Samsung | LW17E24C | Samsung LW17E24C Bruksanvisning

NESTEKIDETELEVISIO
LW15E23CB
LW17E24CB
Käyttöohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti,
ennen kuin otat tuotteen käyttöön.
Säilytä käyttöohjeet myöhempää käyttöä varten.
KUVARUUTUVALIKOT
TIETOKONENÄYTTÖ
KUVA KUVASSA (PIP)-TOIMINTO
TEKSTI-TV
Varoitus
VAROITUS
SÄHKÖISKUN VAARA
ÄLÄ AVAA KANTTA
VAROITUS: ÄLÄ IRROTA TAKALEVYÄ SÄHKÖISKUN
VÄLTTÄMISEKSI. KONEEN SISÄLLÄ EI OLE OSIA, JOTKA
KÄYTTÄJÄ VOISI HUOLTAA. ANNA HUOLTOTOIMET
KOULUTETUN HUOLTOHENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKSI.
VAROITUS:
Varoitusmerkki, jossa on salaman
kuva kolmion sisällä, varoittaa
vaarallisesta jännitteestä tuotteen
sisällä.
Varoitusmerkki, jossa on
huutomerkki kolmion sisällä,
kehottaa sinua katsomaan
tuotteen mukana toimitettuja
tärkeitä ohjeita.
ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE TULIPALO- JA SÄHKÖISKUVAARAN VÄLTTÄMISEKSI.
☛ Television käyttöjännite sekä taajuus 50 tai 60 Hz on merkitty laitteen takapaneeliin.
Suomi-2
Turvallisuusohjeet
Seuraavissa kuvissa esitetään television käyttöä koskevat varotoimet.
10%
75%
35¡
H
H
œ ÄLÄ pidä televisiota liian kylmässä,
kuumassa tai kosteassa tilassa.
5¡
ÄLÄ jätä televisiota suoraan √
auringonvaloon.
œ Varo, ettei television päälle pääse
kaatumaan nesteitä.
Jos televisio menee epäkuntoon, älä √
yritä korjata sitä itse. Ota yhteyttä
ammattitaitoiseen TV-huoltoon.
œ Kytke television virtajohto ja
antennijohto irti pistorasiasta
myrskyn ja erityisesti salamoinnin
aikana.
Pidä muuntajat erillään toisistaan √
tulipalovaaran välttämiseksi.
œ Pidä muuntajaa aina paikassa,
jossa on hyvä ilmanvaihto.
Poista muuntajan muovisuojus ennen √
käyttöä ja hävitä se. Muovisuojus
aiheuttaa tulipalovaaran.
œ Pidä muuntaja kaukana muista
lämmönlähteistä tulipalovaaran
estämiseksi.
Jos kaukosäädintä ei käytetä √
pitkään aikaan, irrota paristot ja
säilytä kaukosäädintä kuivassa ja
viileässä paikassa.
TÄTÄ LAITETTA EI SAA KÄYTTÄÄ TEOLLISISSA YMPÄRISTÖISSÄ.
Suomi-3
Sisällys
◆ JOHDANTO
■
■
Varoitus ..........................................................................................................
Turvallisuusohjeet...........................................................................................
◆ TELEVISION KYTKEMINEN
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
JA
2
3
KÄYTTÖÖNOTTO
Ohjauspaneeli ................................................................................................
Kytkentäpaneeli..............................................................................................
- Kytkeminen antenniin tai kaapelitelevisioverkkoon ....................................
– Kytkeminen digi-TV-sovittimeen, videonauhuriin tai DVD-laitteeseen.........
– Kytkeminen tietokoneeseen .........................................................................
– Kytkeminen ulkoisiin AV-laitteisiin ..............................................................
– Kensington-lukkopaikka ..............................................................................
Ulkoisten lähteiden kuvan katseleminen ........................................................
Seinätelineen tai varsijalustan asentaminen....................................................
VESA-yhteensopivan asennuslaitteen asentaminen .........................................
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen..........................................................
Kaukosäädin (kaikki toiminnot lukuun ottamatta tekstitelevisiota) ..................
Kaukosäädin (tekstitelevisiotoiminnot)............................................................
Television kytkeminen päälle ja pois päältä....................................................
Television asettaminen valmiustilaan..............................................................
Kaukosäätimen käyttäminen...........................................................................
Kielen valitseminen ........................................................................................
6
7
8
8
8
9
9
9
10
10
11
12
13
14
14
15
16
◆ KANAVIEN ASETTAMINEN
■
■
■
■
■
■
Kanavien automaattinen tallentaminen...........................................................
Kanavien manuaalinen tallentaminen.............................................................
Kanavien nimeäminen....................................................................................
Tarpeettomien kanavien ohittaminen..............................................................
Kanavavastaanoton hienosäätäminen .............................................................
Tallennettujen kanavien lajitteleminen ..........................................................
17
18
19
20
20
21
◆ TOIMINTOJEN KÄYTTÄMINEN
■
■
■
■
Suomi-4
Kuvastandardin muuttaminen.........................................................................
Kuva-asetusten muuttaminen..........................................................................
Kuvamuodon valitseminen .............................................................................
Kuvan pysäyttäminen .....................................................................................
22
22
23
23
Sisällys (jatkuu)
◆ TOIMINTOJEN KÄYTTÄMINEN (jatkuu)
■
■
■
■
■
■
■
Äänistandardin muuttaminen .........................................................................
Ääniasetusten muuttaminen ...........................................................................
Dolby-äänen käyttäminen ..............................................................................
Äänitilan valitseminen....................................................................................
Kuva-kuvassa (PIP) -toiminto ..........................................................................
Television automaattinen kytkeminen pois päältä...........................................
Tietojen tarkistaminen ....................................................................................
24
24
25
25
26
27
27
◆ PC-TOIMINTOJEN KÄYTTÄMINEN
■
■
■
■
■
■
Tietokoneen asetusten määrittäminen (Windows 98) ......................................
Kirkkauden ja kontrastin säätäminen ..............................................................
Kuvanlaadun säätäminen ...............................................................................
Kuvan sijainnin muuttaminen.........................................................................
Värien säätäminen..........................................................................................
Kuva-asetusten oletusarvojen palauttaminen ..................................................
28
29
30
31
32
33
◆ TEKSTITELEVISION KÄYTTÄMINEN
■
■
■
■
■
Tekstitelevisio-ominaisuus ..............................................................................
Tekstitelevision tietojen näyttäminen ..............................................................
Sivun valitseminen sivunumeron avulla ........................................................
Sivun valitseminen FLOF-toiminnolla.............................................................
Tekstitelevision sivujen tallentaminen.............................................................
34
35
36
37
37
◆ KÄYTTÖSUOSITUKSET
■
■
■
■
■
Vianetsintä: ennen yhteydenottoa huoltohenkilöstöön....................................
Virransäästöjärjestelmä ...................................................................................
Tekniset ja käyttöympäristöä koskevat tiedot ..................................................
Näyttötilat ......................................................................................................
Television huolto ............................................................................................
Symbolit
Paina
☛
Tärkeää
38
39
40
41
41
➢
Huomautus
Suomi-5
Ohjauspaneeli
ΠPC
Tällä painikkeella voit valita PC-lähteen.
´ PIP
Tällä painikkeella voit ottaa käyttöön kuva
kuvassa (PIP) -toiminnon suoraan PC-tilassa.
ˇ TV/VIDEO
Tällä painikkeella voit tuoda kuvaruutuun
valikon, jossa ovat kaikki valittavissa olevat
kuvalähteet (TV, Video1, Video2, S-Video).
¨ MUTE
Tällä painikkeella voit mykistää äänen
väliaikaisesti.
ˆ MENU
Tällä painikkeella voit avata kuvaruutuvalikon.
œ / CHƒ
ƒ
Ø CHœ
Näillä painikkeilla voit liikuttaa kohdistinta
kuvaruutuvalikossa ylös ja alas. Painikkeilla voit
myös vaihtaa kanavaa ylös- tai alaspäin.
¦ / ‹VOL
Ø VOL¦
Näillä painikkeilla voit liikuttaa kohdistinta
kuvaruutuvalikossa vasemmalle ja oikealle.
Painikkeilla voit myös suurentaa tai pienentää
äänenvoimakkuutta ja valitun toiminnon
asetusarvoja.
∏ EXIT
Tällä painikkeella voit poistua kuvaruutuvalikosta.
” AUTO
Tällä painikkeella voit ottaa käyttöön tietokoneen
kuvanlaadun automaattisen säädön. Kuvanlaadun
asetukset Coarse (Karkea) ja Fine (Hieno) sekä
kuvan sijainti kuvaruudussa (Position) säätyvät
automaattisesti. (Toiminto toimii vain PC-tilassa.)
’
POWER
Tällä painikkeella voit kytkeä television päälle ja
pois päältä.
˝ Virtavalo
Ô Kaukosäätimen infrapuna-anturi
 Kaiuttimet
Suomi-6
Kytkentäpaneeli (jatkuu)
Valinnainen
lisävaruste
Virtaliitin
kytket televisioon ääni- tai videolaitteen, varmista, että
☛ Kun
kaikki laitteet on kytketty pois päältä. Yksityiskohtaiset
kytkentäohjeet ja niihin liittyvät turvaohjeet ovat laitteiden
mukana toimitetussa dokumentaatiossa.
Suomi-7
Kytkentäpaneeli (jatkuu)
ΠKytkeminen antenniin tai kaapelitelevisioverkkoon (televisiomallin mukaan)
Jotta televisiokanavat näkyisivät oikein, kuvasignaali on vastaanotettava jostain seuraavista lähteistä:
- Ulkoantenni
- Kaapelitelevisioverkko
- Satelliittitelevisioverkko.
´ Kytkeminen digi-TV-sovittimeen, videonauhuriin tai DVD-laitteeseen
- Kytke digi-TV-sovittimen, videonauhurin tai DVD-laitteen SCART-johto digi-TV-sovittimen, videonauhurin tai
DVD-laitteen SCART-liittimeen.
- Jos haluat kytkeä televisioon sekä digi-TV-sovittimen että videonauhurin (tai DVD-laitteen), kytke TV-sovitin
videonauhuriin (tai DVD-laitteeseen) ja kytke sitten videonauhuri (tai DVD-laite) televisioon.
ˇ Kytkeminen tietokoneeseen
- Yhdistä tietokoneen 15-napainen D-SUB-liitin johdolla television PC-videoliittimeen.
- Kytke stereoäänijohdon toinen pää television takapaneelissa olevaan Audio (ST) -liittimeen ja toinen pää
tietokoneen äänikortin äänilähtöön (Audio Out).
➣
15-napainen D-SUB-liitin
Suomi-8
Napa
Erillistahdistus H/V
Komposiittitahdistus H/V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Punainen (R)
Vihreä (G)
Sininen (B)
Maa
Maa (DDC paluu)
Maa, punainen (R)
Maa, vihreä (G)
Maa, sininen (B)
Ei kytketty
Maa, tahdistus / itsetesti
Maa
DDC - SDA (Date)
Vaakatahdistus
Pystytahdistus
DDC - SCL (kello)
Punainen (R)
Vihreä (G)
Sininen (B)
Maa
Maa (DDC paluu)
Maa, punainen (R)
Maa, vihreä (G)
Maa, sininen (B)
Ei kytketty
Maa, tahdistus / itsetesti
Maa
DDC - SDA (Date)
Vaaka-/pystytahdistus
Ei käytössä
DDC - SCL (kello)
Kytkentäpaneeli (jatkuu)
¨ Kytkeminen ulkoisiin AV-laitteisiin
- Kytke RCA- tai S-VIDEO-johto ulkoiseen laitteeseen, kuten videonauhuriin, DVD-laitteeseen tai
videokameraan.
- Kytke RCA-äänijohdot television takapaneelissa oleviin vasempaan ja oikeaan ääniliittimeen AUDIO (L) ja
AUDIO (R) ja toiset päät ulkoisen AV-laitteen äänilähtöliittimiin.
- Voit kytkeä kuulokkeet television takapaneelissa olevaan kuulokelähtöliittimeen (Ø) Kun kuulokkeet on
kytketty televisioon, television sisäänrakennetuista kaiuttimista ei kuulu ääntä.
ˆ Kensington-lukkopaikka
- Tämä televisio voidaan suojata varkaudelta lukon avulla.
➢
Kallistettava jalusta
15
Voit kallistaa televisiota sopivaan
katseluasentoon. Televisiota voidaan
kallistaa taaksepäin korkeintaan 15 astetta.
Kallista televisiota vain määritetyissä
rajoissa.
Jalustan mekaaniset osat voivat
vaurioitua pysyvästi, jos kallistat
televisiota väkisin sallittuja rajoja
pitemmälle.
Ulkoisten lähteiden kuvan katseleminen
Kun olet kytkenyt erilaiset äänentoisto- ja videojärjestelmät
televisioon, voit katsella eri kuvalähteitä valitsemalla vastaavan
tulon.
Power
TV/VIDEO
1
Tarkista, että olet tehnyt kaikki vaadittavat kytkennät
(tarkat ohjeet ovat sivuilla 8–9).
2
Kytke televisio päälle ja paina tarvittaessa TV/VIDEO-painiketta
toistuvasti. Kuvalähteet näkyvät kuvaruudussa seuraavassa
järjestyksessä:
PC
DISPLAY
DISPLA
P.STD
.STD
STILL
S.STD
TV - VIDEO1 - VIDEO2 - S-VIDEO.
Suomi-9
Seinätelineen tai varsijalustan asentaminen
Tämä televisio vastaa VESA-asennusstandardia ja sopii käytettäväksi erilaisten VESA-asennuslaitteiden
kanssa. Asenna VESA-asennuslaitteet seuraavien ohjeiden mukaisesti.
(A)
(B)
1
Aseta televisio kuvaruutu alaspäin tasaiselle alustalle tyynyn tai muun kuvaruutua suojaavan pehmeän
materiaalin päälle.
2
Irrota kaikki televisioon kytketyt johdot.
3
Irrota neljä kiinnitysruuvia ja irrota jalusta televisiosta.
4
Kytke televisioon takaisin kaikki vaiheessa 2 irrotetut johdot.
5
Nyt voit asentaa televisioon haluamasi seinätelineen tai varsijalustan.
VESA-yhteensopivan asennuslaitteen asentaminen
Aseta asennuslaitteen asennuskappaleen ja television takakannen asennuskappaleen reiät kohdakkain ja
kiinnitä osat toisiinsa neljällä ruuvilla, jotka tulivat varsijalustan, seinätelineen tai muun jalustan mukana.
Takakannen asennuskappale
Asentaminen
Suomi-10
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen
Aseta kaukosäätimeen paristot tai vaihda ne, kun:
◆ Hankit television
◆ Havaitset, ettei kaukosäädin toimi enää kunnolla.
1
Irrota kaukosäätimen takakansi painamalla sitä alaspäin symbolin
kohdalta ja vetämällä samalla taaksepäin.
2
Aseta kaukosäätimeen kaksi R03-, UM4-, “AAA” 1.5V- tai vastaavaa
paristoa. Varmista samalla napojen oikea kohdistus:
◆ Pariston plusnapa (+) tulee kaukosäätimen plusmerkkiä vasten
◆ Pariston miinusnapa (-) tulee kaukosäätimen miinusmerkkiä
vasten.
3
Aseta kansi kaukosäätimen paristolokeron alaosaan ja työnnä se
takaisin paikoilleen.
➣
Käytä kaukosäätimessä vain samantyyppisiä paristoja, ei siis
esimerkiksi alkali- ja mangaaniparistoja sekaisin.
Suomi-11
Kaukosäädin (kaikki toiminnot lukuun ottamatta tekstitelevisiota)
PC-tilan suoravalinta
Power
Television virtapainike
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
STILL
Kuvalähteen valinta
Asetustietojen näyttö
Pysäytyskuva
P.STD
S.STD
Kuvatehosteen valinta
Äänitehosteen valinta
Seuraava kanava
Kuvaruutuvalikko ja
muutosten vahvistus
P
MENU
Äänenvoimakkuuden vähennys
Äänenvoimakkuuden lisäys
P
Edellinen kanava
MUTE
EXIT
Äänen väliaikainen mykistys
Poistuminen kuvaruutuvalikosta/
Kuva kuvassa (PIP) -toiminnosta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kanavien numeropainikkeet
PRE-CH
-/--
Yksi-/kaksinumeroisen
kanavan valinta
Äänitilan valinta
0
Edellinen kanava
TTX/MIX
AUTO
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
P.SIZE
SUBPAGE
CANCEL
Vastaanotetun videosignaalin
automaattinen säätö
Automaattinen virran katkaisu
Kuvakoon valinta
PIP
ON
SIZE
LOCATE
Kuva kuvassa (PIP) -toiminnon/
PIP-alakuvan lähteen valinta
PIP-alakuvan sijainnin valinta
PIP-alakuvan koon valinta
➣
Suomi-12
Kirkas valo saattaa vaikuttaa kaukosäätimen toimintaan.
Kaukosäädin (tekstitelevisiotoiminnot)
Power
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
P.STD
STILL
S.STD
Tekstitelevision seuraava sivu
Kanavan valinta nimen
perusteella
P
MENU
P
Tekstitelevision edellinen sivu
MUTE
EXIT
Poistuminen tekstitelevisiosta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PRE-CH
-/-0
Tekstitelevision katselu/
Tekstitelevision ja tavallisen
lähetyksen katselu samanaikaisesti
Tekstitelevision pito
Tekstitelevision paljastus
TTX/MIX
AUTO
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
P.SIZE
SUBPAGE
Tekstitelevision tallennus
Tekstitelevision koon valinta
CANCEL
PIP
Tekstitelevision tilan valinta
(LIST tai FLOF)
Tekstitelevision peruutus
ON
SIZE
LOCATE
Tekstitelevision alasivu
Aiheen pikavalinta (FASTEXT)
Suomi-13
Television kytkeminen päälle ja pois päältä
Virtajohto kytketään television takapaneeliin.
Power
TV/VIDEO
1
PC
DISPLAY
P.STD
S.STD
Kytke virtajohto pistorasiaan.
Seuraus:
STILL
Etupaneelin virtavalo syttyy.
2
Kytke televisio päälle painamalla kaukosäätimen Power (
virtapainiketta.
)-
3
Kytke televisio pois päältä painamalla uudelleen Power (
virtapainiketta.
)-
Television asettaminen valmiustilaan
Televisio on mahdollista asettaa valmiustilaan, joka vähentää
virrankulutusta.
Power
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
P.STD
STILL
Valmiustila on kätevä, kun joudut keskeyttämään katselun väliaikaisesti
(esimerkiksi ruokailun ajaksi).
S.STD
1
Paina Power (
2
Kytke televisio uudelleen päälle painamalla uudelleen Power (
virtapainiketta tai jotain numeropainiketta.
➣
Suomi-14
) -virtapainiketta.
)-
Älä jätä televisiota valmiustilaan pitkäksi ajaksi (esimerkiksi
loman ajaksi). Katkaise television virta tällöin painamalla
television virtapainiketta ( ). Television antennijohto ja
virtajohto on hyvä irrottaa pistorasiasta.
Kaukosäätimen käyttäminen
Kaukosäädintä käytetään pääasiassa:
◆ Kanavien vaihtoon ja äänenvoimakkuuden säätöön
◆ Television asetusten määrittämiseen kuvaruutuvalikoiden
avulla.
Seuraavassa taulukossa on esitetty yleisimmin käytettävät painikkeet ja
niiden toiminnot.
Painike
▲
P
Katselutoiminto
Power
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
DISPLA
P.STD
.STD
Valikkotoiminto
STILL
S.STD
P
Tuo kuvaruutuun seuraavan Valitsee edellisen
tallennetun kanavan.
valikkokohdan.
MENU
P
P
▼
Tuo kuvaruutuun edellisen
tallennetun kanavan.
PRE-CH
0
-
9
Valitsee seuraavan
valikkokohdan.
Vaihtaa kanavaa kahden viimeksi katsotun kanavan välillä.
(PRE-CH tulee sanoista, edellinen kanava.)
Valitsee kaksi- tai kolminumeroisen kanavan.
Paina tätä painiketta, jolloin kuvaruutuun tulee “--”-symboli.
Anna kaksinumeroinen kanavanumero.
Pienentää
äänenvoimakkuutta.
Suurentaa
äänenvoimakkuutta.
MUTE
MENU
EXIT
EXIT
1
2
3
4
5
6
7
8
Tuo kuvaruutuun vastaavat kanavat.
PRE-CH
-/--
MUTE
Muu käyttö:
◆ Tuo kuvaruutuun
valintavaihtoehtoja sisältävän
alavalikon
◆ Hakee kanavia manuaalisesti
eteenpäin
◆ Pienentää valikkokohdan
arvoa.
9
PRE-CH
-/-0
TTX/MIX
AUTO
AUT
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
P.SIZE
.SIZE
SUBPAGE
SUBP
AGE
PIP
SIZE
LOCATE
LOCA
TE
ON
Muu käyttö:
◆ Tuo kuvaruutuun
valintavaihtoehtoja sisältävän
alavalikon
◆ Hakee kanavia manuaalisesti
taaksepäin
◆ Suurentaa valikkokohdan
arvoa.
Mykistää äänen väliaikaisesti.
➣
Ota äänet uudelleen käyttöön painamalla uudelleen tätä
painiketta tai painiketta
- tai
+.
Tuo kuvaruutuun
valikkojärjestelmän.
CANCEL
Palaa edelliseen valikkoon tai
normaalikatseluun.
Poistuu valikkojärjestelmästä ja palaa suoraan
normaalikatseluun.
Suomi-15
Kielen valitseminen
P.STD
.STD
S.STD
P
Valitse television ensimmäisellä käyttökerralla kieli, jota käytetään
kuvaruutuvalikoissa ja toiminnoissa.
1
MENU
Paina MENU-painiketta.
Seuraus:
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
P
2
MUTE
EXIT
Seuraus:
Function (Toiminto)-valikon vaihtoehdot tulevat
kuvaruutuun.
3
Paina painiketta
Off
4
Valitse Language (Kieli) painamalla P▼ - tai P▲ -painiketta.
Normal
English
5
Valitse haluamasi kieli painamalla toistuvasti painiketta
- tai
+.
6
Kun olet valinnut haluamasi kielen, palaa normaalikatseluun
painamalla EXIT-painiketta.
Function
Sleep timer
PIP
Size
Language
Valitse Function (Toiminto) painamalla P▼ - tai P▲ -painiketta.
Suomi-16
- tai
+.
Kanavien automaattinen tallentaminen
Voit selata käytettävissä olevia taajuusalueita (taajuudet ovat
maakohtaisia). Automaattisesti tallennetut kanavanumerot eivät aina
vastaa todellisia tai haluttuja kanavanumeroita. Voit kuitenkin lajitella
kanavanumerot manuaalisesti ja poistaa kaikki ne kanavat, joita et
halua katsella.
1
Channel
Auto store
Manual store
Name
Add/Erase
Fine tune
Channel sort
Paina MENU-painiketta.
Seuraus:
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Channel
2
Valitse Channel (Kanava) painamalla P▼ - tai P▲ -painiketta.
Seuraus:
3
Paina painiketta
Seuraus:
4
Channel (Kanava)-valikon vaihtoehdot tulevat
kuvaruutuun.
- tai
Country
Search
UK
+.
Auto store (Automaattinen tallennus) valitaan.
Paina painiketta
- tai
+ uudelleen.
Channel
Seuraus:
Kuvaruutuun tulee Auto store (Automaattinen tallennus)
-valikko, josta on valittu kohta Country (Maa).
5
Valitse oma maasi painamalla toistuvasti painiketta
- tai
+.
Valittavissa ovat seuraavat maat:
Belgie (Belgia) - Deutschland (Saksa) - Espania (Espanja) France (Ranska) - Italia - Nederland (Alankomaat) Schweiz (Sveitsi) - Sverige (Ruotsi) - UK (Iso-Britannia) East Europe (Itä-Eurooppa).
6
Valitse Search (Haku) painamalla P▼- tai P▲-painiketta ja paina
sitten painiketta
- tai
+.
Seuraus:
➣
7
Country
Search
Search
Program
Frequency
Band
UK
P1
43MHz
VHF-L
Haku päättyy automaattisesti. Kanavat lajitellaan ja
tallennetaan niiden taajuusalueen mukaiseen järjestykseen
(pienin taajuusalue ensin ja suurin viimeisenä).
Kuvaruutuun tulee alunperin valittu kanava.
Voit keskeyttää haun painamalla EXIT-painiketta.
Kun kanavat on tallennettu, voit:
◆ Muuttaa kanavia
◆ Nimetä tallennetut kanavat (katso sivu 19)
◆ Poistaa kanavan (katso sivu 20)
◆ Hienosäätää kanavavastaanottoa tarvittaessa (katso sivu 20)
◆ Lajitella kanavat haluamaasi järjestykseen (katso sivu 21).
Suomi-17
Kanavien manuaalinen tallentaminen
Channel
Auto store
Manual store
Name
Add/Erase
Fine tune
Channel sort
Voit tallentaa korkeintaan sata televisiokanavaa kaapelikanavat
mukaan lukien. Kun tallennat kanavia manuaalisesti, voit valita:
◆ Tallennetaanko kaikki löydetyt kanavat
◆ Mille paikkanumerolle kanavat tallennetaan.
1
Seuraus:
Channel
Colour system
Sound system
Search
Channel
Program
Store
AUTO
BG
471MHz
C4
P1
?
2
AUTO
BG
471MHz
C4
P1
?
AUTO
BG
471MHz
C4
P1
?
Channel (Kanava)-valikon vaihtoehdot tulevat
kuvaruutuun.
3
Paina painiketta
4
Valitse Manual store (Manuaalinen tallennus) painamalla
P▼ - tai P▲ -painiketta. Paina painiketta
- tai
+.
Seuraus:
5
- tai
+.
Kuvaruutuun tulee Manual store (Manuaalinen
tallennus)-valikko, josta on valittu kohta Colour system
(Värijärjestelmä).
Valitse tarvittaessa vaadittava lähetysstandardi painamalla toistuvasti
painiketta
- tai
+.
Seuraus:
Channel
Colour system
Sound system
Search
Channel
Program
Store
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Channel (Kanava) painamalla P▼- tai P▲-painiketta.
Seuraus:
Channel
Colour system
Sound system
Search
Channel
Program
Store
Paina MENU-painiketta.
Televisiostandardit näkyvät seuraavassa järjestyksessä:
Auto (Automaattinen) - PAL - SECAM - NT4.43.
6
Valitse Sound system (Äänijärjestelmä) painamalla P▼- tai P▲painiketta. Valitse vaadittava äänistandardi painamalla toistuvasti
painiketta
- tai
+.
Seuraus:
The sound standards are displayed in the following order:
BG - DK - I - L.
Channel
Colour system
Sound system
Search
Channel
Program
Store
AUTO
BG
471MHz
C4
P1
?
7
Jos et tiedä kanavien numeroita, valitse Search (Haku) painamalla
P▼- tai P▲-painiketta. Aloita haku painamalla painiketta
- tai
+.
Seuraus:
Channel
Colour system
Sound system
Search
Channel
Program
Store
AUTO
BG
471MHz
C4
P1
?
Suomi-18
AUTO
BG
471MHz
C4
P1
OK
Viritin selaa taajuusalueen läpi, kunnes ensimmäinen
kanava tai valitsemasi kanava löytyy ja tulee
kuvaruutuun.
8
Valitse kanavalle kanavapaikka valitsemalla Program (Kanavapaikka)
painamalla P▼- tai P▲-painiketta. Hae haluamasi numero
painamalla painiketta
- tai
+.
9
Valitse Store (Tallenna) painamalla P▼- tai P▲-painiketta. Valitse OK
painamalla painiketta
- tai
+.
Channel
Colour system
Sound system
Search
Channel
Program
Store
Jos tiedät tallennettavan kanavan numeron, valitse Channel
(Kanava) painamalla P▼- tai P▲-painiketta. Valitse haluamasi
numero painamalla painiketta
- tai
+.
Seuraus:
10
Kanava ja sen kanavapaikkanumero tallennetaan.
Toista vaiheet 7–9 jokaisen tallennettavan kanavan kohdalla.
Kanavien nimeäminen
Jos lähetysasema lähettää kanavan nimitiedot tallentaessasi kanavia
manuaalisesti tai automaattisesti, kanaville annetaan suoraan lähetetty
nimi. Voit kuitenkin muuttaa näitä nimiä tai nimetä kanavat uudelleen.
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus:
2
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Channel (Kanava) painamalla P▼- tai P▲-painiketta.
Seuraus:
Channel (Kanava)-valikon vaihtoehdot tulevat
kuvaruutuun.
3
Paina painiketta
4
Valitse Name (Nimi) painamalla P▼- tai P▲-painiketta. Paina
painiketta
- tai
+.
Seuraus:
5
Channel
Auto store
Manual store
Name
Add/Erase
Fine tune
Channel sort
- tai
+.
Channel
P1
P2
P3
P4
-----------------
P1
P2
P3
P4
A----------------
Kuvaruutuun tulevat sillä hetkellä käytössä olevat kanavat.
Jos haluat vaihtaa jonkin kanavan nimen, valitse kanava painamalla
P▼- tai P▲-painiketta.
6
Paina painiketta
7
Valitse kirjain (A–Z), numero (0–9) tai muu merkki (-, välilyönti)
painamalla P▼- tai P▲-painiketta. Siirry seuraavaan tai edelliseen
kirjaimeen painamalla painiketta
- tai
+.
8
Toista vaiheet 5–7 kaikilla kanavilla, jotka haluat nimetä uudelleen.
- tai
+.
Channel
Suomi-19
Tarpeettomien kanavien ohittaminen
Channel
Auto store
Manual store
Name
Add/Erase
Fine tune
Channel sort
Voit ohittaa haluamasi kanavat kanavien selauksen aikana.
Kun selaat tallennettuja kanavia, näkyviin eivät tule ne kanavat, jotka
olet valinnut ohitettaviksi.
Kakki ne kanavat, joita et ole valinnut ohitettaviksi, näkyvät selauksen
aikana.
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee päävalikko.
2
Valitse Channel (Kanava) painamalla P▼- tai P▲-painiketta.
Seuraus: Channel (Kanava)-valikon vaihtoehdot tulevat
kuvaruutuun.
3
Paina painiketta
4
Valitse Add (Lisää)/Erase (Poista) painamalla P▼- tai P▲-painiketta.
Paina painiketta
- tai
+.
Seuraus: Kuvaruudussa näkyvät tallennetut kanavat.
5
Valitse lisättävä tai poistettava kanava painamalla P▼- tai P▲painiketta. Lisää kanava selattaviin kanaviin valitsemalla Added
(Lisätty) tai poista kanava valitsemalla Erased (Poistettu) painamalla
painiketta
- tai
+.
6
Toista vaihe 5 kaikille lisättäville tai poistettaville kanaville.
Channel
P1
P2
P3
P4
Added
Added
Added
Added
Channel
P1
P2
P3
P4
Erased
Added
Added
Added
- tai
+.
Kanavavastaanoton hienosäätäminen
Channel
Auto store
Manual store
Name
Add/Erase
Fine tune
Channel sort
Jos vastaanotettu kuva on selkeä, kanavaa ei tarvitse hienosäätää,
koska hienosäätö tehdään automaattisesti haun ja tallennuksen aikana.
Jos signaali on kuitenkin heikko tai vääristynyt, sinun on ehkä
hienosäädettävä kanavaa manuaalisesti.
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus:
2
Fine tune
Suomi-20
Valitse Channel (Kanava) painamalla P▼- tai P▲-painiketta.
Seuraus:
+ 1
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Channel (Kanava)-valikon vaihtoehdot tulevat
kuvaruutuun.
3
Paina painiketta
4
Valitse Fine tune (Hienosäätö) painamalla P▼- tai P▲-painiketta.
5
Säädä kuva teräväksi ja selkeäksi ja paranna äänenlaatua
painamalla painiketta
- tai
+.
- tai
+.
Tallennettujen kanavien lajitteleminen
Voit vaihtaa keskenään kahden kanavan numeroita seuraavasti:
◆ Voit vaihtaa automaattisesti tallennettujen kanavien
järjestystä.
◆ Voit antaa helposti muistettavat numerot kanaville, joita
katsot usein.
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus:
2
Channel
Auto store
Manual store
Name
Add/Erase
Fine tune
Channel sort
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Channel (Kanava) painamalla P▼- tai P▲-painiketta.
Seuraus:
Channel (Kanava)-valikon vaihtoehdot tulevat
kuvaruutuun.
3
Paina painiketta
4
Valitse Channel sort (Kanavalajittelu) painamalla P▼- tai P▲painiketta. Paina painiketta
- tai
+.
- tai
Channel
From
To
Store
P1 ----P-?
From
To
Store
P1
P3
?
From
To
Store
P3
P1
OK
+.
Channel
Seuraus:
Kuvaruutuun tulee Channel sort (Kanavalajittelu)valikko, josta on valittu kohta From (Muutettava).
5
Valitse muutettava kanavanumero painamalla toistuvasti painiketta
- tai
+.
6
Valitse To (Uusi numero) painamalla P▼- tai P▲-painiketta.
Valitse kanavan uusi numero painamalla toistuvasti painiketta
- tai
+.
7
Valitse Store (Tallenna) painamalla P▼- tai P▲-painiketta. Vahvista
kanavanumeroiden vaihto valitsemalla OK painamalla painiketta
- tai
+.
---------
Channel
Seuraus:
6
---------
Valittu kanava tallennetaan valitulle numerolle ja korvaa
numerolle aiemmin tallennetun kanavan.
Siirrä kaikki haluamasi kanavat haluamillesi kanavanumeroille
toistamalla vaiheet 5–7, kun olet valinnut valikkokohdan From
painamalla P▼- tai P▲-painiketta.
Suomi-21
Kuvastandardin muuttaminen
Picture
Mode
Custom
Brightness
Contrast
Sharpness
Colour
Tint
Colour tone
Standard
Voit valita kuvatyypin, joka vastaa katseluvaatimuksiasi parhaiten.
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee päävalikko.
2
Valitse Picture (Kuva) painamalla P▼- tai P▲-painiketta.
Seuraus: Picture (Kuva)-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina painiketta
- tai
+.
Seuraus: Valikosta valitaan Mode (Tila).
4
Valitse haluamasi kuvatehoste painamalla toistuvasti painiketta
- tai
+. Käytettävissä ovat seuraavat kuvatehosteet:
Dynamic (Dynaaminen) - Standard (Standardi) - Movie
(Elokuva) - Custom (Mukautettu).
Power
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
P.STD
STILL
S.STD
➣
P
➣
Voit valita nämä asetukset myös painamalla kaukosäätimen
P.STD (Kuvastandardi) -painiketta.
Jos muutat Picture-valikossa asetuksia Contrast (Kontrasti),
Brightness (Kirkkaus), Sharpness (Terävyys), Color (Väri) tai
Tint (Sävy, vain NTSC-järjestelmässä), kuvastandardiksi
valitaan automaattisesti Custom (Mukautettu).
Kuva-asetusten muuttaminen
Picture
Mode
Custom
Brightness
Contrast
Sharpness
Colour
Tint
Colour tone
Standard
Brightness
Voit muuttaa televisiosi kuvanlaatua useilla asetuksilla.
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee päävalikko.
2
Valitse Picture (Kuva) painamalla P▼- tai P▲-painiketta.
Seuraus: Picture (Kuva)-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina painiketta
4
Valitse muutettava kuva-asetus painamalla P▼- tai P▲-painiketta.
Valittavissa ovat asetukset Contrast (Kontrasti), Brightness
(Kirkkaus), Sharpness (Terävyys), Color (Väri) tai Tint (Sävy, vain
NTSC-järjestelmässä). Paina painiketta
- tai
+.
Result:
Kuvaruudussa näkyy vaakasuora palkki.
5
Muuta asetusta painamalla painiketta
6
Valitse Colour tone (Värisävy) painamalla P▼- tai P▲-painiketta.
Valitse haluamasi asetus painamalla toistuvasti painiketta
- tai
+. Valittavissa ovat seuraavat asetukset:
Cool2 (Viileä2) - Cool1 (Viileä1) - Normal (Normaali) - Warm1
(Lämmin1) - Warm2 (Lämmin2).
50
Picture
Mode
Custom
Brightness
Contrast
Sharpness
Colour
Tint
Colour tone
Standard
➣
Suomi-22
- tai
+.
- tai
+.
Jos muutat näitä asetuksia, kuvastandardiksi valitaan
automaattisesti Custom (Mukautettu).
Kuvamuodon valitseminen
Voit valita kuvamuodon, joka vastaa parhaiten katseluvaatimuksiasi.
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee päävalikko.
2
Valitse Function (Toiminto) painamalla P▼- tai P▲-painiketta.
Seuraus: Function (Toiminto)-valikon vaihtoehdot tulevat
kuvaruutuun.
3
Paina painiketta
4
Valitse Size (Koko) painamalla P▼- tai P▲-painiketta.
5
Valitse haluamasi kuvamuoto painamalla toistuvasti painiketta
- tai
+.
➣
- tai
Function
Sleep timer
PIP
Size
Language
+.
Off
Normal
English
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
P.SIZE
SUBPAGE
PIP
SIZE
LOCATE
ON
Voit valita nämä asetukset myös suoraan painamalla
kaukosäätimen P.SIZE (Kuvakoko) -painiketta.
Normal (Normaali)
Normal
Tällä asetuksella kuvamuoto
on normaali 4:3. Tämä on
television perinteinen
kuvasuhde.
Wide (Leveä)
Wide
Tällä asetuksella kuvasuhde
on 16:9 (laajakangasmuoto).
Zoom (Zoomaus)
Zoom
Tämä asetus suurentaa
kuvakoon.
Kuvan pysäyttäminen
➣ Toiminto ei ole käytettävissä PC-tilassa.
Voit pysäyttää haluamasi kuvan painamalla kaukosäätimen “STILL”painiketta. Paina “STILL”-painiketta uudelleen, kun haluat palata
normaalikatseluun.
Power
TV/VIDEO
PC
DISPLAY
P.STD
STILL
S.STD
Suomi-23
Äänistandardin muuttaminen
Voit valita kuhunkin televisiolähetykseen sopivan äänitehosteen.
Sound
Mode
Bass
Treble
Dolby
Custom
1
:
Paina MENU-painiketta.
Off
Seuraus:
2
Valitse Sound (Ääni) painamalla P▼- tai P▲-painiketta.
Seuraus:
Power
TV/VIDEO
3
PC
DISPLAY
P.STD
S.STD
4
Sound (Ääni)-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
Paina painiketta
Seuraus:
STILL
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
- tai
+.
Valikosta valitaan Mode (Tila).
Valitse haluamasi äänitehoste painamalla toistuvasti painiketta
- tai
+. Käytettävissä ovat seuraavat äänitehosteet:
Custom (Mukautettu) - Standard (Standardi) - Music (Musiikki)
- Movie (Elokuva) - Speech (Puhe).
P
➣
Voit valita nämä asetukset myös suoraan painamalla
kaukosäätimen S.STD (Äänistandardi) -painiketta.
Ääniasetusten muuttaminen
Voit muuttaa ääniasetukset omien mieltymyksiesi mukaisiksi.
Sound
Mode
Bass
Treble
Dolby
Custom
1
:
Off
Paina MENU-painiketta.
Seuraus:
2
Valitse Sound (Ääni) painamalla P▼- tai P▲-painiketta.
Seuraus:
Bass
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Sound (Ääni)-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina painiketta
4
Valitse muutettava ääniasetus (Bass (Basso) tai Treble (Diskantti))
painamalla P▼- tai P▲-painiketta. Paina painiketta
- tai
+.
- tai
+.
51
Seuraus:
5
Muuta asetusta painamalla painiketta
➣
Suomi-24
Kuvaruudussa näkyy vaakasuora palkki.
- tai
+.
Jos muutat näitä asetuksia, äänistandardiksi valitaan
automaattisesti Custom (Mukautettu).
Dolby-äänen käyttäminen
Dolby-toiminnolla saadaan aikaan kotiteatterin kaltainen Dolby-ääni
sekoittamalla vasemman ja oikean kaiuttimen äänet.
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus:
2
Sound
Mode
Bass
Treble
Dolby
Custom
:
On
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Sound (Ääni) painamalla P▼- tai P▲-painiketta.
Seuraus:
Sound (Ääni)-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina painiketta
4
Valitse Dolby painamalla P▼- tai P▲-painiketta.
5
Ota Dolby-äänitehoste käyttöön valitsemalla asetukseksi On
(Käytössä) painamalla painiketta
- tai
+.
- tai
+.
Äänitilan valitseminen
Voit valita äänitilan painamalla kaukosäätimen “DUALI/II”-painiketta.
Kun painat painiketta, kuvaruutuun tulee käytössä oleva äänitila.
NICAM
Stereo
➣
DUAL 1/2
Mono
MONO
Oletusasetus
Stereo
STEREO ↔ MONO
Kaksikanavainen
(-kielinen)
DUAL 1 ↔ DUAL 2
Mono
MONO
Stereo
MONO ↔ STEREO
Kaksikanavainen
(-kielinen)
→ MONO → DUAL 1
DUAL 2
→
FM
Stereo
Lähetystyyppi
Automaattinen
vaihto
TTX/MIX
AUTO
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
P.SIZE
SUBPAGE
PIP
SIZE
LOCATE
ON
DUAL 1
Automaattinenv
aihto
DUAL 1
◆ Jos vastaanotto-olosuhteet huononevat, kuuntelu on
helpompaa, jos MONO-tila on valittuna.
◆ Jos stereosignaali on heikko ja tila vaihtuu automaattisesti,
vaihda käyttöön MONO-tila.
Suomi-25
Kuva kuvassa (PIP) -toiminto
Function
Sleep timer
PIP
Size
Language
Off
Normal
English
Voit valita kuvaruutuun alakuvan, joka näkyy televisiolähetyskuvan,
videonauhurin, DVD-laitteen tai muun ulkoisen AV-laitteen pääkuvan
sisällä. Näin voit katsella televisio-ohjelmaa tai televisioon kytketyn
laitteen videokuvaa samalla kun katselet televisiota tai toisen laitteen
videokuvaa.
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus:
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Function
PIP
:
TV/Video
Size
Locate
On
TV
Small
2
Seuraus:
:
TV/Video
Size
Locate
On
TV
Small
Paina painiketta
4
Valitse PIP painamalla P▼- tai P▲-painiketta. Paina painiketta
tai
+.
Seuraus:
5
6
:
TV/Video
Size
Locate
On
TV
Small
7
➣
TV/Video
Size
Locate
On
TV
Small
8
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
P.SIZE
.SIZE
SUBPAGE
SUBP
AGE
PIP
SIZE
LOCATE
LOCA
TE
ON
Suomi-26
- tai
+.
+.
Kuvalähteet näkyvät seuraavassa järjestyksessä:
TV - VIDEO1 - VIDEO2 - S-VIDEO.
Valitse Size (Koko) painamalla P▼- tai P▲-painiketta.
Valitse alakuvan koko painamalla painiketta
- tai
+.
Koot näkyvät seuraavassa järjestyksessä:
Small (Pieni) - Medium (Keskikokoinen) - Large
(Suuri).
◆ Voit valita nämä vaihtoehdot myös suoraan painamalla
kaukosäätimen SIZE-painiketta.
◆ Toiminto ei ole käytettävissä PC-tilassa.
Valitse Locate (Sijainti) painamalla P▼- tai P▲-painiketta.
Siirrä alakuvan paikkaa kuvaruudussa myötäpäivään painamalla
painiketta
- tai
+.
➣
SLEEP
-
PIP-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
Valitse TV/VIDEO painamalla P▼- tai P▲-painiketta.
Valitse alakuvan lähde painamalla painiketta
- tai
➣
Function
:
+.
Voit ottaa kuva kuvassa -toiminnon käyttöön myös suoraan
painamalla kaukosäätimen PIP ON -painiketta.
Seuraus:
PIP
- tai
Valitse On (Käytössä) painamalla painiketta
Seuraus:
Function
PIP
Function (Toiminto)-valikon vaihtoehdot tulevat
kuvaruutuun.
3
Function
PIP
Valitse Function (Toiminto) painamalla P▼- tai P▲-painiketta.
Voit myös siirtää alakuvan paikkaa myös suoraan painamalla
kaukosäätimen LOCATE-painiketta.
Television automaattinen kytkeminen pois päältä
Voit asettaa television ajastimen niin, että televisio kytkeytyy
automaattisesti pois päältä 10–240 minuutin kuluttua.
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus:
2
Normal
English
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Function (Toiminto)-valikon vaihtoehdot tulevat
kuvaruutuun.
Paina painiketta
Seuraus:
4
Off
Valitse Function (Toiminto) painamalla P▼- tai P▲-painiketta.
Seuraus:
3
Function
Sleep timer
PIP
Size
Language
- tai
+.
Valikosta valitaan Sleep timer (Uniajastin).
TTX/MIX
AUTO
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
P.SIZE
SUBPAGE
PIP
SIZE
LOCATE
DISPLAY
STILL
ON
Valitse painiketta
- tai
+ painamalla minuuttiaika, jonka
kuluttua televisio kytkeytyy pois päältä.
◆ Valittavissa ovat seuraavat ennalta määritetyt ajat:
10, 20, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 ja 240 minuuttia.
➣
Voit valita aika-asetuksen myös suoraan painamalla
kaukosäätimen “SLEEP”-painiketta.
Jos uniajastin on jo asetettu, kuvaruudussa näkyy jäljellä
oleva aika, jonka kuluttua televisio kytkeytyy pois päältä.
Jos uniajastinta ei ole vielä asetettu, kuvaruudussa näkyy
teksti Off (Pois käytöstä).
Tietojen tarkistaminen
Voit tarkistaa valitun kuvalähteen asetukset painamalla kaukosäätimen
“DISPLAY”-painiketta. Kuvaruudussa näkyvät tiedot määräytyvät
valitun kuvalähteen mukaan.
Power
TV/VIDEO
PC
P.STD
S.STD
Suomi-27
Tietokoneen asetusten määrittäminen (Windows 98)
Alla olevissa kuvissa näkyvät tietokoneen Windows-käyttöjärjestelmän tavalliset näyttöasetukset.
Oman tietokoneesi näytöt voivat erota alla olevista kuvista käytössä olevan Windows-version ja
videokortin mukaan. Vaikka näyttöjen ulkoasu on erilainen, samat perusasetustiedot pätevät kuitenkin
lähes kaikissa tapauksissa. (Jos ei, ota yhteyttä tietokoneen valmistajaan tai Samsung-jälleenmyyjään.)
1
Windowsin käynnistysvalikon kohtaa Settings
(Asetukset).
Kun Settings (Asetukset) on korostunut, siirrä
kohdistin niin että kohta Control Panel
(Ohjauspaneeli) korostuu.
2
Kun näytölle tulee ohjauspaneeli,
napsauta kohtaa Display (Näyttö),
jolloin näkyviin tulee näytön
valintaruutu.
3
Siirry näytön valintaruudussa kohtaan Settings
(Asetukset).
Näytön resoluution oikeat asetukset Näyttöalue ovat
seuraavat:
- 15” : 1024 x 768 kuvapistettä
- 17” : 1280 x 1024 kuvapistettä.
Jos näytön asetusten valintaruudussa on vaihtoehto
pystysuora taajuus, on oikea arvo 60 tai 60 Hz. Muussa
tapauksessa napsauta vain OK, ja poistu valintaruudusta.
Suomi-28
Kirkkauden ja kontrastin säätäminen
➣
Valitse PC-tila ennalta PC-painikkeella.
PC
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus:
2
48.2kHz 59.8Hz
+.
- tai
PC
+ uudelleen.
Image (Kuva)-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
Image
Brightness
Contrast
Valitse tietokonekuvan muutettava kuva-asetus (Brightness
(Kirkkaus) tai Contrast (Kontrasti)) painamalla P▼- tai P▲painiketta. Paina painiketta
- tai
+.
Seuraus:
6
- tai
1024x768
Valikosta valitaan Image (Kuva).
Paina painiketta
Seuraus:
5
PC-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
Paina painiketta
Seuraus:
4
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse PC painamalla P▼- tai P▲-painiketta.
Seuraus:
3
Image
Image lock
Position
Colour adjust
Recall
Kuvaruudussa näkyy vaakasuora palkki.
Muuta asetusta painamalla painiketta
- tai
+.
Brightness
90
Suomi-29
Kuvanlaadun säätäminen
➣
PC
Image
Image lock
Position
Colour adjust
Recall
Valitse PC-tila ennalta PC-painikkeella.
Tällä toiminnolla voit hienosäätää kuvaa ja parantaa sen laatua
poistamalla kohinasta johtuvan epävakauden ja välkynnän.
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus:
1024x768
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
48.2kHz 59.8Hz
2
Valitse PC painamalla P▼- tai P▲-painiketta.
Seuraus:
PC-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
PC
Image lock
Coarse
Fine
3
Paina painiketta
4
Valitse Image Lock (Kuvalukko) painamalla P▼- tai P▲-painiketta.
Paina painiketta
- tai
+.
Seuraus:
5
Coarse
1344
Image Lock (Kuvalukko)-valikon vaihtoehdot tulevat
kuvaruutuun.
Kuvaruudussa näkyy vaakasuora palkki.
Muuta asetusta painamalla painiketta
➣
Suomi-30
+.
Valitse muutettava tietokoneen kuvanlaadun asetus (Coarse
(Karkea) tai Fine (Hieno)) painamalla P▼- tai P▲-painiketta.
Paina painiketta
- tai
+.
Seuraus:
6
- tai
- tai
+.
Tämä toiminto voi muuttaa kuvan leveyttä.
Muuta kuvan sijainti tarvittaessa keskelle kuvaruutua.
Kuvan sijainnin muuttaminen
➣
Valitse PC-tila ennalta PC-painikkeella.
PC
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus:
2
Image
Image lock
Position
Colour adjust
Recall
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse PC painamalla P▼- tai P▲-painiketta.
Seuraus:
PC-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina painiketta
4
Valitse Position (Sijainti) painamalla P▼- tai P▲-painiketta.
Paina painiketta
- tai
+.
5
48.2kHz 59.8Hz
+.
Valitse muutettava sijaintiasetus (H-Position (Sijainti
vaakasuunnassa) tai V-Position (Sijainti pystysuunnassa))
painamalla P▼- tai P▲-painiketta. Paina painiketta
- tai
Seuraus:
6
- tai
1024x768
PC
Position
H-Position
V-Position
+.
Kuvaruudussa näkyy vaakasuora palkki.
Muuta asetusta painamalla painiketta
- tai
+.
H-Position
50
Suomi-31
Värien säätäminen
➣
PC
1
Image
Image lock
Position
Colour adjust
Recall
1024x768
Paina MENU-painiketta.
Seuraus:
2
PC
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse PC painamalla P▼- tai P▲-painiketta.
Seuraus:
48.2kHz 59.8Hz
Mode
Red
Green
Blue
Valitse PC-tila ennalta PC-painikkeella.
PC-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina painiketta
4
Valitse Colour adjust (Värien säätö) painamalla P▼- tai P▲painiketta. Paina painiketta
- tai
+.
Custom
Seuraus:
- tai
+.
Kuvaruutuun tulee Colour adjust -valikko, josta on
valittu kohta Mode (Tila).
5
Valitse haluamasi väritila painamalla toistuvasti painiketta
- tai
+. Valittavissa ovat seuraavat väritilat:
Custom (Mukautettu) - Colour 1 (Väri 1) - Colour 2 (Väri 2) Colour 3 (Väri 3).
6
Voit tarvittaessa säätää myös värejä mieltymyksiesi mukaan.
Valitse Red (Punainen) (Green (Vihreä) tai Blue (Sininen))
painamalla P▼- tai P▲-painiketta. Paina painiketta
- tai
PC
Mode
Red
Green
Blue
Custom
Seuraus:
7
50
Suomi-32
Kuvaruudussa näkyy vaakasuora palkki.
Muuta asetusta painamalla painiketta
➣
Red
+.
- tai
+.
Jos muutat väriasetuksia Red (Punainen), Green (Vihreä) tai
Blue (Sininen), Mode (Tila)-väritilaksi valitaan automaattisesti
Custom (Mukautettu).
Kuva-asetusten oletusarvojen palauttaminen
➣
Valitse PC-tila ennalta PC-painikkeella.
Voit palauttaa kaikki kuva-asetukset tehtaassa määritetyiksi
oletusasetuksiksi.
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus:
PC
Image
Image lock
Position
Colour adjust
Recall
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
1024x768
2
48.2kHz 59.8Hz
Valitse PC painamalla P▼- tai P▲-painiketta.
Seuraus:
PC-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
PC
3
Paina painiketta
4
Valitse Recall (Palauta) painamalla P▼- tai P▲-painiketta.
Paina painiketta
- tai
+.
Seuraus:
5
- tai
+.
Recall
Image recall
Colour recall
Recall (Palauta)-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
Valitse palautettavat asetukset (Image recall (Kuvan palautus) tai
Color recall (Värien palautus)) painamalla P▼- tai P▲-painiketta.
Paina painiketta
- tai
+.
Seuraus:
Kuvaruutu pimenee ja palautuu muutaman sekunnin
kuluessa ennalleen alkuperäisten asetusten mukaisena.
Suomi-33
Tekstitelevisio-ominaisuus
Useimmat kanavat tarjoavat tekstimuotoisia tietopalveluita
tekstitelevision kautta. Tekstitelevisiossa on muun muassa seuraavia
tietoja:
◆ Television ohjelmatiedot ja -ajat
◆ Uutisartikkeleita ja säätietoja
◆ Urheilutuloksia
◆ Matkailu- ja aikataulutietoja.
Nämä tiedot on jaettu numeroiduille sivuille (katso kaaviota).
Osa
Sisällys
A
B
Valittu sivunumero
Lähetysaseman tunnus
C
Kuvaruudussa näkyvän sivun numero tai hakutilanne
D
Päivämäärä ja kellonaika
E
Teksti
F
Tilatiedot,
FASTEXT-tiedot
➣
Tekstitelevision tiedot on jaettu usein useille sivuille, jotka
tulevat kuvaruutuun peräkkäin ja joita voi lukea seuraavasti:
◆ Syöttämällä sivun numeron
◆ Valitsemalla sivun aiheen luettelosta
◆ Valitsemalla värillisen otsikon (FASTEXT-järjestelmä).
Suomi-34
Tekstitelevision tietojen näyttäminen
Voit tuoda teksti-TV:n tiedot kuvaruutuun milloin tahansa.
P
on oltava häiriötöntä, jotta
☛ Kanavavastaanoton
tekstitelevision tiedot näkyvät näytössä oikein.
MENU
P
Jos häiriöitä esiintyy,:
◆ Tietoja voi puuttua tai
MUTE
EXIT
◆ Jotkin sivut eivät tule kuvaruutuun.
1
Valitse tekstitelevisiotietoja lähettävä kanava painamalla P▼- tai P▲painiketta.
2
Ota tekstitelevisiotila käyttöön painamalla TTX/MIX-painiketta.
Seuraus:
3
Se saadaan näkyviin koska tahansa painamalla
(hakemisto) -painiketta.
Jos haluat katsella tekstitelevisiosivun kanssa samanaikaisesti
televisiolähetystä, paina TTX/MIX-painiketta uudelleen.
4
Voit palata normaalikatseluun painamalla CANCEL (
5
Paina EXIT-painiketta, kun haluat lopettaa tekstitelevision käytön.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PRE-CH
-/-0
TTX/MIX
AUTO
AUT
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
P.SIZE
.SIZE
SUBPAGE
SUBP
AGE
CANCEL
PIP
ON
) -painiketta.
Suomi-35
Sivun valitseminen sivunumeron avulla
P.STD
.STD
S.STD
Voi syöttää sivunumeron suoraan painamalla kaukosäätimen
numeropainikkeita.
1
P
MENU
Seuraus:
P
MUTE
Syötä kolminumeroinen hakemistosivulla annettu sivunumero
painamalla vastaavia numeropainikkeita.
EXIT
1
2
3
4
5
6
7
8
2
Sivunumerolaskurin luku alkaa kasvaa, ja sivu tuodaan
kuvaruutuun.
Jos valitulla sivulla on useita alasivuja, ne tuodaan kuvaruutuun
peräkkäin. Jos haluat pysäyttää kuvaruudun tietyn sivun kohdalla,
paina
(pito) -painiketta. Jatka lukemista painamalla
(pito) painiketta uudelleen.
9
PRE-CH
-/--
Eri katseluvaihtoehtojen käyttö:
0
TTX/MIX
AUTO
AUT
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
P.SIZE
.SIZE
SUBPAGE
SUBP
AGE
PIP
SIZE
LOCATE
LOCA
TE
ON
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
P.SIZE
.SIZE
SUBPAGE
SUBP
AGE
PIP
SIZE
LOCATE
LOCA
TE
ON
Suomi-36
Kun haluat kuvaruutuun...
Paina...
◆ Piilotetun tekstin
(esimerkiksi tietokilpailujen vastaukset)
(paljasta)
◆ Normaalinäytön
(paljasta) uudelleen
◆ Alasivun syöttämällä
sen nelinumeroisen sivunumeron
SUBPAGE (
◆ Seuraavan sivun
(sivu ylös)
◆ Edellisen sivun
(sivu alas)
)
◆ Kaksi kertaa suuremmat kirjaimet:
• Kuvaruudun yläosassa
• Kuvaruudun alaosassa
(koko)
• Kerran
• Kaksi kertaa
◆ Normaalinäytön
• Kolme kertaa
Sivun valitseminen FLOF-toiminnolla
Tekstitelevision sivujen eri aiheet on merkitty värikoodeilla, ja ne
voidaan valita painamalla kaukosäätimen vastaavia väripainikkeita.
1
2
Hae kuvaruutuun tekstitelevision hakemistosivu painamalla
TTX/MIX-painiketta.
TTX/MIX
AUTO
AUT
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
P.SIZE
.SIZE
SUBPAGE
SUBP
AGE
PIP
SIZE
LOCATE
LOCA
TE
ON
Voit valita haluamasi aiheen painamalla aiheen väriä vastaavaa
kaukosäätimen painiketta. Valittavissa olevat aiheet näkyvät tekstiTV:n tilarivillä.
Seuraus:
Kuvaruutuun tulee eri väreillä merkittyä tietoa sisältävä
sivu. Voit valita väreillä merkityt tiedot samalla tavalla.
3
Voit siirtyä edelliselle tai seuraavalle sivulle painamalla vastaavaa
värillistä painiketta.
4
Voit hakea kuvaruutuun alasivun seuraavasti:
P.STD
S.STD
P
MENU
P
◆ Paina SUBPAGE ( ) -painiketta.
Seuraus: Käytettävissä olevat alasivut tulevat kuvaruutuun.
MUTE
EXIT
MUTE
EXIT
◆ Valitse haluamasi alasivu. Voit selata alasivuja painamalla
- tai
-painiketta.
Tekstitelevision sivujen tallentaminen
Voit tallentaa korkeintaan neljä tekstitelevision sivua nopeuttaaksesi
niiden käyttöä myöhemmin.
1
Valitse LIST-tila (luettelotila) painamalla LIST/FLOF (
Seuraus:
➣
) -painiketta.
Kuvaruutuun tulee neljä eriväristä kolminumeroista
numeroa.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PRE-CH
-/-0
Voit vaihtaa LIST- ja FLOF-tilan välillä painamalla
LIST/FLOF ( ) -painiketta.
2
Paina korvattavaa sivua vastaavaa värillistä painiketta.
3
Syötä uusi sivunumero numeropainikkeilla.
4
Toista vaiheet 2 ja 3 jokaiselle tallennettavalle sivulle käyttämällä
joka kerta eri väripainikkeita.
5
Paina
TTX/MIX
AUTO
AUT
SLEEP
DUAL I/II LIST/FLOF
CANCEL
P.SIZE
.SIZE
SUBPAGE
SUBP
AGE
PIP
SIZE
LOCATE
LOCA
TE
ON
(tallenna) -painiketta, kunnes vastaavat lohkot vilkkuvat.
Suomi-37
Vianetsintä: ennen yhteydenottoa huoltohenkilöstöön
Ennen kuin otat yhteyttä Samsungin huoltoon, tee seuraavat yksinkertaiset tarkistukset.
Jos et osaa poistaa ongelmaa seuraavien ohjeiden avulla, tarkista televisiovastaanottimen malli ja
sarjanumero ja ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.
Ei kuvaa tai ääntä.
◆
◆
◆
◆
Normaali kuva mutta ei ääntä.
◆ Tarkista äänenvoimakkuus.
◆ Tarkista, onko televisio mykistetty kaukosäätimen MUTEpainikkeella.
Ei kuvaa, tai kuva on mustavalkoinen.
◆ Muuta väriasetuksia.
◆ Tarkista, että olet valinnut oikean lähetysstandardin.
Kuva- ja äänihäiriöitä.
◆ Selvitä, mikä sähkölaite voi häiritä television toimintaa, ja siirrä se
sitten kauemmaksi.
◆ Kytke television virtajohto eri pistorasiaan.
Epäselvä tai lumisateinen kuva,
vääristynyt ääni.
◆ Tarkista antennin suunta, sijainti ja kytkennät. Tämä häiriö
aiheutuu usein sisäantennin käytöstä.
Kaukosäätimen toimintahäiriöt.
◆ Vaihda kaukosäätimen paristot.
◆ Puhdista kaukosäätimen yläreuna (lähettimen ikkuna).
◆ Tarkista, että olet kytkenyt paristojen navat oikein.
Kuvaruudussa on viesti “Tarkista
signaalijohto”.
◆ Tarkista, että signaalijohto on kytketty kunnolla tietokoneeseen tai
videolähteeseen.
◆ Tarkista, että tietokone tai videolähde on kytketty päälle.
Kuvaruudussa näkyy PC-tilassa viesti
“Tilaa ei tueta”.
◆ Tarkista videosovittimen suurin mahdollinen erottelutarkkuus
(resoluutio) ja taajuus.
◆ Vertaa näitä arvoja kohdan Näyttötilat taulukon arvoihin.
PC-tilassa kuvan vaaka- tai pystyjuovat
välkkyvät tai värähtelevät.
◆ Säädä tietokoneen kuvanlaadun Coarse- ja Fine-asetuksia.
PC-tilassa näyttö on pimeä ja virtavalo
palaa yhtäjaksoisesti punaisena tai
vilkkuu 0,5–1 sekunnin välein.
◆ Televisio on virransäästötilassa.
◆ Liikuta hiirtä tai paina jotakin näppäimistön näppäimistä.
Tarkista, että virtajohto on kytketty pistorasiaan.
Tarkista, että olet painanut television Power ( ) -virtapainiketta.
Tarkista kuvan kontrasti- ja kirkkausasetukset.
Tarkista äänenvoimakkuus.
jatkuu...
Suomi-38
Vianetsintä: ennen yhteydenottoa huoltohenkilöstöön
PC-tilassa kuva on epävakaa ja tärisee.
◆ Tarkista, että käyttämäsi tietokoneen tai videokortin näytön
erottelutarkkuus ja taajuus soveltuvat televisiolle. Tarkista tämä
tietokoneesta napsauttamalla Käynnistä-painiketta ja valitse sitten
Asetukset, Ohjauspaneeli, Näyttö ja lopuksi näyttöön tulevasta
valintaikkunasta Asetukset-välilehti.
◆ Jos erottelutarkkuus on väärä, muuta näyttöasetukset tietokoneen
apuohjelmalla.
➣
Kuva ei ole PC-tilassa keskellä
kuvaruutua.
Televisio on ns. multiscan-televisio, joka tukee useita eri
vaaka- ja pystytaajuuksia sekä virkistystaajuuksia:
Vaakataajuus 15” : 30 ~ 69 kHz
17” : 30 ~ 81 kHz
Pystytaajuus 15” : 56 ~ 75 kHz
17” : 50 ~ 75 kHz
Suurin virkistystaajuus - 15” : 1024 x 768 @ 75Hz
17” : 1280 x 1024 @ 75Hz
◆ Säädä kuvan sijaintia vaaka- ja pystysuunnassa.
Virransäästöjärjestelmä
Televisiossa on sisäänrakennettu virransäästöjärjestelmä nimeltään PowerSaver.
Järjestelmä säästää energiaa kytkemällä television virransäästötilaan, kun sitä ei käytetä tietyn ajan
kuluessa. Käytössä olevat virransäästötilat ovat “On (Käytössä)”, “Standby (Valmiustila)”, “Sleep
(Lepotila)” ja “Deep Sleep (Syvä lepotila)”. PowerSaver toimii tietokoneen VESA DPMS -yhteensopivan
videokortin kanssa. Asenna virransäästöjärjestelmä tietokoneeseen asennetulla apuohjelmalla.
Normaali käyttö
Virransäästötila
(EPA/NUTEK)
Vaakatahdistus
Käytössä
Ei käytössä
Pystytahdistus
Käytössä
Ei käytössä
Vihreä
Vihreä, vilkkuu (sekunnin välein)
LW15E23CB : korkeintaan 48 W
LW17E24CB : korkeintaan 58 W
Alle 2W
Tila
Virtavalo
Virrankulutus
➣
Televisio kytkeytyy automaattisesti normaaliin käyttötilaan, kun vaaka- ja pystytahdistus
otetaan jälleen käyttöön. Tämä tapahtuu, kun liikutat hiirtä tai painat jotakin näppäimistön
näppäimistä.
Suomi-39
Tekniset ja käyttöympäristöä koskevat tiedot
Malli
Kuvaruudun
koko
Näytön koko
Tyyppi
Pikselikoko
Katsekulma
LW15E23CB
LW17E24CB
15 tuumaa kulmasta kulmaan
17 tuumaa kulmasta kulmaan
304,1 x 228,1 mm (leveys x korkeus) 337.92 x 270.33 mm (leveys x korkeus)
a-Si TFT -aktiivimatriisinäyttö
0,297 x 0,297 mm (leveys x korkeus)
0.264 (H) x 0.264 (V) mm
70/70/55/60
70/70/55/55
(vasemmalta/oikealta/ylhäältä/alhaalta) (vasemmalta/oikealta/ylhäältä/alhaalta)
Taajuus
Vaakataajuus
Pystytaajuus
Näytön värit
30 ~ 69 kHz
56 ~ 75 Hz
16,194,277 väriä
30 ~ 81 kHz
50 ~ 75 Hz
Näytön erottelutarkkuus
Optimoitu tila
Korkeintaan
1024 x 768 @ 60 Hz
1024 x 768 @ 75 Hz
1280 x 1024 @ 60 Hz
1280 x 1024 @ 75 Hz
Tulosignaali
Tahdistus
Videosignaali
Erillistahdistus, TTL, polaarisuus positiivinen tai negatiivinen
0,7 Vp-p / 75 ohmia
Virransyöttö
Tulo
Lähtö
Virrankulutus
Korkeintaan
Virransäästötila
AC 90 ~ 264V, 1.0 ~ 0.5A (50Hz / 60Hz)
DC 14V/3A
DC 14V/3.5A
48 W
58 W
<2W
Mitat (leveys x syvyys x korkeus) / paino
Televisio
474 x 51 x 317 mm / 3.27 kg
Televisio ja jalusta
474 x 204 x 397 mm / 3.97 kg
Käyttö- ja varastointiympäristö
Käyttölämpötila
Käyttötilan ilmankosteus
Varastointilämpötila
Varastointitilan ilmankosteus
Äänitiedot
Äänitulo 1
Äänitulo 2 (PC)
Kuulokelähtö
Taajuus
Taajuusvaste
Suomi-40
530 x 57 x 367 mm / 4.25 kg
530 x 204 x 447 mm / 4.95 kg
10 – 40 °C
10% to 80%
-25 °C – +45 °C)
5 – 95%
RCA-liitin (vasen, oikea), 0,5 Vrms (–9 dB)
3,5 mm:n stereoliitin, 0,5 Vrms (–9 dB)
lähtöteho korkeintaan 10 mW (3,5 mm:n stereoliitin, 321)
RF: 80 Hz–15kHz / –3 dB
A/V: 80 Hz–20 kHz / –3 dB
Näyttötilat
Jos järjestelmän signaali on sama kuin standardisignaalitilassa, näyttö säätyy automaattisesti.
Jos järjestelmän signaali ei ole sama kuin standardisignaalitilassa, säädä näyttötilaa videokortin
käyttöohjeiden mukaisesti (tällöin näyttö saattaa olla tyhjä tai vain virtavalo palaa). Kuvaruudun kuva on
optimoitu valmistusvaiheessa alla annetuissa näyttötiloissa.
Tila
Erottelutarkkuus
Vaakataajuus
(kHz)
Pystytaajuus
(Hz)
Pikselikellotaajuus
Tahdistuksen
(MHz)
polaarisuus (H/V)
VGA
720 x 400
640 x 480
640 x 480
31.469
31.469
37.500
70.087
59.940
75.000
28.322
25.175
31.500
-/+
-/-/-
SVGA
800 x 600
46.875
75.000
49.500
+/+
XGA
1024 x 768
1024 x 768
48.363
60.023
60.004
75.029
65.000
78.750
-/+/+
SXGA
1280 x 1024
(LW17E24CB) 1280 x 1024
63.981
79.976
60.020
75.025
108.000
135.000
+ / -, + / +/+
Television huolto
Sähköiskun vaara! Älä avaa television kantta (käsittele kantta vain kytkiessäsi johtoja takapaneelin
liittimiin sivun 7 mukaisesti). Älä huolla televisiota itse, vaan vie se TV-huoltoon. Käyttäjä saa ainoastaan
puhdistaa television seuraavien ohjeiden mukaisesti:
Kytke television virtajohto irti pistorasiasta ennen puhdistusta.
◆ Puhdista aktiivimatriisinestekidenäyttö (TFT-LCD) ja television ulkopinta pehmeällä ja kuivalla
liinalla ja käytä puhdistusainetta vain hiukan. Älä paina television kuvaruudun pintaa
voimakkaasti, vaan puhdista se varovasti pyyhkien. Kuvaruutuun voi jäädä jälki, jos painat sitä
liian voimakkaasti.
◆ Älä puhdista televisioita tai muita sähkölaitteita helposti syttyvillä puhdistusaineilla.
Suomi-41
Muistiinpanoja
Suomi-42
Muistiinpanoja
Suomi-43
Download PDF

advertising