Samsung | SAMSUNG WB1100F | Samsung SAMSUNG WB1100F راهنمای کاربر

‫دفترچه‬
‫راهنمای کاربر‬
‫‪WB1100F/WB1101F/WB1102F‬‬
‫روی یکی از‬
‫موضوعات کلیک کنید‬
‫اين دفترچه راهنمای کاربر شامل دستورالعمل های مشروح استفاده‬
‫از دوربين است‪ .‬لطفا ً اين دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنيد‪.‬‬
‫رفع اشکال مقدماتی‬
‫ارجاع سریع‬
‫فهرست مطالب‬
‫عملکردهای اولیه‬
‫عملکردهای پیشرفته‬
‫گزينه های تصويربرداری‬
‫پخش‪/‬ویرایش‬
‫شبکه بی‌سیم‬
‫تنظیمات‬
‫پیوست‌ها‬
‫ایندکس‬
‫اطالعات مربوط به سالمتی و ایمنی‬
‫همیشه از تدابیر ایمنی و نکات مربوط به استفاده که در زیر آمده است‪ ،‬پیروی کنید تا خطری به وجود نیاید و از نهایت کارکرد دوربین خود بهره مند شوید‪.‬‬
‫از آسیب دیدن بینایی سوژه های خود جلوگیری کنید‪.‬‬
‫هشدار— وضعیت هایی که می تواند موجب مصدومیت شما یا سایر افراد شود‬
‫از فالش در فاصله نزدیک (کمتر از ‪ ۱‬متر) به افراد یا حیوانات استفاده نکنید‪ .‬استفاده از فالش در‬
‫فاصله خیلی نزدیک به چشم های سوژه‪ ،‬می تواند موجب آسیب موقت یا دائمی بینایی آنها شود‪.‬‬
‫دوربین را باز نکنید و سعی نکنید خودتان آنرا تعمیر کنید‪.‬‬
‫ممکن است به دوربین آسیب رسانده و خود را در معرض برق گرفتگی قرار دهید‪.‬‬
‫دوربین خود را دور از دسترس کودکان خردسال و حیوانات خانگی قرار دهید‪.‬‬
‫از دوربین خود در نزدیکی گازها و مایعات قابل اشتعال یا قابل انفجار استفاده نکنید‪.‬‬
‫دوربین خود و تمام لوازم جانبی آن را دور از دسترس کودکان خردسال و حیوانات قرار دهید‪ .‬قطعات‬
‫کوچک ممکن است در صورت بلعیده شدن‪ ،‬موجب خفگی یا مصدومیت جدی شوند‪ .‬قطعات متحرک و‬
‫لوازم جانبی نیز ممکن است خطرساز باشند‪.‬‬
‫مواد قابل اشتعال داخل دوربین قرار ندهید یا این گونه مواد را در نزدیکی دوربین نگه داری نکنید‪.‬‬
‫دوربین را برای مدت طوالنی در معرض نور مستقیم خورشید یا دمای باال قرار ندهید‪.‬‬
‫این کار می تواند باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی شود‪.‬‬
‫قرار دادن دوربین در معرض نور خورشید یا دمای بسیار باال یا بسیار پایین به مدت طوالنی‪ ،‬می‬
‫تواند موجب آسیب دائمی اجزای داخلی دوربین شود‪.‬‬
‫این کار می تواند باعث آتش سوزی یا انفجار شود‪.‬‬
‫با دست خیس به دوربین دست نزنید‪.‬‬
‫این کار می تواند باعث گرفتگي برقی شود‪.‬‬
‫ ‪1‬‬
‫اطالعات مربوط به سالمتی و ایمنی‬
‫از پوشاندن دوربین یا شارژر با پتو یا لباس خودداری کنید‪.‬‬
‫از بروز تداخل در دستگاه تنظيم كننده ضربان قلب جلوگيری نماييد‪.‬‬
‫دوربین ممکن است بیش از حد گرم شود‪ ،‬که ممکن است باعث تغییر شکل دوربین یا آتش سوزی‬
‫شود‪.‬‬
‫همانطور که توسط سازنده و گروه های تحقیقاتی توصیه شده است‪ ،‬فاصله ای ایمن بین دوربین و‬
‫دستگاه تنظيم کننده ضربان قلب را حفظ کنید تا از تداخل احتمالی جلوگیری شود‪ .‬اگر به هر دليلی به‬
‫دوربين تان مشکوک هستيد که با دستگاه تنظيم کننده ضربان قلب يا ساير تجهيزات پزشکی تداخل می‬
‫کند‪ ،‬بالفاصله دوربين را خاموش کرده و با سازنده دستگاه تنظيم کننده ضربان قلب يا دستگاه پزشکی‬
‫برای گرفتن راهنمايی تماس بگيريد‪.‬‬
‫هنگام رعد و برق به سیم منبع برق یا شارژر دست نزنید‪.‬‬
‫این کار می تواند باعث شوک برقی شود‪.‬‬
‫اگر مایعات یا اجسام خارجی داخل دوربین شدند‪ ،‬بالفاصله منابع برقی مانند باتری یا شارژر را قطع‬
‫کنید و سپس با مرکز خدمات ‪ Samsung‬تماس بگیرید‪.‬‬
‫از همه قوانينی که استفاده از دوربين را در منطقه خاصی ممنوع می کنند‪ ،‬پيروی کنيد‪.‬‬
‫ •از تداخل با دستگاه های الکترونيکی اجتناب کنيد‪.‬‬
‫ •دوربين را در هواپيما خاموش کنيد‪ .‬دوربين شما ممکن است در تجهيزات هواپيما تداخل ايجاد‬
‫کند‪ .‬از همه قوانين شرکت هواپيمايی پيروی کنيد و هنگامی که کارکنان شرکت هواپيمايی از شما‬
‫خواستند‪ ،‬دوربين خود را خاموش کنيد‪.‬‬
‫ •دوربين را در نزديکی تجهيزات پزشکی خاموش کنيد‪ .‬دوربين شما ممکن است در تجهيزات پزشکی‬
‫موجود در بيمارستان ها يا تأسيسات درمانی تداخل ايجاد کند‪ .‬از همه قوانين‪ ،‬هشدارهای نصب شده‬
‫و دستورالعمل های کارکنان درمانی پيروی کنيد‪.‬‬
‫ ‪2‬‬
‫اطالعات مربوط به سالمتی و ایمنی‬
‫وقتی از شارژر ‪ AC‬استفاده می کنید‪ ،‬قبل از قطع برق شارژر ‪ ،AC‬دوربین را خاموش کنید‪.‬‬
‫احتیاط — وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدن دوربین شما یا سایر وسایل شود‬
‫عدم تبعیت از این اقدام احتیاطی می تواند آتش سوزی یا برق گرفتگی را در پی داشته باشد‪.‬‬
‫در صورتی که برای مدت طوالنی از دوربین استفاده نمی کنید‪ ،‬باتری ها را از آن خارج کنید‪.‬‬
‫زمانی که از شارژر استفاده نمی شود‪ ،‬آن را از پریز برق جدا کنید‪.‬‬
‫باتری های نصب شده ممکن است در اثر مرور زمان نشت کنند یا خوردگی ایجاد کنند و باعث وارد‬
‫آمدن آسیب جدی به دوربین شوند‪.‬‬
‫عدم تبعیت از این اقدام احتیاطی می تواند آتش سوزی یا برق گرفتگی را در پی داشته باشد‪.‬‬
‫هنگام شارژ کردن باتری ها از سیم برق و دوشاخه آسیب دیده یا پریز برق شل‪ ،‬استفاده نکنید‪.‬‬
‫فقط از باتری لیتیوم‪-‬یون جایگزین اصلی مورد تأیید سازنده استفاده کنید‪ .‬باتری را حرارت نداده و به‬
‫آن ضربه نزنید‪.‬‬
‫این کار می تواند باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی شود‪.‬‬
‫این کار می تواند باعث آتش سوزی یا صدمات فردی شود‪.‬‬
‫اجازه ندهید که شارژر ‪ AC‬با پایانه های ‪ +‬و ‪ -‬باتری تماس برقرار کند‪.‬‬
‫این کار ممکن است موجب آتش سوزی یا برق گرفتگی شود‪.‬‬
‫فقط از باتری ها و شارژرها‪ ،‬کابلها و لوازم جانبی مورد تأیید ‪ Samsung‬استفاده کنید‪.‬‬
‫ •باتری ها‪ ،‬شارژرها‪ ،‬کابل ها یا لوازم جانبی غیر مجاز‪ ،‬می توانند باعث انفجار باتری‪ ،‬خراب شدن‬
‫دوربین یا صدمه و آسیب شوند‪.‬‬
‫ •‪ Samsung‬بابت خرابی ها یا صدمه های ناشی از استفاده از باتری ها‪ ،‬شارژها‪ ،‬کابل ها یا لوازم‬
‫جانبی غیرمجاز مسئولیتی ندارد‪.‬‬
‫دوربين را نيانداخته و يا به آن ضربه شديد نزنيد‪.‬‬
‫انجام اين کار ممکن است به نمايشگر يا قطعات داخلی و خارجی آسيب بزند‪.‬‬
‫هنگام وصل کردن کابل ها یا آداپتورها و نصب باتری ها و کارت های حافظه‪ ،‬مراقب باشید‪.‬‬
‫فشار آوردن به محل های اتصال‪ ،‬اتصال نادرست کابل ها‪ ،‬یا نصب نادرست باتری ها و کارت های‬
‫حافظه می تواند به پورت ها‪ ،‬محل های اتصال و لوازم جانبی آسیب وارد کند‪.‬‬
‫از باتری های فقط برای مقاصد طراحی شده استفاده کنید‪.‬‬
‫این کار می تواند باعث آتش سوزی یا برق گرفتگی شود‪.‬‬
‫هنگام فالش زدن‪ ،‬فالش را لمس نکنید‪.‬‬
‫فالش هنگام اجرا‪ ،‬بسیار گرم است و ممکن است باعث سوختگی پوست تان شود‪.‬‬
‫ ‪3‬‬
‫اطالعات مربوط به سالمتی و ایمنی‬
‫کارتهای دارای نوار مغناطیسی را از قاب دوربین دور نگه دارید‪.‬‬
‫از تداخل با دستگاه های الکترونيکی اجتناب کنيد‪.‬‬
‫اطالعات ذخیره شده در کارت‪ ،‬ممکن است خراب شده یا پاک شود‪.‬‬
‫دوربين شما فرکانس های راديويی (‪ )RF‬منتشر می کند که ممکن است در تجهيزات الکترونيکی‬
‫محافظت نشده يا دارای محافظت نامناسب‪ ،‬مانند دستگاه تنظيم ضربان قلب‪ ،‬سمعک‪ ،‬دستگاه های‬
‫پزشکی و ديگر دستگاه های الکترونيکی در منازل يا خودروها تداخل ايجاد کند‪ .‬برای رفع هرگونه‬
‫مشکل تداخل ايجاد شده با توليد کننده دستگاه های الکترونيکی خود تماس بگيريد‪ .‬برای جلوگيری از‬
‫تداخل ناخواسته‪ ،‬تنها از تجهيزات يا لوازم جانبی مورد تاييد ‪ Samsung‬استفاده کنيد‪.‬‬
‫هرگز از شارژر‪ ،‬باتری یا کارت حافظه آسیب دیده استفاده نکنید‪.‬‬
‫این کار می تواند باعث برق گرفتگی یا عملکرد بد دوربین یا آتش سوزی شود‪.‬‬
‫دوربين را درون يا در نزديکی ميدان مغناطيسی قرار ندهيد‪.‬‬
‫از دوربين خود در حالت عادی استفاده کنيد‪.‬‬
‫انجام اين کار ممکن است باعث عملکرد نادرست دوربين شود‪.‬‬
‫از تماس با آنتن داخلی دوربين خود خودداری کنيد‪.‬‬
‫در صورت آسيب ديدگی صفحه نمايش از دوربين استفاده نکنيد‪.‬‬
‫در صورت شکستن شيشه يا قطعات اکريليک‪ ،‬برای تعمير دوربين به مرکز خدمات‬
‫‪ Samsung Electronics‬مراجعه کنيد‪.‬‬
‫انتقال اطالعات و مسئوليت های ان‬
‫ •اطالعات انتقال داده شده از طريق ‪ WLAN‬ممكن است فاش شود‪ ،‬بنابراين از انتقال اطالعات مهم‬
‫قبل از استفاده از دوربین‪ ،‬بررسی کنید که دوربین درست کار می کند‪.‬‬
‫در مكان های عمومی يا شبكه های باز اجتناب كنيد‪.‬‬
‫ •توليد كننده دوربين مسئول هيچ گونه انتقال اطالعاتی كه قوانين حق نسخه برداری‪ ،‬عالئم تجاری‪،‬‬
‫مالكيت معنوی يا عفت عمومی را نقض می كند‪ ،‬نخواهد بود‪.‬‬
‫تولیدکننده در قبال از دست رفتن فایل ها یا آسیب های وارده ناشی از استفاده نادرست یا نقص عملکرد‬
‫دوربین‪ ،‬هیچ گونه مسئولیتی بر عهده نمی گیرد‪.‬‬
‫باید کابل ‪ USB‬را از سر کوچک آن به دوربین وصل کنید‪.‬‬
‫در صورتی که کابل برعکس وصل شود‪ ،‬ممکن است به فایل های شما آسیب برسد‪ .‬سازنده این وسیله‬
‫در قبال از دست رفتن اطالعات‪ ،‬هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد‪.‬‬
‫ ‪4‬‬
‫طرح کلی کتابچه راهنمای کاربر‬
‫اطالعات مربوط به حق نسخه برداری‬
‫ •‪ Microsoft Windows‬و آرم ‪ Windows‬عالئم تجاری ثبت شده ‪Microsoft‬‬
‫‪ Corporation‬هستند‪.‬‬
‫ •‪ Mac‬و ‪ Apple App Store‬عالئم تجاری ثبت شده ‪ Apple Corporation‬هستند‪.‬‬
‫ •‪ Google Play Store‬عالمت تجاری ‪ Google, Inc‬است‪.‬‬
‫ •®‪ ،Wi-Fi‬آرم ‪ ،Wi-Fi CERTIFIED‬و آرم ‪ ،Wi-Fi‬عالئم تجاری ثبت شده ‪Wi-Fi‬‬
‫‪ Alliance‬هستند‪.‬‬
‫ •عالیم تجاری و نام های تجاری استفاده شده در این کتابچه راهنمای‪ ،‬تحت مالکیت صاحبان‬
‫مربوطه خود می باشند‪.‬‬
‫عملکردهای اولیه‬
‫‪19‬‬
‫با شکل ظاهری دوربین‪ ،‬نمادها و عملکردهای اولیه برای عکسبرداری و‬
‫فیلمبرداری‪ ،‬آشنا شوید‪.‬‬
‫عملکردهای پیشرفته‬
‫‪43‬‬
‫چگونگی گرفتن عکس يا ضبط کردن فيلم با انتخاب يک حالت را ياد بگيريد‪.‬‬
‫گزينه های تصويربرداری‬
‫‪53‬‬
‫نحوه تنظيم گزينه های حالت تصويربرداری را ياد بگيريد‪.‬‬
‫پخش‪/‬ویرایش‬
‫‪74‬‬
‫با نحوه پخش عکس ها يا فیلم ها‪ ،‬و ویرایش عکس ها و فیلم ها آشنا شوید‪ .‬همچنین‬
‫با نحوه اتصال دوربین به رایانه یا تلویزیون آشنا شوید‪.‬‬
‫ •مشخصات دوربین یا محتویات این دفترچه راهنما ممکن است به دلیل ارتقاء عملکردهای‬
‫دوربین‪ ،‬بدون اطالع قبلی تغییر کنند‪.‬‬
‫ •توصيه می شود که دوربين خود را در همان کشوری که آن را خريداری کرده ايد‪،‬‬
‫استفاده کنيد‪.‬‬
‫ •از این دوربین همراه با مسئولیت پذیری استفاده کنید و از همه مالحظات قانونی و‬
‫مقررات هنگام استفاده پیروی کنید‪.‬‬
‫ •بدون اجازه قبلی‪ ،‬اجازه استفاده مجدد یا انتشار هیچ بخشی ازاین دفترچه راهنما را‬
‫ندارید‪.‬‬
‫شبکه بی‌سیم‬
‫‪92‬‬
‫نحوه اتصال به شبکه های محلی بی سيم (‪ WLAN‬ها) و استفاده از قابليت های آنها‬
‫را ياد بگيريد‪.‬‬
‫تنظیمات‬
‫‪109‬‬
‫جهت پیکربندی تنظیمات دوربین خود‪ ،‬به گزینه ها مراجعه کنید‪.‬‬
‫پیوست‌ها‬
‫درباره پیغام های خطا‪ ،‬مشخصات و تعمیر و نگه داری‪ ،‬اطالعات کسب کنید‪.‬‬
‫ ‪5‬‬
‫‪115‬‬
‫نمادهای استفاده شده در این دفترچه راهنما‬
‫عالئم استفاده شده در این دفترچه راهنما‬
‫عالمت‬
‫حالت تصویر برداری‬
‫عملکرد‬
‫نماد‬
‫اتوماتیک هوشمند‬
‫اطالعات بیشتر‬
‫برنامه‬
‫هشدارها و تدابیر ایمنی‬
‫شیک‬
‫پانوراما‬
‫‪Magic Plus‬‬
‫تنظیمات‬
‫فیلم‬
‫‪Wi-Fi‬‬
‫نمادهای حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫تنظیم روشنایی و رنگ‬
‫مثالً‪:‬‬
‫يصدحیهصتدظامصزیشديایصیصزدگص زيگصنستاي یص رصت يیازص يصکافاتص يالتز‪،‬صآشديصشیان‪.‬‬
‫تنظیم نوردهی به صورت دستی (‪)EV‬‬
‫صصص‬
‫صصص‬
‫صصص‬
‫سترص رصشنتصدیزصمحاط‪،‬صممکنصيستصعکسصريصخالیصزیشنصايصخالیصتيزاکصشیدن‪.‬صنزصيانصمیيزنصمیص‬
‫تیيدانصدیزنریصزيصتدظامصکدانصتيصعکسص هتزگص گازان‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫در حالتهای برنامه‪ ،‬فیلم در‬
‫دسترس است‬
‫زيگصتدظامصشنتصفالش‪،‬صنکمرص[‪]t/F‬صزيصفشيزصنران‪.‬‬
‫ ص يصيفرياشصعننصدیزنری‪،‬صعکسصزیشدتزصمیصشین‪.‬‬
‫‪+1‬ص‪:‬ص‪EV‬‬
‫تدظام‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫( )‬
‫شماره صفحه اطالعات مربوطه‬
‫←‬
‫ترتیب گزینه ها یا منوهایی که باید برای انجام یک مرحله انتخاب کنید؛ برای مثال‪:‬‬
‫تشخیص چهره ← نرمال (نشانگر این است که تشخیص چهره را انتخاب کنید و سپس‬
‫نرمال را انتخاب کنید) را انتخاب کنید‪.‬‬
‫*‬
‫وقتی عملکردی در یکی از حالتها قابل استفاده باشد‪ ،‬این نمادها به صورت متنی ظاهر می شوند‪ .‬مثال‬
‫زیر را مشاهده کنید‪.‬‬
‫یا‬
‫نکته‪ :‬حالت‬
‫ممکن است از عملکردهای همه صحنه ها یا حالت ها پشتیبانی نکنند‪.‬‬
‫‪‬صتيزاکصتزص(‪)-‬‬
‫[ ]‬
‫دکمه های دوربین‪ .‬برای مثال‪[ ،‬شاتر] نشان دهنده دکمه شاتر است‪.‬‬
‫‪‬صخدثیص(‪)0‬‬
‫‪‬صزیشنصتزص(‪)+‬‬
‫نزصحيلتصعکس زنيزگ‪،‬صنکمرص[‪]m‬صزيصفشيزصنران‪.‬‬
‫‪EV‬صزيصيدتخيبصکدان‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫يریشت‬
‫نکمرص[‪]o‬صزيص زيگصذخازهصتدظاميتصفشيزصنران‪.‬‬
‫ ص رصمحضصيادکرصدیزنریصزيصتدظامصکدان‪،‬صتدظامص رصطیزصخینکيزصذخازهصمیصشین‪.‬صشيانصالرمص يشنص‬
‫عنيًصمارينصدیزنریصزيص زيگصجلییازگصيرصدیزنریصراينصايصکمصتغاازصنران‪.‬‬
‫ صيیزصدمیصنيدانصدیزنریصمديسبصکنيمصيست‪،‬صیرادرص‪AEB‬ص(کزیشرصدیزنریصخینکيز)صزيصيدتخيبص‬
‫کدان‪.‬صنیز انصسرصعکسصپايپیص يصدیزنریصريگصمتفيیتصمیصیازن‪:‬صمعمیلی‪،‬ص يصدیزنریصکم‪،‬صیص يص‬
‫دیزنریصراين‪.‬ص( فحرص‪)71‬‬
‫ ‪6‬‬
‫توضیح‬
‫اصطالحات استفاده شده در این دفترچه راهنما‬
‫فشار دادن شاتر‬
‫ •دکمه [شاتر] را تا نیمه فشار دهید‪ :‬دکمه شاتر را تا نیمه به پایین فشار دهید‬
‫ •دکمه [شاتر] را فشار دهید‪ :‬دکمه شاتر را تا آخر فشار دهید‬
‫دکمه [شاتر] را تا نیمه فشار دهید‬
‫نوردهی (روشنایی)‬
‫مقدار نوری که وارد دوربین می شود‪ ،‬نوردهی را تعیین می کند‪ .‬با تغییر سرعت شاتر‪ ،‬میزان‬
‫دیافراگم‪ ،‬یا حساسیت ‪ ،ISO‬می توانید نوردهی را تغییر دهید‪ .‬با تغیر نوردهی‪ ،‬عکس ها تاریک تر یا‬
‫روشن تر می شوند‪.‬‬
‫دکمه [شاتر] را فشار دهید‬
‫‪‬نوردهی عادی‬
‫سوژه‪ ،‬پس زمینه و ترکیب بندی‬
‫ •سوژه‪ :‬هدف اصلی یک صحنه‪ ،‬مثل یک انسان‪ ،‬حیوان یا یک شیء بی جان‬
‫ •پس زمینه‪ :‬اشیاء پیرامون سوژه‬
‫ •ترکیب بندی‪ :‬ترکیب سوژه و پس زمینه‬
‫پس زمينه‬
‫سوژه‬
‫ترکیب بندی‬
‫ ‪7‬‬
‫‪‬نوردهی زیاد (خیلی روشن)‬
‫قابلیت های خاص دوربین‬
‫خواندن اطالعات برچسب ‪NFC‬‏(‪)Tag & Go‬‬
‫استفاده از دکمه ‪DIRECT LINK‬‬
‫‪ Samsung SMART CAMERA App‬را در دستگاه دارای ‪ NFC‬نصب کنید و سپس آنتن‬
‫‪ NFC‬دستگاه را در نزدیکی برچسب ‪NFC‬دوربین قرار دهید‪.‬‬
‫‪ Samsung SMART CAMERA App‬به صورت خودکار اجرا می شود‪ .‬اگر این برنامه نصب‬
‫نشده باشد‪ ،‬اعالنی برای نصب برنامه نمایان می گردد‪.‬‬
‫برای فعال کردن عملکرد ‪ Wi-Fi‬که تعیین کرده اید‪ ،‬دکمه ‪ DIRECT LINK‬را فشار دهید‪.‬‬
‫تنظیم گزینه دکمه ‪DIRECT LINK‬‬
‫هنگامی که دکمه ‪ DIRECT LINK‬را فشار می دهید‪ ،‬می توانید عملکرد ‪ Wi-Fi‬را برای شروع‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬به تنظیمات دسترسی پیدا کنید‪.‬‬
‫‪2‬به گزینه دکمه ‪ DIRECT LINK‬دسترسی پیدا کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3 3‬قابلیت ‪ Wi-Fi‬را از فهرست انتخاب کنید‪.‬‬
‫ ‪8‬‬
‫قابلیت های خاص دوربین‬
‫استفاده از اشتراک گذاری خودکار‬
‫هنگامی که با دوربین خود‪ ،‬عکس می گیرید‪ ،‬عکس به طور خودکار در تلفن هوشمند ذخیره می شود‪ .‬دوربين بطور بی سیم به يک تلفن هوشمند متصل می شود‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪Samsung SMART CAMERA1‬‬
‫‪ App‬را روی تلفن هوشمند نصب کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬ویژگی ‪ AutoShare‬را در دوربین فعال‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪Samsung SMART CAMERA3‬‬
‫‪ App‬را روی تلفن هوشمند اجرا کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬دوربین را از لیست انتخاب کنید و تلفن‬
‫هوشمند را به دوربین متصل نمایید‪.‬‬
‫ •اگر پیام بازشو روی دوربین ظاهر شد‪ ،‬به تلفن‬
‫هوشمند این امکان را بدهید که به دوربین وصل‬
‫شود‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫ ‪9‬‬
‫‪5‬یک عکس بگیرید‪.‬‬
‫ •عکس گرفته شده در دوربین ذخیره می ود و سپس به تلفن هوشمند منتقل می شود‪.‬‬
‫قابلیت های خاص دوربین‬
‫استفاده از ‪MobileLink‬‬
‫می توانید فایل ها را به راحتی از دوربین به تلفن هوشمند ارسال کنید‪ .‬دوربین به تلفن های هوشمندی به روش بی سیم وصل می شود که از قابلیت ‪ MobileLink‬پشتیبانی کنند‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪Samsung SMART CAMERA1‬‬
‫‪ App‬را روی تلفن هوشمند نصب کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬به حالت ‪ MobileLink‬در دوربین‬
‫دسترسی پیدا کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪Samsung SMART CAMERA3‬‬
‫‪ App‬را روی تلفن هوشمند اجرا کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬دوربین را از لیست انتخاب کنید و تلفن‬
‫هوشمند را به دوربین متصل نمایید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬در گوشی هوشمند یا دوربین‪ ،‬فایل ها را‬
‫برای انتقال از دوربین انتخاب کنید‪.‬‬
‫ •اگر پیام بازشو روی دوربین ظاهر شد‪ ،‬به تلفن‬
‫هوشمند این امکان را بدهید که به دوربین وصل‬
‫شود‪.‬‬
‫ •اگر یک پیام بازشو ظاهر شد‪ ،‬یک گزینه را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫ ‪10‬‬
‫‪6‬در تلفن هوشمند‪ ،‬دکمه کپی را لمس کنید یا‬
‫روی دوربین ‪ Send‬را انتخاب نمایید‪.‬‬
‫قابلیت های خاص دوربین‬
‫استفاده از ‪Remote Viewfider‬‬
‫می توانید با تلفن هوشمند از راه دور‪ ،‬دوربین را کنترل کنید‪ .‬دوربین به یک تلفن هوشمند به روش بی سیم متصل می شود‪ .‬با بهره گیری از ویژگی منظره یاب راه دور از تلفن هوشمند به عنوان رها کننده راه دور‬
‫شاتر استفاده کنید‪ .‬عکس گرفته شده روی تلفن هوشمند نمایش داده می شود‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪Samsung SMART CAMERA1‬‬
‫‪ App‬را روی تلفن هوشمند نصب کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬به حالت ‪ Remote Viewfider‬در‬
‫دوربین دسترسی پیدا کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪Samsung SMART CAMERA3‬‬
‫‪ App‬را روی تلفن هوشمند اجرا کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬دوربین را از لیست انتخاب کنید و تلفن‬
‫هوشمند را به دوربین متصل نمایید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫را لمس کنید و نگه‬
‫‪5‬برای فوکوس کردن‬
‫دارید‪ ،‬و سپس آن را برای گرفتن عکس رها‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬برای مشاهده عکس‪ ،‬تصاویر کوچک را‬
‫لمس کنید‪.‬‬
‫ •اگر پیام بازشو روی دوربین ظاهر شد‪ ،‬به تلفن‬
‫هوشمند این امکان را بدهید که به دوربین وصل‬
‫شود‪.‬‬
‫ ‪11‬‬
‫قابلیت های خاص دوربین‬
‫نمونه های عکسبرداری و فیلمبرداری ‪ -‬ماکرو‬
‫می توانید از سوژه های کوچک‪ ،‬مثل گل ها یا حشرات‪ ،‬عکس های کلوزآپ بگیرید‪.‬‬
‫تصویر نمونه ممکن است با عکس واقعی که می گیرید متفاوت باشد‪.‬‬
‫ ‪12‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬گزینه ماکرو را انتخاب کنید (‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬یک عکس بگیرید‪.‬‬
‫)‪.‬‬
‫رفع اشکال مقدماتی‬
‫رفع اشکاالت عمومی با تنظیم گزینه های تصویربرداری را فرا بگیرید‪.‬‬
‫چشم های سوژه‪ ،‬قرمز دیده‬
‫می شود‪.‬‬
‫قرمزی چشم وقتی رخ می دهد که چشم های سوژه‪ ،‬نور فالش دوربین را منعکس کند‪.‬‬
‫تصحیح قرمزی چشم تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)58‬‬
‫قرمزی چشم یا‬
‫ •گزینه فالش را روی‬
‫تصحیح قرمزی چشم را در منوی ویرایش انتخاب کنید‪( .‬صفحه ‪)86‬‬
‫ •در صورتی که عکس قبالً گرفته شده است‪،‬‬
‫لکه های گرد و غبار روی‬
‫عکس هاست‪.‬‬
‫اگر ذرات گرد و غبار در هوا بود‪ ،‬ممکن است هنگام استفاده از فالش‪ ،‬در تصویر بیفتند‪.‬‬
‫ •فالش را خاموش کنید یا در محیط پر گرد و غبار‪ ،‬عکس نگیرید‪.‬‬
‫ •گزینه های حساسیت ‪ ISO‬را تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)59‬‬
‫عکس ها تار است‪.‬‬
‫در صورتی که عکس در شرایط کم نور گرفته شود یا دوربین به درستی نگه داشته نشود‪ ،‬ممکن است تاری رخ دهد‪.‬‬
‫از عملکرد ‪ OIS‬استفاده کنید یا [شاتر] را تا نیمه فشار دهید تا مطمئن شوید که روی سوژه فوکوس شده است‪( .‬صفحه ‪)41‬‬
‫به جهت اینکه دوربین تالش می کند اجازه ورود نور بیشتری را به داخل دوربین دهد‪ ،‬سرعت شاتر کم می شود‪ .‬این وضعیت ممکن است ثابت ماندن‬
‫هنگام عکسبرداری در شب‬
‫دوربین را به مدتی که برای گرفتن یک عکس واضح کافی باشد‪ ،‬مشکل سازد و باعث لرزش دوربین شود‪.‬‬
‫عکس ها تار هستند‪.‬‬
‫انتخاب کنید‪( .‬صفحه ‪)47‬‬
‫ •شب را در حالت‬
‫ •فالش را روشن کنید‪( .‬صفحه ‪)58‬‬
‫ •گزینه های حساسیت ‪ ISO‬را تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)59‬‬
‫ •برای جلوگیری از لرزیدن دوربین خود‪ ،‬از سه پایه استفاده کنید‪.‬‬
‫وقتی منبع نور در پشت سوژه قرار دارد یا هنگامی که کنتراست زیادی بین نواحی روشن و تیره وجود دارد‪ ،‬ممکن است سوژه خیلی تاریک دیده شود‪.‬‬
‫به دلیل وجود نور پس زمینه‪،‬‬
‫سوژه ها خیلی تاریک می شوند‪• .‬از عکسبرداری مستقیم به سمت خورشید‪ ،‬خودداری کنید‪.‬‬
‫فالش اصالح تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)58‬‬
‫ •فالش را روی‬
‫ •نوردهی را تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)67‬‬
‫ •توازن خودکار کنتراست را روی گزینه (‪ )ACB‬تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)68‬‬
‫نقطه ای تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)68‬‬
‫ •در صورتی که سوژه ای در مرکز کادر قرار دارد‪ ،‬گزینه نورسنجی را روی‬
‫ ‪13‬‬
‫ارجاع سریع‬
‫عکس گرفتن از افراد‬
‫حالت > آرایش چهره ‪47 ‬‬
‫•‬
‫ •قرمزی چشم‪/‬تصحیح قرمزی چشم (برای جلوگیری یا تصحیح‬
‫قرمزی چشم) ‪57 ‬‬
‫ •تشخیص چهره‪ ،‬عکاسی از خود ‪64 ‬‬
‫ •عکاسی از لبخند ‪65 ‬‬
‫عکس گرفتن در شب یا در تاریکی‬
‫حالت > غروب آفتاب‪ ،‬سیاه یکدست‪ ،‬آتش بازی‪ ،‬ردپای نور‬
‫•‬
‫‪47 ‬‬
‫ •گزینه های فالش ‪58 ‬‬
‫ •حساسیت ‪( ISO‬جهت تنظیم حساسیت به نور) ‪59 ‬‬
‫تنظیم نوردهی (روشنایی)‬
‫ •حساسیت ‪( ISO‬جهت تنظیم حساسیت به نور) ‪59 ‬‬
‫ •‪( EV‬برای تنظیم نوردهی) ‪67 ‬‬
‫ •‪( ACB‬جهت اصالح برای سوژه هایی که در برابر پس زمینه‬
‫روشن قرار دارند) ‪68 ‬‬
‫ •اندازه گیری ‪68 ‬‬
‫ •‪( AEB‬برای گرفتن سه عکس از یک صحنه با نوردهی های‬
‫مختلف) ‪71 ‬‬
‫عکس گرفتن از منظره‬
‫•‬
‫•‬
‫اعمال جلوه به عکسها‬
‫گرفتن عکسهای اکشن‬
‫حالت > ثابت کردن عملکرد ‪47 ‬‬
‫•‬
‫ •مداوم‪ ،‬گرفتن عکس ‪71 ‬‬
‫عکس گرفتن از متن‪ ،‬حشرات‪ ،‬یا گل ها‬
‫حالت > فاصله نزدیک ‪47 ‬‬
‫•‬
‫ •فاصله نزدیک ‪60 ‬‬
‫حالت > منظره ‪47 ‬‬
‫حالت ‪48 ‬‬
‫حالت > فيلتر عکس ‪50 ‬‬
‫•‬
‫ •تنظیم تصویر(برای تنظیم وضوح‪ ٬‬کنتراست‪ ٬‬یا اشباع رنگ)‬
‫‪72 ‬‬
‫اعمال جلوه های مختلف به فیلم ها‬
‫•‬
‫حالت > فيلتر فيلم ‪51 ‬‬
‫ ‪14‬‬
‫کاهش لرزش دوربین‬
‫ •لرزشگیر نوری تصویر (‪40  )OIS‬‬
‫ •لرزشگیر دوگانه تصویر (‪40  )DUAL IS‬‬
‫ارسال و اشتراک گذاری فایل ها‬
‫ •استفاده از ویژگی ‪NFC‬‏ (‪97  )Tag & Go‬‬
‫ •ارسال عکس و فيلم به يک تلفن هوشمند ‪99 ‬‬
‫ •ارسال عکس ها يا فيلم ها با ايميل ‪102 ‬‬
‫ •استفاده از سرویس های اشتراك گذاری فیلم یا عكس ‪105 ‬‬
‫ •مشاهده عکس ها يا فيلم ها در دستگاه هايی که از‬
‫‪ Samsung Link‬پشتيبانی می کنند ‪107 ‬‬
‫ •مشاهده فایل ها به صورت تصاویر کوچک ‪76 ‬‬
‫ •مشاهده فایل ها بر اساس گروه ‪77 ‬‬
‫ •حذف همه فایل های موجود در کارت حافظه ‪79 ‬‬
‫ •مشاهده فایل ها به صورت نمایش اسالید ‪81 ‬‬
‫ •مشاهده فایل ها در تلویزیون ‪88 ‬‬
‫ •وصل کردن دوربین به رایانه ‪89 ‬‬
‫ •تنظیم صدا و میزان صدا ‪111 ‬‬
‫ •تنظیم روشنایی صفحه نمایش ‪112 ‬‬
‫ •تغيير زبان صفحه نمايش ‪113 ‬‬
‫ •تنظیم تاریخ و زمان ‪113 ‬‬
‫ •پیش از تماس با مرکز خدمات ‪128 ‬‬
‫فهرست مطالب‬
‫عملکردهای اولیه ‪19.................................................................................................‬‬
‫استفاده از صفحه حالت ‪31 .......................................................................................‬‬
‫انتخاب یک صفحه حالت ‪31 ..................................................................................‬‬
‫نمادهای روی صفحه حالت ‪32 ................................................................................‬‬
‫باز کردن بسته بندی ‪20 ..........................................................................................‬‬
‫شکل ظاهری دوربین ‪21 .........................................................................................‬‬
‫استفاده از دکمه ‪23 ...................................................................... DIRECT LINK‬‬
‫وصل کردن بند ‪24 .............................................................................................‬‬
‫وصل کردن درپوش لنز ‪24 ...................................................................................‬‬
‫انتخاب گزینه ها یا منوها ‪33 ....................................................................................‬‬
‫تنظیم صفحه نمایش و صدا ‪35 ..................................................................................‬‬
‫تنظیم نوع نمایش ‪35 ............................................................................................‬‬
‫تنظیم صدا ‪36 ...................................................................................................‬‬
‫قرار دادن باتری و کارت حافظه ‪25 ............................................................................‬‬
‫عکس گرفته شده ‪37 ..............................................................................................‬‬
‫زوم کردن ‪38 ...................................................................................................‬‬
‫تغییر دادن سرعت زوم ‪39 ....................................................................................‬‬
‫کاهش لرزش دوربین (‪40 ............................................................................ )OIS‬‬
‫شارژ کردن باتری و روشن کردن دوربین ‪26 ...............................................................‬‬
‫شارژ کردن باتری ‪26 ..........................................................................................‬‬
‫روشن کردن دوربین ‪26 .......................................................................................‬‬
‫انجام نصب اولیه ‪27 ...............................................................................................‬‬
‫نکاتی برای گرفتن یک عکس واضح تر ‪41 .................................................................‬‬
‫یادگیری نمادها ‪29 .................................................................................................‬‬
‫ ‪15‬‬
‫بلاطم تسرهف‬
‫عملکردهای پیشرفته ‪43.............................................................................................‬‬
‫عکسبرداری در تاریکی ‪57 ......................................................................................‬‬
‫جلوگیری از قرمزی چشم ‪57 .................................................................................‬‬
‫نحوه استفاده از فالش ‪57 ......................................................................................‬‬
‫استفاده از فالش ‪58 .............................................................................................‬‬
‫تنظيم حساسیت ‪59 ....................................................................................... ISO‬‬
‫استفاده از حالت اتوماتیک هوشمند ‪44 ........................................................................‬‬
‫استفاده از حالت برنامه ‪46 .......................................................................................‬‬
‫استفاده از حالت هوشمند ‪47 .....................................................................................‬‬
‫استفاده از حالت پانوراما ‪48 .....................................................................................‬‬
‫تغییر فوکوس دوربین ‪60 ........................................................................................‬‬
‫استفاده از ماکرو ‪60 ............................................................................................‬‬
‫تغییر گزینه فوکوس کردن ‪60 .................................................................................‬‬
‫تنظیم محیط فوکوس ‪61 ........................................................................................‬‬
‫استفاده از حالت ‪50 ......................................................................... Magic Plus‬‬
‫استفاده از حالت فيلتر عکس ‪50 ...............................................................................‬‬
‫استفاده از حالت فيلتر فيلم ‪51 ..................................................................................‬‬
‫استفاده از حالت فيلم ‪52 ..........................................................................................‬‬
‫استفاده از تشخیص چهره ‪64 ...................................................................................‬‬
‫تشخیص چهره ها ‪64 ...........................................................................................‬‬
‫عکسبرداری از چهره خود ‪64 ................................................................................‬‬
‫عکسبرداری از لبخند ‪65 ......................................................................................‬‬
‫تشخیص پلک زدن ‪65 .........................................................................................‬‬
‫نکاتی راجع به حذف کردن چهره ها ‪66 .....................................................................‬‬
‫گزينه های تصويربرداری ‪53......................................................................................‬‬
‫انتخاب تفکیک و کیفیت ‪54 ......................................................................................‬‬
‫انتخاب یک تفکیک ‪54 .........................................................................................‬‬
‫تنظيم کيفيت عکس ‪55 ..........................................................................................‬‬
‫استفاده از تایمر ‪56 ................................................................................................‬‬
‫ ‪16‬‬
‫بلاطم تسرهف‬
‫ویرایش فیلم ‪87 ....................................................................................................‬‬
‫برش فيلم ‪87 .....................................................................................................‬‬
‫عکسبرداری از فيلم ‪87 ........................................................................................‬‬
‫تنظیم روشنایی و رنگ ‪67 .......................................................................................‬‬
‫تنظیم نوردهی به صورت دستی (‪67 .................................................................. )EV‬‬
‫اصالح پس زمینه روشن (‪68 ........................................................................ )ACB‬‬
‫تغییر گزینه نورسنجی ‪68 ......................................................................................‬‬
‫انتخاب يک تنظيم توازن سفيدی ‪69 ...........................................................................‬‬
‫مشاهده فايل ها با تلويزيون ‪88 .................................................................................‬‬
‫انتقال فایل ها به رایانه ‪89 .......................................................................................‬‬
‫انتقال فايل ها به رايانه دارای سيستم عامل ‪89 ............................................... Windows‬‬
‫انتقال فایل ها به رایانه دارای سیستم عامل ‪90 ..................................................... MAC‬‬
‫استفاده از حالت های متوالی (مداوم‪ ،‬گرفتن عکس‪71 ....................................... )AEB ،‬‬
‫تنظيم تصاویر ‪72 ...................................................................................................‬‬
‫کم کردن صدای زوم ‪73 ...........................................................................................‬‬
‫نیازمندی های سیستم ‪91 .........................................................................................‬‬
‫پخش‪/‬ویرایش‪74.......................................................................................................‬‬
‫شبکه بی‌سیم ‪92........................................................................................................‬‬
‫مشاهده عکس يا فيلم در حالت پخش ‪75 .....................................................................‬‬
‫شروع حالت پخش ‪75 ..........................................................................................‬‬
‫مشاهده عکس ها ‪79 ............................................................................................‬‬
‫پخش فیلم ‪82 ....................................................................................................‬‬
‫اتصال به یک ‪ WLAN‬و پیکربندی تنظیمات شبکه ‪93 ..................................................‬‬
‫اتصال به ‪93 ......................................................................................... WLAN‬‬
‫استفاده از مرورگر ورود ‪94 ..................................................................................‬‬
‫نکته هایی درباره اتصال شبکه ‪95 ............................................................................‬‬
‫وارد کردن متن ‪96 .............................................................................................‬‬
‫ویرایش یک عکس ‪83 ...........................................................................................‬‬
‫تغییر اندازه عکس ها ‪83 .......................................................................................‬‬
‫چرخاندن عکس ‪83 .............................................................................................‬‬
‫اعمال جلوه های فيلتر هوشمند ‪84 ............................................................................‬‬
‫تنظیم عکس ها ‪85 ..............................................................................................‬‬
‫استفاده از ویژگی ‪NFC‬‏ (‪97 ................................................................ )Tag & Go‬‬
‫استفاده از ویژگی های ‪ NFC‬در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری ‪97 ..................................‬‬
‫استفاده از ویژگی های ‪ NFC‬در حالت پخش (‪97 ................................... )Photo Beam‬‬
‫استفاده از ویژگی های ‪ NFC‬در حالت ‪97 ........................................................ Wi-Fi‬‬
‫ ‪17‬‬
‫بلاطم تسرهف‬
‫پیوست‌ها‪115............................................................................................................‬‬
‫ذخیره فایل ها در تلفن هوشمند به طور خودکار ‪98 ........................................................‬‬
‫ارسال عکس و فیلم به یک تلفن هوشمند ‪99 ................................................................‬‬
‫پیام های خطا ‪116 . ...............................................................................................‬‬
‫استفاده از یک تلفن هوشمند به عنوان رهاکننده راه دور شاتر ‪100 . .................................‬‬
‫نگهداری از دوربین ‪117 . .......................................................................................‬‬
‫تمیز کردن دوربین ‪117 . .....................................................................................‬‬
‫استفاده یا نگهداری دوربین ‪118 . ............................................................................‬‬
‫درباره کارت های حافظه ‪120 . ..............................................................................‬‬
‫درباره باتری ‪123 . ............................................................................................‬‬
‫ارتقای نرم‌افزار داخلی ‪127 . .................................................................................‬‬
‫ارسال عکس ها یا فیلم ها با ایمیل ‪102 . .....................................................................‬‬
‫تغییر تنظیمات ایمیل ‪102 . ....................................................................................‬‬
‫ارسال عکس ها یا فیلم ها با ایمیل ‪104 . ....................................................................‬‬
‫استفاده از سرویس های اشتراك گذاری فیلم یا عكس ‪105 . .............................................‬‬
‫دسترسی به يک سرويس اشتراک گذاری ‪105 . ............................................................‬‬
‫آپلود كردن عكس یا فیلم ‪105 . ................................................................................‬‬
‫پیش از تماس با مرکز خدمات ‪128 . ..........................................................................‬‬
‫مشخصات دوربین ‪131 . .........................................................................................‬‬
‫استفاده از ‪ Samsung Link‬برای ارسال فايل ‪107 . .................................................‬‬
‫مشاهده عکس ها يا فيلم ها در دستگاه هايی که از ‪ Samsung Link‬پشتيبانی می کنند ‪107 . ......‬‬
‫واژه نامه ‪135 . ....................................................................................................‬‬
‫ایندکس ‪140 . .......................................................................................................‬‬
‫تنظیمات ‪109.............................................................................................................‬‬
‫منوی تنظیمات ‪110 . ..............................................................................................‬‬
‫دسترسی به منوی تنظیمات ‪110 . ............................................................................‬‬
‫صدا ‪111 . ......................................................................................................‬‬
‫نمایشگر ‪111 . .................................................................................................‬‬
‫اتصال ‪112 . ....................................................................................................‬‬
‫عمومی ‪113 . ...................................................................................................‬‬
‫ ‪18‬‬
‫عملکردهای اولیه‬
‫با شکل ظاهری دوربین‪ ،‬نمادها و عملکردهای اولیه برای عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ،‬آشنا شوید‪.‬‬
‫باز کردن بسته بندی ………………………………… … ‪20‬‬
‫شکل ظاهری دوربین …………………………………‬
‫استفاده از دکمه ‪………………… DIRECT LINK‬‬
‫وصل کردن بند ……………………………………‬
‫وصل کردن درپوش لنز ……………………………‬
‫… ‪21‬‬
‫… ‪23‬‬
‫… ‪24‬‬
‫… ‪24‬‬
‫قرار دادن باتری و کارت حافظه ……………………… … ‪25‬‬
‫شارژ کردن باتری و روشن کردن دوربین ……………… … ‪26‬‬
‫شارژ کردن باتری ………………………………… … ‪26‬‬
‫روشن کردن دوربین ……………………………… … ‪26‬‬
‫انجام نصب اولیه …………………………………… … ‪27‬‬
‫یادگیری نمادها ……………………………………… … ‪29‬‬
‫استفاده از صفحه حالت ……………………………… … ‪31‬‬
‫انتخاب یک صفحه حالت …………………………… … ‪31‬‬
‫نمادهای روی صفحه حالت ………………………… … ‪32‬‬
‫انتخاب گزینه ها یا منوها‬
‫تنظیم صفحه نمایش و صدا …………………………… … ‪35‬‬
‫…………………………… … ‪33‬‬
‫تنظیم نوع نمایش ………………………………… … ‪35‬‬
‫تنظیم صدا ……………………………………… … ‪36‬‬
‫عکس گرفته شده ……………………………………‬
‫زوم کردن ………………………………………‬
‫تغییر دادن سرعت زوم ……………………………‬
‫کاهش لرزش دوربین (‪……………………… )OIS‬‬
‫… ‪37‬‬
‫… ‪38‬‬
‫… ‪39‬‬
‫… ‪40‬‬
‫نکاتی برای گرفتن یک عکس واضح تر ……………… … ‪41‬‬
‫باز کردن بسته بندی‬
‫اقالم زير در جعبه محصول شما موجود است‪.‬‬
‫لوازم جانبی اختیاری‬
‫دوربین‬
‫آداپتور برق متناوب‪/‬کابل ‪USB‬‬
‫باتری قابل شارژ‬
‫بند‬
‫درپوش لنز‪/‬بند درپوش لنز‬
‫راهنمای شروع سريع‬
‫کیف دوربین‬
‫کارت حافظه‬
‫کابل ‪A/V‬‬
‫شارژر باتری‬
‫کارت حافظه‪/‬مبدل کارت حافظه‬
‫ •ممکن است شکل ها اندکی با اقالم ارائه شده با محصول شما تفاوت داشته باشند‪.‬‬
‫ •اقالم موجود در جعبه ممکن است بسته به مدل متفاوت باشند‪.‬‬
‫ •لوازم جانبی اختياری را می توانيد از فروشگاهها يا مرکز خدمات سامسونگ خريداری کنيد‪.‬‬
‫‪ Samsung‬مسئولیتی در قبال مشکالت ناشی از استفاده از لوازم جانبی غيرمجاز ندارد‪.‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪20‬‬
‫شکل ظاهری دوربین‬
‫قبل از شروع‪ ،‬با قطعات دوربین و عملکرد آنها آشنا شوید‪.‬‬
‫کلید چرخشی حالت‬
‫فالش*‬
‫*وقتی که از فالش استفاده نمی شود‪ ،‬برای جلوگيری از‬
‫آسيب ديدن فالش‪ ،‬آن را بسته نگهداريد‪ .‬باز کردن واحد‬
‫فالش با فشار‪ ،‬ممکن است به دوربين آسيب برساند‪.‬‬
‫دکمه روشن‪-‬خاموش‬
‫دکمه ‪DIRECT LINK‬‬
‫يک عملکرد ‪ Wi-Fi‬از پيش تنظيم شده را‬
‫اجرا کنيد‪.‬‬
‫دکمه بیرون آمدن فالش‬
‫آنتن داخلی*‬
‫*در هنگام استفاده از شبکه بی سیم‪ ،‬از تماس با آنتن داخلی‬
‫خودداری کنید‪.‬‬
‫دكمه شاتر‬
‫دکمه ‪( SPEED CONTROL‬صفحه ‪)39‬‬
‫چراغ دستیار فوکوس اتوماتيک‪/‬چراغ تایمر‬
‫برچسب ‪NFC‬‬
‫ویژگی ‪ NFC‬را با خواندن یک برچسب از دستگاهی‬
‫که دارای ‪ NFC‬است‪ ،‬اجرا کنید‪( .‬صفحه ‪)97‬‬
‫عدسی‬
‫درگاه ‪ USB‬و ‪( A/V‬صدا‪/‬تصویر)‬
‫کابل ‪ USB‬و کابل ‪ A/V‬را می پذیرد‪.‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪21‬‬
‫نیبرود یرهاظ لکش‬
‫میکروفن‬
‫دکمه بزرگنمایی‬
‫ •در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری‪ :‬بزرگنمایی یا کوچکنمایی کنید‪.‬‬
‫ •در حالت پخش‪ :‬بخشی از عکس را بزرگنمایی کنید یا فایل ها را به‬
‫صورت تصاویر کوچک مشاهده کنید یا میزان صدا را تنظیم کنید‪.‬‬
‫حلقه بند دوربین‬
‫دکمه ها (صفحه ‪)23‬‬
‫نمایشگر‬
‫درپوش محفظه باتری‬
‫کارت حافظه و باتری را وارد کنید‪.‬‬
‫محل نصب سه پایه‬
‫بلندگو‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪22‬‬
‫چراغ وضعیت‬
‫ •چشمک زن‪ :‬وقتی دوربین در حال ذخیره‬
‫سازی یک عکس یا فیلم است‪ ،‬در حال‬
‫خواندن توسط رایانه است‪ ،‬وقتی تصویر‬
‫خارج از فوکوس است یا وقتی دوربین در‬
‫حال وصل شدن به ‪ WLAN‬یا ارسال یک‬
‫عکس است‪.‬‬
‫ •ثابت‪ :‬وقتی دوربین به رایانه متصل است‪،‬‬
‫باتری در حال شارژ است یا وقتی تصویر‬
‫در فوکوس است‪.‬‬
‫نیبرود یرهاظ لکش‬
‫دکمه ها‬
‫دکمه‬
‫استفاده از دکمه ‪DIRECT LINK‬‬
‫شرح‬
‫می توانید قابلیت ‪ Wi-Fi‬را به راحتی با [‪ ]DIRECT LINK‬روشن کنید‪.‬‬
‫برای فعال کردن عملکرد ‪ Wi-Fi‬که انتخاب کرده اید‪ ]DIRECT LINK[ ،‬را فشار دهيد‪ .‬برای‬
‫بازگشت به حالت قبل‪ ،‬دوباره [‪ ]DIRECT LINK‬را فشار دهید‪.‬‬
‫فیلمبرداری را شروع کنید‪.‬‬
‫به گزینه ها یا منوها دسترسی پیدا کنید‪.‬‬
‫به عقب بازگرديد‪.‬‬
‫عملکردهای اولیه‬
‫‪ D‬گزینه نمایش را تغيير دهيد‪.‬‬
‫‪ c‬گزینه ماکرو را تغییر دهيد‪.‬‬
‫گزینه فالش را تغییر دهيد‪.‬‬
‫‪F‬‬
‫‪ t‬گزینه تایمر را تغییر دهيد‪.‬‬
‫ساير عملکردها‬
‫انتقال به باال‬
‫حركت به پايين‬
‫حرکت به چپ‬
‫حرکت به راست‬
‫گزینه یا منوی برجسته شده را تأیید کنید‪.‬‬
‫به حالت پخش وارد شوید‬
‫فایل ها را در حالت پخش حذف کنید‪.‬‬
‫تنظيم گزينه دکمه ‪DIRECT LINK‬‬
‫هنگامی که [‪ ]DIRECT LINK‬را فشار می دهید‪ ،‬می توانید عملکرد ‪ Wi-Fi‬را برای شروع‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪1‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬عمومی ← ‪( DIRECT LINK‬دکمه ‪ )Wi-Fi‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬یک قابلیت ‪ Wi-Fi‬را انتخاب کنید‪( .‬صفحه ‪)114‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪23‬‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫نیبرود یرهاظ لکش‬
‫وصل کردن بند‬
‫وصل کردن درپوش لنز‬
‫یک بند برای حمل راحت به دوربین خود وصل کنید‪.‬‬
‫برای محافظت از لنز دوربین‪ ،‬یک بند به درپوش لنز وصل کنید‪.‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪24‬‬
‫قرار دادن باتری و کارت حافظه‬
‫طرز قرار دادن باتری و کارت حافظه اختیاری در دوربین را یاد بگیرید‪.‬‬
‫بیرون آوردن باتری و کارت حافظه‬
‫قفل باتری‬
‫قفل را به سمت پایین بلغزانید‬
‫تا باتری آزاد شود‪.‬‬
‫باتری قابل شارژ‬
‫کارت های حافظه را طوری در دوربین قرار دهید‬
‫که اتصاالت طالیی رنگ رو به باال باشد‪.‬‬
‫کارت حافظه‬
‫باتری را طوری قرار دهید که لوگوی‬
‫‪ Samsung‬رو به باال باشد‪.‬‬
‫کارت را آرام فشار دهید تا از دوربین‬
‫خارج شود‪ ٬‬سپس آن را از شکاف‬
‫بیرون بکشید‪.‬‬
‫کارت حافظه‬
‫استفاده از مبدل کارت حافظه‬
‫برای استفاده از کارت های حافظه میکرو با این محصول‪ ،‬یک رایانه یا‬
‫یک کارت خوان حافظه‪ ،‬کارت را داخل یک مبدل قرار دهید‪.‬‬
‫باتری قابل شارژ‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪25‬‬
‫شارژ کردن باتری و روشن کردن دوربین‬
‫شارژ کردن باتری‬
‫روشن کردن دوربین‬
‫پیش از استفاده از دوربین برای اولین بار‪ ،‬باید باتری را شارژ کنید‪ .‬انتهای کوچک کابل ‪ USB‬را به‬
‫دوربین وصل کرده و سپس انتهای دیگر کابل ‪ USB‬را به آداپتور برق متناوب متصل کنید‪.‬‬
‫جهت روشن یا خاموش کردن دوربین‪ ،‬دکمه [‪ ]X‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ •وقتی دوربین را برای اولین بار روشن می کنید‪ ،‬صفحه ابتدایی راه اندازی ظاهر می شود‪.‬‬
‫(صفحه ‪)27‬‬
‫چراغ وضعیت‬
‫ •چراغ قرمز روشن است‪ :‬در حال شارژ‬
‫کردن است‬
‫ •چراغ قرمز خاموش است‪ :‬کامالً شارژ‬
‫شده است‬
‫روشن کردن دوربین در حالت پخش‬
‫دکمه [‪ ]P‬را فشار دهید‪ .‬دوربین روشن می شود و بالفاصله به حالت پخش دسترسی پیدا می کند‪.‬‬
‫فقط از آداپتور برق متناوب و کابل ‪ USB‬عرضه شده با دوربین استفاده کنید‪ .‬اگر از سایر آداپتورهای برق‬
‫متناوب (نظیر ‪ )AD5055‬استفاده کنید‪ ،‬باتری دوربین ممکن است شارژ نشود یا به درستی کار نکند‪.‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪26‬‬
‫اگر با فشار دادن و نگه داشتن [‪ ،]P‬دوربین را روشن کنید‪ ،‬دوربین هیچ صدايی پخش نمی کند‪.‬‬
‫انجام نصب اولیه‬
‫وقتی صفحه نصب اولیه ظاهر می شود‪ ،‬از مراحل زیر پیروی کنید تا تنظیمات اولیه دوربین را پیکربندی کنید‪ .‬زبان پیش فرض براساس کشور یا محلی که دوربین خریداری شده است پیش تنظیم شده است‪ .‬می‬
‫توانید زبان دستگاه را با انتخاب ‪ Language‬به زبان دلخواه خود تغییر دهید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬برای انتخاب [‪ ]c‬منطقه زمانی‪ ،‬را فشار دهید و سپس [‪ ]t‬يا [‪ ]o‬را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ ]t/F[2‬را فشار دهید تا منطقه زمانی انتخاب کنید و سپس [‪ ]o‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪3‬برای انتخاب [‪ ]c‬تنظیم تاریخ‪/‬ساعت‪ ،‬را فشار دهید و سپس [‪ ]t‬یا [‪ ]o‬را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫تنظیم تاریخ‪/‬ساعت‬
‫مکان اقامت‬
‫تغییر ساعت‬
‫بهاره‬
‫تنظیم‬
‫لندن‬
‫تنظیم‬
‫دقيقه ساعت روز‬
‫لغو‬
‫سال‬
‫ماه‬
‫لغو‬
‫‪4‬برای انتخاب يک مورد [‪ ]t/F‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5 5‬برای تنظیم تاریخ‪ ٬‬ساعت و زمان و زمان ساعت تابستانی‪ ]c/D[ ٬‬را فشار‬
‫دهید و سپس [‪ ]o‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪27‬‬
‫هیلوا بصن ماجنا‬
‫‪6‬برای انتخاب [‪ ]c‬نوع تاریخ‪ ،‬را فشار دهید و سپس [‪ ]t‬یا [‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ ]c/D[7 7‬را فشار دهید تا نوع تاریخ انتخاب کنید و سپس [‪ ]o‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪ ]c/D[9‬را فشار دهید تا نوع زمان انتخاب کنید و سپس [‪ ]o‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪ 1 10‬برای پايان دادن به تنظيمات اوليه‪ ]r[ ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫نوع تاریخ‬
‫بسته به زبان انتخاب شده‪ ،‬صفحه ممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫روز‪/‬ماه‪/‬سال‬
‫سال‪/‬روز‪/‬ماه‬
‫سال‪/‬ماه‪/‬روز‬
‫تنظیم‬
‫‪8‬‬
‫بازگشت‬
‫‪8‬برای انتخاب [‪ ]c‬نوع زمان‪ ،‬را فشار دهید و سپس [‪ ]t‬یا [‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪28‬‬
‫یادگیری نمادها‬
‫ی زنند‪.‬‬
‫دوربین نمادهای حالت و گزینه های تنظيم شده را نشان می دهد‪ .‬اگر گزینه ها را تغییر دهید‪ ٬‬نمادها تا مدتی به رنگ زرد چشمک م ‌‬
‫‪1‬‬
‫‪ 1‬اطالعات عکسبرداری‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫نماد‬
‫میزان دیافراگم‬
‫سرعت درپوش‬
‫زمان ضبط موجود‬
‫میزان نوردهی‬
‫تعداد موجود عکس‬
‫کارت حافظه قرار داده شده است‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪ :‬کافی‬
‫‪ :‬ناکافی‬
‫‪ :‬خالی است (مجدداً شارژ کنيد)‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪29‬‬
‫شرح‬
‫تاريخ جاری‬
‫ساعت جاری‬
‫کادر فوکوس خودکار‬
‫لرزش دوربین‬
‫نشانگر زوم‬
‫تفکيک عکس با روشن بودن زوم هوشمند‬
‫نسبت زوم‬
‫هیستوگرام‬
‫اهدامن یریگدای‬
‫‪ 2‬گزینه های عکسبرداری (سمت چپ)‬
‫نماد‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫شرح‬
‫‪ 3‬گزینه های عکسبرداری (سمت راست)‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫حالت تصویر برداری‬
‫حساسیت ‪ISO‬‬
‫توازن سفیدی‬
‫تفکیک فیلم‬
‫تنظیم تصویر (وضوح‪ ،‬کنتراست و اشباع رنگ)‬
‫فالش‬
‫محیط فوکوس‬
‫کیفیت فیلم (در ثانیه)‬
‫فوکوس‬
‫تفکیک عکس‬
‫تشخیص چهره‬
‫زوم بی صدا‬
‫گزينه عکسهای متعدد‬
‫زوم باهوش روشن‬
‫‪ AutoShare‬فعال‬
‫لرزشگیر نوری تصویر (‪)OIS‬‬
‫اندازه گیری‬
‫تایمر‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪30‬‬
‫استفاده از صفحه حالت‬
‫برای انتخاب حالت عکسبرداری و فیلمبرداری یا عملکرد‪ ،‬از کلید چرخشی حالت استفاده کنید‪ .‬کلید چرخشی حالت را بچرخانید تا روی حالت دلخواه قرار گیرد‪ .‬همچنین می توانید یک نماد را روی صفحه حالت در‬
‫برخی حالت ها انتخاب کنید‪.‬‬
‫انتخاب یک صفحه حالت‬
‫شماره‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری یا پخش‪ ،‬کليد چرخشی حالت را بچرخانید تا صفحه حالت نمایش‬
‫داده شود‪ .‬می توانید یک نماد را روی صفحه حالت در حالت ‪ Magic Plus‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫نمادهای حالت‬
‫ •[‪ ]t/F/c/D‬را فشار دهید تا به حالت دلخواه بروید و سپس [‪ ]o‬را فشار‬
‫دهيد تا به آن حالت دسترسی پیدا کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫ويرايشگر‬
‫عکس‬
‫فيلتر فيلم‬
‫شرح‬
‫صفحه حالت جاری‬
‫ •برای رفتن به یک صفحه حالت دیگر‪ ،‬کلید چرخشی حالت را بچرخانید‪.‬‬
‫فيلتر عکس‬
‫‪ ‬مثالً‪ :‬هنگامی که فيلتر عکس را در حالت ‪ Magic Plus‬انتخاب می کنید‪.‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪31‬‬
‫تلاح هحفص زا هدافتسا‬
‫نمادهای روی صفحه حالت‬
‫حالت‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫حالت‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫اتوماتیک هوشمند‪ :‬با حالت صحنه ای که به صورت خودکار توسط دوربین‬
‫انتخاب شده است‪ ،‬عکس بگیرید‪( .‬صفحه ‪)44‬‬
‫فیلم‪ :‬تنظيمات را برای ضبط یک فیلم‪ ،‬سفارشی کنید‪( .‬صفحه ‪)52‬‬
‫برنامه‪ :‬با تنظیماتی که به طور دستی انجام داده اید‪ ،‬یک عکس بگیرید‪.‬‬
‫(صفحه ‪)46‬‬
‫‏‏‪MobileLink‬‏‏‪ :‬عکس ها و فیلم ها را به یک تلفن هوشمند ارسال کنید‪.‬‬
‫(صفحه ‪)99‬‬
‫شیک‪ :‬با گزینه های از پیش تنظیم شده برای یک صحنه خاص‪ ،‬عکس بگیرید‪.‬‬
‫(صفحه ‪)47‬‬
‫پانوراما‪ :‬برای ایجاد تصویر پانورامایی‪ ،‬یک سری تصاویر گرفته و ترکیب‬
‫کنید‪( .‬صفحه ‪)48‬‬
‫فيلتر عکس‪ :‬با استفاده از افکت های متنوع فیلتر‪ ،‬عکس بگیرید‪.‬‬
‫(صفحه ‪)50‬‬
‫‪ :Remote Viewfinder‬از تلفن هوشمند به عنوان یک آزاد کننده شاتر‬
‫از راه دور استفاده کنید و یک پیش نمایش از تصویر دوربین خود در تلفن‬
‫هوشمند مشاهده کنید‪( .‬صفحه ‪)100‬‬
‫ایمیل‪ :‬عکس ها يا فيلمهای موجود در دوربين را از طريق ايميل ارسال‬
‫کنيد‪( .‬صفحه ‪)104‬‬
‫‪ :SNS & Cloud‬عکس ها یا فیلم ها را در سرویس های اشتراک گذاری‬
‫فایل‪ ،‬بارگذاری کنید‪( .‬صفحه ‪)105‬‬
‫فيلتر فيلم‪ :‬با استفاده از افکت های متنوع فیلتر‪ ،‬فیلمبرداری کنید‪.‬‬
‫(صفحه ‪)51‬‬
‫‪ :Samsung Link‬فایل ها را در دستگاهی که از ‪Samsung Link‬‬
‫پشتیبانی می کند مشاهده کنید‪( .‬صفحه ‪)107‬‬
‫ويرايشگر عکس‪ :‬عکس ها را با افکت های متنوع ویرایش کنید‪.‬‬
‫(صفحه ‪)83‬‬
‫تنظیمات‪ :‬تنظیمات را مطابق با اولويت های خود انجام دهيد‪( .‬صفحه ‪)110‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪32‬‬
‫انتخاب گزینه ها یا منوها‬
‫برای انتخاب يک گزينه يا يک منو‪ ،‬ابتدا [‪ ]m‬و سپس [‪ ]t/F/c/D‬یا [‪ ]o‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری یا پخش‪ ]m[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬يک گزينه يا منو را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫ •جهت حرکت به باال یا پایین‪ ،‬دکمه [‪ ]D‬یا [‪ ]c‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ •جهت حرکت به چپ یا راست‪ ،‬دکمه [‪ ]F‬یا [‪ ]t‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫بازگشت به منوی قبلی‬
‫برای بازگشت به منوی قبلی‪ ،‬دکمه [‪ ]r‬را فشار دهید‪.‬‬
‫برای بازگشت به حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ،‬دکمه [شاتر] را تا نيمه فشار دهید‪.‬‬
‫‪3‬دکمه [‪ ]o‬را برای تأیید منو یا گزینه برجسته شده فشار دهید‪.‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪33‬‬
‫اهونم ای اه هنیزگ باختنا‬
‫مثالً‪ ،‬برای انتخاب گزينه توازن سفيدی در حالت برنامه‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬کلید چرخشی را بچرخانید تا روی‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬برای انتخاب [‪ ]c/D‬توازن سفیدی‪ ،‬را فشار دهید و سپس [‪ ]t‬یا [‪ ]o‬را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ ]t/F[4‬را فشار دهید تا گزینه توازن سفیدی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫توازن سفیدی ‪ :‬روز‬
‫تنظیم‬
‫‪AutoShare‬‬
‫‪EV‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬دکمه [‪ ]o‬را برای ذخیره تنظیمات فشار دهید‪.‬‬
‫توازن سفیدی‬
‫‪ISO‬‬
‫فالش‬
‫فوکوس‬
‫انتخاب‬
‫بازگشت‬
‫خروج‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪34‬‬
‫تنظیم صفحه نمایش و صدا‬
‫نحوه تغيير دادن اطالعات اصلی نمايش و تنظيمات صدا را فرا بگيريد‪.‬‬
‫تنظیم نوع نمایش‬
‫می توانيد يکی از انواع نمايش را برای تصويربرداری يا پخش انتخاب کنيد‪ .‬هر نوع‪ ،‬اطالعات‬
‫متفاوتی را برای عکسبرداری‪/‬فيلمبرداری يا پخش نشان می دهد‪ .‬جدول زیر را مشاهده کنید‪.‬‬
‫درباره هيستوگرام ها‬
‫هيستوگرام‪ ،‬نموداری است که نحوه توزيع نور در عکس را نمايش می دهد‪ .‬اگر نقطه اوج هيستوگرام‬
‫در سمت چپ باشد‪ ،‬يعنی نور عکس کم است و عکس تاريک ظاهر می شود‪ .‬نقطه اوج سمت راست‬
‫نمودار‪ ،‬به اين معنی است که نور عکس زياد است و عکس رنگ پريده ظاهر می شود‪ .‬ارتفاع نقطه‬
‫اوج به اطالعات رنگ مربوط است‪ .‬هرچه يک رنگ خاص بيشتر باشد‪ ،‬ارتفاع نقطه اوج بيشتر‬
‫خواهد بود‪.‬‬
‫‪‬نوردهی کم‬
‫چند بار [‪ ]D‬را مکرراً فشار دهید تا نوع نمایش تغییر کند‪.‬‬
‫نوع نمایش‬
‫حالت‬
‫ •همه اطالعات مربوط به گزينه های عکسبرداری و فیلمبرداری مخفی شود‪.‬‬
‫عکسبرداری و •همه اطالعات مربوط به گزينه عکسبرداری و فیلمبرداری نمايش داده شود‪.‬‬
‫فیلمبرداری‬
‫ •همه اطالعات مربوط به گزينه های عکسبرداری و فیلمبرداری و هیستوگرام‬
‫نمايش داده شود‪.‬‬
‫پخش‬
‫ •همه اطالعات مربوط به فایل فعلی پنهان شود‪.‬‬
‫ •همه اطالعات مربوط به فایل فعلی به غیر از اطالعات اصلی پنهان شود‪.‬‬
‫ •همه اطالعات مربوط به فایل فعلی نمايش داده شود‪.‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪35‬‬
‫‪‬نوردهی مناسب‬
‫‪‬نوردهی باال‬
‫ادص و شیامن هحفص میظنت‬
‫تنظیم صدا‬
‫تنظيم نمای نمايش گزينه‬
‫شما می توانيد ظاهر نمايش گزينه را در برخی حالتها مخفی کرده يا نمايش دهيد‪.‬‬
‫صدایی را که هنگام تا نیمه فشار دادن دکمه شاتر از دوربین پخش می شود‪ ،‬تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪1‬کلید چرخشی را بچرخانید تا روی‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬صدا ← صدای بیپ را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫[‪ ]o‬را به طور مکرر فشار دهید‪.‬‬
‫ •نمایش گزینه را مخفی کنيد‪.‬‬
‫ •نمایش گزینه را نمايش دهيد‪.‬‬
‫شیک ‪ :‬آرایش چهره‬
‫نمايش گزينه‬
‫تنظیم‬
‫‪ ‬برای مثال‪ ،‬در حالت‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪36‬‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫گزينه‬
‫خاموش‬
‫شرح‬
‫دوربین هیچ صدایی پخش نمی کند‪.‬‬
‫روشن‬
‫دوربین صدا پخش می کند‪.‬‬
‫عکس گرفته شده‬
‫نحوه عکسبرداری آسان و سريع در حالت اتوماتيک هوشمند را ياد بگيريد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬سوژه خود را در کادر تنظیم کنید‪.‬‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬برای فوکوس کردن‪ ،‬دکمه [شاتر] را تا نیمه فشار دهید‪.‬‬
‫ •کادر سبز بدین معناست که روی سوژه فوکوس شده است‪.‬‬
‫ •کادر قرمز بدین معناست که سوژه خارج از فوکوس است‪.‬‬
‫‪4‬برای گرفتن عکس‪ ،‬دکمه [شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5 5‬برای مشاهده عکس گرفته شده‪ ]P[ ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫ •برای حذف عکس‪ ]f[ ،‬را فشار داده و سپس بلی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬برای بازگشت به حالت عکسبرداری [‪ ]P‬را فشار دهید‪.‬‬
‫جهت اطالع از نکات مهم برای گرفتن عکس های واضح تر‪ ،‬به صفحه ‪ 41‬مراجعه کنید‪.‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪37‬‬
‫هدش هتفرگ سکع‬
‫زوم کردن‬
‫بزرگ نمایی دیجیتال‬
‫می توانید با تنظیم زوم‪ ،‬عکس های کلوزآپ (نمای نزدیک) بگیرید‪.‬‬
‫زوم دیجیتال توسط حالت عکسبرداری و فيلمبرداری به طور پیش فرض پشتیبانی می شود‪ .‬اگر در‬
‫حالت عکسبرداری و فيلمبرداری بر روی یک سوژه زوم کنید و عالمت زوم در محدوده دیجیتال‬
‫باشد‪ ،‬یعنی دوربین شما در حال استفاده از زوم دیجیتال است‪ .‬با استفاده همزمان از زوم نوری ‪35‬‬
‫برابر و زوم دیجیتال ‪ 2‬برابر‪ ،‬می توانید تا ‪ 70‬برابر بزرگنمایی ایجاد کنید‪.‬‬
‫محدوده (زوم) نوری‬
‫نشانگر زوم‬
‫محدوده (زوم) دیجیتال‬
‫نسبت زوم‬
‫بزرگ‌نمایی‬
‫ •امکان استفاده از زوم دیجیتال با گزينه ‪ AF‬رديابی یا تشخیص چهره وجود ندارد‪.‬‬
‫ •کیفیت عکس گرفته شده با زوم دیجیتال ممکن است پایینتر از حد معمول باشد‪.‬‬
‫کوچک نمايی‬
‫هنگامیکه دکمه زوم را می چرخانید‪ ،‬نسبت زوم نمایش داده شده در صفحه نمایش ممکن است به صورت‬
‫ناهماهنگ تغییر کند‪.‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪38‬‬
‫هدش هتفرگ سکع‬
‫تنظيم زوم هوشمند‬
‫زوم هوشمند‬
‫اگر عالمت زوم در محدوده هوشمند باشد‪ ،‬دوربین در حال استفاده از زوم هوشمند است‪ .‬در صورت‬
‫استفاده از زوم هوشمند‪ ،‬وضوح عکس بر حسب میزان زوم متغیر خواهد بود‪ .‬با استفاده همزمان از‬
‫زوم نوری و زوم هوشمند‪ ،‬می توانید تا ‪ 70‬برابر بزرگنمایی ایجاد کنید‪.‬‬
‫تفکيک عکس با روشن‬
‫بودن زوم هوشمند‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬گزینه زوم هوشمند را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫محدوده (زوم) نوری‬
‫شرح‬
‫خاموش‪ :‬زوم هوشمند غيرفعال می شود‪.‬‬
‫نشانگر زوم‬
‫روشن‪ :‬زوم هوشمند فعال می شود‪.‬‬
‫برد هوشمند‬
‫ •بسته به گزينه های تصويربرداری انتخابی‪ ،‬زوم هوشمند ممکن است در دسترس نباشند‪.‬‬
‫ •افت کیفیت عکسی که با استفاده از زوم هوشمند گرفته می شود‪ ،‬در مقایسه با زوم دیجیتال کمتر‬
‫است‪ .‬هرچند‪ ،‬کیفیت عکس در مقایسه با عکسهایی که با زوم نوری گرفته می شود‪ ،‬ممکن است‬
‫پایینتر باشد‪.‬‬
‫ •زوم هوشمند فقط در صورتی قابل استفاده است که نسبت وضوح ‪ 4:3‬را انتخاب کرده باشید‪.‬‬
‫در صورتی که نسبت وضوح دیگری را در حالی که زوم هوشمند روشن است‪ ،‬تنظیم کنید‪ ،‬زوم‬
‫هوشمند به طور خودکار خاموش خواهد شد‪.‬‬
‫فعال است‪.‬‬
‫ •زوم هوشمند همواره در حالت‬
‫تغییر دادن سرعت زوم‬
‫هنگامی که از دکمه زوم به همراه [‪ ]SPEED CONTROL‬استفاده می کنید‪ ،‬سرعت زوم تغییر‬
‫می کند‪.‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪39‬‬
‫ •حالت ضبط عکس‪ :‬عملکرد زوم سریع تر کار‬
‫می کند‪.‬‬
‫ •حالت ضبط ویدیو‪ :‬عملکرد زوم آهسته تر کار‬
‫می کند‪.‬‬
‫هدش هتفرگ سکع‬
‫کاهش لرزش دوربین (‪)OIS‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ،‬می توانید لرزشگیر نوری تصویر (‪ )OIS‬یا لرزشگیر دوگانه‬
‫تصویر (‪ )Dual IS‬را برای کاهش یا رفع تاری عکس در اثر لرزش دوربین‪ ،‬تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪‬پیش از تصحیح‬
‫‪‬پس از تصحیح‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ OIS2 2‬را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪3 3‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫خاموش‪ OIS :‬غيرفعال می شود‪.‬‬
‫روشن‪ OIS :‬فعال می شود‪.‬‬
‫‪ :DUAL IS‬لرزشگیر دوگانه تصویر (‪ )Dual IS‬فعال می شود‪.‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪40‬‬
‫ •‪ OIS‬ممکن است در موارد زیر درست کار نکند‪:‬‬
‫‪-‬وقتی که برای دنبال کردن یک سوژه متحرک‪ ،‬دوربین را حرکت می دهید‬
‫‪-‬وقتی که از زوم دیجیتال استفاده می کنید‬
‫‪-‬وقتی که لرزش دوربین خیلی زیاد باشد‬
‫‪-‬سرعت شاتر پايين است (مثالً‪ ،‬در هنگام تصويربرداری از صحنه های شبانه)‬
‫‪-‬وقتی که یک عکس کلوزآپ می گیرید‬
‫ •در هنگام استفاده از ‪ OIS‬با سه پايه‪ ،‬تصاوير ممکن است بر اثر لرزش حسگر ‪ OIS‬تار شوند‪.‬‬
‫در هنگام استفاده از سه پايه‪ ،‬عملکرد ‪ OIS‬را غيرفعال کنيد‪.‬‬
‫ •در صورت ضربه خوردن يا سقوط دوربين‪ ،‬صفحه نمایش تار خواهد شد‪ .‬در اين صورت‪ ،‬الزم‬
‫است تا دوربين را خاموش کرده و دوباره روشن کنيد‪.‬‬
‫نکاتی برای گرفتن یک عکس واضح تر‬
‫   درست نگه داشتن دوربین در دست‬
‫  کاهش لرزش دوربین‬
‫ •جهت کاهش دیجیتالی لرزش دوربین به روش نوری‪ ،‬گزینه لرزشگیر‬
‫نوری تصویر را تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)40‬‬
‫ •برای کاهش لرزش نوری و دیجیتالی دوربین‪ ،‬گزینه ‪ DUAL IS‬را تنظیم‬
‫کنید‪( .‬صفحه ‪)40‬‬
‫مطمئن شوید که چیزی جلوی لنز‪ ،‬فالش يا‬
‫ميکروفون را نگرفته است‪.‬‬
‫   وقتی‬
‫   تا نیمه فشار دادن دکمه شاتر‬
‫نشان داده شد‬
‫[شاتر] را تا نیمه فشار دهید و فوکوس را تنظیم کنید‪ .‬دوربين‬
‫فوکوس و نوردهی را به طور خودکار تنظيم می کند‪.‬‬
‫لرزش دوربین‬
‫دوربين ميزان ديافراگم و سرعت شاتر را به صورت‬
‫خودکار تنظيم می کند‪.‬‬
‫کادر فوکوس‬
‫ •پس از سبز شدن کادر فوکوس‪ ،‬برای گرفتن عکس‬
‫[شاتر] را فشار دهيد‪.‬‬
‫ •وقتی که کادر فوکوس قرمز شد‪ ،‬ترکيب را تغییر داده و‬
‫دوباره دکمه [شاتر] را تا نیمه فشار دهید‪.‬‬
‫هنگام عکسبرداری و فیلمبرداری در تاریکی‪ ،‬گزینه فالش را روی همزمانی آهسته یا خاموش‬
‫نگذارید‪ .‬ديافراگم به مدت طوالنی تر باز می ماند و ممکن است ثابت نگه داشتن دوربين برای گرفتن‬
‫عکسی واضح مشکل باشد‪.‬‬
‫ •از سه پایه استفاده کنید یا گزینه فالش را روی فالش اصالح قرار دهید‪( .‬صفحه ‪)58‬‬
‫ •گزینه های حساسیت ‪ ISO‬را تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)59‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪41‬‬
‫ جلوگیری از خروج سوژه از فوکوس‬
‫در موارد زیر‪ ،‬ممکن است فوکوس کردن روی سوژه دشوار باشد‪:‬‬
‫‪-‬وقتی کنتراست کمی بین سوژه و پس زمینه وجود دارد (مثالً‪ ،‬زمانی که رنگ لباس سوژه شبیه‬
‫رنگ پس زمینه است)‬
‫‪-‬وقتی منبع نور پشت سوژه خیلی روشن است‬
‫‪-‬سوژه براق يا بازتاب دهنده نور است‬
‫‪-‬وقتی سوژه دارای طرح افقی است‪ ،‬مثل پرده کرکره‬
‫‪-‬وقتی سوژه در مرکز کادر قرار نگرفته است‬
‫ •هنگام عکسبرداری در نور کم‬
‫فالش را روشن کنید‪.‬‬
‫(صفحه ‪)58‬‬
‫ •هنگامی که سوژه ها به سرعت حرکت می کنند‬
‫از عملکرد پیوسته یا پیش‬
‫عکس استفاده کنید‪.‬‬
‫(صفحه ‪)71‬‬
‫استفاده از قفل فوکوس‬
‫برای فوکوس کردن‪ ،‬دکمه [شاتر] را تا نیمه فشار دهید‪ .‬وقتی که سوژه در فوکوس قرار‬
‫گرفت‪ ،‬می توانید برای تغییر ترکیب بندی‪ ،‬کادر را جابجا کنید‪ .‬وقتی که همه چیز آماده‬
‫بود‪ ،‬جهت گرفتن عکس‪[ ،‬شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫هیلوا یاهدرکلمع ‪42‬‬
‫عملکردهای پیشرفته‬
‫چگونگی گرفتن عکس يا ضبط کردن فيلم با انتخاب يک حالت را ياد بگيريد‪.‬‬
‫استفاده از حالت اتوماتیک هوشمند …………………… … ‪44‬‬
‫استفاده از حالت ‪50 … …………………… Magic Plus‬‬
‫استفاده از حالت فيلتر عکس ………………………… … ‪50‬‬
‫استفاده از حالت فيلتر فيلم …………………………… … ‪51‬‬
‫استفاده از حالت پانوراما ……………………………… … ‪48‬‬
‫استفاده از حالت فيلم ………………………………… … ‪52‬‬
‫استفاده از حالت برنامه ……………………………… … ‪46‬‬
‫استفاده از حالت هوشمند ……………………………… … ‪47‬‬
‫استفاده از حالت اتوماتیک هوشمند‬
‫در حالت اتوماتيک هوشمند‪ ،‬دوربین تنظیمات مناسب را بر اساس نوع صحنه شناسایی شده به طور خودکار انتخاب می کند‪ .‬در صورتی که با تنظیمات دوربین برای صحنه های مختلف آشنا نباشید‪ ،‬حالت اتوماتيک‬
‫هوشمند مفید خواهد بود‪.‬‬
‫‪1‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬سوژه خود را در کادر تنظیم کنید‪.‬‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫منظره‬
‫ •دوربین صحنه ای را به طور خودکار انتخاب می کند‪ .‬نماد مناسب صحنه در قسمت باالی‬
‫سمت چپ صفحه نمایان می شود‪ .‬نمادها در زير فهرست شده اند‪.‬‬
‫صحنه هايی با پس زمينه های سفيد روشن‬
‫چهره در شب‬
‫چهره در شب‬
‫منظره با پس زمينه روشن‬
‫چهره با پس زمينه روشن‬
‫چهره‬
‫عکس های نمای نزديک از اشيا‬
‫‪3‬برای فوکوس کردن‪ ،‬دکمه [شاتر] را تا نیمه فشار دهید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4 4‬برای گرفتن عکس‪ ،‬دکمه [شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫عکس های نمای نزديک از متن‬
‫غروب‬
‫فضاهای داخلی‪ ،‬تیره‬
‫تا قسمتی روشن‬
‫نمای نزدیک با نور نقطه ای‬
‫عکسبرداری از چهره با نور نقطه ای‬
‫هتفرشیپ یاهدرکلمع ‪44‬‬
‫دنمشوه کیتاموتا تلاح زا هدافتسا‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫آسمان آبی‬
‫مناطق جنگلی‬
‫عکس های نمای نزديک از اشيای رنگی‬
‫دوربين روی سه پايه ثابت شده است و سوژه برای مدت زمان معینی حرکت نمی‬
‫کند‪( .‬هنگام عکسبرداری در تاريکی)*‬
‫سوژه های دارای حرکت پیوسته*‬
‫*این نماد در کنار نماد صحنه نمایان می گردد‪.‬‬
‫ •اگر دوربين نتواند حالت صحنه مناسبی را انتخاب کند‪ ،‬برای این حالت از تنظيمات پيش فرض‬
‫استفاده می کند‪.‬‬
‫ •حتی اگر چهره ای تشخیص داده شود‪ ،‬ممکن است دوربین بسته به وضعیت یا روشنایی سوژه‪،‬‬
‫حالت عکسبرداری از چهره را انتخاب نکند‪.‬‬
‫ •ممکن است دوربین بسته به شرایط عکسبرداری مانند لرزش دوربین‪ ،‬روشنایی يا فاصله نسبت به‬
‫سوژه‪ ،‬صحنه درست را انتخاب نکند‪.‬‬
‫را‬
‫ •هنگام استفاده از سه پایه‪ ،‬اگر سوژه در حال حرکت باشد‪ ،‬ممکن است دوربین حالت‬
‫تشخیص ندهد‪.‬‬
‫ •مصرف باتری دوربين افزايش می يابد زيرا دوربين برای انتخاب صحنه های مناسب اغلب‬
‫تنظيمات را تغيير می دهد‪.‬‬
‫هتفرشیپ یاهدرکلمع ‪45‬‬
‫استفاده از حالت برنامه‬
‫در حالت برنامه‪ ،‬می توانید بيشتر گزينه ها را به جز سرعت شاتر و میزان دیافراگم‪ ،‬که دوربین به طور خودکار تنظیم می کند‪ ،‬تنظيم کنيد‪.‬‬
‫‪1‬کلید چرخشی را بچرخانید تا روی‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬گزینه های دلخواه را تنظیم کنید‪.‬‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫ •جهت آگاهی از فهرست گزینه ها‪ ،‬به "گزينه های تصويربرداری" مراجعه کنید‪( .‬صفحه ‪)53‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬سوژه خود را در چارچوب همراستا کرده و سپس برای تمرکز‪ ،‬دکمه [شاتر] را تا‬
‫نیمه فشار دهید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬برای گرفتن عکس‪ ،‬دکمه [شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫هتفرشیپ یاهدرکلمع ‪46‬‬
‫استفاده از حالت هوشمند‬
‫در حالت هوشمند‪ ،‬می توانید با گزینه های از پیش تنظیم شده برای یک صحنه خاص‪ ،‬عکس بگیرید‪.‬‬
‫‪1‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬یک صحنه انتخاب کنید‪.‬‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫گزينه‬
‫آتش بازی‬
‫شب‬
‫شیک ‪ :‬آرایش چهره‬
‫فاصله نزدیک‬
‫ردپای نور‬
‫تنظیم‬
‫گزينه‬
‫آرایش چهره‬
‫ثابت کردن‬
‫عملکرد‬
‫غروب آفتاب‬
‫منظره‬
‫سیاه یکدست‬
‫شرح‬
‫از صحنه های آتش بازی عکس بگیرید‪.‬‬
‫در شرايط کم نور بدون فالش چندين عکس بگيريد‪ .‬دوربين آنها را برای‬
‫ايجاد تصويری که روشن تر و واضح تر باشد‪ ،‬ترکيب می کند‪.‬‬
‫از سوژه های کوچک یا نمای بسته عکس بگیرید‪.‬‬
‫از صحنه های ردیابی نور در شرایط نور کم عکس بگیرید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬سوژه خود را در چارچوب همراستا کرده و سپس برای تمرکز‪ ،‬دکمه [شاتر] را تا‬
‫نیمه فشار دهید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬برای گرفتن عکس‪ ،‬دکمه [شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫شرح‬
‫با استفاده از گزينه های ويژه مخفی کردن نواقص ظاهری‪ ،‬از چهره عکس‬
‫بگيريد‪.‬‬
‫از سوژه هایی که با سرعت باال در حال حرکتند‪ ،‬عکس بگیرید‪.‬‬
‫از صحنه های غروب آفتاب با رنگهای قرمز و زرد طبیعی عکس بگیرید‪.‬‬
‫از مناظر و صحنه های طبیعت بی جان عکس بگیرید‪.‬‬
‫از سوژه ها با شکل های تیره در مقابل پس زمینه روشن‪ ،‬عکس بگیرید‪.‬‬
‫هتفرشیپ یاهدرکلمع ‪47‬‬
‫استفاده از حالت پانوراما‬
‫درحالت پانوراما‪ ،‬می توانید یک صحنه عریض پانوراما را در یک عکس واحد جای دهید‪ .‬حالت پانوراما‪ ،‬مجموعه ای از عکس ها را گرفته و با يکديگر ترکيب می کند تا یک تصویر پانورامایی ایجاد شود‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ •فلش هایی در راستای حرکت نشان داده می شوند و تمام تصویر درحال عکسبرداری و‬
‫فيلمبرداری در کادر پیش نمایش نشان داده می شود‪.‬‬
‫ •وقتی نمایاب با صحنه بعدی تراز شد‪ ،‬دوربین بطور خودکار‪ ،‬تصویر بعدی را می گیرد‪.‬‬
‫‪ ‬مثال تصویربرداری‬
‫‪1‬کلید چرخشی را بچرخانید تا روی‬
‫‪4‬در حالی که دکمه [شاتر] را نگه داشته ايد‪ ،‬دوربين را در جهتی که امکان گرفتن‬
‫قسمتهای ديگر تصوير پانوراما وجود داشته باشد‪ ،‬حرکت دهيد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬سوژه خود را در چارچوب همراستا کرده و سپس برای تمرکز‪ ،‬دکمه [شاتر] را تا‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫نیمه فشار دهید‪.‬‬
‫ •دوربين را با منتهی اليه سمت چپ يا منتهی اليه سمت راست‪ ،‬يا باالترين يا پايين ترين بخش‬
‫صحنه مورد نظر تراز کنيد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬برای شروع تصویربرداری‪ ،‬دکمه [شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫لرزش‪ :‬وجود یک خط صاف تر نشان‬
‫دهنده لرزش کمتر دوربين است‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬وقتی کارتان تمام شد‪[ ،‬شاتر] را رها کنید‪.‬‬
‫ •وقتی همه تصاویر الزم را گرفتید‪ ،‬دوربین آنها را در قالب یک تصویر پانورامایی ترکیب‬
‫می کند‪.‬‬
‫هتفرشیپ یاهدرکلمع ‪48‬‬
‫اماروناپ تلاح زا هدافتسا‬
‫ •برای کسب بهترین تصاویر پانورامایی‪ ،‬از اقدامات زیر دوری کنید‪:‬‬
‫‪-‬حرکت بسیار تند یا بسیار کند دوربین‬
‫‪-‬حرکت دادن بسیار اندک دوربین برای گرفتن تصویر بعدی‬
‫‪-‬حرکت دادن دوربین با سرعتهای غیرمنظم‬
‫‪-‬تکان دادن دوربین‬
‫‪-‬عکسبرداری در مکانهای تاریک‬
‫‪-‬عکس گرفتن از اشیای متحرک اطراف‬
‫‪-‬عکسبرداری در شرایطی که روشنایی یا رنگ نور متغیر است‬
‫ •تصاویر گرفته شده بطور خودکار ذخیره می شوند و عکسبرداری تحت شرایط زیر متوقف می‬
‫شود‪:‬‬
‫‪-‬اگر در حین عکسبرداری‪ ،‬جهت عکسبرداری را تغییر دهید‬
‫‪-‬اگر دوربين را خيلی سریع حرکت دهيد‬
‫‪-‬اگر دوربین را حرکت ندهید‬
‫ •انتخاب عملکرد پانوراما باعث غیرفعال شدن عملکرد زوم دیجیتال و نوری می شود‪ .‬اگر حالت‬
‫پانوراما را در وضعيت بزرگنمايی لنز انتخاب کنيد‪ ،‬دوربين با انجام کوچک نمايی به طور‬
‫خودکار به وضعيت پيش فرض باز می گردد‪.‬‬
‫ •برخی حالت های فالش قابل دسترس نیستند‪.‬‬
‫ •دوربین ممکن است بدلیل ترکیب بندی عکسبرداری یا حرکت موجود در صحنه‪ ،‬عکسبرداری را‬
‫متوقف کند‪.‬‬
‫ •در صورتی که حرکت دوربين را دقيقا ً در نقطه پايانی صحنه متوقف کنيد‪ ،‬ممکن است آخرين‬
‫تصوير به طور کامل ثبت نشود‪ .‬برای گرفتن تصویر از تمام منظره‪ ،‬دوربین را اندکی فراتر از‬
‫نقطه ای که می خواهید صحنه پایان بگیرد‪ ،‬حرکت دهید‪.‬‬
‫هتفرشیپ یاهدرکلمع ‪49‬‬
‫استفاده از حالت ‪Magic Plus‬‬
‫با استفاده از جلوه های متنوع‪ ،‬عکس بگيريد یا فيلم ضبط کنيد‪.‬‬
‫استفاده از حالت فيلتر عکس‬
‫گزينه‬
‫برای خلق تصاویر منحصر به فرد‪ ،‬جلوه های فیلتر هوشمند به تصاویر خود اضافه کنید‪.‬‬
‫مینیاتور‬
‫تزيين تصوير‬
‫چشم ماهی‬
‫کالسیک‬
‫مینیاتور‬
‫تزيين تصوير‬
‫چشم ماهی‬
‫کالسیک‬
‫‪1‬کلید چرخشی را بچرخانید تا روی‬
‫‪1‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪2 2‬‬
‫‪3 3‬یک جلوه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫پس زمینه قهوه ای‬
‫فیلتر عبوری‬
‫شرح‬
‫برای اينکه سوژه کوچک به نظر برسد‪ ،‬از جلوه کجی‪-‬جابجايی استفاده‬
‫کنيد‪.‬‏ (باال و پایین عکس تار خواهد شد‪).‬‬
‫رنگ هایی قدیمی‪ ،‬با کنتراست باال‪ ،‬و جلوه تزيينی قوی دوربين های‬
‫‪ Lomo‬را اعمال کنید‪.‬‬
‫اشیای نزدیک برای تقلید کردن تاثیر بصری یک عدسۀ چشم ماهی را‬
‫کج نمایید‪.‬‬
‫يک جلوه سياه و سفيد اعمال کنيد‪.‬‬
‫يک جلوه رنگ قرمز و قهوه ای اعمال کنيد‪.‬‬
‫خطوطی را به سمت خارج اشيای روشن اضافه می کند تا جلوه بصری‬
‫فيلتر عبوری را تقليد کند‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬سوژه خود را در چارچوب همراستا کرده و سپس برای تمرکز‪ ،‬دکمه [شاتر] را تا‬
‫نیمه فشار دهید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬برای گرفتن عکس‪ ،‬دکمه [شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫ •بسته به گزینه ای که انتخاب می کنید‪ ،‬ممکن است وضوح به طور اتوماتیک به‬
‫تغییر کند‪.‬‬
‫ •برای اعمال جلوه فیلتر به عکس های ذخیره شده‪ ]m[ ٬‬را فشار دهيد و سپس انتخاب تصویر‬
‫← یک تصویر دلخواه را انتخاب کنید‪ .‬اين دوربين‪ ،‬عکسهای ويرايش شده را به صورت فايلهای‬
‫جديد ذخيره می کند‪.‬‬
‫یا کمتر‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫هتفرشیپ یاهدرکلمع ‪50‬‬
‫ تلاح زا هدافتسازا هدافتساا‬
‫استفاده از حالت فيلتر فيلم‬
‫‪4‬برای شروع ضبط‪،‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5 5‬برای توقف ضبط‪،‬‬
‫برای خلق تصاویر منحصر به فرد‪ ،‬جلوه های فیلتر هوشمند به فيلمهای خود اضافه کنید‪.‬‬
‫‪1‬کلید چرخشی را بچرخانید تا روی‬
‫‪1‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪2 2‬‬
‫‪3 3‬یک جلوه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫گزينه‬
‫مینیاتور‬
‫تزيين تصوير‬
‫چشم ماهی‬
‫کالسیک‬
‫پس زمینه قهوه ای‬
‫جلوه پالت ‪1‬‬
‫جلوه پالت ‪2‬‬
‫جلوه پالت ‪3‬‬
‫جلوه پالت ‪4‬‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫(ضبط ویدیو) یا [شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫(ضبط ویدیو) یا [شاتر] را دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫ •در صورتی که مینیاتور را انتخاب کنید‪ ،‬سرعت پخش افزایش خواهد یافت‪.‬‬
‫ •در صورتی که مینیاتور را انتخاب کنید‪ ،‬نمی توانید صدا فیلم را ضبط کنید‪.‬‬
‫ •بسته به گزینه ای که انتخاب می کنید‪ ،‬ممکن است وضوح ضبط به طور اتوماتیک به‬
‫کمتر تغییر کند‪.‬‬
‫شرح‬
‫برای اينکه سوژه کوچک به نظر برسد‪ ،‬کجی‪-‬جابجايی را اعمال‬
‫کنید‪( .‬قسمت باال و پايين عکس تار خواهد شد‪).‬‬
‫رنگ هایی قدیمی‪ ،‬با کنتراست باال‪ ،‬و جلوه تزيينی قوی دوربين های‬
‫‪ Lomo‬را اعمال کنید‪.‬‬
‫اشیای نزدیک برای تقلید کردن تاثیر بصری یک عدسۀ چشم ماهی‬
‫را کج نمایید‪.‬‬
‫يک جلوه سياه و سفيد اعمال کنيد‪.‬‬
‫يک جلوه رنگ قرمز و قهوه ای اعمال کنيد‪.‬‬
‫يک نمای زنده با کنتراست باال و رنگ زياد ايجاد کنيد‪.‬‬
‫صحنه ها را تميز و شفاف کنيد‪.‬‬
‫يک درجه رنگ قهوه ای ماليم اعمال کنيد‪.‬‬
‫يک جلوه سرد و تک رنگ ايجاد کنيد‪.‬‬
‫هتفرشیپ یاهدرکلمع ‪51‬‬
‫یا‬
‫استفاده از حالت فيلم‬
‫در حالت فيلم‪ ،‬می توانيد با انجام تنظیمات خاص‪ ،‬فيلمهای ‪ )1280x720) HD‬را به مدت حداکثر ‪ 20‬دقيقه ضبط کنيد‪ .‬اين دوربين‪ ،‬فيلمهای ضبط شده را به صورت فايلهای )‪ MP4 (H.264‬ذخیره می کند‪.‬‬
‫ •)‪ MP4 (H.264‬یک قالب فشرده‌سازی ويدئويی است که از سوی سازمان‌های استانداردهای بین‌المللی ‪ ISO-IEC‬و ‪ ITU-T‬عرضه شده است‪.‬‬
‫ •اگر از کارت های حافظه با سرعت نوشتن پایین استفاده کنید‪ ،‬ممکن است دوربین نتواند ویدئوها را به درستی ذخیره کند‪ .‬ممکن است ویدئوی ضبط شده خراب شده یا به درستی پخش نشود‪.‬‬
‫ •کارتهای حافظه با سرعت نوشتن کم از ویدیوهایی با وضوح باال پشتیبانی نمی کنند‪ .‬برای ضبط فیلمهای دارای وضوح باال‪ ،‬از کارت های با سرعت نوشتن باالتر استفاده کنید‪.‬‬
‫ •اگر از عملکرد زوم در هنگام ضبط فیلم استفاده کنید‪ ،‬دوربین ممکن است صدای نویز عملکرد زوم را ضبط کند‪ .‬برای اینکه نویز زوم ضبط نشود‪ ٬‬از عملکرد زوم بی صدا استفاده کنيد‪( .‬صفحه ‪)73‬‬
‫‪1‬کلید چرخشی را بچرخانید تا روی‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬گزینه های دلخواه را تنظیم کنید‪.‬‬
‫ايجاد مکث در ضبط‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫ •جهت آگاهی از فهرست گزینه ها‪ ،‬به "گزينه های تصويربرداری" مراجعه کنید‪( .‬صفحه ‪)53‬‬
‫‪3‬برای شروع ضبط‪،‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4 4‬برای توقف ضبط‪،‬‬
‫دوربین به شما امکان می دهد که در حین ضبط فیلم‪ ،‬به طور موقت مکث کنید‪ .‬با استفاده از این‬
‫عملکرد می توانید صحنه های مجزا را به صورت یک فیلم واحد ضبط کنید‪.‬‬
‫(ضبط ویدیو) یا [شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫(ضبط ویدیو) یا [شاتر] را دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫در برخی حالت ها می توانید کار ضبط ویدئو را با فشار دادن‬
‫به آغاز کنید‪.‬‬
‫(ضبط فیلم) بدون جابجایی کلید چرخشی‬
‫ •برای مکث در حین ضبط‪ ،‬دکمه [‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ •[‪ ]o‬را جهت ادامه عمل‪ ٬‬فشار دهید‪.‬‬
‫هتفرشیپ یاهدرکلمع ‪52‬‬
‫گزينه های تصويربرداری‬
‫نحوه تنظيم گزينه های حالت تصويربرداری را ياد بگيريد‪.‬‬
‫انتخاب تفکیک و کیفیت ……………………………… … ‪54‬‬
‫انتخاب یک تفکیک ……………………………… … ‪54‬‬
‫تنظيم کيفيت عکس ………………………………… … ‪55‬‬
‫استفاده از تایمر ……………………………………… … ‪56‬‬
‫عکسبرداری در تاریکی ………………………………‬
‫جلوگیری از قرمزی چشم …………………………‬
‫نحوه استفاده از فالش ………………………………‬
‫استفاده از فالش ……………………………………‬
‫تنظيم حساسیت ‪……………………………… ISO‬‬
‫… ‪57‬‬
‫… ‪57‬‬
‫… ‪57‬‬
‫… ‪58‬‬
‫… ‪59‬‬
‫تغییر فوکوس دوربین ………………………………‬
‫استفاده از ماکرو …………………………………‬
‫تغییر گزینه فوکوس کردن …………………………‬
‫تنظیم محیط فوکوس ………………………………‬
‫… ‪60‬‬
‫… ‪60‬‬
‫… ‪60‬‬
‫… ‪61‬‬
‫استفاده از تشخیص چهره …………………………… … ‪64‬‬
‫تشخیص چهره ها ………………………………… … ‪64‬‬
‫عکسبرداری از چهره خود ………………………… … ‪64‬‬
‫عکسبرداری از لبخند ……………………………… … ‪65‬‬
‫تشخیص پلک زدن ………………………………… … ‪65‬‬
‫نکاتی راجع به حذف کردن چهره ها ………………… … ‪66‬‬
‫تنظیم روشنایی و رنگ ………………………………‬
‫تنظیم نوردهی به صورت دستی (‪……………… )EV‬‬
‫اصالح پس زمینه روشن (‪…………………… )ACB‬‬
‫تغییر گزینه نورسنجی ………………………………‬
‫انتخاب يک تنظيم توازن سفيدی ……………………‬
‫… ‪67‬‬
‫… ‪67‬‬
‫… ‪68‬‬
‫… ‪68‬‬
‫… ‪69‬‬
‫استفاده از حالت های متوالی‬
‫(مداوم‪ ،‬گرفتن عکس‪)AEB ،‬‬
‫تنظيم تصاویر ……………………………………… … ‪72‬‬
‫کم کردن صدای زوم ………………………………… … ‪73‬‬
‫……………………… … ‪71‬‬
‫انتخاب تفکیک و کیفیت‬
‫با نحوه تغییر تنظیمات تفکیک و کیفیت تصویر آشنا شوید‪.‬‬
‫انتخاب یک تفکیک‬
‫تنظيم وضوح ويدئويی ‬
‫با افزایش تفکیک‪ ،‬عکس یا فیلم‪ ،‬پیکسل های بیشتری خواهد داشت و بنابراین می توان آن را روی‬
‫کاغذی بزرگتر چاپ کرد یا روی صفحه ای بزرگتر نمایش داد‪ .‬وقتی از تفکیک باال استفاده می کنید‪،‬‬
‫اندازه فایل نیز افزایش می یابد‪.‬‬
‫تنظيم وضوح عکس‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬اندازه فیلم را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪3 3‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬اندازه عکس را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪3 3‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫شرح‬
‫‪ :1280 X 720‬فايلهای ‪ HD‬برای پخش بر روی يک تلويزيون ‪.HD‬‬
‫‪ :640 X 480‬فايلهای ‪ SD‬برای پخش بر روی يک تلويزيون آنالوگ‪.‬‬
‫‪ :320 X 240‬روی صفحه وب منتشر کنید‪.‬‬
‫شرح‬
‫برای به اشتراک گذاشتن‪ :‬با استفاده از شبکه بی سيم‪ ،‬بر روی يک وب سايت‬
‫منتشر کنيد (حداکثر ‪ ٣٠‬ثانيه)‪.‬‬
‫‪ :4608 X 3456‬روی کاغذ ‪ A1‬چاپ کنيد‪.‬‬
‫‪ :4608 X 3072‬روی کاغذ ‪ A1‬با نسبت عريض (‪ )٣:٢‬چاپ کنيد‪.‬‬
‫‪ :4608 X 2592‬روی کاغذ ‪ A1‬با نسبت پانوراما (‪ )١۶:٩‬چاپ کرده يا با‬
‫تلويزيون ‪ HD‬پخش کنيد‪.‬‬
‫‪ :3648 X 2736‬روی کاغذ ‪ A2‬چاپ کنيد‪.‬‬
‫‪ :2832 X 2832‬روی کاغذ ‪ A3‬با نسبت ‪ ١:١‬چاپ کنيد‪.‬‬
‫‪ :2592 X 1944‬روی کاغذ ‪ A4‬چاپ کنید‪.‬‬
‫‪ :1984 X 1488‬روی کاغذ ‪ A5‬چاپ کنید‪.‬‬
‫‪ :1920 X 1080‬روی کاغذ ‪ A5‬با نسبت تمام نما (‪ )16:9‬چاپ کرده یا با‬
‫تلویزیون ‪ HD‬پخش کنید‪.‬‬
‫‪ :1024 X 768‬به ایمیل پیوست کنید‪.‬‬
‫یرادربريوصت یاه هنيزگ ‪54‬‬
‫تیفیک و کیکفت باختنا‬
‫تنظيم کيفيت عکس‬
‫تنظيمات کيفيت عکس را انجام دهيد‪ .‬تنظيم کيفيت باالتر برای تصوير‪ ،‬به بزرگتر شدن حجم فايل‬
‫منجر می شود‪ .‬اين دوربين‪ ،‬عکسهای گرفته شده را فشرده کرده و با قالب ‪ JPEG‬ذخيره می کند‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬کیفیت را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪3 3‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫خیلی خوب‪ :‬عکسهايی با کيفيت خيلی خوب بگيريد‪.‬‬
‫خوب‪ :‬عکسهايی با کيفيت خوب بگيريد‪.‬‬
‫نرمال‪ :‬عکسهايی با کيفيت معمولی بگيريد‪.‬‬
‫یرادربريوصت یاه هنيزگ ‪55‬‬
‫استفاده از تایمر‬
‫با نحوه تنظیم تایمر برای به تأخیر انداختن عکسبرداری آشنا شوید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]t‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪3‬جهت شروع تایمر‪ ،‬دکمه [شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫ •چراغ دستیار ‪/AF‬چراغ تایمر چشمک می زند‪ .‬پس از انقضای زمان تعیین شده‪ ،‬دوربین به‬
‫طور خودکار عکس می گیرد‪.‬‬
‫ •جهت لغو تایمر‪ ،‬دکمه [شاتر] یا [‪ ]t‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ •بسته به گزینه تشخیص چهره انتخاب شده‪ ،‬ممکن است عملکرد تایمر در دسترس نباشد‪.‬‬
‫ •اگر گزینه های عکسبرداری توالی دار را تنظیم کنید‪ ،‬دیگر گزینه های تایمر موجود نیست‪.‬‬
‫ •در برخی حالتها‪ ،‬همچنين می توانيد گزينه تايمر را با فشردن [‪ ]m‬و سپس انتخاب تایمر‬
‫تنظیم کنید‪.‬‬
‫تایمر ‪ :‬خاموش‬
‫تنظیم‬
‫‪2‬‬
‫خروج‬
‫‪2‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫خاموش‪ :‬تایمر فعال نیست‪.‬‬
‫‪ 10‬ثانیه‪ :‬پس از يک تاخير ‪ 10‬ثانيه ای‪ ،‬عکس بگيريد‪.‬‬
‫‪ 2‬ثانیه‪ :‬پس از يک تاخير ‪ 2‬ثانيه ای‪ ،‬عکس بگيريد‪.‬‬
‫دوبل‪ :‬پس از ‪ 10‬ثانيه تاخير‪ ،‬يک عکس و پس از ‪ 2‬ثانيه تاخير‪ ،‬يک عکس ديگر‬
‫بگيريد‪.‬‬
‫ممکن است گزینه های موجود بسته به شرايط عکسبرداری متفاوت باشند‪.‬‬
‫یرادربريوصت یاه هنيزگ ‪56‬‬
‫عکسبرداری در تاریکی‬
‫با نحوه عکسبرداری در شب یا در شرایط کم نور آشنا شوید‪.‬‬
‫جلوگیری از قرمزی چشم‬
‫نحوه استفاده از فالش‬
‫اگر هنگام عکسبرداری از شخصی در تاریکی فالش بزنید‪ ،‬نور قرمزی در چشم وی ظاهر می شود‪.‬‬
‫برای جلوگیری از این حالت‪ ،‬قرمزی چشم یا تصحیح قرمزی چشم را انتخاب کنید‪ .‬به گزینه های‬
‫فالش در "استفاده از فالش" مراجعه کنید‪( .‬صفحه ‪)58‬‬
‫برای باز کردن فالش‪ ،‬دکمه باز کردن فالش را فشار‬
‫دهيد‪ .‬وقتی که واحد فالش باز است‪ ،‬با توجه به گزينه‬
‫انتخاب شده‪ ،‬فالش می زند‪ .‬اگر خاموش را انتخاب کنيد‪،‬‬
‫فالش حتی وقتی که باز شده باشد هم روشن نمی شود‪.‬‬
‫‪‬پیش از تصحیح‬
‫ •وقتی که از فالش استفاده نمی شود‪ ،‬برای جلوگیری از آسیب دیدن فالش‪ ،‬آن را بسته نگهدارید‪.‬‬
‫ •باز کردن واحد فالش با فشار‪ ،‬ممکن است به دوربين آسيب برساند‪.‬‬
‫‪‬پس از تصحیح‬
‫یرادربريوصت یاه هنيزگ ‪57‬‬
‫یکیرات رد یرادربسکع‬
‫استفاده از فالش‬
‫هنگام عکسبرداری در تاریکی یا هنگامی که در عکس های خود به نور بیشتری نیاز دارید‪ ،‬از فالش‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫‪1‬برای باز شدن فالش در وقت الزم‪ ]F[ ،‬را حرکت دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]F‬را فشار دهید‪.‬‬
‫را‬
‫‏اتوماتیک‏‪ :‬وقتی سوژه یا پس زمینه تاریک است‪ ،‬فالش به طور خودکار می زند‪.‬‬
‫قرمزی چشم‪:‬‬
‫ •اگر سوژه يا پس زمينه تاريک باشد‪ ،‬فالش دو بار روشن می شود تا اثر قرمزی‬
‫چشم را کاهش دهد‪.‬‬
‫ •بین دو بار فالش زدن‪ ،‬یک فاصله زمانی وجود دارد‪ .‬تکان نخورید تا فالش برای‬
‫بار دوم بزند‪.‬‬
‫فالش اصالح‪:‬‬
‫ •فالش همیشه می زند‪.‬‬
‫ •دوربین به صورت خودکار شدت فالش را تنظيم می کند‪.‬‬
‫همزمانی آهسته‪:‬‬
‫ •فالش می زند و شاتر برای مدت بیشتری باز می ماند‪.‬‬
‫ •اين گزينه زمانی پيشنهاد می شود که بخواهيد برای نشان دادن جزئیات بیشتر در‬
‫پس زمینه‪ ،‬از نور محیط در عکسبرداری استفاده کنید‪.‬‬
‫ •برای جلوگیری از تار شدن عکس ها‪ ،‬از سه پایه استفاده کنید‪.‬‬
‫را‬
‫ •وقتی در حال عکسبرداری در نور کم هستيد‪ ،‬دوربين هشدار لرزشی‬
‫نمايش می دهد‪.‬‬
‫ک‬
‫فالش ‪:‬‏اتوماتی ‏‬
‫تنظیم‬
‫شرح‬
‫خاموش‪:‬‬
‫ •فالش نمی زند‪.‬‬
‫ •وقتی در حال عکسبرداری در نور کم هستيد‪ ،‬دوربين هشدار لرزشی‬
‫نمايش می دهد‪.‬‬
‫خروج‬
‫یرادربريوصت یاه هنيزگ ‪58‬‬
‫یکیرات رد یرادربسکع‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫تصحیح قرمزی چشم‪:‬‬
‫ •وقتی سوژه يا پس زمينه تاريک است‪ ،‬فالش دو بار روشن می شود‪ .‬دوربين‪،‬‬
‫قرمزی چشم را با تحليل پيشرفته نرم افزاری تصحيح می کند‪.‬‬
‫ •بین دو بار فالش زدن‪ ،‬یک فاصله زمانی وجود دارد‪ .‬تکان نخورید تا فالش برای‬
‫بار دوم بزند‪.‬‬
‫ممکن است گزینه های موجود بسته به شرايط عکسبرداری متفاوت باشند‪.‬‬
‫ •در صورتی که گزینه های توالی را تنظیم کنید یا عکاسی از خود یا تشخیص پلک زدن را انتخاب‬
‫نمایید‪ ،‬گزینه های فالش موجود نیستند‪.‬‬
‫ •مطمئن شوید که سوژه ها در همان فاصله توصیه شده از فالش قرار داشته باشند‪( .‬صفحه ‪)132‬‬
‫ •در صورت بازتاب نور فالش يا وجود مقدار قابل توجهی گرد و غبار در هوا‪ ،‬ممکن است لکه‬
‫های ريزی در عکس ديده شود‪.‬‬
‫ •در برخی حالتها‪ ،‬همچنين می توانيد گزينه فالش را با فشردن [‪ ،]m‬و سپس انتخاب فالش‬
‫تنظيم کنيد‪.‬‬
‫تنظيم حساسیت ‪ISO‬‬
‫حساسيت ‪ ISO‬به میزان حساسیت فیلم به نور گفته می شود که توسط سازمان بین المللی‬
‫استانداردسازی (‪ )ISO‬تعریف شده است‪ .‬هر چه حساسيت ‪ ISO‬انتخابی شما بیشتر باشد‪ ،‬دوربین شما‬
‫به نور حساس تر خواهد بود‪ .‬وقتی از فالش استفاده نمی کنيد‪ ،‬برای گرفتن عکس های بهتر و کاستن‬
‫از لرزش دوربين از يک حساسيت ‪ ISO‬باالتر استفاده کنيد‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ ISO2 2‬را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪3 3‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ •جهت استفاده از يک حساسيت مناسب ‪ ISO‬بر اساس روشنایی سوژه و نور محل‪،‬‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫یرادربريوصت یاه هنيزگ ‪59‬‬
‫ •حساسيت های باالتر ‪ ISO‬ممکن است به ايجاد پارازيت بيشتر در تصوير منجر شود‪.‬‬
‫یا کمتر تغییر کند‪.‬‬
‫تنظیم کنید‪ ،‬ممکن است وضوح به‬
‫ •اگر گزینه ‪ ISO‬را روی‬
‫را‬
‫تغییر فوکوس دوربین‬
‫نحوه تنظيم فوکوس دوربين برای تطابق با سوژه و شرايط عکسبرداری را ياد بگيريد‪.‬‬
‫استفاده از ماکرو‬
‫تغییر گزینه فوکوس کردن‬
‫از ماکرو جهت گرفتن عکس های کلوزآپ از سوژه هايی نظير گل ها يا حشرات استفاده کنيد‪.‬‬
‫(به "تغییر گزینه فوکوس کردن" مراجعه کنید‪).‬‬
‫می توانید بر اساس فاصله بین دوربین و سوژه‪ ٬‬با انتخاب یک گزینه فوکوس مناسب‪ ،‬عکس های‬
‫واضح تری بگیرید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]c‬را فشار دهید‪.‬‬
‫فوکوس ‪ :‬نرمال (فوکوس اتوماتیک)‬
‫تنظیم‬
‫ •برای جلوگیری از تار شدن عکس‪ ،‬سعی کنید تا دوربین را ثابت نگه دارید‪.‬‬
‫ •در صورتی که فاصله تا سوژه کمتر از ‪ 40‬سانتی متر است‪ ،‬فالش را خاموش کنید‪.‬‬
‫یرادربريوصت یاه هنيزگ ‪60‬‬
‫خروج‬
‫ نیبرود سوکوف رییغت‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫نرمال (فوکوس اتوماتیک)‪ :‬روی سوژه ای با فاصله بيش از ‪ ٨٠‬سانتی متر کليک‬
‫کنيد‪ .‬دورتر از ‪ ١۵٠‬سانتی متر در صورت استفاده از زوم‪.‬‬
‫فاصله نزدیک‪ :‬روی سوژه ای که در فاصله ‪ 10‬تا ‪ 80‬سانتی متری از دوربین‬
‫قرار دارد‪ ،‬فوکوس کنید‪ 59 .‬تا ‪ 138‬سانتی متر در صورتی که از زوم استفاده‬
‫کنيد‪.‬‬
‫تنظیم خودکار فاصله کم‪:‬‬
‫ •روی سوژه ای با فاصله بيش از ‪ 1‬سانتی متر فوکوس کنيد‪ .‬دورتر از ‪١۵٠‬‬
‫سانتی متر در صورت استفاده از زوم‪.‬‬
‫ •در برخی از حاالت عکسبرداری به صورت خودکار تنظیم می شود‪.‬‬
‫سوپر ماکرو‪ :‬روی سوژه ای که در فاصله ‪ 1‬سانتی متری از دوربین قرار دارد‪،‬‬
‫فوکوس کنید‪.‬‬
‫تنظیم محیط فوکوس‬
‫می توانید بر اساس جای سوژه در صحنه و انتخاب محیط فوکوس مناسب‪ ،‬عکس های واضح تری‬
‫بگیرید‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬محیط فوکوس را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪3 3‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫فوکوس اتوماتیک چندگانه‪ :‬روی یک یا چند ناحیه از ‪ 9‬ناحیۀ ممکن فوکوس کنید‪.‬‬
‫انتخاب فوکوس اتوماتیک‪ :‬روی ناحیه ای که انتخاب می کنید فوکوس می‌کند‪.‬‬
‫(صفحه ‪)62‬‬
‫ممکن است گزینه های موجود بسته به شرايط عکسبرداری متفاوت باشند‪.‬‬
‫در برخی حالتها‪ ،‬همچنين می توانيد گزينه فوکوس را با فشردن [‪ ،]m‬و سپس انتخاب فوکوس تنظيم‬
‫کنيد‪.‬‬
‫شرح‬
‫فوکوس اتوماتیک مرکزی‪ :‬فوکوس روی مرکز کادر (مناسب برای زمانی که‬
‫سوژه در مرکز يا نزديک به آن قرار دارد)‪.‬‬
‫فوکوس اتوماتیک ردیابی‪ :‬فوکوس و ردیابی شیء‪( .‬صفحه ‪)62‬‬
‫ممکن است گزینه های عکسبرداری موجود بسته به شرایط عکسبرداری متفاوت باشند‪.‬‬
‫یرادربريوصت یاه هنيزگ ‪61‬‬
‫ نیبرود سوکوف رییغت‬
‫استفاده از فوکوس ردیابی خودکار‬
‫فکوس کردن بر روی ناحیه انتخاب‌شده‬
‫می‌توانید برروی ناحیه‌ای که انتخاب کرده‌اید‪ ،‬فوکوس نمایید‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬محیط فوکوس ← انتخاب فوکوس اتوماتیک را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬برای جابجایی کادر به ناحیه مورد نظر‪ ]o[ ،‬و سپس [‪ ]D/c/F/t‬را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫فوکوس ردیابی خودکار به شما امکان می دهد حتی هنگامی که درحال حرکت هستید‪ ،‬سوژه خود را‬
‫ردیابی کرده و به طور خودکار روی آن فوکوس نمایید‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬محیط فوکوس ← فوکوس اتوماتیک ردیابی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬روی سوژه ای که می خواهید ردیابی شود فوکوس کنید و سپس [‪ ]o‬را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫ •کادر فوکوس روی سوژه ظاهر می شود و با حرکت دوربین‪ ،‬سوژه را تعقیب می کند‪.‬‬
‫تنظیم‬
‫جابجایی‬
‫‪4‬دکمه [‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5 5‬برای گرفتن عکس‪ ،‬دکمه [شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫ •کادر سفید یعنی اینکه دوربین شما دارد سوژه را دنبال می کند‪.‬‬
‫ •وقتی [شاتر] را تا نیمه فشار می دهید‪،‬کادر سبز یعنی سوژه در فوکوس است‪.‬‬
‫ •قاب قرمز یعنی دوربین نتوانسته است فوکوس کند‪.‬‬
‫ •دکمه [‪ ]o‬را برای تغییر محیط فوکوس فشار دهید‪.‬‬
‫اگر از اين عملکرد استفاده کنيد‪ ،‬نمی توانيد گزينه های تشخيص چهره‪ ،‬گزينه های تايمر و گزينه های زوم‬
‫هوشمند را تنظيم نماييد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬برای گرفتن عکس‪ ،‬دکمه [شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫یرادربريوصت یاه هنيزگ ‪62‬‬
‫ نیبرود سوکوف رییغت‬
‫ •اگر یک ناحیه فوکوس را انتخاب نکنید‪ ،‬کادر فوکوس در مرکز صفحه ظاهر می شود‪.‬‬
‫ •ردیابی سوژه ممکن است در موارد زیر ناموفق باشد‪:‬‬
‫‪-‬وقتی سوژه بسیار کوچک است‬
‫‪-‬وقتی سوژه با سرعت حرکت می کند‬
‫‪-‬وقتی که سوژه دارای نور پس زمینه است یا زمانی که در یک مکان تاریک عکسبرداری و‬
‫فیلمبرداری می کنید‬
‫‪-‬وقتی رنگ ها یا طرح های سوژه و زمینه مشابه یکدیگر هستند‬
‫‪-‬وقتی سوژه دارای طرح افقی است‪ ،‬مثل پرده کرکره‬
‫‪-‬وقتی که دوربین لرزش شدیدی داشته باشد‬
‫ •هنگامی که ردیابی انجام نمی شود‪ ،‬این ویژگی بازنشانی می شود‪.‬‬
‫ •اگر دوربین نتواند سوژه را ردیابی کند‪ ،‬باید دوباره سوژه را برای ردیابی انتخاب کنید‪.‬‬
‫ •اگر دوربین نتواند فوکوس کند‪ ،‬کادر فوکوس به رنگ قرمز تغییر می کند و فوکوس بازنشانی می‬
‫شود‪.‬‬
‫ •اگر از اين عملکرد استفاده کنيد‪ ،‬نمی توانيد گزينه های تشخيص چهره‪ ،‬گزينه های تايمر‪ ،‬گزينه‬
‫های عکاسی پیاپی و گزينه های زوم هوشمند را تنظيم نماييد‪.‬‬
‫یرادربريوصت یاه هنيزگ ‪63‬‬
‫استفاده از تشخیص چهره‬
‫در صورتی که از گزینه های تشخیص چهره استفاده کنید‪ ،‬دوربین به طور خودکار چهره انسان را تشخیص می دهد‪ .‬وقتی که روی چهره انسان فوکوس می کنید‪ ،‬دوربین به طور خودکار نوردهی را تنظیم می کند‪.‬‬
‫از تشخیص پلک زدن برای تشخیص چشم بسته یا عکاسی از لبخند برای ضبط چهره خندان استفاده کنید‪.‬‬
‫تشخیص چهره ها‬
‫عکسبرداری از چهره خود‬
‫دوربین شما حداکثر ‪ 10‬چهره را در یک صحنه به طور خودکار شناسایی می کند‪.‬‬
‫از خودتان عکس بگیرید‪ .‬دوربین فاصله فوکوس برای گرفتن کلوزآپ را تنظیم می کنید و هنگامی که‬
‫آماده بود صدای بوق پخش می کند‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬تشخیص چهره ← نرمال را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫نزديکترين چهره به دوربين يا نزديکترين چهره‬
‫به مرکز صحنه با کادر فوکوس سفيد رنگ و‬
‫ساير چهره ها با کادر فوکوس خاکستری مشخص‬
‫می شوند‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬تشخیص چهره ← عکاسی از خود را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬وقتی لنز روبروی شماست‪ ،‬یک عکس بگیرید‪.‬‬
‫‪4 4‬وقتی که یک صدای بیپ سریع را شنیدید‪ ،‬دکمه [شاتر] را فشار دهید‪.‬‬
‫وقتی چهره ها در مرکز قرار می گيرند‪،‬‬
‫دوربين به طور ممتد بوق می زند‪.‬‬
‫هر چه به سوژه‌ها نزدیکتر باشید‪ ،‬دوربین سریع تر چهره ها را تشخیص می دهد‪.‬‬
‫در صورتی که ميزان صدا را در تنظيمات صدا خاموش کنيد‪ ،‬دوربين صدای بوق را پخش نمی کند‪.‬‬
‫(صفحه ‪)111‬‬
‫یرادربريوصت یاه هنيزگ ‪64‬‬
‫هرهچ صیخشت زا هدافتسا‬
‫عکسبرداری از لبخند‬
‫تشخیص پلک زدن‬
‫وقتی که دوربین یک چهره خندان را تشخیص دهد‪ ،‬به طور خودکار شاتر را رها می کند‪.‬‬
‫اگر دوربین چشم ها را بسته تشخیص دهد‪ ،‬به طور خودکار ‪ 2‬عکس را به صورت متوالی می گیرد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬تشخیص چهره ← عکاسی از لبخند را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬نمای خود را ايجاد کنيد‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬تشخیص چهره ← تشخیص پلک زدن را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ •وقتی که دوربین یک چهره خندان را تشخیص دهد‪ ،‬به طور خودکار شاتر را رها می کند‪.‬‬
‫اگر سوژه لبخند بازتری بزند‪ ،‬دوربین‬
‫آسانتر می تواند لبخند را تشخیص دهد‪.‬‬
‫یرادربريوصت یاه هنيزگ ‪65‬‬
‫هرهچ صیخشت زا هدافتسا‬
‫نکاتی راجع به حذف کردن چهره ها‬
‫ •هنگامی که دوربین‌تان یک چهره را تشخیص می‌دهد‪ ،‬به صورت خودکار آنرا تعقیب می‌کند‪.‬‬
‫ •در موارد زیر ممکن است تشخیص چهره مؤثر نباشد‪:‬‬
‫‪-‬سوژه از دوربین دور است‪.‬‬
‫‪-‬وقتی فضا خیلی روشن یا خیلی تاریک باشد‬
‫‪-‬وقتی سوژه رو به دوربین نباشد‬
‫‪-‬وقتی سوژه عینک آفتابی یا ماسک بر روی صورت خود داشته باشد‬
‫‪-‬حالت صورت سوژه تغییر زیادی می کند‬
‫‪-‬پس زمينه سوژه روشن است يا شرایط نوری ناپایدار است‬
‫ •اگر انتخاب فوکوس اتوماتیک یا فوکوس اتوماتیک ردیابی را تنظيم کرده باشيد‪ ،‬استفاده از قابليت‬
‫تشخيص چهره ممکن نخواهد بود‪.‬‬
‫ •وقتی گزینه های تشخیص چهره را تنظیم می کنید‪ ،‬ناحیه ‪ AF‬بطور خودکار بصورت ‪ AF‬چندگانه‬
‫تنظیم می شود‪.‬‬
‫ •بسته به گزینه تشخیص چهره انتخاب شده‪ ،‬ممکن است برخی از گزینه های تصویربرداری موجود‬
‫نباشند‪.‬‬
‫ •بسته به گزينه های تصويربرداری انتخابی‪ ،‬گزينه های تشخيص چهره ممکن است در دسترس‬
‫نباشند‪.‬‬
‫یرادربريوصت یاه هنيزگ ‪66‬‬
‫تنظیم روشنایی و رنگ‬
‫با نحوه تنظیم روشنایی و رنگ برای دستیابی به تصاویر با کیفیت باالتر‪ ،‬آشنا شوید‪.‬‬
‫تنظیم نوردهی به صورت دستی (‪)EV‬‬
‫بسته به شدت نور محیط‪ ،‬ممکن است عکس ها خیلی روشن یا خیلی تاریک شوند‪ .‬در این موارد می‬
‫توانید نوردهی را تنظیم کنید تا عکس بهتری بگیرید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬برای تنظیم شدت فالش‪ ،‬دکمه [‪ ]t/F‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ •با افزايش عدد نوردهی‪ ،‬عکس روشنتر می شود‪.‬‬
‫‪EV : +1‬‬
‫تنظیم‬
‫‪ ‬تاریک تر (‪)-‬‬
‫‪ ‬خنثی (‪)0‬‬
‫‪ ‬روشن تر (‪)+‬‬
‫‪4‬‬
‫بازگشت‬
‫‪4‬دکمه [‪ ]o‬را برای ذخیره تنظیمات فشار دهید‪.‬‬
‫ •به محض اینکه نوردهی را تنظیم کنید‪ ،‬تنظیم به طور خودکار ذخيره می شود‪ .‬شاید الزم باشد‬
‫بعداً میزان نوردهی را برای جلوگیری از نوردهی زیاد یا کم تغییر دهید‪.‬‬
‫ •اگر نمی دانید نوردهی مناسب کدام است‪ ،‬گزينه ‪( AEB‬کروشه نوردهی خودکار) را انتخاب‬
‫کنید‪ .‬دوربين سه عکس پياپی با نوردهی های متفاوت می گيرد‪ :‬معمولی‪ ،‬با نوردهی کم‪ ،‬و با‬
‫نوردهی زیاد‪( .‬صفحه ‪)71‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ EV2 2‬را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫یرادربريوصت یاه هنيزگ ‪67‬‬
‫گنر و ییانشور میظنت‬
‫اصالح پس زمینه روشن (‪)ACB‬‬
‫تغییر گزینه نورسنجی‬
‫وقتی منبع نور در پشت سوژه قرار داشته باشد یا کنتراست زیادی بین سوژه و پس زمینه وجود داشته‬
‫باشد‪ ،‬احتماالً سوژه در عکس تاریک می شود‪ .‬در این صورت‪ ،‬گزینه توازن خودکار کنتراست‏‬
‫(‪ )ACB‬را تنظیم کنید‪.‬‬
‫حالت نورسنجی به روشی گفته می شود که دوربین‪ ،‬کمیت نور را اندازه می گیرد‪ .‬بسته به حالت‬
‫نورسنجی انتخابی شما‪ ،‬روشنایی و نور عکس ها تغییر خواهد کرد‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬اندازه گیری را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪3 3‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫‪ ‬با ‪ACB‬‬
‫‪ ‬بدون ‪ACB‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ ACB2 2‬را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪3 3‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫خاموش‪( ACB :‬توازن خودکار کنتراست) غيرفعال می شود‪.‬‬
‫روشن‪( ACB :‬توازن خودکار کنتراست) فعال می شود‪.‬‬
‫ویژگی ‪ ACB‬همیشه روشن است‪.‬‬
‫ •در حالت‬
‫ •استفاده از ويژگی ‪ ACB‬در صورت تنظيم گزينه های توالی ممکن نيست‪.‬‬
‫یرادربريوصت یاه هنيزگ ‪68‬‬
‫شرح‬
‫چندگانه‪:‬‬
‫ •دوربین کادر را به چند ناحیه تقسیم می کند و سپس شدت نور هر ناحیه را‬
‫اندازه گیری می کند‪.‬‬
‫ •برای عکس های معمولی مناسب است‪.‬‬
‫نقطه ای‪:‬‬
‫ •دوربین فقط شدت نور مرکز کادر را اندازه گیری می کند‪.‬‬
‫ •اگر سوژه در مرکز کادر نباشد‪ ،‬ممکن است عکس شما درست در معرض نور‬
‫قرار نگیرد‪.‬‬
‫ •برای سوژه دارای نور پس زمینه مناسب است‪.‬‬
‫مرکزی‪:‬‬
‫ •دوربین حد میانگین خوانش نورسنجی کل کادر را با تأکید بر مرکز تعیین می‬
‫کند‪.‬‬
‫ •برای عکس هایی مناسب است که سوژه آنها در مرکز کادر قرار دارد‪.‬‬
‫گنر و ییانشور میظنت‬
‫انتخاب يک تنظيم توازن سفيدی‬
‫رنگ عکس به نوع و کیفیت منبع نور بستگی دارد‪ .‬اگر می خواهید رنگ عکس شما واقعی باشد‪،‬‬
‫تنظيمی را برای توازن سفیدی انتخاب کنيد که متناسب با شرايط نوری باشد؛ مثل تنظیم خودکار توازن‬
‫سفیدی‪ ،‬روز‪ ،‬ابری یا تنگستن را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬توازن سفیدی را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪3 3‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫تنظیم خودکار توازن سفیدی‪ :‬توازن سفيدی را بر اساس شرايط نوری به طور‬
‫خودکار تنظيم کنيد‪.‬‬
‫روز‪ :‬برای عکسهای خارج از ساختمان در يک روز آفتابی‪.‬‬
‫ابری‪ :‬برای عکس گرفتن در یک روز ابری در خارج از ساختمان یا در سایه‪.‬‬
‫تنظیم خودکار توازن سفیدی‬
‫روز‬
‫ابری‬
‫تنگستن‬
‫نور فلورسنت‪ :H-‬برای عکسبرداری در زیر نور فلورسنت با نور روز یا چراغ‬
‫فلورسنت سه شاخه‪.‬‬
‫نور فلورسنت‪ :L-‬برای عکسبرداری در زیر چراغ فلورسنت با نور سفید‪.‬‬
‫تنگستن‪ :‬برای عکس گرفتن در داخل ساختمان و زیر نور المپ های پرنور یا‬
‫هالوژن‪.‬‬
‫تنظیم دلخواه‪ :‬برای استفاده از تنظيمات توازن سفيدی که تعريف کرده ايد‪.‬‬
‫(صفحه ‪)70‬‬
‫دمای رنگ‪ :‬برای تنظيم دمای رنگ منبع نور‪( .‬صفحه ‪)70‬‬
‫یرادربريوصت یاه هنيزگ ‪69‬‬
‫گنر و ییانشور میظنت‬
‫تنظیم دمای رنگ‬
‫تعیین توازن سفیدی‬
‫شما می توانيد توازن سفيدی را با عکس گرفتن از يک سطح سفيد‪ ،‬مانند تکه ای کاغذ‪ ،‬تحت شرايط‬
‫نوری مورد نظر برای گرفتن عکس‪ ،‬سفارشی کنيد‪ .‬ويژگی توازن سفيدی به شما کمک می کند تا‬
‫رنگهای موجود در عکس خود را با صحنه واقعی متناسب کنيد‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬توازن سفیدی ← تنظیم دلخواه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬لنز را به طرف یک کاغذ سفید گرفته و سپس [شاتر] را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬توازن سفیدی ← دمای رنگ را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬برای تنظیم دمای رنگ برای تناسب با منبع نور‪ ،‬دکمه [‪ ]t/F‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ •با یک میزان باالتر می توانید عکس گرم تر و با میزان پایین تر می توانید عکس سردتری‬
‫داشته باشید‪.‬‬
‫دمای رنگ ‪6500K :‬‬
‫تنظیم‬
‫‪4‬‬
‫بازگشت‬
‫‪4‬دکمه [‪ ]o‬را برای ذخیره تنظیمات فشار دهید‪.‬‬
‫یرادربريوصت یاه هنيزگ ‪70‬‬
‫استفاده از حالت های متوالی‬
‫(مداوم‪ ،‬گرفتن عکس‪)AEB ،‬‬
‫عکس گرفتن از سوژه هايی که به سرعت حرکت می کنند يا ثبت طبيعی حاالت و ژست های صورت سوژه ها در عکس‪ ،‬می تواند کار مشکلی باشد‪ .‬همچنين‪ ،‬تنظيم نوردهی و منبع نور مناسب سخت می شود‪ .‬در‬
‫اين موارد‪ ،‬يکی از حالت های توالی را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫نماد‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ]m[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬عکاسی پیاپی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫گرفتن عکس‪ :‬در حالی که دکمه [شاتر] را فشار می دهید‪ ،‬دوربین عکس های‬
‫می گیرد (‪ 5‬عکس در هر ثانیه؛ حداکثر ‪ 30‬عکس)‪.‬‬
‫‪:AEB‬‬
‫ •سه عکس متوالی بگیرید که هر کدام دارای نوردهی متفاوتی باشند‪ :‬معمولی‪ ،‬با‬
‫نوردهی کم‪ ،‬و با نوردهی زیاد‪.‬‬
‫ •جهت جلوگیری از تار شدن عکس ها از سه پایه استفاده کنید‪.‬‬
‫ •تنها زمانی می توانید از فالش‪ ،‬تایمر و ‪ ACB‬استفاده کنید که تک را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ ،‬و حساسيت ‪ ISO‬را بر روی‬
‫ •با انتخاب گرفتن عکس‪ ،‬دوربين شما تفکيک را بر روی‬
‫‏اتوماتیک‏ تنظيم می کند‪.‬‬
‫ •بسته به گزینه تشخیص چهره انتخاب شده‪ ،‬ممکن است برخی از گزینه های توالی موجود نباشند‪.‬‬
‫شرح‬
‫تک‪ :‬فقط یک عکس بگیرید‪.‬‬
‫مداوم‪:‬‬
‫ •در حالی که دکمه [شاتر] را فشار می دهید‪ ،‬دوربین به طور پيوسته عکس می‬
‫گیرد‪.‬‬
‫ •حداکثر تعداد عکس ها به ظرفیت کارت حافظه بستگی دارد‪.‬‬
‫یرادربريوصت یاه هنيزگ ‪71‬‬
‫تنظيم تصاویر‬
‫وضوح‪ ،‬اشباع رنگ يا کنتراست عکس های خود را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬تنظیم تصویر را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪3 3‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬برای تنظيم هر یک از مقادیر [‪ ]t/F‬را فشار دهید‪.‬‬
‫وضوح‬
‫‪-‬‬
‫ •وضوح‬
‫ •کنتراست‬
‫ •اشباع رنگ‬
‫‪+‬‬
‫کنتراست‬
‫‬‫‪+‬‬
‫تنظیم تصویر‬
‫اشباع رنگ‬
‫‪-‬‬
‫وضوح‬
‫کنتراست‬
‫‪+‬‬
‫اشباع رنگ‬
‫تنظیم‬
‫بازگشت‬
‫‪5‬‬
‫شرح‬
‫لبه ها را در عکس ها مالیم کنید (مناسب برای ویرایش عکس ها در‬
‫رایانه)‪.‬‬
‫جهت بهبود وضوح عکس ها‪ ،‬لبه ها را در عکس ها برجسته کنید‪ .‬این کار‬
‫همچنین ممکن است نویز را در عکس های شما افزایش دهد‪.‬‬
‫شرح‬
‫رنگ و روشنایی را کم کنید‪.‬‬
‫رنگ و روشنایی را زیاد کنید‪.‬‬
‫شرح‬
‫اشباع رنگ را کم کنید‪.‬‬
‫اشباع رنگ را زیاد کنید‪.‬‬
‫‪5‬دکمه [‪ ]o‬را برای ذخیره تنظیمات فشار دهید‪.‬‬
‫در صورتی که مایل به انتخاب هیچ جلوه ای نیستید‪ 0 ،‬را انتخاب کنید (مناسب برای چاپ)‪.‬‬
‫یرادربريوصت یاه هنيزگ ‪72‬‬
‫کم کردن صدای زوم‬
‫در صورت استفاده از زوم در حين فيلمبرداری‪ ،‬دوربين می تواند صدای زوم را ضبط کند‪ .‬برای اینکه نویز زوم ضبط نشود‪ ٬‬از عملکرد زوم بی صدا استفاده کنيد‪.‬‬
‫‪1‬در حالت عکسبرداری‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬صدا را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪3 3‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫شرح‬
‫زوم بی صدا‪ :‬هنگام استفاده از زوم‪ ٬‬دوربین ضبط صدا را موقتا ً غیرفعال می‌کند‪.‬‬
‫خاموش‪ :‬یک فیلم بدون صدا ضبط کنید‪.‬‬
‫روشن‪ :‬یک فیلم صدادار ضبط کنید‪.‬‬
‫ •هنگام استفاده از عملکرد صدا‪ ،‬میکروفون نباید مسدود شده باشد‪.‬‬
‫ •صدای ضبط شده با عملکرد صدا ممکن است با صداهای واقعی متفاوت باشد‪.‬‬
‫یرادربريوصت یاه هنيزگ ‪73‬‬
‫پخش‪/‬ویرایش‬
‫با نحوه پخش عکس ها يا فیلم ها‪ ،‬و ویرایش عکس ها و فیلم ها آشنا شوید‪ .‬همچنین با نحوه اتصال دوربین به رایانه یا تلویزیون آشنا شوید‪.‬‬
‫مشاهده عکس يا فيلم در حالت پخش …………………‬
‫شروع حالت پخش …………………………………‬
‫مشاهده عکس ها …………………………………‬
‫پخش فیلم …………………………………………‬
‫… ‪75‬‬
‫… ‪75‬‬
‫… ‪79‬‬
‫… ‪82‬‬
‫ویرایش یک عکس …………………………………‬
‫تغییر اندازه عکس ها ………………………………‬
‫چرخاندن عکس ……………………………………‬
‫اعمال جلوه های فيلتر هوشمند ………………………‬
‫تنظیم عکس ها ……………………………………‬
‫… ‪83‬‬
‫… ‪83‬‬
‫… ‪83‬‬
‫… ‪84‬‬
‫… ‪85‬‬
‫ویرایش فیلم ………………………………………… … ‪87‬‬
‫برش فيلم ………………………………………… … ‪87‬‬
‫عکسبرداری از فيلم ……………………………… … ‪87‬‬
‫مشاهده فايل ها با تلويزيون …………………………… … ‪88‬‬
‫انتقال فایل ها به رایانه ……………………………… … ‪89‬‬
‫انتقال فايل ها به رايانه دارای سيستم عامل‬
‫‪89 … ……………………………………… Windows‬‬
‫انتقال فایل ها به رایانه دارای سیستم عامل ‪90 … …… MAC‬‬
‫نیازمندی های سیستم ………………………………… … ‪91‬‬
‫مشاهده عکس يا فيلم در حالت پخش‬
‫با اقدامات مربوط به پخش عکس ها يا فیلم ها‪ ،‬و نحوه مدیریت فایل ها آشنا شوید‪.‬‬
‫شروع حالت پخش‬
‫اطالعات فايل عکس‬
‫عکسها و فيلمهای ذخيره شده در دوربين خود را مشاهده کنيد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬دکمه [‪ ]P‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬برای حرکت کردن بین فایل ها [‪ ]t/F‬را فشار دهید‪.‬‬
‫حافظه در حال استفاده‬
‫ •آخرین فایل ذخيره شده‪ ،‬نمایش داده می شود‪.‬‬
‫ •اگر دوربين خاموش باشد‪ ،‬روشن شده و آخرين فايل ذخيره شده را نمايش می دهد‪.‬‬
‫اطالعات فايل‬
‫ •برای حرکت سريع بین فایل ها‪ ،‬دکمه [‪ ]t/F‬را فشار داده و نگه دارید‪.‬‬
‫ •به دليل عدم پشتيبانی از اندازه فايلها (اندازه تصویر و غیره) يا کدخوان(کدک)ها‪ ،‬امکان ويرايش‬
‫يا پخش کردن فايلهای گرفته شده با ساير دوربينها وجود ندارد‪ .‬برای پخش کردن يا ويرايش اين‬
‫فايلها از رايانه يا ساير دستگاهها استفاده کنيد‪.‬‬
‫ •عکس ها یا فیلم هایی که در جهت عمودی ضبط شده اند بطور خودکار چرخانده نمی شوند و‬
‫توسط دوربین یا سایر دستگاه ها در جهت افقی نشان می دهند‪.‬‬
‫آلبوم‪/‬بزرگنمایی‬
‫نماد‬
‫هیستوگرام‬
‫شرح‬
‫فایل جاری‪/‬تمام فایل ها‬
‫نام پوشه ‪ -‬نام فایل‬
‫فایل حفاظت شده‬
‫برای نمايش اطالعات فايل بر روی صفحه‪ ]D[ ،‬را فشار دهيد‏‪.‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪75‬‬
‫شخپ تلاح رد مليف اي سکع هدهاشم‬
‫مشاهده فایل ها به صورت تصاویر کوچک‬
‫اطالعات فايل ويدئو‬
‫تصاویر کوچک فایل ها را جستجو کنید‪.‬‬
‫در حالت پخش‪ ،‬برای مشاهده تصاوير کوچک (‪ 12‬تصوير همزمان)‪[ ،‬زوم]‬
‫را بچرخانيد‪ .‬برای نمايش تعداد بيشتر تصوير کوچک (‪ 24‬تصوير همزمان)‪،‬‬
‫[زوم] را يک يا چند بار ديگر به سمت چپ بچرخانيد‪ .‬برای بازگشت به نمای‬
‫قبلی‪[ ،‬زوم] را به سمت راست بچرخانيد‪.‬‏‬
‫اطالعات فايل‬
‫آلبوم‬
‫گرفتن عکس‬
‫نماد‬
‫پخش‬
‫به فایل مورد نظر جابجا شوید و‬
‫سپس [‪ ]o‬را فشار دهید تا به‬
‫صورت تمام صفحه نشان داده شود‪.‬‬
‫شرح‬
‫فایل جاری‪/‬تمام فایل ها‬
‫نام پوشه ‪ -‬نام فایل‬
‫زمان پخش فعلی‬
‫مدت فيلم‬
‫فایل حفاظت شده‬
‫منو‬
‫برای حرکت کردن بین فایل ها [‪ ]t/F/c/D‬را فشار دهید‪.‬‬
‫برای نمايش اطالعات فايل بر روی صفحه‪ ]D[ ،‬را فشار دهيد‏‪.‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪76‬‬
‫شخپ تلاح رد مليف اي سکع هدهاشم‬
‫مشاهده فایل ها بر اساس گروه‬
‫مشاهده فايل ها بر اساس گروه هايی مثل تاريخ‪ ،‬چهره يا نوع فايل‪.‬‬
‫‪1‬در حالت پخش‪[ ،‬زوم] را به چپ بچرخانید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪3 3‬فیلتر ← یک گروه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4‬به يک فهرست دلخواه برويد و سپس [‪ ]o‬را برای باز کردن فهرست فشار دهيد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5 5‬به يک فايل دلخواه برويد و سپس [‪ ]o‬را برای مشاهده فايل فشار دهيد‪.‬‬
‫‪6 6‬برای بازگشت به نمای قبلی‪[ ،‬زوم] را به سمت چپ بچرخانيد‪ .‬و سپس [‪ ]r‬را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫ •اگر گروه را تغییر دهید‪ ٬‬ممکن است بر حسب تعداد فایل ها‪ ٬‬مدتی طول بکشد تا دوربین فایل ها‬
‫را سازمان دهی مجدد کند‪.‬‬
‫ •اگر گروه طبقه بندی شده برحسب تاریخ یا نوع فایل را حذف کنید‪ ،‬همه فایل های داخل طبقه‬
‫بندی حذف خواهند شد‪.‬‬
‫فیلتر‬
‫همه‬
‫تاریخ‬
‫نوع فایل‬
‫تنظیم‬
‫نماد‬
‫بازگشت‬
‫شرح‬
‫همه‪ :‬فايلها را به صورت معمولی مشاهده کنيد‪.‬‬
‫تاریخ‪ :‬فایل ها را بر اساس تاریخی که ذخیره شده اند‪ ،‬مشاهده کنید‪.‬‬
‫نوع فایل‪ :‬فایل ها را بر اساس نوع فایل مشاهده کنید‪.‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪77‬‬
‫شخپ تلاح رد مليف اي سکع هدهاشم‬
‫محافظت از فایل ها‬
‫یک فایل را در برابر حذف تصادفی محافظت کنید‪.‬‬
‫‪1‬در حالت پخش‪ ،‬یک فایل را برای حفاظت انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ ]m[2 2‬را فشار دهید و سپس محافظت ← روشن را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬برای محافظت فایل های دیگر‪ ،‬مراحل ‪ 1‬تا ‪ 2‬را تکرار کنید‪.‬‬
‫یک فایل محافظت‌شده را نمی‌توان حذف کرد تغییر اندازه داد یا چرخاند‪.‬‬
‫حذف چند فایل‬
‫می توانید چند فایل را انتخاب کرده و آنها را به يکباره حذف نمایید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬در حالت پخش‪ ،‬دکمه [‪ ]f‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ •هنگامی که در نمای تصاویر کوچک هستید‪ ]m[ ٬‬را فشار دهید ‪ ٬‬حذف ← انتخاب را‬
‫انتخاب کنید ‪ ٬‬و سپس به مرحله ‪ 3‬بپرید ‪ ٬‬یا [‪ ]f‬را فشار دهيد ‪ ٬‬انتخاب را انتخاب کرده و‬
‫سپس به مرحله ‪ 3‬بپرید‪.‬‬
‫‪2‬پس از باز شدن پنجره پيام‪ ،‬حذف چندگانه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3 3‬به فایل هایی را که می خواهید حذف کنید بروید و سپس دکمه [‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ •دکمه [‪ ]o‬را دوباره فشار دهید تا انتخاب شما لغو شود‪.‬‬
‫حذف پرونده ها‬
‫فایل های مورد نظر برای حذف در حالت پخش را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪ ]f[4‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5 5‬پس از باز شدن پنجره پيام‪ ،‬بلی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫حذف یک فایل تکی‬
‫می توانید یک فایل را انتخاب کرده و سپس آن را حذف کنيد‪.‬‬
‫‪1‬در حالت پخش‪ ،‬یک فايل را انتخاب نموده و سپس دکمه [‪ ]f‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬پس از باز شدن پنجره پيام‪ ،‬بلی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫همچنین در حالت پخش می توانید با فشار دادن [‪ ]m‬و سپس انتخاب حذف ← حذف ← بلی فایل ها‬
‫را حذف کنید‪.‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪78‬‬
‫شخپ تلاح رد مليف اي سکع هدهاشم‬
‫مشاهده عکس ها‬
‫حذف تمام فایل ها‬
‫می توانید تمام فایلها را انتخاب کرده و سپس آنها را به يکباره حذف کنيد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬در حالت پخش‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫بخشی از عکس را بزرگ کنید یا عکس ها را به صورت نمایش اسالید مشاهده کنید‪.‬‬
‫ •هنگامی که در نمای تصاویر کوچک هستید‪ ]m[ ٬‬را فشار دهید ‪ ٬‬حذف ← حذف همه‬
‫موارد را انتخاب کنید ‪ ٬‬و سپس به مرحله ‪ 3‬بپرید ‪ ٬‬یا [‪ ]f‬را فشار دهيد ‪ ٬‬حذف همه موارد‬
‫را انتخاب کرده و سپس به مرحله ‪ 3‬بپرید‪.‬‬
‫بزرگ کردن عکس‬
‫‪2‬حذف ← حذف همه موارد را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3 3‬پس از باز شدن پنجره پيام‪ ،‬بلی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫در حالت پخش‪ ،‬برای بزرگنمايی بخشی از عکس‪[ ،‬زوم] را به راست‬
‫بچرخانيد‪[ .‬زوم] را به سمت چپ بچرخانید تا کوچکنمایی انجام شود‪.‬‬
‫ •تمام فايلهای حفاظت نشده حذف می شوند‪.‬‬
‫ناحیه بزرگ شده‬
‫برش‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪79‬‬
‫بازگشت‬
‫شخپ تلاح رد مليف اي سکع هدهاشم‬
‫مشاهده تصاویر پانورامایی‬
‫به‬
‫جابجایی ناحیه بزرگ شده‬
‫شرح‬
‫دکمه [‪ ]t/F/c/D‬را فشار دهید‪.‬‬
‫بریدن عکس بزرگ شده‬
‫[‪ ]o‬را فشار دهيد و سپس بلی را انتخاب کنيد‪( .‬عکس بريده شده‬
‫به صورت يک فايل جديد ذخيره خواهد شد‪ .‬عکس اصلی به شکل‬
‫اوليه خود باقی می ماند‪).‬‬
‫در هنگام مشاهده عکسهای گرفته شده با يک دوربين ديگر‪ ،‬نسبت زوم ممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫عکسهای گرفته شده در حالت پانوراما را مشاهده کنيد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬در حالت پخش‪ ،‬برای رفتن به تصویر پانورامایی دلخواه [‪ ]t/F‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬دکمه [‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬برای بازگشت به حالت پخش‪ ،‬دکمه [‪ ]r‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ •کل عکس پانوراما بر روی صفحه ظاهر می شود‪.‬‬
‫ •دوربين‪ ،‬به طور خودکار عکسها را از چپ به راست برای يک عکس پانورامای افقی‪ ،‬و از‬
‫باال به پايين برای يک عکس پانورامای عمودی مرور می کند‪ .‬سپس دوربين به حالت پخش‬
‫باز می گردد‪.‬‬
‫ •هنگام پخش عکس پانورامایی‪ ]o[ ،‬را برای مکث یا ادامه لمس کنید‪.‬‬
‫ •پس از اینکه پخش تصویر پانورامایی را متوقف کردید‪ ]t/F/c/D[ ٬‬را فشار دهید تا‬
‫عکس بسته به جهتی که دوربین را هنگام ضبط تصویر حرکت داده اید‪ ٬‬افقی یا عمودی شود‪.‬‬
‫دوربین فقط وقتی بطور خودکار عکس پانوراما را پيمايش می کند که بزرگترین لبه تصویر دو یا چند برابر‬
‫کوچکترین لبه تصویر باشد‪.‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪80‬‬
‫شخپ تلاح رد مليف اي سکع هدهاشم‬
‫پخش يک نمایش اسالید‬
‫بر روی نمايش اساليد عکسهای خود‪ ،‬جلوه و صدا اعمال کنيد‪ .‬عملکرد نمايش اساليد در مورد فيلمها‬
‫کار نمی کند‪.‬‬
‫‪1‬در حالت پخش‪ ،‬دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬گزینه های نمایش اسالید را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5 5‬شروع اساليدشو را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪6 6‬مشاهده نمایش اسالید‪.‬‬
‫ •برای ايجاد مکث در نمايش اساليد‪ ]o[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ •برای ادامه نمایش اسالید‪ ]o[ ،‬را دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫ •برای شروع نمایش اسالید بدون هیچ جلوه ای‪ ،‬به مرحله ‪ 5‬بروید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬یکی از گزینه های جلوه نمایش اسالید را انتخاب کنید‪.‬‬
‫گزينه‬
‫حالت پخش‬
‫فواصل‬
‫موسیقی‬
‫افکت‬
‫‪ ]m[4‬یا [‪ ]r‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ •برای توقف اساليدشو و بازگشت به حالت پخش‪ ]r[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ •برای تنظيم کردن ميزان صدا‪[ ،‬زوم] را به چپ يا راست بچرخانيد‪.‬‬
‫* پیش فرض‬
‫شرح‬
‫تنظيم کنید که نمایش اسالید تکرار شود یا خیر‪( .‬تک پخشی*‪ ،‬تکرار)‬
‫ •فاصله زمانی بین عکس ها را تنظیم کنید‪.‬‬
‫(‪ 1‬ثانیه*‪ 3 ،‬ثانیه‪ 5 ،‬ثانیه‪ 10 ،‬ثانیه)‬
‫ •برای تنظيم فاصله زمانی‪ ،‬بايد گزينه جلوه را بر روی خاموش تنظيم کنيد‪.‬‬
‫صدای پس زمینه را تنظيم کنید‪.‬‬
‫ •جلوه تغيير صحنه بين عکسها را تنظيم کنيد‪.‬‬
‫(خاموش‪ ،‬آرام*‪ ،‬آسوده‪ ،‬شاداب‪ ،‬شیرین‪ ،‬درخشان)‬
‫ •خاموش را جهت لغو جلوه ها انتخاب کنید‪.‬‬
‫ •وقتی از گزينه جلوه استفاده می کنيد‪ ،‬فاصله زمانی بين عکس ها بر روی ‪1‬‬
‫ثانيه تنظيم می شود‪.‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪81‬‬
‫شخپ تلاح رد مليف اي سکع هدهاشم‬
‫پخش فیلم‬
‫به‬
‫در حالت پخش‪ ،‬شما می توانيد به تماشای فيلم بپردازيد و بخشهايی از فيلم در حال پخش را ضبط کرده‬
‫يا ببريد‪ .‬امکان ذخيره بخشهای ضبط شده يا بريده شده در قالب فايلهای جديد‪ ،‬وجود دارد‪.‬‬
‫جستجو به عقب‬
‫‪1‬در حالت پخش‪ ،‬یک فیلم را انتخاب نموده و سپس دکمه [‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬فيلم را تماشا کنيد‪.‬‬
‫مکث یا ادامه پخش‬
‫جستجو به جلو‬
‫زمان پخش فعلی‪/‬طول فیلم‬
‫تنظیم میزان صدا‬
‫شرح‬
‫دکمه [‪ ]F‬را فشار دهید‪ .‬با هر بار فشردن [‪،]F‬‬
‫سرعت اسکن را به اين ترتيب تغيير می دهيد‪:‬‬
‫‪.X8‎،X4‎،X2‬‬
‫دکمه [‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫دکمه [‪ ]t‬را فشار دهید‪ .‬با هر بار فشردن [‪،]t‬‬
‫سرعت اسکن را به اين ترتيب تغيير می دهيد‪:‬‬
‫‪.X8‎،X4‎،X2‬‬
‫[زوم] را به راست یا چپ بچرخانید‪.‬‬
‫می توانید پس از گذشت ‪ 2‬ثانیه از نقطه شروع فیلم‪ ٬‬آن را به عقب یا جلو ببرید‪.‬‬
‫مکث‬
‫توقف‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪82‬‬
‫ویرایش یک عکس‬
‫نحوه ويرايش عکسها را ياد بگيريد‪.‬‬
‫ •اين دوربين‪ ،‬عکسهای ويرايش شده را به صورت فايلهای جديد ذخيره می کند‪.‬‬
‫ •در هنگام ويرايش عکسها‪ ،‬دوربين آنها را به طور خودکار به عکسی با تفکيک پايينتر تبديل می کند‪ .‬عکسهايی که به صورت دستی می چرخانيد يا تغيير اندازه می دهيد‪ ،‬به طور خودکار به عکسی با تفکيک پايينتر تبديل‬
‫نمی شوند‪.‬‬
‫چرخاندن عکس‬
‫تغییر اندازه عکس ها‬
‫اندازه یک عکس را کاهش داده و آن را به عنوان فایل جدید ذخیره کنید‪.‬‬
‫‪1‬در حالت پخش‪ ،‬یک عکس را انتخاب نموده و سپس دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬تنظیم دوباره اندازه را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪3 3‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫تنظیم دوباره اندازه‬
‫‪1‬کلید چرخشی را بچرخانید تا روی‬
‫‪1‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪2 2‬‬
‫‪[3 3‬زوم] را به سمت چپ چرخانده و سپس يک عکس را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪4 4‬چرخش ← یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫‪2592 X 1944‬‬
‫‪1984 X 1488‬‬
‫‪1024 X 768‬‬
‫‪ ˚90‬تسار ‪ :‬چرخش‬
‫تنظیم‬
‫بازگشت‬
‫ممکن است بسته به اندازه اصلی عکس انتخاب شده‪ ،‬گزینه های تغيير اندازه موجود متفاوت باشد‪.‬‬
‫ذخيره‬
‫‪5‬‬
‫لغو‬
‫‪5‬برای ذخیره کردن‪ ]c[ ٬‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ •اين دوربين‪ ،‬فايل اصلی را بازنويسی خواهد کرد‪.‬‬
‫ •برای چرخاندن يک عکس در حالت پخش‪ ]m[ ،‬را فشار داده و سپس چرخش را برای‬
‫چرخش یک تصویر‪ ٬‬انتخاب کنيد‪.‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪83‬‬
‫سکع کی شیاریو‬
‫اعمال جلوه های فيلتر هوشمند‬
‫گزينه‬
‫عادی‬
‫جلوه های ويژه را به عکس های خود اضافه کنید‪.‬‬
‫‪1‬کلید چرخشی را بچرخانید تا روی‬
‫برای اينکه سوژه کوچک به نظر برسد‪ ،‬از جلوه کجی‪-‬جابجايی استفاده‬
‫مینیاتور‬
‫کنيد‪.‬‏ (باال و پایین عکس تار خواهد شد‪).‬‬
‫رنگ هایی قدیمی‪ ،‬با کنتراست باال‪ ،‬و جلوه تزيينی قوی دوربين های‬
‫تزيين تصوير‬
‫‪ Lomo‬را اعمال کنید‪.‬‬
‫اشیای نزدیک برای تقلید کردن تاثیر بصری یک عدسۀ چشم ماهی را‬
‫چشم ماهی‬
‫کج نمایید‪.‬‬
‫يک جلوه سياه و سفيد اعمال کنيد‪.‬‬
‫کالسیک‬
‫پس زمینه قهوه ای يک جلوه رنگ قرمز و قهوه ای اعمال کنيد‪.‬‬
‫خطوطی را به سمت خارج اشيای روشن اضافه می کند تا جلوه بصری‬
‫فیلتر عبوری‬
‫فيلتر عبوری را تقليد کند‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪2 2‬‬
‫‪[3 3‬زوم] را به سمت چپ چرخانده و سپس يک عکس را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪4 4‬فیلتر هوشمند ← یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫تنظیم‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫مینیاتور ‪ :‬فیلتر هوشمند‬
‫شرح‬
‫بدون جلوه تصويري‬
‫لغو‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪84‬‬
‫‪5‬برای ذخیره کردن‪ ]c[ ٬‬را فشار دهید‪.‬‬
‫سکع کی شیاریو‬
‫تنظیم عکس ها‬
‫نحوه تنظيم روشنايی‪ ،‬کنتراست‪ ،‬يا اشباع يا اصالح اثر قرمزی چشم را ياد بگيريد‪ .‬اگر مرکز يک‬
‫عکس تیره باشد‪ ،‬شما می توانيد آن را روشنتر کنيد‪ .‬اين دوربين‪ ،‬عکس ويرايش شده را به صورت‬
‫يک فايل جديد ذخيره می کند ولی ممکن است آن را به عکسی با وضوح پايين تر تبديل کند‪.‬‬
‫‪5‬برای تنظيم گزینه [‪ ]t/F‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6 6‬دکمه [‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪7 7‬برای ذخیره کردن‪ ]c[ ٬‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ •شما می توانيد تنظيم روشنايی‪ ،‬کنتراست و اشباع رنگ را همزمان با اعمال جلوه های فيلتر‬
‫هوشمند انجام دهيد‪.‬‬
‫ •امکان اعمال همزمان جلوه های ‪ ،ACB‬روتوش چهره‪ ،‬و تصحيح قرمزی چشم وجود ندارد‪.‬‬
‫تنظیم روشنایی‪ ،‬کنتراست یا اشباع رنگ‬
‫‪1‬کلید چرخشی را بچرخانید تا روی‬
‫‪1‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪2 2‬‬
‫‪[3 3‬زوم] را به سمت چپ چرخانده و سپس يک عکس را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪4 4‬یک گزینه تنظیم را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫تنظيم سوژه های تاريک (‪)ACB‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫شرح‬
‫روشنايی‬
‫کنتراست‬
‫اشباع رنگ‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪85‬‬
‫‪1‬کلید چرخشی را بچرخانید تا روی‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪[3‬زوم] را به سمت چپ چرخانده و سپس يک عکس را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪ ACB4‬را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪5‬برای ذخیره کردن‪ ]c[ ٬‬را فشار دهید‪.‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫سکع کی شیاریو‬
‫رتوش چهره ها‬
‫‪1‬کلید چرخشی را بچرخانید تا روی‬
‫از بین بردن قرمزی چشم‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪[3‬زوم] را به سمت چپ چرخانده و سپس يک عکس را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪4‬رتوش صورت را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪5‬برای تنظيم گزینه [‪ ]t/F‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬برای ذخیره کردن‪ ]c[ ٬‬را فشار دهید‪.‬‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫ •با افزایش عدد‪ ،‬پوست روشنتر و صافتر به نظر می رسد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪86‬‬
‫‪1‬کلید چرخشی را بچرخانید تا روی‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪[3‬زوم] را به سمت چپ چرخانده و سپس يک عکس را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪4‬تصحیح قرمزی چشم را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪5‬برای ذخیره کردن‪ ]c[ ٬‬را فشار دهید‪.‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫ویرایش فیلم‬
‫درحین پخش یک فیلم‪ ،‬می توانید فیلم را اصالح کرده یا از فیلم عکس بگیرید‪.‬‬
‫برش فيلم‬
‫‪1‬در حالت پخش‪ ،‬یک فیلم را انتخاب نموده و سپس دکمه [‪ ]m‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬برش فیلم را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪3 3‬برای شروع پخش فیلم‪ ]o[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪4 4‬در نقطه ای که می خواهید دوباره فیلم را برش بزنید‪ ]c[ ← ]o[ ٬‬را فشار‬
‫عکسبرداری از فيلم‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬در هنگام تماشای فيلم‪ ،‬در نقطه ای که قصد داريد تصوير آن را بگيريد‪ ]o[ ،‬را‬
‫فشار دهيد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬دکمه [‪ ]c‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ •وضوح فايل تصوير گرفته شده‪ ،‬به اندازه وضوح فيلم اصلی خواهد بود‪.‬‬
‫ •تصوير گرفته شده به عنوان یک فایل جدید ذخیره می شود‪.‬‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪5‬برای ادامه پخش فیلم‪ ]o[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6 6‬در نقطه ای که می خواهید برش فیلم خاتمه یابد‪ ]c[ ← ]o[ ٬‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪7 7‬برای برش دادن‪ ]c[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪8 8‬پس از باز شدن پنجره پيام‪ ،‬بلی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ •طول فیلم اصلی باید حداقل ‪ 10‬ثانیه باشد‪.‬‬
‫ •دوربين‪ ،‬فيلم ويرايش شده را به عنوان يک فايل جديد ذخيره کرده و فيلم اصلی را بدون تغيير‬
‫باقی می گذارد‪.‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪87‬‬
‫مشاهده فايل ها با تلويزيون‬
‫با استفاده از کابل ‪( A/V‬صدا‪/‬تصویر)‪ ،‬دوربین را به تلویزیون وصل کنید و عکس ها و فیلم ها را پخش کنید‪.‬‬
‫‪1‬کلید چرخشی را بچرخانید تا روی‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬اتصال ← خروجی ویدیو را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬خروجی سیگنال تصویر مربوط به کشور یا منطقه خود را انتخاب کنید‪.‬‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫(صفحه ‪)112‬‬
‫‪4‬دوربین و تلویزیون را خاموش کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5 5‬با استفاده از کابل ‪ ،A/V‬دوربین را به تلویزیون وصل کنید‪.‬‬
‫ویدئو‬
‫‪6‬تلویزیون را روشن کنید و سپس منبع فیلم ‪ A/V‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7 7‬دوربین را روشن کنید‪.‬‬
‫ •وقتی دوربين را به تلويزيون وصل می کنيد‪ ،‬بطور خودکار وارد حالت پخش می شود‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬با استفاده از دکمه های دوربین‪ ،‬عکس ها را مشاهده و فیلم ها را پخش کنید‪.‬‬
‫ •بسته به مدل تلويزيون‪ ،‬ممکن است با نويز ديجيتال مواجه شويد يا بخشی از يک تصوير ممکن‬
‫است ديده نشود‪.‬‬
‫ •بسته به تنظیمات تلویزیون ممکن است تصاویر در مرکز صفحه تلویزیون ظاهر نشوند‪.‬‬
‫صدا‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪88‬‬
‫انتقال فایل ها به رایانه‬
‫برای انتقال فایل ها از کارت حافظه دوربین به رایانه‪ ،‬دوربین را به رایانه متصل کنید‪.‬‬
‫انتقال فايل ها به رايانه دارای سيستم عامل ‪Windows‬‬
‫دوربین را به عنوان یک دیسک قابل حمل به رایانه خود وصل کنید‪.‬‬
‫برای اتصال دوربین بصورت دیسک قابل حذف‪ ،‬باید سیستم عامل کامپیوترتان ‪Windows XP،‬‬
‫‪ Windows Vista‬یا ‪ Windows 7‬یا ‪ Windows 8‬باشد‪.‬‬
‫‪1‬کلید چرخشی را بچرخانید تا روی‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬اتصال ← ‪ ← i-Launcher‬خاموش را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬دوربین را خاموش کنید‪.‬‬
‫‪4 4‬با استفاده از کابل ‪ ،USB‬دوربین را به رایانه وصل کنید‪.‬‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫بايد انتهای کوچک کابل ‪ USB‬را به دوربين خود متصل کنيد‪ .‬در صورتی که کابل برعکس وصل‬
‫شود‪ ،‬ممکن است به فایل های شما آسیب برسد‪ .‬سازنده این وسیله در قبال از دست رفتن اطالعات‪،‬‬
‫هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬دوربین را روشن کنید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬در رایانه خود‪My Computer ،‬‏ ← ‪Removable Disk‬‏ ← ‏‪DCIM‬‏ ←‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬فايلها را در رايانه خود ذخيره کرده يا آنها را به سمت رايانه خود بکشيد‪.‬‬
‫ •رایانه‪ ،‬دوربین را به طور خودکار شناسایی می کند‪.‬‬
‫‪ 100PHOTO‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫جدا کردن دوربین (برای ‪)Windows XP‬‬
‫در ‪Windows Vista‬‏‪،‬‏‪ ،Windows 7‬و ‪ ،Windows 8‬روشهای قطع اتصال دوربين یکسان‬
‫است‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬اگر چراغ وضعیت روی دوربین چشمک می زند‪ ،‬منتظر بمانید تا چشمک زدن‬
‫قطع شود‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬در نوار ابزار واقع در پایین سمت راست صفحه رایانه‪ ،‬روی کلیک‬
‫‪3‬روی پیام بازشو کلیک کنید‪.‬‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4 4‬بر روی کادر پيامی که ايمنی حذف نرم افزار را اعالم می کند‪ ،‬کليک کنيد‪.‬‬
‫‪5 5‬کابل ‪ USB‬را جدا کنید‪.‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪89‬‬
‫هنایار هب اه لیاف لاقتنا‬
‫انتقال فایل ها به رایانه دارای سیستم عامل ‪MAC‬‬
‫وقتی دوربین را به رایانه داری سیستم عامل ‪ Macintosh‬وصل می کنید‪ ،‬رایانه دستگاه را به طور‬
‫خودکار شناسایی می کند‪ .‬می توانید بدون نصب هیچ برنامه ای‪ ،‬مستقیما ً فایل ها را از دوربین به‬
‫رایانه منتقل کنید‪.‬‬
‫‪ 10.5 Mac OS‬یا جدیدتر (بجز ‪ )PowerPC‬پشتیبانی می شود‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬دوربین را روشن کنید‪.‬‬
‫ •رایانه‪ ،‬دوربین را به صورت خودکار تشخیص می دهد و نماد دیسک جداشدنی نمایش داده‬
‫می شود‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5 5‬فايلها را در رايانه خود ذخيره کرده يا آنها را به سمت رايانه خود بکشيد‪.‬‬
‫‪1‬دوربین را خاموش کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬دوربین را با استفاده از کابل ‪ USB‬به رایانه دارای سیستم عامل ‪Macintosh‬‬
‫وصل کنید‪.‬‬
‫بايد انتهای کوچک کابل ‪ USB‬را به دوربين خود متصل کنيد‪ .‬در صورتی که کابل برعکس وصل‬
‫شود‪ ،‬ممکن است به فایل های شما آسیب برسد‪ .‬سازنده این وسیله در قبال از دست رفتن اطالعات‪،‬‬
‫هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد‪.‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪90‬‬
‫‪4‬در رایانه خود‪ Removable Disk ،‬را باز کنید‪.‬‬
‫نیازمندی های سیستم‬
‫نیازمندی های توصیه شده سیستم برای پخش فیلم ها در یک رایانه یا اجرای برنامه ‪.i-Launcher‬‬
‫الزامات سیستم عامل ویندوز‬
‫مورد‬
‫پردازنده‬
‫رم‬
‫سیستم عامل*‬
‫ظرفیت هارد دیسک‬
‫ساير‬
‫نيازمندی های سيستم عامل ‪Mac‬‬
‫نيازمندی ها‬
‫‪ 3.2 Intel Pentium®4‬گیگاهرتز یا باالتر‪/‬‬
‫‪ 2.6 AMD Athlon™ FX‬گیگاهرتز یا باالتر‬
‫®‬
‫حداقل ‪ 512‬مگابایت ‪ 1( RAM‬گیگابایت و باالتر توصیه می شود)‬
‫‪ Windows 7‬یا ‪Windows 8‬‬
‫‪ 250‬مگابایت یا بیشتر (‪ 1‬گیگابایت یا بیشتر توصیه می شود)‬
‫ •نمایشگر ‪ 1024 X 768‬پیکسل سازگار با نمایش رنگی ‪ 16‬بیتی‬
‫(‪ 1280 X 1024‬پیکسل‪ ،‬صفحه نمایش رنگی ‪ 32‬بیتی توصیه‬
‫می شود)‬
‫ •پورت ‪USB 2.0‬‬
‫ •‪ nVIDIA Geforce 7600GT‬یا باالتر‪/‬‬
‫سری ‪ ATI X1600‬یا باالتر‬
‫گزینه‬
‫سيستم عامل‬
‫نيازمندی ها‬
‫‪ Mac OS 10.5‬يا جديدتر (به جز ‪)PowerPC‬‬
‫‪RAM‬‬
‫حداقل ‪ ٢۵۶‬مگابايت ‪ ۵١٢( RAM‬مگابايت یا باالتر توصيه می شود)‬
‫حداقل ‪ ١١٠‬مگابايت‬
‫پورت ‪USB 2.0‬‬
‫ظرفيت هارد ديسک‬
‫موارد ديگر‬
‫ •اين نيازمندی ها فقط توصيه شده هستند‪ .‬بسته به وضعيت رايانه شما‪ ،‬حتی با برآورده شدن اين‬
‫نیازمندی ها‪ ،‬ممکن است عملکرد آن با اختالل روبرو شود‪.‬‬
‫ •سازنده‪ ،‬در قبال آسيبهای ناشی از به کار گيری رايانه های نامناسب‪ ،‬مانند رايانه های مونتاژ شده‬
‫توسط شما‪ ،‬هيچگونه مسئوليتی ندارد‪.‬‬
‫* نسخه ‪ ٣٢‬بيتی ‪ i-Launcher‬نصب می شود—حتی در نسخه های ‪ ۶۴‬بيتی ‪ Windows 7‬و ‪.Windows 8‬‬
‫شیاریو‪/‬شخپ ‪91‬‬
‫شبکه بی‌سیم‬
‫نحوه اتصال به شبکه های محلی بی سيم (‪ WLAN‬ها) و استفاده از قابليت های آنها را ياد بگيريد‪.‬‬
‫اتصال به یک ‪ WLAN‬و پیکربندی تنظیمات شبکه ……‬
‫اتصال به ‪………………………………… WLAN‬‬
‫استفاده از مرورگر ورود ……………………………‬
‫نکته هایی درباره اتصال شبکه ………………………‬
‫وارد کردن متن ……………………………………‬
‫… ‪93‬‬
‫… ‪93‬‬
‫… ‪94‬‬
‫… ‪95‬‬
‫… ‪96‬‬
‫استفاده از ویژگی ‪NFC‬‏ (‪97 … ……………… )Tag & Go‬‬
‫استفاده از ویژگی های ‪ NFC‬در حالت عکسبرداری و‬
‫فيلمبرداری‬
‫استفاده از ویژگی های ‪ NFC‬در حالت پخش‬
‫(‪97 … ………………………………… )Photo Beam‬‬
‫استفاده از ویژگی های ‪ NFC‬در حالت ‪97 … ……… Wi-Fi‬‬
‫……………………………………… … ‪97‬‬
‫ذخیره فایل ها در تلفن هوشمند به طور خودکار ………… … ‪98‬‬
‫ارسال عکس و فیلم به یک تلفن هوشمند ……………… … ‪99‬‬
‫استفاده از یک تلفن هوشمند به عنوان رهاکننده راه دور‬
‫شاتر …………………………………………………… ‪100‬‬
‫ارسال عکس ها یا فیلم ها با ایمیل ……………………… ‪102‬‬
‫تغییر تنظیمات ایمیل ………………………………… ‪102‬‬
‫ارسال عکس ها یا فیلم ها با ایمیل ……………………… ‪104‬‬
‫استفاده از سرویس های اشتراك گذاری فیلم یا عكس ……… ‪105‬‬
‫دسترسی به يک سرويس اشتراک گذاری ……………… ‪105‬‬
‫آپلود كردن عكس یا فیلم ……………………………… ‪105‬‬
‫استفاده از ‪ Samsung Link‬برای ارسال فايل ………… ‪107‬‬
‫مشاهده عکس ها يا فيلم ها در دستگاه هايی که از‬
‫‪ Samsung Link‬پشتيبانی می کنند …………………… ‪107‬‬
‫اتصال به یک ‪ WLAN‬و پیکربندی تنظیمات شبکه‬
‫یاد بگیرید وقتی در محدوده یک ‪ WLAN‬قرار دارید از طریق یک نقطه دسترسی (‪ )AP‬وصل شوید‪ .‬شما می توانید تنظیمات شبکه را نیز پیکربندی کنید‪.‬‬
‫اتصال به ‪WLAN‬‬
‫نماد‬
‫‪1‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی‬
‫‪1‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ ،‬یا‬
‫‪، 2 2‬‬
‫‪3 3‬دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید تا صفحه تنظیم ‪ Wi-Fi‬نمایان گردد‪.‬‬
‫قرار گيرد‪.‬‬
‫‪ AP‬ایمن‬
‫‪WPS AP‬‬
‫توان سیگنال‬
‫برای باز کردن گزينه های تنظيمات شبکه‪ ]t[ ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫ •دوربین به طور خودکار دستگاههای ‪ AP‬موجود را مورد جستجو قرار می دهد‪.‬‬
‫ •در برخی از حالت ها‪ ]m[ ،‬را فشار داده و سپس تنظیم ‪ Wi-Fi‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‬
‫‪4‬یک ‪ AP‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫تنظیم ‪Wi-Fi‬‬
‫تازه سازی‬
‫‪Samsung 1‬‬
‫‪Samsung 2‬‬
‫‪Samsung 3‬‬
‫‬
‫‪Samsung 4‬‬
‫دستی‬
‫شرح‬
‫‪ AP‬ویژه‬
‫بازگشت‬
‫ •برای تازه سازی فهرست ‪ AP‬های قابل اتصال‪ ،‬تازه سازی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ •برای اضافه کردن ‪ AP‬به طور دستی‪ ،‬افزودن شبکه بی سيم را انتخاب کنید‪ .‬اسم نقطه‬
‫اتصال باید به انگلیسی باشد تا بتوانید نقطه اتصال را دستی اضافه کنید‪.‬‬
‫میسیب هکبش ‪93‬‬
‫•با انتخاب یک ‪ AP‬ایمن‪ ،‬یک پنجره بازشو ظاهر می شود‪ .‬رمز عبور الزم برای اتصال به‬
‫‪ WLAN‬را وارد کنید‪ .‬برای کسب اطالعات در مورد وارد کردن متن‪ ،‬به "وارد کردن متن"‬
‫مراجعه کنید‪( .‬صفحه ‪)96‬‬
‫•پس از ظاهر شدن صفحه ورود‪ ،‬به "استفاده از مرورگر ورود" مراجعه کنيد‪( .‬صفحه ‪)94‬‬
‫•در صورت انتخاب یک ‪ AP‬غیر ایمن‪ ،‬دوربین به ‪ WLAN‬متصل می شود‪.‬‬
‫•در صورت انتخاب ‪ AP‬پشتیبانی شده توسط پروفایل ‪ ،WPS‬باید ← اتصال پین ‪WPS‬‬
‫را انتخاب کنید و سپس پین را در دستگاه ‪ AP‬وارد کنید‪ .‬با انتخاب ← اتصال دکمه‬
‫‪ WPS‬روی دوربین‪ ،‬و سپس فشار دادن دکمه ‪ WPS‬روی دستگاه ‪ AP‬نیز می توانید به‬
‫یک ‪ AP‬پشتیبانی شده توسط پروفایل ‪ WPS‬متصل شوید‪.‬‬
‫•اگر پیام بازشویی درباره مقررات جمع آوری داده ها نمایان شد‪ ،‬آن را خوانده و با آن موافقت‬
‫نمایید‪.‬‬
‫ کی هب لاصتااصتابرکیپ و ‪ WLAN‬کی هب لاصتا‬
‫استفاده از مرورگر ورود‬
‫تنظیم گزینه های شبکه‬
‫‪1‬در صفحه تنظیم ‪ ،Wi-Fi‬يک ‪ AP‬را انتخاب کرده و سپس [‪ ]t‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬پس از انتخاب هر یک از گزینه ها‪ ،‬اطالعات مورد نیاز را وارد کنید‪.‬‬
‫گزينه‬
‫گذرواژه شبکه‬
‫شرح‬
‫رمز عبور شبکه را وارد کنید‪.‬‬
‫تنظیمات ‪IP‬‬
‫آدرس ‪ IP‬را به طور اتوماتیک یا دستی تنظیم کنید‪.‬‬
‫تنظیم دستی آدرس ‪IP‬‬
‫‪1‬در صفحه تنظیم ‪ ،Wi-Fi‬يک ‪ AP‬را انتخاب کرده و سپس [‪ ]t‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬تنظیمات ‪ ← IP‬دستی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬پس از انتخاب هر یک از گزینه ها‪ ،‬اطالعات مورد نیاز را وارد کنید‪.‬‬
‫گزينه‬
‫‪IP‬‬
‫‪Subnet Mask‬‬
‫‪Gateway‬‬
‫سرور ‪DNS‬‬
‫در هنگام اتصال به برخی ‪ AP‬ها‪ ،‬سایتهای اشتراک گذاری یا سرورهای ابری‪ ،‬می توانید اطالعات‬
‫ورود را از طریق مرورگر ورود وارد کنید‪.‬‬
‫شرح‬
‫دکمه‬
‫یک آیتم را انتخاب‪ ،‬یا صفحه را پیمایش کنید‪.‬‬
‫[‪]t/F/c/D‬‬
‫یک مورد را انتخاب کنید‪.‬‬
‫[‪]o‬‬
‫به گزينه های زير دسترسی پيدا کنيد‪:‬‬
‫ •صفحه قبلی‪ :‬به صفحه قبلی بروید‪.‬‬
‫ •صفحه بعدی‪ :‬به صفحه بعدی بروید‪.‬‬
‫[‪]m‬‬
‫ •بارگذاری مجدد‪ :‬صفحه را دوباره بارگذاری کنید‪.‬‬
‫ •توقف‪ :‬بارگذاری صفحه را متوقف کنید‪.‬‬
‫ •خروج‪ :‬مرورگر ورود را ببندید‪.‬‬
‫مرورگر ورود را ببندید‪.‬‬
‫[‪]r‬‬
‫ •بسته به صفحه ای که به آن متصل شده اید‪ ،‬امکان انتخاب برخی آیتمها وجود ندارد‪ .‬این وضعیت‬
‫باعث نقص عملکرد نمی شود‪.‬‬
‫ •پس از ورود به برخی از صفحه ها‪ ،‬ممکن است مرورگر ورود به صورت خودکار بسته نشود‪.‬‬
‫در این صورت‪ ،‬با فشردن [‪ ،]r‬مرورگر ورود را بسته و سپس به عملیات مورد نظر بپردازید‪.‬‬
‫ •با توجه به اندازه صفحه یا سرعت شبکه ممکن است بارگذاری صفحه ورود زمان بیشتری طول‬
‫بکشد‪ .‬در این صورت‪ ،‬تا ظاهر شدن پنجره ورودی اطالعات جهت ورود صبر کنید‪.‬‬
‫شرح‬
‫آدرس ‪ IP‬ثابت را وارد کنید‪.‬‬
‫‪ Subnet mask‬را وارد کنید‪.‬‬
‫‪ Gateway‬را وارد کنید‪.‬‬
‫آدرس ‪ DNS‬را وارد کنید‪.‬‬
‫میسیب هکبش ‪94‬‬
‫ کی هب لاصتااصتابرکیپ و ‪ WLAN‬کی هب لاصتا‬
‫نکته هایی درباره اتصال شبکه‬
‫ •اگر کارت حافظه را قرار ندهيد‪ ،‬برخی از قابليت های ‪ Wi-Fi‬در دسترس نخواهد بود‪.‬‬
‫ •کیفیت اتصال شبکه توسط ‪ AP‬تعیین می شود‪.‬‬
‫ •هرچه فاصله بین دوربین شما و ‪ AP‬بیشتر باشد‪ ،‬اتصال به شبکه زمان بیشتری خواهد برد‪.‬‬
‫ •اگر دستگاه مجاور و دوربین شما از سیگنال فرکانس رادیویی مشابه استفاده کنند‪ ،‬ممکن است در‬
‫اتصال شما اختالل ایجاد شود‪.‬‬
‫ •اگر نام ‪ AP‬شما انگلیسی نباشد‪ ،‬ممکن است دوربین نتواند دستگاه را پیدا کند یا ممکن است نام‬
‫دستگاه به درستی نمایش داده نشود‪.‬‬
‫ •برای اطالع از تنظیمات شبکه و رمز عبور‪ ،‬با سرپرست شبکه یا از ارائه دهنده خدمات شبکه‬
‫تماس بگیرید‪.‬‬
‫ •اگر یک ‪ WLAN‬به احراز هویت از ارائه دهنده خدمات نیاز داشته باشد‪ ،‬امکان اتصال شما به آن‬
‫وجود نخواهد داشت‪ .‬برای اتصال به ‪ ،WLAN‬با ارائه دهنده خدمات شبکه خود تماس بگیرید‪.‬‬
‫ •بسته به نوع احراز هویت‪ ،‬تعداد ارقام رمز عبور ممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫ •برقراری اتصال به ‪ WLAN‬در برخی از محیط ها ممکن نیست‪.‬‬
‫ •دوربین ممکن است یک چاپگر دارای قابلیت ‪ WLAN‬را در فهرست ‪ AP‬نمایش دهد‪ .‬امکان‬
‫اتصال به شبکه از طریق چاپگر وجود ندارد‪.‬‬
‫ •شما نمی توانید دوربین خود را همزمان به یک شبکه و یک تلویزیون متصل کنید‪.‬‬
‫ •اتصال به شبکه ممکن است مستلزم پرداخت هزینه های اضافی باشد‪ .‬این هزینه ها بسته به شرایط‬
‫قرارداد شما فرق می کند‪.‬‬
‫ •اگر نتوانستید به ‪ WLAN‬متصل شوید‪ ،‬یک ‪ AP‬دیگر را از فهرست ‪ AP‬امتحان کنید‪.‬‬
‫ •در صورت انتخاب ‪ WLAN‬های آزاد ارائه شده توسط برخی ارائه دهندگان سرویس شبکه‪ ،‬ممکن‬
‫است یک صفحه ورود ظاهر شود‪ .‬شناسه و رمز عبور خود را برای اتصال به ‪ WLAN‬وارد کنید‪.‬‬
‫برای کسب اطالعات درباره ثبت یا سرویس‪ ،‬با ارائه دهندگان سرویس شبکه تماس بگیرید‪.‬‬
‫ •در هنگام وارد کردن اطالعات شخصی ویژه اتصال ‪ ،AP‬احتیاط کنید‪ .‬از وارد کردن اطالعات‬
‫پرداخت یا کارت اعتباری بر روی دوربین بپرهیزید‪ .‬سازنده در قبال مشکالت ناشی از ورود این‬
‫گونه اطالعات‪ ،‬مسئولیتی ندارد‪.‬‬
‫ •اتصاالت شبکه قابل استفاده در کشورهای مختلف فرق می کند‪.‬‬
‫ •قابلیت ‪ WLAN‬دوربین شما باید قوانین ارتباطات رادیویی منطقه شما را رعایت کند‪ .‬برای حصول‬
‫اطمینان از سازگاری‪ ،‬از ویژگی ‪ WLAN‬فقط در همان کشوری استفاده کنید که دوربین را از آنجا‬
‫خریداری کرده اید‪.‬‬
‫ •فرآیند انجام تنظیمات شبکه ممکن است بسته به شرایط شبکه فرق داشته باشد‪.‬‬
‫ •به شبکه ای که مجاز به استفاده از آن نیستید وارد نشوید‪.‬‬
‫ •پیش از اتصال به یک شبکه‪ ،‬از شارژ بودن کامل باتری خود مطمئن شوید‪.‬‬
‫ •نمی توانید فایل های گرفته شده در بعضی حالت ها را بارگذاری یا ارسال کنید‪.‬‬
‫ •فایل هایی را که به دستگاهی دیگر انتقال می دهید‪ ،‬ممکن است توسط آن دستگاه پشتیبانی نشود‪ .‬در‬
‫این صورت از رایانه برای نمایش فایل ها استفاده کنید‪.‬‬
‫میسیب هکبش ‪95‬‬
‫ کی هب لاصتااصتابرکیپ و ‪ WLAN‬کی هب لاصتا‬
‫وارد کردن متن‬
‫شرح‬
‫نماد‬
‫حذف حرف آخر‪.‬‬
‫نحوه وارد کردن متن را یاد بگیرید‪ .‬نمادهای جدول زیر امکان حرکت مکان نما‪ ،‬تغییر بزرگی یا‬
‫کوچکی حروف‪ ،‬و غیره را به شما می دهد‪ .‬برای انتخاب کلید مورد نظر‪ ]t/F/c/D[ ،‬را‬
‫فشار دهید‪ ،‬و سپس [‪ ]o‬را برای ورود کلید فشار دهید‪.‬‬
‫حرکت دادن مکان نما‪.‬‬
‫در حالت ‪ ،ABC‬بزرگی یا کوچکی حروف را تغییر دهید‪.‬‬
‫"‪ ".com‬را وارد کنيد‪.‬‬
‫بین حالت های نماد و ‪ ABC‬جابجا شوید‪.‬‬
‫وارد کردن یک فاصله‪.‬‬
‫انجام شد‬
‫انجام شد‬
‫‪Backspace‬‬
‫متن نمایش داده شده را ذخیره کنید‪.‬‬
‫راهنمای وارد کردن متن را مشاهده کنيد‪.‬‬
‫لغو‬
‫ •صرف نظر از زبان صفحه نمایش‪ ،‬در بعضی حالت ها فقط می توانید از حروف الفبای انگلیسی‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫ •برای انتخاب انجام شد به طور مستقیم‪ ]P[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ •امکان وارد کردن حداکثر ‪ 64‬نویسه وجود دارد‪.‬‬
‫ •بسته به حالت ورودی‪ ،‬صفحه ممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫میسیب هکبش ‪96‬‬
‫استفاده از ویژگی ‪NFC‬‏ (‪)Tag & Go‬‬
‫برای اجرای ویژگی ذخیره سازی خودکار عکس ها در تلفن هوشمند یا ویژگی استفاده از تلفن هوشمند به عنوان شاتر از راه دور‪ ،‬برچسب ‪ NFC‬تلفن هوشمند را نزدیک برچسب ‪ NFC‬دوربین قرار دهید‪ .‬در حالت‬
‫پخش همچنین می توانید فایل ها را به یک دستگاه دارای ‪ NFC‬منتقل نمایید‪.‬‬
‫ •این قابلیت در تلفن های هوشمندی که دارای سیستم عامل اندروئید و ‪ NFC‬هستند پشتیبانی می شود‪ .‬توصیه می شود که از آخرین نسخه استفاده کنید‪ .‬این ویژگی در دستگاه های ‪ iOS‬وجود ندارد‪.‬‬
‫ •قبل از استفاده از اين ويژگی‪ ،‬بايد ‪ Samsung SMART CAMERA App‬را روی تلفن يا دستگاه خود نصب کنيد‪ .‬می توانيد برنامه را از ‪ Google Play Store ،Samsung Apps‬دانلود کنيد‪Samsung .‬‬
‫‪ SMART CAMERA App‬با مدل های دوربين ‪ Samsung‬ساخته شده در سال ‪ ٢٠١٣‬يا بعد از اين سال سازگار است‪.‬‬
‫ •برای خواندن یک برچسب ‪ ،NFC‬دستگاه دارای ‪ NFC‬را به مدت بیش از ‪ 2‬ثانیه نزدیک برچسب ‪ NFC‬دوربین قرار دهید‪.‬‬
‫ •اطالعات برچسب را به هیچ وجه تغییر ندهید‪.‬‬
‫استفاده از ویژگی های ‪ NFC‬در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری‬
‫استفاده از ویژگی های ‪ NFC‬در حالت ‪Wi-Fi‬‬
‫‪ AutoShare‬یا ‪ Remote Viewfinder‬را با خواندن یک برچسب از دستگاهی که دارای ‪NFC‬‬
‫است‪ ،‬اجرا کنید‪( .‬صفحه ‪ )100 ،98‬از پیش تعیین کنید که عملکرد ‪ Wi-Fi‬را توسط خواندن برچسب‬
‫دستگاه دارای ‪ NFC‬اجرا کنید‪( .‬صفحه ‪)114‬‬
‫‪ MobileLink‬یا ‪ Remote Viewfinder‬را با خواندن برچسب دستگاه دارای ‪ ،NFC‬از پنجره ای‬
‫که باز می شود انتخاب کنید‪( .‬صفحه ‪)100 ،99‬‬
‫استفاده از ویژگی های ‪ NFC‬در حالت پخش (‪)Photo Beam‬‬
‫در حالت پخش‪ ،‬هنگامی که یک برچسب را از دستگاه دارای ‪ NFC‬می خوانید‪ ،‬فایل فعلی توسط‬
‫دوربین به صورت خودکار به تلفن هوشمند منتقل می شود‪.‬‬
‫ •برای انتقال چندین فایل‪ ،‬یک برچسب را از نمای تصاوير کوچک دستگاهی که دارای ‪ NFC‬است‬
‫بخوانید و سپس فایل ها را انتخاب کنید‪.‬‬
‫میسیب هکبش ‪97‬‬
‫ذخیره فایل ها در تلفن هوشمند به طور خودکار‬
‫دوربین از طریق ‪ WLAN‬به یک تلفن هوشمند متصل می شود که از ویژگی ‪ AutoShare‬پشتیبانی می‏کند‪ .‬هنگامی که با دوربین خود‪ ،‬عکس می گیرید‪ ،‬عکس به طور خودکار در تلفن هوشمند ذخیره می شود‪.‬‬
‫ •ویژگی ‪ AutoShare‬در تلفن های هوشمند یا تبلت های دارای سیستم عامل اندروئید یا ‪ iOS‬پشتیبانی می شود‪ .‬برخی از ويژگی ها ممکن است در برخی مدل ها پشتيبانی نشود‪ .‬قبل از استفاده از اين ويژگی‪ ،‬افزار داخلی‬
‫دستگاه را به آخرین نسخه به روز رسانی نماييد‪ .‬اگر نسخه نرم افزار داخلی جدید نیست‪ ،‬ممکن است این عملکرد به درستی کار نکند‪.‬‬
‫ •پیش از استفاده از این ویژگی‪ ،‬باید ‪ Samsung SMART CAMERA App‬را روی تلفن یا دستگاه خود نصب کنید‪ .‬شما می توانيد اين برنامه را از ‪،Samsung Apps‬‏‪ ،Google Play Store‬يا ‪Apple App‬‬
‫‪ Store‬دانلود کنيد‪ SMART CAMERA App .‬با مدل های دوربین ‪ Samsung‬ساخته شده در سال ‪ 2013‬یا بعد از این سال سازگار است‪.‬‬
‫ •در صورتی که این عملکرد را تنظیم کنید‪ ،‬تنظیم حفظ می شود حتی اگر حالت تصویربرداری را تغییر دهید‪.‬‬
‫ •این ویژگی ممکن است در برخی حالتها پشتیبانی نشود‪.‬‬
‫‪1‬در دوربین‪ ،‬در حالت عکسبرداری و فیلمبرداری‪ ]m[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬در دوربین‪ ← AutoShare ،‬روشن را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ •در صورتی که پیام بازشو نمایان شد و از شما خواست که برنامه را دانلود کنید‪ ،‬بعدی را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬در تلفن هوشمند‪ SMART CAMERA App ،‬را روشن کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬دوربین را از لیست انتخاب کنید و تلفن هوشمند را به دوربین متصل نمایید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫ •برای دستگاه های ‪ ،iOS‬قبل از راه اندازی برنامه ویژگی ‪ Wi-Fi‬را روشن کنید‪.‬‬
‫ •برای اجرای خودکار برنامه در تلفن هوشمند دارای ‪ ،NFC‬عملکرد را روشن کرده و تلفن‬
‫هوشمند را نزدیک برچسب ‪( NFC‬صفحه ‪ )‎ 21‬روی دوربین قرار دهید‪.‬‬
‫ •تلفن هوشمند می تواند در هر زمان فقط به یک تلفن متصل شود‪.‬‬
‫میسیب هکبش ‪98‬‬
‫‪5‬در دوربین‪ ،‬به تلفن هوشمند اجازه دهید که به دوربین وصل شود‪.‬‬
‫ •در صورتی که تلفن هوشمند قبالً به دوربین وصل شده باشد‪ ،‬به طور خودکار وصل می شود‪.‬‬
‫ •نمادی که وضعيت اتصال را نشان می دهد ( )‪ ،‬روی صفحه دوربين ظاهر می شود‪.‬‬
‫‪6‬در دوربین‪ ،‬عکس بگیرید‪.‬‬
‫ •عکس گرفته شده در دوربین ذخیره می شود‪ ،‬و سپس به تلفن هوشمند منتقل می گردد‪.‬‬
‫ارسال عکس و فیلم به یک تلفن هوشمند‬
‫دوربین از طریق ‪ WLAN‬به یک تلفن هوشمند متصل می شود که از ویژگی ‪ MobileLink‬پشتیبانی می‏کند‪ .‬شما می توانید عکسها یا فیلمها را به آسانی به تلفن هوشمند خود منتقل کنید‪.‬‬
‫ •ویژگی ‪ MobileLink‬در تلفن های هوشمند یا تبلت های دارای سیستم عامل اندروئید یا ‪ iOS‬پشتیبانی می شود‪ .‬برخی از ويژگی ها ممکن است در برخی مدل ها پشتيبانی نشود‪ .‬قبل از استفاده از اين ويژگی‪ ،‬افزار داخلی‬
‫دستگاه را به آخرین نسخه به روز رسانی نماييد‪ .‬اگر نسخه نرم افزار داخلی جدید نیست‪ ،‬ممکن است این عملکرد به درستی کار نکند‪.‬‬
‫ •پیش از استفاده از این ویژگی‪ ،‬باید ‪ Samsung SMART CAMERA App‬را روی تلفن یا دستگاه خود نصب کنید‪ .‬شما می توانيد اين برنامه را از ‪،Samsung Apps‬‏‪ ،Google Play Store‬يا ‪Apple App‬‬
‫‪ Store‬دانلود کنيد‪ SMART CAMERA App .‬با مدل های دوربین ‪ Samsung‬ساخته شده در سال ‪ 2013‬یا بعد از این سال سازگار است‪.‬‬
‫ •وقتی هیچ فایلی در حافظه دوربین نباشد نمی توانید از این ویژگی استفاده كنید‪.‬‬
‫ •می توانيد در يک لحظه تا حداکثر ‪ ١٠٠٠‬را مشاهده کنيد و تا حداکثر ‪ 1000‬فايل را ارسال کنيد‪ .‬اگر فایل‌ها را از دوربین انتخاب کنید‪ ،‬می توانید فایل های انتخابی از دوربین را مشاهده کنید و حداکثر تعداد فایل هایی که‬
‫می توان ارسال نمود به فضای ذخیره سازی تلفن هوشمند بستگی دارد‪.‬‬
‫ •هنگام استفاده از این ویژگی در دستگاه دارای سیستم عامل ‪ ،iOS‬ممکن است دستگاه اتصال ‪ Wi-Fi‬را از دست بدهد‪.‬‬
‫‪1‬در دوربين‪ ،‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬در روی دوربين‪،‬‬
‫قرار گيرد‪.‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫ •در صورتی که پیام بازشو نمایان شد و از شما خواست که برنامه را دانلود کنید‪ ،‬بعدی را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬در دوربین‪ ،‬گزینه ارسال را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬در تلفن هوشمند‪ SMART CAMERA App ،‬را روشن کنید‪.‬‬
‫ •در صورتی که فایل ها را از گوشی هوشمند انتخاب کنید را انتخاب کنید‪ ،‬می توانید از تلفن‬
‫هوشمند خود برای مشاهده و به اشتراک گذاشتن فایل های ذخیره شده در دوربین استفاده کنید‪.‬‬
‫ •در صورتی که‏فایل ها را از از دوربین انتخاب کنید‏ را انتخاب کنید‪ ،‬می توانید فایل ها را‬
‫برای ارسال از دوربین‪ ،‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬دوربین را از لیست انتخاب کنید و تلفن هوشمند را به دوربین متصل نمایید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬در دوربین‪ ،‬به تلفن هوشمند اجازه دهید که به دوربین وصل شود‪.‬‬
‫ •تلفن هوشمند می تواند در هر زمان فقط به یک تلفن متصل شود‪.‬‬
‫ •در صورتی که تلفن هوشمند قبالً به دوربین وصل شده باشد‪ ،‬به طور خودکار وصل می شود‪.‬‬
‫ •اگر هیچ عملیاتی به مدت ‪ 30‬ثانیه در دوربین انجام نشود می توان برنامه را در تلفن هوشمند‬
‫بست‪.‬‬
‫‪7‬در گوشی هوشمند یا دوربین‪ ،‬فایل ها را برای انتقال از دوربین انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8 8‬در تلفن هوشمند‪ ،‬دکمه کپی را لمس کنید یا روی دوربین ‪ Send‬را انتخاب نمایید‪.‬‬
‫ •دوربین فایل ها را ارسال می کند‪.‬‬
‫اگر هیچ عملی را ظرف مدت ‪ 30‬ثانیه بر روی دوربین انجام ندهید‪ ،‬صفحه دوربین خاموش می شود‪.‬‬
‫ •برای دستگاه های ‪ ،iOS‬قبل از راه اندازی برنامه ویژگی ‪ Wi-Fi‬را روشن کنید‪.‬‬
‫ •برای اجرای خودکار برنامه در تلفن هوشمند دارای ‪ ،NFC‬عملکرد را روشن کرده و تلفن‬
‫هوشمند را نزدیک برچسب ‪( NFC‬صفحه ‪ )‎ 21‬روی دوربین قرار دهید‪.‬‬
‫میسیب هکبش ‪99‬‬
‫استفاده از یک تلفن هوشمند به عنوان رهاکننده راه دور شاتر‬
‫دوربین از طریق ‪ WLAN‬به یک تلفن هوشمند متصل می شود که از ویژگی ‪ Remote Viewfinder‬پشتیبانی می‏کند‪ .‬با بهره گیری از ویژگی ‪ Remote Viewfinder‬از تلفن هوشمند به عنوان رها کننده راه‬
‫دور شاتر استفاده کنید‪ .‬عکس گرفته شده بر روی تلفن هوشمند نمایش داده می شود‪.‬‬
‫ •ویژگی ‪ Remote Viewfinder‬در تلفن های هوشمند یا تبلت های دارای سیستم عامل اندروئید یا ‪ iOS‬پشتیبانی می شود‪ .‬برخی از ويژگی ها ممکن است در برخی مدل ها پشتيبانی نشود‪ .‬قبل از استفاده از اين ويژگی‪،‬‬
‫افزار داخلی دستگاه را به آخرین نسخه به روز رسانی نماييد‪ .‬اگر نسخه نرم افزار داخلی جدید نیست‪ ،‬ممکن است این عملکرد به درستی کار نکند‪.‬‬
‫ •پیش از استفاده از این ویژگی‪ ،‬باید ‪ Samsung SMART CAMERA App‬را روی تلفن یا دستگاه خود نصب کنید‪ .‬شما می توانيد اين برنامه را از ‪،Samsung Apps‬‏‪ ،Google Play Store‬يا ‪Apple App‬‬
‫‪ Store‬دانلود کنيد‪ SMART CAMERA App .‬با مدل های دوربین ‪ Samsung‬ساخته شده در سال ‪ 2013‬یا بعد از این سال سازگار است‪.‬‬
‫‪1‬در دوربين‪ ،‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬در روی دوربين‪،‬‬
‫قرار گيرد‪.‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫ •در صورتی که پیام بازشو نمایان شد و از شما خواست که برنامه را دانلود کنید‪ ،‬بعدی را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬در تلفن هوشمند‪ SMART CAMERA App ،‬را روشن کنید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬دوربین را از لیست انتخاب کنید و تلفن هوشمند را به دوربین متصل نمایید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬در دوربین‪ ،‬به تلفن هوشمند اجازه دهید که به دوربین وصل شود‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬بر روی تلفن هوشمند‪ ،‬گزینه های تصویربرداری زیر را تنظیم کنید‪.‬‬
‫ •برای دستگاه های ‪ ،iOS‬قبل از راه اندازی برنامه ویژگی ‪ Wi-Fi‬را روشن کنید‪.‬‬
‫ •برای اجرای خودکار برنامه در تلفن هوشمند دارای ‪ ،NFC‬عملکرد را روشن کرده و تلفن‬
‫هوشمند را نزدیک برچسب ‪( NFC‬صفحه ‪ )‎ 21‬روی دوربین قرار دهید‪.‬‬
‫ •تلفن هوشمند می تواند در هر زمان فقط به یک تلفن متصل شود‪.‬‬
‫میسیب هکبش ‪100‬‬
‫ •در صورتی که تلفن هوشمند قبالً به دوربین وصل شده باشد‪ ،‬به طور خودکار وصل می شود‪.‬‬
‫ •در هنگام استفاده از این ویژگی‪ ،‬برخی از دکمه های دوربین کارآیی نخواهند داشت‪.‬‬
‫ •به وسیله تلفن هوشمند می توانید تنها با لمس کردن صفحه‪ ،‬دوربین را به کار بگیرید‪.‬‬
‫ •حالت ‪ Remote Viewfinder‬فقط از عکسهايی با اندازه ‪ 10M‬و ‪ 3M‬پشتيبانی می کند‪.‬‬
‫رتاش رود هار هدننکاهر ناونع هب دنمشوه نفلت کی زا هدافتسا‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬از روی تلفن هوشمند‪،‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬برای گرفتن عکس‪،‬‬
‫را برای فوکوس لمس کرده و نگه داريد‪.‬‬
‫ •فوکوس به طور خودکار بر روی فوکوس اتوماتیک چندگانه تنظیم می شود‪.‬‬
‫را رها کنيد‪.‬‬
‫ •در هنگام استفاده از این قابلیت‪ ،‬فاصله مطلوب بین دوربین و تلفن هوشمند بسته به محیط اطراف‬
‫شما ممکن است متغیر باشد‪.‬‬
‫ •برای استفاده از اين ويژگی‪ ،‬تلفن هوشمند بايد در محدوده ‪ ٧‬متری باشد‪.‬‬
‫از روی تلفن هوشمند‪ ،‬گرفتن عکس مدتی زمان می برد‪.‬‬
‫ •پس از رها کردن‬
‫ •عملکرد ‪ Remote Viewfinder‬در موارد زیر غیر فعال است‪:‬‬
‫‪-‬دوربین یا تلفن هوشمند خاموش باشد‬
‫‪-‬اتصال دوربین یا تلفن همراه با ‪ WLAN‬قطع شود‬
‫‪-‬ضعیف یا ناپایدار بودن اتصال ‪Wi-Fi‬‬
‫‪-‬از زمان اتصال حدود ‪ 3‬دقيقه است که هیچ عملی انجام نداده اید‬
‫ •اگر هیچ عملی را ظرف مدت ‪ 30‬ثانیه بر روی دوربین انجام ندهید‪ ،‬صفحه دوربین خاموش می‬
‫شود‪.‬‬
‫میسیب هکبش ‪101‬‬
‫ارسال عکس ها یا فیلم ها با ایمیل‬
‫شما می توانید تنظیمات منوی ایمیل را تغییر داده و عکس ها یا فیلمهای موجود در دوربین را از طریق ایمیل ارسال کنید‪.‬‬
‫تغییر تنظیمات ایمیل‬
‫در منوی ایمیل‪ ،‬شما می توانید تنظیمات مربوط به ذخیره اطالعات را تغییر دهید‪ .‬همچنین می توانید‬
‫رمز عبور ایمیل را تعیین کرده یا تغییر دهید‪ .‬برای کسب اطالعات در مورد وارد کردن متن‪ ،‬به‬
‫"وارد کردن متن" مراجعه کنید‪( .‬صفحه ‪)96‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬نام را انتخاب کنید‪ ،‬نام خود را وارد کنید‪ ،‬و سپس انجام شد را انتخاب کنید‪.‬‬
‫تنظیم فرستنده‬
‫نام‬
‫ذخیره اطالعات‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬به یک ‪ WLAN‬متصل شوید‪( .‬صفحه ‪)93‬‬
‫‪ ]m[4‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪5‬تنظیم فرستنده را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ایمیل‬
‫قرار گيرد‪.‬‬
‫حذف‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫ذخيره‬
‫بازگشت‬
‫‪7‬‬
‫‪7‬ایمیل را انتخاب کنید‪ ،‬نشانی ایمیل خود را وارد کنید‪ ،‬و سپس انجام شد را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬برای ذخیره تغییرات‪ ،‬ذخيره را انتخاب کنید‪.‬‬
‫میسیب هکبش ‪102‬‬
‫ •برای حذف اطالعات خود‪ ،‬حذف را انتخاب کنید‪.‬‬
‫لیمیا اب اه ملیف ای اه سکع لاسرا‬
‫تنظیم یک رمز ایمیل‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی‬
‫تغییر رمز عبور ایمیل‬
‫قرار گيرد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬به یک ‪ WLAN‬متصل شوید‪( .‬صفحه ‪)93‬‬
‫‪ ]m[4‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪5‬تنظیم رمز عبور ← روشن را انتخاب کنید‪.‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫ •برای غیرفعال کردن رمز‪ ،‬خاموش را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪6‬هنگامی که پنجره بازشو نمايان می شود‪ OK ،‬را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7 7‬یک گذرواژه ‪ 4‬رقمی وارد کنید‪.‬‬
‫‪8 8‬دوباره رمز عبور را وارد کنید‪.‬‬
‫‪9 9‬هنگامی که پنجره بازشو نمايان می شود‪ OK ،‬را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫در صورتی که رمز خود را فراموش کنید‪ ،‬می توانید با انتخاب ‪ Reset‬در صفحه تنظیم رمز‪ ،‬آن را‬
‫بازنشانی کنید‪ .‬وقتی اطالعات را بازنشانی می‌کنید‪ ،‬اطالعات قبالً ذخیره شده کاربر‪ ،‬نشانی ایمیل و فهرست‬
‫ایمیل‌های تازه ارسال شده حذف می‌شود‪.‬‬
‫میسیب هکبش ‪103‬‬
‫‪1‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی‬
‫قرار گيرد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬به یک ‪ WLAN‬متصل شوید‪( .‬صفحه ‪)93‬‬
‫‪ ]m[4‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪5‬تغییر رمز عبور را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪6‬رمز عبور فعلی ‪ 4‬رقمی خود را وارد کنید‪.‬‬
‫‪7‬یک رمز عبور جدید ‪ 4‬رقمی وارد کنید‪.‬‬
‫‪8‬دوباره رمز عبور جدید را وارد کنید‪.‬‬
‫‪9‬هنگامی که پنجره بازشو نمايان می شود‪ OK ،‬را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫لیمیا اب اه ملیف ای اه سکع لاسرا‬
‫‪7‬‬
‫ارسال عکس ها یا فیلم ها با ایمیل‬
‫شما می توانید عکس ها یا فیلمهای موجود در دوربین را از طریق ایمیل ارسال کنید‪ .‬برای کسب‬
‫اطالعات در مورد وارد کردن متن‪ ،‬به "وارد کردن متن" مراجعه کنید‪( .‬صفحه ‪)96‬‬
‫‪1‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی‬
‫‪1‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪2 2‬‬
‫‪3 3‬به یک ‪ WLAN‬متصل شوید‪( .‬صفحه ‪)93‬‬
‫‪4 4‬کادر فرستنده را انتخاب کنید‪ ،‬نشانی ایمیل خود را وارد کنید‪ ،‬و سپس انجام شد را‬
‫قرار گيرد‪.‬‬
‫‪ Next8‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9 9‬جعبه توضيح را انتخاب کنید‪ ،‬توضیحات خود را وارد کنید‪ ،‬و سپس انجام شد را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫ •اگر قبالً اطالعات خود را ذخیره کرده اید‪ ،‬این اطالعات به طور خودکار درج می شود‪.‬‬
‫(صفحه ‪)102‬‬
‫← يک آدرس را انتخاب‬
‫ •برای استفاده از يک آدرس موجود در فهرست فرستندگان قبلی‪،‬‬
‫کنيد‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬گيرنده را انتخاب کنید‪ ،‬نشانی ایمیل را وارد کنید‪ ،‬و سپس انجام شد را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬بعدی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪7‬فایل های مورد نظر برای ارسال را انتخاب کرده و [‪ ]o‬را فشار دهید‪.‬‬
‫ •شما می توانید حداکثر ‪ 20‬فایل انتخاب کنید‪ .‬حجم کلی فایلها نباید از ‪ 7‬مگابایت بیشتر باشد‪.‬‬
‫← يک آدرس را انتخاب‬
‫ •برای استفاده از يک آدرس موجود در فهرست گيرندگان قبلی‪،‬‬
‫کنيد‪.‬‬
‫را انتخاب کنید‪ .‬شما می توانید حداکثر ‪ 30‬گیرنده را وارد‬
‫ •برای افزودن ساير گيرندگان‪،‬‬
‫کنید‪.‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫ •برای حذف يک آدرس از فهرست‪،‬‬
‫میسیب هکبش ‪104‬‬
‫‪ 1‬ارسال را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ •دوربین ایمیل را ارسال می کند‪.‬‬
‫ •حتی در صورتی که ارسال عکس موفقیت آمیز به نظر برسد‪ ،‬خطاهای مربوط به حساب ایمیل‬
‫گیرنده ممکن است باعث شود که عکس برگشت بخورد یا به عنوان هرزنامه در نظر گرفته شود‪.‬‬
‫ •اگر هیچ شبکه ای موجود نباشد یا اگر تنظیمات اشتراک ایمیل به درستی انجام نشده باشد‪ ،‬امکان‬
‫ارسال ایمیل وجود نخواهد داشت‪.‬‬
‫ •اگر اندازه فایل ترکیبی بیش از ‪ 7‬مگابایت باشد‪ ،‬نمی توانید ایمیل را ارسال کنید‪ .‬حداکثر وضوح‬
‫عکس های ارسالی‪ 2M ،‬می تواند باشد‪ .‬حداکثر وضوح فیلم‌های ارسالی‪،‬‬
‫می تواند باشد‪ .‬اگر‬
‫عکس منتخب دارای وضوحی بیش از ‪ 2M‬باشد‪ ،‬به صورت خودکار به وضوح پایین تری تغییر‬
‫اندازه داده می شود‪.‬‬
‫ •اگر به دلیل وجود یك فایروال یا تنظیمات تأیید كاربر نمی توانید به یك ایمیل دسترسی داشته باشید‪،‬‬
‫با مدیر شبكه یا ارائه دهنده خدمات شبكه تماس بگیرید‪.‬‬
‫ •وقتی هیچ فایلی در حافظه دوربین نباشد نمی توانید از این ویژگی استفاده كنید‪.‬‬
‫ •در حالت پخش‪ ،‬با فشار دادن [‪ ،]m‬و سپس انتخاب اشتراک گذاری (‪ ← )Wi-Fi‬ایمیل می‬
‫توانید ایمیل نیز ارسال کنید‪.‬‬
‫استفاده از سرویس های اشتراك گذاری فیلم یا عكس‬
‫عکس ها يا فيلمهای خود را در سرویس های اشتراک گذاری فايل بارگذاری کنيد‪ .‬سرویس های اشتراک گذاری موجود بر روی دوربين شما نمايش داده می شود‪ .‬برای بارگذاری فايلها در برخی سرویس های‬
‫اشتراک گذاری‪ ،‬بايد پيش از وصل کردن دوربين خود‪ ،‬از سرویس ها بازديد کرده و در آنها ثبت نام کنيد‪.‬‬
‫دسترسی به يک سرويس اشتراک گذاری‬
‫‪1‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی‬
‫‪1‬‬
‫را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪2 2‬‬
‫‪3 3‬يک سرويس اشتراک گذاری انتخاب کنيد‪.‬‬
‫آپلود كردن عكس یا فیلم‬
‫‪1‬با دوربين خود به سرویس اشتراک گذاری دسترسی پيدا کنيد‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬فایل ها را برای بارگذاری انتخاب کنید‪.‬‬
‫قرار گيرد‪.‬‬
‫ •در صورتی که پیام بازشو نمایان شد و از شما خواست که حساب کاربری ایجاد کنید‪ OK ،‬را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4‬به یک ‪ WLAN‬متصل شوید‪( .‬صفحه ‪)93‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5 5‬شناسه و رمز عبور خود را برای ورود‪ ،‬وارد کنید‪.‬‬
‫ •شما می توانید حداکثر ‪ 20‬فایل انتخاب کنید‪ .‬حجم کلی فایلها نباید از ‪ 10‬مگابایت بیشتر باشد‪.‬‬
‫(در برخی از سرویس های اشتراک گذاری امکان دارد مجموع اندازه يا تعداد فايل ها متفاوت‬
‫باشد‪).‬‬
‫‪3‬‬
‫ •برای کسب اطالعات در مورد وارد کردن متن‪ ،‬به "وارد کردن متن" مراجعه کنید‪.‬‬
‫(صفحه ‪)96‬‬
‫← يک شناسه را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫ •برای انتخاب يک شناسه از فهرست‪،‬‬
‫ •اگر قبالً وارد سرویس اشتراک گذاری شده باشيد‪ ،‬ممکن است ورود شما به طور خودکار‬
‫انجام شود‪.‬‬
‫برای استفاده از اين ويژگی بايد در سرویس های اشتراک گذاری فايل يک اشتراک فعال داشته باشيد‪.‬‬
‫میسیب هکبش ‪105‬‬
‫‪ Upload3‬را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫ •دوربین‪ ،‬عکس ها یا فیلم ها را بارگذاری می کند‪.‬‬
‫ •در برخی از سرویس های اشتراک گذاری می توانيد نظرات خود را با انتخاب کادر توضیح‪،‬‬
‫وارد کنید‪ .‬برای کسب اطالعات در مورد وارد کردن متن‪ ،‬به "وارد کردن متن" مراجعه‬
‫کنید‪( .‬صفحه ‪)96‬‬
‫سكع ای ملیف یراذگ كارتشا یاه سیورس زا هدافتسا‬
‫ •با فشار دادن [‪ ،]m‬و سپس انتخاب پوشه آپلود (‪ )Facebook‬در صفحه فهرست سرویس اشتراک گذاری‪ ،‬می توانيد پوشه بارگذاری برای ‪ Facebook‬را تعيين کنيد‪.‬‬
‫می تواند باشد‪ .‬اگر عکس منتخب دارای وضوحی‬
‫ •فایلهایی که اندازه آنها بیش از حد مجاز باشند قابل آپلود نیستند‪ .‬حداکثر وضوح عکس ها برای بارگذاری‪ 2M ،‬می تواند باشد‪ .‬حداکثر وضوح فیلم‌ها برای بارگذاری‪،‬‬
‫بیش از ‪ 2M‬باشد‪ ،‬به صورت خودکار به وضوح پایین تری تغییر اندازه داده می شود‪( .‬در برخی از سرویس های اشتراک گذاری امکان دارد حداکثر وضوح عکس متفاوت باشد‪).‬‬
‫ •بسته به سرویس اشتراک گذاری انتخاب شده ممكن است روش بارگذاری عكس ها يا فيلم ها متفاوت باشد‪.‬‬
‫ •اگر به دليل وجود يك فايروال يا تنظيمات تأييد كاربر نمی توانيد به يك سرویس اشتراک گذاری دسترسی داشته باشيد‪ ،‬با مدير شبكه يا ارائه دهنده خدمات شبكه تماس بگيريد‪.‬‬
‫ •ممکن است تاریخ گرفتن عکس یا ضبط فیلم بارگذاری شده‪ ،‬بر روی آنها درج شود‪.‬‬
‫ •سرعت اتصال اینترنت شما می تواند بر روی سرعت بارگذاری عکس ها یا باز شدن صفحات وب تاثیرگذار باشد‪.‬‬
‫ •وقتی هیچ فایلی در حافظه دوربین نباشد نمی توانید از این ویژگی استفاده كنید‪.‬‬
‫ • در حالت پخش با فشار دادن [‪ ]m‬و سپس انتخاب اشتراک گذاری (‪ ← )Wi-Fi‬یک سرویس اشتراک گذاری می توانيد عکس ها يا فيلم ها را بارگذاری کنید‪.‬‬
‫ •نمی توانيد فيلم ها را در برخی سرویس های اشتراک گذاری بارگذاری کنيد‪.‬‬
‫میسیب هکبش ‪106‬‬
‫استفاده از ‪ Samsung Link‬برای ارسال فايل‬
‫می توانید فایل های درون دستگاه ‪ Samsung Link‬متصل به یک نقطه ‪ AP‬را مشاهده کنید‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫مشاهده عکس ها يا فيلم ها در دستگاه هايی که از ‪Samsung Link‬‬
‫پشتيبانی می کنند‬
‫‪1‬کليد چرخشی حالت را بچرخانيد تا روی‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‪3‬‬
‫قرار گيرد‪.‬‬
‫←‏دستگاه های پیرامونی‏ را انتخاب کنيد‪.‬‬
‫•پس از ظاهر شدن پيام راهنما‪ OK ،‬را فشار دهيد‪.‬‬
‫•دستگاه سعی می کند تا از طریق آخرین دستگاه ‪ AP‬متصل شده‪ ،‬به طور خودکار به یک‬
‫‪ WLAN‬متصل شود‪.‬‬
‫•گر دوربین قبالً به ‪ WLAN‬متصل نشده باشد‪ ،‬به طور خودكار دستگاه های ‪ AP‬موجود را‬
‫جستجو می كند‪( .‬صفحه ‪)93‬‬
‫•با فشار دادن [‪ ،]m‬و سپس انتخاب کنترل دسترسی به ‪ DLNA‬روی صفحه‪ ،‬می توانید‬
‫امکان وصل شدن فقط دستگاه های انتخاب شده یا همه دستگاه ها را تنظیم کنید‪.‬‬
‫•فهرست اشتراک گذاری فایل ایجاد می شود‪ .‬صبر کنید تا سایر دستگاه ها بتوانند دوربین را‬
‫پیدا کنند‪.‬‬
‫‪3‬دستگاه ‪ Samsung Link‬را به يک شبکه وصل کنيد‪ ،‬و سپس ويژگی‬
‫‪ Samsung Link‬را روشن کنيد‪.‬‬
‫‪6‬در دستگاه ‪ ،Samsung Link‬عکس ها يا فيلم های به اشتراک گذاشته شده را‬
‫جستجو کنيد‪.‬‬
‫ •برای کسب اطالعات درباره جستجوی دوربين و مشاهده عکس ها يا فيلم ها در دستگاه‬
‫‪ ،Samsung Link‬به دفترچه راهنمای کاربر دستگاه مراجعه نماييد‪.‬‬
‫ •بسته به نوع دستگاه ‪ Samsung Link‬يا وضعيت شبکه‪ ،‬ممکن است فيلم ها به طور روان‬
‫پخش نشوند‪ .‬در صورت بروز اين وضعيت‪ ،‬ويدئو را دوباره با کيفيت‬
‫(‪)640 X 480‬‬
‫یا کیفیت کمتر ضبط کرده و بار ديگر پخش کنيد‪ .‬اگر فیلم ها از طریق اتصال بی سیم در‬
‫دستگاه شما روان پخش نمی شوند‪ ،‬دوربین را با کابل ‪ A/V‬به دستگاه وصل کنید‪.‬‬
‫‪AP‬‬
‫ •برای دریافت اطالعات بیشتر‪ ،‬به راهنمای کاربر دستگاه خود مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪4‬در دوربين‪ ،‬به دستگاه ‪ Samsung Link‬اجازه دهيد که به دوربين وصل شود‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5 5‬در دستگاه ‪ ،Samsung Link‬دوربين را برای اتصال انتخاب کنيد‪.‬‬
‫‪‬دوربين به تلويزيونی وصل می شود که از ‪ Samsung Link‬از طريق ‪ WLAN‬پشتيبانی‬
‫کند‪.‬‬
‫میسیب هکبش ‪107‬‬
‫ زا هدافتسا‪ S‬زا هدافتسا‪ Samsu‬زا هدافتسا‬
‫ •می توانيد حداکثر ‪ ١٠٠٠‬فايل جديد را به اشتراک بگذاريد‪.‬‬
‫ •روی دستگاه ‪ ،Samsung Link‬فقط می توانيد عكس ها يا فيلم هايی را كه با دوربين خود گرفته ايد مشاهده كنيد‪.‬‬
‫ •محدوده اتصال بی سيم بين دوربين و دستگاه ‪ ،Samsung Link‬ممکن است بسته به مشخصات ‪ AP‬فرق کند‪.‬‬
‫ •اگر دوربين به دو دستگاه ‪ Samsung Link‬متصل باشد سرعت پخش ممكن است آهسته تر شود‪.‬‬
‫ •عکسها و فیلم ها با اندازه اصلی خود به اشتراک گذاشته می شوند‪.‬‬
‫ •می توانيد از اين ويژگی فقط در دستگاه هايی که از ‪ Samsung Link‬پشتيبانی می کنند‪ ،‬استفاده کنيد‪.‬‬
‫ •عکس ها يا فيلم های به اشتراک گذاشته شده در دستگاه ‪ Samsung Link‬ذخيره نخواهند شد‪ ،‬بلکه می توانند در دوربين ذخيره شوند تا با مشخصات دستگاه مطابقت داشته باشند‪.‬‬
‫ •بسته به اتصال شبکه‪ ،‬تعداد فايل هايی که قرار است به اشتراک گذاشته شود يا حجم فايلها‪ ،‬انتقال عکس ها يا فيلم ها به دستگاه ‪ Samsung Link‬ممکن است کمی طول بکشد‪.‬‬
‫ •اگر هنگام مشاهده عکس ها يا فيلم ها روی دستگاه ‪ ،Samsung Link‬دوربين را به طور ناگهانی خاموش کنيد (مثالً با بيرون کشيدن باتری)‪ ،‬دستگاه دوربين را همچنان متصل در نظر می گيرد‪.‬‬
‫ •ترتيب عکس ها يا فيلم ها در دوربين ممکن است با ترتيب آنها در دستگاه ‪ Samsung Link‬متفاوت باشد‪.‬‬
‫ •ممکن است بارگذاری عکس ها و فیلم ها و انجام فرایند راه اندازی اولیه بسته به تعداد عکس ها یا فیلم هایی که می خواهید به اشتراک بگذارید قدری وقت بگیرد‪.‬‬
‫ •هنگام مشاهده عكس ها يا فيلم ها در دستگاه ‪ ،Samsung Link‬استفاده مداوم از كنترل از راه دور دستگاه يا انجام عمليات جانبی در دستگاه ممكن است از درست كار كردن اين ويژگی جلوگيری كند‪.‬‬
‫ •اگر هنگام مشاهده فايل ها در دستگاه ‪ ،Samsung Link‬ترتیب آنها را دوباره تغییر دهيد يا مرتب کنيد‪ ،‬بايد برای به روز رسانی فهرست فايل ها در دستگاه ‪ ،Samsung Link‬فرايند نصب مقدماتی را تكرار كنيد‪.‬‬
‫ •وقتی هيچ فايلی در حافظه دوربين نباشد نمی توانيد از اين ويژگی استفاده كنيد‪.‬‬
‫ •توصيه می شود که از يک کابل شبکه برای وصل کردن دستگاه ‪ Samsung Link‬به ‪ AP‬استفاده کنيد‪ .‬اين کار باعث کاهش قطع و وصل فيلم هنگام پخش محتوا می شود‪.‬‬
‫ •برای مشاهده عکس در يک دستگاه ‪ Samsung Link‬با استفاده از قابليت دستگاه های پيرامونی‪ ،‬حالت ‪ multicast‬را در نقطه دسترسی خود فعال کنيد‪.‬‬
‫میسیب هکبش ‪108‬‬
‫تنظیمات‬
‫جهت پیکربندی تنظیمات دوربین خود‪ ،‬به گزینه ها مراجعه کنید‪.‬‬
‫منوی تنظیمات ……………………………………… … ‪110‬‬
‫دسترسی به منوی تنظیمات ………………………… … ‪110‬‬
‫صدا …………………………………………… … ‪111‬‬
‫نمایشگر ………………………………………… … ‪111‬‬
‫اتصال ………………………………………… … ‪112‬‬
‫عمومی ………………………………………… … ‪113‬‬
‫منوی تنظیمات‬
‫گزینه های مختلف جهت پیکربندی تنظیمات دوربین خود را یاد بگیرید‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫دسترسی به منوی تنظیمات‬
‫‪1‬کلید چرخشی را بچرخانید تا روی‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬یک منو انتخاب کنید‪.‬‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫صدا‬
‫متوسط‬
‫تنظیمات‬
‫صدا‬
‫نمایشگر‬
‫میزان صدا‬
‫روشن‬
‫صدای بیپ‬
‫صدای ‪1‬‬
‫صدای شاتر‬
‫خاموش‬
‫صدای شروع‬
‫روشن‬
‫اتصال‬
‫عمومی‬
‫‪3‬یک مورد را انتخاب کنید‪.‬‬
‫صدای ‪AF‬‬
‫انتخاب‬
‫‪4‬‬
‫بازگشت‬
‫‪4‬یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫میزان صدا‬
‫نماد‬
‫خاموش‬
‫شرح‬
‫کم‬
‫صدا‪ :‬میزان صدا و صداهای مختلف دوربین را تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)111‬‬
‫متوسط‬
‫نمایشگر‪ :‬سفارشی کردن تنظیمات صفحه نمایش‪( .‬صفحه ‪)111‬‬
‫‏زیا ‏د‬
‫اتصال‪ :‬گزینه های اتصال را تنظیم کنید‪( .‬صفحه ‪)112‬‬
‫عمومی‪ :‬تنظيمات سيستم دوربين‪ ،‬نظير فرمت حافظه و نام پيش فرض فايل را‬
‫تغيير دهيد‪( .‬صفحه ‪)113‬‬
‫تنظیم‬
‫‪5‬‬
‫تامیظنت ‪110‬‬
‫بازگشت‬
‫‪5‬برای بازگشت به صفحه قبلی‪ ]r[ ،‬را فشار دهید‪.‬‬
‫تامیظنت یونم‬
‫نمایشگر‬
‫صدا‬
‫* پیش فرض‬
‫مورد‬
‫میزان صدا‬
‫صدای بیپ‬
‫صدای شاتر‬
‫صدای شروع‬
‫صدای ‪AF‬‬
‫شرح‬
‫میزان همه صداها را تنظیم کنید‪( .‬خاموش‪ ،‬کم‪ ،‬متوسط*‪،‬‏زیاد‏)‬
‫صدایی را که در هنگام فشار دادن دکمه‌ها یا تغییردادن حالت‌ها از دوربین‬
‫پخش می شود‪ ،‬تنظیم کنید‪( .‬خاموش‪ ،‬روشن*)‬
‫صدایی را که در هنگام فشار دادن دکمه شاتر از دوربین منتشر می شود‪ ،‬تنظیم‬
‫کنید‪( .‬خاموش‪ ،‬صدای ‪*1‬‏‪ ،‬صدای ‪2‬‏‪ ،‬صدای ‪)3‬‬
‫صدایی را که در هنگام روشن شدن دوربین از آن منتشر می شود‪ ،‬تنظیم کنید‪.‬‬
‫(خاموش*‪ ،‬پرواز‪ ،‬نمایش لیزری‪ ،‬ابر)‬
‫صدایی را که در هنگام تا نیمه فشار دادن دکمه شاتر از دوربین منتشر می‬
‫شود‪ ،‬تنظیم کنید‪( .‬خاموش‪ ،‬روشن*)‬
‫* پیش فرض‬
‫مورد‬
‫تصویر شروع‬
‫شرح‬
‫برای زمانی که دوربین روشن می شود‪ ،‬یک تصویر شروع تنظیم کنید‪.‬‬
‫ •خاموش*‪ :‬هیچ تصویر شروعی نمایش ندهید‪.‬‬
‫ •لوگو‪ :‬یک تصویر پیش فرض ذخیره شده در حافظه داخلی را نمایش دهید‪.‬‬
‫ •تعیین توسط کاربر‪ :‬تصویر کاربر را از عکسهای موجود در حافظه انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫اگر عکس جدیدی را به عنوان تصوير کاربر انتخاب کنید یا دوربین را بازنشانی‬
‫کنید‪ ،‬دوربین تصویر فعلی را حذف خواهد کرد‪.‬‬
‫یک راهنما انتخاب کنید تا در ترکیب بندی صحنه به شما کمک کند‪.‬‬
‫خط راهنما‬
‫(خاموش*‪ ،3 X 3 ،2 X 2 ،‬متقاطع‪ ،‬مورب)‬
‫تنظیم کنید که تاریخ و ساعت بر روی نمایشگر دوربین نشان داده شود یا خیر‪.‬‬
‫نمايش تاریخ‪/‬زمان‬
‫(خاموش*‪ ،‬روشن)‬
‫نمایش راهنما‬
‫شرح مختصری از گزینه یا منو را نمایش دهید‪( .‬خاموش‪ ،‬روشن*)‬
‫تامیظنت ‪111‬‬
‫تامیظنت یونم‬
‫اتصال‬
‫* پیش فرض‬
‫مورد‬
‫روشنی نمایشگر‬
‫نمای سریع‬
‫نمایش خودکار‬
‫خاموش‬
‫شرح‬
‫روشنايی صفحه نمایش را تنظیم کنید‪( .‬‏اتوماتیک‏*‪ ،‬تیره‪ ،‬عادی‪ ،‬روشن)‬
‫ک را انتخاب کنید‪.‬‬
‫عادی در حالت پخش ثابت می شود‪ ،‬حتی اگر‏اتوماتی ‏‬
‫* پیش فرض‬
‫مورد‬
‫خروجی ویدیو‬
‫تعیین کنید که عکس گرفته شده پیش از بازگشت به حالت عکسبرداری و‬
‫فیلمبرداری بازبینی شود یا خیر‪( .‬خاموش‪ ،‬روشن*)‬
‫این ویژگی در بعضی حالت ها عمل نمی کند‪.‬‬
‫‪i-Launcher‬‬
‫اگر به مدت ‪ 30‬ثانيه هيچ کاری انجام ندهيد‪ ،‬دوربين به صورت خودکار به‬
‫حالت خاموشی خودکار نمايشگر جابجا می شود‪( .‬خاموش*‪ ،‬روشن)‬
‫در حالت خاموشی خودکار نمايشگر‪ ،‬برای ادامه استفاده از دوربين‪ ،‬می توانيد هر‬
‫يک از کليدها را به جز [‪ ]X‬فشار دهيد‪.‬‬
‫تامیظنت ‪112‬‬
‫شرح‬
‫خروجی سیگنال تصویر را مخصوص منطقه خود تنظیم کنید‪.‬‬
‫ •‪ :NTSC‬ایاالت متحده آمریکا‪ ،‬کانادا‪ ،‬ژاپن‪ ،‬کره‪ ،‬تایوان‪ ،‬مکزیک و غیره‬
‫ •‪( PAL‬فقط از ‪ BDGHI‬پشتیبانی می کند)‪ :‬استرالیا‪ ،‬اتریش‪ ،‬بلژیک‪ ،‬چین‪،‬‬
‫دانمارک‪ ،‬انگلستان‪ ،‬فنالند‪ ،‬فرانسه‪ ،‬آلمان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬کویت‪ ،‬مالزی‪ ،‬هلند‪،‬‬
‫نیوزیلند‪ ،‬نروژ‪ ،‬سنگاپور‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬سوئد‪ ،‬سوئیس‪ ،‬تایلند و سایر‬
‫‪ i-Launcher‬را تنظیم کنید تا وقتی دوربین را به رایانه وصل می کنید به‬
‫طور خودکار اجرا شود‪( .‬خاموش‪ ،‬روشن*)‬
‫تامیظنت یونم‬
‫عمومی‬
‫* پیش فرض‬
‫* پیش فرض‬
‫مورد‬
‫اطالعات شبکه‬
‫شرح‬
‫آدرس ‪ Mac‬و شماره مجوز شبکه دوربین خود را مشاهده کنید‪.‬‬
‫‪Language‬‬
‫برای متن نمایش‪ ،‬یک زبان تنظیم کنید‪.‬‬
‫منطقه زمانی محل سکونت خود را تنظیم کنید‪ .‬وقتی به کشور ديگری‬
‫سفر می کنيد‪ ،‬مکان بازديد را انتخاب کرده و سپس منطقه زمانی‬
‫مناسب را انتخاب کنيد‪( .‬مکان اقامت*‪ ،‬مکان بازديد)‬
‫تاریخ و زمان را تنظیم کنید‬
‫قالب تاریخ را تنظیم کنید‪.‬‬
‫(روز‪/‬ماه‪/‬سال‪ ،‬سال‪/‬روز‪/‬ماه‪ ،‬سال‪/‬ماه‪/‬روز)‬
‫منطقه زمانی‬
‫تنظیم تاریخ‪/‬ساعت‬
‫نوع تاریخ‬
‫بسته به زبان انتخاب شده‪ ،‬نوع داده پیش فرض ممکن است متفاوت باشد‪.‬‬
‫مورد‬
‫شماره فایل‬
‫قالب زمان را تنظيم کنید‪ 12( .‬ساعتی‪ 24 ،‬ساعتی)‬
‫نوع زمان‬
‫بسته به زبان انتخاب شده‪ ،‬نوع زمان پیش فرض ممکن است متفاوت‬
‫باشد‪.‬‬
‫تامیظنت ‪113‬‬
‫شرح‬
‫نحوه نامگذاری فایل ها را مشخص کنید‪.‬‬
‫ •تنظیم دوباره‪ :‬هنگام قرار دادن کارت حافظه جدید‪ ،‬فرمت کارت‬
‫حافظه‪ ،‬یا حذف همه فایل ها‪ ،‬شروع شماره فایل ها را از ‪0001‬‬
‫تنظیم کنید‪.‬‬
‫ •سری*‪ :‬هنگام قرار دادن کارت حافظه جدید‪ ،‬فرمت کارت حافظه‪،‬‬
‫یا حذف همه فایل ها‪ ،‬شماره فایل ها را از ادامه شماره فایل قبلی‬
‫تنظیم کنید‪.‬‬
‫ •نام پیش فرض اولین پوشه‪ 100PHOTO ،‬و نام پیش فرض‬
‫اولین فایل‪ SAM_0001 ،‬است‪.‬‬
‫ •هر دفعه که عکس می گیرید‪ ،‬یک واحد از ‪ ‎SAM_0001‬تا‬
‫‪ SAM_9999‬به شماره فایل اضافه می شود‪.‬‬
‫ •هربار که یک پوشه پر می شود‪ ،‬شماره پوشه از ‪100PHOTO‬‬
‫تا ‪ ،999PHOTO‬یکی افزایش می یابد‪.‬‬
‫ •حداکثر تعداد فایل هایی که می توان در یک پوشه ذخیره کرد‪،‬‬
‫‪ 9،999‬فایل است‪.‬‬
‫ •دوربین نام های فایل را براساس استاندارد قانون طراحی برای‬
‫سیستم فایل دوربین (‪ )DCF‬تعیین می کند‪ .‬اگر عمدا نام فایل ها‬
‫را تغییر دهید‪ ،‬ممکن است دوربین فایل ها را پخش نکند‪.‬‬
‫تامیظنت یونم‬
‫* پیش فرض‬
‫مورد‬
‫نوشتن‬
‫خاموش کردن اتوماتیک‬
‫‪( DIRECT LINK‬دکمه‬
‫‪)Wi-Fi‬‬
‫* پیش فرض‬
‫مورد‬
‫شرح‬
‫تنظیم کنید که آیا تاریخ و زمان روی تصاویر گرفته شده‪ ،‬نمایش داده‬
‫شود یا خیر‪( .‬خاموش*‪ ،‬تاریخ‪ ،‬تاریخ و ساعت)‬
‫نمایش زنده ‪NFC‬‬
‫ •تاریخ و زمان در گوشه پایین سمت راست عکس‪ ،‬درج می شود‪.‬‬
‫ •برخی از مدلهای چاپگر ممکن است تاریخ و ساعت را به‬
‫درستی چاپ نکنند‪.‬‬
‫ •در موارد زیر‪ ،‬تاریخ و ساعت بر روی عکس نمایش داده نمی‬
‫شود‪:‬‬
‫‪ -‬را در حالت انتخاب کنید‬
‫المپ فوکوس اتوماتیک‬
‫تخلیه کارت‬
‫دوربین را تنظیم کنید تا اگر به مدت زمان مشخصی کاری صورت‬
‫نگرفت‪ ،‬به طور خودکار خاموش شود‪.‬‬
‫(خاموش‪ 1 ،‬دقیقه‪ 3 ،‬دقیقه*‪ 5 ،‬دقیقه‪ 10 ،‬دقیقه)‬
‫ •تنظیمات شما پس از تعویض باتری نیز تغییر نخواهد کرد‪.‬‬
‫ •هنگام اتصال دوربین به رایانه یا ‪ WLAN‬و هنگام پخش یک‬
‫اساليدشو یا فیلم‪ ،‬دوربین به طور خودکار خاموش نمی شود‪.‬‬
‫حذف‬
‫با فشار دادن [‪ ]DIRECT LINK‬عملکرد ‪ Wi-Fi‬از پیش تنظیم‬
‫شده را شروع کنید‪،AutoShare( .‬‏‏‪MobileLink‬‏‏*‪Remote ،‬‬
‫‪ ،Viewfinder‬ایمیل‪)Samsung Link ،SNS & Cloud ،‬‬
‫مجوزهای منبع آزاد‬
‫تامیظنت ‪114‬‬
‫شرح‬
‫اجرای عملکرد ‪ Wi-Fi‬را با خواندن برچسب از دستگاه دارای ‪NFC‬‬
‫در حالت عکسبرداری و فيلمبرداری‪ ،‬تنظیم کنید‪.‬‬
‫(‪)*Remote Viewfinder ،AutoShare‬‬
‫تنظیم کنید که در مکان های تاریک‪ ،‬یک المپ برای کمک به فوکوس‬
‫خاموش شود‪( .‬خاموش‪ ،‬روشن*)‬
‫حافظه را تخلیه کنید‪ .‬تخلیه کردن‪ ،‬همه فایل ها از جمله فایل های‬
‫محافظت شده را حذف می کند‪( .‬بلی‪ ،‬خیر*)‬
‫اگر از یک کارت حافظه فرمت شده توسط دوربینی با مارک دیگر‪،‬‬
‫کارت خوان‪ ،‬یا رایانه استفاده کنید ممکن است خطاهایی پیش بیاید‪ .‬لطفا ً‬
‫قبل از استفاده از کارتهای حافظه برای ذخیره عکس‪ ،‬آنها را در دوربین‬
‫فرمت کنید‪.‬‬
‫منوها و گزینه های عکسبرداری و فیلمبرداری را حذف کنید‪ .‬تنظيمات‬
‫تاريخ و ساعت‪ ،‬زبان‪ ،‬و خروجی ويدئو بازنشانی نمی شود‪.‬‬
‫(بلی‪ ،‬خیر*)‬
‫اطالعات مجوز منبع باز را نمایش دهید‪.‬‬
‫پیوست‌ها‬
‫درباره پیغام های خطا‪ ،‬مشخصات و تعمیر و نگه داری‪ ،‬اطالعات کسب کنید‪.‬‬
‫پیام های خطا ……………………………………… … ‪116‬‬
‫نگهداری از دوربین ………………………………… … ‪117‬‬
‫تمیز کردن دوربین ……………………………… … ‪117‬‬
‫استفاده یا نگهداری دوربین ………………………… … ‪118‬‬
‫درباره کارت های حافظه ………………………… … ‪120‬‬
‫درباره باتری …………………………………… … ‪123‬‬
‫ارتقای نرم‌افزار داخلی …………………………… … ‪127‬‬
‫پیش از تماس با مرکز خدمات ………………………… … ‪128‬‬
‫مشخصات دوربین …………………………………… … ‪131‬‬
‫واژه نامه …………………………………………… … ‪135‬‬
‫ایندکس‬
‫…………………………………………… … ‪140‬‬
‫پیام های خطا‬
‫وقتی پیام های خطای زیر ظاهر می شود‪ ،‬این راه حل ها را امتحان کنید‪.‬‬
‫پیام خطا‬
‫راه حل های پیشنهادی‬
‫خواندن محتوای فایل امکان‬
‫پذیر نیست‬
‫فایل آسیب دیده را حذف کنید یا با یک مرکز خدمات تماس بگیرید‪.‬‬
‫خطای کارت حافظه‬
‫ •دوربین را خاموش‪ ،‬و مجدداً روشن کنید‪.‬‬
‫ •کارت حافظه را بیرون بیاورید‪ ،‬و دوباره داخل کنید‪.‬‬
‫ •کارت حافظه را فرمت کنید‪.‬‬
‫می توانید کارت ‪SD‬‏‪ SDHC ٬‬یا ‪ SDXC‬را قفل کنید تا از حذف‬
‫شدن فایلها جلوگیری کنید‪ .‬هنگام عکسبرداری‪ ،‬قفل کارت را باز‬
‫کنید‪.‬‬
‫کارت حافظه قفل شده است‬
‫کارت پشتیبانی نمی شود‪.‬‬
‫کارت حافظه وارد شده توسط دوربین شما پشتیبانی نمی شود‪ .‬یک‬
‫کارت حافظه ‪SD‬‏‪ SDHC ،‬يا ‪ SDXC‬وارد کنید‪.‬‬
‫برقراری اتصال ناموفق بود‪.‬‬
‫ •دوربین نمی تواند با استفاده از نقطه دسترسی انتخاب شده به شبکه‬
‫متصل شود‪ .‬نقطه اتصال دیگری را انتخاب کرده و دوباره سعی‬
‫کنید‪.‬‬
‫ •دوربین نتوانست به دستگاه های دیگر متصل شود‪ .‬سعی کنید‬
‫دوباره وصل شوید‪.‬‬
‫دستگاه متصل نشد‪.‬‬
‫هنگام انتقال عکس ها به دستگاه‌های پشتیبانی شده‪ ،‬اتصال شبکه قطع‬
‫شد‪ .‬دوباره یک دستگاه پشتیبانی شده را انتخاب کنید‪.‬‬
‫پیام خطا‬
‫راه حل های پیشنهادی‬
‫خطای فایل‬
‫فایل آسیب دیده را حذف کنید یا با یک مرکز خدمات تماس بگیرید‪.‬‬
‫فایل سیستمی پشتیبانی نمی‬
‫شود‪.‬‬
‫دوربین شما نمی تواند ساختار فایل ‪ FAT‬کارت حافظه وارد شده را‬
‫پشتیبانی کند‪ .‬کارت حافظه را در دوربین فرمت کنید‪.‬‬
‫شروع ناموفق بود‪.‬‬
‫دوربین در مکان یابی دستگاهی که از ‪Samsung Link‬‬
‫پشتیبانی می کند با خطا مواجه شد‪ .‬دستگاه های روی شبکه که از‬
‫‪ Samsung Link‬پشتیبانی می کنند را روشن کنید‪.‬‬
‫باتری ضعیف است‬
‫یک باتری شارژ شده در دوربین قرار دهید یا باتری را شارژ کنید‪.‬‬
‫کارت حافظه پر است‬
‫فایل های غیرضروری را حذف کنید یا یک کارت حافظه جدید داخل‬
‫دوربین بگذارید‪.‬‬
‫هیچ فایل تصویری موجود‬
‫نیست‬
‫عکس بگیرید یا کارت حافظه ای را وارد کنید که دارای عکس باشد‪.‬‬
‫رمز عبور ناصحیح‬
‫رمز عبور برای انتقال فایل ها به دوربین دیگر نادرست است‪.‬‬
‫دوباره رمز عبور درست را وارد کنید‪.‬‬
‫انتقال ناموفق بود‪.‬‬
‫ •دوربين نتوانست ایمیل ها یا فایل‌ها را به سایر دستگاه‌ها ارسال‬
‫کند‪ .‬سعی کنید دوباره ارسال کنید‪.‬‬
‫ •اتصال شبکه را بررسی کرده و دوباره تالش کنید‪.‬‬
‫‪DCF Full Error‬‬
‫نام فایل ها با استاندارد ‪ DCF‬مطابقت ندارد‪ .‬فایل های روی کارت‬
‫حافظه را به رایانه منتقل کنید‪ ،‬و کارت را فرمت کنید‪ .‬سپس منوی‬
‫تنظیمات را باز کنید و عمومی ← شماره فایل ← حذف را انتخاب‬
‫کنید‪( .‬ص‪)113 .‬‬
‫اهتسویپ ‪116‬‬
‫نگهداری از دوربین‬
‫تمیز کردن دوربین‬
‫لنز و صفحه نمایش دوربین‬
‫بدنه دوربين‬
‫بدنه دوربین را به آرامی با یک پارچه نرم و خشک تمیز کنید‪.‬‬
‫برای زدودن گرد و غبار‪ ،‬از یک بُرس دمنده استفاده کنید و لنز را به آرامی با یک پارچه نرم تمیز‬
‫کنید‪ .‬اگر باز هم گرد و غبار باقی ماند‪ ،‬مایع تمیزکننده لنز را به یک تکه کاغذ تمیزکننده زده و به‬
‫آرامی لنز را با آن تمیز کنید‪.‬‬
‫ •هرگز از بنزین‪ ،‬تینر یا الکل برای تمیز کردن این وسیله استفاده نکنید‪ .‬این محلول ها ممکن است‬
‫به دوربین آسیب برسانند یا موجب نقص عملکرد آن شوند‪.‬‬
‫ •روی درپوش لنز فشار نیاورید و از برس دمنده بر روی درپوش لنز استفاده نکنید‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪117‬‬
‫نیبرود زا یرادهگن‬
‫استفاده یا نگهداری دوربین‬
‫نگهداری برای زمانی طوالنی‬
‫مکانهای نامناسب برای استفاده یا نگهداری دوربین‬
‫ •دوربین را در معرض هوای بسیار سرد یا دمای بسیار گرم‪ ،‬قرار ندهید‪.‬‬
‫ •از دوربین در محلهایی با رطوبت بسیار شدید‪ ،‬یا جایی که تغییر رطوبت بسیار شدید دارد‪ ،‬استفاده‬
‫نکنید‪.‬‬
‫ •از قراردادن دوربین در معرض نور مستقیم خورشید و نگهداری ان در محیط های گرم‪ ،‬با تهویه‬
‫ناکافی مانند ماشین در فصل تابستان‪ ،‬خودداری کنید‪.‬‬
‫ •از دوربین و نمایشگر آن در برابر ضربه‪ ،‬حرکات خشن‪ ،‬و لرزش های بیش از حد محافظت نمایید‬
‫تا دوربین آسیب جدی نبیند‪.‬‬
‫ •از به کار بردن یا نگهداری دوربین در محیط های پر گرد و غبار‪ ،‬کثیف‪ ،‬مرطوب‪ ،‬یا دارای تهویه‬
‫نامناسب خودداری نمایید تا از آسیب دیدن قطعات متحرک و اجزای داخلی دوربین جلوگیری شود‪.‬‬
‫ •از دوربین خود در نزدیکی مواد سوختی‪ ،‬مواد قابل احتراق‪ ،‬یا مواد شیمیایی قابل اشتعال استفاده‬
‫نکنید‪ .‬گازها و مایعات قابل اشتعال‪ ،‬یا مواد منفجره را در همان محفظه ای که دوربین یا لوازم‬
‫جانبی دوربین در آن قرار داد‪ ،‬نگهداری یا حمل نکنید‪.‬‬
‫ •دوربین را در کنار گلوله نفتالین‪ ،‬نگهداری نکنید‪.‬‬
‫استفاده در ساحل یا کنار دریا‬
‫ •زمانی که از دوربین در ساحل یا مناطق مشابه استفاده می کنید از دوربین در برابر شن و گرد و‬
‫غبار محافظت کنید‪.‬‬
‫ •این دوربین ضد آب نیست‪ .‬با دستان خیس‪ ،‬باتری‪ ،‬آداپتور‪ ،‬یا کارت حافظه را حمل نکنید‪ .‬استفاده‬
‫از دوربین با دستان خیس‪ ،‬ممکن است باعث آسیب دیدن دوربین شود‪.‬‬
‫ •وقتی دوربین را برای مدتی طوالنی نگهداری می کنید‪ ،‬آن را در محفظه بسته شده یا همراه با مواد‬
‫جاذب رطوبت مانند ژل سیلیکون قرار دهید‪.‬‬
‫ •باتری های استفاده نشده در طول زمان خالی می شوند و قبل از استفاده باید دوباره شارژ شوند‪.‬‬
‫ •اگر پس از دوره ای طوالنی از زمان خارج بودن باتری از دوربین‪ ،‬دوربین را روشن کنید‪ ،‬تاریخ‬
‫و زمان فعلی مقدار دهی اولیه می شود‪.‬‬
‫استفاده با احتیاط از دوربین در محیط های مرطوب‬
‫وقتی دوربین را از محیطی سرد به محیطی گرم منتقل می کنید‪ ،‬ممکن است قطرات آب روی لنز یا‬
‫قطعات داخلی دوربین تشکیل شود‪ .‬در این شرایط‪ ،‬دوربین را خاموش کرده و حداقل ‪ 1‬ساعت صبر‬
‫کنید‪ .‬اگر قطرات آب روی کارت حافظه تشکیل شود‪ ،‬کارت حافظه را از دوربین خارج کرده قبل از‬
‫داخل کردن مجدد‪ ،‬تا بخار شدن همه ذرات صبر کنید‪.‬‬
‫ساير اقدامات احتياطی‬
‫ •دوربین را با بند تکان ندهید‪ .‬این کار ممکن است باعث صدمه بدنی به خود یا دیگران یا آسیب به‬
‫دوربین شود‪.‬‬
‫ •دوربین خود را رنگ نکنید‪ ،‬زیرا رنگ ممکن است قطعات متحرک را مسدود کند و از کارکرد‬
‫صحیح دوربین جلوگیری کند‪.‬‬
‫ •وقتی از دوربین استفاده نمی کنید‪ ،‬آن را خاموش کنید‪.‬‬
‫ •دوربين شما حاوی قطعات حساس است‪ .‬از ضربه خوردن دوربین جلوگیری کنید‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪118‬‬
‫نیبرود زا یرادهگن‬
‫ •وقتی دوربین در حال استفاده نیست‪ ،‬صفحه نمایش را در قاب نگه دارید تا نیروی بیرونی به آن‬
‫صدمه نزند‪ .‬با دور نگه داشتن دوربین از ماسه‪ ،‬قطعات تیز یا اشیای شل‪ ،‬از افتادن خط و خش‬
‫روی دوربین محافظت کنید‪.‬‬
‫ •اگر صفحه دوربین ترک خورده یا شکسته از دستگاه استفاده نکنید‪ .‬شیشۀ شکسته یا آکریلیک ممکن‬
‫است به دستها و صورت شما آسیب برساند‪ .‬دوربین را برای تعمیر به یک مرکز خدمات سامسونگ‬
‫ببرید‪.‬‬
‫ •هرگز دوربین‪ ،‬باتری ها‪ ،‬شارژها یا وسایل جانبی را در نزدیکی‪ ،‬داخل یا روی وسایل گرمازا‪،‬‬
‫مانند اجاق مایکروویو‪ ،‬اجاق گاز‪ ،‬یا رادیاتور قرار ندهید‪ .‬گرما موجب تغییر شکل یا باال بردن‬
‫دمای این دستگاه‌ها می شود و ممکن است باعث آتش سوزی یا انفجار شود‪.‬‬
‫ •لنز را در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید‪ ،‬چرا که این کار ممکن است موجب تغییر رنگ‬
‫حسگر تصویر یا نقص عملکرد آن شود‪.‬‬
‫ •از لنز در برابر اثر انگشت و خراشیدگی محافظت نمایید‪ .‬لنز را با یک پارچه نرم‪ ،‬تمیز و بدون‬
‫پرز مخصوص لنز‪ ،‬تمیز کنید‪.‬‬
‫ •ضربه خوردن يا سقوط دوربين ممکن است باعث خاموش شدن آن شود‪ .‬اینکار برای محافظت‬
‫کارت حافظه است‪ .‬برای استفاده مجدد‪ ،‬دوربین را روشن کنید‪.‬‬
‫ •هنگام استفاده از دوربین‪ ،‬ممکن است دوربین گرم شود‪ .‬این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر‬
‫طول عمر یا کارکرد دوربین شما داشته باشد‪.‬‬
‫ •وقتی از دوربین در دماهای پایین استفاده می کنید‪ ،‬ممکن است روشن شدن آن مدتی طول بکشد‪،‬‬
‫رنگ صفحه نمایش ممکن است موقتا تغییر کند یا پس دید ظاهر شود‪ .‬این وضعیت‪ ،‬به معنای‬
‫خرابی نیست و وقتی دوربین به دمای معتدل بازگردانده شود‪ ،‬خودبخود اصالح می شوند‪.‬‬
‫ •رنگ یا فلز قرار گرفته در بیرون دوربین می تواند در افرادی که حساسیت پوستی دارند موجب‬
‫حساسیت‪ ،‬خارش پوست‪ ،‬اگزما یا تورم شود‪ .‬در صورتی که هر یک از این عالئم را مشاهده‬
‫نمودید‪ ،‬فوراً استفاده از دوربین را متوقف کنید و با یک پزشک مشورت نمایید‪.‬‬
‫ •اجسام خارجی را داخل هیچ یک از محفظه ها‪ ،‬شکاف ها یا نقاط دسترسی دوربین نکنید‪ .‬آسیب های‬
‫ناشی از استفاده نادرست‪ ،‬تحت پوشش ضمانت نامه قرار نمی گیرند‪.‬‬
‫ •به افراد غیرمجاز اجازه سرویس دوربین را ندهید و خودتان نیز اقدام به سرویس دوربین نکنید‪.‬‬
‫هرگونه صدمه ای که ناشی از سرویس غیرمجاز باشد‪ ،‬تحت پوشش ضمانت نامه قرار نمی گیرد‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪119‬‬
‫نیبرود زا یرادهگن‬
‫درباره کارت های حافظه‬
‫تبدیل کارت حافظه‬
‫کارت های حافظه پشتيبانی شده‬
‫اين دوربين‪ ،‬کارت های حافظه ‪٬(Secure Digital) SD‬‬
‫‪٬(Secure Digital High Capacity) SDHC‬‬
‫‪٬(Secure Digital eXtended Capacity) SDXC‬‬
‫‪ microSDHC٬ microSD٬‬یا ‪ microSDXC‬را می پذيرد‪.‬‬
‫کارت حافظه‬
‫برای استفاده از کارت های حافظه میکرو با این محصول‪ ،‬یک رایانه یا یک کارت خوان حافظه‪،‬‬
‫کارت را داخل یک مبدل قرار دهید‪.‬‬
‫پایانه‬
‫کلید حفاظت در برابر نوشتن‬
‫برچسب (جلو)‬
‫با استفاده از سوییچ محافظت در برابر نوشتن کارت ‪ SDHC٬ SD٬‬یا ‪ SDXC‬می توانید از حذف‬
‫فایلها جلوگیری کنید‪ .‬سوییچ را به پایین بکشید تا قفل شده و یا باال بکشید تا قفل باز شود‪ .‬هنگام گرفتن‬
‫عکس و فیلم‪ ،‬قفل کارت را باز کنید‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪120‬‬
‫نیبرود زا یرادهگن‬
‫ظرفیت کارت حافظه‬
‫ویدئو‬
‫اندازه‬
‫ظرفیت کارت حافظه ممکن است بسته به صحنه ها یا شرایط عکسبرداری و فیلمبرداری متفاوت باشد‪.‬‬
‫این ظرفیت ها بر اساس کارت ‪ 2 SD‬گیگابایتی هستند‪:‬‬
‫عكس‬
‫اندازه‬
‫خیلی خوب‬
‫عالی‬
‫نرمال‬
‫‪325‬‬
‫‪488‬‬
‫‪673‬‬
‫‪264‬‬
‫‪525‬‬
‫‪697‬‬
‫‪407‬‬
‫‪610‬‬
‫‪813‬‬
‫‪360‬‬
‫‪723‬‬
‫‪943‬‬
‫‪592‬‬
‫‪849‬‬
‫‪1146‬‬
‫‪673‬‬
‫‪1139‬‬
‫‪1463‬‬
‫‪957‬‬
‫‪1619‬‬
‫‪1928‬‬
‫‪1382‬‬
‫‪2263‬‬
‫‪2740‬‬
‫‪2645‬‬
‫‪3147‬‬
‫‪3682‬‬
‫‪ 30‬فریم در ثانیه‬
‫‪1280 X 720‬‬
‫تقریبا ً ‪ 15‬دقیقه و ‪ 45‬ثانیه‬
‫‪640 X 480‬‬
‫تقریبا ً ‪ 30‬دقیقه و ‪ 45‬ثانیه‬
‫‪320 X 240‬‬
‫برای به اشتراک گذاشتن‬
‫تقریبا ً ‪ 90‬دقیقه و ‪ 06‬ثانیه‬
‫تقریبا ً ‪ 90‬دقیقه و ‪ 06‬ثانیه‬
‫اعداد باال بدون استفاده از عملکرد زوم‪ ،‬اندازه گیری شده اند‪ .‬هنگام استفاده از زوم‪ ،‬زمان قابل ضبط ممکن است‬
‫تغییر کند‪ .‬چندین فیلم به طور متوالی ضبط شد تا مجموع زمان ضبط محاسبه شود‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪121‬‬
‫نیبرود زا یرادهگن‬
‫احتیاط های مربوط به استفاده از کارت حافظه‬
‫ •از قرار دادن کارت های حافظه در معرض دمای خیلی پایین یا خیلی باال (پایین تر از‬
‫‪ 0‬درجه سانتی گراد یا باالتر از ‪ 40‬درجه سانتی گراد) خودداری نمایید‪ .‬دماهای شدید باعث خرابی‬
‫عملکرد کارت های حافظه می شوند‪.‬‬
‫ •کارت حافظه را در جهت درست وارد کنید‪ .‬وارد کردن کارت حافظه در جهت نادرست ممکن است‬
‫به دوربین و کارت حافظه شما آسیب برساند‪.‬‬
‫ •از کارت های حافظه ای که با دوربین های دیگر یا رایانه فرمت شده اند‪ ،‬استفاده نکنید‪ .‬کارت‬
‫حافظه را مجددا با دوربین خود فرمت کنید‪.‬‬
‫ •قبل از قرار دادن کارت حافظه و بیرون آوردن آن‪ ،‬دوربین را خاموش کنید‪.‬‬
‫ •هنگام چشمک زدن چراغ‪ ،‬کارت حافظه را بیرون نیاورید یا دوربین را خاموش نکنید‪ ،‬زیرا این کار‬
‫می تواند به اطالعات شما آسیب برساند‪.‬‬
‫ •اگر طول عمر کارت حافظه به پایان رسیده باشد‪ ،‬دیگر نمی توانید عکسی روی کارت ذخیره کنید‪.‬‬
‫از کارت حافظه جدیدی استفاده کنید‪.‬‬
‫ •کارت های حافظه را خم نکنید‪ ،‬نیندازید و آنها را در معرض فشار یا ضربه های سنگین قرار‬
‫ندهید‪.‬‬
‫ •از استفاده یا نگه داری کارتهای حافظه نزدیک میدانهای قوی مغناطیسی خودداری کنید‪.‬‬
‫ •از استفاده یا نگهداری کارتهای حافظه در نزدیکی مواد با دمای باال‪ ،‬رطوبت باال یا مواد خورنده‪،‬‬
‫خودداری کنید‪.‬‬
‫ •از تماس پیدا کردن کارت های حافظه با مایعات‪ ،‬آلودگی یا اجسام خارجی جلوگیری کنید‪ .‬اگر کارت‬
‫حافظه کثیف باشد‪ ،‬آن را پیش از قرار دادن در داخل دوربین‪ ،‬با پارچه نرم تمیز کنید‪.‬‬
‫ •اجازه ندهید مایعات‪ ،‬آلودگی یا اجسام خارجی با کارت حافظه یا شکاف کارت حافظه تماس پیدا‬
‫کنند‪ .‬انجام این کار می تواند باعث عملکرد نادرست کارت حافظه یا دوربین شود‪.‬‬
‫ •هنگام حمل کارت حافظه‪ ،‬از کیف استفاده کنید تا از کارت در برابر الکتریسیتۀ ساکن محافظت‬
‫نمایید‪.‬‬
‫ •اطالعات مهم را به رسانه دیگری‪ ،‬مانند هارد دیسک یا سی دی‪/‬دی وی دی منتقل کنید‪.‬‬
‫ •هنگام استفاده طوالنی مدت دوربین‪ ،‬ممکن است کارت حافظه گرم شود‪ .‬این وضعیت عادی است و‬
‫باعث نقص عملکرد نمی شود‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪122‬‬
‫سازنده این وسیله در قبال از دست رفتن اطالعات‪ ،‬هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد‪.‬‬
‫نیبرود زا یرادهگن‬
‫درباره باتری‬
‫عمر باتری‬
‫فقط از باتری های مورد تأیید ‪ Samsung‬استفاده نمایید‪.‬‬
‫زمان متوسط عکسبرداری‪/‬تعداد‬
‫عکس ها‬
‫مشخصات باتری‬
‫مشخصات‬
‫مدل‬
‫نوع‬
‫ظرفیت سلول‬
‫ولتاژ‬
‫زمان شارژ کردن*‬
‫(وقتی که دوربین خاموش است)‬
‫شرح‬
‫‪SLB-10A‬‬
‫باتری لیتیوم‪-‬یون‬
‫‪ 1030‬میلی آمپر در ساعت‬
‫‪V 3.7‬‬
‫شرایط تست (وقتی که باتری کامالً شارژ است)‬
‫عمر باتری تحت شرايط زير اندازه گيری شده است‪ :‬در حالت‬
‫برنامه‪ ،‬در تاریکی‪،‬‬
‫وضوح‪ ،‬کیفیت خوب‪ OIS ،‬روشن‪.‬‬
‫عکسها‬
‫تقریبا ً ‪ 100‬دقیقه‪/‬‬
‫تقریبا ً ‪ 200‬عکس‬
‫حدودا ‪ 240‬دقیقه‬
‫*شارژ کردن باتری با اتصال آن به کامپیوتر‪ ،‬ممکن است زمان بیشتری طول بکشد‪.‬‬
‫فيلم ها‬
‫تقریبا ً ‪ 70‬دقیقه‬
‫‪.1‬گزینه فالش را روی فالش اصالح تنظیم کنید‪ ،‬یک عکس‬
‫بگیرید و بزرگنمایی یا کوچکنمایی کنید‪.‬‬
‫‪.2‬گزینه فالش را روی خاموش تنظیم کنید‪ ،‬یک عکس‬
‫بگیرید و بزرگنمایی یا کوچکنمایی کنید‪.‬‬
‫‪.3‬مراحل ‪ 1‬و ‪ 2‬را با ‪ 30‬ثانيه از يکديگر انجام دهيد‪ .‬اين‬
‫روال را به مدت‬
‫‪ 5‬دقيقه تکرار کنيد و سپس دوربين را به مدت‬
‫‪ 1‬دقيقه خاموش کنيد‪.‬‬
‫‪ .4‬مراحل ‪ 1‬تا ‪ 3‬را تکرار کنید‪.‬‬
‫فیلم هایی با تفکیک‬
‫و ‪ 30‬فریم در ثانیه ضبط کنید‪.‬‬
‫ •اعداد باال بر اساس استانداردهای تست ‪ CIPA‬هستند‪ .‬نتایج شما بسته به میزان استفاده واقعی ممکن است‬
‫متفاوت باشد‪.‬‬
‫ •چندین فیلم به طور متوالی ضبط شد تا مجموع زمان ضبط محاسبه شود‪.‬‬
‫ •هنگام استفاده از عملکردهای شبکه‪ ،‬باتری سریع تر خالی می شود‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪123‬‬
‫نیبرود زا یرادهگن‬
‫احتياطهای مربوط به استفاده از باتری‬
‫پیغام ضعیف شدن باتری‬
‫از آسیب دیدن باتری ها‪ ،‬شارژرها و کارت های حافظه جلوگیری کنید‬
‫از تماس باتری ها با اجسام فلزی جلوگیری نمایید‪ ،‬چرا که این کار می تواند باعث ایجاد اتصال بین‬
‫پایانه های ‪ +‬و ‪ -‬باتری شده و منجر به آسیب دیدن موقتی یا دائمی باتری شده و باعث آتش سوزی یا‬
‫شوک برقی شود‪.‬‬
‫وقتی شارژ باتری کامال تمام شود‪ ،‬آیکون باتری‪ ،‬قرمز رنگ می شود و پیغام "باتری ضعیف است"‬
‫ظاهر خواهد شد‪.‬‬
‫نکاتی درباره استفاده از باتری‬
‫ •از قرار دادن باتری ها در معرض دمای خیلی پایین یا خیلی باال (پایین تر از ‪ 0‬درجه سانتی گراد‬
‫یا باالتر از ‪ 40‬درجه سانتی گراد) خودداری نمایید‪ .‬دمای بسیار باال یا بسیار پایین می تواند موجب‬
‫کاهش ظرفیت شارژ باتری ها شود‪.‬‬
‫ •هنگام استفاده طوالنی مدت دوربین‪ ،‬اطراف محفظه باتری ممکن است گرم شود‪ .‬این کار بر‬
‫عملکرد عادی دوربین تاثیری ندارد‪.‬‬
‫ •برای جا کردن سیم از پریز برق‪ ،‬سیم را نکشید‪ ،‬این کار می تواند باعث آتش سوزی یا شوک‬
‫الکتریکی شود‪.‬‬
‫ •در دماهای زیر ‪ 0‬درجه سانتی گراد‪ ٬‬ظرفیت باتری و عمر باتری ممکن است کاهش یابد‪.‬‬
‫ •ظرفیت باتری ممکن است در دماهای پایین کاهش یابد اما در دمای معتدل به حالت عادی باز می‬
‫گردد‪.‬‬
‫ •در صورتی که برای مدت طوالنی از دوربین استفاده نمی کنید‪ ،‬هنگام ذخیره دوربین‪ ،‬باتری ها را‬
‫از آن خارج کنید‪ .‬باتری های نصب شده ممکن است در اثر مرور زمان نشت کنند یا بپوسند و باعث‬
‫وارد آمدن آسیب جدی به دوربین شوند‪ .‬نگهداری طوالنی مدت دوربین به همراه باتری نصب شده‬
‫باعث خالی شدن باتری می شود‪ .‬ممکن است نتوانید باتری کامال تخلیه شده را دوباره شارژ کنید‪.‬‬
‫ •وقتی از دوربین برای دوره طوالنی استفاده نمی کنید (‪ 3‬ماه یا بیشتر)‪ ،‬باتری را بررسی کنید و آن‬
‫را مرتب شارژ کنید‪ .‬اگر اجازه بدهی تخلیه باتری مداوم شود‪ ،‬ظرفیت و عمر آن ممکن است کاهش‬
‫یابد‪ ،‬که منجر به عملکرد نادرست‪ ،‬آتش سوزی یا انفجار می شود‪.‬‬
‫نکاتی درباره شارژ کردن باتری‬
‫ •در صورتی که چراغ وضعیت خاموش باشد‪ ،‬مطمئن شوید که باتری درست در داخل دوربین گذاشته‬
‫شده است‪.‬‬
‫ •اگر دوربین در حال شارژ شدن روشن باشد‪ ،‬ممکن است باتری کامال شارژ نشود‪ .‬قبل از شارژ‬
‫کردن باتری‪ ،‬دوربین را خاموش کنید‪.‬‬
‫ •هنگام شارژ شدن باتری‪ ،‬از دوربین خود استفاده نکنید‪ .‬این کار ممکن است موجب آتش سوزی یا‬
‫برق گرفتگی شود‪.‬‬
‫ •برای جا کردن سیم از پریز برق‪ ،‬سیم را نکشید‪ ،‬این کار می تواند باعث آتش سوزی یا شوک‬
‫الکتریکی شود‪.‬‬
‫ •قبل از روشن کردن دوربین‪ ،‬اجازه بدهید باتری حداقل به مدت ‪ 10‬دقیقه شارژ شود‪.‬‬
‫ •اگر هنگامی که باتری تخلیه شده است‪ ،‬دوربین را به منبع برق بیرونی وصل کرده اید‪ ،‬استفاده از‬
‫بعضی از عملکردهای انرژی زیاد بر‪ ،‬ممکن است باعث خاموش شدن دوربین شود‪ .‬برای استفاده‬
‫معمولی از دوربین‪ ،‬باتری ها را مجددا شارژ کنید‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪124‬‬
‫نیبرود زا یرادهگن‬
‫ •اگر هنگامی که باتری بطور کامل شارژ است‪ ،‬کابل برق را دوباره وصل کنید‪ ،‬چراغ وضعیت‬
‫تقریبا ‪ 30‬دقیقه روشن خواهد بود‪.‬‬
‫ •استفاده از فالش یا فیلمبرداری‪ ،‬باتری را سریع خالی می کند‪ .‬باتری را تا زمانی که چراغ وضعیت‬
‫قرمز‪ ،‬خاموش شود‪ ،‬شارژ کنید‪.‬‬
‫ •اگر چراغ نشانگر روشن نمی شود‪ ،‬کابل را جدا کرده و دوباره وصل کنید یا باتری را بیرون آورده‬
‫و دوباره داخل دوربین قرار دهید‪.‬‬
‫ •شارژ کردن بیش از حد باتری ها ممکن است عمر باتری را کوتاه کند‪ .‬پس از پایان شارژ کردن‪،‬‬
‫کابل را از دوربین جدا کنید‪.‬‬
‫ •کابل برق متناوب را خم نکنید یا اجسام سنگین روی آن قرار ندهید‪ .‬انجام این کار می تواند به کابل‬
‫آسیب برساند‪.‬‬
‫حمل و دورریختن با دقت باتری ها و شارژرها‬
‫ •هرگز باتری ها را در آتش نیندازید‪ .‬هنگام دورانداختن باتری های مستعمل‪ ،‬از تمام مقررات محلی‬
‫پیروی کنید‪.‬‬
‫ •هرگز باتری ها یا دوربین را در داخل یا روی وسایل گرمازا‪ ،‬مانند اجاق مایکروویو‪ ،‬اجاق‪ ،‬یا‬
‫رادیاتور قرار ندهید‪ .‬در صورتی که باتری ها بیش از حد گرم شوند‪ ،‬امکان انفجار آنها وجود دارد‪.‬‬
‫نکاتی درباره شارژ باتری با اتصال به رایانه‬
‫ •فقط از کابل ‪ USB‬عرضه شده استفاده کنید‪.‬‬
‫ •ممکن است در موارد زیر باتری شارژ نشود‪:‬‬
‫‪-‬وقتی از هاب ‪ USB‬استفاده می کنید‬
‫‪-‬وقتی دستگاه های ‪ USB‬دیگری نیز به رایانه وصل است‬
‫‪-‬وقتی کابل را به پورت طرف جلویی رایانه خود وصل می کنید‬
‫‪-‬وقتی پورت ‪ USB‬رایانه شما از استاندارد خروجی برق‬
‫(‪ 5‬ولت‪ 500 ،‬میلی آمپر) پشتیبانی نمی کند‬
‫اهتسویپ ‪125‬‬
‫نیبرود زا یرادهگن‬
‫ •هرگز با اشیاء تیز‪ ،‬باتری را سوراخ یا باز نکنید‪.‬‬
‫ •از قرار دادن باتری در معرض فشار زیاد یا خرد کردن آن خودداری کنید‪.‬‬
‫ •از قرار دادن باتری در معرض ضربه های شدید‪ ،‬از قبیل انداختن آن از جاهای بلند‬
‫خودداری کنید‪.‬‬
‫ •باتری را در دمای ‪ ۶۰‬درجه سانتی گراد یا باالتر قرار ندهید‪.‬‬
‫ •باتری را در تماس با رطوبت یا مایعات قرار ندهید‪.‬‬
‫ •باتری نباید در معرض منابع گرمای شدید مثل نور خورشید‪ ،‬آتش یا مانند آن قرار بگیرد‪.‬‬
‫اگر باتری با بی دقتی یا به طور نادرست مورد استفاده قرار گیرد ممکن است موجب‬
‫جراحت یا مرگ شود‪ .‬برای ایمنی خود‪ ،‬از این دستورالعمل ها در مورد استفاده صحیح از‬
‫باتری پیروی کنید‪:‬‬
‫ •اگر از باتری درست استفاده نکنید ممکن است آتش بگیرد یا منفجر شود‪.‬‬
‫اگر متوجه هرگونه تغییر شکل‪ ،‬شکاف‪ ،‬یا موارد غیرعادی دیگر در باتری شدید‪،‬‬
‫بالفاصله استفاده از باتری را متوقف کنید و با مرکز خدمات تماس بگیرید‪.‬‬
‫ •فقط از شارژرها و آداپتورهای اصلی‪ ،‬و توصیه شده توسط سازنده استفاده کنید و باتری‬
‫را فقط به طریقه ای که در این دفترچه راهنمای کاربر شرح داده شده شارژ کنید‪.‬‬
‫ •باتری را نزدیک دستگاه های گرم کننده نگذارید یا در معرض محیط های بسیار گرم‪،‬‬
‫مانند داخل اتومبیل دربسته در تابستان قرار ندهید‪.‬‬
‫ •باتری را در اجاق مایکروویو قرار ندهید‪.‬‬
‫ •از نگهداری یا به کار بردن باتری در مکان های گرم و مرطوب مانند سونا و حمام‬
‫خودداری کنید‪.‬‬
‫ •دستگاه را به مدت طوالنی روی سطوح قابل اشتعال‪ ،‬مانند رختخواب‪ ،‬فرش‪ ،‬یا پتوهای‬
‫برقی قرار ندهید‪.‬‬
‫ •وقتی دستگاه روشن است‪ ،‬آن را در هیچ مکان بسته ای به مدت طوالنی قرار ندهید‪.‬‬
‫ •اجازه ندهید دو سر باتری با اشیاء فلزی‪ ،‬مانند گردنبند‪ ،‬سکه‪ ،‬کلید یا ساعت تماس پیدا‬
‫کند‪.‬‬
‫ •فقط از باتری لیتیوم‪-‬یون جایگزین اصلی مورد تایید سازنده استفاده کنید‪.‬‬
‫رهنمودهای دور انداختن‬
‫ •با دقت باتری را دور بیندازید‪.‬‬
‫ •باتری را در آتش نیندازید‪.‬‬
‫ •مقررات دفع ممکن است بر حسب کشور یا ناحیه متفاوت باشد‪ .‬باتری را مطابق با‬
‫مقررات محلی و فدرال خود‪ ،‬دفع کنید‪.‬‬
‫رهنمودهایی درباره شارژ کردن باتری‬
‫باتری را فقط به شیوه شرح داده شده در این دفترچه راهنمای کاربر‪ ،‬شارژ کنید‪.‬‬
‫اگر باتری درست شارژ نشود‪ ،‬ممکن است آتش بگیرد یا منفجر شود‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪126‬‬
‫نیبرود زا یرادهگن‬
‫ارتقای نرم‌افزار داخلی‬
‫‫ ‪ i-Launcher‬به شما امکان می دهد که نرم‌افزار داخلی دوربین را ارتقا دهید‪‪‭.‬‬
‫‪1‬کلید چرخشی را بچرخانید تا روی‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2 2‬اتصال ← ‪ ← i-Launcher‬روشن را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬دوربین را خاموش کنید‪.‬‬
‫‪4 4‬با استفاده از کابل ‪ ،USB‬دوربین را به رایانه وصل کنید‪.‬‬
‫‪ i-Launcher6‬را روی رایانه نصب کنید‪.‬‬
‫سيستم عامل‬
‫قرار گیرد‪.‬‬
‫بايد انتهای کوچک کابل ‪ USB‬را به دوربين خود متصل کنيد‪ .‬در صورتی که کابل برعکس وصل‬
‫شود‪ ،‬ممکن است به فایل های شما آسیب برسد‪ .‬سازنده این وسیله در قبال از دست رفتن اطالعات‪،‬‬
‫هیچگونه مسئولیتی نمی پذیرد‪.‬‬
‫‪Windows‬‬
‫‪Mac‬‬
‫‪7‬‬
‫چگونگی نصب‬
‫هنگامی که پنجره بازشو نمايان شد و از شما خواست که ‪ i-Launcher‬را‬
‫نصب کنيد‪ ،‬بلی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ •اگر یک پنجره بازشو ظاهر شد که به شما اعالن کرد تا ‪ iLinker.exe‬را‬
‫اجرا کنید‪ ٬‬ابتدا آن را اجرا کنید‪.‬‬
‫ •اگر پنجره بازشو نمایان نشد‪ ،‬روی ‪← My Computer‬‬
‫‪ i-Launcher ← iLinker.exe‬کلیک کنید‪.‬‬
‫ •وقتی دوربين با استفاده از ‪ Launcher-‬نصب شده به رايانه متصل می‬
‫شود‪ ،‬اجرای برنامه به طور خودکار آغاز می شود‪.‬‬
‫‪← M‬‏‏‪ iLinker‬کلیک کنید‪.‬‬
‫‪-Launcher ← D‬‏‪ ac ← i‬‏‬
‫روی ‪ evices‬‏‬
‫‪7‬با پیروی از دستورالعمل‌های روی صفحه‪ ،‬نرم‌افزار داخلی را به آخرین نسخه ارتقا‬
‫دهید‪.‬‬
‫ •گزینه ‪ Firmware Upgrader‬را در صفحه ‪ i-Launcher‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫ •قبل از ارتقای نرم‌افزار داخلی‪ ،‬از اتصال رايانه به شبکه اطمينان حاصل کنيد‪.‬‬
‫ •تا پایان ارتقای نرم افزار داخلی‪ ،‬دوربین را خاموش نکنید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬دوربین را روشن کنید‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪127‬‬
‫پیش از تماس با مرکز خدمات‬
‫اگر دوربین شما مشکلی دارد‪ ،‬پیش از تماس با مرکز خدمات‪ ،‬روش های عیب یابی زیر را امتحان کنید‪ .‬اگر پس از امتحان این راه حل های پیشنهادی‪ ،‬هنوز دوربین شما مشکل دارد‪ ،‬با فروشنده یا مرکز خدمات‬
‫محلی تماس بگیرید‪.‬‬
‫هنگامی که دوربین خود را در مرکز سرویس می گذارید‪ ،‬حتما ً سایر اجزایی که موجب کارکرد نادرست دوربین شده اند‪ ،‬مانند کارت حافظه و باتری‪ ،‬را هم در مرکز سرویس بگذارید‪.‬‬
‫وضعیت‬
‫دوربین روشن نمی شود‬
‫دوربین ناگهان خاموش‬
‫می شود‬
‫دوربین خیلی سریع باتری‬
‫خالی می کند‬
‫راه حل های پیشنهادی‬
‫ •مطمئن شوید که باتری در داخل دوربین قرار داده شده است‪.‬‬
‫ •مطمئن شوید که باتری بدرستی‪‎‬در داخل دوربین قرار داده شده‬
‫است‪( .‬ص‪)25 .‬‬
‫ •باتری را شارژ کنید‪.‬‬
‫ •باتری را شارژ کنید‪.‬‬
‫ •شاید دوربین در حالت خاموش کردن اتوماتیک باشد‪( .‬ص‪)114 .‬‬
‫ •ممکن است دوربین برای جلوگیری از آسیب دیدن کارت حافظه در‬
‫اثر وارد آمدن ضربه‪ ،‬خاموش شود‪ .‬دوربین را دوباره روشن کنید‪.‬‬
‫ •ممکن است باتری در دمای پایین (زیر ‪ 0‬درجه سانتی گراد) سریع‬
‫تر خالی شود‪ .‬با گذاشتن باتری در جیب خود‪ ،‬آن را گرم نگه دارید‪.‬‬
‫ •استفاده از فالش یا فیلمبرداری‪ ،‬باتری را سریع خالی می کند‪ .‬در‬
‫صورت لزوم‪ ،‬باتری را دوباره شارژ کنید‪.‬‬
‫ •باتری ها قطعات مصرفی هستند و باید با گذشت زمان تعویض‬
‫شوند‪ .‬اگر باتری زود خالی می شود‪ ،‬یک باتری جدید تهیه کنید‪.‬‬
‫وضعیت‬
‫نمی توان عکس گرفت‬
‫دوربین ناگهان متوقف شده‬
‫و عملی انجام نمی دهد‬
‫دوربین گرم می شود‬
‫فالش کار نمی کند‬
‫اهتسویپ ‪128‬‬
‫راه حل های پیشنهادی‬
‫ •کارت حافظه جای خالی ندارد‪ .‬فایل های غیرضروری را حذف کنید‬
‫یا یک کارت حافظه جدید داخل دوربین بگذارید‪.‬‬
‫ •کارت حافظه را فرمت کنید‪.‬‬
‫ •کارت حافظه معیوب است‪ .‬کارت حافظه جدیدی تهیه کنید‪.‬‬
‫ •مطمئن شوید که دوربین روشن است‪.‬‬
‫ •باتری را شارژ کنید‪.‬‬
‫ •مطمئن شوید که باتری درست قرار داده شده است‪.‬‬
‫باتری را بیرون آورده و دوباره داخل دوربین قرار دهید‪.‬‬
‫هنگام استفاده از دوربین‪ ،‬ممکن است دوربین گرم شود‪ .‬این وضعیت‬
‫عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد دوربین شما داشته‬
‫باشد‪.‬‬
‫ •گزینه فالش روی خاموش تنظیم خواهد شد‪( .‬ص‪)58 .‬‬
‫ •در بعضی حالتها نمی توانید از فالش استفاده کنید‪.‬‬
‫تامدخ زکرم اب سامت زا شیپ‬
‫وضعیت‬
‫فالش به طور غیرمنتظره‬
‫روشن می شود‬
‫راه حل های پیشنهادی‬
‫فالش ممکن است به علت الکتریسیته ساکن روشن شود‪ .‬دوربین بد کار‬
‫نمی کند‪.‬‬
‫تاریخ و زمان درست نیست در تنظیمات صفحه نمایش‪ ،‬تاریخ و زمان را تنظیم کنید‪( .‬ص‪)113 .‬‬
‫صفحه نمایش یا دکمه ها‬
‫باتری را بیرون آورده و مجدداً داخل دوربین قرار دهید‪.‬‬
‫کار نمی کنند‬
‫اگر از دوربین خود در دماهای بسیار پایین استفاده کنید‪ ،‬ممکن است‬
‫صفحه نمايش دوربین خوب‬
‫صفحه آن خوب کار نکند یا تغییر رنگ دهد‪ .‬برای کارایی بهتر صفحه‬
‫کار نمی کند‬
‫دوربین خود‪ ،‬از آن در دماهای معتدل استفاده کنید‪.‬‬
‫ •دوربین را خاموش‪ ،‬و مجدداً روشن کنید‪.‬‬
‫ •کارت حافظه را بیرون بیاورید‪ ،‬و دوباره داخل کنید‪.‬‬
‫خطایی در کارت حافظه‬
‫ •کارت حافظه را فرمت کنید‪.‬‬
‫وجود دارد‬
‫برای جزییات بیشتر به "احتیاط های مربوط به استفاده از کارت‬
‫حافظه" مراجعه کنید‪( .‬ص‪)122 .‬‬
‫وضعیت‬
‫فایل ها پخش نمی شوند‬
‫عکس تار است‬
‫رنگ های عکس با صحنه‬
‫واقعی مطابقت ندارند‬
‫عکس خیلی روشن یا تیره‬
‫است‬
‫اهتسویپ ‪129‬‬
‫راه حل های پیشنهادی‬
‫اگر نام فایلی را تغییر دهید‪ ،‬ممکن است دوربین آن را پخش نکند‬
‫(نام فایل باید با استاندارد ‪ DCF‬مطابقت داشته باشد)‪ .‬اگر با چنین‬
‫وضعیتی روبرو شدید‪ ،‬فایل ها را روی رایانه پخش کنید‪.‬‬
‫ •مطمئن شوید که گزینه فوکوسی که تنظیم کرده اید‪ ،‬مناسب عکس‬
‫های کلوزآپ است‪( .‬ص‪)60 .‬‬
‫ •مطمئن شوید که لنز دوربین تمیز است‪ .‬اگر تمیز نیست‪ ،‬آن را تمیز‬
‫کنید‪.‬‬
‫(ص‪)117 .‬‬
‫ •دقت کنید که سوژه در برد فالش قرار داشته باشد‪.‬‬
‫(ص‪)132 .‬‬
‫توازن سفیدی نامناسب می تواند باعث ایجاد رنگ غیرواقعی شود‪.‬‬
‫گزینه توازن سفیدی مناسب منبع نور انتخاب کنید‪( .‬ص‪)69 .‬‬
‫نوردهی عکس بیش از حد یا کمتر از حد است‪.‬‬
‫ •فالش را خاموش یا روشن کنید‪( .‬ص‪)58 .‬‬
‫ •حساسیت ‪ ISO‬را تنظیم کنید‪( .‬ص‪)59 .‬‬
‫ •مقدار نوردهی را تنظیم کنید‪( .‬ص‪)67 .‬‬
‫تامدخ زکرم اب سامت زا شیپ‬
‫وضعیت‬
‫تلویزیون عکس ها را‬
‫نمایش نمی دهد‬
‫راه حل های پیشنهادی‬
‫راه حل های پیشنهادی‬
‫ •مطمئن شوید که دوربین از طریق کابل ‪ A/V‬درست به تلویزیون‬
‫وصل شده است‪.‬‬
‫ •مطمئن شوید که در کارت حافظه عکس وجود دارد‪.‬‬
‫رایانه‪ ،‬دوربین را شناسایی‬
‫نمی کند‬
‫ •مطمئن شوید که کابل ‪ USB‬درست وصل شده است‪.‬‬
‫ •مطمئن شوید که دوربین روشن است‪.‬‬
‫ •مطمئن شوید که از سیستم عامل مورد استفاده شما پشتیبانی می شود‪.‬‬
‫در حین انتقال فایل‪ ،‬ارتباط‬
‫دوربین با رایانه قطع می‬
‫شود‬
‫ممکن است الکتریسیته ساکن‪ ،‬انتقال فایل را مختل کند‪ .‬کابل ‪ USB‬را‬
‫جدا کرده و دوباره وصل کنید‪.‬‬
‫‪ i-Launcher‬درست كار‬
‫نمی كند‬
‫ •برنامه ‪ i-Launcher‬را ببندید و دوباره اجرا كنید‪.‬‬
‫ •مطمئن شوید در منوی تنظیمات‪ i-Launcher ٬‬روی روشن ‪٬‬‬
‫تنظیم شده باشد‪( .‬ص‪)112 .‬‬
‫ •بسته به مشخصات و محیط رایانه شما‪ ،‬این برنامه ممكن است‬
‫به طور خودكار راه اندازی نشود‪ .‬در این حالت‪ ،‬روی ‪Start‬‬
‫← ‪i-Launcher ← Samsung ← All Programs‬‬
‫← ‪ Samsung i-Launcher‬در رایانه خود کلیک کنید‪.‬‬
‫(برای ویندوز ‪ 8٬‬روی ‪Samsung ← All apps ← Start‬‬
‫‪ i-Launcher‬کلیک کنید‪).‬‬
‫وضعیت‬
‫امکان نمايش عکسها يا‬
‫کارتهای حافظه ‪ SDXC‬از سيستم فايل ‪ exFAT‬استفاده می کنند‪.‬‬
‫فيلمهای ذخيره شده بر‬
‫روی کارت حافظه ‪ SDXC‬پيش از متصل کردن دوربين به دستگاه‪ ،‬مطمئن شويد که دستگاه‬
‫برای تلويزيون يا رايانه‬
‫خارجی با سيستم فايل ‪ exFAT‬سازگار است‪.‬‬
‫وجود ندارد‪.‬‬
‫رايانه شما کارت حافظه‬
‫‪ SDXC‬را شناسايی نمی‬
‫کند‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪130‬‬
‫کارتهای حافظه ‪ SDXC‬از سيستم فايل ‪ exFAT‬استفاده می کنند‪.‬‬
‫برای استفاده از يک کارت حافظه ‪ SDXC‬بر روی رايانه دارای‬
‫سيستم عامل ‪ ،Widows XP‬درايور سيستم فايل ‪ exFAT‬را از وب‬
‫سايت ‪ Microsoft‬دانلود و به روز کنيد‪.‬‬
‫مشخصات دوربین‬
‫حسگر تصویر‬
‫نوع‬
‫‪( "2.3/1‬حدودا ‪ 7.73‬میلی متر) ‪CCD‬‬
‫پیکسل‌های مؤثر‬
‫حدودا ‪ 16.20‬مگاپیکسل‬
‫کل پیکسل ها‬
‫عدسی‬
‫حدودا ‪ 16.50‬مگاپیکسل‬
‫محدوده‬
‫نرمال (فوکوس‬
‫اتوماتیک)‬
‫فاصله نزدیک‬
‫تنظیم خودکار‬
‫فاصله کم‬
‫سوپر ماکرو‬
‫فاصله کانونی‬
‫لنز ‪ 35x Samsung‬لنزهای زوم ‪ 157.5 ~ 4.5 = f‬میلی متر‬
‫(معادل فیلم ‪ 35‬میلیمتری‪ 875 ~ 25 :‬میلی متر)‬
‫محدوده ‪F-stop‬‬
‫‪( F3.0‬واید)‪( F5.9-‬تله)‬
‫سرعت درپوش‬
‫زوم دیجیتال‬
‫ •حالت تصویر ثابت‪( 35.0X–1.0 :‬نوری)‪( 2.0X–1.0/‬دیجیتال)‬
‫ •حالت پخش‪( 14.4X–1.0X :‬بسته به اندازه تصوير)‬
‫ •زوم هوشمند‪2.0X :‬‬
‫ •خودکار‪ 2000/1–8/1 :‬ثانیه‬
‫ •برنامه‪ 2000/1–1 :‬ثانیه‬
‫ •شب‪ 2000/1–8 :‬ثانیه‬
‫نوردهی‬
‫نمایشگر‬
‫نوع‬
‫ویژگی‬
‫‪ 350-150‬سانتی متر‬
‫‪ 1‬سانتی متر–بی نهایت‬
‫‪ 150‬سانتی متر–بی نهایت‬
‫‪ 1‬سانتی متر‬
‫‪-‬‬
‫‪ 150‬سانتی متر–بی نهایت‬
‫کنترول‬
‫برنامه ‪AE‬‬
‫‪TFT LCD‬‬
‫اندازه گیری‬
‫چندگانه‪ ،‬نقطه ای‪ ،‬مرکزی‪ ،‬تشخیص چهره‬
‫‪ "3.0‬اینچ (‪ 75.0‬میلی متر) ‪460K‬‬
‫برد نورسنجی‬
‫‪( 17–1 EV‬عریض‪ ISO ،‬اتوماتیک)‪( 17–3 EV ،‬تله‪ ISO ،‬اتوماتیک)‬
‫جبران‬
‫‪( 2EV±‬قدم ‪)EV 3/1‬‬
‫معادل ‪ISO‬‬
‫‏اتوماتیک‏‪ISO 80 ،‬‏‪ISO 100 ،‬‏‪ISO 200 ،‬‏‪ISO 400 ،‬‏‪،‬‬
‫‪،ISO 800‬‏‪،ISO 1600‬‏ )‪ISO 3200 (3M‬‬
‫فوکوس کردن‬
‫نوع‬
‫وسیع (‪)W‬‬
‫‪ 80‬سانتی متر–بی‬
‫نهایت‬
‫‪ 80-10‬سانتی متر‬
‫تله (‪)T‬‬
‫فوکوس اتوماتیک ‪( TTL‬فوکوس اتوماتیک مرکزی‪ ،‬فوکوس اتوماتیک‬
‫چندگانه‪ ٬‬انتخاب فوکوس اتوماتیک‪ ٬‬فوکوس اتوماتیک ردیابی‪٬‬‬
‫فوکوس خودکار تشخيص چهره)‬
‫فالش‬
‫اهتسویپ ‪131‬‬
‫نیبرود تاصخشم‬
‫حالت‬
‫خاموش‪،‬‏اتوماتیک‏‪ ،‬قرمزی چشم‪ ،‬فالش اصالح‪ ،‬همزمانی آهسته‪،‬‬
‫تصحیح قرمزی چشم‬
‫محدوده‬
‫ •وسیع‪ 0,8 :‬متر–‪ 6‬متر (‪ ISO‬خودکار)‬
‫ •تله‪ 1.5 :‬متر–‪ 3‬متر (‪ ISO‬خودکار)‬
‫مدت زمان چارج‬
‫شدن‬
‫کاهش لرزش‬
‫عکسها‬
‫تقریباً‪ 5‬ثانیه‪.‬‬
‫‪[ Dual IS‬لرزشگیر نوری تصویری (‪ + )OIS‬لرزشگیر دیجیتالی تصویر (‪])DIS‬‬
‫جلوه‬
‫حالت عکس برداری‬
‫ •فيلتر عکس (فیلتر هوشمند)‪ :‬مینیاتور‪ ،‬تزيين تصوير‪ ،‬چشم ماهی‪،‬‬
‫کالسیک‪ ،‬پس زمینه قهوه ای‪ ،‬فیلتر عبوری‬
‫ •تنظیم تصویر‪ :‬وضوح‪ ،‬کنتراست‪ ،‬اشباع رنگ‬
‫حالت تصویربرداری فيلتر فيلم‪ :‬مینیاتور‪ ،‬تزيين تصوير‪ ،‬چشم ماهی‪ ،‬کالسیک‪،‬‬
‫پس زمینه قهوه ای‪ ،‬جلوه پالت ‪ ،1‬جلوه پالت ‪ ،2‬جلوه پالت ‪ ،3‬جلوه پالت ‪4‬‬
‫ویدیو‬
‫توازن سفیدی‬
‫فيلم ها‬
‫پخش‬
‫تنظیم خودکار توازن سفیدی‪ ،‬روز‪ ،‬ابری‪ ،‬نور فلورسنت‪ ،H-‬نور فلورسنت‪ ،L-‬تنگستن‪ ،‬تنظیم‬
‫دلخواه‪ ،‬دمای رنگ‬
‫تاریخ زدن‬
‫تاریخ و ساعت‪ ،‬تاریخ‪ ،‬خاموش‬
‫عکسبرداری و فیلمبرداری‬
‫اهتسویپ ‪132‬‬
‫ •حالت ها‪ :‬اتوماتیک هوشمند (عکسبرداری از چهره‪ ،‬عکسبرداری چهره‬
‫در شب‪ ،‬شب‪ ،‬چهره دارای نور پس زمینه‪ ،‬نور زمینه‪ ،‬منظره‪ ،‬سفید‪،‬‬
‫فاصله نزدیک‪ ،‬متن فاصله نزدیک‪ ،‬سه پایه‪ ،‬متحرک‪ ،‬رنگ ماکرو‪ ،‬سبز‬
‫طبیعی‪ ،‬آسمان آبی‪ ،‬غروب آفتاب‪ ،‬نور کم‪ ،‬نور نقطه ای‪ ،‬ماکرو نور‬
‫نقطه ای‪ ،‬پرتره نور نقطه ای)‪ ،‬برنامه‪ ،‬شیک (آرایش چهره‪ ،‬ثابت کردن‬
‫عملکرد‪ ،‬غروب آفتاب‪ ،‬منظره‪ ،‬سیاه یکدست‪ ،‬آتش بازی‪ ،‬شب‪ ،‬فاصله‬
‫نزدیک‪ ،‬ردپای نور)‪ ،‬پانوراما‪( Magic Plus ،‬فيلتر عکس)‬
‫ •توالی‪ :‬تک‪ ،‬مداوم‪ ،AEB ،‬گرفتن عکس‬
‫ •تایمر‪ :‬خاموش‪ 10 ،‬ثانیه‪ 2 ،‬ثانیه‪ ،‬دوبل‬
‫ •حالت ها‪ :‬فیلم‪( Magic Plus ٬‬فيلتر فيلم)‬
‫ •قالب‪( MP4 (H.264):‬حداکثر زمان ضبط‪ ۲۰ :‬دقیقه)‬
‫ •اندازه‪240 Web ،320 X 240 ،640 X 480 ،1280 X 720 :‬‬
‫ •سرعت قالب‪ 30 :‬فريم بر ثانيه‬
‫ •صدا‪ :‬روشن‪ ،‬خاموش‪ ،‬زوم بی صدا‬
‫نیبرود تاصخشم‬
‫عکسها‬
‫فيلم ها‬
‫حافظه‬
‫ •نوع‪ :‬تک تصویر‪ ،‬تصاویر کوچک‪ ،‬نمایش اسالید چندگانه همراه با‬
‫موسیقی و جلوه‪ ،‬کلیپ فیلم‬
‫ •ویرایش‪ :‬تنظیم دوباره اندازه‪ ،‬چرخش‪ ،‬فیلتر هوشمند‪ ،‬برش‬
‫ •جلوه‪ :‬تنظیم تصویر (روشنايی‪ ،‬کنتراست‪ ،‬اشباع رنگ‪ ،ACB ،‬رتوش‬
‫صورت‪ ،‬تصحیح قرمزی چشم)‪ ،‬فیلتر هوشمند (عادی‪ ،‬مینیاتور‪ ،‬تزيين‬
‫تصوير‪ ،‬چشم ماهی‪ ،‬کالسیک‪ ،‬پس زمینه قهوه ای‪ ،‬فیلتر عبوری)‬
‫ویرایش‪ :‬گرفتن عکس ثابت‪ ،‬تصحیح زمان‬
‫رسانه‬
‫ •حافظه خارجی (اختیاری)‪:‬‬
‫کارت ‪( SD‬ضمانت تا ‪ 2‬گیگابایت)‪،‬‬
‫کارت ‪( SDHD‬ضمانت تا ‪ 32‬گیگابایت)‪،‬‬
‫کارت ‪( SDXC‬ضمانت تا ‪ 64‬گیگابایت)‬
‫‪-‬کالس ‪ 6‬یا باالتر توصیه می شود‬
‫فرمت فايل‬
‫ •تصویر ثابت‪ EXIF 2.3 ٬(DCF) JPEG :‬‏‬
‫ •کلیپ فیلم‪( MP4 :‬فیلم‪ ٬AVC/H.264 ٬MPEG4 :‬صدا‪)AAC :‬‬
‫نماد‬
‫اندازه‬
‫‪4608 X 3456‬‬
‫‪4608 X 3072‬‬
‫‪4608 X 2592‬‬
‫اندازۀ تصویر‬
‫‪3648 X 2736‬‬
‫‪2832 X 2832‬‬
‫‪2592 X 1944‬‬
‫‪1984 X 1488‬‬
‫‪1920 X 1080‬‬
‫‪1024 X 768‬‬
‫شبکه بی‌سیم‬
‫‏‏‪MobileLink‬‏‏‪ ،SNS & Cloud ،Remote Viewfinder ،‬ایمیل‪،‬‬
‫اخطاردهنده تغییر نرم افزار‪AutoShare ،Samsung Link ،‬‬
‫‪NFC‬‬
‫بلی‬
‫اهتسویپ ‪133‬‬
‫نیبرود تاصخشم‬
‫ابعاد (عرض ‪ X‬ارتفاع ‪ X‬عمق)‬
‫واسط‬
‫واصل خروجی‬
‫دیجیتال‬
‫‪USB 2.0‬‬
‫ورودی‪/‬خروجی‬
‫صدا‬
‫بلندگوی داخلی(مونو)‪ ،‬میکروفن (مونو)‬
‫خروجی تصویر‬
‫‪( PAL ،NTSC :A/V‬قابل انتخاب)‬
‫واصل ورودی برق‬
‫مستقیم‬
‫منبع تغذیه‬
‫‪ 5 /0‬ولت‬
‫باتری قابل شارژ‬
‫باتری لیتیوم‪-‬یون (‪ 1030 ،SLB-10A‬میلی آمپر ساعت)‬
‫نوع رابط‬
‫‪ 5( Micro USB‬پین)‬
‫ممکن است بسته به منطقه شما‪ ،‬منبع برق متفاوت باشد‪.‬‬
‫‪ 92.0 X 86.5 X 124.5‬میلی متر‬
‫وزن‬
‫‪ 464‬گرم (بدون باتری و کارت حافظه)‬
‫دمای کارکرد‬
‫‪ 40–0‬درجه سانتی گراد‬
‫رطوبت کارکرد‬
‫‪% 85–5‬‬
‫نرم افزار‬
‫‪i-Launcher‬‬
‫مشخصات ممکن است بدون اطالع قبلی‪ ،‬به منظور عملکرد بهتر‪ ،‬تغییر کنند‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪134‬‬
‫واژه نامه‬
‫‪( ACB‬توازن خودکار کنتراست)‬
‫ترکیب بندی‬
‫در صورتی که منبع نور در پشت سوژه شما قرار داشته باشد يا کنتراست بااليی بين سوژه و پس‬
‫زمينه وجود داشته باشد‪ ،‬اين قابليت‪ ،‬کنتراست تصوير شما را به طور خودکار بهبود می بخشد‪.‬‬
‫ترکیب بندی در عکسبرداری به معنی مرتب کردن اشیا در عکس است‪ .‬معموال تبعیت از قانون یک‬
‫سوم ها منجر به یک ترکیب بندی خوب می شود‪.‬‬
‫‪( AEB‬براکت نوردهی خودکار)‬
‫‪( DCF‬قانون طراحی برای سيستم فايل دوربين)‬
‫اين قابليت به طور خودکار چندين تصوير را با نوردهی های متفاوت می گيرد تا گرفتن عکسی با‬
‫نوردهی مناسب به سهولت انجام شود‪.‬‬
‫خصوصيتی است که برای تعيين يک قالب فايل و سيستم فايل برای دوربين های ديجيتال‪ ،‬توسط‬
‫اتحاديه صنايع الکترونيک و فناوری اطالعات ژاپن (‪ )JEITA‬ايجاد شده است‪.‬‬
‫‪( AF‬فوکوس خودکار)‬
‫عمق ميدان‬
‫سيستمی که لنز دوربين را به طور خودکار بر روی سوژه فوکوس می کند‪ .‬دوربين شما برای فوکوس‬
‫خودکار از کنتراست استفاده می کند‪.‬‬
‫فاصله بين نزديکترين و دورترين نقاط که می توان در عکس به طور قابل قبول بر روی آنها فوکوس‬
‫کرد‪ .‬عمق ميدان بر حسب ديافراگم لنز‪ ،‬فاصله کانونی‪ ،‬و فاصله دوربين تا سوژه‪ ،‬متغير است‪ .‬مثال‪،‬‬
‫انتخاب يک ديافراگم کوچکتر‪ ،‬عمق ميدان را افزايش داده و پس زمينه ترکيب بندی را تار می کند‪.‬‬
‫مقدار نوری که به حسگر دوربین می رسد‪ ،‬توسط دیافراگم کنترل می شود‪.‬‬
‫بزرگ نمایی دیجیتال‬
‫گشودگی دیافراگم‬
‫لرزش دوربين (تاری)‬
‫قابليتی که ميزان زوم قابل استفاده با لنزهای زوم (زوم نوری) را به طور مصنوعی افزايش می دهد‪.‬‬
‫در هنگام استفاده از زوم ديجيتال‪ ،‬افزايش بزرگنمايی‪ ،‬کيفيت تصوير را کاهش می دهد‪.‬‬
‫اگر دوربين در مدت باز بودن شاتر تکان بخورد‪ ،‬ممکن است کل تصوير تار شود‪ .‬اين مشکل بيشتر‬
‫زمانی پيش می آيد که سرعت شاتر پايين باشد‪ .‬با افزايش حساسيت‪ ،‬استفاده از فالش يا باال بردن‬
‫سرعت شاتر‪ ،‬از لرزش دوربين جلوگيری کنيد‪ .‬می توانيد از سه پايه‪ ،‬عملکرد ‪ DIS‬يا ‪ OIS‬نيز‬
‫برای ثابت کردن دوربين استفاده کنيد‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪135‬‬
‫همان هژاو‬
‫‪( DIS‬لرزشگیر دیجیتالی تصویر)‬
‫نوردهی‬
‫اين ويژگی‪ ،‬لرزش و تکانهای حين تصويربرداری را خنثی می کند‪ .‬در مقایسه با لرزشگیر دیجیتالی‬
‫تصویر یک میزان حتمی افت کیفیت تصویر وجود خواهد داشت‪.‬‬
‫مقدار نوری که اجازه دارد به حسگر دوربين برسد‪ .‬نوردهی با ترکيبی از سرعت شاتر‪ ،‬ميزان‬
‫ديافراگم و حساسيت ‪ ISO‬کنترل می شود‪.‬‬
‫‪( EV‬مقدار نوردهی)‬
‫فالش‬
‫تمام ترکيبات سرعت شاتر دوربين و ديافراگم لنز که به نوردهی يکسان منجر می شوند‪.‬‬
‫يک نور لحظه ای که به فراهم شدن نوردهی کافی در شرايط کم نور کمک می کند‪.‬‬
‫جبران ‪EV‬‬
‫فاصله کانونی‬
‫اين قابليت‪ ،‬به شما اجازه می دهد تا به منظور بهبود نوردهی عکس های خود‪ ،‬مقدار نوردهی اندازه‬
‫گيری شده توسط دوربين را با واحدهای محدود‪ ،‬به سرعت تنظيم کنيد‪ .‬برای افزايش يک واحدی‬
‫تاريکی‪ ،‬جبران نوردهی را بر روی ‪ ،EV 1.0-‬و برای افزايش يک واحدی روشنايی‪ ،‬آن را روی‬
‫‪ EV 1.0‬تنظيم کنيد‪.‬‬
‫این فاصله از وسط لنز تا نقطه کانونی آن است (بر حسب میلی متر)‪ .‬فاصله های کانونی بیشتر منجر‬
‫به زوایای بسته تر نما می شوند و سوژه بزرگ نمایی می شود‪ .‬فاصله های کانونی کمتر منجر به‬
‫زوایای بازتر نما می شوند‪.‬‬
‫‪( Exif‬قالب فايل تصويری قابل مبادله)‬
‫خصوصيتی است که برای تعيين قالب فايل تصويری ويژه دوربين های ديجيتال توسط اتحاديه توسعه‬
‫صنايع الکترونيک ژاپن (‪ )JEIDA‬ايجاد شده است‪.‬‬
‫هيستوگرام‬
‫نمایش گرافیکی روشنایی یک تصویر‪ .‬محور افقی نماینده روشنایی و محور عمودی نماینده تعداد‬
‫پیکسل ها است‪ .‬نقاط باال در سمت چپ (خیلی تاریک) و سمت راست (خیلی روشن) هیستوگرام‪ ،‬نشان‬
‫دهنده عکسی است که به طور مناسب نوردهی نشده است‪.‬‬
‫‪H.264/MPEG-4‬‬
‫یک فرمت فیلم با فشرده سازی باالست که توسط سازمان های استاندارد بین المللی ‪ ISO-IEC‬و‬
‫‪ ITU-T‬عرضه شده و توسط گروه فیلم (‪ )JVT‬تولید شده است‪ .‬این کدک قادر است یک فیلم با کیفیت‬
‫خوب و با نرخ بیت پایین ارائه دهد‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪136‬‬
‫همان هژاو‬
‫حسگر تصویر‬
‫نمای نزدیك‬
‫بخش فيزيکی دوربين ديجيتال که حاوی فتوسايت برای هر پيکسل روی تصوير است‪ .‬هر فتوسايت‪،‬‬
‫روشنايی نوری را که در هنگام نوردهی به آن برخورد می کند‪ ،‬ثبت می کند‪ .‬انواع متداول حسگر‬
‫عبارتند از‪( CCD :‬دستگاه متصل به بار) و ‪( CMOS‬نيمه رسانای مکمل اکسيد فلزی)‪.‬‬
‫اين قابليت به شما امکان می دهد تا از سوژه های خيلی کوچک‪ ،‬عکس های نمای نزديک بگيريد‪ .‬در‬
‫هنگام استفاده از قابليت فاصله نزديک (ماکرو)‪ ،‬دوربين می تواند فوکوس دقيق خود را بر روی سوژه‬
‫هايی در فواصلی با نسبت تقريبا ً طبيعی (‪ )1:1‬حفظ کند‪.‬‬
‫حساسیت ‪ISO‬‬
‫اندازه گیری‬
‫حساسيت دوربين به نور‪ ،‬بر اساس سرعت فيلم معادل مورد استفاده در يک دوربين معمولی (غير‬
‫ديجيتال)‪ .‬در تنظيمات باالتر حساسيت ‪ ،ISO‬دوربين از سرعت شاتر باالتری استفاده کرده و می‬
‫تواند تاری ناشی از لرزش دوربين و نور کم را کاهش دهد‪ .‬هرچند‪ ،‬احتمال ايجاد پارازيت در تصاوير‬
‫دارای حساسيت باال‪ ،‬بيشتر است‪.‬‬
‫نورسنجی به روشی گفته می شود که دوربین‪ ،‬مقدار نور را برای تنظيم نوردهی اندازه می گیرد‪.‬‬
‫يک قالب ويدئويی که به صورت تصوير ‪ JPEG‬فشرده می شود‪.‬‬
‫‪( JPEG‬گروه مشترک کارشناسان عکاسی)‬
‫‪( NFC‬ارتباط میدان نزدیک)‬
‫‪ JPEG( M‬متحرک)‬
‫‪ JPEG‬‏‬
‫روشی برای فشرده سازی تصاوير ديجيتال که باعث افت کیفیت می شود‪ .‬تصاوير ‪ JPEG‬برای‬
‫کاهش حجم کلی فايل با حداقل افت تفکيک تصوير‪ ،‬فشرده سازی می شوند‪.‬‬
‫‪ NFC‬مجموعه ای از استانداردهای مربوط به ارتباطات رادیویی در مجاورت بسیار نزدیک است‪.‬‬
‫از دستگاه های دارای ‪ NFC‬می توانید برای فعال سازی قابلیت ها یا تبادل داده ها با سایر دستگاه ها‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫يک صفحه نمايش که به طور گسترده در لوازم الکترونيکی مصرفی کاربرد دارد‪ .‬اين صفحه نمايش‬
‫برای باز توليد رنگها به يک نور زمينه مجزا مانند ‪ CCFL‬يا ‪ LED‬نياز دارد‪.‬‬
‫پارازيت‬
‫‪( LCD‬صفحه نمايش کريستال مايع)‬
‫پيکسل های زايد بر روی يک تصوير ديجيتال که ممکن است به صورت پيکسل های جابجا شده يا‬
‫تصادفی با رنگ روشن‪ ،‬نمايان شوند‪ .‬پارازيت معموال زمانی بروز می کند که عکس ها با حساسيت‬
‫باال گرفته شوند يا حساسيت در يک مکان تاريک به طور خودکار تنظيم شده باشد‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪137‬‬
‫همان هژاو‬
‫زوم نوری‬
‫تزیینی‬
‫اين يک زوم عمومی است که می تواند تصاوير را با يک لنز بزرگ کرده و در عين حال کيفيت‬
‫تصاوير را حفظ کند‪.‬‬
‫کاهش روشنايی يا اشباع يک تصوير در حاشيه های (لبه های خارجی) آن در مقايسه با مرکز تصوير‪.‬‬
‫چشمگير‪ ،‬می تواند توجه بيننده را به سوژه های واقع در مرکز تصوير جلب کند‪.‬‬
‫كيفيت‬
‫توازن سفيدی (توازن رنگی)‬
‫عبارتی برای بيان نرخ فشرده سازی مورد استفاده در يک تصوير ديجيتال‪ .‬تصاويری با کيفيت باال‪،‬‬
‫نرخ فشرده سازی کمتری دارند و معموال اندازه فايل آنها بزرگتر است‪.‬‬
‫تنظيم شدت رنگهای تصوير (معموال رنگهای اصلی قرمز‪ ،‬سبز و آبی)‪ .‬هدف تنظيم توازن سفيدی‪ ،‬يا‬
‫توازن رنگی‪ ،‬انتقال مناسب رنگهای موجود در تصوير است‪.‬‬
‫وضوح‬
‫تعداد پيکسل های موجود در يک تصوير ديجيتال‪.‬‏تصاويری با کيفيت باال دارای پيکسلهای بيشتری‬
‫بوده و معموال در مقايسه با تصاويری با تفکيک پايين تر‪ ،‬جزييات بيشتری را نمايش می دهند‪.‬‬
‫سرعت درپوش‬
‫سرعت شاتر به مقدار زمانی گفته می شود که طول می کشد تا شاتر باز و بسته شود‪ ،‬و چون پیش از‬
‫رسیدن نور به حسگر تصویر‪ ،‬مقدار نوری که از دیافراگم عبور می کند را کنترل می نماید‪ ،‬سرعت‬
‫شاتر عامل مهمی در روشنایی عکس است‪ .‬سرعت زیاد شاتر زمان کمتری را برای ورود نور به‬
‫داخل دوربین فراهم می کند و عکس تاریک تر می شود و آسان تر سوژه های در حال حرکت را بی‬
‫حرکت می کند‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪138‬‬
‫دورانداختن صحيح باتری های موجود در اين محصول‬
‫(قابل اجرا در کشورهای با سيستم جمع آوری جداگانه)‬
‫دورانداختن صحيح اين محصول‬
‫(تجهيزات برقی و الکترونيکی زايد)‬
‫(قابل اجرا در کشورهای با سيستم جمع آوری جداگانه)‬
‫اين عالمت بر روی محصول‪ ،‬لوازم جانبی يا نوشته هايی که نشانگر اين هستند که اين محصول و‬
‫لوازم جانبی الکترونيکی آن (مانند شارژر‪ ،‬هدست‪ ،‬کابل ‪ )USB‬نبايد در پايان عمر کاری خود‪ ،‬همراه‬
‫با ساير زباله های خانگی دفع شوند‪ .‬لطفا ً به منظور جلوگيری از وارد آمدن آسيب احتمالی به محيط‬
‫زيست و سالمت انسان ها به علت دفع کنترل نشده زباله‪ ،‬اين محصوالت را از انواع ديگر زباله جدا‬
‫کرده و آنها را جهت ارتقاء استفاده مجدد و قابل استمرار منابع طبيعی‪ ،‬با احساس مسئوليت بازيافت‬
‫کنيد‪.‬‬
‫کاربران خانگی بايد با فروشنده محصول خود‪ ،‬يا اداره دولتی محلی تماس بگيرند تا درباره جزئيات‬
‫محل و چگونگی تحويل اين اقالم جهت بازيافت ايمن برای محيط زيست‪ ،‬کسب اطالع نمايند‪.‬‬
‫وجود اين عالمت بر روی باتری‪ ،‬دفترچه راهنما يا بسته بندی‪ ،‬بدين معناست که باتری های موجود در‬
‫اين محصول نبايد در پايان عمر مفيد خود‪ ،‬همراه با ساير زباله های خانگی دور انداخته شوند‪ .‬هر جا‬
‫که نشانه گذاری شده است‪ ،‬نمادهای شيميايی ‪ Cd ،Hg‬يا ‪ Pb‬نشان می دهند که باتری حاوی جيوه‪،‬‬
‫کادميم يا سرب به ميزان بيشتری از مقادير مرجع مشخص شده در دستورالعمل ‪ ۶۶ / ٢٠٠۶‬کميسيون‬
‫اروپاست‪ .‬در صورتی که باتری ها به شکل صحيح دور انداخته نشوند‪ ،‬اين مواد شيميايی می‬
‫توانند موجب آسيب رساندن به سالمت انسان يا محيط زيست شوند‪.‬‬
‫برای محافظت از منابع طبيعی و ترويج استفاده مجدد از مواد‪ ،‬لطفا ً باتری ها را از ساير انواع زباله‬
‫جدا کرده و آنها را از طريق سيستم محلی و رايگان جمع آوری باتری بازيافت نماييد‪.‬‬
‫کاربران تجاری بايد با عرضه کننده خود تماس گرفته و مفاد و شرايط قرارداد خريد را بررسی کنند‪.‬‬
‫اين محصول و لوازم جانبی الکترونيکی آن را نبايد همراه با ساير زباله های عادی دور انداخت‪.‬‬
‫‪ PlanetFirst‬نشان دهنده تعهد ‪ Samsung Electronics‬نسبت به توسعه پايدار‬
‫و مسئوليت اجتماعی از طريق کسب و کار مبتنی بر محيط و فعاليت های مديريتی‬
‫است‪.‬‬
‫اهتسویپ ‪139‬‬
‫ایندکس‬
‫آ‬
‫ب‬
‫آرایش چهره ‪47‬‬
‫باتری‬
‫اتصال به رایانه‬
‫باز کردن بسته بندی ‪20‬‬
‫ت‬
‫بازنشانی ‪114‬‬
‫تشخیص پلک زدن ‪65‬‬
‫بزرگ کردن ‪79‬‬
‫تشخیص چهره ‪64‬‬
‫‪90 Mac‬‬
‫‪89 Windows‬‬
‫ایمیل ‪102‬‬
‫بزرگنمایی‬
‫تصاوير كوچك ‪76‬‬
‫چندگانه ‪68‬‬
‫متمایل به مرکز ‪68‬‬
‫نقطه ای ‪68‬‬
‫بزرگ نمایی دیجیتال ‪38‬‬
‫ا‬
‫‪90 Mac‬‬
‫‪89 Windows‬‬
‫انتقال فایل ها‬
‫اندازه گیری‬
‫ایمیل ‪102‬‬
‫احتیاط ‪124‬‬
‫درج ‪25‬‬
‫در حال شارژ ‪26‬‬
‫استفاده از زوم ‪38‬‬
‫تنظیمات صدای زوم ‪73‬‬
‫دکمه بزرگنمایی ‪22‬‬
‫پ‬
‫تنظيمات صوتی ‪36‬‬
‫پورت ‪21 A/V‬‬
‫تنظيم تاريخ‪/‬ساعت ‪113‬‬
‫پیام های خطا ‪116‬‬
‫تنظيم تصوير‬
‫تعادل سفیدی ‪69‬‬
‫تميز کردن‬
‫بدنه دوربين ‪117‬‬
‫عدسی ‪117‬‬
‫نمایشگر ‪117‬‬
‫تنطیمات زمان ‪27‬‬
‫تنظيمات زبان ‪113‬‬
‫اهتسویپ ‪140‬‬
‫‪85 ACB‬‬
‫خلوص رنگ‬
‫حالت پخش ‪85‬‬
‫حالت تصویر برداری ‪72‬‬
‫روشنايي‬
‫حالت پخش ‪85‬‬
‫حالت تصویر برداری ‪67‬‬
‫قرمزی چشم ‪86‬‬
‫كنتراست‬
‫حالت پخش ‪85‬‬
‫حالت تصویر برداری ‪72‬‬
‫وضوح ‪72‬‬
‫تنظیمات ‪113‬‬
‫تنظیمات منطقه زمانی ‪113 ،27‬‬
‫توازن خودکار کنتراست (‪)ACB‬‬
‫حالت پخش ‪85‬‬
‫حالت تصویر برداری ‪68‬‬
‫سکدنیا‬
‫چ‬
‫حالت خودکار هوشمند ‪44‬‬
‫چراغ دستیار فوکوس اتوماتيک‬
‫حالت فیلم ‪52‬‬
‫در حال شارژ ‪26‬‬
‫حالت هوشمند ‪47‬‬
‫در حال فرمت ‪114‬‬
‫تنظیمات ‪114‬‬
‫موقعیت مکانی ‪21‬‬
‫چراغ وضعیت ‪22‬‬
‫چرخاندن ‪83‬‬
‫حذف فایل ها ‪78‬‬
‫درگاه ‪21 USB‬‬
‫حساسیت ‪59 ISO‬‬
‫دكمه شاتر ‪21‬‬
‫دکمه ‪21 DIRECT LINK‬‬
‫خ‬
‫ح‬
‫حالت ‪Magic Plus‬‬
‫فیلتر عکس ‪50‬‬
‫فیلتر فيلم ‪51‬‬
‫حالت برنامه ‪46‬‬
‫حالت پانوراما ‪48‬‬
‫حالت پخش ‪75‬‬
‫د‬
‫خاموشی خودکار نمایشگر ‪112‬‬
‫خروجی ویدیو ‪112‬‬
‫خط راهنما ‪111‬‬
‫خلوص رنگ‬
‫دکمه پخش ‪23‬‬
‫ر‬
‫رتوش چهره ها‬
‫حالت پخش مجدد ‪86‬‬
‫روشنايي‬
‫حالت پخش ‪85‬‬
‫حالت تصویر برداری ‪67‬‬
‫روشنی نمایشگر ‪112‬‬
‫دکمه روشن‪-‬خاموش ‪21‬‬
‫ز‬
‫دکمه شاتر را تا نیمه فشار دهید ‪41‬‬
‫زمان سنج‬
‫دکمه منو ‪23‬‬
‫چراغ تایمر ‪21‬‬
‫حالت تصویر برداری ‪56‬‬
‫زوم هوشمند ‪39‬‬
‫حالت پخش ‪85‬‬
‫حالت تصویر برداری ‪72‬‬
‫حالت توالی‬
‫قوس در معرض خودکار (‪71 )AEB‬‬
‫گرفتن عکس ‪71‬‬
‫مداوم ‪71‬‬
‫اهتسویپ ‪141‬‬
‫سکدنیا‬
‫س‬
‫سرویس اشتراک گذاری‬
‫آپلود كردن عكس یا فیلم ‪105‬‬
‫دسترسی ‪105‬‬
‫ش‬
‫شبکه بی سیم ‪93‬‬
‫شروع تصویر ‪111‬‬
‫ص‬
‫صدای ‪111 AF‬‬
‫ف‬
‫ع‬
‫عکاسی از خود ‪64‬‬
‫فالش‬
‫تصحیح قرمزی چشم ‪59‬‬
‫خاموش ‪58‬‬
‫خودکار ‪58‬‬
‫فالش اصالح ‪58‬‬
‫قرمزی چشم ‪58‬‬
‫همزمانی آهسته ‪58‬‬
‫عکاسی از لبخند ‪65‬‬
‫عکاسی پرتره‬
‫تشخیص پلک زدن ‪65‬‬
‫تشخیص چهره ‪64‬‬
‫تصحیح قرمزی چشم ‪59‬‬
‫عکاسی از خود ‪64‬‬
‫عکاسی از لبخند ‪65‬‬
‫قرمزی چشم ‪58‬‬
‫فیلتر هوشمند‬
‫حالت پخش ‪84‬‬
‫حالت ضبط فیلم ‪51‬‬
‫حالت عکس برداری ‪50‬‬
‫عکسبرداری از فيلم ‪87‬‬
‫فیلم‬
‫حالت پخش مجدد ‪82‬‬
‫حالت عکسبرداری و فیلمبرداری ‪52‬‬
‫ق‬
‫قرمزی چشم‬
‫حالت پخش ‪86‬‬
‫حالت تصویر برداری ‪57‬‬
‫قطع کردن دوربین ‪89‬‬
‫ك‬
‫كنتراست‬
‫حالت پخش ‪85‬‬
‫حالت تصویر برداری ‪72‬‬
‫کارت حافظه‬
‫احتیاط ‪122‬‬
‫درج ‪25‬‬
‫کروشه نوردهی خودکار (‪71 )AEB‬‬
‫کیفیت تصویر ‪55‬‬
‫اهتسویپ ‪142‬‬
‫سکدنیا‬
‫ل‬
‫مركز سرويس ‪128‬‬
‫المپ فوکوس اتوماتیک ‪114‬‬
‫مشاهده فایلها‬
‫تصاوير كوچك ‪76‬‬
‫تلویزیون ‪88‬‬
‫عکسهای پانورامایی ‪80‬‬
‫گروه ‪77‬‬
‫نمایش اسالیدی ‪81‬‬
‫لرزشگیر نوری تصویر (‪40 )OIS‬‬
‫لوازم جانبی اختیاری ‪20‬‬
‫م‬
‫ماکرو‬
‫تنظیم خودکار فاصله کم ‪61‬‬
‫فاصله بسیار نزدیک ‪61‬‬
‫ماکرو ‪61‬‬
‫مجوزهای منبع آزاد ‪114‬‬
‫محافظت از فایل ها ‪78‬‬
‫محل نصب سه پایه ‪22‬‬
‫محیط فوکوس‬
‫ردیابی ‪61 AF‬‬
‫فوکوس اتوماتیک انتخاب ‪61‬‬
‫فوکوس اتوماتیک چندگانه ‪61‬‬
‫فوکوس اتوماتیک مرکزی ‪61‬‬
‫‪I‬‬
‫و‬
‫وضوح ‪72‬‬
‫حالت پخش ‪83‬‬
‫حالت تصویر برداری ‪54‬‬
‫ویرایش عکس ها ‪83‬‬
‫ویرایش فیلم ها‬
‫در حال اصالح ‪87‬‬
‫در حال گرفتن ‪87‬‬
‫مشخصات دوربین ‪131‬‬
‫‪127 i-Launcher‬‬
‫‪M‬‬
‫‪99 MobileLink‬‬
‫‪N‬‬
‫‪97 NFC‬‬
‫ن‬
‫نگهداری از دوربین ‪117‬‬
‫‪S‬‬
‫نمادها‬
‫‪107 Samsung Link‬‬
‫حالت پخش ‪75‬‬
‫حالت تصویر برداری ‪29‬‬
‫نمای سریع ‪112‬‬
‫نمایش اسالیدی ‪81‬‬
‫نوردهی ‪67‬‬
‫نوشتن ‪114‬‬
‫نوع نمایش ‪35‬‬
‫اهتسویپ ‪143‬‬
‫برای اطالع از خدمات پس از فروش يا يافتن پاسخ پرسش های خود در اين زمينه‪،‬‬
‫لطفا به ضمانت نامه ای که همراه محصول عرضه شده مراجعه نماييد يا به پايگاه‬
‫اينترنتی ‪ www.samsung.com‬برويد‪.‬‬
Download PDF

advertising