Samsung | YP-U5JAB | Samsung YP-U5JAB Bruksanvisning

YP-U5
MP3-spiller
Brukerhåndbok
tenk deg mulighetene
Takk for at du kjøpte dette Samsung-produktet.
For å få en mer komplett tjeneste lønner det seg
å registrere produktet på
www.samsung.com/register
funksjoner på din nye MP3-spil er
Stilig, smart, pålitelig og mye moro. Din nye MP3-spiller er alt dette, og
masse mer. Den kompakte silhuetten tar minimalt med plass i lommen,
og det avanserte teknologien gir deg en rik lyd. Du vil elske din nye
MP3-spiller, om du trener, laster ned favorittmusikken din eller lytter
på radio. Bruk den en gang, og du vil lure på hvordan du noen sinne
greide deg uten.
BRUKERVENNLIG GRENSESNITT!
MIN EGEN POPCON-KARAKTER
Denne MP3-spilleren er et USB-integrert
produkt, uten behov for noen USB-kabel,
som gir deg rask dataoverføring og enkel
opplading.
Du kan opprette din egen karakter som vil
vises når du slår på MP3-spilleren.
TRENINGSMODUS FOR DIN
HELSEGUIDE!
I denne modusen kan du undersøke
forventet kaloriforbruk mens du trener.
BRUKERKNAPP-AKTIVERT
STUDIEMODUS
Du kan bruke brukerknappen for å definere
knappebetjeningen til dine preferanser.
Studiemodus er nyttig når du lærer et nytt
språk, da du kan angi funksjoner som
repetisjoner og avspillingshastighet.
LENGRE SPILLETID OG KORTERE
NEDLASTING!
Et fulladet batteri kan spille av opp til 20
timer med musikk.
Nedlastingstiden er kortere. På grunn av
USB 2.0-grensesnittet, er denne spilleren
mye raskere enn modeller med USB 1.1.
AKUSTISK VIDUNDER
Din nye MP3-spiller har DNSe™ (Digital
Natural Sound engine), Samsungs unike
lydteknologi som gir en rikere og dypere lyd,
for en uovertruffen lytteopplevelse.
HVOR FORM MØTER FUNKSJON
Selvsagt er den stilig, men den er lett å
bruke og god å holde også.
sikkerhetsinformasjon
Hva ikonene og tegningene i denne brukerhåndboken betyr:
Betyr at det er fare for alvorlig personskade eller død.
ADVARSEL
FORSIKTIG
Betyr at det er en mulig fare for person- eller materiell
skade.
FORSIKTIG
For å redusere faren for brann, eksplosjon, støt eller
personskader når du bruker MP3-spilleren, må du følge
disse grunnleggende sikkerhetsforanstaltningene.
MERK
Betyr hint eller referansesider som kan være hjelpsomme
når du skal bruke spilleren.
IKKE forsøk.
IKKE demonter enheten.
IKKE berør.
Følg instruksjonene nøye.
Trekk ut strømpluggen fra kontakten.
Ta kontakt med servicesenteret for hjelp.
Disse varselsmerkene er tilstede for å forhindre at du skader deg selv
eller andre. Følg instruksjonene nøye. Etter at du har lest dette avsnittet
må du ta vare på det for fremtidig referanse.
sikkerhetsinformasjon
Denne brukerveiledningen gir deg en innføring i hvordan du kan bruke
din nye MP3-spiller. Les det nøye for å unngå skader på spilleren og
deg selv. Legg spesiell merke til følgende viktige advarsler:
BESKYTT DEG SELV
ƒ Ikke demonter, reparer eller modifiser dette produktet på egen hånd.
FORSIKTIG
ƒ Unngå fuktighet og mist ikke produktet i vann. Hvis produktet blir vått, må
du ikke slå det på da det kan gi deg støt. Isteden må du ta kontakt med et
Samsung servicesenter i nærheten.
ƒ Ikke bruk dette produktet i tordenvær. Dette da det kan føre til feil og fare
for støt.
ƒ Ikke bruk hodetelefonene mens du sykler,kjører bil eller en motorsykkel.
FORSIKTIG
Det kan føre til alvorlige ulykker, og det er i tilleggforbudt i enkelte områder.
Å bruke hodetelefoner mens du går eller jogger på en vei, og spesielt i et
fotgjengerfelt, kan føre til alvorlige ulykker.
ƒ For din egen sikkerhet må du sørge for at kabelen til øretelefonene ikke
kommer i veien for armen din eller andre objekter i nærheten.
ƒ Vær forsiktig når du bruker spilleren uten USB-dekselet. USB-pluggen er
skarp og kan forårsake skade.
ADVARSEL
ƒ Ikke plasser produktet i fuktige, støvete eller sotete områder, da dette kan
føre til brann eller elektrisk sjokk.
BESKYTT DEG SELV
ADVARSEL
ƒ Bruk av ørepropper eller hodetelefoner over lengre tid kan føre til alvorlige
skader på hørselen.
Hvis du utsettes for lyder på over 85 db i lengre tid, kan dette føre til hørselsskader.
Jo høyere lyden er, jo mer alvorlig blir hørselen din skadet (en normal samtale har
rundt 50 til 60 db, mens lydnivået i trafikk er omtrent 80 db). Det anbefales på det
sterkeste at du setter volumet til midtposisjonen (midtposisjonen er normalt 2/3 av
maks).
ƒ Hvis du hører en ringende lyd i ørene må du senke volumet, eller ikke
bruke ørepropper eller hodetelefoner.
BESKYTT MP3-SPILLEREN DIN
ƒ Ikke la spilleren ligge på steder med temperaturer på over 35 °C (95 °F),
som i en badstue eller i en parkert bil.
ƒ Ikke utsett enheten for støt ved å slippe det ned.
ƒ Ikke plasser tunge gjenstander på produktet.
ƒ Forhindre at fremmedlegemer eller støv kommer inn i produktet.
ƒ Ikke plasser spilleren i nærheten av magnetiske objekter.
ƒ Ta sikkerhetskopi av viktige data. Samsung er ikke ansvarlige for tap av data.
ƒ Bruk bare tilleggsutstyr som er levert av, eller godkjent av Samsung.
FORSIKTIG
FORSIKTIG
MERK
ƒ Ikke spray vann på produktet. Rengjør aldri produktet med kjemiske
substanser som benzen eller tynnere da dette kan føre til brann, elektrisk
støt eller forringelse av overfl aten.
ƒ Hvis du ikke følger instruksjonene kan dette føre til personskade eller
skade på spilleren.
ƒ Når du skriver ut denne brukerhåndboken, anbefaler vi at du skriver
den ut i farger, og merker av for alternativet “Tilpass til siden” i
utskriftsalternativene for bedre oversikt.
innhold
DET GRUNNLEGGENDE
9
EMODIO
32
9
10
14
15
16
16
17
17
18
18
19
20
22
25
26
26
27
28
29
Hva er inkludert
Din MP3-spiller
Tilbakestille systemet
Lade batteriet
Vedlikehold av batteriet
Slå av og på
Kontrollere volumet
Deaktivere knappene
Bla gjennom filer med ”Filbehandler”
Slette filer med “Filbehandler”
Endre innstillingene
Musikkinnstillinger
FM-radioinnstillinger
Mine Popcon-innstillinger
Lydinnstillinger
Skjerminnstillinger
Språkinnstillinger
Dato og klokkeinnstilling
Systeminnstillinger
32
33
Krav til datamaskinen
Bruke emodio
innhold
LYTTE PÅ MUSIKK
35
MER ENN MUSIKK
46
35
37
38
39
41
41
Lytte etter kategori
Musikkavspillingsskjermen
Knapper for avspilling
Lage en spilleliste på Mp3-spilleren
Funksjoner til brukerknappen
Velge Modus til Brukerknappen
46
51
51
51
52
53
54
54
Lytte til FM-radio
Bruke treningsmodus
Stille inn vekten din
Angi ditt daglige treningsmål
Bruke lydveiledningen
Starte treningsmodus
Stoppe treningsmodus
Kontrollere en oversikt over treningen
din
Bruke datacast
Taleopptak
Lage et taleopptak
Stoppe taleopptaket
55
56
56
57
innhold
FEILSØKING
58
Feilsøking
61
62
63
Menytre
Produktspesifikasjoner
Lisens
58
TILLEGG
61
det grunnleggende
HVA ER INKLUDERT
Din nye MP3-spiller kommer med disse enhetene. Hvis du mangler noen av disse
enhetene, må du ta kontakt med Samsungs kundesenter.
Spilleren
Hodetelefoner
Tilleggsutstyret som følger med i esken kan ha et annet utseende en disse.
det grunnleggende _ 9
DIN MP3-SPILLER
Høyre filbehandlerknapp
Trykk for å gå til neste meny.
Volum opp-knappen
Trykk for å øke volumet, eller for å gå opp et
punkt/en meny.
Volum ned-knappen
Trykk for å redusere volumet, eller for å gå
ned et punkt/en meny.
Avspillings-, pause- og valgknappen
Trykk for å velge Spill/Pause-funksjonen,
og deretter gå til neste skjermbilde.
Strøm- og Hold-knapp
Trykk ned og hold når du vil slå av/på.
Trykk én gang for å låse knappefunksjonene.
Trykk én gang for å låse opp knappefunksjonene.
Venstre filbehandlerknapp
Trykk her for å gå til forrige meny.
10 _ det grunnleggende
DIN MP3-SPILLER (Forts.)
Mikrofon
Tilbakeknappen
Trykk for å gå til forrige skjerm.
Trykk og hold kort for å gå til
hovedmenyskjermen.
User (Bruker)/opptaksknapp
Trykk for å få tilgang
til brukerknappmodusen.
Se side 41 for mer informasjon om
brukerknappmodusen.
Trykk og hold for å starte/stoppe opptak.
Skjerm
det grunnleggende _ 11
DIN MP3-SPILLER (Forts.)
Klipskrok
Tilbakestillingsknapp
Hvis det oppstår en feil i spilleren,
kan du stikke en spiss gjenstand
inn i tilbakestillingshullet for å
initialisere systemet på nytt.
USB pluggen
USB-deksel
Hodetelefone
Merket med “L” for
“Left” (Venstre) og “R”
for “Right” (Høyre).
Fungerer også som en
antenne for radioen i
spilleren.
Kontakt for
hodetelefoner
12 _ det grunnleggende
DIN MP3-SPILLER (Forts.)
Fjerne USB-dekselet
Fjerne USB-dekselet som vist.
Sette inn USB-dekselet
Sett inn USB-dekselet slik at siden
med pilene vender mot baksiden av
spilleren.
det grunnleggende _ 13
TILBAKESTILLE SYSTEMET
Hvis MP3-spilleren ikke vil slå seg på, vil ikke spille musikk eller ikke
gjenkjennes av datamaskinen når du kobler den til, kan det hende at du må
tilbakestille systemet.
Trykk på tilbakestillingsknappen i bunnen
av produktet med en spissgjenstand, som
en binders.
ƒ Systemet blir initialisert.
ƒ Tilbakestillingsfunksjonen vil ikke slette dato
og klokkeslett, eller data som er lagret pådet
interne minnet.
14 _ det grunnleggende
LADE BATTERIET
Lad spilleren før du skal bruke den første gang, og når du ikke har brukt den på
en lang periode.
Skjerm
ƒ <USB connected>
(USB tilkoblet.)
ƒ<
> - Lader
ƒ<
> - Fulladet
Sett USB-pluggen inn i USB-porten (
) på datamaskinen, som på
illustrasjonen, mens datamaskinen er slått på.
Ladetid
ca. 2.5 timer
ƒ Total ladetid varierer avhengig av datamiljøet.
MERK
ƒ Hvis du lader spilleren mens den er tilkoblet en bærbar datamaskin, må du sørge
for at den bærbare datamaskinens batteri er fulladet, eller at den er tilkoblet
strømnettet.
ƒ Batteriet lades ikke i PC ventemodus eller når maskinvaren er trygt fjernet.
ƒ Spilleren kan bare lades ved at den kobles til datamaskinen. Ikke bruk en separat
USB AC-adapter.
FORSIKTIG
det grunnleggende _ 15
VEDLIKEHOLD AV BATTERIET
Batteriet vil vare lengre hvis du følger disse enkle retningslinjene:
• Lad opp batteriet innenfor temperaturområdet 5 °C~35 °C(40°F~95°F).
• Ikke overlad batteriet (mer enn 12 timer). Omfattende lading og utlading kan
forkorte batteriets levetid.
• Batteriets levetid vil sakte men sikkert bli dårligere over tid da det er
forbruksmateriell.
ƒ Det oppladbare batteriet i dette produktet kan ikke skiftes ut av brukeren. Hvis du vil
ha informasjon om utskifting av batteriet, ber vi deg ta kontakt med forhandleren.
FORSIKTIG
SLÅ AV OG PÅ
Slå på
Trykk og hold ned [
].
ƒ Når du slår på spilleren for første gang, vil du se
innstillingsskjermen for Popcon-karakteren. For å stille
din egen Popcon-karakter, se trinn 2 på side 25.
Slå av
Trykk og hold ned [
MERK
].
ƒ Spilleren slås automatisk av når ingen av knappene har blitt trykket i en
forhåndsdefinert tidsperiode i pausemodus. Fabrikkinnstillingen for <Auto Power
Off> (Strømsparemodus) er 1 minutt, men du kan endre denne tidsperioden.
Se side 29 for mer informasjon.
16 _ det grunnleggende
KONTROLLERE VOLUMET
Du kan regulere volumet når du spiller av en fil.
Trykk på [Opp, ned].
ƒ Volumområdet er mellom 0 og 30.
426
Samsung
DEAKTIVERE KNAPPENE
Hold-funksjonen deaktiverer alle andre knapper på MP3-spilleren, slik at hvis du
kommer borti en knapp mens du f.eks. trener, vil ikke musikken bli avbrutt.
1. Trykk [
] én gang.
2. Trykk [
] én gang for å låse opp
knappefunksjonene.
det grunnleggende _ 17
BLA GJENNOM FILER MED “Filbehandler”
Søk etter filer med “File Browser” (Filbehandler)-funksjonen.
1. Velg <File Browser> (Filbehandler) på
hovedmenyskjermen.
File Browser
2. Velg ønsket mappe for å hente fillisten.
3. Velg ønsket fil.
Music
Playlists
Datacasts
Recorded Files
ƒ Filen vil starte å spille.
SLETTE FILER MED “Filbehandler”
Følg trinn 1-2 ovenfor.
3. Velg filen du vil slette, og trykk deretter [
4. Velg <Delete File> (Slett fil) ĺ <Yes> (Ja).
ƒ Filen vil bli slettet.
ƒ Når en fil er slettet, kan den ikke gjenopprettes.
FORSIKTIG
18 _ det grunnleggende
].
Add to Playlist
Delete from Playlist
Delete File
ENDRE INNSTILLINGENE
Du kan endre forhåndsinnstilte fabrikkinnstillinger og på denne måten tilpasse
MP3-spilleren din.
1. Velg <Settings> (Innstillinger) på hovedmenyskjermen.
2. Velg ønsket element i innstillingslisten.
Settings
3. Velg ønsket innstillingsalternativ.
4. Angi de alternativene du ønsker.
Music
FM Radio
My Popcon
User Button(...)
[Innstillingsliste]
det grunnleggende _ 19
ENDRE INNSTILLINGENE (Forts.)
Musikkinnstillinger
Du kan angi detaljerte innstillinger for
musikkavspilling.
DNSe
Play Mode
Play Speed
Skip Interval
Musikkalternativer
ƒ DNSe: Velg den riktige lyden for hver musikkgenre. <Auto> vil automatisk
velge den korresponderende DNSe i henhold til genre og annen
stemningsinformasjon satt av EmoDio. Du kan stille inn <EQ> og <3D & BASS>
når du har valgt <myDNSe>. Se side 21.
ƒ Play Mode (Avspillingsmodus): Velg avspillingsmodus som
repeteringsinnstillinger.
ƒ Play Speed (Avsp.hastighet): Hør favorittmusikken din i raskere eller
langsommere takt ved å justere avspillingshastigheten.
ƒ Skip Interval (Hoppeinterval): Du kan hoppe raskt gjennom en fil med ulike
intervaller. Hopp over en hel fil eller flere sekunder om gangen.
ƒ Tag (Velg): Du kan velge å vise sporinformasjonen for en musikkfil som
inneholder ID3-tag.
MERK
ƒ Avhengig av filen, kan intervallet for å hoppe være forskjellig fra faktisk
intervall.
ƒ Avspillingshastigheten vil gå tilbake til <Normal> hver gang <DNSe>
endres.
ƒ Hva er en ID3-tag?
Dette er ekstrainformasjon som er lagt inn i MP3-filen, og som inneholder
informasjon som er relevant for filen. Dette er tittel, artist, album, år, sjanger
og et kommentarfelt.
20 _ det grunnleggende
ENDRE INNSTILLINGENE (Forts.)
Angi myDNSe-alternativet
1. Velg <myDNSe> i DNSe-alternativet og trykk
[Høyre]-knappen.
R&B
Dance
Concert Hall
myDNSe
2. Angi de myDNSe-alternativene du ønsker.
3. Trykk på [Velg]-knappen og velg <Yes> (Ja).
EQ
3D & BASS
ƒ Innstillingen er fullført.
myDNSe-alternativer
ƒ EQ: Du kan justere individuelle lydfrekvenser etter ønske.
ƒ 3D & BASS: Angir 3D lydeffekter, og bassforbedringer.
det grunnleggende _ 21
ENDRE INNSTILLINGENE (Forts.)
FM-radioinnstillinger
Du kan angi FM-radiostasjoner automatisk og
også velge FM-radiomodus, mottaksområde og
mottaksforhold.
Alternativer til FM-radioinnstillinger
Mode
Auto Preset
FM Region
FM Reception
ƒ Mode (Modus): Du kan gå til manuell eller forhåndsinnstilt modus.
Hvis det ikke er lagret noen forhåndsinnstillinger, vil ikke spilleren gå til forh.i.modus.
ƒ Auto Preset (Automatisk forhåndslagring): Søker automatisk etter tilgjengelige
frekvenser. Se side 23.
ƒ FM Region (FM-region): Du kan velge FM-område slik at spilleren er klar når du
drar ut på lengre reiser.
ƒ FM Reception (FM-mottak): Hvis du vil motta flere eller færre <FM Reception>
(FM-mottak), kan du justere følsomheten. Når du velger <High> (Høy), vil du motta
flere frekvenser.
ƒ RDS Display (RDS-display): RDS (RadioDataSystem) er systemet som sørger for
at du mottar radiosignalet og som viser meldinger om f.eks. sendingsinformasjon.
Velg blant <Program Type> (Programtype) eller <Program Service>
(Programtjeneste). Se side 24.
ƒ Frekvensområde etter region
MERK
Worldwide
USA
Korea
Japan
Søk etter FM-frekvenser i trinn på 50 kHz i
området 87,50 MHz~108,00 MHz.
Søk etter FM-frekvenser i trinn på 100 kHz i
området 87,5 MHz~108,0 MHz.
Søk etter FM-frekvenser i trinn på 100 kHz i
området 76,0 MHz~108,0 MHz.
ƒ FM-regioner kan slettes og endres i henhold til spillerens region.
ƒ De tidligere lagrede radiofrekvensene vil bli slettet når du endrer
<FM Region> (FM-region) på spilleren.
22 _ det grunnleggende
ENDRE INNSTILLINGENE (Forts.)
Sette opp Auto Preset
Du kan forhåndsinnstille inntil 30 stasjoner i minnet på MP3-spilleren og
gå tilbake til disse ved bare å trykke én knapp.
Automatisk – automatisk lagre alle stasjonene som spilleren mottar
1. Velg <Auto Preset> (Autom. forh.l.) i
alternativet til FM-radioinnstilling.
2. Velg <Yes> (Ja).
ƒ Når du har fullført innstillingene, må du trykke
[Venstre, Høyre] for å velge en ønsket frekvens i
forhåndsinnstilt modus.
Mode
Auto Preset
FM Region
FM Reception
Avbryte Auto Preset
Hvis du ønsker å avbryte automatisk oppsett, kan du trykke på hvilken
som helst knapp under prosessen.
ƒ Den automatiske lagringen blir avbrutt, og alle frekvensene som er funnet
frem til søket ble avbrutt lagre
MERK
ƒ Sett alltid inn hodetelefonene i spilleren når du søker etter, eller angir
frekvenser.
Hodetelefonene fungerer som antenne til FM-signalene.
ƒ I områder med dårlige mottaksforhold, kunne ikke spilleren søke etter
tilgjengelige frekvenser.
det grunnleggende _ 23
ENDRE INNSTILLINGENE (Forts.)
Velge RDS-visning
RDS (RadioDataSystem) er systemet som sørger for at du mottar
radiosignalet og som viser meldinger om f.eks.
sendingsinformasjon. Programinformasjonen som nyheter, sport,
musikk eller navnet på radiostasjonen vises på skjermen.
1. Velg <RDS Display> (RDS-display) i
alternativet til FM-radioinnstilling.
RDS Display
2. Velg det alternativet for RDS-display som du
foretrekker.
Program Type
Program Service
RDS-liste
ƒ Program Type (Programtype): Viser type program som sendes i øyeblikket
ƒ Program Service (Programtjeneste): Viser navnet på radiostasjonen og består
av 8 tegn. Hvis PS-informasjonen mottas, vil PS-navnet (BBC, AFO, NDR etc.)
vises på skjermen. Hvis det ikke mottas noe PS-signal, vil den originale FMfrekvensen bli vist.
ƒ Hvis FM-signalet er svakt kan et hende at RDS-informasjonen ikke vises.
MERK
24 _ det grunnleggende
ENDRE INNSTILLINGENE (Forts.)
Mine Popcon-innstillinger
Du kan velge eller opprette din egen karakter.
1. Velg <My Popcon> (Min Popcon) i
innstillingslisten.
2. Velg ønsket Popcon-karakter.
ƒ Hvis du velger <
lagre én karakter.
Music
FM Radio
My Popcon
User Button(...)
>, kan du selv opprette og
ƒ [
]-knappen: Flytter til lerret, tegneverktøy,
<Clear> (Tøm) eller <Save> (Lagre).
Clear Save
ƒ [Velg]-knapp: Du kan bruke tegneverktøyene
pensel, viskelær) for å starte eller avslutte
tegningen din.
ƒ <Clear> (Tøm): Sletter tegningen på lerretet.
ƒ <Save> (Lagre): Lagrer tegningen din.
3. Angi <Popcon Name> (Popcon-navn).
Srsfrq#Qdph
ƒ Du kan angi navn på din egen karakter.
ƒ [Høyre, venstre]-knapp: Flytter markøren.
ƒ [Opp, ned]-knapp: Velger ønsket bokstav.
det grunnleggende _ 25
ENDRE INNSTILLINGENE (Forts.)
Lydinnstillinger
Du kan angi lydsignal og volumbegrensning.
Innstillingsalternativer for lyd
Beep Sound : On
Volume Limit : Off
ƒ Beep Sound (Lydsignal): Slår tastelyden av eller på.
ƒ Volume Limit (Volumbegr.): Du kan unngå hørselskader ved å angi en
volumbegrensning når du bruker hodetelefonene. <On> (På) vil begrense
volumnivået til 15. Det maksimale volumnivået når volumbegrensningen står
på <Off> (Av) er 30. Hvis du har valgt en innstilling som er over 15, vil spilleren
automatisk bli satt ned til 15 når du slår av spilleren for slik å beskytte hørselen
din når du slår spilleren på igjen.
Skjerminnstillinger
Endre skjermens tidsbryter og skjermsparer.
Innstillingsalternativer for skjermen
Display Off Time
Screen Saver
ƒ Display Off Time (Display av-tid): Hvis det ikke
blir trykket noen tast i løpet av angitt tidsperiode, vil
skjermen slå seg av automatisk. Trykk på hvilken som
helst knapp for å slå på skjermen igjen.
ƒ Screen Saver (Skjermsparer): Etter at skjermen er slått av, vil spilleren vise
skjermspareren med 15 sekunders intervall når ikke noen av knappene har blitt
trykket i løpet av ventetiden. Velg skjermsparer og ventetid.
ƒ Skjermspareren deaktiveres i FM-radiomodus eller innspillingsmodus.
MERK
26 _ det grunnleggende
ENDRE INNSTILLINGENE (Forts.)
Språkinnstillinger
Menyene på din nye mp3-spiller kan stilles inn for
å vises på ett av flere språk. Det er lett å endre
foretrukket språk.
Menu
ID3 Tag
Alternative språkinnstillinger
ƒ Menu (Meny): Velg menyspråket. Velg blant <English>, <한국어>, <Français>,
<Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, < ㅔԧЁ᭛>, < 㐕储Ё᭛>, <Español>,
<Ɋɭɫɫɤɢɣ>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>,
<ѳъѕ>, <ýeština>, <ƧnjnjLjǎNJNjƽ>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>,
<Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <TiӃng ViӋt>,
<ȉȢȓȋȈȘșȒȐ>, <Română>, <ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ>, <Slovenšþina> eller <Slovenský>.
ƒ ID3 Tag (ID3-Tag): Still språket for musikkinformasjonen. Velg blant <English>,
<Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Simplified Chinese>,
<Traditional Chinese>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>,<Dutch>, <Polish>,
<Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>,
<Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>,
<Hrvatski>, <Icelandic>, <Romanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish> eller
<Vietnamese>.
ƒ Språkene som støttes kan bli endret.
MERK
ƒ Hva er en ID3-tag?
Dette er ekstrainformasjon som er lagt inn i MP3-filen, og som inneholder
informasjon som er relevant for filen. Dette er tittel, artist, album, år, sjanger
og et kommentarfelt.
det grunnleggende _ 27
ENDRE INNSTILLINGENE (Forts.)
Dato og klokkeinnstilling
Stille klokken og justere datoen.
Dato og tidsinnstilling
ƒ Date (Dato): Du kan stille datoen. Still År, Måned, Dato.
ƒ Time (Tid): Du kan stille klokken. Still Time, Minutt.
28 _ det grunnleggende
Date
Time
ENDRE INNSTILLINGENE (Forts.)
Systeminnstillinger
Velg standardinnstillingen for innsovningstidsur,
Sleep
startmodus, strømsparemodus som passer for deg. Auto Power Off
Alternative systeminnstillinger
PC Connection
Default Set
ƒ Sleep (Søvn): Slår av strømmen automatisk etter en forhåndsdefinert
tidsperiode.
ƒ Auto Power Off (Strømsparemodus): Slå av strømmen til skjermen automatisk
når enheten er i pausemodus, og det ikke har blitt trykket noen knapper innenfor
en angitt tid.
ƒ PC Connection (Datamaskin-kobling): Du kan stille USB-tilkobling til PC-en
til enten <MSC> eller <MTP>. Standard (fabrikk) -innstillingen til PC-tilkoblingen
er satt til <MTP>. Hvis du velger <MSC>, kan du bruke spilleren som en flyttbar
lagringsenhet. Se side 30.
ƒ Default Set (Standardinnstilling): Tilbakestiller alle innstillingene til
standardinnstillingen.
ƒ Format (Formater): Formaterer det interne minnet. Kontroller før du formaterer
det.
ƒ About (Om): Kontrollerer firmware-versjonen og minnekapasiteten.
<Firmware Version> (Firmware-versjon) - Viser den installerte Firmwareversjonen.
<Memory> (Minne) - <Used> (Brukt) viser hvor mye som er i bruk, <Remaining>
(Gjenværende) viser hvor mye kapasitet som er ledig mens <Total> (Totalt) viser
den totale kapasiteten.
ƒ Demo mode (Demomodus): Hvis du setter dette alternativet til <On> (På), vil
spilleren gjenta avspillingen av musikkfiler fra musikkmappen.
MERK
ƒ Om det innebygde minnet
1GB=1,000,000,000 byte : virkelig formateringskapasitet kan være mindre,
da den interne firmwaren bruker en del av minnet.
det grunnleggende _ 29
ENDRE INNSTILLINGENE (Forts.)
Når datamaskintilkoblingen er satt til <MSC>
Bruke som en flyttbar masselagringsenhet
Du kan bruke spilleren som en flyttbar masselagringsenhet.
ƒ Før du starter - Koble spilleren til datamaskinen.
1. Åpne filer/mapper som du vil
overføre fra datamaskinen.
2. Åpne <My Computer>
(Min datamaskin) ˆ <U5> fra
skrivebordet.
3. Velg filene/mappene du vil overføre
fra datamaskinen, og dra disse til en
mappe på <U5>.
ƒ De valgte filene eller mappene overføres til spilleren.
ƒ Filoverføringsmeldingen vises under opp- eller
nedlasting av filer.Hvis USB-pluggen kobles fra mens meldingen vises, kan
det føre til feil på spilleren.
FORSIKTIG
ƒ Rekkefølgen som musikkfilene vises i Windows Utforsker kan være
forskjellig fra avspillingsrekkefølgen på spilleren.
ƒ Hvis du overfører en DRM-fil (Digital Rights Management - Digital
rettighetsadministrasjon) til spilleren, vil den ikke bli spilt av.
ƒ Hva er DRM?
DRM (Digital Rights Management - Digital rettighetsadministrasjon) er en
teknologi og tjeneste som skal forhindre ulovlig bruk av digitalt innhold, og
beskytte inntektene og rettighetene til innehavere av opphavsretten. DRMfiler er musikkfiler med kopieringsbeskyttelsesteknologi.
30 _ det grunnleggende
MERK
ENDRE INNSTILLINGENE (Forts.)
Når datamaskintilkoblingen er satt til <MSC> (Forts.)
Koble fra datamaskinen
Følg trinnene nedenfor for å unngå skade på spilleren og data på denne
når du skal koble den fra datamaskinen.
1. Plasser musepekeren over
ikonet på systemstatusfeltet
i nederste høyre hjørne av
skrivebordet, og klikk på den
venstre museknappen.
2. Klikk på meldingen <Safely
Remove USB Mass Storage
Device Drive> (Trygg fjerning av
USB masselagringsenhet).
1
3. Du kan ikke fjerne spilleren mens
du spiller av filer fra spilleren på
datamaskinen.
2
FORSIKTIG
ƒ Du må ikke koble spilleren fra datamaskinen under filoverføring. Dette kan
føre til skade på data og spilleren.
ƒ Du kan ikke fjerne spilleren mens du spiller av filer fra spilleren på
datamaskinen. Prøv igjen etter at avspillingen er ferdig.
det grunnleggende _ 31
EmoDio
EmoDio er et program som følger med denne MP3-spilleren, og
som gir deg tilgang til forskjellige innholdsrelaterte tjenester i tillegg til
produktstøtte.
ƒ Før du starter - Følg oppstartguiden for å installere EmoDio.
Koble spilleren til datamaskinen.
<EmoDio> vil starte automatisk når du kobler spilleren til datamaskinen.
Hvis programmet ikke starter automatisk, må du dobbeltklikke <EmoDio>-ikonet
på skrivebordet.
KRAV TIL DATAMASKINEN
Datamaskinen må være i henhold til følgende minimumskrav for at du skal
kunne installere og kjøre EmoDio:
• Pentium 500MHz eller høyere
• CD-stasjon (2X eller høyere)
• USB 2.0-port
• Windows Media Player 10.0 eller
høyere
• Windows XP Service Pack 2 eller
høyere
• Oppløsning 1024 X 768 eller høyere
• DirectX 9.0 eller høyere
• Internet Explorer 6.0 eller høyere
• 300MB ledig kapasitet på harddisk
• 512 MB RAM eller mer
32 _ EmoDio
BRUKE EMODIO
EmoDio er et brukervennlig program som hjelper deg å holde styr på filene dine
fra datamaskinen. Med filer som er sortert og organisert på EmoDio, går det
raskt å overføre dem til MP3 uten å søke gjennom hele harddisken etter den
rette filen.
“EmoDio” filoverføring er den enkleste måten å overføre filene fra
datamaskinen til MP3-spilleren.
Med “EmoDio” kan du opprette din egen samling, eller spilleliste med
lydfiler.
Du kan overføre blogginformasjon og musikkfiler som er registrert på RSS
til spilleren for underholdning.
Det er en nettbasert tjeneste for EmoDio.com-brukere. Den gir en enkel
og lettforståelig opp-/nedlasting av innhold som er produsert ved hjelp
av EmoDio, slik at du kan dele historiene dine med andre brukere av
tjenesten.
MERK
ƒ Hvis du vil ha mer informasjon om <EmoDio>, kan du klikke <MENU> (Meny) ĺ
<Help> (Hjelp) ĺ <Help> (Hjelp) øverst i <EmoDio> - programmet.
EmoDio _ 33
BRUKE EMODIO (Forts.)
ƒ Du må ikke koble Spilleren fra datamaskinen under filoverføring. Hvis du kobler fra
under overføring, kan dette skade spilleren eller datamaskinen.
FORSIKTIG
ƒ Sett spilleren rett inn i datamaskinen isteden for en USB-hub for å unngå en ustabil
tilkobling.
ƒ Alle funksjonene på spilleren er deaktiverte under datamaskin-koblingen.
MERK
ƒ Bruk FAT32 som filsystem når du formaterer spilleren ved hjelp av datamaskinen.I
Windows Vista må du velge “Restore device defaults” og deretter formatere den.
ƒ Hvis du kobler spilleren til datamaskinen mens det er lite strøm igjen på batteriet, vil
spilleren bli ladet i flere minutter før den kobler seg til datamaskinen.
ƒ Musikkgjenkjennelsesteknologi og relaterte data leveres av Gracenote og
Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
ƒ CDDB er et registrert varemerke som tilhører Gracenote. Gracenote logoen og
logotypen, Gracenote CDDB logoen og logotypen og “Powered by Gracenote
CDDB” logoen er alle varemerker som tilhører Gracenote. Music Recognition
Service og MRS er servicemerker som tilhører Gracenote.
34 _ EmoDio
lytte på musikk
ƒ Før du starte - Sett inn hodetelefonene, slå på spilleren og kontroller batteriet.
LYTTE ETTER KATEGORI
Music
Now Playing
Artists
Albums
Songs
426
Samsung
1. Velg <Music> (Musikk) på hovedmenyskjermen.
2. Velg ønsket element i musikklisten.
3. Velg en musikkfil du vil spille av.
ƒ Musikken vil starte å spille.
lytte på musikk _ 35
LYTTE ETTER KATEGORI (Forts.)
Musikkliste
Filinformasjon, herunder artistnavnet, albumnavnet, musikktittelen og sjanger, vises
i henhold til ID3 Tag-informasjonen i den aktuelle musikkfilen. En fil uten ID3-Tag
(musikkinformasjon) vil bli vist som [Unknown] (Ustøttet).
ƒ Now Playing (Spilles nå): Spiller en nylig avspilt fil eller flytter til avspillingsskjermbildet
for den aktuelle filen.
ƒ Artists (Artister): For å spille av etter artist
ƒ Albums (Album): For å spille av etter album.
ƒ Songs (Sanger): For å spille av i numerisk eller alfabetisk rekkefølge.
ƒ Genres (Genrer): For å spille av etter sjanger.
ƒ Playlists (Spillelister): For å spille av etter spilleliste.
ƒ Recorded Files (Innspilte filer): Viser alle innspilte filer.
ƒ Music Browser (Musikkbehandler): Vise alle musikkfilene som er lagret i Musikkmappen.
MERK
ƒ Hva er en ID3-tag?
Dette er ekstrainformasjon som er lagt inn i MP3-filen, og som inneholder
informasjon som er relevant for filen. Dette er tittel, artist, album, år, sjanger og et
kommentarfelt.
36 _ lytte på musikk
MUSIKKAVSPILLINGSSKJERMEN
1
6
7
2
3
426
8
Samsung
4
5
9
1
2
Indikator for
avspillingsmodus
Indikator for DNSe/
avspillingshastighet
6
Indikator for gjeldene spor som
avspilles / totalt antall spor
7
Spill av-/Pause-/Søke-indikator
3
Batteristatus
8
Popcon-karakter/Bilde fra
albumomslag
4
Tidsstolpe spor
9
Tidsstolpe avspilling
5
Aktuell spilletid
MERK
ƒ Skjermbildet er kun for illustrasjonsøyemed. Det virkelige skjermbildet kan variere
fra dette.
ƒ Hvis det ikke er noe bilde fra albumomslaget i ID3-tagen, blir karakterbildet som er
valgt i <My Popcon> (Min Popcon) vises.
lytte på musikk _ 37
KNAPPER FOR AVSPILLING
426
[Venstre]-knapp
[Velg]-knapp
[Høyre]-knapp
[Opp]-knapp
[Ned]-knapp
MERK
Trykk én gang i 3 sekunder etter at den aktive filen begynte å
spille for å spille av begynnelsen til den aktive filen.
Trykk to ganger i 3 sekunder etter at den aktive filen begynte å
spille for å spille av den forrige filen.
Trykk og hold for å gå bakover i den aktuelle filen.
Trykk for å ta en pause under avspilling.
Trykk for å gjenoppta avspilling.
Trykk for å spille av den neste filen.
Trykk og hold for å gå forover i den aktuelle filen.
Trykk for å øke/redusere volumet.
ƒ Når du spiller VBR-filer, kan det være at funksjonen til [Venstre]-knappen, vist over,
ikke fungerer korrekt.
38 _ lytte på musikk
LAGE EN SPILLELISTE PÅ MP3-SPILLEREN
Hvis du har lastet ned filer til MP3-spilleren, kan du opprette en spilleliste over
“favoritter” uten at du trenger EmoDio på datamaskinen.
Legge til en fil til spillelisten
1. Velg <Music> (Musikk) på
hovedmenyskjermen.
2. Velg <Music Browser> (Musikkbehandler).
3. Velg en fil du vil legge til spillelisten og trykk
[
].
4. Velg <Add to Playlist> (Legg til på sp.l.) .
5. Velg en spilleliste du vil legge til valgte fil.
Genres
Playlists
Recorded Files
Music Browser
Add to Playlist
Delete from Playlist
Delete File
ƒ Den valgte filen vil bli lagt til på spillelisten.
MERK
ƒ Du kan legge til opp til 100 musikkfiler på hver
spilleliste.
ƒ Se <EmoDio> for informasjon om hvordan du kan
opprette spillelister i <EmoDio>, og overføre disse
til spilleren.
Playlist 1
Playlist 2
Playlist 3
Playlist 4
Spille av en fil i spillelisten
1. Velg <Music> (Musikk) på
hovedmenyskjermen.
2. Trykk <Playlists> (Spillelister).
3. Velg ønsket spilleliste.
4. Velg en musikkfil du vil spille av.
ƒ Musikken vil starte å spille.
Genres
Playlists
Recorded Files
Music Browser
Playlist 1
Playlist 2
Playlist 3
Playlist 4
lytte på musikk _ 39
LAGE EN SPILLELISTE PÅ MP3-SPILLEREN (Forts.)
Slett en fil fra en spilleliste
1. Velg <Music> (Musikk) på
hovedmenyskjermen.
2. Trykk <Playlists> (Spillelister).
Genres
Playlists
Recorded Files
Music Browser
3. Velg ønsket spilleliste.
4. Velg musikkfilen du vil slette, og trykk
[
].
5. Velg <Delete from Playlist> (Slett fra
spilleliste) <Yes> (Ja).
ƒ Den valgte filen slettes fra spilleliste.
Playlist 1
Playlist 2
Playlist 3
Playlist 4
Add to Playlist
Delete from Playlist
Delete All from Pla...
Slett alle filer fra en spilleliste
Følg trinn 1-3 ovenfor.
4. Trykk på [
].
5. Velg <Delete All from Playlist> (Slett alle fra
spilleliste) <Yes> (Ja).
ƒ Alle filer slettes fra spillelisten.
40 _ lytte på musikk
Add to Playlist
Delete from Playlist
Delete All from Pla...
FUNKSJONER TIL BRUKERKNAPPEN
Du kan velge et [
] knappen skal kontrollere en av fire modus som er
listet opp nedenfor.
Etter at du har valgt, kan du gå inn i dette moduset ved å trykke på [
].
Velge Modus til Brukerknappen
Bruk [
] knappen under avspilling for enkel endring av modus.
1. Velg <Settings> (Innstillinger) på
hovedmenyskjermen.
2. Velg <User Button> (Brukerknapp).
3. Velg ønsket brukerknapp-modus.
Music
FM Radio
My Popcon
User Button(...)
ƒ Etter innstillingen trykker du [
] på
musikkavspillingsskjermen. Brukerknappfunksjonsveiledningen i hver modus vises i en kort
stund.
Study Mode
DNSe
Play Speed
Play Mode
Modusalternativer for brukerknappen
ƒ Study Mode (Studiemodus): Stiller som studiemodus.
ƒ DNSe: Gir deg muligheten til å velge egnet lydeffekt på musikken.
ƒ Play Speed (Avsp.hastighet): Justerer avspillingshastigheten mellom fast
(hurtig) og slow (sakte).
ƒ Play Mode (Avspillingsmodus): Velger repeteringsmodus.
MERK
ƒ Standard (fabrikk) -innstillingene til brukerknappmodusen er satt til
<DNSe> (DNSe).
lytte på musikk _ 41
FUNKSJONER TIL BRUKERKNAPPEN (Forts.)
Bruke studiemodus
Studiemodus brukes for språkopplæring der du ofte bruker funksjoner
som repetering og avspillingshastighet.
1. Sett <User Button> (Brukerknapp) til
<Study Mode> (Studiemodus).
] på musikkavspillingsskjermen
2. Trykk [
for å åpne studiemodus.
Study Mode
DNSe
Play Speed
Play Mode
Angi repetisjon av del
Denne funksjonen lar deg lytte på en angitt del av sporet gjentatte
ganger etter hverandre.
1. Trykk på [
] knappen i starten av
seksjonen du vil repetere.
ƒ Startpunktet er valgt, og <
> vises.
Vwxg|
Samsung
2. Trykk på [
] knappen igjen for å angi
slutten på delen du ønsker å repetere.
ƒ <
> vises, og den valgte delen spilles av gjentatte ganger.
Avbryte repetisjon av del
Trykk på [
] knappen en gang til mens delen repeteres.
ƒ Repetisjonen av seksjonen blir avbrutt
MERK
ƒ Repetisjonen av seksjonen vil ikke bli satt i følgende tilfeller.
- Startpunktet er angitt, men sluttpunktet er ikke angitt og sporet er ferdig.
- Hvis sluttpunktet er satt mindre enn 3 sekunder etter startpunktet.
42 _ lytte på musikk
FUNKSJONER TIL BRUKERKNAPPEN (Forts.)
Bruke studiemodus (Forts.)
Angi avspillingshastighet
Hør favorittmusikken din i raskere eller langsommere takt ved å justere
avspillingshastigheten.
Bruk knappen [Up, Down] (Opp, Ned) for å velge
ønsket hastighet.
Vwxg|
Samsung
(Sakte 1),
(Sakte 2),
ƒ Velg mellom
(Sakte 3),
(Normal),
(Rask 1),
(Rask 2) og
(Rask 3).
Bruke hoppeintervallet
Trykk [Venstre, høyre] hvis du hoppe med 10 sekunds intervall mens
du lytter til musikk.
Trykk [Venstre, høyre]-knappen hvis du vil gå
bakover eller forover på gjeldende fil.
MERK
Vwxg|
Samsung
ƒ Avhengig av filen, kan intervallet for å hoppe være forskjellig fra faktisk
intervall.
lytte på musikk _ 43
FUNKSJONER TIL BRUKERKNAPPEN (Forts.)
Stille inn Digital Natural Sound-motoren (DNSe – digital naturlig lyd)
Velg rett lyd til hver musikksjanger.
1. Sett <User Button> (Brukerknapp) til <DNSe>.
]-knappen på
2. Trykk [
musikkavspillingsskjermen for å velge ønsket
DNSe-modus.
426
ƒ DNSe-modus endres i følgende rekkefølge hver
gang knappen trykkes
(Studio) ĺ
(Rock) ĺ
(R&B) ĺ
(Konsertsal) ĺ
(myDNSe) ĺ <Auto> ĺ
Samsung
(Dance) ĺ
(Normal).
ƒ <Auto> vil automatisk velge den korresponderende DNSe i henhold til genre
og annen stemningsinformasjon satt av EmoDio.
MERK
ƒ Hva er DNSe?
Digital Natural Sound Engine (DNSe) er en lydeffekt-funksjon for MP3spillere som er utviklet av Samsung. Det gir forskjellige lydinnstillinger for å
forbedre typen musikk som du hører på.
Angi avspillingshastighet
Justerer avspillingshastigheten mellom fast (hurtig) og slow (sakte).
1. Sett <User Button> (Brukerknapp) til
426
<Play Speed> (Avsp.hastighet).
Samsung
2. Trykk [
]-knappen på
musikkavspillingsskjermen for å velge ønsket
avspillingshastighet.
ƒ Avspillingshastigheten endres i følgende rekkefølge hver gang knappen
(Sakte 1) ĺ
(Sakte 2) ĺ
(Sakte 3) ĺ
trykkes:
(Rask 3) ĺ
(Rask 2) ĺ
(Rask 1) ĺ
(Normal).
44 _ lytte på musikk
FUNKSJONER TIL BRUKERKNAPPEN (Forts.)
Velge avspillingsmodus
Velge avspillingsmodus fra alternativene under.
1. Sett <User Button> (Brukerknapp) til
<Play Mode> (Avspillingsmodus).
426
Samsung
2. Trykk [
]-knappen på
musikkavspillingsskjermen for å velge ønsket
avspillingsmodus.
ƒ Avspillingsmodusen endres i følgende rekkefølge hver gang knappen
trykkes
(Gjenta ) ĺ
(Gjenta en) ĺ
(Shuffle) ĺ
(Normal)
Alternative avspillingsmoduser
ƒ
: Spiller av alle filer i den aktuelle musikklisten i rekkefølge én gang.
ƒ
: Gjentar avspilling av alle filer i den aktuelle musikklisten.
ƒ
: Gjentar avspilling av én fil.
ƒ
: Gjentar tilfeldig avspilling av alle filer i den aktuelle musikklisten.
lytte på musikk _ 45
mer enn musikk
Din nye mp3-spiller vil gi deg mer glede enn bare musikk. Lytt til FMradio, bruk datacasts, taleopptak. mp3-spilleren gir deg dette og mye
mer rett i hånden.
ƒ Før du starter! - Sett inn hodetelefonene, slå på spilleren og kontroller batteriet.
LYTTE TIL FM-RADIO
Velg <FM Radio> (FM-radio) på hovedmenyskjermen.
ƒ Mottak av FM-sendinger vil starte.
FM Radio
Bruker Mute-funksjonen (Demp)
1. Trykk [Velg]-knappen mens du lytter på en radiosending.
2. Trykk [Velg]-knappen én gang til for å gjenoppta lytting til FMradioen.
MERK
ƒ Sett alltid inn hodetelefonene i spilleren når du søker etter, eller angir frekvenser, og
lytter på FM-sendinger.
Hodetelefonene fungerer som antenne til FM-signalene.
ƒ I områder med dårlige mottaksforhold, kunne ikke spilleren søke etter tilgjengelige
frekvenser.
46 _ mer enn musikk
LYTTE TIL FM-RADIO (Forts.)
FM-Radioskjerm
4
1
5
2
6
1
Mute-indikator
2
Batteristatus
3
Frekvensindikator
4
Indikator for manuelt/
forhåndsinnstilt modus
5
Radiomodus-indikator
6
Indikator for aktiv
frekvens (MHz)
7
RDS-indikator
Jazz
7
3
MERK
ƒ Skjermbildet er kun for illustrasjonsøyemed. Det virkelige skjermbildet kan
variere fra dette.
Søke etter FM-stasjoner
Trykk og hold [Høyre, venstre], og slipp deretter i
manuelt modus.
ƒ Søket vil stoppe på frekvensen som er nærmest
punktet du slapp knappen.
Searching
ELLER,
Trykk [Høyre, venstre]-knappen for å bla deg igjennom frekvensene
en etter en i manuelt modus.
ƒ Flytter til neste frekvens når knappen trykkes.
mer enn musikk _ 47
LYTTE TIL FM-RADIO (Forts.)
Bytte til forhåndsinnstilt modus
Velg denne modusen hvis du ønsker å søke igjennom dine lagrede
FM-frekvenser,en forhåndsinnstilling om gangen.
Trykk og hold ned [Velg]-knappen i manuelt
modus.
Jazz
MERK
ƒ Hvis det ikke er lagret noen forhåndsinnstillinger, vil ikke spilleren gå til
forh.i.modus.
Bytte til manuelt modus
Velg denne modusen hvis du ønsker å søke igjennom FM-båndet
manuelt, en frekvens om gangen.
Trykk og hold ned [Velg]-knappen i
forholdsinnstilt modus.
Jazz
48 _ mer enn musikk
LYTTE TIL FM-RADIO (Forts.)
Lagre stasjonene i minnet
Du kan lagre inntil 30 stasjoner i minnet på MP3-spilleren og gå tilbake
til disse ved bare å trykke én knapp.
Manuell – velg bare stasjonene du ønsker å lagre
Velg frekvensen du vil forhåndsinnstille i manuelt
modus og trykk [
]-knappen.
ƒ De valgte frekvensen blir lagt til på listen over
forhåndsinnstillinger.
MERK
Added
ƒ Se side 23 for informasjon om hvordan du søker etter en forhåndsinnstilling
automatisk.
Lytte på lagrede stasjoner
Trykk [Venstre, Høyre]-knappen i
forhåndsinnstillingsmodus.
ƒ Du kan høre på den lagrede radiofrekvensen.
Jazz
Slette en lagret stasjon
Du kan slette frekvenser mens du lytter på radio:
Søk etter den forhåndsinnstilte radiostasjonen du
ønsker å slette i forhåndsinnstilt modus og trykk [
]-knappen.
Deleted
ƒ Den valgte frekvensen vil bli slettet.
mer enn musikk _ 49
LYTTE TIL FM-RADIO (Forts.)
Spille inn FM-sendinger
Du kan spille inn FM-sendinger når som helst når du lytter på radioen.
Velg en kanal du vil spille inn og trykk og hold
[
]-knappen.
ƒ Innspillingen starter.
Stoppe opptaket
1. Trykk og hold ned [
innspillingen.
] under
ƒ Du blir spurt om du vil høre på filen du akkurat har
spilt inn.
Playback recorded
file?
2. Velg <Yes> (Ja) eller <No> (Nei).
ƒ Hvis du velger <Yes> (Ja), spilles den innspilte filen.
ƒ Hvis du velger <No> (Nei), spilles ikke den innspilte filen.
ƒ Trykk [Velg] hvis du ønsker å ta en pause under innspilling.
MERK
ƒ Den innspilte filen lagres i MP3-format.
ƒ Den innspilte filen vil bli lagret under <File Browser>
(Filbehandler) ĺ <Recorded Files> (Innspilte filer) ĺ <FM Radio> (FM-radio).
ƒ Hver opptaksfil kan være på inntil 4 timer.
ƒ Du kan lagre maksimalt 999 filer etter dato for FM-radioopptak.
ƒ Du kan spille inn i opp til 15 timer. (basert på 128Kbps, 1GB)
50 _ mer enn musikk
BRUKE TRENINGSMODUS
Du kan kontrollere forventet kaloriforbruk mens du trener (treningsmodus),
avhengig av hvilken aktivitet du utfører, vekten din og hvor lenge du skal trene.
ƒ Før du starter - Først må du stille klokken. Se side 28.
Stille inn vekten din
Angi vekten din før du starter treningsmodusen.
1. Velg <Fitness> (Trening) på
hovedmenyskjermen.
Fitness
2. Trykk <Body Info> (Kroppsinformasjon).
3. Angi vekten din og måleenheten.
Body Info
Angi ditt daglige treningsmål
Angi ønsket daglig kaloriforbruk.
1. Velg <Fitness> (Trening) på
hovedmenyskjermen.
2. Velg <Daily Goal> (Daglig mål).
Daily Goal
kcal
3. Angi ønsket kaloriforbruk.
mer enn musikk _ 51
BRUKE TRENINGSMODUS (Forts.)
Bruke lydveiledningen
Du kan lytte til en lydveiledning med nyttig informasjon, som
f.eks. navnet på treningsaktiviteten og hvor lang tid du har vært i
treningsmodus.
1. Velg <Fitness> (Trening) på
hovedmenyskjermen.
2. Velg <Audio Guide> <On> (Lydveiledning
På).
MERK
Daily Goal
Audio Guide
Body Info
Performa...
ƒ Lydveiledningen vil ikke kunne høres når du lytter på musikk eller en FMsending.
52 _ mer enn musikk
BRUKE TRENINGSMODUS (Forts.)
Starte treningsmodus
1. Velg <Fitness> (Trening) på
hovedmenyskjermen.
Daily Goal
Audio Guid...
Body Info
Performa...
2. Velg den treningsaktiviteten du ønsker, og
trykk [Velg]-knappen.
ƒ Velg mellom <Walk1> (Rolig gange),
<Walk2>(Rask gangen), <Run1>(løp sakte),
<Run2>(Rask løping), <Hiking> (Fjelltur), <Cycle>
(Sykling), <Yoga>.
39 kcal
3. Angi ønsket treningstid.
ƒ Du kan velge fra <10min> til <600min> med en
økning på 10 minutter.
4. Velg ønsket lyttealternativ.
Now Playing
5. Trykk [Velg]-knappen.
ƒ Treningsmodus starter.
Lyttealternativer
ƒ Now Playing (Spilles nå): Spiller en nylig avspilt fil.
ƒ Playlist (Spilleliste): Spiller av filene i nylig spilt spilleliste.
ƒ FM Radio (FM-radio): Stiller inn på en radiostasjon det nylig er lyttet til.
ƒ Shuffle Play (Tilfeldig avspilling): Spiller av filene i en nylig spilt spilleliste i
tilfeldig rekkefølge.
ƒ Trykk [Velg] hvis du ønsker å ta en pause i treningsmodus.
MERK
ƒ Hver gang du trykker [
kaloriforbruket.
]-knappen, kan du sjekke navnet på sporet eller
mer enn musikk _ 53
BRUKE TRENINGSMODUS (Forts.)
Stoppe treningsmodus
Trykk på [
].
2 kcal
Kontrollere en oversikt over treningen din
Du kan kontrollere ferdigraten din.
1. Velg <Fitness> (Trening) på
hovedmenyskjermen.
2. Velg <Performance> (Treningslogg).
2009/02/24
Duration: 0h 06m
Consumed: 5kcal
2% of Goal
3. Velg en dato for å kontrollere oversikten din.
ƒ Du kan kontrollere treningstid, kaloriforbruk og ferdigrate.
ƒ Du kan lagre opp til 30 treningsoversikter.
MERK
54 _ mer enn musikk
BRUKE DATACAST
Du kan automatisk motta oppdatert informasjon uten å besøke nyhetsstedet,
bloggen eller UCC-stedet hver gang.
ƒ Før du starter - Overføre en ønsket kanalpost til spilleren med <EmoDio>.
Spille Datacasts
Du kan lytte til musikkfilene til de overførte datacasts ved å åpne
<Datacasts> på spilleren.
1. Velg <Datacasts> (Datacasts) på
hovedmenyskjermen.
Datacasts
2. Velg ønsket kanal.
3. Velg ønsket fil.
ƒ Avspillingen av den valgte filen vil starte.
MERK
ƒ Se i <Datacasts> under <EmoDio> for flere
detaljer.
Datacast 1
Datacast 2
Datacast 3
Datacast 4
mer enn musikk _ 55
TALEOPPTAK
Du kan spille inn din egen stemme, taler, foredrag og andre utendørslyder med
mp3-spilleren.
Lage et taleopptak
1. Velg <Voice REC> (Taleopptak) på
hovedmenyskjermen.
Voice REC
2. Trykk [Velg]-knappen.
ƒ Innspillingen starter.
MERK
ƒ Du kan lage et taleopptak til en hver tid ved å trykke og holde
]-knappen.
[
ƒ Trykk [Velg] hvis du ønsker å ta en pause under innspilling.
FORSIKTIG
ƒ Ikke sett mikrofonen for tett op til munnen, eller for langt unna, da dette kan
føre til dårlige opptak.
ƒ Taleopptak vil ikke fungere skikkelig når batterikapasiteten er lav.
56 _ mer enn musikk
TALEOPPTAK (Forts.)
Stoppe taleopptaket
1. Trykk og hold ned [
innspillingen.
] under
ƒ Du blir spurt om du vil høre på filen du akkurat har
spilt inn.
2. Velg <Yes> (Ja) eller <No> (Nei).
ƒ Hvis du velger <Yes> (Ja), spilles den innspilte filen.
ƒ Hvis du velger <No> (Nei), spilles ikke den innspilte filen.
ƒ Den innspilte filen lagres i MP3-format.
MERK
ƒ Den innspilte filen vil bli lagret under <File Browser> (Filbehandler) ĺ
<Recorded Files> (Innspilte filer) ĺ <Voice> (Tale).
ƒ Hver opptaksfil kan være på inntil 4 timer.
ƒ Du kan lagre maksimalt 999 filer etter dato for taleopptak.
ƒ Du kan spille inn i opp til 15 timer. (basert på 128Kbps, 1GB)
mer enn musikk _ 57
feilsøking
Hvis du har problemer med din nye MP3-spiller, kan du se etter
løsningen på denne listen. Hvis problemet ikke forsvinner må du ta
kontakt med et Samsung servicesenter.
PROBLEM
LØSNING
Spilleren vil ikke slå
seg på
• Spilleren vil ikke slå seg på hvis batteriene er
utladet. Lad opp batteriene og prøv på nytt.
• Trykk på tilbakestillingsknappen.
Knappene fungerer ikke
• Kontroller om HOLD-funksjonen er satt til å
låse alle knappeoperasjoner.
• Pass på at du trykker på riktig knapp før du
prøver
• Trykk på tilbakestillingsknappen.
Skjermen vil ikke slå
seg på
• Det kan hende at du ikke ser skjermen i direkte
sollys.
• Hvis <Display Off Time> (Display av-tid)
er valgt på <Settings> (Innstillinger) ĺ
<Display> (Skjerm), vil skjermen bli slått av.
Trykk på hvilken som helst knapp for å se at
den slår seg på.
Strømmen slås av.
• Spilleren slås av automatisk når batteriet er
helt utladet. Lad batteriet.
• Hvis <Auto Power Off> (Strømsparemodus)
velges fra <Settings> (Innstillinger) ĺ
<System>, slås strømmen av når spilleren står
i pausemodus. Slå på spilleren.
58 _ feilsøking
PROBLEM
LØSNING
Batteriets kapasitet er
ikke den samme som
håndboken angir.
• Batteriets kapasitet kan variere, avhengig av
lydmodusen og skjerminnstillingene.
• Levetiden kan bli kortere når enheten
oppbevares i lengre perioder i lave eller høye
temperaturer.
EmoDio Programfeil
• Kontroller at datamaskinen tilfredsstiller
minimumskravene.
• Kontroller at USB-pluggen er korrekt satt inn
og prøv på nytt.
Tilkoblingen til
datamaskinen er
deaktivert.
• Kjør Windows Update på datamaskinen din.
Velg Key Updates (Høyt prioriterte
oppdateringer) og Service Packs
(Servicepakker) og deretter oppdater alle. Start
datamaskinen på nytt og koble til spilleren en
gang til.
Filoverføringsraten er
for treg.
• Hvis du kjører flere programmer,
inkludert <EmoDio>, på datamaskinen,
vil filoverføringsraten være lav. Avslutt
unødvendige programmer og prøv på nytt.
Spilleren spiller ikke.
• Se om filen er lagret i minnet.
• Kontroller om filen er skadet.
• Kontroller om det er nok batterikapasitet.
feilsøking _ 59
PROBLEM
Filopplasting fungerer
ikke.
LØSNING
• Kontroller om USB-pluggen er riktig tilkoblet.
Koble den til på nytt hvis nødvendig.
• Kontroller om minnet er fullt.
• Trykk på tilbakestillingsknappen.
Filer eller data mangler.
Unormal visning
av spilletid under
avspilling.
• Kontroller om USB-pluggen ble koblet fra under
overføringen. Hvis dette er tilfellet kan det føre
til alvorlige skader ikke bare på filen/data, men
også på produktet. Samsung kan ikke holdes
ansvarlig for eventuelle tap av data.
• Kontroller om filen er i formatet VBR (Variabel
BitRate).
Unormal visning av
filnavnet.
• Gå til <Settings> (Innstillinger) ĺ
<Language> (Språk) ĺ <ID3 Tag> (ID3-Tag)
på hovedmenyskjermen og angi ønsket språk.
Spilleren blir varm.
• Det kan genereres varme under opplading.
Dette har ingen effekt på spillerens levetid eller
funksjoner.
60 _ feilsøking
tillegg
MENYTRE
Her har du en kjapp oversikt over hvordan menyene og funksjonene er
organisert på din nye MP3-spiller.
Menytre
Music
FM Radio
Fitness
Datacasts
Voice REC
File
Browser
Settings
Music
FM Radio
My
Popcon
User
Button
Sound
Display
DNSe
Mode
Popcon
Character
Study
Mode
Beep
Sound
Display
Off Time
Menu
Date
Sleep
Play Mode
Auto
Preset
Popcon
Name
DNSe
Volume
Limit
Screen
Saver
ID3 Tag
Time
Auto Power
Off
Play
Speed
FM
Region
Play
Speed
PC
Connection
Skip
Interval
FM
Reception
Play Mode
Default set
Tag
RDS
Display
Language Date&Time
System
Format
About
Demo
Mode
tillegg _ 61
PRODUKTSPESIFIKASJONER
Modellnavn
YP-U5
Grenseeffekter
DC 5.0V/ 500mA
Innebygget batterikapasitet
160mAh / DC 3.7V
MPEG1 Layer3 (8kbps ~ 320kbps, 32kHz ~
48kHz), MPEG2 Layer3 (32kbps ~ 160kbps, 16kHz
~ 24kHz), MPEG2.5 Layer3 (32kbps ~ 160kbps,
8kHz ~ 12kHz),
WMA(48kbps ~ 320kbps, 8kHz ~ 48kHz),
ASF(Audio) (8kbps ~ 192kbps, 8 ~ 48kHz),
Ogg(Q0 ~ Q10),
FLAC(Tapsfritt lydkodeks)
Fil Kompatibilitet
Støttede antall mapper/filer
Fil: Maks 3000 (inkludert mappe)
Hodetelefonutgang
Frekvensområde utgang
Forhold signal - støy
Spilletid
18mW/Ch. (Frankrike 5mW/Ch.) (basert på 16Ù)
40Hz~20kHz
88dB med 20kHz LPF(basert på 1kHz 0dB)
Temperaturområde for bruk
-5~35°C (23~95°F)
Innkapsling
Vekt
Dimensjoner (BxHxD)
Plast
23 g
25 x 88 x 11.8 mm
FM-radio
FM-frekvens
Forhold FMsignal - støy
Musikk: Maks. 20 timer (MP3 128kbps, volum: 15,
normalt lydmodus, skjerm av)
87,5~108,0 MHz
50 dB
FM T.H.D
Akseptabel
FM-følsomhet
1%
32dB—
Innholdet i denne brukerhåndboken kan bli endret uten varsel ved forbedringer.
62 _ tillegg
LISENS
Produktet som følger med denne brukerhåndboken, er lisensiert under visse
vilkår mot tredjepart. Denne lisensen er begrenset til ikke-kommersiell privat
bruk for sluttbrukere. Ingen rettigheter gis for kommersielt bruk. Lisensen dekker
ikke andre produkter enn denne enheten, og lisensen dekker ikke ulisensierte
produkter eller prosesser som er i henhold til ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC
13818-3 brukt eller solgt sammen med dette produktet.
Lisensen dekker bare bruken av denne enheten til å kode og/eller dekode
lydfiler som er i henhold til ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Ingen
rettigheter gis under denne lisensen til produktegenskaper eller funksjoner som
ikke er i henhold til ISO/IEC 11172-2 eller ISO/IEC 13818-3.
KORREKT AVHENDING AV DETTE PRODUKTET
(AVFALL FRA ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR)
Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon,
indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader,
headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall
ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade
på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert
avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt
fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for
å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de
kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer
om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en
miljøvennlig måte.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og
undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og
det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som
skal kastes.
tillegg _ 63
KORREKT AVHENDING AV BATTERIER I DETTE
PRODUKT
(Kommer til anvendelse i Den europeiske union og i andre europeiske land med
separate systemer for retur av batterier.)
Denne merkingen på batteriet, håndboken eller
emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke
skal kastes sammen med annet husholdningsavfall
ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de
kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder
kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EFdirektiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig
måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.
For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk av materialer, ber vi
deg adskille batterier fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem
på din lokale, gratis mottaksstasjon.
64 _ tillegg
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter,
er du velkommen å kontakte Samsung Support
Samsung Electronics Nordic AB
3-SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com/no
REV.0.0
Download PDF

advertising