Samsung | DVD-CM500 | Samsung DVD-CM500 Bruksanvisning

SUOMEN KIELI
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo (jatkoa)
◆ TOISTOTOIMINTO
◆ JOHDANTO
■
■
SF
Turvaohjeet ..........................................................................................................................
Eri levytyypit ja niiden ominaisuudet ....................................................................................
5
6
■
■
■
■
DVD-videonauhurin etupaneeli ............................................................................................
DVD-videonauhurin takapaneeli ..........................................................................................
Infrapunakauko-ohjain..........................................................................................................
Näytön ilmaisimet.................................................................................................................
Lisätarvikkeet .......................................................................................................................
7
7
8
9
9
◆ DVD-VIDEONAUHURIN LIITÄNTÖJEN TEKEMINEN
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
DVD-videonauhurin liitäntöjen tekeminen ............................................................................
DVD-videonauhurin kytkeminen TV:hen koaksiaalikaapelilla ..............................................
DVD-videonauhurin kytkeminen TV:hen SCART-kaapelilla.................................................
DVD-videonauhurin kytkeminen satelliittivastaanottimeen tai muuhun laitteeseen ................................
Verkkovirtaan kytkeminen ja automaattinen asetustoiminto (Plug & Auto Setup) ...............
Television virittäminen DVD-videonauhurin kanssa käytettäväksi .......................................
DVD- ja videonauhuritoimintojen yhteiset painikkeet ...........................................................
Sisäänrakennetun TV-virittimen perustoiminnot ..................................................................
Paristojen asettaminen kauko-ohjaimeen ............................................................................
DVD:n kopiointi videonauhurille ...........................................................................................
Päivämäärän ja kellonajan asetus .......................................................................................
Kielen asetus........................................................................................................................
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
TV-kanavien automaattinen esiviritys ..................................................................................
TV-kanavien manuaalinen esiviritys.....................................................................................
Esiviritetyn TV-kanavan poistaminen ...................................................................................
Esiviritettyjen TV-kanavien järjestyksen muuttaminen .........................................................
RF OUT -äänitilan valinta (B/G–D/K) ...................................................................................
DVD-videonauhurin toistokanavan valinta ...........................................................................
Värijärjestelmän valinta ........................................................................................................
NICAM-järjestelmä ...............................................................................................................
Älykäs kuvansäätö ...............................................................................................................
ShowView Extend ................................................................................................................
Automaattinen virrankatkaisutoiminto ..................................................................................
Viestit näytöllä ......................................................................................................................
Videokasettityypin valinta.....................................................................................................
Koko videokasetin jatkuva toisto ..........................................................................................
S-VHS toisto.........................................................................................................................
■
■
■
■
■
■
■
■
2
Nauhoitusnopeuden valinta ..................................................................................................
Päällenauhoituksen estäminen.............................................................................................
Suora nauhoitus ...................................................................................................................
Nauhoitus automaattisella loppupysäytyksellä .....................................................................
ShowView-ohjelmoinnin käyttö ............................................................................................
ShowView-ohjelmoinnin muuttaminen..................................................................................
Ajastinnauhoituksen käyttö ...................................................................................................
Ajastinnauhoituksen asetusten tarkistaminen ......................................................................
Ajastinnauhoituksen peruuttaminen .....................................................................................
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
36
36
37
37
38
39
41
42
43
44
45
Liitännän valinta....................................................................................................................
Kielivaihtoehtojen asetus......................................................................................................
Kielivaihtoehtojen asetus......................................................................................................
Audiovaihtoehtojen asetus ...................................................................................................
Ikärajavalvonnan asetus.......................................................................................................
Näyttövaihtoehtojen asetus ..................................................................................................
DVD-yksikön S-videoliitännät ...............................................................................................
Komponenttiliitännät (DVD:lle) .............................................................................................
Toiston erikoisominaisuudet .................................................................................................
Kuvasuhteen säätäminen (EZ View) ....................................................................................
Display-toiminnon käyttö (DVD/VCD/CD).............................................................................
Kamerakulman muuttaminen................................................................................................
Tekstityskielen valinta...........................................................................................................
Uusintatoisto (Repeat Play) ..................................................................................................
Zoom-toiminnon käyttö (DVD/VCD) .....................................................................................
Ohjelman tai kohtauksen toistaminen...................................................................................
Audio-kielen valinta ..............................................................................................................
Merkkaustoiminnon käyttö(DVD/VCD) .................................................................................
MP3-CD-levyjen toisto ..........................................................................................................
WMA-toisto ...........................................................................................................................
MP3/WMA-toisto...................................................................................................................
Ohjelmoitu tai satunnainen toisto .........................................................................................
Kuva-CD-levyjen toistaminen ...............................................................................................
Kuva-CD-levyjen toistaminen ...............................................................................................
46
47
48
49
50
51
51
52
53
54
56
57
57
58
58
59
59
60
61
62
63
64
65
66
◆ Liite: Ulkoisten laitteiden yhdistäminen
■
■
29
30
30
31
32
33
34
35
35
Videokasetin toisto ...............................................................................................................
Manuaalinen kuvaraidanseurannan säätö............................................................................
Äänentoistotilan valinta.........................................................................................................
Videokasetin hidastettu toisto...............................................................................................
Määrätyn jakson toisto eri nopeuksilla..................................................................................
Määrätyn jakson hakeminen.................................................................................................
Nauhalaskurin käyttö ............................................................................................................
RCA-A/V-kaapelin kytkeminen .............................................................................................
Toisen DVD-videonauhurin tai videokameran nauhoittaminen ......................................................
Äänen jälkiäänitys videokasetin ääniraidan päälle ...............................................................
Kauko-ohjaimen TV-painikkeiden käyttö .............................................................................
◆ DVD-TOIMINNOT
■
19
20
21
22
23
23
24
24
25
26
26
27
27
28
28
◆ TV-LÄHETYSTEN NAUHOITTAMINEN VIDEONAUHURILLA
■
■
■
10
11
11
12
13
14
15
16
16
17
18
18
◆ DVD-VIDEONAUHURIN ASETUSTEN TEKEMINEN
■
■
■
◆ YHTEENVETO DVD-VIDEONAUHURIN OSISTA
■
■
■
■
■
Viiveajan määrittäminen ...........................................................................................................
Kaiuttimien sijoittaminen...........................................................................................................
Äänitilatoiminto........................................................................................................................
Radiolähetysten kuunteleminen ................................................................................................
Radioasemien esivirittäminen ...................................................................................................
67
68
70
71
72
◆ VIANETSINTÄ
■
■
■
Tekniset tiedot ......................................................................................................................
Mahdolliset viat ja korjaustoimenpiteet (videonauhuri) .........................................................
Vianetsintäopas (DVD) .........................................................................................................
73
74
75
3
SF
Sisällysluettelo (jatkoa)
Turvaohjeet
Seuraavissa kuvissa annetaan muutamia yleisiä turvaohjeita.
Salaman kuvan tarkoituksena varoittaa laitteen käyttäjää laitteen kotelon sisällä olevasta
vaarallisesta jännitteestä.
ÄLÄ AVAA DVD-VIDEONAUHURIN KOTELOA. Jätä huolto- ja korjaustyöt valtuutetun
huoltoliikkeen tehtäväksi.
SF
Tämä käyttöopas on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa kuvaa
videonauhurin ja toinen DVD-soittimen käyttämisen.
Näet VCR - ja DVD -merkeistä tai lukujen otsikoista,
kummassa osassa olet.
Symbolit
1
Paina/siirrä
1
Pidä
sisäänpain
☛
Tärkeä tiedote
10%
SF
75%
40°C
H
H
5°C
ÄLÄ altista DVD-videonauhuria
äärimmäisen kuumalle tai
kylmälle lämpötilalle (alle 5 ºC
tai yli 40 ºC) tai säilytä sitä
erittäin kuivissa tai kosteissa
käyttötiloissa (alle 10 % tai yli
75 %).
ÄLÄ altista DVD-videonauhuria
suoralle auringonpaisteelle.
ÄLÄ päästä nestettä roiskumaan
DVD-videonauhurin päälle.
ÄLÄ aseta mitään esineitä
DVD-videonauhurin tai sen
kauko-ohjaimen päälle.
Irrota DVD-videonauhurin
virtajohto pistorasiasta ja sen
antenni antenniliitännästä
myrskyn ja/tai salamoinnin
ajaksi.
Ellei kauko-ohjainta käytetä
pitkään aikaan, poista siitä
paristot ja säilytä kaukoohjainta viileässä ja kuivassa
paikassa.
➢
Huomautus
1 = Kohdan numero
TÄTÄ LAITETTA EI OLE TARKOITETTU
KÄYTETTÄVÄKSI KAUPALLISESSA KÄYTÖSSÄ.
4
5
Eri levytyypit ja niiden ominaisuudet
DVD-videonauhurin etupaneeli
Tällä DVD-soittimella voidaan toistaa seuraavia, näytetyillä logoilla varustettuja levytyyppejä:
Levytyyppi
(Logo)
Tallennus- Levykoko
tyypit
SF
8 Cm
Yksipuolinen
80 min
Kaksipuolinen
160 min
12 Cm
Audio
+
Video
AUDIO-CD
STANDBY/ON
• DVD:n äänen- ja kuvantoistolaatu
on erinomainen. Tämä johtuu
siinä käytettävistä Dolby Digitalja MPEG-2-järjestelmistä.
• Eri näyttö- ja audiotoiminnot
voidaan helposti valita
kuvaruutunäytöstä.
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20 min.
74 min.
8 Cm
20 min.
Audio
• LP-levy äänitetään analogisena
signaalina, joka sisältää enemmän
säröä. CD äänitetään digitaalisena
signaalina, jolloin äänenlaatu on
parempi, särö on pienempi ja
äänen yleislaatu ei heikkene
samalla lailla ajan mittaan.
6
VOL
SELECT
PHONES
REC
74 min.
12 Cm
4
EJECT
• CD-äänellä, VHS-laadulla ja
MPEG-1 -pakkaustekniikalla
varustettu kuvalevy.
8 Cm
3
SF
12 Cm
Audio
+
Video
2
Ominaisuudet
Yksipuolinen
240 min
Kaksipuolinen
480 min
DVD
VIDEO-CD
Maks.
soittoaika
1
7 8
S.MODE
COPY
9 10 11 12 13
PROG
14
DVD-SOITIN
OPEN/CLOSE-PAINIKE (AVAA/SULJE)
VIDEOKASETTIPESÄ
POISTOPAINIKE
STANDBY/ON-PAINIKE
KUULOKELIITÄNTÄ
PYSÄYTYSPAINIKE.
TAKAISINKELAUS/EDELLINEN-PAINIKE
SOITTO/STILL
15
10
11
12
13
14
15
16
17
18
P.SCAN
16
17
18
F.F /SKIP NEXT -PAINIKE
(ETEENPÄIN/SEURAAVA)
RECORD -PAINIKE (NAUHOITUS)
SOUND MODE
COPY-PAINIKE (KOPIOINTI)
FRONT PANEL DISPLAY
OHJELMANVALINTAPAINIKKEET
PROGRESSIVE SCAN
SELECT DIAL
ÄÄNENVOIMAKKUUS
/
DVD-videonauhurin takapaneeli
* ÄLÄ soita tällä laitteella seuraavia levytyyppejä: CR-ROM, CD-I ja DVD-ROM!
(CDG-levystä toistuu ainoastaan ääni, ei kuvia.)
* Joitakin CD-R-, CD-RW- tai DVD-R-levyjä ei ehkä voi toistaa niiden tallennuslaadun tai tyypin vuoksi.
1
Levysymbolit
2
3
4
5
6
7
DVD & VCR
AUX
AUDIO
IN
PAL
• Toistoaluekoodi
• PAL-lähetysjärje• Dolby
stelmä mm.
Digital-levy
Isossa-Britanniassa,
Ranskassa ja
Saksassa.
STEREO
• Stereolevy
RADIO ANT.
DIGITAL
SOUND
• Digitaalinen
audiolevy
FM
75
COAXIAL
Toistoaluekoodi
Sekä DVD-soitin että DVD-levyt on varustettu aluekoodilla. DVD-soittimella voi toistaa ainoastaan samalla
aluekoodilla varustettuja levyjä. Elleivät soittimen ja levyn aluekoodit ole samat, levyä ei voi toistaa sillä
soittimella.
Tämän soittimen aluekoodi näkyy sen takapaneelissa.
6
SPEAKERS
DVD Only
L
COMPONENT VIDEO OUT
FRONT R
FRONT L
WOOFER
AM
• DTS-levy
• “DTS” ja “DTS Digital Surround” ovat Digital Theater Systems, Inc:in rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
"Dolby", "Pro Logic" ja kaksois-D-tunnus ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
OUT
R
VIDEO
SURROUND R
SURROUND L
CENTER
S-VIDEO OUT
8
1
2
3
4
5
6
9 10
11
ANTENNILIITÄNTÄ
RADION FM-ANTENNIN SISÄÄNMENO
ÄÄNEN VASEN JA OIKEA AUXSISÄÄNMENO JA -ULOSTULO
AV2-SCART-LIITÄNTÄ
(SOITIN/ULKOINEN) (EURO-21)-LIITÄNTÄ
JÄÄHDYTYSPUHALLIN
COMPONENT VIDEO OUT
12
7
8
9
10
11
12
KAIUTINULOSTULO
TV-ULOSTULOLIITÄNTÄ
RADION AM-ANTENNIN SISÄÄNMENO
VIDEOSIGNAALIN SISÄÄNMENO- JA
ULOSTULOLIITÄNNÄT
AV1 (EURO AV) -SISÄÄNMENO JA
ULOSTULO SCART-(EURO-21)-LIITÄNTÄ
S-VIDEO-ULOSTULO
7
Infrapunakauko-ohjain
Näytön ilmaisimet
1
SF
1
20
2
21
3
22
4
5
23
24
6
25
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
STANDBY/ON
SHUTTLE<< / >>
ANGLE/IPC
DVD SELECT
VCR SELECT
TV VOLUME
OPEN/CLOSE, EJECT
EZ VIEW
REWIND, SKIP BACK
STOP
DISC MENU
MENU
LEFT
RECORD
TEST
SPEAKER
TV/VCR
MODE, REPEAT
TITLE, SPEED
TV STANDBY/ON
0-9
ZOOM, INPUT SELECT
TV SELECT
FM/AM SELECT
AMP VOLUME
PROG/TRK ( , )
AUDIO
MUTE
FAST-FORWARD, SKIP NEXT
PLAY/STILL
CLEAR
RETURN, A.DUB
UP
OK
RIGHT
DOWN
INFO.
BASS
SOUND MODE
TREBLE
MARK, SEARCH
SUBTITLE, TIMER
2
3
5
6
SF
7
8
1 DVD-soitin on aktiivinen
2 DVD- tai CD-levyn tiedot on ladattu.
3 Tässä kohdassa näytetään joko aika, laskurin
lukemat, jäännösaika tai käytössä olevan laitteen tila.
4 Tallennus on meneillään (tavallinen ja ajastettu).
5 Kasetti ladattu
6 Videonauhuri on aktiivinen.
9
10
7 Laitteeseen on ladattu DTS-ääniraidalla varustettu
DVD.
8 Laitteella toistetaan parhaillaan VHS-videonauhan
HiFi-ääniraitaa. (Parhaillaan katseltu TV- tai videoohjelma toistetaan stereona.)
9 Ajastintallennuksen ohjelmointi tai itse nauhoitus
on käynnissä.
10 Kopiointi DVD-levyltä VHS-nauhalle on käynnissä.
Lisätarvikkeet
Olet juuri hankkinut itsellesi SAMSUNG DVD-videonauhurin (DVD-VCR).
Sen mukana toimitetaan seuraavat lisätarvikkeet.
KAUKO-OHJAIN
PARISTOT
8
4
AUDIO & VIDEO CABLE
KÄYTTÖOHJE
AM-ANTENNIKAAPELI
TV -ANTEENIKAAPELI
FM-ANTENNIKAAPELI
9
DVD-videonauhurin liitäntöjen tekeminen
Audio- ja videoliitäntöjen tekemisessä on otettava huomioon useita eri tekijöitä:
DVD-videonauhurin kytkeminen TV:hen koaksiaalikaapelilla
Jotta televisio-ohjelmia voitaisiin katsoa TV:stä, TV:n on saatava
lähetesignaali jostakin seuraavista lähteistä:
◆ Järjestelmässä käytettävissä olevat liittimet
◆ DVD-videonauhuriin kiinteästi (esim. satelliittivastaanotin) tai väliaikaisesti
(esim. videokamera) kytkettävät laitteet
SF
☛
DVD-videonauhuri on varustettu seuraavilla liittimillä.
Liitin
Sijainti
AV1 (EURO AV) Takapaneeli
AV2 IN
Takapaneeli
AUDIO OUT
Takapaneeli
Tyyppi
Suunta
SCART
Sisäuan/ulos
SCART
Sisäuan
Audio RCA
Ulos
Aux
Audio/Video
Sisäuan
◆
◆
◆
◆
AUX
AUDIO
IN
OUT
R
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
AM
L
SF
2
VIDEO
Tarkista ennen liitäntäkaapelien kytkemistä, että sekä
televisiosta että DVD-videonauhurista on kytketty virta päältä.
1
2
Irrota antennijohto tai kaapeliverkon liitäntäjohto TV:stä.
Suositeltu käyttö
◆ TV
◆ Satelliittivastaanotin
◆ Muut videolaitteet
3
Kytke laitteen mukana toimitettu koaksiaalikaapeli DVD-
◆ Satelliittivastaanotin
◆ KANAVA/DEKOODERI
◆ Muut videolaitteet
DVD & VCR
Ulkoantenni
Sisäantenni
Kaapeli-TV-verkko
Satelliittivastaanotin
Kytke tämä kaapeli 75Ω:n koaksiaalikaapeliliitäntään, joka on
merkitty DVD-videonauhurin takapaneeliin symbolilla
.
TV
DVD & VCR
AUX
AUDIO
IN
OUT
R
RADIO ANT.
videonauhurin
4
5
◆ Linjatasoinen audioanto
OUT
R
TV
-liitäntään.
FM
75
COAXIAL
Kytke koaksiaalikaapelin toinen siihen liitäntään, johon
antennijohto oli aikaisemmin kytkettynä.
L
AM
VIDEO
4
3
Korkeampilaatuisten kuvien ja äänen vastaanottamiseksi TV:stä
voit myös kytkeä DVD-videonauhurisi TV:hen SCART-kaapelin
avulla (lue lisää seuraavasta kappaleesta), jos TV:ssäsi on tämä
liitäntämahdollisuus.
L
AUX
Takapaneeli
IN
◆ Audio Sisäuan
◆ Video Sisäuan
DVD-videonauhurin kytkeminen TV:hen SCART-kaapelilla
Antenni
VID
VIDEO OUT
Takapaneeli
RCA
Ulos
TV
◆ Linjatasoinen videolaitteen anto
DVD & VCR
AUX
AUDIO
IN
EO
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
S-VIDEO
OUT
Takapaneeli
S-LIITIN
Ulos
◆ S-videon anto (Vain DVD)
75 Ω
koaksiaalinen
Ulos
◆ TV
OUT
R
L
2
AM
3
VIDEO
S-VIDEO OUT
SCART-kaapeli
TVANTENNIN
Takapaneeli
LÄHTÖLIITÄNTÄ
ANTENNIN
Takapaneeli
TULOLIITÄNTÄ
FM/AM Antenni Takapaneeli
Input
RADIO ANT.
75 Ω
koaksiaalinen
75 Ω
koaksiaalinen
Sisäuan
Sisäuan
◆ Antenni
◆ Kaapeli-TV-verkko
◆ Satelliittivastaanotin
RF-koaksiaalikaapeli
Voit kytkeä DVD-videonauhurin TV:hen SCART-kaapelilla, jos TV:ssäsi on tämän kytkennän mahdollistava
liitäntä. Niin tekemällä:
◆ Saat parempilaatuisen kuvan ja äänen
◆ Yksinkertaistat DVD-videonauhurin asetusten tekoa
☛
◆ FM Antenni
◆ AM Antenni
◆ Valitusta liitäntätavasta riippumatta laitteen mukana toimitettu koaksiaalikaapeli pitää aina
kytkeä laitteiden välille. Muussa tapauksessa kuva ei tule näkyviin TV-ruutuun silloin kun
DVD-videonauhuri on kytketty päältä.
◆ Tarkista ennen liitäntäkaapelien kytkemistä, että sekä televisiosta että DVD-videonauhurista on
kytketty virta päältä.
FM
75
COAXIAL
AM
☛
Kytke kaikki laitteet päältä ennen audio- tai videolaitteiden liitäntöjen tekemistä.
Lue yksityiskohtaisemmat liitäntä- sekä turvaohjeet laitteiden mukana toimitetuista käyttöohjeista.
10
1
Kytke koaksiaalikaapeli laitteiden välille yllä kuvatulla tavalla.
2
Kytke SCART-kaapelin toinen pää DVD-videonauhurin takapaneelin AV1-liitäntään (EURO AV).
3
Kytke kaapelin toinen pää TV:n vastaavaan liitäntään.
11
DVD-videonauhurin kytkeminen satelliittivastaanottimeen tai muuhun laitteeseen
Voit kytkeä DVD-videonauhurin satelliittivastaanottimeen tai toiseen DVD-videonauhuriin SCART-kaapelilla
silloin nämä liitännät on käytettävissä valituissa laitteissa. Seuraavissa kuvissa annetaan muutamia
esimerkkejä liitäntämahdollisuuksista.
SF
1. AV1 (EURO-AV): 21-nastaista SCART-kaapelia käyttämällä
Kytke satelliittivastaanotin tai jokin muu laite SCART-kaapelilla DVD-videonauhurin takapaneelin AV1-liitäntään
(EURO-AV).
Valitse tämän kytkennän jälkeen ohjelmalähde painamalla INPUT SEL. -painiketta AV1-ohjelmalähteen valitsemiseksi.
2. RF-koaksiaalikaapelia käyttämällä
Tämän kytkennän tekemisen jälkeen pitää satelliittivirittimen avulla viritetty kanava virittää kohdalleen uudelleen.
Satelliittivirittimen RF-toistokanavaksi pitää valita jokin muu kuin DVD-videonauhurin käyttämä kanava 36, valitse
toistokanavaksi esim. kanava 39.
Antenni
Satelliittiviritin tai muu laite
Antennijohto
Verkkovirtaan kytkeminen ja automaattinen asetustoiminto (Plug & Auto Setup)
Kuvanauhurisi asettaa automaattisesti omat virityksensä heti, kun se
on liitetty ensimmäistä kertaa verkkoon. Tv-asemat tallentuvat
muistiin. Menettelyyn kuluu muutamia minuutteja. Sen jälkeen
kuvanauhuri on valmiina käyttöön.
1
Liitä koaksiaalikaapeli sivulla 9 esitetyllä tavalla (Kuvanauhurin
liittäminen tv-vastaanottimeen koaksiaalikaapelilla).
2
Liitä kuvanauhuri virtalähteeseen.
Tulos:
LANGUAGE SET -valikko ilmestyy näkyviin.
3
Valitse haluamasi kieli painamalla
4
Tallenna valittu kieli painamalla OK.
Tulos:
Näytölle ilmestyy viesti.
Paina OK-painiketta.
Tulos:
Maan valinnan MENU näkyy näyttöruudussa.
6
Paina maan valitsemiseksi joko painiketta tai ❷.
☛ Videonauhuri hakee valitsemasi maan asemia esiasetetun
mieltymysluettelosi mukaisesti.
7
Käynnistä automaattinen kanavahakutoiminto painamalla OKpainiketta.
◆ Videonauhurin automaattisesti tallentamien asemien määrä
riippuu löydettyjen asemien määrästä (maa, vastaanotto-olot
jne.).
◆ Menettely päättyy muutaman minuutin kuluttua.
Minkä jälkeen kellonaika ja päiväys näkyvät automaattisesti.
AUX
AUDIO
IN
OUT
R
OUT
SF
L
AM
VIDEO
2
R
RADIO ANT.
SCART-kaapeli
AUX
AUDIO
IN
RADIO ANT.
tai ❷-painiketta.
5
DVD & VCR
1
DVD & VCR
FM
75
COAXIAL
2
TV
TV
FM
75
COAXIAL
L
AM
VIDEO
RF-koaksiaalikaapeli
1. AV2 IN: 21-nastaista SCART-kaapelia käyttämällä
Kytke satelliittivastaanotin tai jokin muu laite SCART-kaapelilla DVD-videonauhurin takapaneelin AV2 (DEC./EXT.)liitäntään.
Valitse tämän kytkennän jälkeen ohjelmalähde painamalla INPUT SEL. -painiketta AV2-ohjelmalähteen valitsemiseksi.
2. RF-koaksiaalikaapelia käyttämällä
Tämän kytkennän tekemisen jälkeen pitää satelliittivirittimen avulla viritetty kanava virittää kohdalleen uudestaan.
Satelliittivirittimen RF-toistokanavaksi pitää valita jokin muu kuin DVD-videonauhurin käyttämä kanava 36, valitse
toistokanavaksi esim. kanava 39.
Antenni
Satelliittiviritin tai muu laite
Antennijohto
8
Auto setup
Tarkasta päiväys ja kellonaika.
Jos ne ovat :
◆ oikein, poistu valikosta painamalla MENU-näppäintä kahdesti.
◆ vääri, katso sivu 18.
➢
Please wait
00 %
Automaattinen esiviritys voidaan tehdä painamalla
kuvanauhurin ■ (pysäytys)-painiketta jatkuvasti 5
sekunnin ajan tai enemmän, kun kuvanauhurissa ei ole
kasettia.
Clock Set
Time
12 : 00
Auto Clock
Date
Year
1 / JAN / 2004 THU
: On
1
2
DVD & VCR
TV
AUX
AUDIO
IN
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
OUT
R
L
AM
VIDEO
SCART-kaapeli
RF-koaksiaalikaapeli
12
13
Television virittäminen DVD-videonauhurin kanssa käytettäväksi
Ainoastaan silloin kun SCART-kaapelia ei käytetä televisio tulee
virittää käytettäväksi DVD-videonauhurin kanssa
➢
SF
2
DVD-videonauhurien toistamien kuvien katselemiseksi
silloin kun laitteiden välinen liitäntä on tehty SCARTkaapelilla TV tulee asettaa käyttämään audio/video-tilaa
(AV).
1
Kytke TV päälle.
2
Kytke DVD-videonauhuri päälle painamalla sen etupaneelin tai sen
kauko-ohjaimen STANDBY/ON-painiketta.
3
Valitse TV:n DVD-videonauhurin käyttöä varten viritetty kanava.
4
Lataa videokasetti DVD-videonauhuriin. Tarkista, että DVDvideonauhuri alkaa “lukea” kasettia. Ellei, paina ❿II-painiketta.
5
Käynnistä TV-kanavien selaus tai aseta TV UHF-kanavalle 36.
6
Hienoviritä TV:tä, kunnes kuva ja ääni toistuvat tarkasti.
7
Elleivät kuva ja ääni toimi tai jos viereiset kanavat aiheuttavat
häiriöitä, voi olla aiheellista vaihtaa DVD-videonauhurin
toistokanavaa (lue sivun 22 kappale “DVD-videonauhurin
toistokanavan valinta” ja sivulla 66 oleva kappale “Mahdolliset viat
ja korjaustoimenpiteet”).
8
Kun kuva ja ääni toistuvat tarkkoina, tallenna tämä kanava TV:stä
valitulle kanavanumerolle.
Tulos:
Tätä kanavaa käytetään nyt DVD-videonauhurin
toistokanavana.
DVD- ja videonauhuritoimintojen yhteiset painikkeet
Joitakin DVD-videonauhurin painikkeista käytetään sekä DVD- että
videonauhuritoiminnoissa. Seuraavia painikkeita voi käyttää
molemmissa toiminnoissa.
1
2
DVD-painike
Paina kauko-ohjaimen DVD-painiketta silloin kun haluat ohjata sillä
DVD-toimintoa.
◆ Etupaneelinäytön DVD-ilmaisimeen syttyy valo ilmaisemaan
DVD-toiminnon valitsemista.
3
VCR-painike
Paina kauko-ohjaimen VCR-painiketta silloin kun haluat ohjata sillä
videonauhuritoimintoa.
◆ Etupaneelinäytön VCR-ilmaisimeen syttyy valo ilmaisemaan
VCR-toiminnon valitsemista.
4
STANDBY/ON
STANDBY/ON-painike
Paina joko kauko-ohjaimen tai etupaneelin STANDBY/ONpainiketta DVD-videonauhurin päällekytkemiseksi.
PHONES
SF
1
1
4
2
3
INPUT SEL. PAINIKE
Paina INPUT SEL. -painiketta siirtyäksesi eri toimintojen –Tuner
(PR##), AV1 (taka AVsyöttö), AV2 (taka AV syöttö) ja AUX (taka
AV syöttö) – välillä
◆ Käytettävissä ainoastaan videonauhuritoiminnossa
➢
Paina kauko-ohjaimen VCR-painiketta
videonauhuritoiminnon valitsemiseksi ennen kuin aloitat
sivuilla 18-45 kuvattujen videonauhuritoimintojen
käytön.
Paina kauko-ohjaimen DVD-painiketta DVD-toiminnon
valitsemiseksi ennen kuin aloitat sivuilla 46-65 kuvattujen
DVD-toimintojen käytön.
14
15
Sisäänrakennetun TV-virittimen perustoiminnot
Seuraavia painikkeita voi käyttää katseltaessa TV:tä DVDvideonauhurin sisäänrakennetun TV-virittimen avulla.
DVD:n kopiointi videonauhurille
DVD-videonauhurin avulla voit kopioida DVD-levyn sisällön VHSvideokasetille yksinkertaisesti COPY-painiketta painamalla.
4
1
SF
1
2
2
TV/VCR-painike
Paina tätä painiketta siirtyäksesi TV:n virittimen käytöstä
videonauhurin sisäänrakennetun virittimen käyttöön tai päinvastoin.
EJECT
Kopioitavaa DVD-levyä ei voida kopioida, jos se on
suojattu kopioinninestotoiminnolla. Macrovision®koodattujen DVD-levyjen kopiointi on kielletty.
PROG
nro -painikkeet
Paina jompaakumpaa näistä painikkeista valitaksesi kanavan
suoraan.
1
Lataa levy DVD-soittimeen.
Lataa kopioitava DVD-levy DVD-soittimeen ja sulje levykelkka.
3
0-9 -painikkeet
Paina näitä painikkeita valitaksesi ohjelman suoraan.
2
Lataa VHS-videokasetti videonauhuriin.
Lataa tyhjä VHS-videokasetti videonauhuriin.
4
INFO.
Paina tätä painiketta saadaksesi esiin parhaillaan katseltavan
ohjelmakanavan numeron.
◆ Toimii myös DVD- ja VCR-toiminnoissa (videonauhuri).
3
Kopioi DVD-levy VHS-videokasetille.
Paina DVD-videonauhurin etupaneelin COPY-painiketta.
◆ DVD-soitin siirtyy toistotilaan ja videonauhuri nauhoitustilaan.
◆ Jos näytölle ilmestyy DVD-valikko, voi sen lisäksi vielä joutua
painamaan PLAY-painiketta kopioinnin käynnistämiseksi.
2
4
☛
3
Lopeta kopiointi.
Kun DVD-levyn toisto on päättynyt, paina kauko-ohjaimen VCR- ja
sen jälkeen PYSÄYTYS-painiketta kopioinnin päättämiseksi.
◆ Kopiointi tulee lopettaa manuaalisesti DVD-elokuvan
päättyessä. Muussa tapauksessa DVD:n toisto ja nauhoitus
saattavat käynnistyä uudelleen alusta.
STANDBY/ON
SELECT
PHONES
REC
S.MODE
COPY
PROG
VOL
P.SCAN
1
EJECT
STANDBY/ON
SELECT
PHONES
REC
S.MODE
COPY
PROG
VOL
P.SCAN
2
ON
PHONES
REC
NTSC-muotoisen DVD- tai VCD-levyn kopiointiprosessi ei voi olla
aktiivinen.
S.MODE
COPY
3
Paristojen asettaminen kauko-ohjaimeen
Kauko-ohjaimeen on asetettava uudet paristot tai siinä olevat vanhat
on vaihdettava uusiin silloin kun:
1
◆ DVD-videonauhuri on juuri ostettu
4
◆ Kauko-ohjain ei enää toimi kunnolla
1
Työnnä kauko-ohjaimen pohjassa olevan paristotilan kannen
sisälaitaa nuolen suuntaan kannen irrottamiseksi.
2
Aseta kaksi AAA- tai RO3-koon tai vastaavaa paristoa paristotilaan
niiden navat oikeaan suuntaan:
◆
pariston pluspää (+) paristotilan vastaavaan päähän
◆
pariston miinuspää (–) paristotilan vastaavaan päähän
3
Aseta kansi takaisin paikalleen kohdistamalla se kauko-ohjaimen
rungon suuntaiseksi ja painamalla se paikalleen.
➢
16
4
Älä käytä yhtä aikaa eri paristotyyppejä (esim. mangaanija alkaliparistoja).
17
SF
Language
DVD-videonauhurissa on 24 tunnin järjestelmän mukainen kello ja
kalenteri, joita voi käyttää esim. seuraaviin toimintoihin:
◆ Nauhoitus automaattisella loppupysäytyksellä
◆ DVD-videonauhurin automaattinen
ajastinnauhoitustoiminto
Päivämäärä ja kellonaika on asetettava silloin kun:
◆ DVD-videonauhuri on juuri ostettu
: English
Install
SF
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
☛Muista asettaa kello oikeaan aikaan silloin kun aika muuttuu
kesäajasta talviaikaan ja päinvastoin.
1
Paina MENU-painiketta ja valitse sen jälkeen OK tai ❿.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta Clock kohdistinpainikkeilla
3
Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
Tulos:
Clock Set -valikko ilmestyy näytölle.
4
Valitse tunti- ja minuuttilukemat sekä päiväys ja kuukausi ➛- ja ❿painikkeita painamalla.
Tulos:
Valittu vaihtoehto alkaa vilkkua.
Clock Set
Time
12 : 00
Date
Year
1 / JAN / 2004 THU
Auto Clock
: On
☛
TV-kanavia ei tarvitse esivirittää uudelleen, jos ne on jo
kertaalleen esiviritetty automaattisesti. (Lue sivun 11
kappale “Verkkovirtaan kytkeminen ja automaattinen
asetustoiminto (Plug & Auto Setup)”
DVD-videonauhurissa on sisäänrakennettu TV-viritin TV-kanavien
vastaanottoa varten.
Virittimen avulla vastaanotettavat TV-kanavat tulee esivirittää. Tämä
voidaan tehdä jollakin seuraavista tavoista:
◆ Plug & Auto Setup -toiminnolla (lue lisää sivulta 11)
◆ Automaattisesti
◆ Manuaalisesti (lue lisää sivulta 19)
Aina 80 kanavaa voidaan tallentaa muistiin.
, ❷.
1
5
Lisää tai vähennä lukemia painamalla tai ❷.
Tulos:
Viikonpäivä tulee näkyviin automaattisesti.
6
Voit valita Päälle- tai Pois-asetuksen painamalla
valitsit Auto Clock (automaattinen kello) -vaihtoehdon.
Tulos: Valittu Päällä/Pois -arvo tulee näkyviin.
7
Kun olet valmis, voit poistua valikosta painamalla kolme kertaa
RETURN.
tai
❷,
jos
Valitse kohta Install kohdistinpainikkeilla
3
Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
Tulos:
Install-valikko ilmestyy näytölle.
4
Valitse Auto Setup painikkeella tai ❷. Vahvista valinta
painikkeella ❿ .
Tulos:
Maanvalintavalikko (country selection) tulee ruutuun.
5
Videonauhuri hakee valitsemasi maan asemia esiasetetun
mieltymysluettelosi mukaisesti.
6
Paina OK-painiketta.
Tulos:
Näytölle ilmestyy viesti, joka ilmoittaa videonauhuriin
mahdollisesti jo esivalittujen kanavien poistamisesta.
7
Käynnistä kanavien automaattihaku painamalla OK.
Tulos: ◆ TV-ruudussa alkaa vilkkua viesti Please Wait.
◆ Viritin käy läpi ensimmäisen taajuusalueen ja
ensimmäiseksi löytynyt ohjelmakanava näytetään
näytöllä ja tallennetaan muistiin.
◆ DVD-videonauhuri alkaa sen jälkeen etsiä seuraavaa
ohjelmakanavaa jne.
◆ Kun kanavien automaattinen hakutoiminto on suoritettu
loppuun, DVD-videonauhuri siirtyy automaattisesti
ohjelmakanavalle numero 1.
Voit vaihtaa näyttötietojen kielen.
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
Language Set
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Nederlands
18
1
Paina MENU-painiketta ja valitse sen jälkeen OK tai ❿.
2
Valitse kohta Language kohdistinpainikkeilla ja paina OK
painiketta.
Paina MENU-painiketta ja valitse sen jälkeen OK tai ❿.
Tulos:
Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Kielen asetus
Language
VCR
TV-kanavien automaattinen esiviritys
Päivämäärän ja kellonajan asetus
➢
8
Language
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
SF
: Off
: On
Install
Auto Setup
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
: G
: CH 36
, ❷.
Auto Setup
Your data will be lost
Press OK to continue
Menu to exit
Auto Setup
Please Wait
15%
DVD-videonauhurin automaattisesti muistiin tallentamien
kanavien määrä riippuu sen löytämistä ohjelmakanavista.
3
Aseta kohdistin halutun kielen kohdalle ja paina OK-painiketta.
Halutessasi keskeyttää ohjelmakanavien automaattisen
hakutoiminnon ennen sen loppuunsuorittamista paina kolmesti
RETURN-painiketta valikon sulkemiseksi.
4
Kun olet valmis, voit poistua valikosta painamalla kaksi kertaa
RETURN.
➢
Kun ohjelmakanavien automaattinen hakutoiminto on
päättynyt, viritin on saattanut tallentaa muistiin jonkin
ohjelmakanavan useammin kuin kerran. Valitse siinä
tapauksessa niistä parhaimman kuvan antava kanava
ja poista ne, joita ei enää tarvita (lue lisää sivulta 21).
19
VCR
TV-kanavien manuaalinen esiviritys
☛
Language
: English
Install
1
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
SF
: Off
: On
Install
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
: G
: CH 36
TV STATION TABLE
PR
CH
NAME
1
:
CH
: ---
MFT
: -
DECODER
: OFF
NAME
: ----
Paina - tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan Manual Setup eteen.
2
Valitse kohta Install kohdistinpainikkeilla
5
Valitse ❿-painiketta painamalla kohta Manual Setup.
Tulos: Näytölle ilmestyy TV STATION TABLE -valikko.
3
Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
Tulos: Install-valikko ilmestyy näytölle.
Valitse halutun ohjelmakanavan numero
painamalla.
7
8
, ❷.
- tai ❷-painiketta
Paina ❿-painiketta aseman esivirittämiseksi.
Tulos: Näytölle ilmestyy Manual Tuning -valikko.
Paina - tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan Manual Setup eteen.
5
Käynnistä ohjelmakanavan haku ➛- tai ❿-painiketta painamalla.
Tulos: Viritin käy läpi ensimmäisen taajuusalueen ja
ensimmäiseksi löytynyt ohjelmakanava näytetään näytöllä.
Valitse tämä kohta ❿-painiketta painamalla
Tulos: Näytölle ilmestyy TV STATION TABLE -valikko.
6
Paina - tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
poistettavan, esiviritetyn ohjelmakanavan (PR) eteen.
7
Paina CLEAR-painiketta.
Valitse DECODER painikkeella ❷.
10
Paina painiketta ❿ tv-aseman dekooderin käytön aloittamiseksi tai
lopettamiseksi, mikäli tarpeen.
11
Paina - tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan NAME eteen.
Aseman nimi asetetaan automaattisesti lähetesignaalin avulla.
12
Ohjelmakanavan nimen muuttamiseksi paina ❿-painiketta.
Tulos: Nimen 1. kirjain alkaa vilkkua.
13
Halutessasi...
Paina...
Valita nimeen
kirjainmerkin
- tai ❷-painiketta, kunnes haluttu
kirjainmerkki (kirjain, numero tai
“-” -merkki) ilmestyy näyttöön
Siirtyä seuraavaan tai
edelliseen kirjainmerkkiin
➛- tai ❿-painiketta
14
Jos...
Niin...
Haluat tallentaa
muistiin näytöllä
näkyvä ohjelmakanavan
◆
◆
◆
Et halua tallentaa
muistiin näytöllä
näkyvää ohjelmakanavaa
◆
◆
◆
8
SF
: Off
: On
, ❷.
4
9
MEMORY : OK
RETURN
20
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
4
6
: English
Install
Paina MENU-painiketta ja valitse sen jälkeen OK tai ❿.
Tulos: Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
MANUAL TUNING
PR
◆ Väärälle esivirityspaikalle
Voit poistaa sen.
1
4
SWAPPING : OK
RETURN
Language
Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
Tulos: Install-valikko ilmestyy näytölle.
3
DELETE : CLEAR
◆ Jota et tarvitse
3
2
5
Paina MENU-painiketta ja valitse sen jälkeen OK tai ❿.
Tulos: Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
Jos olet tallentanut muistiin ohjelmakanavan:
Valitse kohta Install kohdistinpainikkeilla
DEC
OFF
TV-kanavia ei tarvitse esivirittää manuaalisesti, jos ne jo
on viritetty automaattisesti.
2
Auto Setup
VCR
Esiviritetyn TV-kanavan poistaminen
Toista menettely kohdasta 6 lähtien, kunnes kaikki halutut asemat
on poistettu.
Install
Auto Setup
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
: G
: CH 36
TV STATION TABLE
PR
CH
NAME
DEC
1
021
----
OFF
2
3
9
Kun asetukset on tehty valmiiksi paina neljästi RETURN-painiketta
valikon sulkemiseksi.
4
5
DELETE : CLEAR
SWAPPING : OK
RETURN
Paina - tai ❷-painiketta, kunnes
kohdistin siirtyy kohdan MFT eteen
Paina tarvittaessa ➛- tai ❿-painiketta
kuvan säätämiseksi
Paina OK ohjelmakanavan tallentamiseksi
muistiin
Paina - tai ❷-painiketta, kunnes
kohdistin siirtyy kohdan CH eteen
Paina ➛- tai ❿-painiketta jatkaaksesi
hakua taajuusalueella ja näyttääksesi
seuraavan ohjelmakanavan
Siirry kohdan 9 alkuun
15
Toista tämä menettely kohdasta 9 lähtien, kunnes kaikki halutut
asemat on tallennettu muistiin.
16
Kun asetukset on tehty valmiiksi paina kolmesti RETURNpainiketta valikon sulkemiseksi.
21
VCR
Esiviritettyjen TV-kanavien järjestyksen muuttaminen
Language
Voit muuttaa esiviritettyjen TV-kanavien luettelossa olevien
kanavien järjestystä ja muuttaa niiden numeroita oman halusi
mukaisesti.
: English
Install
SF
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
1
Install
Auto Setup
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
: G
: CH 36
2
Valitse kohta Install kohdistinpainikkeilla
3
Valitse tämä kohta OK- tai kohdistinpainikkeilla ❿.
Tulos: Install-valikko ilmestyy näytölle.
4
CH
NAME
DEC
1
021
----
OFF
2
6
Paina - tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
halutun, esiviritetyn ohjelmakanavan eteen.
Tulos: Valittu ohjelmakanava ilmestyy samanaikaisesti
TV-ruutuun.
7
Kun haluat muuttaa kanavanumeroa, paina kauko-ohjaimen
OK-painiketta. (Esimerkiksi, kun siirrät aseman kanavalta 1
kanavalle 3.)
8
Tätä ohjelmakanavaa voidaan muuttaa toistamalla sama menettely
kohdasta 6 alkaen.
9
Kun asetukset on tehty valmiiksi paina neljästi RETURN-painiketta
valikon sulkemiseksi.
4
DELETE : CLEAR
SWAPPING : OK
RETURN
TV STATION TABLE
PR
CH
NAME
DEC
021
----
OFF
1
Paina - tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan Manual Setup eteen.
Valitse tämä kohta ❿-painiketta painamalla
Tulos: Näytölle ilmestyy TV STATION TABLE -valikko.
3
5
, ❷.
5
TV STATION TABLE
PR
Paina MENU-painiketta ja valitse sen jälkeen OK tai ❿.
Tulos: Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
Voit valita äänitilan (B/G) tai D/K) videonauhuriin kytketyn TV:n
mukaisesti.
4
Language
: English
Install
1
Paina MENU-painiketta ja valitse sen jälkeen OK tai ❿.
Tulos: Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta Install kohdistinpainikkeita
3
Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
Tulos: Install-valikko ilmestyy näytölle.
4
Paina - tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan TV System eteen.
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
SF
, ❷ käyttämällä.
Install
Auto Setup
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
5
Valitse G tai K ❿-painiketta painamalla.
6
Kun olet valmis, voit poistua valikosta painamalla kolme kertaa
RETURN.
DVD-videonauhurin toistokanavaa voidaan joutua vaihtamaan, jos
toistokuvassa esiintyy häiriöitä tai ellei toistokuva tule näkyviin
TV:hen.
DVD-videonauhurin toistokanava voidaan vaihtaa, jos haluat säätää
ruutunäytöllä näytettävien tietojen näyttötaajuutta.
1
Paina MENU-painiketta ja valitse sen jälkeen OK tai ❿.
Tulos: Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta Install kohdistinpainikkeilla
3
Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
Tulos: Install-valikko ilmestyy näytölle.
G
: G
: CH 36
K
VCR
DVD-videonauhurin toistokanavan valinta
2
3
VCR
RF OUT -äänitilan valinta (B/G–D/K)
Language
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
, ❷.
5
DELETE : CLEAR
SWAPPING : OK
RETURN
Install
Auto Setup
4
Paina - tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan VCR Output CH eteen.
5
Valitse haluttu toistokanava (CH21~CH69) OK- tai ❿kohdistinpainikkeilla.
CH21
6
22
. . CH36
Manual Setup
TV System
VCR Output CH
CH 21
:
CH 36
:
CH 69
: G
: CH 36
. . CH69
Kun olet valmis, voit poistua valikosta painamalla kolme kertaa
RETURN.
Viritä sen jälkeen TV uudelleen käyttöä varten. (sivu 12).
23
VCR
Värijärjestelmän valinta
Language
Voit valita ennen videokasetin toistoa sen toistossa käytettävän
värijärjestelmän.
Muussa tapauksessa järjestelmä valitsee automaattisesti käytettävän
värijärjestelmän silloin asetukseksi on valittu AUTO.
➢ ◆ Videokasettia toistettaessa DVD-videonauhuri valitsee
automaattisesti käytettävän värijärjestelmän.
◆ NTSC-värijärjestelmän mukaisesti nauhoitettua videokasettia
tällä DVD-videonauhurilla toistettaessa tee värijärjestelmän
asetus TV:n mukaisesti. Jos käytettävä TV toimii ainoastaan
PAL-järjestelmän mukaisesti, aseta asetukseksi NTPB.
Jos taas TV on moninormi-TV (NTSC 4.43 -yhteensopiva),
aseta asetus kohtaan NT4.43, jolloin voit nauhoittaa
NT4.43 -järjestelmän mukaisesti.
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
SF
: Off
: On
User Set
Colour System
: Auto
NICAM
IPC
ShowView Extend
: On
: On
: Off
Auto
PAL
SECAM
MESECAM
B/W
1
Paina MENU-painiketta ja valitse sen jälkeen OK tai ❿ .
Tulos: Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
Language
1
Paina MENU-painiketta ja valitse sen jälkeen OK tai ❿ .
Tulos: Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
Valitse kohta User Set kohdistinpainikkeilla
3
Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
Tulos: User Set -valikko ilmestyy näytölle.
4
Valitse tämä kohta OK- tai ❿ painikkeilla.
5
Valitse IPC (älykäs kuvansäätö) ❿-painiketta painamalla.
➢
, ❷.
6
4
Paina - tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan Colour System eteen.
Paina ❷-painiketta IPC-toiminnon kytkemiseksi päältä (Off)
kuvan terävyyden säätämiseksi manuaalisesti.
7
5
Valitse ❿-painiketta painamalla AUTO ➝ PAL➝ SECAM➝ MESECAM
➝ B/W.
Auto Videokasetti toistettaessa DVD-videonauhuri valitsee
automaattisesti värijärjestelmän.
B/W Mustavalkoinen
Paina ➛- tai ❿-painiketta niin monta kertaa, että kuva näkyy
näytöllä sellaisena kuin itse haluat.
Kun asetukset on tehty valmiiksi paina kolmesti RETURNpainiketta valikon sulkemiseksi.
8
SF
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
User Set
Jos älykäs kuvansäätötoiminto on jo käytössä (On), kuvan
terävyys säädetään automaattisesti.
Valitse kohta User Set kohdistinpainikkeilla , ❷.
Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
Tulos: User Set -valikko ilmestyy näytölle.
➢
: English
Colour System
: Auto
NICAM
IPC
ShowView Extend
: On
: On
: Off
On
Off
Ellet paina painiketta 10 sekunnin sisällä, PICTURE-valikko
häviää näytöstä automaattisesti.
Kun halutut asetukset on tehty, paina uudelleen RETURNpainiketta.
➢
Voit myös valita toiminnon suoraan käyttämällä
kaukosäätimen IPC-painikketta.
NICAM-järjestelmä
Language
NICAM-järjestelmällä lähetettävät ohjelmat on jaettu kolmeen
tyyppiin. NICAM-stereo, NICAM-mono ja Bilingual (kaksikieliset
lähetykset). NICAM-ohjelmat sisältävät aina myös normaalin
monoäänilähetyksen, minkä vuoksi voit aina valita haluamasi
äänijärjestelmän.
: English
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
1
Paina MENU-painiketta ja valitse sen jälkeen OK tai ❿ .
Tulos: Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
2
3
Valitse kohta User Set kohdistinpainikkeilla
4
User Set
Colour System
: Auto
NICAM
IPC
ShowView Extend
: On
: On
: Off
5
On
Off
Halutessasi käyttää... Paina OK tai ❿ kunnes...
Monotilaa
6
, ❷.
Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.
Tulos: User Set -valikko ilmestyy näytölle.
Paina - tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan NICAM eteen.
NICAM-tilaa
24
Älykäs kuvansäätötoiminto mahdollistaa kuvan terävyyden
automaattisen säädön oman arviosi mukaiseksi.
2
3
6
VCR
VCR
Älykäs kuvansäätö
Näytölle ilmestyy Off.
Off: Aseta asetus tähän kohtaan
ainoastaan silloin kun stereoäänessä
on huonojen vastaanottoolosuhteiden vuoksi säröä, ja haluat
sen vuoksi äänittää normaalia
monoääntä NICAM-lähetyksen
aikana.
Näytölle ilmestyy On.
On: Aseta asetus normaaliolosuhteissa
tähän kohtaan.
Kun asetukset on tehty valmiiksi paina kolmesti RETURN
-painikette valikon sulkemiseksi.
25
VCR
ShowView Extend
Nauhurissa on ShowView Extend -toiminto, jolla nauhoitusaikaa
voi tarvittaessa jatkaa jopa 60 minuuttia.
Language
➢
: English
Install
SF
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Auto
: On
: On
: Off
VCR
Off
10
20
30
40
50
60
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
Language
: Off
: On
3
Valitse tämä kohta OK- tai ❿- painikkeilla.
Tulos: User Set -valikko ilmestyy näkyviin.
2
Valitse Screen Messages kohdistinpainikkeilla
4
Valitse ShowView Extend painikkeella
3
Halutessasi...
Paina OK tai ❿ kunnes...
5
Aseta ShowView Extend aika painikkeellaa ❿ tai OK.
(10 minuutin portain).
Näyttää tiedot ruutunäytöllä
Näytölle ilmestyy On.
Piilottaa näyttötiedot
Näytölle ilmestyy Off.
, ❷.
tai ❷.
Kytke pois painamalla ❿- tai OK-painikkeita kunnes Off näkyy
ruudussa.
6
1
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: English
SF
Halutessasi käyttää nauhalaskuria videokasetin jäännösajan
näyttämiseen, on käytettävän kasetin pituus ilmoitettava.
Valitse Menu.
2
Valitse VCR-valikko kohdistinpainikkeilla ❿.
3
Valitse automaattiseen virran katkaisuun kuluva aika ❿- tai OKpainiketta painamalla
4
Paina - tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan Tape Select eteen.
5
Paina OK- tai ❿-painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan, että
oikea kasetin pituus ilmestyy näytölle.
3Hour
Kun asetus on asetettu valmiiksi paina kahdesti RETURNpainiketta valikon sulkemiseksi.
E180
E300
6
On
Off
VCR
Language
: English
Install
1
Valitse tämä kohta OK- tai ❿ painikkeilla.
2Hour
: Off
: On
Kun asetukset on tehty valmiiksi paina RETURN-painiketta
kahdesti valikon sulkemiseksi.
3
1Hour
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
Videokasettityypin valinta
Paina MENU-painiketta ja valitse sen jälkeen OK tai ❿.
Tulos: Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
Off
Off
1Hour
2Hour
3Hour
4
Paina - tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan Auto Power Off eteen.
4
: Off
: On
Language
tai ❷.
2
: English
Install
Paina MENU-painiketta ja valitse sen jälkeen OK tai ❿.
Tulos: Ohjelmointivalikko ilmestyy näytölle.
Valitse User Set kohdistinpainikkeilla
Automaattinen virrankatkaisutoiminto kytkee DVD-videonauhurin
automaattisesti päältä, mikäli siihen ei syötetä mitään signaalia,
eikä yhtäkään sen painikkeista paineta itse valitun esiasetetun ajan
sisällä.
: English
1
2
Automaattinen virrankatkaisutoiminto
Language
26
Paina MENU-painiketta ja valitse sen jälkeen OK tai ❿.
1
User Set
NICAM
IPC
ShowView Extend
Käytä vain, kun PDC ei ole käytettävissä tai on kytketty pois
(Off).
DVD-videonauhuri näyttää useimmat tiedot sekä omasta että TV:n
toiminnasta.
Voit valita näiden tietojen (paitsi hakumerkin (indeksi),
ohjelmointivalikon, ajastintoimintojen, koska niitä ei voi piilottaa)
näyttämisen TV-ruudusta
Install
: Off
: On
Colour System
VCR
Viestit näytöllä
E240
E260
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
VCR Setup
Tape Select
: E180
Repeat Play
S-VHS
: Off
: Off
Valitse oikea kasetin pituus OK- tai ❿-painikkeilla.
27
E180
E240
E260
E300
VCR
Koko videokasetin jatkuva toisto
Voit asettaa laitteen toistamaan jatkuvalla toistolla koko
videokasettia alusta loppuun.
Language
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
◆ SP (Normaalinopeus)
: Off
: On
1
Paina MENU-painiketta ja valitse VCR kohdistinpainikkeilla
2
VahvisValitse tämä kohta painamalla OK- tai ❿ painiketta..
3
Paina - tai ❷-painiketta niin monta kertaa, että kohdistin siirtyy
kohdan REPEAT PLAY eteen.
4
Jos...
Paina OK tai ❿kunnes...
Haluat toistaa videokasettia
jatkuvalla toistolla
Näytölle ilmestyy On .
Et halua toistaa jatkuvalla
toistolla
Näytölle ilmestyy Off .
VCR Setup
Tape Select
: E180
Repeat Play
S-VHS
: Off
: Off
Off
On
5
VCR
Videokasetille voi nauhoittaa kahdella eri nauhanopeudella
: English
Install
SF
VCR
Nauhoitusnopeuden valinta
, ❷.
◆ LP (Puolinopeus)
Puolinopeutta käytettäessä:
◆ Jokaiselle videokasetille voi nauhoittaa puolta pitemmän
ajan
◆ Nauhoituksen laatu on kuitenkin hieman huonompi
Nauhoittaaksesi
videokasetille...
Paina kauko-ohjaimen SPEED-painiketta,
kunnes...
Normaalinopeudella
Puolinopeudella
Näytölle ilmestyy SP
Näytölle ilmestyy LP
Tyyppi
Nauhoitusaika (SP)
E-180
180 min = 3 h
E-240
240 min = 4 h
E-260
260 min = 4 h 20 min
E-300
300 min = 5 h
SF
Kun asetukset on tehty valmiiksi, paina kahdesti RETURN
painiketta valikon sulkemiseksi.
S-VHS toisto
DVD-VHS mahdollistaa korkealaatuisen S-VHS nauhan toiston
Language
: English
1
Valitse S-VHS toiminto ja paina MENU-painiketta.
2
Valitse VCR-valikko kohdistinpainikkeilla
3
Valitse tämä kohta painamalla OK- tai ❿-painiketta.
4
Valitse S-VHS –valikko kohdistinpainikkeilla
5
To...
Jos… Paina OK- tai ❿, niin…
Shaluat S-VHS toiston
On ilmestyy näytölle.
et halua S-VHS toistoa
Off ilmestyy näytölle.
Install
User Set
Auto Power Off
Screen Messages
: Off
: On
VCR Setup
28
Tape Select
: E180
Repeat Play
S-VHS
: Off
: Off
Off
On
6
/❷.
/❷.
Kun asetukset on tehty valmiiksi paina RETURN-painiketta kahdesti
sulkeaksesi valikon. S-VHS nauhoja toistetaan asettamalla S-VHS tila
päälle On VCR Setup –ohjelmointivalikossa.
29
VCR
Päällenauhoituksen estäminen
Videokasetin pohjassa on suojaliuska, joka (katkaistuna) estää
tahattoman päällenauhoituksen. Jos liuska niin ollen katkaistaan, ei
videokasetille voi nauhoittaa.
1
SF
1
2
VCR
Halutessasi suojata videokasetin päällenauhoitukselta, katkaise
suojaliuska pienellä ruuvimeisselillä.
Halutessasi tämän jälkeen kuitenkin nauhoittaa videokasetille,
jonka suojaliuska on katkaistu, kiinnitä teippi aukon päälle.
Suora nauhoitus
Ennen ohjelman nauhoittamista vastaava ohjelmakanava tulee
esivirittää (ellet nauhoita ulkoisesta videolaitteesta). Ellet ole vielä
tehnyt niin, lue sivuilla 18-19 olevat kappaleet.
Tätä toimintoa käyttämällä voit nauhoittaa videokasetilla aina
yhdeksän tuntia ohjelmaa (LP-toiminnolla).
DVD-videonauhuri pysähtyy automaattisesti asetetun nauhoitusajan
loputtua.
EJECT
STANDBY/ON
1
Kytke TV päälle.
2
Halutessasi katsella nauhoitettavaa ohjelmaa nauhoituksen aikana
valitse TV:stä DVD-videonauhurille viritetty kanava (tai käytettävä
AV-kanava).
3
Lataa videonauhuriin videokasetti, jolle aiot nauhoittaa, sen
suljettu ikkunapuoli ylöspäin ja suojaliuska paikallaan tai
katkaistun suojaliuskan jättämä aukko teipillä peitettynä.
Tulos: DVD-videonauhuri kytkeytyy päälle automaattisesti.
4
6
Valitse:
◆
Nauhoitettava ohjelmakanava PROG (
tai
1
Kytke TV päälle.
2
Halutessasi katsella nauhoitettavaa ohjelmaa nauhoituksen aikana
valitse TV:stä DVD-videonauhurille viritetty kanava (tai käytettävä
AV-kanava).
3
Lataa videonauhuriin videokasetti, jolle aiot nauhoittaa, sen
suljettu ikkunapuoli ylöspäin ja suojaliuska paikallaan tai
katkaistun suojaliuskan jättämä aukko teipillä peitettynä.
Tulos:
DVD-videonauhuri kytkeytyy päälle automaattisesti.
4
tai
6
7
7
tai
COPY
PROG
VOL
P.SCAN
3
4
) -painikkeilla
4
AV1-, AV2- tai AUX-ohjelmanlähde INPUT SEL. -painiketta
käyttämällä satelliittivirittimen tai ulkoisen videolaitteen
käyttämiseksi.
Tulos:
Ohjelmakanavan numero ilmestyy näyttöön ja sen
lähettämä ohjelma näkyy nyt TV:stä.
5
Valitse nauhoitusnopeus painamalla SPEED-painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan halutun nopeuden valitsemiseksi. (sivu 29)
6
Pidä REC-painike ( ●) sisäänpainettuna hetken ajan nauhoituksen
käynnistämiseksi.
Tulos:
Nauhoituksen ilmaisin ilmestyy TV-ruutuun ja DVDvideonauhurin näytölle. Hakumerkki (indeksi) tallentuu
nauhalle (lue lisää sivulta 31).
7
Paina REC-painiketta ( ●) niin monta kertaa kuin tarvitaan halutun
nauhoitusajan lisäämiseksi:
◆
30 minuutin askelin aina 4 tuntiin
◆
1 tunnin askelin aina 9 tuntiin (LP)
Nauhoituksen pituus näkyy TV-ruudussa. Valittua
Tulos:
ohjelmakanavaa nauhoitetaan asetetun ajan
mukaisesti. Sen loputtua DVD-videonauhuri keskeyttää
nauhoituksen automaattisesti.
) -painikkeilla
AV1-, AV2- tai AUX-ohjelmanlähde INPUT SEL. -painiketta
käyttämällä satelliittivirittimen tai ulkoisen videolaitteen
käyttämiseksi.
Tulos: Ohjelmakanavan numero ilmestyy näyttöön ja sen
lähettämä ohjelma näkyy nyt TV:stä.
5
Valitse:
◆
Nauhoitettava ohjelmakanava PROG (
tai
S.MODE
◆
◆
5
SELECT
PHONES
REC
4
4
VCR
Nauhoitus automaattisella loppupysäytyksellä
Valitse nauhoitusnopeus painamalla SPEED-painiketta niin monta
kertaa kuin tarvitaan halutun nopeuden valitsemiseksi. (sivu 29)
Pidä REC-painike ( ● ) sisäänpainettuna hetken ajan
nauhoituksen käynnistämiseksi.
Tulos: Nauhoituksen ilmaisin ilmestyy TV-ruutuun ja DVDvideonauhurin näytölle. Hakumerkki (indeksi) tallentuu
nauhalle (lue lisää sivulta 39).
Paina nauhoituksen keskeyttämiseksi kerran ■-painiketta.
➢ ◆nauhoitusta
Jos DVD-videonauhuri työntää kasetin takaisin ulos
käynnistettäessä, tarkista, että kasetin suojaliuska
8
6
5
LENGTH 2:30
SET LENGTH :
PRESS REC ●
Halutessasi keskeyttää nauhoituksen ennen asetettua aikaa paina
STANDBY/ON-painiketta.
☛
Jos nauha loppuu ennen nauhoitusajan loppumista:
◆ Nauhoitus keskeytyy.
on paikallaan tai että (liuska katkaisemalla avattu) aukko on
peitetty teipillä.
◆ Jos nauha loppuu kesken nauhoituksen, videokasetti alkaa
automaattisesti kelata nauhaa takaisin kasetin alkuun.
30
31
SF
VCR
ShowView-ohjelmoinnin käyttö
Ennen DVD-videonauhurin ajastimen ohjelmointia:
◆ Kytke päälle sekä TV että DVD-videonauhuri
◆ Tarkista, että päiväys ja kellonaika ovat oikein asetettuja
SF
◆ Lataa videonauhuriin videokasetti, jolle nauhoitus
aiotaan tehdä (suojaliuska paikallaan)
1
Aina kuusi ohjelmaa voidaan ohjelmoida nauhoitettavaksi.
1
Timer Method
Standard
ShowView
Näppäile numeropainikkeilla nauhoitettavan ohjelman ShowViewkoodi, joka näkyy esim. TV-lehdestä.
➢
ShowView
3
Code
Code
Correct
PR
Day
Start
WE 01
19 : 00
19 : 30
Stop
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: 0-9
:
Speed
SP
32
Käyttäessäsi ensimmäisen kerran ShowView-toimintoa
esiviritettyjen ohjelmakanavia ohjelmoitaessa, ohjelmakanavan
numero alkaa vilkkua. Tämä ainoan kerran ohjelmakanavan
numero pitää näppäillä manuaalisesti ❷- ja ❿-painikkeita
käyttämällä. Lue lisätietoja seuraavalta sivulta silloin kun:
◆ Ohjelmakanavan numero tai aikatiedot alkavat vilkkua
◆ Haluat muuttaa ohjelmakanavan asetuksia
4
Jos ohjelmakanavan numero ja aika-asetukset ovat oikein, paina
RETURN-painiketta.
5
Aktivoi ajastin painamalla STANDBY/ON-painiketta.
6
Lue lisätietoja sivulta 33, jos haluat:
◆ Tarkistaa, onko DVD-videonauhuri ohjelmoitu oikein
◆ Peruuttaa ajastetun nauhoituksen
Off
Halutessasi...
Paina...
Valita ohjelmalähteeksi muun kuin
virittimen (AV1, AV2, tai AUX)
◆ ➛- tai ❿-painiketta, kunnes valittu PR alkaa vilkkua.
Jokaisen TV-ohjelman vieressä näkyvä numerosarja on
ShowView-koodi, jonka avulla voit nopeasti ohjelmoida
videonauhurisi kauko-ohjainta käyttäen. Näppäile sillä
nopeasti nauhoitettavan ohjelman koodi.
◆
SF
- tai ❷-painiketta yhden tai useamman kerran vaihtaaksesi
valittua ohjelmalähdettä.
Ohjelmanumeron tilalle ilmestyy:
Tulos:
• AV1-, AV2- tai AUX-ohjelmalähde silloin kun
- tai ❷-painikkeella valitaan satelliittiviritin tai
ulkoinen videolaite
➢
Ohjelmalähde tulee valita ennen kuin muutetaan mitään
numeroita
Nauhoittaa jonkin ohjelman päivittäin
(maanantaista sunnuntaihin) samaan
aikaan
◆ ➛- tai ❿-painiketta, kunnes valittu päivä, DAY, alkaa vilkkua.
Nauhoittaa ohjelman viikoittain
samana päivänä ja samaan aikaan
◆ ➛- tai ❿-painiketta, kunnes valittu päivä, DAY, alkaa vilkkua.
Pidentää nauhoitusaikaa
◆ ➛- tai ❿-painiketta, kunnes valittu loppuaika, STOP, alkaa
◆
◆
◆
Valita nauhoitusnopeuden
- tai ❷-painiketta, kunnes DAY-tunnus (päivittäin) ilmestyy
näytölle.
- tai ❷-painiketta, kunnes W-tunnus (viikottain) ilmestyy
näytölle, ja niiden jälkeen valittu päivä.
Esimerkki: W-SA (Viikottain lauantaisin)
vilkkua.
- tai ❷-painiketta, loppumisajan lisäämiseksi tai
vähentämiseksi.
◆ ➛- tai ❿-painiketta, kunnes nauhoitusnopeuden ilmaisin alkaa
◆
Valita VPS/PDC-nauhoituksen
☛
5
Halutessasi korjata väärin kirjoitettua ShowView-koodia:
◆ Paina ➛-painiketta, kunnes väärä numero on poistettu.
◆ Näppäile oikea numero.
Paina SETUP-painiketta.
Tulos: Ohjelmaa koskevat tiedot ilmestyvät TV-ruudulle.
☛
V/P
Jos kaikki kuusi ohjelmointia on jo tehty, näyttöön ilmestyy
viesti Timer is full. Halutessasi peruuttaa jonkin
ajastetuista nauhoituksista lue lisätietoja sivulta 35.
VCR
Halutessasi korjata Tv-ruudussa näkyvää ohjelmointia tai jotakin sen kohtaa, kuten nauhoitusnopeutta,
voit tehdä niin ennen kuin painat SETUP-painiketta toisen kerran ohjelmoinnin vahvistamiseksi.
Paina TIMER-painiketta ShowView-tilaan pääsemiseksi.
Valitse kohta ShowView painamalla
tai ❷ ja OK tai ❿
painiketta.
Tulos: TV-ruutuun ilmestyy viesti, jossa sinua kehotetaan
näppäilemään ShowView-koodi.
☛
2
ShowView-ohjelmoinnin muuttaminen
vilkkua.
- tai ❷-painiketta, kunnes oikea ilmaisin ilmestyy näytölle.
• Auto (Automaattinen nauhanopeuden valinta); lue lisää
sivulta 32
• SP (Normaalinopeus)
• LP (Puolinopeus)
◆ ➛- tai ❿-painiketta, kunnes valittu V/P alkaa vilkkua.
◆
- tai ❷-painiketta, kunnes On tai “-” -ilmaisin ilmestyy
näytölle.
☛
Älä valitse kohtaa V/P, ellet ole varma, että ohjelma jonka
aiot nauhoittaa, lähetetään V/P-toiminnolla. Asettaessasi
PDC-toiminnon päälle (ON, valitsemalla kohdan ON näytön
oikeanpuoleisesta sarakkeesta), sinun pitää myös asettaa
alkamisaika TARKASTI julkaistun TV-ohjelman mukaisesti.
Muussa tapauksessa ajastinnauhoitus ei tule onnistumaan.
™ ShowView on Gemstar Development Corporationin tavaramerkki. ShowView-järjestelmä on
valmistettu Gemstar Development Corporationilta saadulla lisenssillä.
33
VCR
Ajastinnauhoituksen käyttö
Timer Method
Standard
ShowView
Ajastimen avulla voit ohjelmoida DVD-videonauhurin
nauhoittamaan ohjelman aina kuukauden ennen sen lähetystä. Aina
kuusi ohjelmointia voi olla voimassa yhtä aikaa.
☛
SF
1
PR
Day
Start
WE 01
19 : 00
19 : 30
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
18
Stop
Speed
SP
V/P
Off
Tarkista ennen ohjelmoinnin tekemistä, että päiväys ja
kellonaika ovat oikeat.
Paina kauko-ohjaimen TIMER-painiketta.
Tulos: Ajastustaulukko ilmestyy näyttöön.
2
Valitse Standard käyttämällä OK - ja ❿-painiketta.
Tulos: Näytölle ilmestyy TIMER PROGRAMMING -valikko.
2
3
Valitse ohjelmalähde ❿-painikkeella.
Valitse Standard käyttämällä OK-painiketta.
Tulos: Näytölle ilmestyy TIMER PROGRAMMING -valikko.
4
Valitse asema tai tulolähde (AV1, AV2 tai AUX ) painamalla
❷-painikkeita.
3
Valitse haluttu ohjelmakanava
5
Paina ❿-painiketta nauhoituspäivän valitsemiseksi.
4
Valitse ja muuta haluttuja lukemia painamalla ➛- ja ❿-painikkeita.
Yksityiskohtaisempia ohjeita on edellisellä sivulla.
6
Valitse haluttu päivä painamalla
5
Kun olet valmis, paina kolme kertaa RETURN.
7
Paina ❿-painiketta nauhoituksen käynnistymisajan valitsemiseksi.
8
Valitse tuntilukemat painamalla
9
Paina ❿-painiketta minuuttilukemien valitsemiseksi.
10
Valitse minuuttilukemat painamalla
11
12
Paina ❿-painiketta nauhoituksen päättymisajan valitsemiseksi.
- tai
- ja ❷-painikkeita.
PR
◆ Sen jälkeen kun olet lopettanut DVD-videonauhurin
ajastinasetusten teon.
◆ Jos olet unohtanut, mitkä ohjelmat piti nauhoittaa
ajastimella.
1
Date
Start
Stop
Speed
V/P
WE 01
19 : 00
19 : 30
SP
Off
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
SF
- ja ❷-painikkeilla.
- ja ❷-painikkeita.
- ja ❷-painikkeita.
VCR
Ajastinnauhoituksen peruuttaminen
Valitse nauhoituksen päättymisaika painamalla - ja ❷ painikkeita, käyttämällä nauhoituksen käynnistymisajan valinnassa
käytettyä menettelyä.
13
Paina ❿-painiketta nauhoitusnopeuden valitsemiseksi.
14
Valitse - ja ❷ -painikkeita painamalla jokin nauhoitusnopeusvaihtoehdoista SP (normaalinopeus), LP (puolinopeus) tai
Auto (Automaattinen nauhanopeuden valinta).
Paina ❿-painiketta VPS- tai PDC-nauhoitustilan (V/P) valitsemiseksi.
16
Siirry - ja ❷-painikkeita painamalla VPS- tai V/P-tilan (Onilmaisin) ja ei-VPS/V/P-tilan (– -ilmaisin). välillä.
17
Kun asetus on tehty valmiiksi, paina RETURN-painiketta.
18
Paina ajastimen aktivoimiseksi STANDBY/ON-painiketta.
Tulos: Ennen nauhoituksen käynnistymistä DVD-videonauhuri
vertaa asetettua nauhoituksen pituutta videonauhuriin
ladatun videonauhan jäännösaikaan.
➢
34
Asetettujen ajastinnauhoitusten tiedot voidaan tarkistaa:
Lataa videokasetti videonauhuriin ja paina kauko-ohjaimen
TIMER-painiketta
Tulos: Ajastusvalikko ilmestyy esiin.
15
VCR
Ajastinnauhoituksen asetusten tarkistaminen
Automaattinen nauhanopeuden valintatoiminto: DVDvideonauhurin “Automaattinen nauhanopeuden valinta” toiminto vertaa asetettua ajastinnauhoituksen pituutta
videonauhuriin ladatun videonauhan jäännösaikaan. Jos
videonauhan jäännösaika ei riitä koko nauhoitukseen
AUTO-tilassa, DVD-videonauhuri siirtyy automaattisesti
puolinopeustilaan (LP) koko ohjelman nauhoittamiseksi.
Voit peruuttaa minkä tahansa ohjelmoinnin, jos se on:
PR
◆ Väärin asetettu
◆ Käynyt tarpeettomaksi
1
Paina kauko-ohjaimen TIMER-painiketta.
Tulos: Ajastustaulukko ilmestyy näyttöön.
2
Valitse Standard käyttämällä OK - ja ❿-painiketta.
Tulos: Näytölle ilmestyy TIMER PROGRAMMING -valikko.
3
Valitse haluttu ohjelmakanava
4
Paina CLEAR-painiketta valitun ohjelmoinnin peruuttamiseksi.
Tulos: Kaikki tätä ohjelmointia koskevat tiedot häviävät, eikä
ohjelmaa nauhoiteta.
5
Kun olet valmis, paina kolme kertaa RETURN.
Date
Start
Stop
Speed
V/P
WE 01
19 : 00
19 : 30
SP
Off
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
- ja ❷-painikkeilla.
4
35
VCR
Videokasetin toisto
Tätä toimintoa käyttämällä voit toistaa nauhoitettua videokasettia.
SF
2
3
1
2
3
SELECT
VOL
3
P.SCAN
Voit valita sen toistotavan, jolla ääni toistetaan kaiuttimien ja AVliitäntöjen kautta. Toistotavan voi valita seuraavista vaihtoehdoista.
Kytke päälle sekä TV että DVD-videonauhuri.
Toistotapa
Lataa videonauhuriin toistettava videokasetti, ja jos sen
päällenauhoituksen suojaliuska on paikallaan, paina ❿ll.
Muussa tapauksessa videokasetin toisto käynnistyy automaattisesti.
L
Käytetään äänen toistamiseksi stereojärjestelmän
vasemmasta kanavasta.
R
Käytetään äänen toistamiseksi stereojärjestelmän
oikeasta kanavasta.
MIX
Käytetään äänen toistamiseksi yhtä aikaa sekä
stereojärjestelmästä että normaaleista toistokanavista.
MONO
Käytetään äänen toistamiseksi tavallisella monokanavalla.
LR
Käytetään äänen toistamiseksi stereojärjestelmällä sekä
oikeasta että vasemmasta kanavasta.
➢
EJECT
VCR
Äänentoistotilan valinta
Kun videokasetti ladataan videonauhuriin sen asento
säädetään parhaaksi mahdolliseksi häiriöiden välttämiseksi
(Digitaalinen, automaattinen raidanseuranta). Jos nauhan
loppu saavutetaan videokasettia toistettaessa, videonauhuri
alkaa automaattisesti kelata kasettia sen alkuun.
Tällä DVD-videonauhurilla voi toistaa NTSC-järjestelmän
mukaisia videokasetteja, mutta ei nauhoittaa niitä sen
järjestelmän mukaisesti.
Halutessasi...
Paina...
Keskeyttää toiston
■ (PYSÄYTYS).
Ottaa kasetin ulos
Kuvaus
➢
(EJECT) (kasetinpoisto).
SF
L
LR
Jos laitteella toistetaan HiFi-stereojärjestelmän
mukaisesti nauhoitettua videokasettia, äänentoisto
siirtyy HiFi-stereojärjestelmän mukaiseen toistoon
viiden sekunnin monotoiston jälkeen.
R
MIX
MONO
Paina äänentoistotilan valitsemiseksi kauko-ohjaimen AUDIO-painiketta,
kunnes haluttu vaihtoehto ilmestyy näyttöön.
VCR
Manuaalinen kuvaraidanseurannan säätö
Kuvaraidanseurantatoiminto mahdollistaa kasettinauhan asennon
säätämisen manuaalisesti mahdollisimman korkealaatuisen kuvan
aikaansaamiseksi.
Jos toiston aikana TV-ruutuun ilmestyy kohinapalkkeja tai -juovia, säädä
kuvanauhan sijainti manuaalisesti painamalla TRK-painikkeita ( tai ),
kunnes kuva on terävä ja värinätön.
Videokasettia on mahdollisuus toistaa hitaammalla
toistonopeudella.
➢
1
◆ Raidanseurantapalkki ilmestyy esiin.
◆
◆ Kuva säädetään.
◆
◆ Raidanseurantapalkki häviää TV-ruudulta sen jälkeen kun
◆
päästät painikkeen.
◆
2
Videokasettia hitaammalla toistonopeudella toistettaessa
toistoääni ei tule kuuluviin.
Paina
◆
Tulos:
VCR
Videokasetin hidastettu toisto
❿ll-painiketta toiston käynnistämiseksi.
❿ll-painiketta uudelleen taukotilaan (STILL) siirtymiseksi.
❿❿-painiketta hitaan toiston (SLOW) käynnistämiseksi.
➛➛ - tai ❿❿-painiketta niin monta kertaa kuin tarvitaan
toistonopeuden lisäämiseksi tai vähentämiseksi.
❿ll-painiketta kahdesti normaaliin toistonopeuteen
siirtymiseksi.
Hidastetulla toistonopeudella toistettaessa kuvassa voi esiintyä
häiriöitä. Näiden häiriöiden vähentämiseksi paina TRK-painikkeita
( tai ).
☛
1
1
2
2
Jos olet käyttänyt hidastettua toistoa pitempään kuin 5
minuuttia, DVD-videonauhuri keskeyttää automaattisesti
hitaan toiston suojatakseen:
◆ Videokasettia
◆ Äänipäitä
36
37
VCR
Voit muuttaa toistonopeutta pikahakutoiminnolla (Shuttle) (ja
toistaa videokasettia aina yhdeksän kerta normaalinopeutta
suuremmalla nopeudella).
Esimerkki: Haluat analysoida urheilijan suorituksen liike
liikkeeltä.
Pikahakutoiminto (Shuttle) on käytettävissä kauko-ohjaimesta.
SF
1
Joka kerta kun nauhoitat videokasettia tällä DVD-videonauhurilla,
hakumerkki (indeksi) merkitään automaattisesti videokasetille
nauhoituksen käynnistyessä.
Hakutoiminnon avulla voit pikakelata videokasettia eteen- tai
taaksepäin tietyn hakumerkin kohdalle ja käynnistää toiston tästä
kohdasta. Valitusta hakusuunnasta riippuen on hakumerkit
numeroitu seuraavalla tavalla.
Äänentoisto ei toimi jaksoa eri nopeuksilla toistettaessa.
1
1
Paina
◆
◆
◆
2
SHUTTLE-painiketta (<<) videokasettia taaksepäin
toistaaksesi
SHUTTLE-painiketta (>>) videokasettia eteenpäin
toistaaksesi
2
➢
Joka kerta kun painat SHUTTLE-painiketta, toistonopeus muuttuu
alla olevan taulukon mukaisesti.
STILL
SLOW
MOTION
X1/10
SLOW
MOTION
X1/5
Edell.
jakso
jne.
❿ll-painiketta toiston aikana
REVERSE REVERSE REVERSE
PLAY
PLAY
PLAY
X9
X5
X3
PLAY
PLAY
X3
PLAY
X5
SF
➞
➢
VCR
Määrätyn jakson hakeminen
Määrätyn jakson toisto eri nopeuksilla
1
Nyk.
toistojakso
Seur.
jakso
1
jne.
2
Tässä videonauhurissa sovelletaan standardoitua
indeksointijärjestelmää (VISS). Näin ollen laite tunnistaa
kaikki muiden samaa järjestelmää käyttävien videonauhureiden tuottamat indeksimerkinnät ja päinvastoin.
PLAY
X9
Go to [0:00:00] Stop
Kayta tätä ominaisuutta kun haluat etsiä kasetin [0:00:00] laskuri
asennon.
Paina CLEAR painiketta, siinä kohdassa kasettia, johon haluat
asettaa laskurin [0:00:00] kohdan.
Video kelautuu eteenpäin ja taaksepäin, etsien [0:00:00] kohtaa, ja
pysähtyy siihen sitten automaattisesti.
1
Kun olet painanut SEARCH painiketta, paina sen jälkeen
vastaavia
tai ❷ painikkeita, kunnes Go to [0:00:00] kohta on
valittu.
2
Paina OK tai ❿.
End Search
Käytä tätä ominaisuutta, kun haluat etsiä tyhjää kohtaa kasetista,
johon haluat äänittää.
Video kelautuu eteenpäin ja taaksepäin, etsien tyhjää kohtaa, ja
pysähtyy automaattisesti tällaiseen kohtaan, sellaisen löydettyään.
Jos video kelautuu kasetin loppuun, nauha nousee ylös
automaattisesti.
38
1
Kun olet painanut SEARCH painiketta, paina vastaavia
painikkeita, kunnes End Search on valittu.
2
Paina OK tai ❿.
tai
❷
39
VCR
Määrätyn jakson hakeminen
Nauhalaskurin käyttö
INTRO SCAN
INTRO SCAN
Kun olet painanut SEARCH painiketta, paina vastaavia
painikkeita, kunnes Intro Scan on valittu.
2
Paina OK tai ❿.
3
Paina ➛➛ tai ❿❿ sen mukaan missä suunnassa ohjelma on.
4
KKun indeksi löytyy, nauhuri toistaa kuvaa viisi sekuntia, minkä
jälkeen seuraavan indeksin haku alkaa.
5
Jos haluat katsoa tietyn hakemiston esitystä, paina ❿II kahdesti.
- 06
2
Paina OK tai ❿.
3
Paina ➛➛ tai ❿❿ painikkeita vielä kaksi kertaa. Nauhuri hakee
haluamasi ohjelman alkukohdan.
4
IndeIndeksihaku toimii sekä eteenpäin (paina ❿❿) että taaksepäin
(paina ➛➛ ). (➛➛ -20
0
+20 ❿❿✌
5
40
☛
Kun olet painanut SEARCH painiketta, paina vastaavia
painikkeita, kunnes Intro Scan on valittu.
●
●
tai
◆ Ilmoittaa kuluneen ajan toisto- ja nauhoitustiloissa
(tunnit, minuutit ja sekunnit)
◆ Nollautuu silloin kun videokasetti ladataan DVDvideonauhuriin
◆ Auttaa vaivatta löytämään määrätyn jakson alkukohdan
❷
1
●
3
tai
Indeksihaku :
Voit pikakelata nauhan haluamaasi kohtaan. Jos olet esimerkiksi
tallentanut kolme ohjelmaa ja olet kelannut nauhan alkuun, voit
siirtyä SEARCH-painiketta painamalla suoraan 2. ohjelman alkuun.
:
INDEX SEARCH :
Nauhalaskuri:
1
SF
VCR
❷
0:00:00
Jos laitteen halutaan laskevan jäännösajan oikein,
laitteeseen pitää näppäillä käytettävän kasetin pituus.
1
Lataa kasetti DVD-videonauhuriin.
2
Nauhalaskurin nollaamiseksi määrätyn jakson alussa:
◆ Paina INFO-painiketta kahdesti saadaksesi laskurin näkyviin.
◆ Paina CLEAR-painiketta halutessasi nollata nauhalaskurin.
3
Kun olet valmis
◆ Aloita toisto tai nauhoitus.
◆ Paina ■ .
◆ Pikakelaus kohtaan, jossa nollasit nauha-laskurin: paina ➛➛
tai ❿❿.
➢
SF
2
2
Jotkin DVD-videonauhurin tiedoista, kuten nauhalaskurin
lukemat, voidaan näyttää TV-ruudulla (ellet ole kytkenyt
päältä OSD-tilaa (kuvaruutunäyttö). (Lue lisää sivulta 27)
●
PPeruuta indeksihaku painikkeella ❿II tai ■ .
Paina INFO.-painiketta.
◆ Kerran saadaksesi näytölle parhaillaan käytössä
olevan toiminnon, ohjelmoinnin numeron,
nauhoitusnopeuden, päiväyksen, kellonajan ja
nauhalaskurin lukemat.
◆ Kahdesti, jolloin saat esiin ainoastaan nauhalaskurin.
◆ Kolmesti halutessasi saada esiin nauhan jäännösajan.
◆ Neljästi näytön tyhjentämiseksi.
3
41
VCR
RCA-A/V-kaapelin kytkeminen
DVD-videonauhuriin voi kytkeä muita audio/videolaitteita A/Vkaapeleilla, jos laitteissa on liitännät niitä varten.
DVD & VCR
AUX
AUDIO
IN
OUT
R
RADIO ANT.
SF
FM
75
COAXIAL
L
AM
VIDEO
1
DVD & VCR
AUX
AUDIO
IN
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
3
OUT
Esimerkkejä: ◆ Haluat kopioida videokasetin toisella
videonauhurilla (lue lisää sivulta 40).
◆ Haluat toistaa ja/tai kopioida videokameralla
otettuja kuvia (lue lisää sivulta 40).
☛
◆ Tarkista ennen kaapeleiden kytkemistä, että sekä TV
että videonauhuri on kytketty päältä.
Voit kopioida kasetin omalle DVD-videonauhurillesi jostakin
toisesta videolähteestä, kuten toisesta videonauhurista tai
videokamerasta.
☛
Esinauhoitettujen videokasettien kopiointi on tekijänoikeuslain
vastaista, samoin niiden uudelleentallentaminen missä tahansa
muodossa ilman tekijänoikeuksien haltijoilta saatua lupaa.
1
Kytke se DVD-videonauhuri, josta videokasetti aiotaan kopioida,
oman DVD-videonauhurisi takapaneelissa olevaan sopivaan
SCART-A/V-liitäntään sivun 11 ohjeiden mukaisesti.
2
Aseta tyhjä videokasetti DVD-videonauhuriisi.
1
Kytke RCA-Video-kaapelin toinen pää videonauhurin
takapaneelissa etupaneelin VIDEO-liitäntään.
3
Aseta nauhoitettu videokasetti toiseen videolaitteeseen
(videonauhuri tai -kamera).
2
Kytke Video-kaapelin toinen pää toisen laitteen (videonauhuri tai
-kamera) sopivaan antoliitäntään.
4
3
Kytke RCA-audiokaapelin toinen pää videonauhurin
takapaneelissa etupaneelin AUDIO-liitäntöihin.
Valitse INPUT SEL. -painiketta painamalla DVD-videonauhurilla
nauhoitettaessa käytettävä nauhoituslähde:
◆ AV1, AV2 -SCART-liitäntää käytettäessä
◆ AUX RCA-liitäntää käytettäessä
R
VCR
Toisen DVD-videonauhurin tai videokameran nauhoittaminen
EJECT
STANDBY/ON
SELECT
PHONES
REC
S.MODE
COPY
PROG
VOL
P.SCAN
2
L
AM
VIDEO
3
➢
4
Kytke vasen ja oikea kanava niitä vastaaviin värikoodattuihin
liitäntöihin.
Kytke audiokaapelin toinen pää toisen laitteen (videonauhuri,
-kamera tai stereolaite) sopivaan antoliitäntään.
5
Käynnistä kopioitavan videokasetin toisto.
6
Pidä REC-painike ( ● ) hetken ajan sisäänpainettuna
käynnistääksesi nauhoituksen omalla DVD-videonauhurillasi.
7
Kun nauhoitus on valmis, paina sekä videonauhurin että DVDvideonauhurin ■ -painiketta (PYSÄYTYS).
6
7
42
43
SF
VCR
Äänen jälkiäänitys videokasetin ääniraidan päälle
Äänen jälkiäänitystoimintoa käyttämällä voit poistaa aikaisemmin
äänitetyn äänen ja korvata sen uudelle ääniraidalla, joka voidaan
äänittää seuraavista äänilähteistä:
◆ CD, DVD
SF
◆ Laitteistoon kytketty mikrofoni
◆ Kasettidekki
Rajoitus:
Äänen jälkiäänitys voidaan tehdä ainoastaan pitkittäistallennuksella
äänitetylle ääniraidalle (normaali ääniraita).
1
DVD & VCR
AUX
Kytke RCA-audiokaapeli sopivaan laitteeseen stereojärjestelmässäsi
(esim. kasettisoitin).
AUDIO
IN
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
OUT
Videonauhurin kauko-ohjain toimii Samsungin televisioiden ja
yhteensopivien laitteiden kanssa.
Selvitä televisiosi yhteensopivuus seuraamalla näitä ohjeita.
SF
1
1
Kytke televisioon virta päalle.
2
Suuntaa kauko-ohjain televisiota kohti.
3
Pidä TV-painiketta painettuna ja syötä televisiosi merkkiä
vastaava kaksinumeroinen koodi painamalla vastaavia
numeronäppäimiä.
TV-merkki
Koodit
TV-merkki
Koodit
SAMSUNG
AKAI
GRUNDIG
LOEWE
PANASONIC
01 - 06
09, 23
09, 17, 21
02
08, 23 - 27
PHILIPS
SABA
SONY
THOMSON
TOSHIBA
02, 20, 22
13, 14, 22 - 24
15, 16
13, 14, 24
07, 16 - 19, 21
2
2
R
L
2
2
Kytke RCA-audiokaapelin toinen pää DVD-videonauhurin
takapaneelissa oleviin audio-ottoliitäntiin (IN: L, R).
3
Lataa päälleäänitettävän ääniraidan sisältävä videokasetti DVDvideonauhuriin ja paina ❿ll-painiketta toiston käynnistämiseksi.
4
Hae videokasetilta esiin äänen jälkiäänityksen loppukohta
käyttämällä ❿❿-painiketta, CLOCK/COUNTER-painiketta ja aseta
CLEAR-painiketta painamalla nauhalaskurin lukemat kohtaan
0:00:00.
AM
VIDEO
5
Hae seuraavaksi esiin hieman äänen jälkiäänityksen aloituskohtaa
edeltävä kohta ➛➛ -painiketta käyttämällä.
6
Paina ❿ll-painiketta.
❿ll-painiketta vielä kerran taukotilaan (STILL) siirtymiseksi.
7
Paina A.DUB-painiketta.
Tulos:
Videonauhuri on nyt äänen jälkiäänityksen
valmiustilassa.
7
A.DUB
-0:05:23
8
Hae kasettidekillä esiin se kohta kasettinauhasta, josta haluat
aloittaa äänen jälkiäänityksen videokasetille.
Esimerkki: Raita, jonka haluat äänittää videokasetille.
9
Kun olet valmis:
◆
Käynnistä äänijärjestelmän toisto.
◆
Paina kauko-ohjaimen REC-painiketta.
Tulos:
Videokasetin vanhan ääniraidan määrätyn jakson
päälle äänitetään uusi ääniosuus.
10
Äänen jälkiäänitys päättyy videonauhurin nauhalaskurin
saavuttaessa lukemat 0:00:00.
Tulos:
➢
☛
➢
Uusi ääniosuus äänitetään videokasetin normaalille
ääniraidalle, ja alkuperäinen ääni säilyy HiFi-ääniraidalla.
Uuden ääniosuuden ja alkuperäisen kuuntelemiseksi yhtä
aikaa paina kauko-ohjaimen AUDIO-painiketta, kunnes
MIX-ilmaisin ilmestyy näytölle. (Lue lisää sivulta 37).
Jos televisiosi on yhteensopiva kauko-ohjaimen kanssa,
se kytkeytyy pois päältä. Televisio on nyt ohjelmoitu
toimimaan kauko-ohjaimen kautta.
3
4
4
Jos TV-merkillesi on useita koodivaihtoehtoja, kokeile
kutakin vuorollaan, kunnes löydät toimivan asetuksen.
Kun vaihdat kauko-ohjaimeen uudet paristot, muista
syöttää koodi uudelleen em. ohjetta noudattaen.
5
Tämän jälkeen voit ohjata television toimintoja seuraavilla painikkeilla.
5
Painike
Toiminto
TV STANDBY/ON ➀
Käytetään television laitteen
käynnistämiseksi ja sammuttamiseksi.
TV tai VCR ➁
TV-/Videonauhuritilan kytkeminen.
INPUT SEL.➂
Ulkoista lähteen valinta.
VOL + tai –
➃
Television äänenvoimakkuuden säätö.
PROG/TRK
( tai )
➄
Ohjelman valinta.
TV MUTE ➅
44
VCR
Kauko-ohjaimen TV-painikkeiden käyttö
➢
6
Käytetään television äänen mykistämiseksi.
Kaikki nämä toiminnot eivät välttämättä toimi kaikissa
televisioissa. Jos kohtaat pulmia, käytä television omaa
kauko-ohjainta.
45
DVD
Liitännän valinta
DVD
Kielivaihtoehtojen asetus
Alla olevassa kuvassa näytetään tavallisia esimerkkejä DVD-soittimen liittämisestä TV:hen ja muihin
laitteisiin. Näitä liitäntöjä voi käyttää ainoastaan DVD-soitinta muihin laitteisiin kytkettäessä. DVDvideonauhurin tuottamaa kuvaa ei voi katsella näillä liitännöillä.
Mikäli asetat soitinvalikon, levyvalikon, audio- ja tekstityskielet etukäteen,
ilmestyvät ne automaattisesti aina, kun katsot elokuvaa.
Setup
Setup
Setup :
Display Setup
SF
SF
Disc Menu Language -toiminnon käyttö
Connection to an Television
Television
Levynkielivalikko-toiminto muuttaa ainoastaan levyvalikkonäyttöjen
kielten tekstiä.
Television
1
Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENU-painiketta.
2
Valitse DVD käyttämällä
/❷ -painikkeita ja paina ❿ - tai OK-
painiketta.
3
Valitse Language DVD (kielen valinta) käyttämällä
paina ❿ - tai OK-painiketta.
/❷ -painikkeita ja
4
Valitse Disc Menu (levyvalikko) käyttämällä
❿ - tai OK-painiketta.
5
Käytä /❷ -painiketta ja valitse 'English'.
- Valitse "Others", mikäli haluamasi kieli ei ole listalla.
6
Paina OK-painiketta.
- English on valittu ja kuvaruutu palaa DVD-valikkoon.
Language Setup
Disc Menu
Audio
Subtitle
: English
: English
: Automatic
/❷, -painikkeita ja paina
Disc Menu Language
Disc Menu
COMPONENT VIDEO OUT
S-VIDEO OUT
Component liitäntä
46
tal
S-video liitäntä
47
DVD
Kielivaihtoehtojen asetus
Audio Language -toiminnon käyttö
Language Setup
Disc Menu
Audio
Subtitle
: English
: English
: Automatic
SF
1
1
Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENUpainiketta.
2
Valitse DVD käyttämällä
/❷,-painikkeita ja paina ❿ - tai
OK-painiketta.
3
Valitse Language Setup (kielen valinta) käyttämällä
painikkeita ja paina ❿ - tai OK-painiketta.
4
Valitse Audio (ääni) käyttämällä
- tai OK-painiketta.
5
Käytä /❷ -painiketta ja valitse ‘English’ .
- Valitse "Original", mikäli haluat, että äänityksen oletuskieli on
alkuperäinen kieli, jolla levy on äänitetty.
- Valitse "Others", mikäli haluamasi kieli ei ole listalla.
6
DVD
Audiovaihtoehtojen asetus
Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENUpainiketta.
/❷,painikkeita ja paina ❿
2
Valitse DVD (asetukset) käyttämällä
tai OK-painiketta.
3
Valitse Audio Setup (ääniasetukset) käyttämällä
ja paina ❿ tai OK-painiketta.
4
Paina /❷ painiketta halutun vaihtoehdon valitsemiseksi. Paina
sen jälkeen ❿ tai OK-painiketta.
• Dynamic Compression
- On : Dynaaminen pakkaaminen on käytössä.
- Off : Käytetään tavallista aluetta.
• Center SPK Time Delay (lisätietoja on sivulla 67)
• Surround SPK Time Delay (lisätietoja on sivulla 67)
/❷, -
/❷, -painikkeita ja paina ❿
➢
Setup
Setup
Setup :
Display Setup
SF
/❷ painikkeita
Miten saadaan SETUP MENU poistumaan tai palaamaan
valikkonäyttöön asetuksen aikana:
Paina RETURN- tai ➛-painiketta.
Center SPK Time Delay
Surround SPK Time Delay
: 0ms
: 0ms
Paina OK-painiketta.
- English on valittu ja kuvaruutu palaa DVD-valikkoon.
Subtitle Language -toiminnon käyttö
Setup
Setup
Setup :
Display Setup
1
Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENUpainiketta.
2
Valitse DVD käyttämällä
/❷, -painikkeita ja paina ❿- tai
OK-painiketta.
3
Valitse Language Setup (kielen valinta) käyttämällä
painikkeita ja paina ❿ - tai OK-painiketta.
4
Valitse Subtitle (tekstitys) käyttämällä
- tai OK-painiketta.
5
Käytä /❷-painiketta ja valitse ‘English’.
- Valitse "Automatic", mikäli haluat, että tekstityskieli on
sama kuin audio-asetuksessa valittu kieli.
- Valitse "Others", mikäli haluamasi kieli ei ole listalla. Tietyt
levyt eivät aina sisällä sitä kieltä, jonka valitset alkukieleksi.
Tässä tapauksessa levy käyttää alkuperäisiä kieliasetuksiaan.
6
Paina OK-painiketta.
- English on valittu ja kuvaruutu palaa DVD-valikkoon.
Language Setup
Disc Menu
Audio
Subtitle
: English
: English
: Automatic
Subtitle Language
Automatic
Subtitle
48
/❷-
/❷-painikkeita ja paina ❿
49
DVD
Parental Control -toiminto toimii luokitetuilla DVD-levyillä. Luokitus
antaa mahdollisuuden määrätä ne DVD-typit, joita perheenjäsenet saa
katsella.
Levyllä on jopa 8 luokitustasoa.
Setup
Setup
Setup :
Display Setup
SF
Parental Setup
Use Password
No
Yes
: No
1
Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENUpainiketta.
2
Valitse DVD (asetukset) käyttämällä
- tai OK-painiketta.
3
Valitse Parental Setup (lapsilukko) käyttämällä
ja paina ❿ - tai OK-painiketta.
4
Käytä ➛/ ❿ -painiketta ja valitse Yes, mikäli haluat käyttää
salasanaa. Ok Password -kuvaruutu ilmestyy näkyviin.
5
Kirjoita salasanasi. Sinua pyydetään vahvistamaan salasanasi
kirjoittamalla salasana uudelleen.
Kirjoita salasana uudelleen.
Lapsilukkoasetukset tulevat ruutuun..
/❷ painikkeita ja paina ❿
1
2
Paina /❷-painiketta halutun vaihtoehdon valitsemiseksi. Paina
sen jälkeen ❿ -tai OK-painiketta.
• TV Aspect
/❷ painikkeita
Setup
Setup
Setup :
Display Setup
SF
/❷-
Televisiomallin mukaan ruudun asetusten (kuvasuhteen) säätäminen
saattaa olla suositeltavaa.
1. 4:3 L-Box :
Valitse tämä, kun haluat katsella koko 16:9-suhteen kuvaruutua,
jonka DVD-levy tarjoaa, vaikka olisi käytössä 4:3-suhteen TV-ruutu.
Mustat reunat ilmestyvät kuvaruudun ylä- ja alaosissa.
2. 4:3 Pan-Scan :
Valitse tämä tavanomaista televisiota varten, kun haluat nähda 16:9suhteen kuvaruuden keskimmäiset osuudet. (Elokuvan äärialueet
vasemmalla ja oikealla puolella jäävät näkymättömiin.)
3. 16:9 Wide :
Voit katsella koko 16:9-suhteen kuvaa laajalla kuvaruudulla.
• Black Level
Toiminto säätää kuvaruudun kirkkautta.
• NTSC Disc Output
“NTSC”, jos näytöllä on vain yksi NTSC-videoliitäntä. Jos näin ei ole,
voit jättää PAL 60 Hz -vaihtoehdon ennalleen.
• DVD Output
1. RGB: Lähettää RGB-signaaleja AV JACK -liitännästä (SCART).
2. S-Video: Lähettää S-VIDEO -signaaleja S-VIDEO JACK ..
3. Video: - Lähettää Composite Video -signaaleja AV JACK -liitännästä
(SCART).
- COMPONENT JACK -liitännästä (komponenttiliitäntä)
lähetetään COMPONENT INTERLACE -signaalia (lomitettu
komponenttisignaali).
- Käytä /❷ painiketta ja valitse Paina OK.
Change Password, jolloin salasanan vaihtoruutu ilmestyy.
- Anna uusi salasanasi. Anna uusi salasanasi uudestaan.
• Miten saadaan SETUP MENU poistumaan tai
palaamaan valikkonäyttöön asetuksen aikana:
Paina RETURN-tai ➛ -painiketta.
• Jos olet unohtanut salasanasi, lue lisätietoja
Vianetsintä (DVD)- oppaan kohdasta Unohtanut
salasanan (lisätietoja sivulla 75).
/❷ painikkeita ja paina ❿
4
• Salasanan vaihto ;
➢
Valitse Setup (asetukset) käyttämällä
- tai OK-painiketta.
Valitse Display Setup (näyttöasetukset) käyttämällä
painikkeita ja paina ❿ - tai OK-painiketta.
Käytä ➛/ ❿ painiketta soittimen lukituksen poistamiseksi ja
valitse No. Käytä /❷ painiketta luokitustason valitsemiseksi.
Paina OK-painiketta.
- Käytä /❷ painiketta tason valitsemiseksi (esim. 6) ja paina
OK-painiketta. Levyä, joka on tasolla 7, ei voida enää soittaa.
- Käytä ❿ tai ❿ painiketta ja valitse No luokitustason
kumoamiseksi.
Yes
Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen MENUpainiketta.
3
• Tason säätö ;
~
DVD
Näyttövaihtoehtojen asetus
Ikärajavalvonnan asetus
Display Setup
: 4:3 L-Box
TV Aspect
Black Level
NTSC Disc Output
DVD Out
: PAL 60Hz
: RGB
DVD
DVD-yksikön S-videoliitännät
Vain DVD-yksikkö käyttää S-videoliitäntää. Televisiovirittimen ja
videonauhurin kuvaa katsellaan RF- tai linjaliitäntöjen kautta.
Vaihtoehtoisen S-videoliitännän ottaminen käyttöön edellyttää
sivulla DVD-signaalin ulostuloa koskevien ohjeiden noudattamista.
Jos televisiossasi on S-videosisääntuloliitäntä, voit nauttia korkeasta
kuvanlaadusta katsoessasi DVD-levyjä DVD-VCR-laitteen avulla.
SPEAKERS
DVD Only
COMPONENT VIDEO OUT
FRONT R
1SURROUND R
FRONT L
SURROUND L
WOOFER
CENTER
S-VIDEO OUT
1
Yhdistä S-Video Out (S-videosignaalin ulostuloliitäntä)
televisioon
Yhdistä S-videokaapeli DVD-VCR-laitteen takapaneelissa olevan
S-Video Out (S-videosignaalin ulostulo) -liitännän ja television Svideosisäänmenoliitännän välille.
50
Television S-Videosisäänmenoliitäntään
51
DVD
Komponenttiliitännät (DVD:lle)
SPEAKERS
DVD Only
COMPONENT VIDEO OUT
FRONT R
FRONT L
WOOFER
1
SF
SURROUND R
SURROUND L
CENTER
Komponenttivideokuva on käytettävissä vain DVD-toiston aikana.
RF- ja Line (linja) -lähdöt ovat käytettävissä virittimelle ja
videonauhan toistolle.
Jos televisio tukee progressiivista skannausta, se voi lähetttää P-r,
Pb- ja Y-signaalit erikseen, jolloin voit nauttia selkeästä ja terävästä
kuvasta.
Voit DVD- tai CD-levyn toiston aikana käyttää seuraavia toiston
erikoisominaisuuksia. Voit jatkaa toistoa normaalisti painamalla
❿ll-painiketta.
1
S-VIDEO OUT
Television Componentsisäänmenoliitäntään
☛
1
Press "OK" to confirm
Prorgessive scan mode.
Otherwise press "RETURN".
2
Yhdistä DVD-soittimen komponenttilähtö televisioon.
Yhdistä DVD-VCR-laitteen takapaneelissa oleva
komponenttiulostulo television komponenttisisäänmenoliitäntään
käyttämällä komponenttivideokaapelia.
tulee punertava tai sinertävä.
3
Please set your TV to component
input. If your TV doesn't have
Progressive scan mode, there will
be no signal on the screen.
4
➢
➢
52
Ota tv:ssä käyttää COMPONENT-asetus (komponentti).
Valitse tv:n AV-tuloksi komponenttitulo. Tässä vaiheessa kuva voi
näyttää punertavalta. Se on normaalia.
Paina etupaneelin P.SCAN-painiketta.
Kun painat DVD-VCR-soittimen P.SCAN-painiketta, sininen LEDmerkkivalo syttyy ja näkyviin tulee seuraava viesti:
Voit ottaa progressiivisen skannauksen käyttöön painamalla OK.
Näyttöön tulee seuraava viesti. Kuva näkyy skannauksen ollessa
progressiivinen.
Voit kuunnella ääntä AUX-äänilähdön tai 5.1-kanvaisten kaiuttimien
kautta katsoessasi komponentti- tai S-video-kuvaa.
Siirtyminen seuraavaan tai edelliseen raitaan tai kohtaukseen
2
2
Etsiminen eteen- tai taaksepäin
Kun toistat levyä, voit etsiä eteen- tai taaksepäin 2X - 4X - 8X - 16X
- 32X- 128X-nopeudella pitämällä ❿❿ / ➛➛-painikkeita painettuna
(Eteenpäin/Taaksepäin). Voit palata tavalliseen nopeuteen
painamalla ❿ll-painiketta.
• HUOMAUTUS: CD:n hakunopeus 2X, 4X, 8X
3
4
Hidastus
Aseta toisto pysäytyskuvatilaan painamalla toiston aikana ❿ll painiketta. Voit ottaa käyttöön hidastetun
toiston painamalla (❿❿) -painiketta (Etsi eteenpäin).
• Kun painat hidastuspainiketta uudelleen, hidastetun toiston
nopeus muuttuu 1/8-, 1/4- tai 1,2-kertaiseksi normaalinopeuteen
verrattuna.
• Hidastetun toiston aikana ääni on mykistetty.
• Voit ottaa hidastetun toiston käyttöön myös pitämällä etupaneelin
vastaavan painikkeen painettuna. Voit palata tavalliseen toistoon
painamalla ❿ll-painiketta.
• Hidastus toimii vain eteenpäin.
• Hidastus ei koske CD-levyjä.
Voit poistaa progressiivisen skannauksen käytöstä painamalla
P.SCAN-painiketta uudelleen.
Kun painat DVD-VCR-soittimen P.SCAN-painiketta uudelleen,
sininen LED-merkkivalo syttyy ja progressiivinen skannaus
poistetaan käytöstä. Valitse toinen tila tv:n AV-tuloksi, jotta DVDVCR-laitteen lähettämä signaali näkyy.
Tämä on käytettävissä vain, jos tv tukee progressiivista skannausta.
• Kun progressiivinen skannaus on käytössä, video-, S-video- ja
SCART-lähdöt eivät ole käytettävissä.
• Progressiivisen skannauksen poistaminen käytöstä edellyttää, että
DVD-VCR-laitteen on oltava pysähdyksissä.
SF
Kuvan pysäyttäminen
Paina kaukosäätimen ❿ll-painiketta toiston aikana.
Kun toistat CD- tai DVD-levyä, voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan
raitaan tai kohtaukseen painamalla kaukosäätimessä tai laitteen
etupaneelissa olevia (❿❿l / l➛➛)-painikkeita.
• Kun painat eteenpäin siirtävää painiketta, siirryt seuraavaan
kohtaukseen tai raitaan.
• Kun painat taaksepäin siirtävää painiketta, siirryt edellisen
kohtauksen tai raidan alkuun.
• Kun painat taaksepäin siirtävää painiketta, siirryt edellisen
kohtauksen tai raidan alkuun.
◆ Jos komponenttikaapelin liittimet yhdistetään vääriin liitoksiin, kuvasta
2
1
• Kuva pysähtyy paikoilleen ja ääni mykistyy.
• Voit jatkaa toistoa painamalla ❿ll-painiketta.
• Soitin pysäyttää itsensä oltuaan viisi minuuttia pysäytyskuvatilassa.
Tietoja progressiivisesta skannaamisesta
Tämä ominaisuus hyödyntää kaksi kertaa enemmän viivoja
kuin komponenttivideokuva, joten kuvan laatu on selkeämpi
ja terävämpi.
DVD
Toiston erikoisominaisuudet
4
Toiston lopettaminen ja valmiustilaan siirtyminen
• Voit lopettaa toiston painamalla pysäytyspainiketta yhden kerran.
Voit jatkaa DVD- tai CD-levyn toistamista keskeytyskohdasta
painamalla ❿ll -painiketta.
• Voit lopettaa toiston painamalla pysäytyspainiketta ■ kaksi kertaa.
Kun painat seuraavan kerran ❿ll-painiketta, levyn toistaminen
alkaa alusta.
53
DVD
Kuvasuhteen säätäminen (EZ View)
Kuvasuhteen säätäminen (EZ View)
DVD
Toisto käyttämällä kuvasuhdetta (DVD)
Jos käyttämäsi TV:n kuvasuhde on 4:3
SF
1
Paina EZ VIEW -painiketta.
• Ikkunan koko muuttuu, kun painiketta painetaan toistuvasti.
• Ikkunan zoomaustila toimii eri tavoin asetusvalikon ikkuna-asetusten mukaan.
• EZ VIEW -painikkeen oikean toiminnan varmistamiseksi määritä alkuasetuksissa oikea
kuvasuhde. Lisätietoja on sivulla 51.
SF
16:9-kuvasuhteen levyt
• 4:3 Letter Box
DVD-esitystä näytettäessä kuvasuhde on 16:9.
Kuvaruudun ylä- ja alareunaan tulee mustat palkit.
• 4:3 Pan Scan
Vasemmasta ja oikeasta poistetaan hieman, jolloin keskiosa näytetään kuvasuhteessa 16:9.
• Screen Fit (sovita ruutuun)
Ylä- ja alareunasta poistetaan hieman, ja kuva täyttää koko näytön. Kuvaa on venytetty korkeussuunnassa.
Jos käyttämäsi TV:n kuvasuhde on 16:9
16:9-kuvasuhteen levyt
• Wide Screen
DVD-esitystä näytettäessä kuvasuhde on 16:9.
• Screen Fit (sovita ruutuun)
Ylä- ja alareunasta poistetaan hieman. Toistettaessa kuvasuhteen 2.35:1 levyä ala- ja yläosassa ei
ole mustia palkkeja.
Kuvaa on venytetty korkeussuunnassa.
Levyn tyypin mukaan mustat palkit eivät poistu kokonaan näytöstä.
• Zoom Fit (zoomaa keskelle)
Ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja oikeasta poistetaan hieman, jolloin keskiosa suurentuu.
• Zoom Fit (zoomaa keskelle)
Katsellessasi kuvasuhteen 4:3 esitystä kuvasuhteen 16:9 televisiossa kuvan vasemmalla ja oikealla puolella on
mustat palkit.
Tällöin kuva ei näytä vaakasuunnassa venytetyltä.
4:3-kuvasuhteen levyt
• Normal Screen
DVD-esitystä näytettäessä kuvasuhde on 4:3.
• Screen Fit (sovita ruutuun)
Ylä- ja alareunasta poistetaan hieman, ja kuva täyttää koko näytön. Kuvaa on venytetty korkeussuunnassa.
• Zoom Fit (zoomaa keskelle)
Ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja oikeasta poistetaan hieman, jolloin keskiosa suurentuu.
➢
Tämä toiminto voi toimia eri lailla levyn tyypin mukaan.
4:3-kuvasuhteen levyt
• Normal Wide
DVD-esitystä näytettäessä kuvasuhde on 16:9. Kuvaa on venytetty sivusuunnassa.
• Screen Fit
Ylä- ja alareunasta poistetaan hieman, ja kuva täyttää koko näytön. Kuvaa on venytetty korkeussuunnassa.
• Zoom Fit (zoomaa keskelle)
Ylä- ja alareunasta sekä vasemmasta ja oikeasta poistetaan hieman, jolloin keskiosa suurentuu.
• Vertical Fit (sovita pystysuunnassa)
Katsellessasi kuvasuhteen 4:3 esitystä kuvasuhteen 16:9 televisiossa kuvan vasemmalla ja oikealla puolella on
mustat palkit.
Tällöin kuva ei näytä vaakasuunnassa venytetyltä.
54
55
DVD
ANGLE-painikkeen käyttö
Toistettaessa DVD-levyä
SF
1
Paina toiston aikana kaukosäätimen INFO.-painiketta.
2
Voit valita haluamasi kohteen käyttämällä
3
Voit määrittää asetukset käyttämällä ➛/ ❿ -painikkeita.
1
/❷ -painikkeita.
• Voit kaukosäätimen numeropainikkeiden avulla aloittaa esityksen tai
kohtauksen toiston aloittaa toiston tietyn kellonajan kohdalta.
4
➢
DVD
Kamerakulman muuttaminen
Display-toiminnon käyttö (DVD/VCD/CD)
Voit piilottaa ikkunan painamalla INFO.-painiketta
uudelleen.
Mikä on nimike?
Jokainen nimike DVD-levyllä voidaan jakaa kappaleisiin (kuten Audio
CD-levyllä olevat urat).
Mikä on nimike?
DVD-levyllä sattaa olla useita eri nimikkeitä. Esimerkiksi, jos levy
sisältää neljä eri elokuvaa, voidaan jokainen näistä käsittää nimikkeenä.
Silloin, kun DVD-levy sisältää tietyn kuvauskohdan useista kuvakulmista,
voit valita Angle-toiminnon.
Tarkista, onko näytön oikeassa yläkulmassa 'ANGLE (
merkkiä.
SF
1
) '-
1
Kun ruutuun tulee ANGLE-tunnus, paina ANGLE-painiketta.
Ruudun vasempaan yläkulmaan tulee ANGLE-valintakuvake.
2
Käytä ➛/❿ painiketta halutun kuvakulman valitsemiseksi.
Paina sen jälkeen OK-painiketta.
3
Toiminnon lopettamiseksi paina ANGLE-painiketta uudestaan.
5
DVD
Tekstityskielen valinta
Voit siirtyä suoraan toistamaan jotain levyllä sijaitsevista useista
TITLE esityksistä, esimerkiksi useista elokuvista.
ENG
Useimmat DVD-levyt on jaettu kohtauksiin, jolloin voit löytää
CHAPTER tietyn kohdan helposti.
ENG
MOVE
1
OK
TIME
Voit aloittaa elokuvan toistamisen haluamasi ajan kohdalta.
Syötä aloitusaika.
Viittaa elokuvan ääniraidan kieleen.
AUDIO Se voi olla esimerkiksi English 5.1CH.
DVD-levyllä voi olla kahdeksan eri ääniraitaa.
Viittaa levyn tekstityskieleen.
SUBTITLE Voit valita haluamasi tekstityskielen tai poistaa tekstityksen
käytöstä. DVD-levyllä voi olla 32 eri tekstitystä.
ENG
ENG
MOVE
Voit valita halutun tekstityskielen nopeasti ja helposti SUBTITLEpainikkeella.
SUBTITLE-painikkeen käyttö
1
Paina SUBTITLE-painiketta
2
Käytä ➛/❿ painiketta halutun tekstityskielen valitsemiseksi.
3
Käytä /❷ painiketta saadaksesi selvää, tuleeko tekstityskieli
näkyviin vai ei.
- Tekstityskielet on esitetty lyhenteinä..
ENG
On
ENG
Off
OK
➢
➢
VCD 2.0 -tilassa (MENU ON) tämä toiminto ei toimi. Voit valita
MENU ON- tai OFF-vaihtoehdon DISC MENU -painikkeen
avulla VCD 2.0 -tilassa.
• Tämä toiminto on riippuvainen siitä, mitä kieliä on koodattu
levylle, eikä se toimi kaikkien DVD-levyjen kohdalla.
• DVD-levyllä voi olla jopa 32 tekstityskieliversiota.
• Millä tavalla saadaan sama kieliversio aina, kun DVD-levy
toistetaan: Ks. "Kielivaihtoehtojen asetukset" sivulla 48.
ENG
ENG
0~9
56
OK
57
DVD
Uusintatoisto (Repeat Play)
DVD
Ohjelman tai kohtauksen toistaminen
Toiminnolla voidaan toistaa uudestaan ura, kappale, nimike, valittu osuus
(A-B) tai koko levy (ainoastaan CD).
DVD-levyn toistossa
SF
1
1
Paina kaukosäätimen REPEAT-painiketta. Uusintatoiminto ilmestyy näyttöön.
2
Käytä ➛/ ❿ painiketta kappaleen, nimikkeen tai A-B -osuuden
valitsemiseksi.
- REPEAT A-B -painike
• Paina REPEAT-painiketta. Valitse A-B näytössä ➛/ ❿ painikkeella
tai paina kaukosäätimen REPEAT A-B -painiketta.
• Paina OK-painiketta siinä kohdassa, mistä haluat uusintatoiston
alkavan (A). B-kirjain tulee automaattisesti näkyviin.
• Paina OK-painiketta siinä kohdassa, mihin haluat uusintatoiston
päättyvän (B).
• Voit lopettaa toiminnon painamalla CLEAR-painiketta tai
REPEAT A-B -painiketta uudelleen.
• Voit asettaa A-B REPEAT -toiminnon avulla B-pisteen vasta, kun Apisteen asettamisesta on kulunut vähintään viisi sekuntia.
DVD
Off
Chapter Title A - B
VCD/CD
Off
Of
3
Paina OK-painiketta.
4
Paina REPEAT-painiketta uudestaan, kun haluat palata normaaliin toistoon.
Paina sen jälkeen ➛/ ❿ painiketta, valitse Off ja paina OK-painiketta.
• Jatkuvan (REPEAT) toiston voi keskeyttää painamalla
kaukosäätimen CLEAR painiketta.
Track Disc A - B
➢
➢
DVD
Voit toistaa yksittäisen kohtauksen tai koko ohjelman.
1
Avaa Repeat-valikko (toisto).
SF
1
Voit avata Repeat-valikon (toisto) painamalla REPEAT-painiketta
toistotilassa.
◆ Nykyinen Repeat-tila korostetaan.
2
Valitse kohtaus
Valitse Chapter (kohtaus) ➛- tai ❿-painikkeiden avulla.
◆ Valitsemasi kohtaus korostetaan.
DVD
Off
3
Chapter Title A - B
Kohtauksen toistaminen
Voit toistaa nykyisen kohtauksen painamalla OK-painiketta.
4
Valitse esitys
Valitse Title (esitys) ➛- tai ❿-painikkeiden avulla.
◆ Valitsemasi esitys korostetaan.
5
Esityksen toistaminen
Voit toistaa esityksen painamalla OK-painiketta.
➢ DVD-levyltä toistetaan kohtaus tai esitys kerrallaan, VCD-levyltä
koko sisältö tai raita.
VCD/CD
Off
Of
Track Disc A - B
• DVD-levy uusii toiston kappaleittain tai nimikkeittäin.
CD- ja VCD-levyt uusivat toiston levyittäin tai urittain.
• Riippuen levystä Repeat-toiminto mahdollisesti ei onnistu.
VCD 2.0 -tilassa (MENU ON) tämä toiminto ei toimi. Voit valita
MENU ON- tai OFF-vaihtoehdon DISC MENU -painikkeen avulla
VCD 2.0 -tilassa.
Zoom-toiminnon käyttö (DVD/VCD)
DVD
Audio-kielen valinta
DVD
Voit valita halutun kielen nopeasti ja helposti AUDIO-painikkeella.
ENG DOLBY DIGITAL 5.1CH
Studio-painikkeen käyttö
1
1
Paina toiston tai toistotauon aikana kauko-ohjaimen ZOOMpainiketta. Ruutunäytölle ilmestyy neliö.
2
Valitse -, ❷ -, tai ➛ - ja ❿-painikkeilla zoomattava kohta
ruutunäytöstä.
3
Paina ENTER-painiketta.
- Paina DVD:tä toistettaessa ENTER-painiketta zoomataksesi
2X/4X/2X/normaalikoko tässä järjestyksessä.
- Paina VCD:tä toistettaessa ENTER-painiketta zoomataksesi
2X/normaalikoko tässä järjestyksessä.
1
Paina AUDIO-painiketta
2
Käytä ➛/❿ painiketta halutun kielen valitsemiseksi DVD-levyltä.
- Äänentoistokielet on esitetty lyhenteinä.
3
Valitse Stereo, Right tai Left käyttämällä ➛/❿ painiketta (koskee ja VCD/CD-levyjä).
VCD/CD
Stereo
➢
• Tämä toiminto on riippuvainen siitä, mitä kieliä on
koodattu levylle, eikä se toimi kaikkien DVD-levyjen
kohdalla.
• DVD-levyllä voi olla jopa 8 audiokieliversiota.
• Millä tavalla saadaan sama kieliversio aina, kun DVD-levy
toistetaan: Ks. "Kieliominaisuuksien asetukset" sivulla 48.
58
59
DVD
Merkkaustoiminnon käyttö(DVD/VCD)
Bookmark-toiminto mahdollistaa haluttujen osien valinnan DVD--levyltä
(MENU OFF -tilassa). Toiminnon ansiosta valittu osuus voidaan nopeasti
löytää myöhemmin.
SF
Bookmark-toiminnon käyttö (DVD)
DVD
MP3-CD-levyjen toisto
MP3-CD-levyjen toisto
Data-CD-levyjä (CD-R- tai CD-RW-levyjä), joilla on MP3-.tiedostoja
(MPEG1 Audio Layer 3), voidaan toistaa.
Off
ROOT
CLASSIC
JPG
METAL
POP
WMA
WMAMP3
ROOT
Aluksi
1
3
1
Paina kaukosäätimessa olevaa MARK-painiketta toiston aikana.
Kirjanmerkkikuvakkeet esitetään ruudussa.
2
Käytä ➛/ ❿ -painiketta siirtyäksesi haluamaasi
kirjanmerkkikuvakkeeseen.
3
Paina OK-painiketta, kun saavut kuvakohtaan, jonka haluat
merkata.
Kuvake muuttuu silloin numeroksi (1, 2 tai 3).
4
Paina MARK-painiketta näytön sammuttamiseksi.
Merkatun kuvakohdan kutsuminen
– – –
1
Paina kaukosäätimessä olevaa MARK-painiketta toiston aikana.
2
Käytä ➛/ ❿ painiketta merkatun kuvakohdan valitsemiseksi.
3
Paina ❿ll -painiketta hypätäksesi merkattuun kuvakohtaan.
• Valitse kanavaksi 3 tai valitse tulolähde TV/VIDEOpainikkeen avulla.
• Vaihda DVD-tilaan painamalla kaukosäätimen DVDpainiketta.
1
2
4
Voit vaihtaa albumia painamalla ■ -painiketta ja painamalla
RETURN-painiketta.
◆ Luettelo MP3-CD-levyn albumeista tulee näyttöön.
- Voit valita toisen albumin ja raidan toistamalla vaiheet 2–3.
Paina ➛/ ❿ painiketta sen kirjanmerkin numeron valitsemiseksi,
jonka haluat poistaa.
3
Paina CLEAR-painiketta kirjamerkin numeron poistamiseksi.
Paina MARK-painiketta näytön sammuttamiseksi.
➢ • Jopa kolme kuvakohtaa voidaan merkata samalla kertaa.
• Riippuen levystä Bookmark-toiminto ei mahdollisesti toimi.
• VCD 2.0 -tilassa (MENU ON) tämä toiminto ei toimi.
60
Off
00:00:08
SONG4
..
ROOT
CLASSIC
JPG
METAL
POP
WMA
WMAMP3
WMA
MP3
WMA
MP3
WMA
WMA
MP3
OK
SONG1
SONG2
SONG3
SONG4
SONG5
SONG6
SONG7
REPEAT
Voit lopettaa toiston painamalla ■ -painiketta.
MP3-CD-raidan toisto päättyy.
◆
6
2
Valitse kansio käyttämällä - tai ❷-painikkeita ja paina OKpainiketta.
◆ Luettelo levyn kansioista tulee näyttöön.
- Näet seuraavan albumin painamalla RETURN-painiketta.
Valitse ALBUM käyttämällä - tai ❷-painikkeita ja paina OKpainiketta.
◆ Valitse raita ja paina OK-painiketta. Toisto alkaa.
- Voit valita edellisen tai seuraavan raidan painamalla ➛➛ tai
❿❿.
5
Paina kaukosäätimessä olevaa MARK-painiketta toiston aikana.
Avaa levykelkka painamalla OPEN/CLOSE-painiketta ja aseta
MP3-levy paikoilleen.
◆ Esiin tulee MP3-valikko. Valikon ulkoasu vaihtelee MP3-levyn
mukaan.
3
Kirjanmerkin poisto
1
SF
➢
Voit palata alkuperäiseen MP3-valikkoon RETURN-painikkeen
avulla.
• Toiston alkaminen voi kestää kauan joillakin MP3-levyillä.
• Seuraavia CD-levyjä voi toistaa: ISO 9660 taso 1 tai 3, Jolietmuotoiset CD-ROM-levyt, CD-R- ja CD-RW-levyt, levyt, joita
tallennettaessa on käytetty suurempaa pakkaamis- tai
purkamissuhdetta kuin 128Kb/s sekä levyjä, joilla on MP3- tai
mp3-tiedostoja.
• Multisession-CD-levyjä, joilla on tyhjä segmentti ja MP3-CDR-levyjä, jotka on koodattu VBR-muodossa (Variable Bit Rate),
ei voi toistaa.
• MP3-tiedostojen nimien on oltava korkeintaan kahdeksan
merkin mittaisia. Korean kielen merkkejä tai erikoismerkkejä ei
voi tuoda näkyviin.
• Aina kun REPEAT-näppäintä painetaan toistotilassa, valinta
muuttuu seuraavasti: Off (ei käytössä) Track (raita) Foldel
(kansio) RANDOM (satunnainen)
61
DVD
WMA-toisto
MP3/WMA-toisto
DVD
CD-R-MP3/WMA -levyt
WMA-levyjen toisto
Kun tallennat MP3-tiedostoja CD-R-levylle, ota seuraavat seikat huomioon.
SF
Aluksi
SF
• Valitse kanavaksi 3 tai valitse tulolähde TV/VIDEO-painikkeen avulla.
• Vaihda DVD-tilaan painamalla kaukosäätimen DVD-painiketta.
1
Avaa levykelkka painamalla OPEN/CLOSE-painiketta ja aseta levy paikoilleen.
◆ Aseta levy paikoilleen tekstipuoli ylöspäin.
2
Sulje levykelkka painamalla avaamis- ja sulkemispainiketta.
◆ Kun levytarjotin sulkeutuu, ikkuna tulee näkyviin.
3
Valitse haluamasi musiikkikappale - tai ❷-painikkeiden avulla.
◆ Voit aloittaa toiston painamalla ❿ll-painiketta.
◆ Voit vaihtaa hakemistoa painamalla ■ -painiketta.
- Voit siirtyä ylimpään hakemistoon painamalla RETURN-painiketta ja valita kansion käyttämällä - tai ❷painikkeita.
◆ Voit pysäyttää toiston painamalla ■ -painiketta.
◆ Voit keskeyttää toiston tilapäisesti painamalla ❿ll-painiketta.
◆ Voit jatkaa toistoa painamalla ❿ll-painiketta.
➢
Kaikkia WMA-tiedostoja sisältäviä CD-levyjä ei voi toistaa, jos ne on tallennettu epäyhteensopivasti.
• MP3- tai WMA-tiedostojen pitäisi olla ISO 9660- tai JOLIET-muodossa.
ISO 9660- ja Joliet-MP3- tai WMA-tiedostot ovat yhteensopivia Microsoftin DOS- ja Windowskäyttöjärjestelmien sekä Applen Mac-tietokoneiden kanssa.
Nämä kaksi ovat yleisimmät tiedostomuodot.
• Anna MP3- tai WMA-tiedostoille korkeintaan kahdeksan merkkiä pitkä nimi, ja anna tiedostotunnisteeksi
".mp3- tai .wma".
Nimi muodostetaan siis näin: Nimi.mp3.- tai Nimi.wma. Varmista, että nimen pituus on korkeintaan kahdeksan
merkkiä ja ettei siinä ole välilyöntejä.
Vältä myös seuraavien erikoismerkkien käyttämistä: (.,/,\,=,+).
• Tallentaessasi MP3-tiedostoja käytä pakkaustiheyttä, joka on vähintään 128 Kbps.
MP3-tiedostojen äänenlaatu määräytyy pääsääntöisesti valitsemasi pakkaustiheyden
mukaan.
CD-äänilevyjen laadun saavuttaminen edellyttää analogisuus/digitaalisuusmuunnoksessa
eli muunnettaessa tiedostoa MP3-muotoon näytteenottotaajuutta, joka on vähintään 128
Kbps ja enintään 160 Kbps. Korkeammat näytteenottotaajuudet, kuten 192 Kbps tai
enemmän, eivät välttämättä paranna äänenlaatua.
Vastaavasti tiedostot, joiden näytteenottotaajuus alittaa 128 Kbps, eivät soi kunnolla.
• Tallentaessasi WMA-tiedostoja käytä pakkaustiheyttä, joka on vähintään 64 Kbps (kilobittiä
sekunnissa).
WMA-tiedostojen äänenlaatu määräytyy pääsääntöisesti valitsemasi pakkaustiheyden mukaan.
CD-äänilevyjen laadun saavuttaminen edellyttää analogisuus/digitaalisuusmuunnoksessa
eli muunnettaessa tiedostoa WMA-muotoon näytteenottotaajuutta, joka on vähintään 64
kbps ja enintään 192 kbps.
Vastaavasti tiedostot, joiden näytteenottotaajuus alittaa 64 kbps tai ylittää 192 Kbps, eivät
soi kunnolla.
• Älä yritä kopioida tekijänoikeussuojattuja MP3-tiedostoja.
Jotkin tiedostot on suojattu laittomalta kopioimiselta. Nämä tiedostot ovat
seuraavantyyppisiä: Windows MediaTM (Microsoft Inc:in rekisteröity tavaramerkki) tai
SDMITM (The SDMI Foundationin rekisteröity tavaramerkki). Tällaisia tiedostoja ei voi
kopioida.
• Tärkeää: Yllä olevat suositukset eivät ole takuu siitä, että DVD-soitin toistaisi MP3-tiedostot hyvällä
äänenlaadulla. Huomaa, että tallennettaessa MP3-tiedostoja CD-R-levyille käyttämällä tiettyjä
tallennustekniikoita ja -menetelmiä tiedostoja ei voi toistaa parhaalla mahdollisella tavalla DVD-soittimessa.
Joissakin tapauksissa äänenlaatu saattaa heiketä tai soitin ei pysty lukemaan tiedostoja.
• Tässä laitteessa voi toistaa vain levyjä, jossa on enintään 500 tiedostoa ja 300 kansiota.
62
63
DVD
Ohjelmoitu tai satunnainen toisto
PROGRAM
Voit kuunnella musiikkikappaleita satunnaisessa tai haluamassasi
järjestyksessä.
Enintään 20 raitaa voi ohjelmoida.
Tätä toimintoa voi käyttää vain kuunneltaessa ääni-CD-levyjä.
RANDOM
SF
1
01
05
09
13
02
06
10
14
03
07
11
15
04
08
12
16
-
-
-
-
RETURN
-
-
-
-
2
CLEAR
3
4
➢
1
Paina REPEAT-painiketta STOP-tilassa.
◆ Toiston järjestysvalikko tulee näkyviin.
2
Valitse PROGRAM (ohjelmointi) käyttämällä - tai ❷-painikkeita ja
paina OK-painiketta.
◆ Selective Play -ikkuna (valikoiva toisto) tulee näkyviin.
- Raidat toistetaan satunnaisessa järjestyksessä, kun valitset
<RANDOM>-vaihtoehdon ja painat OK-painiketta.
Valitse haluamasi raita CD-levyltä käyttämällä -, ❷- tai ➛-, ❿painikkeita ja paina OK-painiketta.
◆ Valittu raita lisätään ohjelmaan.
- Paina CLEAR-painiketta. Viimeksi lisätty raita poistetaan
ohjelmasta.
Voit lopettaa ohjelmoinnin ja aloittaa toistamisen painamalla ❿llpainiketta.
◆ Raidat soitetaan siinä järjestyksessä, missä ne lisättiin.
• IJos levykelkka avataan ohjelmoinnin aikana, ohjelmoitu toisto
peruutetaan.
• Ohjelmoinnin voi tehdä vain silloin, kun CD-levyä ei toisteta.
• Ohjelmoinnin peruuttaminen
- Paina REPEAT- tai RETURN-painiketta.
Ohjelmaa ei tallenneta ja ohjelmointi-ikkuna poistuu näytöstä.
• Ohjelmoidun toiston peruuttaminen
- Paina CLEAR-painiketta toiston aikana tai taukotilassa.
3
ROOT
CLASSIC
JPG
METAL
POP
WMA
WMAMP3
ROOT
• Valitse kanavaksi 3 tai valitse tulolähde TV/VIDEOpainikkeen avulla.
• Vaihda DVD-tilaan painamalla kaukosäätimen DVDpainiketta.
• Valitse kanavaksi 3 tai valitse tulolähde TV/VIDEOpainikkeen avulla.
• Vaihda DVD-tilaan painamalla kaukosäätimen DVDpainiketta.
Program Order
Off
Aluksi
Aluksi
Track
DVD
Kuva-CD-levyjen toistaminen
Avaa levykelkka painamalla OPEN/CLOSE-painiketta ja aseta levy
paikoilleen.
◆ Aseta levy paikoilleen tekstipuoli ylöspäin.
Off
Sulje levykelkka painamalla avaamis- ja sulkemispainiketta.
◆ Kun levytarjotin sulkeutuu, vasemmalla näkyvä ikkuna tulee
näkyviin.
ROOT
CLASSIC
JPG
METAL
POP
WMA
WMAMP3
Valitse kuva, jota haluat katsella, käyttämällä kaukosäätimen - tai
❷-painikkeita ja paina OK-painiketta.
Keskellä näkyvä ikkuna tulee näkyviin. (Voit ottaa kuvaesitystilan
käyttöön painamalla ❿ll.)
JPG
JPG
JPG
JPG
JPG
JPG
..
100K22
101K220
102K221
103K222
104K223
105K224
RETURN
•
Album (kansio): Pikkukuvat tulevat näkyviin.
•
Pikkukuvaikkunassa
- Näet seuraavat kuusi kuvaa painamalla (❿❿I) -painiketta.
- Näet edelliset kuusi kuvaa painamalla (I➛➛)-painiketta..
•
Pyöritä : Kun OK-painiketta painetaan, kuvaa käännetään 90
astetta myötäpäivään.
•
Zoomaus : Kun OK-painiketta painetaan, kuva laajennetaan
aina nelinkertaiseksi saakka. (Normaali ❖ 2X ❖ 4X
❖ 2X ❖ Normaali)
•
Timer:
RETURN
Kuvaesitys : Kuvaesitys käynnistyy.
-
Nopea : Kuvat vaihtuvat automaattisesti noin 6 sekunnin välein.
-
Normaali : Kuvat vaihtuvat automaattisesti noin 12 sekunnin
välein.
-
Slow-vaihtoehto (hidas): Kuvat vaihtuvat automaattisesti noin 18
sekunnin välein.
Album
➢
64
SF
Jos mitään kaukosäätimen painiketta ei paineta 10 sekuntiin,
valikko poistuu näytöstä.
Saat valikon takaisin näyttöön painamalla / ❷ tai ➛ / ❿ painikkeita.
Photo: 481/537
481
482
483
484
485
486
65
DVD
Kuva-CD-levyjen toistaminen
CD-R-JPEG -levyt
SF
Viiveajan määrittäminen
Keski- ja takakaiuttimien ääneen voi lisätä viiveaikaa äänen säätämiseksi kuunteluhuoneen akustiikan
mukaan. Viiveaika on alun perin 0 millisekuntia.
• Voit nauttia 5.1-kanavaisesta Surround-äänestä eniten silloin, kun etäisyys kaikista kaiuttimista
kuuntelijaan on sama. Voit säätää keski- ja takakaiuttimien äänen viiveaikaa äänen
mukauttamiseksi huoneen akustiikan mukaan.
SF
• Vain .jpg- tai .JPG-tunnisteen omaavia tiedostoja voi toistaa.
• Jos levyä ei suljettu, toiston aloittaminen kestää kauemmin, eikä kaikkia tallennettuja tiedostoja ehkä
1
toisteta.
Jos kuvassa näkyvä etäisyys Dc on sama tai pidempi kuin etäisyys Df, määritä viiveajaksi 0 ms.
Muussa tapauksessa muuta arvoa taulukon mukaan.
• Vain CD-R-levyt, joille on tallennettu JPEG-tiedostoja ISO 9660- tai tai Joliet-muodossa, voidaan
(A) = Df – Dc
toistaa.
• JPEG-tiedoston nimi voi olla enintään 8 merkkiä pitkä, eikä siinä voi olla välilyöntejä ja tai
erikoismerkkejä (./=+).
• Vain yhdellä kertaa tallennetun moni-istuntolevyn voi toistaa. Jos moni-istuntolevyssä on tyhjä kohta,
Keskikaiuttimen asetusten määrittäminen
2
Takakaiuttimien asetusten määrittäminen
Jos kuvassa näkyvä etäisyys Df on sama kuin etäisyys Ds, määritä viiveajaksi 0 ms.
Muussa tapauksessa muuta arvoa taulukon mukaan.
(B) = Df – Ds
levyn toisto keskeytyy, kun se saavutetaan.
• Yhdelle CD-levylle voi tallentaa enintään 500 kuvaa.
• Vain Kodak Picture CD -levyjä voi toistaa.
• Toistettaessa Kodak Picture CD -levyjä vain kuvakansion sisältämät JPEG-tiedostot toistetaan.
• Muiden kuvalevyjen kuin Kodak Picture CD -levyjen toistaminen voi olla hitaampaa tai mahdotonta.
Keskikaiuttimen
ihanteellinen sijainti
• Jos levy sisältää yli 500 tiedostoa, vain 500 ensimmäistä JPEG-tiedostoa toistetaan.
• Jos levy sisältää yli 300 kansiota, vain 300 ensimmäisessa kansiossa olevat JPEG-tiedostot
toistetaan.
Surroundkaiuttimen
ihanteellinen sijainti
On suositeltavaa sijoittaa kaikki
kaiuttimet tämän ympyrän sisään.
66
Etäisyys A (metriä)
0.00
0.34
0.68
1.02
1.36
1.70
Asetus (ms)
0
1
2
3
4
5
Etäisyys B (metriä)
0.00
1.02
2.04
3.06
4.08
5.10
Asetus (ms)
0
3
6
9
12
15
67
Kaiuttimien sijoittaminen
Kaiuttimien sijoittaminen
Kaiuttimien ihanteellinen sijoitus
Kaiuttimien tasapainon säätäminen
1
SF
Paina SPEAKER-näppäintä.
Painaessasi näppäintä valinta muuttuu seuraavasti:
FL C FR SR SL SU VOL.
SF
1
2
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
Voit säätää kaiuttimien äänenvoimakkuutta painamalla AMP VOL
+- ja AMP VOL -painikkeita.
Tason voi valita alueella –10 - +10.
WOOFER
2
DVD & VCR
AUX
AUDIO
IN
RADIO ANT.
FM
75
COAXIAL
OUT
R
SURROUND R
SURROUND L
CENTER
SPEAKERS
DVD Only
L
FRONT R
COMPONENT VIDEO OUT
FRONT L
WOOFER
AM
2
VIDEO
SURROUND R
SURROUND L
CENTER
S-VIDEO OUT
Kaiuttimien testaaminen
1
2
1
Keskikaiutin
➢
Keskikaiuttimen tulisi olla samalla tasolla etukaiuttimien kanssa, mutta sen voi myös asettaa television päälle
tai alle.
2
Surround-kaiuttimet
Aseta takakaiuttimet kuuntelupisteen taakse siten, että niitä on käännetty hieman sisäänpäin ja noin 60 - 90
cm korvien yläpuolelle.
Jos kuuntelupisteen takana ei ole tarpeeksi tilaa, aseta takakaiuttimet kuuntelijan molemmille sivuille siten, että
ne on käännetty kohti toisiaan.
3
Voit lopettaa kaiutintestin painamalla TEST-painiketta uudelleen.
1,2
FL
C
FR
FRONT SPEAKER
LEFT
CENTER SPEAKER
FRONT SPEAKER
RIGHT
SUB
WOOFER
• Kun testi on meneillään, voit säätää valitun kanavan
kaiuttimen äänenvoimakkuutta käyttämällä
äänenvoimakkuuden säädintä.
• Kun subwooferia testataan, kuuluu matala 100–125 Hz:n
bassoääni.
SL
SUB WOOFER
SPEAKER
SURROUND SPEAKER
LEFT
SR
SURROUND SPEAKER
RIGHT
1
Äänensävyn säätäminen
Etukaiuttimet
Aseta etukaiuttimet siten, että niiden diskanttikaiuttimet ovat korvan tasolla ja siten, että niitä on käännetty
hieman sisäänpäin kohti kuuntelijaa (noin 45°).
4
Paina TEST-painiketta stop-tilassa.
◆ Kaiuttimista kuuluu testiääni seuraavassa järjestyksessä: FL
(vasen etukaiutin), C (keskikaiutin), FR (oikea etukaiutin),
SR (oikea takakaiutin), SL (vasen takakaiutin), SU
(subwoofer).
◆ Kun kaiuttimesta kuuluu sihisevä ääni, se on asennettu oikein.
1
Subwoofer
Subwooferin sijainnilla ei ole merkitystä. Sen voi asettaa minne tahansa.
➢
2
Paina BASS- tai TREBLE-painiketta.
Kun painat BASS- tai TREBLE-painiketta, vastaava asetus tulee
käyttöön tai poistuu käytöstä.
Voit säätää kaiuttimien äänensävyä painamalla AMP VOL +- ja
AMP VOL - -painikkeita.
Äänensävyn voi valita alueella –10 - +10.
1
2
Älä aseta subwooferia lähelle televisiota tai näyttöä, koska subwooferia ei ole täysin suojattu
magneettikenttiä vastaan.
2
68
69
Äänitilatoiminto
Radiolähetysten kuunteleminen
FM- tai AM-asemat voi virittää automaattisesti tai manuaalisesti.
Äänitila
Paina SOUND MODE -painiketta.
Painaessasi painiketta tila muuttuu oikealla kuvatulla tavalla.
◆ Nämä tehosteet ovat käytettävissä DSP-tilassa: 4
STEREO/NATURAL/JAZZ/CONCERT/STADIUM.
- NATURAL : kuunneltaessa tavallista ääntä tv:stä tai radiosta
- JAZZ: kuunneltaessa jazz- tai pop-musiikkia
- CONCERT : kuunneltaessa klassista musiikkia
- STADIUM : kuunneltaessa konserttia tai urheiluselostusta
- 4 STEREO : kuunneltaessa alkuperäistä ääntä vastaavaa
äänikenttää
- STEREO : kuunneltaessa alkuperäistä ääntä etukaiuttimista ja
subwooferista
◆ Nämä tehosteet ovat käytettävissä Dolby Pro Logic II -tilassa:
MATRIX/MOVIE/MUSIC (Dolby Pro Logic II)
- MOVIE : Valitse tämä katsellessasi elokuvaa.
Äänikokemus on samanlainen kuin elokuvateatterissa.
- MUSIC : Valitse tämä kuunnellessasi orkesterimusiikkia.
Äänikokemus on samanlainen kuin oikeassa
konsertissa.
- MATRIX : Valitse tämä kuunnellessasi tavallista ääntä.
Monoääntä voi kuunnella 5.1-kanavaisessa
Surround-tilassa.
SF
NATURAL [NATURAL]
JAZZ [JAZZ]
CONCE [CONCERT]
STA [STADIUM]
MOVIE [MOVIE]
Paina FM/ AM-painiketta.
Kun painat näppäintä, taajuusalue vaihtuu FM:n ja AM:n välillä.
SF
Asemien virittäminen
1
Automaattiviritys 1
Paina PROG-painiketta
/
. Esiasetettu asema tulee näkyviin
DVD-VCR-laitteen etupaneeliin.
2
1
Automaattiviritys 2
Voit aloittaa automaattisen virityksen pitämällä l➛➛ tai ❿❿l
painettuna.
3
1
Automaattiviritys 3
Voit valita matalamman tai korkeamman taajuuden painamalla l➛➛
tai ❿❿l .
MUSIC [MUSIC]
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II uusi monikanavaisen äänen toistomuoto.
Se on tavallista Dolby Pro Logic -muotoa kehittyneempi.
Dolby Pro Logic II erottelee Dolby-tallenteet ja tavallisen
stereoäänen (video-ohjelmien ääni, tv-lähetykset, ulkoiset lähteet
5.1-kanavaisiksi: vasen ja oikea etukanava, keskikanava, vasen ja
oikea takakanava. Voit nauttia kuudesta kaiuttimesta tulevasta
äänestä.
Lisäksi voit määrittää useita asetuksia äänilähteen ja sisällön
mukaan, joten äänikenttää voi säätää tarkemmin.
MA [MATRIX]
4 STEREO [4 STEREO]
STEREO [STEREO]
➢
70
2
2
• Ääni voi vaihdella surround-tilassa toistettavan levyn tyypin
mukaan.
• Surround-tilaa ei voi valita toistettaessa DVD-levyä, jonka
ääni on koodattu vähintään kahdelle kanavalle.
• Kun valitset surround-tilan toistettaessa MP3-, WMA- tai ääniCD-levyä, käyttöön tulee 5.1-kanavainen surround-ääni.
71
Radioasemien esivirittäminen
Voit tallentaa enintään 30 asemaa (20 FM- ja 10 AM-asemaa).
Esimerkki: Taajuudella 87,50 MHz lähettävän FM-aseman
tallentaminen esiviritysmuistipaikkaan 01
Tekniset tiedot
Ottoliitännät
1
SF
1
Valitse FM-alue painamalla FM/AM-painiketta.
Kun painat näppäintä, taajuusalue vaihtuu FM:n ja AM:n välillä.
Antoliitännät
Video-otto (Takapaneeli)
Euro(scart)-liitäntä: 1,0 Vp-p (epäsymmetrinen) 75Ω
Audio-otto (Takapaneeli)
Euro(scart)-liitäntä: -8 dBm, 47 kilo-ohmia, epäsymmetrinen
RF out
UHF 21-69 (alkuasetus kanava 36)
Audio (DVD, Videonauhuri)
RCA-liitäntä, Euro(scart)-liitäntä
Audio (vain DVD)
Digitaalinen audioanto (RCA-liitäntä)
Video (DVD, Videonauhuri)
RCA-liitäntä, Euro(scart)-liitäntä
S-videon antoliitäntä, Component antoliitäntä
2
Valitse taajuus FM 87-50 painamalla ➛➛ tai ❿❿.
Video (vain DVD)
3
Paina ■ -painiketta tai kaukosäätimen OK-näppäintä. FM1 vilkkuu
näytössä.
Videokasetin formaatti
4
Valitse vastaanottotila ja valitse esivalitun aseman numero.
5
Voit tallentaa taajuuden 87-50 muistipaikkaan FM 1 painamalla
■ - tai OK-painiketta.
SF
RGB-antoliitäntä: Euro(scart)-liitäntä
VHS-tyyppinen videokasetti
S-VHS-tyyppinen videokasetti (vain toisto)
2
2
6
Voit tallentaa muita taajuuksia toistamalla edellä kuvatut vaiheet
1–5. Voit tallentaa 20 FM-asemaa ja 10 AM-asemaa käyttämällä
PROG- / painiketta.
➢
Jos valittu asema lähettää stereolähetystä, näkyviin tulee
STEREO-tunnus.
Värijärjestelmä
Videonauhuri
(VCR)
Viritysjärjestelmä
B/G, D/K
Videon häiriöetäisyys (S/N)
Yli 43 dB (vakiotallennus)
Resoluutio
Yli 240 viivaa (vakiotallennus)
Äänen häiriöetäisyys (S/N)
Yli 68 dB (HiFi-stereo), 39 dB (Mono)
Audion taajuusvaste
20 Hz - 20 kHz (HiFi-stereo)
Levy
CD, CD-R, CD-R/W, DVD-Video, CD-Digital Audio
(5” and 3.5”), MP3 files on CD-ROM, WMA, Video-CD
DVD
3.5
JÄRJESTELMÄN
6
PAL, NTSC 4.43, NTSC-toisto PAL-TV:stä
RECEIVER
VAHVISTIN
6
KAIUTIN
Äänen häiriöetäisyys (S/N)
110 dB
Äänen dynamiikka-alue
100 dB
SÄHKÖNSYÖTTÖ
AC220~240V, 50 Hz, 95W
YMPÄRISTÖ
5 - 40ºC; kosteus 10 % - 75 %
PAINO
13.0 kg (laite) + 22.5 kg (kaiuttimet) = 35.5 kg
HERKKYYS
FM
15 dB
AM
64 dB
SIGNAALI-KOHINASUDE
60 dB
35 dB
THD
0.5 %
2%
TAAJUUSVASTE
20 Hz ~ 20kHz
SIGNAALI-KOHINASUDE
65 dB
KANAVAEROTUS
60 dB
KAIUTINJÄRJESTELMÄ
5.1-KANAVAINEN KAIUTINJÄRJESTELMÄ
ETU/KESKI/SURROUND
IMPEDANSSI
6Ω X 5
TAAJUUSVASTE
SPL
KOKO
PAINO
72
40Hz ~ 900kHz
77dB/W/M
83dB/W/M
244 (l) x 405 (s) x 333 (k)
150 (l) x 129(s) x 100 (k)
ETU
0.79kg, 0.74kg
SURROUND
KESKI
3Ω
140Hz ~ 20000Hz
ETU
110 (l) x 129(s) x 100 (k)
SURROUND
KESKI
SUBWOOFER-KAIUTIN
6.7kg
0.83kg
73
Mahdolliset viat ja korjaustoimenpiteet (videonauhuri)
Vianetsintäopas (DVD)
Suorita vian ilmaantuessa seuraavat yksinkertaiset tarkistustoimenpiteet ennen kuin otat yhteyden
Samsungin huoltoon.
Ongelma
Syy/Korjaustoimenpide
Ei virtaa
◆
◆
Tarkista, että virtajohto on kytketty pistorasiaan.
Oletko painanut STANDBY/ON-painiketta?
Kasettia ei voi ladata videonauhuriin.
◆
Videokasetin voi ladata videonauhuriin ainoastaan sen suljettu
ikkunapuoli ylöspäin ja päälleäänityksen mahdollistava
suojaliuska itseäsi kohti.
SF
TV-ohjelman nauhoitus ei onnistunut.
◆
◆
◆
Tarkista DVD-videonauhurin antennin liitännät.
Onko DVD-videonauhurin viritin viritetty oikein?
Tarkista, onko päällenauhoituksen mahdollistava suojaliuska
paikallaan videokasetin pohjassa.
◆
◆
◆
Onko STANDBY/ON-painiketta painettu ajastimen aktivoimiseksi?
Tarkista nauhoituksen käynnistymis- ja loppumisajan asetukset.
Jos asetetun ajastinauhoituksen aikana tapahtui virrankatkos
tai muu häiriö, ajastinnauhoitus on voinut peruuntua.
Ei toistokuvaa tai kuva on vääristynyt.
◆
Tarkista, käytätkö esinauhoitettua videokasettia.
Normaalit TV-ohjelmat eivät tule näkyviin.
◆
Tarkista TUNER/EXTERNAL -asetus (viritin/ulkopuolinen laite).
Sen pitäisi olla kohdassa TUNER.
Tarkista TV:n/Videonauhurin antenniliitännät.
Ajastinnauhoitus ei onnistunut.
◆
Toistossa esiintyy kohinapalkkeja tai -juovia.
◆
Paina TRK-painikkeita (
pienentämiseksi.
tai
❿II-painiketta toiston aikana painettaessa
pysäytyskuvassa on useita selviä
kohinajuovia.
◆
Pysäytyskuvassa saattaa esiintyä kohinajuovia videokasetin
kunnosta riippuen. Paina TRK-painikkeita ( tai )
SLOW-tilassa (hidastettu toisto) tämän häiriön minimoimiseksi.
Kuvapäiden puhdistaminen
◆
Ennen yhteyden ottamista huoltoon (vianetsintä).
Ongelma
Levyä ei voi toistaa.
5.1-kanavainen äänentoisto
ei onnistu.
Korjaustoimenpide
◆
◆
◆
Tarkista, että levy on ladattu etikettipuoli ylöspäin.
Tarkista DVD-levyn aluekoodi.
Tällä soittimella ei voi toistaa seuraavia levyjä: CD-ROM yms.
Lataa soittimeen DVD-tai CD-levy.
P6
◆
5.1-kanavainen ääni toistuu ainoastaan silloin kun seuraavat
olosuhteet ovat voimassa:
1) DVD-videonauhuri on kytketty kunnon vahvistimeen.
2) Levylle on tallennettu 5.1-kanavainen ääni.
Tarkista, onko toistettavassa levyssä “5.1 ch” -merkintä.
Tarkista, onko audiojärjestelmäsi liitännät tehty oikein ja että se
toimii kunnolla.
P46
P50
Asetusta tai toimintoa ei voi suorittaa loppuun juuri nyt, koska:
1. DVD-ohjelmisto rajoittaa sitä.
2. DVD-ohjelmisto ei tue toimintoa (esim. kuvakulmat).
3. Toimintoa ei voi käyttää juuri tällä hetkellä.
4. Olet pyytänyt nimikkeen tai jakson numeroa tai hakuaikaa, joka ei
ole käytettävissä.
P47-65
Jotkin asetusvalikosta valitut tilat eivät välttämättä toimi kunnolla,
ellei levyä ole koodattu vastaavan toiminnon käyttöön.
P47-51
◆
◆
◆
-kuvake ilmestyy
ruutunäyttöön.
) tämän häiriön
Jos kuvanlaatu on heikko eri videokasetteja toistettaessa,
kuvapäät on ehkä syytä puhdistaa. Tätä ongelmaa ei
tavallisesti esiinny ja ellei sitä esiinny, ei myöskään kuvapäitä
pidä puhdistaa. Kuvapäitä puhdistettaessa lue läpi kaikki
puhdistuskasetissa annetut ohjeet. Jos kuvapäät puhdistetaan
väärin, ne voivat vaurioitua pysyvästi.
Jos DVD-videonauhurin testikuvaa TV:hen
1. Irrota antennin liitinpistoke DVD-videonauhurin takapaneelissa
viritettäessä TV:hen ei onnistuta virittämään
olevasta (antennin symbolilla merkitystä) antenniliitännästä.
testikuvaa tai jos testikuvassa esiintyy häiriöitä, 2. Suorita (sivulla 12 olevassa) kappaleessa “Television virittäminen
tämä saattaa johtua DVD-videonauhurin
DVD-videonauhurin kanssa käytettäväksi” kuvattu menettely.
toistokanavan ja katselualueen normaalin
3. Suorita (sivulla 19 olevassa) kappaleessa “ DVD-videonauhurin
TV-lähetyksen välisistä häiriöistä.
toistokanavan valinta” kuvattu menettely ja vaihda kanavan
Näiden häiriöiden poistamiseksi
numero useita numeroita etäämmäksi alkuperäisestä
DVD-videonauhurin toistokanava pitää
kanavanumerosta (esim. 36:stä 39:ään).
vaihtaa seuraavalla tavalla.
4. Liitä antennin liitinpistoke uudelleen DVD-videonauhurin
takapaneelissa olevaan (antennin symbolilla merkittyyn)
antenniliitäntään
5. Viritä TV uudelleen DVD-videonauhurin käyttöön suorittamalla
(sivulla 12 olevassa) kappaleessa “Television virittäminen
DVD-videonauhurin kanssa käytettäväksi” kuvattu menettely.
6. Jos ongelma ei korjaannu tällä menettelyllä, toista kohdat 1-5
ja siirrä DVD-videonauhurin toistokanava vielä useampia
kanavia etäämmälle alkuperäisasetuksesta.
Sivu
Toistotila eroaa
asetusvalikosta (Setup
Menu) valitusta.
◆
Kuvasuhdetta ei voi
muuttaa.
◆
DVD-levyjen kuvasuhde on vakio.
◆
Tarkista, että olet valinnut oikean digitaalisen toistotilan (Digital
Output) audiovaihtoehtovalikosta (Audio Options Menu).
P49
◆
Laita virta päälle levypesän ollessa tyhjä. Paina ➛➛ ja ❿❿ painikkeita
etupaneelissa samanaikaisesti viiden sekunnnin ajan. Kytke DVDVCR päälle ja pois painamalla STANDBY/ON painiketta. Lapsilukko
on nyt kytketty pois päältä, kuten näytöstä näkyy. Nyt voi asettaa
haluamasi ohjearvo tasot ja muuttaa salasanasi.
P50
Ei ääntä.
Unohtanut salasanan?
Muut ongelmat
◆
◆
P51
Tarkista sisällysluettelo ja etsi käyttöohjeista ongelmaa vastaava
kohta, jossa se selitetään. Seuraa ongelman ratkaisemisesta
annettuja ohjeita.
Ellei ongelma korjaannu niitäkään noudattamalla, ota yhteys
lähimpään valtuutettuun huoltoon.
Ellei ongelma korjaannu yllä olevia ohjeita seuraamalla, kirjoita muistiin:
◆ DVD-videonauhurin takapaneelissa olevat malli- ja sarjanumerot
◆ Takuutiedot
◆ Tarkka kuvaus ongelmasta
Ota tämän jälkeen yhteys lähimpään SAMSUNGin huoltoon.
74
75
SF
1. Takuu on ainoastaan voimassa, jos takuuhuoltoa tarvittaessa
takuukortti on täysin ja oikein täytetty sekä se esitetään yhdessä
alkuperäisen laskun, ostokuitin tai muun ostoksen vahvistavan
todisteen kanssa ja ellei tuotteen sarjanumeroa ole tuhrittu
tunnistamattomaksi.
2. Samsungin velvoitteet rajoittuvat sen oman harkinnan mukaan
tuotteen tai sen viallisen osan vaihtamiseen.
3. Takuukorjaus pitää suorittaa Samsungin valtuuttamalla jälleenmyyjällä
tai Samsungin valtuuttamassa huollossa. Rahoja ei makseta takaisin
korjauksista, jotka suoritetaan jälleenmyyjällä, joka ei ole Samsungin
valtuuttama, eikä tämä takuu myöskään kata sellaisia korjauksia eikä
niiden Samsung-tuotteeseen mahdollisesti aiheuttamia vikoja.
■ TAKUUEHDOT
Samsung Electronics Nordic Ab
Linnoitustie 4A, 02600 Espoo
Puh: 09-85635050
Fax : 09-85635051
www.samsung.fi
Tälle Samsung-tuotteelle myönnetään kahdentoista (12) kuukauden
takuu ostopäivästä alkaen materiaali-tai valmistusvikojen varalta.
Takuukorjausta tarvittaessa tuote tulee palautaa sen myyneeseen
liikkeeseen. Kuitenkin myös muissa EY-maissa toimivat Samsungin
valtuutetut myyjät ja huollot noudattavat tuotteen ostajalle jossakin
toisessa EY-maassamyönnettyjä takuuehtoja. Jos tuotteen käytössä
ilmenee ongelmia, yksityiskohtaisia tietoja valtuutetuista huolloistamme
saa osoitteesta:
FINLAND
SAMSUNG ELECTRONICS (U.K.) LTD.
4. Tässä tuotteessa ei katsota olevan materiaali- eikä valmistusvikoja
silloin kun se pitää muuttaa yhteensopivaksi jonkin maakohtaisen tai
paikallisen teknisen tai turvastandardin kanssa, joka on voimassa
muussa maassa kuin siinä, jota varten tuote alunperin suunniteltiin ja
valmistettiin. Tämä takuu ei kata tällaista muutosta eikä muutostyön
mahdollisesti aiheuttamia vikoja, eikä niistä aiheutuvista
kustannuksista myöskään makseta korvausta.
5. Tämä takuu ei kata:
a) Säännöllisin väliajoin tehtäviä tarkistuksia, ylläpitoa ja normaalin
kulumisen aiheuttamia korjauksia tai osien vaihtoa.
b) Tuotteen kuljetuksesta, sen siirtämisestä tai asennuksesta
aiheutuvia kustannuksia.
c) Väärinkäytöstä aiheutuvia kustannuksia, mukaan lukien laitteen
normaalista poikkeava käyttö tai väärä asennustapa.
d) Salaman, veden, tulipalon, luonnonmullistusten, sodan, tulipalon,
luonnonmullistusten, mellakoiden tai minkä muun tahansa Samsungin
vaikuttamattomissa olevan seikan aiheuttamia vahinkoja.
6. Takuu koskee jokaista ostajaa, joka on laillisesti hankkinut tuotteen
omistusoikeuden takuuajan aikana.
7. Tällä takuulla ei ole vaikutusta kuluttajan sovellettavissa oleviin
lakisääteisiin oikeuksiin minkään maan lainsäädännössa, riippumatta
siitä, kohdistuvatko nämä ostosopimuksen pohjalta jälleenmyyjään tai
johonkin muuhun. Ellei se ole maan lakien vastaista, tämän takuun
kuluttajalle takaamat oikeudet ovat hänen yksinomaisia oikeuksiaan,
eikä Samsung, sen tytäryhtiöt tai jälleenmyyjät ole missään vastuussa
levyjen, CD-levyjen, video- tai audionauhojen tai minkään muiden
vastaavien laitteiden tai materiaalien epäsuorista tai seurannaisista
menetyksistä tai minkäänlaisesta vaurioitumisesta.
Download PDF