Samsung | CW-21Z453N | Samsung CW-21Z453N Bruksanvisning

AA68-03843K-01Fin
8/11/06
1:38 PM
Page 1
VÄRITELEVISIO
Omistajan käyttöopas
Lue käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä
opas myöhempää tarvetta varten.
Kytkentäpaneeli (mallikohtainen)
➢
Televisioiden kokoonpanoissa saattaa olla mallikohtaisia
eroja.
Etupaneeli (tai sivupaneeli)
Takapaneeli
Audiotulo
Osallistu kilpailuun ja voita! Rekisteröi Samsung-tuotteesi
osoitteessa www.samsung.com/global/register
Videotulo
Kuulokeliitin
tai
kaapelitelevisioverkko
Ohjauspaneeli (mallikohtainen)
➢
☛
tai
Tarkista, että värikoodatut tuloliitännät ja kaapeliliittimet
vastaavat toisiaan.
Kytkeminen RCA-tuloliittimeen
Œ (AUDIO-L/R) ja ´ (VIDEO)-liittimiin kytketään erilaisia
laitteita, kuten videonauhuri, DVD-laite tai videopelilaite.
Televisioiden kokoonpanoissa saattaa olla mallikohtaisia
eroja.
Etupaneeli (tai sivupaneeli)
☛
Œ
´
ˇ
¨
ˆ
Ø
Kuvaruutuvalikko
Äänenvoimakkuuden
Kanavan valinta
Kaukosäätimen infrapuna-anturi
Merkkivalot
Virtapainike
◆ Mallista riippuen voit kytkeä ˇ-painikkeilla TV:n päälle,
kun se on valmiustilassa.
◆ ´ ja ˇ-painikkeilla on samat toiminnot kuin
kaukosäätimen œ/√/†/…-painikkeilla.
◆ Jos kaukosäädin ei toimi tai katoaa, voit käyttää television
ohjauspaneelin painikkeita.
Kun kytket televisioon äänentoisto- tai videolaitteen,
varmista, että kaikista laitteista on katkaistu virta.
Kytkeminen antenniin tai kaapelitelevisioverkkoon
Kytke antennijohto tai verkon tulojohto television takana
olevaan Œ (75 Ω-koaksiaaliliittimeen).
Jotta televisiokanavat näkyisivät oikein, kuvasignaali on
vastaanotettava jostain seuraavista lähteistä: ulkoantenni,
kaapelitelevisioverkko tai satelliittiverkko.
Jos käytät sisäantennia, joudut ehkä kääntelemään sitä
televisiota virittäessäsi saadaksesi kuvan tarkaksi ja
häiriöttömäksi.
Kuulokkeiden kytkeminen
ˇ Kuulokeliitäntää käytetään televisio-ohjelmien katseluun,
kun ei haluta häiritä muita huoneen läsnäolijoita.
Kuulokkeiden pitkäaikainen käyttö suurella
äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa.
➢
Kun sekä etupaneelin (tai sivupaneelin) että
takapaneelin AV-liittimiin on kytketty ulkoisia laitteita,
televisio käyttää tuloliittiminä etupaneelin (tai
sivupaneelin) AV-liittimiä.
Kytkeminen SCART tulo- ja lähtöliittimiin
SCART´ ja SCARTˇ-liittimiiin kytketään erilaisia laitteita,
kuten videonauhuri, DVD-laite, dekooderi,
satelliittivastaanotin, videopelilaite ja videolevylaite.
SCART´-liittimeen kytketään myös laitteet, joissa on
RGB-lähtö, kuten videopelilaitteet tai videolevylaitteet.
Suomi - 1
AA68-03843K-01
AA68-03843K-01Fin
8/11/06
1:38 PM
Page 2
Kaukosäädin (mallikohtainen)
➢
Television lähellä oleva kirkas keinovalo saattaa
vaikuttaa kaukosäätimen toimintaan.
Television kytkeminen päälle ja pois päältä
4
/
Suurentaa tai pienentää
äänenvoimakkuutta.
5 MENU
Tuo näyttöön
kuvaruutuvalikon tai
palaa edelliseen
valikkoon.
6 …/†/œ/√
Liikuttaa kohdistinta
kuvaruutuvalikossa.
7 S.MENU
Näyttää äänivalikon.
8 TURBO
Valitsee turbo-ääni-tilan.
9 DUAL I-II
Valitsee äänitilan.
0 SOURCE
Paina nähdäksesi kaikki
saatavilla olevat
videolähteet.
! INFO
Näyttää valitun kanavan
tiedot ja asetukset.
@ PRE-CH
Vaihtaa kanavaa kahden
viimeksi katsotun
kanavan välillä.
# P /
Tuo kuvaruutuun
seuraavan tai edellisen
tallennetun kanavan.
$ EXIT
Poistuu mistä tahansa
kuvaruutuvalikosta tai
palaa tavalliseen
katselutilaan.
% MUTE
Mykistää äänen
väliaikaisesti. Ota äänet
uudelleen käyttöön
painamalla painiketta
MUTE, , tai .
Virtajohto kytketään television takapaneeliin.
1
2
Paina television etupaneelin (tai sivupaneelin)
“ I ”-virtapainiketta.
3
Kytke televisio päälle painamalla kaukosäätimen
POWER-painiketta. Viimeksi katsottu kanava tulee
kuvaruutuun automaattisesti. Jos yhtään kanavaa ei ole
tallennettu muistiin, ruutuun ei tule selkeää kuvaa. Katso
lisätietoja sivulta 4 kohdista “Kanava - Automaattinen
tallennus” tai “Kanava - Manuaalinen tallennus”.
➢ Kun televisio kytketään päälle ensimmäisen kerran,
se kehottaa sinua automaattisesti määrittämään
peruskäyttöasetukset. Katso lisätietoja sivulta 3
kohdasta “Asetukset - Plug & Play”.
4
Kytke televisio pois päältä painamalla “ I ”-virtapainiketta
television etupaneelissa (tai sivupaneelissa).
^ ENTER
Ota kuvaruutuvalikon
käytön aikana tietty
kohde käyttöön (tai
muuta sitä) painamalla
ENTER-painiketta.
& S.MODE
Painikkeella valitaan
äänitila.
* P.MODE
Painikkeella valitaan
kuvatehoste.
( TV
Palauttaa television TVtilaan, kun se on
ulkoisen signaalilähteen
tilassa.
) SLEEP
Valitse ennalta
määritetty aika
automaattista virran
sammuttamista varten.
Television asettaminen valmiustilaan
Televisio on mahdollista asettaa valmiustilaan, joka vähentää
virrankulutusta ja estää kuvaputkea kulumasta. Valmiustila
on kätevä, kun joudut keskeyttämään katselun väliaikaisesti
(esimerkiksi ruokailun ajaksi).
1
Paina kaukosäätimen POWER-painiketta katselun
aikana.
Televisio siirtyy valmiustilaan.
2
Kytke televisioon uudelleen virta painamalla painiketta
uudelleen.
Paristojen asentaminen
1 POWER
Kytkee ja katkaisee
television virran.
2 Numeropainikkeet
Valitsee kanavat
suoraan.
3 -/-Valitsee kaksi- tai
kolminumeroisen
kanavan. Paina tätä
painiketta, jolloin
kuvaruutuun tule “--” symboli. Syötä
kaksinumeroinen
kanavanumero.
Kytke virtajohto pistorasiaan.
Käyttöjännite ja jännitteen taajuus 50 tai 60 Hz on
merkitty television takapaneeliin.
➢
Irrota kansi. Aseta kaukosäätimeen
kaksi AAA-koon paristoa ja työnnä
kansi takaisin paikoilleen.
Jos kaukosäädin ei toimi normaalisti,
tarkista, että paristojen “+” ja “-” -navat ovat oikein päin ja
että paristoissa ei esiinny vuotoa.
➢ Käytä kaukosäätimessä vain samantyyppisiä paristoja,
ei siis esimerkiksi alkali- ja mangaaniparistoja sekaisin.
Suomi - 2
☛
Älä jätä televisiota valmiustilaan pitkäksi ajaksi
(esimerkiksi loman ajaksi). Katkaise televisiosta virta
painamalla etupaneelin (tai sivupaneelin)
“ I ”-virtapainiketta. Television antennijohto ja virtajohto on
hyvä irrottaa pistorasiasta.
AA68-03843K-01Fin
tä
1:38 PM
Page 3
Valikkojen katselu
1
n
2
3
ole
tso
4
an,
5
ta
8/11/06
Paina MENU-painiketta.
Kuvaruudussa näkyy päävalikko. Sen vasemmalla
puolella on viisi kuvaketta: Tulo, Kuva, Ääni, Kanava,
ja Asetukset.
Valitse jokin kuvakkeista painamalla … tai †-painiketta.
Paina ENTER-painiketta siirtyäksesi kuvakkeen
alavalikkoon.
Muuta asetusta valittuja kohteita painamalla
…/†/œ/√-painiketta. Palaa edelliseen valikkoon
painamalla MENU-painiketta.
a
on
2
5
6
Poistu valikosta painamalla EXIT-painiketta.
Kun televisio kytketään päälle ensimmäisen kerran, se
kehottaa sinua automaattisesti määrittämään peräkkäin
peruskäyttöasetukset. Käytettävissä ovat seuraavassa
kuvatut asetukset.
tää
a
sti
4
Valitse valikon kohteet painamalla … tai †-painiketta.
Siirry valikon kohteisiin painamalla ENTER-painiketta.
Asetukset - Plug & Play
1
3
Plug & Play
Jos televisio on
Aloita Kytke ja käytä.
valmiustilassa, paina
OK
kaukosäätimen POWERSisään
Palaa
painiketta.
Kuvaruutuun tulee viesti
Plug & Play
Aloita Kytke ja
Kieli
…
käytä.. Käynnistä Kytke ja
Hrvatski
Türkçe
Românæ
Norsk
käytä -toiminto painamalla
Magyar
Dansk
ENTER-painiketta.
Polski
Suomi
êÛÒÒÍËÈ
Kuvaruutuun tulee KieliÅ˙΄‡ÒÍË
valikko.
Siirrä
Sisään
Ohita
➢ Kieli-valikko ilmestyy
näyttöön automaattisesti muutaman sekunnin
kuluttua, vaikka ENTER-painiketta ei
painettaisikaan.
Plug & Play
Valitse haluamasi kieli
Tarkista antennitulo.
painamalla painiketta … tai
OK
†. Paina ENTER-painiketta.
Sisään
Ohita
Kuvaruutuun tulee viesti
Tarkista antennitulo..
➢ Jos kieltä ei valita, kielivalikko poistuu kuvaruudusta
30 sekunnin kuluessa.
jatkuu...
7
Varmista, että antenni on
kytketty televisioon (katso
sivu 1). Paina ENTERpainiketta. Kuvaruutuun
tulee viesti Maa.
Valitse oma maasi
painamalla painiketta … tai
†. Paina ENTER-painiketta.
Hae kanavia painamalla
ENTER-painiketta. Pysäytä
haku painamalla ENTERpainiketta. Kun kanavahaku
on päättynyt, kuvaruutuun
tulee Kellon asetus valikko.
Siirry kohtaan Tunnit tai
Minuutit painamalla œ tai √
painiketta. Määritä tunnit tai
minuutit painamalla … tai †
-painiketta.
Plug & Play
Maa
Belgie
Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Siirrä
Sisään
Ohita
EXT1
EXT2
Siirrä
:------:-Videonauh.
--DVD
Kaapelip.
Satel.pääte
AV-vastaan.
DVD-vast.
†
Sisään
Palaa
Tärkeitä takuutietoja koskien
television eri kuvamuotojen käyttöä
Automaattinen tallennus
Aloita
Sisään
Ohita
Plug & Play
Automaattinen tallennus
P 1 C-- ----102MHz
7 %
Pysäytä
Sisään
Ohita
Plug & Play
Kellon asetus
--:--
Siirrä
Säädä
Sisään
Ohita
Hyviä katseluhetkiä.
OK
Asetukset
TV
Plug & Play
Kieli
: Suomi
Aika
Lapsilukko
Sininen ruutu : Ei k.
Melodia
: Käyt.
Esittely
Siirrä
Sisään
√
√
√
√
√
√
√
Televisiot, joilla on normaali kuvasuhde (kuvaruudun leveyden ja
korkeuden suhde 4:3), on tarkoitettu pääasiassa normaalin
kuvasuhteen ja täydellä nopeudella liikkuvan videokuvan katseluun.
Näistä televisioista katsottujen kuvien kuvasuhteen on oltava
pääasiassa 4:3, ja kuvien on oltava jatkuvassa liikkeessä. Jos
kuvaruudusta katsotaan liikkumatonta grafiikkaa ja pysäytettyjä
kuvia, kuten laajakuvaformaatissa olevia kuvia, joiden ylä- ja
alareunassa näkyy musta palkki, näiden kuvien katseluaika saa olla
enintään 15 % television viikoittaisesta katseluajasta.
Laajakuvatelevisiot, joilla on leveä kuvasuhde (kuvaruudun leveyden
ja korkeuden suhde 16:9), on tarkoitettu pääasiassa
laajakuvamuodossa olevan täydellä nopeudella liikkuvan videokuvan
katseluun. Laajakuvatelevisioilla katsottujen kuvien on oltava
pääasiassa laajakuvaformaatissa 16:9, tai kuvaa on suurennettava
televisiomallin asetusmahdollisuuksien mukaan niin, että kuva
täyttää koko kuvaruudun. Kuvien on oltava lisäksi jatkuvassa
liikkeessä. Jos kuvaruudusta katsotaan liikkumatonta grafiikkaa ja
pysäytettyjä kuvia, kuten normaalin kuvasuhteen kuvia, joita ei ole
suurennettu koko kuvaruudun kokoisiksi ja joiden sivureunoissa
näkyy musta palkki, näiden kuvien katseluaika saa olla enintään
15 % television viikoittaisesta katseluajasta.
Palaa
Tulo (mallikohtainen) Lähdeluettelo / Nimen muokkaus
Lähdeluettelo
TV
◆ Lähdeluettelo
TV
Voit vaihtaa katsottavaksi
EXT1
---kuvalähteeksi jonkin
EXT2
---televisioon kytketyn laitteen,
kuten videonauhurin, DVDlaitteen, kaapelisovittimen tai
Siirrä
Sisään
Palaa
TV-kuvan (lähetyksen tai
kaapelikanavan).
➢ Voit vaihtaa halutulle ulkoiselle kuvalähteelle
suoraan myös painamalla kaukosäätimen
SOURCE-painiketta. Kuvan vaihto saattaa kestää
hetken. Palaa TV-tilaan painamalla kaukosäätimen
TV-painiketta.
Suomi - 3
Nimen muokkaus
TV
Plug & Play
Kun olet valmis, paina
MENU-painiketta.
Kuvaruutuun tulee viesti
Hyviä katseluhetkiä.
ja tallennettu kanava
otetaan käyttöön.
Plug & Play-toiminnon
nollaus
Menettelytapa: MENU ➜ …/†
(Asetukset) ➜ ENTER ➜ …/†
(Plug & Play) ➜ ENTER
Schweiz
Sverige
UK
Itä-Eurooppa
Muut
◆ Nimen muokkaus
Voit antaa ulkoiselle
kuvalähteelle nimen.
jatkuu...
Lisäksi kaikilla televisioilla saa katsoa vain rajoitetusti muita
pysäytettyjä kuvia ja paikallaan olevaa tekstiä, kuten
osakepörssiraportteja, videopelinäyttöjä, televisioasemien logoja,
www-sivuja tai tietokonegrafiikkaa tai -kuvioita. Jos televisiosta
katsotaan liikkumattomia kuvia edellä annettuja määräyksiä
pitempään, kuvaputki (katodisädeputki, CRT) voi vanheta
epätasaisesti, jolloin kuvaruutuun jää hienoisia mutta pysyviä
haamukuvia. Jäännöskuvien palamisen kuvaruutuun voi estää
vaihtelemalla ohjelmia ja kuvia ja katsomalla ensisijaisesti koko
kuvaruudun kokoisia liikkuvia kuvia. Vältä paikallaan pysyviä kuvioita
ja tummia palkkeja. Jos televisiomallissa on valittavissa erilaisia
kuvakokoja, valitse sellainen kuvakoko, joka suurentaa kuvan koko
kuvaruudun kokoiseksi.
Valitse katsottava kuvamuoto harkiten ja rajoita niiden katseluaikaa.
Samsungin rajoitettu takuu ei kata kuvamuodon valinnasta ja
käytöstä johtuvaa katodisädekuvaputken epätasaista vanhenemista
eikä kuvaruutuun syntyneitä pysyviä haamukuvia.
AA68-03843K-01Fin
8/11/06
1:38 PM
Page 4
Kanava - Automaattinen tallennus
Kanava - Manuaalinen tallennus
Voit selata käytettävissä olevia taajuusalueita (taajuudet ovat
maakohtaisia). Automaattisesti tallennetut kanavanumerot
eivät aina vastaa todellisia tai haluttuja kanavanumeroita.
Voit kuitenkin lajitella kanavanumerot manuaalisesti ja
poistaa kaikki ne kanavat, joita et halua katsella.
Voit tallentaa televisiokanavia,
myös kaapeliverkkojen kautta
vastaanotettuja. Kun tallennat
kanavia manuaalisesti, voit valita
- Tallennetaanko kaikki löydetyt
kanavat
- Mille paikkanumerolle kanavat
tallennetaan
Automaattinen tallennus
Kanavat lajitellaan ja
TV
Maa
: Belgie…
tallennetaan niiden
Sverige
Haku
taajuusalueen mukaiseen
UK
Itä-Eurooppa
järjestykseen (pienin taajuusalue
Muut
ensin ja suurin viimeisenä).
Kuvaruutuun tulee alun perin
Siirrä
Sisään
Palaa
valittu kanava.
Voit
keskeyttää
haun
Haku
➢
P 1 C-- ----102MHz
painamalla ENTER7 %
painiketta.
Pysäytä
Kun haku on päättynyt,
kuvaruutuun tulee LajitteluSisään
Palaa
valikko. Jos haluat lajitella
tallennetut kanavat haluamaasi numerojärjestykseen, katso
kohta “Kanava - Lajittelu”. Poistu lajittelematta painamalla
EXIT-painiketta.
Kanava - Lisäys/poisto
Manuaalinen tallennus
TV
Muistipaikka
Värijärjestelmä
Äänijärjestelmä
Haku
Kanava
Tallen.
Siirrä
:
:
:
:
:
:
Sisään
P 3
AUTO
BG
46MHz
C 1
?
√
√
Palaa
◆
◆
◆
◆
Muistipaikka (Kanavalle annettava ohjelmanumero)
Värijärjestelmä: AUTO/PAL/SECAM/NTSC4.43
Äänijärjestelmä: BG/DK/I/L
Haku (Jos et tiedä kanavanumeroita):
Viritin selaa taajuusalueen läpi, kunnes ensimmäinen
kanava tai valitsemasi kanava löytyy ja tulee
kuvaruutuun.
◆ Kanava (Jos tiedät tallennettavan kanavan numeron)
➢ Voit valita kanavanumeron myös suoraan
painamalla numeropainikkeita 0~9.
◆ Tallen. (Jos tallennat kanavan ja siihen liittyvän
ohjelmanumeron)
➢
Lisäys/poisto
TV
Voit ohittaa haluamasi kanavat
… Lisää
kanavien selauksen aikana.
P 1 : Lisätty
Kun selaat tallennettuja kanavia,
P 2 : Lisätty
P 3 : Lisätty
näkyviin eivät tule ne kanavat,
P 4 : Lisätty
P 5 : Lisätty
jotka olet valinnut ohitettaviksi.
† Lisää
Kaikki ne kanavat, joita et ole
Siirrä
Sisään
Palaa
nimenomaisesti valinnut
poistettavaksi, näkyvät selauksen aikana.
Menettelytapa:
ENTER ➜ …/† ➜ ENTER : Valitse Lisätty tai Poist..
Jos ääni on epänormaali tai sitä ei kuulu ollenkaan,
valitse tarvittava äänistandardi uudelleen.
Kanava - Hienosäätö
☛
Kanava - Lajittelu
Lajittelutoiminnolla voit muuttaa
tallennettujen kanavien
muistipaikkanumeroita. Tämä voi
olla tarpeen, jos olet käyttänyt
automaattista kanavatallennusta.
Lajittelu
TV
Mistä
: P 1 ----Mihin
: P-- ----Tallen. : ?
◆ Mistä: Muutettava
kanavanumero.
◆ Mihin: Annettava uusi kanavanumero.
◆ Tallen.: Kanavanumeroiden vaihdon vahvistus.
Siirrä
Säädä
Kanavatila
◆ P (Kanavapaikkatila): Kun viritys on päättynyt,
alueellasi lähetettäville kanaville on annettu
muistipaikkanumerot P00-P99. Tässä tilassa voit
valita kanavan syöttämällä sen muistipaikkanumeron.
◆ C (Todellisten kanavanumeroiden tila): Tässä tilassa
voit valita kanavan syöttämällä kunkin lähetysaseman
numeron.
◆ S (Kaapelikanavatila): Tässä tilassa voit valita
kanavan syöttämällä kunkin kaapelikanavan numeron.
Palaa
Suomi - 4
Jos vastaanotettu kuva on selkeä, kanavaa ei tarvitse
hienosäätää, koska hienosäätö tehdään automaattisesti
haun ja tallennuksen aikana. Jos signaali on kuitenkin heikko
tai vääristynyt, sinun on ehkä hienosäädettävä kanavaa
manuaalisesti.
Procédure:
œ/√ : Saat terävän ja selkeän
kuvan sekä hyvän äänenlaadun.
…/† ➜ ENTER : Voit palauttaa
asetuksen alkuasentoonsa.
MENU : Voit tallentaa muutetut
kuva- ja ääniasetukset muistiin.
Hienosäätö
P 1
0
Palauta
Siirrä
Säädä
Palaa
to
laa
kko
0
AA68-03843K-01Fin
8/11/06
1:38 PM
Page 5
Kanava - Nimi
Kanavat nimetään
automaattisesti, kun kanavatieto
vastaanotetaan. Voit nimetä
automaattisesti nimetyt kanavat
uudelleen.
Nimi
TV
… Lisää
P 1 : ----P 2 : ----P 3 : ----P 4 : ----P 5 : ----† Lisää
Siirrä
Sisään
Menettelytapa:
…/† : Valitsee kirjaimen tai numeron.
œ/√ : Siirtyy edelliseen tai seuraavaan kirjaimeen.
ENTER : Vahvistaa uuden nimen.
◆ Käynn.ajast. kan.
Voit valita, minkä kanavan televisio ottaa käyttöön, kun
ajastin kytkee televisioon virran automaattisesti.
◆ K-ajast. ään.voim
Voit valita etukäteen, mikä äänenvoimakkuus tulee
käyttöön, kun ajastin kytkee televisioon virran
automaattisesti.
Palaa
☛
Automaattinen virrankatkaisu
Kun ajastin on käytössä “käyt.”, television virta katkeaa
automaattisesti, jos mitään painikkeita tai säätimiä ei
käytetä kolmen tunnin kuluessa siitä, kun ajastin on
kytkenyt televisioon virran. Toiminto toimii vain silloin,
kun käynnistysajastin on käytössä “käyt.”, ja se estää
ylikuumenemisen, joka voi sattua, kun televisio on
päällä liian pitkään.
Asetukset - Aika
Aika
TV
◆ Kello
--:-Kello
Voit määrittää television
Uniajastin
: Ei k.
√
kellon asetukset niin, että
Käyn.ajast. - - : - - Ei k.
Sam.ajastin - - : - - Ei k.
senhetkinen kellonaika näkyy
Käynn.ajast. kan.: P 1
K-ajast. ään.voim: 10
kuvaruudussa, kun painat
kaukosäätimen INFOSiirrä
Sisään
Palaa
painiketta. Kellonaika on
asetettava myös silloin, kun haluat käyttää automaattisia
ajastimia.
➢ Kun television etureunassa (tai sivussa) olevaa
“ I ”-virtapainiketta painetaan, kellon asetukset
nollautuvat.
◆ Uniajastin
Voit valita 30–180 minuutin viiveen, jonka jälkeen
televisio kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan.
➢ Voit valita nämä vaihtoehdot myös suoraan
painamalla kaukosäätimen SLEEP-painiketta.
Jos uniajastinta ei ole vielä asetettu, kuvaruudussa
näkyy asetus Ei k.. Jos uniajastin on jo asetettu,
kuvaruudussa näkyy jäljellä oleva aika, jonka
kuluttua televisio kytkeytyy valmiustilaan.
◆ Käyn.ajast. / Sam.ajastin
Voit asettaa kytkentä- ja sammutusajastimen niin, että
televisio kytkeytyy päälle ja pois päältä automaattisesti
haluamaasi kellonaikaan.
☛ Kellonaika on asetettava ensin.
Asetukset kieli / Sininen ruutu /
Melodia / Esittely
◆ kieli
Toiminto on mallikohtainen.
Valitse television
ensimmäisellä käyttökerralla
kieli, jota käytetään
kuvaruutuvalikoissa ja
toiminnoissa.
Asetukset
TV
√
√
√
√
√
√
√
Plug & Play
kieli
: Suomi
Aika
Lapsilukko
Sininen ruutu : Ei k.
Melodia
: Käyt.
Esittely
Siirrä
Sisään
Poistu
◆ Sininen ruutu
Jos televisio ei vastaanota signaalia tai jos signaali on
heikko, sininen televisiokuva korvaa automaattisesti
kohinaisen häiriökuvan. Jos haluat pitää kuvaruudussa
häiriökuvan, valitse Sininen ruutu -asetukseksi
Ei k..
◆ Melodia
Televisiosta kuuluu melodia, kun kytket tai katkaiset
television virran.
Asetukset - Lapsilukko
Lapsilukko
TV
Tämä toiminto estää lapsia ja
Lapsilukko
: Käyt.
√
muita luvattomia henkilöitä
Muistipaikka : P 1
katsomasta heille sopimattomia
Lukko
: ?
ohjelmia. Kun toiminto on
käytössä, kuvaruutuun ei tule
kuvaa eikä ääni kuulu.
Siirrä
Sisään
Palaa
Lapsilukkoa ei voi poistaa
käytöstä television etupaneelin (tai sivupaneelin) painikkeilla.
Lapsilukon voi poistaa käytöstä vain kaukosäätimellä, joten
pidä kaukosäädin poissa lasten ulottuvilta.
◆ Lapsilukko: Käyt./Ei k.
Jos haluat poistaa kanavan lukituksen, valitse Ei k..
◆ Muistipaikka: Lukittava kanavanumero.
◆ Lukko: Kun painat ENTER-painiketta, kuvaruutuun
tulee viesti Lukittu.
➢
Jos jokin kanava on lukittu, Kanava - ja Lapsilukko valikkoa ei voi käyttää television ohjauspaneelin
ohjausnäppäimillä (Lapsilukko -valikkoon ilmestyy
viesti Ei käytettävissä). Pääset valikkoon
ainoastaan kaukosäätimen avulla.
jatkuu...
Suomi - 5
◆ Esittely
Voit tutustua television eri valikkoihin katselemalla valmiin
demonstraation. Kuvaruutuun tulee vuorotellen kukin
valikkokohta. Paina EXIT-painiketta, kun haluat poistua
demonstraatiosta.
AA68-03843K-01Fin
8/11/06
1:38 PM
Page 6
Kuva - Tila
Kuva - PIP (mallikohtainen)
Tila
TV
◆ Tila: Dynaaminen /
Tila
: Dynaaminen √
Vakio / Elokuva /
Kontrasti
:
100
Kirkkaus
:
50
Muunneltu
Terävyys
:
75
Voit valita kuvatyypin, joka
Väri
:
50
Sävy
: G 50 R 50
vastaa katseluvaatimuksiasi
Värisävy
: Viileä1
√
Palauta
√
parhaiten.
Siirrä
Sisään
Palaa
Voit
valita
nämä
➢
vaihtoehdot myös suoraan painamalla
kaukosäätimen
P.MODE-painiketta.
Voit valita kuvaruutuun alakuvan, joka näkyy
televisiolähetyskuvan tai videonauhurin, DVD-laitteen tai
muun ulkoisen AV-laitteen pääkuvan sisällä. Näin voit
katsella televisio-ohjelmaa tai televisioon kytketyn laitteen
videokuvaa samalla kun katselet televisiota tai toisen laitteen
videokuvaa.
◆ Kontrasti/Kirkkaus/Terävyys/Väri/
Sävy (vain NTSC)
Voit muuttaa televisiosi kuvanlaatua useilla asetuksilla.
◆ Värisävy:
Viileä2/Viileä1/Normaali/
Lämmin1/Lämmin2
Kuva
TV
Tila
: Dynaaminen √
Digit. koh.vaim. : Ei k. √
Kallistus
: 0
PIP
√
Siirrä
Sisään
Poistu
PIP
TV
PIP
Lähde
Vaihto
Koko
Sijainti
Muistipaikka
Siirrä
: Käyt.
: TV
: Suuri
:
: P 1
Sisään
√
√
√
√
√
√
Palaa
◆ PIP: Käyt./Ei k.
Voit ottaa PIP-toiminnon käyttöön tai poistaa sen
käytöstä. 1
◆ Lähde
Valitse alakuvan lähde. 2
➢ Mallista riippuen alakuvaa voidaan katsoa vain
silloin, kun on valittu eri kuvalähde kuin pääkuvaan.
Jos pääkuvasta katsotaan televisiolähetystä,
alakuvaan ei voi valita televisiolähetystä. Jos
alakuvan lähteeksi valitaan tällöin TV, esille tulee
viesti Ei käytettävissä.
◆ Palauta
Voit palata tehdasasetuksiin.
Palautustoiminto asetetaan jokaiselle tilalle erikseen
(Dynaaminen, Vakio, Elokuva tai Muunneltu).
◆ Vaihto
Voit vaihtaa pääkuvaa ja alakuvaa keskenään. 3
◆ Koko: Pieni/Suuri
Voit valita alakuvan koon.
Kuva - Digit. koh.vaim / Kallistus
◆ Digit. koh.vaim.
Jos television vastaanottama
signaali on heikko, voit
vähentää kuvaruudun
sähköisiä häiriöitä ja
haamukuvia tällä toiminnolla.
Kuva
TV
Tila
: Dynaaminen √
Digit. koh.vaim. : Ei k. √
Kallistus
: 0
PIP
√
Siirrä
Sisään
◆ Sijainti:
/ / /
Valitse alakuvan sijainti.
◆ Muistipaikka
Voit valita alakuvan kanavan vain kun Lähde –asetus on
TV.
Ääni Tila / Taajuuskorjain /
Autom. äänenvoim. / Pseudostereo /
Turbo Plus
Ääni
◆ Tila: Vakio / Musiikki TV
Tila
: Vakio
√
/ Elokuva / Puhe /
Taajuuskorjain
√
Muunneltu
Autom. äänenvoim. : Ei k. √
Pseudostereo
: Ei k. √
Voit valita kuhunkin
Turbo Plus
: Ei k. √
lähetykseen sopivan
äänitehosteen.
Siirrä
Sisään
Poistu
➢ Voit valita nämä
vaihtoehdot myös suoraan painamalla
kaukosäätimen
S.MODE-painiketta.
◆ Taajuuskorjain
Voit muuttaa televisiosi äänenlaatua useilla asetuksilla.
➢ Jos muutat näitä asetuksia, äänitilaksi valitaan
automaattisesti Muunneltu.
◆ Autom. äänenvoim.
Eri lähetysasemien signaalivoimakkuus vaihtelee, mikä
vaikeuttaa äänenvoimakkuuden säätöä kanavaa
vaihdettaessa. Auto Volume -toiminnolla plasmanäyttö
säätää valitun kanavan äänenvoimakkuuden
automaattisesti pienentämällä äänitehoa, kun
modulaatiosignaali on voimakas, tai suurentamalla
äänitehoa, kun modulaatiosignaali on heikko.
◆ Pseudostereo
Tämä toiminto muuntaa yksikanavaisen
monoäänisignaalin kaksikanavaiseksi signaaliksi, jonka
vasen ja oikea kanava ovat identtiset. Kun otat
Pseudostereo-toiminnon käyttöön Käyt. tai poistat ne
käytöstä Ei k., nämä asetukset vaikuttavat myös
esimerkiksi äänitehosteisiin Vakio, Musiikki,
Elokuva, ja Puhe.
Poistu
◆ Kallistus (mallikohtainen)
Jos vastaanotettu kuva on hieman kallistunut yhteen
suuntaan, voit muuttaa kallistusasetusta (välillä -7 ja +7).
Kaukosäätimen helppokäyttötoiminnot.
Voit pysäyttää alakuvan.
Suomi - 6
◆ Turbo Plus
Tämä toiminto korostaa korkeita ja matalia
äänentaajuuksia ja sisältää muita tehosteita. Saat
musiikin, elokuvien ja lähetyskanavien äänen
upeammaksi ja dynaamisemmaksi.
➢ Voit vaihtaa nämä vaihtoehdot myös suoraan
painamalla kaukosäätimen TURBO-painiketta.
AA68-03843K-01Fin
8/11/06
1:38 PM
Page 7
Tekstitelevisio-ominaisuus (mallikohtainen)
ni
√
√
√
√
√
Useimmat televisiokanavat tarjoavat tekstimuotoisia
tietopalveluita tekstitelevision kautta. Tekstitelevisiopalvelun
hakemisto opastaa palvelun käytössä. Kaukosäätimen
painikkeilla voit valita lisäksi erilaisia vaihtoehtoja
vaatimustesi mukaan.
☛ Kanavavastaanoton on oltava häiriötöntä, jotta
tekstitelevision tiedot näkyvät näytössä oikein. Jos
häiriöitä esiintyy, tietoja saattaa puuttua tai jotkin sivut
eivät tule kuvaruutuun.
Vianetsintä
3
(alasivu)
Näyttää käytettävissä olevan alasivun.
4
(koko)
Näyttää ruudun yläosassa olevat kaksi kertaa suuremmat
kirjaimet. Pääset ruudun alaosaan painamalla painiketta
uudelleen. Jos haluat näyttää tavallisen näytön, paina
painiketta uudelleen.
5
istu
6
.
7
ä
(tekstitelevisio käytössä/kuva ja teksti)
Paina painiketta siirtyäksesi tekstitelevisiotilaan
teletekstipalvelua tarjoavan kanavan valinnan jälkeen.
Paina painiketta uudelleen asettaaksesi tekstitelevision ja
lähetyksen kuvat päällekkäin.
(tila)
Valitse tekstitelevision tila (LIST/FLOF). Jos painat
painiketta LIST-tilassa, siirrytään List save (Luettelon
tallennus) -tilaan. List save (Luettelon tallennus) -tilassa
voit tallentaa tekstitelevisiosivun luetteloon
(tallenna)
-painikkeella.
(paljasta)
Näyttää piilotetun tekstin (esimerkiksi tietokilpailujen
vastaukset) Jos haluat näyttää tavallisen näytön, paina
painiketta uudelleen.
8
(sivu ylös)
Näyttää seuraavan tekstitelevisiosivun.
9
(sivu alas)
Näyttää edellisen tekstitelevisiosivun.
0
(peruuta)
Tuo kuvaruutuun lähetyksen sivua haettaessa.
! Värilliset painikkeet (punainen/vihreä/keltainen/
sininen)
Jos televisioyhtiö käyttää FASTEXT-järjestelmää,
tekstitelevision sivujen eri aiheet on merkitty väreillä. Voit
valita aiheet painamalla värillisiä painikkeita. Valitse yksi
näistä painamalla sitä vastaavaa painiketta. Kuvaruutuun
tulee eri väreillä merkittyä tietoa sisältävä sivu. Voit valita
väreillä merkityt tiedot samalla tavalla. Voit siirtyä
edelliselle tai seuraavalle sivulle painamalla vastaavaa
värillistä painiketta.
a
e
1
(pito)
Pitää tietyn sivun näytöllä, jos valittuun sivuun liittyy
useampia toissijaisia sivuja, jotka seuraavat toisiaan
näytöllä automaattisesti. Jatka lukemista painamalla
painiketta uudelleen.
2
(hakemisto)
Näyttää hakemistosivun (sisällysluettelon) koska tahansa
tekstitelevisiota käytettäessä.
@
(tallenna)
Tallentaa tekstitelevisiosivut.
Suomi - 7
Ennen kuin otat yhteyttä Samsungin huoltoon, tee seuraavat
yksinkertaiset tarkistukset. Jos et osaa poistaa ongelmaa
seuraavien ohjeiden avulla, tarkista televisiovastaanottimen
malli ja sarjanumero ja ota yhteyttä paikalliseen myyjään.
Ei kuvaa tai ääntä
◆ Tarkista, että virtajohto on kytketty pistorasiaan.
◆ Varmista, että olet painanut “ I ”-painiketta
(Käytössä/pois käytöstä) ja POWER-virtapainiketta.
◆ Tarkista kuvan kontrasti- ja kirkkausasetukset.
◆ Tarkista äänenvoimakkuus.
Normaali kuva mutta ei ääntä
◆ Tarkista äänenvoimakkuus.
◆ Tarkista, onko kaukosäätimen MUTE-painiketta
painettu.
Ei kuvaa, tai kuva on mustavalkoinen
◆ Muuta väriasetuksia.
◆ Tarkista, että olet valinnut oikean lähetysstandardin.
Kuva- ja äänihäiriöitä
◆ Selvitä, mikä sähkölaite voi häiritä television toimintaa,
ja siirrä se sitten kauemmaksi.
◆ Kytke television virtajohto eri pistorasiaan.
Epäselvä tai lumisateinen kuva, vääristynyt ääni
◆ Tarkista antennin suunta, sijainti ja kytkennät.
Tämä häiriö aiheutuu usein sisäantennin käytöstä.
Kaukosäätimen toimintahäiriöt
◆ Vaihda kaukosäätimen paristot.
◆ Puhdista kaukosäätimen yläreuna (lähettimen ikkuna).
◆ Tarkista, että paristojen “+” ja “-” -navat ovat oikein
päin.
◆ Tarkista, että paristoissa ei esiinny vuotoa.
AA68-03843K-01Fin
8/11/06
1:38 PM
Page 8
Kuvaruutunäytön kartta
Tulo
Kuva
Kanava
Tila
Taajuuskorjain
Autom. äänenvoim.
Pseudostereo
Turbo Plus
- Dynaaminen / Vakio / Elokuva / Muunneltu
Kontrasti
Kirkkaus
Terävyys
Väri
Sävy (vain NTSC)
Värisävy - Viileä2 / Viileä1 / Normaali / Lämmin1 / Lämmin2
Palauta
- Ei k. / Käyt.
-
PIP
Lähde ✽
Vaihto
Koko
Sijainti
Muistipaikka
-
- Ei k. / Käyt.
- Ei k. / Käyt.
- Ei k. / Käyt.
- Belgie / Deutschland / España / France / Italia / Nederland /
Schweiz / Sverige / UK / Itä-Eurooppa / Muut
-
Haku
Muistpaikka
Värijärjestelmä ✽ - AUTO / PAL / SECAM / NTSC4.43
Äänijärjestelmä ✽ - BG / DK / I / L
Haku
Kanava
Tallen.
-
Kello
Uniajastin
Käyn.ajast.
Sam.ajastin
Käynn. ajast. kan.
K-ajast. ään. voim
Ei k. / Käyt.
Ei k. / Käyt.
Ei k. / Käyt.
Lisäys/poisto
Hienosäätö
Nimi
Lajittelu
- Plug & Play
- Kieli ✽
- Aika
-
- Ei k. / Käyt.
- Vakio / Musiikki / Elokuva / Puhe / Muunneltu
- Automaattinen tallennus - Maa ✽
- Manuaalinen tallennus
Asetukset
- Videonauh. / DVD / Kaapelip. / Satel.pääte / AV-vastaan. / DVD-vast. / Peli /
Videokamera / DVD Combo
- Tila
-
Lapsilukko
Sininen ruutu
Melodia
Esittely
Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
- Lähdeluettelo ✽
- Nimen muokkaus
- Digit. koh.vaim.
- Kallistus ✽
- PIP ✽
Ääni
✽ : Toiminto on mallikohtainen.
Suomi - 8
Oheinen merkintä tuotteessa tai
tuotteen oheismateriaalissa
merkitsee, että tätä tuotetta ei tule
hävittää kotitalousjätteen mukana sen
elinkaaren päätyttyä.
Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä
ympäristölle ja kanssaihmisten
terveydelle aiheutuvien vahinkojen
välttämiseksi tuote tulee käsitellä
muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä
kierrättää raaka-aineiksi kestävän
ympäristökehityksen takia.
Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen
jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen,
jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista
kierrätysmahdollisuuksista. Yrityskäyttäjien tulisi ottaa
yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen
ehdot. Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen
seassa.
Download PDF

advertising