Samsung | YP-U5JAB | Samsung YP-U5JAB Bruksanvisning

YP-U5
MP3-afspiller
Brugervejledning
forestil dig mulighederne
Tak for du har købt dette Samsung-produkt.
Hvis du vil have mere komplet service, bedes du
registrere dit produkt på
www.samsung.com/register
funktioner i din nye MP3-afspil er
Fremragende design. Smart. Pålidelig. Og masser af sjov. Din nye MP3afspiller er alt dette og mere. Dens kompakte silhuet fylder mindst muligt i
din lomme, og dens banebrydende teknologi sørger for den bedste lyd. Du
vil elske din nye MP3-afspiller, uanset om du dyrker motion, overfører dine
favoritmelodier eller sågar lytter til FM-radio. Brug den én gang, og du vil
undre dig over, hvordan du nogensinde har kunnet undvære den.
BRUGERVENLIG GRÆNSEFLADE!
MIN EGEN POPCON-FIGUR
MP3-afspilleren er et USB-integreret produkt Du kan oprette din egen figur, der vises, når
uden behov for et USB-kabel og giver dig
du tænder for din MP3-afspiller.
hurtig dataoverførselshastighed og praktisk
LÆNGERE SPILLETID OG HURTIGERE
opladning.
OVERFØRSLER!
FITNESS-TILSTAND FOR DIN SUNDHED!
Et fuldt opladet batteri kan spille musik i op
I denne tilstand kan du kontrollere det
til 20 timer.
forventede kalorieforbrug, mens du træner.
Overførselstiderne er kortere. På grund
af dens USB 2.0-mulighed, er afspilleren
BRUGERKNAP MULIGGØR
meget hurtigere end modeller med USB 1.1.
STUDIETILSTAND
AKUSTISK VIDUNDER
Du kan anvende brugerknappen til at
definere knaphandlinger efter dit ønske.
Studietilstand er praktisk, når du lærer
et sprog, da du kan indstille en sektion
til gentagelse og bruge funktioner til
afspilningshastighed.
Din nye MP3-afspiller har indbygget DNSe™
(Digital Natural Sound engine), den unikke
lydteknologi fra Samsung, som er skabt for
at levere rigere, dybere lyd og give en utrolig
lytteoplevelse.
HVOR FORM MØDER FUNKTION
Ja. Den er tynd og ser godt ud. Men den er
også let at holde på og at bruge.
sikkerhedsinformationer
Ikonerne og symbolerne i denne brugervejledning
betyder følgende:
ADVARSEL
Betyder at der er risiko for dødelig eller alvorlig
personskade.
FORSIGTIG
Betyder at der er en mulig risiko for personskade eller
beskadigelse af udstyret.
FORSIGTIG
For at nedsætte risikoen for brand, eksplosion, el-stød
eller personskade, når du bruger din MP3-afspiller, skal
du følge følgende grundlæggende sikkerhedsforskrifter:
BEMÆRK
Betyder tip eller henviser til sider, der kan være praktiske
ved brug af afspilleren.
Forsøg IKKE.
Adskil IKKE.
Rør IKKE.
Følg vejledningerne omhyggeligt.
Fjern strømstikket fra stikkontakten.
Kontakt servicecenter for hjælp.
Disse advarselssymboler er her for at forhindre, at du eller andre kommer
til skade. Følg dem omhyggeligt. Når du har læst dette afsnit, bør du
gemme disse sikkerhedsinformationer på et sikkert sted til senere brug.
sikkerhedsinformationer
Denne vejledning beskriver den korrekte anvendelse af din nye MP3afspiller. Læs den omhyggeligt for at undgå at beskadige afspilleren eller
at du kommer til skade. Vær særlig opmærksom på følgende alvorlige
advarsler:
BESKYT DIG SELV
ƒ Adskil, reparer eller modificer ikke selv dette produkt.
FORSIGTIG
ƒ Produktet må ikke blive vådt eller tabes i vand. Hvis produktet bliver vådt,
må du ikke tænde for det, da du kan få et elektrisk stød. I stedet skal du
kontakte et Samsung servicecenter i nærheden af dig.
ƒ Undgå at bruge produktet i tordenvejr. Ellers kan der opstå funktionsfejl
eller være risiko for elektrisk stød.
ƒ Brug ikke høretelefoner, når du kører på cykel, bil eller på motorcykel.
Ellers kan det medføre alvorlige skader. Desuden er det ved lov forbudt i mange
områder.
Brug af høretelefoner, når du går eller jogger på en vej, specielt på en
fodgængerovergang, kan medføre alvorlige ulykker.
FORSIGTIG
ƒ For din egen sikkerhed skal du sikre dig, at kablerne til høretelefonen
ikke kommer i vejen for dine arme eller omgivende objekter, når du
træner eller spadserer.
ƒ Vær forsigtig, når du anvender afspilleren med USB-dækslet fjernet.
USB-stikket er skarpt og kan medføre skade.
ƒ Anbring ikke produktet i fugtige, støvede eller sodede områder, da disse
miljøer kan medføre brand eller elektrisk stød.
ADVARSEL
BESKYT DIG SELV
ADVARSEL
ƒ Brug af høretelefoner eller hovedtelefoner i lang tid kan medføre alvorlige
skader på din hørelse.
Hvis du udsættes for lyde højere end 85 dB i længere tid, kan det påvirke din
hørelse i negativ retning. Jo højere lyden er, jo mere alvorligt skades din hørelse
(en almindelig samtale er på 50 til 60 dB, og støjniveauet på en vej er omkring 80
dB).Det anbefales kraftigt, at du indstiller lydstyrken til medium (niveauet medium er
som regel 2/3 af maksimum).
ƒ Hvis det ringer for dine ører, skal du skrue ned for lyden eller stoppe med
at bruge høretelefoner eller hovedtelefoner.
BESKYT DIN MP3-AFSPILLER
ƒ Efterlad ikke afspilleren i temperaturer over 35 °C, som f.eks. i en sauna
eller en parkeret bil.
ƒ Udsæt ikke afspilleren for overlast ved at tabe den.
ƒ Anbring ikke tunge objekter oven på afspilleren.
ƒ Undgå, at der kommer fremmedlegemer eller støv ind i produktet.
ƒ Anbring ikke produktet tæt på magnetiske elementer.
ƒ Sørg for at sikkerhedskopiere vigtige data. Samsung er ikke ansvarlig for
tab af data.
ƒ Brug kun tilbehør, der leveres af eller er godkendt af Samsung.
FORSIGTIG
FORSIGTIG
BEMÆRK
ƒ Sprøjt ikke vand på produktet. Rens aldrig produktet med kemiske
væsker, som f.eks. benzin eller fortynder, da dette kan medføre brand,
elektrisk stød eller ødelægge overfladen.
ƒ Manglende overholdelse af disse instruktioner kan medføre fysiske
skader eller beskadige afspilleren.
ƒ Når du udskriver denne vejledning, anbefaler vi, at du udskriver i farver
og markerer ”Tilpas til side” i udskriftsindstillingerne for bedre visning.
indhold
DET GRUNDLÆGGENDE
9
9
10
14
15
16
16
17
17
18
19
20
22
25
26
26
27
28
29
Hvad er inkluderet
Din MP3-afspiller
Nulstilling af system
Opladning af batteriet
Pas på batteriet
Tænd og sluk
Musikafspilning
Deaktivering af knapperne
Søgning efter filer ved Hjælp af “File
Browser” (Filoversigt)
Sletning af filer med “File Browser”
(Filoversigt)
Ændring af indstillinger og valg
Musikindstillinger
Indstillinger for FM-radio
Mine Popcon-indstillinger
Lydindstillinger
Skærmindstillinger
Indstilling af sprog
Indstillinger for dato og klokkeslæt
Systemindstillinger
32
33
Pc-krav
Brug af emodio
18
EMODIO
32
indhold
MUSIKLYTNING
35
35
37
38
39
41
41
MERE END MUSIK
46
46
51
51
51
52
53
54
54
55
56
56
57
Lytte efter kategori
Musikafspilningsskærm
Knapper til afspilningskontrol
Oprettelse af en spilleliste på din
Mp3-afspiller
Brugerdefineret funktion for
brugerknappen
Sådan Indstilles
brugertilstandsknappen
Lytte til FM-radio
Brug af fitness-tilstanden
Sådan indstilles din vægt
Sådan indstilles dit daglige mål
Sådan bruges Hurtigstart
Sådan startes Fitness-tilstanden
Sådan stoppes Fitness-tilstanden
Sådan kontrolleres en registrering af
dine øvelser
Bruge data CASTs
Stemmeoptagelse
Sådan udføres en stemmeoptagelse
Sådan stoppes optagelse
indhold
PROBLEMLØSNING
58
Problemløsning
61
62
63
Menutræ
Produktspecifikationer
Licens
58
APPENDIKS
61
det grundlæggende
HVAD ER INKLUDERET
Din nye MP3-afspiller leveres med følgende tilbehør. Hvis du mangler nogle af disse
ting, skal du kontakte et Samsung servicecenter.
Afspiller
Høretelefoner
Tilbehørets design kan med hensyn til forbedringer, ændres uden varsel.
det grundlæggende _ 9
DIN MP3-AFSPILLER
Filsøgeknap (højre)
Tryk for at flytte til næste menu.
Knappen Volumen op
Tryk for at forøge lydstyrken eller gå et emne/
en menu op.
Knappen Volumen ned
Tryk for at formindske lydstyrken eller gå et
emne/en menu ned.
Knap til afspilning/pause samt valg
Tryk for at vælge Afspilning/Pause og en
funktion eller flytte til næste skærmbillede.
Tænd/sluk- og hold-knap
Tryk på, og hold nede for at tænde/slukke.
Tryk én gang for at låse funktionsknapperne.
Tryk én gang for at låse funktionsknapperne op.
Filsøgeknap (venstre)
Tryk for at flytte til forrige menu.
10 _ det grundlæggende
DIN MP3-AFSPILLER (Fortsat)
Mikrofon
Knappen Tilbage
Tryk for at flytte til forrige skærm.
Tryk og hold på det for at flytte til
hovedmenuen.
Knappen Bruger/Optagelse
Tryk for at gå i brugerknaptilstand.
Se side 41 for at få flere oplysninger om
brugerknaptilstand.
Tryk på knappen, og hold den nede for at
starte optagelse.
Skærmvisning
det grundlæggende _ 11
DIN MP3-AFSPILLER (Fortsat)
Hage til clips
Hul til nulstilling
Hvis der opstår en funktionsfejl
i afspilleren, skal du trykke på
nulstillingshullet med en spids
genstand for at geninitialisere
systemet.
USB-stik
USB-dæksel
Høretelefonstik
12 _ det grundlæggende
Høretelefoner
Mærket “L” betyder
til venstre øre, og
“R” betyder til højre
øre. Fungerer også
som antenne for
FM-radioen i MP3afspilleren.
DIN MP3-AFSPILLER (Fortsat)
Fjernelse af USB-dækslet
Fjern USB-dækslet som vist.
Isætning af USB-dækslet
Isæt USB-dækslet, så siden med pilen
vender mod afspillerens bagside.
det grundlæggende _ 13
NULSTILLING AF SYSTEMET
Hvis din MP3-afspiller ikke vil tænde, ikke vil spille musik eller ikke genkendes
af din computer, når du tilslutter den, kan det være nødvendigt at nulstille
systemet.
Tryk på knappen Reset i bunden
afproduktet med en spidset genstand,som
f.eks. et papirklip.
ƒ Systemet initialiseres.
ƒ Funktionen Reset (Nulstilling) sletter
ikkeinformation, eller data der ligger gemt i
deninterne hukommelse.
14 _ det grundlæggende
OPLADNING AF BATTERIET
Oplad afspilleren, før du bruger den første gang, og når du ikke har brugt den i
længere tid.
Skærm
ƒ <USB connected>
(USB tilsluttet)
ƒ<
> - Oplader
ƒ<
> - Fuldt opladet
Tilslut USB-stikket til USB-porten (
er tændt.
Opladetid
) på din pc, som vist i figuren, når pc’en
ca. 2,5 timer
ƒ Tiden for en komplet opladning afhænger af dit pc-miljø.
BEMÆRK
ƒ Hvis du oplader afspilleren via en bærbar computer, skal du sikre dig, at
computerens batteri også er fuldt opladet, eller at computeren er tilsluttet til
lysnettet.
ƒ Batteriet oplades ikke i pc-standby, eller når hardwaren er fjernet sikkert.
ƒ Afspilleren kan kun oplades ved tilslutning til din pc. Brug ikke en separat USBoplader.
FORSIGTIG
det grundlæggende _ 15
PAS PÅ BATTERIET
Dit batteri holder længere, hvis du følger disse enkle retningslinjer for, hvordan
du passer på og opbevarer afspilleren.
• Genoplad batteriet i temperaturområdet 5° C ~ 35° C.
• Oplad ikke for længe (mere end 12 timer).
Omfattende opladning eller afladning kan forkorte batteriets levetid.
• Batteriets naturlige levetid forkortes langsomt over tiden, da der er tale om en
forbrugsvare.
ƒ Det genopladelige batteri i dette produkt kan ikke udskiftes af brugeren. Kontakt
serviceyderen vedrørende udskiftning.
FORSIGTIG
TÆND OG SLUK
Tænd for enheden
Tryk på knappen [
] og hold den nede.
ƒ Når du tænder for afspilleren første gang, ser du
skærmen til indstilling af Popcon-figuren. Se trin 2 på
side 25 om at indstille din egen Popcon-figur.
Sluk for enheden
Tryk på knappen [
BEMÆRK
] og hold den nede.
ƒ Strømmen afbrydes automatisk, hvis ingen af knapperne anvendes i en
forudindstillet periode i tilstanden Pause. Fabriksindstillingen for <Auto Power Off>
(Automatisk slukning) er 1 minut, men du kan ændre denne periode. Se side 29 for
flere oplysninger.
16 _ det grundlæggende
MUSIKAFSPILNING
Du kan justere lydstyrken, når du afspiller en fil.
Tryk på knappen [Op, Ned].
426
ƒ Lydstyrkeniveauet er indstillet mellem 0 - 30.
Samsung
DEAKTIVERING AF KNAPPERNE
Funktionen Hold deaktiverer alle andre knapper på MP3-afspilleren, så din
musik ikke afbrydes, hvis du fejlagtigt berører en knap, når du f.eks. træner
1. Tryk én gang på knappen [
2. Tryk én gang på [
funktionen igen.
].
] for at låse op for hold-
det grundlæggende _ 17
SØGNING EFTER FILER VED hjælp AF “File Browser”
(Filoversigt)
Det er let at søge efter filer med funktionen “File Browser” (Filoversigt).
1. Vælg <File Browser> (Filoversigt) på
hovedmenuskærmen.
2. Vælg en ønsket mappe for at få fillisten frem.
File Browser
3. Vælg den ønskede fil.
ƒ Filen begynder at afspilles.
Music
Playlists
Datacasts
Recorded Files
SLETNING AF FILER MED “File Browser” (Filoversigt)
Følg trin 1-2 herover.
3. Vælg den fil, du vil slette, og tryk på knappen [
4. Vælg <Delete File> (Slet fil) ĺ <Yes> (Ja).
ƒ Filen bliver slettet.
ƒ Når filerne er blevet slettet, kan de ikke gendannes.
FORSIGTIG
18 _ det grundlæggende
]. Add to Playlist
Delete from Playlist
Delete File
ÆNDRING AF INDSTILLINGER OG VALG
Du kan ændre de forudindstillede fabriksindstillinger, så du helt kan tilpasse din
MP3-afspiller.
1. Vælg <Settings> (Indstillinger) på hovedmenuskærmen.
2. Vælg det ønskede emne på indstillingslisten.
Settings
3. Vælg den ønskede indstilling.
4. Vælg de ønskede muligheder.
Music
FM Radio
My Popcon
User Button(...)
[Indstillingsliste]
det grundlæggende _ 19
ÆNDRING AF INDSTILLINGER OG VALG (Fortsat)
Musikindstillinger
Du kan udføre detaljerede indstillinger for
musikafspilning.
DNSe
Play Mode
Play Speed
Skip Interval
Musikindstillinger
ƒ DNSe: Vælg den rigtige lyd til hver musikgenre. <Auto> vælger automatisk den
tilhørende DNSe efter genre og andre tilstandsoplysninger, der er angivet af
EmoDio. Du kan indstille <EQ> og <3D & BASS>, når du har valgt <myDNSe>.
Se side 21.
ƒ Play Mode (Afspilningstilstand): Vælger afspilningstilstand som f.eks.
indstillinger for gentagelse.
ƒ Play Speed (Afspilningshastighed): Forøg eller formindsk hastigheden på din
favoritmusik ved at justere afspilningshastigheden.
ƒ Skip Interval (Spring over-interval): Du kan løbe hurtigt gennem en fil med
forskellige intervaller.
Spring et helt spor over, eller spring flere sekunder over på en gang.
ƒ Tag : Du kan vælge at vise sporinformationerne for en musikfil, der indeholder
ID3-tag.
BEMÆRK
ƒ Spring over-intervallet kan – afhængigt af filen – afvige fra det faktiske
interval.
ƒ Afspilningshastigheden vender tilbage til <Normal>, hver gang <DNSe>
ændres.
ƒ Hvad er ID3-tags?
Det er koder, der er knyttet til en MP3-fil, og som indeholder informationer
om filen, som f.eks. titel, kunstner, album, årstal, genre samt en
kommentar.
20 _ det grundlæggende
ÆNDRING AF INDSTILLINGER OG VALG (Fortsat)
Sådan indstilles muligheden myDNSe
1. Vælg <myDNSe> i muligheden DNSe, og tryk
på knappen [Højre].
2. Vælg de ønskede myDNSe-muligheder.
R&B
Dance
Concert Hall
myDNSe
3. Tryk på knappen [Vælg], og vælg <Yes> (Ja).
ƒ Indstillingen er udført.
EQ
3D & BASS
myDNSe-muligheder
ƒ EQ: Du kan justere de individuelle lydfrekvenser efter eget valg.
ƒ 3D & BASS: Indstiller 3D-lydeffekt og basforstærkning.
det grundlæggende _ 21
ÆNDRING AF INDSTILLINGER OG VALG (Fortsat)
Indstillinger for FM-radio
Du kan indstille FM-radiofrekvenserne automatisk
og endvidere vælge FM-modtagetilstanden,
modtageområde og modtagelse.
Indstilling af FM-radiovalg
Mode
Auto Preset
FM Region
FM Reception
ƒ Mode (Tilstand): Du kan skifte til tilstanden Manual (Manuel) eller Preset
(Forudindstilling). Hvis der ikke er angivet forudindstillede frekvenser, skifter
afspilleren ikke til tilstanden Forudindstilling.
ƒ Auto Preset (Automatisk forudindstilling): Scanner automatisk for tilgængelige
frekvenser. Se side 23.
ƒ FM Region (FM-område): Du kan ændre indstillingen for FM-område, hvis du
rejser til en anden verdensdel.
ƒ FM Reception (FM-modtagelse): For at modtage flere eller færre FMradiofrekvenser, skal du justere <FM Reception> (FM-modtagelse). Hvis du
vælger <High> (Høj), kan du modtage flere frekvenser.
ƒ RDS Display (RDS-visning): Radio Data System (RDS) modtager og viser
meddelelser som f.eks. informationer om radioudsendelser.
Vælg enten <Program Type> (Programtype) eller <Program Service>
(Programtjeneste). Se side 24.
ƒ Frekvensområde efter region
BEMÆRK
Worldwide
(Hele verden)
USA
Korea
Japan
Søger efter FM-frekvenser i 50 kHz-intervaller
mellem 87,50 MHz og 108,00 MHz.
Søger efter FM-frekvenser i 100 kHz- intervaller
mellem 87,5 MHz og 108,0 MHz.
Søger efter FM-frekvenser i 100 kHz-intervaller
mellem 76,0 MHz og 108,0 MHz.
ƒ FM-regionen kan slettes eller ændres, afhængigt af hvor afspilleren anvendes.
ƒ Dine tidligere gemte radiofrekvenser slettes, når du ændrer <FM Region>
(FM område) på din afspiller.
22 _ det grundlæggende
ÆNDRING AF INDSTILLINGER OG VALG (Fortsat)
Sådan forudindstilles automatisk
Du kan forudindstille op til 30 stationer i din MP3-afspillers hukommelse
og gå tilbage til dem med tryk på kun en enkelt knap.
Automatisk – gemmer automatisk alle de stationer, som afspilleren
modtager.
1. Vælg <Auto Preset> (Automatisk forudindst.) i Mode
muligheden FM-radioindstilling.
Auto Preset
FM Region
FM Reception
ƒ Når du er færdig med dine indstillinger, skal du
trykke på knappen [Venstre, Højre] for at vælge
en ønsket forudindstillet frekvens i tilstanden Forudindstilling.
2. Vælg <Yes> (Ja).
Sådan annulleres automatiske forudindstillinger
Hvis du vil annullere den automatiske forudindstilling, skal du trykke på
en vilkårlig knap under processen.
ƒ Den automatiske forudindstilling annulleres, og kun frekvenser, indstillet op
til dette tidspunkt, gemmes.
BEMÆRK
ƒ Tilslut altid dine høretelefoner til afspilleren, når du søger efter eller
indstiller frekvenser.
Høretelefonerne bruges som antenne til modtagelse af FM-signalet.
ƒ I områder med dårlig modtagelse kan afspilleren muligvis ikke finde nogle
FM-frekvenser.
det grundlæggende _ 23
ÆNDRING AF INDSTILLINGER OG VALG (Fortsat)
Sådan indstilles RDS-visning
Radio Data System (RDS) modtager og viser meddelelser som f.eks.
informationer om radioudsendelser. Programinformationer, som f.eks.
Nyheder, Sport og Musik eller radiostationens navn, vises på skærmen.
1. Vælg <RDS Display> (RDS-visning) i
muligheden FM-radioindstilling.
RDS Display
2. Vælg den RDS-visningsmulighed, du
foretrækker.
Program Type
Program Service
RDS-visningsliste
ƒ Program Type (Programtype): Viser hvilken programtype, der aktuelt udsendes
ƒ Program Service (Programtjeneste): Viser navnet på radiostationen og består
af otte tegn. Hvis PS-informationerne modtages, vises PSnavnet (BBC, AFO,
DR2KH mv.) på skærmen. Hvis PS-informationer ikke modtages, vises den
oprindelige FM-frekvens.
ƒ Hvis FM-signalstyrken er svag, vises RDS-informationerne muligvis ikke.
BEMÆRK
24 _ det grundlæggende
ÆNDRING AF INDSTILLINGER OG VALG (Fortsat)
Mine Popcon-indstillinger
Du kan vælge eller oprette din egen figur.
1. Vælg <My Popcon> (Min popcon) i listen
Indstillinger.
2. Vælg en ønsket Popcon-figur.
ƒ Hvis du vælger <
gemme en figur.
>, kan du selv oprette og
]: Flytter til lærredet,
ƒ Knappen [
tegneværktøjer, <Clear> (Ryd) eller <Save>
(Gem).
ƒ Knappen [Vælg]: Du kan anvende
tegneværktøjerne (børste, pensel) til at starte eller
afslutte din tegning.
Music
FM Radio
My Popcon
User Button(...)
Clear Save
ƒ <Clear> (Ryd): Rydder alle tegningerne på
lærredet.
ƒ <Save> (Gem): Gemmer din tegning.
3. Indstil <Popcon Name> (Popcon-navn).
ƒ Du kan indstille dit eget figurnavn.
Srsfrq#Qdph
ƒ Knappen [Venstre, Højre]: Flytter markøren.
ƒ Knappen [Op, Ned]: Vælger et ønsket bogstav.
det grundlæggende _ 25
ÆNDRING AF INDSTILLINGER OG VALG (Fortsat)
Lydindstillinger
Du kan indstille biplyden og lydstyrkegrænsen.
Indstilling af lydvalg
Beep Sound : On
Volume Limit : Off
ƒ Beep Sound (Biplyd): Aktiverer eller deaktiverer
biplyden for knaphandlinger.
ƒ Volume Limit (Højeste lydstyrke): Du kan undgå høreskader ved at indstille
en højeste lydstyrke, når du bruger høretelefoner. <On> (Til) begrænser det
højeste lydstyrkeniveau til 15.
Det højeste lydstyrkeniveau, når Højeste lydstyrke er indstillet til <Off>(Fra), er
30. Hvis du har valgt over 15, sættes lydstyrken tilbage til 15, når du slukker for
afspilleren, for at reducere risikoen for høreskader, når du tænder for afspilleren
igen.
Skærmindstillinger
Ændrer skærm fra-tid og pauseskærmen.
Indstilling af lydvalg
Display Off Time
Screen Saver
ƒ Display Off Time (Skærm fra-tid): Hvis du ikke trykker
på nogen knap i det tidsrum, der er indstillet, afbrydes
skærmvisningen automatisk. Tryk på en tilfældig knap
for at aktivere skærmen igen. Rør ved en vilkårlig tast
for at tænde den igen.
ƒ Screen Saver (Pauseskærm): Når skærmen er slukket, viser afspilleren
pauseskærmbilledet med intervaller på 15 sekunder, når der ikke trykkes på
nogen knap i denne ventetid. Vælg pauseskærmbilledet og ventetiden.
ƒ Pauseskærmen deaktiveres i tilstandene FM radio og Optagelse.
BEMÆRK
26 _ det grundlæggende
ÆNDRING AF INDSTILLINGER OG VALG (Fortsat)
Indstilling af sprog
Menuerne på din nye MP3-afspiller kan indstilles
til at blive vist på et af flere sprog. Du kan nemt
ændre til dit foretrukne sprog.
Menu
ID3 Tag
Indstilling af sprogvalg
ƒ Menu: Vælg sprog til menuen. Vælg blandt <English>, <한국어>, <Français>,
<Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, < ㅔԧЁ᭛>, < 㐕储Ё᭛>, <Español>,
<Ɋɭɫɫɤɢɣ>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>,
<ѳъѕ>, <ýeština>, <ƧnjnjLjǎNJNjƽ>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>,
<Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <TiӃng ViӋt>,
<ȉȢȓȋȈȘșȒȐ>, <Română>, <ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ>, <Slovenšþina> eller <Slovenský>.
ƒ ID3 Tag (ID3-tag): Indstil det sprog, som sporinformationerne vises på.
Vælg blandt <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>,
<Japanese>, <Simplified Chinese>, <Traditiona Chinese>, <Spanish>, <Russian>,
<Hungarian>,<Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>,
<Danish>, <Norwegian>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>,
<Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Romanian>, <Slovak>,
<Slovene>, <Turkish> eller <Vietnamese>.
ƒ De understøttede sprog kan blive ændret eller udvidet.
BEMÆRK
ƒ Hvad er ID3-tags?
Det er koder, der er knyttet til en MP3-fil, og som indeholder informationer
om filen, som f.eks. titel, kunstner, album, årstal, genre samt en
kommentar.
det grundlæggende _ 27
ÆNDRING AF INDSTILLINGER OG VALG (Fortsat)
Indstillinger for dato og klokkeslæt
Indstil den aktuelle dato og det aktuelle klokkeslæt. Date
Time
Indstilling af dato/klokkeslætsvalg
ƒ Date (Dato): Du kan indstille aktuel dato. Indstil år, måned, dato.
ƒ Time (Tid): Du kan indstille aktuelt klokkeslæt. Indstil time, minut.
28 _ det grundlæggende
ÆNDRING AF INDSTILLINGER OG VALG (Fortsat)
Systemindstillinger
Vælg det sluktidspunkt, den starttilstand, den
Sleep
automatiske slukning, standardindstillingen, der er Auto Power Off
den rigtige for dig.
PC Connection
Default Set
Indstilling af systemvalg
ƒ Sleep (Dvale): Afbryder automatisk enheden efter en forudindstillet tid.
ƒ Auto Power Off (Automatisk slukning): Afbryder automatisk strømmen, når
ingen knap har været anvendt i en forudindstillet periode i tilstanden Pause.
ƒ PC Connection (Pc-tilslutning): Du kan indstille USB-forbindelsen til pc’en til
enten <USB-masselagring > eller <MTP>. Fabriksindstillingen for pc-tilslutning
er <MTP>.Vælger du <USB-masselagring>, kan du anvende afspilleren som en
flytbar lagringsenhed. Se side 30.
ƒ Default Set (Indstil standard): Ændrer alle indstillinger til standardværdien.
ƒ Format (Formatér): Formaterer den interne hukommelse. Kontrollér, før du
formaterer den.
ƒ About (Om): Kontrollér firmwareversionen og hukommelseskapaciteten.
<Firmware Version> (Firmwareversion) - Viser den aktuelle firmwareversion.
<Memory> (Hukommelse) - <Used> (Brugt) viser forbrugt plads, <Remaining>
(Udestående) viser resterende kapacitet, og <Total> viser den samlede
hukommelseskapacitet.
ƒ Demo mode (Demotilstand): Hvis du indstiller den til <On> (Til), gentages
afspilningen af musikfiler i musikmappen.
BEMÆRK
ƒ Med hensyn til den indbyggede hukommelse
1 GB = 1.000.000.000 bytes: reel, formateret kapacitet kan være mindre,
da den interne firmware bruger en del af hukommelsen.
det grundlæggende _ 29
ÆNDRING AF INDSTILLINGER OG VALG (Fortsat)
Når pc-forbindelsen er indstillet til <MSC> (USBmasselagring)
Anvendelse som flytbar disk
Du kan anvende afspilleren som en flytbar lagringsenhed.
ƒ Inden du går i gang - Tilslut afspilleren til din pc.
1. Åbn filer/mapper, der skal overføres
fra din PC.
2. Åbn <My Computer> (Denne
computer) Š <U5> på skrivebordet.
3. Vælg de filer/mapper, der skal
overføres fra din pc, træk dem og
slip den i en mappe efter eget valg i
<U5>.
ƒ De valgte mapper eller filer overføres til afspilleren.
ƒ Meddelelsen om filoverførsel vises ved fildownload og -upload.Hvis du
fjerner USB-stikket, mens meddelelsen vises, kan det medføre fejlfunktion
i afspilleren.
ƒ Den rækkefølge, hvormed musikfilerne vises på din pc, kan være forskellig
fra afspillerækkefølgen på din afspiller.
ƒ Hvis du overfører en DRM-fil (Digital Rights Management) til afspilleren,
afspilles filen ikke.
FORSIGTIG
BEMÆRK
ƒ Hvad er DRM?
Digital Rights Management (DRM) er en teknologi og tjeneste til
forhindring af ulovlig anvendelse af digitalt indhold og til beskyttelse af
copyrightindehavernes fortjeneste og rettigheder. DRM-filer er musikfiler,
hvorpå der anvendes kopibeskyttelsesteknologi.
30 _ det grundlæggende
ÆNDRING AF INDSTILLINGER OG VALG (Fortsat)
Når pc-forbindelsen er indstillet til <MSC> (USBmasselagring)(Fortsat)
Frakobling fra din pc
Følg trinnene herunder for at undgå at beskadige afspilleren og
dataene, når du frakobler den fra din pc.
1. Anbring markøren på ikonet
på proceslinjen nederst til højre
på skrivebordet, og klik med den
venstre museknap.
2. Klik på meddelelsen <Safely
Remove USB Mass Storage
Device Drive> (Sikker fjernelse af
USB-lagerenhed).
1
3. Kobl afspilleren fra din pc.
2
ƒ Afspilleren må ikke kobles fra PC’en under filoverførsel. Dette kan
beskadige dataene og afspilleren.
FORSIGTIG
ƒ Du kan ikke fjerne afspilleren, mens du på din pc afspiller filer, der findes
på afspilleren. Prøv igen, når du er færdig med at afspille filer.
det grundlæggende _ 31
EmoDio
EmoDio er et softwareprogram der leveres med denne MP3-afspiller.
Det er beregnet til forskellige servicer angående indholdet og som
support for MP3-afspilleren.
ƒ Inden du går i gang - Følg hurtigstartsguiden for at installere EmoDio.
Tilslut afspilleren til din PC.
<EmoDio> starter automatisk, når afspilleren tilsluttes til din pc. Hvis programmet
-ikonet <EmoDio> på
ikke starter automatisk, skal du dobbeltklikke på
skrivebordet.
PC-KRAV
Dit pc-system skal overholde følgende minimumsspecifikationer for at installere
og køre EmoDio:
• Pentium 500 MHz eller bedre
• Cd-rom-drev (mindst 2x)
• Kun USB 2.0-porte
• Windows Media Player 10.0 eller
nyere
• Windows XP Service Pack 2 eller
nyere
• Opløsning 1024 X 768 eller større
• DirectX 9.0 eller nyere
• Internet Explorer 6.0 eller nyere
• 300 MB ledig harddiskplads
• 512 MB RAM er højere
32 _ EmoDio
BRUG AF EMODIO
EmoDio er et brugervenligt program, der hjælper dig med at organisere dine
filer på din pc. Når dine filer allerede er sorteret og organiseret med EmoDio,
kan du hurtigt overføre dem til din MP3-afspiller uden at søge gennem hele
harddisken for at finde den ønskede fil.
Filoverførsel med ”EmoDio” er den letteste måde at få filer fra din pc til din
MP3-afspiller.
Med ”EmoDio” kan du oprette din egen samling eller album med lydfiler.
Du kan overføre blog-oplysninger og musikfiler, der er registreret på RSS,
til afspilleren som underholdning.
Det er en online community-service for brugere af EmoDio.com.
Den giver enkel og let upload/download af indhold produceret ved brug
af EmoDio og metoder til at dele dine historier med andre brugere i
fællesskabet.
BEMÆRK
ƒ For flere oplysninger om <EmoDio>, klikkes på <MENU> ĺ <Help> (Hjælp) ĺ
<Help> (Hjælp) øverst på <EmoDio> programmet
EmoDio _ 33
BRUG AF EMODIo (Fortsat)
FORSIGTIG
ƒ Du må ikke frakoble USB-stikket under filoverførslen. Frakobling under overførsel
kan beskadige afspilleren eller din pc.
ƒ Tilslut afspilleren direkte til computeren i stedet for at gøre det via en USB-hub for at
undgå en ustabil forbindelse.
ƒ Alle funktioner på afspilleren er deaktiveret under pc-tilslutning.
BEMÆRK
ƒ Brug FAT 32 som filsystem, når du formaterer afspilleren på pc’en.
I Windows Vista skal du klikke på Gendan enhedsstandarder og formatere den.
ƒ Hvis du tilslutter USB-stikket til pc’en med lavt batteri, oplades afspilleren i flere
minutter inden den tilslutter til pc’en.
ƒ Teknologi til genkendelse af musik og beslægtede data leveres af Gracenote og
Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
ƒ CDDB er et registreret varemærke, der tilhører Gracenote. Gracenote-logoet
og logotypen, Gracenote CDDB-logoet og logotypen samt logoet “Powered by
Gracenote CDDB” er varemærker, der tilhører Gracenote. Music Recognition
Service og MRS er servicemærker, der tilhører Gracenote.
34 _ EmoDio
musiklytning
ƒ Inden du går i gang - Tilslut høretelefonerne, tænd for afspilleren, og kontrollér
batteriet.
LYTTE EFTER KATEGORI
Music
Now Playing
Artists
Albums
Songs
426
Samsung
1. Vælg <Music> (Musik) på hovedmenuskærmen.
2. Vælg det ønskede emne på musiklisten.
3. Vælg en musikfil, der skal afspilles.
ƒ Musikken begynder at spille.
musiklytning _ 35
LYTTE EFTER KATEGORI (Fortsat)
Musikliste
Filoplysninger inkl. kunstnernavn, albumnavn, musiktitel og genre vises i
overensstemmelse med ID3-tagoplysningerne på den pågældende musikfil. En fil uden
ID3-tags vises som [Unknown] (Ukendt).
ƒ Now Playing (Afspilles nu): Afspiller en netop afspillet fil eller flytter til
afspilningsskærmen for den aktuelle fil.
ƒ Artists (Kunstnere): For at afspille efter kunstner.
ƒ Albums (Albummer): For at afspille efter album.
ƒ Songs (Sange): For at afspille i numerisk eller alfabetisk rækkefølge.
ƒ Genres (Genrer): For at afspille efter genre.
ƒ Playlists (Spillelister): For at afspille efter spilleliste.
ƒ Recorded Files (Optagne filer): Viser alle optagne filer.
ƒ Music Browser (Musikoversigt): Viser alle de musikfiler, der er gemt i musikmappen.
BEMÆRK
ƒ Hvad er ID3-tags?
Det er koder, der er knyttet til en MP3-fil, og som indeholder informationer om filen,
som f.eks. titel, kunstner, album, årstal, genre samt en kommentar.
36 _ musiklytning
MUSIKAFSPILNINGSSKÆRM
1
6
7
2
3
426
8
Samsung
4
5
9
1
2
Indikator for
afspilningstilstand
Indikator for DNSe/
afspilningshastighed
6
Indikator for Aktuel afspilning af
nummer / totalt antal numre
7
Indikator Afspil/pause/søge
3
Batteristatus
8
Popcon-figur / Albumcoverbillede
4
Musiktitel
9
Statuslinje for afspilning
5
Aktuel afspilningstid
BEMÆRK
ƒ Skærmbilleder er kun til illustrationsformål. Den virkelige skærm kan se anderledes
ud.
ƒ Hvis der ikke er noget albumcoverbillede i ID3-tagget, vises det figurbillede, der er
valgt i <My Popcon> (Min popcon).
musiklytning _ 37
KNAPPER TIL AFSPILNINGSKONTROL
426
Knappen
[Venstre]
Tryk én gang 3 sekunder efter start på afspilning af den aktuelle
fil for at afspille starten af den pågældende fil.
Tryk to gange 3 sekunder efter start på afspilning af den aktuelle
fil for at afspille den forrige fil.
Tryk og hold på det for at flytte baglæns i den aktuelle fil.
Knappen
[Vælg]
Tryk for at holde pause under afspilning.
Tryk for at genoptage afspilning.
Knappen
[Højre]
Tryk for at afspille den næste fil.
Tryk og hold på det for at flytte fremad i den aktuelle fil.
Knappen [Op]
Knappen [Ned]
BEMÆRK
Tryk for at forøge/formindske lydstyrken.
ƒ Mens du afspiller VBR-filer, fungerer knappen [Venstre], som er vist ovenfor, muligvis
ikke korrekt.
38 _ musiklytning
OPRETTELSE AF EN SPILLELISTE PÅ DIN
MP3-AFSPILLER
Hvis du allerede har downloadet filer til din MP3-afspiller, kan du oprette en
spilleliste med ”Foretrukne” uden EmoDio eller din pc.
Sådan føjes en fil til spillelisten
1. Vælg <Music> (Musik) på hovedmenuskærmen.
2. Vælg <Music Browser> (Musikoversigt).
3. Vælg en fil, der skal føjes til spillelisten, og tryk på
knappen [
].
4. Vælg <Add to Playlist> (Tilføj til spilleliste).
5. Vælg en spilleliste, som den markerede fil skal
føjes til.
Genres
Playlists
Recorded Files
Music Browser
Add to Playlist
Delete from Playlist
Delete File
ƒ Den valgte fil tilføjes til spillelisten.
BEMÆRK
ƒ Du kan tilføje op til 100 musikfiler til hver spilleliste.
ƒ For oplysninger om hvordan en afspilningsliste
oprettes i <EmoDio> og overførsel af den til
afspilleren, henvises til <EmoDio>.
Playlist 1
Playlist 2
Playlist 3
Playlist 4
Sådan afspilles en fil på spillelisten
1.
2.
3.
4.
Vælg <Music> (Musik) på hovedmenuskærmen.
Vælg <Playlists> (Spillelister).
Vælg den ønskede spilleliste.
Vælg en musikfil, der skal afspilles.
ƒ Musikfilen afspilles.
Genres
Playlists
Recorded Files
Music Browser
Playlist 1
Playlist 2
Playlist 3
Playlist 4
musiklytning _ 39
OPRETTELSE AF EN SPILLELISTE PÅ DIN
MP3-AFSPILLER (Fortsat)
Sådan slettes en fil fra en spilleliste
1. Vælg <Music> (Musik) på
hovedmenuskærmen.
2. Vælg <Playlists> (Spillelister).
3. Vælg den ønskede spilleliste.
4. Vælg en musikfil, der skal slettes, og tryk på
].
knappen [
5. Vælg <Delete from Playlist> (Slet fra
spilleliste) <Yes> (Ja).
ƒ Den valgte fil slettes fra spillelisten.
Genres
Playlists
Recorded Files
Music Browser
Playlist 1
Playlist 2
Playlist 3
Playlist 4
Add to Playlist
Delete from Playlist
Delete All from Pla...
Sådan slettes alle filer fra en spilleliste
Følg trin 1-3 ovenfor.
4. Tryk på knappen [
]
5. Vælg <Delete All from Playlist> (Slet alt fra
spilleliste) <Yes> (Ja).
ƒ Alle filer slettes fra spillelisten.
40 _ musiklytning
Add to Playlist
Delete from Playlist
Delete All from Pla...
BRUGERDEFINERET FUNKTION FOR
BRUGERKNAPPEN
Du kan indstille knappen [
] til at styre en af fire tilstande, der er vist
herunder. Efter indstilling er der direkte adgang til tilstanden med knappen
[
].
Sådan Indstilles brugertilstandsknappen
Brug knappen [
] under afspilning til enkle tilstandsændringer.
1. Vælg <Settings> (Indstillinger) på
hovedmenuskærmen.
2. Vælg <User Button> (Knappen Bruger).
3. Vælg en ønsket brugerknaptilstand.
Music
FM Radio
My Popcon
User Button(...)
ƒ Når du har indstillet, skal du trykke på knappen
] på skærmen til musikafspilning.
[
Funktionsguiden til brugerknappen i hver tilstand
vises i et kort stykke tid.
Study Mode
DNSe
Play Speed
Play Mode
Valg for knappen Bruger
ƒ Study Mode (Studietilstand): Indstiller til Studietilstand.
ƒ DNSe: Du kan indstille en passende lydeffekt til musikken.
ƒ Play Speed (Afspilningshastighed): Justerer afspilningshastigheden mellem
langsom og hurtig.
ƒ Play Mode (Afspilningstilstand): Vælger tilstand for gentagen afspilning.
ƒ Fabriksindstillingen for brugerknaptilstanden er <DNSe>.
BEMÆRK
musiklytning _ 41
BRUGERDEFINERET FUNKTION FOR
BRUGERKNAPPEN (Fortsat)
Sådan anvendes studietilstanden
Studietilstanden anvendes til indlæring af sprog, hvor du ofte anvender
funktioner til gentagelse af en sektion samt afspilningshastighed.
1. Indstil <User Button> <Study Mode>
Study Mode
(Knappen Bruger) til (Studietilstand).
DNSe
2. Tryk på knappen [
] på skærmen til
Play Speed
musikafspilning for at gå i studietilstand.
Play Mode
Indstilling af område der skal gentages
Med denne funktion kan du lytte til bestemte områder af et nummer
igen og igen.
1. Tryk på knappen [
område, du vil gentage.
ƒ Startstedet indstilles, og <
] ved starten af det
> bliver vist.
Vwxg|
Samsung
2. Tryk på knappen [
] igen for at indstille
slutningen på det område, du vil gentage.
ƒ <
> vises, og det specificerede område afspilles igen og igen.
Sådan annulleres gentagelse af område
Tryk på knappen [
] igen under gentagen afspilning af et område.
ƒ Gentagen afspilning af området annulleres.
BEMÆRK
ƒ Gentagen afspilning af en sektion indstilles ikke i følgende tilfælde:
- Når startpunktet for gentagen afspilning er indstillet, men slutpunktet ikke
indstilles, før det aktuelle nummer slutter.
- Hvis slutpunktet er indstillet til mindre end 3 sekunders afspilning efter
startpunktet.
42 _ musiklytning
BRUGERDEFINERET FUNKTION FOR
BRUGERKNAPPEN (Fortsat)
Sådan anvendes studietilstanden (fortsat)
Sådan indstilles afspilningshastigheden
Forøg eller formindsk hastigheden på din
favoritmusik ved at justere afspilningshastigheden.
Brug knappen [Op, Ned] til at vælge en ønsket
hastighed.
ƒ Vælg blandt
(Normal),
(Langsom 1),
(Hurtig 1),
(Langsom 2),
(Hurtig 2) og
Sådan anvendes spring over-intervallet
Brug knappen [Venstre, Højre] til at flytte med
intervaller på 10 sekunder, når du lytter til musik.
Tryk på knappen [Venstre, Højre] for at flytte
baglæns eller forlæns i den aktuelle fil.
BEMÆRK
Vwxg|
Samsung
(Langsom 3),
(Hurtig 3).
Vwxg|
Samsung
ƒ Spring over-intervallet kan – afhængigt af filen – afvige fra det faktiske
interval.
musiklytning _ 43
BRUGERDEFINERET FUNKTION FOR
BRUGERKNAPPEN (Fortsat)
Sådan indstilles DNSe (Digital Natural Sound engine)
Vælg den rigtige lyd til hver musikgenre.
1. Indstil <User Button> (Knappen Bruger) til <DNSe>.
2. Tryk på knappen [
] på skærmen til
musikafspilning for at vælge en ønsket DNSetilstand.
426
Samsung
ƒ DNSe-tilstanden ændres i følgende rækkefølge, hver gang du trykker på knappen
(Studio) ĺ
(Rock) ĺ
(R&B) ĺ
(Dans) ĺ
(Koncertsal) ĺ
(myDNSe) ĺ <Auto> ĺ
(Normal).
ƒ <Auto> vælger automatisk den tilhørende DNSe efter genre og andre
tilstandsoplysninger, der er angivet af EmoDio.
BEMÆRK
ƒ Hvad er DNSe?
Digital Natural Sound Engine (DNSe) er en lydeffektfunktion til MP3-afspillere
udviklet af Samsung. Det indeholder forskellige lydindstillinger til forbedring af
den musiktype, du lytter til.
Sådan indstilles afspilningshastigheden
Justerer afspilningshastigheden mellem langsom og hurtig.
1. Indstil <User Button> (Knappen Bruger) til
426
<Play Speed> (Afspilningshastighed).
Samsung
] på skærmen
2. Tryk på knappen [
til musikafspilning for at vælge en ønsket
afspilningshastighed.
ƒ Afspilningshastigheden ændres i følgende rækkefølge, hver gang du trykker på
(Langsom 1) ĺ
(Langsom 2) ĺ
(Langsom
knappen
(Hurtig 3) ĺ
(Hurtig 2) ĺ
(Hurtig 1) ĺ
3) ĺ
(Normal).
44 _ musiklytning
BRUGERDEFINERET FUNKTION FOR
BRUGERKNAPPEN (Fortsat)
Sådan indstilles afspilningstilstanden
Vælg afspilningstilstanden fra mulighederne herunder.
1. Indstil <User Button> (Knappen Bruger) til
<Play Mode> (Afspilningstilstand).
2. Tryk på knappen [
] på skærmen
til musikafspilning for at vælge en ønsket
afspilningstilstand.
426
Samsung
ƒ Afspilningstilstanden skifter i følgende rækkefølge, hver gang du trykker på
knappen:
(Gentagelse) ĺ
(Gentag en) ĺ
(Bland) ĺ
(Normal)
Tilstanden Afspilning
ƒ
: Afspiller alle filer i den aktuelle spilleliste i rækkefølge én gang.
ƒ
: Gentager afspilning af alle filer i den aktuelle spilleliste.
ƒ
: Gentager afspilning af én fil.
ƒ
: Gentager tilfældig afspilning af alle filer i den aktuelle spilleliste.
musiklytning _ 45
mere end musik
Du kan glæde dig over mere end musik med din nye MP3-afspiller. Lyt
til FM-radio, brug data CASTs, optag lyd. Din MP3-afspiller bringer dette
og mere direkte til dine fingerspidser.
ƒ Inden du går i gang - Tilslut høretelefonerne, tænd for afspilleren, og kontrollér
batteriet.
LYTTE TIL FM-RADIO
Vælg <FM Radio> (FM radio) på hovedmenuskærmen.
ƒ Modtagelsen af FM-radio starter.
FM Radio
Brug af funktionen Mute
1. Tryk på knappen [Vælg], mens du lytter til FM radio.
2. Tryk igen på knappen [Vælg] for at fortsætte med lytningen.
BEMÆRK
ƒ Tilslut altid dine høretelefoner til afspilleren, når du søger efter eller indstiller
frekvenser og lytter til FM-radio.
Høretelefonerne bruges som antenne til modtagelse af FM-signalet.
ƒ I områder med dårlig modtagelse kan afspilleren muligvis ikke finde nogle FMfrekvenser.
46 _ mere end musik
LYTTE TIL FM-RADIO (Fortsat)
FM-Radio-skærmen
4
1
5
2
1
Indikator for mute
2
Batteristatus
6
3
Jazz
7
3
BEMÆRK
4
Indikator for
frekvensplacering
Indikator for manuel/
forudindstillet tilstand
5
Indikator for radiotilstand
6
Indikator for aktuel
frekvens (MHz)
7
RDS-indikator
ƒ Skærmbilleder er kun til illustrationsformål. Den virkelige skærm kan se
anderledes ud.
Sådan søges efter FM-stationer
Tryk på og hold knappen [Venstre, Højre] nede,
og slip den derefter i tilstanden Manuel.
ƒ Søgningen stopper ved frekvensen tættest på det
sted, hvor knappen slippes.
Searching
ELLER,
Tryk på knappen [Venstre, Højre] for at gennemgå frekvenserne en
efter en i tilstanden Manuel.
ƒ Flytter til frekvenser, når som helst du trykker på knappen.
mere end musik _ 47
LYTTE TIL FM-RADIO (Fortsat)
Sådan skiftes til forudindstillingstilstand
Vælg denne tilstand, hvis du vil søge gennem dine gemte
FM-forudindstillinger, én forudindstilling ad gangen.
Tryk på knappen [Vælg], og hold den nede i
tilstanden Manuel.
Jazz
BEMÆRK
ƒ Hvis der ikke er angivet forudindstillede frekvenser, skifter afspilleren ikke
til tilstanden Forudindstilling.
Sådan skiftes til manuel tilstand
Vælg denne tilstand, hvis du manuelt vil søge gennem FM-området,
én frekvens ad gangen.
Tryk på knappen [Vælg], og hold den nede i
tilstanden Forudindstilling.
Jazz
48 _ mere end musik
LYTTE TIL FM-RADIO (Fortsat)
Sådan gemmes stationer i hukommelsen til
forudindstillinger
Du kan gemme op til 30 stationer i din MP3-afspillers hukommelse og
gå tilbage til dem ved blot at trykke på en enkelt knap.
Manuel - vælg kun de stationer, du vil gemme
Vælg en frekvens, der skal indstilles i tilstanden
Manuel, og tryk på knappen [
].
Added
ƒ Den valgte frekvens tilføjes til listen med
forudindstillinger.
BEMÆRK
ƒ Se side 23 for oplysninger om at scanne for en forudindstillet frekvens
automatisk.
Sådan lyttes til forudindstillede stationer
Tryk på knappen [Venstre, Højre] i tilstanden
Forudindstilling.
ƒ Du kan lytte til den gemte radiofrekvens.
Jazz
Sådan slettes en gemt station
Mens du lytter til FM-radio, kan du slette
frekvenser på denne måde.
Søg efter en forudindstillet frekvens, der skal
slettes i tilstanden Forudindstilling, og tryk på
knappen [
].
ƒ Den valgte frekvens slettes.
Deleted
mere end musik _ 49
LYTTE TIL FM-RADIO (Fortsat)
Sådan optages FM-radiostationer
Du kan når som helst optage FM-radioudsendelser, når du lytter til
radioen.
Vælg på skærmen FM radio en frekvens, der skal
], og hold den
optages, tryk på knappen [
nede.
ƒ Afspilleren begynder at optage.
Sådan stoppes optagelse
1. Tryk på knappen [
under optagelse.
], og hold den nede
ƒ Der vises en meddelelse, der spørger, om du vil
lytte til den netop optagne fil.
Playback recorded
file?
2. Vælg <Yes> (Ja) eller <No> (Nej).
ƒ <Yes> (Ja) afspiller den netop optagne fil.
ƒ <No> (Nej) afspiller ikke den netop optagne fil.
ƒ Tryk på knappen [Vælg], hvis du vil holde pause i optagelsen.
BEMÆRK
ƒ Den optagne fil gemmes i MP3-format.
ƒ Den optagne fil gemmes i <File Browser> (Filoversigt) ĺ <Recorded Files>
(Optagne filer) ĺ <FM Radio> (FM radio).
ƒ Hver optaget fil kan være på op til 4 timer.
ƒ Du kan gemme op til 999 filer pr. dato med FM radio-optagelser.
ƒ Du kan optage i ca. 15 timer. (baseret på 128 Kbps, 1 GB)
50 _ mere end musik
BRUG AF FITNESS-TILSTANDEN
Du kan kontrollere kalorieforbruget under øvelse (Fitness-tilstand), afhængigt af
øvelsesaktiviteten, din vægt og øvelsens længde.
ƒ Inden du går i gang - Først bør du kontrollere, om uret er indstillet korrekt.Se side 28.
Sådan indstilles din vægt
Indstil din vægt, inden du starter på fitness-tilstanden.
1. Vælg <Fitness> på hovedmenuskærmen.
Fitness
2. Vælg <Body Info> (Kropsinfo).
3. Indstil din vægt og måleenhed.
Body Info
Sådan indstilles dit daglige mål
Indstil dit daglige kalorieforbrug.
1. Vælg <Fitness> på hovedmenuskærmen.
2. Vælg <Daily Goal> (Daglig målsigt).
3. Indstil et ønsket kalorieforbrug.
Daily Goal
kcal
mere end musik _ 51
BRUG AF FITNESS-TILSTANDEN (Fortsat)
Sådan bruges lydguiden
Du kan lytte til en lydguide med værdifulde informationer, som f.eks.
navnet på øvelsesaktiviteten og den forløbne tid, når du er i tilstanden
Fitness.
1. Vælg <Fitness> på hovedmenuskærmen.
2. Vælg <Audio Guide> (Lydguide) <On> (Til).
Daily Goal
Audio Guide
Body Info
Performa...
ƒ Lydguiden kan ikke høres, når du lytter til musik eller FM-radio.
BEMÆRK
52 _ mere end musik
BRUG AF FITNESS-TILSTANDEN (Fortsat)
Sådan startes Fitness-tilstanden
1. Vælg <Fitness> på hovedmenuskærmen.
Daily Goal
Audio Guid...
Body Info
Performa...
2. Vælg en ønsket øvelsesaktivitet, og tryk på
knappen [Vælg].
ƒ Vælg blandt <Walk1> (Gå langsomt), <Walk2> (Få
hurtigt), <Run1> (Løb langsomt), <Run2> (Løb
hurtigt), <Hiking> (Vandring), <Cycle> (Cykling),
<Yoga>.
3. Indstil en ønsker øvelsesperiode.
39 kcal
ƒ Du kan vælge fra <10 min.> til <600 min.> i
intervaller på 10 minutter.
4. Indstil en ønsket lyttemulighed.
Now Playing
5. Tryk på knappen [Vælg].
ƒ Fitness-tilstanden starter.
Lyttemuligheder
ƒ Now Playing (Afspilles nu): Afspiller en netop afspillet fil.
ƒ Playlist (Spilleliste): Afspiller en fil på en netop afspillet spilleliste
ƒ FM Radio (FM radio): Stiller ind på en netop aflyttet FM-frekvens.
ƒ Shuffle Play (Blandet afspilning): Afspiller filerne i et netop afspilles musikliste
tilfældigt.
ƒ Tryk på knappen [Vælg], hvis du vil holde pause i fitness-tilstanden.
BEMÆRK
ƒ Hver gang du trykker på knappen [
kalorieforbruget.
], kan du se musiktitlen eller
mere end musik _ 53
BRUG AF FITNESS-TILSTANDEN (Fortsat)
Sådan stoppes Fitness-tilstanden
Tryk på knappen [
].
2 kcal
Sådan kontrolleres en registrering af dine øvelser
Du kan kontrollere, hvor meget af øvelsen, du har udført.
1. Vælg <Fitness> på hovedmenuskærmen.
2. Vælg <Performance> (Ydelse).
3. Vælg en dato, som du vil vise registreringen
for.
2009/02/24
Duration: 0h 06m
Consumed: 5kcal
2% of Goal
ƒ Du kan kontrollere øvelsestiden, kalorieforbruget og udførelseshastigheden.
ƒ Der kan gemmes registreringer for op til 30 øvelser.
BEMÆRK
54 _ mere end musik
BRUGE DATA CASTS
Du kan automatisk modtage opdaterede oplysninger uden at være nødt til at
besøge dine ofte besøgte nyheder, blog og UCC-steder hver gang.
ƒ Inden du går i gang - Overfør en ønsket kanalpost til afspilleren med <EmoDio>.
Afspilning af datacasts
Du kan glæde dig over overførte Datacasts ved at gå til <Datacasts>
(Data CASTs) på din afspiller.
1. Vælg <Datacasts> (Data CASTs) på
hovedmenuskærmen.
2. Vælg den ønskede kanaltitel.
Datacasts
3. Vælg den ønskede fil.
ƒ Den valgte fil afspilles.
BEMÆRK
ƒ Se <Datacasts> (Data CASTs) i <EmoDio> for
detaljerede instruktioner.
Datacast 1
Datacast 2
Datacast 3
Datacast 4
mere end musik _ 55
STEMMEOPTAGELSE
Du kan optage din egen stemme, taler, foredrag og andre lyde med din MP3afspiller.
Sådan udføres en stemmeoptagelse
1. Vælg <Voice REC> (Stemmeoptagelse) på
hovedmenuskærmen.
Voice REC
2. Tryk på knappen [Vælg].
ƒ Afspilleren begynder at optage.
BEMÆRK
ƒ Du kan når som helst foretage en stemmeoptagelse ved at trykke på
] og holde den nede.
knappen [
ƒ Tryk på knappen [Vælg], hvis du vil holde pause i optagelsen.
FORSIGTIG
ƒ Anbring ikke mikrofonen for tæt på eller for langt fra munden, da dette kan
medføre dårlig optagelse.
ƒ Lydoptagelse fungerer ikke korrekt, når der kun er lidt strøm på batteriet.
56 _ mere end musik
STEMMEOPTAGELSE (Fortsat)
Sådan stoppes optagelse
1. Tryk på knappen [
under optagelse.
], og hold den nede
ƒ Der vises en meddelelse, der spørger, om du vil
lytte til den netop optagne fil.
2. Vælg <Yes> (Ja) eller <No> (Nej).
ƒ <Yes> (Ja) afspiller den netop optagne fil.
ƒ <No> (Nej) afspiller ikke den netop optagne fil.
ƒ Den optagne fil gemmes i MP3-format.
BEMÆRK
ƒ Den optagne fil gemmes i <File Browser> (Filoversigt) ĺ <Recorded Files>
(Optagne filer) ĺ <Voice> (Stemme).
ƒ Hver optaget fil kan være på op til 4 timer.
ƒ Du kan gemme op til 999 filer pr. dato ved stemmeoptagelser.
ƒ Du kan optage i ca. 15 timer. (baseret på 128 Kbps, 1 GB)
mere end musik _ 57
problemløsning
Hvis du har problemer med din nye MP3-afspiller, skal du se, om der
findes en løsning i denne liste. Hvis problemet består, skal du kontakte
et Samsung servicecenter i nærheden af dig.
PROBLEM
LØSNING
Kan ikke tænde
• Enheden kan ikke tænde, hvis batteriet er helt
afladet. Oplad batteriet, og tænd igen.
• Tryk på knappen Reset.
Knapper fungerer ikke.
• Kontroller, om HOLD-funktionen er indstillet til
at låse alle knaphandlinger.
• Sørg for, at du trykker på den rigtige knap, før
du forsøger.
• Tryk på knappen Reset.
Skærmen vil ikke
tænde.
• Skærmen er muligvis ikke synlig i direkte
sollys.
• Hvis <Display Off Time> (Skærm fra-tid)
er valgt fra <Settings> (Indstillinger) ĺ
<Display> (Skærm), afbrydes skærmen. Tryk
på en vilkårlig tast, og se, om den tændes.
Der slukkes for
strømmen.
• Der afbrydes automatisk for strømmen, når
batteriet er helt afladet. Genoplad batteriet.
• Hvis <Auto Power Off> (Automatisk slukning)
vælges fra <Settings> (Indstillinger) ĺ
<System>, afbrydes strømmen, når afspilleren
er i tilstanden Pause. Tænd for afspilleren
58 _ problemløsning
PROBLEM
LØSNING
Unormal visning af
spilletid under afspilning.
• Batteritiden kan variere, afhængigt af
lydtilstand og skærmindstilling.
• Batteriets levetid forkortes muligvis, hvis
afspilleren efterlades i lange perioder i lave
eller høje temperaturer.
Fejlfunktion ved
programmet EmoDio
• Kontroller, om din pc opfylder de
grundlæggende systemkrav.
Tilslutning til pc er
deaktiveret.
• Kontroller, om USB-stikket er tilsluttet korrekt,
og prøv igen.
• Kør Windows Update på din pc. Vælg Vigtige
opdateringer og Service Packs, og opdatér alt.
Genstart din pc, og tilslut igen.
Filoverførselshastigheden
er for langsom.
• Hvis du kører flere programmer,
herunder <EmoDio> på din pc, kan
filoverførselshastigheden være langsom. Luk
unødvendige programmer, og prøv at overføre
igen.
Afspilleren afspiller ikke.
• Kontroller, om der er gemt musiknummer i
hukommelsen.
• Kontroller, om musiknummeret er beskadiget.
• Kontroller, om der er tilstrækkelig strøm på
batterierne.
problemløsning _ 59
PROBLEM
Filoverførsel fungerer
ikke.
LØSNING
• Kontroller, om USB-stikket er tilsluttet korrekt.
Tilslut det igen, hvis det er nødvendigt.
• Kontroller, om hukommelsen er fyldt.
• Tryk på knappen Reset.
Filer eller data mangler.
Unormal visning
af spilletid under
afspilning.
• Kontroller, om USB-stikket er blevet frakoblet
under fil- eller dataoverførsel. Hvis dette er
tilfældet, kan det medføre alvorlig skade. Ikke
kun på filerne/dataene, men også på produktet.
Samsung er ikke ansvarlig for tab af data.
• Kontroller, om filen er i formatet VBR (Variable
Bit Rate).
Unormal visning af
filnavn.
• Gå til <Settings> (Indstillinger) ĺ
<Language> (Sprog) ĺ <ID3 Tag> (ID3tag) på hovedmenuskærmen, og indstil det
ønskede sprog.
Produktet er varmt.
• Der genereres varme under opladning. Dette
har ingen betydning for produktets levetid eller
funktioner.
60 _ problemløsning
appendiks
MENUTRÆ
Her finder du en hurtig oversigt over, hvorledes menuerne og funktionerne er
organiseret på din nye MP3-afspiller.
Skærmbillede til menuvalg
Music
FM Radio
Fitness
Datacasts
Voice REC
File
Browser
Settings
Music
FM Radio
My
Popcon
User
Button
Sound
Display
DNSe
Mode
Popcon
Character
Study
Mode
Beep
Sound
Display
Off Time
Menu
Date
Sleep
Play Mode
Auto
Preset
Popcon
Name
DNSe
Volume
Limit
Screen
Saver
ID3 Tag
Time
Auto Power
Off
Play
Speed
FM
Region
Play
Speed
PC
Connection
Skip
Interval
FM
Reception
Play Mode
Default set
Tag
RDS
Display
Language Date&Time
System
Format
About
Demo
Mode
appendiks _ 61
PRODUKTSPECIFIKATIONER
Modelnavn
YP-U5
Nominel værdi
DC 5,0 V/ 500 mA
Indbygget batteri
160 mAh / DC 3,7 V
MPEG1 Layer3 (8 kbps ~ 320 kbps, 32 kHz ~ 48
kHz), MPEG2 Layer3 (32 kbps ~ 160 kbps, 16 kHz
~ 24 kHz), MPEG2.5 Layer3 (32 kbps ~ 160 kbps,
8 kHz ~ 12 kHz), WMA (48 kbps ~ 320 kbps, 8 kHz
~ 48k Hz), ASF (Audio) (8 kbps ~ 192 kbps, 8 ~ 48
kHz), Ogg(Q0 ~ Q10),
FLAC(Fri tabsfrit lydcodec)
Fil Kompatibilitet
Antal understøttede mapper/
filer
Udgang for høretelefon
Frekvensområde (udgang)
Signal/støjforhold
Spilletid
Filer: Maks. 3000 (inkl. mapper)
18 mW/kanal (Frankrig 5 mW/kanal) (baseret
på 16 Ÿ)
40Hz~20kHz
88 dB med 20 kHz LPF (baseret på 1 KHz 0 dB)
Musik: Maks. 20 timer (MP3 128 kbps, Lydstyrke:
15, Tilstanden Normal, skærm fra)
Temperaturområde for drift
-5~35°C (23~95°F)
Hus
Vægt
Dimensioner (B x H x D)
Plast
23 g
25 x 88 x 11,8 mm
FM-radio
FM-frekvens
FM-signal/
støjforhold
87,5~108,0MHz
50 dB
FM T.H.D
Brugbar FMfølsomhed
1%
32 dBì
Indholdet af denne brugervejledning kan ændres uden forudgående varsel med
henblik på yderligere forbedring.
62 _ appendiks
LICENS
Produktenheden, der følger med denne brugervejledning, gives i licens under
bestemte intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende bestemte tredjeparter.
Denne licens er begrænset til privat, ikke-kommerciel brug af slutbrugere til
licenseret indhold. Der gives ingen rettigheder til kommerciel anvendelse.
Licensen omfatter ikke andre produktenheder end denne produktenhed,
og licensen udvides ikke til nogen ikke-licenseret enhed eller proces i
overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3, der anvendes
eller sælges sammen med denne produktenhed. Licensen omfatter kun brug af
denne produktenhed til at afkode og/eller dekode lydfiler, der overholder ISO/
IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Under denne licens gives ingen rettigheder
til produktfunktioner eller funktioner, der ikke er i overensstemmelse med ISO/
IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.
KORREKT AFFALDSBORTSKAFFELSE AF DETTE
PRODUKT (ELEKTRISK & ELEKTRONISK UDSTYR)
Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation
betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil
(f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må
bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald
efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller
sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret
affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt
fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for
bæredygtig materialegenvinding. Forbrugere bedes
kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller
kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan
indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig
genvinding. Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne
og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør
ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
appendiks _ 63
KORREKT BORTSKAFFELSE AF BATTERIERNE I
DETTE PRODUKT
(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for
batterier).
Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen
betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke
må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald.
Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb
betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller
bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis
batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være
skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.
For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier
holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis
batteriretursystem.
64 _ appendiks
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter,
venligst kontakte Samsung Support.
Samsung Electronics Nordic AB
8-SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com/dk
REV.0.0
Download PDF

advertising