Samsung | LE32R53B | Samsung LE32R53B Bruksanvisning

01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:52 PM
Page 1
LCD TV
LE26R4
LE26R5
LE32R3
LE32R4
LE32R5
LE37R4
LE40R5
Käyttöohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti,
ennen kuin otat tuotteen käyttöön.
Säilytä käyttöohjeet myöhempää käyttöä varten.
KUVARUUTUVALIKOT
PC-näyttö
KUVA KUVASSA (PIP)-TOIMINTO
TEKSTI-TV
Osallistu kilpailuun ja voita! Rekisteröi
Samsung-tuotteesi osoitteessa
www.samsung.com/global/register
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:52 PM
Page 2
Varotoimet katseltaessa tavallista kuvaa
Pysäytyskuva voi vahingoittaa kuvaruutua pysyvästi.
• TV ja erillinen digitaalivastaanotin: Kun valitset
tavallisen katselutilan (4:3) ja aiot katsoa
SD-tasoista digitaalista lähetystä
(digitaalivastaanottimen lähtevän signaalin
arvona on 480 p).
• TV ja erillinen digitaalivastaanotin: Kun valitset
wide screen -tilan (16:9) ja aiot katsoa
SD-tasoista digitaalista lähetystä
(digitaalivastaanottimen lähtevän signaalin
arvona on 1080 i).
Vaikka digitaalisen lähetyksen muodon on
oltava leveä HD wide screen -muoto (16:9),
ohjelmantarjoajat lähettävät joskus ohjelmia,
joiden alkuperäinen muoto on tavallinen eli 4:3,
muuntamalla signaalit digitaaliseen muotoon.
Tämän vuoksi kuvaruudun vasen ja oikea
reuna näkyvät rajattuina.
Huomautus: Jos kuvaruudun vasemmassa
tai oikeassa reunassa tai
keskellä kuvaruutua olevat
reunat pysyvät paikoillaan
kauan aikaa, lähetettävän kuvan
kirkkaus säilyy myös
muuttumattomana. Reunat
saattavat tämän vuoksi jättää
jälkiä kuvaruutuun
Älä jätä näyttöä taukotilaan pitkäksi aikaa,
sillä kuva voi vahingoittua väliaikaisesti tai
pysyvästi.
• TV ja erillinen digitaalivastaanotin: Kun
TV-vastaanotin vastaanottaa HD-tasoisia
signaaleja (ja digitaalivastaanottimen
lähetyssignaalin arvo on 1080 i).
Kun katselet digitaalista HD-tasoista lähetystä
tavallisessa TV-kuvaruudussa (4:3) ja kuvaruudun
kooksi on valittu 16:9 tai Panorama, voit seurata
lähetystä, mutta kuvan ylä- ja alaosat on rajattu
pois.
Huomautus: Jos kuvaruudun ylä- tai
alareunassa tai keskellä
kuvaruutua paikoillaan pysyvä
reuna on näkyvissä kauan
aikaa, lähetettävän kuvan
kirkkaus säilyy myös
muuttumattomana. Reunat
saattavat tämän vuoksi jättää
jälkiä kuvaruutuun.
Älä jätä näyttöä taukotilaan pitkäksi aikaa,
sillä kuva voi vahingoittua väliaikaisesti tai
pysyvästi.
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:52 PM
• Digitaalinen laajakuva-TV, ei erillistä
digitaalivastaanotinta: Kun TV vastaanottaa
SD-tasoista (tavallista) signaalia (480 p).
• Laajakuva-TV, erillinen digitaalivastaanotin:
Kun TV vastaanottaa SD-tasoista (tavallista)
signaalia (digitaalivastaanotin on käytössä).
• Kun tavallista (analogista) lähetystä
katsellaan wide-screen TV:ssä (eli
aajakuva-TV) ja valittuna on 4:3-tila.
Page 3
Vaikka digitaalisen lähetyksen muodon on
oltava leveä HD wide screen -muoto (16:9),
ohjelmantarjoajat lähettävät joskus ohjelmia,
joiden alkuperäinen muoto on tavallinen eli 4:3,
muuntamalla signaalit digitaaliseen muotoon.
Tämän vuoksi kuvaruudun vasen ja oikea
reuna näkyvät rajattuina.
Huomautus: Jos kuvaruudun vasemmassa
tai oikeassa reunassa tai
keskellä kuvaruutua olevat
reunat pysyvät paikoillaan
kauan aikaa, lähetettävän kuvan
kirkkaus säilyy myös
muuttumattomana. Reunat
saattavat tämän vuoksi jättää
jälkiä kuvaruutuun.
Älä jätä näyttöä taukotilaan pitkäksi aikaa,
sillä kuva voi vahingoittua väliaikaisesti tai
pysyvästi.
• Kun laajakuva-TV:stä (16:9) katsellaan
DVD:tä, CD:tä tai videota ja käytössä on
laajakuvatila 21:9.
• Kun liität tietokoneen tai pelikonsolin TV:
seen ja valitset katselutilan 4:3.
Jos liität laajakuva-TV:hen DVD-soittimen,
tietokoneen tai pelikonsolin ja katselet
elokuvaa tai pelaat käyttämällä käyttämällä
tavallista asetusta 4:3 tai laajakuva-asetusta
21:9, näytön vasen ja oikea reuna tai ylä- ja
alareuna rajataan.
Huomautus: Jos kuvaruudun vasemmassa
tai oikeassa reunassa tai
keskellä kuvaruutua olevat
reunat pysyvät paikoillaan
kauan aikaa, lähetettävän kuvan
kirkkaus säilyy myös
muuttumattomana. Reunat
saattavat tämän vuoksi jättää
jälkiä kuvaruutuun.
Älä jätä näyttöä taukotilaan pitkäksi aikaa,
sillä kuva voi vahingoittua väliaikaisesti tai
pysyvästi.
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:52 PM
Page 2
Sisältö
TELEVISION KYTKEMINEN
JA
KÄYTTÖÖNOTTO
Ohjauspaneeli.............................................................................................................
Liitäntäpaneeli ............................................................................................................
- Antennin liittäminen tai kytkeminen kaapelitelevisioverkkoon ..............................
- Erillislaitteiden liittäminen (DTV/DVD)....................................................................
- Ulkoisten AV-laitteiden liittäminen ..........................................................................
- SERVICE (HUOLTO)..............................................................................................
- TV-sovittimen, VCR:n (videonauhurin) tai DVD-laitteen liittäminen..................
- HDMI/DVI - liitäntä.................................................................................................
- Tietokoneen yhdistäminen ....................................................................................
- AUDIO-liitäntä ........................................................................................................
- Kensington Lock ....................................................................................................
Kaukosäädin (kaikki toiminnot lukuun ottamatta Teksti-TV:tä)..................................
Kaukosäädin (Teksti-TV) ............................................................................................
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen ....................................................................
TV-vastaanottimen kytkeminen päälle ja pois ....................................................................
Television kytkeminen valmiustilaan ...........................................................................
Kaukosäätimen käyttäminen.......................................................................................
Kytke ja Käytä ..............................................................................................................
Kielen valitseminen .....................................................................................................
4
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
8
9
10
11
11
12
13
14
KANAVIEN MÄÄRITTÄMINEN
Kanavien automaattinen tallentaminen.......................................................................
Kanavien manuaalinen tallentaminen .........................................................................
Kanavien muokkaaminen ...........................................................................................
Tallennettujen kanavien järjestäminen ........................................................................
Kanavan nimen määrittäminen...................................................................................
Tarpeettomien kanavien poisjättäminen .....................................................................
15
16
18
19
20
21
KUVAN MÄÄRITTÄMINEN
Kuvastandardin muuttaminen .....................................................................................
Omien kuva-asetusten muuttaminen ..........................................................................
Värin sävyn muuttaminen ...........................................................................................
Kuva-asetusten palauttaminen tehdasasetuksiksi .....................................................
Kuvakoon muuttaminen..............................................................................................
Kuvan pysäyttäminen .................................................................................................
Digital NR (Digitaalinen kohinanvaimennus) -ominaisuuden käyttäminen. ................
DNIe (Kuvanparannuspiiri)..........................................................................................
Omat värisäädöt..........................................................................................................
Dynaaminen kontrasti .................................................................................................
Kirkkaustunnistin .........................................................................................................
Kuva kuvassa (PIP) -toiminnon käyttäminen ..............................................................
22
23
24
24
25
25
26
27
28
29
30
31
ÄÄNEN MÄÄRITTÄMINEN
Äänenvoimakkuuden säätö ........................................................................................
Äänen väliaikainen poiskytkentä .................................................................................
Äänitilan valitseminen .................................................................................................
Äänistandardin muuttaminen ......................................................................................
Ääniasetusten muokkaaminen....................................................................................
Suomi-2
33
34
34
35
35
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:52 PM
Page 3
Sisältö
ÄÄNEN MÄÄRITTÄMINEN
TruSurround XT (SRS TSXT) asettaminen..........................................................
Äänen säätäminen automaattisesti ......................................................................
Kuulokkeiden liittäminen ......................................................................................
Internal Mute (Sisäinen vaimennus) -toiminnon valitseminen..............................
Pikkukuvan äänen kuunteleminen ......................................................................
36
37
38
38
39
AJAN MÄÄRITTÄMINEN
Oikean ajan asettaminen ja näyttäminen ............................................................
Lepoajastimen (Sleep Timer) asettaminen ..........................................................
TV-vastaanottimen kytkeminen automaattisesti päälle ja pois päältä ..............
Lapsilukko – Aktivointi ..........................................................................................
40
41
42
43
KUVAN ASETTAMINEN
Sinisen TV-kuvan asettaminen ............................................................................
Melodia -äänen valitseminen ..............................................................................
Ulkoisen laitteen valitseminen ..............................................................................
Kuvien katsominen muista lähteistä ....................................................................
44
44
45
46
PC:N ASETTAMINEN
Tietokoneen asetusten määrittäminen(Windows XP) ..........................................
PC:n näytön säätäminen automaattisesti ............................................................
Kuvanlaadun säätäminen ....................................................................................
Kuvan siirtäminen kuvaruudussa ........................................................................
Kuva-asetusten oletusarvojen palauttaminen ......................................................
47
48
49
50
51
TEKSTI-TV
Teletext-dekooderi ................................................................................................
Teletext-tietojen näyttäminen ............................................................................
Määrätyn Teletext-sivun valinta ........................................................................
Tekstitelevision sivun valitseminen Fastext-pikahaulla ........................................
Teksti-TV:n sivujen tallentaminen ........................................................................
52
52
53
54
54
KÄYTTÖSUOSITUKSIA
Vianetsintä: ennen yhteydenottoa huoltohenkilöstöön ........................................
Seinäkiinnityssarjan asentaminen (LE26R4/LE26R5) ........................................
Seinäkiinnityssarjan asentaminen (LE32R3/LE32R4/LE32R5/LE37R4/LE40R5) ..
Jalustan asentaminen (LE26R4/LE26R5/LE32R3/LE32R4/LE32R5/LE37R4) ..
Kensington-liittimen käyttäminen..........................................................................
Tekniset tiedot ja muita käyttöön liittyviä tietoja ..................................................
Näyttötila (PC) ......................................................................................................
Nastojen kuvaukset ..............................................................................................
Symbolit
Paina
Tärkeää
55
56
58
60
61
62
63
64
Huomaa
Suomi-3
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:52 PM
Page 4
Ohjauspaneeli
- LE26R5
- LE32R5
- LE40R5
-
LE26R4
LE32R3
LE32R4
LE37R4
SOURCE
Tuo esiin kaikki valittavissa olevat syöttölähteet
(TV, Ulk. 1, Ulk. 2, AV, S-Video, Komponentti, PC, HDMI).
Näppäimellä voit myös vahvistaa kuvaruutuvalikon
valinnan.
MENU
Paina katsoaksesi TV:n ominaisuuksia
näyttövalikosta.
-
+
Voit lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta
painamalla tätä. Voit käyttää sitä myös valintojen
tekemiseen näytössä näkyvissä valikoissa.
Painamalla näitä painikkeita voit siirtyä kanavapaikalta
toiseen.Näillä painikkeilla voit myös korostaa
näytön valikoiden vaihtoehtoja.(Kun käytössäsi ei
ole kaukosäädintä, voit kytkeä televisioon virran
näiden painikkeiden avulla.)
Suomi-4
(Virta)
Paina laittaaksesi television päälle ja pois
päältä.
Virran ilmaisinvalo
Vilkkuu ja sammuu kun virta on päällä ja
syttyy kun TV on valmiustilassa.
Valon tunnistin
Säätää näytön kirkkautta automaattisesti
havainnoimalla ympäröivän tilan valoisuuden.
Tunnistin on aktiivinen,
kun Kirkkaustunnistin-merkkivalo palaa.
Kaukosäädinsignaalin tunnistin.
Suuntaa kaukosäädin tätä tunnistinta kohti.
Kaiuttimet
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:52 PM
Page 5
Liitäntäpaneeli
Virtajohto
Katkaise kaikista yksiköistä virta, ennen kuin kytket ääni- tai videolaitteita TV-vastaanottimeen.
Suomi-5
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:52 PM
Page 6
Liitäntäpaneeli
Antennin liittäminen tai kytkeminen kaapelitelevisioverkkoon
TV-kanavien katseleminen edellyttää kuvasignaalin vastaanottamista jostakin seuraavista lähteistä:
- ulkona oleva antenni
- kaapelitelevisioverkko
- satelliittiverkko.
Erillislaitteiden liittäminen (DTV/DVD)
- Liitä laitteen videokaapelit television taustapuolella olevaan liittimeen ("PR", "PB", "Y") ja toiset päät
DTV-tai DVD-laitteen video out -liittimiin.
- Jos haluat liittää sekä TV-sovittimen että DTV- (tai DVD) laitteen, on TV-sovitin liitettävä DTV- (tai DVD)
laitteeseen ja DTV- (tai DVD) laite televisiosi ("PR", "PB", "Y") komponenttiliittimeen.
- Erillislaitteiden (DTV tai DVD) Y-, Pb- ja Pr-liittimet on joskus merkitty merkein Y, B-Y ja R-Y tai Y, Cb ja Cr.
- Liitä RCA-audiokaapelit televisiosi taustapuolen kohtaan "R - AUDIO - L" ja kaapelien toiset päät
DTV- tai DVD-laitteen audio out -liittimiin.
Ulkoisten AV-laitteiden liittäminen
- Yhdistä RCA- tai S-VIDEO-kaapeli haluamaasi ulkoiseen AV-laitteeseen, kuten videonauhuriin,
DVD-laitteeseen tai videokameraan.
- Yhdistä RCA-äänikaapelit TV-vastaanottimen “R - AUDIO - L” liitäntöihin ja kaapelien toiset päät
vastaaviin AV-laitteen äänen ulostuloliitäntöihin.
- Voit kytkeä kuulokkeet kuulokkeiden äänen ulostuloliitäntään ( ), joka on TV-vastaanottimen
takana.Kuulokkeita käytettäessä TV-vastaanottimen omista kaiuttimista ei kuulu mitään.
SERVICE (HUOLTO)
- Vain huoltokäyttöön tarkoitettu liitin.
TV-sovittimen, VCR:n (videonauhurin) tai DVD-laitteen liittäminen
- Liitä VCR- tai DVD SCART- kaapeli VCR- tai DVD-laitteen SCART-liittimeen.
- Jos halutat liittää sekä TV-sovittimen että VCR- (tai DVD) laitteen, on TV-sovitin liitettävä VCR- (tai DVD)
laitteeseen ja VCR- (tai DVD) laite televisioon.
Sisääntulo/Ulostulo
Connector
(Liitin)
tulo
Video
Audio (R/L)
Lähtö
S-Video
RGB
Video+Audio (R/L)
SCART 1 (Ulk. 1)
Vain TV Out
SCART 2 (Ulk. 2)
Monitori Out
(TV/Ulk. 1/Ulk. 2/
AV/S-VHS)
Suomi-6
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:52 PM
Page 7
Liitäntäpaneeli
HDMI/DVI - liitäntä
- Tukee HDMI-liitännäisiä AV-laitteita (TV-sovittimia, DVD-soittimia, AV-vastaanottimia ja digitaalisia
televisioita).
- HDMI-HDMI -liitäntään ei tarvita ääniliitäntää.
Mikä on HDMI?
- HDMI on tarkka uuden sukupolven multimedialiitäntä, jonka avulla digitaalista kuvaa ja
ääntä voidaan siirtää yhdellä kaapelilla ilman tietojen pakkausta.
- Termi multimedialiitäntä on osuva kuvaus erityisesti sen vuoksi, että se sallii useita
digitaalisia äänikanavia (5.1-kanavia) HDMI:n ja DVI:n ero on, että HDMI-laite on
pienikokoisempi, se sisältää HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) -koodausominaisuuden
ja se tukee monikanavaista digitaalista ääntä.
- Käytä HDMI/DVI -päätettä erillisen laitteen DVI-liitäntään.
Käytä liittämiseen DVI-HDMI -kaapelia tai DVI-HDMI -jatketta ja äänen ulostuloon DVI:ssä
"R - AUDIO - L" -päätettä.
Tietokoneen yhdistäminen
-
Kytke D-Sub-kaapeli laitteen takaosassa sijaitsevaan "PC (PC IN)"-liittimeen ja videokortin toinen pää
tietokoneeseen.
-
Yhdistä stereoäänen kaapeli TV-vastaanottimen takana olevaan AUDIO (PC IN) -liittimeen ja
kaapelin toinen pää tietokoneen äänikortin äänen ulostuloliitäntään (Audio Out).
AUDIO-liitäntä
- Liitä RCA-audiokaapelit televisiosi taustapuolen kohtaan "R - AUDIO - L" ja kaapelien toiset päät
vahvistimen tai DVD-kotiteatterilaitteen audio in -liittimiin.
Kaiuttimet
RF
SCART2-lähtö & audiolähtö
Scart, AV, S-Video Komponentti, PC, HDMI RF
Scart, AV, S-Video Komponentti, PC, HDMI
Sisäinen vaimennus
Kaiutinlähtö
pois päältä
Kaiutinlähtö
Kaiutinlähtö
Äänilähtö
Äänilähtö
Äänilähtö
Sisäinen vaimennus
Vaimennus
päällä
Vaimennus
Vaimennus
Äänilähtö
Äänilähtö
Äänilähtö
Video: ei signaalia
Vaimennus
Vaimennus
Vaimennus
Äänilähtö
Äänilähtö
Vaimennus
Kensington Lock
-
Lisätietoja on kohdassa “Kensington-liittimen käyttäminen” ja pois päältä sivulla 61.
Kensington Lock -lukkopaikan sijainti voi vaihdella mallin mukaan.
Suomi-7
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:52 PM
Page 8
Kaukosäädin (kaikki toiminnot lukuun ottamatta Teksti-TV:tä)
Television valmiustila-painike
(lisätietoja on sivulla 11)
Pysäytyskuva
(lisätietoja on sivulla 25)
Picture-In-Picture (Jaettu kuva) On/Off
(Käytössä/Poissa käytöstä)
(lisätietoja on sivulla 31-32)
Automaattinen virran katkaisu
(lisätietoja on sivulla 41)
Yksi-/kaksinumeroisen
kanavan valinta
DNIe Demo Käytös./Pois käyt.
(lisätietoja on sivulla 27)
Edellinen kanava
(lisätietoja on sivulla 34)
Käytettävissä olevien
Lähteiden valinta
(lisätietoja on sivulla 46)
-Äänen voimakkuuden lisääminen
-Äänen voimakkuuden vähentäminen
(lisätietoja on sivulla 33)
-Seuraava kanava
-Edellinen kanava
(lisätietoja on sivulla 12)
Äänen väliaikainen mykistys
Siirtyy suoraan TV-tilaan.
Kuvaruutuvalikko ja
muutosten vahvistus
Tietoja nykyisestä lähetyksestä
(lisätietoja on sivulla 40)
Poistu OSD-näytöstä
(lisätietoja on sivulla 12)
Kohdistimen toiminnot
kuvaruutuvalikkoa käytettäessä
(lisätietoja on sivulla 12)
Äänitehosteiden valinta
(lisätietoja on sivulla 35)
Äänen tilan valinta
(lisätietoja on sivulla 34)
Käytä kanavien tallentamiseen tai poistamiseen muistista
(lisätietoja on sivulla 18)
Paina tallentaaksesi
TV/kaapeli-kanavat automaattisesti.
(lisätietoja on sivulla 15)
PIP-TOIMINNOT
(lisätietoja on sivulla 31-32)
SOURCE : Tulolähteen valinta
SWAP : Vaihda pää- ja alakuv
an paikkaa
SIZE
: PIP:n koon valinta
POSITION : PIP:n sijainnin valinta
SRS TSXT:n valinta
(lisätietoja on sivulla 36)
Kuvatehosteiden valinta
(lisätietoja on sivulla 22)
Kuvan koon valinta
(lisätietoja on sivulla 25)
Siirtyy suoraan PC-tilaan.
(lisätietoja on sivulla 48)
Jos kaukosäädin ei toimi, vaihda paristot
ja paina "RESET"-näppäintä 2-3 sekunnin
ajan ennen käyttöä.
Kirkas valo saattaa vaikuttaa kaukosäätimen toimintaan.
Suomi-8
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:52 PM
Page 9
Kaukosäädin (Teksti-TV)
Teksti-TV:n katselu/
Teksti-TV:n ja tavallisen lähetyksen
katselu samanaikaisesti
Teksti-TV:n alisivu
Teksti-TV:n katselun lopetus
Teksti-TV:n pito
P
P
: Teksti-TV:n seuraava sivu
: Teksti-TV:n edellinen sivu
Teksti-TV:n tilan valinta
(LIST tai FLOF)
Poistuminen tekstitelevisiosta
Teksti-TV:n
Kanavan valinta nimen
perusteella
Teksti-TV:n koon valinta
Tekstitelevision tallennus
Teksti-TV:n toiminnot: lisätietoja sivuilla 52 - 54.
Suomi-9
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:52 PM
Page 10
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen
1
Irrota kansi kokonaan.
2
Aseta kaksi paristoa (koko AAA) paikalleen.
Varmista, että paristot ovat napaisuuden suhteen oikein
päin. Paristot ovat oikein päin, kun pariston “+” -merkki on
kaukosäätimen paristopesän “-” -merkin kohdalla.
3
Aseta kansi paikalleen.
Jos et käytä kaukosäädintä pitkään aikaan, poista paristot ja säilytä niitä viileässä ja kuivassa paikassa.
Kaukosäätimen toimintasäde on suunnilleen 7 metriä.
(Paristot kestävät tavanomaisessa käytössä noin vuoden ajan.)
Kaukosäädin ei toimi
Tarkista seuraavat asiat:
1. Onko TV-vastaanottimeen kytketty virta?
2. Onko paristot asetettu paikoilleen napaisuuden suhteen
väärin?
3. Onko paristojen lataus vähissä?
4. Onko sähkönjakelussa katkos tai onko virtajohto irrotettu
seinäpistokkeesta?
5 . Onko TV:n läheisyydessä erityistä fluorisoivaa valoa tai
neonvaloa?
Suomi-10
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:52 PM
Page 11
TV-vastaanottimen kytkeminen päälle ja pois
Virtajohto on asennettu TV-vastaanottimen takaosaan.
1
Yhdistä virtajohto pistorasiaan.
Seuraus:
Etupaneelin valmiustilan ilmaisin syttyy.
TKäytettävä jännite on merkitty vastaanottimen taakse ja
virkistystaajuus on 50 tai 60 Hz.
2
Paina paneelin etuosassa olevaa POWER
Seuraus:
3
-näppäintä.
TV-vastaanotin valitsee automaattisesti viimeksi katsellun
kanavapaikan.
Paina kaukosäätimen numero-näppäintä (0~9) tai kanava up/down
(ylös/alas) ( / ) -näppäintä tai paneelin oikeassa reunassa
olevaa
-näppäintä.
Kun kytket TV-vastaanottimeen virran ensimmäistä kertaa, voit valita
kuvaruutuvalikoissa käytettävän kielen
(lisätietoja on sivulla 14).
4
Kytke TV-vastaanottimesta virta painamalla POWER
uudelleen.
-painiketta
Television kytkeminen valmiustilaan
TV-vastaanotin voidaan asettaa valmiustilaan virran
säästämiseksi.
TV-vastaanotin voidaan jättää valmiustilaan, kun katseleminen
keskeytetään joksikin aikaa.
1
Paina kaukosäätimen POWER
-painiketta.
Seuraus: Televisiovastaanotin kytkeytyy pois päältä ja television
etuosassa näkyy valmiustilan punainen valo.
2
Voit kytkeä TV-vastaanottimen uudelleen päälle painamalla
POWER
-painiketta, numeropainikkeita (0~9) tai kanavapaikan
vaihtopainikkeita ( / ).
Älä jätä TV-vastaanotinta valmiustilaan pitkäksi aikaa
(esimerkiksi lomamatkan ajaksi).
On suositeltavaa irrottaa virta- ja antennijohto.
Suomi-11
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:52 PM
Page 12
Kaukosäätimen käyttäminen
Kaukosäädintä käytetään pääasiassa:
Kanavien vaihtoon ja äänenvoimakkuuden säätöön.
Television asetusten määrittämiseen kuvaruutuvalikoiden
avulla.
Seuraavassa taulukossa on esitetty yleisimmin käytettävät painikkeet
ja niiden toiminnot.
Painike
~
MUTE
MENU
EXIT
Katselutoiminto
Valikkotoiminto
Tuo kuvaruutuun seuraavan
tallennetun kanavan.
-
Tuo kuvaruutuun edellisen
tallennetun kanavan.
-
Tuo kuvaruutuun vastaavat kanavat.
Valittaessa kaksinumeroisia kanavia, on toinen
numero syötettävä heti ensimmäisen jälkeen.
Muuten näyttöön tulee yksinumeroinen kanava.
Suurentaa
äänenvoimakkuutta.
-
Pienentää
äänenvoimakkuutta.
-
Mykistää äänen väliaikaisesti.
Ota äänet jälleen käyttöön painamalla uudelleen
tätä painiketta. Voit myös painaa painiketta
/
Tuo kuvaruutuun
kuvaruutuvalikot.
.
Palaa edelliseen valikkoon tai
normaalikatseluun.
Painamalla tätä voit poistua kuvaruutuvalikosta.
Käytetään liikuttaessa valikon vaihtoehtojen välillä.
Valitsee valikon vaihtoehdon tai kasvattaa
valitunominaisuuden arvoa.
Siirtyy valikon edelliseen kohtaan tai pienentää
valitunominaisuuden arvoa.
ENTER
Suomi-12
Vahvistaa valinnan.
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:52 PM
Page 13
Kytke ja Käytä
Kun TV-vastaanottimeen kytketään ensimmäisen kerran virta, monet
vastaanottimen asiakaskohtaiset perusasetukset määritetään
automaattisesti.
Seuraavat asetukset ovat käytettävissä.
1
Jos televisiovastaanotin on valmiustilassa, paina kaukosäätimen
POWER
- näppäintä.
Seuraus:
2
Kuvaruutuun tulee sanoma Start Plug & Play..
Sanoma näkyy kuvaruudussa jonkin aikaa, minkä jälkeen
kuvaruutuun tulee valikko Kieli.
Valitse kieli painamalla
tai
-näppäintä.
Esiin tulee luettelo käytettävissä olevista kielistä.
Valittavissa on 21 eri kieltä.
3
Vahvista valinta painamalla ENTER
Seuraus:
4
5
-painiketta.
Mahdollisia alueita ovat:
Belgia - Ranska - Saksa - Italia - Alankomaat Espanja - Ruotsi - Sveitsi - Iso-Britannia Itä-Eurooppa - Muut
Valitse Maa painamalla
tai
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
6
Kuvaruutuun tulee sanoma Tarkista antennitulo. ja
OK näkyy valittuna.
Paina ENTER
Seuraus:
-painiketta.
Automaattinen tallennus -valikko tulee esiin
valittaessa Aloita.
Paina ENTER
Seuraus:
-painiketta.
-painiketta.
Kanavahaku käynnistyy ja päättyy automaattisesti.
7
Paina ENTER
-painiketta.
Valitse Tunti tai min painamalla
tai
-painiketta.
Määritä Tunti/min painamalla
tai
-painiketta.
(Lisätietoja on kohdassa “Oikean ajan asettaminen ja
näyttäminen” ja pois päältä sivulla 40)
8
Vahvista asetukset painamalla ENTER
Seuraus:
-painiketta.
Näet sanoman Hyviä katseluhetkiä. ja esiin tulee
tallennettu kanava.
Suomi-13
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:52 PM
Page 14
Kytke ja Käytä
Jos haluat palauttaa tämän toiminnon...
1
Paina MENU
Seuraus:
2
4
tai
-painiketta.
Asetukset -valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
Kytke ja käytä näkyy valittuna.
Paina ENTER
Seuraus:
5
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Asetukset painamalla
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
3
-painiketta.
-painiketta.
Näyttöön tulee viesti Aloita Kyja Käytätke.
Lisätietoja tämän ominaisuuden määrittämisestä on sivuilla page.
Tämä toiminto ei toimi, jos lähde on PC-tilassa.
Kielen valitseminen
Valitse television ensimmäisellä käyttökerralla kieli, jota käytetään
kuvaruutuvalikoissa ja toiminnoissa.
1
Paina MENU
Seuraus:
2
-painiketta.
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Asetukset painamalla
Seuraus:
Paina ENTER
4
Valitse Kieli painamalla
tai
Paina ENTER
-painiketta.
5
-painiketta.
Asetukset -valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Seuraus:
tai
-painiketta.
-painiketta.
Esiin tulee luettelo käytettävissä olevista kielistä.
Valitse haluamasi kieli painamalla
monta kertaa.
Paina ENTER
-painiketta.
tai
-painiketta tarvittavan
Valittavissa on 21 eri kieltä.
6
Suomi-14
Kun olet valinnut haluamasi kielen, palaa normaalikatseluun
painamalla EXIT-painiketta.
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:52 PM
Page 15
Kanavien automaattinen tallentaminen
Voit etsiä alueellasi näkyvät televisiokanavat. Käytettävissä olevat
taajuusalueet saattavat vaihdella maittain.Automaattisesti haettujen
kanavien kanavapaikkojen numerot eivät ehkä vastaa todellisuutta tai
ole haluamassasi järjestyksessä. Voit kuitenkin järjestää kanavapaikkoja
itse manuaalisesti ja poistaa sellaiset kanavat, joita et halua katsella.
1
Paina MENU
Seuraus:
2
Valitse Kanava painamalla
Seuraus:
3
tai
-painiketta.
Kanava -valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
Paina ENTER
Seuraus:
4
-painiketta.
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
-painiketta.
Maa näkyy valittuna.
Paina uudelleen ENTER
-näppäintä. Valitse Maa painamalla
toistuvasti
tai
-näppäintä.
Seuraus: Mahdollisia maita ovat:
Belgia - Ranska - Saksa - Italia - Alankomaat Espanja - Ruotsi - Sveitsi - Iso-Britannia Itä-Eurooppa - Muut
5
Paina ENTER
6
Valitse Automaattinen tallennus painamalla
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
7
-painiketta.
tai
-painiketta.
Automaattinen tallennus -valikko tulee esiin valittuasi
Aloita.
Etsi kanavia painamalla ENTER
-painiketta.
Alivalikko vaihtuu ja valikon Aloita tilalle tulee näyttöön valikko
Pysäytä Kanavien haku alkaa.
Seuraus:
Haku päättyy automaattisesti. Kanavat tallennetaan siinä
järjestyksessä, missä ne esiintyvät käytettävissä olevalla
taajuusalueella. Ensimmäiselle kanavapaikalle tallennetaan
kanava, jonka taajuus on pienin ja viimeiseksi tallennetaan
kanava, jonka taajuus on suurin.Ensimmäiseksi valittu
ohjelma tulee tämän jälkeen näkyviin kuvaruutuun.
Palataksesi edelliseen valikkoon, paina MENU
-näppäintä.
Päättääksesi haun ennen sen päättymistä, paina
ENTER
-näppäintä valittuasi Pysäytä.
8
Kun kanavat on tallennettu kanavapaikoille, voit;
Järjestää kanavat haluamaasi järjestykseen.
(lisätietoja on sivulla 19)
Nimeä tallennetut kanavat. (lisätietoja on sivulla 20)
Tallentaa lisää kanavia tai poistaa niitä. (lisätietoja on sivulla18)
Voit tarvittaessa hienosäätää kanavavastaanottoa.
(lisätietoja on sivulla 21)
Kanavat voidaan tallentaa automaattisesti painamalla kaukosäätimen
AUTO PROG. -näppäintä.
1
Paina AUTO PROG. -näppäintä katsoessasi TV-ohjelmaa.
Seuraus:
2
Automaattinen tallennus -valikko tulee esiin valittuasi
Aloita.
Paina ENTER
-painiketta.
Suomi-15
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:52 PM
Page 16
Kanavien manuaalinen tallentaminen
Voit tallentaa kaikkiaan 100 TV-kanavaa kaapelikanavat mukaan
luettuna. Kun tallennat kanavia manuaalisesti, voit:
valita löytyneistä kanavista ne, jotka haluat tallentaa.
valita, mihin kanavapaikkaan kukin kanava tallennetaan.
1
Paina MENU
Seuraus:
2
-painiketta.
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Kanava painamalla
Seuraus:
tai
-painiketta.
Kanava -valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina ENTER
4
Valitse Manuaalinen tallennus painamalla
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
5
-painiketta.
tai
-painiketta.
Esiin tulevat Manuaalinen tallennus -valikon
vaihtoehdot, ja vaihtoehto Muistipaikka näkyy
valittuna.
Paina uudelleen ENTER
-näppäintä.
Voit määrittää kanavalle ohjelmanumeron etsimällä haluamasi
numeron œtai ƒ -painikkeilla ja painamalla sitten ENTER
painiketta.
Voit myös määrittää ohjelmanumeron. Paina tällöin
kaukosäätimen numeropainikkeita.
6
Valitse Värijärjestelmä painamalla
tai
-painiketta.
Paina ENTER
-painiketta.
Valitse vakioväri painamalla toistuvasti
tai
-näppäintä ja paina
sitten ENTER -näppäintä.
Seuraus:
7
Valitse Äänijärjest. painamalla
tai -painiketta.
Paina ENTER
-painiketta.
Valitse haluamasi äänistandardi painamalla
tai
-painiketta
useita kertoja ja painamalla sitten ENTER -painiketta.
Seuraus:
Suomi-16
Väristandardit tulevat näkyviin kuvaruutuun seuraavassa
järjestyksessä:
AUTO - PAL - SECAM - NTSC4.43
Äänistandardit tulevat näkyviin kuvaruutuun seuraavassa
järjestyksessä:
BG - DK - I - L
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:52 PM
Page 17
Kanavien manuaalinen tallentaminen
8
Jos tiedät tallennettavan kanavan numeron...
Valitse Kanava painamalla
tai
Paina ENTER
-painiketta.
-painiketta.
Valitse C (Antennikanava) tai S (Kaapelikanava) painamalla
tai -painiketta.
Paina
-näppäintä valitaksesi kanavan.
Valitse haluamasi numero painamalla
tai
painamalla sitten ENTER
-painiketta.
-painiketta ja
Jos ääni on epätavallinen tai vastaanottimesta ei kuulu lainkaan
ääntä, valitse jokin toinen äänijärjestelmä.
Voit asettaa kanavan myös painamalla kaukosäätimen
numeronäppäimiä.
9
Jos et tiedä kanavapaikkoja, valitse Haku painamalla
-painiketta ja painamalla sitten ENTER
-painiketta.
Toteuta Haku painamalla
tai -painiketta.
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
10
11
Viritin tutkii taajuusaluetta, kunnes näyttöön tulee
ensimmäinen löytynyt tai valitsemasi kanava.
Valitse Tallennus painamalla
Valitse OK painamalla ENTER
Seuraus:
tai
tai
-painiketta.
-näppäintä.
Kanavat ja niiden kanavapaikkojen numerot tallentuvat.
Toista kohda 8 - 10, kun haluat tallentaa seuraavan kanavan jollekin
kanavapaikalle.
Kanavatila
P (ohjelmatila): Kun olet päättänyt virityksen,
alueellasi lähetettäville kanaville on annettu paikkanumerot
P00-P99. Tässä tilassa voit valita kanavan antamalla sen
paikkanumeron.
C (todellisten kanavien tila): Tässä tilassa voit valita
kanavan antamalla ilman kautta lähetettävän
lähetyskanavan numeron.
S (kaapelikanavatila): Tässä tilassa voit valita kanavan
antamalla kaapelikanavan numeron.
Suomi-17
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:52 PM
Page 18
Kanavien muokkaaminen
Voit poistaa kanavan hakutoiminnon tallentamat tarpeettomat
kanavat. Kun käyt läpi allennettuja kanavia, poisjätettäväksi
määritettyjä kanavia ei näy.
Esiin tulevat kaikki kanavat, joita et nimenomaisesti valinnut
poisjätettäviksi.
1
Paina MENU
Seuraus:
2
-painiketta.
Kanava -valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
Valitse Lisäys/pois painamalla
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
4
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Kanava painamalla
tai
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
3
-painiketta.
tai
-painiketta.
Näytössä näkyy nykyisen kanavan tila.
Valitse lisättävä tai poistettava kanava painamalla
Seuraus:
/
-näppäintä.
Jos kanava, jota haluat muuttaa, ei löydy muistista, esiin
tulee Lisää ja tämä vaihtoehto näkyy valittuna. Jos
kanava, jonka haluat muuttaa, löytyy muistista, esiin
tulee Pois ja tämä vaihtoehto näkyy valittuna.
5
Lisää tai poista kanava painamalla ENTER
6
Toista kohdat 4 - 5, kun haluat tallentaa seuraavan kanavan jollekin
kanavapaikalle.
7
Paina MENU
-näppäintä palataksesi edelliseen valikkoon ja
paina EXIT -näppäintä palataksesi normaaliin näyttöön.
-painikkeen.
Voit myös lisätä tai poistaa kanavan painamalla kaukosäätimen
ADD/DEL-näppäintä.
Suomi-18
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:52 PM
Page 19
Tallennettujen kanavien järjestäminen
Voit vaihtaa tallennetun kanavan paikalle jonkin toisen kanavan,
kun haluat:
muuttaa automaattisesti tallennettujen kanavien
järjestystä.
antaa suosikkikanavillesi kanavapaikat, jotka on
helppo muistaa.
1
Paina MENU
Seuraus:
2
tai
-painiketta.
Esiin tulevat Muistip., Kan. ja Nimi.
Valitse sen kanavan numero, jota haluat muuttaa, painamalla
toistuvasti
tai
-näppäintä.
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
5
-painiketta.
Kanava -valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
Valitse Lajittelu painamalla
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
4
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Kanava painamalla
tai
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
3
-painiketta.
Valitun kanavan numero ja nimi siirtyy oikealle.
Siirry muutettavalle kanavapaikalle painamalla
ja paina sitten ENTER -painiketta.
Seuraus:
tai
-painiketta
Valittu kanava tallentuu tällä kanavapaikalla aiemmin
olleen kanavan paikalle.
6
Toista kohdat 4 - 5, kun haluat määrittää jonkin toisen kanavan.
7
Kun olet valinnut haluamasi kielen, palaa normaalikatseluun
painamalla EXIT-painiketta.
Suomi-19
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:52 PM
Page 20
Kanavan nimen määrittäminen
Kanavien nimeäminen tapahtuu automaattisesti, kun kanavatieto
vastaanotetaan. Kanavien nimiä voidaan muuttaa, mikä tekee
käyttäjälle mahdolliseksi antaa uusia nimiä.
1
Paina MENU
Seuraus:
2
-painiketta.
Esiin tulevat käytössä olevat Muistip., Kan.
ja Nimi.
Kanavan nimen voi tarvittaessa vaihtaa painamalla
-näppäintä.
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
5
-painiketta.
Kanava -valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
Valitse Nimi painamalla
tai
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
4
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Kanava painamalla
tai
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
3
-painiketta.
tai
Valintapalkki ilmestyy nimiruudun ympärille.
Kun haluat...
Tee seuraavasti...
Valita kirjaimen, numeron tai symbolin Paina
Siirtyä seuraavaan kirjaimeen.
tai
-painiketta
Paina
-painiketta
Siirtyä takaisin edelliseen kirjaimeen. Paina
-painiketta
Vahvistaa nimen.
Paina ENTER
painiketta
Käytettävissä olevat kirjaimet ovat:
Aakkoset (A-Z)
Numerot (0-9)
Erikoismerkit (_, välilyönti)
Suomi-20
6
Toista kohdat 4 - 5, kun haluat antaa kanavalle uuden nimen.
7
Kun olet tyytyväinen asetuksiin, voit palata edelliseen valikkoon
painamalla MENU
-painiketta tai poistua normaaliin katselutilaan
painamalla EXIT -painiketta.
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:52 PM
Page 21
Tarpeettomien kanavien poisjättäminen
Jos vastaanotettu kuva on selkeä, kanavaa ei tarvitse hienosäätää,
koska hienosäätö tehdään automaattisesti haun ja tallennuksen aikana.
Jos signaali on kuitenkin heikko tai vääristynyt, sinun on ehkä
hienosäädettävä kanavaa manuaalisesti.
Valitse kanava, jota haluat hienosäätää.
1
Paina MENU
Seuraus:
2
-painiketta.
Kanava -valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
Valitse Hienosäätö painamalla
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
4
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Kanava painamalla
tai
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
3
-painiketta.
tai
-painiketta.
Esiin tulee vaakatasopalkki.
Näppäimillä
tai
voit muuttaa asetusta haluamaasi suuntaan.
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
Kanavanumeron oikealle puolelle ilmestyy tähtimerkki “*”.
Kanavanumero muuttuu punaiseksi.
Palauttaaksesi hienosäädön, valitse Palautus painamalla
tai
-näppäintä ja paina sitten ENTER
-näppäintä.
5
Kun olet tyytyväinen asetuksiin, voit palata edelliseen valikkoon
painamalla MENU
-painiketta tai poistua normaaliin katselutilaan
painamalla EXIT -painiketta.
Tallennetut hienosäädetyt kanavat on merkitty tähdellä "*"
kanavanumeron oikealla puolella.
Kanavanumero muuttuu punaiseksi.
Suomi-21
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:52 PM
Page 22
Kuvastandardin muuttaminen
Voit muuttaa televisiosi kuvanlaatua useilla asetuksilla.
1
Paina MENU
Seuraus:
2
-painiketta.
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Kuva painamalla
Seuraus:
Paina ENTER
4
Paina uudelleen ENTER
5
6
-näppäintä.
-painiketta.
Tila näkyy valittuna.
Valitse haluamasi kuvatehoste painamalla toistuvasti painiketta
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
7
-painiketta.
Tila -valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
Paina ENTER
Seuraus:
-painiketta.
Kuva -valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Seuraus:
tai
.
Mahdollisia kuvatehosteita ovat:
Dynaaminen - Vakio - Elokuva - Muunneltu
Kun olet tyytyväinen asetuksiin, voit palata edelliseen valikkoon
painamalla MENU
-painiketta tai poistua normaaliin katselutilaan
painamalla EXIT -painiketta.
Ne saadaan näkyviin myös painamalla P.MODE (Kuvan tila)
-näppäintä.
Suomi-22
tai
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:52 PM
Page 23
Omien kuva-asetusten muuttaminen
Voit muuttaa televisiosi kuvanlaatua useilla asetuksilla.
1
Paina MENU
Seuraus:
2
-painiketta.
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Kuva painamalla
Seuraus:
Paina ENTER
4
Paina uudelleen ENTER
5
-painiketta.
Kuva -valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Seuraus:
tai
-painiketta.
-näppäintä.
Tila -valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
Valitse muutettava oleva kuvan ominaisuus (Kontrasti, Kirkkaus,
Terävyys, Väri, Sävy) painamalla
tai
painiketta.
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
Esiin tulee vaakatasopalkki.
6
Näppäimillä
tai
voit muuttaa asetusta haluamaasi suuntaan.
Paina ENTER
-painiketta.
7
Kun olet tyytyväinen asetuksiin, voit palata edelliseen valikkoon
painamalla MENU
-painiketta tai poistua normaaliin katselutilaan
painamalla EXIT -painiketta.
Säädetyt arvot tallennetaan valitun kuvan tilan mukaan.
Jokainen asetus tallennetaan erikseen sen syöttötilasta riippuen.
Sävy on ”pois päältä” seuraavissa tapauksissa.
• Analogisessa tilassa (RF, Scart, Video, S-Video)
Tulosignaalin ollessa PAL-50, PAL-CN ja SECAM.
• Komponentti-, DVI- ja HDMI -tilassa
Kun tulosignaalin asetus on 60Hz; 480i, 480p,
720p @60Hz, 1080i @ 60Hz.
Suomi-23
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:52 PM
Page 24
Värin sävyn muuttaminen
Voit valita itseäsi eniten miellyttävän värien sävyn.
1
Paina MENU
Seuraus:
2
-painiketta.
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Kuva painamalla
Seuraus:
3
Paina ENTER
4
Paina uudelleen ENTER
Seuraus:
5
-painiketta.
-painiketta.
-näppäintä.
Tila -valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
Valitse Värisävy painamalla
tai
-painiketta.
Paina ENTER
-painiketta.
Valitse haluamasi vaihtoehto painamallae
tai
-painiketta
useita kertoja.
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
6
tai
Kuva -valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
Mahdollisia asetuksia ovat:
Viilëa2 - Viilëa1 - Normaail - Lämmin1 - Lämmin2
Kun olet tehnyt haluamasi valinnat, paina EXIT-painiketta,
jolloin palaat tavalliseen näyttötilaan.
Säädetyt arvot tallennetaan valitun kuvan tilan mukaan.
Kuva-asetusten palauttaminen tehdasasetuksiksi
Kuva-asetukset voi palauttaa tehdasasetuksiksi
1
Paina MENU
Seuraus:
2
-painiketta.
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Kuva painamalla
Seuraus:
-painiketta.
Kuva -valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina ENTER
4
Paina uudelleen ENTER
Seuraus:
tai
-painiketta.
-näppäintä.
Tila -valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
5
Valitse Palauta painamalla
tai
Paina ENTER
-painiketta.
6
Kun olet tehnyt haluamasi valinnat, paina EXIT-painiketta.
-painiketta.
Palauta asetetaan jokaisessa kuvatilassa erikseen.
Suomi-24
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:52 PM
Page 25
Kuvakoon muuttaminen
Voit valita kuvakoon, joka parhaiten vastaa katseluvaatimuksiasi.
1
Paina MENU
Seuraus:
2
-painiketta.
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Kuva painamalla
Seuraus:
tai
-painiketta.
Kuva -valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina ENTER
4
Valitse Koko painamalla
tai
Paina ENTER
-painiketta.
5
Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla
useita kertoja.
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
-painiketta.
-painiketta.
tai
-painiketta
Mahdollisia asetuksia ovat:
Autom. leveys - Leveä - Panorama - Zoom - 4:3
Zoom: Suurentaa 16:9 kokoisen kuvan
(pystysuunnassa) näytön kokoiseksi.
Valitse
painamalla
tai
-näppäintä.
Käytä
tai
-näppäintä liikuttaaksesi
kuvaa ylös tai alas. Valittuasi
, käytä
tai -näppäintä suurentaaksesi tai
pienentääksesi kuvan kokoa pystysuunnassa.
6
Kun olet valinnut haluamasi kielen, palaa normaalikatseluun
painamalla EXIT-painiketta.
Voit valita haluamasi kuvatyypin painamalla
kaukosäätimen P.SIZE (Kuvan koko) näppäintä.
PC-tilassa vain tiloja Leveä ja 4:3 voidaan muokata.
Jos painat P.SIZE (Kuvan koko) -näppäintä PIP:in
ollessa käytössä, PIP-toiminto saattaa peruuntua ja
kuvan koko muuttua.
Kuvan pysäyttäminen
STILL -näppäimen painaminen pysäyttää liikkuvan kuvan.
Näppäimen painaminen uudelleen peruuttaa toiminnon.
Suomi-25
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:52 PM
Page 26
Digital NR (Digitaalinen kohinanvaimennus) -ominaisuuden käyttäminen.
Jos televisiosi vastaanottama signaali on heikko, voit aktivoida tämän
toiminnon vähentämään ruudun staattisuutta tai ghosting-ilmiötä.
1
Paina MENU
Seuraus:
2
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Kuva painamalla
Seuraus:
Suomi-26
-painiketta.
tai
-painiketta.
Kuva -valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina ENTER
4
Valitse Digit. koh.vaim painamalla
Paina ENTER
-painiketta.
5
Valitse Käytössä painamalla
Paina ENTER
-painiketta.
6
Kun olet tehnyt haluamasi valinnat, paina EXIT-painiketta.
-painiketta.
tai
tai
-painiketta.
-painiketta.
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:52 PM
Page 27
DNIe (Kuvanparannuspiiri)
Samsungin uusi teknologia parantaa kuvan kontrastia ja tuo
terävästi esiin kaikki kuvan yksityiskohdat. Uusi kuvien
kompensointialgoritmi kirkastaa värit.
DNIe-teknologia sovittaa signaalit silmille sopiviksi.
Kytkemällä DNIe-demo -tilan päälle voit nähdä,
kuinka DNIe-tekniikka parantaa kuvaa.
1
Paina MENU
Seuraus:
2
-painiketta.
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Kuva painamalla
Seuraus:
tai
-painiketta.
Kuva -valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina ENTER
4
Paina œtai ƒ -painiketta ja valitse DNle-demo ja paina sitten
ENTER -painiketta.
Valitse Käytössä painamalla
tai
-painiketta.
Paina ENTER
-painiketta.
-painiketta.
DNIe-demo: Pois käyt.
DNIe demo -tilaa ei ole aktivoitu.
DNIe-demo: Käytössä
Parannettu DNIe-kuva näkyy ruudun oikeassa reunassa.
Alkuperäinen kuva näkyy ruudun vasemmassa reunassa.
Voit valita pikkukuvan koon myös painamalla kaukosäätimen
DNIe -painiketta.
5
Kun olet tehnyt haluamasi valinnat, paina EXIT-painiketta,
jolloin palaat tavalliseen näyttötilaan.
Tämä toiminto ei toimi, jos lähde on PC-tilassa.
DNle-demo on suunniteltu näyttämään eron tavallisten ja
DNIe-tekniikkaa käyttävien kuvien välillä.
Tuote näyttää kuvan käyttäen DNIe:tä oletusasetuksena.
Suomi-27
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:53 PM
Page 28
Omat värisäädöt
Omat värisäädöt -toiminnolla voit ohjata päävärejä, kuten Sininen,
Vihreä, Vaaleanpunainen häiritsemättä muita värejä. Tällöin katsoja
voi säätää kuvan värit mieleisekseen.
1
Paina MENU
Seuraus:
2
-painiketta.
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Kuva painamalla
Seuraus:
tai
-painiketta.
Kuva -valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina ENTER
4
Valitse Omat värisäädöt painamalla
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
5
tai
-painiketta.
Kuvaruutuun tulevat Omat värisäädöt -valikon
valittavissa olevat vaihtoehdot.
Valitse Helppo säätö painamalla
tai
-painiketta ja paina
-painiketta. Valitse pikkukuvan lähde painamalla
sitten ENTER
-painiketta.
tai
-painiketta ja paina sitten ENTER
Seuraus:
6
-painiketta.
Lähteet esitetään seuraavassa järjestyksessä:
Sininen - Vihreä - Vaaleanpunainen - Vakio
- Muunneltu
Valitse Yksityiskohtainen säätö painamalla
tai
-painiketta
-painiketta. Valitse pikkukuvan lähde
ja paina sitten ENTER
painamalla
-painiketta.
tai
-painiketta ja paina sitten ENTER
Seuraus:
Lähteet esitetään seuraavassa järjestyksessä:
Vaaleanpunainen - Vihreä - Sininen- Palautus
7
Näppäimillä
tai
voit muuttaa asetusta haluamaasi suuntaan.
Paina ENTER
-painiketta.
8
Kun olet tyytyväinen asetuksiin, voit palata edelliseen valikkoon
painamalla MENU
-painiketta tai poistua normaaliin katselutilaan
painamalla EXIT -painiketta.
Toiminto näyttää näytön still-kuvana värin säätämiseksi.
Tämä toiminto ei toimi, jos lähde on PC-tilassa.
Palauttaaksesi värien tehdasasetukset, valitse Palauta
painamalla
tai
-näppäintä ja paina sitten ENTER
-näppäintä.
Suomi-28
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:53 PM
Page 29
Dynaaminen kontrasti
Dynaam. kontrasti -toiminto tunnistaa automaattisesti sisääntulevan
kuvasignaalin ja pyrkii muokkaamaan siitä mahdollisimman terävän.
1
Paina MENU
Seuraus:
2
-painiketta.
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Kuva painamalla
Seuraus:
tai
-painiketta.
Kuva -valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina ENTER
4
Valitse Dynaam. kontrasti painamalla
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
-painiketta.
tai
-painiketta.
Kuvaruutuun tulee Dynaam. kontrasti -valikko.
5
Valitse Käytössä painamalla
Paina ENTER
-painiketta.
6
Kun olet tehnyt haluamasi valinnat, paina EXIT-painiketta,
jolloin palaat tavalliseen näyttötilaan.
tai
-painiketta ja paina sitten
Tämä toiminto ei toimi, jos lähde on PC-tilassa tai PIP on
käytössä.
Suomi-29
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:53 PM
Page 30
Kirkkaustunnistin
Kirkkaustunnistin -toiminnolla voi muokata näytön
kirkkautta joko automaattisesti tai manuaalisesti. Toiminto tunnistaa
ympäröivän tilan kirkkauden optisen tunnistimen avulla.
1
Paina MENU
Seuraus:
2
-painiketta.
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Kuva painamalla
Seuraus:
tai
-painiketta.
Kuva -valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina ENTER
4
Valitse Kirkkaustunnistin painamalla
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
5
tai
tai
-painiketta ja paina sitten.
Näytön kirkkautta säädetään automaattisesti
ympäröivän tilan kirkkauden mukaan.
Tämän päätyttyä, paina ENTER
-näppäintä palataksesi
edelliseen valikkoon tai paina EXIT (Poistu) -näppäintä palataksesi
normaaliin näyttöön.
Tämä toiminto ei toimi, jos lähde on PC-tilassa.
Suomi-30
-painiketta.
Kuvaruutuun tulee Kirkkaustunnistin -valikko.
Valitse Käytössä painamalla
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
6
-painiketta.
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:53 PM
Page 31
Kuva kuvassa (PIP) -toiminnon käyttäminen
Voit tuoda näyttöön varsinaisen kuvan päälle pikkukuvan. Tällä tavalla
voit katsella varsinaisen kuvan päällä olevassa pikkukuvassa jonkin
ohjelmakanavan ohjelmatarjontaa tai videokuvaa mistä tahansa
kytketystä laitteesta.
1
Paina MENU
Seuraus:
2
-painiketta.
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Kuva painamalla
Seuraus:
tai
Kuva -valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina ENTER
4
Valitse PIP painamalla
tai
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
-painiketta.
-painiketta.
-painiketta.
Kuvaruutuun tulevat PIP -valikon valittavissa olevat
vaihtoehdot.
5
Paina uudelleen ENTER
-näppäintä.
Valitse Käytössä painamalla tai
-painiketta ja paina sitten
ENTER
-painiketta.
6
Paina
tai
-näppäintä valitaksesi Lähde ja paina sitten
ENTER
-näppäintä. Valitse alakuvan lähde painamalla
tai
-näppäintä ja paina ENTER
-näppäintä.
[TV/Uik. 1/Uik. 2/AV/S-Video/Komponentti]
Seuraus:
7
Lähteet esitetään seuraavassa järjestyksessä:
Kun pääkuvan asetus on TV/UIK.1/UIK.2/AV/
S-Video/Komponentti, voidaan valita vain HDMI ja kun
pääkuvan asetus on PC/HDMI, TV/UIK.1/UIK.2/A V/
S-Video/Komponentti voidaan valita.
[PC/HDMI]
Valitse Vaihto painamalla
tai
-painiketta.
To interchange the main picture and the sub picture, select Vaihto
option and press the ENTER
button.
Seuraus:
Varsinainen kuva ja pikkukuva vaihtavat paikkaa.
Jos pääkuva on PC-tilassa, Vaihto ei ole käytössä.
8
Valitse Koko painamalla
tai
-painiketta.
Paina ENTER
-painiketta.
Valitse pikkukuvan lähde painamalla tai
-painiketta ja paina
sitten ENTER
painiketta.
Seuraus:
Valittavissa olevat koot ovat seuraavat:
-
-
Jos pääkuva on PC-tilassa, Koko ei ole käytössä.
Suomi-31
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:53 PM
Page 32
Kuva kuvassa (PIP) -toiminnon käyttäminen
9
Paina
tai
-näppäintä valitaksesi Sijainti ja paina sitten
ENTER -näppäintä.
Valitse pikkukuvan paikka painamalla tai
-painiketta ja paina
sitten ENTER
painiketta.
Seuraus:
Voit siirtää pikkukuvaa.
Toiminto ei ole käytössä, kun pikkukuvan koko on
[PC/HDMI]
tai
10
.
Valitse Muistipaikka painamalla tai
painiketta. Paina
ENTER
-painiketta.
Voit valita pikkukuvassa näkyvän kanapaikan numeron painamalla
tai
-painiketta.
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
Esiin tulee muistissa oleva Muistipaikka.
Pääkuva: PC/HDMI, Alakuva: TV
“Muistipaikka” eivät ole aktiivisia eikä niitä voi käyttää TV-tilassa.
Ne tulevat aktiivisiksi PC-tilassa, jossa niitä voidaan käyttää.
11
Voit palata normaaliin näyttötapaan painamalla EXIT-painiketta.
Kaukosäätimen toiminnot "PIP"-toiminnon ollessa
"Käytössä":
Toiminto
Kuvaus
PIP
Käytetään PIP:n Käytössä/Poissa käytöstä
- toiminnon hallintaan.
SOURCE
Käytetään alakuvan lähteen valitsemiseen.
SWAP
Pääkuvan ja pikkukuvan vaihtaminen keskenään.
Kun pääkuvan tilana on Video ja
pikkukuva näyttää TV-vastaanottimen
lähetystä, pääkuvasta ei ehkä kuulu
ääntä, kun SWAP-painiketta on käytetty
pikkukuvan kanavan vaihtamiseen.
Tässä tapauksessa kannattaa valita
pääkuvan kanava uudelleen.
POSITION
Voit siirtää pikkukuvaa painamalla
kaukosäätimen POSITION -painiketta.
SIZE
Voit valita pikkukuvan koon painamalla
SIZE -painiketta.
PIP-asetukset
Alakuva
Pääkuva
Suomi-32
O:
X:
TV
Uik. 1
Uik. 2
AV
S-Video Komponentti
PIP toiminnassa
PIP ei toiminnassa
PC
HDMI
TV
X
X
X
X
X
X
X
O
Uik. 1
X
X
X
X
X
X
X
O
Uik. 2
X
X
X
X
X
X
X
O
AV
X
X
X
X
X
X
X
O
S-Video
X
X
X
X
X
X
X
O
Komponentti
X
X
X
X
X
X
X
O
PC
O
O
O
O
O
O
X
X
HDMI
O
O
O
O
O
O
X
X
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:53 PM
Page 33
Äänenvoimakkuuden säätö
Äänenvoimakkuutta voidaan säätää kaukosäätimellä.
Säädä ääntä kovemmalle painamalla painiketta
Seuraus:
Näyttöön tulee vaakasuora palkki, ja äänenvoimakkuus
kasvaa kunnes näppäin vapautetaan. Kohdistin liikkuu
oikealle osoittaen äänenvoimakkuuden tason.
Säädä ääntä hiljemmalle painamalla painiketta
Seuraus:
.
.
Näyttöön tulee vaakasuora palkki, ja äänenvoimakkuus
vähenee kunnes näppäin vapautetaan. Kohdistin liikkuu
vasemmalle osoittaen äänenvoimakkuuden tason.
TV:ssä on myös muita äänensäätöjä.
Lisätietoja on sivuilla 34 - 39.
Suomi-33
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:53 PM
Page 34
Äänen väliaikainen poiskytkentä
Ääni voidaan kytkeä pois väliaikaisesti:
Esimerkki: Haluat vastata puhelimeen.
1
Paina MUTE
Seuraus:
2
äppäintä.
Ääni kytkeytyy pois ja näyttöön tulee viesti “Mykistys”.
Ääni kytketään takaisin päälle painamalla uudelleen MUTE
-näppäintä, tai jotakin äänenvoimakkuusnäppäintä.
Seuraus:
Ääni kytkeytyy takaisin entisellä voimakkuudella,
viesti “Mykistys” häviää.
Äänitilan valitseminen
Voit valita äänitilan painamalla kaukosäätimen “DUAL”-painiketta.
Kun painat painiketta, kuvaruutuun tulee käytössä oleva äänitila.
FM
Stereo
Äänityyppi
DUAL I/II
Mono
MONO
Stereo
STEREO
MONO
Automaattinen
vaihto
Dual
DUAL 1
DUAL 2
DUAL 1
Mono
Stereo
NICAM
Stereo
Default
(Oletusasetus)
Kaksois
MONO
MONO
STEREO
MONO
DUAL 1
Automaattinen
vaihto
DUAL 1
DUAL 2
Jos vastaanotto-olosuhteet huononevat, kuuntelu on
helpompaa, jos Mono -tila on valittuna.
Jos stereosignaali on heikko ja tila vaihtuu automaattisesti,
vaihda käyttöön Mono.
Suomi-34
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:53 PM
Page 35
Äänistandardin muuttaminen
Voit valita katseltavaan ohjelmaan sopivan äänistandardin, jonka
avulla voit korostaa tämän ohjelmatyypin äänitehosteita.
1
Paina MENU
Seuraus:
2
-painiketta.
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Ääni painamalla
Seuraus:
-painiketta.
Ääni -valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina ENTER
4
Paina uudelleen ENTER
Seuraus:
tai
-painiketta.
-näppäintä.
Tila -vaihtoehto valitaan.
5
Valitse ääni painamalla toistuvasti
tai
-näppäintä ja paina
sitten ENTER
-näppäintä.
Seuraus: Mahdollisia äänitehosteita ovat:
Vakio - Musiikki - Elokuva - Puhe - Muunneltu
6
Kun olet tyytyväinen asetuksiin, voit palata edelliseen valikkoon
painamalla MENU
-painiketta tai poistua normaaliin katselutilaan
painamalla EXIT -painiketta.
Voit myös valita nämä vaihtoehdot painamalla kaukosäätimen
S.MODE (Äänitila) -painiketta.
Ääniasetusten muokkaaminen
Voit muokata TV-vastaanottimen äänen omien mieltymystesi
mukaiseksi.
1
Paina MENU
Seuraus:
2
-painiketta.
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Ääni painamalla
Seuraus:
tai
-painiketta.
Ääni -valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina ENTER
4
Valitse Taajuuskorjain painamalla
tai
painamalla sitten ENTER -painiketta.
5
Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla painikkeita
6
Siirry haluamasi asetuksen kohdalle painamalla
Paina ENTER
-painiketta.
7
Kun olet tyytyväinen asetuksiin, voit palata edelliseen valikkoon
painamalla MENU
-painiketta tai poistua normaaliin katselutilaan
painamalla EXIT -painiketta.
-painiketta.
-painiketta ja
tai
tai
.
-painiketta.
Jos muutat näitä asetuksia, käytössä olevan Ääni
-vaihtoehtodon arvoksi vaihtuu automaattisesti Muunneltu.
Suomi-35
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:53 PM
Page 36
TruSurround XT (SRS TSXT) asettaminen
TruSurround XT on patentoitu SRS-teknologia, joka mahdollistaa
monikanavaisen 5.1 sisällön soittamisen kahdella kaiuttimella.
TruSurround antaa mukaansatempaavan, virtuaalisen
surround-äänielämyksen millä tahansa kahden kaiuttimen järjestelmällä,
televisiokaiuttimet mukaan lukien. Se on täysin yhteensopiva kaikkien
monikanavaformaattien kanssa.
1
Paina MENU
Seuraus:
2
-painiketta.
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Ääni painamalla
Seuraus:
tai
Ääni -valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina ENTER
4
Valitse SRS TSXT painamalla
Paina ENTER
-painiketta.
5
Valitse haluttu asetus painamalla
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
6
-painiketta.
-painiketta.
tai
tai
-painiketta.
-näppäintä.
Lähteet esitetään seuraavassa järjestyksessä:
Pois käyt. - 3D Mono - Stereo
Voit palata normaaliin näyttötapaan painamalla EXIT-painiketta.
Voit myös asettaa nämä asetukset yksinkertaisesti painamalla
kaukosäätimen SRS -näppäintä.
TruSurround XT, SRS ja
-merkki ovat SRS
Labs Inc:in tuotemerkkejä. TruSurround XT
-teknologia sisältyy SRS Labs, Inc:in käyttöoikeuteen.
Suomi-36
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:53 PM
Page 37
Äänen säätäminen automaattisesti
Kukin asema lähettää ohjelmaa omien asetustensa mukaisesti, ja
käyttäjä joutuu joskus säätämään ääntä joka kerran kanavanvaihdon
jälkeen. Tämän ominaisuuden avulla voit säätää haluamasi kanavan
äänenvoimakkuutta automaattisesti. Toiminto joko lisää tai vähentää
äänenvoimakkuutta TV-vastaanottimen vastaanottaman signaalin
tasosta riippuen.
1
Paina MENU
Seuraus:
2
-painiketta.
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Ääni painamalla
tai
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
-painiketta.
Ääni -valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Valitse Autom. äänenvoim. painamalla
Paina ENTER
-painiketta.
4
Valitse Käytössä painamalla
tai -painiketta.
Paina ENTER
-painiketta.
5
Voit palata normaaliin näyttötapaan painamalla EXIT-painiketta.
tai
tai
-painiketta.
-painiketta.
Suomi-37
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:53 PM
Page 38
Kuulokkeiden liittäminen
TV-vastaanottimeen voidaan kytkeä kuulokkeet, jos halutaan ettei SET:n
katselu häiritse muita huoneessa olijoita.
Kytke kuulokkeet 3,5 mm:n minipistokkeeseen TV:n etulevyssä.
Seuraus:
Ääni kuuluu vain kuulokkeista.
Kuulokkeiden käyttöä koskevia lisätietoja on alla olevassa
kappaleessa.
Kuulokkeiden pitkäaikainen käyttö suurella
äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa.
Kaiuttimista ei kuulu ääntä, kun järjestelmään on liitetty
kuulokkeet.
Internal Mute (Sisäinen vaimennus) -toiminnon alitseminen
Jos haluat kuulla äänen erillisten kaiuttimien kautta, älä käytä ulkoista
vahvistinta.
1
Paina MENU
Seuraus:
2
-painiketta.
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Ääni painamalla
Seuraus:
tai
-painiketta.
Ääni -valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina ENTER
4
Valitse Sis. mykistys painamalla
Paina ENTER
-painiketta.
tai
5
Valitse Käytössä painamalla
Paina ENTER
-painiketta.
-painiketta.
6
Voit palata normaaliin näyttötapaan painamalla EXIT-painiketta.
-painiketta.
tai
-painiketta.
Kun Sis. mykistys on Käytössä -asennossa, äänivalikoita ei voida
säätää Äänivalinta -asetusta (PIP-tilassa) lukuun ottamatta.
Suomi-38
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:53 PM
Page 39
Pikkukuvan äänen kuunteleminen
Voit kuunnella pikkukuvan lähetyksen ääntä, kun PIP-toiminto on
käytössä.
1
Paina MENU
Seuraus:
2
-painiketta.
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Ääni painamalla
Seuraus:
tai
-painiketta.
Ääni -valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina ENTER
4
Valitse Äänenvalinta painamalla
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
-painiketta.
tai
-painiketta.
Pää ja Ala näytetään.
Voit valita tämän vaihtoehdon, kun PIP-asetuksen arvona on
Käytössä.
5
Valitse Ala painamalla
tai
-painiketta.
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
Voit kuunnella pikkukuvan ääntä.
Kuunnellaksesi valitun pääkuvan ääntä, valitse Pää.
6
Kun olet valinnut haluamasi kielen, palaa normaalikatseluun
painamalla EXIT-painiketta.
Suomi-39
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:53 PM
Page 40
Oikean ajan asettaminen ja näyttäminen
Voit asettaa TV-vastaanottimen kellon näyttämään tämänhetkistä aikaa.
Saat kellonajan esiin painamalla INFO-painiketta. Aika on asetettava
myös silloin, jos haluat käyttää automaattisia On/Off -ajastimia.
Jos irrotat virtajohdon, kello on asetettava uudelleen oikeaan
aikaan.
1
Paina MENU
Seuraus:
2
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Asetukset painamalla
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
3
-painiketta.
-painiketta.
Asetukset -valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
Valitse Aika painamalla
Seuraus:
tai
tai
-painiketta.
Ajan valikko Aika tulee näkyviin kello
Kellon asetus valittuna.
4
Paina ENTER
5
Kun haluat...
Paina...
Tunti tai Minuutti kohdalle
Painamalla painiketta
tai
Aseta Tunti tai Minuutti
Painamalla painiketta
tai
Paina ENTER
-painiketta.
-painiketta.
6
Kun olet tyytyväinen asetuksiin, voit palata edelliseen valikkoon
painamalla MENU
-painiketta tai poistua normaaliin katselutilaan
painamalla EXIT -painiketta.
7
Kun haluat...
Tee seuraavasti...
Nykyinen aika ja määritetyt äänen
ja kuvan asetukset
INFO-painike
Voit asettaa tunnin ja minuutin myös painamalla kaukosäätimen
numeronäppäimiä.
Suomi-40
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:53 PM
Page 41
Lepoajastimen (Sleep Timer) asettaminen
Voit valita jokin ajan (30 - 180 min), jonka jälkeen TV-vastaanotin
kytkeytyy automaattisesti pois päältä ja siirtyy valmiustilaan.
1
Paina MENU
Seuraus:
2
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Asetukset painamalla
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
3
-painiketta.
-painiketta.
Asetukset -valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
Valitse Aika painamalla
Seuraus:
tai
tai
-painiketta.
Ajan valikko Aika tulee näkyviin kello
Kellon asetus valittuna.
4
Valitse Uniajastin painamalla
Paina ENTER
-painiketta.
5
Paina
tai
-näppäintä toistuvasti, jolloin säätö muuttuu
asteittain (Pois käyt., 30, 60, 90, 120, 150, 180).
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
tai
-painiketta.
Vastaanotin siirtyy automaattisesti valmiustilaan,
kun ajastin näyttää nollaa.
6
Peruuttaaksesi uniajastin-toiminnon, valitse Pois käyt. painamalla
tai
-näppäintä ja paina sitten ENTER -näppäintä.
7
Voit palata normaaliin näyttötapaan painamalla EXIT-painiketta.
Voit asettaa lepoajastimen painamalla kaukosäätimen SLEEP
(Lepoajastin) -painiketta.
1
Paina kaukosäätimen SLEEP -painiketta.
Seuraus:
2
Jos lepoajastin ei ole käytössä, kuvaruudussa näkyy
Pois käyt. . Muussa tapauksessa kuvaruudussa näkyy
jäljellä oleva aika, ennen kuin TV-vastaanotin siirtyy
valmiustilaan.
Painamalla SLEEP -painiketta useita kertoja voit valita jonkin valmiiksi
määritetyistä ajanjaksoista, jonka jälkeen TV-vastaanotin siirtyy
valmiustilaan.
Suomi-41
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:53 PM
Page 42
TV-vastaanottimen kytkeminen automaattisesti päälle ja pois päältä
Voit asettaa On/Off (Päälle/Pois-ajastimet) siten, että TV-vastaanotin:
kytkeytyy päälle ja valitsee haluamasi kanavan ajankohtana,
jonka olet itse määrittänyt.
kytkeytyy automaattisesti pois päältä määräämänäsi ajankohtana.
Ensimmäiseksi on asetettava TV-vastaanottimen kello
(lisätietoja on kohdassa Oikean ajan asettaminen ja
näyttäminen sivulla 40 ).
1
Paina MENU
Seuraus:
2
-painiketta.
-painiketta.
Ajan valikko Aika tulee näkyviin kello
Kellon asetus valittuna.
Valitse Käynnistysajastin painamalla
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
5
tai
Asetukset -valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
Valitse Aika painamalla
tai
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
4
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Asetukset painamalla
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
3
-painiketta.
tai
painiketta.
Kuvaruutuun tulee Käynnistysajastin -valikko.
Aseta kellonaika, kanavapaikka ja äänenvoimakkuus. Näitä arvoja
TV-vastaanotin käyttää, kun se kytketään päälle seuraavan kerran.
Kun haluat...
Tee seuraavasti...
Siirtyä kohtaan Tunti, Minuutti,
Muistipaikka ja Äänenvoim.
Paina painiketta
Aseta Tunti, Minuutti,
Muistipaikka ja Äänenvoim.
Paina painiketta
Siirtyä kohtaan Aktivointi
Paina painiketta
tai
Ota käyttöön tehdyt asetukset
valitsemalla vaihtoehto Kyllä.
Paina painiketta
tai
Paina ENTER
tai
tai
-painiketta.
6
Valitse Sammutusajastin painamalla tai
painiketta.
Määritä yllä kuvatulla tavalla kellonaika, jolloin haluat
TV-vastaanottimen kytkeytyvän automaattisesti pois päältä.
7
Kun olet valinnut haluamasi kielen, palaa normaalikatseluun
painamalla EXIT-painiketta.
Voit asettaa tunnin ja minuutin myös painamalla kaukosäätimen
numeronäppäimiä.
Suomi-42
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:53 PM
Page 43
Lapsilukko – Aktivointi
Tämä ominaisuus estää luvattomien käyttäjien, kuten lasten pääsyn
sopimattomiin ohjelmiin vaimentamalla videon ja äänen.
Lapsilukkoa ei voida avata alaoikealla olevan paneelin näppäimiä
käyttämällä.
Lapsilukko voidaan avata vain kaukosäätimellä, minkä vuoksi
kaukosäädin tulee pitää lasten ulottumattomissa.
Tämä toiminto ei toimi PC-tilassa.
1
Paina MENU
Seuraus:
2
tai
tai
-painiketta.
Lapsilukko -valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
Paina uudelleen ENTER
Seuraus:
-painiketta.
Asetukset -valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
Valitse Lapsilukko painamalla
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
4
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Asetukset painamalla
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
3
-painiketta.
-näppäintä.
Lapsilukko -vaihtoehto valitaan.
5
Valitse Käytössä painamalla
Paina ENTER
-painiketta.
6
Valitse Muistipaikka painamalla
Paina ENTER
-painiketta.
7
Paina
tai
-näppäintä valitaksesi lukittavat kanavat.
Paina ENTER
-painiketta.
8
Valitse Lukko painamalla
tai
Paina ENTER
-painiketta.
9
Paina
tai
-näppäintä ja valitse Lukittu lukitaksesi kanavat.
Paina ENTER
-painiketta.
10
Toista vaiheet 6 ja 9, kun haluat lukita tai avata kanavan.
11
Painamalla EXIT-painiketta voit palata normaaliin näyttöön.
tai
-painiketta.
tai
-painiketta.
-painiketta.
Suomi-43
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:53 PM
Page 44
Sinisen TV-kuvan asettaminen
Jos signaalia ei vastaanoteta tai jos se on heikko, sininen näyttökuva
korvaa automaattisesti häiriökuvan.
Määritä vaihtoehdon Blue Screen (Sininen näyttö) arvoksi Pois käyt.
(Ei käytössä), jos et halua sinisen näytön korvaavan häiriökuvaa.
1
Paina MENU
Seuraus:
2
-painiketta.
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Asetukset painamalla
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
tai
-painiketta.
Asetukset -valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Valitse Sininen ruutu painamalla
Paina ENTER
-painiketta.
4
Valitse Käytössä painamalla
Paina ENTER
-painiketta.
5
Painamalla EXIT-painiketta voit palata normaaliin näyttöön.
tai
tai
-painiketta.
-painiketta.
Melodia -äänen valitseminen
Voit kuulla melodian, kun televisioon kytketään virta tai kun televisiosta
katkaistaan virta.
1
Paina MENU
Seuraus:
2
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Asetukset painamalla
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
Suomi-44
-painiketta.
tai
-painiketta.
Asetukset -valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Valitse Melidia painamalla
tai
Paina ENTER
-painiketta.
4
Valitse Käytössä painamalla
Paina ENTER
-painiketta.
5
Painamalla EXIT-painiketta voit palata normaaliin näyttöön.
-painiketta.
tai
-painiketta.
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:53 PM
Page 45
Ulkoisen laitteen valitseminen
Voit valita, mikä laite on ääni- ja kuvasignaalin lähteenä.
1
Paina MENU
-painiketta.
Valitse Tulo painamalla ENTER
-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulevat näkyviin Tulo -ryhmän valittavissa
olevat vaihtoehdot.
2
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulevat näkyviin Lähdeluettelo -ryhmän
valittavissa olevat vaihtoehdot.
Kun televisioosi ei ole liitetty ulkoista laitetta, vain
TV, Ulk.1, Ulk.2 on aktivoitu Lähdeluettelo
-luettelossa. AV, S-video, Komponentti, PC ja
HDMI on aktivoitu ainoastaan silloin, kun ne ovat
liitettyinä televisioosi.
3
Valitse haluamasi laite painamalla
Paina ENTER
-painiketta.
4
Toista kohdat 1.
Valitse Nimen muokkaus painamalla tai
painiketta.
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulevat näkyviin Nimen muokkaus
-ryhmän valittavissa olevat vaihtoehdot.
5
Valitse haluamasi laite painamalla
tai
-painiketta.
Seuraus: Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:
Ulk.1 - Ulk.2 - AV - S-Video - Komponentti - PC - HDMI
6
Paina ENTER
7
Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla painikkeita
tai
useita
kertoja.
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus: Voit valita seuraavista vaihtoehdoista:
---- - Videonauhuri - DVD - D-VHS - Kaapelipääte
- HD-sovitin - Satelliittipääte - AV-vastaanotin - DVD
-vastaanotin - Peli - Videokamera - DVD Combo
- DHR - PC
8
Kun olet tyytyväinen asetuksiin, voit palata edelliseen valikkoon
painamalla MENU
-painiketta (Valikko) tai EXIT-painiketta
(Poistu). Kuvaruutuun tulee tämän jälkeen tavallinen kuva.
tai
-painiketta.
-painiketta.
DHR: DVD HDD -tallennin
Suomi-45
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:53 PM
Page 46
Kuvien katsominen muista lähteistä
Kun olet yhdistänyt kaikki ääni- ja kuvajärjestelmät, voit katsella eri
lähteitä TV-vastaanottimesta valitsemalla kyseisen lähteen.
1
Tarkista, että tarvittavat liitännät on tehty.
2
Paina SOURCE -painiketta.
Seuraus:
3
Muokattu laite ja äänen tila näkyvät vasemmassa yläkulmassa.
Paina SOURCE -painiketta niin monta kertaa, että oikea lähde
näkyy valittuna.
Jos vaihdat ulkoista kuvanlähdettä katselun aikana, kuvan
vaihdossa saattaa kulua hetki.
TV-tila voidaan valita painamalla kaukosäätimen TV- tai
/
-näppäintä, mutta sitä ei voida valita painamalla SOURCE (Lähde)
-näppäintä.
Suomi-46
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:53 PM
Page 47
Tietokoneen asetusten määrittäminen(Windows XP)
Alla olevissa kuvissa näkyvät tietokoneen Windows-käyttöjärjestelmän tavalliset näyttöasetukset.
Oman tietokoneesi näytöt voivat erota alla olevista kuvista käytössä olevan Windowsin versiosta ja
videokortista riippuen. Vaikka näyttöjen ulkoasu on erilainen, samat perusasetustiedot pätevät kuitenkin
lähes kaikissa tapauksissa.
(Jos näin ei ole, ota yhteyttä tietokoneen valmistajaan tai Samsung-jälleenmyyjään.)
1
Valitse Käynnistä ja “ Control Panel”.
2
Kun Ohjauspaneeli näkyy näytössä, valitse
“Appearance and Themes” Esiin tulee näytön
asetusten valintaikkuna.
3
Kun Ohjauspaneeli näkyy näytössä, valitse “Display” Esiin
tulee näytön asetusten valintaikkuna.
4
Siirry kohtaan “Settings”.
Näytön oikea tarkkuus on:
Optimi - 1360 X 768
Jos näytön asetuksiin sisältyy pystysuoran taajuuden
arvo, oikea arvo 60 tai 60 Hz. Muussa tapauksessa
valitse OK, ja poistu valintaruudusta.
*Lisätietoja on kohdassa “Näyttötila” ja pois päältä sivulla 63.
Suomi-47
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:53 PM
Page 48
PC:n näytön säätäminen automaattisesti
Automaattinen säätö mahdollistaa television PC-ruudun automaattisen
säädön tulevaan PC video -signaaliin.
Fine (hieno), coarse (karkea) ja position (sijainti) -arvot säädetään
automaattisesti.
Valitse PC-tila painamalla kaukosäätimen PC-painiketta.
1
Paina MENU
-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee päävalikko.
2
Valitse Asetukset painamalla
tai
-painiketta.
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus: Asetukset -valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Valitse PC painamalla
tai
-painiketta.
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
4
Valitse Automaattinen säätö painamalla
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
5
Suomi-48
Esiin tulevat PC -valikon vaihtoehdot.
tai
-painiketta.
Näytön laatu ja sijainti säädetään automaattisesti.
Kun olet valinnut haluamasi kielen, palaa normaalikatseluun
painamalla EXIT-painiketta.
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:53 PM
Page 49
Kuvanlaadun säätäminen
Kuvan laadun säädön tarkoituksena on vähentää kuvaruudun kohinaa
tai poistaa se.Jos hienosäätö ei riitä kuvan epätarkkuuksien
poistamiseen, kannattaa virkistystaajuus säätää (karkea säätö) ensin
mahdollisimman hyväksi ja kokeilla hienosäätöä tämän jälkeen
uudelleen.Kun kohina on vähentynyt, säädä kuva uudelleen niin, että se
on kohdistettu ruudun keskiosaan.
Valitse PC-tila painamalla kaukosäätimen PC-painiketta.
1
Paina MENU
-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee päävalikko.
2
Valitse Asetukset painamalla
tai
-painiketta.
Seuraus: Asetukset -valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Valitse PC painamalla
tai
-painiketta.
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
4
Esiin tulevat PC -valikon vaihtoehdot.
Paina uudelleen ENTER
-näppäintä.
Seuraus: Kuvan lukitus -valikko on valittu.
5
Valitse muutettava tietokoneen kuvanlaadun asetus Karkea
tai Hieno painamalla tai -painiketta.
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
6
Esiin tulee vaakatasopalkki.
Muokkaa näytön ominaisuuksia painamalla
-painiketta.
Paina ENTER
tai
-painikkeita.
Kuvaruudussa saattaa näkyä pystysuoria viivoja tai kuva voi
muuttua epäteräväksi.
7
Kun olet tyytyväinen asetuksiin, voit palata edelliseen valikkoon
painamalla MENU
-painiketta (Valikko) tai EXIT-painiketta
(Poistu). Kuvaruutuun tulee tämän jälkeen tavallinen kuva.
Suomi-49
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:53 PM
Page 50
Kuvan siirtäminen kuvaruudussa
Valitse PC-tila painamalla kaukosäätimen PC-painiketta.
1
Paina MENU
-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee päävalikko.
2
Valitse Asetukset painamalla
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
3
-painiketta.
Asetukset -valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
Valitse PC painamalla
tai
-painiketta.
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
4
tai
Esiin tulevat PC -valikon vaihtoehdot.
Valitse Sijainti painamalla
tai
Paina ENTER
-painiketta.
-painiketta.
Seuraus: Voit muuttaa kuvan Sijainti.
Suomi-50
5
Muokkaa pystysuuntaista sijaintia painamalla
Muokkaa vaakasuuntaista paikkaa painamalla
Paina ENTER
-painiketta.
6
Painamalla MENU
-painiketta voit siirtyä edelliseen valikkoon.
Painamalla EXIT -painiketta siirryt pois kuvaruutuvalikoista.
tai
tai
-painikkeita.
-painikkeita.
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:53 PM
Page 51
Kuva-asetusten oletusarvojen palauttaminen
Tällä vaihtoehdolla voit palauttaa kaikki kuva-asetukset tehdasasetuksiksi.
Valitse PC-tila painamalla kaukosäätimen PC-painiketta.
1
Paina MENU
-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee päävalikko.
2
Valitse Asetukset painamalla
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
3
Asetukset -valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
Esiin tulevat PC -valikon vaihtoehdot.
Valitse Kuvan Palautus painamalla
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
5
-painiketta.
Valitse PC painamalla
tai
-painiketta.
Paina ENTER
-painiketta.
Seuraus:
4
tai
tai
-painiketta.
Voit palauttaa kaikki kuva-asetuksetalkeperäisiksi
tehdasasetuksiksi.
Painamalla MENU
-painiketta voit siirtyä edelliseen valikkoon.
Painamalla EXIT -painiketta siirryt pois kuvaruutuvalikoista.
Suomi-51
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:53 PM
Page 52
Teletext-dekooderi
Useimmissa Set-kanavissa on mukana “teletext,”-sivuja, joilla on eri
aiheita käsittelevää kirjoitetussa muodossa esitettyä tietoa, kuten:
Television ohjelma-ajat.
Uutiset ja Säätiedotukset.
Urheilutulokset.
Tekstityksiä huonokuuloisille.
Teletext-sivut ryhmitellään kuuteen luokkaan:
Osa
Sisältö
A
Valitun sivun numero.
B
Lähetysaseman tunnus.
C
Näytössä olevan sivun numero tai hakutilanne.
D
Päivämäärä ja kellonaika.
E
Teksti.
F
Tilatiedot -tietoja.
Teletext-tietojen näyttäminen
Voit saada tekstisivutietoja näkyviin mihin vuorokauden aikaan tahansa,
mutta signaalin vastaanoton on oltava hyvä. Muuten:
ja joitakin tietoja voi puuttua sivuilta.
Lisäksi jotkin sivut eivät ehkä tule näkyviin.
Käynnistääksesi teletext-moodin, ja saadaksesi näkyviin sisältösivun:
Suomi-52
1
Näppäimiä
( ) tai
tarjoava kanava.
2
Aktivoi Teksti- painamalla TTX/MIX ( / ) -painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee Teksti-TV:n sisällys.Saat
sisällysluettelon esiin milloin tahansa painamalla
MENU ( ) (sisällys) -painiketta.
3
Paina uudelleen TTX/MIX( / ) -näppäintä.
Seuraus:
Näyttö jakautuu kahteen osaan. Kaksinkertaisen
tekstitelevisio-toiminnon ansiosta itse lähetystä ja
tekstitelevisiota voidaan tarkastella samanaikaisesti
näytön eri puoliskoilla.
4
Paina uudelleen TTX/MIX( / ) -näppäintä.
Seuraus: Televisiolähetys näkyy näytöllä samanaikaisesti
tekstitelevision kanssa.
5
Paina PIP(
6
Paina näppäintä TV(
(
) käyttäen, valitse teletext-palvelua
) -näppäintä palataksesi normaalikatseluun.
) uudelleen poistuaksesi TTX-näytöstä.
Jos tekstiä katsellessa ilmenee katkonaisia merkkejä, varmista,
että tekstin kieli on sama kuin "Setup" (Asetukset) -valikon kieli.
Jos kieli on eri, valitse sama kieli asetusvalikon kohdasta Text
language.
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:53 PM
Page 53
Määrätyn Teletext-sivun valinta
Paina kaukosäätimen numeronäppäimiä päästäksesi suoraan määrätylle
sivulle:
1
Kirjoita sisällysluettelossa näkyvä kolminumeroinen luku painamalla
kaukosäätimen vastaavia numeronäppäimiä.
Seuraus: Käytössä olevan sivun numeroksi tulee kirjoittamasi luku ja
haluamasi sivu tulee kuvaruutuun.
2
Jos valittuun sivuun liittyy muita alisivuja, ne tulevat
näkyviin peräjälkeen. Jos haluat pysäyttää jonkin sivun,
paina näppäintä PRE-CH ( ). PRE-CH ( ) -näppäimen
painaminen uudelleen peruuttaa toiminnon.
3
Eri näyttövaihtoehtojen käyttö:
Kun haluat saada näkyviin...
Paina...
Sekä tekstisivun että TV-lähetyksen
TTX/MIX (
Piilotetun tekstin
(esimerkiksi tietokilpailun vastaukset)
INFO (
)
Normaalinäyttö
INFO (
) uudelleen
Alisivun, syöttämällä sen
nelinumeroisen koodin
SLEEP (
Seuraavan sivu
Sivu ylös (
)
Edellisen sivun
Sivu alas (
)
Kaksi kertaa suurennetut kirjaimet:
• Kuvaruudun yläpuoliskolla
• Kuvaruudun alapuoliskolla
SIZE ( )
•Kerran
•Kaksi kertaa
Normaalinäyttö
•Kolme kertaa
/
)
)
Suomi-53
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:53 PM
Page 54
Tekstitelevision sivun valitseminen Fastext-pikahaulla
Teksti-TV:n monet otsikot on merkitty eri värein ja niitä voidaan valita
kätevästi painamalla kaukosäätimen vastaavanvärisiä painikkeita.
1
Paina näppäintä TTX/MIX (
tekstisivujen sisällysluettelon.
2
Paina sitä värinäppäintä, jota vastaavan aiheen haluat valita
(Valittavissa olevat aiheet on lueteltu tilatietorivillä).
/
) saadaksesi näkyviin
Seuraus: Sivu tulee näkyviin varustettuna värikoodatulla
lisätiedolla, joka voidaan valita samalla tavoin.
3
4
Kun haluat nähdä...
Paina...
Edellisen sivun
Punaista näppäintä.
Seuraavan sivun
Vihreää näppäintä.
Kun olet lopettanut, paina PIP(
normaalikatseluun.
) -näppäintä palataksesi
Teksti-TV:n sivujen tallentaminen
Voit tallentaa korkeintaan neljä Teksti-TV:n sivua nopeuttaaksesi niiden
käyttöä myöhemmin.
1
Valitse LIST-tila (luettelotila) painamalla SOURCE (
Seuraus:
➣
Suomi-54
) -painiketta.
Kuvaruutuun tulee neljä eriväristä kolminumeroista numeroa.
Voit siirtyä LIST- ja FLOF-tilojen välillä painamalla
SOURCE ( ) -painiketta.
2
Paina korvattavaa sivua vastaavaa värillistä painiketta.
3
Syötä uusi sivunumero numeropainikkeilla.
4
Toista vaiheet 2 ja 3 aina kun tallennat sivua.
Muista käyttää eri väripainikkeita.
5
Paina SWAP (
) -painiketta, kunnes vastaavat lohkot vilkkuvat.
01 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:53 PM
Page 55
Vianetsintä: ennen yhteydenottoa huoltohenkilöstöön
Ennen kuin otat yhteyttä huoltoonEnnen kuin otat yhteyttä Samsungin huoltoon, tarkista seuraavat asiat:
Jos ongelma ei ratkea alla olevia ohjeita noudattamalla, kirjoita TV-vastaanottimen malli ja sarjanumero
muistiin ja ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.
TV-vastaanottimessa ei näy kuvaa tai
ääntä ei kuulu.
Tarkista, että virtajohto on yhdistetty seinäpistokkeeseen.
◆ Tarkista, että olet painanut laitteen etuosassa olevaa
POWER
-painiketta.
◆ Takista kuvan kontrastin ja kirkkauden asetukset.
◆ Tarkista käytössä oleva äänenvoimakkuus.
TV-vastaanottimessa näkyy normaali kuva, ◆ Tarkista käytössä oleva äänenvoimakkuus.
mutta ääntä ei kuulu
◆ Tarkista, onko kaukosäätimen MUTE
-painiketta painettu.
◆ Tarkista, onko Sis. mykistys -toiminto kytketty pois päältä.
TV-vastaanottimessa ei näy kuvaa tai kuva ◆ Säädä väriasetuksia.
näkyy mustavalkoisena
◆ Tarkista, että valittu lähetysjärjestelmä on oikea.
Äänen ja kuvan häiriöitä
◆ Yritä selvittää, mikä sähkölaite aiheuttaa häiriön ja siirrä laite
kauemmaksi TV-vastaanottimesta.
◆ Yhdistä virtajohdot johonkin toiseen seinäpistokkeeseen.
Epätarkka, rakeinen kuva ja vääristynyt
ääni
◆ Tarkista antennin suunta, paikka ja kaapelit. Häiriöiden syynä on
usein sisätiloissa käytettävä antenni.
Kaukosäädin ei toimi moitteetta
◆ Vaihda kaukosäätimen paristot.
◆ Puhdista kaukosäätimen yläreuna, jossa on signaalien lähetys- ja
vastaanottoalue.
◆ Tarkista paristoliitännän navat.
Esiin tulee sanoma “Tarkista
◆ Tarkista, että signaalikaapeli on yhdistetty tukevasti PC: hen tai
signaalikaapeli” (Tarkista signaalikaapeli.)
videolähteisiin.
◆ Tarkista, että PC tai videolähteisiin on kytketty virta.
Sanoma “Tilaa ei tueta”
(Ei tuettu tila) tulee näkyviin.
Kuva on liian vaalea tai liian tumma.
◆ Tarkista videon suurin käytettävissä oleva tarkkuus ja
virkistystaajuus Muuntaja
◆ Vertaa arvoja näyttötilojen arvojen taulukkoon.
◆ Säädä kirkkaus ja kontrasti.
PC-tilassa kuvan vaakasuuntaisissa viivoissa ◆ Säädä Fine (Hieno) toiminto..
on häiriöitä kuten epävakautta tai kaksoiskuvia.
PC-tilassa kuvan pystysuuntaisissa viivoissa on ◆ Säädä Coarse (Karkea) -toiminto ja tämän jälkeen Fine-toiminto.
häiriöitä kuten epävakautta tai kaksoiskuvia.
PC-tilassa näyttö on musta ja virtamerkkivalo
vilkkuu yhden sekunnin välein.
◆ TV-vastaanotin käyttää omaa virranhallintajärjestelmäänsä.
◆ Liikuta hiirtä tai paina jotain näppäimistön näppäintä.
PC-tilassa kuva ei ole vakaa vaan se
näyttää värisevän.
◆ Tarkista, että tietokoneen näytön tai videokortin käyttämiä
tarkkuuden ja virkistystaajuuden arvoja voidaan käyttää myös
TV-vastaanottimessa. Tarkista seuraavat tietokoneen asetukset:
Ohjauspaneeli, Näyttö, Asetukset.
◆ Jos asetukset eivät ole asianmukaiset, muuta näytön asetuksia
tietokoneen apuohjelmien avulla.
TV-vastaanotin tukee usean haun näyttöä, kun käytössä on
seuraavat virkistystaajuudet:
Poikkisuora taajuus (kHz): 30~61
Pystysuora taajuus (Hz): 60~75
Suurin mahdollinen virkistystaajuus (60Hz): 1360 X 768
PC-tilassa kuva ei ole keskellä näyttöä.
◆ Säädä vaakasuuntaista ja pystysuuntaista virkistystaajuutta.
TFT-nestekidenäytössä käytetään alipikseleistä koostuvaa näyttöä (3.147.264), jonka valmistus edellyttää
edistyksellistä tekniikkaa. Siitä huolimatta näytössä voi näkyä joitakin kirkkaita tai tummia pikseleitä. Nämä pikselit
eivät vaikuta tuotteen suorituskykyyn.
Suomi-55
02 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:54 PM
Page 56
Seinäkiinnityssarjan asentaminen (LE26R4/LE26R5)
Seinäkiinnityssarjan asennus (myydään erikseen) Asennusta käytetään, kun seinäkiinnitystä
käytetään betoniseinään. Kun seinä on valmistettu jostakin muusta rakennusmateriaalista, ota
yhteyttä lähimpään myyjään.
Osat (Myytävänä erikseen)
M4 X L12
Seinäkannatin
Kiinnityslaite
Ruuvi: 8EA
Ruuvitulppa: 4EA
Asennusopas
M4 X L20
Puuruuvi: 4EA
Seinätelineen kokoaminen
1
Merkitse kiinnityskolon paikka seinään.
Poraa 35 mm syvyinen reikä merkittyyn kohtaan.
Aseta ruuvitulppa kuhunkin reikään.
Kiinnitä seinäkannatin seinään puuruuveilla
asetettuasi ruuvitulpat seinäkannattimeen .
Huomautus: Jos seinäkannatin ei ole kiinnitetty tukevasti,
LCD TV voi pudota.
Suomi-56
02 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:54 PM
Page 57
Seinäkiinnityssarjan asentaminen (LE26R4/LE26R5)
Seinätelineen kokoaminen
2
Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto seinäpistorasiasta.
Aseta televisio näyttö alaspäin pehmeän kankaan tai pehmusteen päälle pöydälle.
Irrota TV-vastaaottimen takana olevat 4 ruuvia.
Irrota jalusta TV-vastaanottimesta.
Peitä kolo.
Kiinnitä kootut sivutelineet TV-vastaanottimen taakse ja kiristä ruuvit .
3
Kiinnitä sivutelineen kiinnityslaitteet seinäkannattimen uriin
Yhdistä kiinnityslaite ja seinäkannatin ruuveilla .
.
Huomautus: Liitä kaapelit vastaanottimeen ennen vastaanottimen kiinnittämistä seinään.
Suomi-57
02 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:54 PM
Page 58
Seinäkiinnityssarjan asentaminen
(LE32R3/LE32R4/LE32R5/LE37R4/LE40R5)
Seinäkiinnityssarjan asennus (myydään erikseen) Asennusta käytetään, kun seinäkiinnitystä
käytetään betoniseinään. Kun seinä on valmistettu jostakin muusta rakennusmateriaalista, ota
yhteyttä lähimpään myyjään.
Osat (Myytävänä erikseen)
M6 X L14
Seinäkannatin
Kiinnityslaite
M4 X L25
Puuruuvi: 7EA
Ruuvi: 8EA
M4 X L8
Ruuvitulppa: 7EA
Ruuvi: 3EA
Seinätelineen kokoaminen
1
Merkitse kiinnityskolon paikka seinään.
Poraa 35 mm syvyinen reikä merkittyyn kohtaan.
Aseta ruuvitulppa kuhunkin reikään.
Kiinnitä seinäkannatin seinään puuruuveilla
asetettuasi ruuvitulpat seinäkannattimeen .
Huomautus: Jos seinäkannatin ei ole kiinnitetty tukevasti,
LCD TV voi pudota.
Suomi-58
Asennusopas
02 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:54 PM
Page 59
Seinäkiinnityssarjan asentaminen
(LE32R3/LE32R4/LE32R5/LE37R4/LE40R5)
Seinätelineen kokoaminen
2
Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto seinäpistorasiasta.
Aseta televisio näyttö alaspäin pehmeän kankaan tai pehmusteen päälle pöydälle.
Irrota TV-vastaaottimen takana olevat 4 ruuvia.
Irrota jalusta TV-vastaanottimesta.
Peitä kolo.
Kiinnitä kootut sivutelineet TV-vastaanottimen taakse ja kiristä ruuvit .
3
Kiinnitä sivutelineen kiinnityslaitteet seinäkannattimen uriin
Yhdistä kiinnityslaite ja seinäkannatin ruuveilla .
.
Huomautus: Liitä kaapelit vastaanottimeen ennen vastaanottimen kiinnittämistä seinään.
Suomi-59
02 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:54 PM
Page 60
Jalustan asentaminen
(LE26R4/LE26R5/LE32R3/LE32R4/LE32R5/LE37R4)
<2>
<3>
1. Aseta televisio näyttö alaspäin pehmeän kankaan tai pehmusteen päälle pöydälle.
2. Kiinnitä jalusta televisiovastaanottimeen kuvan osoittamalla tavalla.
3. Kiinnitä jalusta tiukkaan neljällä ruuvilla.
Suomi-60
02 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:54 PM
Page 61
Kensington-liittimen käyttäminen
Kensington-liitin on lukko, joka voidaan liittää järjestelmään, kun sitä käytetään julkisissa tiloissa.
Lukko on ostettava erikseen. Lukon ulkonäkö ja lukitusmekanismi saattavat vaihdella valmistajan
mukaan. Katso lisätietoja lukon mukana toimitetuista oppaista.
Kaapeli
kuva 2
kuva 1
<Valinnainen>
Kensington Lock -lukkopaikan sijainti voi vaihdella mallin mukaan.
1. Työnnä lukko LCD TV -vastaanottimen Kensington-liittimeen (kuva 1) ja käännä se lukitusasentoon (kuva 2).
2. Liitä Kensington-liittimen kaapeli.
3. Kiinnitä Kensington-liitin pöytään tai johonkin muuhun raskaaseen esineeseen.
Suomi-61
02 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:54 PM
Page 62
Tekniset tiedot ja muita käyttöön liittyviä tietoja
Mallin nimi
Paneeli
Koko
Näytön koko
Tyyppi
Kuvapistetiheys
Katselukulma
Piirtotarkkuus
Taajuus
Vaakasuora
Pystysuora
Näytön väri
LE26R4/LE26R5
LE32R3/LE32R4/LE32R5
26” Diagonaalinen (16:9)
32” Diagonaalinen (16:9)
575,77 (V) x 323,71 (P) mm
697,68 (V) x392,26 (P) mm
(22,67(V) x 12,74(P) tuumaa)
(27,47 (V) x 15,44 (P) tuumaa)
a-si TFT aktiivimatriisi
a-si TFT aktiivimatriisi
0,4215 (V) x 0,4215 (P) mm
0,511 (V) x 0,511 (P) mm
(0,0166(V) x 0,0166(P) tuumaa) (0,0201 (V) x 0,0201(P) tuumaa)
170/170 (V/P)
170/170 (V/P)
1366 (V) x 768 (P)
1366 (V) x 768 (P)
LE37R4
LE40R5
37” Diagonaalinen(16:9)
819,6(V) x 460,8(P) mm
(32,27(V) x 18,14(P) tuumaa)
a-si TFT aktiivimatriisi
0,600(V) x 0,600(P) mm
(0,024(V) x 0,024(P) tuumaa)
170/170 (V/P)
1366 (V) x 768 (P)
40” Diagonaalinen(16:9)
885,17 (V) x 497,66 (P) mm
(34,85 (V) x 19,59 (P) tuumaa)
a-si TFT aktiivimatriisi
0,648 (V) x 0,216 (P) mm
(0,027 (V) x 0,0085 (P) tuumaa)
170/170 (V/P)
1366 (V) x 768 (P)
30 ~ 61 kHz
60 ~ 75 Hz
16.777.216 väriä
30 ~ 61 kHz
60 ~ 75 Hz
16.777.216 väriä
30 ~ 61 kHz
60 ~ 75 Hz
16.777.216 väriä
30 ~ 61 kHz
60 ~ 75 Hz
16.777.216 väriä
1360 x 768 @ 60 Hz
1360 x 768 @ 60 Hz
1360 x 768 @ 60Hz
1360 x 768 @ 60Hz
1360 x 768 @ 60Hz
1360 x 768 @ 60Hz
1360 x 768 @ 60Hz
1360 x 768 @ 60Hz
H/V Erillinen, TTL, P. tai N.
0,7 Vp-p @ 75 ohm
H/V Erillinen, TTL, P. tai N.
0,7 Vp-p @ 75 ohm
H/V Erillinen, TTL, P. tai N.
0,7 Vp-p @ 75 ohm
H/V Erillinen, TTL, P. tai N.
0,7 Vp-p @ 75 ohm
Äänijärjestelmä
PAL, SECAM-B/G, D/K,
I, I/I, L/L’, NTPB (AV3,58, 4,43)
BG, DK, I, L
PAL, SECAM-B/G, D/K,
I, I/I, L/L’, NTPB (AV3,58, 4,43)
BG, DK, I, L
PAL, SECAM-B/G, D/K,
I, I/I, L/L’, NTPB (AV3,58, 4,43)
BG, DK, I, L
PAL, SECAM-B/G, D/K,
I, I/I, L/L’, NTPB (AV3,58, 4,43)
BG, DK, I, L
Video
Värijärjestelmä
Videojärjestelmä
PAL/NTSC/SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
PAL/NTSC/SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
PAL/NTSC/SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
PAL/NTSC/SECAM
CVBS, S-VHS, RGB
SCART 1
Video Input/Output
RGB Tulo
Audio Input/Output
1,0 Vp-p @ 75 ohm
0,7 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
1,0 Vp-p @ 75 ohm
0,7 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
1,0 Vp-p @ 75 ohm
0,7 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
1,0 Vp-p @ 75 ohm
0,7 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
SCART 2
Video Input/Output
Audio Input/Output
1,0 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
1,0 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
1,0 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
1,0 Vp-p @ 75 ohm
500mVrms
AC 220 ~ 240 V, 60/50 Hz ±3Hz
AC 220 ~ 240 V, 60/50 Hz ±3Hz
AC 220 ~ 240 V, 60/50 Hz ±3Hz
AC 220 ~ 240 V, 60/50 Hz ±3Hz
140 W
< 1,5 W
170 W
< 1,5 W
170 W
< 1,5 W
275 W
< 1,5 W
662,0 x 94,0 x 497,8 mm
(26,06 x 3,70 x 19,598 tuumaa)
662,0 x 206,0 x 539,0 mm
(26,06 x 8,11 x 21,22 tuumaa)
797,0 x 99,0 x 592,0 mm
(31,38 x 3,898 x 23,31 tuumaa)
797,0 x 249,0 x 650,7 mm
(31,38 x 9,80 x 25,62 tuumaa)
914,2 x 109,0 x 663,2 mm
(36,00 x 4,29 x 26,11 tuumaa)
914,2 x 333,1 x 725,3 mm
(36,00 x 13,11 x 28,56 tuumaa)
989,0 x 110,0 x 702,6 mm
(38,94 x 4,33 x 27,66 tuumaa)
989,0 x 333,1 x 762,6 mm
(38,94 x 13,11 x 30,02 tuumaa)
Piirtotarkkuus
Suurin mahdollinen
Optimi
Tulosignaali
Synkronointi
Videosignaali
TV
Värijärjestelmä
Virtalähde
Input
Virrankulutus
Normaali
Virransäästö
Koko (W x D x H)
Runko
Jalustan kanssa
Suomi-62
02 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:54 PM
Page 63
Tekniset tiedot ja muita käyttöön liittyviä tietoja
Mallin nimi
LE26R4/LE26R5
Paino
Jalustan kanssa
LE32R3/LE32R4/LE32R5
LE37R4
LE40R5
11,3 kg (24,91 lbs)
17,7 kg (39,02 lbs)
22,5 kg (49,6 lbs)
27,2 kg (59,96 lbs)
10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F)
10% - 80%, ei-kondensoiva
-20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)
5% - 95%, ei-kondensoiva
10°C - 40°C (50°F - 104°F)
10% - 80%, ei-kondensoiva
-20°C - 45°C (-4°F - 113°F)
5% - 95%, ei-kondensoiva
10°C - 40°C (50°F - 104°F)
10% - 80%, ei-kondensoiva
-20°C - 45°C (-4°F - 113°F)
5% - 95%, ei-kondensoiva
10°C - 40°C (50°F - 104°F)
10% - 80%, ei-kondensoiva
-20°C - 45°C (-4°F - 113°F)
5% - 95%, ei-kondensoiva
RCA Jack (L, R), 0,5Vrms (-9dB)
3,5Ø Stereo Jack, 0,5Vrms (-9dB)
Enint 10mW Output
(3,5Ø Stereo Jack, 32Ω)
RF: 80Hz ~ 15kHz (at -3dB)
A/V: 80Hz ~ 20kHz (at -3dB)
RCA Jack (L, R), 0,5Vrms (-9dB)
3,5Ø Stereo Jack, 0,5Vrms (-9dB)
Enint 10mW Output
(3,5Ø Stereo Jack, 32Ω)
RF: 80Hz ~ 15kHz (at -3dB)
A/V: 80Hz ~ 20kHz (at -3dB)
RCA Jack (L, R), 0,5Vrms (-9dB)
3,5Ø Stereo Jack, 0,5Vrms (-9dB)
Enint 10mW Output
(3,5Ø Stereo Jack, 32Ω)
RF: 80Hz ~ 15kHz (at -3dB)
A/V: 80Hz ~ 20kHz (at -3dB)
10 W X 2
SRS TruSurroundXT
A3/NICAM
10 W X 2
SRS TruSurroundXT
A2/NICAM
10 W X 2
SRS TruSurroundXT
A2/NICAM
Ääni Ominaisuudets
Käyttölämpötila
Käyttökosteus
Varastointilämpötila
Varastointikosteus
Audio-ominaisuudet
Audio tulo
RCA Jack (L, R), 0,5Vrms (-9dB)
Audio tulo (PC)
3,5Ø Stereo Jack, 0,5Vrms (-9dB)
Kuulokkeet Output
Enint 10mW Output
(3,5Ø Stereo Jack, 32Ω)
Taajuus
RF: 80Hz ~ 15kHz (at- 3dB)
Vaste
A/V: 80Hz ~ 20kHz (at- 3dB)
Ääni
Output
3D Surround
Stereo
5WX2
SRS TruSurroundXT
A7/NICAM
Näyttötila (PC)
Näytön sijainti ja koko vaihtelee PC:n näytön ja piirtotarkkuuden mukaan. Tuetut näytön tilat on ilmoitettu
alla olevassa taulukossa:
Tila
Piirtotarkkuus
Poikkisuora
taajuus (kHz)
Pystysuora
taajuus (Hz)
Kuvapisteen Synk. napaisuus
kellotaajuus (MHz)
(H/V)
IBM
640 x 480
720 x 400
31,469
31,469
59,940
70,087
25,175
28,322
-/-/+
VESA
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1360 x 768
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,364
56,476
60,023
47,712
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,000
70,069
75,029
60,015
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
85,800
-/-/+ /+
+ /+
+ /+
-/-/+ /+
+ /+
Lomitustila ei ole käytössä.
Plasmanäyttö ei välttämättä toimi oikein, jos kuvaformaatiksi valitaan joku muu kuin standardiformaatti.
DVI ei tue PC-toimintoa.
Suomi-63
02 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:54 PM
Page 64
Nastojen kuvaukset
SCART-liitin
Pin
Signaali
Pin
Signaali
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Audio output R
Audio input R
Audio output L
Input Audio
Input Audio (RGB sininen)
Audio input L
RGB sininen input
Kytkentäjännite
Input Video (RGB vihreä)
AV-Link (Ext 1, Ulk. 1)
RGB vihreä input
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Input Video (RGB punainen)
RGB punainen input
Kytkentäsignaali (RGB kytkentä)
Input Video
Kytkentäsignaali maa
Video output
Video input
Input Häiriösuojaus
Signaali
Pin
Signaali
Punainen (R)
Vihreä (G)
Sininen (B)
Maa
Maa (DDC)
Maa, punainen (R)
Maa, vihreä (G)
Maa, sininen (B)
9
10
11
12
13
14
15
Varattu
Synk. maadoitus
Maadoitus
Data (DDC)
Vaakasuora synk.
Pystysuora synk.
Kello (DDC)
PC:n tuloliitin (15 Pin)
Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
Suomi-64
02 BN68-00927B-02Fin.qxd
10/5/05 1:54 PM
Page 65
- TUOTETUKI
- Ota viipymättä yhteys huoltoon tai laitteenjälleenmyyjään,
jos epäilet laitteessa olevan jotakin vikaa.
Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen
oheismateriaalissa merkitsee, että tätä tuotetta ei tule
hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä
muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän
ympäristökehityksen takia.
Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen
jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotka antavat
lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista.
Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää
hankintasopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ei tule hävittää muun
kaupallisen jätteen seassa.
Download PDF