Samsung | WS-28M206V | Samsung WS-28M206V Bruksanvisning

AA68-03660J_Fin
2005/06/20
10:19 AM
Page 1
VÄRITELEVISIO
Käyttöohje
Lue käyttöohje huolellisesti,
ennen kuin otat tuotteen käyttöön.
Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten.
KUVARUUTUVALIKOT
KUVA KUVASSA -TOIMINTO (VALINNAINEN)
TEKSTI-TV
Osallistu kilpailuun ja voita! Rekisteröi Samsung-tuotteesi osoitteessa
www.samsung.com/global/register
AA68-03660J_Fin
2005/06/20
10:19 AM
Page 2
AA68-03660J_Fin
2005/06/20
10:19 AM
Page 3
Sisällys
◆ TELEVISON KYTKEMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Television ohjauspaneeli (mallikohtainen).....................................................
Infrapunakaukosäädin ...................................................................................
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen.......................................................
Television kytkeminen antenniin tai kaapelitelevisioverkkoon.......................
Television kytkeminen päälle ja pois päältä ..................................................
Television kytkeminen valmiustilaan .............................................................
Kaukosäätimen käyttö ...................................................................................
Plug & Play – Ominaisuus .............................................................................
Demonstraation katseleminen .......................................................................
Kielen valitseminen........................................................................................
5
6
8
8
9
9
10
11
12
12
◆ KANAVIEN ASETTAMINEN
■
■
■
■
■
■
Kanavien automaattinen tallentaminen .........................................................
Tallennettujen kanavien lajitteleminen...........................................................
Kanavien manuaalinen tallentaminen............................................................
Tarpeettomien kanavien poistaminen............................................................
Kanavien nimeäminen ...................................................................................
Kanavavastaanoton hienosäätäminen ..........................................................
13
14
15
17
18
19
◆ TELEVISON KÄYTTUÖ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Pienikohinaisen vahvistimen (LNA) käyttäminen (mallikohtainen) ................
Kuvastandardin muuttaminen........................................................................
Kuva-asetusten muuttaminen........................................................................
Kuvakoon valitseminen (mallikohtainen) .......................................................
Digitaalisen kohinanvaimennuksen (Digital NR) valitseminen.......................
Kuvan kallistuksen säätö ...............................................................................
Sinisen TV-kuvan käyttö................................................................................
Kuvan pysäyttäminen ....................................................................................
Äänistandardin muuttaminen.........................................................................
Ääniasetusten muuttaminen ..........................................................................
Lisä-ääniasetukset (mallikohtainen) ..............................................................
Äänitilan valitseminen (mallikohtainen) .........................................................
Melodian valitseminen ...................................................................................
Kellonajan asettaminen ja näyttäminen.........................................................
Suomi - 3
20
21
22
23
24
25
25
26
26
27
28
29
30
31
AA68-03660J_Fin
2005/06/20
10:19 AM
Page 4
➢
Sisällys (jatkuu)
◆ TELEVISION KÄYTTÖ (jatkuu)
■
■
■
■
■
Uniajastimen asettaminen .............................................................................
Television automaattinen kytkeminen päälle ja pois päältä...........................
Halutun äänenvoimakkuuden ja kanavan valitseminen.................................
Ulkoisen signaalilähteen katseleminen / nimen muokkaaminen (mallikohtainen)......
Kuva kuvassa (PIP) -toiminto (mallikohtainen)..............................................
32
33
34
35
36
◆ TEKSTITELEVISION KÄYTTÖ
■
■
■
■
■
Tekstitelevisio-ominaisuus.............................................................................
Tekstitelevision tietojen näyttäminen.............................................................
Sivunumeron valitseminen ............................................................................
Sivun valitseminen FLOF-toiminnolla ............................................................
Tekstitelevision sivujen tallentaminen ...........................................................
39
39
40
41
41
◆ KYTKENTÖJEN LISÄTIEDOT
■
■
■
■
Kytkeminen ulkoisten laitteiden tulo- ja lähtöliittimiin.....................................
Kytkeminen RCA-tuloliittimeen ......................................................................
Kytkeminen S-Video-tuloliittimeen.................................................................
Ulkoisten lähteiden kuvan katseleminen .......................................................
42
43
43
44
◆ KÄYTTÖSUOSITUKSET
■
■
Värivirheiden poistaminen automaattisella magneettisuuden poistolla .........
Vianetsintä: ennen yhteydenottoa huoltohenkilöstöön ..................................
Symbolit
Paina
Suomi - 4
☛
Tärkeää
➢
Huomautus
45
45
AA68-03660J_Fin
2005/06/20
10:19 AM
Page 5
Television ohjauspaneeli (mallikohtainen)
➢
Oman vastaanottimesi liitännät saattavat poiketa tässä esitetyistä,
sillä liitännät ovat mallikohtaisia.
Ohjauspaneelit
7
1
6
6
5
4
3
2
5
4
7
6
5
4
2
3
1
1
3
7
6
2
5
6
4
5
4
3
1
2
2
3
1
1) Virtapainike
5) Äänenvoimakkuuden säät
2) Valmiustilan merkkivalo
6) Valikkonäyttö
3) Kaukosäätimen tunnistin
7) Kuvalähteen valinta
4) Kanavan valinta
Kytkentäpaneelit
Television sivupaneeli
Television takapaneeli
S-Video-tulo
Videotulo
Audiotulo (R, L)
SCART-audio- ja
videotulo/-lähtö
Antennin/kaapeliverkon 75Ω-koaksiaaliliitin
Suomi - 5
AA68-03660J_Fin
2005/06/20
10:19 AM
Page 6
Infrapunakaukosäädin
TELEVISION VALMIUSTILA
(STANDBY)
SUORA KANAVAVALINTA
YKSI- TAI KAKSINUMEROISEN
KANAVAN VALINTA
ÄÄNENVOIMAKKUUDEN LISÄYS
ÄÄNEN VÄLIAIKAINEN MYKISTYS
ÄÄNENVOIMAKKUUDEN VÄHENNYS
VAIHTO KAHDEN VIIMEKSI
KATSOTUN KANAVAN VÄLILLÄ
SEURAAVA KANAVA
ULKOISEN LÄHTEEN VALINTA
EDELLINEN KANAVA
TIETONÄYTTÖ
VALIKKONÄYTTÖ
POISTUMINEN MISTÄ TAHANSA
NÄYTÖSTÄ
SIIRTYMINEN VALIKOSSA JA
VALIKKOKOHDAN ARVON
MUUTTAMINEN
MUUTOSTEN VAHVISTUS
ÄÄNIVALIKON NÄYTTÖ
ÄÄNITEHOSTEIDEN VALINTA
TURBO-ÄÄNI
KUVATEHOSTEIDEN VALINTA
KUVAKOON
ÄÄNITILAN VALINTA
PYSÄYTYSKUVA
AUTOMAATTINEN VIRRAN KATKAISU
➢
Suomi - 6
Kirkas valo saattaa vaikuttaa kaukosäätimen toimintaan.
AA68-03660J_Fin
2005/06/20
10:19 AM
Page 7
Infrapunakaukosäädin (jatkuu)
TEKSTI-TV:N SIVUN PITO
TEKSTI-TV:N SEURAAVA SIVU
TEKSTI-TV:N TILAN VALINTA
(LIST/FLOF)
TEKSTI-TV:N EDELLINEN SIVU
ALAKUVAN (PIP) SEURAAVA
KANAVA
TEKSTI-TV:N PIILOTEKSTIN NÄYTTÖ
TEKSTI-TV:N KATSELU /
TEKSTI-TV:N JA TAVALLISEN
LÄHETYKSEN KATSELU
SAMANAIKAISESTI
OHJELMAN NIMEN
VALINTA
ALAKUVAN (PIP) PAIKAN VALINTA
ALAKUVAN (PIP) KOON VALINTA
ALAKUVAN (PIP) EDELLINEN KANAVA
AIHEEN PIKAVALINTA (FASTEXT)
TEKSTI-TV:N ALASIVU
KUVA KUVASSA (PIP) -TOIMINTO
PÄÄLLE / POIS PÄÄLTÄ
TEKSTI-TV:N TALLENNUS
TEKSTI-TV:N KOON VALINTA
LÄHTEEN VALINTA
PÄÄKUVAN JA ALAKUVAN (PIP)
KESKINÄINEN VAIHTO
Suomi - 7
AA68-03660J_Fin
2005/06/20
10:19 AM
Page 8
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen
Aseta kaukosäätimeen paristot tai vaihda ne, kun:
V
◆ Olet ostanut television
◆ Havaitset, ettei kaukosäädin enää toimi oikein.
1
Irrota kaukosäätimen takakansi painamalla sitä alaspäin symbolin
( ) kohdalta ja vetämällä kantta samalla taaksepäin.
2
Aseta säätimeen kaksi R03-, UM4-, “AAA” 1.5V- tai vastaavaa
paristoa. Varmista samalla napojen oikea kohdistus:
◆ Pariston miinusnapa - tulee kaukosäätimen miinusmerkkiä
vasten.
◆ Pariston plusnapa + tulee kaukosäätimen plusmerkkiä
vasten.
3
Aseta kansi kaukosäätimen paristolokeroon alaosaan ja työnnä se
takaisin paikoilleen.
Television kytkeminen antenniin tai kaapelitelevisioverkkoon
Jotta televisiokanavat näkyisivät oikein, kuvasignaali on
vastaanotettava jostain seuraavista lähteistä:
T
vä
◆ Ulkoantenni
◆ Kaapelitelevisioverkko
◆ Satelliittitelevisioverkko.
Television takapaneeli
tai
Kaapelitelevisioverkko
Suomi - 8
1
Kytke ulkoantennin tai verkon tulojohto näissä kolmessa
tapauksessa television takapaneelissa olevaan 75Ω
koaksiaaliliittimeen.
2
Jos käytät sisäantennia, joudut ehkä kääntelemään sitä
saadaksesi kuvan tarkaksi ja häiriöttömäksi.
Lisätietoja on seuraavissa kappaleissa:
◆ “Kanavien automaattinen tallentaminen” sivulla 13.
◆ “Kanavien manuaalinen tallentaminen” sivulla 15.
V
vä
AA68-03660J_Fin
2005/06/20
10:19 AM
Page 9
Television kytkeminen päälle ja pois päältä
Virtajohto kytketään television takapaneeliin.
1
Kytke virtajohto pistorasiaan.
➢
2
Käyttöjännite ja jännitteen taajuus 50 tai 60 Hz on merkitty
television takapaneeliin.
Paina television etupaneelin “
Seuraus:
3
”-virtapainiketta.
Etupaneelin valmiustilan merkkivalo syttyy.
Kytke televisio päälle painamalla kaukosäätimen POWER (
–painiketta.
Seuraus:
)
Viimeksi katsottu kanava tulee kuvaruutuun
automaattisesti.
yhtään kanavaa ei ole tallennettu muistiin, ruutuun ei tule
➢ Jos
selkeää kuvaa. Katso sivulta 13 kappale “Kanavien
e
automaattinen tallentaminen” tai sivulta 15 kappale
“Kanavien manuaalinen tallentaminen”.
4
Kytke televisio pois päältä painamalla jälleen “
”-virtapainiketta.
Television kytkeminen valmiustilaan
Televisio on mahdollista kytkeä valmiustilaan, jolloin voidaan
vähentää:
◆ Virrankulutusta;
◆ Kuvaputken kulumista.
Valmiustila on kätevä, kun joudut keskeyttämään katselun
väliaikaisesti (esimerkiksi ruokailun ajaksi).
1
Paina kaukosäätimen POWER (
Seuraus:
2
) –painiketta.
Kuvaruutu pimenee, ja television etupaneelissa oleva
valmiustilan punainen merkkivalo syttyy.
Kytke televisio uudelleen päälle painamalla POWER (
–painiketta.
➢
☛
Saat televisioon kuvan myös painamalla TV (
tai numeropainikkeita.
)
), P
/
Älä jätä televisiota valmiustilaan pitkäksi ajaksi
(esimerkiksi loman ajaksi). Kytke televisio pois päältä
painamalla etupaneelin “ ”-virtapainiketta. On hyvä
irrottaa vastaanottimen antennijohto sekä virtajohto
pistorasiasta.
-
Suomi - 9
AA68-03660J_Fin
2005/06/20
10:19 AM
Page 10
Kaukosäätimen käyttö
Kaukosäädintä käytetään pääasiallisesti:
◆ Kanavien vaihtoon ja äänenvoimakkuuden säätöön;
◆ Television asetusten määrittämiseen kuvaruutuvalikoiden
avulla.
Seuraavassa taulukossa on esitetty yleisimmin käytettävät
painikkeet ja niiden toiminnot.
Painike
-/--
PRE-CH
Valikkotoiminto
Näyttää seuraavan
tallennetun kanavan.
-
Näyttää edellisen
tallennetun kanavan.
-
Näyttää vastaavat kanavat.
Näyttää vastaavat kanavat. Paina tätä painiketta, jolloin
kuvaruutuun tulee “--”-symboli. Anna kaksinumeroinen
kanavanumero.
Kun painat PRE-CH-painiketta, televisioruutuun tulee
viimeksi katsottu kanava.
Kun haluat vaihtaa nopeasti kahden kanavan välillä ja
nämä kanavat ovat järjestyksessä kaukana toisistaan,
valitse ensin ensimmäinen kanava ja sitten toinen kanava
numeropainikkeilla. Nyt voit vaihtaa näitä kanavia
keskenään nopeasti painamalla PRE-CH-painiketta.
Suurentaa
äänenvoimakkuutta.
-
Pienentää
äänenvoimakkuutta.
-
MUTE
Mykistää äänen väliaikaisesti.
MENU
Tuo kuvaruutuun
valikkojärjestelmän.
Palaa edelliseen valikkoon tai
normaalikatseluun.
-
Muu käyttö...
◆ Tuo ruutuun
valintavaihtoehtoja
sisältävän alavalikon.
◆ Suurentaa / Pienentää
valikkokohdan arvoa.
-
Vahvistaa valinnan.
-
Poistuu valikkojärjestelmästä
ja palaa suoraan
normaalikatseluun.
EXIT
TV
Suomi - 10
Katselutoiminto
äänet uudelleen käyttöön painamalla uudelleen
➢ Ota
tätä painiketta tai painiketta
tai
.
Kytkee television päälle
sen ollessa valmiustilassa.
K
si
p
n
AA68-03660J_Fin
2005/06/20
10:19 AM
Page 11
Plug & Play - Ominaisuus
Kun televisio kytketään päälle ensimmäisen kerran, se kehottaa
sinua automaattisesti määrittämään peräkkäin kolme
peruskäyttöasetusta: kielen, kanavan ja kellonajan.
1
Jos televisio on valmiustilassa, paina kaukosäätimen POWER
( )-painiketta.
Seuraus:
2
➢
6
Siirrä
Näyttöön tulee Automaattinen tallennus-valikko,
josta on valittu valikkokohta Maa.
œ √ Siirrä
TV
Siirrä
œ
√
Muut
: -/+
œ √ Säädä
Ohita
Aika
TV
Kello
-- : -Uniajastin
: Ei k.
Käyn.ajast.
-- : -- Ei k.
Sam.ajastin
-- : -- Ei k.
K-ajast. ään.voim.
: 10
Käyn.ajast. kanava : 1
Katso kappale “Kellonajan asettaminen ja näyttäminen”
sivulla 31.
Kun olet valmis, paina MENU (
Ohita
Automaattinen tallennus
Maa
Haku
Näyttöön tulee Aika-valikko, josta on valittu
valikkokohta Kello.
Katso kappale “Kanavien automaattinen tallentaminen”
sivulla 13.
Seuraus:
Ohita
Tarkista antennitulo.
Siirry tuntien tai minuuttien kohdalle painamalla painiketta œ tai √.
Määritä tunnit tai minuutit painamalla painiketta ▲ tai ▼.
➢
Srpski
Hrvatski
Român™
Magyar
Polski
êÛÒÒÍËÈ
Å˙΄‡ÒÍË
Türkçe
Norsk
Dansk
Suomi
Seuraus: Näyttöön tulee viesti Tarkista
antennitulo..
Valitse oma maasi painamalla painiketta œ tai √. Voit hakea
kanavat valitsemalla valikkokohdan Haku painamalla painiketta
▲ tai ▼ ja paina sitten painiketta œ tai √.
Pysäytä haku painamalla MENU ( )-painiketta.
➢
5
Näyttöön tulee viesti Plug & Play. Viesti vilkkuu
hetken, jonka jälkeen kuvaruutuun tulee
automaattisesti Kieli-valikko.
Varmista, että television antennijohto on kytketty.
Paina painiketta œ tai √.
Seuraus:
Kieli
English
Deutsch
Français
Nederland
Español
Italiano
Svenska
Português
∂ÏÏËÓÈο
âe‰tina
Jos Kieli-valikossa ei valita kieltä, Kieli-valikko poistuu
kuvaruudusta 30 sekunnin kuluessa.
Seuraus:
4
TV
Valitse haluamasi kieli painamalla painiketta ▲ tai ▼.
Vahvista valitsemasi kieli painamalla MENU ( )-painiketta.
Seuraus:
3
Plug & Play
)-painiketta.
Siirrä
œ √ Säädä
Ohita
Seuraus: Kuvaruutuun tulee viesti Enjoy your
watching., ja tallennettu kanava otetaan käyttöön.
Enjoy your watching.
7
Jos haluat asettaa tämän toiminnon uudelleen...
1
Paina MENU (
2
Valitse Setup painamalla painiketta ▲ tai ▼ ja paina sitten
painiketta ENTER ( ).
Seuraus:
3
)-painiketta.
Valikosta valitaan Plug & play.
Paina painiketta ENTER (
Seuraus:
) uudelleen.
Näyttöön tulee viesti Plug & Play.
TV
Asetukset
Plug & Play
Kieli
: Suomi
Aika
Sininen ruutu
Melodia
Esittely
Siirrä
Sisään
Suomi - 11
√
√
: Ei k.
: Käyt.
√
Palaa
AA68-03660J_Fin
2005/06/20
10:19 AM
Page 12
Demonstraation katseleminen
Voit tutustua television eri valikkoihin katselemalla valmiin
demonstraation.
1
Paina MENU (
Seuraus:
2
Asetukset
Asetukset-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina painiketta ENTER (
4
Valitse Esittely painamalla painiketta
5
Paina painiketta ENTER (
).
▲ tai ▼.
).
√
Plug & Play
Kieli
: Suomi
Aika
Sininen ruutu
Melodia
Esittely
Siirrä
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Asetukset painamalla painiketta ▲ tai ▼.
Seuraus:
TV
)-painiketta.
Seuraus:
➢
√
: Ei k.
: Käyt.
√
Sisään
Kuvaruutuun tulee vuorotellen kukin valikkokohta.
Kun haluat poistua demonstraatiotilasta, paina
kaukosäätimen EXIT (
)-painiketta.
Palaa
Kielen valitseminen
TV
Asetukset
√
√
√
: Ei k.
: Käyt.
√
Plug & Play
œ Suomi
Kieli
Aika
Sininen ruutu
Melodia
Esittely
Siirrä
Sisään
Kieli
Siirrä
1
Srpski
Hrvatski
Român™
Magyar
Polski
êÛÒÒÍËÈ
Å˙΄‡ÒÍË
Türkçe
Norsk
Dansk
Suomi
Palaa
Suomi - 12
Paina MENU (
Seuraus:
2
)-painiketta.
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Asetukset painamalla painiketta ▲ tai ▼.
Seuraus:
Palaa
TV
English
Deutsch
Français
Nederland
Español
Italiano
Svenska
Português
∂ÏÏËÓÈο
âe‰tina
Valitse television ensimmäisellä käyttökerralla kieli, jota käytetään
kuvaruutuvalikoissa ja toiminnoissa.
Asetukset-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina painiketta ENTER (
4
Valitse Kieli painamalla painiketta ▲ tai ▼.
5
Paina painiketta ENTER (
Seuraus:
6
).
).
Kieli-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
Valitse haluamasi kieli painamalla toistuvasti painiketta ▲ tai ▼.
V
m
a
la
h
AA68-03660J_Fin
2005/06/20
10:19 AM
Page 13
Kanavien automaattinen tallentaminen
Voit selata käytettävissä olevia taajuusalueita (taajuudet ovat
maakohtaisia). Automaattisesti tallennetut ohjelmanumerot eivät
aina vastaa todellisia tai haluttuja ohjelmanumeroita. Voit kuitenkin
lajitella numerot manuaalisesti ja poistaa kaikki ne kanavat, joita et
halua katsella.
1
Paina MENU (
Seuraus:
2
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
√
√
√
√
√
Palaa
œ
√
Muut
: -/+
) uudelleen.
Näyttöön tulee Automaattinen tallennus-valikko,
josta on valittu kohta Maa.
7
Aloita haku painamalla painiketta œ tai √.
➢
Automaattinen tallennus
Automaattinen tallennus valitaan.
Valitse Haku painamalla painiketta ▲ tai ▼.
Siirrä
TV
Voit keskeyttää haun painamalla MENU (
œ √ Säädä
Palaa
Automaattinen tallennus
Maa
Haku
Kuvaruutuun tulee vaakasuora palkki, ja kanavat
tallennetaan niiden taajuusalueen mukaiseen
järjestykseen. Haku päättyy automaattisesti.
Siirrä
: Muut
œ -/+
œ √ Haku
√
Palaa
)-painiketta.
Kun haku ja tallennus on päättynyt, kuvaruutuun tulee Lajitteluvalikko.
◆ Jos haluat lajitella tallennetut kanavat haluamaasi
numerojärjestykseen, katso kappaleen “Tallennettujen
kanavien lajitteleminen” kohta 6 sivulla 14.
P 1 C-- ----106 MHz
◆ Voit poistua kanavatallennustoiminnosta painamalla MENU
( )-painiketta toistuvasti, kunnes valikot poistuvat ruudusta.
9
Sisään
Maa
Haku
Valitse oma maasi painamalla painiketta œ tai √. Maat näkyvät
seuraavassa järjestyksessä : Belgia - Saksa - Espanja - Ranska
- Italia - Alankomaat - Ruotsi - Sveitsi - Iso-Britannia Muut - Itä-Eurooppa
Seuraus:
TV
).
6
8
Siirrä
Kanava-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
Paina painiketta ENTER (
Seuraus:
5
Automaattinen tallennus
Manuaalinen tallennus
Lisäys/poisto
Lajittelu
Nimi
† Lisää
)-painiketta.
Paina painiketta ENTER (
Seuraus:
4
Kanava
Valitse Kanava painamalla painiketta ▲ tai ▼.
Seuraus:
3
TV
Kun kanavat on tallennettu, voit:
◆
◆
◆
◆
◆
Lajitella ne haluamaasi järjestykseen (katso sivu 14)
Poistaa kanavan (katso sivu 17)
Nimetä tallennetut kanavat (katso sivu 18)
Hienosäätää kanavavastaanottoa tarvittaessa (katso sivu 19)
Ottaa käyttöön digitaalisen kohinanvaimennustoiminnon
(katso sivu 24).
7 %
Palaa
Lajittelu
TV
Mistä
Mihin
Tallennus
Siirrä
œ P 1 ----- √
: P-- ----: ?
œ √ Säädä
Suomi - 13
Palaa
AA68-03660J_Fin
2005/06/20
10:19 AM
Page 14
Tallennettujen kanavien lajitteleminen
Kanava
TV
Automaattinen tallennus
Manuaalinen tallennus
Lisäys/poisto
Lajittelu
Nimi
† Lisää
Siirrä
Sisään
√
√
√
√
√
Palaa
Lajittelutoiminnolla voit muuttaa tallennettujen kanavien
ohjelmanumeroita. Tämä voi olla tarpeen, jos olet käyttänyt
automaattista kanavatallennusta. Voit poistaa kanavat, joita et
halua säilyttää.
1
Paina MENU (
Seuraus:
2
Lajittelu
Mistä
Mihin
Tallennus
œ P 1 ----- √
: P-- ----: ?
œ √ Säädä
Paina painiketta ENTER (
4
Valitse Lajittelu painamalla painiketta ▲ tai ▼.
5
Paina painiketta ENTER (
: P 1 ----œ P 2 ----- √
: ?
œ √ Säädä
7
Valitse Mihin painamalla painiketta ▲ tai ▼. Valitse uusi
kanavanumero painamalla toistuvasti painiketta œ tai √.
valita kanavanumeron myös suoraan painamalla
➢ Voit
numeropainikkeita (0–9).
Palaa
Valitse Tallennus painamalla painiketta ▲ tai ▼.
Vahvista kanavanumeroiden vaihto valitsemalla OK painamalla
painiketta œ tai √.
Seuraus:
TV
Lajittelu
Siirrä
Kuvaruutuun tulee Lajittelu-valikko, josta on valittu
kohta Mistä.
Valitse muutettava kanavanumero painamalla toistuvasti
painiketta œ tai √.
8
Mistä
Mihin
Tallennus
).
6
Lajittelu
Siirrä
).
Palaa
TV
Mistä
Mihin
Tallennus
Kanava-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuuun.
3
Seuraus:
Siirrä
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Kanava painamalla painiketta ▲ tai ▼.
Seuraus:
TV
)-painiketta.
: P 2 ----: P 1 ----œ OK
√
œ √ Säädä
Suomi - 14
Palaa
9
Valittu kanava tallennetaan valitulle numerolle ja korvaa
numerolle aiemmin tallennetun kanavan.
Siirrä kaikki haluamasi kanavat haluamillesi kanavanumeroille
toistamalla vaiheet 6–8, kun olet valinnut valikkokohdan Mistä
painamalla painiketta ▲ tai ▼.
V
lu
K
AA68-03660J_Fin
2005/06/20
10:19 AM
Page 15
Kanavien manuaalinen tallentaminen
Voit tallentaa kaikki televisiokanavat kaapelikanavat mukaan
lukien.
TV
Kun tallennat kanavia manuaalisesti, voit valita:
Automaattinen tallennus
Manuaalinen tallennus
Lisäys/poisto
Lajittelu
Nimi
† Lisää
◆ Tallennetaanko kaikki löydetyt kanavat;
◆ Mille ohjelmanumerolle kanavat tallennetaan.
1
Paina MENU (
Seuraus:
2
)-painiketta.
TV
Paina painiketta ENTER (
4
Valitse Manuaalinen tallennus painamalla painiketta ▲ tai ▼.
5
Paina painiketta ENTER (
).
) uudelleen.
Palaa
Manuaalinen tallennus
Siirrä
œ √ Säädä
Palaa
Näyttöön tulee Manuaalinen tallennus -valikko,
josta on valittu kohta Muistipaikka.
TV
6
Voit valita kanavalle haluamasi kanavapaikkanumeron painamalla
painiketta œ tai √.
7
Valitse Värijärjestelmä painamalla painiketta ▲ tai ▼.
Valitse vaadittava lähetysstandardi painamalla toistuvasti
painiketta œ tai √.
Seuraus:
Sisään
Muistipaikka œ P 1 ----- √
Värijärjestelmä
: AUTO
Äänijärjestelmä
: DK
Haku
: 0MHz
Kanava
: C-Tallennus
: ?
Kanava-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Seuraus:
Siirrä
√
√
√
√
√
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Kanava painamalla painiketta ▲ tai ▼.
Seuraus:
Kanava
Manuaalinen tallennus
Muistipaikka
: P 1 ----œ AUTO √
Värijärjestelmä
Äänijärjestelmä
: DK
Haku
: 0MHz
Kanava
: C-Tallennus
: ?
Väristandardit näkyvät seuraavassa järjestyksessä:
AUTO - PAL - SECAM - NT4.43.
Siirrä
œ √ Säädä
Palaa
a
8
Valitse Äänijärjestelmä painamalla painiketta ▲ tai ▼.
Valitse vaadittava äänistandardi painamalla toistuvasti painiketta
œ tai √.
Seuraus:
Äänistandardit näkyvät seuraavassa järjestyksessä:
BG - DK - I - L.
TV
Manuaalinen tallennus
Muistipaikka
: P 1 ----Värijärjestelmä
: AUTO
œ DK
√
Äänijärjestelmä
Haku
: 0MHz
Kanava
: C-Tallennus
: ?
Siirrä
œ √ Säädä
Suomi - 15
Palaa
AA68-03660J_Fin
2005/06/20
10:19 AM
Page 16
Kanavien manuaalinen tallentaminen (jatkuu)
9
TV
Manuaalinen tallennus
◆ Valitse Kanava painamalla painiketta ▲ tai ▼.
Muistipaikka
: P 1 ----Värijärjestelmä
: AUTO
Äänijärjestelmä
: DK
Haku
: 0MHz
œ C 1
√
Kanava
Tallennus
: ?
Säädä
TV
œ √ Siirrä
◆ Paina painiketta √.
◆ Valitse C (ilman kautta lähetettävä kanava) tai S
(kaapelikanava) painamalla painiketta ▲ tai ▼.
◆ Paina painiketta √.
◆ Valitse haluamasi numero painamalla painiketta ▲ tai ▼.
Voit valita kanavanumeron myös suoraan painamalla
numeropainikkeita (0–9).
Palaa
➢
Manuaalinen tallennus
Muistipaikka
: P 1 ----Värijärjestelmä
: AUTO
Äänijärjestelmä
: DK
œ 46MHz√
√
Haku
Kanava
: C 1
Tallennus
: ?
Siirrä
TV
œ √ Haku
ääni on epänormaali tai sitä ei kuulu ollenkaan, valitse
➢ Jos
äänistandardi uudelleen.
10
Muistipaikka
: P 1 ----Värijärjestelmä
: AUTO
Äänijärjestelmä
: DK
Haku
: 46MHz
Kanava
: C 1
œ OK
√
Tallennus
œ √ Säädä
Jos et tiedä kanavanumeroita, valitse Haku painamalla painiketta
▲ tai ▼. Aloita haku painamalla painiketta œ tai √.
Seuraus:
Palaa
Palaa
Viritin selaa taajuusalueen läpi, kunnes ensimmäinen
kanava tai valitsemasi kanava löytyy ja tulee
kuvaruutuun.
11
Tallenna kanava ja sen ohjelmanumero valitsemalla Tallenna
painamalla painiketta ▲ tai ▼. Valitse OK painamalla painiketta
œ tai √.
12
Toista vaiheet 9–11 jokaisen tallennettavan kanavan kohdalla.
Manuaalinen tallennus
Siirrä
Jos tiedät tallennettavan kanavan numeron, toimi seuraavasti.
☛
Kanavatila
◆ P (ohjelmatila): Kun olet päättänyt virityksen, alueellasi
lähetettäville kanaville on annettu paikkanumerot P00–P99.
Tässä tilassa voit valita kanavan antamalla sen
paikkanumeron.
◆ C (todellisten kanavien tila): Tässä tilassa voit valita
kanavan antamalla ilman kautta lähetettävän lähetyskanavan
numeron.
◆ S (kaapelikanavatila): Tässä tilassa voit valita kanavan
antamalla kaapelikanavan numeron.
Suomi - 16
V
K
jo
K
p
AA68-03660J_Fin
2005/06/20
10:19 AM
Page 17
Tarpeettomien kanavien poistaminen
Voit poistaa selattavien kanavien joukosta haluamasi kanavat.
Kun selaat tallennettuja kanavia, näkyviin eivät tule ne kanavat,
jotka olet valinnut poistettavaksi.
TV
Automaattinen tallennus
Manuaalinen tallennus
Lisäys/poisto
Lajittelu
Nimi
† Lisää
Kaikki ne kanavat, joita et ole nimenomaisesti valinnut
poistettavaksi, näkyvät selauksen aikana.
1
Paina MENU (
Seuraus:
2
)-painiketta.
Siirrä
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Kanava-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina painiketta ENTER (
4
Valitse Lisäys/poisto painamalla painiketta ▲ tai ▼.
5
Paina painiketta ENTER (
Seuraus:
7
√
√
√
√
√
Sisään
Palaa
Valitse Kanava painamalla painiketta ▲ tai ▼.
Seuraus:
6
Kanava
TV
Lisäys/poisto
P
P
P
P
).
1
2
3
4
œ
:
:
:
√
Lisätty
Lisätty
Lisätty
Lisätty
).
Siirrä
Kuvaruudussa näkyvät tallennetut kanavat.
Valitse lisättävä tai poistettava kanava painamalla painiketta
▲ tai ▼. Valitse tarvittaessa Lisätty tai Poist. painamalla
painiketta œ tai √.
Toista vaihe 6 kaikille lisättäville tai poistettaville kanaville.
œ √ Säädä
TV
Palaa
Lisäys/poisto
P
P
P
P
1
2
3
4
Siirrä
œ
:
:
:
√
Poist.
Lisätty
Lisätty
Lisätty
œ √ Säädä
Suomi - 17
Palaa
AA68-03660J_Fin
2005/06/20
10:19 AM
Page 18
Kanavien nimeäminen
TV
Kanavat nimetään automaattisesti, kun kanavatieto vastaanotetaan.
Voit nimetä automaattisesti nimetyt kanavat uudelleen.
Kanava
Automaattinen tallennus
Manuaalinen tallennus
Lisäys/poisto
Lajittelu
Nimi
† Lisää
Siirrä
Sisään
TV
√
√
√
√
√
1
2
3
4
Siirrä
œ
:
:
:
TV
1
2
3
4
Säädä
œ
:
:
:
Suomi - 18
Kanava-valikon vaihtoehdot tulevat ruutuun.
3
Paina painiketta ENTER (
4
Valitse Nimi painamalla painiketta ▲ tai ▼.
5
Paina painiketta ENTER (
Seuraus:
).
Kuvaruutuun tulevat sillä hetkellä käytössä olevat
kanavat.
Jos haluat vaihtaa jonkin kanavan nimen, valitse kanava
painamalla painiketta ▲ tai ▼.
7
Paina painiketta œ tai √.
8
Valitse kirjain (A–Z), numero (0–9) tai symboli (-, välilyönti)
painamalla painiketta ▲ tai ▼. Siirry seuraavaan tai edelliseen
kirjaimeen painamalla painiketta œ tai √.
9
Toista vaiheet 6–8 kaikilla kanavilla, jotka haluat nimetä uudelleen.
√
Palaa
).
6
Palaa
A
-------------
œ √ Siirrä
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
√
Nimi
P
P
P
P
)-painiketta.
Valitse Kanava painamalla painiketta ▲ tai ▼.
Seuraus:
Palaa
-----------------
œ √ Säädä
Paina MENU (
Seuraus:
2
Nimi
P
P
P
P
1
Jo
ko
a
h
.
AA68-03660J_Fin
2005/06/20
10:19 AM
Page 19
Kanavavastaanoton hienosäätäminen
Jos vastaanotettu kuva on selkeä, kanavaa ei tarvitse hienosäätää,
koska hienosäätö tehdään automaattisesti haun ja tallennuksen
aikana. Jos signaali on heikko tai vääristynyt, sinun on ehkä
hienosäädettävä kanavaa manuaalisesti.
1
Paina MENU (
Seuraus:
2
Kanava
TV
… Lisää
Hienosäätö
LNA
√
: Ei k.
)-painiketta.
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Kanava painamalla painiketta ▲ tai ▼.
Seuraus:
Mallikohtainen
Siirrä
Sisään
Palaa
Kanava-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina painiketta ENTER (
4
Valitse Hienosäätö painamalla painiketta ▲ tai ▼.
).
Hienosäätö
P 1
1
Palauta
5
Paina painiketta ENTER (
).
Siirrä
œ √ Säädä
6
Kun haluat terävän ja selkeän kuvan sekä hyvän äänenlaadun,
paina painiketta œ tai √.
Seuraus:
7
8
Kuvaruutuun tulee vaakasuora palkki.
Siirrä vaakasuoran palkin kohdistinta vasemmalle tai
oikealle painamalla painiketta œ tai √.
Voit tallentaa hienosäätöasetuksen television muistiin painamalla
ENTER ( ) -painiketta.
Seuraus:
n.
Tallenna
Palaa
Kanavaosoitin muuttuu punaiseksi.
Poista hienosäädetty kuva tai ääni valitsemalla Palauta
painamalla painiketta ▲ tai ▼. Paina painiketta ENTER (
Seuraus:
).
Kanavaosoittimen väri muuttuu jälleen alkuperäiseksi.
Suomi - 19
AA68-03660J_Fin
2005/06/20
10:19 AM
Page 20
Pienikohinaisen vahvistimen (LNA) käyttäminen (mallikohtainen)
TV
Kanava
… Lisää
Hienosäätö
LNA
Tämä toiminto on erittäin hyödyllinen, jos television vastaanottama
signaali on heikko. Vahvistin vahvistaa televisiosignaalin vain
heikolla alueella, mutta ei kohinaa. Tämä ominaisuus toimii vain
signaalin ollessa heikko, ja se tallennetaan kanavan muistiin.
√
œ Käyt.√
√
1
Paina MENU (
Seuraus:
Siirrä
œ √ Säädä
Palaa
2
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Kanava painamalla painiketta ▲ tai ▼.
Seuraus:
Kanava-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina painiketta ENTER (
4
Valitse LNA painamalla ▲ tai ▼-painiketta.
5
Ota toiminto käyttöön valitsemalla Käyt. painamalla
œ tai √-painiketta.
➢
Suomi - 20
)-painiketta.
).
LNA-toiminnon käyttöönotto (asetus ”Käyt.”) saattaa
huonontaa kuvanlaatua riippuen senhetkisen kanavan
signaalin laadusta. Ota siksi huomioon senhetkinen
kuvanlaatu, kun valitset LNA-toiminnon käyttöön tai pois
käytöstä (On/Off).
V
AA68-03660J_Fin
2005/06/20
10:19 AM
Page 21
Kuvastandardin muuttaminen
Voit valita kuvatyypin, joka vastaa katseluvaatimuksiasi parhaiten.
1
TV
Paina MENU (
Seuraus:
2
4
Kuva-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
Paina painiketta ENTER (
Seuraus:
).
➢
Siirrä
Sisään
Palaa
Valikosta valitaan Tila.
Valitse haluamasi kuvatila painamalla toistuvasti œ tai √
painiketta.
Seuraus:
Kuva
œ Dynaaminen √
Tila
Koko
: 16:9
Digit. koh.vaim. : Käyt.
Kallistus
: 0
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Kuva painamalla painiketta ▲ tai ▼.
Seuraus:
3
)-painiketta.
Valittavissa ovat seuraavat kuvatilat:
Dynaaminen - Vakio - Elokuva - Muunneltu
Voit valita nämä asetukset myös painamalla kaukosäätimen
P.MODE (
: Kuvatila) -painiketta.
TV
Tila
Tila
Kontrasti
Kirkkaus
Terävyys
Väri
† Lisää
Siirrä
œ
:
:
:
:
Dynaaminen √
90
50
50
50
œ √ Säädä
Suomi - 21
Palaa
AA68-03660J_Fin
2005/06/20
10:19 AM
Page 22
Kuva-asetusten muuttaminen
Voit muuttaa televisiosi kuvanlaatua useilla asetuksilla.
TV
Kuva
œ Dynaaminen √
Tila
Koko
: 16:9
Digit. koh.vaim. : Käyt.
Kallistus
: 0
1
Paina MENU (
Seuraus:
2
Sisään
3
Palaa
Tila
Tila
Kontrasti
Kirkkaus
Terävyys
Väri
† Lisää
Siirrä
œ
:
:
:
:
TV
Siirrä
4
:
œ
:
:
:
Valittavissa ovat seuraavat kuvatilat:
Dynaaminen - Vakio - Elokuva - Muunneltu
Palaa
Tila
Seuraus:
√
6
7
70
Kuvaruutuun tulee vaakasuora palkki.
Paina œ tai √ painiketta, kunnes asetus on
optimaalinen.
Paina MENU (
Seuraus:
Palaa
Kontrasti
Valikosta valitaan Tila.
Valitse muutettava asetus painamalla painiketta ▲ tai ▼:
Kontrasti, Kirkkaus, Terävyys, Väri, tai Sävy (vain NTSC).
Paina painiketta œ tai √. Nämä asetukset säädetään erikseen
kussakin tilassa: Dynaaminen, Vakio, Elokuva ja Muunneltu.
Vakio
70
50
50
50
œ √ Säädä
).
Valitse haluamasi kuvatila painamalla toistuvasti œ tai √
painiketta.
Seuraus:
5
œ √ Säädä
Tila
Kontrasti
Kirkkaus
Terävyys
Väri
† Lisää
√
Vakio
70
50
50
50
Kuva-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
Paina painiketta ENTER (
Seuraus:
TV
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Kuva painamalla painiketta ▲ tai ▼.
Seuraus:
Siirrä
)-painiketta.
)-painiketta.
Kuvaruutuun tulevat uudelleen käytettävissä olevat
asetukset.
Valitse Värisävy painamalla painiketta ▲ tai ▼. Valitse haluamasi
asetus painamalla toistuvasti œ tai √ painiketta.
Seuraus:
Valittavissa ovat seuraavat värisävyt:
Viileä2 - Viileä1 - Normaali - Lämmin1 - Lämmin2
TV
8
Tila
… Lisää
Värisävy
Palauta
Siirrä
œ
Normaali
œ √ Säädä
√
√
Tila
… Lisää
Värisävy
Palauta
Siirrä
:
Normaali
œ √ Säädä
Suomi - 22
√
Palaa
Seuraus:
➢
Palaa
TV
Palauta oletusasetukset valitsemalla Palauta ▲ tai ▼
painikkeella. Paina œ tai √ painiketta.
Palautustoiminto määritetään kullekin tilalle (Dynaaminen, Vakio,
Elokuva ja Muunneltu.).
Aiemmin säädetyt asetukset muuttuvat takaisin
oletusasetuksiksi.
Televisiossa on automaattinen magneettisuuden poistava
järjestelmä, joka otetaan käyttöön, kun magneettisia
häiriöitä esiintyy. Kun haluat poistaa kuvaruudun
magneettisuuden, kytke televisio pois päältä painamalla
etupaneelin “ ”-virtapainiketta. (Katso kappale
“Värivirheiden poistaminen automaattisella
magneettisuuden poistolla” sivulla 45.)
V
p
ri
AA68-03660J_Fin
2005/06/20
10:19 AM
Page 23
Kuvakoon valitseminen (mallikohtainen)
Voit valita kuvakoon, joka parhaiten vastaa katseluvaatimuksiasi,
painamalla “P.SIZE ( )”-painiketta.Valittavissa ovat mallista
riippuen seuraavat kuvakoot:
◆ Normaali, Zoom1, Zoom2, 16:9
◆ 16:9, Panoraama, Zoom1, Zoom2, 4:3, Autom. leveys
➢
TV
Kuva
Tila
: Dynaaminen
œ 16:9
√
Koko
Digit. koh.vaim. : Käyt.
Kallistus
: 0
Voit siirtää kuvan paikkaa painamalla ▲- tai ▼
-painiketta, kun kuvakooksi on valittu Zoom1 tai Zoom2.
Siirrä
1
Paina MENU (
Seuraus:
2
œ √ Säädä
)-painiketta.
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Kuva painamalla painiketta ▲ tai ▼.
Seuraus:
Kuva-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina painiketta ENTER (
4
Valitse Koko painamalla ▲ tai ▼-painiketta.
5
Valitse kuvakoko painamalla œ tai √-painiketta.
).
si
Suomi - 23
Palaa
AA68-03660J_Fin
2005/06/20
10:19 AM
Page 24
Digitaalisen kohinanvaimennuksen (Digital NR) valitseminen
TV
Kuva
Tila
: Dynaaminen
Koko
: 16:9
Digit. koh.vaim. œ Käyt. √
Kallistus
: 0
Jos television vastaanottama signaali on heikko, voit ottaa tämän
toiminnan käyttöön ja vähentää siten kuvaruudun sähköisiä
häiriöitä ja haamukuvia.
1
Seuraus:
2
Siirrä
œ √ Säädä
Paina MENU (
)-painiketta.
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Kuva painamalla painiketta ▲ tai ▼.
Seuraus:
Palaa
Jo
m
Kuva-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina painiketta ENTER (
4
Valitse Digit. koh.vaim. painamalla ▲ tai ▼ -painiketta.
5
Ota toiminto käyttöön valitsemalla Käyt. painamalla œ tai √painiketta.
).
Jo
te
Jo
kä
Suomi - 24
AA68-03660J_Fin
2005/06/20
10:19 AM
Page 25
Kuvan kallistuksen säätö
Jos vastaanotettu kuva on hieman kallistunut yhteen suuntaan, voit
muuttaa kallistusasetusta.
1
Paina MENU (
Seuraus:
2
Mallikohtainen
TV
Kuva
Tila
: Dynaaminen
Koko
: 16:9
Digit. koh.vaim. : Käyt.
œ 0
√
Kallistus
)-painiketta.
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Kuva painamalla painiketta ▲ tai ▼.
Seuraus:
Kuva-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
Siirrä
3
Paina painiketta ENTER (
4
Valitse Kallistus painamalla painiketta ▲ tai ▼.
5
Valitse haluamasi asetus painamalla painiketta œ tai √ (-7 – +7).
œ √ Säädä
Palaa
).
Sinisen TV-kuvan käyttö
Jos signaalia ei vastaanoteta tai jos se on heikko, sininen
televisiokuva korvaa automaattisesti kohinaisen häiriökuvan.
Jos haluat pitää kuvaruudussa häiriökuvan, poista sininen TV-kuva
käytöstä valitsemalla “Sininen ruutu”-asetukseksi “Ei k.”.
1
Paina MENU (
Seuraus:
2
)-painiketta.
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Asetukset painamalla painiketta ▲ tai ▼.
Seuraus:
TV
Asetukset
Plug & Play
Kieli
: Suomi
Aika
Sininen ruutu
Melodia
Esittely
Siirrä
œ √ Säädä
Asetukset-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina painiketta ENTER (
4
Valitse Sininen ruutu painamalla painiketta ▲ tai ▼.
5
Ota toiminto käyttöön valitsemalla Käyt. painamalla œ tai √painiketta.
).
Suomi - 25
√
√
œ Käyt.√
√
: Käyt.
√
Palaa
AA68-03660J_Fin
2005/06/20
10:19 AM
Page 26
Kuvan pysäyttäminen
Voit pysäyttää kuvan televisiokanavaa katsoessasi painamalla
“STILL ( )” -painiketta.
➢
Paina tätä painiketta uudelleen, kun haluat palata
normaalikatseluun.
Äänistandardin muuttaminen
Voit valita kuhunkin televisiolähetykseen sopivan äänitehosteen.
TV
Aäni
œ Muunneltu√
√
Tila
√
Taajuuskorjain
Autom. äänenvoim.
: Ei k.
SRS WOW
: Ei k.
Turboääni
: Ei k.
Pseudostereo
: Ei k.
Siirrä
œ √ Säädä
Palaa
1
Paina MENU (
Seuraus:
2
).
Valikosta valitaan Tila.
Valitse haluamasi äänitehoste painamalla toistuvasti painiketta
œ tai √.
Seuraus:
➢
Suomi - 26
Ääni-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
Paina painiketta ENTER (
Seuraus:
4
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Ääni painamalla painiketta ▲ tai ▼.
Seuraus:
3
)-painiketta.
Käytettävissä on seuraavat äänitehosteet:
Vakio - Musiikki - Elokuva - Puhe - Mukautettu.
Voit valita nämä asetukset myös painamalla kaukosäätimen
S.MODE (
: Äänitila) -painiketta.
V
AA68-03660J_Fin
2005/06/20
10:19 AM
Page 27
Ääniasetusten muuttaminen
Voit muuttaa ääniasetukset omien mieltymyksiesi mukaisiksi.
TV
1
Paina MENU (
Seuraus:
2
)-painiketta.
Tila
: Muunneltu
√
Taajuuskorjain
Autom. äänenvoim.
: Ei k.
SRS WOW
: Ei k.
Turboääni
: Ei k.
Pseudostereo
: Ei k.
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Ääni painamalla painiketta ▲ tai ▼.
Seuraus:
Ääni-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina painiketta ENTER (
4
Valitse Taajuuskorjain painamalla painiketta ▲ tai ▼.
5
Paina painiketta ENTER (
Aäni
Siirrä
).
Sisään
TV
Palaa
Taajuuskorjain
).
O
Seuraus:
Taajuuskorjain-valikon vaihtoehdot tulevat
kuvaruutuun.
nämä asetukset kuvaruutuun myös painamalla
➢ Saat
kaukosäätimen S.MENU-painiketta.
6
Valitse muutettava valikkokohta painamalla painiketta œ tai √.
Valitse haluamasi asetus painamalla painiketta ▲ tai ▼.
➢
V
Säädä
œ √ Siirrä
Jos muutat näitä asetuksia, äänistandardiksi valitaan
automaattisesti Mukautettu.
n
Suomi - 27
Palaa
AA68-03660J_Fin
2005/06/20
10:19 AM
Page 28
Lisä-ääniasetukset (mallikohtainen)
◆ Autom. äänenvoim.
TV
Eri lähetysasemilla on oma signaalivahvuutensa, mikä
vaikeuttaa äänenvoimakkuuden säätöä kanavaa
vaihdettaessa. Auto volume -toiminnolla televisio säätää
valitun kanavan äänenvoimakkuuden automaattisesti
pienentämällä äänitehoa, kun modulaatiosignaali on vahva,
tai suurentamalla äänitehoa, kun modulaatiosignaali on
heikko.
Aäni
Tila
: Muunneltu
√
Taajuuskorjain
√
Autom. äänenvoim. œ Käyt.√
SRS WOW
: Ei k.
Turboääni
: Ei k.
Pseudostereo
: Ei k.
Siirrä
œ √ Säädä
TV
Palaa
◆ SRS WOW
Korostaa keskitaajuuksia ja bassoa sekä simuloi surroundääntä.
Aäni
Tila
: Muunneltu
√
Taajuuskorjain
Autom. äänenvoim.
: Ei k.
œ Käyt.√
√
SRS WOW
Turboääni
: Ei k.
Pseudostereo
: Ei k.
Siirrä
œ √ Säädä
TV
◆ Turboääni
Tämä toiminto korostaa korkeita ja matalia äänentaajuuksia
ja sisältää muita tehosteita.
Saat musiikin, elokuvien ja lähetyskanavien äänen
upeammaksi ja dynaamisemmaksi, kun painat
kaukosäätimen TURBO-painiketta.
Palaa
◆ Pseudostereo
Aäni
Tämä toiminto muuntaa yksikanavaisen monoäänisignaalin
kaksikanavaiseksi signaaliksi, jonka vasen ja oikea kanava
ovat identtiset. Kun otat Pseudostereo-toiminnon käyttöön
Käyt. tai poistat ne käytöstä Ei k., nämä asetukset
vaikuttavat myös esimerkiksi äänitehosteisiin Vakio,
Musiikki, Elokuva ja Puhe.
Tila
: Muunneltu
√
Taajuuskorjain
Autom. äänenvoim.
: Ei k.
SRS WOW
: Ei k.
œ Käyt.√
√
Turboääni
Pseudostereo
: Ei k.
Siirrä
œ √ Säädä
Palaa
1
TV
Siirrä
œ √ Säädä
Palaa
Paina MENU (
Seuraus:
Aäni
Tila
: Muunneltu
√
Taajuuskorjain
Autom. äänenvoim.
: Ei k.
SRS WOW
: Ei k.
Turboääni
: Ei k.
œ Käyt.√
√
Pseudostereo
2
)-painiketta.
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Ääni painamalla painiketta ▲ tai ▼.
Seuraus:
Ääni-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina painiketta ENTER (
4
Valitse haluamasi asetus (Autom. äänenvoim., SRS WOW,
Turboääni tai Pseudostereo) painamalla painiketta ▲ tai ▼.
5
Ota kukin toiminto käyttöön valitsemalla Käyt. painamalla
painiketta œ tai √.
➢
Suomi - 28
“
kä
es
lä
).
on SRS Labs,Inc.:n tavaramerkki.
WOW-tekniikkaa on käytetty SRS labs, Inc.:n
myöntämällä lisenssillä.
➢
AA68-03660J_Fin
2005/06/20
10:19 AM
Page 29
Äänitilan valitseminen (mallikohtainen)
“DUAL I-II”-painiketta painamalla saat kuvaruutuun äänisignaalin
käsittelyn ja lähdön tiedot. Kun virta on kytketty päälle, tilaksi
esivalitaan automaattisesti joko “DUAL-I” tai “STEREO” senhetkisen
lähetyksen mukaan.
Kuvaruudun merkintä
Tavallinen lähetys
(standardiääni)
MONO (normaalikäyttö))
MONO ↔ MONO
NICAM
(normaali)
NICAM Stereo
STEREO ↔ MONO
NICAM
(normaali)
NICAM Dual-I/II
DUAL-I →DUAL-II→ MONO
NICAM NICAM (normaali)
A2
Stereo
Tavallinen lähetys
(standardiääni)
MONO (normaalikäyttö)
Kaksikielinen tai Dual-I/II
DUAL-I ↔ DUAL-II
Stereo
➢
→
Tavallinen +
NICAM Mono
→
NICAM
Stereo
Lähetyksen tyyppi
STEREO ↔ MONO
(pakotettu mono)
◆ Jos vastaanotto-olosuhteet huononevat, kuuntelu on
helpompaa, jos MONO-tila on valittuna.
◆ Jos stereosignaali on heikko ja tila vaihtuu
automaattisesti, vaihda käyttöön MONO-tila.
◆ Kun AV-tilassa vastaanotetaan monoääntä, käytä vasenta
“AUDIO-L”-tuloliitintä (etu- tai sivupaneelissa).
Jos monoääni tulee ainoastaan vasemmasta kaiuttimesta,
paina DUAL I-II-painiketta.
Suomi - 29
AA68-03660J_Fin
2005/06/20
10:19 AM
Page 30
Melodian valitseminen
Televisiosta kuuluu melodia, kun kytket tai katkaiset television virran.
TV
Asetukset
√
Plug & Play
Kieli
: English
√
Aika
Sininen ruutu
: Ei k.
œ Käyt.√
√
Melodia
√
Esittely
Siirrä
œ √ Säädä
Suomi - 30
Palaa
1
Paina MENU (
Seuraus:
2
)-painiketta.
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Asetukset painamalla painiketta ▲ tai ▼.
Seuraus:
Asetukset-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina painiketta ENTER (
4
Valitse Melodia painamalla painiketta ▲ tai ▼.
5
Ota toiminto käyttöön valitsemalla Käyt. painamalla
œ tai √-painiketta.
).
V
ke
p
a
n.
AA68-03660J_Fin
2005/06/20
10:19 AM
Page 31
Kellonajan asettaminen ja näyttäminen
Voit määrittää television kellon asetukset niin, että senhetkinen
kellonaika näkyy kuvaruudussa, kun “INFO ( )” painiketta
painetaan. Aika on asetettava myös silloin, kun haluat käyttää
automaattisia ajastimia.
➢
1
Kun painat television etupaneelin “
kellonaika nollautuu.
Paina MENU (
Seuraus:
2
)-painiketta.
Siirrä
TV
Asetukset-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
Paina painiketta ENTER (
4
Valitse Aika painamalla painiketta ▲ tai ▼.
5
Paina painiketta ENTER (
√
: Ei k.
: Käyt.
√
Palaa
Aika
Kello
-- : -Uniajastin
: Ei k.
Käyn.ajast.
-- : -- Ei k.
Sam.ajastin
-- : -- Ei k.
K-ajast. ään.voim.
: 10
Käyn.ajast. kanava : 1
).
).
Siirrä
Seuraus:
Sisään
√
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
3
6
Asetukset
Plug & Play
Kieli
: Suomi
Aika
Sininen ruutu
Melodia
Esittely
” -virtapainiketta,
Valitse Asetukset painamalla painiketta ▲ tai ▼.
Seuraus:
TV
œ √ Säädä
Palaa
Valikosta valitaan Kello.
Siirry tuntien tai minuuttien kohdalle painamalla painiketta
œ tai √. Määritä tunnit tai minuutit painamalla painiketta ▲ tai ▼.
TV
Aika
Kello
13 : 00
Uniajastin
: Ei k.
Käyn.ajast.
-- : -- Ei k.
Sam.ajastin
-- : -- Ei k.
K-ajast. ään.voim.
: 10
Käyn.ajast. kanava : 1
Säädä
œ √ Siirrä
Suomi - 31
Palaa
AA68-03660J_Fin
2005/06/20
10:19 AM
Page 32
Uniajastimen asettaminen
TV
Voit ohjelmoida television virran katkeamaan automaattisesti
haluamasi viiveajan kuluttua.
Asetukset
Plug & Play
Kieli
: Suomi
Aika
Sininen ruutu
Melodia
Esittely
Siirrä
Sisään
TV
√
1
√
: Ei k.
: Käyt.
√
Kello
13 : 00
œ 30 min √
Uniajastin
Käyn.ajast.
-- : -- Ei k.
Sam.ajastin
-- : -- Ei k.
K-ajast. ään.voim.
: 10
Käyn.ajast. kanava : 1
Siirrä
œ √ Säädä
Seuraus:
2
Palaa
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Asetukset-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina painiketta ENTER (
4
Valitse Aika painamalla painiketta ▲ tai ▼.
5
Paina painiketta ENTER (
Seuraus:
).
).
Valikosta valitaan Kello.
6
Valitse Uniajastin painamalla painiketta ▲ tai ▼.
7
Valitse haluamasi viiveaika minuutteina ennalta määritetyistä
ajoista (Ei k., 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 150 min,
180 min) painamalla œ tai √-painiketta.
➢
Suomi - 32
)-painiketta.
Valitse Asetukset painamalla painiketta ▲ tai ▼.
Seuraus:
Palaa
Aika
Paina MENU (
Voit valita SLEEP ( )-painiketta painamalla 30–180
minuutin viiveen, jonka jälkeen televisio kytkeytyy
automaattisesti valmiustilaan.
V
AA68-03660J_Fin
2005/06/20
10:19 AM
Page 33
Television automaattinen kytkeminen päälle ja pois päältä
Voit asettaa television ajastimet niin, että televisio:
◆ Ytkeytyy päälle automaattisesti ja valitsee haluamasi
kanavan valitsemaasi kellonaikaan;
TV
Plug & Play
Kieli
: Suomi
Aika
Sininen ruutu
Melodia
Esittely
◆ Kytkeytyy automaattisesti pois päältä haluamaasi
kellonaikaan.
➢
Asetukset
Aseta ensin television kellonaika (Katso sivulta 31
kappale “Kellonajan asettaminen ja näyttäminen”).
Jos et ole vielä asettanut kellonaikaa, kuvaruudussa
näkyy viesti Aseta kello ensin..
Siirrä
Sisään
TV
1
Paina MENU (
Seuraus:
2
)-painiketta.
Asetukset-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina painiketta ENTER (
4
Valitse Aika painamalla painiketta ▲ tai ▼.
5
Paina painiketta ENTER (
œ √ Siirrä
TV
Seuraus:
6
Valikosta valitaan Kello.
Valitse Käyn.ajast. painamalla painiketta ▲ tai ▼. Valitse aika,
jolloin haluat television kytkeytyvän päälle automaattisesti.
◆ Siirry tuntien tai minuuttien kohdalle painamalla painiketta
œ tai √. Määritä tunnit tai minuutit painamalla painiketta ▲ tai
▼.
Aika
Säädä
œ √ Siirrä
Valitse Sam.ajastin painamalla painiketta ▲ tai ▼. Valitse yllä
mainitulla tavalla aika, jolloin haluat television kytkeytyvän
automaattisesti pois päältä.
➢
Palaa
Kello
13 : 00
Uniajastin
: 30 min
Käyn.ajast.
06 : 30 Käyt.
Sam.ajastin
23 : 30 Käyt.
K-ajast. ään.voim.
: 10
Käyn.ajast. kanava : 1
◆ Valitse Ei k. painamalla œ tai √-painiketta ja valitse sitten
Käyt. painamalla ▲ tai ▼-painiketta.
7
Palaa
Aika
Säädä
).
).
√
: Ei k.
: Käyt.
√
Kello
13 : 00
Uniajastin
: 30 min
Käyn.ajast.
06 : 30 Käyt.
Sam.ajastin
-- : -- Ei k.
K-ajast. ään.voim.
: 10
Käyn.ajast. kanava : 1
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Asetukset painamalla painiketta ▲ tai ▼.
Seuraus:
√
Automaattinen kytkeytyminen pois päältä poissaolon
aikana
Kun ajastin on käytössä (asetus “Käyt.” on valittuna),
televisio kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos et käytä
mitään painikkeita tai säätimiä kolmen tunnin kuluessa
siitä, kun ajastin on kytkenyt television päälle.
Tämä toiminto toimii vain silloin, kun ajastin on käytössä
(asetus “Käyt.” on valittuna). Toiminto estää
onnettomuudet, jotka johtuvat television päälle
vuotavasta nesteestä tai ylikuumenemisesta, jos televisio
kytkeytyy ajastimella päälle pitkiksi ajoiksi ilman
valvontaa esimerkiksi loman aikana.
Suomi - 33
Palaa
AA68-03660J_Fin
2005/06/20
10:19 AM
Page 34
Halutun äänenvoimakkuuden ja kanavan valitseminen
TV
Voit valita, minkä äänenvoimakkuuden ja kanavan televisio ottaa
käyttöön, kun ajastin kytkee televisioon virran automaattisesti.
Asetukset
Plug & Play
Kieli
: Suomi
Aika
Sininen ruutu
Melodia
Esittely
Siirrä
Sisään
TV
√
1
√
: Ei k.
: Käyt.
√
Kello
13 : 00
Uniajastin
: 30 min
Käyn.ajast.
06 : 30 Käyt.
Sam.ajastin
23 : 30 Käyt.
œ10√
√
K-ajast. ään.voim.
Käyn.ajast. kanava : 1
œ √ Säädä
Palaa
Paina MENU (
Seuraus:
2
)-painiketta.
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Asetukset painamalla painiketta ▲ tai ▼.
Seuraus:
Palaa
Aika
Siirrä
V
ka
D
Asetukset-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina painiketta ENTER (
4
Valitse Aika painamalla painiketta ▲ tai ▼.
5
Paina painiketta ENTER (
Seuraus:
).
).
Valikosta valitaan Kello.
6
Valitse K-ajast. ään.voim. painamalla ▲ tai ▼-painiketta.
7
Muuta äänenvoimakkuutta painamalla œ tai √-painiketta.
8
Valitse Käyn.ajast. kanava painamalla ▲ tai ▼-painiketta.
9
Valitse kanava painamalla œ tai √-painiketta.
N
Suomi - 34
AA68-03660J_Fin
2005/06/20
10:19 AM
Page 35
Ulkoisen signaalilähteen katseleminen / nimen muokkaaminen (mallikohtainen)
Voit valita kaukosäätimellä, minkä ulkoisen laitteen kuvaa haluat
katsella. Kuvalähteeksi voidaan valita muun muassa videonauhuri,
DVD-laite, digisovitin ja televisio (lähetys tai kaapeli-TV).
TV
Tulo
Lähdeluettelo
Nimen muokkaus
1
Paina MENU (
Seuraus:
2
)-painiketta.
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Tulo painamalla ENTER (
)-painiketta.
Siirrä
Seuraus:
3
4
)-
TV
➢
Lähdeluettelo-valikon vaihtoehdot tulevat
kuvaruutuun.
Voit kytkeä ulkoisia laitteita television seuraaviin tuloliittimiin:
television takapaneelin EXT1- tai EXT2-liittimiin tai television
sivupaneelin AV/S-Video-liittimeen.
Siirrä
Seuraus:
2
3
)-painiketta.
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Palaa
Nimen muokkaus
EXT1
EXT2
AV
S-Video
)-painiketta.
√
√
: TV
Sisään
TV
œ
:
:
:
√
---------------------
Tulo-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
Valitse Nimen muokkaus painamalla ▲ tai ▼-painiketta.
Paina ENTER ( )-painiketta.
Seuraus:
Palaa
Tulo
Siirrä
Valitse Tulo painamalla ENTER (
Seuraus:
Sisään
Lähdeluettelo
Nimen muokkaus
Voit valita nämä vaihtoehdot myös suoraan painamalla
kaukosäätimen SOURCE (
)-painiketta. Jos vaihdat
ulkoista kuvalähdettä katselun aikana, kuvan vaihto saattaa
kestää hetken.
Paina MENU (
: -----: -----: ------
TV
Nimen muokkaus
1
Palaa
Lähdeluettelo
TV
EXT1
EXT2
AV/S-Video
Valitse haluamasi signaalilähde painamalla ▲ tai ▼ -painiketta ja
paina sitten ENTER ( )-painiketta.
➢
Sisään
Tulo-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
Valitse Lähdeluettelo painamalla uudelleen ENTER (
painiketta
Seuraus:
√
√
: TV
Nimen muokkaus-valikon vaihtoehdot tulevat
kuvaruutuun.
4
Valitse ulkoinen laite painamalla ▲ tai ▼-painiketta:
EXT1 - EXT2 - AV - S-Video
5
Paina œ tai √ -painiketta.
6
Valitse haluamasi nimi painamalla œ tai √-painiketta.
7
Määritä muut signaalilähteet (EXT1, EXT2, AV, S-Video) edellä
kuvatulla tavalla.
Siirrä
œ √ Säädä
Palaa
Nimen muokkaus
TV
EXT1
EXT2
AV
S-Video
Siirrä
œ
:
:
:
√
DVD
----------------
œ √ Säädä
Suomi - 35
Palaa
AA68-03660J_Fin
2005/06/20
10:19 AM
Page 36
Kuva kuvassa (PIP) -toiminto (mallikohtainen)
TV
Kuva
Tila
: Dynaaminen
Koko
: 16:9
Digit. koh.vaim. : Käyt.
Kallistus
: 0
√
PIP
Voit valita kuvaruutuun alakuvan, joka näkyy televisiolähetyskuvan,
videonauhurin, DVD-soittimen tai muun ulkoisen AV-laitteen
pääkuvan sisällä. Näin voit katsella televisio-ohjelmaa tai televisioon
kytketyn laitteen videokuvaa samalla kun katselet televisiota tai
toisen laitteen videokuvaa.
1
Paina MENU (
Seuraus:
Siirrä
Sisään
Palaa
2
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Kuva painamalla painiketta ▲ tai ▼.
Seuraus:
TV
)-painiketta.
Kuva-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
PIP
œ Ei k.
PIP
Siirrä
œ √ Säädä
√
3
Paina painiketta ENTER (
4
Valitse PIP painamalla ▲ tai ▼-painiketta.
Paina painiketta ENTER ( ).
5
Valitse Käy. painamalla œ tai √-painiketta.
Seuraus:
Palaa
TV
➢
PIP
PIP
Lähde
Vaihto
Koko
Sijainti
Muistip.
Siirrä
: Käyt.
œ TV
√
√
: Suuri
:
: P 1
œ √ Säädä
PIP
Lähde
Vaihto
Koko
Sijainti
Muistip.
Siirrä
Valitse Lähde painamalla ▲ tai ▼-painiketta.
7
Valitse alakuvan lähde painamalla œ tai √-painiketta.
➢
: Käyt.
: TV
√
: Suuri
:
: P 2
Sisään
Suomi - 36
Palaa
Voit ottaa PIP-toiminnon käyttöön myös suoraan painamalla
kaukosäätimen PIP -painiketta. Voit poistaa toiminnon
käytöstä painamalla samaa painiketta uudelleen.
Seuraus:
PIP
PIP-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
6
Palaa
TV
).
Kuvalähteet näkyvät seuraavassa järjestyksessä:
TV - EXT1 - EXT2 - AV/S-Video
Alakuvaa voidaan katsoa vain silloin, kun siihen on valittu eri
kuvalähde kuin pääkuvaan.
8
Valitse Vaihto painamalla ▲ tai ▼-painiketta.
9
Paina painiketta ENTER (
Seuraus:
➢
).
Pääkuva ja alakuva vaihtavat paikkaa keskenään.
Voit vaihtaa pääkuvaa ja alakuvaa keskenään myös suoraan
painamalla kaukosäätimen SWAP ( )-painiketta.
ri
AA68-03660J_Fin
2005/06/20
10:19 AM
Page 37
Kuva kuvassa (PIP) -toiminto (mallikohtainen) (jatkuu)
10
Valitse Koko painamalla ▲ tai ▼-painiketta.
11
Valitse alakuvan koko painamalla œ tai √-painiketta.
Seuraus:
➢
➢
3 PIP/4 PIP/12 PIP : Voit katsoa alakuvissa kolmea,
neljää tai kahtatoista muistiin
tallennettua kanavaa.
13
Paina œ tai √-painiketta.
Result:
œ Suuri
:
: P 1
œ √ Säädä
√
√
Palaa
TV
Siirrä
Voit valita nämä vaihtoehdot myös suoraan painamalla
kaukosäätimen
(Sijainti) -painiketta.
◆ Voit valita alakuvan kanavan vain silloin, kun
kuvalähteeksi Lähde on valittu TV.
◆ Voit valita alakuvan kanavan myös suoraan painamalla
▲ tai ▼-painiketta.
PIP
PIP
Lähde
Vaihto
Koko
Sijainti
Muistip.
Kuvaruutuun tulevat käytettävissä olevat alakuvan
paikat.
- - -
Valitse Muistip. painamalla ▲ tai ▼-painiketta. Voit valita
alakuvassa näkyvän kanavan painamalla œ tai √-painiketta.
➢
Siirrä
: Käyt.
: TV
Voit valita nämä vaihtoehdot myös suoraan painamalla
kaukosäätimen SIZE-painiketta.
Valitse Sijainti painamalla ▲ tai ▼-painiketta.
14
PIP
PIP
Lähde
Vaihto
Koko
Sijainti
Muistip.
Koot näkyvät seuraavassa järjestyksessä:
Suuri – Pieni – 3 PIP – 4 PIP – 12 PIP
12
➢
TV
: Käyt.
: TV
√
: Suuri
œ
: P 1
œ √ Säädä
√
Palaa
TV
PIP
PIP
Lähde
Vaihto
Koko
Position
Muistip.
Siirrä
: Käyt.
: TV
√
: Suuri
:
œ P 1
œ √ Säädä
n
Suomi - 37
Palaa
√
AA68-03660J_Fin
2005/06/20
10:19 AM
Page 38
Kuva kuvassa (PIP) -toiminto (mallikohtainen) (jatkuu)
Kaukosäätimen helppokäyttötoiminnot
Painike
Toiminto
PIP
Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä PIP-toiminnon.
SWAP
Vaihtaa pääkuvaa ja alakuvaa keskenään.
Kun pääkuva on Video-tilassa ja alakuva TV-tilassa,
pääkuvan ääni ei ehkä kuulu sen jälkeen, kun olet
painanut SWAP ( )-painiketta alakuvan kanavan
vaihtamisen jälkeen. Valitse tällöin pääkuvan
kanava uudelleen.
➢
SOURCE
Used to assign a source of sub picture (TV, EXT1, EXT2,
tai AV/S-Video).
SIZE
Valitsee alakuvan koon (Suuri, Pieni, 3 PIP, 4 PIP,
tai 12 PIP).
(Sijainti)
P
/
U
te
ti
N
Siirtää alakuvan paikkaa vastapäivään.
Valitsee alakuvan kanavan.
V
Suomi - 38
a,
AA68-03660J_Fin
2005/06/20
10:19 AM
Page 39
Tekstitelevisio-ominaisuus
Useimmat kanavat tarjoavat tekstimuotoisia tietopalveluita
tekstitelevision kautta. Tekstitelevisiossa on muun muassa seuraavia
tietoja:
◆ Television ohjelmatiedot ja -ajat;
◆ Uutisartikkeleita ja säätietoja;
◆ Urheilutuloksia;
◆ Matkailutietoja.
Nämä tiedot on jaettu numeroiduille sivuille (katso kaaviota).
Osa
Sisällys
A
Valittu sivunumero
B
Lähetysaseman tunnus
C
Kuvaruudussa näkyvän sivun numero tai hakutilanne
D
Päivämäärä ja kellonaika
E
Teksti
F
Tilatiedot,
FASTEXT-tiedot.
➢
➢
Sisällys voi vaihdella tekstitelevisiolähteen mukaan.
Tekstitelevision tiedot on jaettu usein useille sivuille,
jotka tulevat kuvaruutuun peräkkäin ja joita voi lukea
seuraavasti:
◆ Syöttämällä sivun numeron
◆ Valitsemalla sivun aiheen luettelosta
◆ Valitsemalla värillisen otsikon (FASTEXT-järjestelmä).
Tekstitelevision tietojen näyttäminen
Voit tuoda teksti-TV:n tiedot kuvaruutuun milloin tahansa.
on oltava häiriötöntä, jotta
☛ Kanavavastaanoton
tekstitelevision tiedot näkyvät näytössä oikein.
Muutoin:
◆ Tietoja voi puuttua tai;
◆ Jotkin sivut eivät tule kuvaruutuun.
1
Valitse tekstitelevisiotietoja lähettävä kanava painamalla
painiketta
tai .
2
Ota tekstitelevisiotila käyttöön painamalla TTX/MIX (
)painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee hakemistosivu. Se saadaan
näkyviin koska tahansa painamalla
(hakemisto)painiketta.
3
Jos haluat katsella tekstitelevisiosivun kanssa samanaikaisesti
televisiolähetystä, paina TTX/MIX (
)-painiketta uudelleen.
4
Voit poistua tekstitelevisiotilasta painamalla TV (
)-painiketta.
Suomi - 39
AA68-03660J_Fin
2005/06/20
10:19 AM
Page 40
Sivunumeron valitseminen
Voi syöttää sivunumeron suoraan painamalla kaukosäätimen
numeropainikkeita.
1
Syötä kolminumeroinen hakemistosivulla annettu sivunumero
painamalla vastaavia numeropainikkeita.
Seuraus:
2
T
vo
Sivunumerolaskurin luku alkaa kasvaa, ja sivu
tuodaan kuvaruutuun.
Jos valitulla sivulla on useita alasivuja, ne tuodaan kuvaruutuun
peräkkäin. Jos haluat pysäyttää kuvaruudun tietyn sivun kohdalla,
paina painiketta
(pito). Jatka lukemista painamalla
(pito) painiketta uudelleen.
Eri katseluvaihtoehtojen käyttö:
Kun haluat kuvaruutuun...
Paina...
◆ Sekä tekstitelevision että tavallisen
televisiolähetyksen
TTX/MIX (
kaksi kertaa
◆
Suomi - 40
Piilotetun tekstin
(esimerkiksi tietokilpailujen vastaukset)
)
(paljasta)
◆ Normaalinäytön
(paljasta) again
◆ Alasivun syöttämällä sen
nelinumeroisen numeron
(alasivu)
◆ Seuraavan sivun
(sivu ylöspäin)
◆ Edellisen sivun
(sivu alaspäin)
◆ Kaksi kertaa suuremmat kirjaimet:
• Kuvaruudun yläosassa
• Kuvaruudun alaosassa
(koko)
• Kerran
• Kaksi kertaa
◆ Normaalinäyttö
• Kolme kertaa
V
n
AA68-03660J_Fin
2005/06/20
10:20 AM
Page 41
Sivun valitseminen FLOF-toiminnolla
Tekstitelevision sivujen eri aiheet on merkitty värikoodeilla, ja ne
voidaan valita painamalla kaukosäätimen vastaavia väripainikkeita.
1
Hae kuvaruutuun tekstitelevision hakemistosivu painamalla
TTX/MIX (
) -painiketta.
2
Paina haluamasi aiheen väristä kaukosäätimen painiketta;
käytettävissä olevat aiheet näkyvät tilarivillä.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee eri väreillä merkittyä tietoa sisältävä
sivu. Väreillä merkityt tiedot voidaan valita samalla
tavalla.
3
Siirry edelliselle tai seuraavalle sivulle painamalla vastaavaa
värillistä painiketta.
4
Hae kuvaruutuun alasivu seuraavasti:
◆ Paina
(alasivu) -painiketta.
Seuraus: Käytettävissä olevat alasivut tulevat kuvaruutuun.
◆ Valitse haluamasi alasivu. Voit selata alasivuja painamalla
painiketta TURBO (Punainen) tai S.MENU (Vihreä).
,
Tekstitelevision sivujen tallentaminen
Voit tallentaa korkeintaan neljä tekstitelevision sivua
nopeuttaaksesi niiden käyttöä myöhemmin.
1
Valitse LIST-tila (Luettelo)
Seuraus:
➢
-painikkeella.
Kuvaruutuun tulee neljä eriväristä kolminumeroista
numeroa.
Voit vaihtaa LIST- ja FLOF (tai FASTEXT)-tilan välillä
painamalla
-painiketta.
2
Paina korvattavaa sivua vastaavaa värillistä painiketta.
3
Syötä uusi sivunumero numeropainikkeilla.
4
Toista vaiheet 2 ja 3 jokaiselle tallennettavalle sivulle käyttämällä
joka kerta eri väripainikkeita.
5
Paina
(tallenna) -painiketta, kunnes vastaavat lohkot
vilkkuvat.
Suomi - 41
AA68-03660J_Fin
2005/06/20
10:20 AM
Page 42
Kytkeminen ulkoisten laitteiden tulo- ja lähtöliittimiin
➢
“EXT1 (RGB)” -liittimeen kytketään laitteet, joissa on RGB-lähtö,
kuten videopelilaitteet tai DVD-laitteet.
Videonauhuri
②
①
Television takapaneeli
DVD
③
Dekooderi /
videopelilaite
tai
Videolevysoitin
① Tämä pää voidaan kytkeä
◆ SCART-liittimeen
◆ Kolmeen RCA-liittimeen (VIDEO, AUDIO-L ja AUDIO-R)
② Jos sinulla on toinen videonauhuri ja haluat kopioida videonauhoja, kytke
lähdevideonauhuri “EXT1 (RGB)”-liittimeen ja kohdevideonauhuri “EXT2 (AV)”liittimeen. Näin voit ohjata “EXT1 (RGB)”-liittimen signaalin “EXT2 (AV)”liittimeen.
Satelliittivastaanotin
➃
③ Jos sinulla on dekooderi, kytke dekooderi videonauhuriin ja videonauhuri
televisioon.
➃ Jos haluat nauhoittaa ohjelman, kytke vastaanotin “EXT1 (RGB)”-liitimeen ja
videonauhuri “EXT2 (AV)”-liittimeen. Näin voit ohjata signaalin “EXT1 (RGB)”liittimestä “EXT2 (AV)”-liittimeen.
☛
Suomi - 42
AA68-03660J_Fin
2005/06/20
10:20 AM
Page 43
Kytkeminen RCA-tuloliittimeen
➢
RCA-liittimiin (VIDEO, AUDIO-L ja AUDIO-R) kytketään muun muassa
videokamerat, videolevysoittimet ja jotkin videopelilaitteet.
Videokamera
Television sivupaneeli
Videopelilaite
Videolevysoitin
Kytkeminen S-Video-tuloliittimeen
➢
S-VIDEO- ja RCA-liittimiin (AUDIO-R ja AUDIO-L) kytketään laitteet, joissa on S-Video-lähtöliitin,
kuten videokamera tai videonauhuri.
Television sivupaneeli
①
ja
Videokamera
Videonauhuri
① Kun haluat toistaa sekä kuvaa että ääntä, käytä sekä S-VIDEO- että RCA-liittimiä.
☛
Kun sivupaneelin ja takapaneelin AV-liittimet on kytketty
ulkoisiin laitteisiin, laite käyttää sivupaneelin AV-liittimen
signaalia. Kun kytket televisioon ääni- tai videolaitteen,
varmista, että kaikki laitteet on kytketty pois päältä.
Yksityiskohtaiset kytkentäohjeet ja niihin liittyvät turvaohjeet
ovat laitteiden mukana toimitetussa dokumentaatiossa.
Suomi - 43
AA68-03660J_Fin
2005/06/20
10:20 AM
Page 44
Ulkoisten lähteiden kuvan katseleminen
Kun olet kytkenyt erilaiset ääni- ja videojärjestelmät televisioon,
voit katsella eri kuvalähteitä valitsemalla vastaavan tulolähteen.
1
Tarkista, että kaikki tarpeelliset liitännät on tehty.
2
Kytke televisio päälle ja paina sen jälkeen toistuvasti SOURCE
(
)-painiketta.
Seuraus:
➢
➢
K
p
Jo
Kuvalähteet näkyvät seuraavassa järjestyksessä:
EXT1 - EXT2 - AV/S-Video
Kuva voi tulla kuvaruutuun automaattisesti valitusta
lähteestä riippuen.
Jos haluat katsoa jälleen televisio-ohjelmia, paina
TV ( )-painiketta ja valitse haluamasi kanavanumero.
E
Jo
sa
E
N
E
K
E
vä
K
Suomi - 44
AA68-03660J_Fin
2005/06/20
10:20 AM
Page 45
Värivirheiden poistaminen automaattisella magneettisuuden poistolla
Kuvaputken ympärillä on demagnetisointikela, joten television magneettisuutta ei tarvitse tavallisesti
poistaa manuaalisesti.
Jos siirrät television eri asentoon ja kuvaruudussa näkyy väriläiskiä, toimi seuraavasti:
◆ Kytke televisio pois päältä painamalla etupaneelin “
” -virtapainiketta.
◆ Kytke television virtajohto irti pistorasiasta.
◆ Pidä televisio pois päältä noin 30 minuutin ajan, jotta automaattinen magneettisuuden poisto
aktivoituu, ja paina siten kaukosäätimen “POWER ( )”-painiketta.
☛
Jos televisiota ei katsella, kytke televisio pois päältä painamalla “
”-virtapainiketta.
Vianetsintä: ennen yhteydenottoa huoltohenkilöstöön
Ennen kuin otat yhteyttä Samsungin huoltoon, tee seuraavat yksinkertaiset tarkistukset.
Jos et osaa poistaa ongelmaa seuraavien ohjeiden avulla, tarkista televisiovastaanottimen malli ja
sarjanumero ja ota yhteyttä paikalliseen myyjään.
Ei kuvaa tai ääntä.
◆ Tarkista, että virtajohto on kytketty pistorasiaan.
◆ Varmista, että olet painanut television “ ”-virtapainiketta ja
kaukosäätimen POWER ( )-painiketta.
◆ Tarkista kuvan kontrasti- ja kirkkausasetukset.
◆ Tarkista äänenvoimakkuus.
Normaali kuva mutta ei ääntä.
◆ Tarkista äänenvoimakkuus.
◆ Tarkista, onko kaukosäätimen MUTE (
) -painiketta painettu.
Ei kuvaa, tai kuva on mustavalkoinen.
◆ Muuta väriasetuksia.
◆ Tarkista, että olet valinnut oikean lähetysstandardin.
Kuva- ja äänihäiriöitä.
◆ Selvitä, mikä sähkölaite voi häiritä television toimintaa ja siirrä se
sitten kauemmaksi.
◆ Kytke television virtajohto eri pistorasiaan.
Epäselvä tai lumisateinen kuva,
vääristynyt ääni.
◆ Tarkista antennin suunta, sijainti ja kytkennät.
Tämä häiriö aiheutuu usein sisäantennin käytöstä.
Kaukosäätimen toimintahäiriöt.
◆ Vaihda kaukosäätimen paristot.
◆ Puhdista kaukosäätimen yläreuna (lähettimen ikkuna).
◆ Tarkista, että olet kytkenyt paristojen navat oikeinpäin.
Suomi - 45
AA68-03660J_Fin
2005/06/20
10:20 AM
Memo
Suomi - 46
Page 46
AA68-03660J_Fin
2005/06/20
10:20 AM
Page 47
Memo
Suomi - 47
AA68-03660J_Fin
2005/06/20
10:20 AM
Page 48
- MYYNNIN JÄLKEINEN PALVELU
- Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai myyntiedustajaan, jos
epäilet television olevan viallinen.
ELECTRONICS
Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä tuotetta
ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta
jätteenkäsittelystä ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen
välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raakaaineiksi kestävän ympäristökehityksen takia.
Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai
paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista
kierrätysmahdollisuuksista.
Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen
ehdot. Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
AA68-03660J-00
Download PDF

advertising