Samsung | HT-Z220 | Samsung HT-TZ225 راهنمای کاربر

‫‪HT-Z220‬‬
‫‪HT-TZ222‬‬
‫‪HT-TZ225‬‬
‫سیستم سینمای‬
‫خانگی دیجیتال‬
‫راهنماي كاربر‬
‫امكانات آن را تصور كنيد‬
‫از شما براي خريد محصوالت سامسونگ تشكر مي كنيم‪.‬‬
‫براي دريافت سرويس كاملتر‬
‫لطفا وسيله خود را ثبت كنيد در‬
‫‪www.samsung.com/global/register‬‬
‫پخش انواع زيادي از ديسك ها‬
‫اين سيستم سينماي خانگي به شما امكان پخش ديسك هاي مختلف و متفاوتي‚ شامل ‪DVD-VIDEO, CD, MP3CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW‬و‬
‫‪ DVD±R/RW‬را مي دهد‬
‫سازگار با ‪ -DVD‬صوتي‬
‫عملكرد صداي با كيفيت عالي ‪ -DVD‬صوتي را تجربه مي كنيد‪ .‬سيستم ‪-24‬بيت‪ 19/‬كيلوهرتز روي برد ‪DAC‬به اين دستگاه پخش امكان ايجاد و پخش صدايي با كيفيت‬
‫استثنايي در شرايط ديناميك و متحرك‚ رزوالسيون و جدا سازي سطح پايي و جزئيات فركانس باال را مي دهد‪.‬‬
‫پشتيباني ميزباني ‪USB‬‬
‫شما مي توانيد وسيله ذخيره سازي ‪ USB‬خارجي مانند حافظه فالش ‪ ‚USB‬و غيره را به اين دستگاه پخش متصل كنيد و فايل ها را با استفاده از عملكرد‬
‫ميزباني ‪ USB‬سينماي خانگي پخش نمائيد‪..‬‬
‫عملكرد محافظ صفحه تلويزيون‬
‫اگر دستگاه اصلي براي مدت ‪ 3‬دقيقه در مد توقف باقي بماند‚ لوگوي سامسونگ برروي صفحه تلويزيون ظاهر مي شود‪.‬‬
‫دستگاه ‪ HT-Z220/HT-TZ222 /HT-TZ225‬بطور اتوماتيكي خودش بعد از ‪ 20‬دقيقه ماندن در مد محافظ صفحه به مد صرفه جويي در انرژي عوض‬
‫مي شود‬
‫عملكرد ذخيره انرژي‬
‫دستگاه ‪ HT-Z220/HT-TZ222 /HT-TZ225‬بعد از ‪ 20‬دقيقه ماندن در مد توقف بطور اتوماتيكي خاموش مي شود‪..‬‬
‫صفحه نمايشگر تلويزيون ويژه‬
‫دستگاه ‪ HT-Z220/HT-TZ222 /HT-TZ225‬به شما امكان مي دهد كه تصوير دلخواه تان را در طي پخش ‪ JPEG, DVD‬انتخاب كنيد و آن را به‬
‫عنوان تصوير زمينه انتخاب نمائيد‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪ HDMI‬سيگنال هاي ويدئويي و صوتي ‪ DVD‬را بطور همزمان انتقال مي دهد‚ و تصوير واضح تري فراهم مي كند‬
‫‪Aynet+‬عملكرد(‪)HDMI-CEC‬‬
‫‪ Aynet+‬يك عملكردي است كه مي تواند در كار دستگاه اصلي با استفاده از دستگاه كنترل از راه دور تلويزيون‚ با ارتباط دادن سينماي خانگي به تلويزيون‬
‫سامسونگ با يك كابل ‪ HDMI‬استفاده شود‪ (.‬اين فقط با تلويزيون سامسونگ كه ‪ Aynet+‬را پشتيباني مي كند‚ امكان پذير است‬
‫عملكرد بلوتوث‬
‫شما مي توانيد از وسيله بلوتوث براي لذت بردن از موسيقي با كيفيت صداي عالي استريو‚ همه بدون بطور بيسيم استفاده كنيد‬
‫‪IRN‬‬
‫مشخصات‬
‫اطالعات ايمني‬
‫هشدارهاي ايمني‬
‫براي كاهش خطر شوك الكتريكي‚ كاور (يا عقب) دستگاه را باز نكنيد‬
‫هيچ قطعه قابل تعمير كاربر در داخل دستگاه وجود ندارد‪ .‬كار سرويس را به پرسنل سرويس ماهر وواجد شرايط بدهيد‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫خطر شوك الكتريكي‬
‫باز نكنيد‬
‫‪LASER PRODUCT 1 CLASS‬‬
‫‪LASER PRODUKT 1 KLASSE‬‬
‫‪LASER LAITE 1 LUOKAN‬‬
‫‪LASER APPARAT 1 KLASS‬‬
‫‪1 PRODUCTO LASER CLASE‬‬
‫اين سمبل برولتاژ خطرناك در داخل دستگاه داللت مي كند‬
‫كه خطر شوك الكتريكي يا زخمي شدن خودتان را نشان مي‬
‫دهد‪.‬‬
‫اين سمبل به دستورالعمل هاي ايمني مهم درمورد محصول‬
‫داللت مي كند‬
‫محصول ليزر درجه ‪1‬‬
‫اين دستگاه پخش كوچك به عنوان محصول ليزر درجه ‪ 1‬شناخته مي شود‬
‫استفاده از كنترلها‚ تنظيمات يا عملكردهاي ديگري به غير از آنچه كه‬
‫دراينجا مشخص شده ‚ مي تواند نتيجه قرار گرفتن در خطر تشعشع‬
‫خطرناك را داشته باشد‪.‬‬
‫احتياط ‪ :‬تشعشع نامرئي ليزر هنگام باز كردن قفل هاي داخلي ايجاد مي‬
‫شود ‚ از قرار گرفتن در معرض اين اشعه اجتناب كنيد‪.‬‬
‫هشدار‪:‬براي كاهش خطر آتش سوزي يا شوك الكتريكي‚ دستگاه ووسايل آن را در معرض باران يا رطوبت قرار ندهيد‪.‬‬
‫احتیاط‪:‬براي جلوگيري از شوك الكتريكي ‚ بايد قسمت تيغه اي دوشاخه با سوكت پهن تطبيق كند و كامال درآن قرار بگيرد‪.‬‬
‫ •اين دستگاه هميشه بايد به پريز برق متناوب با اتصال زمين محافظ وصل شود‬
‫ •براي قطع وسايل از دستگاه اصلي‚ دوشاخه بايد از سوكت اصلي بيرون كشيده شود‚ بنابراين دوشاخه اصلي بايستي بطور آماده اي قابل استفاده باشد‪.‬‬
‫احتیاط‬
‫ •وسايل نبايستي در معرض چكه يا پاشيده شدن مواد باشندو هيچ شيئی كه با مايعات پر مي شود مانند گلدانها ‚ نبايد روي دستگاه قرار بگيرد‪.‬‬
‫ •دوشاخه اصلي براي قطع وسيله استفاده مي شود و بايستي هرموقع بطور آماده اي براي استفاده باشد‬
‫چه چيزهايي را شامل مي شود‬
‫براي لوازم فراهم شده زير بررسي كنيد‪.‬‬
‫کابل ویدئو‬
‫‪2‬‬
‫آنتن ‪FM‬‬
‫کابل ‪HDMI‬‬
‫دفترچه راهنمای کاربر‬
‫دستگاه کنترل از راه دور‪/‬‬
‫باتریهای آن‬
‫( اندازه ‪)AAA‬‬
‫‪3‬‬
‫اطالعات ایمني‬
‫احتياط هاي قبلي‬
‫‪IRN‬‬
‫امحتویات‬
‫مشخصات‬
‫مطمئن شوید كه منبع برق متناوب در خانه شما با مشخصات برچسب نصب شده در عقب دستگاه پخش شما مطابقت كند‪ .‬دستگاه پخش خود را‬
‫بطور عمودی ‚ در روي یك پایه مناسب ( اشیاي منزل) با فضاي كافي در اطراف آن براي تهویه نصب كنید‪ 10~7.5(.‬سانتیمتر) مطمئن شوید‬
‫كه سالت هاي تهویه پوشانیده نشوند چیزي راروي دستگاه پخش قرار ندهید دستگاه پخش را روي آمپلیفایرها یا تجهیزات دیگر كه گرم مي‬
‫شوند قرار ندهید‪ .‬قبل از حركت دادن دستگاه پخش‚ مطمئن شوید كه سیني دیسك خالي است‪ .‬این دستگاه پخش براي استفاده مداوم وادامه دار‬
‫طراحي شده است‪ .‬سویچ كردن دستگاه پخش ‪ DVD‬به مد نیمه فعال منبع تغذیه الكتریسیته راقطع نمي كند‪ .‬به منظور قطع كامل دستگاه پخش‬
‫از منبع برق ‚ مخصوصا اگر مي خواهید كه براي مدت طوالني از دستگاه استفاده نكنید‚ دوشاخه اصلي را از پریز دیوار دربیاورید‚‬
‫در طي طوفان و رعد و برق‚ دوشاخه اصلي برق را از پریز دیوار قطع كنید‪ .‬افزایش ناگهاني ولتاژ به علت رعد و برق مي تواند به دستگاه‬
‫صدمه بزند‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫چه چیزهایي را شامل مي شود‬
‫اطالعات ايمني‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫هشدارهاي ایمني‬
‫احتیاط هاي قبلي‬
‫شروع كردن‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫قبل از خواندن راهنماي كاربر‬
‫دیسك هاي قابل پخش‬
‫از دیسك هایي از انواع فوق استفاده نكنید‬
‫محافظت از كپي كردن غیر مجاز‬
‫انواع و مشخصات دیسك‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫اللوحﺔ اﻷمامیﺔ‬
‫نمایشگر‬
‫توصیف‬
‫‪12‬‬
‫‪12‬‬
‫‪14‬‬
‫بررسي و مرور دستگاه كنترل از راه دور‬
‫تنظیم دستگاه كنترل از راه دور‬
‫اتصاالت‬
‫‪16‬‬
‫‪20‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪23‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫اتصاالت بلندگوها‬
‫اتصال آمپلیفایر گیرنده بی سیم‬
‫اتصال خروجی ویدئو به تلویزیون خود‬
‫اتصال قطعات صوتي خارجي قطعات‬
‫عملکرد کشف اتوماتیک ‪ (HDMI‬انتخابی)‬
‫عملکرد ‪( HDMI‬انتخابی)‬
‫‪( BD Wise‬فقط محصوالت ‪)Samsung‬‬
‫اتصاالت صوتی از قطعات ووسایل خارجی‬
‫اتصال به آنتن ‪FM‬‬
‫قبل از استفاده از سيستم سينمای خانگی‬
‫‪27‬‬
‫قبل از استفاده از سیستم سینمای خانگی‬
‫پخش ديسك‬
‫‪28‬‬
‫‪26‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪33‬‬
‫‪41‬‬
‫پخش دیسک‬
‫پخش ‪MP3/WMA-CD‬‬
‫پخش فایل ‪JPEG‬‬
‫پخش ‪DIVX‬‬
‫استفاده از عملکرد پخش‬
‫پخش فایلهای مدیا با استفاده از مشخصه میزبانی ‪USB‬‬
‫‪7‬‬
‫توصيف‬
‫‪10‬‬
‫دستگاه كنترل از راه دور‬
‫دستگاه را در معرض نور مستقیم خورشید یا منابع دیگر گرمایي قرار ندهید‪.‬‬
‫این كار مي تواند باعث گرم شدن بیش از حد و اختالل كار دستگاه شود‪.‬‬
‫در طي طوفان و رعد و برق‚ دوشاخه اصلي برق را از پریز دیوار قطع‬
‫كنید‪ .‬افزایش ناگهاني ولتاژ به علت رعد و برق مي تواند به دستگاه صدمه‬
‫بزند‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪Phones‬‬
‫باتریهاي استفاده شده با این محصول شامل مواد شیمیایي هستند كه براي‬
‫محیط زیست زیان آور است‪.‬‬
‫باتریهاي استفاده شده را در سطل آشغال عمومي منزل نیاندازید‬
‫‪4‬‬
‫دستگاه پخش را از رطوبت ( براي مثال از گلدانها) ‚ وگرماي بیشتر ( براي‬
‫مثال‚ بخاري دیواري) یا تجهیزاتي كه میدان هاي مغناطیسي یا الكتریكي(‬
‫براي مثال‚ بلندگوها)محافظت كنید ‪.‬اگر دستگاه پخش اختالل دارد یا خوب‬
‫كار نمي كند‚كابل برق را از منبع برق شهر قطع كنید این دستگاه پخش براي‬
‫استفاده صنعتي مناسب نمي باشد‪ .‬از این دستگاه فقط براي موارد شخصي‬
‫استفاده كنید‪ .‬اگر دستگاه پخش شما یا دیسك هاي آن در محلي با درجه‬
‫حرارت پایین و سرد نگهداشته شده باشند میعان بخار آب ممكن است اتفاق‬
‫بیفتد‪ .‬اگر دستگاه پخش را در فصل زمستان از جایي حمل مي كنید ‚ قبل از‬
‫استفاده تقریبا ‪2‬ساعت صبر كنید تادستگاه پخش به درجه حرارت اتاق برسد‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪5‬‬
‫محتويات‬
‫نصب سيستم‬
‫‪54‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫گوش کردن به رادیو‬
‫ایستگاههای از قبل تنظیم شده‬
‫عملكرد مناسب و راحت‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫عملکرد تایمر خواب‬
‫تنظیم روشنایی صفحه نمایشگر‬
‫عملکرد بیصدا کردن‬
‫پیاده سازی سی دی‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫عیب یابی‬
‫‪59‬‬
‫ليست كد هاي زباني‬
‫‪6‬‬
‫‪0‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫احتیاط های الزم برای جابجایی و نگهداری دیسک ها‬
‫مشخصات وویژگیها‬
‫‪43‬‬
‫راديو‬
‫‪55‬‬
‫عیب یابی‬
‫‪57‬‬
‫‪59‬‬
‫‪60‬‬
‫ليست كدهاي زباني‬
‫ضميمه‬
‫‬
‫قبل از خواندن راهنماي كاربر‬
‫مطمئن شويد كه شرايط فوق را قبل از خواندن دفترچه راهنماي كاربر بررسي كنيد‪.‬‬
‫آيكونهايي كه دراين دفترچه راهنما استفاده شده اند‬
‫ايقون‬
‫‪d‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪M‬‬
‫‪M‬‬
‫مصطلح‬
‫التحديد‬
‫‪DVD‬‬
‫اين مستلزم عملكرد موجود با ديسك هاي ‪DVD‬يا ‪ DVD-R/DVD-RW‬است كه در مد ويدئو ضبط‬
‫شده و بسته شده اند‪.‬‬
‫‪CD‬‬
‫اين مستلزم عملكرد موجود با ‪CD‬ديتا (‪CD-R‬يا‪ )CD-RW‬مي باشد‪.‬‬
‫‪MP3‬‬
‫اين شامل يك عملكرد فراهم شده با ديسك هاي ‪ ‚CD-R/-RW‬و ‪ USB‬است‪.‬‬
‫‪JPEG‬‬
‫اين شامل يك عملكرد فراهم شده با ديسك هاي ‪ ‚CD-R/-RW‬و ‪ USB‬است‪.‬‬
‫‪DivX‬‬
‫اين مستلزم عملكرد موجود با ديسك هاي ‪ MPEG4‬مي باشد‪ DVD-R/RW, CD-R( .‬يا ‪CD-‬‬
‫‪)RW‬‬
‫‪Caution‬‬
‫اين مستلزم مورد و محلي است كه عملكرد نمي تواند انجام شود يا تنظيمات انصراف داده مي شود‪.‬‬
‫‪Note‬‬
‫● شروع كردن‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪9‬‬
‫‪4‬‬
‫‪9‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫تعیین زبان‬
‫تنظیم حالت خروجی تصویر ‪HDMI‬‬
‫تنظیمات نوع صفحه تلویزیون‬
‫تنظیمات کنترل های والدین( سطح معیار گذاری)‬
‫تنظیمات رمز‬
‫تنظیمات تصویر زمینه‬
‫برای انتخاب یکی از ‪ 3‬تنظیمات تصویر زمینه ای که شما ایجاد کرده اید‬
‫تنظیمات مد بلندگو‬
‫تنظیمات زمان تاخیرتنظیم کردن زمان تاخیر بلندگو‬
‫تنظیمات تن تست‬
‫تنظیمات صدا‬
‫تنظیمات ‪(DRC‬حوزه فشرده سازی دینامیک)‬
‫تنظیمات همزمانی ‪AV‬‬
‫تنظیمات صدای ‪ (HDMI‬انتخابی)‬
‫عملکرد صدای زمینه(‪/)DSP‬تثبیت کننده‬
‫مد دالبی پرو الجیک ‪II‬‬
‫افکت دالبی پرو الجیک ‪II‬‬
‫‪P.BASS‬‬
‫وصل کردن میکروفون‬
‫‪IRN‬‬
‫شروع كردن‬
‫اين مستلزم نكته ها يا دستورالعملهايي در صفحات است كه در مورد انجام هر عملكرد به شما كمك مي‬
‫كند‪.‬‬
‫) " در مورد ديسك هاي ويدئوي ‚ ‪DVD‬‬
‫` در اين دفترچه راهنما‚ دستورالعملهاي عالمت گذاري شده با "‪( DVD‬‬
‫صوتي و ‪ DVD-R/-RW‬هستند كه در مد ويدئوي ‪ DVD‬ضبط شده و سپس بسته شده اند مي باشند‪.‬‬
‫موقعي كه نوع مخصوصي از ‪ DVD‬گفته مي شود ‚ آن بطور جداگانه اي مشخص مي شود‪.‬‬
‫` اگر ديسك ‪ DVD-R/-RW‬بطور صحيحي در فرمت ويدئوي ‪ DVD‬ضبط نشده باشد‚ آن قابل پخش نخواهد بود‪.‬‬
‫درباره استفاده از اين دفترچه راهنماي كاربر‬
‫‪ .1‬مطمئن شويد كه با دستورالعملهاي ايمني قبل از استفاده از اين محصول آشنا بشويد‪( .‬صفحه ‪ 4‬ر‪ 3‬ببينيد)‬
‫‪ .2‬اگر مشكلي پيش بيايد ‚ بخش عيب يابي را بررسي كنيد‪( .‬صفحه ‪ 57~58‬را ببينيد)‬
‫حق كپي‬
‫شركت الكترونيك سامسونگ © ‪ 2008‬با مسئوليت محدود‬
‫همه حقوق محفوظ است‚ هيچ بخش يا كل اين دفترچه راهنما نمي تواند بدون اجازه كتبي شركت الكترونيك سامسونگ با مسئوليت محدود‬
‫چاپ و تكثير يا كپي شود ‪.Samsung Electronics Co.,Ltd‬‬
‫‬
‫شروع كردن‬
‫اين محصول فايلهاي مدياي ثابت (‪ )DRM‬را پشتيباني نمي كند‪.‬‬
‫‪ (DVD‬ديسك گردنده ديجيتال) صدا وويدئوي استثنايي و بي نظير ارائه مي كند‚ كه بايد از صدا محيطي و تكنولوژي فشرده سازي ويدئويي‬
‫‪ MPEG-2‬دالبي ديجيتال تشكر كنيم حاال شما مي توانيد از اين افكت هاي واقعي در خانه ‚ مانند موقعي كه در سينما يا تاالر كنسرت هستيد لذت‬
‫ببريد‪.‬‬
‫دستگاههاي پخش ‪ DVD‬و ديسك هاي آنها برحسب منطقه كدگذاري شده اند‪ .‬كدهاي منطقه اي بايد به منظور قابليت ديسك براي پخش مطابقت‬
‫كنند‪ .‬اگر كدها تطبيق نكنند ‚ ديسك پخش نخواهد شد‪.‬‬
‫شماره منطقه اي اين دستگاه پخش در پانل عقب آن داده شده است‪.‬‬
‫( دستگاه پخش ‪ DVD‬فقط ‪ DVD‬هايي را پخش مي كند كه برچسب هاي آنها با كدهاي منطقه مطابقت كنند)‪.‬‬
‫ديسك هاي قابل پخش‬
‫نوع ديسك‬
‫عالمت دیسک‬
‫(لوگو)‬
‫سيگنال هاي ضبط شده‪.‬‬
‫اندازه ثبت شده‬
‫‪ 12‬سانتيمتر‬
‫ويدئو‬
‫‪DVD-VIDEO‬‬
‫‪ 8‬سانتيمتر‬
‫‪AUDIO-CD‬‬
‫‪COMPACT‬‬
‫صدا‬
‫‪DIGITAL AUDIO‬‬
‫‪DivX‬‬
‫صدا‪ +‬ويدئو‬
‫اندازه دیسک حداکثر زمان پخش‬
‫تقريبا‪ 240 .‬دقيقه (يك طرفه)‬
‫تقريبا‪ 480 .‬دقيقه (دو طرفه)‬
‫تقريبا‪ 80 .‬دقيقه (يك طرفه)‬
‫تقريبا‪ 160 .‬دقيقه‪ ( .‬دو طرفه)‬
‫‪ 12‬سانتيمتر‬
‫‪ 74‬دقيقه‬
‫‪ 8‬سانتيمتر‬
‫‪ 20‬دقيقه‬
‫‪ 12‬سانتيمتر‬
‫—‬
‫‪ 8‬سانتيمتر‬
‫—‬
‫❖ ديسك هاي ‪CD-R‬‬
‫• بعضي از ديسك هاي ‪ CD-R‬ممكن است قابليت پخش را با توجه به وسيله ضبط ديسك (ضبط کننده ‪ CD‬يا كامپيوتر) و شرايط ديسك نداشته باشند‪.‬‬
‫• از يك ديسك ‪ 650 CD-R‬مگابايت‪ 74 /‬دقيقه استفاده كنيد‬
‫از ديسك هاي ‪ CD-R‬بيش از ‪ 700‬مگابايت‪ 80 /‬دقيقه استفاده نكنيد چون آنها نمي توانند پخش شوند‪.‬‬
‫• بعضي از مدياي‪ (CD-RW‬قابليت كپي دوباره) ممكن است قابل پخش نباشند‪.‬‬
‫• فقط ‪CD-R‬هايي كه بطور صحيحي “بسته شده اند“ مي توانند بطور كامل پخش شوند‪ .‬اگر بخش برنامه ديسك بسته شده ولي ديسك باز مانده باشد‚‬
‫ممكن است نمي تواند بطور كاملي پخش شود‪.‬‬
‫❖ ديسك هاي ‪CD-R MP3‬‬
‫• فقط ديسك هاي ‪ CD-R‬با فايلهاي ‪ MP3‬در فرمت ‪ 9660 ISO‬يا ‪Joliet‬مي توانند پخش شوند‪.‬‬
‫• اسمهاي فايلهاي ‪ MP3‬بايستي ‪ 8‬كاراكتر يا كمتر طول داشته باشند و شامل فاصله خالي يا كاراكترهاي ويژه نباشند‪)+ =/.(.‬‬
‫• از ديسك هاي ضبط شده با فشرده سازي‪ /‬غير فشرده سازي ديتا با معيار بزرگتر از ‪ 128‬كيلوبايت بر ثانيه استفاده كنيد‪.‬‬
‫• فقط فايلهاي با پسوند “‪”mp3.‬و “‪”MP3.‬مي توانند پخش شوند‪.‬‬
‫• فقط ديسك هايي كه بطور متوالي با چندين بخش كپي شده اند مي توانند پخش شوند‪ .‬اگر يك سگمنت خالي در ديسك چندين بخشي وجود داشته باشد‚‬
‫ديسك مي تواند فقط تا سگمنت خالي پخش شود‪.‬‬
‫• اگر ديسك بسته نشده باشد ‚ مدت طوالني الزم خواهد بود كه پخش شروع شود و همه فايلهاي ضبط شده ممكن است پخش نشوند‪.‬‬
‫• براي فايلهاي كدگذاري شده در فرمت معيار مشخصه بيت(‪ ‚)VBR‬براي مثال فايلهاي كدگذاري شده هم در معيار بيت كم و هم معيار بيت باال ( براي‬
‫مثال‚ ‪ 32‬كيلوبايت برثانيه~‪ 320‬كيلوبايت برثانيه)از صدا در طي پخش گذر خواهد كرد‪.‬‬
‫• حداكثر ‪ 500‬تراك مي توانند در ‪ CD‬پخش شوند‪.‬‬
‫• حداكثر ‪ 300‬فولدر در ‪ CD‬مي توانند پخش شوند‪.‬‬
‫❖ ديسك هاي ‪CD-R JPEG‬‬
‫• فقط فايلهايي با پسوند “‪ ”jpg‬مي توانند پخش شوند‪.‬‬
‫• ‪.‬اگر ديسك بسته نشده باشد‚ مدت طوالني تر الزم خواهد بود تا پخش شروع شود و همه فايلهاي ضبط شده ممكن است پخش نشوند‪.‬‬
‫• فقط ديسك هاي ‪CD-R‬بافايلهاي ‪ JPEG‬با فرمت ‪9660 ISO‬يا ‪ Joliet‬مي توانند پخش شوند‪.‬‬
‫• اسمهاي فايلهاي ‪ JPEG‬بايستي ‪ 8‬كاراكتر يا كمتر طول داشته باشند و شامل فاصله خالي يا كاراكترهاي ويژه نباشند(‪)+ = / .‬‬
‫• فقط ديسك چندين بخشي كپي شده بصورت متوالي مي تواند پخش شود‪ .‬اگر سگمنت خالي در ديسك چندين بخشي باشد‚ ديسك مي تواند فقط تا سگمنت‬
‫خالي پخش شود‪.‬‬
‫• حداكثر ‪ 9,999‬تصوير مي تواند در يك ‪ CD‬ذخيره شود‪.‬‬
‫• هنگام پخش ‪ CD‬تصويري ‪ ‚Kodak/Fuji‬فقط فايلهاي ‪ JPEG‬در فولدر تصويري مي توانند پخش شوند‪.‬‬
‫• ديسك هاي تصويري ديگر به غير از ‪ CD‬هاي تصوير ‪ Kodak/Fuji‬مي توانند زمان بيشتري براي شروع پخش بگيرند ياهمه آنها پخش نشود‪.‬‬
‫❖ ديسك هاي ‪DVD±R/RW, CD-R/RW DivX‬‬
‫ازانواع ديسك هاي فوق استفاده نكنيد!‬
‫• ‪ .‬ديسك هاي ‪ CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM‬و‪ DVD-RAM‬نمي توانند در اين دستگاه پخش شوند‪.‬‬
‫اگر چنين ديسك هايي پخش شوند‚ يك پيغام <‪ [ >WRONG DISC FORMAT‬فرمت ديسك نادرست] برروي صفحه تلويزيون ظاهر مي شود‪.‬‬
‫• ‪ .‬ديسك هاي ‪ DVD‬خريداري شده از خارج ممكن است دراين دستگاه پخش نشوند‪.‬‬
‫اگر چنين ديسك هايي پخش شوند يك پيغام <‪ >CAN`T PLAY THIS DISC PLEASE, CHECK REGION CODE‬نمي تواند اين ديسك‬
‫را پخش كند ‚ لطفا كد منطقه را بررسي كنيد برروي صفحه تلويزيون ظاهر مي شود‪.‬‬
‫• چون اين محصول فقط فرمت هاي كد گذاري شده مجاز توسط شبكه هاي شركت ‪ DivX‬را فراهم مي كند‚ فايل ‪ DivX‬ايجاد شده توسط كاربر ممكن‬
‫است پخش نشود‪.‬‬
‫• ارتقاءو بهنگام كردن نرم افزار براي فرمتهاي غيرسازگار پشتيباني نمي شود‪.‬‬
‫(مثال‪ QPEL‚GMC :‬رزوالسيون و جداسازي بيش از ‪ 600*800‬پيكسل‚ غيره)‬
‫• بخش هايي با معيار فريم باال ممكن است هنگام پخش يك فايل ‪ DivX‬پخش نشوند‪.‬‬
‫• براي اطالعات بيشتر درباره فرمت هاي مجاز توسط شبكه هاي شركت ‪ ‚DivX‬لطفا از سايت وب “‪ www.divxnetworks.net‬ديدن كنيد‪.‬‬
‫محافظت از كپي غيرمجاز‬
‫• بسياري از ديسك هاي ‪ DVD‬با محافظت از كپي غير مجاز كدگذاري شده اند‪ .‬به اين علت‚ شما فقط مي توانيد دستگاه پخش ‪ DVD‬خود را مستقيما به‬
‫تلويزيون وصل كنيد ولي نمي توانيد آن را به‪ VCR‬وصل كنيد‪ .‬اتصال به ‪ VCR‬نتايج اختالل تصوير از ديسك هاي ‪ DVD‬با محافظت در مقابل كپي‬
‫كردن غير مجاز را خواهد داشت‪.‬‬
‫• اين محصول داراي تكنولوژي محافظت در مبرابر كپي غير مجاز است كه به وسيله متدهايي از قوانين اياالت متحده امريكا و ديگر حقوق اموال هوشمند‬
‫كه مالكيت آن را اتحاديه ماكروويزيون و ديگر صاحبان حق ها دارا مي باشند تبعيت مي كند‪.‬‬
‫استفاده از تكنولوژي محافظت در برابر كپي غير مجاز بايد توسط اتحاديه ماكروويزيون تاييد شود ‚ و فقط براي خانه و استفاده هاي محدود مشاهده بكار‬
‫رودمگر اينكه به بيان ديگر توسط اتحاديه ماكروويزيون تاييد و مجاز شناخته شود‪.‬‬
‫مهندسي معكوس يا جدا كردن قسمتهاي اين دستگاه قدغن مي باشد‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫● شروع كردن‬
‫‪~ 6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪IRN‬‬
‫انواع و مشخصات ديسك‬
‫توصيف‬
‫اللوحة األمامية‬
‫‪IRN‬‬
‫توصیف‬
‫‪7‬‬
‫‪11‬‬
‫‪6 7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫● توصيف‬
‫‪9 10‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪FM ANT‬‬
‫‪FM ANT‬‬
‫‪FUNC.‬‬
‫‪1‬‬
‫دگمه قدرت (‬
‫‪2‬‬
‫سيني ديسك‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫‪MIC 1, MIC 2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫كانكتور ‪USB‬‬
‫‪8‬‬
‫)‬
‫‪MIC 2‬‬
‫‪5‬‬
‫دگمه باز‪/‬بستن‬
‫‪9‬‬
‫دگمه عملكرد‬
‫‪10‬‬
‫دگمه تنظيم به پايين& پرش (‬
‫دگمه تنظيم به باال & پرش (‬
‫‪11‬‬
‫ولوم كنترل‬
‫دگمه توقف (‬
‫)‬
‫)‬
‫نمايشگر‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫نشانگر پیش تنظیم تیونر‬
‫‪2‬‬
‫نمایشگر موقعیت سیستم‬
‫‪3‬‬
‫نشانگر فرکانس رادیویی‬
‫‪10‬‬
‫‪MIC 1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫دگمه پخش‪ /‬مكث (‬
‫)‬
‫)‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1‬‬
‫اتصال كارت ‪ (TX‬بي سيم)‬
‫كارت ‪ TX‬ارتباط بين دستگاه اصلي و آمپليفاير گيرنده بي سيم انتخابي را ممكن‬
‫مي سازد‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫سوكت خروجي ‪ (HDMI‬انتخابي)‬
‫با استفاده از كابل ‪ ‚HDMI‬اين ترمينال خروجي ‪ HDMI‬را به ترمينال ورودي‬
‫تلويزيون خود براي بهترين كيفيت تصوير متصل كنيد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫سوكت ورودي نوري ديجيتال خارجي‬
‫از اين براي ارتباط با تجهيزات خارجي قابل تطبيق با خروجي ديجيتال استفاده‬
‫مي كند‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫سوكت خروجي ويدئويي‬
‫سوكت ورودي ويدئوي تلويزيون ( ورودي ويدئو)را به سوكت خروجي ويدئو‬
‫متصل مي سازد‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫فیش های مادگی ‪AUX IN‬‬
‫خروجي آنالوگ ‪ 2‬كانالي رابه وسيله خارجي ( مانند ‪ )VCR‬متصل مي سازد‬
‫‪6‬‬
‫سوكت هاي خروجي قطعات ويدئويي‬
‫تلويزيون با ورودي قطعات ويدئويي را به اين سوكت ها وصل مي كند‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫سوكت كواكسيال ‪ FM 75‬اهم را‬
‫به آنتن ‪ FM‬وصل كنيد‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫فن خنك كننده‬
‫فن هميشه وقتي كه دستگاه روشن است مي چرخد مطمئن شويد كه حداقل ‪ 4‬اينچ‬
‫فضاي خالي در همه اطراف فن بهنگام نصب دستگاه وجود داشته باشد‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫كانكتورهاي خروجي بلندگو‬
‫به بلندگوهاي جلوي‚ عقبي و ساب ووفر وصل كنيد‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫بست‪-‬سیم‬
‫سیم های بلندگو را سفت کنید‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫بررسي و مرور دستگاه كنترل از راه دور‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪4‬‬
‫دگمه هاي رقمي(‪)9~0‬‬
‫‪23‬‬
‫‪5‬‬
‫دگمه صدا‬
‫‪24‬‬
‫دگمه عنوان فرعي‬
‫‪6‬‬
‫دگمه مرحله‬
‫‪25‬‬
‫دگمه مكث‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫دگمه هاي تنظيم از قبل‪ /‬پرش ‪CD‬‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫دگمه ولوم‬
‫‪9‬‬
‫دگمه منو‬
‫‪10‬‬
‫دگمه مكان نما‪ENTER/‬‬
‫‪11‬‬
‫دگمه اطالعات‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪STEP‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪8‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪9‬‬
‫‪30‬‬
‫‪29‬‬
‫دگمه باقيماندن‬
‫‪30‬‬
‫دگمه برگشت‬
‫‪13‬‬
‫حافظه تيونر‚ دگمه ‪ (SD‬تعريف استاندارد)‪/‬‬
‫‪ (HD‬تعريف عالي)‬
‫‪31‬‬
‫دگمه خروج‬
‫‪32‬‬
‫دگمه انصراف‬
‫‪14‬‬
‫دگمه بزرگنمائي‬
‫‪33‬‬
‫دگمه ويرايش صدا‬
‫‪15‬‬
‫دکمه ‪ECHO، SLEEP‬‬
‫‪34‬‬
‫دگمه تكرار‬
‫‪16‬‬
‫دگمه لوگو‬
‫‪35‬‬
‫دکمه ‪CD RIPPING‬‬
‫‪17‬‬
‫دکمه ‪MIC VOLUME RELEASE‬‬
‫‪36‬‬
‫دگمه نمايشگر‪ /‬تثبيت كننده‬
‫‪18‬‬
‫آهسته‚ دگمه منو‪ /‬استريو‬
‫‪37‬‬
‫آهسته‚ دگمه منو‪ /‬استريو‬
‫‪38‬‬
‫دکمه ‪MIC VOLUME INCREASE‬‬
‫‪39‬‬
‫دگمه ديمر‬
‫‪12‬‬
‫‪31‬‬
‫‪11‬‬
‫‪20‬‬
‫‪32‬‬
‫‪12‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫دگمه مد ‪PL II‬‬
‫دگمه افكت ‪PL II‬‬
‫دکمه ‪SOURCE‬‬
‫باتریهای دستگاه کنترل از راه دور را جا بیندازید‬
‫‪14‬‬
‫‪35‬‬
‫‪15‬‬
‫‪36‬‬
‫‪16‬‬
‫‪40‬‬
‫‪17‬‬
‫‪41‬‬
‫‪18‬‬
‫‪42‬‬
‫‪19‬‬
‫‪.1‬کاور محفظه باتری را در‬
‫جهت فلش درآورید‬
‫‪M‬‬
‫‪ .2‬دو باتري ‪ 1.5‬ولتي ‪ AAA‬را داخل كنيد‚ توجه كنيد‬
‫كه قطب هاي آنها در جهت درست باشد(‪ +‬و‪).‬‬
‫‪ .3‬درپوش محفظه باتری را در‬
‫جای خود قرار دهید‬
‫این احتیاط های قبلی را برای جلوگیری از نشت و ترکیدن باتریها رعایت کنید‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫‪12‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪10‬‬
‫‪13‬‬
‫‪26‬‬
‫دگمه پخش‬
‫دگمه توقف‬
‫دگمه هاي جستجو‬
‫دگمه بيصدا كردن‬
‫دگمه تنظيم‪ /‬كانال‬
‫‪19‬‬
‫‪REPEAT‬‬
‫‪22‬‬
‫‪DVD‬‬
‫● دستگاه كنترل از راه دور‬
‫‪21‬‬
‫‪3‬‬
‫دگمه تلويزيون‬
‫‪DVD‬‬
‫دگمه‪DVD‬‬
‫‪DVD‬تيونر ‪DVD‬‬
‫دگمه‬
‫دگمه ‪AUX‬‬
‫دگمه پورت‬
‫‪1‬‬
‫‪20‬‬
‫‪2‬‬
‫دگمه گيرنده ‪DVD‬‬
‫‪IRN‬‬
‫دستگاه كنترل از راه دور‬
‫‪1‬‬
‫دگمه برق‬
‫‪21‬‬
‫دگمه باز‪/‬بستن‬
‫باتريها را در دستگاه كنترل از راه دور طوري قرار دهيد كه قطب هاي آنها(‪)+‬با(‪ )+‬و(‪ ).‬با(‪ ).‬مطابقت كند‪.‬‬
‫از نوع درست باتريها استفاده كنيد‪ .‬باتريهايي كه مشابه به نظر مي رسند ممكن است ولتاژ هاي مختلفي داشته باشند‪.‬‬
‫هميشه هردو باتري را در يك زمان تعويض كنيد‪.‬‬
‫باتريهاي كهنه را در معرض گرماقرار ندهید‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫تنظيم دستگاه كنترل از راه دور‬
‫شما مي توانید عملكردهاي معیني از تلویزیون خود را با این دستگاه كنترل از راه دور كنترل كنید‬
‫‪ .1‬دگمه تلویزیون براي قرار دادن دستگاه كنترل از راه دور در مد تلویزیون فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .‬دگمه قدرت رابراي برگشت به مد تلویزیون فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .‬هنگام پایین نگهداشتن دگمه قدرت‚ كد مطابق با مارك تلویزیون خود را وارد كنید‪.‬‬
‫• اگر بیش از یك كد در تلویزیون شما در جدول لیست شده باشد ‚ آنها را یكي یكي‬
‫وارد كنید تا ببینید كه كدام كد كار مي كند‪.‬‬
‫مثال‪ :‬براي تلويزيون سامسونﮓ‬
‫هنگام پایین نگهداشتن دگمه قدرت‚ از دگمه هاي رقمي براي وارد كردن ‪00‬‬
‫‚ ‪15‬و‪16‬و‪ 17‬یا ‪ 40‬استفاده كنید‪. .‬‬
‫‪STEP‬‬
‫‪STEP‬‬
‫‪ .4‬اگر تلویزیون خاموش شود ‚ تنظیمات درست و كامل است‪.‬‬
‫• شما مي توانید از قدرت تلویزیون‚ ولوم‚ كانال و دگمه هاي رقمي (‪)9~0‬استفاده كنید‪.‬‬
‫‪M‬‬
‫` دستگاه كنترل ازراه دور در بعضي از ماركهاي تلویزیون ها كار نمي كند‪ .‬همچنین‚ بعضي عملیات ممكن است با توجه به‬
‫مارك تلویزیون شما ممكن نباشد‪.‬‬
‫` اگر شما دستگاه كنترل از راه دور را با كد مناسب براي مارك تلویزیون خود تنظیم نكنید‚ دستگاه كنترل از راه دور فقط‬
‫بطور پیش فرض با تلویزیون سامسونگ كار خواهد كرد‪.‬‬
‫حوزه كاركرد دستگاه كنترل از راه دور‬
‫کنترل از راه دور را می توان برای حدوداً ‪ 7‬متر در خط مستقیم استفاده کرد‪.‬‬
‫آن همچنین مي تواند با زاویه عمودي تا ‪ 30‬درجه از سنسور دستگاه كنترل از راه دور عمل كند‪.‬‬
‫‪FUNC.‬‬
‫‪14‬‬
‫‪MIC 2‬‬
‫‪MIC 1‬‬
‫کد‬
‫مارک‬
‫مارک‬
‫شماره‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪MTC‬‬
‫‪44‬‬
‫‪58 ,57 ,56‬‬
‫‪)Admiral )M.Wards‬‬
‫‪1‬‬
‫شماره‪.‬‬
‫‪60 ,59 ,40 ,20 ,19 ,18‬‬
‫‪NEC‬‬
‫‪45‬‬
‫‪15 ,01‬‬
‫‪A Mark‬‬
‫‪2‬‬
‫‪03‬‬
‫‪Nikei‬‬
‫‪46‬‬
‫‪,11 ,10 ,09 ,08 ,07 ,06 ,05 ,04 ,03 ,02 ,01‬‬
‫‪Anam‬‬
‫‪3‬‬
‫‪03‬‬
‫‪Onking‬‬
‫‪47‬‬
‫‪14 ,13 ,12‬‬
‫‪03‬‬
‫‪Onwa‬‬
‫‪48‬‬
‫‪48 ,40 ,18 ,01‬‬
‫‪AOC‬‬
‫‪4‬‬
‫‪74 ,73 ,67 ,66 ,54 ,09 ,08 ,07 ,06‬‬
‫‪Panasonic‬‬
‫‪49‬‬
‫‪81 ,58 ,57‬‬
‫‪)Bell & Howell )M.Wards‬‬
‫‪5‬‬
‫‪18‬‬
‫‪Penney‬‬
‫‪50‬‬
‫‪60 ,59‬‬
‫‪Brocsonic‬‬
‫‪6‬‬
‫‪90 ,69 ,62 ,59 ,54 ,48 ,18 ,17 ,15 ,03‬‬
‫‪Philco‬‬
‫‪51‬‬
‫‪18‬‬
‫‪Candle‬‬
‫‪7‬‬
‫‪72 ,62 ,54 ,48 ,40 ,18 ,17 ,15‬‬
‫‪Philips‬‬
‫‪52‬‬
‫‪03‬‬
‫‪Cetronic‬‬
‫‪8‬‬
‫‪91 ,80 ,66 ,63‬‬
‫‪Pioneer‬‬
‫‪53‬‬
‫‪25 ,18 ,03‬‬
‫‪Citizen‬‬
‫‪9‬‬
‫‪59 ,18 ,15‬‬
‫‪Portland‬‬
‫‪54‬‬
‫‪97‬‬
‫‪Cinema‬‬
‫‪10‬‬
‫‪40‬‬
‫‪Proton‬‬
‫‪55‬‬
‫‪03‬‬
‫‪Classic‬‬
‫‪11‬‬
‫‪67 ,66 ,06‬‬
‫‪Quasar‬‬
‫‪56‬‬
‫‪18‬‬
‫‪Concerto‬‬
‫‪12‬‬
‫‪75 ,61 ,60 ,56 ,48 ,17‬‬
‫‪Radio Shack‬‬
‫‪57‬‬
‫‪46‬‬
‫‪Contec‬‬
‫‪13‬‬
‫‪94 ,93 ,92 ,78 ,77 ,76 ,67 ,59 ,18‬‬
‫‪RCA/Proscan‬‬
‫‪58‬‬
‫‪15‬‬
‫‪Coronado‬‬
‫‪14‬‬
‫‪19 ,03‬‬
‫‪Realistic‬‬
‫‪59‬‬
‫‪84 ,83 ,82 ,61 ,05 ,03‬‬
‫‪Craig‬‬
‫‪15‬‬
‫‪40‬‬
‫‪Sampo‬‬
‫‪60‬‬
‫‪62‬‬
‫‪Croslex‬‬
‫‪16‬‬
‫‪,49 ,48 ,47 ,46 ,43 ,40 ,17 ,16 ,15 ,00‬‬
‫‪Samsung‬‬
‫‪61‬‬
‫‪03‬‬
‫‪Crown‬‬
‫‪17‬‬
‫‪63 ,61 ,59‬‬
‫‪Curtis Mates‬‬
‫‪18‬‬
‫‪98 ,60 ,59‬‬
‫کد‬
‫‪65 ,61 ,19‬‬
‫‪Sanyo‬‬
‫‪62‬‬
‫‪03‬‬
‫‪CXC‬‬
‫‪19‬‬
‫‪61 ,60 ,40 ,03‬‬
‫‪Scott‬‬
‫‪63‬‬
‫‪,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,04 ,03 ,02‬‬
‫‪Daewoo‬‬
‫‪20‬‬
‫‪19 ,18 ,15‬‬
‫‪Sears‬‬
‫‪64‬‬
‫‪90 ,59 ,48 ,36 ,35 ,34 ,32 ,30 ,29 ,28 ,27 ,26 ,25‬‬
‫‪64 ,57 ,15‬‬
‫‪Sharp‬‬
‫‪65‬‬
‫‪40‬‬
‫‪Daytron‬‬
‫‪21‬‬
‫‪58 ,57‬‬
‫‪)Signature 2000 )M.Wards‬‬
‫‪66‬‬
‫‪03‬‬
‫‪Dynasty‬‬
‫‪22‬‬
‫‪55 ,53 ,52 ,51 ,50‬‬
‫‪Sony‬‬
‫‪67‬‬
‫‪85 ,84 ,83 ,82 ,64 ,61 ,59 ,46 ,40 ,15 ,03‬‬
‫‪Emerson‬‬
‫‪23‬‬
‫‪40 ,03‬‬
‫‪Soundesign‬‬
‫‪68‬‬
‫‪65 ,19‬‬
‫‪Fisher‬‬
‫‪24‬‬
‫‪01‬‬
‫‪Spectricon‬‬
‫‪69‬‬
‫‪03‬‬
‫‪Funai‬‬
‫‪25‬‬
‫‪18‬‬
‫‪SSS‬‬
‫‪70‬‬
‫‪03‬‬
‫‪Futuretech‬‬
‫‪26‬‬
‫‪62 ,60 ,59 ,54 ,48 ,40 ,18‬‬
‫‪Sylvania‬‬
‫‪71‬‬
‫‪68 ,67 ,66 ,59 ,56 ,40 ,06‬‬
‫‪)General Electric )GE‬‬
‫‪27‬‬
‫‪96 ,95 ,61‬‬
‫‪Symphonic‬‬
‫‪72‬‬
‫‪40‬‬
‫‪Hall Mark‬‬
‫‪28‬‬
‫‪06‬‬
‫‪Tatung‬‬
‫‪73‬‬
‫‪69 ,59 ,50 ,18 ,15‬‬
‫‪Hitachi‬‬
‫‪29‬‬
‫‪18‬‬
‫‪Techwood‬‬
‫‪74‬‬
‫‪45‬‬
‫‪Inkel‬‬
‫‪30‬‬
‫‪25 ,18 ,15 ,03‬‬
‫‪Teknika‬‬
‫‪75‬‬
‫‪86 ,67 ,59 ,56‬‬
‫‪JC Penny‬‬
‫‪31‬‬
‫‪40 ,18‬‬
‫‪TMK‬‬
‫‪76‬‬
‫‪70‬‬
‫‪JVC‬‬
‫‪32‬‬
‫‪71 ,63 ,57 ,19‬‬
‫‪Toshiba‬‬
‫‪77‬‬
‫‪88 ,87 ,61 ,59‬‬
‫‪KTV‬‬
‫‪33‬‬
‫‪18‬‬
‫‪Vidtech‬‬
‫‪78‬‬
‫‪40 ,15 ,03‬‬
‫‪KEC‬‬
‫‪69 ,60 ,59‬‬
‫‪Videch‬‬
‫‪79‬‬
‫‪15‬‬
‫‪KMC‬‬
‫‪35‬‬
‫‪64 ,60 ,54 ,48 ,40 ,18 ,17 ,15‬‬
‫‪Wards‬‬
‫‪80‬‬
‫‪44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 ,38 ,37 ,17 ,16 ,15 ,01‬‬
‫‪)LG )Goldstar‬‬
‫‪36‬‬
‫‪34‬‬
‫‪18‬‬
‫‪Yamaha‬‬
‫‪81‬‬
‫‪18‬‬
‫‪Luxman‬‬
‫‪40‬‬
‫‪York‬‬
‫‪82‬‬
‫‪71 ,65 ,63 ,62 ,60 ,59 ,56 ,54 ,19‬‬
‫‪)LXI )Sears‬‬
‫‪37‬‬
‫‪38‬‬
‫‪03‬‬
‫‪Yupiteru‬‬
‫‪83‬‬
‫‪89 ,72 ,62 ,60 ,59 ,54 ,48 ,18 ,17 ,15‬‬
‫‪Magnavox‬‬
‫‪39‬‬
‫‪79 ,58‬‬
‫‪Zenith‬‬
‫‪84‬‬
‫‪54 ,40‬‬
‫‪Marantz‬‬
‫‪40‬‬
‫‪01‬‬
‫‪Zonda‬‬
‫‪85‬‬
‫‪54‬‬
‫‪Matsui‬‬
‫‪41‬‬
‫‪54 ,03‬‬
‫‪Dongyang‬‬
‫‪86‬‬
‫‪40 ,18‬‬
‫‪MGA‬‬
‫‪42‬‬
‫‪75 ,60 ,59 ,40 ,18‬‬
‫‪Mitsubishi/MGA‬‬
‫‪43‬‬
‫‪15‬‬
‫● دستگاه كنترل از راه دور‬
‫هنگام كنترل تلويزيون توسط دستگاه كنترل از راه دور‬
‫‪IRN‬‬
‫دستگاه کنترل از راه دور‬
‫‪IRN‬‬
‫اتصاالت‬
‫قطعات بلندگو‬
‫‪HT-Z220‬‬
‫این بخش شامل متد هاي مختلف ارتباط و اتصال سیستم سینماي خانگي به قطعات خارجي دیگر است‪.‬‬
‫قبل از جابجا کردن یا نصب محصول ‪ ،‬مطمئن شوید که برق دستگاه و کابل برق قطع می باشد‪.‬‬
‫)‪(R‬‬
‫اتصاالت بلندگوها‬
‫ساب ووفر‬
‫)‪(L‬‬
‫جلوی‬
‫عقبی‬
‫● اتصاالت‬
‫وسطی‬
‫)‪(R‬‬
‫)‪(L‬‬
‫‪HT-TZ222‬‬
‫پیچ(کوچک)‪10EA :‬‬
‫وسطی‬
‫پیچ( بزرگ)‪2EA :‬‬
‫)‪(R‬‬
‫سکوی پایه‬
‫ساب ووفر‬
‫پیچ( بزرگ)‪4EA :‬‬
‫پیچ(کوچک)‪20EA :‬‬
‫سکو‬
‫سیﻢ بﻠﻨدگو‬
‫)‪(L) (R‬‬
‫)‪(L‬‬
‫عقبی‬
‫جلوی‬
‫‪HT-TZ225‬‬
‫موقعيت قرار گرفتن دستگاه ‪DVD‬‬
‫وسطی‬
‫آن را برروی پایه یا کابینت قفسه یا زیر پایه تلویزیون قرار دهید‪.‬‬
‫)‪(L) (R‬‬
‫)‪(L) (R‬‬
‫انتخاب موقعيت شنيدن‬
‫موقعیت شنیدن بایستی در فاصله ‪ 2.5‬تا ‪ 3‬مرتبه از اندازه صفحه تلویزیون قرار گیرد‪.‬‬
‫مثال‪ :‬برای تلویزیون ‪ 32‬اینچ تلویزیون های ‪2.4~2‬متر(‪ 8~6‬فیت)‬
‫برای تلویزیون ‪ 55‬اینچ تلویزیون های ‪ 4~3.5‬متر(‪13~11‬فیت)‬
‫بلندگوی جلوی ‪ei‬‬
‫بلندگو را در جلو موقعیت شنیدن خودطوری قرار دهید که مایل به سمت جلو( با زاویه ‪ 45‬درجه) مقابل شما باشد‪.‬‬
‫بلندگوها را طوری قرار دهید که تویترآنها در همان ارتفاع گوش شما باشد‪.‬‬
‫سمت جلوی بلندگوهای جلوی را با سمت جلوی بلندگوی وسطی تراز کنید یا آنها را کمی جلوتر قرار دهید‪.‬‬
‫بلندگوی وسطی‬
‫‪f‬‬
‫بهتر است که آن را در همان ارتفاع بلندگوهای جلوی نصب کنید‪ .‬شما می توانید همچنین آن را مستقیما در باال یا زیر تلویزیون نصب کنید‪.‬‬
‫بلندگوی عقبی‬
‫‪hj‬‬
‫بلندگوها را در جلو موقعیت شنوایی خود قرار دهید‪ .‬اگر فضای کافی در اتاق وجود داشته باشد‪ ،‬این بلندگوها را روبروی همدیگر قرار دهید‪.‬‬
‫آنها را در حدود ‪ 60‬تا ‪ 90‬سانتیمتر ( ‪ 2‬تا ‪ 3‬فیت) باالی گوش خود‪ ،‬کمی پایین تر قرار دهید‪.‬‬
‫*‬
‫برخالف بلندگوهای جلوی و وسطی‪ ،‬بلندگوهای عقبی اساسا برای پخش افکت های صدا بکار می روند و صدا همیشه از آنها شنیده نمی شود‪.‬‬
‫ساب ووفر‬
‫موقعیت ساب ووفر زیاد مهم نیست آن را هرجایی که مایل هستید قرار دهید‪.‬‬
‫سکوی پایه‬
‫ساب ووفر‬
‫سکو‬
‫سیﻢ بﻠﻨدگو‬
‫جلوی‬
‫عقبی‬
‫سکوی تالبوی جلوی‪ /‬عقبی‬
‫چگونه بلندگو را روی سکو نصب کنيد‬
‫‪ - HT-TZ222‬بلندگوهای جلو‬
‫‪ - HT-TZ225‬بلندگوهای جلو‪/‬عقب‬
‫‪1‬‬
‫‪STAND BASE‬‬
‫‪ .1‬پايه را پشت و رو کرده و آنرا به نگهدارنده پايه وصل‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬پنج پيچ کوچک را مطابق شکل با پیچ گوشتی در پنج سوراخی که‬
‫با پیکان عالمت گذاری شده قرار دهید‪.‬‬
‫‪ .3‬بلندگوی باالی را به پایه نصب شده وصل کنید‪.‬‬
‫‬
‫‪STAND‬‬
‫‬
‫‪4‬‬
‫‪ .4‬با پیچ گوشتی یک پيچ بزرگ دیگر در سوراﺥ پشت بلندگو‬
‫که با عالمت پیکان مشخص شده قرار دهید‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪IRN‬‬
‫اتصاالت‬
‫وصل کردن بلندگوهای جلو‪ ،‬مرکزی‪ ،‬عقب و ساب ووفر‬
‫‪.1‬‬
‫اتصال بلندگوهای جلوی‪ ،‬عقبی‪ ،‬وسطی و ساب ووفر‬
‫دگمه ترمینال را در عقب بلندگو به پایین فشار دهید‬
‫‪HT-TZ225‬‬
‫‪ .2‬سیم سیاه را به ترمینال سیاه (‪ ).‬و سیم قرمز را به داخل ترمینال قرمز(‪)+‬‬
‫داخل کنید‪ ،‬و سپس دگمه را رها کنید‪.‬‬
‫بلندگوی وسطی‬
‫بلندگوی عقبی(چپ)‬
‫‪HT-Z220‬‬
‫● اتصاالت‬
‫‪ .3‬سر دیگر سیم بلندگو را به فیش های مادگی پشت دستگاه سینمای خانگی‬
‫و مدول گیرنده بی سیم وصل کنید‪.‬‬
‫• مطمئن شوید که رنگ فیشها با مادگی ها هماهنگی داشته باشند‪.‬‬
‫قرمز سیاه‬
‫بلندگوی جلوی(راست)‬
‫بلندگوی وسطی‬
‫بلندگوی جلوی(راست)‬
‫بلندگوی عقبی(چپ)‬
‫‪ipod‬‬
‫‪AUX IN 2‬‬
‫بلندگوی جلوی(چپ)‬
‫‪ipod‬‬
‫‪AUX IN 2‬‬
‫بلندگوی عقبی( راست)‬
‫بلندگوی جلوی(چپ)‬
‫بلندگوی عقبی( راست)‬
‫ساب ووفر‬
‫ساب ووفر‬
‫` نگذارید که بچه ها نزدیک بلندگوها بازی کنند‪ .‬اگر بلندگوه بیفتند به آنها صدمه می زنند‪.‬‬
‫‪HT-TZ222‬‬
‫` هنگام وصل کردن سیم ها به بلندگوها‪ ،‬مطمئن شوید که قطب های آنها(‪ )-/+‬درست باشند‪.‬‬
‫بلندگوی وسطی‬
‫بلندگوی عقبی(چپ)‬
‫` بلندگوی ساب ووفر را از دسترس بچه ها دور نگه دارید تا نگذارید که بچه ها دستها یا اشیای خارجی به لوله ها‬
‫(سوراخهای) بلندگوی ساب ووفر داخل کنند‪.‬‬
‫بلندگوی جلوی(راست)‬
‫` بلندگوی ساب ووفر را از به وسیله لوله ها(سوراﺥ های) آن آویزان کنید‪.‬‬
‫‪M‬‬
‫‪ipod‬‬
‫بلندگوی جلوی(چپ)‬
‫` اگر شما بلندگو را نزدیک تلویزیون قرار دهید ‪ ،‬رنگ صفحه تلویزیون به علت میدان مغناطیسی تولید شده توسط بلندگوها‬
‫دچار اختالل می شود‪ .‬اگر این پدیده اتفاق بیفتد ‪ ،‬بلندگو را دور از دستگاه تلویزیون خود قرار دهید‪.‬‬
‫بلندگوی عقبی( راست)‬
‫ساب ووفر‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫اتصاالت‬
‫‪.‬وقتی که دستگاه پخش ‪DVD‬خاموش است کارت ‪ TX‬را به داخل محل اتصال کار‬
‫ت ‪(TX‬بی سیم) در عقب دستگاه اصلی داخل کنید‪.‬‬
‫• کارت ‪ TX‬را طوری نگهدارید تا کناره های مایل آن به سمت چپ قرار گیرد و‬
‫دراین حالت کارت را به پورت داخل کنید‪.‬‬
‫• کارت ‪ TX‬ارتباط بین دستگاه اصلی و گیرنده بی سیم را ممکن می کند‪.‬‬
‫اتصال آمپلیفایر گیرنده بی سیم‬
‫‬
‫‪IRN‬‬
‫‪.1‬بلندگوهای جلوی‪ ،‬وسطی و ساب ووفر را به دستگاه پخش ‪ DVD‬مطابق صفحه ‪19‬‬
‫~‪18‬وصل کنید‪.‬‬
‫مدول گیرنده بیسیم (‪)SWA-4000/4100‬‬
‫‪ .‬بلندگوهای سمت راست و چپ را به مدول گیرنده بی سیم وصل کنید‪.‬‬
‫‪ .4‬کابل برق مدول گیرنده بی سیم را به پریز دیوار وصل کنید و برق آن را روشن کنید‪.‬‬
‫بلندگوی وسطی‬
‫بلندگوی جلوی(راست)‬
‫بلندگوی عقبی(چپ)‬
‫‪M‬‬
‫` مدول گیرنده بی سیم را در عقب موقعیت شنوایی خود قرار دهید‪ .‬اگر مدول گیرنده بی سیم خیلی به دستگاه اصلی نزدیک‬
‫باشد ‪ ،‬ممکن است اختالل و قطع صدا به علت تداخل شنیده شود‬
‫` اگر شما از وسایلی مانند اجاق ماکروفر‪ ،‬کارت شبکه بی سیم ‪ ،‬تجهیزات بلوتوث‪ ،‬یا هر وسیله دیگری با همان فرکانس‬
‫(‪ 2.4/5.8‬گیگاهرتز) نزدیک سیستم استفاده می کنید ‪ ،‬ممکن است اختالل و قطع صدا به علت تداخل شنیده شود‪.‬‬
‫‪ipod‬‬
‫` فاصله ارسال از دستگاه اصلی به مدول گیرنده بی سیم در حدود ‪ 33‬فیت(‪ 10‬متر) است‪ ،‬اما با توجه به محیط کارکرد شما‬
‫فرق می کند اگر دیوار فوالدی‪ -‬بتونی با فلزی بین دستگاه اصلی و مدول گیرنده بی سیم وجود داشته باشد‪ ،‬سیستم ممکن‬
‫است درحالت کلی کار نکند ‪ ،‬چون امواج رادیویی نمی توانند از فلز عبور کنند‪.‬‬
‫` اگر واحد اصلی نمی تواند اتصال بیسیم برقرار کند‪ ،‬سیستم نیازمند تنظیم شناسه بین واحد اصلی و مدول گیرنده بیسیم می‬
‫باشد‪ .‬موقعی که واحد اصلی خاموش است‪ ،‬دکمه های "‪ "5"←"3"←"1"←"0‬روی کنترل از راه دور را فشار دهید و‬
‫دستگاه روشن می شود‪ .‬بعد از اینکه مدول گیرنده بیسیم روشن شد‪ ،‬دکمه "‪ "ID SET‬واقع در پشت مدول گیرنده بیسیم را‬
‫برای ‪ 5‬ثانیه فشار دهید‪.‬‬
‫ساب ووفر‬
‫‪HT-TZ225‬‬
‫بلندگوی عقبی( راست)‬
‫‪HT-Z220/TZ222‬‬
‫بلندگوی جلوی(چپ)‬
‫` هیچ کارت دیگری را بجز کارت ‪ TX‬ارائه شده قرار ندهید‪.‬‬
‫اگر کارت ‪ TX‬دیگری استفاده شود‪ ،‬محصول ممکن است صدمه ببیند و یا به آسانی خارج نشود‪.‬‬
‫` کارت ‪ TX‬را بطور وارونه یا در جهت دیگر وارد کنید‪.‬‬
‫` کارت ‪ TX‬را هنگامی که دستگاه پخش ‪ DVD‬خاموش است داخل کنید‪ .‬داخل کردن کارت موقعی که دستگاه روشن است‬
‫ممکن است مشکل ایجاد کند‪.‬‬
‫` اگر کارت ‪ TX‬داخل شده باشد و تنظیمات مدول گیرنده بی سیم پکامل باشد‪ ،‬صدا از کانکتورهای بلندگوی عقبی دستگاه‬
‫اصلی خارج نخواهد شد‪.‬‬
‫بلندگوی عقبی( راست)‬
‫مدول گیرنده بی سیم‬
‫بلندگوی جلوی(چپ)‬
‫` آنتن گیرنده بی سیم در داخل مدول گیرنده بی سیم تعبیه شده است‪ .‬این دستگاه را از آب و رطوبت دور نگه دارید‪.‬‬
‫` برای قابلیت شنوایی مشهود‪ ،‬مطمئن شوید که منطقه اطراف محل مدول گیرنده بی سیم از موانع خالی باشد‪.‬‬
‫مدول گیرنده بی سیم‬
‫` اگر هیچ صدایی از بلندگوهای عقبی شنیده نشود‪ ،‬به مد ‪ DVD 5.1‬کاناله یا دالبی پروالجیک‪ II‬عوض کنید‪.‬‬
‫` در مد ‪2-‬کاناله ‪ ،‬هیچ صدایی از بلندگوهای عقبی بی سیم شنیده نمی شود‪.‬‬
‫‪M‬‬
‫‪20‬‬
‫` بلندگوهای عقبی ‪ HT-Z220/TZ222/TZ225‬را می توان به مدول گیرنده بیسیم (‪ )SWA-4000/4100‬که باید جداگانه خریداری‬
‫کنید‪ ،‬وصل کرد‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫● اتصاالت‬
‫کارت ‪TX‬‬
‫کناره های مایل به سمت چپ باشد‬
‫اتصاالت‬
‫هنگام اتصال یک کابل ‪ HDMI‬موقع روشن بودن دستگاه خروجی ویدئوی دستگاه پخش بطور اتوماتیکی به مد‪ HDMI‬عوض می شود‬
‫•‬
‫اتصال خروجی ويدئو به تلويزيون خود‬
‫یكي از سه متد فوق را براي اتصال به تلویزیون انتخاب كنید‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫متد ‪3‬‬
‫( فراهم شده)‬
‫متد ‪1‬‬
‫( فراهم نشده)‬
‫ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ‪) HDMI‬ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﯽ(‬
‫متد‪( HDMI :1‬بهترين)‬
‫کابل ‪ (HDMI‬انتخابی) را از سوکت خروجی ‪ HDMI‬در عقب دستگاه پخش خود به سوکت ورودی ‪ HDMI‬در تلویزیون خود وصل کنید‪.‬‬
‫انتخاب جداسازی و رزوالسيون‬
‫متد ‪ :2‬قطعات ويدئويی (بهتر)‬
‫این عملکرد به کاربر امکان انتخاب رزوالسیون و جداسازی برای خروجی ‪ HDMI‬را می‬
‫دهد‪.‬‬
‫اگر تلویزیون شما به ورودی های تصویر مﺆلفه ای مجهز است‪ ،‬یک سیم مﺆلفه ای (ارائه نشده) را از خروجی تصویر مﺆلفه ای‬
‫(‪ Pr، Pb‬و ‪ )Y‬در پشت واحد اصلی به مادگی های ورودی تصویر مﺆلفه ای در تلویزیون خود متصل کنید‪.‬‬
‫متد ‪ :3‬ويدئوی ترکيبی (خوب)‬
‫کابل ویدئوی فراهم شده را از سوکت خروجی ویدئو در عقب دستگاه پخش ‪ DVD‬به سوکت ورودی ویدئو در تلویزیون خود متصل کنید‪.‬‬
‫‪M‬‬
‫` رزوالسیون و جداسازی موجود برای خروجی ‪ HDMI ، 480p, 576p, 720p, 1080i/1080p‬می باشد‬
‫` این محصول در مد اسکن حایل(‪ )576i, 480i‬برای قطعات خروجی کار می کند‪.‬‬
‫` اگر شما از كابل ‪ HDMI‬براي اتصال تلویزیون سامسونگ به دستگاه پخش ‪ DVD‬استفاده مي كنید ‚ شما مي توانید از دستگاه سینماي‬
‫خانگي با دستگاه كنترل از راه دور استفاده كنید‪ .‬این مورد فقط با تلویزیون ساموسونگ فراهم است كه (‪ Anynet+)HDMI-CEC‬را‬
‫پشتیباني مي كنند‪.‬‬
‫` اگر تلویزیون شما دارای نشان‬
‫‬
‫•‬
‫‪ (HDMI‬حايل مالتی مديا با کيفيت باال)‬
‫‪ HDMI‬یک حایلی است که ارسال دیجیتال دیتای ویدئو و صدا را فقط با یک کانکتور ممکن می سازد‪.‬‬
‫با استفاده از ‪ ،HDMI‬سینمای خانگی ‪ DVD‬سیگنال ویدئویی و صدای دیجیتال را ارسال می دارد و تصاویر شفاف و جالب در تلویزیون با داشتن سوکت ورودی‬
‫‪ HDMI‬نمایش می دهد‪.‬‬
‫توصيف اتصال ‪HDMI‬‬
‫کانکتو‪.‬ر ‪-HDMI‬دیتای ویدئو و صدای دیجیتال را پشتیبانی می کند‪.‬‬
‫ ‪ HDMI‬فقط سیگنال دیجیتال خالص و کامل را به تلویزیون می فرستد‬‫ اگر دستگاه تلویزیون شما ‪(HDCP‬محافظت محتویات دیجیتال با باند پهن‪ -‬کیفیت باال) را پشتیبانی نکند ‪ ،‬نویز اتفاقی درروی صفحه ظاهر می شود‬‫چرا سامسونﮓ از ‪ HDMI‬استفاده می کند؟‬
‫تلویزیون های آنالوگ به یک سیگنال ویدئو‪ /‬صدای آنالوگ احتیاج دارند‪ .‬اما با وجود این ‪ ،‬هنگام پخش یک ‪ ،DVD‬دیتا بصورت دیجیتال به تلویزیون‬
‫فرستاده می شود‪ .‬بنابراین هم کنورتر دیجیتال‪ -‬آنالوگ( در سینمای خانگی ‪ )DVD‬یا کنورتر آنالوگ‪ -‬دیجیتال ( در تلویزیون) الزم است‪ .‬در طی تبدیل ‪،‬‬
‫تصویر به علت نویز و از دست دادن سیگنال تاحدودی کیفیت خود را از دست می دهد‪ .‬تکنولوژی ‪ HDMI‬دارای کیفیت فوق العاده است چون به هیچ‬
‫تبدیل ‪ D/A‬نیاز ندارد و سیگنال دیجیتال خالص از دستگاه پخش به تلویزیون ارسال می کند‬
‫‪ HDCP‬چيست؟‬
‫‪ (HDCP‬محافظ محتویات دیجیتال باند پهن‪ -‬با کیفیت باال) یک سیستمی برای محافظت محتویات ‪ DVD‬خارج شده توسط ‪ HDMI‬از منبع کپی شده است‪.‬‬
‫آن لینک دیجیتال مخفیو محکمی بین منبع ویدئو(کامپیوتر‪ ،DVD‬غیره) و وسیله نمایشگر( تلویزیون‪ ،‬پروژکتور ‪ ،‬غیره) فراهم می کند‪ .‬محتویات به‬
‫صورت مخفی و محرمانه در منبع اصلی محافظت می شوند تا از کپی ممکن و غیر مجاز آنها جلوگیری شود‪.‬‬
‫‪ +Aynet‬چيست؟‬
‫یک عملکرد آسان و راحتی است که کارکرد مرتبطی با این دستگاه از طریق تلویزیون های سامسونگ با مشخصه ‪ +Aynet‬ارائه می کند‪.‬‬
‫ اگر تلویزیون سامسونگ شما یک لوگو داشته باشد‪ ،‬بنابراین آن عملکرد ‪ +Aynet‬را پشتیبانی می کند‬‫ اگر شما دستگاه پخش را روشن کرده و دیسک را داخل کنید ‪ ،‬دستگاه پخش شروع به پخش دیسک می کند و تلویزیون بطور اتوماتیکی روشن می شود و‬‫به مد ‪ HDMI‬عوض می شود‪.‬‬
‫ اگر شما دستگاه پخش را روشن کنید و دگمه پخش را درحالی که دیسک را قبال داخل دستگاه قرار داده اید‪ ،‬فشار دهید ‪ ،‬تلویزیون فورا روشن می شود و‬‫به مد ‪ HDMI‬عوض می شود‪.‬‬
‫باشد‪ ،‬از قابلیت ‪ +Anynet‬پشتیبانی می کند‪.‬‬
‫در مد توقف‪ ،‬دگمه ‪ (SD/HD‬تعریف استاندارد‪ /‬تعریف باال) را درروی دستگاه کنترل‬
‫از راه دور فشار دهید‪.‬‬
‫• رزوالسیون و جداسازی موجود برای خروجی ‪HDMI ،576p)480p(,720p,‬‬
‫‪ 1080i/1080p‬می باشند‪.‬‬
‫• رزوالسیون و جداسازی ( تعریف استاندارد)( ‪ )576p)480p‬و رزوالسیون و‬
‫جداسازی ‪ (HD‬تعریف باال) ‪ 720p, 1080i/1080p‬می باشد‪.‬‬
‫‪M‬‬
‫` اگر تلویزیون رزوالسیون و جداسازی مشخص شده را پشتیبانی نکند‪،‬‬
‫شما نخواهید توانست تصویر را بطور صحیح ببینید‪.‬‬
‫` هنگامی که کابل ‪ HDMI‬وصل شده است‪ ،‬سیگنال های ویدئوی ترکیبی و‬
‫قطعات خارج نمی شوند‪.‬‬
‫` دفترچه راهنمای کاربر سازنده تلویزیون خود را برای اطالعات بیشتر در‬
‫مورد چگونگی انتخاب منبع ورودی ویدئو برای تلویزیون ببینید‪.‬‬
‫‪STEP‬‬
‫چرا از‪ (HDMI‬حايل مالتی مديای با تعريف باال)‬
‫استفاده می کنيم؟‬
‫این وسایل سیگنال ویدئوی ‪ DVD‬را به صورت‬
‫دیجیتال بدون عمل تبدیل آنها به آنالوگ ارسال می‬
‫دارند‪ .‬شما تصاویر شفاف تر وواضح تری هنگام‬
‫استفاده از ارتباط ‪ HDMI‬خواهید داشت‪.‬‬
‫‬
‫● اتصاالت‬
‫‪FM ANT‬‬
‫متد ‪2‬‬
‫( فراهم نشده)‬
‫‪IRN‬‬
‫عملکرد کشف اتوماتيک ‪ (HDMI‬انتخابی)‬
‫اتصاالت‬
‫نوری‪ :‬پانل عقبی‬
‫عملکرد ‪(HDMI‬انتخابی)‬
‫‪IRN‬‬
‫اتصاالت صوتی از قطعات ووسایل خارجی‬
‫‪ : AUX‬پانل عقبی‬
‫استفاده از‪Aynet+ (HDMI-CEC‬‬
‫‪ +Aynet‬یک عملکردی است که به شما امکان می دهد تا وسایل سامسونگ دیگر را با‬
‫● اتصاالت‬
‫‪THEATER‬‬
‫با ‪+Aynet‬‬
‫‪TV‬‬
‫‪ View‬می تواند با اتصال این‬
‫‪+Aynet‬‬
‫دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون خود کنترل کنید‪،‬‬
‫‪THEATER Menu‬‬
‫شما می توانید از این دستگاه استفاده کنید‪ ،‬تلویزیون‬
‫سینمای خانگی به تلویزیون سامسونگ با استفاده از کابل ‪ HDMI‬استفاده شود‪ .‬این مورد‬
‫خود را روشن کنید‪ ،‬یا فیلمی را با فشردن دگمه‬
‫فقط در تلویزیون های سامسونگ که ‪ +Aynet‬را پشتیبانی می کنند فراهم است‪.‬‬
‫پخش درروی دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون‬
‫‪ .1‬دستگاه اصلی سینمای خانگی را به تلویزیون سامسونگ با کابل ‪ HDMI‬وصل کنید‪ .‬سامسونگ خود تماشا کنید‬
‫‪FM ANT‬‬
‫‪FM ANT‬‬
‫(صفحه ‪ 22‬را ببینید)‬
‫‪ .‬عملکرد ‪ +Aynet‬را در تلویزیون خود تنظیم کنید‬
‫( دفترچه دستورالعملهای تلویزیون را برای اطالعات بیشتر ببینید)‬
‫• شما می توانید دستگاه تئاتر خانگی را‪Off‬با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون‬
‫‪On‬‬
‫‪to Player‬‬
‫‪ , , , , Connected‬و ‪ ,‬دگمه‬
‫موجود‪, :‬‬
‫استفاده کنید‪( .‬دگمه های تلویزیون‬
‫‪Setup‬‬
‫~ دگمه)‬
‫ها‬
‫اگر شما تلویزیون را انتخاب کنید‬
‫‪Exit‬‬
‫‪Enter‬‬
‫‪ )Aynet+(HDMI-CEC‬را با فشردن دگمه ‪ +Aynet‬در روی دستگاه کنترل از راه دور تلویزیون‬
‫خود تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪THEATER‬موسیقی گوش دهید‪.‬‬
‫• گیرنده‪ :‬روشن‪ :‬شما می توانید با استفاده از سیستم سینمای خانگی به‬
‫‪View TV‬‬
‫گوش کنید‪.‬‬
‫• گیرنده‪ :‬خاموش‪ :‬شما می توانید به صدا از طریق تلویزیون‬
‫‪THEATER Menu‬‬
‫کابل صدا (فراهم نشده) را در صورتی‬
‫که وسیله آنالوگ خارجی فقط یک خروجی‬
‫صدا داشته باشد‪ ،‬به سمت چپ یا راست‬
‫وصل کنید‪.‬‬
‫‪Move‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪ENTER‬‬
‫‪ENTER‬‬
‫کایل نوری‬
‫)فراهم نشده (‬
‫‪MOVE‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫وسیله آنالوگ خارجی‬
‫وسیله دیجیتال خارجی‬
‫اگر تئاتر را انتخاب کنید‬
‫تئاتر رابرای اتصال انتخاب کنید و گزینه هر مورد را مطابق زیر تنظیم کنید‪.‬‬
‫• مشاهده تلویزیون‪ :‬اگر ‪ )Aynet+(HDMI-CEC‬برروی روشن تنظیم شده و شما مشاهده‬
‫تلویزیون را انتخاب کرده باشید‪ ،‬تئاتر خانگی بطور اتوماتیکی در مد به دیجیتال عوض می شود‪.‬‬
‫• منوی تئاتر‪ :‬شما می توانید به منوی تئاتر خانگی دسترسی یافته و آن را کنترل کنید‪.‬‬
‫•کارکرد تئاتر‪ :‬اطالعات پخش دیسک تئاتر خانگی نمایش داده خواهد شد‪ .‬شما می توانید عملیات‬
‫‪Off‬‬
‫کردن عنوان فرعی را کنترل کنید‪.‬‬
‫عوض‬
‫دیسک تئاتر خانگی مانند عنوان‪ ،‬بخش و‬
‫‪On‬‬
‫‪Connected to Player‬‬
‫سینمای خانگی به موسیقی گوش دهید‪.‬‬
‫• گیرنده‪ :‬روشن‪ :‬شما می توانید با استفاده از سیستم ‪Setup‬‬
‫• گیرنده‪ :‬خاموش‪ :‬شما می توانید به صدا از طریق تلویزیون گوش کنید‬
‫‪M‬‬
‫‪Exit‬‬
‫‪Enter‬‬
‫‪ENTER‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪ AUX‬اتصال وسیله خارجی آنالوگ‪:‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫وسایل سیگنال آنالوگ مانند ‪VCR‬‬
‫‪ .1‬ورودی ‪ (AUX‬صدا) را در سینمای خانگی به خروجی صدای وسیله آنالوگ خارجی وصل کنید‪.‬‬
‫• مطمئن شوید که رنگ های کانکتورها مطابقت کنند‪.‬‬
‫‪Move‬‬
‫` در صورتی که شما»مشاهده تلویزیون» را انتخاب کنید ‪ ،‬اگر بخواهید که به صدای تلویزیون از طریق ورودی دیجیتال گوش‬
‫کنید ‪ ،‬شما باید کابل نوری را بین تلویزیون و تئاتر خانگی وصل کنید‪.‬‬
‫‪( BD Wise‬فقط محصوالت ‪)Samsung‬‬
‫فقط زمانی می توانید منوی ‪ BD Wise‬را انتخاب کنید که سینمای خانگی ‪ Samsung‬با کابل ‪ HDMI‬به یک تلویزیون‬
‫‪ Samsung‬که از ‪ BD Wise‬پشتیبانی می کند وصل شده باشد‪.‬‬
‫• ‪ BD Wise‬چیست؟‬
‫قابلیت ‪ BD Wise‬محصوالت مختلف ‪ Samsung‬را که از ‪ BD Wise‬پشتیبانی می کنند بطور خودکار تنظیم می کند تا‬
‫تنظیمات بهینه ای میان آنها بوجود آید‪ .‬این قابلیت فقط زمانی فعال می شود که محصوالت ‪ Samsung‬سازگار با ‪BD‬‬
‫‪ Wise‬با کابل ‪ HDMI‬بهم وصل شده باشند‪.‬‬
‫• برای استفاده از ‪BD Wise‬‬
‫‪ .1‬سینمای خانگی ‪ Samsung‬را با یک کابل ‪ HDMI‬به یک تلویزیون ‪ Samsung‬سازگار‬
‫با ‪ BD Wise‬وصل کنید‪.‬‬
‫‪ .2‬منوهای ‪ BD Wise‬سیستم سینمای خانگی ‪ Samsung‬و تلویزیون ‪Samsung‬‬
‫را روی روشن تنظیم کنید‪.‬‬
‫شود‬
‫پخش‬
‫خواهید‬
‫می‬
‫که‬
‫محتوایی‬
‫اساس‬
‫بر‬
‫ با این کار کیفیت تصویر‬‫‪RETURN‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫(در دیسک‪ ،DVD ،‬غیره) بهینه خواهد شد‪.‬‬
‫ این کار کیفیت تصویر سیستم سینمای خانگی و تلویزیون ‪ Samsung‬ساز‬‫گار با ‪ BD Wise‬را نیز بهینه می کند‪.‬‬
‫‪M‬‬
‫‪RGB‬‬
‫‪M‬‬
‫‪24‬‬
‫‪BD WISE‬‬
‫وسایل سیگنال دیجیتال مانند جعبه کابل‪ /‬گیرنده ماهواره (‪)Set-Top Box‬‬
‫‪HDMI VIDEO OUT:‬‬
‫‪WIDE/HDTV‬‬
‫‪:‬‬
‫‪TV DISPLAY‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪:‬‬
‫‪PARENTAL‬‬
‫‪CHANGE‬‬
‫‪:‬‬
‫‪PASSWORD‬‬
‫‪ENTER‬‬
‫` شما می توانید سوکت خروجی ویدئوی ‪ VCR‬خود را به تلویزیون‪ ،‬و سوکت های خروجی صدای ‪ VCR‬این وسیله وصل‬
‫کنید‪.‬‬
‫نوری‪ :‬اتصال وسیله دیجیتال خارجی‬
‫‪LANGUAGE‬‬
‫‪: ON‬‬
‫‪ .‬دگمه ‪ AUX‬را در روی دستگاه کنترل از راه دور برای انتخاب ورودی‪ AUX‬فشار دهید‪.‬‬
‫• شما همچنین می توانید از دگمه عملکرد درروی دستگاه اصلی استفاده کنید‪.‬‬
‫مد مطابق موارد فوق عوض می شود‪:‬‬
‫‪.DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM‬‬
‫‪ .1‬ورودی دیجیتال ( نوری) تئاتر خانگی را به خروجی دیجیتال وسیله خارجی دیجیتال وصل کنید‪.‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫‪ .‬دگمه ‪ AUX‬را درروی دستگاه کنترل از راه دور برای انتخاب ‪,‬ورودی دیجیتال فشار دهید‪.‬‬
‫• شما همچنین می توانید از دگمه عملکرد درروی دستگاه اصلی استفاده کنید‪ .‬مد مطابق موارد فوق عوض می شود‪:‬‬
‫‪.DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX ➞ USB ➞ FM‬‬
‫` اگر می خواهید در ‪ BD Wise‬دقت تصویر را عوض کنید‪ ،‬باید از قبل ‪ BD Wise‬را خاموش کنید‪.‬‬
‫` اگر حالت ‪ BD Wise‬را خاموش کنید‪ ،‬دقت تصویری تلویزیون متصل بطور خودکار بر اساس حداکثر دقت ممکن تنظیم می شود‪.‬‬
‫` اگر پخش کننده به دستگاهی وصل شود که از ‪ BD Wise‬پشتیبانی نمی کند‪ BD Wise ،‬غیرفعال خواهد شد‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫اتصاالت‬
‫اتصال به آنتن ‪FM‬‬
‫‪IRN‬‬
‫قبل از استفاده از سیستم سینمای خانگی‬
‫دستگاه کنترل از راه دور سینمای خانگی ‪ DVD‬می تواند برای کنترل تلویزیون های سامسونگ استفاده شود‪.‬‬
‫‪ .1‬آنتن ‪ FM‬فراهم شده را به سوکت کواکسیال ‪ 75‬اهم وصل کنید‪.‬‬
‫‪FUNC.‬‬
‫‪FM ANT‬‬
‫‪FM ANT‬‬
‫آنتن ‪ (FM‬فراهم شده)‬
‫‪MIC 2‬‬
‫● قبل از استفاده از سیستم سینمای خانگی‬
‫‪ .‬سیم آنتن را به آرامی در اطراف حرکت دهید تا محلی را که بهترین گیرندگی را دارد پیدا کنید ‪ ،‬سپس آن را به دیوار یا سطح سفت‬
‫دیگری محکم کنید‪.‬‬
‫‪MIC 1‬‬
‫‪ .1‬دوشاخه کابل برق دستگاه اصلی را به منبع برق متناوب وصل کنید‪.‬‬
‫‪ .‬دگمه گيرنده ‪ DVD‬را برای کارکرد تئاتر خانگی ‪ DVD‬فشار دهید‬
‫‪ .‬دگمه عملکرد روی دستگاه اصلی یا دگمه ‪ DVD‬درروی دستگاه کنترل از راه دور‬
‫را فشار دهید تا پخش ‪ DVD/CD‬را انجام دهید‪.‬‬
‫‪ .4‬دگمه ‪ TV‬رابرای تنظیم دستگاه کنترل از راه دور برروی مد تلویزیون فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .5‬دگمه ‪(POWER‬برق) را برای روشن کردن تلویزیون سامسونگ با این دستگاه کنترل‬
‫از راه دور فشار دهید‪.‬‬
‫‪M‬‬
‫` این دستگاه پخش امواج ‪ AM‬را دریافت نمی کند‬
‫‪VIDEO‬‬
‫‪ .‬دگمه ‪ SOURCE‬را برای انتخاب مد ویدئو در تلویزیون خود فشار دهید‪.‬‬
‫فن خنک کننده‬
‫فن خنک کننده هوای خنک برای دستگاه را فراهم می کند تا از گرم شدن بیش از حد آن جلوگیری شود‪.‬‬
‫لطفا احتیاط های فوق رابرای ایمنی خود مشاهده و رعایت کنید‪.‬‬
‫• مطمئن شوید که دستگاه بخوبی تهویه می شود‪ .‬اگر تهویه دستگاه ضعیف باشد ‪ ،‬ممکن است درجه حرارت داخل دستگاه باال برود وبه آن صدمه بزند‪.‬‬
‫• فن خنک کننده یا سوراﺥ های تهویه را مسدود نکنید‪ ( .‬اگر فن خنک کننده یا سوراخهای تهویه با کاغذ روزنامه یا پارچه پوشانده شود‪ ،‬گرمای زیادی در‬
‫داخل دستگاه ایجاد می شود و ممکن است باعث آتش سوزی شود)‬
‫انتخاب فرمت ويدئويي‬
‫موقعي كه دستگاه خاموش است‚ دگمه رقمي ‪ 7‬را در روي دستگاه كنترل از راه دور براي مدت بیش از ‪ 5‬ثانیه فشار داده و نگه دارید‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫‪FM ANT‬‬
‫•‬
‫•‬
‫‬
‫بطور پیش فرض‚ فرمت ویدئویي برروي “‪ ”PAL‬تعیین مي شود‪.‬‬
‫“‪”NTSC‬یا “‪ ”PAL‬برروي نمایشگر ظاهر مي شوند‪.‬‬
‫علﻰ وحدﺓ التحكم عن بعد لالختیار بین "‪ "NTSC‬و"‪ ."PAL‬در همین موقع ‚ دگمه شماره ‪ 7‬را‬
‫به مدت كوتاهي فشار دهید تا بین “‪”NTSC‬و “‪ ”PAL‬عوض كنید‪.‬‬
‫هر كشوري استانداردهاي فرمت ویدئویي متفاوتي دارد‪.‬‬
‫براي انجام پخش معمولي ‚ فرمت ویدئویي دیسك باید همان فرمت ویدئویي تلویزیون شما باشد‪.‬‬
‫‬
‫‪IRN‬‬
‫پخش‬
‫پخش ديسک‬
‫پخش ‪MP3/WMA-CD‬‬
‫‪DVD‬‬
‫) رابرای باز کردن سینی دیسک فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .‬دیسک را درآن قرار دهید‪.‬‬
‫• دیسک را به آرامی در داخل سینی طوری قرار دهید که برچسب دیسک روبه باال باشد‪.‬‬
‫‪FUNC.‬‬
‫‪STANDBY‬‬
‫‪ .‬محفظه دیسک را با فشردن دوباره دگمه باز‪ /‬بستن(‬
‫• پخش بطور اتوماتیکی شروع می شود‪.‬‬
‫) ببندید‪.‬‬
‫‪A‬‬
‫‪ .1‬دیسک ‪ MP3/WMA‬را در سینی دیسک قرار دهید‪.‬‬
‫• صفحه منوی ‪ MP3/WMA‬ظاهر می شود و پخش شروع می شود‪.‬‬
‫• ظاهر منو بستگی به دیسک ‪ MP3/WMA‬دارد‪.‬‬
‫• فایلهای ‪ WMA-DRM‬نمی توانند پخش شوند‪.‬‬
‫● پخش‬
‫‪ .1‬دگمه باز‪ /‬بستن(‬
‫‪B‬‬
‫‪CD‬های دیتا (‪ )CD-R, CD-RW‬کد گذاری شده در فرمت ‪ MP3/WMA‬می توانند پخش شوند‪.‬‬
‫‪STEP‬‬
‫برای انتخاب آلبوم استفاده کنید ‪ ،‬و‬
‫‪ .‬در مد توقف‪ ،‬از دگمه مکان نما ‪,,,‬برای‬
‫دگمه ‪ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫• از دگمه مکان نما ‪ ,‬برای انتخاب تراک استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ .‬برای عوض کردن آلبوم‪ ،‬از دگمه مکان نما ‪ ,,,‬برای انتخاب آلبوم‬
‫دیگر در مد توقف استفاده کنید و سپس دگمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .4‬دگمه ‪ STOP‬توقف را برای متوقف کردن پخش فشار دهید‪..‬‬
‫برای توقف پخش‪ ،‬دگمه توقف ) ) را در طی پخش فشار دهيد‪.‬‬
‫• اگر یکبار فشرده شود‪ PRESS PLAY ،‬نمایش داده می شود و موقعیت توقف در حافظه ذخیره می شود‪.‬‬
‫اگر دگمه ‪ ) )PLAY‬یا دگمه ‪ ENTER‬فشرده شود ‪ ،‬پخش از موقعیت توقف دوباره شروع می شود‪.‬‬
‫( این عملکرد فقط به ‪ DVD‬ها کار می کند)‬
‫• اگر دوبار فشرده شود‪(STOP ،‬توقف) نمایش داده می شود و اگر دگمه ) )‪(PLAY‬پخش) فشرده شود ‪ ،‬پخش از اول شروع می شود‪.‬‬
‫( را در طی پخش فشار دهيد‪.‬‬
‫برای مکث موقت پخش‪ ،‬دگمه مکث )‬
‫• برای شروع دوباره پخش‪ ،‬دگمه ‪(PLAY‬پخش) ) ) را فشار دهید‪.‬‬
‫‪M‬‬
‫‪M‬‬
‫` با توجه مد ضبط‪ ،‬بعضی از ‪ MP3/WMA-CDs‬ممکن است پخش نشوند‪.‬‬
‫` جدول مندرجات ‪ MP3-CD‬با توجه به فرمت تراک‪ MP3/WMA‬ضبط شده روی دیسک فرق می کند‪.‬‬
‫برای پخش يک آيکون فايل در صفحه‪،‬‬
‫` صفحه اولیه ممکن است بسته به محتویات دیسک متفاوت باشد‪.‬‬
‫` دیسک های غیر مجاز در این دستگاه پخش کار نمی کنند چون آن بر خالف قوانین ‪ (CSS‬سیستم خدشه و سرقت محتویات‪ :‬یک سیستم‬
‫محافظت از کپی غیر مجاز) می باشد‬
‫• دگمه مکان نما ‪ ,,,‬را هنگامی که آن در مد توقف است فشار دهيد و آيکون دلخواه را از بخش بااليی منو انتخاب کنيد‪.‬‬
‫آيکون فايل موسيقی‪ :‬برای پخش فقط فایلهای موسیقی‪ ،‬آیکون (‬
‫آيکون فايل تصوير‪ :‬فقط برای مشاهده فایل های تصویر‪ ،‬آیکون (‬
‫آيکون فيلم فيلم‪ :‬فقط برای مشاهده فایلهای فیلم‪ ،‬آیکون (‬
‫آيکون همه فايلها‪ :‬برای مشاهده همه فایلها آیکون (‬
‫‬
‫) را انتخاب کنید‪.‬‬
‫) را انتخاب کنید‪.‬‬
‫) را انتخاب کنید‪.‬‬
‫) را انتخاب کنید‬
‫‬
‫پخش‬
‫‪IRN‬‬
‫پخش ‪DIVX‬‬
‫عملکردهای این صفحه در مورد پخش دیسک ‪ DivX‬می باشند‪.‬‬
‫پخش فايل ‪JPEG‬‬
‫تصاویر محصور شده با دوربین دیجیتال یا دوربین فیلمبرداری ‪ ،‬یا فایل های ‪ JPEG‬در کامپیوتر می توانند روی ‪ CD‬ذخیره شوند و سپس توسط این سینمای‬
‫خانگی پخش شوند‪.‬‬
‫مد اساليد‬
‫دیسک ‪ JPEG‬را در سینی دیسک قرار دهید‪.‬‬
‫پرش به جلو‪ /‬عقب‬
‫در طی پخش‪ ،‬دگمه ]‪ [,‬را فشار دهید‪..‬‬
‫• هرموقع که شما دگمه ] را فشار می دهید اگر بیش از ‪ 2‬فایل در دیسک وجود‬
‫داشته باشد‪ ،‬به فایل بعدی می رود‬
‫• هرموقع که شما دگمه ] را فشار می دهید اگر بیش از ‪ 2‬فایل در دیسک وجود‬
‫داشته باشد به فایل بعدی می رود‪.‬‬
‫جستجو به جلو‪/‬عقب‬
‫• پخش بطور اتوماتیکی شروع می شود‪.‬‬
‫هر تصویر برای مدت ‪ 5‬ثانیه نمایش داده می شود و سپس تصویر بعدی به نمایش درمی آید‪.‬‬
‫‪STEP‬‬
‫‪STEP‬‬
‫● پخش‬
‫‪G‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫در حین پخش دکمه ) یا ( را فشار دهید‪.‬‬
‫برای پخش سریعتر دیسک‪ ،‬دکمه ) یا ( را در طول پخش فشار دهید‪.‬‬
‫• هر بار که یکی از این دکمه ها را فشار می دهید‪ ،‬سرعت پخش به این ترتیب عوض خواهد شد‪:‬‬
‫‪.2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal‬‬
‫دگمه ]‪ [,‬را برای پرش به اسالید بعدی فشار دهید‪..‬‬
‫• هر موقع این دگمه فشرده می شود ‪ ،‬اسالید به عقب یا به جلو حرکت می کند‪.‬‬
‫‪G‬‬
‫عملکرد چرخاندن‪ /‬برگرداندن‬
‫‪D‬‬
‫عملکرد پرش ‪ ٥‬دقيقه‬
‫‪STEP‬‬
‫در طی پخش‪ ،‬دگمه مکان نما ‪ .‬را فشار دهید‪.‬‬
‫دگمه مکان نما ‪ ,,,‬را در طی پخش فشار دهید‪.‬‬
‫‪STEP‬‬
‫• هرموقع که شما دگمه مکان نما ‪ ‬را فشار می دهید عمل پخش ‪ 5‬دقیقه به جلو‬
‫پرش می یابد‬
‫• هر موقع که شما دگمه مکان نما ‪ ‬را فشار می دهید عمل پخش ‪ 5‬دقیقه به‬
‫عقب پرش می یابد‬
‫‪D‬‬
‫نمايش صدا‬
‫دگمه صدا را فشار دهید‬
‫دگمه‪:‬‬
‫برگرداندن افقی‬
‫دگمه‪ :‬چرخاندن ‪90‬‬
‫درجه در خالف جهت‬
‫حرکت عقربه های ساعت‬
‫دگمه‪ :‬چرخاندن ‪90‬‬
‫درجه در جهت حرکت‬
‫عقربه های ساعت‬
‫دگمه‪:‬‬
‫• اگر زبانهای صوتی چندگانه ای روی دیسک وجود داشته باشد‪ ،‬شما می‬
‫توانید بین آنها سویچ کنید‬
‫• هر موقع که شما این دگمه را فشار می دهید ‪ ،‬انتخاب شما بین صدا‬
‫(‪ )…N/2/N/1‬و ( ) سویچ و عوض می شود‬
‫تصویر اولیه‬
‫برگرداندن عمودی‬
‫‪ENTER SELECT‬‬
‫‪M‬‬
‫‪0‬‬
‫` حداکثر رزوالسیون پشتیبانی شده توسط این محصول ‪ ( 3480*5120‬یا ‪ 19.0‬مگاپیکسل) برای فایلهای ‪JPEG‬‬
‫استاندارد و ‪ ( 1536*2048‬یا ‪ 3.0‬مگا پیکسل) برای فایل های تصویری پیشرفته می باشد‪.‬‬
‫‪M‬‬
‫` هنگامی که یک زبان پشتیبانی شده در دیسک وجود دارد (‬
‫‪STEP‬‬
‫‪STEP‬‬
‫) نمایش داده می شود‬
‫‪D‬‬
‫نمايش عنوان فرعی‬
‫دگمه عنوان فرعی را فشار دهید‪.‬‬
‫• هر موقع که شما این دگمه را فشار می دهید ‪ ،‬انتخاب شما بین عنوان فرعی‬
‫(‪ )…N/2/N/1‬و خاموش بودن عنوان فرعی عوض می شود‪.‬‬
‫• اگر دیسک فقط یک عنوان فرعی داشته باشد ‪ ،‬آن بطور اتوماتیکی پخش‬
‫خواهد شد‪.‬‬
‫• شماره ‪ ( 2‬عملکرد زیر نویس) را در صفحه بعدی برای جزئیات بیشتر در‬
‫مورد استفاده از عنوان فرعی با دیسک های ‪ DivX‬را ببینید‪.‬‬
‫‪STEP‬‬
‫‪STEP‬‬
‫‪1‬‬
‫پخش‬
‫‪D‬‬
‫اگر ديسک بيش از يک فايل با عنوان فرعی داشته باشد‬
‫نمايش اطالعات ديسک‬
‫‪DVD‬‬
‫شما می توانید اطالعات پخش دیسک را در صفحه تلویزیون ببینید‪.‬‬
‫اگر دیسک بیش از یک فایل با عنوان فرعی داشته باشد‪ ،‬عنوان فرعی پیش فرض ممکن است با فیلم تطابق نکند و شما باید‬
‫زبان عنوان فرعی را مطابق فوق انتخاب کنید‪:‬‬
‫‪ .1‬در مد توقف ‪ ،‬دگمه مکان نما ‪ ,‬را فشار دهید ‪ ،‬عنوان فرعی ( )‬
‫را از صفحه تلویزیون انتخاب کنید و سپس دگمه ‪ENTER‬را فشار دهید‬
‫‪BAGD‬‬
‫‪IRN‬‬
‫استفاده از عملکرد پخش‬
‫‪STEP‬‬
‫دگمه اطالعات را فشار دهید‪.‬‬
‫‪STEP‬‬
‫‪ .‬هنگامی که شما فایل ‪ DivX‬دلخواه را از صفحه تلویزیون انتخاب می کنید‬
‫‪ ،‬فیلم بطور نرمال پخش خواهد شد‪.‬‬
‫● پخش‬
‫‪M‬‬
‫` با توجه به دیسک‪ ،‬نمایش اطالعات دیسک ممکن است به صورتهای مختلفی ظاهر شود‬
‫` با توجه به نوع دیسک‪ ،‬شما می توانید ‪ ،DTS‬دالبی دیجیتال ‪ ،‬یا پرو الجیک را انتخاب کنید‪.‬‬
‫بر صفحه تلويزيون ﻇاهر می شود!‬
‫اگر هنگام فشردن یک دگمه این سمبل بر صفحه تلویزیون ظاهر شود‪،‬‬
‫عملکرد با دیسکی که در حال پخش است امکان ندارد‪.‬‬
‫‪ (DivX‬ويدئوی اينترنت ديجيتال اکسپرﺱ)‬
‫‪ DivX‬فرمت فایل ویدئویی توسعه یافته توسط میکروسافت است و براساس تکنولوژی فشرده سازی‪ MPEG4‬برای تهیه دیتای صدا وویدئو‬
‫از طریق اینترنت و بطور واقعی بکار رفته اند‪.‬‬
‫‪ MPEG4‬برای کدگذاری ویدئویی و ‪ MP3‬برای کدگذاری صوتی استفاده می شوند تا کاربران بتوانند یک فیلم را با کیفیت نزدیک به‬
‫کیفیت ویدئو وصدای‪ DVD‬تماشا کنند‪.‬‬
‫‪ .1‬فرمت های پشتيبانی شده‬
‫بررسی زمان باقيمانده‬
‫این محصول فقط فرمت های مدیای فوق را پشتیبانی می کند‪ .‬اگر هم فرمت های ویدئویی و صوتی پشتیبانی نشده باشند ‪ ،‬شما ممکن‬
‫است مشکالتی مانند تصاویر شکسته یا عدم پخش صدا را تجربه کنید‬
‫‪BA‬‬
‫‪DVD‬‬
‫دگمه باقيمانده را فشار دهید‪.‬‬
‫• برای بررسی زمان باقیمانده و کلی یک عنوان یا بخش مورد پخش بکار می رود‪.‬‬
‫فرمت های ويدئوی پشتيبانی شده‬
‫‪STEP‬‬
‫فرمت‬
‫‪AVI‬‬
‫‪WMV‬‬
‫انواع پشتیبانی شده‬
‫‪DivX3.11~DivX5.1, XviD‬‬
‫‪V1/V2/V3/V7‬‬
‫هر موقع دگمه پخش فشرده می شود‬
‫فرمت های صوتی پشتيبانی شده‬
‫فرمت‬
‫‪MP3‬‬
‫‪WMA‬‬
‫‪AC3‬‬
‫‪DTS‬‬
‫معیار بیت‬
‫‪384kbps~80‬‬
‫‪128kbps~56‬‬
‫‪384kbps~128‬‬
‫‪1.5Mbps‬‬
‫‪44.1/48khz‬‬
‫‪44.1khz‬‬
‫فرکانس نمونه گذاری‬
‫‪44.1khz‬‬
‫‪DVD-VIDEO‬‬
‫‪TITLE ELAPSED ➞ TITLE REMAIN ➞ CHAPTER ELAPSED ➞ CHAPTER REMAIN‬‬
‫‪CD‬‬
‫‪TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN ➞ TOTAL ELAPSED ➞ TOTAL REMAIN‬‬
‫‪MP3‬‬
‫‪TRACK REMAIN ➞ TRACK ELAPSED‬‬
‫• فایل های ‪ ،DivX‬شامل فایل های ویدئویی و صوتی ‪ ،‬تولید شده در فرمت ‪ DTS‬فقط می توانند تا ‪ 6‬مگابایت بر ثانیه پشتیبانی شوند‪.‬‬
‫• معیار نسبت‪ :‬اگرچه رزوالسیون و جداسازی پیش فرض ‪ 480*640‬پیکسل (‪ )4:3‬است‪ ،‬این محصول تا ‪ 600*800‬پیکسل‬
‫(‪ )16:9‬را پشتیبانی می کند ‪ .‬صفحه تلویزیون رزوالسیون بیش از ‪ 800‬را پشتیبانی نمی کند‪.‬‬
‫• هنگامی که شما یک دیسکی با فرکانس نمونه را که باالتر از ‪ 48‬کیلوهرتز یا ‪ 320‬کیلوبایت برثانیه است پخش می کنید ‪ ،‬شما ممکن‬
‫است تکان هایی را در صفحه در طی پخش داشته باشید‪.‬‬
‫‪ .‬عملکرد زير نويس‬
‫• شما باید تجربیاتی در مورد استخراج ویدئو وویرایش به منظور استفاده از این مشخصه بطور صحیح داشته باشید‪.‬‬
‫• برای استفاده از عملکرد زیر نویسف فایل زیر نویس (*‪ )smi‬را با همان اسم فایل که فایل مدیای ‪ )DivX)*avi‬در همان فولدر‬
‫ذخیره کنید‪.‬‬
‫مثال ریشه سامسونگ_‪007CD1.avi‬‬
‫سامسونگ_‪007CD1.smi‬‬
‫• تا ‪ 60‬کاراکتر حرفی‪ -‬رقمی یا ‪ 30‬کاراکتر آسیای شرقی ( ‪ 2‬بایت مانند کره ای و چینی) برای اسم فایل الزم است‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫پخش‬
‫‪BAD‬‬
‫جستجو به جلو‪/‬عقب‬
‫‪DVD‬‬
‫‪BAGD‬‬
‫تکرار پخش‬
‫تکرار پخش به شما امکان می دهد که بطور تکراری یک بخش‪ ،‬عنوان‪ ،‬تراک‬
‫( آهنگ)‪ ،‬یا دایرکتوری ( فایل ‪ )MP3‬را پخش کنید‪.‬‬
‫دگمه )‪ (,‬را فشار دهید‪..‬‬
‫• هر موقع این دگمه در طی پخش فشرده می شود ‪ ،‬سرعت پخش مطابق فوق عوض می شود‪:‬‬
‫‪DVD‬‬
‫‪STEP‬‬
‫دگمه تکرار را پخش کنید‬
‫• هر موقع در طی پخش این دگمه فشرده می شود‪ ،‬مد تکرار‬
‫پخش مطابق فوق عوض می شود‪:‬‬
‫● پخش‬
‫‪( 2X ➞ ( 4X ➞ ( 8X ➞ ( 32X ➞  PLAY‬‬
‫‪STEP‬‬
‫‪IRN‬‬
‫استفاده از عملکرد پخش (ادامه)‬
‫‪) 2X ➞ ) 4X ➞ ) 8X ➞ ) 32X ➞  PLAY‬‬
‫‪REPEAT : CHAPTER ➞ REPEAT : TITLE ➞ REPEAT : OFF‬‬
‫‪DVD-VIDEO‬‬
‫‪REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF‬‬
‫‪CD‬‬
‫‪M‬‬
‫` در طی پخش سریع یک ‪ CD‬یا ‪ ،MP3-CD‬صدل فقط در سرعت ‪ 2x‬شنیده می شود ‪ ،‬و نه در سرعت ‪ 4x, 8x‬و ‪32x‬‬
‫پخش آهسته‬
‫‪DVD‬‬
‫‪D‬‬
‫دگمه آهسته را فشار دهید‪.‬‬
‫• هرموقع در طی پخش این دگمه فشرده می شود ‪ ،‬سرعت پخش مطابق فوق عوض می شود‪:‬‬
‫‪DVD‬‬
‫*‪ PLAY ➞ 1/8&➞ 1/4&➞ 1/2&➞ 1/8*➞ 1/4*➞ 1/2‬‬
‫‪DivX‬‬
‫*‪ PLAY ➞ 1/8*➞ 1/4*➞ 1/2‬‬
‫‪STEP‬‬
‫‪REPEAT‬‬
‫‪M‬‬
‫‪REPEAT‬‬
‫` هیچ صدایی در طی پخش آهسته شنیده نمی شود‪.‬‬
‫گزينه های تکرار پخش‬
‫بخش‪ :‬بخش انتخاب شده را به صورت تکراری پخش می کند‬
‫عنوان‪ :‬عنوان انتخاب شده را به صورت تکراری پخش می کند‬
‫اتفاقی‪ :‬تراک ها را به ترتیب اتفاقی پخش می کند‪ ( .‬یک تراک قبال پخش شده ممکن است دوباره پخش شود)‬
‫تراک‪ :‬تراک انتخاب شده را به صورت تکراری پخش می کند‪.‬‬
‫دايرکتوری‪ :‬همه تراک ها را در فولدر انتخاب شده به صورت تکراری پخش می کند‬
‫ديسک‪ :‬تمام دیسک را به صورت تکراری پخش می کند‬
‫خاموش‪ :‬تکرار پخش را انصراف می دهد‬
‫‪DVD‬‬
‫‪B‬‬
‫‪ .1‬دگمه اطالعات را دوبار فشار دهید‪.‬‬
‫پرش از صحنه ها‪ /‬آهنﮓ ها‬
‫‪DVD‬‬
‫‪A‬‬
‫‪ .‬دگمه ‪ ‬مکان نما را برای حرکت به نمایشگرتکرار پخش (‬
‫) فشار دهید‪..‬‬
‫‪STEP‬‬
‫‪ .‬دگمه ‪ ‬مکان نما را برای انتخاب مد تکرار پخش دلخواه فشار دهید‪.‬‬
‫• برای انتخاب آلبوم و تراک دیگر ‪ ،‬مراحل ‪ 2‬و ‪ 3‬باال را تکرار کنید‪.‬‬
‫‪ .4‬دگمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪STEP‬‬
‫‪STEP‬‬
‫‪DVD‬‬
‫‪B‬‬
‫‪M‬‬
‫‪4‬‬
‫‪DISC ➞ REPEAT : OFF‬‬
‫برای انتخاب يک مد تکرار پخش در صفحه اطالعات ديسک‬
‫` پخش برعکس آهسته با ‪ CD‬کار نمی کند‬
‫دگمه ]‪ [,‬را فشار دهید‪..‬‬
‫• هر موقع در طی پخش این دگمه فشرده می شود ‪ ،‬بخش قبلی یا بعدی‪ ،‬تراک یا‬
‫دایرکتوری ( فایل) پخش می شود‬
‫• شما می توانید از بخش ها بطور متوالی پرش کنید‪.‬‬
‫‪AGD‬‬
‫‪REPEAT : RANDOM ➞ REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DIR ➞ REPEAT :‬‬
‫‪OFF ➞ A- ➞ CHAP ➞ TITLE ➞ OFF‬‬
‫‪OFF ➞ A- ➞ TRACK ➞ DISC ➞ OFF‬‬
‫` برای دیسک های ‪ DivX، MP3‬و ‪ ،JPEG‬شما نمی توانید تکرار پخش را از صفحه نمایش اطالعات انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪IRN‬‬
‫پخش‬
‫تکرار پخش ‪A-B‬‬
‫‪DVD‬‬
‫‪B‬‬
‫شما می توانید به صورت تکراری بخش طراحی شده از یک ‪ DVD‬را پخش کنید‪.‬‬
‫عملکرد زاويه‬
‫) تکرار پخش فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .‬دگمه ‪ ,‬مکان نما را برای انتخای ‪ -A‬فشار دهید و سپس دگمه ‪ENTER‬‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫?‪-‬‬
‫هنگامی‪ A‬که دگمه ‪ ENTER‬فشرده می شود ‪ ،‬موقعیت انتخاب شده در حافظه‬
‫•‬
‫‪REPEAT : AÐ‬‬
‫ذخیره می شود‪.‬‬
‫‪STEP‬‬
‫‪STEP‬‬
‫‪ .1‬دگمه اطالعات را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .‬دگمه ‪ ‬مکان نما را برای حرکت نمایشگر(‬
‫) زاویه فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .‬دگمه ‪ ,‬مکان نما یا رقمی را برای انتخاب زاویه دلخواه فشار دهید‪.‬‬
‫• هر موقع که این دگمه فشره می شود ‪ ،‬زاویه مطابق فوق عوض می شود‪:‬‬
‫‪ .4‬دگمه ‪ ENTER‬را در پایان سگمنت دلخواه فشار دهید‪.‬‬
‫• سگمنت مشخص شده به صورت تکراری پخش خواهد شد‪.‬‬
‫‪➞ 1/3‬‬
‫‪➞ 2/3‬‬
‫‪➞ 3/3‬‬
‫‪1/3‬‬
‫‪A-B‬‬
‫برای برگشت به پخش نرمال ‪ ،‬دگمه ‪ ,‬مکان نما رابرای انتخاب خاموش فشار‬
‫‪M‬‬
‫‪A TO B REPEAT ON‬‬
‫‪M‬‬
‫دهید‪.‬‬
‫` عملکرد تکرار ‪ A-B‬با ‪ DivX،MP3‬یا دیسک های ‪ JPEG‬کار نمی کند‪.‬‬
‫عملکرد مرحله‬
‫دگمه مرحله را فشار دهید‪.‬‬
‫• هر موقع که این دگمه در طی پخش فشرده می شود تصویر یک فریم به جلو حرکت می کند‪.‬‬
‫` عملکرد زاویه فقط با دیسک هایی که در زاویه های مختلفی ضبط شده اند کار می کند‪.‬‬
‫عملکرد بزرگنمائی( بزرگ کردن صفحه)‬
‫‪DVD‬‬
‫‪D‬‬
‫‪DVD‬‬
‫این عملکرد به شما امکان بزرگ کردن منطقه خاصی از تصویر نمایش داده شده را می دهد‪.‬‬
‫‪ .1‬دگمه بزرگنمائی را فشار دهید‪.‬‬
‫‪STEP‬‬
‫‪ .‬دگمه مکان نما ‪ ,,,‬را برای حرکت به منطقه ای که شما می‬
‫خواهید آن را بزرگ کنید فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .‬دگمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫• هرموقع این دگمه فشرده می شود ‪ ،‬سطح بزرگنمایی مطابق فوق‬
‫عوض می شود‪:‬‬
‫‪ZOOM X 1.5 ➞ZOOM X 2 ➞ZOOM X 3‬‬
‫➞‪ZOOM OFF‬‬
‫‪SELECT ZOOM POSITION‬‬
‫‪M‬‬
‫` هیچ صدایی در طی پخش درحرکت مرحله شنیده نمی شود‪.‬‬
‫‪ENTER SELECT‬‬
‫‬
‫‬
‫● پخش‬
‫این عملکرد به شما امکان می دهد که همان صحنه را از زاویه های مختلف تماشا‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪A‬‬‫اطالعات را دوبار فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .1‬دگمه‬
‫‪ .‬دگمه ‪ ‬مکان نما را برای حرکت نمایشگر (‬
‫استفاده از عملکرد پخش (ادامه)‬
‫‪DVD‬‬
‫‪AG‬‬
‫استفاده از عملکرد پخش‬
‫‪DVD‬‬
‫عملکرد انتخاب زبان صوتی‬
‫‪ .1‬دگمه اطالعات را دوبار فشار دهید‪.‬‬
‫‪STEP‬‬
‫‪STEP‬‬
‫‪M‬‬
‫` شما می توانید دگمه ]‪ [,‬را در روی دستگاه کنترل از راه دوربرای رفتن مستقیم به عنوان‪ ،‬بخش ‪ ،‬یا تراک دلخواه‬
‫فشار دهید ‪.‬‬
‫` با توجه به دیسک‪ ،‬شما ممکن است نتوانید به عنوان یا زمان انتخاب شده بروید‪.‬‬
‫‪EN 1/3 ➞ SP 2/3 ➞ FR 3/3 ➞ EN 1/3‬‬
‫استفاده از منوی ديسک‬
‫عملکرد انتخاب زبان عنوان فرعی‬
‫‪DVD‬‬
‫‪ .1‬دگمه اطالعات را دوبار فشار دهید‪.‬‬
‫) عنوان فرعی‬
‫‪STEP‬‬
‫‪STEP‬‬
‫‪ .‬دگمه ‪ ‬مکان نما یا دگمه های رقمی را برای انتخاب عنوان فرعی دلخو‬
‫اه فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .‬دگمه‪ ,‬مکان نما ‪ ،‬یا دگمه های رقمی را برای رفتن به منوی دیسک فشار داده‬
‫و سپس دگمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫• هنگامی که شما منوی دیسک راانتخاب می کنید و آن توسط دیسک پشتیبانی نمی‬
‫شود پیغام » اين منو پشتيبانی نمی شود« برروی صفحه ظاهر می شود‪.‬‬
‫‪STEP‬‬
‫‪ .‬دگمه ‪ ,,,‬را برای انتخاب مورد دلخواه فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .4‬دگمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪➞ EN 01/03 ➞ SP 02/03 ➞ FR 03/03 ➞ OFF/03‬‬
‫‪EN 01/03‬‬
‫دگمه خروﺝ را برای خارﺝ شدن از صفحه نصب فشار دهيد‪.‬‬
‫` برای استفاده از این عملکرد ‪ ،‬شما می توانید دگمه های صدا یا عنوان فرعی را در روی دستگاه کنترل از راه دور فشار ‪.‬‬
‫` دهیدبا توجه به دیسک ‪ ،‬عملکرد های زبان صوتی و عنوان فرعی ممکن است موجود نباشند‪.‬‬
‫‪BAG‬‬
‫رفتن مستقيم به صحنه‪ /‬آهنﮓ‬
‫‪DVD‬‬
‫شما می توانید از منوها برای زبان صوتی‪ ،‬زبان عنوان فرعی‪ ،‬پروفیل ‪ ،‬غیره استفاده کنید‪ .‬محتویات منوی ‪ DVD‬از دیسکی به دیسک‬
‫دیگر فرق می کنند‪.‬‬
‫‪ .1‬در مد توقف ‪ ،‬دگمه منو را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .‬دگمه ‪ ‬مکان نما را برای حرکت صفحه نمایشگر (‬
‫فشار دهید‬
‫‪M‬‬
‫‪DVD‬‬
‫‪B‬‬
‫‪STEP‬‬
‫‪ .1‬دگمه اطالعات را فشار دهید‬
‫‪ .‬دگمه ‪ ,‬مکان نما یا دگمه های رقمی را برای انتخاب عنوان‪ /‬تراک(‬
‫فشار دهید و سپس دگمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ , .‬مکان نما‪ ،‬را برای حرکت صفحه نمایشگر(‬
‫‪DVD‬‬
‫)‬
‫‪M‬‬
‫` صفحه نمایشگر منوی دیسک ممکن است با توجه به دیسک متفاوت باشد‪.‬‬
‫) بخش فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .4‬دگمه ‪ ,‬مکان نما‪ ،‬یا دگمه های رقمی را برای انتخاب بخش دلخواه فشار داده‬
‫و سپس دگمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .5‬دگمه ‪ ,‬مکان نما را برای حرکت صفحه نمایشگر(‬
‫) زمان فشار دهید‪..‬‬
‫‪ .‬دگمه های رقمی را برای انتخاب زمان دلخواه فشار داده و سپس دگمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫● پخش‬
‫‪ .‬دگمه ‪ ,‬مکان نما یا دگمه های رقمی را برای انتخاب زبان صوتی دلخواه‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫• با توجه به تعداد زیانهای روی دیسک ‪ ،DVD‬یک زبان صوتی متفاوت‬
‫( انگلیسی‪ ،‬اسپانیولی‪ ،‬فرانسه‪ ،‬غیره) هر بار که دگمه را فشار می دهید‬
‫انتخاب می شود‪.‬‬
‫دگمه های رقمی را فشار دهید‪.‬‬
‫• فایل انتخاب شده پخش خواهد شد‪.‬‬
‫• هنگام بخش یک دیسک‪ MP3‬یا ‪ ،JPEG‬شما نمی توانید از دگمه ‪ ,‬مکان نما برای‬
‫حرکت به یک فولدر استفاده کنید‪.‬‬
‫برای حرکت یک فولدر‪ ،‬دگمه توقف @ را فشار داده و سپس دگمه مکان نما را فشار دهید‪.‬‬
‫‪IRN‬‬
‫پخش‬
‫رفتن مستقيم به يک صحنه‪/‬آهنﮓ‬
‫‪BAG‬‬
‫‪DVD‬‬
‫پخش‬
‫استفاده از عملکرد پخش‬
‫‪DVD‬‬
‫استفاده از منوی عنوان‬
‫‪ .1‬در مد توقف‪ ،‬دگمه منو را فشار دهید‪.‬‬
‫‪STEP‬‬
‫‪ .‬دگمه ‪ ,‬مکان نما را برای رفتن به منوی عنوان فشار دهید‪..‬‬
‫‪ .‬دگمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫• منوی عنوان ظاهر می شود‪.‬‬
‫‪FUNC.‬‬
‫‪MIC 2‬‬
‫‪MIC 1‬‬
‫‪ .1‬وسیله ‪ USB‬را به پورت ‪ USB‬در جلو دستگاه وصل کنید‪.‬‬
‫‪ .‬دگمه عملکرد روی دستگاه پخش ‪ DVD‬یا دگمه پورت را در روی‬
‫دستگاه کنترل از راه دور برای انتخاب مد ‪ USB‬فشار دهید‪.‬‬
‫• گزینه ‪ USB‬در صفحه نمایشگر ظاهر می شود و سپس ناپدید می‬
‫گردد‪.‬‬
‫• صفحه منوی ‪ USB‬روی صفحه تلویزیون ظاهر می شود و فایل‬
‫ذخیره شده پخش می شود‪.‬‬
‫● پخش‬
‫برای ‪ DVD‬هایی شامل عنوان های چندگانه‪ ،‬شما می توانید عنوان هر فیلم را مشاهده کنید‪ .‬با توجه به دیسک‪ ،‬فراهم بودن این ویژگی‬
‫ممکن است تفاوت داشته باشد‪.‬‬
‫شما می توانید از فایلهای مدیا مانند تصاویر ‪ ،‬فیلمها و موسیقی ذخیره شده در دستگاه پخش‬
‫‪ ،MP3‬حافظه فالش ‪ USB‬یا دوربین دیجیتال با کیفیت باالی ‪ 5.1‬کانالی صدای سینمای خانگی‬
‫با اتصال وسیله ذخیره سازی به پورت ‪ USB‬سینمای ﺥانگی استفاده کرده و لذت ببرید‪.‬‬
‫‪IRN‬‬
‫پخش فايلهای مديا با استفاده از مشخصه ميزبانی ‪USB‬‬
‫‪ .‬برای توقف پخش‪ ،‬دگمه توقف@ را فشار دهید‪..‬‬
‫‪STEP‬‬
‫دگمه خروﺝ را برای خارﺝ شدن از صفحه نصب فشار دهيد‪.‬‬
‫خارﺝ کردن ايمن ‪(PORT‬پورت)‬
‫برای جلوگیری از صدمه رسیدن به حافظه ذخیره شده در وسیله ‪،USB‬‬
‫عملیات خارج کردن ایمن را قبل از قطع کابل ‪ USB‬انجام دهید‪.‬‬
‫• دگمه توقف @ به صورت ردیفی دوبار فشار دهید‪ .‬صفحه نمایشگر‬
‫‪ REMOVE USB‬را نشان خواهد داد‪.‬‬
‫• خارج کردن کابل ‪USB‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪ENTER‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫‪M‬‬
‫‪M‬‬
‫` نمایشگر منوی عنوان ممکن است با توجه به دیسک متفاوت باشد‪.‬‬
‫` برای گوش کردن به فایل های موسیقی خود با صدای ‪ 5.1‬کانالی سینمای خانگی‪ ،‬شما بایستی مد دالبی پرو الجیک‪ II‬را‬
‫برروی ماتریکس قرار دهید‪ ( .‬صفحه ‪ 52‬را ببینید)‬
‫` در مد ‪ USB‬اگر هیچ وسیله ‪ USB‬به پورت ‪ USB‬متصل نشده باشد‪ ،‬شما نمی توانید رزوالسیون را عوض کنید یا از منوی‬
‫‪ SETUP‬استفاده کنید‪.‬‬
‫پرش به جلو‪ /‬عقب‬
‫در طی پخش ‪ ،‬دگمه ]‪ [,‬را فشار دهید‪..‬‬
‫• موقعی که بیش از یک فایل وجود داشته باشد و شما دگمه ] را فشار دهید ‪ ،‬فایل‬
‫بعدی انتخاب می شود‪.‬‬
‫• موقعی که بیش از یک فایل وجود داشته باشد و شما دگمه [ را فشار دهید ‪ ،‬فایل‬
‫قبلی انتخاب می شود‪.‬‬
‫‪STEP‬‬
‫پخش سريع‬
‫در طی پخش دگمه )‪(,‬را فشار دهید‪.‬‬
‫• هر موقع شما هردو دگمه را فشار می دهید‪ ،‬سرعت پخش مطابق فوق عوض می‬
‫شود‪.‬‬
‫‪.2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal‬‬
‫‪40‬‬
‫‪STEP‬‬
‫‪41‬‬
‫پخش‬
‫مشخصات میزبان ‪USB‬‬
‫مشخصات میزبان ‪USB‬‬
‫برای راحتی و آرامش شما‪ ،‬شما می توانید این مشخصه سینمای خانگی ‪ DVD‬را برای بهترین استفاده در محیط خانه خود تنظیم کنید‪.‬‬
‫تعیین زبان‬
‫زبان ‪(OSD‬روی‪ -‬صفحه نمایشگر) بطور پیش فرض انگلیسی تعیین شده است‪.‬‬
‫محدودیت های کاری‬
‫‪LANGUAGE‬‬
‫‪ .1‬در مد توقف‪ ،‬دگمه منو را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .‬دگمه مکان نمای ▼را برای حرکت به نصب فشار دهید و سپس دگمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪: ON‬‬
‫‪BD WISE‬‬
‫‪RGB‬‬
‫‪HDMI VIDEO OUT:‬‬
‫‪WIDE/HDTV‬‬
‫‪:‬‬
‫‪TV DISPLAY‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪:‬‬
‫‪PARENTAL‬‬
‫‪CHANGE‬‬
‫‪:‬‬
‫‪PASSWORD‬‬
‫‪ .‬زبان را انتخاب کنید و سپس دگمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .4‬دگمه مکان نمای▲‪▼ ،‬را برای انتخاب زبان ‪ OSD‬فشار دهید و سپس دگمه ‪ENTER‬‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫● نصب سیستم‬
‫• از تجهیزات سازگار با ‪ USB 1.1‬یا ‪ USB 2.0‬پشتیبانی می کند‪.‬‬
‫• از تجهیزاتی که با کابل ‪ USB‬نوع ‪ A‬وصل می شوند پشتیبانی می کند‪.‬‬
‫• از تجهیزات ‪( UMS‬وسائل ذخیره سازی انبوه ‪ )USB‬نسخه ‪ 1.0‬پشتیبانی می کند‪.‬‬
‫•از تجهیزاتی که درایو متصل آنها در سیستم فایل ‪ )FAT (FAT، FAT16، FAT32‬فرمت‬
‫شده باشد پشتیبانی می کند‪.‬‬
‫•از تجهیزاتی که نیازمند نصب درایور جداگانه در کامپیوتر (‪ )Windows‬هستند پشتیبانی‬
‫نمی کند‪.‬‬
‫• از اتصال به هاب ‪ USB‬پشتیبانی نمی کند‪.‬‬
‫•اگر از یک سیم رابط ‪ USB‬برای وصل کردن استفاده شود‪ ،‬امکان دارد وسیله ‪ USB‬شناخته‬
‫نشود‪.‬‬
‫• یک وسیله ‪ USB‬که نیازمند منبع تغذیه جداگانه است برای اتصال به پخش کننده باید از منبع‬
‫تغذیه مجزا استفاده کند‪.‬‬
‫•اگر وسیله وصل شده چندین درایو (یا پارتیشن) داشته باشد‪ ،‬فقط یک درایو (یا پارتیشن) قابل‬
‫اتصال خواهد بود‪.‬‬
‫•تجهیزاتی که فقط از ‪ USB 1.1‬پشتیبانی می کنند بسته به نوع وسیله اختالف کیفیت هایی در‬
‫تصویر ایجاد خواهند کرد‪.‬‬
‫موارد ناسازگاری‬
‫‪IRN‬‬
‫نصب سیستم‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪ENTER‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫‪ .5‬دگمه مکان نمای ▲؛▼را برای انتخاب زبان دلخواه فشار دهید و سپس دگمه ‪ENTER‬‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫• موقعی که نصب کامل شد‪ OSD ،‬انگلیسی خواهد بود اگر انگلیسی به عنوان زبان‬
‫آن انتخاب شده باشد‪.‬‬
‫دگمه ‪ RETURN‬را برای برگشت به سطح قبلی فشار دهید‪.‬‬
‫دگمه خروج را برای خارج شدن از صفحه نصب فشار دهید‪.‬‬
‫تجهیزات ‪ USB‬که با این سیستم سینمای خانگی قابل استفاده هستند‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪ENTER‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫‪ .1‬وسیله ذخیره سازی ‪USB‬‬
‫‪ .2‬پخش کننده ‪MP3‬‬
‫• زبان ‪ :OSD‬انتخاب زبان ‪:OSD‬‬
‫• صوتی‪ :‬انتخاب زبان صوتی( ضبط شده در دیسک)‬
‫• عنوان فرعی‪ :‬انتخاب زبان عنوان فرعی(ضبط شده در دیسک)‬
‫• منوی دیسک‪ :‬انتخاب زبان منوی دیسک( ضبط شده در دیسک)‬
‫‪a‬اگر زبانی که شما انتخاب کرده اید روی دیسک ضبط نشده باشد‪ ،‬زبان منو حتی اگر شما آن‬
‫را برزبان دلخواه قرارداده باشید عوض نخواهد شد‪.‬‬
‫‪ .3‬دوربین دیجیتال‬
‫‪ .4‬دیسک سخت (‪ )HDD‬پرتابل‬
‫• ‪HDD‬های پرتابل با ظرفیت کمتر از ‪ 160‬گیگابایت پشتیبانی می شوند‪HDD .‬های پرتابل با ‪ 160‬گیگابایت یا بیشتر حافظه‬
‫شاید بسته به نوع وسیله شناسایی نشوند‪.‬‬
‫• اگر وسیله وصل شده به دلیل نامناسب بودن منبع تغذیه درست کار نکند‪ ،‬می توانید از یک سیم برق تغذیه جداگانه استفاده کنید تا‬
‫درست کار کند‪ .‬رابط کابلهای ‪ USB‬بسته به سازنده وسیله ‪ USB‬متفاوت هستند‪.‬‬
‫‪ .5‬کارت خوان ‪ :USB‬کارت خوان ‪ USB‬تکی و کارت خوان ‪ USB‬چندتایی‪.‬‬
‫• به سازنده بستگی دارد‪ .‬کارت خوان ‪ USB‬ممکن است پشتیبانی نشود‪.‬‬
‫• اگر چندین حافظه را به یک کارت خوان چندتایی وصل کنید‪ ،‬شاید با مشکالتی روبرو شوید‪.‬‬
‫• موارد دیگر‪:‬برای انتخاب زبان دیگر‪ OTHERS ،‬دیگری ها را انتخاب و کد زبان کشور‬
‫خود را وارد کنید‪ .‬زبان صوتی‪ ،‬عنوان فرعی و منوی دیسک می توانند انتخاب‬
‫شوند‪( .‬صفحه ‪ 59‬راببينيد)‬
‫فرمتهای فایل سازگار‬
‫‪EXIT‬‬
‫فرمت‬
‫اسم فایل‬
‫پسوند فایل‬
‫معیار بیت‬
‫ورشن‬
‫پیکسل‬
‫فرکانس نمونه‬
‫گذاری‬
‫تصاویر ثابت‬
‫‪JPG‬‬
‫‪JPG .JPEG‬‬
‫–‬
‫–‬
‫‪640x480‬‬
‫–‬
‫‪MP3‬‬
‫‪MP3.‬‬
‫‪384kbps~80‬‬
‫–‬
‫–‬
‫‪44.1kHz‬‬
‫‪WMA‬‬
‫‪WMA.‬‬
‫‪128kbps~56‬‬
‫‪V8‬‬
‫–‬
‫‪44.1kHz‬‬
‫‪WMV‬‬
‫‪WMV.‬‬
‫‪4Mbps‬‬
‫‪V1,V2,V3,V7‬‬
‫‪720x480‬‬
‫‪44.1KHz~48KHz‬‬
‫‪DivX‬‬
‫‪AVI,.ASF.‬‬
‫‪4Mbps‬‬
‫‪~DivX3.11‬‬
‫‪DivX5.1, XviD‬‬
‫‪720x480‬‬
‫‪44.1KHz~48KHz‬‬
‫موسیقی‬
‫فیلم‬
‫• ‪ (CBI‬کنترل‪ /‬حجیم‪/‬قطع) پشتیبانی نمی شوند‬
‫• دوربین های دیجیتال که از پروتکل ‪PTP‬استفاده می کنند یا به هنگام ارتباط به کامپیوتر به نصب برنامه اضافی نیاز دارند پشتیبانی نمی شوند‪.‬‬
‫• یک وسیله که از سیستم فایل ‪ NTFS‬استفاده می کند ‪ ،‬پشتیبانی نمی شود‪ ( .‬این سیستم فقط سیستم فایل فت را پشتیبانی می کند و یک فیلم بزرگتر از ‪1‬‬
‫گیگابایت را در مد ‪ USB‬پخش نمی کند)‬
‫• با ‪ Janus‬نمی توانند با‪ (MTP‬پروتکل ترانسفر مدیا) کار نمی کنند‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪ENTER‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪SELECT‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫تنظیم حالت خروجی تصویر ‪HDMI‬‬
‫نوع خروجی فیش مادگی ‪ HDMI/OUT‬را انتخاب می کند‪.‬‬
‫ً‬
‫معموال باید این گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫• ‪ : YCbCr‬هنگام اتصال به یک وسیله ‪HDMI‬‬
‫•‬
‫‪ :RGB‬رنگ های روشن تر و مشکی تیره تر ایجاد می کند‪ .‬اگر رنگ ها ضعیف هستند این‬
‫گزینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ .1‬در مد توقف‪ ،‬دگمه منو را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .‬دگمه مکان نمای ▼را برای حرکت به نصب فشار دهید و سپس دگمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪LANGUAGE‬‬
‫‪: ON‬‬
‫‪RGB‬‬
‫‪BD WISE‬‬
‫‪HDMI VIDEO OUT:‬‬
‫‪WIDE/HDTV‬‬
‫‪:‬‬
‫‪TV DISPLAY‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪:‬‬
‫‪PARENTAL‬‬
‫‪CHANGE‬‬
‫‪:‬‬
‫‪PASSWORD‬‬
‫‪ .‬دکمه مکان نما ▼ را برای رفتن به خروجی تصویر ‪ HDMI‬فشار داده و سپس دکمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .4‬جهت انتخاب مورد دلخواه دکمه مکان نما ▲‪ ▼ ،‬را فشار داده‪ ،‬سپس دکمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫• بعد از انجام تنظیم به صفحه قبلی برده خواهید شد‪.‬‬
‫دگمه ‪ RETURN‬را برای برگشت به سطح قبلی فشار دهید‪.‬‬
‫دگمه خروج را برای خارج شدن از صفحه نصب فشار دهید‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫نصب سیستم‬
‫از این برای محدود کردن پخش برای افراد بزرگسال یا ‪ DVD‬های فیلم های خشونت آمیز که‬
‫شما نمی خواهید بچه ها آنها را ببینند ‪ ،‬استفاده کنید‪.‬‬
‫تنظیمات نوع صفحه تلویزیون‬
‫‪ .‬دگمه مکان نمای▼ را برای رفتن به نصب فشار داده و سپس دگمه ‪ ENTER‬را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪ .1‬در مد توقف‪ ،‬دگمه منو را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .‬دگمه مکان نمای ▼ رابرای رفتن به والدین فشار داده و سپس دگمه ‪ ENTER‬را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪LANGUAGE‬‬
‫‪BD WISE‬‬
‫‪RGB‬‬
‫‪HDMI VIDEO OUT:‬‬
‫‪WIDE/HDTV‬‬
‫‪:‬‬
‫‪TV DISPLAY‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪:‬‬
‫‪PARENTAL‬‬
‫‪CHANGE‬‬
‫‪:‬‬
‫‪PASSWORD‬‬
‫‪ .5‬رمز را وارد کنید و سپس دگمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫• رمز بطور پیش فرض برروی «‪ »7890‬تعیین شده است‪.‬‬
‫• موقعی که نصب کامل شد‪ ،‬شما به صفحه قبلی خواهید رفت‪.‬‬
‫دگمه ‪ RETURN‬را برای برگشت به سطح قبلی فشار دهید‪.‬‬
‫دگمه خروج را برای خارج شدن از صفحه نصب فشار دهید‪.‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫تنظیم معیار نسبت تلویزیون( اندازه صفحه)‬
‫معیار اندازه عمودی به افقی صفحه تلویزیون معمولی ‪ 4:3‬است‪ ،‬در حالی که تلویزیون صفحه پهن و تلویزیون تعریف باال ‪ 16:9‬است‪ .‬این‬
‫معیار ‪ ،‬معیار نسبت گفته می شود‪ .‬هنگام پخش ‪ DVD‬های ضبط شده در اندازه صفحه های مختلف ‪ ،‬شما می توانید معیار نسبت را با‬
‫تلویزیون یا مانیتور خود تطبیق دهید‪.‬‬
‫برای تلویزیون استاندارد‪ ،‬یا گزینه ‪ 4:3PS‬یا‪ 4:3LB‬مطابق ترجیحات شخصی انتخاب کنید‪ .‬اگر‬
‫تلویزیون شما صفحه پهن دارد ‪ WIDE/HDTV‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ 4:3(4:3‬پان& اسکن)‪PS‬‬
‫اگر این را برای پخش تصویر ‪ 16:9‬در مد ‪ pan&scan‬در تلویزیون معمولی انتخاب کنید‪.‬‬
‫• شما می توانید فقط بخش مرکزی صفحه را ببینید( با کناره های بریده شده ‪)16:9‬‬
‫‪ 4:3(4:3‬جعبه حروف)‪LB‬‬
‫اگر این را برای بخش تصویر ‪ 16:9‬در مد جعبه حروف در تلویزیون معمولی انتخاب کنید‪.‬‬
‫• نوارهای سیاه در باال و پایین صفحه ظاهر خواهند شد‪.‬‬
‫‪WIDE/HDTV‬‬
‫‪:‬‬
‫‪TV DISPLAY‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪:‬‬
‫‪PARENTAL‬‬
‫‪CHANGE‬‬
‫‪:‬‬
‫‪PASSWORD‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪ENTER‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫‪M‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫` این عملکرد فقط موقعی کار می کند که دیسک ‪ DVD‬شامل اطالعات سطح معیار گذاری باشد‪.‬‬
‫تنظیمات رمز‬
‫شما می توانید رمزی برای تنظیمات ( سطح معیارگذاری) والدین تعیین کنید‪.‬‬
‫‪ .1‬در مد توقف‪ ،‬دگمه منو را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .‬دگمه مکان نمای ▼ را برای رفتن به نصب فشار داده و سپس دگمه ‪ ENTER‬را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪ .‬دگمه مکان نمای ▼را برای رفتن به رمز فشار دهید و سپس دگمه ‪ ENTER‬را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪LANGUAGE‬‬
‫‪: ON‬‬
‫‪RGB‬‬
‫‪BD WISE‬‬
‫‪HDMI VIDEO OUT:‬‬
‫‪WIDE/HDTV‬‬
‫‪:‬‬
‫‪TV DISPLAY‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪:‬‬
‫‪PARENTAL‬‬
‫‪CHANGE‬‬
‫‪:‬‬
‫‪PASSWORD‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪ENTER‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫‪ .4‬دگمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .5‬زرمز را وارد کنید و سپس دگمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫• رمز قبلی را وارد کنید‪ ،‬یک رمز جدید و رمز جدید را تایید کنید‪.‬‬
‫• تنظیمات کامل است‪.‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪M‬‬
‫` اگر ‪ DVD‬در معیار ‪ 4:3‬باشد‪ ،‬شما نمی توانید آن را صفحه پهن مشاهده کنید‪.‬‬
‫` چون دیسک های ‪ DVD‬در فرمتهای مختلف تصویر ضبط شده اند ‪ ،‬آنها با توجه به نرم افزار ‪ ،‬نوع تلویزیون ‪ ،‬و‬
‫تنظیمات معیار نسبت تلویزیون متفاوت بنظر برسند‪.‬‬
‫` هنگام استفاده از ‪ ،HDMI‬صفحه بطور اتوماتیکی به مد پهن تبدیل می شود‪.‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪SELECT‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫دگمه ‪ RETURN‬را برای برگشت به سطح قبلی فشار دهید‪.‬‬
‫دگمه خروج را برای خارج شدن از صفحه نصب فشار دهید‪.‬‬
‫پهن‪/‬تلویزیون‪HD‬‬
‫این را برای مشاهده تصویر ‪ 16:9‬درمد اندازه تمام صفحه در تلویزیون صفحه پهن انتخاب کنید‪.‬‬
‫• شما می توانید از معیار صفحه پهن استفاده کنید‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫‪RGB‬‬
‫‪ .4‬دگمه مکان نمای▲ ‪ ▼ ،‬را برای انتخاب سطح معیار گذاری دلخواه فشار داده و سپس دگمه‬
‫‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫• اگر شما سطح ‪ 6‬را انتخاب کرده باشید ‪ ،‬شما نمی توانید ‪ DVD‬هایی با سطح ‪ 7‬یا باالتر‬
‫را تماشا کنید‪.‬‬
‫• اگر سطح باالتر باشد‪،‬نزدیک تر به محتویات خشونت یا مطالب افراد بزرگسال خواهد‬
‫بود‪.‬‬
‫‪ .4‬دگمه مکان نمای▲‪▼ ،‬را برای انتخاب مورد دلخواه فشار داده و سپس دگمه ‪ ENTER‬را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫• موقعی که نصب کامل شد‪ ،‬شما به صفحه بعدی خواهید رفت‪.‬‬
‫‪SELECT‬‬
‫‪: ON‬‬
‫‪BD WISE‬‬
‫‪HDMI VIDEO OUT:‬‬
‫● نصب سیستم‬
‫‪: ON‬‬
‫‪ .‬دگمه مکان نمای ▼ را برای رفتن به نمایشگر تلویزیون فشار داده و سپس دگمه ‪ENTER‬‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫‪M‬‬
‫‪LANGUAGE‬‬
‫‪ .1‬در مد توقف ‪ ،‬دگمه منو را فشار دهید‬
‫با توجه به نوع تلویزیون خود( صفحه پهن یا معمولی ‪ ،)4:3‬شما می توانید معیار نسبت تلویزیون خود را انتخاب کنیدد‪.‬‬
‫‪ .‬دگمه مکان نمای ▼را برای رفتن به نصب فشار داده و سپس دگمه ‪ ENTER‬را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪IRN‬‬
‫تنظیمات کنترل های والدین( سطح معیار گذاری)‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪SELECT‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫` رمز بطور پیش فرض برروی «‪ »7890‬تعیین شده است‪.‬‬
‫اگر شما رمز سطح معیار گذاری را فراموش کرده باشید‪ ،‬موارد فوق را انجام دهید‬
‫• هنگامی که دستگاه پخش در مد هیچ دیسک هست‪ ،‬دگمه توقف (@) دستگاه پخش ‪ DVD‬رابرای بیش از ‪ 5‬ثانیه فشار دهید‪.‬‬
‫گزینه ‪(INITIAL‬اولیه) برروی صفحه نمایش ظاهر می شود و همه تنظیمات به مقادیر پیش فرض برمی گردند‪.‬‬
‫• دگمه ‪ POWER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫با استفاده از دگمه ‪(RESET‬رست) همه تنظیمات ذخیره شده را پاک خواهد کرد‬
‫از این مورد بجز موارد ضروری استفاده نکنید‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫نصب سیستم‬
‫تنظيمات تصوير زمينه‬
‫‪DVD‬‬
‫‪G‬‬
‫هنگام تماشای یک ‪ DVD‬یا ‪ ،CD JPEG‬شما می توانید تصویری را که دوست دارید به عنوان تصویر زمینه قرار دهید‪.‬‬
‫‪STEP‬‬
‫‪ .‬دگمه ‪(LOGO‬لوگو) را فشار دهید‪.‬‬
‫لطفا از کد ثبت برای ثبت کردن دستگاه پخش با( ‪ DivX)R‬ویدئو در فرمت تقاضا استفاده کنید‪ .‬برای یاد گرفتن بیشتر به سایت وب‪www.‬‬
‫‪ divx.com/vod‬بروید‪.‬‬
‫تنظيمات مد بلندگو‬
‫پاسﺦ های سیگنال و فرکانس خروجی از بلندگوها بطور اتوماتیکی بر طبق مشخص سازی‬
‫بلندگوی شما و استفاده از بلندگوهای مخصوﺹ تنظیم می شوند‪.‬‬
‫• ‪ COPY LOGA DATA‬برروی صفحه تلویزیون ظاهر خواهد شد‪.‬‬
‫‪ .‬دستگاه خاموش و سپس روشن خواهد شد‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫ثبت( ‪DviX)R‬‬
‫● نصب سيستم‬
‫‪ .1‬در طی پخش‪ ،‬دگمه ‪(PAUSE‬مکث) را هنگام ظاهر شدن تصویری که دوست‬
‫دارید فشار دهید‪ .‬فشار دهید‬
‫‪IRN‬‬
‫مد پخش ‪DVD‬‬
‫‪ .1‬در مد توقف‪ ،‬دگمه منو را فشار دهید‪.‬‬
‫تصویر زمینه انتخاب شده نمایش داده خواهد شد‪.‬‬
‫شما می توانید تنظیمات تا ‪ 3‬تصویر زمینه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪ .‬دگمه مکان نمای ▼را برای رفتن به صدا فشار داده و سپس دگمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .‬در نصب بلندگو‪ ،‬دگمه ‪ ENTER‬را دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫‪COPY LOGO DATA‬‬
‫‪ .4‬دگمه مکان نمای‪,,,‬را برای رفتن به بلندگوی دلخواه فشار داده و سپس دگمه‬
‫‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪ENTER‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫• برای ‪C, SL‬و‪ SR‬هر موقع که این دگمه فشرده می شود ‪ ،‬مد بطور جایگزینی مطابق فوق عوض‬
‫می شود‪ :‬کوچک ➞ هیچکدام‪.\.‬‬
‫• برای چپ و راست ‪ ،‬مد برروی کوچک قرار داده می شود‪.‬‬
‫• کوچک‪ :‬این را موقع استفاده از بلندگوها انتخاب کنید‪.‬‬
‫• هيﭽکدام‪ :‬این را موقعی که هیچ بلنگویی متصل نشده انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪CHANGE‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫دگمه ‪ RETURN‬را برای برگشت به سطح قبلی فشار دهید‪.‬‬
‫دگمه خروج را برای خارج شدن از صفحه نصب فشار دهید‪.‬‬
‫برای انتخاب يکی از ‪ 3‬تنظيمات تصوير زمينه ای که شما ايجاد کرده ايد‬
‫‪M‬‬
‫‪ .1‬در مد توقف‪ ،‬دگمه منو را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .‬دگمه مکان نمای ▼را برای رفتن به نصب فشار دهید و سپس دگمه ‪ ENTER‬را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪: ON‬‬
‫‪RGB‬‬
‫‪HDMI VIDEO OUT:‬‬
‫‪WIDE/HDTV‬‬
‫‪:‬‬
‫‪OFF‬‬
‫‪:‬‬
‫‪PARENTAL‬‬
‫‪CHANGE‬‬
‫‪:‬‬
‫‪PASSWORD‬‬
‫‪ORIGINAL‬‬
‫‪:‬‬
‫‪LOGO‬‬
‫‪ .‬دگمه مکان نمای ▼ را برای رفتن به ‪(LOGO‬لوگو) فشار دهید و سپس دگمه‬
‫‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .4‬دگمه مکان نمای▲‪ ▼ ،‬را برای انتخاب کاربر دلخواه فشار دهید‪ ،‬و سپس دگمه‬
‫‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫تنظيمات زمان تاخير‬
‫‪BD WISE‬‬
‫‪TV DISPLAY‬‬
‫‪ENTER‬‬
‫اگر بلندگوهای در فواصل مساوی از موقعیت شنوایی شما قرار نگرفته باشند ‪ ،‬شما می توانید زمان تاخیر سیگنال های صدا را از بلندگوهای‬
‫عقبی و وسطی تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫• این یکی از ‪ 3‬تصویر زمینه رابرای صفحه انتخاب می کند‪.‬‬
‫‪ .5‬دگمه خروج را برای خارج شدن از صفحه نصب فشار دهید‪.‬‬
‫• اوليه‪ :‬این را برای تعیین تصویر لوگوی سامسونگ به عنوان تصویر زمینه انتخاب کنید‪.‬‬
‫• کاربر‪ :‬این را برای تعیین تصویری به عنوان تصویر زمینه انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪SELECT‬‬
‫` با توجه به تنظیمات پرو الجیک و استریو‪ ،‬مد بلندگو ممکن است فرق کند( صفحه ‪ 52‬را ببینید)‪.‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫در مد توقف ‪ ،‬دگمه منو را فشار دهید‪.‬‬
‫دگمه مکان نمای ▼ را برای رفتن به صدا فشار داده و سپس دگمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫دگمه مکان نمای▼ را برای رفتن به زمان تاخیر فشار داده و سپس دگمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫دگمه مکان نمای ‪,,,‬را برای رفتن به بلندگوی دلخواه فشار داده و سپس دگمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫مکان نما ‪ ,‬را برای تعیین زمان تغییر فشار دهید‪.‬‬
‫• شما می توانید زمان تاخیر را برای ‪ C‬بین ‪ 00‬و ‪ 05‬میلی ثانیه و برای ‪ SL‬و ‪ SR‬بین ‪00‬و ‪ 15‬میلی ثانیه تعیین کنید‪.‬‬
‫دگمه ‪ RETURN‬را برای برگشت به سطح قبلی فشار دهید‪.‬‬
‫دگمه خروج را برای خارج شدن از صفحه نصب فشار دهید‪.‬‬
‫دگمه ‪ RETURN‬را برای برگشت به سطح قبلی فشار دهید‪.‬‬
‫دگمه خروج را برای خارج شدن از صفحه نصب فشار دهید‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪IRN‬‬
‫نصب سیستم‬
‫تنظیمات تن تست‬
‫تنظیم کردن زمان تاخیر بلندگو‬
‫تنظیم کردن بلندگوی وسطی‬
‫اگر فاصله ‪ Dc‬مساوی یا بیشتر از فاصله ‪Df‬در شکل باشد ‪ ،‬مد را برروی ‪ 0‬میلی ثانیه قرار دهید‪ .‬در غیر این صورت‪ ،‬تنظیمات را بر طبق جدول تغییر‬
‫دهید‪.‬‬
‫قراردادن ایده آل بلندگوی وسطی‬
‫فاصله بین ‪Df‬‬
‫و‪Dc‬‬
‫‪m 0.00‬‬
‫‪m 0.34‬‬
‫‪m 0.68‬‬
‫‪m 1.06‬‬
‫‪m 1.40‬‬
‫‪m 1.76‬‬
‫زمان تاخیر‬
‫‪ms 0‬‬
‫‪ms 1‬‬
‫‪ms 2‬‬
‫‪ms 3‬‬
‫‪ms 4‬‬
‫‪ms 5‬‬
‫‪ .1‬در مد توقف‪ ،‬دگمه منو را فشار دهید‬
‫‪ .‬دگمه مکان نمای ▼را برای رفتن به صدا فشار داده و سپس دگمه ‪ ENTER‬را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪ .‬دگمه مکان نمای ▼ را برای رفتن به تن تست فشار داده و سپس دگمه ‪ ENTER‬را‬
‫فشار دهید‪.‬‬
‫• تن تست به ترتیب به ‪ L ➞ C ➞ R ➞ SR ➞ SL ➞ SW‬فرستاده خواهد شد‬
‫اگر دراین موقع دگمه ‪ ENTER‬دوباره فشرده شود‪ ،‬تن تست متوقف می شود‪.‬‬
‫تنظیمات بلندگوی عقبی‬
‫فاصله بین ‪Df‬‬
‫و‪Dc‬‬
‫‪m 0.00‬‬
‫‪m 1.06‬‬
‫‪m 2.11‬‬
‫‪m 3.16‬‬
‫‪m 3.62‬‬
‫زمان تاخیر‬
‫‪ms 0‬‬
‫‪ms 3‬‬
‫‪ms 6‬‬
‫‪ms 9‬‬
‫‪ms 12‬‬
‫‪ms 15‬‬
‫قرار دادن ایده آل‬
‫بلندگوی عقبی‬
‫این به دلخواه شماست که همه بلندگوها را در داخل این دایره قرار دهید‪.‬‬
‫‪ :Df‬فاصله از بلندگوی جلوی‬
‫‪ :Dc‬فاصله از بلندگوی وسطی‬
‫‪ :Dr‬فاصله از بلندگوی عقبی‬
‫با ‪ (PL II‬دالبی پرو الجیک ‪ ،)II‬زمان تاخیر ممکن است برای هر مد متفاوت باشد‪.‬‬
‫`‬
‫` با ‪ AC-3‬و‪ ،dts‬زمان تاخیر می تواند بین ‪ 00‬و ‪ 15‬میلی ثانیه تعیین شود‪.‬‬
‫` کانال وسطی فقط در دیسک های ‪ 5.1‬کانالی قابل تنظیم است‪.‬‬
‫تنظیمات صدا‬
‫شما می توانید باالنس و سطح صدای هر بلندگو را تنظیم کنید‪.‬‬
‫‪ .1‬در مد توقف دگمه منو را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .‬دگمه مکان نمای ▼ را برای رفتن به صدا فشار داده و سپس دگمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .‬دگمه مکان نمای ▼ را برای رفتن به ویرایش صدا فشار داده و سپس دگمه ‪ENTER‬‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .4‬دگمه مکان نما ‪ ,‬را برای انتخاب و تنظیم مورد دلخواه فشار دهید‪.‬‬
‫دگمه مکان نما ‪ ,‬را برای تعیین تنظیمات فشار دهید‪.‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪ENTER‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫دگمه ‪ RETURN‬را برای برگشت به سطح قبلی فشار دهید‪.‬‬
‫دگمه خروج را برای خارج شدن از صفحه نصب فشار دهید‪.‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪48‬‬
‫‪STOP‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪m 5.29‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫دگمه ‪ RETURN‬را برای برگشت به سطح قبلی فشار دهید‪.‬‬
‫دگمه خروج را برای خارج شدن از صفحه نصب فشار دهید‪.‬‬
‫اگر فاصله ‪ Df‬مساوی یا بیشتر از فاصله ‪ Df‬در شکل باشد‪ ،‬مد را برروی ‪ 0‬میلی ثانیه‬
‫قرار دهید‪ .‬در غیر این صورت‪ ،‬تنظیمات را برطبق جدول تغییر دهید‪.‬‬
‫‪M‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪ENTER‬‬
‫● نصب سیستم‬
‫وقتی که صدای محیطی ‪ 5.1‬کاناله پخش می شود ‪ ،‬اگر فاصله بین شما و هر بلندگو یکسان باشد ‪ ،‬می توانید از بهترین صدا لذت ببرید‪ .‬چون صداها به‬
‫موقعیت شنوایی در زمان های مختلف با توجه به محل قرار گرفتن بلندگوها می رسند‪ ،‬شما می توانید این تفاوت را با افزودن افکت تاخیر به صدای بلندگوی‬
‫عقبی ووسطی تنظیم کنید‪.‬‬
‫از مشخصه تن تست برای بررسی اتصاالت بلندگو استفاده کنید‪.‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪CHANGE‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫‪49‬‬
‫نصب سیستم‬
‫اگر این دستگاه به یک تلویزیون دیجیتال متصل شده باشد ممکن است ویدئو از صدا آهسته تر باشد اگر این مسئله اتفاق بیفتد ‪ ،‬زمان تاخیر صدا را تنظیم‬
‫کنید تا با ویدئو تطبیق کند‪.‬‬
‫تنظیمات صدا‬
‫‪ .1‬در مد توقف‪ ،‬دگمه منو را فشار دهید‪.‬‬
‫تنظیم دستی باالنس وولوم بلندگو با دگمه ویرایش صدا‪.‬‬
‫‪ .‬دگمه مکان نمای ▼ را برای رفتن به صدا فشار داده و سپس دگمه ‪ ENTER‬را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪ .‬دگمه مکان نمای ▼ را برای رفتن به ‪ AV-SYNC‬فشار داده و سپس دگمه ‪ENTER‬‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫‪ .4‬دگمه مکان نما ‪ ,‬را فشار دهید تا زمان تاخیر ‪ AV-SYNC‬را انتخاب کنید و سپس‬
‫دگمه ‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫• شما می توانید زمان تاخیر صدا را بین ‪ 0‬میلی ثانیه و ‪ 300‬میلی ثانیه تعیین کنید‪ .‬آن‬
‫را روی موقعیت مشهود قرار دهید‪.‬‬
‫‪STEP‬‬
‫دگمه ‪ RETURN‬را برای برگشت به سطح قبلی فشار دهید‪.‬‬
‫دگمه خروج را برای خارج شدن از صفحه نصب فشار دهید‪.‬‬
‫تنظیم باالنس بلندگوی جلوی‪ /‬عقبی‬
‫` شما می توانید بین ‪ -00،6‬و خاموش انتخاب کنید‪.‬‬
‫` ولوم هرچه به سمت ‪ -6‬حرکت می کند کاهش می یابد‪.‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪SELECT‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫تنظیمات صدای ‪ (HDMI‬انتخابی)‬
‫سیگنال های صدای ارسال شده از طریق کابل ‪ HDMI‬می تواند به حالت روشن‪ /‬خاموش عوض شوند‪.‬‬
‫تنظیم سطح بلندگوی وسطی‪ /‬عقبی‪/‬ساب ووفر‬
‫` سطح ولوم می تواند در مراحلی از ‪ +6‬دسی بل تا ‪ -6‬دسی بل تنظیم شود‪.‬‬
‫` هرچه شما به ‪ +6‬دسی بل نزدیکتر می شوید صدا بلندتر و هرچه به ‪ -6‬دسی بل نزدیکتر می روید صدا آرامتر می شود‪.‬‬
‫‪ .1‬در مد توقف‪ ،‬دگمه منو را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .‬دگمه مکان نما ▼ را برای رفتن به صدا فشار داده و سپس دگمه ‪ ENTER‬را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪ .‬دگمه مکان نما ▼ را برای رفتن به صدای ‪ HDMI‬فشار داده و سپس دگمه ‪ENTER‬‬
‫را فشار دهید‪.‬‬
‫تنظیمات ‪(DRC‬حوزه فشرده سازی دینامیک)‬
‫این مولفه حوزه بین بلندترین و آرامترین صدا را متوازن و تعدیل می کند‪ .‬شما می توانید از این عملکرد برای لذت بردن از صدای دالبی دیجیتال هنگام‬
‫تماشای فیلمها در ولوم پایین هنگام شب استفاده کنید‪.‬‬
‫‪ .4‬دگمه مکان نما ‪ ,‬را برای انتخاب روشن یا خاموش فشار داده و سپس دگمه‬
‫‪ ENTER‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪ENTER‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫• روشن‪ :‬هم سیگنال های ویدئو وصدا از طریق کابل ارتباطی ‪ HDMI‬ارسال می شوند ‪،‬‬
‫و صدا فقط از طریق بلندگوهای تلویزیون خارج می شود‪.‬‬
‫‪ .1‬در مد توقف‪ ،‬دگمه منو را فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .‬دگمه مکان نمای▼ را برای رفتن به صدا فشار داده و سپس دگمه ‪ ENTER‬را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪ .‬دگمه مکان نمای ▼را برای رفتن به ‪ DRC‬فشار داده و سپس دگمه ‪ ENTER‬را فشار‬
‫دهید‪.‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪ENTER‬‬
‫● نصب سیستم‬
‫دگمه ویرایش صدا ‪ ,‬را فشار دهید و سپس دگمه مکان نما را فشار دهید‪.‬‬
‫• خاموش‪ :‬ویدئو فقط از طریق کابل ارتباطی ‪ HDMI‬ارسال می شود و صدا فقط از طریق‬
‫بلندگوهای سینمای خانگی خارج می شود‪.‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪ENTER‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫‪SELECT‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫‪MOVE‬‬
‫دگمه ‪ RETURN‬را برای برگشت به سطح قبلی فشار دهید‪.‬‬
‫دگمه خروج را برای خارج شدن از صفحه نصب فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .4‬دگمه مکان نما ‪ ,‬را برای تنظیم ‪ DRC‬فشار دهید‪.‬‬
‫• هنگامی که دگمه ‪ ‬مکان نما فشرده می شود ‪ ،‬افکت بزرگتر می شود و هنگامی که‬
‫دگمه ‪ ‬مکان نما فشرده می شود ‪ ،‬افکت کوچکتر می شود‪.‬‬
‫‪M‬‬
‫دگمه ‪ RETURN‬را برای برگشت به سطح قبلی فشار دهید‪.‬‬
‫دگمه خروج را برای خارج شدن از صفحه نصب فشار دهید‪.‬‬
‫‪EXIT‬‬
‫‪50‬‬
‫‪IRN‬‬
‫تنظیمات همزمانی ‪AV‬‬
‫‪RETURN‬‬
‫` تنظیمات پیش فرض این عملکرد‪ ،‬خاموش بودن صدای ‪ HDMI‬است‪.‬‬
‫` صدای ‪ HDMI‬بطور اتوماتیکی برای بلندگوهای تلویزیون بصورت ‪ 2‬کانالی میکس می شود‪.‬‬
‫` هنگامی که صدای ‪ HDMI‬روشن است‪ PRO LOGIC II /DSP EQ/P.BASS ،‬کار نخواهد کرد‪.‬‬
‫‪CHANGE‬‬
‫‪51‬‬
‫نصب سیستم‬
‫‪IRN‬‬
‫افکت دالبی پرو الجيک ‪II‬‬
‫این عملکرد فقط در مد موسیقی دالبی پرو الجیک کار می کند‪.‬‬
‫عملکرد صدای زمينه(‪/)DSP‬تثبيت کننده‬
‫‪ (DSP‬پردازشگر سیگنال دیجیتال)‪ :‬مدهای ‪ DSP‬برای تحرک بخشیدن و ایجاد محیط اکوستیک طراحی شده اند‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫دگمه مد ‪ PL II‬را برای انتخاب مد موسیقی فشار دهید‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫دگمه افکت ‪ PL II‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪STEP‬‬
‫تثبیت کننده‪ :‬شما می توانید راک‪ ،‬پاپ یا کالسیک را برای مشخص کردن صدا برای سبک موسیقی که شما پخش می کنید با فشار‬
‫‪STEP‬‬
‫دگمه ‪ DSP/EQ‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫• ‪ DSP‬در پانل نمایشگر ظاهر می شود‪.‬‬
‫● نصب سيستم‬
‫‪ .‬دگمه ها‪ ,‬را برای انتخاب تنظیمات افکت دلخواه فشار دهید‪.‬‬
‫• دورنما‪ :‬شما می توانید ‪ 0‬یا ‪ 1‬را انتخاب کنید‪.‬‬
‫• ‪ -C‬پهنا‪ :‬شما می توانید بین ‪ 0‬و ‪ 7‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫• دایمنس یا بعد‪ :‬شما می توانید بین ‪ 0‬و ‪ 6‬را انتخاب کنید‬
‫هرموقع که این دگمه فشرده می شود ‪ ،‬مورد انتخابی مطابق فوق عوض می شود‪:‬‬
‫‪POPS ➞ JAZZ ➞ ROCK ➞ STUDIO ➞ CLUB ➞ HALL ➞ MOVIE ➞ CHURCH ➞ PASS‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪P.BASS‬‬
‫پاپ‪ ،‬جاز‪ ،‬راک‪ :‬با توجه به سبک موسیقی‪ ،‬شما می توانید پاپ‪ ،‬جاز و راک را انتخاب کنید‪.‬‬
‫استوديو‪ :‬احساس حضور در استودیو را بدست می دهد‪.‬‬
‫کلوب‪ :‬صدایی مانند بودن در کلوب رقص با صدای بم تپ تپ کنان تولید می کند‪.‬‬
‫تاالر‪ :‬صدای واضح انسانی مانند گوش کردن به آواز و موسیقی در تاالر کنسرت را فراهم می کند‪.‬‬
‫فيلم‪ :‬احساس تماشای فیلم در سینما را بدست می دهد‪.‬‬
‫کليسا‪ :‬احساس بودن در سالن کلیسا را بدست می دهد‪.‬‬
‫پاﺱ‪ :‬این را برای شنیدن معمولی انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪M‬‬
‫با قابلیت ‪ P.BASS‬صداهای بم تقویت می شوند تا فرکانس های پایین تقویت گردند‪.‬‬
‫‪STEP‬‬
‫‪ .1‬دگمه ‪ P.BASS‬را برای انتخاب مد ‪ P.BASS‬فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .‬دگمه ‪ P.BASS‬را برای خاموش کردن مد ‪ P.BASS‬دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫` عملکرد ‪ DSP/EQ‬فقط در مد استریو فراهم است‪.‬‬
‫دگمه مد ‪ PL II‬را برای نشان دادن استریو در صفحه نمایشگر فشار دهید‪.‬‬
‫` این قابلیت با سی دی ها‪ ،‬سی دی های ‪ ،MP3، DivX‬تیونر و دیسکهای ‪ Dolby Digital‬کار می کند‪.‬‬
‫` هنگام پخش یک دیسک ‪ DVD‬کد گذاری شده با دو کانال یا بیشتر ‪ ،‬مد چند کانالی بطور اتوماتیکی انتخاب می شود و‬
‫عملکرد ‪ DSP/EQ‬کار نمی کند‪.‬‬
‫‪M‬‬
‫مد دالبی پرو الجيک ‪II‬‬
‫شما می توانید مد صدای دالبی پرو الجیک ‪ II‬دلخواه را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪STEP‬‬
‫دگمه مد ‪ PL II‬را فشار دهيد‪..‬‬
‫• هر موقع این دگمه فشرده می شود ‪ ،‬مد مطابق فوق عوض می شود‪.‬‬
‫‪➞ MUSIC ➞ CINEMA ➞ PRO LOGIC ➞ MATRIX‬‬
‫‪STEREO ➞ MUSIC‬‬
‫پرو الجيک ‪II‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪M‬‬
‫‪5‬‬
‫وصل کردن ميکروفون‬
‫با این دستگاه می توانید حس یک کارائوکه بار را در منزل خود ایجاد کنید‪.‬‬
‫ویدیو تماشا کرده و همراه با موسیقی و متن آهنگهای نمایش داده شده روی صفحه تلویزیون آواز بخوانید‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫میکروفون را به فیش مادگی ‪ MIC‬جلوی دستگاه وصل کنید‪.‬‬
‫• می توانید دو میکروفون وصل کنید‪.‬‬
‫موسيقی‪ :‬هنگام گوش کردن به موسیقی ‪ ،‬شما می توانید افکت های صدا را مانند عملکرد معمولی تجربه کنید‪.‬‬
‫سينما‪ :‬واقعی بودن را به تراک های صدای فیلم می دهد‪.‬‬
‫پرو الجيک‪ :‬شما افکت صدای چند کانالی واقعی‪ ،‬را مانند استفاده از پنج بلندگو هنگام استفاده فقط از بلندگوهای چپ و راست تجربه می‬
‫کنید‪.‬‬
‫ماتريکس‪ :‬شما صدای محیطی ‪ 5.1‬کانالی را خواهید شنید‪.‬‬
‫استريو‪ :‬این را برای شنیدن صدا فقط از بلندگوهای چپ و راست جلوی و ساب ووفر انتخاب کنید‪.‬‬
‫` هنگام انتخاب مد پرو الجیک ‪ ،II‬وسیله خارجی خود را به سوکت های ورودی صدا (چپ و راست) در دستگاه پخش‬
‫متصل کنید‪ .‬اگر شما به یکی از ورودیها(چپ یا راست) متصل کنید‪ ،‬نمی توانید صدای محیطی را بشنوید‪.‬‬
‫` قابلیت ‪ PRO LOGIC II‬فقط در حالت استریو کار می کند‪.‬‬
‫` عملکرد ‪ P.BASS‬فقط با منابع ‪ LPCM 2‬کانالی مانند ‪mp3،DivX،cd‬و ‪ wma‬موجود است‪ .‬دگمه ‪ P.BASS‬را‬
‫فشار دهید و “‪ ”POWER BASS ON‬برروی صفحه نمایش داده می شود‪.‬‬
‫` ‪ P.bass‬با مدهای ‪ DSP/EQ‬یا دالبی پرو الجیک ‪ II‬کار نمی کند‪ .‬اگر شما‪ P.BASS‬را در مد ‪ DSP/EQ‬فشار‬
‫دهید‪ ،‬مد ‪ DSP/EQ‬بطور اتوماتیکی قطع می شود و عملکرد‪ P.BASS‬شروع به کار می کند‪.‬‬
‫‪FUNC.‬‬
‫‪MIC 2‬‬
‫‪MIC 1‬‬
‫‪.2‬‬
‫برای تنظیم صدای میکروفون دکمه ‪ MIC VOL‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫برای تنظیم اکوی صدای میکروفون دکمه ‪ ECHO‬را فشار دهید‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫گوش کردن به راديو‬
‫عملکرد تايمر خواب‬
‫‪IRN‬‬
‫رادیو‬
‫عملکرد راحت و آسان‬
‫شما می توانید وقتی را تعیین کنید که سینمای خانگی خودش خاموش شود‪.‬‬
‫دستگاه کنترل از راه دور‬
‫‪ .‬روی ایستگاه دلخواه تنظیم کنید‪.‬‬
‫• تنظيم اتوماتيک ‪ :1‬هنگامی که دگمه]‪ [,‬فشرده می شود ‪ ،‬یک‬
‫ایستگاه پخش از قبل تنظیم شده انتخاب می شود‪.‬‬
‫• تنظيم اتوماتيک ‪ :‬دگمه ‪.,,‬را فشار داده و نگهدارید تا بطور‬
‫اتوماتیکی ایستگاههای پخش فعال را جستجو کنید‪.‬‬
‫• تنظيم دستی‪ :‬به آرامی دگمه ‪ .,,‬را برای افزایش یا کاهش‬
‫فرکانس به صورت افزایشی فشار دهید‪.‬‬
‫• خواب نمایش داده می شود‪ .‬هر موقع که این دگمه فشرده می شود ‪ ،‬زمان از قبل تعیین شده مطابق فوق عوض می شود‬
‫‪ ➞ 150 ➞ 120 ➞ 90 ➞ 60 ➞ 30 ➞ 20 ➞ 10 :‬خاموش‪.‬‬
‫● عملکرد راحت و آسان‬
‫‪ .1‬دگمه ‪ TUNER‬را برای انتخاب باند ‪ FM‬فشار دهید‪.‬‬
‫دگمه خواب را فشار دهید‪.‬‬
‫‪STEP‬‬
‫‪STEP‬‬
‫تنظیمات تایمر خواب را با فشردن دگمه خواب تایید کنید‪.‬‬
‫• زمان باقیمانده قبل از خاموش شدن سینمای خانگی نمایش داده می شود‪.‬‬
‫• فشردن دوباره این دگمه زمان خواب را از زمانی که قبال تنظیم کرده اید عوض می کند‪.‬‬
‫برای انصراف از زمان خواب ‪ ،‬دگمه خواب را تا زمانی که گزینه خاموش برروی‬
‫نمایشگر ظاهرمی شود‪ ،‬فشار دهید‪.‬‬
‫دستگاه اصلی‬
‫تنظيم روشنايی صفحه نمايشگر‬
‫‪ .1‬دگمه عملکرد را برای انتخاب باند ‪ FM‬فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .‬ایستگاه پخش را انتخاب کنید‪.‬‬
‫• تنظيم اتوماتيک ‪ :1‬دگمه توقف (@) را برای انتخاب تنظیم از قبل فشار دهید و دگمه ]‪ [,‬را برای انتخاب ایستگاه از قبل‬
‫تنظیم شده فشار دهید‪.‬‬
‫• تنظيم اتوماتيک ‪ :‬دگمه توقف (@) را برای انتخاب دستی فشار دهید و سپس دگمه ]‪ [,‬را برای جستجوی اتوماتیک باند‬
‫فشار داده و نگه دارید‪.‬‬
‫• تنظيم دستی‪ :‬دگمه توقف (@) را برای انتخاب دستی فشار دهید و سپس به آرامی دگمه]‪ [,‬را برای تنظیم فرکانس باالتر یا‬
‫پایین تر فشار دهید‪.‬‬
‫دگمه منو‪ /‬استریو را برای گوش کردن در حالت منو‪ /‬استریو فشار دهید‪.‬‬
‫• هر موقع این دگمه فشرده می شود ‪ ،‬صدا بین حالت استریو ومنو عوض می شود‪.‬‬
‫• در مناطق گیرندگی ضعیف ‪ ،‬منو را برای صدای واضح ‪ ،‬پخش بدون تداخل انتخاب کنید‪.‬‬
‫شما می توانید روشنایی صفحه نمایشگر دستگاه اصلی تنظیم کنید تا مشکلی در تماشای فیلم وبرنامه شما ایجاد نشود‪.‬‬
‫‪STEP‬‬
‫دگمه دیمر را فشار دهید‪.‬‬
‫• هر موقع این دگمه فشرده می شود ‪ ،‬روشنایی نمایشگر جلوی تنظیم می شود‪.‬‬
‫عملکرد بيصدا کردن‬
‫این موقع جواب دادن به زنگ در یا تماس تلفنی مفید است‪.‬‬
‫ايستگاههای از قبل تنظيم شده‬
‫دگمه بیصدا کردن را فشار دهید‪.‬‬
‫مثال‪ :‬تنظیم از قبل ‪ 89.10 FM‬در حافظه‬
‫• گزینه بیصدا کردن در صفحه نمایشگر ظاهر می شود‪.‬‬
‫• برای بازیابی صدا دگمه بیصدا کردن را دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .1‬دگمه تیونر رابرای انتخاب باند ‪ FM‬فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .‬دگمه ‪ .,,‬رابرای انتخاب ‪ ٫10‬فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .‬دگمه حافظه تیونر را فشار دهید‪.‬‬
‫‪STEP‬‬
‫‪ .4‬دگمه ]‪ [,‬را برای انتخاب شماره از قبل تنظیم شده فشار دهید‪.‬‬
‫• شما می توانید بین ‪ 1‬و ‪ 15‬ایستگاه از قبل تنظیم شده را انتخاب‬
‫کنید‪.‬‬
‫‪ .5‬دگمه حافظه تیونر را دوباره فشار دهید‪.‬‬
‫‪ .‬برای تنظیم ایستگاه از قبل تنظیم شده دیگر ‪ ،‬مراحل ‪ 2‬تا ‪ 5‬را تکرار‬
‫کنید‪.‬‬
‫• برای تنظیم ایستگاه از قبل تنظیم شده ‪ ،‬دگمه های ]‪ [,‬را‬
‫درروی دستگاه کنترل از راه دور برای انتخاب کانال فشار دهید‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫‪55‬‬
‫پياده سازی سی دی‬
‫هنگامی که این دستگاه به طور درستی کار نمی کند به نمودار زیر مراجعه کنید‪ .‬اگر مشکلی که شما مواجه شده اید در زیر لیست نشده باشد یا اگر‬
‫دستورالعملهای زیر برای حل آن کمک نکنند ‪ ،‬دستگاه را خاموش کنید‪ ،‬کابل برق آن را از برق جدا کنید و با نزدیکترین فروشنده مجاز یا مرکز سرویس‬
‫وسایل الکترونیکی سامسونگ تماس بگیرید‪.‬‬
‫با این قابلیت می توانید صداهای ضبط شده در یک سی دی را به فرمت ‪ MP3‬تبدیل و سپس به یک وسیله ذخیره سازی ‪ USB‬منتقل کنید‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫‪IRN‬‬
‫عملکرد راحت و آسان‬
‫عیب یابی‬
‫عارضه‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫دکمه ‪ CD RIPPING‬را فشار دهید‪.‬‬
‫• برای ضبط آهنگ فعلی‪ ،‬دکمه ‪ CD RIPPING‬روی کنترل از راه دور را‬
‫موقعی که سیستم در حال پخش آهنگ یا موقتاً متوقف شده است فشار دهید‪.‬‬
‫• برای ضبط کلیه آهنگهای سی دی‪ ،‬دکمه ‪ CD RIPPING‬روی کنترل از راه‬
‫دور را فشار داده و نگهدارید‪.‬‬
‫‪ -‬پیام "پیاده سازی کل سی دی" در نمایشگر نشان داده شده و ضبط آغاز می شود‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫دکمه ‪ )@( STOP‬را برای توقف پیاده سازی سی دی فشار دهید‪.‬‬
‫بعد از اتمام کار پیاده سازی سی دی‪ ،‬یک دایرکتوری با عنوان "‪ "RIPPING‬در‬
‫•‬
‫وسیله ‪ USB‬ایجاد شده و فایلها به فرمت "‪ "SAMXXXX“.mp3‬در آن ذخیره می شوند‪.‬‬
‫‪MIC 1‬‬
‫• آیا کابل برق به صورت محکمی به پریز برق متصل شده است؟‬
‫● عيب يابی‬
‫‪.1‬‬
‫وسیله ‪ USB‬را وصل کنید‪.‬‬
‫سی دی صوتی را در سینی سی دی قرار دهید‪.‬‬
‫‪FUNC.‬‬
‫‪MIC 2‬‬
‫سينی ديسک باز نمی شود‪.‬‬
‫بررسی‪ /‬جبران‬
‫• دستگاه را خاموش و سپس دوباره روشن کنید‪.‬‬
‫هنگامی که دگمه پخش‪ /‬مکث فشرده می شود پخش‬
‫به صورت فوری شروع نمی شود‬
‫• آیا شما از دیسک با شکل غیرعادی یا دیسکی که در سطح آن خراش هایی وجود دارد ‪،‬‬
‫استفاده می کنید؟‬
‫• دیسک را تمیز کنید‪.‬‬
‫صدا ايجاد نمی شود‪.‬‬
‫• هیچ صدایی در طی پخش سریع ‪ ،‬پخش آرام و مرحله پخش متحرک شنیده نمی شود‬
‫• آیا بلندگوها بطور درستی وصل شده اند؟ آیا نصب بلندگوها به درستی تعیین شده است؟‬
‫• آیا دیسک به طور شدیدی صدمه دیده است؟‬
‫صدا می تواند فقط از چند بلندگو و نه همه شش تای‬
‫آنها شنيده شود‪.‬‬
‫‪STEP‬‬
‫• هنگام گوش کردن به ‪ CD‬یا رادیو ‪ ،‬صدا فقط از بلندگوهای جلوی (چپ‪ /‬راست) خارج می‬
‫را انتخاب کنید‪.‬‬
‫شود‪ .‬با فشار دادن گزینه شش بلندگو «پرو الجیک‪»II‬‬
‫• مطمئن شوید که دیسک ‪ DVD‬با ‪—.5‬کانال مطابق و سازگار است‪.‬‬
‫• اگر ‪ C, SL‬و‪ sr‬برروی ‪(NONE‬هیچ) در مد بلندگو در نصب صدای صفحه نصب قرار‬
‫گرفته باشد ‪ ،‬هیچ صدایی از بلندگوی وسطی و بلندگوهای چپ و راست جلوی شنیده نمی‬
‫شود‪C, SL .‬و ‪ SR‬را برروی کوچک قرار دهید‪.‬‬
‫صدای محيطی دالبی ديجيتال ‪ ٥٫1‬کانالی پشتيبانی‬
‫نمی شود‪.‬‬
‫‪M‬‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫`‬
‫‪5‬‬
‫در حین پیاده سازی سی دی نباید به هیچ عنوان اتصال ‪ USB‬یا سیم برق قطع گردد‪.‬‬
‫در غیر اینصورت‪ ،‬ممکن است اطالعات و داده ها از بین بروند‪ .‬برای متوقف کردن پیاده سازی سی دی‪ ،‬دکمه ‪STOP‬‬
‫را فشار داده و وسیله ‪ USB‬را بعد از اینکه سیستم پخش سی دی را بطور کامل متوقف کرد جدا کنید‪.‬‬
‫اگر وسیله ‪ USB‬را در حین پیاده سازی سی دی جدا کنید‪ ،‬سیستم خاموش شده و نمی توانید فایل پیاده سازی شده را حذف کنید‪.‬‬
‫اگر وسیله ‪ USB‬را زمانی که سیستم در حال پخش سی دی است وصل کنید‪ ،‬سیستم پخش را متوقف کرده و بعد از اینکه‬
‫آماده سازی اتصال ‪ USB‬به پایان رسید پخش را از سر می گیرد‪( .‬زمان آماده سازی بسته به نوع وسیله ‪ USB‬متفاوت‬
‫خواهد بود‪).‬‬
‫‪ DTS-CD‬قابل پیاده سازی نیستند‪.‬‬
‫ً‬
‫احتماال فایلی ایجاد نخواهد بود‪.‬‬
‫اگر مدت زمان پیاده سازی کمتر از ‪ 5‬ثانیه باشد‪،‬‬
‫پیاده سازی سی دی فقط زمانی قابل استفاده است که وسیله ‪ USB‬یا ‪ HDD‬با سیستم فایل ‪ FAT‬فرمت شده باشند‪.‬‬
‫(سیستم فایل ‪ NTFS‬پشتیبانی نمی شود‪ ).‬برای مشاهده فهرست وسیله های سازگار‪ ،‬به مشخصات فنی میزبان ‪USB‬‬
‫مراجعه کنید‪.‬‬
‫پیاده سازی سی دی با سرعت عادی ‪ x1‬انجام می شود‪ .‬زمان پیاده سازی ممکن است در برخی وسیله های ‪ USB‬بیشتر‬
‫باشد‪.‬‬
‫هنگامی که سیستم در حال پیاده سازی یک سی دی است‪ ،‬صدایی از خروجی آن به گوش نخواهد رسید‪.‬‬
‫هنگامی که سیستم در حال پیاده سازی سی دی است به آن دست نزده یا آنرا جابجا نکنید‪.‬‬
‫• آیا عالمت «دالبی دیجیتال ‪ 5.1‬کانالی» برروی دیسک وجود دارد؟ اگر دیسک با صدای‬
‫‪ 5.1‬کانالی ضبط شده باشد فقط صدای محیطی دالبی دیجیتال ‪ 5.1‬کانالی تولید می شود‬
‫• آیا زبان صوتی به طور درستی برروی دالبی دیجیتال ‪ 5.1‬کانالی در اطالعات نمایشگر‬
‫قرار داده شده است؟‬
‫دستگاه کنترل از راه دور کار نمی کند‪.‬‬
‫• آیا دستگاه کنترل از راه دور درزاویه و فاصله حوزه عملکرد کار می کند؟‬
‫• آیا باتریها فرسوده شده اند؟‬
‫• آیا شما مد عملکردهای (‪ )TV/DVD‬را از دستگاه کنترل از راه دور( تلویزیون یا ‪)DVD‬‬
‫به درستی انتخاب کرده اید؟‬
‫• ديسک داخل دستگاه می چرخد ولی تصوير توليد‬
‫نمی کند‪.‬‬
‫• کيفيت تصوير ضعيف و بد است يا تصوير دارای‬
‫تکان و جابجايی است‪.‬‬
‫• آیا تلویزیون روشن است؟‬
‫• آیا کابل های ویدئو به درستی وصل شده اند؟‬
‫• آیا سینی دیسک کثیف یا صدمه دیده است؟‬
‫• یک دیسک با کیفیت بد و ضعیف تولید شده قابل پخش نمی باشد‪.‬‬
‫زبان صوتی و عنوان های فرعی کار نمی کنند‪.‬‬
‫• زبان صوتی و عنوان های فرعی در صورتی که دیسک شامل آنها نباشد‪ ،‬کار نمی کنند‬
‫صفحه منو حتی هنگامی که عملکرد‬
‫منو انتخاب می شود ﻇاهر نمی شوند‪.‬‬
‫• آیا شما از دیسکی که شامل منوها نمی باشد‪ ،‬استفاده می کنید؟‬
‫معيار نسبت نمی تواند عوض شود‪.‬‬
‫• شما می توانید ‪ DVD‬های ‪ 16:9‬را در مد پهن ‪ ،16:9‬مد جعبه حروف ‪ ،4:3‬یا مد پان&‬
‫اسکن ‪ 4:3‬پخش کنید ولی ‪ DVD‬های ‪ 4:3‬می توانند فقط در معیار ‪ 4:3‬مشاهده شوند‪ .‬به‬
‫پوشش دیسک ‪ DVD‬مراجعه کنید و عملکرد مناسب را انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪5‬‬
IRN
‫ليست كد هاي زباني‬
‫عیب یابی‬
)‫ را ببينيد‬43 ‫ ( صفحه‬.‫ يا “ منوي ديسك“ وارد كنيد‬/‫شماره كد مناسب را در تنظيمات اوليه “ ديسك صوتي“‚ “ عنوان فرعي ديسك“ و‬
‫● ليست كد هاي زباني‬
‫كد‬
59
‫زبان‬
‫كد‬
‫زبان‬
‫كد‬
‫زبان‬
‫كد‬
‫زبان‬
‫ جبران‬/‫بررسی‬
‫عارضه‬
( ‫ ثانیه‬5 ‫•دستگاه را خاموش کنید و دگمه توقف (@) را در دستگاه اصلی برای مدت بیش از‬
.‫عملکرد رست) فشار داده و نگه دارید‬
‫ برق قطع می‬:‫ (مثال‬.‫•دستگاه اصلی کار نمی کند‬
‫شود یا کلید صفحه جلو کار نمی کند یا صدایی‬
).‫غیرعادی به گوش می رسد‬
‫ از این عملکرد بجز موارد‬.‫ عملکرد رست همه تنظیمات ذخیره شده را پاک می کند‬.‫دارید‬
.‫خیلی ضروری استفاده نکنید‬
‫ به صورت معمولی کار نمی‬DVD ‫•دستگاه پخش‬
.‫کند‬
‫”(هیچ دیسک» برروی صفحه نمایشگر دستگاه اصلی ظاهر‬NO DISC“ ‫•هنگامی که پیغام‬
‫ ثانیه نگه‬5 ‫ دگمه توقف (@) دستگاه اصلی را فشار داده و برای مدت بیش از‬، ‫می شود‬
‫” ( اولیه) برروی صفحه نمایشگر ظاهر می شود و همه تنظیمات به‬INITIAL“ ‫ گزینه‬.‫دارید‬
.‫مقادیر پیش فرض برمی گردند‬
.‫رمز سطح معیار گذاری فراموش شده است‬
1027
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
‫ از این عملکرد بجز‬.‫استفاده از عملکرد رست همه تنظیمات ذخیره شده را پاک خواهد کرد‬
.‫مواقع خیلی ضروری استفاده نکنید‬
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
‫• آیا آنتن بطور درستی متصل شده است؟‬
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
Afan) Oromo(
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
.‫• دگمه روشن کردن را فشار دهید‬
.‫نمی تواند پخش رادیویی را دریافت کند‬
‫ خارجی در منطقه با گیرندگی خوب نصب‬FM ‫ آنتن‬، ‫•اگر سیگنال ورودی آنتن ضعیف باشد‬
.‫کنید‬
58
‫ضمیمه‬
‫‪IRN‬‬
‫مشخصات وویژگیها‬
‫وزن‬
‫‪ 3.5‬کیلوگرم‬
‫ابعاد‬
‫‪(430‬عرض)*‪(70‬ارتفاع)*‪(260‬طول) میلیمتر‬
‫حوزه درجه حرارت کارکرد‬
‫‪ +5‬درجه سانتیگراد~‪ +35‬درجه سانتیگراد‬
‫جابجا کردن و حمل دیسک ها‬
‫میزان رطوبت کارکرد‬
‫‪ %10‬تا ‪%75‬‬
‫سمت قابل پخش دیسک را لمس نکنید‪.‬‬
‫دیسک را از لبه های آن نگه دارید تا اثر انگشت ها برروی سطح آن نمانند‪.‬‬
‫کاغذ یا باند و چسبی برروی دیسک نچسبانید‪.‬‬
‫‪ (DVD‬دیسک چند کاره دیجیتال)‬
‫احتیاط های الزم برای جابجایی و نگهداری دیسک ها‬
‫خراش های کوچک روی دیسک می توانند کیفیت صدا و تصویر را کاهش دهند یا باعث پرش شوند‪ .‬هنگام حمل و جابجایی دیسکها مخصوصا خیلی مواظب‬
‫باشید که دیسکها خراشیدگی پیدا نکنند‪.‬‬
‫عمومی‬
‫‪ 12 : CD‬سانتیمتر( دیسک کوچک)‬
‫دیسک‬
‫نگهداری دیسک‬
‫در کیف محافظت تمیز نگهداری کنید‪ .‬به‬
‫صورت عمودی نگهداری کنید‪.‬‬
‫‪ 8 : CD‬سانتیمتر ( دیسک کوچک)‬
‫در محلی با تهویه خنک نگهداری کنید‪.‬‬
‫در نور مستقیم خورشید قرار ندهید‪.‬‬
‫● ضمیمه‬
‫مصرف برق‬
‫‪ 70‬وات‬
‫سرعت خواندن‪ 4.06~ 3.49 :‬متر‪ /‬ثانیه‬
‫تقریبا‪ .‬زمان پخش ( یک طرفه» دیسک تک الیه)‪ 135 :‬دقیقه‬
‫سرعت خواندن‪ 5.6~ 4.8 :‬متر‪ /‬ثانیه‬
‫حداکثر زمان پخش‪ 74 :‬دقیقه‬
‫سرعت خواندن‪ 5.6~ 4.8 :‬متر‪/‬ثانیه‬
‫حداکثر زمان پخش‪ 20 :‬دقیقه‪.‬‬
‫‪480i/576i‬‬
‫ویدوی ترکیبی‬
‫‪ 1‬کانال‪ ( Vp-p 1.0 :‬بار ‪ 75‬اهم)‬
‫‪480i/576i‬‬
‫خروجی ویدئو‬
‫‪( Vp-p 1.0 : Y‬بار ‪75‬اهم)‬
‫قطعات ویدئو‬
‫‪( Vp-p 0.70 : Pr‬بار ‪ 75‬اهم)‬
‫‪( Vp-p 0.70 : Pb‬بار ‪ 75‬اهم)‬
‫ویدئو‪ /‬صدا‬
‫‪M‬‬
‫جابجایی و نگهداری دیسک ها‬
‫وقتی که شما اثرات انگشت یا کثافات روی دیسک می بینید ‪ ،‬آنها را با محلول آبی پاک کننده مالیم تمیز کنید و با پارچه نرم آن را خشک کنید‪.‬‬
‫• هنگام تمیز کردن‪ ،‬داخل و خارج دیسک را به صورت مالیم مالیده وتمیز کنید‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫‪ ( HDMI‬انتخابی)‬
‫` نگذارید که دیسکها با کثافات آلوده شوند‪.‬‬
‫` دیسک های ترک برداشته یا دارای خراشیدگی را در دستگاه قرار ندهید‪.‬‬
‫‪M‬‬
‫‪480p/576p ,720p ,1080i ,1080p‬‬
‫` اگر جریان هوای گرم با بخشهای سرد داخل دستگاه پخش تماس پیدا کند میعان ایجاد می شود‪ .‬هنگامی که میعان داخل‬
‫دستگاه پخش شکل می گیرد‪ ،‬دستگاه پخش ممکن است بخوبی کار نکند‪ .‬اگر این مسئله اتفاق بیفتد ‪ ،‬دیسک را خارج کنید و‬
‫بگذارید که دستگاه پخش برای مدت ‪ 1‬یا ‪ 2‬ساعت داخل دستگاه در حالت روشن بماند‪.‬‬
‫آمپلیفایر‬
‫خروجی بلندگوی جلوی‬
‫‪ 141‬وات *‪ 3(2‬اهم)‬
‫خروجی بلندگوی وسطی‬
‫‪ 141‬وات(‪ 3‬اهم)‬
‫خروجی بلندگوی عقبی‬
‫‪ 141‬وات*‪ 3(2‬اهم)‬
‫خروجی بلندگوی ساب ووفر‬
‫‪ 145‬وات(‪ 3‬اهم)‬
‫حوزه فرکانس‬
‫‪ 20‬هرتز~‪ 20‬کیلوهرتز‬
‫‪ S/N‬معیار‬
‫‪ 70‬دسی بل‬
‫جداسازی کانال‬
‫‪ 60‬دسی بل‬
‫حساسیت ورودی‬
‫‪ 400 AUX‬میلی ولت‬
‫‪61‬‬
‫با سامسونگ در سراسر جهان تماس بگیرید‬
HT-Z220
.‫ لطفا یا سرویس حمایت از مشتریان سامسونگ تماس بگیرید‬، ‫اگر شما سئوال یا نکاتی در مورد محصوالت سامسونگ داشته باشید‬
Region
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
& Middle East
Africa
63
Country
Customer Care Centre 
Web Site
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
)1-800-SAMSUNG(726-7864
)01-800-SAMSUNG(726-7864
)1-800-SAMSUNG(726-7864
0800-333-3733
4004-0000 , 0800-124-421
)800-SAMSUNG(726-7864
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
)1-800-SAMSUNG(726-7864
0-800-100-5303
01-8000112112
2418 201 02
)SAMSUNG - 800( 800-726-786
70 19 70 70
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
FINLAND
515 030-6227
FRANCE
,)SAMSUNG ( 0,15/Min 3260
)Min/0,15 ( 65 65 08 25 08
‫ کانال‬5.1 ‫سیستم بلندگوی‬5.1
‫ عقب‬/‫جلو‬
‫سیستم بلندگو‬
‫ساب ووفر‬
‫وسطی‬
‫ اهم‬3
‫ اهم‬3
‫ اهم‬3
‫ کیلوهرتز‬45~‫هرتز‬160
‫ کیلوهرتز‬20~‫هرتز‬140
‫ کیلوهرتز‬20~‫هرتز‬140
‫حوزه فرکانس‬
86dB/W/M
86dB/W/M
86dB/W/M
‫سطح فشار صدای خروجی‬
‫ وات‬145
‫ وات‬141
‫ وات‬141
‫ورودی معیار گذاری شده‬
‫ وات‬290
‫ وات‬282
‫ وات‬282
‫حداکثر ورودی‬
‫ میلی متر‬89*150*100 :‫جلوی‬
‫ میلی متر‬92*150*100 :‫عقبی‬
‫میلیمتر‬50*59*300 :‫وسطی‬
‫ میلیمتر‬380*320*180 :‫ساب ووفر‬
)‫ابعاد ( عرض* ارتفاع* طول‬
‫ کیلوگرم‬0.3 :‫ وسطی‬،‫ کیلوگرم‬1.0 :‫جلوی‬
‫ کیلوگرم‬4.5:‫ ساب ووفر‬،‫ کیلوگرم‬0.6 :‫عقبی‬
‫وزن‬
‫امپدانس‬
HT-TZ222
‫ کانال‬5.1 ‫سیستم بلندگوی‬5.1
‫سیستم بلندگو‬
‫ساب ووفر‬
‫وسطی‬
‫ عقب‬/‫جلو‬
‫ اهم‬3
‫ اهم‬3
‫ اهم‬3
‫امپدانس‬
www.samsung.com/fi
‫ کیلوهرتز‬45~‫هرتز‬160
‫ کیلوهرتز‬20~‫هرتز‬140
‫ کیلوهرتز‬20~‫هرتز‬140
‫حوزه فرکانس‬
www.samsung.com/fr
86dB/W/M
86dB/W/M
86dB/W/M
‫سطح فشار صدای خروجی‬
‫ وات‬145
‫ وات‬141
‫ وات‬141
‫ورودی معیار گذاری شده‬
‫ وات‬290
‫ وات‬282
‫ وات‬282
‫حداکثر ورودی‬
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
)SAMSUNG(726-7864) ( 0,14/Min - 01805
)06-80-SAMSUNG(726-7864
)800-SAMSUNG(726-7864
710 03 261 02
)0900-SAMSUNG(726-7864) ( 0,10/Min
480 815-56
)1SAMSUNG(0-801172 678 801 0
)80820-SAMSUNG(726-7864
)0800-SAMSUNG(726-7864
)902-1-SAMSU(72678
200 0771-400
)SAMSUNG (7267864 0845
100 717 0818
)0800-SAMSUNG(726-7864
)0800-SAMSUNG(726-7864
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
RUSSIA
8-800-555-55-55
www.samsung.ru
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
603 362 1300
)SAMSUNG (0800 726 786 0800
1880 010-6475 ,400-810-5858 ,800-810-5858
3698-4698
1-800-3000-8282 ,110011 1800 ,8282 3030
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
)1800-10-SAMSUNG(726-7864
)1800-SAMSUNG(726-7864
02-689-3232 ,1800-29-3232
0800-329-999
889 588 800 1
11 77 444
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
SOUTH AFRICA
) 0860-SAMSUNG(726-7864
www.samsung.com/za
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com/ae
www.samsung.ua
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
‫بلندگو‬
)240*240 :‫ میلیمتر( سکوی پایه‬240*1020*240 :‫جلوی‬
‫میلیمتر‬93**100*100 :‫عقبی‬
‫ میلیمتر‬50*59*300 :‫وسطی‬
‫ میلیمتر‬380*320*180 :‫ساب ووفر‬
‫ کیلوگرم‬0.3 :‫ وسطی‬،‫ کیلوگرم‬3.6 :‫جلوی‬
‫ کیلوگرم‬4.5 :‫ ساب ووفر‬،‫ کیلوگرم‬0.5 :‫عقبی‬
‫بلندگو‬
)‫ابعاد ( عرض* ارتفاع* طول‬
‫وزن‬
HT-TZ225
‫ کانال‬5.1 ‫سیستم بلندگوی‬5.1
‫ساب ووفر‬
‫وسطی‬
‫ عقب‬/‫جلو‬
‫سیستم بلندگو‬
‫ اهم‬3
‫ اهم‬3
‫ اهم‬3
‫امپدانس‬
‫ کیلوهرتز‬45~‫هرتز‬160
‫ کیلوهرتز‬20~‫هرتز‬140
‫ کیلوهرتز‬20~‫هرتز‬140
‫حوزه فرکانس‬
86dB/W/M
86dB/W/M
86dB/W/M
‫سطح فشار صدای خروجی‬
‫ وات‬145
‫ وات‬141
‫ وات‬141
‫ورودی معیار گذاری شده‬
‫ وات‬290
‫ وات‬282
‫ وات‬282
‫حداکثر ورودی‬
)240*240 :‫ میلیمتر( سکوی پایه‬240*1020*240 :‫ عقبی‬/‫جلوی‬
‫ میلیمتر‬50*59*300 :‫وسطی‬
‫ میلیمتر‬380*320*180 :‫ساب ووفر‬
)‫ابعاد ( عرض* ارتفاع* طول‬
‫ کیلوگرم‬0.3 :‫ وسطی‬،‫ کیلوگرم‬3.6 :‫جلوی‬
‫ کیلوگرم‬4.5 :‫ ساب ووفر‬،‫ کیلوگرم‬3.6 :‫عقبی‬
‫وزن‬
‫بلندگو‬
62
Code No. AH68-02161U (0.0)
Download PDF

advertising