Samsung | GT-B7722 | Samsung GT-B7722 راهنمای کاربر

‫بسته به نرم افزار تلفن یا ارائه دهنده خدمات‪ ،‬ممکن است برخی از مطالب مندرج در این دفترچه راهنما با تلفن شما تفاوت داشته باشد‪.‬‬
‫‪Printed in Korea‬‬
‫‪Code No.:GH68-29685A‬‬
‫‪Farsi. 07/2010. Rev. 1.0‬‬
‫‪www.samsungmobile.com‬‬
‫‪http://ir.samsungmobile.com‬‬
‫‪GT-B7722‬‬
‫دفترچه راهنمای کاربر‬
‫استفاده از این دفترچه‬
‫راهنما‬
‫نمادهای دستورالعمل ها‬
‫پیش از شروع به کار‪ ،‬با نمادهایی که در این دفترچه راهنما خواهید‬
‫دید‪ ،‬آشنا شوید‪:‬‬
‫هشدار ‪ -‬وضعیت هایی که می تواند موجب جراحت شما‬
‫یا دیگران شود‬
‫از شما به خاطر خرید این تلفن همراه سامسونگ متشکریم‪ .‬این تلفن‬
‫ارتباط سیار و سرگرمی‏های با کیفیت باال بر اساس فناوری استثنایی و‬
‫استانداردهای باالی سامسونگ در اختیار شما قرار می‏دهد‪.‬‬
‫این دفترچه راهنمای کاربر به طور خاص برای راهنمایی شما در‬
‫زمینه عملکردها و ویژگی های تلفن شما طراحی شده است‪.‬‬
‫ •لطفاً قبل از استفاده از تلفن خود برای اطمینان از استفادۀ ایمن و‬
‫صحیح‪ ،‬این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید‪.‬‬
‫ •توضیحات این دفترچه راهنما بر اساس تنظیمات پیش فرض تلفن‬
‫شما است‪.‬‬
‫ •لطفاً این دفترچه راهنما را برای مراجعۀ بعدی نگه دارید‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫امنهار هچرتفد نیا زا هدافتسا‬
‫احتیاط ‪ -‬وضعیت هایی که می تواند موجب آسیب دیدن تلفن‬
‫همراه شما یا سایر وسایل شود‬
‫توجه ‪ -‬نکته ها‪ ،‬توصیه های مربوط به استفاده‪ ،‬یا‬
‫اطالعات بیشتر‬
‫◄‬
‫مراجعه کنید به ‪ -‬صفحات دارای اطالعات مربوطه؛ به‬
‫عنوان مثال‪ ◄ :‬صفحه ‪12‬‬
‫(نشان دهنده «به صفحه ‪ 12‬مراجعه کنید» است)‬
‫←‬
‫[‬
‫پس از آن ‪ -‬ترتیب گزینه ها یا منوهایی که باید برای انجام‬
‫یک مرحله انتخاب کنید؛ ً‬
‫مثال‪ :‬در حالت منو‪ ،‬پيام ها ←‬
‫ایجاد پیام را انتخاب کنید (پيام ها‪ ،‬پس از آن ایجاد پیام را‬
‫انتخاب کنید)‬
‫] کروشه ‪ -‬کلیدهای تلفن؛ ً‬
‫مثال‪[ :‬‬
‫]‬
‫(نشان دهنده کلید روشن خاموش‪/‬پایان)‬
‫اطالعات حق نسخه برداری‬
‫حقوق تمام فناوری ها و محصوالتی که این دستگاه را تشکیل‬
‫می دهند؛ متعلق به مالکان مربوطه آنها هستند‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•‬
‫•®‪ Bluetooth‬عالمت ثبت شده ‪ Bluetooth SIG Inc.‬در‬
‫سراسر جهان است‪ .‬شناسه‪.‬‬
‫•™‪ Java‬عالمت تجاری ‪ Sun Microsystems, Inc‬است‪.‬‬
‫•®‪ Windows Media Player‬عالمت تجاری ثبت شده‬
‫‪ Microsoft Corporation‬است‪.‬‬
‫•®‪ ,Wi-Fi‬وشعار ‪ Wi-Fi CERTIFIED‬وشعار ‪ Wi-Fi‬عالمة‬
‫تجارية مسجلة لشركة ‪Wi-Fi Alliance‬‬
‫امنهار هچرتفد نیا زا هدافتسا‬
‫‪3‬‬
‫فهرست مطالب‬
‫نصب اجزا ‪8 .........................................‬‬
‫باز کردن بسته بندی ‪8 .....................................‬‬
‫قفل کردن یا باز کردن قفل صفحه لمسی و کلیدها ‪19 . .‬‬
‫نصب سیم کارت یا ‪ USIM‬کارت و باتری ‪8 ............‬‬
‫دسترسی به فهرست ها ‪19 . ..............................‬‬
‫شارژ کردن باتری ‪10 . ....................................‬‬
‫استفاده از ویجت ها ‪20 . ..................................‬‬
‫نصب کارت حافظه (اختیاری) ‪12 . .......................‬‬
‫سفارشی کردن تلفن خود ‪21 . ............................‬‬
‫وصل کردن بند دستی (اختیاری) ‪13 . ....................‬‬
‫مدیریت سیم کارت یا ‪ USIM‬کارت ‪25 . ................‬‬
‫شروع به کار ‪14 ....................................‬‬
‫روشن و خاموش کردن تلفن ‪14 . ........................‬‬
‫تلفن خود را بشناسید ‪15 . .................................‬‬
‫‪4‬‬
‫استفاده از صفحه لمسی ‪18 . .............................‬‬
‫بلاطم تسرهف‬
‫وارد کردن متن ‪26 . .......................................‬‬
‫دسترسی به اطالعات راهنما ‪27 . ........................‬‬
‫ارتباطات ‪28 .........................................‬‬
‫اطالعات شخصی ‪50 ................................‬‬
‫تماس ‪28 . ..................................................‬‬
‫دفتر تلفن ‪50 . ..............................................‬‬
‫گزارشات ‪32 . ..............................................‬‬
‫تقویم ‪52 . ...................................................‬‬
‫پیام ها ‪33 . .................................................‬‬
‫کار ‪53 . .....................................................‬‬
‫‪40 . ..................................................... IM‬‬
‫یادداشت ‪53 . ...............................................‬‬
‫سرگرمی ها ‪41 ......................................‬‬
‫دوربین ‪41 . .................................................‬‬
‫ضبط صدا ‪54 . ..............................................‬‬
‫وب ‪55 ...............................................‬‬
‫پخش کننده موزیک ‪45 . ..................................‬‬
‫اینترنت ‪55 . ................................................‬‬
‫جستجوی موسیقی ‪46 . ....................................‬‬
‫‪ RSS‬خوان ‪56 . ..........................................‬‬
‫رادیو ‪47 . ...................................................‬‬
‫دانلودها ‪57 . ................................................‬‬
‫بازیها و بیشتر ‪49 . ........................................‬‬
‫‪58 . ............................................. Google‬‬
‫بلاطم تسرهف‬
‫‪5‬‬
‫همگام سازی ‪59 . ..........................................‬‬
‫ابزارها ‪68 ...........................................‬‬
‫‪59 . ...................................... ActiveSync‬‬
‫زنگهای هشدار ‪68 . .......................................‬‬
‫جوامع ‪60 . .................................................‬‬
‫ماشين حساب ‪68 . .........................................‬‬
‫‪62 . ........................................ Facebook‬‬
‫مبدل ‪68 . ....................................................‬‬
‫‪62 . ......................................... MySpace‬‬
‫فرهنگ لغت ‪69 . ...........................................‬‬
‫قابلیت اتصال ‪63 ....................................‬‬
‫بلوتوث ‪63 . .................................................‬‬
‫‪65 . ................................................ Wi-Fi‬‬
‫اتصاالت به کامپیوتر ‪66 . .................................‬‬
‫ویرایشگر تصویر ‪69 . ....................................‬‬
‫فایل های شخصی ‪71 . .....................................‬‬
‫کرنومتر ‪73 . ...............................................‬‬
‫زمان سنج ‪73 . .............................................‬‬
‫ویرایشگر ویدئو ‪73 . ......................................‬‬
‫ساعت جهانی ‪76 . .........................................‬‬
‫‪6‬‬
‫بلاطم تسرهف‬
‫تنظیمات ‪78 ..........................................‬‬
‫دسترسی به فهرست تنظیمات ‪78 . .......................‬‬
‫نمایه های دستگاه ‪78 . ....................................‬‬
‫تنظیمات نمایشگر و نور ‪78 . .............................‬‬
‫ساعت و تاريخ ‪78 . ........................................‬‬
‫تنظيمات دستگاه ‪79 . ......................................‬‬
‫تنظیمات حافظه ‪81 . .......................................‬‬
‫تنظیم مجدد ‪82 . ............................................‬‬
‫عیب یابی ‪83 ........................................‬‬
‫اطالعات مربوط به ایمنی و استفاده ‪86 ..........‬‬
‫بازگشایی هوشمند ‪79 . ....................................‬‬
‫صفحه حساس به تماس ‪79 . .............................‬‬
‫تنظيمات برنامه های کاربردی ‪80 . ......................‬‬
‫امنیت ‪80 . ..................................................‬‬
‫تنظیمات شبکه ‪81 . ........................................‬‬
‫بلاطم تسرهف‬
‫‪7‬‬
‫نصب اجزا‬
‫باز کردن بسته بندی‬
‫جعبه محصول را بازبینی نمایید و مطمئن شوید اقالم زیر در آن‬
‫موجود است‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•تلفن همراه‬
‫•باتری‬
‫•آداپتور (شارژر) مسافرتی‬
‫•دفترچه راهنمای کاربر‬
‫فقط از نرم افزار مورد تأیید سامسونگ استفاده کنید‪ .‬نرم‬
‫افزار غیرمجاز یا غیرقانونی ممکن است باعث صدمه دیدن‬
‫یا کارکرد نادرست شود که تحت پوشش ضمانت تولید کننده‬
‫دستگاه شما نخواهد بود‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫ازجا بصن‬
‫ •اقالمی که همراه تلفن شما عرضه می شود‪ ،‬ممکن است‬
‫بسته به نرم افزار و لوازم جانبی موجود در منطقه شما یا‬
‫عرضه شده توسط ارائه دهنده خدمات شما‪ ،‬متفاوت باشد‪.‬‬
‫ •می توانید لوازم جانبی دیگر را از نماینده محلی سامسونگ‬
‫تهیه نمایید‪.‬‬
‫ •لوازم جانبی عرضه شده برای تلفن شما بهترین کارایی را‬
‫خواهد داشت‪.‬‬
‫نصب سیم کارت یا ‪ USIM‬کارت و باتری‬
‫وقتی مشترک خدمات تلفن همراه می شوید‪ ،‬یک کارت «واحد هویت‬
‫مشترک» (سیم کارت) را به همراه جزئیات اشتراک‪ ،‬مانند شماره‬
‫شناسایی شخصی (‪ )PIN‬و خدمات اختیاری دریافت می کنید‪ .‬برای‬
‫استفاده از خدمات ‪ UMTS‬یا ‪ HSDPA‬می توانید یک کارت «واحد‬
‫هویت مشترک عمومی» (‪ )USIM‬خریداری کنید‪.‬‬
‫برای نصب سیم کارت یا ‪ USIM‬کارت و باتری‪،‬‬
‫] را فشار داده و نگه دارید تا تلفن‬
‫هنگام جدا کردن درپوش پشت‪ ،‬مراقب باشید به ناخن هایتان‬
‫صدمه نزنید‪.‬‬
‫ •سیم کارت یا ‪ USIM‬کارت را طوری در تلفن قرار دهید‬
‫که اتصال های طالیی رنگ آن رو به پایین قرار گیرد‪.‬‬
‫ •اگر یک سیم کارت یا ‪ USIM‬کارت وارد نکنید‪ ،‬تنها می‬
‫توانید از سرویس های غیر شبکه ای و بعضی از فهرست‬
‫های تلفن خود استفاده نمایید‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫اگر تلفن روشن است‪[ ،‬‬
‫خاموش شود‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪33‬‬
‫سیم کارت یا ‪ USIM‬کارت را وارد کنید‪.‬‬
‫تلفن شما دارای ‪ ۲‬شکاف سیم کارت یا ‪ USIM‬کارت است که به‬
‫شما امکان می دهد از ‪ ۲‬سیم کارت استفاده کنید و بین آنها جابجا‬
‫شوید‪ ◄ .‬صفحه ‪25‬‬
‫درپوش پشت را جدا کنید‪.‬‬
‫ازجا بصن‬
‫‪9‬‬
‫‪44‬‬
‫باتری را نصب کنید‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫درپوش پشت را دوباره در جای خود قرار دهید‪.‬‬
‫شارژ کردن باتری‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫پیش از استفاده از تلفن برای اولین بار‪ ،‬باید باتری را شارژ کنید‪.‬‬
‫فقط از شارژرها و کابل های مورد تأیید سامسونگ استفاده‬
‫کنید‪ .‬استفاده از شارژرها و کابل های غیر مجاز می تواند‬
‫باعث منفجر شدن باتری ها یا آسیب دیدن تلفن شما شود‪.‬‬
‫وقتی باتری تلفن ضعیف است‪ ،‬تلفن صدای هشداری پخش‬
‫کرده و پیام «باتری خالی است» را نشان می دهد‪ .‬نماد باتری‬
‫نیز خالی است و چشمک می زند‪ .‬اگر باتری خیلی‬
‫ضعیف شود‪ ،‬تلفن به صورت خودکار خاموش می شود‪ .‬برای‬
‫ادامه استفاده از تلفن‪ ،‬باتری را شارژ کنید‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫درپوش جک چندکاره که در کنار تلفن قرار گرفته است را باز‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫ازجا بصن‬
‫‪22‬‬
‫سر کوچک شارژر مسافرتی را به جک چندکاره وصل کنید‪.‬‬
‫اتصال نادرست شارژر مسافرتی می تواند صدمه جدی به تلفن‬
‫وارد کند‪ .‬هیچ گونه صدمه ناشی از استفاده نادرست‪ ،‬تحت‬
‫پوشش ضمانت نامه قرار نمی گیرد‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫سر بزرگ شارژر مسافرتی را به پریز برق وصل کنید‪.‬‬
‫ •وقتی تلفن در حال شارژ شدن است‪ ،‬می توانید از آن‬
‫استفاده کنید‪ ،‬اما ممکن است شارژ شدن کامل باتری‪ ،‬مدت‬
‫زمان بیشتری طول بکشد‪.‬‬
‫ •هنگام شارژ کردن‪ ،‬ممکن است تلفن گرم شود‪ .‬این‬
‫وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد‬
‫تلفن همراه شما داشته باشد‪.‬‬
‫ •اگر تلفن شما درست کار نمی کند‪ ،‬تلفن خود و شارژر را‬
‫به مرکز خدمات سامسونگ ببرید‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫ً‬
‫کامال شارژ شد (نماد باتری دیگر حرکت نمی کند)‪،‬‬
‫وقتی باتری‬
‫شارژر مسافرتی را از تلفن و سپس از پریز برق جدا کنید‪.‬‬
‫پیش از جدا کردن شارژر مسافرتی‪ ،‬باتری را جدا نکنید‪ .‬انجام‬
‫این کار ممکن است باعث صدمه دیدن تلفن شود‪.‬‬
‫ازجا بصن ‪11‬‬
‫نصب کارت حافظه (اختیاری)‬
‫برای ذخیره تعداد بیشتری فایل چندرسانه ای‪ ،‬باید یک کارت‬
‫حافظه نصب کنید‪ .‬تلفن شما کارت های حافظه ™‪ microSD‬یا‬
‫™‪ microSDHC‬تا ظرفیت حداکثر‬
‫‪ 16‬گیگابایت (بسته به نوع و تولیدکننده کارت حافظه) را می پذیرد‪.‬‬
‫سامسونگ از استانداردهای صنعتی مورد تأیید برای کارت‬
‫های حافظه استفاده می کند‪ ،‬اما ممکن است برخی از مارک‬
‫ً‬
‫کامال با تلفن شما سازگار نباشند‪ .‬استفاده از کارت حافظه‬
‫ها‬
‫ناسازگار ممکن است موجب آسیب دیدن تلفن شما یا کارت‬
‫حافظه شود و می تواند داده هاى ذخیره شده در کارت را‬
‫مخدوش کند‪.‬‬
‫ •تلفن شما تنها از ساختار فایل ‪ FAT‬برای کارت های‬
‫حافظه پشتیبانی می کند‪ .‬اگر کارت حافظه فرمت شده با‬
‫ساختار فایل دیگری نصب کنید‪ ،‬تلفن از شما می خواهد‬
‫کارت حافظه را دوباره فرمت کنید‪.‬‬
‫ •نوشتن و پاک کردن مداوم روی کارت های حافظه‪ ،‬طول‬
‫عمر آنها را کوتاه خواهد کرد‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫ازجا بصن‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫درپوش پشت را جدا کنید‪.‬‬
‫کارت حافظه را طوری نصب کنید که سمت برچسب دار رو به‬
‫باال باشد‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫درپوش پشت را دوباره در جای خود قرار دهید‪.‬‬
‫› ›بیرون آوردن کارت حافظه‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫مطمئن شوید که کارت حافظه در حال انجام عملیاتی نباشد‪.‬‬
‫درپوش پشت را جدا کنید‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫کارت حافظه را آرام فشار دهید تا از تلفن آزاد شود‪ ،‬و سپس‬
‫کارت حافظه را از شکاف کارت حافظه بیرون بکشید‪.‬‬
‫هنگامی که تلفن در حال انتقال یا دسترسی به اطالعات است‪،‬‬
‫کارت حافظه آن را بیرون نیاورید‪ ،‬زیرا این کار می تواند‬
‫موجب از دست رفتن داده ها یا آسیب دیدن کارت حافظه یا‬
‫تلفن شود‪.‬‬
‫وصل کردن بند دستی (اختیاری)‬
‫‪1 1‬درپوش پشت را جدا کنید‪.‬‬
‫‪2 2‬بند دستی را از سوراخ بند دستی رد کنید و آن را دور برآمدگی‬
‫کوچک بیندازید‪.‬‬
‫› ›فرمت کردن کارت حافظه‬
‫فرمت کردن کارت حافظه با کامپیوتر ممکن است باعث ناسازگاری‬
‫آن با تلفن شما شود‪ .‬کارت حافظه را فقط با تلفن فرمت کنید‪.‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬تنظيمات ← تنظیمات حافظه ← جزئیات کارت حافظه‬
‫← فرمت ← بلی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫پیش از فرمت کردن کارت حافظه‪ ،‬به یاد داشته باشید که از‬
‫کلیه داده های مهم ذخیره شده در تلفن خود‪ ،‬کپى های پشتیبان‬
‫تهیه نمایید‪ .‬از دست رفتن داده ها در نتیجه اقدامات کاربر‪،‬‬
‫تحت پوشش ضمانت تولید کننده نیست‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫درپوش پشت را دوباره در جای خود قرار دهید‪.‬‬
‫ازجا بصن ‪13‬‬
‫شروع به کار‬
‫روشن و خاموش کردن تلفن‬
‫برای روشن کردن تلفن خود‪،‬‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬تایید را برای ثبت سیم کارت ها یا ‪ USIM‬کارت های جدید‬
‫[‬
‫] را فشار داده و نگه دارید‪.‬‬
‫کد پین را وارد کرده و انجام را (در صورت لزوم) انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫‪55‬‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫بعدی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫با پیروی از دستورالعمل های روی صفحه یک نام و یک نماد‬
‫سیگنال به سیم کارت یا ‪ USIM‬کارت اختصاص دهید‪.‬‬
‫بعدی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫راک هب عورش‬
‫‪77‬‬
‫سیم کارت یا ‪ USIM‬کارت را انتخاب کنید و برای فعال کردن آن‬
‫روشن را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪88‬‬
‫فهرست باز شونده شبکه پیش فرض را انتخاب کنید‪ ،‬سیم کارت یا‬
‫‪ USIM‬کارت اصلی را انتخاب کنید‪ ،‬و بعدی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪99‬‬
‫اطالعات راهنما را بخوانید و بعدی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫وقتی ‪ ۲‬سیم کارت یا ‪ USIM‬کارت وارد کردید‪ ،‬از شما‬
‫خواسته می شود هنگام دسترسی به خدمات شبکه مانند تماس‬
‫گرفتن‪ ،‬پیام رسانی و خدمات اینترنتی یکی از آنها را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫برای خاموش کردن تلفن خود‪ ،‬مرحله ‪ ۱‬باال را تکرار کنید‪.‬‬
‫ •وقتی در مناطقی هستید که استفاده از دستگاههای بیسیم‬
‫ممنوع است‪ ،‬مانند هواپیماها و بیمارستانها‪ ،‬از همه‬
‫هشدارها و دستورات نصب شده توسط کارکنان رسمی‬
‫پیروی کنید‪.‬‬
‫ •برای استفاده از خدمات غیرشبکه ای تلفن خود‪ ،‬آن را به‬
‫نمایه بی آنتن تغییر دهید‪ ◄ .‬صفحه ‪22‬‬
‫تلفن خود را بشناسید‬
‫› ›شکل ظاهری تلفن‬
‫لنز دوربین جلو‬
‫برای تماسهای‬
‫تصویری‬
‫بلندگو‬
‫لنز دوربین عقب‬
‫المپ فالش‬
‫صفحه لمسی‬
‫کلید تنظیم میزان‬
‫صدا‬
‫کلید بازگشت‬
‫کلید روشن خاموش‪/‬‬
‫پایان‬
‫درپوش پشت‬
‫جک چندکاره‬
‫بلندگو‬
‫صفحه نمایش‬
‫کلید قفل‬
‫انتخاب سیم کارت‬
‫کلید دوربین‬
‫آنتن داخلی‬
‫قطعه دهانی‬
‫راک هب عورش ‪15‬‬
‫› ›کلیدها‬
‫کلید‬
‫شماره‬
‫گیری‬
‫کلید‬
‫عملکرد‬
‫برقراری تماس یا پاسخ به تماس؛ در حالت‬
‫آماده به کار‪ ،‬بازیابی جدیدترین شماره های‬
‫گرفته شده‪ ،‬بی پاسخ یا دریافتی‪.‬‬
‫بازگشت‬
‫در حالت منو‪ ،‬بازگشت به سطح قبل ‪.‬‬
‫روشن‬
‫خاموش‪/‬‬
‫پایان‬
‫روشن یا خاموش کردن تلفن (فشار داده‬
‫و نگه دارید)؛ پایان تماس؛ در حالت منو‪،‬‬
‫بازگشت به فهرست اصلی یا بازگشت به‬
‫حالت آماده به کار‪.‬‬
‫میزان صدا‬
‫تنظیم میزان صدای تلفن‪.‬‬
‫قفل‬
‫قفل کردن صفحه لمسی و کلیدها؛ باز‬
‫کردن قفل صفحه لمسی و کلیدها (فشار‬
‫دهید و نگه دارید)‪.‬‬
‫انتخاب سیم‬
‫کارت‬
‫دوربین‬
‫عملکرد‬
‫در حالت آماده به کار‪ ،‬تغییر سیم کارت‬
‫یا ‪ USIM‬کارت هنگام برقراری تماس یا‬
‫ارسال پیام؛ دسترسی به فهرست مدیریت‬
‫سیم کارت (فشار دهید و نگه دارید)‪.‬‬
‫در حالت آماده به کار‪ ،‬روشن کردن‬
‫دوربین؛ در حالت دوربین‪ ،‬عکس گرفتن‬
‫یا ضبط فیلم‪.‬‬
‫› ›نمادهای نشانگر‬
‫نمادهای نشان داده شده روی صفحه نمایش ممکن است بسته به‬
‫منطقه یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند‪.‬‬
‫تعریف‬
‫نماد‬
‫‪/‬‬
‫قدرت سیگنال‬
‫شبکه ‪ GPRS‬وصل است‬
‫شبکه ‪ EDGE‬وصل است‬
‫‪16‬‬
‫راک هب عورش‬
‫نماد‬
‫تعریف‬
‫شبکه ‪ UMTS‬وصل است‬
‫شبکه ‪ HSDPA‬وصل است‬
‫تماس صوتی در حال انجام‬
‫تماس تصویری در حال انجام‬
‫ویژگی پیام اضطراری فعال شده است‬
‫مرور در اینترنت‬
‫به صفحه وب مطمئن وصل است‬
‫نماد‬
‫تعریف‬
‫هدست یا کیت خودروی هندزفری «بلوتوث»‬
‫وصل است‬
‫«بلوتوث» فعال شد‬
‫زنگ هشدار فعال شده است‬
‫کارت حافظه موجود است‬
‫پیام متنی جدید (پیامک)‬
‫پیام چندرسانه ای جدید (‪)MMS‬‬
‫پیام ایمیل جدید‬
‫رومینگ (خارج از منطقه خدمات رسانی‬
‫همیشگی)‬
‫پیام پست صوتی جدید‬
‫انتقال تماس فعال شده است‬
‫نمایه «عادی» فعال شد‬
‫به کامپیوتر وصل است‬
‫نمایه «سکوت» فعال شد‬
‫‪ Wi-Fi‬فعال شد‬
‫سطح نیروی باتری‬
‫زمان کنونی‬
‫راک هب عورش ‪17‬‬
‫استفاده از صفحه لمسی‬
‫با صفحه لمسی تلفن خود می توانید به آسانی موارد را انتخاب کنید یا‬
‫عملکردها را انجام دهید‪ .‬اقدامات اولیه برای استفاده از صفحه لمسی‬
‫را یاد بگیرید‪.‬‬
‫ •برای جلوگیری از خراشیدن صفحه لمسی‪ ،‬از ابزارهای‬
‫تیز استفاده نکنید‪.‬‬
‫ •اجازه ندهید صفحه لمسی با دستگاه های برقی دیگر تماس‬
‫داشته باشد‪ .‬تخلیه الکترونیکی ممکن است موجب از کار‬
‫افتادن صفحه لمسی شود‪.‬‬
‫ •اجازه ندهید صفحه لمسی با آب تماس داشته باشد‪ .‬صفحه‬
‫لمسی زمانی که در معرض آب یا محیط های مرطوب‬
‫قرار بگیرد ممکن است درست عمل نکند‪.‬‬
‫برای استفاده مطلوب از صفحه لمسی‪ ،‬قبل از استفاده از تلفن‪،‬‬
‫پوشش محافظ صفحه را جدا کنید‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫راک هب عورش‬
‫با کارهای زیر صفحه لمسی را کنترل کنید‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•ضربه زدن‪ :‬یک بار ضربه بزنید تا یک منو‪ ،‬گزینه‪ ،‬یا برنامه را‬
‫انتخاب یا راه اندازی کنید‪.‬‬
‫•دو ضربه‪ :‬دوبار سریع ضربه بزنید تا هنگام مشاهده عکسها یا‬
‫صفحات وب بزرگنمایی یا کوچکنمایی کنید‪.‬‬
‫•کشیدن‪ :‬ضربه بزنید و روی یک مورد نگه دارید‪ ،‬و سپس بکشید‬
‫تا آن مورد را حرکت دهید‪.‬‬
‫•حرکت دادن‪ :‬ضربه بزنید و باال‪ ،‬پایین‪ ،‬چپ‪ ،‬یا راست بکشید تا به‬
‫موارد موجود در لیستها بروید‪.‬‬
‫ •وقتی از تلفن برای مدت مشخصی استفاده نکنید تلفن صفحه‬
‫لمسی را خاموش می کند‪ .‬برای روشن کردن صفحه‪ ،‬هر‬
‫کلیدی را فشار دهید‪.‬‬
‫ •می توانید زمان نور پس زمینه را نیز تنظیم کنید‪ .‬در حالت‬
‫منو‪ ،‬تنظیمات ← تنظیمات نمایشگر و نور ← زمان چراغ‬
‫صفحه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫قفل کردن یا باز کردن قفل صفحه لمسی و‬
‫کلیدها‬
‫برای جلوگیری از کارکرد ناخواسته تلفن همراه‪ ،‬می توانید صفحه‬
‫لمسی و کلیدها را قفل کنید‪.‬‬
‫برای قفل کردن‪ ] [ ،‬را فشار دهید‪ .‬برای باز کردن قفل‪ ] [ ،‬را فشار‬
‫دهید و نگه دارید‪ .‬متناوباً‪ ] [ ،‬را فشار دهید و روی نماد قفل ضربه‬
‫بزنید و نگه دارید‪.‬‬
‫می توانید تلفن را تنظیم کنید تا به طور خودکار وقتی از تلفن برای‬
‫مدت مشخصی استفاده نمی کنید صفحه لمسی و کلیدها را قفل کند‪.‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬تنظيمات ← صفحه حساس به تماس ← روشن زیر‬
‫قفل خودکار را انتخاب کنید‪.‬‬
‫دسترسی به فهرست ها‬
‫برای دسترسی به فهرست های تلفن خود‪،‬‬
‫‪11‬‬
‫در حالت آماده به کار‪ ،‬فهرست را برای دسترسی به حالت‬
‫«فهرست» انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬یک فهرست یا یک برنامه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4 4‬کلید بازگشت را برای رفتن به یک سطح باالتر فشار دهید؛‬
‫به چپ یا راست به یک صفحه فهرست اصلی بروید‪.‬‬
‫] را برای بستن فهرست یا برنامه و بازگشت به حالت آماده‬
‫[‬
‫به کار فشار دهید‪.‬‬
‫› ›سازماندهی برنامه ها در حالت منو‬
‫می توانید با تغییر ترتیب برنامه های کاربردی در حالت منو یا‬
‫گروهبندی آنها در گروههایی مطابق با میل یا نیازهای خود آنها را‬
‫دوباره سازماندهی کنید‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫در حالت آماده به کار‪ ،‬فهرست را برای دسترسی به حالت‬
‫«فهرست» انتخاب کنید‪.‬‬
‫راک هب عورش ‪19‬‬
‫‪22‬‬
‫‪33‬‬
‫‪44‬‬
‫تصحیح را در قسمت باالی سمت چپ صفحه انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد یک برنامه را به محل دلخواه بکشید‪.‬‬
‫می توانید نماد یک برنامه را به صفحه دیگری از فهرست اصلی‬
‫ببرید‪.‬‬
‫انجام را انتخاب کنید‪.‬‬
‫تنظیم مجدد را برای آغاز صفحه های فهرست اصلی انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫استفاده از ویجت ها‬
‫ویجتها برنامه های کاربردی کوچکی هستند که عملکردهای آسان و‬
‫اطالعات را در صفحه آماده به کار شما فراهم می کنند‪.‬‬
‫ •برخی از ویجت‏ها به خدمات وب وصل می شوند‪ .‬استفاده‬
‫از ویجت مبتنی بر وب ممکن است هزینه های جانبی در‬
‫بر داشته باشد‪.‬‬
‫ •ویجت های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه‬
‫دهنده خدمات شما متفاوت باشند‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫راک هب عورش‬
‫› ›باز کردن نوار ابزار ویجت‬
‫برای باز کردن نوار ابزار ویجت ها و دسترسی به ویجت ها‪،‬‬
‫‪11‬‬
‫در حالت آماده به کار‪ ،‬برای باز کردن نوار ابزار ویجت‪ ،‬نوار‬
‫ابزار را در باالی سمت چپ صفحه انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪33‬‬
‫روی نوار ابزار ویجت به چپ یا راست بروید تا ویجت مورد‬
‫نظر برای استفاده را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ویجت را به صفحه آماده به کار بکشید یا آن را انتخاب کنید تا‬
‫روی صفحه آماده به کار فعال شود‪.‬‬
‫برای برگرداندن ویجت به نوار ابزار ویجت‪ ،‬آن را به محل مورد‬
‫نظر روی نوار ابزار ویجت بکشید‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫انجام را انتخاب کنید‪.‬‬
‫› ›مشاهده یا تغییر ویجت ها‬
‫می توانید نام ویجت ها را مشاهده کنید یا ویجت ها را برای گنجاندن‬
‫در نوار ابزار ویجت انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫نوار ابزار ویجت را باز کنید و‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪33‬‬
‫‪44‬‬
‫› ›تنظیم میزان صدای نواخت کلیدها‬
‫را روی صفحه آماده به کار انتخاب کنید‪.‬‬
‫ویجت های مشخص شده در نوار ابزار ویجت موجود هستند‪.‬‬
‫در حالت آماده به کار‪ ،‬کلید میزان صدا را به باال یا پایین فشار دهید‪.‬‬
‫ویجت هایی که می خواهید در نوار ابزار ویجت بگنجانید انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫› ›تنظیم شدت لرزش صفحه لمسی‬
‫ثبت را انتخاب کنید‪.‬‬
‫سفارشی کردن تلفن خود‬
‫با سفارشی کردن تلفن بر اساس سلیقه خود‪ ،‬از تلفن استفاده بیشتری‬
‫ببرید‪.‬‬
‫› ›زمان و تاریخ کنونی را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬گزینه های زمان و تاریخ را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬ثبت را انتخاب کنید‪.‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬تنظیمات ← ساعت و تاریخ را انتخاب کنید‪.‬‬
‫می توانید شدت بازخورد لرزاننده را که هنگام ضربه زدن به صفحه‬
‫تلفن ایجاد می شود تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬تنظیمات ← تنظيمات دستگاه ← بازخورد لرزاننده‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫نوار لغزنده را برای تنظیم شدت لرزش بکشید‪.‬‬
‫› ›تغییر به نمایه سکوت‬
‫در حالت آماده به کار‪ ،‬صفحه کلید را انتخاب نموده و سپس برای‬
‫قطع کردن یا وصل کردن صدای تلفن خود‪ ،‬روی ضربه زده و‬
‫نگه دارید‪.‬‬
‫راک هب عورش ‪21‬‬
‫› ›راه اندازی یک نمایه صدا‬
‫می توانید صداهای تلفن خود را با سفارشی کردن نمایه صدای کنونی‬
‫یا رفتن به یک نمایه صدای دیگر تغییر دهید‪ .‬برای تنظیم یک نمایه‪،‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ 2 2‬موجود در کنار نمایه در حال استفاده را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬یک سیم کارت یا ‪ USIM‬کارت انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4 4‬گزینه های صدا را برای تماسهای ورودی‪ ،‬پیامهای ورودی‪ ،‬و‬
‫در حالت منو‪ ،‬تنظیمات ← نمایه های دستگاه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫سایر صداهای تلفن سفارشی کنید‪.‬‬
‫گزینه های صدای موجود بسته به نمایه انتخاب شده متفاوت‬
‫هستند‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫ثبت را انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای تغییر به یک نمایه دیگر‪ ،‬آن را از لیست انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫راک هب عورش‬
‫› ›انتخاب یک کاغذدیواری برای صفحه آماده به‬
‫کار‬
‫می توانید برای هر صفحه در صفحه آماده به کار و هر سیم کارت یا‬
‫‪ USIM‬کارت کاغذیواری های مجزا انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫در حالت آماده به کار‪ ،‬به چپ یا راست به یک صفحه از صفحه‬
‫آماده به کار بروید‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬تنظیمات ← تنظیمات نمایشگر و نور ← کاغذ‬
‫دیواری را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬برای انتخاب تصویر به چپ یا راست بروید‪.‬‬
‫یک سیم کارت یا ‪ USIM‬کارت انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫برای انتخاب یک تصویر از پوشه تصاویر‪ ،‬تصاویر را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫تنظیم را انتخاب کنید‪.‬‬
‫› ›تنظیم روشنایی صفحه نمایش‬
‫‪11‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬تنظیمات ← تنظیمات نمایشگر و نور ← نور‬
‫صفحه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪33‬‬
‫نوار لغزنده را برای تنظیم سطح روشنایی بکشید‪.‬‬
‫ثبت را انتخاب کنید‪.‬‬
‫› ›کالیبرسنجی صفحه لمسی‬
‫می توانید صفحه را کالیبره کنید تا تلفن شما ورودیهای شما را بهتر‬
‫تشخیص دهد‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬تنظیمات ← تنظيمات دستگاه ← کالیبر سنجی را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪33‬‬
‫روی نشانه روی صفحه ضربه بزنید تا کالیبرسنجی تمام شود‪.‬‬
‫بلی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫› ›باز کردن صفحه لمسی با نشانه‬
‫با ویژگی بازگشایی هوشمند‪ ،‬می توانید با کشیدن یک نویسه خاص‬
‫روی صفحه لمسی قفل شده صفحه لمسی را باز کنید‪ .‬برای تعیین یک‬
‫نشانه بازگشایی‪،‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬روشن زیر بازگشایی با نشانه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬گزینۀ بازگشایی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬تنظیمات ← بازگشایی هوشمند را انتخاب کنید‪.‬‬
‫می توانید تلفن را تنظیم کنید تا فقط باز شود‪ ،‬باز شود و سپس با‬
‫یک شماره دلخواه تماس بگیرد‪ ،‬یا باز شود و سپس یک برنامه را‬
‫راه اندازی کند‪.‬‬
‫اگر تلفن را تنظیم کردید تا فقط باز شود‪ ،‬به مرحله ‪ ۵‬بروید‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫‪55‬‬
‫یک شماره دلخواه را برای شماره گیری انتخاب کنید یا یک برنامه‬
‫را برای راه اندازی انتخاب کنید‪.‬‬
‫یک نشانه (‪ A‬تا ‪ )Z‬را برای نشانه بازگشایی هوشمند انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای انتخاب یک زبان برای نشانه ها‪ ،‬تنظيم مجدد را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫راک هب عورش ‪23‬‬
‫‪66‬‬
‫کلید بازگشت را فشار دهید‪ .‬اگر تلفن را تنظیم کردید تا فقط باز‬
‫شود‪ ،‬به مرحله ‪ ۷‬بروید‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫ثبت را انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای باز کردن صفحه لمسی‪ ،‬یک کلید را فشار دهید و نشانه ای را‬
‫مطابق ویژگی بازگشایی مورد نظر بکشید‪.‬‬
‫› ›قفل کردن تلفن خود‬
‫می توانید با فعال کردن رمز عبور تلفن‪ ،‬تلفن خود را قفل کنید‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬رمز عبور ‪ ۴‬تا ‪ ۸‬رقمی جدید را وارد کنید و انجام را انتخاب‬
‫در حالت منو‪ ،‬تنظیمات ← امنیت ← دستگاه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫روشن را زیر قفل دستگاه انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫کنید‪.‬‬
‫رمز عبور جدید را دوباره وارد کرده و انجام را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫راک هب عورش‬
‫نخستین باری که به یک فهرست دارای رمز وارد می شوید‪،‬‬
‫از شما خواسته می شود یک رمز ایجاد کرده و آن را تأیید‬
‫کنید‪.‬‬
‫وقتی قفل تلفن فعال شد‪ ،‬هر بار که تلفن را روشن می کنید باید رمز‬
‫عبور را وارد کنید‪.‬‬
‫ •اگر رمز عبور خود را فراموش کردید‪ ،‬دستگاه خود را‬
‫برای باز کردن قفل نزد مرکز خدمات سامسونگ ببرید‪.‬‬
‫ •سامسونگ در قبال از دست رفتن رمزها یا اطالعات‬
‫محرمانه یا سایر خسارات ناشی از نرم افزار غیرمجاز‪،‬‬
‫هیچ مسئولیتی نمی پذیرد‪.‬‬
‫› ›قفل کردن سیم کارت یا ‪ USIM‬کارت‬
‫می توانید با فعال کردن پین عرضه شده به همراه سیم کارت یا‬
‫‪ USIM‬کارت خود تلفن را قفل کنید‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬یک سیم کارت یا ‪ USIM‬کارت انتخاب کنید‪.‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬تنظیمات ← امنیت ← سیم کارت را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪44‬‬
‫روشن را زیر قفل پین انتخاب کنید‪.‬‬
‫پین سیم کارت یا ‪ USIM‬کارت خود را وارد کنید وانجام را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫وقتی قفل پین فعال شد‪ ،‬هر بار که تلفن را روشن می کنید باید پین را‬
‫وارد کنید‪.‬‬
‫ •اگر چندین بار پین را نادرست وارد کنید‪ ،‬سیم کارت یا‬
‫‪ USIM‬کارت شما مسدود خواهد شد‪ .‬برای رفع انسداد سیم‬
‫کارت یا ‪ USIM‬کارت باید رمز باز کردن پین (‪)PUK‬‬
‫را وارد کنید‪.‬‬
‫ •اگر سیم کارت یا ‪ USIM‬کارت خود را با وارد کردن‬
‫‪ PUK‬نادرست مسدود کردید‪ ،‬برای باز کردن آن را نزد‬
‫ارائه دهنده خدمات خود ببرید‪.‬‬
‫مدیریت سیم کارت یا ‪ USIM‬کارت‬
‫دستگاه شما از حالت دو سیم کارته پشتیبانی می کند‪ ،‬که شما را قادر‬
‫می سازد به طور همزمان از دو سیم کارت یا ‪ USIM‬کارت بدون‬
‫تعویض کردن آنها استفاده کنید‪ .‬یاد بگیرید یک سیم کارت و شبکه‬
‫پیش فرض انتخاب کنید و تنظیمات سیم کارت را تغییر دهید‪.‬‬
‫› ›انتخاب یک سیم کارت یا ‪ USIM‬کارت و شبکه‬
‫پیش فرض‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬روشن را زیر نام سیم کارت انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4 4‬فهرست باز شونده شبکه پیش فرض را انتخاب کنید و سیم کارت‬
‫در حالت آماده به کار‪ ] [ ،‬را فشار داده و نگه دارید‪.‬‬
‫شبکه ← یک شکاف سیم کارت یا ‪ USIM‬کارت انتخاب کنید‪.‬‬
‫یا ‪ USIM‬کارت پیش فرض را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫ثبت را انتخاب کنید‪.‬‬
‫تلفن شما به طور خودکار خاموش و روشن می شود‪.‬‬
‫راک هب عورش ‪25‬‬
‫› ›تغییر خودکار سیم کارت یا ‪ USIM‬کارت‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬برای فعال کردن ویژگی تعویض خودکار روشن را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4 4‬زمان شروع و پایان را برای تعویض هر سیم کارت یا ‪USIM‬‬
‫‬
‫در حالت آماده به کار‪ ] [ ،‬را فشار داده و نگه دارید‪.‬‬
‫تعویض خودکار ‪ SIM‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫کارت مورد نظر تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫ثبت را انتخاب کنید‪.‬‬
‫وارد کردن متن‬
‫می توانید با انتخاب نویسه های روی صفحه کلید مجازی متن را وارد‬
‫کنید‪.‬‬
‫وقتی روی قسمت ورود متن ضربه می زنید‪ ،‬به طور پیش فرض‬
‫صفحه ورودی با صفحه کلید مجازی ظاهر می شود‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫راک هب عورش‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•برای رفتن به حالت ‪ ABC‬یا ‪،T9‬‏ ‪ T9‬را روی صفحه کلید‬
‫مجازی انتخاب کنید‪ .‬وقتی حالت ‪ T9‬فعال باشد‪ ،‬یک نقطه سبز‬
‫ظاهر می شود‪.‬‬
‫•برای تغییر بزرگ و کوچک بودن حروف و رفتن به حالت اعداد‬
‫یا نماد‪ Abc ،‬را انتخاب کنید‪ .‬بسته به منطقه خود‪ ،‬ممکن است‬
‫بتوانید به حالت ورودی زبان خاص خود دسترسی پیدا کنید‪.‬‬
‫•برای پاک کردن ورودی خود‪،‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•برای حرکت دادن مکان نما‪ ،‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•برای رفتن به حالت نماد‪ ،‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•جهت درج فاصله‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•برای شروع یک خط جدید‪ ،‬روی‬
‫ضربه بزنید و نگه دارید‪.‬‬
‫می توانید از حالتهای زیر استفاده کنید‪:‬‬
‫حالت‬
‫‪ABC‬‬
‫عملکرد‬
‫کلید مجازی مناسب را انتخاب کنید تا نویسه ای که می‬
‫خواهید‪ ،‬روی صفحه ظاهر شود‪.‬‬
‫حالت‬
‫‪T9‬‬
‫شماره‬
‫نماد‬
‫عملکرد‬
‫‪1.1‬کلیدهای مجازی مناسب را برای وارد کردن تمام‬
‫کلمه انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2.2‬وقتی کلمه درست نمایش داده شد‪ ،‬برای درج‬
‫فاصله‪،‬‬
‫را انتخاب کنید‪ .‬در صورتی که کلمه‬
‫درست نمایش داده نشد‪ ،‬یک کلمه دیگر را از لیستی‬
‫که ظاهر می شود‪ ،‬انتخاب کنید یا برای انتخاب یک‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫کلمه دیگر‬
‫برای وارد کردن یک شماره‪ ،‬کلید مجازی مناسب را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫می توانید با ضربه زدن روی یک کلید مجازی‬
‫و نگه داشتن در حالت ‪ ABC‬یا ‪ T9‬اعداد را‬
‫وارد کنید‪.‬‬
‫‪ ►1.1‬یا ◄ را برای رفتن به مجموعه نماد مورد‬
‫نظر انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2.2‬برای وارد کردن یک نماد‪ ،‬کلید مجازی مناسب را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫دسترسی به اطالعات راهنما‬
‫یاد بگیرید به اطالعات مفید در مورد ویژگیهای اصلی تلفن خود‬
‫دسترسی پیدا کنید‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬برای نمای افقی‪ ،‬تلفن را در خالف جهت عقربه های ساعت‬
‫در حالت آماده به کار‪ ،‬نوار ابزار ویجت را باز کنید‪.‬‬
‫را به صفحه آماده به کار بکشید و آن را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫‪55‬‬
‫بچرخانید‪.‬‬
‫برای اطالع در مورد یک برنامه یا ویژگی‪ ،‬یک موضوع راهنما‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای مشاهده اطالعات بیشتر به راست بروید‪.‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای بازگشت به سطح قبلی‪،‬‬
‫راک هب عورش ‪27‬‬
‫ارتباطات‬
‫تماس‬
‫در حین تماس‪ ،‬تلفن شما صفحه لمسی را به صورت خودکار‬
‫قفل می کند تا از ورودی های تصادفی جلوگیری شود‪ .‬برای‬
‫باز کردن قفل‪ ] [ ،‬را فشار دهید و نگه دارید‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫استفاده از عملکردهای تماس‪ ،‬مانند برقراری تماس ها و پاسخ دادن به‬
‫تماس ها‪ ،‬استفاده از امکانات موجود در حین تماس‪ ،‬یا سفارشی کردن‬
‫ویژگی های مربوط به تماس و استفاده از آنها را یاد بگیرید‪.‬‬
‫› ›برقرار کردن تماس و پاسخ دادن به تماس‬
‫برقراری تماس‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫در حالت آماده به کار‪ ،‬صفحه کلید را انتخاب کرده و کد منطقه و‬
‫شماره تلفن را وارد کنید‪.‬‬
‫جهت شماره گیری‪[ ،‬‬
‫] را فشار دهید‪ .‬برای تماس تصویری‪،‬‬
‫← مکالمه تصویری را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫تاطابترا‬
‫جهت پایان دادن به تماس‪[ ،‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫ •برای ذخیره کردن شماره تلفن هایی که اغلب به آنها زنگ‬
‫می زنید‪ ،‬از دفتر تلفن استفاده کنید‪ ◄ .‬صفحه ‪50‬‬
‫ •به منظور دستیابی سریع به لیست تماس ها برای تماس با‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫شماره هایی که اخیراً گرفته اید‪[ ،‬‬
‫پاسخ دادن به تماس‬
‫‪11‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫وقتی تماسی دریافت می کنید‪[ ،‬‬
‫وقتی تلفن در حال زنگ زدن است‪ ،‬کلید میزان صدا را برای‬
‫تنظیم میزان صدا فشار دهید‪ ،‬یا کلید میزان صدا را برای قطع‬
‫کردن زنگ تماس فشار داده و نگه دارید‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪33‬‬
‫] را فشار دهید و نمایش را انتخاب‬
‫برای تماس تصویری‪[ ،‬‬
‫کنید تا به تماس گیرنده اجازه دهید شما را مشاهده کند‪.‬‬
‫لنز دوربین جلو برای نمایش دادن تصویر شما فعال می شود‪.‬‬
‫جهت پایان دادن به تماس‪[ ،‬‬
‫رد کردن یک تماس‬
‫وقتی تماسی دریافت می کنید‪[ ،‬‬
‫صدای بوق اشغال می شنود‪.‬‬
‫] را فشار دهید‪.‬‬
‫] را فشار دهید‪ .‬تماس گیرنده‬
‫می توانید لیستی از شماره ها تنظیم کنید تا تماس های دریافتی‬
‫از آنها به طور خودکار رد شوند‪ ◄ .‬صفحه ‪31‬‬
‫تماس با شماره بین المللی‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫در حالت آماده به کار‪ ،‬صفحه کلید را انتخاب کرده و روی ‪0‬‬
‫برای درج نویسۀ ‪ +‬ضربه بزنید و نگه دارید‪.‬‬
‫شماره کاملی را که می خواهید شماره گیری کنید (کد کشور‪ ،‬کد‬
‫منطقه و شماره تلفن) را وارد کنید‪ ،‬و سپس‬
‫] را برای شماره گیری فشار دهید‪.‬‬
‫[‬
‫› ›استفاده از هدست‬
‫با اتصال هدست عرضه شده به مادگی چندکاره‪ ،‬می توانید تماس‬
‫برقرار کرده و به تماس ها پاسخ دهید‪:‬‬
‫ •برای شماره گیری مجدد آخرین تماس‪ ،‬دکمه هدست را فشار داده‬
‫و نگه دارید‪.‬‬
‫ •برای پاسخ دادن به تماس‪ ،‬دکمه هدست را فشار دهید‪.‬‬
‫ •برای پایان دادن به تماس‪ ،‬دکمه هدست را فشار داده و نگه دارید‪.‬‬
‫› ›استفاده از امکانات در حین تماس صوتی‬
‫وقتی تماس صوتی در حال انجام است‪ ،‬می توانید از امکانات زیر‬
‫استفاده کنید‪:‬‬
‫ •برای تنظیم میزان صدای مکالمه‪ ،‬کلید میزان صدا را به سمت باال‬
‫یا پایین فشار دهید‪.‬‬
‫ •برای فعال کردن ویژگی بلندگوی تلفن‪ ،‬بلندگو ← بلی را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫تاطابترا ‪29‬‬
‫در محیط های پر سر و صدا‪ ،‬ممکن است برای شنیدن صدای‬
‫برخی تماس ها در حین استفاده از ویژگی بلندگوی تلفن‪ ،‬دچار‬
‫مشکل شوید‪ .‬برای کارآیی صوتی بهتر‪ ،‬از حالت تلفن عادی‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•برای خاموش کردن میکروفن طوری که طرف دیگر نتواند صدای‬
‫شما را بشنود‪ ،‬حالت سکوت را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•برای تغییر تماس کنونی به یک تماس تصویری‪ ،‬مکالمه تصویری‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•برای گوش دادن به طرف دیگر و صحبت کردن با او از طریق‬
‫هدست‪ ،‬هدست را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•برای در انتظار گذاشتن تماس‪ ،‬انتظار را انتخاب کنید‪ .‬برای‬
‫بازیابی تماس در انتظار گذاشته شده‪ ،‬بازيابی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•برای شماره گیری تماس دوم‪ ،‬یک شماره جدید بگیرید‪ .‬تماس اول‬
‫به صورت خودکار در انتظار گذاشته می شود‪.‬‬
‫•برای پاسخ دادن به تماس دوم‪ ،‬وقتی بوق انتظار مکالمه به صدا در‬
‫] را فشار دهید‪ .‬تماس اول به صورت خودکار در‬
‫می آید‪[ ،‬‬
‫انتظار گذاشته می شود‪.‬‬
‫•برای تغییر بین دو تماس‪ ،‬جابجايی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫تاطابترا‬
‫ •برای پایان دادن به تماس در انتظار گذاشته شده‪ ،‬درانتظار‬
‫←‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ •برای برقراری تماس چندطرفه (تماس کنفرانسی)‪ ،‬یک تماس دوم‬
‫برقرار کرده یا به یک تماس دوم پاسخ دهید و وقتی به طرف دوم‬
‫وصل شدید‪ ،‬پيوستن را انتخاب کنید‪ .‬برای افزودن طرف های‬
‫بیشتر‪ ،‬این کار را تکرار کنید‪ .‬برای استفاده از این ویژگی‪ ،‬باید‬
‫مشترک خدمات تماس چندطرفه شوید‪.‬‬
‫ •برای وصل کردن طرف فعلی به طرف در انتظار گذاشته شده‪،‬‬
‫بیشتر ← انتقال را انتخاب کنید‪ .‬تماس شما با آنها قطع خواهد شد‪.‬‬
‫› ›مشاهده و شماره گیری تماس های بی پاسخ‬
‫تلفن شما تماس های بی پاسخ را روی صفحه نمایش نشان می دهد‪.‬‬
‫ •هنگامی که یک تماس بی پاسخ دارید‪ ،‬تماس را از ویجت هشدار‬
‫رویداد انتخاب کنید و مکالمه صوتی را برای شماره گیری انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫ •هنگامی که دو یا چند تماس بی پاسخ دارید‪ ،‬تماس را از ویجت‬
‫هشدار رویداد انتخاب کنید و گزارشات ← یک تماس بی پاسخ را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫› ›استفاده از ویژگی های دیگر‬
‫می توانید از سایر ویژگی های مختلف مربوط به تماس‪ ،‬مانند رد‬
‫خودکار‪ ،‬تماس های مجازی‪ ،‬یا حالت «شماره تماس محدود» (‪)FDN‬‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫تنظیم رد خودکار‬
‫‪11‬‬
‫←‬
‫‪22‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬قسمت ورود شماره را انتخاب کنید‪ ،‬یک شماره را برای رد کردن‬
‫گزینۀ روشن را در زیر فعال سازی انتخاب کنید‪.‬‬
‫گزینۀ افزودن شماره را زیر لیست رد انتخاب کنید‪.‬‬
‫وارد نمایید‪ ،‬و انجام ← ثبت را انتخاب کنید‪.‬‬
‫کادرهای موجود در کنار شماره ها را انتخاب کنید‪.‬‬
‫برقراری تماس مجازی‬
‫برای رد تماس های برخی از شماره ها به طور خودکار‪ ،‬از رد‬
‫خودکار استفاده کنید‪ .‬برای فعال کردن رد خودکار و تنظیم فهرست‬
‫رد‪،‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬تنظيمات ← تنظیمات برنامه های کاربردی‬
‫تماس ← همه مکالمه ها ← رد خودکار را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫‪66‬‬
‫‪7 7‬ثبت را انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای افزودن شماره های بیشتر‪ ،‬مراحل ‪ ۳‬و ‪ ۴‬را تکرار کنید‪.‬‬
‫هنگامی که می خواهید از جلسات یا مکالمات ناخواسته خارج شوید‪،‬‬
‫می توانید تماس های دریافتی مجازی را شبیه سازی نمایید‪ .‬برای فعال‬
‫سازی ویژگی تماس مجازی‪،‬‬
‫‪11‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬تنظيمات ← تنظیمات برنامه های کاربردی‬
‫تماس ← تماس مجازی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫←‬
‫گزینۀ روشن را در زیر فعال سازی انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای برقراری یک تماس مجازی‪ ،‬کلید میزان صدا را در حالت آماده‬
‫به کار فشار دهید و پایین نگه دارید‪ .‬تماس مجازی بعد از مدت زمان‬
‫معینی دریافت می شود‪.‬‬
‫تاطابترا ‪31‬‬
‫ •می توانید زمان تأخیر قبل از تماس های مجازی را تغییر‬
‫دهید‪ .‬در حالت منو‪ ،‬تنظيمات ← تنظیمات برنامه های‬
‫کاربردی ← تماس ← تماس مجازی ← زمان سنج تماس‬
‫مجازی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ •با پخش کردن یک صدای ضبط شده‪ ،‬می توانید باعث شوید‬
‫تماس های مجازی واقعی تر به نظر برسند‪ .‬در حالت منو‪،‬‬
‫تنظيمات ← تنظیمات برنامه های کاربردی ← تماس ←‬
‫تماس مجازی ← صدای تماس مجازی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫گزارشات‬
‫یاد بگیرید گزارشات تماس های گرفته شده‪ ،‬دریافت شده یا بی پاسخ‬
‫خود و پیام های ارسالی خود را مشاهده و مدیریت کنید‪.‬‬
‫› ›مشاهده گزارشات تماس و پیام‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬گزارشات را انتخاب کنید‪.‬‬
‫فهرست بازشونده همه را انتخاب کرده و یک نوع گزارش را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫› ›مشاهده مدیریت گزارشات‬
‫می توانید از مدیریت گزارشات‪ ،‬مقدار اطالعات یا تعداد پیام های‬
‫ارسالی یا دریافتی و هزینه و مدت زمان تماس های خود را بررسی‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪32‬‬
‫تاطابترا‬
‫یک گزارش را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید‪.‬‬
‫می توانید از نمای با جزئیات‪ ،‬آن شماره را بگیرید‪ ،‬به آن پیام‬
‫ارسال کنید یا آن را به دفتر تلفن یا لیست رد اضافه کنید‪.‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬گزارشات ← مدیر فهرست را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫گزینۀ مورد نظر خود را انتخاب کنید‪.‬‬
‫گزینه‬
‫شمارنده داده‬
‫شمارشگر پیام‬
‫شمارشگر‬
‫ایمیل‬
‫هزینه مکالمه‬
‫عملکرد‬
‫مقدار داده های ارسالی یا دریافتی خود را‬
‫مشاهده کنید‪.‬‬
‫تعداد پیام های ارسالی یا دریافتی خود را‬
‫مشاهده کنید‪.‬‬
‫تعداد ایمیل های ارسالی یا دریافتی خود را‬
‫مشاهده کنید‪.‬‬
‫سابقه های هزینه تماس های خود‪ ،‬مانند‬
‫هزینه آخرین تماس و هزینه کل تماس ها‬
‫را مشاهده کنید‪ .‬همچنین می توانید ارز و‬
‫قیمت هر واحد را تنظیم کنید‪ ،‬یا محدودیت‬
‫هزینه را تنظیم کنید تا تماس ها بر اساس‬
‫برنامه تماس شما محدود شوند؛ ممکن است‬
‫شمارشگر هزینه بسته به سیم کارت یا‬
‫‪ USIM‬کارت شما موجود نباشد‪.‬‬
‫گزینه‬
‫زمان مکالمه‬
‫عملکرد‬
‫اطالعات مدت زمان تماس های خود‪ ،‬مانند‬
‫مدت زمان آخرین تماس و مدت زمان کل‬
‫تماس ها را مشاهده کنید‪.‬‬
‫می توانید سابقه ها را در مدیریت گزارشات بازنشانی کنید‪ .‬در‬
‫هر صفحه‪ ،‬تنظیم مجدد یا بازنشانی همه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫پیام ها‬
‫یاد بگیرید پیام های متنی (‪ ،)SMS‬چندرسانه ای (‪ ،)MMS‬یا ایمیل‬
‫ایجاد و ارسال کنید‪ ،‬و پیام های ارسالی یا دریافتی خود را مشاهده و‬
‫مدیریت نمایید‪.‬‬
‫تاطابترا ‪33‬‬
‫› ›ارسال پیام متنی‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫‪33‬‬
‫ •اگر نمی خواهید پیام را فوراً ارسال کنید‪ ،‬می توانید آن را‬
‫برای استفاده در آینده در پوشه پیش نویس ذخیره کنید‪.‬‬
‫ •اگر هنگام ارسال پیام‪ ،‬خطایی رخ داد‪ ،‬پیام در صندوق‬
‫خروجی ذخیره می شود تا در فرصت بعدی بتوانید آن را‬
‫دوباره ارسال کنید‪.‬‬
‫ •وقتی یک پیام با موفقیت ارسال شود‪ ،‬آن پیام در جعبه‬
‫ارسال شده ها ذخیره می شود‪.‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬پيام ها ← ایجاد پیام ← پيام را انتخاب کنید‪.‬‬
‫فیلد افزودن گیرندگان را انتخاب و سپس‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫می توانید یک شماره یا نشانی ایمیل را به صورت دستی وارد‬
‫کنید یا از گروه یا گزارشات تماس‪ ،‬با انتخاب گزینه دیگری‪ ،‬یک‬
‫شماره یا نشانی انتخاب کنید‪.‬‬
‫کادرهای موجود در کنار مخاطبین را انتخاب کرده و افزودن را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫‪5 5‬متن پیام خود را وارد کرده و انجام را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪6 6‬جهت ارسال پیام‪ ،‬ارسال را انتخاب کنید‪.‬‬
‫افزودن متن را انتخاب کنید‪.‬‬
‫› ›راه اندازی نمایه چندرسانه ای (‪)MMS‬‬
‫جهت ارسال یا دریافت پیام های چندرسانه ای‪ ،‬باید یک نمایه اتصال‬
‫را برای وصل شدن به سرور پیام چندرسانه ای فعال کنید‪ .‬عالوه بر‬
‫نمایه هایی که از قبل توسط ارائه دهنده خدمات شما تنظیم شده اند‪ ،‬می‬
‫توانید نمایه اتصال خود را نیز اضافه کنید‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬پیام ها ← تنظيمات ← پیام چندرسانه ای ← نمايه‬
‫ها را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪34‬‬
‫تاطابترا‬
‫ایجاد را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪44‬‬
‫پارامترهای نمایه اتصال را سفارشی کنید‪.‬‬
‫وقتی کارتان تمام شد‪ ،‬ثبت را انتخاب کنید‪.‬‬
‫› ›ارسال پیام چندرسانه ای‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫‪33‬‬
‫‪44‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬پيام ها ← ایجاد پیام ← پيام را انتخاب کنید‪.‬‬
‫فیلد افزودن گیرندگان را انتخاب و سپس‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫می توانید یک شماره یا نشانی ایمیل را به صورت دستی وارد‬
‫کنید یا از گروه یا گزارشات تماس‪ ،‬با انتخاب گزینه دیگری‪ ،‬یک‬
‫شماره یا نشانی انتخاب کنید‪.‬‬
‫مخاطبین را انتخاب کرده و افزودن را انتخاب کنید‪.‬‬
‫هنگام وارد کردن نشانی ایمیل‪ ،‬تلفن از شما سؤال می کند که آیا‬
‫مایل به ارسال پیام چندرسانه ای هستید‪ .‬برای تأیید کردن‪ ،‬تایید‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫افزودن متن را انتخاب کنید‪ ،‬متن پیام خود را وارد نمایید‪ ،‬و انجام‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫افزودن رسانه را انتخاب کرده و یک فایل را پیوست کنید‪.‬‬
‫می توانید یک فایل از لیست فایل ها انتخاب کنید یا یک عکس‪،‬‬
‫فیلم‪ ،‬یا کلیپ صوتی بگیرید‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫جهت ارسال پیام‪ ،‬ارسال را انتخاب کنید‪.‬‬
‫› ›راه اندازی اشتراک و نمایه ایمیل‬
‫عالوه بر اشتراک ایمیلی که از قبل توسط ارائه دهنده خدمات شما‬
‫تعیین شده است‪ ،‬می توانید اشتراک های ایمیل شخصی خود را نیز‬
‫اضافه کنید‪ .‬می توانید برای استفاده از خدمات ایمیل‪ ،‬نمایه اتصال خود‬
‫را نیز اضافه کنید‪.‬‬
‫راه اندازی اشتراک ایمیل‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬پيام ها ← تنظیمات ← ایمیل ← اشتراکهای ایمیل‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫جهت راهنمایی در راه اندازی اشتراک ایمیل خود‪ ،‬راهنمای‬
‫تنظیمات ایمیل را انتخاب کنید‪.‬‬
‫افزودن مخاطب را انتخاب کنید‪.‬‬
‫تاطابترا ‪35‬‬
‫‪33‬‬
‫‪44‬‬
‫‪22‬‬
‫تنظیمات مربوط به اشتراک را سفارشی کنید‪.‬‬
‫وقتی کارتان تمام شد‪ ،‬ثبت را انتخاب کنید‪.‬‬
‫راه اندازی نمایه ایمیل‬
‫‪11‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬پيام ها‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫←‬
‫تنظیمات‬
‫←‬
‫ایمیل‬
‫←‬
‫نمايه ها را‬
‫‪22‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬وقتی کارتان تمام شد‪ ،‬ثبت را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ایجاد را انتخاب کنید‪.‬‬
‫تنظیمات شبکه را سفارشی کنید‪.‬‬
‫› ›ارسال پیام ایمیل‬
‫‪11‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬پيام ها ← ایجاد پیام ← ایمیل را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪44‬‬
‫‪36‬‬
‫کادرهای موجود در کنار مخاطبین را انتخاب کرده و افزودن را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای افزودن موضوع ضربه بزنید را انتخاب کرده و یک‬
‫موضوع وارد کنید‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫افزودن متن را انتخاب کنید‪ ،‬متن ایمیل خود را وارد نمایید‪ ،‬و‬
‫انجام را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫افزودن فايل ها را انتخاب کرده و یک فایل را پیوست کنید‪.‬‬
‫می توانید یک فایل از لیست فایل ها انتخاب کنید یا یک عکس‪،‬‬
‫فیلم‪ ،‬یا کلیپ صوتی بگیرید‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫تاطابترا‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫فیلد افزودن گیرندگان را انتخاب و سپس‬
‫می توانید یک نشانی ایمیل را به صورت دستی وارد کنید یا از‬
‫گروه یا گزارشات تماس‪ ،‬با انتخاب گزینه دیگری‪ ،‬یکی انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫جهت ارسال پیام‪ ،‬ارسال را انتخاب کنید‪.‬‬
‫› ›مشاهده پیام‬
‫پیام های دریافتی‪ ،‬ارسالی یا ذخیره شده شما به طور خودکار در پوشه‬
‫های پیام زیر ذخیره می شوند‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•جعبه دریافت‪ :‬شامل پیام های متنی یا چندرسانه ای دریافت شده‬
‫است‪.‬‬
‫•جعبه دریافت ایمیل‪ :‬شامل پیام های ایمیل ارسالی یا دریافتی است‪.‬‬
‫•جعبه ارسال‪ :‬شامل پیام هایی است که ً‬
‫فعال در حال ارسال یا در‬
‫انتظار ارسال هستند‪.‬‬
‫•جعبه ارسال شده ها‪ :‬شامل پیام های ارسال شده است‪.‬‬
‫•بايگانی‪ :‬شامل پیام هایی است که آنها را برای استفاده در آینده‬
‫ذخیره کرده اید‪.‬‬
‫مشاهده پیام متنی یا چندرسانه ای‬
‫‪11‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬پيام ها را انتخاب کرده و یک پوشه پیام (جعبه‬
‫دریافت یا جعبه ارسال شده ها) را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫مشاهده پیام ایمیل‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬یک اشتراک ایمیل انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬دانلود را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4 4‬یک ایمیل یا تیتر را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪5 5‬اگر تیتر را انتخاب کردید‪ ،‬بازیابی را برای مشاهده متن ایمیل‬
‫در حالت منو‪ ،‬پيام ها‬
‫←‬
‫جعبه دریافت ایمیل را انتخاب کنید‪.‬‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫› ›گوش دادن به پیام های پست صوتی‬
‫در صورتی که تماس های بی پاسخ را تنظیم کرده اید تا به سرور‬
‫پست صوتی انتقال یابند‪ ،‬وقتی به تماس های دریافتی پاسخ نمی دهید‪،‬‬
‫ممکن است تماس گیرندگان پیام های صوتی بگذارند‪ .‬برای دسترسی‬
‫به جعبه پست صوتی و گوش دادن به پیام های پست صوتی‪،‬‬
‫یک پیام متنی یا چندرسانه ای را انتخاب کنید‪.‬‬
‫تاطابترا ‪37‬‬
‫‪11‬‬
‫در حالت آماده به کار‪ ،‬صفحه کلید را انتخاب کنید‪ ،‬و سپس روی‬
‫‪ 1‬ضربه بزنید و نگه دارید‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫از دستورالعمل های موجود در سرور پست صوتی پیروی کنید‪.‬‬
‫پیش از دسترسی به سرور‪ ،‬باید شماره سرور پست صوتی را‬
‫ذخیره کنید‪ .‬ارائه دهنده خدمات شما می تواند این شماره را در‬
‫اختیار شما قرار دهد‪.‬‬
‫› ›استفاده از پیام های آماده‬
‫یاد بگیرید برای ایجاد سریع و آسان پیام های جدید‪ ،‬پیام های آماده‬
‫متنی و چندرسانه ای ایجاد و استفاده کنید‪.‬‬
‫ایجاد پیام آماده متنی‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫‪33‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬پيام ها ← پيام آماده ← پيام های آماده متنی را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫ایجاد را برای باز کردن پنجره پیام آماده جدید انتخاب کنید‪.‬‬
‫فیلد مورد نظر را انتخاب کنید‪ ،‬متن را وارد و انجام را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫تاطابترا‬
‫‪44‬‬
‫ثبت را انتخاب کنید‪.‬‬
‫اکنون می توانید هنگام ایجاد کردن پیام متنی‪ ،‬چندرسانه ای یا ایمیل‪،‬‬
‫پیام آماده متنی را با استفاده از گزینۀ درج در قسمت متن وارد کنید‪.‬‬
‫ایجاد پیام آماده چندرسانه ای‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫‪33‬‬
‫‪44‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬پيام ها ← پيام آماده ← پیام های چندرسانه ای‬
‫آماده را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ایجاد را برای باز کردن پنجره پیام آماده جدید انتخاب کنید‪.‬‬
‫یک پیام چندرسانه ای‪ ،‬با یک عنوان و پیوست های دلخواه‪ ،‬برای‬
‫استفاده به صورت پیام آماده ایجاد کنید‪ ◄ .‬صفحه ‪35‬‬
‫ثبت را انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای استفاده از یک پیام چندرسانه ای آماده به منظور ایجاد یک پیام‬
‫چندرسانه ای جدید‪ ،‬از لیست پیام های آماده‪،‬‬
‫را واقع در کنار پیام‬
‫آماده برای استفاده از آن انتخاب کنید‪ .‬پیام آماده شما به عنوان یک پیام‬
‫چندرسانه ای جدید باز می شود‪.‬‬
‫› ›ارسال پیام اضطراری‬
‫وقتی در وضعیت اضطراری هستید‪ ،‬می توانید با ارسال یک پیام‬
‫اضطراری به گیرنده های مشخص شده‪ ،‬درخواست کمک کنید‪.‬‬
‫این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه‬
‫شما‪ ،‬موجود نباشد‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪55‬‬
‫‪66‬‬
‫‪7 7‬وقتی تنظیم گیرندگان تمام شد‪ ،‬ثبت را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪8 8‬فهرست بازشونده تکرار را انتخاب کنید و تعداد دفعات تکرار پیام‬
‫مخاطبین را انتخاب کنید و افزودن را انتخاب کنید‪.‬‬
‫یک شماره تلفن انتخاب کنید (در صورت لزوم)‪.‬‬
‫اضطراری را انتخاب کنید‪.‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬پيام ها ← پيام اضطراری ← امکانات ارسال را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪99‬‬
‫برای روشن کردن ویژگی پیام رسانی اضطراری‪ ،‬روشن را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای ارسال پیام اضطراری‪ ،‬صفحه لمسی و کلیدها باید قفل شوند‪.‬‬
‫کلید میزان صدا را ‪ ۴‬بار فشار دهید‪.‬‬
‫وقتی پیام اضطراری ارسال می کنید‪ ،‬تمام عملکردهای تلفن‬
‫] را فشار دهید‪ ،‬در حالت تعلیق قرار می‬
‫تا زمانی که [‬
‫گیرند‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬افزودن گیرنده را انتخاب کنید‪ ،‬یک شماره گیرنده را وارد کنید‪ ،‬و‬
‫قسمت گیرنده را برای باز کردن لیست گیرنده انتخاب کنید‪.‬‬
‫ثبت را انتخاب نمایید‪ .‬به مرحله ‪ ۷‬بروید‪.‬‬
‫جهت انتخاب شماره ذخیره شده در لیست مخاطبین‪ ،‬دفتر تلفن را‬
‫برای باز کردن لیست مخاطبین انتخاب کرده و سپس مرحله بعدی‬
‫را ادامه دهید‪.‬‬
‫ثبت ← بلی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫تاطابترا ‪39‬‬
‫‪IM‬‬
‫یاد بگیرید با استفاده از هر یک از پیام رسان های فوری متداول‪ ،‬مانند‬
‫‪Gtalk‬‏‪ AIM ،‬و ‪ Palringo‬با خانواده و دوستان گپ بزنید‪.‬‬
‫این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه‬
‫شما‪ ،‬موجود نباشد‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫در حالت منو‪ IM ،‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ OK‬را از پنجره معرفی انتخاب کنید‪.‬‬
‫ •نخستین باری که به پیام رسان دسترسی پیدا می کنید‪ ،‬از‬
‫شما تأیید گرفته می شود‪.‬‬
‫ •برای تغییر زبان پیام رسان‪Settings ← Menu ،‬‬
‫← ‪ Language‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کرده و وارد پیام رسان‬
‫شوید‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫با دوستان یا اعضای خانواده خود به صورت فوری گپ بزنید‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫تاطابترا‬
‫سرگرمی ها‬
‫دوربین‬
‫چگونگی ضبط و مشاهده عکس ها و فیلم ها را یاد بگیرید‪ .‬می توانید‬
‫عکس هایی با حداکثر وضوح ‪ ۲۵۶۰ × ۱۹۲۰‬پیکسل (‪ ۵‬مگاپیکسل)‬
‫و فیلم هایی با حداکثر وضوح ‪ 320 × 240‬پیکسل بگیرید‪.‬‬
‫› ›عکسبرداری‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫در حالت آماده به کار‪ ،‬کلید دوربین را برای روشن کردن دوربین‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫برای نمای افقی‪ ،‬تلفن را در خالف جهت عقربه های ساعت‬
‫بچرخانید‪.‬‬
‫ •برای پنهان کردن یا نمایش نمادها در نمایاب صفحه را‬
‫لمس کنید‪.‬‬
‫ •بسته به صحنه و شرایط تصویربرداری‪ ،‬ممکن است‬
‫ظرفیت حافظه دستگاه متفاوت باشد‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫لنز را به طرف سوژه بگیرید و تنظیمات الزم را انجام دهید‪ .‬برای‬
‫بزرگنمایی یا کوچکنمایی‪ ،‬کلید میزان صدا را فشار دهید‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫کلید دوربین را برای عکس گرفتن فشار دهید‪.‬‬
‫عکس به طور خودکار ذخیره می شود‪.‬‬
‫پس از گرفتن عکس‪ ،‬برای مشاهده عکس های گرفته شده‪،‬‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫را‬
‫› ›با استفاده از گزینه های از پیش تعیین شده برای‬
‫صحنه های مختلف عکس بگیرید‬
‫دوربین شما تنظیمات از پیش تعیین شده جهت صحنه های مختلف به‬
‫شما ارائه می کند‪ .‬به راحتی می توانید حالت مناسب را برای شرایط و‬
‫سوژه های تصویربرداری خود انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬کلید دوربین را برای روشن کردن دوربین فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫برای نمای افقی‪ ،‬تلفن را در خالف جهت عقربه های ساعت‬
‫بچرخانید‪.‬‬
‫اه یمرگرس ‪41‬‬
‫‪33‬‬
‫‪44‬‬
‫‪5 5‬کلید دوربین را برای عکس گرفتن فشار دهید‪.‬‬
‫← یک صحنه‬
‫←‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫هرگونه تغییرات الزم را انجام دهید‪.‬‬
‫› ›گرفتن عکس در حالت لبخند‬
‫دوربین شما می تواند چهره های افراد را تشخیص دهد و در‬
‫عکسبرداری از چهره های خندان آنها به شما کمک کند‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫در حالت آماده به کار‪ ،‬کلید دوربین را برای روشن کردن دوربین‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫لنز دوربین را به سمت سوژه بگیرید‪.‬‬
‫تلفن شما‪ ،‬افراد را در تصویر تشخیص می دهد و لبخندهایشان را‬
‫شناسایی می کند‪ .‬وقتی سوژه لبخند می زند‪ ،‬تلفن به طور خودکار‬
‫عکس می گیرد‪.‬‬
‫› ›گرفتن چندین عکس‬
‫به آسانی می توانید از سوژه های متحرک چندین عکس بگیرید‪.‬‬
‫این ویژگی هنگام عکس گرفتن از کودکان در زمین بازی یا رویداد‬
‫ورزشی‪ ،‬مفید است‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫برای نمای افقی‪ ،‬تلفن را در خالف جهت عقربه های ساعت‬
‫بچرخانید‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫هرگونه تغییرات الزم را انجام دهید‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪33‬‬
‫‪44‬‬
‫‪5 5‬کلید دوربین را فشار دهید‪.‬‬
‫← گرفتن لبخند را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫اه یمرگرس‬
‫در حالت آماده به کار‪ ،‬کلید دوربین را برای روشن کردن دوربین‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫برای نمای افقی‪ ،‬تلفن را در خالف جهت عقربه های ساعت‬
‫بچرخانید‪.‬‬
‫← چندتایی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫‪55‬‬
‫هرگونه تغییرات الزم را انجام دهید‪.‬‬
‫کلید دوربین را فشار دهید و نگه دارید‪ .‬تا زمانی که کلید دوربین‬
‫را رها نکرده اید‪ ،‬دوربین به عکس گرفتن ادامه می دهد‪.‬‬
‫› ›گرفتن عکس تمام نما‬
‫با استفاده از حالت عکسبرداری تمام نما‪ ،‬می توانید عکس های تمام‬
‫نمای عریض بگیرید‪ .‬این حالت برای عکسبرداری از منظره ها‬
‫مناسب است‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫در حالت آماده به کار‪ ،‬کلید دوربین را برای روشن کردن دوربین‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫برای نمای افقی‪ ،‬تلفن را در خالف جهت عقربه های ساعت‬
‫بچرخانید‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪44‬‬
‫‪5 5‬کلید دوربین را برای گرفتن عکس اول فشار دهید‪.‬‬
‫← پانوراما را انتخاب کنید‪.‬‬
‫هرگونه تغییرات الزم را انجام دهید‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫را با‬
‫تلفن را به آرامی در جهت مورد نظر حرکت دهید و‬
‫کادر میزان کنید‪.‬‬
‫پس از میزان کردن کادر و نماد‪ ،‬دوربین به طور خودکار عکس‬
‫بعدی را می گیرد‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫برای تکمیل عکس تمام نما‪ ،‬مرحله ‪ ۶‬را تکرار کنید‪.‬‬
‫› ›گرفتن عکس در عکس‬
‫می توانید چند عکس بگیرید و به طور خودکار آنها را به صورت‬
‫عکس در عکس ترکیب کنید‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫در حالت آماده به کار‪ ،‬کلید دوربین را برای روشن کردن دوربین‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫برای نمای افقی‪ ،‬تلفن را در خالف جهت عقربه های ساعت‬
‫بچرخانید‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬یک طرح تصویر را انتخاب کنید و کلید دوربین را فشار دهید‪.‬‬
‫← عکس در عکس را انتخاب کنید‪.‬‬
‫اه یمرگرس ‪43‬‬
‫‪55‬‬
‫‪66‬‬
‫هرگونه تغییرات الزم را انجام دهید‪.‬‬
‫کلید دوربین را برای گرفتن عکس برای هر قسمت فشار دهید‪.‬‬
‫› ›گرفتن عکس با قاب های تزئینی‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫در حالت آماده به کار‪ ،‬کلید دوربین را برای روشن کردن دوربین‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫برای نمای افقی‪ ،‬تلفن را در خالف جهت عقربه های ساعت‬
‫بچرخانید‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪44‬‬
‫‪5 5‬هرگونه تغییرات الزم را انجام دهید‪.‬‬
‫‪6 6‬کلید دوربین را برای گرفتن عکس و استفاده خودکار از قاب‬
‫← فریم را انتخاب کنید‪.‬‬
‫یک قاب انتخاب کنید و کلید دوربین را فشار دهید‪.‬‬
‫تزئینی فشار دهید‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫اه یمرگرس‬
‫› ›فیلمبرداری‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫در حالت آماده به کار‪ ،‬کلید دوربین را برای روشن کردن دوربین‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫برای نمای افقی‪ ،‬تلفن را در خالف جهت عقربه های ساعت‬
‫بچرخانید‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬لنز را به طرف سوژه بگیرید و تنظیمات الزم را انجام دهید‪.‬‬
‫‪5 5‬برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی‪ ،‬کلید میزان صدا را فشار دهید‪.‬‬
‫‪6 6‬برای شروع ضبط‪ ،‬کلید دوربین را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ 7 7‬را انتخاب کرده یا کلید دوربین را برای توقف ضبط فشار‬
‫برای رفتن به فیلمبرداری‪،‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫دهید‪.‬‬
‫فیلم به طور خودکار ذخیره می شود‪.‬‬
‫پس از گرفتن فیلم‪،‬‬
‫کنید‪.‬‬
‫را برای مشاهده فیلم های گرفته شده انتخاب‬
‫پخش کننده موزیک‬
‫یاد بگیرید با پخش کننده موسیقی به موسیقی مورد عالقه خود در‬
‫حال حرکت گوش دهید‪ .‬پخش کننده موسیقی از فرمت های فایل زیر‬
‫پشتیبانی می کند‪،mp3 :‬‏ ‪،aac‬‏ ‪،wma‬‏ ‪،3gp‬‏ و ‪.m4a‬‬
‫› ›افزودن فایل های موسیقی به تلفن خود‬
‫کار را با انتقال فایل ها به تلفن یا کارت حافظه آغاز کنید‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•از وب بی سیم دانلود کنید‪ ◄ .‬صفحه ‪55‬‬
‫•با ‪ Samsung Kies‬اختیاری‪ ،‬از کامپیوتر دانلود کنید‪.‬‬
‫◄ صفحه ‪66‬‬
‫•از طریق بلوتوث دریافت کنید‪ ◄ .‬صفحه ‪64‬‬
‫•به کارت حافظه کپی کنید‪ ◄ .‬صفحه ‪66‬‬
‫•با ‪ 11 Windows Media Player‬همگام سازی کنید‪.‬‬
‫◄ صفحه ‪67‬‬
‫› ›پخش موسیقی‬
‫بعد از انتقال فایل های موسیقی به تلفن یا کارت حافظه‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬با استفاده از نمادهای زیر‪ ،‬پخش را کنترل کنید‪:‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬پخش کننده موزیک را انتخاب کنید‪.‬‬
‫یک گروه موسیقی ← یک فایل موسیقی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫عملکرد‬
‫پخش را مکث کنید؛ را برای ادامه پخش‬
‫انتخاب نمایید‪.‬‬
‫پرش به عقب؛ جستجو به عقب در یک فایل‬
‫(ضربه بزنید و نگه دارید)‪.‬‬
‫پرش به جلو کنید؛ در یک فایل به جلو جستجو‬
‫کنید (ضربه بزنید و نگه دارید)‪.‬‬
‫نماد‬
‫‪1‬‬
‫حالت تصادفی را فعال کنید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫تغییر نوع اکوالیزر‪.‬‬
‫اه یمرگرس ‪45‬‬
‫نماد‬
‫‪1‬‬
‫عملکرد‬
‫تغییر حالت تکرار (خاموش‪ ،‬تکرار یک فایل‪ ،‬یا‬
‫تکرار همه فایلها)‪.‬‬
‫‪ .1‬این نمادها وقتی روی صفحه پخش کننده ضربه می زنید نشان داده می‬
‫شوند‪.‬‬
‫› ›ایجاد لیست پخش‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬قسمت ورود را انتخاب کنید‪ ،‬یک عنوان برای لیست پخش جدید‬
‫در حالت منو‪ ،‬پخش کننده موزیک را انتخاب کنید‪.‬‬
‫لیست پخش ← ایجاد را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫خود وارد کرده و انجام را انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای اختصاص یک تصویر به لیست پخش‪ ،‬تصویر باالی ضربه‪،‬‬
‫ويرايش را انتخاب کرده و یک تصویر را انتخاب کنید یا یک‬
‫عکس جدید بگیرید‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫اه یمرگرس‬
‫‪55‬‬
‫‪66‬‬
‫‪7 7‬افزودن ← آهنگ را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ثبت را انتخاب کنید‪.‬‬
‫فهرست پخش جدید را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪88‬‬
‫می توانید همه فایلهای موسیقی را از یک لیست پخش دیگر با‬
‫انتخاب لیست پخش و سپس یک لیست پخش اضافه کنید‪.‬‬
‫فایل هایی که مایلید اضافه شوند را انتخاب کرده و افزودن را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫جستجوی موسیقی‬
‫یاد بگیرید برای کسب اطالعات درباره یک آهنگ به یک خدمات‬
‫موسیقی آنالین دسترسی پیدا کنید‪.‬‬
‫ •این خدمات از سوی برخی ارائه دهندگان خدمات موجود‬
‫نیست‪.‬‬
‫ •پایگاه داده ها ممکن است اطالعات همه آهنگها را نداشته‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬یک نمایه اتصال برای استفاده انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4 4‬وقتی تلفن با موفقیت ثبت شد‪ ،‬را برای ضبط بخشی از آهنگ‪،‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬جستجوی موسیقی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫جستجوی موسیقی را برای اتصال به سرور انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫‪66‬‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫را برای توقف ضبط انتخاب کنید‪.‬‬
‫از دستورالعملهای روی صفحه برای ارسال قطعه ضبط شده به‬
‫سرور اطالعات موسیقی پیروی کنید‪.‬‬
‫رادیو‬
‫یاد بگیرید با رادیوی «اف ام» به موسیقی و اخبار گوش دهید‪ .‬برای‬
‫گوش دادن به رادیوی «اف ام»‪ ،‬باید هدست عرضه شده که به عنوان‬
‫آنتن رادیوعمل می کند را وصل نمایید‪.‬‬
‫› ›گوش دادن به رادیوی «اف ام»‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬برای شروع موج یابی خودکار‪ ،‬بلی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫هدست عرضه شده را به تلفن خود وصل کنید‪.‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬رادیو را انتخاب کنید‪.‬‬
‫رادیوی «اف ام» ایستگاه های موجود را جستجو کرده و به طور‬
‫خودکار ذخیره می کند‪.‬‬
‫نخستین باری که رادیوی «اف ام» را روشن کنید از شما‬
‫خواسته می شود موج یابی خودکار را شروع کنید‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫با نمادهای زیر‪ ،‬رادیوی «اف ام» را کنترل کنید‪:‬‬
‫نماد‬
‫‪/‬‬
‫عملکرد‬
‫فرکانس را ‪ ۱/۰‬مگاهرتز تغییر دهید‪ ،‬یک‬
‫ایستگاه رادیویی موجود را انتخاب کنید (ضربه‬
‫بزنید و نگه دارید)‪.‬‬
‫رادیوی «اف ام» را خاموش کنید؛ را برای‬
‫روشن کردن رادیوی «اف ام» انتخاب نمایید‪.‬‬
‫اه یمرگرس ‪47‬‬
‫عملکرد‬
‫نماد‬
‫دستیابی به لیست موارد دلخواه‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫خروجی صدا (هدست یا بلندگوی تلفن) را تغییر‬
‫دهید‪.‬‬
‫ضبط آهنگ از رادیوی «اف ام»‪.‬‬
‫برای دریافت اطالعات درباره آهنگی که از رادیوی «اف ام» می‬
‫شنوید‪ ،‬بیشتر ← جستجوی موسیقی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫◄ صفحه ‪46‬‬
‫برای افزودن ایستگاه کنونی رادیو به لیست موارد دلخواه‪ ،‬افزودن‬
‫به موردعالقه ها انتخاب کنید‪.‬‬
‫› ›ذخیره خودکار ایستگاه های رادیویی‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫هدست عرضه شده را به تلفن خود وصل کنید‪.‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬رادیو را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫اه یمرگرس‬
‫‪33‬‬
‫‪44‬‬
‫بیشتر ← جستجو خودکار را انتخاب کنید‪.‬‬
‫بلی را برای تأیید انتخاب کنید (در صورت لزوم)‪.‬‬
‫رادیوی «اف ام» ایستگاه های موجود را جستجو کرده و به طور‬
‫خودکار ذخیره می کند‪.‬‬
‫› ›ضبط آهنگ از رادیوی «اف ام»‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬در حالت منو‪ ،‬رادیو را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬برای روشن کردن رادیوی «اف ام»‪ ،‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4 4‬به ایستگاه رادیویی مورد نظر خود بروید‪.‬‬
‫‪5 5‬برای شروع ضبط‪ ،‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪6 6‬وقتی کار ضبط تمام شد‪ ،‬توقف را انتخاب کنید‪ .‬فایل ضبط شده در‬
‫هدست عرضه شده را به تلفن خود وصل کنید‪.‬‬
‫کلیپ های رادیو ذخیره می شود (در حالت منو‪ ،‬فايلهای شخصی‬
‫← صداها را انتخاب کنید)‪.‬‬
‫بازیها و بیشتر‬
‫یاد بگیرید از بازی ها و برنامه های مبتنی بر فناوری پیشرفته جاوا‬
‫استفاده کنید‪.‬‬
‫بسته به نرم افزار تلفن‪ ،‬ممکن است دانلود بازی ها یا برنامه‬
‫های جاوا پشتیبانی نشود‪.‬‬
‫› ›دانلود بازی ها و برنامه ها‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬بازی ها ← بازی های بیشتر را انتخاب کنید‪.‬‬
‫تلفن شما به سایتی که توسط ارائه دهنده خدمات شما از قبل تعیین‬
‫شده است‪ ،‬متصل می شود‪.‬‬
‫› ›انجام بازی ها یا اجرای برنامه ها‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬یک بازی یا برنامه را از لیست انتخاب کرده و دستورالعمل های‬
‫در حالت منو‪ ،‬بازی ها را انتخاب کنید‪.‬‬
‫روی صفحه را دنبال کنید‪.‬‬
‫بیشتر را برای دسترسی به لیستی از گزینه ها و تنظیمات مختلف‬
‫برای بازی یا برنامه خود‪ ،‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫ •بازی ها یا برنامه های موجود‪ ،‬ممکن است بسته به منطقه‬
‫یا ارائه دهنده خدمات شما متفاوت باشند‪.‬‬
‫ •ابزار هدایت و گزینه های بازی ها و برنامه ها ممکن است‬
‫متفاوت باشد‪.‬‬
‫یک بازی یا برنامه را جستجو کنید و آن را به تلفن دانلود کنید‪.‬‬
‫اه یمرگرس ‪49‬‬
‫اطالعات شخصی‬
‫دفتر تلفن‬
‫ایجاد و مدیریت فهرستی از مخاطبان شخصی یا کاری ذخیره شده در‬
‫حافظه تلفن یا سیم کارت یا ‪ USIM‬کارت را یاد بگیرید‪ .‬می توانید‬
‫نام‪ ،‬شماره تلفن همراه‪ ،‬شماره تلفن منزل‪ ،‬نشانی ایمیل‪ ،‬تاریخ تولد و‬
‫غیره را برای مخاطبان خود وارد کنید‪.‬‬
‫› ›ایجاد یک مخاطب‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫‪33‬‬
‫‪44‬‬
‫در حالت آماده به کار‪ ،‬دفتر تلفن ← جدید را انتخاب کنید‪.‬‬
‫یک محل حافظه را انتخاب کنید (تلفن یا سیم کارت یا ‪USIM‬‬
‫کارت)‪.‬‬
‫اطالعات مخاطب را وارد کنید‪.‬‬
‫ثبت را برای افزودن مخاطب به حافظه‪ ،‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫صخش تاعالطا‬
‫می توانید از صفحه شماره گیری نیز یک مخاطب ایجاد کنید‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫در حالت آماده به کار‪ ،‬صفحه کلید را انتخاب کرده و شماره تلفن‬
‫را وارد کنید‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬یک محل حافظه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4 4‬اطالعات مخاطب را وارد کنید‪.‬‬
‫‪5 5‬ثبت را برای افزودن مخاطب به حافظه‪ ،‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫← افزودن تماسها ← جدید را انتخاب کنید‪.‬‬
‫› ›یافتن مخاطب‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬قسمت جستجو را انتخاب کنید‪ ،‬حروف اول نام مورد نظر را‬
‫در حالت آماده به کار‪ ،‬دفتر تلفن را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫وارد کنید‪.‬‬
‫می توانید برای انتخاب حرف اول نام‪،‬‬
‫را نیز بکشید‪.‬‬
‫نام مخاطب را از لیست مخاطب انتخاب کنید‪.‬‬
‫وقتی مخاطب را یافتید‪ ،‬می توانید‪:‬‬
‫یا‬
‫ •با انتخاب‬
‫با مخاطب تماس بگیرید یا یک پیام‬
‫ارسال کنید‪.‬‬
‫ •با انتخاب تصحيح‪ ،‬اطالعات مخاطب را ویرایش کنید‬
‫› ›یک شماره دلخواه را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫‪33‬‬
‫در حالت آماده به کار‪ ،‬دفتر تلفن را انتخاب کنید‪.‬‬
‫› ›ایجاد کارت شخصی‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬مشخصات شخصی خود را وارد کنید‪.‬‬
‫‪4 4‬ثبت را انتخاب کنید‪.‬‬
‫در حالت آماده به کار‪ ،‬دفتر تلفن را انتخاب کنید‪.‬‬
‫بیشتر ← کارتکس شخصی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫می توانید کارت ویزیت خود را با پیوست کردن آن به یک‬
‫پیام یا ایمیل یا انتقال آن از طریق ویژگی بی سیم «بلوتوث» یا‬
‫‪ ActiveSync‬ارسال کنید‪.‬‬
‫فهرست بازشونده دفتر تلفن را انتخاب کنید و موردعالقه ها را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫یک شماره محل ← یک مخاطب را انتخاب کنید‪.‬‬
‫مخاطب در لیست شماره دلخواه ذخیره می شود‪.‬‬
‫ •وقتی شماره دلخواه را تعیین کردید‪ ،‬می توانید با ضربه‬
‫زدن روی شماره محل مربوط روی صفحه شماره گیری و‬
‫نگه داشتن آن‪ ،‬آن را شماره گیری کنید‪.‬‬
‫ •همه شماره های دلخواه به فهرست دوستان ( ) در نوار‬
‫ابزار ویجت اختصاص داده می شود‪.‬‬
‫› ›ایجاد گروه مخاطبین‬
‫با ایجاد گروههایی از مخاطبان‪ ،‬می توانید چندین مخاطب را مدیریت‬
‫کنید و پیام یا ایمیل به کل گروه بفرستید‪ .‬کار را با ایجاد گروه شروع‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫در حالت آماده به کار‪ ،‬دفتر تلفن را انتخاب کنید‪.‬‬
‫فهرست بازشونده دفتر تلفن را انتخاب کنید و گروه ها را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫صخش تاعالطا ‪51‬‬
‫‪33‬‬
‫‪44‬‬
‫‪55‬‬
‫ایجاد گروه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫یک نام‪ ،‬تصویر شناسه تماس گیرنده‪ ،‬زنگ تماس‪ ،‬و نوع لرزش‬
‫را برای گروه انتخاب کنید‪.‬‬
‫ثبت را انتخاب کنید‪.‬‬
‫تقویم‬
‫یاد بگیرید رویدادهای روزانه‪ ،‬هفتگی یا ماهانه را مدیریت کنید‪.‬‬
‫› ›ایجاد رویداد‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬جزئیات رویداد را در صورت لزوم وارد کنید‪.‬‬
‫‪4 4‬ثبت را انتخاب کنید‪.‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬تقویم را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ایجاد ← یک نوع رویداد را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫صخش تاعالطا‬
‫› ›مشاهده رویدادها‬
‫برای تغییر نمای تقویم‪،‬‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬تقویم را انتخاب کنید‪.‬‬
‫بیشتر ← مشاهده براساس روز‪ ،‬مشاهده براساس هفته یا‬
‫مشاهده براساس ماه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای مشاهده رویدادهای یک تاریخ خاص‪،‬‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬تقویم را انتخاب کنید‪.‬‬
‫یک تاریخ را در تقویم انتخاب کنید‪ .‬در تقویم‪ ،‬تاریخها و‬
‫رویدادهای برنامه ریزی شده با یک مثلث مشخص شده اند‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫یک رویداد را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای مشاهده رویدادها بر اساس نوع رویداد‪،‬‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬یک رویداد را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید‪.‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬تقویم را انتخاب کنید‪.‬‬
‫فهرست رویداد ← یک نوع رویداد را انتخاب کنید‪.‬‬
‫کار‬
‫‪33‬‬
‫یاد بگیرید یک لیست کار مجازی ایجاد کنید و زنگ هشدارهایی برای‬
‫یادآوری کارهای مهم بگذارید یا اولویت بندی کنید‪.‬‬
‫یادداشت‬
‫› ›ایجاد کار‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬جزئیات کار را وارد کنید‪.‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬کار را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ایجاد کار را انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای افزودن جزئیات دقیق‪ ،‬تنظیم جزئیات را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫ثبت را انتخاب کنید‪.‬‬
‫› ›مشاهده کارها‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬کار را انتخاب کنید‪.‬‬
‫فهرست بازشونده اولویت را انتخاب کنید و یک گروه (اولویت‪،‬‬
‫وضعیت‪ ،‬یا تاریخ موعود) برای مرتب کردن کارها انتخاب کنید‪.‬‬
‫یک کار را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید‪.‬‬
‫ثبت اطالعات مهم را برای ذخیره و مشاهده در آینده یاد بگیرید‪.‬‬
‫› ›ایجاد یادداشت‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬یادداشت جدید را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬متن یادداشت خود را وارد کرده و انجام را انتخاب کنید‪.‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬یادداشت را انتخاب کنید‪.‬‬
‫› ›مشاهده یادداشت ها‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬یک یادداشت را برای مشاهده جزئیات آن انتخاب کنید‪.‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬یادداشت را انتخاب کنید‪.‬‬
‫صخش تاعالطا ‪53‬‬
‫› ›پخش یادداشت صوتی‬
‫ضبط صدا‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬صداهای شخصی را برای دسترسی به لیست یادداشتهای صوتی‬
‫یاد بگیرید با ضبط صوت تلفن خود کار کنید‪ .‬می توانید یادداشت‬
‫صوتی را به عنوان زنگ تماس یا زنگ هشدار تنظیم کنید‪.‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬ضبط صوت را انتخاب کنید‬
‫› ›ضبط یادداشت صوتی‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬به طرف میکروفن صحبت کنید‪.‬‬
‫‪4 4‬وقتی کارتان تمام شد‪ ،‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬ضبط صوت را انتخاب کنید‬
‫برای شروع ضبط‪،‬‬
‫‪55‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫یادداشت شما به طور خودکار ذخیره می شود‪.‬‬
‫برای ضبط یادداشتهای صوتی بیشتر‪ ،‬ضبط را انتخاب کنید و‬
‫مراحل ‪ ۲‬تا ‪ ۴‬را تکرار کنید‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫صخش تاعالطا‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬با استفاده از کلیدهای روی صفحه‪ ،‬پخش را کنترل کنید‪:‬‬
‫انتخاب یک یادداشت صوتی‬
‫نماد‬
‫عملکرد‬
‫پخش را مکث کنید؛‬
‫انتخاب نمایید‪.‬‬
‫پرش به عقب؛ جستجو به عقب در یک فایل‬
‫(ضربه بزنید و نگه دارید)‪.‬‬
‫پرش به جلو کنید؛ در یک فایل به جلو جستجو‬
‫کنید (ضربه بزنید و نگه دارید)‪.‬‬
‫را برای ادامه پخش‬
‫وب‬
‫اینترنت‬
‫یاد بگیرید به صفحات وب مورد عالقه خود دسترسی یافته و آنها را‬
‫نشانه گذاری کنید‪.‬‬
‫ •دسترسی به اینترنت و دانلود رسانه ها ممکن است هزینه‬
‫های جانبی برای شما در بر داشته باشد‪ .‬برای کسب‬
‫اطالعات بیشتر‪ ،‬لطفاً با ارائه دهنده خدمات خود تماس‬
‫بگیرید‪.‬‬
‫ •بسته به ارائه دهنده خدمات شما‪ ،‬فهرست مرورگر وب‬
‫ممکن است نام متفاوتی داشته باشد‪.‬‬
‫ •نمادهای موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده‬
‫خدمات شما متفاوت باشند‪.‬‬
‫› ›راه اندازی یک نمایه اینترنت‬
‫برای دسترسی به شبکه و اتصال به اینترنت‪ ،‬باید یک نمایه اتصال را‬
‫فعال کنید‪ .‬عالوه بر نمایه هایی که توسط ارائه دهنده خدمات شما از‬
‫قبل تعیین شده است‪ ،‬می توانید نمایه اتصال خود را اضافه کنید‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬اینترنت ← تنظیمات ← نمایه های اینترنت را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪33‬‬
‫ایجاد را انتخاب کنید‪.‬‬
‫سفارشی کردن تنظیمات شبکه‪.‬‬
‫› ›مرور صفحات وب‬
‫‪11‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬اینترنت ← صفحه اصلی را برای راه اندازی‬
‫صفحه اصلی مشخص شده انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای دسترسی به صفحه وب مشخص شده‪ ،‬قسمت ‪ URL‬را‬
‫انتخاب کنید‪ ،‬نشانی وب (‪ )URL‬مربوط به صفحه وب را وارد‬
‫کنید‪ ،‬و برو را انتخاب نمایید‪.‬‬
‫بو ‪55‬‬
‫‪22‬‬
‫با نمادهای زیر‪ ،‬در صفحات وب حرکت کنید‪:‬‬
‫نماد‬
‫عملکرد‬
‫به عقب یا جلو به صفحات وب در تارخچه‬
‫بروید‪.‬‬
‫اگر نشانی وب مربوط به صفحه وب مورد نظر را می دانید‪ ،‬می‬
‫توانید در حالت آفالین نشانه را به صورت دستی اضافه کنید‪ .‬برای‬
‫افزودن نشانه‪،‬‬
‫افزودن صفحه وب کنونی به لیست نشانه ها‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬افزودن را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬یک نشانی وب (‪ )URL‬و یک عنوان صفحه را وارد کنید‪.‬‬
‫‪4 4‬ثبت را انتخاب کنید‪.‬‬
‫دسترسی به لیستی از امکانات مرورگر وب‪.‬‬
‫‪ RSS‬خوان‬
‫تجدید صفحه وب کنونی‪.‬‬
‫تغییر حالت مشاهده‪.‬‬
‫باز کردن لیستی از نشانه های ذخیره شده‪.‬‬
‫› ›نشانه گذاری صفحات وب موردعالقه خود‬
‫می توانید صفحات وبی که اغلب بازدید می کنید را برای دسترسی‬
‫را برای نشانه‬
‫سریع نشانه گذاری کنید‪ .‬هنگام حرکت در وب‪،‬‬
‫گذاری انتخاب کنید‪.‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬اینترنت ← نشانه ها را انتخاب کنید‪.‬‬
‫استفاده از خبر خوان برای دریافت آخرین اخبار و اطالعات از وب‬
‫سایت های مورد عالقه خویش را فرا بگیرید‪.‬‬
‫› ›اضافه کردن یک نشانی منبع خبر (‪)RSS‬‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬اینترنت ← فید ‪ RSS‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫افزودن را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫بو‬
‫‪33‬‬
‫‪44‬‬
‫‪5 5‬تاييد را انتخاب کنید‪.‬‬
‫قسمت ورود نشانی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نشانی منبع خبر (‪ )RSS‬را وارد کرده و انجام را انتخاب کنید‪.‬‬
‫› ›به روزرسانی و خواندن فیدهای ‪RSS‬‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬اینترنت ← فید ‪ RSS‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫به روز رسانی ← یک فید ← به روز رسانی ← بلی را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫یک گروه منبع ← یک منبع به روزرسانی شده را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ویژگی به روزرسانی خودکار تلفن را تنظیم می کند تا به طور‬
‫خودکار در فواصل زمانی معین از منابع خبر (‪ )RSS‬به‬
‫روز رسانی کند‪ .‬می توانید ویژگی به روز رسانی خودکار را‬
‫با انتخاب اینترنت ← تنظیمات ← به روزآوری ‪ RSS‬فعال‬
‫کنید‪ .‬فعال کردن ویژگی به روزآوری خودکار مقدار اطالعات‬
‫دانلود شده را افزایش می دهد و ممکن است هزینه های جانبی‬
‫در بر داشته باشد‪.‬‬
‫دانلودها‬
‫یاد بگیرید انواع فایلهای رسانه ای‪ ،‬مانند کاغذ دیواری‪ ،‬زنگ تماس‪،‬‬
‫بازی‪ ،‬موسیقی‪ ،‬و کلیپ های ویدئویی را دانلود کنید‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬دانلودها را انتخاب کنید‪.‬‬
‫فایلهای رسانه ای را به دلخواه خود جستجو و به تلفن دانلود کنید‪.‬‬
‫در نتیجه سیستم مدیریت حقوق دیجیتال (‪ ،)DRM‬برخی‬
‫موارد رسانه ای که از اینترنت دانلود می کنید یا با پیامهای‬
‫چندرسانه ای دریافت می کنید ممکن است برای دسترسی‬
‫نیازمند مجوز باشند‪ .‬می توانید این مجوز را از سایتی که‬
‫مالک حقوق آن مطالب است دریافت کنید‪.‬‬
‫بو ‪57‬‬
‫‪Google‬‬
‫یاد بگیرید از خدمات مختلف ‪ ،Google‬مانند جستجو‪ ،‬ایمیل‪ ،‬و‬
‫خدمات نقشه استفاده کنید‪.‬‬
‫ •برخی خدمات ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا‬
‫منطقه شما‪ ،‬موجود نباشد‪.‬‬
‫ •مراحلی که برای استفاده از این ویژگی باید طی کنید ممکن‬
‫است بسته به منطقه یا ارائه دهندۀ خدمات شما متفاوت‬
‫باشد‪.‬‬
‫› ›استفاده از خدمات جستجوی ‪Google‬‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬یک کلمه کلیدی انتخاب کنید و جستجو را انتخاب کنید‪.‬‬
‫در حالت منو‪ ← Google ،‬جستجو را انتخاب کنید‪.‬‬
‫قسمت جستجو را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫بو‬
‫› ›استفاده از خدمات ایمیل ‪Google‬‬
‫می توانید به اشتراک ایمیل ‪ Google‬خود دسترسی پیدا کنید و‬
‫پیامهای ایمیل را در تلفن خود بخوانید یا ارسال کنید‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید و وارد سیستم شوید‪.‬‬
‫‪3 3‬ایمیل های خود را ارسال یا دریافت کنید‪.‬‬
‫در حالت منو‪ ← Google ،‬نامه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫› ›استفاده از خدمات نقشه ‪Google‬‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬در مکان مورد نظر خود بزرگنمایی یا کوچکنمایی کنید‪.‬‬
‫در حالت منو‪ ← Google ،‬نقشه ها را انتخاب کنید‪.‬‬
‫در نقشه حرکت کنید‪.‬‬
‫همگام سازی‬
‫‪ActiveSync‬‬
‫یاد بگیرید مخاطبان‪ ،‬رویدادهای تقویم‪ ،‬کارها و یادداشت های خود را‬
‫با سرور اینترنتی که مشخص نموده اید‪ ،‬همگام سازی کنید‪.‬‬
‫یاد بگیرید اطالعات شخصی مانند ایمیلها‪ ،‬مخاطبین‪ ،‬رویدادهای تقویم‪،‬‬
‫و کارها را بین تلفن خود و سرور ‪ Microsoft Exchange‬یا‬
‫اشتراک ‪ Google‬خود همگام سازی کنید‪.‬‬
‫ •‪ Google Sync‬از همگام سازی کار پشتیبانی نمی کند‪.‬‬
‫ •از ویژگی ®‪ Microsoft Exchange ActiveSync‬فقط‬
‫با خدماتی که تحت مجوز ‪Microsoft Corporation‬‬
‫هستند می توانید استفاده کنید‪.‬‬
‫ •دسترسی به سرور ممکن است هزینه های جانبی برای شما‬
‫در بر داشته باشد‪.‬‬
‫› ›راه اندازی نمایه همگام سازی‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬وقتی کارتان تمام شد‪ ،‬ثبت را انتخاب کنید‪.‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬همگام سازی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫افزودن را انتخاب کرده و گزینه های نمایه را مشخص کنید‪.‬‬
‫› ›شروع همگام سازی‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬برای شروع همگام سازی با سرور اینترنتی که مشخص نموده‬
‫در حالت منو‪ ،‬همگام سازی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫یک نمایه همگام سازی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫اید‪ ،‬ادامه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫› ›راه اندازی یک سرور و نمایه‬
‫‪Microsoft Exchange‬‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬ثبت را انتخاب کنید‪.‬‬
‫در حالت منو‪ ActiveSync ،‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫تنظیمات سرور ‪ Microsoft Exchange‬را مشخص کنید‪.‬‬
‫بو ‪59‬‬
‫‪44‬‬
‫اگر تمام اقالم را همگام سازی کنید‪ ،‬ممکن است به روز‬
‫رسانی غیر ضرورری اقالم‪ ،‬هزینه های جانبی برای شما در‬
‫بر داشته باشد‪.‬‬
‫یک نمایه اتصال را جهت استفاده برای‬
‫‪ Exchange ActiveSync‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫‪66‬‬
‫‪7 7‬یک نمایه همگام سازی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫وقتی کارتان تمام شد‪ ،‬ثبت را انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای تأیید صفحه فعال سازی‪ ،‬تایید را انتخاب کنید‪.‬‬
‫همگام سازی با سرور ‪ Microsoft Exchange‬که تعیین کرده‬
‫اید‪ ،‬شروع می شود‪.‬‬
‫› ›شروع همگام سازی‬
‫پس از پیکربندی تنظیمات برای هر نوع اطالعات‪ ،‬می توانید‬
‫اطالعات خود را با سرور ‪ Exchange‬همگام سازی کنید (یا همه‬
‫اطالعات به طور همزمان یا فقط ایمیل)‪.‬‬
‫برای همگام سازی تمام اقالم‪،‬‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫در حالت منو‪ ActiveSync ،‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫همگام سازی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫بو‬
‫برای فقط همگام سازی ایمیل های خود‪،‬‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫در حالت منو‪ ActiveSync ،‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ایمیل ← جعبه دریافت ← همگام سازی ← ایمیل ← انتخاب را‬
‫انتخاب کنید‪ ،‬یا جعبه ارسال ← همگام سازی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫جوامع‬
‫یاد بگیرید عکسها و فیلمهای خود را در سایتها یا وبالگهای جوامع‪،‬‬
‫مانند ‪ MySpace‬یا ‪ Facebook‬با بقیه مردم به اشتراک بگذارید‪.‬‬
‫این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه‬
‫شما‪ ،‬موجود نباشد‪.‬‬
‫› ›تنظیم کردن لیست وبالگ یا سایت مورد عالقه‬
‫خود‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬بلی را (در صورت لزوم) برای تنظیم لیست وبالگ یا سایت مورد‬
‫در حالت منو‪ ،‬جوامع را انتخاب کنید‪.‬‬
‫یک نمایه اتصال را برای دسترسی به جوامع انتخاب کنید‪.‬‬
‫عالقه خود انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫‪55‬‬
‫پذیرش را برای تأیید موافقت با بیانیه کلی سلب مسئولیت‪ ،‬انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫نخستین باری که به این فهرست دسترسی پیدا می کنید‪ ،‬از شما‬
‫تأیید گرفته می شود‪.‬‬
‫وبالگها یا سایتهایی که مایلید اضافه شوند را انتخاب کرده و ثبت‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای به روزرسانی مجدد لیست جوامع‪ ،‬به روزآوری لیست ها‬
‫را انتخاب کنید‪ ،‬وبالگها یا سایتهای جدید به طور خودکار به این‬
‫لیست اضافه خواهند شد‪.‬‬
‫› ›اشتراک یک فایل‬
‫برای آپلود کردن یا مشاهده تصاویر و فیلم ها‪ ،‬باید دارای اشتراک وب‬
‫سایت ها و وبالگ های به اشتراک گذاری عکس باشید‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬ارسال به وب را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬یک سایت یا وبالگ را برای دسترسی انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4 4‬نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید (در صورت لزوم) و‬
‫در حالت منو‪ ،‬جوامع را انتخاب کنید‪.‬‬
‫وارد سیستم شوید‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫‪66‬‬
‫برای آپلود کردن فایل‪ ،‬برای افزودن صفحه را لمس کنيد را‬
‫انتخاب کنید و یک فایل رسانه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫جزئیات پست را وارد کرده و ارسال فایل را انتخاب کنید‪.‬‬
‫بو ‪61‬‬
‫‪Facebook‬‬
‫این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه‬
‫شما‪ ،‬موجود نباشد‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫‪33‬‬
‫در حالت منو‪ Facebook ،‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نشانی ایمیل و رمز عبور خود را وارد کنید و ورود به سیستم را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫از ویژگی های زیر استفاده کنید‪:‬‬
‫ویژگی‬
‫سایت اصلی‬
‫نمایه‬
‫دوستان‬
‫جعبه‬
‫دریافت‬
‫‪62‬‬
‫بو‬
‫شرح‬
‫از امکانات مختلف برای به اشتراک گذاشتن‬
‫عکس ها و افکار خود با دیگران استفاده کنید‪.‬‬
‫مشاهده یا به روز رسانی اطالعات شخصی‬
‫خود‪.‬‬
‫دوستان خود را جستجو کنید یا پست های‬
‫دوستان خود را مشاهده کنید‪.‬‬
‫پیام ها را مشاهده کنید و اخطارها یا درخواست‬
‫های جدید را بررسی کنید‪.‬‬
‫‪MySpace‬‬
‫این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه‬
‫شما‪ ،‬موجود نباشد‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫‪33‬‬
‫در حالت منو‪ MySpace ،‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نشانی ایمیل و رمز عبور خود را وارد کنید و ورود به سیستم را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫از ویژگی های زیر استفاده کنید‪:‬‬
‫ویژگی‬
‫صفحه اصلی‬
‫ایمیل من‬
‫شرح‬
‫از امکانات مختلف برای به اشتراک گذاشتن‬
‫عکس ها و افکار خود با دیگران استفاده کنید‪.‬‬
‫ارسال یا مشاهده پیام ها و بررسی درخواست‬
‫های دوستان‪.‬‬
‫‪Photos‬‬
‫مشاهده و ارسال عکس ها‪.‬‬
‫دوستان‬
‫جستجوی دوستان‪ ،‬مشاهده لیست دوستان‪ ،‬یا‬
‫ارسال درخواست های دوستان‪.‬‬
‫قابلیت اتصال‬
‫بلوتوث‬
‫بلوتوث یک فناوری ارتباطات بی سیم با برد کوتاه است که می تواند‬
‫در طول فاصله حدود ‪ ۱۰‬متری بدون نیاز به اتصال فیزیکی‪ ،‬تبادل‬
‫اطالعات کند‪.‬‬
‫ •سامسونگ در قبال از دست رفتن‪ ،‬رهگیری‪ ،‬یا سوء‬
‫استفاده از داده های ارسالی یا دریافتی به وسیله ویژگی بی‬
‫سیم بلوتوث‪ ،‬هیچ گونه مسئولیتی نمی پذیرد‪.‬‬
‫ً‬
‫کامال‬
‫ •همیشه مطمئن شوید که با دستگاه های قابل اطمینان و‬
‫ایمن‪ ،‬داده ها را به اشتراک می گذارید و دریافت می کنید‪.‬‬
‫اگر موانعی بین دستگاه ها وجود داشته باشد‪ ،‬ممکن است‬
‫فاصله کارکرد ویژگی بلوتوث کاهش یابد‪.‬‬
‫ •برخی از دستگاه ها‪ ،‬مخصوصاً آنهایی که به وسیله‬
‫‪ Bluetooth SIG‬آزمایش یا تأیید نشده اند‪ ،‬ممکن است با‬
‫تلفن شما سازگار نباشند‪.‬‬
‫› ›روشن کردن ویژگی بی سیم بلوتوث‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬برای روشن کردن بلوتوث‪ ،‬روشن را انتخاب کنید‬
‫‪3 3‬برای اجازه دادن به سایر دستگاه ها برای یافتن تلفن شما‪ ،‬بیشتر‬
‫در حالت منو‪ ،‬بلوتوث را انتخاب کنید‪.‬‬
‫← تنظيمات ← روشن زیر قابلیت شناسایی تلفن شما ← یک‬
‫گزینه شناسایی ← ثبت را انتخاب کنید‪.‬‬
‫اگر مخصوص را انتخاب کردید‪ ،‬مدت زمانی را که تلفن شما قابل‬
‫رؤیت خواهد بود‪ ،‬تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫ثبت را انتخاب کنید‪.‬‬
‫› ›یافتن و جفت شدن با سایر دستگاه های دارای‬
‫قابلیت بلوتوث‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬یک دستگاه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬بلوتوث ← جستجو را انتخاب کنید‪.‬‬
‫لاصتا تیلباق ‪63‬‬
‫‪33‬‬
‫یک کد پین برای ویژگی بی سیم «بلوتوث» وارد کنید یا کد پین‬
‫«بلوتوث» دستگاه دیگر را در صورت وجود وارد نمایید‪ ،‬و انجام‬
‫را انتخاب کنید‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬بلی را برای مطابقت دادن پین بین‬
‫تلفن شما و دستگاه دیگر انتخاب کنید‪.‬‬
‫وقتی صاحب دستگاه دیگر همان کد پین را وارد کند یا اتصال را‬
‫بپذیرد‪ ،‬جفت کردن انجام شده است‪ .‬در صورتی که جفت کردن‬
‫موفقیت آمیز باشد‪ ،‬دستگاه به طور خودکار به جستجوی خدمات‬
‫موجود می پردازد‪.‬‬
‫برخی از دستگاه ها‪ ،‬مخصوصاً هدست ها و کیت های‬
‫هندزفری خودرو‪ ،‬ممکن است یک کد پین بلوتوث ثابت‪ ،‬مانند‬
‫‪ ۰۰۰۰‬داشته باشند‪ .‬اگر دستگاه دیگر دارای کد پین باشد‪ ،‬باید‬
‫آن را وارد کنید‪.‬‬
‫پس از جفت شدن تلفن با دستگاه دیگر دارای قابلیت بلوتوث‪ ،‬نماد‬
‫دستگاه آبی رنگ می شود‪ .‬یک دستگاه جفت شده را انتخاب کنید و از‬
‫امکانات زیر استفاده نمایید‪:‬‬
‫ •برای تغییر نام دستگاه‪ ،‬نماد دستگاه متصل شده را انتخاب کرده و‬
‫تعويض نام را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫لاصتا تیلباق‬
‫ •جهت اجازه دادن به دستگاه دیگر برای دسترسی بدون تأیید شما به‬
‫تلفن شما‪ ،‬نماد دستگاه متصل شده را انتخاب کرده و دستگاه مجاز‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای بررسی خدمات بلوتوث موجود در تلفن شما و اطالعات‬
‫درباره این خدمات‪ ،‬بیشتر ← خدمات بلوتوث را انتخاب کنید‪.‬‬
‫› ›ارسال داده با استفاده از ویژگی بی سیم بلوتوث‬
‫‪11‬‬
‫یک فایل یا مورد‪ ،‬مانند یک مخاطب‪ ،‬رویداد تقویم‪ ،‬یادداشت‪،‬‬
‫کار‪ ،‬یا فایل رسانه را از برنامه مربوطه یا از فايلهای شخصی‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫ارسال با ← بلوتوث را انتخاب کنید‪ ،‬یا بیشتر ← ارسال کارتکس‬
‫با ← بلوتوث را انتخاب کنید‪.‬‬
‫› ›دریافت داده با استفاده از ویژگی بی سیم بلوتوث‬
‫‪11‬‬
‫کد پین ویژگی بی سیم «بلوتوث» را وارد کرده و تایید را انتخاب‬
‫کنید (در صورت لزوم)‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫بلی را (در صورت لزوم) برای تأیید اینکه مایل هستید از دستگاه‬
‫مورد نظر داده دریافت کنید‪ ،‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫داده دریافتی بر اساس نوع آن در پوشه یا برنامه مربوطه ذخیره می‬
‫شود‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬یک کلیپ صوتی یا موسیقی در پوشه صدا و‬
‫یک مخاطب در دفتر تلفن ذخیره می شود‪.‬‬
‫‪Wi-Fi‬‬
‫یاد بگیرید از قابلیت های شبکه سازی بی سیم تلفن خود برای فعال‬
‫کردن و اتصال به هر شبکه محلی بی سیم (‪ )WLAN‬سازگار با‬
‫استانداردهای ‪ ،IEEE 802.1x‬استفاده کنید‪.‬‬
‫می توانید هر جا که یک نقطه دسترسی یا نقطه اتصال بی سیم موجود‬
‫است‪ ،‬به اینترنت یا سایر دستگاه های شبکه متصل شوید‪.‬‬
‫تلفن شما از فرکانس ناهماهنگ استفاده می کند و برای استفاده‬
‫در همه کشورهای اروپایی در نظر گرفته شده است‪WLAN .‬‬
‫را می توان در سراسر اتحادیه اروپا بدون محدودیت در‬
‫فضاهای داخلی به کار برد‪ ،‬ولی در فرانسه نمی توان آن را‬
‫در فضاهای بیرونی به کار برد‪.‬‬
‫› ›فعال کردن ویژگی ‪WLAN‬‬
‫در حالت منو‪ ← Wi-Fi ،‬روشن را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ WLAN‬فعال در حال اجرا در پس زمینه‪ ،‬باتری را مصرف‬
‫می کند‪ .‬برای ذخیره نیروی باتری‪ WLAN ،‬را فقط زمانی‬
‫که مورد نیاز است‪ ،‬فعال کنید‪.‬‬
‫› ›یافتن یک ‪ WLAN‬و اتصال به آن‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬یک شبکه ← اتصال را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬تنظیمات را جهت افزودن یک نمایه اتصال برای شبکه انتخاب‬
‫در حالت منو‪ ← Wi-Fi ،‬جستجو را انتخاب کنید‪.‬‬
‫شده‪ ،‬سفارشی کنید‪.‬‬
‫برای کسب اطالعات مربوط به تنظیمات‪ ،‬با مدیر شبکه ‪WLAN‬‬
‫تماس بگیرید‪ .‬ممکن است برخی از تنظیمات بر اساس پیکربندی‬
‫شبکه انتخاب شده‪ ،‬ثابت باشند‪.‬‬
‫لاصتا تیلباق ‪65‬‬
‫‪44‬‬
‫وقتی کارتان تمام شد‪ ،‬ثبت را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نماد شبکه متصل شده آبی رنگ می شود‪ .‬حاال می توانید از نمایه‬
‫‪ WLAN‬برای اتصاالت شبکه استفاده کنید‪ .‬تنظیمات نمایه را روی‬
‫نمایه پیکربندی شده ‪ WLAN‬واقع در مرورگر ‪ WAP‬یا در سایر‬
‫خدمات مبنی بر ‪ WAP‬قرار دهید‪.‬‬
‫اتصاالت به کامپیوتر‬
‫یاد بگیرید در حالت های مختلف اتصال ‪ ،USB‬تلفن خود را با کابل‬
‫داده عرضه شده کامپیوتر به کامپیوتر وصل کنید‪.‬‬
‫› ›اتصال به ‪Samsung Kies‬‬
‫مطمئن شوید که برنامه ‪ Samsung Kies‬در کامپیوتر شما نصب‬
‫شده است‪ .‬می توانید این برنامه را از پایگاه اینترنتی سامسونگ دانلود‬
‫کنید (‪.)www.samsungmobile.com‬‬
‫‪66‬‬
‫لاصتا تیلباق‬
‫‪11‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬تنظيمات ← تنظيمات دستگاه ← اتصاالت به‬
‫کامپیوتر ← ‪ Samsung Kies‬یا حافظه ← ثبت را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪33‬‬
‫با استفاده از کابل اختیاری داده کامپیوتر‪ ،‬مادگی چندکاره تلفن را‬
‫به کامپیوتر وصل کنید‪.‬‬
‫برنامه ‪ Samsung Kies‬را اجرا کنید و از اتصال های بی سیم‬
‫استفاده کنید یا داده ها و فایل ها را کپی نمایید‪.‬‬
‫برای کسب اطالعات بیشتر به راهنمای ‪Samsung Kies‬‬
‫مراجعه کنید‪.‬‬
‫› ›اتصال به صورت یک دستگاه ذخیره سازی‬
‫می توانید تلفن خود را به صورت یک دیسک جداشدنی به کامپیوتر‬
‫وصل کرده و به فهرست راهنمای فایل ها دسترسی پیدا کنید‪ .‬اگر‬
‫یک کارت حافظه در تلفن نصب کنید‪ ،‬می توانید با استفاده از تلفن به‬
‫صورت یک کارت حافظه خوان‪ ،‬به فهرست راهنمای فایل های کارت‬
‫حافظه نیز دسترسی پیدا کنید‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫در صورتی که بخواهید فایل ها را از یا به کارت حافظه منتقل‬
‫کنید‪ ،‬یک کارت حافظه در تلفن نصب کنید‪.‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬تنظيمات ← تنظيمات دستگاه ← اتصاالت به‬
‫کامپیوتر ← پخش کننده رسانه ← ثبت را انتخاب کنید‪.‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬تنظيمات ← تنظيمات دستگاه ← اتصاالت به‬
‫کامپیوتر ← حافظه ← ثبت را انتخاب کنید‪.‬‬
‫با استفاده از کابل اختیاری داده کامپیوتر‪ ،‬مادگی چندکاره تلفن را‬
‫به کامپیوتری وصل کنید که ‪ Windows Media Player‬روی‬
‫آن نصب شده است‪.‬‬
‫هنگامی که متصل شد‪ ،‬یک پنجره جهشی روی کامپیوتر ظاهر‬
‫می شود‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪33‬‬
‫‪44‬‬
‫‪55‬‬
‫با استفاده از کابل اختیاری داده کامپیوتر‪ ،‬مادگی چندکاره تلفن را‬
‫به کامپیوتر وصل کنید‪.‬‬
‫هنگامی که متصل شد‪ ،‬یک پنجره جهشی روی کامپیوتر ظاهر‬
‫می شود‪.‬‬
‫یک پوشه را جهت مشاهده فایل ها باز کنید‪.‬‬
‫فایل ها را از کامپیوتر به کارت حافظه کپی کنید‪.‬‬
‫› ›همگام سازی با ‪Windows Media Player‬‬
‫مطمئن شوید که ‪ Windows Media Player‬در کامپیوتر شما‬
‫نصب شده است‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪33‬‬
‫‪44‬‬
‫برای همگام سازی فایل های موسیقی‪،‬‬
‫‪ Windows Media Player‬را باز کنید‪.‬‬
‫نام تلفن خود را در پنجره جهشی وارد کرده یا تصحیح کنید (در‬
‫صورت لزوم)‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫فایل های موسیقی مورد نظر خود را انتخاب کرده و به لیست‬
‫همگام سازی بکشید‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫همگام سازی را شروع کنید‪.‬‬
‫لاصتا تیلباق ‪67‬‬
‫ابزارها‬
‫وقتی که زنگ هشدار به صدا درمی آید‪،‬‬
‫یاد بگیرید زنگ های هشدار را برای رویدادهای مهم تنظیم کنید‪.‬‬
‫ •برای توقف زنگ هشدار روی توقف ضربه بزنید و نگه دارید‪.‬‬
‫ •برای ساکت کردن زنگ هشدار برای مدت زمان تکرار‪ ،‬روی‬
‫تکرار ضربه بزنید و نگه دارید‪.‬‬
‫زنگهای هشدار‬
‫› ›تنظیم یک زنگ هشدار جدید‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬ایجاد هشدار را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬جزئیات زنگ هشدار را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪4 4‬وقتی کارتان تمام شد‪ ،‬ثبت را انتخاب کنید‪.‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬زنگهای هشدار را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ویژگی روشن شدن خودکار‪ ،‬تلفن را تنظیم می کند تا وقتی‬
‫تلفن خاموش است‪ ،‬به طور خودکار روشن شده و زنگ هشدار‬
‫را در زمان تعیین شده به صدا درآورد‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫› ›توقف زنگ هشدار‬
‫ماشين حساب‬
‫‪1 1‬در حالت منو‪ ،‬ماشين حساب را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2 2‬برای انجام عملیات های اصلی ریاضی از کلیدهایی استفاده کنید‬
‫که با نمایش ماشین حساب تناظر دارند‪.‬‬
‫مبدل‬
‫‪1 1‬در حالت منو‪ ،‬مبدل یک نوع تبدیل را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2 2‬ارزها یا اندازه ها و واحدهای اندازه گیری را در قسمت های‬
‫←‬
‫مربوطه وارد کنید‪.‬‬
‫اهرازبا‬
‫فرهنگ لغت‬
‫یاد بگیرید کلمات را در فرهنگ لغت پیدا کنید و لیست کلمات خود را‬
‫ایجاد کنید‪.‬‬
‫این ویژگی ممکن است بسته به ارائه دهنده خدمات یا منطقه‬
‫شما‪ ،‬موجود نباشد‪.‬‬
‫› ›پیدا کردن کلمات‬
‫› ›مرور کلمات خود‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬واژگان من را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬یک کلمه را در لیست انتخاب کنید‪.‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬فرهنگ لغت را انتخاب کنید‪.‬‬
‫› ›مشاهده تاریخچه‬
‫یک کلمه را وارد کنید و انجام را انتخاب نمایید‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬بیشتر ← تاریخچه را انتخاب کنید تا لیست کلماتی که جستجو‬
‫برای افزودن این کلمه به لیست کلمات خود‪ ،‬فرهنگ لغت ← بلی‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ویرایشگر تصویر‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬کلمه موردنظر را انتخاب کنید‪.‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬فرهنگ لغت را انتخاب کنید‪.‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬فرهنگ لغت را انتخاب کنید‪.‬‬
‫کرده اید را مشاهده کنید‪.‬‬
‫می توانید تصاویر را ویرایش کنید و جلوه های جالب به آنها اضافه‬
‫کنید‪.‬‬
‫اهرازبا ‪69‬‬
‫› ›افزودن جلوه به تصاویر‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬ویرایشگر تصویر را انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای نمای افقی‪ ،‬تلفن را در خالف جهت عقربه های ساعت‬
‫بچرخانید‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪44‬‬
‫‪55‬‬
‫برای باز کردن روی اینجا بزنید ← یک تصویر ← افزودن را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫جلوه ها ← یک گزینه جلوه (فیلتر‪ ،‬سبک‪ ،‬پیچ و تاب‪ ،‬یا مه‬
‫آلودگی جزئی) را انتخاب کنید‪.‬‬
‫یک تنظیم جلوه را جهت اضافه نمودن انتخاب کنید و تایید را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای افزودن یک جلوه محو به قسمت خاصی از یک تصویر‪،‬‬
‫مستطیل را تغییر اندازه داده یا حرکت دهید و تایید را دو بار‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫وقتی کارتان تمام شد‪ ،‬فايل ← ثبت به عنوان را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫اهرازبا‬
‫‪77‬‬
‫‪88‬‬
‫محل حافظه را انتخاب کنید (در صورت لزوم)‪.‬‬
‫یک نام فایل جدید برای تصویر وارد کنید و انجام را انتخاب کنید‪.‬‬
‫› ›تنظیم تصویر‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫یک تصویر را برای تصحیح باز کنید‪.‬‬
‫تنظیم ← یک گزینه تنظیم (روشنایی‪ ،‬وضوح‪ ،‬یا رنگ) را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای تنظیم خودکار تصویر‪ ،‬خودکار را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪44‬‬
‫تصویر را طبق میل خود تنظیم کرده و تایید را انتخاب کنید‪.‬‬
‫تصویر تصحیح شده را با یک نام جدید ذخیره کنید‪.‬‬
‫› ›ویرایش تصویر‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫یک تصویر را برای تصحیح باز کنید‪.‬‬
‫پیکان واقع در پایین سمت راست صفحه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪44‬‬
‫‪55‬‬
‫را (برای چرخاندن و برعکس کردن) یا‬
‫اندازه) انتخاب کنید‪.‬‬
‫را (برای تغییر‬
‫تصویر را طبق میل خود بچرخانید‪ ،‬برعکس کنید‪ ،‬یا تغییر اندازه‬
‫دهید و تایید را انتخاب کنید‪.‬‬
‫تصویر تصحیح شده را با یک نام جدید ذخیره کنید‪.‬‬
‫› ›برش تصویر‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪4 4‬مستطیل را روی قسمتی که می خواهید برش داده شود حرکت‬
‫یک تصویر را برای تصحیح باز کنید‪.‬‬
‫پیکان واقع در پایین سمت راست صفحه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫دهید یا تغییر اندازه دهید و تایید را دوبار انتخاب کنید‪.‬‬
‫تصویر تصحیح شده را با یک نام جدید ذخیره کنید‪.‬‬
‫› ›درج ویژگی تصویری‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬پیکان واقع در پایین سمت راست صفحه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ ،‬یا‬
‫‪،‬‬
‫‪، 33‬‬
‫‪4 4‬یک ویژگی تصویری (تصویر‪ ،‬صورتک‪ ،‬یا کلیپ آرت) را‬
‫یک تصویر را برای تصحیح باز کنید‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫‪66‬‬
‫انتخاب کرده‪ ،‬یا متن وارد کنید و انجام را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ویژگی تصویری را حرکت داده یا تغییر اندازه دهید و تایید را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫تصویر تصحیح شده را با یک نام جدید ذخیره کنید‪.‬‬
‫فایل های شخصی‬
‫یاد بگیرید به سرعت و به آسانی به همه عکس ها‪ ،‬فیلم ها‪ ،‬آهنگ ها‬
‫و کلیپ های صوتی خود و انواع دیگر فایل های ذخیره شده در تلفن‬
‫خود و کارت حافظه دسترسی پیدا کنید‪.‬‬
‫اهرازبا ‪71‬‬
‫› ›فرمت های پشتیبانی شده فایل‬
‫تلفن شما از فرمت های فایل زیر پشتیبانی می کند‪:‬‬
‫نوع‬
‫فرمت پشتیبانی شده‬
‫عکس‬
‫‪ bmp‬‏‪،jpg ،‬‏ ‪ gif‬‏‪،png ،‬‏ ‪،tif‬‏ ‪،wbmp‬‏ ‪agif‬‬
‫› ›مشاهدۀ یک فایل‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫یک پوشه ← یک فایل انتخاب کنید‪.‬‬
‫فیلم‬
‫‪ mp4‬‏‪3gp ،‬‬
‫موسیقی‬
‫‪،mp3‬‏ ‪،3gp‬‏ ‪ aac‬‏‪،m4a ،‬‏ ‪wma‬‬
‫صدا‬
‫‪،amr‬‏ ‪،wav‬‏ ‪،xmf‬‏ ‪ imy‬‏‪midi ،‬‬
‫‬
‫متفرقه‬
‫‪،doc‬‏ ‪،docx‬‏ ‪،pdf‬‏ ‪،ppt‬‏ ‪ pptx‬‏‪،txt ،‬‏ ‪ xls‬‏‪ xlsx ،‬‏‪،‬‬
‫‪،htm‬‏ ‪،html‬‏ ‪،svp‬‏ ‪،vbm‬‏ ‪،vcf‬‏ ‪،vcs‬‏ ‪ vnt‬‏‪ jad ،‬‏‪،‬‬
‫‪،jar‬‏ ‪،crt‬‏ ‪،der‬‏ ‪،svg‬‏ ‪swf‬‬
‫‬
‫ •بسته به نرم افزار تلفن‪ ،‬از برخی فرمت های فایل پشتیبانی‬
‫نمی شود‪.‬‬
‫ •در صورتی که اندازه فایل بیشتر از حافظه موجود شود‪،‬‬
‫ممکن است هنگام باز کردن فایل ها خطا رخ دهد‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫اهرازبا‬
‫در حالت منو‪ ،‬فايلهای شخصی ← یک نوع فایل را انتخاب کنید‪.‬‬
‫پوشه ها یا فایلهای روی کارت حافظه با یک نماد کارت حافظه‬
‫نشان داده می شوند‪.‬‬
‫می توانید هنگام مشاهده یک فایل از گزینه های زیر استفاده کنید‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫•برای چاپ یک عکس با استفاده از یک اتصال ‪ ،USB‬بیشتر‬
‫چاپ به وسیله‪ USB ← :‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•برای چاپ یک عکس با استفاده از ویژگی بی سیم بلوتوث‪ ،‬بیشتر‬
‫← چاپ به وسیله‪ ← :‬بلوتوث را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•برای تنظیم یک عکس به عنوان کاغذ دیواری‪ ،‬بیشتر ← تنظیم‬
‫برای ← کاغذ دیواری را انتخاب کنید‪.‬‬
‫•برای قرار دادن یک کلیپ صوتی به عنوان زنگ تماس خود‪،‬‬
‫هنگام پخش‪ ،‬تنظیم برای ← یک گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫←‬
‫کرنومتر‬
‫‪1 1‬در حالت منو‪ ،‬کرنومتر را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2 2‬برای شروع کرنومتر‪ ،‬شروع را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬ثبت را برای ضبط زمان های رکورد انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪4 4‬وقتی کارتان تمام شد‪ ،‬توقف را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪5 5‬تنظیم مجدد را برای پاک کردن زمان های ثبت شده انتخاب کنید‪.‬‬
‫زمان سنج‬
‫‪1 1‬در حالت منو‪ ،‬زمان سنج را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2 2‬مدت زمان را برای شمارش معکوس تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫برای شروع شمارش معکوس‪ ،‬شروع را انتخاب کنید‪.‬‬
‫حاال با شمارش معکوس تایمر در پس زمینه‪ ،‬می توانید از‬
‫عملکردهای دیگر نیز استفاده کنید‪ .‬کلید بازگشت یا [‬
‫] را‬
‫فشار دهید و به برنامه دیگری دسترسی پیدا کنید‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫وقتی زمان تایمر پایان یافت‪ ،‬روی توقف برای توقف هشدار‬
‫ضربه بزنید و نگه دارید‪.‬‬
‫ویرایشگر ویدئو‬
‫ساخت یا ویرایش فایل های فیلم و افزودن جلوه های تصویری را یاد‬
‫بگیرید‪.‬‬
‫› ›ساختن فیلم جدید‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬ویرایشگر ویدئو را انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای نمای افقی‪ ،‬تلفن را در خالف جهت عقربه های ساعت‬
‫بچرخانید‪.‬‬
‫اهرازبا ‪73‬‬
‫رابط کاربر ویرایشگر ویدئو تنها در جهت افقی نمایش داده‬
‫می شود‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫‪44‬‬
‫برای وارد کردن يک منظره‪ ،‬اينجا را بزنيد را انتخاب کنید‪.‬‬
‫یک گروه تصویر یا فیلم ← یک تصویر یا فیلم را انتخاب کنید و‬
‫افزودن را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫← افزودن منظره را‬
‫برای افزودن تصاویر یا فیلمهای بیشتر‪،‬‬
‫انتخاب کنید و مرحله ‪ ۴‬را تکرار کنید‪.‬‬
‫برای انتخاب مدتی که یک تصویر نشان داده می شود‪ ،‬آن تصویر‬
‫← مدت زمان را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫برای افزودن متن بین تصاویر و فیلمها‪،‬‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫‪88‬‬
‫← افزودن متن را‬
‫متن مورد نظر خود را وارد کرده و انجام را انتخاب کنید‪.‬‬
‫متن افزوده شده را حرکت داده یا تغییر اندازه دهید و تایید را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای تغییر ویژگی متن یا رنگ‪ ،‬یک نماد‬
‫( ‪ ، ، ، ،‬یا ) را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪74‬‬
‫اهرازبا‬
‫‪99‬‬
‫برای افزودن موسيقی در پس زمينه‪ ،‬به اين قسمت ضربه بزنيد‬
‫← یک گروه صدا ← یک صدا ← افزودن را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪110‬‬
‫‪111‬‬
‫← افزودن حرکت را برای افزودن یک جلوه تغییر بین‬
‫تصاویر یا فیلمها انتخاب کنید و یک گزینه جلوه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫وقتی کارتان تمام شد‪ ،‬فايلها ← ارسال را انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای ذخیره کردن پروژه جهت استفاده در آینده‪ ،‬فايلها ← ذخیره‬
‫پروژه را انتخاب کنید‪ .‬پروژه در متفرقه ذخیره خواهد شد‪.‬‬
‫‪112‬‬
‫یک نام فایل جدید را وارد کرده و انجام را انتخاب کنید‪.‬‬
‫› ›برش قسمتی از یک فیلم‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬یک فیلم ← آراستن را انتخاب کنید‪.‬‬
‫وارد کردن یک فیلم‪.‬‬
‫برای استفاده از ویژگی برش‪ ،‬طول فیلم باید بیشتر از ‪۱۰‬‬
‫ثانیه باشد‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫برای شروع پخش‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫‪55‬‬
‫‪66‬‬
‫‪77‬‬
‫را به سمت چپ به جایی که می خواهید فیلم جدید شروع شود‬
‫حرکت دهید‪.‬‬
‫را به سمت راست به جایی که می خواهید فیلم جدید تمام شود‬
‫حرکت دهید‪.‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫فیلم تصحیح شده را با یک نام جدید ذخیره کنید‪.‬‬
‫› ›جداسازی یک فیلم‬
‫‪11‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2 2‬یک فیلم‬
‫‪3 3‬برای شروع پخش را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ 4 4‬را به سمت چپ به جایی که می خواهید فایل به دو کلیپ تقسیم‬
‫وارد کردن یک فیلم‪.‬‬
‫← جداسازی‬
‫‪55‬‬
‫‪66‬‬
‫شود حرکت دهید‪.‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫فیلم تصحیح شده را با یک نام جدید ذخیره کنید‪.‬‬
‫› ›اعمال یک جلوه روی فیلم‬
‫‪11‬‬
‫‪2 2‬یک فیلم ← جلوه ها ← یک گزینه جلوه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬فیلم تصحیح شده را با یک نام جدید ذخیره کنید‪.‬‬
‫وارد کردن یک فیلم‪.‬‬
‫› ›افزودن عنوان به یک فیلم‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬برای شروع پخش را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ 4 4‬را به سمت چپ به جایی که می خواهید متن نشان داده شود‬
‫وارد کردن یک فیلم‪.‬‬
‫یک فیلم ← شرح را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫‪66‬‬
‫حرکت دهید‪.‬‬
‫را به سمت راست به جایی که می خواهید متن ناپدید شود‬
‫حرکت دهید‪.‬‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫اهرازبا ‪75‬‬
‫‪77‬‬
‫‪88‬‬
‫متن مورد نظر خود را وارد کرده و انجام را انتخاب کنید‪.‬‬
‫متن افزوده شده را حرکت داده یا تغییر اندازه دهید و تایید را‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای تغییر ویژگی متن یا رنگ‪ ،‬متن ← یک نماد‬
‫( ‪ ، ، ،‬یا ) را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪99‬‬
‫فیلم تصحیح شده را با یک نام جدید ذخیره کنید‪.‬‬
‫ساعت جهانی‬
‫یاد بگیرید زمان منطقه دیگری را مشاهده کنید و ساعت های جهانی‬
‫را تنظیم کنید تا روی صفحه نمایش نشان داده شود‪.‬‬
‫› ›مشاهده ساعت جهانی‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬ساعت جهانی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫در نقشه جهان به چپ یا راست حرکت کنید‪.‬‬
‫‪76‬‬
‫اهرازبا‬
‫› ›ایجاد ساعت جهانی‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬یک منطقه زمانی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫در حالت منو‪ ،‬ساعت جهانی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫← افزودن را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫‪55‬‬
‫برای اعمال زمان تابستانی روی ساعت‪،‬‬
‫خاموش‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫برای ایجاد ساعت جهانی خود‪ ،‬افزودن را انتخاب کنید‪.‬‬
‫ساعت جهانی به عنوان ساعت دوم تنظیم می شود‪.‬‬
‫برای افزودن ساعتهای بیشتر‪ ،‬افزودن را انتخاب کنید و مراحل ‪۳‬‬
‫و ‪ ۴‬را تکرار کنید‪.‬‬
‫› ›افزودن ساعت جهانی به صفحه نمایش تلفن‬
‫با نوار ابزار ساعت دوتایی‪ ،‬می توانید ساعت ها را با دو منطقه‬
‫زمانی مختلف روی صفحه نمایش تلفن مشاهده کنید‪.‬‬
‫بعد از اینکه ساعت های جهانی را ایجاد کردید‪،‬‬
‫‪11‬‬
‫‪22‬‬
‫‪3 3‬ساعت جهانی را برای افزودن به ویجت ساعت دوتایی انتخاب‬
‫در حالت منو‪ ،‬ساعت جهانی را انتخاب کنید‪.‬‬
‫← تنظیم ساعت دوم را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫کنید‪.‬‬
‫تنظیم را انتخاب کنید‪.‬‬
‫اهرازبا ‪77‬‬
‫تنظیمات‬
‫دسترسی به فهرست تنظیمات‬
‫‪1 1‬در حالت منو‪ ،‬تنظیمات را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪2 2‬یک گروه تنظیم انتخاب کنید و یک گزینه انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪3 3‬تنظیم را سفارشی کنید و ثبت یا تنظیم را انتخاب کنید‪.‬‬
‫نمایه های دستگاه‬
‫یک نمایه صدا را برای استفاده انتخاب کنید یا گزینه های صدا را در‬
‫نمایه ها به دلخواه سفارشی کنید‪.‬‬
‫تنظیمات نمایشگر و نور‬
‫برای کنترل نمایشگر و استفاده از نور در تلفن خود به تنظیمات زیر‬
‫دسترسی پیدا کنید و آنها را تغییر دهید‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•کاغذ دیواری‪ :‬انتخاب یک تصویر پس زمینه برای صفحه آماده‬
‫به کار‪.‬‬
‫•نوار ابزار‪ :‬ویجتها را برای گذاشتن در نوار ابزار انتخاب کنید‪.‬‬
‫•نوع فونت‪ :‬نوع فونت را برای نمایش متن انتخاب کنید‪.‬‬
‫•پیام خوش آمد‪ :‬پیامی را که هنگام روشن کردن تلفن خود به شما‬
‫خوش آمد می گوید ویرایش کنید‪.‬‬
‫•نور صفحه‪ :‬روشنایی صفحه نمایش را تنظیم کنید‪.‬‬
‫•زمان چراغ صفحه‪ :‬مدت زمانی که تلفن قبل از خاموش کردن پس‬
‫زمینه منتظر می ماند را تنظیم کنید‪.‬‬
‫ساعت و تاريخ‬
‫برای کنترل طرز نمایش زمان و تاریخ روی تلفن خود به تنظیمات‬
‫زیر دسترسی پیدا کنید و آنها را تغییر دهید‪:‬‬
‫‪78‬‬
‫تامیظنت‬
‫تنظيمات دستگاه‬
‫به تنظیمات زیر برای کنترل تنظیمات عمومی تلفن خود دسترسی پیدا‬
‫کنید و آنها را تغییر دهید‪:‬‬
‫ •اتصاالت به کامپیوتر‪ :‬یک حالت ‪ USB‬را تنظیم کنید تا وقتی تلفن‬
‫را به کامپیوتر وصل می کنید فعال شود‪ ◄ .‬صفحه ‪66‬‬
‫ •تنظیمات مجوز‪ :‬تنظیمات مربوط به مجوزها را‪ ،‬مانند ردیابی‪،‬‬
‫هشدار انقضا‪ ،‬یا بارگیری در شبکه های خارجی سفارشی کنید‪.‬‬
‫‬
‫بازگشایی هوشمند‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•زبان‪ :‬یک زبان برای استفاده در صفحه نمایش تلفن و برای ورود‬
‫متن انتخاب کنید‪.‬‬
‫•بازخورد لرزاننده‪ :‬شدت لرزش ناشی از ضربه زدن روی صفحه‬
‫را تنظیم کنید‪.‬‬
‫•کالیبر سنجی‪ :‬حسگرهای صفحه لمسی را با ورودی های خود‬
‫دوباره تنظیم کنید‪.‬‬
‫•اطالعات تماس گيرنده تماس بی پاسخ ‪ :‬تنظیم کنید که آیا‬
‫اطالعات تماس گیرنده برای تماسها و پیامهای بی پاسخ نشان داده‬
‫شود یا خیر‪.‬‬
‫•مکث تشریفاتی‪ :‬ویژگی مکث تشریفاتی را فعال کنید‪ ،‬که به شما‬
‫اجازه می دهد با قرار دادن تلفن رو به پایین صدای رویداد کنونی‬
‫را قطع کنید‪.‬‬
‫ویژگی بازگشایی هوشمند را فعال کنید که به شما اجازه می دهد با‬
‫کشیدن یک نویسه خاص صفحه لمسی و کلیدها را باز کنید‪.‬‬
‫◄ صفحه ‪23‬‬
‫صفحه حساس به تماس‬
‫تلفن را تنظیم کنید تا به طور خودکار وقتی از تلفن برای مدت‬
‫مشخصی استفاده نمی کنید صفحه لمسی و کلیدها را قفل کند‪.‬‬
‫تامیظنت ‪79‬‬
‫تنظيمات برنامه های کاربردی‬
‫به تنظیمات زیر دسترسی پیدا کنید و آنها را تغییر دهید تا برنامه های‬
‫کاربردی تلفن خود را کنترل کنید‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•تماس‪ :‬تنظیمات را برای ویژگیهای تماس سفارشی کنید‪.‬‬
‫•پیام ها‪ :‬تنظیمات را برای ویژگیهای پیام رسانی سفارشی کنید‪.‬‬
‫•دفتر تلفن‪ :‬تنظیمات مربوط به دفتر تلفن را سفارشی کنید‪.‬‬
‫•تقویم‪ :‬تنظیمات مربوط به تقویم را سفارشی کنید‪.‬‬
‫•اینترنت‪ :‬تنظیمات مربوط به مرورگر اینترنت را سفارشی کنید‪.‬‬
‫◄ صفحه ‪55‬‬
‫•پخش کننده رسانه‪ :‬تنظیمات را برای پخش کننده موسیقی و پخش‬
‫کننده فیلم سفارشی کنید‪.‬‬
‫امنیت‬
‫به تنظیمات زیر دسترسی پیدا کنید و آنها را تغییر دهید تا از تلفن و‬
‫داده های خود محافظت کنید‪:‬‬
‫‪80‬‬
‫تامیظنت‬
‫ •دستگاه‬
‫ ‪-‬قفل دستگاه‪ :‬ویژگی قفل تلفن را فعال یا غیرفعال کنید تا قبل از‬‫استفاده از تلفن رمز عبور تلفن خواسته شود‪.‬‬
‫ ‪-‬قفل کارت‪ :‬ویژگی قفل کارت را فعال یا غیرفعال کنید تا وقتی‬‫سیم کارت یا ‪ USIM‬کارت را تغییر می دهید رمز عبور‬
‫کارت خواسته شود‪.‬‬
‫ ‪-‬قفل خصوصی‪ :‬خصوصی کردن انواع مختلف داده ها؛ برای‬‫دسترسی به داده های خصوصی‪ ،‬باید رمز عبور تلفن خود را‬
‫وارد کنید‪.‬‬
‫ ‪-‬تعویض رمز‪ :‬رمز تلفن را تغییر دهید‪.‬‬‫ •سیم کارت‬
‫ ‪-‬قفل پین‪ :‬ویژگی قفل کارت را فعال یا غیرفعال کنید تا وقتی‬‫سیم کارت یا ‪ USIM‬کارت را تغییر می دهید رمز عبور‬
‫کارت خواسته شود‪.‬‬
‫ ‪-‬حالت شماره تماس ثابت‪ :‬حالت ‪ FDN‬را برای محدود کردن‬‫تماس با شماره های موجود در فهرست ‪ FDN‬فعال یا غیرفعال‬
‫کنید‪.‬‬
‫ ‪-‬تعویض پین‪ :‬پینی که برای دسترسی به داده های سیم کارت یا‬‫‪ USIM‬کارت به کار رفته را تغییر دهید‪.‬‬
‫ ‪-‬تعویض پین ‪ :۲‬پین‪ ۲‬را که برای محافظت از پین اصلی به‬‫کار می رود‪ ،‬تغییر دهید‪.‬‬
‫تنظیمات شبکه‬
‫به تنظیمات زیر دسترسی پیدا کنید و آنها را تغییر دهید تا طرز انتخاب‬
‫شبکه توسط تلفن خود و اتصال به شبکه را کنترل کنید‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•انتخاب شبکه‪ :‬روش انتخاب شبکه را روی خودکار یا دستی تنظیم‬
‫کنید‪.‬‬
‫•حالت شبکه‪ :‬یک باند شبکه انتخاب کنید‪.‬‬
‫•اتصاالت‪ :‬نمایه های اتصال را برای استفاده از ویژگیهای شبکه‬
‫تنظیم کنید‪.‬‬
‫•گواهینامه ها‪ :‬گواهینامه های مورد نیاز را برای خدمات شبکه‬
‫مشاهده کنید‪.‬‬
‫ •شبکه مورد نظر‪ :‬لیستی از شبکه های مورد نظر خود را تنظیم‬
‫کنید‪ .‬هنگام جستجوی شبکه های موجود تلفن شما ابتدا به این شبکه‬
‫های وصل خواهد شد‪.‬‬
‫تنظیمات حافظه‬
‫به تنظیمات زیر دسترسی پیدا کنید و آنها را تغییر دهید تا استفاده از‬
‫حافظه تلفن خود را کنترل کنید‪:‬‬
‫ •حذف حافظه دستگاه‪ :‬داده های انتخاب شده را از حافظه تلفن خود‬
‫پاک کنید‪.‬‬
‫این کار همه داده های انتخاب شده را به طور دائم از حافظه‬
‫تلفن شما پاک خواهد کرد‪.‬‬
‫ •جزئیات کارت حافظه‪ :‬به جزئیات مربوط به کارت حافظه خود‬
‫دسترسی پیدا کنید و قابليت شناسايی توسط بلوتوث را برای فایلهای‬
‫موجود در کارت حافظه تنظیم کنید‪ .‬همچنین می توانید کارت‬
‫حافظه را فرمت کنید یا نام کارت حافظه را تغییر دهید‪.‬‬
‫تامیظنت ‪81‬‬
‫ •حافظه پیش فرض‪ :‬محل حافظه پیش فرض را برای استفاده هنگام‬
‫انتقال داده ها‪ ،‬گرفتن عکس و فیلم‪ ،‬یا ضبط یادداشتهای صوتی‬
‫انتخاب کنید‪.‬‬
‫ •وضعیت حافظه‪ :‬حافظه استفاده شده و موجود را برای انواع‬
‫مختلف فایلها مشاهده کنید‪.‬‬
‫تنظیم مجدد‬
‫تنظیمات مختلف را به مقادیر پیش فرض کارخانه بازنشانی کنید‪.‬‬
‫انتخاب کنید کدام تنظیمات بازنشانی شود‪ .‬باید رمز عبور تلفن خود را‬
‫برای بازنشانی این تنظیمات وارد کنید‪.‬‬
‫‪82‬‬
‫تامیظنت‬
‫عیب یابی‬
‫وقتی تلفن خود را روشن می کنید یا وقتی در حال استفاده‬
‫از آن هستید‪ ،‬تلفن از شما می خواهد یکی از رمزهای‬
‫زیر را وارد کنید‪:‬‬
‫رمز‬
‫کلمۀ عبور‬
‫پین‬
‫‪PUK‬‬
‫این کار را برای حل مشکل امتحان کنید‪:‬‬
‫وقتی ویژگی قفل تلفن فعال است‪ ،‬باید رمز تنظیم‬
‫شده برای تلفن را وارد کنید‪.‬‬
‫هنگام استفاده از تلفن برای اولین بار یا زمانی‬
‫که «درخواست پین» فعال شده است‪ ،‬باید پین‬
‫عرضه شده به همراه سیم کارت را وارد نمایید‪.‬‬
‫می توانید این ویژگی را با استفاده از فهرست قفل‬
‫پین غیرفعال کنید‪.‬‬
‫ً‬
‫معموال‬
‫سیم کارت مسدود شده است‪ ،‬این وضعیت‬
‫در نتیجه وارد کردن پین نادرست برای چند بار‬
‫است‪ .‬باید ‪ PUK‬عرضه شده توسط ارائه دهنده‬
‫خدمات خود را وارد کنید‪.‬‬
‫رمز‬
‫پین‪۲‬‬
‫این کار را برای حل مشکل امتحان کنید‪:‬‬
‫وقتی می خواهید به فهرستی دسترسی پیدا کنید‬
‫که به کد پین‪ ۲‬نیاز دارد‪ ،‬باید کد پین‪ ۲‬عرضه‬
‫شده با سیم کارت را وارد کنید‪ .‬برای کسب‬
‫اطالعات بیشتر‪ ،‬لطفاً با ارائه دهنده خدمات خود‬
‫تماس بگیرید‪.‬‬
‫تلفن شما «سرویس در دسترس نیست» یا «خطا در‬
‫شبکه» را نمایش می دهد‪.‬‬
‫ •وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید‪ ،‬ممکن‬
‫است ارتباط برقرار نشود‪ .‬به محل دیگری بروید و دوباره سعی کنید‪.‬‬
‫ •بدون داشتن اشتراک نمی توانید به بعضی امکانات دسترسی داشته‬
‫باشید‪ .‬برای کسب اطالعات بیشتر با ارائه دهنده خدمات خود تماس‬
‫بگیرید‪.‬‬
‫یبای بیع ‪83‬‬
‫واکنش صفحه لمسی ُکند یا نادرست است‬
‫تماس ها قطع می شوند‬
‫در صورتی که تلفن شما دارای صفحه لمسی است و صفحه لمسی‬
‫درست واکنش نمی دهد‪ ،‬کارهای زیر را امتحان کنید‪:‬‬
‫وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید‪،‬‬
‫ممکن است ارتباط شما با شبکه قطع شود‪ .‬به محل دیگری بروید و‬
‫دوباره سعی کنید‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫•هر گونه پوشش محافظ را از روی صفحه لمسی جدا نمایید‪ .‬پوشش‬
‫های محافظ ممکن است از تشخیص ورودی های شما توسط تلفن‬
‫جلوگیری کنند و برای تلفنهای دارای صفحه لمسی توصیه نمی‬
‫شوند‪.‬‬
‫•بسته به نوع صفحه لمسی تلفن شما‪ ،‬تنها ورودیهای خاصی ممکن‬
‫است تشخیص داده شود‪ .‬سعی کنید یک نماد را با نوک انگشت‪،‬‬
‫ناخن انگشت‪ ،‬یا قلم لمس کنید‪.‬‬
‫•مطمئن شوید هنگام ضربه زدن روی صفحه لمسی‪ ،‬دست هایتان‬
‫تمیز و خشک هستند‪.‬‬
‫•برای پاک کردن خطاهای موقت نرم افزار‪ ،‬تلفن را دوباره راه‬
‫اندازی کنید‪.‬‬
‫•مطمئن شوید نرم افزار تلفن شما به جدیدترین نسخه ارتقاء یافته‬
‫است‪.‬‬
‫•در صورتی که صفحه لمسی خراشیده یا خراب شود‪ ،‬آن را به‬
‫مرکز خدمات سامسونگ منطقه خود ببرید‪.‬‬
‫‪84‬‬
‫یبای بیع‬
‫تماس های خروجی وصل نمی شوند‬
‫ •مطمئن شوید که کلید شماره گیری را فشار داده اید‪.‬‬
‫ •مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید‪.‬‬
‫ •مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مزبور تنظیم‬
‫نکرده باشید‪.‬‬
‫تماس های ورودی وصل نمی شوند‬
‫ •مطمئن شوید که تلفن شما روشن است‪.‬‬
‫ •مطمئن شوید که به شبکه درست تلفن همراه دسترسی دارید‪.‬‬
‫ •مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن ورودی تنظیم‬
‫نکرده باشید‪.‬‬
‫سایرین نمی توانند صدای شما را در حین تماس بشنوند‬
‫تلفن بوق می زند و نماد باتری چشمک می زند‪.‬‬
‫ •مطمئن شوید که روی میکروفن تعبیه شده را نپوشانده باشید‪.‬‬
‫ •مطمئن شوید که میکروفن نزدیک دهان شما قرار دارد‪.‬‬
‫ •اگر از هدست استفاده می کنید‪ ،‬مطمئن شوید که اتصال آن درست‬
‫است‪.‬‬
‫باتری تلفن شما ضعیف است‪ .‬برای ادامه استفاده از تلفن‪ ،‬باتری را‬
‫شارژ کنید یا باتری را تعویض کنید‪.‬‬
‫کیفیت صدا پایین است‬
‫ •مطمئن شوید که جلوی آنتن داخلی تلفن را مسدود نکرده اید‪.‬‬
‫ •وقتی در مناطق دارای سیگنال ضعیف یا دریافت ضعیف هستید‪،‬‬
‫ممکن است ارتباط برقرار نشود‪ .‬به محل دیگری بروید و دوباره‬
‫سعی کنید‪.‬‬
‫هنگام شماره گیری از مخاطبین‪ ،‬تماس برقرار نمی شود‬
‫ •مطمئن شوید که شماره صحیح در لیست مخاطبین ذخیره شده است‪.‬‬
‫ •در صورت لزوم‪ ،‬شماره را دوباره وارد کرده و ذخیره کنید‪.‬‬
‫ •مطمئن شوید که محدودیت تماس را برای شماره تلفن مخاطب‬
‫تنظیم نکرده باشید‪.‬‬
‫باتری درست شارژ نمی شود یا تلفن خاموش می شود‪.‬‬
‫ •ممکن است پایانه های باتری کثیف باشند‪ .‬هر دو اتصال طالیی‬
‫رنگ را با یک پارچه تمیز و نرم پاک کنید و سعی کنید باتری را‬
‫دوباره شارژ نمایید‪.‬‬
‫ •در صورتی که باتری دیگر به طور کامل شارژ نمی شود‪ ،‬باتری‬
‫کهنه را به شکل صحیح دورانداخته و آن را با یک باتری نو‬
‫تعویض کنید (برای اطالع از شیوه دورانداختن صحیح باتری‪ ،‬به‬
‫مقررات محلی خود مراجعه نمایید)‪.‬‬
‫تلفن شما داغ کرده است‪.‬‬
‫هنگام استفاده از برنامه هایی که به نیروی بیشتری نیاز دارند‪ ،‬یا استفاده‬
‫از برنامه ها در تلفن خود به مدت طوالنی‪ ،‬ممکن است تلفن شما گرم شود‪.‬‬
‫این وضعیت عادی است و نباید تأثیری بر طول عمر یا کارکرد تلفن همراه‬
‫شما داشته باشد‪.‬‬
‫یبای بیع ‪85‬‬
‫اطالعات مربوط به ایمنی و‬
‫استفاده‬
‫برای استفاده ایمن از تلفن خود باید این اطالعات مربوط به ایمنی و‬
‫استفاده را رعایت کنید‪.‬‬
‫هشدارهای مربوط به ایمنی‬
‫تلفن خود را دور از دسترس کودکان خردسال و حیوانات‬
‫خانگی قرار دهید‬
‫تلفن خود و همه لوازم جانبی آن را دور از دسترس کودکان خردسال یا‬
‫حیوانات نگه دارید‪ .‬ممکن است قطعات کوچک در صورت بلعیده شدن‪،‬‬
‫موجب خفگی یا جراحات جدی شوند‪.‬‬
‫‪86‬‬
‫دافتسا و ینمیا هب طوبرم تاعالطا‬
‫از شنوایی خود مراقبت کنید‬
‫قرار گرفتن بیش از حد در معرض صدای بلند‬
‫می تواند موجب آسیب رسیدن به شنوایی شود‪ .‬همیشه پیش‬
‫از وصل کردن هدفون ها به منبع صوتی‪ ،‬صدا را کم کنید و‬
‫صرفاً از حداقل تنظیم الزم صدا برای گوش دادن به مکالمه‬
‫یا موسیقی استفاده نمایید‪.‬‬
‫تجهیزات و تلفن همراه را با احتیاط نصب کنید‬
‫مطمئن شوید که تلفن همراه شما یا تجهیزات مربوط به آن با ایمنی کامل‬
‫در وسیله نقلیه شما نصب شده اند‪ .‬تلفن همراه خود و لوازم جانبی آن را در‬
‫محدوده عمل کیسه هوا یا در نزدیکی آن قرار ندهید‪ .‬تجهیزات بی سیمی که‬
‫به درستی نصب نشده باشند‪ ،‬می توانند در هنگام باد شدن سریع کیسه هوا‬
‫موجب جراحات شدیدی شوند‪.‬‬
‫هنگام استفاده از باتری ها و شارژرها و دورانداختن‬
‫آنها‪ ،‬دقت کنید‬
‫•فقط از باتری ها و شارژرهای مورد تأیید سامسونگ که مخصوصاً برای‬
‫تلفن شما طراحی شده اند‪ ،‬استفاده کنید‪ .‬باتری ها و شارژرهای ناسازگار‬
‫می توانند موجب جراحات جدی یا صدمه دیدن تلفن شما شوند‪.‬‬
‫•هرگز باتری ها یا تلفن ها را در آتش نیندازید‪ .‬هنگام دور انداختن باتری‬
‫ها یا تلفن های استفاده شده‪ ،‬از تمام مقررات محلی پیروی کنید‪.‬‬
‫•هرگز باتری یا تلفن را بر روی یا در داخل دستگاه های‬
‫گرم کننده مثل اجاق های مایکروویو‪ ،‬اجاق گاز یا رادیاتور قرار ندهید‪.‬‬
‫ممکن است باتری ها با داغ شدن بیش از حد‪ ،‬منفجر شوند‪.‬‬
‫•هرگز باتری را سوراخ یا له نکنید‪ .‬از قرار دادن باتری در معرض‬
‫فشار خارجی زیاد خودداری کنید‪ ،‬زیرا ممکن است باعث اتصال کوتاه‬
‫مدارهای داخلی و داغ شدن بیش از حد باتری شود‪.‬‬
‫از ایجاد تداخل با دستگاه های تنظیم ضربان قلب‬
‫خودداری کنید‬
‫طبق توصیه سازندگان و گروه تحقیقی مستقل «تحقیقات فناوری‬
‫بی سیم»‪ ،‬برای پیشگیری از تداخل احتمالی‪ ،‬حداقل فاصله ای برابر ‪15‬‬
‫سانتی متر (‪ 6‬اینچ) را بین تلفن های همراه و دستگاه های تنظیم ضربان‬
‫قلب حفظ کنید‪ .‬اگر به هر دلیلی احساس کردید که تلفن شما در دستگاه تنظیم‬
‫ضربان قلب یا هر دستگاه پزشکی دیگر تداخل ایجاد می کند‪ ،‬فوراً تلفن‬
‫خود را خاموش کنید و برای مشاوره با سازنده دستگاه تنظیم ضربان قلب یا‬
‫دستگاه پزشکی تماس بگیرید‪.‬‬
‫تلفن را در محیط های مستعد انفجار خاموش کنید‬
‫از تلفن خود در جایگاه های سوخت گیری (ایستگاه های سرویس) یا‬
‫نزدیک مواد سوختی یا مواد شیمیایی استفاده نکنید‪ .‬هر زمانی که عالئم یا‬
‫دستورالعمل های هشداردهنده به شما دستور دادند‪ ،‬تلفن خود را خاموش‬
‫کنید‪ .‬تلفن شما می تواند در مخازن و مناطق نگهداری و انتقال مواد سوختی‬
‫یا مواد شیمیایی یا در محل های انفجار و اطراف آنها‪ ،‬باعث ایجاد حریق‬
‫و انفجار شود‪ .‬گازها‪ ،‬مایعات قابل اشتعال‪ ،‬یا مواد قابل انفجار را در همان‬
‫محفظه ای که تلفن‪ ،‬قطعات یا لوازم جانبی آن قرار دارد‪ ،‬ذخیره یا حمل‬
‫نکنید‪.‬‬
‫دافتسا و ینمیا هب طوبرم تاعالطا ‪87‬‬
‫خطر جراحات ناشی از حرکات تکراری را کم کنید‬
‫هنگام ارسال پیام های متنی یا بازی کردن با تلفن خود‪ ،‬تلفن را به حالتی‬
‫راحت در دست بگیرید‪ ،‬کلیدها را به آرامی فشار دهید‪ ،‬از ویژگی های‬
‫خاصی استفاده کنید که تعداد دفعاتی که الزم است کلیدها را فشار دهید‪،‬‬
‫کم می کنند (مثل پیام های آماده و متن پیشگو)‪ ،‬و استراحت کافی به خود‬
‫بدهید‪.‬‬
‫در صورتی که صفحه نمایش ترک خورده یا شکسته‬
‫است‪ ،‬از تلفن استفاده نکنید‬
‫شیشه شکسته یا آکریلیک می تواند موجب جراحت دست و صورت شما‬
‫شود‪ .‬برای تعویض صفحه نمایش‪ ،‬تلفن را به مرکز خدمات سامسونگ‬
‫ببرید‪ .‬آسیب ایجاد شده در نتیجه بی دقتی در استفاده‪ ،‬ضمانت نامه سازنده‬
‫را از درجه اعتبار ساقط می کند‪.‬‬
‫اقدامات احتیاطی مربوط به ایمنی‬
‫همیشه ایمن رانندگی کنید‬
‫هنگام رانندگی از تلفن همراه خود استفاده نکنید و همه مقررات محدودکننده‬
‫استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی را رعایت کنید‪ .‬در صورت‬
‫امکان‪ ،‬از لوازم جانبی هندزفری برای افزایش ایمنی خود استفاده کنید‪.‬‬
‫از همه هشدارها و مقررات مربوط به ایمنی پیروی کنید‬
‫از هرگونه مقرراتی که استفاده از تلفن همراه را در یک منطقه خاص‬
‫محدود می کنند‪ ،‬پیروی کنید‪.‬‬
‫فقط از لوازم جانبی مورد تأیید سامسونگ استفاده کنید‬
‫استفاده از لوازم جانبی ناسازگار ممکن است موجب آسیب دیدن تلفن یا‬
‫مصدومیت شود‪.‬‬
‫‪88‬‬
‫دافتسا و ینمیا هب طوبرم تاعالطا‬
‫در نزدیکی تجهیزات پزشکی‪ ،‬تلفن را خاموش کنید‬
‫تلفن شما می تواند در تجهیزات پزشکی بیمارستان ها یا سایر‬
‫مکان های مراقبت پزشکی‪ ،‬تداخل ایجاد کند‪ .‬همه مقررات‪ ،‬هشدارهای‬
‫نصب شده‪ ،‬و دستورات پرسنل پزشکی را رعایت کنید‪.‬‬
‫در هواپیما‪ ،‬تلفن را خاموش کنید یا عملکردهای بی سیم‬
‫را غیرفعال کنید‬
‫تلفن شما می تواند در تجهیزات هواپیمایی تداخل ایجاد کند‪ .‬همه مقررات‬
‫خطوط پروازی را رعایت کنید و با دستور پرسنل هواپیما‪ ،‬تلفن خود را‬
‫خاموش کنید یا آن را بر روی حالتی قرار دهید که عملکردهای بی سیم آن‬
‫غیرفعال شود‪.‬‬
‫از باتری ها و شارژرها در برابر آسیب‪ ،‬محافظت کنید‬
‫•باتری ها را در دماهای خیلی پایین یا خیلی باال قرار ندهید (زیر ‪ 0‬درجه‬
‫سانتی گراد یا باالی ‪ 45‬درجه سانتی گراد)‪.‬‬
‫•دماهای شدید ممکن است باعث تغییر شکل تلفن شود و ظرفیت شارژ و‬
‫عمر تلفن و باتریهای شما را کاهش دهد‪.‬‬
‫•از تماس باتری ها با اشیای فلزی جلوگیری کنید‪ ،‬زیرا این تماس می‬
‫تواند موجب اتصال بین پایانه های ‪ +‬و – باتری شود و به صدمه موقتی‬
‫یا دائمی باتری بینجامد‪.‬‬
‫•هرگز از شارژر یا باتری صدمه دیده استفاده نکنید‪.‬‬
‫از تلفن خود با دقت و به صورت معقول استفاده کنید‬
‫•لطفا از باز کردن تلفن و دستکاری در مدار های آن به علت خطر شوک‬
‫الکتریکی خودداری کنید‪.‬‬
‫•نگذارید تلفن خیس شود— مایعات می توانند صدمه جدی به تلفن وارد‬
‫کنند و موجب تغییر رنگ برچسبی می شوند که‬
‫آسیب دیدگی در اثر آب را در داخل تلفن نشان می دهد‪ .‬با دستان خیس‪،‬‬
‫تلفن را در دست نگیرید‪ .‬صدمه به تلفن در اثر آب خوردگی‪،‬‬
‫می تواند ضمانت نامه سازنده را از درجه اعتبار ساقط کند‪.‬‬
‫•از تلفن خود در مکان های پر گرد و غبار و آلوده استفاده نکنید و یا آن‬
‫را در چنین مکان هایی نگهداری نکنید‪ ،‬تا قطعات متحرک آن آسیب‬
‫نبینند‪.‬‬
‫•تلفن شما یک دستگاه الکترونیکی پیچیده است‪-‬از وارد آمدن ضربه به آن‬
‫و استفاده خشن از آن خودداری کنید تا آسیب جدی نبیند‪.‬‬
‫دافتسا و ینمیا هب طوبرم تاعالطا ‪89‬‬
‫•تلفن خود را رنگ نکنید‪ ،‬زیرا رنگ می تواند قطعات متحرک را مسدود‬
‫کند و از کارکرد صحیح تلفن جلوگیری کند‪.‬‬
‫•از استفاده از چراغ یا فالش تلفن همراه در فاصله نزدیک به چشم‬
‫کودکان یا حیوانات خودداری کنید‪.‬‬
‫•قرار گرفتن تلفن و کارت های حافظه در معرض میدان های مغناطیسی‬
‫می تواند به تلفن آسیب برساند‪ .‬از کیف های حمل یا لوازم جانبی دارای‬
‫گیره های مغناطیسی استفاده نکنید یا نگذارید تلفن شما برای مدت‬
‫طوالنی در تماس با میدان های مغناطیسی قرار داشته باشد‪.‬‬
‫از ایجاد تداخل در سایر دستگاه های الکترونیکی‬
‫جلوگیری کنید‬
‫تلفن شما سیگنال های فرکانس رادیویی (‪ )RF‬از خود منتشر‬
‫می کند که ممکن است در تجهیزات الکترونیکی بدون محافظ یا بدون‬
‫محافظت کافی مثل دستگاه های تنظیم ضربان قلب‪ ،‬سمعک‪ ،‬دستگاه های‬
‫پزشکی‪ ،‬و سایر دستگاه های الکترونیکی خانگی یا موجود در وسایل‬
‫نقلیه تداخل ایجاد کند‪ .‬برای حل مشکالت تداخل با سازنده دستگاه های‬
‫الکترونیکی خود مشورت کنید‪.‬‬
‫‪90‬‬
‫دافتسا و ینمیا هب طوبرم تاعالطا‬
‫اطالعات مهم مربوط به استفاده‬
‫از تلفن در شرایط عادی استفاده کنید‬
‫از تماس با آنتن داخلی تلفن خودداری کنید‪.‬‬
‫سرویس تلفن فقط باید توسط پرسنل مجاز انجام شود‬
‫سرویس تلفن توسط پرسنل غیرمجاز ممکن است به تلفن شما آسیب برساند‬
‫و ضمانت نامه تلفن شما را بی اعتبار کند‪.‬‬
‫حداکثر عمر مفید باتری و شارژر را تضمین کنید‬
‫•باتری ها را به مدت بیش از یک هفته شارژ نکنید‪ ،‬زیرا شارژ بیش از‬
‫اندازه می تواند عمر باتری را کوتاه کند‪.‬‬
‫•باتری های استفاده نشده در طول زمان خالی می شوند و قبل از استفاده‬
‫باید دوباره شارژ شوند‪.‬‬
‫•زمانی که از شارژر استفاده نمی کنید‪ ،‬آن را از منبع برق جدا کنید‪.‬‬
‫•از باتری ها فقط برای کاری که برای آن در نظر گرفته شده اند‪ ،‬استفاده‬
‫کنید‪.‬‬
‫هنگام کار با سیم کارت یا ‪ USIM‬کارت ها و‬
‫کارت های حافظه دقت کنید‬
‫•هنگامی که تلفن در حال دریافت یا انتقال اطالعات است‪،‬‬
‫سیم کارت آن را بیرون نیاورید‪ ،‬زیرا این کار می تواند موجب از دست‬
‫رفتن اطالعات و یا آسیب دیدن سیم کارت یا تلفن شود‪.‬‬
‫•از سیم کارت در برابر نوسانات قوی‪ ،‬الکتریسیته ساکن‪ ،‬و پارازیت‬
‫الکتریکی سایر دستگاه ها محافظت کنید‪.‬‬
‫•پایانه ها یا محل های اتصال طالیی رنگ را با انگشتان خود یا اشیای‬
‫فلزی لمس نکنید‪ .‬اگر سیم کارت کثیف است‪ ،‬آن را با یک پارچه نرم‬
‫تمیز کنید‪.‬‬
‫از دسترسی به خدمات اضطراری اطمینان حاصل کنید‬
‫ممکن است در برخی مناطق یا شرایط‪ ،‬برقراری تماس های اضطراری‬
‫از طریق تلفن شما امکان پذیر نباشد‪ .‬قبل از مسافرت به مناطق دوردست‬
‫یا توسعه نیافته‪ ،‬روشی جایگزین برای برقراری تماس با پرسنل خدمات‬
‫اضطراری در نظر بگیرید‪.‬‬
‫اطالعات گواهینامه «میزان جذب خاص» (‪)SAR‬‬
‫تلفن شما با استانداردهای اتحادیه اروپا (‪ )EU‬که میزان قرارگیری در‬
‫معرض انرژی فرکانس رادیویی (‪ )RF‬منتشر شده توسط تجهیزات‬
‫رادیویی و مخابراتی را محدود می کنند‪ ،‬مطابقت دارد‪ .‬این استانداردها‬
‫از فروش تلفن های همراهی که از حداکثر میزان قرارگیری در معرض‬
‫انرژی فرکانس رادیویی (موسوم به «میزان جذب خاص » یا ‪) SAR‬‬
‫برابر با ‪ 2‬وات بر کیلوگرم بافت بدن تجاوز می کنند‪ ،‬جلوگیری می نمایند‪.‬‬
‫در حین آزمایش‪ ،‬حداکثر ‪ SAR‬ثبت شده برای این مدل‪ ،‬برابر با ‪0/705‬‬
‫ً‬
‫احتماال بسیار پایین‬
‫وات بر کیلوگرم بود‪ .‬در استفاده عادی‪ ،‬میزان ‪SAR‬‬
‫تر خواهد بود‪ ،‬زیرا این تلفن همراه به گونه ای طراحی شده است که صرفاً‬
‫انرژی ‪ RF‬الزم برای ارسال سیگنال به نزدیکترین ایستگاه را منتشر کند‪.‬‬
‫تلفن شما با انتشار خودکار میزان پایین تر انرژی در هر زمان که ممکن‬
‫است‪ ،‬میزان کلی قرار گرفتن شما در معرض انرژی ‪ RF‬را کاهش می‬
‫دهد‪.‬‬
‫برای کسب اطالعات بیشتر درباره ‪ SAR‬و استانداردهای مربوطه اتحادیه‬
‫اروپا‪ ،‬از پایگاه اینترنتی تلفن همراه سامسونگ بازدید نمایید‪.‬‬
‫دافتسا و ینمیا هب طوبرم تاعالطا ‪91‬‬
‫دورانداختن صحیح این محصول‬
‫(تجهیزات برقی و الکترونیکی زاید)‬
‫(مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی دارنده‬
‫سیستم های جمع آوری مجزای زباله)‬
‫عالمت نشان داده شده باال بر روی محصول‪ ،‬لوازم جانبی یا‬
‫اسناد آن بدین معناست که این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن (مانند‬
‫شارژر‪ ،‬هدست‪ ،‬کابل ‪ )USB‬نباید در پایان عمر مفید خود‪ ،‬همراه با سایر‬
‫زباله های خانگی دور انداخته شوند‪.‬‬
‫لطفاً به منظور جلوگیری از وارد آمدن آسیب احتمالی به محیط زیست و‬
‫سالمت انسان ها به علت دفع کنترل نشده زباله‪ ،‬این محصوالت را از انواع‬
‫دیگر زباله جدا کرده و آنها را جهت ارتقاء استفاده مجدد و قابل استمرار‬
‫منابع طبیعی‪ ،‬با احساس مسئولیت بازیافت کنید‪.‬‬
‫کاربران خانگی باید با فروشنده محصول خود‪ ،‬یا اداره دولتی محلی تماس‬
‫بگیرند تا درباره جزئیات محل و چگونگی تحویل این محصوالت جهت‬
‫بازیافت ایمن برای محیط زیست‪ ،‬کسب اطالع نمایند‪.‬‬
‫کاربران تجاری باید با عرضه کننده خود تماس گرفته و مفاد و شرایط‬
‫قرارداد خرید را بررسی کنند‪ .‬این محصول و لوازم جانبی الکترونیکی آن‬
‫نباید در هنگام دورانداختن با دیگر زباله های تجاری مخلوط شوند‪.‬‬
‫‪92‬‬
‫دافتسا و ینمیا هب طوبرم تاعالطا‬
‫دورانداختن صحیح باتری های موجود در این محصول‬
‫(مربوط به اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی دارنده‬
‫سیستم های مجزای جمع آوری باتری)‬
‫وجود این عالمت بر روی باتری‪ ،‬دفترچه راهنما یا بسته بندی‪،‬‬
‫بدین معناست که باتری های موجود در این محصول نباید در‬
‫پایان عمر مفید خود‪ ،‬همراه با سایر‬
‫زباله های خانگی دور انداخته شوند‪ .‬هر جا که نشانه گذاری شده است‪،‬‬
‫نمادهای شیمیایی ‪ Cd ،Hg‬یا ‪ Pb‬نشان می دهند که باتری حاوی جیوه‪،‬‬
‫کادمیم یا سرب به میزان بیشتری از مقادیر مرجع مشخص شده در‬
‫دستورالعمل ‪ 66/2006‬کمیسیون اروپاست‪ .‬در صورتی که باتری ها به‬
‫شکل صحیح دور انداخته نشوند‪ ،‬این مواد شیمیایی می توانند موجب آسیب‬
‫رساندن به سالمت انسان یا محیط زیست شوند‪.‬‬
‫برای محافظت از منابع طبیعی و ترویج استفاده مجدد از مواد‪ ،‬لطفاً باتری‬
‫ها را از سایر انواع زباله جدا کرده و آنها را از طریق سیستم محلی و‬
‫رایگان جمع آوری باتری بازیافت نمایید‪.‬‬
‫بیانیه سلب مسئولیت‬
‫برخی از محتواها و خدمات قابل دسترس از طریق این دستگاه‪ ،‬متعلق به‬
‫اشخاص ثالث هستند و تحت حمایت قانون حق‬
‫نسخه برداری‪ ،‬حق ثبت اختراع‪ ،‬عالئم تجاری و یا سایر حقوق مالکیت‬
‫معنوی قرار دارند‪ .‬چنین محتواها و خدماتی صرفاً برای استفاده شخصی و‬
‫غیرتجاری شما ارائه شده اند‪ .‬اجازه ندارید از محتواها یا خدمات به شیوه‬
‫ای که مالک محتوا یا ارائه دهنده خدمات آن را مجاز ندانسته است‪ ،‬استفاده‬
‫کنید‪ .‬بدون ایجاد هیچگونه محدودیت برای آنچه ذکر گردید‪ ،‬اجازه ندارید‬
‫برای هیچ یک از محتواها یا خدمات نمایش داده شده از طریق این دستگاه‪،‬‬
‫اقدام به دستکاری‪ ،‬کپی‪ ،‬انتشار مجدد‪ ،‬آپلود‪ ،‬پست‪ ،‬ارسال‪ ،‬ترجمه‪ ،‬فروش‪،‬‬
‫ایجاد آثار اقتباسی‪ ،‬با هر شیوه یا رسانه ای نمایید‪ ،‬مگر اینکه مالک‬
‫محتوای مربوطه یا ارائه دهنده خدمات صراحتاً اجازه چنین کاری را داده‬
‫باشد‪« .‬محتواها و خدمات اشخاص ثالث «همانگونه که هست» ارائه می‬
‫شود‪ .‬سامسونگ چنین محتواها یا خدمات ارائه شده ای را چه صراحتاً و‬
‫چه به صورت ضمنی برای هیچ منظوری تضمین نمی کند‪ .‬سامسونگ‬
‫صراحتاً مسئولیت هرگونه ضمانت ضمنی‪ ،‬بدون قید محدودیت شامل‬
‫ضمانت های قابلیت فروش یا تناسب برای یک هدف خاص را از خود سلب‬
‫می نماید‪ .‬سامسونگ دقت‪ ،‬اعتبار‪ ،‬بهنگامی‪ ،‬مجاز یا کامل بودن هیچ یک‬
‫از محتواها یا خدماتی که از‬
‫طریق این دستگاه در دسترس قرار گرفته است را تضمین‬
‫نمی کند و سامسونگ تحت هیچ شرایطی‪ ،‬از جمله اهمال‪ ،‬مسئولیت‬
‫هیچگونه خسارت مستقیم‪ ،‬غیرمستقیم‪ ،‬اتفاقی‪ ،‬خاص یا منتجه‪،‬‬
‫حق الوکاله‪ ،‬هزینه ها یا هرگونه خسارت ناشی از‪ ،‬یا مربوط به هر نوع‬
‫اطالعات مندرج‪ ،‬یا در نتیجه استفاده از چنین محتواها یا خدماتی توسط شما‬
‫یا هر شخص ثالث دیگری را‪ ،‬چه به صورت قراردادی و چه به عنوان‬
‫مسئولیت مدنی نمی پذیرد‪ ،‬حتی اگر از امکان بروز چنین خساراتی مطلع‬
‫شده باشد‪ ».‬خدمات اشخاص ثالث ممکن است در هر زمانی قطع شده یا‬
‫دچار وقفه شوند و سامسونگ هیچگونه ادعا یا ضمانتی مبنی بر در دسترس‬
‫بودن هیچ یک از محتواها یا خدمات در هر زمانی‪ ،‬ارائه نمی دهد‪ .‬محتواها‬
‫و خدمات توسط اشخاص ثالث و از طریق شبکه ها و تأسیسات مخابره‬
‫ای ارسال می شوند که سامسونگ هیچ کنترلی بر آنها ندارد‪ .‬بدون محدود‬
‫کردن کلیت این بیانیه سلب مسئولیت‪ ،‬سامسونگ هرگونه مسئولیت یا تعهد‬
‫مربوط به وقفه یا تعلیق هرگونه محتوا یا خدماتی که از طریق این دستگاه‬
‫در دسترس قرار گرفته است را از خود سلب می نماید‪ .‬سامسونگ در قبال‬
‫خدمات مشتریان مربوط به این محتواها و خدمات‪ ،‬هیچگونه مسئولیت یا‬
‫تعهدی ندارد‪ .‬هرگونه پرسش یا درخواست برای خدمات در رابطه با این‬
‫محتواها یا خدمات‪ ،‬باید مستقیماً به ارائه دهندگان مربوطه این خدمات و‬
‫محتواها ارسال شود‪.‬‬
‫دافتسا و ینمیا هب طوبرم تاعالطا ‪93‬‬
Download PDF

advertising