Samsung | CZ-21M163N | Samsung CZ-21M163N Bruksanvisning

N_KS9A(03132A)FIN
2/18/04
12:02 PM
ELECT
Page 1
VÄRITELEVISIO
Käyttöohjeet
Lue tämä ohjekirja kokonaan
ennen laitteen käyttöä,
ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
KAUKOSÄÄDIN
NÄYTTÖVALIKOT
TEKSTITELEVISIOTOIMINTO (mallikohtainen vaihtoehto)
N_KS9A(03132A)FIN
11/22/03
3:08 PM
Page 2
Turvallisuusohjeet
FIN
◆ Älä säilytä televisiota erittäin kuumassa tai kylmässä lämpötilassa äläkä altista sitä kosteudelle.
◆ Älä altista televisiota suoralle auringonvalolle tai muille lämmönlähteille.
◆ Älä altista televisiota nesteille.
◆ Älä koskaan laita esineitä vastaanottimen sisään äläkä pidä nestettä sisältävää astiaa laitteen päällä.
◆ Kytke television virtajohto ja antennijohto irti pistorasiasta myrskyn ja erityisesti salamoinnin
aikana.
◆ Älä taivuta virtajohtoa tai astu sen päälle.
◆ Älä ylikuormita pistorasioita tai jatkojohtoja, sillä se lisää tulipalon tai sähköiskun vaaraa.
◆ Puhdista televisio pehmeällä ja kuivalla liinalla, joka ei sisällä haihtuvaa ainetta.
◆ Jos televisio menee epäkuntoon, älä yritä korjata sitä itse. Ota yhteyttä TV-huoltoon.
◆ Jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, irrota paristot ja säilytä niitä kuivassa ja viileässä
paikassa.
◆ Älä pudota kaukosäädintä.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi teollisissa ympäristöissä.
Huomautus
HUOMAUTUS
SÄHKÖISKUN VAARA
ÄLÄ AVAA
!
HUOMAUTUS: SÄHKÖISKUN ESTÄMISEKSI
ÄLÄ POISTA TAKAKANTTA, SISÄLLÄ EI OLE
KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA.
KÄÄNNY HUOLTOASIOISSA AMMATTITAITOISEN
HUOLTOHENKILÖSTÖN PUOLEEN.
VAROITUS: ESTÄÄKSESI TULIPALOON TAI
SÄHKÖISKUVAARAAN JOHTAVAT VAHINGOT, ÄLÄ PIDÄ
LAITETTA SATEISISSA TAI KOSTEISSA OLOSUHTEISSA.
2
Salama ja nuolenpää kolmion sisällä
on varoitusmerkki, joka varoittaa
tämän laitteen sisällä olevasta
“vaarallisesta jännitteestä”.
Huutomerkki kolmion sisällä
on varoisusmerkki, joka kertoo
sinulle tärkeitä tuotetta
koskevia ohjeita.
☛
!
Verkkojännite : 220V-240V~, 50Hz
(tai merkitty tv-vastaanottimen
takaosaan).
N_KS9A(03132A)FIN
11/22/03
3:08 PM
Page 3
FIN
Sisällys
◆ TELEVISION VALMISTELU
■
Turvallisuusohjeet..........................................................................................
■
Huomautus ....................................................................................................
■
Etuohjauspaneeli (mallikohtainen vaihtoehto) ...............................................
■
Etupaneelin painikkeet ..................................................................................
■
Liitäntäpaneelit ..............................................................................................
■
Infrapunakaukosäädin (muut kuin tekstitelevision toiminnot) ........................
■
Infrapunakaukosäädin (tekstitelevision toiminnot).........................................
■
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen.......................................................
■
Antennin tai kaapelitelevisioverkon liittäminen ..............................................
■
Television kytkeminen päälle ja pois .............................................................
■
Television laittaminen valmiustilaan ..............................................................
■
Plug & Play -ominaisuus (mallikohtainen vaihtoehto)....................................
■
Kielen valitseminen........................................................................................
2
2
4
4
5
6
7
8
8
9
9
10
11
◆ KANAVIEN ASETTAMINEN
■
Kanavien tallentaminen automaattisesti ........................................................
■
Kaksinumeroisen kanavan valitseminen .......................................................
■
Kanavien tallentaminen manuaalisesti ..........................................................
■
Epätoivottujen kanavien ylitse hyppääminen.................................................
■
Hienosäädetyn kanavan vastaanotto ............................................................
■
Tallennettujen kanavien lajittelu ....................................................................
12
12
13
14
15
16
◆ TELEVISION KÄYTTÖ
■
Kuvastandardin muuttaminen........................................................................
■
Kuvaformaatin valinta (mallikohtainen vaihtoehto) ........................................
■
Kuva-asetusten säätäminen ..........................................................................
■
Äänistandardin muuttaminen (mallikohtainen vaihtoehto).............................
■
Ääniasetusten säätäminen (mallikohtainen vaihtoehto) ................................
■
Voimakkuuden säätö .....................................................................................
■
Lisä-ääniasetukset (mallikohtainen vaihtoehto)
(Auto Volume/Melody/Pseudo Stereo/Turbo Sound) ....................................
■
Äänimoodin valinta (mallikohtainen vaihtoehto) ............................................
■
Äänen pois kytkeminen tilapäisesti................................................................
■
Uniajastimen asettaminen .............................................................................
■
Tämän hetkisen ajan asettaminen ja näyttö (mallikohtainen vaihtoehto) ......
■
Television automaattinen kytkeminen päälle ja pois
(mallikohtainen vaihtoehto)............................................................................
■
Lapsilukituksen aktivointi ...............................................................................
■
Sinisen kuvaruudun tilan asettaminen...........................................................
26
27
28
◆ TEKSTITELEVISIOTOIMINNON KÄYTTÄMINEN (mallikohtainen vaihtoehto)
■
Tekstitelevisio (mallikohtainen vaihtoehto) ....................................................
■
Tekstitelevision tietojen näyttäminen (mallikohtainen vaihtoehto).................
■
Erityisen tekstitelevision sivun valitseminen (mallikohtainen vaihtoehto) ......
■
FLOFin käyttäminen tekstitelevision sivun valintaan (mallikohtainen vaihtoehto) .....
■
Tekstitelevision sivujen tallentaminen (mallikohtainen vaihtoehto) ...............
29
29
30
31
32
◆ TIETOA LIITÄNNÖISTÄ JA KÄYTTÖSUOSITUKSIA
■
Kuvien katsominen ulkoisista lähteistä ..........................................................
■
Yhdistäminen audio-/video-tulo-/lähtöliitäntään.............................................
■
Automaattinen magnetoinnin poisto värikorjausten poistamiseksi ................
■
Vianhaku: ennen yhteydenottoa huoltohenkilöstöön .....................................
32
33
34
34
☛
Symbolit
Paina
Tärkeä
➢
Huomautus
3
17
17
18
19
20
20
21
22
23
24
25
N_KS9A(03132A)FIN
2/18/04
12:02 PM
Page 4
Etuohjauspaneeli (mallikohtainen vaihtoehto)
➣
FIN
Oikeudet painikkeiden ja merkintöjen muutoksiin pidätetään.
Œ NÄYTTÖVALIKKO
´ ÄÄNENVOIMAKKUUDEN
SÄÄT
ˇ KANAVAN VALINTA
¨ KAUKOSÄÄTIMEN ANTURI
ˆ VALMIUSTILAN MERKKIVALO
Ø VIRTAKYTKIN
Etupaneelin painikkeet
Jos kaukosäätimesi on epäkunnossa tai kadonnut, voit käyttää
television etupaneelin painikkeita tehdäksesi seuraavat toiminnot:
◆ Avaa Standby-tilassa oleva televisio ja valitse kanava
(
tai
C/P.
)
◆ Mene päävalikkoon (
◆ Säädä äänenvoimakkuus (
)
)
Etupaneelin painikkeiden toiminnot ovat samat kuin kaukosäätimen
vastaavien painikkeiden toiminnot.
4
N_KS9A(03132A)FIN
2/18/04
12:02 PM
Page 5
Liitäntäpaneelit
➢
Oman vastaanottimesi liitännät saattavat poiketa tässä esitetyistä, sillä
liitännät ovat mallikohtaisia.
FIN
TV:n etupaneeli (tai sivupaneeli)
RCA AUDIO/VIDEO TULOLIITTIMET
➢
Kuulokeliitännät (
/
)
◆ Jos haluat katsoa televisiota niin, ettei ääni häiritse muita huoneessa olevia,
voit liittää televisioon kuulokkeet.
◆ Älä kuuntele kuulokkeilla pitkään käyttäen suurta äänenvoimakkuutta,
sillä se voi vahingoittaa kuuloasi.
TV:n takapaneeli
VIDEO
OUTPUT
AUDIO
VIDEO
INPUT
INPUT
A
OUTPUT
AUDIO
B
C
B
C
B
B
C
C
B
(MONO)
VIDEO AUDIO
VIDEO L-AUDIO-R
MONITOR
-OUT
MONITOR
-OUT
INPUT
INPUT
A) SCART AUDIO/VIDEO TULO-/LÄHTÖLIITIN
B) 75Ω KOAKSIAALILIITIN ANTENNILLE/KAAPELIVERKOLLE
C) RCA AUDIO/VIDEO TULO-/LÄHTÖLIITTIMET
5
N_KS9A(03132A)FIN
2/18/04
12:02 PM
Page 6
Infrapunakaukosäädin (muut kuin tekstitelevision toiminnot)
➣
FIN
Oikeudet painikkeiden ja merkintöjen muutoksiin pidätetään.
VIRTA
SUORA KANAVANVALINTA
VAIHTO KAHDEN VIIMEKSI
KATSOTUN KANAVAN VÄLILLÄ
YHDEN/KAHDEN-DIGITAALISEN
KANAVAN VALINTA
ÄÄNENVOIMAKKUUDEN
NOSTAMINEN
TILAPÄINEN ÄÄNEN KATKAISU
SEURAAVA KANAVA
ULKOPUOLINEN TULOVALINTA
ÄÄNENVOIMAKKUUDEN
LASKEMINEN
EDELLINEN KANAVA
VIRITIN/KAAPELIVERKKOVALINTA
KUVARUUTUNÄYTTÖ
NÄYTTÖVALIKKO
POISTUMINEN MISTÄ TAHANSA
NÄYTÖSTÄ
SIIRTYMINEN HALUTTUUN
VALIKKOVAIHTOEHTOON /
VAIHTOEHDON
MUUTTAMINEN
MUUTOKSEN VAHVISTUS
KUVAKOKO
ÄÄNITILAN VALINTA
(LISÄVARUSTE)
TURBO-ÄÄNI
PÄÄLLÄ/PLUS/POISSA
(LISÄVARUSTE)
ÄÄNINÄYTTÖVALIKKO
(LISÄVARUSTE)
➣
6
AUTOMAATTINEN
VIRRANKATKAISU
KUVATEHOSTEIDEN VALINTA
ÄÄNITEHOSTEIDEN VALINTA
(LISÄVARUSTE)
Kaukosäätimen toimintaan voidaan vaikuttaa tv-vastaanottimen lähellä
olevalla kirkkaalla keinovalolla.
N_KS9A(03132A)FIN
2/18/04
12:02 PM
Page 7
Infrapunakaukosäädin (tekstitelevision toiminnot)
➣
Oikeudet painikkeiden ja merkintöjen muutoksiin pidätetään.
FIN
TEKSTITV:N PITO
TEKSTITV:N SEURAAVA SIVU
TEKSTITV-LUETTELO/FLOFMOODIVALINTA
EDELLINEN TEKSTITV-SIVU
TEKSTITV-PALJASTUS
OHJELMAN VALINTA NIMEN
PERUSTEELLA
TEKSTITV:N ALASIVU
TEKSTITV-NÄYTTÖ/
SEKOITUS
TEKSTITV:N KOKO
TEKSTITV-TALLENNUS
TEKSTITV:N AIHEEN
PIKAVALINTA
7
N_KS9A(03132A)FIN
2/18/04
12:02 PM
Page 8
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen
FIN
Kaukosäätimen paristot täytyy laittaa paikoilleen tai vaihtaa, kun :
◆ Hankit television.
◆ Huomaat, ettei kaukosäädin toimi enää kunnolla.
1
Poista kaukosäätimen kuori painamalla merkkiä (
kuorta nuolen suuntaan.
2
Laita paristot sisään, ja ota huomioon napaisuudet:
◆
◆
3
) ja vetämällä
+ -napa paristossa kaukosäätimen + -napaan
- -napa paristossa kaukosäätimen - -napaan
Aseta kuori takaisin paikoilleen työntämällä sitä nuolen suuntaan.
Antennin tai kaapelitelevisioverkon liittäminen
Televisiokanavien kunnollista katselemista varten vastaanottimen
täytyy saada signaali yhdestä seuraavista lähteistä :
◆ Ulkoantenni
◆ Kaapelitelevisioverkko
◆ Satelliittitelevisioverkko.
Kytke antenni tai kaapeliverkko syöttökaapeli 75Ω koaksiaaliliittimeen
television takaosassa.
75Ω
tai
Kaapeli
Televisio
TV:n takapaneeli
8
N_KS9A(03132A)FIN
2/18/04
12:02 PM
Page 9
Television kytkeminen päälle ja pois
FIN
Verkkojohto on liitetty television takaosaan.
1
2
3
Kytke verkkojohto sopivaan pistokkeeseen.
➢
Paina “
” (Päälle/Pois)–painiketta television etuosassa.
Tulos:
Valmiustilan osoitin syttyy etupaneelissa.
Paina kaukosäätimen POWER (
kytkeytyy päälle.
Tulos:
4
Käytä seinäpistorasiaa, jonka jännite on 220 - 240 Volttia.
)-painiketta, jotta television virta
Ohjelma, jota olit viimeksi katsomassa, kytkeytyy
automaattisesti päälle.
Katkaistaksesi televisiosta virran paina uudelleen “
(Päälle/Pois)-painiketta television etuosassa.
”
Television laittaminen valmiustilaan
Television voi laittaa valmiustilaan seuraavista syistä:
◆ Virrankulutuksen väheneminen
◆ Katodisädeputken kulumisen väheneminen
Valmiustila voi olla käytännöllinen, kun haluat keskeyttää television
katselemisen väliaikaisesti (esimerkiksi aterian ajaksi).
Televisio kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan, kun kytket siihen
virran.
1
Paina kaukosäätimen POWER (
Tulos:
2
)-painiketta.
Kuvaruutu menee pois päältä ja valmisustilan osoitin
television etuosassa syttyy.
Kytkeäksesi kuvaruudun takaisin päälle paina vain uudelleen
kaukosäätimen POWER ( )-painiketta.
➣ Du kan også tænde ved at trykke på knappen P
➣
tai
.
Älä jätä televisiota pitkiksi ajanjaksoiksi valmisutilaan
(esimerkiksi kun lähdet lomalle). Tällaisissa tapauksissa virta
tulee kytkeä kokonaan pois päältä.
9
N_KS9A(03132A)FIN
2/18/04
12:02 PM
Page 10
Plug & Play -ominaisuus (mallikohtainen vaihtoehto)
FIN
Kun televisio on alunperin kytketty ON (päälle ), kolme
perusasetusta toimivat automaattisesti: kielen, kanavan ja kellon
asettaminen.
1
Jos televisio on valmiustilassa, paina kaukosäätimen
POWER ( )-painiketta.
Tulos: Viesti Plug & Play tulee näkyviin. Se vilkkyy hetken
aikaa, jonka jälkeen kielivalikko tulee automaattisesti
näkyviin.
2
Plug & Play
➣
Ant. Input : Check
Auto Store
Exit
P1
471 MHz
Exit
Time
Move
3
Liitä antenni vastaanottimeen. Paina sitten painiketta œ tai √
tallentaaksesi kanavat (katso ohjeet kappaleesta “Kanavien
tallentaminen automaattisesti”, sivu 12).
4
Kun haku ja tallennus on suoritettu loppuun, näyttöön tulee Time
(Aika) -valikko.
5
Paina œ tai √ -painketta siirtyäksesi tunteihin tai minuutteihin.
Aseta tunti tai minuutti painamalla ▲ tai ▼ -painiketta (katso
“Tämän hetkisen ajan asettaminen ja näyttö” sivulla 25).
6
Kun olet lopettanut, paina MENU (
11 : 35
Exit
Jos kielivalikosta ei ole valittu mitään kieltä, kielivalikko
näytetään uudelleen noin 30 sekunnin päästä.
Tulos: Vaakapalkki tulee näkyviin, ja sitten kanavat tallennetaan
järjestyksessä, joka kuvastaa niiden paikkoja
taajuusalueella.
48 %
Clock
Paina ▲ tai ▼ -painiketta valitaksesi haluamasi kielan. Paina
MENU ( )-painiketta syöttääksesi kielen, jonka jälkeen näet
viestin antennin tarkastamiseksi Ant. Input : Check.
)-painiketta.
Tulos: Viesti ENJOY YOUR WATCHING (Nauti katselusta) tulee
näkyviin, ja sitten aktivoidaan tallennettu kanava.
ENJOY YOUR WATCHING
Function
Language : English
Time
√
Plug & Play
√
Blue Screen
: Off
Child Lock
√
Select
Enter
10
Exit
7
Jos haluat asettaa uudelleen tämän ominaisuuden...
1
Paina MENU (
2
Paina ▲ tai ▼ -painiketta valitaksesi Function (Toiminto), ja
paina sitten œ tai √ -painiketta.
3
Valitse Plug & Play painamalla ▲ tai ▼ -painiketta, ja paina
sitten œ tai √ -painiketta.
Tulos:
)-painiketta.
Viesti Plug & Play tulee näkyviin.
N_KS9A(03132A)FIN
2/18/04
12:02 PM
Page 11
Kielen valitseminen
FIN
Kun aloitat television käytön ensimmäistä kertaa, täytyy valita kieli,
jota käytetään valikoiden ja ilmaisujen näyttämiseen.
1
Paina MENU (
2
Paina ▲ tai ▼ -painiketta valitaksesi Function (Toiminto).
3
Paina œ tai √ -painiketta valitaksesi Language (Kieli).
4
Valitse yksi kieli painamalla œ tai √ -painiketta toistuvasti.
5
Kun olet lopettanut, paina EXIT (
)-painiketta tai, paina
MENU ( )-painiketta toistuvasti palataksesi normaaliin katseluun.
)-painiketta.
Picture
Mode
Adjust
Size
Select
¥
Š
Custom
Š
: Normal
Enter
Exit
Function
Language : English
Time
√
Plug & Play
√
Blue Screen
: Off
Child Lock
√
Select
Adjust
11
Exit
N_KS9A(03132A)FIN
2/18/04
12:02 PM
Page 12
Kanavien tallentaminen automaattisesti
FIN
Voit selata televisiossasi ja maassasi käytettävissä olevia
taajuusalueita ja tallentaa automaattisesti kaikki löytyneet kanavat.
Picture
Mode
Adjust
Size
Select
¥
Š
Custom
Š
: Normal
Enter
Exit
Channel
√
√
√
√
√
Auto Store
Manual Store
Add/Erase
Fine Tune
Sort
Kanavat tallennetaan siinä järjestyksessä, missä ne ilmestyvät
taajuuskaistoilla. On mahdollista, että automaattisesti varatut
numerot eivät ehkä vastaa niitä, joilla haluat tunnistaa kanavat. Jos
näin on asia, katso “Tallennettujen kanavien lajittelu” sivulla 16.
1
Paina MENU (
2
Paina ▲ tai ▼ -painiketta valitaksesi Channel (Kanava).
3
Paia œ tai √-painiketta valitaksesi Auto Store (Automaattitallennus).
4
Paina œ tai √ -painiketta uudelleen.
Tulos:
Select
Enter
Exit
5
P1
471 MHz
48 %
Exit
Channel
Sort
From
To
Store
Select
: P 1
: P-: ?
Adjust
Vaakapalkki tulee näkyviin, ja sitten kanavat tallennetaan
järjestyksessä, joka kuvastaa niiden paikkoja
taajuusalueella. Hakuu päättyy lopuksi automaattisesti.
Kun haku ja tallennus ovat valmiita, näytetään valikko Sort
(Lajittele).
Jotta...
Sitten...
Lajittele tallennetut kanavat
haluttuun numeeriseen
järjestykseen
Mene kohtaan 4
“Tallennettujen kanavien
lajittelu” sivulla 16.
Poistu kanavien tallennustoiminnosta
lajittelematta kanavia
Paina MENU ( )painiketta toistuvasti
kunnes valikot häviävät.
➣
Exit
)-painiketta.
Jos äänentoisto ei toimi toivotulla tavalla kanavien
tallentamisen jälkeen, valitse sopiva äänijärjestelemä
valikosta Manual Store (Manuaalinen tallennus)
(katso viereinen sivu).
Kaksinumeroisen kanavan valitseminen
Noudata seuraavia ohjeita valitaksesi kanavan, jonka kanavanumero
on 10 tai suurempi.
1
Paina -/-- -painiketta, jolloin näyttöön tulee merkki “--”.
2
Syötä kanavan numerot.
Esimerkki: Valitse esimerkiksi kanavanumero 42 seuraavasti:
paina ensin numeropainiketta 4 ja sen jälkeen
numeropainiketta 2.
12
N_KS9A(03132A)FIN
2/18/04
12:02 PM
Page 13
Kanavien tallentaminen manuaalisesti
FIN
When storing channels manually, you can choose:
◆ Whether or not to store each of the channels found.
◆ The number by which you wish to identify each stored
channel.
1
Paina MENU-painiketta.
2
Paina ▲ tai ▼ -painiketta valitaksesi Channel (Kanava) ja paina œ
tai √ -painiketta.
3
Paina ▲ tai ▼ -painiketta valitaksesi Manual Store (Manuaalinen
tallennus) ja paina œ tai √ -painiketta.
Tulos: Manual Store (Manuaalinen tallennus) -valikko tulee
näkyviin teksti Colour System (Värijärjestelmä) valittuna.
4
Paina œ tai √ -painiketta toistuvati, kunnes väri on laadultaan
paras.
Channel
Auto Store
Manual Store
Add/Erase
Fine Tune
Sort
Select
Enter
➞
➣
NTSC4.43 on “trikki” nauhan esittämismoodi, jota
erikois-VCR’t käyttävät toistamaan PALnauhoitettuja videoita NTSC-moodissa.
Manual Store
Color System
Sound System
Search
Prog.No.
Store
Select
Adjust
Paina ▲ tai ▼-painiketta valitaksesi Sound System (Äänijärjestelmä) ja paina œ tai √ -painiketta toistuvasti, kunnes ääni on
laadultaan paras.
Tulos: Teksti Sound System (Äänijärjestelmä) muuttuu.
(mallikohtainen vaihtoehto)
➞
B/G ➞ D/K ➞ I ➞ L/L’ (lisävaruste)
➣
6
Color System
Sound System
Search
Prog.No.
Store
Adjust
7
Ohjelman numeron kiinnittämiseksi kanavaan valitse Prog.No.
(Ohj. numero). Paina œ tai √ -painiketta, kunnes löydät oikean
numeron.
8
Kanavan ja liitetyn numeron tallentamiseksi valitse Store(Tallenna)
ja paina œ tai √ -painiketta.
Tulos: OK tulee näkyviin.
9
Toista vaiheet 6 - 8 kullekin tallennettavalle kanavalle.
10
Kun olet lopettanut manuaalisen tallentamisen, paina EXIT (
)painiketta tai, paina MENU ( )-painiketta toistuvati paltaksesi
normaaliin katseluun.
: AUTO
: B/G
: -/+
: 18
: ?
Exit
Channel
Manual Store
Color System
Sound System
Search
Prog.No.
Store
Select
Tulos: Viritin selaa taajuusaluetta, kunnes ensimmäinen kanava tai
kanava, jonka olet valinnut, on vastaanotettu kuvaruutuun.
Exit
Channel
Adjust
Jos äänentoisto ei toimi toivotulla tavalla kanavien
tallentamisen jälkeen, valitse sopiva äänijärjestelmä.
Käynnistä haku seuraavasti: valitse ensin hakutoiminto Search
(Hae) ja käytä sen jälkeen painikkeita œ tai √.
: AUTO
: B/G
: -/+
: 18
: ?
Manual Store
Select
5
Exit
Channel
Tulos: Teksti Color System (Värijärjestelmä) vaihtuu.
(mallikohtainen vaihtoehto)
AUTO ➞ PAL ➞ SECAM ➞ NTSC4.43
√
√
√
√
√
: AUTO
: B/G
: -/+
: 18
: ?
Exit
Channel
Manual Store
Color System
Sound System
Search
Prog.No.
Store
Select
Adjust
: AUTO
: B/G
: -/+
: 18
: ?
Exit
Channel
Manual Store
Color System
Sound System
Search
Prog.No.
Store
Select
Adjust
13
: AUTO
: B/G
: -/+
: 18
: OK
Exit
N_KS9A(03132A)FIN
2/18/04
12:02 PM
Page 14
Epätoivottujen kanavien ylitse hyppääminen
FIN
Channel
Auto Store
Manual Store
Add/Erase
Fine Tune
Sort
Select
Enter
√
√
√
√
√
Exit
Channel
Add/Erase
P1
P2
P3
P4
Select
: Added
: Added
: Added
: Added
Adjust
Exit
Add/Erase
Select
: Erased
: Added
: Added
: Added
Adjust
14
Kaikki ne kanavat, joita erityisesti ei ole valittu ylihypättäviksi,
näytetään selauksen aikana.
1
Paina MENU (
2
Paina ▲ tai ▼ -painiketta valitaksesi Channel (Kanava) ja paina œ
tai √ -painiketta.
3
Paina ▲ tai ▼ -painiketta valitaksesi Add/Erase (Lisää/Poista) ja
paina œ tai √ -painiketta.
)-painiketta.
Tulos: Add/Erase (Lisää/Poista) -valikko näytetään.
Channel
P1
P2
P3
P4
Halutut kanavat voidaan jättää kanavaselaustoiminnon
ulkopuolelle. Tallennettujen kavavien lävitse selattaessa
ylihypätyiksi valittuja kanavia ei näytetä.
Exit
4
Paina ▲ tai ▼ -painiketta valitaksesi tarvittavan kanavan.
5
Lisätäksesi tai poistaaksesi halutun kanavan paina œ tai √
-painiketta.
6
Kun kanavien lisääminen ja poistaminen on lopetettu, paina EXIT
(
)-painiketta tai paina MENU ( )-painiketta toistuvasti
palataksesi normaaliin näyttöön.
N_KS9A(03132A)FIN
2/18/04
12:02 PM
Page 15
Hienosäädetyn kanavan vastaanotto
FIN
Jos vastaanotto on selvää, kanavaa ei tarvitse hienosäätää, koska
tämä tehdään automaattisesti haku- ja tallennustoiminnon aikana.
Jos signaali kuitenkin on heikko tai vääristynyt, kanava on ehkä
hienosäädettävä manuaalisesti.
1
Paina MENU (
2
Paina ▲ tai ▼ -painiketta valitaksesi Channel (Kanava) ja paina œ
tai √ -painiketta.
3
Paina ▲ tai ▼ -painiketta valitaksesi Fine Tune (Hienoviritys) ja
paina œ tai √ -painiketta.
)-painiketta.
Tulos: Fine Tune (Hienoviritys) -valikko tulee näkyviin teksti Tune
(Viritä) valittuna.
4
5
Jotta...
Paina...
Saat terävän ja selvän
kuvan ja hyvän
soinin laadun
◆ œ tai √ -painiketta.
Tulos: Vaakasuoran palkin osoitin
siirtyy vasemmalle tai oikealle.
Muista säädetty
kuva tai ääni
◆ ▲ tai ▼ -painiketta valitaksesi
Store (Tallenna).
◆ œ tai √ -painiketta.
Tulos: OK tulee näkyviin.
Poista säädetty
kuva tai ääni
◆ ▲ tai ▼ -painiketta valitaksesi
Erase (Poista).
◆ œ tai √ -painiketta.
Tulos: OK tulee näkyviin.
Kun olet lopettanut, paina EXIT (
)-painiketta tai, paina MENU
( )-painiketta toistuvasti palataksesi normaaliin näyttöön.
Channel
√
√
√
√
√
Auto Store
Manual Store
Add/Erase
Fine Tune
Sort
Select
Enter
Exit
Channel
Fine Tune
Tune
Store
Erase
Select
: -/+
: ?
: ?
Adjust
Exit
Fine Tune
Channel
Fine Tune
Tune
Store
Erase
Select
: -/+
: OK
: ?
Adjust
Exit
Channel
Fine Tune
Tune
Store
Erase
Select
: -/+
: ?
: OK
Adjust
15
Exit
N_KS9A(03132A)FIN
2/18/04
12:02 PM
Page 16
Tallennettujen kanavien lajittelu
FIN
Voit vaihtaa kahden kanavan numeroita tarkoituksena:
◆ Muuttaa numeerista järjestystä, missä kanavat on
automaattisesti tallennettu.
Channel
√
√
√
√
√
Auto Store
Manual Store
Add/Erase
Fine Tune
Sort
Select
Enter
Exit
◆ Anna helposti muistettavia numeroita niille kanaville,
joita katsot useimmiten.
1
Paina MENU (
2
Paina ▲ tai ▼ -painiketta valitaksesi Channel (Kanava) ja paina œ
tai √ -painiketta.
3
Paina ▲ tai ▼ -painiketta valitaksesi Sort (Lajittele) ja paina œ tai
√ -painiketta.
Channel
Sort
From
To
Store
Select
: P 1
: P-: ?
Adjust
)-painiketta.
Tulos: Sort (Lajittele) -valikko tulee näkyviin teksti From (Lähtien)
valittuna.
Exit
4
Paina œ tai √ -painiketta, kunnes näytetään kanavanumero, jota
haluat muuttaa.
Tulos: Valittujen kanavien numero tulee näkyviin.
Channel
5
Paina ▲ tai ▼ -painiketta valitaksesi To (Saakka).
6
Paina œ tai √ -painiketta, kunnes näkyviin tulee uusi numero, jolla
haluat tunnistaa kanavan.
Sort
From
To
Store
: P 1
: P 3
: ?
Tulos: Valittu kanava vaihdetaan aikaisemmin tallennetusta
haluttuun numeroon.
Select
Adjust
Exit
Esimerkki: Jos valitset P 1 From (Lähtien) varten ja P 3 To
(Saakka) varten:
◆ Kanavasta 1 tulee kanava 3.
◆ Kanavasta 3 tulee kanava 1.
Channel
Sort
7
From
To
Store
Select
: P 3
: P 1
: OK
Adjust
Exit
Jotta...
Paina...
Vahvistat vaihdon
kanavanumeroissa
◆ ▲ tai ▼ -painiketta valittava
Store (Tallenna).
◆ œ tai √ -painike.
Tulos:
OK tulee näkyviin.
➣ Voit vaihtaa muihin
kanavanumeroihin valitsemalla
From (Lähtien) ja palaamalla
vaiheeseen 4.
8
16
Kun olet lopettanut kanavien lajittelun, paina EXIT (
)-painiketta
tai, paina MENU ( )-painiketta toistuvasti palataksesi normaaliin
katseluun.
N_KS9A(03132A)FIN
2/18/04
12:02 PM
Page 17
Kuvastandardin muuttaminen
FIN
Voit valita kuvatyypin, joka parhaiten vastaa katseluvaatimuksia.
Seuraavat kuvaefektit ovat käytettävissä annetussa järjestyksessä:
◆ Custom (Perus), Standard (Vakio), Sports (Urheilullinen),
Natural (Luonnollinen), Mild (Pehmeä).
1
Paina MENU (
Mode
Adjust
Size
œ
√
Custom
√
: Normal
)-painiketta.
Tulos: Picture (Kuva) -valikko tulee näkyviin.
2
Picture
Select
Adjust
Exit
Paina œ tai √ -painiketta.
Tulos: Valitaksesi Mode (Laji) -valikon.
3
Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla painikkeita œ tai √.
4
Kun olet tyytyväinen asetuksiin, paina EXIT (
)-painiketta tai,
paina MENU ( )-painiketta toistuvasti palataksesi normaaliin
katseluun.
➣
Voit valita kuvatyypin painamalla kaukosäätimen
painiketta “P.MODE” (Kuvalaji).
Kuvaformaatin valinta (mallikohtainen vaihtoehto)
Voit valita kuvan koon mieltymystesi mukaan. Seuraavat koot ovat
valittavissa:
◆ Normal
◆ Zoom
(16:9 -kuvan zoom-laajennus koko kuvaruudun formaattiin)
Picture
Mode
Adjust
Size
œ
√
Custom
√
: Normal
◆ 16:9
1
Paina MENU (
)-painiketta.
Select
Adjust
Tulos: Picture (Kuva) -valikko tulee näkyviin.
2
Paina œ tai √ -painiketta.
3
Paina ▲ tai ▼ -painiketta valitaksesi Size (formaat).
4
Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla painikkeita œ tai √.
5
Kun olet tyytyväinen asetuksiin, paina EXIT (
)-painiketta tai,
paina MENU ( )-painiketta toistuvasti palataksesi normaaliin
katseluun.
➣
Voit valita kuvan koon painamalla kaukosäätimen
painiketta “P.SIZE
” (Kuvaformaat).
17
Exit
N_KS9A(03132A)FIN
2/18/04
12:02 PM
Page 18
Kuva-asetusten säätäminen
FIN
Televisiossasi on useita asetuksia, jotka mahdollistavat kuvan
laadun ohjaamisen:
Picture
Mode
Adjust
Size
Select
œ
Enter
◆ Colour tone (Värisävy), Contrast (Kontrasti ), Brightness
(Kirkkaus), Sharpness (Terävyys), Color (Väri), Tint
(Varjostus; vain NTSC)
√
Custom
√
: Normal
1
Exit
Paina MENU (
)-painiketta.
Tulos: Picture (Kuva)-tulee näkyviin.
Picture
2
Paina œ tai √ -painiketta.
3
Paina ▲ tai ▼ -painiketta valitaksesi Adjust (Säädä), ja paina
sitten œ tai √ -painiketta.
Adjust
Color Tone : Normal
Contrast
90
Brightness
50
Sharpness
50
Color
50
Select
Adjust
Tulos: Kun valitset Mode (Laji) - Custom (Perus), niin Adjust
(Säädä) -valikko tulee näkyviin.
Exit
4
Säätääksesi...
Paina...
◆ Värisävy
◆ œ tai √ -painike.
Tulos: Valitset halutun vaihdoehdon
(Normal, Warm1/2, Cool1/2).
Picture
Adjust
Color Tone : Normal
Contrast
90
Brightness
50
Sharpness
50
Color
50
Select
Adjust
◆
◆
◆
◆
◆
Exit
5
Contrast
91
➣
➣
18
Kontrasti
◆ œ tai √ -painike.
Kirkkaus
Tulos: Vaakasuora palkki tulee
Terävyys
näkyviin.
Väri
Varjostus (vain NTSC)
Kun olet tyytyväinen asetuksiin, paina EXIT (
)-painiketta tai,
paina MENU ( )-painiketta toistuvasti palataksesi normaaliin
katseluun.
Televisiossa on “Automaattinen magnetoinnin poisto”
–järjestelmä (Degaussing system), joka aktivoidaan, jos
magneettista häiriötä ilmenee. Poistaaksesi magnetoinnin
television kuvaputkelta kytke sähkö pois päältä painamalla
“ ” (ON/OFF) (Päälle/Pois)–painiketta etupaneelissa (katso
“Automaattinen magnetoinnin poisto värikorjausten
poistamiseksi” sivulla 34).
Jos muutat Adjust (Säädä)-asetuksia, kuvastandardiksi
merkitään automaattisesti Custom (Perus).
N_KS9A(03132A)FIN
2/18/04
12:02 PM
Page 19
Äänistandardin muuttaminen (mallikohtainen vaihtoehto)
FIN
Voit valita erikoisääniefektin tyypin käytettäväksi katsoessasi tiettyä
lähetystä. Seuraavat ääniefektit ovat käytettävissä annetussa
järjestyksessä:
◆ Custom (Perus), Standard (Vakio), Music (Musiikki),
Movie (Elokuva), Speech (Puhe).
1
Paina MENU (
2
Paina ▲ tai ▼ -painiketta valitaksesi Sound (Ääni) ja paina - œ tai √
-painiketta.
Sound
œ
Mode
Custom
Adjust
√
Auto Volume
: Off
Melody
: On
Pseudo Stereo
: Off
Turbo Sound
: Off
)-painiketta.
Select
Tulos:
Valitaksesi Mode (Laji) -valikon.
3
Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla painikkeita œ tai √.
4
Kun olet tyytyväinen asetuksiin, paina EXIT (
)-painiketta, paina
MENU ( )-painiketta toistuvasti palataksesi normaaliin katseluun.
➣
Adjust
Voit valita äänitehosteen painamalla kaukosäätimen
painiketta “S.MODE” (Äänilaji).
19
Exit
√
N_KS9A(03132A)FIN
2/18/04
12:02 PM
Page 20
Ääniasetusten säätäminen (mallikohtainen vaihtoehto)
FIN
Ääniasetukset voidaan säätää sopimaan henkilökohtaisille
mieltymyksillesi.
Sound
œ
Mode
Custom
Adjust
√
Auto Volume
: Off
Melody
: On
Pseudo Stereo
: Off
Turbo Sound
: Off
Select
Enter
√
Exit
1
Paina MENU (
2
Paina ▲ tai ▼ -painiketta valitaksesi Sound (Ääni) ja paina œ tai √
painiketta.
3
Paina ▲ tai ▼ painiketta valitaksesi Adjust (Säädä) ja paina œ tai
√ painiketta.
Tulos: Kun valitaan Mode (Laji), Custom (Perus), niin Adjust
(Säädä)-valikko tulee näkyviin.
Sound
Adjust
Bass
Treble
Balance
Select
50
50
L 50 R 50
Adjust
4
Voit muuttaa kunkin kohdan asetusta painamalla painiketta † tai
…. Valitse haluamasi säädettävä asetus painamalla painiketta œ tai
√.
5
Paina œ tai √ painiketta.
Exit
Tulos: Näyttöön tulee vaakapalkki.
6
Balance
L 49
)-painiketta.
Kun olet tyytyväinen asetuksiin, paina EXIT (
)-painiketta tai
paina MENU ( )-painiketta yhtäjaksoisesti palataksesi normaaliin
näyttöön.
R 51
➢
Voit näyttää äänivalikkoa suoraan painamalla “S.MENU”
(Äänilvalikko) painiketta käukosäätimessä.
Voimakkuuden säätö
◆ Paina
-painiketta nostaaksesi äänenvoimakkuutta (osoitin liikkuu
oikealle)
◆ Paina
-painiketta laskeaksesi äänenvoimakkuutta (osoitin liikkuu
vasemmalle)
➣
Äänenvoimakkuuden säätö säilyy ennallaan:
◆ Kun kytket television valmiustilaan
◆ Kun kytket television pois päältä käyttämällä “ ”
(ON/OFF) (Päälle/Pois) -painiketta etupaneelissa
◆ Kun on tapahtunut sähkökatkos.
20
N_KS9A(03132A)FIN
2/18/04
12:02 PM
Page 21
Lisä-ääniasetukset (mallikohtainen vaihtoehto)
FIN
Seuraavat ääniasetuset voit asettaa oman mieltymyksesi mukaan.
◆ Auto Volume (Automaattinen äänenvoimakkuus)
Jokaisella lähetysasemalla on omat signaaliolosuhteet,
eikä siksi aina ole helppoa säätää äänenenvoimakkuutta
joka kerta kanavaa vaihdettaessa. Auto Volume antaa
automaattisesti säätää halutun kanavan voimakkuuden
alentamalla äänen ulostulotasoa, kun modulaatiosignaali
on korkea tai alentamalla äänen ulostulotasoa, kun
modulaatiosignaali on matala.
Sound
œ
Mode
Custom
Adjust
√
Auto Volume
: On
Melody
: On
Pseudo Stereo
: Off
Turbo Sound
: Off
Select
Adjust
√
Exit
◆ Melody (Melodia)
Kuulet selkeän melodian, kun TV kytketään PÄÄLLE tai
POIS.
◆ Pseudo Stereo (Keinostereo)
Pseudo Stereo (Keinostereo)-toiminto muuntaa
yksikanavaisen äänisignaalin kaksikanavaiseksi
signaaliksi, jonka vasen ja oikea kanava ovat identtiset.
Kun otat Pseudo Stereo (Keinostereo)-toiminnon
käyttöön On (Päälle) tai poistat ne käytöstä Off (Pois),
asetukset vaikuttavat myös esimerkiksi äänitehosteisiin
Standard (Vakio), Music (Musiikki), Movie (Elokuva) ja
Speech (Puhe).
◆ Turbo Sound
Tehokkaasta ja dynaamisesta äänentoistosta on iloa
erityisesti silloin, kun katsot esimerkiksi musiikkiohjelmaa
tai elokuvaa. Turbo Sound -äänijärjestelmä tehostaa
matalia ja korkeita äänentaajuuksia juuri sopivasti
tällaisten ohjelmien kannalta. Järjestelmässä käytetään
myös muita tehosteita.
1
Paina MENU (
2
Paina ▲ tai ▼ -painiketta valitaksesi Sound (Ääni) ja paina œ tai √ painiketta.
3
Jotta...
Paina...
Vaihda lisävaruste
▲ tai ▼ -painiketta.
Valitse vaadittu lisävaruste (On/Off)
(Päälle/Pois)
œ tai √ -painiketta.
4
➢
)-painiketta.
Sound
œ
Custom
Mode
Adjust
√
Auto Volume
: Off
Melody
: On
Pseudo Stereo
: Off
Turbo Sound
: Off
Select
Adjust
√
Exit
Sound
œ
Custom
Mode
Adjust
√
Auto Volume
: Off
Melody
: On
Pseudo Stereo
: On
Turbo Sound
: Off
Select
Adjust
√
Exit
Sound
œ
Mode
Custom
Adjust
√
Auto Volume
: Off
Melody
: On
Pseudo Stereo
: Off
Turbo Sound
: On
Select
Adjust
Kun olet tyytyväinen asetuksiin, paina EXIT (
)-painiketta tai
paina MENU ( )-painiketta toistuvasti palataksesi normaaliin
näyttöön.
Voit valita turbo-äänen painamalla kaukosäätimen
painiketta “TURBO”.
21
Exit
√
N_KS9A(03132A)FIN
2/18/04
12:02 PM
Page 22
Äänimoodin valinta (mallikohtainen vaihtoehto)
FIN
“DUAL I-II”-painike näyttää/ohjaa audiosignaalin käsittelyä ja
ulostuloa. Kun virta on kytketty PÄÄLLE, moodi asetetaan
automaattisesti joko “Dual-I” tai “Stereo” -lajiin riippuen
lähetyksestä.
Kuvaruutunäyttö
Tavallinen lähetys
(Standard audio)
MONO (Tavallinen käyttö)
MONO ↔ MONO
NICAM
(Tavallinen)
NICAM Stereo
STEREO ↔ MONO
NICAM
(Tavallinen)
NICAM Dual-I/II
Dual-I → Dual-II → MONO
NICAM NICAM (Tavallinen)
A2
Stereo
Tavallinen lähetys
(Standard audio)
MONO (Tavallinen käyttö)
Kaksikielinen tai Dual-I/II
Dual-I ↔ Dual-II
Stereo
➣
→
Regular +
NICAM Mono
→
NICAM
Stereo
Lähetyksen tyyppi
STEREO ↔ MONO
(Vahvistettu Mono)
◆ Jos vastaanoton olosuhteet heikkenevät, kuunteleminen
on helpompaa moodin ollessa MONO -asennossa
käyttämällä DUAL I-II -painiketta.
◆ Jos stereosignaali on heikko (tai katkonainen StereoMono) ja esiintyy automaattista vaihtelua, silloin
kannattaa käyttää MONO moodia.
◆ Kun mono-ääntä vastaanotetaan AV-moodissa, kytke
paneeleissa oleva sisäänmenoliitin “L”:ään. Jos monoääni kuuluu vain vasemmanpuoleisesta kovaäänisestä,
paina DUAL I-II -painiketta.
22
N_KS9A(03132A)FIN
2/18/04
12:02 PM
Page 23
Äänen pois kytkeminen tilapäisesti
FIN
Äänen voi kytkeä tilapäisesti pois, esimerkiksi halutessasi vastata
puhelimeen.
1
Paina MUTE (
Tulos:
2
75Ω
)-painiketta.
Ääni kytkeytyy pois ja ruudussa näkyy “
”.
Kun haluat laittaa äänen takaisin samalle voimakkuudelle, paina
MUTE ( )-painiketta uudelleen (tai kumpaa tahansa
äänenvoimakkuuspainikkeista).
23
N_KS9A(03132A)FIN
2/18/04
12:02 PM
Page 24
Uniajastimen asettaminen
FIN
Voit valita ajanjakson 30 ja 180 minuutin väliltä, jonka jälkeen
televisio kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan painamalla
“SLEEP ( )” -painiketta.
1
Paina kaukosäätimen SLEEP (
)-painiketta.
Tulos :
2
Jos uniajastin on...
Ruudussa näkyy...
Aseta jäljelle jäävä
Aika jo ennen television kytkeytymistä
valmiustilaan.
Älä laita vielä
Sanaa Off (Pois).
Paina SLEEP ( )-painiketta toistuvasti käyden läpi aikavälit (30,
60, 90, 120, 150, 180).
Tulos:
3
24
Televisio kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan, kun
ajastin saavuttaa luvun 0.
Peruuttaaksesi uniajastintoiminnon paina toistuvasti SLEEP (
painiketta ja valitse “Off” (Pois).
)-
N_KS9A(03132A)FIN
2/18/04
12:02 PM
Page 25
Tämän hetkisen ajan asettaminen ja näyttö (mallikohtainen vaihtoehto)
FIN
Television kello voidaan asettaa niin, että kuluva aika tulee näkyviin
painettaessa “INFO ( )” -painiketta. On myös asetettava aika, jos
halutaan käyttää automaattisia On/Off-ajastimia.
➣
Kellon asetus aktivoituu uudelleen, kun painetaan
etupaneelissa olevaa “ ” (ON/OFF) (Päälle/Pois) painiketta.
Language : English
Time
√
Plug & Play
√
Blue Screen
: Off
Child Lock
√
Select
1
Paina MENU (
2
Paina ▲ tai ▼ -painiketta valitaksesi Function (Toiminto) ja paina
œ tai √ -painiketta.
3
Function
)-painiketta.
Paina ▲ tai ▼ -painiketta valitaksesi Time (Aika) ja paina œ tai √
-painiketta.
Enter
Exit
Function
Time
Clock
Timer
12 : 00
Off
Tulos: Time (Aika) -valikko näkyy yhdessä valitun Clock (Kello)asetuksen kanssa.
4
Jotta...
Paina...
Siirry tuntiin tai minuuttiin
œ tai √ -painikkeella.
Aseta tunti tai minuutti
▲ tai ▼ -painikkeella.
5
Kun olet lopettanut, paina EXIT (
)-painiketta tai paina toistuvasti
MENU ( )-painiketta palataksesi normaaliin katseluun.
6
Näyttääksesi...
Paina “INFO (
Kanavatiedon
Paina yhden kerran.
Tämänhetkisen ajan
Paina kaksi kertaa.
7
Poistaaksesi näytön, paina uudelleen INFO (
Adjust
Move
)” -painiketta...
)-painiketta.
25
Exit
N_KS9A(03132A)FIN
2/18/04
12:02 PM
Page 26
Television automaattinen kytkeminen päälle ja pois (mallikohtainen vaihtoehto)
FIN
Voit asettaa On/Off –ajastimet niin, että televisio:
◆ Kytkeytyy automaattisesti päälle ja virittää halutun
kanavan valittuna ajankohtana
Function
Language : English
Time
√
Plug & Play
√
Blue Screen
: Off
Child Lock
√
Select
Enter
◆ Kytkeytyy automaattisesti pois päältä valittuna
ajankohtana
➣
Exit
Ensiksi täytyy asettaa television kello (katso “Tämän
hetkisen ajan asettaminen ja näyttö” edellisellä sivulla).
Jos et ole vielä säätänyt kelloa, näytölle tulee teksti “Set
the clock first” (Aseta ensin kello).
Function
Time
Clock
Timer
Select
11 : 35
Off
Adjust
1
Paina MENU (
2
Paina ▲ tai ▼ -painiketta valitaksesi Function (Toiminto) ja paina
œ tai √ -painiketta.
3
Paina ▲ tai ▼ -painiketta valitaksesi Time (Aika) ja paina œ tai √painiketta.
Exit
Tulos:
Function
Time
Clock
Timer
On time
Off time
Select
11 : 35
On
--:---:--
Adjust
Paina ▲ tai ▼ -painiketta valitaksesi Timer (Ajastin).
5
Paina œ tai √ -painiketta asettaaksesi toiminnon On (Päälle).
Paina ▲ tai ▼ -painiketta valitaksesi On Time.
7
Aseta aika, jolloin haluat television kytkeytyvän päälle.
Time
Select
11 : 35
On
07 : 00
--:--
Adjust
Exit
Function
Time
Clock
Timer
On time
Off time
Select
11 : 35
On
07 : 00
23 : 00
Adjust
26
Exit
On Time ja Off Time -valinnat tulevat näkyviin.
6
Function
Clock
Timer
On time
Off time
Time (Aika) -valikko tulee näkyviin.
4
Tulos:
Exit
)-painiketta.
Jotta...
Paina...
Siirry tuntiin tai minuuttiin
œ tai √ -painikkeella.
Säädä tunti tai minuutti
▲ tai ▼ -painikkeella.
8
Samalla tavoin asetetaan aika, jolloin television halutaan
kytkeytyvän pois päältä.
9
Kun On/Off –aika on asetettu, painetaan EXIT (
)-painiketta tai
toistuvasti MENU ( )-painiketta, jolloin palataan normaaliin
katseluun.
➣
Automaattinen kytkeytyminen pois päältä poissaolon
aikana
Kun ajastin on käytössä (asetus “On Timer” on valittuna),
televisio kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos et käytä
mitään painikkeita tai säätimiä kolmen tunnin kuluessa
siitä, kun ajastin on kytkenyt television päälle.
Tämä toiminto toimii vain silloin, kun ajastin on käytössä
(asetus “On Timer” on valittuna). Toiminto estää
onnettomuudet, jotka johtuvat television päälle
vuotavasta nesteestä tai ylikuumenemisesta, jos televisio
kytkeytyy ajastimella päälle pitkiksi ajoiksi ilman
valvontaa esimerkiksi loman aikana.
N_KS9A(03132A)FIN
2/18/04
12:02 PM
Page 27
Lapsilukituksen aktivointi
FIN
Voit rajoittaa televisionkatselua lukitsemalla haluamasi kanavat.
Voit esimerkiksi estää lapsia katsomasta heille sopimattomia
ohjelmia.
1
Paina MENU (
2
Paina ▲ tai ▼ -painiketta valitaksesi Function (Toiminto) ja paina
œ tai √ -painiketta.
3
Function
Language : English
Time
√
Plug & Play
√
Blue Screen
: Off
Child Lock
√
)-painiketta.
Select
Enter
Exit
Paina ▲ tai ▼ -painiketta valitaksesi Child Lock (Lapsilukko) ja
paina œ tai √ -painiketta.
Tulos:
Function
Child Lock -valikko tulee näkyviin.
Child Lock
4
Paina œ tai √ -painiketta valitaksesi tilan On (Päälle).
➣
5
6
7
Child Lock
: Off
Jos haluat poistaa lukituksen, valitse tila Off (Pois).
Paina ▲ tai ▼ -painiketta valitaksesi Prog.No. (Ohj. numero).
Valitse lukittavan kanavan numero painamalla œ tai √ -painiketta.
Select
Adjust
Valitse Lock-toiminto painamalla ▲ tai ▼ -painiketta. Paina sen
jälkeen œ tai √ -painiketta, niin että näyttöön tulee lukitun tilan
tunnus Locked.
Function
Child Lock
Kun olet lopettanut, paina EXIT (
)-painiketta tai toistuvasti
MENU ( )-painiketta palataksesi normaaliin katseluun.
➣
Jos jokin kanavista on lukittu, et voi avata Channelvalikkoa television ohjauspainikkeilla. Kuvaruutuun tulee
tällöin viesti “Not available (Ei käytettävissä)”. Voit avata
valikon vain kaukosäätimellä.
Exit
Child Lock
Prog.No.
Lock
Select
: On
: 1
: ?
Adjust
Exit
Function
Child Lock
Child Lock
Prog.No.
Lock
Select
: On
: 1
: Locked
Adjust
Exit
P1
Child Lock
: Locked
27
N_KS9A(03132A)FIN
2/18/04
12:02 PM
Page 28
Sinisen kuvaruudun tilan asettaminen
FIN
Function
Language : English
Time
√
Plug & Play
√
Blue Screen
: On
Child Lock
√
Select
Adjust
28
Exit
Jos mitään signaalia ei vastaanoteta, tai signaali on hyvin heikko,
sininen ruutukuva korvaa automaattisesti meluisan kuvan taustan.
Jos halutaan jatkaa huonolaatuisen kuvan katselua, täytyy Blue
Screen (Sininen ruutu) asettaa Off -tilaan.
1
Paina MENU (
2
Paina ▲ tai ▼ -painiketta valitaksesi Function (Toiminto) ja paina
- œ tai √ -painiketta.
3
Paina ▲ tai ▼ -painiketta valitaksesi Blue Screen (Sininen
ruutu).
4
Paina œ tai √ -painiketta valitaksesi haluamasi tilan (On/Off).
5
Kun olet lopettanut, paina EXIT (
) -painiketta tai toistuvasti
MENU ( )-painiketta palataksesi normaaliin katseluun.
)-painiketta.
N_KS9A(03132A)FIN
2/18/04
12:02 PM
Page 29
Tekstitelevisio (mallikohtainen vaihtoehto)
FIN
Useimmilla televisiokanavilla on tekstitelevisiosivut, joissa on
kirjoitettua tietoa esimerkiksi seuraavista aiheista:
◆ Television ohjelmatiedot
◆ Uutistiedotteet
◆ Sääennusteet
◆ Urheilutulokset
◆ Tekstitykset kuuroille
Tekstitelevision sivut on luokiteltu kuuteen luokkaan:
Osien
Sisällöt
A
Valittu sivunumero.
B
Lähetysaseman tiedot.
C
Tämänhetkinen sivunumero tai hakutilanne.
D
Päivämäärä ja kellonaika.
E
Teksti.
F
Tilatieto.
Tekstitelevision tietojen näyttäminen (mallikohtainen vaihtoehto)
Tekstitelevisio voidaan ottaa näkyviin milloin tahansa, mutta
signaalin vastaanoton täytyy olla hyvä. Muutoin:
◆ Tiedot saattavat olla puutteellisia
◆ Jotkut sivut eivät tule näkyviin
Tekstitelevision avaamiseksi ja sisällysluettelosivun näyttämiseksi:
1
Painetaan
( 1 ) tai
( 1 ) -painiketta, valitaan
tekstitelevisiopalvelun tarjoava kanava.
2
Painetaan TTX/MIX (
käynnistämiseksi.
Tulos:
)-painiketta tekstitelevisiotoiminnon
Sisällysluettelosivu (sivu 100) tulee näkyviin. Sen voi
ottaa uudelleen näkyviin milloin tahansa painamalla
(hakemisto) -painiketta.
3
Lähetyksen seuraamiseksi samanaikaisesti testitelevision kanssa
painetaan TTX/MIX (
)-painiketta.
4
Normaaliin katseluun palataan painamalla TV (
Nähdäksesi.
)-painiketta
29
N_KS9A(03132A)FIN
2/18/04
12:02 PM
Page 30
Erityisen tekstitelevision sivun valitseminen
(mallikohtainen vaihtoehto)
FIN
Paina kaukosäätimen numeropainikkeita, jotta pääset suoraan
halutun numeroiselle sivulle:
1
Laita kolmenumeroinen sisällysluettelossa oleva sivunumero
painamalla vastaavia numeropainikkeita.
Tulos:
30
Sivulaskuri alkaa kasvaa ja haluttu sivu tulee näkyviin.
2
Jos valitulla sivulla on paljon alasivuja, alasivut näytetään
peräkkäisessä järjestyksessä. Pysäyttääksesi näytön näkyvissä
olevalle sivulle, paina
(pysäytys). Jatkaaksesi paina uudelleen
(pysäytys).
3
Erilaisten näyttövaihtoehtojen käyttäminen:
Saadaksesi näytölle...
Paina...
◆ Sekä tekstitv:n että normaali
tv-lähetys
TTX/MIX (
)
◆ Piilotetun tekstin (esimerkiksi
tietokilpailuiden vastaukset)
(piilotekstin näyttö)
◆ Normaalin kuvaruudun
(piilotekstin näyttö)
uudelleen
◆ Alasivun,painelemalla sen
4-numeroinen luku
(alisivu)
◆ Seuraavan sivun
(sivu ylöspäin)
◆ Edellisen sivun
(sivu alaspäin)
◆ Kirjainten suurentamisen
kaksinkertaiseksi:
• Ruudun yläosan
• Ruudun alaosan
(koko)
◆ Kerran
◆ Kahdesti
◆ Normaalin kuvaruudun
◆ Kolmesti
N_KS9A(03132A)FIN
2/18/04
12:02 PM
Page 31
FLOFin käyttäminen tekstitelevision sivun valintaan
(mallikohtainen vaihtoehto)
FIN
Eri aiheisiin liittyvät tekstitv-sivut ovat värikoodattuja, ja ne voidaan
valita painamalla värillisiä painikkeita kaukosäätimessä.
1
Näytä tekstitv-sisältösivu painamalla TTX/MIX (
2
Paina värillistä painiketta vastaten aihetta, jonka haluat valita
(Saatavissa olevat aiheet on luetteloitu tilatietorivillä).
Tulos:
3
4
)-painiketta.
Tämä sivu tulee näkyviin värillisellä lisätiedolla, joka
voidaan valita samalla tavalla.
Näyttääksesi:
Paina:
Edellisen sivun
Punainen painike.
Seuraavan sivun
Vihreä painike.
Kun olet lopettanut, paina TV (
normaaliin lähetykseen.
)-painiketta palataksesi
31
N_KS9A(03132A)FIN
2/18/04
12:02 PM
Page 32
Tekstitelevision sivujen tallentaminen (mallikohtainen vaihtoehto)
FIN
Tekstitelevision sivuja voidaan varastoida enintään neljä.
1
Valitse LIST -asetus.
Tulos:
Neljä 3-numeroista lukua tulee näkyviin eri väreillä
ruudun alareunaan.
2
Paina sen väristä painiketta, joka vastaa korvattavaa sivua.
3
Aseta uusi sivunumero numeropainikkeita käyttäen.
4
Toista vaiheet 2 ja 3 jokaiselle varastoitavalle sivulle käyttämällä
joka kerralla eri väristä painiketta.
5
Paina
➣
(tallenna)-painiketta, kunnes vastaavat lohkot vilkkuvat.
-painiketta käytetään, kun kytketään:
◆ LIST-moodi
◆ FLOF-moodi
Kuvien katsominen ulkoisista lähteistä
Kun olet liittänyt erilaiset audio- ja videojärjestelmät, voit katsella
eri lähteitä valitsemalla sopivan sisäänmenon.
1
Tarkasta, että kaikki tarvittavat liitännät on suoritettu.
2
Kytke televisio päälle ja tarvittaessa, paina VIDEO ( )-painiketta
yhden tai useamman kerran, kunnes haluttu sisäänmeno tulee
näkyviin.
➢
➢
32
Riippuen valitusta lähteestä kuvat voivat ilmestyä
automaattisesti.
Katsoaksesi televisio-ohjelmia uudelleen paina TV (
painiketta ja valitse tarvittavan kanavan numero.
)-
N_KS9A(03132A)FIN
2/18/04
12:02 PM
Page 33
Yhdistäminen audio-/video-tulo-/lähtöliitäntään
➢
Oman vastaanottimesi liitännät saattavat poiketa tässä esitetyistä, sillä
liitännät ovat mallikohtaisia.
TV:n takapaneeli
AV-kaapeli
(mallikohtainen vaihtoehto)
(mallikohtainen vaihtoehto)
FIN
VCR
VIDEO
OUTPUT
AUDIO
INPUT
Dekooderi/
Videopelilaite
Videolevysoitin
VIDEO AUDIO
MONITOR
-OUT
Videonauhuri
INPUT
Satelliittivastaanotin
(MONO)
VIDEO L-AUDIO-R
MONITOR
-OUT
INPUT
➢
Vastaanottimen takapaneelin audio-/video-liitäntä on
tarkoitettu RGB-värijärjestelmää käyttäville laitteille.
TV:n etupaneeli (tai sivupaneeli)
AV-kaapeli
(mallikohtainen vaihtoehto)
(mallikohtainen vaihtoehto)
Videonauhuri
Videolevysoitin
Dekooderi/
Videopelilaite
➢
◆ Television etupaneelin (tai sivupaneelin) audio/ - videoliitin
on tarkoitettu laitteille, kuten videokameroille,
videolevysoittimille ja tietyille videopelilaitteille.
◆ Kun vastaanottimen sekä etu- (tai sivu-) että takapaneelin liittimiin on yhdistetty ulkoiset laitteet,
etupaneelin (tai sivupaneelin) AV-liitäntä on ensisijainen.
33
N_KS9A(03132A)FIN
2/18/04
12:02 PM
Page 34
Automaattinen magnetoinnin poisto värikorjausten poistamiseksi
FIN
Magnetoinnin poistokela on asennettu kuvaputken ympärille, niin sinun ei normaalisti tarvitse poistaa
televisiosta magnetointia manuaalisesti.
Jos televisio siirretään eri paikkaan ja värikorjaukset ilmestyvät kuvaruudulle, täytyy:
◆ Kytkeä televisio pois päältä painamalla “
etupaneelissa
” (ON/OFF) (Päälle/Pois)–painiketta
◆ Irrottaa television pistoke seinäpistorasiasta
◆ Jättää televisiosta virta pois (valmius) noin 30 minuutin ajaksi niin, että automaattinen
magnetoinnin poistotoiminto voidaan aktivoida, ja painetaan sitten POWER (
)-painiketta
kaukosäätimessä.
☛
Jos televisio jätetään yksin, painetaan “
sammuttamiseksi.
” (ON/OFF) (Päälle/Pois)–painiketta television
Vianhaku: ennen yhteydenottoa huoltohenkilöstöön
Ennen yhteydenottoa Samsungin huoltoon suorita seuraavat yksinkertaiset tarkastukset.
Jos et voi ratkaista ongelmaa käyttämällä alla olevia ohjeita, huomioi television malli sekä sarjanumero
ja ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.
Ei ääntä tai kuvaa
◆
◆
◆
◆
Normaali kuva, mutta ei ääntä
◆ Tarkista voimakkuus.
◆ Tarkista onko MUTE
Tarkista, että sähkökaapeli on liitetty seinäpistokkeeseen.
Tarkista, että olet painanut “ ” (ON/OFF) -painiketta.
Tarkista kuvan kontrasti- ja kirkkausasetukset.
Tarkista voimakkuus.
-painiketta painettu kaukosäätimellä.
Ei kuvaa tai mustavalkoinen kuva
◆ Säädä väriasetukset.
◆ Tarkista, että valittu lähetysjärjestelmä on oikea.
Ääni- ja kuvahäiriö
◆ Yritä tunnistaa sähkökoje, joka vaikuttaa televisioon ja siirrä se
kauemmaksi.
◆ Liitä televisio eri sähköpistokkeeseen.
Epäselvä tai luminen kuva,
Vääristynyt ääni
◆ Tarkista antennin suunta, sijainti ja liitännät.
Tämä häiriö johtuu usein sisäantennin käytöstä.
Kaukosäätimen virhetoiminnot
◆ Vaihda kaukosäätimen paristot.
◆ Puhdista kaukosäätimen yläkulma (lähetysikkuna).
◆ Tarkista pariston nastat.
34
N_KS9A(03132A)FIN
2/18/04
12:02 PM
Page 35
Merkintöjä
FIN
35
N_KS9A(03132A)FIN
2/18/04
12:02 PM
Page 36
- MYYNNIN JÄLKEINEN PALVELU
- Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai myyntiedustajaan,
jos epäilet television olevan viallinen.
ELECTRONICS
AA68-03132A-01
Download PDF

advertising