Samsung | YP-U5JAB | Samsung YP-U5JAB Bruksanvisning

YP-U5
uuden MP3-soittimen
Käyttöopas
Kaikki on mahdollista
Kiitos, kun ostit Samsung-tuotteen.
Saat lisäpalveluita rekisteröimällä tuotteesi
osoitteessa
www.samsung.com/register
uuden MP3-soittimesi ominaisuudet
Hyvännäköinen. Älykäs. Luotettava. Täynnä hauskoja ominaisuuksia. Uusi
MP3-soittimesi on kaikkea tätä ja paljon muutakin. Se on todella ohut, joten
se vie vain vähän tilaa taskussasi ja sen sisältämä uusi tekniikka takaa hyvän
äänenlaadun. Tulet huomaamaan, että uutta MP3-soitintasi on mukava
käyttää esimerkiksi kuntoillessa, musiikkia ladatessa tai vaikkapa FM-radiota
kuunnellessa. Kun kerran aloitat soittimen käytön, et enää halua luopua siitä.
KÄYTTÄJÄYSTÄVÄLLINEN KÄYTTÖLIITTYMÄ OMA POPCON-HAHMO
Tässä MP3-soittimessa on sisäinen USBliitin, joten USB-kaapelia ei tarvita. Näin
tietojen siirto ja akun lataaminen on helppoa
ja nopeaa.
FITNESS-TILA KUNTOILUA VARTEN
Tässä tilassa voit tarkistaa odotettavissa
olevan energiankulutuksesi harjoittelun
aikana.
OPISKELUTILAN KÄYTTÖ
KÄYTTÄJÄPAINIKKEEN AVULLA
Käyttäjäpainikkeeseen voit määrittää
haluamasi toiminnon.
Tarkastelutilasta on hyötyä esimerkiksi
kieltenopiskelussa, jossa joutuu usein
toistamaan samaa kohtaa monta kertaa tai
käyttämään toistonopeustoimintoa.
Voit luoda hahmon, joka tulee näkyviin aina,
kun MP3-soittimen virta kytketään päälle.
PIDENNETYT TOISTOAJAT JA LYHENNETYT
LATAUSAJAT
Täyteen ladatun akun avulla voi toistaa 20
tuntia musiikkia.
Tiedostojen latausajat ovat tätä lyhyempiä.
Soittimessa USB 2.0 -ominaisuus, joten se
on huomattavasti sellaisia malleja nopeampi,
joissa on USB 1.1.
ÄÄNENLAATUA
Uusi MP3-soittimesi sisältää DNSe™ (Digital
Natural Sound engine) -toiminnon. Kyseessä
on Samsungin ainutlaatuinen äänitekniikka,
jonka avulla äänestä saadaan täyteläistä ja
syvää. Kuuntelukokemus on elämys.
MUOTO JA TOIMINTA
Se on toki hyvännäköinen. Mutta sitä on
myös helppo pidellä ja käyttää.
turvallisuustietoja
Tämän käyttöoppaan kuvakkeiden ja merkkien selitykset:
VAARA
Osoittaa, että kyseessä on hengenvaara tai vakavan
loukkaantumisen vaara.
VAROITUS
Osoittaa, että kyseessä on loukkaantumisvaara tai
materiaalisten vahinkojen vaara.
VAROITUS
Voit vähentää MP3-soittimen käyttöön liittyviä
tulipalo-, räjähdys-, sähköisku- ja vammautumisvaaroja
noudattamalla näitä turvallisuusohjeita:
HUOMAUTUS
Osoittaa soittimen käyttöön liittyviä vihjeitä tai viitesivuja,
joista voi olla apua.
ÄLÄ tee näin.
ÄLÄ pura.
ÄLÄ koske.
Ohjeita tulee noudattaa tarkasti.
Irrota virtapistoke pistorasiasta.
Ota yhteyttä huoltoon.
Näiden varoitusten tarkoituksena on estää loukkaantumiset.
Noudata ohjeita tarkasti.
Lue tämä osa ja säilö se sitten varmaan talteen tulevia lukukertoja varten.
turvallisuustietoja
Tässä käyttöoppaassa kerrotaan, kuinka käytät mp3-soitinta oikein.Lue
käyttöopas huolellisesti, jotta et vahingoita itseäsi tai soitinta. Kiinnitä
erityistä huomiota seuraaviin varoituksiin:
SUOJELE ITSEÄSI
ƒ Älä pura, korjaa tai tee laitteeseen muutoksia itse.
VAROITUS
ƒ Älä anna laitteen kastua tai pudota veteen. Jos laite kastuu, älä kytke
siihen virtaa, sillä voit saada sähköiskun. Ota sen sijaan yhteyttä
lähimpään Samsung-asiakaspalveluun.
ƒ Älä käytä tätä laitetta ukonilmalla. Muutoin laite voi vaurioitua tai voit
saada sähköiskun.
VAROITUS
ƒ Älä käytä kuulokkeita, kun pyöräilet tai ajat autoa tai moottoripyörää.
Se saattaa aiheuttaa vakavan onnettomuuden ja lisäksi se on laitonta
joillakin alueilla.
Kuulokkeiden käyttäminen käveltäessä tai lenkkeiltäessä, erityisesti
suojatiellä, voi johtaa vakavaan onnettomuuteen.
ƒ Pidä oman turvallisuutesi vuoksi huoli siitä, ettei kuulokkeiden johto joudu
käsivartesi tai ympäristössä olevien esineiden tielle.
ƒ Ole varovainen, kun käytät soitinta USB-liittimen suoja irrotettuna.
USB-liitin on terävä ja voi aiheuttaa vamman.
VAARA
ƒ Älä säilytä laitetta kosteissa, pölyisissä tai likaisissa paikoissa, koska siitä
voi aiheutua tulipalo tai sähköisku.
SUOJELE ITSEÄSI
ƒ Kuulokkeiden pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa vakavia kuulovaurioita.
VAARA
Jos altistut pitkään äänelle, jonka voimakkuus on yli 85 desibeliä, kuulosi
vahingoittuu. Mitä kovempi ääni on, sitä enemmän se vahingoittaa kuuloasi
(normaalin keskustelun äänenvoimakkuus 50 - 60 desibeliä ja katujen melutaso
on yleensä noin 80 desibeliä). On erittäin suositeltavaa asettaa äänenvoimakkuus
keskitasolle (keskitaso on yleensä alle kaksi kolmasosaa enimmäistasosta).
ƒ Jos korvasi alkavat soida, vähennä äänenvoimakkuutta tai lopeta korvatai nappikuulokkeiden käyttö.
SUOJAA MP3-SOITTIMESI
ƒ Älä jätä soitinta paikkoihin, joissa lämpötila on yli 35 °C, kuten saunaan
tai pysäköityyn autoon.
ƒ Älä pudota soitinta, jotta siihen ei kohdistu liiallista voimaa.
ƒ Älä aseta soittimen päälle mitään painavaa.
ƒ Estä vieraiden esineiden ja pölyn pääsy laitteen sisään.
ƒ Älä vie laitetta magneettisten esineiden läheisyyteen.
ƒ Varmuuskopioi tärkeät tiedot. Samsung ei vastaa kadonneista tiedoista.
ƒ Käytä ainoastaan Samsungin toimittamia tai hyväksymiä lisävarusteita.
VAROITUS
VAROITUS
HUOMAUTUS
ƒ Älä suihkuta laitteen päälle vettä. Älä puhdista laitetta kemikaaleilla,
kuten bensiinillä tai ohenteilla, koska seurauksena voi olla tulipalo,
sähköisku tai laitteen pinnan vaurioituminen.
ƒ Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai soittimen
vaurioitumiseen.
ƒ Jos tulostat tämän käyttöoppaan, suosittelemme, että tulostat sen värillisenä
ja valitset “Fit to Page” (Sovita arkille) -valintaruudun, jotta opasta on helpompi
lukea.
sisällysluettelo
PERUSTOIMINNOT
9
9
10
14
15
16
16
17
17
18
19
20
22
25
26
26
27
28
29
Toimituksen sisältö
MP3-soitin
Järjestelmän nollaaminen
Akun lataaminen
Akun käsitteleminen
Virran kytkeminen ja katkaiseminen
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Painikkeiden poistaminen käytöstä
Tiedostojen selaaminen
tiedostoselaimen avulla
Tiedostojen poistaminen
tiedostoselaimen avulla
Asetusten ja valintojen muuttaminen
Musiikkiasetukset
FM-radion asetukset
Oman Popconin asetukset
Aika-asetukset
Näyttöasetukset
Kieliasetukset
Päivämäärä- ja aika-asetukset
Järjestelmäasetukset
32
33
Tietokoneen järjestelmävaatimukset
Emodion käyttäminen
18
EMODIO
32
sisällysluettelo
MUSIIKIN
KUUNTELEMINEN
35
35
37
38
39
41
41
MUSIIKIN LISÄKSI
46
46
51
51
51
52
53
53
53
55
56
56
57
Kuunteleminen luokittain
Musiikintoistonäyttö
Toiston hallinnan painikkeet
Toistoluettelon luominen mp3soittimella
User (käyttäjä) -painikkeen
mukautustoiminto
User (käyttäjä) -painikkeen tilan
Asettaminen
FM-radion kuunteleminen
Fitness-tilan käyttäminen
Oman painon määrittäminen
Päivittäisen kuntoilutavoitteen
asettaminen
Ääniopastuksen käyttäminen
Fitness-tilan käytön aloittaminen
Fitness-tilan käytön lopettaminen
Harjoitteen tietojen tarkasteleminen
Datacast-lähetykset
Sanelin
Äänitallennuksen tekeminen
Äänitallennuksen pysäyttäminen
sisällysluettelo
VIANMÄÄRITYS
58
Vianmääritys
61
62
63
Valikkopuu
Tekniset tiedot
Lisenssi
58
LIITE
61
perustoiminnot
TOIMITUKSEN SISÄLTÖ
Uuteen mp3-soittimeesi kuuluvat seuraavat varusteet. Jos toimituksesta puuttuu
jokin varuste, ota yhteyttä Samsung-asiakaspalveluun.
Soitin
Kuulokkeet
Pakkauksessa olevat varusteet voivat olla hieman erinäköisiä kuin oppaan
kuvissa.
perustoiminnot _ 9
MP3-SOITIN
Oikea tiedostoselainpainike
Paina, jos haluat siirtyä seuraavaan
valikkoon.
Äänenvoimakkuuden lisäyspainike
Paina, jos haluat lisätä äänenvoimakkuutta tai
siirtyä ylempään kohteeseen tai valikkoon.
Äänenvoimakkuuden vähennyspainike
Paina, jos haluat vähentää
äänenvoimakkuutta tai siirtyä alempaan
kohteeseen tai valikkoon.
Toisto/tauko, valintapainike
Paina, jos haluat toistaa, valita taukotilan
tai toiminnon tai siirtyä seuraavaan
näyttöön.
Virta- ja lukituspainike
Paina jonkin aikaa, jos haluat kytkeä tai katkaista
virran.
Lukitse näppäintoiminnot painamalla kerran.
Avaa näppäintoiminnot painamalla kerran.
Vasen tiedostoselainpainike
Paina, jos haluat siirtyä edelliseen valikkoon.
10 _ perustoiminnot
MP3-SOITIN (Jatkuu)
Mikrofoni
Paluupainike
Paina,
jos haluat siirtyä edelliseen näyttöön.
Paina painiketta jonkin aikaa, jos haluat
siirtyä päävalikkoon.
User(käyttäjä)/Tallennus -painike
Paina, jos haluat ottaa käyttäjäpainiketilan
käyttöön.
Lisätietoja käyttäjäpainiketilasta
on sivulla 41.
Pidä painettuna, jos haluat aloittaa tai
lopettaa nauhoituksen.
Näyttö
perustoiminnot _ 11
MP3-SOITIN (Jatkuu)
Kiinnikkeen kiinnitysosa
<Reset> (Resetointi) -reikä
Jos soittimessa ilmenee
toimintahäiriö, palauta
järjestelmän asetukset
painamalla reset-aukkoa jollakin
teräväkärkisellä esineellä.
USB-liitin
USB-liittimen suoja
Kuulokkeet
Merkintä “L”
vasemmassa
kuulokkeessa
ja “R” oikeassa
kuulokkeessa. Toimii
myös MP3-soittimen
FM-radion antennina.
Kuulokeliitäntä
12 _ perustoiminnot
MP3-SOITIN (Jatkuu)
USB-liittimen suojan irrottaminen
Irrota USB-liittimen suoja kuvassa
esitetyllä tavalla.
USB-liittimen suojan kiinnittäminen
Kiinnitä USB-liittimen suoja siten, että
suojan nuolella merkitty puoli tulee
soittimen taustapuolelle.
perustoiminnot _ 13
JÄRJESTELMÄN NOLLAAMINEN
Jos mp3-soittimen virta ei kytkeydy, soittimella ei voi toistaa musiikkia tai jos
tietokone ei tunnista soitinta kytkennän yhteydessä, voi olla tarpeen nollata
järjestelmä.
Paina Reset (palautus) -painiketta jollakin
terävällä esineellä, kuten paperiliittimen
kärjellä.
ƒ Järjestelmän asetukset palautetaan
alkuasetuksiinsa.
ƒ Reset (palautus) -toiminto ei poista aikatietoja
tai sisäiseen muistiin tallennettuja tietoja.
14 _ perustoiminnot
AKUN LATAAMINEN
Lataa akku ennen ensimmäistä käyttökertaa ja silloin, jos et ole käyttänyt
soitinta pitkään aikaan.
Näyttö
ƒ <USB connected>
(USB yhdistetty)
ƒ<
> - Ladataan
ƒ<
> - Täysin latautunut
Kytke USB-liitin tietokoneen USB-liitäntään (
kun tietokoneen virta on kytketty.
Latausaika
) kuvan osoittamalla tavalla,
noin 2,5 tuntia
ƒ Kokonaislatausaika vaihtelee tietokoneympäristön mukaan.
HUOMAUTUS
ƒ Jos lataat soittimen kannettavassa tietokoneessa, varmista, että tietokoneen akku
on ladattu täyteen tai että tietokone on kytketty virtalähteeseen.
ƒ Akku ei lataudu, jos tietokone on valmiustilassa tai jos laitteisto on irrotettu oikein.
VAROITUS
ƒ Soittimen voi ladata vain kytkemällä sen tietokoneeseen. Älä käytä erillistä USBverkkovirtalaturia.
perustoiminnot _ 15
AKUN KÄSITTELEMINEN
Voit pidentää akun käyttöikää noudattamalla näitä soittimen käsittelyä ja
varastoimista koskevia ohjeita.
• Lataa akku tilassa, jonka lämpötila on 5°C~35°C (40°F~95°F).
• Älä lataa akkua liikaa (yli 12 tuntia).
Liiallinen lataaminen ja purkaminen voi lyhentää akun käyttöikää.
• Akulla on rajallinen käyttöikä, koska se on kuluva osa.
ƒ Käyttäjä ei voi vaihtaa tuotteen sisältämää ladattavaa akkua. Kysy lisätietoja
vaihtamisesta palveluntarjoajalta.
VAROITUS
VIRRAN KYTKEMINEN JA KATKAISEMINEN
Virran kytkeminen ja katkaiseminen
Pidä [
] -painiketta painettuna.
ƒ Kun kytket soittimeen virran ensimmäisen kerran,
esiin tulee Popcon-hahmon asetusnäyttö. Jos haluat
lisätietoja oman Popcon-hahmon luomisesta, katso
vaihetta 2 sivulla 25.
Virran katkaiseminen
Pidä [
] -painiketta painettuna.
HUOMAUTUS
ƒ Virta katkeaa automaattisesti, jos mitään painiketta ei paineta ennalta määritetyn
ajan kuluessa, kun soitin on taukotilassa. <Auto Power Off> (Automaattinen
virrankatkaisu) -toiminnon oletusasetus on 1 minuutti, mutta aikaa voi muuttaa.
Lisätietoja on sivulla 29.
16 _ perustoiminnot
ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÄMINEN
Voit säätää äänenvoimakkuutta tiedoston toiston aikana.
Paina [Ylös/Alas]-painiketta.
ƒ Äänenvoimakkuuden asteikko on 0–30.
426
Samsung
PAINIKKEIDEN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ
Lukitustoiminto poistaa kaikki MP3-soittimen painikkeet käytöstä niin, että jos
painat painikkeita vahingossa, esimerkiksi kuntoillessasi, musiikin toisto ei
keskeydy.
1. Paina [
] -painiketta kerran.
2. Paina [
] -painiketta kerran ottaaksesi
näppäimet käyttöön.
perustoiminnot _ 17
TIEDOSTOJEN SELAAMINEN TIEDOSTOSELAIMEN
AVULLA
Etsi tiedostoja helposti “File Browser” (Tiedostoselain)-toiminnon avulla.
1. Valitse päävalikosta <File Browser> (Tiedostoselain).
2. Tuo tiedostoluettelo esiin valitsemalla haluamasi kansio.
File Browser
3. Valitse haluamasi tiedosto.
ƒ Tiedoston toisto alkaa.
Music
Playlists
Datacasts
Recorded Files
TIEDOSTOJEN POISTAMINEN TIEDOSTOSELAIMEN
AVULLA
Toimi edellä kuvattujen vaiheiden 1 - 2 ohjeiden mukaan.
3. Valitse poistettava tiedosto ja paina [
-painiketta.
]
4. Valitse <Delete File> (Poista tiedosto) ĺ
<Yes> (Kyllä).
ƒ Tiedosto poistetaan.
ƒ Kun tiedosto on poistettu, sitä ei voi palauttaa.
VAROITUS
18 _ perustoiminnot
Add to Playlist
Delete from Playlist
Delete File
ASETUSTEN JA VALINTOJEN MUUTTAMINEN
Voit mukauttaa MP3-soitintasi monipuolisesti muuttamalla tehtaalla määritettyjä
asetuksia.
1. Valitse päävalikosta <Settings> (Asetukset).
2. Valitse haluamasi kohta asetusluettelosta
Settings
3. Valitse haluamasi asetusvaihtoehto.
4. Valitse haluamasi asetukset.
Music
FM Radio
My Popcon
User Button(...)
[Asetusluettelo]
perustoiminnot _ 19
ASETUSTEN JA VALINTOJEN MUUTTAMINEN (Jatkuu)
Musiikkiasetukset
Voit valita yksityiskohtaisia asetuksia musiikin
toistamista varten.
DNSe
Play Mode
Play Speed
Skip Interval
Musiikin asetusvaihtoehdot
ƒ DNSe: Voit valita sopivan asetuksen kullekin tyylilajille. <Auto> (Automaattinen)
valitsee sopivat DNSe-asetukset automaattisesti tyylilajin ja muiden EmoDion
määrittäminen mielialatietojen mukaan. Jos valitset <myDNSe>-asetuksen, voit
määrittää <EQ> (Taajuuskorjain) sekä <3D&BASS> (3D ja BASSO) - asetuksen.
Lisätietoja on sivulla 21.
ƒ Play Mode (Toistotila): Valitse toiston tila – esim. toistuvan toiston asetukset.
ƒ Play Speed (Toistonopeus): Voit nopeuttaa tai hidastaa toistoa.
ƒ Skip Interval (Siirtymisväli): Voit siirtyä tiedostossa nopeasti eteenpäin
määritetyin aikavälein. Voit hypätä koko kappaleen yli tai siirtyä eteenpäin useita
sekunteja kerrallaan.
ƒ Tag (Tunniste): Voit halutessasi tuoda näkyviin musiikkitiedoston raitatiedot, jos
raita sisältää ID3-tunnisteen.
HUOMAUTUS
ƒ Siirtymisväli voi poiketa todellisesta aikavälistä joidenkin tiedostojen
kohdalla.
ƒ Toistonopeudeksi palautuu <Normal> (Normaali) aina, kun <DNSe>asetusta muutetaan.
ƒ Mikä on ID3-Tag?
Se on MP3-tiedostoon liitetty tunniste, joka sisältää tiedoston kannalta
olennaisia tietoja: esim. nimi, esittäjä, albumi, vuosi, lajityyppi ja kommentit.
20 _ perustoiminnot
ASETUSTEN JA VALINTOJEN MUUTTAMINEN (Jatkuu)
myDNSe-asetuksen valitseminen
1. Valitse DNSe-valikosta <myDNSe> ja paina
[Oikealle]-painiketta.
2. Valitse haluamasi myDNSe-asetukset.
3. Paina [Valinta]-painiketta ja valitse
<Yes> (Kyllä).
ƒ Asetus on tehty.
R&B
Dance
Concert Hall
myDNSe
EQ
3D & BASS
myDNSe-asetukset
ƒ EQ (Taajuuskorjain): Voit muokata yksittäisiä taajuuksia.
ƒ 3D & BASS (3D ja BASS): Ottaa käyttöön 3D-äänitehosteen ja
bassontehostuksen.
perustoiminnot _ 21
ASETUSTEN JA VALINTOJEN MUUTTAMINEN (Jatkuu)
FM-radion asetukset
Voit asettaa FM-radiotaajuudet automaattisesti
sekä valita FM-vastaanottoalueen ja vastaanoton
herkkyyden.
FM-radion asetusvaihtoehdot
Mode
Auto Preset
FM Region
FM Reception
ƒ Mode (Tila): Voit valita manuaalisen tilan tai esivalintatilan.
Jos yhtään esivalittua taajuutta ei ole määritetty, soitin ei siirry esivalintatilaan.
ƒ Auto Preset (Automaattiset esivalinnat): Kuuluvuusalueella olevien taajuuksien
automaattinen haku. Lisätietoja on sivulla 23.
ƒ FM Region (FM-alue): Voit muuttaa FM-alueen asetusta, jos matkustat
ulkomaille.
ƒ FM Reception (FM-vastaanotto): <FM Reception> (FM-vastaanotto) -asetusta
säätämällä voit pienentää tai suurentaa vastaanotettavien taajuuksien määrää.
Jos valitset <High> (Korkea), soitin vastaanottaa enemmän taajuuksia.
ƒ RDS Display (RDS-näyttö): Radio Data System (RDS) mahdollistaa viestien,
esim. ohjelmatietojen, vastaanottamisen ja esittämisen. Valitse <Program Type>
(ohjelmatyyppi) tai <Program Service> (ohjelmapalvelu). Lisätietoja on sivulla 24.
ƒ Taajuusalueet maittain
HUOMAUTUS
Worldwide
(Maailma)
USA
(Yhdysvallat)
Korea
Japan
(Japani)
Voit etsiä FM-taajuuksia 50 kHz:n lisäyksin
väliltä 87,50 MHz~108,00 MHz.
Voit etsiä FM-taajuuksia 100 kHz:n lisäyksin
väliltä 87,5 MHz~108,0 MHz.
Voit etsiä FM-taajuuksia 100 kHz:n lisäyksin
väliltä 76,0 MHz~108,0 MHz.
ƒ FM-alue voidaan poistaa tai vaihtaa soittimen kohdealueen mukaan.
ƒ Aiemmin tallennetut radiotaajuudet poistetaan, jos soittimen <FM Region>
(FM-alue:) -asetusta muutetaan.
22 _ perustoiminnot
ASETUSTEN JA VALINTOJEN MUUTTAMINEN (Jatkuu)
Automaattisen virityksen asettaminen
Voit tallentaa MP3-soittimen muistiin enintään 30 asemaa. Voit valita
asemia yhdellä painalluksella.
Automaattisesti - tallenna kaikki asemat automaattisesti
1. Valitse FM-radion asetusvaihtoehdoksi <Auto
Preset> (Automaattiset esivalinnat).
2. Valitse <Yes> (Kyllä).
ƒ Kun olet tehnyt asetukset, valitse esivalintatilasta
haluamasi taajuus painamalla [Vasemmalle/
Oikealle]-painiketta.
Mode
Auto Preset
FM Region
FM Reception
Automaattisen virityksen peruuttaminen
Voit peruuttaa automaattisen virityksen painamalla virityksen aikana
mitä tahansa painiketta.
ƒ Automaattinen viritys peruutetaan ja siihen mennessä löydetyt taajuudet
tallennetaan.
ƒ Pidä kuulokkeet kytkettynä soittimeen aina kun haet tai asetat taajuuksia.
Kuulokkeet toimivat FM-radiovastaanottimen antennina.
HUOMAUTUS
ƒ Soitin ei ehkä löydä FM-taajuuksia alueilla, joilla vastaanotto on heikko.
perustoiminnot _ 23
ASETUSTEN JA VALINTOJEN MUUTTAMINEN (Jatkuu)
RDS-näytön asettaminen
RDS (Radio Data System) mahdollistaa viestien, esim. ohjelmatietojen,
vastaanottamisen ja esittämisen. Ohjelmatiedot, kuten uutiset, urheilu
tai musiikki tai ohjelmaa lähettävän aseman tiedot, näkyvät näytössä.
1. Valitse FM-radion asetusvaihtoehdoksi
<RDS Display> (RDS-näyttö).
RDS Display
2. Valitse haluamasi RSD-näyttövaihtoehto.
Program Type
Program Service
RDS-näyttöluettelo
ƒ Program Type (Ohjelmatyyppi): Näyttää parhaillaan lähetettävän ohjelman
tyypin.
ƒ Program Service (Ohjelmapalvelu): Näyttää senhetkisen aseman nimen, joka
käsittää 8 kirjainmerkkiä. Jos PS-tietoja vastaanotetaan, PS-nimi (BBC, AFO,
NDR tms.) näkyy näytössä. Jos PS-tietoja ei vastaanoteta, näytössä näkyy
FM-taajuus.
ƒ Jos FM-signaali on heikko, RDS-tiedot eivät ehkä näy.
HUOMAUTUS
24 _ perustoiminnot
ASETUSTEN JA VALINTOJEN MUUTTAMINEN (Jatkuu)
Oman Popconin asetukset
Voit valita tai luoda oman hahmosi.
1. Valitse asetusluettelosta <My Popcon> (Oma
Popcon).
Music
FM Radio
My Popcon
User Button(...)
2. Valitse haluamasi Popcon-hahmo.
>-vaihtoehdon, voit luoda ja
ƒ Jos valitset <
tallentaa yhden oman hahmon.
]-painike: Siirtyy piirtoalustaan,
ƒ [
piirtotyökaluihin tai <Clear> (Tyhjennä)- tai
<Save> (Tallenna) -vaihtoehdon kohdalle.
Clear Save
ƒ [Valinta]-painike: Voit käyttää piirtotyökaluja
(sivellintä, pyyhekumia) sekä aloittaa tai lopettaa
piirtämisen.
ƒ <Clear> (Poista): Poistaa kaikki piirrokset
piirtoalustalta.
ƒ <Save> (Tallenna) Tallentaa piirroksen.
Srsfrq#Qdph
3. Määritä <Popcon Name> (Popconin nimi).
ƒ Voit antaa nimen omalle hahmollesi.
ƒ [Vasemmalle/Oikealle]-painike: Siirtää kohdistinta.
ƒ [Ylös/Alas]-painike: Valitsee haluamasi kirjaimen.
perustoiminnot _ 25
ASETUSTEN JA VALINTOJEN MUUTTAMINEN (Jatkuu)
Aika-asetukset
Voit määrittää äänimerkin ja äänenvoimakkuuden
rajoituksen.
Beep Sound : On
Volume Limit : Off
Ääniasetusten vaihtoehdot
ƒ Beep Sound (Äänimerkki): Voit ottaa painikeäänet
käyttöön tai poistaa ne käytöstä.
ƒ Volume Limit (Äänenvoimakkuuden rajoitus): Voit ehkäistä kuulovaurioita
asettamalla rajan äänenvoimakkuudelle, jota käytetään kuulokkeiden kanssa.
<On> (Käytössä) -asetus määrittää enimmäisäänenvoimakkuudeksi 15.
<Off> (Pois) -asetuksen ollessa käytössä enimmäisäänenvoimakkuus on 30.
Kuulovaurioiden estämiseksi äänenvoimakkuus palautuu tasolle 15, kun soitin
sammutetaan, vaikka äänenvoimakkuuden tasoksi olisi sitä ennen valittu
korkeampi arvo kuin 15.
Näyttöasetukset
Voit muuttaa näytön automaattisen
sammuttamisen aikaa ja näytönsäästäjää.
Display Off Time
Screen Saver
Näyttöasetusten v aihtoehdot
ƒ Display Off Time (Näytön sammutusaika): Jos mitään
painiketta ei paineta asetetun ajan sisällä, näyttö
sammuu automaattisesti. Voit kytkeä näytön takaisin
päälle painamalla mitä tahansa painiketta.
ƒ Screen Saver (Näytönsäästäjä): Kun näyttö on sammutettu, soitin näyttää
näytönsäästäjän kuvan 15 sekunnin kuluttua, jos mitään painiketta ei paineta
odotusaikana. Valitse näytönsäästäjän kuva ja odotusaika.
ƒ Näytönsäästäjä ei ole käytössä FM-radio- tai tallennustilassa.
HUOMAUTUS
26 _ perustoiminnot
ASETUSTEN JA VALINTOJEN MUUTTAMINEN (Jatkuu)
Kieliasetukset
MP3-soittimen valikkojen kielen voi valita useasta
vaihtoehdosta. Kielen muuttaminen on helppoa.
Menu
ID3 Tag
Kieliasetusten vaihtoehdot
ƒ Menu (Valikko): Valitse valikkokieli. Valitse seuraavista <English>,
<한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, < ㅔԧЁ᭛>,
< 㐕储Ё᭛>, <Español>, <Ɋɭɫɫɤɢɣ>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>,
<Português>, <Svenska>, <ѳъѕ>, <ýeština>, <ƧnjnjLjǎNJNjƽ>, <Türkçe>,
<Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>,
<Indonesia>, <TiӃng ViӋt>, <ȉȢȓȋȈȘșȒȐ>, <Română>, <ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ>,
<Slovenšþina> tai <Slovenský>.
ƒ ID3 Tag (Id3-tunniste): Valitse kieli, jolla haluat raidan tietojen näkyvän.
Valitse seuraavista <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>,
<Japanese>, <Simplified Chinese>, <Traditional Chinese>, <Spanish>,
<Russian>, <Hungarian>,<Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>,
<Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Afrikaans>, <Basque>,
<Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>,
<Romanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish> tai <Vietnamese>.
ƒ Tuettuja kieliä voidaan vaihtaa tai lisätä.
HUOMAUTUS
ƒ Mikä on ID3-Tag?
Se on MP3-tiedostoon liitetty tunniste, joka sisältää tiedoston kannalta
olennaisia tietoja: esim. nimi, esittäjä, albumi, vuosi, lajityyppi ja kommentit.
perustoiminnot _ 27
ASETUSTEN JA VALINTOJEN MUUTTAMINEN (Jatkuu)
Päivämäärä- ja aika-asetukset
Määritä nykyinen päivämäärä ja kellonaika.
Date
Time
Päivämäärä ja aika -vaihtoehto
ƒ Date (Päivämäärä): Voit asettaa päivämäärän. Aseta vuosi, kk ja pvm.
ƒ Time (Aika): Voit asettaa kellonajan. Aseta Tunti ja Min.
28 _ perustoiminnot
ASETUSTEN JA VALINTOJEN MUUTTAMINEN (Jatkuu)
Järjestelmäasetukset
Voit määrittää uniajastimen, aloitustilan ja
automaattisen virrankatkaisun.
Järjestelmäasetusten vaihtoehdot
Sleep
Auto Power Off
PC Connection
Default Set
ƒ Sleep (Torkku): Katkaisee virran automaattisesti ennalta määritetyn ajan
kuluttua.
ƒ Auto Power Off (Automaattinen virrankatkaisu): Katkaisee virran
automaattisesti, kun laite on keskeytystilassa, eikä painikkeita paineta ennalta
määritetyn ajan sisällä.
ƒ PC Connection (Tietokoneyhteys): Voit valita tietokoneen USByhteysasetukseksi joko <MSC> tai <MTP>. Tietokoneen yhteysasetuksen
oletusarvo (tehdasasetus) on <MTP>. Jos valitset <MSC>-asetuksen, voit
käyttää soitinta siirrettävänä tallennusvälineenä. Lisätietoja on sivulla 30.
ƒ Default Set (Oletusarvot): Palauttaa kaikki asetukset oletusarvoihinsa
ƒ Format (Alustus): Alustaa sisäisen muistin. Varmista, ettet alusta sitä
vahingossa.
ƒ About (Tietoja): Näyttää laiteohjelmiston version ja muistikapasiteetin.
<Firmware version> (Laiteohjelmiston versio) - Näyttää nykyisen
laiteohjelmiston version.
<Memory> (Muisti) - <Used> (Käytetty) tarkoittaa käytössä olevaa muistia,
<Remaining> (Jäljellä) tarkoittaa jäljellä olevaa muistia ja <Total> (Yhteensä)
tarkoittaa koko muistikapasiteetin määrää.
ƒ Demo mode (Esittelytila): Jos valitset asetukseksi <On> (Käytössä), soitin
toistaa musiikkikansiossa olevia musiikkitiedostoja jatkuvasti.
HUOMAUTUS
ƒ Tietoja sisäisestä muistista
1 Gt = 1,000,000,000 tavua : alustettu tila voi olla pienempi, sillä
laiteohjelmisto käyttää osan muistista.
perustoiminnot _ 29
ASETUSTEN JA VALINTOJEN MUUTTAMINEN (Jatkuu)
Kun tietokoneyhteyden asetuksena on <MSC>
Käyttäminen siirrettävänä levynä
Voit käyttää soitinta siirrettävänä tallennusvälineenä
ƒ Ennen käytön aloittamista - Kytke soitin tietokoneeseen.
1. Avaa tiedostot/kansiot, jotka haluat
siirtää tietokoneesta.
2. Avaa työpöydältä <My Computer>
(Oma tietokone) <U5>.
3. Valitse tiedostot/kansiot, jotka
haluat siirtää tietokoneesta ja vedä
ja pudota ne haluamaasi kansioon
kohdassa <U5>.
ƒ Valitut kansiot tai tiedostot siirretään soittimeen.
VAROITUS
ƒ Näkyviin tulee tiedostonsiirtoa koskeva sanoma tiedostojen lataamisen
tai siirron aikana. Jos USB-liitin irrotetaan, kun sanoma on näkyvissä,
soittimeen voi tulla vika.
ƒ Musiikkitiedostojen näyttöjärjestys tietokoneessa voi erota soittimen
toistojärjestyksestä.
ƒ Jos siirrät soittimeen DRM (Digital Rights Management) -suojatun
tiedoston, sitä ei toisteta.
HUOMAUTUS
ƒ Mikä on DRM?
DRM (Digital Rights Management) on tekniikka ja palvelu, jonka
tarkoituksena on estää digitaalisten sisältöjen laiton käyttö sekä suojella
tekijänoikeuksien haltijoiden tuottoja ja oikeuksia. DRM-tiedostot ovat
musiikkitiedostoja, joissa käytetään kopiosuojaustekniikkaa.
30 _ perustoiminnot
ASETUSTEN JA VALINTOJEN MUUTTAMINEN (Jatkuu)
Kun tietokoneyhteyden asetuksena on <MSC> (jatkuu)
Irrottaminen tietokoneesta
Noudata seuraavia ohjeita, jotta soitin tai tiedot eivät vahingoittuisi, kun
irrotat soittimen tietokoneesta.
1. Napsauta hiiren ykköspainikkeella
tehtäväpalkin kuvaketta, joka on
työpöydän oikeassa
alakulmassa.
2. Napsauta <Safely Remove USB
Mass Storage Device Drive>
-ilmoitusta.
1
3. Irrota soitin tietokoneesta.
2
VAROITUS
ƒ Älä irrota soitinta tietokoneesta tiedostojen siirron aikana. Muutoin tiedostot
ja soitin voivat vahingoittua.
ƒ Soitinta ei voi poistaa, jos soittimen tiedostoja toistetaan tietokoneessa.
Yritä uudelleen, kun toisto on loppunut.
perustoiminnot _ 31
EmoDio
EmoDio on tälle MP3-soittimelle tarkoitettu ohjelmistosovellus, jonka
avulla voidaan käyttää erilaisia sisältöpalveluja ja laitetukea.
ƒ Ennen käytön aloittamista - Asenna EmoDio pikaoppaan ohjeiden mukaan.
Kytke soitin tietokoneeseen.
<EmoDio> käynnistyy automaattisesti, kun soitin kytketään tietokoneeseen. Jos
ohjelma ei käynnisty automaattisesti, kaksoisnapsauta työpöydän <EmoDio>.
kuvaketta
TIETOKONEEN JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET
EmoDion asentaminen ja käyttäminen edellyttää, että tietokone täyttää
seuraavat vähimmäisvaatimukset
• Vähintään 500 MHz:n Pentium
• USB 2.0-liitäntä
• Windows XP Service Pack 2 tai
uudempi
• DirectX 9.0 tai uudempi
• 300 Mt vapaata kiintolevytilaa
• CD-ROM-asema (2X tai parempi)
32 _ EmoDio
• Windows Media Player 10.0 tai
uudempi
• Näyttötarkkuus 1024 X 768 tai
uudempi
• Internet Explorer 6.0 tai uudempi
• vähintään 512 Mt RAM-muistia
EMODION KÄYTTÄMINEN
EmoDio on helppokäyttöinen ohjelma, jonka avulla voit järjestää tietokoneesi
tiedostot. Kun tiedostot on lajiteltu ja järjestetty EmoDiossa, voit siirtää ne
nopeasti MP3-soittimeen niin, että tiedostoja ei tarvitse etsiä kiintolevyltä.
”EmoDio”-tiedostonsiirto on nopein tapa siirtää tiedostoja tietokoneesta
MP3-soittimeen.
”EmoDio”-ohjelman avulla voit luoda äänitiedostoistasi omia kokoelmia tai
albumeita.
Voit siirtää blogitietoja ja RSS-järjestelmään rekisteröityjä
musiikkitiedostoja soittimeesi.
Tämä on EmoDio.com-käyttäjille suunnattu online-yhteisöpalvelu. Se
on kätevä tapa ladata EmoDiolla luotua sisältöä ja jakaa tarinoita muille
yhteisön käyttäjille.
HUOMAUTUS
ƒ Lisätietoja <EmoDio>-ohjelmistosta saat valitsemalla <MENU> (Valikko) ĺ <Help>
ĺ <Help> <EmoDio>-ohjelman yläosasta.
EmoDio _ 33
EMODION KÄYTTÄMINEN(Jatkuu)
VAROITUS
ƒ Älä irrota USB-liitintä tiedostojen siirron aikana. Liittimen irrottaminen siirron aikana
voi vahingoittaa soitinta tai tietokonetta.
ƒ Soitin kannattaa kytkeä suoraan tietokoneeseen USB-keskittimen sijaan, koska
yhteys on tällöin vakaampi.
HUOMAUTUS
ƒ Kun soitin on kytkettynä tietokoneeseen, kaikki soittimen toiminnot ovat pois
käytöstä.
ƒ Käytä FAT 32 -tiedostojärjestelmää, kun alustat soittimen tietokoneessa. Jos
käytössä on Windows Vista, napsauta Restore device defaults ja alusta soitin.
ƒ Jos kytket USB-liittimen tietokoneeseen, kun soittimen akun varaus on alhaisella
tasolla, soittimen akkua ladataan usean minuutin ajan, ennen kuin yhteys
tietokoneeseen muodostetaan.
ƒ Musiikintunnistusteknologian ja siihen liittyvät tiedot ovat toimittaneet Gracenote ja
Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
ƒ CDDB on Gracenoten rekisteröity tavaramerkki. Gracenote-logo ja -logotyyppi,
Gracenote CDDB -logo ja -logotyyppi ja “Powered by Gracenote CDDB” -logo ovat
Gracenoten tavaramerkkejä. Music Recognition Service ja MRS ovat Gracenoten
palvelumerkkejä.
34 _ EmoDio
musiikin kuunteleminen
ƒ Ennen käytön aloittamista - Kytke kuulokkeet, soittimen virta ja tarkasta akun tila.
KUUNTELEMINEN LUOKITTAIN
Music
Now Playing
Artists
Albums
Songs
426
Samsung
1. Valitse päävalikosta <Music> (Musiikki).
2. Valitse haluamasi kohta musiikkiluettelosta.
3. Valitse toistettava musiikkitiedosto.
ƒ Musiikkitiedoston toisto alkaa.
musiikin kuunteleminen _ 35
KUUNTELEMINEN LUOKITTAIN (Jatkuu)
Musiikkiluettelo
Musiikkitiedoston mahdolliset ID3 Tag -tiedot, kuten esittäjän nimi, albumin nimi,
musiikkikappaleen nimi ja tyylilaji, näkyvät näytössä. Jos tiedosto ei sisällä ID3-tunnistetta
näkyviin tulee [Unknown] (tuntematon).
ƒ Now Playing (Parhaillaan toistettavana): Toistaa viimeksi toistetun tiedoston tai siirtyy
nykyisen tiedoston toistonäyttöön.
ƒ Artists (Esittäjät): Toistaminen esittäjän perusteella.
ƒ Albums Albumit): Toistaminen albumien perusteella.
ƒ Songs (Kappaleet): Toistaminen numero- tai aakkosjärjestyksessä.
ƒ Genres (Tyylilajit): Toistaminen tyylilajin perusteella.
ƒ Playlists (Toistoluettelot): Toistaminen toistoluettelon perusteella.
ƒ Recorded Files (Tallennetut tiedostot): Näyttää kaikki tallennetut tiedostot.
ƒ Music Browser (Musiikkiselain): Näyttää kaikki Musiikki-kansioon tallennetut
musiikkitiedostot.
HUOMAUTUS
ƒ Mikä on ID3-Tag?
Se on MP3-tiedostoon liitetty tunniste, joka sisältää tiedoston kannalta olennaisia
tietoja: esim. nimi, esittäjä, albumi, vuosi, lajityyppi ja kommentit
36 _ musiikin kuunteleminen
MUSIIKINTOISTONÄYTTÖ
1
6
7
2
3
426
8
Samsung
4
5
9
1
Toistotilan ilmaisin
6
Nykyinen raita / raitojen
kokonaismäärä
2
DNSe / toistonopeuden
ilmaisin
7
Toisto/tauko/hakuilmaisin
3
Akun varaus
8
Popcon-hahmo / Albumin
kansikuva
4
Raidan nimi
9
Toiston edistyminen
5
Nykyinen toistoaika
HUOMAUTUS
ƒ Näyttökuvien tarkoitus on havainnollistaa. Todellinen näyttö voi olla erilainen kuin
kuvissa.
ƒ Jos ID3-tunnisteessa ei ole albumin kansikuvaa, tässä näkyy <My Popcon> (Oma
Popcon) -kohdassa valittu kuva.
musiikin kuunteleminen _ 37
TOISTON HALLINNAN PAINIKKEET
426
[Vasen]-painike
Voit toistaa nykyisen tiedoston alusta painamalla tätä kerran
kolmen sekunnin kuluttua tiedoston toiston alkamisesta.
Voit aloittaa edellisen tiedoston toistamisen painamalla
tätä kahdesti kolmen sekunnin kuluttua tiedoston toiston
alkamisesta.
Voit siirtyä nykyisessä tiedostossa taaksepäin pitämällä tätä
painettuna.
[Valinta]-painike:
Voit keskeyttää toiston painamalla tätä toiston aikana.
Voit jatkaa toistoa painamalla tätä.
[Oikea]-painike
Voit toistaa seuraavan tiedoston painamalla tätä.
Voit siirtyä nykyisessä tiedostossa eteenpäin pitämällä tätä
kuvaketta painettuna.
[Ylös]-painike
[Alas]-painike
Voit lisätä tai vähentää äänenvoimakkuutta painamalla näitä.
ƒ VBR-tiedostoja toistettaessa edellä mainittu [Vasen]-painike ei ehkä toimi oikein.
HUOMAUTUS
38 _ musiikin kuunteleminen
TOISTOLUETTELON LUOMINEN MP3-SOITTIMELLA
Jos olet jo ladannut tiedostoja MP3-soittimeesi, voit luoda Favorites (Suosikit)
-toistoluettelon ilman EmoDiota tai tietokonetta.
Tiedoston lisääminen toistoluetteloon
1. Valitse päävalikosta <Music> (Musiikki).
2. Valitse <Music Browser> (Musiikkiselain).
3. Valitse toistoluetteloon lisättävä tiedosto ja
paina [
]-painiketta.
4. Valitse <Add to Playlist> (Lisää toistol.).
5. Valitse toistoluettelo, johon valittu tiedosto
lisätään.
Genres
Playlists
Recorded Files
Music Browser
Add to Playlist
Delete from Playlist
Delete File
ƒ Valittu tiedosto lisätään toistoluetteloon.
HUOMAUTUS
ƒ Voit lisätä kuhunkin toistoluetteloon enintään 100
musiikkitiedostoa.
ƒ Lisätietoja toistoluettelon luomisesta <EmoDio>ohjelmassa ja sen siirtämisestä soittimeen on
<EmoDio>-ohjelman ohjeessa.
Playlist 1
Playlist 2
Playlist 3
Playlist 4
Toistoluettelossa olevan tiedoston toistaminen
1.
2.
3.
4.
Valitse päävalikosta <Music> (Musiikki).
Valitse <Playlists> (Toistoluettelot).
Valitse haluamasi toistoluettelo.
Valitse toistettava musiikkitiedosto.
ƒ Musiikkitiedoston toisto alkaa.
Genres
Playlists
Recorded Files
Music Browser
Playlist 1
Playlist 2
Playlist 3
Playlist 4
musiikin kuunteleminen _ 39
TOISTOLUETTELON LUOMINEN MP3-SOITTIMELLA
(Jatkuu)
Tiedoston poistaminen toistoluettelosta
1. Valitse päävalikosta <Music> (Musiikki).
2. Valitse <Playlists> (Toistoluettelot).
3. Valitse haluamasi toistoluettelo.
Genres
Playlists
Recorded Files
Music Browser
4. Valitse poistettava musiikkitiedosto ja paina
[
]-painiketta.
Playlist 1
Playlist 2
5. Valitse <Delete from Playlist> (P. soittolistasta) Playlist 3
<Yes> (Kyllä).
Playlist 4
ƒ Valittu tiedosto poistetaan toistoluettelosta.
Add to Playlist
Delete from Playlist
Delete All from Pla...
Kaikkien tiedostojen poistaminen toistoluettelosta
Toimi edellä kuvattujen vaiheiden 1 - 3 ohjeiden mukaan.
4. Paina [
] painiketta.
5. Valitse <Delete All from Playlist> (Poista
kaikki toistol.) <Yes> (Kyllä).
ƒ Kaikki tiedostot poistetaan toistoluettelosta.
40 _ musiikin kuunteleminen
Add to Playlist
Delete from Playlist
Delete All from Pla...
USER (KÄYTTÄJÄ) -PAINIKKEEN MUKAUTUSTOIMINTO
Voit asettaa [
]-painikkeen ohjaamaan jotakin alla luetelluista neljästä
toiminnosta.
Asettamisen jälkeen toimintoon voi siirtyä suoraan [
]-painikkeen avulla.
User (käyttäjä) -painikkeen tilan Asettaminen
Voit vaihtaa tilaa toiston aikana helposti [
]-painikkeen avulla.
1. Valitse päävalikosta <Settings> (Asetukset).
2. Valitse <User Button> (Käyttäjäpainike).
3. Valitse haluamasi käyttäjäpainiketila.
ƒ Kun olet tehnyt asetukset, paina
]-painiketta.
musiikintoistonäytössä [
Kunkin tilan käyttäjäpainikkeen opas tulee hetkeksi
näkyviin.
Music
FM Radio
My Popcon
User Button(...)
Study Mode
DNSe
Play Speed
Play Mode
Käyttäjäpainikkeen tilan vaihtoehdot
ƒ Study Mode (Tarkastelutila): Valitsee Tarkastelutilan.
ƒ DNSe: Voit valita musiikkiin sopivan äänitehosteen.
ƒ Play Speed (Toistonopeus): Säätää toiston nopeutta nopeasta hitaaseen.
ƒ Play Mode (Toistotila): Määrittää toiston tilan.
ƒ Käyttäjäpainikkeen oletusasetus (tehdasasetus) on <DNSe>.
HUOMAUTUS
musiikin kuunteleminen _ 41
USER (KÄYTTÄJÄ) -PAINIKKEEN MUKAUTUSTOIMINTO
(Jatkuu)
Tarkastelutilan käyttäminen
Tarkastelutila on tarkoitettu kieltenopiskeluun, jossa joutuu
usein toistamaan samaa kohta useita kertoja tai käyttämään
toistonopeustoimintoa.
1. Valitse <User Button> (Käyttäjäpainike)asetukseksi <Study Mode> (Tarkastelutila).
2. Pääset tarkastelutilaan painamalla
]-painiketta.
musiikintoistonäytössä [
Study Mode
DNSe
Play Speed
Play Mode
Valitun osan toistuvan toiston asettaminen
Tämän toiminnon avulla voit kuunnella raidan valittuja osia toistuvasti.
] -painiketta, kun osa, jonka
1. Paina [
haluat toistaa toistuvasti, alkaa.
ƒ Aloituskohta valitaan ja näkyviin tulee <
>.
Vwxg|
Samsung
2. Paina [
] -painiketta siinä kohdassa,
johon haluat toistuvasti toistettavan osan loppuvan.
ƒ Näkyviin tulee <
> ja määritetyn osan toistuva toisto alkaa.
Osan toistuvan toiston peruuttaminen
Paina [
] -painiketta uudelleen valitun osan toistuvan toiston
aikana.
ƒ Valitun osan toistuva toisto loppuu.
HUOMAUTUS
ƒ Valitun osan toistuvaa toistoa ei voi käyttää seuraavissa tilanteissa:
- Toistuvan toiston aloituskohta on asetettu, mutta lopetuskohtaa ei ole
asetettu ennen raidan päättymistä.
- Jos loppukohta on asetettu alle 3 sekunnin päähän alkukohdasta.
42 _ musiikin kuunteleminen
USER (KÄYTTÄJÄ) -PAINIKKEEN MUKAUTUSTOIMINTO
(Jatkuu)
Tarkastelutilan käyttäminen (Jatkuu)
Toistonopeuden määrittäminen
Voit nopeuttaa tai hidastaa toistoa.
Valitse haluamasi nopeus painamalla [Ylös/Alas]painiketta.
ƒ Valitse
(Hidas 1),
(Hidas 2),
(Hidas 3),
(Normaali),
(Nopea 1),
(Nopea 2) ja
(Nopea 3).
Vwxg|
Samsung
Siirtymisvälin käyttäminen
Voit siirtyä kuunneltavassa musiikkikappaleessa 10 sekuntia kerrallaan
painamalla [Vasemmalle/Oikealle]-painiketta.
Voit siirtyä eteen- tai taaksepäin nykyisessä
tiedostossa painamalla [Vasemmalle/Oikealle]painiketta.
HUOMAUTUS
Vwxg|
Samsung
ƒ Siirtymisväli voi poiketa todellisesta aikavälistä joidenkin tiedostojen
kohdalla.
musiikin kuunteleminen _ 43
USER (KÄYTTÄJÄ) -PAINIKKEEN MUKAUTUSTOIMINTO
(Jatkuu)
DNSe (Digital Natural Sound engine) -toiminnon määrittäminen
Voit valita sopivan asetuksen kullekin tyylilajille.
1. Valitse <User Button> (Käyttäjäpainike)asetukseksi <DNSe>.
2. Valitse haluamasi DNSe-tila painamalla
]-painiketta musiikintoistonäytössä.
[
426
Samsung
ƒ DNSe-tila muuttuu seuraavassa järjestyksessä
kullakin painikkeen painalluksella:
(Studio) ĺ
(Rock) ĺ
(R&B) ĺ
(Tanssi) ĺ
(Konserttisali) ĺ
(oma DNSe) ĺ <Auto> (Automaattinen) ĺ
(Normaali).
ƒ <Auto> (Automaattinen) valitsee sopivat DNSe-asetukset automaattisesti
tyylilajin ja muiden EmoDion määrittäminen mielialatietojen mukaan.
ƒ Mikä on DNSe?
HUOMAUTUS Digital Natural Sound Engine (DNSe) on Samsungin kehittämä MP3soittimien äänitehostetoiminto. Tämän toiminnon avulla kuunneltavan
musiikkityypin ääniasetuksia voi parannella.
Toistonopeuden määrittäminen
Säätää toiston nopeutta nopeasta hitaaseen.
1. Valitse <User Button> (Käyttäjäpainike)asetukseksi <Play Speed> (Toistonopeus).
2. Valitse haluamasi toistonopeus painamalla
]-painiketta musiikintoistonäytössä.
[
426
Samsung
ƒ Toistonopeus muuttuu seuraavassa järjestyksessä kullakin painikkeen
(Hidas1) ĺ
(Hidas 2) ĺ
(Hidas 3) ĺ
painalluksella:
(Nopea 3) ĺ
(Nopea 2) ĺ
(Nopea 1) ĺ
(Normaali).
44 _ musiikin kuunteleminen
USER BUTTON CUSTOM FUNCTION (Continued)
Toistotilan määrittäminen
Valitse toistotilaksi jokin seuraavista vaihtoehdoista.
1. Valitse <User Button> (Käyttäjäpainike)asetukseksi <Play Mode> (Toistotila).
426
Samsung
2. Valitse haluamasi toistotila painamalla
[
]-painiketta musiikintoistonäytössä.
ƒ Toistotila muuttuu seuraavassa järjestyksessä kullakin painikkeen
painalluksella
(Toista) ĺ
(Toista yksi) ĺ
(Satunn.) ĺ
(Normaali)
Toistotilan vaihtoehdo
ƒ
: Toistaa nykyisen musiikkiluettelon kaikki tiedostot kertaalleen
järjestyksessä.
ƒ
: Toistaa nykyisen musiikkiluettelon kaikkia tiedostoja toistuvasti.
ƒ
: Toistaa yhtä tiedostoa toistuvasti.
ƒ
: Toistaa nykyisen musiikkiluettelon kaikkia tiedostoja satunnaisessa
järjestyksessä toistuvasti.
musiikin kuunteleminen _ 45
musiikin lisäksi
Uudella mp3-soittimellasi voi tehdä paljon muutakin kuin kuunnella
musiikkia. Voit kuunnella FM-radiota tai Datacast-lähetyksiä sekä
äänittää puhetta. Uusi mp3-soittimesi tuo kaikki nämä ominaisuudet
käsillesi.
ƒ Ennen käytön aloittamista - Kytke kuulokkeet, soittimen virta ja tarkasta akun tila.
FM-RADION KUUNTELEMINEN
Valitse päävalikossa <FM Radio> (FM-radio).
ƒ FM-radion vastaanotto alkaa.
FM Radio
Mykistystoiminnon käyttäminen
1. Paina [Valinta]-painiketta FM-radion kuuntelun aikana.
2. Jatka kuuntelua painamalla [Valinta]-painiketta uudelleen.
HUOMAUTUS
ƒ Pidä kuulokkeet kytkettynä soittimeen, jos haet tai asetat taajuuksia tai jos kuuntelet
FM-radiota.
Kuulokkeet toimivat FM-radiovastaanottimen antennina.
ƒ Soitin ei ehkä löydä FM-taajuuksia alueilla, joilla vastaanotto on heikko.
46 _ musiikin lisäksi
FM-RADION KUUNTELEMINEN (Jatkuu)
FM-Radionäyttö
4
1
5
2
6
1
Mykistyksen ilmaisin
2
Akun varaus
3
Taajuuden sijainti-ilmaisin
4
Manuaalisen ja
esivalintatilan ilmaisin
5
Radiotilan ilmaisin
6
Kuunneltavan taajuuden
(MHz) ilmaisin
7
RDS-ilmaisin
Jazz
7
3
HUOMAUTUS
ƒ Näyttökuvien tarkoitus on havainnollistaa. Todellinen näyttö voi olla
erilainen kuin kuvissa.
FM-asemien hakeminen
Paina manuaalisessa tilassa jonkin aikaa
[Vasen/Oikea]-painiketta.
ƒ Haku pysähtyy taajuuteen, joka on lähinnä kohtaa,
jossa painiketta painettiin.
Searching
TAI,
Selaa taajuuksia manuaalisessa tilassa [Vasemmalle/Oikealle]painikkeella.
ƒ Taajuus muuttuu jokaisella painalluksella.
musiikin lisäksi _ 47
FM-RADION KUUNTELEMINEN (Jatkuu)
Esivalintatilaan vaihtaminen
Valitse tämä tila, jos haluat selata esivalitsemiasi FM-asemia yksi
kerrallaan.
Paina jonkin aikaa [Valinta]-painiketta
manuaalisessa tilassa.
Jazz
HUOMAUTUS
ƒ Jos yhtään esivalittua taajuutta ei ole määritetty, soitin ei siirry
esivalintatilaan.
Manuaaliseen tilaan vaihtaminen
Valitse tämä tila, jos haluat hakea FM-asemaa manuaalisesti taajuus
kerrallaan.
Paina jonkin aikaa [Valinta]-painiketta
esivalintatilassa.
Jazz
48 _ musiikin lisäksi
FM-RADION KUUNTELEMINEN (Jatkuu)
Asemien tallentaminen muistiin
Voit tallentaa MP3-soittimen muistiin enintään 30 asemaa ja valita niitä
yhdellä painikkeen painalluksella.
Manuaalisesti - tallenna vain haluamasi asemat
Valitse esivalittava taajuus manuaalisessa tilassa
ja paina sitten [
]-painiketta.
ƒ Valittu taajuus lisätään esivalittujen taajuuksien
luetteloon.
HUOMAUTUS
Added
ƒ Lisätietoja tallennettavien taajuuksien automaattisesta hakemisesta on
sivulla 23.
Muistiin tallennettujen asemien kuunteleminen
Paina esivalintatilassa [Vasemmalle/Oikealle]painiketta.
ƒ Voit kuunnella tallennettuja kanavia.
Jazz
Tallennetun aseman poistaminen
Voit poistaa taajuuksia FM-radion kuuntelemisen
aikana seuraavasti:
Etsi poistettava esivalittu taajuus esivalintatilassa
ja paina sitten [
]-painiketta.
Deleted
ƒ Valittu taajuus poistetaan.
musiikin lisäksi _ 49
FM-RADION KUUNTELEMINEN (Jatkuu)
FM-radiolähetyksen tallentaminen
Voit tallentaa FM-radiolähetystä koska tahansa kuunnellessasi radiota.
Valitse FM-radionäkymässä taajuus, jota haluat
]tallentaa, ja paina jonkin aikaa [
painiketta.
ƒ Tallentaminen alkaa.
Tallentamisen pysäyttäminen
1. Pidä [
]-painiketta painettuna
äänityksen aikana.
Playback recorded
file?
ƒ Näkyviin tulee sanoma, jossa kysytään, haluatko
kuunnella juuri tallentamaasi tiedostoa.
2. Valitse <Yes> (Kyllä) tai <No> (Ei).
ƒ Jos valitset <Yes> (Kyllä), tallennettu tiedosto toistetaan.
ƒ Jos valitset <No> (Ei), tallennettua tiedostoa ei toisteta.
ƒ Paina [Valinta]-painiketta, kun haluat keskeyttää tallentamisen.
HUOMAUTUS
ƒ Tiedosto tallentuu MP3-muodossa.
ƒ Kyseinen tiedosto on tallennettu kohteeseen
<File Browser> (Tiedostoselain) ĺ <Recorded Files>
(Tallennetut tiedostot) ĺ <FM Radio> (FM-radio).
ƒ Tallennetut tiedostot voivat olla kestoltaan enintään 4 tuntia.
ƒ Päivämäärien mukaan nimettyjä FM-radioäänitteitä voi tallentaa enintään 999
tiedostoa.
ƒ Voit tallentaa yhteensä noin 15 tuntia. (asetuksilla 128 kbps ja 1 Gt)
50 _ musiikin lisäksi
FITNESS-TILAN KÄYTTÄMINEN
Voit tehdä arvion harjoituksen aikana (Fitness-tila) kuluvista kaloreista
liikuntamuodon, oman painosi ja kulutetun ajan mukaan.
ƒ Ennen käytön aloittamista - Ensin sinun täytyy asettaa kello oikeaan aikaan.
Katso sivua 28.
Oman painon määrittäminen
Määritä painosi ennen Fitness-tilan käyttämistä.
1. Valitse päävalikosta <Fitness>.
Fitness
2. Valitse <Body Info> (Kehon tiedot).
3. Määritä oma painosi sekä painoyksikkö.
Body Info
Päivittäisen kuntoilutavoitteen asettaminen
Määritä tavoittelemasi päivittäinen kalorien kulutus.
1. Valitse päävalikosta <Fitness>.
2. Valitse <Daily Goal> (Päivittäinen tavoite).
Daily Goal
kcal
3. Määritä tavoittelemasi kalorien kulutus.
musiikin lisäksi _ 51
FITNESS-TILAN KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)
Ääniopastuksen käyttäminen
Jos käytät ääniopastusta harjoittelun aikana Fitness-tilassa, laite kertoo
muun muassa harjoitteen nimen ja harjoitteluun kuluneen ajan.
1. Valitse päävalikosta <Fitness>.
2. Valitse <Audio Guide> (Ääniopas) <On>
(Käytössä).
ƒ Ääniopas ei kuulu kun kuunnellaan musiikkia tai FM-radiota.
HUOMAUTUS
52 _ musiikin lisäksi
Daily Goal
Audio Guide
Body Info
Performa...
FITNESS-TILAN KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)
Fitness-tilan käytön aloittaminen
1. Valitse päävalikosta <Fitness>.
Daily Goal
Audio Guid...
Body Info
Performa...
2. Valitse haluamasi harjoittelumuoto ja paina
[Select]-painiketta.
ƒ Valitse <Walk1> (Hidas kävely), <Walk2> (Nopea
kävely), <Run1> (Hidas juoksu), <Run2> (Nopea
juoksu), <Hiking> (Patikointi), <Cycle> (Pyöräily) tai
<Yoga> (Jooga).
3. Valitse harjoituksen kesto.
39 kcal
ƒ Voit valita keston väliltä <10min> ja <600min> 10
minuutin välein.
4. Valitse haluamasi kuunteluvaihtoehto.
Now Playing
5. Paina [Valinta]-painiketta.
ƒ Fitness-tila käynnistyy.
Kuunteluvaihtoehdot
ƒ Now Playing (Parhaillaan toistettavana): Toistaa äskettäin toistetun tiedoston.
ƒ Playlist (Toistoluettelo): Toistaa äskettäin toistetun toistoluettelon tiedostot.
ƒ FM Radio (FM-radio): Virittää äskettäin kuunnellun FM-taajuuden.
ƒ Shuffle Play (Satunnaistoisto): Toistaa äskettäin toistetun toistoluettelon
tiedostot satunnaisessa järjestyksessä.
ƒ Paina [Valinta]-painiketta, jos haluat keskeyttää Fitness-tilan.
HUOMAUTUS
ƒ Voit tarkastaa musiikkitiedoston nimen tai kalorien kulutuksen painamalla
]-painiketta.
[
musiikin lisäksi _ 53
FITNESS-TILAN KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)
Fitness-tilan käytön lopettaminen
Paina [
]-painiketta.
2 kcal
Harjoitteen tietojen tarkasteleminen
Voit tarkistaa suoritettujen harjoitusten määrän.
1. Valitse päävalikosta <Fitness>.
2. Valitse <Performance> (Suoritustiedot).
3. Valitse päivä, jonka tietoja tarkastellaan.
ƒ Tiedoissa näkyvät harjoitusaika, kalorien kulutus ja
suoritettujen harjoitusten määrä.
ƒ Voit tallentaa enintään 30 harjoitetietuetta.
HUOMAUTUS
54 _ musiikin lisäksi
2009/02/24
Duration: 0h 06m
Consumed: 5kcal
2% of Goal
DATACAST-LÄHETYKSET
Niiden avulla saat automaattisesti päivitettyjä tietoja uutis-, blogi- tai UCCsivustoilta ilman että käyt niillä itse.
ƒ Ennen käytön aloittamista- Siirrä haluamasi kanavalähetys soittimeen <EmoDio>
-ohjelman avulla.
Datacast-lähetysten toistaminen
Voit kuunnella datacast-lähetysten siirrettyjä musiikkitiedostoja soittimen
<Datacasts> (Datacast-lähetykset)-valikossa.
1. Valitse päävalikosta <Datacasts> (Datacastlähetykset).
Datacasts
2. Valitse haluamasi kanavan nimi.
3. Valitse haluamasi tiedosto.
ƒ Valitun tiedoston toisto alkaa.
HUOMAUTUS
ƒ Lisätietoja on <EmoDio>-ohjelman kohdassa
<Datacasts> (Datacast-lähetykset).
Datacast 1
Datacast 2
Datacast 3
Datacast 4
musiikin lisäksi _ 55
SANELIN
Voit äänittää omaa ääntäsi, puheita, luentoja ja muita ääniä mp3-soittimella.
Äänitallennuksen tekeminen
1. Valitse päävalikosta <Voice REC>
(Äänitallennus).
Voice REC
2. Paina [Valinta]-painiketta.
ƒ Tallentaminen alkaa.
HUOMAUTUS
ƒ Voit äänittää puhettasi milloin vain, kun pidät [
painettuna.
]-painiketta
ƒ Paina [Valinta]-painiketta, kun haluat keskeyttää tallentamisen.
ƒ Älä pidä mikrofonia äänityksen aikana liian lähellä suutasi tai liian kaukana
siitä, koska se voi huonontaa äänityksen laatua.
VAROITUS
ƒ Äänittäminen ei onnistu, jos akussa on vain vähän varausta jäljellä.
56 _ musiikin lisäksi
SANELIN (Jatkuu)
Äänitallennuksen pysäyttäminen
1. Pidä [
]-painiketta painettuna
äänityksen aikana.
ƒ Näkyviin tulee sanoma, jossa kysytään, haluatko
kuunnella juuri tallentamaasi tiedostoa.
2. Valitse <Yes> (Kyllä) tai <No> (Ei).
ƒ Jos valitset <Yes> (Kyllä), tallennettu tiedosto toistetaan.
ƒ Jos valitset <No> (Ei), tallennettua tiedostoa ei toisteta.
ƒ Tiedosto tallentuu MP3-muodossa.
HUOMAUTUS
ƒ Kyseinen tiedosto on tallennettu kohteeseen
<File Browser> (Tiedostoselain) ĺ <Recorded Files> (Tallennetut tiedostot)
ĺ <Voice> (Ääni).
ƒ Tallennetut tiedostot voivat olla kestoltaan enintään 4 tuntia.
ƒ Päivämäärien mukaan nimettyjä äänitallenteita voi tallentaa enintään 999
tiedostoa.
ƒ Voit tallentaa yhteensä noin 15 tuntia. (asetuksilla 128 kbps ja 1 Gt)
musiikin lisäksi _ 57
vianmääritys
Jos mp3-soittimen käytössä ilmenee ongelmia, etsi ratkaisua tästä
luettelosta. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä paikalliseen Samsungasiakaspalveluun.
ONGELMA
RATKAISU
Soittimen virta ei
kytkeydy.
• Virta ei kytkeydy, jos akun varaus on aivan
lopussa. Lataa akku ja kytke virta sitten uudelleen.
• Paina Reset (palautus) -painiketta.
Painikkeet eivät toimi.
• Tarkista, onko kaikki näppäintoiminnot lukittu
HOLD-toiminnolla.
• Varmista, että painat oikeaa painiketta.
• Paina Reset (palautus) -painiketta.
Näyttöön ei tule virtaa.
• Näyttöä voi olla vaikea nähdä suorassa
auringonvalossa.
• Jos <Display Off Time> (Näytön sammutusaika)
on valittu kohdasta <Settings> (Asetukset) ĺ
<Display> (Näyttö) näyttö poistetaan käytöstä.
Paina mitä tahansa painiketta ja katso kytkeytyykö
näyttö päälle.
Virta katkeaa itsestään.
• Virta katkeaa automaattisesti, kun akun varaus on
aivan lopussa. Lataa akku.
• Jos <Settings> (Asetukset) ĺ <System>
(Järjestelmä) -kohdasta valitaan <Auto Power
Off> (Automaattinen virrankatkaisu), soittimen
virta katkaistaan, kun soitin on keskeytystilassa.
Kytke soittimeen virta.
58 _ vianmääritys
ONGELMA
RATKAISU
Akku ei kestä
käyttöoppaassa
mainittua aikaa.
• Akun käyttöikä voi vaihdella äänitilan ja näytön
asetuksien mukaan.
• Akun käyttöikä voi lyhentyä, jos soitinta
säilytetään pitkiä aikoja äärilämpötiloissa.
EmoDio-ohjelman
ongelmatilanteet
• Tarkasta, täyttääkö tietokoneesi
järjestelmävaatimukset.
• Varmista, että USB-liitin on kytketty kunnolla ja
yritä sitten uudelleen.
Yhteys tietokoneeseen
ei toimi.
• Suorita Windows Update tietokoneessa. Valitse
ensisijaiset päivitykset ja Service Pack -korjaukset
ja päivitä kaikki. Käynnistä tietokone uudelleen ja
tee kytkennät uudelleen.
Tiedoston siirtonopeus
on liian hidas.
• Jos tietokoneessa on käynnissä useita ohjelmia
<EmoDio>-ohjelman lisäksi, tiedonsiirto on
hidasta. Sulje tarpeettomat ohjelmat ja aloita siirto
uudelleen.
Soitin ei toista.
• Tarkasta, onko tiedostoa tallennettu muistiin.
• Tarkasta, onko musiikkitiedosto vaurioitunut.
• Tarkasta, onko akussa vielä riittävästi virtaa.
vianmääritys _ 59
ONGELMA
Tiedostojen lataaminen
ei onnistu.
RATKAISU
• Tarkasta, onko USB-liitin kiinnitetty kunnolla.
Korjaa kytkentä tarvittaessa.
• Tarkasta, onko muisti täynnä.
• Paina Reset (palautus) -painiketta.
Tiedostoja tai tietoja on
kateissa.
• Tarkasta, onko USB-liitin irronnut tiedostojen
siirron tai tiedonsiirron aikana. Tällainen saattaa
aiheuttaa vakavia vaurioita tiedostoihin tai
tietoihin sekä itse soittimeen. Samsung ei vastaa
kadonneista tiedoista.
Epänormaali toistoajan
näyttö toiston aikana.
• Tarkasta, onko tiedosto VBR-muodossa (Variable
Bit Rate, muuttuva bittinopeus)
Epänormaali
tiedostonimen näyttö.
• Siirry päävalikon kohtaan <Settings> (Asetukset) ĺ
Soitin kuumenee.
60 _ vianmääritys
<Language> (Kieli) ĺ <ID3 Tag> (ID3-tunniste) ja
valitse oikea kieli.
• Soitin voi kuumentua latauksen yhteydessä.
Tällä ei ole vaikutusta soittimen käyttöikään tai
toimintoihin.
liite
VALIKKOPUU
Alla on kuvattu mp3-soittimen valikoiden ja toimintojen järjestys.
Valikon valintanäyttö
Music
FM Radio
Fitness
Datacasts
Voice REC
File
Browser
Settings
Music
FM Radio
My
Popcon
User
Button
Sound
Display
DNSe
Mode
Popcon
Character
Study
Mode
Beep
Sound
Display
Off Time
Menu
Date
Sleep
Play Mode
Auto
Preset
Popcon
Name
DNSe
Volume
Limit
Screen
Saver
ID3 Tag
Time
Auto Power
Off
Play
Speed
FM
Region
Play
Speed
PC
Connection
Skip
Interval
FM
Reception
Play Mode
Default set
Tag
RDS
Display
Language Date&Time
System
Format
About
Demo
Mode
liite _ 61
TEKNISET TIEDOT
Malli
YP-U5
Luokitus
DC 5,0 V / 500mA
Sisäisen akun lataus
160 mAh / DC 3,7 V
Tiedostojen yhteensopivuus
MPEG1 Layer3 (8 kbps ~ 320 kbps, 32 kHz ~ 48k Hz),
MPEG2 Layer3 (32 kbps ~ 160 kbps, 16 kHz ~ 24
kHz), MPEG2.5 Layer3 (32 kbps ~ 160 kbps, 8 kHz ~
12 kHz), WMA (48 kbps ~ 320 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz),
ASF(Audio) (8 kbps ~ 192 kbps, 8 ~ 48 kHz),
Ogg(Q0 ~ Q10), FLAC(Vapaa häviötön audiokodeekki)
Kansioiden/tiedostojen
tuettu määrä
Kuulokeliitännän teho
Tiedostot: enint. 3000 (kansio mukaan lukien)
Lähtötaajuusalue
Signaali-kohinasuhde
Toistoaika
18 mW/kanava (Ranskassa 5 mW/kanava)
(perusteena 16 Ÿ)
40Hz ~ 20kHz
88 dB, 20kHz LPF (perusteena 1kHz 0 dB)
Musiikki: enint. 20 tuntia (MP3 128 kbps,
äänenvoimakkuus: 15, normaali äänitila,
nestekidenäyttö pois päältä)
Toimintalämpötila
-5~35°C (23~95°F)
Kotelo
Paino
Mitat (L x K x S)
Muovia
23 g
25 x 88 x 11,8 mm
FM-radion
FM-taajuus
87,5 ~ 108,0 MHz
FM:n harmoninen särö 1%
FM:n signaalikohinasuhde
50 dB
FM-vastaanottimen
herkkyys
32 dBȝ
Tämän käyttöoppaan sisältöä saatetaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta tuotteen
jatkuvan kehitystyön vuoksi.
62 _ liite
LISENSSI
Tämän käyttöoppaan mukana toimitettava tuote on lisensoitu kolmansien
osapuolien teollisoikeuksien mukaisesti. Tämä lisenssi rajoittuu kuluttajien
yksityiseen ei-kaupalliseen luvallisen sisällön käyttöön. Kaupalliseen käyttöön
ei myönnetä oikeuksia. Lisenssi koskee ainoastaan tätä tuotetta, eikä se
ulotu mihinkään lisensoimattomaan ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3
-standardin mukaiseen tuotteeseen tai prosessiin, jota käytetään tai myydään
tämän tuotteen yhteydessä. Lisenssi koskee ainoastaan tämän tuotteen käyttöä
ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3- ; standardin mukaisten äänitiedostojen
koodaamiseen ja/tai purkamiseen. Tämä lisenssi ei anna oikeutta käyttää
tuotteen ominaisuuksia tai toimintoja, jotka eivät ole ISO/IEC 11172-3- tai ISO/
IEC 13818-3 -standardin mukaisia.
TUOTTEEN TURVALLINEN HÄVITTÄMINEN
(ELEKTRONIIKKA JA SÄHKÖLAITTEET)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että
tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita
tai USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana
niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä
ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen
välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta
jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista
uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden
turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä
tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen
ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan
ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa
hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
liite _ 63
TUOTTEEN AKKUJEN OIKEA HÄVITTÄMINEN
(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen akkujen
palautusjärjestelmä.)
Akun, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä
tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä akkuja ei saa
hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden
käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai
Pb ilmaisee, että akku sisältää elohopeaa, kadmiumia tai
lyijyä yli EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos akkuja
ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten
terveyttä tai ympäristöä.
Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele akut muusta
jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan akkujen
palautusjärjestelmään.
64 _ liite
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja
koskien Samsung tuotteita
voit ottaa yhtyettä Samsung tukeen.
Samsung Electronics Nordic AB
030-6227 515
www.samsung.com/fi
REV.0.0
Download PDF

advertising