Samsung | LE46N73BD | Samsung LE32N73BD Bruksanvisning

LCD TV
Contact SAMSUNG WORLD-WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products,
please contact the SAMSUNG customer care centre.
Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter,
är du välkommen att kontakta Samsung Support.
Ota yhteyttä Samsungiin
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita
voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.
Country
Customer Care Center
LE32N7
LE40N7
LE46N7
Web Site
BELGIUM
02 201 2418
www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC
844 000 844
www.samsung.com/cz
DENMARK
38 322 887
www.samsung.com/dk
FINLAND
09 693 79 554
www.samsung.com/fi
FRANCE
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - 121213 (€ 0,12/Min)
www.samsung.de
HUNGARY
06 40 985 985
www.samsung.com/hu
ITALIA
199 153 153
www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
www.samsung.lu
NETHERLANDS
0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)
www.samsung.com/nl
NORWAY
231 627 22
www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80 8 200 128
www.samsung.com/pt
RUSSIA
8-800-200-0400
www.samsung.ru
SLOVAKIA
0850 123 989
www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
www.samsung.com/es
SWEDEN
08 585 367 87
www.samsung.com/se
U.K
0870 242 0303
www.samsung.com/uk
UKRAINE
8-800-502-0000
www.samsung.com/ur
Owner’s Instructions
Before operating the unit,
please read this manual thoroughly,
and retain it for future reference.
ON-SCREEN MENUS
PC DISPLAY
PICTURE IN PICTURE (PIP)
TELETEXT
Register your product at www.samsung.com/global/register
BN68-01007W-01
BN68-01007W-01Cover.indd 1
2006-08-24
11:37:11
Precautions When Displaying a Still Image
A still image may cause permanent damage to the TV screen.
• Do not display a still image on the LCD panel for more than 2 hours as it can cause screen image retention.
This image retention is also known as "screen burn".
To avoid such image retention, reduce the degree of brightness and contrast of the screen when displaying a still image.
•
Watching the LCD TV in 4:3 format for a long period of time may leave traces of borders displayed on the left, right and center of the screen caused by the
difference of light emission on the screen. Playing a DVD or a game console may cause a similar effect to the screen. Damages caused by the above effect are
not covered by the Warranty.
• Displaying still images from Video games and PC for longer than a certain period of time may produce partial after-images.
To prevent this effect, reduce the ‘brightness’ and ‘contrast’ when displaying still images.
Att tänka på vid visning av stillbild
Stillbilden kan orsaka permanenta skador på bildskärmen.
• Visa inte en stillbild på skärmen i mer än två timmar, eftersom det kan leda till att bilden ligger kvar på skärmen.
Att bilden på skärmen behålls kallas även “bildskärmsbränning”.
Du kan undvika att bilden behålls genom att minska på ljusstyrkan och kontrasten på bildskärmen när du visar stillbilder.
•
Användning av LCD TV:n i 4:3-format under en längre tid kan lämna spår av kanterna till vänster, höger och mitt på skärmen vilket orsakas av skillnaden i
ljusstrålning i skärmen. Uppspelning av en DVD eller tv-spel kan orsaka samma effekter på skärmen. Skador som orsakas av det som beskrivs ovan täcks inte
av garantin.
• Visning av stillbilder från tv-spel och datorer längre stunder kan skapa delvisa efterbilder.
För att förhindra detta ska du minska på ljusstyrka och kontrast vid visning av stillbilder.
Varoituksia pysäytyskuvan käytöstä
Pysäytyskuva voi vaurioittaa television kuvaruutua pysyvästi.
• Älä pidä nestekidetelevision kuvaruudussa pysäytyskuvaa 2 tuntia kauempaa, koska tällöin kuva voi jäädä ruutuun pysyväksi jäännöskuvaksi.
Jäännöskuvaa kuvataan myös “kuvan palamiseksi kuvaruutuun”.
Kun kuvaruudussa on pysäytyskuva, vähennä kirkkautta ja kontrastia, jottei jäännöskuvaa pääsisi muodostumaan.
•
LCD-television pitkäaikainen katselu 4:3 kuvasuhteella saattaa jättää kuvaruudulle reunuksia, jotka johtuvat valon säteilyn
eroavuudesta kuvaruudulla. DVD:n tai pelin toisto saattaa aiheuttaa samanlaisen vaikutuksen näytöllä.
Takuu ei kata tästä syystä syntyneitä vaurioita.
• Videopelien ja pc:n still-kuvien määrätyn ajan ylittävä näyttö saattaa aiheuttaa osittaisia jälkikuvia.
Voit estää tämän ilmiön vähentämällä kuvaruudun kirkkautta ja kontrastia, jos katselet pitkään pysäytyskuvia.
© 2006 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
Still.indd 1
2006-07-20
8:09:49
English
Contents
CONNECTING AND PREPARING YOUR TV
SETTING THE SOUND
List of Parts .......................................................................................3
Installing the Stand .......................................................................3
Installing the Wall Mount Kit................................................3
Viewing the Control Panel..........................................................4
Viewing the Connection Panel .................................................5
Viewing the Remote Control .....................................................7
Installing Batteries in the Remote Control ...........................7
Switching On and Off...................................................................8
Placing Your Television in Standby Mode .............................8
Plug & Play .......................................................................................8
Changing the Sound Standard ...........................................18
Adjusting the Sound Settings .............................................18
Setting the TruSurround XT (SRS TSXT) ...........................18
Adjusting the Volume Automatically ................................19
Selecting the Internal Mute..................................................19
Listening to the Sound of the Sub Picture......................19
Resetting the Sound Settings to the
Factory Defaults ........................................................................20
Connecting Headphones ......................................................20
Selecting the Sound Mode ...................................................20
SETTING THE CHANNELS
SETTING THE TIME
Storing Channels Automatically ..............................................9
Storing Channels Manually ........................................................9
Setting the Channel Manager................................................... 10
Activating the Child Lock ......................................................11
Sorting the Stored Channels ..................................................... 11
Assigning Channels Names ....................................................... 12
Fine Tuning Channel Reception ............................................... 12
Setting and Displaying the Current Time ........................20
Setting the Sleep Timer..........................................................21
Switching the Television
On and Off Automatically .....................................................21
SETTING THE OTHERS
SETTING THE PICTURE
Changing the Picture Standard ................................................ 13
Adjusting the Custom Picture ................................................... 13
Changing the Colour Tone ......................................................... 14
Adjusting the Color Tone with the Preferred
Color Component .......................................................................... 14
Resetting the Picture Settings to the
Factory Defaults ............................................................................. 15
Changing the Picture Size .......................................................... 15
Changing the Auto Wide (4:3) .................................................. 15
Digital Noise Reduction .............................................................. 16
DNIe Demo (Digital Natural Image engine)......................... 16
Changing the Colour Space ....................................................... 16
Freezing the Current Picture ..................................................... 16
Viewing the Picture In Picture (PIP) ........................................ 17
Choosing Your Language ......................................................22
Using Game Mode ...................................................................22
Setting the Blue Screen Mode /
Selecting the Melody ................................................................23
Using the Energy Saving Feature .......................................23
Setting the Blue Eye ................................................................23
Selecting the Source ...............................................................24
Editing the Input Source Names ........................................24
English-1
BN68-01007W-00Eng.indd 1
2006-08-09
7:17:01
WISELINK
USING THE TELETEXT FEATURE
Using the WISELINK Function ..............................................25
Using the WISELINK Menu ....................................................26
Using the PHOTO (JPEG) List ................................................26
Viewing Photo File Information ..........................................28
Selecting a Photo and Slide Show .....................................28
Rotating .......................................................................................29
Zooming-in .................................................................................30
Copying Image Files ................................................................31
Deleting Image Files ...............................................................31
Printing a Photo ........................................................................32
Using the MP3 List ...................................................................32
Copying Music Files .................................................................33
Deleting Music Files ................................................................33
Using the Setup Menu ...........................................................34
Teletext Decoder ......................................................................46
Displaying the Teletext Information..................................46
Selecting a Specific Teletext Page ......................................47
Using Fastext to Select a Teletext Page............................47
Setting Up Your Remote Control ........................................48
Remote Control Codes ...........................................................50
SETTING THE PC
Setting up Your PC Software
(Based on Windows XP).............................................................53
Display Modes ...........................................................................53
Setting the PC ............................................................................54
RECOMMENDATIONS FOR USE
USING THE DTV FEATURE
Previewing the DTV Menu System ........................................35
Updating the Channel List Automatically ............................ 35
Updating the Channel List Manually ................................36
Editing Your Favourite Channels .............................................. 36
Selecting Channel Manager ...................................................... 37
Displaying Programme Information ....................................... 38
Viewing the EPG (Electronic Programme Guide)
Information ...................................................................................... 38
Using the Scheduled List ............................................................ 39
Setting the Default Guide .......................................................... 39
Viewing All Channels and Favourite Channels ................... 40
Choosing Your Language ........................................................... 40
Selecting the Subtitle Language ............................................. 41
Selecting the Audio Language ................................................. 41
Selecting the Teletext Language ............................................. 41
Adjusting the Translucency Level.......................................42
Setting up the Parental Lock ..................................................... 42
Setting the Subtitle ....................................................................... 43
Setting the Subtitle Mode .......................................................... 43
Selecting the Preferred Language
(Subtitle, Audio or Teletext) ....................................................... 43
Viewing Product Information.................................................... 44
Checking the Signal Information ............................................. 44
Upgrading the Software (Option) ........................................... 44
Viewing Common Interface ....................................................... 45
Selecting the CI (Common Interface) Menu ........................ 45
Resetting ........................................................................................... 45
Using the Anti-Theft Kensington Lock .............................55
Troubleshooting:
Before Contacting Service Personnel ...............................55
Technical and Environmental Specifications ................56
Symbol
Press
Important
Note
One-Touch
Button
English-2
BN68-01007W-00Eng.indd 2
2006-08-09
7:17:07
List of Parts
Please make sure the following items are included with your LCD TV.
If any items are missing, contact your dealer.
M4 X L16
Remote Control &
Batteries (AAA x 2)
Power Cord
Œ Owner’s Instructions
Cover-Bottom
Stand Screw X 4
ΠWarranty card
Stand
Cleaning Cloth
ΠRegistration Cards
ΠSafety Guide
Warranty card / Safety Guide / Registration Cards (Not available in all locations)
The stand and stand screw may not be included depending on the model.
Installing the Stand
<2>
1.
2.
3.
<3>
Place the TV faced down on a soft cloth or cushion on a table.
Put the stand into the hole at the bottom of the TV.
Insert screw into the hole indicated and tighten.
The stand is installed for models with the screen size of 40 inch and above.
Installing the Wall Mount Kit
Wall mount items (sold separately) allow you to mount the TV on the
wall.
For detailed information on installing the wall mount, see the
instructions provided with the Wall Mount items. Contact a
technician for assistance when installing the wall mounted bracket.
Samsung Electronics is not responsible for any damage to the
product or injury to yourself or others
if you elect to install the TV on your own.
Remove the stand and cover the bottom hole with a cap and fasten with
two screws.
English-3
BN68-01007W-00Eng.indd 3
2006-08-09
7:17:07
Viewing the Control Panel
The product colour and shape may vary depending on the model.
SOURCE
Toggles between all the available input sources
(TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Component, PC, HDMI1, HDMI2,
DTV). In the on-screen menu, use this button as you use the
ENTER button on the remote control.
MENU
Press to see an on-screen menu of your TV’s features.
Press to change channels.
In the on-screen menu, use the
buttons
as you use the and buttons on the remote
control. (Without the Remote Control, you can turn
on the TV by using the Channel buttons.)
Speakers
(Power)
Press to turn the TV on and off.
Press to decrease or increase the volume.
In the on-screen menu, use the
buttons
as you use the and buttons on the remote control.
Power Indicator
Blinks and turns off when the power is on and lights
up in stand-by mode.
Remote Control Sensor
Aim the remote control towards this spot on the TV.
English-4
BN68-01007W-00Eng.indd 4
2006-08-09
7:17:09
Viewing the Connection Panel
[Rear Panel Jacks]
[Side Panel Jacks]
Power Input
Whenever you connect an external device to your TV, make sure that power on the unit is turned off.
When connecting an external device, match the colour of the connection terminal to the cable.
Connecting an Aerial or Cable Television Network
To view television channels correctly, a signal must be received by the set from one of the following sources:
- An outdoor aerial / A cable television network / A satellite network
Connecting HDMI/DVI
- Supports connections between HDMI-connection-enabled AV devices (Set-Top Boxes, DVD players, AV receivers and digital TVs).
- No additional Audio connection is needed for an HDMI to HDMI connection.
What is HDMI?
- “High Definition Multimedia Interface” allows the transmission of high definition digital video data and multiple
channels of digital audio ( 5.1 channels).
- The HDMI/DVI terminal supports DVI connection to an extended device with the appropriate cable (not supplied).
The difference between HDMI and DVI is that the HDMI device is smaller in size, has the HDCP
(High Bandwidth Digital Copy Protection) coding feature installed, and supports multi - channel digital audio.
You should use the DVI-to-HDMI cable or DVI-HDMI Adapter for the connection, and the “R - AUDIO - L” terminal on DVI for
sound output.
- When connecting this product via HDMI or DVI to a Set Top Box, DVD Player or Games Console etc, make sure that
it has been set to a compatible video output mode as shown in the table below.
Failure to observe this may result in picture distortion, image breakup or no picture.
Supported modes for DVI or HDMI
50 Hz
60 Hz
Component
480i
X
X
O
480p
O
O
O
576i
X
X
O
576p
O
X
O
720p
O
O
O
1080i
O
O
O
- Do not attempt to connect the HDMI/DVI connector to a PC or Laptop Graphics Card.
(This will result in a blank screen being displayed)
English-5
BN68-01007W-00Eng.indd 5
2006-08-09
7:17:10
Connecting Set-Top Box, VCR or DVD
- Connect the VCR or DVD SCART cable to the SCART connector of the VCR or DVD.
- If you wish to connect both the Set-Top Box and VCR (or DVD), you should connect the Set-Top Box to the VCR (or DVD) and connect
the VCR (or DVD) to your set.
Connecting External A/V Devices
- Connect RCA or S-VIDEO cable to an appropriate external A/V device such as VCR, DVD or Camcorder.
- Connect RCA audio cables to “R - AUDIO - L” on the rear of your set and the other ends to corresponding audio out connectors
on the A/V device.
- Headphone may be connected to the headphone output ( ) on the rear of your set.
While the headphone is connected, the sound from the built-in speakers will be disabled.
SERVICE
- Service connection for qualified service engineer.
Connecting AUDIO
- Connect RCA audio cables to “R - AUDIO - L” on the rear of your set and the other ends to corresponding audio in
connectors on the Amplifier or DVD Home Theater.
Connecting Computer
- Connect the D- Sub cable (optional) to “PC (PC IN)” on the rear of your set and the other end to the Video Card of your computer.
- Connect the stereo audio cable (optional) to “AUDIO (PC IN)” on the rear of your set and the other end to “Audio Out” of the
sound card on your computer.
Connecting Component Devices (DTV/DVD)
- Connect component video cables (optional) to component connector (“PR”, “PB”, “Y”) on the rear of your set and the other
ends to corresponding component video out connectors on the DTV or DVD.
- If you wish to connect both the Set-Top Box and DTV (or DVD), you should connect the Set-Top Box to the DTV (or DVD)
and connect the DTV (or DVD) to component connector (“PR”, “PB”, “Y”) on your set.
- The PR, PB and Y connectors on your component devices (DTV or DVD) are sometimes labeled Y, B-Y and R-Y or Y, Cb and Cr.
- Connect RCA audio cables (optional) to “R - AUDIO - L” on the rear of your set and the other ends to corresponding audio
out connectors on the DTV or DVD.
- This LCD TV displays its optimum picture resolution in 720p mode.
- This LCD TV displays its maximum picture resolution in 1080i mode.
Kensington Lock
- The Kensington lock (optional) is a device used to physically fix the system when used in a public place.
- If you want to use a locking device, contact the dealer where you purchased the TV.
- The place of the Kensington Lock may be different depending on its model.
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
- Connect to a Digital Audio Component.
Connecting CI (Common Interface) CARD
Please insert
the card as
shown
CI CARD
TV Rear Panel
- When not inserting "CI CARD" in some channels,
"Scrambled Signal" is displayed on the screen.
- The pairing information containing a telephone number,
CI CARD ID, Host ID, and other information will be
displayed
in about 2~3 minutes. If an error message is displayed,
please contact your service provider.
- When the channel information configuration has finished,
the message "Updating Completed" is displayed,
indicating that the channel list is now updated.
You must obtain a CI CARD from a local cable service provider.
Remove the CI CARD by carefully pulling it out with your
hands since dropping the CI CARD may cause damage to it.
Service Port
- Service connection for qualified service engineer.
English-6
BN68-01007W-00Eng.indd 6
2006-08-09
7:17:11
Viewing the Remote Control
Selects a target device to be
controlled by the Samsung remote control
(TV, DVD, STB, CABLE, VCR)
(Refer to page 48~52)
Television Standby button
Number buttons for direct
channel access
One/Two-digit channel selection
It displays "Channel Manager"
on the screen.
Selects the TV and DTV mode directly
VCR/DVD Functions
Rewind, Stop, Play/Pause,
Fast/Forward
Volume increase
Volume decrease
P : Next channel
P : Previous channel
Exit the OSD
Control the cursor in the menu
Use to see information on the
current broadcast
Picture size selection
Digital subtitle display
Sound mode selection
SRS TSXT selection
When your remote does not work, change
the batteries and press the “RESET” button for
2-3 seconds before use.
Teletext Functions
Exit from the Teletext display
Temporary sound switch-off
Teletext index
Menu display and
change confirmation
Electronic Program Guide (EPG) display
Teletext hold
Teletext size selection
Picture-In-Picture On / Off
Teletext sub page
Picture freeze
Picture effect selection
P : Teletext next page
P : Teletext previous page
Sound effect selection
Teletext cancel
SET: Adjusts 5 separate devices - TV, DVD,
STB, CABLE, or VCR.
Teletext reveal
When pressing this button, a number of
buttons on the remote control
(e.g. Selects a target device, volume, channel
and MUTE buttons) light up for a few seconds
and then turn off to save power. This function
is to conveniently use the remote control at
night or when dark.
Fastext topic selection
Teletext mode selection (LIST/FLOF)
Alternately select Teletext, Double, or Mix.
Teletext store
Available source selection
Previous channel
DTV menu display
This function enables you to load saved
photo (JPEG) and audio files (MP3)
and to view or play them on the TV.
The performance of the remote control may be affected by bright light.
This is a special remote control for the visually impaired, and has Braille points
on the Power, Channel and Volume buttons.
Installing Batteries in the Remote Control
1.
Lift the cover at the back of the remote control upward as shown in the figure.
2.
Install two AAA size batteries.
Make sure to match the “+” and “–” ends of the batteries with the diagram inside the compartment.
3.
Replace the cover.
Remove the batteries and store them in a cool, dry place if you won’t be using the remote control
for a long time. The remote control can be used up to about 23 feet from the TV.
(Assuming typical TV usage, the batteries last for about one year.)
If the remote control doesn’t work, check the following:
1. Is the TV power on?
2. Are the plus and minus ends of the batteries reversed?
3. Are the batteries drained?
4. Is there a power outage, or is the power cord unplugged?
5. Is there a special fluorescent light or neon sign nearby?
English-7
BN68-01007W-00Eng.indd 7
2006-08-09
7:17:12
Switching On and Off
The mains lead is attached to the rear of your set.
1.
Plug the mains lead into an appropriate socket.
The standby indicator lights up on the front of the set.
2.
Press the
button on the front of the set.
You also can press the POWER
button or the TV/DTV button on the remote control to turn the TV on.
The programme that you were watching last is reselected automatically.
3.
Press the numeric button (0~9) or channel up/down (
button on the right side of the set.
/
) button on the remote control or
When you switch the set on for the very first time, you will be asked to choose language in which the menus are to be displayed.
4.
To switch your set off, press the POWER
button again.
Placing Your Television in Standby Mode
Your set can be placed in standby mode in order to reduce the power consumption. The standby mode can be useful when you wish
to interrupt viewing temporarily (during a meal, for example).
1.
Press the POWER
button on the remote control.
The screen is turned off and a blue standby indicator appears on the front of your set.
2.
To switch your set back on, simply press the POWER
, numeric buttons (0~9) or channel up/down (
/
) button again.
Do not leave your set in standby mode for long periods of time (when you are away on holiday, for example).
It is best to unplug the set from the mains and aerial.
Plug & Play
When the TV is initially powered on, several basic settings proceed automatically and
subsequently. The following settings are available.
1.
Press the POWER
button on the remote control.
The message “Start Plug & Play” is displayed with “OK” selected.
2.
Select the appropriate language by pressing the
Press the ENTER button to confirm your choice.
3.
The message “Check antenna input.” is displayed with “OK” selected.
Press the ENTER button.
or
button.
Please check that the antenna cable is connected correctly.
4.
Select the appropriate country by pressing the or
Press the ENTER button to confirm your choice.
button.
5.
The “Auto Store” menu is displayed with the “Start” selected.
Press the ENTER button.
The channel search will start and end automatically.
After all the available channels are stored, the “Clock Set” menu appears.
Press the ENTER button at any time to interrupt the memorization process.
6.
Press the ENTER button.
Select the “Hour” or “Minute” by pressing the or button.
Set the “Hour” or “Minute” by pressing the or button.
7.
Press the ENTER button to confirm your setting.
The DTV channel scan menu appears and the DTV channel is automatically updated.
You can also set the hour and minute by pressing the number buttons on the remote control.
If the DTV channel is updated, the Source in the source list of the Input menu is
automatically changed to DTV.
For detailed descriptions about DTV channel update, refer to page 35 of this manual.
ΠLanguage: Select your language.
ΠCountry: Select your country.
ΠAuto Store: Automatically scans for and stores channels available in the local area.
ΠClock Set: Sets the current time for the TV clock.
English-8
BN68-01007W-00Eng.indd 8
2006-08-09
7:17:15
If you want to reset this feature...
1.
Press the MENU button to display the menu.
Press the or button to select “Setup”, then press the ENTER button.
2.
Press the ENTER button again, to select “Plug & Play”.
3.
The message “Start Plug & Play” is displayed.
- Storing Channels Automatically
- Storing Channels Manually
Storing Channels Automatically
You can scan for the frequency ranges available to you (and availability depends on your country).
Automatically allocated programme numbers may not correspond to actual or desired programme numbers.
However, you can sort numbers manually and clear any channels you do not wish to watch.
1.
Press the MENU button to display the menu.
Press the or button to select “Channel”, then press the ENTER button.
2.
Press the ENTER button to select “Country”.
3.
Select the appropriate country by pressing the or
Press the ENTER button to confirm your choice.
4.
Press the
5.
Press the ENTER button.
or
button.
button to select “Auto Store”, then press the ENTER button.
The TV will begin memorizing all of the available channels.
Press the ENTER button at any time to interrupt the memorization process and return to the “Channel” menu.
6.
After all the available channels are stored, the “Sort” menu appears.
Storing Channels Manually
You can store up to 100 channels, including those received via cable networks.
When storing channels manually, you can choose:
Whether or not to store each of the channels found.
The programme number of each stored channel which you wish to identify.
1.
Press the MENU button to display the menu.
Press the or button to select “Channel”, then press the ENTER button.
2.
Press the
3.
Press the ENTER button to select “Programme”.
or
button to select “Manual Store”, then press the ENTER button.
4.
To assign a programme number to a channel, find the correct number by pressing the
then press the ENTER button.
or
button and
You can also set a programme number by pressing the number buttons on the remote control.
English-9
BN68-01007W-00Eng.indd 9
2006-08-09
7:17:17
5.
Press the
or
button to select “Colour System”, then press the ENTER button.
6.
Select the colour standard required by pressing the
7.
Press the
8.
Select the sound standard required by pressing the
or
or
button then, press the ENTER button.
button to select “Sound System”, then press the ENTER button.
or
button, then press the ENTER button.
If there is an abnormal sound or no sound, re-select the sound system required.
9.
If you know the number of the channel to be stored, press the or button to select “Channel”.
Press the ENTER button.
Select C (Air channel) or S (Cable channel) by pressing the or button. Press the
button to select channel.
Select the required number by pressing the or button and then press the ENTER button.
Channel mode: P (Programme mode), C (Air channel mode), S (Cable channel mode)
You can also set a channel number by pressing number buttons on the remote control.
10. If you do not know the channel numbers, press the or button to select “Search”.
Press the ENTER button. Search by pressing the or button and then press the ENTER button.
11. Press the
or
button to select “Store”. Press the ENTER button to select “OK”.
12. Repeat steps 3 to 11 for each channel to be stored.
ΠProgramme: Selects a program number for the channel.
ΠColour System: Sets the colour supporting system.
ΠSound System: Sets the sound supporting system.
ΠChannel: Selects a channel.
ΠSearch: Scans for the frequency value for the channel.
ΠStore: Saves your settings.
Setting the Channel Manager
Set the channels according to your preference.
You can easily delete, add, or lock the channel you want.
1.
Press the MENU button to display the menu.
Press the or button to select “Channel”, then press the ENTER button.
2.
Press the
3.
Press the ENTER button again, to select “Channel Manager”.
or
button to select “Channel Manager”, then press the ENTER button.
Press the
Press the or button to select the undesired channel, then press the
ENTER button to cancel.
6.
Repeat steps 5 for each channel to be selected or canceled
7.
button to select “
” line.
4.
5.
Press the EXIT button to exit.
“
” is active when “Child Lock” is selected to “On”.
You can select these options by
simply pressing the CH MGR button
on the remote control.
English-10
BN68-01007W-00Eng.indd 10
2006-08-09
7:17:18
Activating the Child Lock
This feature allows you to prevent unauthorized users, such as children, from watching
unsuitable programmes by muting out video and audio. Child Lock cannot be released using
the buttons on the side.
Only the remote control can release the Child Lock setting, so keep the remote control away
from children.
1.
Press the MENU button to display the menu.
Press the or button to select “Channel”, then press the ENTER button.
2.
Press the
or
button to select “Channel Manager”, then press the ENTER button.
3.
Press the
or
button to select “Child Lock”, then press the ENTER button.
4.
Press the or button to select “On”.
Press the ENTER button.
5.
Press the
or
6.
Press the
button to select “
7.
Press the or button to select the channels you want to lock, then
press the ENTER button.
8.
Repeat steps 7 for each channel to be locked or unlocked.
9.
Press the EXIT button to exit.
button to select “Channel Manager”,then press the ENTER button.
” line.
Select “On” or “Off” in “Child Lock” to easily turn the channels which
selected on “ ” to be active or inactive.
Sorting the Stored Channels
You can exchange the numbers of two channels, in order to:
Modify the numeric order in which the channels have been
automatically stored.
Give easily remembered numbers to the channels that you watch most often.
1.
Press the MENU button to display the menu.
Press the or button to select “Channel”, then press the ENTER button.
2.
Press the
3.
Select channel number that you wish to change by pressing the
repeatedly. Press the ENTER button.
4.
Press the or button to move to the position in which you would like to change and then
press the ENTER button.
5.
Repeat steps 3 to 4 for another channel to be sorted.
6.
Press the EXIT button to exit.
or
button to select “Sort”, then press the ENTER button.
or
button
The selected channel number and name are moved to right side.
The selected channel is exchanged with the one previously stored to the chosen number.
English-11
BN68-01007W-00Eng.indd 11
2006-08-09
7:17:19
Assigning Channels Names
Channel names will be assigned automatically when channel information is broadcast.
These names can be changed, allowing you to assign new names.
1.
Press the MENU button to display the menu.
Press the or button to select “Channel”, then press the ENTER button.
2.
Press the
3.
If necessary, select the channel to be assigned to a new name by
pressing the or button. Press the ENTER button.
or
button to select “Name”, then press the ENTER button.
The selection bar is displayed around the name box.
4.
To...
Then...
Select a letter, number or symbol
Press the
or
Move on the next letter
Press the
button
Move back the previous letter
Press the
button
Confirm the name
Press the ENTER button
button
The characters available are :
Letters of the alphabet (A~Z) / Numbers (0~9) / Special characters ( -, space)
5.
Repeat steps 3 to 4 for each channel to be assigned to a new name.
6.
Press the EXIT button to exit.
Fine Tuning Channel Reception
Use fine tuning to manually adjust a particular channel for optimal reception.
1.
Use the number buttons to directly select the channel that you want to fine tune.
2.
Press the MENU button to display the menu.
Press the or button to select “Channel”, then press the ENTER button.
3.
Press the
4.
Press the or button to adjust the fine tuning.
Press the ENTER button.
5.
or
button to select “Fine Tune”, then press the ENTER button.
Press the EXIT button to exit.
Fine tuned channels that have been saved are marked with an asterisk “*” on the right-hand side of the
channel number in the channel banner. And the channel number turns red.
To reset the fine-tuning, select “Reset” by pressing the
or
button and then press the ENTER button.
English-12
BN68-01007W-00Eng.indd 12
2006-08-09
7:17:20
Changing the Picture Standard
You can select the type of picture which best corresponds to your viewing requirements.
You can also press the P.MODE
button on the remote control
to select one of the picture
settings.
1.
Press the MENU button to display the menu.
Press the or button to select “Picture”, then press the ENTER button.
2.
Press the ENTER button again, to select “Mode”.
Press the ENTER button again.
3.
Press the or
button to select the desired picture effect.
Press the ENTER button.
4.
Press the EXIT button to exit.
Œ
Œ
Œ
Œ
Dynamic: Selects the picture for high-definition in a bright room.
Standard: Selects the picture for optimum display in a normal environment.
Movie: Selects the picture for comfortable display in a dark room.
Custom: Select to view your favorite display settings.
(Refer to “Adjusting the Custom Picture”)
The Picture mode must be adjusted separately for each input source.
You can return to the factory defaults picture settings by selecting the “Reset”.
(Refer to “Resetting the Picture Settings to the Factory Defaults” on page 15)
Adjusting the Custom Picture
Your set has several settings which allow you to control picture quality.
1.
To select the desired picture effect, follow the “Changing the Picture Standard”
instructions number 1 to 3.
2.
Press the or button to select a particular item.
Press the ENTER button.
3.
Press the or button to decrease or increase the value of a particular item.
Press the ENTER button.
4.
Press the EXIT button to exit.
ΠContrast: Adjusts the lightness and darkness between objects and the background.
ΠBrightness: Adjusts the brightness of the whole screen.
ΠSharpness: Adjusts the outline of objects to either sharpen them or make them more dull.
ΠColour: Adjusts the colours, making them lighter or darker.
ΠTint (NTSC only): Adjusts the colour of objects, making them more red or green for a more natural look.
The adjusted values are stored according to the selected Picture mode.
In PC Mode, Only “Contrast”, “Brightness” and “Colour” can be adjusted
English-13
BN68-01007W-00Eng.indd 13
2006-08-09
7:17:21
Changing the Colour Tone
You can select the most comfortable colour tone to your eyes.
1.
To select the desired picture effect, follow the “Changing the Picture Standard”
instructions number 1 to 3 on page 13.
2.
Press the
3.
Press the or button to select the desired colour tone setting.
Press the ENTER button.
or
button to select “Colour Tone”, then press the ENTER button.
4.
Press the EXIT button to exit.
ΠCool2: Makes the colour temperature bluer
than “Cool1” menu.
ΠCool1: Makes whites bluish.
ΠNormal: Keeps whites white.
ΠWarm1: Makes whites reddish.
ΠWarm2: Makes the colour temperature
redder than “Warm1” menu.
The adjusted values are stored according to the selected Picture mode.
Adjusting the Color Tone with the Preferred Color Component
You can adjust a picture’s color tone with your preferred color component.
1.
To select the desired picture effect, follow the “Changing the Picture Standard”
instructions number 1 to 3 on page 13.
2.
Press the
3.
Press the or button to select a particular item.
Press the ENTER button.
4.
Press the or button to decrease or increase the value of a
particular item. Press the ENTER button.
5.
Press the EXIT button to exit.
ΠR Contrast:
ΠG Contrast:
ΠB Contrast:
ΠR Brightness:
ΠG Brightness:
ΠB Brightness:
ΠReset:
or
button to select “Colour Manager”, then press the ENTER button.
Lightens or intensifies the red component of the border between
objects and the background.
Lightens or intensifies the green component of the border between
objects and the background.
Lightens or intensifies the blue component of the border between
objects and the background.
Adjusts the brightness of the red component for the entire screen.
Adjusts the brightness of the green component for the entire screen.
Adjusts the brightness of the blue component for the entire screen.
Resets all settings to the defaults.
You cannot select a "Colour Tone" in the "Colour Manager".
English-14
BN68-01007W-00Eng.indd 14
2006-08-09
7:17:22
Resetting the Picture Settings to the Factory Defaults
You can return to the factory defaults picture settings.
1.
To select the desired picture effect, follow the “Changing the Picture Standard”
instructions number 1 to 3 on page 13.
2.
Press the or button to select “Reset”, then press the ENTER button.
3.
Press the EXIT button to exit.
The “Reset” will be set for each picture mode.
Changing the Picture Size
You can select the picture size which best corresponds to your viewing requirements.
You can select these options
by simply pressing the P.SIZE
button on the remote control.
1.
Press the MENU button to display the menu.
Press the or button to select “Picture”, then press the ENTER button.
2.
Press the or button to select “Size”, then press the ENTER button.
3.
Select the required option by pressing the or button.
Press the ENTER button.
4.
Press the EXIT button to exit.
ΠAuto Wide: Automatically adjusts the picture size to the "16:9" aspect ratio.
Π16:9: Adjusts the picture size to 16:9 appropriate for DVDs or wide broadcasting.
ΠWIDE 4:3 : Magnify the size of the picture more than 4:3.
ΠZoom: Magnifies the 16:9 wide picture (in the vertical direction) to fit the screen size.
Π4:3: This is the default setting for a video movie or normal broadcasting.
“Auto Wide” function is available only in "TV", "Ext.1", "Ext.2", "AV", "S-Video" and "DTV" mode.
In PC Mode, only “16:9” and “4:3” mode can be adjusted.
Zoom : Select
by pressing the or buttons. Use the or button to move the
picture up and down. After selecting
, use the or button to magnify or reduce the
picture size in the vertical direction.
WIDE 4:3 : Move the screen up/down using the or button after selecting the
by pressing the or ENTER button.
Changing the Auto Wide (4:3)
Ajusts the display picture size to 4:3 appropriate for input signal
1.
Press the MENU button to display the menu.
Press the or button to select “Picture”, then press the ENTER button.
2.
Press the or button to select “Auto Wide (4:3)”, then press the ENTER button.
3.
Select the required option by pressing the or button.
Press the ENTER button.
4.
Press the EXIT button to exit.
These functions don’t work in "Component", "HDMI1", "HDMI2" and "PC" mode.
Π16:9: Adjusts the picture size to 16:9 appropriate for DVDs or wide broadcasting.
ΠWIDE 4:3 : Magnify the size of the picture more than 4:3.
ΠZoom: Magnifies the 16:9 wide picture (in the vertical direction) to fit the screen size.
Π4:3: This is the default setting for a video movie or normal broadcasting.
English-15
BN68-01007W-01Eng.indd 15
2006-08-25
2:01:44
Digital Noise Reduction
If the broadcast signal received by your TV is weak, you can activate the Digital Noise
Reduction feature to help reduce any static and ghosting that may appear on the screen.
1.
Press the MENU button to display the menu.
Press the or button to select “Picture”, then press the ENTER button.
2.
Press the
3.
Press the or button to select “On” or “Off”.
Press the ENTER button.
4.
Press the EXIT button to exit.
or
button to select “Digital NR”, then press the ENTER button.
DNIe Demo (Digital Natural Image engine)
Samsung’s new technology brings you more detailed images with contrast and white
enhancement. A new image compensation algorithm gives viewers brighter and clearer
images. DNIe technology will match every signal to your eyes. You can see how DNIe
improves the picture by setting DNIe Demo mode to On.
1.
Press the MENU button to display the menu.
Press the or button to select “Picture”, then press the ENTER button.
2.
Press the
3.
Press the or button to select “On” or “Off”.
Press the ENTER button.
4.
Press the EXIT button to exit.
or
button to select “DNIe Demo”, then press the ENTER button.
These functions don’t work in PC mode.
The DNle Demo is designed to show the difference between the regular and DNIe pictures.
By default, the product displays the picture with DNle applied.
Changing the Colour Space
Colour space is a colour matrix composed of red, green, and blue colours.
Select your favorite colour space and experience the world of natural colour.
1.
Press the MENU button to display the menu.
Press the or button to select “Picture”, then press the ENTER button.
2.
Press the
3.
Press the or button to select “Wide” or “Auto”.
Press the ENTER button.
4.
Press the EXIT button to exit.
or
button to select “Colour Space”, then press the ENTER button.
ΠWide : Wide Colour Space offers deep and rich colour tone.
ΠAuto : Auto Colour Space automatically adjusts to natural colour tone based on program
sources.
Freezing the Current Picture
Press the STILL button to freeze a moving picture into a still one.
Press again to cancel.
English-16
BN68-01007W-00Eng.indd 16
2006-08-09
7:17:24
Viewing the Picture In Picture (PIP)
You can display a sub picture within the main picture of set
programme or video input. In this way, you can watch the picture of set programme or video
input from any connected equipment while watching the main picture.
1.
Press the MENU button to display the menu.
Press the or button to select “Picture”, then press the ENTER button.
2.
Press the or button to select “PIP”, then press the ENTER button.
3.
Press the ENTER button again.
Press the or button to select “On”, then press ENTER button.
4.
Press the or button to select “Source”, then press ENTER button.
Select a source of the sub picture by pressing the or button and press the
ENTER button.
5.
Press the or button to select “Swap”.
To interchange the main picture and the sub picture, select “Swap” option and press the
ENTER button.
If the PIP is activated, the size of the main picture turns to “16:9”.
Press the PIP button on the
remote control repeatedly to
activate or deactivate the “PIP”.
The sub picture can serve different source selections based on what the main picture is set to.
The main picture and the sub picture are interchanged.
If main picture is in “PC” mode, “Swap” is not available.
6.
Press the or button to select “Size” of the sub picture and then press the
ENTER button. Select a size of the sub picture by pressing the or button and
then press the ENTER button.
7.
Press the or button to select “Position”, then press the ENTER button.
Select the position of the sub picture by pressing the or button and then press the
ENTER button.
8.
Press the or button to select “Programme” and then press the ENTER button.
You can select the channel that you want to view through sub picture by pressing
the or button. Press the ENTER button.
If main picture is in “PC” mode, “Size” is not available.
The “Programme” can be active when the sub picture is set to TV.
9.
Press the EXIT button to exit.
You may notice that the picture in the PIP window becomes slightly unnatural when you use the main
screen to view a game or karaoke.
ΠSource: Used to select a source of the sub
ΠSize: Used to select a size of the sub picture.
picture.
ΠPosition: Used to move the sub picture.
ΠSwap: Used to interchange the main picture ΠProgramme: Used to Change the sub
and the sub picture.
picture.
PIP Settings (O: PIP operates, X: PIP doesn’t operate)
Sub
TV
Ext.1
Ext.2
AV
S-Video
Component
PC
HDMI1
HDMI2
DTV
TV
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
Ext.1
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
Ext.2
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
AV
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
S-Video
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
Component
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
PC
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
HDMI1
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
HDMI2
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
DTV
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Main
English-17
BN68-01007W-01Eng.indd 17
2006-08-25
2:14:28
Changing the Sound Standard
You can select the type of the special sound effect to be used when watching a given
broadcast.
You can also select these options by
simply pressing the S.MODE button
on the remote control.
1.
Press the MENU button to display the menu.
Press the or button to select “Sound”, then press the ENTER button.
2.
Press the ENTER button again, to select “Mode”.
3.
Select the required sound effect by pressing the
press the ENTER button.
4.
Press the EXIT button to exit.
ΠStandard: Selects the normal sound mode.
ΠMusic: Emphasizes music over voices.
ΠMovie: Provides live and full sound for movies.
or
button repeatedly and then
ΠSpeech: Emphasizes voices over other sounds.
ΠCustom: Selects your custom sound settings.
(Refer to “Adjusting the Sound Settings”)
Adjusting the Sound Settings
The sound settings can be adjusted to suit your personal preferences.
1.
Press the MENU button to display the menu.
Press the or button to select “Sound”, then press the ENTER button.
2.
Press the
3.
Press the or button to select a particular item.
Press the ENTER button.
4.
Press the or
button to reach the required setting.
Press the ENTER button.
5.
or
button to select “Equalizer”, then press the ENTER button.
Press the EXIT button to exit.
If you make any changes to these settings, the Sound Mode is automatically switched to “Custom”.
Setting the TruSurround XT (SRS TSXT)
TruSurround XT is a patented SRS technology that solves the problem of playing 5.1
multichannel content over two speakers.
TruSurround delivers a compelling,virtual surround sound experience through any twospeaker playback systems, including internal television speakers. It is fully compatible with
all multichannel formats.
You can also set these options simply
by pressing the SRS button on
remote control.
1.
Press the MENU button to display the menu.
Press the or button to select “Sound”, then press the ENTERbutton.
2.
Press the
or
3.
Press the
or
4.
Press the EXIT button to exit.
button to select “SRS TSXT”, then press the ENTER button.
button to select “On” or “Off”. Press the ENTER button.
TruSurround XT, SRS and
symbol are trademarks of
SRS Labs, Inc. TruSurround XT technology is incorporated under license
from SRS Labs, Inc.
English-18
BN68-01007W-00Eng.indd 18
2006-08-09
7:17:26
Adjusting the Volume Automatically
Each broadcasting station has its own signal conditions, and so it is not easy for you to adjust
the volume every time the channel is changed.
This feature allows you to automatically adjust the volume of the desired channel by
lowering the sound output when the modulation signal is high or by raising the sound output
when the modulation signal is low.
1.
Press the MENU button to display the menu.
Press the or button to select “Sound”, then press the ENTER button.
2.
Press the
3.
Press the or button to select “On” or “Off”.
Press the ENTER button.
4.
Press the EXIT button to exit.
or
button to select “Auto Volume”, then press the ENTER button.
Selecting the Internal Mute
If you want to hear the sound through separate speakers, cancel the internal amplifier.
1.
Press the MENU button to display the menu.
Press the or button to select “Sound”, then press the ENTER button.
2.
Press the
3.
Press the or button to select “On” or “Off”.
Press the ENTER button.
4.
or
button to select “Internal Mute”, then press the ENTER button.
Press the EXIT button to exit.
When “Internal Mute” is set to “On’, the Sound menus except for
“Sound Select” (in PIP mode) cannot be adjusted.
Listening to the Sound of the Sub Picture
During the PIP features activation, you can listen to the sound of the sub picture.
1.
Press the MENU button to display the menu.
Press the or button to select “Sound”, then press the ENTER button.
2.
Press the
3.
Press the or button to select “Sub”.
Press the ENTER button.
4.
Press the EXIT button to exit.
or
button to select “Sound Select”, then press the ENTER button.
ΠMain: Used to listen to the sound of the main picture.
ΠSub: Used to listen to the sound of the sub picture.
You can select this option when the “PIP” is set to “On”.
English-19
BN68-01007W-00Eng.indd 19
2006-08-09
7:17:28
Resetting the Sound Settings to the Factory Defaults
If Game Mode is On, the Reset Sound function is activated. Selecting the Reset function after
setting the equalizer resets the equalizer setting to the factory defaults.
1.
Press the MENU button to display the menu.
Press the or button to select “Sound”, then press the ENTER button.
2.
Press the
3.
Press the EXIT button to exit.
or
button to select “Reset”, then press the ENTER button.
You can select this option when the “Game Mode” is set to “On”.
Connecting Headphones
You can connect a set of headphones to your set if you wish to watch a
TV programme without disturbing the other people in the room.
When you insert the head set jack into the corresponding port,
you can operate only "Internal Mute" and "Sound Select" (in PIP mode) in Sound menu.
(Refer to “Selecting the Internal Mute” on page 19)
Prolonged use of headphones at a high volume may damage your hearing.
You will not receive sound from the speakers when you connect headphones to the system.
Selecting the Sound Mode
You can set the sound mode by pressing the “DUAL” button.
When you press it, the current sound mode is displayed on the screen.
Audio Type
Mono
You can also set these options
simply by pressing the DUAL
button on remote control.
FM
Stereo
Default
MONO
Automatic
change
Stereo
STEREO
MONO
Dual
DUAL 1
DUAL 2
Mono
NICAM
Stereo
DUAL 1/2
Stereo
Dual
MONO
MONO
STEREO
DUAL 1
Automatic
change
MONO DUAL 1
DUAL 2
DUAL 1
Setting and Displaying the Current Time
You can set the TV’s clock so that the current time is displayed when you press the INFO
button. You must also set the time if you wish to use the automatic On/Off timers.
1.
Press the MENU button to display the menu.
Press the or button to select “Setup”, then press the ENTER button.
2.
Press the
3.
Press the ENTER button to select “Clock Set”.
To...
Move to “Hour” or “Minute”
Set the “Hour” or “Minute”
Press the ENTER button.
4.
5.
or
button to select “Time”, then press the ENTER button.
Press the...
or button.
or button.
Press the EXIT button to exit.
If you disconnect the power cord, you have to set the clock again.
You can also set hour and minute by pressing the number buttons on the remote control.
English-20
BN68-01007W-00Eng.indd 20
2006-08-09
7:17:29
Setting the Sleep Timer
You can select a time period of between 30 and 180 minutes after which the television
automatically switches to standby mode.
1.
Press the MENU button to display the menu.
Press the or button to select “Setup”, then press the ENTER button.
2.
Press the
or
button to select “Time”, then press the ENTER button.
3.
Press the
or
button to select “Sleep Timer”, then press the ENTER button.
4.
Press the or button repeatedly until the desired time appears
(Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180). Press the ENTER button.
5.
Press the EXIT button to exit.
The TV automatically switches to standby mode when the timer reaches 0.
Switching the Television On and Off Automatically
You can set the On/Off timers so that the set will:
Switch on automatically and tune to the channel of your choice at the time you select.
Switch off automatically at the time you select.
The first step is to set the television’s clock.
1.
Press the MENU button to display the menu.
Press the or button to select “Setup”, then press the ENTER button.
2.
Press the
or
button to select “Time”, then press the ENTER button.
3.
Press the
or
button to select “On Timer”, then press the ENTER button.
4.
Press the or button to adjust “Hour”, then press the
Set other items using the same method as above.
When finished, press the ENTER button to return.
5.
Press the
6.
Press the or button to adjust “Hour”, then press the
move to the next step.
Set other items using the same method as above.
When finished, press the ENTER button to return.
7.
or
button to move to the next step.
button to select “Off Timer”, then press the ENTER button.
button to
Press the EXIT button to exit.
You can also set hour and minute by pressing the number buttons on the remote control.
The "Activation" setting must be set to "Yes" in order for the timers to work.
English-21
BN68-01007W-00Eng.indd 21
2006-08-09
7:17:30
Choosing Your Language
When you start using your set for the first time, you must select the
language which will be used for displaying menus and indications.
1.
2.
Press the MENU button to display the on-screen menu.
Press the or button to select “Setup”, then press the ENTER button.
Press the or button to select “Language”, then press the ENTER button.
3.
Select a particular language by pressing the
Press the ENTER button.
4.
Press the EXIT button to exit.
or
button repeatedly.
You can choose one of 7 languages.
Using Game Mode
When connecting to a game console such as PlayStation™ or Xbox™, you can enjoy a more
realistic gaming experience by selecting game menu.
1.
Press the MENU button to display the menu.
Press the or button to select “Setup”, then press the ENTER button.
2.
Press the
3.
Press the or button to select “On” or “Off”.
Press the ENTER button.
4.
Press the EXIT button to exit.
or
button to select “Game Mode”, then press the ENTER button.
To disconnect the game console and connect another external device, set Game to Off in the setup
menu.
If you display the TV menu in Game mode, the screen shakes slightly.
Game Mode is not available in TV mode.
If Game Mode is On:
• Picture Mode and Sound Mode are automatically changed to Custom and users can
not change the mode.
• Adjust the sound using the equalizer.
• The Reset Sound function is activated. Selecting the Reset function after setting the
equalizer resets the equalizer setting to the factory defaults.
English-22
BN68-01007W-00Eng.indd 22
2006-08-09
7:17:31
Setting the Blue Screen Mode / Selecting the Melody
Blue Screen:
If no signal is being received or the signal is very weak, a blue screen automatically replaces the
noisy picture background. If you wish to continue viewing the poor picture, you must set the "Blue
Screen" mode to "Off".
Melody:
You can hear melody sound when the television is powered on or off.
1.
Press the MENU button to display the menu.
Press the or button to select “Setup”, then press the ENTER button.
2.
Press the or button to select “Blue Screen” or “Melody”.
Press the ENTER button.
3.
Press the or button to select “On” or “Off”.
Press the ENTER button.
4.
Press the EXIT button to exit.
Using the Energy Saving Feature
This function adjusts the brightness of the TV so as to reduce power consumption. When you
watching TV at night, set the "Energy Saving " mode option to "High" so as to reduce the
dazzling of your eyes as well as the power consumption.
1.
Press the MENU button to display the on-screen menu.
Press the or button to select “Setup”, then press the ENTER button.
2.
Press the
3.
Select the required option (Off, Low, Medium, High) by pressing the
Press the ENTER button.
or
button to select “Energy Saving”, then press the ENTER button.
4.
Press the EXIT button to exit.
or
button.
Setting the Blue Eye
You can set the power of Blue LED to be on. If the power is off when Blue Eye TV is off, the Blue
LED goes off. This will save power and reduce eye fatigue.
1.
Press the MENU button to display the on-screen menu.
Press the or button to select “Setup”, then press the ENTER button.
2.
Press the
3.
Press the or button to select “On” or “Off”.
Press the ENTER button.
or
button to select “Blue Eye”, then press the ENTER button.
Off: LED(Blue) will not come on.
On: LED(Blue) will come on after you turn the TV off.
4.
Press the EXIT button to exit.
English-23
BN68-01007W-00Eng.indd 23
2006-08-09
7:17:32
Selecting the Source
You can select among external sources connected to your TV’s input jacks.
1.
Press the MENU button to display the menu.
Press the ENTER button, to select “Input”.
2.
Press the ENTER button again, to select “Source List”.
When no external device is connected to your set, only “TV”, “Ext.1”, “Ext.2”, "DTV" are
activated in the “Source List”. “AV”, “S-Video”, “Component”, “PC”, “HDMI1” , “HDMI2”
are activated only when they are connected to your set.
3.
Select the required device by pressing the
Press the ENTER button.
or
button.
Press the SOURCE button on the remote control to toggel between all the available source.
TV mode can be selected by pressing the TV/DTV button, number buttons(0~9), and the
P / button on the remote control. But it cannot be selected using the SOURCE button.
Editing the Input Source Names
Name the device connected to the input jacks to make your input source selection easier.
1.
Press the MENU button to display the menu.
Press the ENTER button, to select “Input”.
2.
Press the
3.
Press the or button to select the device that you wish to edit.
Press the ENTER button.
or
button to select “Edit Name”, then press the ENTER button.
4.
Press the or button to select the required device.
Press the ENTER button.
5.
Press the EXIT button to exit.
English-24
BN68-01007W-00Eng.indd 24
2006-08-09
7:17:33
Using the WISELINK Function
You can view stored photos (JPEG files) or play music files (MP3) using a memory card or USB storage media.
The "Photo" menu supports image files in the JPEG format only.
The "Music" menu supports sound files in the MP3 format only.
Compact Flash (CF) / Micro Driver (MD) / MAGICSTOR
Secure Digital Card (SD Card) / Smart Media Card (SM) /
Multimedia Card (MMC) / Memory Stick / MSPRO / XD
USB Mass Storage Class
The USB hub type is not available becuase using the Half-Speed USB can cause
the hardware limitation. (Only the Full-Speed USB is available.)
Photo Printer
1.
First, connect the memory card or USB storage media containing your files to the WISELINK terminal on the side of the TV.
Supported Memory Cards
Compact Flash (CF)
Micro Driver (MD)
MAGICSTOR
Secure Digital Card
(SD Card)
Multimedia Card (MMC)
Memory Stick
MSPRO
XD
Smart Media Card
Some types of Memory Cards or USB hosts, depending on the manufacturer, may not be supported.
2.
Using the Remote Control Button in WISELINK Menu
Button
Operations
Move the cursor and select an item.
Select the currently selected item.
Play or pause the Slide Show or MP3 file.
Stop the current function and return to the previous high-level menu.
Run various functions from the Photo and Music menus.
Stop the current slide show or MP3 file.
Page Up or Down (file list item)
Return to the previous menu
English-25
BN68-01007W-01Eng.indd 25
2006-08-25
2:02:29
Using the WISELINK Menu
This menu shows JPEG and MP3 files and folders saved on a memory card.
1.
Press the MENU button to display the menu.
Press the ENTER button, to select “Input”.
2.
Press the
or
button to select “WISELINK”, then press the ENTER button.
If the "Insert memory cards." message is displayed, check whether the memory card
is correctly inserted into the WISELINK terminal on the side of the TV.
3.
Press the or button to select the corresponding Memory Card,
then press the ENTER button.
A menu for selecting the format of the files saved on the selected Memory Card will
be displayed.
4.
Press the
or
button to move to an item, then press the ENTER button.
5.
To exit WISELINK, press the WISELINK button on the remote control.
You can select these options by simply pressing the WISELINK button on the remote control.
Using the PHOTO (JPEG) List
This menu shows JPEG files and folders saved on a memory card.
1.
Complete Steps 1 to 4 of "Using the WISELINK Menu".
2.
Press the
or
button to select “Photo”, then press the ENTER button.
The saved file information is displayed as a folder or file.
3.
Press the
, ,
and
buttons to select a file, then press the ENTER button.
Pressing the button over a photo icon shows the currently selected photo in full screen.
Pressing the button over a folder icon shows the JPEG files included in the folder.
The Menu is displayed. Select the View option to display a photo in the aspect ratio.
4.
Press the INFO button to configure the options.
When the Photo List screen is displayed:
"View", "Slide Show", "Copy", "Copy All files", "Delete", "Delete All Files", "Print"
When a full screen is displayed:
"Slide Show", "Rotate", "Zoom", "Copy", "Delete", "Print", "List"
folder icon
photo icon
Move to the previous
folder stage icon
5.
To exit WISELINK, press the WISELINK button on the remote control.
• Moving to another photo may take a few seconds to load the file.
At this point, the icon will appear at the top left of the screen.
• This menu only shows files whose file extension is JPEG.
Files of other formats such as bmp or tiff will not be displayed.
• The files are displayed on a page. 15 thumbnail photos are displayed per page.
• The thumbnails are numbered from left to right and from top to bottom, from 1 to 15.
• Folders are displayed first and they are followed by all JPEG files in the current folder.
The folders and JPEG files are sorted in alphabetical order.
You can select these options by simply pressing the WISELINK button on the remote control.
English-26
BN68-01007W-00Eng.indd 26
2006-08-09
7:17:36
Using the Options Menu
"Slide Show":
Starts a slide show.
(Refer to “Selecting a Photo and Slide Show” on page 28)
"Rotate":
You can rotate images in full screen mode.
Images are rotated in the order of 90°, 180°, 270° and 0° (original state).
(Refer to “Rotating” on page 29)
You cannot save a rotated image.
"Zoom":
You can zoom into images in full screen mode.
Images are zoomed in on in the order of X2, X3, X4 and X1 (original size).
(Refer to “Zooming-in” on page 30)
You cannot save a zoomed-in on image.
"Copy", "Copy All files":
You can copy image files to a different memory card.
(Refer to “Copying Image Files” on page 31)
"Delete", " Delete All Files":
You can delete selected image files.
(Refer to “Deleting Image Files” on page 31)
"Print":
You can print image files directly with your printer.
(Refer to “Printing a Photo” on page 32)
"List":
Displays the stored files and folders and file info.
The “File Error” message appears on the screen in the following situations:
• When the file actually has an error
• If the target memory cannot be writtien to when copying files
• If the target memory has not enough space when copying files
English-27
BN68-01007W-00Eng.indd 27
2006-08-09
7:17:41
Viewing Photo File Information
When selecting a photo file, the photo file information is displayed on the left in the TV
screen, such as the resolution, the date modified and the order of the file in the current
directory.
Such as the resolution
File size
Date modified
Order of the file in the current directory
Selecting a Photo and Slide Show
This menu shows JPEG files and folders saved on a memory card.
1.
Complete Steps 1 to 4 of "Using the WISELINK Menu". (Refer to page 26)
2.
Press the
or
button to select “Photo”, then press the ENTER button.
The saved file information is displayed as a folder or file.
3.
Press the INFO button.
4.
Press the
or
button to select “Slide Show”, then press the ENTER button.
The Menu is displayed. Select the View option to display a photo in the aspect ratio.
• Slide Show all files in the selected folder at a predetermined interval.
• During the Slide Show, files are displayed in order from the currently shown file.
You can select these options
by simply pressing the WISELINK
button on the remote control.
5.
Press the INFO button during “Slide Show” to set the option
("Speed", "Background Music, "Background Music Setting", "List").
Press the or button to select the option, then press the ENTER button.
6.
To change the sub option, press the INFO button again to open the options window
and select option you want to change, then press the ENTER button. Whenever you
do this, the sub option on the screen is changed.
7.
To exit WISELINK, press the WISELINK button on the remote control.
If the Slide Show feature is selected when a photo is displayed in full screen,
other photos are also in the full screen size during the Slide Show.
Using the Menu during a Slide Show
Normal
"Speed":
Select to control the slide show speed.
Press the ENTER button to select the option "Normal", "Slow", or "Fast".
When the Speed feature is set to the Fast option, usually it takes about 7 seconds to slide
to the next photo. The loading time may be longer depends on the size of the file.
On
"Background Music":
Select to determine whether to play an MP3 file during a slide show.
Press the ENTER button to select the option "On" or "Off".
Set the Background Music Seetings first to use the “On” or “Off” function in this menu.
English-28
BN68-01007W-00Eng.indd 28
2006-08-09
7:17:47
"Background Music Setting":
The saved file information is displayed as folder or MP3 file.
1.
Select the "Background Music Settings" and press the ENTER button.
Navigate to the folder that contains the MP3 files to use as the background music.
Select an MP3 file and press ENTER button.
The selected file is displayed in yellow.
2.
MENU button again to return to the Slide Show screen.
The selected background music is played.
• If you turn Off the Background Music, even if the Background Music Settings have been
set up, the background music will not be played.
• MP3 files can be automatically played during the Slide Show if the Default Background
Music is set to On. To enable this function, MP3 files and other photo files must be
located in the same folder.
"List":
Displays the stored files and folders and file info.
Rotating
Displays a 90°, 180°, or 270° rotated image in full screen mode.
1.
Complete Steps 1 to 4 of "Using the WISELINK Menu". (Refer to page 26)
2.
Press the
or
button to select “Photo”, then press the ENTER button.
The saved file information is displayed as a folder or file.
3.
Press the
, ,
and
buttons to select a file, then press the ENTER button.
Pressing the button over a photo thumbnail displays the photo in full screen.
The Menu is displayed. Select the View option to display a photo in the aspect ratio.
4.
Press the INFO button to display the option
("Slide Show", "Rotate", "Zoom", "Copy", "Delete", "Print", "List").
Press the or button to select “Rotate”, then press the ENTER button.
Press the ENTER button to select the option (90°, 180°, 270°, 0°(Original))
To rotate a photo, press the INFO button to open the options window, select the
“Rotate” option and press the ENTER button.
Whenever you do this, the photo on the screen is gradually rotated.
5.
To exit WISELINK, press the WISELINK button on the remote control.
The rotated file is not saved.
You can select these options
by simply pressing the WISELINK
button on the remote control.
This feature is also available for the photo in the aspect ratio.
The Rotating function information
Current OSD
Function
To rotate a photo by 90 degrees
To rotate a photo by 180 degrees
To rotate a photo by 270 degrees
To rotate a photo by original
English-29
BN68-01007W-00Eng.indd 29
2006-08-09
7:17:51
Zooming-in
Displays a 2x, 3x or 4x zoomed-in image in full screen mode.
1.
Complete Steps 1 to 4 of "Using the WISELINK Menu". (Refer to page 26)
2.
Press the
or
button to select “Photo”, then press the ENTER button.
The saved file information is displayed as a folder or file.
3.
Press the , , and buttons to select a file, then
press the ENTER button.
Pressing the button over a photo thumbnail displays the photo in full screen.
The Menu is displayed. Select the View option to display a photo in the aspect ratio.
4.
Press the INFO button to display the option
("Slide Show", "Rotate", "Zoom", "Copy", "Delete", "Print", "List").
Press the or button to select “Zoom”, then press the ENTER button.
Press the ENTER button to select the option ("X2", "X3", "X4", "X1").
To zoom into a photo, press the INFO button to open the Options window,
select the “Zoom” option and press the ENTER button.
Whenever you do this, the following zoom options are applied in sequence.
• X2: Zoom-in to the photo X2.
• X3: Zoom-in to the photo X3.
• X4: Zoom-in to the photo X4.
• X1: Restore the photo to its original size.
You can select these options
by simply pressing the WISELINK
button on the remote control.
To move to pan up/down/left/right, press the
5.
, ,
and
buttons.
To exit WISELINK, press the WISELINK button on the remote control.
Zoom function information
Current OSD
Function
Zoom-in to a photo X2.
Zoom-in to a photo X3.
Zoom-in to a photo X4.
Restore a photo to its original size.
Function
Button
Pan Down
Pan down to view the lower
part of a zoomed-in photo.
Pan Up
Pan up to view the upper part
of a zoomed-in photo.
Pan Right
Pan right to view the right side
of a zoomed-in photo.
Pan Left
Pan left to view the left side of a
zoomed-in photo.
This feature is also available for the photo in the aspect ratio.
English-30
BN68-01007W-00Eng.indd 30
2006-08-09
7:17:54
Copying Image Files
You can copy image files to a different memory card.
1.
Complete Steps 1 to 4 of "Using the WISELINK Menu". (Refer to page 26)
2.
Press the
or
button to select “Photo”, then press the ENTER button.
The saved file information is displayed as a folder or file.
3.
Press the
, ,
and
buttons to select a file, then press the ENTER button.
Pressing the button over a photo thumbnail displays the photo in full screen.
The Menu is displayed. Select the View option to display a photo in the aspect ratio.
4.
Press the INFO button to display the option
("Slide Show", "Rotate", "Zoom", "Copy", "Delete", "Print", "List").
Press the or button to select “Copy”, then press the ENTER button.
To copy all photos, select the INFO button in the Photo List screen and then select
the "Copy All Files" menu.
If there is no target memory card inserted, the “There is no device connected.”
message is displayed and no operation follows.
5.
To exit WISELINK, press the WISELINK button on the remote control.
You can select these options
by simply pressing the WISELINK
button on the remote control.
Deleting Image Files
You can delete selected image files.
1.
Complete Steps 1 to 4 of "Using the WISELINK Menu". (Refer to page 26)
2.
Press the
or
button to select “Photo”, then press the ENTER button.
The saved file information is displayed as a folder or file.
3.
Press the
, ,
and
buttons to select a file, then press the ENTER button.
Pressing the button over a photo thumbnail displays the photo in full screen.
The Menu is displayed. Select the View option to display a photo in the aspect ratio.
4.
Press the INFO button to display the option
("Slide Show", "Rotate", "Zoom", "Copy", "Delete", "Print", "List").
Press the or button to select “Delete”, then press the ENTER button.
To delete all photos, select the INFO button in the Photo List screen and then select
the "Delete All Files" menu.
When selecting the “Delete” or “Delete All Files” menu, an OSD screen is displayed to
confirm the deletion. To cancel the deletion, select “No.”
5.
To exit WISELINK, press the WISELINK button on the remote control.
You can select these options
by simply pressing the WISELINK
button on the remote control.
English-31
BN68-01007W-00Eng.indd 31
2006-08-09
7:17:56
Printing a Photo
You can print image files directly with your printer.
1.
Complete Steps 1 to 4 of "Using the WISELINK Menu". (Refer to page 26)
2.
Press the
or
button to select “Photo”, then press the ENTER button.
The saved file information is displayed as a folder or file.
3.
Press the
, ,
and
buttons to select a file, then press the ENTER button.
Pressing the button over a photo thumbnail displays the photo in full screen.
The Menu is displayed. Select the View option to display a photo in the aspect ratio.
4.
You can select these options
by simply pressing the WISELINK
button on the remote control.
Press the INFO button to display the option
("Slide Show", "Rotate", "Zoom", "Copy", "Delete", "Print", "List").
Press the or button to select “Print”, then press the ENTER button.
If no printer is connected, the "Check the printer" message is displayed and no
operation follows.
5.
To exit WISELINK, press the WISELINK button on the remote control.
Connect to the photo printer with the PictBridge feature to print pictures.
Using the MP3 List
This menu shows MP3 files from among the files saved on the memory card.
1.
Complete Steps 1 to 4 of "Using the WISELINK Menu". (Refer to page 26)
2.
Press the
or
button to select “Music”, then press the ENTER button.
The saved file information is displayed as a folder or file.
3.
Press the or button to select a file, then press the ENTER button.
To select all files or a file, press the INFO button to display the Music menus.
("Play", "Play All Files", "Copy", "Copy All Files", "Delete", "Delete All Files")
Press the ENTER button to select “Play All Files” or “Play”.
• Pressing the ENTER button over a musical note icon immediately plays the music file.
• Pressing the ENTER button over a folder icon shows the music files included in the folder.
To select a file on the next page, press the REW
to move to the next page.
folder icon
or FF
button
4.
Press the PLAY/PAUSE button while playing an MP3 file to pause the file.
Press the STOP button to exit Play mode.
5.
To exit WISELINK, press the WISELINK button on the remote control.
• This menu only shows files with the MP3 file extension. Files with other file extensions are not
displayed, even if they are saved on the same memory card.
musical note icon
• The selected file is displayed on the top with its playing time.
• To adjust the music volume, press the
To mute the sound, press the MUTE
Move to the previous
folder stage icon
button on the remote control.
Music function information
Current OSD
You can select these options
by simply pressing the WISELINK
button on the remote control.
or
button on the remote control.
Function
(Music) Play/Pause
When pressing the PLAY/PAUSE button on
the remote control while music is playing.
(Music) Stop
When pressing the STOP button on the
remote control when music is stopped.
English-32
BN68-01007W-00Eng.indd 32
2006-08-09
7:18:00
Copying Music Files
You can copy music files to a different memory card.
1.
Complete Steps 1 to 4 of "Using the WISELINK Menu". (Refer to page 26)
2.
Press the
or
button to select “Music”, then press the ENTER button.
The saved file information is displayed as a folder or file.
3.
Press the or button to select a file, then press the ENTER button.
To select all files or a file, press the INFO button to display the Music menus.
("Play", "Play All Files", "Copy", "Copy All Files", "Delete", "Delete All Files")
Press the ENTER button to select “Copy” or “Copy All Files”.
If no target memory card is inserted, the “There is no device connected.”
message is displayed and no operation follows.
4.
To exit WISELINK, press the WISELINK button on the remote control.
You can select these options
by simply pressing the WISELINK
button on the remote control.
Deleting Music Files
You can delete selected music files.
1.
Complete Steps 1 to 4 of "Using the WISELINK Menu". (Refer to page 26)
2.
Press the
or
button to select “Music”, then press the ENTER button.
The saved file information is displayed as a folder or file.
3.
Press the or button to select a file, then press the ENTER button.
To select all files or a file, press the INFO button to display the Music menus.
("Play", "Play All Files", "Copy", "Copy All Files", "Delete", "Delete All Files")
Press the ENTER button to select “Delete” or “Delete All Files”.
When selecting the “Delete” or “Delete All Files” menu, an OSD screen is displayed to confirm the
deletion. To cancel the deletion, select “No.”
4.
To exit WISELINK, press the WISELINK button on the remote control.
You can select these options
by simply pressing the WISELINK
button on the remote control.
English-33
BN68-01007W-00Eng.indd 33
2006-08-09
7:18:05
Using the Setup Menu
Setup displays the user settings of the WISELINK menu.
1.
Complete Steps 1 to 4 of "Using the WISELINK Menu". (Refer to page 26)
2.
Press the
or
button to select “Setup”, then press the ENTER button.
The saved file information is displayed as a folder or file.
3.
Press the
or
button to select an item you want, then press the ENTER button.
4.
Press the
or
button to select the option, then press the ENTER button.
5.
To exit WISELINK, press the WISELINK button on the remote control.
"Slide Show Speed":
Select to control the slide show speed.
"Slide Show Effect":
You can select effects to use with the slide show.
You can select these options
by simply pressing the WISELINK
button on the remote control.
"Slide Show Repeat":
• On: Repeats the slide show from the beginning when all the files in the
folder have been displayed.
• Off: Exit a slide show.
To return to the Photo menu when all the files in the folder have been displayed.
"Music Repeat":
Select to determine whether to repeat playing the music when all MP3 files in the current folder
have been played.
"Background Music":
Select to determine whether to play an MP3 file during a slide show.
"Background Music Setting":
You can select the background music to play during a slide show.
You can also select the background music while a slide show is in process by pressing the INFO
button and selecting the “Background Music Setting” menu.
"Screen Saver":
Select to set the waiting time before the screen saver is run when no button is pressed.
English-34
BN68-01007W-00Eng.indd 34
2006-08-09
7:18:09
Previewing the DTV Menu System
To help you navigate around the on-screen menu system and adjust the various
settings available, refer to the following illustration.
Available in the Digital TV mode.
The OSD Menu will be displayed in different languages depending on the model.
Press the D.MENU button.
Guide
Now & Next Guide
Full Guide
Scheduled List
Default Guide
Now/Next, Full Guide
Preference
OSD Language
English, Deutch, Francais, Italiano, Svenska, Suomi
(You can choose one of five or six languages depending on the model.)
Primary Subtitle Language
Secondary Subtitle Language
Primary Audio Language
Secondary Audio Language
Primary Teletext Language
Secondary Teletext Language
Translucency Level
Parental Lock
Swedish, Danish, English, Finnish, Norwegian
Swedish, Danish, English, Finnish, Norwegian
Swedish, Danish, English, Finnish, Norwegian
Swedish, Danish, English, Finnish, Norwegian
Swedish, Danish, English, Finnish, Norwegian
Swedish, Danish, English, Finnish, Norwegian
High, Medium, Low, Opaque
Feature
Subtitle
Subtitle Mode
Subtitle Language
Audio Language
Teletext Language
On, Off
Normal, Hard of hearing
Channel
Auto Store
Manual Store
Edit Favourite Channels
Channel Manager
System
Product Information
Signal Information
Software Upgrade
Common Interface
Reset
Application Info
CI Menu
Module Information
Smart card information
Language
Software Download
The sub-items of the CI Menu may vary depending on the CAM model.
You can select these options by simply
pressing the D.MENU button on the
remote control.
Updating the Channel List Automatically
You can update the channel list when the broadcaster adds new Services or if you move
the TV to a new location.
1.
Press the D.MENU button to display the DTV menu.
2.
Press the
3.
Press the ENTER/OK button again, to select "Auto Store".
4.
When it has finished, the number of scanned services will be displayed.
or
button to select "Channel", then press the ENTER/OK button.
The existing favourite channel list will not be deleted when the channel list is updated.
To stop the scan before it has finished, press the ENTER/OK button with "STOP" selected.
5.
Press the EXIT button to exit.
If the signal status is poor, the “No Service found! Check the aerial connection” message is displayed.
English-35
BN68-01007W-00Eng.indd 35
2006-08-09
7:18:10
Updating the Channel List Manually
You can specify the channel or frequency for a fast channel search.
1.
Press the D.MENU button to display the DTV menu.
2.
Press the
or
button to select "Channel", then press the ENTER/OK button.
3.
Press the
or
button to select "Manual Store", then press the ENTER/OK button.
4.
To...
Then...
Set the "Channel"
Set the "Frequency"
or
button
Numeric button (0~9)
• Channel: Channel “5” to “69” in sequence are displayed in Svenska.
Channel “21” to “69” in Sequence are displayed in Suomi.
• Frequency: The frequency available in the Channel group is displayed.
• Bandwidth: The available bandwidths are 7 and 8 MHz.
5.
Press the red button to start the scan for digital services.
When it has finished,channels are updated in the channel list.
6.
Press the EXIT button to exit.
You can input by pressing the button on the remote control.
You can not change only Frequency and when changing a channel, the Frequency will be
automatically changed.
Editing Your Favourite Channels
You can edit your favourite channels using the four colour buttons.
1.
Press the D.MENU button to display the DTV menu.
2.
Press the
3.
Press the or button to select "Edit Favourite Channels",
then press the ENTER/OK button.
or
4.
Press the red button to display all currently stored channels.
5.
Press the
or
button to select "Channel", then press the ENTER/OK button.
button to select a channel you want. Press the ENTER/OK button.
A "★" icon is shown next to the selected channel and the channel will be added to the
favourite channel list.
• To undo, press the ENTER/OK button again.
• Select All: Select all channels currently displayed.
• Select None: Deselect all selected channels.
• Preview: Displays (a) currently selected channel(s).
The Favorite Channels settings have been completed.
6.
Press the EXIT button to exit.
Add
You can use this function when one or more favourite channels have been selected.
1.
Press the D.MENU button to display the DTV menu.
2.
Press the
3.
Press the or button to select "Edit Favourite Channels",
then press the ENTER/OK button.
4.
Press the red button in the "Edit Favourite Channels" menu.
To add more channels, refer to the step 5 on the previous description.
5.
If you want to check the channel to be stored, press D.MENU button.
Press the EXIT button to exit.
or
button to select "Channel", then press the ENTER/OK button.
• To add all channels to the favourite channel list, press the red button.
• To remove all channels, press the green button.
• Preview : Displays (a) currently selected channel(s).
• Press the CH MGR button to display the favourite channel manager.
English-36
BN68-01007W-00Eng.indd 36
2006-08-09
7:18:14
Move
1.
Press the D.MENU button to display the DTV menu.
2.
Press the
3.
Press the or button to select "Edit Favourite Channels",
then press the ENTER/OK button.
4.
Select the required channel using the
5.
Press the green button.
6.
Press the or button to select the channel that you want to move,
and press the green or ENTER/OK button.
7.
Press the EXIT button to exit.
or
button to select "Channel", then press the ENTER/OK button.
or
button.
A " " icon is displayed on the left side of the channel name.
Preview
1.
In the "Edit Favourite Channels" menu,
select the channel to be previewed by pressing the
2.
Press the yellow button.
or
button.
The selected channel is displayed on the screen.
Delete
1.
In the "Edit Favourite Channels" menu, select the channel to be deleted
from the favourite channels list by pressing the or button.
2.
Press the blue button.
The selected channel and number will be deleted.
To add a deleted channel back into the favourite channel list, see "Add" on page 36.
Selecting Channel Manager
You can exclude the channels you have chosen from the channels you have scanned.When you
scan through the stored channels, those you have chosen to skip are not displayed. All channels
that you do not specifically choose to skip are displayed during scanning.
1.
Press the D.MENU button to display the DTV menu.
2.
Press the
or
button to select "Channel", then press the ENTER/OK button.
3.
Press the
or
button to select "Channel Manager". Press the ENTER/OK button.
4.
Press the yellow button to toggle between your favourite channels and all channels.
Your favourite channels are only displayed if they were previously set in the
" Editing Your Favourite Channels" menu (refer to page 36~37).
You can select these options by simply
pressing the CH MGR button on the
remote control.
5.
Press the blue button to toggle between TV, Radio, Data/other and All channels.
6.
Press the red or green button to display the previous or next channel manager page.
7.
Press the or button to select a channel to be tuned.
Press the ENTER/OK button.
The channel number, name and an icon are displayed in the top left corner while changing the
channel. The channel number and name are displayed if the channel is one of the all channels, and
a icon if the channel is one of the favourite channels.
8.
Press the blue or CH MGR button to exit from the channel manager.
English-37
BN68-01007W-00Eng.indd 37
2006-08-09
7:18:19
Displaying Programme Information
While viewing a channel, additional information about the current programme may be
displayed.
1.
While viewing a programme, press the INFO button.
2.
To exit from banner information, press the INFO button.
The programme information is displayed.
Viewing the EPG (Electronic Programme Guide) Information
The EPG (Electronic Programme Guide) information is provided by the
broadcasters. Programme entries may appear blank or out of date as a result of the
information broadcast on a given channel. The display will dynamically update as soon as new
information becomes available.
Now & Next Guide
For the six channels indicated in the left-hand column, displays the Current
programme and the Next programme information.
Full Guide
Displays the programme information as time ordered One hour segments.
Two hours of programme information is displayed which may be scrolled
forwards or backwards in time.
1.
Press the D.MENU button to display the DTV menu.
2.
Press the ENTER/OK button, to select "Guide".
3.
Press the or button to select "Now & Next Guide" or "Full Guide".
Press the ENTER/OK button.
You can also display the guide menu simply by pressing the GUIDE button.
4.
To...
Then...
Watch a programme in the EPG list
• Select a programme by pressing
the , , , button.
• Press the ENTER/OK button.
If the next program is selected, it is scheduled with the clock icon displayed.
If the ENTER button is pressed again, the scheduling is canceled with the clock icon gone.
For details about scheduling programmes, refer to the next page.
View programme information
• Select a programme of your choice by pressing
the , , , button.
• Press the INFO button when the programme
of your choice is highlighted.
Toggle between the
"Now & Next Guide" or "Full Guide"
• Press the red button repeatedly.
Display the "Favourites" and the "All
Channels" list
• Press the green button repeatedly.
Scrolls backwards quickly (2 hours).
• Press the yellow button repeatedly.
Scrolls forward quickly (2 hours).
• Press the blue button repeatedly.
Exit the guide
• Press the EXIT button.
The programme title is on the upper part of the screen center.
Please click on INFO button for the detailed information. Channel Number,
Running Time, Status Bar, Parental Level, Video Quality Information(HD/SD),
Sound Modes, Subtitle or Teletext, Languages of Subtitle or Teletext, and brief
summary of the highlighted programme are included on the detailed
information. "..." will be appeared if the summary is long.
Six channels are displayed.
To scroll between channels, move to a channel using the or button.
To display page by page, use the P or button.
English-38
BN68-01007W-00Eng.indd 38
2006-08-09
7:18:22
Using the Scheduled List
If you make a scheduled viewing list of programs you may like to see,
the channel will be automatically switched to the scheduled program at the scheduled time
even if you are watching another program.
1.
Press the D.MENU button to display the DTV menu.
2.
Press the ENTER/OK button, to select "Guide".
3.
Press the or button to select "Scheduled List", then press the
ENTER/OK button.
4.
Press the red button.
The channel will be switched to the scheduled program.
5.
Press the ENTER/OK button to select an item and adjust with the
or
button.
You can also set hour and minute by pressing the number buttons on the remote control.
• Channel: Set the channel.
• Time: Set the time.
• Date: Set Year, Month and Day.
• Frequency: Set the frequency. ("Once", "Daily", or "Weekly")
6.
After setting the schedule, Press the red button.
7.
Press the EXIT button to exit.
The Scheduled list may be displayed in the EPG menu.
• Save: Save the adjusted schedule.
• Cancle: Cancel the adjusted schedule.
• Add Programme: Add a new schedule.
• Edit: Re-adjust the selected schedule.
• Delete: Delete the selected schedule.
Setting the Default Guide
You can preset the default guide style.
1.
Press the D.MENU button to display the DTV menu.
2.
Press the ENTER/OK button, to select "Guide".
3.
Press the
4.
Select "Now/Next" or "Full Guide" using the
and press the ENTER/OK button.
5.
Press the EXIT button to exit.
or
button to select "Default Guide", then press the ENTER/OK button.
or
button,
You can select these options
by simply pressing the GUIDE
button on the remote control.
English-39
BN68-01007W-00Eng.indd 39
2006-08-09
7:18:23
Viewing All Channels and Favourite Channels
In the EPG menu, you can display all channels or favourite channels.
1.
Press the D.MENU button to display the DTV menu.
2.
Press the ENTER/OK button again, to select "Guide".
3.
Select your required guide ("Now & Next Guide" or "Full Guide")
by pressing the or button.
4.
Press the ENTER/OK button.
5.
Press the green button.
All the channel lists and the favorite channel lists will be toggled.
6.
Select a programme of your choice by pressing the
,
,
, or
button.
7.
Press the INFO button to display information about the highlighted programme.
8.
When the Edit Favourite Channels list has not been set up:
• "The favourites list is empty.
Would you like to choose your favourites now?" message is displayed.
• Select “Yes”.
The "Edit Favourite Channels" menu is displayed.
If you select “No”, all channels will remain unchanged.
• To edit the favourite channels, refer to page 20 for more details.
9.
Press the EXIT button to exit.
"All Channels" is the list of channels that have been scanned by the channel list update.
All channels are displayed in the all channel mode.
"Favourites" (favourite channels) is the list of channels that has been set in the
"Edit Favourite Channels" menu (refer to page 36).
Choosing Your Language
When you start using your set for the first time, you must select the language which will be used
for displaying menus and indications.
1.
Press the D.MENU button to display the DTV menu.
2.
Press the
or
button to select "Preference", then press the ENTER/OK button.
3.
Press the
or
button to select "OSD Language", then press the ENTER/OK button.
4.
Select a particular language by pressing the
Press the ENTER/OK button.
5.
Press the EXIT button to exit.
or
button repeatedly.
You can choose one of six languages.
English-40
BN68-01007W-00Eng.indd 40
2006-08-09
7:18:27
Selecting the Subtitle Language
You can select the Subtitle Language that is available for the programme you are watching.
1.
Press the D.MENU button to display the DTV menu.
2.
Press the
3.
Press the or button to select "Primary Subtitle Language" or "Secondary Subtitle
Language", then press the ENTER/OK button.
or
button to select "Preference", then press the ENTER/OK button.
When the programme you are watching does not support the Primary Subtitle
Language, the Secondary Subtitle Language is displayed for the Subtitle Language.
4.
Press the or button to select "Swedish", "Danish", "English", "Finnish", or "Norwegian"
then press the ENTER/OK button.
5.
Press the EXIT button to exit.
Selecting the Audio Language
You can select the Audio Language that is available for the programme you are watching.
1.
Press the D.MENU button to display the DTV menu.
2.
Press the
3.
Press the or button to select "Primary Audio Language" or "Secondary Audio
Language", then press the ENTER/OK button.
or
button to select "Preference", then press the ENTER/OK button.
When the programme you are watching does not support the Primary Audio Language,
the Secondary Audio Language is displayed for the Audio Language.
4.
Press the or button to select "Swedish", "Danish", "English", "Finnish", or "Norwegian"
then press the ENTER/OK button.
5.
Press the EXIT button to exit.
Selecting the Teletext Language
You can select the available Teletext Language for the programme you are watching.
1.
Press the D.MENU button to display the DTV menu.
2.
Press the
3.
Press the or button to select "Primary Teletext Language" or "Secondary Teletext
Language", then press the ENTER/OK button.
or
button to select "Preference", then press the ENTER/OK button.
When the programme you are watching does not support the Primary Teletext
Language, the Secondary Teletext Language is displayed for the Teletext Language.
4.
Press the or button to select "Swedish", "Danish", "English", "Finnish", or "Norwegian"
then press the ENTER/OK button.
5.
Press the EXIT button to exit.
English-41
BN68-01007W-00Eng.indd 41
2006-08-09
7:18:28
Adjusting the Translucency Level
You can set the translucency of the menu.
1.
Press the D.MENU button to display the DTV menu.
2.
Press the
3.
Press the or button to select "Translucency Level",
then press the ENTER/OK button.
4.
Select the required option ("High", "Medium", "Low", or "Opaque") by pressing
the or button, and press the ENTER/OK button to change the setting.
5.
Press the EXIT button to exit.
or
button to select "Preference", then press the ENTER/OK button.
Setting up the Parental Lock
This feature allows you to prevent unauthorized users, such as children, from watching
unsuitable programmes by a 4-digit PIN (Personal Identification Number) code that is defined
by the user. The on-screen menu will instruct you to assign a PIN code (you can change it later,
if necessary).
1.
Press the D.MENU button to display the DTV menu.
2.
Press the
or
button to select "Preference", then press the ENTER/OK button.
3.
Press the
or
button to select "Parental Lock.", then press the ENTER/OK button.
4.
The "Enter PIN" is displayed.
5.
Enter your current 4-digit PIN code by using the numeric buttons (0~9).
The options available in the "Parental Lock" group are displayed with the
"Parental Rating" selected.
The default PIN code for a new TV set is 0000.
If you enter an invalid PIN code, the "Invalid PIN code. Please try again."
message is displayed.
6.
Press the ENTER/OK button.
7.
Press the or button to select the age rating you want to lock out.
Press the ENTER/OK button.
8.
If you want to change the PIN code,select "Change PIN" by pressing
the or button. Press the ENTER/OK button.
9.
Enter your new PIN code by using the numeric buttons (0~9).
The "Enter New PIN" is displayed.
The "Confirm New PIN" is displayed.
10. Re-enter your new PIN code to confirm by using the numeric buttons (0~9).
The Your PIN code has been changed successfully message is displayed.
11. Press the ENTER/OK button.
12. Press the EXIT button to exit.
If you forget the PIN code, press the remote control buttons in the following sequence, which resets the
PIN to 0-0-0-0: POWER (Off), MUTE, 8, 2, 4, POWER (On).
English-42
BN68-01007W-00Eng.indd 42
2006-08-09
7:18:35
Setting the Subtitle
You can activate and deactivate the subtitles.
1.
Press the D.MENU button to display the DTV menu.
2.
Press the
3.
Press the ENTER/OK button again, to select "Subtitle".
4.
Select "On" by pressing the
5.
Press the EXIT button to exit.
or
button to select "Feature", then press the ENTER/OK button.
or
button. Press the ENTER/OK button.
Setting the Subtitle Mode
Use this menu to set the Subtitle Mode. “Normal” under the menu is the basic subtitle and “Hard
of hearing” is the subtitle for a hearing-impaired person.
1.
Press the D.MENU button to display the DTV menu.
2.
Press the
or
button to select "Feature", then press the ENTER/OK button.
3.
Press the
or
button to select "Subtitle Mode", then press the ENTER/OK button.
4.
Select "Normal" or "Hard of hearing" by pressing the
5.
Press the EXIT button to exit.
or
button.
If the programme you are watching does not support the “Hard of hearing” function, “Normal”
automatically activates even though “Hard of hearing” mode is selected.
Selecting the Preferred Language (Subtitle, Audio or Teletext)
You can change the default value for subtitle, audio and Teletext languages.
Displays the language information for the incoming stream.
1.
Press the D.MENU button to display the DTV menu.
2.
Press the
3.
Press the or button to select "Subtitle Language", "Audio Language" or
"Teletext Language". Press the ENTER/OK button.
4.
Select the required option by pressing the
ENTER/OK button to change the setting.
5.
Press the EXIT button to exit.
or
button to select "Feature", then press the ENTER/OK button.
or
button, and press the
English is the default in cases where the selected language is unavailable in the broadcast.
While viewing a programme, the subtitle can be selected.
While viewing a programme, audio languages can be selected.
While viewing a programme, Teletext languages can be selected.
English-43
BN68-01007W-00Eng.indd 43
2006-08-09
7:18:38
Viewing Product Information
You can view your product information. For service or repair, please contact a Samsung
approved dealer.
1.
Press the D.MENU button to display the DTV menu.
2.
Press the
3.
Press the ENTER/OK button again, to select "Product Information".
or
button to select "System", then press the ENTER/OK button.
The Product Information menu is selected.
- Software Version, Firmware Version
4.
Press the EXIT button to exit.
Checking the Signal Information
You can get information about the signal status.
1.
Press the D.MENU button to display the DTV menu.
2.
Press the
3.
Press the or button to select "Signal Information",
then press the ENTER/OK button.
4.
Press the EXIT button to exit.
or
button to select "System", then press the ENTER/OK button.
If the signal status is poor, the "No signal." message is displayed.
Upgrading the Software (Option)
To keep your product up-to-date with new Digital Television features then software upgrades
are periodically broadcast as part of the normal Television signal.
It will automatically detect these signals and display the software upgrade banner. You are
given the option to install the upgrade.
Upgrade Now
If you select "Upgrade Now", the "iDTV" immediately installs the new upgrade and then restarts.
Upgrade Later
If you select "Upgrade Later", the upgrade is postponed until the next restart or channel change
some 90 minutes later, when the upgrade dialog appears again.
Don’t Upgrade
If you select "Don’t Upgrade", the "iDTV" does not perform the upgrade and the software upgrade
banner is not displayed again.
The upgrade is still stored internally, to subsequently upgrade to the new version then the
following sequence of steps are performed.
1.
Press the D.MENU button to display the DTV menu.
2.
Press the
3.
Press the or button to select "Software Upgrade",
then press the ENTER/OK button.
4.
To switch to an alternative version, press the red button.
Press the blue button to reset, activate the upgrade and restart.
5.
Press the EXIT button to exit.
or
button to select "System", then press the ENTER/OK button.
English-44
BN68-01007W-00Eng.indd 44
2006-08-09
7:18:41
Viewing Common Interface
This contains information on CAM inserted in the CI slot and displays it.
1.
Press the D.MENU button to display the DTV menu.
2.
Press the
3.
Press the or button to select "Common Interface",
then press the ENTER/OK button.
4.
Press the ENTER/OK button to display the information for your application.
5.
Press the EXIT button to exit.
button to select "System", then press the ENTER/OK button.
or
The Application Info inserting is about the CI CARD.
You can install the CAM anytime whether the TV is ON or OFF.
1. Purchase the CI CAM module by visiting your nearest dealer or by phone.
2. Insert the CI CARD into the CAM in the direction of the arrow until it fits.
3. Insert the CAM with the CI CARD installed into the common interface slot.
(Insert the CAM in the direction of the arrow, right up to the end so that it is parallel with the slot.)
4. Check if you can see a picture on a scrambled signal channel.
Selecting the CI (Common Interface) Menu
This enables the user to select from the CAM-provided menu.
1.
Press the D.MENU button to display the DTV menu.
2.
Press the
3.
Press the or button to select "Common Interface",
then press the ENTER button.
or
button to select "System", then press the ENTER/OK button.
4.
Select to "CI Menu" by pressing the
5.
Select the required option by pressing the
and press the ENTER/OK button.
6.
Press the EXIT button to exit.
or
button, and press the ENTER/OK button.
or
button,
Select the CI Menu based on the menu PC Card.
Resetting
You can reset the values stored to the factory default values.
The Reset operation deletes all channel information and user preferences returning
all values to their default factory state.
1.
Press the D.MENU button to display the DTV menu.
2.
Press the
or
3.
Press the
or
4.
The "Enter PIN" screen will appear.
5.
Enter your current 4-digit PIN code by using the numeric buttons (0~9).
button to select "System", then press the ENTER/OK button.
button to select "Reset", then press the ENTER/OK button.
The warning message is displayed.All values will be reset by pressing the
coloured buttons (red, green, yellow, and blue)in turn.
6.
Press the EXIT button to exit.
English-45
BN68-01007W-00Eng.indd 45
2006-08-09
7:18:45
Teletext Decoder
Most set channels carry “ Teletext ”, pages of written information that provide
information such as:
Television programme times.
News bulletins and Weather forecasts.
Sports results.
Subtitles for the hard of hearing.
The Teletext pages are organized according to six categories:
Part
Contents
A
Selected page number.
B
Broadcasting station identity.
C
Current page number or search status.
D
Date and time.
E
Text.
F
Status information.
Displaying the Teletext Information
You can display Teletext information at any time, but signal reception must be good.
Otherwise:
Information may be missing.
Some pages may not be displayed.
To activate the Teletext mode and display the contents page:
1.
Using the P
(
Teletext service.
2.
Press the TTX/MIX (
) or P
(
) button, select the channel providing the
) button to activate the Teletext mode.
The contents page is displayed. It can be redisplayed at any time by pressing the
MENU ( ) button.
3.
Press the TTX/MIX (
) button again.
The actual broadcast will be displayed with “Teletext”, “Double”, and “Mix” in order
on the screen.
4.
Press the TV/DTV button to exit from the Text display.
If any broken character appears while Text is being viewed, make sure that the Text
language is identical with the language in the “Setup” menu mode. If both languages are
different, select the same language with the Text language on the “Setup” menu.
English-46
BN68-01007W-00Eng.indd 46
2006-08-09
7:18:49
Selecting a Specific Teletext Page
Press the number buttons on the remote control to enter the page number directly:
1.
Enter the three-digit page number listed in the contents by pressing the corresponding
numeric buttons.
2.
If the selected page is linked with several secondary pages, the secondary pages are
displayed in sequence. To freeze the display on a given page, press the
PIP ( ) button. Press the PIP ( ) button again to resume.
3.
Using the various display options:
To display...
Press the...
Both Teletext information and the normal broadcast
TTX/MIX (
Hidden text (answers to quiz games, for example)
INFO
The normal screen
INFO
A secondary page, by entering its 4-digit number
PRE-CH (
The next page
The previous page
P
P
Double-size letters in the:
• Upper half of the screen
• Lower half of the screen
P.MODE (
• Once
• Twice
Normal screen
• Three times
(
(
)
)
)
)
)
Using Fastext to Select a Teletext Page
The various topics included in the Teletext pages are colour-coded, and can be selected by
pressing the coloured buttons on the remote control.
) button.
1.
Display the Teletext contents page by pressing the TTX/MIX (
2.
Press the coloured button corresponding to the topic that you wish to select (The
available topics are listed on the status information line).
3.
Press the Red button to display the previous page.
Press the Green button to display the next page.
4.
Press the TV/DTV button to exit from the Text display.
English-47
BN68-01007W-00Eng.indd 47
2006-08-09
7:18:50
Setting Up Your Remote Control
After it has been set up properly, your remote control can operate in five different modes:
TV, DVD, Cable, Set-Top Box, VCR. Pressing the corresponding button on the remote control
allows you to switch between these modes, and control whichever piece of equipment you
choose.
The remote control might not be compatible with all DVD Players, VCRs, Cable boxes, and
Set-Top Boxes.
Setting Up the Remote to Operate Your VCR
1.
Turn off your VCR.
2.
Press the VCR button on your TV’s remote control.
3.
Press the SET button on your TV’s remote control.
4.
Using the number buttons on your remote control, enter three digits of the VCR code
listed on page 50 of this manual for your brand of VCR. Make sure you enter three digits of
the code, even if the first digit is a “0”.
(If more than one code is listed, try the first one.)
5.
Press the POWER
button on the remote control.
Your VCR should turn on if your remote is set up correctly.
If your VCR does not turn on after set up, repeat steps 2, 3, and 4, but try one of the other
codes listed for your brand of VCR.
If no other codes are listed, try each VCR code, 000 through 080.
Note on Using Remote Control Modes: VCR
When your remote control is in “VCR” mode, the volume buttons still control your TV’s
volume.
Setting Up the Remote to Operate Your Cable Box
1.
Turn off your cable box.
2.
Press the CABLE button on your TV’s remote control.
3.
Press the SET button on your TV’s remote control.
4.
Using the number buttons on your remote control, enter three digits of the cable box
code listed on page 51 of this manual for your brand of cable box. Make sure you enter
three digits of the code, even if the first digit is a “0”. (If there is more than one code listed,
try the first one.)
5.
Press the POWER
button on the remote control.
Your cable box should turn on if your remote is set up correctly.
If your cable box does not turn on after set up, repeat steps 2, 3, and 4, but try one of the
other codes listed for your brand of cable box. If no other codes are listed, try each code,
000 through 046.
Note on Using Remote Control Modes: Cable Box
When your remote control is in “CABLE” mode, the volume buttons still control your TV’s
volume.
English-48
BN68-01007W-00Eng.indd 48
2006-08-09
7:18:52
Setting Up the Remote to Operate Your DVD
1.
Turn off your DVD.
2.
Press the DVD button on your TV’s remote control.
3.
Press the SET button on your TV’s remote control.
4.
Using the number buttons on your remote control, enter three digits of the DVD code
listed on page 51~52 of this manual for your brand of DVD.
Make sure you enter three digits of the code, even if the first digit is a “0”.
(If there is more than one code listed, try the first one.)
5.
Press the POWER
button on the remote control.
Your DVD should turn on if your remote is set up correctly.
If your DVD does not turn on after set up, repeat steps 2, 3, and 4, but try one of the other
codes listed for your brand of DVD.
If no other codes are list-ed, try each code, 000 through 141.
Note on Using Remote Control Modes: DVD
When your remote control is in “DVD” mode, the volume buttons still control your TV’s
volume.
Setting Up the Remote to Operate Your STB
1.
Turn off your STB.
2.
Press the STB button on your TV’s remote control.
3.
Press the SET button on your TV’s remote control.
4.
Using the number buttons on your remote control, enter three digits of the STB code
listed on page 52 of this manual for your brand of STB.
Make sure you enter three digits of the code, even if the first digit is a “0”.
(If there is more than one code listed, try the first one.)
5.
button on the remote control.
Press the POWER
Your STB should turn on if your remote is set up correctly.
If your STB does not turn on after set-up, repeat steps 2, 3 and 4, but try one of the other
codes listed for your brand of STB.
(If no other codes are listed, try each code, 000 through 074.)
Note on Using Remote Control Modes: STB
When your remote control is in “STB” mode, the volume buttons still control your TV’s
volume.
English-49
BN68-01007W-00Eng.indd 49
2006-08-09
7:18:53
Remote Control Codes
VCR
Brand
Code
Brand
SAMSUNG
000 001 002 003 004 005 077 078 079
MONTGOMERY WARD
Code
020
ADMIRAL
020
MTC
002 025
AIWA
025
MULTITECH
002 005 025 038
AKAI
004 027 032
NEC
007 008 018 026 037 062 064
AUDIO DYNAMICS
007 026
OPTIMUS
020
BELL&HOWELL
018
ORION
073 074 075 076
BROKSONIC
022
PANASONIC
021 056 071 072
CANDLE
002 003 006 008 015 055
PENTAX
019 041 075
CANON
021 056
PENTEX RESEARCH+
008
CITIZEN
002 003 006 008 015 055
PHILCO
021 056 059
COLORTYME
007
PHILIPS
021 080
CRAIG
002 024
PIONEER
019 026 039 053
CURTIS MATHES
002 007 008 017 021 025 056 064 066
PORTLAND
015 049 055
DAEWOO
003 010 011 012 013 014 015 016
PROSCAN
017
DB
007 026
QUARTZ
018
DIMENSIA
017
QUASAR
021 056
DYNATECH
025
006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
ELECTROHOME
034
RADIO SHACK/
REALISTIC
EMERSON
001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047
050 052 060 063 065 066 067 069 073
RCA
002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI
026
FISHER
018 024 028 029 048 051 061
SANYO
018 024
FUNAI
025
SCOTT
003 047 052 067
GENERAL ELECTRIC
002 005 017 021 056
SEARS
006 018 019 024 028 029 041 048 051
GO VIDEO
002
SHARP
020 034 045 015
HARMAN KARDON
007
SHIMTOM
027 033 038 058
HITACHI
019 025 041 042 074
SIGNATURE
025
INSTANT REPLAY
021
SONY
027 033 044
JC PENNEY
002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
SYLVANIA
021 025 056 059
JCL
007 008 018 021 026 037
SYMPHONIC
025
JVC
081 082 083
TANDY
018 025
KENWOOD
007 008 018 021 026 037
TASHIKA
006
KLH
070
TATUNG
037
KONIA
036
TEAC
025 037 068
LG(Goldstar)
006 007 008 009 010
TECHNICS
021
LIOYD
025
TEKNIKA
006 021 025 031
LOGIK
038
TMK
066
LXI
025
TOSHIBA
003 019 029 051 052
MAGNAVOX
021 056 059
TOTEVISION
002 006
MARANTZ
007 008 018 021 026 037 062
UNITECH
002
MARTA
006
VECTOR RESEARCH
007 026
MEI
021
VICTOR
026
MEMOREX
006 021 024 025
VIDEO CONCEPTS
007 026
MGA
034
VIDEOSONIC
002
MIDLAND
005
WARDS
002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
MINOLTA
019 041 075
YAMAHA
007 008 018 026 037
MITSUBISHI
019 034 041 046
ZENITH
023 027 033
English-50
BN68-01007W-00Eng.indd 50
2006-08-09
7:18:54
CABLE BOX
Brand
Code
Brand
Code
SAMSUNG
000 001 002 003 004 005 006 007
REGENCY
015 023
GI
041
SA
042 043
HAMLIN
003 024 031
SCIENTIFIC ATLAN
042 043
HITACHI
025 030
SPRUCER
022
JERROLD
038 039
STARGATE 2000
036
MACOM
025 030
SYLVANIA
016
MAGNAVOX
019 023 028
TEXSCAN
016
OAK
026
TOCOM
032
PANASONIC
003 022 027 037 044
UNIVERSAL
033 034
PHILIPS
019 021 023 028
VIEWSTAR
019 021 023 028
PIONEER
004 018 020 044
WARNER AMEX
046
RCA
014 022 040
ZENITH
017 029 035 037 045
REGAL
003
SAMSUNG DVD
Product
Code
Product
DVD
000 001 002
Home Theater VCR COMBO
Code
014 015 016
DVDR
003 004
HDD Recorder COMBO
017
BD Record
005 006
TWIN TRAY COMBO
018
VCR COMBO
007 008 009 010 011
STB DVD COMBO
019
VCR Record
012
DVD Receiver
020
DHR COMBO
013
AV Receiver
021
DVD
Brand
Code
Brand
Code
ANAM
030
INTEGRA
092
AUDIOVOX
075
JBL
091
AUDIOLOGIC
085
JVC
022 033 115 116
ANABA
072
JATON
073
APEX DIGITAL
070 071 074 086 083 084 088 111 112
KENWOOD
051 108 109
AIWA
114
KISS
073
BROKSONIC
062
KONKA
059 100 106 107
BLAUPUNKT
074
KLH
074 075
B&K
122 123
LG(Goldstar)
025 031
CURTIS MATHES
027
LOEWE
057
CYBER HOME
077 078 079 082
LASONIC
058
CLARION
080 125
MOBILE AUTHORITY
054
CIRRUS
081
MEMOREX
055
CYBER HOME
065
MALATA
056
CINEVISION
095
MAGNAVOX
076 093
DAEWOO
066
MINTEK
074 094
DENON
146
MONYKA
073
FARENHEIT
067 068
NORCENT
048 049 050
FISHER
090
NEXT BASE
052
GPX
060
NEC
053
GO VIDEO
061 089 133 135
NANTAUS
144
GE
069 074
NESA
074
GREENHILL
074
OPTOMEDIA ELECTRONICS
105
HITACHI
064 113
OPTIVIEW
072
HITEKER
071
ONKYO
076 092 119
HOYO
073
PHILCO
044 045
HARMAN / KARDON
091 110
PRINCETON
046 047
IRT
089
PROSCAN
023
English-51
BN68-01007W-00Eng.indd 51
2006-08-09
7:18:55
DVD
Brand
Code
Brand
Code
PANASONIC
024 034 124 134 136 137 138
THOMSON
145
PHILIPS
036 076
TOSHIBA
028 062 076
ROTEL
117 118
TECHNICS
139
RIO
120
TVIEW
072
RCA
023 035 074 075 131 132
TOKAI
073
RAITE
073
TEAC
096
ROWA
038
TECHWOOD
097
SAMPO
104
TREDEX
098 099 101
SONY
026 029 126 127 128 129 130 141
URBAN CONCEPTS
076
SHERWOOD
039 041
VENTURER
075
SVA
042
VOCOPRO
102
SYLVANIA
043 093
YAMAHA
032 063
SHARP
140
YAMAKAWA
040 073
SANSUI
062
XWAVE
103
SANYO
062 090
ZENITH
076 121
SHINSONIC
094
SAMSUNG SET-TOP BOX
Product
Code
Product
Ground wave STB
001 002
Satellite STB HDD COMBO Premium
Code
010
Satellite STB
003
CABLE STB HDD COMBO Standard
011
CABLE STB
004
CABLE STB HDD COMBO Premium
012
STB DVD COMBO
008
Ground wave STB HDD COMBO Standard
013
Satellite STB HDD COMBO Standard
009
Ground wave STB HDD COMBO Premium
014
SET-TOP BOX
Brand
Code
Brand
ALPHASTAR
023
MAGNAVOX
016 021 036 038 039 040 041 042
ANAM
043
MEMOREX
016
CHANNEL MASTER
018 034
MOTOROLA
064
CROSSDIGITAL
019
MACOM
018
CHAPARRAL
035
MITSUBISHI
015
DIRECT TV
015 016 017 019 022 045 060 061 062 065
066 067 068
NEXT LEVEL
047 048 064
PHILIPS
015 016 017 021 033 036 038 039 040 041
042 067
046 049 050 063
DAEWOO
074
Code
DISH NETWORK SYSTEM
069 070
PRIMESTAR
DISHPRO
069
PANASONIC
058 059 061 062
DRAKE
018 024 032
PAYSAT
016
DX ANTENNA
027
PROSCAN
065 066
ECHOSTAR
025 069 070 071
RCA
051 052 053 065 066
EXPRESSVU
069
RADIOSHACK
064
GOI
069
REALISTIC
057
GE
065
STAR TRAK
026
020 027
GENERAL INSTRUMENT
046 047 048 063 064
STS
HTS
069
SKY
031
HOME CABLE
056
SKY LIFE
005 006 007
HITACHI
022
SHACK
064
HUGHES NETWORK
015 017
STAR CHOICE
064
IQ
020
SONY
054 060
IQ PRISM
020
TOSHIBA
015 017 028 029 030 072
JANEIL
059
ULTIMATE TV
060 066
JERROID
063
UNIDEN
016 021 037 055 056 057
JVC
069 070
ZENITH
024 031 068
LG(Goldstar)
044 073
English-52
BN68-01007W-00Eng.indd 52
2006-08-09
7:18:56
Setting up Your PC Software (Based on Windows XP)
The Windows display-settings for a typical computer are shown below. The actual screens on your PC may be different depending
upon your particular version of Windows and your particular video card. Even if your actual screens look different, the same, basic
set-up information will apply in almost all cases. (If not, contact your computer manufacturer or Samsung Dealer.)
1.
First, click on “Control Panel” on the Windows start menu.
2.
When the control panel window appears, click on “Appearance and Themes” and a display dialog-box
will appear.
3.
When the control panel window appears, click on “Display” and a display
dialog-box will appear.
4.
Navigate to the “Settings” tab on the display dialog-box.
The correct size setting (resolution): Optimum- 1360 X 768
If a vertical-frequency option exists on your display settings dialog box, the correct value is “60” or “60 Hz”.
Otherwise, just click “OK” and exit the dialog box.
Display Modes
Both screen position and size will vary depending on the type of PC monitor and its resolution.
The resolutions in the table are recommended. (All resolutions between the supported limits are supported)
Mode
Resolution
Horizontal
Frequency (kHz)
Vertical
Frequency (Hz)
Pixel Clock
Frequency (MHz)
Sync Polarity
(H/V)
IBM
640 x 480
720 x 400
31.469
31.469
59.940
70.087
25.175
28.322
-/-/+
VESA
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1360 x 768
37.861
37.500
37.879
48.077
46.875
48.364
56.476
60.023
47.712
72.809
75.000
60.317
72.188
75.000
60.000
70.069
75.029
60.015
31.500
31.500
40.000
50.000
49.500
65.000
75.000
78.750
85.800
-/-/+ /+
+ /+
+ /+
-/-/+ /+
+ /+
The interface mode is not supported.
The set might operate abnormally if a non-standard video format is selected.
HDMI/DVI does not support PC function.
Separate and Composite modes are supported. SOG is not supported.
English-53
BN68-01007W-00Eng.indd 53
2006-08-09
7:18:58
Setting the PC
Coarse and Fine Tuning of the Image (Image Lock):
The purpose of picture quality adjustment is to remove or reduce picture noise. If the noise is
not removed by Fine-tuning alone, then adjust the
frequency as best as possible (coarse) and Fine-tune again. After the noise has been reduced,
re-adjust the picture so that it is aligned on the center of screen.
1.
Preset: Press the SOURCE button to select PC mode.
2.
Press the MENU button to display the menu.
Press the or button to select “Setup”, then press the ENTER button.
3.
Press the
4.
Press the ENTER button to select “Image Lock”.
5.
Press the
6.
Press the or button to adjust the screen quality.
Press the ENTER button.
7.
Press the EXIT button to exit.
or
or
button to select “PC”, then press the ENTER button.
button to select “Coarse” or “Fine”, then press the ENTER button.
Changing the Image Position (Position):
Adjust the PC’s screen positioning if it does not fit the TV screen.
1.
Follow the “Coarse and Fine Tuning of the Image (Image Lock)”
instructions number 1 to 3.
2.
Press the
3.
Press the or button to adjusting the Vertical-Position.
Press the or button to adjust the Horizontal-Position.
Press the ENTER button.
4.
Press the EXIT button to exit.
or
button to select “Position”, then press the ENTER button.
Adjusting the PC Screen Automatically (Auto Adjustment):
Auto adjustment allows the PC screen of set to self-adjust to the incoming PC video signal.
The values of fine, coarse and position are adjusted automatically.
1.
Follow the “Coarse and Fine Tuning of the Image (Image Lock)”
instructions number 1 to 3.
2.
Press the
3.
Press the EXIT button to exit.
or
button to select “Auto Adjustment”, then press the ENTER button.
Initializing the Image Settings (Image Reset):
You can replace all image settings with the factory default values.
1.
Follow the “Coarse and Fine Tuning of the Image (Image Lock)”
instructions number 1 to 3.
2.
Press the
3.
Press the EXIT button to exit.
or
button to select “Image Reset”, then press the ENTER button.
English-54
BN68-01007W-00Eng.indd 54
2006-08-09
7:18:58
Using the Anti-Theft Kensington Lock
The Kensington lock is a device used to physically fix the system when using it in a public place.
The locking device has to be purchased separately. The appearance and locking method may differ from the illustration depending
on the manufacturer. Please refer to the manual provided with the Kensington lock for proper use.
1.
Insert the locking device into the
Kensington slot on the LCD TV
(Figure 1), and turn it in the locking
direction (Figure 2).
2.
Connect the Kensington lock cable.
3.
Fix the Kensington lock to a desk or a
heavy stationary object.
Cable
Figure 2
Figure 1
<Optional>
The place of the Kensington Lock may be different depending on its model.
Troubleshooting: Before Contacting Service Personnel
No sound or picture
ΠCheck that the mains lead has been connected to a wall socket.
ΠCheck that you have pressed the button on the front of the set.
ΠCheck the picture contrast and brightness settings.
ΠCheck the volume.
Normal picture but no sound
ΠCheck the volume.
ΠCheck whether the MUTE button has been pressed on the remote control.
Œ Check if “Internal Mute” is off
No picture or black and white picture
ΠAdjust the colour settings.
ΠCheck that the broadcast system selected is correct.
Sound and picture interference
ΠTry to identify the electrical appliance that is affecting the set and move it further away.
ΠPlug your set into a different mains socket.
Blurred or snowy picture,
distorted sound
ΠCheck the direction, location and connections of your aerial.
This interference is often due to the use of an indoor aerial.
Remote control malfunctions
ΠReplace the remote control batteries.
ΠClean the upper edge of the remote control (transmission window).
ΠCheck the battery terminals.
“Check signal cable.”
message is displayed.
ΠCheck that the signal cable is firmly connected to the PC or video sources.
ΠCheck that the PC or video sources are turned on.
On PC mode, “Mode Not Supported.”
message is displayed.
ΠCheck the maximum resolution and the frequency of the video adaptor.
ΠCompare these values with the data in the Display Modes.
The TFT LCD panel uses a panel consisting of sub pixels (3,147,264) which require sophisticated technology to produce.
However, there may be few bright or dark pixels on the screen. These pixels will have no impact on the performance of the product.
English-55
BN68-01007W-00Eng.indd 55
2006-08-09
7:19:00
Technical and Environmental Specifications
LE32N7
Model Name
32 inch
40 inch
46 inch
AC 220-240 V, 50 Hz
AC 220-240 V, 50 Hz
155 W
210 W
275 W
1360 x 768 @ 60 Hz
1360 x 768 @ 60 Hz
1360 x 768 @ 60 Hz
10 W x 2
10 W x 2
10 W x 2
803 x 88 x 539 mm
803 x 244 x 578 mm
994 x 92 x 647 mm
994 x 290 x 696 mm
1129 x 106 x 732 mm
1129 x 320 x 788 mm
15.6 kg
24.3 kg
35.3 kg
Power Consumption
PC Resolution
Sound
Output
Dimension (WxDxH)
Body
With stand
Weight
With stand
Environmental Considerations
Operating Temperature
Operating Humidity
Storage Temperature
Storage Humidity
LE46N7
AC 220-240 V, 50 Hz
Screen Size (Diagonal)
Power Supply
LE40N7
10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F) 10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F) 10 °C to 40 °C (50 °F to 104 °F)
10 % to 80 %, non-condensing 10 % to 80 %, non-condensing 10 % to 80 %, non-condensing
-20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F) -20 °C to 45 °C (-4 °F to 113 °F)
5 % to 95 %, non-condensing 5 % to 95 %, non-condensing 5 % to 95 %, non-condensing
This device is a Class B digital apparatus.
Stand Swivel (Left / Right)
-20˚ ~ 20˚
Design and specifications are subject to change without prior notice.
English-56
BN68-01007W-00Eng.indd 56
2006-08-09
7:19:01
This page is intentionally
left blank.
BN68-01007W-00Eng.indd 57
2006-08-09
7:19:01
Innehåll
ANSLUTA OCH FÖRBEREDA DIN TV
STÄLLA IN LJUDET
Ändra ljudstandard ................................................................... 18
Justera ljudinställningar .......................................................... 18
Ställa in TruSurround XT (SRS TSXT) ................................... 18
Justera volymen automatiskt ................................................ 19
Justera hörlurarna efter dina önskemål ............................ 19
Lyssna på underbildens ljud.................................................. 19
Återställa ljudinställningarna till fabriksstandard.......... 20
Ansluta hörlurar .................................................... .................... 20
Välja ljudläge ............................................................................... 20
Svenska
Lista över delar.................................................................................. 3
Installera stativet .............................................................................. 3
Installera väggfästessatsen .................................................... 3
Översikt över kontrollpanelen..................................................... 4
Översikt över anslutningspanelen ............................................. 5
Översikt över fjärrkontrollen ........................................................ 7
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen ............................................ 7
Sätta på och stänga av TVn .......................................................... 8
Sätta tv i vänteläge .......................................................................... 8
Plug & Play .......................................................................................... 8
STÄLLA IN TIDEN
STÄLLA IN KANALERNA
Lagra kanaler automatiskt ............................................................ 9
Lagra kanaler manuellt .................................................................. 9
Ställa in Kanalhanteraren .............................................................. 10
Aktivera barnspärren .................................................................. 11
Ordna lagrade kanaler ...................................................................11
Namnge kanaler ...............................................................................12
Finjustera kanalmottagningen....................................................12
Ställa in och visa aktuell tid ................................................... 20
Ställa in sovtimern..................................................................... 21
Slå på och stänga av tv:n automatiskt............................... 21
STÄLLA IN ÖVRIGA
STÄLLA IN BILDEN
Ändra bildstandard .........................................................................13
Ändra bildinställningarna .............................................................13
Ändra Färgton ...................................................................................14
Justera färgtonerna med färgkomponenterna .....................14
Återställa bildinställningarna till
fabriksinställningarna .....................................................................15
Välja bildstorlek ................................................................................15
Ändra Auto Wide (4:3) ....................................................................15
Använda funktionen Brusreducering. ......................................16
DNIe Demo (Digital Natural Image engine) ...........................16
Välja språk .................................................................................... 22
Använda Spelläge...................................................................... 22
Ställa in läget blå bakgrund / Välja Melodi ...................... 23
Att använda energisparfunktionen .................................... 23
Ställa in Blue Eye ........................................................................ 23
Välja källa ...................................................................................... 24
Redigera ingångskällornas namn ........................................ 24
Ändra Färgområde...........................................................................16
Frysning av den aktuella bilden .................................................16
Visa bild-i-bilden (BIB) ....................................................................17
Svenska-1
BN68-01007W-00Swe.indd 1
2006-08-09
7:12:19
WISELINK
ANVÄNDA TEXT-TV-FUNKTIONEN
Använda funktionen WISELINK ............................................ 25
Använda menyn WISELINK..................................................... 26
Använda listan Foto (JPEG) .................................................... 26
Visa bildfilsinformation............................................................ 28
Välja ett foto och bildspel....................................................... 28
Rotera .......................................................................................... 29
Zooma in....................................................................................... 30
Kopiera bildfiler .......................................................................... 31
Ta bort bildfiler ........................................................................... 31
Skriva ut en bild ......................................................................... 32
Använda MP3-listan.................................................................. 32
Kopiera musikfiler...................................................................... 33
Ta bort musikfiler ....................................................................... 33
Använda inställningsmenyn .................................................. 34
Text-tv-dekoder .......................................................................... 46
Visa text-tv-information .......................................................... 46
Välj en specifik text-tv-sida .................................................... 47
Använda Fastext (Snabbtext)
för att välja en text-tv-sida ..................................................... 47
Ställa in fjärrkontrollen ............................................................ 48
Fjärrkontrollkoder...................................................................... 50
STÄLLA IN DATORN
Installera programvaran (baserad på XP) ......................... 53
Visningsläge................................................................................. 53
Ställa in datorn ........................................................................... 54
REKOMMENDATIONER FÖR ANVÄNDNING
ANVÄNDA DTV-FUNKTIONEN
Förhandsvisa DTV-menysystemet ............................................35
Uppdatera kanallistan automatiskt ...........................................35
Uppdatera kanallistan manuellt .......................................... 36
Redigera favoritkanaler .................................................................36
Välja kanalhanteraren.....................................................................37
Visa programinformation ..............................................................38
Visa EPG-information (Elektronisk programguide)..............38
Använda schemalistan ...................................................................39
Ställa in standardguide ..................................................................39
Visa alla kanaler och favoritkanalerna ......................................40
Välja språk ...........................................................................................40
Välja språk för textning ..................................................................41
Välja ljudspråk ...................................................................................41
Välja språk för text-tv ......................................................................41
Justera transparensnivå .......................................................... 42
Ställa in föräldralås ..........................................................................42
Ställa in undertexter .......................................................................43
Ställa in läge för undertexter .......................................................43
Välja önskat språk (undertext, ljud eller text-tv) ..................43
Visa produktinformation ...............................................................44
Kontrollera signalinformation .....................................................44
Uppgradera programvaran (tillval)............................................44
Visa Common Interface .................................................................45
Välja CI-meny (Common Interface) ...........................................45
Återställning.......................................................................................45
Använda Kensington-låset ..................................................... 55
Felsökning:
Innan du kontaktar servicepersonal ................................... 55
Tekniska och miljömässiga specifikationer...................... 56
Svenska-2
Symboler
BN68-01007W-00Swe.indd 2
Tryck
Viktigt
Obs!
Entrycksknapp
2006-08-09
7:12:25
Lista över delar
Försäkra dig om att följande delar följer med din LCD TV.
Kontakta din återförsäljare om det saknas något.
M4 X L16
Fjärrkontroll och
batterier (AAA x 2)
Nätsladd
Œ Användarhandbok
Nedre kåpa
Stativskruvar X 4
ΠGarantikort
Sockel
Œ Säkerhetsguide
Rengöringstrasa
ΠRegistreringskort
Garantikort / Säkerhetsguide / Registreringskort (Finns ej på alla platser)
Stativet och stativskruvarna kanske inte medföljer beroende på modell
Installera stativet
<2>
<3>
1. Placera TV:n med rutan neråt på ett mjukt tyg eller en kudde på ett bord.
2. För in stativet i hålet i TV:ns botten.
3. Sätt i skruven i hålet enligt anvisning och dra åt.
Stativet installeras för modeller med en skärmstorlek på 40 tum eller mer.
Installera väggfästessatsen
Väggmonteringsdetaljer (säljs separat) gör att du kan
montera TV:n på väggen. För detaljerad information om
installation av väggfästet skall du titta i instruktionerna
som medföljer väggmonteringsdetaljerna. Kontakta en
tekniker för att få hjälp vid installation av väggfästet.
Samsung Electronics är inte ansvariga för skador på
produkten eller personlig skada på dig själv eller andra om
du väljer att montera TV:n själv.
Avlägsna ställningen, täck det nedre hålet med ett
lock och spänn fast med två skruvar.
Svenska-3
BN68-01007W-00Swe.indd 3
2006-08-09
7:12:25
Översikt över kontrollpanelen
Produktens färg och form kan variera beroende på modell.
SOURCE
Växlar mellan alla tillgängliga ingångskällor. (TV, Ext.1, Ext.2,
AV, S-Video, Component, PC, HDMI1, HDMI2). Använd den här
knappen på skärmmenyn när du använder knappen
ENTER på fjärrkontrollen.
MENU
Tryck här om du vill se en skärmmeny med TV:ns funktioner.
Tryck för att sänka eller höja volymen. På skärmmenyn
som du använder
använder du knapparna
knapparna och
på fjärrkontrollen.
Tryck här när du vill byta kanal. På skärmmenyn använder du
knapparna
när du använder knapparna
och
på fjärrkontrollen. (Om du inte använder
fjärrkontrollen kan du koppla på TV:n med hjälp av
kanalknapparna.)
Högtalare
(Ström)
Tryck här när du ska slå på och stänga av TV:n.
Strömindikator
Blinkar och stängs av när strömmen är på och tänds i viloläge.
Mottagare för fjärrkontrollen
Rikta fjärrkontrollen mot den här punkten på TV:n.
Svenska-4
BN68-01007W-00Swe.indd 4
2006-08-09
7:12:27
Översikt över anslutningspanelen
[Uttag på sidopanel]
[Uttag på bakre panel]
Strömingång
När du vill ansluta en extern enhet till din TV skall du se till att enheten är avstängd.
Vid anslutning till en extern enhet är det viktigt att kablarnas färger överensstämmer.
Ansluta en antenn eller ett kabel-TV-nät
För att TV-kanaler ska visas på rätt sätt måste enheten ta emot en signal från någon av följande källor:
- En utomhusantenn / Ett kabel-TV-nätverk / Ett satellitnätverk
Ansluta HDMI/DVI
- Stöder anslutningar mellan AV-enheter som är aktiverade för HDMI-anslutning (digital-tv-boxar, DVD-spelare, AV-mottagare
och digital-TV).
- Ingen ytterligare ljudanslutning krävs för en HDMI till HDMI-anslutning.
Vad är HDMI?
- “High Definition Multimedia interface” gör det möjligt att överföra digital bildinformation av högdefinitionstyp och flera
kanaler med digitalt ljud (5.1 kanaler).
- HDMI/DVI-terminalen stöder DVI-anslutning till en extra enhet med lämplig kabel (medföljer ej). Skillnaden mellan
HDMI och DVI är att HDMI-enheten är mindre, har kodningsfunktionen HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection)
installerad och att den stödjer digitalt ljud för flera kanaler.
Du bör använda DVI-till-HDMI-kabeln eller DVI-HDMI-förlängaren för anslutningen och “R - AUDIO - L” -terminalen på
DVI för ljudutgången.
- Vi anslutning av den här produkten via HDMI eller DVI till en digital-TV-box, DVD-spelare eller spelkonsol etc, ska du
säkerställa att den har ställts in för att vara kompatibel med det videoutgångsläge som visas i tabellen nedan.
Om du inte följer anvisningarna nedan kan det leda till att bilden förvrids, att bilden splittras eller att det inte visas någon bild.
Lägen som stöds för DVI och HDMI
1080i
720p
576p
576i
480p
480i
O
O
O
X
O
X
50 Hz
O
O
X
X
O
X
60 Hz
O
O
O
O
O
O
Komponent
- Försök inte ansluta HDMI/DVI-enheten till en PC eller ett grafikkort för en bärbar dator.(Det kommer att leda till att en tom
skärm visas)
Svenska-5
BN68-01007W-00Swe.indd 5
2006-08-09
7:12:28
Ansluta digital-tv-box, videobandspelare eller DVD
- Anslut DTV-, VCR- eller DVD SCART-kabeln (tillval) till SCART-uttaget på videobandspelaren eller DVD-spelaren.
- Om du vill ansluta både en digital-tv-box och en videobandspelare (eller DVD-spelare) ska du ansluta digital-tv-boxen till
videobandspelaren (eller DVD-spelaren) och sedan ansluta videobandspelaren till apparaten.
Ansluta externa A/V-enheter
- Anslut RCA- eller S-videokabeln (tillval) till lämplig extern A/V-enhet som t.ex. videobandspelare, DVD-spelare eller videokamera.
- Anslut RCA-ljudkablarna (tillval) till “R - AUDIO - L” på apparatens baksida och de andra ändarna till motsvarande ljudutgångar på
A/V-enheten.
- Hörlurar kan anslutas till hörlursuttaget ( ) baktill på anläggningen.
När hörlurar är inkopplade hörs inget ljud från de inbyggda högtalarna.
SERVICE
- Serviceanslutning för kvalificerad servicetekniker.
Ansluta AUDIO
- Anslut RCA-ljudkablarna till “R - AUDIO - L” på apparatens baksida och de andra ändarna till motsvarande ljudutgångar på
förstärkaren eller DVD-hemmabion.
Ansluta en dator
- Anslut D-Sub-kabeln (tillval) till “PC (PC IN)” på baksidan av din enhet och den andra till grafikkortet på din dator.
- Anslut stereo-audiokabeln (tillval) till “AUDIO (PC IN)” på baksidan av din enhet och den andra änden till “Audio Out” till
ljudkortet på din dator.
Ansluta komponentenheter (DTV/DVD)
- Anslut videokablarna (tillval) till komponentanslutningen (“PR”, “PB”, “Y”) på TV:ns baksida och de andra ändarna till
motsvarande videoutgång på DTV:n eller DVD:n.
- Om du vill ansluta både en digital-TV-box och en DTV-spelare (eller DVD-spelare) ska du ansluta digital-TV-boxen till
DTV-spelaren (eller DVD-spelaren) och sedan ansluta denna till komponentanslutningen (“PR”, “PB”, “Y”) på TV:n.
- Y, PR och PB-anslutningarna på komponentenheterna (DTV eller DVD) är ibland märkta Y, B-Y och R-Y eller Y, Cb och Cr.
- Anslut RCA-ljudkablarna (tillval) till “R - AUDIO - L” på apparatens baksida och de andra ändarna till motsvarande
ljudutgångar på DTV- eller DVD-spelaren.
- Den här LCD-TV:n har optimal bildupplösning i läget 720p.
- Den här LCD-TV:n har maximal bildupplösning i läget 1080i.
Kensingtonlås
- Kensingtonlåset (tillval) är en enhet som används för att fysiskt låsa systemet när det används på en allmän plats.
- Om du vill använda en låsenhet skall du kontakta återförsäljaren där du köpte TV:n.
- Placeringen av ‘Kensington-låset’ kan variera beroende på modell.
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) (Digital ljudutgång – optisk)
- Anslut till en digital ljudkomponent.
Ansluta CI-kort (Common Interface)
Sätt in kortet
enligt figuren
CI-kort
- Om ”CI-kortet” inte sitter i visas ”Scrambled Signal”
(”kodad signal”) på vissa kanaler på tv-skärmen.
- Information som bland annat omfattar ett telefonnummer,
CI-kortets ID, värd-ID visas i ungefär 2-3 minuter. Om ett
felmeddelande visas kontaktar du tjänsteleverantören.
- När konfigurationen av kanalinformationen slutförts visas
meddelandet “Updating Completed” (uppdateringen klar),
vilket innebär att kanallistan uppdaterats.
Du behöver ett CI-kort från en lokal kabeltjänstleverantör.
Ta ut CI-kortet genom att försiktigt dra ut det för hand. Om du tappar CIkortet kan det skadas.
TV-apparatens baksida
Serviceport
- Serviceanslutning för auktoriserad servicetekniker.
Svenska-6
BN68-01007W-00Swe.indd 6
2006-08-09
7:12:29
Översikt över fjärrkontrollen
Väljer vilken enhet som ska kontrolleras med
Samsung-fjärrkontrollen
(TV, DVD, STB, CABLE, VCR)
(Läs mer om detta på sidan 48~52)
Tv:ns väntlägesknapp
Sifferknappar för direktåtkomst till kanaler
Kanalval för en-/två-siffriga kanaler
Meddelandet “Kanalhanteraren” visas på
skärmen.
Väljer TV- och DTV-läge direkt
VIDEO-/DVD-funktioner (snabbspolning
bakåt, stopp, play/paus, snabbspolning
framåt)
Öka volymen
Minska volymen
P : Nästa kanal
P : Föregående kanal
Avsluta skärmmenyn
Styra menymarkören
Används för att visa information för aktuell
sändning
Välja bildformat
Visar digitala undertexter
Välja ljudläge
Välja SRS TSXT
Om fjärrkontrollen inte fungerar byter
du batteri och trycker på knappen RESET i 2-3
sekunder innan du använder den.
Text-TV-funktioner
Stänga av ljudet tillfälligt
Lämna text-tv-visning
Menyvisning och ändra information
Index för text-tv
Visar EPG (elektronisk programguide)
Text-tv håll
Bild-I-Bild På/Av
Text-tv välja storlek
Frysa bilden
Lägesval för text-tv (LIST/FLOF)
Välja bildeffekt
Underordnad Text-tv-sida
Välja ljudeffekt
P : Text-tv nästa sida
P : Text-tv föregående sida
SET: Justerar 5 separata
enheter – TV, DVD, DIGITALBOX, KABELBOX
eller VIDEO.
När du trycker på den här knappen lyser ett
antal knappar på fjärrkontrollen (t.ex. välja en
målenhet, volym, kanal och MUTE) några
sekunder, innan de slocknar igen för att spara
ström. Den här funktionen är bra när du ska
använda fjärrkontrollen i mörker
Avbryta text-TV
Text-tv visa
Välj alternativen Text-TV, Dubbel eller Mix.
Text-tv ämnesval
Text-tv lagra
Välja tillgängliga källor
Föregående kanal
Visar DTV-menyn
Med den här funktionen kan du ladda sparade
bilder (JPEG) och ljudfiler (MP3),
och visa eller spela upp dem på TV:n.
Fjärrkontrollens funktion kan påverkas av starkt ljus.
Detta en speciell fjärrkontroll för synskadade, den har blindskrift på knappen Power
samt kanal- och volymknapparna.
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen
1.
Lyft skyddet på fjärrkontrollens baksida uppåt så som visas på bilden.
2.
Sätt i två stycken AAA-batterier.
Kontrollera att “+” och “-” på batterierna stämmer med bilden inuti facket.
3.
Sätt tillbaka locket.
Om du inte ska använda fjärrkontrollen under en längre tid kan du ta ur batterierna och förvara dem
på en sval och torr plats.Fjärrkontrollen kan användas på ett avstånd av upp till 7 meter från TV:n.(Vid
normal användning räcker batterierna i ungefär ett år.)
Kontrollera följande om fjärrkontrollen inte fungerar:
1. Är TV-strömmen på?
2. Är batteriernas plus-och minuspoler felvända?
3. Är batterierna uttjänta?
4. Är det strömavbrott eller är nätsladden utdragen?
5. Finns det någon lysrörsbelysning eller en neonskylt i närheten?
Svenska-7
BN68-01007W-00Swe.indd 7
2006-08-09
7:12:30
Sätta på och stänga av TVn
Strömkabeln är ansluten baktill på din anläggning.
1.
Anslut strömkabeln till lämpligt uttag.
Indikatorn för vänteläge på enhetens framsida tänds.
2.
Tryck på knappen
på apparatens framsida.
Du kan även trycka på knappen POWER
eller TV/DTV (
Det program du senast tittade på väljs automatiskt igen.
) på fjärrkontrollen för att slå på TV:n.
3.
Tryck på de numeriska knapparna (0~9) eller på en kanalväljarknapp upp/ner ( / ) på fjärrkontrollen eller på eller på knappen
på apparatens högersida.
När du slår på TV-apparaten för första gången ombeds du välja vilket språk som du vill att menyerna ska visas på.
4.
När du vill stänga av apparaten trycker du på POWER
igen.
Sätta tv i vänteläge
Du kan försätta anläggningen i standby-läge för att spara ström. Standby-läget är användbart när du vill sluta titta en kortare
stund (tex för att äta middag).
1.
Tryck på knappen POWER
på apparatens framsida.
Bildskärmen släcks och en blåa standby-lampa tänds på apparatens framsida.
2.
När du vill koppla på TV:n igen trycker du bara på POWER
, en siffra (0~9) eller en kanalväljarknapp (
/
).
Lämna inte anläggningen i standby-läge under längre perioder (tex när du åker bort på semester).
Det är bäst att koppla ur strömsladd och antenn från enheten.
Plug & Play
När TV:n sätts på för första gången startar flera inställningar automatiskt och kontinuerligt.
Följande inställningar finns:
1.
Tryck på knappen POWER
på apparatens framsida.
Meddelandet “Start Plug & Play” visas med “OK” markerat.
2.
Välj språk genom att trycka på knappen eller
Tryck på knappen ENTER för att bekräfta valet.
3.
Meddelandet “Kontr. antenningång.” visas och “OK” är markerat.
Tryck på knappen ENTER.
.
Kontrollera att antennkabeln är riktigt ansluten.
4.
Välj land genom att trycka på knappen eller
Tryck på knappen ENTER för att bekräfta valet.
.
5.
Menyn “Autolagra” visas med alternativet “Start” markerat.
Tryck på knappen ENTER.
Kanalsökningen börjar och avslutas automatiskt.
När alla tillgängliga kanaler är lagrade visas menyn “Ställ klockan”.
Tryck på knappen ENTER när som helst för att avbryta memoriseringsprocessen.
6.
Tryck på knappen ENTER.
Välj “Tim” eller “Minut” genom att trycka på knappen eller .
Ställ in “Tim” eller “Minut” genom att trycka på knappen eller
.
Du kan också ställa in timmar och minuter genom att trycka på fjärrkontrollens sifferknappar.
7.
Tryck på knappen ENTER för att bekräfta.
Om DTV-kanalen upppdateras, ändras “Source” (”källa”) på källistan på ingångsmenyn automatiskt till DTV.
Detaljerad information om uppdatering av DTV-kanaler finns på sidan 35 i den här handboken.
Œ Språk: Välj ditt språk.
Œ Land: Välj ditt land.
Œ Autolagra: Skannar automatiskt och lagrar de kanaler som är tillgängliga i ditt område.
Œ Ställ klockan: Ställer in aktuell tid för TV-klockan.
Svenska-8
BN68-01007W-00Swe.indd 8
2006-08-09
7:12:33
Om du vill återställa denna funktion...
1.
Tryck på knappen MENU för att visa menyn.
Tryck på knappen
TV
Öppna
för att välja “Inställning” och tryck på ENTER.
2.
Tryck på knappen ENTER igen för att välja “Plug & Play”.
3.
Meddelandet att du skall “Starta Plug & Play” visas.
- Lagra kanaler automatiskt
- Lagra kanaler manuellt
Kanal
Flytta
eller
Tillbaka
Lagra kanaler automatiskt
Du kan söka efter tillgängliga frekvenser (tillgängligheten beror på vilket land du befinner dig i).
Automatiskt tilldelade programnummer matchar inte alltid faktiska eller önskade programnummer.
Du kan dock ordna numren manuellt och ta bort alla oönskade kanaler.
1.
Tryck på knappen MENU för att visa menyn.
Tryck på knappen eller för att välja “Kanal” och tryck på ENTER.
2.
Tryck på knappen ENTER igen för att välja “Land”.
3.
Välj land genom att trycka på knappen eller
Tryck på knappen ENTER för att bekräfta valet.
4.
Tryck på knappen
5.
Tryck på knappen ENTER.
eller
.
för att välja “Autolagra” och tryck på ENTER
TV:n påbörjar lagringen av alla tillgängliga kanaler.
Tryck på knappen ENTER när som helst för att avbryta lagringen och återgå till menyn “Kanal”.
6.
Efter att de tillgängliga kanalerna är lagrade visas menyn “Sortera”.
Lagra kanaler manuellt
Du kan lagra upp till 100 kanaler, inklusive de som tas emot via kabelnätverk. När du lagrar kanaler manuellt kan du välja:
Huruvida du vill lagra de enskilda kanaler som har hittats.
Programnummer för varje lagrad kanal som du vill identifiera.
1.
Tryck på knappen MENU för att visa menyn.
Tryck på knappen eller för att välja “Kanal” och tryck på ENTER.
2.
Tryck på knappen
eller
för att välja “Lagra manuellt” och tryck på ENTER.
3.
Tryck på knappen ENTER igen för att välja “Program”.
4.
När du vill tilldela ett programnummer till en kanal söker du efter rätt nummer genom att först trycka på
knappen eller och sedan på ENTER.
Du kan även välja programnummer genom att använda sifferknapparna på fjärrkontrollen.
Svenska-9
BN68-01007W-00Swe.indd 9
2006-08-09
7:12:35
5.
Tryck på knappen
eller
6.
Välj önskad färgstandard genom att trycka på knappen
7.
Tryck på knappen
8.
Välj önskad Ljudsystem genom att trycka på knapp
eller
för att välja “Färgsystem” och tryck på ENTER.
eller
upprepade gånger och tryck sedan på knappen ENTER.
för att välja “Ljudsystem” och tryck på ENTER.
eller
flera gånger och sedan på ENTER.
Om ljudet är onormalt eller om det inte hörs något ljud alls ska du göra ett nytt val för ljudsystem.
9.
Om du vet siffran på den kanal som skall lagras trycker du på knapparna eller för att välja “Kanal”. Tryck på knappen ENTER.
Välj C (luftburen kanal) eller S (kabelkanal) genom att trycka på knappen eller . Tryck på knappen
för att välja kanal.
Välj önskat nummer genom att trycka på knappen eller och sedan på ENTER.
Kanalläge: P (Programläge), C (Luftburet kanalläge), S (Kabelkanalläge)
Du kan också välja kanalnumret genom att trycka på fjärrkontrollens sifferknappar.
10. Om du inte känner till kanalnumren väljer du “Sök” genom att trycka på knappen eller .
Tryck på knappen ENTER. Sök genom att trycka på knappen eller och sedan på knappen ENTER.
11. Tryck på knappen
eller
för att välja “Lagra”. Tryck på knappen ENTER igen för att välja “OK”.
12. Upprepa steg 3 till 11 för varje kanal som ska lagras.
Œ Kanal: Väljer en kanal.
Œ Sök: Skannar efter frekvensvärdet för kanalen.
Œ Lagra: Sparar dina inställningar.
Œ Program: Väljer ett programnummer för kanalen.
Œ Färgsystem: Ställer in supportsystemet för färger.
Œ Ljudsystem: Ställer in supportsystemet för ljud.
Ställa in Kanalhanteraren
Ställ in kanalerna enligt dina önskemål.
Det är enkelt att ta bort, lägga till eller låsa den kanal du önskar.
1.
Tryck på knappen MENU för att visa menyn.
Tryck på knappen eller för att välja “Kanal” och tryck på ENTER.
2.
Tryck på knappen
3.
Tryck på knappen ENTER igen för att välja “Kanalhanteraren”.
4.
Tryck på knappen
5.
Tryck på knappen eller för att välja önskad kanal och tryck sedan
på knappen ENTER för att avbryta.
6.
Upprepa steg 5 för varje kanal som ska väljas eller avmarkeras.
7.
eller
för att välja “Kanalhanteraren” och tryck på ENTER.
för att välja raden “
”.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
“
” är aktiverat när “Barnlås” är inställt på till “På”.
Du kan välja de här alternativen
genom att trycka på knappen
CH MGR på fjärrkontrollen.
Svenska-10
BN68-01007W-00Swe.indd 10
2006-08-09
7:12:36
Aktivera barnspärren
Den här funktionen gör att du kan förhindra obehöriga användare, t.ex. barn, från att
titta på olämpliga program genom att stänga av video och ljud. Barnspärren kan inte
kopplas bort med knapparna på sidopanelen. Barnspärren kan bara kopplas bort med
fjärrkontrollen.
Håll därför fjärrkontrollen borta från barn.
1.
Tryck på knappen MENU för att visa menyn.
Tryck på knappen eller för att välja “Kanal” och tryck på ENTER.
2.
Tryck på knappen
eller
för att välja “Kanalhanteraren” och tryck på ENTER.
3.
Tryck på knappen
eller
för att välja “Barnlås” och tryck på ENTER.
4.
Tryck på knappen eller
Tryck på knappen ENTER.
för att välja "På".
5.
Tryck på knappen
eller
för att välja “Kanalhanteraren” och tryck på ENTER.
6.
Tryck på knappen
för att välja raden “
7.
Tryck på knappen
knappen ENTER.
eller
8.
Upprepa steg 7 för varje kanal som ska låsas eller låsas upp.
9.
”.
för att välja önskad kanal för låsning och tryck sedan på
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
Välj “På” eller “Av” i menyn “Barnlås” för att på ett enkelt sätt växla kanaler med “
taktiverade eller inaktiverade.
” för att vara
Ordna lagrade kanaler
Du kan byta ut numren på två kanaler för att:
Modifiera den ordningsföljd som kanalerna automatiskt lagrats i.
Tilldela enkla nummer till de kanaler du tittar mest på.
1.
Tryck på knappen MENU för att visa menyn.
Tryck på knappen eller för att välja “Kanal” och tryck på ENTER.
2.
Tryck på knappen
3.
Välj det kanalnummer du vill ändra genom att trycka på knappen
flera gånger. Tryck på knappen ENTER.
4.
Tryck på knappen eller för att gå till den position där du vill göra
ändringen och tryck sedan på knappen ENTER.
eller
för att välja “Sortera” och tryck på ENTER.
eller
Numret och namnet på vald kanal flyttas åt höger.
Den valda kanalen byts ut mot den föregående lagrade med det önskade numret.
5.
Upprepa steg 3 till 4 för varje kanal som ska lagras.
6.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
Svenska-11
BN68-01007W-00Swe.indd 11
2006-08-09
7:12:37
Namnge kanaler
Kanalerna namnges automatiskt när kanalinformationen visas.
Dessa namn kan du ändra till nya namn.
1.
Tryck på knappen MENU för att visa menyn.
Tryck på knappen eller för att välja “Kanal” och tryck på ENTER.
2.
Tryck på knappen
3.
Välj vid behov den kanal som ska få ett nytt namn genom att trycka på
knappen eller . Tryck på knappen ENTER.
eller
för att välja “Namn” och tryck på ENTER.
Markören visas runt namnrutan.
4.
För att...
Så...
Välja en bokstav, siffra eller symbol
Knappen
eller
Flytta till nästa bokstav
Knappen
Flytta till föregående bokstav
Knappen
Bekräfta namnet
Tryck på knappen ENTER
Tillgängliga tecken är:
Alfabetets bokstäver (A ... Z) / Siffrorna (0 ... 9) / Specialtecken (-, mellanrum)
5.
6.
Upprepa steg 3 till 4 för varje kanal som ska tilldelas ett nytt namn.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
Finjustera kanalmottagningen
Använd fininställningen för att manuellt justera en viss kanal för
optimal mottagning.
1.
Använd sifferknapparna för att direkt välja kanalen som du vill fininställa.
2.
Tryck på knappen MENU för att visa menyn.
Tryck på knappen eller för att välja “Kanal” och tryck på ENTER.
3.
Tryck på knappen
4.
Tryck på knappen eller
Tryck på knappen ENTER.
5.
eller
för att välja “Fininst.” och tryck på ENTER.
för att justera fininställningen.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
Fininställda kanaler som har lagrats markeras med en asterisk “*” på höger sida om kanalnumret i
kanalfältet. Och kanalnumret blir rött.
För att återställa fininställningen väljer du “Återställ” genom att trycka på knappen
eller och sedan på knappen ENTER.
Svenska-12
BN68-01007W-00Swe.indd 12
2006-08-09
7:12:38
Ändra bildstandard
Du kan välja den bildstandard som passar bäst till dina visningsbehov.
1.
Tryck på knappen MENU för att visa menyn.
Tryck på knappen eller för att välja “Bild” och tryck på ENTER.
2.
Tryck på knappen ENTER igen för att välja “Läge”.
Tryck på knappen ENTER igen.
3.
Tryck på knappen eller
Tryck på knappen ENTER.
4.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
för att välja önskad bildeffekt.
Œ Dynamisk: Väljer en mer högupplöst bild för ljus miljö.
Œ Standard: Väljer en optimal bildkvalitet för normal miljö.
Œ Film: Väljer en optimal bildkvalitet för mörk miljö.
Du kan också trycka på
knappen P.MODE på
fjärrkontrollen för att välja en av
bildinställningarna.
Œ Personlig: Väljer dina favoritinställningar. (Se “Ändra bildinställningarna”)
Bildläget måste justeras separat för alla ingångskällor.
Det går att återställa fabrikens standardinställningar för bilden genom att välja
“Återställ”. (Se “Återställa bildinställningarna till fabriksinställningarna “ på sidan 15)
Ändra bildinställningarna
Din anläggning har åtskilliga inställningar med vilka du kan justera bildkvaliteten.
1.
För att välja önskad bildeffekt följer du anvisningarna 1 till 3 i avsnittet
“Ändra bildstandard”.
2.
Tryck på knappen eller
Tryck på knappen ENTER.
3.
Tryck på knappen eller
Tryck på knappen ENTER.
4.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
för att välja en post.
för att minska eller öka värdet för en post.
Œ Kontrast: Justerar ljusstyrkan och mörkheten mellan motiv och bakgrund.
Œ Ljusstyrka: Justerar hela skärmens ljusstyrka.
Œ Skärpa: Justerar motiven så att de blir skarpare eller suddigare.
Œ Färg: Justerar färgerna så att de blir ljusare eller mörkare.
Œ Ton (endast NTSC): Justerar färgen på objekt genom att göra dem mer röda eller gröna för ett mer naturligt utseende.
De justerade värdena lagras tillsammans med det valda bildläget.
I läget för PC kan endast “Kontrast”, “Ljusstyrka” och “Färg” justeras.
Svenska-13
BN68-01007W-00Swe.indd 13
2006-08-09
7:12:39
Ändra Färgton
Du kan välja den mest bekväma färgtonen för dina ögon.
1.
För att välja önskad bildeffekt följer du anvisningarna 1 till 3 i avsnittet
“Ändra bildstandard” på sidan 13.
2.
Tryck på knappen
3.
Tryck på knappen eller
Tryck på knappen ENTER.
4.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
eller
för att välja “Färgton” och tryck på ENTER.
för att välja önskad inställning för färgtonen.
Œ Sval2: Ger en blåare färgtemperatur än “Sval1”.
Œ Sval1: Ger det vita en blå ton.
Œ Normal: Behåller det vita.
Œ Varm1: Ger det vita en röd ton.
Œ Varm2: Ger en rödare färgtemperatur än “Varm1”.
De justerade värdena lagras tillsammans med det valda bildläget.
Justera färgtonerna med färgkomponenterna
Du kan ändra en bilds färgton med hjälp av färgkomponenterna.
1.
För att välja önskad bildeffekt följer du anvisningarna 1 till 3 i avsnittet
“Ändra bildstandard” på sidan 13.
2.
Tryck på knappen
3.
Tryck på knappen eller
Tryck på knappen ENTER.
4.
Tryck på knappen eller för att öka eller minska värdet för ett av
alternativen. Tryck på knappen ENTER.
5.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
ΠR kontrast:
ΠG kontrast:
ΠB kontrast:
ΠR ljusstyrka:
ΠG ljusstyrka:
ΠB ljusstyrka:
Œ Återställ:
eller
för att välja “Färghanterare” och tryck på ENTER.
för att välja ett av alternativen.
Intensifierar den röda färgen i gränsen mellan objekt och bakgrund.
Intensifierar den gröna färgen i gränsen mellan objekt och bakgrund.
Intensifierar den blåa färgen i gränsen mellan objekt och bakgrund.
Justerar den röda färgens ljusstyrka över hela skärmen.
Justerar den gröna färgens ljusstyrka över hela skärmen.
Justerar den blåa färgens ljusstyrka över hela skärmen.
Återställer alla inställningar till standardvärde.
Du kan inte välja en “Färgton” i “Färghanterare”.
Svenska-14
BN68-01007W-00Swe.indd 14
2006-08-09
7:12:40
Återställa bildinställningarna till fabriksinställningarna
Det går att återställa fabrikens standardinställningar för bilden.
1.
För att välja önskad bildeffekt följer du anvisningarna 1 till 3 i avsnittet
“Ändra bildstandard” på sidan 13.
2.
Tryck på knappen eller för att välja “Återställ” och tryck på ENTER.
3.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
“Återställ” kommer att ställas in för varje bildläge.
Välja bildstorlek
Du kan välja den bildstorlek som stämmer bäst överens med dina krav.
1.
Tryck på knappen MENU för att visa menyn.
Tryck på knappen eller för att välja “Bild” och tryck på ENTER.
2.
Tryck på knappen eller för att välja “Storlek” och tryck på ENTER.
3.
Välj önskat alternativ genom att trycka på knappen eller .
Tryck på knappen ENTER.
4.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
Œ Auto Wide: Justerar automatiskt bildstorleken till formatet “16:9”.
Œ 16:9: Justerar bildstorleken till 16:9 som är riktigt för DVD eller bredbildssändningar.
Œ Bred 4:3 : Förstora bilden mer än 4:3.
Œ Zoom: Förstorar 16:9-bredbilden (i vertikal riktning) för att passa skärmstorleken.
Œ 4:3: Detta är standardinställningen för en videofilm eller normal sändning.
Du kan välja de här alternativen
genom att trycka på knappen för
bildformat, P.SIZE på
fjärrkontrollen.
Funktionen “Auto Wide” (Automatisk vidvinkel) finns endast tillgänglig i lägena
“TV”, “Ext1”, “Ext2”, “AV”, “S-Video” och "DTV".
I datorläget går det bara att justera lägena “16:9” och “4:3”.
Zoom : Välj
genom att trycka på knapparna eller . Använd knappen eller för
att flytta bilden upp och ned. Efter att du har valt
, använder du knappen
eller för att förstora eller förminska bilden i lodrät riktning.
Bred 4:3 : Flytta skärmen upp/ner med knappen eller efter att du har valt
genom att
trycka på knappen eller ENTER.
Ändra Auto Wide (4:3)
Justerar skärmbildens storlek till 4:3 för ingångssignal.
1.
Tryck på knappen MENU för att visa menyn.
Tryck på knappen eller för att välja “Bild” och tryck på ENTER.
2.
Tryck på knappen eller för att välja “Auto Wide (4:3)” och tryck på ENTER.
3.
Välj önskat alternativ genom att trycka på knappen eller .
Tryck på knappen ENTER.
4.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
De här funktionerna fungerar inte i "Component", "HDMI1", "HDMI2" och "PC"-läge.
Œ 16:9: Justerar bildstorleken till 16:9 som är riktigt för DVD eller bredbildssändningar.
Œ Bred 4:3 : Förstora bilden mer än 4:3.
Œ Zoom: Förstorar 16:9-bredbilden (i vertikal riktning) för att passa skärmstorleken.
Œ 4:3: Detta är standardinställningen för en videofilm eller normal sändning.
Svenska-15
BN68-01007W-01Swe.indd 15
2006-08-25
2:13:24
Använda funktionen Brusreducering
Om sändarsignalen som din TV tar emot är svag kan du aktivera den digitala brusreduceringen för att reducera störningar och spökbilder som kan uppträda på skärmen.
1.
Tryck på knappen MENU för att visa menyn.
Tryck på knappen eller för att välja “Bild” och tryck på ENTER.
2.
Tryck på knappen
3.
Tryck på knappen eller
Tryck på knappen ENTER.
4.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
eller
för att välja “Brusreducer.” och tryck på ENTER.
för att välja “På” eller “Av”.
DNIe Demo (Digital Natural Image engine)
Samsungs nya teknik ger dig bilder med fler detaljer, som kontrast och vitbalans. med den
nya bildkompensationsalgoritmen får du skarpare och klarare bilder. DNIe-tekniken matchar
varje signal med dina ögon. Du kan själv se hur DNIe förbättrar bilden genom att ställa in
DNIe Demo-läge till På.
1.
Tryck på knappen MENU för att visa menyn.
Tryck på knappen eller för att välja “Bild” och tryck på ENTER.
2.
Tryck på knappen
3.
Tryck på knappen eller
Tryck på knappen ENTER.
4.
eller
för att välja “DNIe Demo” och tryck på ENTER.
för att välja “På” eller “Av”.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
De här funktionerna fungerar inte i PC-läge.
DNIe Demo är utformad att visa skillnaden mellan vanliga bilder och DNIe-bilder.
Som standard visas bilderna med DNIe.
Ändra Färgområde
TV
Färgområde är en färgmatrix som består av röda, gröna och blå färger. Välj
favoritfärgområde och upplev naturliga färger.
Bild
1.
Flytta
Öppna
Tillbaka
Tryck på knappen MENU för att visa menyn.
Tryck på knappen eller för att välja “Bild” och tryck på ENTER.
2.
Tryck på knappen
3.
Tryck på knappen eller
Tryck på knappen ENTER.
4.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
eller
för att välja “Färgområde” och tryck på ENTER.
för att välja “Wide” eller “Auto”.
Œ Wide : Brett färgområde erbjuder djupa och fylliga färgtoner.
Œ Auto : Auto färgområde anpassar atuomatiskt till naturliga färgtoner baserat på programkällor.
Frysning av den aktuella bilden
Tryck på knappen STILL för att frysa en rörlig bild och skapa en stillbild.
Tryck igen för att avbryta.
Svenska-16
BN68-01007W-00Swe.indd 16
2006-08-09
7:12:42
Visa bild-i-bilden (BIB)
Du kan visa en underbild i huvudbilden i ett inställt program eller
videoingång. På detta vis kan du titta på bilden hos ett inställt program eller videoingång
från vilken ansluten utrustning som helst, samtidigt som du tittar på huvudbilden.
1.
Tryck på knappen MENU för att visa menyn.
Tryck på knappen eller för att välja “Bild” och tryck på ENTER.
2.
Tryck på knappen eller för att välja “BIB” och tryck på ENTER.
3.
Tryck på knappen ENTER igen.
Tryck på knappen eller för att välja “På” och tryck på ENTER.
4.
Tryck på knappen eller för att välja “Källa” och tryck på ENTER.
Välj en källa för underbilden genom att trycka på knapp eller och sedan på ENTER.
Om PIP (BIB) är aktiverat blir bildstorleken för huvudbilden “16:9”.
Den mindre bilden kan fungera för flera olika val av källor beroende på vad
huvudbilden är inställd på.
Tryck upprepade gånger på knappen PIP på
fjärrkontrollenför att aktivera eller 5.
avaktivera “BIB”.
Tryck på knappen eller för att välja inställningen “Skifta”.
Välj alternativet “Skifta” och tryck på knappen ENTER för att växla
mellan huvud- och underbild.
Huvudbilden och underbilden växlar placering.
Om huvudbilden är i PC-läge är “Skifta” inte tillgängligt.
6.
Tryck på knappen eller för att välja “Strl” för underbilden och tryck
sedan på knappen ENTER. Välj en storlek för underbilden genom att
trycka på knappen eller och tryck sedan på knappen ENTER.
7.
Tryck på knappen eller för att välja “Position” och tryck på ENTER.
Välj position för underbilden genom att trycka på knapp eller och sedan på ENTER.
8.
Tryck på knappen eller för att välja “Program” och tryck på ENTER.
Du kan välja vilken kanal du vill titta på i underbilden genom att trycka på knappen
eller . Tryck på knappen ENTER.
9.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
Om huvudbilden är i PC-läge är inte “Strl” tillgängligt.
“Program” kan vara aktivt när underbilden är inställd på TV.
Du kan upptäcka att bilden i BIB-fönstret blir lätt onaturlig när du använder
huvudfönstret för att visa ett spel eller karaoke.
Œ Källa: Används för att välja källa för underbilden.
Œ Skifta: Används för att växla huvudbild och underbild.
Œ Strl: Används för att välja en storlek för den mindre bilden.
Œ Position: Används för att flytta den mindre bilden.
Œ Program: Används för att ändra den mindre bilden.
Inställningar för BIB (O: BIB är aktiverat, X: BIB är ej aktiverat)
Underbild
TV
Ext.1
Ext.2
AV
S-Video
Component
PC
HDMI1
HDMI2
DTV
TV
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
Ext.1
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
Ext.2
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
AV
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
S-Video
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
Component
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
PC
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
HDMI1
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
HDMI2
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
DTV
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Huvudbild
Svenska-17
BN68-01007W-01Swe.indd 17
2006-08-25
2:13:02
Ändra ljudstandard
Du kan välja vilken typ av speciell ljudeffekt som ska användas när du tittar på en viss
utsändning.
1.
Tryck på knappen MENU för att visa menyn.
Tryck på knappen eller för att välja “Ljud” och tryck på ENTER.
2.
Tryck på knappen ENTER igen för att välja “Läge”.
3.
Välj önskad ljudeffekt genom att trycka på knappen
gånger och tryck sedan på knappen ENTER.
4.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
eller
upprepade
Œ Standard: Väljer normalt ljudläge.
Œ Musik: Förstärker musiken över röster.
Œ Film: Ger levande ljud för filmer.
Œ Tal: Förstärker röster i förhållande till andra ljud.
Œ Personlig: Väljer dina favoritinställningar för ljud. (Se “Justera ljudinställningar”)
Du kan välja de här alternativen
genom att trycka på knappen
S.MODE på fjärrkontrollen.
Justera ljudinställningar
Ljudinställningarna kan justeras efter din personliga smak.
1.
Tryck på knappen MENU för att visa menyn.
Tryck på knappen eller för att välja “Ljud” och tryck på ENTER.
2.
Tryck på knappen
3.
Tryck på knappen eller
Tryck på knappen ENTER.
4.
Tryck på knappen eller
Tryck på knappen ENTER.
5.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
eller
för att välja “Equalizer” och tryck på ENTER.
för att välja en post.
för att komma till önskad inställning.
Om du ändrar dessa inställningar, ändras läget Sound automatiskt till “Personlig”.
Ställa in TruSurround XT (SRS TSXT)
TruSurround XT är en patenterad SRS-teknik som gör det möjligt att spela 5.1
flerkanalsinnehåll i två högtalare. TruSurround ger en påtagbar och virtuell ljudupplevelse
genom högtalarsystem med två högtalare, inklusive inbygda tv-högtalare. Det är helt
kompatibelt med samtliga
flerkanalsformat.
Du kan även ställa in de här
alternativen genom att trycka på
knappen SRS på fjärrkontrollen.
1.
Tryck på knappen MENU för att visa menyn.
Tryck på knappen eller för att välja “Ljud” och tryck på ENTER.
2.
Tryck på knappen
3.
Tryck på knappen eller
Tryck på knappen ENTER.
eller
för att välja “SRS TSXT” och tryck på ENTER.
4.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
för att välja “På” eller “Av”.
är varumärken som tillhör SRS Labs, Inc.
TruSurround XT, SRS och symbolen
TruSurround XT-tekniken är inbyggd under licens från SRS Labs, Inc.
Svenska-18
BN68-01007W-00Swe.indd 18
2006-08-09
7:12:44
Justera volymen automatiskt
Varje utsändningsstation har egna signalförhållanden, och det är inte så lätt för dig att
justera volymen varje gång kanalen ändras.
Med automatisk volyminställning justeras volymen automatiskt för önskad kanal genom att
sänka ljudet när modulationssignalen är hög eller höja ljudet när modulationssignalen är
låg.
1.
Tryck på knappen MENU för att visa menyn.
Tryck på knappen eller för att välja “Ljud” och tryck på ENTER.
2.
Tryck på knappen
3.
Tryck på knappen eller
Tryck på knappen ENTER.
4.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
eller
för att välja “Auto volym” och tryck på ENTER.
för att välja “På” eller “Av”.
Justera hörlurarna efter dina önskemål
Koppla från den inbyggda förstärkaren om du vill höra ljudet genom separata högtalare.
1.
Tryck på knappen MENU för att visa menyn.
Tryck på knappen eller för att välja “Ljud” och tryck på ENTER.
2.
Tryck på knappen
3.
Tryck på knappen eller
Tryck på knappen ENTER.
4.
eller
för att välja “Intern avst.” och tryck på ENTER.
för att välja “På” eller “Av”.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
När Intern avst. är inställd på “På” går det inte att justera ljudmenyerna på annat sätt än med
“Ljudval” (i BIB -läge).
Lyssna på underbildens ljud
När funktionen PIP (BIB) är aktiverad kan du lyssna på ljudet i den underordnade bilden.
1.
Tryck på knappen MENU för att visa menyn.
Tryck på knappen eller för att välja “Ljud” och tryck på ENTER.
2.
Tryck på knappen
3.
Tryck på knappen eller
Tryck på knappen ENTER.
4.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
eller
för att välja “Ljudval” och tryck på ENTER.
för att välja “Underbild”.
Œ Huvudbild: Används för att lyssna på huvudbildens ljud.
Œ Underbild: Används för att lyssna på den underordnade bildens ljud.
Du kan välja det här alternativet när “BIB” är i inställt på “På”.
Svenska-19
BN68-01007W-00Swe.indd 19
2006-08-09
7:12:46
Återställa ljudinställningarna till fabriksstandard
Om Game Mode (Spelläge) är i läge On (På) aktiveras
återställningsfunktionen för ljudet.
Genom att välja återställningsfunktionen efter inställningar av
equalizern återställs equalizerns inställningar till fabriksstandard.
1.
Tryck på knappen MENU för att visa menyn.
Tryck på knappen eller för att välja “Ljud” och tryck på ENTER.
2.
Tryck på knappen
3.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
eller
för att välja “Återställ” och tryck på ENTER.
Du kan välja det här alternativet när “Spelläge” är i inställt på “På”.
Ansluta hörlurar
Du kan ansluta hörlurar till tv:n om du vill titta på ett tv-program utan att
störa andra personer i samma rum.
När du sätter in hörlurskontakten i motsvarande ingång kan du bara välja Intern avst. och
Ljudval (i BIB -läge) på ljudmenyn. (Se “Justera hörlurarna efter dina önskemål” på sidan 19)
Långvarig användning av hörlurarna på hög volym kan skada din hörsel.
Det hörs ingenting från högtalarna när du har anslutit ett par hörlurar till systemet.
Välja ljudläge
Du kan ställa in ljudläget genom att trycka på knappen “DUAL”.
När du trycker på den visas aktuellt ljudläge på skärmen.
Du kan ställa in dessa alternativ
genom att trycka på knappen
DUAL på fjärrkontrollen.
FM Stereo
NICAM Stereo
Ljudtyp
DUAL 1/2
Mono
MONO
Stereo
STEREO ↔ MONO
Dual
DUAL 1 ↔ DUAL 2
Mono
MONO
Stereo
MONO ↔ STEREO
Dual
MONO ↔ DUAL 1
DUAL 2
Standard
Automatisk ändring
DUAL 1
Automatisk ändring
DUAL 1
Ställa in och visa aktuell tid
Du kan ställa in TV-klockan så att aktuell tid visas när du trycker på knappen “INFO”.
Du måste även ställa in tiden för att kunna använda de automatiska på/av-inställningarna.
1.
Tryck på knappen MENU för att visa menyn.
Tryck på knappen eller för att välja “Inställning” och tryck på ENTER.
2.
Tryck på knappen
eller
för att välja “Tid” och tryck på ENTER.
3.
Tryck på knappen
eller
för att välja “Ställ klockan”.
4.
Om du vill ...
Trycker du på ...
Gå vidare till “Tim” eller “Minut”
Knappen
eller
.
Ställa in “Tim” eller “Minut”
Knappen
eller
.
Tryck på knappen ENTER.
5.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
Om du drar ur strömsladden måste du ställa om klockan.
Du kan ställa in timmar och minuter genom att trycka på sifferknapparna på fjärrkontrollen.
Svenska-20
BN68-01007W-00Swe.indd 20
2006-08-09
7:12:47
Ställa in sovtimern
Du kan välja en tidsperiod på mellan 30 och 180 minuter innan TV:n automatiskt ska gå över
till standby-läge.
1.
Tryck på knappen MENU för att visa menyn.
Tryck på knappen eller för att välja “Inställning” och tryck på ENTER.
2.
Tryck på knappen
eller
för att välja “Tid” och tryck på ENTER.
3.
Tryck på knappen
eller
för att välja “Sovtimer” och tryck på ENTER.
4.
Tryck på knappen eller upprepade gånger tills den önskade tiden
visas. (Av, 30, 60, 90, 120, 150, 180). Tryck på knappen ENTER.
5.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
Tv växlar automatiskt till vänteläget när timern når 0.
Slå på och stänga av tv:n automatiskt
Du kan ställa in timerfunktionen för på/av så att tv:n:
Slås på automatiskt och ställer in önskad kanal vid vald tidpunkt.
Stänger av automatiskt vid vald tidpunkt.
Första steget är att ställa in TV:ns klocka.
1.
Tryck på knappen MENU för att visa menyn.
Tryck på knappen eller för att välja “Inställning” och tryck på ENTER.
2.
Tryck på knappen
eller
för att välja “Tid” och tryck på ENTER.
3.
Tryck på knappen
eller
för att välja “Starttid” och tryck på ENTER.
4.
Tryck på knappen eller för att ändra “Tim”, och tryck sedan på
knappen för att gå till nästa steg.
Ställ in andra funktioner med samma metod som ovan.
När du är färdig trycker du på knappen ENTER för att återgå.
5.
Tryck på knappen
6.
Tryck på knappen eller för att ändra “Tim”, och tryck sedan på
knappen för att gå till nästa steg.
Ställ in andra funktioner med samma metod som ovan.
När du är färdig trycker du på knappen ENTER för att återgå.
eller
för att välja “Sluttid” och tryck på ENTER.
7.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
Du kan också ställa in timmar och minuter genom att trycka på fjärrkontrollens sifferknappar.
Inställningen “Aktivering” måste vara inställd till “Ja” för att timern skall fungera.
Svenska-21
BN68-01007W-00Swe.indd 21
2006-08-09
7:12:48
Välja språk
När du använder anläggningen för första gången, måste du välja språk för menyer och
indikeringar.
1.
Tryck på knappen MENU för att visa skärmmenyn.
Tryck på knappen eller för att välja “Inställning” och tryck på ENTER.
2.
Tryck på knappen
3.
Välj ett visst språk genom att trycka flera gånger på knappen
Tryck på knappen ENTER.
4.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
eller
för att välja “Språk” och tryck på ENTER.
eller
.
Du kan välja mellan 7 olika språk.
Använda Spelläge
När du ansluter till en spelenhet, t.ex. PlayStationTM eller XboxTM, kan du njuta av en mer
verklig upplevelse genom att välja spelmenyn.
1.
Tryck på knappen MENU för att visa skärmmenyn.
Tryck på knappen eller för att välja “Inställning” och tryck på ENTER.
2.
Tryck på knappen
ENTER.
3.
Tryck på knappen eller
Tryck på knappen ENTER.
4.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
eller
för att välja “Spelläge” och tryck på
för att välja “På” eller “Av”.
För att koppla ur spelkonsolen och ansluta en annan extern enhet ställer du in spelet på Off (Av) i
inställningsmenyn.
Om du visar TV-menyn i spelläget skakar skärmen något.
Spelläge är inte tillgängligt i TV-mode (TV-läge).
Om Spelläge är på:
• Bildläge och Ljudläge ändras automatiskt till Anpassad och användare kan inte ändra läget.
• Justera ljudet med equalizern.
• Funktionen Återställ ljud aktiveras. Genom att välja funktionen Återställ efter
inställningar av equalizern återställs inställningarna för equalizer till fabriksstandard.
Svenska-22
BN68-01007W-00Swe.indd 22
2006-08-09
7:12:49
Ställa in läget blå bakgrund / Välja Melodi
Blå bakgrund:
En blå bakgrund ersätter automatiskt en bild med störningar om inte någon signal tas emot
eller om signalen är mycket svag. Om du vill visa bilden med störningar måste du stänga av
läget “Blå bakgrund”.
Melodi:
Du kan höra melodiljud när TV:n är på eller av med fjärrkontrollen.
1.
Tryck på knappen MENU för att visa skärmmenyn.
Tryck på knappen eller för att välja “Inställning” och tryck på ENTER.
2.
Tryck på knappen eller
Tryck på knappen ENTER.
för att välja “Blå bakgrund” eller “Melodi”.
3.
Tryck på knappen eller
Tryck på knappen ENTER.
för att välja “På” eller “Av”.
4.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
Att använda energisparfunktionen
Den här funktionen används för att justera ljusstyrkan för TV:n för att ge minskad
energiförbrukning. När du tittar på TV på kvällen ställer du in läget “Energispar” på “Hög”
för att minska flimret för ögonen och för att minska energiförbrukningen.
1.
Tryck på knappen MENU för att visa skärmmenyn.
Tryck på knappen eller för att välja “Inställning” och tryck på ENTER.
2.
Tryck på knappen
3.
Välj önskat alternativ (“Av”, “Låg”, “Medium”, “Hög”) genom att trycka på knappen
eller . Tryck på knappen ENTER.
4.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
eller
för att välja “Energispar” och tryck på ENTER.
Ställa in Blue Eye
Du kan aktivera den blå lysdioden. Om strömmen stängs av när Blue Eye TV inte är aktiverad
släcks den blå lysdioden. Detta sparar ström och minskar ögontrötthet.
1.
Tryck på knappen MENU för att visa skärmmenyn.
Tryck på knappen eller för att välja “Inställning” och tryck på ENTER.
2.
Tryck på knappen
3.
Tryck på knappen eller
Tryck på knappen ENTER.
eller
för att välja “Blue Eye” och tryck på ENTER.
för att välja “På” eller “Av”.
Av: Lysdioden (Blå) tänds inte.
På: Lysdioden (Blå) tänds efter du slår av TV:n.
4.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
Svenska-23
BN68-01007W-00Swe.indd 23
2006-08-09
7:12:50
Välja källa
Du kan välja mellan externa källor som är anslutna till din TV:s ingångar.
1.
Tryck på knappen MENU för att visa menyn.
Tryck på knappen ENTER igen för att välja “Ingångar”.
2.
Tryck på knappen ENTER igen för att välja “Källa”.
När ingen extern enhet är ansluten är endast “TV”, “Ext.1”, “Ext.2”, "DTV" och
aktiverade i “Källa”. “AV”, “S-Video”, ”Component”, “PC”, “HDMI1”, “HDMI1” är endast
aktiverade när de är anslutna till utrustningen.
3.
Välj enhet genom att trycka på knappen
Tryck på knappen ENTER.
eller
.
Tryck på knappen SOURCE på fjärrkontrollen för att växla mellan alla tillgängliga källor. TV mode (TV-läge) kan
väljas genom att trycka ned knappen TV/DTV, sifferknapparna (0~9) och knappen P / på fjärrkontrollen.
Det kan inte väljas genom att använda knappen SOURCE.
Redigera ingångskällornas namn
Namnge den enhet som är ansluten insignalingången för att det skall bli lättare för dig
att välja ingångskälla.
1.
Tryck på knappen MENU för att visa menyn.
Tryck på knappen ENTER igen för att välja “Ingångar”.
2.
Tryck på knappen
3.
Tryck på knappen eller
Tryck på knappen ENTER.
för att välja den enhet som du vill redigera.
4.
Tryck på knappen eller
Tryck på knappen ENTER.
för att välja önskad enhet.
5.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
eller
för att välja “Ändra namn” och tryck på ENTER.
Svenska-24
BN68-01007W-00Swe.indd 24
2006-08-09
7:12:51
Använda funktionen WISELINK
Du kan visa lagrade bilder (JPEG-filer) eller spela upp musikfiler (MP3) från ett minneskort eller en USB-lagringsenhet.
Menyn “Photo” stödjer endast bilder i JPEG-format.
Menyn “Music” stödjer endast filer i MP3-format.
CF (Compact Flash) / MD (Micro Driver) / MAGICSTOR
SD Card (Secure Digital Card) / SM (Smart Media Card) / MMC
(Multimedia Card) / Memory Stick / MSPRO / XD
USB-masslagringsenhet
USB-hubb är inte tillgängligt eftersom användning av
Half-Speed USB kan orsaka hårdvarubegränsning.
(Endast Full-Speed USB är tillgängligt.)
Fotoskrivare
1. Anslut först minneskortet eller USB-enheten, som innehåller filerna, till WISELINK-uttaget på sidan av TV:n.
Minneskort som stöds
CF (Compact Flash)
MD (Micro Driver)
MAGICSTOR
SD Card (Secure Digital Card)
MMC (Multimedia Card)
Memory Stick
MSPRO
XD
SM (Smart Media Card)
Vissa typer av minneskort eller USB-värdar kanske inte stöds beroende på tillverkaren.
2. Använda fjärrkontrollen i WISELINK-menyn
Knapp
Funktion
Flytta markören och välja en post.
Välja markerad post.
Spela upp eller pausa bildspel eller MP3-fil.
Avbryta aktuell funktion och återgå till senaste menyn ett steg upp.
Köra olika funktioner från Photo (foto)- och Music (musikmenyerna).
Stoppa aktuellt bildspel eller aktuell MP3-fil.
Bläddra uppåt eller nedåt (bland poster)
Gå tillbaka till föregående meny
Svenska-25
BN68-01007W-01Swe.indd 25
2006-08-25
2:13:42
Använda menyn WISELINK
Den här menyn visar JPEG- och MP3-filer och mappar som är lagrade på ett minneskort.
1.
Tryck på knappen MENU när du vill visa menyn.
Tryck på knappen ENTER för att välja “Ingångar”.
2.
Använd knappen eller för att välja “WISELINK”,
tryck sedan på knappen ENTER.
Om meddelandet “Sätt i minneskort.” visas måste du kontrollera att minneskortet är korrekt isatt i
uttaget WISELINK på TV:ns sida.
3.
Använd knappen
knappen ENTER.
eller
för att välja motsvarande minneskort, tryck sedan på
En menyn visas där du ska välja format för de sparade filerna på det valda minneskortet.
4.
Använd knappen
5.
Tryck på knappen WISELINK på fjärrkontrollen för att avsluta WISELINK.
eller
för att välja ett alternativ, tryck sedan på knappen ENTER.
Du kan välja dessa alternativ genom att trycka på knappen WISELINK på fjärrkontrollen.
Använda listan Foto (JPEG)
Den här menyn visar JPEG-filer och mappar som är lagrade på ett minneskort.
1.
Slutför steg 1 till 4 under "Använda menyn WISELINK".
2.
Använd knappen eller för att välja “Photo”,
tryck sedan på knappen ENTER.
Den lagrade filinformationen visas som en mapp eller fil.
3.
Tryck på knapparna
, ,
och
för att välja en fil, tryck sedan på knappen ENTER.
Om du trycker på knappen över en fotoikon visas den valda bilden i helskärm.
Om du trycker på knappen över en mappikon visas JPEG-filerna som ligger i mappen.
Menyn visas. Välj alternativ för Visning för att ange visningsformat för foton.
4.
Mappikon
Bildikon
Gå uppåt i
mappstrukturen-ikon
Du kan välja dessa alternativ
genom att trycka på knappen
WISELINK på fjärrkontrollen.
BN68-01007W-00Swe.indd 26
5.
Tryck på knappen INFO för att konfigurera alternativen.
När skärmen med fotolistan visas:
"Visa", "Bildspel", "Kopiera", "Kopiera alla filer",
"Ta bort", "Radera alla filer", "Skriv ut"
När helskärm visas:
"Bildspel", "Rotera", "Zoom", "Kopiera", "Ta bort", "Skriv ut", "Lista"
Tryck på knappen WISELINK på fjärrkontrollen för att avsluta WISELINK.
• När du byter bild kan det ta några sekunder att ladda filen.
Då visas ikonen uppe till vänster på skärmen.
• I den här menyn kan du endast visa filer med filtillägget JPEG.
Filer i annat format, t.ex. bmp eller tiff, kan inte visas.
• Filerna visas på en sida. 15 miniatyrbilder visas per sida.
• Miniatyrerna numreras från vänster till höger och uppifrån och ner, från 1 till 15.
• Mappar visas först och de följs av alla JPEG-filer i aktuell mapp.
Mapparna och JPEG-filerna sorteras alfabetiskt.
Svenska-26
2006-08-09
7:12:54
Använda alternativmenyn
"Bildspel":
Startar ett bildspel.
(Se “Välja ett foto och bildspel” på sidan 28)
"Rotera":
Du kan rotera bilder i helskärmsläget.
Bilder roteras i ordningen 90°, 180°, 270° och 0° (ursprunglig visning).
(Se “Rotera” på sidan 29)
Du kan inte spara en roterad bild.
"Zoom":
Du kan zooma i bilder i helskärmsläget.
Bilder zoomas i ordningen X2, X3, X4 och X1 (ursprunglig storlek).
(Se “Zooma in” på sidan 30)
Du kan inte spara zoomningen av en bild.
"Kopiera", "Kopiera alla filer":
Du kan kopiera bildfiler till ett annat minneskort.
(Se “Kopiera bildfiler” på sidan 31)
"Ta bort", "Radera alla filer":
Du kan ta bort bildfiler.
(Se “Ta bort bildfiler” på sidan 31)
"Skriv ut":
Du kan skriva ut bildfiler direkt på skrivare.
(Se “Skriva ut en bild” på sidan 32)
"Lista":
Visar de lagrade filerna, mapparna och filinformationen.
Meddelandet “Filfel” visas på skärmen i följande situationer:
• När filen har ett fel
• Om det inte går att spara på målenheten
• Om det inte finns tillräckligt med minne på målenheten
Svenska-27
BN68-01007W-00Swe.indd 27
2006-08-09
7:12:59
Visa bildfilsinformation
När du väljer en bildfil visas bildfilsinformationen till vänster på
TV-skärmen, t.ex. upplösning, datum och filens plats i aktuell katalog.
Upplösning
Filstorlek
Datum
Filens plats i aktuell katalog
Välja ett foto och bildspel
Den här menyn visar JPEG-filer och mappar som är lagrade på ett minneskort.
Du kan välja dessa alternativ
genom att trycka på knappen
WISELINK på fjärrkontrollen.
1.
Slutför steg 1 till 4 under "Använda menyn WISELINK". (Läs mer om detta på sidan 26)
2.
Använd knappen eller för att välja “Photo”,
tryck sedan på knappen ENTER.
Den lagrade filinformationen visas som en mapp eller fil.
3.
Tryck på knappen INFO.
4.
Använd knappen eller för att välja “Bildspel”,
tryck sedan på knappen ENTER.
Menyn visas. Välj alternativ för Visning för att ange visningsformat för foton.
• Alla filer i den valda mappen visas som bildspel med det förinställda intervallet.
• Under bildspelet visas filerna i ordning efter den bild som visas.
5.
Tryck på knappen INFO under “Bildspel” för att ange alternativ
("Hastighet", "Bakgrundsmusik", "Inställningar för bakgrundsmusik", "Lista").
Använd knappen eller för att välja alternativ, tryck sedan på
knappen ENTER.
6.
Om du vill ändra underalternativet trycker du på knappen INFO igen för att öppna fön
stret med alternativ, välj det alternativ du vill ändra och tryck sedan på knappen
ENTER. När du gör detta ändras underalternativet på skärmen.
7.
Tryck på knappen WISELINK på fjärrkontrollen för att avsluta WISELINK.
Om funktionen Bildspel väljs när en bild visas i helskärm visas även de andra bilderna
i bildspelet i helskärm.
Använda menyn under visning av bildspel
Normal
"Hastighet":
Justerar visningshastigheten för bildspelet.
Tryck på knappen ENTER för att välja alternativ “Normal”, “Långsam” eller “Snabb”.
När funktionen Hastighet är inställd på Snabb växlar bilden efter 7 sekunder.
Laddningstiden kan vara längre beroende på filstorleken.
På
"Bakgrundsmusik":
Om du vill ange en MP3-fil som ska spelas under bildspelet.
Tryck på knappen ENTER för att välja alternativ “På” eller “Av”.
Ange Inställningar för bakgrundsmusik först, för att kunna använda funktionen “På” och “Av” i den
här menyn.
Svenska-28
BN68-01007W-00Swe.indd 28
2006-08-09
7:13:05
"Inställningar för bakgrundsmusik":
Den lagrade filinformationen visas som en mapp eller MP3-fil.
1.
Välj " Inställningar för bakgrundsmusik" och tryck på knappen ENTER.
Bläddra till mappen som innehåller de MP3-filer du vill använda som bakgrundsmusik. Välj
en MP3-fil och tryck på knappen ENTER.
Den valda filen visas i gult.
2.
Tryck på knappen MENU igen för att återgå till bildspelet.
Den valda bakgrundsmusiken spelas.
• Om du stänger av bakgrundsmusiken, även om du har gjort inställningar för
bakgrundsmusik, spelas ingen bakgrundsmusik.
• MP3-filer kan spelas upp automatiskt under bildspelet om Standard bakgrundsmusik är inställd på På.
För att denna funktion ska fungera måste MP3-filer och fotofiler ligga i samma mapp.
"Lista":
Visar de lagrade filerna, mapparna och filinformationen.
Rotera
Visar en 90°, 180° eller 270° roterad bild i helskärm.
1.
Slutför steg 1 till 4 under "Använda menyn WISELINK".
(Läs mer om detta på sidan 26)
2.
Använd knappen eller för att välja “Photo”,
tryck sedan på knappen ENTER.
Den lagrade filinformationen visas som en mapp eller fil.
3.
Tryck på knapparna
på knappen ENTER.
, ,
och
för att välja en fil, tryck sedan
Om du trycker på knappen över en miniatyrbild visas bilden i helskärm.
Menyn visas. Välj alternativ för Visning för att ange visningsformat för foton.
Du kan välja dessa alternativ
genom att trycka på knappen
WISELINK på fjärrkontrollen.
4.
Tryck på knappen INFO för att visa alternativet
("Bildspel", "Rotera", "Zoom", "Kopiera", "Ta bort", "Skriv ut", "Lista").
Tryck på knappen eller för att välja ”Rotera”, tryck sedan på knappen.
Tryck på knappen ENTER för att välja alternativ (90°, 80°, 270°, 0° (Ursprunglig))
Om du vill rotera en bild trycker du på knappen INFO för att öppna fönstret
med alternativ, välj alternativet “Rotera” och tryck på knappen ENTER.
När du gör detta roteras bilden på skärmen gradvis.
5.
Tryck på knappen WISELINK på fjärrkontrollen för att avsluta WISELINK.
Den roterade filen sparas inte.
Den här funktionen finns även för foton i sidförhållanden.
Information om roteringsfunktionen
Aktuell OSD
Funktion
Roterar bilden 90 grader
Roterar bilden 180 grader
Roterar bilden 270 grader
Roterar bilden till ursprungligt läge
Svenska-29
BN68-01007W-00Swe.indd 29
2006-08-09
7:13:09
Zooma in
Visar en bild som är inzoomad 2x, 3x eller 4x i helskärmsläge.
1.
Slutför steg 1 till 4 under "Använda menyn WISELINK". (Läs mer om detta på sidan 26)
2.
Använd knappen
eller
för att välja “Photo”, tryck sedan på knappen ENTER.
Den lagrade filinformationen visas som en mapp eller fil.
3.
Tryck på knapparna
, ,
och
för att välja en fil, tryck sedan på knappen ENTER.
Om du trycker på knappen över en miniatyrbild visas bilden i helskärm.
Menyn visas. Välj alternativ för Visning för att ange visningsformat för foton.
4.
Tryck på knappen INFO för att visa alternativet
("Bildspel", "Rotera", "Zoom", "Kopiera", "Ta bort", "Skriv ut", "Lista").
Tryck på knappen eller för att välja ”Zoom”, tryck sedan på knappen ENTER.
Tryck på knappen ENTER för att välja alternativ. ("X2", "X3", "X4", "X1").
Om du vill zooma in en bild trycker du på knappen INFO för att öppna fönstret med
alternativ, välj alternativet “Zoom” och tryck på knappen ENTER. När du gör detta utförs
följande sekvens för zoomning.
• X2: Zoomar in bilden 2x.
• X3: Zoomar in bilden 3x.
• X4: Zoomar in bilden 4x.
• X1: Återställer bilden till ursprungsstorlek.
Du kan välja dessa alternativ
genom att trycka på knappen
WISELINK på fjärrkontrollen.
Använd knapparna
5.
, ,
och
för att panorera uppåt/nedåt/åt vänster/åt höger.
Tryck på knappen WISELINK på fjärrkontrollen för att avsluta WISELINK.
Information om zoomfunktionen
Aktuell OSD
Funktion
Zoomar in en bild 2x.
Zoomar in en bild 3x.
Zoomar in en bild 4x.
Återställer en bild till ursprungsstorlek.
Funktion
Knapp
Ned
Panorerar till de nedre delarna av den inzoomade
bilden.
Upp
Panorerar till de övre delarna av den inzoomade
bilden.
Höger
Panorerar till de högra delarna av den inzoomade
bilden.
Vänster
Panorerar till de vänstra delarna av den
inzoomade bilden.
Den här funktionen finns även för foton i sidförhållanden.
Svenska-30
BN68-01007W-00Swe.indd 30
2006-08-09
7:13:11
Kopiera bildfiler
Du kan kopiera bildfiler till ett annat minneskort.
1.
Slutför steg 1 till 4 under "Använda menyn WISELINK". (Läs mer om detta på sidan 26)
2.
Använd knappen
eller
för att välja “Photo”, tryck sedan på knappen ENTER.
Den lagrade filinformationen visas som en mapp eller fil.
3.
Tryck på knapparna
, ,
och
för att välja en fil, tryck sedan på knappen ENTER.
Om du trycker på knappen över en miniatyrbild visas bilden i helskärm.
Menyn visas. Välj alternativ för Visning för att ange visningsformat för foton.
4.
Tryck på knappen INFO för att visa alternativet
("Bildspel", "Rotera", "Zoom", "Kopiera", "Ta bort", "Skriv ut", "Lista").
Tryck på knappen eller för att välja ”Kopiera”, tryck sedan på knappen ENTER.
Om du vill kopiera alla bilder väljer du knappen INFO i skärmvisningen med
fotolistan, och väljer menyn “Kopiera alla filer”.
Om det inte finns något minneskort att kopiera till visas meddelandet
“Ingen enhet ansluten.”.
5.
Tryck på knappen WISELINK på fjärrkontrollen för att avsluta WISELINK.
Du kan välja dessa alternativ
genom att trycka på knappen
WISELINK på fjärrkontrollen.
Ta bort bildfiler
Du kan ta bort bildfiler.
1.
Slutför steg 1 till 4 under "Använda menyn WISELINK". (Läs mer om detta på sidan 26)
2.
Använd knappen
eller
för att välja “Photo”, tryck sedan på knappen ENTER.
Den lagrade filinformationen visas som en mapp eller fil.
3.
Tryck på knapparna
, ,
och
för att välja en fil, tryck sedan på knappen ENTER.
Om du trycker på knappen över en miniatyrbild visas bilden i helskärm.
Menyn visas. Välj alternativ för Visning för att ange visningsformat för foton.
4.
Tryck på knappen INFO för att visa alternativet
("Bildspel", "Rotera", "Zoom", "Kopiera", "Ta bort", "Skriv ut", "Lista").
Tryck på knappen eller för att välja ”Ta bort”, tryck sedan på knappen ENTER.
Om du vill ta bort alla bilder väljer du knappen INFO i skärmvisningen med
fotolistan, och väljer menyn “Radera alla filer”.
Om du väljer menyn “Ta bort” eller “Radera alla filer” måste du bekräfta
borttagningen på ett skärmmeddelande. Välj “Nej” för att avbryta borttagningen.
5.
Tryck på knappen WISELINK på fjärrkontrollen för att avsluta WISELINK.
Du kan välja dessa alternativ
genom att trycka på knappen
WISELINK på fjärrkontrollen.
Svenska-31
BN68-01007W-00Swe.indd 31
2006-08-09
7:13:13
Skriva ut en bild
Du kan skriva ut bildfiler direkt på skrivare.
1.
Slutför steg 1 till 4 under "Använda menyn WISELINK". (Läs mer om detta på sidan 26)
2.
Använd knappen
eller
för att välja “Photo”, tryck sedan på knappen ENTER.
Den lagrade filinformationen visas som en mapp eller fil.
3.
Tryck på knapparna
, ,
och
för att välja en fil, tryck sedan på knappen ENTER.
Om du trycker på knappen över en miniatyrbild visas bilden i helskärm.
Menyn visas. Välj alternativ för Visning för att ange visningsformat för foton.
4.
Du kan välja dessa alternativ
genom att trycka på knappen
WISELINK på fjärrkontrollen.
Tryck på knappen INFO för att visa alternativet
("Bildspel", "Rotera", "Zoom", "Kopiera", "Ta bort", "Skriv ut", "Lista").
Tryck på knappen eller för att välja ”Ta bort”, tryck sedan på knappen ENTER.
Meddelandet "Kontr. skrivaren" visas om det inte finns någon skrivare ansluten.
5.
Tryck på knappen WISELINK på fjärrkontrollen för att avsluta WISELINK.
Anslut till en fotoskrivare med PictBridge för att skriva ut bilder.
Använda MP3-listan
Den här menyn visar de MP3-filer som finns lagrade på minneskortet
1.
Slutför steg 1 till 4 under "Använda menyn WISELINK". (Läs mer om detta på sidan 26)
2.
Använd knappen
eller
för att välja “Music”, tryck sedan på knappen ENTER.
Den lagrade filinformationen visas som en mapp eller fil.
3.
Använd knappen eller för att välja en fil, tryck sedan på knappen ENTER.
Om du vill välja alla filer eller en fil trycker du på knappen INFO för att visa
musikmenyerna. ("Spela", "Spela alla filer", "Kopiera", "Kopiera alla filer",
"Ta bort", "Radera alla filer")
Tryck på knappen ENTER för att välja “Spela alla filer” eller “Spela”.
• Om du trycker på knappen ENTER över en notikon spelas musikfilen upp direkt.
• Tryck på knappen ENTER över en mappikon för att visa musikfilerna som ligger i den.
Om du vill välja en fil från nästa sida använder du knapparna REW
bläddra mellan sidorna.
4.
Tryck på knappen PLAY/PAUSE under uppspelning av en MP3-fil för
att pausa filen. Tryck på knappen STOP för att lämna uppspelningsläget.
5.
Tryck på knappen WISELINK på fjärrkontrollen för att avsluta WISELINK.
Mappikon
Notikon
och FF
för att
• Den här menyn visar endast filer med filtillägget MP3.
Filer med andra filtillägg visas inte, även om de är lagrade på samma minneskort.
• Den valda filen visas överst, med sin speltid.
Gå uppåt i
mappstrukturen-ikon
• Justera volymen med knapparna
Tryck på knappen MUTE
och
på fjärrkontrollen.
på fjärrkontrollen för att stänga av ljudet helt.
Du kan välja dessa alternativ
genom att trycka på knappen
WISELINK på fjärrkontrollen.
Svenska-32
BN68-01007W-00Swe.indd 32
2006-08-09
7:13:18
Information om musikfunktionen
Funktion
Aktuell OSD
(Music) Play/Pause
Du kan trycka på knappen PLAY/PAUSE
fjärrkontrollen medan musik spelas.
(Music) Stop
Du kan trycka på knappen STOP på
fjärrkontrollen när musik har stoppats.
på
Kopiera musikfiler
Du kan kopiera musikfiler till ett annat minneskort.
1.
Slutför steg 1 till 4 under "Använda menyn WISELINK". (Läs mer om detta på sidan 26)
2.
Använd knappen
eller
för att välja “Music”, tryck sedan på knappen ENTER.
Den lagrade filinformationen visas som en mapp eller fil.
3.
Använd knappen eller för att välja en fil, tryck sedan på knappen ENTER.
Om du vill välja alla filer eller en fil trycker du på knappen INFO för att visa
musikmenyerna. ("Spela", "Spela alla filer", "Kopiera", "Kopiera alla filer", "Ta bort",
"Radera alla filer")
Tryck på knappen ENTER för att välja “Kopiera” eller “Kopiera alla filer”.
Om det inte finns något minneskort att kopiera till visas meddelandet
“Ingen enhet ansluten.”.
4.
Tryck på knappen WISELINK på fjärrkontrollen för att avsluta WISELINK.
Du kan välja dessa alternativ
genom att trycka på knappen
WISELINK på fjärrkontrollen.
Ta bort musikfiler
Du kan ta bort musikfiler.
1.
Slutför steg 1 till 4 under "Använda menyn WISELINK". (Läs mer om detta på sidan 26)
2.
Använd knappen
eller
för att välja “Music”, tryck sedan på knappen ENTER.
Den lagrade filinformationen visas som en mapp eller fil.
3.
Använd knappen eller för att välja en fil, tryck sedan på knappen ENTER.
Om du vill välja alla filer eller en fil trycker du på knappen INFO för att visa
musikmenyerna. ("Spela", "Spela alla filer", "Kopiera", "Kopiera alla filer", "Ta bort",
"Radera alla filer")
Tryck på knappen ENTER för att välja “Ta bort” eller “Radera alla filer”.
Om du väljer menyn “Ta bort” eller “Radera alla filer” måste du bekräfta
borttagningen på ett skärmmeddelande. Välj “Nej” för att avbryta borttagningen.
4.
Du kan välja dessa alternativ
genom att trycka på knappen
WISELINK på fjärrkontrollen.
BN68-01007W-00Swe.indd 33
Tryck på knappen WISELINK på fjärrkontrollen för att avsluta WISELINK.
Svenska-33
2006-08-09
7:13:22
Använda inställningsmenyn
Inställningarna visar användarinställningarna för menyn WISELINK.
1.
Slutför steg 1 till 4 under "Använda menyn WISELINK". (Läs mer om detta på sidan 26)
2.
Använd knappen
eller
för att välja “Music”, tryck sedan på knappen ENTER.
Den lagrade filinformationen visas som en mapp eller fil.
3.
Använd knappen
eller
för att välja önskat alternativ, tryck sedan på knappen ENTER.
4.
Använd knappen
eller
för att välja alternativ, tryck sedan på knappen ENTER.
5.
Tryck på knappen WISELINK på fjärrkontrollen för att avsluta WISELINK.
"Bildspelshastighet":
Justerar visningshastigheten för bildspelet.
Du kan välja dessa alternativ
genom att trycka på knappen
WISELINK på fjärrkontrollen.
"Bildspelseffekt":
Du kan välja vilka effekter du vill använda i bildspelet.
"Upprepa bildspel":
• På: Spelar upp bildspelet igen från början när alla filer i mappen har visats.
• Av: Avsluta ett bildspel.
För att återvända till fotomenyn när alla filer i mappen har visats.
"Musik, Repeat":
Väljer om du vill upprepa uppspelningen av alla MP3-filer när filerna i den aktuella mappen
spelats upp.
"Bakgrundsmusik":
Om du vill ange en MP3-fil som ska spelas under bildspelet.
"Inställningar för bakgrundsmusik":
Du kan välja vilken bakgrundsmusik som ska spelas under ett bildspel.
Du kan välja bakgrundsmusik medan ett bildspel håller på, genom att trycka på knappen och
välja menyn ”Inställningar för bakgrundsmusik”.
"Skärmsläckare":
Du kan ställa in hur lång tid det ska gå innan skärmsläckaren startas, om ingen knapp trycks in.
Svenska-34
BN68-01007W-00Swe.indd 34
2006-08-09
7:13:26
Förhandsvisa DTV-menysystemet
Om du vill ha information om hur du navigerar i menysystemet på skärmen och
justerar olika inställningar kan du titta på följande figur.
Tillgängligt i digital-TV-läget.
Tryck på knappen D.MENU.
Guide
Guide - Nu & Nästa
Hel guide
Schemalagda
Standardguide
Nu/Nästa, Hel guide
Inställning
OSD-Språk
Huvudspårk för textning
Andraspråk för textning
Huvudspråk för ljud
Andraspråk för ljud
Huvudspråk för text-tv
Andraspråk för text-tv
Transparensnivå
Barnlås
English, Deutch, Francais, Italiano, Svenska, Suomi
Svenska, Danska, Engelska, Finska, Norska
Svenska, Danska, Engelska, Finska, Norska
Svenska, Danska, Engelska, Finska, Norska
Svenska, Danska, Engelska, Finska, Norska
Svenska, Danska, Engelska, Finska, Norska
Svenska, Danska, Engelska, Finska, Norska
Hög, Medium, Låg, Matt
Funktion
Undertext
Läge för undertext
Textningsspråk
Språk för ljud
Text-TV-språk
På, Av
Normal, Hörselskadad
Kanal
Autolagra
Lagra manuellt
Ändra favoritkanaler
Kanalhanteraren
System
Produktinformation
Signalinformation
Programuppgradering
Common Interface
Återställ
Applikationsinfo
AG-meny
Module Information
Smart card information
Language
Software Download
Underposter på CI-menyn kan variera beroende på CAM-modell.
Du kan välja de här alternativen genom
att trycka på knappen D.MENU på fjärrkontrollen.
Uppdatera kanallistan automatiskt
Du kan uppdatera kanallistan när nya tjänster lanseras eller om du flyttar tv:n till en
ny plats.
1.
Tryck på knappen D.MENU när du vill visa DTV-menyn.
2.
Tryck på knappen
3.
Tryck på knappen ENTER igen för att välja “Autolagra”.
4.
När den slutförts visas antalet hittade tjänster.
eller
för att välja “Kanal” och tryck på ENTER/OK.
Den befintliga favoritkanallistan tas inte bort när kanallistan uppdateras.
Om du vill avbryta sökningen innan den är avslutad, tryck på ENTER/OK
knappen när “STOP” är markerat.
5.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
Om signalen är svag visas meddelandet “Ingen tjänst hittades! Kontrollera anslutningen”.
Svenska-35
BN68-01007W-00Swe.indd 35
2006-08-09
7:13:28
Uppdatera kanallistan manuellt
Lagra manuellt
Du kan ange kanal eller frekvens för snabbsökning efter kanaler.
1.
Tryck på knappen D.MENU när du vill visa DTV-menyn.
2.
Tryck på knappen
eller
för att välja “Kanal” och tryck på ENTER/OK.
3.
Tryck på knappen
eller
för att välja “Lagra manuellt” och tryck på ENTER/OK.
4.
För att ...
Tryck på...
Ställa in "Kanal"
knappen
eller
Nummerknapp (0-9)
Ställa in "Frekvens"
• Kanal: Kanal “5” till “69” visas på svenska.
• Frekvens: Den tillgängliga frekvensen i Channel-gruppen (kanal) visas.
• Bandbredd: Tillgänglig bandbredd är 7 och 8 MHz.
5.
Tryck på den röda knappen för att påbörja sökningen efter digitala tjänster.
När den slutförts uppdateras kanalerna i kanallistan.
6.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
Mata in genom att trycka på knappen på fjärrkontrollen.
Du kan inte ändra endast frekvensen. När du ändrar en kanal ändras frekvensen automatiskt.
Redigera favoritkanaler
Du kan redigera dina favoritkanaler genom att använda de fyra färgknapparna.
1.
Tryck på knappen D.MENU när du vill visa DTV-menyn.
2.
Tryck på knappen
eller
eller
för att välja “Kanal” och tryck på ENTER/OK.
3.
Tryck på knappen
4.
Tryck på den röda knappen för att visa alla kanaler som lagrats.
för att välja “Ändra favoritkanaler” och tryck på ENTER/OK.
5.
Tryck på knappen
eller
för att välja önskad kanal. Tryck på knappen ENTER/OK.
Ikonen “★” visas bredvid den valda kanalen och kanalen läggs till i favoritlistan.
• För att ångra valet trycker du på knappen ENTER/OK igen.
• Välj alla: Välj alla kanaler som visas.
• Välj inga: Välj bort alla valda kanaler.
• Förhandsvisa: Visa alla kanaler som valts.
Inställningarna av favoritkanaler har slutförts.
6.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
Lägga till
Ändra favoritkanaler
Ändra favoritkanaler
Du kan använda den här funktionen när en eller fler favoritkanaler har valts.
1.
Tryck på knappen D.MENU när du vill visa DTV-menyn.
2.
Tryck på knappen
eller
eller
för att välja “Kanal” och tryck på ENTER/OK.
3.
Tryck på knappen
4.
Tryck på den röda knappen i menyn “Ändra favoritkanaler”
Om du vill lägga till fler kanaler, se steg 5 i föregående beskrivning.
för att välja “Ändra favoritkanaler” och tryck på ENTER/OK.
5.
Om du vill kontrollera vilka kanaler som lagras trycker du på knappen D.MENU.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
• Om du vill lägga till alla kanaler i favoritkanallistan trycker du på den röda knappen.
• Tryck på den gröna knappen för att ta bort alla kanaler.
• Förhandsvisa : Visa alla kanaler som valts.
• Tryck på knappen CH MGR för att öppna favorithanteraren.
Svenska-36
BN68-01007W-00Swe.indd 36
2006-08-09
7:13:31
Flytta
Ändra favoritkanaler
1.
Tryck på knappen D.MENU när du vill visa DTV-menyn.
2.
Tryck på knappen
3.
Tryck på knappen
eller
4.
Välj kanal med knapparna
5.
Tryck på den gröna knappen.
eller
för att välja “Kanal” och tryck på ENTER/OK.
för att välja “Ändra favoritkanaler” och tryck på ENTER/OK.
eller
.
Ikonen “ ” visas till vänster om kanalnamnet.
6.
Tryck på knappen eller för att välja den kanal som du vill flytta och tryck på den
gröna knappen eller på ENTER/OK.
7.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
Förgr.
1.
I menyn “Ändra favoritkanaler” väljer du den kanal som ska förhandsvisas genom att
trycka på knappen eller .
2.
Tryck på den gula knappen.
Den valda kanalen visas på skärmen.
Ta bort
Ändra favoritkanaler
1.
I menyn “Ändra favoritkanaler” väljer du den kanal som ska tas bort genom att trycka
på knappen eller .
2.
Tryck på den blåa knappen.
Den valda kanalen och kanalnumret tas bort.
Om du vill lägga till en kanal som tagits bort i favoritkanallistan, se “Lägga till” på sidan 36.
Välja kanalhanteraren
Kanalhanteraren
Du kan utesluta valda kanaler från de kanaler du har sökt efter. När du går igenom de lagrade
kanalerna visas inte de kanaler du har hoppat över. Alla kanaler som du inte har hoppat över
visas när du går igenom dem.
1.
Tryck på knappen D.MENU när du vill visa DTV-menyn.
2.
Tryck på knappen
3.
Tryck på knappen
4.
Tryck på den gula knappen för att växla mellan favoritkanalerna och alla kanaler.
Dina favoritkanaler visas endast om de ställts in på menyn “Redigera favoritkanaler”
5.
Tryck på den blåa knappen för att växla mellan TV, Radio, Data/other och All channels
(tv, radio, data/övrigt och alla kanaler).
6.
Tryck på den röda eller gröna knappen för att visa föregående eller nästa sida i
kanalhanteraren.
7.
Tryck på knappen eller för att välja kanal som ska ställas in.
Tryck på knappen ENTER/OK.
eller
eller
för att välja “Kanal” och tryck på ENTER/OK.
för att välja “Kanalhanteraren” och tryck på ENTER/OK.
(se sidan 36-37).
Du kan välja de här alternativen genom
att trycka på knappen CH MGR på fjärrkontrollen.
Kanalnumret, namnet och en ikon visas i det övre vänstra hörnet när kanalen ändras.
Kanalnumret och namnet visas om kanalen är en av alla kanaler och en ikon visas om
kanalen är en av favoritkanalerna.
8.
Tryck på den blåa knappen eller CH MGR-knappen för att avsluta kanalhanteraren.
Svenska-37
BN68-01007W-00Swe.indd 37
2006-08-09
7:13:35
Visa programinformation
När du tittar på en kanal kan du visa mer information om det aktuella programmet.
1.
När du tittar på ett program trycker du på knappen INFO.
Programinformationen visas.
2.
Om du vill stänga informationsrutan trycker du på knappen INFO.
Visa EPG-information (Elektronisk programguide)
EPG-information (elektronisk programguide) tillhandahålls av den som sänder kanalen.
Programposter kan vara tomma eller sakna information beroende på den information
som sänds för en viss kanal. Visningen uppdateras dynamiskt så snart ny information finns
tillgänglig.
Now & Next Guide (Guide - Nu & Nästa)
Visar information om aktuellt program och om nästa program på de sex kanaler som
anges i kolumnen till vänster
Full Guide (Hel guide)
Visar programinformation i kronologiska timslånga segment.
Två timmars programinformation visas. Du kan bläddra bakåt och framåt i informationen
1. Tryck på knappen D.MENU när du vill visa DTV-menyn.
2.
Tryck på knappen ENTER/OK igen för att välja “Guide”.
3.
Tryck på knappen eller igen för att välja “Guide - Nu & Nästa” eller “Hel guide”.
Tryck på knappen ENTER/OK.
Du kan även visa guidemenyn genom att trycka på GUIDE-knappen.
4.
För att ...
Så ...
Titta på ett program i EPG-listan.
• Välj ett program genom att trycka på knapparna
, , .
,
• Tryck på knappen ENTER/OK.
Om nästa program valts schemaläggs det med en klockikon.
Om du trycker på knappen ENTER/OK tas schemläggningen bort och klockikonen visas inte
längre. För information om schemaläggning av program, se nästa sida.
Visa programinformation
• Välj ett program genom att trycka på knapparna
, , .
,
• Tryck på knappe INFO när programmet är markerat.
Växla mellan “Guide - Nu & Nästa” eller
“Hel guide”
• Tryck flera gånger på den röda knappen.
Visa listorna “Favoriter” och “Alla
kanaler” list
• Tryck flera gånger på den gröna knappen.
Bläddra snabbt bakåt (2 timmar).
• Tryck flera gånger på den gula knappen.
Bläddra snabbt framåt (2 timmar).
• Tryck flera gånger på den blåa knappen.
Avsluta guiden
• Tryck på knappen EXIT.
Programnamnet visas längst upp mitt på skärmen.
Tryck på knappen INFO för mer information. Channel Number,
Bland informationen visas kanalnummer, programlängd, statusfält,
föräldraklassificering, information om bildkvalitet (HD/SD), ljudlägen, undertext eller
text-tv, språk för undertexten eller text-tv och en kortfattad sammanfattning av det
valda programmet. “...” visas om sammanfattningen är lång.
Sex kanaler visas.
För att bläddra mellan kanalerna går du till en kanal med knappen eller .
För att visa sida för sida använder du knappen P eller .
Svenska-38
BN68-01007W-00Swe.indd 38
2006-08-09
7:13:38
Använda schemalistan
Schemalagda
Om du skapar ett schema med program som du vill se väljs automatiskt inställd kanal när det
schemalagda programmet startar, även om du tittar på ett annat program.
1.
Tryck på knappen D.MENU när du vill visa DTV-menyn.
2.
Tryck på knappen ENTER/OK igen för att välja “Guide”.
3.
Tryck på knappen
4.
Tryck på den röda knappen.
Du kommer automatiskt till det schemalagda programmet.
5.
Tryck på knappen ENTER/OK för att välja en post och justera valet med knappen
eller .
eller
för att välja “Schemalagda” och tryck på ENTER/OK.
Du kan ställa in timmar och minuter genom att trycka på sifferknapparna på fjärrkontrollen.
• Kanal: Ställ in kanal.
• Tid: Ställ in tid.
• Datum: Ställ in år, månad och dag.
• Frekvens: Ställ in hur ofta programmet visas. (“En gång”, “Dagligen”, eller “Varje vecka”)
Schemalagda
6.
7.
När du ställt in schemat trycker du på den röda knappen.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
Schemalistan kan visas i EPG-menyn.
• Spara: Spara det justerade schemat.
• Avbryt: Ångra ändringarna i schemat.
• Lägg till program: Lägg till en ny schemapost.
• Redigera: Redigera det valda schemat.
• Ta bort: Ta bort det valda schemat.
Schemalagda
Ställa in standardguide
Du kan ställa in stilen på standardguiden.
1.
Tryck på knappen D.MENU när du vill visa DTV-menyn.
2.
Tryck på knappen ENTER/OK igen för att välja “Guide”.
3.
Tryck på knappen
eller
för att välja “Standardguide” och tryck på ENTER/OK.
4.
Tryck på knappen
på ENTER/OK.
eller
för att välja “Nu/Nästa” eller “Hel guide” och tryck
5.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
Du kan välja de här alternativen
genom att trycka på knappen GUIDE
på fjärrkontrollen.
Svenska-39
BN68-01007W-00Swe.indd 39
2006-08-09
7:13:40
Visa alla kanaler och favoritkanalerna
På EPG-menyn kan du visa alla kanaler eller favoritkanalerna
1.
Tryck på knappen D.MENU när du vill visa DTV-menyn.
2.
Tryck på knappen ENTER/OK igen för att välja “Guide”.
3.
Välj guide (“Guide - Nu & Nästa” eller “Hel guide”) genom att trycka på knappen
4.
Tryck på knappen ENTER/OK.
5.
Tryck på den gröna knappen.
Listan med alla kanaler eller favoritkanallistan visas.
6.
Välj ett program genom att trycka på knapparna
7.
Tryck på knappen INFO för att visa information om det valda programmet.
,
,
, eller
8.
Om favoritlistan inte ställts in visas meddelandet:
• “Listan över favoriter är tom. Vill du välja favoriter nu?”.
• Välj “Ja” .
Menyn “Ändra favoritkanaler” visas.
Om du väljer “Nej” förblir alla kanaler oförändrade.
• Om du vill redigera favoritkanalerna, se sidan 20 för mer information.
9.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
eller
.
.
“Alla kanaler” är listan med alla kanaler som hittades under uppdateringen av
kanallistan. Dessa visas i läget “Alla kanaler”.
“Favoriter” är listan med de kanaler som ställts in på menyn “Ändra favoritkanaler”
(se sidan 20).
Välja språk
Inställning
När du använder TV:n för första gången måste du välja vilket språk som ska användas vid
menyvisning och indikeringar.
1.
Tryck på knappen D.MENU när du vill visa DTV-menyn.
2.
Tryck på knappen
eller
för att välja “Inställning” och tryck på ENTER/OK.
3.
Tryck på knappen
eller
för att välja “OSD-Språk” och tryck på ENTER/OK.
4.
Välj ett visst språk genom att trycka på knappen
Tryck på knappen ENTER/OK.
5.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
eller
flera gånger.
Du kan välja mellan fem olika språk.
Svenska-40
BN68-01007W-00Swe.indd 40
2006-08-09
7:13:43
Välja språk för textning
Inställning
Du kan välja undertextspråk från de språk som är tillgängliga för det aktuella programmet.
1.
Tryck på knappen D.MENU när du vill visa DTV-menyn.
2.
Tryck på knappen
3.
Tryck på knappen eller för att välja “Huvudspråk för textning” eller
“Andraspråk för textning” och tryck på ENTER/OK.
eller
för att välja “Inställning” och tryck på ENTER/OK.
Om programmet du tittar på saknar det primära undertextspråket används det
sekundära undertextspråket för undertexterna.
Inställning
4.
Tryck på knappen eller för att välja “Svenska”, “Danska”, “Engelska”, “Finska”
eller “Norska” och tryck på ENTER/OK.
5.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
Välja ljudspråk
Inställning
Du kan välja ljudspråk från de språk som är tillgängliga för det aktuella programmet.
1.
Tryck på knappen D.MENU när du vill visa DTV-menyn.
2.
Tryck på knappen
3.
Tryck på knappen eller för att välja “Huvudspråk för ljud” eller
“Andraspråk för ljud” och tryck på ENTER/OK.
4.
Tryck på knappen eller för att välja “Svenska”, “Danska”, “Engelska”, “Finska”
eller “Norska” och tryck på ENTER/OK.
5.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
eller
för att välja “Inställning” och tryck på ENTER/OK.
Om programmet du tittar på saknar det primära ljudspråket används det sekundära ljudspråket.
Inställning
Välja språk för text-tv
Inställning
Du kan välja text-tv-språk från de språk som är tillgängliga för det aktuella programmet.
1.
Tryck på knappen D.MENU när du vill visa DTV-menyn.
2.
Tryck på knappen
3.
Tryck på knappen eller för att välja “Huvudspråk för text-tv” eller
“Andraspråk för text-tv” och tryck på ENTER/OK.
eller
för att välja “Inställning” och tryck på ENTER/OK.
Om programmet du tittar på saknar det primära text-tv-språket används det sekundära
text-tv-språket för text-tv.
Inställning
4.
Tryck på knappen eller för att välja “Svenska”, “Danska”, “Engelska”, “Finska”
eller “Norska” och tryck på ENTER/OK.
5.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
Svenska-41
BN68-01007W-00Swe.indd 41
2006-08-09
7:13:45
Justera transparensnivå
Inställning
Du kan ställa in menytransparensen.
1.
Tryck på knappen D.MENU när du vill visa DTV-menyn.
2.
Tryck på knappen
3.
Tryck på knappen
eller
4.
Välj alternativ (“Hög”, “Medium”, “Låg” eller “Matt”) genom att trycka på knappen
eller och tryck sedan på knappen ENTER/OK för att ändra inställningen.
5.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
eller
för att välja “Inställning” och tryck på ENTER/OK.
för att välja “Transparensnivå” och tryck på ENTER/OK.
Ställa in föräldralås
Den här funktionen gör det möjligt att förhindra att obehöriga användare, t.ex. barn, tittar på
olämpliga program med en 4-siffrig PIN-kod, som anges av användaren. Menyn på skärmen
uppmanar dig att ange en PIN-kod (du kan ändra den senare om du vill).
1.
Tryck på knappen D.MENU när du vill visa DTV-menyn.
2.
Tryck på knappen
eller
för att välja “Inställning” och tryck på ENTER/OK.
3.
Tryck på knappen
eller
för att välja “Barnlås” och tryck på ENTER/OK.
4.
“Ange PIN” visas.
5.
Ange din nuvarande 4-siffriga PIN-kod med sifferknapparna (0-9).
Alternativen i gruppen “Barnlås” visas med “Låsnivå” valt.
Standard-PIN-koden för en ny tv är 0000.
Om du anger en ogiltig PIN-kod visas meddelande “Ogiltig PIN-kod. Försök igen”.
6.
Tryck på knappen ENTER/OK.
7.
Tryck på knappen eller för att välja den åldersgräns som ska gälla.
Tryck på knappen ENTER/OK.
8.
Om du vill ändra PIN-kod väljer du “Ändra PIN” genom att trycka på
knappen eller . Tryck på knappen ENTER/OK.
“Ange ny PIN” visas.
9.
Ange din nya PIN-kod med sifferknapparna (0-9).
“Bekräfta ny PIN” visas.
10. Ange din nya PIN-kod igen med sifferknapparna (0-9) för att bekräfta den.
Meddelandet “PIN-koden har ändrats” visas.
11. Tryck på knappen ENTER/OK.
12. Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
Om du har glömt PIN-koden trycker du på fjärrkontrollens knappar i följande ordning, detta återställer
PIN-koden till 0-0-0-0: POWER (Av), MUTE, 8, 2, 4, POWER (På).
Svenska-42
BN68-01007W-00Swe.indd 42
2006-08-09
7:13:51
Ställa in undertexter
Funktion
Du kan aktivera och inaktivera undertexter.
1.
Tryck på knappen D.MENU när du vill visa DTV-menyn.
2.
Tryck på knappen
3.
Tryck på knappen ENTER/OK igen för att välja “Undertext”.
4.
Välj “På” genom att trycka på knappen
5.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
eller
för att välja “Funktion” och tryck på ENTER/OK.
eller
. Tryck på knappen ENTER/OK.
Ställa in läge för undertexter
Funktion
Använd den här menyn för att ställa in läge för undertexter. "Normal” i den här menyn är
vanliga undertexter och ”Hard of hearing” (Hörselskadad) är undertext för personer med
nedsatt hörsel.
1.
Tryck på knappen D.MENU när du vill visa DTV-menyn.
2.
Tryck på knappen
3.
Tryck på knappen
4.
Välj “Normal” eller “Hörselskadad” genom att trycka på knappen
5.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
eller
eller
för att välja “Funktion” och tryck på ENTER/OK.
för att välja “Läge för undertext” och tryck på ENTER/OK.
eller
.
Om programmet du tittar på saknar stöd för funktionen “Hörselskadad” aktiveras
“Normal” automatiskt även om läget “Hörselskadad” har valts.
Välja önskat språk (undertext, ljud eller text-tv)
Du kan ändra standardinställning för språk för undertext, ljud och text-tv.
Visar språkinformation för den inkommande signalen.
1.
Tryck på knappen D.MENU när du vill visa DTV-menyn.
2.
Tryck på knappen
3.
Tryck på knappen eller för att välja “Textningsspråk”, “Språk för ljud” eller
“Text-TV-språk” och tryck på ENTER/OK.
4.
Välj önskat alternativ genom att trycka på knappen
ENTER/OK för att ändra inställning.
5.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
eller
för att välja “Funktion” och tryck på ENTER/OK.
eller
och tryck på knappen
Engelska är standard om det valda språket saknas för sändningen.
När du tittar på ett program kan du välja undertext.
När du tittar på ett program kan du välja ljudspråk.
När du tittar på ett program kan du välja språk för text-tv.
Svenska-43
BN68-01007W-00Swe.indd 43
2006-08-09
7:13:54
Visa produktinformation
Produktinformation
Du kan visa produktinformation. För service eller reparation kontaktar du en representant
som är auktoriserad av Samsung.
1.
Tryck på knappen D.MENU när du vill visa DTV-menyn.
2.
Tryck på knappen
3.
Tryck på knappen ENTER/OK igen för att välja “Produktinformation”.
eller
för att välja “System” och tryck på ENTER/OK.
Produktinformationsmenyn är vald
- Programversion, Firmware-version
4.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
Kontrollera signalinformation
Signalinformation
Du kan få information om signalstatusen.
1.
Tryck på knappen D.MENU när du vill visa DTV-menyn.
2.
Tryck på knappen
3.
Tryck på knappen
4.
eller
eller
för att välja “System” och tryck på ENTER/OK.
för att välja “Signalinformation” och tryck på ENTER/OK.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
Om signalstatusen är dålig visas meddelandet “ingen signal”.
Uppgradera programvaran (tillval)
Uppgraderingar av programvaran sänds regelbundet ut som en del av den vanliga
tv-signalen så att du kan hålla din produkt uppdaterad med nya digital-tv-funktioner.
Tv:n känner automatiskt av dessa signaler och visar fältet för uppdatering av programvara. Du
kan välja mellan flera alternativ.
Uppgradera nu
Om du väljer “Uppgradera nu” installerar “iDTV” omedelbart den nya uppgraderingen och en
omstart genomförs.
Uppgradera senare
Om du väljer “Uppgradera senare” skjuts uppgraderingen upp till nästa omstart eller
kanalbyte ungefär 90 minuter senare, då dialogrutan om uppgraderingen visas igen.
Uppgradera inte
Om du väljer “Uppgradera inte” utför “iDTV” ingen uppgradering och fältet för uppgradering
av programvara visas inte igen.
Uppgraderingen lagras fortfarande internt och du kan göra följande för att uppgradera till
den nya versionen senare.
1.
Tryck på knappen D.MENU när du vill visa DTV-menyn.
2.
Tryck på knappen
eller
för att välja “System” och tryck på ENTER/OK.
3.
Tryck på knappen
eller
för att välja “Programuppgradering” och tryck på ENTER/OK.
4.
Om du vill byta till en alternativ version trycker du på den röda knappen.
Tryck på den blåa knappen för återställning, aktivering av uppgraderingen och
omstart.
5.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
Svenska-44
BN68-01007W-00Swe.indd 44
2006-08-09
7:13:57
Visa Common Interface
Applikationsinfo
Här finns information om den CAM som sitter i CI-porten.
1.
Tryck på knappen D.MENU när du vill visa DTV-menyn.
2.
Tryck på knappen
3.
Tryck på knappen
4.
Tryck på knappen ENTER/OK för att visa information om din applikation.
5.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
eller
eller
för att välja “System” och tryck på ENTER/OK.
för att välja “Common Interface” och tryck på ENTER/OK.
Applikationsinformationen om insättning rör CI-kortet.
Du kan installera en CAM när som helst, oavsett om tv:n är på eller av.
1. Köp CI CAM-modulen genom att besöka närmsta handlare eller beställ den via telefon.
2. Sätt in CI-kortet i din CAM i pilens riktning tills det sitter på plats.
3. Sätt in din CAM med det installerade CI-kortet i ”common interface”-porten.
(Sätt in din CAM i pilens riktning, så långt in som möjligt så att den är parallell med porten.)
4. Kontrollera om du kan se bilden på en kodad kanal.
Välja CI-meny (Common Interface)
AG-meny
Här kan användaren välja alternativ på CAM-menyn.
1.
Tryck på knappen D.MENU när du vill visa DTV-menyn.
2.
Tryck på knappen
3.
Tryck på knappen
4.
Tryck på knappen
5.
Välj enhet genom att trycka på knappen
6.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
eller
eller
eller
för att välja “System” och tryck på ENTER/OK.
för att välja “Common Interface” och tryck på ENTER/OK.
för att välja “AG-meny” och tryck på ENTER/OK.
eller
och tryck på ENTER/OK.
Välj CI-menyn från menyn PC Card (pc-kort).
Återställning
Du kan återställa alla lagrade värden till fabriksinställningarna
Återställningen tar bort all kanalinformation och användarinställningar samt
återställer alla värden till fabriksinställningarna.
1.
Tryck på knappen D.MENU när du vill visa DTV-menyn.
2.
Tryck på knappen
eller
för att välja “System” och tryck på ENTER/OK.
3.
Tryck på knappen
eller
för att välja “Återställ” och tryck på ENTER/OK.
4.
Skärmen “Ange PIN” visas.
5.
Ange din aktuella 4-siffriga PIN-kod med sifferknapparna (0-9).
Varningsmeddelandet visas. Alla värden återställs om du trycker på färgknapparna i
ordning (röd, grön, gul och blå).
6.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
Svenska-45
BN68-01007W-00Swe.indd 45
2006-08-09
7:14:00
Text-tv-dekoder
De flesta tv-kanaler har “text-tv-sidor” med information om t ex:
Tider för tv-program.
Nyhetsbulletiner och väderleksrapporter.
Sportresultat.
Textning för döva.
Denna information är uppdelad på numrerade sidor (se bilden).
Innehåll
Valt sidnummer.
Tv-sändarens identitet.
Aktuella sidnummer och sökstatus.
Datum och tid.
Text.
Statusinformation. FASTEXT-information.
Del
A
B
C
D
E
F
Visa text-tv-information
Du kan visa text-tv-information när som helst, men
signalmottagningen måste vara god. Annars:
Kan information saknas.
Visas kanske inte alla sidor.
Aktivera läget text-tv och visa innehållssidan genom att:
1. Använda knapparna P
(
) eller P
2. Tryck på knappen TTX/MIX (
(
) för att välja en kanal som har text-tv-service.
) för att aktivera läget text-tv.
Innehållssidan visas. Den visas när du trycker på knappen MENU (
3. Tryck på knappen TTX/MIX (
).
) igen.
Den faktiska sändningen visas på skärmen i ordningen: “Teletext”, “Double” och “Mix”
4. Tryck på knappen TV/DTV för att gå ur textvisningen.
Om halva tecken förekommer när text visas, se till att språket för text är detsamma som i menyläget
“Inställning”.
Om språken inte är desamma väljer du samma språk i menyn “Inställning”.
Svenska-46
BN68-01007W-00Swe.indd 46
2006-08-09
7:14:02
Välja en specifik text-tv-sida
Tryck på sifferknapparna på fjärrkontrollen för att ange sidnumret direkt:
1. Ange det tresiffriga sidnumret i innehållsförteckningen genom att trycka på
motsvarande sifferknappar.
2. Om den valda sidan innehåller undersidor, visas de andra sidorna i ordningsföljd.
Om du vill frysa en sida trycker du ned PIP ( ).
Tryck på PIP ( ) igen för att fortsätta.
3. Använd de olika bildskärmsalternativen:
Om du vill visa...
Trycker du på...
Både text-tv-information och normal tv-sändning
TTX/MIX (
Dold text (t.ex. svar på frågetävlingar)
INFO
Normal bildskärm
INFO
En undersida genom att ange dess fyrsiffriga nummer
PRE-CH (
Nästa sida
Föregående sida
P
P
Dubbelt så stora bokstäver i:
Œ Den övre halvan av skärmen
Œ Den nedre halvan av skärmen
P.MODE ( )
Œ En gång
Œ Två gånger
Normal skärm
Œ Tre gånger
(
(
)
)
)
)
Använda Fastext (Snabbtext) för att välja en text-tv-sida
De olika ämnena på text-tv-sidorna är färgkodade, och kan väljas genom att du trycker på de
färgade knapparna på fjärrkontrollen.
1. Visa innehållssidan på text-tv:n genom att trycka på knappen TTX/MIX (
).
2. Tryck på den färgade knapp som överensstämmer med ditt val av ämne
(tillgängliga ämnen visas i statusinformationen).
3. Tryck på den röda knappen för att visa föregående sida.
Tryck på den gröna knappen för att visa nästa sida.
4. Tryck på knappen TV/DTV för att gå ur textvisningen.
Svenska-47
BN68-01007W-00Swe.indd 47
2006-08-09
7:14:03
Ställa in fjärrkontrollen
Efter att fjärrkontrollen har ställts in ordentligt kan den användas i fem olika lägen:
TV, videobandspelare, kabel-TV, DVD-spelare och digital-TV-box. Genom att trycka
på överensstämmande knapp på fjärrkontrollen kan du växla mellan dessa lägen och
styra vilken utrustning du själv vill.
Det är dock inte säkert att fjärrkontrollen är kompatibel med alla videobandspelare, DVD-spelare, kabelTV-boxar och digital-TV-boxar.
Ställa in fjärrkontrollen att styra videobandspelaren.
1.
Stäng av videobandspelaren.
2.
Tryck på VCR-knappen på fjärrkontrollen till TV:n.
3.
Tryck på SET-knappen på fjärrkontrollen till TV:n.
4.
Använd fjärrkontrollens sifferknappar och ange de tre siffrorrna i
videobandspelarkoden enligt listan på sidan 50 i denna bruksanvisning för
ditt videobandspelarmärke.
Du måste ange alla tre siffror, även om den första siffran är “0”.
(Om fler än en kod står med på listan, pröva den första koden.)
5.
Tryck på POWER på fjärrkontrollen.
Nu ska videobandspelaren slås på ifall fjärrkontrollen är rätt inställd.
Om videobandspelaren inte slås på efter inställningen, upprepa steg
2, 3 och 4, men pröva en av de andra koderna som står med på listan
för ditt videobandspelarmärke. Om inga andra koder står angivna,
pröva varje videobandspelarkod, från 000 till 080.
Obs ervera vid användning av fjärrkontrollens lägen: VCR
När fjärrkontrollen befinner sig i “VCR”-läge (videobandspelare), styr volymknapparna fortfarande
volymen på TV:n.
Ställa in fjärrkontrollen att styra kabelboxen.
1.
Stäng av kabelboxen.
2.
Tryck på CABLE-knappen på fjärrkontrollen till TV:n.
3.
Tryck på SET-knappen på fjärrkontrollen till TV:n.
4.
Använd fjärrkontrollens sifferknappar och ange de tre siffrorna i
kabelboxkoden enligt listan på sidan 51 i denna bruksanvisning för ditt
kabelboxmärke. Du måste ange alla tresiffror, även om den första siffran är
“0”. (Om fler än en kod står med på listan,pröva den första koden.)
5.
Tryck på POWER på fjärrkontrollen.
Nu ska kabelboxen slås på ifall fjärrkontrollen är rätt inställd.
Om kabelboxen inte slås på efter inställningen, upprepa steg 2, 3
och 4, men pröva en av de andra koderna som står med på listan för
ditt kabelboxmärke. Om inga andra koder står angivna, pröva varje
kabelboxkod, från 000 till 046.
Obs ervera vid användning av fjärrkontrollens lägen: Kabelbox
När fjärrkontrollen befinner sig i “CABLE”-läge, styr volymknapparna fortfarande volymen på TV:n.
Svenska-48
BN68-01007W-00Swe.indd 48
2006-08-09
7:14:05
Ställa in fjärrkontrollen att styra DVD-spelaren.
1.
Stäng av DVD-spelaren.
2.
Tryck på DVD-knappen på fjärrkontrollen till TV:n.
3.
Tryck på SET-knappen på fjärrkontrollen till TV:n.
4.
Använd fjärrkontrollens sifferknappar och ange de tre siffrorrna i
DVD-koden enligt listan på sidan 51~52 i denna bruksanvisning för ditt
DVD-spelarmärke. Du måste ange alla tresiffror, även om den första siffran
är “0”. (Om fler än en kod står med på listan, pröva den första koden.)
5.
Tryck på POWER på fjärrkontrollen. Nu ska DVD-spelaren slås på
ifall fjärrkontrollen är rätt inställd. Om DVD-spelaren inte slås på efter
inställningen, upprepa steg 2, 3 och 4, men pröva en av de andra koderna
som står med på listan för ditt DVD-spelarmärke. Om inga andra koder
står angivna, pröva varje DVD-spelarkod, från 000 till 141.
Observera vid användning av fjärrkontrollens lägen: DVD
När fjärrkontrollen befinner sig i “DVD”-läge, styr volymknapparna fortfarande volymen på TV:n.
Ställa in fjärrkontrollen att styra STB.
1.
Stäng av STB.
2.
Tryck på STB-knappen på fjärrkontrollen till TV:n.
3.
Tryck på SET-knappen på fjärrkontrollen till TV:n.
4.
Använd fjärrkontrollens sifferknappar och ange de tre siffrorrna i
STB-koden enligt listan på sidan 52 i denna bruksanvisning för ditt STB.
Du måste ange alla tresiffror, även om den första siffran är “0”.
(Om fler än en kod står med på listan, pröva den första koden.)
5.
Tryck på POWER på fjärrkontrollen. Nu ska STB slås på
ifall fjärrkontrollen är rätt inställd. Om STB inte slås på efter inställningen,
upprepa steg 2, 3 och 4, men pröva en av de andra koderna som står med
på listan för ditt STB. Om inga andra koder står angivna, pröva varje STB,
från 000 till 074.
Observera vid användning av fjärrkontrollens lägen: STB
När fjärrkontrollen befinner sig i “STB”-läge, styr volymknap parna fortfarande volymen på TV:n.
Svenska-49
BN68-01007W-00Swe.indd 49
2006-08-09
7:14:06
Fjärrkontrollkoder
Videobandspelare
Märke
Kod
Märke
Kod
SAMSUNG
000 001 002 003 004 005 077 078 079
MONTGOMERY WARD
020
ADMIRAL
020
MTC
002 025
AIWA
025
MULTITECH
002 005 025 038
AKAI
004 027 032
NEC
007 008 018 026 037 062 064
AUDIO DYNAMICS
007 026
OPTIMUS
020
BELL&HOWELL
018
ORION
073 074 075 076
BROKSONIC
022
PANASONIC
021 056 071 072
CANDLE
002 003 006 008 015 055
PENTAX
019 041 075
CANON
021 056
PENTEX RESEARCH+
008
CITIZEN
002 003 006 008 015 055
PHILCO
021 056 059
COLORTYME
007
PHILIPS
021 080
CRAIG
002 024
PIONEER
019 026 039 053
CURTIS MATHES
002 007 008 017 021 025 056 064 066
PORTLAND
015 049 055
DAEWOO
003 010 011 012 013 014 015 016
PROSCAN
017
DB
007 026
QUARTZ
018
DIMENSIA
017
QUASAR
021 056
DYNATECH
025
006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
ELECTROHOME
034
RADIO SHACK/
REALISTIC
EMERSON
001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050
052 060 063 065 066 067 069 073
RCA
002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI
026
018 024 028 029 048 051 061
SANYO
018 024
FUNAI
025
SCOTT
003 047 052 067
GENERAL ELECTRIC
002 005 017 021 056
SEARS
006 018 019 024 028 029 041 048 051
GO VIDEO
002
SHARP
020 034 045 015
HARMAN KARDON
007
SHIMTOM
027 033 038 058
HITACHI
019 025 041 042 074
SIGNATURE
025
INSTANT REPLAY
021
SONY
027 033 044
JC PENNEY
002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
SYLVANIA
021 025 056 059
JCL
007 008 018 021 026 037
SYMPHONIC
025
JVC
081 082 083
TANDY
018 025
KENWOOD
007 008 018 021 026 037
TASHIKA
006
KLH
070
TATUNG
037
KONIA
036
TEAC
025 037 068
LG(Goldstar)
006 007 008 009 010
TECHNICS
021
LIOYD
025
TEKNIKA
006 021 025 031
LOGIK
038
TMK
066
LXI
025
TOSHIBA
003 019 029 051 052
MAGNAVOX
021 056 059
TOTEVISION
002 006
MARANTZ
007 008 018 021 026 037 062
UNITECH
002
MARTA
006
VECTOR RESEARCH
007 026
MEI
021
VICTOR
026
MEMOREX
006 021 024 025
VIDEO CONCEPTS
007 026
MGA
034
VIDEOSONIC
002
MIDLAND
005
WARDS
002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
MINOLTA
019 041 075
YAMAHA
007 008 018 026 037
MITSUBISHI
019 034 041 046
ZENITH
023 027 033
FISHER
Svenska-50
BN68-01007W-00Swe.indd 50
2006-08-09
7:14:07
Kabelboxen
Märke
Kod
Märke
Kod
SAMSUNG
000 001 002 003 004 005 006 007
REGENCY
015 023
GI
041
SA
042 043
HAMLIN
003 024 031
SCIENTIFIC ATLAN
042 043
HITACHI
025 030
SPRUCER
022
JERROLD
038 039
STARGATE 2000
036
MACOM
025 030
SYLVANIA
016
MAGNAVOX
019 023 028
TEXSCAN
016
OAK
026
TOCOM
032
PANASONIC
003 022 027 037 044
UNIVERSAL
033 034
PHILIPS
019 021 023 028
VIEWSTAR
019 021 023 028
PIONEER
004 018 020 044
WARNER AMEX
046
RCA
014 022 040
ZENITH
017 029 035 037 045
REGAL
003
SAMSUNG DVD-spelare
Produkt
Kod
Produkt
DVD
000 001 002
Home Theater VCR COMBO
Kod
014 015 016
DVDR
003 004
HDD Recorder COMBO
017
BD Record
005 006
TWIN TRAY COMBO
018
VCR COMBO
007 008 009 010 011
STB DVD COMBO
019
VCR Record
012
DVD Receiver
020
DHR COMBO
013
AV Receiver
021
Märke
Kod
Märke
Kod
ANAM
030
INTEGRA
092
AUDIOVOX
075
JBL
091
AUDIOLOGIC
085
JVC
022 033 115 116
ANABA
072
JATON
073
APEX DIGITAL
070 071 074 086 083 084 088 111 112
KENWOOD
051 108 109
AIWA
114
KISS
073
BROKSONIC
062
KONKA
059 100 106 107
BLAUPUNKT
074
KLH
074 075
B&K
122 123
LG(Goldstar)
025 031
CURTIS MATHES
027
LOEWE
057
CYBER HOME
077 078 079 082
LASONIC
058
CLARION
080 125
MOBILE AUTHORITY
054
CIRRUS
081
MEMOREX
055
CYBER HOME
065
MALATA
056
CINEVISION
095
MAGNAVOX
076 093
DAEWOO
066
MINTEK
074 094
DENON
146
MONYKA
073
FARENHEIT
067 068
NORCENT
048 049 050
FISHER
090
NEXT BASE
052
GPX
060
NEC
053
GO VIDEO
061 089 133 135
NANTAUS
144
GE
069 074
NESA
074
GREENHILL
074
OPTOMEDIA ELECTRONICS
105
HITACHI
064 113
OPTIVIEW
072
HITEKER
071
ONKYO
076 092 119
HOYO
073
PHILCO
044 045
HARMAN / KARDON
091 110
PRINCETON
046 047
IRT
089
PROSCAN
023
DVD-spelare
Svenska-51
BN68-01007W-00Swe.indd 51
2006-08-09
7:14:08
DVD-spelare
Märke
Kod
Märke
Kod
PANASONIC
024 034 124 134 136 137 138
THOMSON
145
PHILIPS
036 076
TOSHIBA
028 062 076
ROTEL
117 118
TECHNICS
139
RIO
120
TVIEW
072
RCA
023 035 074 075 131 132
TOKAI
073
RAITE
073
TEAC
096
ROWA
038
TECHWOOD
097
SAMPO
104
TREDEX
098 099 101
SONY
026 029 126 127 128 129 130 141
URBAN CONCEPTS
076
SHERWOOD
039 041
VENTURER
075
SVA
042
VOCOPRO
102
SYLVANIA
043 093
YAMAHA
032 063
SHARP
140
YAMAKAWA
040 073
SANSUI
062
XWAVE
103
SANYO
062 090
ZENITH
076 121
SHINSONIC
094
SAMSUNG digital-TV-box
Produkt
Kod
Produkt
Ground wave STB
001 002
Satellite STB HDD COMBO Premium
Kod
010
Satellite STB
003
CABLE STB HDD COMBO Standard
011
CABLE STB
004
CABLE STB HDD COMBO Premium
012
STB DVD COMBO
008
Ground wave STB HDD COMBO Standard
013
Satellite STB HDD COMBO Standard
009
Ground wave STB HDD COMBO Premium
014
Digital-TV-box
Märke
Kod
Märke
Kod
ALPHASTAR
023
MAGNAVOX
016 021 036 038 039 040 041 042
ANAM
043
MEMOREX
016
CHANNEL MASTER
018 034
MOTOROLA
064
CROSSDIGITAL
019
MACOM
018
CHAPARRAL
035
MITSUBISHI
015
DIRECT TV
015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066
067 068
NEXT LEVEL
047 048 064
PHILIPS
015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
DAEWOO
074
PRIMESTAR
046 049 050 063
DISH NETWORK SYSTEM
069 070
PANASONIC
058 059 061 062
DISHPRO
069
PAYSAT
016
DRAKE
018 024 032
PROSCAN
065 066
DX ANTENNA
027
RCA
051 052 053 065 066
ECHOSTAR
025 069 070 071
RADIOSHACK
064
EXPRESSVU
069
REALISTIC
057
GOI
069
STAR TRAK
026
GE
065
STS
020 027
GENERAL INSTRUMENT
046 047 048 063 064
SKY
031
HTS
069
SKY LIFE
005 006 007
HOME CABLE
056
SHACK
064
HITACHI
022
STAR CHOICE
064
HUGHES NETWORK
015 017
SONY
054 060
IQ
020
TOSHIBA
015 017 028 029 030 072
IQ PRISM
020
ULTIMATE TV
060 066
JANEIL
059
UNIDEN
016 021 037 055 056 057
JERROID
063
ZENITH
024 031 068
JVC
069 070
LG(Goldstar)
044 073
Svenska-52
BN68-01007W-00Swe.indd 52
2006-08-09
7:14:08
Installera programvaran (baserad på XP)
Windows skärminställningar för en normal dator visas nedan. Rutorna på din dator kan skilja beroende på vilken version av
Windows du använder och vilket grafikkort du har. Även om dina rutor ser olika ut är det i grunden samma inställningsinformation
som visas i de flesta fall.
(Om inte skall du kontakta din datortillverkare eller Samsung-återförsäljare).
1.
Klicka först på “Kontrollpanelen” i Windows startmeny.
2.
När fönstret för kontrollpanelen visas klickar du på “Utseende och Teman”,
En dialogruta för bildskärmen visas.
M
S
N
3.
När fönstret för kontrollpanelen visas klickar du på “Display”.
En dialogruta för bildskärmen visas.
4.
Gå till fliken “Installningar” i bildskärmens dialogruta.
Korrekt storleksinställning (upplösning): Optimal - 1360 X 768
Om det finns ett alternativ för vertikal frekvens i dialogrutan för bildskärmsinställningar, är det korrekta
värdet “60” eller “60 Hz”.
I annat fall klickar du bara på “OK” och lämnar dialogrutan.
S
U
L
U
M
K
M
V
M
M
D
D
L
L
Visningsläge
Både bildskärmsläge och format varierar beroende på vilken datorbildskärm som används och på dess upplösning. Upplösningen i
tabellen rekommenderas. (stöd finns för alla upplösningar mellan de gränser som visas )
Läge
Upplösning
Horisontell
frekvens (kHz)
Vertikal
frekvens (Hz)
Pixlar, klock
hastighet (MHz)
Synkpolaritet
(H/V)
IBM
640 x 480
720 x 400
31,469
31,469
59,940
70,087
25,175
28,322
-/-/+
VESA
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1360 x 768
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,364
56,476
60,023
47,712
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,000
70,069
75,029
60,015
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
85,800
-/-/+ /+
+ /+
+ /+
-/-/+ /+
+ /+
Gränssnittet stöds inte.
Om ett videoformat som inte är standard väljs, kan det hända att enheten inte fungerar som den ska.
HDMI/DVI stöder inte PC-funktion.
Det finns stöd för lägena Separat och Komposit. Det finns inte stöd för SOG.
Svenska-53
BN68-01007W-00Swe.indd 53
2006-08-09
7:14:09
Ställa in datorn
Grov- och fininställning av bilden (Bildlås):
Meningen med inställningen av bildkvaliteten är att avlägsna eller reducera bildbrus. Om inte
störningen försvinner vid fininställningen, justera då frekvensinställningen (grov) och gör sedan
om fininställningen.
När störningen har reducerats, ställer du in bilden igen så att den är placerad mitt på bildskärmen.
1.
Förinställning: Tryck på knappen PC för att välja PC-läge.
2.
Tryck på knappen MENU för att visa skärmmenyn.
Tryck på knappen eller för att välja “Inställning” och tryck på ENTER.
3.
Tryck på knappen
4.
Tryck på knappen ENTER igen för att välja “Bildlås”.
eller
5.
Tryck på knappen
6.
Tryck på knappen eller
Tryck på knappen ENTER.
7.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
eller
för att välja “PC” och tryck på ENTER.
för att välja “Grov” eller “Fin” och tryck på ENTER.
för att justera skärmkvaliteten.
Ändra bildposition (Position):
Justera PC:ns skärmläge om den inte stämmer överens med TV-skärmen.
1.
Följ instruktionerna “Grov- och fininställning av bilden (Bildlås)” nummer 1 till 3.
2.
Tryck på knappen
3.
Justera vertikalläget genom att trycka på knappen eller .
Justera horisontalläget genom att trycka på knappen eller .
Tryck på knappen ENTER.
4.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
eller
för att välja “Position” och tryck på ENTER.
Justera PC-skärmen automatiskt (Autojustering):
Med funktionen autojustering kan PC-skärmen ställa in sig automatiskt efter den ingående
PC- videosignalen. Värdena för fint, grovt och position justeras automatiskt.
1.
Följ instruktionerna “Grov- och fininställning av bilden (Bildlås)” nummer 1 till 3.
2.
Tryck på knappen
3.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
eller
för att välja “Autojustering” och tryck på ENTER.
Initialisera bildinställningar (Återställ bild):
Alla bildinställningar kan ersättas med fabriksinställningarna.
1.
Följ instruktionerna “Grov- och fininställning av bilden (Bildlås)”
nummer 1 till 3.
2.
Tryck på knappen
3.
Tryck på knappen EXIT för att återgå till normal visning.
eller
för att välja “Återställ bild” och tryck på ENTER.
Svenska-54
BN68-01007W-00Swe.indd 54
2006-08-09
7:14:10
Använda Kensington-låset
Kensington- fästet är en anordning som används för att fixera systemet fysiskt när det används på allmän plats. Låsanordningen
måste inköpas separat. Utseende och låsningsmetod kan variera från den som visas i illustrationen, beroende på tillverkare. Se
bruksanvisningen som medföljer Kensington- fästet för korrekt användning.
1. Sätt i låsningsanordningen i
Kensington- skåran på LCD- TV: n
(Bild 1), och vrid den åt det låsande
hållet(Bild 2).
Kabel
Kabel
2. Anslut Kensington- fästets kabel.
Bild 2 2
Figure
3. Sätt fast Kensington- fästet vid ett
skrivbord eller annat tungt stationärt
föremål.
Figure
Bild 11
<Tillbehör>
Placeringen av ‘Kensington-låset’ kan variera beroende på modell.
Felsökning: Innan du kontaktar servicepersonal
Inget ljud eller bild
Œ
Œ
Œ
Œ
Normal bild men inget ljud
ΠKontrollera volymen.
Œ Kontrollera om MUTE -knappen har tryckts in på fjärrkontrollen.
Œ Kontrollera om “Intern avst.” är avaktiverad.
Ingen bild eller svartvit bild
Œ Justera färginställningarna.
Œ Kontrollera att rätt utsändningsystem är valt.
Störningar på ljud och bild
Œ Försök identifiera vilken elektrisk apparat som påverkar anläggningen och flytta den
längre bort.
Œ Anslut anläggningen till ett annat vägguttag.
Suddig eller snöig bild, förvrängt ljud
Œ Kontrollera riktning, placering och anslutning för antennen.
Denna störning beror ofta på att en inomhusantenn används.
Fjärrkontrollen fungerar bristfälligt
Œ Byt ut batterierna i fjärrkontrollen.
Œ Rengör överdelen av fjärrkontrollen (överföringsfönstret).
ΠKontrollera batterianslutningarna.
Meddelandet “Kontr. signalkabel.”
visas.
Œ Kontrollera att signalkabeln är ordentligt ansluten till PC:n eller videokällan.
Œ Kontrollera att PC:n eller videokällan är påslagen.
I PC-läge, visas meddelandet
“Ej tillgängligt läge”.
Œ Kontrollera videoadapterns maximala upplösning och frekvens.
Œ Jämför dessa värden med data i bildskärmslägena.
Kontrollera att strömkabeln är ansluten till ett vägguttag.
på enhetens framsida.
Kontrollera att du har tryckt på knapparna
Kontrollera inställningar för bildens kontrast och ljusstyrka.
Kontrollera volymen.
TFT LCD-panelen använder en panel som innehåller underpixlar (3.147.264) som kräver en sofistikerad teknologi. Det kan dock uppstå några
ljusa eller mörka pixlar på skärmen. Dessa pixlar påverkar inte produktens prestanda.
Svenska-55
BN68-01007W-00Swe.indd 55
2006-08-09
7:14:11
Tekniska och miljömässiga specifikationer
Modellnamn
LE32N7
LE40N7
LE46N7
Skärmstorlek (Diagonal)
32 tum
40 tum
46 tum
AC 220-240 V, 50 Hz
AC 220-240 V, 50 Hz
AC 220-240 V, 50 Hz
155 W
210 W
275 W
1360 x 768 @ 60 Hz
1360 x 768 @ 60 Hz
1360 x 768 @ 60 Hz
10 W x 2
10 W x 2
10 W x 2
803 x 88 x 539 mm
803 x 244 x 578 mm
994 x 92 x 647 mm
994 x 290 x 696 mm
1129 x 106 x 732 mm
1129 x 320 x 788 mm
15,6 kg
24,3 kg
35,3 kg
10 °C till 40 °C (50 °F till 104 °F)
10 °C till 40 °C (50 °F till 104 °F)
10 °C till 40 °C (50 °F till 104 °F)
Nätanslutning
Strömförbrukning
Upplösning PC
Ljud
Utgång
Mått (B x D x H)
Kropp
Med stativ
Vikt
Med stativ
Miljöfaktorer
Drifttemperatur
Driftfuktighet
Lagringstemperatur
Lagringsfuktighet
10 % till 80 %, icke-kondenserande 10 % till 80 %, icke-kondenserande 10 % till 80 %, icke-kondenserande
-20 °C till 45 °C (-4 °F till 113 °F)
-20 °C till 45 °C (-4 °F till 113 °F)
-20 °C till 45 °C (-4 °F till 113 °F)
5 % till 95 %, icke-kondenserande
5 % till 95 %, icke-kondenserande
5 % till 95 %, icke-kondenserande
Den här enheten är en digital apparat av klass B
Stående vridning (Vänster/höger)
-20˚ ~ 20˚
Design och tekniska detaljer kan komma att ändras utan förvarning.
Svenska-56
BN68-01007W-00Swe.indd 56
2006-08-09
7:14:12
Den här sidan ska
vara tom.
BN68-01007W-00Swe.indd 57
2006-08-09
7:14:13
Sisältö
TELEVISION KYTKEMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO
Osaluettelo ...................................................................................
Jalustan asentaminen .........................................................
Seinätelineen asentaminen ..............................................
Ohjauspaneeli .............................................................................
Liitäntäpaneeli ............................................................................
Kaukosäädin.................................................................................
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen ..........................
TV-vastaanottimen kytkeminen päälle ja pois................
Television kytkeminen valmiustilaan..................................
Plug & Play ....................................................................................
ÄÄNEN MÄÄRITTÄMINEN
Äänistandardin muuttaminen ......................................... 18
Ääniasetusten muokkaaminen ........................................ 18
TruSurround XT:n (SRS TSXT) asettaminen ................. 18
Äänen säätäminen automaattisesti ............................... 19
Sis. mykistys -toiminnon valitseminen ......................... 19
Pikkukuvan äänen kuunteleminen ................................ 19
Ääniasetusten palauttaminen tehdasasetuksiksi .......... 20
Liitä kuulokkeet....................................................................... 20
Äänitilan valitseminen .......................................................... 20
3
3
3
4
5
7
7
8
8
8
AJAN MÄÄRITTÄMINEN
KANAVIEN MÄÄRITTÄMINEN
Kellonajan asettaminen ja näyttäminen ...................... 20
Uniajastimen asettaminen ................................................ 21
Television virran automaattinen
kytkeminen ja katkaiseminen .......................................... 21
Suomi
Kanavien automaattinen tallentaminen ........................... 9
Kanavien manuaalinen tallentaminen ............................... 9
Kanavien Hallinta -toiminnon asetus ................................. 10
Lapsilukko – Aktivointi........................................................ 11
Tallennettujen kanavien järjestäminen ............................. 11
Kanavan nimen määrittäminen ............................................ 12
Tarpeettomien kanavien poisjättäminen .......................... 12
KUVAN ASETTAMINEN
KUVAN MÄÄRITTÄMINEN
Kuvastandardin muuttaminen .............................................. 13
Omien kuva-asetusten muuttaminen ................................ 13
Värin sävyn muuttaminen ...................................................... 14
Värisävyn säätäminen halutun
värikomponentin avulla .......................................................... 14
Kuva-asetusten palauttaminen tehdasasetuksiksi .......... 15
Kuvakoon muuttaminen ......................................................... 15
Autom. leveys (4:3) -asetuksen muuttaminen ................ 15
Digitaalinen kohinanvaimennus -toiminnon
käyttäminen ................................................................................. 16
DNIe-demo (Kuvanparannuspiiri)........................................ 16
Väriavaruus -asetuksen muuttaminen ............................... 16
Kuvan pysäyttäminen............................................................... 16
Kuva kuvassa (PIP) -toiminnon käyttäminen ................... 17
Kielen valitseminen .............................................................. 22
Pelitilan käyttäminen........................................................... 22
Sinisen TV-kuvan asettaminen /
Melodia-äänen valitseminen ........................................... 23
Virransäästötoiminnon käyttö ......................................... 23
Sinisen Blue Eye -LED-valon käyttäminen ................... 23
Kuvalähteen valitseminen ................................................. 24
Kuvalähteiden nimien muokkaaminen ........................ 24
Suomi-1
BN68-01007W-00Fin.indd 1
2006-08-09
7:09:37
WISELINK
TEKSTI-TV
WISELINK-toiminnon käyttö ............................................. 25
WISELINK-valikon käyttö .................................................... 26
Valokuva (JPEG) -luettelon käyttö ................................. 26
Tekstitelevision dekooderi................................................. 46
Tekstitelevision tietojen näyttäminen ........................... 46
Tekstitelevision sivun valitseminen................................ 47
Valokuvan tietojen katselu ................................................ 28
Valokuvan ja diaesityksen valinta ................................... 28
Kääntäminen .......................................................................... 29
Lähentäminen ........................................................................ 30
Kuvatiedostojen kopiointi ................................................. 31
Kuvatiedostojen poistaminen .......................................... 31
Valokuvan tulostaminen .................................................... 32
MP3-luettelon käyttäminen .............................................. 32
Musiikkitiedostojen kopiointi........................................... 33
Musiikkitiedostojen poistaminen ................................... 33
Asetukset -valikon käyttö .................................................. 34
Tekstitelevision sivun valitseminen
Fastext-toiminnolla .............................................................. 47
Kaukosäätimen asetusten määrittäminen .................. 48
Kaukosäätimen koodit ........................................................ 50
PC:N ASETTAMINEN
Tietokoneen asetusten määrittäminen
(Windows XP) ......................................................................... 53
Näyttötila ................................................................................. 53
PC-asetusten määrittäminen ............................................ 54
KÄYTTÖSUOSITUKSIA
DTV-TOIMINNON KÄYTTÄMINEN
DTV-valikkojärjestelmän esikatselu..................................... 35
Kanavaluettelon automaattinen päivitys.......................... 35
Kanavaluettelon manuaalinen päivitys ........................ 36
Suosikkikanavien muokkaus ................................................. 36
Kanavien hallinnan valinta ..................................................... 37
Ohjelmatietojen näyttäminen ............................................... 38
EPG (ohjelmaopas) -tietojen näyttäminen ....................... 38
Ajastusluettelon käyttäminen ............................................... 39
Oletusoppaan asettaminen ................................................... 39
Kaikkien kanavien ja suosikkikanavien
näyttäminen................................................................................. 40
Kielen valitseminen ................................................................... 40
Tekstityskielen valinta .............................................................. 41
Audiokielen valinta ................................................................... 41
Tekstitelevision kielen valinta................................................ 41
Läpikuultavuuden säätäminen ........................................ 42
Lapsilukon asentaminen ......................................................... 42
Tekstityksen asettaminen ....................................................... 43
Tekstitystilan asettaminen ...................................................... 43
Kielen valinta
(tekstitys, audio tai tekstitelevisio) ...................................... 43
Tuotetietojen näyttäminen .................................................... 44
Signaalin tietojen tarkistaminen .......................................... 44
Ohjelmiston päivittäminen (lisätoiminto)......................... 44
Common Interfacen näyttäminen ....................................... 45
CI (Common interface) -valikon valinta ............................. 45
Palautus ......................................................................................... 45
Kensington-liittimen käyttäminen ................................. 55
Vianetsintä:
ennen yhteydenottoa huoltohenkilöstöön ................ 55
Tekniset tiedot ja muita käyttöön liittyviä tietoja ........ 56
Symbolit
Paina
Tärkeää
Huomaa
Kerran
painettava
näppäin
Suomi-2
BN68-01007W-00Fin.indd 2
2006-08-09
7:09:48
Osaluettelo
Varmista, että nestekidetelevision mukana toimitetaan seuraavat osat.
Jos osia puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjään.
M4 X L16
Kaukosäädin ja
paristot (AAA, 2 kpl)
Virtajohto
Œ Omistajan käyttöopas
Alaosan suojalevy
Jalustan ruuvit, 4 kpl
ΠTakuukortti
Jalusta
ΠTurvallisuusopas
Puhdistuskangas
Œ Rekisteröintikortit
Takuukortti / Turvallisuusopas / Rekisteröintikortit (Ei saatavana kaikilla alueilla)
Jalustaa ja jalustan ruuvia ei toimiteta kaikkien mallien mukana.
Jalustan asentaminen
<2>
<3>
1. Aseta televisio näyttö alaspäin pehmeän kankaan tai pehmusteen päälle pöydälle.
2. Työnnä jalusta television pohjassa olevaan reikään.
3. Aseta ruuvi kuvassa osoitettuun reikään ja kiristä se.
Jalusta asennetaan malleille, joiden kuvaruudun koko on vähintään 40 tuumaa.
Seinätelineen asentaminen
Televisio voidaan kiinnittää seinään seinätelineen (myydään erikseen) avulla.
Lisätietoa seinätelineen asentamisesta löytyy
seinätelineen ohjeesta.
Pyydä apua asentajalta seinätelinettä asennettaessa. Samsung
Electronics ei vastaa tuotteiden vaurioista
tai sinun tai muiden henkilöiden vammoista, jos
asennat television itse.
Irrota jalusta. Peitä television pohjassa oleva reikä kannella ja kiinnitä
kansi kahdella ruuvilla.
Suomi-3
BN68-01007W-00Fin.indd 3
2006-08-09
7:09:48
Ohjauspaneeli
Tuotteen väri ja muoto saattaa vaihdella tuotteesta riippuen.
SOURCE
Vaihtaa käytettävissä olevia tulolähteitä (TV, Ulk.1,
Ulk.2, AV, S-Video, Komponentti, PC, HDMI1, HDMI2 ).
Käytä tätä painiketta kuvaruutuvalikossa kuten
kaukosäätimen ENTER -painiketta.
MENU
Paina katsoaksesi TV:n ominaisuuksia näyttövalikosta.
Painamalla näitä painikkeita voit siirtyä kanavapaikalta
kuvaruutuvalikossa
toiselle. Käytä painikkeita
kuten kaukosäätimen - ja -painikkeita.
(Kun käytössäsi ei ole kaukosäädintä, voit kytkeä
televisioon virran näiden painikkeiden avulla.)
Kaiuttimet
(Virtapainike)
Kytke tai katkaise television virta painamalla
virtapainiketta.
Voit lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta
painamalla tätä. Käytä painikkeita
kuvaruutuvalikossa kuten kaukosäätimen
- ja -painikkeita.
Virtavalo
Virtavalo vilkkuu ja sammuu, kun televisioon
kytketään virta, ja syttyy valmiustilassa.
Kaukosäätimen infrapuna-anturi
Suuntaa kaukosäädin tähän kohtaan.
Suomi-4
BN68-01007W-00Fin.indd 4
2006-08-09
7:09:50
Liitäntäpaneeli
[Takapaneelin
kytkennät]
[Sivupaneelin kytkennät]
Virtajohto
Varmista, että laitteen virta on katkaistu aina kun kytket ulkoisen laitteen televisioon.
Kun kytket televisioon ulkoisen laitteen, yhdistä samanvärinen liitin ja johto.
Kytkeminen antenni- tai kaapelitelevisioverkkoon
TV-kanavien katseleminen edellyttää kuvasignaalin vastaanottamista jostakin seuraavista lähteistä:
- Ulkoantenni / Kaapelitelevisioverkko/ Satelliittitelevisioverkko
HDMI/DVI-liitäntä
- Tukee HDMI-liitännäisiä AV-laitteita (TV-sovittimia, DVD-soittimia, AV-vastaanottimia ja digitaalisia televisioita).
- HDMI–HDMI-liitäntä ei edellytä erillistä ääniliitäntää.
Mikä on HDMI?
- “High Definition Multimedia interfacen” avulla voidaan lähettää digitaalista teräväpiirtovideota ja useita digitaalisia
audiokanavia (5.1-kanavat).
- HDMI/DVI-liitin tukee ulkoisen laitteen DVI-liitäntää sopivalla kaapelilla (ei toimiteta laitteen mukana).
HDMI:n ja DVI:n välinen ero on se, että HDMI-laite on pienempi, siihen on asennettu HDCP
(High Bandwidth Digital Copy Protection) –koodaus ja se tukee monikanavaista digitaaliääntä.
Käytä liittämiseen DVI-HDMI-kaapelia tai DVI-HDMI-jatketta ja äänen ulostuloon DVI:ssä “R - AUDIO - L” -päätettä.
- Kun tämä tuote kytketään TV-sovittimeen, DVD-laitteeseen tai pelikonsoliin HDMI- tai DVI-kaapelilla,
varmista että laite on asetettu alla olevan taulukon osoittamaan yhteensopivaan videolähdön tilaan.
Jos näin ei tehdä, tämä saattaa johtaa kuvan vääntymiseen, hajoamiseen tai puuttumiseen.
Tuetut DVI- ja HDMI-tilat
480i
480p
576i
576p
720p
1080i
50 Hz
X
O
X
O
O
O
60 Hz
X
O
X
X
O
O
Komponentti
O
O
O
O
O
O
- Älä yritä kytkeä HDMI/DVI–liitintä tietokoneeseen tai kannettavan tietokoneen grafiikkakorttiin.
(Näyttö on tyhjä mikäli näin tehdään)
Suomi-5
BN68-01007W-00Fin.indd 5
2006-08-09
7:09:51
Kytkeminen digisovittimeen, videonauhuriin tai DVD-laitteeseen
- Kytke videonauhurin tai DVD-laitteen SCART-johto videonauhurin tai DVD-laitteen SCART-liittimeen.
- Jos halutat liittää sekä TV-sovittimen että VCR (tai DVD) -laitteen, on TV-sovitin liitettävä VCR (tai DVD) -laitteeseen ja
VCR (tai DVD) -laite televisioon.
Kytkeminen ulkoisiin AV-laitteisiin
- Kytke RCA- tai S-VIDEO-johto ulkoiseen AV-laitteeseen, kuten videonauhuriin, DVD-laitteeseen tai videokameraan.
- Kytke RCA-äänijohdot television takapaneelin “R - AUDIO - L” -liittimiin ja toiset päät ulkoisen AV-laitteen vastaaviin äänilähtöliittimiin.
- Voit kytkeä kuulokkeet kuulokkeiden äänen ulostuloliitäntään (
), joka on TV-vastaanottimen takana. Kuulokkeita käytettäessä
TV-vastaanottimen omista kaiuttimista ei kuulu mitään.
SERVICE (HUOLTO)
- Huoltoliitäntä huoltoteknikolle.
AUDIO-liitäntä
- Liitä RCA-audiokaapelit televisiosi taustapuolen kohtaan “R - AUDIO - L” ja kaapelien toiset päät vahvistimen tai
DVD-kotiteatterilaitteen audio in -liittimiin.
Kytkeminen tietokoneeseen
- Kytke D-Sub-johto (lisävaruste) television takapaneelin “PC (PC IN)” -liittimeen ja toinen pää tietokoneen videokorttiin.
- Kytke stereoäänijohto (lisävaruste) television takapaneelin “AUDIO (PC IN)” -liittimeen ja toinen pää tietokoneen äänikortin
äänilähtöön.
Connecting Component Devices (DTV/DVD)
- Kytke komponenttivideojohdot (lisävaruste) television takapaneelin komponenttituloliittimiin (“PR”, “PB”, “Y”) ja toiset päät
digisovittimen tai DVD-laitteen vastaaviin komponenttilähtöliittimiin.
- Jos haluat liittää sekä TV-sovittimen että DTV- (tai DVD) laitteen, on TV-sovitin liitettävä DTV (tai DVD) -laitteeseen ja
DTV (tai DVD) -laite televisiosi (“PR”, “PB”, “Y”) komponenttiliittimeen.
- Erillislaitteiden (DTV tai DVD) Y-, PB- ja PR-liittimet on joskus merkitty merkein Y, B-Y ja R-Y tai Y, Cb ja Cr.
- Kytke RCA-äänijohdot (lisävaruste) television takapaneelin “R - AUDIO - L” -liittimiin ja toiset päät digisovittimen tai DVD-laitteen
vastaaviin äänilähtöliittimiin.
- Tämän nestekidetelevision kuvalla on optimaalinen resoluutio 720p-tilassa.
- Tämän nestekidetelevision kuvalla on maksimaalinen resoluutio 1080i-tilassa.
Kensington-lukko
- Kensington-lukko (lisävaruste) on laite, jolla televisio voidaan lukita kiinni julkisissa paikoissa.
- Jos haluat käyttää lukkolaitetta, ota yhteys jälleenmyyjääsi.
- Kensington Lock -lukkopaikan sijainti voi vaihdella mallin mukaan.
DIGITAL AUDIO OUT (OPTINEN)
- Kytke digitaaliseen audiokomponenttiin.
CI (Common Interface) -kortin liittäminen
Aseta kortti kuvan
osoittamalla tavalla.
CI-KORTTI
TV:n takapaneeli
- Kun CI-korttia ei aseteta joihinkin kanaviin, kuvaruutuun
tulee ilmoitus “Scrambled Signal”.
- Puhelinnumero, CI-kortin ID, isännän ID ja muita tietoja tulee
näkyviin noin 2~3 minuutin kuluessa. Jos ruutuun tulee
virheilmoitus, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.
- Kun kanavatietojen määritys on valmis, ruutuun tulee ilmoitus
“Updating Completed”, joka kertoo, että kanavaluettelo on
päivitetty.
Hanki CI-kortti paikalliselta kaapeliyhtiöltä.
Poista CI-kortti vetämällä se käsin varovasti ulos. CI-kortti voi
vahingoittua, jos se putoaa.
Huoltoportti
- Huoltoliitäntä huoltoteknikolle.
Suomi-6
BN68-01007W-00Fin.indd 6
2006-08-09
7:09:52
Kaukosäädin
Valitsee laitteen, jota ohjataan
Samsung-kaukosäätimellä (TV, DVD,
STB, CABLE,VCR) (Katso sivu 47~51)
Tämän toiminnon avulla voit ladata
tallennettuja valokuva- (JPEG) ja
äänitiedostoja (MP3) ja näyttää tai
toistaa ne televisiossa.
Television valmiustila-painike
P
P
Yksi-/kaksinumeroisen kanavan valinta
Yksi- tai kaksinumeroisen kanavan valinta
: Seuraava kanava
: Edellinen kanava
”Kanavien Hallinta” näkyy kuvaruudussa.
Siirtyy suoraan TV - ja DTV-tilaan
Sulkee kuvaruutuvalikon
Kohdistimen toiminnot
kuvaruutuvalikkoa käytettäessä
Videonauhuri/DVD-toiminnot kelaus/
haku taaksepäin, pysäytys, toisto/tauko
ja pikakelaus/-haku eteenpäin
Käytä saadaksesi tietoa senhetkisen
lähetyksestä
Kuvan koon valinta
Äänen voimakkuuden vähentäminen
Äänen voimakkuuden lisääminen
Äänen väliaikainen mykistys
Digitaalinen tekstitys
Äänen tilan valinta
Valikkonäyttö ja vaihda vahvistusta
SRS TSXT:n valinta
Ohjelmaopas (EPG)
Kuva kuvassa (PIP) käytössä /
poissa käytöstä
Pysäytyskuva
Jos kaukosäädin ei toimi,
vaihda paristot ja paina RESETpainiketta 2-3 sekunnin ajan ennen
käyttöä.
Teksti-TV:n toiminnot
Kuvatehosteiden valinta
Poistuminen tekstitelevisiosta
Äänitehosteiden valinta
Tekstitelevision hakemisto
SET: Viiden erillisen laitteen säätö - TV,
DVD, DIGISOVITIN, KAAPELI tai
VIDEONAUHURI
Kuvalähteen valinta
Tekstitelevision pito
Kun tätä painiketta painetaan, jotkin
kaukosäätimen painikkeet (esim.
numero-, äänenvoimakkuuden säätöja kanavapainikkeet) syttyvät
muutamaksi sekunniksi ja sammuvat
sitten virran säästämiseksi. Tämän
toiminnon ansiosta kaukosäädintä on
kätevä käyttää myös pimeässä
Edellinen kanava
Digisovittimen valikko
Tekstitelevision koon valinta
Tekstitelevision tilan valinta (LIST/FLOF)
Tekstitelevision alasivu
P
P
: Tekstitelevision seuraava sivu
: Tekstitelevision edellinen sivu
Teksti-TV:n katselun lopetus
Tekstitelevision paljastus
Valitse vuorotellen Teletext, Double tai
Mix.
Aiheen pikavalinta (Fastext)
Tekstitelevision tallennus
Kirkas valo saattaa vaikuttaa kaukosäätimen toimintaan.
Tämä on erityinen näkövammaisten kaukosäädin, jonka virta-, kanava- sekä
äänenvoimakkuuspainikkeissa on Braille-pisteet.
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen
1.
Nosta kaukosäätimen takana olevaa kantta ylöspäin kuvan osoittamalla tavalla.
2.
Aseta kaksi paristoa (koko AAA) paikalleen.
3.
Aseta kansi paikalleen.
Varmista, että paristojen napaisuus vastaa paristolokeron “+” ja “–” –merkintöjä.
Jos et käytä kaukosäädintä pitkään aikaan, poista paristot ja säilytä niitä viileässä ja kuivassa paikassa.
Kaukosäätimen toimintasäde on suunnilleen 7 metriä.
(Paristot kestävät tavanomaisessa käytössä noin vuoden ajan.)
Jos kaukosäädin ei toimi, tarkista seuraavat kohdat:
1. Onko TV-vastaanottimeen kytketty virta?
2. Onko paristot asetettu paikoilleen napaisuuden suhteen väärin?
3. Onko paristojen lataus vähissä?
4. Onko verkossa sähkökatkos, vai onko virtajohto irti pistorasiasta?
5. Onko TV:n läheisyydessä erityistä fluorisoivaa valoa tai neonvaloa?
Suomi-7
BN68-01007W-00Fin.indd 7
2006-08-09
7:09:53
TV-vastaanottimen kytkeminen päälle ja pois
Virtajohto on asennettu TV-vastaanottimen takaosaan.
1. Yhdistä virtajohto pistorasiaan.
Television etupaneelin valmiustilan merkkivalo syttyy.
2.
Paina television etupaneelin
-virtapainiketta.
Voit kytkeä televisioon virran myös painamalla kaukosäätimen POWER
-painiketta tai TV/DTV(
)-painiketta.
TV-vastaanotin valitsee automaattisesti viimeksi katsellun kanavapaikan.
3.
Paina kaukosäätimen numeropainikkeita (0–9) tai seuraavan/edellisen kanavan painikkeita (
television oikeanpuoleisen sivupaneelin
-painikkeita.
4.
Kytke TV-vastaanottimesta virta painamalla POWER
/
) tai
Kun kytket TV-vastaanottimeen virran ensimmäistä kertaa, voit valita kuvaruutuvalikoissa käytettävän kielen.
-painiketta uudelleen.
Television kytkeminen valmiustilaan
TV-vastaanotin voidaan asettaa valmiustilaan virran säästämiseksi.
TV-vastaanotin voidaan jättää valmiustilaan, kun katseleminen keskeytetään joksikin aikaa.
1.
Paina kaukosäätimen POWER
-painiketta.
Kuvaruutu pimenee, ja television etupaneelin sinisen valmiustilan merkkivalo syttyy.
2.
Voit kytkeä TV-vastaanottimen uudelleen päälle painamalla POWER
vaihtopainikkeita ( / ).
-painiketta, numeropainikkeita (0~9) tai kanavapaikan
Älä jätä TV-vastaanotinta valmiustilaan pitkäksi aikaa (esimerkiksi lomamatkan ajaksi).
On suositeltavaa irrottaa virta- ja antennijohto.
Plug & Play
Kun televisioon kytketään virta ensimmäisen kerran, käyttäjän on määritettävä
ensin useita perusasetuksia. Asetukset tulevat kuvaruutuun automaattisesti.
Määritettävät asetukset ovat seuraavat:
1. Paina kaukosäätimen POWER
-painiketta.
“Start Plug & Play” –viesti näkyy kuvaruudussa, valitse “OK”.
2.
Valitse kieli painamalla tai -näppäintä.
Vahvista valinta painamalla ENTER -painiketta.
3.
Kuvaruutuun tulee sanoma “Tarkista antennitulo.” ja “OK” näkyy valittuna.
Paina ENTER -painiketta.
Tarkista, että antennijohto on kytketty oikein.
4.
Valitse haluamasi maa painamalla tai -näppäintä.
Vahvista valinta painamalla ENTER -painiketta.
5.
“Automaattinen tallennus”-valikko tulee esiin valittaessa “Aloita”.
Paina ENTER -painiketta.
Kanavahaku käynnistyy ja päättyy automaattisesti. Kun kaikki vastaanotettavat
kanavat on tallennettu, “Kellon asetus”-valikko tulee näkyviin.
Keskeytä muistiin tallennus milloin tahansa painamalla ENTER –painiketta.
6.
Paina ENTER -painiketta.
Valitse “Tunti” tai “Minuutti” painamalla tai -painiketta.
Määritä “Tunti” tai “Minuutti” painamalla tai -painiketta.
Voit asettaa tunnin ja minuutin myös painamalla kaukosäätimen numeronäppäimiä.
7.
Vahvista asetukset painamalla ENTER -painiketta.
ΠKieli: Valitse haluamasi kieli.
ΠMaa: Valitse maa.
ΠAutomaattinen tallennus: Televisio hakee ja tallentaa automaattisesti alueella vastaanotettavat kanavat.
ΠKellon asetus: Aseta television kellonaika.
Suomi-8
BN68-01007W-00Fin.indd 8
2006-08-09
7:09:56
Jos haluat palauttaa tämän toiminnon...
1.
Näytä valikko painamalla MENU-painiketta.
Valitse “Asetukset” painamalla tai -painiketta ja paina sitten
ENTER -painiketta.
2.
Valitse “Kytke ja käytä” painamalla ENTER -painiketta uudelleen.
3.
Kuvaruutuun tulee sanoma "Aloita Kytke ja käytä.".
- Kanavien automaattinen tallentaminen
- Kanavien manuaalinen tallentaminen
Kanavien automaattinen tallentaminen
Voit selata käytettävissä olevia taajuusalueita (taajuudet ovat maakohtaisia).
Automaattisesti tallennetut kanavanumerot eivät aina vastaa todellisia tai haluttuja kanavanumeroita.
Voit kuitenkin lajitella kanavanumerot manuaalisesti ja poistaa kaikki ne kanavat, joita et halua katsella.
1.
Näytä valikko painamalla MENU-painiketta.
Valitse “Kanava” painamalla tai -painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
2.
Valitse “Maa” painamalla ENTER -painiketta.
3.
Valitse haluamasi maa painamalla tai -painiketta.
Vahvista valinta painamalla ENTER -painiketta.
4.
Valitse “Automaattinen tallennus” painamalla
5.
Paina ENTER -painiketta.
Televisio alkaa tallentamaan muistiin kaikkia vastaanotettavia kanavia.
Keskeytä muistiin tallennus painamalla ENTER –painiketta ja palaa “Kanava”–valikkoon.
6.
Kun kaikki näkyvät kanavat on tallennettu, kuvaruutuun tulee “Lajittelu”-valikko.
tai
-painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
Kanavien manuaalinen tallentaminen
Voit tallentaa kaikkiaan 100 TV-kanavaa kaapelikanavat mukaan luettuna.
Kun tallennat kanavia manuaalisesti, voit:
Valita löytyneistä kanavista ne, jotka haluat tallentaa.
Valita, mihin kanavapaikkaan kukin kanava tallennetaan.
1.
Näytä valikko painamalla MENU-painiketta.
Valitse “Kanava” painamalla tai -painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
2.
Valitse “Manuaalinen tallennus” painamalla
3.
Valitse “Muistipaikka” painamalla ENTER -painiketta.
4.
Voit määrittää kanavalle ohjelmanumeron etsimällä haluamasi numeron
sitten ENTER -painiketta.
tai
-painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
tai
-painikkeilla ja painamalla
Voit valita muistipaikkanumeron myös painamalla kaukosäätimen numeropainikkeita.
Suomi-9
BN68-01007W-00Fin.indd 9
2006-08-09
7:09:58
5.
Valitse “Värijärjestelmä” painamalla
tai
-painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
6.
Valitse vakioväri painamalla toistuvasti
7.
Valitse “Äänijärjestelmä” painamalla
8.
Valitse haluamasi äänistandardi painamalla tai -painiketta useita kertoja ja painamalla sitten ENTER -painiketta.
Jos ääni on epänormaali tai sitä ei kuulu, valitse uudelleen oikea äänijärjestelmä.
9.
Jos tiedät tallennettavan kanavan numeron, valitse “Kanava” painamalla tai . Paina ENTER -painiketta. Valitse
C (Maanpäällinen kanava) tai S (Kaapelikanava) painamalla tai -painiketta. Paina -näppäintä valitaksesi kanavan. Valitse
haluamasi numero painamalla tai -painiketta ja painamalla sitten ENTER -painiketta.
tai
tai
button then, press the ENTER button.
-painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
Kanavatila: P (ohjelmatila), C (Maanpäällisten kanavien tila), S (kaapelikanavatila)
Voit asettaa kanavan myös painamalla kaukosäätimen numeronäppäimiä.
10. Jos et tiedä kanavanumeroita, valitse “Haku” painamalla tai -painiketta. Paina ENTER -painiketta.
Hae kanavat painamalla tai -painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
11. Valitse “Tallennus” painamalla
tai
-painiketta. Valitse “OK” painamalla ENTER -painiketta.
12. Toista kohda 3-11, kun haluat tallentaa seuraavan kanavan jollekin kanavapaikalle.
ΠMuistipaikka: Valitse kanavan kanavapaikkanumero.
Œ Värijärjestelmä: Valitse yhteensopiva värijärjestelmä.
Œ Äänijärjestelmä: Valitse yhteensopiva äänijärjestelmä.
ΠKanava: Valitse kanava.
ΠHaku: Televisio hakee kanavan taajuuden.
Œ Tallennus: Tallenna määrittämäsi asetukset.
Kanavien Hallinta -toiminnon asetus
Aseta kanavat haluamaasi järjestykseen.
Voit helposti poistaa, lisätä tai lukita haluamasi kanavan.
1.
Näytä valikko painamalla MENU-painiketta. Valitse “Kanava” painamalla
tai -painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
2.
Valitse “Kanavien Hallinta” painamalla
ENTER -painiketta.
3.
Paina ENTER -painiketta uudelleen valitaksesi
“Kanavien Hallinta” -toiminnon.
4.
Valitse
5.
Paina tai -painiketta valitaksesi kanavan, jonka haluat poistaa.
Paina sen jälkeen ENTER -painiketta poistaaksesi kanavan.
6.
Toista vaiheet 5 jokaisen kanavan kohdalla, jonka haluat valita tai poistaa.
7.
Poistu painamalla EXIT -painiketta.
“
-rivi painamalla “
tai
-painiketta ja paina sitten
” -painiketta.
” on aktiivinen "Lapsilukkon" ollessa päällä.
Voit valita nämä vaihtoehdot painamalla ainoastaan kaukosäätimen
CH MGR -painiketta.
Suomi-10
BN68-01007W-00Fin.indd 10
2006-08-09
7:09:59
Lapsilukko – Aktivointi
Tämä ominaisuus estää luvattomien käyttäjien, kuten lasten pääsyn
sopimattomiin ohjelmiin vaimentamalla videon ja äänen.
Lapsilukkoa ei voi poistaa käytöstä television sivupaneelin painikkeilla.
Lapsilukko voidaan avata vain kaukosäätimellä, minkä vuoksi kaukosäädin tulee pitää lasten
ulottumattomissa.
1.
Näytä valikko painamalla MENU-painiketta. Valitse “Kanava” painamalla
painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
2.
Valitse “Kanavien Hallinta” painamalla
ENTER -painiketta.
3.
Valitse “Lapsilukko” painamalla
4.
Valitse "Käytössä" painamalla
Paina ENTER -painiketta.
5.
Valitse “Kanavien Hallinta” painamalla
ENTER -painiketta.
6.
Paina
7.
Paina tai -painiketta valitaksesi kanavan, jonka haluat lukita.
Paina sen jälkeen ENTER -painiketta.
8.
Toista vaiheet 7 jokaisen kanavan kohdalla, jonka haluat lukita tai aktivoida.
9.
Poistu painamalla EXIT-painiketta.
tai
tai
-painiketta valitaksesi “
tai
tai
-
-painiketta ja paina sitten
-painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
-painiketta.
tai
-painiketta ja paina sitten
” -kohdan.
Valitse lapsilukossa ”Käytössä” tai ”Pois käyt.” aktivoidaksesi tai lukitaksesi
kanavat “ ” –painiketta käyttäen.
Tallennettujen kanavien järjestäminen
Voit vaihtaa tallennetun kanavan paikalle jonkin toisen kanavan,
kun haluat:
muuttaa automaattisesti tallennettujen kanavien järjestystä.
antaa suosikkikanavillesi kanavapaikat, jotka on helppo muistaa.
1.
Näytä valikko painamalla MENU-painiketta. Valitse “Kanava” painamalla
tai -painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
2.
Valitse “Lajittelu” painamalla
3.
Valitse sen kanavan numero, jota haluat muuttaa, painamalla toistuvasti
tai -näppäintä. Paina ENTER -painiketta.
Valitun kanavan numero ja nimi siirtyy oikealle.
4.
Siirry muutettavaan kohtaan painamalla tai -painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
Valittu kanava tallentuu tällä kanavapaikalla aiemmin olleen kanavan paikalle.
5.
Toista kohdat 3 - 4, kun haluat määrittää jonkin toisen kanavan.
6.
Poistu painamalla EXIT-painiketta.
tai
-painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
Suomi-11
BN68-01007W-00Fin.indd 11
2006-08-09
7:10:00
Kanavan nimen määrittäminen
Kanavien nimeäminen tapahtuu automaattisesti, kun kanavatieto
vastaanotetaan. Kanavien nimiä voidaan muuttaa, mikä tekee
käyttäjälle mahdolliseksi antaa uusia nimiä.
1.
Näytä valikko painamalla MENU-painiketta. Valitse “Kanava” painamalla
tai -painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
2.
Valitse “Nimi” painamalla
3.
Kanavan nimen voi tarvittaessa vaihtaa painamalla
Paina ENTER -painiketta.
Valintapalkki ilmestyy nimiruudun ympärille.
4.
tai
-painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
Kun haluat...
tai
-näppäintä.
Tee seuraavasti...
Valita kirjaimen, numeron tai symbolin
Paina
tai
Siirtyä seuraavaan kirjaimeen.
Paina
-painiketta
Siirtyä takaisin edelliseen kirjaimeen.
Paina
-painiketta
Vahvistaa nimen.
Paina ENTER painiketta
-painiketta
Käytettävissä olevat kirjaimet ovat:
Aakkoset (A-Z) / Numerot (0-9) / Erikoismerkit (-, välilyönti)
5.
Toista kohdat 3 - 4, kun haluat antaa kanavalle uuden nimen.
6.
Poistu painamalla EXIT-painiketta.
Tarpeettomien kanavien poisjättäminen
Käytä hienoviritystä tai säädä kanavat manuaalisesti optimaaliseen vastaanottoon.
1.
Käytä numeropainikkeita valitaksesi suoraan hienosäädettävän kanavan.
2.
Näytä valikko painamalla MENU-painiketta.
Valitse “Kanava” painamalla tai -painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
3.
Valitse “Hienosäätö” painamalla
4.
Paina tai -painiketta säätääksesi hienovirityksen.
Paina ENTER -painiketta.
5.
Poistu painamalla EXIT-painiketta.
tai
-painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
Tallennetut hienosäädetyt kanavat on merkitty tähdellä “*” kanavanumeron oikealla puolella.
Kanavanumero muuttuu punaiseksi.
Palauttaaksesi hienosäädön, valitse “Palauta” painamalla tai -painiketta ja paina sitten
ENTER -painiketta.
Suomi-12
BN68-01007W-00Fin.indd 12
2006-08-09
7:10:01
Kuvastandardin muuttaminen
Voit valita kuvatyypin, joka vastaa katseluvaatimuksiasi parhaiten.
1. Näytä valikko painamalla MENU-painiketta. Valitse “Kuva” painamalla
tai -painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
2. Valitse “Tila” painamalla ENTER -painiketta.
Paina uudelleen ENTER -painiketta.
3. Valitse haluttu kuvatehoste painamalla tai -painiketta.
Paina ENTER -painiketta.
4. Poistu painamalla EXIT-painiketta.
Œ Dynaaminen: Teräväpiirtokuva, joka sopii kirkkaaseen huonevaloon.
ΠVakio: Optimaalinen kuva, joka sopii normaaliin huonevaloon.
Œ Elokuva: Kuva, jota on miellyttävä katsella pimeässä huoneessa.
ΠMuunneltu: Kuvatila, jossa voit valita mieleisesi kuva-asetukset.
Kuva-asetus voidaan valita
myös painamalla
kaukosäätimen
P.MODE –painiketta.
(Katso kohta “Omien kuva-asetusten muuttaminen”)
Kuvan tila on säädettävä erikseen jokaiselle tulolähteelle.
Kuva-asetukset voi palauttaa tehdasasetuksiksi valitsemalla “Palauta”.
(Katso “Kuva-asetusten palauttaminen tehdasasetuksiksi” sivulla 15)
Omien kuva-asetusten muuttaminen
Voit muuttaa televisiosi kuvanlaatua useilla asetuksilla.
1. Valitse haluamasi kuvatehoste kuten kappaleen
“Kuvastandardin muuttaminen” ohjeissa 1–3.
2. Valitse tietty vaihtoehto painamalla tai -painiketta.
Paina ENTER -painiketta.
3. Pienennä tai suurenna valitun vaihtoehdon arvoa painamalla
ENTER -painiketta.
4. Poistu painamalla EXIT -painiketta.
tai
–painiketta. Paina
Œ Kontrasti: Tällä asetuksella voit säätää kohteiden ja taustan välistä kirkkaus- ja tummuuseroa.
Œ Kirkkaus: Tällä asetuksella voit säätää koko kuvaruudun kirkkautta.
Œ Terävyys: Tällä asetuksella voit tarkentaa tai sumentaa kohteiden ääriviivoja.
Œ Väri: Tällä asetuksella voit säätää värejä vaaleammiksi tai tummemmiksi.
Œ Sävy (vain NTSC): Tällä asetuksella voit säätää kohteiden sävyä punaisemmaksi tai
vihreämmäksi, jotta kuva on luonnollisempi.
Säädetyt arvot tallennetaan valitun kuvan tilan mukaan.
PC-tilassa voidaan säätää vain asetuksia “Kontrasti”, “Kirkkaus” ja “Väri”
Suomi-13
BN68-01007W-00Fin.indd 13
2006-08-09
7:10:02
Värin sävyn muuttaminen
Voit valita silmillesi sopivimman värisävyn.
1. Valitse haluamasi kuvatehoste kuten kappaleen
”Kuvastandardin muuttaminen” ohjeissa 1–3 sivulla 13.
2. Valitse “Värisävy” painamalla tai -painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
3. Valitse haluttu väriasetus painamalla tai -painiketta.
Paina ENTER -painiketta.
4. Poistu painamalla EXIT-painiketta.
Œ Viileä2: Tämä asetus tekee väristä
sinisemmän kuin “Viileä1”.
Œ Viileä1: Tämä asetus tekee valkoisesta
väristä sinertävän.
Œ Normaali: Tämä asetus näyttää valkoisen
värin valkoisena.
Œ Lämmin1: Tämä asetus tekee valkoisesta
väristä punertavan.
Œ Lämmin2: Tämä asetus tekee väristä
punaisemman kuin “Lämmin1”.
Säädetyt arvot tallennetaan valitun kuvan tilan mukaan.
Värisävyn säätäminen halutun värikomponentin avulla
Voit säätää kuvan värisävyjä haluamillasi värikomponenteilla.
1.
2.
Valitse haluamasi kuvatehoste kuten kappaleen
”Kuvastandardin muuttaminen” ohjeissa 1–3 sivulla 13.
Valitse “Värinhallinta” painamalla tai -painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
3.
Valitse haluamasi kohta painamalla
Paina ENTER -painiketta.
tai
-painiketta.
4.
Suurenna tai pienennä haluamasi kohteen arvoa painamalla
-painiketta. Paina ENTER -painiketta.
5.
Poistu painamalla EXIT-painiketta.
tai
Œ P kontrasti: Heikentää tai vahvistaa kohteiden ja taustan välisen rajan punaista komponenttia.
Œ V kontrasti: Heikentää tai vahvistaa kohteiden ja taustan välisen rajan vihreää komponenttia.
Œ S. kontrasti: Heikentää tai vahvistaa kohteiden ja taustan välisen rajan sinistä komponenttia.
Œ P kirkkaus: Säätää punaisen komponentin kirkkautta koko ruudussa.
Œ V kirkkaus: Säätää vihreän komponentin kirkkautta koko ruudussa.
Œ S kirkkaus: Säätää sinisen komponentin kirkkautta koko ruudussa.
ΠPalauta: Palauttaa oletusarvot kaikkiin asetuksiin.
Et voi valita “Värisävy” -kohtaa “Värinhallinta” -työkalussa.
Suomi-14
BN68-01007W-00Fin.indd 14
2006-08-09
7:10:03
Kuva-asetusten palauttaminen tehdasasetuksiksi
Kuva-asetukset voi palauttaa tehdasasetuksiksi
1. Valitse haluamasi kuvatehoste kuten kappaleen
”Kuvastandardin muuttaminen” ohjeissa 1–3 sivulla 13.
2. Valitse “Palauta” painamalla tai -painiketta ja paina sitten
ENTER -painiketta.
3. Poistu painamalla EXIT-painiketta.
“Palauta” asetetaan jokaisessa kuvatilassa erikseen.
Kuvakoon muuttaminen
Voit valita kuvakoon, joka parhaiten vastaa katseluvaatimuksiasi.
1. Näytä valikko painamalla MENU-painiketta. Valitse “Kuva” painamalla
tai -painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
2. Valitse “Koko” painamalla tai -painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
3. Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla tai -painiketta useita kertoja.
Paina ENTER -painiketta.
4. Poistu painamalla EXIT-painiketta.
Œ Autom.leveys: Kuvasuhde muuttuu automaattisesti “16:9”-laajakuvasuhteeksi.
Œ 16:9: Kuvasuhde 16:9, jota käytetään DVD-elokuvissa tai laajakuvalähetyksissä.
Œ Leveä 4:3: Suurentaa kuvakokoa kuvasuhteesta 4:3.
Œ Zoom: Suurentaa laajakuvasuhteessa 16:9 näkyvän kuvan (pystysuunnassa) kuvaruudun
kokoiseksi.
Œ 4:3: Tämä on videoelokuvan tai normaalin televisiolähetyksen oletuskuvasuhde.
Voit valita haluamasi kuvatyypin
painamalla kaukosäätimen
P.SIZE-painiketta
“Autom.leveys” -toiminto on käytettävissä vain tiloissa “TV”, “Ulk. 1”, “Ulk. 2”, “AV” ja “S-Video”.
PC-tilassa voidaan säätää vain “16:9” ja “4:3” –kuvasuhteita.
Zoom : Valitse
painamalla tai -näppäintä. Käytä tai -painiketta liikuttaaksesi
kuvaa ylös tai alas. Valittuasi
, käytä tai -painiketta suurentaaksesi tai
pienentääksesi kuvan kokoa pystysuunnassa.
Leveä 4:3 : Voit siirtää kuvan paikkaa ylös tai alas valitsemalla ensin
-kuvakkeen
- tai ENTER -painikkeella ja siirtämällä sitten kuvaa tai -painik keella.
Autom. leveys (4:3) -asetuksen muuttaminen
Tällä asetuksella voit säätää kuvasuhteessa 4:3 näkyvän kuvan tulosignaalin mukaan.
1.
2.
3.
4.
Näytä valikko painamalla MENU-painiketta. Valitse “Kuva” painamalla
tai -painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
Valitse “Autom. leveys (4:3)” painamalla tai -painiketta ja paina sitten
ENTER -painiketta.
Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla tai -painiketta useita kertoja.
Paina ENTER -painiketta.
Poistu painamalla EXIT-painiketta.
Nämä toiminnot eivät toimi "Komponentti", "HDMI1", "HDMI2" ja "PC" -tilassa.
Œ 16:9: Kuvasuhde 16:9, jota käytetään DVD-elokuvissa tai laajakuvalähetyksissä.
Œ Leveä 4:3: Suurentaa kuvakokoa kuvasuhteesta 4:3.
Œ Zoom: Suurentaa laajakuvasuhteessa 16:9 näkyvän kuvan (pystysuunnassa) kuvaruudun
kokoiseksi.
Œ 4:3: Tämä on videoelokuvan tai normaalin televisiolähetyksen oletuskuvasuhde.
Suomi-15
BN68-01007W-01Fin.indd 15
2006-08-25
2:29:05
Digitaalinen kohinanvaimennus -toiminnon käyttäminen
Jos televisiosi vastaanottama signaali on heikko, voit aktivoida digitaalinen
kohinanvaimennus -toiminnon vähentämään ruudun staattisuutta tai häivekuvia.
1. Näytä valikko painamalla MENU-painiketta. Valitse “Kuva” painamalla
tai -painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
2. Valitse “Digit. koh.vaim.” painamalla tai -painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
3. Valitse “Käytössä” tai “Pois käyt.” painamalla tai -painiketta.
Paina ENTER -painiketta.
4. Poistu painamalla EXIT-painiketta.
DNIe-demo (Kuvanparannuspiiri)
Samsungin uusi teknologia parantaa kuvan kontrastia ja tuo terävästi esiin kaikki kuvan yksityiskohdat. Uusi kuvien kompensointialgoritmi kirkastaa värit. DNIe-teknologia sovittaa signaalit
silmille sopiviksi. Kytkemällä
DNIe-demo-tilan päälle voit nähdä, kuinka DNIe-tekniikka parantaa kuvaa.
1.
Näytä valikko painamalla MENU-painiketta. Valitse “Kuva” painamalla
ja paina sitten ENTER -painiketta.
2.
Valitse “DNIe-demo” painamalla
3.
Valitse “Käytössä” tai “Pois käyt.” painamalla
Paina ENTER -painiketta.
4.
Poistu painamalla EXIT-painiketta.
tai
tai
-painiketta
-painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
tai
-painiketta.
Nämä toiminnot eivät toimi PC -tilassa.
DNle-demo on suunniteltu näyttämään eron tavallisten ja DNIe-tekniikkaa käyttävien kuvien välillä.
Tuote näyttää kuvan käyttäen DNIe:tä oletusasetuksena.
Väriavaruus -asetuksen muuttaminen
Värialue on värimatriisi, joka koostuu punaisista, vihreistä ja sinisistä väreistä. Valitse
haluamasi värialueasetus ja nauti kuvan luonnollisista väreistä.
1.
Näytä valikko painamalla MENU-painiketta. Valitse “Kuva” painamalla
ja paina sitten ENTER -painiketta.
2.
Valitse “Väriavaruus” painamalla
3.
Valitse “Leveä” tai “Automaattinen” painamalla
Paina ENTER -painiketta.
4.
Poistu painamalla EXIT-painiketta.
tai
tai
-painiketta
-painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
tai
-painiketta.
ŒLeveä : Laaja värialueasetus tekee värisävyistä syviä ja runsaita.
ŒAutomaattinen : Automaattinen värialueasetus säätää värisävyt luonnollisiksi automaattisesti
kuvalähteen mukaan.
Kuvan pysäyttäminen
STILL-näppäimen painaminen pysäyttää liikkuvan kuvan.
Painikkeen painaminen uudelleen peruuttaa toiminnon.
Suomi-16
BN68-01007W-00Fin.indd 16
2006-08-09
7:10:06
Kuva kuvassa (PIP) -toiminnon käyttäminen
Voit tuoda näyttöön varsinaisen kuvan päälle pikkukuvan. Tällä tavalla voit
katsella varsinaisen kuvan päällä olevassa pikkukuvassa jonkin ohjelmakanavan ohjelmatarjontaa tai
videokuvaa mistä tahansa kytketystä laitteesta.
1.
Näytä valikko painamalla MENU-painiketta. Valitse “Kuva” painamalla tai -painiketta
ja paina sitten ENTER -painiketta.
2.
Valitse “PIP” painamalla tai -painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
3.
Paina uudelleen ENTER -painiketta. Valitse “Käytössä” painamalla
tai -painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
4.
Valitse “Lähde” painamalla tai -painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta. Valitse
alakuvan lähde painamalla tai -painiketta ja paina ENTER -painiketta.
Kun otat PIP-toiminnon käyttöön, pääkuvan kooksi tulee 16:9.
Alakuvan lähteeksi voidaan valita useita vaihtoehtoja sen mukaan, mikä kuvalähde
pääkuvalle on valittu.
Aktivoi “PIP”-toiminto tai poista se
käytöstä painamalla
5.
kaukosäätimen PIP–painiketta.
Valitse “Vaihto” painamalla tai -painiketta.
Voit vaihtaa pääkuvaa ja alakuvaa keskenään valitsemalla vaihtoehdon “Vaihto” ja
painamalla ENTER -painiketta.
Varsinainen kuva ja pikkukuva vaihtavat paikkaa.
Jos pääkuva on “PC”-tilassa, “Vaihto” ei ole käytössä.
6.
Valitse alakuvan asetus “Koko” painamalla tai -painiketta ja paina sitten ENTER
-painiketta. Valitse alakuvan koko painamalla tai -painiketta ja paina sitten
ENTER -painiketta.
7.
Valitse “Sijainti” painamalla tai -painiketta ja paina sitten ENTER
-painiketta. Valitse pikkukuvan paikka painamalla tai -painiketta ja
paina sitten ENTER -painiketta.
8.
Valitse “Muistipaikka” painamalla tai -painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
Voit valita pikkukuvassa näkyvän kanapaikan numeron painamalla tai -painiketta.
Paina ENTER -painiketta.
9.
Poistu painamalla EXIT-painiketta.
Jos pääkuva on “PC”-tilassa, “Koko” ei ole käytössä.
“Muistipaikka” voi olla aktiivinen vain kun alakuvan asetus on TV.
Saatat havaita, että PIP-ikkunan kuva on hieman luonnoton kun käytät päänäyttöä pelin katseluun tai
karaokeen.
Œ Lähde: Käytetään alakuvan lähteen valitsemiseen.
Œ Vaihto: Pääkuvan ja pikkukuvan vaihtaminen
keskenään.
ΠKoko: Valitse alakuvan koko.
Œ Sijainti: Siirrä alakuvan paikkaa.
Œ Muistipaikka: Vaihda alakuvan kuvalähdettä.
PIP-asetukset (O: PIP toimii, X: PIP ei toimi)
Alakuva
TV
Ulk.1
Ulk.2
AV
S-Video
Komponentti
PC
HDMI1
HDMI2
DTV
TV
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
Ulk.1
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
Ulk.2
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
AV
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
Pääkuva
S-Video
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
Komponentti
X
X
X
X
X
X
X
O
O
X
PC
O
O
O
O
X
X
X
X
X
X
HDMI1
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
HDMI2
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
DTV
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Suomi-17
BN68-01007W-01Fin.indd 17
2006-08-25
2:24:40
Äänistandardin muuttaminen
Voit valita katseltavaan ohjelmaan sopivan äänistandardin, jonka avulla voit korostaa
tämän ohjelmatyypin äänitehosteita.
Voit valita nämä ominaisuudet
painamalla kaukosäätimen S.MODEpainiketta
1.
Näytä valikko painamalla MENU-painiketta. Valitse “Ääni” painamalla
ja paina sitten ENTER -painiketta.
2.
Valitse “Tila” painamalla ENTER -painiketta.
3.
Valitse ääni painamalla toistuvasti
4.
Poistu painamalla EXIT-painiketta.
tai
tai
-painiketta
-näppäintä ja paina sitten ENTER -painiketta.
Œ Vakio: Normaali äänitila.
Œ Musiikki: Korostaa musiikkia enemmän kuin puheääntä.
Œ Elokuva: Elävä ja täyteläinen ääni elokuvien katseluun.
Œ Puhe: Korostaa puheääntä enemmän kuin muita ääniä.
Œ Muunneltu: Äänitila, jossa voit valita omat mukautetut ääniasetukset.
(Katso kohta “Ääniasetusten muokkaaminen”)
Ääniasetusten muokkaaminen
Voit muokata TV-vastaanottimen äänen omien mieltymystesi mukaiseksi.
1.
Näytä valikko painamalla MENU-painiketta. Valitse “Ääni” painamalla
tai -painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
2.
Valitse “Taajuuskorjain” painamalla
ENTER -painiketta.
3.
Valitse tietty vaihtoehto painamalla
Paina ENTER -painiketta.
4.
Siirry haluamasi asetuksen kohdalle painamalla
Paina ENTER -painiketta.
5.
tai
tai
-painiketta ja paina sitten
-painiketta.
tai
-painiketta.
Poistu painamalla EXIT-painiketta.
Jos muutat näitä asetuksia, käytössä olevan Ääni-vaihtoehtodon arvoksi vaihtuu automaattisesti
“Muunneltu”.
TruSurround XT:n (SRS TSXT) asettaminen
TruSurround XT on patentoitu SRS-teknologia, joka mahdollistaa
monikanavaisen 5.1 sisällön soittamisen kahdella kaiuttimella.
TruSurround antaa mukaansatempaavan, virtuaalisen surround-äänielämyksen millä tahansa kahden kaiuttimen järjestelmällä, televisiokaiuttimet mukaan
lukien. Se on täysin yhteensopiva kaikkien monikanavaformaattien kanssa.
Voit myös asettaa nämä
asetukset yksinkertaisesti
painamalla kaukosäätimen
SRS-painiketta
1.
Näytä valikko painamalla MENU-painiketta. Valitse “Ääni” painamalla
ja paina sitten ENTER -painiketta.
2.
Valitse “SRS TSXT” painamalla
3.
Valitse “Käytössä” tai “Pois käyt.” painamalla
Paina ENTER -painiketta.
4.
Poistu painamalla EXIT-painiketta.
tai
tai
-painiketta
-painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
tai
-painiketta.
TruSurround XT, SRS ja
-merkki ovat SRS Labs Inc:in
tuotemerkkejä. TruSurround XT -teknologia sisältyy SRS Labs, Inc:in
käyttöoikeuteen.
Suomi-18
BN68-01007W-00Fin.indd 18
2006-08-09
7:10:09
Äänen säätäminen automaattisesti
Kukin asema lähettää ohjelmaa omien asetustensa mukaisesti, ja käyttäjä
joutuu joskus säätämään ääntä joka kerran kanavanvaihdon jälkeen. Autom. äänenvoim.
-toiminnolla plasmanäyttö säätää valitun kanavan äänenvoimakkuuden automaattisesti
pienentämällä äänitehoa, kun modulaatiosignaali on voimakas, tai suurentamalla äänitehoa, kun
modulaatiosignaali on heikko.
1.
Näytä valikko painamalla MENU-painiketta. Valitse “Ääni” painamalla
tai -painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
2.
Valitse “Autom. äänenvoim.” painamalla
ENTER -painiketta.
3.
Valitse “Käytössä” tai “Pois käyt.” painamalla
Paina ENTER -painiketta.
4.
Poistu painamalla EXIT-painiketta.
tai
tai
-painiketta ja paina sitten
-painiketta.
Sis. mykistys -toiminnon valitseminen
Jos haluat kuulla äänen erillisten kaiuttimien kautta, älä käytä ulkoista vahvistinta.
1.
Näytä valikko painamalla MENU-painiketta. Valitse “Ääni” painamalla
tai -painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
2.
Valitse “Sis. mykistys” painamalla
3.
Valitse “Käytössä” tai “Pois käyt.” painamalla
Paina ENTER -painiketta.
4.
tai
-painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
tai
-painiketta.
Poistu painamalla EXIT-painiketta.
Kun “Sis. mykistys” on “Käytössä”-asennossa, äänivalikoita ei voida säätää “Äänivalinta”-asetusta
(PIP-tilassa) lukuun ottamatta.
Pikkukuvan äänen kuunteleminen
Kun käytössä on kuva kuvassa (PIP) -toiminto, voit kuunnella alakuvan ääntä.
1.
Näytä valikko painamalla MENU-painiketta. Valitse “Ääni” painamalla
ja paina sitten ENTER -painiketta.
2.
Valitse “Äänivalinta” painamalla
3.
Valitse “Ala” painamalla
4.
Poistu painamalla EXIT-painiketta.
tai
tai
tai
-painiketta
-painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
-painiketta. Paina ENTER -painiketta.
Œ Pää: Toistaa pääkuvan äänen.
Œ Ala: Toistaa alakuvan äänen.
Voit valita tämän vaihtoehdon, kun “PIP”-toiminnolle on valittu asetus “Käytössä”.
Suomi-19
BN68-01007W-00Fin.indd 19
2006-08-09
7:10:10
Ääniasetusten palauttaminen tehdasasetuksiksi
Jos Pelitila on päällä, Palauta ääni –toiminto aktivoituu. Kun valitset “Taajuuskorjain” ja
sitten “Palauta”, taajuuskorjaimen asetukset palautetaan tehdasasetuksiin.
1.
Näytä valikko painamalla MENU-painiketta. Valitse “Ääni” painamalla
tai -painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
2.
Valitse “Palauta” painamalla
3.
Poistu painamalla EXIT-painiketta.
tai
-painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
Voit valita tämän vaihtoehdon, kun “Pelitila” -toiminnolle on valittu asetus “Käytössä”.
Liitä kuulokkeet
TV-vastaanottimeen voidaan kytkeä kuulokkeet, jos halutaan ettei SET:n
katselu häiritse muita huoneessa olijoita.
Kun asetat sankakuulokkeiden liittimen vastaavaan porttiin, voit valita äänivalikosta vain
vaihtoehdot Sis. mykistys ja Äänivalinta (PIP-tilassa).
(Lisätietoja kohdassa “Sis. mykistys” sivulla 19.)
Kuulokkeiden pitkäaikainen käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa.
Kaiuttimista ei kuulu ääntä, kun järjestelmään on liitetty kuulokkeet.
Äänitilan valitseminen
Voit asettaa äänitilan painamalla kaukosäätimen DUAL painiketta.
Kun painat painiketta, kuvaruutuun tulee käytössä oleva äänitila.
Voit valita nämä vaihtoehdot myös
Lähetystyyppi
DUAL 1/2
Oletusasetus
Mono
MONO
Automaattinen
vaihto
FM
Stereo
suoraan painamalla kaukosäätimen
DUAL-painiketta.
NICAM
Stereo
Stereo
STEREO ↔ MONO
Dual
DUAL 1 ↔ DUAL 2
DUAL 1
Mono
MONO
Stereo
MONO ↔ STEREO
Automaattinen
vaihto
Dual
MONO ↔ DUAL 1
DUAL 2
DUAL 1
Kellonajan asettaminen ja näyttäminen
Voit asettaa TV-vastaanottimen kellon näyttämään tämänhetkistä aikaa.
Saat kellonajan esiin painamalla INFO-painiketta. Aika on asetettava myös silloin, jos haluat
käyttää automaattisia On/Off -ajastimia.
1.
Näytä valikko painamalla MENU-painiketta. Valitse “Asetukset” painamalla
tai -painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
2.
Valitse “Aika” painamalla
3.
Valitse “Kellon asetus” painamalla ENTER -painiketta.
4.
tai
-painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
Paina...
Kun haluat...
“Tunti”- tai “Minuutti”-kohdalle
Painamalla painiketta
tai
Aseta “Tunti” tai “Minuutti”
Painamalla painiketta
tai
Paina ENTER -painiketta.
5.
Poistu painamalla EXIT-painiketta.
Jos irrotat virtajohdon, kello on asetettava uudelleen oikeaan aikaan.
Voit valita tunnit ja minuutit myös painamalla kaukosäätimen numeropainikkeita.
Suomi-20
BN68-01007W-00Fin.indd 20
2006-08-09
7:10:12
Uniajastimen asettaminen
Voit valita jonkin ajan (30 - 180 min), jonka jälkeen TV-vastaanotin kytkeytyy automaattisesti
pois käytöstä. ja siirtyy valmiustilaan.
1.
Näytä valikko painamalla MENU-painiketta. Valitse “Asetukset” painamalla
tai -painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
2.
Valitse “Aika” painamalla
3.
Valitse “Uniajastin” painamalla
ENTER -painiketta.
4.
Paina tai -painiketta toistuvasti kunnes haluamasi aika tulee näkyviin
(Pois käyt., 30, 60, 90, 120, 150, 180). Paina ENTER -painiketta.
5.
Poistu painamalla EXIT-painiketta.
tai
-painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
tai
-painiketta ja paina sitten
Vastaanotin siirtyy automaattisesti valmiustilaan, kun ajastin näyttää nollaa.
Television virran automaattinen kytkeminen ja katkaiseminen
Voit asettaa Käytössä/Pois käyt. siten, että TV-vastaanotin:
Kytkeytyy päälle ja valitsee haluamasi kanavan ajankohtana,
jonka olet itse määrittänyt.
Kytkeytyy automaattisesti pois päältä määräämänäsi ajankohtana.
Ensimmäiseksi on asetettava TV-vastaanottimen kello.
1.
Näytä valikko painamalla MENU-painiketta. Valitse “Asetukset” painamalla
tai -painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
2.
Valitse “Aika” painamalla
3.
Valitse “Käynnistysajastin” painamalla
ENTER -painiketta.
4.
Säädä “Tunti” painamalla tai -painiketta ja siirry seuraavaan
vaiheeseen painamalla -painiketta. Aseta muita vaihtoehtoja yllä
olevalla tavalla. Lopetettuasi, palaa painamalla ENTER -painiketta.
5.
Valitse “Sammutusajastin” painamalla
ENTER -painiketta.
6.
Säädä “Tunti” painamalla tai -painiketta ja siirry seuraavaan
vaiheeseen painamalla -painiketta. Aseta muita vaihtoehtoja yllä
olevalla tavalla. Lopetettuasi, palaa painamalla ENTER -painiketta.
7.
tai
-painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
tai
tai
-painiketta ja paina sitten
-painiketta ja paina sitten
Poistu painamalla EXIT-painiketta.
Voit asettaa tunnin ja minuutin myös painamalla kaukosäätimen numeronäppäimiä.
“Aktivointi”-asetuksen on oltava “Kyllä”-tilassa, jotta ajastimet toimivat.
Suomi-21
BN68-01007W-00Fin.indd 21
2006-08-09
7:10:13
Kielen valitseminen
Valitse television ensimmäisellä käyttökerralla kieli, jota käytetään kuvaruutuvalikoissa ja
toiminnoissa.
1. Näytä kuvaruutuvalikko painamalla MENU-painiketta.
Valitse “Asetukset” painamalla tai -painiketta ja paina sitten
ENTER -painiketta.
2.
Valitse “Kieli” painamalla
ENTER -painiketta.
tai
-painiketta ja paina sitten
3.
Valitse haluamasi kieli painamalla
kertaa. Paina ENTER -painiketta.
Valittavissa on 21 eri kieltä.
4.
Poistu painamalla EXIT-painiketta.
tai
-painiketta tarvittavan monta
Pelitilan käyttäminen
TM
TM
Yhdistäessäsi pelipäätettä, kuten PlayStation tai Xbox , pelikokemuksesi voi olla
todellisempi valitsemalla pelivalikon.
1. Näytä valikko painamalla MENU-painiketta. Valitse “Asetukset” painamalla
tai -painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
2.
Valitse “Pelitila” painamalla
ENTER -painiketta.
3.
Valitse “Käytössä” tai “Pois käyt.” painamalla
Paina ENTER -painiketta.
4.
tai
-painiketta ja paina sitten
tai
-painiketta.
Poistu painamalla EXIT -painiketta.
Voit poistaa pelikonsolin kytkennän ja kytkeä toisen ulkoisen laitteen asettamalla asetusvalikosta valikon Peli
tilaan Pois käytöstä.
Mikäli näytät TV–valikon pelitilassa, näyttöruutu tärisee hieman.
Pelitila ei ole saatavilla TV-tilassa.
Jos Pelitila on käytössä:
Œ Kuva- ja äänitilaksi tulee automaattisesti Mukautettu ja käyttäjät eivät voi vaihtaa tilaa.
Œ Voit säätää ääntä taajuuskorjaimella.
Œ Äänen palautus –toiminto aktivoidaan. Palauta –toiminnon valinta taajuuskorjaimen asettamisen
jälkeen palauttaa taajuuskorjausasetuksen oletusasetukseksi.
Suomi-22
BN68-01007W-00Fin.indd 22
2006-08-09
7:10:14
Sinisen TV-kuvan asettaminen / Melodia-äänen valitseminen
Sininen ruutu:
Jos signaalia ei vastaanoteta tai jos se on heikko, sininen näyttökuva
korvaa automaattisesti häiriökuvan. Määritä vaihtoehdon “Sininen ruutu”
arvoksi “Pois käyt.”, jos et halua sinisen näytön korvaavan häiriökuvaa.
Melodia:
Voit kuulla melodian, kun televisioon kytketään virta tai kun televisiosta
katkaistaan virta.
1.
Näytä valikko painamalla MENU-painiketta. Valitse “Asetukset” painamalla
tai -painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
2.
Valitse “Sininen ruutu” tai “Melodia” painamalla
Paina ENTER -painiketta.
3.
Valitse “Käytössä” tai “Pois käyt.” painamalla
Paina ENTER -painiketta.
4.
Poistu painamalla EXIT-painiketta.
tai
tai
-painiketta.
-painiketta.
Virransäästötoiminnon käyttö
Tällä toiminnolla voit säätää television kirkkautta ja vähentää siten sen
virrankulutusta. Kun katsot televisiota öisin, aseta “Energiansäästö” -tilan asetukseksi
“Suuri”. Tämä vähentää silmien häikäisyä ja virrankulutusta.
1.
Näytä kuvaruutuvalikko painamalla MENU-painiketta.
Valitse “Asetukset” painamalla tai -painiketta ja paina sitten
ENTER -painiketta.
2.
Valitse “Energiansäästö” painamalla
ENTER -painiketta.
3.
Valitse haluamasi vaihtoehto (“Pois käyt.”, “Pieni”, “Keski”, “Suuri”)
painamalla tai -painiketta. Paina ENTER -painiketta.
4.
Poistu painamalla EXIT-painiketta.
tai
-painiketta ja paina sitten
Sinisen Blue Eye -LED-valon käyttäminen
Sininen LED-valo voidaan ottaa käyttöön. Jos virta on pois päältä kun Blue Eye TV on
pois päältä, sininen LED-valo sammuu 5 sekunnin kuluttua. Näin säästetään virtaa ja
vähennetään silmien rasitusta.
1.
Näytä kuvaruutuvalikko painamalla MENU-painiketta.
Valitse “Asetukset” painamalla tai -painiketta ja paina sitten
ENTER -painiketta.
2.
Valitse "Blue Eye" painamalla
ENTER -painiketta.
3.
Valitse “Käytössä” tai “Pois käyt.” painamalla
Paina ENTER -painiketta.
tai
-painiketta ja paina sitten
tai
-painiketta.
Pois käyt.: sininen LED-valo ei syty.
Käytössä : sininen LED-valo syttyy kun kytket tai katkaiset television virran.
4.
Poistu painamalla EXIT-painiketta.
Suomi-23
BN68-01007W-00Fin.indd 23
2006-08-09
7:10:15
Kuvalähteen valitseminen
Voit valita ulkoisista liitännöistä, jotka on kytketty television tuloliittimiin.
1.
Näytä valikko painamalla MENU-painiketta.
Valitse “Tulo” painamalla ENTER -painiketta.
2.
Valitse “Lähdeluettelo” painamalla ENTER -painiketta.
Kun televisioosi ei ole liitetty ulkoista laitetta, vain “TV”, “Ulk.1”, “Ulk.2”, "DTV" on
aktivoitu “Lähdeluettelo”-luettelossa. “AV”, “S-video”, “Komponentti”, “PC”, “HDMI1” ja “HDMI2”
on aktivoitu ainoastaan silloin, kun ne ovat liitettyinä televisioosi.
3.
Valitse haluamasi laite painamalla
Paina ENTER -painiketta.
tai
-näppäintä.
Voit selata käytettävissä olevia kuvalähteitä painamalla kaukosäätimen SOURCE-painiketta. Voit valita TV-tilan
painamalla kaukosäätimen TV/DTV-painiketta, numeropainikkeita (0–9) ja
P / -painikkeita. Sitä ei voi valita SOURCE-painikkeella.
Kuvalähteiden nimien muokkaaminen
Nimeä tuloliittimiin kytketyt laitteet, jotta kuvalähteen valitseminen on helpompaa.
1.
Näytä valikko painamalla MENU-painiketta.
Valitse “Tulo” painamalla ENTER -painiketta.
2.
Valitse “Nimen muokkaus” painamalla
ENTER -painiketta.
3.
Valitse muokattava laite painamalla
Paina ENTER -painiketta.
4.
Valitse haluttu laite painamalla
Paina ENTER -painiketta.
5.
Poistu painamalla EXIT-painiketta.
tai
tai
tai
-painiketta ja paina sitten
-painiketta.
-painiketta.
Suomi-24
BN68-01007W-00Fin.indd 24
2006-08-09
7:10:16
WISELINK-toiminnon käyttö
Voit katsella tallennettuja valokuvia (JPEG-tiedostoja) tai toistaa musiikkitiedostoja (MP3) muistikortilta tai USB-muistista.
"Photo"-valikko tukee vain JPEG-muotoisia kuvatiedostoja.
"Music" -valikko tukee vain MP3-muotoisia äänitiedostoja.
Compact Flash (CF) / Micro Driver (MD) / MAGICSTOR
Secure Digital -kortti (SD-kortti) / Smart Media -kortti (SM) /
Multimedia Card (MMC) / Memory Stick / MSPRO / XD
USB-massamuistilaite
USB-keskitintyyppi ei ole käytettävissä, koska
Half-Speed USB:n käyttö voi aiheuttaa laitteistorajoituksen.
(Vain Full-Speed USB on käytettävissä.)
Valokuvatulostin
1. Aseta ensin tiedostot sisältävä muistikortti tai USB-muisti television sivussa olevaan WISELINK-liittimeen.
Tuetut muistikortit
Compact Flash (CF)
Micro Driver (MD)
MAGICSTOR
Secure Digital -kortti
(SD Card)
Multimedia Card (MMC)
Memory Stick
MSPRO
XD
Smart Media -kortti
valmistajasta riippuen tietyn tyyppisiä muistikortteja tai USB-isäntiä ei tueta.
2. Kaukosäätimen painikkeiden käyttö WISELINK-valikossa
Painike
Toiminnot
Siirrä kohdistinta ja valitse kohde.
Valitse valittu kohde.
Aloita tai keskeytä diaesitys tai MP3-tiedosto.
Lopeta tämänhetkinen toiminto ja palaa aikaisempaan ylätason valikkoon.
Suorita erilaisia toimintoja Valokuva- ja Musiikki -valikoista.
Lopeta käynnissä oleva diaesitys tai MP3-tiedosto.
Sivu ylös tai alas (tiedostoluettelon kohde)
Palaa edelliseen valikkoon
Suomi-25
BN68-01007W-01Fin.indd 25
2006-08-25
2:24:15
WISELINK-valikon käyttö
Tämä valikko näyttää muistikortille tallennetut JPEG-tiedostot ja kansiot.
1.
Tuo valikko esiin painamalla MENU-painiketta.
Valitse "Tulo" painamalla ENTER -painiketta.
2.
Valitse WISELINK painamalla
ENTER -painiketta.
- tai
-painiketta ja paina sitten
Jos näkyviin tulee viesti “Lisää muistikortteja.”, tarkista, että muistikortti on asetettu oikein
television sivussa olevaan WISELINK-liittimeen.
3.
Valitse oikea muistikortti painamalla
sitten painiketta.
- tai
-painiketta ja paina
Näkyviin tulee valikko, josta voit valita valitulle muistikortille tallennettujen tiedostojen
tiedostomuodon.
4.
Siirry haluamaasi kohtaan painamalla
painiketta.
- tai
-painiketta ja paina sitten ENTER -
5.
Poistu WISELINK-valikosta painamalla kaukosäätimen WISELINK-painiketta.
Voit valita nämä vaihtoehdot myös suoraan painamalla kaukosäätimen WISELINK painiketta.
Valokuva (JPEG) -luettelon käyttö
Tämä valikko näyttää muistikortille tallennetut JPEG-tiedostot ja kansiot.
1.
Suorita kappaleen “WISELINK-valikon käyttö” vaiheet 1 - 4.
2.
Valitse "Photo" painamalla - tai -painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
Tallennetut tiedot näkyvät joko kansiona tai tiedostoina.
3.
Valitse tiedosto painamalla -, -, - tai -painiketta ja paina sitten
ENTER -painiketta.
Kun painat painiketta valokuvakuvakkeen kohdalla, näet valitun kuvan koko
näytössä.
Kun painat painiketta kansiokuvakkeen kohdalla, näet kansion sisältämät JPEG-tiedostot.
Kuvaruutuun tulee valikko. Voit muuttaa valokuvan kuvasuhdetta valitsemalla Näytä vaihtoehdon.
4.
Kun Valokuvaluettelo tulee näkyviin:
"Näytä", " Diashow", " Kopioi", " Kopioi kaik. tiedost", "Pois", "Poist kaikki tiedost",
"Tulosta"
Kun kuva on koko näytössä:
"Diashow", " Käännä", "Zoom", "Kopioi", "Pois", "Tulosta", "Luettelo"
kansiokuvake
5.
valokuvakuvake
Siirry edelliselle
kansiotasolle -kuvake
Voit valita nämä vaihtoehdot myös
suoraan painamalla kaukosäätimen
WISELINK painiketta.
BN68-01007W-00Fin.indd 26
Määritä asetukset painamalla INFO-painiketta.
Poistu WISELINK-valikosta painamalla kaukosäätimen WISELINK-painiketta.
• Kuvasta toiseen siirtymisessä voi kestää jonkin aikaa, kun tiedosto latautuu.
-kuvake.
Tällöin ruudun vasemmassa yläkulmassa näkyy
• Tässä valikossa näkyvät vain JPEG-päätteiset tiedostot. Muut tiedostomuodot,
esim. bmp tai tiff, eivät näy.
• Tiedostot näytetään sivulla. Yhdellä sivulla on 15 pikkukuvaa.
• Pikkukuvat on numeroitu vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas numeroin 1-15.
• Kansiot näkyvät ensin, ja niiden jälkeen tulevat esiin kaikki nykyisessä kansiossa
olevat JPEG-tiedostot. Kansiot ja JPEG-tiedostot ovat aakkosjärjestyksessä.
Suomi-26
2006-08-09
7:10:20
Asetukset -valikon käyttö
"Diashow":
Aloittaa diaesityksen.
(katso kappale ”Valokuvan ja diaesityksen valinta” sivulla 28)
"Käännä":
Voit kääntää kuvia koko näytön tilassa.
kuvia voi kääntää (tässä järjestyksessä) 90°, 180°, 270° ja 0° (alkuperäinen asento). (Lisätietoja
kohdassa “Kääntäminen” sivulla 29.)
Käännettyä kuvaa ei voi tallentaa.
"Zoom":
Voit lähentää eli suurentaa kuvia koko näytön tilassa.
Kuvia voi suurentaa järjestyksessä kokoon X2, X3, X4 ja X1 (alkuperäinen koko). (Lisätietoja kohdassa “Lähentäminen” sivulla 30.)
Lähennettyä kuvaa ei voi tallentaa.
"Kopioi", " Kopioi kaik. tiedost":
Voit kopioida kuvia toiselle muistikortille.
(Lisätietoja kohdassa “Kuvatiedostojen kopiointi” sivulla 31)
"Pois", "Poist kaikki tiedost":
Voit poistaa valitut kuvatiedostot.
(Lisätietoja kohdassa “Kuvatiedostojen poistaminen” sivulla 31)
"Tulosta":
Voit tulostaa kuvatiedostoja tulostimella.
(Lisätietoja kohdassa “Valokuvan tulostaminen” sivulla 32.)
"Luettelo":
Näyttää tallennetut tiedostot ja kansiot sekä tiedostojen tiedot.
Kuvaruutuun tulee viesti "Tiedostovirhe" seuraavissa tilanteissa:
• Tiedostossa on virhe.
• Kohdemuistiin ei voida tallentaa, kun tiedostoja kopioidaan.
• Kohdemuistissa ei ole tarpeeksi tilaa, kun tiedostoja kopioidaan.
Suomi-27
BN68-01007W-00Fin.indd 27
2006-08-09
7:10:24
Valokuvan tietojen katselu
Kun valitset kuvatiedoston, televisioruudun vasemmassa laidassa näkyvät tiedoston
tiedot, esim. resoluutio eli tarkkuus, muokkauspäivämäärä ja tiedoston paikka
nykyisessä hakemistossa.
Resoluutio
Tiedostokoko
Muokkauspäivämäärä
Tiedoston paikka nykyisessä hakemistossa
Valokuvan ja diaesityksen valinta
Tämä valikko näyttää muistikortille tallennetut JPEG-tiedostot ja kansiot.
1.
Suorita kappaleen “WISELINK-valikon käyttö” vaiheet 1 - 4. (Katso sivu 26)
2.
Valitse "Photo" painamalla - tai -painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
Tallennetut tiedot näkyvät joko kansiona tai tiedostoina.
3.
Paina INFO-painiketta
4.
Valitse "Diashow" painamalla
ENTER -painiketta.
- tai
-painiketta ja paina sitten
Kuvaruutuun tulee valikko. Voit muuttaa valokuvan kuvasuhdetta valitsemalla
Näytä -vaihtoehdon.
• Näyttää kaikki valitun kansion tiedostot peräkkäin ennalta määritetyin aikavälein.
• Diaesityksessä tiedostot näytetään järjestyksessä valitusta tiedostosta alkaen.
Voit valita nämä vaihtoehdot myös
suoraan painamalla kaukosäätimen
WISELINK painiketta.
5.
Painamalla INFO -painiketta diaesityksen aikana voit määrittää asetukset
("Nopeus", " Taustamusiikki", " Taustamusiikin asetus", "Luettelo").
Valitse asetus painamalla - tai -painiketta ja paina sitten ENTER
-painiketta.
6.
Jos haluat vaihtaa aliasetusta, avaa asetusikkuna painamalla INFO- painiketta
uudelleen, valitse asetus, jota haluat muuttaa, ja paina sitten ENTER -painiketta. Aina
kun teet näin, ruudun aliasetus muuttuu.
7.
Poistu WISELINK-valikosta painamalla kaukosäätimen WISELINK-painiketta.
Jos valitset Diaesitys -toiminnon, kun valokuva näkyy koko kuvaruudun kokoisena,
diaesityksen muut valokuvat näkyvät myös koko kuvaruudun kokoisina.
Valikon käyttö diaesityksen aikana
Normaali
"Nopeus":
Valitse diaesitykselle haluamasi nopeus.
Valitse asetus painamalla ENTER painiketta "Normaali", "Hidas" ja "Nopea".
Jos Nopeus -toiminnon asetus on Nopea, seuraava valokuva näkyy tavallisesti noin 7 sekunnin kuluttua.
Latausaika voi olla pitempi tiedoston koon mukaan.
Käytössä
"Taustamusiikki":
Valitse, haluatko toistaa MP3-tiedoston diaesityksen aikana.
Valitse asetus painamalla ENTER painiketta "Käytössä" tai "Poissa käytöstä".
Valitse ensin Taustamusiikkiasetus, ennen kuin valitset tässä valikossa asetuksen "Käytössä" tai "Pois käyt.".
Suomi-28
BN68-01007W-00Fin.indd 28
2006-08-09
7:10:30
"Taustamusiikin asetus":
Tallennetut tiedot näkyvät joko kansiona tai MP3-tiedostoina.
1.
Valitse "Taustamusiikin asetus" ja paina ENTER -painiketta.
Siirry kansioon, jossa taustamusiikiksi haluamasi tiedosto sijaitsee. Valitse
MP3-tiedosto ja paina ENTER -painiketta.
Valittu tiedosto näkyy keltaisena.
2.
Palaa diaesitysruutuun painamalla MENU-painiketta uudelleen.
Valittu taustamusiikki toistetaan.
• Jos taustamusiikki ei ole käytössä, musiikkia ei toisteta, vaikka olisit valinnut
taustamusiikin Background Music Setting -kohdassa.
• MP3-tiedostoja voidaan toistaa automaattisesti diaesityksen aikana, jos Default
Oletustaustamusiikki on käytössä. Jotta tämä toiminto voidaan ottaa käyttöön,
MP3-tiedostojen ja valokuvatiedostojen tulee sijaita samassa kansiossa.
"Luettelo":
Näyttää tallennetut tiedostot ja kansiot sekä tiedostojen tiedot.
Kääntäminen
Näyttää kuvan käännettynä 90°, 180° tai 270° koko kuvaruudun tilassa.
1.
Suorita kappaleen “WISELINK-valikon käyttö” vaiheet 1 - 4. (Katso sivu 26)
2.
Valitse "Photo" painamalla - tai -painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
Tallennetut tiedot näkyvät joko kansiona tai tiedostoina.
3.
Valitse tiedosto painamalla -, -, - tai -painiketta ja paina sitten
ENTER -painiketta.
Kun painat painiketta pikkukuvan kohdalla, näet valitun kuvan koko näytössä.
Kuvaruutuun tulee valikko. Voit muuttaa valokuvan kuvasuhdetta valitsemalla
Näytä -vaihtoehdon.
4.
Painamalla INFO-painiketta saat näkyviin asetukset
("Diashow", "Käännä", "Zoom", "Kopioi", "Pois", "Tulosta", "Luettelo").
Valitse "Käännä" painamalla - tai -painiketta ja
paina sitten painiketta. Valitse asetus (90°, 180°, 270°, 0°(Alkuperäinen))
painamalla ENTER painiketta.
Jos haluat kääntää kuvaa, avaa asetusikkuna painamalla INFO-painiketta, valitse "Käännä"
ja paina sitten ENTER -painiketta.
Aina kun teet näin, ruudulla näkyvä kuva kääntyy.
Voit valita nämä vaihtoehdot myös
suoraan painamalla kaukosäätimen
WISELINK painiketta.
5.
Poistu WISELINK-valikosta painamalla kaukosäätimen WISELINK-painiketta.
Käännettyä tiedostoa ei tallenneta.
Tämä toiminto on käytettävissä myös valokuvassa, joka näkyy tietyssä kuvasuhteessa.
Kääntämistoiminto
Nyk. kuvaruutuvalikko
Toiminto
Käännä kuvaa 90 astetta
Käännä kuvaa 180 astetta
Käännä kuvaa 270 astetta
Käännä kuva alkuperäiseen asentoon
Suomi-29
BN68-01007W-00Fin.indd 29
2006-08-09
7:10:35
Lähentäminen
Näyttää kuvan 2-, 3-, tai 4-kertaisesti suurennettuna koko näytön tilassa.
1.
Suorita kappaleen “WISELINK-valikon käyttö” vaiheet 1 - 4. (Katso sivu 26)
2.
Valitse "Photo" painamalla - tai -painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
Tallennetut tiedot näkyvät joko kansiona tai tiedostoina.
3.
Valitse tiedosto painamalla -, -, - tai -painiketta ja paina sitten
ENTER -painiketta.
Kun painat painiketta pikkukuvan kohdalla, näet valitun kuvan koko näytössä.
Kuvaruutuun tulee valikko. Voit muuttaa valokuvan kuvasuhdetta valitsemalla Näytä
-vaihtoehdon.
4.
Painamalla INFO-painiketta saat näkyviin asetukset
("Diashow", "Käännä", "Zoom", "Kopioi", "Pois", "Tulosta", "Luettelo").
Valitse "Zoom" painamalla - tai -painiketta ja
paina sitten ENTER -painiketta. Valitse asetus painamalla ENTER
painiketta("X2", "X3", "X4", "X1").
Jos haluat lähentää kuvaa, avaa asetusikkuna painamalla INFO-painiketta,
valitse "Zoom" ja paina sitten ENTER -painiketta.
Aina kun teet näin, kuvaa suurennetaan seuraavassa järjestyksessä.
Voit valita nämä vaihtoehdot myös
suoraan painamalla kaukosäätimen
WISELINK painiketta.
• X2: Suurenna kuva 2-kertaiseksi.
• X3: Suurenna kuva 3-kertaiseksi.
• X4: Suurenna kuva 4-kertaiseksi.
• X1: Palauta kuva alkuperäiseen kokoonsa.
Jos haluat siirtyä suurennetussa kuvassa, paina
5.
-,
-,
- tai
-painikkeita.
Poistu WISELINK-valikosta painamalla kaukosäätimen WISELINK-painiketta.
Lähentämistoiminto
Nyk. kuvaruutuvalikko
Toiminto
Suurenna kuva 2-kertaiseksi.
Suurenna kuva 3-kertaiseksi.
Suurenna kuva 4-kertaiseksi.
Palauta kuva alkuperäiseen kokoonsa.
Toiminto
Painike
Pan Down
Siirry alemmas nähdäksesi lähennetyn kuvan
alaosan.
Pan Up
Siirry ylemmäs nähdäksesi lähennetyn kuvan
yläosan.
Pan Right
Siirry oikealle nähdäksesi lähennetyn kuvan
oikean puolen.
Pan Left
Siirry oikealle nähdäksesi lähennetyn kuvan
vasemman puolen.
Tämä toiminto on käytettävissä myös valokuvassa, joka näkyy tietyssä kuvasuhteessa.
Suomi-30
BN68-01007W-00Fin.indd 30
2006-08-09
7:10:38
Kuvatiedostojen kopiointi
Voit kopioida kuvia toiselle muistikortille.
1.
Suorita kappaleen “WISELINK-valikon käyttö” vaiheet 1 - 4. (Katso sivu 26)
2.
Valitse "Photo" painamalla - tai -painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
Tallennetut tiedot näkyvät joko kansiona tai tiedostoina.
3.
Valitse tiedosto painamalla -, -, - tai -painiketta ja paina sitten ENTER painiketta.
Kun painat painiketta pikkukuvan kohdalla, näet valitun kuvan koko näytössä.
Kuvaruutuun tulee valikko. Voit muuttaa valokuvan kuvasuhdetta valitsemalla Näytä
-vaihtoehdon.
4.
Painamalla INFO-painiketta saat näkyviin asetukset
("Diashow", "Käännä", "Zoom", "Kopioi", "Pois", "Tulosta", "Luettelo").
Valitse "Kopioi" painamalla - tai -painiketta ja paina sitten ENTER
-painiketta.
Jos haluat kopioida kaikki kuvat, valitse INFO-painike Valokuvaluettelo ruudussa ja valitse Kopioi kaikki tiedostot.
Jos kohdemuistikorttia ei ole asetettu, näkyviin tulee viesti “Ei kytkettyjä
laitteita.” eikä mitään tapahdu.
5.
Poistu WISELINK-valikosta painamalla kaukosäätimen WISELINK-painiketta.
Voit valita nämä vaihtoehdot myös
suoraan painamalla kaukosäätimen
WISELINK painiketta.
Kuvatiedostojen poistaminen
Voit poistaa valitut kuvatiedostot.
1.
Suorita kappaleen “WISELINK-valikon käyttö” vaiheet 1 - 4. (Katso sivu 26)
2.
Valitse "Photo" painamalla - tai -painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
Tallennetut tiedot näkyvät joko kansiona tai tiedostoina.
3.
Valitse tiedosto painamalla -, -, - tai -painiketta ja paina sitten
ENTER -painiketta.
Kun painat painiketta pikkukuvan kohdalla, näet valitun kuvan koko näytössä.
Kuvaruutuun tulee valikko. Voit muuttaa valokuvan kuvasuhdetta valitsemalla Näytä
-vaihtoehdon.
4.
Painamalla INFO-painiketta saat näkyviin asetukset
("Diashow", "Käännä", "Zoom", "Kopioi", "Pois", "Tulosta", "Luettelo").
Valitse "Pois" painamalla - tai -painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
Jos haluat poistaa kaikki kuvat, valitse INFO-painike Valokuvaluettelo ruudussa ja valitse "Poist kaikki tiedost".
Jos valitset "Pois" tai "Poist kaikki tiedost", ruutuun tulee vahvistusikkuna. Jos
haluat peruuttaa poiston, valitse "Ei".
5.
Poistu WISELINK-valikosta painamalla kaukosäätimen WISELINK-painiketta.
Voit valita nämä vaihtoehdot myös
suoraan painamalla kaukosäätimen
WISELINK painiketta.
Suomi-31
BN68-01007W-00Fin.indd 31
2006-08-09
7:10:40
Valokuvan tulostaminen
Voit tulostaa kuvatiedostoja tulostimella.
1.
Suorita kappaleen “WISELINK-valikon käyttö” vaiheet 1 - 4. (Katso sivu 26)
2.
Valitse "Photo" painamalla
- tai
-painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
Tallennetut tiedot näkyvät joko kansiona tai tiedostoina.
3.
Valitse tiedosto painamalla
ENTER -painiketta.
-,
-,
- tai
-painiketta ja paina sitten
Kun painat painiketta pikkukuvan kohdalla, näet valitun kuvan koko näytössä.
Kuvaruutuun tulee valikko. Voit muuttaa valokuvan kuvasuhdetta valitsemalla Näytä
p
M
y
-vaihtoehdon.
4.
Voit valita nämä vaihtoehdot myös
suoraan painamalla kaukosäätimen
WISELINK painiketta.
Painamalla INFO-painiketta saat näkyviin asetukset
("Diashow", "Käännä", "Zoom", "Kopioi", "Pois", "Tulosta", "Luettelo").
Valitse "Tulosta" painamalla - tai -painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
k
M
r
Jos tulostinta ei ole kytketty, näkyviin tulee viesti “Tarkista tulostin” eikä mitään
tapahdu.
5.
Poistu WISELINK-valikosta painamalla kaukosäätimen WISELINK-painiketta.
Tulosta kuvia liittämällä laite valokuvatulostimeen, jossa on PictBridge-ominaisuus.
MP3-luettelon käyttäminen
Tämä valikko näyttää muistikortille tallennetut MP3-tiedostot
1.
Suorita kappaleen “WISELINK-valikon käyttö” vaiheet 1 - 4. (Katso sivu 26)
2.
Valitse "Music" painamalla - tai -painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
Tallennetut tiedot näkyvät joko kansiona tai tiedostoina.
3.
Valitse tiedosto painamalla
- tai
-painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
Jos haluat valita kaikki tiedostot tai vain yhden tiedoston, tuo Musiikki valikot näkyviin painamalla INFO-painiketta. ("Toista", " Toist kaikki tiedost", "Kopioi",
"Kopioi kaik. tiedost", "Poista", "Poist kaikki tiedost")
Valitse "Toista kaikki tiedostot" tai "Toista" painamalla
ENTER -painiketta.
Kun painat ENTER -painiketta nuottikuvakkeen kohdalla, musiikkitiedosto toistetaan
heti.
• Kun painat ENTER -painiketta nuottikuvakkeen kohdalla, musiikkitiedosto toistetaan heti.
• Kun painat ENTER painiketta kansiokuvakkeen kohdalla, näet kansion sisältämät
musiikkitiedostot.
kansiokuvake
Jos haluat valita seuraavalla sivulla olevan tiedoston, siirry seuraavalle
sivulle painamalla REW tai FF -painiketta.
4.
Keskeytä MP3-tiedoston toisto painamalla PLAY/PAUSE
Poistu toistotilasta painamalla STOP -painiketta.
5.
Poistu WISELINK-valikosta painamalla kaukosäätimen WISELINK-painiketta.
nuottikuvake
Siirry edelliselle
kansiotasolle -kuvake
-painiketta.
• Tässä valikossa näkyvät vain MP3-päätteiset tiedostot. Muut muistikortilla olevat
tiedostot eivät näy.
• Valittu tiedosto ja sen soittoaika näkyvät ylhäällä.
• Jos haluat säätää musiikin äänenvoimakkuutta, paina kaukosäätimen
- tai
-painiketta.
Jos haluat mykistää äänen, paina kaukosäätimen MUTE -painiketta.
Voit valita nämä vaihtoehdot myös
suoraan painamalla kaukosäätimen
WISELINK painiketta.
Suomi-32
BN68-01007W-00Fin.indd 32
2006-08-09
7:10:44
Musiikkitoiminto
Toiminto
Nyk. kuvaruutuvalikko
(Music) Play/Pause
Kun painat kaukosäätimen PLAY/PAUSE
painiketta musiikin soidessa.
Kun painat kaukosäätimen STOP
kun musiikki ei soi.
(Music) Stop
-
-painiketta,
Musiikkitiedostojen kopiointi
Voit kopioida musiikkitiedostoja toiselle muistikortille.
1.
Suorita kappaleen “WISELINK-valikon käyttö” vaiheet 1 - 4.(Katso sivu 26)
2.
Valitse "Music" painamalla
- tai
-painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
Tallennetut tiedot näkyvät joko kansiona tai tiedostoina.
3.
Valitse tiedosto painamalla - tai -painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
Jos haluat valita kaikki tiedostot tai vain yhden tiedoston, tuo
Musiikki -valikot näkyviin painamalla INFO-painiketta. ("Toista", "Toista
kaikki tiedostot", "Kopioi", "Kopioi kaikki tiedostot", "Pois", "Poist kaikki tiedost")
Valitse "Kopioi" tai "Kopioi kaik. tiedost" painamalla ENTER painiketta.
Jos kohdemuistikorttia ei ole asetettu, näkyviin tulee viesti “Ei kytkettyjä
laitteita.” eikä mitään tapahdu.
4.
Poistu WISELINK-valikosta painamalla kaukosäätimen WISELINK-painiketta.
Voit valita nämä vaihtoehdot myös
suoraan painamalla kaukosäätimen
WISELINK painiketta.
Musiikkitiedostojen poistaminen
Voit poistaa valitut musiikkitiedostot.
1.
Suorita kappaleen “WISELINK-valikon käyttö” vaiheet 1 - 4. (Katso sivu 26)
2.
Valitse "Music" painamalla
- tai
-painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
Tallennetut tiedot näkyvät joko kansiona tai tiedostoina.
3.
Valitse tiedosto painamalla - tai -painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
Jos haluat valita kaikki tiedostot tai vain yhden tiedoston, tuo
Musiikki -valikot näkyviin painamalla INFO-painiketta.
("Toista", "Toista kaikki tiedostot", "Kopioi", "Kopioi kaikki tiedostot", "Pois",
"Poista kaikki tiedostot")
Valitse "Pois" tai "Poista kaikki tiedostot" painamalla ENTER painiketta.
Jos valitset "Pois" tai "Poist kaikki tiedost", ruutuun tulee vahvistusikkuna. Jos
haluat peruuttaa poiston, valitse "Ei".
4.
Voit valita nämä vaihtoehdot myös
suoraan painamalla kaukosäätimen
WISELINK painiketta.
BN68-01007W-00Fin.indd 33
Poistu WISELINK-valikosta painamalla kaukosäätimen WISELINK-painiketta.
Suomi-33
2006-08-09
7:10:49
Asetukset -valikon käyttö
Asetukset -valikossa näkyvät WISELINK-valikon käyttäjäasetukset.
1. Suorita kappaleen “WISELINK-valikon käyttö” vaiheet 1 - 4. (Katso sivu 26)
2.
Valitse "Setup" painamalla
- tai
-painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
Tallennetut tiedot näkyvät joko kansiona tai tiedostoina.
3.
Valitse haluamasi kohde painamalla
ENTER -painiketta.
4.
Valitse asetus painamalla
5.
Poistu WISELINK-valikosta painamalla kaukosäätimen WISELINK-painiketta.
- tai
- tai
-painiketta ja paina sitten
-painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
"Kuvaesitysnopeus":
Valitse diaesitykselle haluamasi nopeus.
Voit valita nämä vaihtoehdot myös
suoraan painamalla kaukosäätimen
WISELINK painiketta.
"Kuvaesitystehoste":
Voit valita diaesityksessä käytettävät efektit.
"Diashow’n toisto":
• Käytössä : Aloittaa diaesityksen alusta, kun kaikki kansion tiedostot on näytetty.
• Poissa käytöstä : Lopettaa diaesityksen.
Palaa Valokuva -valikkoon, kun kaikki kansion tiedostot on näytetty.
"Mus. Toisto":
Valitse, haluatko toistaa musiikin alusta, kun kaikki valitun kansion MP3-tiedostot on soitettu.
"Taustamusiikki":
Valitse, haluatko toistaa MP3-tiedoston diaesityksen aikana.
"Taustamusiikin asetus":
Voit valita diaesityksen aikana soitettavan taustamusiikin. Voit valita taustamusiikin myös
diaesityksen ollessa käynnissä painamalla INFO-painiketta ja valitsemalla "Taustamusiikin
asetus" -valikon.
"Näytönsäästäjä":
Aseta odotusaika, jonka jälkeen näytönsäästäjä käynnistyy, kun mitään painiketta ei paineta.
Suomi-34
BN68-01007W-00Fin.indd 34
2006-08-09
7:10:53
DTV-valikkojärjestelmän esikatselu
Tutustu seuraavaan kuvaan, jotta kuvaruutuvalikoiden selaaminen ja käytettävissä
olevien asetusten säätäminen helpottuu.
Käytettävissä Digital TV -tilassa.
Paina D.MENU -painiketta.
Opas
Nyt ja seuraavaksi -opas
Koko Opas
Aikataululista
Palauta Oppaan tila
Nyt&seur, Koko Opas
Valinta
Kuvaruutuvalikon kieli
Ensisij. tekstityskieli
Toissijainen tekstityskieli
Ensisijainen äänen kieli
Toissijainen äänen kieli
Ensisij. teksti-tv:n kieli
Toissij. teksti-tv:n kieli
Läpikuultavuustaso
Lapsilukitus
English, Deutch, Francais, Italiano, Svenska, Suomi
Ruotsi, Tanska, Englanti, Suomi, Norja
Ruotsi, Tanska, Englanti, Suomi, Norja
Ruotsi, Tanska, Englanti, Suomi, Norja
Ruotsi, Tanska, Englanti, Suomi, Norja
Ruotsi, Tanska, Englanti, Suomi, Norja
Ruotsi, Tanska, Englanti, Suomi, Norja
Suuri, Keskitaso, Pieni, Läpinäkymätön
Toiminto
Tekstitys
Tekstitystila
Tekstityskieli
Äänen kieli
Teksti-tv:n kieli
On, Off
Normaali, Huonokuuloinen
Kanava
Automaattinen tallennus
Manuaalinen tallennus
Suosikkikanavien muokkaus
Kanavien Hallinta
Järjestelm
Tuotteen tiedot
Signaalitiedot
Ohjelm. päivitys
Yl. liitäntä
Palauta
Sovelluksen tiedot
CI-valikko
Moduulin tiedot
Smart-kortin tiedot
Kieli
Ohjelmiston lataus
CI-valikon alivalikot voivat vaihdella CAM-mallin mukaan.
Voit valita nämä vaihtoehdot myös
suoraan painamalla kaukosäätimen
D.MENU -painiketta.
Kanavaluettelon automaattinen päivitys
Voit päivittää kanavaluettelon, kun TV-yhtiö tuo uusia palveluita tai kun siirrät
television uuteen paikkaan.
1.
Tuo DTV-valikko esiin painamalla D.MENU -painiketta.
2.
Valitse “Kanava” painamalla
3.
Valitse “Automaattinen tallennus” painamalla ENTER/OK -painiketta uudelleen.
4.
Kun päivitys on valmis, näkyviin tulee skannattujen palveluiden lukumäärä.
tai
-painiketta ja paina sitten ENTER/OK -painiketta.
Olemassa olevaa suosikkikanavaluetteloa ei poisteta, kun kanavaluettelo päivitetään.
Jos haluat pysäyttää skannauksen ennen kuin se on valmis, paina ENTER/OK
-painiketta samalla, kun “STOP” on valittuna.
5.
Poistu painamalla EXIT -painiketta.
Jos signaali on heikko, näkyviin tulee ilmoitus “Palvelua ei löydy. Tarkista antenniliitäntä”.
Suomi-35
BN68-01007W-00Fin.indd 35
2006-08-09
7:10:55
Kanavaluettelon manuaalinen päivitys
Voit määrittää kanavan tai taajuuden nopeaa kanavahakua varten.
1.
Tuo DTV-valikko esiin painamalla D.MENU -painiketta.
2.
Valitse “Kanava” painamalla
3.
Valitse “Manuaalinen tallennus” painamalla
ENTER/OK -painiketta.
4.
tai
-painiketta ja paina sitten ENTER/OK -painiketta.
tai
-painiketta ja paina sitten
Käyttö...
niin...
Kanavan asettaminen
tai
-painike
Numeropainike (0~9)
Taajuuden asettaminen
• Kanava: Kanavat “21”-“69” näytetään ruotsiksi.
• Taajuus: Channel-valikon taajuusvaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
• Kaistanleveys: Valittavissa olevat taajuusalueet ovat 7 ja 8 MHz.
5.
Aloita digitaalikanavien skannaus painamalla punaista painiketta.
Kun skannaus on valmis, kanavaluettelon kanavat päivittyvät.
6.
Poistu painamalla EXIT -painiketta.
Voit antaa tiedot painamalla kaukosäätimen painiketta.
Pelkkää taajuutta ei voi muuttaa, ja kanavaa vaihdettaessa taajuus muuttuu automaattisesti.
Suosikkikanavien muokkaus
Voit muokata suosikkikanaviasi neljällä värillisellä painikkeella.
1.
Tuo DTV-valikko esiin painamalla D.MENU -painiketta.
2.
Valitse “Kanava” painamalla
3.
Valitse “Suosikkikanavien muokkaus” painamalla
ENTER/OK -painiketta.
4.
Tuo näkyviin kaikki tallennetut kanavat painamalla punaista painiketta.
5.
Valitse haluamasi kanava
tai
tai
-painiketta ja paina sitten ENTER/OK -painiketta.
tai
-painiketta ja paina sitten
-painikkeella. Paina ENTER/OK -painiketta.
“★” -kuvake näkyy valitun kanavan vieressä, ja kanava lisätään suosikkikanavien luetteloon.
• Voit peruuttaa toiminnon painamalla ENTER/OK -painiketta uudelleen.
• Val.kaikki: Valitse kaikki näkyvät kanavat.
• Älä valits: Poistaa valinnan kaikista kanavista.
• Esikats: Näyttää valitut kanavat.
Suosikkikanavien asetukset on valittu.
6.
Poistu painamalla EXIT -painiketta.
Lisääminen
Voit käyttää tätä toimintoa yhden tai useamman kanavan ollessa valittuna.
1.
Tuo DTV-valikko esiin painamalla D.MENU -painiketta.
2.
Valitse “Kanava” painamalla
3.
Valitse “Suosikkikanavien muokkaus” painamalla
ENTER/OK -painiketta.
4.
Paina punaista painiketta “Suosikkikanavien muokkaus” -valikossa.
Jos haluat lisätä enemmän kanavia, ks. edellisen ohjeen kohta 5.
5.
Jos haluat tarkistaa tallennettavan kanavan, paina D.MENU -painiketta.
Poistu painamalla EXIT -painiketta.
tai
-painiketta ja paina sitten ENTER/OK -painiketta.
tai
-painiketta ja paina sitten
• Jos haluat lisätä kaikki kanavat suosikkikanavien luetteloon, paina punaista painiketta.
• Jos haluat poistaa kaikki kanavat, paina vihreää painiketta.
• Esikats : Näyttää valitut kanavat.
• Tuo ruutuun suosikkikanavien hallinta painamalla CH MGR -painiketta.
Suomi-36
BN68-01007W-00Fin.indd 36
2006-08-09
7:10:58
Siirtäminen
1.
Tuo DTV-valikko esiin painamalla D.MENU -painiketta.
2.
Valitse “Kanava” painamalla
3.
Valitse “Suosikkikanavien muokkaus” painamalla
ENTER/OK -painiketta.
tai
tai
-painiketta ja paina sitten ENTER/OK -painiketta.
4.
Valitse haluamasi kanava
5.
Paina vihreää painiketta.
6.
Valitse kanava, jota haluat siirtää, painamalla
vihreää painiketta tai ENTER/OK -painiketta.
7.
Poistu painamalla EXIT -painiketta.
tai
-painiketta ja paina sitten
-painikkeella.
Kanavan nimen vasemmalle puolelle ilmestyy “ ” -kuvake.
tai
-painiketta ja paina sitten
Esikatselu
1.
Valitse kanava, jonka haluat nähdä, painamalla
“Suosikkikanavien muokkaus” -valikossa.
2.
Paina keltaista painiketta.
tai
-painiketta
Valittu kanava tulee kuvaruutuun.
Poistaminen
1.
Valitse kanava, jonka haluat poistaa suosikkikanavien luettelosta, painamalla
painiketta “Suosikkikanavien muokkaus” -valikossa.
2.
Paina sinistä painiketta.
tai
Valittu kanava ja numero poistetaan.
Jos haluat lisätä poistetun kanavan uudelleen suosikkikanavien luetteloon, ks. kohta
“Lisäys” sivulla 37.
Kanavien hallinnan valinta
Voit ohittaa haluamasi kanavat skannatuista kanavista. Kun selaat tallennettuja kanavia,
näkyviin eivät tule ne kanavat, jotka olet valinnut ohitettaviksi. Kaikki ne kanavat, joita et ole
valinnut ohitettaviksi, näkyvät selauksen aikana.
1.
2.
3.
4.
Tuo DTV-valikko esiin painamalla D.MENU -painiketta.
Valitse “Kanava” painamalla tai -painiketta ja paina sitten ENTER/OK -painiketta.
Valitse “Kanavien Hallinta” painamalla tai -painiketta.
Paina ENTER/OK -painiketta.
Voit vaihtaa suosikkikanavanäkymästä kaikkien kanavien näkymään ja päinvastoin
painamalla keltaista painiketta.
Suosikkikanavat näkyvät vain, jos olet asettanut ne aiemmin suosikkikanavien
muokkausohjeen mukaan (ks. sivu 20~21).
5.
Voit valita nämä vaihtoehdot
painamalla kaukosäätimen
CH MGR -painiketta.
6.
7.
Voit vaihtaa TV-, radio-, data- ja muiden kanavien tai kaikkien kanavien näkymän
välillä painamalla sinistä painiketta.
Tuo näyttöön kanavien hallinnan edellinen tai seuraava sivu painamalla
punaista tai vihreää painiketta.
Valitse säädettävä kanava painamalla tai -painiketta.
Paina ENTER/OK -painiketta.
Kanavan numero, nimi ja kuvake näkyvät vasemmassa yläkulmassa kanavaa vaihdettaessa. Kanavan nimi
ja numero näytetään, jos kanava on muu kuin suosikkikanava. Suosikkikanavien kohdalla näkyy kanavan
kuvake.
8.
Poistu kanavien hallinnasta painamalla sinistä painiketta tai CH MGR -painiketta.
Suomi-37
BN68-01007W-00Fin.indd 37
2006-08-09
7:11:03
Ohjelmatietojen näyttäminen
Katsottavan kanavan nykyisestä ohjelmasta voi saada lisätietoja.
1.
Paina ohjelmaa katsottaessa INFO (
) -painiketta.
Ohjelmatiedot tulevat näkyviin.
2.
Poistu palkista painamalla INFO (
) -painiketta.
EPG (ohjelmaopas) -tietojen näyttäminen
EPG (elektroninen ohjelmaopas) -tiedot saadaan TV-yhtiöiltä. Ohjelmatiedot voivat olla tyhjiä
tai vanhentuneita. Näyttö päivittyy heti, kun uusia tietoja tulee saataville.
Nyt ja seuraavaksi -opas
Näyttää vasemmanpuoleisen sarakkeen kuuden kanavan tämänhetkiset ja seuraavat ohjelmat.
Koko opas
Näyttää ohjelmatiedot aikajärjestyksessä tunnin jaksoissa. Näkyvissä ovat kahden tunnin
ohjelmatiedot, joita voidaan selata eteen- ja taaksepäin.
1.
Tuo DTV-valikko esiin painamalla D.MENU -painiketta.
2.
Valitse “Opas” painamalla ENTER/OK -painiketta.
3.
“Nyt ja seuraavaksi -opas” tai “Koko Opas” painamalla
Paina ENTER/OK -painiketta.
tai
-painiketta.
Voit näyttää opasvalikon myös suoraan painamalla kaukosäätimen GUIDE -painiketta.
4.
Käyttö...
Niin...
EPG-luettelossa olevan ohjelman
katsominen
• Valitse ohjelma painamalla
, , , -painiketta.
• Paina ENTER/OK -painiketta.
Jos seuraava ohjelma on valittu, se ajatetaan, ja näkyviin tulee kellokuvake.
Jos ENTER -painiketta painetaan uudelleen, ajastus peruutetaan ja kellokuvake häviää.
Lisätietoja ohjelmien ajastamisesta on seuraavalla sivulla.
Ohjelmatietojen näyttäminen
• Valitse haluamasi ohjelma painamalla
, , , -painiketta.
• Kun haluamasi ohjelma näkyy korostettuna,
) -painiketta.
paina INFO (
Nyt ja seuraavaksi -oppaan ja koko
oppaan välillä vaihtaminen
• Paina punaista painiketta toistuvasti.
Suosikkikanavien ja kaikkien
kanavien luettelon näyttäminen
• Paina vihreää painiketta toistuvasti.
Nopea taaksepäin selaus (2 tuntia).
• Paina keltaista painiketta toistuvasti.
Nopea eteenpäin selaus (2 tuntia).
• Paina sinistä painiketta toistuvasti.
Oppaasta poistuminen
• Paina EXIT -painiketta.
Ohjelman otsikko näkyy ruudun keskustan yläosassa.
) -painiketta. Kanavan numero,
Lisätiedot saat näkyviin painamalla INFO (
toistoaika, tilarivi, lapsilukon taso, kuvanlaatutiedot (HD/SD), äänitilat,
tekstitys tai tekstitelevisio, tekstityksen tai tekstitelevision kielet sekä lyhyt yhteenveto
valitusta ohjelmasta näkyvät lisätiedoissa. “...” näkyy, jos yhteenveto on pitkä.
Näkyvissä on kuusi kanavaa.
Selaa kanavia painamalla tai -painikkeella.
Jos haluat näyttää kanavat sivu kerrallaan, paina P
tai
-painiketta.
Suomi-38
BN68-01007W-00Fin.indd 38
2006-08-09
7:11:06
Ajastusluettelon käyttäminen
Jos teet ajastetun luettelon ohjelmista, jotka arvelet haluavasi nähdä, kanava vaihtuu
ajastettuna ajankohtana automaattisesti ajastetun ohjelman kanavaksi, vaikka katsoisit toista
ohjelmaa.
1.
Tuo DTV-valikko esiin painamalla D.MENU -painiketta.
2.
Valitse “Opas” painamalla ENTER/OK -painiketta.
3.
Valitse “Aikataululista” painamalla
4.
Paina punaista painiketta.
Kanava vaihtuu ajastetun ohjelman kanavaksi.
5.
Valitse kohde painamalla ENTER/OK -painiketta ja tee säädöt
tai
-painiketta ja paina sitten ENTER/OK -painiketta.
tai
-painikkeella.
Voit valita tunnit ja minuutit myös painamalla kaukosäätimen numeropainikkeita.
• Kanava: Aseta kanava
• Aika: Aseta aika.
• Pvm: Aseta vuosi, kuukausi ja päivä.
• Taajuus: Aseta taajuus. (“Kerran”, “Päivittäin” tai “Viikoittain”)
6.
Kun ajastus on valmis, paina punaista painiketta.
7.
Poistu painamalla EXIT -painiketta.
Ajastusluettelo voi näkyä EPG-valikossa.
• Tallenna: Tallenna ajastus.
• Peruuta: Peruuta ajastus.
• Lisää ohjelma: Lisää uusi ajastus.
• Muokkaa: Muokkaa valittua ajastusta.
• Poisto: Poista valittu ajastus.
Oletusoppaan asettaminen
Voit määrittää oletusoppaan tyylin.
1.
Tuo DTV-valikko esiin painamalla D.MENU -painiketta.
2.
Valitse “Opas” painamalla ENTER/OK -painiketta.
3.
Valitse “Palauta Oppaan tila” painamalla
ENTER/OK -painiketta.
4.
Valitse “Nyt ja seuraavaksi” tai “Koko Opas” painamalla
ENTER/OK painiketta.
5.
Poistu painamalla EXIT -painiketta.
tai
-painiketta ja paina sitten
tai
painiketta ja paina sitten
Voit valita nämä vaihtoehdot myös
suoraan painamalla
kaukosäätimen GUIDE -painiketta.
Suomi-39
BN68-01007W-00Fin.indd 39
2006-08-09
7:11:09
Kaikkien kanavien ja suosikkikanavien näyttäminen
EPG-valikossa voit näyttää kaikki kanavat tai suosikkikanavasi.
1.
Tuo DTV-valikko esiin painamalla D.MENU -painiketta.
2.
Valitse “Opas” painamalla ENTER/OK -painiketta uudelleen.
3.
Valitse haluamasi opas (“Nyt ja seuraavaksi -opas” tai “Koko Opas”) painamalla
tai -painiketta.
4.
Paina ENTER/OK -painiketta.
5.
Paina vihreää painiketta.
Kaikkien kanavien luettelo tai suosikkikanavien luettelo tulee näkyviin.
6.
Valitse haluamasi ohjelma painamalla
7.
Saat valitun ohjelman tiedot näkyviin painamalla INFO (
8.
Jos Suosikkikanavien muokkaus -luetteloa ei ole luotu, ruutuun tulee viesti:
• “Suosikkiluettelo on tyhjä.
Haluatko valita suosikit nyt?”.
• Valitse “Kyllä”.
Kuvaruutuun tulee “Suosikkikanavien muokkaus” -valikko.
Jos valitset “Ei”, kanavat säilyvät ennallaan.
• Jos haluat muokata suosikkikanaviasi, lisätietoja on sivulla 20.
9.
Poistu painamalla EXIT -painiketta.
,
,
tai
-painiketta.
) -painiketta.
“kaikki kanavat” on luettelo kanavista, jotka on skannattu kanavaluettelon päivityksen yhteydessä.
All channels -tilassa näytetään kaikki kanavat.
“Suosikkikanavat” on luettelo kanavista, jotka on valittu
“Suosikkikanavien muokkaus” -valikossa (ks. sivu 20).
Kielen valitseminen
Valitse television ensimmäisellä käyttökerralla kieli, jota käytetään kuvaruutuvalikoissa ja
toiminnoissa.
1.
Tuo DTV-valikko esiin painamalla D.MENU -painiketta.
2.
Valitse “Valinta” painamalla
3.
Valitse “Kuvaruutuvalikon kieli” painamalla
ENTER/OK -painiketta.
4.
Valitse haluamasi kieli painamalla
Paina ENTER/OK -painiketta.
5.
Poistu painamalla EXIT -painiketta.
tai
-painiketta ja paina sitten ENTER/OK -painiketta.
tai
tai
-painiketta ja paina sitten
-painiketta toistuvasti.
Voit valita yhden viidestä kielestä.
Suomi-40
BN68-01007W-00Fin.indd 40
2006-08-09
7:11:12
Tekstityskielen valinta
Voit valita jonkin katsottavassa ohjelmassa saatavilla olevan tekstityskielen.
1.
Tuo DTV-valikko esiin painamalla D.MENU -painiketta.
2.
Valitse “Valinta” painamalla
3.
Valitse “Ensisij. tekstityskieli” tai “Toissijainen tekstityskieli” painamalla
tai -painiketta ja paina sitten ENTER/OK -painiketta.
tai
-painiketta ja paina sitten ENTER/OK -painiketta.
Jos ohjelma, jota katsot, ei tue ensisijaista tekstityskieltä, tekstityskielenä näkyy
toissijainen tekstityskieli.
4.
Valitse “Ruotsi”, “Tanska”, “Englanti”, “Suomi” tai “Norja” painamalla
tai -painiketta ja paina sitten ENTER/OK -painiketta.
5.
Poistu painamalla EXIT -painiketta.
Audiokielen valinta
Voit valita jonkin katsottavassa ohjelmassa saatavilla olevan audiokielen.
1.
Tuo DTV-valikko esiin painamalla D.MENU -painiketta.
2.
Valitse “Valinta” painamalla
3.
Valitse “Ensisijainen äänen kieli” tai “Toissijainen äänen kieli” painamalla
tai -painiketta ja paina sitten ENTER/OK -painiketta.
tai
-painiketta ja paina sitten ENTER/OK -painiketta.
Jos ohjelma, jota katsot, ei tue ensisijaista audiokieltä, audiokielenä näkyy toissijainen
audiokieli.
4.
Valitse “Ruotsi”, “Tanska”, “Englanti”, “Suomi” tai “Norja” painamalla
tai -painiketta ja paina sitten ENTER/OK -painiketta.
5.
Poistu painamalla EXIT -painiketta.
Tekstitelevision kielen valinta
Voit valita jonkin katsottavassa ohjelmassa saatavilla olevan tekstitelevisiokielen.
1.
Tuo DTV-valikko esiin painamalla D.MENU -painiketta.
2.
Valitse “Valinta” painamalla
3.
Valitse “Ensisij. teksti-tv:n kieli” tai “Toissij. teksti-tv:n kieli” painamalla
tai -painiketta ja paina sitten ENTER/OK -painiketta.
tai
-painiketta ja paina sitten ENTER/OK -painiketta.
Jos ohjelma, jota katsot, ei tue tekstitelevision ensisijaista kieltä, tekstitelevision kielenä
näkyy tekstitelevision toissijainen kieli.
4.
Valitse “Ruotsi”, “Tanska”, “Englanti”, “Suomi” tai “Norja” painamalla
tai -painiketta ja paina sitten ENTER/OK -painiketta.
5.
Poistu painamalla EXIT -painiketta.
Suomi-41
BN68-01007W-00Fin.indd 41
2006-08-09
7:11:16
Läpikuultavuuden säätäminen
Voit säätää valikon läpikuultavuutta.
1.
Tuo DTV-valikko esiin painamalla D.MENU -painiketta.
2.
Valitse “Valinta” painamalla
3.
Valitse “Läpikuultavuustaso” painamalla
ENTER/OK -painiketta.
4.
Valitse haluamasi asetus (“Suuri”, “Keskitaso”, “Pieni”, “Läpinäkymätön”) painamalla
tai -painiketta ja vaihda asetus painamalla ENTER/OK -painiketta.
5.
Poistu painamalla EXIT -painiketta.
tai
-painiketta ja paina sitten ENTER/OK -painiketta.
tai
-painiketta ja paina sitten
Lapsilukon asentaminen
Tällä toiminnolla käyttäjä voi itse asettamansa 4-numeroisen PIN (Personal Identification
Number) -koodin avulla estää asiattomia käyttäjiä, kuten lapsia, katsomasta sopimattomia
ohjelmia. Kuvaruutuvalikko kehottaa määrittämään
PIN-koodin (voit halutessasi muuttaa sen myöhemmin).
1.
Tuo DTV-valikko esiin painamalla D.MENU -painiketta.
2.
Valitse “Valinta” painamalla
3.
Valitse “Lapsilukitus” painamalla
4.
Kuvaruutuun tulee “Anna PIN” -koodi).
5.
Anna nykyinen 4-numeroinen PIN-koodisi numeropainikkeilla (0~9).
Kuvaruutuun tulee “Lapsilukitus” -valikko, josta on valittu kohta “Lapsiluokitus”.
tai
-painiketta ja paina sitten ENTER/OK -painiketta.
tai
-painiketta ja paina sitten ENTER/OK -painiketta.
Uuden television oletus-PIN on 0000.
Jos annat väärän PIN-koodin, ruutuun tulee ilmoitus “Virheellinen PIN-koodi. Yritä uudelleen”.
6.
Paina ENTER/OK -painiketta.
7.
Valitse ikätaso, jonka haluat lukita, painamalla
Paina ENTER/OK -painiketta.
8.
Jos haluat vaihtaa PIN-koodin, valitse “Vaihda PIN” painamalla
Paina ENTER/OK -painiketta.
9.
Anna uusi 4-numeroinen PIN-koodisi numeropainikkeilla (0~9).
tai
-painiketta.
tai
painiketta.
Kuvaruutuun tulee “Anna uusi PIN-koodi”.
Kuvaruutuun tulee “Anna uusi PIN”.
10. Anna uusi 4-numeroinen PIN-koodisi uudelleen numeropainikkeilla (0~9).
Näkyviin tulee ilmoitus “PIN-koodin vaihto onnistui”.
11. Paina ENTER/OK -painiketta.
12. Poistu painamalla EXIT -painiketta.
Jos unohdat PIN-koodin, voit palauttaa PIN-koodin oletusnumerosarjaksi 0-0-0-0 painamalla
kaukosäätimen painikkeita seuraavassa järjestyksessä: POWER (Off), MUTE, 8, 2, 4, POWER (On).
Suomi-42
BN68-01007W-00Fin.indd 42
2006-08-09
7:11:22
Tekstityksen asettaminen
Voit ottaa tekstityksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
1.
Tuo DTV-valikko esiin painamalla D.MENU -painiketta.
2.
Valitse “Toiminto” painamalla
3.
Valitse “Tekstitys” painamalla ENTER/OK -painiketta uudelleen.
4.
Valitse “On” painamalla
5.
Poistu painamalla EXIT -painiketta.
tai
tai
-painiketta ja paina sitten ENTER/OK -painiketta.
-painiketta. Paina ENTER/OK -painiketta.
Tekstitystilan asettaminen
Tässä valikossa valitset tekstitystilan. Valikkokohta “normaali” on perustekstitys. Hard of
hearing on kuulovammaisille suunnattu tekstitys.
1.
Tuo DTV-valikko esiin painamalla D.MENU -painiketta.
2.
Valitse “Toiminto” painamalla
3.
Valitse “Tekstitystila” painamalla
4.
Valitse “Normaali” tai “Huonokuuloinen” painamalla
5.
Poistu painamalla EXIT -painiketta.
tai
-painiketta ja paina sitten ENTER/OK -painiketta.
tai
-painiketta ja paina sitten ENTER/OK -painiketta.
tai
-painiketta.
Jos katsomasi ohjelma ei tue Hard of hearing -toimintoa, normaalitekstitys aktivoituu vaikka tilaksi on
valittu Hard of hearing.
Kielen valinta (tekstitys, audio tai tekstitelevisio)
Voit muuttaa tekstityksen, audion ja tekstitelevision kielen oletusasetusta.
Näyttää saapuvan virran kielitiedot.
1.
Tuo DTV-valikko esiin painamalla D.MENU -painiketta.
2.
Valitse “Toiminto” painamalla
3.
Valitse “Tekstityskieli”, “Äänen kieli” tai “Teksti-tv:n kieli” painamalla
tai -painiketta. Paina ENTER/OK -painiketta.
4.
Valitse haluamasi asetus painamalla
ENTER/OK -painiketta.
5.
Poistu painamalla EXIT -painiketta.
tai
-painiketta ja paina sitten ENTER/OK -painiketta.
tai
-kuvaketta ja vaihda asetus painamalla
Englanti on oletuskieli silloin, kun valittu kieli ei ole lähetyksessä käytettävissä.
Tekstitys voidaan valita ohjelmaa katsottaessa.
Audiokielet voidaan valita ohjelmaa katsottaessa.
Tekstitelevision kielet voidaan valita ohjelmaa katsottaessa.
Suomi-43
BN68-01007W-00Fin.indd 43
2006-08-09
7:11:25
Tuotetietojen näyttäminen
Voit tarkastella tuotteesi tietoja. Huolto- ja korjaustapauksissa ota yhteyttä Samsungin
valtuuttamaan jälleenmyyjään.
1.
Tuo DTV-valikko esiin painamalla D.MENU -painiketta.
2.
Valitse “Järjestelm” painamalla
3.
Valitse “Tuotteen tiedot” painamalla ENTER/OK -painiketta uudelleen.
tai
-painiketta ja paina sitten ENTER/OK -painiketta.
Tuotetietovalikko valitaan.
- ohjelmistoversio, laiteohjelmiston versio
4.
Poistu painamalla EXIT -painiketta.
Signaalin tietojen tarkistaminen
Voit saada tietoja signaalin tilasta.
1.
Tuo DTV-valikko esiin painamalla D.MENU -painiketta.
2.
Valitse “Järjestelm” painamalla
3.
Valitse “Signaalitiedot” painamalla
4.
tai
-painiketta ja paina sitten ENTER/OK -painiketta.
tai
-painiketta ja paina sitten ENTER/OK -painiketta.
Poistu painamalla EXIT -painiketta.
Jos signaalin tila on heikko, näkyviin tulee ilmoitus “Ei signaalia”.
Ohjelmiston päivittäminen (lisätoiminto)
Jotta tuotteesi digitaalitelevisio-ominaisuudet olisivat aina ajan tasalla, ohjelmistopäivityksiä
lähetetään ajoittain normaalin televisiosignaalin mukana.
Televisio havaitsee nämä signaalit automaattisesti ja avaa ohjelmiston päivityspalkin.
Halutessasi voit asentaa päivityksen.
Päivitä nyt
Jos valitset vaihtoehdon “päivitä nyt”, “iDTV” asentaa uuden päivityksen heti ja käynnistyy sitten
uudelleen
Päivitä myöh.
Jos valitset “päivitä myöhemmin”, päivitys siirtyy myöhemmäksi ja päivitysikkuna tulee esiin
seuraavan käynnistyksen tai kanavanvaihdon yhteydessä n. 90 minuutin kuluttua.
Älä päivitä
Jos valitset “älä päivitä”, “iDTV” ei suorita päivitystä eikä päivityspalkki tule enää näkyviin.
Päivitys kuitenkin tallentuu, ja jos haluat asentaa päivityksen myöhemmin, voit toimia
seuraavasti:
1.
Tuo DTV-valikko esiin painamalla D.MENU -painiketta.
2.
Valitse “Järjestelm” painamalla
3.
Valitse “Ohjelm. päivitys” painamalla
ENTER/OK -painiketta.
4.
Jos haluat vaihtaa toiseen versioon, paina punaista painiketta.
Paina sinistä painiketta, aktivoi päivitys ja käynnistä tuote uudelleen.
5.
Poistu painamalla EXIT -painiketta.
tai
-painiketta ja paina sitten ENTER/OK -painiketta.
tai
-painiketta ja paina sitten
Suomi-44
BN68-01007W-00Fin.indd 44
2006-08-09
7:11:28
Common Interfacen näyttäminen
Antaa tietoja CI-paikkaan asetetusta CAM-moduulista ja näyttää sen.
1.
Tuo DTV-valikko esiin painamalla D.MENU -painiketta.
2.
Valitse “Järjestelm” painamalla
tai
-painiketta ja paina sitten ENTER/OK -painiketta.
3.
Valitse “Yl. liitäntä” painamalla
tai
-painiketta ja paina sitten ENTER/OK -painiketta.
4.
Näytä tiedot painamalla ENTER/OK -painiketta uudelleen..
5.
Poistu painamalla EXIT -painiketta.
Sovelluksen INFO koskee CI-korttia.
Voit asettaa CAM-moduulit milloin tahansa television ollessa päällä tai pois päältä.
1. Hanki CI CAM -moduuli haluamaltasi jälleenmyyjältä.
2. Aseta CI-kortti CAM-moduuliin nuolen suuntaisesti, kunnes se on paikoillaan.
3. Aseta CAM-moduuli, jonka sisällä CI-kortti on, Yl. liitäntä -korttipaikkaan.
(Työnnä CAM nuolen suuntaisesti loppuun asti siten, että se ei tule ulos korttipaikasta.)
4. Tarkista, näetkö kuvan “scrambled signal”- kanavasta.
CI (Common interface) -valikon valinta
Käyttäjä voi valita CAM-moduulin valikon.
1.
Tuo DTV-valikko esiin painamalla D.MENU -painiketta.
2.
Valitse “Järjestelm” painamalla
3.
Valitse “Yl. liitäntä” painamalla
4.
Valitse “CI-valikko” painamalla
5.
Valitse haluamasi asetus painamalla
ENTER/OK painiketta.
6.
Poistu painamalla EXIT -painiketta.
tai
-painiketta ja paina sitten ENTER/OK -painiketta.
tai
tai
-painiketta ja paina sitten ENTER/OK -painiketta.
-painiketta ja paina sitten ENTER/OK -painiketta.
tai
-kuvaketta ja paina
Valitse CI-valikko PC-kortin valikon mukaan.
Palautus
Voit palauttaa asetukset tehtaassa määritettyihin oletusarvoihin.
Palautustoiminto poistaa kaikki kanavatiedot ja käyttäjän asetukset ja palauttaa kaikki arvot
tehtaassa määritetyiksi oletusarvoiksi.
1.
Tuo DTV-valikko esiin painamalla D.MENU -painiketta.
2.
Valitse “Järjestelm” painamalla
3.
Valitse “Palauta” painamalla
tai
tai
-painiketta ja paina sitten ENTER/OK -painiketta.
-painiketta ja paina sitten ENTER/OK -painiketta.
4.
Kuvaruutuun tulee “Anna PIN-koodi”.
5.
Anna nykyinen 4-numeroinen PIN-koodisi numeropainikkeilla (0~9).
Näyttöön tulee varoitusviesti. Kaikki arvot palautetaan painamalla värillisiä painikkeita
(punainen, vihreä, keltainen ja sininen) vuorotellen.
6.
Poistu painamalla EXIT -painiketta.
Suomi-45
BN68-01007W-00Fin.indd 45
2006-08-09
7:11:31
Tekstitelevision dekooderi
Useimmilla kanavilla on tekstitelevisio eli tekstisivuja,
joilla on muun muassa seuraavia tietoja:
Television ohjelmatiedot ja -ajat
Uutisartikkeleita ja säätietoja
Urheilutuloksia
Tekstitykset huonokuuloisille.
Teletext-sivut ryhmitellään kuuteen luokkaan:
Osa
Sisältö
A
Valitun sivun numero.
B
Lähetysaseman tunnus.
C
Näytössä olevan sivun numero tai hakutilanne.
D
Päivämäärä ja kellonaika.
E
Teksti.
F
Tilatiedot -tietoja.
Tekstitelevision tietojen näyttäminen
Voit saada tekstisivutietoja näkyviin mihin vuorokauden aikaan
tahansa, mutta signaalin vastaanoton on oltava hyvä. Muuten:
Joitakin tietoja voi puuttua sivuilta.
Lisäksi jotkin sivut eivät ehkä tule näkyviin.
Käynnistääksesi tekstitelevisio-tilan, ja saadaksesi näkyviin sisältösivun:
1.
Painikkeita P
(
tarjoava kanava.
) tai P
(
) käyttäen, valitse tekstitelevisio-palvelua
2.
Aktivoi tekstitelevisio painamalla TTX/MIX (
) -painiketta.
Kuvaruutuun tulee tekstitelevision sisällys. Saat sisällysluettelon esiin milloin
tahansa painamalla MENU ( )-painiketta.
3.
) -painiketta.
Aktivoi Teksti- painamalla TTX/MIX (
“Teletext”, “Double”, and “Mix” näkyy kuvaruudussa eri tiloissa seuraavassa järjestyksessä: “Teletext”, “Double” ja “Mix”.
4.
Paina TV/DTV(
) -painiketta, kun haluat lopettaa tekstitelevision katselun.
Jos tekstiä katsellessa ilmenee katkonaisia merkkejä, varmista, että tekstin kieli on
sama kuin “Asetukset”-valikon kieli. Jos kieli on eri, valitse sama kieli asetusvalikon
kohdasta Text language.
Suomi-46
BN68-01007W-00Fin.indd 46
2006-08-09
7:11:33
Tekstitelevision sivun valitseminen
Paina kaukosäätimen numeronäppäimiä päästäksesi suoraan
määrätylle sivulle:
1.
Kirjoita sisällysluettelossa näkyvä kolminumeroinen luku painamalla
kaukosäätimen vastaavia numeronäppäimiä.
2.
Jos valittuun sivuun liittyy muita alisivuja, ne tulevat näkyviin peräjälkeen.
Jos haluat pysäyttää jonkin sivun, paina painiketta PIP(
).
PIP(
) -painikkeen painaminen uudelleen peruuttaa toiminnon.
3.
Eri näyttövaihtoehtojen käyttö:
Kun haluat saada näkyviin...
Paina...
Sekä tekstisivun että TV-lähetyksen
TTX/MIX (
Piilotetun tekstin (esimerkiksi tietokilpailun vastaukset)
INFO (
)
Normaalinäyttö
INFO (
)
Alisivun, syöttämällä sen nelinumeroisen koodin
PRE-CH (
Seuraavan sivu
Edellisen sivun
P
P
Kaksi kertaa suurennetut kirjaimet:
Œ Kuvaruudun yläpuoliskolla
ΠKuvaruudun alapuoliskolla
SOURCE ( )
ΠKerran
ΠKaksi kertaa
Normaalinäyttö
ΠKolme kertaa
)
)
(
)
(
)
Tekstitelevision sivun valitseminen Fastext-toiminnolla
Teksti-TV:n monet otsikot on merkitty eri värein ja niitä voidaan valita
kätevästi painamalla kaukosäätimen vastaavanvärisiä painikkeita.
1.
Paina painiketta TTX/MIX (
sisällysluettelon.
) saadaksesi näkyviin tekstisivujen
2.
Paina sitä väripainiketta, jota vastaavan aiheen haluat valita
(Valittavissa olevat aiheet on lueteltu tilatietorivillä).
3.
Näytä edellinen sivu painamalla punaista painiketta.
Näytä seuraava sivu painamalla vihreää painiketta.
4.
Paina TV/DTV(
) -painiketta, kun haluat lopettaa tekstitelevision katselun.
Suomi-47
BN68-01007W-00Fin.indd 47
2006-08-09
7:11:35
Kaukosäätimen asetusten määrittäminen
Asianmukaisten säätöjen jälkeen kaukosäädin toimii viidessä eri tilassa:televisio,
videonauhuri, kaapelitelevisio, DVD ja digisovitin. Painamalla kutakin tilaa vastaavaa
kaukosäätimen näppäintä voit vaihtaa tilojen välillä ja hallita haluamaasi laitetta.
Kaukosäädin ei ole välttämättä yhteensopiva kaikkien DVD-laitteiden, videonauhureiden,
kaapelisovittimien ja digisovittimien kanssa.
Kaukosäätimen asetus toimimaan videonauhurin kanssa.
1.
Katkaise virta videonauhurista.
2.
Paina TV:n kaukosäätimen VCR-painiketta.
3.
Paina TV:n kaukosäätimen SET-painiketta.
4.
Näppäile kaukosäätimen numeronäppäimiä käyttäen tämän käyttöoppaan
sivulta 50 löytyvä kolminumeroinen koodi, joka vastaa videonauhurisi merkkiä
ja mallia. Muista kirjoittaa koodin kaikki kolme numeroa, vaikka ensimmäinen
numero olisi nolla (0). (Jos luettelossa on useampi kuin yksi videonauhuriasi
vastaava koodi, kokeile ensimmäistä.)
5.
Paina kaukosäätimen POWER . Jos kaukosäätimen asetukset on tehty oikein,
virran tulisi nyt kytkeytyä videonauhuriin. Jos videonauhuriin ei kytkeydy virtaa
asetusten määrittämisen jälkeen, valitse luettelosta videonauhuriasi vastaava
toinen koodi ja toista vaiheet 2, 3 ja 4. Jos luettelossa ei kuin yksi koodi, kokeile
kaikkia muiden videonauhureiden koodeja (000 - 080).
Huomautus kaukosäätimen moodien käytöstä: Videonauhuri Voit säätää
TV:n ääntä kaukosäätimellä silloinkin, kun kaukosäätimen tila on VCR.
Kaukosäätimen asetus toimimaan kaapelitelevision kotipäätteen kanssa.
1.
Katkaise virta kaapelitelevision kotipäätteestä.
2.
Paina TV:n kaukosäätimen CABLE-painiketta.
3.
Paina TV:n kaukosäätimen SET-painiketta.
4.
Näppäile kaukosäätimen numeronäppäimiä käyttäen tämän käyttöoppaan
sivulta 51 löytyvä kolminumeroinen koodi, joka vastaa kaapelitelevision
kotipäätteen merkkiä ja mallia. Muista kirjoittaa koodin kaikki kolme numeroa,
vaikka ensimmäinen numero olisi nolla (0). (Jos luettelossa on useampi kuin yksi
videonauhuriasi vastaava koodi, kokeile ensimmäistä.)
5.
Paina kaukosäätimen POWER . Jos kaukosäätimen asetukset on tehty oikein,
virran tulisi nyt kytkeytyä kaapelitelevision kotipäätteeseen.Jos kotipäätteeseen
ei kytkeydy virtaa asetusten määrittämisen jälkeen, valitse luettelosta
kotipäätettä vastaava toinen koodi ja toista vaiheet 2, 3 ja 4. Jos luettelossa ei
kuin yksi koodi, kokeile kaikkia luettelossa olevia koodeja (000 - 046).
Huomautus kaukosäätimen moodien käytöstä: Kaapelitelevision kotipääte
Voit säätää TV:n ääntä kaukosäätimellä silloinkin, kun kaukosäätimen tila on CABLE.
Suomi-48
BN68-01007W-00Fin.indd 48
2006-08-09
7:11:37
Kaukosäätimen asetus toimimaan DVD-soittimen kanssa.
1.
Kytke DVD-soittimesta virta.
2.
Paina TV:n kaukosäätimen DVD-painiketta.
3.
Paina TV:n kaukosäätimen SET-painiketta.
4.
Näppäile kaukosäätimen numeronäppäimiä käyttäen tämän käyttöoppaan sivulta 51~52
löytyvä kolminumeroinen koodi, joka vastaa DVD-soittimesi merkkiä ja mallia. Muista
kirjoittaa koodin kaikki kolme numeroa, vaikka ensimmäinen numero olisi nolla (0). (Jos
luettelossa on useampi kuin yksi laitetta vastaava koodi, kokeile ensimmäistä.)
5.
Paina kaukosäätimen POWER .
Jos kaukosäätimen asetukset on tehty oikein, virran tulisi nyt kytkeytyä DVD-soittimeen.
Jos DVD-soittimeen ei kytkeydy virtaa asetusten määrittämisen jälkeen, valitse luettelosta
DVD-soitintasi vastaava toinen koodi ja toista vaiheet 2, 3 ja 4. Jos luettelossa ei kuin yksi
koodi, kokeile kaikkia luettelossa olevia koodeja (000 - 141).
Huomautus kaukosäätimen moodien käytöstä: DVD
Voit säätää TV:n ääntä kaukosäätimellä silloinkin, kun kaukosäätimen tila on DVD.
Kaukosäätimen asetus toimimaan STB kanssa.
1.
Kytke STB virta.
2.
Paina TV:n kaukosäätimen STB-painiketta.
3.
Paina TV:n kaukosäätimen SET-painiketta.
4.
Näppäile kaukosäätimen numeronäppäimiä käyttäen tämän käyttöoppaan sivulta 52
löytyvä kolminumeroinen koodi, joka vastaa STB merkkiä ja mallia. Muista kirjoittaa
koodin kaikki kolme numeroa, vaikka ensimmäinen numero olisi nolla (0). (Jos luettelossa
on useampi kuin yksi laitetta vastaava koodi, kokeile ensimmäistä.)
5.
Paina kaukosäätimen POWER .
Jos kaukosäätimen asetukset on tehty oikein, virran tulisi nyt kytkeytyä STB. Jos STB
ei kytkeydy virtaa asetusten määrittämisen jälkeen, valitse luettelosta STB vastaava
toinen koodi ja toista vaiheet 2, 3 ja 4. Jos luettelossa ei kuin yksi koodi, kokeile kaikkia
luettelossa olevia koodeja (000 - 074).
Huomautus kaukosäätimen moodien käytöstä: STB
Voit säätää TV:n ääntä kaukosäätimellä silloinkin, kun kaukosäätimen tila on STB.
Suomi-49
BN68-01007W-00Fin.indd 49
2006-08-09
7:11:38
Kaukosäätimen koodit
Videonauhuri
Merkki
Koodi
Merkki
Koodi
SAMSUNG
000 001 002 003 004 005 077 078 079
MONTGOMERY WARD
020
ADMIRAL
020
MTC
002 025
AIWA
025
MULTITECH
002 005 025 038
AKAI
004 027 032
NEC
007 008 018 026 037 062 064
AUDIO DYNAMICS
007 026
OPTIMUS
020
BELL&HOWELL
018
ORION
073 074 075 076
BROKSONIC
022
PANASONIC
021 056 071 072
CANDLE
002 003 006 008 015 055
PENTAX
019 041 075
CANON
021 056
PENTEX RESEARCH+
008
CITIZEN
002 003 006 008 015 055
PHILCO
021 056 059
COLORTYME
007
PHILIPS
021 080
CRAIG
002 024
PIONEER
019 026 039 053
CURTIS MATHES
002 007 008 017 021 025 056 064 066
PORTLAND
015 049 055
DAEWOO
003 010 011 012 013 014 015 016
PROSCAN
017
DB
007 026
QUARTZ
018
DIMENSIA
017
QUASAR
021 056
DYNATECH
025
006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
ELECTROHOME
034
RADIO SHACK/
REALISTIC
EMERSON
001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050
052 060 063 065 066 067 069 073
RCA
002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI
026
018 024 028 029 048 051 061
SANYO
018 024
FUNAI
025
SCOTT
003 047 052 067
GENERAL ELECTRIC
002 005 017 021 056
SEARS
006 018 019 024 028 029 041 048 051
GO VIDEO
002
SHARP
020 034 045 015
HARMAN KARDON
007
SHIMTOM
027 033 038 058
HITACHI
019 025 041 042 074
SIGNATURE
025
INSTANT REPLAY
021
SONY
027 033 044
JC PENNEY
002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
SYLVANIA
021 025 056 059
JCL
007 008 018 021 026 037
SYMPHONIC
025
JVC
081 082 083
TANDY
018 025
KENWOOD
007 008 018 021 026 037
TASHIKA
006
KLH
070
TATUNG
037
KONIA
036
TEAC
025 037 068
LG(Goldstar)
006 007 008 009 010
TECHNICS
021
LIOYD
025
TEKNIKA
006 021 025 031
LOGIK
038
TMK
066
LXI
025
TOSHIBA
003 019 029 051 052
MAGNAVOX
021 056 059
TOTEVISION
002 006
MARANTZ
007 008 018 021 026 037 062
UNITECH
002
MARTA
006
VECTOR RESEARCH
007 026
MEI
021
VICTOR
026
MEMOREX
006 021 024 025
VIDEO CONCEPTS
007 026
MGA
034
VIDEOSONIC
002
MIDLAND
005
WARDS
002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
MINOLTA
019 041 075
YAMAHA
007 008 018 026 037
MITSUBISHI
019 034 041 046
ZENITH
023 027 033
FISHER
Suomi-50
BN68-01007W-00Fin.indd 50
2006-08-09
7:11:39
Kaapelitelevision
Merkki
Koodi
Merkki
Koodi
SAMSUNG
000 001 002 003 004 005 006 007
REGENCY
015 023
GI
041
SA
042 043
HAMLIN
003 024 031
SCIENTIFIC ATLAN
042 043
HITACHI
025 030
SPRUCER
022
JERROLD
038 039
STARGATE 2000
036
MACOM
025 030
SYLVANIA
016
MAGNAVOX
019 023 028
TEXSCAN
016
OAK
026
TOCOM
032
PANASONIC
003 022 027 037 044
UNIVERSAL
033 034
PHILIPS
019 021 023 028
VIEWSTAR
019 021 023 028
PIONEER
004 018 020 044
WARNER AMEX
046
RCA
014 022 040
ZENITH
017 029 035 037 045
REGAL
003
SAMSUNG DVD
Tuote
Koodi
Tuote
Koodi
DVD
000 001 002
Home Theater VCR COMBO
014 015 016
DVDR
003 004
HDD Recorder COMBO
017
BD Record
005 006
TWIN TRAY COMBO
018
VCR COMBO
007 008 009 010 011
STB DVD COMBO
019
VCR Record
012
DVD Receiver
020
DHR COMBO
013
AV Receiver
021
Merkki
Koodi
Merkki
Koodi
ANAM
030
INTEGRA
092
AUDIOVOX
075
JBL
091
AUDIOLOGIC
085
JVC
022 033 115 116
ANABA
072
JATON
073
APEX DIGITAL
070 071 074 086 083 084 088 111 112
KENWOOD
051 108 109
AIWA
114
KISS
073
BROKSONIC
062
KONKA
059 100 106 107
BLAUPUNKT
074
KLH
074 075
B&K
122 123
LG(Goldstar)
025 031
CURTIS MATHES
027
LOEWE
057
CYBER HOME
077 078 079 082
LASONIC
058
CLARION
080 125
MOBILE AUTHORITY
054
CIRRUS
081
MEMOREX
055
CYBER HOME
065
MALATA
056
CINEVISION
095
MAGNAVOX
076 093
DAEWOO
066
MINTEK
074 094
DENON
146
MONYKA
073
FARENHEIT
067 068
NORCENT
048 049 050
FISHER
090
NEXT BASE
052
GPX
060
NEC
053
GO VIDEO
061 089 133 135
NANTAUS
144
GE
069 074
NESA
074
GREENHILL
074
OPTOMEDIA ELECTRONICS
105
HITACHI
064 113
OPTIVIEW
072
HITEKER
071
ONKYO
076 092 119
HOYO
073
PHILCO
044 045
HARMAN / KARDON
091 110
PRINCETON
046 047
IRT
089
PROSCAN
023
DVD
Suomi-51
BN68-01007W-00Fin.indd 51
2006-08-09
7:11:39
DVD
Merkki
Koodi
Merkki
Koodi
PANASONIC
024 034 124 134 136 137 138
THOMSON
145
PHILIPS
036 076
TOSHIBA
028 062 076
ROTEL
117 118
TECHNICS
139
RIO
120
TVIEW
072
RCA
023 035 074 075 131 132
TOKAI
073
RAITE
073
TEAC
096
ROWA
038
TECHWOOD
097
SAMPO
104
TREDEX
098 099 101
SONY
026 029 126 127 128 129 130 141
URBAN CONCEPTS
076
SHERWOOD
039 041
VENTURER
075
SVA
042
VOCOPRO
102
SYLVANIA
043 093
YAMAHA
032 063
SHARP
140
YAMAKAWA
040 073
SANSUI
062
XWAVE
103
SANYO
062 090
ZENITH
076 121
SHINSONIC
094
SAMSUNG digisovitin
Tuote
Koodi
Tuote
Koodi
Ground wave STB
001 002
Satellite STB HDD COMBO Premium
010
Satellite STB
003
CABLE STB HDD COMBO Standard
011
CABLE STB
004
CABLE STB HDD COMBO Premium
012
STB DVD COMBO
008
Ground wave STB HDD COMBO Standard
013
Satellite STB HDD COMBO Standard
009
Ground wave STB HDD COMBO Premium
014
Digisovitin
Merkki
Koodi
Merkki
Koodi
ALPHASTAR
023
MAGNAVOX
016 021 036 038 039 040 041 042
ANAM
043
MEMOREX
016
CHANNEL MASTER
018 034
MOTOROLA
064
CROSSDIGITAL
019
MACOM
018
CHAPARRAL
035
MITSUBISHI
015
DIRECT TV
015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066
067 068
NEXT LEVEL
047 048 064
PHILIPS
015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
DAEWOO
074
PRIMESTAR
046 049 050 063
DISH NETWORK SYSTEM
069 070
PANASONIC
058 059 061 062
DISHPRO
069
PAYSAT
016
DRAKE
018 024 032
PROSCAN
065 066
DX ANTENNA
027
RCA
051 052 053 065 066
ECHOSTAR
025 069 070 071
RADIOSHACK
064
EXPRESSVU
069
REALISTIC
057
GOI
069
STAR TRAK
026
GE
065
STS
020 027
GENERAL INSTRUMENT
046 047 048 063 064
SKY
031
HTS
069
SKY LIFE
005 006 007
HOME CABLE
056
SHACK
064
HITACHI
022
STAR CHOICE
064
HUGHES NETWORK
015 017
SONY
054 060
IQ
020
TOSHIBA
015 017 028 029 030 072
IQ PRISM
020
ULTIMATE TV
060 066
JANEIL
059
UNIDEN
016 021 037 055 056 057
JERROID
063
ZENITH
024 031 068
JVC
069 070
LG(Goldstar)
044 073
Suomi-52
BN68-01007W-00Fin.indd 52
2006-08-09
7:11:40
Tietokoneen asetusten määrittäminen (Windows XP)
Tyypillisen tietokoneen Windows-näyttöasetukset näkyvät alla. Tietokoneen näytöt saattavat vaihdella riippuen Windowsversiosta ja videokortista. Vaikka näytöt näyttävät erilaisilta, samoja perusasetuksia sovelletaan lähes kaikissa tapauksissa.
(Mikäli näin ei ole, ota yhteyttä tietokoneen valmistajaan tai Samsung-jälleenmyyjään.)
1.
Valitse Käynnistä ja “Ohjauspaneeli”.
2.
Kun Ohjauspaneeli näkyy näytössä, valitse “Ulkoasu ja teemat”. Esiin tulee
näytön asetusten valintaikkuna.
3.
Kun Ohjauspaneeli näkyy näytössä, valitse “Näyttö”. Esiin tulee näytön asetusten valintaikkuna.
4.
Siirry kohtaan “Asetukset”.
Näytön oikea kokoasetus (erottelutarkkuus): Optimaalinen- 1360 X 768
Jos näytön asetuksiin sisältyy pystysuoran taajuuden arvo, oikea arvo “60” tai “60 Hz”.
Muussa tapauksessa valitse “OK”, ja poistu valintaruudusta.
Näyttötila
Sekä kuvan paikka että koko vaihtelevat tietokoneen näytön ja sen erottelutarkkuuden (resoluution) mukaan.
Suositellut erottelutarkkuudet on annettu taulukossa. (Kaikki tuetuissa rajoissa olevat erottelutarkkuudet ovat yhteensopivia.)
Tila
Piirtotarkkuus
Poikkisuora
taajuus (kHz)
Pystysuora
taajuus (Hz)
Kuvapisteen
kellotaajuus (MHz)
Synk. napaisuus
(H/V)
IBM
640 x 480
720 x 400
31,469
31,469
59,940
70,087
25,175
28,322
-/-/+
VESA
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1360 x 768
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,364
56,476
60,023
47,712
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,000
70,069
75,029
60,015
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
85,800
-/-/+ /+
+ /+
+ /+
-/-/+ /+
+ /+
Juovalomittelutilaa ei tueta.
Televisio ei välttämättä toimi oikein, jos videoformaatiksi valitaan jokin muu kuin standardiformaatti.
HDMI/DVI ei tue PC-toimintoa.
Erillisiä ja komposiittitiloja ei tueta. SOG:tä ei tueta.
Suomi-53
BN68-01007W-00Fin.indd 53
2006-08-09
7:11:41
PC-asetusten määrittäminen
Kuvanlaadun säätäminen (Kuvan lukitus):
Kuvanlaadun säädön tarkoitus on poistaa kohina tai vähentää sitä.
Jos kohina ei poistu pelkästään hienosäädöllä, säädä taajuus mahdollisimman hyväksi (Karkea)
ja hienosäädä kuvaa uudelleen. Kun olet poistanut kohinan, säädä kuvan paikkaa niin, että se on
kuvaruudun keskellä.
1.
Esitarkistus: Valitse PC-tila painamalla PC-painiketta.
2.
Näytä valikko painamalla MENU-painiketta.
Valitse “Asetukset” painamalla tai -painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
3.
Valitse “PC” painamalla
4.
Valitse “Kuvan lukitus” painamalla ENTER -painiketta.
tai
-painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
5.
Valitse “Karkea” tai “Hieno” painamalla
ENTER -painiketta.
6.
Muokkaa näytön ominaisuuksia painamalla
Paina ENTER -painiketta.
7.
Poistu painamalla EXIT-painiketta.
tai
-painiketta ja paina sitten
tai
-painikkeita.
Kuvan siirtäminen kuvaruudussa (Sijainti):
Siirrä tietokoneen kuvan paikkaa, jos kuva ei sovi television kuvaruutuun.
1.
Seuraa “Kuvanlaadun säätäminen (Kuvan lukitus)” –ohjeiden vaiheita 1-3.
2.
Valitse “Sijainti” painamalla
3.
Säädä paikkaa vaakasuunnassa painamalla
Säädä paikkaa pystysuunnassa painamalla
Paina ENTER -painikkeita.
4.
Poistu painamalla EXIT -painiketta.
tai
-painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
tai
tai
-painikkeita.
-painikkeita.
PC:n näytön säätäminen automaattisesti (Automaattinen säätö):
Kun automaattinen säätö on käytössä, televisiossa näkyvä tietokoneen
kuva säätyy automaattisesti PC-videotulosignaalin mukaan.
Kuvanlaadun asetukset Karkea, Hieno ja Paikka säätyvät automaattisesti.
1.
Seuraa “Kuvanlaadun säätäminen (Kuvan lukitus)” –ohjeiden vaiheita 1-3.
2.
Valitse “Automaattinen säätö” painamalla
sitten ENTER -painiketta.
3.
Poistu painamalla EXIT-painiketta.
tai
-painiketta ja paina
Kuva-asetusten oletusarvojen palauttaminen (Kuvan palautus):
Tällä toiminnolla voit palauttaa kaikki kuva-asetukset tehtaassa
määritetyiksi oletusasetuksiksi.
1.
Seuraa “Kuvanlaadun säätäminen (Kuvan lukitus)” –ohjeiden vaiheita 1-3.
2.
Valitse “Kuvan palautus” painamalla
3.
Poistu painamalla EXIT-painiketta.
tai
-painiketta ja paina sitten ENTER -painiketta.
Suomi-54
BN68-01007W-00Fin.indd 54
2006-08-09
7:11:42
Kensington-liittimen käyttäminen
Kensington-liitin on lukko, joka voidaan liittää järjestelmään, kun sitä käytetään julkisissa tiloissa.
Lukko on ostettava erikseen. Lukon ulkonäkö ja lukitusmekanismi saattavat vaihdella valmistajan mukaan. Katso
lisätietoja lukon mukana toimitetuista oppaista.
1. Työnnä lukko LCD TV
-vastaanottimen Kensington
-liittimeen (kuva 1) ja käännä se
lukitusasentoon (kuva 2).
Kaapeli
Kaapeli
2. Liitä Kensington-liittimen kaapeli.
kuva
kuva2 2
3. Kiinnitä Kensington-liitin pöytään
tai johonkin muuhun raskaaseen
esineeseen.
kuva
kuva11
<Valinnainen>
Kensington Lock -lukkopaikan sijainti voi vaihdella mallin mukaan.
Vianetsintä: ennen yhteydenottoa huoltohenkilöstöön
TV-vastaanottimessa ei näy kuvaa
tai ääntä ei kuulu
Œ Tarkista, että virtajohto on yhdistetty seinäpistokkeeseen.
Œ Tarkista, että olet painanut laitteen etuosassa olevaa
-painiketta.
ΠTakista kuvan kontrastin ja kirkkauden asetukset.
Œ Tarkista käytössä oleva äänenvoimakkuus.
TV-vastaanottimessa näkyy normaali
kuva, mutta ääntä ei kuulu
Œ Tarkista käytössä oleva äänenvoimakkuus.
Œ Tarkista, onko kaukosäätimen MUTE -painiketta painettu.
Œ Tarkista onko ”Sis. mykistys” pois päältä.
TV-vastaanottimessa ei näy kuvaa tai
kuva näkyy mustavalkoisena
Œ Säädä väriasetuksia.
Œ Tarkista, että valittu lähetysjärjestelmä on oikea.
Äänen ja kuvan häiriöitä
Œ Yritä selvittää, mikä sähkölaite aiheuttaa häiriön ja siirrä laite kauemmaksi TV-vastaanottimesta.
Œ Yhdistä virtajohdot johonkin toiseen seinäpistokkeeseen.
Epätarkka, rakeinen kuva ja
vääristynyt ääni
ΠTarkista antennin suunta, paikka ja kaapelit.
Häiriöiden syynä on usein sisätiloissa käytettävä antenni.
Kaukosäädin ei toimi moitteetta
Œ Vaihda kaukosäätimen paristot.
Œ Puhdista kaukosäätimen yläreuna, jossa on signaalien lähetys- ja vastaanottoalue.
Œ Tarkista paristoliitännän navat.
Esiin tulee sanoma
“Tarkista signaalikaapeli.”
Œ Tarkista, että signaalikaapeli on yhdistetty tukevasti PC:hen tai videolähteisiin.
Œ Tarkista, että PC:hen videolähteisiin on kytketty virta.
Sanoma “Tilaa ei tueta.”
tulee näkyviin.
Œ Tarkista videon suurin käytettävissä oleva tarkkuus ja virkistystaajuus Muuntaja.
Œ Vertaa arvoja näyttötilojen arvojen taulukkoon.
TFT-nestekidenäytössä käytetään alipikseleistä koostuvaa näyttöä (3.147.264), jonka valmistus edellyttää edistyksellistä tekniikkaa.
Siitä huolimatta näytössä voi näkyä joitakin kirkkaita tai tummia pikseleitä. Nämä pikselit eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn.
Suomi-55
BN68-01007W-00Fin.indd 55
2006-08-09
7:11:44
Tekniset tiedot ja muita käyttöön liittyviä tietoja
Mallin nimi
Näytön koko (diagonaalinen)
LE32N7
LE40N7
LE46N7
32 tuumaa
40 tuumaa
46 tuumaa
AC 220-240 V 50 Hz
AC 220-240 V 50 Hz
AC 220-240 V 50 Hz
Virrankulutus
155 W
210 W
275 W
Piirtotarkkuus
1360 x 768 @ 60 Hz
1360 x 768 @ 60 Hz
1360 x 768 @ 60 Hz
10 W X 2
10 W X 2
10 W X 2
Virtalähde
Ääni
Output
Koko (W x D x H)
Runko
Jalustan kanssa
803 x 88 x 539 mm
994 x 92 x 647 mm
129 x 106 x 732 mm
803 x 244 x 578 mm
994 x 290 x 696 mm
1129 x 320 x 788 mm
15,6 kg
24,3 kg
35,3 kg
10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F)
10 % - 80 %, ei-kondensoiva
-20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)
5 % - 95 %, ei-kondensoiva
10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F)
10 % - 80 %, ei-kondensoiva
-20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)
5 % - 95 %, ei-kondensoiva
10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F)
10 % - 80 %, ei-kondensoiva
-20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)
5 % - 95 %, ei-kondensoiva
Paino
Jalustan kanssa
Ääni Ominaisuudets
Käyttölämpötila
Käyttökosteus
varastointilämpötila
Varastointikosteus
Tämä laite on luokan B digitaalinen laite.
Telineen kiertonivel (vasen/oikea)
-20˚ ~ 20˚
Malli ja tekniset tiedot saattavat muuttua ilman etukäteisilmoitusta.
Suomi-56
BN68-01007W-00Fin.indd 56
2006-08-09
7:11:44
Tämä sivu on jätetty
tarkoituksella tyhjäksi.
BN68-01007W-00Fin.indd 57
2006-08-09
7:11:45
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)
This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other
household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human
health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it
responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either
the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and
how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier
and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other
commercial wastes for disposal.
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)
Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat
hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten
hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare
information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet.
Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)
Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä tuotetta ei tule hävittää
kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja
kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä
erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän ympäristökehityksen takia. Kotitalouskäyttäjien
tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotka
antavat lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista.
Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot.
Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
Wee-swe.indd 1
2006-07-20
8:19:57
Download PDF

advertising