحه خانگی‪ ،‬به <‪ >Wi-Fi‬بروید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬در دوربین‪،‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•در صورتی که پیام بازشو نمایان شد و از شما خواست که برنامه را دانلود کنید‪ ،‬بعدی را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬در تلفن هوشمند‪ Samsung SMART CAMERA App ،‬را روشن کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬دوربین را از فهرست انتخاب کنید و گوشی هوشمند را به دوربین متصل کنید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬در دوربین‪ ،‬به تلفن هوشمند اجازه دهید که به دوربین وصل شود‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬بر روی تلفن هوشمند‪ ،‬گزینه های تصویربرداری زیر را تنظیم کنید‪.‬‬
‫•برای دستگاه های ‪ ،iOS‬قبل از شروع برنامه ویژگی ‪ Wi-Fi‬را روشن کنید‪.‬‬
‫•برای اجرای خودکار برنامه در تلفن هوشمند دارای ‪ ،NFC‬عملکرد را روشن کرده و تلفن‬
‫هوشمند را نزدیک برچسب ‪( NFC‬صفحه ‪ )16‬روی دوربین قرار دهید‪.‬‬
‫•تلفن هوشمند می تواند در هر زمان فقط به یک تلفن متصل شود‪.‬‬
‫میسیب هکبش ‪96‬‬
‫•در صورتی که تلفن هوشمند ً‬
‫قبال به دوربین وصل شده باشد‪ ،‬به طور خودکار وصل می شود‪.‬‬
‫•در هنگام استفاده از این ویژگی‪ ،‬برخی از دکمه های دوربین کارآیی نخواهند داشت‪.‬‬
‫•در تلفن های هوشمند فقط با لمس صفحه می توانید دوربین را راه اندازی کنید‪.‬‬
‫•‪ Remote Viewfinder‬فقط از عکس با اندازه های ‪10M‬و ‪ 3M‬پشتیبانی می کند‪.‬‬
‫رتاش رود هار هدننکاهر ناونع هب دنمشوه نفلت کی زا هدافتسا‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬در تلفن هوشمند‪،‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬برای گرفتن عکس‪،‬‬
‫را برای فوکوس لمس کرده و نگه دارید‪.‬‬
‫•فوکوس به طور خودکار بر روی فوکوس اتوماتیک چندگانه تنظیم می شود‪.‬‬
‫را رها کنید‪.‬‬
‫•اگر ویژگی ‪ GPS‬در تلفن هوشمند فعال شود‪ ،‬اطالعات ‪ GPS‬همراه با عکس گرفته شده‬
‫ذخیره می گردد‪.‬‬
‫•در هنگام استفاده از این قابلیت‪ ،‬فاصله مطلوب بین دوربین و تلفن هوشمند بسته به محیط اطراف‬
‫شما ممکن است متغیر باشد‪.‬‬
‫•هنگام استفاده از این ویژگی توصیه می شود تلفن هوشمند و دوربین را در داخل فاصله ‪ 7‬متری‬
‫از یکدیگر نگه دارید‪.‬‬
‫در تلفن هوشمند‪ ،‬کمی زمان می برد تا عکس گرفته شود‪.‬‬
‫•بعد از رها کردن‬
‫•عملکرد ‪ Remote Viewfinder‬در موارد زیر غیر فعال است‪:‬‬
‫‪-‬دوربین یا تلفن هوشمند خاموش باشد‬
‫‪-‬اتصال دوربین یا تلفن همراه با ‪ WLAN‬قطع شود‬
‫‪-‬ضعیف یا ناپایدار بودن اتصال ‪Wi-Fi‬‬
‫‪-‬از زمان اتصال حدود ‪ 3‬دقيقه است که هیچ عملی انجام نداده اید‬
‫•اگر هیچ عملی را ظرف مدت ‪ 30‬ثانیه بر روی دوربین انجام ندهید‪ ،‬صفحه دوربین خاموش می‬
‫شود‪.‬‬
‫میسیب هکبش ‪97‬‬
‫ارسال عکس ها یا فیلم ها با ایمیل‬
‫شما می توانید تنظیمات منوی ایمیل را تغییر داده و عکس ها یا فیلمهای موجود در دوربین را از طریق ایمیل ارسال کنید‪.‬‬
‫تغییر تنظیمات ایمیل‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬جعبه نام را انتخاب کنید‪ ،‬نام خود را وارد کنید‪ ،‬و سپس انجام شد را انتخاب کنید‪.‬‬
‫در منوی ایمیل‪ ،‬شما می توانید تنظیمات مربوط به ذخیره اطالعات را تغییر دهید‪ .‬همچنین می توانید‬
‫رمز عبور ایمیل را تعیین کرده یا تغییر دهید‪ .‬برای دریافت اطالعات درباره وارد کردن متن‪ ،‬به‬
‫"وارد کردن متن" مراجعه کنید‪( .‬صفحه ‪)92‬‬
‫تنظیم فرستنده‬
‫نام‬
‫ذخیره اطالعات‬
‫‪1‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫‪[3 3‬‬
‫‪4 4‬تنظیم فرستنده انتخاب کنید‪.‬‬
‫ایمیل‬
‫‪1‬بر روی صفحه خانگی‪ ،‬به <‪ >Wi-Fi‬آلبوم‪.‬‬
‫حذف‬
‫ذخيره‬
‫بازگشت‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬جعبه ایمیل را انتخاب کنید‪ ،‬نشانی ایمیل خود را وارد کنید‪ ،‬و سپس انجام شد را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬برای ذخیره تغییرات‪ ،‬ذخيره را انتخاب کنید‪.‬‬
‫میسیب هکبش ‪98‬‬
‫•برای حذف اطالعات خود‪ ،‬حذف را انتخاب کنید‪.‬‬
‫لیمیا اب اه ملیف ای اه سکع لاسرا‬
‫تنظیم یک رمز ایمیل‬
‫‪1‬بر روی صفحه خانگی‪ ،‬به <‪ >Wi-Fi‬آلبوم‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫‪[3 3‬‬
‫‪4 4‬تنظیم رمز عبور ← روشن انتخاب کنید‪.‬‬
‫•برای غیرفعال کردن رمز‪ ،‬خاموش را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪5‬هنگامی که پنجره بازشو نمایان می شود‪ OK ،‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6 6‬یک گذرواژه ‪ 4‬رقمی وارد کنید‪.‬‬
‫‪7 7‬دوباره رمز عبور را وارد کنید‪.‬‬
‫‪8 8‬هنگامی که پنجره بازشو نمایان می شود‪ OK ،‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫تغییر رمز عبور ایمیل‬
‫‪1‬بر روی صفحه خانگی‪ ،‬به <‪ >Wi-Fi‬آلبوم‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫‪[3 3‬‬
‫‪4 4‬تغییر رمز عبور انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪5 5‬رمز عبور فعلی ‪ 4‬رقمی خود را وارد کنید‪.‬‬
‫‪6 6‬یک رمز عبور جدید ‪ 4‬رقمی وارد کنید‪.‬‬
‫‪7 7‬دوباره رمز عبور جدید را وارد کنید‪.‬‬
‫‪8 8‬هنگامی که پنجره بازشو نمایان می شود‪ OK ،‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫در صورتی که رمز خود را فراموش کنید‪ ،‬می توانید با انتخاب ‪ Reset‬در صفحه تنظیم رمز‪ ،‬آن را‬
‫بازنشانی کنید‪ .‬وقتی اطالعات را بازنشانی می‌کنید‪ ،‬اطالعات ً‬
‫قبال ذخیره شده کاربر‪ ،‬نشانی ایمیل و فهرست‬
‫ایمیل‌های تازه ارسال شده حذف می‌شود‪.‬‬
‫میسیب هکبش ‪99‬‬
‫لیمیا اب اه ملیف ای اه سکع لاسرا‬
‫ارسال عکس ها یا فیلم ها با ایمیل‬
‫‪7‬‬
‫شما می توانید عکس ها یا فیلمهای موجود در دوربین را از طریق ایمیل ارسال کنید‪ .‬برای دریافت‬
‫اطالعات درباره وارد کردن متن‪ ،‬به "وارد کردن متن" مراجعه کنید‪( .‬صفحه ‪)92‬‬
‫‪7‬فايل های مورد نظر برای ارسال را انتخاب کرده و [‬
‫] را فشار دهيد‪.‬‬
‫•شما می توانید حداکثر ‪ 20‬فایل انتخاب کنید‪ .‬حجم کلی فایلها نباید از ‪ 7‬مگابایت بیشتر باشد‪.‬‬
‫‪ Next8‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9 9‬جعبه توضيح را انتخاب کنيد‪ ،‬توضيحات خود را وارد کنيد‪ ،‬و سپس انجام شد را‬
‫‪1‬بر روی صفحه خانگی‪ ،‬به <‪ >Wi-Fi‬آلبوم‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬به یک ‪ WLAN‬متصل شوید‪( .‬صفحه ‪)89‬‬
‫‪4 4‬فرستنده را انتخاب کنید‪ ،‬نشانی ایمیل خود را وارد کنید‪ ،‬و سپس انجام شد را‬
‫انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫•اگر ً‬
‫قبال اطالعات خود را ذخیره کرده اید‪ ،‬این اطالعات به طور خودکار درج می شود‪.‬‬
‫(صفحه ‪)98‬‬
‫← یک نشانی را انتخاب‬
‫•برای استفاده از یک نشانی از فهرست ارسال کنندگان قبلی‪،‬‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬جعبه گيرنده را انتخاب کنید‪ ،‬نشانی ایمیل را وارد کنید‪ ،‬و سپس انجام شد را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬بعدی انتخاب کنید‪.‬‬
‫← یک نشانی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•برای استفاده از یک نشانی از فهرست گیرندگان قبلی‪،‬‬
‫را انتخاب کنید‪ .‬شما می توانید حداکثر ‪ 30‬گیرنده را‬
‫•برای اضافه کردن گیرندگان بیشتر‪،‬‬
‫وارد کنید‪.‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•برای حذف یک نشانی از فهرست‪،‬‬
‫میسیب هکبش ‪100‬‬
‫‪ 1‬ارسال انتخاب کنید‪.‬‬
‫•دوربین ایمیل را ارسال می کند‪.‬‬
‫•اگر ارسال ایمیل ناموفق باشد‪ ،‬یک پیام برای مطلع کردن شما مبنی بر ارسال دوباره آن‬
‫نمایان می شود‪.‬‬
‫•حتی در صورتی که ارسال عکس موفقیت آمیز به نظر برسد‪ ،‬خطاهای مربوط به حساب ایمیل‬
‫گیرنده ممکن است باعث شود که عکس برگشت بخورد یا به عنوان هرزنامه در نظر گرفته شود‪.‬‬
‫•اگر هیچ شبکه ای موجود نباشد یا اگر تنظیمات اشتراک ایمیل به درستی انجام نشده باشد‪ ،‬امکان‬
‫ارسال ایمیل وجود نخواهد داشت‪.‬‬
‫•اگر اندازه فایل ترکیبی بیش از ‪ 7‬مگابایت باشد‪ ،‬نمی توانید ایمیل را ارسال کنید‪ .‬حداکثر وضوح‬
‫عکس های ارسالی‪ 2M ،‬می تواند باشد‪ .‬حداکثر وضوح فیلم‌های ارسالی‪،‬‬
‫می تواند باشد‪ .‬اگر‬
‫عکس منتخب دارای وضوحی بیش از ‪ 2M‬باشد‪ ،‬به صورت خودکار به وضوح پایین تری تغییر‬
‫اندازه داده می شود‪.‬‬
‫•اگر به دلیل وجود یك فایروال یا تنظیمات تأیید كاربر نمی توانید به یك ایمیل دسترسی داشته باشید‪،‬‬
‫با مدیر شبكه یا ارائه دهنده خدمات شبكه تماس بگیرید‪.‬‬
‫•وقتی هیچ فایلی در حافظه دوربین نباشد نمی توانید از این ویژگی استفاده كنید‪.‬‬
‫]‪ ،‬و سپس انتخاب اشتراک گذاری (‪ ← )Wi-Fi‬ایمیل می‬
‫•در حالت پخش‪ ،‬با فشار دادن [‬
‫توانید ایمیل نیز ارسال کنید‪.‬‬
‫استفاده از سرویس های اشتراك گذاری فیلم یا عكس‬
‫عکس ها يا فيلمهای خود را در سرویس های اشتراک گذاری فايل بارگذاری کنيد‪ .‬سرویس های اشتراک گذاری موجود بر روی دوربين شما نمايش داده می شود‪ .‬برای بارگذاری فايلها در برخی سرویس های‬
‫اشتراک گذاری‪ ،‬بايد پيش از وصل کردن دوربين خود‪ ،‬از سرویس های اشتراک گذاری بازديد کرده و در آنجا ثبت نام کنيد‪.‬‬
‫دسترسی به يک سرويس اشتراک گذاری‬
‫‪1‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬يک سرويس اشتراک گذاری انتخاب کنيد‪.‬‬
‫آپلود كردن عكس یا فیلم‬
‫‪1‬با دوربين خود به سرویس اشتراک گذاری دسترسی پيدا کنيد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬برای بارگذاری پرونده‪ ،‬به آن پرونده بروید و سپس [‬
‫‪1‬بر روی صفحه خانگی‪ ،‬به <‪ >Wi-Fi‬آلبوم‪.‬‬
‫•در صورتی که پیام بازشو نمایان شد و از شما خواست که حساب کاربری ایجاد کنید‪ OK ،‬را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4‬به یک ‪ WLAN‬متصل شوید‪( .‬صفحه ‪)89‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5 5‬شناسه و رمز عبور خود را برای ورود‪ ،‬وارد کنید‪.‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫•شما می توانید حداکثر ‪ 20‬فایل انتخاب کنید‪ .‬حجم کلی فایلها نباید از ‪ 10‬مگابایت بیشتر باشد‪.‬‬
‫(در برخی از سرویس های اشتراک گذاری امکان دارد مجموع اندازه يا تعداد فايل ها متفاوت‬
‫باشد‪).‬‬
‫‪3‬‬
‫•برای دریافت اطالعات درباره وارد کردن متن‪ ،‬به "وارد کردن متن" مراجعه کنید‪.‬‬
‫(صفحه ‪)92‬‬
‫← یک شناسه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•برای انتخاب یک شناسه از فهرست‪،‬‬
‫•اگر ً‬
‫قبال وارد سرویس اشتراک گذاری شده باشيد‪ ،‬ممکن است ورود شما به طور خودکار‬
‫انجام شود‪.‬‬
‫برای استفاده از اين ويژگی بايد در سرویس اشتراک گذاری فايل يک اشتراک فعال داشته باشيد‪.‬‬
‫میسیب هکبش ‪101‬‬
‫‪ Upload3‬را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫•دوربین‪ ،‬عکس ها یا فیلم ها را بارگذاری می کند‪.‬‬
‫•در برخی از سرویس های اشتراک گذاری می توانيد نظرات خود را با انتخاب کادر توضیح‪،‬‬
‫وارد کنید‪ .‬برای دريافت اطالعات درباره وارد کردن متن‪ ،‬به "وارد کردن متن" مراجعه کنيد‪.‬‬
‫(صفحه ‪)92‬‬
‫سكع ای ملیف یراذگ كارتشا یاه سیورس زا هدافتسا‬
‫]‪ ،‬و سپس انتخاب پوشه آپلود (‪ )Facebook‬در صفحه فهرست‬
‫•با فشار دادن [‬
‫سرویس اشتراک گذاری‪ ،‬می توانيد پوشه بارگذاری برای ‪ Facebook‬را تعيين کنيد‪.‬‬
‫•فايلهايی که اندازه آنها بيش از حد مجاز باشند قابل بارگذاری نيستند‪ .‬حداکثر وضوح عکس ها‬
‫برای بارگذاری‪ 2M ،‬می تواند باشد‪ .‬حداکثر وضوح فیلم‌ها برای بارگذاری‪،‬‬
‫می تواند باشد‪.‬‬
‫اگر عکس منتخب دارای وضوحی بیش از ‪ 2M‬باشد‪ ،‬به صورت خودکار به وضوح پایین تری‬
‫تغییر اندازه داده می شود‪( .‬در برخی از سرویس های اشتراک گذاری امکان دارد حداکثر وضوح‬
‫عکس متفاوت باشد‪).‬‬
‫•بسته به سرویس اشتراک گذاری انتخاب شده ممكن است روش بارگذاری عكس ها يا فيلم ها‬
‫متفاوت باشد‪.‬‬
‫•اگر به دليل وجود يك فايروال يا تنظيمات تأييد كاربر نمی توانيد به يك سرویس اشتراک گذاری‬
‫دسترسی داشته باشيد‪ ،‬با مدير شبكه يا ارائه دهنده خدمات شبكه تماس بگيريد‪.‬‬
‫•ممکن است تاریخ گرفتن عکس یا ضبط فیلم بارگذاری شده‪ ،‬بر روی آنها درج شود‪.‬‬
‫•سرعت اتصال اینترنت شما می تواند بر روی سرعت بارگذاری عکس ها یا باز شدن صفحات وب‬
‫تاثیرگذار باشد‪.‬‬
‫•وقتی هیچ فایلی در حافظه دوربین نباشد نمی توانید از این ویژگی استفاده كنید‪.‬‬
‫] و سپس انتخاب اشتراک گذاری (‪ ← )Wi-Fi‬یک‬
‫•در حالت پخش با فشار دادن [‬
‫سرویس اشتراک گذاری می توانيد عکس ها يا فيلم ها را بارگذاری کنید‪.‬‬
‫•نمی توانيد فيلم ها را در برخی سرویس های اشتراک گذاری بارگذاری کنيد‪.‬‬
‫میسیب هکبش ‪102‬‬
‫استفاده از ‪ Samsung Link‬برای ارسال فایل‬
‫فایل های موجود در دستگاه ‪ Samsung Link‬متصل به ‪ AP‬مشابه را می توانید مشاهده کنید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫مشاهده عکس ها یا فیلم ها در دستگاه هایی که از ‪Samsung Link‬‬
‫پشتیبانی می کنند‬
‫‪1‬بر روی صفحه خانگی‪ ،‬به <‪ >Wi-Fi‬آلبوم‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪22‬‬
‫← دستگاه های پیرامونی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•پس از ظاهر شدن پيام راهنما‪ ] [ ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫•دستگاه سعی می کند تا از طریق آخرین دستگاه ‪ AP‬متصل شده‪ ،‬به طور خودکار به یک‬
‫‪ WLAN‬متصل شود‪.‬‬
‫•اگر دوربین ً‬
‫قبال به ‪ WLAN‬متصل نشده باشد‪ ،‬به طور خودكار دستگاه های ‪ AP‬موجود را‬
‫جستجو می كند‪( .‬صفحه ‪)89‬‬
‫]‪ ،‬و سپس انتخاب کنترل دسترسی به ‪ DLNA‬روی صفحه‪ ،‬می‬
‫•با فشار دادن [‬
‫توانید امکان وصل شدن فقط دستگاه های انتخاب شده یا همه دستگاه ها را تنظیم کنید‪.‬‬
‫•فهرست اشتراک گذاری فایل ایجاد می شود‪ .‬صبر کنید تا سایر دستگاه ها بتوانند دوربین را‬
‫پیدا کنند‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬در دستگاه ‪ ،Samsung Link‬عکس ها یا فیلم های به اشتراک گذاشته شده را‬
‫جستجو کنید‪.‬‬
‫•برای کسب اطالعات درباره جستجوی دوربین و مشاهده عکس ها یا فیلم ها در دستگاه‬
‫‪ ،Samsung Link‬به دفترچه راهنمای کاربر دستگاه مراجعه نمایید‪.‬‬
‫•بسته به نوع دستگاه ‪ Samsung Link‬یا وضعیت شبکه‪ ،‬ممکن است فیلمها به طور روان‬
‫پخش نشوند‪ .‬در این صورت‪ ،‬فیلم ها را با کیفیت‬
‫یا کمتر دوباره ضبط کنید و دوباره‬
‫پخش کنید‪ .‬اگر فیلم ها از طریق اتصال بی سیم در دستگاه شما روان پخش نمی شوند‪ ،‬دوربین‬
‫را با کابل ‪ A/V‬به دستگاه وصل کنید‪.‬‬
‫‪3‬دستگاه ‪ Samsung Link‬را به یک شبکه وصل کنید‪ ،‬و سپس ویژگی‬
‫‪ Samsung Link‬را روشن کنید‪.‬‬
‫•برای دریافت اطالعات بیشتر‪ ،‬به راهنمای کاربر دستگاه خود مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪4‬در دوربین‪ ،‬به دستگاه ‪ Samsung Link‬اجازه دهید که به دوربین وصل شود‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5 5‬در دستگاه ‪ ،Samsung Link‬دوربین را برای اتصال انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪AP‬‬
‫▲ دوربین به تلویزیونی وصل می شود که از ‪ Samsung Link‬از طریق ‪ WLAN‬پشتیبانی کند‪.‬‬
‫میسیب هکبش ‪103‬‬
‫ زا هدافتسا‪ S‬زا هدافتسا‪ Samsu‬زا هدافتسا‬
‫•می توانید حداکثر ‪ 1000‬فایل جدید را به اشتراک بگذارید‪.‬‬
‫•روی دستگاه ‪ ،Samsung Link‬فقط می توانید عكس ها یا فیلم هایی را كه با دوربین خود گرفته‬
‫اید مشاهده كنید‪.‬‬
‫•محدوده اتصال بی سیم بین دوربین و دستگاه ‪ ،Samsung Link‬ممکن است بسته به مشخصات‬
‫‪ AP‬فرق کند‪.‬‬
‫•اگر دوربین به دو دستگاه ‪ Samsung Link‬متصل باشد سرعت پخش ممكن است آهسته تر‬
‫شود‪.‬‬
‫•عکسها و فیلم ها با اندازه اصلی خود به اشتراک گذاشته می شوند‪.‬‬
‫•می توانید از این ویژگی فقط در دستگاه هایی که از ‪ Samsung Link‬پشتیبانی می کنند‪ ،‬استفاده‬
‫کنید‪.‬‬
‫•عکس ها یا فیلم های به اشتراک گذاشته شده در دستگاه ‪ Samsung Link‬ذخیره نخواهند شد‪،‬‬
‫بلکه می توانند در دوربین ذخیره شوند تا با مشخصات دستگاه مطابقت داشته باشند‪.‬‬
‫•بسته به اتصال شبکه‪ ،‬تعداد فایل هایی که قرار است به اشتراک گذاشته شود یا حجم فایلها‪ ،‬انتقال‬
‫عکس ها یا فیلم ها به دستگاه ‪ Samsung Link‬ممکن است کمی طول بکشد‪.‬‬
‫•اگر هنگام مشاهده عکس ها یا فیلم ها روی دستگاه ‪ ،Samsung Link‬دوربین را به طور‬
‫ً‬
‫(مثال با بیرون کشیدن باتری)‪ ،‬دستگاه دوربین را همچنان متصل در نظر می‬
‫ناگهانی خاموش کنید‬
‫گیرد‪.‬‬
‫•ترتیب عکس ها یا فیلم ها در دوربین ممکن است با ترتیب آنها در دستگاه ‪Samsung Link‬‬
‫متفاوت باشد‪.‬‬
‫میسیب هکبش ‪104‬‬
‫•ممکن است بارگذاری عکس ها و فیلم ها و انجام فرایند راه اندازی اولیه بسته به تعداد عکس ها یا‬
‫فیلم هایی که می خواهید به اشتراک بگذارید قدری وقت بگیرد‪.‬‬
‫•هنگام مشاهده عكس ها یا فیلم ها در دستگاه ‪ ،Samsung Link‬استفاده مداوم از كنترل از‬
‫راه دور دستگاه یا انجام عملیات جانبی در دستگاه ممكن است از درست كار كردن این ویژگی‬
‫جلوگیری كند‪.‬‬
‫•اگر هنگام مشاهده فایل ها در دستگاه ‪ ،Samsung Link‬دوباره آنها را ترتیب دهید یا مرتب‬
‫کنید‪ ،‬باید برای به روز رسانی فهرست فایل ها در دستگاه ‪ ،Samsung Link‬فرایند نصب‬
‫مقدماتی را تكرار كنید‪.‬‬
‫•وقتی هیچ فایلی در حافظه دوربین نباشد نمی توانید از این ویژگی استفاده كنید‪.‬‬
‫•توصیه می کنیم که از یک کابل شبکه برای وصل کردن دستگاه ‪ Samsung Link‬به ‪AP‬‬
‫استفاده کنید‪ .‬این کار باعث کاهش قطع و وصل فیلم هنگام پخش محتوا می شود‪.‬‬
‫•برای مشاهده عکس در يک دستگاه ‪ Samsung Link‬با استفاده از قابليت دستگاه های‬
‫پيرامونی‪ ،‬حالت ‪ multicast‬را در نقطه دسترسی خود فعال کنيد‪.‬‬
‫تنظیمات‬
‫جهت پیکربندی تنظیمات دوربین خود‪ ،‬به گزینه ها مراجعه کنید‪.‬‬
‫منوی تنظیمات ……………………………………………………… ‪106‬‬
‫دسترسی به منوی تنظیمات ………………………………………… ‪106‬‬
‫صدای …………………………………………………………… ‪107‬‬
‫صفحه نمایش ……………………………………………………… ‪107‬‬
‫اتصال …………………………………………………………… ‪108‬‬
‫عمومی …………………………………………………………… ‪109‬‬
‫منوی تنظیمات‬
‫پیکربندی تنظيمات دوربين خود را فرا بگيريد‪.‬‬
‫دسترسی به منوی تنظیمات‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬یک مورد را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪1‬بر روی صفحه خانگی‪ ،‬به <اولیه> بروید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬یک منو انتخاب کنید‪.‬‬
‫صداها‬
‫تنظيمات‬
‫صداها‬
‫عمومی‬
‫روشن‬
‫صدای بیپ‬
‫صدای ‪1‬‬
‫صدای شاتر‬
‫خاموش‬
‫صدای شروع‬
‫صدای ‪AF‬‬
‫روشن‬
‫نمایشگر‬
‫اتصال‬
‫متوسط‬
‫میزان صدا‬
‫انتخاب‬
‫‪5‬‬
‫بازگشت‬
‫‪5‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫میزان صدا‬
‫خاموش‬
‫نماد‬
‫کم‬
‫شرح‬
‫متوسط‬
‫صداها‪ :‬میزان صدا و صداهای مختلف دوربین را تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)107‬‬
‫زیاد‬
‫نمایشگر‪ :‬سفارشی کردن تنظیمات صفحه نمایش‪( .‬صفحه ‪)107‬‬
‫اتصال‪ :‬گزینه های اتصال را تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)108‬‬
‫عمومی‪ :‬تنظيمات سيستم دوربين‪ ،‬نظير فرمت حافظه و نام پيش فرض فايل را‬
‫تغ يير دهيد‪( .‬صفحه ‪)109‬‬
‫تنظیم‬
‫‪6‬‬
‫تامیظنت ‪106‬‬
‫‪[6‬‬
‫بازگشت‬
‫] را برای بازگشت به صفحه قبلی فشار دهید‪.‬‬
‫تامیظنت یونم‬
‫صفحه نمایش‬
‫صدای‬
‫* پیش فرض‬
‫گزينه‬
‫میزان صدا‬
‫صدای بیپ‬
‫صدای شاتر‬
‫صدای شروع‬
‫صدای‪AF‬‬
‫شرح‬
‫میزان همه صداها را تنظیم کنید‪( .‬خاموش‪ ،‬کم‪ ،‬متوسط*‪ ،‬زیاد)‬
‫صدايی را که در هنگام فشار دادن دکمه ها يا تغييردادن حالت ها از دوربين‬
‫پخش می شود‪ ،‬تنظيم کنيد‪( .‬خاموش‪ ،‬روشن*)‬
‫صدایی را که در هنگام فشار دادن دکمه شاتر از دوربین منتشر می شود‪ ،‬تنظیم‬
‫کنید‪( .‬خاموش‪ ،‬صدای ‪ ،*1‬صدای ‪ ،2‬صدای ‪)3‬‬
‫صدایی را که در هنگام روشن شدن دوربین از آن منتشر می شود‪ ،‬تنظیم کنید‪.‬‬
‫(خاموش*‪ ،‬پرواز‪ ،‬نمایش لیزری‪ ،‬ابر)‬
‫صدایی را که هنگام تا نیمه فشار دادن دکمه شاتر از دوربین پخش می شود‪،‬‬
‫تنظیم کنید‪( .‬خاموش‪ ،‬روشن*)‬
‫* پیش فرض‬
‫گزينه‬
‫تصویر شروع‬
‫شرح‬
‫برای زمانی که دوربین روشن می شود‪ ،‬یک تصویر شروع تنظیم کنید‪.‬‬
‫•خاموش*‪ :‬هیچ تصویر شروعی نمایش ندهید‪.‬‬
‫•لوگو‪ :‬یک تصویر پیش فرض ذخیره شده در حافظه داخلی را نمایش دهید‪.‬‬
‫•تعیین توسط کاربر‪ :‬تصویر کاربر را از عکسهای موجود در حافظه انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫اگر عکس جدیدی را به عنوان تصویر کاربر انتخاب کنید یا دوربین را بازنشانی کنید‪،‬‬
‫دوربین تصویر فعلی را حذف خواهد کرد‪.‬‬
‫تصاویر پس‬
‫زمینه‬
‫خط راهنما‬
‫نمايش تاریخ‪/‬‬
‫زمان‬
‫نمایش راهنما‬
‫تامیظنت ‪107‬‬
‫برای صفحه خانگی یک تصویر پس زمینه دلخواه تنظیم کنید‪.‬‬
‫(گالری تصاویر پس زمینه‪ ،‬آلبوم)‬
‫یک راهنما انتخاب کنید تا در ترکیب بندی صحنه به شما کمک کند‪.‬‬
‫(خاموش*‪ ،2 X 2 ،3 X 3 ،‬متقاطع‪ ،‬مورب)‬
‫تنظیم کنید که تاریخ و ساعت بر روی نمایشگر دوربین نشان داده شود یا خیر‪.‬‬
‫(خاموش*‪ ،‬روشن)‬
‫شرح مختصری از گزینه یا منو را نمایش دهید‪( .‬خاموش‪ ،‬روشن*)‬
‫تامیظنت یونم‬
‫* پیش فرض‬
‫گزينه‬
‫روشنی نمایشگر‬
‫نمای سریع‬
‫نمایش خودکار‬
‫خاموش‬
‫شرح‬
‫روشنایی صفحه را تنظیم کنید‪( .‬اتوماتیک*‪ ،‬تیره‪ ،‬عادی‪ ،‬روشن)‬
‫اتصال‬
‫* پیش فرض‬
‫گزينه‬
‫عادی در حالت پخش ثابت می شود‪ ،‬حتی اگر اتوماتیکرا انتخاب کنید‪.‬‬
‫تعیین کنید که عکس گرفته شده پیش از بازگشت به حالت عکسبرداری و‬
‫فیلمبرداری بازبینی شود یا خیر‪( .‬خاموش‪ ،‬روشن*)‬
‫خروجی ویدیو‬
‫این ویژگی در بعضی حالت ها عمل نمی کند‪.‬‬
‫اگر به مدت ‪ 30‬ثانیه هیچ کاری انجام ندهید‪ ،‬دوربین به صورت خودکار به‬
‫حالت صرفه جویی نیرو جابجا می شود‪( .‬خاموش*‪ ،‬روشن)‬
‫‪i-Launcher‬‬
‫در حالت صرفه جويی نيرو‪ ،‬برای ادامه استفاده از دوربين‪ ،‬می توانيد هر کليدی به‬
‫جز[ ] فشار دهيد‪.‬‬
‫تامیظنت ‪108‬‬
‫شرح‬
‫خروجی سیگنال تصویر را مخصوص منطقه خود تنظیم کنید‪.‬‬
‫•‪ :NTSC‬ایاالت متحده آمریکا‪ ،‬کانادا‪ ،‬ژاپن‪ ،‬کره‪ ،‬تایوان‪ ،‬مکزیک‪ ،‬و غیره‬
‫•‪( PAL‬فقط از ‪ BDGHI‬پشتیبانی می کند)‪ :‬استرالیا‪ ،‬اتریش‪ ،‬بلژیک‪ ،‬چین‪،‬‬
‫دانمارک‪ ،‬انگلستان‪ ،‬فنالند‪ ،‬فرانسه‪ ،‬آلمان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬کویت‪ ،‬مالزی‪ ،‬هلند‪،‬‬
‫نیوزیلند‪ ،‬نروژ‪ ،‬سنگاپور‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬سوئد‪ ،‬سوئیس‪ ،‬تایلند‪ ،‬و غیره‬
‫برای راه اندازی ‪ i-Launcher‬به طور خودکار هنگامی که دوربین را به رایانه‬
‫وصل می کنید‪ i-Launcher ،‬را تنظیم کنید‪( .‬خاموش‪ ،‬روشن*)‬
‫تامیظنت یونم‬
‫* پیش فرض‬
‫عمومی‬
‫* پیش فرض‬
‫گزينه‬
‫اطالعات شبکه‬
‫‪Language‬‬
‫منطقه زمانی‬
‫تنظیم تاریخ‪/‬ساعت‬
‫نوع تاریخ‬
‫نوع زمان‬
‫شرح‬
‫آدرس ‪ MAC‬و شماره مجوز شبکه دوربین خود را مشاهده کنید‪.‬‬
‫برای متن نمایش‪ ،‬یک زبان تنظیم کنید‪.‬‬
‫منطقه زمانی محل سکونت خود را تنظیم کنید‪ .‬هنگامی که به کشور‬
‫دیگری سفر می کنید‪ ،‬مکان بازديدرا انتخاب کنید‪ ،‬و سپس منطقه زمانی‬
‫مناسب را انتخاب کنید‪( .‬مکان اقامت*‪ ،‬مکان بازديد)‬
‫تنظیم تاریخ و زمان‪.‬‬
‫قالب تاریخ را تنظیم کنید‪( .‬روز‪/‬ماه‪/‬سال‪ ،‬سال‪/‬روز‪/‬ماه‪ ،‬سال‪/‬ماه‪/‬روز)‬
‫گزينه‬
‫شماره فایل‬
‫بسته به زبان انتخاب شده‪ ،‬نوع داده پیش فرض ممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫قالب زمان را تنظیم کنید‪ 12( .‬ساعتی‪ 24 ،‬ساعتی)‬
‫بسته به زبان انتخاب شده‪ ،‬نوع زمان پیش فرض ممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫تامیظنت ‪109‬‬
‫شرح‬
‫نحوه نامگذاری فایل ها را مشخص کنید‪.‬‬
‫•حذف‪ :‬هنگام قرار دادن کارت حافظه جدید‪ ،‬فرمت کارت حافظه‪ ،‬یا‬
‫حذف همه فایل ها‪ ،‬شروع شماره فایل ها را از ‪ 0001‬تنظیم کنید‪.‬‬
‫•سری*‪ :‬هنگام قرار دادن کارت حافظه جدید‪ ،‬فرمت کارت حافظه‪ ،‬یا‬
‫حذف همه فایل ها‪ ،‬شماره فایل ها را از ادامه شماره فایل قبلی تنظیم‬
‫کنید‪.‬‬
‫•نام پیش فرض پوشه اول ‪ 100PHOTO‬است‪ ،‬و نام پیش فرض فایل‬
‫اول ‪ SAM_0001‬است‪.‬‬
‫•هربار که یک عکس می گیرید یا یک فیلم ضبط می کنید‪ ،‬شماره فایل‬
‫از ‪ SAM_0001‬تا ‪ ،SAM_9999‬یکی یکی افزایش می یابد‪.‬‬
‫•هربار که یک پوشه پر می شود‪ ،‬شماره پوشه از ‪ 100PHOTO‬تا‬
‫‪ ،999PHOTO‬یکی افزایش می یابد‪.‬‬
‫•حداکثر تعداد فایل هایی که می توان در یک پوشه ذخیره کرد‪9999 ،‬‬
‫فایل است‪.‬‬
‫•دوربین نام های فایل را براساس استاندارد قانون طراحی برای سیستم‬
‫فایل دوربین (‪ )DCF‬تعیین می کند‪ .‬اگر عمداً نام فایل ها را تغییر‬
‫دهید‪ ،‬ممکن است دوربین فایل ها را پخش نکند‪.‬‬
‫تامیظنت یونم‬
‫* پیش فرض‬
‫گزينه‬
‫نوشتن‬
‫خاموش کردن‬
‫اتوماتیک‬
‫‪DIRECT LINK‬‬
‫(دکمه ‪)Wi-Fi‬‬
‫نمایش زنده ‪NFC‬‬
‫شرح‬
‫تنظیم کنید که آیا تاریخ و زمان روی تصاویر گرفته شده‪ ،‬نمایش داده شود‬
‫یا خیر‪( .‬خاموش*‪ ،‬تاریخ‪ ،‬تاریخ و ساعت)‬
‫شرح‬
‫گزينه‬
‫تنظیم کنید که در مکانهای تاریک‪ ،‬یک المپ برای کمک به فوکوس‬
‫المپ فوکوس اتوماتیک‬
‫روشن شود‪( .‬خاموش‪ ،‬روشن*)‬
‫•تاریخ و زمان در گوشه پایین سمت راست عکس‪ ،‬درج می شود‪.‬‬
‫•برخی از مدلهای چاپگر ممکن است تاریخ و ساعت را به درستی چاپ‬
‫نکنند‪.‬‬
‫•در موارد زیر‪ ،‬تاریخ و ساعت بر روی عکس نمایش داده نمی شود‪:‬‬
‫‪-‬شما پانورامای زنده را در حالت جادویی انتخاب کنید‬
‫دوربین را تنظیم کنید تا اگر به مدت زمان مشخصی کاری صورت‬
‫نگرفت‪ ،‬به طور خودکار خاموش شود‪( .‬خاموش‪ 1 ،‬دقیقه‪ 3 ،‬دقیقه*‪،‬‬
‫‪ 5‬دقیقه‪ 10 ،‬دقیقه)‬
‫* پیش فرض‬
‫حافظه را فرمت کنید‪ .‬فرمت کردن‪ ،‬همه فایل ها از جمله فایل های حافظت‬
‫شده را حذف می کند‪( .‬بلی‪ ،‬خیر)‬
‫تخلیه کارت‬
‫حذف‬
‫مجوز منبع باز‬
‫•تنظیمات شما پس از تعویض باتری نیز تغییر نخواهد کرد‪.‬‬
‫•هنگام اتصال دوربین به رایانه یا ‪ WLAN‬و هنگام پخش یک نمایش‬
‫اسالید یا فیلم ها‪ ،‬دوربین به طور خودکار خاموش نمی شود‪.‬‬
‫با فشار دادن [ ] عملکرد ‪ Wi-Fi‬از پیش تنظیم شده را شروع کنید‪.‬‬
‫(‪،Remote Viewfinder ،*MobileLink ،AutoShare‬‬
‫ایمیل‪)Samsung Link ،SNS & Cloud ،‬‬
‫اجرای عملکرد ‪ Wi-Fi‬را با خواندن برچسب از دستگاه دارای ‪ NFC‬در‬
‫حالت عکسبرداری و فيلمبرداری‪ ،‬تنظیم کنید‪.‬‬
‫(‪)*Remote Viewfinder ،AutoShare‬‬
‫تامیظنت ‪110‬‬
‫اگر از یک کارت حافظه فرمت شده توسط دوربینی با مارک دیگر‪ ،‬کارت‬
‫خوان‪ ،‬یا رایانه استفاده کنید ممکن است خطاهایی پیش بیاید‪ .‬لطفاً قبل از استفاده‬
‫از کارتهای حافظه برای ذخیره عکس‪ ،‬آنها را در دوربین فرمت کنید‪.‬‬
‫منوها و گزینه های تصویربرداری را بازنشانی کنید‪ .‬تنظیمات تاریخ و‬
‫ساعت‪ ،‬زبان‪ ،‬و خروجی ویدئو بازنشانی نمی شود‪( .‬بلی‪ ،‬خیر)‬
‫اطالعات مجوز منبع باز را نمایش دهید‪.‬‬
‫پیوست‌ها‬
‫درباره پیغام های خطا‪ ،‬مشخصات و تعمیر و نگهداری‪ ،‬اطالعات کسب کنید‪.‬‬
‫پیام خطا ……………………………………………………………… ‪112‬‬
‫نگهداری از دوربین …………………………………………………… ‪113‬‬
‫تمیز کردن دوربین ………………………………………………… ‪113‬‬
‫استفاده یا نگهداری از دوربین ……………………………………… ‪114‬‬
‫درباره کارت های حافظه …………………………………………… ‪115‬‬
‫درباره باتری ……………………………………………………… ‪118‬‬
‫ارتقای نرم افزار داخلی …………………………………………… ‪122‬‬
‫قبل از تماس گرفتن با مرکز خدمات …………………………………… ‪123‬‬
‫مشخصات دوربین …………………………………………………… ‪126‬‬
‫فهرست اصطالحات …………………………………………………… ‪130‬‬
‫فهرست ……………………………………………………………… ‪135‬‬
‫پیام خطا‬
‫وقتی پیام های خطای زیر ظاهر می شود‪ ،‬این راه حل ها را امتحان کنید‪.‬‬
‫پیام خطا‬
‫راه حل های پیشنهادی‬
‫خواندن محتوای فایل امکان‬
‫پذیر نیست‬
‫فایل آسیب دیده را حذف کنید یا با یک مرکز خدمات تماس بگیرید‪.‬‬
‫خطای کارت حافظه‬
‫کارت پشتیبانی نمی شود‪.‬‬
‫ارتباط ناموفق بود‪.‬‬
‫‪DCF Full Error‬‬
‫دستگاه متصل نشد‪.‬‬
‫•دوربین را خاموش‪ ،‬و مجدداً روشن کنید‪.‬‬
‫•کارت حافظه را بیرون بیاورید‪ ،‬و دوباره داخل کنید‪.‬‬
‫•کارت حافظه را فرمت کنید‪.‬‬
‫کارت حافظه وارد شده توسط دوربین شما پشتیبانی نمی شود‪ .‬يک‬
‫کارت حافظه ‪ microSDHC ،microSD‬يا ‪ microSDXC‬وارد‬
‫کنيد‪.‬‬
‫•دوربین نمی تواند با استفاده از نقطه دسترسی انتخاب شده به شبکه‬
‫متصل شود‪ .‬نقطه اتصال دیگری را انتخاب کرده و دوباره سعی‬
‫کنید‪.‬‬
‫•دوربين نتوانست به دستگاه ديگری متصل شود‪ .‬سعی کنید دوباره‬
‫وصل شوید‪.‬‬
‫نام فایل ها با استاندارد ‪ DCF‬مطابقت ندارد‪ .‬فایل های روی کارت‬
‫حافظه را به رایانه منتقل کنید‪ ،‬و کارت را فرمت کنید‪ .‬سپس‪ ،‬منوی‬
‫تنظیمات را باز کنید و شماره فایل ← حذف‪( .‬صفحه ‪)109‬‬
‫اتصال شبکه در حین انتقال عکس ها به دستگاه های پشتیبانی شده‬
‫قطع می شود‪ .‬یک دستگاه پشتیبانی شده را دوباره انتخاب کنید‪.‬‬
‫پیام خطا‬
‫راه حل های پیشنهادی‬
‫فایل سیستمی پشتیبانی نمی‬
‫شود‪.‬‬
‫دوربین شما نمی تواند ساختار فایل ‪ FAT‬کارت حافظه وارد شده را‬
‫پشتیبانی کند‪ .‬کارت حافظه را در دوربین فرمت کنید‪.‬‬
‫شروع ناموفق بود‪.‬‬
‫دوربین در مکان یابی دستگاهی که از ‪ Samsung Link‬پشتیبانی‬
‫می کند با خطا مواجه شد‪ .‬دستگاه های روی شبکه که از‬
‫‪ Samsung Link‬پشتیبانی می کنند را روشن کنید‪.‬‬
‫باتری ضعیف است‬
‫یک باتری شارژ شده در دوربین قرار دهید یا باتری را شارژ کنید‪.‬‬
‫کارت حافظه پر است‬
‫فایل های غیرضروری را حذف کنید یا یک کارت حافظه جدید داخل‬
‫دوربین بگذارید‪.‬‬
‫هیچ فایل تصویری موجود‬
‫نیست‬
‫عکس بگیرید یا کارت حافظه ای را وارد کنید که دارای عکس باشد‪.‬‬
‫رمز عبور ناصحیح‬
‫انتقال ناموفق بود‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪112‬‬
‫رمز عبور برای انتقال فایل ها به دوربین دیگر نادرست است‪ .‬دوباره‬
‫رمز عبور درست را وارد کنید‪.‬‬
‫•دوربين نتوانست ایمیل یا فایل ها را به دیگر دستگاه ها ارسال کند‪.‬‬
‫سعی کنید دوباره ارسال کنید‪.‬‬
‫•اتصال شبکه را بررسی کرده و دوباره تالش کنید‪.‬‬
‫نگهداری از دوربین‬
‫تمیز کردن دوربین‬
‫لنز و نمایشگر دوربین‬
‫بدنه دوربین‬
‫بدنه دوربین را به آرامی با یک پارچه نرم و خشک تمیز کنید‪.‬‬
‫برای زدودن گرد و غبار‪ ،‬از یک بُرس دمنده استفاده کنید و لنز را به آرامی با یک پارچه نرم تمیز‬
‫کنید‪ .‬اگر باز هم گرد و غبار باقی ماند‪ ،‬مایع تمیزکننده لنز را به یک تکه کاغذ تمیزکننده زده و به‬
‫آرامی لنز را با آن تمیز کنید‪.‬‬
‫•هرگز از بنزین‪ ،‬تینر یا الکل برای تمیز کردن این وسیله استفاده نکنید‪ .‬این محلول ها ممکن است‬
‫به دوربین آسیب برسانند یا موجب نقص عملکرد آن شوند‪.‬‬
‫•روی درپوش لنز فشار نیاورید و از برس دمنده بر روی آن استفاده نکنید‪ .‬این کار می تواند به‬
‫دوربین آسیب برساند‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪113‬‬
‫نیبرود زا یرادهگن‬
‫استفاده یا نگهداری از دوربین‬
‫مکان های نامناسب برای استفاده و نگهداری از دوربین‬
‫•دوربین را در معرض هوای بسیار سرد یا دمای بسیار گرم‪ ،‬قرار ندهید‪.‬‬
‫•از دوربین در محلهایی با رطوبت بسیار شدید‪ ،‬یا جایی که تغییر رطوبت بسیار شدید دارد‪ ،‬استفاده‬
‫نگهداری برای مدت زمان طوالنی‬
‫•وقتی دوربین را برای مدتی طوالنی نگهداری می کنید‪ ،‬آن را در محفظه بسته شده یا همراه با مواد‬
‫نکنید‪.‬‬
‫•از قراردادن دوربین در معرض نور مستقیم خورشید و نگهداری آن در محیط های گرم‪ ،‬با تهویه‬
‫ناکافی مانند داخل ماشین در فصل تابستان‪ ،‬خودداری کنید‪.‬‬
‫•از دوربین و نمایشگر آن در برابر ضربه‪ ،‬حرکات شدید‪ ،‬و لرزش های بیش از حد محافظت نمایید‬
‫تا دوربین آسیب جدی نبیند‪.‬‬
‫•از به کار بردن یا نگهداری دوربین در محیط های پر گرد و غبار‪ ،‬کثیف‪ ،‬مرطوب‪ ،‬یا دارای تهویه‬
‫نامناسب خودداری نمایید تا از آسیب دیدن قطعات متحرک و اجزای داخلی دوربین جلوگیری شود‪.‬‬
‫•از دوربین خود در نزدیکی مواد سوختی‪ ،‬مواد قابل احتراق‪ ،‬یا مواد شیمیایی قابل اشتعال استفاده‬
‫نکنید‪ .‬گازها و مایعات قابل اشتعال‪ ،‬یا مواد منفجره را در همان محفظه ای که دوربین یا لوازم‬
‫جانبی دوربین در آن قرار داد‪ ،‬نگهداری یا حمل نکنید‪.‬‬
‫•دوربین را در کنار گلوله نفتالین‪ ،‬نگهداری نکنید‪.‬‬
‫جاذب رطوبت مانند ژل سیلیکون قرار دهید‪.‬‬
‫•باتری هایی که استفاده نمی شوند‪ ،‬در طول زمان شارژ خالی می کنند و باید قبل از استفاده‪ ،‬مجدداً‬
‫شارژ شوند‪.‬‬
‫•اگر پس از مدت طوالنی خارج بودن باتری از دوربین‪ ،‬دوربین را روشن کنید‪ ،‬تاریخ و زمان فعلی‬
‫مقدار دهی اولیه می شود‪.‬‬
‫استفاده با احتیاط از دوربین در محیط های مرطوب‬
‫وقتی دوربین را از یک مکان سرد به مکانی گرم منتقل می کنید‪ ،‬ممکن است بر روی لنز یا قطعات‬
‫داخلی دوربین رطوبت تشکیل شود‪ .‬در این شرایط‪ ،‬دوربین را خاموش کرده و حداقل ‪ 1‬ساعت صبر‬
‫کنید‪ .‬اگر قطرات آب روی کارت حافظه تشکیل شود‪ ،‬کارت حافظه را از دوربین خارج کرده قبل از‬
‫داخل کردن مجدد‪ ،‬تا بخار شدن همه رطوبت صبر کنید‪.‬‬
‫سایر احتیاط ها‬
‫استفاده کردن در سواحل یا کنار دریاها‬
‫•زمانی که از دوربین در ساحل یا مناطق مشابه استفاده می کنید از دوربین در برابر شن و گرد و‬
‫غبار محافظت کنید‪.‬‬
‫•دوربین شما ضد آب نیست‪ .‬باتری‪ ،‬آداپتور یا کارت حافظه را با دست خیس لمس نکنید‪ .‬استفاده از‬
‫دوربین با دستهای خیس ممکن است به دوربین آسیب برساند‪.‬‬
‫•دوربین را با بند تکان ندهید‪ .‬این کار ممکن است باعث صدمه بدنی به خود یا دیگران یا آسیب به‬
‫دوربین شود‪.‬‬
‫•دوربین خود را رنگ نکنید‪ ،‬زیرا رنگ ممکن است قطعات متحرک را مسدود کند و از کارکرد‬
‫صحیح دوربین جلوگیری کند‪.‬‬
‫•وقتی از دوربین استفاده نمی کنید‪ ،‬آن را خاموش کنید‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪114‬‬
‫نیبرود زا یرادهگن‬
‫•دوربین شما حاوی قطعات حساس است‪ .‬از ضربه خوردن دوربین جلوگیری کنید‪.‬‬
‫•وقتی از دوربین استفاده نمی کنید‪ ،‬صفحه نمایش را در جعبه نگه دارید تا نیروی بیرونی به آن‬
‫صدمه نزند‪ .‬با دور نگه داشتن دوربین از ماسه‪ ،‬قطعات تیز یا سکه‪ ،‬از افتادن خط و خش روی‬
‫دوربین محافظت کنید‪.‬‬
‫•در صورت ترک خوردگی یا شکستن صفحه نمایش از دوربین استفاده نکنید‪ .‬شیشه شکسته یا‬
‫اکریلیک ممکن است موجب آسیب رسیدن به دست یا صورت شما شود‪ .‬دوربین را برای تعمیر به‬
‫یکی از مراکز خدمات سامسونگ ببرید‪.‬‬
‫•هرگز دوریین‪ ،‬باتری ها‪ ،‬شارژر یا لوازم جانبی را در نزدیکی‪ ،‬داخل یا روی وسایل گرمازا‪ ،‬مانند‬
‫اجاق مایکروویو‪ ،‬اجاق گاز‪ ،‬یا رادیاتور قرار ندهید‪ .‬گرما موجب تغییر شکل یا باال بردن دمای این‬
‫دستگاه‌ها می شود و ممکن است باعث آتش سوزی یا انفجار شود‪.‬‬
‫•لنز را در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید‪ ،‬چرا که این کار ممکن است موجب تغییر رنگ‬
‫حسگر تصویر یا نقص عملکرد آن شود‪.‬‬
‫•از لنز در برابر اثر انگشت و خراشیدگی محافظت نمایید‪ .‬لنز را با یک پارچه نرم‪ ،‬تمیز و بدون‬
‫پرز مخصوص لنز‪ ،‬تمیز کنید‪.‬‬
‫•ضربه خوردن یا سقوط دوربین ممکن است باعث خاموش شدن آن شود‪ .‬این کار برای محافظت از‬
‫کارت حافظه است‪ .‬برای استفاده مجدد‪ ،‬دوربین را روشن کنید‪.‬‬
‫•هنگام استفاده از دوربین‪ ،‬ممکن است دوربین گرم شود‪ .‬این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر‬
‫طول عمر یا کارکرد دوربین شما داشته باشد‪.‬‬
‫•وقتی از دوربین در دماهای پایین استفاده می کنید‪ ،‬ممکن است روشن شدن آن مدتی طول بکشد‪،‬‬
‫رنگ صفحه نمایش ممکن است موقتاً تغییر کند یا پس دید ظاهر شود‪ .‬این شرایط‪ ،‬به معنای خرابی‬
‫نیست و وقتی دوربین به دمای معتدلتر بازگردانده شود‪ ،‬خود به خود اصالح می شود‪.‬‬
‫•رنگ یا فلز قرار گرفته در بیرون دوربین می تواند در افرادی که حساسیت پوستی دارند موجب‬
‫حساسیت‪ ،‬خارش پوست‪ ،‬اگزما یا تورم شود‪ .‬در صورتی که هر یک از این عالئم را مشاهده‬
‫نمودید‪ ،‬فوراً استفاده از دوربین را متوقف کنید و با یک پزشک مشورت نمایید‪.‬‬
‫•اجسام خارجی را داخل هیچ یک از محفظه ها‪ ،‬شکاف ها یا نقاط دسترسی دوربین نکنید‪ .‬آسیب های‬
‫ناشی از استفاده نادرست‪ ،‬تحت پوشش ضمانت نامه قرار نمی گیرند‪.‬‬
‫•به افراد غیرمجاز اجازه سرویس دوربین را ندهید و خودتان نیز اقدام به سرویس دوربین نکنید‪.‬‬
‫هرگونه صدمه ای که ناشی از سرویس غیرمجاز باشد‪ ،‬تحت پوشش ضمانت نامه قرار نمی گیرد‪.‬‬
‫درباره کارت های حافظه‬
‫کارت های حافظه پشتیبانی شده‬
‫دوربین شما از کارتهای حافظه ‪،)Secure Digital) microSD‬‬
‫‪ ،)Secure Digital High Capacity) microSDHC‬یا‬
‫‪ )Secure Digital eXtended Capacity) microSDXC‬پشتیبانی می کند‪.‬‬
‫مبدل کارت حافظه‬
‫کارت حافظه‬
‫برای خواندن اطالعات به وسيله رايانه يا کارت خوان حافظه‪ ،‬کارت حافظه را درون يک مبدل کارت‬
‫حافظه قرار دهيد‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪115‬‬
‫نیبرود زا یرادهگن‬
‫ظرفیت کارت حافظه‬
‫فیلم‬
‫اندازه‬
‫ظرفیت کارت حافظه ممکن است بسته به صحنه ها یا شرایط عکسبرداری و فیلمبرداری متفاوت باشد‪.‬‬
‫این ظرفیت ها بر اساس کارت ‪ 2‬گیگابایتی ‪ microSD‬هستند‪:‬‬
‫‪1280 X 720‬‬
‫عکس‬
‫اندازه‬
‫خیلی خوب‬
‫خوب‬
‫نرمال‬
‫‪231‬‬
‫‪485‬‬
‫‪669‬‬
‫‪262‬‬
‫‪525‬‬
‫‪719‬‬
‫‪303‬‬
‫‪606‬‬
‫‪808‬‬
‫‪359‬‬
‫‪719‬‬
‫‪969‬‬
‫‪669‬‬
‫‪1139‬‬
‫‪1486‬‬
‫‪969‬‬
‫‪1609‬‬
‫‪1927‬‬
‫‪1381‬‬
‫‪2262‬‬
‫‪2738‬‬
‫‪2628‬‬
‫‪3185‬‬
‫‪3806‬‬
‫‪640 X 480‬‬
‫برای به اشتراک گذاشتن‬
‫‪ 30‬فريم بر ثانيه‬
‫تقريبا "‪15' 35‬‬
‫تقريبا "‪30' 44‬‬
‫تقريبا "‪90' 03‬‬
‫•اعداد باال بدون عملکرد زوم محاسبه شده اند‪.‬‬
‫•هنگام استفاده از زوم‪ ،‬زمان قابل ضبط ممکن است تغییر کند‪.‬‬
‫•چندین فیلم به طور متوالی ضبط شد تا مجموع زمان ضبط محاسبه شود‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪116‬‬
‫نیبرود زا یرادهگن‬
‫احتیاط ها هنگام استفاده از کارت های حافظه‬
‫•کارت حافظه را در معرض هوای بسیار سرد یا بسیار گرم‪ ،‬قرار ندهید (زیر ‪ F °32/C °0‬یا‬
‫باالتر از ‪ .)F °104/C °40‬دماهای شدید باعث عملکرد نادرست کارت های حافظه می شوند‪.‬‬
‫•کارت حافظه را در جهت درست وارد کنید‪ .‬وارد کردن کارت حافظه در جهت نادرست ممکن است‬
‫به دوربین و کارت حافظه شما آسیب برساند‪.‬‬
‫•از کارت های حافظه ای که با دوربین های دیگر یا رایانه فرمت شده اند‪ ،‬استفاده نکنید‪ .‬کارت‬
‫حافظه را مجدداً با دوربین خود فرمت کنید‪.‬‬
‫•قبل از قرار دادن کارت حافظه و بیرون آوردن آن‪ ،‬دوربین را خاموش کنید‪.‬‬
‫•هنگام چشمک زدن چراغ‪ ،‬کارت حافظه را بیرون نیاورید یا دوربین را خاموش نکنید‪ ،‬زیرا این کار‬
‫می تواند به اطالعات شما آسیب برساند‪.‬‬
‫•اگر طول عمر کارت حافظه به پایان رسیده باشد‪ ،‬دیگر نمی توانید عکسی روی کارت ذخیره کنید‪.‬‬
‫از کارت حافظه جدید استفاده کنید‪.‬‬
‫•کارت های حافظه را خم نکنید‪ ،‬نیندازید و آنها را در معرض فشار یا ضربه های سنگین قرار‬
‫ندهید‪.‬‬
‫•از استفاده یا نگهداری کارتهای حافظه نزدیک میدانهای قوی مغناطیسی خودداری کنید‪.‬‬
‫•از استفاده یا نگهداری کارتهای حافظه در نزدیکی مواد با دمای باال‪ ،‬رطوبت باال یا مواد خورنده‪،‬‬
‫خودداری کنید‪.‬‬
‫•از تماس پیدا کردن کارت های حافظه با مایعات‪ ،‬آلودگی یا اجسام خارجی جلوگیری کنید‪ .‬اگر کارت‬
‫حافظه کثیف باشد‪ ،‬آن را پیش از قرار دادن در داخل دوربین‪ ،‬با پارچه نرم تمیز کنید‪.‬‬
‫•اجازه ندهید مایعات‪ ،‬آلودگی یا اجسام خارجی با کارت حافظه یا شکاف کارت حافظه تماس پیدا‬
‫کنند‪ .‬انجام این کار می تواند باعث عملکرد نادرست کارت حافظه یا دوربین شود‪.‬‬
‫•هنگام حمل کارت حافظه‪ ،‬از کیف استفاده کنید تا از کارت در برابر الکتریسیتۀ ساکن محافظت‬
‫نمایید‪.‬‬
‫•اطالعات مهم را به رسانه دیگری‪ ،‬مانند هارد دیسک یا سی دی‪/‬دی وی دی منتقل کنید‪.‬‬
‫•هنگام استفاده طوالنی مدت دوربین‪ ،‬ممکن است کارت حافظه گرم شود‪ .‬این وضعیت عادی است و‬
‫باعث نقص عملکرد نمی شود‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪117‬‬
‫سازنده این وسیله در قبال از دست رفتن اطالعات‪ ،‬هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد‪.‬‬
‫نیبرود زا یرادهگن‬
‫درباره باتری‬
‫عمر باتری‬
‫فقط از باتری های مورد تأیید ‪ Samsung‬استفاده نمایید‪.‬‬
‫زمان متوسط عکسبرداری‪/‬تعداد‬
‫عکس ها‬
‫مشخصات باتری‬
‫مشخصات‬
‫مدل‬
‫نوع‬
‫ظرفیت سلول‬
‫ولتاژ‬
‫زمان شارژ کردن* (وقتی که دوربین خاموش است)‬
‫شرح‬
‫‪BP70A‬‬
‫باتری لیتیوم‪-‬یون‬
‫‪ 700‬میلی آمپر بر ساعت‬
‫‪ 3/7‬ولت‬
‫تقریباً ‪ 150‬دقیقه‬
‫شرایط تست‬
‫ً‬
‫کامال شارژ است)‬
‫(وقتی که باتری‬
‫عمر باتری تحت شرایط زیر اندازگیری شده است‪ :‬حالت‬
‫برنامه‪ ،‬وضوح‪،‬‬
‫خوب کیفیت‪ OIS ،‬روشن‪.‬‬
‫عکس ها‬
‫تقریباً ‪ 100‬دقیقه‪/‬‬
‫تقریباً ‪ 200‬عکس‬
‫ها‬
‫*شارژ کردن باتری با اتصال آن به کامپیوتر‪ ،‬ممکن است زمان بیشتری طول بکشد‪.‬‬
‫ويديوها‬
‫تقریباً ‪ 70‬دقیقه‬
‫‪.1‬گزینه فالش را روی فالش اصالح تنظیم کنید‪ ،‬و یک‬
‫عکس بگیرید‪ ،‬و بزرگنمایی یا کوچکنمایی کنید‪.‬‬
‫‪.2‬گزینه فالش را روی خاموش تنظیم کنید‪ ،‬و یک عکس‬
‫بگیرید‪ ،‬و بزرگنمایی یا کوچکنمایی کنید‪.‬‬
‫‪.3‬مراحل ‪ 1‬و ‪ 2‬را انجام دهید‪ ،‬و بین هر مرحله ‪ 30‬ثانیه‬
‫صبر کنید‪ .‬این روال را به مدت ‪ 5‬دقیقه تکرار کنید‪ ،‬و‬
‫سپس دوربین را به مدت ‪ 1‬دقیقه خاموش کنید‪.‬‬
‫‪.4‬مراحل ‪ 1‬تا ‪ 3‬را تکرار کنید‪.‬‬
‫و ‪ 30‬فریم در ثانیه‪.‬‬
‫فیلم ها را با وضوح‬
‫•اعداد باال بر اساس استانداردهای تست ‪ CIPA‬هستند‪ .‬نتایج شما بسته به میزان استفاده واقعی ممکن است‬
‫متفاوت باشد‪.‬‬
‫•چندین فیلم به طور متوالی ضبط شد تا مجموع زمان ضبط محاسبه شود‪.‬‬
‫•هنگام استفاده از عملکردهای شبکه‪ ،‬باتری سریع تر خالی می شود‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪118‬‬
‫نیبرود زا یرادهگن‬
‫پیام باتری ضعیف‬
‫ً‬
‫کامال خالی شد‪ ،‬نماد باتری به رنگ قرمز در خواهد آمد و پیام‬
‫هنگامی که باتری‬
‫"باتری ضعیف است" ظاهر خواهد شد‪.‬‬
‫موارد احتیاطی درباره استفاده از باتری‬
‫از آسیب دیدن باتری ها‪ ،‬شارژرها و کارت های حافظه جلوگیری کنید‬
‫از تماس باتری ها با اجسام فلزی جلوگیری نمایید‪ ،‬چرا که این کار می تواند باعث ایجاد اتصال بین‬
‫پایانه های ‪ +‬و ‪ -‬باتری شده و منجر به آسیب دیدن موقتی یا دائمی باتری شده و باعث آتش سوزی یا‬
‫برق گرفتگی شود‪.‬‬
‫نکاتی درباره استفاده از باتری‬
‫•کارت حافظه را در معرض هوای بسیار سرد یا بسیار گرم‪ ،‬قرار ندهید (زیر ‪ F °32/C °0‬یا‬
‫باالتر از ‪ .)F °104/C °40‬دماهای شدید می تواند باعث کاهش ظرفیت شارژ باتری های شما‬
‫شود‪.‬‬
‫•هنگام استفاده طوالنی مدت دوربین‪ ،‬اطراف محفظه باتری ممکن است گرم شود‪ .‬این کار بر‬
‫عملکرد عادی دوربین تاًثیری ندارد‪.‬‬
‫•برای جدا کردن سیم از پریز برق‪ ،‬سیم را نکشید‪ ،‬این کار می تواند باعث آتش سوزی یا برق‬
‫گرفتگی شود‪.‬‬
‫•در دمای زیر ‪ ،F °32/C °0‬ممکن است ظرفیت باتری و عمر باتری کاهش یابد‪.‬‬
‫•ظرفیت باتری ممکن است در دماهای پایین کاهش یابد اما در دمای معتدل به حالت عادی باز می‬
‫گردد‪.‬‬
‫•در صورتی که برای مدت طوالنی از دوربین استفاده نمی کنید‪ ،‬هنگام ذخیره دوربین‪ ،‬باتری ها را‬
‫از آن خارج کنید‪ .‬باتری های نصب شده ممکن است در اثر مرور زمان نشت کنند یا زنگ بزنند و‬
‫باعث وارد آمدن آسیب جدی به دوربین شوند‪ .‬نگهداری دوربین در حالی که باتری داخل آن است‬
‫ً‬
‫کامال تخلیه‬
‫برای مدتهای طوالنی باعث خالی شدن باتری می شود‪ .‬ممکن است نتوانید یک باتری‬
‫شده را دوباره شارژ کنید‪.‬‬
‫•وقتی از دوربین برای مدت طوالنی استفاده نمی کنید (سه ماه یا بیشتر)‪ ،‬باتری را بررسی نمایید و‬
‫آن را مرتباً شارژ کنید‪ .‬اگر بگذارید باتری مرتباً تخلیه شود‪ ،‬ممکن است ظرفیت و عمر آن کاهش‬
‫یابد‪ ،‬که این امر ممکن است منجر به کارکرد نادرست‪ ،‬آتش سوزی‪ ،‬یا انفجار شود‪.‬‬
‫نکاتی درباره شارژ کردن باتری‬
‫•در صورتی که چراغ وضعیت خاموش باشد‪ ،‬مطمئن شوید که باتری درست در داخل دوربین گذاشته‬
‫شده است‪.‬‬
‫ً‬
‫کامال شارژ نشود‪ .‬قبل از شارژ‬
‫•اگر دوربین در حال شارژ شدن روشن باشد‪ ،‬ممکن است باتری‬
‫کردن باتری‪ ،‬دوربین را خاموش کنید‪.‬‬
‫•در هنگام شارژ کردن باتری‪ ،‬از دوربین خود استفاده نکنید‪ .‬این کار ممکن است موجب آتش سوزی‬
‫یا برق گرفتگی شود‪.‬‬
‫•برای جدا کردن سیم از پریز برق‪ ،‬سیم را نکشید‪ ،‬این کار می تواند باعث آتش سوزی یا برق‬
‫گرفتگی شود‪.‬‬
‫•قبل از روشن کردن دوربین‪ ،‬اجازه ندهید تا باتری ها حداقل به مدت ‪ 10‬دقیقه شارژ شوند‪.‬‬
‫•اگر هنگامی که باتری تخلیه شده است‪ ،‬دوربین را به منبع برق بیرونی وصل کنید‪ ،‬استفاده از‬
‫عملکردهای انرژی بر‪ ،‬ممکن است باعث خاموش شدن دوربین شود‪ .‬برای استفاده معمولی از‬
‫دوربین‪ ،‬باتری ها را مجدداً شارژ کنید‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪119‬‬
‫نیبرود زا یرادهگن‬
‫•اگر کابل برق را پس از شارژ شدن کامل باتری دوباره وصل کنید‪ ،‬چراغ وضعیت به مدت تقریباً‬
‫‪ 30‬دقیقه روشن می شود‪.‬‬
‫•استفاده از فالش یا فیلمبرداری‪ ،‬باتری را سریع خالی می کند‪ .‬باتری را تا زمانی که چراغ وضعیت‬
‫قرمز خاموش شود‪ ،‬شارژ کنید‪.‬‬
‫•اگر نشانگر روشن نمی شود‪ ،‬کابل را جدا کرده و دوباره وصل کنید یا باتری را بیرون آورده و‬
‫دوباره داخل دوربین قرار دهید‪.‬‬
‫•شارژ کردن بیش از حد باتری ها ممکن است عمر باتری را کوتاه کند‪ .‬پس از پایان شارژ کردن‪،‬‬
‫کابل را از دوربین جدا کنید‪.‬‬
‫•کابل برق متناوب را خم نکنید یا اجسام سنگین روی آن قرار ندهید‪ .‬انجام این کار می تواند به کابل‬
‫آسیب برساند‪.‬‬
‫نکاتی درباره شارژ کردن با اتصال به کامپیوتر‬
‫•فقط از کابل ‪ USB‬عرضه شده استفاده کنید‪.‬‬
‫•ممکن است در موارد زیر باتری شارژ نشود‪:‬‬
‫‪-‬وقتی از هاب ‪ USB‬استفاده می کنید‬
‫‪-‬وقتی دستگاه های ‪ USB‬دیگری نیز به رایانه وصل است‬
‫‪-‬وقتی کابل را به پورت جلوی رایانه خود وصل می کنید‬
‫‪-‬وقتی پورت ‪ USB‬رایانه شما از استاندارد خروجی برق (‪ 5‬ولت‪ 500 ،‬میلی آمپر) پشتیبانی‬
‫نمی کند‬
‫استفاده کردن و دور انداختن باتری ها و شارژ کردن با دقت‬
‫•هرگز باتری ها را در آتش نیندازید‪ .‬هنگام دورانداختن باتری های مستعمل‪ ،‬از تمام مقررات محلی‬
‫پیروی کنید‪.‬‬
‫•هرگز باتری ها یا دوربین را در داخل یا روی وسایل گرمازا‪ ،‬مانند اجاق مایکروویو‪ ،‬اجاق‪ ،‬یا‬
‫رادیاتور قرار ندهید‪ .‬در صورتی که باتری ها بیش از حد گرم شوند‪ ،‬امکان انفجار آنها وجود دارد‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪120‬‬
‫نیبرود زا یرادهگن‬
‫اگر باتری با بی دقتی یا به طور نادرست مورد استفاده قرار گیرد ممکن است موجب‬
‫جراحت یا مرگ شود‪ .‬برای ایمنی خود‪ ،‬از این دستورالعمل ها در مورد استفاده صحیح‬
‫از باتری پیروی کنید‪:‬‬
‫•اگر از باتری درست استفاده نکنید ممکن است آتش بگیرد یا منفجر شود‪ .‬اگر متوجه‬
‫هرگونه تغییر شکل‪ ،‬ترک خوردگی‪ ،‬یا موارد غیرعادی دیگر در باتری شدید‪ ،‬بالفاصله‬
‫استفاده از باتری را متوقف کنید و با مرکز خدمات تماس بگیرید‪.‬‬
‫•فقط از شارژرها و آداپتورهای اصلی‪ ،‬و توصیه شده توسط سازنده استفاده کنید و باتری‬
‫را فقط به طریقه ای که در این دفترچه راهنمای کاربر شرح داده شده شارژ کنید‪.‬‬
‫•باتری را نزدیک دستگاه های گرم کننده نگذارید یا در معرض محیط های بسیار گرم‪،‬‬
‫مانند داخل اتومبیل دربسته در تابستان قرار ندهید‪.‬‬
‫•باتری را در اجاق مایکروویو قرار ندهید‪.‬‬
‫•از نگهداری یا به کار بردن باتری در مکان های گرم و مرطوب مانند سونا و حمام‬
‫خودداری کنید‪.‬‬
‫•دوربین را به مدت طوالنی روی سطوح قابل اشتعال‪ ،‬مانند رختخواب‪ ،‬فرش‪ ،‬یا پتوهای‬
‫برقی قرار ندهید‪.‬‬
‫•وقتی دوربین روشن است‪ ،‬آن را در هیچ مکان بسته ای به مدت طوالنی قرار ندهید‪.‬‬
‫•اجازه ندهید دو سر باتری با اشیاء فلزی‪ ،‬مانند گردنبند‪ ،‬سکه‪ ،‬کلید یا ساعت تماس پیدا‬
‫کند‪.‬‬
‫•فقط از باتری لیتیوم‪-‬یون جایگزین اصلی مورد تایید سازنده استفاده کنید‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪121‬‬
‫•هرگز با اشیاء تیز‪ ،‬باتری را سوراخ یا باز نکنید‪.‬‬
‫•از قرار دادن باتری در معرض فشار زیاد یا خرد کردن آن خودداری کنید‪.‬‬
‫•از قرار دادن باتری در معرض ضربه های شدید‪ ،‬از قبیل انداختن آن از جاهای بلند‬
‫خودداری کنید‪.‬‬
‫•باتری را در دمای ‪ )F °140( C °60‬قرار ندهید‪.‬‬
‫•باتری را در تماس با رطوبت یا مایعات قرار ندهید‪.‬‬
‫•باتری نباید در معرض منابع گرمای شدید مثل نور خورشید‪ ،‬آتش یا مانند آن قرار‬
‫بگیرد‪.‬‬
‫رهنمودهای دور انداختن‬
‫•با دقت باتری را دور بیندازید‪.‬‬
‫•باتری را در آتش نیندازید‪.‬‬
‫•مقررات دفع ممکن است بر حسب کشور یا ناحیه متفاوت باشد‪ .‬باتری را مطابق با‬
‫مقررات محلی و فدرال خود‪ ،‬دفع کنید‪.‬‬
‫رهنمودهایی درباره شارژ کردن باتری‬
‫باتری را فقط به شیوه شرح داده شده در این دفترچه راهنمای کاربر‪ ،‬شارژ کنید‪ .‬اگر‬
‫باتری درست شارژ نشود‪ ،‬ممکن است آتش بگیرد یا منفجر شود‪.‬‬
‫نیبرود زا یرادهگن‬
‫ارتقای نرم افزار داخلی‬
‫‪ i-Launcher‬به شما امکان می دهد نرم افزار داخلی دوربین را ارتقا دهید‪.‬‬
‫‪1‬بر روی صفحه خانگی‪ ،‬به <اولیه> بروید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬اتصال ← ‪ ← i-Launcher‬روشن انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4 4‬دوربین را خاموش کنید‪.‬‬
‫‪5 5‬با استفاده از کابل ‪ ،USB‬دوربین را به رایانه وصل کنید‪.‬‬
‫‪6‬دوربین را روشن کنید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ i-Launcher7 7‬را در رایانه نصب کنيد‪.‬‬
‫سيستم عامل چگونگی نصب‬
‫هنگامی که پنجره بازشو نمايان شد و از شما خواست که ‪ i-Launcher‬را‬
‫نصب کنيد‪ ،‬بلی را انتخاب نماييد‪.‬‬
‫•در صورتی که پنجره بازشو نمايان شد و از شما خواست که ‪iLinker.exe‬‬
‫را اجرا کنيد‪ ،‬ابتدا اين برنامه را اجرا کنيد‪.‬‬
‫‪• Windows‬اگر پنجره بازشو نمایان نشد‪،‬‬
‫‪ iLinker.exe ← i-Launcher ← My Computer‬را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫•وقتی دوربين را به رايانه ای متصل می کنيد که ‪ i-Launcher‬بر روی آن‬
‫نصب شده است‪ ،‬برنامه به طور خودکار شروع می شود‪.‬‬
‫‪Mac‬‬
‫روی ‪ iLinker ← Mac ← i-Launcher ← Devices‬کلیک کنید‪.‬‬
‫باید انتهای کوچک کابل ‪ USB‬را به دوربین خود متصل کنید‪ .‬در صورتی که کابل برعکس وصل‬
‫شود‪ ،‬ممکن است به فایل های شما آسیب برسد‪ .‬سازنده این وسیله در قبال از دست رفتن اطالعات‪،‬‬
‫هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬با دنبال کردن دستورالعمل های روی صفحه‪ ،‬نرم افزار داخلی را به جدیدترین‬
‫نسخه ارتقا دهید‪.‬‬
‫•‪ Firmware Upgrader‬را در صفحه ‪ i-Launcher‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫•قبل از ارتقای نرم افزار داخلی‪ ،‬از اتصال رايانه به شبکه اطمينان حاصل کنيد‪.‬‬
‫•در حین ارتقای نرم افزار داخلی‪ ،‬دستگاه را خاموش نکنید‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪122‬‬
‫قبل از تماس گرفتن با مرکز خدمات‬
‫اگر دوربین شما مشکلی دارد‪ ،‬پیش از تماس با مرکز خدمات‪ ،‬روش های عیب یابی زیر را امتحان کنید‪ .‬اگر پس از امتحان این راه حل های پیشنهادی‪ ،‬هنوز دوربین شما مشکل دارد‪ ،‬با فروشنده یا مرکز خدمات‬
‫محلی تماس بگیرید‪.‬‬
‫هنگامی که دوربین خود را در مرکز سرویس می گذارید‪ ،‬حتماً سایر اجزایی که موجب کارکرد نادرست دوربین شده اند‪ ،‬مانند کارت حافظه و باتری‪ ،‬را هم در مرکز سرویس بگذارید‪.‬‬
‫وضعیت‬
‫دوربین روشن نمی شود‬
‫دوربین ناگهان خاموش می شود‬
‫دوربین خیلی سریع باتری خالی‬
‫می کند‬
‫راه حل های پیشنهادی‬
‫•مطمئن شوید که باتری در داخل دوربین قرار داده شده‬
‫است‪.‬‬
‫•مطمئن شوید که باتری بدرستی‪‎‬در داخل دوربین قرار داده‬
‫شده است‪( .‬صفحه ‪)18‬‬
‫•باتری را شارژ کنید‪.‬‬
‫•باتری را شارژ کنید‪.‬‬
‫•شاید دوربین در حالت خاموش کردن اتوماتیک باشد‪.‬‬
‫(صفحه ‪)110‬‬
‫•ممکن است دوربین برای جلوگیری از آسیب دیدن کارت‬
‫حافظه در اثر وارد آمدن ضربه‪ ،‬خاموش شود‪ .‬دوربین را‬
‫دوباره روشن کنید‪.‬‬
‫•ممکن است باتری در دمای پایین زیر (‪ .)F °32/C °0‬با‬
‫گذاشتن باتری در جیب خود‪ ،‬آن را گرم نگه دارید‪.‬‬
‫•استفاده از فالش یا فیلمبرداری‪ ،‬باتری را سریع خالی می‬
‫کند‪ .‬در صورت لزوم‪ ،‬باتری را دوباره شارژ کنید‪.‬‬
‫•باتری ها قطعات مصرفی هستند و باید با گذشت زمان‬
‫تعویض شوند‪ .‬اگر باتری زود خالی می شود‪ ،‬یک باتری‬
‫جدید تهیه کنید‪.‬‬
‫وضعیت‬
‫نمی توان عکس گرفت‬
‫دوربین ناگهان متوقف شده و عملی‬
‫انجام نمی دهد‬
‫دوربین گرم می شود‬
‫فالش کار نمی کند‬
‫اهتسویپ ‪123‬‬
‫راه حل های پیشنهادی‬
‫•کارت حافظه جای خالی ندارد‪ .‬فایل های غیرضروری‬
‫را حذف کنید یا یک کارت حافظه جدید داخل دوربین‬
‫بگذارید‪.‬‬
‫•کارت حافظه را فرمت کنید‪.‬‬
‫•کارت حافظه معیوب است‪ .‬کارت حافظه جدیدی تهیه کنید‪.‬‬
‫•مطمئن شوید که دوربین روشن است‪.‬‬
‫•باتری را شارژ کنید‪.‬‬
‫•مطمئن شوید که باتری درست قرار داده شده است‪.‬‬
‫باتری را بیرون آورده و دوباره داخل دوربین قرار دهید‪.‬‬
‫هنگام استفاده از دوربین‪ ،‬ممکن است دوربین گرم شود‪ .‬این‬
‫وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد‬
‫دوربین شما داشته باشد‪.‬‬
‫•ممکن است گزینه فالش روی خاموش‪( .‬صفحه ‪)52‬‬
‫•در بعضی حالتها نمی توانید از فالش استفاده کنید‪.‬‬
‫تامدخ زکرم اب نتفرگ سامت زا لبق‬
‫وضعیت‬
‫فالش به طور غیرمنتظره روشن‬
‫می شود‬
‫راه حل های پیشنهادی‬
‫فالش ممکن است به علت الکتریسیته ساکن روشن شود‪.‬‬
‫دوربین بد کار نمی کند‪.‬‬
‫تاریخ و زمان درست نیست‬
‫در تنظیمات صفحه نمایش‪ ،‬تاریخ و زمان را تنظیم کنید‪.‬‬
‫(صفحه ‪)109‬‬
‫صفحه نمایش یا دکمه ها کار نمی‬
‫کنند‬
‫باتری را بیرون آورده و مجدداً داخل دوربین قرار دهید‪.‬‬
‫صفحه نمایش دوربین خوب کار‬
‫نمی کند‬
‫خطایی در کارت حافظه وجود دارد‬
‫وضعیت‬
‫فایل ها پخش نمی شوند‬
‫اگر از دوربین خود در دماهای بسیار پایین استفاده کنید‪،‬‬
‫ممکن است صفحه آن خوب کار نکند یا تغییر رنگ دهد‪.‬‬
‫برای کارایی بهتر صفحه دوربین خود‪ ،‬از آن در دماهای‬
‫معتدل استفاده کنید‪.‬‬
‫•دوربین را خاموش‪ ،‬و مجدداً روشن کنید‪.‬‬
‫•کارت حافظه را بیرون بیاورید‪ ،‬و دوباره داخل کنید‪.‬‬
‫•کارت حافظه را فرمت کنید‪.‬‬
‫برای جزئیات بیشتر‪" ،‬احتیاط ها هنگام استفاده از کارت های‬
‫حافظه" را مالحظه کنید‪( .‬صفحه ‪)117‬‬
‫عکس تار است‬
‫رنگ های عکس با صحنه واقعی‬
‫مطابقت ندارند‬
‫عکس خیلی روشن یا خیلی تیره‬
‫است‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪124‬‬
‫راه حل های پیشنهادی‬
‫اگر نام فایلی را تغییر دهید‪ ،‬ممکن است دوربین آن را پخش‬
‫نکند (نام فایل باید با استاندارد ‪ DCF‬مطابقت داشته باشد)‪.‬‬
‫اگر با چنین وضعیتی روبرو شدید‪ ،‬فایل ها را روی رایانه‬
‫پخش کنید‪.‬‬
‫•مطمئن شوید که گزینه فوکوسی که تنظیم کرده اید‪ ،‬مناسب‬
‫عکس های کلوزآپ است‪( .‬صفحه ‪)55‬‬
‫•مطمئن شوید که لنز دوربین تمیز است‪ .‬اگر تمیز نیست‪،‬‬
‫آن را تمیز کنید‪( .‬صفحه ‪)113‬‬
‫•دقت کنید که سوژه در برد فالش قرار داشته باشد‪.‬‬
‫(صفحه ‪)127‬‬
‫توازن سفیدی نامناسب می تواند باعث ایجاد رنگ غیرواقعی‬
‫شود‪ .‬گزینه توازن سفیدی مناسب منبع نور انتخاب کنید‪.‬‬
‫(صفحه ‪)63‬‬
‫نوردهی عکس بیش از حد یا کمتر از حد است‪.‬‬
‫•فالش را خاموش یا روشن کنید‪( .‬صفحه ‪)52‬‬
‫•حساسیت ‪ ISO‬را تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)54‬‬
‫•مقدار نوردهی را تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)61‬‬
‫تامدخ زکرم اب نتفرگ سامت زا لبق‬
‫وضعیت‬
‫تلویزیون عکس ها را نمایش نمی‬
‫دهد‬
‫رایانه‪ ،‬دوربین را شناسایی نمی کند‬
‫در حین انتقال فایل‪ ،‬ارتباط دوربین با‬
‫رایانه قطع می شود‬
‫راه حل های پیشنهادی‬
‫•مطمئن شوید که دوربین از طریق کابل ‪ A/V‬درست به‬
‫تلویزیون وصل شده است‪.‬‬
‫•مطمئن شوید که در کارت حافظه عکس وجود دارد‪.‬‬
‫•مطمئن شوید که کابل ‪ USB‬درست وصل شده است‪.‬‬
‫•مطمئن شوید که دوربین روشن است‪.‬‬
‫•مطمئن شوید که از سیستم عامل مورد استفاده شما‬
‫پشتیبانی می شود‪.‬‬
‫ممکن است الکتریسیته ساکن‪ ،‬انتقال فایل را مختل کند‪ .‬کابل‬
‫‪ USB‬را جدا کرده و دوباره وصل کنید‪.‬‬
‫راه حل های پیشنهادی‬
‫وضعیت‬
‫•برنامه ‪ i-Launcher‬را بسته و دوباره اجرا کنید‪.‬‬
‫•مطمئن شويد که ‪ i-Launcher‬در منوی تنظيمات روی‬
‫روشن تنظيم شده است‪( .‬صفحه ‪)108‬‬
‫•بسته به مشخصات و محيط رايانه شما‪ ،‬اين برنامه ممكن‬
‫است به طور خودكار راه اندازی نشود‪ .‬در اين صورت‪،‬‬
‫در رايانه دارای سيستم عامل ‪ Windows‬روی ‪Start‬‬
‫(شروع) ← ‪( All Programs‬همه برنامه ها) ←‬
‫‪ i-Launcher‬به درستی کار نمی‌کند‬
‫‪Samsung ← i-Launcher ← Samsung‬‬
‫‪ i-Launcher‬کليک کنيد‪( .‬در ‪،Windows ‎8‬‬
‫صفحه شروع را باز کنيد‪ ،‬و سپس ‪( All apps‬همه‬
‫برنامه ها) ← ‪ Samsung i-Launcher‬را‬
‫انتخاب کنید‪ ).‬یا‪ ،‬در رایانه دارای سیستم عامل ‪Mac‬‬
‫روی ‪( Applications‬برنامه های کاربردی) ←‬
‫‪ i-Launcher ← Samsung‬کلیک کنید‪.‬‬
‫کارتهای حافظه ‪ microSDXC‬از سيستم فايل ‪exFAT‬‬
‫امکان نمايش عکسها يا فيلمهای‬
‫استفاده می کنند‪ .‬پيش از متصل کردن دوربين به دستگاه‪،‬‬
‫ذخيره شده بر روی کارت حافظه‬
‫‪ microSDXC‬برای تلويزيون يا‬
‫مطمئن شويد که دستگاه خارجی با سيستم فايل ‪exFAT‬‬
‫رايانه وجود ندارد‪.‬‬
‫سازگار است‪.‬‬
‫رايانه شما کارت حافظه‬
‫‪ microSDXC‬را شناسايی نمی‬
‫کند‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪125‬‬
‫کارتهای حافظه ‪ microSDXC‬از سيستم فايل ‪exFAT‬‬
‫استفاده می کنند‪ .‬برای استفاده از يک کارت حافظه‬
‫‪ microSDXC‬بر روی رايانه دارای سيستم عامل‬
‫‪ ، Windows XP‬درايور سيستم فايل ‪ exFAT‬را از وب‬
‫سايت ‪ Microsoft‬دانلود و به روز کنيد‪.‬‬
‫مشخصات دوربین‬
‫حسگر تصوير‬
‫نوع‬
‫پیکسل های مؤثر‬
‫کل پیکسل ها‬
‫لنز‬
‫‪( "1/2/3‬تقریباً ‪ 7/76‬میلی متر) ‪CCD‬‬
‫تقریباً ‪ 16/2‬مگاپیکسل‬
‫تقریباً ‪ 16/6‬مگاپیکسل‬
‫فاصله کانونی‬
‫لنز ‪ Samsung 12x‬لنزهای زوم ‪ 4/3 = f‬تا ‪ 51/6‬میلی متر‬
‫(‪ 35‬میلی متر معادل فیلم‪ 24 :‬تا ‪ 288‬میلی متر)‬
‫محدوده ‪-F‬توقف‬
‫‪( F3.1‬وايد) تا ‪( F6.3‬تله)‬
‫زوم ديجيتال‬
‫•حالت تصویر ثابت‪ 1/0 :‬تا ‪X2/0‬‬
‫•حالت پخش‪ 1/0 :‬تا ‪( X14/4‬بسته به اندازه تصویر)‬
‫•دنمشوه موز‪X2/0 :‬‬
‫نمایشگر‬
‫نوع‬
‫‪TFT LCD‬‬
‫ویژگی‬
‫تمرکز کردن‬
‫‪ 67/5( "2/7‬میلی متر) ‪)K230(QVGA‬‬
‫نوع‬
‫فوکوس اتوماتیک ‪( TTL‬فوکوس اتوماتیک مرکزی‪ ،‬فوکوس اتوماتیک‬
‫چندگانه‪ ،‬فوکوس اتوماتیک ردیابی‪ ،‬تشخيص چهره ‪ ،AF‬فوکوس‏اتوماتیک‏‬
‫مداوم ويديو (‪))CAF‬‬
‫نرمال (فوکوس‬
‫اتوماتیک)‬
‫برد‬
‫فاصله نزدیک‬
‫واید (‪)W‬‬
‫‪ 80‬سانتی متر تا‬
‫نامحدود‬
‫‪ 5‬تا ‪ 80‬سانتی متر‬
‫تنظیم خودکار فاصله کم ‪ 5‬سانتی متر تا نامحدود‬
‫تله (‪)T‬‬
‫‪ 250‬سانتی متر تا‬
‫نامحدود‬
‫‪ 130‬تا ‪ 250‬سانتی‬
‫متر‬
‫‪ 130‬سانتی متر تا‬
‫نامحدود‬
‫سرعت درپوش‬
‫•اتوماتیک هوشمند‪ 1/8 :‬تا ‪ 1/2,000‬ثانيه‪.‬‬
‫•برنامه‪ 1 :‬تا ‪ 1/2,000‬ثانيه‪.‬‬
‫•شب‪ 8 :‬تا ‪ 1/2,000‬ثانیه‪.‬‬
‫•آتش بازی‪ 2 :‬ثانیه‬
‫معرض قرار دادن‬
‫کنترل‬
‫‪ AE‬برنامه‬
‫نورسنجی‬
‫چندگانه‪ ،‬نقطه ای‪ ،‬مرکزی‪ ،‬تشخیص چهره‬
‫برد نورسنجی‬
‫‪ 2‬تا ‪( EV 17‬عریض‪ISO ،‬‏اتوماتیک‏)‪،‬‬
‫‪ 4‬تا ‪( EV 19‬تله‪ISO ،‬‏اتوماتیک‏)‬
‫جبران‬
‫‪ 1⁄3 EV( ±2EV‬ماگ)‬
‫معادل ‪ISO‬‬
‫اتوماتيک‪،ISO 800 ،ISO 400 ،ISO 200 ،ISO 100، ISO 80 ،‬‬
‫‪ISO 3200 ،ISO 1600‬‬
‫اهتسویپ ‪126‬‬
‫نیبرود تاصخشم‬
‫عکسبرداری و فيلمبرداری‬
‫فالش‬
‫حالت‬
‫اتوماتیک‪ ،‬قرمزی چشم‪ ،‬فالش اصالح‪ ،‬همزمانی آهسته‪ ،‬خاموش‪،‬‬
‫تصحیح قرمزی چشم‬
‫برد‬
‫•واید‪ 0/2 :‬تا ‪ 4/0‬متر (‪ ISO‬خودکار)‬
‫•تله‪ 0/5 :‬تا ‪ 1/6‬متر (‪ ISO‬خودکار)‬
‫مدت زمان شارژ‬
‫شدن‬
‫کاهش لرزش‬
‫تقریباً ‪ 5‬مگاپیکسل‬
‫عکس ها‬
‫•حالت ها‪ :‬اتوماتیک هوشمند (عکسبرداری از چهره‪ ،‬عکسبرداری چهره‬
‫در شب‪ ،‬چهره دارای نور پس زمینه‪ ،‬شب‪ ،‬نور پس زمینه‪ ،‬منظره‪،‬‬
‫سفيد‪ ،‬سبز طبیعی‪ ،‬آسمان آبی‪ ،‬آسمان غروب‪ ،‬فاصله نزدیک‪ ،‬متن فاصله‬
‫نزدیک‪ ،‬رنگ ماکرو‪ ،‬سه پایه‪ ،‬حرکت‪ ،‬نور کم‪ ،‬نورافکن‪ ،‬نورافکن‬
‫(فاصله نزديک)‪ ،‬نورافکن (عکسبرداری از چهره))‪ ،‬برنامه‪ ،‬شیک‬
‫(آرایش چهره‪ ،‬منظره‪ ،‬فاصله نزدیک‪ ،‬ثابت کردن عملکرد‪ ،‬سیاه یکدست‪،‬‬
‫غروب آفتاب‪ ،‬شب‪ ،‬آتش بازی‪ ،‬ردپای نور)‪ ،‬پانورامای زنده‪ ،‬فيلتر عکس‬
‫•توالی‪ :‬تکی‪ ،‬مداوم‪ ،‬گرفتن عکس‪AEB ،‬‬
‫•تایمر‪ :‬خاموش‪ 10 ،‬ثانیه‪ 2 ،‬ثانیه‪ ،‬دوبل (‪ 10‬ثانیه‪ 2 ،‬ثانیه)‬
‫فیلم ها‬
‫•حالت ها‪ :‬تشخیص هوشمند صحنه (منظره‪ ،‬آسمان آبی‪ ،‬سبز طبیعی‪،‬‬
‫آسمان غروب)‪ ،‬فيلتر فيلم‬
‫•تخلیه کارت‪( MP4 (H.264) :‬حداکثر زمان ضبط‪ 20 :‬دقیقه)‬
‫•اندازه‪240 Web ،640 X 480 ،1280 X 720 :‬‬
‫•صدا‪ :‬روشن‪ ،‬خاموش‪ ،‬زوم بیصدا‬
‫مداوم روشن‪،‬‏‏‪ AF‬مداوم‏‏ خاموش‬
‫‏‏‬
‫•‪ AF‬مداوم‏‏‪:‬‏‏‪AF‬‬
‫لرزشگیر نوری تصویر (‪)OIS‬‬
‫تاثير‬
‫حالت عکس برداری‬
‫•فيلتر عکس (فیلتر هوشمند)‪ :‬مینیاتور‪ ،‬تزيين تصوير‪ ،‬فیلتر عبوری‪،‬‬
‫چشم ماهی‪ ،‬کالسیک‪ ،‬پس زمینه قهوه ای‬
‫•تنظیم تصویر‪ :‬وضوح‪ ،‬کنتراست‪ ،‬اشباع رنگ‬
‫حالت تصویربرداری فيلتر فيلم‪ :‬مینیاتور‪ ،‬تزيين تصوير‪ ،‬چشم ماهی‪ ،‬کالسیک‪ ،‬پس زمینه قهوه‬
‫ای‪ ،‬جلوه پالت ‪ ،1‬جلوه پالت ‪ ،2‬جلوه پالت ‪ ،3‬جلوه پالت ‪4‬‬
‫ویدیو‬
‫توازن سفیدی‬
‫تنظیم خودکار توازن سفیدی‪ ،‬روز‪ ،‬ابری‪ ،‬نور فلورسنت‪ ،H-‬نور فلورسنت‪ ،L-‬تنگستن‪،‬‬
‫تنظیم دلخواه‪ ،‬دمای رنگ‬
‫تاريخ منقوش کردن‬
‫تاریخ و ساعت‪ .‬تاریخ‪ ،‬خاموش‬
‫اهتسویپ ‪127‬‬
‫نیبرود تاصخشم‬
‫پخش مجدد‬
‫عکس ها‬
‫فیلم ها‬
‫•نوع‪ :‬تک تصوي‪ ،‬تصاوير کوچک‪ ،‬نمايش اساليد چندگانه همراه با‬
‫موسيقی و جلوه‪ ،‬آلبوم هوشمند*‬
‫* گروه آلبوم هوشمند‪ :‬همه‪ ،‬تاریخ‪ ،‬نوع فایل‬
‫•ویرایش‪ :‬چرخش‪ ،‬فیلتر هوشمند‪ ،‬روشنایی‪ ،‬کنتراست‪ ،‬اشباع رنگ‪،‬‬
‫‪ ،ACB‬رتوش صورت‪ ،‬تصحیح قرمزی چشم‪ ،‬تنظیم دوباره اندازه‪ ،‬برش‬
‫•جلوه‪ :‬فیلتر هوشمند (عادی‪ ،‬مینیاتور‪ ،‬تزيين تصوير‪ ،‬فیلتر عبوری‪ ،‬چشم‬
‫ماهی‪ ،‬کالسیک‪ ،‬پس زمینه قهوه ای)‬
‫ویرایش فیلم‪ :‬عکس ثابت گرفتن‪ ،‬برش زمانی‬
‫فرمت فایل‬
‫نماد‬
‫رسانه‬
‫اندازه‬
‫‪4608 X 3456‬‬
‫‪4608 X 3072‬‬
‫‪4608 X 2592‬‬
‫اندازه تصویر‬
‫‪3648 X 2736‬‬
‫‪2592 X 1944‬‬
‫ذخيره سازی‬
‫حافظه خارجی (اختیاری)‪:‬‬
‫کارت ‪ ٢( microSD‬گيگابايت گارانتی شده است)‪،‬‬
‫کارت ‪( microSDHC‬تا ‪ ٣٢‬گيگابايت گارانتی شده است)‪،‬‬
‫کارت ‪( microSDXC‬تا ‪ ۶۴‬گيگابايت گارانتی شده است)‬
‫‪ -‬کالس ‪ 6‬یا باالتر توصیه می شود‬
‫•تصویر ثابت‪EXIF 2.3 ،)DCF( JPEG :‬‬
‫•قطعه فیلم‪( MP4 :‬ويديو‪ ،MPEG-4.AVC/H.264 :‬صدا‪)AAC :‬‬
‫‪1984 X 1488‬‬
‫‪1920 X 1080‬‬
‫‪1024 X 768‬‬
‫شبکه بی سيم‬
‫‪ ،Remote Viewfinder ،MobileLink‬ایمیل‪،Samsung Link ،SNS & Cloud ،‬‬
‫‪ ،AutoShare‬اخطار دهنده تغيير ‪S/W‬‬
‫اهتسویپ ‪128‬‬
‫نیبرود تاصخشم‬
‫‪NFC‬‬
‫ابعاد (عمق ‪ X‬ارتفاع ‪ X‬عرض)‬
‫رابط‬
‫‪ 100/9 X 6۱/2 X 2٧/۵‬میلی متر‬
‫وزن‬
‫بلی‬
‫رابط خروجی‬
‫دیجیتال‬
‫‪USB 2.0‬‬
‫ورودی‪/‬خروجی‬
‫صدا‬
‫‪ 145‬گرم (بدون باتری و کارت حافظه)‬
‫درجه حرارت عملکردی‬
‫بلندگوی داخلی(مونو)‪ ،‬میکروفن (مونو)‬
‫خروجی تصویر‬
‫‪( PAL ، NTSC :A/V‬قابل انتخاب)‬
‫‪ 0‬تا ‪C °40‬‬
‫رطوبت عملکردی‬
‫رابط ورودی برق‬
‫مستقیم‬
‫منبع برق‬
‫‪ 5/0‬ولت‬
‫‪ 5‬تا ‪% 85‬‬
‫نرم افزار‬
‫‪i-Launcher‬‬
‫باتری قابل شارژ‬
‫باتری لیتیوم‪-‬یون (‪ 700 ,BP70A‬میلی آمپر بر ساعت)‬
‫نوع رابط‬
‫‪ USB‬میکرو (‪ 5‬پین)‬
‫مشخصات ممکن است بدون اطالع قبلی‪ ،‬به منظور عملکرد بهتر‪ ،‬تغییر کنند‪.‬‬
‫ممکن است بسته به منطقه شما‪ ،‬منبع برق متفاوت باشد‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪129‬‬
‫فهرست اصطالحات‬
‫‪( ACB‬توازن خودکار کنتراست)‬
‫ترکیب بندی‬
‫در صورتی که منبع نور در پشت سوژه شما قرار داشته باشد یا کنتراست باالیی بین سوژه و پس‬
‫زمینه وجود داشته باشد‪ ،‬این قابلیت‪ ،‬کنتراست تصویر شما را به طور خودکار بهبود می بخشد‪.‬‬
‫ترکیب بندی در عکسبرداری به معنی مرتب کردن اشیا در عکس است‪ .‬معموال تبعیت از قانون یک‬
‫سوم ها منجر به یک ترکیب بندی خوب می شود‪.‬‬
‫‪( AEB‬براکت نوردهی خودکار)‬
‫‪( DCF‬قانون طراحی برای سیستم فایل دوربین)‬
‫این قابلیت به طور خودکار چندین تصویر را با نوردهی های متفاوت می گیرد تا گرفتن عکسی با‬
‫نوردهی مناسب به سهولت انجام شود‪.‬‬
‫خصوصیتی است که برای تعیین یک قالب فایل و سیستم فایل برای دوربین های دیجیتال‪ ،‬توسط‬
‫اتحادیه صنایع الکترونیک و فناوری اطالعات ژاپن (‪ )JEITA‬ایجاد شده است‪.‬‬
‫‪( AF‬فوکوس خودکار)‬
‫عمق میدان‬
‫سیستمی که لنز دوربین را به طور خودکار بر روی سوژه فوکوس می کند‪ .‬دوربین شما برای فوکوس‬
‫خودکار از کنتراست استفاده می کند‪.‬‬
‫فاصله بین نزدیکترین و دورترین نقاط که می توان در عکس به طور قابل قبول بر روی آنها فوکوس‬
‫کرد‪ .‬عمق میدان بر حسب دیافراگم لنز‪ ،‬فاصله کانونی‪ ،‬و فاصله دوربین تا سوژه‪ ،‬متغیر است‪ .‬به‌طور‬
‫مثال‪ ،‬استفاده از شماره ‪ f‬کوچک تر باعث ایجاد عمق میدان بیشتر و تاری پس‌زمینه در ترکيب بندی‬
‫می شود‪.‬‬
‫دریچه‌ دیافراگم‬
‫مقدار نوری که به حسگر دوربین می رسد‪ ،‬توسط دیافراگم کنترل می شود‪.‬‬
‫لرزش دوربین (تاری)‬
‫اگر دوربین در مدت باز بودن شاتر تکان بخورد‪ ،‬ممکن است کل تصویر تار شود‪ .‬این مشکل بیشتر‬
‫زمانی پیش می آید که سرعت شاتر پایین باشد‪ .‬با افزایش حساسیت‪ ،‬استفاده از فالش یا باال بردن‬
‫سرعت شاتر‪ ،‬از لرزش دوربین جلوگیری کنید‪ .‬می توانید از سه پایه‪ ،‬عملکرد ‪ OIS‬نیز برای ثابت‬
‫کردن دوربین استفاده کنید‪.‬‬
‫زوم دیجیتال‬
‫قابلیتی که میزان زوم قابل استفاده با لنزهای زوم (زوم نوری) را به طور مصنوعی افزایش می دهد‪.‬‬
‫در هنگام استفاده از زوم دیجیتال‪ ،‬افزایش بزرگنمایی‪ ،‬کیفیت تصویر را کاهش می دهد‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪130‬‬
‫احالطصا تسرهف‬
‫‪( EV‬مقدار نوردهی)‬
‫فالش‬
‫این قابلیت‪ ،‬به شما اجازه می دهد تا به منظور بهبود نوردهی عکس های خود‪ ،‬مقدار نوردهی اندازه‬
‫گیری شده توسط دوربین را با واحدهای محدود‪ ،‬به سرعت تنظیم کنید‪ .‬برای افزایش یک واحدی‬
‫تاریکی‪ ،‬جبران نوردهی را بر روی ‪ ،EV 1/0-‬و برای افزایش یک واحدی روشنایی‪ ،‬آن را روی‬
‫‪ EV 1/0‬تنظیم کنید‪.‬‬
‫یک نور لحظه ای که به فراهم شدن نوردهی کافی در شرایط کم نور کمک می کند‪.‬‬
‫جبران ‪EV‬‬
‫تمام ترکیبات سرعت شاتر دوربین و دیافراگم لنز که به نوردهی یکسان منجر می شوند‪.‬‬
‫‪( Exif‬قالب فایل تصویری قابل مبادله)‬
‫خصوصیتی است که برای تعیین قالب فایل تصویری ویژه دوربین های دیجیتال توسط اتحادیه توسعه‬
‫صنایع الکترونیک ژاپن (‪ )JEIDA‬ایجاد شده است‪.‬‬
‫فاصله کانونی‬
‫این فاصله از وسط لنز تا نقطه کانونی آن است (بر حسب میلی متر)‪ .‬فاصله های کانونی بیشتر منجر‬
‫به زوایای بسته تر نما می شوند و سوژه بزرگ نمایی می شود‪ .‬فاصله های کانونی کمتر منجر به‬
‫زوایای بازتر نما می شوند‪.‬‬
‫‪H.264/MPEG-4‬‬
‫یک فرمت فیلم با فشرده سازی باالست که توسط سازمان های استاندارد بین المللی ‪ ISO-IEC‬و‬
‫‪ ITU-T‬عرضه شده و توسط گروه فیلم‪ )JVT(‎‬تولید شده است‪ .‬این کدک قادر است یک فیلم با کیفیت‬
‫خوب و با نرخ بیت پایین ارائه دهد‪.‬‬
‫نوردهی‬
‫حسگر تصویر‬
‫مقدار نوری که اجازه دارد به حسگر دوربین برسد‪ .‬نوردهی با ترکیبی از سرعت شاتر‪ ،‬میزان‬
‫دیافراگم و حساسیت ‪ ISO‬کنترل می شود‪.‬‬
‫بخش فیزیکی دوربین دیجیتال که حاوی فتوسایت برای هر پیکسل روی تصویر است‪ .‬هر فتوسایت‪،‬‬
‫روشنایی نوری را که در هنگام نوردهی به آن برخورد می کند‪ ،‬ثبت می کند‪ .‬انواع متداول حسگر‬
‫عبارتند از‪( CCD :‬دستگاه متصل به بار) و ‪( CMOS‬نیمه رسانای مکمل اکسید فلزی)‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪131‬‬
‫احالطصا تسرهف‬
‫حساسیت ‪ISO‬‬
‫نورسنجی‬
‫حساسیت دوربین به نور‪ ،‬بر اساس سرعت فیلم معادل مورد استفاده در یک دوربین معمولی‬
‫(غیر دیجیتال)‪ .‬در تنظیمات باالتر حساسیت ‪ ،ISO‬دوربین از سرعت شاتر باالتری استفاده کرده و‬
‫می تواند تاری ناشی از لرزش دوربین و نور کم را کاهش دهد‪ .‬هرچند‪ ،‬احتمال ایجاد پارازیت در‬
‫تصاویر دارای حساسیت باال‪ ،‬بیشتر است‪.‬‬
‫نورسنجی به روشی گفته می شود که دوربین‪ ،‬مقدار نور را برای تنظیم نوردهی اندازه می گیرد‪.‬‬
‫‪ JPEG( MJPEG‬متحرک)‏‬
‫یک قالب ویدئویی که به صورت تصویر ‪ JPEG‬فشرده می شود‪.‬‬
‫‪( JPEG‬گروه مشترک کارشناسان عکاسی)‬
‫‪( NFC‬ارتباط میدان نزدیک)‬
‫روشی برای فشرده سازی تصاویر دیجیتال که باعث افت کیفیت می شود‪ .‬تصاویر ‪ JPEG‬برای‬
‫کاهش حجم کلی فایل با حداقل افت تفکیک تصویر‪ ،‬فشرده سازی می شوند‪.‬‬
‫‪ NFC‬مجموعه ای از استانداردهای مربوط به ارتباطات رادیویی در مجاورت بسیار نزدیک است‪.‬‬
‫از دستگاه های دارای ‪ NFC‬می توانید برای فعال سازی قابلیت ها یا تبادل داده ها با سایر دستگاه ها‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫یک صفحه نمایش که به طور گسترده در لوازم الکترونیکی مصرفی کاربرد دارد‪ .‬این صفحه نمایش‬
‫برای باز تولید رنگها به یک نور زمینه مجزا مانند ‪ CCFL‬یا ‪ LED‬نیاز دارد‪.‬‬
‫پارازیت‬
‫‪( LCD‬صفحه نمایش کریستال مایع)‬
‫ماکرو‬
‫این قابلیت به شما امکان می دهد تا از سوژه های خیلی کوچک‪ ،‬عکس های نمای نزدیک بگیرید‪ .‬در‬
‫هنگام استفاده از قابلیت فاصله نزدیک (ماکرو)‪ ،‬دوربین می تواند فوکوس دقیق خود را بر روی سوژه‬
‫هایی در فواصلی با نسبت تقریباً طبیعی (‪ )1:1‬حفظ کند‪.‬‬
‫پیکسل های زاید بر روی یک تصویر دیجیتال که ممکن است به صورت پیکسل های جابجا شده یا‬
‫ً‬
‫معموال زمانی بروز می کند که عکس ها با حساسیت‬
‫تصادفی با رنگ روشن‪ ،‬نمایان شوند‪ .‬پارازیت‬
‫باال گرفته شوند یا حساسیت در یک مکان تاریک به طور خودکار تنظیم شده باشد‪.‬‬
‫‪( OIS‬لرزشگیر نوری تصویر)‬
‫این ویژگی‪ ،‬لرزش و تکانهای حین تصویربرداری را خنثی می کند‪ .‬در مقایسه با ویژگی لرزشگیر‬
‫دیجیتالی تصویر‪ ،‬افت کیفیت تصویر وجود ندارد‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪132‬‬
‫احالطصا تسرهف‬
‫زوم نوری‬
‫سایه روشن‬
‫این یک زوم عمومی است که می تواند تصاویر را با یک لنز بزرگ کرده و در عین حال کیفیت‬
‫تصاویر را حفظ کند‪.‬‬
‫کاهش روشنایی یا اشباع یک تصویر در حاشیه های (لبه های خارجی) آن در مقایسه با مرکز تصویر‪.‬‬
‫سایه روشن‪ ،‬می تواند توجه بیننده را به سوژه های واقع در مرکز تصویر جلب کند‪.‬‬
‫کیفیت‬
‫توازن سفیدی (توازن رنگی)‬
‫ً‬
‫تنظیم شدت رنگهای تصویر (معموال رنگهای اصلی قرمز‪ ،‬سبز و آبی)‪ .‬هدف تنظیم توازن سفیدی‪ ،‬یا‬
‫توازن رنگی‪ ،‬انتقال مناسب رنگهای موجود در تصویر است‪.‬‬
‫عبارتی برای بیان نرخ فشرده سازی مورد استفاده در یک تصویر دیجیتال‪ .‬تصاویری با کیفیت باال‪،‬‬
‫ً‬
‫معموال اندازه فایل آنها بزرگتر است‪.‬‬
‫نرخ فشرده سازی کمتری دارند و‬
‫وضوح‬
‫تعداد پیکسل های موجود در یک تصویر دیجیتال‪.‬‏تصاویری با کیفیت باال دارای پیکسلهای بیشتری‬
‫ً‬
‫معموال در مقایسه با تصاویری با تفکیک پایین تر‪ ،‬جزئیات بیشتری را نمایش می دهند‪.‬‬
‫بوده و‬
‫سرعت شاتر‬
‫سرعت شاتر به مقدار زمانی گفته می شود که طول می کشد تا شاتر باز و بسته شود‪ ،‬و چون پیش از‬
‫رسیدن نور به حسگر تصویر‪ ،‬مقدار نوری که از دیافراگم عبور می کند را کنترل می نماید‪ ،‬سرعت‬
‫شاتر عامل مهمی در روشنایی عکس است‪ .‬سرعت زیاد شاتر زمان کمتری را برای ورود نور به‬
‫داخل دوربین فراهم می کند و عکس تاریک تر می شود و آسان تر سوژه های در حال حرکت را بی‬
‫حرکت می کند‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪133‬‬
‫دورانداختن صحيح باتری های موجود در اين محصول‬
‫(قابل اجرا در کشورهای با سيستم جمع آوری جداگانه)‬
‫دورانداختن صحيح اين محصول‬
‫(تجهيزات برقی و الکترونيکی زايد)‬
‫(قابل اجرا در کشورهای با سيستم جمع آوری جداگانه)‬
‫اين عالمت بر روی محصول‪ ،‬لوازم جانبی يا نوشته هايی که نشانگر اين هستند که اين محصول و‬
‫لوازم جانبی الکترونيکی آن (مانند شارژر‪ ،‬هدست‪ ،‬کابل ‪ )USB‬نبايد در پايان عمر کاری خود‪ ،‬همراه‬
‫با ساير زباله های خانگی دفع شوند‪ .‬لطفاً به منظور جلوگيری از وارد آمدن آسيب احتمالی به محيط‬
‫زيست و سالمت انسان ها به علت دفع کنترل نشده زباله‪ ،‬اين محصوالت را از انواع ديگر زباله جدا‬
‫کرده و آنها را جهت ارتقاء استفاده مجدد و قابل استمرار منابع طبيعی‪ ،‬با احساس مسئوليت بازيافت‬
‫کنيد‪.‬‬
‫کاربران خانگی بايد با فروشنده محصول خود‪ ،‬يا اداره دولتی محلی تماس بگيرند تا درباره جزئيات‬
‫محل و چگونگی تحويل اين اقالم جهت بازيافت ايمن برای محيط زيست‪ ،‬کسب اطالع نمايند‪.‬‬
‫وجود اين عالمت بر روی باتری‪ ،‬دفترچه راهنما يا بسته بندی‪ ،‬بدين معناست که باتری های موجود در‬
‫اين محصول نبايد در پايان عمر مفيد خود‪ ،‬همراه با ساير زباله های خانگی دور انداخته شوند‪ .‬هر جا‬
‫که نشانه گذاری شده است‪ ،‬نمادهای شيميايی ‪ Cd ،Hg‬يا ‪ Pb‬نشان می دهند که باتری حاوی جيوه‪،‬‬
‫کادميم يا سرب به ميزان بيشتری از مقادير مرجع مشخص شده در دستورالعمل ‪ ۶۶ / ٢٠٠۶‬کميسيون‬
‫اروپاست‪ .‬در صورتی که باتری ها به شکل صحيح دور انداخته نشوند‪ ،‬اين مواد شيميايی می‬
‫توانند موجب آسيب رساندن به سالمت انسان يا محيط زيست شوند‪.‬‬
‫برای محافظت از منابع طبيعی و ترويج استفاده مجدد از مواد‪ ،‬لطفاً باتری ها را از ساير انواع زباله‬
‫جدا کرده و آنها را از طريق سيستم محلی و رايگان جمع آوری باتری بازيافت نماييد‪.‬‬
‫کاربران تجاری بايد با عرضه کننده خود تماس گرفته و مفاد و شرايط قرارداد خريد را بررسی کنند‪.‬‬
‫اين محصول و لوازم جانبی الکترونيکی آن را نبايد همراه با ساير زباله های عادی دور انداخت‪.‬‬
‫‪ PlanetFirst‬نشان دهنده تعهد ‪ Samsung Electronics‬نسبت به توسعه پايدار‬
‫و مسئوليت اجتماعی از طريق کسب و کار مبتنی بر محيط و فعاليت های مديريتی‬
‫است‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪134‬‬
‫فهرست‬
‫ا‬
‫پ‬
‫تنظیمات صوتی ‪30‬‬
‫ج‬
‫اتصال به رایانه ‪ Mac‬شما ‪85‬‬
‫پیام های خطا ‪112‬‬
‫تنظیمات منطقه زمانی ‪109 ,20‬‬
‫جدا کردن دوربین ‪85‬‬
‫اسالیدشو ‪76‬‬
‫اشباع رنگ‬
‫حالت پخش ‪80‬‬
‫حالت عکسبرداری و فیلمبرداری ‪66‬‬
‫انتقال فایل ها‬
‫‪85 Mac‬‬
‫‪84 Windows‬‬
‫ایمیل ‪98‬‬
‫ت‬
‫‪80 ACB‬‬
‫اشباع‬
‫چراغ تايمر ‪15‬‬
‫حالت عکسبرداری ‪51‬‬
‫روشنایی‬
‫بدنه دوربین ‪113‬‬
‫لنز ‪113‬‬
‫نمایشگر ‪113‬‬
‫باز کردن بسته بندی ‪14‬‬
‫تنظیمات ‪109‬‬
‫بزرگ کردن ‪74‬‬
‫تنظیمات زبان ‪109‬‬
‫تنظیمات زمان ‪20‬‬
‫‪80‬‬
‫حالت پخش‬
‫حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫تصاویر کوچک ‪71‬‬
‫ب‬
‫‪80‬‬
‫دقت تصویر ‪66‬‬
‫تشخیص چهره ‪58‬‬
‫باتری‬
‫چراغ وضعیت ‪16‬‬
‫حالت پخش‬
‫حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫تشخیص پلک زدن ‪59‬‬
‫تمیز کردن‬
‫چ‬
‫تنظیم تصویر‬
‫تايمر‬
‫تصویر شروع ‪107‬‬
‫احتیاط ‪119‬‬
‫درج کردن ‪18‬‬
‫شارژ کردن ‪19‬‬
‫تنظیم تاریخ‪/‬ساعت ‪109‬‬
‫قرمزی چشم ‪81‬‬
‫‪66‬‬
‫ح‬
‫‪61‬‬
‫‪66‬‬
‫تنظیم دوباره ‪110‬‬
‫توازن خودکار کنتراست (‪)ACB‬‬
‫حالت پخش ‪80‬‬
‫حالت عکسبرداری و فیلمبرداری ‪62‬‬
‫توازن سفیدی ‪63‬‬
‫اهتسویپ ‪135‬‬
‫حالت اتوماتیک هوشمند ‪38‬‬
‫حالت برنامه ‪39‬‬
‫کنتراست‬
‫حالت پخش ‪80‬‬
‫حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫چرخاندن ‪78‬‬
‫حالت پانورامای زنده ‪44‬‬
‫حالت پخش ‪70‬‬
‫حالت توالی‬
‫کروشه نوردهی خودکار (‪65 )AEB‬‬
‫گرفتن عکس در حرکت ‪65‬‬
‫مداوم ‪65‬‬
‫حالت صرفه جویی در انرژی ‪108‬‬
‫فهرست‬
‫درگاه ‪15 USB‬‬
‫روشنی نمایشگر ‪108‬‬
‫شبکه بیسیم ‪89‬‬
‫حالت فيلتر عکس ‪45‬‬
‫حالت فيلتر فيلم ‪46‬‬
‫دقت تصویر ‪66‬‬
‫حالت فيلم هوشمند ‪40‬‬
‫دکمه ‪17 DIRECT LINK‬‬
‫ز‬
‫ص‬
‫حالت فیلم ‪41‬‬
‫دکمه ‪16 Menu‬‬
‫زوم‬
‫حالت هوشمند ‪42‬‬
‫دکمه پخش ‪16‬‬
‫حذف پرونده ها ‪73‬‬
‫دکمه روشن‪-‬خاموش ‪15‬‬
‫حساسیت ‪54 ISO‬‬
‫دکمه شاتر ‪15‬‬
‫حفاظت از پرونده ها ‪73‬‬
‫دکمه عملکرد ‪16‬‬
‫زوم هوشمند ‪33‬‬
‫خ‬
‫ر‬
‫س‬
‫خروجی ویدیو ‪108‬‬
‫رتوش چهره ها‬
‫خط راهنما ‪107‬‬
‫د‬
‫درگاه ‪15 A/V‬‬
‫استفاده از زوم ‪32‬‬
‫تنظیمات صدای زوم ‪67‬‬
‫دکمه زوم ‪16‬‬
‫زوم دیجیتال ‪32‬‬
‫سرویس اشتراک گذاری‬
‫آپلود كردن عكس یا فیلم ‪101‬‬
‫دسترسی ‪101‬‬
‫حالت پخش ‪80‬‬
‫روشنايی‬
‫حالت پخش ‪80‬‬
‫حالت عکسبرداری و فیلمبرداری ‪61‬‬
‫ش‬
‫شارژ کردن ‪19‬‬
‫اهتسویپ ‪136‬‬
‫صدای ‪107 AF‬‬
‫صفحه خانگی ‪23‬‬
‫ع‬
‫عکاسی از خود ‪58‬‬
‫عکاسی از لبخند ‪59‬‬
‫عکسبرداری از چهره‬
‫تشخیص پلک زدن ‪59‬‬
‫تشخیص چهره ‪58‬‬
‫عکاسی از خود ‪58‬‬
‫عکاسی از لبخند ‪59‬‬
‫فهرست‬
‫ف‬
‫ق‬
‫فرمت کردن ‪110‬‬
‫قرمزی چشم‬
‫فشار دادن شاتر تا نیمه ‪35‬‬
‫فالش‬
‫پر کردن ‪53‬‬
‫تصحیح قرمزی چشم ‪53‬‬
‫خاموش ‪52‬‬
‫خودکار ‪52‬‬
‫قرمزی چشم ‪53‬‬
‫همزمانی آهسته ‪53‬‬
‫فوکوس اتوماتیک ردیابی ‪57‬‬
‫فيلتر هوشمند‬
‫حالت پخش ‪79‬‬
‫حالت ضبط فيلم ‪46‬‬
‫حالت عکس برداری ‪45‬‬
‫فیلم‬
‫حالت پخش ‪77‬‬
‫حالت عکسبرداری و فیلمبرداری ‪41‬‬
‫ل‬
‫حالت پخش ‪81‬‬
‫حالت عکسبرداری و فیلمبرداری ‪52‬‬
‫ک‬
‫کارت حافظه‬
‫احتیاط ‪117‬‬
‫درج کردن ‪18‬‬
‫کروشه نوردهی خودکار (‪65 )AEB‬‬
‫کنتراست‬
‫لرزشگیر نوری تصویر (‪OIS‬‏) ‪34‬‬
‫تصاویر کوچک ‪71‬‬
‫تلویزیون ‪83‬‬
‫لوازم جانبی اختیاری ‪14‬‬
‫م‬
‫ماکرو‬
‫تنظیم خودکار فاصله کم ‪56‬‬
‫ماکرو ‪56‬‬
‫عکس های چشم انداز دار ‪75‬‬
‫گروه ‪72‬‬
‫مشخصات دوربین ‪126‬‬
‫منظره یاب راه دور ‪96‬‬
‫محل سوار شدن روی سه پایه ‪15‬‬
‫ن‬
‫محیط تمرکز‬
‫نقش انداختن ‪110‬‬
‫فوکوس اتوماتیک چندگانه ‪56‬‬
‫فوکوس اتوماتیک ردیابی ‪56‬‬
‫فوکوس اتوماتیک مرکزی ‪56‬‬
‫حالت پخش ‪80‬‬
‫حالت عکسبرداری و فیلمبرداری ‪66‬‬
‫گ‬
‫مشاهده فایل ها‬
‫اسالیدشو ‪76‬‬
‫مرکز خدمات ‪123‬‬
‫نگهداری از دوربین ‪113‬‬
‫نمادها‬
‫حالت پخش ‪70‬‬
‫حالت عکسبرداری و فیلمبرداری ‪22‬‬
‫نمای سریع ‪108‬‬
‫گرفتن تصویر از فیلم ‪82‬‬
‫گرفتن عکس در حرکت ‪65‬‬
‫اهتسویپ ‪137‬‬
‫فهرست‬
‫نور دستیار فوکوس خودکار‬
‫تنظیمات ‪110‬‬
‫مکان ‪15‬‬
‫نوردهی ‪61‬‬
‫نورسنجی‬
‫چندگانه ‪62‬‬
‫مرکزی ‪62‬‬
‫نقطه ای ‪62‬‬
‫نوع نمایشگر ‪29‬‬
‫و‬
‫وضوح‬
‫حالت پخش ‪78‬‬
‫حالت عکسبرداری و فیلمبرداری ‪49‬‬
‫ویرایش عکس ها ‪78‬‬
‫ویرایش فیلم ها‬
‫‪A‬‬
‫‪94 AutoShare‬‬
‫‪C‬‬
‫‪( CAF‬فوکوس خودکار متوالی) ‪41‬‬
‫‪M‬‬
‫‪95 MobileLink‬‬
‫‪N‬‬
‫‪93 NFC‬‬
‫‪S‬‬
‫‪103 Samsung Link‬‬
‫برش ‪82‬‬
‫گرفتن ‪82‬‬
‫اهتسویپ ‪138‬‬
‫برای اطالع از خدمات پس از فروش يا يافتن پاسخ پرسش های خود در اين زمينه‪،‬‬
‫لطفا به ضمانت نامه ای که همراه محصول عرضه شده مراجعه نماييد يا به پايگاه‬
‫اينترنتی ‪ www.samsung.com‬برويد‪.‬‬
Download PDF