Samsung LE32R53B Bruksanvisning

Samsung LE32R53B Bruksanvisning
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:03 PM
Page 1
LCD TV
LE26R4
LE26R5
LE32R3
LE32R4
LE32R5
LE37R4
LE40R5
Brugermanual
Gennemlæs omhyggeligt denne manual,
inden apparatet tages i brug.
Gem manualen til senere brug.
SKÆRMMENUER
PC
BILLEDE I BILLEDET (PIP)
TELETEXT
Vind når du registrerer dit produkt på
www.samsung.com/global/register
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:03 PM
Page 2
Forholdsregler ved visning af et stillbillede.
Et stillbillede kan forårsage permanent beskadigelse af tv-skærmen.
• Tv, der er forberedt til digital modtagelse: Når
du vælger den almindelige skærmtilstand (4:3)
til visning af en digital udsendelse i SD-format
(og internetboksens output er 480p).
• Tv, der er forberedt til digital modtagelse: Når du
Selvom digital udsendelse skal forekomme i
HD-bredformat (16:9), viser udsendere somme
tider programmer, som oprindeligt er oprettet i
det normale skærmformat (4:3), ved at
konvertere signalerne til digitalt format. I dette
tilfælde er venstre og højre kanter på skærmen
fraskåret.
Bemærk! Hvis rammerne til venstre, højre og
i midten af skærmen er fastlåste i
længere tid, forbliver mængden af
lysoverførsel også varieret, og
derved kan rammerne efterlade
spor.
vælger bredformattilstanden (16:9) til visning af
en digital udsendelse i SD-format
(og internetboksens output er 1080i).
Lad ikke skærmen være i pausetilstand i et
længere tidsrum, da det kan medføre
midlertidig eller permanent fastfrysning af
billedet.
• Tv, der er forberedt til digital modtagelse:
Når tv'et modtager signaler i HD-format
(og internetboksens output er 1080i).
Når du ser en digital udsendelse i HD-format på et
almindeligt (4:3) tv, hvor skærmstørrelsen "16:9"
eller "Panorama" er valgt, kan du se programmet,
men de øverste og nederste kanter på skærmen
vises afskåret.
Bemærk! Hvis rammerne øverst, nederst og i
midten af skærmen er fastlåste i
længere tid, forbliver mængden af
lysoverførsel også varieret, og
derved kan rammerne efterlade
spor.
Lad ikke skærmen være i pausetilstand i et
længere tidsrum, da det kan medføre
midlertidig eller permanent fastfrysning af
billedet.
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:03 PM
Page 3
• Integreret digitalt tv (bredformat): Når tv'et
modtager (almindelige) udsendelsessignaler i
SD-format (modtager almindelige
480p-signaler).
• Tv, der er forberedt til digital modtagelse
(bredformat): Når tv'et modtager (almindelige)
udsendelsessignaler i SD-format (med en
internetboks).
• Når du ser en (almindelig) analog udsendelse
på et bredformat-tv (hvor 4:3-skærmtilstanden
er valgt).
Selvom digital udsendelse skal forekomme i
HD-bredformat (16:9), viser udsendere somme
tider programmer, som oprindeligt er oprettet i
det normale skærmformat (4:3), ved at
konvertere signalerne til digitalt format. I dette
tilfælde er venstre og højre kanter på skærmen
fraskåret.
Bemærk! Hvis rammerne til venstre, højre og
i midten af skærmen er fastlåste i
længere tid, forbliver mængden af
lysoverførsel også varieret, og
derved kan rammerne efterlade
spor.
Lad ikke skærmen være i pausetilstand i et
længere tidsrum, da det kan medføre
midlertidig eller permanent fastfrysning af
billedet.
• Når du ser en dvd, cd eller video i
bredskærmformat (21:9) på et bredformat-tv
(16:9).
• Når du tilslutter en computer eller en spilkonsol
til tv'et og vælger 4:3-skærmtilstanden.
Hvis du tilslutter en dvd-afspiller, en
computer eller en spilkonsol til
bredformat-tv'et og ser en film eller et spil i
almindelig skærmtilstand (4:3)
eller bredformat (21:9), vises de øverste og
nederste kanter på skærmen afskåret.
Bemærk! Hvis rammerne til venstre, højre og
i midten af skærmen er fastlåste i
længere tid, forbliver mængden af
lysoverførsel også varieret, og
derved kan rammerne efterlade
spor.
Lad ikke skærmen være i pausetilstand i et
længere tidsrum, da det kan medføre
midlertidig eller permanent fastfrysning af
billedet.
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:03 PM
Page 2
Indholdsfortegnelse
TILSLUTNING
OG FORBEREDELSE AF TV’ET
Beskrivelse af kontrolpanelet ......................................................................................
Beskrivelse af tilslutningspanelet ................................................................................
- Tilslutning af en antenne eller et fjernsynskabelnetværk ..................................
- Tilslutning af komponentenheder (DTV/DVD) ....................................................
- Tilslutning af eksterne A/V-enheder .....................................................................
- SERVICE................................................................................................................
- Tilslutning af Set-Top-boks, videobåndoptager eller DVD.................................
- Tilslutning af HDMI/DVI.........................................................................................
- Tilslutning af en computer.....................................................................................
- Tilslutning af LYD...................................................................................................
- Kensington-lås .......................................................................................................
Beskrivelse af fjernbetjeningen (alle funktioner undtagen Tekst-TV) .........................
Beskrivelse af fjernbetjeningen (Tekst-TV funktioner).................................................
Udskiftning af fjernbetjeningens batterier ....................................................................
Tænd og sluk fjernsynet .............................................................................................
Sådan sættes fjernsynet i standby..............................................................................
Introduktion til fjernbetjeningen..................................................................................
Plug & Play .................................................................................................................
Valg af sprog ...............................................................................................................
INDSTILLING AF
KANALERNE
Automatisk lagring af kanaler......................................................................................
Manuel lagring af kanaler............................................................................................
Redigering af kanaler..................................................................................................
Sortering af de gemte kanaler ....................................................................................
Tildeling af kanalnavne ...............................................................................................
Finindstilling af kanalmodtagelsen ..............................................................................
INDSTILLING AF
15
16
18
19
20
21
BILLEDET
Ændring af billedstandard...........................................................................................
Justering af det brugerdefinerede billede....................................................................
Ændring af farvetonen ................................................................................................
Nulstilling af indstillinger for billedet til standardindstillingerne ....................................
Ændring af billedstørrelsen .........................................................................................
Frysning af det aktuelle billede ...................................................................................
Brug af Digital NR-funktionen (digital støjreduktion) ...................................................
DNIe (Digital Natural Image engine) ...........................................................................
Min farvekontr..............................................................................................................
Dynamisk kontrast ......................................................................................................
Lysstyrkesensor ..........................................................................................................
Visning af PIP (Billede i billede) ..................................................................................
SNDSTILLING AF
22
23
24
24
25
25
26
27
28
29
30
31
LYD
Justering af lydstyrken ................................................................................................
Midlertidig frakobling af lyden......................................................................................
Valg af lydtilstand ........................................................................................................
Ændring af lydstandard...............................................................................................
Angivelse af lydindstillingerne .....................................................................................
Dansk-2
4
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
8
9
10
11
11
12
13
14
33
34
34
35
35
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:03 PM
Page 3
Indholdsfortegnelse
SNDSTILLING AF
LYD (FORTSAT)
Indstilling af TruSurround XT (SRS TSXT) ..........................................................
Automatisk justering af lydstyrken ......................................................................
Tilslutning af hovedtelefon ....................................................................................
Valg af intern lydfrakobling ..................................................................................
Lytning til lyden af underbilledet ..........................................................................
INDSTILLING AF
36
37
38
38
39
TID
Indstilling og visning af aktuelt klokkeslæt............................................................
Indstilling af slukketidspunkt ..............................................................................
Automatisk tænding og slukning af fjernsynet ....................................................
Aktivering af børnespærring ................................................................................
40
41
42
43
INDSTILLING AF ANDRE
Indstilling af blå skærm ........................................................................................
Valg af Melody (Melodi) ......................................................................................
Valg af en enhed fra eksterne kilder ....................................................................
Visning af billeder fra eksterne kilder ..................................................................
INDSTILLING AF
44
44
45
46
COMOUTEREN
Installation af PC'ens software (baseret på Windows XP) ..................................
Automatisk indstilling af PC-skærmen ................................................................
Grov- og finjustering af billedet ............................................................................
Ændring af billedets placering ..............................................................................
Initialisering af billedindstillingerne........................................................................
47
48
49
50
51
ANVENDELSE AF TEKST-TV
Tekst-tv-dekoder ..................................................................................................
Visning af tekst-tv-information ..............................................................................
Valg af en bestemt tekst-tv-side ..........................................................................
Brug af Fastext til at vælge en tekst-tv-side ........................................................
Lagring af tekst-tv-sider ....................................................................................
ANBEFALINGER
52
52
53
54
54
TIL BRUG
Fejlfinding: Før du kontakter serviceafdelingen....................................................
Installation af sæt til vægmontering (LE26R4/LE26R5) ......................................
Installation af sæt til vægmontering (LE32R3/LE32R4/LE32R5/LE37R4/LE40R5) ..
Installering af soklen (LE26R4/LE26R5/LE32R3/LE32R4/LE32R5/LE37R4) ....
Brug af Kensington-antityverilåsen ......................................................................
Tekniske og miljømæssige specifikationer ........................................................
Visningstilstand (PC) ............................................................................................
Pin-konfigurationer ..............................................................................................
55
56
58
60
61
62
63
64
Symboler
Tryk
Vigtigt
Bemærk
Dansk-3
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:03 PM
Page 4
Beskrivelse af kontrolpanelet
- LE26R5
- LE32R5
- LE40R5
-
LE26R4
LE32R3
LE32R4
LE37R4
SOURCE
Viser en menu over alle tilgængelige
indgangskilder.
(TV, Ekstern1, Ekstern2, AV, S-Video, Komponent,
PC, HDMI).
Bruges også til at bekræfte dit valg på
skærmmenuen.
MENU
Tryk for at se en menu på skærmen med
TV'ets funktioner.
-
+
Tryk her for at øge eller mindske lydstyrken.
Bruges også til at vælge punkter i menuen på
skærmen.
C/P.
Tryk her for at skifte kanaler.
Bruges også til at markere forskellige punkter i
menuen på skærmen.
(Uden fjernbetjeningen kan du tænde for tv'et
ved at bruge kanalknapperne).
Dansk-4
(Strøm)
Tryk for at tænde og slukke TV'et.
Strømindikator
Blinker og slukkes, når strømmen er tændt og
lyser op i standby-tilstand.
Lysregistreringsføler
Justerer automatisk lysstyrken på skærmen ved at
registrere lysstyrken i det omkringliggende miljø.
Denne føler fungerer, når Lysstyrkesensor er slået
til.
Fjernbetjeningssensor
Peg med fjernbetjeningen mod dette punkt
på tv'et.
Højttalere
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:03 PM
Page 5
Beskrivelse af tilslutningspanelet
Strøminput
Når du tilslutter et audio- eller videosystem til fjernsynet, skal du sørge for, at alle enheder
er slukket.
Dansk-5
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:03 PM
Page 6
Beskrivelse af tilslutningspanelet
Tilslutning af en antenne eller et fjernsynskabelnetværk
Hvis du ønsker, at fjernsynskanalerne skal vises korrekt, kræver det, at fjernsynet kan modtage et signal fra en
af følgende kilder:
- En udendørs antenne
- Et fjernsynskabelnetværk
- Et satellitnetværk
Tilslutning af komponentenheder (DTV/DVD)
- Tilslut komponentvideokabler til komponentstikket ("PR", "PB", "Y") på bagsiden af apparatet og de andre
ender til de tilsvarende komponentvideoudgangsstik på DTV'et eller DVD'en.
- Hvis du ønsker at tilsluttet både Set-Top-boks og DTV (eller DVD), skal du tilslutte Set-Top-boksen til DTV'et
(eller DVD) og tilslutte DTV'et (eller DVD'en) til komponentstikket ("PR", "PB", "Y") på apparatet.
- Y-, Pb- og Pr-stikkene på dine komponentenheder (DTV eller DVD) betegnes nogle gange Y, B-Y og R-Y
eller Y, Cb og Cr.
- Tilslut RCA-lydkablerne til "R - AUDIO - L" på bagsiden af apparatet og de andre ender til de tilsvarende
lydudgangsstik på DTV'et eller DVD'en.
Tilslutning af eksterne A/V-enheder
- Tilslut et RCA- eller S-VIDEO-kabel til denne relevante eksterne A/V-enhed, f.eks. en videobåndoptager,
DVD-afspiller eller Camcorder.
- Tilslut RCA-audiokabler til "R - AUDIO - L" bag på fjernsynet og de andre ender af kablerne til de
tilsvarende audioudgangsstik på A/V-enheden.
- Du kan tilslutte hovedtelefoner til hovedtelefonudgangsstikket ( ) bag på fjernsynet.
Når hovedtelefonerne er tilsluttet, er lyden i de indbyggede højttalere slået fra.
SERVICE
- Stik for tekniker.
Tilslutning af Set-Top-boks, videobåndoptager eller DVD
- Tilslut videobåndoptager- eller DVD SCART-kablet til SCART-stikket på videobåndoptageren eller DVD'en.
- Hvis du ønsker at tilslutte både Set-Top-boksen og videobåndoptageren (eller DVD'en), skal du tilslutte SetTop-boksen til videobåndoptageren (eller DVD'en) og tilslutte videobåndoptageren (eller DVD'en) til apparatet.
Input/output-specifikation
Input
Stik
Video
Audio (R/L)
S-Video
Output
RGB
Video+Audio (R/L)
SCART 1
(EXT1)
Kun TV-udgang
SCART 2
(EXT1)
Skærmudgang
(TV/Ekstern1/Ekstern2/AV/
S- VHS)
Dansk-6
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:03 PM
Page 7
Beskrivelse af tilslutningspanelet
Tilslutning af HDMI/DVI
- Understøtter tilslutninger mellem HDMI-tilslutningsunderstøttede AV-enheder (set top-bokse, DVD-afspillere,
AV-modtagere og digitale TV-apparater).
- Det er ikke nødvendigt med lydtilslutning for en HDMI til HDMI-tilslutning.
Hvad er HDMI?
- HDMI, som står for high-definition multimedia interface, er en næstegenerationsgrænseflade, som gør
det muligt at overføre digitale lyd- og videosignaler vha. et enkelt kabel uden komprimering.
- “Multimedia interface” er et mere præcist navn, særligt fordi den tillader flere kanaler med digital lyd
(5.1-kanaler). Forskellen mellem HDMI og DVI er, at HDMI-enheden er mindre i størrelse,
har HDCP (Høj båndbredde digital kopieringsbeskyttelse) -kodningsfunktionen installeret og
understøtter digital lyd med flere kanaler.
- Brug HDMI/DVI-terminalen til DVI-tilslutning for en udvidet enhed.
Du skal bruge DVI-til-HDMI-kablet eller DVI-HDMI-udvideren til tilslutningen og
"R - AUDIO - L" -terminalen på DVI til lydudgang.
Tilslutning af en computer
- Tilslut D-Sub-kablet til "PC (PC IN)" bag på dit sæt og den anden ende til din computers videokort.
- Tilslut stereoaudiokablet til "AUDIO (PC IN)" bag på fjernsynet og den anden ende af kablet til "Audio
Out"(audioudgangsstikket) på computerens lydkort.
Tilslutning af LYD
- Tilslut RCA-lydkablerne til "R - AUDIO - L" på bagsiden af apparatet og de andre ender til de tilsvarende
lydindgangsstik på forstærkeren eller DVD-hjemmeteatret.
Højttaler
SCART2-udgang og lydudgang
RF
Scart, AV, S-Video Komponent, PC, HDMI RF
Scart, AV, S-Video Komponent, PC, HDMI
Intern lyd fra
Højttalerudgang
Højttalerudgang
Højttalerudgang
Lyd-udgang
Lyd-udgang
Lyd-udgang
Intern lyd til
Uden lyd
Uden lyd
Uden lyd
Lyd-udgang
Lyd-udgang
Lyd-udgang
Video, intet signal Uden lyd
Uden lyd
Uden lyd
Uden lyd
Lyd-udgang
Lyd-udgang
Kensington-lås
-
Se “Brug af Kensington-antityverilåsen” på side 61.
Placeringen af 'Kensington Lock' kan variere afhængigt af modellen.
Dansk-7
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:03 PM
Page 8
Beskrivelse af fjernbetjeningen (alle funktioner undtagen Tekst-TV)
Standby-knap for fjernsyn
(Se side 11)
Billede-i-billede Til/Fra
(Se side 31-32)
Fastfrysning af billede
(Se side 25)
Automatisk slukning
(Se side 41)
Numeriske knapper til
direkte kanaladgang
DNIe Demo Til/Fra
(Se side 27)
Midlertidig frakobling af lyden
(Se side 34)
-Lydstyrke op
-Lydstyrke ned
(Se side 33)
Vælg tv-tilstanden direkte
Menuvisning og bekræftelse
af ændring
(Se side 12)
Foregående kanal
Valg af videoinputkilde
(Se side 46)
-Næste kanal
-Foregående kanal
(Se side 12)
Visning af oplysninger (Aktuelle
kanal-og audio/video-indstillinger)
(Se side 40)
Forlad skærmmenuen
Kontroller markøren i menuen
(Se side 12)
Lydstandardvælger
(Se side 35)
Valg af SRS TSXT
(Se side 36)
Valg af lydeffekt
(Se side 34)
Billedstandardvælger
(Se side 22)
Bruges til at lagre og slette kanaler til/fra
hukommelse.(Se side 18)
Valg af billedstørrelse
(Se side 25)
Tryk for automatisk at lagre valgte TV-/kabelkanaler.
(Se side 15)
PIP-FUNKTIONER
(Se side 31-32)
SOURCE : Valg af indgangssignal
SWAP : Skifter mellem
hoved-og underbillede
SIZE
: Valg af PIP-størrelse
POSITION : Valg af PIP-placering
Vælg til PC-tilstand direkte
(Se side 48)
Når fjernbetjeningen ikke virker, skal du
udskifte batterierne og trykke på knappen
"RESET" i 2-3 sekunder før brug.
Fjernbetjeningens ydeevne kan blive påvirket af stærkt lys.
Dansk-8
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:03 PM
Page 9
Beskrivelse af fjernbetjeningen (Tekst-TV funktioner)
Visning af tekst-tv/
bland både tekst-tv-oplysninger
og normal udsendelse
Tekst-tv - underside
Tekst-tv - annuller
Tekst-tv i venteposition
P
P
: Tekst-tv - næste side
: Tekst-tv - foregående side
Valg af tekst-tv-tilstand
(Liste eller Flof)
Visning af oplysninger i-tv-tilstand
Tekst-tv - afslør
Stikordsregister for tekst-tv
Tekst-tv - gem
Valg af tekst-tv-størrelse
Tekst-tv-funktion: Få yderligere oplysninger på side 52-54
Dansk-9
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:03 PM
Page 10
Udskiftning af fjernbetjeningens batterier
1
Tag dækslet helt af.
2
Isæt to AAA-batterier.
Kontroller, at plus- og minuspolerne på batterierne passer
sammen med diagrammet inde i rummet.
3
Udskift dækslet.
Fjern batterierne, og gem dem et køligt tørt sted, hvis du ikke
skal bruge fjernbetjeningen i lang tid.
Fjernbetjeningen kan også bruges op til ca. 7 m fra tv'et.
(Batterierne kan holde i ca. et år ved almindelig brug af tv'et).
Fjernbetjeningen virker ikke!
Kontroller følgende:
1. Er strømmen til Tv’et tændt?
2. Er der byttet om på batteriets plus- og minuspoler?
3. Er batterierne brugt op?
4. Er strømmen gået eller er strømledningen ikke længere tilsluttet?
5. Er der et særligt fluorescerende lys eller et neonskilt i
nærheden?
Dansk-10
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:03 PM
Page 11
Tænd og sluk fjernsynet
Strømledningen er placeret bag på fjernsynet.
1
Tilslut strømledningen i et tilsvarende strømstik.
Resultat: Standby-indikatoren lyser på frontpanelet.
Hovedspændingen er angivet bag på tv'et, og frekvensen er 50
eller 60 Hz.
2
Tryk på knappen POWER
på forsiden af panelet.
Resultat: Det program, du så sidst, vælges automatisk igen.
3
Tryk på de numeriske knapper (0~9) eller knappen kanal op/ned
( / ) på fjernbetjeningen eller knappen
på højre
side af panelet.
Når du tænder for tv'et for første gang, bliver du bedt om
at vælge det sprog, menuerne skal vises på (se side 14).
4
Hvis du vil slå tv'et fra, skal du trykke på POWER
igen.
Sådan sættes fjernsynet i standby
Du kan indstille fjernsynet til Standby-tilstand for at mindske
strømforbruget. Standby-tilstand kan være nyttig, når du vil afbryde
visningen midlertidigt (f.eks. under et måltid).
1
Tryk på knappen POWER ( ) på fjernbetjeningen.
Resultat: Skærmen slukkes, og den røde Standby-indikator på
fjernsynets forside tændes.
2
Hvis du vil tænde for tv'et igen, skal du blot trykke på knappen
POWER , de numeriske knapper (0-9) eller kanal
op/ned-knappen( / )igen.
Undgå at lade fjernsynet stå i Standby-tilstand i længere
perioder (f.eks. når du er væk på ferie).
Det er bedste at frakoble strøm- og antenneforbindelsen.
Dansk-11
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:03 PM
Page 12
Introduktion til fjernbetjeningen
Fjernbetjeningen bruges normalt til at:
Skifte kanaler og indstille lydstyrken.
Indstille fjernsynet ved hjælp af menusystemet på skærmen.
Tabellen nedenfor viser de mest anvendte knapper og deres funktioner.
Knap
~
Visning Funktion
Menus funktion
Bruges til at vise den
næste gemte kanal.
-
Visar föregående
lagrade kanal.
-
Bruges til at få vist de tilsvarende kanaler.
Hvis du skal have fat i en kanal med to cifre,
skal du trykke på det andet ciffer straks efter
det første. Hvis du ikke gør det, vises en kanal
med kun ét ciffer.
Bruges til at øge.
lydstyrken.
-
Bruges til at mindske
lydstyrken.
-
MUTE
Bruges til at slå lyden midlertidigt fra.
Hvis du vil slå lyden til igen, skal du trykke på
denne knap igen eller trykke påknappen / .
MENU
Bruges til at åbne menu.
systemet på skærmen.
EXIT
Bruges til at gå tilbage til
den forrige menu eller
normal visning.
Bruges til at afslutte menusystemet på skærmen.
Bruges til at navigere mellem menupunkterne.
Bruges til at vælge et menupunkt eller øge
værdien af det valgte punkt.
Bruges til at vende tilbage til det forrige
menupunkt eller mindske værdien af det valgte
punkt.
ENTER
Dansk-12
Bekræftelse af dit valg.
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:03 PM
Page 13
Plug & Play
Når tv'et tændes for første gang, aktiveres flere forskellige
grundlæggende indstillinger automatisk og efterfølgende.
Følgende indstillinger er tilgængelige:
1
Tryk på knappen POWER
i standby.
Resultat:
2
på fjernbetjeningen, hvis fjernsynet er
Meddelelsen Start Plug & Play. vises.Den vises et kort
stykke tid, og derefter vises menuen Sprog.
Vælg det ønskede sprog ved at trykke på knappen
eller
.
De tilgængelige languages er angivet på en liste.
Du kan vælge mellem 21 sprog.
3
Tryk på knappen ENTER
Resultat:
4
5
eller.
Følgende områder er tilgængelige:
Belgien - Frankrig - Tyskland - Italien - Holland Spanien - Sverige - Schweiz - Storbritanien Østeuropa - Andre
Vælg et Land ved at trykke på knappen
Tryk på knappen ENTER
eller.
Resultat:
6
Meddelelsen Kontr. ant.input vises. Vælg OK.
Tryk på knappen ENTER
Resultat:
for at bekræfte dit valg.
.
Menuen Auto-lagring vises med Start valgt.
Tryk på knappen ENTER
Resultat:
eller
eller.
Kanalsøgningen starter og slutter automatisk.
7
Tryk på knappen ENTER
eller.
Vælg timer eller minutter ved at trykke på knappen
eller .
Indstil timer eller minutter ved at trykke på knappen
eller .
(Se “Indstilling og visning af aktuelt klokkeslæt” på side 40)
8
Tryk på knappen ENTER
Resultat:
for at bekræfte dit valg.
Meddelelsen Nyd dit tv. vises,
og den gemte kanalaktiveres.
Dansk-13
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:03 PM
Page 14
Plug & Play
Hvis du ønsker at nulstille denne funktion...
1
ryk på knappen MENU
Resultat:
2
.
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen
eller
for at vælge indstillingen Indstillinger.
Tryk på knappen ENTER .
Resultat:
De tilgængelige indstillinger i gruppen Indstillinger vises.
3
Indstillingen Plug & Play er markeret.
4
Tryk på knappen ENTER
Resultat:
5
.
Meddelelsen Start Plug & Play vises.
Se den forrige side for at se oplysninger om, hvordan du angiver
indstillinger.
Denne funktion fungerer ikke, når kilden er i PC-tilstand.
Valg af sprog
Når du vil bruge fjernsynet for første gang, skal du vælge det sprog,
som menuerne og visningerne skal vises i.
1
Tryk på knappen MENU
Resultat:
2
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen
Resultat:
.
eller
for at vælge indstillingen Indstillinger.
De tilgængelige indstillinger i gruppen Indstillinger vises.
3
Tryk på knappen ENTER
.
4
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
for at vælge indstillingen Sprog.
.
Resultat:
5
De tilgængelige sprog vises.
Vælg et bestemt sprog ved at trykke på knappen
gange.
Tryk på knappen ENTER .
eller
Du kan vælge mellem 21 sprog.
6
Dansk-14
Når du er tilfreds med dit valg, skal du trykke på knappen
EXIT for at vende tilbage til normal visning.
flere
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:03 PM
Page 15
Automatisk lagring af kanaler
Du kan scanne efter de tilgængelige frekvensområder (som afhænger
aflandet). De programnumre, der tildeles automatisk, svarer muligvis
ikke til de faktiske eller ønskede programnumre. Du kan imidlertid
sortere numrene manuelt og fjerne alle kanaler, som du ikke vil se.
1
Tryk på knappen MENU
Resultat:
2
3
eller
for at vælge indstillingen Kanal.
De tilgængelige indstillinger i gruppen Kanal vises.
Tryk på knappen ENTER
Resultat:
4
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen
Resultat:
.
.
Indstillingen Land er markeret.
Tryk på knappen ENTER igen. Vælg dit Land ved at trykke på
knappen
eller
flere gange.
Resultat:
Følgende lande kan vælges:
Belgien - Frankrig - Tyskland - Italien - Holland Spanien - Sverige - Schweiz - Storbritanien Østeuropa - Andre
5
Tryk på knappen ENTER
.
6
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
for at vælge Auto-lagring.
.
Resultat:
7
Menuen Auto-lagring vises med Start valgt.
Tryk på knappen ENTER
for at søge på kanalerne.
Undermenuen ændres fra Start til Stop, når kanalsøgningen startes.
Resultat:
Søgningen afsluttes automatisk. Kanalerne bliver sorteret
og gemt i en rækkefølge, der afspejler deres placering i
frekvensområdet (med den laveste først og den højeste
sidst). Det oprindeligt valgte program vises derefter igen.
Tryk på knappen MENU
for at vende tilbage til den forrige
menu.
Hvis du vil stoppe søgningen, før den er fuldført, skal du
trykke på knappen ENTER
med Stop valgt.
8
Når kanalerne er gemt, kan du:
Sortere dem i den ønskede rækkefølge (se på side 19)
Navngiv de lagrede kanaler (se på side 20)
Tilføj eller slet kanalerne (se side 18)
Finindstille kanalmodtagelsen, hvis det er nødvendigt (se på side 21)
Kanaler kan lagres automatisk ved blot at trykke på knappen AUTO PROG.
på fjernbetjeningen.
1
Tryk på knappen AUTO PROG., mens du ser et TV-program.
Resultat:
2
Menuen Auto-lagring vises med Start valgt.
Tryk på knappen ENTER
.
Dansk-15
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:03 PM
Page 16
Manuel lagring af kanaler
Du kan gemme op til 100 kanaler, herunder dem der modtages via
kabelnetværk. Når du gemmer kanaler manuelt, kan du vælge:
Om du vil gemme de enkelte fundne kanaler.
Et programnummer for hver gemt kanal for at identificere
kanalen.
1
Tryk på knappen MENU
Resultat:
2
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen
Resultat:
.
eller
for at vælge indstillingen Kanal.
De tilgængelige indstillinger i gruppen Kanal vises.
3
Tryk på knappen ENTER
.
4
Tryk på knappen
eller
Manuel Iagring.
Tryk på knappen ENTER
for at vælge indstillingen
Resultat:
5
.
De tilgængelige indstillinger i menuen Manuel Iagring
vises, når Program er valgt.
Tryk på knappen ENTER
igen.
Hvis du vil tildele et programnummer til en kanal, skal du søge efter
det korrekte nummer ved at trykke på knappen
eller
og
derefter trykke på knappen ENTER .
Du kan også vælge programnummer ved at trykke på de
numeriske taster på fjernbetjeningen.
6
Tryk på knappen
eller
for at vælge Farvesystem og tryk
derefter på knappe ENTER .
Vælg den ønskede farvestandard ved at trykke på knappen
eller flere gange og derefter trykke på knappen ENTER
Resultat:
7
Farvestandarderne vises i følgende rækkefølge:
Auto - PAL - SECAM - NTSC 4.43
Tryk på knappen
eller
for at vælge Lydsystem og tryk
derefter på knappen ENTER .
Vælg den ønskede lydstandard ved at trykke på knappen
eller
gentagne gange, og tryk derefter på knappen ENTER .
Resultat:
Dansk-16
.
Lydstandarderne vises i følgende rækkefølge:
BG - DK - I - L
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:03 PM
Page 17
Manuel lagring af kanaler
8
Hvis du kender nummeret på kanalen, der skal lagres...
Tryk på knappen
eller
for at vælge Kanal og tryk
derefter på knappen ENTER .
Vælg C (sattelitkanal) eller S (kabelkanal) ved at trykke på
knappen
eller .
Tryk på knappen
for at vælge kanal.
Vælg det ønskede nummer ved at trykke på knappen
og tryk derefter på knappen ENTER .
eller
Hvis der er unormal lyd eller ingen lyd, skal du vælge det
ønskede lydsystem igen.
Du kan også indstille kanalen ved at trykke på de numeriske
knapper på fjernbetjeningen.
9
Hvis du ikke kender kanalnumrene, skal du trykke på knappen
eller
for at vælge Søg og derefter trykke på knappen
ENTER .
Søg ved at trykke på knappen
eller , og tryk derefter på
knappen ENTER .
Resultat:
10
Tryk på knappen
eller
for at vælge indstillingen Gem.
Vælg OK ved at trykke på knappen ENTER .
Resultat:
11
Tuneren scanner frekvensområdet, indtil den første kanal
eller den kanal, du har valgt, modtages og vises på
skærmen.
Kanalen og det tilknyttede programnummer bliver gemt.
Gentag trin 8 til 10 for hver kanal, du vil gemme.
Kanavatila
P (Programtilstand): Når kanalsøgningen er fuldført, bliver
sendestationerne i dit område tildelt programnumre fra P00
til maks. P99. Du kan vælge en kanal ved at indtaste
programnummeret i denne tilstand.
C (faktisk kanaltilstand): Du kan vælge en kanal ved at
indtaste det tildelte nummer for hver enkelt sendestation i
denne tilstand.
S (kabelkanaltilstand): Du kan vælge en kanal ved at
indtaste det tildelte nummer for hver enkelt kabelkanal i
denne tilstand.
Dansk-17
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:03 PM
Page 18
Redigering af kanaler
Du kan udelukke udvalgte kanaler blandt de scannede kanaler. Når du
scanner gennem de lagrede kanaler, bliver de kanaler, du har valgt at
udelukke, ikke vist.
Alle kanaler, som du ikke vælger at udelukke, bliver vist under
scanningen.
1
Tryk på knappen MENU
Resultat:
2
De tilgængelige indstillinger i gruppen Kanal vises.
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
Resultat:
4
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen
eller
for at vælge indstillingen Kanal.
Tryk på knappen ENTER .
Resultat:
3
.
Tilstanden for den aktuelle kanal vises.
Tryk på knappen
slette.
Resultat:
for at vælge indstillingen Tilføj/slet.
.
/
for at vælge den kanal, du vil tilføje eller
Hvis den kanal, du vil redigere, ikke er i hukommelsen,
vælges og vises Tilføj Hvis den kanal, du vil redigere, er i
hukommelsen, vælges og vises slet.
5
Tryk på knappen ENTER
6
Gentag trin 4 og 5 for hver kanal, du vil tilføje eller slette.
7
Tryk på knappen MENU
for at vende tilbage til den forrige menu,
eller tryk på knappen EXIT for at vende tilbage til normal visning.
for at tilføje eller slette en kanal.
Du kan også tilføje eller slette en kanal ved blot at trykke på
knappen ADD/DEL på fjernbetjeningen.
Dansk-18
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:03 PM
Page 19
Sortering af de gemte kanaler
Du kan ombytte numrene på to kanaler, hvis du vil:
Ændre den numeriske rækkefølge, som kanalerne er sorteret
automatisk i.
Give numre til de kanaler, du ser mest, som er lette at huske.
1
Tryk på knappen MENU
Resultat:
2
Program, Kanal og Navn vises.
Vælg det kanalnummer, du ønsker at ændre, ved at trykke flere
gange på knappen
eller .
Tryk på knappen ENTER .
Resultat:
5
De tilgængelige indstillinger i gruppen Kanal vises.
Tryk på knappen
eller
for at vælge indstillingen Sorter.
Tryk på knappen ENTER .
Resultat:
4
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen
eller
for at vælge indstillingen Kanal.
Tryk på knappen ENTER .
Resultat:
3
.
Det valgte kanalnummer og navnet flyttes til højre side.
Tryk på knappen
eller
for at flytte til den position, du vil ændre,
og tryk derefter på knappen ENTER .
Resultat:
Den markerede kanal ombyttes med den kanal, der
tidligere har været under det valgte nummer.
6
Gentag trin 4 til 5 for sortering af en anden kanal.
7
Når du er tilfreds med dit valg, skal du trykke på knappen
EXIT for at vende tilbage til normal visning.
Dansk-19
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:03 PM
Page 20
Tildeling af kanalnavne
Kanalnavne tildeles automatisk, når kanalinformation indgår i
transmissionen. Disse navne kan ændres, og du kan derfor give
kanalerne nye navne.
1
Tryk på knappen MENU
Resultat:
2
Den aktuelle Program, Kanal og det aktuelle Navn
vises.
Vælg om nødvendigt den kanal, der skal tildeles et nyt navn, ved at
trykke på knappen
eller .
Tryk på knappen ENTER .
Resultat:
5
De tilgængelige indstillinger i gruppen Kanal vises.
Tryk på knappen
eller
for at vælge indstillingen Navn.
Tryk på knappen ENTER .
Resultat:
4
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen
eller
for at vælge indstillingen Kanal.
Tryk på knappen ENTER .
Resultat:
3
.
Markeringslinjen vises rundt om navneboksen.
Til...
Derefter skal du...
Vælge et bogstav, tal eller symbol
Tryk på knappen
Flytte til næste bogstav
Tryk på knappen
Gå tilbage til foregående bogstav
Tryk på knappen
bekræfte navnet
Tryk på knappen ENTER
eller
De tilgængelige tegn er:
Alfabetets bogstaver eksl. ÆØÅ (A ~ Z)
Tallene (0 ~ 9)
Specialtegn (_, mellemrum)
Dansk-20
6
Gentag trin 4 ~ 5 for hver kanal, du vil tildele et nyt navn.
7
Når du er tilfreds med indstillingen, skal du trykke på knappen
MENU
for at vende tilbage til den forrige menu eller trykke på
knappen EXIT for at vende tilbage til normal visning.
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:03 PM
Page 21
Finindstilling af kanalmodtagelsen
Hvis modtagelsen er tydelig, behøver du ikke finindstille kanalen,
eftersom det foregår automatisk under søgningen og lagringen.
Hvis signalet derimod er svagt eller forvrænget, kan det være
nødvendigt at finindstille kanalen manuelt.
Vælg den kanal, du vil finindstille.
1
Tryk på knappen MENU
Resultat:
2
De tilgængelige indstillinger i gruppen Kanal vises.
Tryk på knappen
eller
for at vælge indstillingen Finindstilling.
Tryk på knappen ENTER .
Resultat:
4
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen
eller
for at vælge indstillingen Kanal.
Tryk på knappen ENTER .
Resultat:
3
.
Den vandrette linje vises.
Tryk på knappen
eller
for at angive den ønskede indstilling.
Tryk på knappen ENTER .
Resultat:
Der vises en stjerne “*” på højre side af kanalnummeret.
Kanalnummeret skifter til rødt.
Hvis du vil nulstille finindstillingen, skal du vælge Nulstil ved
at trykke på knappen
eller
og derefter trykke på
knappen ENTER .
5
Når du er tilfreds med indstillingen, skal du trykke på knappen
MENU
for at vende tilbage til den forrige menu eller trykke på
knappen EXIT for at vende tilbage til normal visning.
Finindstillede kanaler, der er blevet gemt, er markeret med en stjerne
"*" på højre hånd af kanalnummeret på kanalbanneret.
Og kanalnummeret skifter til rødt.
Dansk-21
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:03 PM
Page 22
Ændring af billedstandard
Du kan vælge den type billede, som passer bedst til dine ønsker til
visningen.
1
Tryk på knappen MENU
Resultat:
2
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen
Resultat:
.
eller
for at vælge indstillingen Billede.
De tilgængelige indstillinger i gruppen Billede vises.
3
Tryk på knappen ENTER
.
4
Tryk på knappen ENTER
igen.
Resultat:
5
Tryk på knappen ENTER
Resultat:
6
.
Tilstand vælges.
Vælg det ønskede billede ved at trykke på knappen
flere gange.
Resultat:
7
De tilgængelige indstillinger i gruppen Tilstand vises.
eller
Følgende billedeffekter er tilgængelige:
Dynamisk - Standard - Film - Brugertilpasset
Når du er tilfreds med indstillingen, skal du trykke på knappen
MENU
for at vende tilbage til den forrige menu eller trykke på
knappen EXIT for at vende tilbage til normal visning.
Du kan også få dette vist ved blot at trykke på knappen P.MODE
(billedtilstand).
Dansk-22
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:03 PM
Page 23
Justering af det brugerdefinerede billede
Du kan angive flere indstillinger, der gør det muligt at kontrollere
billedkvaliteten.
1
Tryk på knappen MENU
Resultat:
2
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen
Resultat:
.
eller
for at vælge indstillingen Billede.
De tilgængelige indstillinger i gruppen Billede vises.
3
Tryk på knappen ENTER
.
4
Tryk på knappen ENTER
igen.
Resultat:
5
De tilgængelige indstillinger i gruppen Tilstand vises.
Vælg den indstilling (Kontrast, Lysstyrke, Skarphed, Farve,
Farvetone), der skal justeres ved at trykke på knappen
eller .
på knappen ENTER .
Resultat:
Den vandrette linje vises.
6
Tryk på knappen
eller
for at angive den ønskede indstilling.
Tryk på knappen ENTER .
7
Når du er tilfreds med indstillingen, skal du trykke på knappen
MENU
for at vende tilbage til den forrige menu eller trykke på
knappen EXIT for at vende tilbage til normal visning.
De justerede værdier gemmes i overensstemmelse med den
valgte billedtilstand.
Hver enkelt indstilling vil blive gemt separat i overensstemmelse
med dens indgangstilstand.
Nuancen er "deaktiveret" i følgende tilfælde.
• Analog tilstand (RF, Scart, Video, S-Video) I tilfælde af en
inputsignalindstilling til PAL-50, PAL-CN og SECAM.
• Komponent-, DVI- og HDMI-tilstand
I tilfælde af en inputsignalindstilling til 60HZ; 480i, 480p,
720p @60Hz, 1080i @60Hz.
Dansk-23
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:03 PM
Page 24
Ændring af farvetonen
Du kan vælge den farvetone, der passer bedst til dine øjne.
1
Tryk på knappen MENU
Resultat:
2
Tryk på knappen
Resultat:
.
Hovedmenuen vises.
eller
for at vælge indstillingen Billede.
De tilgængelige indstillinger i gruppen Billede vises.
3
Tryk på knappen ENTER
.
4
Tryk på knappen ENTER
igen.
Resultat:
5
Tryk på knappen
eller
for at vælge Farvetone, og tryk
derefter på knappenENTER . Marker den ønskede indstilling ved
at trykke på knappen
eller
flere gange.
Tryk på knappen ENTER .
Resultat:
6
De tilgængelige indstillinger i gruppen Tilstand vises.
Følgende indstillinger er tilgængelige:
Kold2 - Kold1 - Normal - Varm1 - Varm2
Når du er tilfreds med dit valg, skal du trykke på knappen
EXIT for at vende tilbage til normal visning.
De justerede værdier gemmes i overensstemmelse med den valgte
billedtilstand.
Nulstilling af indstillinger for billedet til standardindstillingerne
Du kan gendanne standardindstillingerne for billedet.
1
Tryk på knappen MENU
Resultat:
2
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen
Resultat:
.
eller
for at vælge indstillingen Billede.
De tilgængelige indstillinger i gruppen Billede vises.
3
Tryk på knappen ENTER
.
4
Tryk på knappen ENTER
igen.
Resultat:
De tilgængelige indstillinger i gruppen Tilstand vises.
5
Tryk på knappen
knappe ENTER
6
Når du er tilfreds med dit valg, skal du trykke på knappen
EXIT for at vende tilbage til normal visning.
eller
.
for at vælge Nulstil og tryk derefter på
Nulstil bliver anvendt for hver billedtilstand.
Dansk-24
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:03 PM
Page 25
Ændring af billedstørrelsen
Du kan vælge den billedstørrelse, der er bedst egnet, til det program,
du ser.
1
Tryk på knappen MENU
Resultat:
2
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen
Resultat:
.
eller
for at vælge indstillingen Billede.
De tilgængelige indstillinger i gruppen Billede vises.
3
Tryk på knappen ENTER
.
4
Tryk på knappen
eller
på knappen ENTER .
for at vælge Størrelse og tryk derefter
5
Marker den ønskede indstilling ved at trykke på knappen
flere gange.
Tryk på knappen ENTER .
Resultat:
eller
Følgende indstillinger er tilgængelige:
Auto-Bred - Bred - Panorama - Zoom - 4:3
Zoom: Forstørrer 16:9-formatbilledet (i lodret
retning), så det passer til skærmstørrelsen.
Vælg
ved at trykke på knappen eller .
Brug knappen
eller
til at flytte billedet
op og ned. Når du har valgt
, skal du bruge
knappen
eller
til at forstørre eller
formindske billedstørrelsen i lodret retning.
6
Når du er tilfreds med dit valg, skal du trykke på knappen
EXIT for at vende tilbage til normal visning.
Du kan vælge indstillingerne ved blot at trykke på
knappen P.SIZE (billedstørrelse) på fjernbetjeningen.
I Pc-tilstand kan kun Bred og 4:3-tilstand justeres.
Hvis du trykker på knappen P.SIZE (billedstørrelse), når
PIP er aktiveret, vil PIP-funktionen blive annulleret, og
billedstørrelsen vil blive ændret.
Frysning af det aktuelle billede
Tryk på knappen STILL for at fastfryse et billede i bevægelse.
Tryk på knappen igen for at afbryde fastfrysningen.
Dansk-25
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:03 PM
Page 26
Brug af Digital NR-funktionen (digital støjreduktion)
Hvis det signal, der modtages af dit TV, er svagt, kan du aktivere den
digitale støjreduktion for at reducere evt. statisk støj og skyggeeffekter
på skærmen.
1
Tryk på knappen MENU
Resultat:
2
Dansk-26
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen
Resultat:
.
eller
for at vælge indstillingen Billede.
De tilgængelige indstillinger i gruppen Billede vises.
3
Tryk på knappen ENTER
4
Tryk på knappen
eller
på knappen ENTER .
for at vælge Digital NR og tryk derefter
5
Tryk på knappen
knappen ENTER
for at vælge Fra og tryk derefter på
6
Når du er tilfreds med dit valg, skal du trykke på knappen
EXIT for at vende tilbage til normal visning.
eller
.
.
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:03 PM
Page 27
DNIe (Digital Natural Image engine)
Samsungs nye teknologi tilbyder dig billeder med flere detaljer i kraft af
skarpere kontraster. Med den nye billedkompensationsalgoritme får du
et skarpere og tydeligere billede.
DNIe-teknologien tilpasser ethvert signal efter dit syn.
Du kan se hvordan DNIe forbedrer billedet ved at indstille
DNIe Demo-tilstand til Til.
1
Tryk på knappen MENU
Resultat:
2
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen
Resultat:
.
eller
for at vælge indstillingen Billede.
De tilgængelige indstillinger i gruppen Billede vises.
3
Tryk på knappen ENTER
4
Tryk på knappen
eller
for at vælge DNle demo og tryk
derefter på knappen ENTER .
Tryk på knappen eller
for at vælge indstillingen Fra.
Tryk på knappen ENTER .
.
DNle - demo: Till
DNIe Demo-tilstand er deaktiveret.
DNle - demo: Fra
I højre side af skærmen vises det forbedrede Dnle-billede.
I venstre side af skærmen vises det oprindelige billede.
Du kan også vælge disse indstillinger ved blot at trykke på
knappen DNIe.
5
Når du er tilfreds med dit valg, skal du trykke på knappen
EXIT for at vende tilbage til normal visning.
Denne funktion fungerer ikke, når kilden er i PC-tilstand.
DNle - demo er udviklet for at vise forskellen mellem
almindelige billeder og Dnle-billeder.
Produktet viser som standard billedet med brug af DNle.
Dansk-27
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:03 PM
Page 28
Min farvekontr.
Min farvekontr. bruges til at justere de mest foretrukne farver, f.eks. Blå,
Grøn, Lyserød, uden at det påvirker andre farver, så hver enkelt kunde
selv kan vælge en skærmfarve.
1
Tryk på knappen MENU
Resultat:
2
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen
Resultat:
.
eller
for at vælge indstillingen Billede.
De tilgængelige indstillinger i gruppen Billede vises.
3
Tryk på knappen ENTER
4
Tryk på knappen eller
for at vælge indstillingen Min farvekontr..
Tryk på knappen ENTER .
Resultat:
5
De tilgængelige indstillinger i gruppen Min farvekontr.
vises.
Tryk på knappen
eller
for at vælge Nem kontrol og tryk
derefter på knappen ENTER . underbilledet ved at trykke på
knappen
eller
og tryk derefter på knappen ENTER .
Resultat:
6
.
Kilderne vises i følgende rækkefølge:
Blå - Grøn - Lyserød - Standard - Brugertilpasset
Tryk på knappen
eller
for at vælge Detaljekontr. og tryk
derefter på knappen ENTER . underbilledet ved at trykke på
knappen
eller
og tryk derefter på knappen ENTER .
Resultat:
Kilderne vises i følgende rækkefølge:
Lyserød - Grøn - Blå - Nulstil
7
Tryk på knappen
eller
for at angive den ønskede indstilling.
Tryk på knappen ENTER .
8
Når du er tilfreds med indstillingen, skal du trykke på knappen
MENU
for at vende tilbage til den forrige menu eller trykke på
knappen EXIT for at vende tilbage til normal visning.
Denne funktion fanger det aktuelle skærmbillede i et stillbillede for
at justere farven.
Denne funktion fungerer ikke, når kilden er i PC-tilstand.
Hvis du vil vende tilbage til fabriksindstillingerne for Min
farvekontrol, skal du vælge Nulstil ved at trykke på
knappen
eller
og derefter trykke på knappen ENTER
Dansk-28
.
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:03 PM
Page 29
Dynamisk kontrast
Dynamisk kontrast bruges til automatisk at registrere fordeling af
visuelle inputsignaler og justere med henblik på optimal kontrast.
1
Tryk på knappen MENU
Resultat:
2
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen
Resultat:
.
eller
for at vælge indstillingen Billede.
De tilgængelige indstillinger i gruppen Billede vises.
3
Tryk på knappen ENTER
4
Tryk på knappen eller
for at vælge indstillingen
Dynamisk kontrast.
Tryk på knappen ENTER .
Resultat:
.
De Dynamisk kontrast menuen vises.
5
Vælg Fra ved at trykke på knappen
Tryk på knappen ENTER .
6
Når du er tilfreds med dit valg, skal du trykke på knappen
EXIT for at vende tilbage til normal visning.
eller
.
Denne funktion fungerer ikke, når kilden er i PC-tilstand, eller PIP
er aktiveret.
Dansk-29
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:03 PM
Page 30
Lysstyrkesensor
Lysstyrkesensor bruges til at justere lysstyrken på
skærmen enten automatisk eller manuelt ved at registrere lysstyrken
i det omkringliggende miljø vha. en lysregistreringsføler.
1
Tryk på knappen MENU
Resultat:
2
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen
Resultat:
.
eller
for at vælge indstillingen Billede.
De tilgængelige indstillinger i gruppen Billede vises.
3
Tryk på knappen ENTER
4
Tryk på knappen eller
for at vælge indstillingen Lysstyrkesensor.
Tryk på knappen ENTER .
Resultat:
5
De Lysstyrkesensor menuen vises.
Vælg Fra ved at trykke på knappen
Tryk på knappen ENTER .
Resultat:
6
.
eller
.
Lysstyrken på skærmen justeres automatisk
i overensstemmelse med lysstyrken i det
omkringliggende miljø.
Når den er færdig, skal du trykke på knappen ENTER
for at
vende tilbage til den forrige menu eller trykke på knappen EXIT for at
vende tilbage til normal visning.
Denne funktion fungerer ikke, når kilden er i PC-tilstand.
Dansk-30
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:03 PM
Page 31
Visning af PIP (Billede i billede)
Du kan få vist et underbillede i hovedbilledet for programmet eller
videoinput. Du kan på den måde se billedet fra det valgte program eller
videoinput fra andet tilsluttet udstyr, mens du ser på hovedbilledet.
1
Tryk på knappen MENU
Resultat:
2
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen
Resultat:
.
for at vælge indstillingen Billede.
eller
De tilgængelige indstillinger i gruppen Billede vises.
3
Tryk på knappen ENTER
4
Tryk på knappen
knappen ENTER
Resultat:
5
6
for at vælge PIP og tryk derefter på
De tilgængelige indstillinger i menuen PIP vises.
Tryk på knappen ENTER
igen.
Vælg den Fra ved at trykke på knappen
på knappen ENTER .
Tryk på knappen
knappen ENTER
knappen
eller
Resultat:
7
eller
.
.
eller
, og tryk derefter
eller
for at vælge Kilde, og tryk derefter på
. Vælg en kilde til underbilledet ved at trykke på
og trykke på knappen ENTER .
Kilderne vises i følgende rækkefølge:
Når hovedbilledet er indstillet til TV/Ekstern1/Ekstern2/
AV/S-Video/Komponent, er det kun HDMI, der kan
vælges, og når hovedbilledet er indstillet til PC/HDMI,
kan TV/Ekstern1/Ekstern2/AV/S-Video/Komponent
vælges.
Tryk på knappen eller
for at vælge indstillingen Skift.
Vælg Skift og tryk på ENTER
for at skifte mellem hovedbillede
og underbillede.
Resultat:
[TV/Ekstern1/Ekstern2/AV/S-Video/Komponent]
[PC/HDMI]
Hovedbilledet og underbilledet skifter placering.
Hvis hovedbilledet er i PC-tilstand, er Skift ikke
tilgængelig.
8
Tryk på knappen
eller
for at vælge Størrelse på
underbilledet, og tryk derefter på knappen ENTER .
Vælg en størrelse til underbilledet ved at trykke på knappen
eller
og tryk derefter på knappen ENTER .
Resultat: Størrelserne vises i følgende rækkefølge:
-
-
Hvis hovedbilledet er i PC-tilstand, er Størrelse
ikke tilgængelig.
Dansk-31
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:03 PM
Page 32
Visning af PIP (Billede i billede)
9
Tryk på knappen
eller
for at vælge Position, og tryk derefter på
knappen ENTER .
Vælg en placering til underbilledet ved at trykke på knappen
eller
og tryk derefter på knappen ENTER .
Resultat:
Du kan flytte underbilledet.
Når størrelsen på underbilledet indstilles til
[PC/HDMI]
eller
10
, fungerer funktionen ikke.
Tryk på knappen
eller
for at vælge indstillingen Program.
Tryk på knappen ENTER
.
Du kan vælge den kanal, du vil se, via underbilledet ved at trykke på
knappen
eller .
Tryk på knappen ENTER .
Resultat:
Program i hukommelsen vises.
Hoved: PC/HDMI, Under: TV
“Program” er inaktiv og ikke tilgængelig i TV-tilstand.
De bliver dog aktive og tilgængelige i PC/HDMI-tilstand.
11
Hvis du vil vende tilbage til normal visning, skal du trykke på
knappen EXIT .
Fjernbetjeningsfunktioner, når PIP er tilkoblet:
Funktioner
Beskrivelse
PIP
Bruges til direkte til- og frakobling af PIP.
SOURCE
Bruges til at vælge en kilde for underbilledet.
SWAP
Bruges til at udveksle hovedbilledet og
underbilledet.
Når hovedbilledet er i video-tilstand,
og underbilledet er i den indstillede
tilstand, kan du måske ikke høre lyden
af hovedbilledet, når du trykker på
knappen SWAP, efter at du
har ændret kanalen for underbilledet.
På dette tidspunkt skal du vælge
kanalen for hovedbillet igen.
POSITION
Du kan også flytte underbilledet ved blot at
trykke på knappen POSITION.
SIZE
Vælg en størrelse for underbilledet ved at
trykke på knappen SIZE.
PIP-indstillinger
Under
Dansk-32
Ekstern1 Ekstern2
AV
S-Video Komponent
PIP fungerer
PIP fungerer ikke
PC
HDMI
TV
X
X
X
X
X
X
X
O
Ekstern1
X
X
X
X
X
X
X
O
Ekstern2
X
X
X
X
X
X
X
O
AV
X
X
X
X
X
X
X
O
S-Video
X
X
X
X
X
X
X
O
Komponent
X
X
X
X
X
X
X
O
PC
O
O
O
O
O
O
X
X
HDMI
O
O
O
O
O
O
X
X
Hoved
TV
O:
X:
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:03 PM
Page 33
Justering af lydstyrken
Du kan justere lydstyrken med fjernbetjeningen.
Tryk på knappen
Resultat:
Tryk på knappen
Resultat:
for at øge lydstyrken.
En vandret bjælke vises og lydstyrken forøges, indtil du
slipper knappen igen. Markøren bevæges mod højre i
takt med lydstyrkens forøgelse.
for at mindske lydstyrken.
En vandret bjælke vises og lydstyrken reduceres, indtil
du slipper knappen igen. Markøren bevæges mod
venstre i takt med lydstyrkens reduktion.
Der er flere muligheder for justering af lydstyrken på dit
fjernsyn. Flere oplysninger findes på side 34 til 39.
Dansk-33
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:03 PM
Page 34
Midlertidig frakobling af lyden
Du kan frakoble lyden midlertidigt.
Eksempel:
1
Skal tale i telefon.
Tryk på knappen MUTE
Resultat:
2
.
Lyden frakobles og “uden lyd” vises.
Tryk igen på knappen MUTE
eller på en af lydstyrkeknapperne,
når du ønsker at tænde for lyden igen.
Resultat:
Lyden vender tilbage med samme lydstyrke som før,
og meddelelsen “uden lyd” forsvinder.
Valg af lydtilstand
Du kan indstille lydtilstanden ved trykke på knappen “DUAL”.
Når du trykker på denne, vises den aktuelle lydtilstand på skærmen.
FM
Stereo
Lydtype
DUAL I/II
Mono
MONO
Stereo
STEREO
MONO
Automatisk
ændring
Dual
DUAL 1
DUAL 2
DUAL 1
Mono
Stereo
NICAM
Stereo
Standard
Dual
MONO
MONO
STEREO
MONO
DUAL 1
Automatisk
ændring
DUAL 1
DUAL 2
Hvis modtageforholdene forringes, bliver lydkvaliteten bedre,
hvis du vælger Mono.
Hvis stereosignalet er svagt, og fjernsynet skifter tilstand
automatisk, skal du vælge Mono.
Dansk-34
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:03 PM
Page 35
Ændring af lydstandard
Du kan vælge de særlige lydeffekter, du vil bruge, når du ser en bestemt
udsendelse.
1
Tryk på knappen MENU
Resultat:
2
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen
Resultat:
.
eller
for at vælge indstillingen Lyd.
De tilgængelige indstillinger i gruppen Lyd vises.
3
Tryk på knappen ENTER
.
4
Tryk på knappen ENTER
igen.
Resultat:
Tilstand vælges.
5
Vælg den ønskede lydeffekt ved at trykke på knappen
eller
flere gange og derefter trykke på knappen ENTER .
Resultat: Følgende lydeffekter er tilgængelige:
Standard - Musik - Film - Tale - Brugertilpasset
6
Når du er tilfreds med indstillingen, skal du trykke på knappen
MENU
for at vende tilbage til den forrige menu eller trykke på
knappen EXIT for at vende tilbage til normal visning.
Du kan også angive disse indstillinger ved blot at trykke på knappen
S.MODE (Lydtilstand) på fjernbetjeningen.
Angivelse af lydindstillingerne
Du kan tilpasse lydindstillingerne, så de passer til dine personlige
ønsker.
1
Tryk på knappen MENU
Resultat:
2
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen
Resultat:
.
eller
for at vælge indstillingen Lyd.
De tilgængelige indstillinger i gruppen Lyd vises.
3
Tryk på knappen ENTER
4
Vælg den Equalizer lyd ved at trykke på knappen
og tryk derefter på knappen ENTER .
5
Marker den ønskede indstilling ved at trykke på knappen
6
Tryk på knappen
eller
for at angive den ønskede indstilling.
Tryk på knappen ENTER .
7
Når du er tilfreds med indstillingen, skal du trykke på knappen
MENU
for at vende tilbage til den forrige menu eller trykke på
knappen EXIT for at vende tilbage til normal visning.
.
eller
,
eller
.
Hvis du ændrer disse indstillinger, skifter Sound-tilstanden
automatisk til Brugertilpasset.
Dansk-35
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:03 PM
Page 36
Indstilling af TruSurround XT (SRS TSXT)
TruSurround XT er en patenteret SRS-teknologi, der løser problemet
med at afspille 5.1 flerkanalsindhold over to højttalere.
TruSurround giver en tiltalende, virtuel surround sound-oplevelse
gennem et afspilningssystem med to højttalere, herunder interne
TV-højttalere. Det er fuldt ud kompatibelt med alle flerkanalsformater.
1
Tryk på knappen MENU
Resultat:
2
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen
Resultat:
.
eller
for at vælge indstillingen Lyd.
De tilgængelige indstillinger i gruppen Lyd vises.
3
Tryk på knappen ENTER
4
Tryk på knappen
eller
for at vælge indstillingen SRS TSXT.
Tryk på knappen ENTER .
5
Vælg den ønskede indstilling ved at trykke på knappen
Tryk på knappen ENTER .
Resultat:
6
.
eller
.
Kilderne vises i følgende rækkefølge:
Til - 3D Mono - Stereo
Når du er tilfreds med dit valg, skal du trykke på knappen
EXIT for at vende tilbage til normal visning.
Du kan også angive disse indstillinger ved blot at trykke på knappen
SRS på fjernbetjeningen.
TruSurround XT, SRS og symbolet
er varemærker tilhørende
SRS Labs, Inc. TruSurround XT-teknologi er indbygget under licens
fra SRS Labs, Inc.
Dansk-36
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:03 PM
Page 37
Automatisk justering af lydstyrken
Hver udsendelsesstation har sine særskilte signalbetingelser, så
det er ikke let at justere lydstyrken, hver gang du skifter
kanal. Med denne funktion kan du automatisk justere lydstyrken
for den ønskede kanal ved at mindske lydoutputtet, når
modulationssignalet er højt, eller ved at øge lydoutputtet, når
modulationssignalet er lavt.
1
Tryk på knappen MENU
Resultat:
2
.
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen
eller
for at vælge indstillingen Lyd.
Tryk på knappen ENTER .
Resultat:
De tilgængelige indstillinger i gruppen Lyd vises.
3
Tryk på knappen
eller
for at vælge indstillingen Auto-lydstyrke.
Tryk på knappen ENTER .
4
Tryk på knappen
eller
for at vælge indstillingen Fra.
Tryk på knappen ENTER .
5
Når du er tilfreds med dit valg, skal du trykke på knappen
EXIT for at vende tilbage til normal visning.
Dansk-37
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:03 PM
Page 38
Tilslutning af hovedtelefon
Du kan koble en hovedtelefon til dit fjernsyn, hvis du ønsker at se et
program uden at forstyrre andre personer i lokalet.
Forbind en hovedtelefon i det 3,5 mm ministik på fjernsynets panel.
Resultat:
Lyden høres gennem hovedtelefonen.
Nedenstående afsnit giver flere oplysninger om, hvordan
du indstiller din hovedtelefon.
Længerevarende brug af hovedtelefon med høj lydstyrke kan
beskadige hørelsen.
Der kommer ingen lyd fra højttalerne, når du kobler en
hovedtelefon til systemet.
Valg af intern lydfrakobling
Hvis du vil høre lyden gennem separate højttalere, skal du deaktivere
den interne forstærker.
1
Tryk på knappen MENU
Resultat:
2
Tryk på knappen
Resultat:
.
Hovedmenuen vises.
eller
for at vælge indstillingen Lyd.
De tilgængelige indstillinger i gruppen Lyd vises.
3
Tryk på knappen ENTER
4
Brug knappen
eller
til at vælge Intern u/lyd.
Tryk på knappen ENTER .
5
Brug knappen
eller
til at vælge Fra.
Tryk på knappen ENTER .
6
EXIT for at vende tilbage til normal visning.
.
Når Intern u/lyd er indstillet til Fra, kan lydmenuerne med
undtagelse af Lydvalg (i PIP-tilstand) ikke justeres.
Dansk-38
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:03 PM
Page 39
Lytning til lyden af underbilledet
Når PIP-funktionen aktiveres, kan du lytte til lyden af underbilledet.
1
Tryk på knappen MENU
Resultat:
2
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen
Resultat:
.
eller
for at vælge indstillingen Lyd.
De tilgængelige indstillinger i gruppen Lyd vises.
3
Tryk på knappen ENTER
.
4
Tryk på knappen
eller
på knappen ENTER .
bfor at vælge Lydvalg, og tryk derefter
Resultat:
Hoved og Under vises.
Du kan foretage dette valg, når PIP er sat til “Fra”.
5
Vælg Under ved at trykke på knappen
Tryk på knappen ENTER .
Resultat:
eller
.
Du kan lytte til lyden af underbilledet.
Indstil til Hoved for at lytte til lyden fra hovedbilledet.
6
Når du er tilfreds med dit valg, skal du trykke på knappen
EXIT for at vende tilbage til normal visning.
Dansk-39
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:04 PM
Page 40
Indstilling og visning af aktuelt klokkeslæt
Du kan indstille tv'ets ur, så det aktuelle klokkeslæt vises, når du trykker
på knappen INFO.
Du skal også indstille tiden, hvis du ønsker at bruge automatisk
tænd/sluk.
Hvis du tager netledningen ud, skal du indstille uret igen.
1
Tryk på knappen MENU
Resultat:
2
3
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
Resultat:
for at vælge indstillingen Indstillinger.
.
De tilgængelige indstillinger i gruppen Indstillinger vises.
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
Resultat:
.
for at vælge indstillingen Tid.
.
Menuen Tid vises sammen med det valgte
Indstil ur.
4
Tryk på knappen ENTER
5
For at...
Skal du trykke på...
Flyt til Time eller min
eller knappen
.
Indstil Time eller min
Tryk på knappen ENTER
eller knappen
eller
.
6
Når du er tilfreds med indstillingen, skal du trykke på knappen
MENU
for at vende tilbage til den forrige menu eller trykke på
knappen EXIT (Afslut) for at vende tilbage til normal visning.
7
Hvis du vil have vist...
Skal du trykke på ...
Status for det aktuelle klokkeslæt og
den valgte audio/video-indstilling
Knappen INFO
Du kan også indstille timer og minutter ved at trykke på de
numeriske taster på fjernbetjeningen.
Dansk-40
eller
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:04 PM
Page 41
Indstilling af slukketidspunkt
Du kan vælge en tidsperiode på mellem 30 og 180 minutter, hvorefter
tv'et automatisk skifter til standbytilstand.
1
Tryk på knappen MENU
Resultat:
2
3
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
Resultat:
for at vælge indstillingen Indstillinger.
.
De tilgængelige indstillinger i gruppen Indstillinger vises.
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
Resultat:
.
for at vælge indstillingen Tid.
.
Menuen Tid vises sammen med det valgte
Indstil ur.
4
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
5
Tryk flere gange på knappen
eller
og bladr i de forindstillede
tidsintervaller (Til, 30, 60, 90, 120, 150, 180).
Tryk på knappen ENTER
Resultat:
for at vælge indstillingen Sleep-timer.
.
.
Fjernsynet går automatisk i standby, når tælleren når til 0.
6
Hvis du vil annullere sleep timer-funktionen, skal du vælge Til ved at
trykke på knappen
eller
og derefter trykke på knappen
ENTER .
7
Når du er tilfreds med dit valg, skal du trykke på knappen
EXIT for at vende tilbage til normal visning.
Du kan indstille slukkeuret ved blot at trykke på SLEEP på fjernbetjeningen.
1
Tryk på knappen SLEEP på fjernbetjeningen.
Resultat:
2
Hvis slukkeuret ikke er indstillet endnu, vises indstillingen
Til. Ellers vises den resterende tid, før tv'et skifter til
Standby-tilstand.
Vælg det forudindstillede tidsinterval, der skal vare, ved at trykke på
knappen SLEEP gentagne gange..
Dansk-41
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:04 PM
Page 42
Automatisk tænding og slukning af fjernsynet
Du kan indstille tænd/sluk-funktionen, så fjernsynet:
Tændes automatisk og stilles ind på den valgte kanal på det
valgte tidspunkt.
Slukkes automatisk på det valgte tidspunkt.
Det første trin er at indstille tv'ets ur
(se "Indstilling og visning af det aktuelle klokkeslæt" på side 40).
1
Tryk på knappen MENU
Resultat:
2
3
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
Resultat:
for at vælge indstillingen Indstillinger.
.
De tilgængelige indstillinger i gruppen Indstillinger vises.
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
Resultat:
.
for at vælge indstillingen Tid.
.
Menuen Tid vises sammen med det valgte
Indstil ur.
4
Tryk på knappen
eller
Tændetidspunkt.
Tryk på knappen ENTER
Resultat:
5
for at vælge indstillingen
.
Menuen Tændetidspunkt vises.
Indstil tiden, kanalen og lydstyrken, som tv'et skal bruge, når det
tændes.
For at...
Skal du trykke på...
Flyt til Time, min, Program og
eller knappen
eller
Angiv indstillingerne for Time, min,
Program og Lydstyrke level
eller knappen
eller
Flyt til Aktivering
eller knappen
eller
Vælg Ja for at aktivere
indstillingerne ovenfor
eller knappen
eller
Lydstyrke
Tryk på knappen ENTER
.
6
Tryk på knappen
eller
for at vælge indstillingen
Slukketidspunkt.
Angiv det tidspunkt, hvor fjernsynet skal slukkes automatisk, på
samme måde som angivet ovenfor.
7
Når du er tilfreds med dit valg, skal du trykke på knappen
EXIT for at vende tilbage til normal visning.
Du kan også indstille time og minut ved at trykke på de
numeriske knapper på fjernbetjeningen.
Dansk-42
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:04 PM
Page 43
Aktivering af børnespærring
Denne funktion gør det muligt at forhindre uautoriserede brugere, f.eks.
børn, i at se uegnede programmer ved at slukke for video og lyd.
Børnespærringen kan ikke låses op med knapperne på panelet nederst
til højre.
Børnespærringen kan kun låses op med fjernbetjeningen.
Fjernbetjeningen skal derfor holdes uden for børns rækkevidde.
Denne funktion fungerer ikke i PC-tilstand
1
Tryk på knappen MENU
Resultat:
2
3
for at vælge indstillingen
.
De tilgængelige funktionsvalg i gruppen Børnesikring
vises.
Tryk på knappen ENTER
Resultat:
for at vælge indstillingen Indstillinger.
.
De tilgængelige indstillinger i gruppen Indstillinger vises.
Tryk på knappen
eller
Børnesikring.
Tryk på knappen ENTER
Resultat:
4
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
Resultat:
.
igen.
Børnesikring vælges.
5
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
for at vælge indstillingen Fra.
.
6
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
for at vælge indstillingen Program.
.
7
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
for at vælge de kanaler, der skal låses.
.
8
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
for at vælge indstillingen Lås.
.
9
Tryk på knappen
eller
for at vælge Låst for at låse kanalerne.
Tryk på knappen ENTER .
10
Gentag trin 6 og 9 for hver kanal, der skal låses eller låses op.
11
Når du er tilfreds med dit valg, skal du trykke på knappen
EXIT for at vende tilbage til normal visning.
Dansk-43
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:04 PM
Page 44
Indstilling af blå skærm
Hvis der ikke modtages noget signal, eller hvis signalet er meget svagt,
erstatter en blå skærm automatisk den støjende billedbaggrund.
Hvis du alligevel ønsker at se det dårlige billede, skal du slå tilstanden
"Blå skærm" fra.
1
Tryk på knappen MENU
Resultat:
2
.
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
Resultat:
for at vælge indstillingen Indstillinger.
.
De tilgængelige indstillinger i gruppen Indstillinger vises.
3
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
for at vælge indstillingen Blå skærm.
.
4
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
for at vælge indstillingen Fra.
.
5
Tryk på knappen EXIT for at vende tilbage til normal visning.
Valg af Melody (Melodi)
Du kan høre en melodi, når tv'et tændes eller slukkes.
1
Tryk på knappen MENU
Resultat:
2
Dansk-44
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
Resultat:
.
for at vælge indstillingen Indstillinger.
.
De tilgængelige indstillinger i gruppen Indstillinger vises.
3
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
for at vælge indstillingen Melodi.
.
4
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
for at vælge indstillingen Fra.
.
5
Tryk på knappen EXIT for at vende tilbage til normal visning.
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:04 PM
Page 45
Valg af en enhed fra eksterne kilder
På dette tv kan du vælge, hvilke audio/video-signaler, der skal sendes til
den eksterne tilslutningskilde.
1
Tryk på knappen MENU .
Tryk på knappen ENTER
for at vælge indstillingen Input.
Resultat:
2
De tilgængelige indstillinger i gruppen Input vises.
Tryk på knappen ENTER
Resultat:
.
De tilgængelige indstillinger i gruppen Liste over kilder
vises.
Når der ikke er nogen ekstern enhed tilsluttet til
apparatet, er det kun TV, Ekstern1, Ekstern2, der
er aktiveret på Liste over kilder. AV, S-Video,
Komponent, PC, HDMI er kun aktiveret, når de er
tilsluttet til apparatet.
3
Vælg den ønskede enhed ved at trykke på knappen
gentagne gange.
Tryk på knappen ENTER .
4
Gentag trin 1.
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
Resultat:
eller
for at vælge indstillingen Rediger navn.
.
De tilgængelige indstillinger i gruppen Rediger navn vises.
5
Vælg den ønskede enhed ved at trykke på knappen
eller
gentagne gange.
Resultat: Følgende indstillinger er tilgængelige:
Ekstern1 - Ekstern2 - AV - S-Video - Komponent
- PC - HDMI
6
Tryk på knappen ENTER
7
Vælg den ønskede enhed ved at trykke på knappen
eller
gentagne gange. Tryk på knappen ENTER .
Resultat: Følgende indstillinger er tilgængelige:
---- - Video - DVD - D-VHS - Kabel STB - HD STB
- Satellit STB - AV-modtager - DVD-modtager - Spil
- Cameorder - DVD-kombi - DHR - PC
8
Når du er tilfreds med indstillingen, skal du trykke på knappen
MENU
for at vende tilbage til den forrige menu eller trykke på
knappen EXIT (Afslut) for at vende tilbage til normal visning.
.
DHR: DVD-harddiskoptager
Dansk-45
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:04 PM
Page 46
Visning af billeder fra eksterne kilder
Når du har tilsluttet de forskellige audio- og videosystemer, kan du se
de forskellige kilder ved at vælge det relevante indgangsstik.
1
Kontrollér, at alle tilslutninger er udført.
2
Tryk på knappen SOURCE .
Resultat:
3
Den redigerede enheds- og audiostatus vises øverst til
venstre på tv'et.
Tryk på knappen SOURCE , indtil den ønskede inputkilde vælges.
Hvis du skifter mellem eksterne kilder, mens du ser et program,
kan det tage et kort stykke tid, før billedet skifter.
TV-tilstand kan vælges ved at trykke på knappen TV eller
/
på
fjernbetjeningen, men du kan vælge det ved at trykke på knappen
SOURCE.
Dansk-46
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:04 PM
Page 47
Installation af PC'ens software (baseret på Windows XP)
Skærmindstillingerne i Windows for en typisk computer vises i nedenstående. Men det faktiske skærmbillede på din computer ser muligvis anderledes ud, afhængigt af din version af Windows og dit videokort.
Men selvom skærmbilledet er anderledes, gælder de grundlæggende installationsprincipper i næsten alle
tilfælde.
1
Klik først på "Settings" i startmenuen i Windows.
Når "Settings" er fremhævet, skal du bevæge
markøren, så "Control panel" fremhæves.
2
Når kontrolpanelet vises, vælger du
"Appearance and Themes", hvorefter en
dialogboks vises.
3
Når kontrolpanelet vises, vælger du "Display",
hvorefter en dialogboks vises.
4
Vælg fanen “Settings” i denne dialogboks.
Den korrekte indstilling af størrelse (opløsning)
Optimal - 1360 X 768
Hvis der i denne dialogboks er mulighed for indstilling af
vertikal frekvens, skal den korrekte værdi være "60" eller
"60 Hz". Ellers klikker du bare på "OK" og forlader
dialogboksen.
*Se "Visningstilstand" på side 63.
Dansk-47
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:04 PM
Page 48
Automatisk indstilling af PC-skærmen
Med automatisk justering kan apparatets PC-skærm justere sig selv i
forhold til de indgående PC-videosignaler.
Værdierne for fin, grov og position justeres automatisk.
Tryk på knappen PC på fjernbetjeningen for at vælge PC-tilstand.
1
Tryk på knappen MENU
Resultat:
2
3
5
Dansk-48
for at vælge indstillingen PC.
.
De tilgængelige funktionsvalg i gruppen PC vises.
Tryk på knappen
eller
Autojustering.
Tryk på knappen ENTER
Resultat:
for at vælge indstillingen Indstillinger.
.
De tilgængelige funktionsvalg i gruppen Indstillinger
vises.
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
Resultat:
4
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
Resultat:
.
for at vælge indstillingen
.
Skærmkvaliteten og placeringen justeres automatisk.
Når du er tilfreds med dit valg, skal du trykke på knappen
EXIT for at vende tilbage til normal visning.
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:04 PM
Page 49
Grov- og finjustering af billedet
Formålet med justering af billedkvaliteten er at fjerne eller reducere
billedstøj.
Hvis støjen ikke fjernes af finjusteringen ovenfor, skal du justere
frekvensen så godt som muligt (grov) og finjustere igen.
Når støjen er reduceret, justeres billedet igen, så det er rettet ind på
midten af skærmen.
Tryk på knappen PC på fjernbetjeningen for at vælge PC-tilstand.
1
Tryk på knappen MENU
Resultat:
2
3
5
6
igen.
Menuen Motivlås vælges.
Tryk på knappen
eller
Fin.
Tryk på knappen ENTER
Resultat:
for at vælge indstillingen PC.
.
De tilgængelige funktionsvalg i gruppen PC vises.
Tryk på knappen ENTER
Resultat:
for at vælge indstillingen Indstillinger.
.
De tilgængelige funktionsvalg i gruppen Indstillinger
vises.
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
Resultat:
4
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
Resultat:
.
for at vælge indstillingen Grov eller
.
Den vandrette linje vises.
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
for at justere skærmkvaliteten.
.
Der kan vises lodrette striber, eller billedet bliver muligvis sløret.
7
Når du er tilfreds med indstillingen, skal du trykke på knappen
MENU
for at vende tilbage til den forrige menu eller trykke på
knappen EXIT for at vende tilbage til normal visning.
Dansk-49
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:04 PM
Page 50
Ændring af billedets placering
Tryk på knappen PC på fjernbetjeningen for at vælge PC-tilstand.
1
Tryk på knappen MENU
Resultat:
2
3
Dansk-50
for at vælge indstillingen PC.
.
De tilgængelige funktionsvalg i gruppen PC vises.
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
Resultat:
for at vælge indstillingen Indstillinger.
.
De tilgængelige funktionsvalg i gruppen Indstillinger
vises.
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
Resultat:
4
Hovedmenuen vises.
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
Resultat:
.
for at vælge indstillingen Position.
.
Du kan justere Position.
5
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
6
Skal du trykke på knappen MENU
for at vende tilbage til den
forrige menu eller trykke på knappen EXIT for at vende tilbage til
normal visning.
for at justere den vandrette placering.
for at justere den lodrette placering.
.
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:04 PM
Page 51
Initialisering af billedindstillingerne
Du kan erstatte alle billedindstillinger med fabriksindstillingerne.
Tryk på knappen PC på fjernbetjeningen for at vælge PC-tilstand.
1
Tryk på knappen MENU
Resultat:
2
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
Resultat:
3
4
5
for at vælge indstillingen PC.
.
De tilgængelige funktionsvalg i gruppen PC vises.
Tryk på knappen
eller
Nulstil billede.
Tryk på knappen ENTER
Result:
for at vælge indstillingen Indstillinger.
.
De tilgængelige funktionsvalg i gruppen Indstillinger
vises.
Tryk på knappen
eller
Tryk på knappen ENTER
Resultat:
.
Hovedmenuen vises.
for at vælge indstillingen
.
Du kan initialisere alle billedindstillingerne, Position til
fabriksstandardværdierne.
Når du er tilfreds med indstillingen, skal du trykke på knappen
MENU
for at vende tilbage til den forrige menu eller trykke på
knappen EXIT for at vende tilbage til normal visning.
Dansk-51
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:04 PM
Page 52
Tekst-tv-dekoder
De fleste tv-kanaler har tekst-tv; sider med skriftlig information, der
blandt andet oplyser om:
Programtidspunkter.
Nyheder.
Sportsresultater.
Tekstning for hørehæmmede.
Tekst-tv-siderne er inddelt i seks kategorier:
Del
Indhold
A
Det valgte sidenummer.
B
Tv-/radiostations identitet.
C
Aktuelt sidenummer eller søgestatus.
D
Dato og klokkeslæt.
E
Tekst.
F
Statusoplysninger.
Visning af tekst-tv-information
Du kan når som helst få vist tekst-tv-information, men signalmodtagelsen skal være i orden. I modsat fald:
Kan der mangle informationer.
Vises nogle sider muligvis ikke.
Sådan aktiverer du tekst-tv og får vist indholdsfortegnelsen:
1
Brug knappen
tekst-tv.
2
Tryk på knappen TTX/MIX (
Resultat:
(
) eller
(
) til at vælge en kanal, der har
/ ) for at aktivere tilstanden til Tekst-tv.
Indholdsfortegnelsen vises. Du kan altid få den vist igen
ved at trykke på knappen MENU ( ).
3
Tryk på knappen TTX/MIX ( / ) igen.
Resultat:
Skræmen deles op i to dele. Denne funktion gør det muligt
at se henholdsvis den udsendelse, der kører i fjernsynet
og tekst-TV, adskilt på skærmen.
4
Tryk på knappen TTX/MIX ( / ) igen.
Resultat:
Den kørende udsendelse vises samtidigt med tekst-TVsiden på skærmen.
5
Tryk på knappen PIP (
6
Tryk igen på TV(
) for at komme tilbage til normal visning.
) for at afslutte tekst-tv.
Hvis der vises brudte tegn, mens der vises tekst, skal du
kontrollere, at tekstsproget er det samme som det sprog, der er
valgt i menuen "Inst.". Hvis sprogene ikke er ens, skal du
vælge det samme sprog i menuen "Inst.".
Dansk-52
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:04 PM
Page 53
Valg af en bestemt tekst-tv-side
Brug tallene på fjernbetjeningen til at komme direkte til en side:
1
Angiv det trecifrede sidenummer, der er anført i
indholdsfortegnelsen, ved at trykke på de tilsvarende numeriske
knapper.
Resultat:
Tælleren for den aktuelle side tæller opad, og derefter
vises siden.
2
Hvis den valgte side er forbundet med flere andre sider
(tillægssider), vises de andre sider i rækkefølge. Tryk på PRE-CH ( ).
for at fastfryse en side. Tryk på PRE-CH ( ) igen, når du er klar til at
fortsætte.
3
Anvendelse af de forskellige visninger:
For at få vist...
Både tekst-tv-information
og udsendelse
Skal du trykke på...
TTX/MIX (
Skjult tekst
INFO (
(f.eks. svar på spørgsmål i konkurrencer)
/
)
)
Normal visning
INFO (
) igen
En tillægsside
(ved at indtaste det 4-cifrede sidetal)
SLEEP (
)
Næste side
(
)
Foregående side
(
)
Dobbelt skriftstørrelse i:
• øverste halvdel af skærmen
• nederste halvdel af skærmen
SIZE ( )
•Én gang
•To gange
Normal visning
•Tre gange
Dansk-53
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:04 PM
Page 54
Anvendelse af FLOF til valg af tekst-tv-sider
De forskellige emner på Tekst-TV er farvekodede, og du kan vælge den
ønskede side ved at trykke på den tilsvarende farvede knap på
fjernbetjeningen.
1
Få vist tekst-tv's indholdsfortegnelse ved at trykke på TTX/MIX (
/
).
2
Tryk på den farvede knap, der svarer til det emne, du ønsker at vælge
(de tilgængelige emner vises på statusinformationslinien).
Resultat: Siden vises med farvekodet ekstra information, som kan
vælges på samme måde.
3
4
For at få vist…
Skal du trykke på...
Foregående side
Den røde knap
Næste side
Den grønne knap
Tryk på knappen PIP (
fjernsynsudsendelsen.
) når du er færdig, for at komme tilbage til
Lagring af tekst-tv-sider
Du kan lagre op til fire tekst-tv-sider, så du senere kan se dem,
når du ønsker det.
1
Vælg tilstanden LIST ved hjælp af knappen SOURCE (
Resultat:
Fire trecifrede numre vises i forskellige farver.
Knappen SOURCE (
LIST og FLOF.
Dansk-54
).
) bruges til at skifte mellem tilstanden
2
Tryk på den farvede knap, der svarer til den side, som skal udskiftes.
3
Indtast det nye sidetal på det numeriske tastatur.
4
Gentag punkt 2 og 3 for hver side, der skal lagres, og brug en ny
farveknap for hver gang.
5
Tryk på knappen SWAP (
), indtil den tilsvarende blok blinker.
01 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:04 PM
Page 55
Fejlfinding: Før du kontakter serviceafdelingen
Før du kontakter Samsungs afdeling for kundeservice, skal du udføre nedenstående enkle
kontroller.Hvis du ikke kan løse problemet ud fra instruktionerne nedenfor, skal du skrive
fjernsynets modelnavn og serienummer ned og kontakte den lokale forhandler.
Ingen lyd eller intet billede
◆ Kontroller, at strømledningen er tilsluttet i stikkontakten.
på
◆ Kontrollér, at du har trykket på knappen POWER
apparatets forside.
◆ Kontroller indstillingerne for billedets kontrast og lysstyrke.
◆ Kontroller lydstyrken.
Normalt billede, men ingen lyd
◆ Kontroller lydstyrken.
◆ Kontroller, om du har trykket på knappen MUTE (D/EMP)
◆ Kontrollér, om Intern u/lyd er aktiveret.
på fjernbetjeningen.
Intet billede eller sort/hvidt billede
◆ Tilpas farveindstillingerne.
◆ Kontroller, at du har valgt det korrekte udsendelsessystem.
Forstyrrelser af lyd og billede
◆ Forsøg at finde det elektriske udstyr, der påvirker fjernsynet,
og flyt det længere væk.
◆ Tilslut fjernsynet i en anden stikkontakt.
Sløret billede eller "sne" på skærmen,
forvrænget lyd
◆ Kontroller antennens retning, placering og forbindelser.
Denne interferens skyldes ofte brugen af en indendørs antenne.
Fjernbetjeningen fungerer ikke
◆ Udskift batterierne i fjernbetjeningen.
◆ Rengør den øverste ende af fjernbetjeningen (transmissionsvinduet).
◆ Kontroller batteriets terminaler.
Meddelelsen "Kontr. sign.kab." vises.
◆ Kontroller, at signalkablet er tilsluttet korrekt i PC'en eller
videokilderne.
◆ Sammenlign disse værdier med dataene i Skærmtilstande.
Meddelelsen "Understøttes ikke" vises i
PC-tilstand.
◆ Kontroller den maksimale opløsning og frekvens for video- adapteren.
◆ Sammenlign disse værdier med dataene i Display Modes Timing
Chart (Indstillingsdiagram for visningstilstande).
Billedet er for lyst eller mørkt.
◆ Juster lysstyrke og kontrast.
Vandrette streger blinker, ryster eller flimrer i ◆ Juster indstillingen "Fine"(Fin).
billedet, når fjernsynet er i PC-tilstand.
Lodrette streger blinker, ryster eller flimrer i
billedet, når fjernsynet er i PC-tilstand.
◆ Juster indstillingen "Coarse"(Grov) og derefter "Fine"(Fin).
Skærmen er sort, og strømindikatoren
blinker hvert sekund i PC-tilstand.
◆ TV'et benytter strømstyringssystemet.
◆ Flyt computerens mus, eller tryk på en tast på tastaturet.
Billedet er ikke stabilt og lader til at ryste, ◆ Kontroller, at skærmopløsningen og - frekvensen fra computeren
eller videobåndoptageren er en tilgængelig tilstand på fjernsynet.
når fjernsynet i PC-tilstand.
Kontroller på computeren: Kontrolpanel, Skærm, Indstillinger.
◆ Hvis indstillingen ikke er korrekt, skal du bruge hjælpeprogrammet
på computeren til at ændre skærmindstillingerne.
➣
Fjernsynet understøtter skærmfunktionerne inden for følgende
frekvensområde:
Vandret frekvens (kHz): 30~61
Lodret frekvens (Hz): 60~75
Maksimal opdateringshastighed (ved 60Hz): 1360 X 768
Billedet er ikke centreret, når fjernsynet er
i PC-tilstand.
◆ Indstil den vandrette og lodrette placering.
TFT-skærmens LCD-konsol bruger en konsol, der består af under-pixels (3.147.264) som detkræver raffineret teknologi at
frembringe. Dog kan der forekomme nogle enkelte lyse eller mørke pixels på skærmen. Disse pixels har ikke nogen indflydelse
på produktets ydeevne.
Dansk-55
02 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:04 PM
Page 56
Installation af sæt til vægmontering (LE26R4/LE26R5)
Denne installation skal bruges ved fastgørelse af vægmonteringen til en betonvæg.
Ved montering på andet byggemateriale skal du kontakte den nærmeste forhandler.
Komponenter (Sælges sedparat)
M4 X L12
Sætknægt
Skrue: 8EA
Anker: 4EA
Installationsvejledning
Vægknægt
M4 X L20
Træskrue: 4EA
Sådan samles vægmonteringsknægten
1
Afmærk hullets placering på væggen.
Bor et hul 35 mm dybt på det markerede sted.
Fastgør ankrene i hvert hul på væggen.
Fastgør vægknægten til væggen med skrue
træskruerne , efter at du har fastgjort ankrene
vægknægten .
i
Bemærk! Hvis knægten ikke fastgøres helt til væggen, kan
LCD-tv'et falde ned.
Dansk-56
02 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:04 PM
Page 57
Installation af sæt til vægmontering (LE26R4/LE26R5)
Sådan samles vægmonteringsknægten
2
Sluk for apparatet, og tag ledningen ud af stikket.
Placer tv'et med forsiden nedad på et blødt klæde eller en pude på et bord.
Fjern de fire 4 skruer fra bagsiden af Tv’et.
Adskil standen fra Tv’et.
Dæk det nederste hul med en kappe.
Fastgør sætknægten på bagsiden af tv'et, og fastgør skruerne .
3
Indsæt 3 hængsler på sætknægten i rillerne på vægknægten
Fastgør sætknægten og vægknægten med skruer .
.
Bemærk! Før du installerer fjernsynet på væggen, skal du først tilslutte kablerne til
fjernsynet.
Dansk-57
02 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:04 PM
Page 58
Installation af sæt til vægmontering
(LE32R3/LE32R4/LE32R5/LE37R4/LE40R5)
Denne installation skal bruges ved fastgørelse af vægmonteringen til en betonvæg.
Ved montering på andet byggemateriale skal du kontakte den nærmeste forhandler.
Komponenter (Sælges sedparat)
M6 X L14
Vægknægt
M4 X L25
Træskrue: 7EA
Skrue: 8EA
Sætknægt
M4 X L8
Anker: 7EA
Skrue: 3EA
Sådan samles vægmonteringsknægten
1
Afmærk hullets placering på væggen.
Bor et hul 35 mm dybt på det markerede sted.
Fastgør ankrene i hvert hul på væggen.
Fastgør vægknægten til væggen med skrue
træskruerne , efter at du har fastgjort ankrene
vægknægten .
i
Bemærk! Hvis knægten ikke fastgøres helt til væggen, kan
LCD-tv'et falde ned.
Dansk-58
Installationsvejledning
02 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:05 PM
Page 59
Installation af sæt til vægmontering
(LE32R3/LE32R4/LE32R5/LE37R4/LE40R5)
Sådan samles vægmonteringsknægten
2
Sluk for apparatet, og tag ledningen ud af stikket.
Placer tv'et med forsiden nedad på et blødt klæde eller en pude på et bord.
Fjern de fire 4 skruer fra bagsiden af Tv’et.
Adskil standen fra Tv’et.
Dæk det nederste hul med en kappe.
Fastgør sætknægten på bagsiden af tv'et, og fastgør skruerne .
3
Indsæt 3 hængsler på sætknægten i rillerne på vægknægten
Fastgør sætknægten og vægknægten med skruer .
.
Bemærk! Før du installerer fjernsynet på væggen, skal du først tilslutte kablerne til
fjernsynet.
Dansk-59
02 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:05 PM
Page 60
Installering af soklen
(LE26R4/LE26R5/LE32R3/LE32R4/LE32R5/LE37R4)
<2>
<3>
1. Placer tv'et med forsiden nedad på et blødt klæde eller en pude på et bord.
2. Sænk fjernsynet i retning af pilen og fastgør soklen.
3. Monter soklen på tv'et, som vist på billedet.
Dansk-60
02 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:05 PM
Page 61
Brug af Kensington-antityverilåsen
Kensington- låsen er en enhed, der bruges til at reparere systemet fysisk, når det bruges på et offentligt
sted. Låseenheden skal købes separat. Udseendet og låsemetoden kan være anderledes end på
illustrationen, afhængigt af producenten. Se i den manual, der fulgte med Kensington- låsen, for at få
oplysninger om korrekt brug.
Kabel
Figur 2
Figur 1
<Valgfrit>
Placeringen af 'Kensington Lock' kan variere afhængigt af modellen.
1. Indsæt låseenheden i Kensington- slottet på LCD- TV'et (Figur 1), og drej den i låseretningen (Figur 2).
2. Tilslut Kensington- låsekablet.
3. Fastgør Kensington- låsen til et skrivebord eller en tung, stationær genstand.
Dansk-61
02 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:05 PM
Page 62
Tekniske og miljømæssige specifikationer
Modelnavn
LE26R4/LE26R5
LE32R3/LE32R4/LE32R5
LE37R4
LE40R5
26” diagonalt (16:9)
575,77 (H) x 323,71 (V) mm
(22,67” (H) x 12,74” (V))
a-si TFT aktiv matrix
0,4215 (H) x 0,4215 (V) mm
(0,0166” (H) x 0,0166” (V))
170/170 (H/V)
1366 (H) x 768 (V)
32” diagonalt (16:9)
697,68 (H) x392,26 (V) mm
(27,47” (H) x 15,44” (V))
a-si TFT aktiv matrix
0,511 (H) x 0,511 (V) mm
(0,0201” (H) x 0,0201” (V))
170/170 (H/V)
1366 (H) x 768 (V)
37” diagonalt (16:9)
819,6(H) x 460,8(V) mm
(32,27” (H) x 18,14” (V))
a-si TFT aktiv matrix
0,600(H) x 0,600(V) mm
(0,024” (H) x 0,024” (V))
170/170 (H/V)
1366 (H) x 768 (V)
40” diagonalt (16:9)
885,17 (H) x 497,66 (V) mm
(34,85” (H) x 19,59” (V))
a-si TFT aktiv matrix
0,648 (H) x 0,216 (V) mm
(0,027” (H) x 0,0085” (V))
170/170 (H/V)
1366 (H) x 768 (V)
Frekvens
Horisontal
Vertikal
Skærmfarve
30 ~ 61 kHz
60 ~ 75 Hz
16.777.216 farver
30 ~ 61 kHz
60 ~ 75 Hz
16.777.216 farver
30 ~ 61 kHz
60 ~ 75 Hz
16.777.216 farver
30 ~ 61 kHz
60 ~ 75 Hz
16.777.216 farver
Opløsning
Maksimum
Optimal
1360 x 768 @ 60 Hz
1360 x 768 @ 60 Hz
1360 x 768 @ 60Hz
1360 x 768 @ 60Hz
1360 x 768 @ 60Hz
1360 x 768 @ 60Hz
1360 x 768 @ 60Hz
1360 x 768 @ 60Hz
H/V Separat, TTL, P. eller N.
0,7 Vp-p @ 75 ohm
H/V Separat, TTL, P. eller N.
0,7 Vp-p @ 75 ohm
H/V Separat, TTL, P. eller N.
0,7 Vp-p @ 75 ohm
H/V Separat, TTL, P. eller N.
0,7 Vp-p @ 75 ohm
PAL, SECAM-B/G, D/K,
I, I/I, L/L’, NTPB (AV3,58, 4,43)
BG, DK, I, L
PAL, SECAM-B/G, D/K,
I, I/I, L/L’, NTPB (AV3,58, 4,43)
BG, DK, I, L
PAL, SECAM-B/G, D/K,
I, I/I, L/L’, NTPB (AV3,58, 4,43)
BG, DK, I, L
PAL, SECAM-B/G, D/K,
I, I/I, L/L’, NTPB (AV3,58, 4,43)
BG, DK, I, L
Video
Farvesystem
Videosystem
PAL/NTSC/SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
PAL/NTSC/SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
PAL/NTSC/SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
PAL/NTSC/SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
SCART 1
Videoindgang/udgang
RGB-indgang
Lydindgang/udgang
1,0 Vp-p @ 75 ohm
0,7 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
1,0 Vp-p @ 75 ohm
0,7 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
1,0 Vp-p @ 75 ohm
0,7 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
1,0 Vp-p @ 75 ohm
0,7 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
SCART 2
Videoindgang/udgang
Lydindgang/udgang
1,0 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
1,0 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
1,0 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
1,0 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
Strømforsyning
Indgang
AC 220 ~ 240 V, 60/50 Hz ±3Hz
AC 220 ~ 240 V, 60/50 Hz ±3Hz
AC 220 ~ 240 V, 60/50 Hz ±3Hz
AC 220 ~ 240 V, 60/50 Hz ±3Hz
Strømforbrug
Normal
Strømbesparelse
140 W
< 1,5 W
170 W
< 1,5 W
170 W
< 1,5 W
275 W
< 1,5 W
662,0 x 94,0 x 497,8 mm
(26,06” x 3,70” x 19,598”)
662,0 x 206,0 x 539,0 mm
(26,06” x 8,11” x 21,22”)
797,0 x 99,0 x 592,0 mm
(31,38” x 3,898” x 23,31”)
797,0 x 249,0 x 650,7 mm
(31,38” x 9,80” x 25,62”)
914,2 x 109,0 x 663,2 mm
(36,00” x 4,29” x 26,11”)
914,2 x 333,1 x 725,3 mm
(36,00” x 13,11” x 28,56”)
989,0 x 110,0 x 702,6 mm
(38,94” x 4,33” x 27,66”)
989,0 x 333,1 x 762,6 mm
(38,94” x 13,11” x 30,02”)
Panel
Format
Skærmstørrelse
Type
Pixelpitch
Visningsvinkel
Opløsning
Indgangssignal
Sync.
Videosignal
TV
Farvesystem
Lydsystem
Mål (B x D x H)
Hoveddel
Med stativ
Dansk-62
02 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:05 PM
Page 63
Tekniske og miljømæssige specifikationer
Modelnavn
LE26R4/LE26R5
Vægt
Med stativ
LE32R3/LE32R4/LE32R5
11,3 kg (24,91 lbs)
LE37R4
17,7 kg (39,02 lbs)
22,5 kg (49,6 lbs)
LE40R5
27,2 kg (59,96 lbs)
Omgivelser
Driftstemperatur
10 °C til 40 °C (50 °F til 104 °F)
10°C til 40°C (50°F til 104°F)
10°C til 40°C (50°F til 104°F)
10°C til 40°C (50°F til 104°F)
Driftsfugtighed
10% til 80%, ikke-kondenserende
10% til 80%, ikke-kondenserende
10% til 80%, ikke-kondenserende
10% til 80%, ikke-kondenserende
Opbevaringstemperatur -25 °C til 45 °C (-13 °F til 113 °F)
-20°C til 45°C (-4°F til 113°F)
-20°C til 45°C (-4°F til 113°F)
-20°C til 45°C (-4°F til 113°F)
Opbevaringsfugtighed
5% til 95%, ikke-kondenserende
5% til 95%, ikke-kondenserende
5% til 95%, ikke-kondenserende
5% til 95%, ikke-kondenserende
Lydindgang
RCA-stik (L, R), 0,5Vrms (-9dB)
RCA-stik (L, R), 0,5Vrms (-9dB)
RCA-stik (L, R), 0,5Vrms (-9dB)
RCA-stik (L, R), 0,5Vrms (-9dB)
Lydindgang (PC)
3,5Ø stereostik, 0,5Vrms (-9dB)
3,5Ø stereostik, 0,5Vrms (-9dB)
3,5Ø stereostik, 0,5Vrms (-9dB)
3,5Ø stereostik, 0,5Vrms (-9dB)
Maks. 10mW udgang
Maks. 10mW udgang
Maks. 10mW udgang
Maks. 10mW udgang
(3,5Ø stereostik, 32Ω)
(3,5Ø stereostik, 32Ω)
(3,5Ø stereostik, 32Ω)
(3,5Ø stereostik, 32Ω)
Lydegenskaber
Hovedtelefonudgang
Frekvens
RF: 80Hz ~ 15kHz (at- 3dB)
RF: 80Hz ~ 15kHz (at -3dB)
RF: 80Hz ~ 15kHz (at -3dB)
RF: 80Hz ~ 15kHz (at -3dB)
Svar
A/V: 80Hz ~ 20kHz (at- 3dB)
A/V: 080Hz ~ 20kHz (at -3dB)
A/V: 80Hz ~ 20kHz (at -3dB)
A/V: 80Hz ~ 20kHz (at -3dB)
Lyd
Udgang
3D Surround
Stereo
5WX2
10 W X 2
10 W X 2
10 W X 2
SRS TruSurroundXT
SRS TruSurroundXT
SRS TruSurroundXT
SRS TruSurroundXT
A7/NICAM
A3/NICAM
A2/NICAM
A2/NICAM
Visningstilstand (PC)
Både skærmens position og størrelse kan være forskellig afhængigt af PC-skærmen og dens opløsning.
Tabellen nedenfor viser alle de skærmvisninger, der understøttes:
Tilstand
Opløsning
Horisontal
frekvens (kHz)
Vertikal
frekvens (Hz)
Pixel Clock
Synkroniserings
-frekvens (MHz) polaritet (H/V)
IBM
640 x 480
720 x 400
31,469
31,469
59,940
70,087
25,175
28,322
-/-/+
VESA
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1360 x 768
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,364
56,476
60,023
47,712
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,000
70,069
75,029
60,015
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
85,800
-/-/+ /+
+ /+
+ /+
-/-/+ /+
+ /+
Interlaced afspilning understøttes ikke.
Plasmaskærmen kan vise et unormalt billede, hvis der vælges andet end et standardvideoformat.
DVI understøtter ikke PC-funktionen.
Dansk-63
02 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:05 PM
Page 64
Pin-konfigurationer
SCART-stik
Stikben
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Signal
Lydudgang R
Lydindgang R
Lydudgang L
Lydkabinet return
Videokabinet return (RGB blå)
Lydindgang L
RGB, blå indgang
Spændingsomskifter
Videokabinet return (RGB grøn)
AV-Link (EXT1)
RGB, grøn indgang
Stikben
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Signal
Videokabinet return (RGB rød)
RGB, rød indgang
Blanking-signal (RGB-switching)
Videokabinet return
Blanking-signal, jord
Videoudgang
Videoindgang
Screening/kabinet return
PC-indgangsstik (15 ben)
Stikben
1
2
3
4
5
6
7
8
Signal
Rød (R)
Grøn (G)
Blå (B)
Jordforbindelse
Jordforbindelse (DDC)
Jordforbindelse - Rød (R)
Jordforbindelse - Grøn (G)
Jordforbindelse - Blå (B)
Dansk-64
Stikben
9
10
11
12
13
14
15
Signal
Reserveret
Synk. jording
Jording
Data (DDC)
Vandret synkr.
Lodret synkr.
Ur (DDC)
02 BN68-00927B-02Dan.qxd
10/5/05 2:05 PM
Page 65
- EFTERSALGSSERVICE
- Kontakt forhandleren eller servicerepræsentanten, hvis der
forekommer en fejlagtig ændring i produktets ydeevne.
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
Mærket på dette produkt eller i den medfølgende
dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt
levetid. For at undgå skadelige miljø- eller
sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal
dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres
behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.
Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt
produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og
hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig
genvinding.
Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne
og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes
sammen med andet erhvervsaffald.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement