Samsung | PS-42P4A | Samsung PS-42P4A Bruksanvisning

BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:19 PM
Page 1
PLASMATELEVISIO
(PLASMA DISPLAY PANEL)
Käyttöohjeet
Lue käyttöohje huolellisesti,
ennen kuin otat tuotteen käyttöön.
Säilytä käyttöohjeet myöhempää käyttöä varten.
KUVARUUTUVALIKOT
KUVA KUVASSA (PIP) TOIMINTO
TEKSTI-TV / TELEWEB (VALINNAINEN)
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:19 PM
Page 2
Ohjeita käyttäjälle
FIN
◆ Näytön jäännöskuva
Älä jätä plasmanäyttöön pysäytyskuvaa (kuten videopelin tai tietokoneen näyttökuvaa, jos televisioon
on kytketty tietokone) kuin enintään kahdeksi tunniksi, jottei kuva jää näyttöön jäännöskuvaksi.
Jäännöskuvaa kuvataan myös ”kuvan palamiseksi kuvaruutuun". Kun kuvaruudussa on pysäytyskuva,
vähennä näytön kirkkautta ja kontrastia, jottei jäännöskuvaa pääsisi muodostumaan.
◆ Vialliset kennot
Plasmanäyttö koostuu hienoista kennoista. Vaikka näyttöpaneelien kennoista on aktiivisia vähintään
99.9 %, jotkin kennot eivät ehkä tuota valoa tai pysy valaistuina.
◆ Korkeus
Plasmatelevisio toimii normaalisti alle 2 000 metrin korkeudessa. Älä asenna ja käytä
plasmatelevisiota yli 2 000 metrin korkeudessa, sillä tällöin televisiossa voi esiintyä toimintahäiriöitä.
◆ Takuu
- Takuu ei kata jäännöskuvan aiheuttamia vaurioita.
- Takuu ei koske ruutuun "palaneita" haamukuvia.
2
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:19 PM
Page 3
FIN
Osien tarkistaminen
Erikseen myytävät lisävarusteet
Käyttöohjeet
Ferriitisydäminen
kaiutinkaapeli
Virtajohto
S-VIDEO-johto
DVI-johto
Komponenttijohdot
(RCA)
PC-johto
Kaukosäädin/
AAA-paristot
Ferriitisydäminen
AV-sivukaapeli
Antennijohto
SCART-johto
PC-äänijohto
Ferriittisydämet
Ferriittisydämet vaimentavat häiriösignaaleja.
Kun kytket johtoja paikoilleen, liitä yksi ferriittisydän johtoon
liittimen lähelle.
Kun kytket sivupaneelin AV-johdon S-VIDEO2/AV3-liittimeen,
suojaa johto ensin kiertämällä se ferriittisydämen ympärille.
DNIeTM (Digital Natural Image engine)
Tämä toiminto tekee televisiokuvasta entistä tarkemman
kolmiulotteisen kohinanvaimennuksen (3D-NR) sekä
yksityiskohtien, kontrastin ja kirkkauden tehostamisen ansiosta.
Uusi kuvanparannusalgoritmi tekee kuvasta entistä kirkkaamman,
selkeämmän ja yksityiskohtaisemman. DNIeTM-tekniikka tuo
jokaisen signaalin silmiesi nähtäväksi.
3
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:19 PM
Page 4
FIN
Sisällys
◆ ALKUSANAT
■
Ohjeita käyttäjälle ..........................................................................................
2
◆ TELEVISION KYTKEMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Uusi plasmatelevisiosi ...................................................................................
Infrapunakaukosäädin ...................................................................................
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen.......................................................
Jalustan kokoaminen.....................................................................................
Asentaminen seinätelineeseen......................................................................
Kytkeminen antenniin tai kaapelitelevisioverkkoon .......................................
Kytkeminen satelliittivastaanottimeen tai dekooderiin ...................................
Television kytkeminen päälle ja pois päältä ..................................................
Television asettaminen valmiustilaan ............................................................
Kaukosäätimen käyttäminen .........................................................................
Kaukosäätimellä ohjattavan laitteen valitseminen .........................................
Kytke ja käytä -toiminto .................................................................................
Kielen valitseminen........................................................................................
6
8
9
9
10
12
12
13
13
14
15
16
17
◆ KANAVIEN ASETTAMINEN
■
■
■
■
■
■
■
■
Kanavien automaattinen tallentaminen .........................................................
Kanavien manuaalinen tallentaminen............................................................
Tarpeettomien kanavien poistaminen............................................................
Tallennettujen kanavien lajitteleminen...........................................................
Kanavien nimeäminen ...................................................................................
Pienikohinaisen vahvistimen käyttäminen .....................................................
Lapsilukon käyttöönotto.................................................................................
Tietojen tarkistaminen ...................................................................................
18
19
21
22
23
24
25
26
◆ TELEVISION KÄYTTÄMINEN (jatkuu)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
4
Kuvastandardin muuttaminen........................................................................
Kuva-asetusten muuttaminen........................................................................
Kuva-asetusten muuttaminen (PC- tai DVI-tila).............................................
Kuvan säätäminen (PC-tila)...........................................................................
Hienosäädön käyttäminen .............................................................................
Kanavaselauskuvan katseleminen ................................................................
Kuvan pysäyttäminen ....................................................................................
Kuvakoon valitseminen..................................................................................
Filmitilan valitseminen ...................................................................................
DNIeTM (Digital Natural Image engine
) ...............................................
Sinisen TV-kuvan käyttäminen ......................................................................
Melodian käyttöönotto ...................................................................................
Kuva kuvassa (PIP) -toiminto ........................................................................
Digitaalisen kohinanvaimentimen käyttäminen..............................................
Äänitehosteen muuttaminen..........................................................................
26
27
28
29
31
32
32
33
34
34
35
35
36
38
39
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:19 PM
Page 5
FIN
Sisällys (jatkuu)
◆ TELEVISION KÄYTTÄMINEN
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ääniasetusten muuttaminen ..........................................................................
Äänenvoimakkuuden automaattinen säätäminen..........................................
TruSurround XT -tilan valitseminen ...............................................................
Sisäisten kaiuttimien mykistäminen...............................................................
Äänitilan valitseminen (mallikohtainen) .........................................................
Uniajastimen asettaminen .............................................................................
Kellonajan asettaminen ja näyttäminen.........................................................
Television automaattinen kytkeminen päälle ja pois päältä...........................
Ulkoisen signaalilähteen kuvan katseleminen ...............................................
Tulon kytkeminen ulkoiseen lähtöön .............................................................
40
40
41
41
42
43
44
45
46
47
◆ TEKSTITELEVISION KÄYTTÄMINEN
■
■
■
■
Tekstitelevisio-ominaisuus.............................................................................
Tekstitelevision tietojen näyttäminen.............................................................
Kuvaruutuvalintojen käyttäminen...................................................................
Tekstitelevision sivun valitseminen................................................................
48
49
50
51
◆ TELEWEB-TOIMINNON KÄYTTÄMINEN (VALINNAINEN)
■
■
■
TeleWeb-toiminto ..........................................................................................
TeleWeb-valikon käyttäminen TeleWebin avaamisen jälkeen ......................
TeleWeb-palvelujen helppokäyttö kaukosäätimellä.......................................
52
53
54
◆ KYTKENNÄT JA LISÄTIEDOT
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Kytkeminen ulkoisiin laitteisiin .......................................................................
Kytkeminen S-Video-tuloliittimeen.................................................................
Kytkeminen DVI-tuloliittimeen........................................................................
Kytkeminen PC-tuloliittimeen.........................................................................
Kytkeminen komponenttituloliittimeen ...........................................................
Lisäkaiuttimien kytkeminen............................................................................
Kotiteatterijärjestelmän kytkeminen ja käyttäminen.......................................
Kaiuttimien asentaminen ...............................................................................
Tietokoneen asetusten määrittäminen (vain Windows).................................
Tulosignaalin valitseminen (PC/DVI) .............................................................
Napajärjestykset ............................................................................................
55
56
57
57
58
58
59
60
62
63
64
◆ KÄYTTÖSUOSITUKSET
■
■
Vianetsintä: ennen yhteydenottoa huoltohenkilöstöön ..................................
Kaukosäätimen ohjelmoiminen muiden laitteiden käyttöä varten..................
Symbolit
Paina
☛
➢
Tärkeää
Huomautus
5
65
66
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:19 PM
Page 6
Uusi plasmatelevisiosi
➢
FIN
Plasmatelevisiosi laitekokoonpanossa saattaa olla mallikohtaisia
eroja.
Etupaneeli
Kaiutin
a) SOURCE
Ulkoisen tulon valinta.
b) MENU
Kuvaruutuvalikko.
c) -
+
Äänenvoimakkuuden säätö.
d)
C/P.
Kanavan valinta. Automaattinen virran kytkentä.
e)
Valinnan vahvistus (tallennus/syöttö)
f) I /
Plasmatelevision virtapainike.
6
BN68-00604A-00 FIN
3/9/04
10:35 AM
Page 7
Uusi plasmatelevisiosi (jatkuu)
➢
Plasmatelevisiosi laitekokoonpanossa saattaa olla mallikohtaisia
eroja.
FIN
Television sivupaneeli
S-Video-tulo
Videotulo
Audiotulo
(vasen/oikea, L/R)
Takapaneeli
➢
Katso kytkentöjen lisätiedot sivuilta 55–59.
a) DVI INPUT (DVI-D / L-AUDIO-R)
Kytke tähän digitaaliseen videotuloliittimeen
DVI-lähdöllä varustetun laitteen video- ja
äänilähtöliitin.
b) MONITOR OUT (VIDEO / L-AUDIO-R)
Ulkoisten laitteiden lähtöliittimet.
g) AV1, AV2, AV3
(VIDEO / L-AUDIO-R )
Ulkoisten laitteiden, kuten videokameran tai
videonauhurin, video- ja audiolähtöliittimet.
h) COMPONENT1, COMPONENT2
Videokuvan (Y/Pb/Pr) ) ja äänen (L-AUDIO-R)
komponenttitulot.
c) Ext.1, Ext.2, Ext.3
Ulkoisten signaalilähteiden, kuten videonauhurin,
DVD-laitteen, videopelilaitteen tai
videolevylaitteen, tulo- tai lähtöliittimet.
i) ANT IN VHF/UHF (75Ω)
Antennin tai kaapeliverkon 75Ω-koaksiaaliliitin.
j) EXT SPEAKER (8Ω)
d) PC INPUT (RGB IN / AUDIO)
Kytke näihin PC-tuloliittimiin tietokoneen video- ja
audiolähtöliitin.
e) ONLY FOR SERVICE
Ulkoisten surround-takakaiuttimien liittimet.
k) POWER IN
Kytke tähän virtaliittimeen television mukana
toimitettu virtajohto.
Tämä liitin on vain huoltoa varten.
f) AV2, AV3
(S-VIDEO1 tai S-VIDEO2 / L-AUDIO-R)
Ulkoisten S-Video-lähtöä käyttävien laitteiden,
kuten videokameran vai videonauhurin, video- ja
äänisignaalien tuloliittimet.
7
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:19 PM
Page 8
Infrapunakaukosäädin
FIN
PLASMATELEVISION VIRTAPAINIKE
KUN PAINAT JOTAKIN PAINIKETTA,
LCD-NÄYTTÖÖN TULEVAT ”
”,
VALITTU TILA (TV, VCR, CATV, DVD TAI
STB) JA PARISTOJEN VARAUSTILA.
KUVATEHOSTEIDEN VALINTA
ÄÄNITEHOSTEIDEN VALINTA /
TEKSTI-TV:N PERUUTUS
SELECT-PAINIKE: KAUKOSÄÄTIMELLÄ
VOIDAAN KÄYTTÄÄ TELEVISIOTA,
VIDEONAUHURIA, KAAPELIPÄÄTETTÄ,
DVD-LAITETTA JA DIGISOVITINTA.
SUORA KANAVAVALINTA
AUTOMAATTINEN VIRRAN KATKAISU /
TEKSTI-TV:N ALASIVU
KUVAKOON /
TEKSTI-TV:N KOON VALINTA
ÄÄNENVOIMAKKUUDEN
LISÄYS
ÄÄNEN VÄLIAIKAINEN MYKISTYS
ÄÄNENVOIMAKKUUDEN VÄHENNYS
TEKSTI-TV:N NÄYTTÖ
KUVARUUTUVALIKKO /
TEKSTI-TV:N HAKEMISTO
SEURAAVA KANAVA / TEKSTI-TV:N
SEURAAVA SIVU / TELEWEB
ETEENPÄIN
ULKOISEN LÄHTEEN VALINTA /
TEKSTI-TV:N SIVUN PITO
EDELLINEN KANAVA / TEKSTI-TV:N
EDELLINEN SIVU / TELEWEB
TAAKSEPÄIN
TIETONÄYTTÖ / TEKSTI-TV:N
PIILOTEKSTIN NÄYTTÖ
TV-TILAN VALINTA
POISTUMINEN TEKSTI-TV:STÄ
POISTUMINEN TELEWEBISTÄ
(MALLIKOHTAINEN)
SIIRTYMINEN HALUTTUUN
VALIKKOVAIHTOEHTOON /
VAIHTOEHDON
MUUTTAMINEN
PYSÄYTYSKUVA
TELEWEBIN NÄYTTÖ
(MALLIKOHTAINEN)
AIHEEN PIKAVALINTA (FASTEXT)
KAUKOSÄÄTIMELLÄ OHJATTAVAN
LAITTEEN VALINTA
JOS KAUKOSÄÄDIN EI TOIMI
KUNNOLLA, POISTA PARISTOT JA
PAINA RESET-PAINIKETTA NOIN 2–3
SEKUNNIN AJAN. ASETA PARISTOT
TAKAISIN KAUKOSÄÄTIMEEN JA
KOKEILE KÄYTTÄÄ SITÄ
UUDELLEEN.
➢
8
VALINNAN VAHVISTUS
(STORE ELI TALLENNUS TAI ENTER)
ÄÄNITILAN VALINTA
TruSurround XT -TILAN VALINTA
KUVA KUVASSA (PIP) -TOIMINNOT ;
- PIP KÄYTTÖÖN / POIS KÄYTÖSTÄ
(PIP ON)
- PÄÄKUVAN JA ALAKUVAN
KESKINÄINEN VAIHTO (SWAP)
- PAIKAN VALINTA (POSITION)
- KUVALÄHTEEN VALINTA (SOURCE)
- KOON VALINTA (SIZE)
- SELAUS (SCAN)
- ALAKUVAN KANAVAN VALINTA
(P
)
VIDEONAUHURIN TAI DVD:
N TOIMINNOT;
- KELAUS/HAKU TAAKSEPÄIN (REW)
- PYSÄYTYS (STOP)
- TOISTO/TAUKO (PLAY/PAUSE)
- PIKAKELAUS/-HAKU ETEENPÄIN (FF)
Kirkas valo saattaa vaikuttaa kaukosäätimen toimintaan.
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:19 PM
Page 9
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen
FIN
Aseta kaukosäätimeen paristot tai vaihda ne, kun:
◆ hankit plasmatelevision
◆ havaitset, ettei kaukosäädin toimi enää kunnolla.
1
Irrota kaukosäätimen takakansi painamalla sitä alaspäin symbolin
( ) kohdalta ja vetämällä kantta samalla taaksepäin.
2
Aseta kaukosäätimeen kaksi R03-, UM4-, AAA 1.5V- tai
vastaavaa paristoa. Varmista samalla napojen oikea kohdistus:
◆ pariston miinusnapa (-) tulee kaukosäätimen miinusmerkkiä
vasten
◆ pariston plusnapa (+) tulee kaukosäätimen plusmerkkiä
vasten.
3
Aseta kansi kaukosäätimen paristolokeron alaosaan ja työnnä se
takaisin paikoilleen.
Jalustan kokoaminen
1
Asenna kaksi tukitappia jalustaan ja kiinnitä ne tiukasti paikalleen
molemmilta puolilta jalustan mukana toimitetuilla 8 ruuvilla.
2
Aseta plasmapaneeli jalustaan ja kiinnitä se tiukasti paikalleen
jalustan mukana toimitetuilla 4 ruuvilla.
➢
◆ Älä kanna plasmatelevisiota yksin vaan vähintään yhden
avustajan kanssa. Älä koskaan aseta plasmatelevisiota
lattialle, jottei kuvaruutu vaurioidu.
Säilytä plasmatelevisiota aina pystysuorassa.
(mallikohtainen)
Plasmatelevision kulmaa voidaan säätää
sivusuunnassa enintään 20 astetta
oikealle ja vasemmalle.
9
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:19 PM
Page 10
Asentaminen seinätelineeseen
FIN
Huomioitavaa asennuksessa
◆ Asenna plasmatelevisio vain pystysuoralle seinälle.
◆ Estä plasmatelevision toimintahäiriöt noudattamalla seuraavia ohjeita:
- Älä asenna televisiota savu- tai palohälyttimien lähelle.
- Älä asenna televisiota paikkaan, jossa se altistuu tärinälle tai suurelle jännitteelle.
- Älä asenna televisiota lämmityslaitteen lähelle.
◆ Käytä vain suositeltuja osia ja komponentteja.
Asennussarjat
Seinäteline
Muoviripustimet
Ruuvit
4 kpl
4 kpl
Kallistuskulman säätäminen
(mallikohtainen)
Seinäteline toimitetaan erikseen. Kokoa
telineen osat ja kiristä sitten
kiinnitysruuvit nuolten suuntaan.
10
1
Kiinnitä plasmatelevisio seinätelineeseen.
(Katso alla olevat ohjeet.)
2
Säädä kallistuskulma vetämällä
seinätelineeseen kiinnitetyn plasmatelevision
yläreunaa nuolen suuntaan.
3
Kallistuskulmaksi voidaan säätää
0°–15° (±2°).
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:19 PM
Page 11
Asentaminen seinätelineeseen (jatkuu)
➢
Plasmatelevision ulkopinta voi näyttää erilaiselta kuin kuvassa.
(Muoviripustimet kootaan ja asennetaan kuitenkin samalla tavalla.)
1
Irrota plasmatelevision takapaneelissa olevat
ruuvit.
2
FIN
Kokoa muoviripustimet asettamalla ruuvit
ripustimiin.
☛
◆ Pyydä ammattitaitoisia asentajia
asentamaan seinäteline seinään.
◆ Varmista, että muoviripustimet ovat
kunnolla kiinni seinätelineen
vasemman- ja oikeanpuolisissa
urissa, kun ripustat televisiota
telineeseen.
◆ Varo, etteivät sormet jää puristuksiin
ripustaessasi televisiota telineeseen
ja säätäessäsi kallistuskulmaa.
◆ Varmista, että seinäteline on
kiinnitetty tukevasti seinään, jotta
plasmatelevisio ei pääse putoamaan
alas eikä aiheuta vammoja.
3
Kiristä muoviripustimien ruuvit plasmatelevision
takapaneeliin.
4
Työnnä plasmatelevision neljä muoviripustinta seinätelineen uriin ja kiinnitä televisio (!) telineeseen
laskemalla se varovasti alas (@). Kiristä ja lukitse ruuvit tapilla kuvan osoittamalla tavalla (#) niin, että
plasmatelevisio ei pääse irtoamaan seinätelineestä.
Plasmapaneeli
Seinä
Seinäteline
Plasmatelevision kytkeminen ulkoisiin laitteisiin
◆ Kytke kotiteatterijärjestelmä, DVD-laite ja muut ulkoiset laitteet televisioon seuraavien ohjeiden
mukaisesti:
1
Irrota plasmatelevision alapuolella olevat kiinnitystapit.
◆ Jos kiinnitystappeja ei irroteta, kulmaa ei voi säätää.
Televisio voi vaurioitua, jos yrität säätää kulmaa tappeja
irrottamatta.
2
Vedä plasmatelevision alaosaa seinätelineestä poispäin nuolen
osoittamaan suuntaan (katso kuva), kunnes siitä kuuluu napsahdus.
◆ Plasmatelevision käyttö ulkoisten laitteiden kytkennän jälkeen
Kun olet palauttanut plasmatelevision alkuasentoon (0 asteen
kulmaan), muista varmistaa sen kiinnitys seinätelineeseen
asettamalla kaksi kiinnitystappia takaisin paikoilleen.
◆ Plasmatelevision kiinnitys on varmistettava kiinnitystapeilla
turvallisuuden vuoksi. Jos kiinnitystappeja ei käytetä, televisio
voi pudota ja aiheuttaa vakavia vammoja.
11
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:19 PM
Page 12
Kytkeminen antenniin tai kaapelitelevisioverkkoon
FIN
Jotta televisiokanavat näkyisivät oikein, kuvasignaali on
vastaanotettava jostain seuraavista lähteistä:
◆ ulkoantenni
◆ kaapelitelevisioverkko
◆ satelliittitelevisioverkko
Plasmatelevision
takapaneeli
tai
Kaapelitelevisioverkko
1
Näissä kolmessa tapauksessa antennijohto tai verkon
tulojohto kytketään plasmatelevision takana olevaan
75Ω-koaksiaaliliittimeen.
2
Jos käytät sisäantennia, joudut ehkä kääntelemään sitä
saadaksesi kuvan tarkaksi ja häiriöttömäksi.
Lisätietoja on seuraavissa kappaleissa:
◆ “Kanavien automaattinen tallentaminen” sivulla 18
◆ “Kanavien manuaalinen tallentaminen” sivulla 19
➢
Kun asennat plasmatelevisiota tai muutat sen kytkentöjä, käytä
aina laitteen mukana toimitettua koaksiaaliantennijohtoa. Jos
käytät kytkennässä muuta koaksiaalijohtoa, televisiokuvassa
voi esiintyä kohinaa ja häiriöitä. (Älä käytä toista yleisjohtoa.
Käytä vain Samsungin 3, 5 tai 7 metrin pituista johtoa.)
Kytkeminen satelliittivastaanottimeen tai dekooderiin
Plasmatelevision takapaneeli
tai
Satelliittien kautta lähetettävien televisio-ohjelmien katsomista
varten plasmatelevision takapaneeliin on kytkettävä
satelliittivastaanotin. Televisioon on kytkettävä lisäksi dekooderi,
joka purkaa suojatun lähetyssignaalin.
Koaksiaalijohdon käyttäminen
Kytke koaksiaalijohto:
◆ vastaanottimen (tai dekooderin) lähtöliittimeen ja.
◆ television antenniliittimeen.
➢
Jos haluat kytkeä televisioon sekä satelliittivastaanottimen (tai
dekooderin) että videonauhurin, tee seuraavat kytkennät:
◆ kytke vastaanotin (tai dekooderi) videonauhuriin ja
◆ kytke videonauhuri plasmatelevisioon.
Kytke vastaanotin (tai dekooderi) muutoin suoraan televisioon.
Satelliittivastaanotin/
dekooderi
12
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:19 PM
Page 13
Television kytkeminen päälle ja pois päältä
FIN
Virtajohto kytketään plasmatelevision takapaneeliin.
1
Kytke virtajohto pistorasiaan.
Seuraus:
➢
2
Plasmatelevision etupaneeli
Plasmatelevision etupaneelin valmiustilan merkkivalo
syttyy.
Plasmatelevision käyttöjännite sekä taajuus 50 tai 60 Hz on
merkitty laitteen takapaneeliin.
Kytke plasmatelevisio päälle painamalla television
etupaneelin I / -virtapainiketta (tai kaukosäätimen
POWER ( )-virtapainiketta).
Seuraus:
Viimeksi katsottu kanava tulee kuvaruutuun
automaattisesti.
yhtään kanavaa ei ole tallennettu muistiin, ruutuun ei tule
➣ Jos
selkeää kuvaa. Katso kanavatallennuksen ohjeet sivulta 18
kappaleesta ”Kanavien automaattinen tallentaminen” tai
sivulta 19 kappaleesta ”Kanavien manuaalinen
tallentaminen”.
3
TV
Katkaise television virta painamalla uudelleen
I / -virtapainiketta.
Television asettaminen valmiustilaan
Plasmatelevisio on mahdollista asettaa valmiustilaan, joka vähentää
virrankulutusta.
Valmiustila on kätevä, kun joudut keskeyttämään katselun
väliaikaisesti (esimerkiksi ruokailun ajaksi).
1
Paina kaukosäätimen POWER (
Seuraus:
2
TV
)-painiketta.
Kuvaruutu pimenee, ja plasmatelevision etupaneelin
valmiustilan merkkivalo syttyy.
Kytke televisio uudelleen päälle painamalla
POWER ( )-painiketta tai jotain numeropainiketta.
➣
Voit kytkeä television päälle myös painamalla
P
tai
-painiketta.
13
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:19 PM
Page 14
Kaukosäätimen käyttäminen
FIN
Kaukosäädintä käytetään pääasiassa:
◆ kanavien vaihtoon ja äänenvoimakkuuden säätöön
◆ television asetusten määrittämiseen kuvaruutuvalikoiden
avulla.
Seuraavassa taulukossa on esitetty yleisimmin käytettävät
painikkeet ja niiden toiminnot.
Painike
Katselutoiminto
Valikkotoiminto
Tuo kuvaruutuun seuraavan
tallennetun kanavan.
-
Tuo kuvaruutuun edellisen
tallennetun kanavan.
-
–
Tuo kuvaruutuun vastaavat kanavat.
Valittaessa kaksinumeroisia kanavia toinen numero on
syötettävä heti ensimmäisen jälkeen. Muutoin
kuvaruutuun tulee yksinumeroinen kanava.
SLEEP
Paina ja valitse haluamasi ennalta määritetyistä uniajastimen
viiveajoista: Off (pois käytöstä) tai 30, 60, 90, 120, 150 tai 180
minuuttia).
➢
Lisää äänenvoimakkuutta.
-
Vähentää äänenvoimakkuutta. MUTE
Mykistää äänen väliaikaisesti.
Ota äänet uudelleen käyttöön painamalla uudelleen tätä
painiketta tai - tai
-painiketta.
MENU
Tuo kuvaruutuun
valikkojärjestelmän.
Palaa edelliseen valikkoon tai
normaalikatseluun.
-
Painikkeen toiminnot:
◆ Tuo kuvaruutuun
alavalikon, joka sisältää
valitun valikkokohdan
asetusvaihtoehdot
◆ Suurentaa tai pienentää
valikkokohdan
asetusarvoa
-
Vahvistaa valinnan.
-
Poistuu valikkojärjestelmästä
ja palaa suoraan
normaalikatseluun.
EXIT/TV
14
➣
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:19 PM
Page 15
Kaukosäätimellä ohjattavan laitteen valitseminen
FIN
Tämän television kaukosäädintä voidaan käyttää myös
videonauhurin, kaapelipäätteen, DVD-laitteen tai digisovittimen
(STB) kaukosäätimenä.
➣
Kaukosäädin ei ole yhteensopiva toisen valmistajan
television kanssa.
1
Katkaise videonauhurista, kaapelipäätteestä, DVD-laitteesta tai
digisovittimesta virta.
2
Paina SELECT-painiketta. Tila vaihtuu aina, kun painat
SELECT-painiketta.
3
Paina kaukosäätimen POWER ( )-painiketta.
Valitsemasi laitteen pitäisi kytkeytyä päälle. Jos laite kytkeytyy
päälle, kaukosäädin on määritetty oikein valitsemallesi laitteelle.
4
Voit vaihtaa kaukosäätimen milloin tahansa videonauhurin,
kaapelipäätteen, DVD-laitteen tai digisovittimen kaukosäätimeksi
SELECT-painiketta painamalla.
➣
➢
➢
➢
VCR
Vaikka kaukosäädin on VCR-, CATV-, DVD- tai STB-tilassa,
voit silti käyttää kaukosäädintä television
äänenvoimakkuuden säätämiseen.
Ohjelmoi kaukosäädin käyttämään kaapelipäätettä:
◆ Valitse CATV painamalla SELECT-painiketta.
◆ Osoita kaukosäätimellä kaapelipäätettä ja paina
SET-painiketta. Valitse sitten laitevalmistajan koodinumero
(katso sivu 66).
Esimerkki) Jos laitteen on valmistanut Oak, valitse koodi
026.
Ohjelmoi kaukosäädin käyttämään videonauhuria:
◆ Valitse VCR painamalla SELECT-painiketta.
◆ Osoita kaukosäätimellä videonauhuria ja paina
SET-painiketta. Valitse sitten laitevalmistajan koodinumero
(katso sivu 67).
Ohjelmoi kaukosäädin käyttämään DVD-laitetta:
◆ Valitse DVD painamalla SELECT-painiketta.
◆ Osoita kaukosäätimellä DVD-laitetta ja paina
SET-painiketta. Valitse sitten laitevalmistajan koodinumero
(katso sivu 66).
15
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:19 PM
Page 16
Kytke ja käytä -toiminto
FIN
Plug & Play
Press ENTER to Start Plug & Play
Kun televisio kytketään päälle ensimmäisen kerran, se kehottaa
sinua automaattisesti määrittämään peräkkäin
peruskäyttöasetukset. Käytettävissä ovat seuraavassa kuvatut
asetukset.
Start
Enter
Exit
1
Language
Jos televisio on valmiustilassa, paina kaukosäätimen
POWER ( )-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee viesti Plug & Play.
Viesti vilkkuu hetken, jonka jälkeen kuvaruutuun tulee
automaattisesti Language-valikko.
Move
2
Valitse haluamasi kieli painamalla †- tai …-painiketta.
3
Vahvista valintasi painamalla ENTER (
Enter
)-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee viesti Antenna Input Check.
Plug & Play
4
Antenna Input Check
Varmista, että antenni on kytketty televisioon, ja paina sitten
ENTER (
)-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee Country-valikko.
Country
Country
Austria
Belgium
Croatia
Denmark
Finland
France
Germany
▼ More
Move
5
Valitse oma maasi painamalla †- tai …-painiketta.
6
Vahvista valintasi painamalla ENTER (
Seuraus: Kuvaruutuun tulee Auto Store-valikko.
7
Auto Store
➢
Press ENTER to start channel memory
40 MHz
0%
➢
Start
Stop
Auto Store
Channel store in process.
Storing.
57 MHz
1%
Stop
Enter
Stop
Clock
Hour
Min
01
00
Adjust
Move
Stop
Enjoy Your Watching
16
Käynnistä haku painamalla ENTER (
)-painiketta.
Seuraus: Haku päättyy automaattisesti. Kanavat lajitellaan ja
tallennetaan niiden taajuusalueen mukaiseen
järjestykseen (pienin taajuusalue ensin ja suurin
viimeisenä). Kun haku on päättynyt, kuvaruutuun tulee
Clock Set-valikko.
Enter
Enter
)-painiketta.
Jos haluat keskeyttää haun ennen sen päättymistä tai
palata normaalikatseluun, paina MENU (
)-painiketta.
Aseta kellonaika painamalla ENTER (
)-painiketta.
8
Siirry tuntien tai minuuttien kohdalle painamalla
œ- tai √-painiketta.
Määritä tunnit tai minuutit painamalla †- tai …-painiketta.
9
Kun haku on päättynyt, kuvaruutuun tulee teksti Enjoy Your
Watching ja televisiosta näkyy tallennettu kanava.
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:19 PM
Page 17
Kytke ja käytä -toiminto (jatkuu)
FIN
Toimi seuraavasti, jos haluat asettaa kytke ja käytä -toiminnon
asetukset uudelleen:
1
TV
Setup
√
Time
Paina MENU-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Language
: English
Digital NR
2
Valitse Setup painamalla †- tai …-painiketta.
Seuraus: Setup-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina ENTER (
4
Valitse Miscellaneous painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
Seuraus: Miscellaneous-valikon vaihtoehdot tulevat
kuvaruutuun.
5
)-painiketta.
: On
√
Miscellaneous
√
PC Setup
√
Move
Enter
TV
Return
Miscellaneous
Melody
: Off
Blue Screen
√
√
Plug & Play
Valitse Plug & Play painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
√
√
AV Setup
: Off
√
Seuraus: Kuvaruutuun tulee viesti Plug & Play.
6
Lisätietoja asetuksista on viereisellä sivulla.
Move
Enter
Return
Kielen valitseminen
Valitse television ensimmäisellä käyttökerralla kieli, jota käytetään
kuvaruutuvalikoissa ja toiminnoissa.
1
TV
Setup
√
Time
Paina MENU-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Language
: English
Digital NR
2
Valitse Setup painamalla †- tai …-painiketta.
Seuraus: Setup-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina ENTER (
4
Valitse Language painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee luettelo käytettävissä olevista
kielistä.
)-painiketta.
√
√
AV Setup
: On
√
Miscellaneous
√
PC Setup
√
Move
Enter
TV
Return
Setup
Time
Language
: English
5
Valitse haluamasi kieli painamalla †- tai …-painiketta.
AV Setup
6
Vahvista valintasi painamalla ENTER (
Miscellaneous
√
PC Setup
√
7
Kun olet valinnut haluamasi kielen, palaa normaalikatseluun
painamalla EXIT/TV (
)-painiketta.
)-painiketta.
Digital NR
: On
√
√
Move
Enter
17
Return
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:19 PM
Page 18
Kanavien automaattinen tallentaminen
FIN
TV
Channel
Country
√
: Finland
Auto Store
√
Manual Store
√
Edit
√
Fine Tune
√
Ch. Scan
√
Voit selata käytettävissä olevia taajuusalueita (taajuudet ovat
maakohtaisia). Automaattisesti tallennetut kanavanumerot eivät
aina vastaa todellisia tai haluttuja kanavanumeroita. Voit kuitenkin
lajitella kanavanumerot manuaalisesti ja poistaa kaikki ne kanavat,
joita et halua katsella.
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Move
Enter
Return
2
TV
Seuraus: Channel-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
Channel
Country
: Austria
Austria
Auto Store
Valitse Channel painamalla †- tai …-painiketta.
3
Paina ENTER (
4
Valitse Country painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
)-painiketta.
Belgium
Manual Store
Croatia
Edit
Denmark
Fine Tune
Finland
Ch. Scan
Seuraus: Kuvaruutuun tulee maaluettelo.
France
†
Move
Enter
TV
Return
5
Valitse oma maasi (tai alueesi) painamalla †- tai …-painiketta.
➢ Jos olet valinnut vaihtoehdon Others mutta et halua selata
PAL-taajuusaluetta, tallenna kanavat manuaalisesti (katso
sivu 19).
6
Vahvista valintasi painamalla ENTER (
7
Valitse Auto Store painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
Channel
Country
: Finland
√
Auto Store
√
Manual Store
√
Edit
√
Fine Tune
√
Ch. Scan
√
Move
Enter
Return
Seuraus: Kuvaruutuun tulee Auto Store-valikko.
8
Stop
➢
Return
9
18
Käynnistä haku painamalla ENTER (
)-painiketta.
Seuraus: Haku päättyy automaattisesti. Kanavat lajitellaan ja
tallennetaan niiden taajuusalueen mukaiseen
järjestykseen (pienin taajuusalue ensin ja suurin
viimeisenä). Kuvaruutuun tulee alunperin valittu
kanava.
Auto Store
Channel store in process.
Storing.
57 MHz
1%
Enter
)-painiketta.
Voit keskeyttää haun painamalla MENU (
)-painiketta.
Kun kanavat on tallennettu, voit:
◆ lajitella ne haluamaasi järjestykseen (katso sivu 22)
◆ poistaa haluamasi kanavan (katso sivu 21)
◆ hienosäätää kanavavastaanottoa tarvittaessa (katso sivu 31)
◆ nimetä tallennetut kanavat (katso sivu 23)
◆ ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä digitaalisen
kohinanvaimennuksen (katso sivu 38)
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:19 PM
Page 19
Kanavien manuaalinen tallentaminen
FIN
Voit tallentaa enintään 100 televisiokanavaa kaapelikanavat
mukaan lukien.
TV
Channel
Country
Kun tallennat kanavia manuaalisesti, voit valita:
◆ tallennetaanko kaikki löydetyt kanavat
◆ mille paikkanumerolle kanavat tallennetaan.
1
√
: Finland
Auto Store
√
Manual Store
√
Edit
√
Fine Tune
√
Ch. Scan
√
Paina MENU-painiketta.
Move
Enter
Return
Seuraus: Kuvaruutuun tulee päävalikko.
2
Seuraus: Channel-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
4
Manual Store
Valitse Channel painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
Valitse Manual Store painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
Prog.
Colour
System
Sound
System
9
Auto
BG
Channel
Search
Store
C --
59MHz
?
√ Move
Adjust
Return
Seuraus: Kuvaruutuun tulee Manual Store-valikko.
Manual Store
5
Valitse tarvittaessa oikea lähetysstandardi.
Valitse Colour System painamalla œ- tai √-painiketta ja paina
sitten †- tai …-painiketta. Väristandardit näkyvät seuraavassa
järjestyksessä (TV-mallin mukaan).
Auto - PAL - SECAM tai
Auto - NT3.58 - NT4.43 - PAL60
6
Valitse Sound System painamalla œ- tai √-painiketta ja paina
sitten †- tai …-painiketta. Äänistandardit näkyvät seuraavassa
järjestyksessä (TV-mallin mukaan).
BG - DK - I - L
Prog.
Colour
System
Sound
System
9
Auto
BG
Channel
Search
Store
C --
59MHz
?
œ √ Move
Adjust
Return
Manual Store
Prog.
Colour
System
Sound
System
9
Auto
BG
Channel
Search
Store
C --
59MHz
?
œ √ Move
Adjust
19
Return
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:19 PM
Page 20
Kanavien manuaalinen tallentaminen (jatkuu)
FIN
7
Jos tiedät tallennettavan kanavan numeron, toimi seuraavasti:
Manual Store
◆ Valitse Channel painamalla œ- tai √-painiketta.
Prog.
Colour
System
Sound
System
9
Auto
BG
Channel
Search
Store
C --
59MHz
?
◆ Paina √-painiketta.
Return
◆ Valitse haluamasi kanavanumero painamalla
numeropainikkeita (0–9).
œ √ Move
Adjust
◆ Valitse C (ilman kautta lähetettävä kanava) tai
S (kaapelikanava) painamalla †- tai …-painiketta.
ääni on epänormaali tai sitä ei kuulu ollenkaan, valitse
➣ Jos
äänistandardi uudelleen.
Manual Store
Prog.
Colour
System
Sound
System
9
Auto
BG
Channel
Search
Store
C 02
59MHz
?
œ √ Move
Adjust
Colour
System
9
Auto
BG
Search
Store
C 02
59MHz
?
œ √ Move
Adjust
9
Valitse kanavalle muistipaikkanumero valitsemalla Prog.
painamalla œ- tai √-painiketta. Hae haluamasi numero painamalla
†- tai …-painiketta.
10
Tallenna kanava ja sen muistipaikkanumero. Valitse Store
painamalla œ- tai √-painiketta. Paina ENTER (
)-painiketta.
11
Toista vaiheet 7–10 jokaisen tallennettavan kanavan kohdalla.
Sound
System
Channel
Return
Jos et tiedä kanavanumeroita, valitse Search painamalla
œ- tai √-painiketta. Käynnistä haku painamalla
†- tai …-painiketta.
Seuraus: Viritin selaa taajuusalueen läpi, kunnes ensimmäinen
kanava tai valitsemasi kanava löytyy ja tulee
kuvaruutuun.
Return
Manual Store
Prog.
8
Manual Store
Prog.
Colour
System
Sound
System
9
Auto
BG
Channel
Search
Store
C 02
59MHz
OK
œ √ Move
Enter
20
Return
☛
Kanavatila
◆ C (todellisten kanavanumeroiden tila): Tässä tilassa voit
valita kanavan syöttämällä kunkin lähetysaseman numeron.
◆ S (kaapelikanavatila): Tässä tilassa voit valita kanavan
syöttämällä kunkin kaapelikanavan numeron.
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:19 PM
Page 21
Tarpeettomien kanavien poistaminen
FIN
◆ Tarpeettomien kanavien poistaminen
Voit poistaa (ohittaa) haluamasi kanavat kanavien selauksen
aikana. Kun selaat tallennettuja kanavia, näkyviin eivät tule ne
kanavat, jotka olet valinnut ohitettaviksi. Kakki ne kanavat, joita
et ole valinnut ohitettaviksi, näkyvät selauksen aikana.
1
TV
Channel
Country
Paina MENU-painiketta.
√
Manual Store
√
Edit
√
Fine Tune
√
Ch. Scan
√
Seuraus: Kuvaruutuun tulee päävalikko.
2
Move
Enter
Return
Valitse Channel painamalla †- tai …-painiketta.
Seuraus: Channel-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
√
: Finland
Auto Store
Paina ENTER (
TV
)-painiketta.
Edit
Add/Delete
√
Sort
√
√
Name
4
Valitse Edit painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
LNA
√
: Off
√
Child Lock
Seuraus: Kuvaruutuun tulee Edit-valikko.
5
Move
Valitse Add/Delete painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee Add/Delete-valikko, josta on valittu
automaattisesti käytössä oleva kanava.
Enter
TV
Return
Add/Delete
Prog.
6
Valitse poistettava kanava painamalla †- tai …-painiketta.
7
Poista tai lisää kanava valitsemalla Added tai Deleted painamalla
†- tai …-painiketta.
Vahvista valintasi painamalla ENTER (
)-painiketta.
1
2
3
4
5
---------------------
---------------------
Move
Added
Deleted
Deleted
Deleted
Deleted
Enter
TV
Return
Add/Delete
Prog.
1
2
3
4
5
---------------------
Adjust
---------------------
Enter
21
Added
Deleted
Deleted
Deleted
Deleted
Return
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:19 PM
Page 22
Tallennettujen kanavien lajitteleminen
FIN
TV
Channel
Country
: Finland
√
Auto Store
√
Manual Store
√
Edit
√
Fine Tune
√
Ch. Scan
√
Move
Enter
Return
Lajittelutoiminnolla voit muuttaa tallennettujen kanavien
muistipaikkanumeroita. Tämä voi olla tarpeen automaattisen haun
(ATM) käyttämisen jälkeen. Voit poistaa kanavat, joita et halua
säilyttää.
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee päävalikko.
2
Valitse Channel painamalla †- tai …-painiketta.
Seuraus: Channel-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
TV
Edit
Add/Delete
√
Sort
√
√
Name
LNA
: Off
3
Paina ENTER (
4
Valitse Edit painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
√
√
Child Lock
Seuraus: Kuvaruutuun tulee Edit-valikko.
5
Move
Enter
)-painiketta.
Return
Valitse Sort painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee Sort-valikko.
Sort
TV
6
Valitse siirrettävä kanava painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
7
Valitse †- tai …-painikkeella muistipaikka, johon haluat siirtää
kanavan. Paina ENTER (
)-painiketta.
Prog.
2
3
4
5
6
---------------------
---------------------
Move
Seuraus: Kanava siirtyy uuteen muistipaikkaan, ja kaikki muut
kanavat siirtyvät vastaavasti.
Enter
Return
8
TV
Sort
Prog.
2
3
4
5
6
---------------------
---------------------
Move
----- -----
Enter
22
Return
Toista vaiheita 6–7, kunnes olet siirtänyt kaikki kanavat haluamiisi
muistipaikkoihin.
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:19 PM
Page 23
Kanavien nimeäminen
FIN
Kanavat nimetään automaattisesti, kun kanavatieto vastaanotetaan.
Voit nimetä automaattisesti nimetyt kanavat uudelleen.
TV
Channel
Country
1
2
Paina MENU-painiketta.
√
Manual Store
√
Seuraus: Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Edit
√
Fine Tune
√
Ch. Scan
√
Valitse Channel painamalla †- tai …-painiketta.
Seuraus: Channel-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina ENTER (
4
Valitse Edit painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
Move
Enter
TV
Edit
Add/Delete
√
Sort
√
√
Name
LNA
Valitse Name painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
Jos haluat vaihtaa jonkin kanavan nimen, valitse kanava
painamalla †- tai …-painiketta. Paina ENTER (
)-painiketta.
√
: Off
√
Child Lock
Seuraus: Kuvaruutuun tulee Name-valikko, josta on valittu
automaattisesti käytössä oleva kanava.
6
Return
)-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee Edit-valikko.
5
√
: Finland
Auto Store
Move
Enter
Name
TV
Seuraus: Nimiruudun ympärillä näkyvät nuoliosoittimet.
Return
Prog.
Name
---------------------
7
Valitse kirjain (A–Z), numero (0–9) tai symboli (-, välilyönti)
painamalla †- tai …-painiketta. Siirry seuraavaan tai edelliseen
kirjaimeen painamalla œ- tai √-painiketta.
2
3
4
5
6
8
Kun olet syöttänyt kanavalle haluamasi nimen, vahvista nimi
painamalla ENTER (
)-painiketta.
Move
---------------------
Enter
TV
Return
Name
Prog.
2
3
4
5
6
Name
---------------------
Adjust
---------------------
Enter
23
Return
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:19 PM
Page 24
Pienikohinaisen vahvistimen käyttäminen
FIN
TV
Channel
Country
: Finland
√
Auto Store
√
Manual Store
√
Edit
√
Fine Tune
√
Ch. Scan
√
Move
Enter
Return
Tämä toiminto on erittäin hyödyllinen silloin, kun television
vastaanottama signaali on heikko. Pienikohinainen vahvistin (LNA,
low noise amplifier) vahvistaa televisiosignaalin vain heikolla
alueella, mutta ei kohinaa.
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee päävalikko.
2
Valitse Channel painamalla †- tai …-painiketta.
Seuraus: Channel-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
TV
Edit
Add/Delete
√
Sort
√
√
Name
LNA
3
Paina ENTER (
4
Valitse Edit painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
√
: Off
√
Child Lock
Seuraus: Kuvaruutuun tulee Edit-valikko.
5
Move
Enter
)-painiketta.
Return
Valitse LNA painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee vaihtoehtoluettelo.
TV
Edit
6
Add/Delete
Sort
Name
LNA
: Off Off
Child Lock
➢
On
Move
Enter
24
Return
Valitse kanavalle haluamasi LNA-tila, On tai Off, painamalla
†- tai …-painiketta.
Vahvista valintasi painamalla ENTER (
)-painiketta.
◆ Jos kuvassa on häiriöitä, kun LNA-toiminto on käytössä
(On), poista toiminto käytöstä (Off).
◆ LNA-toiminto on otettava käyttöön erikseen jokaiselle
kanavalle.
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:19 PM
Page 25
Lapsilukon käyttöönotto
FIN
◆ Lapsilukon käyttöönotto
Lapsilukkotoiminnolla voit lukita television niin, ettei sitä voida
kytkeä päälle television etupaneelista. Se voidaan kuitenkin
kytkeä päälle kaukosäätimestä. Pidä kaukosäädin siksi poissa
lasten ja muiden asiattomien ulottuvilta, jotta he eivät pääse
katsomaan heille sopimattomia ohjelmia.
1
TV
Channel
Country
√
Manual Store
√
Edit
√
Fine Tune
√
Ch. Scan
√
Paina MENU-painiketta.
Move
Seuraus: Kuvaruutuun tulee päävalikko.
2
Valitse Channel painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
Enter
TV
Seuraus: Channel-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
)-painiketta.
Edit
√
Sort
√
√
Name
Valitse Edit painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
Valitse Child Lock painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
Valitse lukittava kanava painamalla †- tai …-painiketta.
7
Paina ENTER ( )-painiketta. Jos haluat lukita kanavan, valitse
Locked painamalla †- tai …-painiketta. Poista lukitus valitsemalla
Unlocked. Vahvista valintasi painamalla ENTER ( )-painiketta.
√
Move
Enter
Return
Child Lock
TV
Seuraus: Kuvaruutuun tulee Child Lock-valikko, josta on valittu
automaattisesti käytössä oleva kanava.
Kun kanava on lukittu lapsilukolla(Child Lock),
ohjelman sijasta kuvaruudussa näkyy sininen kuva.
6
√
: Off
Child Lock
Seuraus: Kuvaruutuun tulee Edit-valikko.
5
Return
Add/Delete
LNA
4
√
: Finland
Auto Store
Prog.
2
3
4
5
6
---------------------
---------------------
Move
Unlocked
Unlocked
Unlocked
Unlocked
Unlocked
Enter
Return
Child Lock
TV
Prog.
2
3
4
5
6
---------------------
Adjust
---------------------
Enter
25
Unlocked
Unlocked
Unlocked
Unlocked
Unlocked
Return
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:19 PM
Page 26
Tietojen tarkistaminen
FIN
Voit tarkistaa kanavan tiedot ja valitsemasi asetukset painamalla
kaukosäätimen INFO (
)-painiketta.
Mono
P1 ✽
Picture
Sound
00 : 00
: Dynamic
: Music
Kuvastandardin muuttaminen
Voit valita kuvatyypin, joka vastaa katseluvaatimuksiasi parhaiten.
TV
Picture
Mode
Custom
Colour Tone
Colour Control
Film Mode
Size
DNIe
PIP
Move
: Normal
: Off
: 16 : 9
: On
Enter
TV
√
√
√
√
√
√
√
√
: Dynamic
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee päävalikko.
2
Valitse Picture painamalla †- tai …-painiketta.
Seuraus: Picture-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina ENTER (
)-painiketta.
Seuraus: Valikosta valitaan Mode.
4
Paina ENTER (
)-painiketta uudelleen.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee vaihtoehtoluettelo.
5
Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla †- tai …-painiketta.
Seuraus: Valittavina ovat tulosignaalin mukaan seuraavat tilat:
◆ Dynamic - Standard - Movie - Custom
◆ High - Middle - Low - Custom
(PC- tai DVI-tila).
6
Vahvista valintasi painamalla ENTER (
Return
Picture
Mode
Custom
Colour Tone
Colour Control
Film Mode
Size
DNIe
PIP
Move
: Dynamic
Dynamic
Standard
: Normal
Movie
: Off Custom
: 16 : 9
: On
Enter
Return
➣
26
)-painiketta.
Voit valita nämä asetukset myös suoraan painamalla
kaukosäätimen P.MODE (
)-painiketta.
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:19 PM
Page 27
Kuva-asetusten muuttaminen
FIN
Voit muuttaa televisiosi kuvanlaatua useilla asetuksilla.
TV
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee päävalikko.
2
Valitse Picture painamalla †- tai …-painiketta.
Seuraus: Picture-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina ENTER (
4
Valitse haluamasi vaihtoehto, Custom tai Colour Tone,
painamalla †- tai …-painiketta.
5
Move
)-painiketta.
œ- tai √-painiketta.
➣
Kun kuvastandardiksi on valittu Custom, asetusarvot
voivat vaihdella kuvalähteen mukaan (kuten RF, video,
komponenttitulo, PC tai DVI).
teet muutoksia näihin asetuksiin, kuvastandardiksi tulee
➣ Jos
automaattisesti Custom
◆ Colour Tone : Cool2, Cool1, Normal, Warm1, Warm2
Move
Contrast
Return
70
TV
Picture
Mode
Custom
Colour Tone
Colour Control
Film Mode
Size
DNIe
PIP
: Dynamic
: Normal
Cool2
Cool1
: Off
: 16 :Normal
9
: On Warm1
Warm2
Enter
Kun olet valinnut haluamasi asetukset, palaa normaalikatseluun
painamalla EXIT/TV (
)-painiketta.
➣
Return
70
50
70
50
R50
Enter
Move
7
: Off
: 16 : 9
: On
Custom
Muuta asetuksia painamalla ENTER (
)-painiketta.
Vaihtoehdot näkyvät seuraavassa järjestyksessä:
◆ Custom : Contrast, Brightness, Sharpness, Colour,
Tint(vain NTSC)
ja DVI-tilassa valittavissa olevat Custom-vaihtoehdot:
➣ PCContrast, Brightness, Sharpness.
näkyy vaakasuora palkki. Siirrä vaakasuoran
➣ Kuvaruudussa
palkin kohdistinta vasemmalle tai oikealle painamalla
: Normal
Contrast
Brightness
Sharpness
Colour
Tint
G50
Valitse Custom painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
√
√
√
√
√
√
√
√
: Dynamic
Enter
TV
Seuraus: Kuvaruutuun tulee Custom-valikko.
6
Picture
Mode
Custom
Colour Tone
Colour Control
Film Mode
Size
DNIe
PIP
Jos teet muutoksia näihin asetuksiin, kuvastandardiksi
tulee automaattisesti Custom.
27
Return
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:19 PM
Page 28
Kuva-asetusten muuttaminen (PC- tai DVI-tila)
➢
FIN
1
TV
Picture
Mode
Custom
Colour Tone
Colour Control
Film Mode
Size
DNIe
PIP
Move
: Custom
: Off
: 16 : 9
: On
Enter
TV
√
√
√
√
√
√
√
√
: High
Return
2
70
50
70
50
R50
Enter
Seuraus:
Paina ENTER (
4
Valitse Custom painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
5
28
Kuvaruutuun tulee Custom-valikko.
Kuvaruudussa näkyy vaakasuora palkki.
Siirrä vaakasuoran palkin kohdistinta vasemmalle tai
oikealle painamalla œ- tai √-painiketta.
Return
Paina MENU-painiketta.
Seuraus:
: High
Custom
: Normal
Colour1
: Off
: 16 :Colour2
9
: On Colour3
Enter
)-painiketta.
Valitse muutettava asetus painamalla †- tai …-painiketta:
Contrast, Brightness tai Sharpness.
Paina ENTER (
)-painiketta.
Seuraus:
Picture
Move
Picture-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
6
Mode
Custom
Colour Tone
Colour Control
Film Mode
Size
DNIe
PIP
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Picture painamalla †- tai …-painiketta.
Seuraus:
Contrast
Brightness
Sharpness
Colour
Tint
G50
TV
Paina MENU-painiketta.
Seuraus:
Custom
Move
Valitse PC- tai DVI-tila ennalta SOURCE-painikkeella.
Return
Picture-valikon vaihtoehdot tulevat uudelleen
kuvaruutuun.
7
Valitse Colour Tone painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
8
Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla †- tai …-painiketta.
Värisävyt näkyvät kuvaruudussa seuraavassa järjestyksessä:
Custom (vain PC-tilassa) - Colour1 - Colour2 - Colour3
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:19 PM
Page 29
Kuvan säätäminen (PC-tila)
➢
1
Valitse PC-tila ennalta SOURCE-painikkeella.
FIN
Paina MENU-painiketta.
TV
Seuraus:
2
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Paina ENTER (
4
Valitse PC Setup painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
Seuraus:
5
6
Miscellaneous
√
PC Setup
√
Enter
TV
Image Lock-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
Return
PC Setup
Image Lock
√
Position
√
Information
√
Auto Adjustment
√
Valitse säädettävä asetus, Coarse tai Fine, painamalla
†- tai …-painiketta. Paina ENTER (
)-painiketta.
Move
Seuraus:
Kuvaruudussa näkyy vaakasuora palkki.
Siirrä vaakasuoran palkin kohdistinta vasemmalle tai
oikealle painamalla œ- tai √-painiketta.
7
Vahvista valintasi painamalla MENU (
8
Paina MENU-painiketta.
Seuraus:
9
√
: On
Move
Valitse Image Lock painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
Seuraus:
√
Digital NR
)-painiketta.
PC Setup-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
√
: English
AV Setup
Setup-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
√
Language
Valitse Setup painamalla †- tai …-painiketta.
Seuraus:
Setup
Time
TV
)-painiketta.
Return
Image Lock
Coarse
50
Fine
20
PC-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun uudelleen.
Valitse Position painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
Seuraus:
Enter
Move
Enter
Return
Position-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
10
Säädä paikkaa painamalla †-, …-, œ- tai √-painiketta.
11
Vahvista valintasi painamalla MENU (
Coarse
50
)-painiketta.
TV
PC Setup
Image Lock
√
Position
√
Information
√
Auto Adjustment
√
Move
Enter
TV
Return
Position
Move
œ √ Move
29
Return
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:19 PM
Page 30
Kuvan säätäminen (PC-tila)
➢
FIN
12
TV
PC Setup
Image Lock
√
Position
√
Information
√
Auto Adjustment
√
Valitse PC-tila ennalta SOURCE-painikkeella.
Jos haluat katsoa PC-tiedot, valitse valikosta Information
painamalla †- tai …-painiketta. Paina ENTER (
)-painiketta.
Seuraus:
13
Enter
Information
Resolution
: 1024 ✻ 768
:
48.5KHz
V-Frequency
:
60.2Hz
15
Return
PC Setup
Image Lock
√
Position
√
Information
√
Auto Adjustment
√
Move
TV
Enter
Return
Auto Adjustment
Auto Adjusting
30
Valitse Auto Adjustment painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
Seuraus:
H-Frequency
TV
PC-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun uudelleen.
Return
14
TV
Kuvaruutuun tulevat erottelutarkkuus (Resolution),
pystytaajuus (V-Frequency) ja vaakataajuus (HFrequency).
Paina MENU-painiketta.
Seuraus:
Move
(jatkuu)
Kuvaruudun laadun ja sijainnin asetukset nollautuvat
automaattisesti, ja kuvaruudussa näkyy viesti Auto
Adjusting.
Kun olet valinnut haluamasi asetukset, palaa normaalikatseluun
painamalla MENU (
)-painiketta toistuvasti.
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:19 PM
Page 31
Hienosäädön käyttäminen
FIN
Jos vastaanottosignaali on heikko, voit hienosäätää kanavan
manuaalisesti.
TV
Channel
Country
1
2
√
: Finland
Paina MENU-painiketta.
Auto Store
√
Manual Store
√
Seuraus:
Edit
√
Fine Tune
√
Ch. Scan
√
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Channel painamalla †- tai …-painiketta.
Seuraus:
Channel-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina ENTER (
4
Valitse Fine Tune painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
Move
Enter
Return
)-painiketta.
Fine Tune
P1
0
Seuraus:
5
Kuvaruudussa näkyy vaakasuora palkki.
Siirrä vaakasuoran palkin kohdistinta vasemmalle tai
oikealle haluamasi asetuksen kohdalle painamalla
œ- tai √-painiketta.
Reset
Move
Paina œ- tai √-painiketta, kunnes kuva ja ääni ovat selkeitä ja
teräviä.
Return
œ √ Adjust
Store
Fine Tune
P1
3
➣
➣
Reset
Jos kanavan hienosäätö ei onnistu, tarkista, että väri- ja
ääniasetukset (Colour System ja Sound System) ovat
oikeat.
Move
Hienosäädön tallennus muuttaa kanavan kuvaruutuvalikon
värin valkoisesta punaiseksi.
Return
œ √ Adjust
Store
Fine Tune
P 1 is fine tuned
3
Reset
Move
P1
Return
œ √ Adjust
C11
31
Store
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:19 PM
Page 32
Kanavaselauskuvan katseleminen
FIN
TV
1
Channel
Country
√
Manual Store
√
Edit
√
Fine Tune
√
Ch. Scan
√
Move
Enter
Seuraus:
√
: Finland
Auto Store
Return
Paina MENU-painiketta.
2
Valitse Channel painamalla †- tai …-painiketta.
Seuraus:
Channel-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina ENTER (
4
Valitse Ch. Scan painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
Seuraus:
Ch. Scan
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
)-painiketta.
Voit selata kaikki muistiin tallennetut kanavat
järjestyksessä.
P1 ✽
➣
Return
Kun kuva kuvassa (PIP) -toiminto on käytössä (PIP ON),
alakuvan kuvakoko on suuri ja kanavia selataan
alakuvassa.
Kuvan pysäyttäminen
Voit pysäyttää kuvan televisiokanavaa katsoessasi painamalla
STILL-painiketta. Voit palata normaalikatseluun painamalla
STILL-painiketta uudelleen.
➣
32
Kuva kuvalta (PIP) -tilassa pääkuva ja alakuvat pysähtyvät
samanaikaisesti.
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:19 PM
Page 33
Kuvakoon valitseminen
FIN
Voit valita kuvakoon, joka vastaa parhaiten katseluvaatimuksiasi.
TV
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus:
2
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Picture painamalla †- tai …-painiketta.
Seuraus:
Picture
Mode
Custom
Colour Tone
Colour Control
Film Mode
Size
DNIe
PIP
Picture-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
Move
3
Paina ENTER (
4
Valitse Size painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
)-painiketta.
: Dynamic
: Normal
: Off
: 16 : 9
: On
Enter
TV
√
√
√
√
√
√
√
√
Return
Size
Auto Wide
5
6
Muuta asetusta painamalla †- tai …-painiketta.
16:9
◆ Auto Wide : Laajentaa kuvaa leveys- ja korkeussuunnassa
kuvasuhteesta 4:3 kuvasuhteeseen 16:9.
◆ 16:9
: Valitsee kuvasuhteen 16:9 (laajakangasmuoto).
◆ Panorama : Valitsee leveän panoraamakuvasuhteen.
◆ Zoom
: Suurentaa kuvakokoa pystysuunnassa.
◆ 14:9
: Suurentaa kuvakokoa kuvasuhteesta 4:3.
◆ 4:3
: Palauttaa normaalin kuvasuhteen 4:3.
Zoom
Vahvista valintasi painamalla ENTER (
)-painiketta.
Panorama
14:9
4:3
Move
Enter
Return
PC-ja DVI-tilat
TV
Size
Auto Wide
➣
16:9
◆ Voit valita nämä vaihtoehdot myös suoraan
painamalla kaukosäätimen P.SIZE-painiketta.
◆ Kuvakokoa ei voi muuttaa kuva kuvassa (PIP) -tilassa.
◆ P.SIZE-vaihtoehdot voivat vaihdella kuvalähteen
mukaan.
Panorama
Zoom
14:9
4:3
Move
Enter
Kuvan paikan ja koon muuttaminen Zoom-toiminnolla
➣
◆ Zoom-toiminnolla voit muuttaa kuvan paikkaa ja
kokoa pystysuunnassa †- ja …-painikkeilla.
◆ Voit siirtää kuvan paikkaa ylös tai alas valitsemalla
ensin
†- tai …-painikkeella ja siirtämällä sitten
kuvaa †- tai …-painikkeella.
◆ Voit muuttaa kuvan kokoa pystysuunnassa
valitsemalla ensin
†- tai …-painikkeella ja
suurentamalla sitten kuvaa †- tai …-painikkeella.
◆ Kuvaa voi suurentaa vain silloin, kun kuvalähteenä
(tulona) on TV, Video, S-Video,Component1 tai
Component2.
◆ Kuvaa ei voi suurentaa PC- tai DVI-tilassa.
33
Return
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:19 PM
Page 34
Filmitilan valitseminen
FIN
TV
Televisio voi tunnistaa ja kasitella automaattisesti joidenkin kuvalahteiden
elokuvasignaalit ja saataa kuvanlaadun optimaaliseksi.
Picture
Mode
Custom
Colour Tone
Colour Control
Film Mode
Size
DNIe
PIP
Move
: Dynamic
: Normal
: Off
: 16 : 9
: On
Enter
TV
√
√
√
√
√
√
√
√
Move
Seuraus:
2
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Picture painamalla †- tai …-painiketta.
Seuraus:
Picture-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina ENTER (
4
Valitse Film Mode (Filmitila) painamalla †- tai …-painiketta.
)-painiketta.
Paina ENTER (
5
Vaihda asetusta †- tai … -painikkeella (On (Käytössä) tai Off
(Pois käytöstä)).
: Dynamic
: Normal
: Off Off
: 16 : 9On
: On
Enter
Paina MENU-painiketta.
Return
Picture
Mode
Custom
Colour Tone
Colour Control
Film Mode
Size
DNIe
PIP
1
)-painiketta.
◆ On : Televisio tunnistaa ja käsittelee automaattisesti kaikkien
lähteiden filmisignaalit ja säätää kuvan mahdollisimman
laadukkaaksi.
◆ Off : Film Mode -tila on pois käytöstä.
Return
➢
◆ Ei käytettävissä PC-, komponentti (480p, 576p, 720p,
1080i)- ja DVI-tiloissa.
◆ Kuvanlaatu voi heiketä, jos käytössä ei ole kuvalähdettä
vastaava tila, kuten jos filmitila poistetaan käytöstä filmiä
katsottaessa tai jos filmitila otetaan käyttöön muille
kuvalähteille.
DNIeTM (Digital Natural Image engine)
TV
Picture
Mode
Custom
Colour Tone
Colour Control
Film Mode
Size
DNIe
PIP
Move
: Dynamic
: Normal
: Off
: 16 : 9
: On
Enter
√
√
√
√
√
√
√
√
Return
Tämä toiminto tekee televisiokuvasta entistä tarkemman kolmiulotteisen
kohinanvaimennuksen (3D-NR) sekä yksityiskohtien, kontrastin ja kirkkauden
tehostamisen ansiosta. Uusi kuvanparannusalgoritmi tekee kuvasta entistä
kirkkaamman, selkeämmän ja yksityiskohtaisemman. DNIeTM -tekniikka tuo
jokaisen signaalin silmiesi nähtäväksi.
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus:
2
Valitse Picture painamalla †- tai …-painiketta.
Seuraus:
TV
Picture
Mode
Custom
Colour Tone
Colour Control
Film Mode
Size
DNIe
PIP
Move
: Dynamic
: Normal
: Off
: 16 : 9On
: On Off
Demo
Enter
34
Return
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Picture-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina ENTER (
4
Valitse DNIe painamalla †- tai …-painiketta.
)-painiketta.
Paina ENTER (
5
Muuta asetusta painamalla †- tai …-painiketta:
◆ On: DNIe-tila on käytössä. ◆ Off: DNIe-tila on pois käytöstä.
◆ Demo (valinnainen): Kuvaruudun oikealla puolella näkyy kuva
ilman DNIe-toimintoa ja vasemmalla
puolella DNIe-toimintoa käytettäessä.
)-painiketta.
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:19 PM
Page 35
Sinisen TV-kuvan käyttäminen
FIN
Jos signaalia ei vastaanoteta tai jos se on heikko, sininen televisiokuva korvaa
automaattisesti kohinaisen häiriökuvan. Jos haluat pitää kuvaruudussa häiriökuvan,
poista sininen TV-kuva käytöstä valitsemalla Blue Screen -asetukseksi “Off“.
TV
Setup
√
Time
Language
: English
1
Digital NR
Paina MENU-painiketta.
Seuraus:
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Valitse Setup painamalla †- tai …-painiketta.
2
Seuraus:
Setup-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina ENTER (
4
Valitse Miscellaneous painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
Seuraus:
: On
√
Miscellaneous
√
PC Setup
√
Move
Enter
TV
Return
Miscellaneous
Melody
)-painiketta.
√
√
AV Setup
: Off
√
√
Plug & Play
Blue Screen
: Off
√
Miscellaneous-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
5
Valitse Blue Screen painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
6
Muuta asetusta painamalla †- tai …-painiketta. (On tai Off).
Move
Enter
TV
Return
Miscellaneous
Melody
: Off
Plug & Play
➣
Blue Screen
: Off Off
On
◆ Sininen kuva näkyy kuvaruudussa myös silloin, kun televisio ei
vastaanota signaalia ulkoisesta laitteesta, vaikka Blue Screen -asetus
ei olisikaan käytössä (On).
Move
Enter
Return
Melodian käyttöönotto
Televisiosta kuuluu melodia, kun kytket television päälle tai pois päältä.
TV
Miscellaneous
Melody
1
Paina MENU-painiketta.
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Tulos:
2
Valitse Setup (Asetukset) painamalla painiketta † tai ….
Setup-valikon (Asetukset) vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
Tulos:
3
Paina ENTER (
4
Valitse Miscellaneous painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
: Off
Blue Screen
: Off
Move
Seuraus:
√
√
Plug & Play
Enter
√
Return
)-painiketta.
Miscellaneous-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
5
Valitse Melody painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
6
Valitse haluamasi vaihtoehto (Off tai On).
TV
Miscellaneous
Melody
Plug & Play
: Off Off
On
Blue Screen
: Off
Move
Enter
35
Return
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:19 PM
Page 36
Kuva kuvassa (PIP) -toiminto
FIN
TV
Picture
Mode
Custom
Colour Tone
Colour Control
Film Mode
Size
DNIe
PIP
Move
: Dynamic
: Normal
: Off
: 16 : 9
: On
Enter
√
√
√
√
√
√
√
√
Voit valita kuvaruutuun alakuvan, joka näkyy televisiolähetyskuvan
tai ulkoisen AV-laitteen pääkuvan sisällä. Näin voit katsella
televisio-ohjelmaa tai televisioon kytketyn laitteen videokuvaa
samalla kun katselet televisiota tai toisen laitteen videokuvaa.
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee päävalikko.
2
Valitse Picture painamalla †- tai …-painiketta.
Seuraus: Picture-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina ENTER (
4
Valitse PIP painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
Return
)-painiketta.
PIP
TV
PIP
Source
Swap
Size
Position
Prog.
: On Off
: TV On
Seuraus:
:
:
:P8
Move
Enter
Return
PIP-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
5
Ota kuva kuvassa -toiminto käyttöön valitsemalla PIP-asetukseksi
on painamalla †- tai …-painiketta.
6
Valitse Source painamalla †- tai …-painiketta. Valitse alakuvan
lähde painamalla ENTER (
)-painiketta.
Seuraus:
Kuvalähteet näkyvät seuraavassa järjestyksessä:
PIP
TV
PIP
Source
Swap
Size
Position
Prog.
TV - Ext.1 - Ext.2 - Ext.3 - AV1 - AV2 AV3 - S-Video1 - S-Video2 - Component1 Component2 - PC - DVI
: On TV
: TV Ext.1
Ext.2
:
Ext.3
:
AV1
: P08
AV2
➣
†
Move
Enter
7
Return
Valitse Swap painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
Seuraus:
PIP
TV
PIP
Source
Swap
Size
Position
Prog.
: On
: TV
:
:
:P8
Move
Enter
8
√
√
√
√
√
√
◆ PC-asetusta ei voi valita DVI-tilassa.
◆ DVI-asetusta ei voi valita PC-tilassa.
Pääkuva ja alakuva vaihtavat paikkaa keskenään.
Valitse Size painamalla †- tai …-painiketta. Valitse alakuvan koko
painamalla ENTER (
)-painiketta.
Seuraus:
Koot näkyvät seuraavassa järjestyksessä:
(suuri) - (pieni) - (kaksoiskuva 1) - (kaksoiskuva 2)
➣
Return
Double 1- tai Double 2-tilaa ei voi valita PC- tai
DVI-tilassa.
Kuva kuvassa (PIP) -asetusten taulukko
PIP
TV
PIP
Source
Swap
Size
Position
Prog.
: On
: TV
:
:
: P08
Move
Enter
36
Return
TV
Ext.1
Ext.2
Ext.3
AV1
AV2
AV3
S-Video1
S-Video2
COMP1
COMP2
PC
DVI
TV
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Ext.1 Ext.2 Ext.3 AV1 AV2
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
AV3 S-Video1 S-Video2 COMP1 COMP2 PC
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
X
O
O
O
O
O
O
X
X
X
O
O
O
X
X
X
O
O
O
X
X
X
O
O
O
X
X
X
DVI
O
O
O
O
O
O
O
O
O
X
X
X
X
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:19 PM
Page 37
Kuva kuvassa (PIP) -toiminto (jatkuu)
FIN
PIP
TV
PIP
Source
Swap
Size
Position
Prog.
Valitse Position painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
9
Seuraus:
Kuvaruutuun tulevat käytettävissä olevat alakuvan
paikat.
-
Valitse Prog. painamalla †- tai …-painiketta. Valitse alakuvassa
näkyvä kanava painamalla ENTER (
)-painiketta.
10
➣
TV
Jos alakuvan signaalia ei vastaanoteta ja pääkuvan
kuvalähde on komponentti-, PC- tai DVI-tulo, alakuva on
sininen. Jos pääkuvan signaali on videosignaali, alakuva
on musta.
: On
: TV
:
:
: P08
Move
Enter
PIP
TV
PIP
Source
Swap
Size
Position
Prog.
: On
: TV
:
:
: P08 P 1
Move
Enter
Kaukosäätimen helppokäyttötoiminnot
Painike
Toiminto
PIP ON
Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä kuva kuvassa
(PIP) -toiminnon.
SWAP
Vaihtaa pääkuvaa ja alakuvaa keskenään.
pääkuva on videotilassa ja alakuva
➣ Kun
TV-tilassa, pääkuvan ääni ei ehkä kuulu, kun
painat SWAP (
) -painiketta alakuvan
kanavan vaihtamisen jälkeen. Valitse tällöin
pääkuvan kanava uudelleen.
POSITION
Siirtää alakuvan paikkaa vastapäivään.
SOURCE
Valitsee alakuvan kuvalähteen (TV, Ext.1, Ext.2, Ext.3,
AV1, AV2, AV3, S-Video1, S-Video2, Component1,
Component2, PC, DVI).
SIZE
Valitsee alakuvan koon (pieni, suuri, kaksoiskuva 1 tai
kaksoiskuva 2).
SCAN
Selaa kaikki muistiin tallennetut kanavat järjestyksessä.
Selaus päättyy, kun painat painiketta uudelleen.
P
Valitsee alakuvan kanavan.
/
Return
37
Return
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:19 PM
Page 38
Digitaalisen kohinanvaimentimen käyttäminen
FIN
TV
Setup
√
Time
Language
: English
√
√
AV Setup
Digital NR
√
: On
Miscellaneous
√
PC Setup
√
Move
Enter
TV
Jos television vastaanottama signaali on heikko, voit ottaa tämän
toiminnan käyttöön ja vähentää siten kuvaruudun sähköisiä
häiriöitä ja haamukuvia.
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee päävalikko.
2
Valitse Setup painamalla †- tai …-painiketta.
Seuraus: Setup-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina ENTER (
4
Valitse Digital NR painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
5
Valitse kohinanvaimentimelle haluamasi tila, Off tai On,
painamalla †- tai …-painiketta. Vahvista valintasi painamalla
ENTER (
)-painiketta.
Return
)-painiketta.
Setup
Time
Language
: English
AV Setup
Digital NR
: On Off
Miscellaneous
On
PC Setup
Move
Enter
38
Return
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:19 PM
Page 39
Äänitehosteen muuttaminen
FIN
Voit valita kuhunkin televisiolähetykseen sopivan äänitehosteen.
TV
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus:
2
3
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
)-painiketta.
: Off
√
SRS TSXT
: Off
√
Internal Mute
: Off
√
Move
Enter
TV
Paina ENTER (
5
Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla †- tai …-painiketta.
Äänitehosteet näkyvät kuvaruudussa seuraavassa järjestyksessä:
)-painiketta uudelleen.
Vahvista valintasi painamalla ENTER (
Sound
Mode
Standard - Music - Movie - Speech - Custom.
: Standard
Standard
Equalizer
Music
Auto Volume
: Off
SRS TSXT
: Off
Internal Mute
: Off
Custom
Movie
Speech
)-painiketta.
Move
➣
Return
Valikosta valitaan Mode.
4
6
√
Auto Volume
Sound-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
Paina ENTER (
Seuraus:
√
: Standard
Equalizer
Valitse Sound painamalla †- tai …-painiketta.
Seuraus:
Sound
Mode
Enter
Voit valita nämä asetukset myös suoraan painamalla
kaukosäätimen S.MODE (
)-painiketta.
39
Return
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:19 PM
Page 40
Ääniasetusten muuttaminen
FIN
Voit muuttaa ääniasetukset omien mieltymyksiesi mukaisiksi.
TV
Sound
Mode
√
: Standard
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee päävalikko.
2
Valitse Sound painamalla †- tai …-painiketta.
Seuraus: Sound-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina ENTER (
4
Valitse Equalizer painamalla †- tai …-painiketta.
)-painiketta.
Paina ENTER (
Seuraus: Kuvaruutuun tulee Equalizer-valikko, josta näkyvät
senhetkiset asetukset.
5
Valitse haluamasi säädettävä asetus (äänenvoimakkuus,
tasapaino, taajuuskorjain) painamalla œ- tai √-painiketta.
Voit muuttaa kunkin kohdan asetusta painamalla
†- tai …-painiketta.
6
Kun olet valinnut haluamasi asetukset, tallenna ne painamalla
MENU (
)-painiketta.
√
Equalizer
Auto Volume
: Off
√
SRS TSXT
: Off
√
Internal Mute
: Off
√
Move
Enter
Equalizer
TV
)-painiketta.
Return
0
R
L
100 300 1K 3K 10K
√ Move
Adjust
Return
➣
Jos teet muutoksia taajuuskorjainasetuksiin,
äänistandardiksi tulee automaattisesti Custom.
Äänenvoimakkuuden automaattinen säätäminen
Sound
TV
Mode
: Standard
√
√
Equalizer
Auto Volume
: Off
√
SRS TSXT
: Off
√
Internal Mute
: Off
√
Move
Enter
TV
Eri lähetysasemilla on oma signaalivahvuutensa, mikä vaikeuttaa
äänenvoimakkuuden säätöä kanavaa vaihdettaessa.
Auto Volume -toiminnolla televisio säätää valitun kanavan
äänenvoimakkuuden automaattisesti pienentämällä äänitehoa,
kun modulaatiosignaali on vahva, tai suurentamalla äänitehoa,
kun modulaatiosignaali on heikko.
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee päävalikko.
2
Valitse Sound painamalla †- tai …-painiketta.
Seuraus: Sound-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina ENTER (
4
Valitse Auto Volume painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
5
Valitse toiminto käyttöön (Off) tai poista se käytöstä (On)
painamalla †- tai …-painiketta.
Return
Sound
Mode
: Standard
Equalizer
Auto Volume
SRS TSXT
: Off Off
: Off On
Internal Mute
: Off
Move
Enter
40
Return
)-painiketta.
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:19 PM
Page 41
TruSurround XT -tilan valitseminen
FIN
TruSurround XT on patentoitu SRS-tekniikka, joka parantaa
äänenlaatua toistettaessa 5.1-kanavaisia tallenteita kahdella
kaiuttimella. TruSurround simuloi laadukkaasti surround-ääntä, kun
käytössä on kahden kaiuttimen stereotoistolaitteet, kuten television
sisäiset kaiuttimet. TruSurround on yhteensopiva kaikkien
monikanavaääniformaattien kanssa.
1
TV
Sound
Mode
: Standard
Auto Volume
: Off
√
SRS TSXT
: Off
√
Internal Mute
: Off
√
Paina MENU-painiketta.
Seuraus:
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Move
2
Enter
Return
Valitse Sound painamalla †- tai …-painiketta.
Seuraus:
Sound-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina ENTER (
4
Valitse SRS TSXT painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
5
√
√
Equalizer
TV
)-painiketta.
➣
: Standard
Equalizer
Auto Volume
: Off
SRS TSXT
: Off Off
: Off
3D Mono
Internal Mute
Stereo
Muuta asetusta painamalla †- tai …-painiketta (Off, 3D Mono tai
Stereo).
➢
Sound
Mode
Move
Enter
Return
TruSurround XT, SRS ja (
)-symboli
ovat SRS Labs, Inc:n tavaramerkkejä.
TruSurround XT -tekniikkaa käytetään
laitteessa SRS Labs, Inc:n lisenssillä.
Voit valita nämä vaihtoehdot myös suoraan painamalla
kaukosäätimen SRS TSXT (
)-painiketta.
Sisäisten kaiuttimien mykistäminen
Koska plasmatelevisiossa on sisäänrakennetut kaiuttimet, siihen ei
tarvitse kytkeä äänentoistoa varten erillisiä kaiuttimia.
TV
Paina MENU-painiketta.
Seuraus:
: Standard
Auto Volume
: Off
√
SRS TSXT
: Off
√
Internal Mute
: Off
√
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Move
2
4
5
Enter
Return
Valitse Sound painamalla †- tai …-painiketta.
Seuraus:
3
√
√
Equalizer
Jos haluat kuunnella ääntä erillisistä kaiuttimista, poista
plasmatelevision sisäinen vahvistin käytöstä.
1
Sound
Mode
Sound-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
Paina ENTER (
)-painiketta.
Valitse Internal Mute painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
Muuta asetusta painamalla †- tai …-painiketta:
(On tai Off).
TV
Sound
Mode
: Standard
Equalizer
Auto Volume
: Off
SRS TSXT
: Off
Internal Mute
: Off Off
On
Move
Enter
41
Return
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:20 PM
Page 42
Äänitilan valitseminen (mallikohtainen)
FIN
DUAL I-II -painiketta painamalla saat kuvaruutuun äänisignaalin
käsittelyn ja lähdön tiedot. Kun televisio kytketään päälle, tilaksi
esivalitaan automaattisesti joko “DUAL-I” tai “Stereo” senhetkisen
lähetyksen mukaan.
NICAM
Stereo
Lähetyksen tyyppi
Kuvaruudun merkintä
Tavallinen lähetys
(standardiääni)
Mono (normaalikäyttö)
Tavallinen +
NICAM Mono
NICAM Mono ↔ Mono
NICAM Stereo
A2
Stereo
NICAM DUAL-I/II
NICAM DUAL-I →
NICAM DUAL-II →
Mono
Tavallinen lähetys
(standardiääni)
Mono
Kaksikielinen tai DUAL-I/II
DUAL-I ↔ DUAL-II
Stereo
➣
NICAM Stereo ↔ Mono
(pakotettu mono)
Stereo ↔ Mono
(pakotettu mono)
◆ Jos vastaanotto-olosuhteet huononevat, kuuntelu on
helpompaa, jos Mono-tila on valittuna.
◆ Jos stereosignaali on heikko ja tila vaihtelee
automaattisesti, vaihda käyttöön Mono-tila.
◆ Kun AV-tilassa vastaanotetaan monoääntä, käytä
kytkennässä vasenta AUDIO-L-tuloliitintä.
Jos monoääni tulee ainoastaan vasemmasta kaiuttimesta,
paina DUAL I-II -painiketta.
42
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:20 PM
Page 43
Uniajastimen asettaminen
FIN
Voit valita 30–180 minuutin viiveen, jonka jälkeen televisio
kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan.
1
Setup
√
Time
Paina MENU-painiketta.
Seuraus:
2
TV
Language
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Digital NR
Miscellaneous
√
PC Setup
√
Move
Paina ENTER (
4
Valitse Time painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
5
6
7
8
TV
Time-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
Kuvaruutuun tulee Sleep Timer -valikko, josta on
valittu kohta Min.
Valitse haluamasi aika minuutteina ennalta määritetyistä ajoista
(Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180) painamalla †- tai …-painiketta.
Return
Vahvista valintasi painamalla ENTER (
Time
Clock
00 : 00
√
Sleep Timer
Off
√
On Timer
Off
√
Off Timer
Off
√
Move
Enter
TV
Kun olet valinnut haluamasi asetukset, valitse †- tai …-painiketta
painamalla uniajastin käyttöön tai pois käytöstä valitsemalla
Activation-kohdan asetukseksi Yes tai No.
➣
Enter
)-painiketta.
Valitse Sleep Timer painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
Seuraus:
√
: On
Setup-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Seuraus:
√
√
AV Setup
Valitse Setup painamalla †- tai …-painiketta.
Seuraus:
: English
Return
Sleep Timer
Min
Activation
--
No
)-painiketta.
√ Move
Adjust
Return
◆ Voit valita nämä vaihtoehdot myös suoraan painamalla
kaukosäätimen SLEEP -painiketta.
TV
◆ Jos uniajastinta ei ole vielä asetettu, asetus on Off.
Jos uniajastin on jo asetettu, kuvaruudussa näkyy
jäljellä oleva aika, jonka kuluttua televisio kytkeytyy
valmiustilaan.
Sleep Timer
Min
Activation
30
Yes
œ √ Move
Adjust
Off
43
Return
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:20 PM
Page 44
Kellonajan asettaminen ja näyttäminen
FIN
TV
Setup
√
Time
Language
: English
√
Voit määrittää television kellon asetukset niin, että senhetkinen
kellonaika näkyy kuvaruudussa, kun painat INFO (
) -painiketta.
Aika on asetettava myös silloin, kun haluat käyttää automaattisia
ajastimia.
√
AV Setup
Digital NR
Miscellaneous
√
PC Setup
√
Move
Enter
TV
Return
Time
Clock
00 : 00
√
Sleep Timer
Off
√
On Timer
Off
√
Off Timer
Off
√
Move
Enter
TV
Hour
Min
00
00
√ Move
44
Return
Kun painat television etupaneelin “ I /
kellonaika nollautuu.
” virtapainiketta,
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee päävalikko.
2
Valitse Setup painamalla ▼- tai ▲-painiketta.
Seuraus: Setup-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina ENTER (
4
Valitse Time painamalla ▼- tai ▲-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee Time-valikko, josta on valittu kohta
Clock.
5
Paina ENTER (
6
Siirry tuntien tai minuuttien kohdalle painamalla
"- tai #-painiketta.
Määritä tunnit tai minuutit painamalla ▼- tai ▲-painiketta.
7
Kun olet valmis, poistu kellonaikanäytöstä painamalla
MENU (
)-painiketta.
8
Tuo kellonaika kuvaruutuun painamalla INFO (
Return
Clock
Adjust
➣
√
: On
)-painiketta.
)-painiketta.
)-painiketta.
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:20 PM
Page 45
Television automaattinen kytkeminen päälle ja pois päältä
FIN
Voit asettaa television kellonajan ja ajastimen niin, että televisio:
◆ kytkeytyy päälle automaattisesti ja valitsee haluamasi
kanavan valitsemaasi kellonaikaan
TV
◆ kytkeytyy automaattisesti pois päältä haluamaasi
kellonaikaan.
➣
2
Valitse Setup painamalla ▼- tai ▲-painiketta.
Seuraus: Setup-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina ENTER (
4
Valitse Time painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
Seuraus: Time-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
8
Paina MENU-painiketta.
Seuraus: Time-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun
uudelleen.
9
Valitse Off Timer painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee Off Timer -valikko.
10
Valitse seuraavat asetukset painamalla œ- tai √-painiketta:
Hour, Min tai Activation.
Valitse haluamasi asetukset painamalla †- tai …-painiketta.
➣
√
PC Setup
√
Enter
Return
Time
Clock
00 : 00
√
Sleep Timer
Off
√
On Timer
Off
√
Off Timer
Off
√
Move
Enter
TV
Kun olet valinnut haluamasi asetukset, valitse †- tai …-painiketta
painamalla kytkentäajastin käyttöön tai pois käytöstä valitsemalla
Activation-kohdan asetukseksi Yes tai No.
√
Miscellaneous
TV
Valitse seuraavat asetukset painamalla œ- tai √-painiketta:
Hour, Min, Prog. ja Volume.
Valitse haluamasi asetukset painamalla †- tai …-painiketta.
7
√
: On
Move
)-painiketta.
Valitse On Timer painamalla ▼- tai ▲-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
Seuraus: On Timer-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
√
: English
AV Setup
Aseta ensin television kellonaika (katso edellisen sivun
kappale “Kellonajan asettaminen ja näyttäminen”).
Paina MENU-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee päävalikko.
6
√
Language
Digital NR
1
5
Setup
Time
Return
On Timer
Hour
Min
Prog.
00
00
1
Volume
Activation
10
No
√ Move
Adjust
TV
Return
Off Timer
Hour
Min
00
00
Activation
No
√ Move
Adjust
Automaattinen virran katkaisu poissaolon aikana
Kun kytkentäajastin (On Timer) on käytössä, television virta
katkeaa automaattisesti, jos et käytä mitään painikkeita tai
säätimiä kolmen tunnin kuluessa siitä, kun ajastin on
kytkenyt televisioon virran. Tämä toiminto toimii vain
silloin, kun kytkentäajastin on käytössä (On Timer -valikon
asetus “Activation” on “Yes”). Toiminto estää
onnettomuudet, jotka johtuvat television päälle vuotavasta
nesteestä tai ylikuumenemisesta, jos ajastin kytkee
televisioon virran pitkiksi ajoiksi ilman valvontaa
esimerkiksi loman aikana.
45
Return
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:20 PM
Page 46
Ulkoisen signaalilähteen kuvan katseleminen
FIN
TV
Input
Source List
√
: TV
√
Edit Name
Kaukosäätimellä voit vaihtaa katsottavaksi kuvalähteeksi jonkin
televisioon kytketyn ulkoisen laitteen, kuten videonauhurin,
DVD-laitteen, digisovittimen tai TV-kuvan (lähetyksen tai
kaapelikanavan).
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus:
Move
Enter
Return
Valitse Input painamalla ▼- tai ▲-painiketta.
2
Seuraus:
TV
Source List
TV
Ext.1
Ext.2
Ext.3
AV1
AV2
AV3
▼ More
-------------------
Move
Enter
TV
Paina ENTER (
4
Valitse Source List painamalla ▼- tai ▲-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
➢
√
: TV
√
Edit Name
Move
Enter
6
Paina MENU-painiketta ja valitse Input.
7
Valitse Edit Name painamalla ▼- tai ▲-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
Return
Edit Name
Ext.1
Ext.2
Ext.3
AV1
AV2
AV3
S-Video1
▼ More
:
:
:
:
:
:
:
DVD
Cable STB
HD STB
- - -STB
Satellite
Enter
Valitse ulkoinen laite seuraavista painamalla ▼- tai ▲-painiketta:
Ext.1 - Ext.2 - Ext.3 - AV1 - AV2 - AV3 - S-Video1 S-Video2 - Component1 - Component2 - PC - DVI
9
Paina ENTER (
)-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee Edit Name -vaihtoehtoluettelo.
10
Valitse haluamasi nimi painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
11
Aseta muut signaalilähteet kuten yllä (VCR, DVD, Cable STB, HD
STB, Satellite STB, AV Receiver, DVD Receiver, Game,
Camcorder, DVD Combo, DHR tai PC).
Return
➣
➣
46
Edit Name-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
8
- -- -- -- ---VCR
†
Move
Source List-valikon vaihtoehdot tulevat
kuvaruutuun.
Voit kytkeä ulkoisia laitteita television seuraaviin tuloliittimiin:
Ext.1, Ext.2, Ext.3, AV1, AV2, AV3, S-Video1, SVideo2, Component1, Component2, PC tai DVI (television
takapaneelissa).
Seuraus:
TV
)-painiketta.
Valitse haluamasi signaalilähde painamalla ▼- tai ▲-painiketta ja
paina sitten ENTER (
)-painiketta.
5
Input
Source List
Input-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Seuraus:
Return
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
Voit valita nämä vaihtoehdot myös suoraan painamalla
kaukosäätimen SOURCE (
)-painiketta.
Jos vaihdat ulkoista kuvalähdettä katselun aikana,
kuvan vaihto saattaa kestää hetken.
DHR : DVD HDD Recorder (tallentava DVD HDD -laite)
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:20 PM
Page 47
Tulon kytkeminen ulkoiseen lähtöön
FIN
Voit valita, mitkä ääni- tai videosignaalit johdetaan ulkoiseen
lähtöliitäntään.
TV
Setup
√
Time
1
2
Paina MENU-painiketta.
Language
Seuraus:
Digital NR
Kuvaruutuun tulee päävalikko.
√
: On
Miscellaneous
√
PC Setup
√
Setup-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
Move
3
Paina ENTER (
4
Valitse AV Setup painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
Seuraus:
√
√
AV Setup
Valitse Setup painamalla †- tai …-painiketta.
Seuraus:
: English
Enter
Return
)-painiketta.
TV
Kuvaruutuun tulee AV Setup -valikko.
5
Valitse haluamasi tulo (Ext.2 tai Ext.3) painamalla
†- tai …-painiketta. Valitse lähtöön kytkettävä tulo painamalla
†- tai …-painiketta.
6
Vahvista muutos painamalla ENTER (
AV Setup
Ext.1
: TV
√
Ext.2
: TV
√
Ext.3
: TV
√
Move
)-painiketta.
Enter
TV
Return
AV Setup
Ext.1
: TV
TV
Ext.2
: TV
Ext.1
Ext.3
: TV
Ext.2
Ext.3
AV1
AV2
†
Move
Enter
47
Return
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:20 PM
Page 48
Tekstitelevisio-ominaisuus
FIN
Useimmat kanavat tarjoavat tekstimuotoisia tietopalveluita
tekstitelevision kautta. Tekstitelevisiossa on muun muassa seuraavia
tietoja:
◆ television ohjelmatiedot ja -ajat
◆ uutisartikkeleita ja säätietoja
◆ urheilutuloksia
◆ matkailu- ja aikataulutietoja.
Nämä tiedot on jaettu numeroiduille sivuille (katso kaaviota).
Osa
Sisällys
A
Valittu sivunumero
B
Lähetysaseman tunnus
C
Kuvaruudussa näkyvän sivun numero tai hakutilanne
D
Päivämäärä ja kellonaika
E
Teksti
F
Tilatiedot,
FASTEXT-tiedot
➣
Tekstitelevision tiedot on jaettu usein useille sivuille,
jotka tulevat kuvaruutuun peräkkäin ja joita voi lukea
seuraavasti:
◆ syöttämällä sivun numeron
◆ valitsemalla sivun aiheen luettelosta
◆ valitsemalla värillisen otsikon (FASTEXT-järjestelmä).
48
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:20 PM
Page 49
Tekstitelevision tietojen näyttäminen
FIN
Voit tuoda teksti-TV:n tiedot kuvaruutuun milloin tahansa.
on oltava häiriötöntä, jotta
☛ Kanavavastaanoton
tekstitelevision tiedot näkyvät näytössä oikein. Jos
häiriöitä esiintyy,
◆ tietoja voi puuttua tai
◆ jotkin sivut eivät tule kuvaruutuun.
1
Valitse tekstitelevisiotietoja lähettävä kanava painamalla
P - tai
-painiketta.
2
Ota tekstitelevisiotila käyttöön painamalla
TTX/MIX (
) -painiketta.
Seuraus:
Kuvaruutuun tulee hakemistosivu.
Se saadaan näkyviin koska tahansa painamalla
(hakemisto) -painiketta.
3
Paina TTX/MIX (
) -painiketta uudelleen.
Seuraus: Kuvaruutu jakautuu kahteen osaan. Tämä
tekstitelevision kaksoistoiminto mahdollistaa
televisiolähetyksen ja tekstitelevision katselemisen
samanaikaisesti ruudun eri puoliskoista.
4
Jos haluat katsoa televisiolähetystä ja tekstitelevisiota samassa
näytössä päällekkäin, paina TTX/MIX (
) -painiketta
uudelleen.
5
Paina EXIT/TV (
) -painiketta, kun haluat lopettaa
tekstitelevision käytön.
49
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:20 PM
Page 50
Kuvaruutuvalintojen käyttäminen
FIN
Voit valita kuvaruudussa näkyvällä tekstitelevisiosivulla useita
erilaisia toimintoja.
Kun haluat kuvaruutuun...
TV
50
Paina...
◆ Piilotetun tekstin
(esimerkiksi tietokilpailujen vastaukset)
(paljastus)
◆ Normaalinäytön
(paljastus)
uudelleen
◆ Alasivun syöttämällä sivunumeron
(alasivu)
◆ TV-lähetyksen sivuhaun aikana
(peruutus)
◆ Seuraavan sivun
(sivu ylös)
◆ Edellisen sivun
(sivu alas)
◆ Kaksi kertaa suuremmat kirjaimet
• kuvaruudun yläosassa
• kuvaruudun alaosassa
(koko)
• kerran
• kaksi kertaa
◆ Normaalinäytön
• kolme kertaa
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:20 PM
Page 51
Tekstitelevision sivun valitseminen
FIN
Voi syöttää sivunumeron suoraan painamalla kaukosäätimen
numeropainikkeita.
1
Syötä kolminumeroinen hakemistosivulla annettu sivunumero
painamalla vastaavia numeropainikkeita.
Seuraus:
Sivunumerolaskurin luku alkaa kasvaa, ja sivu
tuodaan kuvaruutuun. Jos valitulla sivulla on useita
alasivuja, ne tuodaan kuvaruutuun peräkkäin.
2
Jos televisioyhtiö käyttää FASTEXT-järjestelmää, tekstitelevision
sivujen eri aiheet on merkitty väreillä. Voit valita aiheet painamalla
kaukosäätimen värillisiä painikkeita.
Voit valita haluamasi aiheen painamalla aiheen väriä vastaavaa
kaukosäätimen painiketta. Valittavissa olevat aiheet näkyvät
teksti-TV:n tilarivillä.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee eri väreillä merkittyä tietoa sisältävä
sivu. Voit valita väreillä merkityt tiedot samalla tavalla.
3
Voit siirtyä edelliselle tai seuraavalle sivulle painamalla vastaavaa
värillistä painiketta.
4
Voit hakea kuvaruutuun alasivun seuraavasti:
◆ Paina
(alasivu) -painiketta.
Seuraus: Käytettävissä olevat alasivut tulevat kuvaruutuun.
◆ Valitse haluamasi alasivu. Voit selata alasivuja painamalla
- tai
-painiketta.
5
Kun haluat lopettaa tekstitelevision käytön ja palata normaalin
televisiolähetyksen katseluun, paina EXIT/TV (
) -painiketta.
51
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:20 PM
Page 52
TeleWeb-toiminto (valinnainen)
FIN
TV
Setup
Time
Language
AV Setup
Digital NR
Miscellaneous
PC Setup
TeleWeb
√
√
√
√
√
√
√
: English
: On
Move
Enter
TeleWeb on uusi tekstitelevisiopalveluiden
televisiolähetysstandardi. TeleWeb on samankaltainen kuin
tekstitelevisio, mutta helpompi käyttää. TeleWebillä voi
vastaanottaa uutisia, televisio-ohjelmien tietoja sekä mainoksia.
Kuvanlaatu on erinomainen, ja palveluja voi käyttää suoraan
kaukosäätimellä.
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus: Kuvaruutuun tulee päävalikko.
2
Valitse Setup painamalla †- tai …-painiketta.
Seuraus: Setup-valikon vaihtoehdot tulevat kuvaruutuun.
3
Paina ENTER (
4
Valitse TeleWeb painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
Seuraus: TeleWeb-valikko tulee kuvaruutuun.
5
Ota TeleWeb-toiminto käyttöön valitsemalla TeleWeb-asetukseksi
On painamalla œ- tai √-painiketta.
◆ Jos valitset asetukseksi On, voit tallentaa 400
tekstitelevisiosivua.
◆ Jos valitset asetukseksi Off, voit tallentaa 2 100
tekstitelevisiosivua.
6
Valitse Provider Search painamalla †- tai …-painiketta.
Käynnistä palveluntarjoajan haku painamalla œ- tai √-painiketta.
Seuraus: Palveluntarjoajaa haetaan ainoastaan tallennetuista
kanavista. Jos palveluntarjoaja löytyy, kuvaruutuun
tulee teksti Added ja haku jatkuu.
Return
TeleWeb
: On Off
TeleWeb
On
Provider Search
Provider Select
Download
: Off
Move
Enter
Return
TeleWeb
TeleWeb
√
: On
√
Provider Search
√
Provider Select
Download
√
: Off
Move
Enter
Return
➢
Provider Search
Provider store in progress
C11
P9
7
Stop
Enter
Voit keskeyttää haun painamalla EXIT/TV (
) -painiketta.
Kun haku on päättynyt, valitse Provider Select painamalla
†- tai …-painiketta. Hae haluamasi palveluntarjoaja painamalla
œ- tai √-painiketta.
➢
Return
)-painiketta.
Kun olet valinnut palveluntarjoajan, TeleWeb-tietojen lataus
alkaa.
TeleWeb
TeleWeb
√
: On
Provider Search
√
Provider Select
√
Download
√
: Off
Move
Enter
Return
TeleWeb
TeleWeb
: On
8
Siirry TeleWeb-tilaan painamalla TeleWeb-painiketta.
9
Jos haluat ladata TeleWeb-tiedot ennen television kytkemistä pois
päältä, valitse Download painamalla †- tai …-painiketta.
Valitse On painamalla œ- tai √-painiketta.
Seuraus: Vaikka katkaiset televisiosta virran sellaisella
kanavalla, jolta ei ole valittu palveluntarjoajaa, kanava
vaihtuu automaattisesti valituksi kanavaksi ja
TeleWeb-tietojen lataus alkaa. Kuvaruudussa ei ole
kuvaa latauksen aikana; näkyvissä on ainoastaan
tilarivi. (Lataus kestää 30–60 minuuttia valitun
kanavan mukaan.)
Provider Search
➣
Provider Select
Download
: Off Off
On
Move
Enter
52
Return
◆ Jos painat television etupaneelin “ I / ”
virtapainiketta kesken latausta, jo ladatut tiedot
katoavat.
◆ Jos avaat TeleWebin sellaisella kanavalla, jolta ei ole
valittu palveluntarjoajaa, voit katsella ainoastaan
siihen mennessä ladattuja tietoja.
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:20 PM
Page 53
TeleWeb-valikon käyttäminen TeleWebin avaamisen jälkeen
FIN
Sivun merkitseminen kirjanmerkillä
TeleWeb
1
Paina MENU-painiketta sivulla, jonka haluat lisätä
kirjanmerkkiluetteloon.
Seuraus:
2
Kuvaruutuun tulee TeleWeb-valikko.
Valitse Add Bookmark painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
Seuraus:
➢
Senhetkinen sivu lisätään kirjanmerkkiluetteloon.
Voit merkitä kirjanmerkillä korkeintaan kuusi sivua.
Jos luettelossa on jo kuusi kirjanmerkkiä ja lisäät vielä
yhden, luettelon ensimmäinen kirjanmerkki poistetaan ja uusi
sivu lisätään kuudenneksi.
√
Bookmark List
Add Bookmark
Home Page
Current programme.
Selected provider.
Service is loading.
Move
Add
Exit
TeleWeb
√
Bookmark List
Kirjanmerkillä merkityn sivun avaaminen
1
Paina MENU-painiketta.
Seuraus:
Kuvaruutuun tulee TeleWeb-valikko, josta on valittu
kohta Bookmark List.
Add Bookmark
Home Page
Current programme.
----
Selected provider.
----
Service is loading.
Move
2
Paina ENTER (
Seuraus:
Enter
Exit
)-painiketta.
Kuvaruutuun tulee luettelo tallennetuista sivuista.
Bookmark List
3
Voit poistaa sivun valitsemalla sivun ja painamalla punaista
TeleWeb-painiketta.
SAMSUNG ELECTRONICS
Seuraus:
KIA MOTORS
Valittu sivu poistetaan, ja sivut siirtyvät luettelossa
ylöspäin.
TARA SYSTEMS
MICRONAS
OLYMPIC NEWS
4
Valitse avattava sivu painamalla <<>>- tai <<>>-painiketta ja
paina sitten ENTER (
)-painiketta.
Seuraus:
ECONOMICS
Move
Delete
Exit
Senhetkinen sivu vaihtuu valituksi sivuksi, ja valikko
poistuu kuvaruudusta.
TeleWeb
√
Bookmark List
Kotisivun avaaminen
Add Bookmark
Home Page
1
Paina MENU-painiketta.
Current programme.
----
Seuraus:
Selected provider.
----
Kuvaruutuun tulee TeleWeb-valikko.
Service is loading.
2
Valitse Home Page painamalla †- tai …-painiketta.
Paina ENTER (
)-painiketta.
Seuraus:
Move
Enter
Kuvaruutuun tulee kotisivu.
53
Exit
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:20 PM
Page 54
TeleWeb-palvelujen helppokäyttö kaukosäätimellä
FIN
Painike
Toiminto
TeleWeb
Ottaa TeleWeb-toiminnon käyttöön tai poistaa sen
käytöstä.
Tuo kuvaruutuun seuraavan TeleWeb-sivun.
Tuo kuvaruutuun edellisen TeleWeb-sivun.
Valitsee vaihtoehdon.
Vahvistaa valinnan.
54
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:20 PM
Page 55
Kytkeminen ulkoisiin laitteisiin
FIN
MONITOR OUT -liittimeen kytketään laitteet, joissa on RGB-lähtö, kuten
videopelilaitteet tai videolevylaitteet.
Videonauhuri
②
Television takapaneeli
①
(tulo/lähtö)
DVD-laite
tai
Dekooderi /
videopelilaite
Videolevylaite
Satelliittivastaanotin
③
① Tämä pää voidaan liittää
◆ SCART-liittimeen
◆ kolmeen RCA-liittimeen (VIDEO + AUDIO-L/R).
② Jos sinulla on toinen videonauhuri ja haluat kopioida videonauhan, kytke lähdevideonauhuri
AV 1 -liittimeen ja kohdevideonauhuri AV 2 -liittimeen. Näin voit ohjata signaalin AV 1 -liittimestä
AV 2 -liittimeen.
③ Kun haluat nauhoittaa ohjelman, kytke vastaanotin AV 1 -liittimeen ja videonauhuri AV 2- tai
AV 3 -liittimeen. Näin voit ohjata signaalin AV 1 -liittimestä AV 2- tai AV 3 -liittimeen.
Tulon ja lähdön tekniset tiedot
Tulo
Liitin
Lähtö
Video
Audio (L/R)
S-Video
RGB
Video + Audio (L/R)
Ext.1
✔
✔
✔
✔
Valittavissa vain TV-lähtö.
Ext.2
✔
✔
✔
Ext.3
✔
✔
Lähtö on valittavissa.
✔
Lähtö on valittavissa.
Television takapaneeli
(tulo/lähtö)
Videokamera
Videolevylaite
Videopelilaite
55
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:20 PM
Page 56
Kytkeminen S-Video-tuloliittimeen
FIN
S-VIDEO1- ja RCA-liittimiin (AUDIO-L/R) kytketään laitteet, joissa on S-Video-lähtö, kuten
videokamera tai videonauhuri.
Television takapaneeli
①
ja
Videokamera
Television sivupaneeli
①
Videonauhuri
ja
① Kun haluat toistaa sekä kuvaa että ääntä, kytke laite sekä S-VIDEO- että RCA-liittimiin.
☛
56
Kun kytket televisioon äänentoisto- tai videolaitteen, varmista, että
kaikkien laitteiden virta on katkaistu. Yksityiskohtaiset kytkentäohjeet
ja niihin liittyvät turvaohjeet ovat laitteiden mukana toimitetussa
dokumentaatiossa.
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:20 PM
Page 57
Kytkeminen DVI-tuloliittimeen
FIN
DVI-videoliittimeen ja L-AUDIO-R-liittimiin kytketään laitteet, joissa on DVI-lähtö.
Television takapaneeli
Tietokone (PC)
ja
Kytkeminen PC-tuloliittimeen
RGB-videoliittimeen ja AUDIO-liittimeen kytketään tietokone.
Television takapaneeli
Tietokone (PC)
ja
57
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:20 PM
Page 58
Kytkeminen komponenttituloliittimeen
FIN
Television takapaneeli
① COMPONENT 1-liittimiin kytketään
①
DVD-laite
②
laitteet, joissa on DVD-lähtö
(480i/480p/576i/576p/720p/1080i)
Digisovitin
② COMPONENT 2-liittimiin kytketään
digisovitin
(480i/480p/576i/576p/720p/1080i)
Lisäkaiuttimien kytkeminen
Television takapaneeli
Jotta surround-äänijärjestelmä toimisi,
televisioon on kytkettävä lisäkaiuttimet.
Kaiutinliittimet sijaitsevat television takapaneelissa:
◆ kaksi liitintä vasenta surround-kaiutinta varten
(merkintä L)
◆ kaksi liitintä oikeaa surround-kaiutinta varten
(merkintä R)
➢
58
Paranna äänenlaatua kytkemällä
◆ punainen johdin punaiseen liittimeen
◆ musta johdin mustaan liittimeen.
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:20 PM
Page 59
Kotiteatterijärjestelmän kytkeminen ja käyttäminen
FIN
Kytke kotiteatterijärjestelmä plasmatelevision MONITOR OUT -liittimiin.
Television takapaneeli
Kotiteatterijärjestelmän kytkeminen
① Kytke plasmatelevision
takapaneelin vasen ja oikea
MONITOR OUT -äänilähtö
(AUDIO L/R) äänijohdolla
DVD-kotiteatterijärjestelmän
(tai AV-viritin-vahvistimen)
AUDIO IN -äänituloihin.
② Valitse plasmatelevisioon kytketty
ulkoinen laite painamalla
SOURCE-painiketta.
③ Jos haluat kuunnella ääntä erillisistä
kaiuttimista, poista plasmatelevision
sisäinen vahvistin käytöstä.
②
①
DVD-kotiteatteri
☛
AV-viritin-vahvistin
◆ Katso DVD-kotiteatterijärjestelmän (tai AV-viritin-vahvistimen) käyttöohjeista,
miten kaiuttimet kytketään.
◆ Saat kotiteatterijärjestelmän laadukkaan äänentoiston käyttöön, kun poistat
plasmatelevision sisäiset kaiuttimet käytöstä.
◆ Näin ääni tulee kotiteatterin kaiuttimista, ei plasmatelevisiosta.
DVD-kotiteatterin katsominen
! Kytke plasmatelevisioon virta ja valitse tuloksi Ext.1 (tai Ext.2, Ext.3) painamalla
SOURCE-painiketta.
@ Varmista, että kytket videojohdon oikein, jos et voi valita haluamaasi ulkoisen laitteen tuloa
(Ext.1, Ext.2 tai Ext.3).
# Kun DVD-kotiteatterijärjestelmä on käyttövalmis, toista DVD-levyä.
$ Säädä kotiteatterin äänenvoimakkuutta kotiteatterijärjestelmästä, sillä ääni ei kuulu
plasmatelevisiosta.
59
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:20 PM
Page 60
Kaiuttimien asentaminen
➢
FIN
Osat
Nämä kaiuttimien asennusohjeet koskevat 4240-mallia.
Kaiuttimien asentaminen (jalustalla olevaan televisioon)
Kaiuttimet voivat näyttää hiukan
erilaisilta kuin kuvissa.
① Irrota kuvaan merkityt ruuvit plasmatelevision takapaneelista
(yhteensä 6 ruuvia vasemmalla ja oikealla puolella).
Kaiuttimet
2 kpl
② Kiinnitä kiinnikepehmusteet kaiuttimien ohjauskiinnikkeisiin.
Aseta kaiuttimien ohjauskiinnikkeet neliönmuotoisiin aukkoihin, jotka
ovat plasmatelevision takapaneelin alaosan molemmilla puolilla, ja
asenna kiinnikkeet paikalleen mukana toimitetuilla ruuveilla ① ja ➁.
(Käytä aina oikeita ruuveja kuvan osoittamalla tavalla.)
Keskikotelo
(vain seinään asennettuun televisioon)
Kiinnikepehmusteet
1 kpl
Kaiuttimien pölysuojus
Ruuvi①
Ruuvi②
③ Asenna kaiuttimien pölysuojus paikalleen asettamalla se kaiuttimien
etupuolella oleviin reikiin.
1 kpl
Kaiutinjohto
④ Kytke kaiuttimet plasmatelevisioon kaiutinjohdolla.
Kaiutinliittimet ovat plasmatelevision ja kaiuttimien takana.
(Kytke johtimet samanvärisiin liittimiin.)
Ruuvit
MUSTA
Ruuvi①
: 6 kpl
MUSTA PUNAINEN
Ruuvi➁
: 4 kpl
Kiinnikepehmusteet
PUNAINEN
VAROITUS
1. Kun kaiuttimet on asennettu paikalleen, siirrä plasmatelevisiota pitämällä kiinni
vain televisiosta. (Muutoin kaiuttimet tai niiden kiinnikkeet voivat vaurioitua.)
3 kpl
60
2. Televisiossa on suositeltavaa käyttää kaiuttimia, joiden impedanssi on 8Ω,
nimellisteho 15 W ja enimmäisteho 30 W.
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:21 PM
Page 61
Kaiuttimien asentaminen (jatkuu)
FIN
Osat
Kaiuttimien asentaminen (seinään asennettuun televisioon)
Kaiuttimet voivat näyttää hiukan
erilaisilta kuin kuvissa.
① Irrota kuvaan merkityt ruuvit plasmatelevision takapaneelista
(yhteensä 6 ruuvia vasemmalla ja oikealla puolella, 2 ruuvia keskellä).
Kaiuttimet
2 kpl
② Kiinnitä kiinnikepehmusteet kaiuttimien ohjauskiinnikkeisiin.
Aseta kaiuttimien ohjauskiinnikkeet neliönmuotoisiin aukkoihin, jotka
ovat plasmatelevision takapaneelin alaosan molemmilla puolilla, ja
asenna kiinnikkeet paikalleen mukana toimitetuilla ruuveilla ① ja ➁.
Kiinnitä keskikotelo plasmatelevision keskiosaan ruuvilla ①. (Käytä
aina oikeita ruuveja kuvan osoittamalla tavalla.)
Keskikotelo
(vain seinään asennettuun televisioon)
Kiinnikepehmusteet
1 kpl
Kaiuttimien pölysuojus
Ruuvi①
Ruuvi②
③ Asenna kaiuttimien pölysuojus paikalleen asettamalla se kaiuttimien
etupuolella oleviin reikiin.
1 kpl
Kaiutinjohto
④ Kytke kaiuttimet plasmatelevisioon kaiutinjohdolla.
Kaiutinliittimet ovat plasmatelevision ja kaiuttimien takana.
(Kytke johtimet samanvärisiin liittimiin.)
Ruuvit
MUSTA
Ruuvi①
: 6 kpl
MUSTA PUNAINEN
Ruuvi➁
: 4 kpl
Kiinnikepehmusteet
PUNAINEN
VAROITUS
1. Kun kaiuttimet on asennettu paikalleen, siirrä plasmatelevisiota pitämällä kiinni
vain televisiosta. (Muutoin kaiuttimet tai niiden kiinnikkeet voivat vaurioitua.)
3 kpl
2. Televisiossa on suositeltavaa käyttää kaiuttimia, joiden impedanssi on 8Ω,
nimellisteho 15 W ja enimmäisteho 30 W.
61
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:21 PM
Page 62
Tietokoneen asetusten määrittäminen (vain Windows)
FIN
Alla olevissa kuvissa näkyvät tietokoneen Windows-käyttöjärjestelmän tavalliset näyttöasetukset.
Oman tietokoneesi näytöt voivat erota alla olevista kuvista käytössä olevan Windows-version ja
videokortin mukaan. Vaikka näyttöjen ulkoasu on erilainen, samat perusasetustiedot pätevät kuitenkin
lähes kaikissa tapauksissa. (Jos ei, ota yhteyttä tietokoneen valmistajaan tai Samsung-jälleenmyyjään.)
Valitse Windowsissa seuraavat valikot: Start
(Käynnistä) ➞ Settings (Asetukset) ➞ Control
Panel (Ohjauspaneeli).
Kun näyttöön tulee Ohjauspaneeli, valitse
Display/Näyttö, jolloin näyttöön avautuu
valintaikkuna.
Valitse valintaikkunasta välilehti Settings (Asetukset).
Kaksi tärkeintä asetusta television ja tietokoneen
välisessä kytkennässä ovat näytön tarkkuus ja värit
(Screen area / Resolution ja Colors).
Seuraavassa on annettu näiden kahden asetuksen
oikeat arvot:
◆ Screen area / Näyttöalue (joskus myös Resolution / Tarkkuus)
- 1024 x 768 pixels/kuvapistettä
◆ Colors/Värit
32-bit/32-bittinen
Vasemmalla on tyypillinen Display Properties
(Näytön ominaisuudet) -valintaikkuna.
Jos tässä valintaikkunassa on valittavissa pystytaajuus,
oikea arvo 60 Hz. Sulje ikkuna muutoin valitsemalla
OK.
62
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:21 PM
Page 63
Tulosignaalin valitseminen (PC/DVI)
FIN
Sekä kuvan sijainti että koko vaihtelevat tietokoneen näytön ja näytön resoluution mukaan.
Alla olevassa taulukossa on lueteltu käytettävissä olevat näyttötilat:
Videosignaali
Tarkkuus
(piste x rivi)
Pystytaajuus
(Hz)
Vaakataajuus
(kHz)
640 x 350
70.086
85.080
85.080
70.087
85.039
59.940
72.809
75.000
85.008
56.250
60.317
72.188
75.000
85.061
60.000
72.000
75.000
60.004
70.069
75.029
84.997
31.469
37.861
37.861
31.469
37.927
31.469
37.861
37.500
43.269
35.156
37.879
48.077
46.875
53.674
29.838
36.072
37.650
48.363
56.476
60.023
68.677
640 x 400
720 x 400
640 x 480
IBM PC/AT yhteensopiva
800 x 600
848 x 480
1024 x 768
Pystypolarisaatio Vaakapolarisaatio
P
P
N
N
N
N
N
N
N
N/P
P
P
P
P
N
N
P
P
P
N
N
N
N
N/P
P
P
P
P
nVidia chipset
N
N
P
P
N
N
P
P
(N: negatiivinen / P: positiivinen)
◆ Lomitustila ei ole käytössä.
◆ Televisio ei välttämättä toimi oikein, jos kuvamuodoksi valitaan jokin muu kuin standardimuoto.
Huomautuksia
◆ Tietokoneen tekstin laatu on parhaimmillaan PS42P4A-televisiota käytettäessä XGA-tilassa (1024 x 768).
◆ Kun tätä televisiota käytetään tietokoneen näyttönä, televisio tukee 32-bittisiä värejä.
◆ Tietokoneen näyttö saattaa näyttää erilaiselta valmistajan (ja Windows-version) mukaan.
Katso tietokoneesi ohjekirjasta ohjeet siitä, miten tietokone kytketään televisioon.
◆ Jos voit valita pysty- ja vaakataajuuden, valitse pystytaajuudeksi 60 Hz ja vaakataajuudeksi 48.3 kHz.
Joissain tapauksissa kuvaruudussa saattaa näkyä epätavallisia signaaleja (kuten raitoja), kun tietokone
sammutetaan (tai tietokone kytketään irti televisiosta). Jos näin käy, siirry videotilaan SOURCE-painiketta
painamalla. Tarkista myös, että tietokone on kytketty televisioon.
◆ Jos kytket televisioon kannettavan tietokoneen, varmista, että tietokoneen kuva näkyy vain television
kuvaruudussa. Muutoin kuvaruudussa voi näkyä häiriösignaaleja.
◆ Jos vaakasuuntaiset, synkronoidut signaalit ovat epäsäännöllisiä PC-tilassa, tarkista tietokoneen
virransäästötila ja kaapeliliitännät.
◆ Yllä oleva näyttöasetusten taulukko noudattaa IBM-/VESA-standardeja ja koskee analogista tuloa.
◆ DVI-tilaa koskevat samat asetukset kuin PC-tilaa.
◆ Kaikkien tilojen paras pystytaajuus on 60 Hz.
63
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:21 PM
Page 64
Napajärjestykset
FIN
SCART-liitin (AV1/AV2/AV3)
➢
Napoja 5, 7, 9, 11, 13, 15 ja 16 käytetään RGB-signaalin käsittelyssä,
ja ne on kytketty ainoastaan AV1-, AV2- tai AV3-liittimessä.
Napa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Signaali
Oikea äänilähtö
Oikea äänitulo
Vasen äänilähtö
Äänen suojamaa
Videon suojamaa (RGB sininen)
Vasen äänitulo
Tulo, RGB sininen
Jännitteen vaihto
Videon suojamaa (RGB vihreä)
AV-Link (Ext 1)
Tulo, RGB vihreä
PC-tuloliitin
(15-napainen)
Napa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
64
Napa
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Signaali
Videon suojamaa (RGB punainen)
Tulo, RGB punainen
Kytkentäsignaali (RGB-vaihto)
Videon suojamaa
Kytkentäsignaalin maa
Videolähtö
Videotulo
Suojaus/maadoitus
DVI-tuloliitin
(24-napainen)
PC IN
Punainen (R)
Vihreä (G)
Sininen (B)
Maa
Maa (DDC)
Maa, punainen (R)
Maa, vihreä (G)
Maa, sininen (B)
Varattu
Maa, synkronointi
Maa
Data (DDC)
Vaakasynkronointi
Pystysynkronointi
Kello (DDC)
Napa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Signaali
TMDS Data2TMDS Data2+
TMDS Data2/4 Shield
TMDS Data4TMDS Data4+
Kello (DDC)
Data (DDC)
Ei kytketty
TMDS Data1TMDS Data1+
TMDS Data1/3 Shield
TMDS Data3TMDS Data3+
+5 V virta
5 V maa
Hot Plug Detect
TMDS Data0TMDS Data0+
TMDS Data0/5 Shield
TMDS Data5TMDS Data5+
TMDS Clock Shield
TMDS Clock+
TMDS Clock-
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:21 PM
Page 65
Vianetsintä: ennen yhteydenottoa huoltohenkilöstöön
FIN
Ennen kuin otat yhteyttä Samsungin huoltoon, tee seuraavat yksinkertaiset tarkistukset.
Jos et osaa poistaa ongelmaa seuraavien ohjeiden avulla, tarkista televisiovastaanottimen malli ja
sarjanumero ja ota yhteyttä paikalliseen myyjään.
Ei kuvaa tai ääntä.
◆ Tarkista, että virtajohto on kytketty pistorasiaan.
◆ Varmista, että olet painanut television virtapainiketta ja
kaukosäätimen POWER ( ) -painiketta.
◆ Tarkista kuvan kontrasti- ja kirkkausasetukset.
◆ Tarkista äänenvoimakkuus.
Normaali kuva mutta ei ääntä.
◆ Tarkista äänenvoimakkuus.
◆ Tarkista, onko kaukosäätimen MUTE (
painettu.
) -mykistyspainiketta
Ei kuvaa, tai kuva on mustavalkoinen.
◆ Muuta väriasetuksia.
◆ Tarkista, että olet valinnut oikean lähetysstandardin.
Kuva- ja äänihäiriöitä.
◆ Selvitä, mikä sähkölaite voi häiritä television toimintaa, ja siirrä se
sitten kauemmaksi.
◆ Kytke television virtajohto eri pistorasiaan.
Epäselvä tai lumisateinen kuva,
vääristynyt ääni.
◆ Tarkista antennin suunta, sijainti ja kytkennät.
Tämä häiriö aiheutuu usein sisäantennin käytöstä.
Kaukosäätimen toimintahäiriöt.
◆ Vaihda kaukosäätimen paristot.
◆ Puhdista kaukosäätimen yläreuna (lähettimen ikkuna).
◆ Tarkista, että olet kytkenyt paristojen navat oikein.
65
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:21 PM
Page 66
Kaukosäätimen ohjelmoiminen muiden laitteiden käyttöä varten
FIN
KAAPELIPÄÄTTEIDEN KOODIT
Anvision
GI
Hamlin
Hitachi
Jerrold
Macom
Magnavox
Oak
Panasonic
Philips
Pioneer
RCA
Regal
Regency
SA
Samsung
Scientific Atlanta
Sprucer
Stargate 2000
Sylvania
Texscan
Tocom
Universal
Viewstar
Wamer amex
Zenith
66
017, 018
041
003, 024, 031
025, 030
038, 039
025, 030
019, 023, 028
026
003, 022, 027, 037, 044
019, 021, 023, 028
018, 020, 004, 044
014, 022, 040
003
015, 023
042, 043
000, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007
042, 043
022
036
016
016
032
033, 034
019, 021,023, 028
046
017, 029, 035, 037, 045
DVD-LAITTEIDEN KOODIT
Samsung
Samsung
JVC
PROSCAN, RCA
Panasonic
LG(Goldstar)
Sony
Denon
Curtis Mathes
000
001
002
003
005
006
007
008
009
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:21 PM
Page 67
Kaukosäätimen ohjelmoiminen muiden laitteiden käyttöä varten
FIN
VIDEONAUHUREIDEN KOODIT
Admiral
020
Aiwa
025
Akai
027, 004, 032
Audio Dynamics
007, 026
Bell&Howell
018
Broksonic
022
Candle
002, 006, 003, 015, 008, 055
Canon
021, 056
Citizen
002, 006, 003, 015, 008, 055
Colortyme
007
Craig
002, 024
Curtis Mathes 002, 017, 007, 008, 021, 025, 056, 064, 066
Daewoo
003, 015, 010, 011, 012, 013, 014, 016
DBX
007, 026
Dimensia
017
Dynatech
034
Emerson
001, 003, 006, 021, 022, 025, 030, 032, 034,
040, 047, 050, 052, 060, 063, 065, 066, 067, 069
Fisher
018, 024, 028, 029, 048, 051, 061
Funai
025
General Electric
017, 002, 021, 005, 056
Go Video
002
LG(Goldstar)
006, 007, 008, 009, 010
Harman Kardon
007
Hitachi
019, 025, 041, 042
Instant Replay
021
JC Penny
002, 007, 018, 019, 021, 026, 037, 041, 054, 056
JVC
007, 008, 018, 021, 026, 037
Kenwood
007, 008, 018, 026, 037
KLH
070
Lioyd
025
Logik
038
LXI
025
Magnavox
021, 036, 056, 059
Marantz
018, 021, 007, 026, 037, 008, 062, 036
Marta
006
MEI
021
Memorex
006, 021, 024, 025
MGA
034
Midland
005
Minolta
019, 041
Mitsubishi
019, 034, 041, 046
Montgomery Ward
020
MTC
002, 025
Multitech
002, 025, 038, 005
NEC
Optimus
Panasonic
Pentax
Pentex Research
Philco
Philips
Pioneer
Portland
PROSCAN
Quartz
Quasar
Radio Shack/Realistic
018, 007, 026, 037, 008, 062, 064
020
021, 056, 071, 072
019, 041
008
021, 036, 056, 059
021, 036
019, 026, 039, 053
015, 049, 055
017
018
021, 056
006, 018, 020, 021, 024,
025, 029, 034, 048, 056
RCA
017, 019, 002, 021, 035, 041, 043, 057, 068
Samsung
000, 001, 002, 003, 004, 005
Sansui
026
Sanyo
018, 024
Scott
003, 047, 052, 067
Sears
018, 019, 006, 024, 028, 029, 041, 048, 051
Sharp
020, 034, 045, 015
Shimom
027, 033, 038, 058
Signature
025
Sony
027, 033, 044
Sylvania
021, 025, 036, 056, 059
Symphonic
025
Tandy
018, 025
Tashika
006
Tatung
037
Teac
025, 037, 068
Technics
021
Teknika
021, 006, 025, 031
TMK
066
Toshiba
003, 019, 029, 051, 052
Totevision
002, 006
Unitech
002
Vector Research
007, 026
Victor
026
Video Concepts
007, 026
Videosonic
002
Wards
002, 003, 006, 019, 020, 021, 024,
025, 034, 038, 041
Yamaha
007, 008, 018, 026, 037
Zenith
023, 027, 033, 073
67
BN68-00604A-00 FIN
3/8/04
8:21 PM
Page 68
- MYYNNIN JÄLKEINEN PALVELU
- Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai myyntiedustajaan,
jos epäilet television olevan viallinen.
ELECTRONICS
BN68-00604A-00
Download PDF

advertising