Samsung | CW-21A113N | Samsung CW-21A113N Bruksanvisning

AA68-03621L-00-Fin
5/27/05
11:26 AM
Page 1
VÄRITELEVISIO
Omistajan käyttöopas
Lue käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä
opas myöhempää tarvetta varten.
Kytkentäpaneeli (mallikohtainen)
➢
Televisioiden kokoonpanoissa saattaa olla mallikohtaisia
eroja.
E
Etupaneeli (tai sivupaneeli)
Takapaneeli
Osallistu kilpailuun ja voita! Rekisteröi Samsung-tuotteesi
osoitteessa www.samsung.com/global/register
S-Video-tulo
tai
kaapelitelevisioverkko
Ohjauspaneeli (mallikohtainen)
➢
Audiotulo
tai
Videotulo
Televisioiden kokoonpanoissa saattaa olla mallikohtaisia
eroja.
Kuulokeliitin
Etupaneeli (tai sivupaneeli)
☛
Œ
´
ˇ
¨
ˆ
Ø
Kuvaruutuvalikko
Äänenvoimakkuuden
Kanavan valinta
Kaukosäätimen infrapuna-anturi
Merkkivalot
Virtapainike
◆ Mallista riippuen voit kytkeä ˇ-painikkeilla TV:n päälle,
kun se on valmiustilassa.
◆ ´ ja ˇ-painikkeilla on samat toiminnot kuin
kaukosäätimen œ/√/†/…-painikkeilla.
◆ Jos kaukosäädin ei toimi tai katoaa, voit käyttää television
ohjauspaneelin painikkeita.
Kun kytket televisioon äänentoisto- tai videolaitteen,
varmista, että kaikista laitteista on katkaistu virta.
Kytkeminen antenniin tai kaapelitelevisioverkkoon
Kytke antennijohto tai verkon tulojohto television takana
olevaan Œ (75 Ω-koaksiaaliliittimeen).
Jotta televisiokanavat näkyisivät oikein, kuvasignaali on
vastaanotettava jostain seuraavista lähteistä: ulkoantenni,
kaapelitelevisioverkko tai satelliittiverkko.
Jos käytät sisäantennia, joudut ehkä kääntelemään sitä
televisiota virittäessäsi saadaksesi kuvan tarkaksi ja
häiriöttömäksi.
Kytkeminen SCART tulo- ja lähtöliittimiin
SCART´ ja SCARTˇ-liittimiiin kytketään erilaisia laitteita,
kuten videonauhuri, DVD-laite, dekooderi,
satelliittivastaanotin, videopelilaite ja videolevylaite.
SCART´-liittimeen kytketään myös laitteet, joissa on
RGB-lähtö, kuten videopelilaitteet tai videolevylaitteet.
Suomi - 1
☛
Tarkista, että värikoodatut tuloliitännät ja kaapeliliittimet
vastaavat toisiaan.
Kytkeminen RCA-tuloliittimeen
Œ (AUDIO-L/R) ja ´ (VIDEO)-liittimiin kytketään erilaisia
laitteita, kuten videonauhuri, DVD-laite tai videopelilaite.
Kytkeminen S-Video-tuloliittimeen
ˇ (S-VIDEO) ja Œ (AUDIO-L/R)-liittimiin kytketään laitteet,
joissa on S-Video-lähtö, kuten videokamera tai videonauhuri.
Kuulokkeiden kytkeminen
¨ Kuulokeliitäntää käytetään televisio-ohjelmien katseluun,
kun ei haluta häiritä muita huoneen läsnäolijoita.
Kuulokkeiden pitkäaikainen käyttö suurella
äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa.
➢
Kun sekä etupaneelin (tai sivupaneelin) että
takapaneelin AV-liittimiin on kytketty ulkoisia laitteita,
televisio käyttää tuloliittiminä etupaneelin (tai
sivupaneelin) AV-liittimiä.
AA68-03621L-00
AA68-03621L-00-Fin
5/16/05
11:41 AM
Page 2
Kaukosäädin (mallikohtainen)
➢
Television lähellä oleva kirkas keinovalo saattaa
vaikuttaa kaukosäätimen toimintaan.
∏ MENU
Tuo näyttöön
kuvaruutuvalikon tai
palaa edelliseen
valikkoon.
” …/†/œ/√
Liikuttaa kohdistinta
kuvaruutuvalikossa.
’ P.SIZE
Muuttaa kuvaruudun
kokoa.
˝ DUAL I-II
Valitsee äänitilan.
Ô TURBO
Valitsee turbo-ääni-tilan.
 S.MENU
Näyttää äänivalikon.
Ò PRE-CH
Vaihtaa kanavaa kahden
viimeksi katsotun
kanavan välillä.
Ú SOURCE
Paina nähdäksesi kaikki
saatavilla olevat
videolähteet.
Æ P
/
Tuo kuvaruutuun
seuraavan tai edellisen
tallennetun kanavan.
Television kytkeminen päälle ja pois päältä
ı INFO
Näyttää valitun kanavan
tiedot ja asetukset.
1
Kytke virtajohto pistorasiaan.
➢ Käyttöjännite ja jännitteen taajuus 50 tai 60 Hz on
merkitty television takapaneeliin.
˜ EXIT
Poistuu mistä tahansa
kuvaruutuvalikosta tai
palaa tavalliseen
katselutilaan.
2
Paina television etupaneelin (tai sivupaneelin)
-virtapainiketta.
3
Kytke televisio päälle painamalla kaukosäätimen
POWER-painiketta. Viimeksi katsottu kanava tulee
kuvaruutuun automaattisesti. Jos yhtään kanavaa ei ole
tallennettu muistiin, ruutuun ei tule selkeää kuvaa. Katso
lisätietoja sivulta 4 kohdista “Kanava - Automaattinen
tallennus” tai “Kanava - Manuaalinen tallennus”.
➢ Kun televisio kytketään päälle ensimmäisen kerran,
se kehottaa sinua automaattisesti määrittämään
peruskäyttöasetukset. Katso lisätietoja sivulta 3
kohdasta “Asetukset - Plug & Play”.
4
Kytke televisio pois päältä painamalla -virtapainiketta
television etupaneelissa (tai sivupaneelissa).
¯ ENTER
Ota kuvaruutuvalikon
käytön aikana tietty
kohde käyttöön (tai
muuta sitä) painamalla
ENTER-painiketta.
˘ SLEEP
Valitse ennalta
määritetty aika
automaattista virran
sammuttamista varten.
¿ P.MODE
Painikkeella valitaan
kuvatehoste.
¸ S.MODE
Painikkeella valitaan
äänitila.
ΠPOWER
Kytkee ja katkaisee
television virran.
´ Numeropainikkeet
Valitsee kanavat
suoraan.
ˇ -/-Valitsee kaksi- tai
kolminumeroisen
kanavan. Paina tätä
painiketta, jolloin
kuvaruutuun tule “--” symboli. Syötä
kaksinumeroinen
kanavanumero.
¨ MUTE
Mykistää äänen
väliaikaisesti. Ota äänet
uudelleen käyttöön
painamalla painiketta
MUTE, , tai .
ˆ
/
Suurentaa tai pienentää
äänenvoimakkuutta.
Ø TV
Palauttaa television TVtilaan, kun se on
ulkoisen signaalilähteen
tilassa.
Virtajohto kytketään television takapaneeliin.
Paristojen asentaminen
Irrota kansi. Aseta kaukosäätimeen
kaksi AAA-koon paristoa ja työnnä
kansi takaisin paikoilleen.
Jos kaukosäädin ei toimi normaalisti, tarkista, että paristojen
“+” ja “-” -navat ovat oikein päin ja että paristoissa ei esiinny
vuotoa.
➢ Käytä kaukosäätimessä vain samantyyppisiä paristoja,
ei siis esimerkiksi alkali- ja mangaaniparistoja sekaisin.
Suomi - 2
Television asettaminen valmiustilaan
Televisio on mahdollista asettaa valmiustilaan, joka vähentää
virrankulutusta ja estää kuvaputkea kulumasta. Valmiustila
on kätevä, kun joudut keskeyttämään katselun väliaikaisesti
(esimerkiksi ruokailun ajaksi).
1
Paina kaukosäätimen POWER-painiketta katselun
aikana.
Televisio siirtyy valmiustilaan.
2
Kytke televisioon uudelleen virta painamalla painiketta
uudelleen.
☛
Älä jätä televisiota valmiustilaan pitkäksi ajaksi
(esimerkiksi loman ajaksi). Katkaise televisiosta virta
painamalla etupaneelin (tai sivupaneelin)
-virtapainiketta. Television antennijohto ja virtajohto on
hyvä irrottaa pistorasiasta.
AA68-03621L-00-Fin
tä
5/27/05
11:27 AM
Page 3
2
Valikkojen katselu
1
n
2
Paina MENU-painiketta.
Kuvaruudussa näkyy päävalikko. Sen vasemmalla
puolella on viisi kuvaketta: Tulo, Kuva, Ääni, Kanava,
ja Asetukset.
Valitse jokin kuvakkeista painamalla … tai †-painiketta.
Paina ENTER-painiketta siirtyäksesi kuvakkeen
alavalikkoon.
3
Valitse valikon kohteet painamalla … tai †-painiketta.
Siirry valikon kohteisiin painamalla ENTER-painiketta.
4
Muuta asetusta valittuja kohteita painamalla
…/†/œ/√-painiketta. Palaa edelliseen valikkoon
painamalla MENU-painiketta.
ole
atso
an,
5
3
4
Poistu valikosta painamalla EXIT-painiketta.
6
Asetukset - Plug & Play
Kun televisio kytketään päälle ensimmäisen kerran, se
kehottaa sinua automaattisesti määrittämään peräkkäin
peruskäyttöasetukset. Käytettävissä ovat seuraavassa
kuvatut asetukset.
1
a
on
Varmista, että antenni on
kytketty televisioon (katso
sivu 1). Paina ENTERpainiketta. Kuvaruutuun
tulee viesti Maa.
Valitse oma maasi
painamalla painiketta … tai
†. Paina ENTER-painiketta.
Plug & Play-toiminnon
nollaus
Menettelytapa: MENU ➜ …/†
(Asetukset) ➜ ENTER ➜ …/†
(Plug & Play) ➜ ENTER
Asetukset
TV
√
√
√
√
√
√
√
Plug & Play
Kieli
: Suomi
Aika
Lapsilukko
Sininen ruutu : Ei k.
Melodia
: Käyt.
Esittely
Siirrä
Sisään
Poistu
Plug & Play
Maa
Belgie
Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Siirrä
Schweiz
Sverige
UK
Itä-Eurooppa
Muut
Sisään
Ohita
Plug & Play
Automaattinen tallennus
5
ta
tää
a
sti
Valitse haluamasi kieli painamalla painiketta … tai †.
Paina ENTER-painiketta.
Kuvaruutuun tulee viesti
Plug & Play
Tarkista antennitulo..
Tarkista antennitulo.
OK
➢ Jos kieltä ei valita,
kielivalikko poistuu
Sisään
Ohita
kuvaruudusta 30
sekunnin kuluessa.
Plug & Play
Jos televisio on
Aloita Kytke ja käytä.
valmiustilassa, paina
OK
kaukosäätimen POWERSisään
Poistu
painiketta.
Kuvaruutuun tulee viesti
Plug & Play
Aloita Kytke ja
Kieli
…
käytä.. Käynnistä Kytke ja
Hrvatski
Türkçe
Românæ
Norsk
käytä -toiminto painamalla
Magyar
Dansk
ENTER-painiketta.
Polski
Suomi
êÛÒÒÍËÈ
Kuvaruutuun tulee KieliÅ˙΄‡ÒÍË
valikko.
Siirrä
Sisään
Ohita
➢ Kieli-valikko ilmestyy
näyttöön automaattisesti muutaman sekunnin
kuluttua, vaikka ENTER-painiketta ei
painettaisikaan.
7
Hae kanavia painamalla
ENTER-painiketta. Pysäytä
haku painamalla ENTERpainiketta. Kun kanavahaku
on päättynyt, kuvaruutuun
tulee Kellon asetus valikko.
Siirry kohtaan Tunnit tai
Minuutit painamalla œ tai √
painiketta. Määritä tunnit tai
minuutit painamalla … tai †
-painiketta.
Kun olet valmis, paina
MENU-painiketta.
Kuvaruutuun tulee viesti
Hyviä katseluhetkiä.
ja tallennettu kanava otetaan
käyttöön.
Aloita
Sisään
Ohita
Plug & Play
Automaattinen tallennus
P 1 C-- ----102MHz
7 %
Pysäytä
Sisään
Ohita
Plug & Play
Kellon asetus
Siirrä
Säädä
--:-Sisään
Ohita
Hyviä katseluhetkiä.
OK
Tulo (mallikohtainen) Lähdeluettelo / Nimen muokkaaus
Lähdeluettelo
TV
◆ Lähdeluettelo
TV
Voit vaihtaa katsottavaksi
EXT1
---kuvalähteeksi jonkin
EXT2
---S-Video
---televisioon kytketyn laitteen,
kuten videonauhurin, DVDlaitteen, kaapelisovittimen tai
Siirrä
Sisään
Palaa
TV-kuvan (lähetyksen tai
kaapelikanavan).
➢ Voit vaihtaa halutulle ulkoiselle kuvalähteelle
suoraan myös painamalla kaukosäätimen
SOURCE-painiketta. Kuvan vaihto saattaa kestää
hetken. Palaa TV-tilaan painamalla kaukosäätimen
TV-painiketta.
◆ Nimen muokkaaus
Voit antaa ulkoiselle
kuvalähteelle nimen.
Nimen muokkaaus
TV
EXT1
EXT2
S-Video
Siirrä
jatkuu...
Suomi - 3
:------:-Videonauh.
--:-DVD
--Kaapelip.
Satel.pääte
AV-vastaan.
DVD-vast.
†
Sisään
Palaa
AA68-03621L-00-Fin
5/16/05
11:41 AM
Page 4
Kanava - Automaattinen tallennus
Kanava - Manuaalinen tallennus
Voit selata käytettävissä olevia taajuusalueita (taajuudet ovat
maakohtaisia). Automaattisesti tallennetut kanavanumerot
eivät aina vastaa todellisia tai haluttuja kanavanumeroita.
Voit kuitenkin lajitella kanavanumerot manuaalisesti ja
poistaa kaikki ne kanavat, joita et halua katsella.
Voit tallentaa televisiokanavia,
myös kaapeliverkkojen kautta
vastaanotettuja. Kun tallennat
kanavia manuaalisesti, voit valita
- Tallennetaanko kaikki löydetyt
kanavat
- Mille paikkanumerolle kanavat
tallennetaan
Automaattinen tallennus
Kanavat lajitellaan ja
TV
Maa
: Belgie…
tallennetaan niiden
Sverige
Haku
taajuusalueen mukaiseen
UK
Itä-Eurooppa
järjestykseen (pienin taajuusalue
Muut
ensin ja suurin viimeisenä).
Kuvaruutuun tulee alun perin
Siirrä
Sisään
Palaa
valittu kanava.
Voit
keskeyttää
haun
Haku
➢
P 1 C-- ----102MHz
painamalla ENTER7 %
painiketta.
Pysäytä
Kun haku on päättynyt,
kuvaruutuun tulee LajitteluSisään
Palaa
valikko. Jos haluat lajitella
tallennetut kanavat haluamaasi numerojärjestykseen, katso
kohta “Kanava - Lajittelu”. Poistu lajittelematta painamalla
EXIT-painiketta.
Kanava - Lisäys/poisto
Manuaalinen tallennus
TV
Muistipaikka :
Väri jär jestelm:
Ääni jär jestelm:
Haku
:
Kanava
:
Tallen.
:
Siirrä
Sisään
P 3
AUTO
BG
46MHz
C 1
?
√
√
Palaa
◆
◆
◆
◆
Muistipaikka (Kanavalle annettava ohjelmanumero)
Väri jär jestelm: AUTO/PAL/SECAM/NTSC4.43
Ääni jär jestelm: BG/DK/I/L
Haku (Jos et tiedä kanavanumeroita):
Viritin selaa taajuusalueen läpi, kunnes ensimmäinen
kanava tai valitsemasi kanava löytyy ja tulee
kuvaruutuun.
◆ Kanava (Jos tiedät tallennettavan kanavan numeron)
➢ Voit valita kanavanumeron myös suoraan
painamalla numeropainikkeita 0~9.
◆ Tallen. (Jos tallennat kanavan ja siihen liittyvän
ohjelmanumeron)
➢
Lisäys/poisto
TV
Voit ohittaa haluamasi kanavat
… Lisää
kanavien selauksen aikana.
P 1 : Lisätty
Kun selaat tallennettuja kanavia,
P 2 : Lisätty
P 3 : Lisätty
näkyviin eivät tule ne kanavat,
P 4 : Lisätty
P 5 : Lisätty
jotka olet valinnut ohitettaviksi.
† Lisää
Kaikki ne kanavat, joita et ole
Siirrä
Sisään
Palaa
nimenomaisesti valinnut
poistettavaksi, näkyvät selauksen aikana.
Menettelytapa:
ENTER ➜ …/† ➜ ENTER : Valitse Lisätty tai Poist..
Jos ääni on epänormaali tai sitä ei kuulu ollenkaan,
valitse tarvittava äänistandardi uudelleen.
Kanava - Hienosäätö
☛
Kanava - Lajittelu
Lajittelutoiminnolla voit muuttaa
tallennettujen kanavien
muistipaikkanumeroita. Tämä voi
olla tarpeen, jos olet käyttänyt
automaattista kanavatallennusta.
Lajittelu
TV
Mistä
: P 1 ----Mihin
: P-- ----Tallen. : ?
◆ Mistä: Muutettava
kanavanumero.
◆ Mihin: Annettava uusi kanavanumero.
◆ Tallen.: Kanavanumeroiden vaihdon vahvistus.
Siirrä
Säädä
Kanavatila
◆ P (kanavapaikkatila): Kun viritys on päättynyt,
alueellasi lähetettäville kanaville on annettu
muistipaikkanumerot P00-P99. Tässä tilassa voit
valita kanavan syöttämällä sen muistipaikkanumeron.
◆ C (todellisten kanavanumeroiden tila): Tässä tilassa
voit valita kanavan syöttämällä kunkin lähetysaseman
numeron.
◆ S (kaapelikanavatila): Tässä tilassa voit valita
kanavan syöttämällä kunkin kaapelikanavan numeron.
Palaa
Suomi - 4
Jos vastaanotettu kuva on selkeä, kanavaa ei tarvitse
hienosäätää, koska hienosäätö tehdään automaattisesti
haun ja tallennuksen aikana. Jos signaali on kuitenkin heikko
tai vääristynyt, sinun on ehkä hienosäädettävä kanavaa
manuaalisesti.
Procédure:
œ/√ : Saat terävän ja selkeän
kuvan sekä hyvän äänenlaadun.
…/† ➜ ENTER : Voit palauttaa
asetuksen alkuasentoonsa.
MENU : Voit tallentaa muutetut
kuva- ja ääniasetukset muistiin.
Hienosäätö
P 1
0
Palauta
Siirrä
Säädä
Palaa
to
laa
kko
0
AA68-03621L-00-Fin
5/16/05
11:41 AM
Page 5
Kanava - Nimi
Kanavat nimetään
automaattisesti, kun kanavatieto
vastaanotetaan. Voit nimetä
automaattisesti nimetyt kanavat
uudelleen.
Nimi
TV
… Lisää
P 1 : ----P 2 : ----P 3 : ----P 4 : ----P 5 : ----† Lisää
Siirrä
Sisään
Menettelytapa:
…/† : Valitsee kirjaimen tai numeron.
œ/√ : Siirtyy edelliseen tai seuraavaan kirjaimeen.
ENTER : Vahvistaa uuden nimen.
◆ Käynn.ajast.kan.
Voit valita, minkä kanavan televisio ottaa käyttöön, kun
ajastin kytkee televisioon virran automaattisesti.
◆ K-ajast.ään.voim
Voit valita etukäteen, mikä äänenvoimakkuus tulee
käyttöön, kun ajastin kytkee televisioon virran
automaattisesti.
Palaa
☛
Automaattinen virrankatkaisu
Kun käynnistysajastin on käytössä “Käytössä”,
television virta katkeaa automaattisesti, jos mitään
painikkeita tai säätimiä ei käytetä kolmen tunnin
kuluessa siitä, kun ajastin on kytkenyt televisioon
virran. Tämä toiminto toimii ainoastaan
käynnistysajastimen ollessa käytössä, ja se estää
ylikuumenemisen sekä vesivauriot, joita voi sattua, kun
televisio on päällä liian pitkään (esim. lomien aikana).
Asetukset - Aika
Aika
TV
◆ Kello
--:-Kello
Voit määrittää television
Uniajastin
: Ei k.
√
kellon asetukset niin, että
Käyn.ajast. - - : - - Ei k.
Sam.ajastin - - : - - Ei k.
senhetkinen kellonaika näkyy
Käynn.ajast.kan. : P 1
K-ajast.ään.voim : 10
kuvaruudussa, kun painat
kaukosäätimen INFOSiirrä
Sisään
Palaa
painiketta. Kellonaika on
asetettava myös silloin, kun haluat käyttää automaattisia
ajastimia.
➢ Kun television etureunassa (tai sivussa) olevaa
-virtapainiketta painetaan, kellon asetukset
nollautuvat.
◆ Uniajastin
Voit valita 30–180 minuutin viiveen, jonka jälkeen
televisio kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan.
➢ Voit valita nämä vaihtoehdot myös suoraan
painamalla kaukosäätimen SLEEP-painiketta.
Jos uniajastinta ei ole vielä asetettu, kuvaruudussa
näkyy asetus Ei k.. Jos uniajastin on jo asetettu,
kuvaruudussa näkyy jäljellä oleva aika, jonka
kuluttua televisio kytkeytyy valmiustilaan.
◆ Käyn.ajast. / Sam.ajastin
Voit asettaa kytkentä- ja sammutusajastimen niin, että
televisio kytkeytyy päälle ja pois päältä automaattisesti
haluamaasi kellonaikaan.
☛ Kellonaika on asetettava ensin.
Asetukset kieli / Sininen ruutu /
Melodia / Esittely
◆ kieli
Toiminto on mallikohtainen.
Valitse television
ensimmäisellä käyttökerralla
kieli, jota käytetään
kuvaruutuvalikoissa ja
toiminnoissa.
Asetukset
TV
√
√
√
√
√
√
√
Plug & Play
kieli
: Suomi
Aika
Lapsilukko
Sininen ruutu : Ei k.
Melodia
: käyt.
Esittely
Siirrä
Sisään
Poistu
◆ Sininen ruutu
Jos televisio ei vastaanota signaalia tai jos signaali on
heikko, sininen televisiokuva korvaa automaattisesti
kohinaisen häiriökuvan. Jos haluat pitää kuvaruudussa
häiriökuvan, valitse Sininen ruutu -asetukseksi
Ei k..
◆ Melodia
Televisiosta kuuluu melodia, kun kytket tai katkaiset
television virran.
Asetukset - Lapsilukko
Lapsilukko
TV
Tämä toiminto estää lapsia ja
Lapsilukko
: käyt.
√
muita luvattomia henkilöitä
Muistipaikka : P 1
katsomasta heille sopimattomia
Lukko
: ?
ohjelmia. Kun toiminto on
käytössä, kuvaruutuun ei tule
kuvaa eikä ääni kuulu.
Siirrä
Sisään
Palaa
Lapsilukkoa ei voi poistaa
käytöstä television etupaneelin (tai sivupaneelin) painikkeilla.
Lapsilukon voi poistaa käytöstä vain kaukosäätimellä, joten
pidä kaukosäädin poissa lasten ulottuvilta.
◆ Lapsilukko: käyt./Ei k.
Jos haluat poistaa kanavan lukituksen, valitse Ei k..
◆ Muistipaikka: Lukittava kanavanumero.
◆ Lukko: Kun painat ENTER-painiketta, kuvaruutuun
tulee viesti Lukittu.
➢
Jos jokin kanava on lukittu, Kanava - ja Lapsilukko valikkoa ei voi käyttää television ohjauspaneelin
ohjausnäppäimillä (Lapsilukko -valikkoon ilmestyy
viesti Ei käytettävissä). Pääset valikkoon
ainoastaan kaukosäätimen avulla.
jatkuu...
Suomi - 5
◆ Esittely
Voit tutustua television eri valikkoihin katselemalla valmiin
demonstraation. Kuvaruutuun tulee vuorotellen kukin
valikkokohta. Paina EXIT-painiketta, kun haluat poistua
demonstraatiosta.
AA68-03621L-00-Fin
5/16/05
11:41 AM
Page 6
Kuva - Tila
Tila
TV
◆ Tila: Dynaaminen /
Tila
: Dynaaminen √
Vakio / Elokuva /
Kontrasti
:
100
Kirkkaus
:
50
Muunnelty
Terävyys
:
75
Voit valita kuvatyypin, joka
Väri
:
50
Sävy
: G 50 R 50
vastaa katseluvaatimuksiasi
Värisävy
: Viileä1
√
Palauta
√
parhaiten.
Siirrä
Sisään
Palaa
Voit
valita
nämä
➢
vaihtoehdot myös suoraan painamalla
kaukosäätimen
P.MODE-painiketta.
◆ Digit.koh.vaim
Jos television vastaanottama signaali on heikko, voit
vähentää kuvaruudun sähköisiä häiriöitä ja haamukuvia
tällä toiminnolla.
◆ Kallistus (mallikohtainen)
Jos vastaanotettu kuva on hieman kallistunut yhteen
suuntaan, voit muuttaa kallistusasetusta (välillä -7 ja +7).
◆ Dolby Virtual (mallikohtainen)
Pseudostereo
Tämä toiminto muuntaa monoäänisignaalin
kaksikanavaiseksi signaaliksi, jonka vasen ja oikea
kanava ovat identtiset. Kun otat Pseudostereo tai
Dolby Virtual-toiminnot käyttöön käyt. tai poistat ne
käytöstä Ei k., nämä asetukset vaikuttavat myös
esimerkiksi äänitehosteisiin Vakio, Musiikki,
Elokuva, ja Puhe.
☛ Valmistettu Dolby Laboratories: in
myöntämällä lisenssillä. “Dolby” ja
kaksois-D-symboli ovat Dolby
Laboratories tavaramerkkejä.
◆ Kontrasti/Kirkkaus/Terävyys/Väri/
Sävy (vain NTSC)
Voit muuttaa televisiosi kuvanlaatua useilla asetuksilla.
◆ Värisävy:
Viileä2/Viileä1/Normaali/
Lämmin1/Lämmin2
◆ Palauta
Voit palata tehdasasetuksiin.
Palautustoiminto asetetaan jokaiselle tilalle erikseen
(Dynaaminen, Vakio, Elokuva tai Muunnelty).
Ääni Tila / Taajuuskorjain /
Autom.äänenvoim. / Pseudostereo /
Turbo Plus / Dolby Virtual
Ääni
◆ Tila: Vakio / Musiikki TV
Tila
: Vakio
√
/ Elokuva / Puhe /
Taajuuskorjain
√
Muunneltu
Autom.äänenvoim. : Ei k. √
Pseudostereo
: Ei k. √
Voit valita kuhunkin
Turbo Plus
: Ei k. √
Dolby Virtual
: Ei k. √
lähetykseen sopivan
äänitehosteen.
Siirrä
Sisään
Poistu
➢ Voit valita nämä
vaihtoehdot myös suoraan painamalla
kaukosäätimen
S.MODE-painiketta.
Kuva koko / Digit.koh.vaim / Kallistus
Kuva
TV
◆ koko
Tila
: Dynaaminen √
Voit valita kuvakoon, joka
koko
: Normaali √
vastaa parhaiten
Digit.koh.vaim : Ei k. √
Kallistus
: 0
katseluvaatimuksiasi.
Toiminto on mallikohtainen.
➢ Voit vaihtaa kuvakokoa Siirrä
Sisään
Poistu
myös suoraan
painamalla kaukosäätimen P.SIZE-painiketta.
◆ Taajuuskorjain
Voit muuttaa televisiosi äänenlaatua useilla asetuksilla.
➢ Jos muutat näitä asetuksia, äänitilaksi valitaan
automaattisesti Muunneltu.
jatkuu...
jatkuu...
Suomi - 6
◆ Autom.äänenvoim.
Eri lähetysasemien signaalivoimakkuus vaihtelee, mikä
vaikeuttaa äänenvoimakkuuden säätöä kanavaa
vaihdettaessa. Auto Volume -toiminnolla plasmanäyttö
säätää valitun kanavan äänenvoimakkuuden
automaattisesti pienentämällä äänitehoa, kun
modulaatiosignaali on voimakas, tai suurentamalla
äänitehoa, kun modulaatiosignaali on heikko.
◆ Turbo Plus
Tämä toiminto korostaa korkeita ja matalia
äänentaajuuksia ja sisältää muita tehosteita. Saat
musiikin, elokuvien ja lähetyskanavien äänen
upeammaksi ja dynaamisemmaksi.
➢ Voit vaihtaa nämä vaihtoehdot myös suoraan
painamalla kaukosäätimen TURBO-painiketta.
AA68-03621L-00-Fin
ä
5/16/05
11:41 AM
Page 7
Tekstitelevisio-ominaisuus (mallikohtainen)
ˇ
(alasivu)
Näyttää käytettävissä olevan alasivun.
Vianetsintä
Useimmat televisiokanavat tarjoavat tekstimuotoisia
tietopalveluita tekstitelevision kautta. Tekstitelevisiopalvelun
hakemisto opastaa palvelun käytössä. Kaukosäätimen
painikkeilla voit valita lisäksi erilaisia vaihtoehtoja
vaatimustesi mukaan.
☛ Kanavavastaanoton on oltava häiriötöntä, jotta
tekstitelevision tiedot näkyvät näytössä oikein. Jos
häiriöitä esiintyy, tietoja saattaa puuttua tai jotkin sivut
eivät tule kuvaruutuun.
¨
(tekstitelevisio käytössä/kuva ja teksti)
Paina painiketta siirtyäksesi tekstitelevisiotilaan
teletekstipalvelua tarjoavan kanavan valinnan jälkeen.
Paina painiketta uudelleen asettaaksesi tekstitelevision ja
lähetyksen kuvat päällekkäin.
Ennen kuin otat yhteyttä Samsungin huoltoon, tee seuraavat
yksinkertaiset tarkistukset. Jos et osaa poistaa ongelmaa
seuraavien ohjeiden avulla, tarkista televisiovastaanottimen
malli ja sarjanumero ja ota yhteyttä paikalliseen myyjään.
ne
Œ
(pito)
Pitää tietyn sivun näytöllä, jos valittuun sivuun liittyy
useampia toissijaisia sivuja, jotka seuraavat toisiaan
näytöllä automaattisesti. Jatka lukemista painamalla
painiketta uudelleen.
´
(hakemisto)
Näyttää hakemistosivun (sisällysluettelon) koska tahansa
tekstitelevisiota käytettäessä.
ˆ Värilliset painikkeet (punainen/vihreä/keltainen/
sininen)
Jos televisioyhtiö käyttää FASTEXT-järjestelmää,
tekstitelevision sivujen eri aiheet on merkitty väreillä. Voit
valita aiheet painamalla värillisiä painikkeita. Valitse yksi
näistä painamalla sitä vastaavaa painiketta. Kuvaruutuun
tulee eri väreillä merkittyä tietoa sisältävä sivu. Voit valita
väreillä merkityt tiedot samalla tavalla. Voit siirtyä
edelliselle tai seuraavalle sivulle painamalla vastaavaa
värillistä painiketta.
Ø
(sivu ylös)
Näyttää seuraavan tekstitelevisiosivun.
∏
(tila)
Valitse tekstitelevision tila (LIST/FLOF). Jos painat
painiketta LIST-tilassa, siirrytään List save (Luettelon
tallennus) -tilaan. List save (Luettelon tallennus) -tilassa
voit tallentaa tekstitelevisiosivun luetteloon
(tallenna)
-painikkeella.
”
(sivu alas)
Näyttää edellisen tekstitelevisiosivun.
’
(paljasta)
Näyttää piilotetun tekstin (esimerkiksi tietokilpailujen
vastaukset) Jos haluat näyttää tavallisen näytön, paina
painiketta uudelleen.
˝
(koko)
Näyttää ruudun yläosassa olevat kaksi kertaa suuremmat
kirjaimet. Pääset ruudun alaosaan painamalla painiketta
uudelleen. Jos haluat näyttää tavallisen näytön, paina
painiketta uudelleen.
Ô
(tallenna)
Tallentaa tekstitelevisiosivut.
Suomi - 7
Ei kuvaa tai ääntä
◆ Tarkista, että virtajohto on kytketty pistorasiaan.
◆ Varmista, että olet painanut -painiketta
(Käytössä/pois käytöstä) ja POWER-virtapainiketta.
◆ Tarkista kuvan kontrasti- ja kirkkausasetukset.
◆ Tarkista äänenvoimakkuus.
Normaali kuva mutta ei ääntä
◆ Tarkista äänenvoimakkuus.
◆ Tarkista, onko kaukosäätimen MUTE-painiketta
painettu.
Ei kuvaa, tai kuva on mustavalkoinen
◆ Muuta väriasetuksia.
◆ Tarkista, että olet valinnut oikean lähetysstandardin.
Kuva- ja äänihäiriöitä
◆ Selvitä, mikä sähkölaite voi häiritä television toimintaa,
ja siirrä se sitten kauemmaksi.
◆ Kytke television virtajohto eri pistorasiaan.
Epäselvä tai lumisateinen kuva, vääristynyt ääni
◆ Tarkista antennin suunta, sijainti ja kytkennät.
Tämä häiriö aiheutuu usein sisäantennin käytöstä.
Kaukosäätimen toimintahäiriöt
◆ Vaihda kaukosäätimen paristot.
◆ Puhdista kaukosäätimen yläreuna (lähettimen ikkuna).
◆ Tarkista, että paristojen “+” ja “-” -navat ovat oikein
päin.
◆ Tarkista, että paristoissa ei esiinny vuotoa.
AA68-03621L-00-Fin
5/16/05
11:41 AM
Page 8
Kuvaruutunäytön kartta
Tulo
Kuva
- Lähdeluettelo ✽
- Nimen muokkaus
- Tila
- Koko ✽
- Digit. koh.vaim.
- Kallistus ✽
Ääni
Kanava
-
Tila
Taajuuskorjain
Autom. äänenvoim.
Pseudostereo
Turbo Plus
Dolby Virtual
-
- Videonauh. / DVD / Kaapelip. / Satel.pääte / AV-vastaan. / DVD-vast. / Peli /
Videokamera / DVD Combo
- Dynaaminen / Vakio / Elokuva / Muunnelty
Kontrasti
Kirkkaus
Terävyys
Väri
Sävy (vain NTSC)
Värisävy - Viileä2 / Viileä1 / Normaali / Lämmin1 / Lämmin2
Palauta
- Ei k. / Käyt.
- Vakio / Musiikki / Elokuva / Puhe / Muunneltu
-
Ei k. / Käyt.
Ei k. / Käyt.
Ei k. / Käyt.
Ei k. / Käyt.
-
-Belgie / Deutschland / España / France / Italia / Nederland /
Schweiz / Sverige / UK / Itä-Eurooppa / Muut
-
Haku
Muistpaikka
Värijärjestelmä ✽
Äänijärjestelmä ✽
Haku
Kanava
Tallen.
-
Kello
Uniajastin
Käyn. ajast.
Sam. ajastin
Käynn. ajast. kan.
K-ajast. ään. voim
Ei k. / Käyt.
Ei k. / Käyt.
Ei k. / Käyt.
-AUTO / PAL / SECAM / NTSC4.43
-BG / DK / I / L
Lisäys/poisto
Hienosäätö
Nimi
Lajittelu
- Plug & Play
- Kieli ✽
- Aika
Lapsilukko
Sininen ruutu
Melodia
Esittely
Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
- Automaattinen tallennus - Maa ✽
- Manuaalinen tallennus
Asetukset
✽ : Toiminto on mallikohtainen.
Suomi - 8
Oheinen merkintä tuotteessa tai
tuotteen oheismateriaalissa
merkitsee, että tätä tuotetta ei tule
hävittää kotitalousjätteen mukana sen
elinkaaren päätyttyä.
Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä
ympäristölle ja kanssaihmisten
terveydelle aiheutuvien vahinkojen
välttämiseksi tuote tulee käsitellä
muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä
kierrättää raaka-aineiksi kestävän
ympäristökehityksen takia.
Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen
jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen,
jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista
kierrätysmahdollisuuksista. Yrityskäyttäjien tulisi ottaa
yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen
ehdot. Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen
seassa.
Download PDF

advertising