Samsung | AX022FCVAND/MG | Samsung AX022FCVAND/MG راهنمای کاربر

‫ویژگی های محصول‬
‫مراقبت کامل از هوا!! تصفیه و ضدعفونی کردن به طور همزمان!!‬
‫‪e‬تصفیه کردن هوا از طریق سیستم پاکسازی دوگانه به همراه فیلتر کردن و ضدعفونی یونی ‪ 3‬مرحله ای‬
‫کیفیت هوای داخل اتاق را از طریق سیستم فیلتر کردن ‪ 3‬مرحله ای بهبود می دهد شامل پیش فیلتر (پاکسازی گرد و خاک) ‪ ‬فیلتر ‪HEPA‬‬
‫(پاکسازی ذرات معلق) ‪ ‬فیلتر ضدعفونی (پاکسازی گازها و بوها) و دکتر ویروس که برای ضدعفونی کردن‪ ،‬مستقیما ً یون ساطع می کند‪.‬‬
‫‪e‬فناوری شگفت انگیز تصفیه هوای دکتر ویروس‪:‬‬
‫دکتر ویروس که حتت مالکیت انحصاری ‪ Samsung Electronics‬می باشد یون های هیدروژن (‪ )H‬و اکسیژن (‪ )O2-‬را ساطع می کند که با رادیکال‬
‫های هیدروپروکسیل (‪ )HOO-‬ترکیب شده ذرات معلق مضر در هوا را احاطه منوده و اتصال های هیدروژن ساختار پروتئین را از بین می برد‪.‬‬
‫سیستم تصفیه با کارائی زیاد‬
‫‪e‬جمع آوری مؤثر گرد و خاک‪:‬‬
‫فیلتر ‪ HEPA‬ذرات ریز معلق در هوا را که شامل گرد و خاک می شود جمع آوری می کند‪.‬‬
‫‪e‬بوزدایی مؤثر‪:‬‬
‫فیلتر کربن فعال شده با کارائی زیاد به طور سریع بوی غذا و سیگار را مرتفع می کند‪.‬‬
‫‪e‬دکتر ویروس‪:‬‬
‫یون های فعال هیدروژن و اکسیژن را ساطع می کند تا میکروب ها‪ ،‬ویروس ها و آلرژن ها را از هوا مرتفع کند‪.‬‬
‫‪e‬سنسور حساس‪:‬‬
‫هرکدام از سنسورهای گرد و خاک و بو برای شناسایی گرد و خاک و بوها بوده‪ ،‬میزان کنونی آلودگی هوا را نشان داده و دستگاه را در حالت بهینه‬
‫به کار می برد‪.‬‬
‫فهرست مطالب‬
‫احتیاط های ایمنی ‪3...............................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫قبل از استفاده کنترل کنید ‪10.............................................................................................................................................................................................................‬‬
‫نام قطعات را کنترل کنید‪12................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫عملکرد تصفیه هوا‪15...........................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫عملکرد هشدار متیز کردن پیش فیلتر‪15..............................................................................................................................................................................................‬‬
‫عملکرد هشدار تعویض فیلتر ‪/HEPA‬بوگیر جامع ‪16.......................................................................................................................................................................‬‬
‫عملکرد قفل دکمه‪16............................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫حالت خواب ‪16.........................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫متیز کردن و نگه داری‪17...........................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫عیب یابی ‪22.............................................................................................................................................................................................................................................‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2015-08-03 오전 10:38:33‬‬
‫‪ACR JUPITER-ME_IB_03922A-04_FA.indd 2‬‬
‫احتیاط های ایمنی‬
‫هشدار‬
‫روش های خطرناک یا ناایمن که ممکن است منجر به مصدومیت‬
‫شخصی شدید یا مرگ شود‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫روش های خطرناک یا ناایمن که ممکن است منجر به مصدومیت‬
‫شخصی خفیف یا آسیب به دارائی شود‪.‬‬
‫‪FARSI‬‬
‫این احتیاط های ایمنی برای ایمنی دارنده و جلوگیری از آسیب به دارائی می باشند‪ .‬بنابراین‬
‫لطفا ً قبل از استفاده از تصفیه کننده هوا‪ ،‬این دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه‬
‫کنید‪.‬‬
‫از دستورات پیروی کنید‪.‬‬
‫اینکار را اجنام ندهید‪.‬‬
‫برای جلوگیری از برق گرفتگی‪ ،‬مطمئن شوید که اتصال زمین (ارت)‬
‫دستگاه برقرار شده باشد‪.‬‬
‫دستگاه را از پریز بکشید‪.‬‬
‫از هم باز نکنید‪.‬‬
‫برای نصب‬
‫هشدار‬
‫سیم برق را به پریزی بزنید که با مشخصات برق این محصول یا بیشتر سازگاری‬
‫دارد و از پریز فقط برای این دستگاه استفاده کنید‪ .‬همچنین از سیم رابط‬
‫استفاده نکنید‪.‬‬
‫‪W‬استفاده از پریز روی دیوار به همراه دستگاه های دیگر با استفاده از نوار برق چند‬
‫‬
‫پریزی یا امتداد دادن سیم برق ممکن است منجر به برق گرفتگی یا آتشسوزی شود‪.‬‬
‫‪W‬از مبدل برقی استفاده نکنید‪ .‬ممکن است منجر به برق گرفتگی یا آتشسوزی‬
‫‬
‫شود‪.‬‬
‫‪W‬اگر وضعیت ولتاژ‪/‬فرکانس‪/‬جریان نامی متفاوت است‪ ،‬ممکن است موجب برق‬
‫‬
‫گرفتگی یا آتشسوزی شود‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2015-08-03 오전 10:38:33‬‬
‫‪ACR JUPITER-ME_IB_03922A-04_FA.indd 3‬‬
‫احتیاط های ایمنی‬
‫برای نصب‬
‫هشدار‬
‫این دستگاه را نزدیک وسیله گرم کننده و مواد قابل اشتعال نصب نکنید‪.‬‬
‫این دستگاه را در محل مرطوب‪ ،‬روغنی یا غبارآلود‪ ،‬در محلی که در معرض نور‬
‫مستقیم خورشید و آب (قطرات باران) باشد نصب نکنید‪ .‬این دستگاه را در‬
‫محلی که گاز ممکن است نشت کند نصب نکنید‪.‬‬
‫‪W‬عدم اجنام چنین کاری ممکن است منجر به برق گرفتگی یا آتشسوزی شود‪.‬‬
‫‬
‫برای نصب‬
‫احتیاط‬
‫این دستگاه بایستی در محلی نصب شود که سیم برق دستگاه را بتوان به‬
‫آسانی بیرون کشید‪.‬‬
‫‪W‬قصور در اجنام چنین کاری ممکن است به واسطه نشت برق منجر به برق گرفتگی‬
‫‬
‫یا آتشسوزی شود‪.‬‬
‫دستگاه را بر روی سطح تراز و محکمی نصب کنید که بتواند وزن آنرا حتمل کند‪.‬‬
‫‪W‬قصور در اجنام چنین کاری ممکن است منجر به لرزش غیرعادی‪ ،‬سر و صدا یا‬
‫‬
‫مشکالتی برای محصول شود‪.‬‬
‫بایستی بیش از ‪ 15‬سانتی متر فضا در اطراف دستگاه وجود داشته باشد‪.‬‬
‫‪W‬اگر فضا برای ورودی هوا کافی نباشد‪ ،‬ظرفیت مرطوب سازی ممکن است کاهش‬
‫‬
‫پیدا کند‪.‬‬
‫‪W‬اگر دستگاه زیادی به دیوار نزدیک باشد‪ ،‬کاغذ دیواری ممکن است آسیب ببیند‪.‬‬
‫‬
‫هنگام نصب محصول‪ ،‬مطمئن شوید که اشیاء سنگین روی سیم برق قرار‬
‫نگرفته باشند‪.‬‬
‫‪W‬عدم اجنام چنین کاری ممکن است منجر به برق گرفتگی یا آتشسوزی شود‪.‬‬
‫‬
‫‪4‬‬
‫‪2015-08-03 오전 10:38:33‬‬
‫‪ACR JUPITER-ME_IB_03922A-04_FA.indd 4‬‬
‫برای جریان برق‬
‫هشدار‬
‫‪FARSI‬‬
‫محصول را از پریز کشیده و سپس مواد خارجی (گرد و خاک‪ ،‬رطوبت و غیره) را از‬
‫پایانه دوشاخه برق یا قسمت اتصال دوشاخه برق با پارچه خشک به طور مرتب‬
‫پاک کنید‪.‬‬
‫‪W‬در غیراینصورت ممکن است موجب برق گرفتگی یا آتشسوزی شود‪.‬‬
‫‬
‫هنگامیکه به محصول‪ ،‬دوشاخه برق یا سیم برق آسیب وارد شده‪ ،‬با نزدیک ترین‬
‫مرکز تعمیراتی متاس بگیرید‪.‬‬
‫دوشاخه برق را محکم به پریز روی دیوار بزنید‪ .‬از دوشاخه برق آسیب دیده‪ ،‬سیم‬
‫برق آسیب دیده یا پریز شل شده استفاده نکنید‪.‬‬
‫‪W‬عدم اجنام چنین کاری ممکن است منجر به برق گرفتگی یا آتشسوزی شود‪.‬‬
‫‬
‫هنگام کشیدن محصول از پریز‪ ،‬سیم برق را نکشید‪.‬‬
‫دوشاخه برق را گرفته و سپس دوشاخه را بکشید‪.‬‬
‫‪W‬در غیراینصورت ممکن است موجب برق گرفتگی یا آتشسوزی شود‪.‬‬
‫‬
‫سیم برق را نکشید یا آنرا زیادی خم نکنید‪ .‬سیم برق را نپیچانید یا گره نزنید‪.‬‬
‫سیم برق را به یک شیئ فلزی قالب نکنید‪ ،‬یک شیئ سنگین را روی سیم برق‬
‫نگذارید‪ ،‬سیم برق را در بین اشیاء وارد نکنید یا سیم برق را به فضای پشت‬
‫دستگاه با فشار وارد نکنید‪.‬‬
‫‪W‬اینکار ممکن است منجر به برق گرفتگی یا آتشسوزی شود‪.‬‬
‫‬
‫برای جریان برق‬
‫احتیاط‬
‫هنگامیکه از تصفیه کننده هوا برای مدت طوالنی استفاده نخواهد شد یا در‬
‫طول طوفان همراه با رعد یا برق‪ ،‬جریان برق را قطع کنید‪.‬‬
‫‪W‬عدم اجنام چنین کاری ممکن است منجر به برق گرفتگی یا آتشسوزی شود‪.‬‬
‫‬
‫سیم برق صدمه دیده خطرناک است‪ ،‬پس با مرکز تعمیراتی یا متخصصین واجد‬
‫شرایط برای تعمیر آن متاس بگیرید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2015-08-03 오전 10:38:34‬‬
‫‪ACR JUPITER-ME_IB_03922A-04_FA.indd 5‬‬
‫احتیاط های ایمنی‬
‫برای استفاده‬
‫هشدار‬
‫اگر دستگاه پر از آب شد‪ ،‬آنرا خاموش کرده و با مرکز تعمیراتی متاس بگیرید‪.‬‬
‫اگر دستگاه سروصدای عجیب‪ ،‬بوی سوختگی یا دود ایجاد می کند‪ ،‬فورا ً سیم‬
‫برق را کشیده و با مرکز تعمیراتی متاس بگیرید‪.‬‬
‫‪W‬عدم اجنام چنین کاری ممکن است منجر به برق گرفتگی یا آتشسوزی شود‪.‬‬
‫‬
‫هنگامیکه گاز (گاز شهری‪ ،‬گاز پروپان و غیره) نشت می کند‪ ،‬به سیم برق دست‬
‫نزنید‪ .‬فورا ً منطقه را هواگیری کرده و با مرکز خدماتی یا تکنسین واجد شرایط‬
‫متاس بگیرید‪.‬‬
‫‪W‬از پنکه هواکش استفاده نکنید‪.‬‬
‫‬
‫‪W‬اگر جرقه ای ایجاد شود‪ ،‬ممکن است موجب انفجار یا آتشسوزی شود‪.‬‬
‫‬
‫سیم برق دستگاه را در حین استفاده از پریز نکشید‪.‬‬
‫‪W‬هنگامیکه دستگاه را دوباره به پریز برق می زنید‪ ،‬ممکن است شعله ایجاد شده و‬
‫‬
‫منجر به برق گرفتگی یا آتشسوزی شود‪.‬‬
‫هنگامیکه نیاز به تعمیر است‪ ،‬با مرکز تعمیراتی متاس بگیرید‪.‬‬
‫‪W‬قصور در اجنام چنین کاری ممکن است منجر به مشکالتی برای محصول‪ ،‬نشت آب‪،‬‬
‫‬
‫برق گرفتگی یا آتشسوزی شود‪.‬‬
‫با دست های خیس به دوشاخه برق دست نزنید‪.‬‬
‫‪W‬اینکار ممکن است منجر به برق گرفتگی شود‪.‬‬
‫‬
‫به محصول فشار وارد نکنید یا آنرا با فشار بیش از حد نکشید‪.‬‬
‫‪W‬اینکار ممکن است منجر به آتشسوزی‪ ،‬مصدومیت یا مشکالتی برای محصول‬
‫‬
‫شود‪.‬‬
‫بعد از اینکه بسته تصفیه کننده هوا را باز کردید‪ ،‬همه مواد بسته بندی را از‬
‫دسترس کودکان دور نگه دارید‪.‬‬
‫‪W‬اگر یک کودک کیسه را روی سرش بکشد‪ ،‬ممکن است خفه شود‪.‬‬
‫‬
‫انگشتان یا اجسام خارجی را در ورودی یا خروجی هوا وارد نکنید‪.‬‬
‫‪W‬مراقب باشید که کودکان با وارد کردن انگشتان به داخل محصول‪ ،‬خودشان را‬
‫‬
‫مصدوم نکنند‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2015-08-03 오전 10:38:34‬‬
‫‪ACR JUPITER-ME_IB_03922A-04_FA.indd 6‬‬
‫‪FARSI‬‬
‫اشیاء را در نزدیک یونیت بیرونی قرار ندهید به طوریکه کودکان بتوانند از ماشین‬
‫باال بروند‪.‬‬
‫‪W‬کودک ممکن است بیفتد و به خودش صدمه بزند یا ممکن است که محصول بیفتد‬
‫‬
‫و به کودک صدمه وارد کند‪.‬‬
‫مواد خارجی دیگر از قبیل فلزات را در داخل محصول قرار ندهید‪.‬‬
‫‪W‬اینکار ممکن است منجر به برق گرفتگی یا مصدومیت شود‪.‬‬
‫‬
‫اگر آب وارد مدول جریان برق شده‪ ،‬سیم برق را کشیده و محصول را قبل از‬
‫استفاده کامال ً خشک کنید‪.‬‬
‫‪W‬عدم اجنام چنین کاری ممکن است منجر به برق گرفتگی یا آتشسوزی شود‪.‬‬
‫‬
‫اشیاء سنگین را روی محصول قرار ندهید‪.‬‬
‫‪W‬عدم اجنام چنین کاری ممکن است منجر به خراب کار کردن محصول یا سر و صدا‬
‫‬
‫شود‪.‬‬
‫سعی نکنید که خودتان محصول را تعمیر یا اوراق کنید یا در آن تغییراتی ایجاد‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪W‬از فیوز (از قبیل مسی‪ ،‬سیم فوالدی و غیره) به غیر از فیور استاندارد استفاده نکنید‪.‬‬
‫‬
‫‪W‬عدم اجنام چنین کاری ممکن است منجر به برق گرفتگی‪ ،‬آتشسوزی‪ ،‬مشکالتی‬
‫‬
‫برای محصول یا مصدومیت شود‪.‬‬
‫اگر ماده خارجی از قبیل آب وارد محصول شده است‪ ،‬جریان برق را قطع کرده و با‬
‫مرکز تعمیراتی متاس بگیرید‪.‬‬
‫‪W‬عدم اجنام چنین کاری ممکن است منجر به برق گرفتگی یا آتشسوزی شود‪.‬‬
‫‬
‫‪7‬‬
‫‪2015-08-03 오전 10:38:34‬‬
‫‪ACR JUPITER-ME_IB_03922A-04_FA.indd 7‬‬
‫احتیاط های ایمنی‬
‫برای استفاده‬
‫احتیاط‬
‫فاصله در حدود ‪ 2‬متر را از دستگاه های دیگر از قبیل تلویزیون‪ ،‬دستگاه تصویری‬
‫یا صوتی و غیره حفظ کنید‪.‬‬
‫‪W‬عدم اجنام چنین کاری ممکن است منجر به کاهش کیفیت تصویر یا پارازیت شود‪.‬‬
‫‬
‫فاصله بیش از ‪ 5‬سانتی متر (‪ 15‬سانتی متر یا بیشتر توصیه می شود) بین‬
‫محصول و دیوار قائل شوید‬
‫‪W‬این محصول برای تصفیه هوا از پشت دستگاه هوا ساطع می کند‪ ،‬نصب‬
‫‬
‫محصول در وسط اتاق ممکن است بیشتر کارائی داشته باشد‪ .‬ولی هنگام نصب‬
‫محصول در کنار دیوار‪ ،‬فاصله حداقل ‪ 5‬سانتی متر (‪ 15‬سانتی متر یا بیشتر‬
‫توصیه می شود) بین محصول و دیوار قائل شوید‪.‬‬
‫مواد فرار از قبیل حشره کش را روی محصول نپاشید‪.‬‬
‫‪W‬عالوه بر اینکه برای انسان مضر است‪ ،‬ممکن است منجر به برق گرفتگی‪،‬‬
‫‬
‫آتشسوزی یا مشکالتی برای محصول شود‪.‬‬
‫محصول را در حالیکه به پریز روی دیوار وصل شده کج یا وارونه نکنید‪.‬‬
‫‪W‬عدم اجنام چنین کاری ممکن است منجر به خراب کار کردن یا آتشسوزی شود‪.‬‬
‫‬
‫محصول را در آب قرار ندهید‪.‬‬
‫‪W‬اینکار ممکن است منجر به خرابی محصول شود‪.‬‬
‫‬
‫محصول را روی لبه میز حتریر یا میز قرار ندهید‪.‬‬
‫روی محصول نایستید یا اشیاَء (از قبیل لباس‪ ،‬شمع روشن‪ ،‬سیگار روشن‪ ،‬ظروف‪،‬‬
‫مواد شیمیائی‪ ،‬اشیاء فلزی و غیره) را روی محصول قرار ندهید‪.‬‬
‫‪W‬اینکار ممکن است منجر به برق گرفتگی‪ ،‬آتشسوزی‪ ،‬مشکالتی برای محصول یا‬
‫‬
‫مصدومیت شود‪.‬‬
‫با دست های خیس از محصول استفاده نکنید‪.‬‬
‫‪W‬اینکار ممکن است منجر به برق گرفتگی شود‪.‬‬
‫‬
‫‪8‬‬
‫‪2015-08-03 오전 10:38:34‬‬
‫‪ACR JUPITER-ME_IB_03922A-04_FA.indd 8‬‬
‫برای متیز کردن‬
‫‪FARSI‬‬
‫این دستگاه نباید توسط افرادی (شامل کودکان) که دارای توانایی های جسمانی‪،‬‬
‫حسی و یا ذهنی محدود هستند‪ ،‬یا فاقد جتربه و دانش می باشند استفاده‬
‫شود‪ ،‬مگر آنکه فرد مسئول ایمنی آنها در ارتباط با استفاده از دستگاه به آنها‬
‫دستورات الزم را داده باشد یا آنها را حتت نظارت داشته باشد‪.‬‬
‫کودکان باید حتت نظارت باشند تا اطمینان حاصل گردد که با دستگاه بازی منی‬
‫کنند‪.‬‬
‫هشدار‬
‫این محصول را با پاشیدن مستقیم آب بر روی آن متیز نکنید‪ .‬از بنزن‪ ،‬تینر‪،‬استون یا‬
‫الکل برای متیز کردن این محصول استفاده نکنید‪.‬‬
‫‪W‬اینکار ممکن است منجر به رنگ رفتگی‪ ،‬تغییر شکل‪ ،‬آسیب‪ ،‬برق گرفتگی یا‬
‫‬
‫آتشسوزی شود‪.‬‬
‫قبل از متیز کردن محصول‪ ،‬جریان برق را قطع کرده و پنکه را متوقف کنید‪.‬‬
‫‪W‬عدم اجنام چنین کاری ممکن است منجر به برق گرفتگی یا آتشسوزی شود‪.‬‬
‫‬
‫‪9‬‬
‫‪2015-08-03 오전 10:38:34‬‬
‫‪ACR JUPITER-ME_IB_03922A-04_FA.indd 9‬‬
‫قبل از استفاده کنترل کنید‬
‫وضعیت نصب‬
‫مطمئن شوید که شرایط نصب زیر برآورده شده باشند‪.‬‬
‫‪e‬این محصول بایستی در بر روی زمین سطح و هم تراز نصب شود‪.‬‬
‫‪e‬هیچگونه اشیائی نباید جلوی ورود و خروج هوا را بگیرد‪.‬‬
‫‪e‬محیط نصب باید خشک بوده و مواد قابل اشتعال در اطراف آن نباشند‪.‬‬
‫‪e‬این محصول باید در فاصله حداقل ‪ 5‬سانتی متر (‪ 15‬سانتی متر توصیه می شود) از دیوار نصب شود‪.‬‬
‫‪e‬قبل از استفاده از محصول برای اولین بار و هنگامیکه فیلتر ‪/HEPA‬بوگیر جامع را تعویض می کنید‪ ،‬حتما ً بسته بندی پالستیکی را از فیلتر‬
‫جدا کنید‪.‬‬
‫دوشاخه و پریز برق‬
‫‪e‬حتما ً از پریز برق ‪ 240-220‬ولت اختصاصی استفاده کنید‪.‬‬
‫(هنگام اتصال برق‪ ،‬محصول وارد وضعیت آماده بکار می شود‪).‬‬
‫‪e‬اگر از محصول برای مدت طوالنی استفاده نخواهد شد‪ ،‬دوشاخه را از پریز بکشید‪.‬‬
‫اطالعات عمومی در مورد محصول‬
‫حتما ً فیلترها را قبل از استفاده از محصول نصب منوده و فیلترها را هنگامیکه بوی عجیبی ساطع می کنند تعویض کنید‪.‬‬
‫‪e‬این محصول در بوزدایی مواد خانگی از قبیل آمونیاک‪ ،‬به اضافه فرمالدئید (دلیل اصلی سندرم ساختمان بیمار)‪ VOC ،‬و غیره کارآیی زیادی دارد‪.‬‬
‫ولی قابلیت بوزدایی تصفیه کننده هوا هنگامی مؤثر است که هوا از طریق فیلتر نفوذ کند‪ .‬بنابراین هنگامیکه بوی بیش از حد در اتاق وجود دارد‪،‬‬
‫ابتدا اتاق را هواگیری کرده و بعد از تصفیه کننده هوا برای برطرف کردن بوهای باقیمانده برای بوگیری مؤثرتر استفاده کنید‪.‬‬
‫‪e‬اگر از تصفیه کننده هوا بدون فیلتر استفاده کنید‪ ،‬منی توانند انتظار داشته باشید که هوا تصفیه شود‪.‬‬
‫‪e‬اگر فیلترها آلوده شده باشند‪ ،‬کاراَیی تصفیه هوا افت خواهد کرد‪ .‬اگر فیلترها به شدت کثیف باشند یا بوی بدی ساطع کنند یا جریان هوا از‬
‫محصول به طور قابل مالحظه کاهش پیدا کند‪ ،‬فیلترها را تعویض کنید‪.‬‬
‫هنگام پخنت غذایی که بوی شدید ایجاد می کند از جمله ماهی از سیستم تصفیه هوا استفاده نکنید‪.‬‬
‫‪e‬در غیر اینصورت‪ ،‬عمر کاری فیلتر بوگیر ممکن است به طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا کرده و فیلتر بوگیر ممکن است آلوده به بو شود‪.‬‬
‫‪e‬هنگامیکه فیلتر ‪/HEPA‬بوگیر جامع با بوهای محیط اطراف آلوده شده و بتوان بوها را در هنگام استفاده از فیلتر تصفیه هوا استشمام کرد‪،‬‬
‫لطفا ً فیلتر را تعویض کنید چون به پایان عمر کاری اش رسیده است‪.‬‬
‫لطفا ً پنجره ها و درها را در هنگام استفاده از محصول ببندید‪.‬‬
‫‪e‬در غیر اینصورت‪ ،‬کارائی تصفیه هوا افت می کند‪.‬‬
‫‪e‬گاز مضر اصلی که منی توان برطرف کرد‪ :‬مونواکسید کربن (‪)CO‬‬
‫‪e‬میزان تراکم دی اکسید کربن در صورت استفاده از محصول برای مدت طوالنی و بدون باز کردن پنجره ها ممکن است افزایش پیدا کند‪ .‬بنابراین‬
‫اتاق را در حین استفاده به طور مرتب هواگیری کنید‪ .‬هنگامیکه فیلتر تنها با بوی ضعیف اشباع شده باشد‪ ،‬هواگیری اتاق بوی اشباع شده را‬
‫برطرف خواهد کرد‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪2015-08-03 오전 10:38:34‬‬
‫‪ACR JUPITER-ME_IB_03922A-04_FA.indd 10‬‬
‫‪FARSI‬‬
‫استفاده از فیلترها‬
‫‪e‬قبل از استفاده از محصول برای اولین بار‪ ،‬بسته بندی پالستیکی را از فیلتر ‪/HEPA‬بوگیر جامع جدا کنید‪.‬‬
‫‪e‬اگر از تصفیه کننده هوا بدون فیلتر استفاده کنید‪ ،‬منی توانند انتظار داشته باشید که هوا تصفیه شود‪.‬‬
‫‪e‬اگر نشانگر متیزکردن‪/‬تعویض فیلتر ( ) روشن شده باشد‪ ،‬پیش فیلتر را متیز کنید‪.‬‬
‫‪e‬اگر نشانگر متیزکردن‪/‬تعویض فیلتر ( ) چشمک می زند‪ ،‬فیلتر ‪/HEPA‬بوگیر جامع را تعویض کنید‪.‬‬
‫(فیلتر ‪/HEPA‬بوگیر جامع ذرات ریز و نامرئی‪ ،‬گاز و ذرات بو را از هوا پاکسازی می کند‪ .‬عقب انداخنت تعویض فیلتر براساس ارزیابی ظاهری برنامه‬
‫مطلوبی نیست‪ .‬چرخه تعویض فیلتر حداکثر دوره استفاده از فیلتر می باشد‪ .‬چرخه واقعی تعویض ممکن است بستگی به محیط استفاده‬
‫متفاوت باشد‪).‬‬
‫‪e‬اگر بوی عجیبی از محصول ساطع می شود‪ ،‬جریان هوا از محصول ضعیف شده یا چرخه تعویض توصیه شده فرا رسیده است‪ ،‬حتما ً فیلتر‬
‫‪/HEPA‬بوگیر جامع را تعویض کنید‪.‬‬
‫‪e‬متیز کردن مرتب پیش فیلتر‪ ،‬کارآیی تصفیه کننده هوا را بهبود داده و به متیزی هوای داخل اتاق کمک می کند‪.‬‬
‫‪e‬برای ترتیب نصب و نحوه نصب فیلترها به بخش تعویض فیلترها در فصل متیز کردن و نگهداری مراجعه کنید‪.‬‬
‫‪e‬قبل از تعویض فیلترها‪ ،‬حتما ً ماشین را خاموش کنید‪.‬‬
‫برداشنت درپوش پشت محصول‬
‫لبه های چپ و راست درپوش پشت را نگه داشته‪ ،‬آنرا قدری به جلو بکشید (①)‬
‫و آنرا برای جدا شدن بلند کنید (②) ‪.‬‬
‫سنسور گردوخاک‬
‫سنسور بو‬
‫②‬
‫①‬
‫گذاشنت درپوش پشت محصول‬
‫قالب های درپوش پشت را در شیارهای زیر بدنه اصلی‬
‫وارد کرده (①) و لبه های‬
‫درپوش پشت را فشار دهید تا در ‪ 8‬سوراخ (②) بدنه‬
‫اصلی جا بیفتد‪.‬‬
‫‪e‬اگر قالب های درپوش پشتی به طور صحیح در‬
‫شیارها قفل نشده باشند‪ ،‬درپوش پشتی را منی‬
‫توان به طور صحیح سوار کرد‪.‬‬
‫②‬
‫①‬
‫درپوش‬
‫پشت‬
‫مشخصات‬
‫مدل‬
‫سری ✳✳✳✳‪AX041FCV‬‬
‫سری ‪AC-J41ANUW/HC‬‬
‫سری ✳✳✳✳‪AX022FCV‬‬
‫ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق)‬
‫‪ 362‬در ‪ 478‬در ‪ 213‬میلی متر‬
‫‪ 362‬در ‪ 478‬در ‪ 163‬میلی متر‬
‫ظرفیت استاندارد‬
‫‪ 41‬متر‬
‫‪ 22‬متر‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫ ❋طرح و مشخصات این محصول بدون اطالع قبلی برای منظورات بهبود محصول قابل تغییر می باشند‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪2015-08-03 오전 10:38:35‬‬
‫‪ACR JUPITER-ME_IB_03922A-04_FA.indd 11‬‬
‫نام قطعات را کنترل کنید‬
‫تصفیه کننده هوا‬
‫سری ✳✳✳✳‪ / AX041FCV‬سری ‪AC-J41ANUW/HC‬‬
‫منای جلو‬
‫خروجی هوا‬
‫خروج هوای تصفیه شده‬
‫دکمه ها و نشانگرها‬
‫ورودی هوا‬
‫هوا را به داخل می‬
‫کشد‬
‫دوشاخه برق‬
‫این محصول برای ‪/ 220‬‬
‫‪ 240‬ولت ~ ‪ 60 / 50‬هرتز‬
‫می باشد‪.‬‬
‫منای پشت‬
‫سنسور گردوخاک‬
‫گرد و خاک را شناسایی می کند‪.‬‬
‫سنسور بو‬
‫بوها را شناسایی می کند‪.‬‬
‫درپوش پشت‬
‫ترتیب قرار دادن فیلترها و درپوش پشت‬
‫درپوش پشت‬
‫پیش فیلتر‬
‫فیلتربوگیر‬
‫فیلتر ‪HEPA‬‬
‫ ❋فیلتر ‪/HEPA‬بوگیر جامع‬
‫‪12‬‬
‫‪2015-08-03 오전 10:38:36‬‬
‫‪ACR JUPITER-ME_IB_03922A-04_FA.indd 12‬‬
‫سری ✳✳✳✳‪AX022FCV‬‬
‫منای جلو‬
‫خروجی هوا‬
‫خروج هوای تصفیه شده‬
‫‪FARSI‬‬
‫دکمه ها و نشانگرها‬
‫ورودی هوا‬
‫هوا را به داخل می‬
‫کشد‬
‫دوشاخه برق‬
‫این محصول برای ‪/ 220‬‬
‫‪ 240‬ولت ~ ‪ 60 / 50‬هرتز‬
‫می باشد‪.‬‬
‫منای پشت‬
‫سنسور گردوخاک‬
‫گرد و خاک را شناسایی می کند‪.‬‬
‫سنسور بو‬
‫بوها را شناسایی می کند‪.‬‬
‫درپوش پشت‬
‫ترتیب قرار دادن فیلترها و درپوش پشت‬
‫درپوش پشت‬
‫پیش فیلتر‬
‫فیلتر ‪HEPA‬‬
‫فیلتر بوگیر‬
‫ ❋فیلتر ‪/HEPA‬بوگیر جامع‬
‫‪13‬‬
‫‪2015-08-03 오전 10:38:37‬‬
‫‪ACR JUPITER-ME_IB_03922A-04_FA.indd 13‬‬
‫نام قطعات را کنترل کنید‬
‫دکمه های روی پانل کنترل‬
‫نشانگر پاکیزگی‬
‫پاکیزگی کنونی هوا را نشان می دهد‪.‬‬
‫نشانگرهای عملکرد‬
‫نشانگر حالت خواب‬
‫نشانگر حالت قوی‬
‫نشانگر حالت ضعیف‬
‫نشانگر حالت خودکار‬
‫نشانگر متیز کردن‪/‬تعویض فیلتر‬
‫نشانگر قفل دکمه‬
‫پانل کنترل‬
‫دکمه های پانل کنترل‬
‫تذکر‬
‫دکمه شروع‪/‬توقف‬
‫برای روشن یا خاموش کردن تصفیه کننده هوا‬
‫دکمه حالت‬
‫برای انتخاب حالت خودکار‪ ،‬قوی‪ ،‬ضعیف یا خواب‬
‫دکمه تنظیم مجدد فیلتر‬
‫برای تنظیم مجدد پاکسازی فیلتر یا هشدار تعویض‬
‫دکمه قفل‬
‫برای تنظیم یا خالص کردن قفل دکمه‪.‬‬
‫•دکمه [ ] را برای شروع کار در پانل کنترل فشار دهید‪ .‬نشانگرها حالت عملکرد کنونی را به همراه وضعیت نشان می دهند‪.‬‬
‫•اگر دکمه ای را فشار دهید‪ ،‬نشانگر مربوطه با صدای زنگ روشن شده که نشان می دهد عملکرد انتخاب شده انتخاب شده است‪.‬‬
‫‬
‫تذکر‬
‫نشانگر پاکیزگی‬
‫•پاکیزگی کنونی هوا را از طریق سنسورهای گرد و خاک و بو نشان می دهد‪.‬‬
‫•عملکرد نشانگر پاکیزگی‬
‫(آلوده) قرمز ‪ ‬نارجنی ‪ ‬زرد ‪ ‬سبز ‪ ‬آبی (متیز)‬
‫•وضعیت نشانگر متیزی ممکن است بستگی به محیط اطراف مرتب تغییر کند یا ممکن است برای مدت طوالنی تغییر نکند‪ .‬محصول‬
‫اشکالی ندارد‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪2015-08-03 오전 10:38:37‬‬
‫‪ACR JUPITER-ME_IB_03922A-04_FA.indd 14‬‬
‫عملکرد تصفیه هوا‬
‫‪FARSI‬‬
‫‬
‫‪2‬‬
‫‪11‬‬
‫دکمه‬
‫‪1‬‬
‫را برای شروع کار تصفیه کننده هوا فشار دهید‪.‬‬
‫‪e‬تصفیه کننده هوا با صدای زنگ روشن می شود‪.‬‬
‫‪e‬هنگامیکه محصول برای اولین بار روشن می شود‪ ،‬در حالت تصفیه هوا شروع به کار می کند (سرعت جریان هوا‪ :‬ضعیف)‪.‬‬
‫‪e‬اگر [ ] خاموش و دوباره روشن شود‪ ،‬محصول براساس آخرین تنظیمات کار می کند‪.‬‬
‫‪e‬نشانگر پاکیزگی و نشانگر عملکرد انتخاب شده انتخاب شده اند‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫دکمه‬
‫را برای انتخاب حالت عملکرد فشار دهید‪.‬‬
‫‪e‬هر زمان که این دکمه فشرده شود‪ ،‬حالت به ترتیب زیر تغییر می کند‪ :‬ضعیف ‪ ‬خواب ‪ ‬خودکار ‪ ‬قوی‪.‬‬
‫‪e‬نشانگر پاکیزگی تغییری نکرده و حالت عملکرد انتخاب شده روشن می شود‪.‬‬
‫‪e‬هنگامیکه یونیت در حالت خودکار کار می کند‪ ،‬هوا توسط تصفیه کننده هوا علیرغم گرد و خاک و بوهای محیط اطراف به طور خودکار متیز‬
‫نگه داشته می شود‪.‬‬
‫‪e‬اگر حالت خواب انتخاب شده است‪ ،‬فقط نشانگر حالت خواب روشن می شود (با نور کم)‪.‬‬
‫عملکرد هشدار متیز کردن پیش فیلتر‬
‫‬
‫اگر نشانگر متیزکردن‪/‬تعویض در حالیکه تصفیه کننده هوا کار می کند روشن شد‪ ،‬پیش فیلتر را متیز کرده و دکمه [‬
‫فشرده و نگه دارید تا هشدار تنظیم مجدد شود‪.‬‬
‫تذکر‬
‫•هنگامیکه نشانگر متیز کردن‪/‬تعویض روشن شده است‪ ،‬تا هنگامیکه دکمه [‬
‫برای تنظیم مجدد هشدار فشار داده و نگه دارید‪ ،‬روشن باقی می ماند‪.‬‬
‫] را برای ‪ 3‬ثانیه‬
‫] را برای ‪ 3‬ثانیه (تا اینکه صدای زنگ شنیده شود)‬
‫‪15‬‬
‫‪2015-08-03 오전 10:38:38‬‬
‫‪ACR JUPITER-ME_IB_03922A-04_FA.indd 15‬‬
‫عملکرد هشدار تعویض فیلتر ‪/HEPA‬بوگیر جامع‬
‫‬
‫اگر نشانگر متیز کردن‪/‬تعویض در حین استفاده از تصفیه کننده هوا چشمک می زند‪ ،‬فیلتر ‪/HEPA‬بوگیر جامع را تعویض کرده و دکمه [‬
‫را برای ‪ 3‬ثانیه یا بیشتر فشرده و نگه دارید تا هشدار تنظیم مجدد شود‪.‬‬
‫تذکر‬
‫•هنگامیکه نشانگر متیز کردن‪/‬تعویض روشن شده است‪ ،‬تا هنگامیکه دکمه [‬
‫برای تنظیم مجدد هشدار فشار داده و نگه دارید‪ ،‬روشن باقی می ماند‪.‬‬
‫•اگر فیلتر را قبل از اینکه نشانگر متیز کردن‪/‬تعویض چشمک بزند به واسطه بوی عجیب تعویض می کنید‪ ،‬دکمه [‬
‫‪ 3‬ثانیه (تا اینکه صدای زنگ شنیده شود) فشرده و نگه دارید تا هشدار تنظیم مجدد شود‪.‬‬
‫]‬
‫] را برای ‪ 3‬ثانیه (تا اینکه صدای زنگ شنیده شود)‬
‫] را برای‬
‫عملکرد قفل دکمه‬
‫این عملکرد از فشرده شدن دکمه به اشتباه یا توسط کودکان جلوگیری می کند‪.‬‬
‫‬
‫دکمه [‬
‫] دکمه ها را قفل می کند‪.‬‬
‫‪e‬دکمه [ ] هنگامیکه برای ‪ 3‬ثانیه یا بیشتر فشرده شود دکمه ها را با صدای زنگ قفل می کند‪.‬‬
‫‪e‬هنگامیکه عملکرد قفل دکمه انتخاب شده است‪ ،‬هیچیک از دکمه ها کار منی کنند‪.‬‬
‫‪e‬برای باز کردن قفل دکمه ها‪ ،‬دکمه [ ] را برای ‪ 3‬ثانیه یا بیشتر دوباره فشرده و نگه دارید‪ .‬قفل دکمه ها با صدای زنگ باز می شود‪.‬‬
‫حالت خواب‬
‫این حالت به کاربران امکان می دهد تا در محیط خوشایند و صلح آمیز با آرامش به خواب بروند‪.‬‬
‫‬
‫هنگامیکه تصفیه کننده هوا کار می کند‪ ،‬دکمه [‬
‫] را برای تنظیم حالت خواب فشار دهید‪.‬‬
‫‪e‬هر زمان که این دکمه فشرده شود‪ ،‬حالت به ترتیب زیر تغییر می کند‪ :‬ضعیف ‪ ‬خواب ‪ ‬خودکار ‪ ‬قوی‪.‬‬
‫‪e‬نشانگر پاکیزگی خاموش شده و تنها نشانگر حالت خواب با نور کم روشن می شود‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪2015-08-03 오전 10:38:38‬‬
‫‪ACR JUPITER-ME_IB_03922A-04_FA.indd 16‬‬
‫متیز کردن و نگه داری‬
‫تذکر‬
‫‪FARSI‬‬
‫•هنگامیکه نشانگر متیز کردن یا تعویض روشن شده است‪ ،‬این نشانگر روشن باقی می ماند مگر اینکه دکمه [‬
‫اینکه صدای زنگ شنیده شود) برای تنظیم مجدد هشدار فشار داده و نگه دارید‪.‬‬
‫] را برای ‪ 3‬ثانیه (تا‬
‫متیز کردن سطوح خارجی‬
‫‪e‬یک حوله را در آب گرم فرو کرده و قبل از استفاده از آن برای متیز کردن محصول بچالنید‪.‬‬
‫‪e‬برای پاک کردن گرد و خاک در شیارهای پانل بیرونی از سواب پنبه استفاده کنید‪.‬‬
‫تذکر‬
‫‬
‫•پانل کنترل را با شوینده قلیایی پاک نکنید‪.‬‬
‫•سطوح تصفیه کننده هوا را با اسید سولفوریک‪ .‬اسید هیدروکلوریک‬
‫یا محلول آلی (تینر‪ ،‬نفت سفید‪ ،‬استون و غیره) متیز نکنید یا به یونیت‬
‫برچسب نزنید‪ .‬اینکار ممکن است به سطوح خارجی دستگاه آسیب وارد‬
‫کند‪.‬‬
‫انبار کردن محصول‬
‫‪e‬اگر قرار نیست که برای مدت طوالنی از محصول استفاده شود‪ ،‬آنرا در جعبه گذاشته و در یک محل خشک درداخل اتاق قرار دهید‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫‪2015-08-03 오전 10:38:39‬‬
‫‪ACR JUPITER-ME_IB_03922A-04_FA.indd 17‬‬
‫متیز کردن و نگه داری‬
‫متیز کردن سنسور‬
‫با دقت لنزها و سنسورهای بو را با سواپ پنبه ای متیز کنید‪.‬‬
‫هنگامیکه تصفیه کننده هوا کار منی کند‪ ،‬لبه های سمت‬
‫چپ و راست درپوش پشت را گرفته‪ ،‬آنرا قدری به جلو بکشید‬
‫(①) و سپس بلند کنید (②) تا جدا شود‪.‬‬
‫لنزهای سنسور‬
‫گردوغبار‬
‫سنسور گردوخاک‬
‫سنسور بو‬
‫②‬
‫①‬
‫سنسور‬
‫بو‬
‫قالب های درپوش پشت را در شیارهای زیر بدنه اصلی وارد کرده (①) و لبه های درپوش پشت را فشار دهید تا ‪ 8‬گیره (②) جا بیفتند‪.‬‬
‫②‬
‫①‬
‫درپوش پشت‬
‫احتیاط‬
‫•سنسورها را با استفاده از مواد فرار (الکل‪ ،‬استون و غیره) متیز نکنید‪ .‬فقط از آب استفاده کنید‪.‬‬
‫•اگر لنزهای گرد و خاک یا سنسور بو با مواد خارجی (گرد و خاک) آلوده شده باشد‪ ،‬نشانگر پاکیزگی تصفیه کننده هوا ممکن است‬
‫روی وضعیت آلودگی گیر کند‪ .‬در این صورت‪ ،‬سنسورها را متیز کنید‪.‬‬
‫•سنسورها را حداقل هر ‪ 6‬ماه یکبار متیز کنید‪ .‬ولی دوره متیز کردن بستگی به محیط عملکرد و مدت عملکرد بایستی متفاوت باشد‪.‬‬
‫بنابراین در محل هایی که مقدار زیادی گرد و خاک وجود دارد بایستی بیشتر متیز شود‪.‬‬
‫•نشانگر پاکیزگی در پانل کنترل هنگامی ممکن است از وضعیت آلوده تغییر نکند که تصفیه کننده هوا در محلی کار کند که مقدار‬
‫زیادی گرد و خاک یا بو وجود دارد که ممکن است از ظرفیت آن بیشتر باشد‪( .‬در این صورت‪ ،‬پنجره را برای هواگیری باز کنید یا از تصفیه‬
‫کننده هوا با ظرفیت مناسب استفاده منایید‪).‬‬
‫•از هیچگونه محصول از نوع اسپری در نزدیک تصفیه کننده هوا استفاده نکنید‪.‬‬
‫•دستگاه را هنگام متیز کردن سنسورها خاموش کنید‪ .‬اگر در حالیکه دستگاه روشن است سنسورها را متیز کنید‪ ،‬ممکن است خطای‬
‫شناسایی از سنسور پیش آمده و نشانگر پاکیزگی ممکن است درست کار نکند‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪2015-08-03 오전 10:38:40‬‬
‫‪ACR JUPITER-ME_IB_03922A-04_FA.indd 18‬‬
‫متیز کردن پیش فیلتر‬
‫درپوش پشت را با گرفنت لبه های سمت چپ و راست درپوش به‬
‫جلو بکشید‪ .‬پیش فیلتر را با کشیدن گیره باالی فیلتر با انگشت‬
‫خود به سمت پایین جدا کنید‪.‬‬
‫پیش فیلتر را زیر آب جاری متیز کنید‪.‬‬
‫•اگر فیلتر خیلی کثیف است‪ ،‬فیلتر را با محلول شوینده‬
‫خنثی گرم متیز کنید‪.‬‬
‫پیش فیلتر را در سوراخ های پایین جا انداخته و سپس گیره باال را‬
‫وارد کنید‪.‬‬
‫‪FARSI‬‬
‫‪e‬اگر نشانگر متیزکردن‪/‬تعویض فیلتر (‬
‫) روشن شده باشد‪ ،‬پیش فیلتر را متیز کنید‪.‬‬
‫فیلتر را کامال ً در سایه خشک کنید‪.‬‬
‫•هنگامیکه پیش فیلتر را خشک می کنید‪ ،‬آنرا زیر نور‬
‫مستقیم آفتاب خشک نکنید‪.‬‬
‫قالب های درپوش پشت را در شیارهای زیر بدنه اصلی وارد کرده‬
‫(①) و لبه های درپوش پشت را فشار دهید تا در ‪ 8‬سوراخ (②)‬
‫جا بیفتند‪.‬‬
‫②‬
‫تذکر‬
‫①‬
‫درپوش پشت‬
‫•پیش فیلتر را حداقل یکبار در هر دو هفته متیز کنید‪.‬‬
‫محیط عملکرد و دوره‬
‫ولی چون چرخه متیز کردن توسط َ‬
‫عملکرد مشخص می شود‪ ،‬هنگامیکه تصفیه کننده هوا‬
‫محیط پر گرد و خاک کار می کند به دفعات بیشتری‬
‫در َ‬
‫متیز کنید‪.‬‬
‫•هنگامیکه فیلتر به شدت به گرد و خاک آلوده شده است‪،‬‬
‫توصیه می شود که ابتدا گرد و خاک را با جارو برقی و‬
‫سپس با آب متیز کنید‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫‪2015-08-03 오전 10:38:41‬‬
‫‪ACR JUPITER-ME_IB_03922A-04_FA.indd 19‬‬
‫متیز کردن و نگه داری‬
‫تعویض فیلتر ‪/HEPA‬بوگیر جامع‬
‫اگر نشانگر تعویض فیلتر چشمک می زند‪ ،‬از آن پس از شستسو مجددا ً استفاده نکنید و فورا ً فیلتر ‪/HEPA‬بوگیر جامع را تعویض کنید‪.‬‬
‫اگر بوی عجیبی از فیلتر ‪/HEPA‬بوگیر جامع ساطع می شود یا جریان هوا از خروجی هوا زیادی ضعیف شده‪ ،‬فیلتر ‪/HEPA‬بوگیر جامع جدید را‬
‫خریداری کرده و فیلتر قدیمی را تعویض کنید‪.‬‬
‫تصفیه کننده هوا را خاموش کنید‪ ،‬درپوش پشت را برداشته‬
‫و سپس پیش فیلتر را با فشردن گیره باال با انگشت خود‬
‫جدا کنید‪.‬‬
‫فیلتر ‪/HEPA‬بوگیر جامع را خارج کنید‪.‬‬
‫قالب های درپوش پشت را در شیارهای زیر یونیت وارد کرده‬
‫(①) و لبه های درپوش پشت را فشار دهید تا در ‪ 8‬سوراخ‬
‫(②) جا بیفتند‪.‬‬
‫فیلتر ‪/HEPA‬بوگیر جامع را به یونیت اصلی وارد کرده و سپس‬
‫پیش فیلتر را وارد کنید‪.‬‬
‫•حتما ً قبل از تعویض فیلتر ‪/HEPA‬بوگیر جامع دستکش‬
‫دست کنید‪ .‬در غیر اینصورت ممکن است دست های شما به‬
‫آلودگی ها آغشته شوند‪.‬‬
‫②‬
‫①‬
‫محصول را روشن کرده و دکمه [ ] را برای ‪ 3‬ثانیه فشرده و نگه دارید‪.‬‬
‫•پس از اینکه نشانگرهای چشمک زن با صدای زنگ خاموش شدند‪ ،‬آنوقت به عملکردهای عادی برمی گردند‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫‪2015-08-03 오전 10:38:42‬‬
‫‪ACR JUPITER-ME_IB_03922A-04_FA.indd 20‬‬
‫[وارد کردن فیلترها]‬
‫فیلتر ‪/HEPA‬بوگیر جامع را در قاب فیلتر وارد کرده و پیش فیلتر را وارد کنید‪.‬‬
‫فیلتربوگیر‬
‫‪FARSI‬‬
‫پیش فیلتر‬
‫فیلتر ‪HEPA‬‬
‫فیلتر ‪/HEPA‬بوگیر جامع‬
‫•فیلتر ‪ HEPA‬به طور مؤثر ذرات ریز و ذرات دود سیگار را از هوا پاک می کند‪.‬‬
‫•فیلتر ‪ HEPA‬به ضدآلرژن آغشته شده و به طور مؤثر آلرژن ها را پاک می کند‪.‬‬
‫•فیلتر بوگیر به طور مؤثر بوهای روزمره از قبیل بوهای دستشویی و غذا را پاک می کند‪.‬‬
‫مالحظة‬
‫تنبيه‬
‫نام مدل‬
‫سری ✳✳✳✳‪AX041FCV‬‬
‫سری ‪AC-J41ANUW/HC‬‬
‫سری ✳✳✳✳‪AX022FCV‬‬
‫ضخامت‬
‫‪ 50‬میلیمتر‬
‫‪ 40‬میلیمتر‬
‫•می توانید فیلتر جدید را از مرکز خدماتی ‪ Samsung Electronics‬یا مرکز فروش وسائل الکترونیک در نزدیکی خود خریداری منایید‪.‬‬
‫ ‪-‬فاصله تعویض فیلتر جامع بستگی به ‪ 24‬ساعت استفاده در روز بین حداقل ‪ 6‬ماه و حداکثر ‪ 1‬سال می باشد‪( .‬در صورتیکه‬‫ساعات استفاده کوتاه تر باشند می توانید به مدت طوالنی تری از فیلتر استفاده کنید‪ ).‬فاصله تعویض بستگی به میزان‬
‫آلودگی هوا متفاوت می باشد‪ .‬اگر گرد و خاک زیادی در منطقه باشد موجب تراکم بیشتری در فیلتر شده که این فاصله را‬
‫کوتاه تر خواهد کرد‪ .‬نشانگر تعویض فیلتر روشن شده و به شما یادآوری می کند که زمان تعویض فیلتر شده است‪ .‬ولی اگر‬
‫فیلتر زیادی کثیف باشد یا اگر بو بدهد یا اگر احساس می کنید که سرعت پنکه به تدریج ضعیف تر شده است‪ ،‬حتی اگر‬
‫نشانگر تعویض فیلتر روشن نشده می توانید آنرا تعویض کنید‪.‬‬
‫•هنگام تعویض فیلتر بوگیر‪ ،‬بسته بندی پالستیکی را قبل از نصب فیلتر جدا کنید‪.‬‬
‫•دفعات تعویض فیلتر بستگی به حالت استفاده متفاوت می باشد چون میزان جریان هوا بستگی به حالت استفاده دارد‪.‬‬
‫• اگر فیلتر را با اینکه نشانگر متیز کردن‪/‬تعویض چشمک منی زند عوض می کنید‪ ،‬دکمه [ ] را برای ‪ 3‬ثانیه (تا اینکه صدای زنگ‬
‫شنیده شود) فشرده و نگه دارید تا هشدار تنظیم مجدد شود‪.‬‬
‫•فیلتر ‪/HEPA‬بوگیر جامع را با آب نشوئید‪ .‬هنگام استفاده از تصفیه کننده هوا‪ ،‬فیلترها را از رطوبت دور نگه دارید‪.‬‬
‫•از تصفیه کننده هوا به مدت طوالنی در محل آشپزی استفاده نکنید (مخصوصا ً در حین آشپزی)‪ .‬استفاده عملکردی از فیلتر و به‬
‫همین صورت زمان تعویض ممکن است کوتاه شود‪( .‬پنجره ها را هنگام آشپزی برای هواگیری باز کنید و از تصفیه کننده هوا بعد از‬
‫بسنت پنجره ها و بعد از اینکه آشپزی متام شد استفاده کنید تا بوهای باقیمانده پاک شوند‪).‬‬
‫•دوره تعویض فیلتر ممکن است بستگی به محیط استفاده متفاوت باشد‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫‪2015-08-03 오전 10:38:43‬‬
‫‪ACR JUPITER-ME_IB_03922A-04_FA.indd 21‬‬
‫عیب یابی‬
‫قبل از گزارش اشکال محصول‪ ،‬لطفا ً جدول عیب یابی زیر را کنترل کنید‪.‬‬
‫مشکل‬
‫محل کنترل‬
‫•آیا برق قطع شده است؟‬
‫تصفیه کننده هوا‬
‫کار منی کند‪.‬‬
‫نشانگر متیز کردن‬
‫فیلتر مدام روشن‬
‫است‪.‬‬
‫بوی عجیبی وجود‬
‫دارد‪.‬‬
‫صدای عجینی از‬
‫محصول شنیده‬
‫می شود‪.‬‬
‫راه حل‬
‫•پس از کنترل اتصال برق‪ ،‬دوباره‬
‫محصول را به راه بیاندازید‪.‬‬
‫•دوشاخه برق را به طور صحیح‬
‫•آیا دوشاخه از پریز برق کشیده‬
‫به پریز روی دیوار زده و دوباره‬
‫شده است؟‬
‫محصول را به راه بیاندازید‪.‬‬
‫•آیا پریز روی دیوار یا نوار برق‬
‫اشکالی دارد؟‬
‫•از پریز روی دیوار یا نوار برق‬
‫دیگری استفاده کنید‪.‬‬
‫•آیا هشدار را توسط فشردن‬
‫و نگه داشنت دکمه [ ] برای‬
‫‪ 3‬ثانیه بعد از متیز کردن یا‬
‫تعویض فیلتر تنظیم مجدد‬
‫کردید؟‬
‫•پس از متیز کردن یا تعویض‬
‫فیلتر‪ ،‬الزم است که هشدار را‬
‫توسط فشردن دکمه تنظیم‬
‫مجدد فیلتر تنظیم مجدد‬
‫کنید‪.‬‬
‫•آیا پیش فیلتر آلوده شده‬
‫است؟‬
‫•پیش فیلتر را متیز کنید‪.‬‬
‫•آیا بوی عجیبی از فیلتر‬
‫‪/HEPA‬بوگیر ساطع می‬
‫شود؟‬
‫•یک فیلتر ‪/HEPA‬بوگیر جدید‬
‫را خریداری کرده و فیلتر قدیمی‬
‫را با فیلتر جدید تعویض کنید‪.‬‬
‫•آیا مثل صدای "هیس" است؟‬
‫•سروصدای "هیس" ممکن است‬
‫در حین تولید یون ها شنیده‬
‫شود‪ .‬این سروصدا عادیست‪.‬‬
‫•اگر محصول در حین استفاده‬
‫• کنترل کنید که آیا محصول حرکت کند‪ ،‬ممکن است‬
‫موجب سروصدا شود‪.‬‬
‫در حین استفاده حرکت کرده‬
‫است‪.‬‬
‫•قبل از حرکت دادن محصول‪،‬‬
‫آنرا خاموش کنید‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪2015-08-03 오전 10:38:43‬‬
‫‪ACR JUPITER-ME_IB_03922A-04_FA.indd 22‬‬
‫•کنترل کنید که محصول به‬
‫صورت افقی تراز باشد‪.‬‬
‫صدای عجینی از‬
‫محصول شنیده‬
‫می شود‪.‬‬
‫•مطمئن شوید که محصول‬
‫به صورت افقی تراز باشد‪.‬‬
‫•کنترل کنید که آیا هرگونه‬
‫•لطفا ً با مرکز تعمیراتی‬
‫ماده خارجی در داخل محصول‬
‫‪ Samsung‬متاس بگیرید‬
‫وجود دارد‪.‬‬
‫•آیا صدای خرد شدن یا‬
‫گیرکردگی عجیبی می‬
‫شنوید؟‬
‫‪FARSI‬‬
‫مشکل‬
‫محل کنترل‬
‫راه حل‬
‫•لطفا ً با مرکز تعمیراتی‬
‫‪ Samsung‬متاس بگیرید‪.‬‬
‫نشانگر پاکیزگی‬
‫به طور دائم قرمز‬
‫شده است‪.‬‬
‫•سنسورهای گرد و خاک و بو را‬
‫•آیا گرد و خاک یا مواد بوداری‬
‫متیز کنید‪.‬‬
‫وجود دارد که منی توانید در اتاق‬
‫•اگر نشانگر سنسور حتی پس‬
‫پیدا کنید؟‬
‫از متیز کردن سنسورهای گرد و‬
‫•آیا رنگ نشانگر هنگامیکه‬
‫خاک و بو و بردن یونیت به اتاق‬
‫یونیت به اتاق متیزی برده شده‬
‫متیز هنوز قرمز باقی می ماند‪،‬‬
‫تغییر می کند؟‬
‫ممکن است به خاطر خطای‬
‫•آیا سنسورهای گرد و خاک‬
‫سنسور یا سیم کشی باشد‪.‬‬
‫و بو را به طور مرتب متیز می‬
‫در این صورت‪ ،‬با مرکز خدماتی‬
‫کنید؟‬
‫متاس بگیرید‪.‬‬
‫با اینکه نشانگر‬
‫پاکیزگی قرمز یا‬
‫نارجنی باقی می‬
‫ماند‪ ،‬سرعت جریان‬
‫هوا تغییر منی کند‪.‬‬
‫•حالت را روی حالت خودکار‬
‫تنظیم کنید‪.‬‬
‫•آیا حالت خودکار انتخاب شده هنگامیکه حالت روی حالت‬
‫قوی‪ ،‬ضعیف یا خواب تنظیم‬
‫است؟‬
‫شده باشد‪ ،‬سرعت جریان هوا‬
‫تغییر منی کند‪.‬‬
‫نشانگر عجیب‬
‫است‪.‬‬
‫•آیا نشانگر حالت خودکار‬
‫( ) چشمک می زند؟‬
‫•این موضوع نشان می دهد‬
‫که یونیت خراب شده است‪.‬‬
‫لطفا ً با مرکز تعمیراتی متاس‬
‫بگیرید‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫‪2015-08-03 오전 10:38:43‬‬
‫‪ACR JUPITER-ME_IB_03922A-04_FA.indd 23‬‬
Download PDF

advertising