Samsung | YP-Q2JAB | Samsung YP-Q2JAB Bruksanvisning

YP-Q2
MP3-spiller
Brukerhåndbok
tenk deg mulighetene
Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.
For å få en mer komplett tjeneste lønner det seg
å registrere produktet på
www.samsung.com/register
funksjoner på din nye MP3-spil er
Stilig, smart, pålitelig og mye moro. Den nye MP3-spilleren din er alt
dette, og mye mer. Den moderne teknologien gir deg en rik lyd, levende
bilder og handlingsspekkede spill. Du vil elske din nye MP3-spiller,
uansett om du trener, laster ned favorittsangene dine, ser på video,
spiller spill eller lytter på radio. Bruk den en gang, og du vil lure på
hvordan du klarte deg uten.
ORDENTLIG ”MULTI” I MULTIMEDIA
Vi kaller det en MP3-spiller, men det er mye
mer enn det. Den gir deg muligheten til å se
på bilder, tekst og video, samt lytte på FMsendinger og spille spill.
BERØRINGSNAVIGASJON!
Du kan trykke på valgknappen for å navigere
deg frem på menyene.
DESIGNET LCD-FARGESKJERM
Levende farger og bilder vises på LCDskjermen.
FRIHETEN TIL Å VELGE DINE EGNE
FAVORITTER PÅ MP3-SPILLEREN!
Du kan lage deg spillelister med
favorittmusikken din.
LENGRE SPILLETID OG KORTERE
NEDLASTING!
Ett fulladet batteri kan spille av musikk i opp
til 50 timer, eller 4 timer med video.
Nedlastingstiden er kortere. På grunn av USB
2.0-grensesnittet, er denne spilleren mye
raskere enn modeller med USB 1.1.
AKUSTISK VIDUNDER
Din nye MP3-spiller har DNSe™ (Digital
Natural Sound engine), Samsungs unike
lydteknologi som gir en rikere og dypere lyd,
for en uovertruffen lytteopplevelse.
sikkerhetsinformasjon
Hva ikonene og tegningene i denne brukerhåndboken betyr:
Betyr at det er fare for alvorlig personskade eller død.
ADVARSEL
FORSIKTIG
Betyr at det er en mulig fare for person- eller materiell
skade.
FORSIKTIG
For å redusere faren for brann, eksplosjon, støt eller
personskader når du bruker MP3-spilleren, må du følge
disse grunnleggende sikkerhetsforanstaltningene.
MERK
Betyr hint eller referansesider som kan være hjelpsomme
når du skal bruke spilleren.
IKKE forsøk.
IKKE demonter enheten.
IKKE berør.
Følg instruksjonene nøye.
Trekk ut strømpluggen fra kontakten.
Ta kontakt med servicesenteret for hjelp.
Disse varselsmerkene er tilstede for å forhindre at du skader deg selv
eller andre. Følg instruksjonene nøye. Etter at du har lest dette avsnittet
må du ta vare på det for fremtidig referanse.
sikkerhetsinformasjon
Denne brukerveiledningen gir deg en innføring i hvordan du kan bruke
din nye MP3-spiller. Les det nøye for å unngå skader på spilleren og
deg selv. Legg spesiell merke til følgende viktige advarsler:
BESKYTT DEG SELV
ƒ Ikke demonter, reparer eller modifiser dette produktet på egen hånd.
FORSIKTIG
ƒ Ikke få produktet vått, eller mist det i vann. Hvis produktet blir vått, må du
ikke slå det på da det kan gi deg støt. Isteden må du ta kontakt med et
Samsung servicesenter i nærheten.
ƒ Ikke bruk dette produktet i tordenvær. Dette da det kan føre til feil og fare
for støt.
ƒ Ikke bruk hodetelefonene mens du sykler,kjører bil eller en motorsykkel.
FORSIKTIG
Det kan føre til alvorlige ulykker, og det er i tilleggforbudt i enkelte områder.
Å bruke hodetelefoner mens du går eller jogger på en vei, og spesielt i et
fotgjengerfelt, kan føre til alvorlige ulykker.
ƒ For din egen sikkerhet må du sørge for at kabelen til hodetelefonene ikke
kommer i veien for armen din eller andre objekter i nærheten.
ADVARSEL
ƒ Ikke plasser produktet i fuktige, støvete eller sotete områder, da dette kan
føre til brann eller elektrisk sjokk.
BESKYTT DEG SELV
ADVARSEL
ƒ Bruk av headset eller hodetelefoner over lengre tid kan føre til alvorlige
skader på hørselen.
Hvis du utsettes for lyder på over 85 db i lengre tid, kan dette føre til hørselsskader.
Jo høyere lyden er, jo mer alvorlig blir hørselen din skadet (en normal samtale har
rundt 50 til 60 db, mens lydnivået i trafikk er omtrent 80 db). Det anbefales på det
sterkeste at du setter volumet til midtposisjonen (midtposisjonen er normalt 2/3 av
maks).
ƒ Hvis du hører en ringende lyd i ørene må du senke volumet, eller ikke
bruke headset eller hodetelefoner.
BESKYTT MP3-SPILLEREN DIN
ƒ Ikke la spilleren ligge på steder med temperaturer på over 35 °C (95 °F),
som i en badstue eller i en parkert bil.
ƒ Ikke utsett enheten for støt ved å slippe det ned.
ƒ Ikke plasser tunge gjenstander på produktet.
ƒ Forhindre at fremmedlegemer eller støv kommer inn i produktet.
ƒ Ikke plasser spilleren i nærheten av magnetiske objekter.
ƒ Ta sikkerhetskopi av viktige data. Samsung er ikke ansvarlige for tap av data.
ƒ Bruk bare tilleggsutstyr som er levert av, eller godkjent av Samsung.
FORSIKTIG
FORSIKTIG
MERK
ƒ Ikke spray vann på produktet. Rengjør aldri produktet med kjemiske
substanser som benzen eller tynnere da dette kan føre til brann, elektrisk
støt eller forringelse av overfl aten.
ƒ Hvis du ikke følger instruksjonene kan dette føre til personskade eller
skade på spilleren.
ƒ Når du skriver ut denne brukerhåndboken, anbefaler vi at du skriver
den ut i farger, og merker av for alternativet “Tilpass til siden” i
utskriftsalternativene for bedre oversikt.
innhold
DET
GRUNNLEGGENDE
9
EMODIO
30
9
10
13
14
15
16
16
17
17
18
18
19
20
21
22
23
24
Hva er inkludert
Din MP3-spiller
Tilbakestille systemet
Bruke velg-knappen
Lade batteriet
Vedlikehold av batteriet
Slå av og på
Kontrollere volumet
Deaktivere knappene
Bla gjennom filer med “filbehandler”
Slette filer med “filbehandler”
Endre innstillingene
Lydinnstillinger
Skjerminnstillinger
Språkinnstillinger
Dato og tidsinnstilling
Systeminnstillingsalternativer
30
31
Krav til datamaskinen
Bruke EmoDio
innhold
LYTTE PÅ MUSIKK
33
SE PÅ VIDEO
49
VISE BILDER
54
LESE TEKST
61
33
35
36
37
41
Lytte etter kategori
Musikkavspillingsskjermen
Berøringsknapper for avspilling
Lage en spilleliste på MP3-spilleren
Bruke musikkmenyen
49
50
51
52
52
Se på video
Videoavspillingsskjermen
Berøringsknapper for avspilling
Se på en bokmerket fil
Bruke videomenyen
54
55
56
Vise bilder
Bildeskjermen
Bruke bildemenyen
61
62
62
Lese tekst
Lese en bokmerket fil
Bruke tekstmenyen
innhold
66
67
68
Lytte til FM-radio
FM-radioskjerm
Bruke FM-radio-menyen
75
Vise datacast
76
78
Taleopptak
Spille videospill
FEILSØKING
80
Feilsøking
TILLEGG
83
84
86
Menytre
Produktspesifikasjoner
Lisens
LYTTE TIL FM-RADIO
66
VISE DATACAST
75
GLED DEG OVER
PRIME PACK
76
80
83
det grunnleggende
HVA ER INKLUDERT
Din nye MP3-spiller kommer med disse enhetene. Hvis du mangler noen av
disse enhetene, må du ta kontakt med Samsungs kundesenter.
Spilleren
Hodetelefoner
USB-kabel
Tilleggsutstyret som følger med i esken kan ha et annet utseende en disse.
det grunnleggende _ 9
DIN MP3-SPILLER
Skjermemenyer
Strøm- og Hold-knapp
Trykk ned og hold når du vil slå
av/på. Trykk én gang for å låse
knappefunksjonene.
Trykk én gang for å låse opp
knappefunksjonene.
User (Bruker)/opptaksknapp
Trykk for å få tilgang til
brukerknappmodusen.
Se side 27 for mer informasjon om
brukerknappmodusen.
Trykk og hold for å starte taleopptak.
Tilbakestillingsknapp
Hvis det oppstår en feil i spilleren,
kan du stikke en spiss gjenstand
inn i tilbakestillingshullet for å
initialisere systemet på nytt.
Mikrofon
10 _ det grunnleggende
DIN MP3-SPILLER (Forts.)
Disse knappene er ’berøringssensitive’ knapper.
Menyknappen
Trykk for å vise menyen.
Volum opp-knappen
Trykk på denne for å øke volumet eller for
å gå opp ett punkt eller én meny.
Tilbakeknappen
Trykk på denne for å gå til forrige skjerm.
Trykk og hold kort for å gå til
hovedmenyskjermen.
Avspillings-/ pause- og valgknappen
Trykk på denne for å velge avspillings- eller
pausefunksjonen, eller for å gå til neste
skjermbilde.
Venstre knapp
Trykk på denne for å gå til forrige
spor/meny eller spille av aktuellt spor fra
begynnelsen.
Trykk og hold kort for et raskt overblikk
over sporene.
Volum ned-knappen
Trykk på denne for å redusere volumet eller
for å gå ned ett punkt eller én meny.
Høyre knapp
Trykk på denne for å gå til neste spor
eller meny. Trykk og hold kort for et raskt
overblikk over sporene.
det grunnleggende _ 11
DIN MP3-SPILLER (Forts.)
Feste for nakkestropp
Kontakt for hodetelefoner
USB-port
Hodetelefoner
Merket med “L” for “Left” (Venstre) og “R” for
“Right” (Høyre). Fungerer også som en antenne
for radioen i spilleren.
12 _ det grunnleggende
TILBAKESTILLE SYSTEMET
Hvis MP3-spilleren ikke vil slå seg på, vil ikke spille musikk eller ikke
gjenkjennes av datamaskinen når du kobler den til, kan det hende at du må
tilbakestille systemet.
Trykk på tilbakestillingsknappen i bunnen
av produktet med en spissgjenstand, som
en binders.
ƒ Systemet blir initialisert.
ƒ Tilbakestillingsfunksjonen vil ikke slette dato
og klokkeslett, eller data som er lagret pådet
interne minnet.
ƒ Ikke stikk spisse objekter inn i mikrofonhullet, da dette vil skade produktet.
FORSIKTIG
det grunnleggende _ 13
BRUKE VELG-KNAPPEN
Trykk lett på berøringstastene med fingertuppen.
MERK
ƒ For å unngå at berøringsknappen skades, må du ikke bruke andre objekter enn
fingeren til å betjene den.
ƒ Ikke trykk på berøringsknappen hvis fingrene dine ikke er rene.
ƒ Ikke trykk på berøringsknappen med hanskene på.
ƒ Det er mulig at berøringsknappen ikke fungerer hvis du bruker fingerneglen eller
annet utstyr, som for eksempel kulepenn.
14 _ det grunnleggende
LADE BATTERIET
Lad spilleren før du skal bruke den første gang, og når du ikke har brukt den på
en lang periode.
Skjerm
ƒ <USB connected>
(USB tilkoblet.)
> - Lader
ƒ <
> - Fulladet
ƒ <
2
1
1. Sett den største enden av USB-kabelen inn i USB-kontakten i bunnen av
spilleren.
2. Sett den mindre enden av USB-kabelen inn i datamaskinens USB-port (
Ladetid
).
ca. 4 timer
ƒ Total ladetid varierer avhengig av datamiljøet.
MERK
ƒ Spilleren kan bare lades ved at den kobles til datamaskinen med USB-kabelen. Ikke
bruk en separat USB AC-adapter, ellers kan det være at den ikke lader batteriet eller
tillater korrekt bruk av spilleren.
det grunnleggende _ 15
FORSIKTIG
VEDLIKEHOLD AV BATTERIET
Batteriet vil vare lengre hvis du følger disse enkle retningslinjene:
ƒ Lad opp batteriet innenfor temperaturområdet 5 °C~35 °C(40°F~95°F).
ƒ Ikke overlad batteriet (mer enn 12 timer). Omfattende lading og utlading kan
forkorte batteriets levetid.
ƒ Batteriets levetid vil sakte men sikkert bli dårligere over tid da det er
forbruksmateriell.
MERK
FORSIKTIG
ƒ Hvis du lader spilleren mens den er tilkoblet en bærbar datamaskin, må du sørge
for at den bærbare datamaskinens batteri er fulladet, eller at den er tilkoblet
strømnettet.
ƒ Batteriet lades ikke når datamaskinen er i hvilemodus.
ƒ Det oppladbare batteriet i dette produktet kan ikke skiftes ut av brukeren. Hvis du vil
ha informasjon om utskifting av batteriet, ber vi deg ta kontakt med forhandleren.
SLÅ AV OG PÅ
Slå på
Trykk og hold ned [
].
Slå av
Trykk og hold ned [
].
MERK
ƒ Spilleren slås automatisk av når ingen av knappene har blitt trykket i en
forhåndsdefinert tidsperiode i pausemodus. Fabrikkinnstillingen for <Auto Power Off>
(Strømsparemodus) er 1 minutt, men du kan endre denne tidsperioden.
Se side 24 for mer informasjon.
16 _ det grunnleggende
KONTROLLERE VOLUMET
Du kan regulere volumet når du spiller av en fil.
Trykk på [Opp, ned].
ƒ Volumområdet er mellom 0 og 30.
DEAKTIVERE KNAPPENE
Hold-funksjonen deaktiverer alle andre knapper på MP3-spilleren, slik at hvis du
kommer borti en knapp mens du f.eks. trener, vil ikke musikken bli avbrutt.
1. Trykk [
] én gang.
2. Trykk [
] én gang for å låse opp knappefunksjonene.
det grunnleggende _ 17
BLA GJENNOM FILER MED “FILBEHANDLER”
Søk etter filer med “File Browser” (Filbehandler)-funksjonen.
1. Velg
-ikonet på hovedmenyskjermen.
2. Velg ønsket mappe for å hente fillisten.
3. Velg ønsket fil.
ƒ Filen vil starte å spille.
MERK
ƒ <My Pack> (Min pakke) under <File Browser> (Filbehandler)
er mappen der DNSe-filer som blir overført av <EmoDio> blir
lagret. Se <EmoDio> for informasjon om DNSe.
SLETTE FILER MED “FILBEHANDLER”
Følg trinn 1-2 ovenfor.
3. Velg filen du vil slette, og trykk deretter [
].
4. Velg <Delete File> (Slett fil) ĺ <Yes> (Ja).
ƒ Filen vil bli slettet.
ƒ Den valgte filen kan ikke slettes mens den spilles av.
MERK
ƒ Når en fil er slettet, kan den ikke gjenopprettes.
FORSIKTIG
18 _ det grunnleggende
ENDRE INNSTILLINGENE
Du kan endre forhåndsinnstilte fabrikkinnstillinger og på denne måten tilpasse
MP3-spilleren din.
1. Velg
-ikonet på hovedmenyskjermen.
2. Velg ønsket element i innstillingslisten.
3. Velg ønsket innstillingsalternativ.
4. Angi de alternativene du ønsker.
[Innstillingsliste]
det grunnleggende _ 19
ENDRE INNSTILLINGENE (Forts.)
Lydinnstillinger
Du kan stille inn Master EQ, lydsignal og volumbegrensning.
ƒ Master EQ: Du kan optimere lydinnstillingene.
Velg ønsket frekvens og nivå.
ƒ Beep Sound (Lydsignal): Slår lydsignalet som høres når
berøringsskjermen brukes på eller av. Velg enten <Off>(Av)
eller <On> (På).
ƒ Volume Limit (Volumbegr.): Du kan unngå hørselskader
ved å angi en volumbegrensning når du bruker
hodetelefonene. <On> (På) vil begrense volumnivået til 15.
Det maksimale volumnivået når volumbegrensningen står
på <Off> (Av) er 30. Hvis du har valgt en innstilling som er
over 15, vil spilleren automatisk bli satt ned til 15 når du
slår av spilleren for slik å beskytte hørselen din når du slår
spilleren på igjen.
20 _ det grunnleggende
ENDRE INNSTILLINGENE (Forts.)
Skjerminnstillinger
Endre menydesignet, fonttype, nedkoblingstid og lysstyrke på skjermen,
etc.
ƒ Menu Design (Menydesign): Du kan endre stilen på
hovedmenyskjermen. Velg enten <Matrix> (Matrise) eller
<String> (Streng).
ƒ Font (Skrift): Du kan endre skrifttypen til menyspråket.
Velg (Mitt tema) blant en av de tre fonttypene.
I noen menyspråk kan det hende at <Font> (Skrift) ikke
vises.
ƒ Reset My Skin (Tilbakestill mitt tema): Initialiserer
bakgrunnsbildet på skjermen til standardbildet.
Velg <Yes> (Ja) for å tilbakestille bakgrunnsbildet.
ƒ Display Off Time (Display av-tid): Hvis det ikke blir trykket
noen tast i løpet av den tidsperioden som vises nedenfor,
vil skjermen slå seg av automatisk. Du kan velge mellom
<15sec> (15sek), <30sec> (30sek), <1min>, <3min>,
<5min> og <Always On> (Alltid på ). Trykk på hvilken som
helst knapp for å slå på skjermen igjen.
ƒ Brightness (Lysstyrke): You can adjust the brightness of the
display screen. Select a level from <0-10>, where 10 is the
brightest.
det grunnleggende _ 21
ENDRE INNSTILLINGENE (Forts.)
Språkinnstillinger
Menyene på din nye MP3-spiller kan stilles inn for å vises på ett av flere
språk. Det er lett å endre foretrukket språk.
ƒ Menu (Meny): Velg menyspråket.
Velg blant <English>, <䚐ạ㛨>, <Français>, <Deutsch>,
<Italiano>, <襲莇蛑>, <ㅔԧЁ᭛>, <㐕储Ё᭛>, <Español>,
<Ɋɭɫɫɤɢɣ>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>,
<Português>, <Svenska>, <ѳъѕ>, <ýeština>, <ǼȜȜȘȞȚțȐ>,
<Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español
(Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>,
<TiӃng ViӋt>, <Ȼɴɥɝɚɪɫɤɢ>, <Română>, <ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ>,
<Slovenšþina> eller <Slovenský>.
ƒ Contents (Innhold): Still språket for musikkinformasjonen.
Velg blant <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>,
<Chinese(S)>, <Chinese(T)>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>,
<Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>,
<Norwegian>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>,
<Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Romanian>, <Slovak>, <Slovene>,
<Turkish> eller <Vietnamese>.
ƒ Språkene som støttes kan bli endret.
MERK
22 _ det grunnleggende
ENDRE INNSTILLINGENE (Forts.)
Dato og tidsinnstilling
Stille klokken og justere datoen.
1. Still <Year> (År), <Month> (Måned), <Date> (Dato),
<Hour> (Time), <Min>, <AM/PM>.
2. Trykk [
].
3. Velg <Yes> (Ja).
ƒ Innstillingene for dato og klokkeslett vil bli lagret.
det grunnleggende _ 23
ENDRE INNSTILLINGENE (Forts.)
Systeminnstillingsalternativer
Velg innsovningstimer, strømsparemodus og standardinnstilling som
passer for deg.
ƒ My Info (Min informasjon): Du kan angi navn og
fødselsdato. Se side 26.
ƒ Sleep (Søvn): Slår av strømmen automatisk etter en
forhåndsdefinert tidsperiode. Velg enten <Off> (Av),
<15min>, <30min>, <60min>, <90min> eller <120min>.
ƒ Auto Power Off (Strømsparemodus): Slå av strømmen
til skjermen automatisk når enheten er i pausemodus, og
det ikke har blitt trykket noen knapper innenfor en angitt
tid. Velg blant <15sec> (15sek), <30sec> (30sek), <1min>,
<3min>, <5min> eller <Always On> (Alltid på).
ƒ Library Update (Bibl.oppdat.): Hvis et filnavn vises merkelig, må du velge
<Library Update> (Bibl.oppdat.) for å korrigere visningen av filnavnet.
ƒ PC Connection (Datamaskin-kobling): Du kan stille USB-tilkobling til PC-en til
enten <MTP> eller <MSC>. Standard (fabrikk) -innstillingen til PC-tilkoblingen
er satt til <MTP>. Hvis du velger <MSC>, kan du bruke spilleren som en flyttbar
lagringsenhet. Se side 28.
ƒ Default Set (Standardinnstilling): Tilbakestiller alle innstillingene til
standardinnstillingen. Velg enten <Yes> (Ja) eller <No> (Nei). <Yes> (Ja)
initialiserer alle innstillingene til standardinnstillingene. <No> (Nei) avbryter
standardinnstillingen.
ƒ Format (Formater): Formaterer det interne minnet. Hvis du velger <Yes> (Ja), vil
du formatere det interne minnet, og slette alle filer på spilleren. Hvis du velger <No>
(Nei), vil du ikke formatere det interne minnet. Kontroller før du formaterer det.
ƒ User Button Mode (Brukerknapp-modus): Du kan kontrollere eller stille
] - knappen i hver modus. Se side 27.
funksjonen til [
ƒ User Button Guide (Brukerknapp-veiledning): Brukerknappfunksjonsveiledningen i hver modus vises i en kort stund øverst i høyre hjørne
på skjermen. Velg enten <On> (På) eller <Off> (Av).
24 _ det grunnleggende
ENDRE INNSTILLINGENE (Forts.)
Systeminnstillingsalternativer (Forts.)
ƒ About (Om): Kontrollerer minnekapasitet, filnummer og firmware-versjon.
ƒ Memory (Minne) - <Used> (Brukt) viser hvor mye som er i bruk,
<Available> (Tilgjengelig) viser hvor mye kapasitet som er ledig mens
<Total> (Totalt) viser den totale kapasiteten.
ƒ Files (Filer) - Du kan kontrollere antallet musikkfiler, videoer, bilder, tekster
og det totale antallet filer.
ƒ Firmware - Viser den installerte Firmware-versjonen.
ƒ Demo Mode (Demomodus) : Hvis du setter dette alternativet til <On> (På), vil
spilleren spille av eksempelklippet fra videomappen. Hvis det ikke finnes noe
eksempelklipp, vil ikke <Demo Mode> (Demomodus) vises.
MERK
ƒ Om det innebygde minnet
1GB=1,000,000,000 byte : virkelig formateringskapasitet kan være mindre,
da den interne firmwaren bruker en del av minnet.
det grunnleggende _ 25
ENDRE INNSTILLINGENE (Forts.)
Mine navneinnstillinger
1. Velg <My Info> (Min informasjon).
2. Velg <My Name> (Mitt navn).
3. Angi navnet ditt.
ƒ[
ƒ[
] : Inntastingsmodus veksler fra store til små
bokstaver, til nummer.
] : Du kan slette bokstavene en etter en.
ƒ[
] : Du kan sette inn '–'.
ƒ[
] : Bekreft innstillingene.
ƒ Når du har fullført navneinnstillingene, vil du se navnet ditt.
Mine bursdagsinnstillinger
ƒ Før du starter - Først må du stille klokken. Se side 23.
1. Velg <My Info> (Min informasjon).
2. Velg <My Birthday> (Min bursdag).
3. Still <Year> (År), <Month> (Måned), <Date>
(Dato).
4. Trykk [
].
ƒ Når du har fullført innstillingen av bursdag, vil du bli
minnet på bursdagen din.
26 _ det grunnleggende
ENDRE INNSTILLINGENE (Forts.)
Innstilling av brukerknapp-modus
Du kan få direkte tilgang til funksjonen med [
-knappen i hver modus.
]
1. Velg <User Button Mode> (Brukerknapp-modus).
ƒ Du kan kontrollere brukerknapp-funksjonen i hver modus.
ƒ I musikkmodus kan du stille ett av 3 musikkalternativer
].
som en brukertast ved å trykke [
ƒ Brukerknapp-funksjonen i hver modus
Modus
Alternativ
Funksjon
Gjenta A-B
Denne funksjonen lar deg lytte på en angitt
del av sporet gjentatte ganger etter hverandre.
] -knappen én gang for å stille
Trykk [
inn begynnelsen av seksjonen mens du hører
på musikk og trykk den en gang til for å stille
inn slutten av seksjonen.
<Music>
(Musikk)
Hopp tilbake
Legg til på
sp.l.
<Videos> (Videoer)
<Pictures> (Bilder)
<Texts> (Tekst)
<FM Radio>
(FM-radio)
MERK
Hopp tilbake
Zoom
Du kan hoppe 10 sek. tilbake i den aktive
musikkfilen.
Du kan legge til det aktuelle musikksporet til
spillelisten.
Du kan hoppe 10 sek. tilbake i den aktive
videofilen.
Du kan zoome inn på et bilde.
Fontstørrelse
Du kan velge fontstørrelse i tekstskjermen.
Legg til som
forh
Du kan lagre eller slette den forhåndsinnstilte
frekvensen mens du lytter på radio.
ƒ Avhengig av filen, kan intervallet for å hoppe tilbake være forskjellig fra
faktisk intervall.
det grunnleggende _ 27
ENDRE INNSTILLINGENE (Forts.)
Når datamaskintilkoblingen er satt til <MSC>
Bruke som en flyttbar masselagringsenhet
Du kan bruke spilleren som en flyttbar
masselagringsenhet.
ƒ Før du starter - Koble spilleren til
datamaskinen.
1. Åpne filer/mapper som du vil
overføre fra datamaskinen.
2. Åpne <My Computer>
(Min datamaskin) ˆ <Q2> fra skrivebordet.
3. Velg filene/mappene du vil overføre fra
datamaskinen, og dra disse til en mappe på <Q2>.
ƒ De valgte filene eller mappene overføres til spilleren.
ƒ Filoverføringsmeldingen vises under opp- eller nedlasting av filer. Hvis
USB-kabelen kobles fra mens meldingen vises, kan det føre til feil på
spilleren.
ƒ Rekkefølgen som musikkfilene vises i Windows Utforsker kan være
forskjellig fra avspillingsrekkefølgen på spilleren.
ƒ Hvis du overfører en DRM-fil (Digital Rights Management - Digital rettighets
administrasjon) til spilleren, vil den ikke bli spilt av.
FORSIKTIG
MERK
ƒ Videofiler bør overføres til spilleren med <EmoDio>.
ƒ Hva er DRM?
DRM (Digital Rights Management - Digital rettighetsadministrasjon) er en
teknologi og tjeneste som skal forhindre ulovlig bruk av digitalt innhold, og
beskytte inntektene og rettighetene til innehavere av opphavsretten.
DRM-filer er musikkfiler med kopieringsbeskyttelsesteknologi.
28 _ det grunnleggende
ENDRE INNSTILLINGENE (Forts.)
Når datamaskintilkoblingen er satt til <MSC> (Forts.)
Koble fra datamaskinen
Følg trinnene nedenfor for å unngå
skade på spilleren og data på
denne når du skal koble den fra
datamaskinen.
1. Plasser musepekeren over
ikonet på systemstatusfeltet
i nederste høyre hjørne av
skrivebordet, og klikk på den
venstre museknappen.
1
2. Klikk på meldingen <Safely
Remove USB Mass Storage
Device Drive> (Trygg fjerning av
USB masselagringsenhet).
3. Koble fra spilleren fra
datamaskinen
2
FORSIKTIG
ƒ Du må ikke koble spilleren fra datamaskinen under filoverføring.
Dette kan føre til skade på data og spilleren.
ƒ Du kan ikke fjerne spilleren mens du spiller av filer fra spilleren på
datamaskinen. Prøv igjen etter at avspillingen er ferdig.
det grunnleggende _ 29
EmoDio
EmoDio er et program som følger med denne MP3-spilleren, og
som gir deg tilgang til forskjellige innholdsrelaterte tjenester i tillegg til
produktstøtte.
ƒ Før du starter - Følg oppstartguiden for å installere EmoDio.
Koble spilleren til datamaskinen.
<EmoDio> vil starte automatisk når du kobler spilleren til datamaskinen.
Hvis programmet ikke starter automatisk, må du dobbeltklikke <EmoDio>-ikonet
på skrivebordet.
KRAV TIL DATAMASKINEN
Datamaskinen må være i henhold til følgende minimumskrav for at du skal
kunne installere og kjøre EmoDio:
• Pentium 500MHz eller høyere
• USB 2.0-port
• Windows XP Service Pack 2 eller
høyere
• DirectX 9.0 eller høyere
• 300MB ledig kapasitet på harddisk
30 _ EmoDio
• CD-stasjon (2X eller høyere)
• Windows Media Player 10.0 eller
høyere
• Oppløsning 1024 X 768 eller høyere
• Internet Explorer 6.0 eller høyere
• 512 MB RAM eller mer
BRUKE EMODIO
EmoDio er et brukervennlig program som hjelper deg å holde styr på filene dine
fra datamaskinen. Med filer som er sortert og organisert på EmoDio, går det raskt
å overføre dem til MP3 uten å søke gjennom hele harddisken etter den rette filen.
“EmoDio” filoverføring er den enkleste måten å overføre filene fra
datamaskinen til MP3-spilleren.
Med “EmoDio” kan du opprette din egen samling, eller spilleliste med
lydfiler.
Du kan overføre blogginformasjon og filer som er registrert på RSS til
spilleren for underholdning.
Det er en nettbasert tjeneste for EmoDio.com-brukere. Den gir en
enkel og lettforståelig opp-/nedlasting av innhold som er produsert
ved hjelp av EmoDio, slik at du kan dele historiene dine med andre
brukere av tjenesten.
MERK
ƒ Hvis du vil ha mer informasjon om <EmoDio>, kan du klikke <MENU> (Meny) ˆ
<Help> (Hjelp) ˆ <Help> (Hjelp) øverst i <EmoDio> - programmet.
EmoDio _ 31
BRUKE EMODIO (Forts.)
FORSIKTIG
ƒ Du må ikke koble USB-kabelen fra datamaskinen under filoverføring. Hvis du kobler
fra under overføring, kan dette skade spilleren eller datamaskinen.
ƒ Sett spilleren rett inn i datamaskinen isteden for en USB-hub for å unngå en ustabil
tilkobling.
ƒ Alle funksjonene på spilleren er deaktiverte under datamaskin-koblingen.
MERK
ƒ Bruk FAT32 som filsystem når du formaterer spilleren ved hjelp av datamaskinen.I
Windows Vista må du velge “Restore device defaults” og deretter formatere den.
ƒ Hvis du kobler USB-kabelen til datamaskinen, og spenningen på batteriet i spilleren
er lavt, vil spilleren bli ladet i flere minutter før den kobles til operativsystemet i
datamaskinen.
ƒ Musikkgjenkjennelsesteknologi og relaterte data leveres av Gracenote og
Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
ƒ CDDB er et registrert varemerke som tilhører Gracenote. Gracenote logoen og
logotypen, Gracenote CDDB logoen og logotypen og “Powered by Gracenote
CDDB” logoen er alle varemerker som tilhører Gracenote. Music Recognition
Service og MRS er servicemerker som tilhører Gracenote.
32 _ EmoDio
lytte på musikk
ƒ Før du starte - Sett inn hodetelefonene, slå på spilleren og kontroller batteriet.
LYTTE ETTER KATEGORI
1. Velg
-ikonet på hovedmenyskjermen.
2. Velg ønsket element i musikklisten.
3. Velg en musikkfil du vil spille av.
ƒ Musikken vil starte å spille.
lytte på musikk _ 33
LYTTE ETTER KATEGORI (Forts.)
Musikkliste
Filinformasjon, herunder artistnavnet, albumnavnet, musikktittelen og sjanger, vises
i henhold til ID3 Tag-informasjonen i den aktuelle musikkfilen. En fil uten ID3-Tag
(musikkinformasjon) vil bli vist som [Unknown] (Ustøttet).
ƒ Now Playing (Spilles nå): Spiller en nylig avspilt fil eller flytter til avspillingsskjermbildet
for den aktuelle filen.
ƒ Artists (Artister): For å spille av etter artist
ƒ Albums(Album): For å spille av etter album. Trykk [ ] for å velge en <List Type>
(Listetype). Velg <Album Art> (Albumbilde) hvis du vil se både bildet av albumet og
tittelen på albumet samtidig, eller velg <List> (Liste) hvis du bare vil se tittelen.
ƒ Songs (Sanger): For å spille av i numerisk eller alfabetisk rekkefølge.
ƒ Genres (Genrer): For å spille av etter sjanger.
ƒ Playlists (Spillelister): For å spille av etter spilleliste.
ƒ Recently Added (Nylig lagt til): Viser 3 lister av filer som er nylig lagt til, etter dato.
ƒ Most Played(50) (Mest spilt(50)): Viser de 50 mest populære filene etter hvor mye de er spilt.
ƒ Recorded Files (Innspilte filer): Viser alle innspilte filer.
ƒ Music Browser (Musikkbehandler): Vise alle musikkfilene som er lagret i Musikk-mappen.
MERK
ƒ Musikkfiler av typen MP3, WMA, Ogg og FLAC er kompatible med spilleren.
ƒ Hvis du kobler fra hodetelefonene mens du spiller musikk, vil dette sette avspillingen
på pause.
ƒ Hva er en ID3-tag?
Dette er ekstrainformasjon som er lagt inn i MP3-filen, og som inneholder
informasjon som er relevant for filen. Dette er tittel, artist, album, år, sjanger og et
kommentarfelt.
34 _ lytte på musikk
MUSIKKAVSPILLINGSSKJERMEN
9
10
1
1
Låseindikator
2
2
Gjeldende klokkeslett
3
3
Batteristatus
4
Indikator for aktuelt spor som
avspilles / totalt antall spor
5
Indikator for avspillingshastighet
6
Avspillingsskjerm
7
Musikktittel
8
Total spilletid
11
4
12
5
13
6
7
14
15
9
Spill av-/Pause-/Søke-indikator
10
Musikkmodus-indikator
8
11
Hovedmeny-indikator
12
Spillemodus-indikator
13
DNSe-modusindikator
14
Statuslinje spor
15
Aktuell spilletid
ƒ Skjermbildet er kun for illustrasjonsøyemed. Det virkelige skjermbildet kan variere fra dette.
MERK
lytte på musikk _ 35
BERØRINGSKNAPPER FOR AVSPILLING
[Venstre]knapp
Trykk én gang i 3 sekunder etter at den aktive filen begynte å
spille for å spille av begynnelsen til den aktive filen.
Trykk én gang i 3 sekunder etter at den aktive filen begynte å
spille for å spille av den forrige filen.
Trykk og hold for å gå bakover i den aktuelle filen.
Trykk for å sette avspillingen på pause.
Trykk for å gjenoppta avspilling.
[Høyre]-knapp
[Opp]-knapp
[Ned]-knapp
MERK
Trykk for å spille av den neste filen.
Trykk og hold for å gå forover i den aktuelle filen.
Trykk for å øke/redusere volumet.
ƒ Når du spiller VBR-filer, kan det være at funksjonen til [Venstre]-knappen, vist over,
ikke fungerer korrekt.
36 _ lytte på musikk
LAGE EN SPILLELISTE PÅ MP3-SPILLEREN
Hvis du har lastet ned filer til MP3-spilleren, kan du opprette en spilleliste over
“favoritter” uten at du trenger EmoDio på datamaskinen.
Slette en spilleliste
1. Velg
ikonet på hovedmenyskjermen.
2. Velg <Playlists> (Spillelister).
3. Velg ønsket spilleliste og trykk [
].
4. Velg <Delete Playlist> (Slett spilleliste).
ƒ Den valgte spillelisten blir slettet.
Redigere spillelistens navn
Følg trinn 1-3 ovenfor.
4. Velg <Edit Playlist Name> (Rediger spillelistens navn).
5. Angi navnet på spillelisten.
ƒ[
ƒ[
] : Inntastingsmodus veksler fra store til små
bokstaver, til nummer.
] : Du kan slette bokstavene en etter en.
ƒ[
] : Du kan sette inn ‘–‘.
ƒ[
] : Bekreft innstillingene.
ƒ Navnet på spillelisten blir endret.
MERK
ƒ Hvis spilleren bare har én spilleliste, vil ikke den bli slettet.
ƒ Du kan ikke slette og redigere spillelisten som ikke er opprettet på
spilleren.
lytte på musikk _ 37
LAGE EN SPILLELISTE PÅ MP3-SPILLEREN (Forts.)
Legg til en ny spilleliste
1. Velg
ikonet på hovedmenyskjermen.
2. Velg <Playlists> (Spillelister) og trykk [
].
3. Velg <Add New Playlist> (Legg til ny sp.liste).
4. Angi navnet på spillelisten.
ƒ[
ƒ[
] : Inntastingsmodus veksler fra store til små
bokstaver, til nummer.
] : Du kan slette bokstavene en etter en.
ƒ[
] : Du kan sette inn ‘–‘.
ƒ[
] : Bekreft innstillingene.
ƒ En ny spilleliste legges til.
MERK
ƒ Du kan legge til inntil 4 ytterligere spillelister på spilleren i tillegg til
Spilleliste 1.
ƒ Se <EmoDio> for informasjon om hvordan du kan opprette spillelister i
<EmoDio>, og overføre disse til spilleren.
38 _ lytte på musikk
LAGE EN SPILLELISTE PÅ MP3-SPILLEREN (Forts.)
Legge til en fil til spillelisten
1. Velg
ikonet på hovedmenyskjermen.
2. Velg <Music Browser> (Musikkbehandler).
3. Velg en musikkfil du vil legge til, og trykk [
].
4. Velg <Add to Playlist> (Legg til på sp.l.) .
5. Velg en spilleliste du vil legge til valgte fil.
ƒ Den valgte filen vil bli lagt til på spillelisten.
ƒ Du kan legge til opp til 200 musikkfiler på hver spilleliste.
MERK
Spille av en fil i spillelisten
1. Velg
ikonet på hovedmenyskjermen.
2. Velg <Playlists> (Spillelister).
3. Velg ønsket spilleliste.
4. Velg en musikkfil du vil spille av.
ƒ Musikken vil starte å spille.
lytte på musikk _ 39
LAGE EN SPILLELISTE PÅ MP3-SPILLEREN (Forts.)
Slett en fil fra en spilleliste
1. Velg
ikonet på hovedmenyskjermen.
2. Velg <Playlists> (Spillelister).
3. Velg ønsket spilleliste.
4. Velg en fil du vil slette, og trykk [
].
5. Velg <Delete from Playlist> (Slett fra spilleliste).
ƒ Den valgte filen slettes fra spilleliste.
Slett alle filer fra en spilleliste
Følg trinn 1-3 ovenfor.
4. Trykk [
].
5. Velg <Delete All from Playlist>
(Slett alt fra spilleliste).
ƒ Alle filer slettes fra spillelisten.
ƒ Den valgte filen i spillelisten kan ikke slettes mens den spilles av.
MERK
40 _ lytte på musikk
BRUKE MUSIKKMENYEN
Musikkmenyen gjør det mulig å styre alle sider av lyttingen – fra gjenta spor og
album til valg av bakgrunn på skjermen mens du lytter.
Angi lydeffekt
Du kan velge lydeffekt til favorittmusikkfilene dine.
1. Trykk på [
] mens du hører på musikken.
2. Velg <Sound Effect> (Lydeffekt).
3. Velg ønsket lydeffekt.
Lydeffektalternativer
ƒ Street Mode: Lar deg høre musikk utendørs klart ved å filtrere ut noe av
gatestøyen. Velg fra 0-2.
ƒ Audio Upscaler (Lydoppskalering): Denne funksjonen oppskalerer lyden slik
at den får tilnærmet originalgjengivelse. Funksjonen med lydoppskaleringen
fungerer bare på filer med lav kvalitet. Velg enten <Off> (Av) eller <On> (På).
lytte på musikk _ 41
BRUKE MUSIKKMENYEN (Forts.)
Stille inn Digital Natural Sound-motoren
(DNSe – digital naturlig lyd)
Velg rett lyd til hver musikksjanger.
1. Trykk på [
] mens du hører på musikken.
2. Velg <DNSe>.
3. Velg ønsket DNSe.
ƒ Velg mellom <Auto> (Autom.), <Normal>, <Studio>,
<Rock>, <Classical> (Klassisk), <Jazz>, <Ballad>
(Ballade), <Club> (Klubb), <R&B>, <Dance>, <Café>,
<Concert> (Konsert), <Church> (Kirke) og <myDNSe>.
ƒ <Auto> (Autom.) vil automatisk velge den
korresponderende DNSe i henhold til genre og annen stemningsinformasjon
satt av EmoDio.
ƒ Velger du <myDNSe> kan du utføre og lagre forskjellige
DNSe-brukerinnstillinger. Se side 43.
MERK
ƒ Hva er DNSe?
Digital Natural Sound Engine (DNSe) er en lydeffekt-funksjon for
MP3-spillere som er utviklet av Samsung. Det gir forskjellige lydinnstillinger
for å forbedre typen musikk som du hører på.
ƒ DNSe stilles bare hvis avspillingshastigheten er satt til <Normal>.
42 _ lytte på musikk
BRUKE MUSIKKMENYEN (Forts.)
Velge bruker-DNSe
Du kan stille 3 forskjellige bruker-DNSe på spilleren, eller inntil 97 i EmoDioprogramvaren for overføring til spilleren. Dermed kan du utføre og lagre
mange forskjellige DNSe-innstillinger for å forbedre ulike typer musikk.
1. Trykk på [
] mens du hører på musikken.
2. Velg <DNSe>.
3. Velg <myDNSe>.
4. Velg ønsket Bruker-DNSe og trykk [Høyre]-knappen.
ƒ Du kan stille inn alternativene til bruker-DNSe.
5. Angi de alternativene du ønsker og trykk [
].
ƒ Den satte Bruker-DNSe er valgt.
ƒ <User 1> (Bruker 1) ~ <User 3> (Bruker 3) i myDNSe er tilgjengelig på
spilleren din. Du kan også bruke EmoDio for å opprette og laste ned annen
bruker-DNSe til spilleren din.
Alternativer til Bruker-DNSe
Du kan stille inn <EQ>, <3D&BASS>, <Concert Hall> (Konsertsal) og
<Clarity> (Klarhet) når du har valgt <myDNSe>.
ƒ EQ: Du kan justere individuelle lydfrekvenser etter ønske. Du kan velge fra –10
til +10 for frekvensnivået.
ƒ 3D&BASS: Angir 3D lydeffekter, og bassforbedringer. Du kan velge fra <0-4> for
<3D> og <BASS>.
ƒ Concert Hall (Konsertsal): Du kan justere størrelsen på konsertsalen, og nivået,
akkurat som om du lytter på musikken i en ekte konsertsal. Du kan velge mellom
<0-3> for både <Size> (Størrelse) og <Level> (Nivå).
ƒ Clarity (Klarhet): Du kan få klarere lyd med bedre kvalitet. Du kan velge fra <0-2>.
lytte på musikk _ 43
BRUKE MUSIKKMENYEN (Forts.)
Velge bruker-DNSe (Forts.)
MERK
ƒ Se hjelp i <EmoDio> for mer informasjon om innstilling av en Bruker-DNSe
med <EmoDio>.
Velge avspillingsmodus
Velge avspillingsmodus fra alternativene under.
1. Trykk på [
] mens du hører på musikken.
2. Velg <Play Mode> (Avspillingsmodus).
3. Velg ønsket avspillingsmodus.
Alternative avspillingsmoduser
ƒ Normal: Spiller av alle filer i den aktuelle musikklisten i
rekkefølge én gang.
ƒ Repeat (Gjenta): Gjentar avspilling av alle filer i den
aktuelle musikklisten.
ƒ Repeat One (Gjenta en): Gjentar avspilling av én fil.
ƒ Shuffle: Gjentar tilfeldig avspilling av alle filer i den
aktuelle musikklisten.
44 _ lytte på musikk
BRUKE MUSIKKMENYEN (Forts.)
Velge avspillingsskjermbildet
Blant de som finnes velger du et bakgrunnsbilde som skal vises når du
lytter på musikk.
1. Trykk på [
] mens du hører på musikken.
2. Velg <Music Play Screen> (Avspillingsskjerm).
3. Velg ønsket avspillingsskjerm.
Alternative avspillingsskjermbilder
ƒ Velg mellom <Album Art> (Albumbilde), <Auto> (Autom.), <Passionate>
(Lidenskapelig), <Sweet> (Søt), <Calm> (Rolig), <Exciting> (Spennende),
<Reflection> (Refleksjon) og <Album Info.> (Albuminfo.).
ƒ Album Art (Albumbilde): Albumomslaget vises hvis et bilde av albumomslaget
er inkludert i ID3-Tag-informasjonen i musikkfilen. Albumomslagbilder på mindre
enn 2MB støttes.
ƒ Auto (Autom.): Musikkavspillingsskjermen vises i henhold til genre og annen
stemningsinformasjon satt av EmoDio.
ƒ Album Info. (Albuminfo.): Informasjon om artistnavn, album og sjanger
vises hvis det er lagret ID3-Tag-informasjon i musikkfilen.
MERK
ƒ Hva er en ID3-tag?
Dette er ekstrainformasjon som er lagt inn i MP3-filen, og som inneholder
informasjon som er relevant for filen. Dette er tittel, artist, album, år, sjanger
og et kommentarfelt.
lytte på musikk _ 45
BRUKE MUSIKKMENYEN (Forts.)
Angi avspillingshastighet
Hør favorittmusikken din i raskere eller langsommere takt ved å justere
avspillingshastigheten.
1. Trykk på [
] mens du hører på musikken.
2. Velg <Play Speed> (Avsp.hastighet).
3. Velg ønsket avspillingshastighet.
ƒ Velg mellom <Slow 3> (Sakte 3), <Slow 2> (Sakte 2),
<Slow 1> (Sakte 1), <Normal>, <Fast 1> (Raskt 1),
<Fast 2> (Raskt 2), <Fast 3> (Raskt 3).
Angi hoppintervallet
Du kan hoppe raskt gjennom en fil med ulike intervaller. Hopp over en
hel fil eller flere sekunder om gangen.
1. Trykk på [
] mens du hører på musikken.
2. Velg <Skip Interval> (Hoppeinterval).
3. Velg ønsket hoppeintervall.
ƒ Velg mellom <1 Song> (1 sang), <5sec> (5sek),
<10sec> (10sek), <30sec> (30sek) og <1min>.
ƒ Hvis filen ble utviklet med en variabel bitrate (VBR)
eller Ogg-fil, kan det være at den faktiske lengden på hoppeintervallet ikke
er akkurat det du valgte.
46 _ lytte på musikk
MERK
BRUKE MUSIKKMENYEN (Forts.)
Legge til en fil til spillelisten
Du kan legge til det aktuelle musikksporet i en ønsket spilleliste.
1. Trykk på [
] mens du hører på musikken.
2. Velg <Add to Playlist> (Legg til på sp.l.).
3. Velg ønsket spilleliste og trykk [
].
ƒ Det valgte sporet vil bli lagt til på spillelisten.
ƒ Du kan kontrollere spillelisten i <Music> (Musikk) <Playlists> (Spillelister) i hovedmenyen.
MERK
ƒ Hvis det aktuelle sporet allerede har blitt lagt til alle, vil ikke
<Add to Playlist> (Legg til på sp.l.) bli valgt.
lytte på musikk _ 47
BRUKE MUSIKKMENYEN (Forts.)
Angi repetisjon av del
Denne funksjonen lar deg lytte på en angitt del av sporet gjentatte
ganger etter hverandre. Anbefalt f.eks. for språkopplæring.
1. Trykk på [
] mens du hører på musikken.
2. Velg <Repeat A-B Mode> (Gjenta A-B-modus).
3. Trykk [
] i starten av seksjonen du ønsker å
repetere.
ƒ Startpunktet er nå angitt, og < > - merket vises på
linjen for avspillingsstatus.
4. Trykk [
] igjen for å stille inn slutten av
seksjonen du vil repetere.
ƒ < > -merket vises på linjen for avspillingsstatus, og den valgte delen av filen
spilles av gjentatte ganger.
Avbryte repetisjon av del
Trykk [
] under repetering av seksjonen.
ƒ Repetisjonen av seksjonen blir avbrutt.
MERK
ƒ Repetisjonen av seksjonen vil automatisk bli avbrutt i følgende tilfeller.
- Startpunktet er angitt, men sluttpunktet er ikke angitt og sporet er ferdig.
- Hvis sluttpunktet er satt mindre enn 3 sekunder etter startpunktet.
48 _ lytte på musikk
se på video
ƒ Før du starter - Sett inn hodetelefonene, slå på spilleren og kontroller batteriet.
SE PÅ VIDEO
1. Velg
-ikonet på hovedmenyskjermen.
2. Velg en videofil du vil spille av.
ƒ Den valgte videofilen begynner å spilles av horisontalt.
MERK
ƒ Når du overfører en videofil til <EmoDio>, konverteres den automatisk til
SVI-formatet før den overføres. Filstørrelsen blir justert automatisk også.
Se <EmoDio> for mer informasjon.
se på video _ 49
VIDEOAVSPILLINGSSKJERMEN
6
1
7
2
8
3
4
5
9
1
Gjeldende klokkeslett
6
Låseindikator
2
Batteristatus
7
Spill av-/Pause-/Søke-indikator
3
Filnavn
8
Videomodusindikator
4
Statuslinje spor
9
Aktuell spilletid
5
Total spilletid
MERK
ƒ Skjermbildet er kun for illustrasjonsøyemed. Det virkelige skjermbildet kan variere
fra dette.
50 _ se på video
BERØRINGSKNAPPER FOR AVSPILLING
[Opp, ned]-knapp
[Høyre, venstre]
-knapp
[Venstre]knapp
Trykk én gang i 3 sekunder etter at den aktive filen begynte å
spille for å spille av begynnelsen til den aktive filen.
Trykk én gang i 3 sekunder etter at den aktive filen begynte å
spille for å spille av den forrige filen.
Trykk og hold for å gå bakover i den aktuelle filen.
Trykk for å sette avspillingen på pause.
Trykk for å gjenoppta avspilling.
[Høyre]knapp
[Opp]-knapp
[Ned]-knapp
Trykk for å spille av den neste filen.
Trykk og hold for å gå forover i den aktuelle filen.
Trykk for å øke/redusere volumet.
se på video _ 51
SE PÅ EN BOKMERKET FIL
Punktet der videofilavspillingen sist ble stoppet får automatisk et bokmerke.
1. Velg
-ikonet på hovedmenyskjermen.
ƒ Du kan se den fargede bokmerkefilen i videofillisten.
2. Velg ønsket bokmerkefil.
ƒ Du kan se videofilen fra det punktet filen sist ble spilt.
ƒ Opp til 10 bokmerker kan stilles.
MERK
BRUKE VIDEOMENYEN
Justere lysstyrken
Du kan justere lysstyrken på videoskjermen.
1. Trykk [
] under videoavspillingen.
2. Velg <Brightness> (Lysstyrke).
3. Velg ønsket lysstyrke.
ƒ Velg et nivå fra <0-10>.
ƒ Justeringsmenyen for lysstyrke kan bare justeres i videoskjermen.
MERK
52 _ se på video
BRUKE VIDEOMENYEN (Forts.)
Stille inn Digital Natural Sound-motoren
(DNSe – digital naturlig lyd)
Select the right sound for each video genre.
] under videoavspillingen.
1. Trykk [
2. Velg <DNSe>.
3. Velg ønsket DNSe.
ƒ Velg <Normal>, <Drama> eller <Action> (Handling).
MERK
ƒ Hva er DNSe?
Digital Natural Sound Engine (DNSe) er en
lydeffekt-funksjon for MP3-spillere som er utviklet av Samsung. Det gir
forskjellige lydinnstillinger for å forbedre typen musikk som du hører på.
Stille auto skip (Auto hopp)
Du kan automatisk spole raskere forover gjennom en fil hvis du ikke hører lyden.
1. Trykk [
] under videoavspillingen.
2. Velg <Auto Skip> (Auto hopp).
3. Velg ønsket autohopp.
ƒ <Fast Skip 1> (Hurtig hopp over 1): Hopper ca. 4
sekunder om gangen.
ƒ <Fast Skip 2> (Hurtig hopp over 2): Hopper ca. 8
sekunder om gangen.
ƒ <Fast Skip 3> (Hurtig hopp over 3): Hopper ca. 16
sekunder om gangen.
ƒ <Fast Skip 4> (Hurtig hopp over4): Hopper ca. 32
sekunder om gangen.
MERK
ƒ Avhengig av filen, kan det være at hoppeintervallet ikke er akkurat det du valgte.
Avbryte autohopp
Trykk [
] under autohoppingen.
ƒ Autohoppingen avbrytes.
se på video _ 53
vise bilder
ƒ Før du starter - Sett inn hodetelefonene, slå på spilleren og kontroller batteriet.
VISE BILDER
1. Velg
-ikonet på hovedmenyskjermen.
2. Velg ønsket bildefil.
ƒ Det valgte bildet vises.
[Opp, ned]-knapp
Gå til Forrige/neste bilde
I horisontal visning må du trykke
[Høyre, venstre].
ƒ Forrige/neste bilde vises.
[Høyre, venstre]-knapp
<Horisontal visning>
MERK
ƒ [ ] vil bli vist hvis bildefilene har feil miniatyrinformasjon.
ƒ Det kan være at noen bilder lastes langsomt.
ƒ Når du overfører et bilde til spilleren med <EmoDio>, konverteres det automatisk til
JPG-formatet før det overføres. Filstørrelsen blir justert automatisk også.
Se <EmoDio> for mer informasjon.
54 _ vise bilder
BILDESKJERMEN
Bildeforhåndsvisningsskjermen
5
1
6
2
7
3
8
4
9
MERK
1
Hovedmeny-indikator
2
Gjeldende klokkeslett
3
Batteristatus
4
Aktuell fil / Totalt antall
filindikator
5
Låseindikator
6
Status for musikkavspilling
7
Bildemodus-indikator
8
Filnavn
9
Miniatyrbilder
ƒ Skjermbildet er kun for illustrasjonsøyemed. Det virkelige skjermbildet kan variere
fra dette.
vise bilder _ 55
BRUKE BILDEMENYEN
Se på bilder mens du lytter på musikk eller radio
Du kan lytte på musikk eller en radiosending mens du ser på bilder.
1. Trykk på [
] mens du viser et bilde.
2. Velg <Music On> (Musikk på) eller
<FM Radio On> (FM-radio på).
ƒ Hver gang du trykker <Music On> (Musikk på)
eller <FM Radio On> (FM-radio på) vil du slå av
eller på lyden.
Se på bildefremvisning
1. Trykk på [
] mens du viser et bilde.
2. Velg <Start Slideshow> (Start fremvisning).
] og så vises bildene dine
ƒ Vises på skjermen [
som en sammenhengende serie.
56 _ vise bilder
BRUKE BILDEMENYEN (Forts.)
Stoppe lysbildefremvisningen
1. Trykk [
] i lysbildemodus.
2. Velg <Stop Slideshow> (Stopp fremvisning).
ƒ Dette vil stoppe lysbildefremvisningen.
ƒ Du kan også stoppe en visning ved å trykke [
] i lysbildemodus.
MERK
Angi hastighet på bildefremvisning
1. Trykk på [
] mens du viser et bilde.
2. Velg <Slideshow Speed>
(Hastighet bildefremv.).
3. Velg ønsket hastighet.
ƒ Velg <Fast> (Raskt), <Normal> eller <Slow>
(Sakte).
vise bilder _ 57
BRUKE BILDEMENYEN (Forts.)
Forstørre et bilde
Du kan zoome inn på et bilde.
1. Trykk på [
] mens du viser et bilde.
2. Velg <Zoom>.
3. Velg ønsket zoomfaktor.
ƒ Velg <100%>, <200%> eller <400%>.
4. Trykk [Opp, ned, høyre, venstre] for å flytte
på det forstørrede bildet slik at du ser nye deler av det.
Avbryte zoom
Trykk [
] mens du zoomer et bilde.
ƒ Jo større bildet er, jo lengre tar det å zoome.
MERK
58 _ vise bilder
BRUKE BILDEMENYEN (Forts.)
Rotere et bilde
Du kan rotere et bilde etter ønske.
1. Trykk på [
] mens du viser et bilde.
2. Velg <Rotate> (Roter).
3. Velg ønsket vinkel.
ƒ Velg <Left 90°> (Venstre 90°), <Right 90°>
(Høyre 90°) eller <180°>.
vise bilder _ 59
BRUKE BILDEMENYEN (Forts.)
Velge et bilde som bakgrunnsbilde
Du kan angi et ønsket bilde som bakgrunnsbilde på skjermen.
1. Velg bildet du vil bruke som bakgrunnsbile,
].
og trykk deretter [
2. Velg <Select as My Skin>
(Velg som mitt tema) ĺ <Yes> (Ja).
ƒ Det valgte bildet blir benyttet som bakgrunnsbilde.
Endre overgangseffekten
Du kan velge en overgangseffekt som skal brukes når du skifter fra ett bilde
til et annet.
1. Trykk på [
] mens du viser et bilde.
2. Velg <Transition Effect> (Overgangseffekt).
3. Velg ønsket overgangseffekt.
ƒ Velg fra <Off> (Av), <Auto> (Autom.), <Fade>,
<Checkers> (Dam), <Push> (Trykk), <Flip>
(Vend) og <Iris>.
60 _ vise bilder
lese tekst
Enten det er en roman, manuskriptet til en ny historie eller doktorgraden din,
kan du lese den på MP3-spilleren din… samtidig som du lytter til musikk!
ƒ Før du starter - Sett inn hodetelefonene, slå på spilleren og kontroller batteriet.
Velg foretrukket språk på tekst. Se side 65.
LESE TEKST
1. Velg
-ikonet på hovedmenyskjermen.
2. Velg ønsket tekstfil.
ƒ Du vil se teksten på skjermen.
] for å vise i fullskjerm.
ƒ Trykk og hold [
Hvis du vil gå tilbake til den forrige skjermen, trykk og hold
] igjen.
[
Gå til forrige/neste side
Trykk på [Høyre, venstre].
ƒ Hold ned [Høyre, venstre] for å gå til forrige/neste side.
ƒ MP3-spilleren støtter TXT-filer i tekstmodus.
MERK
lese tekst _ 61
LESE EN BOKMERKET FIL
Punktet der tekstfilavspillingen sist ble stoppet får automatisk et bokmerke.
1. Velg
-ikonet på hovedmenyskjermen.
ƒ Du kan se den fargede bokmerkefilen i tekstfillisten.
2. Velg ønsket bokmerkefil.
ƒ Du kan lese tekstfilen fra det punktet filen sist ble spilt.
ƒ Opp til 10 bokmerker kan stilles.
MERK
BRUKE TEKSTMENYEN
Lese tekst mens du lytter på musikk eller radio
Du kan lytte på musikk eller en radiosending mens du leser en tekst.
1. Trykk på [
] mens du viser en tekst.
2. Velg <Music On> (Musikk på) eller
<FM Radio On> (FM-radio på).
ƒ Hver gang du trykker <Music On> (Musikk på) eller
<FM Radio On> (FM-radio på) vil du slå av eller på
lyden.
62 _ lese tekst
BRUKE TEKSTMENYEN (Forts.)
Gå til den første siden
Bruk denne metoden hvis du vil vise tekst fra første side.
1. Trykk på [
] mens du viser en tekst.
2. Velg <Go to 1st Page> (Gå til første side) ĺ
<Yes> (Ja).
ƒ Går til den første siden.
Endre fontstørrelsen
Du kan endre fontstørrelsen på teksten.
1. Trykk på [
] mens du viser en tekst.
2. Velg <Font Size> (Fontstørrelse).
3. Velg ønsket fontstørrelse.
ƒ Velg <Small> (Liten), <Medium> eller <Large> (Stor).
lese tekst _ 63
BRUKE TEKSTMENYEN (Forts.)
Angi tekstvisningsfargen
Velg fargen som du vil vise teksten i.
1. Trykk på [
] mens du viser en tekst.
2. Velg <Text Viewer Color> (Tekstvisningsfarge).
3. Velg ønsket teksvisningsfarge.
ƒ Velg blant <Type 1> ~ <Type 6>.
Angi tekstvisningsmodus
Du kan se på teksten horisontalt og vertikalt.
1. Trykk på [
] mens du viser en tekst.
2. Velg <View Mode> (Visningsmodus).
3. Velg ønsket visningsmodus.
ƒ Velg enten <Vertical> (Vertikal) eller <Horizontal>
(Horisontal).
ƒ Velg <Vertical> (Vertikal) hvis du vil se på teksten
vertikalt, og <Horizontal> (Horisontal) hvis du vil se på
teksten horisontalt.
64 _ lese tekst
BRUKE TEKSTMENYEN (Forts.)
Velge tekstspråk
Du kan velge et språk for visning av tekst.
1. Trykk på [
] mens du viser en tekst.
2. Velg <Text Language> (Tekstspråk).
ƒ <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>,
<Japanese>, <Chinese(S)>, <Chinese(T)>, <Spanish>,
<Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>,
<Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>,
<Danish>, <Norwegian>, <Afrikaans>, <Basque>,
<Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>,
<Icelandic>, <Romanian>, <Slovak>, <Slovene>,
<Turkish>, <Vietnamese>.
3. Velg ønsket språk.
ƒ Du kan se på teksten i det valgte språket.
ƒ Språkene som støttes kan bli endret.
MERK
lese tekst _ 65
lytte til FM-radio
ƒ Før du starter - Sett inn hodetelefonene, slå på spilleren og kontroller batteriet.
LYTTE TIL FM-RADIO
1. Velg
-ikonet på hovedmenyskjermen.
ƒ Mottak av FM-sendinger vil starte.
Bruker Mute-funksjonen (Demp)
Trykk [
] mens du lytter til en radiosending
ƒ Trykk [
MERK
] -knappen én gang til for å gjenoppta lytting til FM-radioen.
ƒ Sett alltid inn hodetelefonene i spilleren når du søker etter, eller angir frekvenser.
Hodetelefonene benyttes som antenne til FM-signalene.
ƒ I områder med dårlige mottaksforhold, kunne ikke spilleren søke etter tilgjengelige
frekvenser.
66 _ lytte til FM-radio
FM-RADIOSKJERM
5
6
1
1
Gjeldende klokkeslett
2
2
Batteristatus
3
Mute-indikator
4
Frekvensindikator
5
Låseindikator
6
Radiomodus-indikator
3
7
4
8
7
9
News
Today Headline
8
9
MERK
Indikator for manuelt/
forhåndsinnstilt modus
Indikator for aktiv frekvens
(MHz)
RDS-indikator
ƒ Hva er RDS?
RDS er systemet som sørger for at du mottar radiosignalet og som viser meldinger
om f.eks. sendingsinformasjon. Programinformasjonen som nyheter, sport, musikk
eller navnet på radiostasjonen vises på skjermen.
ƒ Hvis FM-signalet er svakt kan et hende at RDS-informasjonen ikke vises.
ƒ Skjermbildet er kun for illustrasjonsøyemed. Det virkelige skjermbildet kan variere
fra dette.
lytte til FM-radio _ 67
BRUKE FM-RADIO-MENYEN
Søke etter FM-stasjoner
Trykk og hold [Høyre, venstre], og slipp deretter i
manuelt modus.
ƒ Søket vil stoppe på frekvensen som er nærmest punktet
du slapp knappen.
ELLER,
Trykk [Høyre, venstre] for å bla deg igjennom
frekvensene en etter en i manuelt modus.
ƒ Flytter til neste frekvens når knappen trykkes.
News
Today Headline
68 _ lytte til FM-radio
BRUKE FM-RADIO-MENYEN (Forts.)
Bytte til forhåndsinnstilt modus
Velg denne modusen hvis du ønsker å søke igjennom dine lagrede
FM-frekvenser,en forhåndsinnstilling om gangen.
1. Trykk på [
] i manuell modus.
2. Velg <Go to Preset Mode> (Gå til forh.i.modus).
MERK
ƒ Hvis det ikke er lagret noen forhåndsinnstillinger, vil
ikke spilleren gå til forh.i.modus.
Bytte til manuelt modus
Velg denne modusen hvis du ønsker å søke igjennom FM-båndet
manuelt, en frekvens om gangen.
1. Trykk på [
] i forhåndsinnstillingsmodus.
2. Velg <Go to Manual Mode>
(Gå til manuelt modus).
lytte til FM-radio _ 69
BRUKE FM-RADIO-MENYEN (Forts.)
Lagre stasjonene i minnet
Du kan lagre inntil 30 stasjoner i minnet på MP3-spilleren og gå tilbake
til disse ved bare å trykke én knapp.
Manuell – velg bare stasjonene du ønsker å lagre
1. Velg en frekvens for forhåndsinnstilling i manuell
modus og trykk på [
].
2. Velg <Add to Preset> (Legg til som forh.).
ƒ De valgte frekvensen blir lagt til på listen over
forhåndsinnstillinger.
Automatisk – automatisk lagre alle stasjonene
som spilleren mottar
1. Trykk på [
] i FM-radiomodus.
2. Velg <Auto Preset> (Autm. forh.l.) ĺ <Yes> (Ja).
Avbryte Auto Preset
Hvis du ønsker å avbryte den automatiske forhåndslagringen, trykker
du [
].
ƒ Den automatiske lagringen blir avbrutt, og bare frekvensene som er funnet
frem til søket ble avbrutt, blir lagret.
70 _ lytte til FM-radio
BRUKE FM-RADIO-MENYEN (Forts.)
Lytte på lagrede stasjoner
Trykk [Venstre, Høyre]-knappen i
forhåndsinnstillingsmodus.
ƒ Du kan høre på den lagrede radiofrekvensen.
News
Today Headline
Slette en lagret stasjon
Følg trinnene nedenfor hvis du vil slette frekvensene mens du lytter på
radio.
1. Mens du er i forhåndslagringsmodus, kan du søke
etter en forhåndslagret frekvens som du vil slette
og deretter trykke [
].
2. Velg <Delete from Preset> (Slette fra forh.l.).
ƒ Den valgte frekvensen vil bli slettet.
lytte til FM-radio _ 71
BRUKE FM-RADIO-MENYEN (Forts.)
Spille inn FM-sendinger
Du kan spille inn FM-sendinger når som helst når du lytter på radioen.
1. Velg en frekvens du vil ta opp i FM-radiomodus, og
].
trykk [
2. Velg <Start Recording> (Start opptak).
ƒ Innspillingen starter.
MERK
ƒ Du kan også ta opp FM-radio ved å trykke og holde
[
] -knappen i FM-radiomodus.
Stoppe opptaket
1. Trykk [
] under innspillingen.
ƒ Du blir spurt om du vil høre på filen du akkurat har spilt inn.
2. Velg <Yes> (Ja) eller <No> (Nei).
ƒ Hvis du velger <Yes> (Ja), spilles den innspilte filen.
ƒ Hvis du velger <No> (Nei), spilles ikke den innspilte filen.
MERK
ƒ Den innspilte filen lagres i MP3-format.
ƒ Den innspilte filen vil bli lagret under <File Browser>
(Filbehandler) ˆ <Recorded Files> (Innspilte filer) ˆ <FM Radio> (FM-radio).
ƒ Hver opptaksfil kan være på inntil 8 timer.
ƒ Du kan spille inn i opp til 17 timer. (basert på 128Kbps, 1GB)
ƒ Du kan lagre maksimalt 999 filer for FM-radioopptak.
72 _ lytte til FM-radio
BRUKE FM-RADIO-MENYEN (Forts.)
Angi opptakskvaliteten for FM-sendinger
Du kan velge kvaliteten på opptak fra FM-radioen.
1. Trykk på [
] i FM-radiomodus.
2. Velg <REC Quality> (Opptakskval.).
3. Velg ønsket opptakskvalitet.
ƒ Velg blant <Super High(128kbps)>
(Superhøy(128kbps)), <High(96kbps)> (Høy(96kbps)),
<Normal(64kbps)>.
ƒ Jo bedre kvalitet, jo større er filen.
Stille inn FM-mottak
Hvis du vil motta fl ere eller færre <FM Reception> (FM-mottak), kan du
justere følsomheten.
1. Trykk på [
] i FM-radiomodus.
2. Velg <FM Reception> (FM-mottak).
3. Velg ønsket mottak.
ƒ Velg <High> (høy), <Middle> (Mellom) eller <Low> (Lav).
ƒ Når du velger <High> (Høy), vil du motta flere frekvenser.
lytte til FM-radio _ 73
BRUKE FM-RADIO-MENYEN (Forts.)
Angi FM-region
Du kan endre en FM-regioninnstilling når du gjør deg klar til å reise
utenlands.
1. Trykk på [
] i FM-radiomodus.
2. Velg <FM Region> (FM-region).
3. Velg ønsket FM-region.
ƒ Frekvensområde etter region
Worldwide
USA
Korea
Japan
Søk etter FM-frekvenser i trinn på 50 kHz i
området 87,50 MHz~108,00 MHz.
Søk etter FM-frekvenser i trinn på 100 kHz i
området 87,5 MHz~108,0 MHz.
Søk etter FM-frekvenser i trinn på 100 kHz i
området 76,0 MHz~108,0 MHz.
4. Velg <Yes> (Ja) eller <No> (Nei).
ƒ Velg <Yes> (Ja) for å starte den automatiske lagringen til valgte region og
velg <No> (Nei) for å endre bare regionen.
MERK
ƒ De tidligere lagrede radiofrekvensene vil bli slettet når du endrer
<FM Region> (FM-region) på spilleren.
ƒ FM-regioner kan slettes og endres i henhold til spillerens region.
74 _ lytte til FM-radio
vise datacast
Du kan automatisk motta oppdatert informasjon uten å besøke
nyhetsstedet, bloggen eller UCC-stedet hver gang.
ƒ Før du starter - Overføre en ønsket kanalpost til spilleren med <EmoDio>.
Sett inn hodetelefonene, slå på spilleren og kontroller batteriet.
VISE DATACAST
Du kan se kanalpostene som er lagt til under <Datacasts>.
1. Velg
-ikonet på hovedmenyskjermen.
2. Velg ønsket kanal.
ƒ
-ikon : musikkfil
ƒ
-ikon : videofil
ƒ
-ikon : bildefil
ƒ
-ikon : tekstfil
3. Velg ønsket fil.
ƒ Avspillingen av den valgte filen vil starte.
ƒ Se i <Datacasts> under <EmoDio> for flere detaljer.
MERK
vise datacast _ 75
gled deg over prime pack
TALEOPPTAK
Du kan spille inn et taleopptak.
1. Velg
-ikonet på hovedmenyskjermen.
2. Velg <Voice REC> (Taleopptak).
3. Trykk [
].
ƒ Innspillingen starter.
MERK
FORSIKTIG
ƒ Du kan også ta opp ved å trykke og holde [
-knappen.
]
ƒ Ikke sett mikrofonen for tett op til munnen, eller for
langt unna, da dette kan føre til dårlige opptak.
ƒ Taleopptak vil ikke fungere skikkelig når batterikapasiteten er lav.
Stoppe taleopptaket
1. Trykk [
] under innspillingen.
ƒ Du blir spurt om du vil høre på filen du akkurat har spilt inn.
2. Velg <Yes> (Ja) eller <No> (Nei).
ƒ Hvis du velger <Yes> (Ja), spilles den innspilte filen.
ƒ Hvis du velger <No> (Nei), spilles ikke den innspilte filen.
ƒ Den innspilte filen lagres i MP3-format.
ƒ Den innspilte filen vil bli lagret under <File Browser>
(Filbehandler) ˆ <Recorded Files> (Innspilte filer) ˆ
<Voice> (Tale).
ƒ Hver opptaksfil kan være på inntil 8 timer.
ƒ Du kan spille inn i opp til 17 timer. (basert på 128Kbps, 1GB)
ƒ Du kan lagre maksimalt 999 filer for taleopptak.
76 _ gled deg over prime pack
MERK
TALEOPPTAK (Forts.)
Angi opptakskvaliteten på taleopptak
Du kan velge blant følgende opptakskvaliteter.
1. Trykk [
] i taleopptaksmodus.
2. Velg <Voice REC Quality> (Taleopptakskval.).
3. Velg ønsket opptakskvalitet.
ƒ Velg blant <Super High(128kbps)> (Superhøy(128kbps)),
<High(96kbps)> (Høy(96kbps)), <Normal(64kbps)>.
ƒ Jo bedre kvalitet, jo større er filen.
Kontrollere den innspilte filen
Du kan spille av den innspilte filen.
1. Trykk [
] i taleopptaksmodus.
2. Velg <Recorded Files> (Innspilte filer).
3. Velg ønsket taleopptaksfil.
ƒ Den innspilte filen vil starte å spille.
gled deg over prime pack_ 77
SPILLE VIDEOSPILL
MP3-spilleren din kommer med spennende spill ferdiginnstallert!
ƒ Før du starter - Slå på spilleren og kontroller batteriet.
1. Velg
-ikonet på hovedmenyskjermen.
2. Velg <Games> (Spill).
3. Velg ønsket spill.
ƒ Det kan bli lagt til, eller fjernet spill uten foregående varsel.
MERK
ƒ Se i hjelpeseksjonen for mer informasjon om det aktuelle spillet.
Bubble Smile
Du må skaffe deg så mange poeng som mulig ved å endre rekkefølgen
på de tre boblene, slik at de passer inn horisontalt eller diagonalt.
Trykk [Opp, ned, venstre, høyre] hvis du vil flytte
kombinasjonen med de tre boblene.
Trykk [
] for å endre rekkefølgen på de tre boblene
med klokken.
Trykk [
] for å endre rekkefølgen på de tre boblene
mot klokken.
Du vil oppnå poeng bare hvis tre bobler kobles
sammen.
78 _ gled deg over prime pack
SPILLE VIDEOSPILL (Forts.)
BOMB BOMB
Dette er et hjernespill hvor du endrer rekkefølgen til de tre blokkene,
slik at de stemmer med fargen på den hammerformede blokken, når
blokkene møtes forsvinner de hvis fargene stemmer. Fjern så mange
blokker som mulig.
Trykk [Venstre, høyre] hvis du vil flytte blokkene til
høyre eller venstre.
Trykk [Opp] hvis du vil endre posisjonen til blokkene,
horisontalt eller vertikalt.
Trykk [Ned] for å slippe blokkene.
Chicken Runaway
Dette er et spill hvor du skal bevege hønen, og kyllingene som følger
etter henne til høyre eller venstre. Du skal unngå fallende baller fra
himmelen, og holde hønen i sikkerhet lengst mulig.
Trykk [Venstre, høyre] hvis du vil flytte hønen til
høyre eller venstre.
gled deg over prime pack_ 79
feilsøking
Hvis du har problemer med din nye MP3-spiller, kan du se etter
løsningen på denne listen. Hvis problemet ikke forsvinner må du ta
kontakt med et Samsung servicesenter.
PROBLEM
LØSNING
Spilleren vil ikke slå
seg på.
• Spilleren vil ikke slå seg på hvis batteriene er
utladet. Lad opp batteriene og prøv på nytt.
• Trykk på tilbakestillingsknappen.
Knappene fungerer
ikke.
• Kontroller om HOLD-funksjonen er satt til å
låse alle knappeoperasjoner.
• Sørg for at du trykker på den høyre knappen
og ikonet før du skriver.
• Trykk på tilbakestillingsknappen.
Skjermen vil ikke slå
seg på.
• Det kan hende at du ikke ser skjermen i direkte
sollys.
• Hvis <Display Off Time> (Display av-tid) er
valgt på <Settings> (Innstillinger) ˆ <Display>
(Skjerm), vil skjermen bli slått av. Trykk på
hvilken som helst knapp for å se at den slår seg
på.
Strømmen slås av.
• Spilleren slås av automatisk når batteriet er
helt utladet. Lad batteriet.
• Hvis <Auto Power Off> (Strømsparemodus)
velges fra <Settings> (Innstillinger) ˆ
<System>, slås strømmen av når spilleren står
i pausemodus. Slå på spilleren.
80 _ feilsøking
PROBLEM
LØSNING
Batterikapasiteten
vil kunne variere fra
det som er angitt i
brukerhåndboken.
• Batteriets kapasitet kan variere, avhengig av
lydmodusen og skjerminnstillingene.
• Levetiden kan bli kortere når enheten
oppbevares i lengre perioder i lave eller høye
temperaturer.
EmoDio Programfeil
• Kontroller at datamaskinen tilfredsstiller
minimumskravene.
Tilkoblingen til
datamaskinen er
deaktivert.
• Kontroller at USB-kabelen er riktig koblet til, og
prøv på nytt.
• Kjør Windows Update på datamaskinen din.
Velg Key Updates (Høyt prioriterte oppdateringer)
og Service Packs (Servicepakker) og deretter
oppdater alle. Start datamaskinen på nytt og
koble til spilleren en gang til.
Filoverføringsraten er
for treg.
• Hvis du kjører flere programmer,
inkludert <EmoDio>, på datamaskinen,
vil filoverføringsraten være lav. Avslutt
unødvendige programmer og prøv på nytt.
Spilleren spiller ikke.
• Se om filen er lagret i minnet.
• Kontroller om filen er skadet.
• Kontroller om det er nok batterikapasitet.
Filopplasting fungerer
ikke.
• Kontroller om USB-kabelen er riktig tilkoblet.
Koble den til på nytt hvis nødvendig.
• Kontroller om minnet er fullt.
• Trykk på tilbakestillingsknappen.
feilsøking _ 81
PROBLEM
LØSNING
Filer eller data mangler.
• Kontroller om USB-kabelen ble koblet fra under
overføringen. Hvis dette er tilfellet kan det føre
til alvorlige skader ikke bare på filen/data, men
også på produktet. Samsung kan ikke holdes
ansvarlig for eventuelle tap av data.
Unormal visning av
• Kontroller om filen er i formatet VBR (Variabel
spilletid under avspilling.
BitRate).
Unormal visning av
filnavnet.
• Gå til <Settings> (Innstillinger) <Language> (Språk) <Contents> (Innhold)
i på hovedmenyen, og velg egnet språk og
oppdater biblioteket manuelt.
Spilleren blir varm.
• Det kan genereres varme under opplading.
Dette har ingen effekt på spillerens levetid eller
funksjoner.
En melding vises under
visning av video.
• Prøv å laste ned videoklippet ved hjelp av
EmoDio en gang til.
82 _ feilsøking
tillegg
MENYTRE
Her har du en enkel oversikt over hvordan menyene og funksjonene er
organisert på din nye MP3-spiller.
Menytre
Music
Videos
Pictures
Texts
FM Radio
Sound
Effect
Brightness
Music
On/Off
Music
On/Off
Go to Preset
Mode /
Go to Manual
Mode
DNSe
DNSe
FM Radio
On/Off
FM Radio
On/Off
Add to Preset /
Delete from
Preset
Play Mode
Auto Skip
Start
Slideshow /
Stop
Slideshow
Go to 1st
Page
Auto Preset
Font Size
Start
Recording
Music Play
Screen
Slideshow
Speed
Prime Pack
File Browser
Settings
Voice REC
Sound
Games
Display
Language
Date&Time
Play
Speed
Zoom
Text Viewer
REC Quality
Color
Skip
Interval
Rotate
View Mode FM Reception
Add to
Playlist
Select as
My Skin
Repeat
A-B Mode
Transition
Effect
Text
Language
Datacasts
System
FM Region
tillegg _ 83
PRODUKTSPESIFIKASJONER
Modellnavn
YP-Q2
Grenseeffekter
DC 5,0V/ 500mA
Innebygget batterikapasitet
580 mAh/ DC 3,7V
Fil Kompatibilitet
LYD : MPEG1 Layer3 (32kbps ~ 320kbps,
32kHz ~ 48kHz),
MPEG2 Layer3 (8kbps ~ 160kbps,
16kHz ~ 24kHz),
MPEG2.5 Layer3 (8kbps ~ 160kbps,
8kHz ~ 12kHz),
WMA (8kbps ~ 320kbps, 8kHz ~ 48kHz),
Ogg (Q0~Q10), FLAC (Tapsfritt lydkodeks)
VIDEO : SVI (Video: MPEG4, lyd: MP3(44,1kHz,
128kbps)),
WMV (WMV9 enkel profil, Maks.
860kbps, WMA-lydspesifikasjoner),
Oppløsning: 320X240,bildehastighet:
30fps
BILDE : JPEG(Baseline) under 5MB
Støttede antall mapper/filer
Mapper : Maks. 1000 / filer : Maks 6000
(inkludert mapper)
Hodetelefonutgang
20mW/Ch. (basert på 16ȍ)
Frekvensområde utgang
40Hz~20kHz
Forhold signal - støy
90 dB (med 20kHz filter)
Spilletid
Musikk: Maks. 50 timer (MP3 128kbps, volum:
15, normalt lydmodus, skjerm av)
Video: Maks. 4 timer (Lysstyrke 5, volum: 15,
Normalt lydmodus, skjerm av)
84 _ tillegg
Temperaturområde for bruk
-5~35°C (23~95°F)
Innkapsling
Plast
Vekt
58g
Dimensjoner (BxHxD)
49 X 101 X 9,9 mm
FM-radio
FM-frekvens
Forhold FMsignal - støy
87,5~108,0 MHz
FM T.H.D
1%
55 dB
Akseptabel
FM-følsomhet
38 dB—
Innholdet i denne brukerhåndboken kan bli endret uten varsel ved forbedringer.
tillegg _ 85
LISENS
Produktet som følger med denne brukerhåndboken, er lisensiert under visse
vilkår mot tredjepart. Denne lisensen er begrenset til ikke-kommersiell privat
bruk for sluttbrukere. Ingen rettigheter gis for kommersielt bruk. Lisensen dekker
ikke andre produkter enn denne enheten, og lisensen dekker ikke ulisensierte
produkter eller prosesser som er i henhold til ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC
13818-3 brukt eller solgt sammen med dette produktet.
Lisensen dekker bare bruken av denne enheten til å kode og/eller dekode
lydfiler som er i henhold til ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Ingen
rettigheter gis under denne lisensen til produktegenskaper eller funksjoner som
ikke er i henhold til ISO/IEC 11172-2 eller ISO/IEC 13818-3.
KORREKT AVHENDING AV DETTE PRODUKTET
(AVFALL FRA ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon,
indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader,
headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall
ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller
helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi
om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og
resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig
gjenbruk av materielle ressurser. Private forbrukere bør
kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av,
eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan
disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og
undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og
det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet
kommersielt avfall som skal kastes.
86 _ tillegg
KORREKT AVHENDING AV BATTERIER I DETTE
PRODUKT
(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med
separate systemer for retur av batterier.)
Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen
angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes
sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin
levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene
Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium
eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis
batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene
skade menneskers helse eller miljøet.
For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi
deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem
på din lokale, gratis mottaksstasjon.
tillegg _ 87
LOVPÅLAGT ERKLÆRING TIL PUBLIKUM FOR GPL/
LGPL-LISENSIERT PROGRAMVARE SOM BRUKES I
DETTE PRODUKTET
De følgende GPL executables og LGPL-bibliotek brukes i dette produktet og er
underkastet GPL/LGPL-lisensavtaler inkludert som del av denne dokumentasjonen.
Dersom du ønsker kildekoden for disse executables og bibliotekene, kan du
henvende deg via e-post til mp3.sec@samsung.com
GPL EXECUTABLES:
- Linux Kernel, Busybox
LGPL LIBRARIES
- SDL
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
surrender the rights. These restrictions translate to certain
responsibilities for you if you distribute copies of the
software, or if you modify it.
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA For example, if you distribute copies of such a program,
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies whether gratis or for a fee, you must give the recipients all
the rights that you have. You must make sure that they, too,
of this license document, but changing it is not allowed.
receive or can get the source code. And you must show
Preamble
them these terms so they know their rights.
The licenses for most software are designed to take away
your freedom to share and change it. By contrast, the
GNU General Public License is intended to guarantee your
freedom to share and change free software--to make sure
the software is free for all its users. This General Public
License applies to most of the Free Software Foundation’s
software and to any other program whose authors commit
to using it. (Some other Free Software Foundation software
is covered by the GNU Lesser General Public License
instead.) You can apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom,
not price. Our General Public Licenses are designed to
make sure that you have the freedom to distribute copies
of free software (and charge for this service if you wish),
that you receive source code or can get it if you want it, that
you can change the software or use pieces of it in new free
programs; and that you know you can do these things.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the
software, and (2) offer you this license which gives you legal
permission to copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author’s protection and ours, we want to
make certain that everyone understands that there is no
warranty for this free software. If the software is modified
by someone else and passed on, we want its recipients to
know that what they have is not the original, so that any
problems introduced by others will not reflect on the original
authors’ reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software
patents. We wish to avoid the danger that redistributors of
a free program will individually obtain patent licenses, in
effect making the program proprietary. To prevent this, we
have made it clear that any patent must be licensed for
everyone’s free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution
To protect your rights, we need to make restrictions that
and modification follow.
forbid anyone to deny you these rights or to ask you to
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING,
DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which
contains a notice placed by the copyright holder saying it may
be distributed under the terms of this General Public License.
The “Program”, below, refers to any such program or work,
and a “work based on the Program” means either the Program
or any derivative work under copyright law: that is to say, a
work containing the Program or a portion of it, either verbatim
or with modifications and/or translated into another language.
(Hereinafter, translation is included without limitation in the
term “modification”.) Each licensee is addressed as “you”.
that in whole or in part contains or is derived from the
Program or any part thereof, to be licensed as a whole
at no charge to all third parties under the terms of this
License.
c) If the modified program normally reads commands
interactively when run, you must cause it, when started
running for such interactive use in the most ordinary
way, to print or display an announcement including an
appropriate copyright notice and a notice that there
is no warranty (or else, saying that you provide a
warranty) and that users may redistribute the program
under these conditions, and telling the user how to
view a copy of this License. (Exception: if the Program
itself is interactive but does not normally print such an
announcement, your work based on the Program is not
required to print an announcement.)
Activities other than copying, distribution and modification are
not covered by this License; they are outside its scope. The
act of running the Program is not restricted, and the output
from the Program is covered only if its contents constitute
a work based on the Program (independent of having been These requirements apply to the modified work as a whole.
made by running the Program). Whether that is true depends If identifiable sections of that work are not derived from the
Program, and can be reasonably considered independent and
on what the Program does.
separate works in themselves, then this License, and its terms,
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s do not apply to those sections when you distribute them as
source code as you receive it, in any medium, provided that separate works. But when you distribute the same sections as
you conspicuously and appropriately publish on each copy part of a whole which is a work based on the Program, the
an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; distribution of the whole must be on the terms of this License,
keep intact all the notices that refer to this License and to the whose permissions for other licensees extend to the entire
absence of any warranty; and give any other recipients of the whole, and thus to each and every part regardless of who
Program a copy of this License along with the Program.
wrote it.
You may charge a fee for the physical act of transferring a Thus, it is not the intent of this section to claim rights or
copy, and you may at your option offer warranty protection in contest your rights to work written entirely by you; rather,
exchange for a fee.
the intent is to exercise the right to control the distribution of
2. You may modify your copy or copies of the Program or
any portion of it, thus forming a work based on the Program,
and copy and distribute such modifications or work under the
terms of Section 1 above, provided that you also meet all of
these conditions:
derivative or collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on
the Program with the Program (or with a work based on the
Program) on a volume of a storage or distribution medium does
not bring the other work under the scope of this License.
a) You must cause the modified files to carry prominent 3. You may copy and distribute the Program (or a work based
notices stating that you changed the files and the date on it, under Section 2) in object code or executable form
of any change.
under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you
b) You must cause any work that you distribute or publish, also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine- terminated so long as such parties remain in full compliance.
readable source code, which must be distributed under
the terms of Sections 1 and 2 above on a medium 5. You are not required to accept this License, since you have
not signed it. However, nothing else grants you permission
customarily used for software interchange; or,
to modify or distribute the Program or its derivative works.
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three These actions are prohibited by law if you do not accept
years, to give any third party, for a charge no more than this License. Therefore, by modifying or distributing the
your cost of physically performing source distribution, a Program (or any work based on the Program), you indicate
complete machine-readable copy of the corresponding your acceptance of this License to do so, and all its terms
source code, to be distributed under the terms of and conditions for copying, distributing or modifying the
Sections 1 and 2 above on a medium customarily used Program or works based on it.
for software interchange; or,
6. Each time you redistribute the Program (or any work
c) Accompany it with the information you received as to based on the Program), the recipient automatically receives
the offer to distribute corresponding source code. (This a license from the original licensor to copy, distribute or
alternative is allowed only for noncommercial distribution modify the Program subject to these terms and conditions.
and only if you received the program in object code You may not impose any further restrictions on the recipients’
or executable form with such an offer, in accord with exercise of the rights granted herein. You are not responsible
Subsection b above.)
for enforcing compliance by third parties to this License.
The source code for a work means the preferred form of
the work for making modifications to it. For an executable
work, complete source code means all the source code
for all modules it contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to control compilation
and installation of the executable. However, as a special
exception, the source code distributed need not include
anything that is normally distributed (in either source or binary
form) with the major components (compiler, kernel, and so
on) of the operating system on which the executable runs,
unless that component itself accompanies the executable.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation
of patent infringement or for any other reason (not limited
to patent issues), conditions are imposed on you (whether
by court order, agreement or otherwise) that contradict the
conditions of this License, they do not excuse you from the
conditions of this License. If you cannot distribute so as to
satisfy simultaneously your obligations under this License
and any other pertinent obligations, then as a consequence
you may not distribute the Program at all. For example, if
a patent license would not permit royalty-free redistribution
of the Program by all those who receive copies directly or
indirectly through you, then the only way you could satisfy
If distribution of executable or object code is made by offering both it and this License would be to refrain entirely from
access to copy from a designated place, then offering distribution of the Program.
equivalent access to copy the source code from the same
place counts as distribution of the source code, even though If any portion of this section is held invalid or unenforceable
third parties are not compelled to copy the source along with under any particular circumstance, the balance of the
section is intended to apply and the section as a whole is
the object code.
intended to apply in other circumstances.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the
Program except as expressly provided under this License. Any It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the patents or other property right claims or to contest validity of
Program is void, and will automatically terminate your rights any such claims; this section has the sole purpose of protecting
under this License. However, parties who have received copies, the integrity of the free software distribution system, which is
or rights, from you under this License will not have their licenses implemented by public license practices. Many people have
made generous contributions to the wide range of software
distributed through that system in reliance on consistent
application of that system; it is up to the author/donor to decide
if he or she is willing to distribute software through any other
system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is
believed to be a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted
in certain countries either by patents or by copyrighted
interfaces, the original copyright holder who places the
Program under this License may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those countries, so that
distribution is permitted only in or among countries not
thus excluded. In such case, this License incorporates the
limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised
and/or new versions of the General Public License from
time to time. Such new versions will be similar in spirit to
the present version, but may differ in detail to address new
problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the
Program specifies a version number of this License which
applies to it and “any later version”, you have the option
of following the terms and conditions either of that version
or of any later version published by the Free Software
Foundation. If the Program does not specify a version
number of this License, you may choose any version ever
published by the Free Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other
free programs whose distribution conditions are different,
write to the author to ask for permission. For software which
is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the
Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for
this. Our decision will be guided by the two goals of preserving
the free status of all derivatives of our free software and of
promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF
CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM,
TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.
EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES
PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE
QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS
WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE,
YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,
REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE
LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT
HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY
AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED
ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE
USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED
BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE
PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS),
EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of
the greatest possible use to the public, the best way to
achieve this is to make it free software which everyone can
redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is
safest to attach them to the start of each source file to most
effectively convey the exclusion of warranty; and each file
should have at least the “copyright” line and a pointer to
where the full notice is found.
one line to give the program’s name and an idea of what
it does.
Copyright (C) yyyy name of author
This program is free software; you can redistribute it and/
or modify it under the terms of the GNU General Public
License as published by the Free Software Foundation;
either version 2 of the License, or (at your option) any
later version.
subroutine library, you may consider it more useful to permit
linking proprietary applications with the library. If this is what
you want to do, use the GNU Lesser General Public License
instead of this License.
This program is distributed in the hope that it will be GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without
Version 2.1, February 1999
even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
Copyright
(C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
GNU General Public License for more details.
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
You should have received a copy of the GNU General
of this license document, but changing it is not allowed.
Public License along with this program; if not, write to
the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street,
Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It
Also add information on how to contact you by electronic also counts as the successor of the GNU Library Public
License, version 2, hence the version number 2.1.]
and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice
like this when it starts in an interactive mode:
Preamble
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author
The licenses for most software are designed to take away
Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; your freedom to share and change it. By contrast, the GNU
for details type `show w’. This is free software, and you General Public Licenses are intended to guarantee your
are welcome to redistribute it under certain conditions; freedom to share and change free software--to make sure
type `show c’ for details.
the software is free for all its users.
The hypothetical commands `show w’ and `show c’ should
show the appropriate parts of the General Public License.
Of course, the commands you use may be called something
other than `show w’ and `show c’; they could even be
mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.
This license, the Lesser General Public License, applies
to some specially designated software packages--typically
libraries--of the Free Software Foundation and other authors
who decide to use it. You can use it too, but we suggest you
first think carefully about whether this license or the ordinary
You should also get your employer (if you work as a programmer) General Public License is the better strategy to use in any
or your school, if any, to sign a “copyright disclaimer” for the particular case, based on the explanations below.
program, if necessary. Here is a sample; alter the names:
When we speak of free software, we are referring to freedom
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest
in the program `Gnomovision’ (which makes passes at
compilers) written by James Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
of use, not price. Our General Public Licenses are designed
to make sure that you have the freedom to distribute copies of
free software (and charge for this service if you wish); that you
receive source code or can get it if you want it; that you can
change the software and use pieces of it in new free programs;
and that you are informed that you can do these things.
This General Public License does not permit incorporating To protect your rights, we need to make restrictions that
your program into proprietary programs. If your program is a forbid distributors to deny you these rights or to ask you to
surrender these rights. These restrictions translate to certain We call this license the “Lesser” General Public License
responsibilities for you if you distribute copies of the library because it does Less to protect the user’s freedom than the
or if you modify it.
ordinary General Public License. It also provides other free
For example, if you distribute copies of the library, whether software developers Less of an advantage over competing
gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights non-free programs. These disadvantages are the reason we
that we gave you. You must make sure that they, too, use the ordinary General Public License for many libraries.
receive or can get the source code. If you link other code However, the Lesser license provides advantages in certain
with the library, you must provide complete object files to the special circumstances.
recipients, so that they can relink them with the library after For example, on rare occasions, there may be a special need
making changes to the library and recompiling it. And you to encourage the widest possible use of a certain library, so
that it becomes a de-facto standard. To achieve this, nonmust show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright free programs must be allowed to use the library. A more
the library, and (2) we offer you this license, which gives you frequent case is that a free library does the same job as
legal permission to copy, distribute and/or modify the library. widely used non-free libraries. In this case, there is little to
gain by limiting the free library to free software only, so we
To protect each distributor, we want to make it very clear that use the Lesser General Public License.
there is no warranty for the free library. Also, if the library is
modified by someone else and passed on, the recipients In other cases, permission to use a particular library in nonshould know that what they have is not the original version, free programs enables a greater number of people to use a
so that the original author’s reputation will not be affected by large body of free software. For example, permission to use
the GNU C Library in non-free programs enables many more
problems that might be introduced by others.
people to use the whole GNU operating system, as well as
Finally, software patents pose a constant threat to the existence its variant, the GNU/Linux operating system.
of any free program. We wish to make sure that a company
Although the Lesser General Public License is Less
cannot effectively restrict the users of a free program by
protective of the users’ freedom, it does ensure that the user
obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore,
of a program that is linked with the Library has the freedom
we insist that any patent license obtained for a version of the
and the wherewithal to run that program using a modified
library must be consistent with the full freedom of use specified
version of the Library.
in this license.
The precise terms and conditions for copying, distribution and
Most GNU software, including some libraries, is covered by the
modification follow. Pay close attention to the difference between
ordinary GNU General Public License. This license, the GNU
a “work based on the library” and a “work that uses the library”.
Lesser General Public License, applies to certain designated
The former contains code derived from the library, whereas the
libraries, and is quite different from the ordinary General Public
latter must be combined with the library in order to run.
License. We use this license for certain libraries in order to
permit linking those libraries into non-free programs.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING,
DISTRIBUTION AND MODIFICATION
When a program is linked with a library, whether statically or
using a shared library, the combination of the two is legally 0. This License Agreement applies to any software library or
speaking a combined work, a derivative of the original library. other program which contains a notice placed by the copyright
The ordinary General Public License therefore permits holder or other authorized party saying it may be distributed
such linking only if the entire combination fits its criteria of under the terms of this Lesser General Public License (also
freedom. The Lesser General Public License permits more called “this License”). Each licensee is addressed as “you”.
lax criteria for linking other code with the library.
A “library” means a collection of software functions and/
or data prepared so as to be conveniently linked with
application programs (which use some of those functions
and data) to form executables.
The “Library”, below, refers to any such software library or work
which has been distributed under these terms. A “work based
on the Library” means either the Library or any derivative
work under copyright law: that is to say, a work containing the
Library or a portion of it, either verbatim or with modifications
and/or translated straightforwardly into another language.
(Hereinafter, translation is included without limitation in the
term “modification”.)
“Source code” for a work means the preferred form of the work
for making modifications to it. For a library, complete source
code means all the source code for all modules it contains,
plus any associated interface definition files, plus the scripts
used to control compilation and installation of the library.
a) The modified work must itself be a software library.
•b) You must cause the files modified to carry prominent
notices stating that you changed the files and the date
of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed
at no charge to all third parties under the terms of this
License.
d) If a facility in the modified Library refers to a function or
a table of data to be supplied by an application program
that uses the facility, other than as an argument passed
when the facility is invoked, then you must make a good
faith effort to ensure that, in the event an application
does not supply such function or table, the facility still
operates, and performs whatever part of its purpose
remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots
Activities other than copying, distribution and modification are
has a purpose that is entirely well-defined independent of
not covered by this License; they are outside its scope. The
the application. Therefore, Subsection 2d requires that any
act of running a program using the Library is not restricted,
application-supplied function or table used by this function
and output from such a program is covered only if its contents
must be optional: if the application does not supply it, the
constitute a work based on the Library (independent of the
square root function must still compute square roots.)
use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true
depends on what the Library does and what the program that These requirements apply to the modified work as a whole. If
uses the Library does.
identifiable sections of that work are not derived from the Library,
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library’s and can be reasonably considered independent and separate
complete source code as you receive it, in any medium, works in themselves, then this License, and its terms, do not
provided that you conspicuously and appropriately publish on apply to those sections when you distribute them as separate
each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of works. But when you distribute the same sections as part of
warranty; keep intact all the notices that refer to this License a whole which is a work based on the Library, the distribution
and to the absence of any warranty; and distribute a copy of of the whole must be on the terms of this License, whose
permissions for other licensees extend to the entire whole, and
this License along with the Library.
thus to each and every part regardless of who wrote it.
You may charge a fee for the physical act of transferring a
copy, and you may at your option offer warranty protection in Thus, it is not the intent of this section to claim rights or
contest your rights to work written entirely by you; rather,
exchange for a fee.
the intent is to exercise the right to control the distribution of
2. You may modify your copy or copies of the Library or any derivative or collective works based on the Library.
portion of it, thus forming a work based on the Library, and
copy and distribute such modifications or work under the In addition, mere aggregation of another work not based
terms of Section 1 above, provided that you also meet all on the Library with the Library (or with a work based on the
Library) on a volume of a storage or distribution medium does
of these conditions:
not bring the other work under the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU
General Public License instead of this License to a given
copy of the Library. To do this, you must alter all the notices
that refer to this License, so that they refer to the ordinary
GNU General Public License, version 2, instead of to this
License. (If a newer version than version 2 of the ordinary
GNU General Public License has appeared, then you can
specify that version instead if you wish.) Do not make any
other change in these notices.
header file that is part of the Library, the object code for the
work may be a derivative work of the Library even though the
source code is not. Whether this is true is especially significant
if the work can be linked without the Library, or if the work is
itself a library. The threshold for this to be true is not precisely
defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data
structure layouts and accessors, and small macros and small
inline functions (ten lines or less in length), then the use of the
Once this change is made in a given copy, it is irreversible object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a
for that copy, so the ordinary GNU General Public License derivative work. (Executables containing this object code plus
applies to all subsequent copies and derivative works made portions of the Library will still fall under Section 6.)
from that copy.
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may
This option is useful when you wish to copy part of the code distribute the object code for the work under the terms of
of the Library into a program that is not a library.
Section 6. Any executables containing that work also fall
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or under Section 6, whether or not they are linked directly with
derivative of it, under Section 2) in object code or executable the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also
combine or link a “work that uses the Library” with the Library
to produce a work containing portions of the Library, and
distribute that work under terms of your choice, provided that
the terms permit modification of the work for the customer’s
If distribution of object code is made by offering access to own use and reverse engineering for debugging such
copy from a designated place, then offering equivalent access modifications.
to copy the source code from the same place satisfies the You must give prominent notice with each copy of the work
requirement to distribute the source code, even though third that the Library is used in it and that the Library and its use
parties are not compelled to copy the source along with the are covered by this License. You must supply a copy of this
object code.
License. If the work during execution displays copyright
5. A program that contains no derivative of any portion of notices, you must include the copyright notice for the Library
the Library, but is designed to work with the Library by being among them, as well as a reference directing the user to the
compiled or linked with it, is called a “work that uses the Library”. copy of this License. Also, you must do one of these things:
form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that
you accompany it with the complete corresponding machinereadable source code, which must be distributed under the
terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily
used for software interchange.
Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library,
and therefore falls outside the scope of this License.
However, linking a “work that uses the Library” with the Library
creates an executable that is a derivative of the Library
(because it contains portions of the Library), rather than
a “work that uses the library”. The executable is therefore
covered by this License. Section 6 states terms for distribution
of such executables.
When a “work that uses the Library” uses material from a
a) Accompany the work with the complete corresponding
machine-readable source code for the Library including
whatever changes were used in the work (which must
be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if
the work is an executable linked with the Library, with
the complete machine-readable “work that uses the
Library”, as object code and/or source code, so that the
user can modify the Library and then relink to produce a
modified executable containing the modified Library. (It
is understood that the user who changes the contents
of definitions files in the Library will not necessarily be
able to recompile the application to use the modified
definitions.)
a) Accompany the combined library with a copy of the
same work based on the Library, uncombined with any
other library facilities. This must be distributed under the
terms of the Sections above.
b) Use a suitable shared library mechanism for linking with
b) Give prominent notice with the combined library of the
the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at
fact that part of it is a work based on the Library, and
run time a copy of the library already present on the user’s
explaining where to find the accompanying uncombined
computer system, rather than copying library functions
form of the same work.
into the executable, and (2) will operate properly with a 8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute
modified version of the library, if the user installs one, as the Library except as expressly provided under this License.
long as the modified version is interface-compatible with Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link
the version that the work was made with.
with, or distribute the Library is void, and will automatically
c) Accompany the work with a written offer, valid for at terminate your rights under this License. However, parties
least three years, to give the same user the materials who have received copies, or rights, from you under this
specified in Subsection 6a, above, for a charge no more License will not have their licenses terminated so long as
such parties remain in full compliance.
than the cost of performing this distribution.
d) If distribution of the work is made by offering access to
copy from a designated place, offer equivalent access to
copy the above specified materials from the same place.
e) Verify that the user has already received a copy of these
materials or that you have already sent this user a copy.
9. You are not required to accept this License, since you have
not signed it. However, nothing else grants you permission to
modify or distribute the Library or its derivative works. These
actions are prohibited by law if you do not accept this License.
Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work
based on the Library), you indicate your acceptance of this
For an executable, the required form of the “work that uses the License to do so, and all its terms and conditions for copying,
Library” must include any data and utility programs needed distributing or modifying the Library or works based on it.
for reproducing the executable from it. However, as a special
exception, the materials to be distributed need not include 10. Each time you redistribute the Library (or any work
anything that is normally distributed (in either source or binary based on the Library), the recipient automatically receives a
form) with the major components (compiler, kernel, and so license from the original licensor to copy, distribute, link with
on) of the operating system on which the executable runs, or modify the Library subject to these terms and conditions.
You may not impose any further restrictions on the recipients’
unless that component itself accompanies the executable.
exercise of the rights granted herein. You are not responsible
It may happen that this requirement contradicts the license for enforcing compliance by third parties with this License.
restrictions of other proprietary libraries that do not normally
accompany the operating system. Such a contradiction 11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of
means you cannot use both them and the Library together in patent infringement or for any other reason (not limited to patent
issues), conditions are imposed on you (whether by court order,
an executable that you distribute.
agreement or otherwise) that contradict the conditions of this
7. You may place library facilities that are a work based on License, they do not excuse you from the conditions of this
the Library side-by-side in a single library together with other License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously
library facilities not covered by this License, and distribute such your obligations under this License and any other pertinent
a combined library, provided that the separate distribution of the obligations, then as a consequence you may not distribute the
work based on the Library and of the other library facilities is Library at all. For example, if a patent license would not permit
otherwise permitted, and provided that you do these two things:
royalty-free redistribution of the Library by all those who receive
copies directly or indirectly through you, then the only way you
could satisfy both it and this License would be to refrain entirely
from distribution of the Library.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free
programs whose distribution conditions are incompatible with
these, write to the author to ask for permission. For software
which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to
If any portion of this section is held invalid or unenforceable the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions
under any particular circumstance, the balance of the section for this. Our decision will be guided by the two goals of
is intended to apply, and the section as a whole is intended to preserving the free status of all derivatives of our free software
and of promoting the sharing and reuse of software generally.
apply in other circumstances.
NO WARRANTY
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
patents or other property right claims or to contest validity of 15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF
any such claims; this section has the sole purpose of protecting CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO
the integrity of the free software distribution system which is THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT
implemented by public license practices. Many people have WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT
made generous contributions to the wide range of software HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY
distributed through that system in reliance on consistent “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
application of that system; it is up to the author/donor to decide EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
if he or she is willing to distribute software through any other TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE
system and a licensee cannot impose that choice.
RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
This section is intended to make thoroughly clear what is LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE
believed to be a consequence of the rest of this License.
DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, 16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE
the original copyright holder who places the Library under this LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT
License may add an explicit geographical distribution limitation HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/
excluding those countries, so that distribution is permitted only OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE,
in or among countries not thus excluded. In such case, this BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY
License incorporates the limitation as if written in the body of GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL
this License.
DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO
USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE
OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR
A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY
OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER
PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
Each version is given a distinguishing version number. If the
SUCH DAMAGES.
Library specifies a version number of this License which applies
to it and “any later version”, you have the option of following the
END OF TERMS AND CONDITIONS
terms and conditions either of that version or of any later version
published by the Free Software Foundation. If the Library does How to Apply These Terms to Your New Libraries
not specify a license version number, you may choose any If you develop a new library, and you want it to be of the
version ever published by the Free Software Foundation.
greatest possible use to the public, we recommend making
13. The Free Software Foundation may publish revised and/
or new versions of the Lesser General Public License from
time to time. Such new versions will be similar in spirit to
the present version, but may differ in detail to address new
problems or concerns.
it free software that everyone can redistribute and change. LIBJPEG LICENSE AGREEMENT
You can do so by permitting redistribution under these terms
(or, alternatively, under the terms of the ordinary General this software is based in part on the work of the Independent
JPEG Group.
Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the
library. It is safest to attach them to the start of each source
file to most effectively convey the exclusion of warranty;
and each file should have at least the “copyright” line and a
pointer to where the full notice is found.
one line to give the library’s name and an idea of what it
does.
Copyright (C) year name of author
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation;
either version 2.1 of the License, or (at your option) any
later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General
Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser
General Public License along with this library; if not, write
to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street,
Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Also add information on how to contact you by electronic
and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a
programmer) or your school, if any, to sign a “copyright
disclaimer” for the library, if necessary. Here is a sample; alter
the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in
the library `Frob’ (a library for tweaking knobs) written by
James Random Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter,
er du velkommen å kontakte Samsung Support
Samsung Electronics Nordic AB
3-SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com/no
REV.0.0
Download PDF

advertising