Samsung | SHR-5082P5 | Samsung SHR-5162P Bruksanvisning

SHR-5080/5082
SHR-5160/5162
8/16 Kanal DVR brugervejledning til
8/16 Kanal DVR
brugervejledning til
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)
Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af
ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for
bæredygtig materialegenvinding.
forestil dig mulighederne
Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og
hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Tak fordi du har købt et produkt fra Samsung.
For at vi kan give dig den bedste service beder
vi dig registrere dit produkt på
Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke
bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
www.samsung.com/global/register
Code No. AB68-00686L-00
SHR-5162_DAN.indb 1
2007-8-2 18:00:19
nøgle egenskaber ved din DVR
Den digitale videooptager (DVR) komprimerer 8/16 videokanals billederne fra kameraerne ved hjælp af
MPEG-4-teknologi og komprimerer 4-kanals lydinputtet til ADPCM-lydfil for at indspille dem på harddisken
eller hente dem fra harddisken på samme tid.
Den overfører desuden video- og lyddata gennem et netværk og gør det muligt at fjernovervåge den ved
hjælp af din PC.
 8/16 kanal Komposit Input forbindere
 NTSC/PAL video kilde forenlig
 Med Dual Codec, kan ændre FPS (billeder/sek.) i overensstemmelse med båndbredde og sende live
billeder uafhængigt af optagelsesforholdet
 Billede kvalitet forbedres ved at adoptere De-interlace chip
 Kan vise HDD information og status ved brug af HDD SMART funktion
 Kan konvertere CIF (NTSC: 352*240, PAL: 352*288) billeder til 120 IPS images for NTSC eller 100 IPS
billeder for PAL
 8/16 kanal loop gennem video forbindelsesstik.
 Hard disk overskriv mode
 USB 2.0 hard disk backup kapacitet for store mændger af data
 Backup funktion ved brug af USB 2.0 hukommelse og ekstern CD/DVD writer (SHR-5162 og SHR-5082
indeholder indbygget DVD-skriver)
 Kan optage, afspille og transmittere audio/video data til Windows Network Viewer (SmartViewer) samtidig.
 Kan optage eller spille 8/16 kanal video data
 Forskellige søge modes (tid/dato, begivenhed, skema)
 Forskellige optage modes (tid/dato, begivenhed, skema)
 Udvidet hard disk forbindelse (USB 2.0)
 Alarm grænseflade funktion (Input: 8/16, Output: 4, Reset: 1)
 Fjernovervågningsfunktion ved brug af Windows Network Viewer (SmartViewer)
HVAD DER ER INKLUDERET I DIN DVR
Ved levering af dette produkt bør du pakke det ud og stille det på et flad gulv eller hvor du vil bruge det. Så
bør du tjekke at de følgende ting er i den.
SE
/CLO
OPEN
Fjernbetjeningsenhed
(RCU)
En strømledning
Speciel 4 skruer
2 EA af RS-485/
Alarm terminal blok
SHR-5162_DAN.indb 2
To klammer
Klammer bruges til at
hægte produktet på
stativet
2 EA af AAA-batterier
Smart Viewer
software CD (PDF
manual er inkluderet)
Bruger manual
2007-8-2 18:00:22
sikkerheds regulativer
Hver sikker på at huske det følgende for at sikre den rigtige brug af produktet og forhindre
proprietær risiko eller skader.
 Brug ikke flere stik på en gang.
Denne kan skab unormal varme dannelse eller ild.
 Sæt ikke en vase, blomsterpot, kop, kosmetik, medicin eller beholder med vand i
nærheden af dig.
Det kan foranledige brand.
 Bøj ikke el-ledningerne med magt eller sætte tungt materiale på det.
Det kan foranledige brand.
 Rør ikke ved stikket med våde hænder.
Dette kan foranledige elektrisk chok.
 Insæt stikket kraftigt nok at det ikke ryster.
En ikke perfekt forbindelse kan foranledige brand.
 Holde produktet fri for fugt, støv eller snavs.
Dette kan foranledige brand eller elektrisk chok.
 Placere ikke metaler (mønter, hårpinde, metal stykker mv) eller brandbar materiale
(tændstikker, papir mv.) i ventilations hullet.
Det kan foranledige brand.
 Hold den omgivende temeratur mellem 0°C til 40°C og hold produktet fri for fugt.
Det kan foranledige nedbrud.
 Sikre tilstrækkeligt med ventilation.
Dette kan foranledige unormal funktion pga. for høje temperaturer.
 Hold produktet væk fra skarp lys eller varme fra varmeapperater.
Det kan foranledige brand.
 Undlad at skille ad, reparere eller omdanne produktet
Dette kan foranledige brand, elektrisk stød eller skade på grund af
unormal funktion.
 Stikket skal fjernes med omhu.
Ellers kan stikket måske blive ødelagt og foranledige brand eller elektrisk stød.
 Tag stikket ud i tilfælde af torden eller lyn.
Det kan foranledige brand.
 Hold dine børn væk fra batteriet efter du har taget det ud af
produktet.
De kan komme til at sluge det ved en fejl.
Hvis dine børn sluger det så kontakt en læge med det samme.
 Installere produktet et sikkeret sted og hæft produktet på væggen eller loftet med et
stativ kraftigt nok til ikke at falde ned.
Ellers er der risiko for at folk kommer til skade.
SHR-5162_DAN.indb 3
2007-8-2 18:00:28
før start
Denne bruger manuel giver information om brugen af DVR så som en kort introduktion, del navne,
funktioner, forbindelse med andet udstyr, menu opsætning og lignende.
Du skal huske følgende opslag:
 SEC forbeholder copyright til denne manual.
 Denne manual kan ikke kopiers uden SEC’s skriftlig godkendelse.
 Vi er ikke ansvarlig for nogle eller alle tab som følge af din brug af ikke-standard produkt eller
overtrædelse af instructionerne nævnt i denne manual.
 Hvis du ønske at åbne indkapslingen for at undersøge problemer, konsultere venligst eksperten
fra butikken hvor du købte produktet.
 Du kan downloade open source koder fra følgende hjemmeside: http://www.samsung.com.
 Før der installeres en ekstern enhed, som for eksempel en ekstern hukommelse eller HDD,
bedes du kontrollere enhedens kompatibilitet med Samsung DVR. Listen over de enheder, der
er kompatible med Samsung DVR, kan rekvireres hos din forhandler.
 Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og ingen objekter, der er fyldt med væske, som
f.eks. vaser, må anbringes på apparatet.
 Stikket ved stikkontakten bruges til afbrydelse, og det skal altid være muligt at anvende det.
ADVARSEL
Batteri
Ved battteri skift skal den rigtige type anvendes ellers risikerer man at produktet eksploderer.
Derfor skal samme type anvendes som det der findes i produktet.
Følgende specificationer gælder det batteri du anvender nu.




Normal spænding: 3V
Normal kapacitet: 170mAh
Kontinuerlig standard belastning: 0.2mA
Drifts temperatur: -20°C ~ +85°C (-4°F ~ +185°F)
System Slukning
Hvis man slukker for produktet mens det kører eller foretager handling som produktet ikke er
beregnet til kan det forudsage skade på hard drive eller selve produktet. Det kan også forårsage
en funktionsfejl i harddisken under anvendelsen af produktet. Sluk for maskinen ved at bruge
Power knappen på frontpanelet af din DVR. Ved valg af OK knappen i pop up menuen kan den
strøm førende ledning fjernes.
Et UPS system kan installeres for at forhindre skader som følge af utilsigtede strøm svigt. (Alle
sporgsmål vedrørende UPS, skal stilles til UPS forhandleren.)
Drifts Temperatur
Den garanterede anvendelses temperatur for dette produkt ligger mellem 0°C ~ 40°C (32°F ~
104°F). Man risikerer at produktet ikke kan køre hvis det i længere tid er blevet opbevaret under
den garanterede minimums temperatur.
Når apparatet anvendes efter længere tids opbevaring i kulde skal det stå i stue temperatur for et
stykke tid inden det tændes.
Især for den indbyggede HDD gælder det at den garanterede anvendelses temperatur ligger
mellem 5°C ~ 55°C (41°F ~ 131°F). Ligeledes gælder at hard drive ikke kan køre under den
garanterede minimums temperatur.
STANDARD GODKENDELSER
Apparatet er afprøvet og overholder klasse A digitalt apparat reglerne, i henhold til stykke
15 i FCC reglerne. Disse grænser er udarbejdet så der ydes rimelig beskyttelse mod
interferens under afspilning i et erhvervsmæssigt miljø.
Udstyret generer, bruger og kan udsende radio frekvens energi og hvis ikke installeret
og brugt i henhold til instruktionsmanualen kan foranledige skadelig interferens i radio
kommunikationen. Hvis apperatet afspilles i et beboelses område risikerer man forstyrende
interferens som skal fjernes for ejerens egen udgift.
SHR-5162_DAN.indb 4
2007-8-2 18:00:28
indhold
INTRODUKTION AF 8/16 KANAL
DVR’EN
03
05
06
Kontrolknapper på dvr’en
Bagpanel jacks
Fjernbetjening
INSTALLATION
08
08
Tjekker installation miljø
Hdd tilføjelse
FORBINDELSE MED ANDRE
ANORDNINGER
14
14
15
15
16
Forbinder video, audio og skærm
Forbinder netværket
Forbinder usb’en
Forbinder alarm input/output
Forbinder rs-485 anordningen
LIVE
17
17
19
20
20
21
Anvendelse af systemet
Live skærm mode
Instilling af audio tænd/sluk
Freezing and zooming
Begivenhed overvågning
Spot-ud overvågning
MENU OPSÆTNING
22
22
27
28
29
31
32
33
36
Inden anvendelse
System
Kamera
Overvågning
Optag mode
Begivenhed optag mode
Plan
Netværk
Konfiguring af netværk
BACKUP
37
Backup
PTZ KAMERA KONTROL
38
38
38
39
39
40
40
Ptz kamera kontrol mode
Basis ptz operationer
Før indstilling
Kamera menu indstilling
Før indstillingview
Anden view
OPTAGER
41
41
Rec (normal optagelse)
Optag skema
03
08
14
17
22
41
indhold _01
SHR-5162_DAN.indb 1
2007-8-2 18:00:29
SØG OG AFSPIL
42
42
42
43
43
44
44
44
Inden anvendelse
Kalender søgning
Begivenhed søgning
Dato tid søgning
Gå til først søgning
Gå til sidst søgning
Backup søgning
Afspil
SMART VIEWER
46
46
46
46
47
48
48
59
66
Introduktion
Hovedfunktioner
Krav til pc (anbefalede)
Smart Viewer installation
Smart Viewer-programudførsel
Smart Viewer startskærm
Indstillinger
Overvågningstilstand
Søgetilstand
WEB VIEWER
70
71
72
77
81
Introduktion til Web Viewer
Tilslutning af Web Viewer
Brug af Live Viewer
Brug af Search Viewer
Om
APPENDIKS
82
85
89
92
95
Produktspecifikation
Stregtegninger
Fabriksindstillinger
Problemløsning (FAQ)
Open source license report on the product
42
46
70
82
02_ indhold
SHR-5162_DAN.indb 2
2007-8-2 18:00:29
introduktion af 8/16 Kanal DVR’en
KONTROLKNAPPER PÅ DVR’EN
1
5080
7
1
5082
9
8
1
5160
9
7
1
5162
9
7
8
7
3
6
2
5
3
6
2
6
4
5
3
6
2
4
01 INTRODUKTION TIL DIN REAL TIME
9
2
4
5
3
4
5
introduktion til din real time DVR _03
SHR-5162_DAN.indb 3
2007-8-2 18:00:32
1. ALARM LED
Lyser når der sker en begivenhed,
HDD LED
Lyser når hard disken er i brug. Når der er adgang til HDD’en, blinker LED gang på gang.
NETVÆRK LED
Lyser når data bliver overført via netværket.
BACKUP LED
Lyser når back up er igang.
REC LED
Lyser når en optagelse er igang.
2. PTZ Knap
Skifter PTZ mode Tænd og Sluk.
ZOOM (TELE) Knap
Implementere digital zoom (x2). Udfører TELE funktion i PTZ mode.
FREEZE (WIDE) Knap
Udføre FREEZE funktion i live mode. Udføre WIDE funktion i PTZ mode.
SEARCH (VIEW) Knap
Går til Søg funktion vindue. Udføre Førindstilling Udsigt funktion i PTZ mode.
MENU (FØRINDSTILLING) Knap
Går til system menu skærmen eller flytte til den øvre menu. Udfører Førindstilling funktion i PTZ mode.
3.
REC Knap
Starter eller slutter optagelsen.
(Step Tilbagespole/Hurtig) Knap
- Step Tilbagespole: Brugs til at gå tilbage scene for scene mens der er pause.
- Hurtig Tilbagespole: Bruge til hurtig tilbagegående søgning under afspilning. (-x2, -x4, -x8, -x16, -x32, -x64.
(STOP) Knap
Slutter søgningen under afspilning.
(SPIL/PAUSE) Knap
Pauser og genoptager den scene der blev spillet.
(Hurtig/Step Tilbagespole) Knap
- Hurtig Fremad: Bruge til hurtig fremad søgning under afspilning. (x2, x4, x8, x16, x32, x64)
- Step Fremad: Brues til at gå frem scene for scene mens der er pause.
4. Retnings Knapper
Bruges til at skifte instillinger eller til at flytte cursoren op/ned/venstre/højre.
5. MODE Knap
Når der trykkes på den i live-tilstand, vil den vise 16-split, 9-split, 4-split, 6-split, 7-split, 8-split, Picture in
Picture (PIP) og enkelt sekvens efter hinanden.
Når der trykkes på playback mode for playback-exclusive kanaler (16,9 4), viser den sekventielt enkel
kanal, 1 playback kanal med 1 live kanal, 1 playback kanal med 8 live kanaler, 1 playback kanal med 12
live kanaler og 1 playback kanal med 15 live kanaler.
AUDIO Knap
Skifter mellem Audio Tænd og Sluk.
ALARM Knap
Slår LED-alarmen fra og standser for lyden, når en alarm bliver udsendt.
Alarmikonet forsvinder, når knappen til alarmen anvendes.
BACKUP Knap
Tryk på den for at backup operationen.
6. USB Port
Brug til at forbinde USB type anordninger.
7. Kanal Knap
Vælg en enkel kanal (1 til 16) mens i live mode.
8. OPEN Knap
Åben DVD-RW bakken (Kun SHR-5162/5082 ).
9. Strøm LED
Viser strøm Tænd/Sluk indstilling.
Strøm Knap
Tryk for at tænde eller sluk din DVR i live mode.
Indstaller ikke DVR på gulvtæppe eller andet blødt material for at undgå blokkering af luft
ventilatoren.
ADVARSEL
For at installere DVR på kabinettet eller stativet, tjek ventilations tilstanden.
04_ introduktion til din real time DVR
SHR-5162_DAN.indb 4
2007-8-2 18:00:50
BAGPANEL JACKS
5080/5082 BAG
2
3
4
5
6
7
8
9
4
5
6
7
8
9
10
11
01 INTRODUKTION TIL DIN REAL TIME
1
12
5160/5162 BAG
1
2
3
10
11
12
1
VIDEO UD
Komposit video output port (BNC type fobinder)
2
AUDIO UD
Audio output port (RCA jack)
3
VGA:
VGA video output port
4
S-VIDEO
S-VIDEO video output port
5
NETVÆRK
Netværk forbindelse port
6
AUDIO IND
Audio input port (RCA jack)
7
SPOT
SPOT1: 1 kanal eksklusiv SPOT output
SPOT2: Det samme output som Hoved VIDEO UD (OSG vises ikke)
8
USB
USB forbindelsesport
9
ALARM
- ALARM IN 1~16(SHR-5160/5162) : Alarm input port
- ALARM IN 1~8(SHR-5080/5082) : Alarm input port
- ALARM GENINDSTIL IND: Alarm genindstil port
- ALARM UD 1–4: Alarm input porte
- TX+, TX-, RX+, RX-: RS-485 kommunikation
10
GENNEM
Du kan bruge GENNEM port til at transmitterE et video signal til det andet video
udstyr.
11
VIDEO IND
Komposit video input port (BNC type forbinder)
12
AC-IND
AC 100 ~ 230V (PAL)
AC 110 ~ 220V (NTSC)
introduktion
introduktiontiltildin
dinreal
realtime
timeDVR
DVR_05
_5
SHR-5162_DAN.indb 5
2007-8-2 18:00:51
SHR-5162_DAN.indb 6
Tryk på 0(10+) knap frigiv og tryk på 1 (or 2, 3, 4, 5, 6) knap igen indenfor 3 sekunder.
KANAL 11-16
FR (hurtig
tilbagespoling)
FR (hurtig tilbagespoling)
Bruge til hurtig
tilbagegående søgning
under afspilning. (-x2, -x4,
-x8, -x16, -x32, -x64.)
ALARM
Aflyser alarm udsendelser.
AUDIO
Skifter mellem Audio
Tænd og Sluk.
FF (hurtig fremad)
Bruge til hurtig fremad
søgning under afspilning.
(x2, x4, x8, x16, x32, x64)
MODE
Vælg en delt skærm.
BACKUP
Tryk på den for at backup
operationen.
OPTAG LÅS
Låser optage funktionen
0~9
Vælg en enkel kanal
mens i live mode. Brug til
indtastning af numeriske
værdier.
OPEN/CLOSE
Bruges til at åbne og lukke
DVD-RW-bakken. (Kun
SHR-5162/5082)
Tryk på 0(10+) knap, frigiv og tryk igen på 0 knap indenfor 3 sekunder.Eller tryk på 0(10+) knap, frigiv og vent
3 sekunder.
KANAL 10
OPTAG
Starter eller slutter
optagelsen.
Tryk henholdsvis 1 til 9 knap.
KANAL 1-9
Brug af NUMERISK Knapper
FJERNBETJENING
06_ introduktion til din real time DVR
2007-8-2 18:00:57
SHR-5162_DAN.indb 7
Mens du trykker SYS ID knappen, indtast de nødvendig 2-tals ID i rækkefølge (Fjernkontrol default ID: 00).
F.eks. for at skifte fjenbetjening ID til 08, tryk SYS ID knappen, og så indtaste 0 og 8 knapper i rækkefølge.
Efter færdiggørelse af indtastning, tryk SYS ID knappen igen for at bekræfte indstillingen.
Skiftning af Fjernbetjening ID
VIDDE
Udføre VIDDE funktion i
PTZ mode.
TELE
Udføre TELE funktion i
PTZ mode.
PTZ
Skifter PTZ mode Tænd
og Sluk.
OPNEDVENSTRE
HØJRE
Bruges til at skifte
instillinger eller til at flytte
cursoren op/ned/venstre/
højre
MENU
Går til system menu
skærmen eller flytter til
den øvre menu.
ZOOM
Implementere digital zoom
(x2).
STOP
Slutter afspilning.
UDSIGT
Udføre UDSIGT funktion i
PTZ mode.
FØR-INDSTILLING
Udføre FØRINDSTILLING
funktion i PTZ mode.
SYS ID
Brug til indtastning eller
bekræftelse af system
eller fjernbetjening ID.
ENTER
Viser cursoren for kanal
valg i live mode eller brugt
som valg knappen for
menu konfiguration.
ARCH
Går til søg vælg skærm.
FREEZE
Udføre FREEZE funktion i
live mode.
Spil/Pause
Pause eller genoptage
afspilning.
01 INTRODUKTION TIL DIN REAL TIME
introduktion til din real time DVR _07
2007-8-2 18:00:58
installation
Bemærk følgende inden produktet anvendes.
 Anvend ikke udendørs.
 Apparatet eller forbindelsen må ikke stilles ved vand eller væske.
 Udsæt ikke for overdrevent chok eller vold.
 Stikket skal fjernes med omhu.
 Må ikke adskilles på egen hånd.
 Do not exceed the rated input or output voltage range.
 Anvend kun det medfølgende stik.
 For apparat med jord input anvend jord stik.
TJEKKER INSTALLATION MILJØ
Samsung Digital Video Recorder (hereafter
kaldede “DVR”) er et high-tech sikkerheds
apparat som indholder et høj kapacitets HDD
of kvalitets kredsløb. Høj temperatur i eller ved
apparatet forkorter levetiden, forringer ydelsen,
nedsætter kvaliteten ( se efterfølgende graf som
forklarer sammenhængen mellem temperatur og
levetid) og resulterer i sammenbrud.
Temperatur
Enhed: ºC
Et år: 24HR X 365 DAY =8,760 HR
Venligst efterlev følgende instruktioner ved
opstilling af Samsung DVR i et stativ.
1. DVR må ikke opstilles i et aflukket stativ.
2. Der skal sikres luft ved udluftningen.
3. Som vist i figure 2, anbefales at opstille
apparatet med mellemrum sammen med
andre DVR eller sikre luftgennemstrømning.
4. For at sikre en naturlig gennemstrømning
skal luft indtag positioneres for neden og
udluftning for oven.
5. Vi anbefaler at der opstilles ventilatorer ved
luft indtag og udluftning. (ventilatoren skal
sikres med filter for at undgå støv og anden
forurening).
Liv (Enhed: TIMER)
Figur 1
6. Som vist i Figur 1, skal temperaturen i rack
og ved DVR ligge mellem 0°C ~ 40°C (32°F
~ 104°F).
HDD TILFØJELSE
Brugeren kan tilføje op til to hard disks i dette
apparat. Men der er visse omstændigheder som
kan resulterer i stod, uheld og sammenbrud af
komponenterne i apparatet.
Hvis brugeren ikke opstiller apparatet rigtigt med
de korrekte indstillinger, riskerer man at apparatet
ikke genkender hard diskne eller ikke betjener
dem rigtigt. Derfor anbefales det at rådføre dig
med en specialist hos forhandleren vor apparatet
er købt.
Figur 2
08_ installation
SHR-5162_DAN.indb 8
2007-8-2 18:01:47
[Kontrollerer HDD-data]
venligst opmærksom på
følgende oplysninger for at
minimere risikoen for at miste
HDD-data.
 Husk, at du bør beskytte HDD mod
eventuel belastning eller forkert brug,
da dette kan resultere i beskadigelser.
 Producenten er ikke ansvarlig for
manglende data eller fejl opstået på
grund af brugerens fejlhåndtering.
Bemærk: Tilføjelse af ekstra HDD.
Kontroller på forhånd, at
HDD’en er kompatibel med
producentens DVR.
Eksempler, der kan forårsage datatab
eller beskadigelse af HDD
 En ydre belastning på kassen, som
kunne opstå under demonteringen
eller opsætningen af DVR’en.
 Strømafbrydelse eller ukorrekt
standsning, mens DVR’en er i brug.
 Flytning eller belastning af DVR’en
under brug
 Man bør foretage en sikkerhedskopi
af begivenheder så hurtigt som muligt
for at minimere skuffelsen, hvis der
mistes data.
Indstil jumperen
ADVARSEL Vær
 HDD jumper for Primær Master og Primær
Slave.
 Jumper indstilling for Sekundær Master
(DVD-RW) og Sekundær Slave.
02 INSTALLATION
Ting der skal overvejes ved
tilføjelse af en hard disk.
Jumper instillingsmetoden er illusteret på
overfladen af den købte HDD.
Ved brug af SAMSUNG harddisk er metoden til
jumper-indstilling følgende:
Hvordan man tilføker hard disks
SHR-5082, SHR-5162
Før du starter på dette, så fjern ledningen fra
stikkontakten.
1. Tag skruerne ud på højre og venstre side
(5 steder på hver side) og bag på (1 sted).
 Ved tilføjelse af en hard disk, vær forsigtig
så kablen ikke komme i klemme mellem
uegnet steder eller kablets isolering ikke bliver
beskadiget. (Dette kan foranledige funktionsfejl
eller brand).
 Når der tilføjes en hard disk være forsigtig med
ikke at beskadigelse med de skarpe kanter
inde i produktet.
 Undgå at løsne skruer eller tilbehør.
Hvisskruerne eller tilbehøret ikke er sat
sammen, kan der opstå funktionsfejl i
produktet eller det vil ikke virke ordentligt.
 Hvis du forbinder RTC batteriet mens du
tilføjger hard disk kan der ske funktionsfejl i
batteriet. I tilfælde af at du oplever fejl når du
indstiller tiden og bruger DVR.
 Hvis du ikke forbinder ventilator el kablerne
efter tilføjelse af hard disk, vil en ventilator
fejlmeddelse komme frem på skærmen. Dette
kan forandledig funktionsfejl fordi temperaturen
stiger inden i din DVR.
 Kontroller listen over kompatible HDD’er, før
du installerer ekstra HDD’er. Listen over de
enheder, der er kompatible med Samsung
DVR, kan rekvireres hos din forhandler.
2. Fjern låget fra produktet. (Skub låget
forsigtigt tilbage og løft op og af.)
installation _09
SHR-5162_DAN.indb 9
2007-8-2 18:01:49
3. Der er klammer (klamme-HDD) fastsat på
højre og venste sider hvor du kan fastsætte
HHD’er. Fjern skruerne der holder hver
klamme fast så du kan fastsætte en HDD på
den.
BRACKETHDD(B)
5. Or at tilføje en hard disk , dn inbygget HHD
(Primær Master) skal være installeret. Basalt
har en indbygget HHD været installeret som
en Primær Master og en DVD-RW driver
som Sekundær Master. Føre tilføjelse af en
hard disk, stil jumperen til master og slave.
Jumper instillingsmetoden er illusteret på
overfladen af den købte HDD. Fastsæt hard
disk til Bracket ved brug af (A)SCREWSPECIAL (BWH, 6-32UNC, L10. 5). Flugte
de 5 steder i bunden og påsæt ved hullerne
fra Bracket, indsæt HDD, og sæt den fast
med skruerne.
BRACKETHDD(A)
4. Hvis du ønsker at tilføe en Hard diske,
fjerne Bracket-HDD(A), el kablet, signal
transmission Kablet (IDE Kablet), og
ventilations kablet.
BRACKET-HDD(A)
SCREW-SPECIAL
Skruetrækker
Skruetrækker
10_ installation
SHR-5162_DAN.indb 10
2007-8-2 18:01:51
6. For at tilsætte en anden hard disk efter
tilføjelse af hard disk er færdiggjort, fjenr
Bracket-HDD(B) på DVD-RW driveren
8. Når tilføjelse af hard disks er færdiggjort,
forbind el kabler, signal transmission kabel
(IDE Cable), og ventilationskabel til hard disk.
BRACKET-HDD(B)
02 INSTALLATION
7. Fastgør harddisken til konsollen med 4
(B)SKRUEMASKINE (6-32UNC, L4. 2) der
fulgte med HDD’en ved købet. Skruerne
skal skrues ordentlig fast så de ikke løsnes.
Fastsæt Bracket-HDD(B) ved brug af skruer
efter flugtning af de 4 steder i bunden og
fastsat hul.
Primær HDDIDE-tilslutter
Sekundær
HDD-IDEtilslutter
9. Efter at have tjekket om der er problerm med
forbindelse eller ej, luk låget.
10. Fastsæt låget ved brug af skruer.
(Hver venstre og højre side har 5 steder og
bagsiden har 1 sted).
installation _11
SHR-5162_DAN.indb 11
2007-8-2 18:01:52
SHR-5080, SHR-5160
Fjern netledningen fra stikkontakten, før du pågynder
dette arbejde.
1. Fjern skruerne på den venstre og højre side (5
steder på hver side) og på bagsiden (1 sted).
4. Hvis du ønsker at tilføje en harddisk, skal
du fjerne Konsol-HDD, forsyningskablet,
signaloverførselskablet (IDE-kabel) samt
ventilatorkablet.
2. Fjern låget fra produktet. (Før låget en smule
tilbage, løft det opad og fjern det.)
3. Der er konsoller (Konsol-HDD) monteret på den
højre og venstre side, hvor du kan
installere HDD’er. Fjern skruerne, der holder hver
konsol, for at installere en HDD.
Konsol-HDD
12_ installation
SHR-5162_DAN.indb 12
2007-8-2 18:01:57
5. Den indbyggede HDD (primære master) skal
være installeret for at kunne tilføje en harddisk.
En indbygget HDD er i princippet ikke blevet
installeret som den primære master. Før der
tilføjes en harddisk, skal du sætte en jumper for
master og slave. Jumper-indstillingsmetoden er
illustreret på overfladen af den købte harddisk.
Fastgør harddisken til konsollen med 4
(A)SKRUE-SPECIEL (BWH, 6-32UNC, L10. 5).
7. Når tilføjelsen af harddiske afsluttes, skal
forsyningskablet, signaloverførselskablet
(IDE-kabel) samt ventilatorkablet sluttes til
harddiskene.
9. Fastgør låget ved hjælp af skruer. (Hver af de
venstre og højre sider har 5 steder og den sorte
side har 1 sted.)
02 INSTALLATION
8. Når du har kontrolleret, om tilslutningerne er i
orden eller ej, skal du lukke låget.
6. Genmontér konsol-HDD’en installeret med
HDD’erne til stedet, hvorfra den blev fjernet.
Anbring konsol-HDD’en således, at alle fem
monteringssteder på bunden og konsol-HDD’ens
monteringshuller bliver bragt på lige linie. Skub
den derefter hen mod ydersiden af produktet og
fastgør skruerne.
installation _13
SHR-5162_DAN.indb 13
2007-8-2 18:02:01
forbindelse med andre anordninger
Ilustrationerne er beskrevet baseret på SHR-5162.
FORBINDER VIDEO, AUDIO OG SKÆRM
FORBINDER NETVÆRKET
Forbinder til internet gennem Ethernet (10/100BaseT)
14_ forbindelse med andre anordninger
SHR-5162_DAN.indb 14
2007-8-2 18:02:02
Forbinder til internet gennem ADSL
03 FORBINDELSE MED ANDRE
FORBINDER USB’EN
1. Der er to USB forbindelsesporte på for- og
bagside panelerne på produktet.
2. USB Hard Disk, USB CD/DVD, og USB
Hukomelse kan forbindes gennem enhver af
disse porte.
FORBINDER ALARM INPUT/
OUTPUT
Alarm IND/UD portene på bagsiden af produktet
har de følgende elementer:
 5080/5082 Alarm IN/OUT Ports
3. Hvis USB HDD’en er forbundet til systemet,
skulle det blive opdaget og sat igennem
Menu > System > Largerkonfiguration før
operation.
4. Dette produkt kommer med HOT PLUG
funktionen der tillader forbindelse/fjernelse af
USB anordningen under system operation.
 USB type af hard disk skal sættes
ADVARSEL til Master.
 Hvis backup USB anordningen
ikke kan blive formateret i DVR,
formatere det som FAT32 med din
PC.
 5160/5162 Alarm IN/OUT Ports
For flere detaljer, se System sektionen i
Kapital 5 Menu opsætning.
 ALARM IND 1 til 8 (SHR-5080/5082) : Alarm
input port
 ALARM IND 1 til 16 (SHR-5160/5162) : Alarm
input Port
 ALARM GENOPSÆT: Når der modtages et
ALARM GENOPSÆT signal, renser systemet
den nuværende ALARM input eller output
signal og genoptager alarm afføling:
 ALARM IND 1 til 4: Alarm input porte
forbindelse med andre anordninger _15
SHR-5162_DAN.indb 15
2007-8-2 18:02:07
FORBINDER RS-485
ANORDNINGEN
Du kan forbinde en RS-485 anordning gennem
en port bag på produktet. F.eks. du kan forbinde
og controllere PTZ kameraer understøttende
RS-485 kommunikationen.
Du kan også adoptere enten Half Duplx eller Full
Duplex metode for at udveksle data.
PTZ anordning
Bagside
Half Duplex Type
Data (–)
Data (+)
Tx(–)
Tx(+)
Full Duplex Type
Rx(+)
Rx(–)
Tx(–)
Rx(–)
Rx(+)
Tx(+)
Understøttende baud rates er 600, 1200, 2400,
4800, 9600, 19200, og 38400.
ADVARSEL
 Tjek først om RS-485 anordningen er
forenelig med dette produkt.
 Vær derefter opmærksom på ikke at
skifte polaritet (+/-) af RS-485 når den
forbindes.
16_ forbindelse med andre anordninger
SHR-5162_DAN.indb 16
2007-8-2 18:02:10
live
ANVENDELSE AF SYSTEMET
LIVE SKÆRM MODE
Tænd for strømmen og fælgende Samsung logo
kommer from.
Live skærm ikoner
Når initialiseringsprocessen er færdig, kommer
live skærmen frem med en bip lyd. (det tager ca.
et minut før live skærmen kommer frem.)
04 LIVE
Live skærm ikonerne viser staus for nuværende
instilling eller funktion.
CAM 01
 Hvis en ny HDD er installeret, kan
opstart tag meget længere fordi den skal
foretage en ny HDD initialisering.
 Hvis live skærmen ikke kommer frem eller
hvis LED’erne på forpanelet gentager
flimmer, kontrollere forbindelserne. Hvis
systemet ikke fungerer optimalt, kontakt
din forhandler.
Live skærmen påvirker ikke de tidligere MENU
instillinger. Hvis du genstarter systemet under en
optagelse, vil optagelsen starte igen.
CAM 01
: Optager ikon
Hver ikon repræsentere Normal/Hændelse
(Alarm+Bevægelse)/Skemalægge Optagelse.
: Optager Video Størrelse ikon
Hver ikon repræsentere optagelses størrelse på
Normal eller CIF.
 Normal: Half D1—(NTSC) 720x240, (PAL)
720x288
 CIF: CIF— (NTSC) 352x240, (PAL) 352x288
 Half D1 er en MPEG-4 video krypterings
mode hvor halvdelen af den lodret
opløsning bliver samplet.
: Optage Lås ikon
Det viser at optage låsen er aktiveret. Dette
ikon kommer frem når du optager video billeder
mens optage lås er aktiveret. For at annullere
optagelse, indtast førindstillet kodeord.
live _17
SHR-5162_DAN.indb 17
2007-8-2 18:02:12
: PTZ ikon
Dette ikon kommer from under indstilling af
PTZ anordningen og den skifter til gul under
anvendelse af PTZ.
: Auto Sekvens ikon
Dette ikon kommer frem i Auto Sekvens mode.
: Backup Spil ikon
Dette ikon kommer frem når backup data bliver
spillet.
: Audio ikon
Dette ikon viser TÆND/SLUK status for audio og
det skifter til gult når audio er instillet til TÆND.
Det vises ikke i Video mode eller når audio er
deaktiveret.
: Ventilationsfejl ikon
Dette ikon kommer frem når ventilationen ikke
fungere optimalt.
: Ingen HDD ikon
Dette ikon vises, når der er en dysfunktionel
harddisk.
: Sensor Aktiv ikon
Dette ikon kommer frem i kanalet forbundet
med den eksterne sensor signal når sensoren er
aktive.
Kontakt service centeret hvis
Ventillationsfejl ikonet eller Ingen HDD
ikonet kommer frem.
: Bevægelse Hændelse ikon
Dette ikon kommer frem i Bevægelse Hændelse
kanalen når bevægelse registrering er TÆNDT.
: Zoom ikon
Dette ikon kommer frem når Zoom funktionen er
aktive og forsvinder når funktionen er aflyst.
V.Tab/V.Sluk: Video input status
Når der ikke er video data input mens videoen
er aktive, vil V.Tab kom frem på kanalen. Når du
indstiller Video Tænd/Sluk til SLUK, vises V.Sluk.
: Freeze ikon
Dette ikon kommer frem i Freeze mode og
forsvinder når functionen er aflyst.
Live skærm mode
: Optagelses Hard Disk Fuld ikon
Dette ikon kommer frem når der ikke er
tilstrækkelig med plads på hard disken under
optagelse. CAM_01 CAM_02 CAM_03 CAM_04
CAM_01
CAM_02
CAM_03
CAM_04
CAM_05
CAM_06
CAM_07
CAM_08
CAM_09
CAM_01
CAM_02
CAM_03
CAM_05 CAM_06 CAM_07 CAM_08
CAM_01
SHR-5162/5160-modellerne modtager 16
live-billeder og viser dem i de følgende 9
tilstande som vist på nedenstående billede.Tryk
gentagne gange på knappen MODE på forsiden
eller fjernbetjeningen for at se hver tilstand i
CAM_02
rækkefølge.Men SHR-5082/5080-modellerne
har
CAM_02
CAM_02
ingen 16-split tilstand. CAM_01
CAM_03
CAM_01
CAM_09 CAM_10 CAM_11 CAM_12
CAM_13 CAM_14 CAM_15 CAM_16
CAM_01 CAM_02 CAM_03 CAM_04
CAM_04 CAM_05
CAM_05 CAM_06 CAM_07 CAM_08
CAM_04
CAM_05
CAM_06
CAM_07
CAM_08
CAM_09
CAM_03
CAM_04
CAM_01
CAM_02
CAM_04
CAM_05
CAM_06
CAM_03
CAM_06 CAM_07
CAM_01
CAM_02
CAM_02
CAM_03
CAM_01
CAM_09 CAM_10 CAM_11 CAM_12
CAM_13 CAM_14 CAM_15 CAM_16
16 Split Mode
CAM_04 CAM_05
9 Split Mode
CAM_03
CAM_04
CAM_04
4 Split Mode
CAM_05
CAM_06
6 Split Mode
CAM_03
CAM_06 CAM_07
7 Split Mode
CAM_02
CAM_03
CAM_01
CAM_04
CAM_05 CAM_06 CAM_07 CAM_08
8 Split Mode
CAM_02
CAM_01
CAM_02
PIP Mode
CAM_01
Auto Sekvens Mode
CAM_01
Enkel Mode
CAM_03
CAM_01
CAM_04
CAM_05 CAM_06 CAM_07 CAM_08
CAM_01
CAM_02
CAM_01
CAM_01
18_ live
SHR-5162_DAN.indb 18
2007-8-2 18:02:13
Valg af live skærm mode
Skift mellem tilgægelige moder med MODE
knappen og de NUMERISKE knapper på
forpanelet eller fjernbetjening. Den følgende figur
viser live-tilstandens oversgangsdiagram i SHR5162/5160-modellerne.
 I 9-split skærm mode, viser den første skærm
9 kanaler (CH 1 til CH 9) og anden skærm
viser de resterende 7 kanaler (CH 10 til CH 16)
efter tryk på HØJRE retningsknappen. Hvis
du trykker på HØJRE retningsknappen igen,
skifter den til Auto Sekvens mode.
 Ligeledes i 4-split skærm mode, viser den
første skærm 4 kanaler (CH 1 til CH 4), anden
skærm viser CH 5 til CH 8, tredje skærm viser
CH 9 til CH 12, fjerde skærm viser CH 13 til CH
16. Hvis du trykker på HØJRE retningsknappen
igen, skifter den til Auto Sequence mode.
 Hver gang du trykker på MODE knappen, vil
mode skift i den følgende sekvens: 16-split
mode  9-split mode  4-split mode  6-split
mode  7-split mode  8-split mode  PIP
mode  Auto Sekvens mode  16-split mode.
 Tryk på CH 1 til CH 16 knappen for at
fremkalde en fuld skærm for hver kanal efter
tryk på ENTER knappen.
 Tryk på MODE knappen efter adgang til en
fuldskærms kanal i en split skærm mode for at
vende tilbage til den forrige split mode skærm.
04 LIVE
 Fuld Skærm (Enkel) mode:
Viser det valgte skærm i fuld skærm format.
 4, 6, 7, 8, og 9 Split mode:
Viser 4, 6, 7, 8, 9 kanaler i hver split skærm.
Du kan selv vælge kanal numre ved at
bruge MODE knappen på forpanelet eller
fjernstyring. I 4-kanal og 9-kanal split mode
kan skærmsiden skiftes ved brug af Retning
knapperne.
 16 Split mode:
Viser 16 live kanaler på en 16-split skærm.
Auto Sekvensen er ikke tilgængelige.
 PIP (Picture in picture) mode:
Viser en lille skærm på en fuld skærm. Du kan
ændre kanal nummer på en fuld skærm eller
en lille skærm ved at tryk på ENTER knappen
og indtaste NUMERISK knappen. For at
skifte mellem hoved- og underskærmen, tryk
på ENTER knappen og tryk på VENSTRE
eller HØJRE retnings knappen. Du kan flytte
underskærmen to 5 forskellige stadier ved at
bruge OP/NED retningsknapperne.
 Auto Sekvens mode:
Sekventielt visning af samtlige kanaler på en
interval af auto sekvens tid. Auto sekvens tid
indstilles i Kamera Indstilling i menuen.
INSTILLING AF AUDIO TÆND/
SLUK
I andre split mode undtagen fuld skærm mode,
16-split mode og auto sekvens mode kan du
vælge en kanal som skal vises ved at tryk på
ENTER og de NUMERISKE knapper. Hvis du
har indstillet den valgte kanal til Audio Tændt,
kan du Tænd og Sluk for audio i live mode.
Audio On/Off indstilling i
fuldskærms mode
I fuldskærms mode, tænder audio på den
valgte kanal automatisk. Du kan Tænd eller Sluk
for audio ved at skifte med AUDIO knappen.
Afhængigt af audio Tænd/Sluk indstillingen,
skifter Audio ikonet for kanalet til gult og hvidt.
Audio Tænd/Sluk indstilling i
16-split mode
 Første live skærm viser først 16-split skærm
mode. SHR-5082/5080-modellerne starter ved
9-split tilstanden.
For tryk på ENTER knappen i 16-split mode,
valgcursoren kommer frem så du kan vælge
kanal. Når du vælger en kanal og trykker
på AUDIO knappen på forpanelet eller på
fjernbetjening, vil audio på den valgte kanal skift
til Tænd eller Sluk.
Afhængigt af audio Tænd/Sluk indstillingen,
skifter Audio ikonet for det valgte kanal til gult og
hvidt. Du kan får audio indstillinger på kanal 1 til
4 i 16-split mode.
live _19
SHR-5162_DAN.indb 19
2007-8-2 18:02:14
Audio Tænd/Sluk indstilling i 4, 6, 7,
8, og 9-split mode og PIP mode
Ligesom i 16-split mode, for tryk på ENTER
knappen i 4, 6, 7, 8, og 9-split mode og PIP
mode, kommer valg cursoren frem så du kan
vælge kanal.
Efter valg af kanal, Audio kan indstilles til
Tænd eller Sluk ved brug af AUDIO knappen.
Afhængigt af audio Tænd/Sluk indstillingen,
skifter Audio ikonet for det valgte kanal til gult og
hvidt.
FREEZING AND ZOOMING
Freeze funktion
Freeze functionen pauser video billedet på live
skærmen og den er kun tilgængelige i live mode.
Du kan indstille denne funktion til Tænd eller Sluk
ved at bruge FREEZE knappen på forpanelet
eller fjernbetjening.
Zoom funktion
Zoom funktionen forstørrer det valgte område
til dobelt størrelse og den er kun tilgængelige i
enkel skærm mode.
Ved tryk på ZOOM knappen på forpanelet
eller fjernbetjening, kommer zoom arealet
frem. Anvend OP/NED/VENSTRE/HØJRE
retningsknapperne til at justere positionen for
zoom. Efter valg af zoom området, tryk på
ENTER knappen for at forstørre det valgte
område til dobelt størrelse. For at aflyse zoom
funktionen, tryp på ZOOM knappen igen.
BEGIVENHED OVERVÅGNING
Begivenhed overvågning anvendes til at vise den
kanal som er synkroniseret med en begivenhed
på skærmen når en særlig hændelse (Sensor/
Bevægelse/Video Tab) indtræffer. Indstillingerne
for begivenhed overvågnings aktivering og
begivenhedsvarighed indstilling findes under
Overvågning på menuen.
Hvis begivenhed overvågnings intervallet instilles
til 5 sek. og en begivenhed indtræffer ved CH2
som illustreret på billedet, systemet vil vise CH2
på fuld skærm i 5 sek. Hvis et andet begivenhed
indtræffer indfor 5 sek. vil den også bliv vist
sammen med den igangværende begivenhed.
Som det kan ses på billedet, hvis vi tager
som udgangspunkt at både CH1 og CH3
begivenheder indtræffer indfor 5 sek. (f.eks.
efter 4 sek.), efter CH2 begivenhed, er disse 3
begivenhed vist på en 4-split skærm.
Hvis ikke en ny begivenhed intræffer indfor
begivenheds varighed, vil systemet vende
tilbage til den forrige live mode. Tryk på ALARM
knappen under en begivenhed får begivenheds
overvågning til at standse. Når en begivenhed
indtræffer. vil ALARM LED bliv tændt. Tryk på
ALARM knappen igen for a sluk for ALARM
LED. På dette tidspunkt er alarm indstillingen
initialiseret, begivenheds ikonet forsvinder of
begivenheds overvågningen er aflyst mens i
begivenheds overvågning. Efter alarmering,
fortsætter begivenheds optagelsen.
[ Begivenheds-dreven skærm ændringer i Begivenheds Overvågning ]
20_ live
SHR-5162_DAN.indb 20
2007-8-2 18:02:16
SPOT-UD OVERVÅGNING
På live skærmen kan du vælge en spot-ud
kanal so beskrevet for neden.
 Tryk på STOP knappen på forpanelet
eller fjernbetjening og tryk på en knap
ud af 16 kanaler. Den valgte kanal er
indstillet til en spot-ud kanal.
 Når du trykker på STOP knappen og
bagefter på MODE knappen indfor
2 sek., vil spot-ud kanal mode bliv
ændret til ændre skærm mode.
04 LIVE
Spot-ud overvågning har intet forbindelse
til med live skærm output. Det overvåger en
specifik skærm i fuld skærm. Efter valg af
Overvågning på MENU’en, kan du vælge en
kanal for overvågning i Spot Out-kanel. Du
kan også overvåge samtlige kanaler med en
interval på auto sekvens tid
For spot-ud overvågning vil live skærm ikoner
ikke kom frem.
Hvis Spot-Ud Begivenhed Overvågning er
indstillet på Tænd, kan du
see begivenheds kanalerne.
Når begivenhederne indtræffer sekventielt, vises
kamera kanalen hvor den sidste begivenhed har
fundet sted. (I tilfældet af alarm er flere kanaler
aktiveret.)
Når flere kameraer er forbundet, vil kameraet
med det laveste tal er output på Spot-ud kanal.
 Hvis den indbygget HDD ikke er
tilsluttet eller er ud af drift, vil systemet
vise en fejl ( ) der siger “indbygget
HDD fejl” i hjørnet øverst til venstre.
I så fald kan du ikke optage, afspil
eller backup. Kontakt venligst service
personalet
 Hvis ikke ventilationen i produktet
fungere optimalt eller har et problem,
vil ventilations fejl besken bliv vist
på live skærmen som vist på det
næste billed. I så fald, kontrollere on
ventillationen fungere som normalt
eller ej. Når ventillationen igen fungere
korrekt, vil Fejl ikonet ( ) som kan
ses øverst til venstre vil forsvinde. I
tilfælde af ventilationssvigt, kontakt
service personalet for at undgår
skade på produktet.
ADVARSEL
Ventilation Information
En ventilationsfejl
indtræffer.
Der henvises til
manualet.
live _21
SHR-5162_DAN.indb 21
2007-8-2 18:02:17
menu opsætning
INDEN ANVENDELSE
 Menustrukturen er som følger:
MENU OPSÆTNING
System
Dato/Tid/Sprog
Kodeord
Oplad Fabriks Default
System Log
Hændelse Log
System Info og Opsætning
Lagerkonfiguration
Eksporter/Importere Indstilling
Fjernbetjeningsenhed
Kamera
Overvågning
Optagelsesindst
Hændelse Optag
Plan
Backup
 SØG, BACKUP, PTZ, STRØM knapperne i Live
mode
For at foretage søgningen, backup, PTZ
kontrolknapper eller luk-ned funktion, tryk
på følgende knap i Live mode. Så vil vinduet
komme frem og bede om en ID og kodeord for
bruger verifikation.
Indtast ID og adgangskode
ID
Netværk
Admin
Kodeord
Flyt/Kontrol
Vælg
MENU
Ud
OK
 Valg
Den gule cursor er valg bjælken. Brug
Retnings knapperne på front panelet eller
fjernbetjening til at flytte cursoren til den ønsket
menu. Hvis du trykker på ENTER knappen når
cursoren er ud for den ønskede menu, viser
skærmen et undervindue.
For at vælge et element fra menuen, tryk på
ENTER knappen. På en drop-down menu,
brug OP/NED retningsknapperne for at flytte
cursoren til det ønskede element.
 OK og Aflys i hver Opsætningsvindue
Når ændringer er lavet i et opsætningsvindue,
vil de blive anvendt ved at vælge OK.
Når Aflys er valgt, er de ændrede opsætninger
ikke anvendt og den vender tilbage til den øvre
menu.
 MENU knap
Når MENU knappen er trykket i enhver af
Opsætningsmenuerne, vil det skifte til øvre
menuen. Hvis du trykker på MENU knappen
i Live mode, vil kodeordet komme frem for
bruger verifikation.
Admin Kodeord
OK
Aflys
Aflys
 Retningsskilt ( eller ) lige ved siden af title
menuen eller element leder dig til at trykke
på den viste knap på front panelet eller
fjernbetjening for at gå til underelement.
SYSTEM
Dato/Tid/Sprog Opsætning
Dato/Tid/Sprogindstilling
Dato
Tid
Tidszone
Tidssynkronisering
Dato format
Tidsformat
Sprog
DST
Fra
2007-08-01
10:00:00
(GMT+01:00)
Opsætning
ÅÅÅÅ-MM-DD
24 Timer
Dansk
Mar-Sidst-Søn 01H ~ Okt-Sidst-Søn 01H
OK
Aflys
 Dato
Tryk på ENTER knappen og brug VENSTRE
eller HØJRE retningsknappen til at flytte år,
måned og dag. For at ændre værdien, brug OP
eller NED knappen. Tryk ENTER knappen for
at bekræfte opsætningen.
 Tid
Tryk på ENTER knappen og brug VENSTRE
eller HØJRE retningsknappen til at flytte time,
minut og sekund. For at ændre værdien, brug
OP eller NED knappen. Tryk ENTER knappen
for at bekræfte opsætning.
22_ menu opsætning
SHR-5162_DAN.indb 22
2007-8-2 18:02:18
Tidssynkroniseringsopsætning
Auto Tidssynkronisering
Tidsserver (IP)
Aktiveret af Server Mr
Sidste Synkroniseret tid
Fra
203.248.240.103
Fra
2007-01-26 12:39:12
OK
Fejlede
Aflys
 Dato Format
Systemet understøtter 3 typer formater: ÅÅÅÅMM-DD, DD-MM-ÅÅÅÅ, of MM-DD-ÅÅÅÅ.
 Tidsformat
Systemet understøtter 2 typer formater: 24 Timer
og 12 Timer(AM/PM).
 Sprog
Efter valg af sprog, vises skærmbillede (OSD)
menuer nu i det valgte sprog.
 DST (Daylight Saving Time)
DST stiller uret en time frem i forhold til lokal
standard tid. Denne indstilling gør det muligt
for systemet at vise tiden justeret for DST. Hvis
DST er indstillet til Sluk, vil dette ikke ske. For
at indstille DST, enter start tiden og slut tiden
til højre. Det giver dig mulighed for at instille
måned, uge (dvs. 1, 2, 3, 4, sidste), kun dato og
tid.
Kodeord
Fabriksindstillet kodeord for Admin og bruger
privilegier er “4321”. Menu Indstillingsvinudet
kan man ikke få adgang til med bruger priviligier
men kun med Admin privilegier. Admin
brugeren kan give brugere (Bruger1 til Bruger5)
adgangsrettigheder til de valgte funktioner. Hvir
du trykker på Opsætning i Bruger Authoritet, vil
alle adgangsrettigheder blive valgt.
Kodeord
Admin Kodeord

Nyt Kodeord
Kodeord Lås
Optagelseslås
Brugeradgangskode
Brugerindstillinger

Nyt Kodeord
Bruger Autoritet
Søg
Backup
Alle Nø glelås Er Tændt
Bekræft
Til
Fra

Bruger I
Bekræft
Opsætning
PTZ
OK

Luk Ned
Aflys
 Nyt Kodeord
Du kan ændre kodeord ved at indtaste
en ny kodeord værdi i dette felt. Input
kodeordet er tilladt op til 8 tal. Tryk på ENTER
knappen og indtast numre ved brug af
NUMERISK knapperne på frontpanelet eller
fjernbetjeningen. Tryk på ENTER knappen igen
for bekræftigelse. Så flytter cursoren til Nyt
Kodeord Bekræft felt.
 Bekræft
Det bekræftiger at det nyligt intastet kodeord
er korrekt. Indtast det nye kodeord igen i
feltet.
 Kodeord Lås
Hvis det er sat til TÆNDT,et pop-up vindue
der spørger om kodeordet vil komme frem hver
gang du vælger en menu. Hvis det er indstillet
til Fra, kan du får adgang til menuerne under at
indtaste kodeordet.
 Optagelseslås
Hvis Optagelseslås er slået Til, vises et
popup-vindue, der beder om kodeordet, mens
indspilningen deaktiveres.
 Bruger Authoritet
Du kan vælge enten Søg, Backup, PTZ, eller
Luk-ned. Hvids brugeren ikke har adgangsret
til Søg, vil brugeren ikke kunne får adgang til
Søge menuen.
 Alle Nøgle Lås Tændt
Hvid du vælger dette, vil systemet går ind i live
mode med det samme. Hvis du trykker på en
hvilken som helst knap på forside panelet eller
fjernbetjening, vil kodeord input vinduet komme
frem. Hvis det korrekt kodeord er indtastet,
bliver låsfunktionen deaktiveret.
05 MENU OPSÆTNING
[Dato/Tid Ændring]
Efter dato og tid er ændret, kan dataen
optaget før ændringen fjernes. F.eks.
hvis nuværende tid er ændret fra 8 til 7,
vil al data optaget mellem 7 og 8 blive
slettet.
 Tidszone
Indstil lokal tidszone baseret på Greenwich Mean
Time (GMT).
 Tidssynkronisering
Tiden på din DVR kan synkroniseres af en
specificeret server. Til dette formål, enter
IP adressen for tidsserveren og bestem
intiativhaveren for denne aktivitet.
- Auto Tidssynkronisering
Synkroniserer, mens der samles
tidsinformation fra tidsserveren (IP)
- Aktiveret af Server Mr
Tidssynkronisering bliver udført, mens mere
end to DVR-enheder er tilsluttede, og den
fungerende DVR-enhed tilsluttet til serveren
bliver sat som standard.
ADVARSEL
[All Nøgle Lås Tændt]
Hvis du har valgt dette, skifter systemet
med det samme til live mode og alle
knapper bliver låste.
Hvis brugeren indtaster den valgte funktion,
skal han eller hun indtaste kodeordet først.
menu opsætning _23
SHR-5162_DAN.indb 23
2007-8-2 18:02:19
Oplad Fabriks Default
Bliver brugt til at initialisere alle indstillinger til
fabriksindstillingsværdier. Den optaget video
data vil ikke blive fjernet. Vælg OK for at starte
initialisering.
MENU OPSÆTNING
System
Dato/Tid/Sprog
Kodeord
Oplad Fabriks Default
Overvågning
System Log
Sikker
til Default?
Hændelse
Log
Optagelsesindst
System Info og Opsætning
Hændelse OptagOK
Aflys
Lagerkonfiguration
Indsp. plan
HDD Mode Setup
Kamera
Fjernbetjeningsenhed
Backup
Netværk
Flyt/Kontrol
Vælg
MENU
Oplad Fabriks Default
System Opgradering
Diskette Fuld
Backup Start
Backup Slut
Backup Stop
Backup Svigte
ATA HDD Slet
USB HDD Slet
USB MEMORY Slet
Initialisere systemet.
Skifter systemets S/W.
Ikke plads på HDD.
Starter backupen.
Sluter backup’en.
Stopper backup’en.
Backup Svigt.
Sletter ATA Data.
Sletter USB HDD data.
Sletter USB HUKOMMELSE
dataen.
Overskriver Afspil Stop Stopper afspilningen ved
overskrivning.
Backup
Stopper backup’en ved
Stop(Overskriv)
overskrivning.
Ud
Begivenhed Log
System Log
System Logen bruges til at kontollere de
vigtige historiske optegnelser foretaget af en
administrator. Log dataen indeholder system
relateret logs så som system start, system slut,
menu opsætningsændring og lign.
System Log
Nej
46
45
44
43
42
41
40
39
System Log liste
Setup Start (Local)
Setup End (Local)
Setup Start (Local)
Setup End (Local)
Setup Start (Local)
Setup End (Local)
Setup Start (Local)
Setup End (Local)
Først
Forrige
Dato/Tid
2007-08-01 10:00:29
2007-08-01 10:00:29
2007-08-01 10:00:29
2007-08-01 10:00:29
2007-08-01 10:00:29
2007-08-01 10:00:09
2007-08-01 09:59:38
2007-08-01 09:59:30
Næste
Sidst
Hændelse Log
Nej
4
3
2
1
Hændelse Log Liste
Video Loss CH[2]
Video Loss CH[1]
Video Loss CH[2]
Video Loss CH[1]
Først
Ud
Til rådige aktionsknapper er:
 Først: Flytter til den første log side.
 Forrige: Flytter til den forrige log side.
 Næste: Flytter til den næste log side.
 Sidste: Flytter til den sidste log side.
System logene er som følger:
System Start
Login(Admin)
Logout (Admin)
Login(Bruger)
Logout(Bruger)
Setup Start (Lokal)
Setup Slut(Lokal)
Opsætning (Fjern):
Viewer
Spil Tilbage Start
Spil Tilbage Slut
Strømsvigt
Genetablering
Tid Skifte
Bliver brugt til at kontrollere optaget begivenheder
som alarm, bevægelse, video tab og lign.
Starter systemet.
Viewer Login (Admin)
Viewer Logout (Admin)
Viewer Login (Bruger)
Viewer Logout (Bruger)
Går ind i menuen.
Kommer ud af menuen.
Indstiller menuen.
Forrige
Dato/Tid
2007-08-01 10:00:29
2007-08-01 10:00:29
2007-08-01 10:00:29
2007-08-01 10:00:29
Næste
Sidst
Ud
Log dataen indeholde begivenhed kør dato’en
og tid.
 Først: Flytter til den første log side.
 Forrige: Flytter til den forrige log side.
 Næste: Flytter til den næste log side.
 Sidste: Flytter til den sidste log side.
Begivenhedslogene er som følger:
Video Tab CH[N]
Betyder forkomst af
Kanal [N] Video tab.
Alarm Opdagelse CH[N] Betyder forkomst af
Kanal [N] alarm.
Bevægelse Opdagelse
CH[N]
Betyder forkomst af
Kanal [N] Bevægelse.
Starter afspilningen.
Sluter afspilningen.
Genopretter systemet efter
strømafbrydelse.
Ændre Datoen/Tid.
24_ menu opsætning
SHR-5162_DAN.indb 24
2007-8-2 18:02:20
System Information og Opsætning.
System Info og Opsætning
System Information
Softwareversion
Udsendelsesformat
Mac-adresse
B3.09-K1.53-V2.20_0707051455
PAL
00:16:6C:22:28:EF
USB S/W Opgradering
Version
B3.09-K1.53-V2.20_0707071230
Aflys
Dette opsætningsvindue giver de følgende
opsætningselementer:
 Softwareversion: Viser den indeværende
software version. Værdien kan ikke ændres.
 Udsendelsesformat: Viser den indeværende
sende fomat (NTSC/PAL). Værdien kan ikke
ændres.
 Mac-adresse: 6-Byte hardware adresse.
Værdien kan ikke ændres.
 USB S/W Opgradering
Du kan opdatere softwaren ved brug af en
USB anordning. Hvis ikke der er en anordning,
vil Ingen blive vist. Hvis USB hukommelsen har
en opgraderet software, vil dets version blive
vist.
For at opgradere det lagrede software i USBenheden skal du vælge checkboksen til højre
og trykke på OK.
Lager Opsæning
 Bip ved HDD-slutning
- Til: Bipper når disketten er fuld under optagelse.
- Fra: Selvom disketten er fuld under optagelse,
laver den ikke bip lyde.
 HDD-installationsinformation
Når du klikker på (
), vises HDDinstallationsinformation på skærmen.
Så kan du se modelnavnet, kapaciteten samt
status for HDD’en i din DVR. Statusen viser God,
Ikke god og Check. Hvis statusen er Ikke god, bør
du udskifte HDD’en. Hvis statusen viser Check,
bør du udskifte HDD’en eller kontrollere med
jævne mellemrum.
Når du har klikket på Alarm Opsætning kan du
indstille alarmen og varigheden, mens statusen
er Ikke god eller Check. Hvis du klikker på
HDD-stedkort, viser den information om HDDinstallationen. Når der opstår et problem, kan du
se hvilken HDD, der har et problem.
05 MENU OPSÆTNING
OK
- Overskriv: Sletter tidligere optaget data for at
gemme ny data når disketten er fuld under
optagelse.
• Kapaciteten af HDD’en kan vises på forskellig
måde i Lagringsopsætningsmenuen og menuen
HDD-installationsinformation.
• Ved SHR-5160/5080 vises HDD’ens modelnavn
i stedet for DVD RW.
HDD-installationsinformation
Nej
1
2
3
4
Kapacitet
250.05G
160.04G
250.05G
Model
ST3250823ACE
ST3160212ACE
DVD RW
ST3250823ACE
Status
Godt
Godt
Godt
Du kan konfigurere lageranordningens
opsætninger.
Alarm Opsætning
Ud
HDD-stedkort
Lagerkonfiguration
Anordningsinformation
Enhed
Nej Brugt/Total
ATA
1 0.00/235.66G
USB Hukom.
1 0.00/494.98M
HDD-sluttilstand
Bip ved HDD-slutning
Slet
Brug
Intern
Backup
Overskriv
Fra
OK
Alarm Opsætning
Ikke god
Ingen
Varighed
10 sek.
Tjek
Ingen
Varighed
10 sek.
Aflys
 Anordningsinformation
Viser nummer, kapacitet og brug af ATA og
USB anordninger. (Den totale kapacitet vist
er muligvis laver end den faktiske kapacitet
fordi DVR’en bruger en del af det til interne
formål.) Efter valg af Slet for hver anordning,
kan du slette dataen på den. I tilfælde af USB
anordning, kan du indstille brugen til udvidelse
eller backup. Hvis du ændrer brugen af
anordningen, vil det gemte data bline fjernet.
 HDD-sluttilstand
- Stop: Stopper optagelse når disketten er fuld
mens optagelse stadig er igang.
OK
Aflys
HDD-stedkort
Ud
menu opsætning _25
SHR-5162_DAN.indb 25
2007-8-2 18:02:23
De tilhørende indstilliger er som følger:
ADVARSEL
Når Disk-end mode er sat til Overskriv
og HDD overskiver dataen der
tidligere var sikkerhedskopieret,
sikkerhedskopierings start tid kan
muligvis ændres eller sikkerhedskopieri
ngsprocessen kan blive aflyst.
[Disk Overskriv]
Når Overskriv er valgt, vil det forrige
begivenhedsdata blive slettet og mode’
en vil blive ændret.
[Indbygget HDD]
Dette er en fysisk hard disk forbundet til
IDE kablet inde i hovedmaskinen, og det
lager data.
[Ekstern HDD]
Dette er en fysisk hard disk forbundet
til porten of jack på bagsiden af
hovedmaskinen, og det lager også data.
Det kan bruges som en udvidet hard disk
eller backup hard disk.
 Udvidet HDD: Supplere den indbygget
HDD. Den sidder på toppen af den
indbygget HDD.
 Backup HDD: Brugt til
sikkerhedskopiering af data optaget på
HDD.
[ATA]: Indbygget HDD
Dette er et disk drive implementation der
integrere kontrollen på selve HDD’en. Det
er en fysisk hard disk forbundet til IDE
kabelen inde i hovedmaskinen.
[USB]: Ekstern HDD
(Udvidet HDD eller backup HDD)
Dette er brugt til ekstern HDD forbindelse.
Den eksterne HDD er forbundet gennem
denne USB port på forsides- eller
bagsidespanelet.
Eksport/Import af Konfigurationen.
Denne menu er brugt til at eksportere eller
importere DVR-relateret indstilligerne til/fra USB
hukommelsen.
Eksporter/Importere Indstilling
Eksporter Indstilling til USB Hukommelse
Tilstand
Eksporter
Fil Navn
07011000
Inkl. N/W Opsætninger
Udfør
Aflys
 Tilstand: Du kan vælge enhver af Import og
Eksport.
 Fil Navn: I tilfælde af eksport vises filnavnet.
Konventionen for filenavnet er ÅÅMMDD00.
“00” er serienummeret, så det forøges med
1. For at ændre filnavnet skal du trykke på
knappen ENTER. Du kan ændre navnet ved
hjælp af det virtuelle tastatur.
 Fil Åben: I tilfælge af Import, kan du vælge
filen som du ønsker at importere fra USB
hukommelsen efter du trykker på ENTER
knappen. Når importeringen færdiggøres,
genstarter din DVR automatisk.
 Inkl. N/W Opsætninger: I tilfælde af Eksport,
dette flag er valgt ved default. Men med
Import, kan du beslutte om du vil kopier
netværksinstillinger eller ej. Vær forsigtig når
du vælger dette da det vil fjerne tidligere
netværksindstillinger.
Fjen Kontrol Anordning
Fjernbetjeningsenhed
Enhed
Ingen
ID
Baudrate
Pari
Data
Stop
Dupleks
000
9600
Ingen
8
1
Halv Duplex
Remocon
Til
ID:00
OK
Aflys
Denne menu giver dig mulighed for at bruge
Samsung systemets tastatur eller fjernbetjening.
 Enhed
Det indikerer en fjernbetjeningsanordning der er
forbundet til RS485 porten.
 ID
Detter er en unik ID af anordningen. Denne ID
er nødvendig for at kontrollere fler- DVR’er.
 Baudrate
Baud rate for kommunikation med kameraer.
Det bør være det samme som baud raten af
kameraer for kommunikation.
 Pari
Vælg en af Ingen, Lige og Ulige.
 Data
Vælg en af 7 og 8.
 Stop
Vælg 1 eller 2 for stop bit.
 Dupleks
Vælg en af Half Duplex og Full Duplex.
(Data udvekslings metode)
 Remocon
Indstil fjernkontrol til Til eller Fra. Du kan
indstille ID’en af fjernbetjening til alt fra 0 til 99.
26_ menu opsætning
SHR-5162_DAN.indb 26
2007-8-2 18:02:23
Du kan ikke bruge PTZ anordningen og
fjenbetjening anordning sammen på samme
tid på grund af kommunikationsproblem.
I PTZ kontrol mode, er PTZ mode af DVR
aflyst når fjernbetjeningen er forbundet.
Tværtimod, fjernbetjening er frakoblet når
DVR’en skifter til PTZ mode.
Der henvises til bruger manualen til
fjernbetjening for at lære hvordan man
bruger PTZ anordning via fjernbetjening.
 Video
- Til: Kamera billede fra valgt kanal kommer
frem:
- Fra: Kamera image fra valgt kanal forsvinder:
- Covert1: Viser informationen bortset fra
video information på den valgt kanal.
- Covert2: Viser ikke nogen information.
Indstilling for audio, kamera navn og auto
sekvens er ikke tilladt for kanalen hvis
video er sat til Sluk.
De detaljeret elementer til kamera menu er vist
på billedet:
MENU OPSÆTNING
Du kan kun vælge number 1 til 4 kanaler
for at høre lyd.
System
Kamera
Overvågning
Optagelsesindst
Kamera Indstilling
PTZ-ENHED
Skærm Indstilling
 Titel
Du kan navngive kameraet af den valgte kanal.
Hvis du tykker på ENTER knappen kommer et
virtuelt tastatur frem.
Hændelse Optag
Plan
Backup
Virtuelt tastatur
Brug Retning knapperne til at vælge tegn
og bruge ENTER knappen for at taste det
valgt tegn. Du kan taste op til 15 tegn Ingen
plads er tilladt til input. Hvis du vælger
CapsLock, skifter det virtuelle tastatur
mellem stor og små bogstav mode.
Netværk
Flyt/Kontrol
Vælg
 Lyd
- Til: Du kan høre lyden i de valgte kanaler.
- Fra: Du kan ikke høre lyden i de valgte
kanaler.
05 MENU OPSÆTNING
Ved SHR-5082/5080 vises kun 8 kanaler.
KAMERA
MENU
Ud
Kamera Konfiguration
Kamera Indst
Kam
1
2
3
4
5
6
7
8
Video
Til
Til
Til
Til
Til
Til
Til
Til
Lyd
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
Titel
CAM 01
CAM 02
CAM 03
CAM 04
CAM 05
CAM 06
CAM 07
CAM 08
9-16
Auto-sekv
5 sek.
5 sek.
5 sek.
5 sek.
5 sek.
5 sek.
5 sek.
5 sek.
OK
Aflys
CapsLock
Slet
Tilbage
OK
Aflys
Mellemrum
 Auto-sekv
Du kan indstille auto sekvenseringsinterval for
hver kanal. Indstilligerne gælder for live mode.
Når værdien af en kanal er indstillet til Slut, er
kanalen ikke vist i auto sekvens mode.
menu opsætning _27
SHR-5162_DAN.indb 27
2007-8-2 18:02:24
PTZ Device
Skærm Opsætning
Du kan indstille PTZ anordningsrelateret
opsætninger.
Det bruges til at indstille lys, kontrast og farve for
kamerabilledet for hver kanal.
PTZ-ENHED
Kam
1
2
3
4
5
6
7
8
ID
000n
001
002
003
004
005
006
007
Protokol
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Baudrate
9600
9600
9600
9600
9600
9600
9600
9600
Seriel tilstand
Halv Duplex
9-16
Pari
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
OK
Data
8
8
8
8
8
8
8
8
Stop
1
1
1
1
1
1
1
1
Aflys
 ID
ID for PTZ kamera. Den kan have en hvilket
som helst nummer mellem 0 og 255.
 Protokol
Protokol der er understøttet af PTZ
anordningen. De tilgængelig protokoler er
Samsung, Vic., Pan., AD, Phi., Ern., Pel-D,
Pel-P, Vcl., Dia., Kal., og Tech.
 Baudrate
Tilrådig baud rater er 600, 1200, 2400, 4800,
9600, 19200, og 38400.
 Pari
Vælg en af Ingen, Lige og Ulige.
 Data
Vælg 7 eller 8 for data bit.
 Stop
Vælg 1 eller 2 for stop bit.
 Seriel tilstand
Vælg Half Duplex eller Full Duplex for data
udvekslingsmetode.
I tilfælde af SHR-5082/5080, vises kun 8
kanaler.
ADVARSEL
Indstillingsværdierne ovenover skal
være de samme som dem i PTZ
anordningen. For flere detaljer, se
venligt bruger manualen for PTZ
anordningen.
>
Lys
050
Kontrast
050
Farve
050
Default
Ud
Placere cursoren på den kanal du ønsker at
indstille værdierne for lys, kontrast og farve. Når
en kanal er valgt, vil dets billede komme frem til
højre. For valg, tryk på ENTER knappen. Brug
OP/NED retningskapperne for at ændre værdien
fra 0 til 100.
Når Default er valgt, vil værdien 50 vil tildelt hvert
element på den valgt kanal.
I tilfælde af SHR-5082/5080, vises kun 8
kanaler.
OVERVÅGNING
Du kan konfigurere overvågningsrelateret
opsætninger.
Overvågning
Overvågning af begivenhed Varighed
OSG-display
Dato
Tid
Titel
Status
Spot Out-kanal
CH1
Find Hændelsesovervågning Fra
Skærmudgang
Dual ud
PB-kanalplacering
Lige ned
Multikanalssekvens
5 sek.
Fra
Til
Til
Til
Til
OK
Aflys
 Overvågning af begivenhed
Du kan vælge enten Sluk, 3sek, 5sek, 10sek,
20sek, 30sek, og Kontinuerlig.
- Fra: Begivenhed overvågning virker ikke.
- 3sek, 5sek. 10sek, 20sek og 30sek: Indstiller
skærm perioden i Auto Sekvens (eller auto
sekvens) mode.
- Kontinuert: Begivenhed overvågningsskærm
forbliver tændt indtil du trykker på ALARM
knappen.
28_ menu opsætning
SHR-5162_DAN.indb 28
2007-8-2 18:02:27
ADVARSEL
[Video Ud]
Du kan risikere at opleve lav
skærmkvalitet, når dual video-outputtet
er i brug. I dette tilfælde bedes du
skifte det til composite eller VGA videooutput.
VGA video-outputporten er ikke
anvendelig, når composite videooutputtet er sat i funktion og visa versa.
Hvis der trykkes ned på knapperne
MODE og ZOOM, og de holdes inde i
5 sekunder, genstarter systemet, mens
alarmen udsender en bip-lyd. LED-lyset
blinker, når der genstartes, og video
output-modus ændres. (Composite
output
VGA output).
 VGA output: 640x480 (60Hz)
OPTAG MODE
Den detaljeret liste for optag mode indstillinger er
som følger:
05 MENU OPSÆTNING
 OSG-display
- Dato: Datoen er vist på skærmen når den er
instillet på Til.
- Tid: Tiden er vist på skærmen når den er
instillet på Til.
- Titel: Kamera navnet er vist på skærmen når
den er instillet på Til.
- Status: Optagelse og begivenhed
information, Audio sign, og PTZ signal er vist
på skærmen når det er indstillet på Til.
 Spot Out-kanal
Dette bruges til at overvåge en specifik
kanal ved at forbinde en skærm til en SPOT
jack på bagsiden er produktet. Når du
bruger to skærme, kan en skærm bliv sat
til spot out overvågning. Dette giver 2 slags
funktioner: Viser kun spot out kanalen og auto
sekvensering af alle kanaler.
- Auto sekvenseringsopsætning spænder fra
kanal 1 til kanal 16.
- I auto sekvens mode, skifter kanalerne efter
tur.
- Perioden for auto sekvensering er den
samme som for Kamera Indstilling.
 Find Hændelsesovervågning
Dette er indstillet til at overvåge begivenheder
fra flere kanaler.
- Sluk: Begivenhed overvågning operere ikke i
Spot Out kanalen.
- 3sek, 5sek. 10sek, 20sek og 30sek: Indstiller
skærm perioden i Auto Sekvens mode.
- Kontinuerlig: Når begivenhedsovervågning
starter, forbliver skærmen tændt indtil du
trykker på ALARM knappen.
 Skærmudgang
Metoderne til video-output kan vælges mellem
Composite, VGA og Dual output-modus.
Systemet genstarter efter ændring af
metoderne til video-output.
- Composite video-output: overfører
composite output-signalet.
- VGA video-output: overfører VGA outputsignalet.
- Dual video-output: både composite og VGA
video-outputtet er anvendeligt til brug.
 PB-kanalplacering
Du kan designere afspil (PB) kanal lokation i
9-split mode.
Lige Ned: Afspilningskanalen er vist i nedre
højre side af skærmen.
Center: Afspilningskanalen er vist midt på
skærmen.
 Multikanalssekvens
Du kan indstille Auto Sekvens intervalen for
delte skærme. Tilgængelig intevaler er 3, 5, 10,
20 og 30 sekunder.
MENU OPSÆTNING
System
Kamera
Overvågning
Optagelsesindst
Hændelse Optag
Plan
Optagekvalitet
OPTAGEHASTIGHED
VARIGHED AF OPTAGELSE AF BEGIVENHED
Backup
Netværk
Flyt/Kontrol
Vælg
MENU
Ud
Optag Kvalitet & Auto Sletning
Optagekvalitet
Kam
1
2
3
4
5
6
7
8
Normal
Niveau4
Niveau4
Niveau4
Niveau4
Niveau4
Niveau4
Niveau4
Niveau4
Autosletning
Fra
01 Dag
Begiven.
Niveau4
Niveau4
Niveau4
Niveau4
Niveau4
Niveau4
Niveau4
Niveau4
Kam
9
10
11
12
13
14
15
16
Normal
Niveau4
Niveau4
Niveau4
Niveau4
Niveau4
Niveau4
Niveau4
Niveau4
OK
Begiven.
Niveau4
Niveau4
Niveau4
Niveau4
Niveau4
Niveau4
Niveau4
Niveau4
Aflys
menu opsætning _29
SHR-5162_DAN.indb 29
2007-8-2 18:02:28
 Optag Kvalitet
Du kan indstille kvaliteten af billedindspilningen
mellem Niveau8(Høj)~Niveau1(Lav).
 Auto Sletning
Hvis du vælger Til, kan du indstille antal dage
for adgangsbegrænsning. Hvis du stiller det til
3, kan du ikke søge data optaget på tidspunkt
mindst 3 dage før.
I tilfælde af SHR-5082/5080, vises kun 8
kanaler.
Optag Hastighed & Video Størrelse
NTSC
OPTAGEHASTIGHED
Kam
1
2
3
4
5
6
7
8
Normal
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
Begiven.
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
Kam
9
10
11
12
13
14
15
16
Videostørrelse
CIF(C)
Normal
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
Begiven.
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
7.5 ips
OK
Aflys
- Hvis resolutionen er indstillet til CIF og
antallet af Video Tændt kamerarer er fra 1 til
4, er IPS grænseværdi 30 ips for NTSC og
25 ips for PAL.
- Hvis resolutionen er indstillet til CIF og
antallet af Video Tændt kamerarer er fra 9 til
16, er IPS grænseværdien 3.7 ips for NTSC
og 3.1 ips for PAL.
- Hvis resolutionen er indstillet til CIF og
antallet af Video Tændt kamerarer er fra 5 til
8, er IPS grænseværdien 7.5 ips for NTSC
og 6.2 ips for PAL.
- Hvis resolutionen er indstillet til CIF og
antallet af Video Tændt kamerarer er fra 1 til
4, er IPS grænseværdien 15 ips for NTSC
og 12.5 ips for PAL.
 Videostørrelse
Vælg enhver af CIF og Half D1 (Halvdelen af
lodret oplysningen er samplet).
I tilfælde af SHR-5082/5080, vises kun 8
kanaler.
Begivenhed Optag Længde
Du kan indstille længden for begivenhed
optagelse.
PAL
OPTAGEHASTIGHED
VARIGHED AF OPTAGELSE AF BEGIVENHED
Kam
1
2
3
4
5
6
7
8
Normal
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
Begiven.
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
Videostørrelse
CIF(C)
Kam
9
10
11
12
13
14
15
16
Normal
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
Begiven.
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
6.2 ips
OK
Aflys
Kam
1
2
3
4
5
6
7
8
Prehænd
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
Posthænd
1 min.
1 min.
1 min.
1 min.
1 min.
1 min.
1 min.
1 min.
Kam
9
10
11
12
13
14
15
16
Prehænd
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
OK
Når du trykker på RECORD knappen, anvendes
optagrelateret indstillingerne.
 IPS (Billeder per sekund)
Du kan indstille billede optagelseshastighed
ved at bruge denne enhed. Denne hastighed
indikere hvor mange billeder der kan optages
per sekund
Med NTSC, kan du vælge mellem 30, 15, 7.5,
3.7, 1.8, 0.9 ips, og Sluk. I tilfælde af PAL, kan
du vælge mellem 25, 12.5, 6.2, 3.1, 1.5, 0.7
ips, og Sluk.
 Tilgænglig IPS grænseværdier variere
afhængigt af antal Video Tændt kameraer.
Video Tændt/Sluk indstillinger er aktiveret
i Kamera Konfiguration.
- Hvis resolutionen er indstillet til CIF (Common
Intermediate Format) og antal af Video Tændt
kamerarer er fra 9 til 16, er IPS grænseværdien
7.5 ips for NTSC og 6.2 ips for PAL.
- Hvis resolutionen er indstillet til CIF og
antallet af Video Tændt kamerarer er fra 5 til
8, er IPS grænseværdien 15 ips for NTSC
og 12.5 ips for PAL.
Posthænd
1 min.
1 min.
1 min.
1 min.
1 min.
1 min.
1 min.
1 min.
Aflys
 PreEve.
Før-Begivenhed
Sektion
Begivenhed tid
Hvis tiden er indstillet i dette felt, optages
billedet fra tidspunktet inden alam til
begivenhedstidspunktet. Tilgængelig værdier er
Sluk 5, 10, 20 og 30 sekunder.
 PostEve.
Begivenhed tid
Efterbegivenhedssektion
Hvis tiden er indstillet i dette felt, optages billidet
fra begivenhedstidspunktet til tidspunktet efter
alam. Til rådige verdier er Sluk 5, 10, 20 , 30
sekunder, 1min, 3min, 10min og 20min.
30_ menu opsætning
SHR-5162_DAN.indb 30
2007-8-2 18:02:29
BEGIVENHED OPTAG MODE
Bevægelse Opdagelse Indstilling
Den detaljeret liste for begivenhed mode
indstillinger er som følger:
Du kan konfigurere bevægelses
opdageslesrelateret opsætninger. Når
opdagelsesområdet er indstillet, opdager
systemet enhver bevægelse i området.
MENU OPSÆTNING
System
BEVÆGELSESDETEKTION INDSTILLING
Kamera
Overvågning
Optagelsesindst
ALARMDETEKTION INDSTILLING
BEVÆGELSESDETEKTION INDSTILLING
INDSTILLING AF VIDEO LOSS
Plan
Backup
Netværk
Flyt/Kontrol
Vælg
MENU
Ud
M.D State
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
omr.
Indstil
Indstil
Indstil
Indstil
Indstil
Indstil
Indstil
Indstil
Følsomhed Alarm-Ud
Meget Høj
Ingen
Meget Høj
Ingen
Meget Høj
Ingen
Meget Høj
Ingen
Meget Høj
Ingen
Meget Høj
Ingen
Meget Høj
Ingen
Meget Høj
Ingen
9-16
OK
Varighed
10 sek.
10 sek.
10 sek.
10 sek.
10 sek.
10 sek.
10 sek.
10 sek.
Aflys
Alarm Opdagelse Indstilling
ALARMDETEKTION INDSTILLING
Sensor
1
2
3
4
5
6
7
8
Tilstand
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
Kam
1
2
3
4
5
6
7
8
Alarm-Ud
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
9-16
OK
Varighed
10 sek.
10 sek.
10 sek.
10 sek.
10 sek.
10 sek.
10 sek.
10 sek.
Aflys
 Sensor State (Tilstand)
- Fra: Sensorer operere ikke.
- N.O (Normal Åben): Sensor forbliver åben
hele tiden. Men hvis det lukkes, vil der
komme en alarm. (A Kontakt)
- N.C (Normal Lukket): Sensor forbliver lukket
hele tiden. Men hvis det åbnes, vil der
komme en alarm. (B Kontakt)
 Kam
Bruges til at indstille et kamera der
synkronisere med den nuværende sensor.
Default indstillingen følger sensor nummer. En
sensor kan synkroniser med flere kameraer så
flerværdier kan vælges.
Dukan indstille en præ-sæt for hvert kamera til
at synkronisere sensorer med kameraer. Hvis
en sensor udløser det tilhørende kamera, kan
kameraet vise dig præ-sæt placeringen.
 Alarm-Ud
Den bruges til at indstille Alarm-Ud placeringen
når en alarm indtræffer. På nuværende
tidspunkt er 5 Alarm-Ud tilgængelig. Vælg
en alarm-fra for at synkroniser med den
nuværende sensor. Men flerværdier kan
vælges.
 Varighed
Kan bruges til at indstille Alarm-Ud periode.
Når en alarm indtræffer, er alarmen output for
nuværende tidspunkt. Du kan vælge enten
Sluk, 3sek, 5sek, 10sek, 20sek, 30sek, og
Kontinuerlig.
 M.D State
- Fra: Bevægelse opdagelse operere ikke.
- Til: Bevægelse opdagelse er aktiv.
 omr.(Område)
Dette bruges til at indstille et bevægelse
opdagelsesområde. Det er ikke tilladt at indstille
4 ekstreme rækker (Op, Ned, Venstre, Højre)
da displayets grænse regioner ikke kan variere
i følge skærm specifikaiton.
- Vælg alle: Vælg hele området.
- Vælg en: Vælg en blok enhed for hver
tidspunkt.
- Vælg Quater: Vælg et kvart enhed på
skærmen for hver tidspunkt.
- Ryd alle: Slet hele selektionen.
- Gem & Afslut: Gem indstillingerne og exit:
- Ud: Exit uden at gemme.
05 MENU OPSÆTNING
Hændelse Optag
Kam
1
2
3
4
5
6
7
8
Vælg alle
Vælg en
Vælg Quater
Ryd alle
Gem & Afslut
Ud
I tilfælde af SHR-5082/5080, vises kun 8
kanaler.
menu opsætning _31
SHR-5162_DAN.indb 31
2007-8-2 18:02:32
 Følsomhed
Dette bruges til at indstille sensitivitet for
bevægelsesopdagelse. Tilgængelige værdier er
Lav, Medium og Meget Høj.
 Alarm-Ud
Den bruges til at indstille Alarm-Ud placering
når en alarm indtræffer. På nuværende
tidspunkt er 4 Alarm Ude tilgængelig. Vælg
en alarm-fra for at synkroniser med den
nuværende sensor. Men flerværdier kan
vælges.
 Varighed
Kan bruges til at indstille Alarm-Ud periode. Når
en alarm indtræffer, er alarmen output for præsæt tidspunkt. Du kan vælge enten Sluk, 3sek,
5sek, 10sek, 20sek, 30sek, og Kontinuerlig.
I tilfælde af SHR-5082/5080, vises kun 8
kanaler.
Video Tab Opdagelse Indstilling
Du kan konfigurere Video tab relatered
opsætninger. Hvis noget video tab er opdaget,
vil den tilhørende alarm blive udløst.
INDSTILLING AF VIDEO LOSS
Kam
1
2
3
4
5
6
7
8
Video Tab Status
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
Fra
Alarm-Ud
1
2
3
4
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
9-16
Varighed
10 sek.
10 sek.
10 sek.
10 sek.
10 sek.
10 sek.
10 sek.
10 sek.
OK
Aflys
 Video Tab Status
- Fra: Bevægelse opdagelse operere ikke.
- Til: Video tab opdagelse er aktiv
 Alarm-Ud
Den bruges til at indstille Alarm-Ud placering
når video tab er opdaget. På nuværende
tidspunkt er 4 Alarm Ude tilgængelig.
 Varighed
Kan bruges til at indstille Alarm-Ud periode.
Når en alarm indtræffer, er alarmen output for
nuværende tidspunkt. Du kan vælge enten
Sluk, 3sek, 5sek, 10sek, 20sek, 30sek, og
Kontinuerlig.
Optage schema
Skeamtisering er mulig ved at vælge dage of
tids blokke. Default indstilling er Begivenhed
Optagelse. Optagelse starter automatisk i følge
skemaet.
Indsp. plan
Alle
S
M
T
O
T
F
L
F
Fortløbende Optagelse
Hændelse Optag.
Begge(Fortløb, Hændelse)
PLAN
Du kan konfigurere skema-relatered opsætninger
her.
OK
Aflys
 CH >: Kopier værdien af Kanal 1 til alle
kanalerne efter der er trykket på den.
 0 til 23: Tidsværdier for vandret række.
 S til F: Dage (Søndag til Lørdag) og Feriedage (H).
 Alle: Tryk på denne og den skifter de
overordnet indstillinger i det nuværende vindue
til Kontinuerlig, Begivenhed Optag og Begge i
rækkefølge.
 Fortløbende Optagelse
Optagelse følger indstillingerne konfigureret
i Optag Mode. For mere information se
“Skema Optagelse” i Kapitel 7. Det er vist i
gult, mens begivenhed optagelse er vist i blåt
og begge optagelse i rødt. Når intet er anvist
vil det blive vist i gråt.
 Hændelse Optag.(Hændelse Optagelse)
Optagelse starter automatisk når en
begivenhed (alarm, bevægelse opdagelse og
video tab) indtræffer indenfor en indstillingstid.
Optagelsen følger indstillingerne konfigurret i
Hændelse Optegnelse For mere information
se “Begivenhed Optegnelse” i Kapitel 7.
 Begge (Fortløb, Hændelse)
Begge optagelser er anvedt på samme tid.
 Ferie
Hvis du trykker på Ferie, vil et kalender vindue
komme frem så du kan angive ferie. Placere
cursoren på en dato og tryk på ENTER
knappen, så kan du instille dato eller dagen
i måneden som ferie. (Du kan også indstille
begge muligheder som ferie).
Opsætning af feriefunktion
Feb
Søn
I tilfælde af SHR-5082/5080, vises kun 8
kanaler.
Ferie
4
11
18
25
Mon
Tue
Feb / 08
Wed
5 Feb/ 62. / Tor
12
13
19
OK20
26
27
7
14
21
28
Thu
1
8
15
22
Aflys
29
Fri
2
9
16
23
OK
Lør
3
10
17
24
Aflys
I tilfælde af SHR-5082/5080, vise kun 8
kanaler.
32_ menu opsætning
SHR-5162_DAN.indb 32
2007-8-2 18:02:34
Alarm Ud Skema
Du kan skematise det automatiske output for
alamer.
Alarm Ud Skema
Alarm 1
Alarm 2
Alarm 3
Fra
Til
Hændelsesdreven
Alarm 4
Ferie
OK
Bip
Aflys
Skeamtiseringen vil blive aktiveret ved at vælge
alamer, dage og tidsblokke. Default indstillingen
er Hændelsedreven. For hver alarm eller bip,
kan du aktivere eller deaktiver alarm. I tilfælde af
Hændelsedreven, kan alarmen kun blive sendt når
en begivenhed er angivet.
 AO >: Den indikerer Alarm Out. Alle alarmer
ændres i henhold til Alarm1, når der trykkes på
den.
 0 til 23: Tidsværdier for vandret række.
 S til F: Dage (Søndag til Lørdag) og Feriedage (H).
 Alle: Tryk på denne og den skifter de overordnet
indstillinger i det nuværende vindue til Sluk,
Tændt og HændelseDreven.
 Fra: Indstilles til ikke at udsende en alarm under
indstillingstiden.
 Til: Indstilles til at udsende en alarm under
indstillingstiden.
 Hændelsesdreven: Indstilles til at udsende
en alarm, når der opstår en begivenhed under
indstillingstiden.
 Feriedag
Hvid du trykker på Ferie, vil et kalender vindue
komme frem så du kan angive feriedage. Placer
cursoren på en dato og tryk på ENTER knappen
for at færdigøre angivelsen. (Når der trykkes på
ENTER knappen igen vil indstillingern blive aflyst).
NETVÆRK
Du kan konfigurere netværkrelateret indstilling for
netværk forbindelse.
IP Indstillinger
IP-INDSTILLINGER
Tilslutningstilstand
Båndbredde
Admin Kodeord
Brugeradgangskode
IP
Gateway
Subnet-maske
DNS
ADSL-BRUGER-ID
Kodeord
Statisk IP
2 Mbps


192.168.001.201
192.168.001.001
255.255.255.000
168.126.036.001
ID
ADVARSEL
05 MENU OPSÆTNING
AO
Alle
S
M
T
O
T
F
L
F
 Tilslutningstilstand
Vælg en netværkstype som er forbundet til
hoveddelen af dette produkt.
- Statisk IP: Når hoveddelen er forbundet til
netværket ved brug af statisk IP’er.
- Dynamisk IP: Når hoveddelen er forbundet til
netværket ved brug af dynamisk IP’er leveret
af DHCP.
- ADSL (PPPoE): Når hoveddelen er forbundet
til ADSL netværket ved brug af Point-toPoint Protokol over Ethernet (PPPoE).
 Båndbredde
Vælg en netværkshastighed fra Ubegrænset,
2 Mbps, 1.5 Mbps, 1 Mbps, 800 Kbps, 600
Kbps, 500 Kbps, 400 Kbps, 300 Kbps, og 128
Kbps. Hvis fobindelsen er opnået via ADSL,
kan du kun vælge en båndbredde på 600 kbps
eller mindre.
 Admin Kodeord
Det bruges til forbindelse mellem Smart
Viewer og dette produkt ved brug af Admin
privilegerne. Kodeordet kan være op til 8 tal.
Tryk på ENTER knappen og indtast de tal du
vil have ved brug af NUMERISK knapperne
Default Admin kodeordet er “4321”.
 Brugeradgangskode (User Password)
Det bruges til forbindelse mellem Smart
Viewer og dette produkt ved brug af bruger
privilegerne. Kodeordetet kan være op til 8 tal.
Tryk på ENTER knappen og indtast de tal du
vil have ved brug af NUMERISK knapperne
Default bruger kodeordet er “4321”.
Med bruger prvilegier kan du ikke få adgang til
både Menu Opsætningsvinduet i DVR og DVR
Opsætningsskærm i SmartViewer.
1. Hvis hoveddelen af dette
produkt er forbundet til et
højhastighedsnetværk som LAN,
er det anbefalet at indstille en
højere båndbredde end 1 Mbps.
2. Hvis anordningen er forbundet
til et netværk ved brug af ADSL
eller laver båndbredde, indstil
båndbredde ikke til at overstige
600 Kbps og indstil optag mode
til ikke at overstige CIF (standard).
Indstilling af en højere båndvidde
eller højere optagelse mode for
netværk miljøet understøttende et
lavt båndbredde kan forårsage et
netværk overbelastning. Dermed
vil forbindelse til Smart Viewer eller
image overvågning måske ikke
fungere ordentligt.
3. Når forbindelsesmode er indstillet
til ADSL, er båndbredden fastsat til
300Kbps.

OK
Aflys
menu opsætning _33
SHR-5162_DAN.indb 33
2007-8-2 18:02:35
 IP
Indstil IP adressen for hoveddelen af
produktet for at forbinde til netværket. Hvis
forbindelsemode er indstillet til Statisk IP,
indtsat IP adressen. Hvis forbindelsemode
er Dynamisk IP eller ADSL (PPPoE), vil IP
adresen allokeret af DHCP serveren eller
ADSL selskab kom frem automatisk. I tilfælde
af DHCP eller ADSL fobindelsesfejl, vises
værdien “000.000.000.000”. Så tryk OK
for at genforsøge af forbinde for at hente IP
adressen. Hvis forbindelsesfejl fortsætter, sluk
maskinen for et stykke tid og re-boot systemet
for at forsøge igen.
 Gateway
I tilfælde af Statisk IP, indstil gateway adressen
angivet. Med Dynamisk IP eller ADSL, vil
adressen blive allokeret automatisk.
 Subnet-maske
Indstil angivet subnet mask adressen.
 DNS
Indstil DNS adressen. Default værdien er
“168.126.63.1.” Hvis du har svært ved at
forbinde til netværket når du bruger DHCP
eller ADSL, kontakt netværkschefen eller ADSL
selskabsmedarbejder for at indstille en ny DNS
adresse.
 ADSL-BRUGER-ID
Hvis produktet er forbundet til et ADSL
netværk, indtast bruger ID’et til ADSL
selskabet. Du kan indtaste bruger ID ved brug
af det vituelle tastatur med op til 40 bogstaver,
uafhængig af alfabet, nummer og symboler.
 Kodeord
Hvis produktet er forbundet til et ADSL netværk,
indtast bruger kodeord til ADSL selskabet. Du
kan indtaste bruger ID ved brug af det vituelle
tastatur med op til 40 bogstaver uafhængig af
alfabet, nummer og symboler.
ADVARSEL
I tilfælde af ADSL, er audio ikke spillet
på SmartViewer. Vær sikker på at
der er indstille IP,port, Subnet mask,
gateway og DNS for at forbinde Smart
Viewer til produktet.
Forkerte indstillinger kan resultere i
ikke at kunne forbinde til produktet.
Kontakt venligst netværkschefen eller
ADSL selskabets personale for at få de
korrekte indstillingsværdier.
Transfer Protokol Indstillinger
Du skal konfiguere data transer protokol relateret
indstillinger for at kunne bruge netværket til at
overføre data.
Overfør Protokol Indstillinger
Protokoltype
Port(TCP)
Port(UDP)
UniCast / MultiCast
Multicast IP
TTL
DDNS-site
Host-navn
Brugernavn
Brugeradgangskode
UDP
554.555.556.557
8000-8159
Unicast
224.126.063.001
005
Fra

OK
Aflys
 Protokoltype
Vælge enhver af TCP og UDP. Hvis du har valgt
ADSL i IP Opsætning, er kun TCP tilgængelig.
I dette tilfælde er audio transmission ikke
tilgængelig.
 Port(TCP)
Vælge et nummer mellem 554 til 2046 ved
brug af OP/NED retningsknapperne og port
nummer vil skifte med 4. Når det først port
nummer er afgjort vil de følgende 3 nummer
blive ændret.
 Port(UDP)
Vælge et nummer mellem 8000 til 9760 ved brug
af OP/NED retningsknapperne og port nummer
vil skifte med 160. Når det først port nummer er
afgjort vil de følgende nummer blive ændret.
 Unicast/Multicast
Vælg enhver af Unicast og Multicast. Unicast
er indstillet som default. Når du vælger
Multicast, er multicast IP’en aktiveret og du
kan indtaste en adresse mellem 224.0.0.0
til 239.255.255.255 ved brug af OP/NED
retningsknapper.
 TTL
Indtast et nummer mellem 0 og 255. Du kan
kun indtaste når Multicast er valgt. Default
værdien er “5.”
 DDNS-site
Vælg et DDNS site. Denne DDNS opsætning
er nødvendig for at se overvågningsskærmene
fra fjern computeren der køre Smart Viewer.
Tilgængelige værdier er Sluk, Samsung
DDNS, dyndns.com, no-ip.com, og changeip.
com. Hvis du vælger Sluk, vil IP’en ikke blive
registreret i DDNS.
- Hvis du vælger Samsung DDNS, registrere
TCP IP’en i DDNS der køres af Samsung.
For at konfigurere DDNS-relateret indstillinger
i SmartViewer, vælg Opsætning >
Site Opsætning > DVR Registrering og
opsæt adressetypen med MAC Adresse
og registrere så MAC adressen der er vist i
System Information og Opsætnings menu
(eller du kan får Ethernet adressen på side
mærket det sidder på produktet).
- Ved brug af gratis offentlig DDNS
hjemmesider så som dyndns.com, no-ip.
com, og changeip.com, kan du få en URL
ved at register en dynamisk IP. Efter den
aktion er tilendebragt, indtast host navn,
brugernavn og kodeord i dette vindue.
34_ menu opsætning
SHR-5162_DAN_5.indd 34
2007-09-19 ¿ÀÀü 9:12:08
 Overfør videotab: Indstil til Til for at vise video
tab begivenheder i Smart Viewer.
 Overfør systemlog: Indstil til Til for at vise
system logs så som kritiske system fejl.
ADVARSEL
Selv hvis denne funktion er indstillet
til Til,enhver callback besked vil ikke
blive skabt medmidre indstillingerne
for alarm, bevægelse opdagelse, og
video tab er indstillet i Begivenhed
Fortegnelse.
For at få callback beskeder fra
SmartViewer klik Callback.
Transfer Billede Indstillinger
Du kan konfigurer video størrelsen og kvalitet til
overførsel af billeder.
05 MENU OPSÆTNING
 Hvis du indstiller den offentlig DDNS
(dyndns.com, no-ip.com, or changeip.
com), vil det tage ca, 30 til 60 sekunder
at få IP adressen for host navnet (URL)
til at blive opdateret i DNS’en.
 For at forbinde dette produkt til en IP
router, skal du angive en port for dette
produkt i routerens opsætningsmenu.
Dette produkt har 4 porte til TCP
kommunikation. Til at bruge DHCP
funktionen leveret af IP routeren til at
allokere den dynamiske IP til produktet,
angiv en port for IP’en det er allokeret
af IP routerens opsætningsmenu. Ved
brug af IP router, er det anbefalet at
bruge en fast IP. Til dette formål, indstil
IP adressen og port nummer der er
allokeret til dette produkt, vælg Statisk
IP i forbindelses mode og indtast IP
adresen der er angivet til IP routeren. For
mere information om brug af IP routeren,
se bruger manualen for IP router eller
kontakt fabrikanten.
Billedindstillinger
Videostørrelse
Kvalitet
CIF
Meget Høj
Callback Indstillinger
Dette konfiguration er brugt for at videreformidle
callback bekeder til IP når SmartViewer kører.
Når enhver alarm, bevægelse eller video tab
begivenhed sker, vil systemet automatisk
forbinde til tilhørende DVR for at vise callback
beskederne.
CALLBACK-INDSTILLINGER
Til /Fra
IP-adresse
Port(UDP)
Prøv igen
Overfør alarm i
Overfør bevægelsesdetektion
Overfør videotab
Overfør systemlog
Til
192.168.001.010
7900
05
Fra
Fra
Fra
Fra
OK
OK
Aflys
 Videostørrelse: Vælg enhver af CIF og Half D1.
 Kvalitet: Vælg en af Meget Høj, Høj, Standard
eller Lav.
WebViewer Port Indstil
Du kan konfigurere portnummeret for Web
Viewer.
WebViewer Port Indstil
Aflys
Port
 Til/Fra: Sluk er default. For at bruge callback
funktionen, vælg Til.
 IP-adresse: Brug OP/NED retningsknapperne
til at instille TCP IP adresen på den PC hvor
SmartViewer kører.
 Port (UDP): Brug OP/NED retningsknapperne
til at indstille et port nummer mellem 7900 og
7999. Nummer skifter med 1. Du er også nød
til at indstille port værdi i Callback Forbindelse
menu for SmartViewer opsætning.
 Prøv igen: Vælg et nummer mellem 1 og 20.
Nummeret skifter med 1.
 Overfør alarm i: Indstil tilTændt for at vise
alamer i Smart Viewer.
 Overfør bevægelsesdetektion: Indstil
tilTændt for at vise bevægelse opdagelse
begivenheder i Smart Viewer.
080
OK
Cancel
 De tilgængelige porte er dem fra 80 til 60080.
 Hvis du sætter portnummeret i stedet for 80
(standardværdi), er det nødvendigt at indtaste
portnummeret i adressebjælken på Webbrowseren. (for eksempel
http://218.209.27.130:500)
menu opsætning _35
SHR-5162_DAN_5.indd 35
2007-8-3 13:28:19
KONFIGURING AF NETVÆRK
I tilfælde af UDP transfer protokol
Port konfiguration for forbindelse af
Samrt Viewer
 TCP portene vil blive brugt til SmartViewer
forbindelse og UDP porte vil blive brugt til
strøm overførsel.
 Når Multicast er indstillet
- Både MultiCast IP og TTL felte er aktiveret.
- MultiCast IP er gruppe adressen (D-Class IP
Adresse: 224.0.0.0 til 239.255.255.255) for
multicast transfer.
- TTL(Time To Live) indikerer hvor mange
router vil passere for multicast transfer.
- Når du ikke bliver tilladt brug af mulitcast
gennem Netværket (LAN eller ADSL) da
både Indstil og SmartViewer er installeret,
beskeden “Ikke Forbundet” vil blive vist på
Smart Viewer skærmen. Venligst ændre
indstillingerne for TCP eller UDP.
 Dårlig billed problem i SmartViewer
- Når båndbredden af netværket er mindre
end kvantiteten af overførsels strøm packets,
er det viste billede nogle gange dårlig. Indstil
båndvidde i IP Indstilling til værdier laver end
indeværende indstilling. (I tilfælde af ADSL,
er det anbefalet at indstille 300Kbps eller
600Kbps for båndvidden.)
- Hvis det ikke hjælper, så skift protokol typen
til TCP.
 For at instil TCP port for DVR registration i
SmartViewer, skal værdien være den samme
som for dette produkt.
 For at bruge IP routeren, skal du forwarde de
aktivert porte.
- For TCP, indstil designeret 4 porte i IP
Routeren.
- For UDP, instil designeret 4 TCP porte og
160 UDP porte som er instillet i IP Routeren.
I tilfælde af TCP transfer protokol
Portene allokeret til TCP vil blive brugt til
forbindelse kontrol og strøm overførsel af Smart
Viewer.
36_ menu opsætning
SHR-5162_DAN.indb 36
2007-8-2 18:02:36
backup
Hvis der er en predifineret anordning forbundet
vil vinduet vise anordnings informaiton some
ledig place og lign. Du kan også bruge BACKUP
knappen på forsiden af din DVR.
ADVARSEL
Start Dato/Tid
Slut Dato/Tid
2007-01-31 10:17:10
CH
CH
CH
CH
CH 1
CH 5
CH 9
CH 13
Mappe/Filnavn
2007-03-31 10:17:20
CH 2
CH 6
CH 10
CH 14
CH 3
CH 7
CH 11
CH 15
20070131/ 1017
AVI
Vælg/Fri : 0.00/410.91M(0.00%)
Backup Enhed : CD/DVDW SH-S182D
CD/DVD
CH 4
CH 8
CH 12
CH 16
Tjek
Start
Aflys
For at konfigurere de relateret
indstillinger.
1. Indstil start dato og tid ved brug af Retnings
knapperne og ENTER knappen.
2. Indstil slut dato og tid ved brug af Retnings
knapperne og ENTER knappen.
3. Vælg en kanal for backup brug Retnings
knapperne og ENTER knappen.
4. Valgfri: Hvis du ønsker at ændre det
nuværende fil navn, brug det virtuelle
tastatur. Fil navn format er HHMM (maximum
4 tal) og formaten af mappe er ÅÅÅÅMMDD.
5. Når flere anordninger er forbunder, tryk USB
Hukommelse i den nedre venstre hjørne
for at vælge en backup anordning. Hvis du
vælger den indbygget CD eller USB CD/
DVD, optagelsesformatet er fastsat til AVI.
Når Tjek er valgt, fil størrelse af den valgte
tid og kanal og resterende hukommelses
størrelse af anordningen vises.
6. Når alle indstillinger er komplet tryk Start
for at begynde backup processen. Når
Backupen starter, vises backup fremdriften.
Hvis du vælger Stop i fremdrift vinduet,
stopper backupen. Hvis du vælger Exit,
ændre skærmen til øvre menu unden at
stoppe backup.
SHR-5160 og SHR-5080 indeholder ikke
den indbyggede DVD-skriver, så backupfunktionen er ikke tilgængelig for den
indbyggede CD/DVD.
WARNING
06 BACKUP
Backup
[I Backup Proces]
Hvis du trykker Ud mens backupen er
i fremdrift vil skærmen gå til øvre menu
men det påvirker ikke backup processen.
Kørselshastigen af produktet kan være laver
mens backupen er i fremdrift.
Når backuppen foretages på USB CD/DVD
eller hukommelse., du kan ikke bruge den
faktiske kapacitet af anordningen fordi en
del af kapaciteten er i brug for systemet.
Anordningen understøtter ikke backup for
hukommelses kort, flash cards, og memory
sticks så som SD, CF. MMC, etc. Den
virtuelle tastatur understøter ikke indtastet
speciale tegn og mellemrum.
Når CD eller DVR er fejlbehæftet, dets
bakke vil tit åbne og luikke og så vil
backupen fejle. I dette tilfælde prøv igen
backuppen efter skift af media
Backup dataen kan blive beskadiget ved
overflade tilstand af diskketen under brug af
CD eller DVD.
Filnavnet bliver oprettet med startiden på
backup-dataen.
(ÅÅÅÅMMDD)/(TTMM+ fire cifre fra
serienummeret)
Backup-filen kan blive opdelt i de følgende
tilstande:
- Forskellige enheder i filstørrelsen (1GB for
DVD, 2GB for andre)
- Ændring i indspilningstilstande
- Diskontinuerlig dataindspilning
Der kræves codec for at afspille en AVI-backupfil, som også bliver kopieret sammen med
installationsfilen i AVI-backup-processen. Kør
en codec-opsætningsfil, “MP4Codec.exe”, for
at installere codecet på PC’en. “INDEX.xml”
bliver inkluderet i AVI-backup-filen, som gør dig
i stand til at undersøge og få vist en ønsket fil,
når det passer dig.
I tilfælde af USB ekstern HDD og USBflashhukommelse er backup kun tilgængelig
med formateringen FAT32-partition.
For at formatere FAT32, skal du formatere
enheden som FAT32 i PC’en eller slette
enheden i menuen Lagerkonfiguration, der giver
mulighed for at sikkerhedskopiere filer.
I tilfælde af støtte-enheder bedes du kontrollere
kompabilitetslisten over lagringsenheder.
Listen over de enheder, der er kompatible
med Samsung DVR, kan rekvireres hos din
forhandler.
Sikkerhedskopieringen af AVI-formatet kan tage
længere tid afhængig af kanalens nummer og
DVR’ens driftsmiljø (for eksempel indspilning,
netværk).
Itilfælde af SHR-5082/5080, kun 8 kanaler
vises.
backup _37
SHR-5162_DAN.indb 37
2007-8-2 18:02:37
PTZ kamera kontrol
PTZ KAMERA KONTROL
MODE
Du skal tjekke at rigtige PTZ kamera indstillinger
er allokeret for PTZ anordning opsætning i
Kamera menu.
knappen. Enkel Skærm PTZ Kamera Kontrol
Mode, ændres farven på PTZ signalet fra
hvid til gul. I denne mode, kan du scanne og
vippe kameraet og zoom in på skærmen. Den
undersøtter også forskellige funktioner som
Genindstil, Kamera Menu m.v.
2007 - 03 - 11
PTZ-ENHED
Kam
1
2
3
4
5
6
7
8
ID
000
001
002
003
004
005
006
007
Protokol
Samsung
Vic
Pan.
AD
Phi.
Ern.
Pel-D
Pel-P
Baudrate
38400
38400
19200
38400
38400
38400
19200
19200
Pari
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Data
8
8
8
8
8
8
8
8
09:27:16
Stop
1
1
1
1
1
1
1
1
CAM 01
Seriel tilstand
Halv Duplex
9-16
OK
Aflys
I tilfælde af SHR-5082/5080, kun 8 kanaler
vises.
 Tryk på PTZ knappen i live mode for at aflyse
PTZ kamera kontrol funktion. Efter aflysning,
PTZ signalet på Auto Sekvens går fra hvid til
gul.
Når PTZ konfigurationen er komplet, vises PTZ
skiltet ( PTZ ) på live skærmen.
 YDu kan ikke bruge PTZ anordningen og
fjenbetjening på samme tid på grund af
kommunikationsproblemer.
 I PTZ kontrol mode, PTZ mode af DVR er
aflyst når fjernbetjeningen er forbundet.
Når fjernbetjening er afbrudt, skiftes til
PTZ mode. Referer til bruger manual for
fjernbetjening til kontrol PTZ anordningen
ved brug af fjernbetjening.
 Når der bruges fjernbetjening der er kørt
af Samsung protekol, det direkte kamera
kontrol er aktiveret.
 Hvis der ikke er nogen PTZ kontrol
aktivitet med maximum 5 minutter,
PTZ mode er automatisk aflyst. Så er den
kontrolleret af fjenr viewer.
 Hvis du trykker på ENTER knappen i den
splittede skærm, kommer en blå bjælke frem
for valg handling. Brug Retnings knapperne
til at flyt denne bjælke indtil du når den kanal
der har PTZ signalet tryk PTZ knappen i front
panelet eller fjernbetjening for at komme ind
til PTZ Kamera Kontrol Mode. I PTZ Kamera
Kontrol Mode, ændres farven på PTZ signalet
fra hvid til gul. I denne mode, kan du scanne
og vippe kameraet og zoom in på skærmen.
BASIS PTZ OPERATIONER
Når man bruger fjernbetjening er det muligt at
kontrollere kamera med fjernbetjening kørt af
Samsung protekol. Hvis der ikke er PTZ kontrol i
5 minuter fra DVR’en, denne mode er automatisk
aflyst. Så er den kontrolleret af fjen viewer.
PTZ
TELE
VIDDE
VIEW
FØR-INDST
 En anden PTZ kamera kontrol udføres i en
enkel skærm. Tryk på kanal nummer knappen
på front panelet eller fjernbetjening for at
vælge PTZ aktiveret kanal og tryk på PTZ
PTZ
TELE
VIDDE
VIEW
FØR-INDST
38_ PTZ kamera kontrol
SHR-5162_DAN.indb 38
2007-8-2 18:02:50
3. Tryk på HØJRE retning knappen for at flytte
cursoren til højre og tryk ENTER knappen.
Fortag nu PTZ operationerne for at få den
ønskede skærm position og tryk på ENTER
knappen igen for at komme ud af PTZ
bevægelsesmode.
4. Tryk på ENTER knappen i Position Navn
feltet for at åbne det virtuelle tastatur. Indtast
nu position navn ved bruaf af det virtuelle
tastatur og tryk OK for at bekræftige inputet.
Hvis du ønsker at slette begge positioner
og positions navn og vælg Slet der er
lokeret i samme række. Hvis du trykker
Slet, alle positioner og positions navne er
flyttet.
FØR INDSTILLING
En før indstilling er en specifik position af PTZ
kamera og du kan gemme positioner op til 20.
For AD Protokol PTZ kamera, du kan kun
lager op til 7 før instillinger.
For at indstille en før indstilling
1. Tryk på PRESET (FØR INDSTILLING)
knappen på front panelet eller fjernbetjening
ENkel Skærm PTZ Kamera Kontrol Mode
tilføj valg Før indstilling.
PTZ
TELE
Preset
VIDDE
VIEW
Menuen Kamera
FØR-INDST
KAMERA MENU INDSTILLING
07 PTZ KAMERA KONTROL
 SCAN
Brug VENSTRE/HØJRE knapper på front
panelet eller fjernbetjening i PTZ Kamera
Kontrol Mode til at kontrollere kameraet
horizontalt.
 VIPPE
Brug OP/NED knapper på front panelet eller
fjernbetjening i PTZ Kamera Kontrol Mode til at
kontrollere kameraet vertikalt.
 ZOOM
Tryk TELE/VIDDE knapper på front panelet
eller fjernbetjening i PTZ Kamera Kontrol Mode
til at zoome ind og ud af det viste image.
PTZ kamera kommer med egen menu. Denne
menu gør det muligt for dig at definer flere
tilstande for PTZ kontrol.
Kun Scan og Samsung protekol kameraer
er autoriseret for denne opsætning.
For at flytte menu skærmen tryk på PRESET
knappen på front panelet eller fjernbetjening i
Enkel Skærm PTZ Kamera Kontrol Mode.
PTZ
VIDDE
TELE
VIEW
FØR-INDST
Ud
Preset
Menuen Kamera
Ud
2. Tryk på ENTER knappen.
** MAIN MENU V2.0 **
Nej
1
2
3
4
5
6
7
8
Forrige
Positionsnavn
Næste
Slet
Slet
Slet
Slet
Slet
Slet
Slet
Slet
Slet
PTZ-kontrol
CAMERA...
VIDEO SET...
PRESET...
AUTO SET...
OTHER SET...
Ud
For at vende tilbage til øvre menu, tryk på
PRESET knappen.
PTZ kamera kontrol _39
SHR-5162_DAN.indb 39
2007-8-2 18:02:57
FØR INDSTILLINGVIEW
PTZ
VIDDE
TELE
VIEW
FØR-INDST
Den nuværende indstilling giver dig mulighed
for at flytte nuværende position ved brug af PTZ
kameraet.
Tryk på VIEW knappen på front panelet eller
fjernbetjening Enkel Skærm PTZ Kamera Kontrol
Mode for at vælge Før indstilling.
PTZ
TELE
VIDDE
VIEW
FØR-INDST
Før indst Auto Pano
Scan
Mønster
EXIT
Samsung:
Før indst Auto Pano
Preset
Auto Pan
Scanning
Mønster
Sekvens
Sort
EXIT
Ud
Panorere:
(Eksempel: Samsung Protokol)
Rul cursoren ned indtil det når den nuværende
position som du ønsker og du kan tjekke den fra
skærmen til højre.
Før indst Auto Scan
Nej
1
2
3
4
5
6
7
8
Forrige
Positionsnavn
Ramme Scan
Mønster
EXIT
Pel.
Efter du har valgt en handling tryk ENTER
knappen. Så er den valgte handling markeret og
bevæger sig. Hvis du vælger en anden handling
under handlingen, den forrige hanling er ikketjekket og den valgt handling er markeret.
Næste
Ud
ANDEN VIEW
Tryk på VIEW knappen på front panelet eller
fjernbetjening Enkel Skærm PTZ Kamera Kontrol
Mode for at bruge anden viewing kontrol.
ISamsung, Pan., Pel.-P, og Pel.-D protokol
PTZ kameraer understøtter følgende
operationer:
 Samsung: Auto Panorer/Scan/Mønster
 Panorere: Auto Panorere/Sekven/
Sortere
 Pel.(P,D): Auto Scan/Ramme Scan/
Mønster
Preset
Auto Pan
Scanning
Mønster
Ud
(f.eks. Samsung Protekol)
Hvid du foretager PTZ handlinger mens en
handling er igang, eller indtast Før indstilling eller
Kamera Menu Indstilling mode, den nuværende
handling stoppes og ikke-tjekket.
Selv om systemet er genstartet under handling,
den indstillede handling starter og forbliver
markeret.
40_ PTZ kamera kontrol
SHR-5162_DAN_7.indd 40
2007-8-3 13:29:26
optager
REC (NORMAL OPTAGELSE)
WARNING
Hvis opgaven som har behov for at
standse optagelsen (tidsændring, fil
sletning, HDD forbindelse/afbrud mm)
er gennenført under optagelsen, vil
den nuværende optagelsesprocess
standse.
OPTAG SKEMA
Mens Skema optagelse eller Skema/Begivenhed
Optagele er sktive, starter skema optagelse
automatisk. Når en skema optagelse er igang,
vil Optager ikonet optræde på skærmen.
Indsp. plan
Alle
S
M
T
O
T
F
L
F
Fortløbende Optagelse
Hændelse Optag.
Begge(Fortløb, Hændelse)
Ferie
OK
Aflys
08 OPTAGER
Tryk på OPTAGE knappen starter optagelse
som instillet i Optagelsesindst. Da er REC LED
lyser og Optager ikonet vises på skærmen. Mens
optagelse på HDD er i gang, HDD LED blinker.
Under optagelse, kan maskinen standses ved at
tryk på OPTAGE knappen igen. Hvis optagelsen
standser, slukker REC LED’en.
Hvis Begivenhed Optagelse er aktive, vil
optagelse begynde ved hver begivenhed. I
så fald, vil optagelsen blive udført i henhold til
indstillingerne (video størrelse, optagelseskvalitet,
billede hastighed, før-alarm of efter alarm).
Selv i tilfælde af en begivenhed, vil
begivenheds optagelsen ikke starte når
begivenhedsoptagelsen eller skema/
begivenhedsoptagelsen er indstillet
sammen med skema optagelsen.
I tilfælde af SHR-5082/5080, kun 8 kanaler
vises.
Begivenhed Optagelse
Følgende er begivenhed optagelse tilfælde:
 Alarm Registrering
Optagelse starter når sensor tilsatnd er indstillet
til N.O eller N.C (MENU OPSÆTNING >
Hændelse Optag > ALARMDETEKTION
INDSTILLING).
 Bevægelse Registrering
Optagelse starter når bevægelse registrerings
tilstand er indstillet til Tænd (MENU
OPSÆTNING > Hændelse Optag >
BEVÆGELSESDETEKTION INDSTILLING).
 Video Tab Registrering
Optagelse starter når video tab tilstand er
indstillet til Tænd (MENU OPSÆTNING >
Hændelse Optag > INDSTILLING AF VIDEO
LOSS).
 Begivenhed Optagelse Mode
Når en begivenhed indtræffer, indstilles
optagelsesmønstret. Når Før begivenhed er
indstillet til Til, optager systemet billeder inden
en evt. begivenhed. Ligeledes, når en Efterbegivenhed er indstillet til Til, optages billeder
efter begivenheden. Se side 30 “Begivenhed
Optag Længde” for yderligere information.
optager _41
SHR-5162_DAN.indb 41
2007-8-2 18:03:06
søg og afspil
INDEN ANVENDELSE
For at foretage kalender søgning
1. Brug Retnings knapperne for at søge hver
kanal så tryk på ENTER knappen.
Søg
Hvis du trykker på CH >, alle kanaler er
valgte.
Kalender
Begivenhed
Dato/Tid
Gå til Første
2. Brug Retnings knaperne og ENTER knap
for at vælge den ønsked år og måned. Hvis
nogle optagelse er lageret på den valgte
måned, er den tilhørende dato highligtede i
kalenderen.
Gå til Sidste
Backup
Flyt/Kontrol
Vælg
Ud
Når du trykker på SØG knappen Søg vinduet
kommer frem efter bruger verifikation tjek.
Tilgængelig menuer er som følgende:
 Kalender: Søger optaget video image ved
brug af kalender til at søge efter ønsket tid.
 Begivenhed: Søger det optaget video image
ved brug af begivenheder.
 Dato/Tid: Søger det optaget video image ved
brug af input dato og tid.
 Gå til Først: Søger det første optaget video
image.
 Gå til Sidste: Søger det sidste optaget video
image.
 Backup: Søger optaget video image. Den
søger image optaget op USB HDD’en eller
USB hukommelse. AVI formaten backup filer
optaget på USB CD/DVD eller indbygget CD
kan blive afspillet på PC.
Hvis du trykker
ændringer.
eller , års værdi
3. Brug Retnings knaperne og ENTER knap
for at markere de ønskede datoer.
4. Brug NED retningsknappen for at flytte
tidsbjælken og brug VENSTRE og HØJRE
retnings knapperne for at placer cursoren
på den ønsked tidsblok. Så tryk på ENTER
knappen for valg.
Skalaen af tidsbjælken er vist for
30 minutter hver.
5. Tryk OK for at søge den ønskede image
data.
Hvis den vagte tidsblok ikke har nogle
images, system vil ikke vise noget billede.
KALENDER SØGNING
BEGIVENHED SØGNING
Du kan søge optaget video image ved brug af
kalenderen som vist på billedet.
Denne funktion søger optaget resultater så som
normal optagelse, skematisk optagelse, alarm
optagelse, bevægelse optagelse og video tab
optagelse på kanalen og tidsbasis.
Kalender
Hændelse Søg (Kan Vælge 1 Hændelse)
Søn
Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
Nej
OK
Dato/Tid
Hændelse Indst.
Aflys
I tilfælde af SHR-5082/5080, kun 8 kanaler
vises.
Først
Forrige
Næste
Sidst
Start
Aflys
I tilfælde af SHR-5082/5080, kun 8 kanaler
vises.
42_ søg og afspil
SHR-5162_DAN.indb 42
2007-8-2 18:03:07
For at udføre en begivenheds
søgning
Kun en kanal kan vælges.
2. Brug NED retningsknap til at flytte
begivenhedstabel og tryk på ENTER
knap for at vælge en begivenhed. Den
valgte begivenhed er markeret. Valg af fler
elementer er ikke tilladt.
3. Brug Retnings knapperne for at søge Start
så tryk på ENTER knappen. Så vises de
optaget images på skærmen.
 For at stoppe søgningenvælg Aflys
og tryk på ENTER knappen. Hvis
begivenheder er liste i fler sider vælg
Først, Forrige, Næste, og Sidst for at
flytte i følgende sider.
 Hvis du trykker påSØG knappen mens
begivenhed optagelse afspilles. Den
vender tilbage til Begivenhed Søg menu.
Dette giver dig mulighed for at søge
andre begivenheder letter og hurtigere.
DATO TID SØGNING
Denne funktion er brugt til at søge video image
for den specifikke tid du ønsker. Op til 16 kanaler
kan søges samtidig.
Start Dato/Tid
2007-03-10 08:38:58
2007-03-10 08:38:58
2007-03-10 08:38:58
2007-03-10 08:38:58
2007-03-10 08:38:58
2007-03-10 08:38:58
2007-03-10 08:38:58
2007-03-10 08:38:58
2007-03-10 08:38:58
Hvis du ønsker at afllyse søgning vælg Aflys og
tryk ENTER knappen.
GÅ TIL FØRST SØGNING
Denne funktion er brugt til søgning i ældeste
optaget filer for kameraer. Op til 16 kanaler kan
søges samtidig.
Gå til Første
Kam
Start Dato
Start Tid
2007-03-10
2007-03-10
2007-03-10
2007-03-10
2007-03-10
2007-03-10
2007-03-10
2007-03-10
08:38:58
08:38:58
08:38:58
08:38:58
08:38:58
08:38:58
08:38:58
08:38:58
9-16
Start
Aflys
I tilfælde af SHR-5082/5080, kun 8 kanaler
vises.
Dato/Tid
Kam
3. Brug nu HØJRE retningsknapper til at flytte
Start og tryk på ENTER knappen. Hvis
det er det designeret tid har nogle optaget
images, afspilles de på skærmen. Hvis fler
kameraer er valf, kan de afspille på 4, 9 og
16 split skærm.
09 SØG OG AFSPIL
1. Brug OP/NED retningsknappern for at
placer cursoren på den valgte kanal og tryk
på ENTER knap. Så vises den optaget
begivenhed vist nedenfor. Hver begivenhed
indeholder dato/tid og begivenhed mode
(normal optagelse, skematisk optagelse mv.)
2. Brug NED retningsknappen til at flytte
tidsboksen. For at indstille den ønsket tid
tryk ENTER knappen. Så er år værdien
highlightet for ændring. For at ændre
værdien, brug OP/NED retningsknapper.
Du kan også ændre værdien for måned,
dato, time, minut og sekund ved brug
af OPNED retningsknapper. Til at flytte
mellem elementer brug VENSTR/HØJRE
knapperne.
9-16
Slut Dato/Tid
2007-03-11 09:43:51
2007-03-11 09:43:51
2007-03-11 09:43:51
2007-03-11 09:43:51
2007-03-11 09:43:51
2007-03-11 09:43:51
2007-03-11 09:43:51
2007-03-11 09:43:51
Start
Aflys
I tilfælde af SHR-5082/5080, kun 8 kanaler
vises.
Til udførsel af dato/tid søgning.
1. Brug OP/NED retningsknappern for at
placer cursoren på den valgte kamera og
tryk på ENTER knap. Den valgte begivenhed
er markeret. Valg af fler elementer er mulig.
For at udføre denne funktion
1. Brug OP/NED retningsknapperne til at placer
cursoren på det ønskede kamera og tryk på
ENTER knappen. Den valgte begivenhed
er markeret. Valg af fler elementer er mulig.
Hvis du ønsker at flytte til næste side for valg
af andre kameraer tryk på 9-16.
2. Tryk nu på Start for at afspille de ældeste
images. Hvis fler kameraer er valg kan de
afspille på 4, 9 og 16 split skærm.
Hvis du ønsker at afllyse søgning vælg
Aflys og tryk på ENTER knappen.
søg og afspil _43
SHR-5162_DAN.indb 43
2007-8-2 18:03:08
GÅ TIL SIDST SØGNING
For at udføre denne funktion
1. Brug OP/NED retningsknappern for at placer
cursoren på den ønskede backup fil og tryk
på ENTER knap. Den valgte begivenhed er
markeret. Valg af fler elementer er mulig.
Gå til Sidste
Kam
Slut Dato
Slut Tid
2007-03-11
2007-03-11
2007-03-11
2007-03-11
2007-03-11
2007-03-11
2007-03-11
2007-03-11
09:43:51
09:43:51
09:43:51
09:43:51
09:43:51
09:43:51
09:43:51
09:43:51
Start
9-16
2. Efter valget er foretaget brug NED
retningsknappen for at vælge Start.
Aflys
I tilfælde af SHR-5082/5080, kun 8 kanaler
vises.
For at udføre denne funktion
1. Brug OP/NED retningsknappern for at
placer cursoren på den valgte kamera og
tryk på ENTER knap. Den valgte begivenhed
er markeret. Valg af fler elementer er mulig.
Hvis du ønsker at flytte til næste side for valg
af andre kameraer tryk på 9-16.
2. Tryk nu på Start for at afspille de ældeste
images. Hvis fler kameraer er valg kan de
afspille på 4, 9 og 16 split skærm.
Hvis du ønsker at afllyse søgning vælg
Aflys og tryk på ENTER knappen.
BACKUP SØGNING
Denne funktion er brugt til at søge backup filer på
backup anordninger. Først og fremmest skal du
vælge en back anordning fra pop-up menuen.
Backup søgning (kan vælge 1)
Nej
Mappe/Filnavn
20070302/1104
20070303/1412
20070304/1645
20070304/1705
20070304/1905
 Hvis fler sider er tilgængelig vælg For
rig Næste til flytte til korresponderende
sider.
 SHR-5160 og SHR-5080 indeholder ikke
den indbyggede DVD-skriver, så backupfunktionen er ikke tilgængelig for den
indbyggede CD/DVD.
ADVARSEL
AVI format backup filer kan ikke
afspilles på denne DVR men kun PC
Medie Player kan afspille filerne.
AFSPIL
For at kunne afspille optaget filer gemt på HDD’
en tryk SPIL/PAUSE knap. Hvis du har afspilt
en fil ved brug af SØG knappen lige før systemet
kan gemme playback informationen. Tryk SPIL/
PAUSE knap igen kanalen gemt i hukommelsen
er afspillet.
Hvis du trykker på SPIL/PAUSE knappen når
ingen playback er prøvet, Søg menuen kommer
frem.
Når MENU OPSÆTNING vindue er vist,
tryk SPIL/PAUSE knappen giver ingen
handling. Playback handlingen, exit fra
MENU først.
For at stoppe den optaget fil tryk STOP
knappen. Hvis du trykker SPIL/PAUSE knappen
igen playbacken vil starte igen fra det punkt
hvor den forrige playback var stoppet. Når
data positionen søger slutningen af HDD under
playback, vil playback pause.
2007-03-10
08:38:59
2007-03-02 11:04:34
Forrige
Næste
Start
Ud
CAM 01
44_ søg og afspil
SHR-5162_DAN.indb 44
2007-8-2 18:03:10
Enkel
16/9/4 split
PIP
 Hastighedsafspil
For at afspille image ved hurtige hastighed tryk
på Hurtig Frem () eller Hurtig spole tilbage
() knappen under afspilning for at se skærm
på x2, x4, x8, x16, x32, og x64 hastighed
fremad og tilbage.
 Gennemse still image
Hvis du trykker på Hurtig Fremad () eller
Hurtig tilbagespoling () knap mens
skærmen pause, du kan stadig se image
fremad og tilbage. Under tilbage søgning,
intervalet mellem cuts kan variere afhængig af
optaget specifikation.
 Audio playback
Audio data kan blive afspilet og optaget kun i
4 kanaler(CH1, CH2, CH3, og CH4). Så for at
høre lyd til de optaget filer, skift kanal til en af
følgende CH1, CH2, CH3, og CH4.
I en split skærm (5, 9, eller 16-split skærm),for
at vælge audio kanal tryk ENTER knappen og
flyt den viste blå bjælke til en af de fire kanaler.
Brug AUDIO knappen du kan aktivere eller
deaktiver audio playbacken. Når audio
funktionen er aktiv, bliver audio signalet
på skærmen gul. Når audio funktionen er
utilgængelig, audio signalet på skærmen bliver
hvidt.
8 +1 split
12 +1 split
09 SØG OG AFSPIL
 Playback mode
YDu kan ændre skærm display metode bed
brug af MODE knappen og NUMERISK
knapper som vist i figuren. 16-split, 12+1
split, og 15+1 split skærmene vises kun i
SHR-5162/5160.
- Enkel skærm: Kommer op når du vælger
og afspil kun 1 kanal ved brug af Søg
menuen.
- 4-split skærme: Kommer op når du vælger
og afspil 2 til 4 kanaler ved brug af Søg
menuen.
- 9-split skærme: Kommer op når du vælger
og afspil 5 til 9 kanaler ved brug af Søg
menuen.
- 16-split skærme: Kommer op når du
vælger og afspil 16 kanaler ved brug af Søg
menuen.
- PIP skærm: Kommer op når du trykker
på MODE knappen under afspilning på
en enkel skærm. (Hovedskærmen viser
playback kanalen, og under skærmen
viser live kanalen). Du kan flytte under
skærmen op eller ned ved brug af OP/
NED retningsknapper. Når du trykker på
ENTER knappen kommer en blå bjælke
frem på live skærmen. For at ændre kanalen
i underskærmen, tryk på den ønsked kanal
nummer ved brug af NUMERISK knapper
på front panelet eller fjernbetjening.
- N+1 split skærm: Viser x nummer af (N)
live kannaler og 1 afspil kanal på skærmen.
I tilfælde af 9+1 spil skærm, kan du vælge
opsætning af lokation af afspil kanal fra
menuen.
15 +1 split
Live kannel
Mode knap
Afspil kanal
Nummer knapper
søg og afspil _45
SHR-5162_DAN.indb 45
2007-8-2 18:03:10
Smart Viewer
installation
SMART VIEWER INSTALLATION
9-4
Smart Viewer Installation
INTRODUKTION
Smart Viewer INSTALLATION
Smart Viewer er et program, der skal installeres
på din PC. Ved hjælp af dette program kan
du overvåge video- og lyddataen gennem
netværksmiljøet uden at have adgang til stedet,
hvor produktet er installeret.
1. Sæt Smart Viewer-CD i CDROM-drevet.
2. Åben mappen Smart Viewer.
HOVEDFUNKTIONER
 MPEG-4 Video Kompression: Den giver en
god videokvalitet.
 G.711 Tale-kompression: Den giver en god
lydkvalitet og brug af retningsbestemt mikrofon
kan forbedre kvaliteten af talen fra overført lyd.
 Overførsel af video- og lydstrømme
gennem RTP (Real-Time Transport
Protocol): Videoafspilningsfunktionen er
fremragende, og transmissionshastigheden
bliver ikke sænket brat selv i en flerbrugerfunktion.
 Kommandoer og kontroller via RSTP
(Real-Time Streaming Protocol): Det giver
sikkerhedskontrol gennem netværket.
 Flere overførselsprotokoller understøttes
(TCP/IP og UDP (Unicast, Multicast).
 Adgang til video og lyd fås kun ved at
indtaste IP-adressen.
 Lokalindspilning (*.dvr-format) på PC
og indspillet videodata-konversion i
billedenhed (JPEG-format).
 Op til 3 brugere kan tilgå DVR’en samtidig.
(Hvis multicast anvendes, kan op til 6 brugere
tilslutte sig.)
 En Smart Viewer kan tilgå op til 16 DVR’ere
samtidig.
 SmartViewer’en er optimeret til en opløsning på
1024x768.
3. Dobbeltklik på filen “Setup.exe”.
4. Klik Næste >.
KRAV TIL PC (ANBEFALEDE)
 Styresystem: Win2000, eller WinXP
 Anbefaling
- CPU Pentium 3, 1 GHz eller hurtigere
- RAM 256 MB eller mere
- Videokort 32MB eller mere
- DirectX 8.1 eller nyere
Antallet af afspillede videobilleder
kan variere, afhængig af
optagelseshastigheden, billedstørrelsen
og af PC’ens hardware. For den fulde
kravspecifikation, se da Appendiks 5.
46_ Smart Viewer
SHR-5162_DAN.indb 46
2007-8-2 18:03:11
5. Når du har læst licensaftalen, så klik på Ja
for at gå til næste trin.
10 SMART VIEWER
6. Væg installationsmappen for at påbegynde
installationen af Smart Viewer og klik på
Næste.
8. Når installationen er fuldført, klik da på
Færdig for at afslutte installationen.
Smart ViewerPROGRAMUDFØRSEL
Dobbeltklik på Smart Viewer-ikonet på
skrivebordet for at starte programmet.
7. Installationsprogrammet installerer setup-filen
og klargør systemet.
Smart Viewer _47
SHR-5162_DAN.indb 47
2007-8-2 18:03:11
Smart Viewer STARTSKÆRM
2
3
4
5
6
1
7
13
14
8
12
11 10 9
1. Denne skærm viser de overvågede sites.
2. Ved hjælp af disse knapper kan du gå ind
i søgetilstand, hvor du kan søge og afspille
den fjerne videofil, som er blevet indspillet på
din DVR og gå ind i overvågningstilstanden
for at overvåge.
3. Disse knapper minimerer og lukker
programmet.
4. Det viser den aktuelle dato, dag og tidspunkt.
5. Denne knap bruges til at tilgå den
forudindstillede DVR eller sitet
12. Disse knapper lader dig udføre de PTZrelaterede funktioner.
13. Disse knapper viser de aktuelle kanalers
status.
14. Disse knapper lader dig justere lydstyrken
og billedets lysstyrke/kontrast og at gemme
videostillbilleder.
INDSTILLINGER
3
1
6. Disse knapper lader dig vælge
hændelsesvinduet og vinduet med kameraets
forbindelsesstatus.
7. Dette vindue viser begivenhedsbeskeder fra
DVR’en.
2
8. Disse knapper lader dig vælge den ønskede
splitscreen eller autosekvens-skærm.
9. Denne knap åbner vinduet Indstillinger, så du
kan ændre Smart Viewers indstillinger.
(Se også “Indstillinger.”)
4
10. Denne knap lader dig vælge en
favoritfunktion, når du tilgår et site.
11. Denne knap bruges til at tilgå CallBack.
48_ Smart Viewer
SHR-5162_DAN.indb 48
2007-8-2 18:03:13
1. Disse knapper lader dig vælge indstillinger
for DVR, Viewer og programversion.
Du kan tilgå DVR-indstillingerne med
administratorrettigheder. Knappen vil ikke
være aktiveret, når du tilgår en DVR med
brugerrettigheder.
2. I denne boks kan du indstille detaljerne for
hver indstillingsmulighed.
3. Med denne knap kan du forlade det aktuelle
vindue.
1
4. Du kan bruge knapper til at gemme de
ændrede data, gendanne tidligere indstillinger
og forlade indstillingsvinduet.
2
10 SMART VIEWER
 Valgknapper i Indstillinger
- DVR-indstillinger: Lader dig ændre
indstillingerne i DVR’en.
- Viewer-indstilling: Lader dig ændre
indstillingerne i Smart Viewer.
- Site-indstillinger: Lader dig indstille
DVR-informationen, der inkluderer navn,
IP-adresse, ID og kodeord for tilslutning.
Du kan også registere DVR’er til et site.
- Programversion: Viser softwareinformation,
såsom Smart Viewer-servion, systemkrav
og DVR-systemets programversion. Du kan
opgradere systemprogramellet via fjernadgang.
1. DVR-navnene tilsluttet med
administratorrettigheder fremgår her. Når en
DVR er tilsluttet, vil DVR-navnet blive vist. Når
det er tilsluttet et site, vil navnet på den DVR,
der er tilsluttet med administratorrettigheder
blive vist. Du kan vælge en DVR for at
indstille den.
 Gem/Forkast ændret information
Klik Anvend for at gemme ændret information
og klik på Aflys for at gendanne tidligere
indstillinger.
 Luk indstillingsvinduet
- Klik X eller Luk for at lukke indstillingsvinduet.
- Hvis der er ændret i indstillingerne vil
følgende boks blive vist. Hvis du klikker på
OK, vil den ændrede information blive gemt
og indstillingsvinduet vil lukke. Hvis du klikker
på AFLYS, vil den ændrede information gå
tabt og indstillingsvinduet vil lukke.
2. Den viser indstillingsmenuen for den valgte
DVR.
 System
Du kan indstille de system-relaterede
indstillinger. For nærmere information,
se kapitel 5, “menu opsætning”
- System Information
Viser information hørende til den valgte DVR.
DVR-indstillinger
Klik på DVR-indstillinger for at indstille DVRrelaterede indstillinger. Det betyder, at du
kan indstille en DVR vha. Smart Viewer via
fjernadgang. DVR-indstillingerne er System,
Kamera/Lyd, Overvågning, Optagelse og
Netværk.
Smart Viewer _49
SHR-5162_DAN.indb 49
2007-8-2 18:03:13
For nærmere information, se kapitel 5,
“menu opsætning”
- Admin-kodeord
Du kan ændre indstillingerne for adminkodeordet, der styrer DVR’en.
- Brugerkodeord
Du kan ændre indstillingerne for
brugerkodeordet, der styrer DVR’en.
 Hvis du ændrer værdierne for dato
og tid, vil DVR’en automatisk afbryde
forbindelsen med Smart Viewer for at
anvende indstillingerne.
 Når opdateringen af dato og tid for
DVR’en er fuldført, kan du tilslutte Smart
Viewer.
 Men værdierne for visningsformat og DST
kan indstilles uden af afbryde.
- Systemsprog
Du kan indstille det sprog, som DVR’en skal
anvende.
System Language
ADVARSEL
Systemkodeordet kan kun indeholde tal
op til 8 tegn.
 Knappen Delete og tastekombinationer,
såsom CTRL+C og CTRL+V i
tastaturet kan ikke bruges til at indstille
systemkodeordet.
 Ønskes en værdi slettet, benyt da
TILBAGE-tasten.
 Systemets standardkodeord er “4321.”.
 Denne ændring medfører at det viste
sprog i DVR’en ændres. Sproget i Smart
Viewer ændres ikke.
 Sprogspecifikationerne kan ændres.
- Dato/Tid-indstilling
Dato/Tid bruges til at indstille DVRinformation, såsom dato, tid, format og DST.
50_ Smart Viewer
SHR-5162_DAN.indb 50
2007-8-2 18:03:14
- Lagersindstillinger
Viser information of den harddisk, der er i
din DVR. Du kan også indstille, om der skal
foretages en gentagen optagelse og at der
skal lyde en bip-alarm, når der er diskfejl.
- Fjernbetjening
Du kan indstille fjernbetjeningen, der er
indbygget i DVR-systemet. Du kan skifte
mellem Til og Fra. Fjernbetjeningens ID kan
stilles til mellem 0 og 99.
10 SMART VIEWER
Hvis du har installeret fjernbetjeningen
direkte i DVR-systemet og har aktiveret
indstillingerne, vil PTZ-kontrollerne ikke
være aktiveret i Smart Viewer.
 Kamera
Du kan indstille de kamera-relatede indstillinger.
For nærmere information, se kapitel 5, “menu
opsætning”
- Kameraindstilling.
Dette indstiller de kamerarelaterede
indstillinger, såsom video/lyd-tilgængelighed,
kameratitel og autosekvens-interval for
DVR’en.
Ved SHR-5160/5080 vises HDD’ens modelnavn
i stedet for DVD RW.
ADVARSEL
 Der kan kun anvendes engelsk i titlen.
Hvis du skriver en titel i dit eget sprog
og anvender den, vil en advarsel bede
dig om at skrive det om.
 Du kan skrive op til 15 tegn i titlen.
 Hvis du efterlader titlen tom, vil en
advarsel bede dig om at skrive den
om.
Smart Viewer _51
SHR-5162_DAN.indb 51
2007-8-2 18:03:15
 Knappen Delete og tastekombinationer,
såsom CTRL+C og CTRL+V i tastaturet
kan ikke bruges til at indstille kameratitlen.
 Ønskes en værdi slettet, benyt da
TILBAGE-tasten.
- PTZ-apparat
Du kan indstille PTZ-kameraerne,
der inklderer kamera-ID, protokol,
baudhastighed, paritet, databit og stopbit.
- Optagelseshastighed & Videostørrelse
Du kan indstille optagelseshstigheden (frame
rate) og videostørrelsen (opløsningen).
NTSC
 Overvågningsindstillinger
Du kan indstille de overvågnings-relatede
indstillinger. For nærmere information, se
kapitel 5, “menu opsætning”.
PAL
 Optagelse
Du kan indstille de optagelses-relatede
indstillinger. For nærmere information,
se kapitel 5, “menu opsætning”
- Optagelseskvalitet og Autosletning
Du kan indstille optagekvaliteten og
autosletningen.
- Varighed af Hændelsesoptagelse
Du kan indstille detaljerne for før og efter
hændelsen mht. optagelse.
52_ Smart Viewer
SHR-5162_DAN.indb 52
2007-8-2 18:03:16
- Indstilling af Videotab
Indstiller detaljerne for videotabsrelaterede
indstillinger.
10 SMART VIEWER
- Alarmdetektions-indstilling
Indstiller detaljerne for optagelsen af alarmer.
 Plan
Du kan konfigurere plan-relaterede indstillinger.
Se kapitel 5 “Menuopsætning” for yderligere
oplysninger.
- Indspilningsplan
Du kan ændre indstillingerne relateret til
planlæg indspilning.
Mere end ét kamera bør indstilles til at
anvende alarmen.
- Bevægelsesdetektor
Indstiller detaljerne for optagelse via
bevægelsesdetektion.
- Alarm Out plan
Du kan ændre indstillingerne relateret til
alarmplan.
Smart Viewer _53
SHR-5162_DAN.indb 53
2007-8-2 18:03:18
 Netværk
Du kan indstille de netværks-relatede
indstillinger. For nærmere information,
se kapitel 5, “menu opsætning”
- Netværkskodeord
Du kan indstille både
administrationskodeordet og brugerkodeordet
for tilslutning til DVR-systemet over netværket
vha. Smart Viewer.
ADVARSEL
 Netværkskodeordet kan kun
indeholde tal og højst 8 tegn.
 Hvis du efterlader kodeordet tomt,
vil en advarsel bede dig om at skrive
den om.
ADVARSEL
 Vær sikker på,at du har
fået de rigtige indstillinger af
netværksadministratoren.
 Både ADSL-ID og kodeordet kan
være op til 40 tegn, herunder
bogstaver, tal og specialtegn.
- Overførselsprotokol-indstillinger
Du kan her ændre indstillingerne for
overførselsprotokollen
- Callback-indstillinger
Du kan indstille detaljerne for callback i
DVR’ren.
 Knappen Delete og tastekombinationer,
såsom CTRL+C og CTRL+V i tastaturet
kan ikke bruges til at indstille kodeordet.
 Ønskes en værdi slettet, benyt da
TILBAGE-tasten.
 Systemets administrationsstandardkodeo
rd er “4321.”
 Systemets brugerstandardkodeord er
også “4321.”
- IP-indstillinger
Indstiller netværkets IP-konfiguration til DVR’en.
- Picture-indstillinger
Dette anvendes til at indstille videostørrelsen
og kvaliteten af overførte billeder.
54_ Smart Viewer
SHR-5162_DAN_10-11.indd 54
2007-8-3 13:30:37
- WebViewer Port Indstil
Du kan konfigurere portnummeret for Web
Viewer.
 Videooptagelse
- Navngivningsregler
Når de aktuelt vise videodata
optages i DVR-filer, kan du angive at
navngivningsreglen skal gælde DVR-filer.
- Lokalitet
- Optagelsestidspunkt
Du kan indstille den maksimale optagelsestid,
når du gemmer videodata. Du kan angive
tiden fra 1 til 10 minutter. Hvis optagelsestiden
overskrider den angivne værdi, stopper
optagelsen.
Viewer-indstilling
Klik på Viewer-indstillinger for at indstille
Smart Viewer-relaterede indstillinger. Denne
Viewer-indstilling består af 5 forskellige ting:
Videooptagelse, Filkonvertering, Sekvenstid,
OSD-display, og Auto-forbindelse.
10 SMART VIEWER
Indstil kataloget til at gemme DVR-filerne.
 Fillkonvertering
Du kan konvertere en DVR-fil, der er gemt på
din PC til JPEG eller AVI. Standardmappen for
filkonverteringer er < Smart Viewer directory>\
frame.” Du kan ændre den, som ønsket.
 Sekvenstid
1
2
3
4
5
6
7
8
1. De aktuelt viste videodata kan gemmes i
DVR format (*.dvr). De tilhørende indstillinger
foretages her.
2. En DVR-fil kan konverteres til en JPEG- eller en
AVI-fil. Destinationsmapperne angives her.
3. Du kan angive sekvenstiden (eller tid for
skærmskift) intervallet i autosekvenstilstand.
4. OSD-displayet på Smart Viewer kan angives
her.
5. Du kan angive, om Smart Viewer automatisk
skal tilslutte den tildelte DVR eller site, når
den starter.
6. Du kan aktivere/deaktivere alarmering og
indstille alarmeringsvarigheden.
7. Du kan angive den port, der skal bruges til
callback.
8. Du kan angive det sprog, der skal vises.
I overvågningstilstand, når skærmen skifter
(autosekvens) er aktiv, så vil kamerakanalerne
skifte med det angivne interval. Du kan angive
tiden fra 5 til 30 sekunder.
 OSD-display
Du kan angive om OSD skal vises på hver
skærm i Smart Viewer. Dog vises ikonerne
for lyd, PTZ, optagelse og alarm/bevægelse
normalt, uanset denne indstilling.
 Callback-forbindelse
Angiv porten for callback-forbindelse.
Smart Viewer _55
SHR-5162_DAN_10-11.indd 55
2007-8-3 18:16:49
 Auto-forbindelse
Du kan angive om Smart Viewer automatisk
er tilsluttet den valgte DVR eller site, når
programmet startes. Hvis du sætter hak i Auto
Forbindelse Aktiveret, vil tilgængelige DVR’er
og sites blive vist i en rullegardinmenu. Når du
har valgt en fra listen, vil Smart Viewer tilslutte
den valgte DVR eller site, hver gang den
startes.
 DVR-liste
De DVR’er, du ønsker at tilslutte vha. Smart
Viewer er angivet i DVR-liste. Du kan registere
en ny DVR, eller slette/rette i en valgt DVR.
Navnet og IP/MAC-adressen på den valgte DR
vises. Hvis DVR’eren bruger en statisk (fast) IPadresse, vælg da Statisk IP i Addressetype,
skriv navnet på DVR’en i Navn, og IP-adressen
i IP-adresse.
Angiv portnummeret i Portnummer,
således at det svarer til det portnummer,
du har sat i netværksmenuen i DVR’en. For
at tilslutte til DVR’en, skal du både indstille
administrationskodeordet og brugerkodeordet.
 Sprog
Du kan indstille,at sproget skal vises i Smart
Viewer.
Site-indstillinger
Klik på site-indstillinger for at indstille
siterelaterede indstillinger. Smart Viewer tilslutter
den DVR eller site, der er angivet her. Et site kan
have flere DVR’er.
1
4
Hvis din DVR bruger en dynamisk IP, såsom
i kabelmodem, VDSL, og PPPoE for ADSL,
indstil adressen i MAC-adresse.
Angiv portnummeret i Portnummer, således
at det svarer til det portnummer, du har sat i
netværksmenuen i DVR’en.
3
2
5
1. De registrerede DVR’er vises.
2. Du kan bruge knapperne til at tilføje/slette/
rette i DVR’er.
3. Brug knappen til at flytte den valgte DVR til
det valgte site. Dog kan den valgte DVR ikke
flyttes til sitet, hvis den er indstillet til ADSLnetværk.
4. De registrerede sites vises.
5. Du kan bruge knapperne til at tilføje/slette/
rette i sites.
56_ Smart Viewer
SHR-5162_DAN.indb 56
2007-8-2 18:03:21
Hvis du har valgt Brug DDNS i DVR’ens
netværksindstillinger eller har brugt en IPsplitter til at registere en URL vha. DDNS, kan
du tilslutte gennem den tildelte URL.
Hvis du ønsker at tilslutte gennem URL’en,
vælg URL i Adresse-type og angiv URL’en
i URL.
Angiv portnummeret i Portnummer, således
at det svarer til det portnummer, du har sat i
netværksmenuen i DVR’en.
Når den DVR, der skal rettes, er tilsluttet Smart
Viewer, vil følgende besked blive vist. Hvis du er
sikker på at du vil rette i denne DVR, så kobl den
fra og prøv at rette i den igen.
10 SMART VIEWER
 DVR’ens MAC-adresse er angivet på
siden af produktet. Den kan også findes i
DVR’ens systeminformationsmenu.
 Hvis DVR’eren er tilsluttet ADSL, er kun
en lav båndbredde tilgængelig. Som
følge heraf, bliver overførselshastigheden
lav og Smart Viewer begrænses i sine
funktioner.
 Smart Viewer kan overvåge op til
16 kanaler ad gangen.
 Smart Viewer kan søge eller afspille en
kanal påly.
 Lyden afspilles ikke.
 Afspilningshastigheden er 0,5 fps i
gennemsnit og kan afhænge af antallet af
kanaler og af videostørrelsen.
 Site-liste
For at slette en eksisterende DVR, klik på Slet.
For at slette en DVR fra listen, klik på Slet.
Herefter vises følgende besked. Klik OK for at
bekræfte det.
Når den DVR, der skal slettes, er tilsluttet Smart
Viewer, vil følgende besked blive vist. Hvis du er
sikker på at du vil slette denne DVR, så kobl den
fra og prøv at slette den igen.
Du kan tildele flere DVR’er (op til 16) til et site til
kontrol. Du kan registrere et nyt site og slette
eller rette i det valgte site i den registrerede list.
Når alle sites er indstillet korrekt, kan du tilføje
eller slette DVR’er for det valgte site.
For at tilføje et nyt site, klik på Ny.
For at rette en eksisterende DVR, klik på Ret.
Når du har trykket på Ny, vil følgende vindue
blive vist Du kan angive sitets navn og klikke på
OK.
Når alle ændringer er foretaget, klik på OK.
Smart Viewer _57
SHR-5162_DAN.indb 57
2007-8-2 18:03:22
Hjemmesidens navn kan bestå af op til 10
engelske tegn eller tal og 15 koreanske tegn.
For at slette en eksisterende DVR eller site, klik
på Slet.
For at føje en DVR til sitet, vælg da en DVR og
klik Tilføj.
Når du har valgt et site eller en DVR og klikket
på Slet, vil følgende beskd blive vist. Klik OK for
at bekræfte det. Nu er DVR-navnet slettet, men
DVR’ens information er ikke fjernet.
Hvis du klikker på Tilføj, bliver den valgte DVR
føjet til det valgte site. Men ADSL-DVR’en kan ikke
føjes til sitet. IHvis du klikker på Tilføj for at tilføje
en DVR, når der ikke er valgt et site, vil et nyt site:
“Site [0]” blive oprettet og den valgte DVR tilføjet
det. Når du vælger den tilsluttede DVR og klikker
på Tilføj, vil følgende besked blive vist. Hvis du er
sikker på, at du vil tilføje denne DVR, så kobl den
fra og prøv at tilføje den igen.
Når den DVR, der skal slettes, er tilsluttet Smart
Viewer, vil følgende besked blive vist. Hvis du er
sikker på at du vil slette dette site, så kobl det fra
og prøv at slette det igen.
Programversion
For at rette et eksisterende site, klik på Ret.
Ændring af sitets navn.
Når du klikker på Programversion, vil programmet
vise følgende software-relaterede information,
såsom version af Smart Viewer, systemkrav og
versionsnumre på de tilsluttede DVR’er.
Du kan også opgradere DVRsystemprogrammellet via fjernadgang
og eksportere DVR-indstillingerne. Kun
Administratoren (Admin) kan udføre disse
funktioner.
1
2
Når sitet er tilsluttet Smart Viewer, vil følgende
besked blive vist. Hvis du er sikker på at du vil
ændre sitets navn, kobl da sitet fra og prøv at
ændre det igen.
Når du vælger en DVR i sitelisten og klikker på
Ret, vil følgende besked blive vist.
For at rette i DVR’en, gå da til DVR-listen.
SHR216X-VO.7.4-20050520
1. Viser versions- og systemkrav for
Smart Viewer. Afhængigt af systemets
softwareversion kan de viste skærmbilleder
være forskellige fra det egentlige produkt.
2. Viser version og navn på DVR’en, hvis der
er en tilsluttet Smart Viewer. Dette område
kan også have funktioner til fjernopgradering
af DVR-programmellet, og til at gemme og
gendanne DVR-indstillingerne.
58_ Smart Viewer
SHR-5162_DAN.indb 58
2007-8-2 18:03:22
 Hvis en DVR ikke er tilsluttet Smart
Viewer, bliver den vist i grå og “Ikke
Tilsluttet” bliver vist i statuskolonnen.
SmartViewer lader dig gemme
menuindstillingerne for den tilsluttede DVR.
Når en DVR er valgt, klik da Eksportér.
DVR-indstillingerne bliver gemt i en datafil (*.dat).
Ved at klikke på Importer, kan den gemte
datafil kopieres til din DVR for at gendanne
indstillingerne.
Hvis du også ønsker at gendanne
netværksindstillingerne, sæt da hak i følgende
boks.
ADVARSEL
Når en firmware-fil er valgt, klik da Åben og vælg
Opgradér.
Opgraderingsprocessen vises i bunden af
skærmen.
10 SMART VIEWER
For en programopgradering, klik da følgende
knap for at køre DVR-firmware-filen.
 Kontroller at alle DVR-funktioner,
såsom optagelse, menuindstilling,
backup, og afspilning er stoppede før
du opgraderer DVR-programmet.
 Sluk ikke for DVR’en, mens den
opgraderer. Opgraderingen tager
omkring 5 minutter.
 Hvis opgraderingen bliver afbrudt ved
en fejl, vil den foregående software
være intakt.
Du kan downloade den opgraderede DVRfirmware fra CCTV-delen af
www.samsung.com.
OVERVÅGNINGSTILSTAND
For at tilslutte en DVR eller et site, vælg på
listen og klik på tilslutningsknappen, som vist på
billedet.
Til denne forbindelse skal du have indstillet
DVR-information, såsom navn, IP og
kodeord i Indstillinger. Hvis du vælger et
site, åbnes der mulighed for forbindelse til
flere DVR’er indeholdt i sitet.
Muligheder for tilslutningsfejl
1. Forkert kodeord
Smart Viewer _59
SHR-5162_DAN.indb 59
2007-8-2 18:03:23
ADVARSEL
Hvis du ændrer indstillinger, såsom
videostørrelse og farvekvalitet, mens
Smart Viewer kører, kan Smart Viewer
gå ned. Hvis det sker, må du afslutte
Smart Viewer.
Tilstandsskifteknap
Hvis nerværkskodeordet i en DVR er forskelligt
fra tilslutningskodeordet, der er indstillet i Smart
Viewer, vil en login-besked lade dig skrive det
rigtige kodeord manuelt.
2. To samtidige administratorer tilsluttet
Disse knapper lader dig skifte mellem
Overvågningstilstand og Søgetilstand.
Tidspunktsinformation
Når Smart Viewer er tilsluttet en DVR, vil den
aktuelle dato, dag og tid fremgå af displayet.
Ellers bliver din PCs dato, dag og tid vist.
Når den DVR, du vil tilslutte, allerede er optaget
af en administrator, men du prøver igen med en
administratorkonto, vil den tidligere tilsluttede
session afsluttes automatisk.
Systemet tillader samtidig adgang
af op til 3 brugere, heraf én med
administratorrettigheder og to almindelige
brugere. (Men i tilfældet Multicast er op til
5 brugere tilladt.)
ADVARSEL
Når de 3 brugere er tilsluttet, lader
DVR’en ikke flere tilslutte.
Tilslutningsinformation
Når Smart Viewer er tilsluttet en DVR, vil
tilslutningsknappen vise forbindelsesstatus.
Hvis du klikker på tilslutningsknappen igen, bliver
DVR’en frakoblet.
OSD-informationsdisplay
2
1
3
Tilslutningsskærm
6
5
4
1. Kanalnavn, kameranavn og videostørrelse
bliver vist. Tilgængelige videostørrelser er
(C)CIF, (N)Normal, og (L)Stor (large).
2. Hvis data påden aktuelle kanal bliver optaget
på din PC, vil REC blive vist på skærmen.
60_ Smart Viewer
SHR-5162_DAN.indb 60
2007-8-2 18:03:24
3. Når der er lyd tilgængelig, vil lydsymbolet
blive vist.
4. Det viser om PTZ-kontrollerne at aktiverede.
5. Den aktuelle kanalalarm bliver vist.
6. Navn og IP-adresse på den tilsluttede kanal
bliver vist.
Visning af Hændelsesloggen
ADVARSEL
10 SMART VIEWER
 Klikkes på højttalerikonet tændes eller
slukkes for lyden.
: Lyd slukket
: Lyd tændt
 Når lydktionen er deaktiveret, vil følgende
ikon blive vist.
: Lyd slået fra
 Når alarm ellerm bevægelse opdages,
bliver dens status vist på skærmen i
realtid sammen med det tilsvarede ikon.
: Bevægelsesdetektion
: Alarmhændelse
 Hvis du har sat PTZ-kameraer til DVR’
eren, bliver PTZ-ikonet vist påskærmen.
Vælg en PTZ-kamerakanal og brug PTZknapperne til at styre. (For flere detaljer,
se Kapitel 5, “Styring af PTZ-kamera”.)
De viste hændelser er:
 Tilslutter..: Når der forsøges at slutte til
en DVR:
 Tilsluttet..: Når en tilslutning foretages til
en DVR.
 Tilslutning lykkedes ikke: Når det ikke
lykkes at tilslutte en DVR.
 Afbrudt..: Når DVR’en er tilsluttet.
 Indstillinger (fjernadgang): Når en
DVR-indstilling ændres af Smart Viewer.
 Indstilling start/slut (lokal): Når Menuindstillinger vises startes eller stoppes..
 Videotab CH[N]: Når videotab i en kanal
bliver opdaget.
 Tidsændring Nåe DVR’erens dato og tid
ændres.
 Indlæs fabriksindstillingner:
Når DVR-systemet er initialiseret.
 Netværksændring: Når DVRnetværksindstillingen ændres.
 Systemnedlukning: Når DVR-systemet
er lukkes.
 Harddiskformatering: Når
harddiskformateringen er i gang.
 Disken er fuld: Når der ikke er mere
plads på DVR’ens harddisk.
 Genstart efter strømsvigt: Når DVR’
ren fortsætter efter et strømsvigt.
 Backup Start/Slut/Fejl/Stop: Når
DVR-backup er påbegyndt, afsluttet,
fejlbehæftet eller er stoppet.
 Høj netværkstraffik: Dataoverførsel
gennem netværket er ikke jævn.
 Adgang nægtet (Over
Begrænsningen): Der tillades ikke flere
adgang, da tilslutningsbegrænsningen er
nået.
Når specifikke hændelser, såsom
tidsændring, fabriksindstillinger,
netværksændringer, nedlukning eller
harddiskformatering opdagees, vil
Smart Viewer automatisk afbryde
forbindelsen.
Klik på Log for at aktivere log-visningsvinduet.
Det viser hændelser, såsom alarmer,
tilslutningshændelser og ændringer i
opsætningen i realtil.
Smart Viewer _61
SHR-5162_DAN.indb 61
2007-8-2 18:03:25
Kameratilslutningens
Informationsvindue
Overvågningstilstand
Status på splitscreen og afspilning vises på
skærmen.
: Når der overvåges i Quad-tilstand
Vinduet viser DVR’ens tilslutningsstatus og de
tilsluttede kameraer.
 Gul: Når Smart Viewer tilslutter en DVR.
Når kameraet tilsluttes for overvågning.
 Sort: Når Smart Viewer ikke kan tilslutte
en DVR.
 Blå: Når Smart Viewer kan tilsluttes en
DVR, som er abrudt nu.
: Når der overvåges i Enkelt-tilstand
Valg af Splitscreen
Knapperne giver adgang til fuldskærm, enkelt
vindue, 4-split, 9-split og 1-spilt.
Du kan skifte til dem efter behag under
overvågningen.
Sekvenstilstand-knap
Når denne knap er valgt, vil skærmene skifte
ved det angivne interval. Intervallet kan indstilles
i Overvågning i Indstillinger. I enkeltskærm
skiftes kanalerne sekventielt fra 1 til 16. I Quad
(4-split) skiftes skærmene sekventielt fra 1-4 til
5-8 til 9-12 til 13-16. I 9-split, skiftes skærmene
fra 9 kanaler (1-9) til 7 kanaler (10-16). I 16-split
opdateres skærmene ved det angivne interval.
: Kameraer slukkes
Tallene i skærmikonerne angiver
skærmplaceringerne i SmartViewer.
: Det orange ikon angiver at den aktuelle
kanal er tilsluttet et specifikt kamera.
: Det grå ikon angiver at den aktuelle kanal
er tilsluttet et kamera, som ikke vises på
skærmen.
: Det sorte ikon med en skråstreg angiver
at den aktuelle kanal ikke er tilsluttet et
kamera.
62_ Smart Viewer
SHR-5162_DAN.indb 62
2007-8-2 18:03:26
NÆSTE-knap
Hvis du klikker på denne knap, vil favoritvinduet
blive aktivt.
10 SMART VIEWER
Når denne knap klikkes, skiftes der til næste
skærm. I enkeltskærm skiftes kanalerne
sekventielt fra 1 til 16. I Quad (4-split) skiftes
skærmene sekventielt fra 1-4 til 5-8 til 9-12 til
13-16. I 9-split, skiftes skærmene fra 9 kanaler
(1-9) til 7 kanaler (10-16). I 16-split bliver
skærmere opdaterede.
FAVORIT-knap
1
CALLBACK-knap
Hvis du trykker på denne knap, vil
callbackvinduet blive aktiveret for at modtage
hændelsesbesekder. Når det modtager en
besked vil SmartViewer-programmet automatisk
tilslutte sig den tilsvarende DVR. Beskederne er
hændelser omkring videotab, alarmer, og om
bevægelsesdetektion. Du kan beslutte om den
modtagne hændelsesbesked vil frembringe en
alarmlyd eller ikke.
2
3
4
1. De kameraer, der er angivet som Favoritter,
er vist på skærmen.
2. Klik på Slet fjerner en favoritindstilling. Klik
på Slet alle fjerner alle favoritindstillinger.
3. Klik på denne knap for at gemme det nye
favoritnummer og -navn.
4. Skift favoritter ved det angivne interval.
 FAVORIT-knappen er kun tilgængelig,
når du tilslutter et site.
 FAVORIT-indstillingerne gemmes i
Config-filen, selv efter du afkobler sitet.
 Når du skifter DVR-lister, der udgør sitet
i Indstillinger, vil FAVORIT-indstillingerne
initialiseres.
Videooptagelse
Hvis du vælger en kanal og klikker REC, vil
videodata blive gemt i en DVR-fil på din PC.
Mappen, navngivningsregler og optagelsestid
kan indstilles i Viewer-indstilling i Indstillinger.
Den gemte videofil kan afspilles i Søge-tilstand.
For at optagelsen, klik denne knap igen. Men
denne handling er mulig 10 sekunder efter at
optagelsen er påbegyndt.
Smart Viewer _63
SHR-5162_DAN.indb 63
2007-8-2 18:03:26
Lydstyrke-kontrolknap
PTZ-funktionerne (Pan/Tilt/Zoom) er
tilgængelige på alle kameraer. Men disse
Power Zoom-funktioner understøttes kun
af Samsungs smart dome-kameraer, og de
understøtter tilting under 45°.
Du kan justere lydstyrken i niveauer fra 0-10 fra
en kanal eller helt dæmpe den.
Videolysstyrke/kontrastkontrolknap
1
3
2
4
1 FORUDINSSTILLE
Hvis du klikker på denne knap, vil vinduet
FORUDINDSTILLINGER blive vist.
Når du har valgt en kanal, kan du justere
billedets lysstyrke og kontrast fra 0-10 vha.
kontrolknapperne (+,-). Standarsværdien er 5.
For at genskabe de fabriksindstillede indstillinger,
tryk på knappen til højre.
a
 Den justede lydstyrke, lysstyrke, og
kontrast kan gemmes på din PC og
forbliver uændret, selv når Smart Viewer
genstarter.
 Justering af lysstyrke og kontrast
afhænger af modellen og forefindes
muligvis ikke.
b
PTZ-kamerajusteringsknapper
Du kan udføre følgende PTZ-funktioner, når du
har valgt et PTZ-kamera.
 Panorere Venstre/Højre
 Tilt Op/Ned
 Diagonale kontroller
Kanalnummeret vises i midten af PTZkontrolknapperne.
1
2
3
c
a. Hvis du vælger en forudindstilling, vil
kameraet flytte til den forudindstillede
position.
b. Du kan slette den valgte forudindstilling
eller alle.
c. Du kan gemme det nye
forudindstillingsnummer og navn.
2 AUTOPAN (Autopanorering): Kameraet
bevæger sig mellem start- og slutsteder.
3 SCAN (Skanning): Kameraet bevæger sig
cirkulerende i de forudindstillede positioner.
Power Zoom
Når Power Zoom-knappen er klikket,
kan du zoome ind og ud.
 Zoom Ind/Ud

4 PATTERN (Mønster): Kameraet bevæger
sig i henhold til den rute, du har defineret.
64_ Smart Viewer
SHR-5162_DAN.indb 64
2007-8-2 18:03:27
Funktionen til forudindstilling bliver
understøttet af alle kameraer. Du kan
foretage op til 20 forudindstillinger. Men
et active directory (AD) protokol kamera
kan have 7 forudindstillinger. Navnene på
2, 3 og 4 kan variere afhængigt af
kamerafabrikanten. Og disse funktioner
er muligvis ikke understøttet af visse
produkter.
1
1. Du kan indstille de kamerarelaterede
indstillinger ved hjælp af PTZkameramenuen.
 I tilfælde af Panasonic-kameraer er
navnene på AUTOPAN (Autopanorering),
SCAN (Skanning) og PATTERN (Mønster)
følgende:
2 SEQUENCE (Sekvens)
3 AUTOPAN (Autopanorering)
4 SORT (Sortering).
 I tilfælde af PELCO-kameraer er navnene
på AUTOPAN (Autopanorering), SCAN
(Skanning) og PATTERN (Mønster).
følgende:
2 FRAME SCAN (Frame-skanning)
3 AUTO SCAN (Autopanorering)
4 PATTERN (Mønster).
 De andre kameraer understøtter ikke
disse funktioner.
10 SMART VIEWER
 Samsung-kameraer understøtter disse
funktioner.
Egenindstillinger på PTZ-apparatet.
1
2
3
1. Dette er kameraets egenmenu-skærm.
Skærmen kan vises på Smart Viewer.
2. Brug retnings-knapperne til at flytte mellem
menuer.
3. Knappen fungerer på samme måde som
ENTER-knappen.
Funktionen til kameramenu-indstilling findes
kun i Samsung- og Panasonic-kameraer.
ADVARSEL
Når en DVR bruger PTZ-kamerastyringen,
kan Smart Viewer ikke styre PTZkameraet. PTZ-kamerastyringen kan
bruges af administratorbrugeren.
Smart Viewer _65
SHR-5162_DAN.indb 65
2007-8-2 18:03:28
SØGETILSTAND
Søgetilstanden har to separate tilstande, såsom Fjernadgang til at søge/afspille DVR-videodata og Lokaltilstand, der afspiller DVR-filer, der er blevet gemt på den angivne mappe på din PC.
2
3
4
1
5
6
7
10
11
12
1. Skærmen viser afspilningskanalerne.
2. Klik for at gå til Søge-tilstand til at søge efter
og afspille de optagede videofiler.
3. Klik for at gå til Fjernadgang for at afspille de
optagede DVR-videofiler fra et andet sted.
4. Klik for at gå til Lokal-tilstand for at afspille DVRfiler, der er optaget på din PC.
5. Brug denne kalender til at vælge år, måned,
og dato til søgning.
8
9
12. Den viser en tidslinje til at vise
tidsinformationen for søgningen af optaget
video.
 Når du tilslutter et site, vælg da en DVR
at søge i.
 Med kun bruger-privilegier kan du ikke
tilgå Søge-tilstanden.
Vælg først site eller DVR og klik på
tilslutningsknappen.
6. Brug knapperne til at justere lydstyrken og
lysstyrke og kontrast på videoen.
7. Klik på et af skærm-tilstandene.
8. Brug knapperne til at optage, konvertere,
udskrive og indstille.
9. Brug knapperne til afspilning af fundet video.
Du kan også vælge en DVR.
10. Brug knappen til at vise de næste skærme i
rækken.
11. Brug denne knap til at forny informationen
omkring skift til kanal/DVR, kalender og
tidslinje.
66_ Smart Viewer
SHR-5162_DAN.indb 66
2007-8-2 18:03:29
Fjernadgang
Valg af Splitscreen
Denne tilstand overfører videodata, der er
optaget på DVR gennem netværket til afspilning.
Op til 4 kanaler kan tilgå søgning og afspilning
samtidig. Videodata afspilles fra den position på
tidslinjen, hver de er.
Knapperne giver adgang til fuldskærm, enkelt
vindue, 4-split, 9-split og 1-spilt.
Video Gem (Backup)/
Videokonvertering/Udskrift/
Indstillinger
1
Kalendervindue
2
3
10 SMART VIEWER
Når denne knap klikkes skiftes der til Fjernadgang.
Ved Fjernadgang er 9-splitscreen ikke
tilgængelig - i Lokal-tilstand er 4-split (Quad)
og 9-split ikke tilgængelige.
4
1. Video Gem-knappen
Under afspilning (Afspil/Omvendt afspilning/
hurtigt frem/hurtigt tilbage), hvis du vælger
en kanal og klikker på denne knap, gemmes
videodata i en DVR-fil. (Den gemmes i den
angivne mappe på din PC.)
Mappen, filnavngivningsregler og optagetid
kan indstilles i Viewer-indstillingen i
Indstillinger. Du kan angive tiden fra 1 til 10
minutter. For at optagelsen, klik denne knap
igen. Denne funktion er mulig i 10 sekunder
efter optagelsen er startet. Hvis videofilen
ikke afspiller, vil denne knap lade dig foretage
backup, der giver følgende vindue.
Hvis videodata er optaget på en given dato, vil
denne dato være skrevet i rødt. Hvis du klikker
på datoen, bliver den indspillede videoinformation
vist på tidslinien. Hvis du vælger en dato, bliver
den rød. Klik på  skifter til måneden før og and
klik på  skifter til den næste måned.
Lydstyrke, lysstyrke/kontrastknapper
Disse knapper fungerer på samme måde som i
Overvågnings-tilstanden. Justering af lysstyrke
og kontrast afhænger af modellen og forefindes
muligvis ikke.
Du kan indstille start- og sluttidspunkter for
backup og vælge et filformat til at gemme i.
Klik på Start påbegynder backupprocessen.
Backupfilen bliver gemt i den mappe, der
blev angivet i Indstillinger > Viewerindstillinger > Videooptagelse >
Videoplacering.
For at stoppe backupprocessen, klik da Stop.
Denne funktion er kun aktiveret, når
afspilningsfunktionerne er i gang.
Smart Viewer _67
SHR-5162_DAN.indb 67
2007-8-2 18:03:30
2. Filkonverterings-knap
Når denne knap er klikket, vil systemet
konvertere en DVR-fil til enten JPEG- eller
AVI-format.
For at udføre denne funktion
a. Klik Åben for at vælge en DVR-fil,
der skal konverteres.
4. Indstillinger-knap
Denne knap bringer vinduet Indstillinger frem.
5. Afspilningsknapper
b. Vælg JPEG Frame (stillbilleder) eller
AVI Video.
c. Klik Start for at konvertere filen.
For at stoppe konverteringen, klik da
Stop.
 Hvis JPEG Frame er valgt, bliver filen
konverteret til en “*.jpg”-fil, når der klikkes
Start. Den konverterede JPG-fil gemmes
iht. den forudvalgte rute: Indstillinger >
Viewer-indstillinger > Filkonvertering >
JPEG-placering.
 Hvis AVI Video er valgt, bliver filen
konverteret til en “*.avi”-fil, når der klikkes
Start. Den konverterede AVIl gemmes
iht. den forudvalgte rute: Indstillinger >
Viewer-indstillinger > Filkonvertering >
AVI-placering.
 I tilfælde af AVI-backup, skal du bruge
DivX-codec’et for at afspille de gemte
filer. DivX-codec’et kan findes på
www.divx.com.
3. Udskriv-knap
Denne knap udskriver afspilningsskærmen,
der aktuelt vises.
1
2
3
6
4
7
5
8
9
1. Omvendt afspilning: Afspiller baglæns
2. Afspil: Afspiller video
3. Hurtigt tilbage: Afspiller baglæns hurtigt
4. Stop: Stopper afspilningen
5. Hurtigt Frem: Afspiller hurtigere
6. Gå til Seneste: Afspiller det seneste
(sidste) billede i tidslinjen
7. Trinvis Tilbage: Går trinvist tilbage med ét
sekund
8. Trinvist Fremad: Går trinvist fremad med
ét sekund
9. Gå til Første Afspiller det første billede i
tidslinjen
Under afspilning (Afspil/Baglæns/Hurtigt
Frem/Hurtigt Tilbage), er det ikke tilladt
at afbryde forbindelsen eller skifte til
Overvågning eller Lokal (søgning). Klik
Stop før du foretager nogle ændringer.
68_ Smart Viewer
SHR-5162_DAN.indb 68
2007-8-2 18:03:30
6. Tids linje
Viser den optagede video data status på
DVR, når der er valgt en dato. Normalt
vises tiden fra 00:00 til 23:59, mens
forlængelsestilstanden viser tiden for hver
2 timer.
2
 De kanaler, der vises på
afspilningsskærmen, er fremhævet på en
hvid baggrund.
 Den fremhævede tidslinje viser
tidsområdet for videobilledet.
 Tidslinjerne viser tidsopdelingen.
 Hvis du dobbeltklikker på et
område på en tidslinje, skifter den til
forlængelsestilstand.
 En kolonne på tidslinjen svarer til en time.
 Farverne på tidslinjerne skifter afhængig
af optagemåden: Grøn (normal), Rød
(Panik), Orange (Alarm), Blå (Bevægelse),
Gul (Planlagt) og Lilla (Videotab).
Den fornyer optagetidsinformationen i både
kalender og tidslinje.
9. Lokal-Tilstand
Denne tilstand bruges til at afspille DVRfilen, der er optaget i mappen på din PC.
Du kan kun søge eller afspille én kanal. Du
kan tilgå de optagede filer, uafhængigt af en
tilslutning til en DVR. Andre funktioner end
kalenderen fungerer på samme måde som
ved Fjernadgang. Tidsinformationen omkring
lokale filer vises ved den første kanalposition
i tidslinjen sammen med filnavnet.
10 SMART VIEWER
8. Genindlæs-knap
[Normaltilstand]
1
Knappen fungerer på samme måde som
Næste-knappen i Overvågningstilstand.
Du kan ikke skifte kanal, mens du afspiller
et billede (Afspil/Afspil Baglæns/Hurtigt
Frem/Hurtigt Tilbage).
3
1
7. Næste-knap
: Klik på denne knap for at skifte
til Lokal-Tilstand.
2
[Forlængelsestilstand]
 Viser tidslinjen en time før
 Viser tidslinjen en time efter
 Hvis du dobbeltklikker på et område på
en tidslinje, skifter den til normaltilstand.
 Hver tidslinje svarer til 5 minutter.
 Farverne på tidslinjerne skifter afhængig
af optagemåden: Grøn (normal), Rød
(Panik), Orange (Alarm), Blå (Bevægelse),
Gul (Planlagt) og Lilla (Videotab).
Kun de DVR-filer, der blev gemt med lyd
‘aktiveret’ kan afspilles med lyd i LokalTilstand.
Smart Viewer _69
SHR-5162_DAN.indb 69
2007-8-2 18:03:31
Web Viewer
INTRODUKTION TIL Web Viewer
SYSTEMKRAV
HVAD ER Web Viewer?
Følgende liste indeholder minimumskravene til
det hardware og styresystem, der kræves for at
køre Web Viewer.
Web Viewer giver mulighed for fjernadgang til
dine DVR'er. Du får adgang til live video, arkiveret
video, PTZ-styring (hvis det er konfigureret), etc.
OS
Windows XP Professional
Windows 2000
Windows Vista Home Basic
/Premium
WebBrowser
Internet Explorer
6.0.2900.2180 eller højere
CPU
Intel Pentium 4 med 2 GHz
processor
HUKOMMELSE
512 MB
Skærm
High Color 16-bit
1024 x 768
HDD
50 MB (nødvendig
installationsplads)
* Yderlige HDD-plads
nødvendig til indspilning.
Indspillet filstørrelse vil variere
afhængigt af indstillingerne for
indspilningskvalitet
PRODUKTFUNKTIONER
 Fjernadgang fra en standardbrowser
 Understøtter PTZ-kamerastyring
 Understøtter kameravisningsformaterne 1,
4, 8, 16 (maksimalt 16 kameraer på listen).
 Danner billeder i JPEG-format,
der kan udskrives eller gemmes.
(Afspilningstilstand)
 Indspil video i AVI-format—kompatibel med
populære medieafspilllere. (kræver Divxkodeks)
70_ Web Viewer
SHR-5162_DAN.indb 70
2007-8-2 18:03:31
TILSLUTNING AF Web Viewer
1. Åbn din webbrowser, og indtast IP-adressen
eller DVR'ens URL i URL-adressefeltet.
4. Klik på “Install”.
11 WEB VIEWER
DVR’ens basis-URL er følgende i tilfælde
af en MAC-adresse:
 00-00-F0-ab-cd-ef :
nabcdef.websamsung.net
 00-16-6c-ab-cd-ef :
mabcdef.websamsung.net
 00-68-36-ab-cd-ef :
pabcdef.websamsung.net
Du kan også anvende en registreret
URL, som er indstillet i din DVR’s
opsætningsmenu.
5. Klik på “Install”.
2. Administratorer skal indtaste “ADMIN” og
dernæst indtaste den adgangskode, som
DVR'en er opsat til. Ikke-administratorbrugere
skal indtaste “USER” og adgangskoden.
• DVR’en giver mulighed for simultanadgang
til DVR’en for op til 3 brugere, herunder én
bruger med administratorrettigheder og 2
brugere med brugerrettigheder.
• Den fabriksindstillede adgangskode til
administratorrettigheder er “4321.”
• En bruger uden administratorrettigheder
kan ikke få adgang til menuerne SØG og
OPSÆTNING.
• Du kan ændre adgangskoden til administratorog brugerrettighederne i DVR’ens IPindstillingsmenu.
6. Du har muligvis en “Windows Security Alert”,
der forsøger at blokere denne med Windows
Firewall. I dette tilfælde skal du klikke på
“Unblock” for at starte Web Viewer.
7. Installationen er fuldført. Du kan nu se
hovedskærmen for Live Viewer.
3. Klik på “Install ActiveX Control…”
Web Viewer _71
SHR-5162_DAN.indb 71
2007-8-2 18:03:33
BRUG AF Live Viewer
2
1
3
4
5
6
7
9
8
Skærmen for Live Viewer består af følgende:
OSD-INFORMATIONSDISPLAY
1 Dette viser IP-adressen og modelnavnet for
den tilsluttede DVR.
2
1
REC
2 Disse menuer består af LIVE, SØG,
OPSÆTNING, OM.
3 Disse knapper bruges til split- og
fuldskærmstilstanden.
4 Dette viser IP-adressen og statusen for den
tilsluttede DVR.
5 Disse knapper bruges til sekvens og ændring
af skærmkanalen.
6 Disse knapper bruges til at optage, udskrive
og gemme billedet med.
7 Disse knapper viser den aktuelle kanal.
8 Disse knapper bruges til PTZ-relaterede
funktioner.
9 Dette viser skærmen for det kamera, der er
sluttet til DVR'en.
• Opløsningen er på 1024 x 768 pixel.
• Den initielle splitskærmstilstand vises
i henhold til den tilsluttede DVR’
s antal kameraer. Du kan ændre
splitskærmstilstanden ved at trykke på
knapperne til opdeling af skærmen.
• En bruger uden administratorrettigheder
har ikke adgang til menuerne SØG og
OPSÆTNING.
3
4
5
6
1 Kanalnummeret, videostørrelsen og IPadressen for den tilsluttede DVR bliver vist.
2 Hvis videodataen for den aktuelle kanal
bliver indspillet på din PC, vises “REC” på
skærmen.
3 DVR'ens aktuelle dato og klokkeslæt
bliver vist.
4 Alarmikonet vises, når alarmen sættes i
gang. Det forsvinder, når der bliver trykket på
DVR'ens ALARM-knap.
5 Bevægelsesikonet bliver vist, når der
detekteres bevægelse. Det forsvinder, når der
bliver trykket på DVR'ens ALARM-knap.
72_ Web Viewer
SHR-5162_DAN.indb 72
2007-8-2 18:03:33
6 Det viser, om PTZ-styringen er aktiv.
Hvis du har indstillet PTZ-kameraer til DVR’
en, vises “PTZ” på skærmen. Vælg en PTZkamerakanal og brug knappen PTZ til kamerastyring.
FULDSKÆRMSTILSTAND
• Klik på knappen
.
Skærmen viser det valgte kamera, der er
sluttet til DVR'en i “FULDSKÆRM-TILS”.Tryk
på ESC-knappen for at vende tilbage til den
forrige tilstand.
SPLIT-SKÆRM
SINGLE MODE
QUAD MODE
• Klik på knappen
NINE MODE
.
.
Skærmen viser det valgte kamera, der er
sluttet til DVR'en i “FIRE-TILS”.
• Klik på knappen
Dette viser IP-adressen og statusen for den
tilsluttede DVR.
SIXTEEN MODE
Skærmen viser det valgte kamera, der er
sluttet til DVR'en i “ENK-TILS”.
• Klik på knappen
TILSLUTTET DVR
11 WEB VIEWER
Du kan ændre split-tilstanden ved at klikke på
hvert talikon.
.
• Meddelelse om fejltilslutningIntet svar :
Vises, når DVR’en ikke svarer.
Fork. ID : Vises, når det indtastede ID er
forkert.
Forkert adgangskode : Vises, når den
indtastede adgangskode er forkert.SFlb
Fork. portnummer : Vises, når portnummeret
er forkert.
Kollision : Vises, når administratortilstanden
allerede er i brug, eller der er simultanadgang til
den samme DVR fra PC’en.
Fuldt antal : Vises, når antallet er brugere er
fuldt.
• Antallet af simultantilslutninger er 3, inklusive
brugerne af SmartViewer.
Skærmen viser det valgte kamera, der er
sluttet til DVR'en i “NI-TILS”.
• Klik på knappen
.
Skærmen viser det valgte kamera, der er
sluttet til DVR'en i “SEKSTEN-TILS”.
Web Viewer _73
SHR-5162_DAN.indb 73
2007-8-2 18:03:36
ÆNDRING AF TILSTANDEN LIVESKÆRM
• Hvis DVR’en på 16 kanaler er tilsluttet, trykkes der på “NÆSTE” i FIRE-TILS for at
ændre skærmen som vist på billedet.
(CH1 to CH4)
(CH5 to CH8)
(CH9 to CH12)
(CH13 to CH16)
16-channel DVR
LAGRING AF LIVE-SKÆRMEN PÅ
PC'EN
• OPTAG: Optager det aktuelle billede på
skærmen og gemmer det som en jpg- eller
bmp-billedfil.
• SEKVENS: Når der trykkes på denne knap,
skifter skærmene med et forudindstillet interval.
I ENK-TILS, skifter kanalnumrene sekventielt
fra 1 til 16. I FIRE-TILS, skifter kanalerne som
de første 4 kanaler (1~4)  anden 4 kanaler
(5~8)  tredje 4 kanaler (9~12)  fjerde 4
kanaler (13~16). I NI-TILS, skifter skærmene
fra 9 kanaler (1~9) til 7 kanaler (10~16). I
SEKSTEN-TILS, opdateres skærmen med det
forudindstillede interval
Forudindstillet interval (10 sekunder)
• Standardgemmestien er “C:\Program Files\
Samsung\Dvr Web Viewer\SnapShot\Live”.
Tryk på knappen “GEM STI” (
) for at ændre gemmestien, og vælg den sti, du ønsker.
I tilfælde af Windows Vista er gemmestien “C:\
users\(user ID)\AppData\LocalLow\Samsung\
DVR Web Viewer\Snapshot\”, og den kan ikke
ændres.
• Filen navngives automatisk til følgende: “IP
adresse_Portnummer_ÅÅMMDD_kameranu
mmer_indeks” Ex) 192.168.130.12_554_200
70615_101530_01_00
• FORRIGE: Når der trykkes på denne knap,
vises den forrige skærm. I ENK-TILS, skifter
kanalnumrene i modsat rækkefølge. I FIRETILS, skifter skærmene som de første 4 kanaler
(1~4)  anden 3 kanaler (13~16)  tredje 4
kanaler (9~12)  fjerde 4 kanaler (5~8). I NITILS, skifter skærmene fra 9 kanaler (1~9) til 7
kanaler (10~16). I SEKSTEN-TILS, opdateres
skærmen.
• UDSKRIV: Udskriver live-skærmen, der bliver
vist på dette tidspunkt. Den udskriver også IPadresse, klokkeslæt, kameranummer og aktuel
begivenhedstilstand.
• NÆSTE: Når der trykkes på denne knap,
vises den næste skærm. I ENK-TILS, skifter
kanalnumrene sekventielt fra 1 til 16. I FIRETILS, skifter kanalerne som de første 4 kanaler
(1~4)  anden 4 kanaler (5~8)  tredje 4
kanaler (9~12)  fjerde 4 kanaler (13~16). I NITILS, skifter skærmene fra 9 kanaler (1~9) til 7
kanaler (10~16). I SEKSTEN-TILS, opdateres
skærmen.
74_ Web Viewer
SHR-5162_DAN.indb 74
2007-8-2 18:03:37
• INDSPIL: Gemmer det aktuelle billede på
skærmen og gemmer det som en avi-videofil.
BRUG AF PTZ-KAMERA
ÆNDRING AF LIVESKÆRMKANALEN
Hvert tal indikerer skærmens positioner i Web
Viewer.
• Blå tal: Angiver, at den aktuelle kanal er sluttet
til et kamera.
• Grå tal: Angiver, at den aktuelle kanal ikke er
sluttet til et kamera.
11 WEB VIEWER
• Der kræves mindst 1GB tilgængelig plads for
at indspille den.
• Standardgemmestien er “C:\Program
Files\Samsung\Dvr Web Viewer\VideoClip\
Live”. Tryk på knappen “GEM STI” (
)
for at ændre gemmestien, og vælg den sti,
du ønsker. I tilfælde af Windows Vista er
gemmestien “C:\users\(user ID)\AppData\
LocalLow\Samsung\DVR Web Viewer\
VideoClip\”, og den kan ikke ændres.
• Filen bliver automatisk navngivet som
følgende:“IP-adresse_Portnummer_ÅÅMMD
D_kameranummer_indeks” Ex) 192.168.130.
12_554_20070615_101530_01_00
• I tilfælde af AVI-GEM, er det nødvendigt at
have et DivX-kodeks til afspilning af gemte
filer. Du kan downloade en gratis version af
Divx-kodekset på
http://sourceforge.net/projects/ffdshow/.
Klik på retningsknapperne for at styre kameraet.
Klik på knapperne + eller - for at zoome ind eller
ud af det viste billede.
Web Viewer _75
SHR-5162_DAN.indb 75
2007-8-2 18:03:38
MENU: Viser kamera-menuskærmen.
FORUDINDSTILLING: Flytter retningen af linsen
til en forudindstillet retning.
• Når en DVR bruger PTZ-kamerastyring, kan
Web Viewer ikke styre PTZ-kameraet.
• PTZ-kamerastyring kan bruges af den
administrerende bruger.
• Opsætningsfunktionen til kameramenuen er
kun tilgængelig for understøttede kameraer.
• Alle funktionerne for PTZ er det samme som
en af DVR.
• Pan-/tilt-funktionen fungerer kun med understøttede kameraer. (Eksempel: Samsung
SCC-6475)
• Træk nedad for at zoome ind og træk opad
for at zoome ud med pan-/tilt-funktionen.
1. Hvis du klikker på FORUDINDSTILLING,
flytter kameraet hen til den forudindstillede
position.
2. Du kan slette den valgte forudindstilling eller
alle forudindstillinger.
3. Du kan gemme det nye forudindstillede
nummer og navn.
Du kan gemme op til 20 forudindstillinger.
AUTOPANERING: Flytter kameralinsens retning
mellem 2 punkter, der er indstillet for kameraet.
SCAN: Flytter kameralinsens retning mellem 2
forudindstillede punkter for kameraet.
MØNSTER: Du kan indstille kameraets
bevægelsesmønstre, som for eksempel, zoom,
flyt, etc. på en sådan måde, at kameraet
automatisk bevæger sig i henhold til mønsteret.
76_ Web Viewer
SHR-5162_DAN.indb 76
2007-8-2 18:03:38
BRUG AF Search Viewer
2
1
3
11 WEB VIEWER
4
5
6
9
7
8
Skærmen for Search Viewer består af følgende:
1 Dette viser IP-adressen og modelnavnet for
den tilsluttede DVR.
2 Disse menuer består af LIVE, SØG,
OPSÆTNING, OM.
• SEKVENS, FORRIGE, NÆSTEknapperne er ikke tilgængelige i
menuen SØG.
• En bruger uden administratorrettigheder
har ikke adgang til menuerne SØG og
OPSÆTNING.
3 Disse knapper bruges til split-og
fuldskærmstilstanden.
4 Dette viser IP-adressen og statusen for den
tilsluttede DVR.
SPLIT-SKÆRM
5 Disse knapper bruges til at optage, udskrive
og gemme billedet med.
Du kan ændre split-tilstanden ved at klikke på
hvert talikon.
6 Denne viser en kalender, på hvilken du kan
søge indspillet video.
7 Denne viser en tidslinie, på hvilken du kan
søge indspillet video efter klokkeslæt.
8 Disse knapper bruges til at styre
afspilningen med.
SINGLE MODE
QUAD MODE
9 Denne viser skærmen for afspilning af
indspillet video.
Web Viewer _77
SHR-5162_DAN.indb 77
2007-8-2 18:03:39
• Meddelelse om fejltilslutningIntet svar :
Vises, når DVR’en ikke svarer.
Fork. ID : Vises, når det indtastede ID er
forkert.
Forkert adgangskode : Vises, når den indtastede adgangskode er forkert.
Fork. portnummer : Vises, når portnummeret er forkert.
Kollision : Vises, når administratortilstanden
allerede er i brug, eller der er simultanadgang
til den samme DVR fra PC’en.
Fuldt antal : Vises, når antallet er brugere er
fuldt.
• Antallet af simultantilslutninger er 3, inklusive
brugerne af SmartViewer.
LAGRING AF LIVE-SKÆRMEN PÅ
PC'EN
• OPTAG: Optager det aktuelle billede på
• Klik på knappen
.
Skærmen viser det valgte kamera, der er sluttet
til DVR'en i “ENK-TILS”.
skærmen og gemmer det som en jpg- eller
bmp-billedfil.
• Klik på knappen
.
Skærmen viser det valgte kamera, der er sluttet
til DVR'en i “FIRE-TILS”.
• Kun ENK-TILS og FIRE-TILS er tilgængelige
i menuen SØG.
• “Når en 16-kanals DVR er tilsluttet, kan du
vælge mellem kanalerne 1-16.”
TILSLUTTET DVR
Dette viser IP-adressen og statusen for den
tilsluttede DVR.
• Standardgemmestien er “C:\Program
Files\Samsung\Dvr Web Viewer\SnapShot\
Search”. Tryk på knappen “GEM STI” (
)
for at ændre gemmestien, og vælg den sti,
du ønsker. I tilfælde af Windows Vista er
gemmestien “C:\users\(user ID)\AppData\
LocalLow\Samsung\DVR Web Viewer\
Snapshot\”, og den kan ikke ændres.
• Filen navngives automatisk til følgende: “IP
adresse_Portnummer_ÅÅMMDD_kameranu
mmer_indeks” Ex) 192.168.130.12_554_200
70615_101453_01_00
78_ Web Viewer
SHR-5162_DAN.indb 78
2007-8-2 18:03:40
• UDSKRIV: Udskriver den afspilningsskærm,
der bliver vist på det nuværende
tidspunkt. Den udskriver også IP-adresse,
klokkeslæt, kameranummer og den aktuelle
begivenhedstilstand.
SØGNING AF DET INDSPILLEDE
VIDEO I KALENDEREN
11 WEB VIEWER
• INDSPIL: Hvis du vælger en kanal og trykker
på denne knap under afspilningen (kun play),
bliver videodataen gemt i DVR-filen. (Den
gemmes i den tildelte folder på din PC.) Klik på
denne knap igen for at stoppe indspilningen.
• Der kræves mindst 1GB tilgængelig plads
for at indspille den.
• Standardgemmestien er “C:\Program
Files\Samsung\Dvr Web Viewer\VideoClip\
Search”. Tryk på knappen “GEM STI” (
)
for at ændre gemmestien, og vælg den sti,
du ønsker. I tilfælde af Windows Vista er
gemmestien “C:\users\(user ID)\AppData\
LocalLow\Samsung\DVR Web Viewer\
VideoClip\”, og den kan ikke ændres.
• Filen bliver automatisk navngivet som
følgende:“IP- adresse_Portnummer_ÅÅM
MDD_kameranummer_indeks” Ex) 192.168.
130.12_554_20070615_101530_01_00
• I tilfælde af AVI-GEM er det nødvendigt at
have et DivX-kodeks til afspilning af gemte
filer. Du kan downloade en gratis version af
Divx-kodekset på
http://sourceforge.net/projects/ffdshow/.
Hvis videodataen er blevet indspillet på en dato,
bliver datoen markeret med grøn. Hvis du klikker
på datoen, bliver den indspillede videoinformation
vist på tidslinien.
Når du klikker på “I DAG”, ændres den til datoen
for i dag.
Web Viewer _79
SHR-5162_DAN.indb 79
2007-8-2 18:03:40
SØGNING AF DEN INDSPILLEDE
VIDEO I TIDSLINIEN
Den viser statusen for den indspillede videodata
på DVR'en, når der bliver valgt en dato. Den
normale tilstand viser klokkelslættet fra 0 til 24,
mens den udvidede tilstand viser klokkeslættet
hver 2. time.
, skifter den til
7
8
9
1 Hurt. tilbage: Baglæns-afspiller hurtigere (2x).
2 Bagl. afsp.: Udfører baglæns afspilning.
• Hver tidslinie står for 1 time.
3 Afspil: Afspiller.
4 Hurt. frem: Afspiller hurtigere (2x).
[Udvidet tilstand]
• Hvis du klikker på knappen
den normale tilstand.
6
4
3
2
1
5
[Normal tilstand]
• Hvis du klikker på knappen
den udvidede tilstand.
STYRING AF AFSPILNING
, skifter den til
• Hver tidslinie står for 5 minutter.
• Kanalerne spænder over K01 til K16.
5 Til første: Flytter starttiden for den indspillede
video i tidslinien.
6 Trin bglæns Tager et trin tilbage-afspiller per
delbillede.
7 Stop: Standser afspilningen.
8 Trin forlæns: Tager et trin fremad per
delbillede.
9 Til sidste: Flytter den sidste tid for den
indspillede video i tidslinien.
80_ Web Viewer
SHR-5162_DAN.indb 80
2007-8-2 18:03:41
OM
Klik på “OM”.
Modelnavnet for den tilsluttede DVR og Web
Viewer-versionen vises.
11 WEB VIEWER
Web Viewer _81
SHR-5162_DAN.indb 81
2007-8-2 18:03:41
appendiks
PRODUKTSPECIFIKATION
Specifikationer
Detaljer
Styresystem
Embedded OS
Broadcasting
NTSC / PAL-system
Indgangsspænding
AC 100 ~ 230V (PAL)
AC 110 ~ 220V (NTSC)
Strømforbrug
60 W
Video
Lyd
Live-skærm
Bemærkninger
Videoindgange
Komposit 16(8) kanaler
- 1.0 Vp-p
- 75 Ω Hi Z Terminering
BNC-type
Gennemgangsstykke-udgang 16(8) kanaler
- Autoterminering
Videoudgang
Komposit 3 kanaler
- Normal Videoudgang 1 kanal
- Spot Output 2 kanaler
- BNC-type
S-Video 1 kanal
- 1.0 Vp-p
VGA 1 kanal
Lydindgange
Mono 4 kanal
- -5 dBm, 600 Ω
RCA-type
Lydudgange
Mono 1 kanal
- -6 dBm
RCA-type
Opløsning &
Optagehastighed
Visningstilstand
NTSC
720X480
480ips(16Ch)/
Optagehastighed
240ips(8Ch)
Opløsning
PAL
720X576
400ips(16Ch)/
200ips(8Ch)
Enkelt
Splitscreen:
SHR-5160/5162 : 4, 6, 7, 8, 9, 16 split
SHR-5080/5082 : 4, 6, 7, 8, 9 split
Tilstandssekvens
Frys
2 X Zoom
82_ appendiks
SHR-5162_DAN.indb 82
2007-8-2 18:03:42
Detaljer
Optagelse
Kompression
Metode
Video: MPEG4
Lyd: ADPCM
Opløsning &
Optagespecifikationer
Opløsning
Gem
Afspilning
CIF(C)
352X240(NTSC)/
352X288(PAL)
Halv D1(N)
720X240(NTSC)/
720x288(PAL)
Bemærkninger
Optagespecifikationer
(Billedkvalitet)
Bedste Billede
Optagehastighed
Niveau8(Høj)
~ Niveau1(Lav)
30 ips(NTSC)/
25 ips(PAL)
Niveau8(Høj)
~ Niveau1(Lav)
30 ips(NTSC)/
25 ips(PAL)
Optagelse
Tilstand
Normal optagelse  REC-tast
Planlagt optagelse  Skematabel
Hændelsesoptagelse
- Alarmdetektion
- Bevægelsesdetektion
- Videotab
- Før- & efter optagelse
Optagelse fps
NTSC 0.9 / 1.8 / 3.7 / 7.5 / 15 / 30 fps (billeder
pr. sekund)
(Ægte optagelseshastighed i fps: 0.938/1.875/3.75/
7.5/15/30 fps)
PAL 0.7 / 1.5 / 3,1 / 6.2 / 12,5 / 30 fps (billeder
pr. sekund)
(Ægte optagelseshastighed i fps: 0.781/1.563/3.125/
6.25/12.5/25 fps)
Intern
SHR-5162/5082 : ATA HDD x 3(MAX)
MAX HDD Size :
500GB x 3 = 1.5TB
SHR-5160/5080 : ATA HDD x 4(MAX)
MAX HDD Size :
500GB x 4 = 2TB
Ekstern
USB HDD
- MAX 1 (Understøtter ikke USB-hub)
- MAX Harddiskstørrelse (HDD): 500 GB
Søgetilstand
Kalendersøgning
Hændelsessøgning
- Alarm, Bevægelse, Videotab
Dato- og tidspunktssøgning
Indledende søgning
Seneste søgning
Backup-søgning
Opløsning &
Optagespecifikationer
Opløsning Optage-specifikationer
8 Ch
16 Ch
CIF
15ips(NTSC)/12.5ips(PAL) 7.5ips(NTSC)/6.2ips(PAL)
Halv D1(N) 7.5ips(NTSC)/6.2ips(PAL) 3.7ips(NTSC)/3.1ips(PAL)
12 APPENDIKS
Specifikationer
Totalt
120/100
fps(CIF)
60/50 fps
(Halv D1)
appendiks _83
SHR-5162_DAN.indb 83
2007-8-2 18:03:42
Specifikationer
Afspilning
Detaljer
Visningstilstand
Enkelt  1-kanalsdekodning
16 split (afspiller kameraer 10-16)
9 split (afspiller kameraer 5-9)
4 split (afspiller kameraer 2-4)
PIP  1 kanal dekoder + 1 kanal vises live
Triplex 9 split  8 kanaler live + 1 kanal PB
Triplex 16 split  15 kanaler live + 1 kanal PB
Afspilningstilstand
Afspil, Pause, Stop, 2x Digital Zoom
Hurtigt Frem/Hurtigt Tilbage
- 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x
Backup
USB Ekstern HDD
USB CD/DVD-brænder, Intern DVD(Kun
SHR-5162/5082 )
USB-hukommelsesnøgle
USB HDD
-MAX 1 (Understøtter ikke USB-hub)
Netværk
Ethernet : 10/100 Base T, ADSL(PPPoE), DHCP
Seriel
Kommunikation
RS-485  PTZ-apparatstyring
Fjernbetjening
Alarm
Input : SHR-5160/5162 : 16 kanal
SHR-5080/5082 : 8 kanal
Output : 4 kanal
Understøtter ekstern nulstilling af alarm
Fjern
Viewer
PC, detaljeret
Specifikationer
Understøttede
Styre
systemer
Funktion
Bemærkninger
CPU Pentium III, 1 GHz eller hurtigere
RAM : SDRAM 256 MB eller mere
Grafikkort (dedikeret): Grafikhukommelse
32MB eller mere DirectX : 8.1 eller nyere
Win2000, WinXP
Livebillede-Overvågning
Lokal filsøgning & Afspilning
Fjern-filsøgning & Afspilning
Driftstemperatur
0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Opbevaringstemperatur
-20°C ~ +60°C (-4°F ~ +140°F)
Luftfugtighed under drift
20 % til 85 % relativ luftfugtighed
Luftfugtighed ved opbevaring
20 % til 85 % relativ luftfugtighed
Størrelse (B x H x D)
430 x 88 x 400 mm (16.93 x 3.46 x 15.75 tommer)
Vægt
SHR-5162/5082 : ~ 7.6kg(16.75 lb)
SHR-5080 : ~6.7kg(14.77 lb)
SHR-5160 : ~6.8kg(14.99 lb)
Det har brug for yderligere software til understøttelse af ATM/POS-funktionen. Så kontakt venligst din
forhandler for at få fat på softwaren.
84_ appendiks
SHR-5162_DAN.indb 84
2007-8-2 18:03:42
STREGTEGNINGER
 5080 Stregtegninger
12 APPENDIKS
appendiks _85
SHR-5162_DAN.indb 85
2007-8-2 18:03:45
 5082 Stregtegninger
86_ appendiks
SHR-5162_DAN.indb 86
2007-8-2 18:03:55
 5160 Stregtegninger
12 APPENDIKS
appendiks _87
SHR-5162_DAN.indb 87
2007-8-2 18:04:06
 5162 Stregtegninger
88_ appendiks
SHR-5162_DAN.indb 88
2007-8-2 18:04:17
FABRIKSINDSTILLINGER
Dette gendanner fabriksindstillingerne.
Indstillingerne er som følger;
 Brug system/Indlæs fabriksindstillinger i MENU eller,
 I Livetilstand, tryk og hold MODE nede og dernæst PTZ på frontpanelet i 6 sekunder for at nulstille
indstillingerne.
Detaljerede komponenter
Fabriksindstillinger
Systemindstillinger
Tid/Dato/Sprog
Datoformat
ÅÅÅÅ-MM-DD
Tidsformat
24 timer
Sprog
English
DST
Fra
Kodeord
4321
Kodeord Lås
Til
Optagelseslås
Fra
HDD gentagen
optagelse
Overskriv
HDD slut-alarm
Fra
Video
Til
Lyd
Fra
Titel
CAM_01 til CAM_16
(SHR-5082/5080 : 8)
Autosekvens
5 sek
ID
Kameranr.
Protokol
Ingen
Baudhastighed
9600
Paritet
Ingen
Data
8
Stop
1
Seriel Tilstand
Halv duplex
Lysstyrke
50
Kontrast
50
Farve
50
Kodeord
HDD-tilstand
Kameraindstillinger
Kameraindstillinger
PTZ-ENHED
Skærmindstilling
12 APPENDIKS
Klassifikation
appendiks _89
SHR-5162_DAN.indb 89
2007-8-2 18:04:27
Klassifikation
Detaljerede komponenter
Fabriksindstillinger
Overvågning
Hændelsesovervågning
Varighed
Fra
Dato
Til
Tid
Til
Titel
Til
Status
Til
OSG-display
Spot Out-kanal
CH1
Find Hændelsesovervågning
Fra
Skærmudgang
Dual ud
PB-kanalplacering
Nederste højre hjørne
Multikanalssekvens
5 sekunder
Optagelse
Optagelseskvalitet &
Tilstandsindstillinger Autosletning
Optagelseshastighed &
Videostørrelse
Varighed af
hændelsesoptagelse
Optagelsesskema
Normal Kvalitet
Niveau4
Hændelseskvalitet
Niveau4
Autosletning
Fra
Normalhastighed
7,5 fps(NTSC)/6,2 fps(PAL)
Hændelseshastighed
7,5 fps(NTSC)/6,2 fps(PAL)
Videostørrelse
CIF
PreHændelse
Fra
PostHændelse
1 min.
Fortløbende Optagelse
Fra
Hændelsesoptagelse
Til
Hændelsesoptagelse Alarm
Indstilling
Indstilling af detektion
Indstilling af
bevægelsesdetektion
Indstilling af Videotabdetektion
Tilstand
Fra
Kamera
Kameranr.
Alarm-udgang
Ingen
Varighed
10 sek
MD-status
Fra
Område
Hele Området
Følsomhed
Meget Høj
Alarm-udgang
Ingen
Varighed
10 sek
Video Tab Status
Fra
Alarm-udgang
Ingen
Varighed
10 sek
90_ appendiks
SHR-5162_DAN.indb 90
2007-8-2 18:04:27
Klassifikation
Detaljerede komponenter
Netværk
Overfør Protokol Indstillinger
CALLBACKINDSTILLINGER
Billedindstillinger
WebViewer Port Indstil.
Tilslutningstilstand
Statisk IP
Båndbredde
2Mbps
Admin Kodeord
4321
User Pass word
4321
IP
192.168.001.200
Gateway
192.168.001.001
Subnet-maske
255.255.255.000
DNS
168.126.063.001
ADSL-BRUGER-ID
ID
Kodeord
-
Protokoltype
UDP
Port(TCP)
554.555.556.557
Port(UDP)
8000-8159
UniCast / MultiCast
Unicast
Multicast IP
224.126.063.001
TTL
005
DDNS-site
Fra
Host-navn
-
Brugernavn
-
User Password
-
Til/Fra
Fra
IP-adresse
192.168.001.010
Port(UDP)
7900
Prøv igen
05
Overfør alarm i
Fra
Overfør bevægelsesdetektion
Fra
Overfør videotab
Fra
Overfør systemlog
Fra
Videostørrelse
CIF
Kvalitet
Lav
Port
80
12 APPENDIKS
IP-INDSTILLINGER
Fabriksindstillinger
appendiks _91
SHR-5162_DAN.indb 91
2007-8-2 18:04:27
PROBLEMLØSNING (FAQ)
PROBLEM
LØSNING
Systemets strøm er død og
lysdioderne foran lyser slet ikke.
 Kontroller strømforsyningen.
 Kontroller netspændingen.
 Hvis det ikke hjælper, kontroller eller udskift
strømforsyningen.
Der er videodata i systemet, men
nogle kanaler viser intet billede,
men
bliver helt blå
 Kontroller billedkvaliteten på det tilsluttede kamera.
Ukorrekt input fra kameraet kan forårsage dette
symptom.
 Kontroller kameraets strømforsyning.
 Nogle gange ses dette symptom, når videodata i
forbindelse med multisystemer fordeles via en svag
videodatafordeler. Hvis dette er tilfældet, skal du
tilslutte kameraet direkte via din DVR til kontrol eller
eliminering af symptomet.
OPTAG-knappen er nedtrykket,
men REC-LED-lysdioderne lyser
ikke og der optages ikke.
 Kontroller venligst harddiskens frie diskplads.
 Tjek venligst Optagelsestilstanden i MENUEN.
Den bør være Til.
Selvom alle LED-lysene fungerer på
forsiden, vil skærmen blinke eller
kvaliteten af skærmbilledet være
lav.
 Sørg for, at ledningen er tilsluttet. Video-out kan
muligvis se anderledes ud med den tilsluttede
skærm. Kort sagt er Video-Out indstillet til Composite
Output, men forbundet til VGA-input-skærm eller
visa versa. Bliv dernæst ved med at trykke på både
knappen MODE og knappen ZOOM i 5 sekunder
for at ændre tilstanden af Video-Out.
Du kan risikere at opleve lav skærmkvalitet, når dual
video-outputtet er i brug. I dette tilfælde bedes du
skifte det til composite eller VGA video-output.
Lysdioderne blinker og
logoskærmen vises gentagne
gange.
 Dette symptom kan opstå, hvis der er fejl på
harddiskens tilslutning inde i DVR’en. Fjern dækslet
og kontroller harddiskens tilslutning. Såfremt der ikke
er problemer med harddiskens tilslutning, kontakt da
venligst forhandleren.
Du kan tilgå MENU, hvis du har
glemt kodeordet.
 Hvis du har glemt kodeordet, skal du nulstille DVR’
eren til fabriksindstillingerne. Bliv ved med at holde
både MODE-knappen (MODE) og PTZ-knappen i 5
sekunder. Systemets administrationsstandardkodeor
d er “4321”.
Kanalknappen fungerer ikke i Livetilstand.
 Hvis den aktuelle skærm er i Hændelsesovervågning,
fungerer kanalknappen ikke.
Derfor skal du trykke på ALARM-knappen for at
afslutte den aktuelle skærm og vælge en kanal.
Markøren kan ikke nå startpunktet
under Kalendersøgning.
 Kontroller at både kanal og dato er ‘hakket af’.
Begge skal have et hak for at kunne afspilles med
Start. Markøren kan ikke nå datoer, hvori der ikke er
optaget noget.
92_ appendiks
SHR-5162_DAN.indb 92
2007-8-2 18:04:28
LØSNING
Alarmer bliver hele tiden udløst, så
du ikke kan afbryde med ALARMknappen.
 Tryk på MENU-knappen og gør følgende:
1) For at afbryde Hændelsesovervågning Overvågning >
Hændelsesovervågning varighed slukket (off)
2) For at afbryde brummeren: Hændelsesoptagelse >
Alarm (Bevægelsesdetektion/videotab)> AlarmUd.
3) For at afbryde hændelsen: Hændelsesoptagelse >
Alarm (Bevægelsesdetektion/videotab)>
Tilstand Slukket (off).
Der er ikke nogen respons fra PTZknappen i Livetilstand.
 Kontroller protokol og andre indstillinger i Menu >
Kamera > PTZ-apparat svarer til PTZ-kameraet.
Når du tilslutter forskellige
IEEE1394-udstyrede harddiske
(Firewire) til DVR’en gennem
Menuen, kan DVR’en ikke genkende
alle harddiskene.
 Det kræver tid at genkende flere harddiske. Prøv igen
om et par minutter. Hvis det ikke hjælper at prøve
igen, kan den være defekt.
Venligst udskift harddisken.
“URETS BATTERI ER DEFEKT”
vises på skærmen.
 Denne meddelse vises, hvis det interne ur i DVR’en
har et problem. DVR’en vil ikke aktiveres for at beskytte
Du kan ikke tilgå DVR’en via Smart
View.
 Kontroller om der er 3 brugere af Smart Viewer, der
har kontakt til din DVR. DVR’en lader ikke flere end
3 brugere tilgå Smart Viewer ad gangen.
 Kontroller netværksopsætningen i din DVR.
 Kontroller netværkskablets forbindelse.
 Når du bruger DHCP/ADSL(PPPoE) til tilslutningen,
kontroller da, om du får den rigtige DVR MACadresse.
 Hvis din DVR er tilsluttet ADSL-netværk, kontroller
da om båndbredden er mindre end 600 kbps
(0,6 Mb/s). Hvis ADSL-båndbredden er sat for højt,
vil forbindelsen til Smart Viewer muligvis være ustabil
pga. meget netværkstraffik, da ADSL-hastigheden er
lav.
En tilsluttet Smart Viewer bliver
koblet af.
 Hvis du ændrer information, såsom tid,
netværksindstillinger, harddiskformat,
fabriksindstillinger, eller harddisk tilslutning eller fjerner
en tilsluttet harddisk, vil Smart Viewer atomatisk
blivet koblet fra.
 Kontroller netværksforbindelsen. Smart Viewer vil
forsøge at tilslutte igen op til 5 gange, hvis den bliver
afkoblet. Hvis det ikke lykkes efter 5 gange, vil den
automatisk give op.
 I det omfang, at din DVr er tilsluttet ADSL-netværket
kan du miste forbindelsen til Smart Viewer, når
netværkstilstanden bliver værre..
12 APPENDIKS
PROBLEM
optagne data på harddiskene. Kontakt venligst en ekspert,
der arbejder for den butik, hvor du har købt produktet.
appendiks _93
SHR-5162_DAN.indb 93
2007-8-2 18:04:28
PROBLEM
LØSNING
Lyd-ikonet i Smart Viewer forbliver
deaktiveret i Livetilstand. At indstille
lyd tilTændt i kameramenuen i din
DVR vil ikke gøre nogen forskel.
 Hvis din PC ikke har nogen lyddriver eller har
problemer med at afspille lyd fra en lyddriver, vil
Audio-ikonet blive deaktiveret. Kontroller venligst
installationen af lyddriveren.
Når du vælger den kanal, som
PTZ-kameraet er tilsluttet, i
Livetilstanden i Smart Viewer, klik
da på “Menustyring”-knappen i
PTZ-indstillingsknapperne for at
tilgå Funktionsmenu-tilstand i PTZkameraet, og for at vende tilbage
fra den anden kanal, er PTZrelaterede knapper initialiseret.
 PTZ-styring er tilgængelig i både Smart Viewer og din
DVR. Andre brugere kan styre PTZ for din DVR for
at lukke PTZ-kameramenuen eller bruge AutoPan/
Scan/Mønster-bevægelser, mens du har valgt en
anden kanal. Dette kan forårsage initialiseringen.
Ingen Tidslinje i Søg
 Tidslinjen kan konverteres til 2 tilstande: Generelt
(24-timersvisning) og Forlængelse (2-timersvisning).
I Forlængelsestilstand kan Tidslinjen muligvis ikke ses
i den aktuelle tid. Vælg enden Generelt-tilstanden
eller klik på VENSTRE eller HØJRE knap for at søge i
Tidslinjen.
Ikonet “NO HDD” og en
fejlmeddelelse vises.
 Kontroller statussen af HDD-tilslutningen. Hvis
dette problem fortsætter uden tilslutningsfejl, bør
du kontakte den tekniske support for en kontrol af
harddisken.
DVR-enheder viser ikke, hvad der
er blevet opgraderet efter tilføjelse
af en harddisk.
 Sørg for, at den ekstra eksterne HDD, der installeres,
er en af de enheder, der står på kompabilitetslisten
over HDD’er. Listen over de enheder, der er
kompatible med Samsung DVR, kan rekvireres hos
din forhandler.
Tilslutningsstatussen vises ikke
efter tilslutning af et eksternt
hukommelseselement, en USBhukommelse, USB–HDD og
lignende.
 Sørg for, at den eksterne lagringsenhed, der
installeres, er en af de enheder, der står på
kompabilitetslisten over lagringsenheder. Listen over
de enheder, der er kompatible med Samsung DVR,
kan rekvireres hos din forhandler.
Hvis man trykker på ESCtasten i “FULDSKÆRM-TILS” for
WebViewer, kan man ikke ændre
den til normal split-tilstand.
 Tryk på tasten ALT+TAB for at vælge ‘ACTIVE
MOVIE’, og tryk derefter på ESC igen. Den vil blive
ændret til normal split-tilstand.
94_ appendiks
SHR-5162_DAN.indb 94
2007-8-2 18:04:28
OPEN SOURCE LICENSE REPORT ON THE PRODUCT
This product uses software provided under the name of GPL and LGPL. You can receive the following GPL
and LGPL source codes by email request to www.sec.co.kr.
 GPL Software
Kernel, Busybox, Sysvinit, dvd+rw-tools, cdrtools, dosfstools
 LGPL Software
gLibc, Inetutils
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software
Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301, USA
Everyone is permitted to copy and distribute
verbatim copies of this license document, but
changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to
take away your freedom to share and change it.
By contrast, the GNU General Public License is
intended to guarantee your freedom to share and
change free software to make sure the software
is free for all its users. This General Public
License applies to most of the Free Software
Foundation’s software and to any other program
whose authors commit to using it. (Some other
Free Software Foundation software is covered by
the GNU Lesser General Public License instead.)
You can apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring
to freedom, not price. Our General Public
Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free
software (and charge for this service if you wish),
that you receive source code or can get it if you
want it, that you can change the software or use
pieces of it in new free programs; and that you
know you can do these things.
To protect your rights, we need to make
restrictions that forbid anyone to deny you these
rights or to ask you to surrender the rights. These
restrictions translate to certain responsibilities for
you if you distribute copies of the software, or if
you modify it.
For example, if you distribute copies of such a
program, whether gratis or for a fee, you must
give the recipients all the rights that you have.
You must make sure that they, too, receive or
can get the source code. And you must show
them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps:
(1) copyright the software, and (2) offer you this
license which gives you legal permission to copy,
distribute and/or modify the software.
Also, for each author’s protection and ours, we
want to make certain that everyone understands
that there is no warranty for this free software.
If the software is modified by someone else and
passed on, we want its recipients to know that
what they have is not the original, so that any
problems introduced by others will not reflect on
the original authors’ reputations.
Finally, any free program is threatened constantly
by software patents. We wish to avoid the
danger that redistributors of a free program
will individually obtain patent licenses, in effect
making the program proprietary. To prevent this,
we have made it clear that any patent must be
licensed for everyone’s free use or not licensed
at all.
The precise terms and conditions for copying,
distribution and modification follow.
12 APPENDIKS
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR
COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software
Foundation, Inc.
51 Franklin S
0. This License applies to any program or other
work which contains a notice placed by the
copyright holder saying it may be distributed
under the terms of this General Public License.
The “Program”, below, refers to any such
program or work, and a “work based on the
Program” means either the Program or any
derivative work under copyright law: that is to
say, a work containing the Program or a portion
of it, either verbatim or with modifications and/or
translated into another language. (Hereinafter,
translation is included without limitation in the
term “modification”.) Each licensee is addressed
as “you”.
Activities other than copying, distribution and
modification are not covered by this License;
they are outside its scope. The act of running the
Program is not restricted, and the output from
the Program is covered only if its contents
appendiks _95
SHR-5162_DAN.indb 95
2007-8-2 18:04:28
constitute a work based on the Program
(independent of having been made by running
the Program). Whether that is true depends on
what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies
of the Program’s source code as you receive it,
in any medium, provided that you conspicuously
and appropriately publish on each copy an
appropriate copyright notice and disclaimer of
warranty; keep intact all the notices that refer to
this License and to the absence of any warranty;
and give any other recipients of the Program a
copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of
transferring a copy, and you may at your option
offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the
Program or any portion of it, thus forming a work
based on the Program, and copy and distribute
such modifications or work under the terms of
Section 1 above, provided that you also meet all
of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry
prominent notices stating that you changed
the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute
or publish, that in whole or in part contains
or is derived from the Program or any part
thereof, to be licensed as a whole at no
charge to all third parties under the terms of
this License.
c) If the modified program normally reads
commands interactively when run, you must
cause it, when started running for such
interactive use in the most ordinary way, to
print or display an announcement including
an appropriate copyright notice and a notice
that there is no warranty (or else, saying
that you provide a warranty) and that users
may redistribute the program under these
conditions, and telling the user how to view
a copy of this License. (Exception: if the
Program itself is interactive but does not
normally print such an announcement, your
work based on the Program is not required
to print an announcement.)
These requirements apply to the modified work
as a whole. If identifiable sections of that work
are not derived from the Program, and can
be reasonably considered independent and
separate works in themselves, then this License,
and its terms, do not apply to those sections
when you distribute them as separate works. But
when you distribute the same sections as part of
a whole which is a work based on the Program,
the distribution of the whole must be on the
terms of this License, whose permissions for
other licensees extend to the entire whole, and
thus to each and every part regardless of who
wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim
rights or contest your rights to work written
entirely by you; rather, the intent is to exercise
the right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work
not based on the Program with the Program (or
with a work based on the Program) on a volume
of a storage or distribution medium does not
bring the other work under the scope of this
License.
3. You may copy and distribute the Program (or
a work based on it, under Section 2) in object
code or executable form under the terms of
Sections 1 and 2 above provided that you also
do one of the following:
a) Accompany it with the complete
corresponding machine-readable source
code, which must be distributed under
the terms of Sections 1 and 2 above on
a medium customarily used for software
interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for
at least three years, to give any third party,
for a charge no more than your cost of
physically performing source distribution,
a complete machine-readable copy of
the corresponding source code, to be
distributed under the terms of Sections 1
and 2 above on a medium customarily used
for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you
received as to the offer to distribute
corresponding source code. (This alternative
is allowed only for noncommercial
distribution and only if you received the
program in object code or executable form
with such an offer, in accord with Subsection
b above.)
The source code for a work means the preferred
form of the work for making modifications to it.
For an executable work, complete source code
means all the source code for all modules it
contains, plus any associated interface definition
files, plus the scripts used to control compilation
and installation of the executable. However, as
a special exception, the source code distributed
need not include anything that is normally
distributed (in either source or binary form) with
the major components (compiler, kernel, and
so on) of the operating system on which the
executable runs, unless that component itself
accompanies the executable.
If distribution of executable or object code
is made by offering access to copy from a
designated place, then offering equivalent access
to copy the source code from the same place
counts as distribution of the source code, even
though third parties are not compelled to copy
the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or
distribute the Program except as expressly
provided under this License. Any attempt
96_ appendiks
SHR-5162_DAN.indb 96
2007-8-2 18:04:28
otherwise to copy, modify, sublicense or
distribute the Program is void, and will
automatically terminate your rights under this
License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License
will not have their licenses terminated so long as
such parties remain in full compliance.
6. Each time you redistribute the Program (or
any work based on the Program), the recipient
automatically receives a license from the original
licensor to copy, distribute or modify the Program
subject to these terms and conditions. You
may not impose any further restrictions on the
recipients’ exercise of the rights granted herein.
You are not responsible for enforcing compliance
by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or
allegation of patent infringement or for any other
reason (not limited to patent issues), conditions
are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the
conditions of this License, they do not excuse
you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously
your obligations under this License and any other
pertinent obligations, then as a consequence
you may not distribute the Program at all. For
example, if a patent license would not permit
royalty-free redistribution of the Program by all
those who receive copies directly or indirectly
through you, then the only way you could satisfy
both it and this License would be to refrain
entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or
unenforceable under any particular circumstance,
the balance of the section is intended to apply
and the section as a whole is intended to apply
in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you
to infringe any patents or other property right
claims or to contest validity of any such claims;
this section has the sole purpose of protecting
the integrity of the free software distribution
system, which is implemented by public license
practices. Many people have made generous
contributions to the wide range of software
distributed through that system in reliance on
consistent application of that system; it is up to
the author/donor to decide if he or she is willing
to distribute software through any other system
8. If the distribution and/or use of the Program
is restricted in certain countries either by
patents or by copyrighted interfaces, the original
copyright holder who places the Program under
this License may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among
countries not thus excluded. In such case, this
License incorporates the limitation as if written in
the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish
revised and/or new versions of the General
Public License from time to time. Such new
versions will be similar in spirit to the present
version, but may differ in detail to address new
problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version
number. If the Program specifies a version
number of this License which applies to it and
“any later version”, you have the option of
following the terms and conditions either of that
version or of any later version published by the
Free Software Foundation. If the Program does
not specify a version number of this License, you
may choose any version ever published by the
Free Software Foundation.
12 APPENDIKS
5. You are not required to accept this License,
since you have not signed it. However, nothing
else grants you permission to modify or distribute
the Program or its derivative works. These
actions are prohibited by law if you do not
accept this License. Therefore, by modifying
or distributing the Program (or any work based
on the Program), you indicate your acceptance
of this License to do so, and all its terms and
conditions for copying, distributing or modifying
the Program or works based on it.
and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear
what is believed to be a consequence of the rest
of this License.
10. If you wish to incorporate parts of the
Program into other free programs whose
distribution conditions are different, write to the
author to ask for permission. For software which
is copyrighted by the Free Software Foundation,
write to the Free Software Foundation; we
sometimes make exceptions for this. Our
decision will be guided by the two goals of
preserving the free status of all derivatives of our
free software and of promoting the sharing and
reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED
FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY
FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT
WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS”
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK
AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF
THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME
THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,
appendiks _97
SHR-5162_DAN.indb 97
2007-8-2 18:04:28
REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY
APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY
OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR
REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED
ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL,
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY
TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA
BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES
SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR
A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE
WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.
END OF TERMS AND
CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your
New Programs
If you develop a new program, and you want it
to be of the greatest possible use to the public,
the best way to achieve this is to make it free
software which everyone can redistribute and
change under these terms.
To do so, attach the following notices to the
program. It is safest to attach them to the start
of each source file to most effectively convey
the exclusion of warranty; and each file should
have at least the “copyright” line and a pointer to
where the full notice is found.
one line to give the program’s name and an idea
of what it does.
Copyright (C) yyyy name of author
This program is free software; you can
redistribute it and/or modify it under the terms of
the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2 of
the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope
that it will be useful, but WITHOUT ANY
WARRANTY; without even the implied warranty
of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General
Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU
General Public License along with this program;
if not, write to the Free Software Foundation,
Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301, USA.
Also add information on how to contact you by
electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output
a short notice like this when it starts in an
interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year
name of author Gnomovision comes with
ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details
type ‘show w’. This is free software, and you
are welcome to redistribute it under certain
conditions; type ‘show c’ for details.
The hypothetical commands ‘show w’ and
‘show c’ should show the appropriate parts
of the General Public License. Of course, the
commands you use may be called something
other than ‘show w’ and ‘show c’; they could
even be mouse-clicks or menu items--whatever
suits your program.
You should also get your employer (if you work
as a programmer) or your school, if any, to
sign a “copyright disclaimer” for the program, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the program ‘Gnomovision’ (which
makes passes at compilers) written by James
Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit
incorporating your program into proprietary
programs. If your program is a subroutine library,
you may consider it more useful to permit linking
proprietary applications with the library. If this
is what you want to do, use the GNU Lesser
General Public License instead of this License.
GNU LESSER GENERAL PUBLIC
LICENSE
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software
Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute
verbatim copies
of this license document, but changing it is not
allowed.
[This is the first released version of the Lesser
GPL. It also counts
as the successor of the GNU Library Public
License, version 2, hence
the version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to
take away your freedom to share and change it.
By contrast, the GNU General Public Licenses
are intended to guarantee your freedom to share
98_ appendiks
SHR-5162_DAN.indb 98
2007-8-2 18:04:28
To protect your rights, we need to make
restrictions that forbid distributors to deny you
these rights or to ask you to surrender these
rights. These restrictions translate to certain
responsibilities for you if you distribute copies of
the library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the
library, whether gratis or for a fee, you must give
the recipients all the rights that we gave you. You
must make sure that they, too, receive or can get
the source code. If you link other code with the
library, you must provide complete object files to
the recipients, so that they can relink them with
the library after making changes to the library
and recompiling it. And you must show them
these terms so they know their rights.
We protect your rights with a two-step method:
(1) we copyright the library, and (2) we offer you
this license, which gives you legal permission to
copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it
very clear that there is no warranty for the free
library. Also, if the library is modified by someone
else and passed on, the recipients should know
that what they have is not the original version, so
that the original author’s reputation will not be
affected by problems that might be introduced
by others.
Finally, software patents pose a constant threat
to the existence of any free program. We wish
to make sure that a company cannot effectively
restrict the users of a free program by obtaining a
restrictive license from a patent holder. Therefore,
we insist that any patent license obtained for a
version of the library must be consistent with the
full freedom of use specified in this license.
Most GNU software, including some libraries,
is covered by the ordinary GNU General Public
License. This license, the GNU Lesser General
Public License, applies to certain designated
libraries, and is quite different from the ordinary
General Public License. We use this license for
certain libraries in order to permit linking those
libraries into non-free programs.
When a program is linked with a library,
whether statically or using a shared library, the
combination of the two is legally speaking a
combined work, a derivative of the original library.
The ordinary General Public License therefore
permits such linking only if the entire combination
fits its criteria of freedom. The Lesser General
Public License permits more lax criteria for linking
other code with the library.
We call this license the “Lesser” General Public
License because it does Less to protect the
user’s freedom than the ordinary General Public
License. It also provides other free software
developers Less of an advantage over competing
non-free programs. These disadvantages are
the reason we use the ordinary General Public
License for many libraries. However, the Lesser
license provides advantages in certain special
circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a
special need to encourage the widest possible
use of a certain library, so that it becomes a
de-facto standard. To achieve this, non-free
programs must be allowed to use the library.
A more frequent case is that a free library does
the same job as widely used non-free libraries.
In this case, there is little to gain by limiting the
free library to free software only, so we use the
Lesser General Public License.
In other cases, permission to use a particular
library in non-free programs enables a greater
number of people to use a large body of free
software. For example, permission to use the
GNU C Library in non-free programs enables
many more people to use the whole GNU
operating system, as well as its variant, the GNU/
Linux operating system.
Although the Lesser General Public License
is Less protective of the users’ freedom, it
does ensure that the user of a program that is
linked with the Library has the freedom and the
wherewithal to run that program using a modified
version of the Library.
The precise terms and conditions for copying,
distribution and modification follow. Pay close
attention to the difference between a “work
based on the library” and a “work that uses the
library”. The former contains code derived from
the library, whereas the latter must be combined
with the library in order to run.
12 APPENDIKS
and change free software to make sure the
software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License,
applies to some specially designated software
packages--typically libraries--of the Free Software
Foundation and other authors who decide to
use it. You can use it too, but we suggest you
first think carefully about whether this license or
the ordinary General Public License is the better
strategy to use in any particular case, based on
the explanations below.
When we speak of free software, we are referring
to freedom of use, not price. Our General Public
Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free
software (and charge for this service if you wish);
that you receive source code or can get it if you
want it; that you can change the software and
use pieces of it in new free programs; and that
you are informed that you can do these things.
TERMS AND CONDITIONS FOR
COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any
software library or other program which contains
appendiks _99
SHR-5162_DAN.indb 99
2007-8-2 18:04:29
a notice placed by the copyright holder or other
authorized party saying it may be distributed
under the terms of this Lesser General Public
License (also called “this License”). Each licensee
is addressed as “you”.
A “library” means a collection of software
functions and/or data prepared so as to be
conveniently linked with application programs
(which use some of those functions and data) to
form executables.
The “Library”, below, refers to any such software
library or work which has been distributed under
these terms. A “work based on the Library”
means either the Library or any derivative work
under copyright law: that is to say, a work
containing the Library or a portion of it, either
verbatim or with modifications and/or translated
straightforwardly into another language.
(Hereinafter, translation is included without
limitation in the term “modification”.)
“Source code” for a work means the preferred
form of the work for making modifications to
it. For a library, complete source code means
all the source code for all modules it contains,
plus any associated interface definition files,
plus the scripts used to control compilation and
installation of the library.
Activities other than copying, distribution and
modification are not covered by this License;
they are outside its scope. The act of running a
program using the Library is not restricted, and
output from such a program is covered only if its
contents constitute a work based on the Library
(independent of the use of the Library in a tool for
writing it). Whether that is true depends on what
the Library does and what the program that uses
the Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies
of the Library’s complete source code as you
receive it, in any medium, provided that you
conspicuously and appropriately publish on
each copy an appropriate copyright notice and
disclaimer of warranty; keep intact all the notices
that refer to this License and to the absence
of any warranty; and distribute a copy of this
License along with the Library.
You may charge a fee for the physical act of
transferring a copy, and you may at your option
offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the
Library or any portion of it, thus forming a work
based on the Library, and copy and distribute
such modifications or work under the terms of
Section 1 above, provided that you also meet all
of these conditions:
a) The modified work must itself be a software
library.
b) You must cause the files modified to carry
prominent notices stating that you changed
the files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to
be licensed at no charge to all third parties
under the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a
function or a table of data to be supplied by
an application program that uses the facility,
other than as an argument passed when
the facility is invoked, then you must make
a good faith effort to ensure that, in the
event an application does not supply such
function or table, the facility still operates,
and performs whatever part of its purpose
remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute
square roots has a purpose that is entirely
well-defined independent of the application.
Therefore, Subsection 2d requires that any
application-supplied function or table used by
this function must be optional: if the application
does not supply it, the square root function must
still compute square roots.)
These requirements apply to the modified
work as a whole. If identifiable sections of that
work are not derived from the Library, and can
be reasonably considered independent and
separate works in themselves, then this License,
and its terms, do not apply to those sections
when you distribute them as separate works.
But when you distribute the same sections as
part of a whole which is a work based on the
Library, the distribution of the whole must be on
the terms of this License, whose permissions for
other licensees extend to the entire whole, and
thus to each and every part regardless of who
wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim
rights or contest your rights to work written
entirely by you; rather, the intent is to exercise
the right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work
not based on the Library with the Library (or with
a work based on the Library) on a volume of a
storage or distribution medium does not bring
the other work under the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary
GNU General Public License instead of this
License to a given copy of the Library. To do
this, you must alter all the notices that refer to
this License, so that they refer to the ordinary
GNU General Public License, version 2, instead
of to this License. (If a newer version than version
2 of the ordinary GNU General Public License
has appeared, then you can specify that version
instead if you wish.) Do not make any other
change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is
irreversible for that copy, so the ordinary GNU
General Public License applies to all subsequent
copies and derivative works made from that
copy.
This option is useful when you wish to copy part
100_ appendiks
SHR-5162_DAN.indb 100
2007-8-2 18:04:29
of the code of the Library into a program that is
not a library.
5. A program that contains no derivative of any
portion of the Library, but is designed to work
with the Library by being compiled or linked with
it, is called a “work that uses the Library”. Such a
work, in isolation, is not a derivative work of the
Library, and therefore falls outside the scope of
this License.
However, linking a “work that uses the Library”
with the Library creates an executable that is
a derivative of the Library (because it contains
portions of the Library), rather than a “work that
uses the library”. The executable is therefore
covered by this License. Section 6 states terms
for distribution of such executables.
When a “work that uses the Library” uses
material from a header file that is part of the
Library, the object code for the work may be
a derivative work of the Library even though
the source code is not. Whether this is true is
especially significant if the work can be linked
without the Library, or if the work is itself a library.
The threshold for this to be true is not precisely
defined by law.
If such an object file uses only numerical
parameters, data structure layouts and
accessors, and small macros and small inline
functions (ten lines or less in length), then the
use of the object file is unrestricted, regardless
of whether it is legally a derivative work.
(Executables containing this object code plus
portions of the Library will still fall under Section
6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the
Library, you may distribute the object code for
the work under the terms of Section 6. Any
executables containing that work also fall under
Section 6, whether or not they are linked directly
with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you
may also combine or link a “work that uses
the Library” with the Library to produce a work
12 APPENDIKS
4. You may copy and distribute the Library (or
a portion or derivative of it, under Section 2) in
object code or executable form under the terms
of Sections 1 and 2 above provided that you
accompany it with the complete corresponding
machine-readable source code, which must
be distributed under the terms of Sections 1
and 2 above on a medium customarily used for
software interchange.
If distribution of object code is made by offering
access to copy from a designated place,
then offering equivalent access to copy the
source code from the same place satisfies the
requirement to distribute the source code, even
though third parties are not compelled to copy
the source along with the object code.
containing portions of the Library, and distribute
that work under terms of your choice, provided
that the terms permit modification of the work for
the customer’s own use and reverse engineering
for debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy
of the work that the Library is used in it and
that the Library and its use are covered by this
License. You must supply a copy of this License.
If the work during execution displays copyright
notices, you must include the copyright notice for
the Library among them, as well as a reference
directing the user to the copy of this License.
Also, you must do one of these things:
a) Accompany the work with the complete
corresponding machine-readable source
code for the Library including whatever
changes were used in the work (which
must be distributed under Sections 1 and
2 above); and, if the work is an executable
linked with the Library, with the complete
machine readable “work that uses the
Library”, as object code and/or source code,
so that the user can modify the Library
and then relink to produce a modified
executable containing the modified Library.
(It is understood that the user who changes
the contents of definitions files in the Library
will not necessarily be able to recompile the
application to use the modified definitions.)
b) Use a suitable shared library mechanism
for linking with the Library. A suitable
mechanism is one that (1) uses at run time
a copy of the library already present on
the user’s computer system, rather than
copying library functions into the executable,
and (2) will operate properly with a modified
version of the library, if the user installs one,
as long as the modified version is interfacecompatible with the version that the work
was made with.
c) Accompany the work with a written offer,
valid for at least three years, to give the
same user the materials specified in
Subsection 6a, above, for a charge no more
than the cost of performing this distribution.
d) If distribution of the work is made by offering
access to copy from a designated place,
offer equivalent access to copy the above
specified materials from the same place.
e) Verify that the user has already received a
copy of these materials or that you have
already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the “work
that uses the Library” must include any data
and utility programs needed for reproducing
the executable from it. However, as a special
exception, the materials to be distributed need
not include anything that is normally distributed
(in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the
operating system on which the executable runs,
unless that component itself accompanies the
appendiks _101
SHR-5162_DAN.indb 101
2007-8-2 18:04:29
executable.
It may happen that this requirement contradicts
the license restrictions of other proprietary
libraries that do not normally accompany the
operating system. Such a contradiction means
you cannot use both them and the Library
together in an executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work
based on the Library side-by-side in a single
library together with other library facilities not
covered by this License, and distribute such a
combined library, provided that the separate
distribution of the work based on the Library
and of the other library facilities is otherwise
permitted, and provided that you do these two
things:
a) Accompany the combined library with a
copy of the same work based on the Library,
uncombined with any other library facilities.
This must be distributed under the terms of
the Sections above.
b) Give prominent notice with the combined
library of the fact that part of it is a work
based on the Library, and explaining where
to find the accompanying uncombined form
of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense,
link with, or distribute the Library except as
expressly provided under this License. Any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense,
link with, or distribute the Library is void, and will
automatically terminate your rights under this
License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License
will not have their licenses terminated so long as
such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License,
since you have not signed it. However, nothing
else grants you permission to modify or distribute
the Library or its derivative works. These actions
are prohibited by law if you do not accept this
License. Therefore, by modifying or distributing
the Library (or any work based on the Library),
you indicate your acceptance of this License
to do so, and all its terms and conditions for
copying, distributing or modifying the Library or
works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or
any work based on the Library), the recipient
automatically receives a license from the original
licensor to copy, distribute, link with or modify the
Library subject to these terms and conditions.
You may not impose any further restrictions on
the recipients’ exercise of the rights granted
herein. You are not responsible for enforcing
compliance by third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or
allegation of patent infringement or for any other
reason (not limited to patent issues), conditions
are imposed on you (whether by court order,
agreement or otherwise) that contradict the
conditions of this License, they do not excuse
you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously
your obligations under this License and any other
pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Library at all. For example,
if a patent license would not permit royalty free
redistribution of the Library by all those who
receive copies directly or indirectly through you,
then the only way you could satisfy both it and
this License would be to refrain entirely from
distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or
unenforceable under any particular circumstance,
the balance of the section is intended to apply,
and the section as a whole is intended to apply
in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you
to infringe any patents or other property right
claims or to contest validity of any such claims;
this section has the sole purpose of protecting
the integrity of the free software distribution
system which is implemented by public license
practices. Many people have made generous
contributions to the wide range of software
distributed through that system in reliance on
consistent application of that system; it is up to
the author/donor to decide if he or she is willing
to distribute software through any other system
and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear
what is believed to be a consequence of the rest
of this License.
12. If the distribution and/or use of the Library
is restricted in certain countries either by
patents or by copyrighted interfaces, the original
copyright holder who places the Library under
this License may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among
countries not thus excluded. In such case, this
License incorporates the limitation as if written in
the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish
revised and/or new versions of the Lesser
General Public License from time to time. Such
new versions will be similar in spirit to the present
version, but may differ in detail to address new
problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version
number. If the Library specifies a version number
of this License which applies to it and “any later
version”, you have the option of following the
terms and conditions either of that version or of
any later version published by the Free Software
Foundation. If the Library does not specify a
license version number, you may choose any
version ever published by the Free Software
102_ appendiks
SHR-5162_DAN.indb 102
2007-8-2 18:04:29
Foundation.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED
FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY
FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT
PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT
WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE LIBRARY “AS IS”
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS
TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY
PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST
OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR
CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY
APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY
OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR
REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED
ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL,
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY
TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT
NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA
BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES
SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR
A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE
WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.
This library is free software; you can redistribute
it and/or modify it under the terms of the GNU
Lesser General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version
2.1 of the License, or (at your option) any later
version.
12 APPENDIKS
14. If you wish to incorporate parts of the
Library into other free programs whose
distribution conditions are incompatible with
these, write to the author to ask for permission.
For software which is copyrighted by the Free
Software Foundation, write to the Free Software
Foundation; we sometimes make exceptions for
this. Our decision will be guided by the two goals
of preserving the free status of all derivatives of
our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally.
be of the greatest possible use to the public,
we recommend making it free software that
everyone can redistribute and change. You can
do so by permitting redistribution under these
terms (or, alternatively, under the terms of the
ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following
notices to the library. It is safest to attach them
to the start of each source file to most effectively
convey the exclusion of warranty; and each file
should have at least the “copyright” line and a
pointer to where the full notice is found. one line
to give the library’s name and an idea of what it
does.
Copyright (C) year name of author
This library is distributed in the hope that it will be
useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without
even the implied warranty of MERCHANTABILITY
or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
See the GNU Lesser General Public License for
more details.
You should have received a copy of the GNU
Lesser General Public License along with
this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor,
Boston, MA 02110-1301 USA Also add
information on how to contact you by electronic
and paper mail.
You should also get your employer (if you work
as a programmer) or your school, if any, to sign a
“copyright disclaimer” for the library, if necessary.
Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the library ‘Frob’ (a library for tweaking
knobs) written by James Random Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1990 Ty Coon,
President of Vice.
END OF TERMS AND
CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your
New Libraries
If you develop a new library, and you want it to
appendiks _103
SHR-5162_DAN.indb 103
2007-8-2 18:04:29
OpenSSL LICENSE
* Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project.
All rights reserved.
* Redistribution and use in source and binary
forms, with or without
* modification, are permitted provided that the
following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain
the above copyright
* notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following
disclaimer in
* the documentation and/or other materials
provided with the
* distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features
or use of this
* software must display the following
acknowledgment:
* “This product includes software developed
by the OpenSSL Project
* for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.
openssl.org/)”
* 4. The names “OpenSSL Toolkit” and
“OpenSSL Project” must not be used to
* endorse or promote products derived from
this software without
* prior written permission. For written
permission, please contact
* openssl-core@openssl.org.
* 5. Products derived from this software may not
be called “OpenSSL”
* nor may “OpenSSL” appear in their names
without prior written
* permission of the OpenSSL Project.
* 6. Redistributions of any form whatsoever must
retain the following
* acknowledgment:
* “This product includes software developed
by the OpenSSL Project
* for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.
openssl.org/)”
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE
OpenSSL PROJECT ‘‘AS IS’’ AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* =============================
* This product includes cryptographic software
written by Eric Young
* (eay@cryptsoft.com). This product includes
software written by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*/
Original SSLeay License
----------------------/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to
conform with Netscapes SSL.
* This library is free for commercial and noncommercial use as long as
* the following conditions are aheared to. The
following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it
the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.
The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the
same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson
(tjh@cryptsoft.com).
* Copyright remains Eric Young’s, and as such
any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young
should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at
program startup or
* in documentation (online or textual) provided
with the package.
* Redistribution and use in source and binary
forms, with or without
* modification, are permitted provided that the
following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain
the copyright
* notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the
* documentation and/or other materials
provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features
or use of this software
* must display the following acknowledgement:
104_ appendiks
SHR-5162_DAN.indb 104
2007-8-2 18:04:29
12 APPENDIKS
* “This product includes cryptographic
software written by
* Eric Young (eay@cryptsoft.com)”
* The word ‘cryptographic’ can be left out if
the rouines from the library
* being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or
a derivative thereof) from
* the apps directory (application code) you
must include an acknowledgement:
* “This product includes software written by
Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC
YOUNG ‘‘AS IS’’ AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
appendiks _105
SHR-5162_DAN.indb 105
2007-8-2 18:04:30
Download PDF

advertising